Din HTC Explorer

Brugervejledning

2

Indhold

Indhold
Introduktion
I kassen HTC Explorer Bagdæksel SIM-kort Hukommelseskort Batteri Tænde/slukke Indtastning af pinkoden Fingerbevægelser Konfigurere HTC Explorer for første gang Måder at få kontakter på HTC Explorer Startskærm 8 8 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17

Grundlæggende
Justering af lydstyrken Dvaletilstand Status og meddelelser Meddelelsespanel Tilslutning af HTC Explorer til en computer Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Kopiering af tekst, søge efter oplysninger og deling 19 20 21 23 25 25 26

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen Personalisering af HTC Explorer med scener Ændring af baggrunden Personaliser din startskærm med widgets Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Tilføjelse af mapper på din startskærm Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganisering af startskærmen Sådan bruges lydsæt Omorganisering eller skjulning af program faner Genveje og ur-widget'en 28 28 30 30 31 32 33 34 34 36 37

Opkald
Forskellige måder at udføre opkald på Foretage et opkald på opkaldsskærmen Brug af Kortnummer Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse Ringe til et telefonnummer i en e-mail 38 38 39 40 40

3

Indhold

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed Foretage et nødopkald Modtagelse af opkald Hvad kan jeg gøre under en samtale? Konfigurere et konferenceopkald Internetopkald Brug af Opkaldsoversigt Bruge opkald til hjemmet Opkaldstjenester Tænd/sluk for Flytilstand

40 41 41 42 44 44 45 47 48 49

Søge og webbrowser
Søgning på HTC Explorer og nettet Brug af webbrowseren Henter fra nettet Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Indstilling af valgmuligheder for browser 50 51 53 54 55

Konti og synkronisering
Om onlinekonti Synkronisering med en Google-konto Tilføjelse af en social netværkskonto Styring af dine onlinekonti 57 58 59 59

Kontakter
Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Om programmet Kontakter Din kontaktpersonliste Konfigurere din profil Importere kontakter fra SIM-kortet Tilføjelse af en ny kontakt Søge efter kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Fletning af kontaktoplysninger Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet Kontaktpersonoplysninger og samtaler Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Kontaktgrupper Tilføje Kontakter-widgets 61 62 63 64 64 65 65 66 67 68 68 70 71 73

Socialt
Facebook for HTC Sense Få glæde af Facebook i Friend Stream Chatte i Google Talk 75 76 77

Kamera
Grundlæggende om kameraet Tage et billede Optagelse af video Tilføjelse af effekter Efter optagelse 80 81 82 82 82

videoer og musik Galleri Musik 84 91 Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Brug af Ur Undersøge Vejr Se videoer på YouTube Lytte til FM-radio Optagelse af din stemme Deling af spil og programmer 95 97 100 101 102 103 104 SMS Åbning af SMS Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) Genoptagelse af en kladdemeddelelse Visning og besvarelse af en meddelelse Videresendelse af en meddelelse Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Push-meddelelser Administration af meddelelsessamtaler Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet Indstille meddelelsesvalg 105 105 106 108 108 109 110 110 111 112 113 E-mail Gmail Mail 115 116 Kalender Om Kalender Oprettelse af en begivenhed Ændring af Kalendervisninger Administration af Kalenderbegivenheder Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Visning eller skjulning af kalendere Ændring af indstillinger for Kalender Om Kalender-widget'en 125 125 126 127 128 129 129 130 130 Kort og placering Placeringsindstillingerne Google Maps 131 131 HTC Sync Om HTC Sync 136 .4 Indhold Ændre kameraindstillinger 83 Billeder.

com-konto 143 143 144 145 Tastatur Bruge skærmtastaturet Indtastning af ord med forudsigelige tekst Indtastning af tekst ved at tale Indtaste tekst ved at spore Redigering af tekst Justering af indstillinger for indtastning 146 147 149 150 150 151 Internetforbindelser Dataforbindelse Wi-Fi Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Brug af HTC Explorer som et modem (USB-tethering) Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet pass-through) Bruge HTC Explorer som trådløs router 153 154 155 157 158 158 Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Modtagelse af oplysninger via Bluetooth 159 160 161 162 163 Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster. pinkode eller adgangskode Kryptere data på HTC Explorer 165 165 167 Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Ændring af skærmindstillinger Ændring af indstillinger for lyd Ændring af sproget Optimering af batteriets levetid Styring af hukommelse 168 170 172 173 173 174 .com Tilmelding til din HTCSense.5 Indhold Installere HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer Lære mere om arbejdsområdet Konfiguration af synkronisering Synkronisere HTC Explorer Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Synkronisering af en anden enhed med computeren Hente den seneste HTC Sync-opgradering 136 137 137 138 141 141 142 142 HTCSense.com Sletning af din HTCSense.com-konto Aktivering af Enhedsfinder Brug af HTCSense.

6 Indhold Oplysninger om HTC Explorer 176 Opdater og nulstil Softwareopdateringer Genstart af HTC Explorer Nulstilling af HTC Explorer 177 178 178 Varemærker og ophavsret Indeks .

som du skal gøre for at kunne udføre en bestemt opgave eller få en funktion til at fungere korrekt. dvs. der kan være nyttig. oplysninger om.7 Konventioner. . Det giver oplysninger om sikkerhedsforholdsregler. at du skal være forsigtig for at undgå potentielle problemer. der måske kun gælder i nogle situationer. der bruges i denne vejledning Konventioner. Dette er et tip. En tip giver dig en anden måde at udføre et trin eller en procedure på eller fortæller dig om en mulighed. Dette angiver vigtige oplysninger. der bruges i denne vejledning I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige oplysninger: Dette er en bemærkning. om hvad der sker.eks. f. En bemærkning giver ofte yderligere oplysninger. En bemærkning giver også oplysninger. når du vælger at foretage eller ikke foretage en bestemt handling.

HTC Explorer Frontpanel 1. når du bruger telefonen og til lagring af billeder. Mikrofon 6. musik og andre filer. Søg 5.og regulerende vejledning Det anbefales. Startside 2. Tilbage 4. Berøringsskærm 7.8 Introduktion Introduktion I kassen I kassen vil du se følgende ting: § HTC Explorer § Batteri § USB-kabel § Strømadapter § Sikkerheds. Hovedtelefon . at du installerer et hukommelseskort for at forbedre din oplevelse. Menu 3. videoer.

3 megapixel kamera 2. LYDSTYRKE-kontrol Bagpanel 1.9 Introduktion Venstre og højre paneler 1. Højttaler Toppanel 1. USB-stik 2. TÆND/SLUK .5 mm hovedsætstik 2. 3.

og hold den vendt om på sikker vis.10 Introduktion Bagdæksel Fjernelse af bagdækslet Fjern bagdækslet for at få adgang til batterirummet. SIM-kortets og hukommelseskortets rum. 1. 2. mens du trykker ind med tommelfingeren mod den midterste del af bagdækslet. Tryk den nederste del af bagdækslet mod telefonen for at låse dækslet på plads. Indsæt den øverste del af telefonen i den øverste del af bagdækslet. 2. . Sluk for HTC Explorer. Forsøg at åbne bunden af bagdækslet med fingrene. Du hører et klik. Genmontering af bagdækslet 1. i retning væk fra telefonen. med forsiden vendt væk fra dig. når bagdækslet er låst på plads.

Tag bagdækslet af. 3. 1. tjenestedetaljerne og hukommelsen for telefonbogens kontakter og/eller tekstmeddelelser. Indsæt SIM-kortet hele vejen ind i SIM-kortrummet med dets guldkontaktflader nedad og det afskårne hjørne udad. Indsættelse af SIM-kortet 1. Fjernelse af SIM-kortet Sørg for at slukke for HTC Explorer. Fjern batteriet. Tryk og hold på SIM-kortets tap. Skub SIM-kortet ud af SIM-kortrummet. 4. . før du fjerner SIM-kortet. Fjern batteriet. 3. 2. Tag bagdækslet af.11 Introduktion SIM-kort SIM-kortet indeholder dit telefonnummer. 2.

Tag bagdækslet af. . at du ødelægger filer på det. 2. Glid hukommelseskortet ud af stikket. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Indsæt microSD-kortet i hukommelseskortets rum med guldkontaktfladerne nedad. 1. indtil det sidder sikkert på plads. Tag bagdækslet af. at filerne på hukommelseskortet beskadiges. 2. 2. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Tag SD-kort ud. videoer og musik. Demontering af hukommelseskortet Når du skal fjerne hukommelseskortet. Indsættelse af hukommelseskort 1. Fjernelse af hukommelseskort Hvis HTC Explorer er tændt skal du først "demontere" hukommelseskortet før du fjerner det for at undgå.12 Introduktion Hukommelseskort Brug et hukommelseskort til at gemme billeder. og skub det ind. 1. mens HTC Explorer er tændt. skal du først afbryde det for at forhindre.

Lange telefonsamtaler og hyppig brug af browser kræver stort forbrug af batteristrøm. Du skal også overveje din placering: Dårlig signalstyrke fra mobilnetværket og ekstreme temperaturer gør det vanskeligere for tablet´en at fungere. 1. 2. Tag bagdækslet af. Funktioner og tilbehør. du bruger. før det skal genoplades. der lå i kassen eller udskiftningsbatterier. bruges der mere strøm. afhænger helt af. lader Bluetooth®forbindelse være aktiv hele tiden. Indsæt batteriet (med kobberkontaktfladerne først) i batterirummet. Indsættelse af batteriet Brug kun de originale batterier. Hvis du f. Hvor længe kan batteriet holde. Løft batteriet ud af batterirummet med tommelen eller en finger. som vi anbefaler.eks. Tag bagdækslet af. 2. kan påvirke batteriets levetid. .13 Introduktion Batteri HTC Explorer bruger et genopladeligt batteri. hvordan du bruger HTC Explorer. Fjernelse af batteriet 1.

14 Introduktion Oplade batteriet Før du tænder for og begynder at bruge HTC Explorer. § Fjern ikke batteriet fra HTC Explorer. Nemt.eller biladapteren. Når batteriet er fuldt up opladet. og HTC Explorer er tændt. Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades. Når du oplader batteriet. Indsæt den anden ende af USB-kablet i strømadapteren. § Du må kun bruge den medfølgende strømadapter og det medfølgende USB-kabel til at oplade batteriet. 2. 1. at du oplader batteriet. Sæt strømadapterens stik i en elektrisk stikkontakt. Når skærmen er slukket. hvis det overophedes. anbefales det. Tænde/slukke Tænde Tryk på knappen TÆND/SLUK. vises opladeikonet i statuslinjen. og begynd at oplade batteriet. skal du konfigurere tablet´en. mens du oplader det med strøm. Når du tænder for HTC Explorer for første gang. viser et animeret ikon opladningsstatussen. . Indsæt den lille ende af USB-kablet i USB-stikket. 3. bliver ikonet for batteriopladning en fuldt batteriikon .

15 Introduktion Slukke 1. når du bladrer gennem kontaktpersonerne eller meddelelseslisten. f. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. At overføre eller glide vil sige. kan du dreje HTC Explorer på siden for at få et større tastatur.eks. Tryk og hold Overfør eller glid Træk Stryg Rotér Klem . tommelfinger og pegefinger) for at zoome ind eller ud. Mens du trækker. 3. Indtastning af pinkoden De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). Tryk og hold fingeren nede med lidt tryk. kan du "klemme" på skærmen med to fingre (f. hurtigere anslag. Når du indtaster tekst. Ingen problem. Strygning minder om glidning bortset fra. 2.at du hurtigt trækker fingeren lodret eller vandret over skærmen. Fingerbevægelser Tryk Når du vil indtaste med tastaturet. Åbn de tilgængelige muligheder for et emne (f. f. må du ikke løfte fingeren.eks. Galleri eller i webbrowseren. programog indstillingsikoner. skal du bare trykke på dem med fingeren. før du begynder at trække. og bed om PUK (PIN Unblocking Key). skal du indtaste den og trykke på OK.eks. Hvis skærmen er slukket. skal du trykke på Sluk. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. Hvis du bedes om en pinkode. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. bliver dit SIM-kort blokeret.eks.eks. når du ser et billede eller en webside. før du har nået målpositionen. Når menuen med strømvalgmuligheder vises. vælge skærmemner. at du skal stryge fingeren i lette. På nogle programmer. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK i et par sekunder. Denne fingerbevægelse sker altid i lodret retning. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for igen og låse skærmen op. eller trykke på skærmknapper. en kontakt eller et link på en webside) ved at trykke og holde på emnet. For de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmens retning fra Portræt til Landskab ved at dreje HTC Explorer til siden. f.

Outlook Express eller Windows® Kontaktpersoner. Gmail Facebook Telefonkontaktpersoner SIM-kort Microsoft Exchange ActiveSync® Overfør . når du logger ind på din Google-konto. Måder at få kontakter på HTC Explorer Der er flere måder. Facebook og andet. du kan føje kontakter til HTC Explorer. der skal bruge forbindelse til internettet. Brug programmet Overfør til ikke kun at overføre dine kontakter men også kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser fra din gamle telefon til HTC Explorer. og du er i gang med brugen på ingen tid. placeringsbaserede tjenester og automatisk synkronisering af dine onlinekonti kan kræve ekstra gebyrer. Du kan aktivere eller deaktivere dem under indstillingerne senere. hvordan du vil oprette forbindelse til internettet. Du kan vælge at oprette og lagre kontakter direkte i HTC Explorer eller overføre eksisterende fra din gamle telefon. Du kan vælge.eks. Google-kontakter importeres til HTC Explorer. kan du nemt overføre dem til HTC Explorer via Bluetooth. Gmail™ og Android Market™. bliver du bedt om at konfigurere telefonen. og om din aktuelle placering skal registreres automatisk. Log ind på din Facebook-konto for at importere dine Facebook-venners kontaktoplysninger. Hvis du stadig har personlige kontakter og kalenderbegivenheder på din gamle telefon. Du kan også oprette flere Google-kontakter lige fra HTC Explorer. Nogle funktioner.16 Introduktion Konfigurere HTC Explorer for første gang Når du tænder for HTC Explorer første gang. så du kan bruge Google-programmer. HTC Sync™ Synkroniser kontakter fra den gamle telefon med computeren. f. Bare følge skærmvejledningen. HTC Explorer synkroniserer dine arbejdskontakter via Microsoft Exchange ActiveSync-serveren på arbejdspladsen. at du er logget på din Google®-konto. Kopier alle dine SIM-kontakter til HTC Explorer.eks. og brug så HTC Sync til at synkronisere HTC Explorer med computerens Microsoft® Outlook®. Du kan også konfigurere dine andre e-mail-konti og Facebook®. Du kan synkronisere HTC Explorer med kontaktpersoner fra din Google-konto. computer. Det skal du ikke være bange for. f. Sørg for.

Tryk på for at returnere til hovedstartskærmen (dvs. Udvidet startskærm Når du begynder at gøre mere med HTC Explorer. Glid din finger vandret til venstre eller højre. at en startskærm ikke er nok. finder du måske ud af. Du finder ud af hvordan under Personalisering på side 28. . Ingen problem. der indeholder genveje til dine foretrukne programmer og viser tidspunktet og vejret i din by. midterstartskærmen). widgets og andet. Den leveres med en Genveje og ur-widget. hvorefter du vil finde mere plads til tilføjelse af ikoner. hvor du gør HTC Explorer til din egen. så de kun er et tryk væk. Du kan også tilføje dine foretrukne programmer.17 Introduktion Startskærm Din startskærm er der. Det skulle være nok. genveje. mapper og widgets. Du kan bruge op til seks ekstra skærme.

Tryk bare på den. . eller klem på skærmen for at vise visningen Spring.18 Introduktion Brug af visningen Spring Spring lige til den skærm. og du springer lige til den. du ønsker. Den viser alle syv startskærmen som miniaturer. ved at trykke på . du ønsker.

skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at skifte til vibreringstilstand. mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser. medieafspilning. 3. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne. Justering af ringerlydstyrken § Tryk på knappen LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED for at justere ringerlydstyrken på det ønskede niveau. skal du vælge Brug opkaldslydstyrke til meddelelser. Justering af medielydstyrken Når du spiller musik eller ser video. Justering af lydstyrken via indstillinger 1. Ikonet for vibreringstilstand vises i statuslinjen. Når du er færdig. skal du trykke på LYDSTYRKE OP en gang for at skifte til stille tilstand. trykker du på OK. . Ikonet for højttaler slået fra vises i statuslinjen. 2. at du trækker i skyderen. En eksempeltone afspilles kortvarigt med lydstyrken justeret i takt med. Justering af lydstyrken i øretelefonen ved telefonopkald Under en samtale kan du trykke på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydstyrke. 4. Træk i skyderne for lydstyrke til venstre eller højre for at justere lydstyrkeniveauerne for ringetonen. Vinduet Medielydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet.og videoafspilning. § Når du står på det laveste ringerniveau (stille tilstand). § Mens du er i vibreringstilstand. musik.19 Grundlæggende Grundlæggende Justering af lydstyrken Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for ringetonen. alarmer og meddelelser. Hvis du ønsker samme lydstyrke for ringetone og meddelelser. kan du justere lydstyrken ved at trykke på LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED.

20

Grundlæggende

Dvaletilstand
Slumretilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC Explorer i en lav strømtilstand, når skærmen er slukket. Det stopper også hændelige knaptryk, når HTC Explorer er i tasken. Du modtager dog stadig meddelelser og opkald.

Skifte til dvaletilstand
Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i slumretilstand. HTC Explorer går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et stykke tid.

Vågne fra dvaletilstand
Du kan vække HTC Explorer manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen Du skal låse skærmen op. HTC Explorer vågner automatisk, når du får et indkommende opkald.

Låse skærmen op
Træk ringen op for at låse skærmen op.

Hvis du har konfigureret et skærmoplåsningsmønster, en pinkode eller en adgangskode, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen eller indtaste pinkoden eller adgangskoden, før den låser op. Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen. eller

21

Grundlæggende

Åbne et program fra låseskærmen
Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og direkte starte det program. Du kan tilpasse låseskærmen under Indstillinger > Personaliser > fanen Skærm > Låseskærm > Vælg genveje til låseskærm for at vise dine fire foretrukne programmer.

Status og meddelelser
Statusikoner

Her beskrives, hvad hver enkelt ikon betyder: Signalstyrke Batteri er fuld opladet

GPRS tilsluttet

Batterioplader

GPRS i brug

Batteri er lavt (20 % tilbage) Batteri er meget lavt (10 % eller mindre tilbage) Lydløs tilstand

EDGE tilsluttet

EDGE i brug

3G tilsluttet

Vibreringstilstand

3G anvendes

Mikrofonen er slået fra

HSDPA tilsluttet

Højttalertelefon er tændt Trådført mikrofonhovedsæt tilsluttet Trådført hovedsæt tilsluttet

HSDPA i brug

Roaming

Intet signal

Bluetooth er tændt

22

Grundlæggende

Ingen SIM-kort installeret

Tilsluttet til en Bluetooth-enhed

Tilsluttet til et Wi-Fi®-netværk

Flytilstand

Datasynkronisering

GPS er aktiveret

Netværksdeling er aktiveret

Alarm er angivet

Ikoner for meddelelser
Meddelelsesikoner på statuslinjen gør det nemt for dig at være på forkant med dine meddelelser, kalenderbegivenheder og alarmer.

Det her betyder hvert enkelt: Ny Gmail-meddelelse Ny Microsoft Exchange ActiveSync- eller POP3/IMAP-email Problem med levering af e-mail Generel meddelelse

Opkald i gang

Ubesvaret opkald

Ny SMS/MMS Problem med levering af SMS/ MMS Ny Google Talk™onlinemeddelelse Ny talebesked

Opkald i venteposition

Viderestilling aktivt Videresendelse af meddelelser er aktiveret HTC Explorer har forbindelse til en computer via USB-kabel Wi-Fi er tændt, og der findes trådløse netværk Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktiveret

Kommende begivenhed Nye opdateringer fra dine sociale netværk

Meddelelsespanelet muliggør hurtigt skifte mellem nyligt åbnede programmer. Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også åbne panelet Meddelelser på startskærmen ved at trykke på tryk på Meddelelser. kan du åbne meddelelsespanelet for at se.eks. f. og . hvilken begivenhedsmeddelelse eller nye oplysninger. Hvis du har flere meddelelser.23 Grundlæggende Forslag til matchede kontakter Overførsel af data (animeret) Anmodning om Bluetooth-parring Tilgængelige opdateringer til HTC Explorer-software Sang afspilles Hentning af data (animeret) Venter på overførsel Hentet Android Market-program installeret Opdatering tilgængelig for et program hentet på Android Market Tomt kort Ikke så meget plads på hukommelse Programmet FM-radio i brug Stemmeoptagelse er aktiveret Flere (ikke viste) meddelelser Meddelelsespanel Når du får en ny meddelelse. du har fået. kan du rulle ned ad skærmen for at se dem alle. Åbn meddelelsespanelet ved at trykke og hold på statuslinje og så glide fingeren nedad. og gør det også nemt at aktivere indstillinger.

Lukning af meddelelsespanelet Tryk og hold på bundlinjen af meddelelsespanelet. 2. Tryk og hold på statuslinjen. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden at et emne for at aktivere/deaktivere. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. Bluetooth. GPS og andet og indeholder også en hurtig genvej til alle HTC Explorer-indstillingerne. Bruge Hurtigindstillinger Fanen Hurtigindstillinger muliggør nemt aktivering af Wi-Fi. Tryk og hold på statuslinjen. 3. 2. Tryk og hold ned på for at vise nyligt brugte programmer. 3. . I afsnittet Seneste programmer glider du fingeren til venstre eller højre for at se de seneste åbnede programmer.24 Grundlæggende Skifte mellem senest åbnede programmer På meddelelsespanelet får du hurtigt adgang til op til de otte senest åbnede programmer. Eller tryk bare på . Tryk på fanen Hurtigindstillinger. 1. Tryk på et program for at åbne det. og glid finger op ad skærmen. 1.

kan du vælge denne tilstand for at dele HTC Explorers mobildataforbindelse med computeren. kan du vælge denne tilstand for at dele computerens internetforbindelse med HTC Explorer. kalender og andre oplysninger mellem computeren og HTC Explorer. Vælg mellem følgende muligheder. 2. . når du vil kopiere filer mellem hukommelseskort og computeren. Internet Hvis du ikke har en dataordning for din telefon eller ikke har adgang til pass-through et Wi-Fi-netværk. Gør et af følgende: § Kopier filerne fra computeren til hukommelseskortets rodmappe. når HTC Explorer er tilsluttet computeren. Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Du kan kopiere din musik. dine billeder og andre filer til hukommelseskortet. 3. og tryk så på Udført: Oplad kun Diskdrev Vælg denne mulighed. 1. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Diskdrev og trykker så på Udført. vises dialogboksen Vælg en forbindelsestype og beder dig vælge USBforbindelsestype. når telefonen har forbindelse til computeren. Vælg denne tilstand.25 Grundlæggende Tilslutning af HTC Explorer til en computer Når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og en computer med USB-kablet. På computeren registreres hukommelseskortet som en flytbar disk. HTC Sync USBtethering Vælg denne mulighed for at synkronisere kontakter. og åbn den. 4. § Kopier filerne fra hukommelseskortet til en mappe på computeren. når der er et hukommelseskort på HTC Explorer. Denne tilstand findes kun. Når du ikke har en internetforbindelse på computeren. hvis du kun vil oplade batteriet. Når du har aktiveret tilstanden Diskdrev. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. kan du ikke bruge programmer på HTC Explorer til at få adgang til hukommelseskortet. Naviger til den flytbare disk.

søge efter oplysninger og deling I programmer som Webbrowser og Mail kan du vælge tekst og vælge. 2. . hvad du vil gøre med den. den tilsluttede HTC Explorer) som krævet af computerens operativsystem. 6. Gør et af følgende: § Afbryd HTC Explorer fra computeren. § Hvis du vil bevare HTC Explorers forbindelse til computeren. Når filkopieringen af færdig. Tryk og hold på et ord. men ønsker at få adgang til hukommelseskortet. Valg af tekst 1.26 Grundlæggende 5. Kopiering af tekst. skal du åbne meddelelsespanelet. vælg en anden mulighed end Diskdrev og så trykke på Udført. Kopier adressen på en linket webside ved at trykke og holde på linket og så trykke på Kopier linkets webadresse. skal du afbryde den flytbare disk (dvs.og slutmarkørerne for at fremhæve den omgivende tekst. trykke på Diskdrev. Træk i start. så du sikkert kan fjerne HTC Explorer. som du vil vælge.

27

Grundlæggende

Kopiering og indsættelse af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil kopiere, trykker du på Kopier. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. 2. I tekstindtastningsfeltet (f.eks. mens du indtaster en e-mail) trykker og holder du på det punkt, hvor du vil indsætte teksten. 3. Tryk på Indsæt.

Søge efter eller oversætte tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil søge efter eller oversætte, trykker du på 2. Tryk på en af følgende faner: Google-søgning Se efter relaterede oplysninger med Google-søgning baseret på den tekst, du har valgt. Wikipedia Led efter relaterede oplysninger på Wikipedia® baseret på den tekst, du har valgt. YouTube Se efter videoer på YouTube® baseret på den tekst, du har valgt. Google oversæt Oversæt teksten til et andet sprog. .

Deling af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil dele, trykker du på  .

2. Vælg det sted, hvor du vil indsætte og dele den valgte tekst, f.eks. i en e-mailmeddelelse eller Facebook-statusopdatering.

28

Personalisering

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen
Få HTC Explorer til at se ud og lyde, lige som du vil have det. Personaliser med en anden baggrund, ringetone, meddelelseslyd for begivenheder som f.eks. indkommende tekst, e-mail og kalenderpåmindelser. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser for at komme i gang.

Personalisering af HTC Explorer med scener
HTC Explorer bliver flere telefoner i en, når du bruger scener. Scener er personaliserede startskærmlayouts, som du hurtigt kan bruge. Ved at skifte mellem scener gør du øjeblikkeligt HTC Explorer til den perfekte weekendtelefon, rejsetelefon, arbejdstelefon eller ren spiltelefon. Hver gang du tilføjede eller ændrede noget på startskærmen, gemmer HTC Explorer automatisk dine ændringer til den aktuelt valgte scene.

Brug af en forudindstillet scene
HTC Explorer har forudindstillede scener, der hver er forudkonfigureret med en anden baggrund og en anden widget-samling, der afspejler forskellige øjeblikke i dit liv. Du kan vælge en scene, der passer til dit arbejde, spil, rejse eller dit sociale liv. 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du ønsker. 4. Tryk på Anvend. Hvis du vil hente flere scener, skal du trykke på Scene > Hent flere på fanen Skærm. og så på Personaliser. Tryk på og så på Personaliser.

Oprette en ny scene
Du starter med en tom startskærm, når du skal oprette en ny scene. 1. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser.

2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene. 3. Tryk på , og tryk så på Ny.

29

Personalisering

4. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. 5. Personaliser scenen ved at tilføje widgets og andre elementer, arrangere startskærmens layout og ændre baggrunden. Alle dine ændringer bliver automatisk gemt til denne scene.

Omdøbning af en scene
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du vil omdøbe. 4. Tryk og hold på en scenes miniature, og tryk så på Omdøb. 5. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. og så på Personaliser.

Slette scener
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Tryk på , og tryk så på Slet. og så på Personaliser.

4. Glid din finger over skærmen fra højre mod venstre for at gennemgå scener. Tryk så på en eller flere scener, som du vil slette. 5. Tryk på Slet.

På fanen Skærm trykker du på Baggrund > HTC-baggrunde > Hent flere. 5. 1. Du kan tilføje flere fra det tilgængelige udvalg af widgets. Vælg en widget. så den bruger en animeret baggrund. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at se de forskellige formater. 4. skal du trykke på og så på Personaliser. Nogle widgets findes allerede på startskærmen for dig.eks. 2. Tryk på Vis eksempel for at se animeringen. Personaliser din startskærm med widgets Widgets lægger vigtige oplysninger og medieindhold helt fremme på startskærmen. Galleri Vælg et eksisterende billede. Gå til en del af startskærmen.30 Personalisering Ændring af baggrunden Personalisering af baggrunden med dine foretrukne billeder er en hurtig og nem måde at give HTC Explorer et frisk udseende. Du kan også ændre startskærmen. Tryk på . og tryk så på Vælg for at vælge et. skal du trykke på og så på Personaliser. Du kan også tilføje widgets. Hvis du vil hente flere widgets. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Hent flere HTC widgets. som du ønsker. . og tryk så på Vis eksempel > Anvend. så de er nemme at komme til. Beskær billedet. Hvis du vil hente flere baggrunde. Tryk på Baggrund på fanen Skærm. De fleste HTC-widgets findes i en række designs og størrelser. tryk på Indstillinger. 3. og tryk så på Personaliser. f. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget. Tilføjelse af en widget til startskærmen 1. og tryk så på Anvend. hvor der er plads til at tilføje en ny widget. som passer til dine behov. og tryk så på Gem. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. Rul ned ad listen over widgets. Live baggrunde Vælg mellem forudindstillede animerede baggrunde. som du har taget med kameraet. Wi-Fi og Bluetooth. du ønsker. 2. og tryk så på den widget. Tryk på en af følgende: HTC-baggrunde Vælg en forudindstillet baggrund. 3. Gennemgå samlingen af baggrunde. der sætter dig i stand til hurtigt at tænde/slukke for bestemte indstillinger. eller vælg mellem billeder. der findes på HTC Explorer.

De tilgængelige genveje afhænger af de programmer. 3. Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Placer programikoner på startskærmen. bogmærkede websider. Tilpas widget-indstillingerne. så du kan åbne dem hurtigere. Du må ikke løfte fingeren endnu. HTC Explorer vibrerer. Tryk på og så på Personaliser. f. Træk widget'en til . kørselsvejledninger og mange andre emner til startskærmen. 1. Uden at løfte fingeren trækker du ikonet til et tomt sted på startskærmen. Derefter åbner den relevante skærm. en persons telefonnummer.eks.31 Personalisering Ændring af indstillingerne for en widget Du kan ændre de grundlæggende indstillinger for nogle widgets (f. 1. hvor der er plads til at tilføje et nyt ikon eller en ny genvej. Gå til startskærmen. og så løfter du den. 2.eks. og du ser et farvet felt omkring widget'en. . hvor du kan ændre nogen indstillinger for denne widget. en musikafspilningsliste. der er installeret på HTC Explorer. 3. Du kan også tilføje genveje til indstillinger og særlige oplysninger. Kontakter og Mail) kan ændres fra startskærmen. tryk og hold på en widget på startskærmen. På fanen Tilføj til start trykker du på Program for at tilføje et programikon eller Genvej for at tilføje en genvej til en indstilling eller oplysninger. Du kan også tilføje et programikon til startskærmen ved at trykke på og så trykke og holde på et programikon. 2.

HTC Explorer vibrerer. Tryk på Ny mappe. Træk i programmet. modtagne Bluetooth-filer. Omdøbning af en mappe 1. ikonet eller genvejen. 3. ikon eller en genvej. 3. der viser opdaterede oplysninger. Du kan også tilføje oplysningsmapper. din Facebook telefonbog og mere. så du kan få adgang til programmer og genveje i mappen. og tryk og hold på den. Gå til en del af startskærmen. Du må ikke løfte fingeren endnu. Den nye mappe vises på startskærmen. hvor der er et program. hvor der er plads til at tilføje en ny mappe. .32 Personalisering Tilføjelse af mapper på din startskærm Brug mapper til at gruppere relaterede programmer og andre genveje. 2. På fanen Tilføj til start trykker du på Mappe. Tryk og hold på mappevinduets titellinje. Oprettelse af en ny mappe og tilføjelse af emner i den 1. 5. Tryk på mappen for at åbne den. og tryk på OK. Tryk på . og efterlad den oven på mappen. 2. Tryk blot på mappen for at åbne den. Flyt til startskærmen. Indtast et nyt mappenavn. 6. så du holder startskærmen pæn og organiseret. 4. og tryk så på Personaliser.eks. f.

Fjernelse af en widget eller et ikon 1. Træk widget'en eller ikonet til en ny placering på skærmen. løfter du fingeren. Tryk og hold på den widget eller det ikon. Du må ikke løfte fingeren endnu.33 Personalisering Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganiser widgets og ikoner på startskærmen for at gøre plads til at tilføje flere emner. flytter det tilstedeværende ikon automatisk væk for at give plads. som du ikke bruger så tit. HTC Explorer vibrerer. Du kan også flytte widgets og ikoner. hvor du ønsker det. 2. løfter du fingeren. 2. Når widget'en eller ikonet også bliver rødt. 3. . som du vil fjerne. 3. § Du kan standse midlertidigt ved venstre eller højre kant på skærmen for at trække widget'en eller ikonet til et andet startskærmspanel. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. Tryk og hold på den widget eller det ikon. som du vil flytte. Træk widget'en eller ikonet til . § Når du trækker et ikon til et sted. der er optaget af et andet ikon. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. Du må ikke løfte fingeren endnu. Flytning af en widget eller et ikon 1. Når widget'en eller ikonet er der. HTC Explorer vibrerer.

Ved at skifte mellem lydsæt kan du øjeblikkelig få HTC Explorer til at advare dig med sjove lyde. f. e-mail. Sådan bruges lydsæt Hvert lydsæt giver dit en anderledes kombination af lyde til ringetonen og meddelelser.34 Personalisering Omorganisering af startskærmen Omorganiser dine startskærmspaneler på en måde. Hvis du vil hente flere lydsæt. Hovedstartskærmen er det panel. Tryk på for at lytte til de forskellige lyde i det lydsæt. 3. 1. Du må ikke løfte fingeren endnu. Klem på startskærmen for at vise visningen Spring.eks. du vil flytte. Tryk på Anvend. når du er på arbejde. 2. der har en tynd streg omkring i visningen Spring. Valg af et forudindstillet lydsæt 1. 2. skal du trykke på Lydsæt > Hent flere på fanen Lyd. du bruger dem.eks. Tryk og hold på miniaturen for den startskærm. kalenderbegivenhedspåmindelser og andet. . Flyt f. og så på Personaliser. indkommende meddelelser. genveje og mapper tættere på hovedstartskærmen. På fanen Lyd trykker du på skærmen Lydsæt og så på et lydsætnavn. panelerne med ofte anvendte widgets. når du er ude med venner eller ændre til dæmpede lyd. der passer til den måde. Du kan trykke på 4. og løft fingeren. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. 3. HTC Explorer vibrerer. Træk miniaturen til den nye placering.

35 Personalisering Oprettelse af et lydsæt 1. e-mail og kalenderpåmindelser. så de passer til dit humør og livsstil. meddelelseslyden og alarmen fra skærmen Personaliser. og tryk så på Slet. Indtast et nyt navn på lydsættet. Tryk på 4. meddelelseslyde og alarmer. 3. . 4. meddelelser og lyde Ændring af din ringetone. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. Sletning af lydsæt 1. 3. og så på Personaliser. Det nyoprettede lydsæt tilføjes så listen over lydsæt. alt efter behov. 5. På startskærmen trykker du på 2. 1. På startskærmen trykker du på 2. som du vil slette. Ændring af ringetonen. Ret ringetonen. Tryk på Slet. Du kan også gå til programmerne SMS. og tryk så på Anvend. og så på Personaliser. Tryk på . Vælg forskellige lyde i det forudindstillede udvalg på hukommelseskortet. HTC Explorer gemmer automatisk dine valg til det aktuelle lydsæt. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. Vælg et lydsæt. Mail og Kalender for at vælge lyde til henholdsvis nye meddelelser. På startskærmen trykker du på 2. og så på Personaliser. 3. Tryk på et eller flere lydsæt. som du vil tilpasse eller oprette et nyt. 4. Du kan tildele forskellige toner til lydsættet. og tryk så på Udført. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd.

Når du er færdig. løfter du fingeren. og træk den så dertil. Når skærmen skifter og viser dit nogle af dine skjulte faner. der har de sædvanlige faner nederst på skærmen. hvorfra du tidligere fjernes nogle faner. som du vil tilføje. 3. som ikke rigtigt har brug for. 3. Fjern en fane Tryk og hold på en fane. Når du er færdig. Når skærmen skifter og viser dig det område. Gør et af følgende: Tilføj en fane Tryk og hold på en fane. trykker du på . trykker du på .36 Personalisering Omorganisering eller skjulning af program faner Du kan omorganisere fanerne for nogle programmer for at prioritere de oplysningstyper. Flyt en fane Tryk og hold på den fane. Tryk og hold på en fane. 2. Åbn det program. som du vil skjule. 4. og træk den op. Tryk og hold på en fane. Tilføje en fjernet fane 1. hvor du kan omarrangere ikoner. 2. 4. . Tryk og hold på den fane. og træk den til den nye placering. du vil flytte. som du ofte bruger. som du vil vise. hvor du vil placere den igen. 1. eller fjerne de faner. og træk den så hen ved siden af de andre faner. Åbn et program. skal du løfte fingeren.

Du må ikke løfte fingeren endnu.37 Personalisering Genveje og ur-widget'en Åbn ofte brugte programmer. . 4. og åbn det Tilpasse genveje og ur-widget Du kan vælge. Fra denne skærm kan du: § Tryk på en genvejsplads. Fra Genveje og ur-widget'en kan du: § Tryk på genvejen til et program for at åbne det § Tryk på oplysningslinjen for at udvide den og se indholdet af det program § Tryk på eksempel på indholdet. som du vil knytte til den. der bliver vist i widget'en. Hvis din by ikke er på listen. 1. 3. hvilke genveje og by der skal vises i widget'en Genveje og ur. og vælg en by. På startskærmen trykker og holder du på widget'en genveje og ur. 2. § Tryk på tiden. Tryk på Udført. og vælg så et program eller en genvej. skal du trykke på for at tilføje din by. eller se et eksempel på deres indhold lige på startskærmen. Træk widget'en til . Widget'en Genveje og Ur opdateres.

Telefonens opkaldsskærm viser så en liste over matchende numre og navne. eller når samtalen er i gang. om der er flere matchende numre eller kontakter. kan du trykke på et nummer i en tekstmeddelelse eller e-mail for at foretage opkald. 3. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. Hvis du indtaster et forkert ciffer eller bogstav. Sådan ringer du op til et nummer: § Tryk på et telefonnummer eller en kontaktperson i listen. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. 2. Glid fingeren opad i den filtrerede liste for at lukke telefontastaturet og se. skal du trykke og holde på for at slette . du vil ringe til. Hvis du bedes om en pinkode. 4. skal du indtaste den og trykke på OK. skal du trykke på Opkald. 1. bliver dit SIMkort blokeret. eller du kan bruge funktion favorit-opkald til at søge efter og ringe til lagrede kontaktpersoner eller et nummer fra opkaldsoversigten. Det skal du ikke være bange for. vil statuslinjen vise opkaldet i statusikonet . Foretage et opkald på opkaldsskærmen Du kan enten ringe til en nummer direkte. eller trykke på et enkelt nummer på opkaldsskærmen for at foretage et hurtigt opkald til en kontaktperson. og bed om PUK (PIN Unblocking Key). På skærmen med kontaktpersonens oplysninger trykker du på det nummer. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. der er knyttet til kontaktpersonen. Hvis du vil slette hele angivelsen. § Når du har angivet et helt nummer. skal du trykke på det. . Mens du ringer op. § Hvis du vil ringe til et andet telefonnummer. På startskærmen trykker du på . De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer).38 Opkald Opkald Forskellige måder at udføre opkald på Ud over at foretage opkald fra HTC Explorer's opkaldsskærm. skal du trykke på til højre for navnet på kontaktpersonen.

39

Opkald

Hvad er Smartopkald?
Telefonens Smartopkald-funktion, gør det nemt og hurtigt for dig at foretage et opkald. Indtast bare telefonnummeret eller de første par bogstaver i navnet på den person, du vil ringe til. Smartopkald søger automatisk efter og filtrerer dine gemte kontakter og telefonnumre fra opkaldsoversigten.

Brug af Kortnummer
Brug Kortnummer til at ringen til et telefonnummer med ét tryk. Hvis du f.eks. tildeler en kontaktpersons nummer til tasten 2, skal du blot trykke og holde på 2 for at ringe til det nummer. Taltasten 1 er normalt reserveret til din voicemail. Tryk og hold på denne taste for at ringe til voicemail og hente din voicemail-meddelelser.

Tildele en kortnummertaste
1. På startskærmen trykker du på Telefon. 2. Tryk på , og tryk så på Kortnummer > .

3. Indtast navnet på den kontaktperson, du vil tilføje. Når navnet vises i listen, skal du trykke på navnet. 4. På skærmen Kortnummer vælger du telefonnummeret for kontaktpersonen, der skal bruges, og den kortnummertaste, der skal tildeles. 5. Tryk på Gem. Du kan også angive et kortnummer under Kontakter. Tryk på en kontakt, tryk på , og vælg så Angiv kortnummer (eller Mere > Angiv kortnummer).

40

Opkald

Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse
1. Tryk på telefonnummeret i meddelelsen.

2. Tryk på Opkald. Ring til meddelelsesafsenderen ved at trykke på den modtagne meddelelse og så trykke på Opkald i valgmenuen.

Ringe til et telefonnummer i en e-mail
Vil du ringe til et nummer, der findes i en e-mail? Ingen problem. 1. Tryk på telefonnummeret i teksten. 2. Rediger nummeret, hvis det er nødvendigt. 3. Tryk på Opkald.

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed
Tryk på et telefonnummer i en Kalender begivenhed giver dig mulighed for at se begivenhedsdetaljer, f.eks. konferenceopkalds-id eller mødepinkode, mens du står på telefonopkaldsskærmen. 1. Åbn en begivenhed i Kalender. 2. På skærmen Begivenhedsdetaljer trykker du på telefonnummeret. 3. Tryk på Opkald.

41

Opkald

Foretage et nødopkald
I nogle regioner kan du foretage nødopkald fra HTC Explorer, selv om du ikke har SIMkortet installeret eller dit SIM-kort er blokeret. 1. På startskærmen trykker du på .

2. Indtast nødnummeret for dit område, og tryk så på Opkald. Hvis du har aktiveret, men glemt, din låseadgangskode eller låsemønstret, kan du stadig foretage nødopkald ved at trykke på Nødopkald på skærmen.

Modtagelse af opkald
Når du modtager en opringning fra en kontaktperson, vises skærmen for indkommende opkald. Du kan bruge funktionen til høflig ringetone og lommetilstand til at modtage opkald. Du finder ud af hvordan under Ændring af indstillinger for lyd på side 172.

Besvarelse af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Besvar. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen for at låse skærmen op og besvare opkaldet.

Afvisning af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Afvis. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen på låseskærmen. § Tryk på knappen TÆND/SLUK to gange for at afvise et opkald.

Du kan også trykke på og vælge. slå mikrofonen fra og andet. Sætte et opkald i venteposition 1. Tryk på . og tryk så på Ophæv venteposition for at genoptage opkaldet. når der kommer efterfølgende indkommende opkald. Tryk på . § Tryk på knappen TÆND/SLUK. Hvad kan jeg gøre under en samtale? Under et opkald kan du bruge knapperne på skærmen til at slå mikrofonen til eller fra eller tænde eller slukke for højttalertelefonen. Hvis HTC Explorer allerede ligger med bagsiden opad. 2. tryk så på Hold for at sætte opkaldet i venteposition. Når du sætter et opkald i venteposition. Du vil se en fødselsdagspåmindelse. . vises ikonet for holdt opkald på statuslinjen. om du vil tilføje et opkald. du foretager et opkald. § Placer HTC Explorer med bagsiden opad på en plan overflade. vil den stadig ringe. eller din ven ringer til dig. Du vil heller ikke glemme nogens fødselsdag.42 Opkald Slå ringetonen fra uden at afvise opkaldet Gør et af følgende: § Tryk på knappen LYDSTYRKE NED eller LYDSTYRKE OP. HTC Opkalder-ID Hver gang. kan du se din vens seneste statusopdatering fra sociale netværk som Facebook lige på opkaldsskærmen. hvis din vens fødselsdag finder sted inden for de næste 7 dage. sætte et opkald i venteposition.

vises ikonet for Slå fra Afslutning af et opkald Gør et af følgende for at afslutte opkaldet: § Tryk på Afslut opkald på opkaldsskærmen. når højttalertelefonen er aktiveret. du vil tale med. Eller du trykker på igen. Hvis telefonnummeret på den person. Gør et af følgende: § Vend HTC Explorer om i løbet af samtalen (sørg for. kan du vælge at skifte mellem de to samtaler. . vises på statuslinjen. skal du trykke på Besvar for at acceptere det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition. 2. ikke findes i listen over kontaktpersoner. og returner til det andet opkald ved at trykke på Afslut opkald. Hvis skærmen er slukket. § På opkaldsskærmen trykker du på Højttalertelefonens ikon . må du ikke holde HTC Explorer mod øret. mikrofonen. og tryk så på . Du slukker for højttalertelefonen igen ved at vende HTC Explorer om. Tænde for højttalertelefonen under et opkald For at mindske muligt beskadigelse af hørelsen. kan du vælge at gemme nummeret i listen. 1.43 Opkald Skifte mellem opkald Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en. der ringede op. Når mikrofonen er slukket. § Glid meddelelsespanelet åbnet. skal du trykke på TÆND/SLUK for at slukke for skærmen. Slå mikrofonen fra under et opkald På opkaldsskærmen trykker du på for at skifte mellem at slukke/tænde for i statuslinjen. så forsiden er opad. når du lægger på. Afslut det aktuelle opkald. så du kan trykke på Afslut opkald. når højttalertelefonen er tændt. at Vend for højttaler er markeret i > > Indstillinger > Lyd). Når du modtager et andet opkald. Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen. 3.

44 Opkald Konfigurere et konferenceopkald Konferencekald med venner. Hvis du vil tilføje endnu en deltager til konferenceopkaldet. der understøtter stemmeopkald over Session Initiation Protocol (SIP). Internetopkald til telefonnumre skal der måske betales ekstra gebyrer for. skal du trykke på . 1. 3. Når der er forbindelse til den anden deltager. Når der er forbindelse. Når du vil tale privat med en person i konferenceopkaldet. trykke på Tilføj opkald og så ringe til den anden deltagers nummer. skal du trykke på på konferenceopkaldsskærmen og så ringe til nummeret på den kontaktperson. at du er registreret med en internetopkaldstjeneste. Indtast kontodetaljerne. Tryk på Tilføj konto. Sørg for. skal du trykke på og så vælge Privat opkald i valgmenuen. Tilføjelse af en internetopkaldskonto 1. 2. 4. kan du foretage og modtage opkald via en internetopkaldskonto. . skal du sørge for. Før du tilføjer en internetopkaldskonto. Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet. 4. skal du trykke på konferenceopkaldet. Under internetopkaldsindstillinger trykker du på Konti. 2. Den første deltager venter. Kontakt din mobiludbyder for at få flere oplysninger. 3. for at føje deltageren til 6. Afslut opkaldet med en deltager ved at trykke på valgmenuen. 5. og ring til hver efterfølgende for at føje det til konferencen. når du ringer til den anden deltager. at dit SIM-kort er aktiveret med konferenceopkaldstjeneste. Når du har forbindelse. Foretag det første opkald (eller accepter et). familie eller kollegaer er nemt. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. du vil invitere til konferenceopkaldet. trykker du på flet . og så på Afslut opkaldet i Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på Afslut opkald. Internetopkald Når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

der har en internetopkaldskonto. Foretage et internetopkald Foretag et internetopkald til enten din kontakts internetopkaldskonto eller et telefonnummer. § I Opkaldsoversigt trykker du på internetopkaldslogfilen. på statuslinjen. og vælg så enten Til alle opkald eller Spørg for hvert opkald. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. § Tryk på og så på Vis for kun at vise en bestemt type opkald. dine opkald og modtagne opkald. . Glid for at åbne meddelelsespanelet for at se. Telefonnummer Se Forskellige måder at udføre opkald på på side 38. Undersøgelse af et ubesvaret opkald Når du har et ubesvaret opkald. Men først skal du indstille HTC Explorer til at bruge internetopkald til dine udgående opkald. På startskærmen trykker du på 2. ubesvarede opkald eller udgående opkald. vises ikonet for ubesvaret opkald 1. hvem der ringer.45 Opkald 5. f.eks. 2. du vil ringe til. Tryk på for at gemme kontoen. På skærmen Opkaldsoversigt kan du: § Tryk på et navn eller nummer i listen. Tryk så på Internetopkald. Ring til en af følgende: Internetopkaldskonto § I Kontakter trykker du på en kontakt. 3. Søge efter opkald i Opkaldsoversigt 1. Tryk så på opkalderens navn eller nummer i opkaldsoversigten. Tryk på Brug internetopkald. Indstil HTC Explorer til at modtage internetopkald på din tilføjede konto ved at markere afkrydsningsfeltet Modtog indkommende opkald. § Tryk på for kun at søge i opkaldsoversigten for den bestemte kontaktperson. . 6. Glid til fanen Opkaldsoversigt. Returner opkaldet ved at trykke på meddelelsen om ubesvaret opkald. Brug af Opkaldsoversigt Brug Opkaldsoversigt til at søge efter ubesvarede opkald. § Tryk og hold på et navn eller nummer i listen for at vise valgmenuen.

der er gemt på HTC Explorer. og tryk på Slet fra opkaldsoversigt. På skærmen Opkaldsoversigt trykker og holder du på et telefonnummer. Tryk på Vælg alt . kontakttype og andre oplysninger i den tomme kontaktregistrering. hjemmenummer. om du vil oprette en ny kontakt eller gemme nummeret i en eksisterende kontakt på HTC Explorer.eks. 2. der skal gemmes blandt dine kontakt. og så vælge nummertypen. Vælg. der vises. § Når du gemmer nummeret i en eksisterende kontakt. f. Tryk på > Slet. Tryk på Gem. 3. Telefonnummeret bliver automatisk føjet til feltet Mobil i afsnittet Telefon. skal du indtaste kontakts navn. og tryk så på Gem i Personer. skal du trykke på en kontakt.46 Opkald Tilføjelse af et nyt telefonnummer til dine kontakter fra Opkaldsoversigt 1. 4. Rydning af listen Opkaldsoversigt På skærmen Opkaldsoversigt gør du et af følgende: Fjern et navn eller et nummer Ryd hele listen Tryk og hold ned på navnet eller nummeret. ved at trykke på knappen Mobil. Gem det som en anden type nummer. Gør et af følgende: § Når du opretter en ny kontakt. og så på Fjern opkaldsoversigt.

47 Opkald Bruge opkald til hjemmet Når du rejser udenlands. Hvis du vil ringe til et telefonnummer der ikke er gemt. På startskærmen trykker du på . Tryk på Ring op > Telefonindstillinger > Indstillinger for hjemopkald. 4. du ønsker i listen over landekoder. 1. 2. Din hjemlandskode tilføjes automatisk. når du roamer. Tryk på OK. 3. HTC Explorer ringer derefter til nummeret med din hjemlandskode. der skal ringes til. 1. der ikke er gemt i Kontakter. Vælg det land. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. 2. i dit land. er det nemt at ringe til venner og familie hjemmefra. skal du indtaste et plustegn (+) og landekoden før nummeret. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Tryk på et telefonnummer eller en kontakt i kontaktpersonlisten. Deaktivering af opkald til hjemmet Hvis du foretrækker manuelt at indtaste hele det telefonnummer. og så på Indstillinger > Ring op > 2. HTC Explorer foretager opkald normalt når der indtastes telefonnumre. 3. Ændre standardlandekode til at ringe hjem 1. når du foretager opkald til dine kontakter på HTC Explorer under roaming. . kan du deaktivere opkald til hjemmet. Afmarker afkrydsningsfeltet Ring hjem. Fra startskærmen trykker du på Telefonindstillinger.

f.eks. opkalder-ID og banke på. Tilføj. om du vil modtage indkommende internetopkald. om du vil bruge internetopkald til alle opkald. om du vil blokere forskellige kategorier af indkommende og udgående opkald. Kontakt din mobiludbyder for at få mere at vide om tilgængeligheden af opkaldstjenester. For at aktivere denne funktion.48 Opkald Opkaldstjenester HTC Explorer kan linke direkte til mobiltelefonnetværket og give dig adgang til og ændre indstillingerne for forskellige telefontjenester. Viser den aktuelle voicemail-tjenester. Opkaldstjenester kan omfatter viderestilling. opkald i venteposition. f. eller kun til internetadresseopkald. skal du kende dit SIM-korts PIN2-kode. når et opkald med det nummer afsluttes. Du kan også angive viderestillingsvalg for alle indkommende opkald. ubesvarede og unåelige opkald. når du foretaget opkaldet. Du kan også vælge. hvad du foretrækker. Aktiver eller deaktiver modtagelse af CB-meddelelser. Faste opkaldsnumre fra startskærmen og så trykke på Begræns udgående opkald til et bestemt antal numre. Ret dine telefonindstillinger. som du foretager. Vælg. ret eller fjern internetopkaldskonti. Åbn opkaldstjenester ved at trykke på Indstillinger > Opkald. Hvis du får en meddelelse om en ny talebesked.eks. der er angivet af din tjenesteudbyder. der bruges. hvordan du vil håndterer optagne. Angiv et andet voicemail-nummer ud over det. Vælg. eller om du skal spørges. kan du rydde meddelelsen med denne valgmulighed. Aktiver eller deaktiver operatørtjenester. Voicemail-tjeneste Indstillinger for talebesked Ryd talebesked om personbesked Telefonindstillinger Viderestilling af opkald Indstillinger for opkaldsspærring Yderligere indstillinger CB Indstillinger for CB Konti Brug internetopkald . Vælg. automatisk lagring af en ukendt kontakts nummer. voicemail og andet. Konfigurer kanaler og sprog for mobil-broadcast.

mens du er om bord på et fly. Når det er aktiveret. slukkes der for alle trådløse radioer på HTC Explorer.49 Opkald Tænd/sluk for Flytilstand I mange lande påbyder loven. at du slukker for trådløse enheder. Når du deaktiverer flytilstanden. Du kan tænde/slukke for Flytilstand ved at trykke og holde på TÆND/SLUKog trykker på Flytilstand. og den tidligere tilstand for Bluetooth og Wi-Fi genoprettes. datatjenester. Når du aktiverer flytilstanden. Flytilstand er en måde at slukke for trådløse funktioner på hurtigt på HTC Explorer. vises ikonet Flytilstand i statuslinjen. Bluetooth og Wi-Fi. . tænder opkaldsfunktionen igen. herunder opkaldsfunktion.

du vil inkludere. 5. Emnerne åbner i det relevante program. . I takt med at du indtaster. og tryk så på . . 3. 4. du søger efter. er i listen over forslag. Vælg de indstillinger. du ønsker. 2. og vælg så de emner. Tryk på Administrer søgeoversigt for at se eller administrere den websøgeoversigt. Indstilling af søgemuligheder 1. Tryk på . Emnet vises i søgefeltet. f. § Rediger et emne i listen ved at trykke på du kan redigere det. skal du trykke på det på listen.eks. vælg en anden søgeplacering § Hvis det. Brug forslag fra den webbaserede Google-søgeoversigt fra din Google-konto. Inkluder din placering i søgninger for at få lokale søgeresultater. vises matchende emner på HTC Explorer og forslag fra Google-netsøgning som en liste. På startskærmen trykker du på 2. ikke er i listen. og trykker på Indstillinger. Kontakter eller Mail. 3.eks. når du udfører en søgning. skal du trykke på for at søge på nettet. . der er knyttet til din Google-konto på webbrowseren. Vis webforslag Brug Min placering Søgeoversigt Vis forslag til Google-netsøgninger under søgefeltet i takt med. du søger efter. Gør et af følgende § Indsnævr søgningen ved at trykke på (f.50 Søge og webbrowser Søge og webbrowser Søgning på HTC Explorer og nettet Du kan søge efter oplysninger på HTC Explorer og på nettet ved at bruge Googlesøgning. Programmer). Tryk på Emner. Udførelse af søgninger på nettet og HTC Explorer 1. Tryk på Søg > Google-søgning. har deres egen søgefunktion. at du indtaster. Indtast søgeemnet i søgefeltet. der kan søges efter. Nogle programmer. hvor § Hvis det. Webbrowseren åbner og viser resultaterne af en Google-søgning. På startskærmen trykker du på . som du kan bruge til med alene på disse programmer.

§ På startskærmen trykker du på > Internet. kan du glide til andre faner for automatisk at søge efter det samme emne der. Oversættelse af ord til andre sprog 1. Gør et af følgende: § Tryk på en adresse for at gå direkte til den webside. vil matchende adresser på websider blive vist på skærmen. og tryk derefter på . for først at lukke det. Gå til en webside 1. du vil søge efter oplysningerne. der kan oversættes til. Indtast adressen på websiden med tastaturet. du vil oversætte. På browserskærmen trykker dup URL-feltet øverst på skærmen. § Fortsæt med at indtaste websidens adresse. Under Til sprog vælger du mellem de sprog. 3. Hvis skærmtastaturet vises. skal du trykke på bundfanerne. Når du indtaster et nyt ord eller en ny sætning. Indtast det.51 Søge og webbrowser Find hurtigt oplysninger på nettet Hurtigt opslag hjælper dig med at få mere at vide om noget lige på stedet. 5. 3. Glid over fanerne for at vælge det sted. Google Søg og Wikipedia. så du se 2. 1.eks. . Hvis skærmtastaturet vises. 6. Brug af webbrowseren Gør et af følgende for at åbne webbrowseren og starte surfingen på nettet: § På startskærmen trykker du på Internet. du vil søge efter i søgefeltet. 4. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. I takt med at du indtaster adressen. 3. Tryk på . På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. kan du nemt slå den op på populære websteder eller søgetjenester. for først at lukke det. Når du har søgt efter et emne på en fane. f. 2. Under Fra sprog vælger du det oprindelige sprog og indtast det ord eller den sætning. så du se 2. skal du trykke på bundfanerne. Glid til fanen Google Oversæt. Tryk på Oversæt. 4.

Link Adresse på webside (URL'er) E-mailadresse Hvad skal der gøres § Tryk på linket for at åbne websiden. bogmærke. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. Når du ser på en webside. Åbning af et nyt browservindue Åbn flere browservinduer for at gøre det nemmere for dig at skifte fra en webside til en anden. Du kan også bruge dine fingre til at sprede eller klemme på skærmen for at zoome ind og ud. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Skærm og så på Roter skærm automatisk. Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk. § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. tryk så på Kopier i menuen for at kopiere e-mailadressen til udklipsholderen. kopiere til udklipsholder eller dele linket. Du kan indsætte e-mail-adressen senere. Valg af en adresse eller et telefonnummer på en webside På en webside kan du: § Trykke på en adresse for at se placeringen på et kort. § Tryk og hold på linket for at åbne en menu. § Tryk og hold nede.52 Søge og webbrowser Ændring af skærmeretningen Drej HTC Explorer om på siden for at vise webbrowseren i retningen Landskab. skal du skifte til automatisk skærmretning. § Trykke på et telefonnummer for at ringe op. Valg af et link på en webside Du kan trykke på et link for at åbne det eller trykke og holde på et link for at få flere valgmuligheder. der sætter dig i stand til at åbne. . Navigering og zooming på en webside § Du kan føre fingeren over skærmen for at navigere og se andre områder på websiden. Der vises et nyt browservindue. § Tryk for at sende en e-mail-meddelelse til e-mail-adressen. skal du trykker på 2. 1. Tryk på . og så på Windows. når du opretter en ny kontaktperson eller sender en ny email-meddelelse.

Tryk for at lukke en webside.53 Søge og webbrowser Skifte mellem browservinduer 1. kan komme fra ukendte kilder. For at beskytte HTC Explorer og dine personlige data anbefaler vi på det kraftigste. der er hentet fra nettet. f. at du kun henter og installerer programmer. du stoler på. vises. Følg webstedets vejledninger for hentning af programmet. kan du gøre et af følgende: § Tryk på og tryk på Windows. ved hjælp af webbrowseren. 2. skal du først undersøge kompatibiliteten med HTC Explorer for at sikre. 3. Åbn webbrowseren og gå til webstedet. Download af programmer fra nettet Du kan hente programmer direkte fra dine favoritwebsteder. Henter fra nettet Du kan mere end blot browse på nettet. Inden du installerer det hentede program. at den tillader installation af tredjepartsprogrammer. Du kan hente filer. Programmer. Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Programmer > Ukendte kilder.eks. § Klem på skærmen (zoom ud). 2. til den webside. at det kan installeres. hvor du kan hente det ønskede program. Mens du ser på en webside. 1. . Glid fingeren. skal du indstille HTC Explorer således. du vil se. billeder og musik samt programmer. Tryk på en webside for at vise den i fuld skærm. Før du henter et program. indtil du ser de andre browservinduer.

og tryk så på Udført. som du vil. Indtast dine ændringer. § Naviger til det bogmærke. du vil åbne på fanen Tags . på fanen Oversigt og så på Bogmærker. og tryk så og så på Bogmærker. Bogmærkning af en webside 1. Tryk på trykker du på og så på Bogmærker.54 Søge og webbrowser Visning af dine downloads Når du ser på en webside. så du nemt kan findes dem. 2. du vil redigere. til højre for det bogmærke. Bogmærk websiden under en bestemt kategori (f. tryk på og så på Bogmærker. 3. Når du ser på en webside. 4. Dette grupperer lignende websider. . er derefter på Rediger. På fanen Bogmærker 3. Åbning af et bogmærke 1. du vil se. Når du ser på en webside. Visning af en tidligere besøgt side 1. og tryk så på Udført. Når du ser på en webside. skal du trykker på 2. du har besøgt. skal du trykke på og så på Mere > Downloads. og derefter på Ryd oversigt. skal du trykker på og så på Tilføj > bogmærke. skal du trykker på 2. Rediger bogmærkets navn efter behov. Rydning af listen over tidligere besøgte sider 1. På fanen Oversigt . . skal du trykker på 2. eller hurtigt se de sider. og tryk så på det. Gør et af følgende: § Naviger til det bogmærke. på HTC Explorer. Når du ser på en webside. som du oftest besøger. og tryk så på siden. Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Du kan lagre lige så mange bogmærker. . du vil åbne på fanen Bogmærker på det. Redigering af et bogmærke 1. sport eller spisesteder) ved at trykke på Tilføj tags. skal du trykker på 2. Naviger til den side. Du kan også få adgang til en nyttig liste over de websteder. Når du ser på en webside. og indtast et tagnavn.eks.

Indstilling af valgmuligheder for browser Tilpas webbrowseren. personlige oplysninger og sikkerhed. på fanen Mest besøgte Rydning af listen over mest besøgte sider 1. så den passer til din måde at browse på. Ændring af visning af bogmærker eller mest besøgte sider 1. skal du trykker på 2. På fanen Mest besøgte trykker du på og så på Bogmærker. og trykker på Mere > Indstillinger. du vil se. Når du ser på en webside. du ønsker at bruge. Browsing af fulde versioner af alle websteder Nogle websteder viser en mobilversion af deres sider på telefonens webbrowsere. derefter på og så på Gitter. Når du ser på en webside. . På fanen Bogmærker eller fanen Mest besøgte trykker du på derefter på Miniaturer. og så på Mere > Indstillinger > Indstil 2. og så på Ryd alt. og du vil se bogmærker i et gitter. Angiv valgmuligheder for skærm. som du ofte besøger 1. skal du trykker på og så på Bogmærker. Du kan vælge at se den fulde version af alle sider. . 2. også for disse websteder. står på visningen Miniaturebilleder.eks. når du bruger webbrowseren.55 Søge og webbrowser Visning af en side. Vælg den startside. På browserskærmen trykker du på. Hvis du f. Liste eller Gitter for at ændre visningen. Når du ser på en webside. og 2. Indstilling af din startside 1. På browserskærmen trykker du på og så på Mere > Indstillinger og fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Mobilvisning. På browserskærmen trykker du på startside. skal du trykke på og Liste. Naviger til den side. skal du trykker på og så på Bogmærker. og tryk så på siden.

1. hvornår der skal vises Adobe Flash-indhold Vælg. hvilket Adobe® Flash®-indhold du vil se på en webside og hvornår du ønsker at se det. 2.56 Søge og webbrowser Valg af. Efter du har valgt Efter anmodning. Tryk på Efter anmodning. På browserskærmen trykker du på plugins. kan du vise Adobe Flash-indholdet ved at trykke på på websiden. og så på Mere > Indstillinger > Aktiver .

§ Kalenderbegivenheder fra din(e) Google-konto(er). Du kan konfigurere din Exchange ActiveSync. delt af dine venner og dig selv. § Google. på Facebook.og Exchange ActiveSync-kontakter. § Statusopdateringer og links.og POP3/IMAP-e-mail-konti på HTC Explorer. fra Exchange ActiveSync og fra din Facebook-konto. . § Facebook billedoverførsler. De oplysninger. så vel som dine venners kontaktoplysninger. omfatter: § Gmail.57 Konti og synkronisering Konti og synkronisering Om onlinekonti HTC Explorer kan synkronisere med din Facebook og e-mail-konti. du kan få. i Facebook. Exchange ActiveSync og anden POP3/IMAP e-mail. enten i programmet Mail eller i indstillingerne Konti og synkronisering.

3. skal du fabriksnulstille HTC Explorer og indtaste dine detaljer for Google kontoen. . når du konfigurerer HTC Explorer igen. du brugte til at oprette Google-kontoen. Følg instruktionerne på skærmen for at nulstille adgangskoden. Tilføjelse af flere Google-konti Du kan tilføje mere end én Google konto. Andet Google tjenester bruger den første Google konto. Du skal også logge ind på en Google konto for at bruge Google programmer som f. 2. Google Talk og Android Market. Indtast den e-mail-adresse eller det brugernavn. Følg skærmvejledningerne for at logge ind på en konto eller oprette en ny konto. og trykker på Indstillinger > Konti og Glemt adgangskoden til din Google-konto? Hvis du har glemt adgangskoden til din Google-konto.google. 2. 3. 1. kan du synkronisere Gmail og dine Google kontakter og kalendere mellem din HTC Explorer og på nettet. Hvis problemerne vedvarer. Efterfølgende Google konti kan dog kun synkronisere kontakter. Åbn webbrowseren på HTC Explorer eller computeren.eks. Hvis du ikke har en alternativ e-mail-adresse eller ikke kan få adgang til den email-konto. 1.58 Konti og synkronisering Synkronisering med en Google-konto Når du logger ind på din Google konto. Tryk på Tilføj konto > Google. kan du nulstille din Google-konto efter 24 timer ved at besvare sikkerhedsspørgsmålet til gendannelse af adgangskoden.com/accounts/ForgotPasswd. På startskærmen trykker du på synkronisering. e-mails og kalenderbegivenheder. kan du forsøge at hente den ved at gå til Googlewebsted. du bruger til at logge ind på Google-kontoen og klik på Indsend. og gå til https:// www. du tilføjede. opstår der muligvis problemer når du forsøger at bruge nogle af Google programmerne. Hvis du sprang tilføjelse af Google konto da du konfigurerede HTC Explorer den første gang.

og tryk så på den kontotype. Marker eller ryd følgende: Baggrundsdata Hvis du har markeret dette.59 Konti og synkronisering Tilføjelse af en social netværkskonto Hvis du ikke loggede ind på din sociale netværkskonto (som f. 2. 3. Tryk på Tilføj konto. Facebook) da du første gang startede og konfigurerede HTC Explorer. Hvis du har markeret dette. kan de nye oplysninger begynde at synkronisere med HTC Explorer. Styring af dine onlinekonti Ændring af de generelle synkroniseringsindstillinger 1. . du vil synkronisere. På startskærmen trykker du på synkronisering. kan programmer bruge den synkroniseringsplan. du vil tilføje. Hvis der ikke er en markering. og trykker på Indstillinger > Konti og Automatisk synkronisering Manuel synkronisering af en konto 1. Din sociale netværkskonto føjes til listen på skærmen Konti og synkronisering. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. kan programmer sende og modtage onlinekontooplysninger. selv om du ikke bruger dem i øjeblikket. På startskærmen trykker du på synkronisering. kan du stadig tilføje kontoen i indstillingerne. 3. På startskærmen trykker du på synkronisering. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. Følg skærmvejledningerne ved indtastning af kontooplysningerne. Tryk på den konto. 1. der er defineret under kontoindstillingerne. Afhængigt af hvordan du konfigurerede kontoen.eks. Tryk på Synkroniser nu. skal du synkronisere konti manuelt.

kontooplysninger vises. de meddelelser. På startskærmen trykker du på synkronisering. som du loggede ind med på tablet´en. eller vælg et emne for at redigere dettes indstillinger. der er knyttet til den. Tryk på Fjern konto.eks. Fjernelse af en konto Du kan fjerne en konto for at slette den og alle de oplysninger. og den måde. f.60 Konti og synkronisering Ændring af kontoindstillinger Du kan ændre indstillinger som synkroniseringsfrekvens og de typer oplysninger. 3. den første Google-konto. du modtager. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. som du ikke kan fjerne. at du vil fjerne kontoen. Der er konti. 1. og bekræft så. 1. På startskærmen trykker du på synkronisering. e-mail. Tryk på den konto. Tryk på den type oplysninger. 2. Tryk på den konto. der synkroniseres. fra HTC Explorer. Fjernelse af en konto sletter ikke oplysninger fra selve onlinetjenesten. 3. kontakter eller indstillinger.eks. du vil fjerne. f. og trykker på Indstillinger > Konti og . bortset fra ved sletning af alle personlige oplysninger fra HTC Explorer med en hard-nulstilling. du vil synkronisere. du vil redigere på skærmen Konti og synkronisering.

og tryk så på Næste. Tænd for Bluetooth på din gamle telefon. Vælg din gamle telefon i enhedslisten. 7. 6. og sæt den i søgbar tilstand. Vælg din gamle telefons navn og model. f. HTC Explorer forsøger så at parre med din gamle telefon. 5.61 Kontakter Kontakter Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Det er nemt at overføre kontaktpersoner fra din gamle telefon til HTC Explorer via Bluetooth. trykker du på Udført. HTC Explorer aktiverer automatisk Bluetooth og søger efter Bluetooth-enheder.eks. som du vil importere). På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Næste for at starte. 3. 9. Marker afkrydsningsfeltet Kontakter (og andre typer understøttede data. På HTC Explorer trykker du på Næste for at fortsætte. 1. og tryk så på Næste. Når HTC Explorer er færdig med at importere data. Indtast adgangskoden på din gamle telefon. 4. . Afhængigt af din gamle telefonmodel kan du også overføre andre typer data. kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser til HTC Explorer. 8. Du får vist en sikkerhedsadgangskode på skærmen. > Overfør. eller bekræft den bare.

Grupper Giver dig mulighed for at indlemme kontaktpersoner i grupper. Facebook. meddelelser og e-mail. . og alt sammen på et sted. Og det er ikke alt. f. Du kan også linke kontaktpersoner til deres sociale netværkskonti.62 Kontakter Om programmet Kontakter Med programmet Kontakter er det nemt at styre dine kommunikationer med dine kontaktpersoner via telefon. Opkaldsoversigt Lister alle dine kaldte numre samt modtagne og ubesvarede opkald. så du undgår dubletangivelser i listen over kontaktpersoner. 1. kan Kontakter flette disse kontaktpersonoplysninger. > Kontakter. MMS. så du nemt kan sende en SMS-. dine online konto og mere. På startskærmen trykker du på 2.eller e-mail-meddelelse til en hel gruppe. Hvis du har de samme kontaktpersoner fra forskellige kilder. Kontakter Giver dig adgang til alle kontaktpersoner på HTC Explorer. for at se deres opdateringer og begivenheder fra kontoen. Tryk på en af følgende faner: Telefon Starter skærmen Telefonopkald.eks.

når du lige har logget på en ny konto. Når du åbner Kontakter.eks. når en kontakt har sendt dig nye meddelelser eller når det er kontaktens fødselsdag.eks. Din kontaktpersonliste viser også kontaktpersoner. På startskærmen trykker du på 2. 3. Google-kontakter eller Facebook-kontakter). hvis du har logget ind på Google Talk på HTC Explorer. . § Oprette. øverst for at vise en liste over onlinekonti. Indstil flere muligheder til sortering af dine kontakter ved at trykke på på Indstillinger. Filtrere din kontaktliste Du kan vælge kun at vise kontakter af en bestemt kontotype (f. På fanen Kontakter trykker du på > Kontakter. gemt på SIM-kortet (sædvanligvis markeret med SIM-kortsikonet ). og så . 1. der er gemt i HTC Explorer og fra de onlinekonti. f. § Tryk på navnet på kontakten for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten.eks.63 Kontakter Din kontaktpersonliste Programmet Kontakter viser alle kontakter. bliver du bedt om at tilføje kontakter fra den konto til din kontaktliste. § Se et meddelelsesikon. Facebook. § Se.eks. f. § Se statusopdateringer fra venner på dine sociale netværkskonti. du vil vise i kontaktlisten. betyder at kontaktpersonen er tilgængelig for chat. tryk så på 4. F. og rediger dine egne kontaktoplysninger. i Google Talk. og for at gemme valget. Ikoner for onlinestatus vises. hvem der er online. som indeholder de kontakter. Du kan: § Åbn din profil. redigere eller finde kontaktpersonoplysninger. Vælg de onlinekonti. som du er logget ind på.

og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SIM-kort. 3. Facebook hvis du er logget ind på Facebook for HTC Sense). . § Hvis du loggede ind på dine onlinekonti. 1. Tryk på Gem. 3. om du vil linke profilen til en eksisterende kontaktangivelse. 1. Tryk på eller dit billede. .eks. hvis du har konfigureret de relevante konti. skal du trykke på Mig. der allerede indeholder dine personlige oplysninger eller redigere profilen. > Kontakter. og vælg så. skal du trykke på typen for de importerede kontaktpersoner. Galleri Viser dine Facebook-album og -billeder.eller Exchange ActiveSync-konto konfigureret på HTC Explorer. 4. Du kan redigere din profil eller denne den med andre fra denne fane. skal du trykke på dit navn eller e-mail-adresse. og derefter på Rediger mit kontaktkort. Du kan også se dine seneste posteringer på dit sociale netværk (f. Opdateringer og begivenheder Viser opdateringer og begivenheder. Google-kontoen eller Facebook for HTC Sense. og vælg så. Indtast eller rediger dit navn og dine kontaktpersonoplysninger. Hvis du har en Google.64 Kontakter Konfigurere din profil Gem dine personlige oplysninger for nemt at sende dem til andre mennesker. På startskærmen trykker du på 2. Gør et af følgende: § Hvis du loggede ind på en af dine onlinekonti. Hvad du kan se på din profil Når du trykker på Min profil. Importere kontakter fra SIM-kortet Når du importerer SIM-kontakter. som du posterede i dit sociale netværk. 5.eks. om du vil tage dit selvportræt eller bruge et andet billede til din profil. vil du se følgende faner: Detaljer Viser dine egne kontaktoplysninger. f. Tryk på > Kontakter. kan du enten gemme dem på HTC Explorer eller tilføje dem til dine Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter. På startskærmen trykker du på 2.

Søge efter kontakter Ud over at søge efter kontakter efter navn eller e-mail-adresser kan du indstille programmet Kontakter til at søge med andre kriterier. eller Sr. eller Fr. 6. . Gør et af følgende: § Tryk på en eller flere SIM kontaktpersoner. som kontaktpersonen synkroniseres med. 3.eks. Tryk på feltet Navn. hvis du separat vil indtaste kontaktens for-. På startskærmen trykker du på 2.65 Kontakter 4.eks. Hr. . Tryk på . du leder efter i søgefeltet. 3. Tryk på . Google eller Exchange ActiveSync. og tryk så på Indstillinger > Søg efter kontakter efter.) eller et navnesuffiks (f. skal du bare indtaste de første par bogstaver i det emne. Det afgør den konto. 5. hvis du først vil lukke skærmtastaturet og nemmere kunne rulle gennem de andre felter. f. når du tilføjer kontaktpersoner til dit SIMkort.) 4. og tryk så på Udført.og efternavn. § Hvis du vil importere alle kontakter. > Kontakter. 1. Vælg de typer kriterier. Ph. Tryk på Gem. Afhængigt af kontaktens type skal du måske også tilføje et navnepræfiks (f. Vælg Kontakttype. mellem. Tilføjelse af en ny kontakt 1. der skal søges efter. Nogle felter er måske ikke tilgængelige. Tryk på .eks. Jr. Matchende kontakter bliver vist. Indtast kontaktpersonoplysningerne i de relevante felter. gruppenavn eller firma. f. Når du gennemfører søgningen. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på > Kontakter.D. 5. tryk på Marker alt. og indtast så kontaktens navn. Tryk på Gem.eks. du vil importere.

Tryk på navnet på den kontakt. og tryk så på Gem til Kontakter. 3. Tryk på . 4. Under Firmakontakter vises matchende navne. 2. Indtast de første par bogstaver i kontaktens navn eller e-mail-adresse i søgefeltet. Du skal først have Exchange ActiveSync-kontoen konfigureret på HTC Explorer. . du vil kopiere på HTC Explorer. På startskærmen trykker du på > Kontakter.66 Kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Du kan søge efter en arbejdskontaktperson på Exchange ActiveSync-kontoen og så kopiere den til HTC Explorer. 1.

3. Manuel fletning af kontaktpersonoplysninger 1. du vil linke. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Hvis du vil flette. 2. Tryk på OK. Accept af matchede kontaktpersonerforslag Når HTC Explorerfinder kontakter. . Visning af en liste over alle dine linkede kontaktpersoner 1. 4. Facebook. og der kan du undersøge kontotyper og flettede oplysninger. . 2. Når du er færdig. f. der skal kombineres. der kan flettes. Kombination af de samme kontakter undgår dubletangivelser i din kontaktliste. og tryk så på Forslag til matchede kontakter.eks.67 Kontakter Fletning af kontaktoplysninger Hvis du har de samme kontakter på HTC Explorer og Google-kontoen og din sociale netværkskonto. og så på Linkede kontakter (eller Mere > Linkede kontakter). Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). som kan flettes. skal du trykke på 3. Glid ned ad meddelelsespanelet. i 1. kan du se ikonet for meddelelsesområdet på statuslinjen. Hvis du ikke vil flette nogen kontakter. Tryk på Skærmen Alle linkede kontakter åbnes. Du kan vælge at bryde linket til en kontotype eller genoptage linket. Du ser en liste over foreslåede kontakter. 2. trykker du på OK. På startskærmen trykker du på > Kontakter. vil HTC Explorer forsøge at kombinere dem automatisk eller lade dig afgøre. hvilke kontakter. skal du trykke på Annuller alle.

4. § Under Foreslå links trykker du på konto. du vil afbryde. Bryde linket 1. Hvis du har Google eller Exchange ActiveSync -konti konfigureret på HTC Explorer. ved siden af den kontotype. På startskærmen trykker du på 2. du har gemt eller linket til for den kontaktperson. 2. Tryk på 4. skal du trykke på typen for de importerede kontakter. Import af kontaktpersoner fra hukommelseskortet Du kan kun importere kontaktpersoner. åbnes skærmbilledet med detaljer over kontaktpersoner og viser dig de oplysninger. Tryk på > Kontakter. Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). og tryk så på Importer/Eksporter > Eksporter til SD-kort. 3. Kontaktpersonoplysninger og samtaler Når du trykker på en kontaktperson i skærmbilledet Kontakter. Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet 1.68 Kontakter 3. 1. Tryk på > Kontakter. Du kan: eller (hvis der er foreslåede links). . og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SD-kort. for at linke kontaktpersonen til en § Under Tilføj kontakt trykker du på en af mulighederne for at linke til en anden kontakt. Skærmen med kontaktpersondetaljer har følgende faner: . og tryk så på OK. hvis kontaktoplysningslink. På startskærmen trykker du på > Kontakter. I afsnittet Linkede kontakter trykker du på du vil afbryde linket til. 3. Vælg en konto eller kontaktpersonertypen. der skal eksporteres. 3. Tryk på . . der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Eksporter til SD-kort. På startskærmen trykker du på 2.

. udgående og ubesvarede opkald til og fra kontaktpersoner. > Kontakter. og tryk så på Slet. hvordan du vil hilse kontakten. sende en e-mail eller ringe til kontakten fra denne fane. som du vil fjerne. Få straks kontakt med kontaktpersonen ved at trykke på en af de viste metoder. Redigere en kontaktpersons oplysninger 1. 3.eks. 4. som du har modtaget fra kontakten. Tråd viser SMS-meddelelser og e-mails. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Når du bedes om det. 2. Facebook). Opdateringer Vis kontakternes opdateringer og begivenheder fra dit sociale netværks konto (f. På startskærmen trykker du på 2. og tryk så på Rediger kontakt. f. Indtast de nye oplysninger om kontaktpersonen. kan du trykke på meddelelsen og vælge. Hvis f.eks. Tryk og hold på kontakten. Kontaktens oplysninger fra Facebook-kontakter kan ikke redigeres.eks. Hvis du ser en meddelelse om kontaktens fødselsdag i afsnittet Begivenheder. Slette kontakter 1. skrive på personens Facebook-væg. Galleri Viser linkede kontakters Facebook-album og -billeder. 4. Du kan svare på en meddelelse. Det viser også alle dine indkommende.69 Kontakter Detaljer Vider de oplysninger. du har gemt for kontaktpersonen. kan du trykke på Ring til arbejde. kontaktpersonen har et lagret telefonnummer. trykker du på OK. Tryk på Gem. Vælg de kontaktpersoner. Tryk på . 3. og tryk så på Slet.

. hvis kontaktpersonoplysninger du vil sende. Tryk på Min profil. Vælg. På startskærmen trykker du på 2. 4. Gør et af følgende: For at sende En persons kontaktpersonoplysninger Gør dette Tryk og hold ned på navnet på den kontaktperson (ikke ikonet eller billedet). Følg skærmmeddelelserne på HTC Explorer og den anden enhed for at parre dem og sende filerne. Hvis du ikke kan se knappen Send. 1. og så på Send kontakter. og tryk så på Send kontakt som vCard. Vælg.70 Kontakter Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Det er nemt at dele egne kontaktoplysninger med andre eller enhver kontakt fra HTC Explorer. som du vil dele. hvis oplysninger. og tryk så på Send min profil. Vælg de kontakter. når skærmtastaturet er åbent. og tryk så på Send. > Kontakter. Afsendelse af flere kontaktkort Det er nemt at dele kontaktoplysninger for flere kontakter med andre fra din HTC Explorer. som du vil sende kontaktkortene til. du vil dele. skal du trykke på for at lukke tastaturet. og tryk så på den enhed. hvordan du vil sende kontaktkortene: Bluetooth Tryk på Scan efter enheder. Vælg de kontaktpersonoplysninger. hvordan du vil sende vCard'et blandt de tilgængelige valgmuligheder. Dine kontaktpersonoplysninger 3. og tryk så på Send. 3. Mail Indtast og send din e-mail-meddelelse med de vedhæftede kontaktkort. 1. Tryk på > Kontakter. 4. På startskærmen trykker du på 2.

Indtast navnet på gruppen. Tryk på for at vælge et billede til gruppen. og tryk på 4. der automatisk gemmer kontaktpersoner. som du vil føje til gruppen. så du nemt kan sende en meddelelse eller e-mail til en hel gruppe. Vi har også tilføjet gruppen Ofte som en særlig gruppetype. . . og tryk så på Gem. Du kan: § Tryk på gruppenavnet for at ændre navnet. Du kan også synkronisere grupper på HTC Explorer med grupperne på din Google -konto. 3. § Tryk på ikonet til venstre for gruppenavnet for at ændre eller fjerne gruppebilledet. kan du bruge søgelinjen til hurtigt at søge efter kontaktpersoner eller trykke på for at skjule skærmtastaturet og rulle gennem listen. og tryk så på Rediger gruppe. § Tilføj kontakter til gruppen ved at trykke på tilføje. Vælg de kontaktpersoner. som er tilgængelig via computerens webbrowser. Tryk på Gem. som du har oprettet. 4. På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Hvis din kontaktpersonliste er lang. og tryk så på Gem. Du kan kun ændre navnet på grupper. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. 5. du vil § Fjern en kontakt fra gruppen ved at trykke på feltet ved siden af kontaktens navn. Tryk på Gem. Redigering af en kontaktgruppe 1. . 3. som du ofte ringer til eller modtager opkald fra. Oprettelse af en gruppe 1. . Tryk og hold på gruppen på fanen Gruppe. 2. 6.71 Kontakter Kontaktgrupper Tildel kontaktpersoner til grupper. vælg de kontakter.

skal du trække den til den nye placering. og så på Rediger grupper. 2. Tryk og hold på for enden af den kontaktpersons navn. Når rækken fremhæves. 1. sender en meddelelse til en gruppe på fem personer. 3.eks. bliver du debiteret for fem meddelelser. På fanen Grupper trykker du på gruppen for at se dens medlemmer. § Tryk på Send gruppe-mail for at sende en e-mail til gruppen. Omarrangering af medlemmer af en kontaktpersongruppe 1. 4. Når rækken fremhæves. og tryk så på Rediger gruppe. På startskærmen trykker du på > Kontakter. 2. 5. Tryk på Gem. skal du trække den til den nye placering. Tryk på Gem. Gå til fanen Gruppehandling. Hvis du f. Tryk på . På startskærmen trykker du på 2. 3. 4. Tryk og hold på i slutningen af den gruppe. og gør et af følgende: § Tryk på Send gruppemeddelelse for at sende en meddelelse til gruppen. Omarrangere dine kontaktpersongruppe 1. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. du vil fjerne.72 Kontakter Afsendelse af en meddelelse eller e-mail til en gruppe Du bliver debiteret for hver sendt meddelelse. På fanen Grupper trykker du på den gruppe. du vil flytte. 3. På startskærmen trykker du på > Kontakter. . du vil sende en meddelelse eller email til.

og så trykke på Slet gruppe. og tryk så på Vælg. 5. . Vælg widget-formatet. På startskærmen trykker du på 2. > Kontakter. 4. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. Gentag ovenstående trin for at tilføje endnu en Kontakter-widget. På fanen Grupper kan du: § Trykke og holde på en gruppe.73 Kontakter Slette grupper Du kan kun slette grupper. du vil føje til som en widget. der skal fjernes. og tryk så på Rediger grupper for at vælge flere kontaktgrupper. Vælg den gruppe. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. 2. Indstilling af standardkommunikationsmetode Afhængigt af. § Tryk på . Tilføje Kontakter-widgets Hold kontakten ved lige med forskellige vennekredse eller kollegaer i dit liv. hvor ofte du kontakter kontakterne. 1. som du har oprettet. 1. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Kontakter. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering (ikke billedet) på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. 1. kan du vælge en anden kommunikationsmetode for hver af kontakterne på widget'en Kontakter. 2. som du vil slette. 3. Du kan tilføje flere Kontakter-widgets til startskærmen med forskellige grupper kontaktpersoner for hver widget.

4. . § Hvis du vil tilføje et medlem. udføres. Tryk på Angiv standarhandling. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. 3. som er på en Kontakter-widget. Tilføjelse af gruppemedlemmer til en Kontakter-widget Du kan tilføje flere medlemmer til kontaktgruppen. 2. Tryk på en kontakts billede (ikke navnet eller statusopdateringen) på widget'en. § Tryk på for at åbne programmet Kontakter og se alle dine kontakter. Standard kommunikationsmåden. du ønsker med kontakten. og tryk så på den kommunikationsmetode. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. Ændring af standardkommunikationsmetode 1. På skærmen Vælg standardhandling trykker du på den kommunikationsmetode. 2. som du har indstillet for denne kontakt.74 Kontakter 3. Tryk på Vælg standardhandling. skal du trykke på . du ønsker med kontakten. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. 4. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. skal du trykke på . Komme i kontakt med en kontaktperson 1. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. § Hvis du vil tilføje flere medlemmer. På Personer-widget'en: § Tryk på navnet på en kontakt eller en statusopdatering for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. 5.

§ Vis dine Facebook-begivenheder og dine venners fødselsdage i programmet Kalender. .75 Socialt Socialt Facebook for HTC Sense Med Facebook for HTC Sense kan du: § Se alle din Facebook-kontakter og deres onlinestatusopdateringer i Kontakter. Når der er en meddelelse om kontaktens fødselsdag. § Se Facebook-billeder direkte i programmet Galleri. Når du ser albummer for en Facebook-ven. skal du glide op til fanen Opdateringer for at se opdateringer. Du kan også overføre ét eller flere billeder til Facebook.eks. Når du trykker på en kontakt i Kontakter. posterede statusmeddelelser. overførsler og profilændringer. og så sætte tags og føje billedtekster til dem. f. § Søg efter dine venners Facebook-statusopdateringer i Friend Stream™. kan du også dele et link til et bestemt album eller kommentere på albumbillederne. kan du trykke på meddelelsen for at sende en hilsen.

eller del din placering med dine sociale netværk. Tryk på Poster. I Friend Stream trykker du på 2. . § I tekstfeltet indtaster du det. 4. skriv meddelelser på dine venners Facebook-vægge. der vises i statusopdateringen for at se og kommentere albummets billeder med programmet Galleri. 5.76 Socialt § Logge ind på din Facebook-konto fra Konti og synkronisering-indstillinger eller programmet Facebook (forudinstalleret eller overført fra Android Market) logger dig automatisk ind på Facebook for HTC Sense. Indtast din meddelelse. Få glæde af Facebook i Friend Stream Poster dine statusopdateringer. du tænker om en persons statusopdatering. og tryk så på en ven i listen. 1. Kommentarer til og synes om Facebook-indlæg Tryk på en persons statusopdatering på fanen Alle opdateringer og gør et af følgende: § Tryk på det billede eller albumnavn. § Du skal måske autorisere Facebook for HTC Sense til at oprette forbindelse til din Facebook-konto. Tryk på > Facebook. Tryk på for at vedhæfte et billede. 3. > Min væg. § Tryk på Synes om for at synes om personens statusopdatering. Postering af en meddelelse på en vens Facebook-væg Skriv hurtigt en vægpostering til dine Facebook-venner i Friend Stream.

I Google Talktrykker du på en ven i Liste over venner. og tryk så på Udført. Du kan også indsætte et humørikon ved at trykke på og så på Mere > Indsæt smiley. Gør et af følgende: § Tryk på et sted i listen. hvis du ikke vil gemme dine chat-meddelelser. 2. der også bruger Google Talk. Når det er gjort. Gå til fanen Locations. og inviter dem med. trykker du på Check ind. Tryk på Check ind. kan du trykke her for at skifte til en chat med en anden ven. Hvis du loggede ind på din Google-konto. . indtast din aktuelle placerings navn og beskrivelse. På næste skærm kan du tilføje din statusmeddelelse og endda tagge de venner. 4. første gang du konfigurerede HTC Explorer. Chatte i Google Talk Google Talk er Google’s program til onlinemeddelelser. 5. Tryk på Send. § Du skal være logget ind på Facebook for HTC Sense for at bruge denne funktion i Friend Stream. hvor du er. . og tryk så på 2. Under chat kan du trykke på Registrer ikke chat Skift chats og så på en af disse valgmuligheden: Dine Google Talk-meddelelser gemmes i mappen Chats folder på din Gmail-konto. 1. § For at finde din placering skal du også aktivere placeringskilder i Indstillinger > Placering. Det sætter dig i stand til at kommunikere med andre personer. du er med. Chatting med en ven 1. Tryk på denne mulighed. Du kan åbne Google Talk fra startskærmen ved at trykke på > Talk. Hvis du har mere end én chat i gang. Indtast din meddelelse i tekstfeltet. 3.77 Socialt Deling med din placering med dine Facebook-venner Spiser du på din foretrukne restaurant? Fortæl dine venner. er du allerede logget ind på Google Talk. § Tryk på . 4. 3.

får en invitation til en gruppechat. eller se dine venners kontaktpersonoplysninger. Dennes angivelse i Listen over venner bliver hvid og viser meddelelsen. Tryk på onlinestatusangivelsen ved siden af billedet. for at vælge en tilpasset 3. Afslut chat Mere Accept af chatinvitationer Når en ven sender dig en Google Talk-meddelelse. og den ven. I Google Talk's Liste over venner trykker du på navnet for at åbne skærmen Indstil status. Gør et af følgende: § Tryk på den ven. meddelelse og dit billede vises på din kontakts Liste over venner og i andre programmer. Tryk på Udført.78 Socialt Liste over venner Tilføj til chat Returner til Liste over venner. du inviterede. Indtast din nye statusmeddelelse. § Tryk på Skift for at vælge et andet billede. 4. og vælg en af følgende: § Tryk på Fjern for at fjerne billedet. . 2. indsæt et humørikon. Afslut den aktuelle chat. Ændring af din onlinestatus og dit billede 1. Tilføj endnu en ven til din chat. Hver enkelt. § Åbn meddelelsespanelet. Din onlinestatus. og vælg så den status. der sendte dig invitationen til at chatte i Liste over venner. der accepterer invitationen. indlemmes i gruppechatten. du aktuelt chatter med. Tryk på billedet. og tryk så på chatunderretningen. Ryd chatoversigten. 5. Den ven. du ønsker i menuen. Eller tryk på status i listen. hvor din Google Talk-status vises. vil du modtage en underretning.

Din ven fjernes fra Liste over venner. og føjes til listen over Blokerede venner. Hvis du vil vise alle dine venner. Tryk på og derefter på Alle venner. 2. Indtast en Google Talk-onlinemeddelelses-id eller Gmail-adresse på den ven. I Google Talk's Liste over venner kan du: Invitere en ven 1. skal du trykke på og så på Alle venner. du vil ophæve blokeringen for. Tryk på og derefter på Alle venner. hvor du tilføjer og styrer din venner i Google Talk. så denne ikke sender meddelelser til dig. og så på: § Indstillinger for at ændre program. Tryk på og tryk så på Mere > Blokeret. som du ofte chatter med — de mest populære — der vises i Liste over venner. Ophæv 1. Tryk på og derefter på Tilføj ven. som du ofte chatter med.og meddelelsesindstillinger. Vis alle venner I starten er det kun venner. Du kan blokere en ven. som endnu ikke har accepteret din invitation vises på skærmen. når denne blokeres. skal du trykke på og så på Mest populære. Ændring af indstillinger eller logge af I Google Talk's Liste over venner trykker du på § Lug ud for at logge ud. Tryk og hold på vennens navn.79 Socialt Tilføje og styre venner Liste over venner er det sted. 3. Tryk på den ven. . 1. Tryk og hold på vennens navn. blokering af en 2. og tryk så på OK. Tryk på Send invitation. ven Vis alle inviterede venner Tryk på og tryk så på Mere > Inviterede. du vil tilføje. Hvis du kun vil se venner. og tryk så på Bloker ven. 1. og tryk så på Vis altid ven. Venner. 2. Gør en ven populær Bloker en ven 2.

og tag billeder ved at trykke på startskærmen og trykke på Kamera. så du kan begynde optagelsen af videoer med det samme ved at trykke på på startskærmen og så trykke på Videooptager. som gemmes i telefonens hukommelse. Skærmen Kamerasøger Du finder følgende skærmfunktioner på skærmen Kamerasøger: Zoomlinje Omskifter til billed-/ videotilstand Udløser/optageknap Effektknap Galleriknap .80 Kamera Kamera Grundlæggende om kameraet Lige meget om du rejser for arbejdet eller privat kan du tage billeder og videoer af din tur og møder med HTC Explorer. fra § Åbn kameraet direkte i videotilstand. § Hvis der ikke er indsat et hukommelseskort. § Du skal have et hukommelseskort indsat. kan du kun tage op til fem billeder. § Åbn kameraet i billedtilstand. før du kan få adgang til filerne. bliver billederne på telefonen automatisk overført til hukommelseskortet. Når du indsætter et hukommelseskort.

Når du er klar til at tage billedet. Vælg det. som du vil bruge på billedet. 3. Glid blot fingeren op eller ned over zoomlinjen for at zoome ind eller ud. kan du bruge skærmens zoom-linje til at zoome ind eller ud på dit motiv. Drej kameraet mod dig. Du skal ikke engang trykke på udløseren. 2. På startskærmen trykker du på > Kamera. Vælg en effekt. 3. Tryk på Selvportræt. 1. Tryk på for at åbne panelet med indstillingsmenuen. Indstil det til automatisk at tage dit selvportræt. vises zoomlinjen altid på skærmen. og fokuser på motivet. 6. Når du optager video. Peg kameraet. trykker du på . Tryk på for at lukke panelet med indstillingsmenuen. Tage et billede 1. når du har taget det. 7. du vil gøre med billedet. Du kan frit zoome ind eller ud under optagelsen. Når kameraet registrerer dit ansigt. Tage et billede tæt på Har du svært ved at tage dit eget billede tæt på? Det er nemt med kameraet. 2.81 Kamera Zoom Før du tager et billede eller en video. vil det automatisk fokusere og tage dit billede. 4. 4. som du vil bruge. Før du tager billedet. . kan du først zoome ind eller ud på motivet. 5. Vælg opløsningen og andre kameraindstillinger.

hvordan du vil bruge billedet. Vælg videokvaliteten og andre kameraindstillinger. Du kan frit zoome ind eller ud under videooptagelsen. Se videoen. 2. du kan lide. 2. 3. når du lige har optaget den. som du vil overføre den/det til. og tryk på den. Vælg det. 4. som du vil bruge i videoen. Indram dit motiv på skærmen Kamerasøger. til brug som baggrund. Vælg en effekt. som du så vil gøre.82 Kamera Optagelse af video 1. Du kan også tilføje bestemte effekter til videoer. Efter optagelse Når du har optaget et billede eller en video. Brug de tilgængelige kameraeffekter for at få dine billeder til at se ud. før du begynder at tage et billede eller en video. vil gennemgangsskærmen vise billedet eller startbilledet af den video. 7. send den via e-mail. eller vælg et socialt netværk. Vælg. som du vil bruge. På startskærmen trykker du på > Videooptager. du vil gøre med videoen. . Slet billedet eller videoen Send billedet eller videoen til computeren eller en anden enhed med Bluetooth.eks. Tilføjelse af effekter Vil du have dine billeder til at se mere interessante ud? Nemt. som om de er taget gennem særlige linser og filtre. Tryk på skærmknapperne for at vælge det. Tryk på . 6. Rul gennem de tilgængelige effekter. 5. du lige har optaget. Stands optagelsen ved at trykke på igen. Vælg først en effekt. Tryk på for at starte optagelsen. f. 1. 8.

før kameraet automatisk tager billedet. og du kan bruge hele kamerasøgerens skærm til at indramme dit motiv. Indstil den tid. Sæt kameraet tilbage til standardindstillingerne. Glid fingeren over hver af skyderne for at justere eksponering.83 Kamera Ændre kameraindstillinger Åbn menupanelet for at få adgang til og ændre kameraindstillinger. før du tager billedet. når du bruger en høj ISOindstilling og automatisk justere billedlysstyrken.eller videoopløsning. Marker for at vise et gitter på skærmen Kamerasøger. er de tilgængelige billedopløsninger i 3:2-forholdet. så du nemt kan indramme og centrere dit motiv. mætning og skarphed. Vælg denne mulighed for at tage dit eget nærbillede. Vælg at gemme GPS-placeringen på dine optagne billeder. som du vil bruge. når du trykker på udløseren eller optageknappen. Vælg et ISO-niveau eller sætte det tilbage til Auto. før kameraet skifter tilbage til skærmen Kamerasøger. vil de tilgængelige billedopløsninger være i standard 4:3forhold. som et optaget billede eller en optaget video vises på gennemgangsskærmen. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt (standard). Vælg at reducere støj. Vælg en billed. Hvidbalance sætter kameraet i stand til at tage farver mere præcist ved at justere til de aktuelle lysforhold. Gennemgangsvarighed Bredformat (kun billedtilstand) Geo-tag billeder (kun billedtilstand) Automatisk forbedring (kun billedtilstand) Lukker lyd Gitter (kun billedtilstand) Optag med lyd (kun videotilstand) Nulstilling til standard . Vælg at afspille en lyd. Åbn indstillinger for kameraet ved at trykke på Selvportræt (kun billedtilstand) Selvudløser (kun billedtilstand) Billedjusteringer Hvidbalance Opløsning/videokvalitet ISO (kun billedtilstand) . Højere ISO-tal er bedre til at tage billeder med dårlige lysforhold. Når det ikke er markeret. kontrast. når du optager videoer. Angiv en tidsforsinkelse. Vælg at optage lyd.

Programmet Galleri åbner på skærmen Album. hvor dine billeder og videoer er organiseret efter album. Og du kan også redigere og tilføje effekter til dine billeder. så du nemt kan se dem. om du har billeder eller videoer kopieret på HTC Explorer. . Få et publikum ved at mærke dine Facebook-venner. Valg af et album På startskærmen trykker du på > Galleri. Du kan også nemt bruge et billede til et kontaktikon. placeringsikon eller en baggrund. når du ser på billeder og videoer af dine seneste rejser eller dine kæledyrs nyeste tricks.84 Billeder. Hvis du vil begynde at bruge Galleri. skal du først undersøge. videoer og musik Galleri Om programmet Galleri Genoplev det sjove. videoer og musik Billeder.

som du vil se som et diasshow. Tryk på skærmen for at vise afspilningsfunktionerne. Mens der vises et foto i fuld skærm. Tryk på > Slideshow. 2. Tryk på et billede eller en video for at se den/det på hele skærmen.) Zoome ind eller ud på et billede Der er to måder. du kan zoome ind eller ud på et billede: § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. Glid fingeren op eller ned for at rulle gennem miniaturerne. videoer og musik Visning af billeder og videoer Når du har valgt et album. (Vis på kort er tilgængelig. § Tryk på skærmen med tommelfingeren og pegefingeren og spred derefter dine fingre for at zoome ind. . hvor du tog billedet. der indeholder billeder. når du har aktiveret Geo-tag billeder i Kamera. kan du gennemgå dine billeder og videoer.85 Billeder. Vælg et album. Vise billeder som et diasshow 1. Klem fingrene sammen for at zoome ud. kan du trykke på og så trykke på Vis på kort for at se den placering.

Tryk og hold på det billede. er ved at trykke på startskærmen og så trykke på Videoer. rotation og beskæring. 2. videoer og musik Se videoer Mens du browser et album. du nemt kan komme til dine videoer på. fra § Tryk på Mere > Fuld skærm eller Mere > Bedste tilpasning for at skifte mellem fuld skærm og bedste tilpasning. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. En anden måde.eks.eks. Du kan også forbedre dine billeder ved at anvende effekter. klassisk og andet. Tryk på Rediger i den menu. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. du vil beskære. f. . f. Rotation af et billede 1. Redigering af dine billeder Foretag de grundlæggende redigeringsopgaver på billeder. høj kontrast. pausere eller stoppe videoen.86 Billeder. Tryk og hold på det billede. 3. § Brug skærmfunktionerne til at afspille. der åbner. Beskæring af et billede 1. kan du trykke på en video for at afspille den. 2. du vil rotere. og tryk enten på Rotér mod venstre eller Rotér mod højre.

skal du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på beskæringsboksen. . Tryk på Rediger i den menu. Tryk på en effekt for at anvende den på billedet. Tryk på . Tryk på Rediger i den menu. der vises. kan du se de muligheder. og tryk så på Gmail eller E-mail. der findes. 7. der vises. Afsende dine billeder og videoer Send billeder og videoer til din computer eller en anden enhed med e-mail. du vil dele. Det beskårne billede gemmes som en kopi. Tryk på et album. 4. 5. Det originale billede forbliver uredigeret. Det forbedrede billede gemmes som en kopi. Tryk og hold på det billede. Der vises en beskæringsboks omkring billedet. Afsende billeder eller videoer via e-mail Du kan sende flere billeder. Flyt beskæringsboksen til den del af billedet. Træk beskæringsboksen til den ønskede placering. På det panel. Når retningspilene vises. 3. Det originale billede forbliver uredigeret. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. Tryk på Gem for at bevare ændringerne.87 Billeder. 2. videoer eller begge dele i en e-mail-meddelelse. som du vil beskære. De tilføjes som filvedhæftninger i din e-mail. På startskærmen trykker du på > Galleri. der indeholder de billeder eller videoer. 1. videoer og musik 3. 4. MMS eller Bluetooth. Tryk på Gem for at bevare ændringerne. og tryk så på Beskær. Juster beskæringsboksens størrelse ved at trykke og holde på kanten af boksen. Tilføjelse af effekter 1. du vil tilføje effekter til. 5. 3. 2. 6. og tryk så på Effekter. der åbner sig.

4. bruges standard e-mail-kontoen. Og du kan postere videoer på YouTube. Vælg de billeder eller videoer. som du vil dele. 5. Tilføj endnu et billede eller endnu en video til diasshowets vedhæftning ved at trykke på og så trykke på Billede eller Video.88 Billeder. 6. videoer og musik 4. Deling af billeder eller videoer på Facebook Du skal være logget ind på din konto for at kunne overføre billeder eller videoer. Tryk på det billede eller den video. du vil dele. Tryk på . du vil dele. der indeholder de billeder eller videoer. og du har flere e-mail-konti. Hvis du valgte E-mail. som du vil dele. 3. videoer eller begge dele og sende dem til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. 3. du vil dele. og tryk så på Facebook for HTC Sense. der indeholder de billeder eller videoer. Tryk på et album. lige efter du har optaget det/den. Opret meddelelsen og tryk på Send. så filerne kan sendes. 1. . 2. 1. og tryk så på Meddelelser. Afsende billeder eller videoer via Bluetooth Du kan vælge flere billeder. 3. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. Billedet eller videoen tilføjes automatisk til MMS-meddelelsen. På startskærmen trykker du på > Galleri. der indeholder de billeder eller videoer. du vil sende. Tryk på . og tryk på Næste. Vælg de billeder eller videoer. og tryk så på (Gmail) eller Send (Mail). Opret meddelelsen. 4. Tryk på . 2. 5. 2. Deling af dine billeder og videoer på nettet Ved hjælp af programmet Galleri kan du dele billeder og videoer på dine sociale netværk. På startskærmen trykker du på > Galleri. Tryk på et album. Du kan også bruge programmet Kamera eller Videooptager til at dele et billede eller en video. På startskærmen trykker du på > Galleri. og tryk på Næste. og tryk så på Bluetooth. Tryk på et album. Afsende et billede eller en video via MMS 1.

Gentag dette trin for at fortsætte med at sætte tags ved venner. Når du er færdig med at tilføje tags og beskrivelser. 1. og tryk så på YouTube. 7. Glid til venstre for at gå til næste billede eller video. 8. du vil dele. 6. du overfører. Vælg det onlinealbum. Tryk på Tilføj tag og beskrivelse. hvor du vil overføre billederne til. 5. . videoer og musik 4.89 Billeder. eller tryk på oprette et nyt. beskrivelse og mærker. 6. og tryk derefter på Næste. Tryk på et album. På startskærmen trykker du på > Galleri. På startskærmen trykker du på > Galleri. 3. hvem du vil sætte tag ved i listen. Deling af videoer på YouTube Du kan dele dine videoer ved at overføre dem til YouTube. tryk på Udført. f. Vælg de billeder. 7.eks. som du vil dele. 1. og indtast så en anden billedtekst på hvert billede eller video. der skal overføres til. Tryk på Flere detaljer. Vælg de videoer. 3. der indeholder det billede. Du kan derefter trykke på den del.eller Google-konti. Indtast en titel på de videoer. hvor dine ven er. Tryk på et album. og tryk derefter på Næste. 4. Dele billeder på Picasa Du skal være logget ind på en Google-konto for at kunne overføre billeder til Picasa™-fotoorganisationstjenesten. 6. Tryk på Udført. 4. og så vælge. 5. 7. Log ind på din YouTube. du vil dele. og tryk på Næste. Tryk på . der indeholder de videoer. 5. for at 2. Vælg de billeder eller videoer. hvis du bedes om det. og tryk så på Picasa. Tryk på Overfør. 2. du bedes om. du vil dele. Vælg det album. Indtast en billedtekst til de billeder. du overfører. Hvis du vil mærke venner på dine billeder. og vælg en indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. Tryk på . skal du trykke på Sæt tag på dette billede. og angiv indstillinger for personlige oplysninger for de overførte billeder eller videoer. 9. Tryk på Overfør. du vil dele. indtast de oplysninger.

3. Indtast din tekst. 2. hvor der står “Skriv en kommentar”. Du kan se billeder i dine onlinealbum på samme måde. hvad du og dine venner har overført til dine sociale netværk. . Tryk på fanen Facebook. 1. 3. kan du trykke et sted på skærmen og så trykke på . som du ser på billeder på hukommelseskort. Tryk på det felt.90 Billeder. og tryk så på Kommentar. På startskærmen trykker du på 2. videoer og musik Visning af billeder på dine sociale netværk I programmet Galleri kan du se. mens du gennemgår onlinealbum. Gør et af følgende: § Du kan trykke og holde på et billede. Visning af billeder på Facebook Du skal være logget ind på din Facebook-konto for at se billeder i Facebook. Tryk på dit kontonavn eller din vens konto i listen for at se billederne på kontoen. § Når du ser på et billede på hele skærmen. Kommentarer til billeder på dine sociale netværk Tilføj kommentarer til dine og dine venners overførte billeder. 1. og så trykke på Tilføj kommentar. > Galleri.

videoer og musik Musik Lytte til musik Du kan nyde at lytte til sange og musik på HTC Explorer med programmet Musik. Afspilning af musik fra låseskærmen Når du lytter til musik. Du skal først kopiere musikfiler til hukommelseskortet for at kunne bruge programmet Musik til at afspille musikken. (Blanding er deaktiveret. skal du svippe finger fra venstre mod højre på feltet på skærmen. Tænd/sluk for blandingsfunktionen. og andet. der skal spilles. Programmet Musik åbner på 2. Tryk og træk fingeren over statuslinje for at spring til en anden del af sangen. På startskærmen trykker du på skærmen Afspilles nu. 1. og skærmen slukker. . vælge en sang. Gennemgå gentagelsestilstandene. Før fingeren til venstre eller højre over skærmen for at gå til næste eller forrige musikalbum. > Musik. Gå til biblioteket. Hvis du ikke kan se afspilningsfunktionerne på låseskærmen. Du kan omorganisere sange i listen Afspilles nu.91 Billeder. gentag alle sange. Tryk på skærmikonerne til at kontrollere musikafspilningen. når knappen er grå). skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen. 3. gentag aktuel sang og gentag ikke. Skift mellem at vise listen Afspilles nu og skærmen Afspilles nu.

5. for at flytte til biblioteket. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Listen Afspilles nu opdateres med sanglisten fra den valgte kategori. Du kan tilføje. Tryk på en sang i en kategori for at afspille den. Du kan oprette lige så mange afspilningslister. Tryk på Afspilles nu for at gå til biblioteket. Indtast navnet på en afspilningsliste. 6. 4. . og tryk så på Tilføj sange til afspilningslisten. 2. som du vil. der kun indeholder dine favoritsange. Vælg en kategori ved at trykke på en af fanerne nederst på skærmen. fjerne eller omorganisere fanerne i biblioteket. der matcher dagens humør. Om Musik-widget'en Du kan bruge Musik-widget'en til at afspille musik lige på startskærmen. Kunstnere og Album. Gennemgå musikken i biblioteket på programmet Musik's afspilningsskærm Afspilles nu eller i listen 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på .eks. Opret en afspilningslisten. 3.92 Billeder. eller opret en. Oprette en afspilningsliste Personaliser din musikoplevelse ved at oprette musikafspilningslister. 1. f. I biblioteket organiseres din musik efter kategorier. Tryk på > Musik. Vælg en kategori. videoer og musik Du kan også midlertidigt standse musikafspilningen fra meddelelsespanelet.

2. Vælg de afspilningslister. Vælg de sange. Vælg de sange. du vil flytte. Gå til kategorien Sange eller en anden kategori. omorganisere dem og andet. og tryk så på Tilføj. du vil føje til afspilningslisten. 2. Når rækken fremhæves. du vil føje til afspilningslisten. Omarranger sange 1. 3. Tryk på Rediger rækkefølge. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Tryk på . Når du trykker på en sang i listen for at afspille den. 3. . Tryk på Omdøb afspilningsliste. Tryk på Tilføj sange. 2. 1. Slet sange fra en afspilningsliste Ret navn på afspilningsliste Sletning af afspilningslister 1. du vil gøre: Tilføj flere sange til en 1. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. 2. og tryk så på Slet. Tryk på . Afspilning af sange i en afspilningsliste 1. og tryk så på Tilføj. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. opdateres skærmen Afspilles nu med sangene fra din afspilningsliste. Administration af afspilningslister Når du har oprettet en afspilningsliste. 2. kan du tilføje flere sange til den. og tryk så på Slet afspilningslister. Marker afkrydsningsfelterne for de sange. der skal slettes. Tryk på den første sang eller en hvilken som helst sang i afspilningslisten. og tryk så på Fjern. Tryk på Gem. Tryk og hold på i afslutningen af den sangtitel.93 Billeder. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. afspilningsliste 2. 3. som du vil slette. skal du trække den til den nye placering og så slippe. Tryk på Fjern sange. og vælg det. 8. 1. 3. videoer og musik 7.

. 3. som du vil knytte sangen til på næste skærmbillede. Tryk på skærmen Afspilles nu. tryk så på 5. skal du vælge de kontakter. 2. 1. Tryk på Bluetooth. Tryk på . og endelig på Del (eller Mere > Del). og tryk så på Find videoer på skærmen Afspilles nu. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. du lytter til på YouTube. videoer og musik Indstilling af en sang som ringetone Du kan indstille en sang fra programmet Musiks bibliotek som almindelig ringetone for en bestemt kontaktperson. Søgning efter musikvideoer på YouTube Du kan finde musikvideoer for den sang. På startskærmen trykker du på 2. Det er nemt. I biblioteket vælger du den sang. 3. 2. Dele musik via Bluetooth Du kan vælge en sang fra programmet Musik's bibliotek og sende den til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. På startskærmen trykker du på > Musik. I valgmenuen Angiv som ringetone trykker du på Telefonringetone eller Kontaktpersons ringetone. for at flytte til biblioteket.94 Billeder. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. du vil sende via Bluetooth. så musikken kan sendes. Tryk på Lyd > Telefonens ringetone på skærmen Indstillinger. Sådan kontrolleres. 4. 1. 4. og afspil den så. Tryk på > Musik. Tryk på på skærmen Afspilles nu og så på Angiv som ringetone (eller Mere > Angiv som ringetone). Hvis du vælger Kontakts ringetone. Sangen skal være i listen over ringetoner og være markeret. du vil angive som ringetone. Led efter den sang. om sangen blev tilføjet som ringetone 1. Den afspilles også.

der får adgang til funktioner eller en stor del af dine data på HTC Explorer. du leder efter. for at finde nye programmer til HTC Explorer. kan de kræve adgang til dine personlige oplysninger eller adgang til bestemte funktioner eller indstillinger på tablet´en. Søgning efter og installation af et program Når du installerer programmer og bruger dem på HTC Explorer. underholdning og til spil. Når du finder det program. Gør et af følgende for at finde et program: Gennemgå fremhævede programmer Gennemgå programmer efter kategorier Søg efter et program Rul gennem listen over fremhævede programmer. På startskærmen trykker du på > Market. . 3. og tryk så på en kategori. som du stoler på. 1. Vælg fra en lang række gratis og betalte programmer fra produktivitetsprogrammer. Flest hentede gratis eller Lige kommet ind. indtast navnet på det program. Du har ansvaret for resultaterne af brugen af hentede programmer. du kan lide. og tryk så på . Du bliver bedt om at bekræfte betalingsmåden. Hent og installer kun programmer. Du skal bruge en Google Checkout™-konto for at købe ting på Android Market. En Google Checkout™-betalingsmåde kræves for at købe et betalingsprogram. når du køber et program. Tryk på . 2. man går. Under en kategori kan du filtrere programmerne efter Flest hentede betalte. når du henter programmer. Tryk på Programmer eller Spil. Vær forsigtig. skal du trykke på det og læse dets beskrivelse og brugeranmeldelser.95 Android Market og andre programmer Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Android Market er stedet.

3. . og tryk på GRATIS (for gratis programmer) eller på prisknappen under Køb (for betalte programmer). Tryk på OK for at acceptere tilladelser for programmet og begynde at hente og installere programmet. og tryk så på Mine programmer.96 Android Market og andre programmer 4. Åbning af et installeret program Gør et af følgende: § Hvis du ser dette ikon trykke på programmet. . skal du åbne meddelelsespanelet og så § På startskærmen trykker du på > Market. Tryk på > Market. Du kan fjerne et program for at få en tilbagebetaling inden for en begrænset tidsperiode efter købet. Vælg årsagen til. trykker du på OK. 4. 1. du vil fjerne. Når du bedes om det. Hent eller køb programmet. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på det program.com/support). og tryk så på Afinstaller. Tryk på . På skærmen Alle programmer går du til fanen Hentet og trykker på programmet. 5. Få hjælp Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål omAndroid Market. 5. skal du trykke på MENU og så på . i statuslinjen. På skærmen Mine programmer trykker du på programmet og så på Åbn. som du har hentet og installeret fra Android Market. og tryk så på OK. Webbrowseren fører dig til Android Market Hjælp-webside. og tryk så på Mine programmer. § På startskærmen trykker du på . Få mere at vide om tilbagebetalingspolitikken for betalte programmer ved at gå til Android Market hjælpewebsted (http:// market.android. at du fjerne programmet. and then tap Hjælp. Afinstallation af et program Du kan afinstallere ethvert program.

Hvis du ikke ser den by. 3. hvad klokken er i flere byer over hele verden. Tryk på vejrbilledet eller oplysningerne for at åbne programmet Vejr. du ønsker. eller glid fingeren over fanerne for at skifte mellem de forskellige funktioner i Ur-programmet. 4. tilføje flere byer til listen på verdensuret og manuelt angive tidszonen. Du kan åbne programmet Ur på en af de følgende måder: § Tryk på Ur-widget'en på startskærmen.97 Android Market og andre programmer Brug af Ur Om HTC Ur-widget'en Brug HTC Ur-widget'en til at se dags dato. stopur eller nedtællingstimer. Brug af verdensuret Brug skærmen til Ur-programmets verdensur til at se det aktuelle tidspunkt flere steder på jorden. Ændring af placeringen for Ur-widget'en Som standard viser Ur-widget'en på startskærmen de aktuelle vejrforhold. tidspunktet og placeringen. Brug HTC Explorer som et skrivebordsur fuldt med vejroplysninger eller som et verdensur. Det viser også en vækkeursindikator og batteriniveauet. Du kan tilpasse Ur-widget'en på startskærmen til at vise vejret for en anden placering. og træk det til knappen 2. Du kan også bruge Ur til at vise tidspunktet i en anden by. . Tryk på Udført. skal du trykke på tilføje den. Tryk på uret for at ændre indstillingerne. Du kan også bruge den som vækkeur. så du kan se. Tryk og hold på uret på startskærmen. Brug af skrivebordsur Skrivebordsuret viser den aktuelle dato. § På startskærmen trykker du på Tryk på fanerne i nederste række. for at søge efter den og . Vælg en by. 1. Du kan også angive din hjemby. hvor du kan se vejrudsigter for de næste par dage. datoen og tidspunktet. og så på Ur. Brug af programmet Ur Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. det aktuelle tidspunkt og vejret.

2. I takt med at du indtaster bogstaver. 1. 2. På startskærmen kan du også trykke på og så trykke på Indstillinger > Dato og tid for at åbne skærmen med indstillinger for Dato og tid. Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur Tilføj flere byer til skærmen Verdensur. dato og tidspunkt Du skal først manuelt deaktivere automatisk tidssynkronisering på HTC Explorer for at kunne angive tidszonen. På fanen Verdensur trykker du på . Indstilling af en alarm Du kan bruge programmet Ur's Alarmer-fane til at konfigurere en eller flere vækkealarmer. . datoen og tidspunktet efter behov. og tryk på den by. På Indstil alarm trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og angive alarmtidspunktet. så den viser matchende byer og lande. I takt med at du indtaster bogstaver. datoen og tidspunktet. 2. du vil tilføje. og tryk på din hjemby. filtreres listen. du vil tilføje. så du med det samme kan kontrollere datoen og tidspunktet i disse byer. 1. 3. 3. og indstil tidszonen. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm og trykker på den alarm. På fanen Verdensur trykker du på og så på Lokale tidsindstillinger. Rul gennem listen. Indtast navnet på den by. filtreres listen. Ophæv markering i afkrydsningsfeltet Automatisk. så den viser matchende byer og lande. På fanen Verdensur trykker du på og så på Startindstillinger. Indtast navnet på din hjemby. 2. Indstilling af tidszone. Rul gennem listen over matcher. 1.98 Android Market og andre programmer Indstilling af din hjemby 1.

hvis du ønsker at HTC Explorer også skal vibrere. når HTC Explorer er i lydløs tilstand. og vælg den Alarmlyd. § Hvis du skal indstille mere end tre alarmer. Sideknappen fungerer kun. hvor alarmen skal lyde. Når du er færdig med indstilling af alarmen.99 Android Market og andre programmer 3. og tryk så på Indstillinger. Udsættelsesvarighed Angiv. hvis du vil gøre alarmen lydløs. 2. når du trykker på sideknappen (LYDSTYRKE OP/LYDSTYRKE NED). § Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ved at trykke på det) for den alarm. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder. som sker med alarmen. hvor længe udsættelsen skal være mellem alarmer. Alarmlydstyrke Indstil det lydstyrkeniveau. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt. selv når lydstyrke er angivet til lydløs. som du vil slette. når skærmen ikke er låst. og tryk så på Slet. Ændring af indstillinger for alarmlyd Tryk på på fanen Alarmer. Sideknaps adfærd Vælg det. § Tryk på Gentag. . når alarmen lyder. afvise alarmen eller deaktivere knappen. Du kan indstille knappen til udsættelse. Vælg de dage i ugen. skal du trykke på Sletning af en alarm 1. som du ønsker for alarmen. trykker du på Udført. og tryk så på Slet. § Marker afkrydsningsfeltet Vibrer. 4. Vælg de alarmer. . der skal bruges. Tryk på på fanen Alarmer. Du kan ændre følgende indstillinger: Alarm i lydløs tilstand Denne mulighed er valgt som standard. Du kan: § Indtast alarmens beskrivelse. og tryk så på OK. hvilket giver alarmen mulighed for at lyde.

filtreres listen. Ændre rækkefølgen af byer på skærmen Vejr 1. På startskærmen trykker du på > Vejr. Når du ser en vejrudsigt. § Tryk på for at opdatere vejroplysningerne på et hvilket som helst tidspunkt. som du vil fjerne. Hvis du ikke aktiverede den. Skærmen Vejr kan udover din aktuelle placering vise op til 15 byer. tryk på . I takt med at du indtaster. du indtastede. . 1. Dine indstillinger i programmet Vejr kontrollerer også de vejroplysninger. Hvis HTC Explorer skal registrere den aktuelle placering og vise det lokale vejr i programmet Vejr og widget'en og i Ur og Kalender: § Du skal oprette forbindelse til internettet. Tryk på Udført. Tryk på den ønskede by for at vælge den. § Placeringstjenester skal aktiveres. 2. og tryk så på Tilføj. skal du trække den til den nye placering og så slippe. Eller tryk på . og tryk så på Slet. Tilføjelse af en by til skærmen Vejr Tilføj flere byen til skærmen Vejr. Tryk på skærmen Vejr. 1. tryk på . du vil fjerne. Når rækken fremhæves. 3. På skærmen Vejr trykker du på . kan du: § Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. Vælg de byer. så du med det samme kan se vejrudsigterne for disse byer. 2. Slette byer fra skærmen Vejr 1. Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. 3. 2. kan du gøre det under Indstillinger > Placering. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. du vil tilføje. Ud over den aktuelle placering kan du se vejrudsigter for andre byer i hele verden. og tryk så på Omarranger. og tryk så på Slet. 3.100 Android Market og andre programmer Undersøge Vejr Brug programmet Vejr og widget'en til at undersøge det aktuelle vej og vejrudsigten for de næste fem dage. da du første gange konfigurerede HTC Explorer. så den viser de mulige placeringer baseret på de bogstaver. Tryk på skærmen Vejr. Indtast den placering. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. Tryk og hold på i slutningen af det emne. 2. der vises i Ur og Kalender.

Om Vejr-widget'en Brug Vejr-widget'en til øjeblikkeligt at undersøge vejrudsigterne for den aktuelle placering og andre byer uden at skulle åbne programmet Vejr. § Tryk på videoskærmen for midlertidigt at standse. Du kan tilføje denne widget til startskærmen. § Tryk på ikonet med opadvendt eller nedadvendt tommelfinger for at tilføje din videoklassifikation. og tryk så på Start for at returnere til hovedskærmen for YouTube. om du vil vise vejret i temperaturen Celsius eller Fahrenheit. hver gang du åbner programmet Vejr.101 Android Market og andre programmer Ændring af valgmuligheder for Vejr 1. hvis den ikke allerede er der. tryk på . På startskærmen trykker du på > YouTube. 4. og tryk på en video for at se den. hvad der sker på dette online videodelingswebsted. Rul gennem listen med videoer. hvad andre tænker. . om der er flere tilgængelige emner. 3. Tryk på Mere for at se flere valgmuligheder. Du kan ændre følgende vejrindstillinger: Opdater ved åbning Marker dette felt for at opdatere vejropdateringerne. se relaterede videoer eller undersøge. 2. 2. Opdater plan Temperaturskala Lydeffekter Angiv en automatisk opdateringsplan. genoptage afspilningen eller trække skyderen for at springe til en anden del af videoen. § Tryk på fanen for at få mere at vide om videoen. 1. og tryk så på Indstillinger. Vælg. Tryk på skærmen Vejr. Vælg. Du kan også glide fingeren over fanerne for at se. Tryk på . Se videoer på YouTube Brug programmer YouTube til at se. kan du: § Læg HTC Explorer om på siden. Når du ser en video. Autosynkroniserer data Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at hente vejropdateringer. eller dobbelttryk på skærmen for at se videoen på hele skærmen. Vejr-widget'en leveres med forskellige udseender og formater. om du vil afspille en lydeffekt i forhold til vejrforholdene.

gemme dem som forudindstillede og spille den første fundne. Lytte til FM-radio Stil ind på. 7. Optage og dele videoer på YouTube 1. . Tryk på Ryd søgeoversigt. du vil bruge. og tryk på en video for at se den. På YouTube-hovedskærmen trykker du på 2. og lyt til dine foretrukne radiostationer med FM-radioprogrammet. 2. Tryk på . indstille niveauet for fortrolighed og tilføje tags eller placeringsoplysninger til videoen. du ønsker. Tryk på Flere detaljer for at vælge den YouTube-konto. og vælg så den tidsperiode. På startskærmen trykker du på > FM-radio. På videoens skærm trykker du på Mere > Del. Indtast en titel på videoen. der for nylig blev posteret. Rul gennem resultaterne. På startskærmen trykker du på > YouTube. 6. 2. skal du trykke på Udført. Du har også mulighed for at vise resultater. hvordan du vil dele videolinket blandt de tilgængelige muligheder. Indtast et søgeord. igen og så trykke på 4. Rydning af søgeoversigten 1. for at starte videooptagelsen. 3. Tryk på 3. Tryk på Overfør. vil det automatisk scanne efter tilgængelige FMstationer. Vælg. og tryk på . Første gang du åbner for FM-radio. .102 Android Market og andre programmer Søgning efter videoer 1. Eller. På hovedskærmen YouTube trykker du på og så på Indstillinger. hvis YouTube allerede er åben. 5. 2. Deling af et videolink 1. Når du er færdig med at optage. tilføje en beskrivelse. og tryk så på OK. Tryk på Hele tiden. kan du returnere til hovedskærmen. Du skal først tilslutte et hovedsæt til lydstikket på HTC Explorer for at bruge FMradio. når du bedes om det. FM-radio bruger stereohovedsættet som FM-radioantenne.

Til Sådan lukker du skærmen FM-radio Gør dette Tryk på . for at gentage scanning og lagring af FM-stationer. > Taleoptagelse.103 Android Market og andre programmer Stil ind på en FM-station Der er flere ting.1 MHz.1 MHz eller finindstille radiofrekvensen med +0. som du kan gøre. Brug Taleoptagelse til hurtigt at optage dine tanker. Optagelse af din stemme Du skal ikke bare tænke højt. når du står på skærmen FM-radio: § Tryk på for at se listen over Alle forudindstillede og så vælge en station. når du bruger andre programmer på HTC Explorer eller lukke programmetFM-radio fuldstændigt. Du kan også skifte lydoutput mellem højttaleren og hovedsættet. som du vil lytte til. FM-radio fortsætter med at køre i baggrunden. Gå tilbage til skærmen FM-radio ved at glide meddelelsespanelet åbent og så trykke på FM-radio. På startskærmen trykker du på 2. Sådan slukker du helt for og lukker FM-radio Tryk på på skærmen FM-radio. § Tryk på for at finindstille radiofrekvensen med -0. Lukning eller slukning af FM-radio Du kan fortsætte med at lykke til radioen. § Tryk på og gem. § Trykke på for at gå til den forrige tilgængelige FM-station eller den næste tilgængelige FM-station. Du kan også optage din stemme og angive dem som ringetone. og tryk så på Scan § Tryk på for at slå lyden fra eller ændre lydoutputtet til Mono eller Stereo. 1. § Tryk på valgt. for at for at gå til for at tilføje et forudindstillet navn på den aktuelle station. Hold mikrofonen tæt på munden. § Træk i skyderen for at indstille til en frekvens på FM-båndet. du har § Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP og LYDSTYRKE NED for at justere lydstyrken. .

Deling af spil og programmer Har du sjov med et spil eller et program. På startskærmen trykker du på . Gå tilbage til skærmen Taleoptagelse. du vil dele. og tryk så på Tageoptagelse. Afspil stemmeklippet ved at trykke på . Angivelse af et stemmeklip som ringetone 1. Hvis dine venner skal linke til programmet og hente det fra Android Market. 3. Taleoptagelse kan køre i baggrunden. Tryk på for at starte optagelsen af et stemmeklip. hvordan du vil dele stemmeklippet blandt de tilgængelige valgmuligheder. og tryk så på Del. Tryk på et program. og vælg så. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . Vælg. du vil angive som ringetone. sletning eller omdøbning af stemmeklip ved at trykke på . bortset fra når du åbner andre programmer. 2. Når dine venner ser et link i din sendte meddelelse. Tryk på for at standse optagelsen. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . hvordan du vil dele det. og tryk på Gem. Du vil så se listen over spil og programmer. 2. og tryk så på Del. 5.104 Android Market og andre programmer 3. Tryk og hold på det stemmeklip. 6. 4. der også bruger lydfunktioner. 7. . og tryk på Angiv som ringetone. 2. Vis valgmuligheder for deling. 3. mens du gør andre ting på HTC Explorer. e-mail eller statusopdatering. som du har fundet på Android Market? Del dine favoritspil og -programmer med det samme med dine venner. 1. Deling af et taleklip 1. Tryk og hold på det stemmeklip. kan de bare trykke på linket for at gå direkte til spillet eller programmet på Android Market for at hente det. som du hentede og installerede fra Android Market. Tryk på . Indtast et navn på stemmeklippet. skal de bruge en Android-enhed. glid meddelelsespanelet op.

> SMS. § Rul op eller ned ad listen over samtaler ved at føre fingeren over skærmen. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. På startskærmen trykker du på > SMS. På startskærmen trykker du på 2. Du kan også se dine meddelelser på startskærmen med Meddelelser-widget'en. § Trykke på . Angiv en eller flere modtagere. Tryk på . som du vil sende meddelelsen til. I takt med at du indtaster. § Tryk på en kontaktpersons navn eller nummer for at se udvekslede meddelelser. Brug programmet SMS til at skrive og sende tekst. vil matchende navne med telefonnumre blandt de lagrede kontakter blive vist. Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) 1.(SMS) og multimediemeddelelser (MMS). Skærmen Alle meddelelser åbnes og viser alle dine sendte og modtagne meddelelser pænt grupperet i samtaler. Tryk på et navn eller et af kontaktens nummer. efter kontaktpersonnavn eller telefonnummer.105 SMS SMS Åbning af SMS Hold kontakten ved lige med vigtige personer i dit liv. 3. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. § Indtast telefonnumre direkte i feltet Til. . Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer.

eller tryk på for at gemme den som en kladde. som du vil sende meddelelsen til. § Der er en grænse for antallet af tegn til én tekstmeddelelse (vises over knappen Send). Tryk på . Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på og så trykke på Tilføj emne. På startskærmen trykker du på 2. der siger Tilføj tekst. og indtast så din meddelelse. og indtast så din meddelelse. Tryk på Send. § Din tekstmeddelelse bliver automatisk til en tekstmeddelelse til en multimediemeddelelse. Tryk på en kontaktpersons nummer eller e-mail-adresse. I takt med at du indtaster. Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) 1. der siger Tilføj tekst. 3. vil matchende navne med telefonnumre og e-mail-adresser blandt de lagrede kontakter blive vist. 5. vedhæfter noget eller indtaster en meget lang meddelelse. Tryk på det felt. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. § Trykke på . Tryk på det felt. . § Indtast telefonnumre eller e-mail-adresse direkte i feltet Til. > SMS. Hvis du overstiger grænsen. men den bliver faktureret som mere end én meddelelse. tilføjer et meddelelsesemne. når du indtaster en e-mail-adresse som modtager. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere.106 SMS 4. 5. 4. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. vil din tekstmeddelelse blive leveret som én. Angiv en eller flere modtagere.

en video eller en lyd til den multimediemeddelelse. indsættes i din meddelelse. Tag et billede. URL'en. som du har installeret fra Android Market. og vælg så vedhæftningstypen. du opretter. til din meddelelse. eller vedhæfte en eksisterende lydfil. og vedhæft den. Placering Tilføj din aktuelle placering (kræver at GPS er aktiveret) eller en placering. og som du vil dele med andre. Vælg en kontaktperson. som du vælger på et kort. .107 SMS 6. skal du grå til indstillingerne for SMS for at aktivere visning af e-mail-adresser. Programanbefaling Vælg et program. Tryk på Send. Marker afkrydsningsfeltet Vis e-mail-adresse. 2. 2. Når du har tilføjet en vedhæftning. og vælg de oplysninger. vise for at gemme den som en kladde. eller vedhæft et eksisterende billede. og vedhæft det. eller vedhæft en eksisterende video. Tryk på og trykker på Indstillinger > Generelt. eller tryk på for at se muligheder. Tryk på Billede Video Lyd . skal du trykke på returnere til skærmen Alle meddelelser. der skal vedhæftes. Når du har tilføjet enten et billede. Hvorfor vises kontaktens e-mail-adresse ikke. Hvis du har oprettet en ny meddelelse. Oprettelse af et diasshow 1. 7. 1. Vælg. hvor du vil indsætte det næste dias. skal du trykke på > Diasshow. Optag en video. som du vil vedhæfte. først for at 3. Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vælg den kalenderbegivenhed. når du indtaster en kontakts navn. Lave en stemmeoptagelse og vedhæfte den. skal du trykke på eller fjerne din vedhæftning. når jeg indtaster et kontaktnavn? Hvis der kun vises telefonnumre. hvorfra programmet kan hentes.

§ Trykke på e-mail-adresse i meddelelsen for at sende en e-mail. Der i statuslinjen. Tryk på . Du kan også gøre følgende. Tryk på . vibrerer eller vise meddelelsen kortvarigt i statuslinjen. og åbn meddelelsen. 3. fjerne eller indstille varigheden for diasset. vises et nyt meddelelsesikon 1. og indtast så din billedtekst. Tryk på . Tryk så på den nye meddelelse. På skærmen Alle meddelelser trykker du på og så Kladder. Tryk på Tilføj tekst. kan du: § Tryk og hold på statuslinjen. 2. Genoptagelse af en kladdemeddelelse 1. og tryk så på Eksempel (eller Mere > Eksempel). Visning og besvarelse af en meddelelse Afhængigt af dine indstillinger for meddelelser vil HTC Explorer afspille en lyd. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. Hvis du vil åbne og læse meddelelsen. og vælg så at tilføje et billede eller en > Lyd. Tryk en gang på eksempelskærmen for at se afspilningsfunktionerne. og genoptag redigeringen af den. 2. mens du læser meddelelsen: § Ringe til telefonnummeret i meddelelsen ved at trykke på nummeret. Tryk på Send.eller mms-meddelelse. skal du gøre følgende: Tilføj et billede eller en video til et dias Tilføj musik eller en taleoptagelse til et dias Tilføj en billedtekst til et dias Rediger et dias Eksempel på diasshowet Tryk på video. for at gemme den som en 4. når du modtager en ny meddelelse. Lige efter du tilføjer et dias. Mens du læser meddelelsen. . Tryk på meddelelsen. Når du er færdig trykker du på Send eller på kladde. og vælg så at erstatte.108 SMS 3. § Gå til programmet SMS. kan du svare med en sms.

som du vil gøre med meddelelsen (f. der bruges. at dit svar sendes til telefonnummeret i den seneste meddelelse. der siger Tilføj tekst. og tryk så på Videresend. Videresendelse af en meddelelse 1. Klem på skærmen for at zoome ud. du vil videresende. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. og indtast så din svarmeddelelse. Svar til et andet telefonnummer på kontakten Når en kontakt har flere telefonnumre på HTC Explorer. videresende. 4. 2. dele og andet). og vælg så et andet telefonnummer på denne kontakt. Tryk på det felt. Tryk på Send. Du kan også trykke på og så trykke på Mere > Tekststørrelse. 2.109 SMS § Tryk på et link i meddelelsen for at åbne det i webbrowseren. som du har modtaget fra denne kontakt.eks. Husk på. § Trykke på meddelelsen for at åbne valgmenuen og vælge det. under kontaktens navn. . Justere skrifttypestørrelsen på dine meddelelser Mens du læser en meddelelsessamtale med en kontakt. Tryk på . vil du se det bestemte telefonnummer. Tryk på den meddelelse. 1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. 3. skal du sprede fingrene på skærmen for at zoome ind og gøre teksten større.

trykke på Videresend (eller Mere > Videresend) og så trykke på den meddelelse. 3. f. 2. § Hvis der er en medievedhæftning. et billede eller en video i en modtaget meddelelse. I feltet Til indsættes en eller flere modtagere. hentes kun overskriften på meddelelsen.110 SMS 3. skal du trykke på den for at se indholdet. hvor du vil gemme den. Tryk på Besøg websted. § Hvis vedhæftningen er en kontakt (vCard). skal du trykke på det for at se kontaktens oplysninger og så trykke på Gem for at tilføje det til dine kontakter. kan du også trykke på . Når du modtager en push-meddelelse. og derefter trykke på Importer. § Hvis vedhæftningen er en aftale eller begivenhed (vCalendar). skal du trykke på den for at vælge den kalender. Tryk på Send. Når Automatisk hentning under MMS-indstillinger er deaktiveret. Mens du ser på meddelelsesudvekslingen med kontakten. Hent hele meddelelsen ved at trykke på knappen Hent i højre side af meddelelsen. kan du kontrollere multimediemeddelelsens størrelse. Åbning af og læsning af en ny push-meddelelse 1. du vil videresende. Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Hvis du er bekymret over størrelsen af dine data-downloads. Tryk og hold på statuslinjen og så glide statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet. 4.eks. . vises et meddelelsesikon i statuslinjen. Push-meddelelser Push-meddelelser indeholder et weblink. § Gem vedhæftningen på hukommelseskortet ved at trykke og holde på multimediemeddelelsen og derefter vælge at gemme vedhæftningen i valgmenuen. Tryk på den nye meddelelse. før du henter den. Linket vil ofte være noget med at hente en fil. som du har anmodet om fra en tjenesteudbyder.

Tryk på Låst meddelelse i valgmenuen. 2. Tryk på meddelelsen. 4. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Der vises et låseikon meddelelsen. 1. hvis du tidligere har modtaget push-meddelelser. Tryk på den meddelelse. du vil låse. Sletning af én meddelelse 1. 3. og tryk så på Slet (eller Mere > Slet). og tryk så på Push-meddelelser. 2. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Administration af meddelelsessamtaler Beskyttelse af en meddelelse fra at blive slettet Du kan låse en meddelelse. Tryk på . Der vises et SIM-kortikon i højre side af meddelelsen. skal du trykke på Lås meddelelse op i valgmenuen. du vil slette. og tryk så på Kopier til SIM-kort. trykker du på OK. selv ikke hvis du sletter de andre meddelelser i samtalen. . i højre side af Kopiering af en tekstmeddelelse til dit SIM-kort 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. så den ikke slettes. Tryk på Slet meddelelse i valgmenuen. Tryk på > SMS. 5. 2. og tryk og hold så på meddelelsen for at vise valgmenuen igen. 3. Sletning af flere meddelelser i en samtale 1. Du kan kun se denne mulighed. Hvis meddelelsen er lukket. Tryk på den meddelelse. . Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.111 SMS Visning af alle nye push-meddelelser 1. Når du bedes om at bekræfte. 2.

Når du bedes om at bekræfte. og trykker så på Slet. Tryk på Slet efter udvalg. På startskærmen trykker du på 2. Gør et af følgende: § På skærmen Alle meddelelser trykker og holder du på en kontaktperson (eller et telefonnummer). Importere tekstmeddelelser fra hukommelseskortet Du kan kun importere tekstmeddelelser. Sletning af en samtale 1. som du vil slette. 4. og så Slet. På startskærmen trykker du på 2. medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Slet låste meddelelser. hvis kontakten brugte flere telefonnumre under samtalen. . og så på Sikkerhedskopier SMS > Sikkerhedskopier SMS. hvis meddelelser du vil slette. Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet 1. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Sikkerhedskopier SMS. Vælg de meddelelser. Sletning af flere samtaler 1. Tryk på Slet. kan du også trykke på og så trykke på Slet > Slet tråd (eller Mere > Slet > Slet tråd). Tryk på > SMS. du vil slette. 3. På skærmen Alle meddelelser trykker du på 2. Eventuelle låste meddelelser i samtaletråden bliver ikke slettet. Vælg den samtaletråd. og så på Sikkerhedskopier SMS > Gendan fra sikkerhedskopiering. og tryk så på Slet. der er sendt fra et bestemt nummer. Tryk på > SMS. og tryk på OK. samtale. Under indstillinger kan du få programmet SMS til automatisk at slette gamle meddelelser pr. 1. Eventuelle låste meddelelser slettes ikke. Du kan også trykke på Slet efter telefonnummer. 3. Indtast navnet på sikkerhedskopien. 2. og du vil slette de meddelelse. § Mens du ser på udvekslingen af meddelelser i en samtale.112 SMS 3. skal du trykke på OK for at slette hele tråden.

§ Indstil HTC Explorer. eller deaktiver denne valgmulighed. og vælg en meddelelseslyd. 4. Tekstmeddelelser (SMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. § Vis eller slet tekstmeddelelser. Tryk på sikkerhedskopier for at importere. når meddelelser sendes succesfuldt eller ikke.113 SMS 3. . Tryk på OK. at du ikke ændrer nummeret. gemt på dit SIM-kort. at indholdet af de modtagne tekstmeddelelser skal vises på låseskærmen og statuslinjen. så den viser pop op-meddelelser på skærmen. § Vis eller ændr det anvendte nummer på meddelelsescenter (vi anbefaler. når der modtages en meddelelse. eller kopier meddelelser på SIM-kortet over til enhedens hukommelse. da det kan give problemer med modtagelse og afsendelse af meddelelser). skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Meddelelseseksempel. Indstille meddelelsesvalg På skærmen Alle meddelelser trykker du på Meddelelser og så Indstillinger. § Hvis du ikke ønsker. § Modtag en meddelelse i statuslinjen og indstil HTC Explorer til at vibrere eller afspille en lyd. eller når en meddelelse ikke sendes.

.eller MMS-meddelelser.og MMS-meddelelser til et andet telefonnummer eller e-mail-adresse. Generelt § Søg efter. der skal ses eksempel på. om hver modtager har læst meddelelsen eller slettet den uden at læse den. der kan gemmes i hver samtaletråd (eksklusiv låste meddelelser). og aktiver automatisk sletning af ikke-låste. og vis oversigt over sendte meddelelser. sendes meddelelsen ikke. § Angiv antallet af tekstlinjer. når de angivne grænser er nået. inklusiv brødtekst og vedhæftninger i dit tjenesteområde og under roaming. (dette kan medføre ekstra gebyrer). § Hent automatisk MMS-meddelelser i hele deres længde. § Vælg det maksimale antal tekst. § Modtag en rapport.114 SMS Multimediemeddelelser (MMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. når du tilføjer meddelelsesmodtagere. Hvis filstørrelsen for MMS-meddelelser overskrides. § Indstil meddelelsesprioriteten og den maksimale filstørrelse for MMS-meddelelser. opkaldsoversigt og e-mail-adresser på gemte kontakter. § Videresend modtagne tekst. for hver meddelelse på skærmen Alle meddelelser. ældre meddelelser. § Tilføj en signatur til meddelelserne.

Sendt. og tryk på Opdater. Tryk på Indbakke øverst til venstre på skærmen. Tryk på det felt. Akrivere. som du vil skifte til. Du kan også konfigurere mere end én Google-konto på HTC Explorer.eks. Kladder eller din oprettede etiket) for at se dens meddelelser og samtaler.115 E-mail E-mail Gmail Brug afGmail Når du første gange konfigurerer HTC Explorer. Tryk så på skærmknapperne nederst for at vælge det. I Gmail-indbakken trykker du på og så på Opret. sendte meddelelser og andre etiketter. der viser din aktuelle Gmail-adresse. slette eller etikettere flere samtaler Tryk på foran e-mailen eller samtalen. Vis kladder. skal du sørge for. . Hvis du har konfigureret flere Google-konti på HTC Explorer. du vil bruge til at sende din e-mail. så kan du gå til Konti og synkronisering-indstilling for at logge ind. Hvis du ikke gjorde det. Tryk på den aktuelle konto øverst til højre på skærmen. og tryk så på en anden konto. Din Gmail-indbakke åbner. du skal gøre med de valgte meddelelser eller samtaler. og så skifte mellem konti i Gmail. som du vil bruge til afsendelse. 2. at du logger ind på din Google-konto for at bruge Gmail. På startskærmen trykker du på > Gmail. Tryk på . skal du vælge den Gmail-adresse. Visning af din Gmail-indbakke Alle dine modtagne e-mails leveres til din Indbakke. og tryk på en anden etiket (f. Skift til den andenGmailkonto Opdater indbakken Afsendelse af en ny meddelelse 1. og tryk så på en anden adresse.

5. Hvis du vil vedhæfte et billede. Tryk på e-mail-meddelelsen eller samtalen i Gmail-indbakken.116 E-mail 3. 3. skal du angive meddelelsesmodtagerne. Mail Om programmet Mail Brug programmet Mail til at tilføje webmail og andre POP3. Find og tryk så på det billede. 2. 7. og så på Vedhæft. skal du indtaste svarmeddelelsen. Indtast e-mailens emne. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. Webbrowseren fører dig til Google Mobiles Hjælp-webside. Gør et af følgende: § Hvis du valgte Svar eller Svar til alle. Når du har skrevet meddelelsen. Eller trykke på og vælge. om du Få hjælp Få mere at vide om brugen af Gmail ved at trykke på og så trykke på Mere > Hjælp. Tryk på Svar inline. skal du adskille e-mail-adresserne med et komma. Indtast meddelelsesmodtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Eller tryk på for at ignorere meddelelsen. § Hvis du valgte Videresend. . skal du trykke på 6. skal du trykke på for at gemme den som en kladde.eller Exchange ActiveSync e-mails på startskærmen. Hvis du sender emailen til flere modtagere. Tryk på . skal du trykke på og så på Tilføj Cc/Bcc. hvis du vil interleave din nye meddelelse med den modtagne email. Men det fjerner eventuelle vedhæftninger eller formatering i den oprindelige email. Svar på eller videresendelse af en e-mail-meddelelse 1. du vil vedhæfte.eller IMAP-e-mail-konti. Du kan tilføje Mail-widget'en for at se dine POP3/IMAP. 4. 4. Du kan også konfigurere og bruge din Exchange ActiveSync e-mail HTC Explorer. Du kan svare afsender ved at trykke på vil svare til alle eller videresende. . skal du trykke på Mens du skriver meddelelsen. og skriv så din meddelelse.

og tryk så på Afslut opsætning. Indtast Exchange ActiveSync kontodetaljerne. og tryk så på Afslut opsætning. og tryk så på Næste. 4. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. Hvis dit firmas Exchange Server ikke understøtter automatisk registrering. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync på skærmen Vælg en udbyder af mail. Indtast kontonavnet. > Mail. du vil opdatere og synkronisere e-mail på HTC Explorer. 3. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. og tryk så på Næste. På startskærmen trykker du på 2. efter du trykker på Næste. 5. Du kan tilføje op til 15 Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. På startskærmen trykker du på 2. 4. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. Du kan synkronisere med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senere. > Mail. bliver du bedt om at indtaste flere oplysninger. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. Vælg. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP) på skærmen Vælg en udbyder af mail. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. ikke er i den interne database. hvor ofte. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. du vil konfigurere. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden til e-mail-kontoen. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. Vælg også. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. . Tilføjelse af en Microsoft Exchange ActiveSync-konto Du kan tilføje en eller flere Microsoft Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. skal du indtaste dine Exchange Server-indstillinger. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP). Hvis den kontotype. 5.117 E-mail Tilføjelse af en POP3/IMAP-e-mail-konto 1. 1. hvilke oplysningstyper du vil synkronisere. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync. 3. Indtast kontonavnet og dit navn. Bed din Exchange Server-administrator om flere oplysninger. og tryk så på Næste.

Skift mellem e-mail-konti ved at trykke på den linje. Du kan nemt skimme dine e-mail-meddelelser ved at trykke på en af følgende faner for at ændre visningen af indbakken: Indbakke Viser e-mail-meddelelser som individuelle emner. og tryk så på Alle konti.118 E-mail Søge i din Mail-indbakke Når du åbner programmet Mail. Tråd Viser e-mail-meddelelser som samtaler grupperet i overensstemmelse med emne. de tilhører. Skifte mellem forskellige visninger i din indbakke Hvis du har rigtigt mange e-mail-meddelelser. Tryk bare på den linje. så du nemt kan skelne hvilken e-mail-konto. og tryk så på en anden konto. Brug fanerne i programmet Mail til at sortere dine e-mails i forskellige kategorier. . vises indbakken for de e-mail-konti. du har konfigureret på HTC Explorer. der viser den aktuelle e-mailkonto. der viser den aktuelle e-mail-konto. Op til 15 e-mail-konti kan vises i den forenede indbakke. Email-meddelelser er farvekodede. Tryk på et emne i listen for at vise e-mail-samtalen. Visning af den forenede indbakke for alle dine e-mail-konti Du kan få vist e-mail-meddelelser fra alle dine konti på et sted uden at skulle skifte til forskellige konti. kan det tage tid at gennemgå den lange liste og finde én e-mail eller relaterede e-mail-meddelelser.

prioritet. der har vedhæftninger. Sortering af e-mail-meddelelser Du kan sortere e-mail-meddelelser efter modtagelsesdato. Vælg en sorteringsrækkefølge til visning af dine e-mail-meddelelser. og vent på at skærmen viser de andre faner. og tryk § Hvis du har flere e-mail-konti. . afsender eller størrelse. I indbakken trykker du på . Vedhæftninger Viser alle meddelelser. Viser mødeindkaldelser. kan du opdatere dem alle på samme tid. trykker på Sorter og vælger mellem sorteringsvalgene. Tryk og hold to fingre på en e-mail-meddelelse. skal du trykke på på Opdater. Inviterede eller Mødeindkaldelser (kun Exchange ActiveSync). Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. Din skærm springer så til e-mail-meddelelsessættet baseret på den valgte sorteringsrækkefølge. du vil have den. der skal vises. kan det være svært at gennemgå listen og finde den e-mail. § Når du står på den konto. Vælg den kontaktpersongruppe. Og tryk så på og Opdater. Opdatering af en e-mail-konto Du kan også synkronisere dine sendte og modtagne e-mails manuelt på et hvilket som helst tidspunkt. Du kan hurtigt gennemgå din indbakke ved at bruge fingerbevægelser. Kan ikke se den fane. som du vil synkronisere. du leder efter. ved at trykke på . lige meget hvad dine automatisk synkroniseringsindstillinger er. . du vil? Tryk og hold på en fane. 1. Markeret (kun Exchange ActiveSync) Viser alle mærkede meddelelser. emne. som du endnu ikke har accepteret eller afvist. trykke på Vis og så vælge en gruppe. og træk så opad eller nedad uden at løfte fingrene. Gå først til indbakken Alle konti. Ulæst Viser ulæste meddelelser. 2.119 E-mail Gruppe Viser alle e-mail-meddelelser fra en kontaktpersongruppe. Gennemgå din indbakke hurtigt Hvis du har en lang liste med e-mail-meddelelser i din indbakke.

I valgmenuen trykker du på Slet. Skift til den e-mail-konto. Tryk på den mappe. du vil se. 2. når du står i den forenede (Alle konti) indbakke. 2. Sletning af alle meddelelser 1. og tryk så på den mappe. Tryk på i e-mail-kontoens indbakke. Tryk på afkrydsningsfelterne for de e-mail-meddelelser. hvis meddelelser. Du kan ikke flytte e-mail-meddelelser. 2. I indbakken trykker og holder du på den meddelelse. og tryk så på Mapper. Tryk på afkrydsningsfelterne for e-mail-meddelelserne for at vælge dem. 2. Tryk på den e-mail-mappe. 2. Tryk på . Skifte til andre e-mail-mapper 1. når du ser på e-mailen. Vælg det. Afsendelse af en e-mail-meddelelse 1. Tryk på . 3. du vil flytte. du vil bruge. På startskærmen trykker du på > Mail. Tryk på Flyt til. Skift til den e-mail-konto. 2. og tryk så på Marker alt. Slet eller Fly til en anden mappe. . hvortil du vil flytte e-mailmeddelelserne. hvor du vil flytte e-mail-meddelelsen til. 2. Flytning af en e-mail-meddelelse efter gennemlæsning 1. 3. Flytning af flere e-mail-meddelelser til en anden mappe 1. du vil gøre med de valgte meddelelser: Marker læste (eller marker Marker ulæste). Valg af flere e-mail-meddelelser 1. Tryk på Slet. du vil slette. 3.120 E-mail Styring af e-mail-meddelelser Sletning af en e-mail-meddelelse 1. Tryk på Flyt til. som du vil bruge til at sende e-mail. Tryk først på afkrydsningsfeltet for en hvilken som helst e-mail-meddelelser.

7. Fil Vedhæft en anden fil. og vedhæft det. og vælg så de kontaktpersoner. som du vælger på et kort. skal du trykke på og så på Vis Cc/Bcc. Når der så er internetforbindelse til rådighed. Vedhæft en PDF-fil eller et Office-dokument. . f. URL'en. og som du vil fortælle andre om. vil matchende adresser fra listen over kontaktpersoner blive vist. indsættes i din e-mail. Dokument Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vedhæft en kalenderbegivenhed. som du vil sende meddelelsen til.121 E-mail 4. Du kan: § Indtast e-mail-adresse direkte i feltet Til ved at adskille dem med et komma. en tekstfil eller et regneark. som du har installeret fraAndroid Market. Indtast emnet. eller tryk på Gem som kladde. Angiv en eller flere modtagere. 5. eller Flytilstand er aktiveret. bliver e-mailen gemt i mappen Udbakke. Optag en video. bliver den gemte e-mail automatisk sendt næste gang HTC Explorer synkroniserer. I takt med at du indtaster e-mail-adresser. Tilføj en vedhæftning ved at trykke på følgende muligheder: Billede Video Lyd og så på Vedhæft. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. Hvis det indtastede kontaktnavn ikke findes. Du kan også vælge kontaktgrupper som modtagere eller søge og tilføje kontakter. eller vedhæft en eksisterende video. Tryk på Send for at sende meddelelsen med det samme. og opret så din meddelelse. og vedhæft den. eller vedhæft et eksisterende billede. Placering Du kan vedhæfte placeringsoplysninger. § Tryk på ikonet . Hvis der ikke er nogen internetforbindelse til rådighed. Vedhæft en lydfil. hvis du vil sende den senere. Tryk på en match for at indtaste den adresse direkte. når du sender din e-mail. og vælg mellem Tag et billede. Vedhæft en persons kontaktpersonoplysninger. 6. hvorfra programmet kan hentes. Send din aktuelle placering (kræver GPS aktiveret) eller en placering. kan du søge efter kontakten i firmaets adressefortegnelse.eks. og du har en Exchange ActiveSync-konto i programmet Mail. Programanbefaling Vælg et program.

I e-mail-kontoens indbakke trykker du på den e-mail. og så på Mapper > Kladder. 2. 1. 4. Cc og Bcc. du vil bruge. Tilføj til den. Vælg en handling nederst på skærmen for din e-mail. du vil læse. som er i den i felterne Til. Tryk og hold på en fane. 3. Navnene på kontakterne vises. På startskærmen trykker du på > Mail. men vil foretage ændringer i det? Du kan administrere modtagerlisten og ændre dem. skal du løfte fingeren. Tryk på ulæste. skal du trykke på skrive din e-mail. Når du er færdig med ændringerne. 1. 2.122 E-mail Genoptagelse af en kladde til e-mail-meddelelse 1. 4. skal du trykke på Send. Når skærmen skifter og viser dig det område. Cc eller Bcc trykker du på knappen Rediger. I indbakken til e-mail-kontoen trykker du på 2. Tryk på den aktuelle handling. 3. Cc eller Bcc. og tryk så på fanen Ulæste. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden af den kontakt. 2. I feltet Til. Administrere modtagerlisten Har du fyldt feltet Til. Du skal have indtastet kontakter i feltet Til. 3. og træk den så til den nye position. Skift til den e-mail-konto. Tryk og hold på fanen Ulæste. hvis de ikke vises på skærmen. Når du er færdig med at redigere. 3. Tryk på meddelelsen. Tryk på . for at se muligheder for sletning af e-mail eller markering af dem som Hvor er mine ulæste e-mails? Fanen Ulæste indeholder alle dine ulæste e-mails. som du vil flytte til et andet felt. hvor du kan omarrangere ikoner. for at gå tilbage til at Læsning og besvarelse af en e-mail-meddelelse 1. .

Der vises en liste over e-mails fra den kontakt. Du kan også filtrere søgningen ved at angive den del af e-mailen. Tryk på et resultat for at åbne e-mailen. Tryk på OK. Indtast de første par tegn for det emne. Hvis du vil filtrere søgningen. Ikonet bliver rødt . som du sender. der vises til højre for en e-mail-meddelelse. som med en POP3/IMAP-konto. Skift til den e-mail-konto. men kan ikke finde en bestemt e-mail fra den kontakt? Du kan søge i dine e-mail-konti efter e-mails fra en bestemt kontakt. du leder efter i søgefeltet. . 1. Resultaterne vises så i en liste. Tryk på Angiv prioritet. når du har sat flag ved emailen. besvare.123 E-mail Indstilling af prioritet for en e-mail-meddelelse Du kan indstille prioriteten for en e-mail-meddelelse. 2. Under indskrivningen af meddelelsen trykker du på 2. skal du trykke på det hvide flagikon . Du kan f. du vil bruge. 3. 3. Tryk og hold på en e-mail fra en kontakt. Søge efter en e-mails fra en kontaktperson Kan du huske afsenderen. 4. 1. der skal gælde. Arbejde med Exchange ActiveSync-e-mail Du kan læse. 3. Markering af en e-mail § Mens du kigger i indbakken. kan du også trykke på flagikonet i e-mailen. sende og administrere din arbejds-e-mail på samme nemme måde. Tryk på . Hvis du valgte Høj eller Lav prioritet. vises prioriteten under emnet for meddelelsen. 2. § Mens du læser en e-mail. Tryk på Søg efter mail fra afsenderen. som har vedhæftninger eller er mærket med høj prioritet.eks. 1. Søge efter og filtrere e-mails Søge efter e-mails i alle dine e-mail-konti eller i en bestemt. Vælg prioriteten for meddelelsen. fokusere på at søge efter en del i en email eller filtrere e-mails. Du kan derudover også bruge nogle kraftige Exchange-funktioner. som der skal søges efter. . skal du trykke på og så markerede de muligheder.

Tryk på og tryk så på Mere > Ikke til stede. Du kan også sende automatiske svarmeddelelser til eksterne modtagere. 4. Tryk på . 3. som er kontakter. 2. navn. hvis indstillinger du vil redigere.eks. 2. Tryk på . og vælg så Ikke til stede.eks. e-mailadresse. Tryk på Tryk for at slette e-mail-kontoen. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. Indtast mødedetaljerne. Tryk på Gem. 6. Afsendelse af en mødeindkaldelse 1. Send og modtag Meddelelsesindstillinger Angiv indstillinger for e-mail-meddelelser. adgangskode og beskrivelse. Ændring af e-mail-kontoindstillinger 1. Gå til fanen Invitationer. hvor e-mail-vedhæftninger skal gemmes. og tryk så på 3.124 E-mail Indstilling af status for Ikke til stede 1. Vælg mellem følgende: Kontoindstillinger Generelle indstillinger Ret e-mail-kontoindstillinger. og tryk så på Mere > Indstillinger > Slet konto. du vil slette. for at gemme dine ændringer. Indstil synkroniseringsindstillinger for indkommende og udgående e-mails. . f. og angiv det sted. maks størrelse. og tryk så på Mere > Indstillinger. Slet konto 4. Sletning af en e-mail-konto 1. f. aktiver. 5. Angiv datoer og tidspunkter for den periode. opdateringsplan og andet. hvor du ikke vil være til stede. 3. 2. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. 2. hvis adresser ikke findes på den samme Microsoft Exchange-server. Tryk på feltet. Skift til den e-mail-konto. 4. deaktiver eller angiv signaturen. indstil kontoen som standard e-mail-konto. . Skift til den e-mail-konto. Indtast den automatisk svarmeddelelse. Tryk på Gem. Indstil skrifttypestørrelsen til læsning af e-mails.

hvor du vil tilføje begivenheden. I enhver Kalender-visning trykker du på 3. Har du endnu ikke logget ind på dine konti? Dine kalenderbegivenheder oprettes under PC Sync. Hvis du er logget ind på Facebook. Hvis du vil invitere mennesker til din begivenhed. . skal du trykke på deltagere mellem dine kontakter eller fra firmaadressefortegnelsen.125 Kalender Kalender Om Kalender Gå aldrig glip af en vigtig aftale igen. skal du vælge en kalender. Indtast en navn på begivenheden. og du har tilføjet den til HTC Explorer. § Hvis du har en Microsoft Exchange ActiveSync-konto. vises fødselsdage og begivenheder for venner var dine sociale netværk i Kalender. 2. Brug tablet´en Kalender til at planlægge dine begivenheder. Hvis du har mere end én kalender. møder og aftaler. og vælge . kan du konfigurere HTC Sync på computeren til at synkronisere Outlook-kalender med programmet Kalender. så du kan synkronisere programmet Kalender med din Google Kalender online.eller Exchange ActiveSync-kalender samt begivenheder på HTC Explorer. der synkroniseres med din Google. Oprettelse af en begivenhed Du kan oprette begivenheder. 4. § Hvis du bruger Microsoft Outlook på computeren. så den altid er synkroniseret med følgende typer kalendere: § Log ind på din Google-konto på HTC Explorer. som du senere kan synkronisere med computerens Outlookkalender via HTC Sync. 1. På startskærmen trykker du på > Kalender. 5. Du kan tilføje flere Google-konti. kan du synkronisere programmet Kalender med dine Exchange ActiveSync-kalenderbegivenheder. Du kan også konfigurere HTC Explorer.

§ Glid fingeren op eller ned på skærmen for at se tidligere eller senere måneder. Tryk på Gem. § Kan ikke se den fane. § Tryk og hold på en dag for at åbne en valgmenu. f. 8. Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. Ændring af Kalendervisninger Skift hurtigt mellem forskellige kalendervisninger ved at trykke på skærmknapperne. 10.126 Kalender 6. Tryk på og derefter på Tilføj påmindelse. angiv Fra og Tildatoen. der har begivenheder. Du kan tilføje endnu et påmindelsestidspunkt til en Google-kalenderbegivenhed. Gør et af følgende i månedsvisningen: § Tryk på en dag for at se begivenhederne for den dag. du vil have den. hvad hver farve betyder.eks. Du gør følgende for at angive dato og tidspunktet for begivenheden: § Hvis der er et tidsinterval for begivenheden. i visningen Måned. skal du trykke på feltet Gentag og så vælge. Indstil den resterende tid. skal du trykke på Fra og Tildatoen og tidspunktet for at angive dem. 9. hvor ofte begivenheden finder sted. Brug af visningen Måned Du ser markeringer på de dage. § Hvis det er en heldagsbegivenhed. Uge og Dagsorden er begivenheder farvekodede for at angive den konto eller kalendertype. Hvis begivenheden finder sted regelmæssigt. Dagsvisning Visningen Uge Visningen Måned Dagsordenvisning Mødeindkaldelser § I visningerne Dag. . hvorfra du også kan vælge at oprette en begivenhed eller skifte til enten visningen Dag eller Dagsorden. og marker så afkrydsningsfeltet Hele dagen. og vent på at skærmen viser de andre faner. Tryk på for at finde ud af. 7. Indtast begivenhedens placering og beskrivelse. en fødselsdag. de hører til. du vil? Tryk og hold på en fane.

og søg efter det på nettet. mens Dagsordensvisningen viser alle begivenhederne i kronologisk rækkefølge.127 Kalender Brug af dags. Skærmen Begivenhedsdetaljer åbnes og viser oversigten over begivenheden. I dagsvisningen eller dagsordensvisningen trykker du på en begivenhed. for at gemme . Du kan returnere til den aktuelle dato ved at trykke på . som andre har delt med dig. 1. skal du svare på invitationen. der er på begivenhedsplaceringen eller i beskrivelsen. Brug af visningen Uge Visningen Uge viser et diagram over begivenheder for en uge. Tryk på og så på Svar eller Svar til alle (eller Mere > Svar eller Svar til alle). § Tryk på en begivenhed (vises som farvede blokke) for at vise detaljerne. Når du står i visningen Dag: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere uger. kan du svare via e-mail til organisatoren eller til alle gæsterne. § Du kan også se dagens vejr. Tryk på ændringer. Afhængigt af begivenhedsoplysningerne gør du et af følgende: § Find begivenhedens placering i Kort. men kun hvis det er inden for femdøgnsprognosen. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere dage. § Hvis det er en Exchange ActiveSync-kalenderbegivenhed. § Vælg eventuel tekst. § Ring til et telefonnummer. Når du står i ugevisningen kan du: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. § Kontroller deltagerne i begivenheden.og dagsordensvisningerne Dagsvisningen viser dine begivenheder pr. Administration af Kalenderbegivenheder Visning af en begivenhed Du kan se dine egne begivenheder samt begivenheder. § Hvis begivenheden blev sendt som en mødeinvitation. dag. § Tryk på påmindelsestidspunktet for at ændre det. 2.

Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenheden og trykker på Slet begivenhed. Tryk på en mødeindkaldelse. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. § Tryk på for at se valgmulighederne for svar. Hvis du bruger en Exchange ActiveSync-konto på HTC Explorer. skal du trykke på 2. § Når du redigere en begivenhed. § Tryk på Meddelelse. Mens du ser på en begivenhed. eller foreslå et nyt tidspunkt. Deling af en begivenhed (vCalendar) Du kan dele en kalenderbegivenhed som en vCalendar ved hjælp af Bluetooth eller ved at sende den som en filvedhæftning med din e-mail eller som en meddelelse. og vælg en af følgende: § Accepter. som du endnu ikke har accepteret eller afvist. skal du trykke på Gem. 1. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en vedhæftet fil. Foretag ændringerne til begivenheden. skal du trykke på og så trykke på Slet begivenhed. Gør et af følgende: § Tryk på Bluetooth. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. 3. og så på Videresend. skal du trykke på Slet. 1. Din standard e-mail-konto bruges til at sende meddelelsen. skal du trykke på fanen Inviteredei Kalender for at se mødeindkaldelser. . om du vil slette bare den forekomst eller alle forekomster fra Kalender.128 Kalender Redigering af en begivenhed Du kan redigere begivenheder. 2. Du bliver bedt om at aktivere Bluetoothpå HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. skal du trykke på 2. Mens du ser på en begivenhed. Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse 1. Sletning af en begivenhed Gør et af følgende: § Mens du ser en oversigt over en begivenhede på skærmen Begivenhedsdetaljer. § Tryk på E-mail. bedes du. som du har oprettet. Hvis begivenheden gentager sig. Når du er færdig. . afvis eller accepter foreløbigt invitationen. foreslå ny tid flytte invitationen til en mappe og andet. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en multimedievedhæftning. § I visningen Dag.

skal du trykke på påmindelsen om kalenderbegivenheden. for at bevare påmindelser. hvad enten du skjuler dem eller ej. . § Når du har åbnet meddelelsespanelet. Tryk på statuslinjen. 2. og glid fingeren nedad på skærmen for at åbne meddelelsespanelet. eller tryk på Annuller alle for at afvise alle begivenhedspåmindelser. 1. der venter i meddelelsesområdet i § Tryk på statuslinjen. Så ser du en liste over alle ventende begivenhedspåmindelser. Visning eller skjulning af kalendere I enhver Kalender-visning trykker du på at vise eller skjule den. og vælger eller rydder så en kalender for Kalendere holdes synkroniseret på HTC Explorer. Tryk på Sæt alle i snooze-tilstand for at udsætte alle begivenhedspåmindelser i fem minutter.129 Kalender Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Hvis du har angivet mindst en påmindelse til en begivenhed. vises ikonet for kommende begivenhed ( ) i meddelelsesområdet på statuslinjen for at minde dig om den kommende begivenhed. Gør et af følgende: § Tryk på Ryd for at afvise begivenhedspåmindelser og alle andre meddelelser.

kan du indstille forskellige påmindelsesindstillinger for hver kalender. om du vil vise eller skjule begivenheder. som du har afvist invitationen til. Vælg. og medd. og så på Indstillinger (eller Mere > Indstillinger af påmindelse Alle kalendere Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de samme indstillinger for begivenhedspåmindelse på alle typer kalendere. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt. du vil underrettes. der skal lyde. Tryk på en dag eller begivenhed på widget'en. viser dagsvisningen din aktuelle placerings vejr. I enhver Kalender-visning trykker du på Indstillinger). Hvis vejret som standard er inkluderet. Indstillinger for Kalendervisning Første dag i ugen Inkluder vejret By Angiv om visningerne Måned og Uge skal starte på en søndag eller en mandag. sende dig en underretning eller deaktivere begivenhedsunderretning på HTC Explorer. Widgetterne indeholder forskellige kalendervisninger. Inds. Du kan ændre det til at vise vejret i en anden by. og den viser programmet Kalender. hvor tidligt før en begivenhed. Om Kalender-widget'en Du kan også tilføje Kalender-widget'en til startskærmen.130 Kalender Ændring af indstillinger for Kalender Du kan ændre indstillinger for Kalender for at angive. . og hvordan den underretter dig om kommende begivenheder. Standard påmindelsestid Vælg ringetone Skjul afviste aftaler. når du modtager en begivenhedspåmindelse. Konfigurer begivenhedspåmindelser for at åbne en advarsel. Marker dette afkrydsningsfelt for at vise vejroplysninger i dagsvisningens begivenhedsliste. Vælg en ringetone. underret. hvordan den viser begivenheder. Vælg.

2. skal du aktivere placeringskilder. hvor du kan finde interessante steder eller en adresse på et kort eller se placeringer på gadeniveau. se trafiksituationer i realtid og modtage detaljerede kørselsvejledninger til din destination. § Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. Google Maps Om Google Maps Google Maps™ sætter dig i stand til at spore din aktuelle placering. § Du skal oprette forbindelse til internettet for at bruge Google Maps. at der ingen skyer er og mere batteristrøm. Det kræver. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Placering. . 1. § Programmet Google Maps dækker ikke alle lande og byer. Vælg en af eller begge følgende muligheder: Brug trådløse netværk Brug GPSsatellitter Bruger Wi-Fi eller din mobile dataforbindelse til at finde din omtrentlige placering. Det indeholder også et søgeværktøj.131 Kort og placering Kort og placering Placeringsindstillingerne Tænde for placeringstjenester For at finde din placering på HTC Explorer. Finder din nøjagtige GPS-placering.

og pegefinger på kortet for at zoome ud. § Placer din tommel. 2. kan du nemt finde din placering på kortet eller undersøge steder i nærheden ved at panorere og zoome ind og ud på kortet. Der åbnes en ballon over placeringen med adressen og en miniature fra gadevisningen (hvis den findes). § Tryk på . . og spred så fingrene over kortet. Tryk på aktuelle placering på kortet.og pegefinger øverst på det område. Du kan få kørselsvejledninger til placeringen ved at kontrollere steder af interesse i nærheden mm. § Dobbelttryk på det område på kortet. Tryk og hold på en placering på kortet. Vis oplysninger for en tilfældig placering 1. 3. 1. På startskærmen trykker du på > Kort. viser din for at vise din aktuelle placering.132 Kort og placering Sådan fungerer kort Når du åbner Google Maps. du vil zoome ind på. § Tryk på . Tryk på boblen for at se flere oplysninger. Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. Zoom ud § Klem din tommel. Den blå markering 2. Gør et af følgende: Flyt rundt Zoom ind Før fingeren i en retning på skærmen for at se steder i nærheden på kortet. som du vil zoome ind på.

2. hvis det er muligt. for at se. som du måske vil finde. om det er det. Rydning af kortet Når du har søgt på et kort.133 Kort og placering Søgning efter en placering Du kan på Google Maps søge efter en placering.eks.eks. Du kan trykke på markeringen og så trykke på boblen for at få flere oplysninger om stedet. 4. Tryk på for at søge efter den placering. vises søgeresultaterne som markeringer på kortet. Gør et af følgende: § Tryk på skærmknapperne for at se placeringen på et kort. f. § Før fingeren over skærmen for at se flere oplysninger rom næste eller forrige søgeresultat. Søgeresultaterne vises som markeringer på kortet. § Tryk på for at vise søgeresultaterne som en liste. skal du aktivere placeringskilder. i søgefeltet. Gør et af følgende: § Når et eller to interessante steder findes. Detaljer om den valgte placering vises på skærmen. Tryk på et sted for at se flere oplysninger. få vist placeringen i gadevisning. kan du fjerne de forskellige markører. Søgning efter et interessant sted i nærheden Brug Places for at finde interessante steder i nærheden af din aktuelle placering. en adresse eller en virksomheds. og andet. 2. På startskærmen trykker du på > Places. og tryk så på placeringen. Tryk på den type sted. Gør et af følgende: § Tryk på en markør hvis det er. vil søgeresultaterne blive vist i en liste. du leder efter. du vil søge efter. den nærmeste benzintank eller pengeautomat. få kørselsvejledninger. 1. eller tryk på et foreslået søgeemne. og tryk så på Ryd kort.eks. Places bruger Google Maps til at søge efter steder. § Når der findes flere steder. . I Kort indtaster du det sted. du indtastede. 1. Før du bruger Places. museer). du leder efter. Tryk på boblen. 3. 3. Rul ned ad skærmen for at se flere muligheder. f.eller institutionstype. Tryk på . f. der er tegnet på det.

§ Tryk på for at vælge en adresse blandt kontaktpersonerne eller et punkt. Cykel eller Gang. skal du vælge den. 2. som du trykker på. Tryk på piletasterne på kortet for at følge vejledningerne. Tryk på . Den næste skærm viser vejledninger til destinationen i en liste. Indtast så din destination i det andet tekstfelt. . Tryk på Få kørselsvejledninger. Når du er færdig med at se eller følge kørselsvejledningen. Hvis det sted. på kortet. Google Maps kan give vejledninger. Offentlig transport. Tryk på et element for at se vejledningen på kortet. hvis du går. Din destination gemmes automatisk i Google Maps-oversigten. eller indtast en placering. med offentlig transport eller i bil.134 Kort og placering Få kørselsvejledninger Få detaljere vejledninger til din destination. du vil tage til. du har angivet som din destination har flere mulige placeringer. 4. 5. Gør et af følgende: § Brug den aktuelle placering som udgangspunkt. Vælg. 6. hvordan du vil komme til din destination ved at trykke på knappen Bil. mens du ser på et kort. og tryk så på Kørselsvejledning. skal du trykke på og så trykke på Ryd kort for at nulstillet kortet. hvor du vil starte fra i det første tekstfelt. 3. 1.

På startskærmen trykker du på 2. tryk på . Søgning efter dine venner med Google Latitude (tilgængeligt efter land) Google Latitude®-brugerplaceringstjenesten sætter dig og dine venner i stand til at dele placeringer og statusmeddelelser med hinanden. Din placering deles ikke automatisk. kan se din placering. Åbning af og tilmelding til Latitude 1. sende dine placeringsdetaljer via email og andet. Kun venner. .135 Kort og placering Få hjælp Få hjælp og flere oplysninger om Kort. . der har udtrykkeligt inviteret eller accepteret. og tryk så på Latitude. 3. Tryk på > Kort. kan du gøre følgende for at åbne det fra startskærmen: § Tryk på > Latitude. Tryk på for at åbne hjælpen. Når du har tilmeldt dig Latitude og lukket programmet. Du skal tilmelde dig Latitude og så invitere dine venner til at se din placering eller acceptere deres invitationer. mens du ser på et kort. Webbrowseren åbner og fører dig til Google Maps Hjælp-webside. og tryk så på Tilmeld dig Latitude. og tryk så på Mere > Hjælp. § Åbn Kort. Det sætter dig også i stand til at få kørselsvejledning til dine venners placeringer.

§ Kopier dine billeder. § Synkroniser dine kalenderbegivenheder mellem Outlook eller Windows Kalender på computeren og HTC Explorer. videoer. § Du skal først lukke alle programmer og midlertidigt afslutte dit antivirusprogram. Hvorfor ikke gøre filer og oplysninger tilgængelige på begge enheder? Med HTC Sync kan du: § Synkroniser dine kontakter mellem dine Microsoft Outlook. for at kunne synkronisere multimediefiler og dokumenter.com/support/).0 på computeren for at kunne oprette forbindelse og synkronisere med HTC Explorer. og installer det på computeren. Outlook Express eller Windows-kontakter på computeren og HTC Explorer.htc. Installere HTC Sync § HTC Sync kræver USB 2. § Hent HTC Sync-softwaren til HTC Explorer fra vores supportwebsted (www. § Installer tredjepartsprogrammer fra computeren. mens din forretningskalender er på computeren. § Det er nemt at importere dine tagne billeder og videoer fra HTC Explorer til computeren. § Gem de samme bogmærker i både computerens og HTC Explorer. sange og afspilningslister til HTC Explorer og nyd dem når du er på farten. . Gør et af følgende: § Marker og kopier installationsprogrammet til HTC Sync fra hukommelseskortet (hvis det er der). indsat i HTC Explorer. og installer det på computeren. før du begynder at installere HTC Sync for at få en problemfri installation. Du skal bruge et hukommelseskort.136 HTC Sync HTC Sync Om HTC Sync Dine nye billeder fra ferien er på HTC Explorer. dokumenter.

På skærmen for enhedskonfiguration indtaster du et navn på HTC Explorer. se generelle oplysninger om HTC Explorer. du valgte. § Du kan klikke på en kategori over emner for at se synkroniseringsvalgmulighederne i højre side af enhedspanelet. . Tilslut HTC Explorer til computeren med USB-kablet. 4. nu viser den anslåede plads på hukommelseskortet. som lå i kassen. Klik på Gem. 2. du har sluttet til computeren. Når HTC Explorer beder dig om at vælge typen af USB-forbindelse. at HTC Sync anerkender HTC Explorer. Enhedspanel åbnes. De tilgængelige kategorier og valgmuligheder afhænger af den enhed. § Linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. nu for at starte synkroniseringen af de kategorier og valgmuligheder. der skal synkroniseres og føjes til HTC Explorer. Hvis du på et senere tidspunkt vil ændrer navnet for HTC Explorer.137 HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer 1. tjekke optaget og tilgængelig plads på hukommelseskortet samt starte synkronisering. Klik på Oversigt viser grundlæggende softwareoplysninger og forbrug af hukommelseskort og sætter dig i stand til at ændre navnet på HTC Explorer eller installere tredjepartsprogrammer på HTC Explorer. Vent på. § Klik på knappen Synk. når der er nye emner. skal du trykke på HTC Sync og derefter på Udført. 3. der bruges. Lære mere om arbejdsområdet På Enhedspanel kan du indstille sine synkroniseringsindstillinger. klik på Oversigt > Enhedskonfiguration.

og derefter på knappen Til. 3.m4a. du vil synkronisere mellem HTC Explorer og computeren. og derefter på knappen Til. Hvis du har oprettet afspilningslister i iTunes® eller Windows Media®. og klik så på OK.mp4. På enhedspanelet klikker du på Musik. *. og klik på Tilføj. Vælg den mappe.aac. du spiller på computeren.png § Videoer: *. *. *.138 HTC Sync Konfiguration af synkronisering Du kan vælge den type filer og oplysninger. bliver kopieret til HTC Explorer under synkroniseringen. og klik så på OK. du vil synkronisere på HTC Explorer. at du ønsker at inkludere denne kategori. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer.jpg. *. der indeholder dine multimediefiler. Aktivering af synkronisering af Musik betyder. til HTC Explorer.mp3. *.bmp. Aktivering af synkronisering af Galleri betyder. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. *. der indeholder dine lydfiler. 3. og vælg derefter de afspilningslister. Importer automatisk dine kamerabilleder til computeren under synkronisering ved at vælge Kopier enhedens kamerabilleder til computer. *.mid. *. *. når du er på farten. 2. Du kan synkronisere billeder og videoer i disse formater: § Billeder: *. 4.og videofiler. Vælg Synkroniser musikfiler fra iTunes og Windows Media Player hvis du bruger en af disse softwareprodukter på din computer.wmv 1.3g2. at du ønsker at inkludere denne kategori.gif. *. 4. Valgmuligheder for synkronisering af Musik Kopier musikspor og sange.wav. Valgmuligheder for synkronisering af Galleri Du kan automatisk synkronisere billeder og videoer mellem HTC Explorer og en computer. Vælg den mappe. Vælg Synkroniser musikfiler fra. *. der føjes til denne mappe.wma 1. *.3gp. På enhedspanelet klikker du på Galleri.amr. 2. *. kan du også synkronisere disse og få glæde af dem. Billeder og videoer fra HTC Explorer gemmes i mappen \My Photos\Device Camera Shots på computeren.jpeg. . Du kan synkronisere lydfiler i disse formater: *. Vælg Synkroniser computers billeder og videoer fra og klik på Tilføj. Alle understøttede billed. *.midi.

3. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. I tilfælde. der skal synkroniseres fra dit SIM-kort. Kun kontaktfelter. Klik på Kalender på enhedspanelet. 4. at du ønsker at inkludere denne kategori. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. du vil bevare.139 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Kalender HTC Explorer kan synkronisere aftaler og begivenheder med kalender i Outlook (Outlook XP. Outlook Express eller Windows Kontakter. Valgmuligheder for synkronisering af Kontakter Synkroniser HTC Explorer-kontakter med din Outlook (Outlook XP. der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Vælg hvorfra. Vælg det program. Outlook 2003 eller Outlook 2007). du vil starte synkroniseringen af dine kalenderbegivenheder. skal du vælge de oplysninger. . og klik på knappen Til. Klik på Kontakter på enhedspanelet. du vil synkronisere dine kontakter med. 2. 1. skal du først importere dem til HTC Explorers hukommelse. skal du vælge de oplysninger. Kun kalenderfelter. 3. og klik på knappen Til. at du ønsker at inkludere denne kategori. Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Windows Kalender. I tilfælde. Aktivering af synkronisering af Kontakter betyder. 1. Vælg det program. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Aktivering af synkronisering af Kalender betyder. du vil synkronisere kalenderbegivenheder med. Hvis du har kontakter. 2. du vil bevare.

Med din favoritbrowser opretter du en favoritmappe kaldet HTC-bogmærker. du vil synkronisere med HTC Explorer. Valgmuligheder for synkronisering af Dokumenter Du kan synkronisere filer og dokumenter fra computeren med HTC Explorer. at du ønsker at inkludere denne kategori. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. 2. 3. Aktivering af synkronisering af Dokumenter betyder. at du gemmer dine favoritbogmærker i denne mappe. skal du sørge for at lukke alle browservinduer. 1. 3. E-mail-vedhæftninger gemmes i mappen \Dokumenter\. Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger. før du begynder synkroniseringen. Vælg en mappe. § For at åbne et dokument på HTC Explorer skal du bruge et kompatibelt program. og klik på knappen Til. at du ønsker at inkludere denne kategori. 4. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. . skal du konfigurere en Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-mailkonto fra programmet Mail på HTC Explorer. § Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger gemt på HTC Explorer til computeren. som gemmes på HTC Explorer til computeren. Aktivering af synkronisering af Bogmærker betyder. og klik på OK.140 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Bogmærker Synkroniser bogmærker i webbrowseren mellem HTC Explorer og en computer. Sørg for. Du kan også synkronisere e-mail-vedhæftninger. Vælg den webbrowser. Til HTC Syncs enhedspanel klikker du på Bogmærker og på knappen Til. skal du vælge Kopier alle downloadede mail-dokumenter til computeren. vil HTC Sync bevare oplysningerne fra computeren. som du har gemt på HTC Explorer. Klik på Dokumenter på enhedspanelet. der gemmer bogmærkerne for at synkronisere dem med HTC Explorer. 1. 2. der indeholder de filer. Når der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. Vælg Synkroniser computerdokumenter fra og klik på Tilføj. Hvis du bruger Google Chrome™ eller Firefox® internetbrowser og har valgt at synkronisere den med HTC Explorer. så du kan synkronisere dem med HTC Explorer.

Når synkroniseringen er færdig. som krævet af computerens operativsystem. at programmer fra computerens kan installeres på HTC Explorer. om der er yderligere vejledninger til færdiggørelse af installationen.apk) på computeren. trykker du på Afbryd. . Klik på Programmet er installeret. Installationsprocessen begynder på HTC Explorer. 4. Efter valg og tilpasning af kategorierne. trykke på Indstillinger > Programmer og så markere afkrydsningsfeltet Ukendte kilder. Næste gang. du tilslutter HTC Explorer til computeren. der skal synkroniseres. 6. som krævet af computerens operativsystem. skal du sørge for. Fjern HTC Explorer på sikker vis. 5. trykker du på Afbryd. nu for den forventede filstørrelse af nye emner på HTC Explorer. Fjern HTC Explorer på sikker vis. du vil synkronisere. 3. klikker du på Synk. at du kun installerer programmer. 2. og klik på Åbn. som du stoler på. 1. Før du starter. På enhedspanelet klikker du på Oversigt. Når installationen er færdig. 1. begynder synkroniseringen automatisk baseret på dine synkroniseringsindstillinger. Vi anbefaler på det kraftigste. nu. Det gør du ved at trykke på på startskærmen. 3. 2. Gennemse for at finde programfilen på computeren.141 HTC Sync Synkronisere HTC Explorer Kontroller linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. kan du bruge HTC Sync for at installere dem på HTC Explorer. at HTC Explorer er konfigureret til at tillade. Kontroller HTC Explorers skærm for at se. Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Hvis du har programfiler (*.

Tilslut en anden enhed til computeren. Klik på enheden. Efter installation af den seneste opgradering skal du konfigurere HTC Sync igen for at anerkende og synkronisere med HTC Explorer. du vil konfigurere. eller start synkroniseringen.142 HTC Sync Synkronisering af en anden enhed med computeren Du kan skifte fra en enhed til en anden hvis du har mere end en enhed.htc. 2. Når du vil skifte til en anden enhed. og konfigurer så HTC Sync for at anerkende den. klik på Enheder og derefter på enhedens navn eller billede. Enhedspanelet åbnes. så du kan hente og installere dem på computeren. du vil synkronisere. 1. du vil synkronisere. Hente den seneste HTC Sync-opgradering Besøg HTCs supportwebsted (www. og du kan særskilt tilpasse din synkroniseringsindstillinger for denne enhed. .com/support/) fra tid til anden for at søge efter de seneste HTC Sync opgraderinger.

at muligheden Enhedsfinder på HTC Explorer er markeret.143 HTCSense.htcsense. 3. Du skal bruge den til at gennemføre tilmeldingsprocessen. Tryk på Placering. Tryk på Tilføj konto > HTC Sense. På startskærmen trykker du på synkronisering. 3. Marker afkrydsningsfeltet Enhedsfinder. Åbn webbrowseren på computeren. at du har HTC Explorer i nærheden. og så på Indstillinger. 1. og klik så på Gem ændringer. Tilmelding fra HTC Explorer 1. skal du logge ind med de samme kontooplysninger på HTC Explorer. Når du har tilmeldt til HTCSense.com kræver.com. 1. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. og trykker på Indstillinger > Konti og Tilmelding fra computeren Sørg for. Opdater kontodetaljerne. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense.com HTCSense.com Tilmelding til din HTCSense. 3. Aktivering af Enhedsfinder Nogle funktioner på HTCSense. Klik på Konto i øverste højre hjørne. Åbn webbrowseren på computeren.com-kontoen. 2.com-konto. . 3. 2.com på nettet.com-konto.com-kontodetaljer 1. På HTC Explorers startskærm trykker du på 2. og log ind på HTCSense.com-konto via HTC Explorer eller computerens webbrowser. Opdatering af dine HTCSense. 2.com-konto Du kan tilmelde dig en HTCSense. Gå til www.

Få HTC Explorer til at ringe Du ved. skal du tilpasse indstillingerne først. da du var på toget. at Aktiver viderestilling af opkald er markeret under Indstillinger. Før du aktiverer Viderestil opkald eller Viderestil meddelelser. f. låse den eller slette indholdet på den.com til at kommunikere med HTC Explorer. mens du gjorde noget andet? Du kan bruge HTCSense. Viderestilling af opkald og meddelelser Du kan viderestille opkald og meddelelser til en anden telefon. er den faldet ud af lommen. (Sørg for. så du kan finde den. (Du skal markere Viderestil meddelelser til enhed eller Viderestil meddelelser til en e-mail-adresse under Indstillinger. Brug HTCSense. selv om den er på Lydløs. så du kan fremsende opkald og meddelelser til et andet nummer. få HTC Explorer til at ringe.144 HTCSense.) Finde HTC Explorer Har du ladet HTC Explorer ligge et sted. at HTC Explorer er et sted der hjemme. Kig på kortet for at finde HTC Explorer på HTCSense.com.com på computerens webbrowser. Klik på Opdater placering for at opdatere kortet.eks.com. eller kan du ikke finde den? Eller endnu værre. Så håber vi bare. § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil opkald for at viderestille opkald. specificere et alternativt telefonnummer eller en alternativ e-mail-adresse.com til at finde den cirkaplacering.com Har du glemt HTC Explorer hjemme. Få HTC Explorer til at ringe. hvis du ikke har HTC Explorer med dig.com Brug af HTCSense. Klik på Ring på HTCSense. Hvis du vil bruge disse funktioner. skal du logge ind på HTCSense.) § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil meddelelser for at viderestille meddelelser. . at den ikke ligger nederst i vasketøjskurven. Du kan have valgmuligheden Telefonfinder markeret under Indstillinger > Placering i HTC Explorer for at denne funktion kan fungere. men du kan bare ikke finde den.

når du har slettet indholdet. Åbn webbrowseren på computeren. Klik på Klik her for at slette din HTCSense-konto. klikker du på Slet enhed. hvis nogen finder HTC Explorer. Det alternative nummer vises på skærmen. Hvis det sker. der skal vises på skærmen.com Låse HTC Explorer Har du mistet HTC Explorer? Lås HTC Explorer. før du fortsætter. 1. Klik på Konto i øverste højre hjørne. Klik på Lås enhed på HTCSense. Når du bliver bedt om at bekræfter. kan de kontakte dig. Sletning af din HTCSense. Slette indholdet på HTC Explorer Hvis der ikke er nogen mulighed for at få HTC Explorer tilbage. som der kan ringes til. og vis en meddelelse på skærmen. kan du slette indhold på HTC Explorer og det installerede hukommelseskort. 2. 3. Klik på Gem. 2. .com. og en kort meddelelse. kan denne person bare trykke på det for at ringe til den nummer med HTC Explorer.com-konto vil også slette dine data på HTCSense.145 HTCSense.com. så ingen andre ser følsomme oplysninger på HTC Explorer. Indtast en pinkode.com-konto 1. 2. Sletning af din HTCSense. så du skal være absolut sikker. 3.com-kontoen.comserverne. at nogen finder HTC Explorer. 1. og log ind på HTCSense. så hvis nogen finder den. Klik på Slet enhed på HTCSense. et alternativt telefonnummer. Der er ingen mulighed for at gendanne HTC Explorer og hukommelseskortets data.

Tryk for at skifte til et andet tastatursprog. Tryk for at oprette en ny linje. Enter-tasten. De grå tegn. symboler og bogstaver med accent. der passer til din indtastningsstil. som kræver tekst eller tal. Tryk for at indtaste et stort bogstav. der vises på tasten. vises skærmtastaturet. afhænger af det tastatursprog. så du kan vælge et. Tryk for at skifte til numerisk og symboltastatur. Når du har indtastet tekst. Tryk på Tastaturtyper. du ser. Tryk for at slette det forrige tegn. Kompakt Dette layout har to bogstaver på hver taste. Shift-tasten. Telefon Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock. og vælg så det tastaturlayout. kan du trykke på eller trykke på at lukke skærmtastaturet. for Valg af et tastaturlayout Der kan vælges mellem tre forskellige tastaturlayouts. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Indtastning af tekst Brug de følgende taster under indtastningen af tekst med skærmtastaturet: Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverste for at indtaste tal. Tastestørrelsen er lidt større end på det fulde standardlayout. som du vil bruge. Standard Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. som bliver indsat. du bruger i øjeblikket. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem. Backspace-tasten.146 Tastatur Tastatur Bruge skærmtastaturet Når du starter et program eller vælger et felt. Dette er standardtastaturet. Tasten Sprog. Den taste. . 1. er det tegn. år du trykker og holder på den taste. Du kan også få adgang til skærmens tastaturindstillinger.

Tryk for at skjule skærmtastaturet. Vend HTC Explorer om på siden for at bruge et større tastatur. kan du vælge de sprog. kan du vælge at bruge retningen Landskab for skærmtastaturet. du ønsker. og ordforslag vises. som hjælper dig med at skrive hurtigt og præcist. vist blandt forslagene. du ønsker. kan du blot trykke på mellemrumstangenten for at indsætte ordet i teksten. 1. når du bruger Kompakt eller Telefontastaturlayoutet. Sådan indtastes et ord i forudsigelig tilstand: § Hvis du ser det ord. så du kan skifte til disse sprog og bruge dem til at indtaste tekst. skal du trykke på ordet for at indsætte det i teksten. hvor du købte HTC Explorer. § Retningen Landskab for tastaturet understøttes ikke i alle programmer. fremhævet med grønt eller orange. mens du taster. . og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > Ændring af skærmtastaturet til Landskab Når du indtaster tekst. Indtastning af ord med forudsigelige tekst Skærmtastaturet har forudsigelig tekst. Aktivering af flere tastatursprog Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC Explorer. 2. som er nemmere at taste på. 3. før du er færdig med at indtaste hele ordet. § Marker afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk i > > Indstillinger > Skærm for at konfigurere automatisk ændring af skærmretning.147 Tastatur Tryk for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9. Tryk på Internationalt tastatur. Forudsigelig tekstindtastning aktiveres som standard. Tilgængelige sprog afhænger af det område. § Hvis du ser det ord. du ønsker. § Hvis der vises en pil til højre for forslagslisten. Vælg de sprog. skal du trykke på pilen for at se flere forslag. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. der skal aktiveres på skærmtastaturet.

som du tidligere tilføjede til ordbogen over forudsigelig tekst. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. 1. får du ordforslag på de to sprog. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. kan du sikkerhedskopiere de nye ord. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > . du ønsker. hvis det ikke allerede var i ordbogen. I takt med at du indtaster. som den refererer til ved forudsigelige tekstforslag. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Under indtastningen af tekst med standardtastaturlayoutet tilføjes et foreslået ord. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Kopier til hukommelseskort 3. Når du bedes om det. Vælg Sikkerhedskopiering af den personlige ordbog til hukommelseskortet Hvis du har installeret et hukommelseskort. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. og tryk så på OK. Indtast det ord. og så på Slet. 1. Tryk på Tosproget forudsigelse. kan du indstille forudsige tekst til at være tosproget. trykker du på OK. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog. Redigering eller sletning af et ord i ordbogen for forudsigelig tekst Du kan redigere eller fjerne ord. som du har trykket på i forslagslisten. automatisk til ordbogen for forudsigelig tekst. § Rediger et ord ved at trykke på selve ordet. 2. du vil fjerne. og tryk på Slet. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog > 3. du vil tilføje. 1. 1. . På startskærmen trykker du på Berøringsinput. du aktuelt bruger. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. som du har tilføjet til ordbogen for forudsigelig tekst. § Hvis du vil slette ord i ordbogen. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. du har valgt. og vælg det sprog.148 Tastatur Indstilling af andet sprog for tastaturet Ud over det tastatursprog. Du kan også tilføje et ord til listen manuelt. Tilføjelse af et ord til ordbogen for forudsigelig tekst HTC Explorer leveres med en liste over ord. skal du trykke på så de ord.

Indtastning af tekst ved at tale Har du ikke tid til at indtaste? Prøv at sige ordene for at indtaste dem i de fleste af de tekstfelter. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. På startskærmen trykker du på og derefter Indstillinger > Stemmeindtastning og -udtalelse > Indstillinger for stemmegenkendelse. Tryk på Sprog. HTC Explorer beder dig om at tale. 1. Tryk og hold på tasten Sprog. der understøttes af Google. § Da HTC Explorer bruger Googles talegenkendelsestjeneste. . du vil bruge under Indstillinger for stemmeindtastning og -udtalelse. § Sørg først for at vælge det sprog. 3. trykker du på OK. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Gendan fra hukommelseskort. hvad du ønsker at indtaste. skal du have forbindelse til internettet for at indtaste tekst via tale. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. Fortæl HTC Explorer. du ønsker. 2. Når du bedes om det. 2.149 Tastatur Import af den personlige ordbog fra hukommelseskort 1. Indstilling af sprog til stemmeindtastning 1. der giver mulighed for at bruge skærmtastaturet. De tilgængelige sprog afhænger af de stemmeindtastningssprog. og vælg så det sprog.

vil indtaste "den". 2. indtil forstørrelsesglasset vises. kan du "spore" for at indtaste ord. skal du sætte fingeren på tasten "d" og så spore ordet (ved at glide fingeren) "den" på skærmtastaturet. som indeholder den tekst. du vil kopiere eller klippe. Nogle programmer kan byde på deres egen måde at markere eller kopiere tekst. 1.eks. skal du glide fingeren på skærmtastaturet for at indtaste ord. du vælger. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til et bogstav i den tekst. som du vil markere. Redigering af tekst Det er nemt at klippe. Tryk og hold på det tekstfelt. kopiere og indsætte tekst med tastaturet. Valg af tekst Fremhæv teksten. Sporingstastatur under Indstillinger > Sprog og tastatur > Berøringsinput > Sporingstastatur skal vælges. så du kan bruge sporingstastaturet. .150 Tastatur Indtaste tekst ved at spore I stedet for at trykke på taster på skærmtastaturet. Hvis du f. Hvis du vil spore.

5. Når du har valgt den tekst. Tekstens valgmenu vises. Tosproget forudsigelse Vælg et andet tastatursprog. § Tryk på Marker alt for at vælge alt i tekstfeltet. trykker du på Kopier eller Klip. Internationalt tastatur Tilføj eller fjern sprog fra listen over skærmtastatursprog. Kopiering og indsættelse af tekst 1. og derefter på Indstillinger > Sprog og § Tryk på tasten Sprog på skærmtastaturet (f.151 Tastatur 3. hvor du placerede tekstmarkøren fremhæves.og slutmarkeringerne for at markere den tekst. du vil kopiere. du vil indsætte teksten. Under valgmulighederne for det Internationale tastatur trykker du på Indstillinger. program. . Tastaturtyper Vælg det tastaturlayout. Justering af indstillinger for indtastning Åbn indstillinger for berøringsindtastning ved at gøre et af følgende: § Fra startskærmen trykker du på tastatur > Berøringsindtastning. 2. Tryk og hold ned på et tekstfelt i det samme. du ønsker. Tryk på Indsæt. eller et andet. 4. indtil forstørrelsesglasset vises.eks. Når du har positioneret tekstmarkøren. Når du har positioneret tekstmarkøren. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til det sted. skal du trække i start. du vil bruge. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. før du kan få adgang til indstillinger for berøringsinput ved hjælp af sprogtasten. Gør et af følgende: § Tryk på Vælg ord. tryk på . 4. skal du løfte fingeren. hvis du aktuelt bruger det engelske skærmtastatur). Når det ord. som du vil bruge. skal du løfte fingeren. Du skal have mere end to tastatursprog valgt. 3. Tekstens valgmenu vises.

. § Kalibrer berøringstastaturets nøjagtighed. rediger eller fjern ord i ordbogen over forudsigelig tekst. hvordan du bruger skærmtastaturet med dette interaktive selvstudium.152 Tastatur Tekstindtastning § Aktiver/deaktiver forudsigelig tekst. stavekontrol og fuldførelse af ord. og indstil valgmuligheder. Træningsguide Sporingstastatur Personlig ordbog Lær. Tilføj. Aktiver sporingstastaturet. § Aktiver hørbar og vibreringstilbagemelding under indtastning. når du sporer for at indtaste tekst.

4. kan det spare batteriets levetid og spare penge på datagebyrer. Oprettelse af et nyt adgangspunkt Før du tilføjer endnu en dataforbindelse. . 5. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på Mobilnetværk > Navne på adgangspunkter. 1. På startskærmen trykker du på netværk. 1. På skærmen Rediger adgangspunkt indtaster du indstillingerne for APN. Kontrol af den dataforbindelse. du bruger 1. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. og du heller ikke har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Tryk på indstillingselementet for APN for at redigere det.153 Internetforbindelser Internetforbindelser Dataforbindelse Når du tænder for HTC Explorer for første gang. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tænde/slukke for dataforbindelsen Hvis du slukker for dataforbindelse. konfigureres den automatisk til bruge din udbyders dataforbindelse (hvis der er indsat et SIM-kort). 3. På skærmen APN'er trykker du på og så på Nyt APN. skal du have navnet på adgangspunktet og indstillinger (herunder brugernavn og adgangskode. Tryk på Mobilnetværk > Netværksudbydere eller Navne på adgangspunkter. Hvis du ikke har dataforbindelse tændt. Tryk på . Marker afkrydsningsfeltet Mobile netværk for at tænde for dataforbindelsen. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. vil du ikke modtage automatisk opdateringer på dine e-mails. sociale netværkskonti og andre synkroniserede oplysninger. og tryk så på Gem. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slukke for dataforbindelsen. hvis det behøves) fra mobiludbyderen klar.

Næste gang HTC Explorer opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk. bygninger eller bare en væg. skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller “hotspot”. HTC Explorer vil scanne for tilgængelige trådløse netværk. når du roamer. Hv is du valgte et sikret netværk. som du ønsker. Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at tænde for Wi-Fi.154 Internetforbindelser Aktivering af data-roaming Opret forbindelse til din mobiludbyders partnernetværk. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk. 3. vises ikonet Wi-Fi statuslinjen og fortæller dig den omtrentlige signalstyrke (antal bånd. ikke er i listen. Tryk på Opret forbindelse. Tilgængelighed og styrke for Wi-Fi-signalet vil variere. der tidligere er givet adgang til. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. når du er uden for mobiludbyderens dækningsområde. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. medmindre du nulstiller HTC Explorer til standard fabriksindstillingerne. 4. Undersøg data-roaming-taksterne hos din udbyder. som Wi-Fi-signalet skal passere gennem. Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk 1. før du bruger data-roaming. der lyser). og få adgang til datatjenester. På startskærmen trykker du på netværk. afhængigt af objekter. er dyrt. Marker afkrydsningsfeltet Lyd ved data-roaming. Brug af datatjenester. skal du trykkepå Tilføj WiFi-netværk for manuelt at tilføje det. mellem de rum. Wi-Fi For at kunne bruge Wi-Fi. . 1. at HTC Explorer skal afspille en lyd. hvis du vil have. bliver du bedt om at indtaste netværksnøglen eller adgangskoden. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. 5. Hvis det trådløse netværk. Tryk på Mobile netværk. og marker så afkrydsningsfeltet Data-roaming.eks. i Når HTC Explorer har forbindelse til det trådløse netværk. bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre sikkerhedsoplysninger igen. når den opretter forbindelse til et roaming-netværk. f. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2.

Gem certifikatfilen i rodmappen på hukommelseskortet. Der vises et meddelelsesfelt. skal du på Wi-Fiog så trykke på Scan. før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol. og tryk så på det trådløse netværk. Kontrol af status for det trådløse netværk 1. På startskærmen trykker du på netværk. Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk. f. som du har fjernet. der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket.p12) på HTC Explorer. 4. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. På startskærmen trykker du på 3. hastighed. skal du indtaste legitimationsoplysningerne for det trådløse netværk igen. Hvis du vil genoprette forbindelsen til et trådløst netværk. Hvis du manuelt vil scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.155 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed Du skal måske installere et netværkscertifikat (*. som viser navnet på Wi-Fi-netværket. signalstyrke og mere. så du kan oprette forbindelse til og få adgang til ressourcer på et sikret lokalt netværk. før du kan oprette forbindelse til firmaets lokale netværk. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. 5. 3. skærmen trykke på 4. skal du trykke på Glem. skal du vælge det trådløse netværk i listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.eks. status. 1. Tryk på endnu et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis det er et sikret trådløst netværk. Vælg det netværkscertifikat. Du bliver måske bedt om at indtaste dine login-oplysninger og installere sikkerhedscertifikater. 2. og opret forbindelse til et trådløst netværk. Aktiver Wi-Fi. Tryk på Installer fra SD-kort. konfigurer og administrer virtuelle private netværk (VPN'er). og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. . På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. et firmanetværk. som HTC Explorer i øjeblikket har forbindelse til. Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Tilføj. Oprettelse af forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk 1. Tryk på Wi-Fi-indstillinger på skærmen Trådløs og netværk. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Finetværk.

På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og .156 Internetforbindelser afhængigt af den type VPN. Tryk på VPN-indstillinger. Tryk på VPN-indstillingerne. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Tryk på VPN-indstillinger > Tilføj VPN. i VPN'er-afsnittet. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. du vil oprette forbindelse til. 2. Oprettelse af forbindelse til et VPN 1. 5. Marker afkrydsningsfeltet Brug sikre legitimationsoplysninger. Du får disse oplysninger fra netværksadministratoren.eller dataforbindelse. Rul ned og bekræft adgangskode. og konfigurer dem i overensstemmelse med de sikkerhedsdetaljer. Du kan så åbne webbrowseren for at få adgang til ressourcer. og tryk så på Gem. 3. HTC Explorer skal også først oprette en Wi-Fi. og tryk så på den type VPN. VPN'et tilføjes så til afsnittet VPN'er på skærmen VPN-indstillinger. Tryk på det VPN. Tilføjelse af en VPN-forbindelse 1. 3. 4.eks. og tryk så på OK. Konfiguration af sikkert legitimationsoplysningslager Hvis din netværksadministrator beder dig hente og installere sikkerhedscertifikater. du bruger på arbejde. 4. 3. skal du først konfigurere HTC Explorer's hukommelse til sikre legitimationsoplysninger. før du kan starte en VPN-forbindelse. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på Angiv adgangskode. 1. Tryk på . Når du bedes om det. hvordan du gør det. intranetsteder på firmanetværket. På startskærmen trykker du på 2. Din netværksadministrator kan fortælle dig om. Indtast en ny adgangskode til legitimationslageret. f. for at få adgang til dit lokale netværk. du har fået af netværksadministratoren. 4. der er behov for. du vil tilføje. Så kan du hente og installere de certifikater. Når du får forbindelse vises ikonet for VPNforbindelse i meddelelsesområdet i titellinjen. skal du indtaste dine legitimationsoplysninger og så trykke på Opret forbindelse.

2. Når HTC Explorer ikke længere har forbindelse til VPN'et. 2. Brug internetforbindelsen på HTC Explorer for at oprette forbindelse til internettet. og tryk så på VPN-forbindelsen for at afbryde den. § Brug HTC Explorer som modem ved først at installere HTC Sync på computeren. § Du skal have SIM-kortet indsat i HTC Explorer for at bruge dataforbindelsen. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret.157 Internetforbindelser Afbrydelse fra et VPN 1. 3. vises ikonet for afbrudt VPN i meddelelsesområdet i titellinjen. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. Sørg for. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. Tryk på VPN-forbindelsen for at returnere til skærmen med VPN-indstillinger. 1. Tryk og hold på titellinjen. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du USB-tethering og trykker så på Udført. . Brug af HTC Explorer som et modem (USBtethering) Er der ingen internetforbindelse på computeren? Ingen problem. § Du skal have en godkendt dataplan associeret med din konto hos din mobiludbyder for at kunne bruge denne tjeneste.

eks. at computeren har forbindelse til internettet. vil internet-passthrough kun understøtte TCP-protokollen. Marker afkrydsningsfeltet Mobilt Wi-Fi-hotspot for at aktivere den trådløse router. 1. Adgangskoden er den nøgle. andre mennesker skal bruge og indtaste på deres enhed. 4. Der er to ting. før du bruger den som trådløs router. Tryk på Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. 3. 2. du skal undersøge omkring computerens internetforbindelse. opkald. skal du først installere HTC Sync på computeren. Bruge HTC Explorer som trådløs router Del din dataforbindelse med andre enheder ved at gøre HTC Explorer til trådløs router. Indtast et router-navn. når du ser i statuslinjen. og angiv adgangskode (nøgle) til din trådløse router. så de kan oprette forbindelse og bruge HTC Explorer som en trådløs router. På startskærmen trykker du på netværk. skal du ikke indtaste en adgangskode. Vælg type Sikkerhed. eller brug standard router-navnet. Et: Du skal måske slukke for din lokale netværksfirewall. HTC Explorer er klar til brug som trådløs router. Sørg for. 5. xDSL eller VPN). kan du stadig komme online på HTC Explorer ved at bruge din computers internetforbindelse. To: Hvis computeren opretter forbindelse til internettet via PPP (f. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Internet pass-through og trykker så på Udført. Sørg for. Før du kan bruge computer som et modem. 3. Hvis du valgte Ingen under Sikkerhed. 1. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. .158 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet passthrough) Hvis du midlertidigt ikke har internetadgang.

når du ikke bruger det for at spare på batteriets strøm eller på steder. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Ændring af enhedens navn Enhedsnavnet identificerer HTC Explorer i forhold til andre enheder. 4. Du kan deaktivere Bluetooth. 1. ombord på et fly eller på hospitaler. Indtast navnet på HTC Explorer i dialogboksen. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. f. Tryk på Bluetooth-indstillinger. 5. En endnu nemmere måde at tænde/slukke for Bluetooth på er med Bluetoothwidget'en på startskærmen. hvor det er forbudt at bruge en trådløs enhed. På startskærmen trykker du på netværk.159 Bluetooth Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tænde/slukke for Bluetooth 1. skal du markere det og tænde for Bluetooth. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på Enhedsnavn. eks. og tryk på OK. 3. 2. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth.

Hvis den automatisk parring mislykkes. På startskærmen trykker du på netværk. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. § Inden du kan tilslutte headsettet. 1. Sørg for. Når Bluetooth-hovedsættet eller -bilsættet er tilslutte til HTC Explorer. 3. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Genoprettelse af forbindelse til et hovedsæt eller et bilsæt Normalt kan du nemt genoprette forbindelse til dit hovedsæt ved at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og så aktivere hovedsættet. 4. Tryk på Scan for enheder. 2. hvis dit hovedsæt har været brugt med en anden Bluetoothenhed. 5. Tryk på Bluetooth-indstillinger. skal du markere det og tænde for Bluetooth.og forbindelsesstatus vises under det håndfri hovedsæts eller bilsættets navn i afsnittet med Bluetooth-enheder. skal du indtaste den adgangskode. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. skal du trykke på det. HTC Explorer vil så automatisk forsøge at parre sig med hovedsættet. HTC Explorer vil begynde at scanne efter Bluetoothenheder inden for rækkevidde. som blev leveret med hovedsættet. På startskærmen trykker du på netværk. skal du indstille det. Det kan du lære mere om ved at se i headsettet vejledning. 1. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . Når du ser navnet på dit hovedsæt i afsnittet med Bluetooth-enheder. 7. Afhængigt af den type hovedsæt eller bilsæt. vises det ikonet for tilknyttet Bluetooth i statuslinje. således at HTC Explorer kan finde det. Du skal dog måske oprette forbindelse manuelt. 2. Parrings. skal headsettet eller bilsættet understøtte A2DP Bluetooth-profilen. skal du markere det og tænde for Bluetooth.160 Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Du kan lytte til musik på et Bluetooth-stereohovedsæt eller gennemføre håndfri samtaler med et kompatibelt Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt. 3. § Hvis du vil lytte til musik med headsettet eller bilsættet. kan du så begynde at bruge hovedsættet eller bilsættet. Tryk på Bluetooth-indstillinger. 6. så det kan findes. du har tilsluttet. Det er den samme procedure ved konfiguration af stereolyd og håndfri. at hovedsættet er synligt.

På startskærmen trykker du på netværk. Eller tryk på Afbryd. som forbindelsen skal ophæves fra. Tryk på Afbryd. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . 2.161 Bluetooth 4. Hvis du bliver bedt om en adgangskode. Det kan medføre. prøv med 0000 eller 1234. Tryk på hovedsættets navn i afsnittet om Bluetooth-enheder. Tryk og hold på den enhed. at du skal indtaste eller bekræfte en adgangskode igen. 1. skal du følge vejledningen i Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed på side 161 og følge trinnene i Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt på side 160. Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afbrydelse af en Bluetooth-enhed 1. 5. 4. 6. hvis Bluetooth-enheden aktuelt ikke har forbindelse til HTC Explorer. i afsnittet Bluetooth-enheder. 3. der fulgte med headsettet/bilsættet. Hvis du stadig ikke kan genoprette forbindelse til hoved. Tryk på Bluetooth-indstillinger. og ophæv parring og tryk på Ophæv parring. Sørg for. at hovedsættet er synligt. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed Du kan få HTC Explorer til at glemme sin parringsforbindelse med en anden Bluetooth-enhed. Tryk på Bluetooth-indstillinger. Tryk og hold på den enhed. for at finde adgangskoden. der skal afbrydes fra i afsnittet Bluetooth-enheder. eller se dokumentationen. hvis du vil genoprette forbindelsen til den anden enhed.eller bilsættet. 2. 3. 4.

Vælg de billeder og videoer. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenhed og trykker derefter på Videresend > Bluetooth. du vil sende. Kalenderaftale eller -begivenhed Musikspor I visningen Dag. I programmet Galleri vælger du et album. . 1. Tænd for Bluetooth. en telefon eller bærbar computer. der skal deles. Taleoptagelse På skærmen Taleoptagelse trykker du på knappen så på Bluetooth. som du kan dele. Tryk på > Bluetooth. 4. skal du trykke på > Del > Del fil. skal du trykke på Scan efter enheder. Tryk på Bluetooth. Tryk på pileikonet Ned. 2. I programmet Kontakter trykker du på en kontakt for at se oplysningerne om kontakten. 1. Vælg de detaljer. f. 3. Hvis du ikke har parret med modtagerenheden før. skal du sætte modtagerenheden i synlig tilstand. og 3. afhængigt af den enhed. Følg vejledningen for den type emne. Når nummeret vises i programmet Musik i skærmen Afspilles nu. og tryk så på Næste. 3.eks. Du kan sende følgende typer oplysninger. 1. 2. og vælg så Bluetooth. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om modtagelse af oplysninger over Bluetooth. der indeholder de oplysninger eller den fil. du vil sende: Optaget billede eller video Billeder eller videoer Når du har optaget skal du på eksempelskærmen Kamera trykke på og så trykke på Bluetooth. Tryk på og så på Send kontakt.162 Bluetooth Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Du kan bruge Bluetooth til at sende oplysninger fra HTC Explorer til anden Bluetoothaktiveret enhed. Du skal måske også indstille den til “Modtag overførsler” eller “Modtag filer”. Kontakt 1. du sender til: § Billeder og videoer § Kalenderbegivenheder § Kontakter § Lydfiler Før du starter. Åbn det program på HTC Explorer. hvis du bedes om det. 2. 4. og tryk så på Send. 2.

hvor de gemmes. spor og dokumenter. Hvis du f. kan den gemte placering afhænge af filtypen. 7. Tryk på navnet på den modtagende enhed. vises begivenheden i tablet´en kalenderprogram.eks. gemmes den normalt i mappen Bluetooth Exchange i dine personlige dokumentmapper. Du kan på sendeenheder sende en eller flere filer til HTC Explorer. sende en billedfil til en anden mobiltelefon. På startskærmen trykker du på netværk. Hvis du sender en anden filtype til en Windows-computer. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. Modtagelse af oplysninger via Bluetooth HTC Explorer sætter dig i stand til at modtage forskellige filer med Bluetooth. Hvis du sender en kalenderbegivenhed eller kontakt. Tryk på Bluetooth-indstillinger. § I Windows XP kan stien være: C:\Documents and Settings\[dit brugernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange § I Windows Vista kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\Documents § I Windows 7 kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\My Documents \Bluetooth Exchange Folder Hvis du sender en fil til en anden enhed. vil det sted. Hvis du f. Indtast også den samme adgangskode. 4. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om afsendelse af oplysninger over Bluetooth. sender en kalenderbegivenhed til en kompatibel telefon. 1. 3. skal du markere det og tænde for Bluetooth. musik. Marker afkrydsningsfeltet Søgbar.eks. 6. 5. herunder billeder. afhænge af oplysningernes type og modtagerenheden. 2. Accepter filen på modtagerenheden.163 Bluetooth 5. Hvis du bedes om det. bliver den måske gemt i en mappe kaldet “Billeder”. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.eks. PDF'er. Hvor afsendte oplysninger gemmes Når du sender oplysninger via Bluetooth. f. tilføjes de normalt direkte til det tilsvarende program på modtagerenheden.

skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. vCalendar tilføjes til dine Kalenderbegivenheder. hvor du vil gemme begivenheden og så trykke på Importer. På skærmen Personaliser trykker du på Mappe > Bluetooth modtaget. Så modtager du en Bluetooth-godkendelsesanmodning. og træk den til den placering på startskærmen. § Ved vCard-kontaktfiler kan du vælge at importere en. der viser alle de filer. Åbn en fil ved at trykke på filnavnet. . Indtast også den samme adgangskode. 2. skal du glide ned på meddelelsespanelet. trykke på meddelelsen om indkommende fil og så trykke på Accepter. Tryk på Accepter eller OK.eks. afhænger af filtypen: § Mediefiler og dokumenter åbnes normalt direkte i et kompatibelt program. skal du markere afkrydsningsfeltet Altid. Når en fil er overført. Hvis du vil modtage filer automatisk fra senderenheden i fremtiden. 3. skal du vælge den kalender. 9. Tryk på mappeikonet for at se indholdet. vises en meddelelse. Hvis du f. § Hvis det er en vCalendar-fil. når du åbner en modtaget fil. 1. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. begynder det at spille i programmet Musik. du har modtaget via Bluetooth. Tilføjelse af Bluetooth-modtagemappen til startskærmen Du kan tilføje en mappe til startskærmen. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. 10. 7. 8. Tryk og hold på ikonet til mappen for Bluetooth modtaget. flere eller alle kontakter på kontaktlisten. Hvad der så sker.164 Bluetooth 6. Når HTC Explorer modtager en anmodningsmeddelelse om filoverførsel. som du ønsker. Hvis du bedes om det. åbner et musiknummer. Åbn filen øjeblikkeligt ved at glide ned til meddelelsespanelet og trykke på den relevante meddelelse.

2. Tryk på Opsæt SIM-kortlås. og tryk så på OK. hver gang HTC Explorer tændes. Skift SIM-kortets pinkode ved at trykke på Skift PIN-kode til SIM-kort. og vælg så Lås SIM-kor. 1. På startskærmen trykker du på 2. 1. og tryk så på OK. pinkode eller adgangskode Beskyt dine personlige oplysninger. 4. 3. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. og forhindr andre i at bruge HTC Explorer uden din tilladelse ved at angive en adgangskode for skærmlås. 1. . På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Gendannelse af et SIM-kort. en pinkode og et låsemønster. Indtast standard SIM-pinkoden. der er blevet låst ude Hvis du indtaster den forkert pinkode mere end det maksimalt tilladte gange. før du fortsætter. eller når den har været inaktiv i en bestemt tidsperiode. På telefonens opkaldsskærm indtaster du PUK-koden og trykker så på Næste. 3. at du har standard SIM-pinkoden fra din mobiludbyder. som du vil bruge. Indtast den nye pinkode.165 Sikkerhed Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Tilføj et ekstra sikkerhedslag til HTC Explorer ved at tildele en pinkode (personligt identifikationsnummer) til dit SIM. Indtast den ny pinkode igen. vil SIMkortet blive "PUK-låst". Denne kode bliver måske leveret af udbyderen. og tryk så på Næste. 2. Tryk på Konfigurer skærmlås. når du modtager SIM-kortet. Du bliver bedt om din skærmlås. Sørg for. Du skal bruge en PUK-kode for at genoprette adgangen til HTC Explorer. Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster.

at låseskærmens mønster skal vises. din nye pinkode eller adgangskode. får du op til fem forsøg på at låse HTC Explorer op. Tryk på en af følgende: Ingen Mønster PIN-kode Deaktiver skærmlåsen. skal du trykke på Annuller. før skærmen låses. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. 4. 3. Har du glemt dit skærmlåsemønster? Hvis du har glemt skærmens låsemønster. Angiv en numerisk adgangskode på mindst fire cifre. Hvis skærmen slukker. Du kan også rydde Brug synligt mønster på skærmen Synlig adgangskode på skærmen Sikkerhed. hvis du ikke ønsker. Tryk på OK. Angiv et skærmlåsemønster ifølge vejledningen på skærmen. På startskærmen trykker du på 2. Adgangskode Angiv en alfanumerisk adgangskode.166 Sikkerhed 3. 5. som du tidligere oprettede. Hvis det ikke lykkes. når du tegner det på skærmen. at du vil ændre den. Hvis du ikke længere vil det. 4. Tryk på Skift skærmlås. Tryk på knappen Har du glemt mønster?. 3. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og då låse den op. Indtast den aktuelle skærmlås for at bekræfte. 4. På skærmen Sikkerhed trykker du på Lås telefon efter. . Vælg en anden skærmlåsetype. og angiv så tiden for inaktivitet. Du bedes derefter om at oprette et nyt låsemønster til skærmen. 1. og tryk på Log ind. hvis du ikke vil bruge en skærmlås. Eller tryk på Ingen. Indtast dit navn og din adgangskode til Google-kontoen. Efter det femte forsøg bliver du bedt om at vente i 30 sekunder. 2. som du tillader. og indtast så dit nye mønster. når den vises. Indtast dit låsemønster på oplåsningsskærmen. kan du låse HTC Explorer op ved at indtaste din Googlekontos brugernavn og adgangskode. Ændring af din skærmlås 1.

På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. og tryk så på OK. Angiv en adgangskode. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. Krypteringsprocessen starter. 3. skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lagerkryptering.eks. indstillinger og andre oplysninger. Hvis du vil stoppe krypteringen af nye oplysninger på HTC Explorer. onlinekonti. 4. f. Under Internt hukommelse trykker du på Lagerkryptering. 2. .167 Sikkerhed Kryptere data på HTC Explorer Du kan kryptere data på HTC Explorer. 1.

eks. dataforbindelse og Bluetooth. Skærm Konti og synkronisering Konfigurer Visningsindstillinger. På startskærmen trykker du på Personaliser Trådløs og netværk Ring op Lyd og trykker på Indstillinger. når du søger. når den er i tasken eller lommen. der skal bruges til ringetonerne og meddelelser. når du vender den. skærm-timeout og andet. og tænd for højttalertelefonen. aktiver Flytilstand og mere. få telefonen til at ringe højere. tilgængelige valgmuligheder for tilpasning. Konfigurer opkaldstjenester. Du kan personliggøre HTC Explorer med de forskellige. lysstyrke. og indstil Googlesøgemuligheder. § Vælg lyde. der skal medtages. der skal bruges ved bestemmelse af din placering. § Logge ind eller ud fra din HTCSense. f. Google-kontoen og Exchange ActiveSync-kontoen.168 Indstillinger Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Kontroller og tilpas telefonindstillinger på skærmen Indstillinger. § Log ind på eller ud fra sociale netværkskonti. Placering § Vælg de kilder. Google-søgning Vælg emner.com til at finde HTC Explorer. ventende opkald og opkalder-ID. Wi-Fi. f. § Vælg Telefonfinder. f.eks. . automatisk skærmretning. viderestilling. når den ringer. så du kan bruge HTCSense. Konfigurer trådløse forbindelse. telefonsvarer.eks. § Indstil for at sænke ringelydstyrken. når du flytter HTC Explorer.com-konto § Du kan også administrere synkronisering og andre indstillinger for dine konti. § Juster medieafspilningslydstyrken.

undersøg. tidszonen og dato. § Aktiver strømbesparelse for automatisk at skifte til strømbesparelsestilstand. du angiver. og hvis du ikke skal beholde indholdet. Dato og tidspunkt § Angiv datoen og tidspunktet. skal du ophæve markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelsestekst. eller administrer legitimationsoplysningslager. når du har behov for det. § En anden måde at spare strøm på er ved at vælge Aktiver slumretilstand. § Vælg tids. Wi-Fi-adgangskoder eller bogmærker) til Google-servere med din Google-konto.og tidsformatet. Tilslut til PC § Angiv standard USB-forbindelsestypen.eks. aktiver SIM-kortlås. § Ryd cachen. flyt programmer. før du kan slette det. at ubesvarede opkald og dine modtagne sms'er vises på låseskærmen. § Du kan også udføre en nulstilling til fabriksstandarder. Programmer § Administrer kørende programmer. hvor meget hukommelse. der bruges af programmer. SD-kort og intern hukommelse § Undersøg den tilgængelige plads i det interne hukommelse og på hukommelseskortet. § Slet hukommelseskortet for at starte på ny. så du kan gendanne dem. .169 Indstillinger Beskyttelse af personlige oplysninger § Vælg automatisk at sikkerhedskopiere visse indstillinger (f. hvor meget ledig hukommelse. § Eller marker afkrydsningsfeltet Spørg mig for at indstille HTC Explorer til altid at vise skærmen til valg af USBforbindelsestype. der bruges af programmer. § Vælg. før du underrettes om lidt hukommelse. flyt programmer til eller fra hukommelseskortet. § Hvis du ikke vil have. Du skal først afbryde hukommelseskortet. og installer eller fjern programmer. Sikkerhed Strøm Angiv en skærmlås. der passer til dig.og datoformater. før du kan fjerne det fra HTC Explorer. § Du skal afbryde dit hukommelseskort fra denne skærm. Det vil slukke for automatisk synkronisering af data på dine onlinekonti. eller fjern programmer. der er tilbage. når batteriniveauet går ned til det niveau. hvis HTC Explorer kører med lav hukommelse. når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og computeren.

før skærmen slukker og trykker på Indstillinger. Når det er aktiveret. bruge det til at angive indstillinger for tale-til-tekst. Stemmeinput og . og trykker på Indstillinger. På startskærmen trykker du på 2. Brug disse indstillinger. 1. en skærmlæser. før skærmen slukker Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm.Indstil muligheder for stemmeindtastning.170 Indstillinger Sprog og tastatur Tilgængelighed Angiv operativsystemets sprog og område.eks. hvis du output har installeret et tekst-til-tale (stemmedata)-program. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk lysstyrke. Tryk på Skærm > Skærm-timeout. Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge skærmens lysstyrke. den mobile netværkstype. På startskærmen trykker du på 2. Om telefon § Tænd eller sluk for planlagte søgningen efter opdateringer til systemsoftware eller manuelle søgninger efter opdateringer. Tryk på tiden. § Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. hvor lang tid der går. 3. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. batteriniveauet og mere. signalstyrken. 4. Du kan også indstille skærmens tastaturmuligheder. Du kan aktivere/deaktivere hjælpefunktioner eller -tjenester til handicappede.eks. 5. f. før skærmen slukker. hjælper du os med at vide. § Vis forskellige oplysninger om HTC Explorer. der giver stemmefeedback. Ændring af skærmindstillinger Manuel justering af skærmens lysstyrke 1. Tryk på OK. . Tryk på Skærm > Lysstyrke 3. Du kan indstille inaktivitetstiden for. Justering af tiden. f. når du har hentet og installeret et tilgængelighedsværktøj. Du kan også.

Have skærmen aktiveret under opladning af HTC Explorer Du kan forhindre skærmen i at slukke. Tryk på Programmer > Udvikling. afhængigt af hvordan du holder HTC Explorer. Tryk på Skærm. og trykker på Indstillinger. Placer HTC Explorer på en flad og plan overflade. Tryk på Skærm > Kalibrering med G-Sensor. og trykker på Indstillinger. Automatisk rotation understøttes ikke på alle programskærme. 1. På startskærmen trykker du på 2. 1. 1. og tryk på Kalibrer. 4. 3. 3. I valgmenuen vælger du de ønskede animationsindstillinger. at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den måde. Tryk på Skærm > Animation. 1.171 Indstillinger Deaktivere automatisk skærmrotation Som standard ændrer skærmens retning sig automatisk. 3. Genkalibrering af G-sensor Genkalibrer skærmen. du holder HTC Explorer. På startskærmen trykker du på 2. 2. og trykker på Indstillinger. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK. når du skifter mellem skærme. Aktivere/deaktivere animationseffekter Du kan deaktivere animation eller kun aktivere nogle animationer. når du oplader HTC Explorer. På startskærmen trykker du på 2. Marker afkrydsningsfeltet Forbliv vågen. hvis du mener. Ryd afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. . 3.

. når du flytter den. 3. Tryk på Lyd. 1. når du vælger emner på skærmen. Automatisk skifte til højttalertelefon Når du står i en samtale. § Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydprofil. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vend for højttaler. Tryk på Lyd. 3. og trykker på Indstillinger. 1.og normal tilstand Gør et af følgende: § Du kan skifte fra lydløs til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP. På startskærmen trykker du på 2. vil funktionen Lommetilstand gradvis øge ringelydstyrken og vibrere. Tryk på Lyd. På startskærmen trykker du på 2. når den ikke er i lommen eller tasken. HTC Explorer vil ringe normalt. På startskærmen trykker du på 2. 3. når HTC Explorer er i lommen eller tasten. og trykker på Indstillinger. Automatisk sænkning af ringelydstyrken HTC Explorer har en stille ringefunktion.172 Indstillinger Ændring af indstillinger for lyd Skifte mellem stille. 1. der automatisk sænker ringelydstyrken. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Stille opringning ved besvarelse. På startskærmen trykker du på 2. og trykker på Indstillinger. 1. Aktivering eller deaktivering af lydudvalg Du kan vælge at afspille en lyd. Få HTC Explorer til at ringe højere med Lommetilstand Som hjælp til at undgå ubesvarede indkommende opkald. 3. Tryk på Lyd. vibrerings. § Du kan skifte fra vibrering til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP to gange. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lydudvalg. når du modtager et opkald. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lommetilstand. og trykker på Indstillinger. kan du slå højttalertelefonen til ved bare af vende HTC Explorer om.

2. . du vil bruge. Tryk på sproget og det tilhørende område. De tilgængelige sprog. Det nye sprog anvendes efter et par sekunder. og vælg så. når du har konfigureret HTC Explorer. bedes du om at angive det sprog.. Ændring af sproget justerer tastaturlayout. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. når HTC Explorer skifter til strømsparetilstand.og tidsformat og andet. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 4. 2. Tryk på Sprog og tastatur > Vælg sprog. 3. Tryk på Strømtilstand > Økonomi. Tryk på Strøm. 3. du kan vælge mellem. 5. Optimering af batteriets levetid Du kan indstille HTC Explorer til automatisk at skifte til strømbesparende tilstand. Tryk på Tænd for strømbesparelse kl. Tryk på for at returnere til startskærmen. og angiv og vælg adfærden. 3. Kontrol af strømforbruget for programmer 1. kan du stadig ændre sproget. Tryk på Trådløst og netværk > Mobile netværk > Netværkstilstand. Tryk på Kun GSM. dato. 1. hvis du ikke bruger en dataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet. 4. Skifte til GSM-netværkstilstand Skift til brugen af GSM-netværket. 1. og trykker på Indstillinger. Tryk på Om telefonen > Batteri > Batteriforbrug. Tryk på Indstillinger for økonomitilstand. kan afhænge af den version af HTC Explorer. 1. hvad tid der skiftes til strømbesparelsestilstand. når batteriniveauet når et bestemt niveau. Oprettelse af forbindelse til GSM-netværkstilstand forbrugere mindre batteristrøm.173 Indstillinger Ændring af sproget Når du tænder for HTC Explorer for første gang. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Hvis du vil. På startskærmen trykker du på 2. 2. som du vil bruge. du har.

3. slukker en planlagt slumretilstand for Wi-Fi og dataforbindelser i den slumretilstandsplan. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. du har defineret.og sluttidspunkter. . Den samlede og tilgængelige hukommelse vises i afsnittet SD-kort. når den ikke er sat til om natten. 2. Du kan ikke flytte eller fjerne forudinstallerede programmer. Vælg for at slukke for den planlagte slumretilstand. I modsætning til den normale slumretilstand. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Lave mere hukommelsesplads (internt hukommelse) Frigør nemt noget plads i det interne hukommelse ved at rense program-cachen. Tryk på SD-kort og intern hukommelse og under Internt hukommelse trykker du på Opret mere plads. Manual Aldrig Vælg for at angive slumretilstandens start. når du trykker på knappen TÆND/ SLUK for at slukke for skærmen. 2.174 Indstillinger Planlægge HTC Explorer til at skifte til slumretilstand Indstil slumretilstandsplan på HTC Explorer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Tryk på Strøm > Aktiver slumretilstand. den registrerer som din sovetid. Tryk på en af følgende: Automatisk Vælg at skifte HTC Explorer til slumretilstand automatisk. Den tilgængelige hukommelse i telefonen vises i afsnittet Internt hukommelse. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. så den ikke forbruger for meget batteristrøm. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. flytte eller fjerne programmer og slette gamle mails og meddelelser på én gang. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. HTC Explorer justerer slumretilstandsplanen over en tidsperiode ved det tidspunkt. Kontrollere den tilgængelige plads på kortet 1. 2. 1. 1. hvor meget telefonhukommelse der kan bruges 1. Styring af hukommelse Kontrol af. 2.

Tryk på Programmer > Administrer programmer. Tryk på Programmer > Administrer programmer. 2. Tryk på Næste. 1. Tryk på Udfør. 3. På skærmen Ryd op i cache vælger du. der er forudinstallerede på HTC Explorer. hvis der er programmer. Tryk på Programmer > Administrer programmer. 2. som er på hukommelseskortet. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 4. Tryk på Afinstaller. Du kan også flytte programmer. 3. der ikke er forudinstallerede på HTC Explorer. . 3. som du vil fjerne. du vil afinstallere 4. På skærmen trykker du på Ryd data og/eller Ryd cache. Flytning af programmer til eller fra hukommelseskortet Flyt hentede programmer til hukommelseskort. du vil flytte. 4. 6. 7. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. så ældre e-mails bliver fjernet fra hukommelsen automatisk. 5. Tryk derefter på Næste.og multimediemeddelelser pr. På fanen All trykker du på et program. På skærmen Hukommelse til e-mail og meddelelser: § Angiv færre dage for e-mails. Tryk på Flyt til SD-kort eller Flyt til telefon. På skærmen Programhukommelse: § Tryk på Flyt programmer til SD-kort. om du vil rydde cachen med kun sjældent brugte programmer eller alle programmer. § Tryk på Fjern programmer. Afinstallation af tredjepartsprogrammer Du kan ikke afinstallere programmer. som du kan overføre til hukommelseskort. 1. samtale. hvis den interne hukommelse på HTC Explorer er begrænset. hvis der er programmer. der skal hentes. 4. 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. På fanen Hentede trykker du på programmet. Rydning af program-cache og -data 1. § Sænk antallet af tekst. Du kan kun flytte programmer.175 Indstillinger 3. til telefonen i modsat tilfælde. På fanen Hentede trykker du på programmet.

Læs juridiske oplysninger fra HTC og Google.176 Indstillinger Stop kørsel af programmer med Jobliste Brug Jobliste til at frigøre hukommelse ved at standse kørende programmer. og hvilke programmer. MAC. aktuelt batteriniveau. samt licenser. Juridiske oplysninger . Oplysninger om HTC Explorer 1. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. f.eks. Du kan også undersøge versionen af webbrowseren. Kontroller oplysninger om batteriet. der bruger batteriet. som du ikke aktuelt bruger. Du kan også trykke på Kontroller nu for manuelt at søge efter softwareopdateringer. Når det er aktiveret. Softwareoplysninger Kontroller version og andre oplysninger om den Android-platform. der bruges af HTC Explorer. og trykker på Indstillinger. Du kan også vælge. I listen Alle programmer trykker du på standse det. du bruger. til højre for programnavnet for at 2. Netværk Telefonidentitet Batteri Hardwareoplysninger Kontroller Wi-Fi-. 1. hjælper du os med at vide. På startskærmen trykker du på > Jobliste. Kontroller oplysninger om HTC Explorer og det SIMkort. Kontroller oplysningerne om dit mobilnetværk og status for dennes tjenester. hvornår du vil sende fejlrapporter. der bruges af HTC Explorer. 3.og Bluetooth-adresser. Tryk på Om telefon. På startskærmen trykker du på 2. Vælg en af følgende muligheder: Softwareopdateringer Aktiver eller deaktiver den automatisk kontrolfunktion for softwareopdateringer for HTC Explorer. Fortæl det til HTC Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. status.

kan opdateringen slette alle dine personlige data og tilpassede indstillinger og også fjerne evt. Manuel søgning efter opdateringer 1. Afhængigt af opdateringstypen. HTC Explorer kan søge efter og underrette dig. du vil bevare. om der er tilgængelige softwareopdateringer. 1. Hvis du ikke ser dialogboksen. 3. Åbn meddelelsespanelet. 2. 2. skal du søge efter ikonet til opdateringsmeddelelsen i statuslinjen. Du kan også manuelt undersøge. HTC Explorer genstartes derefter automatisk. der skal bruges til hentning af opdateringen. vises dialogboksen for systemopdatering og hjælper dig gennem processen. Installation af en opdatering Når internetforbindelsen er aktiveret. I systemdialogboksen vælger du den type forbindelse. hvis der er en ny opdatering. programmer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. at opdateringen bliver færdig. som du har installeret. Så kan du hente og installere softwareopdateringen ved hjælp af Wi-Fi.177 Opdater og nulstil Opdater og nulstil Softwareopdateringer Fra tid til anden kommer der softwareopdateringer til HTC Explorer. . og der er en ny opdatering tilgængelig. Vent på. Følg skærminstruktionerne til at starte hentningen. at du har sikkerhedskopieret de oplysninger og filer. Sørg for. Tryk på Om telefonen > Softwareopdateringer > Søg nu. Søgning efter og hentning af softwareopdateringer kan medføre ekstra datagebyrer. og tryk så på opdateringsmeddelelsen. skal du trykke på Installer nu og så trykke på OK i dialogboksen Installer systemsoftwareopdatering.eller dataforbindelse. Når hentningen er færdig.

178

Opdater og nulstil

Genstart af HTC Explorer
Hvis HTC Explorer kører langsommere end normalt, et program kører ikke korrekt, eller hvis HTC Explorer ikke reagerer, kan du prøve at genstarte HTC Explorer og se, om det hjælper med at løse problemet. 1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for den igen. 2. Lås skærmen op. 3. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK, og tryk så på Genstart. 4. Når du bedes om at bekræfte, trykker du på Genstart. Hvis disse trin ikke fungerer, kan du fjerne og udskifte batteriet og så tænde for HTC Explorer for at genstarte den.

Nulstilling af HTC Explorer
Foretag en nulstilling til fabrksindstillinger for at returnere HTC Explorer til den oprindelige tilstand, som da du tændte den for første gang. Hvis du giver HTC Explorer til en anden, eller HTC Explorer har en vedvarende problem, der ikke kan løses, kan du udføre en nulstilling til fabriksstandarder (kaldes også en hard-reset). Nulstilling til fabriksstandarder er et skridt, du bør overveje grundigt. Det sletter alle dine data og tilpassede indstillinger permanent, og det fjerner også eventuelle programmer, du har hentet og installeret. Du skal sikre, at du sikkerhedskopierer alle data og filer, du vil beholde, inden du udfører en fabriksnulstilling.

Udførelse af en nulstilling til fabriksindstillinger via indstillinger
Den smarteste måde at foretage en nulstilling til fabriksindstillinger er via indstillingerne. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

2. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Nulstilling af fabriksdata. 3. Tryk på Nulstil telefon, og tryk så på Slet alting.

Udførelse af en nulstilling til fabriksstandarder med hardwareknapper
Hvis du ikke kan tænde for HTC Explorer eller få adgang til indstillinger, kan du stadig udføre en fabriksnulstilling med hardwareknapperne på HTC Explorer. 1. Fjern batteriet, vent et par sekunder, og geninsæt så batteriet. 2. Tryk og hold ned på knappen LYDSTYRKE NED , og tryk så kortvarigt på TÆND/SLUK -knappen.

179

Opdater og nulstil

3. Vent på, at skærmen med de 3 Android-billeder vises, og slip så LYDSTYRKE NED -knappen. 4. Tryk på LYDSTYRKE NED for at vælge FABRIKSNULSTILLING, og tryk så på TÆND/SLUK -knappen.

180

Varemærker og ophavsret

Varemærker og ophavsret
©2011

HTC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

HTC, HTC-logoen, HTC quietly brilliant-logoen, HTC Explorer, HTC Sense og HTC Sync er varemærker og/eller servicemærker tilhørende HTC Corporation. Google Inc. Bruges med tilladelse. Google, Google-logoen, Android, Androidlogoen, Android Market, Android Market-logoen, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa og YouTube er varemærker tilhørende Google Inc. Microsoft, Windows, Active Sync, Outlook, Windows Media og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Denne enhed indeholder Adobe® Flash® Player-software under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD er et varemærke, der tilhører SD Card Association. Facebook er et varemærke tilhørende Facebook, Inc. iTunes er et varemærke, der tilhører Apple Inc. Alle andre firma-, produkt- og servicenavne, der nævnes her, er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelse heri eller for hændelige eller følgende skader, der måtte opstå fra leveringen af dette materiale. Oplysningerne leveres "som de er" uden garanti af nogen art og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring på et hentesystem eller oversættes til et sprog på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra HTC.
©2011

deling af din placering 77 Facebook for HTC Sense 75 Firmware 177 Flytilstand 49 FM-radio 102 Foretage et opkald 38 G Galleri .installere 13 .ændre 30 Batteri .åbne et nyt vindue 52 F Fabriksnulstilling 178 Facebook .redigere 86 .181 Indeks Indeks Symboler 3G 153 E E-mail .vise 85 Bluetooth .kopiere til/fra hukommelseskort 25 .visning af billeder 85 Gmail 115 Google Maps 131 Google-konto 58 D Dataforbindelse .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .tilføje en Exchange-konto 117 .forenet indbakke 118 .dele 88 .afsende oplysninger 162 .Ikke til stede 124 A Administration af hukommelse 174 Afspille musik fra låseskærmen 91 Alarm 98 Android Market 95 B Baggrund .navigere og zoome 52 .afsende 120 .redigere billeder 86 .se video 86 .slette en e-mail-konto 124 .styre e-mail-meddelelser 120 .bruge 51 .spil og programmer 104 Diasshow 85 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .sortere e-mail-meddelelser 119 .dele musik 94 .tænde/slukke 159 Browser .adgangspunkt 153 .vise billeder på sociale netværk 90 .tilføje en POP3/IMAP-konto 117 Exchange ActiveSync .bogmærker 54 .dele billeder og videoer 88 .optimere batteriets levetid 173 Billeder .indstillinger 55 .om 84 .afsende billeder og videoer 87 .tænde/slukke 153 Deling .afsende en mødeindkaldelse 124 .afbryde eller ophæve parring 161 .oprette forbindelse til et Bluetoothhovedsæt eller et bilsæt 160 .

filtrere dine kontakter 63 .justere ringetone 19 .Lyd 172 .administrere begivenheder 127 .Verdensur 97 HTCSense.zooming 81 Konferenceopkald 44 Kontakter .tænde for placeringstjenester 131 Lydstyrke .dataforbindelse 153 .vise hentninger 54 Hovedtelefoner 160 HTC-ur .kopiere fra SIM-kort 64 .grupper 71 .widget 73 Kopiering af tekst 26 Kortnummer 39 L Locations .flette kontaktoplysninger 67 .Skrivebordsur 97 .tage et billede 81 .Sprog og tastatur 173 .vise 108 microSD-kort 12 MMS 106 K Kalender .indstille en alarm 98 .redigere en kontakt 69 .flytte programmer til hukommelseskortet 175 .kopiere til SIM-kortet 111 .fra nettet 53 .Tethering 157 .Strøm 173 Internet pass-through 158 Internetforbindelse .Om telefon 176 .tilføjelse 65 .optage en video 82 .tilføje en ny kontakt 65 .indstillinger 130 .videresendelse 109 .effekter 82 .slette 111 .kopiere filer 25 Hurtigindstillinger 24 Højttalertelefon 43 Håndfri 160 I Ikoner .182 Indeks H Hard-nulstilling 178 Henter .grundlæggende 80 .VPN 155 .panel 23 .SD-kort og intern hukommelse 174 .søge efter en kontakt 65 .statusikoner 21 Indstillinger .justerer under telefonopkald 19 Lydsæt 34 M Market 95 Master-nulstilling 178 Meddelelser .visninger 126 .trådløs router 158 .oprette en begivenhed 125 .widget 130 Kamera .slette 69 .com 143 Hukommelseskort .ikoner for meddelelser 22 .ikoner 21 .slette en samtale 112 .Wi-Fi 154 Internetopkald 44 Introduktion 8 .Internet pass-through 158 .Programmer 174 .beskytte mod sletning 111 .justere medier 19 .påmindelser 129 .slette kontakter 69 .

slette 96 PUK (PIN Unblock Key) 165 R Radio 102 Ringe hjem 47 Ringelydstyrke .indstille en sang som ringetone 94 .kopiere musik til hukommelseskortet 25 .bruge computeren 158 .indsætte 11 .USB-tethering 157 Multimediemeddelelse 106 Musik .widget 92 Mødeindkaldelse 124 O Onlinekonti .forudsigelig tekst 147 .få telefonen til at ringe højere 172 .indtaste tekst 146 .om 57 .låse dit SIM-kort med en pinkode 165 .afspilningsliste 92 .udvidet 17 Stemmeindtastning 149 Synkroniser .tilføjelse af widgets 30 .gennemgå biblioteket 92 .SIM-pinkode 165 Skærm .ændre din skærmlås 166 Sikkerhedskopier kontakter 68 SIM-kort . før skærmen slukker 170 Skærmtastatur . 141 .dele musik via Bluetooth 94 .fjerne 11 .låse med et skærmlåsemønster.onlinekonti 59 Søg 50.vælge tekst 150 Slet kontakter 69 Slet programmer 96 Slumretilstand 20 Smartopkald 39 SMS 105 Sociale netværk .tilføjelse 59 .visning af billeder 90 Softwareopdatering 177 Spring-visning 18 Sprog 173 Startskærm .installere 95.ordbog 148 .183 Indeks Modem . 51 .indstillinger 151 .lytte 91 .redigere tekst 150 . pinkode eller adgangskode 165 .omorganisering af startpanelerne 34 .om 17 .indtaste tekst ved at tale 149 .Omorganisering af elementer 33 .deaktivere skærmrotation 171 .styre 59 Opdatering af telefonsoftware 177 Opgradering 177 Opkaldsoversigt 45 Optag din stemme 103 Optimer batterilevetiden 173 Oversæt 51 P Par en Bluetooth-enhed 160 Programmer .kopiere og udskrive tekst 151 .genkalibrere G-sensor 171 .sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 Ringetone .indstille 94 Router 158 S Scener 28 SD-kort 12 Sikkerhed .justere skærmens lysstyrke 170 .afspille musik fra låseskærmen 91 .ændre tiden.kopiere en meddelelse 111 .

oprette forbindelse til et andet netværk 155 .Lyd 172 .se 86 VPN .undersøge vejret 100 Videoer .Om telefon 176 .fjerne 33 .indtaste tekst ved at tale 149 .ordbog 148 .Skærm 170 .tilføje byer 100 .konfigurere et konferenceopkald 44 .dele videoer 89 Æ Lyd .ændring af indstillinger 31 Y YouTube .ringe til et nummer i en e-mail 40 .SD-kort og intern hukommelse 174 .Programmer 174 .tilføje en forbindelse 156 .ringe ved hjælp af Wi-Fi 44 Telefonoplysninger 176 Tethering 157 Trådløs router 158 W Webbrowser 51 Wi-Fi .valg af hørbar 172 Ændre telefonsprog 173 U Ur 97 USB 25.Sprog og tastatur 173 .opretter forbindelse 156 .184 Indeks T Taleoptagelse 103 Tastatur .optage 82 .Lommetilstand 172 .Strøm 173 Telefonopdateringer 177 Telefonopkald .redigere tekst 150 .dele 88 .indtaste tekst 146 .sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 .vælge tekst 150 Tekstmeddelelse 105 Telefonindstillinger .skifte profiler 172 .modtage 41 .tilføjelse 30 .netværksstatus 155 . 157 V Vejr .skifte til højttalertelefon 172 .foretage et nødopkald 41 .ringe 44 .forudsigelig tekst 147 .kopiere og udskrive tekst 151 .tænde 154 Widgets .ringe til et nummer i en meddelelse 40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful