Din HTC Explorer

Brugervejledning

2

Indhold

Indhold
Introduktion
I kassen HTC Explorer Bagdæksel SIM-kort Hukommelseskort Batteri Tænde/slukke Indtastning af pinkoden Fingerbevægelser Konfigurere HTC Explorer for første gang Måder at få kontakter på HTC Explorer Startskærm 8 8 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17

Grundlæggende
Justering af lydstyrken Dvaletilstand Status og meddelelser Meddelelsespanel Tilslutning af HTC Explorer til en computer Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Kopiering af tekst, søge efter oplysninger og deling 19 20 21 23 25 25 26

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen Personalisering af HTC Explorer med scener Ændring af baggrunden Personaliser din startskærm med widgets Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Tilføjelse af mapper på din startskærm Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganisering af startskærmen Sådan bruges lydsæt Omorganisering eller skjulning af program faner Genveje og ur-widget'en 28 28 30 30 31 32 33 34 34 36 37

Opkald
Forskellige måder at udføre opkald på Foretage et opkald på opkaldsskærmen Brug af Kortnummer Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse Ringe til et telefonnummer i en e-mail 38 38 39 40 40

3

Indhold

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed Foretage et nødopkald Modtagelse af opkald Hvad kan jeg gøre under en samtale? Konfigurere et konferenceopkald Internetopkald Brug af Opkaldsoversigt Bruge opkald til hjemmet Opkaldstjenester Tænd/sluk for Flytilstand

40 41 41 42 44 44 45 47 48 49

Søge og webbrowser
Søgning på HTC Explorer og nettet Brug af webbrowseren Henter fra nettet Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Indstilling af valgmuligheder for browser 50 51 53 54 55

Konti og synkronisering
Om onlinekonti Synkronisering med en Google-konto Tilføjelse af en social netværkskonto Styring af dine onlinekonti 57 58 59 59

Kontakter
Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Om programmet Kontakter Din kontaktpersonliste Konfigurere din profil Importere kontakter fra SIM-kortet Tilføjelse af en ny kontakt Søge efter kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Fletning af kontaktoplysninger Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet Kontaktpersonoplysninger og samtaler Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Kontaktgrupper Tilføje Kontakter-widgets 61 62 63 64 64 65 65 66 67 68 68 70 71 73

Socialt
Facebook for HTC Sense Få glæde af Facebook i Friend Stream Chatte i Google Talk 75 76 77

Kamera
Grundlæggende om kameraet Tage et billede Optagelse af video Tilføjelse af effekter Efter optagelse 80 81 82 82 82

videoer og musik Galleri Musik 84 91 Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Brug af Ur Undersøge Vejr Se videoer på YouTube Lytte til FM-radio Optagelse af din stemme Deling af spil og programmer 95 97 100 101 102 103 104 SMS Åbning af SMS Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) Genoptagelse af en kladdemeddelelse Visning og besvarelse af en meddelelse Videresendelse af en meddelelse Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Push-meddelelser Administration af meddelelsessamtaler Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet Indstille meddelelsesvalg 105 105 106 108 108 109 110 110 111 112 113 E-mail Gmail Mail 115 116 Kalender Om Kalender Oprettelse af en begivenhed Ændring af Kalendervisninger Administration af Kalenderbegivenheder Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Visning eller skjulning af kalendere Ændring af indstillinger for Kalender Om Kalender-widget'en 125 125 126 127 128 129 129 130 130 Kort og placering Placeringsindstillingerne Google Maps 131 131 HTC Sync Om HTC Sync 136 .4 Indhold Ændre kameraindstillinger 83 Billeder.

com Sletning af din HTCSense.com Tilmelding til din HTCSense.5 Indhold Installere HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer Lære mere om arbejdsområdet Konfiguration af synkronisering Synkronisere HTC Explorer Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Synkronisering af en anden enhed med computeren Hente den seneste HTC Sync-opgradering 136 137 137 138 141 141 142 142 HTCSense.com-konto Aktivering af Enhedsfinder Brug af HTCSense.com-konto 143 143 144 145 Tastatur Bruge skærmtastaturet Indtastning af ord med forudsigelige tekst Indtastning af tekst ved at tale Indtaste tekst ved at spore Redigering af tekst Justering af indstillinger for indtastning 146 147 149 150 150 151 Internetforbindelser Dataforbindelse Wi-Fi Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Brug af HTC Explorer som et modem (USB-tethering) Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet pass-through) Bruge HTC Explorer som trådløs router 153 154 155 157 158 158 Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Modtagelse af oplysninger via Bluetooth 159 160 161 162 163 Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster. pinkode eller adgangskode Kryptere data på HTC Explorer 165 165 167 Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Ændring af skærmindstillinger Ændring af indstillinger for lyd Ændring af sproget Optimering af batteriets levetid Styring af hukommelse 168 170 172 173 173 174 .

6 Indhold Oplysninger om HTC Explorer 176 Opdater og nulstil Softwareopdateringer Genstart af HTC Explorer Nulstilling af HTC Explorer 177 178 178 Varemærker og ophavsret Indeks .

En bemærkning giver også oplysninger.eks. som du skal gøre for at kunne udføre en bestemt opgave eller få en funktion til at fungere korrekt. der bruges i denne vejledning I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige oplysninger: Dette er en bemærkning. Dette angiver vigtige oplysninger.7 Konventioner. dvs. En bemærkning giver ofte yderligere oplysninger. oplysninger om. når du vælger at foretage eller ikke foretage en bestemt handling. om hvad der sker. f. . der bruges i denne vejledning Konventioner. Det giver oplysninger om sikkerhedsforholdsregler. Dette er et tip. En tip giver dig en anden måde at udføre et trin eller en procedure på eller fortæller dig om en mulighed. at du skal være forsigtig for at undgå potentielle problemer. der kan være nyttig. der måske kun gælder i nogle situationer.

Mikrofon 6. Startside 2. Søg 5. musik og andre filer.og regulerende vejledning Det anbefales. Hovedtelefon . HTC Explorer Frontpanel 1. videoer. Berøringsskærm 7.8 Introduktion Introduktion I kassen I kassen vil du se følgende ting: § HTC Explorer § Batteri § USB-kabel § Strømadapter § Sikkerheds. Menu 3. at du installerer et hukommelseskort for at forbedre din oplevelse. Tilbage 4. når du bruger telefonen og til lagring af billeder.

Højttaler Toppanel 1. 3.5 mm hovedsætstik 2. LYDSTYRKE-kontrol Bagpanel 1. 3 megapixel kamera 2. TÆND/SLUK .9 Introduktion Venstre og højre paneler 1. USB-stik 2.

og hold den vendt om på sikker vis. 1. Tryk den nederste del af bagdækslet mod telefonen for at låse dækslet på plads. Sluk for HTC Explorer. Forsøg at åbne bunden af bagdækslet med fingrene. med forsiden vendt væk fra dig. 2. 2. i retning væk fra telefonen. SIM-kortets og hukommelseskortets rum. mens du trykker ind med tommelfingeren mod den midterste del af bagdækslet.10 Introduktion Bagdæksel Fjernelse af bagdækslet Fjern bagdækslet for at få adgang til batterirummet. Indsæt den øverste del af telefonen i den øverste del af bagdækslet. når bagdækslet er låst på plads. Genmontering af bagdækslet 1. Du hører et klik. .

. Indsæt SIM-kortet hele vejen ind i SIM-kortrummet med dets guldkontaktflader nedad og det afskårne hjørne udad. 3. Fjernelse af SIM-kortet Sørg for at slukke for HTC Explorer. Indsættelse af SIM-kortet 1. før du fjerner SIM-kortet. Fjern batteriet. 2. Fjern batteriet. Tag bagdækslet af. Tryk og hold på SIM-kortets tap. tjenestedetaljerne og hukommelsen for telefonbogens kontakter og/eller tekstmeddelelser. 3. 2. Tag bagdækslet af. 1. Skub SIM-kortet ud af SIM-kortrummet. 4.11 Introduktion SIM-kort SIM-kortet indeholder dit telefonnummer.

1. 1. Demontering af hukommelseskortet Når du skal fjerne hukommelseskortet. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. at du ødelægger filer på det. . Tag bagdækslet af. at filerne på hukommelseskortet beskadiges. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Tag SD-kort ud. indtil det sidder sikkert på plads. Indsæt microSD-kortet i hukommelseskortets rum med guldkontaktfladerne nedad. og skub det ind. Fjernelse af hukommelseskort Hvis HTC Explorer er tændt skal du først "demontere" hukommelseskortet før du fjerner det for at undgå. 2.12 Introduktion Hukommelseskort Brug et hukommelseskort til at gemme billeder. Tag bagdækslet af. 2. 2. mens HTC Explorer er tændt. Indsættelse af hukommelseskort 1. videoer og musik. skal du først afbryde det for at forhindre. Glid hukommelseskortet ud af stikket.

kan påvirke batteriets levetid. Indsættelse af batteriet Brug kun de originale batterier. Funktioner og tilbehør. Løft batteriet ud af batterirummet med tommelen eller en finger. Tag bagdækslet af. Tag bagdækslet af. Indsæt batteriet (med kobberkontaktfladerne først) i batterirummet. du bruger. bruges der mere strøm. hvordan du bruger HTC Explorer. før det skal genoplades. Fjernelse af batteriet 1. som vi anbefaler. Hvor længe kan batteriet holde. Lange telefonsamtaler og hyppig brug af browser kræver stort forbrug af batteristrøm. afhænger helt af.eks.13 Introduktion Batteri HTC Explorer bruger et genopladeligt batteri. Hvis du f. . 2. 1. Du skal også overveje din placering: Dårlig signalstyrke fra mobilnetværket og ekstreme temperaturer gør det vanskeligere for tablet´en at fungere. 2. der lå i kassen eller udskiftningsbatterier. lader Bluetooth®forbindelse være aktiv hele tiden.

mens du oplader det med strøm. Tænde/slukke Tænde Tryk på knappen TÆND/SLUK. hvis det overophedes. Nemt. Indsæt den lille ende af USB-kablet i USB-stikket. 1.eller biladapteren. Sæt strømadapterens stik i en elektrisk stikkontakt. § Fjern ikke batteriet fra HTC Explorer. Når batteriet er fuldt up opladet. anbefales det. 3. Når du tænder for HTC Explorer for første gang. § Du må kun bruge den medfølgende strømadapter og det medfølgende USB-kabel til at oplade batteriet. Når du oplader batteriet. Indsæt den anden ende af USB-kablet i strømadapteren. Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades. skal du konfigurere tablet´en. viser et animeret ikon opladningsstatussen. bliver ikonet for batteriopladning en fuldt batteriikon . Når skærmen er slukket. . vises opladeikonet i statuslinjen. og HTC Explorer er tændt. 2.14 Introduktion Oplade batteriet Før du tænder for og begynder at bruge HTC Explorer. at du oplader batteriet. og begynd at oplade batteriet.

hurtigere anslag. vælge skærmemner. Strygning minder om glidning bortset fra. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK i et par sekunder. Fingerbevægelser Tryk Når du vil indtaste med tastaturet.at du hurtigt trækker fingeren lodret eller vandret over skærmen. 2.eks. når du bladrer gennem kontaktpersonerne eller meddelelseslisten. f. For de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmens retning fra Portræt til Landskab ved at dreje HTC Explorer til siden. Mens du trækker. Tryk og hold fingeren nede med lidt tryk. Hvis du bedes om en pinkode. når du ser et billede eller en webside. eller trykke på skærmknapper.eks. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for igen og låse skærmen op. skal du indtaste den og trykke på OK. må du ikke løfte fingeren. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. en kontakt eller et link på en webside) ved at trykke og holde på emnet. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. f. før du har nået målpositionen. at du skal stryge fingeren i lette. Indtastning af pinkoden De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). Når menuen med strømvalgmuligheder vises. Ingen problem.eks. bliver dit SIM-kort blokeret.eks. Denne fingerbevægelse sker altid i lodret retning. f.eks. kan du "klemme" på skærmen med to fingre (f. kan du dreje HTC Explorer på siden for at få et større tastatur. før du begynder at trække. At overføre eller glide vil sige. skal du bare trykke på dem med fingeren. På nogle programmer. programog indstillingsikoner. skal du trykke på Sluk. Tryk og hold Overfør eller glid Træk Stryg Rotér Klem . 3. Hvis skærmen er slukket. Galleri eller i webbrowseren. og bed om PUK (PIN Unblocking Key). tommelfinger og pegefinger) for at zoome ind eller ud. Når du indtaster tekst. Åbn de tilgængelige muligheder for et emne (f.15 Introduktion Slukke 1.

HTC Sync™ Synkroniser kontakter fra den gamle telefon med computeren. placeringsbaserede tjenester og automatisk synkronisering af dine onlinekonti kan kræve ekstra gebyrer. Log ind på din Facebook-konto for at importere dine Facebook-venners kontaktoplysninger. Gmail Facebook Telefonkontaktpersoner SIM-kort Microsoft Exchange ActiveSync® Overfør . hvordan du vil oprette forbindelse til internettet.eks. f. Du kan også konfigurere dine andre e-mail-konti og Facebook®. Brug programmet Overfør til ikke kun at overføre dine kontakter men også kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser fra din gamle telefon til HTC Explorer. Google-kontakter importeres til HTC Explorer. Du kan også oprette flere Google-kontakter lige fra HTC Explorer. Det skal du ikke være bange for. Måder at få kontakter på HTC Explorer Der er flere måder. Gmail™ og Android Market™.eks. og om din aktuelle placering skal registreres automatisk. Nogle funktioner. Outlook Express eller Windows® Kontaktpersoner. så du kan bruge Google-programmer. at du er logget på din Google®-konto.16 Introduktion Konfigurere HTC Explorer for første gang Når du tænder for HTC Explorer første gang. når du logger ind på din Google-konto. Du kan aktivere eller deaktivere dem under indstillingerne senere. kan du nemt overføre dem til HTC Explorer via Bluetooth. Sørg for. Du kan vælge. Facebook og andet. f. du kan føje kontakter til HTC Explorer. Bare følge skærmvejledningen. der skal bruge forbindelse til internettet. Kopier alle dine SIM-kontakter til HTC Explorer. og brug så HTC Sync til at synkronisere HTC Explorer med computerens Microsoft® Outlook®. HTC Explorer synkroniserer dine arbejdskontakter via Microsoft Exchange ActiveSync-serveren på arbejdspladsen. computer. Du kan synkronisere HTC Explorer med kontaktpersoner fra din Google-konto. bliver du bedt om at konfigurere telefonen. og du er i gang med brugen på ingen tid. Hvis du stadig har personlige kontakter og kalenderbegivenheder på din gamle telefon. Du kan vælge at oprette og lagre kontakter direkte i HTC Explorer eller overføre eksisterende fra din gamle telefon.

. Den leveres med en Genveje og ur-widget. Det skulle være nok. widgets og andet. Du finder ud af hvordan under Personalisering på side 28.17 Introduktion Startskærm Din startskærm er der. hvor du gør HTC Explorer til din egen. Glid din finger vandret til venstre eller højre. Tryk på for at returnere til hovedstartskærmen (dvs. at en startskærm ikke er nok. der indeholder genveje til dine foretrukne programmer og viser tidspunktet og vejret i din by. Ingen problem. så de kun er et tryk væk. Du kan også tilføje dine foretrukne programmer. Udvidet startskærm Når du begynder at gøre mere med HTC Explorer. hvorefter du vil finde mere plads til tilføjelse af ikoner. mapper og widgets. genveje. midterstartskærmen). Du kan bruge op til seks ekstra skærme. finder du måske ud af.

. Tryk bare på den. ved at trykke på . og du springer lige til den. eller klem på skærmen for at vise visningen Spring. Den viser alle syv startskærmen som miniaturer. du ønsker. du ønsker.18 Introduktion Brug af visningen Spring Spring lige til den skærm.

2. musik. Hvis du ønsker samme lydstyrke for ringetone og meddelelser. § Mens du er i vibreringstilstand. medieafspilning.og videoafspilning. Vinduet Medielydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet. 4. Træk i skyderne for lydstyrke til venstre eller højre for at justere lydstyrkeniveauerne for ringetonen. . Justering af lydstyrken via indstillinger 1. at du trækker i skyderen. En eksempeltone afspilles kortvarigt med lydstyrken justeret i takt med. 3.19 Grundlæggende Grundlæggende Justering af lydstyrken Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for ringetonen. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne. mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser. skal du vælge Brug opkaldslydstyrke til meddelelser. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydstyrke. kan du justere lydstyrken ved at trykke på LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. Når du er færdig. Justering af ringerlydstyrken § Tryk på knappen LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED for at justere ringerlydstyrken på det ønskede niveau. § Når du står på det laveste ringerniveau (stille tilstand). skal du trykke på LYDSTYRKE OP en gang for at skifte til stille tilstand. Ikonet for vibreringstilstand vises i statuslinjen. Ikonet for højttaler slået fra vises i statuslinjen. trykker du på OK. skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at skifte til vibreringstilstand. alarmer og meddelelser. Justering af medielydstyrken Når du spiller musik eller ser video. Justering af lydstyrken i øretelefonen ved telefonopkald Under en samtale kan du trykke på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED.

20

Grundlæggende

Dvaletilstand
Slumretilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC Explorer i en lav strømtilstand, når skærmen er slukket. Det stopper også hændelige knaptryk, når HTC Explorer er i tasken. Du modtager dog stadig meddelelser og opkald.

Skifte til dvaletilstand
Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i slumretilstand. HTC Explorer går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et stykke tid.

Vågne fra dvaletilstand
Du kan vække HTC Explorer manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen Du skal låse skærmen op. HTC Explorer vågner automatisk, når du får et indkommende opkald.

Låse skærmen op
Træk ringen op for at låse skærmen op.

Hvis du har konfigureret et skærmoplåsningsmønster, en pinkode eller en adgangskode, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen eller indtaste pinkoden eller adgangskoden, før den låser op. Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen. eller

21

Grundlæggende

Åbne et program fra låseskærmen
Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og direkte starte det program. Du kan tilpasse låseskærmen under Indstillinger > Personaliser > fanen Skærm > Låseskærm > Vælg genveje til låseskærm for at vise dine fire foretrukne programmer.

Status og meddelelser
Statusikoner

Her beskrives, hvad hver enkelt ikon betyder: Signalstyrke Batteri er fuld opladet

GPRS tilsluttet

Batterioplader

GPRS i brug

Batteri er lavt (20 % tilbage) Batteri er meget lavt (10 % eller mindre tilbage) Lydløs tilstand

EDGE tilsluttet

EDGE i brug

3G tilsluttet

Vibreringstilstand

3G anvendes

Mikrofonen er slået fra

HSDPA tilsluttet

Højttalertelefon er tændt Trådført mikrofonhovedsæt tilsluttet Trådført hovedsæt tilsluttet

HSDPA i brug

Roaming

Intet signal

Bluetooth er tændt

22

Grundlæggende

Ingen SIM-kort installeret

Tilsluttet til en Bluetooth-enhed

Tilsluttet til et Wi-Fi®-netværk

Flytilstand

Datasynkronisering

GPS er aktiveret

Netværksdeling er aktiveret

Alarm er angivet

Ikoner for meddelelser
Meddelelsesikoner på statuslinjen gør det nemt for dig at være på forkant med dine meddelelser, kalenderbegivenheder og alarmer.

Det her betyder hvert enkelt: Ny Gmail-meddelelse Ny Microsoft Exchange ActiveSync- eller POP3/IMAP-email Problem med levering af e-mail Generel meddelelse

Opkald i gang

Ubesvaret opkald

Ny SMS/MMS Problem med levering af SMS/ MMS Ny Google Talk™onlinemeddelelse Ny talebesked

Opkald i venteposition

Viderestilling aktivt Videresendelse af meddelelser er aktiveret HTC Explorer har forbindelse til en computer via USB-kabel Wi-Fi er tændt, og der findes trådløse netværk Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktiveret

Kommende begivenhed Nye opdateringer fra dine sociale netværk

kan du åbne meddelelsespanelet for at se. Hvis du har flere meddelelser.eks.23 Grundlæggende Forslag til matchede kontakter Overførsel af data (animeret) Anmodning om Bluetooth-parring Tilgængelige opdateringer til HTC Explorer-software Sang afspilles Hentning af data (animeret) Venter på overførsel Hentet Android Market-program installeret Opdatering tilgængelig for et program hentet på Android Market Tomt kort Ikke så meget plads på hukommelse Programmet FM-radio i brug Stemmeoptagelse er aktiveret Flere (ikke viste) meddelelser Meddelelsespanel Når du får en ny meddelelse. f. Åbn meddelelsespanelet ved at trykke og hold på statuslinje og så glide fingeren nedad. Meddelelsespanelet muliggør hurtigt skifte mellem nyligt åbnede programmer. hvilken begivenhedsmeddelelse eller nye oplysninger. du har fået. kan du rulle ned ad skærmen for at se dem alle. og gør det også nemt at aktivere indstillinger. og . Du kan også åbne panelet Meddelelser på startskærmen ved at trykke på tryk på Meddelelser. Wi-Fi og Bluetooth.

og glid finger op ad skærmen. 3. 2.24 Grundlæggende Skifte mellem senest åbnede programmer På meddelelsespanelet får du hurtigt adgang til op til de otte senest åbnede programmer. Lukning af meddelelsespanelet Tryk og hold på bundlinjen af meddelelsespanelet. Bluetooth. 1. 3. Tryk og hold på statuslinjen. I afsnittet Seneste programmer glider du fingeren til venstre eller højre for at se de seneste åbnede programmer. Tryk på fanen Hurtigindstillinger. GPS og andet og indeholder også en hurtig genvej til alle HTC Explorer-indstillingerne. Tryk og hold på statuslinjen. Bruge Hurtigindstillinger Fanen Hurtigindstillinger muliggør nemt aktivering af Wi-Fi. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. . 2. 1. Eller tryk bare på . Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden at et emne for at aktivere/deaktivere. Tryk på et program for at åbne det. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. Tryk og hold ned på for at vise nyligt brugte programmer.

Når du ikke har en internetforbindelse på computeren. HTC Sync USBtethering Vælg denne mulighed for at synkronisere kontakter. kan du vælge denne tilstand for at dele computerens internetforbindelse med HTC Explorer. Gør et af følgende: § Kopier filerne fra computeren til hukommelseskortets rodmappe. 2. hvis du kun vil oplade batteriet. Denne tilstand findes kun. § Kopier filerne fra hukommelseskortet til en mappe på computeren. kalender og andre oplysninger mellem computeren og HTC Explorer. og åbn den. Internet Hvis du ikke har en dataordning for din telefon eller ikke har adgang til pass-through et Wi-Fi-netværk. 4. . 1. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. dine billeder og andre filer til hukommelseskortet. kan du ikke bruge programmer på HTC Explorer til at få adgang til hukommelseskortet. når HTC Explorer er tilsluttet computeren. Naviger til den flytbare disk. når der er et hukommelseskort på HTC Explorer. Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Du kan kopiere din musik. når telefonen har forbindelse til computeren. kan du vælge denne tilstand for at dele HTC Explorers mobildataforbindelse med computeren. På computeren registreres hukommelseskortet som en flytbar disk. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Diskdrev og trykker så på Udført. når du vil kopiere filer mellem hukommelseskort og computeren. Vælg denne tilstand. Vælg mellem følgende muligheder. og tryk så på Udført: Oplad kun Diskdrev Vælg denne mulighed.25 Grundlæggende Tilslutning af HTC Explorer til en computer Når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og en computer med USB-kablet. vises dialogboksen Vælg en forbindelsestype og beder dig vælge USBforbindelsestype. Når du har aktiveret tilstanden Diskdrev. 3.

Når filkopieringen af færdig. den tilsluttede HTC Explorer) som krævet af computerens operativsystem. § Hvis du vil bevare HTC Explorers forbindelse til computeren. Valg af tekst 1.og slutmarkørerne for at fremhæve den omgivende tekst. Kopiering af tekst. søge efter oplysninger og deling I programmer som Webbrowser og Mail kan du vælge tekst og vælge. Gør et af følgende: § Afbryd HTC Explorer fra computeren. 6.26 Grundlæggende 5. Tryk og hold på et ord. vælg en anden mulighed end Diskdrev og så trykke på Udført. så du sikkert kan fjerne HTC Explorer. . Træk i start. Kopier adressen på en linket webside ved at trykke og holde på linket og så trykke på Kopier linkets webadresse. 2. skal du afbryde den flytbare disk (dvs. men ønsker at få adgang til hukommelseskortet. som du vil vælge. trykke på Diskdrev. hvad du vil gøre med den. skal du åbne meddelelsespanelet.

27

Grundlæggende

Kopiering og indsættelse af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil kopiere, trykker du på Kopier. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. 2. I tekstindtastningsfeltet (f.eks. mens du indtaster en e-mail) trykker og holder du på det punkt, hvor du vil indsætte teksten. 3. Tryk på Indsæt.

Søge efter eller oversætte tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil søge efter eller oversætte, trykker du på 2. Tryk på en af følgende faner: Google-søgning Se efter relaterede oplysninger med Google-søgning baseret på den tekst, du har valgt. Wikipedia Led efter relaterede oplysninger på Wikipedia® baseret på den tekst, du har valgt. YouTube Se efter videoer på YouTube® baseret på den tekst, du har valgt. Google oversæt Oversæt teksten til et andet sprog. .

Deling af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil dele, trykker du på  .

2. Vælg det sted, hvor du vil indsætte og dele den valgte tekst, f.eks. i en e-mailmeddelelse eller Facebook-statusopdatering.

28

Personalisering

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen
Få HTC Explorer til at se ud og lyde, lige som du vil have det. Personaliser med en anden baggrund, ringetone, meddelelseslyd for begivenheder som f.eks. indkommende tekst, e-mail og kalenderpåmindelser. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser for at komme i gang.

Personalisering af HTC Explorer med scener
HTC Explorer bliver flere telefoner i en, når du bruger scener. Scener er personaliserede startskærmlayouts, som du hurtigt kan bruge. Ved at skifte mellem scener gør du øjeblikkeligt HTC Explorer til den perfekte weekendtelefon, rejsetelefon, arbejdstelefon eller ren spiltelefon. Hver gang du tilføjede eller ændrede noget på startskærmen, gemmer HTC Explorer automatisk dine ændringer til den aktuelt valgte scene.

Brug af en forudindstillet scene
HTC Explorer har forudindstillede scener, der hver er forudkonfigureret med en anden baggrund og en anden widget-samling, der afspejler forskellige øjeblikke i dit liv. Du kan vælge en scene, der passer til dit arbejde, spil, rejse eller dit sociale liv. 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du ønsker. 4. Tryk på Anvend. Hvis du vil hente flere scener, skal du trykke på Scene > Hent flere på fanen Skærm. og så på Personaliser. Tryk på og så på Personaliser.

Oprette en ny scene
Du starter med en tom startskærm, når du skal oprette en ny scene. 1. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser.

2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene. 3. Tryk på , og tryk så på Ny.

29

Personalisering

4. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. 5. Personaliser scenen ved at tilføje widgets og andre elementer, arrangere startskærmens layout og ændre baggrunden. Alle dine ændringer bliver automatisk gemt til denne scene.

Omdøbning af en scene
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du vil omdøbe. 4. Tryk og hold på en scenes miniature, og tryk så på Omdøb. 5. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. og så på Personaliser.

Slette scener
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Tryk på , og tryk så på Slet. og så på Personaliser.

4. Glid din finger over skærmen fra højre mod venstre for at gennemgå scener. Tryk så på en eller flere scener, som du vil slette. 5. Tryk på Slet.

og tryk så på Gem. Tryk på Vis eksempel for at se animeringen. Vælg en widget. Beskær billedet. Du kan tilføje flere fra det tilgængelige udvalg af widgets. Rul ned ad listen over widgets. 5. 2. Galleri Vælg et eksisterende billede. . og tryk så på Anvend. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. 3. 1. Du kan også ændre startskærmen. Personaliser din startskærm med widgets Widgets lægger vigtige oplysninger og medieindhold helt fremme på startskærmen. 3. Gennemgå samlingen af baggrunde. der findes på HTC Explorer. eller vælg mellem billeder. tryk på Indstillinger. du ønsker. som du ønsker. Tryk på en af følgende: HTC-baggrunde Vælg en forudindstillet baggrund. Tryk på . og tryk så på Vælg for at vælge et. så de er nemme at komme til. og tryk så på Vis eksempel > Anvend. Hvis du vil hente flere widgets. Tilføjelse af en widget til startskærmen 1. De fleste HTC-widgets findes i en række designs og størrelser. Nogle widgets findes allerede på startskærmen for dig. og tryk så på Personaliser. som du har taget med kameraet. skal du trykke på og så på Personaliser. Live baggrunde Vælg mellem forudindstillede animerede baggrunde. der sætter dig i stand til hurtigt at tænde/slukke for bestemte indstillinger. Hvis du vil hente flere baggrunde. skal du trykke på og så på Personaliser. På fanen Skærm trykker du på Baggrund > HTC-baggrunde > Hent flere. Du kan også tilføje widgets. som passer til dine behov. Gå til en del af startskærmen. hvor der er plads til at tilføje en ny widget. f. Wi-Fi og Bluetooth.30 Personalisering Ændring af baggrunden Personalisering af baggrunden med dine foretrukne billeder er en hurtig og nem måde at give HTC Explorer et frisk udseende. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at se de forskellige formater. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Hent flere HTC widgets. 4. Tryk på Baggrund på fanen Skærm. og tryk så på den widget. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget. så den bruger en animeret baggrund. 2.eks.

2. en musikafspilningsliste. Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Placer programikoner på startskærmen. hvor der er plads til at tilføje et nyt ikon eller en ny genvej. På fanen Tilføj til start trykker du på Program for at tilføje et programikon eller Genvej for at tilføje en genvej til en indstilling eller oplysninger. kørselsvejledninger og mange andre emner til startskærmen. en persons telefonnummer.eks. 2. 1. . Tilpas widget-indstillingerne. De tilgængelige genveje afhænger af de programmer. Du kan også tilføje genveje til indstillinger og særlige oplysninger. f. 3. Træk widget'en til . der er installeret på HTC Explorer. og du ser et farvet felt omkring widget'en.eks. og så løfter du den. Tryk på og så på Personaliser. 1. Kontakter og Mail) kan ændres fra startskærmen. tryk og hold på en widget på startskærmen. Uden at løfte fingeren trækker du ikonet til et tomt sted på startskærmen.31 Personalisering Ændring af indstillingerne for en widget Du kan ændre de grundlæggende indstillinger for nogle widgets (f. 3. hvor du kan ændre nogen indstillinger for denne widget. Gå til startskærmen. Du kan også tilføje et programikon til startskærmen ved at trykke på og så trykke og holde på et programikon. HTC Explorer vibrerer. Derefter åbner den relevante skærm. så du kan åbne dem hurtigere. Du må ikke løfte fingeren endnu. bogmærkede websider.

6. din Facebook telefonbog og mere. f. Oprettelse af en ny mappe og tilføjelse af emner i den 1. Tryk på mappen for at åbne den. Du kan også tilføje oplysningsmapper. Du må ikke løfte fingeren endnu. så du holder startskærmen pæn og organiseret. og tryk så på Personaliser. Tryk på Ny mappe. På fanen Tilføj til start trykker du på Mappe. og tryk og hold på den. Tryk på . . Den nye mappe vises på startskærmen. HTC Explorer vibrerer. Træk i programmet. 3. og efterlad den oven på mappen. Indtast et nyt mappenavn. 3. så du kan få adgang til programmer og genveje i mappen. ikon eller en genvej. Omdøbning af en mappe 1. Flyt til startskærmen. Gå til en del af startskærmen.eks. 2. hvor der er plads til at tilføje en ny mappe.32 Personalisering Tilføjelse af mapper på din startskærm Brug mapper til at gruppere relaterede programmer og andre genveje. og tryk på OK. der viser opdaterede oplysninger. Tryk blot på mappen for at åbne den. hvor der er et program. modtagne Bluetooth-filer. 5. 4. 2. Tryk og hold på mappevinduets titellinje. ikonet eller genvejen.

og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. 3. Du må ikke løfte fingeren endnu. som du vil flytte. HTC Explorer vibrerer. 2. HTC Explorer vibrerer. . løfter du fingeren. Flytning af en widget eller et ikon 1. Du kan også flytte widgets og ikoner. hvor du ønsker det. Tryk og hold på den widget eller det ikon. § Du kan standse midlertidigt ved venstre eller højre kant på skærmen for at trække widget'en eller ikonet til et andet startskærmspanel.33 Personalisering Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganiser widgets og ikoner på startskærmen for at gøre plads til at tilføje flere emner. § Når du trækker et ikon til et sted. som du ikke bruger så tit. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. Når widget'en eller ikonet også bliver rødt. 3. som du vil fjerne. Du må ikke løfte fingeren endnu. flytter det tilstedeværende ikon automatisk væk for at give plads. Træk widget'en eller ikonet til . Når widget'en eller ikonet er der. løfter du fingeren. Fjernelse af en widget eller et ikon 1. der er optaget af et andet ikon. Tryk og hold på den widget eller det ikon. Træk widget'en eller ikonet til en ny placering på skærmen. 2.

Flyt f. Tryk og hold på miniaturen for den startskærm. skal du trykke på Lydsæt > Hent flere på fanen Lyd. du vil flytte. når du er ude med venner eller ændre til dæmpede lyd. 2.34 Personalisering Omorganisering af startskærmen Omorganiser dine startskærmspaneler på en måde.eks. Klem på startskærmen for at vise visningen Spring. når du er på arbejde. du bruger dem. Valg af et forudindstillet lydsæt 1. e-mail. indkommende meddelelser. Du kan trykke på 4. . 1. Sådan bruges lydsæt Hvert lydsæt giver dit en anderledes kombination af lyde til ringetonen og meddelelser. Træk miniaturen til den nye placering. 3. Tryk på Anvend. Du må ikke løfte fingeren endnu. der har en tynd streg omkring i visningen Spring.eks. genveje og mapper tættere på hovedstartskærmen. HTC Explorer vibrerer. 2. På fanen Lyd trykker du på skærmen Lydsæt og så på et lydsætnavn. og så på Personaliser. 3. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. kalenderbegivenhedspåmindelser og andet. f. der passer til den måde. Tryk på for at lytte til de forskellige lyde i det lydsæt. Hovedstartskærmen er det panel. panelerne med ofte anvendte widgets. Hvis du vil hente flere lydsæt. Ved at skifte mellem lydsæt kan du øjeblikkelig få HTC Explorer til at advare dig med sjove lyde. og løft fingeren.

som du vil tilpasse eller oprette et nyt. 4. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. og så på Personaliser. 3. Ændring af ringetonen. Sletning af lydsæt 1.35 Personalisering Oprettelse af et lydsæt 1. og tryk så på Anvend. Tryk på Slet. som du vil slette. så de passer til dit humør og livsstil. meddelelseslyden og alarmen fra skærmen Personaliser. og så på Personaliser. 1. og tryk så på Udført. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. og tryk så på Slet. e-mail og kalenderpåmindelser. Tryk på et eller flere lydsæt. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på 4. og så på Personaliser. meddelelseslyde og alarmer. Vælg et lydsæt. HTC Explorer gemmer automatisk dine valg til det aktuelle lydsæt. meddelelser og lyde Ændring af din ringetone. alt efter behov. Vælg forskellige lyde i det forudindstillede udvalg på hukommelseskortet. . Du kan også gå til programmerne SMS. Mail og Kalender for at vælge lyde til henholdsvis nye meddelelser. På startskærmen trykker du på 2. Ret ringetonen. Det nyoprettede lydsæt tilføjes så listen over lydsæt. Du kan tildele forskellige toner til lydsættet. 3. 3. Indtast et nyt navn på lydsættet. 4. Tryk på . 5. På startskærmen trykker du på 2.

4. og træk den så hen ved siden af de andre faner. . Fjern en fane Tryk og hold på en fane. som du vil skjule. 4. som du vil vise. Tryk og hold på den fane. hvor du vil placere den igen. hvor du kan omarrangere ikoner. Når du er færdig. 3. Åbn et program. Tryk og hold på en fane. trykker du på . 1. eller fjerne de faner. som du ofte bruger. 2. Når du er færdig. der har de sædvanlige faner nederst på skærmen. du vil flytte. løfter du fingeren. og træk den så dertil. Tryk og hold på en fane. som ikke rigtigt har brug for. 3.36 Personalisering Omorganisering eller skjulning af program faner Du kan omorganisere fanerne for nogle programmer for at prioritere de oplysningstyper. og træk den til den nye placering. Når skærmen skifter og viser dig det område. 2. Åbn det program. som du vil tilføje. Gør et af følgende: Tilføj en fane Tryk og hold på en fane. trykker du på . skal du løfte fingeren. Flyt en fane Tryk og hold på den fane. Når skærmen skifter og viser dit nogle af dine skjulte faner. hvorfra du tidligere fjernes nogle faner. Tilføje en fjernet fane 1. og træk den op.

og vælg en by. Tryk på Udført.37 Personalisering Genveje og ur-widget'en Åbn ofte brugte programmer. og vælg så et program eller en genvej. § Tryk på tiden. Fra denne skærm kan du: § Tryk på en genvejsplads. som du vil knytte til den. Træk widget'en til . 1. Widget'en Genveje og Ur opdateres. Fra Genveje og ur-widget'en kan du: § Tryk på genvejen til et program for at åbne det § Tryk på oplysningslinjen for at udvide den og se indholdet af det program § Tryk på eksempel på indholdet. . På startskærmen trykker og holder du på widget'en genveje og ur. Du må ikke løfte fingeren endnu. Hvis din by ikke er på listen. eller se et eksempel på deres indhold lige på startskærmen. hvilke genveje og by der skal vises i widget'en Genveje og ur. skal du trykke på for at tilføje din by. der bliver vist i widget'en. 3. og åbn det Tilpasse genveje og ur-widget Du kan vælge. 4. 2.

Hvis du indtaster et forkert ciffer eller bogstav. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. 1. . Telefonens opkaldsskærm viser så en liste over matchende numre og navne. 3. skal du trykke på til højre for navnet på kontaktpersonen. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. Hvis du vil slette hele angivelsen. 2. eller når samtalen er i gang. skal du trykke på Opkald. bliver dit SIMkort blokeret. De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). skal du indtaste den og trykke på OK. du vil ringe til. Mens du ringer op. § Når du har angivet et helt nummer. vil statuslinjen vise opkaldet i statusikonet . eller trykke på et enkelt nummer på opkaldsskærmen for at foretage et hurtigt opkald til en kontaktperson. eller du kan bruge funktion favorit-opkald til at søge efter og ringe til lagrede kontaktpersoner eller et nummer fra opkaldsoversigten. Hvis du bedes om en pinkode. om der er flere matchende numre eller kontakter. der er knyttet til kontaktpersonen. skal du trykke på det. Glid fingeren opad i den filtrerede liste for at lukke telefontastaturet og se. Sådan ringer du op til et nummer: § Tryk på et telefonnummer eller en kontaktperson i listen. og bed om PUK (PIN Unblocking Key). skal du trykke og holde på for at slette . På skærmen med kontaktpersonens oplysninger trykker du på det nummer. Foretage et opkald på opkaldsskærmen Du kan enten ringe til en nummer direkte.38 Opkald Opkald Forskellige måder at udføre opkald på Ud over at foretage opkald fra HTC Explorer's opkaldsskærm. 4. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. På startskærmen trykker du på . § Hvis du vil ringe til et andet telefonnummer. Det skal du ikke være bange for. kan du trykke på et nummer i en tekstmeddelelse eller e-mail for at foretage opkald.

39

Opkald

Hvad er Smartopkald?
Telefonens Smartopkald-funktion, gør det nemt og hurtigt for dig at foretage et opkald. Indtast bare telefonnummeret eller de første par bogstaver i navnet på den person, du vil ringe til. Smartopkald søger automatisk efter og filtrerer dine gemte kontakter og telefonnumre fra opkaldsoversigten.

Brug af Kortnummer
Brug Kortnummer til at ringen til et telefonnummer med ét tryk. Hvis du f.eks. tildeler en kontaktpersons nummer til tasten 2, skal du blot trykke og holde på 2 for at ringe til det nummer. Taltasten 1 er normalt reserveret til din voicemail. Tryk og hold på denne taste for at ringe til voicemail og hente din voicemail-meddelelser.

Tildele en kortnummertaste
1. På startskærmen trykker du på Telefon. 2. Tryk på , og tryk så på Kortnummer > .

3. Indtast navnet på den kontaktperson, du vil tilføje. Når navnet vises i listen, skal du trykke på navnet. 4. På skærmen Kortnummer vælger du telefonnummeret for kontaktpersonen, der skal bruges, og den kortnummertaste, der skal tildeles. 5. Tryk på Gem. Du kan også angive et kortnummer under Kontakter. Tryk på en kontakt, tryk på , og vælg så Angiv kortnummer (eller Mere > Angiv kortnummer).

40

Opkald

Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse
1. Tryk på telefonnummeret i meddelelsen.

2. Tryk på Opkald. Ring til meddelelsesafsenderen ved at trykke på den modtagne meddelelse og så trykke på Opkald i valgmenuen.

Ringe til et telefonnummer i en e-mail
Vil du ringe til et nummer, der findes i en e-mail? Ingen problem. 1. Tryk på telefonnummeret i teksten. 2. Rediger nummeret, hvis det er nødvendigt. 3. Tryk på Opkald.

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed
Tryk på et telefonnummer i en Kalender begivenhed giver dig mulighed for at se begivenhedsdetaljer, f.eks. konferenceopkalds-id eller mødepinkode, mens du står på telefonopkaldsskærmen. 1. Åbn en begivenhed i Kalender. 2. På skærmen Begivenhedsdetaljer trykker du på telefonnummeret. 3. Tryk på Opkald.

41

Opkald

Foretage et nødopkald
I nogle regioner kan du foretage nødopkald fra HTC Explorer, selv om du ikke har SIMkortet installeret eller dit SIM-kort er blokeret. 1. På startskærmen trykker du på .

2. Indtast nødnummeret for dit område, og tryk så på Opkald. Hvis du har aktiveret, men glemt, din låseadgangskode eller låsemønstret, kan du stadig foretage nødopkald ved at trykke på Nødopkald på skærmen.

Modtagelse af opkald
Når du modtager en opringning fra en kontaktperson, vises skærmen for indkommende opkald. Du kan bruge funktionen til høflig ringetone og lommetilstand til at modtage opkald. Du finder ud af hvordan under Ændring af indstillinger for lyd på side 172.

Besvarelse af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Besvar. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen for at låse skærmen op og besvare opkaldet.

Afvisning af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Afvis. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen på låseskærmen. § Tryk på knappen TÆND/SLUK to gange for at afvise et opkald.

Du kan også trykke på og vælge. sætte et opkald i venteposition. om du vil tilføje et opkald. § Tryk på knappen TÆND/SLUK. og tryk så på Ophæv venteposition for at genoptage opkaldet. Tryk på . vil den stadig ringe. når der kommer efterfølgende indkommende opkald. Du vil heller ikke glemme nogens fødselsdag. hvis din vens fødselsdag finder sted inden for de næste 7 dage. § Placer HTC Explorer med bagsiden opad på en plan overflade.42 Opkald Slå ringetonen fra uden at afvise opkaldet Gør et af følgende: § Tryk på knappen LYDSTYRKE NED eller LYDSTYRKE OP. HTC Opkalder-ID Hver gang. du foretager et opkald. kan du se din vens seneste statusopdatering fra sociale netværk som Facebook lige på opkaldsskærmen. Hvad kan jeg gøre under en samtale? Under et opkald kan du bruge knapperne på skærmen til at slå mikrofonen til eller fra eller tænde eller slukke for højttalertelefonen. tryk så på Hold for at sætte opkaldet i venteposition. vises ikonet for holdt opkald på statuslinjen. Du vil se en fødselsdagspåmindelse. slå mikrofonen fra og andet. Sætte et opkald i venteposition 1. Tryk på . Når du sætter et opkald i venteposition. eller din ven ringer til dig. Hvis HTC Explorer allerede ligger med bagsiden opad. 2. .

Gør et af følgende: § Vend HTC Explorer om i løbet af samtalen (sørg for. ikke findes i listen over kontaktpersoner.43 Opkald Skifte mellem opkald Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en. der ringede op. Når du modtager et andet opkald. . Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen. 2. skal du trykke på TÆND/SLUK for at slukke for skærmen. Hvis skærmen er slukket. så forsiden er opad. skal du trykke på Besvar for at acceptere det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition. vises på statuslinjen. så du kan trykke på Afslut opkald. må du ikke holde HTC Explorer mod øret. mikrofonen. Hvis telefonnummeret på den person. og tryk så på . Du slukker for højttalertelefonen igen ved at vende HTC Explorer om. du vil tale med. at Vend for højttaler er markeret i > > Indstillinger > Lyd). når højttalertelefonen er aktiveret. når du lægger på. Eller du trykker på igen. 1. kan du vælge at gemme nummeret i listen. når højttalertelefonen er tændt. § Glid meddelelsespanelet åbnet. og returner til det andet opkald ved at trykke på Afslut opkald. Når mikrofonen er slukket. § På opkaldsskærmen trykker du på Højttalertelefonens ikon . 3. vises ikonet for Slå fra Afslutning af et opkald Gør et af følgende for at afslutte opkaldet: § Tryk på Afslut opkald på opkaldsskærmen. kan du vælge at skifte mellem de to samtaler. Afslut det aktuelle opkald. Slå mikrofonen fra under et opkald På opkaldsskærmen trykker du på for at skifte mellem at slukke/tænde for i statuslinjen. Tænde for højttalertelefonen under et opkald For at mindske muligt beskadigelse af hørelsen.

trykker du på flet . skal du trykke på og så vælge Privat opkald i valgmenuen. 2. Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet. kan du foretage og modtage opkald via en internetopkaldskonto. Før du tilføjer en internetopkaldskonto. når du ringer til den anden deltager. 5. familie eller kollegaer er nemt. skal du trykke på . Når der er forbindelse til den anden deltager. 4. Sørg for. skal du trykke på konferenceopkaldet. Kontakt din mobiludbyder for at få flere oplysninger.44 Opkald Konfigurere et konferenceopkald Konferencekald med venner. Afslut opkaldet med en deltager ved at trykke på valgmenuen. for at føje deltageren til 6. og ring til hver efterfølgende for at føje det til konferencen. 1. Tryk på Tilføj konto. 2. . Hvis du vil tilføje endnu en deltager til konferenceopkaldet. Under internetopkaldsindstillinger trykker du på Konti. der understøtter stemmeopkald over Session Initiation Protocol (SIP). Når du vil tale privat med en person i konferenceopkaldet. Når der er forbindelse. Tilføjelse af en internetopkaldskonto 1. skal du trykke på på konferenceopkaldsskærmen og så ringe til nummeret på den kontaktperson. og så på Afslut opkaldet i Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på Afslut opkald. Internetopkald til telefonnumre skal der måske betales ekstra gebyrer for. 3. at du er registreret med en internetopkaldstjeneste. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. Foretag det første opkald (eller accepter et). Når du har forbindelse. du vil invitere til konferenceopkaldet. Den første deltager venter. Indtast kontodetaljerne. 3. 4. Internetopkald Når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. skal du sørge for. at dit SIM-kort er aktiveret med konferenceopkaldstjeneste. trykke på Tilføj opkald og så ringe til den anden deltagers nummer.

Glid til fanen Opkaldsoversigt. § Tryk på og så på Vis for kun at vise en bestemt type opkald. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald.eks. Undersøgelse af et ubesvaret opkald Når du har et ubesvaret opkald. Telefonnummer Se Forskellige måder at udføre opkald på på side 38. § Tryk på for kun at søge i opkaldsoversigten for den bestemte kontaktperson. på statuslinjen. Returner opkaldet ved at trykke på meddelelsen om ubesvaret opkald. dine opkald og modtagne opkald. § Tryk og hold på et navn eller nummer i listen for at vise valgmenuen. og vælg så enten Til alle opkald eller Spørg for hvert opkald. Men først skal du indstille HTC Explorer til at bruge internetopkald til dine udgående opkald. Brug af Opkaldsoversigt Brug Opkaldsoversigt til at søge efter ubesvarede opkald.45 Opkald 5. Tryk så på opkalderens navn eller nummer i opkaldsoversigten. Foretage et internetopkald Foretag et internetopkald til enten din kontakts internetopkaldskonto eller et telefonnummer. Ring til en af følgende: Internetopkaldskonto § I Kontakter trykker du på en kontakt. 6. . hvem der ringer. f. Tryk så på Internetopkald. der har en internetopkaldskonto. du vil ringe til. Tryk på Brug internetopkald. 2. ubesvarede opkald eller udgående opkald. . Indstil HTC Explorer til at modtage internetopkald på din tilføjede konto ved at markere afkrydsningsfeltet Modtog indkommende opkald. § I Opkaldsoversigt trykker du på internetopkaldslogfilen. Søge efter opkald i Opkaldsoversigt 1. vises ikonet for ubesvaret opkald 1. På startskærmen trykker du på 2. På skærmen Opkaldsoversigt kan du: § Tryk på et navn eller nummer i listen. 3. Tryk på for at gemme kontoen. Glid for at åbne meddelelsespanelet for at se.

46 Opkald Tilføjelse af et nyt telefonnummer til dine kontakter fra Opkaldsoversigt 1. ved at trykke på knappen Mobil. 4. og tryk på Slet fra opkaldsoversigt. § Når du gemmer nummeret i en eksisterende kontakt. Telefonnummeret bliver automatisk føjet til feltet Mobil i afsnittet Telefon. 3. Tryk på > Slet. 2.eks. Rydning af listen Opkaldsoversigt På skærmen Opkaldsoversigt gør du et af følgende: Fjern et navn eller et nummer Ryd hele listen Tryk og hold ned på navnet eller nummeret. skal du trykke på en kontakt. Gem det som en anden type nummer. der vises. På skærmen Opkaldsoversigt trykker og holder du på et telefonnummer. Tryk på Gem. og så vælge nummertypen. skal du indtaste kontakts navn. der er gemt på HTC Explorer. Gør et af følgende: § Når du opretter en ny kontakt. om du vil oprette en ny kontakt eller gemme nummeret i en eksisterende kontakt på HTC Explorer. hjemmenummer. og så på Fjern opkaldsoversigt. der skal gemmes blandt dine kontakt. f. og tryk så på Gem i Personer. kontakttype og andre oplysninger i den tomme kontaktregistrering. Vælg. Tryk på Vælg alt .

skal du indtaste et plustegn (+) og landekoden før nummeret. når du roamer. Tryk på OK. HTC Explorer ringer derefter til nummeret med din hjemlandskode. Tryk på et telefonnummer eller en kontakt i kontaktpersonlisten. i dit land. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. der skal ringes til. Tryk på Ring op > Telefonindstillinger > Indstillinger for hjemopkald. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 2. er det nemt at ringe til venner og familie hjemmefra. 4. . På startskærmen trykker du på . 3. 2. du ønsker i listen over landekoder.47 Opkald Bruge opkald til hjemmet Når du rejser udenlands. Fra startskærmen trykker du på Telefonindstillinger. 3. Ændre standardlandekode til at ringe hjem 1. 1. 1. HTC Explorer foretager opkald normalt når der indtastes telefonnumre. og så på Indstillinger > Ring op > 2. Afmarker afkrydsningsfeltet Ring hjem. Din hjemlandskode tilføjes automatisk. Vælg det land. når du foretager opkald til dine kontakter på HTC Explorer under roaming. Deaktivering af opkald til hjemmet Hvis du foretrækker manuelt at indtaste hele det telefonnummer. Hvis du vil ringe til et telefonnummer der ikke er gemt. kan du deaktivere opkald til hjemmet. der ikke er gemt i Kontakter.

om du vil bruge internetopkald til alle opkald. skal du kende dit SIM-korts PIN2-kode. Tilføj. opkald i venteposition. Vælg. Opkaldstjenester kan omfatter viderestilling. opkalder-ID og banke på.eks. Angiv et andet voicemail-nummer ud over det. Kontakt din mobiludbyder for at få mere at vide om tilgængeligheden af opkaldstjenester. om du vil modtage indkommende internetopkald. der er angivet af din tjenesteudbyder. voicemail og andet.eks. Aktiver eller deaktiver modtagelse af CB-meddelelser. Voicemail-tjeneste Indstillinger for talebesked Ryd talebesked om personbesked Telefonindstillinger Viderestilling af opkald Indstillinger for opkaldsspærring Yderligere indstillinger CB Indstillinger for CB Konti Brug internetopkald . For at aktivere denne funktion. der bruges. Åbn opkaldstjenester ved at trykke på Indstillinger > Opkald. Viser den aktuelle voicemail-tjenester. f. Faste opkaldsnumre fra startskærmen og så trykke på Begræns udgående opkald til et bestemt antal numre. Hvis du får en meddelelse om en ny talebesked. hvad du foretrækker. eller kun til internetadresseopkald. kan du rydde meddelelsen med denne valgmulighed. Du kan også vælge.48 Opkald Opkaldstjenester HTC Explorer kan linke direkte til mobiltelefonnetværket og give dig adgang til og ændre indstillingerne for forskellige telefontjenester. Du kan også angive viderestillingsvalg for alle indkommende opkald. om du vil blokere forskellige kategorier af indkommende og udgående opkald. automatisk lagring af en ukendt kontakts nummer. ret eller fjern internetopkaldskonti. Vælg. Ret dine telefonindstillinger. når et opkald med det nummer afsluttes. f. når du foretaget opkaldet. som du foretager. hvordan du vil håndterer optagne. Konfigurer kanaler og sprog for mobil-broadcast. Vælg. eller om du skal spørges. ubesvarede og unåelige opkald. Aktiver eller deaktiver operatørtjenester.

og den tidligere tilstand for Bluetooth og Wi-Fi genoprettes. Når du aktiverer flytilstanden. at du slukker for trådløse enheder. mens du er om bord på et fly. datatjenester. Bluetooth og Wi-Fi. vises ikonet Flytilstand i statuslinjen. Du kan tænde/slukke for Flytilstand ved at trykke og holde på TÆND/SLUKog trykker på Flytilstand. herunder opkaldsfunktion. slukkes der for alle trådløse radioer på HTC Explorer. . Når du deaktiverer flytilstanden.49 Opkald Tænd/sluk for Flytilstand I mange lande påbyder loven. tænder opkaldsfunktionen igen. Flytilstand er en måde at slukke for trådløse funktioner på hurtigt på HTC Explorer. Når det er aktiveret.

Programmer). 4. Tryk på Emner. skal du trykke på det på listen. som du kan bruge til med alene på disse programmer. at du indtaster. vælg en anden søgeplacering § Hvis det. Udførelse af søgninger på nettet og HTC Explorer 1. du søger efter. Inkluder din placering i søgninger for at få lokale søgeresultater. Kontakter eller Mail. På startskærmen trykker du på . Indstilling af søgemuligheder 1. 3. Tryk på Søg > Google-søgning. 5. skal du trykke på for at søge på nettet. du ønsker. Vælg de indstillinger. når du udfører en søgning.eks. der er knyttet til din Google-konto på webbrowseren. du vil inkludere. . Emnet vises i søgefeltet. Webbrowseren åbner og viser resultaterne af en Google-søgning.eks. og vælg så de emner. ikke er i listen. der kan søges efter. Brug forslag fra den webbaserede Google-søgeoversigt fra din Google-konto. Nogle programmer. På startskærmen trykker du på 2. .50 Søge og webbrowser Søge og webbrowser Søgning på HTC Explorer og nettet Du kan søge efter oplysninger på HTC Explorer og på nettet ved at bruge Googlesøgning. Emnerne åbner i det relevante program. har deres egen søgefunktion. Indtast søgeemnet i søgefeltet. f. og trykker på Indstillinger. og tryk så på . § Rediger et emne i listen ved at trykke på du kan redigere det. Vis webforslag Brug Min placering Søgeoversigt Vis forslag til Google-netsøgninger under søgefeltet i takt med. Gør et af følgende § Indsnævr søgningen ved at trykke på (f. . du søger efter. I takt med at du indtaster. er i listen over forslag. 3. Tryk på Administrer søgeoversigt for at se eller administrere den websøgeoversigt. vises matchende emner på HTC Explorer og forslag fra Google-netsøgning som en liste. Tryk på . 2. hvor § Hvis det.

eks. Når du indtaster et nyt ord eller en ny sætning. § På startskærmen trykker du på > Internet. Når du har søgt efter et emne på en fane. Under Fra sprog vælger du det oprindelige sprog og indtast det ord eller den sætning. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. Google Søg og Wikipedia. 3. for først at lukke det. 4. 4. Glid til fanen Google Oversæt. du vil søge efter oplysningerne. skal du trykke på bundfanerne. 5. § Fortsæt med at indtaste websidens adresse. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. Tryk på Oversæt. Gå til en webside 1. Indtast det. 1. Under Til sprog vælger du mellem de sprog. Indtast adressen på websiden med tastaturet. Hvis skærmtastaturet vises. kan du glide til andre faner for automatisk at søge efter det samme emne der. for først at lukke det. så du se 2. der kan oversættes til. Brug af webbrowseren Gør et af følgende for at åbne webbrowseren og starte surfingen på nettet: § På startskærmen trykker du på Internet. kan du nemt slå den op på populære websteder eller søgetjenester. skal du trykke på bundfanerne.51 Søge og webbrowser Find hurtigt oplysninger på nettet Hurtigt opslag hjælper dig med at få mere at vide om noget lige på stedet. Gør et af følgende: § Tryk på en adresse for at gå direkte til den webside. På browserskærmen trykker dup URL-feltet øverst på skærmen. du vil søge efter i søgefeltet. vil matchende adresser på websider blive vist på skærmen. f. Tryk på . Hvis skærmtastaturet vises. 6. 3. du vil oversætte. I takt med at du indtaster adressen. Oversættelse af ord til andre sprog 1. Glid over fanerne for at vælge det sted. 3. og tryk derefter på . så du se 2. 2. .

skal du skifte til automatisk skærmretning. kopiere til udklipsholder eller dele linket. § Trykke på et telefonnummer for at ringe op. Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk. Når du ser på en webside. der sætter dig i stand til at åbne. og så på Windows. tryk så på Kopier i menuen for at kopiere e-mailadressen til udklipsholderen. § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. 1. Der vises et nyt browservindue. når du opretter en ny kontaktperson eller sender en ny email-meddelelse. Du kan indsætte e-mail-adressen senere. Åbning af et nyt browservindue Åbn flere browservinduer for at gøre det nemmere for dig at skifte fra en webside til en anden. § Tryk for at sende en e-mail-meddelelse til e-mail-adressen. Valg af et link på en webside Du kan trykke på et link for at åbne det eller trykke og holde på et link for at få flere valgmuligheder. Link Adresse på webside (URL'er) E-mailadresse Hvad skal der gøres § Tryk på linket for at åbne websiden. skal du trykker på 2. Du kan også bruge dine fingre til at sprede eller klemme på skærmen for at zoome ind og ud. Valg af en adresse eller et telefonnummer på en webside På en webside kan du: § Trykke på en adresse for at se placeringen på et kort. § Tryk og hold nede. bogmærke. . Navigering og zooming på en webside § Du kan føre fingeren over skærmen for at navigere og se andre områder på websiden. § Tryk og hold på linket for at åbne en menu. Tryk på . og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Skærm og så på Roter skærm automatisk.52 Søge og webbrowser Ændring af skærmeretningen Drej HTC Explorer om på siden for at vise webbrowseren i retningen Landskab.

du stoler på. Tryk for at lukke en webside. Tryk på en webside for at vise den i fuld skærm. Programmer.eks. For at beskytte HTC Explorer og dine personlige data anbefaler vi på det kraftigste. Før du henter et program. at den tillader installation af tredjepartsprogrammer. § Klem på skærmen (zoom ud). hvor du kan hente det ønskede program. 2. Følg webstedets vejledninger for hentning af programmet. Download af programmer fra nettet Du kan hente programmer direkte fra dine favoritwebsteder. Glid fingeren. Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Programmer > Ukendte kilder. vises. ved hjælp af webbrowseren. f. at du kun henter og installerer programmer. . Åbn webbrowseren og gå til webstedet. 3. Mens du ser på en webside. billeder og musik samt programmer. at det kan installeres. til den webside. kan komme fra ukendte kilder. indtil du ser de andre browservinduer. skal du først undersøge kompatibiliteten med HTC Explorer for at sikre. skal du indstille HTC Explorer således. 1. der er hentet fra nettet. Du kan hente filer.53 Søge og webbrowser Skifte mellem browservinduer 1. Henter fra nettet Du kan mere end blot browse på nettet. Inden du installerer det hentede program. du vil se. 2. kan du gøre et af følgende: § Tryk på og tryk på Windows.

som du vil. Rydning af listen over tidligere besøgte sider 1. og tryk så på Udført. Åbning af et bogmærke 1. og tryk så på siden. er derefter på Rediger. du vil åbne på fanen Bogmærker på det. som du oftest besøger. På fanen Oversigt . Bogmærk websiden under en bestemt kategori (f. skal du trykker på og så på Tilføj > bogmærke. Når du ser på en webside. skal du trykker på 2. sport eller spisesteder) ved at trykke på Tilføj tags. til højre for det bogmærke. Når du ser på en webside. Bogmærkning af en webside 1. skal du trykker på 2. du vil redigere. du vil åbne på fanen Tags . du vil se.54 Søge og webbrowser Visning af dine downloads Når du ser på en webside. Tryk på trykker du på og så på Bogmærker. Når du ser på en webside. og tryk så på det. Naviger til den side. eller hurtigt se de sider. du har besøgt. Du kan også få adgang til en nyttig liste over de websteder.eks. skal du trykker på 2. Indtast dine ændringer. tryk på og så på Bogmærker. På fanen Bogmærker 3. skal du trykke på og så på Mere > Downloads. 3. . 2. . Gør et af følgende: § Naviger til det bogmærke. 4. Når du ser på en webside. Dette grupperer lignende websider. Visning af en tidligere besøgt side 1. på fanen Oversigt og så på Bogmærker. og derefter på Ryd oversigt. Rediger bogmærkets navn efter behov. på HTC Explorer. og tryk så på Udført. så du nemt kan findes dem. Når du ser på en webside. skal du trykker på 2. og tryk så og så på Bogmærker. Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Du kan lagre lige så mange bogmærker. . og indtast et tagnavn. § Naviger til det bogmærke. Redigering af et bogmærke 1.

også for disse websteder. skal du trykker på 2. personlige oplysninger og sikkerhed. og trykker på Mere > Indstillinger. På fanen Mest besøgte trykker du på og så på Bogmærker. . skal du trykke på og Liste. og tryk så på siden. når du bruger webbrowseren. Når du ser på en webside.eks. derefter på og så på Gitter. På browserskærmen trykker du på. På fanen Bogmærker eller fanen Mest besøgte trykker du på derefter på Miniaturer. så den passer til din måde at browse på. Indstilling af din startside 1. Browsing af fulde versioner af alle websteder Nogle websteder viser en mobilversion af deres sider på telefonens webbrowsere. Når du ser på en webside. skal du trykker på og så på Bogmærker. Angiv valgmuligheder for skærm. . Hvis du f. står på visningen Miniaturebilleder. og du vil se bogmærker i et gitter. skal du trykker på og så på Bogmærker. og så på Ryd alt. du ønsker at bruge. og 2. Vælg den startside. 2. som du ofte besøger 1. Indstilling af valgmuligheder for browser Tilpas webbrowseren.55 Søge og webbrowser Visning af en side. Naviger til den side. Du kan vælge at se den fulde version af alle sider. På browserskærmen trykker du på og så på Mere > Indstillinger og fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Mobilvisning. På browserskærmen trykker du på startside. du vil se. Liste eller Gitter for at ændre visningen. Ændring af visning af bogmærker eller mest besøgte sider 1. og så på Mere > Indstillinger > Indstil 2. på fanen Mest besøgte Rydning af listen over mest besøgte sider 1. Når du ser på en webside.

På browserskærmen trykker du på plugins. Tryk på Efter anmodning. og så på Mere > Indstillinger > Aktiver . hvilket Adobe® Flash®-indhold du vil se på en webside og hvornår du ønsker at se det. 2. Efter du har valgt Efter anmodning. 1. kan du vise Adobe Flash-indholdet ved at trykke på på websiden.56 Søge og webbrowser Valg af. hvornår der skal vises Adobe Flash-indhold Vælg.

delt af dine venner og dig selv. i Facebook. fra Exchange ActiveSync og fra din Facebook-konto. § Facebook billedoverførsler. du kan få. så vel som dine venners kontaktoplysninger. Du kan konfigurere din Exchange ActiveSync. omfatter: § Gmail. .57 Konti og synkronisering Konti og synkronisering Om onlinekonti HTC Explorer kan synkronisere med din Facebook og e-mail-konti. De oplysninger. § Kalenderbegivenheder fra din(e) Google-konto(er). enten i programmet Mail eller i indstillingerne Konti og synkronisering. Exchange ActiveSync og anden POP3/IMAP e-mail.og Exchange ActiveSync-kontakter. § Statusopdateringer og links.og POP3/IMAP-e-mail-konti på HTC Explorer. § Google. på Facebook.

kan du forsøge at hente den ved at gå til Googlewebsted. Hvis du sprang tilføjelse af Google konto da du konfigurerede HTC Explorer den første gang. Efterfølgende Google konti kan dog kun synkronisere kontakter. . Følg skærmvejledningerne for at logge ind på en konto eller oprette en ny konto. du bruger til at logge ind på Google-kontoen og klik på Indsend. kan du nulstille din Google-konto efter 24 timer ved at besvare sikkerhedsspørgsmålet til gendannelse af adgangskoden.eks. 1. og trykker på Indstillinger > Konti og Glemt adgangskoden til din Google-konto? Hvis du har glemt adgangskoden til din Google-konto. 3. 1. På startskærmen trykker du på synkronisering. 3. Tilføjelse af flere Google-konti Du kan tilføje mere end én Google konto. kan du synkronisere Gmail og dine Google kontakter og kalendere mellem din HTC Explorer og på nettet. opstår der muligvis problemer når du forsøger at bruge nogle af Google programmerne. når du konfigurerer HTC Explorer igen. Du skal også logge ind på en Google konto for at bruge Google programmer som f. Hvis du ikke har en alternativ e-mail-adresse eller ikke kan få adgang til den email-konto. og gå til https:// www. 2. Åbn webbrowseren på HTC Explorer eller computeren. Google Talk og Android Market. Indtast den e-mail-adresse eller det brugernavn.com/accounts/ForgotPasswd. 2. du brugte til at oprette Google-kontoen. skal du fabriksnulstille HTC Explorer og indtaste dine detaljer for Google kontoen.google. Hvis problemerne vedvarer. Tryk på Tilføj konto > Google.58 Konti og synkronisering Synkronisering med en Google-konto Når du logger ind på din Google konto. Følg instruktionerne på skærmen for at nulstille adgangskoden. e-mails og kalenderbegivenheder. Andet Google tjenester bruger den første Google konto. du tilføjede.

der er defineret under kontoindstillingerne. selv om du ikke bruger dem i øjeblikket. Facebook) da du første gang startede og konfigurerede HTC Explorer. Marker eller ryd følgende: Baggrundsdata Hvis du har markeret dette. og trykker på Indstillinger > Konti og Automatisk synkronisering Manuel synkronisering af en konto 1.59 Konti og synkronisering Tilføjelse af en social netværkskonto Hvis du ikke loggede ind på din sociale netværkskonto (som f. du vil synkronisere. 1. Din sociale netværkskonto føjes til listen på skærmen Konti og synkronisering. Tryk på Tilføj konto. Tryk på den konto. 2. På startskærmen trykker du på synkronisering. Tryk på Synkroniser nu. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. kan programmer sende og modtage onlinekontooplysninger. kan du stadig tilføje kontoen i indstillingerne. På startskærmen trykker du på synkronisering. Hvis du har markeret dette. kan de nye oplysninger begynde at synkronisere med HTC Explorer. . du vil tilføje. 3. skal du synkronisere konti manuelt. På startskærmen trykker du på synkronisering. Hvis der ikke er en markering. 3.eks. Styring af dine onlinekonti Ændring af de generelle synkroniseringsindstillinger 1. Afhængigt af hvordan du konfigurerede kontoen. Følg skærmvejledningerne ved indtastning af kontooplysningerne. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. kan programmer bruge den synkroniseringsplan. og tryk så på den kontotype.

eks. På startskærmen trykker du på synkronisering. 2. 1. e-mail. Tryk på Fjern konto. Tryk på den type oplysninger. at du vil fjerne kontoen. den første Google-konto. f. der synkroniseres. kontakter eller indstillinger. eller vælg et emne for at redigere dettes indstillinger. du vil synkronisere. Tryk på den konto. kontooplysninger vises. og trykker på Indstillinger > Konti og . og bekræft så. Fjernelse af en konto Du kan fjerne en konto for at slette den og alle de oplysninger. f. du vil redigere på skærmen Konti og synkronisering. 3.60 Konti og synkronisering Ændring af kontoindstillinger Du kan ændre indstillinger som synkroniseringsfrekvens og de typer oplysninger. og den måde. der er knyttet til den. På startskærmen trykker du på synkronisering. bortset fra ved sletning af alle personlige oplysninger fra HTC Explorer med en hard-nulstilling. du vil fjerne. du modtager. som du loggede ind med på tablet´en. fra HTC Explorer. som du ikke kan fjerne. Fjernelse af en konto sletter ikke oplysninger fra selve onlinetjenesten. de meddelelser. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. 3. Der er konti. 1. Tryk på den konto.eks.

HTC Explorer aktiverer automatisk Bluetooth og søger efter Bluetooth-enheder. 7. 9. eller bekræft den bare. og sæt den i søgbar tilstand. 3. 4. og tryk så på Næste. kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser til HTC Explorer. f. HTC Explorer forsøger så at parre med din gamle telefon. Tryk på Næste for at starte. 5. På HTC Explorer trykker du på Næste for at fortsætte.eks. Tænd for Bluetooth på din gamle telefon. . Afhængigt af din gamle telefonmodel kan du også overføre andre typer data. 1. På startskærmen trykker du på 2. Marker afkrydsningsfeltet Kontakter (og andre typer understøttede data. Vælg din gamle telefons navn og model. Indtast adgangskoden på din gamle telefon. 6. som du vil importere). 8.61 Kontakter Kontakter Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Det er nemt at overføre kontaktpersoner fra din gamle telefon til HTC Explorer via Bluetooth. og tryk så på Næste. trykker du på Udført. > Overfør. Når HTC Explorer er færdig med at importere data. Du får vist en sikkerhedsadgangskode på skærmen. Vælg din gamle telefon i enhedslisten.

eller e-mail-meddelelse til en hel gruppe. Og det er ikke alt. Hvis du har de samme kontaktpersoner fra forskellige kilder. Du kan også linke kontaktpersoner til deres sociale netværkskonti. MMS. 1. Kontakter Giver dig adgang til alle kontaktpersoner på HTC Explorer. dine online konto og mere. Tryk på en af følgende faner: Telefon Starter skærmen Telefonopkald.62 Kontakter Om programmet Kontakter Med programmet Kontakter er det nemt at styre dine kommunikationer med dine kontaktpersoner via telefon. meddelelser og e-mail. f. og alt sammen på et sted. Opkaldsoversigt Lister alle dine kaldte numre samt modtagne og ubesvarede opkald. På startskærmen trykker du på 2. så du nemt kan sende en SMS-. . så du undgår dubletangivelser i listen over kontaktpersoner. Facebook. Grupper Giver dig mulighed for at indlemme kontaktpersoner i grupper.eks. > Kontakter. kan Kontakter flette disse kontaktpersonoplysninger. for at se deres opdateringer og begivenheder fra kontoen.

§ Oprette. Google-kontakter eller Facebook-kontakter). Filtrere din kontaktliste Du kan vælge kun at vise kontakter af en bestemt kontotype (f. bliver du bedt om at tilføje kontakter fra den konto til din kontaktliste. gemt på SIM-kortet (sædvanligvis markeret med SIM-kortsikonet ). Facebook. F. § Se. Ikoner for onlinestatus vises. § Tryk på navnet på kontakten for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten.63 Kontakter Din kontaktpersonliste Programmet Kontakter viser alle kontakter. Vælg de onlinekonti. . og for at gemme valget. Din kontaktpersonliste viser også kontaktpersoner. som du er logget ind på. 3. Du kan: § Åbn din profil. f. og rediger dine egne kontaktoplysninger. § Se statusopdateringer fra venner på dine sociale netværkskonti. du vil vise i kontaktlisten. øverst for at vise en liste over onlinekonti. hvem der er online. Indstil flere muligheder til sortering af dine kontakter ved at trykke på på Indstillinger. På fanen Kontakter trykker du på > Kontakter. 1. redigere eller finde kontaktpersonoplysninger. hvis du har logget ind på Google Talk på HTC Explorer. i Google Talk. der er gemt i HTC Explorer og fra de onlinekonti. og så .eks. som indeholder de kontakter. f.eks. § Se et meddelelsesikon. tryk så på 4. betyder at kontaktpersonen er tilgængelig for chat. På startskærmen trykker du på 2.eks. når en kontakt har sendt dig nye meddelelser eller når det er kontaktens fødselsdag.eks. Når du åbner Kontakter. når du lige har logget på en ny konto.

og vælg så. skal du trykke på Mig. 4. og derefter på Rediger mit kontaktkort. Gør et af følgende: § Hvis du loggede ind på en af dine onlinekonti. Du kan redigere din profil eller denne den med andre fra denne fane. På startskærmen trykker du på 2.eks. Indtast eller rediger dit navn og dine kontaktpersonoplysninger. kan du enten gemme dem på HTC Explorer eller tilføje dem til dine Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter. 3. som du posterede i dit sociale netværk. Galleri Viser dine Facebook-album og -billeder. . Tryk på > Kontakter.eks. om du vil linke profilen til en eksisterende kontaktangivelse. skal du trykke på typen for de importerede kontaktpersoner. Tryk på eller dit billede. > Kontakter. og vælg så. Hvad du kan se på din profil Når du trykker på Min profil. Google-kontoen eller Facebook for HTC Sense. vil du se følgende faner: Detaljer Viser dine egne kontaktoplysninger.64 Kontakter Konfigurere din profil Gem dine personlige oplysninger for nemt at sende dem til andre mennesker. Opdateringer og begivenheder Viser opdateringer og begivenheder. 5. § Hvis du loggede ind på dine onlinekonti.eller Exchange ActiveSync-konto konfigureret på HTC Explorer. hvis du har konfigureret de relevante konti. f. Hvis du har en Google. På startskærmen trykker du på 2. der allerede indeholder dine personlige oplysninger eller redigere profilen. 1. skal du trykke på dit navn eller e-mail-adresse. Importere kontakter fra SIM-kortet Når du importerer SIM-kontakter. Facebook hvis du er logget ind på Facebook for HTC Sense). Du kan også se dine seneste posteringer på dit sociale netværk (f. og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SIM-kort. 3. . Tryk på Gem. 1. om du vil tage dit selvportræt eller bruge et andet billede til din profil.

Jr. Indtast kontaktpersonoplysningerne i de relevante felter. der skal søges efter. f. Nogle felter er måske ikke tilgængelige. Søge efter kontakter Ud over at søge efter kontakter efter navn eller e-mail-adresser kan du indstille programmet Kontakter til at søge med andre kriterier. Tryk på . eller Fr. gruppenavn eller firma.) 4. hvis du først vil lukke skærmtastaturet og nemmere kunne rulle gennem de andre felter. > Kontakter. som kontaktpersonen synkroniseres med. når du tilføjer kontaktpersoner til dit SIMkort. hvis du separat vil indtaste kontaktens for-. og indtast så kontaktens navn.eks. Afhængigt af kontaktens type skal du måske også tilføje et navnepræfiks (f. 5. Tryk på Gem. Google eller Exchange ActiveSync. Tryk på > Kontakter. Tryk på Gem. skal du bare indtaste de første par bogstaver i det emne. Tryk på feltet Navn. du vil importere.) eller et navnesuffiks (f. Det afgør den konto.eks. .eks. Vælg de typer kriterier. Ph. Hr. Matchende kontakter bliver vist. og tryk så på Indstillinger > Søg efter kontakter efter. § Hvis du vil importere alle kontakter. og tryk så på Udført. . Tryk på . mellem.D. f. Tryk på . På startskærmen trykker du på 2. 3. du leder efter i søgefeltet. 1. Gør et af følgende: § Tryk på en eller flere SIM kontaktpersoner. 5. tryk på Marker alt. Tilføjelse af en ny kontakt 1. Vælg Kontakttype.og efternavn. eller Sr.eks. På startskærmen trykker du på 2. 3. Når du gennemfører søgningen. 6.65 Kontakter 4.

Du skal først have Exchange ActiveSync-kontoen konfigureret på HTC Explorer. 2. 4. 1.66 Kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Du kan søge efter en arbejdskontaktperson på Exchange ActiveSync-kontoen og så kopiere den til HTC Explorer. 3. Tryk på . Tryk på navnet på den kontakt. du vil kopiere på HTC Explorer. og tryk så på Gem til Kontakter. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Indtast de første par bogstaver i kontaktens navn eller e-mail-adresse i søgefeltet. . Under Firmakontakter vises matchende navne.

Du ser en liste over foreslåede kontakter. hvilke kontakter. . kan du se ikonet for meddelelsesområdet på statuslinjen. 3. Hvis du vil flette. vil HTC Explorer forsøge at kombinere dem automatisk eller lade dig afgøre. som kan flettes. skal du trykke på Annuller alle. Manuel fletning af kontaktpersonoplysninger 1. 2. og der kan du undersøge kontotyper og flettede oplysninger.eks. Facebook. Du kan vælge at bryde linket til en kontotype eller genoptage linket.67 Kontakter Fletning af kontaktoplysninger Hvis du har de samme kontakter på HTC Explorer og Google-kontoen og din sociale netværkskonto. og tryk så på Forslag til matchede kontakter. Visning af en liste over alle dine linkede kontaktpersoner 1. der kan flettes. På startskærmen trykker du på > Kontakter. og så på Linkede kontakter (eller Mere > Linkede kontakter). 2. der skal kombineres. trykker du på OK. Glid ned ad meddelelsespanelet. Hvis du ikke vil flette nogen kontakter. Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). På startskærmen trykker du på > Kontakter. du vil linke. Tryk på Skærmen Alle linkede kontakter åbnes. 4. Tryk på OK. f. . i 1. 2. skal du trykke på 3. Når du er færdig. Accept af matchede kontaktpersonerforslag Når HTC Explorerfinder kontakter. Kombination af de samme kontakter undgår dubletangivelser i din kontaktliste.

Bryde linket 1. 3. . 1. Skærmen med kontaktpersondetaljer har følgende faner: .68 Kontakter 3. ved siden af den kontotype. du vil afbryde. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Eksporter til SD-kort. og tryk så på OK. Import af kontaktpersoner fra hukommelseskortet Du kan kun importere kontaktpersoner. du har gemt eller linket til for den kontaktperson. Vælg en konto eller kontaktpersonertypen. hvis kontaktoplysningslink. 3. På startskærmen trykker du på 2. og tryk så på Importer/Eksporter > Eksporter til SD-kort. Kontaktpersonoplysninger og samtaler Når du trykker på en kontaktperson i skærmbilledet Kontakter. og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SD-kort. Tryk på 4. åbnes skærmbilledet med detaljer over kontaktpersoner og viser dig de oplysninger. Hvis du har Google eller Exchange ActiveSync -konti konfigureret på HTC Explorer. 4. Du kan: eller (hvis der er foreslåede links). Tryk på > Kontakter. . Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet 1. Tryk på . Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). for at linke kontaktpersonen til en § Under Tilføj kontakt trykker du på en af mulighederne for at linke til en anden kontakt. § Under Foreslå links trykker du på konto. Tryk på > Kontakter. 2. skal du trykke på typen for de importerede kontakter. På startskærmen trykker du på 2. 3. På startskærmen trykker du på > Kontakter. I afsnittet Linkede kontakter trykker du på du vil afbryde linket til. der skal eksporteres.

kan du trykke på meddelelsen og vælge. Få straks kontakt med kontaktpersonen ved at trykke på en af de viste metoder. Galleri Viser linkede kontakters Facebook-album og -billeder. Facebook). Slette kontakter 1. Kontaktens oplysninger fra Facebook-kontakter kan ikke redigeres. 2. og tryk så på Rediger kontakt. 3. > Kontakter. Hvis du ser en meddelelse om kontaktens fødselsdag i afsnittet Begivenheder. Tryk og hold på kontakten. På startskærmen trykker du på 2. Tråd viser SMS-meddelelser og e-mails. f. sende en e-mail eller ringe til kontakten fra denne fane. Det viser også alle dine indkommende.69 Kontakter Detaljer Vider de oplysninger. trykker du på OK. og tryk så på Slet.eks. Når du bedes om det. som du har modtaget fra kontakten. Vælg de kontaktpersoner. du har gemt for kontaktpersonen.eks. Du kan svare på en meddelelse. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Redigere en kontaktpersons oplysninger 1. skrive på personens Facebook-væg. som du vil fjerne. Opdateringer Vis kontakternes opdateringer og begivenheder fra dit sociale netværks konto (f. 3. og tryk så på Slet. Indtast de nye oplysninger om kontaktpersonen. Tryk på Gem. 4.eks. kan du trykke på Ring til arbejde. . Hvis f. hvordan du vil hilse kontakten. 4. Tryk på . udgående og ubesvarede opkald til og fra kontaktpersoner. kontaktpersonen har et lagret telefonnummer.

På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på 2. 3. . og så på Send kontakter. hvordan du vil sende kontaktkortene: Bluetooth Tryk på Scan efter enheder. du vil dele. hvis oplysninger. > Kontakter. Mail Indtast og send din e-mail-meddelelse med de vedhæftede kontaktkort. skal du trykke på for at lukke tastaturet. Følg skærmmeddelelserne på HTC Explorer og den anden enhed for at parre dem og sende filerne. Vælg. 1. som du vil sende kontaktkortene til. Vælg de kontakter. Vælg de kontaktpersonoplysninger. Hvis du ikke kan se knappen Send.70 Kontakter Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Det er nemt at dele egne kontaktoplysninger med andre eller enhver kontakt fra HTC Explorer. og tryk så på Send. hvordan du vil sende vCard'et blandt de tilgængelige valgmuligheder. Tryk på > Kontakter. og tryk så på Send kontakt som vCard. når skærmtastaturet er åbent. Dine kontaktpersonoplysninger 3. og tryk så på den enhed. Tryk på Min profil. Afsendelse af flere kontaktkort Det er nemt at dele kontaktoplysninger for flere kontakter med andre fra din HTC Explorer. 4. som du vil dele. og tryk så på Send min profil. Vælg. hvis kontaktpersonoplysninger du vil sende. 1. og tryk så på Send. Gør et af følgende: For at sende En persons kontaktpersonoplysninger Gør dette Tryk og hold ned på navnet på den kontaktperson (ikke ikonet eller billedet). 4.

som du har oprettet. og tryk så på Rediger gruppe. Du kan: § Tryk på gruppenavnet for at ændre navnet. vælg de kontakter. 4. Tryk på Gem. 6. Vi har også tilføjet gruppen Ofte som en særlig gruppetype. 3. som du vil føje til gruppen. og tryk på 4. § Tryk på ikonet til venstre for gruppenavnet for at ændre eller fjerne gruppebilledet. . På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. . Tryk på Gem. og tryk så på Gem. Tryk på for at vælge et billede til gruppen. 5. Du kan kun ændre navnet på grupper. 3. Oprettelse af en gruppe 1.71 Kontakter Kontaktgrupper Tildel kontaktpersoner til grupper. og tryk så på Gem. § Tilføj kontakter til gruppen ved at trykke på tilføje. så du nemt kan sende en meddelelse eller e-mail til en hel gruppe. Du kan også synkronisere grupper på HTC Explorer med grupperne på din Google -konto. Hvis din kontaktpersonliste er lang. Vælg de kontaktpersoner. Indtast navnet på gruppen. 2. du vil § Fjern en kontakt fra gruppen ved at trykke på feltet ved siden af kontaktens navn. som du ofte ringer til eller modtager opkald fra. som er tilgængelig via computerens webbrowser. På startskærmen trykker du på > Kontakter. . Tryk og hold på gruppen på fanen Gruppe. Redigering af en kontaktgruppe 1. På startskærmen trykker du på 2. . der automatisk gemmer kontaktpersoner. kan du bruge søgelinjen til hurtigt at søge efter kontaktpersoner eller trykke på for at skjule skærmtastaturet og rulle gennem listen.

eks. du vil sende en meddelelse eller email til. skal du trække den til den nye placering. og så på Rediger grupper. Tryk på Gem. 4. 3. Omarrangering af medlemmer af en kontaktpersongruppe 1. Når rækken fremhæves. Når rækken fremhæves. 2. På fanen Grupper trykker du på den gruppe. 3. På fanen Grupper trykker du på gruppen for at se dens medlemmer. du vil fjerne.72 Kontakter Afsendelse af en meddelelse eller e-mail til en gruppe Du bliver debiteret for hver sendt meddelelse. Hvis du f. bliver du debiteret for fem meddelelser. Tryk og hold på for enden af den kontaktpersons navn. 5. og tryk så på Rediger gruppe. På startskærmen trykker du på 2. 1. På startskærmen trykker du på > Kontakter. sender en meddelelse til en gruppe på fem personer. 3. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. og gør et af følgende: § Tryk på Send gruppemeddelelse for at sende en meddelelse til gruppen. skal du trække den til den nye placering. 4. 2. . Omarrangere dine kontaktpersongruppe 1. § Tryk på Send gruppe-mail for at sende en e-mail til gruppen. Tryk på . På startskærmen trykker du på > Kontakter. Tryk og hold på i slutningen af den gruppe. Gå til fanen Gruppehandling. Tryk på Gem. du vil flytte.

Indstilling af standardkommunikationsmetode Afhængigt af. 1. Vælg widget-formatet. og så trykke på Slet gruppe. 1. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering (ikke billedet) på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Kontakter. kan du vælge en anden kommunikationsmetode for hver af kontakterne på widget'en Kontakter. § Tryk på . På startsiden går du til Kontakter-widget'en. Du kan tilføje flere Kontakter-widgets til startskærmen med forskellige grupper kontaktpersoner for hver widget.73 Kontakter Slette grupper Du kan kun slette grupper. . som du vil slette. På startskærmen trykker du på 2. På fanen Grupper kan du: § Trykke og holde på en gruppe. Gentag ovenstående trin for at tilføje endnu en Kontakter-widget. Vælg den gruppe. Tilføje Kontakter-widgets Hold kontakten ved lige med forskellige vennekredse eller kollegaer i dit liv. der skal fjernes. du vil føje til som en widget. 2. 2. og tryk så på Vælg. 1. 5. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. som du har oprettet. hvor ofte du kontakter kontakterne. 4. > Kontakter. 3. og tryk så på Rediger grupper for at vælge flere kontaktgrupper.

skal du trykke på . du ønsker med kontakten. Tryk på Vælg standardhandling. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen.74 Kontakter 3. Tryk på Angiv standarhandling. udføres. § Hvis du vil tilføje et medlem. skal du trykke på . § Tryk på for at åbne programmet Kontakter og se alle dine kontakter. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. § Hvis du vil tilføje flere medlemmer. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. På Personer-widget'en: § Tryk på navnet på en kontakt eller en statusopdatering for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. 2. Ændring af standardkommunikationsmetode 1. 2. 4. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. som er på en Kontakter-widget. Komme i kontakt med en kontaktperson 1. Standard kommunikationsmåden. Tryk på en kontakts billede (ikke navnet eller statusopdateringen) på widget'en. som du har indstillet for denne kontakt. . 5. 4. Tilføjelse af gruppemedlemmer til en Kontakter-widget Du kan tilføje flere medlemmer til kontaktgruppen. 3. du ønsker med kontakten. og tryk så på den kommunikationsmetode. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. På skærmen Vælg standardhandling trykker du på den kommunikationsmetode.

eks. kan du trykke på meddelelsen for at sende en hilsen. overførsler og profilændringer. skal du glide op til fanen Opdateringer for at se opdateringer.75 Socialt Socialt Facebook for HTC Sense Med Facebook for HTC Sense kan du: § Se alle din Facebook-kontakter og deres onlinestatusopdateringer i Kontakter. § Vis dine Facebook-begivenheder og dine venners fødselsdage i programmet Kalender. § Se Facebook-billeder direkte i programmet Galleri. . f. § Søg efter dine venners Facebook-statusopdateringer i Friend Stream™. Du kan også overføre ét eller flere billeder til Facebook. Når du ser albummer for en Facebook-ven. og så sætte tags og føje billedtekster til dem. posterede statusmeddelelser. Når du trykker på en kontakt i Kontakter. Når der er en meddelelse om kontaktens fødselsdag. kan du også dele et link til et bestemt album eller kommentere på albumbillederne.

1. § Du skal måske autorisere Facebook for HTC Sense til at oprette forbindelse til din Facebook-konto. 3. > Min væg. Indtast din meddelelse. Tryk på Poster. Kommentarer til og synes om Facebook-indlæg Tryk på en persons statusopdatering på fanen Alle opdateringer og gør et af følgende: § Tryk på det billede eller albumnavn. der vises i statusopdateringen for at se og kommentere albummets billeder med programmet Galleri. og tryk så på en ven i listen. Postering af en meddelelse på en vens Facebook-væg Skriv hurtigt en vægpostering til dine Facebook-venner i Friend Stream. Tryk på for at vedhæfte et billede. du tænker om en persons statusopdatering. skriv meddelelser på dine venners Facebook-vægge. I Friend Stream trykker du på 2.76 Socialt § Logge ind på din Facebook-konto fra Konti og synkronisering-indstillinger eller programmet Facebook (forudinstalleret eller overført fra Android Market) logger dig automatisk ind på Facebook for HTC Sense. § I tekstfeltet indtaster du det. . eller del din placering med dine sociale netværk. Få glæde af Facebook i Friend Stream Poster dine statusopdateringer. Tryk på > Facebook. 5. 4. § Tryk på Synes om for at synes om personens statusopdatering.

Du kan også indsætte et humørikon ved at trykke på og så på Mere > Indsæt smiley. Hvis du loggede ind på din Google-konto. Under chat kan du trykke på Registrer ikke chat Skift chats og så på en af disse valgmuligheden: Dine Google Talk-meddelelser gemmes i mappen Chats folder på din Gmail-konto. .77 Socialt Deling med din placering med dine Facebook-venner Spiser du på din foretrukne restaurant? Fortæl dine venner. 3. Det sætter dig i stand til at kommunikere med andre personer. Chatting med en ven 1. Når det er gjort. første gang du konfigurerede HTC Explorer. og tryk så på Udført. Tryk på Check ind. . 2. Tryk på denne mulighed. 1. Chatte i Google Talk Google Talk er Google’s program til onlinemeddelelser. og tryk så på 2. og inviter dem med. hvis du ikke vil gemme dine chat-meddelelser. trykker du på Check ind. du er med. § Tryk på . hvor du er. der også bruger Google Talk. Hvis du har mere end én chat i gang. I Google Talktrykker du på en ven i Liste over venner. 4. Du kan åbne Google Talk fra startskærmen ved at trykke på > Talk. 4. er du allerede logget ind på Google Talk. Gør et af følgende: § Tryk på et sted i listen. kan du trykke her for at skifte til en chat med en anden ven. Tryk på Send. indtast din aktuelle placerings navn og beskrivelse. § For at finde din placering skal du også aktivere placeringskilder i Indstillinger > Placering. Indtast din meddelelse i tekstfeltet. 3. På næste skærm kan du tilføje din statusmeddelelse og endda tagge de venner. § Du skal være logget ind på Facebook for HTC Sense for at bruge denne funktion i Friend Stream. Gå til fanen Locations. 5.

Din onlinestatus. Tryk på billedet. § Åbn meddelelsespanelet. 2. eller se dine venners kontaktpersonoplysninger. Gør et af følgende: § Tryk på den ven. Eller tryk på status i listen. . § Tryk på Skift for at vælge et andet billede. Afslut den aktuelle chat. der accepterer invitationen. Tryk på onlinestatusangivelsen ved siden af billedet. 4. Hver enkelt. og den ven. hvor din Google Talk-status vises. Afslut chat Mere Accept af chatinvitationer Når en ven sender dig en Google Talk-meddelelse. får en invitation til en gruppechat. og vælg så den status. Tryk på Udført. for at vælge en tilpasset 3. Den ven. du inviterede. Ændring af din onlinestatus og dit billede 1. du ønsker i menuen. meddelelse og dit billede vises på din kontakts Liste over venner og i andre programmer. I Google Talk's Liste over venner trykker du på navnet for at åbne skærmen Indstil status.78 Socialt Liste over venner Tilføj til chat Returner til Liste over venner. 5. du aktuelt chatter med. Dennes angivelse i Listen over venner bliver hvid og viser meddelelsen. indsæt et humørikon. der sendte dig invitationen til at chatte i Liste over venner. Tilføj endnu en ven til din chat. og vælg en af følgende: § Tryk på Fjern for at fjerne billedet. vil du modtage en underretning. Ryd chatoversigten. Indtast din nye statusmeddelelse. og tryk så på chatunderretningen. indlemmes i gruppechatten.

og tryk så på OK. du vil ophæve blokeringen for. Tryk på og tryk så på Mere > Blokeret. som du ofte chatter med — de mest populære — der vises i Liste over venner. Tryk og hold på vennens navn. skal du trykke på og så på Mest populære. og tryk så på Bloker ven. Venner. 2. Vis alle venner I starten er det kun venner. . som endnu ikke har accepteret din invitation vises på skærmen. Tryk på Send invitation. Tryk på og derefter på Alle venner. hvor du tilføjer og styrer din venner i Google Talk. og så på: § Indstillinger for at ændre program. Ændring af indstillinger eller logge af I Google Talk's Liste over venner trykker du på § Lug ud for at logge ud.79 Socialt Tilføje og styre venner Liste over venner er det sted. og tryk så på Vis altid ven. Tryk og hold på vennens navn. når denne blokeres. så denne ikke sender meddelelser til dig. Hvis du vil vise alle dine venner. Tryk på den ven. 3. Ophæv 1. Din ven fjernes fra Liste over venner. ven Vis alle inviterede venner Tryk på og tryk så på Mere > Inviterede. 1. og føjes til listen over Blokerede venner. Gør en ven populær Bloker en ven 2. I Google Talk's Liste over venner kan du: Invitere en ven 1. som du ofte chatter med. Tryk på og derefter på Alle venner. 1. skal du trykke på og så på Alle venner. Indtast en Google Talk-onlinemeddelelses-id eller Gmail-adresse på den ven. 2. blokering af en 2. Tryk på og derefter på Tilføj ven. Hvis du kun vil se venner. du vil tilføje.og meddelelsesindstillinger. Du kan blokere en ven.

som gemmes i telefonens hukommelse. § Hvis der ikke er indsat et hukommelseskort. Når du indsætter et hukommelseskort. § Åbn kameraet i billedtilstand. kan du kun tage op til fem billeder. § Du skal have et hukommelseskort indsat.80 Kamera Kamera Grundlæggende om kameraet Lige meget om du rejser for arbejdet eller privat kan du tage billeder og videoer af din tur og møder med HTC Explorer. Skærmen Kamerasøger Du finder følgende skærmfunktioner på skærmen Kamerasøger: Zoomlinje Omskifter til billed-/ videotilstand Udløser/optageknap Effektknap Galleriknap . og tag billeder ved at trykke på startskærmen og trykke på Kamera. bliver billederne på telefonen automatisk overført til hukommelseskortet. fra § Åbn kameraet direkte i videotilstand. så du kan begynde optagelsen af videoer med det samme ved at trykke på på startskærmen og så trykke på Videooptager. før du kan få adgang til filerne.

som du vil bruge. Glid blot fingeren op eller ned over zoomlinjen for at zoome ind eller ud. vises zoomlinjen altid på skærmen. 3. Når du er klar til at tage billedet. 3. Før du tager billedet. Når kameraet registrerer dit ansigt. . 4. 1. Indstil det til automatisk at tage dit selvportræt. Tryk på for at åbne panelet med indstillingsmenuen. Vælg det. Når du optager video. Drej kameraet mod dig. På startskærmen trykker du på > Kamera. Vælg opløsningen og andre kameraindstillinger. Tryk på for at lukke panelet med indstillingsmenuen. 4. 5. trykker du på . 6. og fokuser på motivet. 7. Du skal ikke engang trykke på udløseren. 2. når du har taget det. du vil gøre med billedet.81 Kamera Zoom Før du tager et billede eller en video. Tryk på Selvportræt. Peg kameraet. kan du først zoome ind eller ud på motivet. Du kan frit zoome ind eller ud under optagelsen. Vælg en effekt. vil det automatisk fokusere og tage dit billede. 2. Tage et billede tæt på Har du svært ved at tage dit eget billede tæt på? Det er nemt med kameraet. Tage et billede 1. kan du bruge skærmens zoom-linje til at zoome ind eller ud på dit motiv. som du vil bruge på billedet.

Tilføjelse af effekter Vil du have dine billeder til at se mere interessante ud? Nemt. 7. På startskærmen trykker du på > Videooptager. til brug som baggrund.eks. Efter optagelse Når du har optaget et billede eller en video. Vælg. 5. du vil gøre med videoen. Vælg videokvaliteten og andre kameraindstillinger. Tryk på for at starte optagelsen. vil gennemgangsskærmen vise billedet eller startbilledet af den video. 2. send den via e-mail. når du lige har optaget den. Indram dit motiv på skærmen Kamerasøger. 2. 4. 1. Rul gennem de tilgængelige effekter. . 3. eller vælg et socialt netværk. som du så vil gøre. Slet billedet eller videoen Send billedet eller videoen til computeren eller en anden enhed med Bluetooth. Se videoen.82 Kamera Optagelse af video 1. før du begynder at tage et billede eller en video. 6. hvordan du vil bruge billedet. f. Vælg en effekt. Vælg først en effekt. du lige har optaget. og tryk på den. som om de er taget gennem særlige linser og filtre. Brug de tilgængelige kameraeffekter for at få dine billeder til at se ud. Tryk på . Vælg det. Du kan også tilføje bestemte effekter til videoer. som du vil overføre den/det til. Tryk på skærmknapperne for at vælge det. som du vil bruge i videoen. Du kan frit zoome ind eller ud under videooptagelsen. du kan lide. som du vil bruge. 8. Stands optagelsen ved at trykke på igen.

så du nemt kan indramme og centrere dit motiv. Gennemgangsvarighed Bredformat (kun billedtilstand) Geo-tag billeder (kun billedtilstand) Automatisk forbedring (kun billedtilstand) Lukker lyd Gitter (kun billedtilstand) Optag med lyd (kun videotilstand) Nulstilling til standard . Vælg at optage lyd. som et optaget billede eller en optaget video vises på gennemgangsskærmen. og du kan bruge hele kamerasøgerens skærm til at indramme dit motiv. Marker for at vise et gitter på skærmen Kamerasøger. Hvidbalance sætter kameraet i stand til at tage farver mere præcist ved at justere til de aktuelle lysforhold. Indstil den tid. når du bruger en høj ISOindstilling og automatisk justere billedlysstyrken. som du vil bruge. når du trykker på udløseren eller optageknappen. Vælg at reducere støj. Sæt kameraet tilbage til standardindstillingerne. Vælg at gemme GPS-placeringen på dine optagne billeder.83 Kamera Ændre kameraindstillinger Åbn menupanelet for at få adgang til og ændre kameraindstillinger. vil de tilgængelige billedopløsninger være i standard 4:3forhold. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt (standard). Åbn indstillinger for kameraet ved at trykke på Selvportræt (kun billedtilstand) Selvudløser (kun billedtilstand) Billedjusteringer Hvidbalance Opløsning/videokvalitet ISO (kun billedtilstand) . kontrast. Glid fingeren over hver af skyderne for at justere eksponering. Vælg at afspille en lyd.eller videoopløsning. mætning og skarphed. når du optager videoer. Vælg denne mulighed for at tage dit eget nærbillede. før du tager billedet. Højere ISO-tal er bedre til at tage billeder med dårlige lysforhold. Når det ikke er markeret. Vælg en billed. Angiv en tidsforsinkelse. er de tilgængelige billedopløsninger i 3:2-forholdet. før kameraet skifter tilbage til skærmen Kamerasøger. Vælg et ISO-niveau eller sætte det tilbage til Auto. før kameraet automatisk tager billedet.

placeringsikon eller en baggrund. Valg af et album På startskærmen trykker du på > Galleri. så du nemt kan se dem. Og du kan også redigere og tilføje effekter til dine billeder. hvor dine billeder og videoer er organiseret efter album. Hvis du vil begynde at bruge Galleri. når du ser på billeder og videoer af dine seneste rejser eller dine kæledyrs nyeste tricks. Du kan også nemt bruge et billede til et kontaktikon. videoer og musik Galleri Om programmet Galleri Genoplev det sjove. Programmet Galleri åbner på skærmen Album. skal du først undersøge. om du har billeder eller videoer kopieret på HTC Explorer.84 Billeder. Få et publikum ved at mærke dine Facebook-venner. videoer og musik Billeder. .

hvor du tog billedet. kan du trykke på og så trykke på Vis på kort for at se den placering. som du vil se som et diasshow.85 Billeder. 2. når du har aktiveret Geo-tag billeder i Kamera. Tryk på et billede eller en video for at se den/det på hele skærmen. Mens der vises et foto i fuld skærm. Vise billeder som et diasshow 1. Glid fingeren op eller ned for at rulle gennem miniaturerne. Tryk på > Slideshow. (Vis på kort er tilgængelig.) Zoome ind eller ud på et billede Der er to måder. Klem fingrene sammen for at zoome ud. Tryk på skærmen for at vise afspilningsfunktionerne. du kan zoome ind eller ud på et billede: § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. . § Tryk på skærmen med tommelfingeren og pegefingeren og spred derefter dine fingre for at zoome ind. der indeholder billeder. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. Vælg et album. videoer og musik Visning af billeder og videoer Når du har valgt et album. kan du gennemgå dine billeder og videoer.

rotation og beskæring. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. En anden måde. Tryk og hold på det billede. og tryk enten på Rotér mod venstre eller Rotér mod højre. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. er ved at trykke på startskærmen og så trykke på Videoer. fra § Tryk på Mere > Fuld skærm eller Mere > Bedste tilpasning for at skifte mellem fuld skærm og bedste tilpasning. Tryk på Rediger i den menu. § Brug skærmfunktionerne til at afspille. Du kan også forbedre dine billeder ved at anvende effekter. f. 2. du vil rotere. Beskæring af et billede 1. kan du trykke på en video for at afspille den. pausere eller stoppe videoen. Rotation af et billede 1. Tryk og hold på det billede.eks. der åbner. videoer og musik Se videoer Mens du browser et album. . høj kontrast. 3. Redigering af dine billeder Foretag de grundlæggende redigeringsopgaver på billeder. f. klassisk og andet. 2.eks. du nemt kan komme til dine videoer på. du vil beskære.86 Billeder.

4. Tilføjelse af effekter 1. På det panel. Flyt beskæringsboksen til den del af billedet. Det originale billede forbliver uredigeret. 5. Det forbedrede billede gemmes som en kopi. Træk beskæringsboksen til den ønskede placering. På startskærmen trykker du på > Galleri.87 Billeder. 2. der vises. Juster beskæringsboksens størrelse ved at trykke og holde på kanten af boksen. Det originale billede forbliver uredigeret. 2. som du vil beskære. der åbner sig. Tryk på . Tryk og hold på det billede. 3. der vises. Det beskårne billede gemmes som en kopi. MMS eller Bluetooth. kan du se de muligheder. Tryk på Gem for at bevare ændringerne. Tryk på Rediger i den menu. Afsende billeder eller videoer via e-mail Du kan sende flere billeder. Tryk på et album. 4. Tryk på Rediger i den menu. 5. De tilføjes som filvedhæftninger i din e-mail. 6. 3. videoer eller begge dele i en e-mail-meddelelse. og tryk så på Beskær. skal du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på beskæringsboksen. 7. du vil dele. videoer og musik 3. Afsende dine billeder og videoer Send billeder og videoer til din computer eller en anden enhed med e-mail. Tryk på en effekt for at anvende den på billedet. der indeholder de billeder eller videoer. Der vises en beskæringsboks omkring billedet. Når retningspilene vises. 1. og tryk så på Effekter. . du vil tilføje effekter til. og tryk så på Gmail eller E-mail. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. der findes. Tryk på Gem for at bevare ændringerne.

Tryk på . 5. du vil dele. Vælg de billeder eller videoer. 3. og du har flere e-mail-konti. og tryk så på Meddelelser. 1. så filerne kan sendes. På startskærmen trykker du på > Galleri. . 4. På startskærmen trykker du på > Galleri. videoer og musik 4. der indeholder de billeder eller videoer. Tilføj endnu et billede eller endnu en video til diasshowets vedhæftning ved at trykke på og så trykke på Billede eller Video. 4. 2. der indeholder de billeder eller videoer. du vil sende. Billedet eller videoen tilføjes automatisk til MMS-meddelelsen. og tryk så på (Gmail) eller Send (Mail). 3. der indeholder de billeder eller videoer. bruges standard e-mail-kontoen. Opret meddelelsen. Afsende billeder eller videoer via Bluetooth Du kan vælge flere billeder. Vælg de billeder eller videoer. 2. 3. Tryk på et album. Deling af dine billeder og videoer på nettet Ved hjælp af programmet Galleri kan du dele billeder og videoer på dine sociale netværk. Tryk på et album. og tryk så på Bluetooth. Afsende et billede eller en video via MMS 1. 1. som du vil dele. du vil dele. Hvis du valgte E-mail. 2. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. lige efter du har optaget det/den. Tryk på . og tryk så på Facebook for HTC Sense. videoer eller begge dele og sende dem til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. og tryk på Næste. du vil dele. 5. og tryk på Næste. På startskærmen trykker du på > Galleri. 6. Du kan også bruge programmet Kamera eller Videooptager til at dele et billede eller en video. Deling af billeder eller videoer på Facebook Du skal være logget ind på din konto for at kunne overføre billeder eller videoer. Opret meddelelsen og tryk på Send. som du vil dele. Tryk på et album. Tryk på . Og du kan postere videoer på YouTube. Tryk på det billede eller den video.88 Billeder.

Indtast en billedtekst til de billeder. Tryk på Flere detaljer. Vælg de videoer. Glid til venstre for at gå til næste billede eller video. 3. og angiv indstillinger for personlige oplysninger for de overførte billeder eller videoer. Tryk på et album. og tryk derefter på Næste. 6. Gentag dette trin for at fortsætte med at sætte tags ved venner. 8. Vælg de billeder. du vil dele. tryk på Udført. du overfører. og tryk derefter på Næste. du overfører. og tryk så på YouTube. du vil dele. 1. der indeholder de videoer. indtast de oplysninger. og indtast så en anden billedtekst på hvert billede eller video. Tryk på . der skal overføres til. og tryk så på Picasa. 4. der indeholder det billede. Vælg det onlinealbum. hvis du bedes om det. 6. videoer og musik 4. 7. 5.89 Billeder. Vælg det album. 7. og tryk på Næste. Vælg de billeder eller videoer.eks. Tryk på . 4. og så vælge. beskrivelse og mærker.eller Google-konti. På startskærmen trykker du på > Galleri. På startskærmen trykker du på > Galleri. Indtast en titel på de videoer. hvor dine ven er. eller tryk på oprette et nyt. du bedes om. hvem du vil sætte tag ved i listen. Tryk på Overfør. Hvis du vil mærke venner på dine billeder. Tryk på et album. Tryk på Udført. 9. skal du trykke på Sæt tag på dette billede. 5. hvor du vil overføre billederne til. 2. Tryk på Overfør. du vil dele. 3. . 1. Når du er færdig med at tilføje tags og beskrivelser. for at 2. 7. Tryk på Tilføj tag og beskrivelse. Dele billeder på Picasa Du skal være logget ind på en Google-konto for at kunne overføre billeder til Picasa™-fotoorganisationstjenesten. Du kan derefter trykke på den del. og vælg en indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. Deling af videoer på YouTube Du kan dele dine videoer ved at overføre dem til YouTube. som du vil dele. 5. Log ind på din YouTube. f. du vil dele. 6.

hvad du og dine venner har overført til dine sociale netværk. videoer og musik Visning af billeder på dine sociale netværk I programmet Galleri kan du se. Visning af billeder på Facebook Du skal være logget ind på din Facebook-konto for at se billeder i Facebook. § Når du ser på et billede på hele skærmen. 1. Kommentarer til billeder på dine sociale netværk Tilføj kommentarer til dine og dine venners overførte billeder. hvor der står “Skriv en kommentar”. Gør et af følgende: § Du kan trykke og holde på et billede. 3. 3. . 1. og så trykke på Tilføj kommentar. Indtast din tekst. 2. Tryk på det felt. Tryk på fanen Facebook. > Galleri. som du ser på billeder på hukommelseskort. mens du gennemgår onlinealbum. Tryk på dit kontonavn eller din vens konto i listen for at se billederne på kontoen. Du kan se billeder i dine onlinealbum på samme måde. På startskærmen trykker du på 2. og tryk så på Kommentar.90 Billeder. kan du trykke et sted på skærmen og så trykke på .

Afspilning af musik fra låseskærmen Når du lytter til musik. Skift mellem at vise listen Afspilles nu og skærmen Afspilles nu. videoer og musik Musik Lytte til musik Du kan nyde at lytte til sange og musik på HTC Explorer med programmet Musik. > Musik. Hvis du ikke kan se afspilningsfunktionerne på låseskærmen. 3. Tryk og træk fingeren over statuslinje for at spring til en anden del af sangen. vælge en sang. Du kan omorganisere sange i listen Afspilles nu. og andet. . Gå til biblioteket. gentag alle sange. der skal spilles. gentag aktuel sang og gentag ikke. skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen. (Blanding er deaktiveret. 1. Programmet Musik åbner på 2. Før fingeren til venstre eller højre over skærmen for at gå til næste eller forrige musikalbum. På startskærmen trykker du på skærmen Afspilles nu.91 Billeder. Du skal først kopiere musikfiler til hukommelseskortet for at kunne bruge programmet Musik til at afspille musikken. når knappen er grå). Tryk på skærmikonerne til at kontrollere musikafspilningen. Gennemgå gentagelsestilstandene. og skærmen slukker. skal du svippe finger fra venstre mod højre på feltet på skærmen. Tænd/sluk for blandingsfunktionen.

videoer og musik Du kan også midlertidigt standse musikafspilningen fra meddelelsespanelet. 1. f.eks. 3. Tryk på en sang i en kategori for at afspille den. som du vil. I biblioteket organiseres din musik efter kategorier. . Tryk på Afspilles nu for at gå til biblioteket. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Opret en afspilningslisten. Tryk på > Musik. Du kan oprette lige så mange afspilningslister. Indtast navnet på en afspilningsliste. fjerne eller omorganisere fanerne i biblioteket. og tryk så på Tilføj sange til afspilningslisten. Oprette en afspilningsliste Personaliser din musikoplevelse ved at oprette musikafspilningslister. Vælg en kategori ved at trykke på en af fanerne nederst på skærmen. 4. eller opret en. for at flytte til biblioteket.92 Billeder. Vælg en kategori. Om Musik-widget'en Du kan bruge Musik-widget'en til at afspille musik lige på startskærmen. Tryk på . der matcher dagens humør. Listen Afspilles nu opdateres med sanglisten fra den valgte kategori. Kunstnere og Album. Du kan tilføje. Gennemgå musikken i biblioteket på programmet Musik's afspilningsskærm Afspilles nu eller i listen 1. 2. 6. 5. der kun indeholder dine favoritsange. På startskærmen trykker du på 2.

og tryk så på Fjern. Afspilning af sange i en afspilningsliste 1. 8. omorganisere dem og andet. der skal slettes. og tryk så på Tilføj. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Tryk og hold på i afslutningen af den sangtitel. Når du trykker på en sang i listen for at afspille den. 2. Tryk på Fjern sange. videoer og musik 7. Vælg de afspilningslister. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Tryk på Omdøb afspilningsliste. opdateres skærmen Afspilles nu med sangene fra din afspilningsliste. 2. . 3. du vil føje til afspilningslisten. kan du tilføje flere sange til den. som du vil slette. 3. 2. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. du vil føje til afspilningslisten. Tryk på den første sang eller en hvilken som helst sang i afspilningslisten. Når rækken fremhæves. 3.93 Billeder. Tryk på Rediger rækkefølge. Tryk på . og tryk så på Slet afspilningslister. afspilningsliste 2. og vælg det. du vil flytte. skal du trække den til den nye placering og så slippe. og tryk så på Slet. 2. Gå til kategorien Sange eller en anden kategori. 1. Tryk på . Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. Tryk på Gem. 3. Slet sange fra en afspilningsliste Ret navn på afspilningsliste Sletning af afspilningslister 1. Omarranger sange 1. du vil gøre: Tilføj flere sange til en 1. Administration af afspilningslister Når du har oprettet en afspilningsliste. Vælg de sange. Vælg de sange. Tryk på Tilføj sange. og tryk så på Tilføj. 2. 1. Marker afkrydsningsfelterne for de sange.

du lytter til på YouTube. videoer og musik Indstilling af en sang som ringetone Du kan indstille en sang fra programmet Musiks bibliotek som almindelig ringetone for en bestemt kontaktperson. 4. Søgning efter musikvideoer på YouTube Du kan finde musikvideoer for den sang. I valgmenuen Angiv som ringetone trykker du på Telefonringetone eller Kontaktpersons ringetone. 3. Tryk på . og tryk så på Find videoer på skærmen Afspilles nu. skal du vælge de kontakter.94 Billeder. du vil sende via Bluetooth. Det er nemt. Led efter den sang. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. På startskærmen trykker du på 2. 1. I biblioteket vælger du den sang. Tryk på skærmen Afspilles nu. 1. Dele musik via Bluetooth Du kan vælge en sang fra programmet Musik's bibliotek og sende den til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. Tryk på på skærmen Afspilles nu og så på Angiv som ringetone (eller Mere > Angiv som ringetone). du vil angive som ringetone. for at flytte til biblioteket. om sangen blev tilføjet som ringetone 1. 2. Den afspilles også. og endelig på Del (eller Mere > Del). På startskærmen trykker du på > Musik. Tryk på Bluetooth. Tryk på > Musik. . 3. 4. Hvis du vælger Kontakts ringetone. tryk så på 5. Sangen skal være i listen over ringetoner og være markeret. som du vil knytte sangen til på næste skærmbillede. 2. Tryk på Lyd > Telefonens ringetone på skærmen Indstillinger. Sådan kontrolleres. og afspil den så. så musikken kan sendes. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

95 Android Market og andre programmer Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Android Market er stedet. der får adgang til funktioner eller en stor del af dine data på HTC Explorer. og tryk så på . Søgning efter og installation af et program Når du installerer programmer og bruger dem på HTC Explorer. . Vælg fra en lang række gratis og betalte programmer fra produktivitetsprogrammer. Du bliver bedt om at bekræfte betalingsmåden. Du har ansvaret for resultaterne af brugen af hentede programmer. skal du trykke på det og læse dets beskrivelse og brugeranmeldelser. Tryk på Programmer eller Spil. som du stoler på. Flest hentede gratis eller Lige kommet ind. du kan lide. 3. En Google Checkout™-betalingsmåde kræves for at købe et betalingsprogram. Gør et af følgende for at finde et program: Gennemgå fremhævede programmer Gennemgå programmer efter kategorier Søg efter et program Rul gennem listen over fremhævede programmer. På startskærmen trykker du på > Market. Når du finder det program. underholdning og til spil. når du køber et program. 1. du leder efter. Du skal bruge en Google Checkout™-konto for at købe ting på Android Market. for at finde nye programmer til HTC Explorer. og tryk så på en kategori. man går. Hent og installer kun programmer. når du henter programmer. kan de kræve adgang til dine personlige oplysninger eller adgang til bestemte funktioner eller indstillinger på tablet´en. indtast navnet på det program. Tryk på . Under en kategori kan du filtrere programmerne efter Flest hentede betalte. Vær forsigtig. 2.

1. . Afinstallation af et program Du kan afinstallere ethvert program. og tryk så på Mine programmer.android. som du har hentet og installeret fra Android Market. du vil fjerne. Vælg årsagen til. Få mere at vide om tilbagebetalingspolitikken for betalte programmer ved at gå til Android Market hjælpewebsted (http:// market. og tryk så på Mine programmer. På skærmen Alle programmer går du til fanen Hentet og trykker på programmet.com/support). skal du trykke på MENU og så på . Tryk på > Market. og tryk så på Afinstaller. På skærmen Mine programmer trykker du på programmet og så på Åbn. 4. og tryk så på OK. 5. i statuslinjen. Du kan fjerne et program for at få en tilbagebetaling inden for en begrænset tidsperiode efter købet. 3. . trykker du på OK. Webbrowseren fører dig til Android Market Hjælp-webside. 5. skal du åbne meddelelsespanelet og så § På startskærmen trykker du på > Market. Åbning af et installeret program Gør et af følgende: § Hvis du ser dette ikon trykke på programmet. Hent eller køb programmet.96 Android Market og andre programmer 4. Når du bedes om det. and then tap Hjælp. På startskærmen trykker du på 2. § På startskærmen trykker du på . Få hjælp Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål omAndroid Market. og tryk på GRATIS (for gratis programmer) eller på prisknappen under Køb (for betalte programmer). Tryk på . Tryk på OK for at acceptere tilladelser for programmet og begynde at hente og installere programmet. at du fjerne programmet. Tryk på det program.

hvad klokken er i flere byer over hele verden. hvor du kan se vejrudsigter for de næste par dage. så du kan se. du ønsker. Tryk på uret for at ændre indstillingerne. Hvis du ikke ser den by. Brug af verdensuret Brug skærmen til Ur-programmets verdensur til at se det aktuelle tidspunkt flere steder på jorden. Brug af programmet Ur Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. § På startskærmen trykker du på Tryk på fanerne i nederste række. og træk det til knappen 2. Du kan også bruge den som vækkeur. Du kan også bruge Ur til at vise tidspunktet i en anden by. Brug HTC Explorer som et skrivebordsur fuldt med vejroplysninger eller som et verdensur. . Ændring af placeringen for Ur-widget'en Som standard viser Ur-widget'en på startskærmen de aktuelle vejrforhold.97 Android Market og andre programmer Brug af Ur Om HTC Ur-widget'en Brug HTC Ur-widget'en til at se dags dato. Du kan tilpasse Ur-widget'en på startskærmen til at vise vejret for en anden placering. for at søge efter den og . Du kan åbne programmet Ur på en af de følgende måder: § Tryk på Ur-widget'en på startskærmen. Brug af skrivebordsur Skrivebordsuret viser den aktuelle dato. Det viser også en vækkeursindikator og batteriniveauet. datoen og tidspunktet. Tryk på Udført. 1. tidspunktet og placeringen. Tryk og hold på uret på startskærmen. eller glid fingeren over fanerne for at skifte mellem de forskellige funktioner i Ur-programmet. tilføje flere byer til listen på verdensuret og manuelt angive tidszonen. Vælg en by. 3. skal du trykke på tilføje den. stopur eller nedtællingstimer. det aktuelle tidspunkt og vejret. Du kan også angive din hjemby. og så på Ur. Tryk på vejrbilledet eller oplysningerne for at åbne programmet Vejr. 4.

I takt med at du indtaster bogstaver. På fanen Verdensur trykker du på og så på Lokale tidsindstillinger. så den viser matchende byer og lande. 2. På Indstil alarm trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og angive alarmtidspunktet. 1. Indstilling af tidszone. 2. du vil tilføje. dato og tidspunkt Du skal først manuelt deaktivere automatisk tidssynkronisering på HTC Explorer for at kunne angive tidszonen. og indstil tidszonen. 2. Rul gennem listen. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm og trykker på den alarm. 3. Indstilling af en alarm Du kan bruge programmet Ur's Alarmer-fane til at konfigurere en eller flere vækkealarmer. Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur Tilføj flere byer til skærmen Verdensur. filtreres listen. På fanen Verdensur trykker du på og så på Startindstillinger. Rul gennem listen over matcher. Ophæv markering i afkrydsningsfeltet Automatisk. 3. Indtast navnet på din hjemby. og tryk på din hjemby. så du med det samme kan kontrollere datoen og tidspunktet i disse byer. 2. 1. På fanen Verdensur trykker du på . filtreres listen. Indtast navnet på den by. 1. I takt med at du indtaster bogstaver. du vil tilføje. På startskærmen kan du også trykke på og så trykke på Indstillinger > Dato og tid for at åbne skærmen med indstillinger for Dato og tid.98 Android Market og andre programmer Indstilling af din hjemby 1. datoen og tidspunktet efter behov. datoen og tidspunktet. så den viser matchende byer og lande. . og tryk på den by.

Udsættelsesvarighed Angiv. Sideknappen fungerer kun. § Hvis du skal indstille mere end tre alarmer. som du ønsker for alarmen. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder. og vælg den Alarmlyd. § Marker afkrydsningsfeltet Vibrer. hvor alarmen skal lyde. . Du kan ændre følgende indstillinger: Alarm i lydløs tilstand Denne mulighed er valgt som standard. Vælg de dage i ugen. og tryk så på OK. og tryk så på Indstillinger. afvise alarmen eller deaktivere knappen. når du trykker på sideknappen (LYDSTYRKE OP/LYDSTYRKE NED). Når du er færdig med indstilling af alarmen. som sker med alarmen. trykker du på Udført. Tryk på på fanen Alarmer. Vælg de alarmer. der skal bruges. Ændring af indstillinger for alarmlyd Tryk på på fanen Alarmer. hvis du vil gøre alarmen lydløs. Alarmlydstyrke Indstil det lydstyrkeniveau. hvilket giver alarmen mulighed for at lyde. 2. når alarmen lyder. hvor længe udsættelsen skal være mellem alarmer.99 Android Market og andre programmer 3. § Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ved at trykke på det) for den alarm. Du kan: § Indtast alarmens beskrivelse. og tryk så på Slet. som du vil slette. Sideknaps adfærd Vælg det. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt. . og tryk så på Slet. Du kan indstille knappen til udsættelse. § Tryk på Gentag. selv når lydstyrke er angivet til lydløs. hvis du ønsker at HTC Explorer også skal vibrere. 4. når HTC Explorer er i lydløs tilstand. skal du trykke på Sletning af en alarm 1. når skærmen ikke er låst.

så den viser de mulige placeringer baseret på de bogstaver. da du første gange konfigurerede HTC Explorer. Tilføjelse af en by til skærmen Vejr Tilføj flere byen til skærmen Vejr. Dine indstillinger i programmet Vejr kontrollerer også de vejroplysninger. og tryk så på Tilføj. Slette byer fra skærmen Vejr 1. Hvis du ikke aktiverede den. § Tryk på for at opdatere vejroplysningerne på et hvilket som helst tidspunkt. der vises i Ur og Kalender. 1. På skærmen Vejr trykker du på . og tryk så på Slet. På startskærmen trykker du på > Vejr. som du vil fjerne. 1. Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. Skærmen Vejr kan udover din aktuelle placering vise op til 15 byer. Indtast den placering. Når du ser en vejrudsigt. tryk på . 3. Ændre rækkefølgen af byer på skærmen Vejr 1. 2.100 Android Market og andre programmer Undersøge Vejr Brug programmet Vejr og widget'en til at undersøge det aktuelle vej og vejrudsigten for de næste fem dage. Hvis HTC Explorer skal registrere den aktuelle placering og vise det lokale vejr i programmet Vejr og widget'en og i Ur og Kalender: § Du skal oprette forbindelse til internettet. filtreres listen. 2. Når rækken fremhæves. Tryk på Udført. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. Tryk og hold på i slutningen af det emne. skal du trække den til den nye placering og så slippe. Tryk på skærmen Vejr. du indtastede. 3. du vil fjerne. § Placeringstjenester skal aktiveres. 2. og tryk så på Slet. Vælg de byer. . tryk på . Ud over den aktuelle placering kan du se vejrudsigter for andre byer i hele verden. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. Tryk på den ønskede by for at vælge den. så du med det samme kan se vejrudsigterne for disse byer. I takt med at du indtaster. Tryk på skærmen Vejr. Eller tryk på . du vil tilføje. kan du: § Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. 3. og tryk så på Omarranger. 2. kan du gøre det under Indstillinger > Placering.

Du kan ændre følgende vejrindstillinger: Opdater ved åbning Marker dette felt for at opdatere vejropdateringerne. Tryk på . Du kan også glide fingeren over fanerne for at se. Se videoer på YouTube Brug programmer YouTube til at se. genoptage afspilningen eller trække skyderen for at springe til en anden del af videoen. kan du: § Læg HTC Explorer om på siden. § Tryk på videoskærmen for midlertidigt at standse. Når du ser en video. 2. 4. hvad andre tænker. 1. Tryk på skærmen Vejr. hvad der sker på dette online videodelingswebsted. hver gang du åbner programmet Vejr. Vælg. . Vælg. eller dobbelttryk på skærmen for at se videoen på hele skærmen. Autosynkroniserer data Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at hente vejropdateringer. Tryk på Mere for at se flere valgmuligheder. og tryk på en video for at se den. På startskærmen trykker du på > YouTube. 2. Vejr-widget'en leveres med forskellige udseender og formater. Om Vejr-widget'en Brug Vejr-widget'en til øjeblikkeligt at undersøge vejrudsigterne for den aktuelle placering og andre byer uden at skulle åbne programmet Vejr. § Tryk på fanen for at få mere at vide om videoen. 3. hvis den ikke allerede er der. se relaterede videoer eller undersøge. om der er flere tilgængelige emner. tryk på . Opdater plan Temperaturskala Lydeffekter Angiv en automatisk opdateringsplan. om du vil vise vejret i temperaturen Celsius eller Fahrenheit. § Tryk på ikonet med opadvendt eller nedadvendt tommelfinger for at tilføje din videoklassifikation. Rul gennem listen med videoer. og tryk så på Indstillinger. Du kan tilføje denne widget til startskærmen. om du vil afspille en lydeffekt i forhold til vejrforholdene. og tryk så på Start for at returnere til hovedskærmen for YouTube.101 Android Market og andre programmer Ændring af valgmuligheder for Vejr 1.

Tryk på Hele tiden. 3. På videoens skærm trykker du på Mere > Del. På startskærmen trykker du på > YouTube. Indtast en titel på videoen. Lytte til FM-radio Stil ind på. Vælg. På hovedskærmen YouTube trykker du på og så på Indstillinger. Tryk på Overfør. og tryk på en video for at se den. Første gang du åbner for FM-radio. . vil det automatisk scanne efter tilgængelige FMstationer. du ønsker. 7. Optage og dele videoer på YouTube 1. Du skal først tilslutte et hovedsæt til lydstikket på HTC Explorer for at bruge FMradio. igen og så trykke på 4. . FM-radio bruger stereohovedsættet som FM-radioantenne. Når du er færdig med at optage. og vælg så den tidsperiode. Rul gennem resultaterne. Indtast et søgeord. 6. Tryk på . Tryk på 3. På startskærmen trykker du på > FM-radio. der for nylig blev posteret. 2. for at starte videooptagelsen. når du bedes om det. 2. og tryk så på OK. Eller. og lyt til dine foretrukne radiostationer med FM-radioprogrammet. Du har også mulighed for at vise resultater. hvordan du vil dele videolinket blandt de tilgængelige muligheder. Tryk på Flere detaljer for at vælge den YouTube-konto. På YouTube-hovedskærmen trykker du på 2. 5. Tryk på Ryd søgeoversigt. indstille niveauet for fortrolighed og tilføje tags eller placeringsoplysninger til videoen. skal du trykke på Udført. du vil bruge. gemme dem som forudindstillede og spille den første fundne. tilføje en beskrivelse. kan du returnere til hovedskærmen. Deling af et videolink 1. 2. Rydning af søgeoversigten 1.102 Android Market og andre programmer Søgning efter videoer 1. og tryk på . hvis YouTube allerede er åben.

§ Tryk på og gem. og tryk så på Scan § Tryk på for at slå lyden fra eller ændre lydoutputtet til Mono eller Stereo.1 MHz eller finindstille radiofrekvensen med +0. Sådan slukker du helt for og lukker FM-radio Tryk på på skærmen FM-radio. for at for at gå til for at tilføje et forudindstillet navn på den aktuelle station. som du vil lytte til. Du kan også optage din stemme og angive dem som ringetone. Du kan også skifte lydoutput mellem højttaleren og hovedsættet. § Tryk på valgt. Hold mikrofonen tæt på munden. når du står på skærmen FM-radio: § Tryk på for at se listen over Alle forudindstillede og så vælge en station.1 MHz. Gå tilbage til skærmen FM-radio ved at glide meddelelsespanelet åbent og så trykke på FM-radio. Brug Taleoptagelse til hurtigt at optage dine tanker. 1. § Træk i skyderen for at indstille til en frekvens på FM-båndet. Til Sådan lukker du skærmen FM-radio Gør dette Tryk på . når du bruger andre programmer på HTC Explorer eller lukke programmetFM-radio fuldstændigt. du har § Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP og LYDSTYRKE NED for at justere lydstyrken. På startskærmen trykker du på 2. FM-radio fortsætter med at køre i baggrunden. . § Tryk på for at finindstille radiofrekvensen med -0.103 Android Market og andre programmer Stil ind på en FM-station Der er flere ting. for at gentage scanning og lagring af FM-stationer. Optagelse af din stemme Du skal ikke bare tænke højt. som du kan gøre. Lukning eller slukning af FM-radio Du kan fortsætte med at lykke til radioen. § Trykke på for at gå til den forrige tilgængelige FM-station eller den næste tilgængelige FM-station. > Taleoptagelse.

Tryk på for at standse optagelsen.104 Android Market og andre programmer 3. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . 2. skal de bruge en Android-enhed. som du har fundet på Android Market? Del dine favoritspil og -programmer med det samme med dine venner. du vil angive som ringetone. Angivelse af et stemmeklip som ringetone 1. der også bruger lydfunktioner. 4. glid meddelelsespanelet op. og tryk på Angiv som ringetone. og tryk så på Del. mens du gør andre ting på HTC Explorer. hvordan du vil dele stemmeklippet blandt de tilgængelige valgmuligheder. 1. Tryk og hold på det stemmeklip. Afspil stemmeklippet ved at trykke på . som du hentede og installerede fra Android Market. Vis valgmuligheder for deling. Deling af spil og programmer Har du sjov med et spil eller et program. kan de bare trykke på linket for at gå direkte til spillet eller programmet på Android Market for at hente det. og tryk så på Del. Indtast et navn på stemmeklippet. bortset fra når du åbner andre programmer. Tryk på for at starte optagelsen af et stemmeklip. Tryk og hold på det stemmeklip. På startskærmen trykker du på . du vil dele. 5. Vælg. og tryk på Gem. Tryk på . Taleoptagelse kan køre i baggrunden. 6. 3. Du vil så se listen over spil og programmer. Deling af et taleklip 1. sletning eller omdøbning af stemmeklip ved at trykke på . 2. Tryk på et program. 3. hvordan du vil dele det. og tryk så på Tageoptagelse. Når dine venner ser et link i din sendte meddelelse. 2. . På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . e-mail eller statusopdatering. og vælg så. Hvis dine venner skal linke til programmet og hente det fra Android Market. 7. Gå tilbage til skærmen Taleoptagelse.

3. Tryk på et navn eller et af kontaktens nummer. som du vil sende meddelelsen til. . § Rul op eller ned ad listen over samtaler ved at føre fingeren over skærmen. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. vil matchende navne med telefonnumre blandt de lagrede kontakter blive vist.(SMS) og multimediemeddelelser (MMS). > SMS. Skærmen Alle meddelelser åbnes og viser alle dine sendte og modtagne meddelelser pænt grupperet i samtaler. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. Tryk på . I takt med at du indtaster. Brug programmet SMS til at skrive og sende tekst. § Tryk på en kontaktpersons navn eller nummer for at se udvekslede meddelelser. Angiv en eller flere modtagere. Du kan også se dine meddelelser på startskærmen med Meddelelser-widget'en. § Indtast telefonnumre direkte i feltet Til. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) 1. På startskærmen trykker du på > SMS.105 SMS SMS Åbning af SMS Hold kontakten ved lige med vigtige personer i dit liv. § Trykke på . efter kontaktpersonnavn eller telefonnummer. På startskærmen trykker du på 2.

vil din tekstmeddelelse blive leveret som én. Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) 1.106 SMS 4. Tryk på det felt. Tryk på det felt. 5. På startskærmen trykker du på 2. § Der er en grænse for antallet af tegn til én tekstmeddelelse (vises over knappen Send). der siger Tilføj tekst. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. eller tryk på for at gemme den som en kladde. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. og indtast så din meddelelse. § Din tekstmeddelelse bliver automatisk til en tekstmeddelelse til en multimediemeddelelse. Hvis du overstiger grænsen. Tryk på en kontaktpersons nummer eller e-mail-adresse. men den bliver faktureret som mere end én meddelelse. > SMS. 4. 5. tilføjer et meddelelsesemne. som du vil sende meddelelsen til. Angiv en eller flere modtagere. når du indtaster en e-mail-adresse som modtager. § Indtast telefonnumre eller e-mail-adresse direkte i feltet Til. og indtast så din meddelelse. Tryk på Send. der siger Tilføj tekst. § Trykke på . Tryk på . vedhæfter noget eller indtaster en meget lang meddelelse. Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på og så trykke på Tilføj emne. I takt med at du indtaster. vil matchende navne med telefonnumre og e-mail-adresser blandt de lagrede kontakter blive vist. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. 3. .

og vedhæft den. når du indtaster en kontakts navn. Tryk på Billede Video Lyd . når jeg indtaster et kontaktnavn? Hvis der kun vises telefonnumre. og vedhæft det. eller tryk på for at se muligheder. og som du vil dele med andre. 7. der skal vedhæftes. 2. vise for at gemme den som en kladde. skal du trykke på returnere til skærmen Alle meddelelser. Optag en video. eller vedhæft en eksisterende video. og vælg så vedhæftningstypen. som du vælger på et kort. skal du grå til indstillingerne for SMS for at aktivere visning af e-mail-adresser. . Programanbefaling Vælg et program. eller vedhæft et eksisterende billede.107 SMS 6. Hvis du har oprettet en ny meddelelse. indsættes i din meddelelse. skal du trykke på eller fjerne din vedhæftning. som du vil vedhæfte. Hvorfor vises kontaktens e-mail-adresse ikke. Marker afkrydsningsfeltet Vis e-mail-adresse. og vælg de oplysninger. en video eller en lyd til den multimediemeddelelse. til din meddelelse. eller vedhæfte en eksisterende lydfil. som du har installeret fra Android Market. hvorfra programmet kan hentes. først for at 3. hvor du vil indsætte det næste dias. Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vælg den kalenderbegivenhed. 1. Vælg. Vælg en kontaktperson. Tryk på og trykker på Indstillinger > Generelt. Når du har tilføjet enten et billede. Oprettelse af et diasshow 1. Lave en stemmeoptagelse og vedhæfte den. Når du har tilføjet en vedhæftning. 2. du opretter. skal du trykke på > Diasshow. URL'en. Tryk på Send. Placering Tilføj din aktuelle placering (kræver at GPS er aktiveret) eller en placering. Tag et billede.

Du kan også gøre følgende. skal du gøre følgende: Tilføj et billede eller en video til et dias Tilføj musik eller en taleoptagelse til et dias Tilføj en billedtekst til et dias Rediger et dias Eksempel på diasshowet Tryk på video.108 SMS 3. vibrerer eller vise meddelelsen kortvarigt i statuslinjen. og vælg så at tilføje et billede eller en > Lyd. og indtast så din billedtekst. . § Gå til programmet SMS. Tryk på meddelelsen. Tryk på . kan du svare med en sms. Når du er færdig trykker du på Send eller på kladde. og vælg så at erstatte. Tryk så på den nye meddelelse. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. vises et nyt meddelelsesikon 1. og tryk så på Eksempel (eller Mere > Eksempel). Tryk på . og genoptag redigeringen af den. Tryk på . mens du læser meddelelsen: § Ringe til telefonnummeret i meddelelsen ved at trykke på nummeret. Tryk på Send. Genoptagelse af en kladdemeddelelse 1. § Trykke på e-mail-adresse i meddelelsen for at sende en e-mail. for at gemme den som en 4. Tryk en gang på eksempelskærmen for at se afspilningsfunktionerne. Mens du læser meddelelsen. 3. Hvis du vil åbne og læse meddelelsen. Visning og besvarelse af en meddelelse Afhængigt af dine indstillinger for meddelelser vil HTC Explorer afspille en lyd. kan du: § Tryk og hold på statuslinjen.eller mms-meddelelse. Der i statuslinjen. fjerne eller indstille varigheden for diasset. og åbn meddelelsen. Tryk på Tilføj tekst. 2. På skærmen Alle meddelelser trykker du på og så Kladder. 2. når du modtager en ny meddelelse. Lige efter du tilføjer et dias.

og indtast så din svarmeddelelse. du vil videresende. at dit svar sendes til telefonnummeret i den seneste meddelelse. 2. Tryk på Send. og tryk så på Videresend. Tryk på det felt. som du vil gøre med meddelelsen (f. 1.109 SMS § Tryk på et link i meddelelsen for at åbne det i webbrowseren. . Du kan også trykke på og så trykke på Mere > Tekststørrelse. skal du sprede fingrene på skærmen for at zoome ind og gøre teksten større. og vælg så et andet telefonnummer på denne kontakt. 4. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. 3. § Trykke på meddelelsen for at åbne valgmenuen og vælge det.eks. videresende. Klem på skærmen for at zoome ud. Tryk på den meddelelse. 2. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. under kontaktens navn. der bruges. Husk på. som du har modtaget fra denne kontakt. Videresendelse af en meddelelse 1. der siger Tilføj tekst. vil du se det bestemte telefonnummer. Tryk på . Justere skrifttypestørrelsen på dine meddelelser Mens du læser en meddelelsessamtale med en kontakt. dele og andet). Svar til et andet telefonnummer på kontakten Når en kontakt har flere telefonnumre på HTC Explorer.

. før du henter den. Mens du ser på meddelelsesudvekslingen med kontakten. Linket vil ofte være noget med at hente en fil. et billede eller en video i en modtaget meddelelse. du vil videresende.110 SMS 3. Når du modtager en push-meddelelse. Tryk på Send. Hent hele meddelelsen ved at trykke på knappen Hent i højre side af meddelelsen. Tryk og hold på statuslinjen og så glide statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet. 2. som du har anmodet om fra en tjenesteudbyder. kan du kontrollere multimediemeddelelsens størrelse. Åbning af og læsning af en ny push-meddelelse 1. Tryk på den nye meddelelse. Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Hvis du er bekymret over størrelsen af dine data-downloads. kan du også trykke på . § Hvis vedhæftningen er en kontakt (vCard). vises et meddelelsesikon i statuslinjen. § Hvis der er en medievedhæftning. Push-meddelelser Push-meddelelser indeholder et weblink. I feltet Til indsættes en eller flere modtagere. Når Automatisk hentning under MMS-indstillinger er deaktiveret. § Gem vedhæftningen på hukommelseskortet ved at trykke og holde på multimediemeddelelsen og derefter vælge at gemme vedhæftningen i valgmenuen. 3. skal du trykke på det for at se kontaktens oplysninger og så trykke på Gem for at tilføje det til dine kontakter. skal du trykke på den for at se indholdet. trykke på Videresend (eller Mere > Videresend) og så trykke på den meddelelse. hvor du vil gemme den. f. hentes kun overskriften på meddelelsen. § Hvis vedhæftningen er en aftale eller begivenhed (vCalendar). Tryk på Besøg websted. og derefter trykke på Importer.eks. skal du trykke på den for at vælge den kalender. 4.

Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. du vil låse. Tryk på Slet meddelelse i valgmenuen. Sletning af flere meddelelser i en samtale 1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Tryk på Låst meddelelse i valgmenuen. hvis du tidligere har modtaget push-meddelelser. og tryk så på Push-meddelelser. Der vises et SIM-kortikon i højre side af meddelelsen. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. og tryk så på Kopier til SIM-kort. Tryk på den meddelelse. trykker du på OK. 2. 2. . Tryk på meddelelsen. . Du kan kun se denne mulighed.111 SMS Visning af alle nye push-meddelelser 1. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. selv ikke hvis du sletter de andre meddelelser i samtalen. så den ikke slettes. 2. Tryk på > SMS. Når du bedes om at bekræfte. Sletning af én meddelelse 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på den meddelelse. og tryk og hold så på meddelelsen for at vise valgmenuen igen. 3. og tryk så på Slet (eller Mere > Slet). Hvis meddelelsen er lukket. du vil slette. 1. Administration af meddelelsessamtaler Beskyttelse af en meddelelse fra at blive slettet Du kan låse en meddelelse. skal du trykke på Lås meddelelse op i valgmenuen. 5. 2. 3. 4. i højre side af Kopiering af en tekstmeddelelse til dit SIM-kort 1. Der vises et låseikon meddelelsen. Tryk på .

På startskærmen trykker du på 2. og så på Sikkerhedskopier SMS > Gendan fra sikkerhedskopiering.112 SMS 3. medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Slet låste meddelelser. og du vil slette de meddelelse. 3. Gør et af følgende: § På skærmen Alle meddelelser trykker og holder du på en kontaktperson (eller et telefonnummer). På skærmen Alle meddelelser trykker du på 2. Tryk på Slet efter udvalg. Eventuelle låste meddelelser slettes ikke. Vælg den samtaletråd. Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet 1. 1. Når du bedes om at bekræfte. og tryk så på Slet. Importere tekstmeddelelser fra hukommelseskortet Du kan kun importere tekstmeddelelser. og trykker så på Slet. og tryk på OK. 2. Eventuelle låste meddelelser i samtaletråden bliver ikke slettet. Tryk på Slet. og så på Sikkerhedskopier SMS > Sikkerhedskopier SMS. hvis meddelelser du vil slette. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Sikkerhedskopier SMS. Tryk på > SMS. På startskærmen trykker du på 2. som du vil slette. Tryk på > SMS. og så Slet. Vælg de meddelelser. Sletning af flere samtaler 1. kan du også trykke på og så trykke på Slet > Slet tråd (eller Mere > Slet > Slet tråd). Sletning af en samtale 1. du vil slette. Indtast navnet på sikkerhedskopien. der er sendt fra et bestemt nummer. 3. skal du trykke på OK for at slette hele tråden. 4. . § Mens du ser på udvekslingen af meddelelser i en samtale. hvis kontakten brugte flere telefonnumre under samtalen. samtale. Du kan også trykke på Slet efter telefonnummer. Under indstillinger kan du få programmet SMS til automatisk at slette gamle meddelelser pr.

§ Vis eller slet tekstmeddelelser. § Modtag en meddelelse i statuslinjen og indstil HTC Explorer til at vibrere eller afspille en lyd. eller deaktiver denne valgmulighed. når der modtages en meddelelse. gemt på dit SIM-kort. når meddelelser sendes succesfuldt eller ikke. Tekstmeddelelser (SMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. at indholdet af de modtagne tekstmeddelelser skal vises på låseskærmen og statuslinjen.113 SMS 3. eller kopier meddelelser på SIM-kortet over til enhedens hukommelse. § Hvis du ikke ønsker. at du ikke ændrer nummeret. da det kan give problemer med modtagelse og afsendelse af meddelelser). Indstille meddelelsesvalg På skærmen Alle meddelelser trykker du på Meddelelser og så Indstillinger. . eller når en meddelelse ikke sendes. § Indstil HTC Explorer. og vælg en meddelelseslyd. 4. så den viser pop op-meddelelser på skærmen. Tryk på sikkerhedskopier for at importere. Tryk på OK. § Vis eller ændr det anvendte nummer på meddelelsescenter (vi anbefaler. skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Meddelelseseksempel.

ældre meddelelser. og vis oversigt over sendte meddelelser. for hver meddelelse på skærmen Alle meddelelser. § Vælg det maksimale antal tekst. der kan gemmes i hver samtaletråd (eksklusiv låste meddelelser). (dette kan medføre ekstra gebyrer). . § Angiv antallet af tekstlinjer. opkaldsoversigt og e-mail-adresser på gemte kontakter.eller MMS-meddelelser. § Indstil meddelelsesprioriteten og den maksimale filstørrelse for MMS-meddelelser. § Hent automatisk MMS-meddelelser i hele deres længde. § Modtag en rapport. når du tilføjer meddelelsesmodtagere. Generelt § Søg efter. der skal ses eksempel på.114 SMS Multimediemeddelelser (MMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. om hver modtager har læst meddelelsen eller slettet den uden at læse den. når de angivne grænser er nået. inklusiv brødtekst og vedhæftninger i dit tjenesteområde og under roaming.og MMS-meddelelser til et andet telefonnummer eller e-mail-adresse. § Tilføj en signatur til meddelelserne. og aktiver automatisk sletning af ikke-låste. § Videresend modtagne tekst. sendes meddelelsen ikke. Hvis filstørrelsen for MMS-meddelelser overskrides.

og tryk så på en anden adresse. du vil bruge til at sende din e-mail. Din Gmail-indbakke åbner. . I Gmail-indbakken trykker du på og så på Opret. skal du sørge for. så kan du gå til Konti og synkronisering-indstilling for at logge ind. du skal gøre med de valgte meddelelser eller samtaler. der viser din aktuelle Gmail-adresse. som du vil bruge til afsendelse. Tryk på Indbakke øverst til venstre på skærmen. Akrivere. Hvis du ikke gjorde det. Sendt. og tryk på Opdater. Tryk på . Tryk på den aktuelle konto øverst til højre på skærmen. slette eller etikettere flere samtaler Tryk på foran e-mailen eller samtalen. og så skifte mellem konti i Gmail. sendte meddelelser og andre etiketter. Vis kladder. 2. skal du vælge den Gmail-adresse. Skift til den andenGmailkonto Opdater indbakken Afsendelse af en ny meddelelse 1. Visning af din Gmail-indbakke Alle dine modtagne e-mails leveres til din Indbakke. og tryk på en anden etiket (f. Du kan også konfigurere mere end én Google-konto på HTC Explorer. som du vil skifte til. Tryk på det felt.115 E-mail E-mail Gmail Brug afGmail Når du første gange konfigurerer HTC Explorer.eks. Kladder eller din oprettede etiket) for at se dens meddelelser og samtaler. Tryk så på skærmknapperne nederst for at vælge det. På startskærmen trykker du på > Gmail. Hvis du har konfigureret flere Google-konti på HTC Explorer. at du logger ind på din Google-konto for at bruge Gmail. og tryk så på en anden konto.

5. Tryk på Svar inline. Tryk på e-mail-meddelelsen eller samtalen i Gmail-indbakken. Indtast e-mailens emne. . om du Få hjælp Få mere at vide om brugen af Gmail ved at trykke på og så trykke på Mere > Hjælp. Når du har skrevet meddelelsen. skal du indtaste svarmeddelelsen. 7. Hvis du vil vedhæfte et billede. skal du trykke på for at gemme den som en kladde. skal du trykke på og så på Tilføj Cc/Bcc. 2. du vil vedhæfte. Mail Om programmet Mail Brug programmet Mail til at tilføje webmail og andre POP3. Webbrowseren fører dig til Google Mobiles Hjælp-webside. og skriv så din meddelelse. 4. Eller tryk på for at ignorere meddelelsen. Gør et af følgende: § Hvis du valgte Svar eller Svar til alle. hvis du vil interleave din nye meddelelse med den modtagne email. skal du trykke på Mens du skriver meddelelsen. skal du adskille e-mail-adresserne med et komma. Svar på eller videresendelse af en e-mail-meddelelse 1. § Hvis du valgte Videresend. Eller trykke på og vælge. Indtast meddelelsesmodtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Du kan svare afsender ved at trykke på vil svare til alle eller videresende.eller Exchange ActiveSync e-mails på startskærmen. Hvis du sender emailen til flere modtagere.eller IMAP-e-mail-konti. 3. 4. Tryk på .116 E-mail 3. Du kan også konfigurere og bruge din Exchange ActiveSync e-mail HTC Explorer. skal du trykke på 6. skal du angive meddelelsesmodtagerne. Find og tryk så på det billede. . Du kan tilføje Mail-widget'en for at se dine POP3/IMAP. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. Men det fjerner eventuelle vedhæftninger eller formatering i den oprindelige email. og så på Vedhæft.

3. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. efter du trykker på Næste. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP). Indtast kontonavnet. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. ikke er i den interne database. bliver du bedt om at indtaste flere oplysninger. hvor ofte. 5. 1. . Indtast kontonavnet og dit navn. Hvis dit firmas Exchange Server ikke understøtter automatisk registrering. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync på skærmen Vælg en udbyder af mail. skal du indtaste dine Exchange Server-indstillinger. og tryk så på Næste. Bed din Exchange Server-administrator om flere oplysninger. du vil konfigurere. Indtast Exchange ActiveSync kontodetaljerne. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. Hvis den kontotype. og tryk så på Afslut opsætning. 5. 3. På startskærmen trykker du på 2. Vælg også. 4. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. du vil opdatere og synkronisere e-mail på HTC Explorer. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP) på skærmen Vælg en udbyder af mail.117 E-mail Tilføjelse af en POP3/IMAP-e-mail-konto 1. Du kan synkronisere med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senere. > Mail. Tilføjelse af en Microsoft Exchange ActiveSync-konto Du kan tilføje en eller flere Microsoft Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. 4. og tryk så på Næste. hvilke oplysningstyper du vil synkronisere. Vælg. > Mail. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. og tryk så på Afslut opsætning. og tryk så på Næste. På startskærmen trykker du på 2. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden til e-mail-kontoen. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. Du kan tilføje op til 15 Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer.

Skift mellem e-mail-konti ved at trykke på den linje.118 E-mail Søge i din Mail-indbakke Når du åbner programmet Mail. Email-meddelelser er farvekodede. du har konfigureret på HTC Explorer. og tryk så på en anden konto. så du nemt kan skelne hvilken e-mail-konto. Tråd Viser e-mail-meddelelser som samtaler grupperet i overensstemmelse med emne. Skifte mellem forskellige visninger i din indbakke Hvis du har rigtigt mange e-mail-meddelelser. Tryk på et emne i listen for at vise e-mail-samtalen. kan det tage tid at gennemgå den lange liste og finde én e-mail eller relaterede e-mail-meddelelser. de tilhører. . vises indbakken for de e-mail-konti. Tryk bare på den linje. Brug fanerne i programmet Mail til at sortere dine e-mails i forskellige kategorier. og tryk så på Alle konti. Visning af den forenede indbakke for alle dine e-mail-konti Du kan få vist e-mail-meddelelser fra alle dine konti på et sted uden at skulle skifte til forskellige konti. der viser den aktuelle e-mailkonto. Du kan nemt skimme dine e-mail-meddelelser ved at trykke på en af følgende faner for at ændre visningen af indbakken: Indbakke Viser e-mail-meddelelser som individuelle emner. Op til 15 e-mail-konti kan vises i den forenede indbakke. der viser den aktuelle e-mail-konto.

Tryk og hold to fingre på en e-mail-meddelelse. Kan ikke se den fane. trykker på Sorter og vælger mellem sorteringsvalgene. Opdatering af en e-mail-konto Du kan også synkronisere dine sendte og modtagne e-mails manuelt på et hvilket som helst tidspunkt. og tryk § Hvis du har flere e-mail-konti. . skal du trykke på på Opdater. § Når du står på den konto. Ulæst Viser ulæste meddelelser. Vælg en sorteringsrækkefølge til visning af dine e-mail-meddelelser. Gennemgå din indbakke hurtigt Hvis du har en lang liste med e-mail-meddelelser i din indbakke. lige meget hvad dine automatisk synkroniseringsindstillinger er. Vælg den kontaktpersongruppe. Din skærm springer så til e-mail-meddelelsessættet baseret på den valgte sorteringsrækkefølge. emne. Viser mødeindkaldelser. og vent på at skærmen viser de andre faner. du leder efter. I indbakken trykker du på . der skal vises. Markeret (kun Exchange ActiveSync) Viser alle mærkede meddelelser. du vil? Tryk og hold på en fane. ved at trykke på . som du endnu ikke har accepteret eller afvist. . Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. afsender eller størrelse. kan det være svært at gennemgå listen og finde den e-mail. Sortering af e-mail-meddelelser Du kan sortere e-mail-meddelelser efter modtagelsesdato. som du vil synkronisere. 1. Og tryk så på og Opdater.119 E-mail Gruppe Viser alle e-mail-meddelelser fra en kontaktpersongruppe. Du kan hurtigt gennemgå din indbakke ved at bruge fingerbevægelser. du vil have den. der har vedhæftninger. Gå først til indbakken Alle konti. Inviterede eller Mødeindkaldelser (kun Exchange ActiveSync). 2. prioritet. Vedhæftninger Viser alle meddelelser. kan du opdatere dem alle på samme tid. og træk så opad eller nedad uden at løfte fingrene. trykke på Vis og så vælge en gruppe.

På startskærmen trykker du på > Mail.120 E-mail Styring af e-mail-meddelelser Sletning af en e-mail-meddelelse 1. Tryk på afkrydsningsfelterne for e-mail-meddelelserne for at vælge dem. Tryk på afkrydsningsfelterne for de e-mail-meddelelser. Tryk på den e-mail-mappe. Tryk på Flyt til. Tryk på Flyt til. Slet eller Fly til en anden mappe. Flytning af flere e-mail-meddelelser til en anden mappe 1. Tryk på Slet. som du vil bruge til at sende e-mail. Skifte til andre e-mail-mapper 1. Flytning af en e-mail-meddelelse efter gennemlæsning 1. Sletning af alle meddelelser 1. Tryk på . 2. hvor du vil flytte e-mail-meddelelsen til. Valg af flere e-mail-meddelelser 1. Tryk på i e-mail-kontoens indbakke. Tryk på den mappe. Du kan ikke flytte e-mail-meddelelser. du vil slette. 3. hvis meddelelser. I indbakken trykker og holder du på den meddelelse. 2. når du ser på e-mailen. Tryk først på afkrydsningsfeltet for en hvilken som helst e-mail-meddelelser. 2. og tryk så på den mappe. Skift til den e-mail-konto. du vil gøre med de valgte meddelelser: Marker læste (eller marker Marker ulæste). 3. Vælg det. I valgmenuen trykker du på Slet. og tryk så på Mapper. Afsendelse af en e-mail-meddelelse 1. du vil se. Skift til den e-mail-konto. 2. 3. hvortil du vil flytte e-mailmeddelelserne. 2. 2. . når du står i den forenede (Alle konti) indbakke. Tryk på . og tryk så på Marker alt. du vil bruge. 2. du vil flytte.

eller vedhæft en eksisterende video. Send din aktuelle placering (kræver GPS aktiveret) eller en placering. og opret så din meddelelse. hvorfra programmet kan hentes. og som du vil fortælle andre om. og vedhæft det. Du kan: § Indtast e-mail-adresse direkte i feltet Til ved at adskille dem med et komma. 5. en tekstfil eller et regneark. I takt med at du indtaster e-mail-adresser. f. indsættes i din e-mail. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. kan du søge efter kontakten i firmaets adressefortegnelse. hvis du vil sende den senere. som du har installeret fraAndroid Market. Placering Du kan vedhæfte placeringsoplysninger. som du vælger på et kort. Du kan også vælge kontaktgrupper som modtagere eller søge og tilføje kontakter. Programanbefaling Vælg et program. § Tryk på ikonet . Vedhæft en lydfil. eller Flytilstand er aktiveret. Indtast emnet. eller vedhæft et eksisterende billede. 6. når du sender din e-mail. og du har en Exchange ActiveSync-konto i programmet Mail. . Fil Vedhæft en anden fil. og vælg mellem Tag et billede. som du vil sende meddelelsen til. bliver e-mailen gemt i mappen Udbakke. Angiv en eller flere modtagere. Optag en video. skal du trykke på og så på Vis Cc/Bcc. Tilføj en vedhæftning ved at trykke på følgende muligheder: Billede Video Lyd og så på Vedhæft. bliver den gemte e-mail automatisk sendt næste gang HTC Explorer synkroniserer.121 E-mail 4. vil matchende adresser fra listen over kontaktpersoner blive vist. Tryk på en match for at indtaste den adresse direkte.eks. Vedhæft en PDF-fil eller et Office-dokument. eller tryk på Gem som kladde. og vedhæft den. Hvis der ikke er nogen internetforbindelse til rådighed. Tryk på Send for at sende meddelelsen med det samme. og vælg så de kontaktpersoner. Når der så er internetforbindelse til rådighed. 7. Vedhæft en persons kontaktpersonoplysninger. Hvis det indtastede kontaktnavn ikke findes. Dokument Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vedhæft en kalenderbegivenhed. URL'en.

På startskærmen trykker du på > Mail. I feltet Til. 1. Når du er færdig med at redigere. Når du er færdig med ændringerne. Administrere modtagerlisten Har du fyldt feltet Til. Cc eller Bcc. I indbakken til e-mail-kontoen trykker du på 2. 3. Tryk på den aktuelle handling. 4. skal du trykke på Send. 3. Du skal have indtastet kontakter i feltet Til. I e-mail-kontoens indbakke trykker du på den e-mail. for at se muligheder for sletning af e-mail eller markering af dem som Hvor er mine ulæste e-mails? Fanen Ulæste indeholder alle dine ulæste e-mails. Cc og Bcc. . Når skærmen skifter og viser dig det område. du vil læse. du vil bruge. og så på Mapper > Kladder. 3. som er i den i felterne Til. Tryk på . Tryk på ulæste.122 E-mail Genoptagelse af en kladde til e-mail-meddelelse 1. Cc eller Bcc trykker du på knappen Rediger. og tryk så på fanen Ulæste. hvor du kan omarrangere ikoner. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden af den kontakt. for at gå tilbage til at Læsning og besvarelse af en e-mail-meddelelse 1. 3. 2. Tryk på meddelelsen. hvis de ikke vises på skærmen. men vil foretage ændringer i det? Du kan administrere modtagerlisten og ændre dem. Vælg en handling nederst på skærmen for din e-mail. Tryk og hold på fanen Ulæste. 2. 4. skal du trykke på skrive din e-mail. Tilføj til den. og træk den så til den nye position. som du vil flytte til et andet felt. Skift til den e-mail-konto. skal du løfte fingeren. Navnene på kontakterne vises. 1. Tryk og hold på en fane. 2.

skal du trykke på det hvide flagikon . du leder efter i søgefeltet. kan du også trykke på flagikonet i e-mailen. Arbejde med Exchange ActiveSync-e-mail Du kan læse.eks. du vil bruge. 1. Hvis du valgte Høj eller Lav prioritet. der vises til højre for en e-mail-meddelelse. Tryk på Angiv prioritet. 3. Søge efter og filtrere e-mails Søge efter e-mails i alle dine e-mail-konti eller i en bestemt. 2. Under indskrivningen af meddelelsen trykker du på 2. Søge efter en e-mails fra en kontaktperson Kan du huske afsenderen. Markering af en e-mail § Mens du kigger i indbakken. Skift til den e-mail-konto. som der skal søges efter. skal du trykke på og så markerede de muligheder. Indtast de første par tegn for det emne. Du kan derudover også bruge nogle kraftige Exchange-funktioner. Du kan også filtrere søgningen ved at angive den del af e-mailen. Tryk på et resultat for at åbne e-mailen. besvare. Tryk på OK. 4. 1. sende og administrere din arbejds-e-mail på samme nemme måde. som med en POP3/IMAP-konto. når du har sat flag ved emailen. 2. Tryk på Søg efter mail fra afsenderen. Tryk og hold på en e-mail fra en kontakt. Vælg prioriteten for meddelelsen. vises prioriteten under emnet for meddelelsen. Ikonet bliver rødt . fokusere på at søge efter en del i en email eller filtrere e-mails. § Mens du læser en e-mail. 1. Du kan f. . . Tryk på . som har vedhæftninger eller er mærket med høj prioritet. 3. Der vises en liste over e-mails fra den kontakt. Resultaterne vises så i en liste.123 E-mail Indstilling af prioritet for en e-mail-meddelelse Du kan indstille prioriteten for en e-mail-meddelelse. 3. Hvis du vil filtrere søgningen. men kan ikke finde en bestemt e-mail fra den kontakt? Du kan søge i dine e-mail-konti efter e-mails fra en bestemt kontakt. som du sender. der skal gælde.

2. 4. Indtast den automatisk svarmeddelelse. som er kontakter.eks. Vælg mellem følgende: Kontoindstillinger Generelle indstillinger Ret e-mail-kontoindstillinger. . hvis indstillinger du vil redigere. 4. Skift til den e-mail-konto. for at gemme dine ændringer. Tryk på . aktiver. maks størrelse. og vælg så Ikke til stede. Send og modtag Meddelelsesindstillinger Angiv indstillinger for e-mail-meddelelser. Tryk på og tryk så på Mere > Ikke til stede. Indtast mødedetaljerne. . Angiv datoer og tidspunkter for den periode. Skift til den e-mail-konto. 2. deaktiver eller angiv signaturen. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. Indstil synkroniseringsindstillinger for indkommende og udgående e-mails. 2. du vil slette. indstil kontoen som standard e-mail-konto. 6. Tryk på Gem. 3. hvor e-mail-vedhæftninger skal gemmes. opdateringsplan og andet. og tryk så på 3. Sletning af en e-mail-konto 1. Slet konto 4. Du kan også sende automatiske svarmeddelelser til eksterne modtagere. Indstil skrifttypestørrelsen til læsning af e-mails. hvis adresser ikke findes på den samme Microsoft Exchange-server. f. 5. 2. og angiv det sted. navn. og tryk så på Mere > Indstillinger.124 E-mail Indstilling af status for Ikke til stede 1. Gå til fanen Invitationer. 3. e-mailadresse. og tryk så på Mere > Indstillinger > Slet konto. hvor du ikke vil være til stede. Tryk på . Ændring af e-mail-kontoindstillinger 1. Tryk på Gem. Tryk på feltet. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. Afsendelse af en mødeindkaldelse 1. f. Tryk på Tryk for at slette e-mail-kontoen. adgangskode og beskrivelse.eks.

der synkroniseres med din Google. 1. 2. § Hvis du har en Microsoft Exchange ActiveSync-konto. Hvis du er logget ind på Facebook. så den altid er synkroniseret med følgende typer kalendere: § Log ind på din Google-konto på HTC Explorer. skal du vælge en kalender. . Brug tablet´en Kalender til at planlægge dine begivenheder. Oprettelse af en begivenhed Du kan oprette begivenheder. 5.eller Exchange ActiveSync-kalender samt begivenheder på HTC Explorer. Du kan tilføje flere Google-konti. og vælge . Du kan også konfigurere HTC Explorer. § Hvis du bruger Microsoft Outlook på computeren. kan du konfigurere HTC Sync på computeren til at synkronisere Outlook-kalender med programmet Kalender. Hvis du har mere end én kalender. så du kan synkronisere programmet Kalender med din Google Kalender online. Indtast en navn på begivenheden. og du har tilføjet den til HTC Explorer. som du senere kan synkronisere med computerens Outlookkalender via HTC Sync. 4.125 Kalender Kalender Om Kalender Gå aldrig glip af en vigtig aftale igen. Hvis du vil invitere mennesker til din begivenhed. vises fødselsdage og begivenheder for venner var dine sociale netværk i Kalender. I enhver Kalender-visning trykker du på 3. møder og aftaler. skal du trykke på deltagere mellem dine kontakter eller fra firmaadressefortegnelsen. hvor du vil tilføje begivenheden. Har du endnu ikke logget ind på dine konti? Dine kalenderbegivenheder oprettes under PC Sync. kan du synkronisere programmet Kalender med dine Exchange ActiveSync-kalenderbegivenheder. På startskærmen trykker du på > Kalender.

Ændring af Kalendervisninger Skift hurtigt mellem forskellige kalendervisninger ved at trykke på skærmknapperne. Indtast begivenhedens placering og beskrivelse. Tryk på og derefter på Tilføj påmindelse. Dagsvisning Visningen Uge Visningen Måned Dagsordenvisning Mødeindkaldelser § I visningerne Dag. Uge og Dagsorden er begivenheder farvekodede for at angive den konto eller kalendertype. Indstil den resterende tid. § Tryk og hold på en dag for at åbne en valgmenu. Gør et af følgende i månedsvisningen: § Tryk på en dag for at se begivenhederne for den dag. og vent på at skærmen viser de andre faner. Du gør følgende for at angive dato og tidspunktet for begivenheden: § Hvis der er et tidsinterval for begivenheden. f. de hører til. hvad hver farve betyder.eks. Hvis begivenheden finder sted regelmæssigt. skal du trykke på Fra og Tildatoen og tidspunktet for at angive dem. du vil have den. Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. i visningen Måned.126 Kalender 6. der har begivenheder. hvor ofte begivenheden finder sted. . en fødselsdag. Brug af visningen Måned Du ser markeringer på de dage. angiv Fra og Tildatoen. Tryk på for at finde ud af. 8. Tryk på Gem. § Glid fingeren op eller ned på skærmen for at se tidligere eller senere måneder. og marker så afkrydsningsfeltet Hele dagen. § Hvis det er en heldagsbegivenhed. § Kan ikke se den fane. skal du trykke på feltet Gentag og så vælge. 7. Du kan tilføje endnu et påmindelsestidspunkt til en Google-kalenderbegivenhed. 9. hvorfra du også kan vælge at oprette en begivenhed eller skifte til enten visningen Dag eller Dagsorden. du vil? Tryk og hold på en fane. 10.

§ Du kan også se dagens vejr. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere uger. Brug af visningen Uge Visningen Uge viser et diagram over begivenheder for en uge. Tryk på og så på Svar eller Svar til alle (eller Mere > Svar eller Svar til alle). Når du står i visningen Dag: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. men kun hvis det er inden for femdøgnsprognosen.127 Kalender Brug af dags. dag. og søg efter det på nettet. som andre har delt med dig. Når du står i ugevisningen kan du: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. § Tryk på en begivenhed (vises som farvede blokke) for at vise detaljerne. der er på begivenhedsplaceringen eller i beskrivelsen. § Hvis begivenheden blev sendt som en mødeinvitation. Afhængigt af begivenhedsoplysningerne gør du et af følgende: § Find begivenhedens placering i Kort. § Ring til et telefonnummer. § Tryk på påmindelsestidspunktet for at ændre det. § Vælg eventuel tekst. Administration af Kalenderbegivenheder Visning af en begivenhed Du kan se dine egne begivenheder samt begivenheder. 2. skal du svare på invitationen. I dagsvisningen eller dagsordensvisningen trykker du på en begivenhed. Skærmen Begivenhedsdetaljer åbnes og viser oversigten over begivenheden. kan du svare via e-mail til organisatoren eller til alle gæsterne.og dagsordensvisningerne Dagsvisningen viser dine begivenheder pr. Tryk på ændringer. 1. for at gemme . mens Dagsordensvisningen viser alle begivenhederne i kronologisk rækkefølge. § Hvis det er en Exchange ActiveSync-kalenderbegivenhed. Du kan returnere til den aktuelle dato ved at trykke på . § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere dage. § Kontroller deltagerne i begivenheden.

Mens du ser på en begivenhed. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en multimedievedhæftning. som du har oprettet. § Når du redigere en begivenhed. 3. 1. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenheden og trykker på Slet begivenhed. bedes du. 1. skal du trykke på fanen Inviteredei Kalender for at se mødeindkaldelser. Sletning af en begivenhed Gør et af følgende: § Mens du ser en oversigt over en begivenhede på skærmen Begivenhedsdetaljer. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en vedhæftet fil. foreslå ny tid flytte invitationen til en mappe og andet. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. Deling af en begivenhed (vCalendar) Du kan dele en kalenderbegivenhed som en vCalendar ved hjælp af Bluetooth eller ved at sende den som en filvedhæftning med din e-mail eller som en meddelelse. som du endnu ikke har accepteret eller afvist. Når du er færdig. Din standard e-mail-konto bruges til at sende meddelelsen.128 Kalender Redigering af en begivenhed Du kan redigere begivenheder. Gør et af følgende: § Tryk på Bluetooth. og vælg en af følgende: § Accepter. skal du trykke på 2. § Tryk på for at se valgmulighederne for svar. Du bliver bedt om at aktivere Bluetoothpå HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. skal du trykke på 2. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. og så på Videresend. skal du trykke på Slet. . § I visningen Dag. . Tryk på en mødeindkaldelse. skal du trykke på Gem. Hvis begivenheden gentager sig. § Tryk på Meddelelse. Hvis du bruger en Exchange ActiveSync-konto på HTC Explorer. 2. skal du trykke på og så trykke på Slet begivenhed. § Tryk på E-mail. afvis eller accepter foreløbigt invitationen. Mens du ser på en begivenhed. Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse 1. Foretag ændringerne til begivenheden. om du vil slette bare den forekomst eller alle forekomster fra Kalender. eller foreslå et nyt tidspunkt.

1. eller tryk på Annuller alle for at afvise alle begivenhedspåmindelser. Tryk på statuslinjen. Gør et af følgende: § Tryk på Ryd for at afvise begivenhedspåmindelser og alle andre meddelelser. vises ikonet for kommende begivenhed ( ) i meddelelsesområdet på statuslinjen for at minde dig om den kommende begivenhed. § Når du har åbnet meddelelsespanelet.129 Kalender Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Hvis du har angivet mindst en påmindelse til en begivenhed. 2. og vælger eller rydder så en kalender for Kalendere holdes synkroniseret på HTC Explorer. for at bevare påmindelser. Tryk på Sæt alle i snooze-tilstand for at udsætte alle begivenhedspåmindelser i fem minutter. der venter i meddelelsesområdet i § Tryk på statuslinjen. og glid fingeren nedad på skærmen for at åbne meddelelsespanelet. . skal du trykke på påmindelsen om kalenderbegivenheden. Visning eller skjulning af kalendere I enhver Kalender-visning trykker du på at vise eller skjule den. Så ser du en liste over alle ventende begivenhedspåmindelser. hvad enten du skjuler dem eller ej.

og så på Indstillinger (eller Mere > Indstillinger af påmindelse Alle kalendere Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de samme indstillinger for begivenhedspåmindelse på alle typer kalendere. sende dig en underretning eller deaktivere begivenhedsunderretning på HTC Explorer.130 Kalender Ændring af indstillinger for Kalender Du kan ændre indstillinger for Kalender for at angive. Vælg. som du har afvist invitationen til. Vælg. underret. . Indstillinger for Kalendervisning Første dag i ugen Inkluder vejret By Angiv om visningerne Måned og Uge skal starte på en søndag eller en mandag. der skal lyde. Vælg en ringetone. du vil underrettes. Standard påmindelsestid Vælg ringetone Skjul afviste aftaler. om du vil vise eller skjule begivenheder. hvordan den viser begivenheder. kan du indstille forskellige påmindelsesindstillinger for hver kalender. Widgetterne indeholder forskellige kalendervisninger. I enhver Kalender-visning trykker du på Indstillinger). viser dagsvisningen din aktuelle placerings vejr. og hvordan den underretter dig om kommende begivenheder. Marker dette afkrydsningsfelt for at vise vejroplysninger i dagsvisningens begivenhedsliste. hvor tidligt før en begivenhed. og den viser programmet Kalender. når du modtager en begivenhedspåmindelse. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt. Du kan ændre det til at vise vejret i en anden by. og medd. Konfigurer begivenhedspåmindelser for at åbne en advarsel. Om Kalender-widget'en Du kan også tilføje Kalender-widget'en til startskærmen. Tryk på en dag eller begivenhed på widget'en. Inds. Hvis vejret som standard er inkluderet.

131 Kort og placering Kort og placering Placeringsindstillingerne Tænde for placeringstjenester For at finde din placering på HTC Explorer. se trafiksituationer i realtid og modtage detaljerede kørselsvejledninger til din destination. skal du aktivere placeringskilder. . På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Placering. hvor du kan finde interessante steder eller en adresse på et kort eller se placeringer på gadeniveau. Finder din nøjagtige GPS-placering. Det kræver. Det indeholder også et søgeværktøj. § Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. at der ingen skyer er og mere batteristrøm. § Du skal oprette forbindelse til internettet for at bruge Google Maps. § Programmet Google Maps dækker ikke alle lande og byer. 2. 1. Google Maps Om Google Maps Google Maps™ sætter dig i stand til at spore din aktuelle placering. Vælg en af eller begge følgende muligheder: Brug trådløse netværk Brug GPSsatellitter Bruger Wi-Fi eller din mobile dataforbindelse til at finde din omtrentlige placering.

Du kan få kørselsvejledninger til placeringen ved at kontrollere steder af interesse i nærheden mm. § Tryk på . Gør et af følgende: Flyt rundt Zoom ind Før fingeren i en retning på skærmen for at se steder i nærheden på kortet. Tryk på boblen for at se flere oplysninger. som du vil zoome ind på. Den blå markering 2. viser din for at vise din aktuelle placering. § Tryk på . Vis oplysninger for en tilfældig placering 1. 1. § Placer din tommel. § Dobbelttryk på det område på kortet. På startskærmen trykker du på > Kort. . 3. Der åbnes en ballon over placeringen med adressen og en miniature fra gadevisningen (hvis den findes).og pegefinger på kortet for at zoome ud. kan du nemt finde din placering på kortet eller undersøge steder i nærheden ved at panorere og zoome ind og ud på kortet.og pegefinger øverst på det område. du vil zoome ind på. Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. Tryk på aktuelle placering på kortet. og spred så fingrene over kortet. Tryk og hold på en placering på kortet.132 Kort og placering Sådan fungerer kort Når du åbner Google Maps. 2. Zoom ud § Klem din tommel.

og tryk så på placeringen.eller institutionstype. vil søgeresultaterne blive vist i en liste. § Tryk på for at vise søgeresultaterne som en liste. du vil søge efter. museer). f. du leder efter. 3. . Tryk på et sted for at se flere oplysninger.eks. få vist placeringen i gadevisning. Tryk på boblen. Gør et af følgende: § Tryk på en markør hvis det er. skal du aktivere placeringskilder. og tryk så på Ryd kort. der er tegnet på det. en adresse eller en virksomheds. Søgeresultaterne vises som markeringer på kortet. Tryk på .eks.133 Kort og placering Søgning efter en placering Du kan på Google Maps søge efter en placering. 2. Før du bruger Places. få kørselsvejledninger. 1. vises søgeresultaterne som markeringer på kortet. i søgefeltet. eller tryk på et foreslået søgeemne. den nærmeste benzintank eller pengeautomat. På startskærmen trykker du på > Places. hvis det er muligt. 2. 3. Gør et af følgende: § Tryk på skærmknapperne for at se placeringen på et kort. Du kan trykke på markeringen og så trykke på boblen for at få flere oplysninger om stedet. Tryk på den type sted. § Før fingeren over skærmen for at se flere oplysninger rom næste eller forrige søgeresultat. Places bruger Google Maps til at søge efter steder. 1. f. § Når der findes flere steder. du indtastede. for at se. Rul ned ad skærmen for at se flere muligheder. Detaljer om den valgte placering vises på skærmen. Rydning af kortet Når du har søgt på et kort. Gør et af følgende: § Når et eller to interessante steder findes. og andet.eks. som du måske vil finde. Søgning efter et interessant sted i nærheden Brug Places for at finde interessante steder i nærheden af din aktuelle placering. om det er det. du leder efter. f. kan du fjerne de forskellige markører. I Kort indtaster du det sted. Tryk på for at søge efter den placering. 4.

Hvis det sted. Tryk på piletasterne på kortet for at følge vejledningerne. Cykel eller Gang. med offentlig transport eller i bil. 1. 5. 6. Din destination gemmes automatisk i Google Maps-oversigten. . mens du ser på et kort. Tryk på et element for at se vejledningen på kortet. Tryk på . Tryk på Få kørselsvejledninger. Indtast så din destination i det andet tekstfelt. 4. eller indtast en placering. § Tryk på for at vælge en adresse blandt kontaktpersonerne eller et punkt. skal du trykke på og så trykke på Ryd kort for at nulstillet kortet. du har angivet som din destination har flere mulige placeringer. hvordan du vil komme til din destination ved at trykke på knappen Bil.134 Kort og placering Få kørselsvejledninger Få detaljere vejledninger til din destination. hvor du vil starte fra i det første tekstfelt. du vil tage til. hvis du går. Offentlig transport. Gør et af følgende: § Brug den aktuelle placering som udgangspunkt. 2. 3. Vælg. Når du er færdig med at se eller følge kørselsvejledningen. på kortet. Den næste skærm viser vejledninger til destinationen i en liste. Google Maps kan give vejledninger. skal du vælge den. som du trykker på. og tryk så på Kørselsvejledning.

sende dine placeringsdetaljer via email og andet. Kun venner. Når du har tilmeldt dig Latitude og lukket programmet. På startskærmen trykker du på 2. Det sætter dig også i stand til at få kørselsvejledning til dine venners placeringer. § Åbn Kort. og tryk så på Mere > Hjælp. Åbning af og tilmelding til Latitude 1. kan du gøre følgende for at åbne det fra startskærmen: § Tryk på > Latitude. tryk på . Webbrowseren åbner og fører dig til Google Maps Hjælp-webside. Din placering deles ikke automatisk. Søgning efter dine venner med Google Latitude (tilgængeligt efter land) Google Latitude®-brugerplaceringstjenesten sætter dig og dine venner i stand til at dele placeringer og statusmeddelelser med hinanden. 3. og tryk så på Latitude.135 Kort og placering Få hjælp Få hjælp og flere oplysninger om Kort. . mens du ser på et kort. Du skal tilmelde dig Latitude og så invitere dine venner til at se din placering eller acceptere deres invitationer. . der har udtrykkeligt inviteret eller accepteret. Tryk på for at åbne hjælpen. kan se din placering. Tryk på > Kort. og tryk så på Tilmeld dig Latitude.

com/support/). og installer det på computeren. § Installer tredjepartsprogrammer fra computeren.0 på computeren for at kunne oprette forbindelse og synkronisere med HTC Explorer. § Kopier dine billeder. sange og afspilningslister til HTC Explorer og nyd dem når du er på farten. § Du skal først lukke alle programmer og midlertidigt afslutte dit antivirusprogram.136 HTC Sync HTC Sync Om HTC Sync Dine nye billeder fra ferien er på HTC Explorer. mens din forretningskalender er på computeren. videoer. for at kunne synkronisere multimediefiler og dokumenter. Outlook Express eller Windows-kontakter på computeren og HTC Explorer. før du begynder at installere HTC Sync for at få en problemfri installation. § Det er nemt at importere dine tagne billeder og videoer fra HTC Explorer til computeren. og installer det på computeren. § Hent HTC Sync-softwaren til HTC Explorer fra vores supportwebsted (www. Du skal bruge et hukommelseskort. indsat i HTC Explorer. Hvorfor ikke gøre filer og oplysninger tilgængelige på begge enheder? Med HTC Sync kan du: § Synkroniser dine kontakter mellem dine Microsoft Outlook.htc. Gør et af følgende: § Marker og kopier installationsprogrammet til HTC Sync fra hukommelseskortet (hvis det er der). § Synkroniser dine kalenderbegivenheder mellem Outlook eller Windows Kalender på computeren og HTC Explorer. . dokumenter. § Gem de samme bogmærker i både computerens og HTC Explorer. Installere HTC Sync § HTC Sync kræver USB 2.

Vent på. 2. . Tilslut HTC Explorer til computeren med USB-kablet. 4. når der er nye emner. klik på Oversigt > Enhedskonfiguration. Enhedspanel åbnes. som lå i kassen. se generelle oplysninger om HTC Explorer. skal du trykke på HTC Sync og derefter på Udført.137 HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer 1. der skal synkroniseres og føjes til HTC Explorer. du har sluttet til computeren. På skærmen for enhedskonfiguration indtaster du et navn på HTC Explorer. at HTC Sync anerkender HTC Explorer. § Du kan klikke på en kategori over emner for at se synkroniseringsvalgmulighederne i højre side af enhedspanelet. Klik på Oversigt viser grundlæggende softwareoplysninger og forbrug af hukommelseskort og sætter dig i stand til at ændre navnet på HTC Explorer eller installere tredjepartsprogrammer på HTC Explorer. tjekke optaget og tilgængelig plads på hukommelseskortet samt starte synkronisering. Lære mere om arbejdsområdet På Enhedspanel kan du indstille sine synkroniseringsindstillinger. De tilgængelige kategorier og valgmuligheder afhænger af den enhed. § Linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. 3. Klik på Gem. nu viser den anslåede plads på hukommelseskortet. du valgte. § Klik på knappen Synk. der bruges. Når HTC Explorer beder dig om at vælge typen af USB-forbindelse. nu for at starte synkroniseringen af de kategorier og valgmuligheder. Hvis du på et senere tidspunkt vil ændrer navnet for HTC Explorer.

wmv 1.og videofiler. der indeholder dine lydfiler. *. Valgmuligheder for synkronisering af Galleri Du kan automatisk synkronisere billeder og videoer mellem HTC Explorer og en computer. Hvis du har oprettet afspilningslister i iTunes® eller Windows Media®. 3.gif. 4. du vil synkronisere på HTC Explorer.mp4. På enhedspanelet klikker du på Galleri. *. Vælg Synkroniser musikfiler fra. at du ønsker at inkludere denne kategori. *. når du er på farten. *. at du ønsker at inkludere denne kategori. *. *. Importer automatisk dine kamerabilleder til computeren under synkronisering ved at vælge Kopier enhedens kamerabilleder til computer. og klik så på OK. *.png § Videoer: *. *. og klik så på OK. Alle understøttede billed. *. 3. *. og vælg derefter de afspilningslister.3g2.aac. Vælg Synkroniser computers billeder og videoer fra og klik på Tilføj. du spiller på computeren. kan du også synkronisere disse og få glæde af dem. *. Aktivering af synkronisering af Galleri betyder. og klik på Tilføj.bmp.m4a. . Vælg den mappe.mp3. og derefter på knappen Til. Vælg Synkroniser musikfiler fra iTunes og Windows Media Player hvis du bruger en af disse softwareprodukter på din computer. *.138 HTC Sync Konfiguration af synkronisering Du kan vælge den type filer og oplysninger.jpeg. Aktivering af synkronisering af Musik betyder. 2. du vil synkronisere mellem HTC Explorer og computeren.midi. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Du kan synkronisere lydfiler i disse formater: *.jpg. der indeholder dine multimediefiler.wav. bliver kopieret til HTC Explorer under synkroniseringen. På enhedspanelet klikker du på Musik.3gp.amr. der føjes til denne mappe. Billeder og videoer fra HTC Explorer gemmes i mappen \My Photos\Device Camera Shots på computeren.wma 1. *. Valgmuligheder for synkronisering af Musik Kopier musikspor og sange. 2.mid. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Vælg den mappe. til HTC Explorer. 4. og derefter på knappen Til. *. Du kan synkronisere billeder og videoer i disse formater: § Billeder: *.

der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. 1. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. du vil synkronisere kalenderbegivenheder med. 3. Vælg det program. du vil synkronisere dine kontakter med. I tilfælde. Kun kontaktfelter. der skal synkroniseres fra dit SIM-kort. 1. 3. Outlook 2003 eller Outlook 2007). Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Windows Kalender. I tilfælde. du vil bevare. du vil bevare. og klik på knappen Til. Klik på Kalender på enhedspanelet. der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. at du ønsker at inkludere denne kategori. 2. Aktivering af synkronisering af Kalender betyder. . og klik på knappen Til. Hvis du har kontakter. 4. at du ønsker at inkludere denne kategori. Kun kalenderfelter. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. Vælg det program. Outlook Express eller Windows Kontakter. Valgmuligheder for synkronisering af Kontakter Synkroniser HTC Explorer-kontakter med din Outlook (Outlook XP.139 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Kalender HTC Explorer kan synkronisere aftaler og begivenheder med kalender i Outlook (Outlook XP. skal du først importere dem til HTC Explorers hukommelse. Aktivering af synkronisering af Kontakter betyder. skal du vælge de oplysninger. Klik på Kontakter på enhedspanelet. Vælg hvorfra. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. skal du vælge de oplysninger. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. 2. du vil starte synkroniseringen af dine kalenderbegivenheder.

skal du vælge Kopier alle downloadede mail-dokumenter til computeren. at du ønsker at inkludere denne kategori. du vil synkronisere med HTC Explorer. 3. vil HTC Sync bevare oplysningerne fra computeren. som gemmes på HTC Explorer til computeren. . og klik på OK. der indeholder de filer. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. som du har gemt på HTC Explorer. Når der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. skal du konfigurere en Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-mailkonto fra programmet Mail på HTC Explorer. Vælg en mappe.140 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Bogmærker Synkroniser bogmærker i webbrowseren mellem HTC Explorer og en computer. 3. Klik på Dokumenter på enhedspanelet. 1. § For at åbne et dokument på HTC Explorer skal du bruge et kompatibelt program. der gemmer bogmærkerne for at synkronisere dem med HTC Explorer. så du kan synkronisere dem med HTC Explorer. Med din favoritbrowser opretter du en favoritmappe kaldet HTC-bogmærker. E-mail-vedhæftninger gemmes i mappen \Dokumenter\. Vælg Synkroniser computerdokumenter fra og klik på Tilføj. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. og klik på knappen Til. før du begynder synkroniseringen. Vælg den webbrowser. Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger. at du gemmer dine favoritbogmærker i denne mappe. Du kan også synkronisere e-mail-vedhæftninger. Aktivering af synkronisering af Bogmærker betyder. Sørg for. skal du sørge for at lukke alle browservinduer. 2. 1. Til HTC Syncs enhedspanel klikker du på Bogmærker og på knappen Til. Hvis du bruger Google Chrome™ eller Firefox® internetbrowser og har valgt at synkronisere den med HTC Explorer. § Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger gemt på HTC Explorer til computeren. at du ønsker at inkludere denne kategori. 4. Valgmuligheder for synkronisering af Dokumenter Du kan synkronisere filer og dokumenter fra computeren med HTC Explorer. Aktivering af synkronisering af Dokumenter betyder. 2.

Næste gang. at HTC Explorer er konfigureret til at tillade. Når installationen er færdig. begynder synkroniseringen automatisk baseret på dine synkroniseringsindstillinger. Efter valg og tilpasning af kategorierne. trykker du på Afbryd. På enhedspanelet klikker du på Oversigt. 1. og klik på Åbn. 3.141 HTC Sync Synkronisere HTC Explorer Kontroller linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. nu. Når synkroniseringen er færdig.apk) på computeren. . 2. trykke på Indstillinger > Programmer og så markere afkrydsningsfeltet Ukendte kilder. Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Hvis du har programfiler (*. som du stoler på. skal du sørge for. Gennemse for at finde programfilen på computeren. der skal synkroniseres. nu for den forventede filstørrelse af nye emner på HTC Explorer. 1. som krævet af computerens operativsystem. om der er yderligere vejledninger til færdiggørelse af installationen. klikker du på Synk. som krævet af computerens operativsystem. Før du starter. Det gør du ved at trykke på på startskærmen. Klik på Programmet er installeret. 5. 2. Installationsprocessen begynder på HTC Explorer. du vil synkronisere. at du kun installerer programmer. kan du bruge HTC Sync for at installere dem på HTC Explorer. trykker du på Afbryd. Kontroller HTC Explorers skærm for at se. Vi anbefaler på det kraftigste. 6. 4. at programmer fra computerens kan installeres på HTC Explorer. Fjern HTC Explorer på sikker vis. 3. Fjern HTC Explorer på sikker vis. du tilslutter HTC Explorer til computeren.

og konfigurer så HTC Sync for at anerkende den. Enhedspanelet åbnes. Efter installation af den seneste opgradering skal du konfigurere HTC Sync igen for at anerkende og synkronisere med HTC Explorer. Hente den seneste HTC Sync-opgradering Besøg HTCs supportwebsted (www. 2. 1. Når du vil skifte til en anden enhed. du vil synkronisere.com/support/) fra tid til anden for at søge efter de seneste HTC Sync opgraderinger. . du vil synkronisere. Klik på enheden. eller start synkroniseringen.htc. og du kan særskilt tilpasse din synkroniseringsindstillinger for denne enhed.142 HTC Sync Synkronisering af en anden enhed med computeren Du kan skifte fra en enhed til en anden hvis du har mere end en enhed. klik på Enheder og derefter på enhedens navn eller billede. du vil konfigurere. så du kan hente og installere dem på computeren. Tilslut en anden enhed til computeren.

1. Åbn webbrowseren på computeren.com-konto.com. at du har HTC Explorer i nærheden. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. 2. 3. Tryk på Placering. 3. skal du logge ind med de samme kontooplysninger på HTC Explorer. 1. Aktivering af Enhedsfinder Nogle funktioner på HTCSense. Du skal bruge den til at gennemføre tilmeldingsprocessen. . Tilmelding fra HTC Explorer 1.com-konto Du kan tilmelde dig en HTCSense. Klik på Konto i øverste højre hjørne. På startskærmen trykker du på synkronisering. Opdatering af dine HTCSense. Gå til www. og klik så på Gem ændringer. Tryk på Tilføj konto > HTC Sense. På HTC Explorers startskærm trykker du på 2. og så på Indstillinger. at muligheden Enhedsfinder på HTC Explorer er markeret.com på nettet.com HTCSense.com-kontoen. 3. Marker afkrydsningsfeltet Enhedsfinder. 3.143 HTCSense.com-kontodetaljer 1. Opdater kontodetaljerne. Når du har tilmeldt til HTCSense.htcsense.com Tilmelding til din HTCSense.com-konto via HTC Explorer eller computerens webbrowser. 2. og log ind på HTCSense. Åbn webbrowseren på computeren. 2. og trykker på Indstillinger > Konti og Tilmelding fra computeren Sørg for.com kræver.com-konto. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense.

Så håber vi bare. Viderestilling af opkald og meddelelser Du kan viderestille opkald og meddelelser til en anden telefon. at den ikke ligger nederst i vasketøjskurven. Klik på Opdater placering for at opdatere kortet. Klik på Ring på HTCSense. så du kan finde den. . Få HTC Explorer til at ringe Du ved.com til at finde den cirkaplacering. (Sørg for. Få HTC Explorer til at ringe. hvis du ikke har HTC Explorer med dig. f. er den faldet ud af lommen. mens du gjorde noget andet? Du kan bruge HTCSense.com. få HTC Explorer til at ringe. Brug HTCSense.144 HTCSense.com Brug af HTCSense. eller kan du ikke finde den? Eller endnu værre.eks. Hvis du vil bruge disse funktioner.) Finde HTC Explorer Har du ladet HTC Explorer ligge et sted. (Du skal markere Viderestil meddelelser til enhed eller Viderestil meddelelser til en e-mail-adresse under Indstillinger. da du var på toget. Før du aktiverer Viderestil opkald eller Viderestil meddelelser. at HTC Explorer er et sted der hjemme.com Har du glemt HTC Explorer hjemme. Kig på kortet for at finde HTC Explorer på HTCSense. men du kan bare ikke finde den. Du kan have valgmuligheden Telefonfinder markeret under Indstillinger > Placering i HTC Explorer for at denne funktion kan fungere. låse den eller slette indholdet på den.com på computerens webbrowser.com til at kommunikere med HTC Explorer. skal du logge ind på HTCSense.com. specificere et alternativt telefonnummer eller en alternativ e-mail-adresse. § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil opkald for at viderestille opkald.) § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil meddelelser for at viderestille meddelelser. selv om den er på Lydløs. at Aktiver viderestilling af opkald er markeret under Indstillinger. skal du tilpasse indstillingerne først. så du kan fremsende opkald og meddelelser til et andet nummer.

com-kontoen. Klik på Konto i øverste højre hjørne. Hvis det sker. så du skal være absolut sikker. Klik på Lås enhed på HTCSense. og vis en meddelelse på skærmen. og en kort meddelelse. kan du slette indhold på HTC Explorer og det installerede hukommelseskort.com. 1. klikker du på Slet enhed. så ingen andre ser følsomme oplysninger på HTC Explorer. Der er ingen mulighed for at gendanne HTC Explorer og hukommelseskortets data. så hvis nogen finder den. Klik på Slet enhed på HTCSense. før du fortsætter.com-konto vil også slette dine data på HTCSense. Indtast en pinkode. 3.com. og log ind på HTCSense. Det alternative nummer vises på skærmen. 1. 2. at nogen finder HTC Explorer. som der kan ringes til. når du har slettet indholdet. . hvis nogen finder HTC Explorer. der skal vises på skærmen. Åbn webbrowseren på computeren. Sletning af din HTCSense.com Låse HTC Explorer Har du mistet HTC Explorer? Lås HTC Explorer. 2. 3. et alternativt telefonnummer. kan denne person bare trykke på det for at ringe til den nummer med HTC Explorer. Klik på Gem. Når du bliver bedt om at bekræfter. Slette indholdet på HTC Explorer Hvis der ikke er nogen mulighed for at få HTC Explorer tilbage. Sletning af din HTCSense.com-konto 1. 2.comserverne.145 HTCSense. kan de kontakte dig. Klik på Klik her for at slette din HTCSense-konto.

Enter-tasten. Tryk for at skifte til et andet tastatursprog. Tryk for at indtaste et stort bogstav. Standard Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. du bruger i øjeblikket. Tasten Sprog. for Valg af et tastaturlayout Der kan vælges mellem tre forskellige tastaturlayouts. Indtastning af tekst Brug de følgende taster under indtastningen af tekst med skærmtastaturet: Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverste for at indtaste tal. er det tegn. afhænger af det tastatursprog. som du vil bruge. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem. Tryk for at slette det forrige tegn. Telefon Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur. . Når du har indtastet tekst. som kræver tekst eller tal. der passer til din indtastningsstil. 1. Tastestørrelsen er lidt større end på det fulde standardlayout. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. Tryk for at oprette en ny linje. du ser. så du kan vælge et. Dette er standardtastaturet. symboler og bogstaver med accent.146 Tastatur Tastatur Bruge skærmtastaturet Når du starter et program eller vælger et felt. som bliver indsat. vises skærmtastaturet. Tryk på Tastaturtyper. og vælg så det tastaturlayout. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock. kan du trykke på eller trykke på at lukke skærmtastaturet. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. der vises på tasten. De grå tegn. Kompakt Dette layout har to bogstaver på hver taste. Den taste. år du trykker og holder på den taste. Backspace-tasten. Du kan også få adgang til skærmens tastaturindstillinger. Shift-tasten. Tryk for at skifte til numerisk og symboltastatur.

du ønsker. skal du trykke på pilen for at se flere forslag. Vælg de sprog. § Retningen Landskab for tastaturet understøttes ikke i alle programmer. kan du blot trykke på mellemrumstangenten for at indsætte ordet i teksten. Sådan indtastes et ord i forudsigelig tilstand: § Hvis du ser det ord. § Marker afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk i > > Indstillinger > Skærm for at konfigurere automatisk ændring af skærmretning. kan du vælge at bruge retningen Landskab for skærmtastaturet. du ønsker. mens du taster. der skal aktiveres på skærmtastaturet. fremhævet med grønt eller orange. Tryk for at skjule skærmtastaturet. når du bruger Kompakt eller Telefontastaturlayoutet. Vend HTC Explorer om på siden for at bruge et større tastatur. som er nemmere at taste på. Indtastning af ord med forudsigelige tekst Skærmtastaturet har forudsigelig tekst. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > Ændring af skærmtastaturet til Landskab Når du indtaster tekst. . så du kan skifte til disse sprog og bruge dem til at indtaste tekst. vist blandt forslagene. hvor du købte HTC Explorer. Aktivering af flere tastatursprog Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC Explorer. Forudsigelig tekstindtastning aktiveres som standard. skal du trykke på ordet for at indsætte det i teksten. § Hvis der vises en pil til højre for forslagslisten. 2. før du er færdig med at indtaste hele ordet. du ønsker. som hjælper dig med at skrive hurtigt og præcist. 3. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. og ordforslag vises. Tilgængelige sprog afhænger af det område.147 Tastatur Tryk for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9. Tryk på Internationalt tastatur. kan du vælge de sprog. § Hvis du ser det ord. 1.

På startskærmen trykker du på Berøringsinput. 1. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. automatisk til ordbogen for forudsigelig tekst. du vil tilføje. 1. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Kopier til hukommelseskort 3. § Hvis du vil slette ord i ordbogen. du ønsker. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > . som den refererer til ved forudsigelige tekstforslag. og vælg det sprog. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Under indtastningen af tekst med standardtastaturlayoutet tilføjes et foreslået ord. 1. som du har tilføjet til ordbogen for forudsigelig tekst. Tryk på Tosproget forudsigelse. kan du sikkerhedskopiere de nye ord. og tryk så på OK. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. § Rediger et ord ved at trykke på selve ordet. du har valgt. som du tidligere tilføjede til ordbogen over forudsigelig tekst. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog. får du ordforslag på de to sprog. Tilføjelse af et ord til ordbogen for forudsigelig tekst HTC Explorer leveres med en liste over ord. Vælg Sikkerhedskopiering af den personlige ordbog til hukommelseskortet Hvis du har installeret et hukommelseskort. som du har trykket på i forslagslisten. du aktuelt bruger. Når du bedes om det. Indtast det ord. Redigering eller sletning af et ord i ordbogen for forudsigelig tekst Du kan redigere eller fjerne ord. Du kan også tilføje et ord til listen manuelt. og så på Slet. trykker du på OK. 1. I takt med at du indtaster. 2. og tryk på Slet. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. du vil fjerne. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog > 3.148 Tastatur Indstilling af andet sprog for tastaturet Ud over det tastatursprog. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. kan du indstille forudsige tekst til at være tosproget. hvis det ikke allerede var i ordbogen. . skal du trykke på så de ord. På startskærmen trykker du på Berøringsinput.

skal du have forbindelse til internettet for at indtaste tekst via tale. Tryk og hold på tasten Sprog. 2.149 Tastatur Import af den personlige ordbog fra hukommelseskort 1. 2. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Gendan fra hukommelseskort. Fortæl HTC Explorer. 1. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. 3. du vil bruge under Indstillinger for stemmeindtastning og -udtalelse. . der understøttes af Google. § Da HTC Explorer bruger Googles talegenkendelsestjeneste. der giver mulighed for at bruge skærmtastaturet. du ønsker. Indstilling af sprog til stemmeindtastning 1. De tilgængelige sprog afhænger af de stemmeindtastningssprog. Når du bedes om det. På startskærmen trykker du på og derefter Indstillinger > Stemmeindtastning og -udtalelse > Indstillinger for stemmegenkendelse. HTC Explorer beder dig om at tale. Tryk på Sprog. trykker du på OK. og vælg så det sprog. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Indtastning af tekst ved at tale Har du ikke tid til at indtaste? Prøv at sige ordene for at indtaste dem i de fleste af de tekstfelter. hvad du ønsker at indtaste. § Sørg først for at vælge det sprog.

150 Tastatur Indtaste tekst ved at spore I stedet for at trykke på taster på skærmtastaturet. du vælger. vil indtaste "den". som du vil markere.eks. skal du sætte fingeren på tasten "d" og så spore ordet (ved at glide fingeren) "den" på skærmtastaturet. du vil kopiere eller klippe. 2. Sporingstastatur under Indstillinger > Sprog og tastatur > Berøringsinput > Sporingstastatur skal vælges. indtil forstørrelsesglasset vises. som indeholder den tekst. Redigering af tekst Det er nemt at klippe. 1. så du kan bruge sporingstastaturet. Nogle programmer kan byde på deres egen måde at markere eller kopiere tekst. . Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til et bogstav i den tekst. skal du glide fingeren på skærmtastaturet for at indtaste ord. Tryk og hold på det tekstfelt. kan du "spore" for at indtaste ord. kopiere og indsætte tekst med tastaturet. Hvis du vil spore. Hvis du f. Valg af tekst Fremhæv teksten.

Når du har positioneret tekstmarkøren. skal du trække i start. Tryk på Indsæt. eller et andet. 4. som du vil bruge. før du kan få adgang til indstillinger for berøringsinput ved hjælp af sprogtasten. skal du løfte fingeren. 2. Kopiering og indsættelse af tekst 1. indtil forstørrelsesglasset vises. trykker du på Kopier eller Klip. Tekstens valgmenu vises. Når det ord. du vil kopiere. 5. Tastaturtyper Vælg det tastaturlayout. 4. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. Når du har valgt den tekst. § Tryk på Marker alt for at vælge alt i tekstfeltet. hvor du placerede tekstmarkøren fremhæves. Tosproget forudsigelse Vælg et andet tastatursprog. du vil bruge.og slutmarkeringerne for at markere den tekst. Når du har positioneret tekstmarkøren. Internationalt tastatur Tilføj eller fjern sprog fra listen over skærmtastatursprog. Du skal have mere end to tastatursprog valgt.151 Tastatur 3. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til det sted. Tryk og hold ned på et tekstfelt i det samme. Tekstens valgmenu vises. Justering af indstillinger for indtastning Åbn indstillinger for berøringsindtastning ved at gøre et af følgende: § Fra startskærmen trykker du på tastatur > Berøringsindtastning. hvis du aktuelt bruger det engelske skærmtastatur). 3. tryk på .eks. Under valgmulighederne for det Internationale tastatur trykker du på Indstillinger. du ønsker. Gør et af følgende: § Tryk på Vælg ord. . program. skal du løfte fingeren. og derefter på Indstillinger > Sprog og § Tryk på tasten Sprog på skærmtastaturet (f. du vil indsætte teksten.

stavekontrol og fuldførelse af ord. rediger eller fjern ord i ordbogen over forudsigelig tekst. § Aktiver hørbar og vibreringstilbagemelding under indtastning. . § Kalibrer berøringstastaturets nøjagtighed. Træningsguide Sporingstastatur Personlig ordbog Lær. hvordan du bruger skærmtastaturet med dette interaktive selvstudium.152 Tastatur Tekstindtastning § Aktiver/deaktiver forudsigelig tekst. og indstil valgmuligheder. når du sporer for at indtaste tekst. Aktiver sporingstastaturet. Tilføj.

På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på Mobilnetværk > Navne på adgangspunkter. sociale netværkskonti og andre synkroniserede oplysninger. kan det spare batteriets levetid og spare penge på datagebyrer. Tryk på Mobilnetværk > Netværksudbydere eller Navne på adgangspunkter. 1. På startskærmen trykker du på netværk. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slukke for dataforbindelsen. . konfigureres den automatisk til bruge din udbyders dataforbindelse (hvis der er indsat et SIM-kort). Kontrol af den dataforbindelse. 4. du bruger 1. Tryk på indstillingselementet for APN for at redigere det. På startskærmen trykker du på netværk. På skærmen Rediger adgangspunkt indtaster du indstillingerne for APN. og tryk så på Gem. Tænde/slukke for dataforbindelsen Hvis du slukker for dataforbindelse. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Hvis du ikke har dataforbindelse tændt. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tryk på . 1.153 Internetforbindelser Internetforbindelser Dataforbindelse Når du tænder for HTC Explorer for første gang. og du heller ikke har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. vil du ikke modtage automatisk opdateringer på dine e-mails. 5. skal du have navnet på adgangspunktet og indstillinger (herunder brugernavn og adgangskode. hvis det behøves) fra mobiludbyderen klar. 3. Oprettelse af et nyt adgangspunkt Før du tilføjer endnu en dataforbindelse. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. På skærmen APN'er trykker du på og så på Nyt APN. Marker afkrydsningsfeltet Mobile netværk for at tænde for dataforbindelsen.

ikke er i listen. vises ikonet Wi-Fi statuslinjen og fortæller dig den omtrentlige signalstyrke (antal bånd. skal du trykkepå Tilføj WiFi-netværk for manuelt at tilføje det. Tryk på Mobile netværk. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk. at HTC Explorer skal afspille en lyd. der lyser). 4. i Når HTC Explorer har forbindelse til det trådløse netværk. og få adgang til datatjenester. På startskærmen trykker du på netværk. som du ønsker. og marker så afkrydsningsfeltet Data-roaming. som Wi-Fi-signalet skal passere gennem. Marker afkrydsningsfeltet Lyd ved data-roaming. Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk 1. skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller “hotspot”. mellem de rum. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Næste gang HTC Explorer opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk. Tryk på Opret forbindelse. når du roamer. Tilgængelighed og styrke for Wi-Fi-signalet vil variere. bliver du bedt om at indtaste netværksnøglen eller adgangskoden. afhængigt af objekter. før du bruger data-roaming. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. .eks. der tidligere er givet adgang til. er dyrt. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2.154 Internetforbindelser Aktivering af data-roaming Opret forbindelse til din mobiludbyders partnernetværk. medmindre du nulstiller HTC Explorer til standard fabriksindstillingerne. når den opretter forbindelse til et roaming-netværk. bygninger eller bare en væg. Hvis det trådløse netværk. hvis du vil have. Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at tænde for Wi-Fi. Undersøg data-roaming-taksterne hos din udbyder. når du er uden for mobiludbyderens dækningsområde. HTC Explorer vil scanne for tilgængelige trådløse netværk. bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre sikkerhedsoplysninger igen. Hv is du valgte et sikret netværk. Wi-Fi For at kunne bruge Wi-Fi. 1. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. 3. 5. f. Brug af datatjenester.

1. 3. før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol. der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket. og opret forbindelse til et trådløst netværk. 2. Tryk på Installer fra SD-kort. Hvis du vil genoprette forbindelsen til et trådløst netværk. Gem certifikatfilen i rodmappen på hukommelseskortet. 4. og tryk så på det trådløse netværk. Kontrol af status for det trådløse netværk 1. konfigurer og administrer virtuelle private netværk (VPN'er). og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Oprettelse af forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk 1.p12) på HTC Explorer. som viser navnet på Wi-Fi-netværket. status.155 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed Du skal måske installere et netværkscertifikat (*. signalstyrke og mere. Hvis det er et sikret trådløst netværk. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. På startskærmen trykker du på netværk.eks. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. f. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. som du har fjernet. skal du vælge det trådløse netværk i listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk igen. skal du trykke på Glem. skærmen trykke på 4. så du kan oprette forbindelse til og få adgang til ressourcer på et sikret lokalt netværk. skal du på Wi-Fiog så trykke på Scan. hastighed. Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Tilføj. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Finetværk. Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk. . Hvis du manuelt vil scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk. Tryk på Wi-Fi-indstillinger på skærmen Trådløs og netværk. Du bliver måske bedt om at indtaste dine login-oplysninger og installere sikkerhedscertifikater. Vælg det netværkscertifikat. et firmanetværk. På startskærmen trykker du på netværk. skal du indtaste legitimationsoplysningerne for det trådløse netværk igen. før du kan oprette forbindelse til firmaets lokale netværk. Tryk på endnu et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. På startskærmen trykker du på 3. 5. Aktiver Wi-Fi. som HTC Explorer i øjeblikket har forbindelse til. Der vises et meddelelsesfelt.

4. 3. Tryk på VPN-indstillinger > Tilføj VPN. du har fået af netværksadministratoren. Rul ned og bekræft adgangskode. VPN'et tilføjes så til afsnittet VPN'er på skærmen VPN-indstillinger. 2. skal du indtaste dine legitimationsoplysninger og så trykke på Opret forbindelse. for at få adgang til dit lokale netværk. Når du får forbindelse vises ikonet for VPNforbindelse i meddelelsesområdet i titellinjen. På startskærmen trykker du på 2. du vil tilføje. du vil oprette forbindelse til. der er behov for. Indtast en ny adgangskode til legitimationslageret. intranetsteder på firmanetværket. Marker afkrydsningsfeltet Brug sikre legitimationsoplysninger. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Din netværksadministrator kan fortælle dig om. Tryk på VPN-indstillingerne. 1. Tryk på det VPN. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på VPN-indstillinger. Når du bedes om det. skal du først konfigurere HTC Explorer's hukommelse til sikre legitimationsoplysninger. Tryk på .eks.eller dataforbindelse. 3. Tilføjelse af en VPN-forbindelse 1. Tryk på Angiv adgangskode. HTC Explorer skal også først oprette en Wi-Fi.156 Internetforbindelser afhængigt af den type VPN. 3. du bruger på arbejde. På startskærmen trykker du på netværk. og konfigurer dem i overensstemmelse med de sikkerhedsdetaljer. hvordan du gør det. og tryk så på Gem. Konfiguration af sikkert legitimationsoplysningslager Hvis din netværksadministrator beder dig hente og installere sikkerhedscertifikater. f. og tryk så på OK. Oprettelse af forbindelse til et VPN 1. 5. og tryk så på den type VPN. før du kan starte en VPN-forbindelse. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . Du får disse oplysninger fra netværksadministratoren. Så kan du hente og installere de certifikater. 4. i VPN'er-afsnittet. Du kan så åbne webbrowseren for at få adgang til ressourcer. 4.

På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du USB-tethering og trykker så på Udført.157 Internetforbindelser Afbrydelse fra et VPN 1. . § Du skal have en godkendt dataplan associeret med din konto hos din mobiludbyder for at kunne bruge denne tjeneste. Tryk på VPN-forbindelsen for at returnere til skærmen med VPN-indstillinger. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. § Brug HTC Explorer som modem ved først at installere HTC Sync på computeren. Tryk og hold på titellinjen. Brug af HTC Explorer som et modem (USBtethering) Er der ingen internetforbindelse på computeren? Ingen problem. 3. vises ikonet for afbrudt VPN i meddelelsesområdet i titellinjen. 2. og tryk så på VPN-forbindelsen for at afbryde den. Brug internetforbindelsen på HTC Explorer for at oprette forbindelse til internettet. 2. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. Sørg for. Når HTC Explorer ikke længere har forbindelse til VPN'et. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. § Du skal have SIM-kortet indsat i HTC Explorer for at bruge dataforbindelsen. 1.

skal du ikke indtaste en adgangskode. skal du først installere HTC Sync på computeren. du skal undersøge omkring computerens internetforbindelse. Marker afkrydsningsfeltet Mobilt Wi-Fi-hotspot for at aktivere den trådløse router. Sørg for. På startskærmen trykker du på netværk. HTC Explorer er klar til brug som trådløs router. Indtast et router-navn. Før du kan bruge computer som et modem. så de kan oprette forbindelse og bruge HTC Explorer som en trådløs router. Tryk på Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot. at computeren har forbindelse til internettet. 3. xDSL eller VPN). Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. 4. 3. før du bruger den som trådløs router. . Adgangskoden er den nøgle. når du ser i statuslinjen. eller brug standard router-navnet. Et: Du skal måske slukke for din lokale netværksfirewall. 1. To: Hvis computeren opretter forbindelse til internettet via PPP (f. 5. kan du stadig komme online på HTC Explorer ved at bruge din computers internetforbindelse. og angiv adgangskode (nøgle) til din trådløse router. opkald. vil internet-passthrough kun understøtte TCP-protokollen. Sørg for. Vælg type Sikkerhed. 2. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Internet pass-through og trykker så på Udført. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. Hvis du valgte Ingen under Sikkerhed. Bruge HTC Explorer som trådløs router Del din dataforbindelse med andre enheder ved at gøre HTC Explorer til trådløs router.158 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet passthrough) Hvis du midlertidigt ikke har internetadgang. andre mennesker skal bruge og indtaste på deres enhed.eks. 1. Der er to ting.

og tryk på OK. 4. 2. Du kan deaktivere Bluetooth. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth. Ændring af enhedens navn Enhedsnavnet identificerer HTC Explorer i forhold til andre enheder. 5. når du ikke bruger det for at spare på batteriets strøm eller på steder. hvor det er forbudt at bruge en trådløs enhed. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . f. skal du markere det og tænde for Bluetooth. eks.159 Bluetooth Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tænde/slukke for Bluetooth 1. 3. ombord på et fly eller på hospitaler. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. På startskærmen trykker du på netværk. Indtast navnet på HTC Explorer i dialogboksen. Tryk på Enhedsnavn. På startskærmen trykker du på netværk. En endnu nemmere måde at tænde/slukke for Bluetooth på er med Bluetoothwidget'en på startskærmen. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. 1. Tryk på Bluetooth-indstillinger.

Når Bluetooth-hovedsættet eller -bilsættet er tilslutte til HTC Explorer. 3. skal du markere det og tænde for Bluetooth. 2. Hvis den automatisk parring mislykkes. kan du så begynde at bruge hovedsættet eller bilsættet. Tryk på Bluetooth-indstillinger. § Inden du kan tilslutte headsettet. hvis dit hovedsæt har været brugt med en anden Bluetoothenhed. Du skal dog måske oprette forbindelse manuelt. at hovedsættet er synligt. 4. På startskærmen trykker du på netværk. Når du ser navnet på dit hovedsæt i afsnittet med Bluetooth-enheder. skal headsettet eller bilsættet understøtte A2DP Bluetooth-profilen. 7. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på Bluetooth-indstillinger. skal du indtaste den adgangskode.og forbindelsesstatus vises under det håndfri hovedsæts eller bilsættets navn i afsnittet med Bluetooth-enheder. skal du markere det og tænde for Bluetooth. HTC Explorer vil så automatisk forsøge at parre sig med hovedsættet. Parrings. Sørg for. HTC Explorer vil begynde at scanne efter Bluetoothenheder inden for rækkevidde. 6. 3. så det kan findes. således at HTC Explorer kan finde det. Tryk på Scan for enheder.160 Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Du kan lytte til musik på et Bluetooth-stereohovedsæt eller gennemføre håndfri samtaler med et kompatibelt Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt. 1. som blev leveret med hovedsættet. skal du trykke på det. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Genoprettelse af forbindelse til et hovedsæt eller et bilsæt Normalt kan du nemt genoprette forbindelse til dit hovedsæt ved at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og så aktivere hovedsættet. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . 5. du har tilsluttet. Afhængigt af den type hovedsæt eller bilsæt. § Hvis du vil lytte til musik med headsettet eller bilsættet. skal du indstille det. 2. Det er den samme procedure ved konfiguration af stereolyd og håndfri. Det kan du lære mere om ved at se i headsettet vejledning. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. vises det ikonet for tilknyttet Bluetooth i statuslinje. 1.

4. Hvis du stadig ikke kan genoprette forbindelse til hoved. 4.eller bilsættet. 3. 2. og ophæv parring og tryk på Ophæv parring. Tryk på Bluetooth-indstillinger. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed Du kan få HTC Explorer til at glemme sin parringsforbindelse med en anden Bluetooth-enhed. 5. Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afbrydelse af en Bluetooth-enhed 1. 6. Tryk og hold på den enhed. På startskærmen trykker du på netværk. som forbindelsen skal ophæves fra. hvis du vil genoprette forbindelsen til den anden enhed.161 Bluetooth 4. Tryk og hold på den enhed. for at finde adgangskoden. På startskærmen trykker du på netværk. prøv med 0000 eller 1234. Det kan medføre. Tryk på Bluetooth-indstillinger. Tryk på Afbryd. i afsnittet Bluetooth-enheder. 1. der skal afbrydes fra i afsnittet Bluetooth-enheder. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . Eller tryk på Afbryd. der fulgte med headsettet/bilsættet. skal du følge vejledningen i Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed på side 161 og følge trinnene i Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt på side 160. 3. Hvis du bliver bedt om en adgangskode. 2. eller se dokumentationen. Tryk på hovedsættets navn i afsnittet om Bluetooth-enheder. at du skal indtaste eller bekræfte en adgangskode igen. at hovedsættet er synligt. Sørg for. hvis Bluetooth-enheden aktuelt ikke har forbindelse til HTC Explorer.

Kontakt 1. f. Du kan sende følgende typer oplysninger. der indeholder de oplysninger eller den fil. Tryk på > Bluetooth. 2. Åbn det program på HTC Explorer. 2. Vælg de detaljer. 2. som du kan dele. 1. skal du sætte modtagerenheden i synlig tilstand. og 3. Taleoptagelse På skærmen Taleoptagelse trykker du på knappen så på Bluetooth. 1. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om modtagelse af oplysninger over Bluetooth. Vælg de billeder og videoer. en telefon eller bærbar computer. I programmet Galleri vælger du et album. Følg vejledningen for den type emne. 1. 2. du sender til: § Billeder og videoer § Kalenderbegivenheder § Kontakter § Lydfiler Før du starter. . 3. 3. Når nummeret vises i programmet Musik i skærmen Afspilles nu. skal du trykke på > Del > Del fil.162 Bluetooth Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Du kan bruge Bluetooth til at sende oplysninger fra HTC Explorer til anden Bluetoothaktiveret enhed. og tryk så på Næste. Hvis du ikke har parret med modtagerenheden før. og tryk så på Send. du vil sende: Optaget billede eller video Billeder eller videoer Når du har optaget skal du på eksempelskærmen Kamera trykke på og så trykke på Bluetooth. skal du trykke på Scan efter enheder. Tænd for Bluetooth. afhængigt af den enhed. I programmet Kontakter trykker du på en kontakt for at se oplysningerne om kontakten. du vil sende. hvis du bedes om det. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenhed og trykker derefter på Videresend > Bluetooth. og vælg så Bluetooth. Tryk på pileikonet Ned. Tryk på og så på Send kontakt. Tryk på Bluetooth. 4. Kalenderaftale eller -begivenhed Musikspor I visningen Dag.eks. der skal deles. Du skal måske også indstille den til “Modtag overførsler” eller “Modtag filer”. 4.

3. 1. 6. Accepter filen på modtagerenheden. På startskærmen trykker du på netværk. Hvis du sender en anden filtype til en Windows-computer. Hvis du bedes om det. Hvor afsendte oplysninger gemmes Når du sender oplysninger via Bluetooth. Modtagelse af oplysninger via Bluetooth HTC Explorer sætter dig i stand til at modtage forskellige filer med Bluetooth. Hvis du f. sender en kalenderbegivenhed til en kompatibel telefon. bliver den måske gemt i en mappe kaldet “Billeder”.eks. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden.163 Bluetooth 5. afhænge af oplysningernes type og modtagerenheden. f. gemmes den normalt i mappen Bluetooth Exchange i dine personlige dokumentmapper. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om afsendelse af oplysninger over Bluetooth. 4. 7.eks. Tryk på navnet på den modtagende enhed. Tryk på Bluetooth-indstillinger. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . 5. 2. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. § I Windows XP kan stien være: C:\Documents and Settings\[dit brugernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange § I Windows Vista kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\Documents § I Windows 7 kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\My Documents \Bluetooth Exchange Folder Hvis du sender en fil til en anden enhed. Hvis du f. herunder billeder. Du kan på sendeenheder sende en eller flere filer til HTC Explorer. spor og dokumenter.eks. hvor de gemmes. Indtast også den samme adgangskode. vises begivenheden i tablet´en kalenderprogram. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. musik. PDF'er. tilføjes de normalt direkte til det tilsvarende program på modtagerenheden. sende en billedfil til en anden mobiltelefon. Hvis du sender en kalenderbegivenhed eller kontakt. skal du markere det og tænde for Bluetooth. kan den gemte placering afhænge af filtypen. Marker afkrydsningsfeltet Søgbar. vil det sted.

Tilføjelse af Bluetooth-modtagemappen til startskærmen Du kan tilføje en mappe til startskærmen. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. der viser alle de filer. Åbn filen øjeblikkeligt ved at glide ned til meddelelsespanelet og trykke på den relevante meddelelse. Åbn en fil ved at trykke på filnavnet. Når en fil er overført. Tryk og hold på ikonet til mappen for Bluetooth modtaget. 7. skal du markere afkrydsningsfeltet Altid. 8. begynder det at spille i programmet Musik. trykke på meddelelsen om indkommende fil og så trykke på Accepter. Tryk på Accepter eller OK. § Ved vCard-kontaktfiler kan du vælge at importere en. du har modtaget via Bluetooth. Når HTC Explorer modtager en anmodningsmeddelelse om filoverførsel. 9. Hvis du bedes om det. 1. afhænger af filtypen: § Mediefiler og dokumenter åbnes normalt direkte i et kompatibelt program. vCalendar tilføjes til dine Kalenderbegivenheder. hvor du vil gemme begivenheden og så trykke på Importer.164 Bluetooth 6. og træk den til den placering på startskærmen. 3. 10. åbner et musiknummer. når du åbner en modtaget fil.eks. skal du vælge den kalender. Hvad der så sker. Indtast også den samme adgangskode. Hvis du f. . På skærmen Personaliser trykker du på Mappe > Bluetooth modtaget. 2. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. vises en meddelelse. Hvis du vil modtage filer automatisk fra senderenheden i fremtiden. som du ønsker. Tryk på mappeikonet for at se indholdet. flere eller alle kontakter på kontaktlisten. skal du glide ned på meddelelsespanelet. § Hvis det er en vCalendar-fil. Så modtager du en Bluetooth-godkendelsesanmodning. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden.

Indtast den nye pinkode. hver gang HTC Explorer tændes. Sørg for. pinkode eller adgangskode Beskyt dine personlige oplysninger. eller når den har været inaktiv i en bestemt tidsperiode. Indtast standard SIM-pinkoden. 1. Gendannelse af et SIM-kort. og tryk så på Næste. 3. På telefonens opkaldsskærm indtaster du PUK-koden og trykker så på Næste. før du fortsætter. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Opsæt SIM-kortlås. og vælg så Lås SIM-kor. . Tryk på Konfigurer skærmlås. der er blevet låst ude Hvis du indtaster den forkert pinkode mere end det maksimalt tilladte gange. og tryk så på OK. Skift SIM-kortets pinkode ved at trykke på Skift PIN-kode til SIM-kort. 2. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. og forhindr andre i at bruge HTC Explorer uden din tilladelse ved at angive en adgangskode for skærmlås. som du vil bruge. 2. når du modtager SIM-kortet. Du bliver bedt om din skærmlås. en pinkode og et låsemønster. vil SIMkortet blive "PUK-låst". Du skal bruge en PUK-kode for at genoprette adgangen til HTC Explorer. Denne kode bliver måske leveret af udbyderen. 4. at du har standard SIM-pinkoden fra din mobiludbyder.165 Sikkerhed Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Tilføj et ekstra sikkerhedslag til HTC Explorer ved at tildele en pinkode (personligt identifikationsnummer) til dit SIM. Indtast den ny pinkode igen. 1. 3. 1. og tryk så på OK.

din nye pinkode eller adgangskode. Har du glemt dit skærmlåsemønster? Hvis du har glemt skærmens låsemønster. får du op til fem forsøg på at låse HTC Explorer op. Vælg en anden skærmlåsetype. På skærmen Sikkerhed trykker du på Lås telefon efter. at låseskærmens mønster skal vises.166 Sikkerhed 3. Indtast dit navn og din adgangskode til Google-kontoen. . Ændring af din skærmlås 1. Indtast den aktuelle skærmlås for at bekræfte. hvis du ikke vil bruge en skærmlås. 4. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Du kan også rydde Brug synligt mønster på skærmen Synlig adgangskode på skærmen Sikkerhed. før skærmen låses. Angiv et skærmlåsemønster ifølge vejledningen på skærmen. 3. som du tillader. 5. 2. På startskærmen trykker du på 2. at du vil ændre den. 1. når du tegner det på skærmen. og angiv så tiden for inaktivitet. hvis du ikke ønsker. Angiv en numerisk adgangskode på mindst fire cifre. Adgangskode Angiv en alfanumerisk adgangskode. 4. Hvis skærmen slukker. som du tidligere oprettede. Tryk på knappen Har du glemt mønster?. Tryk på Skift skærmlås. og tryk på Log ind. skal du trykke på Annuller. Hvis du ikke længere vil det. kan du låse HTC Explorer op ved at indtaste din Googlekontos brugernavn og adgangskode. Efter det femte forsøg bliver du bedt om at vente i 30 sekunder. Hvis det ikke lykkes. Tryk på OK. Indtast dit låsemønster på oplåsningsskærmen. Du bedes derefter om at oprette et nyt låsemønster til skærmen. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og då låse den op. når den vises. og indtast så dit nye mønster. 4. 3. Tryk på en af følgende: Ingen Mønster PIN-kode Deaktiver skærmlåsen. Eller tryk på Ingen.

På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 1. 3. Angiv en adgangskode. Krypteringsprocessen starter. Hvis du vil stoppe krypteringen af nye oplysninger på HTC Explorer. 4. onlinekonti. . Under Internt hukommelse trykker du på Lagerkryptering. og tryk så på OK. skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lagerkryptering.167 Sikkerhed Kryptere data på HTC Explorer Du kan kryptere data på HTC Explorer. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. 2. f.eks. indstillinger og andre oplysninger.

Google-søgning Vælg emner. når du søger. og tænd for højttalertelefonen. f. § Indstil for at sænke ringelydstyrken. Placering § Vælg de kilder. f. der skal bruges ved bestemmelse af din placering. der skal bruges til ringetonerne og meddelelser. tilgængelige valgmuligheder for tilpasning. dataforbindelse og Bluetooth. når du vender den.eks. og indstil Googlesøgemuligheder.com-konto § Du kan også administrere synkronisering og andre indstillinger for dine konti. viderestilling. § Log ind på eller ud fra sociale netværkskonti. Du kan personliggøre HTC Explorer med de forskellige. På startskærmen trykker du på Personaliser Trådløs og netværk Ring op Lyd og trykker på Indstillinger. der skal medtages. § Vælg lyde. automatisk skærmretning. § Vælg Telefonfinder. Google-kontoen og Exchange ActiveSync-kontoen. når du flytter HTC Explorer. få telefonen til at ringe højere. Konfigurer trådløse forbindelse.eks. Skærm Konti og synkronisering Konfigurer Visningsindstillinger. når den er i tasken eller lommen. lysstyrke. så du kan bruge HTCSense.com til at finde HTC Explorer. § Juster medieafspilningslydstyrken. telefonsvarer.168 Indstillinger Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Kontroller og tilpas telefonindstillinger på skærmen Indstillinger.eks. f. . Konfigurer opkaldstjenester. aktiver Flytilstand og mere. ventende opkald og opkalder-ID. Wi-Fi. når den ringer. skærm-timeout og andet. § Logge ind eller ud fra din HTCSense.

flyt programmer. aktiver SIM-kortlås. § Eller marker afkrydsningsfeltet Spørg mig for at indstille HTC Explorer til altid at vise skærmen til valg af USBforbindelsestype.og tidsformatet. når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og computeren. § En anden måde at spare strøm på er ved at vælge Aktiver slumretilstand. der er tilbage. der bruges af programmer. Sikkerhed Strøm Angiv en skærmlås. at ubesvarede opkald og dine modtagne sms'er vises på låseskærmen. og installer eller fjern programmer. § Slet hukommelseskortet for at starte på ny. skal du ophæve markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelsestekst. Programmer § Administrer kørende programmer. før du underrettes om lidt hukommelse. Dato og tidspunkt § Angiv datoen og tidspunktet. Det vil slukke for automatisk synkronisering af data på dine onlinekonti.169 Indstillinger Beskyttelse af personlige oplysninger § Vælg automatisk at sikkerhedskopiere visse indstillinger (f. § Hvis du ikke vil have. Tilslut til PC § Angiv standard USB-forbindelsestypen.og datoformater. hvor meget ledig hukommelse. eller administrer legitimationsoplysningslager. og hvis du ikke skal beholde indholdet. . § Aktiver strømbesparelse for automatisk at skifte til strømbesparelsestilstand. så du kan gendanne dem. eller fjern programmer. § Du kan også udføre en nulstilling til fabriksstandarder. der passer til dig. du angiver. undersøg. hvis HTC Explorer kører med lav hukommelse. tidszonen og dato. når du har behov for det.eks. flyt programmer til eller fra hukommelseskortet. § Ryd cachen. hvor meget hukommelse. før du kan fjerne det fra HTC Explorer. SD-kort og intern hukommelse § Undersøg den tilgængelige plads i det interne hukommelse og på hukommelseskortet. § Vælg. før du kan slette det. Wi-Fi-adgangskoder eller bogmærker) til Google-servere med din Google-konto. når batteriniveauet går ned til det niveau. der bruges af programmer. Du skal først afbryde hukommelseskortet. § Vælg tids. § Du skal afbryde dit hukommelseskort fra denne skærm.

På startskærmen trykker du på 2. Ændring af skærmindstillinger Manuel justering af skærmens lysstyrke 1. før skærmen slukker Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm. Om telefon § Tænd eller sluk for planlagte søgningen efter opdateringer til systemsoftware eller manuelle søgninger efter opdateringer. hvis du output har installeret et tekst-til-tale (stemmedata)-program. 4.170 Indstillinger Sprog og tastatur Tilgængelighed Angiv operativsystemets sprog og område. Tryk på tiden. når du har hentet og installeret et tilgængelighedsværktøj. Du kan indstille inaktivitetstiden for. § Vis forskellige oplysninger om HTC Explorer. en skærmlæser. Brug disse indstillinger. f. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. f. § Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. Justering af tiden. 3. Tryk på Skærm > Lysstyrke 3. hjælper du os med at vide. signalstyrken. før skærmen slukker.eks. batteriniveauet og mere.eks. 5.Indstil muligheder for stemmeindtastning. 1. Du kan aktivere/deaktivere hjælpefunktioner eller -tjenester til handicappede. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk lysstyrke. Tryk på OK. bruge det til at angive indstillinger for tale-til-tekst. og trykker på Indstillinger. På startskærmen trykker du på 2. . Du kan også indstille skærmens tastaturmuligheder. Stemmeinput og . hvor lang tid der går. Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge skærmens lysstyrke. Når det er aktiveret. Du kan også. der giver stemmefeedback. Tryk på Skærm > Skærm-timeout. den mobile netværkstype. før skærmen slukker og trykker på Indstillinger.

Have skærmen aktiveret under opladning af HTC Explorer Du kan forhindre skærmen i at slukke. og tryk på Kalibrer. Tryk på Programmer > Udvikling. du holder HTC Explorer. og trykker på Indstillinger. og trykker på Indstillinger. 4. 1. På startskærmen trykker du på 2. 3.171 Indstillinger Deaktivere automatisk skærmrotation Som standard ændrer skærmens retning sig automatisk. Automatisk rotation understøttes ikke på alle programskærme. afhængigt af hvordan du holder HTC Explorer. 3. . 1. Aktivere/deaktivere animationseffekter Du kan deaktivere animation eller kun aktivere nogle animationer. Genkalibrering af G-sensor Genkalibrer skærmen. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Tryk på Skærm > Kalibrering med G-Sensor. Tryk på Skærm > Animation. 2. at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den måde. hvis du mener. Placer HTC Explorer på en flad og plan overflade. 3. På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på 2. når du oplader HTC Explorer. 3. når du skifter mellem skærme. 1. I valgmenuen vælger du de ønskede animationsindstillinger. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK. og trykker på Indstillinger. Ryd afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk. Marker afkrydsningsfeltet Forbliv vågen. 1. Tryk på Skærm.

Få HTC Explorer til at ringe højere med Lommetilstand Som hjælp til at undgå ubesvarede indkommende opkald.og normal tilstand Gør et af følgende: § Du kan skifte fra lydløs til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP. 1. 3. Aktivering eller deaktivering af lydudvalg Du kan vælge at afspille en lyd. Automatisk sænkning af ringelydstyrken HTC Explorer har en stille ringefunktion. På startskærmen trykker du på 2. vibrerings. når du flytter den. når du modtager et opkald. HTC Explorer vil ringe normalt. og trykker på Indstillinger. og trykker på Indstillinger. På startskærmen trykker du på 2. der automatisk sænker ringelydstyrken. Tryk på Lyd. og trykker på Indstillinger. Tryk på Lyd. 3. og trykker på Indstillinger. når HTC Explorer er i lommen eller tasten.172 Indstillinger Ændring af indstillinger for lyd Skifte mellem stille. På startskærmen trykker du på 2. § Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydprofil. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lydudvalg. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Lyd. kan du slå højttalertelefonen til ved bare af vende HTC Explorer om. . § Du kan skifte fra vibrering til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP to gange. når den ikke er i lommen eller tasken. 1. Automatisk skifte til højttalertelefon Når du står i en samtale. vil funktionen Lommetilstand gradvis øge ringelydstyrken og vibrere. 3. 3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vend for højttaler. 1. når du vælger emner på skærmen. Tryk på Lyd. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lommetilstand. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Stille opringning ved besvarelse. 1.

På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 2. kan afhænge af den version af HTC Explorer. 1. 2. og angiv og vælg adfærden. Det nye sprog anvendes efter et par sekunder. hvad tid der skiftes til strømbesparelsestilstand. Tryk på sproget og det tilhørende område. 1. Tryk på Sprog og tastatur > Vælg sprog. når HTC Explorer skifter til strømsparetilstand. 1. hvis du ikke bruger en dataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet. dato. . du vil bruge. 3. Tryk på Kun GSM. Tryk på Tænd for strømbesparelse kl. 2. 3. bedes du om at angive det sprog. Tryk på Om telefonen > Batteri > Batteriforbrug. På startskærmen trykker du på 2. 5. Tryk på Indstillinger for økonomitilstand. Tryk på Strømtilstand > Økonomi. Tryk på Strøm. Tryk på Trådløst og netværk > Mobile netværk > Netværkstilstand. Tryk på for at returnere til startskærmen. og vælg så. som du vil bruge. De tilgængelige sprog. når du har konfigureret HTC Explorer. du kan vælge mellem.. Hvis du vil.og tidsformat og andet. 4. Oprettelse af forbindelse til GSM-netværkstilstand forbrugere mindre batteristrøm. Skifte til GSM-netværkstilstand Skift til brugen af GSM-netværket. kan du stadig ændre sproget. Optimering af batteriets levetid Du kan indstille HTC Explorer til automatisk at skifte til strømbesparende tilstand. når batteriniveauet når et bestemt niveau. og trykker på Indstillinger. Kontrol af strømforbruget for programmer 1. 4.173 Indstillinger Ændring af sproget Når du tænder for HTC Explorer for første gang. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. du har. Ændring af sproget justerer tastaturlayout. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 3.

3. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. HTC Explorer justerer slumretilstandsplanen over en tidsperiode ved det tidspunkt. Du kan ikke flytte eller fjerne forudinstallerede programmer. Den samlede og tilgængelige hukommelse vises i afsnittet SD-kort. 1. så den ikke forbruger for meget batteristrøm. hvor meget telefonhukommelse der kan bruges 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.174 Indstillinger Planlægge HTC Explorer til at skifte til slumretilstand Indstil slumretilstandsplan på HTC Explorer. Lave mere hukommelsesplads (internt hukommelse) Frigør nemt noget plads i det interne hukommelse ved at rense program-cachen. 2. 1. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. når den ikke er sat til om natten. . Tryk på SD-kort og intern hukommelse. 2. slukker en planlagt slumretilstand for Wi-Fi og dataforbindelser i den slumretilstandsplan. 2. Vælg for at slukke for den planlagte slumretilstand. Tryk på en af følgende: Automatisk Vælg at skifte HTC Explorer til slumretilstand automatisk. Tryk på SD-kort og intern hukommelse og under Internt hukommelse trykker du på Opret mere plads. Styring af hukommelse Kontrol af.og sluttidspunkter. Den tilgængelige hukommelse i telefonen vises i afsnittet Internt hukommelse. 2. I modsætning til den normale slumretilstand. Tryk på Strøm > Aktiver slumretilstand. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. når du trykker på knappen TÆND/ SLUK for at slukke for skærmen. Manual Aldrig Vælg for at angive slumretilstandens start. flytte eller fjerne programmer og slette gamle mails og meddelelser på én gang. den registrerer som din sovetid. du har defineret. Kontrollere den tilgængelige plads på kortet 1.

På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. samtale. hvis der er programmer. så ældre e-mails bliver fjernet fra hukommelsen automatisk. Tryk på Udfør. Flytning af programmer til eller fra hukommelseskortet Flyt hentede programmer til hukommelseskort. 2. 4. 2. om du vil rydde cachen med kun sjældent brugte programmer eller alle programmer. 5. Tryk på Programmer > Administrer programmer. hvis der er programmer. du vil flytte. 3. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 2.175 Indstillinger 3. hvis den interne hukommelse på HTC Explorer er begrænset. 4. 3. På skærmen Ryd op i cache vælger du. der ikke er forudinstallerede på HTC Explorer. du vil afinstallere 4. Tryk derefter på Næste. Tryk på Programmer > Administrer programmer. På skærmen Programhukommelse: § Tryk på Flyt programmer til SD-kort. til telefonen i modsat tilfælde. 7. Tryk på Næste. . 6. der skal hentes. På fanen Hentede trykker du på programmet.og multimediemeddelelser pr. På skærmen trykker du på Ryd data og/eller Ryd cache. Du kan kun flytte programmer. Tryk på Afinstaller. Du kan også flytte programmer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. På fanen Hentede trykker du på programmet. Tryk på Flyt til SD-kort eller Flyt til telefon. Afinstallation af tredjepartsprogrammer Du kan ikke afinstallere programmer. § Sænk antallet af tekst. Rydning af program-cache og -data 1. der er forudinstallerede på HTC Explorer. 1. På skærmen Hukommelse til e-mail og meddelelser: § Angiv færre dage for e-mails. På fanen All trykker du på et program. som er på hukommelseskortet. Tryk på Programmer > Administrer programmer. 4. som du kan overføre til hukommelseskort. 3. som du vil fjerne. § Tryk på Fjern programmer. 1.

hvornår du vil sende fejlrapporter. Vælg en af følgende muligheder: Softwareopdateringer Aktiver eller deaktiver den automatisk kontrolfunktion for softwareopdateringer for HTC Explorer. Softwareoplysninger Kontroller version og andre oplysninger om den Android-platform. samt licenser. f. aktuelt batteriniveau. På startskærmen trykker du på > Jobliste.176 Indstillinger Stop kørsel af programmer med Jobliste Brug Jobliste til at frigøre hukommelse ved at standse kørende programmer. Læs juridiske oplysninger fra HTC og Google. Du kan også trykke på Kontroller nu for manuelt at søge efter softwareopdateringer. På startskærmen trykker du på 2. til højre for programnavnet for at 2. 1. der bruges af HTC Explorer. Tryk på Om telefon.og Bluetooth-adresser.eks. og hvilke programmer. som du ikke aktuelt bruger. og trykker på Indstillinger. Du kan også undersøge versionen af webbrowseren. Når det er aktiveret. status. Kontroller oplysninger om HTC Explorer og det SIMkort. der bruger batteriet. Oplysninger om HTC Explorer 1. 3. Juridiske oplysninger . Fortæl det til HTC Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. Netværk Telefonidentitet Batteri Hardwareoplysninger Kontroller Wi-Fi-. I listen Alle programmer trykker du på standse det. Kontroller oplysninger om batteriet. du bruger. Kontroller oplysningerne om dit mobilnetværk og status for dennes tjenester. der bruges af HTC Explorer. Du kan også vælge. hjælper du os med at vide. MAC. om HTC Explorer støder på et teknisk problem.

2. Du kan også manuelt undersøge. HTC Explorer kan søge efter og underrette dig. 2. vises dialogboksen for systemopdatering og hjælper dig gennem processen. Følg skærminstruktionerne til at starte hentningen. Afhængigt af opdateringstypen. Tryk på Om telefonen > Softwareopdateringer > Søg nu. som du har installeret. 3. 1. Installation af en opdatering Når internetforbindelsen er aktiveret. programmer. Når hentningen er færdig. skal du trykke på Installer nu og så trykke på OK i dialogboksen Installer systemsoftwareopdatering. I systemdialogboksen vælger du den type forbindelse. Manuel søgning efter opdateringer 1. der skal bruges til hentning af opdateringen. Åbn meddelelsespanelet. at opdateringen bliver færdig. skal du søge efter ikonet til opdateringsmeddelelsen i statuslinjen. Vent på. om der er tilgængelige softwareopdateringer. Sørg for. Hvis du ikke ser dialogboksen.eller dataforbindelse. Så kan du hente og installere softwareopdateringen ved hjælp af Wi-Fi. du vil bevare. og tryk så på opdateringsmeddelelsen. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. hvis der er en ny opdatering. at du har sikkerhedskopieret de oplysninger og filer. . HTC Explorer genstartes derefter automatisk. kan opdateringen slette alle dine personlige data og tilpassede indstillinger og også fjerne evt. og der er en ny opdatering tilgængelig. Søgning efter og hentning af softwareopdateringer kan medføre ekstra datagebyrer.177 Opdater og nulstil Opdater og nulstil Softwareopdateringer Fra tid til anden kommer der softwareopdateringer til HTC Explorer.

178

Opdater og nulstil

Genstart af HTC Explorer
Hvis HTC Explorer kører langsommere end normalt, et program kører ikke korrekt, eller hvis HTC Explorer ikke reagerer, kan du prøve at genstarte HTC Explorer og se, om det hjælper med at løse problemet. 1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for den igen. 2. Lås skærmen op. 3. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK, og tryk så på Genstart. 4. Når du bedes om at bekræfte, trykker du på Genstart. Hvis disse trin ikke fungerer, kan du fjerne og udskifte batteriet og så tænde for HTC Explorer for at genstarte den.

Nulstilling af HTC Explorer
Foretag en nulstilling til fabrksindstillinger for at returnere HTC Explorer til den oprindelige tilstand, som da du tændte den for første gang. Hvis du giver HTC Explorer til en anden, eller HTC Explorer har en vedvarende problem, der ikke kan løses, kan du udføre en nulstilling til fabriksstandarder (kaldes også en hard-reset). Nulstilling til fabriksstandarder er et skridt, du bør overveje grundigt. Det sletter alle dine data og tilpassede indstillinger permanent, og det fjerner også eventuelle programmer, du har hentet og installeret. Du skal sikre, at du sikkerhedskopierer alle data og filer, du vil beholde, inden du udfører en fabriksnulstilling.

Udførelse af en nulstilling til fabriksindstillinger via indstillinger
Den smarteste måde at foretage en nulstilling til fabriksindstillinger er via indstillingerne. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

2. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Nulstilling af fabriksdata. 3. Tryk på Nulstil telefon, og tryk så på Slet alting.

Udførelse af en nulstilling til fabriksstandarder med hardwareknapper
Hvis du ikke kan tænde for HTC Explorer eller få adgang til indstillinger, kan du stadig udføre en fabriksnulstilling med hardwareknapperne på HTC Explorer. 1. Fjern batteriet, vent et par sekunder, og geninsæt så batteriet. 2. Tryk og hold ned på knappen LYDSTYRKE NED , og tryk så kortvarigt på TÆND/SLUK -knappen.

179

Opdater og nulstil

3. Vent på, at skærmen med de 3 Android-billeder vises, og slip så LYDSTYRKE NED -knappen. 4. Tryk på LYDSTYRKE NED for at vælge FABRIKSNULSTILLING, og tryk så på TÆND/SLUK -knappen.

180

Varemærker og ophavsret

Varemærker og ophavsret
©2011

HTC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

HTC, HTC-logoen, HTC quietly brilliant-logoen, HTC Explorer, HTC Sense og HTC Sync er varemærker og/eller servicemærker tilhørende HTC Corporation. Google Inc. Bruges med tilladelse. Google, Google-logoen, Android, Androidlogoen, Android Market, Android Market-logoen, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa og YouTube er varemærker tilhørende Google Inc. Microsoft, Windows, Active Sync, Outlook, Windows Media og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Denne enhed indeholder Adobe® Flash® Player-software under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD er et varemærke, der tilhører SD Card Association. Facebook er et varemærke tilhørende Facebook, Inc. iTunes er et varemærke, der tilhører Apple Inc. Alle andre firma-, produkt- og servicenavne, der nævnes her, er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelse heri eller for hændelige eller følgende skader, der måtte opstå fra leveringen af dette materiale. Oplysningerne leveres "som de er" uden garanti af nogen art og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring på et hentesystem eller oversættes til et sprog på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra HTC.
©2011

afbryde eller ophæve parring 161 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .afsende 120 .redigere 86 .optimere batteriets levetid 173 Billeder .Ikke til stede 124 A Administration af hukommelse 174 Afspille musik fra låseskærmen 91 Alarm 98 Android Market 95 B Baggrund .redigere billeder 86 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .bruge 51 .sortere e-mail-meddelelser 119 .ændre 30 Batteri .slette en e-mail-konto 124 .om 84 .vise 85 Bluetooth .styre e-mail-meddelelser 120 .kopiere til/fra hukommelseskort 25 .visning af billeder 85 Gmail 115 Google Maps 131 Google-konto 58 D Dataforbindelse .navigere og zoome 52 .tilføje en POP3/IMAP-konto 117 Exchange ActiveSync .indstillinger 55 .åbne et nyt vindue 52 F Fabriksnulstilling 178 Facebook .181 Indeks Indeks Symboler 3G 153 E E-mail .spil og programmer 104 Diasshow 85 .tænde/slukke 159 Browser .afsende billeder og videoer 87 .se video 86 .tænde/slukke 153 Deling .bogmærker 54 .tilføje en Exchange-konto 117 .vise billeder på sociale netværk 90 .dele 88 .dele billeder og videoer 88 .adgangspunkt 153 .oprette forbindelse til et Bluetoothhovedsæt eller et bilsæt 160 .deling af din placering 77 Facebook for HTC Sense 75 Firmware 177 Flytilstand 49 FM-radio 102 Foretage et opkald 38 G Galleri .installere 13 .afsende oplysninger 162 .forenet indbakke 118 .afsende en mødeindkaldelse 124 .dele musik 94 .

ikoner for meddelelser 22 .VPN 155 .com 143 Hukommelseskort .flette kontaktoplysninger 67 .Wi-Fi 154 Internetopkald 44 Introduktion 8 .slette kontakter 69 .effekter 82 .indstille en alarm 98 .videresendelse 109 .Internet pass-through 158 .visninger 126 .panel 23 .trådløs router 158 .filtrere dine kontakter 63 .administrere begivenheder 127 .Verdensur 97 HTCSense.Lyd 172 .beskytte mod sletning 111 .tilføje en ny kontakt 65 .Programmer 174 .kopiere filer 25 Hurtigindstillinger 24 Højttalertelefon 43 Håndfri 160 I Ikoner .Sprog og tastatur 173 .slette 69 .SD-kort og intern hukommelse 174 .indstillinger 130 .grupper 71 .grundlæggende 80 .zooming 81 Konferenceopkald 44 Kontakter .oprette en begivenhed 125 .182 Indeks H Hard-nulstilling 178 Henter .kopiere til SIM-kortet 111 .tage et billede 81 .ikoner 21 .flytte programmer til hukommelseskortet 175 .Skrivebordsur 97 .optage en video 82 .kopiere fra SIM-kort 64 .tænde for placeringstjenester 131 Lydstyrke .vise hentninger 54 Hovedtelefoner 160 HTC-ur .dataforbindelse 153 .justere medier 19 .fra nettet 53 .widget 130 Kamera .tilføjelse 65 .widget 73 Kopiering af tekst 26 Kortnummer 39 L Locations .Om telefon 176 .påmindelser 129 .Tethering 157 .slette 111 .slette en samtale 112 .Strøm 173 Internet pass-through 158 Internetforbindelse .søge efter en kontakt 65 .justere ringetone 19 .redigere en kontakt 69 .statusikoner 21 Indstillinger .justerer under telefonopkald 19 Lydsæt 34 M Market 95 Master-nulstilling 178 Meddelelser .vise 108 microSD-kort 12 MMS 106 K Kalender .

onlinekonti 59 Søg 50.183 Indeks Modem .afspilningsliste 92 . 51 .ændre tiden.kopiere og udskrive tekst 151 .deaktivere skærmrotation 171 .om 57 . pinkode eller adgangskode 165 .bruge computeren 158 .Omorganisering af elementer 33 .indstille en sang som ringetone 94 .styre 59 Opdatering af telefonsoftware 177 Opgradering 177 Opkaldsoversigt 45 Optag din stemme 103 Optimer batterilevetiden 173 Oversæt 51 P Par en Bluetooth-enhed 160 Programmer .få telefonen til at ringe højere 172 .widget 92 Mødeindkaldelse 124 O Onlinekonti .afspille musik fra låseskærmen 91 . 141 .indstillinger 151 .sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 Ringetone .indstille 94 Router 158 S Scener 28 SD-kort 12 Sikkerhed .slette 96 PUK (PIN Unblock Key) 165 R Radio 102 Ringe hjem 47 Ringelydstyrke .låse med et skærmlåsemønster.indtaste tekst 146 .dele musik via Bluetooth 94 .redigere tekst 150 .kopiere musik til hukommelseskortet 25 .fjerne 11 .lytte 91 .kopiere en meddelelse 111 .om 17 .omorganisering af startpanelerne 34 .SIM-pinkode 165 Skærm .genkalibrere G-sensor 171 .vælge tekst 150 Slet kontakter 69 Slet programmer 96 Slumretilstand 20 Smartopkald 39 SMS 105 Sociale netværk .låse dit SIM-kort med en pinkode 165 .USB-tethering 157 Multimediemeddelelse 106 Musik .udvidet 17 Stemmeindtastning 149 Synkroniser .gennemgå biblioteket 92 .installere 95. før skærmen slukker 170 Skærmtastatur .forudsigelig tekst 147 .tilføjelse 59 .indtaste tekst ved at tale 149 .tilføjelse af widgets 30 .justere skærmens lysstyrke 170 .visning af billeder 90 Softwareopdatering 177 Spring-visning 18 Sprog 173 Startskærm .indsætte 11 .ændre din skærmlås 166 Sikkerhedskopier kontakter 68 SIM-kort .ordbog 148 .

foretage et nødopkald 41 .tilføjelse 30 .modtage 41 .indtaste tekst 146 .ordbog 148 .tilføje byer 100 .valg af hørbar 172 Ændre telefonsprog 173 U Ur 97 USB 25.fjerne 33 .oprette forbindelse til et andet netværk 155 .vælge tekst 150 Tekstmeddelelse 105 Telefonindstillinger .undersøge vejret 100 Videoer .SD-kort og intern hukommelse 174 .redigere tekst 150 .Strøm 173 Telefonopdateringer 177 Telefonopkald .ringe til et nummer i en e-mail 40 .skifte profiler 172 .optage 82 .se 86 VPN .ændring af indstillinger 31 Y YouTube .Lommetilstand 172 .ringe til et nummer i en meddelelse 40 .Om telefon 176 .Lyd 172 .kopiere og udskrive tekst 151 .ringe 44 .indtaste tekst ved at tale 149 .konfigurere et konferenceopkald 44 .dele 88 . 157 V Vejr .sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 .tænde 154 Widgets .tilføje en forbindelse 156 .Sprog og tastatur 173 .opretter forbindelse 156 .ringe ved hjælp af Wi-Fi 44 Telefonoplysninger 176 Tethering 157 Trådløs router 158 W Webbrowser 51 Wi-Fi .skifte til højttalertelefon 172 .dele videoer 89 Æ Lyd .netværksstatus 155 .Programmer 174 .Skærm 170 .forudsigelig tekst 147 .184 Indeks T Taleoptagelse 103 Tastatur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful