Din HTC Explorer

Brugervejledning

2

Indhold

Indhold
Introduktion
I kassen HTC Explorer Bagdæksel SIM-kort Hukommelseskort Batteri Tænde/slukke Indtastning af pinkoden Fingerbevægelser Konfigurere HTC Explorer for første gang Måder at få kontakter på HTC Explorer Startskærm 8 8 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17

Grundlæggende
Justering af lydstyrken Dvaletilstand Status og meddelelser Meddelelsespanel Tilslutning af HTC Explorer til en computer Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Kopiering af tekst, søge efter oplysninger og deling 19 20 21 23 25 25 26

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen Personalisering af HTC Explorer med scener Ændring af baggrunden Personaliser din startskærm med widgets Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Tilføjelse af mapper på din startskærm Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganisering af startskærmen Sådan bruges lydsæt Omorganisering eller skjulning af program faner Genveje og ur-widget'en 28 28 30 30 31 32 33 34 34 36 37

Opkald
Forskellige måder at udføre opkald på Foretage et opkald på opkaldsskærmen Brug af Kortnummer Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse Ringe til et telefonnummer i en e-mail 38 38 39 40 40

3

Indhold

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed Foretage et nødopkald Modtagelse af opkald Hvad kan jeg gøre under en samtale? Konfigurere et konferenceopkald Internetopkald Brug af Opkaldsoversigt Bruge opkald til hjemmet Opkaldstjenester Tænd/sluk for Flytilstand

40 41 41 42 44 44 45 47 48 49

Søge og webbrowser
Søgning på HTC Explorer og nettet Brug af webbrowseren Henter fra nettet Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Indstilling af valgmuligheder for browser 50 51 53 54 55

Konti og synkronisering
Om onlinekonti Synkronisering med en Google-konto Tilføjelse af en social netværkskonto Styring af dine onlinekonti 57 58 59 59

Kontakter
Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Om programmet Kontakter Din kontaktpersonliste Konfigurere din profil Importere kontakter fra SIM-kortet Tilføjelse af en ny kontakt Søge efter kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Fletning af kontaktoplysninger Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet Kontaktpersonoplysninger og samtaler Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Kontaktgrupper Tilføje Kontakter-widgets 61 62 63 64 64 65 65 66 67 68 68 70 71 73

Socialt
Facebook for HTC Sense Få glæde af Facebook i Friend Stream Chatte i Google Talk 75 76 77

Kamera
Grundlæggende om kameraet Tage et billede Optagelse af video Tilføjelse af effekter Efter optagelse 80 81 82 82 82

4 Indhold Ændre kameraindstillinger 83 Billeder. videoer og musik Galleri Musik 84 91 Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Brug af Ur Undersøge Vejr Se videoer på YouTube Lytte til FM-radio Optagelse af din stemme Deling af spil og programmer 95 97 100 101 102 103 104 SMS Åbning af SMS Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) Genoptagelse af en kladdemeddelelse Visning og besvarelse af en meddelelse Videresendelse af en meddelelse Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Push-meddelelser Administration af meddelelsessamtaler Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet Indstille meddelelsesvalg 105 105 106 108 108 109 110 110 111 112 113 E-mail Gmail Mail 115 116 Kalender Om Kalender Oprettelse af en begivenhed Ændring af Kalendervisninger Administration af Kalenderbegivenheder Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Visning eller skjulning af kalendere Ændring af indstillinger for Kalender Om Kalender-widget'en 125 125 126 127 128 129 129 130 130 Kort og placering Placeringsindstillingerne Google Maps 131 131 HTC Sync Om HTC Sync 136 .

com-konto Aktivering af Enhedsfinder Brug af HTCSense.5 Indhold Installere HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer Lære mere om arbejdsområdet Konfiguration af synkronisering Synkronisere HTC Explorer Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Synkronisering af en anden enhed med computeren Hente den seneste HTC Sync-opgradering 136 137 137 138 141 141 142 142 HTCSense.com Tilmelding til din HTCSense.com-konto 143 143 144 145 Tastatur Bruge skærmtastaturet Indtastning af ord med forudsigelige tekst Indtastning af tekst ved at tale Indtaste tekst ved at spore Redigering af tekst Justering af indstillinger for indtastning 146 147 149 150 150 151 Internetforbindelser Dataforbindelse Wi-Fi Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Brug af HTC Explorer som et modem (USB-tethering) Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet pass-through) Bruge HTC Explorer som trådløs router 153 154 155 157 158 158 Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Modtagelse af oplysninger via Bluetooth 159 160 161 162 163 Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster. pinkode eller adgangskode Kryptere data på HTC Explorer 165 165 167 Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Ændring af skærmindstillinger Ændring af indstillinger for lyd Ændring af sproget Optimering af batteriets levetid Styring af hukommelse 168 170 172 173 173 174 .com Sletning af din HTCSense.

6 Indhold Oplysninger om HTC Explorer 176 Opdater og nulstil Softwareopdateringer Genstart af HTC Explorer Nulstilling af HTC Explorer 177 178 178 Varemærker og ophavsret Indeks .

der måske kun gælder i nogle situationer. når du vælger at foretage eller ikke foretage en bestemt handling. om hvad der sker.eks. f. dvs. oplysninger om. . Det giver oplysninger om sikkerhedsforholdsregler. En bemærkning giver ofte yderligere oplysninger. der bruges i denne vejledning I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige oplysninger: Dette er en bemærkning. En tip giver dig en anden måde at udføre et trin eller en procedure på eller fortæller dig om en mulighed. som du skal gøre for at kunne udføre en bestemt opgave eller få en funktion til at fungere korrekt. Dette angiver vigtige oplysninger. der kan være nyttig. der bruges i denne vejledning Konventioner. En bemærkning giver også oplysninger.7 Konventioner. at du skal være forsigtig for at undgå potentielle problemer. Dette er et tip.

8 Introduktion Introduktion I kassen I kassen vil du se følgende ting: § HTC Explorer § Batteri § USB-kabel § Strømadapter § Sikkerheds. musik og andre filer. Tilbage 4. Hovedtelefon . Startside 2. når du bruger telefonen og til lagring af billeder. Søg 5. at du installerer et hukommelseskort for at forbedre din oplevelse. Menu 3.og regulerende vejledning Det anbefales. videoer. Mikrofon 6. HTC Explorer Frontpanel 1. Berøringsskærm 7.

USB-stik 2. 3. Højttaler Toppanel 1.5 mm hovedsætstik 2. LYDSTYRKE-kontrol Bagpanel 1.9 Introduktion Venstre og højre paneler 1. TÆND/SLUK . 3 megapixel kamera 2.

SIM-kortets og hukommelseskortets rum. 1. Indsæt den øverste del af telefonen i den øverste del af bagdækslet. Du hører et klik. Sluk for HTC Explorer. og hold den vendt om på sikker vis. Genmontering af bagdækslet 1. Forsøg at åbne bunden af bagdækslet med fingrene. Tryk den nederste del af bagdækslet mod telefonen for at låse dækslet på plads. mens du trykker ind med tommelfingeren mod den midterste del af bagdækslet. . 2. 2. med forsiden vendt væk fra dig. når bagdækslet er låst på plads. i retning væk fra telefonen.10 Introduktion Bagdæksel Fjernelse af bagdækslet Fjern bagdækslet for at få adgang til batterirummet.

før du fjerner SIM-kortet. 3. Fjern batteriet. Skub SIM-kortet ud af SIM-kortrummet. Indsættelse af SIM-kortet 1. Tag bagdækslet af. tjenestedetaljerne og hukommelsen for telefonbogens kontakter og/eller tekstmeddelelser. Fjernelse af SIM-kortet Sørg for at slukke for HTC Explorer. 4. Fjern batteriet. 1.11 Introduktion SIM-kort SIM-kortet indeholder dit telefonnummer. Tag bagdækslet af. 2. Indsæt SIM-kortet hele vejen ind i SIM-kortrummet med dets guldkontaktflader nedad og det afskårne hjørne udad. Tryk og hold på SIM-kortets tap. 3. . 2.

indtil det sidder sikkert på plads. og skub det ind. . Fjernelse af hukommelseskort Hvis HTC Explorer er tændt skal du først "demontere" hukommelseskortet før du fjerner det for at undgå. 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Demontering af hukommelseskortet Når du skal fjerne hukommelseskortet. mens HTC Explorer er tændt. 1. Tag bagdækslet af. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Tag SD-kort ud. 2. skal du først afbryde det for at forhindre. 2. at du ødelægger filer på det. videoer og musik. Glid hukommelseskortet ud af stikket.12 Introduktion Hukommelseskort Brug et hukommelseskort til at gemme billeder. 1. Indsættelse af hukommelseskort 1. Indsæt microSD-kortet i hukommelseskortets rum med guldkontaktfladerne nedad. at filerne på hukommelseskortet beskadiges. Tag bagdækslet af.

Indsæt batteriet (med kobberkontaktfladerne først) i batterirummet. afhænger helt af. 2.13 Introduktion Batteri HTC Explorer bruger et genopladeligt batteri. Funktioner og tilbehør. Du skal også overveje din placering: Dårlig signalstyrke fra mobilnetværket og ekstreme temperaturer gør det vanskeligere for tablet´en at fungere.eks. før det skal genoplades. du bruger. Løft batteriet ud af batterirummet med tommelen eller en finger. Tag bagdækslet af. der lå i kassen eller udskiftningsbatterier. hvordan du bruger HTC Explorer. bruges der mere strøm. som vi anbefaler. Tag bagdækslet af. Hvor længe kan batteriet holde. Fjernelse af batteriet 1. Lange telefonsamtaler og hyppig brug af browser kræver stort forbrug af batteristrøm. 2. . Hvis du f. lader Bluetooth®forbindelse være aktiv hele tiden. 1. Indsættelse af batteriet Brug kun de originale batterier. kan påvirke batteriets levetid.

§ Fjern ikke batteriet fra HTC Explorer. Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades. viser et animeret ikon opladningsstatussen. . 2. Tænde/slukke Tænde Tryk på knappen TÆND/SLUK. mens du oplader det med strøm. 1. Når du oplader batteriet. og HTC Explorer er tændt. Når skærmen er slukket. Nemt.eller biladapteren. bliver ikonet for batteriopladning en fuldt batteriikon . skal du konfigurere tablet´en.14 Introduktion Oplade batteriet Før du tænder for og begynder at bruge HTC Explorer. hvis det overophedes. anbefales det. § Du må kun bruge den medfølgende strømadapter og det medfølgende USB-kabel til at oplade batteriet. 3. Indsæt den anden ende af USB-kablet i strømadapteren. Når batteriet er fuldt up opladet. Når du tænder for HTC Explorer for første gang. og begynd at oplade batteriet. at du oplader batteriet. Sæt strømadapterens stik i en elektrisk stikkontakt. vises opladeikonet i statuslinjen. Indsæt den lille ende af USB-kablet i USB-stikket.

kan du dreje HTC Explorer på siden for at få et større tastatur. f. skal du indtaste den og trykke på OK. at du skal stryge fingeren i lette.eks. Når menuen med strømvalgmuligheder vises. At overføre eller glide vil sige. skal du trykke på Sluk. når du ser et billede eller en webside. før du har nået målpositionen. en kontakt eller et link på en webside) ved at trykke og holde på emnet.at du hurtigt trækker fingeren lodret eller vandret over skærmen. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. Denne fingerbevægelse sker altid i lodret retning. eller trykke på skærmknapper. På nogle programmer. skal du bare trykke på dem med fingeren. og bed om PUK (PIN Unblocking Key). som angives af udbyderen af trådløs tjeneste.eks.eks.eks. f. Strygning minder om glidning bortset fra.15 Introduktion Slukke 1. kan du "klemme" på skærmen med to fingre (f. 2. vælge skærmemner. Hvis du bedes om en pinkode. 3.eks. Indtastning af pinkoden De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK i et par sekunder. Galleri eller i webbrowseren. Tryk og hold Overfør eller glid Træk Stryg Rotér Klem . Ingen problem. hurtigere anslag. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. Tryk og hold fingeren nede med lidt tryk. For de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmens retning fra Portræt til Landskab ved at dreje HTC Explorer til siden. når du bladrer gennem kontaktpersonerne eller meddelelseslisten. f. Mens du trækker. Fingerbevægelser Tryk Når du vil indtaste med tastaturet. Åbn de tilgængelige muligheder for et emne (f. bliver dit SIM-kort blokeret. Når du indtaster tekst. før du begynder at trække. Hvis skærmen er slukket. programog indstillingsikoner. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for igen og låse skærmen op. tommelfinger og pegefinger) for at zoome ind eller ud. må du ikke løfte fingeren.

HTC Explorer synkroniserer dine arbejdskontakter via Microsoft Exchange ActiveSync-serveren på arbejdspladsen. at du er logget på din Google®-konto. hvordan du vil oprette forbindelse til internettet. Nogle funktioner. Google-kontakter importeres til HTC Explorer. Outlook Express eller Windows® Kontaktpersoner. så du kan bruge Google-programmer. f. Bare følge skærmvejledningen.eks. computer. Du kan også konfigurere dine andre e-mail-konti og Facebook®. Du kan synkronisere HTC Explorer med kontaktpersoner fra din Google-konto.eks. Du kan vælge at oprette og lagre kontakter direkte i HTC Explorer eller overføre eksisterende fra din gamle telefon.16 Introduktion Konfigurere HTC Explorer for første gang Når du tænder for HTC Explorer første gang. bliver du bedt om at konfigurere telefonen. du kan føje kontakter til HTC Explorer. Hvis du stadig har personlige kontakter og kalenderbegivenheder på din gamle telefon. placeringsbaserede tjenester og automatisk synkronisering af dine onlinekonti kan kræve ekstra gebyrer. kan du nemt overføre dem til HTC Explorer via Bluetooth. og du er i gang med brugen på ingen tid. Du kan vælge. f. HTC Sync™ Synkroniser kontakter fra den gamle telefon med computeren. når du logger ind på din Google-konto. Du kan også oprette flere Google-kontakter lige fra HTC Explorer. Sørg for. Log ind på din Facebook-konto for at importere dine Facebook-venners kontaktoplysninger. Gmail Facebook Telefonkontaktpersoner SIM-kort Microsoft Exchange ActiveSync® Overfør . Facebook og andet. Du kan aktivere eller deaktivere dem under indstillingerne senere. Måder at få kontakter på HTC Explorer Der er flere måder. Gmail™ og Android Market™. Brug programmet Overfør til ikke kun at overføre dine kontakter men også kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser fra din gamle telefon til HTC Explorer. der skal bruge forbindelse til internettet. Det skal du ikke være bange for. og brug så HTC Sync til at synkronisere HTC Explorer med computerens Microsoft® Outlook®. Kopier alle dine SIM-kontakter til HTC Explorer. og om din aktuelle placering skal registreres automatisk.

17 Introduktion Startskærm Din startskærm er der. Udvidet startskærm Når du begynder at gøre mere med HTC Explorer. Glid din finger vandret til venstre eller højre. mapper og widgets. widgets og andet. så de kun er et tryk væk. finder du måske ud af. der indeholder genveje til dine foretrukne programmer og viser tidspunktet og vejret i din by. hvor du gør HTC Explorer til din egen. Det skulle være nok. Ingen problem. Du finder ud af hvordan under Personalisering på side 28. Den leveres med en Genveje og ur-widget. midterstartskærmen). . Du kan også tilføje dine foretrukne programmer. Du kan bruge op til seks ekstra skærme. genveje. Tryk på for at returnere til hovedstartskærmen (dvs. hvorefter du vil finde mere plads til tilføjelse af ikoner. at en startskærm ikke er nok.

ved at trykke på . og du springer lige til den. Tryk bare på den. eller klem på skærmen for at vise visningen Spring. . du ønsker. Den viser alle syv startskærmen som miniaturer. du ønsker.18 Introduktion Brug af visningen Spring Spring lige til den skærm.

musik. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydstyrke. alarmer og meddelelser. . Når du er færdig. mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser. 2.19 Grundlæggende Grundlæggende Justering af lydstyrken Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for ringetonen. Justering af ringerlydstyrken § Tryk på knappen LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED for at justere ringerlydstyrken på det ønskede niveau. En eksempeltone afspilles kortvarigt med lydstyrken justeret i takt med. Træk i skyderne for lydstyrke til venstre eller højre for at justere lydstyrkeniveauerne for ringetonen. Ikonet for højttaler slået fra vises i statuslinjen. § Når du står på det laveste ringerniveau (stille tilstand). Vinduet Medielydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet. kan du justere lydstyrken ved at trykke på LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. Justering af lydstyrken via indstillinger 1. 3. at du trækker i skyderen. § Mens du er i vibreringstilstand. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne. Justering af medielydstyrken Når du spiller musik eller ser video. skal du vælge Brug opkaldslydstyrke til meddelelser. Hvis du ønsker samme lydstyrke for ringetone og meddelelser. skal du trykke på LYDSTYRKE OP en gang for at skifte til stille tilstand. skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at skifte til vibreringstilstand. Ikonet for vibreringstilstand vises i statuslinjen. medieafspilning. trykker du på OK. 4. Justering af lydstyrken i øretelefonen ved telefonopkald Under en samtale kan du trykke på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED.og videoafspilning.

20

Grundlæggende

Dvaletilstand
Slumretilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC Explorer i en lav strømtilstand, når skærmen er slukket. Det stopper også hændelige knaptryk, når HTC Explorer er i tasken. Du modtager dog stadig meddelelser og opkald.

Skifte til dvaletilstand
Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i slumretilstand. HTC Explorer går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et stykke tid.

Vågne fra dvaletilstand
Du kan vække HTC Explorer manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen Du skal låse skærmen op. HTC Explorer vågner automatisk, når du får et indkommende opkald.

Låse skærmen op
Træk ringen op for at låse skærmen op.

Hvis du har konfigureret et skærmoplåsningsmønster, en pinkode eller en adgangskode, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen eller indtaste pinkoden eller adgangskoden, før den låser op. Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen. eller

21

Grundlæggende

Åbne et program fra låseskærmen
Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og direkte starte det program. Du kan tilpasse låseskærmen under Indstillinger > Personaliser > fanen Skærm > Låseskærm > Vælg genveje til låseskærm for at vise dine fire foretrukne programmer.

Status og meddelelser
Statusikoner

Her beskrives, hvad hver enkelt ikon betyder: Signalstyrke Batteri er fuld opladet

GPRS tilsluttet

Batterioplader

GPRS i brug

Batteri er lavt (20 % tilbage) Batteri er meget lavt (10 % eller mindre tilbage) Lydløs tilstand

EDGE tilsluttet

EDGE i brug

3G tilsluttet

Vibreringstilstand

3G anvendes

Mikrofonen er slået fra

HSDPA tilsluttet

Højttalertelefon er tændt Trådført mikrofonhovedsæt tilsluttet Trådført hovedsæt tilsluttet

HSDPA i brug

Roaming

Intet signal

Bluetooth er tændt

22

Grundlæggende

Ingen SIM-kort installeret

Tilsluttet til en Bluetooth-enhed

Tilsluttet til et Wi-Fi®-netværk

Flytilstand

Datasynkronisering

GPS er aktiveret

Netværksdeling er aktiveret

Alarm er angivet

Ikoner for meddelelser
Meddelelsesikoner på statuslinjen gør det nemt for dig at være på forkant med dine meddelelser, kalenderbegivenheder og alarmer.

Det her betyder hvert enkelt: Ny Gmail-meddelelse Ny Microsoft Exchange ActiveSync- eller POP3/IMAP-email Problem med levering af e-mail Generel meddelelse

Opkald i gang

Ubesvaret opkald

Ny SMS/MMS Problem med levering af SMS/ MMS Ny Google Talk™onlinemeddelelse Ny talebesked

Opkald i venteposition

Viderestilling aktivt Videresendelse af meddelelser er aktiveret HTC Explorer har forbindelse til en computer via USB-kabel Wi-Fi er tændt, og der findes trådløse netværk Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktiveret

Kommende begivenhed Nye opdateringer fra dine sociale netværk

og . og gør det også nemt at aktivere indstillinger. Du kan også åbne panelet Meddelelser på startskærmen ved at trykke på tryk på Meddelelser. f. kan du rulle ned ad skærmen for at se dem alle. hvilken begivenhedsmeddelelse eller nye oplysninger.eks. Wi-Fi og Bluetooth. Åbn meddelelsespanelet ved at trykke og hold på statuslinje og så glide fingeren nedad. Hvis du har flere meddelelser. Meddelelsespanelet muliggør hurtigt skifte mellem nyligt åbnede programmer.23 Grundlæggende Forslag til matchede kontakter Overførsel af data (animeret) Anmodning om Bluetooth-parring Tilgængelige opdateringer til HTC Explorer-software Sang afspilles Hentning af data (animeret) Venter på overførsel Hentet Android Market-program installeret Opdatering tilgængelig for et program hentet på Android Market Tomt kort Ikke så meget plads på hukommelse Programmet FM-radio i brug Stemmeoptagelse er aktiveret Flere (ikke viste) meddelelser Meddelelsespanel Når du får en ny meddelelse. kan du åbne meddelelsespanelet for at se. du har fået.

1. I afsnittet Seneste programmer glider du fingeren til venstre eller højre for at se de seneste åbnede programmer. Lukning af meddelelsespanelet Tryk og hold på bundlinjen af meddelelsespanelet. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. . Bruge Hurtigindstillinger Fanen Hurtigindstillinger muliggør nemt aktivering af Wi-Fi. GPS og andet og indeholder også en hurtig genvej til alle HTC Explorer-indstillingerne. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden at et emne for at aktivere/deaktivere. og glid finger op ad skærmen. Tryk og hold på statuslinjen.24 Grundlæggende Skifte mellem senest åbnede programmer På meddelelsespanelet får du hurtigt adgang til op til de otte senest åbnede programmer. 1. Tryk på fanen Hurtigindstillinger. 3. Tryk og hold på statuslinjen. Tryk og hold ned på for at vise nyligt brugte programmer. 2. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. Bluetooth. Tryk på et program for at åbne det. 3. 2. Eller tryk bare på .

hvis du kun vil oplade batteriet. § Kopier filerne fra hukommelseskortet til en mappe på computeren. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Diskdrev og trykker så på Udført. og tryk så på Udført: Oplad kun Diskdrev Vælg denne mulighed. kan du vælge denne tilstand for at dele computerens internetforbindelse med HTC Explorer. Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Du kan kopiere din musik. når telefonen har forbindelse til computeren. 4. HTC Sync USBtethering Vælg denne mulighed for at synkronisere kontakter. Vælg denne tilstand. 1. dine billeder og andre filer til hukommelseskortet. . kalender og andre oplysninger mellem computeren og HTC Explorer. Gør et af følgende: § Kopier filerne fra computeren til hukommelseskortets rodmappe. Naviger til den flytbare disk. På computeren registreres hukommelseskortet som en flytbar disk. Når du har aktiveret tilstanden Diskdrev. 3. vises dialogboksen Vælg en forbindelsestype og beder dig vælge USBforbindelsestype. kan du vælge denne tilstand for at dele HTC Explorers mobildataforbindelse med computeren. Denne tilstand findes kun. 2. kan du ikke bruge programmer på HTC Explorer til at få adgang til hukommelseskortet.25 Grundlæggende Tilslutning af HTC Explorer til en computer Når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og en computer med USB-kablet. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. når der er et hukommelseskort på HTC Explorer. Vælg mellem følgende muligheder. Når du ikke har en internetforbindelse på computeren. når du vil kopiere filer mellem hukommelseskort og computeren. Internet Hvis du ikke har en dataordning for din telefon eller ikke har adgang til pass-through et Wi-Fi-netværk. og åbn den. når HTC Explorer er tilsluttet computeren.

§ Hvis du vil bevare HTC Explorers forbindelse til computeren. Tryk og hold på et ord. vælg en anden mulighed end Diskdrev og så trykke på Udført. 6. skal du åbne meddelelsespanelet. Kopiering af tekst. den tilsluttede HTC Explorer) som krævet af computerens operativsystem. som du vil vælge. trykke på Diskdrev.og slutmarkørerne for at fremhæve den omgivende tekst. Gør et af følgende: § Afbryd HTC Explorer fra computeren. Træk i start. . skal du afbryde den flytbare disk (dvs. søge efter oplysninger og deling I programmer som Webbrowser og Mail kan du vælge tekst og vælge. så du sikkert kan fjerne HTC Explorer. hvad du vil gøre med den.26 Grundlæggende 5. men ønsker at få adgang til hukommelseskortet. Kopier adressen på en linket webside ved at trykke og holde på linket og så trykke på Kopier linkets webadresse. Valg af tekst 1. 2. Når filkopieringen af færdig.

27

Grundlæggende

Kopiering og indsættelse af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil kopiere, trykker du på Kopier. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. 2. I tekstindtastningsfeltet (f.eks. mens du indtaster en e-mail) trykker og holder du på det punkt, hvor du vil indsætte teksten. 3. Tryk på Indsæt.

Søge efter eller oversætte tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil søge efter eller oversætte, trykker du på 2. Tryk på en af følgende faner: Google-søgning Se efter relaterede oplysninger med Google-søgning baseret på den tekst, du har valgt. Wikipedia Led efter relaterede oplysninger på Wikipedia® baseret på den tekst, du har valgt. YouTube Se efter videoer på YouTube® baseret på den tekst, du har valgt. Google oversæt Oversæt teksten til et andet sprog. .

Deling af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil dele, trykker du på  .

2. Vælg det sted, hvor du vil indsætte og dele den valgte tekst, f.eks. i en e-mailmeddelelse eller Facebook-statusopdatering.

28

Personalisering

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen
Få HTC Explorer til at se ud og lyde, lige som du vil have det. Personaliser med en anden baggrund, ringetone, meddelelseslyd for begivenheder som f.eks. indkommende tekst, e-mail og kalenderpåmindelser. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser for at komme i gang.

Personalisering af HTC Explorer med scener
HTC Explorer bliver flere telefoner i en, når du bruger scener. Scener er personaliserede startskærmlayouts, som du hurtigt kan bruge. Ved at skifte mellem scener gør du øjeblikkeligt HTC Explorer til den perfekte weekendtelefon, rejsetelefon, arbejdstelefon eller ren spiltelefon. Hver gang du tilføjede eller ændrede noget på startskærmen, gemmer HTC Explorer automatisk dine ændringer til den aktuelt valgte scene.

Brug af en forudindstillet scene
HTC Explorer har forudindstillede scener, der hver er forudkonfigureret med en anden baggrund og en anden widget-samling, der afspejler forskellige øjeblikke i dit liv. Du kan vælge en scene, der passer til dit arbejde, spil, rejse eller dit sociale liv. 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du ønsker. 4. Tryk på Anvend. Hvis du vil hente flere scener, skal du trykke på Scene > Hent flere på fanen Skærm. og så på Personaliser. Tryk på og så på Personaliser.

Oprette en ny scene
Du starter med en tom startskærm, når du skal oprette en ny scene. 1. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser.

2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene. 3. Tryk på , og tryk så på Ny.

29

Personalisering

4. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. 5. Personaliser scenen ved at tilføje widgets og andre elementer, arrangere startskærmens layout og ændre baggrunden. Alle dine ændringer bliver automatisk gemt til denne scene.

Omdøbning af en scene
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du vil omdøbe. 4. Tryk og hold på en scenes miniature, og tryk så på Omdøb. 5. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. og så på Personaliser.

Slette scener
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Tryk på , og tryk så på Slet. og så på Personaliser.

4. Glid din finger over skærmen fra højre mod venstre for at gennemgå scener. Tryk så på en eller flere scener, som du vil slette. 5. Tryk på Slet.

f. Tilføjelse af en widget til startskærmen 1. så de er nemme at komme til. der findes på HTC Explorer. og tryk så på den widget. Du kan også ændre startskærmen. skal du trykke på og så på Personaliser. Beskær billedet. 2. som du har taget med kameraet.eks. og tryk så på Anvend. Live baggrunde Vælg mellem forudindstillede animerede baggrunde. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at se de forskellige formater. 3. der sætter dig i stand til hurtigt at tænde/slukke for bestemte indstillinger. hvor der er plads til at tilføje en ny widget. De fleste HTC-widgets findes i en række designs og størrelser. tryk på Indstillinger. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget. 2. 3. Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også tilføje widgets. Tryk på Vis eksempel for at se animeringen. . og tryk så på Gem. så den bruger en animeret baggrund. Tryk på Baggrund på fanen Skærm. skal du trykke på og så på Personaliser. Gå til en del af startskærmen. 5. du ønsker. eller vælg mellem billeder. Nogle widgets findes allerede på startskærmen for dig. Vælg en widget. Gennemgå samlingen af baggrunde. Tryk på . og tryk så på Vis eksempel > Anvend. 1. Rul ned ad listen over widgets. og tryk så på Vælg for at vælge et. Du kan tilføje flere fra det tilgængelige udvalg af widgets. som passer til dine behov. 4. Hvis du vil hente flere widgets. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser.30 Personalisering Ændring af baggrunden Personalisering af baggrunden med dine foretrukne billeder er en hurtig og nem måde at give HTC Explorer et frisk udseende. Tryk på en af følgende: HTC-baggrunde Vælg en forudindstillet baggrund. Galleri Vælg et eksisterende billede. og tryk så på Personaliser. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Hent flere HTC widgets. Hvis du vil hente flere baggrunde. Personaliser din startskærm med widgets Widgets lægger vigtige oplysninger og medieindhold helt fremme på startskærmen. som du ønsker. På fanen Skærm trykker du på Baggrund > HTC-baggrunde > Hent flere.

På fanen Tilføj til start trykker du på Program for at tilføje et programikon eller Genvej for at tilføje en genvej til en indstilling eller oplysninger. HTC Explorer vibrerer. der er installeret på HTC Explorer. Gå til startskærmen. og så løfter du den. Derefter åbner den relevante skærm. Tilpas widget-indstillingerne. Du kan også tilføje et programikon til startskærmen ved at trykke på og så trykke og holde på et programikon. Uden at løfte fingeren trækker du ikonet til et tomt sted på startskærmen. Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Placer programikoner på startskærmen.31 Personalisering Ændring af indstillingerne for en widget Du kan ændre de grundlæggende indstillinger for nogle widgets (f.eks. Du kan også tilføje genveje til indstillinger og særlige oplysninger.eks. Du må ikke løfte fingeren endnu. hvor du kan ændre nogen indstillinger for denne widget. tryk og hold på en widget på startskærmen. Træk widget'en til . en persons telefonnummer. 2. 3. og du ser et farvet felt omkring widget'en. hvor der er plads til at tilføje et nyt ikon eller en ny genvej. en musikafspilningsliste. så du kan åbne dem hurtigere. 3. f. 1. bogmærkede websider. 2. . Tryk på og så på Personaliser. 1. kørselsvejledninger og mange andre emner til startskærmen. De tilgængelige genveje afhænger af de programmer. Kontakter og Mail) kan ændres fra startskærmen.

Træk i programmet. Omdøbning af en mappe 1. hvor der er et program. 3. f. Gå til en del af startskærmen. hvor der er plads til at tilføje en ny mappe. . Tryk på mappen for at åbne den. 5. så du holder startskærmen pæn og organiseret. modtagne Bluetooth-filer. Den nye mappe vises på startskærmen. 2. HTC Explorer vibrerer. Flyt til startskærmen.eks. Oprettelse af en ny mappe og tilføjelse af emner i den 1. Du kan også tilføje oplysningsmapper. Indtast et nyt mappenavn. din Facebook telefonbog og mere. og efterlad den oven på mappen. og tryk på OK. og tryk og hold på den. 6. Tryk og hold på mappevinduets titellinje. Du må ikke løfte fingeren endnu. ikonet eller genvejen. Tryk blot på mappen for at åbne den.32 Personalisering Tilføjelse af mapper på din startskærm Brug mapper til at gruppere relaterede programmer og andre genveje. 3. 4. Tryk på Ny mappe. 2. så du kan få adgang til programmer og genveje i mappen. og tryk så på Personaliser. ikon eller en genvej. På fanen Tilføj til start trykker du på Mappe. der viser opdaterede oplysninger. Tryk på .

2. hvor du ønsker det. som du ikke bruger så tit. Tryk og hold på den widget eller det ikon. som du vil flytte. Når widget'en eller ikonet også bliver rødt. Træk widget'en eller ikonet til . 3. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. Fjernelse af en widget eller et ikon 1. Tryk og hold på den widget eller det ikon. . HTC Explorer vibrerer. Træk widget'en eller ikonet til en ny placering på skærmen. 2. løfter du fingeren. HTC Explorer vibrerer. Du må ikke løfte fingeren endnu. Når widget'en eller ikonet er der. løfter du fingeren. § Du kan standse midlertidigt ved venstre eller højre kant på skærmen for at trække widget'en eller ikonet til et andet startskærmspanel. som du vil fjerne. der er optaget af et andet ikon.33 Personalisering Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganiser widgets og ikoner på startskærmen for at gøre plads til at tilføje flere emner. 3. Flytning af en widget eller et ikon 1. flytter det tilstedeværende ikon automatisk væk for at give plads. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. § Når du trækker et ikon til et sted. Du kan også flytte widgets og ikoner. Du må ikke løfte fingeren endnu.

Tryk og hold på miniaturen for den startskærm. 2. du vil flytte. panelerne med ofte anvendte widgets. e-mail. skal du trykke på Lydsæt > Hent flere på fanen Lyd. Hovedstartskærmen er det panel. På fanen Lyd trykker du på skærmen Lydsæt og så på et lydsætnavn. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. Træk miniaturen til den nye placering. genveje og mapper tættere på hovedstartskærmen. du bruger dem. Valg af et forudindstillet lydsæt 1. indkommende meddelelser. når du er på arbejde. Ved at skifte mellem lydsæt kan du øjeblikkelig få HTC Explorer til at advare dig med sjove lyde. Klem på startskærmen for at vise visningen Spring. 3. 1. og så på Personaliser. Sådan bruges lydsæt Hvert lydsæt giver dit en anderledes kombination af lyde til ringetonen og meddelelser. f. HTC Explorer vibrerer. der passer til den måde. Flyt f. . Tryk på Anvend. Du kan trykke på 4. og løft fingeren. Tryk på for at lytte til de forskellige lyde i det lydsæt. Du må ikke løfte fingeren endnu. 3. Hvis du vil hente flere lydsæt.34 Personalisering Omorganisering af startskærmen Omorganiser dine startskærmspaneler på en måde. kalenderbegivenhedspåmindelser og andet.eks. når du er ude med venner eller ændre til dæmpede lyd. der har en tynd streg omkring i visningen Spring.eks. 2.

På startskærmen trykker du på 2. e-mail og kalenderpåmindelser. som du vil tilpasse eller oprette et nyt. som du vil slette. Tryk på et eller flere lydsæt. og tryk så på Udført. Sletning af lydsæt 1. så de passer til dit humør og livsstil. Indtast et nyt navn på lydsættet.35 Personalisering Oprettelse af et lydsæt 1. og tryk så på Anvend. 3. Ret ringetonen. Tryk på Slet. Tryk på 4. og så på Personaliser. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. Ændring af ringetonen. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. Vælg et lydsæt. Vælg forskellige lyde i det forudindstillede udvalg på hukommelseskortet. og så på Personaliser. Du kan også gå til programmerne SMS. Det nyoprettede lydsæt tilføjes så listen over lydsæt. På startskærmen trykker du på 2. 1. og tryk så på Slet. Mail og Kalender for at vælge lyde til henholdsvis nye meddelelser. 3. HTC Explorer gemmer automatisk dine valg til det aktuelle lydsæt. På startskærmen trykker du på 2. 4. alt efter behov. 5. 3. og så på Personaliser. Du kan tildele forskellige toner til lydsættet. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. 4. meddelelser og lyde Ændring af din ringetone. meddelelseslyden og alarmen fra skærmen Personaliser. . meddelelseslyde og alarmer. Tryk på .

hvor du vil placere den igen. Når skærmen skifter og viser dig det område. 4. 4. som du vil vise. og træk den op. 1. som du vil skjule. Når du er færdig. Gør et af følgende: Tilføj en fane Tryk og hold på en fane. Åbn det program. Fjern en fane Tryk og hold på en fane. og træk den så hen ved siden af de andre faner. som du ofte bruger. Når du er færdig. som du vil tilføje. trykker du på .36 Personalisering Omorganisering eller skjulning af program faner Du kan omorganisere fanerne for nogle programmer for at prioritere de oplysningstyper. Tryk og hold på den fane. og træk den til den nye placering. 3. Tilføje en fjernet fane 1. der har de sædvanlige faner nederst på skærmen. Tryk og hold på en fane. hvorfra du tidligere fjernes nogle faner. . Flyt en fane Tryk og hold på den fane. hvor du kan omarrangere ikoner. 3. Når skærmen skifter og viser dit nogle af dine skjulte faner. eller fjerne de faner. Åbn et program. som ikke rigtigt har brug for. løfter du fingeren. 2. 2. Tryk og hold på en fane. trykker du på . og træk den så dertil. skal du løfte fingeren. du vil flytte.

Tryk på Udført. skal du trykke på for at tilføje din by. 3. hvilke genveje og by der skal vises i widget'en Genveje og ur. Fra denne skærm kan du: § Tryk på en genvejsplads. § Tryk på tiden.37 Personalisering Genveje og ur-widget'en Åbn ofte brugte programmer. 4. som du vil knytte til den. og vælg så et program eller en genvej. 2. Du må ikke løfte fingeren endnu. Hvis din by ikke er på listen. Træk widget'en til . Widget'en Genveje og Ur opdateres. På startskærmen trykker og holder du på widget'en genveje og ur. eller se et eksempel på deres indhold lige på startskærmen. og åbn det Tilpasse genveje og ur-widget Du kan vælge. . og vælg en by. der bliver vist i widget'en. Fra Genveje og ur-widget'en kan du: § Tryk på genvejen til et program for at åbne det § Tryk på oplysningslinjen for at udvide den og se indholdet af det program § Tryk på eksempel på indholdet. 1.

Det skal du ikke være bange for. du vil ringe til. 2. skal du trykke på til højre for navnet på kontaktpersonen. der er knyttet til kontaktpersonen. På skærmen med kontaktpersonens oplysninger trykker du på det nummer. bliver dit SIMkort blokeret. Foretage et opkald på opkaldsskærmen Du kan enten ringe til en nummer direkte. § Hvis du vil ringe til et andet telefonnummer. kan du trykke på et nummer i en tekstmeddelelse eller e-mail for at foretage opkald. Telefonens opkaldsskærm viser så en liste over matchende numre og navne. På startskærmen trykker du på . 3. skal du trykke og holde på for at slette . og bed om PUK (PIN Unblocking Key).38 Opkald Opkald Forskellige måder at udføre opkald på Ud over at foretage opkald fra HTC Explorer's opkaldsskærm. Sådan ringer du op til et nummer: § Tryk på et telefonnummer eller en kontaktperson i listen. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. skal du indtaste den og trykke på OK. eller når samtalen er i gang. vil statuslinjen vise opkaldet i statusikonet . skal du trykke på Opkald. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. eller du kan bruge funktion favorit-opkald til at søge efter og ringe til lagrede kontaktpersoner eller et nummer fra opkaldsoversigten. Hvis du indtaster et forkert ciffer eller bogstav. eller trykke på et enkelt nummer på opkaldsskærmen for at foretage et hurtigt opkald til en kontaktperson. De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). 1. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. . Hvis du bedes om en pinkode. skal du trykke på det. Hvis du vil slette hele angivelsen. Glid fingeren opad i den filtrerede liste for at lukke telefontastaturet og se. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. om der er flere matchende numre eller kontakter. § Når du har angivet et helt nummer. Mens du ringer op. 4.

39

Opkald

Hvad er Smartopkald?
Telefonens Smartopkald-funktion, gør det nemt og hurtigt for dig at foretage et opkald. Indtast bare telefonnummeret eller de første par bogstaver i navnet på den person, du vil ringe til. Smartopkald søger automatisk efter og filtrerer dine gemte kontakter og telefonnumre fra opkaldsoversigten.

Brug af Kortnummer
Brug Kortnummer til at ringen til et telefonnummer med ét tryk. Hvis du f.eks. tildeler en kontaktpersons nummer til tasten 2, skal du blot trykke og holde på 2 for at ringe til det nummer. Taltasten 1 er normalt reserveret til din voicemail. Tryk og hold på denne taste for at ringe til voicemail og hente din voicemail-meddelelser.

Tildele en kortnummertaste
1. På startskærmen trykker du på Telefon. 2. Tryk på , og tryk så på Kortnummer > .

3. Indtast navnet på den kontaktperson, du vil tilføje. Når navnet vises i listen, skal du trykke på navnet. 4. På skærmen Kortnummer vælger du telefonnummeret for kontaktpersonen, der skal bruges, og den kortnummertaste, der skal tildeles. 5. Tryk på Gem. Du kan også angive et kortnummer under Kontakter. Tryk på en kontakt, tryk på , og vælg så Angiv kortnummer (eller Mere > Angiv kortnummer).

40

Opkald

Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse
1. Tryk på telefonnummeret i meddelelsen.

2. Tryk på Opkald. Ring til meddelelsesafsenderen ved at trykke på den modtagne meddelelse og så trykke på Opkald i valgmenuen.

Ringe til et telefonnummer i en e-mail
Vil du ringe til et nummer, der findes i en e-mail? Ingen problem. 1. Tryk på telefonnummeret i teksten. 2. Rediger nummeret, hvis det er nødvendigt. 3. Tryk på Opkald.

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed
Tryk på et telefonnummer i en Kalender begivenhed giver dig mulighed for at se begivenhedsdetaljer, f.eks. konferenceopkalds-id eller mødepinkode, mens du står på telefonopkaldsskærmen. 1. Åbn en begivenhed i Kalender. 2. På skærmen Begivenhedsdetaljer trykker du på telefonnummeret. 3. Tryk på Opkald.

41

Opkald

Foretage et nødopkald
I nogle regioner kan du foretage nødopkald fra HTC Explorer, selv om du ikke har SIMkortet installeret eller dit SIM-kort er blokeret. 1. På startskærmen trykker du på .

2. Indtast nødnummeret for dit område, og tryk så på Opkald. Hvis du har aktiveret, men glemt, din låseadgangskode eller låsemønstret, kan du stadig foretage nødopkald ved at trykke på Nødopkald på skærmen.

Modtagelse af opkald
Når du modtager en opringning fra en kontaktperson, vises skærmen for indkommende opkald. Du kan bruge funktionen til høflig ringetone og lommetilstand til at modtage opkald. Du finder ud af hvordan under Ændring af indstillinger for lyd på side 172.

Besvarelse af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Besvar. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen for at låse skærmen op og besvare opkaldet.

Afvisning af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Afvis. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen på låseskærmen. § Tryk på knappen TÆND/SLUK to gange for at afvise et opkald.

når der kommer efterfølgende indkommende opkald. HTC Opkalder-ID Hver gang. vises ikonet for holdt opkald på statuslinjen. og tryk så på Ophæv venteposition for at genoptage opkaldet. Du kan også trykke på og vælge. Du vil heller ikke glemme nogens fødselsdag. vil den stadig ringe. . hvis din vens fødselsdag finder sted inden for de næste 7 dage.42 Opkald Slå ringetonen fra uden at afvise opkaldet Gør et af følgende: § Tryk på knappen LYDSTYRKE NED eller LYDSTYRKE OP. eller din ven ringer til dig. Når du sætter et opkald i venteposition. tryk så på Hold for at sætte opkaldet i venteposition. 2. § Tryk på knappen TÆND/SLUK. Sætte et opkald i venteposition 1. Tryk på . § Placer HTC Explorer med bagsiden opad på en plan overflade. du foretager et opkald. slå mikrofonen fra og andet. Hvad kan jeg gøre under en samtale? Under et opkald kan du bruge knapperne på skærmen til at slå mikrofonen til eller fra eller tænde eller slukke for højttalertelefonen. Tryk på . kan du se din vens seneste statusopdatering fra sociale netværk som Facebook lige på opkaldsskærmen. sætte et opkald i venteposition. Du vil se en fødselsdagspåmindelse. om du vil tilføje et opkald. Hvis HTC Explorer allerede ligger med bagsiden opad.

Når du modtager et andet opkald. når højttalertelefonen er tændt. 1. Afslut det aktuelle opkald. Du slukker for højttalertelefonen igen ved at vende HTC Explorer om.43 Opkald Skifte mellem opkald Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en. når højttalertelefonen er aktiveret. må du ikke holde HTC Explorer mod øret. § På opkaldsskærmen trykker du på Højttalertelefonens ikon . vises på statuslinjen. så forsiden er opad. og returner til det andet opkald ved at trykke på Afslut opkald. kan du vælge at gemme nummeret i listen. skal du trykke på TÆND/SLUK for at slukke for skærmen. Gør et af følgende: § Vend HTC Explorer om i løbet af samtalen (sørg for. der ringede op. Når mikrofonen er slukket. Eller du trykker på igen. når du lægger på. at Vend for højttaler er markeret i > > Indstillinger > Lyd). . Hvis skærmen er slukket. 2. skal du trykke på Besvar for at acceptere det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition. og tryk så på . kan du vælge at skifte mellem de to samtaler. ikke findes i listen over kontaktpersoner. Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen. du vil tale med. vises ikonet for Slå fra Afslutning af et opkald Gør et af følgende for at afslutte opkaldet: § Tryk på Afslut opkald på opkaldsskærmen. Tænde for højttalertelefonen under et opkald For at mindske muligt beskadigelse af hørelsen. mikrofonen. Hvis telefonnummeret på den person. så du kan trykke på Afslut opkald. 3. § Glid meddelelsespanelet åbnet. Slå mikrofonen fra under et opkald På opkaldsskærmen trykker du på for at skifte mellem at slukke/tænde for i statuslinjen.

1. skal du trykke på og så vælge Privat opkald i valgmenuen. Den første deltager venter. Når der er forbindelse.44 Opkald Konfigurere et konferenceopkald Konferencekald med venner. Foretag det første opkald (eller accepter et). Internetopkald Når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. 5. at du er registreret med en internetopkaldstjeneste. Når du har forbindelse. 3. og så på Afslut opkaldet i Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på Afslut opkald. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. skal du trykke på på konferenceopkaldsskærmen og så ringe til nummeret på den kontaktperson. Når du vil tale privat med en person i konferenceopkaldet. 4. 4. Tryk på Tilføj konto. og ring til hver efterfølgende for at føje det til konferencen. Afslut opkaldet med en deltager ved at trykke på valgmenuen. du vil invitere til konferenceopkaldet. kan du foretage og modtage opkald via en internetopkaldskonto. Hvis du vil tilføje endnu en deltager til konferenceopkaldet. skal du trykke på . 3. 2. Når der er forbindelse til den anden deltager. Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet. 2. familie eller kollegaer er nemt. Under internetopkaldsindstillinger trykker du på Konti. skal du trykke på konferenceopkaldet. for at føje deltageren til 6. Tilføjelse af en internetopkaldskonto 1. der understøtter stemmeopkald over Session Initiation Protocol (SIP). trykke på Tilføj opkald og så ringe til den anden deltagers nummer. Kontakt din mobiludbyder for at få flere oplysninger. når du ringer til den anden deltager. . at dit SIM-kort er aktiveret med konferenceopkaldstjeneste. skal du sørge for. Sørg for. Før du tilføjer en internetopkaldskonto. trykker du på flet . Indtast kontodetaljerne. Internetopkald til telefonnumre skal der måske betales ekstra gebyrer for.

Returner opkaldet ved at trykke på meddelelsen om ubesvaret opkald. på statuslinjen. vises ikonet for ubesvaret opkald 1. Undersøgelse af et ubesvaret opkald Når du har et ubesvaret opkald. Søge efter opkald i Opkaldsoversigt 1. § Tryk på og så på Vis for kun at vise en bestemt type opkald. ubesvarede opkald eller udgående opkald. Glid for at åbne meddelelsespanelet for at se. Glid til fanen Opkaldsoversigt.eks. 3. og vælg så enten Til alle opkald eller Spørg for hvert opkald. På skærmen Opkaldsoversigt kan du: § Tryk på et navn eller nummer i listen. Ring til en af følgende: Internetopkaldskonto § I Kontakter trykker du på en kontakt. Tryk på Brug internetopkald. hvem der ringer. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. 6. Foretage et internetopkald Foretag et internetopkald til enten din kontakts internetopkaldskonto eller et telefonnummer. . Tryk på for at gemme kontoen. § I Opkaldsoversigt trykker du på internetopkaldslogfilen. Tryk så på opkalderens navn eller nummer i opkaldsoversigten. Tryk så på Internetopkald. Men først skal du indstille HTC Explorer til at bruge internetopkald til dine udgående opkald. du vil ringe til. På startskærmen trykker du på 2. Telefonnummer Se Forskellige måder at udføre opkald på på side 38. .45 Opkald 5. Indstil HTC Explorer til at modtage internetopkald på din tilføjede konto ved at markere afkrydsningsfeltet Modtog indkommende opkald. § Tryk og hold på et navn eller nummer i listen for at vise valgmenuen. f. Brug af Opkaldsoversigt Brug Opkaldsoversigt til at søge efter ubesvarede opkald. 2. dine opkald og modtagne opkald. § Tryk på for kun at søge i opkaldsoversigten for den bestemte kontaktperson. der har en internetopkaldskonto.

og så på Fjern opkaldsoversigt. Tryk på Gem. § Når du gemmer nummeret i en eksisterende kontakt. kontakttype og andre oplysninger i den tomme kontaktregistrering. 2. 3. og tryk så på Gem i Personer. Telefonnummeret bliver automatisk føjet til feltet Mobil i afsnittet Telefon. Vælg. Gør et af følgende: § Når du opretter en ny kontakt. om du vil oprette en ny kontakt eller gemme nummeret i en eksisterende kontakt på HTC Explorer. skal du trykke på en kontakt. f.46 Opkald Tilføjelse af et nyt telefonnummer til dine kontakter fra Opkaldsoversigt 1. der skal gemmes blandt dine kontakt. Rydning af listen Opkaldsoversigt På skærmen Opkaldsoversigt gør du et af følgende: Fjern et navn eller et nummer Ryd hele listen Tryk og hold ned på navnet eller nummeret. 4. Gem det som en anden type nummer. hjemmenummer. skal du indtaste kontakts navn. ved at trykke på knappen Mobil. og tryk på Slet fra opkaldsoversigt.eks. Tryk på Vælg alt . der vises. På skærmen Opkaldsoversigt trykker og holder du på et telefonnummer. og så vælge nummertypen. Tryk på > Slet. der er gemt på HTC Explorer.

HTC Explorer ringer derefter til nummeret med din hjemlandskode. Hvis du vil ringe til et telefonnummer der ikke er gemt. der ikke er gemt i Kontakter. Tryk på Ring op > Telefonindstillinger > Indstillinger for hjemopkald. 3. Fra startskærmen trykker du på Telefonindstillinger. Din hjemlandskode tilføjes automatisk. HTC Explorer foretager opkald normalt når der indtastes telefonnumre. Tryk på et telefonnummer eller en kontakt i kontaktpersonlisten. 1. Tryk på OK. 2. Vælg det land. 1.47 Opkald Bruge opkald til hjemmet Når du rejser udenlands. 4. 2. På startskærmen trykker du på . du ønsker i listen over landekoder. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. Deaktivering af opkald til hjemmet Hvis du foretrækker manuelt at indtaste hele det telefonnummer. . skal du indtaste et plustegn (+) og landekoden før nummeret. der skal ringes til. Afmarker afkrydsningsfeltet Ring hjem. og så på Indstillinger > Ring op > 2. Ændre standardlandekode til at ringe hjem 1. i dit land. når du roamer. kan du deaktivere opkald til hjemmet. når du foretager opkald til dine kontakter på HTC Explorer under roaming. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. er det nemt at ringe til venner og familie hjemmefra. 3.

opkald i venteposition. Du kan også angive viderestillingsvalg for alle indkommende opkald. eller kun til internetadresseopkald. automatisk lagring af en ukendt kontakts nummer. Aktiver eller deaktiver operatørtjenester. skal du kende dit SIM-korts PIN2-kode. Åbn opkaldstjenester ved at trykke på Indstillinger > Opkald. der bruges. ubesvarede og unåelige opkald. hvordan du vil håndterer optagne. om du vil modtage indkommende internetopkald. f. Hvis du får en meddelelse om en ny talebesked. om du vil bruge internetopkald til alle opkald. hvad du foretrækker. Kontakt din mobiludbyder for at få mere at vide om tilgængeligheden af opkaldstjenester.eks. eller om du skal spørges. Vælg.eks. om du vil blokere forskellige kategorier af indkommende og udgående opkald. opkalder-ID og banke på. Ret dine telefonindstillinger. når du foretaget opkaldet. voicemail og andet. Tilføj. Du kan også vælge. Faste opkaldsnumre fra startskærmen og så trykke på Begræns udgående opkald til et bestemt antal numre. som du foretager. Aktiver eller deaktiver modtagelse af CB-meddelelser. For at aktivere denne funktion. f. der er angivet af din tjenesteudbyder. Konfigurer kanaler og sprog for mobil-broadcast. Vælg. Viser den aktuelle voicemail-tjenester. ret eller fjern internetopkaldskonti.48 Opkald Opkaldstjenester HTC Explorer kan linke direkte til mobiltelefonnetværket og give dig adgang til og ændre indstillingerne for forskellige telefontjenester. Vælg. Voicemail-tjeneste Indstillinger for talebesked Ryd talebesked om personbesked Telefonindstillinger Viderestilling af opkald Indstillinger for opkaldsspærring Yderligere indstillinger CB Indstillinger for CB Konti Brug internetopkald . kan du rydde meddelelsen med denne valgmulighed. når et opkald med det nummer afsluttes. Angiv et andet voicemail-nummer ud over det. Opkaldstjenester kan omfatter viderestilling.

Bluetooth og Wi-Fi. vises ikonet Flytilstand i statuslinjen. Når du deaktiverer flytilstanden.49 Opkald Tænd/sluk for Flytilstand I mange lande påbyder loven. slukkes der for alle trådløse radioer på HTC Explorer. at du slukker for trådløse enheder. Når du aktiverer flytilstanden. tænder opkaldsfunktionen igen. mens du er om bord på et fly. . Når det er aktiveret. Du kan tænde/slukke for Flytilstand ved at trykke og holde på TÆND/SLUKog trykker på Flytilstand. datatjenester. og den tidligere tilstand for Bluetooth og Wi-Fi genoprettes. herunder opkaldsfunktion. Flytilstand er en måde at slukke for trådløse funktioner på hurtigt på HTC Explorer.

du søger efter. 3. er i listen over forslag. 3. når du udfører en søgning.50 Søge og webbrowser Søge og webbrowser Søgning på HTC Explorer og nettet Du kan søge efter oplysninger på HTC Explorer og på nettet ved at bruge Googlesøgning. der er knyttet til din Google-konto på webbrowseren. På startskærmen trykker du på 2. du søger efter. og vælg så de emner. du ønsker. Indstilling af søgemuligheder 1.eks. Emnerne åbner i det relevante program. Tryk på Søg > Google-søgning. Tryk på Emner. skal du trykke på det på listen. 4. som du kan bruge til med alene på disse programmer. Webbrowseren åbner og viser resultaterne af en Google-søgning. Programmer). Tryk på . . du vil inkludere. Udførelse af søgninger på nettet og HTC Explorer 1. Kontakter eller Mail. Inkluder din placering i søgninger for at få lokale søgeresultater. ikke er i listen. hvor § Hvis det. Nogle programmer.eks. at du indtaster. . 5. der kan søges efter. og tryk så på . f. Vis webforslag Brug Min placering Søgeoversigt Vis forslag til Google-netsøgninger under søgefeltet i takt med. vises matchende emner på HTC Explorer og forslag fra Google-netsøgning som en liste. skal du trykke på for at søge på nettet. Indtast søgeemnet i søgefeltet. Emnet vises i søgefeltet. Vælg de indstillinger. 2. Brug forslag fra den webbaserede Google-søgeoversigt fra din Google-konto. I takt med at du indtaster. har deres egen søgefunktion. vælg en anden søgeplacering § Hvis det. § Rediger et emne i listen ved at trykke på du kan redigere det. På startskærmen trykker du på . Tryk på Administrer søgeoversigt for at se eller administrere den websøgeoversigt. Gør et af følgende § Indsnævr søgningen ved at trykke på (f. og trykker på Indstillinger. .

kan du nemt slå den op på populære websteder eller søgetjenester. Google Søg og Wikipedia. og tryk derefter på . På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. § Fortsæt med at indtaste websidens adresse. skal du trykke på bundfanerne. § På startskærmen trykker du på > Internet. 3. for først at lukke det.51 Søge og webbrowser Find hurtigt oplysninger på nettet Hurtigt opslag hjælper dig med at få mere at vide om noget lige på stedet. der kan oversættes til. Gå til en webside 1. Under Fra sprog vælger du det oprindelige sprog og indtast det ord eller den sætning. Oversættelse af ord til andre sprog 1. f. Tryk på Oversæt. Under Til sprog vælger du mellem de sprog. 5. Når du indtaster et nyt ord eller en ny sætning. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. du vil søge efter i søgefeltet. 2. for først at lukke det. Indtast det. Hvis skærmtastaturet vises. kan du glide til andre faner for automatisk at søge efter det samme emne der. 6. så du se 2. Glid til fanen Google Oversæt. Brug af webbrowseren Gør et af følgende for at åbne webbrowseren og starte surfingen på nettet: § På startskærmen trykker du på Internet. 3. skal du trykke på bundfanerne. vil matchende adresser på websider blive vist på skærmen. Når du har søgt efter et emne på en fane. du vil søge efter oplysningerne.eks. Hvis skærmtastaturet vises. På browserskærmen trykker dup URL-feltet øverst på skærmen. I takt med at du indtaster adressen. 1. Gør et af følgende: § Tryk på en adresse for at gå direkte til den webside. Glid over fanerne for at vælge det sted. Indtast adressen på websiden med tastaturet. du vil oversætte. 4. så du se 2. Tryk på . 4. 3. .

skal du skifte til automatisk skærmretning. 1. § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. Åbning af et nyt browservindue Åbn flere browservinduer for at gøre det nemmere for dig at skifte fra en webside til en anden. Du kan også bruge dine fingre til at sprede eller klemme på skærmen for at zoome ind og ud. Navigering og zooming på en webside § Du kan føre fingeren over skærmen for at navigere og se andre områder på websiden. Når du ser på en webside. § Tryk for at sende en e-mail-meddelelse til e-mail-adressen. . Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk. § Tryk og hold nede. kopiere til udklipsholder eller dele linket. § Tryk og hold på linket for at åbne en menu.52 Søge og webbrowser Ændring af skærmeretningen Drej HTC Explorer om på siden for at vise webbrowseren i retningen Landskab. § Trykke på et telefonnummer for at ringe op. og så på Windows. Link Adresse på webside (URL'er) E-mailadresse Hvad skal der gøres § Tryk på linket for at åbne websiden. bogmærke. Valg af et link på en webside Du kan trykke på et link for at åbne det eller trykke og holde på et link for at få flere valgmuligheder. Du kan indsætte e-mail-adressen senere. tryk så på Kopier i menuen for at kopiere e-mailadressen til udklipsholderen. Tryk på . På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Skærm og så på Roter skærm automatisk. der sætter dig i stand til at åbne. Valg af en adresse eller et telefonnummer på en webside På en webside kan du: § Trykke på en adresse for at se placeringen på et kort. Der vises et nyt browservindue. skal du trykker på 2. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. når du opretter en ny kontaktperson eller sender en ny email-meddelelse.

vises. . Programmer. Du kan hente filer. For at beskytte HTC Explorer og dine personlige data anbefaler vi på det kraftigste. 1. Tryk for at lukke en webside. 2. billeder og musik samt programmer. ved hjælp af webbrowseren.53 Søge og webbrowser Skifte mellem browservinduer 1. der er hentet fra nettet. at den tillader installation af tredjepartsprogrammer. kan du gøre et af følgende: § Tryk på og tryk på Windows. Download af programmer fra nettet Du kan hente programmer direkte fra dine favoritwebsteder.eks. til den webside. skal du indstille HTC Explorer således. kan komme fra ukendte kilder. 3. 2. Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Programmer > Ukendte kilder. du stoler på. Mens du ser på en webside. skal du først undersøge kompatibiliteten med HTC Explorer for at sikre. hvor du kan hente det ønskede program. Inden du installerer det hentede program. § Klem på skærmen (zoom ud). Tryk på en webside for at vise den i fuld skærm. indtil du ser de andre browservinduer. Glid fingeren. at du kun henter og installerer programmer. f. du vil se. Følg webstedets vejledninger for hentning af programmet. Henter fra nettet Du kan mere end blot browse på nettet. Før du henter et program. at det kan installeres. Åbn webbrowseren og gå til webstedet.

og indtast et tagnavn. . og tryk så og så på Bogmærker. og tryk så på Udført. Du kan også få adgang til en nyttig liste over de websteder. Åbning af et bogmærke 1. du vil åbne på fanen Tags . tryk på og så på Bogmærker. På fanen Oversigt . Når du ser på en webside. . . Når du ser på en webside. Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Du kan lagre lige så mange bogmærker. 3. Når du ser på en webside. 2. Tryk på trykker du på og så på Bogmærker. skal du trykker på 2. skal du trykke på og så på Mere > Downloads. så du nemt kan findes dem. Dette grupperer lignende websider. og tryk så på siden. skal du trykker på 2. Gør et af følgende: § Naviger til det bogmærke. Rydning af listen over tidligere besøgte sider 1. til højre for det bogmærke. § Naviger til det bogmærke. Bogmærk websiden under en bestemt kategori (f. Redigering af et bogmærke 1. Visning af en tidligere besøgt side 1. eller hurtigt se de sider. Bogmærkning af en webside 1. Indtast dine ændringer. som du vil. Rediger bogmærkets navn efter behov. på HTC Explorer. du vil redigere.54 Søge og webbrowser Visning af dine downloads Når du ser på en webside. skal du trykker på 2. er derefter på Rediger. skal du trykker på 2. Når du ser på en webside. du vil åbne på fanen Bogmærker på det. og tryk så på det. og tryk så på Udført. du vil se. som du oftest besøger. Når du ser på en webside. på fanen Oversigt og så på Bogmærker. skal du trykker på og så på Tilføj > bogmærke. sport eller spisesteder) ved at trykke på Tilføj tags.eks. 4. Naviger til den side. På fanen Bogmærker 3. og derefter på Ryd oversigt. du har besøgt.

også for disse websteder. så den passer til din måde at browse på. Du kan vælge at se den fulde version af alle sider. Når du ser på en webside. og tryk så på siden. du ønsker at bruge. På browserskærmen trykker du på startside. Når du ser på en webside. skal du trykke på og Liste. skal du trykker på og så på Bogmærker. personlige oplysninger og sikkerhed. På fanen Bogmærker eller fanen Mest besøgte trykker du på derefter på Miniaturer. Naviger til den side. som du ofte besøger 1. . du vil se. På fanen Mest besøgte trykker du på og så på Bogmærker. skal du trykker på og så på Bogmærker. Liste eller Gitter for at ændre visningen. Når du ser på en webside. . 2. og trykker på Mere > Indstillinger. Hvis du f. Indstilling af din startside 1. på fanen Mest besøgte Rydning af listen over mest besøgte sider 1. og så på Ryd alt. derefter på og så på Gitter. står på visningen Miniaturebilleder.55 Søge og webbrowser Visning af en side. Angiv valgmuligheder for skærm. og 2. skal du trykker på 2. og så på Mere > Indstillinger > Indstil 2. og du vil se bogmærker i et gitter.eks. På browserskærmen trykker du på og så på Mere > Indstillinger og fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Mobilvisning. Indstilling af valgmuligheder for browser Tilpas webbrowseren. På browserskærmen trykker du på. når du bruger webbrowseren. Ændring af visning af bogmærker eller mest besøgte sider 1. Vælg den startside. Browsing af fulde versioner af alle websteder Nogle websteder viser en mobilversion af deres sider på telefonens webbrowsere.

1.56 Søge og webbrowser Valg af. kan du vise Adobe Flash-indholdet ved at trykke på på websiden. Tryk på Efter anmodning. 2. Efter du har valgt Efter anmodning. hvilket Adobe® Flash®-indhold du vil se på en webside og hvornår du ønsker at se det. hvornår der skal vises Adobe Flash-indhold Vælg. og så på Mere > Indstillinger > Aktiver . På browserskærmen trykker du på plugins.

så vel som dine venners kontaktoplysninger.57 Konti og synkronisering Konti og synkronisering Om onlinekonti HTC Explorer kan synkronisere med din Facebook og e-mail-konti. Du kan konfigurere din Exchange ActiveSync. delt af dine venner og dig selv. § Google. § Statusopdateringer og links. omfatter: § Gmail. i Facebook. enten i programmet Mail eller i indstillingerne Konti og synkronisering. § Kalenderbegivenheder fra din(e) Google-konto(er). De oplysninger. . du kan få. § Facebook billedoverførsler. fra Exchange ActiveSync og fra din Facebook-konto. Exchange ActiveSync og anden POP3/IMAP e-mail.og Exchange ActiveSync-kontakter. på Facebook.og POP3/IMAP-e-mail-konti på HTC Explorer.

Følg instruktionerne på skærmen for at nulstille adgangskoden. Google Talk og Android Market. og trykker på Indstillinger > Konti og Glemt adgangskoden til din Google-konto? Hvis du har glemt adgangskoden til din Google-konto. Hvis problemerne vedvarer. Hvis du ikke har en alternativ e-mail-adresse eller ikke kan få adgang til den email-konto. Efterfølgende Google konti kan dog kun synkronisere kontakter. kan du synkronisere Gmail og dine Google kontakter og kalendere mellem din HTC Explorer og på nettet. og gå til https:// www. 1.com/accounts/ForgotPasswd. du brugte til at oprette Google-kontoen. Andet Google tjenester bruger den første Google konto. Følg skærmvejledningerne for at logge ind på en konto eller oprette en ny konto. Tilføjelse af flere Google-konti Du kan tilføje mere end én Google konto. opstår der muligvis problemer når du forsøger at bruge nogle af Google programmerne. kan du forsøge at hente den ved at gå til Googlewebsted. 2. 3. kan du nulstille din Google-konto efter 24 timer ved at besvare sikkerhedsspørgsmålet til gendannelse af adgangskoden. 1. . På startskærmen trykker du på synkronisering.58 Konti og synkronisering Synkronisering med en Google-konto Når du logger ind på din Google konto. Hvis du sprang tilføjelse af Google konto da du konfigurerede HTC Explorer den første gang. du bruger til at logge ind på Google-kontoen og klik på Indsend. 2. skal du fabriksnulstille HTC Explorer og indtaste dine detaljer for Google kontoen.google. når du konfigurerer HTC Explorer igen.eks. e-mails og kalenderbegivenheder. 3. Indtast den e-mail-adresse eller det brugernavn. du tilføjede. Tryk på Tilføj konto > Google. Du skal også logge ind på en Google konto for at bruge Google programmer som f. Åbn webbrowseren på HTC Explorer eller computeren.

På startskærmen trykker du på synkronisering. kan du stadig tilføje kontoen i indstillingerne. kan programmer sende og modtage onlinekontooplysninger. 2. Tryk på den konto. skal du synkronisere konti manuelt. Styring af dine onlinekonti Ændring af de generelle synkroniseringsindstillinger 1. du vil tilføje. Din sociale netværkskonto føjes til listen på skærmen Konti og synkronisering.eks. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. . På startskærmen trykker du på synkronisering. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. Tryk på Synkroniser nu. Marker eller ryd følgende: Baggrundsdata Hvis du har markeret dette. kan programmer bruge den synkroniseringsplan. du vil synkronisere. selv om du ikke bruger dem i øjeblikket. og trykker på Indstillinger > Konti og Automatisk synkronisering Manuel synkronisering af en konto 1.59 Konti og synkronisering Tilføjelse af en social netværkskonto Hvis du ikke loggede ind på din sociale netværkskonto (som f. Hvis du har markeret dette. Afhængigt af hvordan du konfigurerede kontoen. På startskærmen trykker du på synkronisering. kan de nye oplysninger begynde at synkronisere med HTC Explorer. og tryk så på den kontotype. Tryk på Tilføj konto. Følg skærmvejledningerne ved indtastning af kontooplysningerne. 3. 1. Facebook) da du første gang startede og konfigurerede HTC Explorer. Hvis der ikke er en markering. 3. der er defineret under kontoindstillingerne.

som du loggede ind med på tablet´en. Tryk på den type oplysninger. Tryk på den konto. og bekræft så. På startskærmen trykker du på synkronisering. På startskærmen trykker du på synkronisering. e-mail. bortset fra ved sletning af alle personlige oplysninger fra HTC Explorer med en hard-nulstilling. der er knyttet til den. Fjernelse af en konto sletter ikke oplysninger fra selve onlinetjenesten. f.eks. du vil redigere på skærmen Konti og synkronisering. Fjernelse af en konto Du kan fjerne en konto for at slette den og alle de oplysninger. 3. den første Google-konto. der synkroniseres. og trykker på Indstillinger > Konti og . 2. Tryk på den konto. fra HTC Explorer. eller vælg et emne for at redigere dettes indstillinger. kontooplysninger vises. at du vil fjerne kontoen. de meddelelser. Tryk på Fjern konto. kontakter eller indstillinger. 3. 1.eks. du vil fjerne. som du ikke kan fjerne.60 Konti og synkronisering Ændring af kontoindstillinger Du kan ændre indstillinger som synkroniseringsfrekvens og de typer oplysninger. og den måde. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. Der er konti. 1. du vil synkronisere. du modtager. f.

. og tryk så på Næste. På startskærmen trykker du på 2. 4.61 Kontakter Kontakter Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Det er nemt at overføre kontaktpersoner fra din gamle telefon til HTC Explorer via Bluetooth. HTC Explorer forsøger så at parre med din gamle telefon. Når HTC Explorer er færdig med at importere data. Du får vist en sikkerhedsadgangskode på skærmen. 1. 3. og sæt den i søgbar tilstand. Vælg din gamle telefons navn og model. Indtast adgangskoden på din gamle telefon. > Overfør. som du vil importere). 6. trykker du på Udført. og tryk så på Næste. kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser til HTC Explorer. Vælg din gamle telefon i enhedslisten. HTC Explorer aktiverer automatisk Bluetooth og søger efter Bluetooth-enheder. Afhængigt af din gamle telefonmodel kan du også overføre andre typer data. Tænd for Bluetooth på din gamle telefon. Marker afkrydsningsfeltet Kontakter (og andre typer understøttede data. På HTC Explorer trykker du på Næste for at fortsætte. eller bekræft den bare. 9. 7. Tryk på Næste for at starte. 5. 8. f.eks.

Hvis du har de samme kontaktpersoner fra forskellige kilder. På startskærmen trykker du på 2. Du kan også linke kontaktpersoner til deres sociale netværkskonti. Og det er ikke alt. f. MMS. > Kontakter.62 Kontakter Om programmet Kontakter Med programmet Kontakter er det nemt at styre dine kommunikationer med dine kontaktpersoner via telefon. meddelelser og e-mail. så du nemt kan sende en SMS-. dine online konto og mere. så du undgår dubletangivelser i listen over kontaktpersoner. Facebook.eks.eller e-mail-meddelelse til en hel gruppe. og alt sammen på et sted. Opkaldsoversigt Lister alle dine kaldte numre samt modtagne og ubesvarede opkald. . 1. Kontakter Giver dig adgang til alle kontaktpersoner på HTC Explorer. Tryk på en af følgende faner: Telefon Starter skærmen Telefonopkald. for at se deres opdateringer og begivenheder fra kontoen. kan Kontakter flette disse kontaktpersonoplysninger. Grupper Giver dig mulighed for at indlemme kontaktpersoner i grupper.

f. Din kontaktpersonliste viser også kontaktpersoner. redigere eller finde kontaktpersonoplysninger. Når du åbner Kontakter. 3. i Google Talk. Vælg de onlinekonti.eks. når en kontakt har sendt dig nye meddelelser eller når det er kontaktens fødselsdag.eks. hvem der er online. bliver du bedt om at tilføje kontakter fra den konto til din kontaktliste. Ikoner for onlinestatus vises. Du kan: § Åbn din profil. betyder at kontaktpersonen er tilgængelig for chat. gemt på SIM-kortet (sædvanligvis markeret med SIM-kortsikonet ). På startskærmen trykker du på 2. Facebook. tryk så på 4. hvis du har logget ind på Google Talk på HTC Explorer. og rediger dine egne kontaktoplysninger. som indeholder de kontakter. § Tryk på navnet på kontakten for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. du vil vise i kontaktlisten. når du lige har logget på en ny konto. § Se statusopdateringer fra venner på dine sociale netværkskonti. Filtrere din kontaktliste Du kan vælge kun at vise kontakter af en bestemt kontotype (f.eks. § Se et meddelelsesikon. F. Indstil flere muligheder til sortering af dine kontakter ved at trykke på på Indstillinger. og så . § Oprette. § Se. f. som du er logget ind på. På fanen Kontakter trykker du på > Kontakter.63 Kontakter Din kontaktpersonliste Programmet Kontakter viser alle kontakter. øverst for at vise en liste over onlinekonti.eks. 1. . der er gemt i HTC Explorer og fra de onlinekonti. Google-kontakter eller Facebook-kontakter). og for at gemme valget.

f. skal du trykke på Mig. 1. Tryk på eller dit billede. Hvis du har en Google. 3. Importere kontakter fra SIM-kortet Når du importerer SIM-kontakter. 3. . og vælg så. og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SIM-kort.eks. skal du trykke på typen for de importerede kontaktpersoner. Indtast eller rediger dit navn og dine kontaktpersonoplysninger. om du vil linke profilen til en eksisterende kontaktangivelse. skal du trykke på dit navn eller e-mail-adresse. Du kan også se dine seneste posteringer på dit sociale netværk (f. Opdateringer og begivenheder Viser opdateringer og begivenheder. og derefter på Rediger mit kontaktkort. Hvad du kan se på din profil Når du trykker på Min profil. Google-kontoen eller Facebook for HTC Sense. .64 Kontakter Konfigurere din profil Gem dine personlige oplysninger for nemt at sende dem til andre mennesker.eller Exchange ActiveSync-konto konfigureret på HTC Explorer. Tryk på > Kontakter. På startskærmen trykker du på 2. Du kan redigere din profil eller denne den med andre fra denne fane. hvis du har konfigureret de relevante konti. Galleri Viser dine Facebook-album og -billeder. der allerede indeholder dine personlige oplysninger eller redigere profilen. Gør et af følgende: § Hvis du loggede ind på en af dine onlinekonti. > Kontakter. § Hvis du loggede ind på dine onlinekonti. Facebook hvis du er logget ind på Facebook for HTC Sense). vil du se følgende faner: Detaljer Viser dine egne kontaktoplysninger. 4. og vælg så. Tryk på Gem. som du posterede i dit sociale netværk. 1. kan du enten gemme dem på HTC Explorer eller tilføje dem til dine Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter.eks. På startskærmen trykker du på 2. om du vil tage dit selvportræt eller bruge et andet billede til din profil. 5.

1. Hr. hvis du separat vil indtaste kontaktens for-. Gør et af følgende: § Tryk på en eller flere SIM kontaktpersoner. og tryk så på Indstillinger > Søg efter kontakter efter. du leder efter i søgefeltet. hvis du først vil lukke skærmtastaturet og nemmere kunne rulle gennem de andre felter. f.D. der skal søges efter. når du tilføjer kontaktpersoner til dit SIMkort. . Tryk på . På startskærmen trykker du på 2. tryk på Marker alt. 3. Det afgør den konto. du vil importere.eks. eller Sr. f. § Hvis du vil importere alle kontakter. 6.) 4. Tryk på Gem. gruppenavn eller firma. mellem. 5. Vælg de typer kriterier. Når du gennemfører søgningen. eller Fr. Afhængigt af kontaktens type skal du måske også tilføje et navnepræfiks (f.og efternavn. Ph. Indtast kontaktpersonoplysningerne i de relevante felter.65 Kontakter 4. På startskærmen trykker du på 2.eks. Vælg Kontakttype. Tryk på Gem. og tryk så på Udført. Tilføjelse af en ny kontakt 1.eks. Tryk på . skal du bare indtaste de første par bogstaver i det emne. Nogle felter er måske ikke tilgængelige. > Kontakter. og indtast så kontaktens navn. Tryk på > Kontakter. Jr.eks.) eller et navnesuffiks (f. Tryk på . Tryk på feltet Navn. 3. Søge efter kontakter Ud over at søge efter kontakter efter navn eller e-mail-adresser kan du indstille programmet Kontakter til at søge med andre kriterier. 5. Matchende kontakter bliver vist. Google eller Exchange ActiveSync. . som kontaktpersonen synkroniseres med.

66 Kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Du kan søge efter en arbejdskontaktperson på Exchange ActiveSync-kontoen og så kopiere den til HTC Explorer. 4. . Tryk på navnet på den kontakt. Du skal først have Exchange ActiveSync-kontoen konfigureret på HTC Explorer. Indtast de første par bogstaver i kontaktens navn eller e-mail-adresse i søgefeltet. Under Firmakontakter vises matchende navne. På startskærmen trykker du på > Kontakter. og tryk så på Gem til Kontakter. 2. Tryk på . 1. du vil kopiere på HTC Explorer. 3.

Du ser en liste over foreslåede kontakter. 4. du vil linke. 2. Facebook. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Når du er færdig. Du kan vælge at bryde linket til en kontotype eller genoptage linket. i 1. Tryk på OK.eks. . og der kan du undersøge kontotyper og flettede oplysninger. Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). 3. f. Manuel fletning af kontaktpersonoplysninger 1. Tryk på Skærmen Alle linkede kontakter åbnes. Accept af matchede kontaktpersonerforslag Når HTC Explorerfinder kontakter. Visning af en liste over alle dine linkede kontaktpersoner 1. der skal kombineres. og så på Linkede kontakter (eller Mere > Linkede kontakter). skal du trykke på Annuller alle. 2. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Hvis du vil flette. vil HTC Explorer forsøge at kombinere dem automatisk eller lade dig afgøre.67 Kontakter Fletning af kontaktoplysninger Hvis du har de samme kontakter på HTC Explorer og Google-kontoen og din sociale netværkskonto. 2. Hvis du ikke vil flette nogen kontakter. hvilke kontakter. . Kombination af de samme kontakter undgår dubletangivelser i din kontaktliste. der kan flettes. og tryk så på Forslag til matchede kontakter. som kan flettes. trykker du på OK. Glid ned ad meddelelsespanelet. kan du se ikonet for meddelelsesområdet på statuslinjen. skal du trykke på 3.

2. På startskærmen trykker du på 2. . Vælg en konto eller kontaktpersonertypen. åbnes skærmbilledet med detaljer over kontaktpersoner og viser dig de oplysninger. 4. Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). 3. Tryk på . 1. Skærmen med kontaktpersondetaljer har følgende faner: . Tryk på 4. og tryk så på Importer/Eksporter > Eksporter til SD-kort. du vil afbryde. På startskærmen trykker du på > Kontakter. du har gemt eller linket til for den kontaktperson. 3. Import af kontaktpersoner fra hukommelseskortet Du kan kun importere kontaktpersoner. Hvis du har Google eller Exchange ActiveSync -konti konfigureret på HTC Explorer. Tryk på > Kontakter.68 Kontakter 3. Kontaktpersonoplysninger og samtaler Når du trykker på en kontaktperson i skærmbilledet Kontakter. Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet 1. Du kan: eller (hvis der er foreslåede links). På startskærmen trykker du på 2. der skal eksporteres. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Eksporter til SD-kort. og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SD-kort. Bryde linket 1. skal du trykke på typen for de importerede kontakter. hvis kontaktoplysningslink. § Under Foreslå links trykker du på konto. og tryk så på OK. . ved siden af den kontotype. 3. I afsnittet Linkede kontakter trykker du på du vil afbryde linket til. for at linke kontaktpersonen til en § Under Tilføj kontakt trykker du på en af mulighederne for at linke til en anden kontakt. Tryk på > Kontakter.

og tryk så på Rediger kontakt. 2. hvordan du vil hilse kontakten. Slette kontakter 1. Du kan svare på en meddelelse. > Kontakter. Redigere en kontaktpersons oplysninger 1. 4. Tryk på .69 Kontakter Detaljer Vider de oplysninger. du har gemt for kontaktpersonen.eks. Facebook). 4. Vælg de kontaktpersoner. sende en e-mail eller ringe til kontakten fra denne fane. På startskærmen trykker du på 2. Det viser også alle dine indkommende. Tryk på Gem. trykker du på OK. f. Få straks kontakt med kontaktpersonen ved at trykke på en af de viste metoder.eks. Hvis f. og tryk så på Slet.eks. 3. Opdateringer Vis kontakternes opdateringer og begivenheder fra dit sociale netværks konto (f. som du har modtaget fra kontakten. Galleri Viser linkede kontakters Facebook-album og -billeder. Tryk og hold på kontakten. kontaktpersonen har et lagret telefonnummer. udgående og ubesvarede opkald til og fra kontaktpersoner. kan du trykke på Ring til arbejde. Indtast de nye oplysninger om kontaktpersonen. kan du trykke på meddelelsen og vælge. . og tryk så på Slet. Hvis du ser en meddelelse om kontaktens fødselsdag i afsnittet Begivenheder. som du vil fjerne. 3. Når du bedes om det. Tråd viser SMS-meddelelser og e-mails. På startskærmen trykker du på > Kontakter. skrive på personens Facebook-væg. Kontaktens oplysninger fra Facebook-kontakter kan ikke redigeres.

og tryk så på den enhed. som du vil dele. du vil dele. Afsendelse af flere kontaktkort Det er nemt at dele kontaktoplysninger for flere kontakter med andre fra din HTC Explorer. Vælg de kontakter. hvis oplysninger. skal du trykke på for at lukke tastaturet. og tryk så på Send.70 Kontakter Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Det er nemt at dele egne kontaktoplysninger med andre eller enhver kontakt fra HTC Explorer. > Kontakter. Vælg. hvis kontaktpersonoplysninger du vil sende. som du vil sende kontaktkortene til. 1. hvordan du vil sende vCard'et blandt de tilgængelige valgmuligheder. 4. 3. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på > Kontakter. Hvis du ikke kan se knappen Send. og tryk så på Send min profil. og tryk så på Send. . Vælg de kontaktpersonoplysninger. Mail Indtast og send din e-mail-meddelelse med de vedhæftede kontaktkort. 4. På startskærmen trykker du på 2. Følg skærmmeddelelserne på HTC Explorer og den anden enhed for at parre dem og sende filerne. når skærmtastaturet er åbent. Gør et af følgende: For at sende En persons kontaktpersonoplysninger Gør dette Tryk og hold ned på navnet på den kontaktperson (ikke ikonet eller billedet). 1. hvordan du vil sende kontaktkortene: Bluetooth Tryk på Scan efter enheder. og tryk så på Send kontakt som vCard. Vælg. Dine kontaktpersonoplysninger 3. og så på Send kontakter. Tryk på Min profil.

§ Tryk på ikonet til venstre for gruppenavnet for at ændre eller fjerne gruppebilledet. som du har oprettet. og tryk så på Gem. . Redigering af en kontaktgruppe 1. Du kan også synkronisere grupper på HTC Explorer med grupperne på din Google -konto. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Gem. så du nemt kan sende en meddelelse eller e-mail til en hel gruppe. . Hvis din kontaktpersonliste er lang. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. kan du bruge søgelinjen til hurtigt at søge efter kontaktpersoner eller trykke på for at skjule skærmtastaturet og rulle gennem listen. Du kan: § Tryk på gruppenavnet for at ændre navnet. Tryk på for at vælge et billede til gruppen. Vi har også tilføjet gruppen Ofte som en særlig gruppetype. som er tilgængelig via computerens webbrowser. som du ofte ringer til eller modtager opkald fra. . og tryk så på Rediger gruppe. der automatisk gemmer kontaktpersoner. Oprettelse af en gruppe 1. Vælg de kontaktpersoner. Tryk og hold på gruppen på fanen Gruppe. du vil § Fjern en kontakt fra gruppen ved at trykke på feltet ved siden af kontaktens navn. Du kan kun ændre navnet på grupper. vælg de kontakter. Indtast navnet på gruppen. § Tilføj kontakter til gruppen ved at trykke på tilføje. 3. 2. 4. 6. og tryk så på Gem. Tryk på Gem.71 Kontakter Kontaktgrupper Tildel kontaktpersoner til grupper. På startskærmen trykker du på > Kontakter. og tryk på 4. 3. som du vil føje til gruppen. . 5.

På startskærmen trykker du på > Kontakter. 5. skal du trække den til den nye placering. skal du trække den til den nye placering. På startskærmen trykker du på 2. § Tryk på Send gruppe-mail for at sende en e-mail til gruppen. Omarrangering af medlemmer af en kontaktpersongruppe 1. 4. Omarrangere dine kontaktpersongruppe 1. Hvis du f. 2. 3. Når rækken fremhæves. du vil fjerne. og gør et af følgende: § Tryk på Send gruppemeddelelse for at sende en meddelelse til gruppen. På fanen Grupper trykker du på gruppen for at se dens medlemmer. Når rækken fremhæves. Tryk på Gem.eks. du vil flytte.72 Kontakter Afsendelse af en meddelelse eller e-mail til en gruppe Du bliver debiteret for hver sendt meddelelse. . Tryk på . sender en meddelelse til en gruppe på fem personer. På fanen Grupper trykker du på den gruppe. Gå til fanen Gruppehandling. 3. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. 2. du vil sende en meddelelse eller email til. og så på Rediger grupper. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Tryk og hold på for enden af den kontaktpersons navn. 3. 4. 1. og tryk så på Rediger gruppe. Tryk og hold på i slutningen af den gruppe. Tryk på Gem. bliver du debiteret for fem meddelelser.

1. og tryk så på Vælg.73 Kontakter Slette grupper Du kan kun slette grupper. På startskærmen trykker du på 2. kan du vælge en anden kommunikationsmetode for hver af kontakterne på widget'en Kontakter. Gentag ovenstående trin for at tilføje endnu en Kontakter-widget. 1. På fanen Grupper kan du: § Trykke og holde på en gruppe. 2. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. du vil føje til som en widget. Indstilling af standardkommunikationsmetode Afhængigt af. > Kontakter. 5. Vælg den gruppe. som du har oprettet. og tryk så på Rediger grupper for at vælge flere kontaktgrupper. . 4. hvor ofte du kontakter kontakterne. som du vil slette. Du kan tilføje flere Kontakter-widgets til startskærmen med forskellige grupper kontaktpersoner for hver widget. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Kontakter. § Tryk på . Vælg widget-formatet. der skal fjernes. og så trykke på Slet gruppe. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering (ikke billedet) på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. 3. 2. Tilføje Kontakter-widgets Hold kontakten ved lige med forskellige vennekredse eller kollegaer i dit liv. 1.

5. 4. 3. skal du trykke på . du ønsker med kontakten. du ønsker med kontakten. § Hvis du vil tilføje et medlem. § Hvis du vil tilføje flere medlemmer. På Personer-widget'en: § Tryk på navnet på en kontakt eller en statusopdatering for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. som du har indstillet for denne kontakt. udføres. Komme i kontakt med en kontaktperson 1. Tryk på Angiv standarhandling. og tryk så på den kommunikationsmetode. Standard kommunikationsmåden. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. § Tryk på for at åbne programmet Kontakter og se alle dine kontakter. Ændring af standardkommunikationsmetode 1. 2. Tryk på Vælg standardhandling. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. 2. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. På skærmen Vælg standardhandling trykker du på den kommunikationsmetode. .74 Kontakter 3. skal du trykke på . 4. som er på en Kontakter-widget. Tryk på en kontakts billede (ikke navnet eller statusopdateringen) på widget'en. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. Tilføjelse af gruppemedlemmer til en Kontakter-widget Du kan tilføje flere medlemmer til kontaktgruppen.

kan du trykke på meddelelsen for at sende en hilsen.eks. § Vis dine Facebook-begivenheder og dine venners fødselsdage i programmet Kalender. f. Når der er en meddelelse om kontaktens fødselsdag. Du kan også overføre ét eller flere billeder til Facebook. . posterede statusmeddelelser. kan du også dele et link til et bestemt album eller kommentere på albumbillederne. § Søg efter dine venners Facebook-statusopdateringer i Friend Stream™. Når du ser albummer for en Facebook-ven. Når du trykker på en kontakt i Kontakter. og så sætte tags og føje billedtekster til dem.75 Socialt Socialt Facebook for HTC Sense Med Facebook for HTC Sense kan du: § Se alle din Facebook-kontakter og deres onlinestatusopdateringer i Kontakter. § Se Facebook-billeder direkte i programmet Galleri. skal du glide op til fanen Opdateringer for at se opdateringer. overførsler og profilændringer.

Tryk på Poster. I Friend Stream trykker du på 2. . Kommentarer til og synes om Facebook-indlæg Tryk på en persons statusopdatering på fanen Alle opdateringer og gør et af følgende: § Tryk på det billede eller albumnavn. og tryk så på en ven i listen. 3. § Tryk på Synes om for at synes om personens statusopdatering. Indtast din meddelelse. § I tekstfeltet indtaster du det. Postering af en meddelelse på en vens Facebook-væg Skriv hurtigt en vægpostering til dine Facebook-venner i Friend Stream. skriv meddelelser på dine venners Facebook-vægge.76 Socialt § Logge ind på din Facebook-konto fra Konti og synkronisering-indstillinger eller programmet Facebook (forudinstalleret eller overført fra Android Market) logger dig automatisk ind på Facebook for HTC Sense. Tryk på > Facebook. 5. der vises i statusopdateringen for at se og kommentere albummets billeder med programmet Galleri. > Min væg. du tænker om en persons statusopdatering. Få glæde af Facebook i Friend Stream Poster dine statusopdateringer. § Du skal måske autorisere Facebook for HTC Sense til at oprette forbindelse til din Facebook-konto. eller del din placering med dine sociale netværk. 1. Tryk på for at vedhæfte et billede. 4.

første gang du konfigurerede HTC Explorer. Tryk på denne mulighed. . du er med. og inviter dem med. 3. og tryk så på Udført. der også bruger Google Talk. Hvis du loggede ind på din Google-konto. På næste skærm kan du tilføje din statusmeddelelse og endda tagge de venner. Indtast din meddelelse i tekstfeltet. hvis du ikke vil gemme dine chat-meddelelser. 4. Hvis du har mere end én chat i gang. Tryk på Send. trykker du på Check ind. Chatting med en ven 1. hvor du er. Gør et af følgende: § Tryk på et sted i listen. kan du trykke her for at skifte til en chat med en anden ven. I Google Talktrykker du på en ven i Liste over venner. § For at finde din placering skal du også aktivere placeringskilder i Indstillinger > Placering. Du kan også indsætte et humørikon ved at trykke på og så på Mere > Indsæt smiley. er du allerede logget ind på Google Talk. Du kan åbne Google Talk fra startskærmen ved at trykke på > Talk. 1. § Du skal være logget ind på Facebook for HTC Sense for at bruge denne funktion i Friend Stream. Chatte i Google Talk Google Talk er Google’s program til onlinemeddelelser.77 Socialt Deling med din placering med dine Facebook-venner Spiser du på din foretrukne restaurant? Fortæl dine venner. 4. Under chat kan du trykke på Registrer ikke chat Skift chats og så på en af disse valgmuligheden: Dine Google Talk-meddelelser gemmes i mappen Chats folder på din Gmail-konto. § Tryk på . 2. Tryk på Check ind. 5. Gå til fanen Locations. og tryk så på 2. . indtast din aktuelle placerings navn og beskrivelse. 3. Det sætter dig i stand til at kommunikere med andre personer. Når det er gjort.

2. eller se dine venners kontaktpersonoplysninger. meddelelse og dit billede vises på din kontakts Liste over venner og i andre programmer. 5.78 Socialt Liste over venner Tilføj til chat Returner til Liste over venner. § Åbn meddelelsespanelet. for at vælge en tilpasset 3. du inviterede. Afslut chat Mere Accept af chatinvitationer Når en ven sender dig en Google Talk-meddelelse. Tryk på Udført. du aktuelt chatter med. indsæt et humørikon. og vælg så den status. Tilføj endnu en ven til din chat. Eller tryk på status i listen. Den ven. Tryk på onlinestatusangivelsen ved siden af billedet. Din onlinestatus. Dennes angivelse i Listen over venner bliver hvid og viser meddelelsen. får en invitation til en gruppechat. Ændring af din onlinestatus og dit billede 1. Afslut den aktuelle chat. Ryd chatoversigten. Indtast din nye statusmeddelelse. der accepterer invitationen. . vil du modtage en underretning. du ønsker i menuen. Tryk på billedet. I Google Talk's Liste over venner trykker du på navnet for at åbne skærmen Indstil status. og vælg en af følgende: § Tryk på Fjern for at fjerne billedet. der sendte dig invitationen til at chatte i Liste over venner. indlemmes i gruppechatten. 4. Hver enkelt. og den ven. Gør et af følgende: § Tryk på den ven. og tryk så på chatunderretningen. § Tryk på Skift for at vælge et andet billede. hvor din Google Talk-status vises.

og så på: § Indstillinger for at ændre program. og tryk så på Vis altid ven.79 Socialt Tilføje og styre venner Liste over venner er det sted. Ophæv 1. som du ofte chatter med. som du ofte chatter med — de mest populære — der vises i Liste over venner. . når denne blokeres. Hvis du kun vil se venner. Tryk på og tryk så på Mere > Blokeret. Ændring af indstillinger eller logge af I Google Talk's Liste over venner trykker du på § Lug ud for at logge ud. Tryk på den ven. Hvis du vil vise alle dine venner. ven Vis alle inviterede venner Tryk på og tryk så på Mere > Inviterede. Din ven fjernes fra Liste over venner. 2. og føjes til listen over Blokerede venner. Gør en ven populær Bloker en ven 2. og tryk så på OK. 3. 1. Indtast en Google Talk-onlinemeddelelses-id eller Gmail-adresse på den ven. Tryk på og derefter på Alle venner. 1. du vil ophæve blokeringen for. Venner. og tryk så på Bloker ven. Tryk på Send invitation. 2. så denne ikke sender meddelelser til dig. Tryk på og derefter på Tilføj ven. hvor du tilføjer og styrer din venner i Google Talk. Du kan blokere en ven. Tryk og hold på vennens navn. Vis alle venner I starten er det kun venner. Tryk og hold på vennens navn. Tryk på og derefter på Alle venner. I Google Talk's Liste over venner kan du: Invitere en ven 1.og meddelelsesindstillinger. blokering af en 2. du vil tilføje. som endnu ikke har accepteret din invitation vises på skærmen. skal du trykke på og så på Alle venner. skal du trykke på og så på Mest populære.

kan du kun tage op til fem billeder. Når du indsætter et hukommelseskort. som gemmes i telefonens hukommelse. § Du skal have et hukommelseskort indsat. så du kan begynde optagelsen af videoer med det samme ved at trykke på på startskærmen og så trykke på Videooptager. før du kan få adgang til filerne. Skærmen Kamerasøger Du finder følgende skærmfunktioner på skærmen Kamerasøger: Zoomlinje Omskifter til billed-/ videotilstand Udløser/optageknap Effektknap Galleriknap . § Hvis der ikke er indsat et hukommelseskort. § Åbn kameraet i billedtilstand. bliver billederne på telefonen automatisk overført til hukommelseskortet. og tag billeder ved at trykke på startskærmen og trykke på Kamera. fra § Åbn kameraet direkte i videotilstand.80 Kamera Kamera Grundlæggende om kameraet Lige meget om du rejser for arbejdet eller privat kan du tage billeder og videoer af din tur og møder med HTC Explorer.

4. 3. Tryk på for at lukke panelet med indstillingsmenuen. vil det automatisk fokusere og tage dit billede. Du kan frit zoome ind eller ud under optagelsen. vises zoomlinjen altid på skærmen. Tryk på for at åbne panelet med indstillingsmenuen. 6. du vil gøre med billedet. trykker du på . 1. som du vil bruge. Tage et billede 1. Vælg opløsningen og andre kameraindstillinger.81 Kamera Zoom Før du tager et billede eller en video. Peg kameraet. . Når du optager video. når du har taget det. 3. Før du tager billedet. 7. 2. 4. Vælg det. kan du først zoome ind eller ud på motivet. Når kameraet registrerer dit ansigt. Drej kameraet mod dig. og fokuser på motivet. Vælg en effekt. 2. Glid blot fingeren op eller ned over zoomlinjen for at zoome ind eller ud. På startskærmen trykker du på > Kamera. 5. Når du er klar til at tage billedet. kan du bruge skærmens zoom-linje til at zoome ind eller ud på dit motiv. Tryk på Selvportræt. som du vil bruge på billedet. Indstil det til automatisk at tage dit selvportræt. Du skal ikke engang trykke på udløseren. Tage et billede tæt på Har du svært ved at tage dit eget billede tæt på? Det er nemt med kameraet.

du kan lide.eks. 7. du vil gøre med videoen. send den via e-mail. 1. som du vil overføre den/det til. Se videoen. du lige har optaget. 6. Slet billedet eller videoen Send billedet eller videoen til computeren eller en anden enhed med Bluetooth. 8. eller vælg et socialt netværk. som du vil bruge. Vælg det. hvordan du vil bruge billedet. Tryk på for at starte optagelsen. 2. vil gennemgangsskærmen vise billedet eller startbilledet af den video. som om de er taget gennem særlige linser og filtre. Vælg først en effekt. Vælg en effekt. som du så vil gøre. Indram dit motiv på skærmen Kamerasøger. 2. Du kan også tilføje bestemte effekter til videoer. . til brug som baggrund. 4. 5. Vælg. Vælg videokvaliteten og andre kameraindstillinger. som du vil bruge i videoen. Stands optagelsen ved at trykke på igen. Efter optagelse Når du har optaget et billede eller en video. når du lige har optaget den. og tryk på den. Tryk på . Tryk på skærmknapperne for at vælge det. Rul gennem de tilgængelige effekter. før du begynder at tage et billede eller en video. På startskærmen trykker du på > Videooptager. Du kan frit zoome ind eller ud under videooptagelsen. Tilføjelse af effekter Vil du have dine billeder til at se mere interessante ud? Nemt. Brug de tilgængelige kameraeffekter for at få dine billeder til at se ud.82 Kamera Optagelse af video 1. 3. f.

Glid fingeren over hver af skyderne for at justere eksponering. Indstil den tid. mætning og skarphed. Åbn indstillinger for kameraet ved at trykke på Selvportræt (kun billedtilstand) Selvudløser (kun billedtilstand) Billedjusteringer Hvidbalance Opløsning/videokvalitet ISO (kun billedtilstand) . vil de tilgængelige billedopløsninger være i standard 4:3forhold. før kameraet skifter tilbage til skærmen Kamerasøger. Vælg denne mulighed for at tage dit eget nærbillede. Marker for at vise et gitter på skærmen Kamerasøger. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt (standard).83 Kamera Ændre kameraindstillinger Åbn menupanelet for at få adgang til og ændre kameraindstillinger. Vælg et ISO-niveau eller sætte det tilbage til Auto. når du bruger en høj ISOindstilling og automatisk justere billedlysstyrken. kontrast. Angiv en tidsforsinkelse.eller videoopløsning. før du tager billedet. Vælg at reducere støj. Når det ikke er markeret. som du vil bruge. Højere ISO-tal er bedre til at tage billeder med dårlige lysforhold. Vælg at gemme GPS-placeringen på dine optagne billeder. Vælg at afspille en lyd. Gennemgangsvarighed Bredformat (kun billedtilstand) Geo-tag billeder (kun billedtilstand) Automatisk forbedring (kun billedtilstand) Lukker lyd Gitter (kun billedtilstand) Optag med lyd (kun videotilstand) Nulstilling til standard . Vælg at optage lyd. når du trykker på udløseren eller optageknappen. Sæt kameraet tilbage til standardindstillingerne. før kameraet automatisk tager billedet. så du nemt kan indramme og centrere dit motiv. Hvidbalance sætter kameraet i stand til at tage farver mere præcist ved at justere til de aktuelle lysforhold. som et optaget billede eller en optaget video vises på gennemgangsskærmen. er de tilgængelige billedopløsninger i 3:2-forholdet. og du kan bruge hele kamerasøgerens skærm til at indramme dit motiv. Vælg en billed. når du optager videoer.

videoer og musik Billeder. hvor dine billeder og videoer er organiseret efter album. Hvis du vil begynde at bruge Galleri. Og du kan også redigere og tilføje effekter til dine billeder. videoer og musik Galleri Om programmet Galleri Genoplev det sjove. Få et publikum ved at mærke dine Facebook-venner. Du kan også nemt bruge et billede til et kontaktikon. når du ser på billeder og videoer af dine seneste rejser eller dine kæledyrs nyeste tricks. . placeringsikon eller en baggrund. om du har billeder eller videoer kopieret på HTC Explorer. Valg af et album På startskærmen trykker du på > Galleri. så du nemt kan se dem. skal du først undersøge. Programmet Galleri åbner på skærmen Album.84 Billeder.

2.85 Billeder. når du har aktiveret Geo-tag billeder i Kamera. (Vis på kort er tilgængelig. Mens der vises et foto i fuld skærm. Tryk på skærmen for at vise afspilningsfunktionerne. som du vil se som et diasshow. du kan zoome ind eller ud på et billede: § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. Tryk på et billede eller en video for at se den/det på hele skærmen. Vælg et album.) Zoome ind eller ud på et billede Der er to måder. Vise billeder som et diasshow 1. hvor du tog billedet. der indeholder billeder. Tryk på > Slideshow. kan du gennemgå dine billeder og videoer. Glid fingeren op eller ned for at rulle gennem miniaturerne. Klem fingrene sammen for at zoome ud. § Tryk på skærmen med tommelfingeren og pegefingeren og spred derefter dine fingre for at zoome ind. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. kan du trykke på og så trykke på Vis på kort for at se den placering. videoer og musik Visning af billeder og videoer Når du har valgt et album. .

§ Brug skærmfunktionerne til at afspille. . Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. En anden måde. 3. Beskæring af et billede 1. fra § Tryk på Mere > Fuld skærm eller Mere > Bedste tilpasning for at skifte mellem fuld skærm og bedste tilpasning. 2. Redigering af dine billeder Foretag de grundlæggende redigeringsopgaver på billeder. 2. pausere eller stoppe videoen. høj kontrast. videoer og musik Se videoer Mens du browser et album.eks. Rotation af et billede 1. Tryk på Rediger i den menu. du vil rotere. og tryk enten på Rotér mod venstre eller Rotér mod højre. er ved at trykke på startskærmen og så trykke på Videoer. rotation og beskæring. Du kan også forbedre dine billeder ved at anvende effekter. klassisk og andet. kan du trykke på en video for at afspille den. f. du nemt kan komme til dine videoer på. du vil beskære. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. f. Tryk og hold på det billede.eks.86 Billeder. Tryk og hold på det billede. der åbner.

Flyt beskæringsboksen til den del af billedet. 4. På det panel. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. Tryk på . der findes. Det forbedrede billede gemmes som en kopi. 3. Tryk og hold på det billede. 5. Der vises en beskæringsboks omkring billedet. der vises. og tryk så på Effekter. Tryk på en effekt for at anvende den på billedet. du vil dele. 7. videoer og musik 3. 1. og tryk så på Gmail eller E-mail. Det originale billede forbliver uredigeret. Det beskårne billede gemmes som en kopi. og tryk så på Beskær. 3. der åbner sig. Det originale billede forbliver uredigeret. 6. Når retningspilene vises. Tryk på Rediger i den menu. der indeholder de billeder eller videoer. MMS eller Bluetooth. videoer eller begge dele i en e-mail-meddelelse.87 Billeder. du vil tilføje effekter til. 4. . På startskærmen trykker du på > Galleri. 2. De tilføjes som filvedhæftninger i din e-mail. der vises. Afsende billeder eller videoer via e-mail Du kan sende flere billeder. skal du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på beskæringsboksen. som du vil beskære. kan du se de muligheder. 2. Juster beskæringsboksens størrelse ved at trykke og holde på kanten af boksen. Afsende dine billeder og videoer Send billeder og videoer til din computer eller en anden enhed med e-mail. Tryk på Gem for at bevare ændringerne. Tryk på et album. Tilføjelse af effekter 1. 5. Tryk på Gem for at bevare ændringerne. Tryk på Rediger i den menu. Træk beskæringsboksen til den ønskede placering.

Tryk på . 5. bruges standard e-mail-kontoen. som du vil dele. Tryk på et album. og tryk på Næste. og tryk så på (Gmail) eller Send (Mail). 3. Tryk på et album. 2. Og du kan postere videoer på YouTube. 6. og tryk på Næste. og tryk så på Facebook for HTC Sense. Du kan også bruge programmet Kamera eller Videooptager til at dele et billede eller en video. der indeholder de billeder eller videoer. Deling af billeder eller videoer på Facebook Du skal være logget ind på din konto for at kunne overføre billeder eller videoer. Vælg de billeder eller videoer. du vil sende. og tryk så på Meddelelser. Opret meddelelsen og tryk på Send. Tilføj endnu et billede eller endnu en video til diasshowets vedhæftning ved at trykke på og så trykke på Billede eller Video. der indeholder de billeder eller videoer. Tryk på det billede eller den video. På startskærmen trykker du på > Galleri. 4. du vil dele. . Hvis du valgte E-mail. 1. videoer og musik 4. 2.88 Billeder. 2. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. som du vil dele. Vælg de billeder eller videoer. 4. 3. Tryk på . så filerne kan sendes. der indeholder de billeder eller videoer. og tryk så på Bluetooth. Opret meddelelsen. Billedet eller videoen tilføjes automatisk til MMS-meddelelsen. 5. På startskærmen trykker du på > Galleri. 3. lige efter du har optaget det/den. Deling af dine billeder og videoer på nettet Ved hjælp af programmet Galleri kan du dele billeder og videoer på dine sociale netværk. Tryk på . Afsende et billede eller en video via MMS 1. På startskærmen trykker du på > Galleri. videoer eller begge dele og sende dem til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. og du har flere e-mail-konti. 1. Tryk på et album. Afsende billeder eller videoer via Bluetooth Du kan vælge flere billeder. du vil dele. du vil dele.

der indeholder de videoer. Dele billeder på Picasa Du skal være logget ind på en Google-konto for at kunne overføre billeder til Picasa™-fotoorganisationstjenesten.eks. 1. hvis du bedes om det. du overfører. På startskærmen trykker du på > Galleri. 5. der indeholder det billede. og vælg en indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. du bedes om. du vil dele. eller tryk på oprette et nyt. Glid til venstre for at gå til næste billede eller video. 6. hvor dine ven er. 1. Tryk på . På startskærmen trykker du på > Galleri.89 Billeder. 2. du vil dele. og tryk så på Picasa. Gentag dette trin for at fortsætte med at sætte tags ved venner. Vælg de videoer. 3. for at 2. Vælg de billeder eller videoer. 5. 6. Tryk på et album. 6. Tryk på Tilføj tag og beskrivelse. Tryk på . 7. skal du trykke på Sæt tag på dette billede. Når du er færdig med at tilføje tags og beskrivelser. Vælg de billeder. 3. Tryk på Overfør. Vælg det onlinealbum. 5. hvem du vil sætte tag ved i listen. og tryk derefter på Næste. du vil dele. 7. Log ind på din YouTube. f. du overfører. videoer og musik 4. som du vil dele. hvor du vil overføre billederne til. indtast de oplysninger. Tryk på Overfør. og tryk derefter på Næste. 4. og angiv indstillinger for personlige oplysninger for de overførte billeder eller videoer. 8. Tryk på Udført. Indtast en titel på de videoer. Tryk på et album. 7. Indtast en billedtekst til de billeder. der skal overføres til. 4. og så vælge. og indtast så en anden billedtekst på hvert billede eller video. Hvis du vil mærke venner på dine billeder. . tryk på Udført. Vælg det album.eller Google-konti. beskrivelse og mærker. Du kan derefter trykke på den del. Tryk på Flere detaljer. og tryk så på YouTube. 9. du vil dele. og tryk på Næste. Deling af videoer på YouTube Du kan dele dine videoer ved at overføre dem til YouTube.

1. Indtast din tekst. og så trykke på Tilføj kommentar. hvad du og dine venner har overført til dine sociale netværk. Tryk på dit kontonavn eller din vens konto i listen for at se billederne på kontoen. Visning af billeder på Facebook Du skal være logget ind på din Facebook-konto for at se billeder i Facebook. som du ser på billeder på hukommelseskort. og tryk så på Kommentar. Tryk på fanen Facebook. videoer og musik Visning af billeder på dine sociale netværk I programmet Galleri kan du se. kan du trykke et sted på skærmen og så trykke på . Du kan se billeder i dine onlinealbum på samme måde. Kommentarer til billeder på dine sociale netværk Tilføj kommentarer til dine og dine venners overførte billeder. hvor der står “Skriv en kommentar”. På startskærmen trykker du på 2. § Når du ser på et billede på hele skærmen. 3. Gør et af følgende: § Du kan trykke og holde på et billede. 1. > Galleri. Tryk på det felt.90 Billeder. 2. mens du gennemgår onlinealbum. . 3.

vælge en sang. Skift mellem at vise listen Afspilles nu og skærmen Afspilles nu. Tryk på skærmikonerne til at kontrollere musikafspilningen. og andet. Programmet Musik åbner på 2. Hvis du ikke kan se afspilningsfunktionerne på låseskærmen. Du skal først kopiere musikfiler til hukommelseskortet for at kunne bruge programmet Musik til at afspille musikken. 1. . 3. > Musik. skal du svippe finger fra venstre mod højre på feltet på skærmen. når knappen er grå). Gennemgå gentagelsestilstandene. På startskærmen trykker du på skærmen Afspilles nu. gentag aktuel sang og gentag ikke. Før fingeren til venstre eller højre over skærmen for at gå til næste eller forrige musikalbum. skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen. gentag alle sange. videoer og musik Musik Lytte til musik Du kan nyde at lytte til sange og musik på HTC Explorer med programmet Musik. Tænd/sluk for blandingsfunktionen.91 Billeder. der skal spilles. Tryk og træk fingeren over statuslinje for at spring til en anden del af sangen. Gå til biblioteket. Afspilning af musik fra låseskærmen Når du lytter til musik. og skærmen slukker. (Blanding er deaktiveret. Du kan omorganisere sange i listen Afspilles nu.

som du vil. Kunstnere og Album. Vælg en kategori. 2. Tryk på en sang i en kategori for at afspille den.eks. eller opret en. der kun indeholder dine favoritsange. for at flytte til biblioteket. Tryk på Afspilles nu for at gå til biblioteket. Gennemgå musikken i biblioteket på programmet Musik's afspilningsskærm Afspilles nu eller i listen 1. videoer og musik Du kan også midlertidigt standse musikafspilningen fra meddelelsespanelet. og tryk så på Tilføj sange til afspilningslisten. Listen Afspilles nu opdateres med sanglisten fra den valgte kategori. der matcher dagens humør. 1. f. 6. 5. 3. Opret en afspilningslisten. På startskærmen trykker du på 2. Om Musik-widget'en Du kan bruge Musik-widget'en til at afspille musik lige på startskærmen. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. 4. Oprette en afspilningsliste Personaliser din musikoplevelse ved at oprette musikafspilningslister. Vælg en kategori ved at trykke på en af fanerne nederst på skærmen. fjerne eller omorganisere fanerne i biblioteket.92 Billeder. Du kan tilføje. Indtast navnet på en afspilningsliste. Tryk på > Musik. I biblioteket organiseres din musik efter kategorier. . Tryk på . Du kan oprette lige så mange afspilningslister.

Gå til kategorien Sange eller en anden kategori. Omarranger sange 1. opdateres skærmen Afspilles nu med sangene fra din afspilningsliste. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. 3. og tryk så på Tilføj. og tryk så på Slet. og tryk så på Fjern. kan du tilføje flere sange til den. 3. Tryk på Fjern sange. 8. Vælg de sange. Vælg de sange. du vil føje til afspilningslisten. 2. videoer og musik 7. og tryk så på Slet afspilningslister. og vælg det. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. 2. 1. 1. 3. Tryk på . Marker afkrydsningsfelterne for de sange. . Slet sange fra en afspilningsliste Ret navn på afspilningsliste Sletning af afspilningslister 1. omorganisere dem og andet. der skal slettes. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. Når du trykker på en sang i listen for at afspille den. Tryk på . som du vil slette. Når rækken fremhæves. Tryk på Omdøb afspilningsliste. Tryk på den første sang eller en hvilken som helst sang i afspilningslisten. Afspilning af sange i en afspilningsliste 1. Tryk og hold på i afslutningen af den sangtitel. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. 2. Tryk på Rediger rækkefølge. du vil gøre: Tilføj flere sange til en 1. 3. du vil flytte. Administration af afspilningslister Når du har oprettet en afspilningsliste. Tryk på Gem. du vil føje til afspilningslisten. 2. skal du trække den til den nye placering og så slippe. Vælg de afspilningslister. 2. og tryk så på Tilføj. afspilningsliste 2. Tryk på Tilføj sange.93 Billeder.

Sådan kontrolleres. I biblioteket vælger du den sang. 4. På startskærmen trykker du på > Musik. 2. du vil sende via Bluetooth. så musikken kan sendes. 1. Hvis du vælger Kontakts ringetone.94 Billeder. Tryk på > Musik. skal du vælge de kontakter. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Tryk på . som du vil knytte sangen til på næste skærmbillede. Tryk på skærmen Afspilles nu. Led efter den sang. Tryk på Lyd > Telefonens ringetone på skærmen Indstillinger. du lytter til på YouTube. og afspil den så. Det er nemt. . om sangen blev tilføjet som ringetone 1. og tryk så på Find videoer på skærmen Afspilles nu. Tryk på Bluetooth. Tryk på på skærmen Afspilles nu og så på Angiv som ringetone (eller Mere > Angiv som ringetone). 3. I valgmenuen Angiv som ringetone trykker du på Telefonringetone eller Kontaktpersons ringetone. 1. Dele musik via Bluetooth Du kan vælge en sang fra programmet Musik's bibliotek og sende den til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. På startskærmen trykker du på 2. videoer og musik Indstilling af en sang som ringetone Du kan indstille en sang fra programmet Musiks bibliotek som almindelig ringetone for en bestemt kontaktperson. for at flytte til biblioteket. 4. du vil angive som ringetone. Den afspilles også. 2. 3. Sangen skal være i listen over ringetoner og være markeret. tryk så på 5. Søgning efter musikvideoer på YouTube Du kan finde musikvideoer for den sang. og endelig på Del (eller Mere > Del).

kan de kræve adgang til dine personlige oplysninger eller adgang til bestemte funktioner eller indstillinger på tablet´en. indtast navnet på det program. når du henter programmer. . Vær forsigtig. skal du trykke på det og læse dets beskrivelse og brugeranmeldelser.95 Android Market og andre programmer Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Android Market er stedet. 1. du leder efter. og tryk så på . En Google Checkout™-betalingsmåde kræves for at købe et betalingsprogram. man går. 3. for at finde nye programmer til HTC Explorer. der får adgang til funktioner eller en stor del af dine data på HTC Explorer. Vælg fra en lang række gratis og betalte programmer fra produktivitetsprogrammer. når du køber et program. underholdning og til spil. Tryk på Programmer eller Spil. Gør et af følgende for at finde et program: Gennemgå fremhævede programmer Gennemgå programmer efter kategorier Søg efter et program Rul gennem listen over fremhævede programmer. Du bliver bedt om at bekræfte betalingsmåden. Søgning efter og installation af et program Når du installerer programmer og bruger dem på HTC Explorer. Du skal bruge en Google Checkout™-konto for at købe ting på Android Market. Når du finder det program. På startskærmen trykker du på > Market. og tryk så på en kategori. som du stoler på. Flest hentede gratis eller Lige kommet ind. 2. Du har ansvaret for resultaterne af brugen af hentede programmer. Tryk på . Hent og installer kun programmer. Under en kategori kan du filtrere programmerne efter Flest hentede betalte. du kan lide.

. og tryk så på Mine programmer. 4.com/support). og tryk så på Afinstaller. i statuslinjen. Når du bedes om det. 5. Tryk på OK for at acceptere tilladelser for programmet og begynde at hente og installere programmet.96 Android Market og andre programmer 4. På skærmen Mine programmer trykker du på programmet og så på Åbn. . 1. Vælg årsagen til. skal du trykke på MENU og så på . og tryk på GRATIS (for gratis programmer) eller på prisknappen under Køb (for betalte programmer). at du fjerne programmet. Få hjælp Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål omAndroid Market. På startskærmen trykker du på 2. 3. og tryk så på OK. Hent eller køb programmet. 5. skal du åbne meddelelsespanelet og så § På startskærmen trykker du på > Market. du vil fjerne. og tryk så på Mine programmer.android. som du har hentet og installeret fra Android Market. Afinstallation af et program Du kan afinstallere ethvert program. Tryk på > Market. Åbning af et installeret program Gør et af følgende: § Hvis du ser dette ikon trykke på programmet. and then tap Hjælp. Tryk på . Du kan fjerne et program for at få en tilbagebetaling inden for en begrænset tidsperiode efter købet. Få mere at vide om tilbagebetalingspolitikken for betalte programmer ved at gå til Android Market hjælpewebsted (http:// market. trykker du på OK. Webbrowseren fører dig til Android Market Hjælp-webside. Tryk på det program. På skærmen Alle programmer går du til fanen Hentet og trykker på programmet. § På startskærmen trykker du på .

tidspunktet og placeringen. det aktuelle tidspunkt og vejret. Det viser også en vækkeursindikator og batteriniveauet. Du kan også angive din hjemby. så du kan se. eller glid fingeren over fanerne for at skifte mellem de forskellige funktioner i Ur-programmet. Tryk på vejrbilledet eller oplysningerne for at åbne programmet Vejr.97 Android Market og andre programmer Brug af Ur Om HTC Ur-widget'en Brug HTC Ur-widget'en til at se dags dato. Tryk og hold på uret på startskærmen. skal du trykke på tilføje den. § På startskærmen trykker du på Tryk på fanerne i nederste række. Brug af verdensuret Brug skærmen til Ur-programmets verdensur til at se det aktuelle tidspunkt flere steder på jorden. Tryk på Udført. og så på Ur. tilføje flere byer til listen på verdensuret og manuelt angive tidszonen. Brug HTC Explorer som et skrivebordsur fuldt med vejroplysninger eller som et verdensur. Brug af programmet Ur Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. stopur eller nedtællingstimer. Vælg en by. Du kan åbne programmet Ur på en af de følgende måder: § Tryk på Ur-widget'en på startskærmen. og træk det til knappen 2. 3. Du kan også bruge Ur til at vise tidspunktet i en anden by. Hvis du ikke ser den by. hvor du kan se vejrudsigter for de næste par dage. datoen og tidspunktet. hvad klokken er i flere byer over hele verden. Ændring af placeringen for Ur-widget'en Som standard viser Ur-widget'en på startskærmen de aktuelle vejrforhold. 4. Tryk på uret for at ændre indstillingerne. Du kan også bruge den som vækkeur. 1. . du ønsker. Du kan tilpasse Ur-widget'en på startskærmen til at vise vejret for en anden placering. for at søge efter den og . Brug af skrivebordsur Skrivebordsuret viser den aktuelle dato.

Indtast navnet på din hjemby. På Indstil alarm trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og angive alarmtidspunktet. 1. Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur Tilføj flere byer til skærmen Verdensur. filtreres listen. du vil tilføje. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm og trykker på den alarm. 3. På fanen Verdensur trykker du på og så på Startindstillinger. I takt med at du indtaster bogstaver. Indtast navnet på den by. 2. så du med det samme kan kontrollere datoen og tidspunktet i disse byer. 1. 2. datoen og tidspunktet. og indstil tidszonen. Indstilling af tidszone. 1. og tryk på den by. Ophæv markering i afkrydsningsfeltet Automatisk. du vil tilføje. . På startskærmen kan du også trykke på og så trykke på Indstillinger > Dato og tid for at åbne skærmen med indstillinger for Dato og tid. På fanen Verdensur trykker du på . datoen og tidspunktet efter behov. Indstilling af en alarm Du kan bruge programmet Ur's Alarmer-fane til at konfigurere en eller flere vækkealarmer. Rul gennem listen over matcher. 2. og tryk på din hjemby. Rul gennem listen. filtreres listen. så den viser matchende byer og lande.98 Android Market og andre programmer Indstilling af din hjemby 1. 3. så den viser matchende byer og lande. dato og tidspunkt Du skal først manuelt deaktivere automatisk tidssynkronisering på HTC Explorer for at kunne angive tidszonen. På fanen Verdensur trykker du på og så på Lokale tidsindstillinger. I takt med at du indtaster bogstaver. 2.

når HTC Explorer er i lydløs tilstand. Du kan ændre følgende indstillinger: Alarm i lydløs tilstand Denne mulighed er valgt som standard. . når du trykker på sideknappen (LYDSTYRKE OP/LYDSTYRKE NED). 4. og tryk så på OK. 2. Du kan: § Indtast alarmens beskrivelse. Alarmlydstyrke Indstil det lydstyrkeniveau. og vælg den Alarmlyd. hvor alarmen skal lyde. når skærmen ikke er låst. § Hvis du skal indstille mere end tre alarmer. § Tryk på Gentag. Når du er færdig med indstilling af alarmen. og tryk så på Slet. Vælg de alarmer. hvis du vil gøre alarmen lydløs. . og tryk så på Indstillinger. Sideknappen fungerer kun. hvilket giver alarmen mulighed for at lyde. som sker med alarmen. der skal bruges. som du vil slette. Sideknaps adfærd Vælg det. når alarmen lyder. Vælg de dage i ugen. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt. og tryk så på Slet. § Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ved at trykke på det) for den alarm. hvis du ønsker at HTC Explorer også skal vibrere. trykker du på Udført. Du kan indstille knappen til udsættelse. Ændring af indstillinger for alarmlyd Tryk på på fanen Alarmer. § Marker afkrydsningsfeltet Vibrer. som du ønsker for alarmen. hvor længe udsættelsen skal være mellem alarmer. skal du trykke på Sletning af en alarm 1. Tryk på på fanen Alarmer. afvise alarmen eller deaktivere knappen. selv når lydstyrke er angivet til lydløs.99 Android Market og andre programmer 3. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder. Udsættelsesvarighed Angiv.

skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. skal du trække den til den nye placering og så slippe. På startskærmen trykker du på > Vejr. og tryk så på Tilføj. Hvis du ikke aktiverede den. du vil tilføje. § Tryk på for at opdatere vejroplysningerne på et hvilket som helst tidspunkt. Når rækken fremhæves. Tryk og hold på i slutningen af det emne. Når du ser en vejrudsigt. du vil fjerne. 3. du indtastede. Dine indstillinger i programmet Vejr kontrollerer også de vejroplysninger. kan du: § Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. 2. Tryk på skærmen Vejr. Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. filtreres listen. Tryk på Udført. Slette byer fra skærmen Vejr 1. Tryk på skærmen Vejr.100 Android Market og andre programmer Undersøge Vejr Brug programmet Vejr og widget'en til at undersøge det aktuelle vej og vejrudsigten for de næste fem dage. som du vil fjerne. Hvis HTC Explorer skal registrere den aktuelle placering og vise det lokale vejr i programmet Vejr og widget'en og i Ur og Kalender: § Du skal oprette forbindelse til internettet. 1. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. Tilføjelse af en by til skærmen Vejr Tilføj flere byen til skærmen Vejr. 3. så du med det samme kan se vejrudsigterne for disse byer. Skærmen Vejr kan udover din aktuelle placering vise op til 15 byer. I takt med at du indtaster. Eller tryk på . tryk på . 2. . 2. Ændre rækkefølgen af byer på skærmen Vejr 1. og tryk så på Slet. Indtast den placering. Ud over den aktuelle placering kan du se vejrudsigter for andre byer i hele verden. så den viser de mulige placeringer baseret på de bogstaver. 2. da du første gange konfigurerede HTC Explorer. der vises i Ur og Kalender. Vælg de byer. og tryk så på Omarranger. kan du gøre det under Indstillinger > Placering. tryk på . 1. 3. På skærmen Vejr trykker du på . § Placeringstjenester skal aktiveres. Tryk på den ønskede by for at vælge den. og tryk så på Slet.

eller dobbelttryk på skærmen for at se videoen på hele skærmen. Du kan ændre følgende vejrindstillinger: Opdater ved åbning Marker dette felt for at opdatere vejropdateringerne. Vejr-widget'en leveres med forskellige udseender og formater. § Tryk på ikonet med opadvendt eller nedadvendt tommelfinger for at tilføje din videoklassifikation. og tryk så på Indstillinger. hvad der sker på dette online videodelingswebsted. Vælg. På startskærmen trykker du på > YouTube. og tryk på en video for at se den. Rul gennem listen med videoer. 1. Tryk på . kan du: § Læg HTC Explorer om på siden. 2. om der er flere tilgængelige emner. 2. 4. Du kan tilføje denne widget til startskærmen. Opdater plan Temperaturskala Lydeffekter Angiv en automatisk opdateringsplan. Du kan også glide fingeren over fanerne for at se. Vælg.101 Android Market og andre programmer Ændring af valgmuligheder for Vejr 1. genoptage afspilningen eller trække skyderen for at springe til en anden del af videoen. Tryk på Mere for at se flere valgmuligheder. om du vil afspille en lydeffekt i forhold til vejrforholdene. om du vil vise vejret i temperaturen Celsius eller Fahrenheit. Autosynkroniserer data Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at hente vejropdateringer. Tryk på skærmen Vejr. § Tryk på videoskærmen for midlertidigt at standse. tryk på . Om Vejr-widget'en Brug Vejr-widget'en til øjeblikkeligt at undersøge vejrudsigterne for den aktuelle placering og andre byer uden at skulle åbne programmet Vejr. hvis den ikke allerede er der. og tryk så på Start for at returnere til hovedskærmen for YouTube. se relaterede videoer eller undersøge. hver gang du åbner programmet Vejr. Når du ser en video. . § Tryk på fanen for at få mere at vide om videoen. hvad andre tænker. 3. Se videoer på YouTube Brug programmer YouTube til at se.

3. 7. Vælg. Når du er færdig med at optage. kan du returnere til hovedskærmen. På videoens skærm trykker du på Mere > Del. indstille niveauet for fortrolighed og tilføje tags eller placeringsoplysninger til videoen. vil det automatisk scanne efter tilgængelige FMstationer. gemme dem som forudindstillede og spille den første fundne. Du har også mulighed for at vise resultater. Deling af et videolink 1. . Du skal først tilslutte et hovedsæt til lydstikket på HTC Explorer for at bruge FMradio. Tryk på Hele tiden. 2. På startskærmen trykker du på > FM-radio. og tryk så på OK. for at starte videooptagelsen. igen og så trykke på 4. der for nylig blev posteret. og vælg så den tidsperiode. Første gang du åbner for FM-radio. skal du trykke på Udført. Rul gennem resultaterne. Tryk på . Optage og dele videoer på YouTube 1. når du bedes om det. hvis YouTube allerede er åben. hvordan du vil dele videolinket blandt de tilgængelige muligheder. 5. Rydning af søgeoversigten 1. Tryk på Overfør. . 2. På hovedskærmen YouTube trykker du på og så på Indstillinger. og tryk på en video for at se den. og lyt til dine foretrukne radiostationer med FM-radioprogrammet. Eller. Tryk på Flere detaljer for at vælge den YouTube-konto. Lytte til FM-radio Stil ind på.102 Android Market og andre programmer Søgning efter videoer 1. du ønsker. På startskærmen trykker du på > YouTube. Tryk på Ryd søgeoversigt. 2. Indtast en titel på videoen. På YouTube-hovedskærmen trykker du på 2. FM-radio bruger stereohovedsættet som FM-radioantenne. du vil bruge. tilføje en beskrivelse. 6. Indtast et søgeord. Tryk på 3. og tryk på .

§ Tryk på for at finindstille radiofrekvensen med -0. du har § Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP og LYDSTYRKE NED for at justere lydstyrken. når du bruger andre programmer på HTC Explorer eller lukke programmetFM-radio fuldstændigt. for at for at gå til for at tilføje et forudindstillet navn på den aktuelle station. Brug Taleoptagelse til hurtigt at optage dine tanker. § Tryk på valgt.103 Android Market og andre programmer Stil ind på en FM-station Der er flere ting. som du kan gøre. Til Sådan lukker du skærmen FM-radio Gør dette Tryk på . På startskærmen trykker du på 2. § Tryk på og gem. og tryk så på Scan § Tryk på for at slå lyden fra eller ændre lydoutputtet til Mono eller Stereo. 1. Optagelse af din stemme Du skal ikke bare tænke højt. > Taleoptagelse. som du vil lytte til. Du kan også optage din stemme og angive dem som ringetone. når du står på skærmen FM-radio: § Tryk på for at se listen over Alle forudindstillede og så vælge en station. Du kan også skifte lydoutput mellem højttaleren og hovedsættet. Gå tilbage til skærmen FM-radio ved at glide meddelelsespanelet åbent og så trykke på FM-radio. § Trykke på for at gå til den forrige tilgængelige FM-station eller den næste tilgængelige FM-station. FM-radio fortsætter med at køre i baggrunden. Lukning eller slukning af FM-radio Du kan fortsætte med at lykke til radioen. § Træk i skyderen for at indstille til en frekvens på FM-båndet. .1 MHz eller finindstille radiofrekvensen med +0. Hold mikrofonen tæt på munden. for at gentage scanning og lagring af FM-stationer. Sådan slukker du helt for og lukker FM-radio Tryk på på skærmen FM-radio.1 MHz.

Tryk på for at starte optagelsen af et stemmeklip. Du vil så se listen over spil og programmer. 7. Taleoptagelse kan køre i baggrunden. Når dine venner ser et link i din sendte meddelelse. Tryk på . og vælg så. sletning eller omdøbning af stemmeklip ved at trykke på . som du har fundet på Android Market? Del dine favoritspil og -programmer med det samme med dine venner. Gå tilbage til skærmen Taleoptagelse. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . og tryk på Gem. hvordan du vil dele det. På startskærmen trykker du på . skal de bruge en Android-enhed. kan de bare trykke på linket for at gå direkte til spillet eller programmet på Android Market for at hente det. 5. og tryk på Angiv som ringetone. 2. Angivelse af et stemmeklip som ringetone 1. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . Hvis dine venner skal linke til programmet og hente det fra Android Market. og tryk så på Tageoptagelse. du vil dele. 4. glid meddelelsespanelet op. 6. mens du gør andre ting på HTC Explorer. e-mail eller statusopdatering. Deling af et taleklip 1.104 Android Market og andre programmer 3. som du hentede og installerede fra Android Market. 3. der også bruger lydfunktioner. hvordan du vil dele stemmeklippet blandt de tilgængelige valgmuligheder. Indtast et navn på stemmeklippet. 1. Tryk og hold på det stemmeklip. Deling af spil og programmer Har du sjov med et spil eller et program. og tryk så på Del. Tryk på for at standse optagelsen. og tryk så på Del. . Tryk på et program. Vis valgmuligheder for deling. 2. 3. Tryk og hold på det stemmeklip. 2. du vil angive som ringetone. Vælg. Afspil stemmeklippet ved at trykke på . bortset fra når du åbner andre programmer.

I takt med at du indtaster. . Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) 1. Tryk på . § Trykke på . På startskærmen trykker du på > SMS. § Rul op eller ned ad listen over samtaler ved at føre fingeren over skærmen. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. På startskærmen trykker du på 2. Skærmen Alle meddelelser åbnes og viser alle dine sendte og modtagne meddelelser pænt grupperet i samtaler. Du kan også se dine meddelelser på startskærmen med Meddelelser-widget'en. Angiv en eller flere modtagere.(SMS) og multimediemeddelelser (MMS). Tryk på et navn eller et af kontaktens nummer. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. Brug programmet SMS til at skrive og sende tekst. 3. § Indtast telefonnumre direkte i feltet Til. vil matchende navne med telefonnumre blandt de lagrede kontakter blive vist.105 SMS SMS Åbning af SMS Hold kontakten ved lige med vigtige personer i dit liv. som du vil sende meddelelsen til. > SMS. § Tryk på en kontaktpersons navn eller nummer for at se udvekslede meddelelser. efter kontaktpersonnavn eller telefonnummer.

men den bliver faktureret som mere end én meddelelse. Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på og så trykke på Tilføj emne. 5. § Din tekstmeddelelse bliver automatisk til en tekstmeddelelse til en multimediemeddelelse. Tryk på en kontaktpersons nummer eller e-mail-adresse. 3. Tryk på det felt. der siger Tilføj tekst. vil matchende navne med telefonnumre og e-mail-adresser blandt de lagrede kontakter blive vist. > SMS.106 SMS 4. Hvis du overstiger grænsen. når du indtaster en e-mail-adresse som modtager. vil din tekstmeddelelse blive leveret som én. og indtast så din meddelelse. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. Angiv en eller flere modtagere. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. 4. der siger Tilføj tekst. Tryk på Send. § Indtast telefonnumre eller e-mail-adresse direkte i feltet Til. Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) 1. vedhæfter noget eller indtaster en meget lang meddelelse. Tryk på . 5. eller tryk på for at gemme den som en kladde. I takt med at du indtaster. . som du vil sende meddelelsen til. Tryk på det felt. § Der er en grænse for antallet af tegn til én tekstmeddelelse (vises over knappen Send). På startskærmen trykker du på 2. tilføjer et meddelelsesemne. § Trykke på . og indtast så din meddelelse.

Programanbefaling Vælg et program. 2. og vedhæft den. du opretter. og som du vil dele med andre. Placering Tilføj din aktuelle placering (kræver at GPS er aktiveret) eller en placering. som du har installeret fra Android Market. hvor du vil indsætte det næste dias. der skal vedhæftes. og vælg de oplysninger. Vælg. når du indtaster en kontakts navn. først for at 3. som du vælger på et kort. Vælg en kontaktperson. 1. Tryk på og trykker på Indstillinger > Generelt. eller vedhæft et eksisterende billede. skal du trykke på > Diasshow. vise for at gemme den som en kladde. når jeg indtaster et kontaktnavn? Hvis der kun vises telefonnumre. Optag en video. skal du trykke på returnere til skærmen Alle meddelelser. eller vedhæfte en eksisterende lydfil. skal du grå til indstillingerne for SMS for at aktivere visning af e-mail-adresser. Tryk på Billede Video Lyd . til din meddelelse. 2. Oprettelse af et diasshow 1. Hvorfor vises kontaktens e-mail-adresse ikke. URL'en. Når du har tilføjet en vedhæftning. Hvis du har oprettet en ny meddelelse. Marker afkrydsningsfeltet Vis e-mail-adresse. eller tryk på for at se muligheder. hvorfra programmet kan hentes. skal du trykke på eller fjerne din vedhæftning. Lave en stemmeoptagelse og vedhæfte den. Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vælg den kalenderbegivenhed.107 SMS 6. 7. som du vil vedhæfte. Når du har tilføjet enten et billede. . og vedhæft det. Tryk på Send. Tag et billede. og vælg så vedhæftningstypen. eller vedhæft en eksisterende video. en video eller en lyd til den multimediemeddelelse. indsættes i din meddelelse.

skal du gøre følgende: Tilføj et billede eller en video til et dias Tilføj musik eller en taleoptagelse til et dias Tilføj en billedtekst til et dias Rediger et dias Eksempel på diasshowet Tryk på video. Tryk på . Tryk på . kan du: § Tryk og hold på statuslinjen. og vælg så at tilføje et billede eller en > Lyd. Hvis du vil åbne og læse meddelelsen. . På skærmen Alle meddelelser trykker du på og så Kladder. og vælg så at erstatte. vises et nyt meddelelsesikon 1. Der i statuslinjen. og tryk så på Eksempel (eller Mere > Eksempel). 2. kan du svare med en sms. og indtast så din billedtekst. § Trykke på e-mail-adresse i meddelelsen for at sende en e-mail. Du kan også gøre følgende. og genoptag redigeringen af den. Tryk på Tilføj tekst. og åbn meddelelsen. mens du læser meddelelsen: § Ringe til telefonnummeret i meddelelsen ved at trykke på nummeret. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. vibrerer eller vise meddelelsen kortvarigt i statuslinjen. Mens du læser meddelelsen. Tryk så på den nye meddelelse. Tryk på Send. Visning og besvarelse af en meddelelse Afhængigt af dine indstillinger for meddelelser vil HTC Explorer afspille en lyd. Tryk på . 3.eller mms-meddelelse. Når du er færdig trykker du på Send eller på kladde. 2. fjerne eller indstille varigheden for diasset. Tryk på meddelelsen. Lige efter du tilføjer et dias. Tryk en gang på eksempelskærmen for at se afspilningsfunktionerne. for at gemme den som en 4.108 SMS 3. når du modtager en ny meddelelse. § Gå til programmet SMS. Genoptagelse af en kladdemeddelelse 1.

at dit svar sendes til telefonnummeret i den seneste meddelelse. som du vil gøre med meddelelsen (f. Tryk på Send. Klem på skærmen for at zoome ud. 2. og tryk så på Videresend.eks. 4. dele og andet). du vil videresende. 1. . videresende. Svar til et andet telefonnummer på kontakten Når en kontakt har flere telefonnumre på HTC Explorer. og vælg så et andet telefonnummer på denne kontakt. der siger Tilføj tekst. Husk på. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. vil du se det bestemte telefonnummer. og indtast så din svarmeddelelse. 2. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Tryk på det felt. Tryk på den meddelelse. der bruges. Du kan også trykke på og så trykke på Mere > Tekststørrelse.109 SMS § Tryk på et link i meddelelsen for at åbne det i webbrowseren. under kontaktens navn. Videresendelse af en meddelelse 1. som du har modtaget fra denne kontakt. Justere skrifttypestørrelsen på dine meddelelser Mens du læser en meddelelsessamtale med en kontakt. Tryk på . § Trykke på meddelelsen for at åbne valgmenuen og vælge det. skal du sprede fingrene på skærmen for at zoome ind og gøre teksten større. 3.

3. skal du trykke på det for at se kontaktens oplysninger og så trykke på Gem for at tilføje det til dine kontakter. 4.eks. Åbning af og læsning af en ny push-meddelelse 1. f. som du har anmodet om fra en tjenesteudbyder. skal du trykke på den for at vælge den kalender.110 SMS 3. Push-meddelelser Push-meddelelser indeholder et weblink. Tryk og hold på statuslinjen og så glide statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet. og derefter trykke på Importer. § Hvis vedhæftningen er en aftale eller begivenhed (vCalendar). trykke på Videresend (eller Mere > Videresend) og så trykke på den meddelelse. Tryk på Besøg websted. Tryk på den nye meddelelse. hvor du vil gemme den. skal du trykke på den for at se indholdet. du vil videresende. Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Hvis du er bekymret over størrelsen af dine data-downloads. før du henter den. 2. I feltet Til indsættes en eller flere modtagere. Mens du ser på meddelelsesudvekslingen med kontakten. Hent hele meddelelsen ved at trykke på knappen Hent i højre side af meddelelsen. § Hvis der er en medievedhæftning. kan du kontrollere multimediemeddelelsens størrelse. Når du modtager en push-meddelelse. § Hvis vedhæftningen er en kontakt (vCard). § Gem vedhæftningen på hukommelseskortet ved at trykke og holde på multimediemeddelelsen og derefter vælge at gemme vedhæftningen i valgmenuen. vises et meddelelsesikon i statuslinjen. et billede eller en video i en modtaget meddelelse. Når Automatisk hentning under MMS-indstillinger er deaktiveret. Linket vil ofte være noget med at hente en fil. kan du også trykke på . Tryk på Send. . hentes kun overskriften på meddelelsen.

Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Når du bedes om at bekræfte. 3. 2. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. og tryk så på Kopier til SIM-kort. . Hvis meddelelsen er lukket. trykker du på OK. og tryk og hold så på meddelelsen for at vise valgmenuen igen. Tryk på Låst meddelelse i valgmenuen. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Tryk på den meddelelse. . Sletning af én meddelelse 1. og tryk så på Slet (eller Mere > Slet). 2. Sletning af flere meddelelser i en samtale 1. Tryk på . Tryk på meddelelsen. 3. selv ikke hvis du sletter de andre meddelelser i samtalen. du vil låse. Der vises et SIM-kortikon i højre side af meddelelsen. Tryk på den meddelelse. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. i højre side af Kopiering af en tekstmeddelelse til dit SIM-kort 1. skal du trykke på Lås meddelelse op i valgmenuen. 5. Der vises et låseikon meddelelsen. Tryk på > SMS.111 SMS Visning af alle nye push-meddelelser 1. 2. du vil slette. Du kan kun se denne mulighed. Administration af meddelelsessamtaler Beskyttelse af en meddelelse fra at blive slettet Du kan låse en meddelelse. 2. hvis du tidligere har modtaget push-meddelelser. og tryk så på Push-meddelelser. så den ikke slettes. 4. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Slet meddelelse i valgmenuen. 1.

Når du bedes om at bekræfte. kan du også trykke på og så trykke på Slet > Slet tråd (eller Mere > Slet > Slet tråd). og tryk på OK. og så på Sikkerhedskopier SMS > Sikkerhedskopier SMS. samtale. 3. .112 SMS 3. Du kan også trykke på Slet efter telefonnummer. Indtast navnet på sikkerhedskopien. som du vil slette. Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet 1. der er sendt fra et bestemt nummer. Tryk på Slet efter udvalg. og tryk så på Slet. og trykker så på Slet. hvis meddelelser du vil slette. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Sikkerhedskopier SMS. Tryk på > SMS. du vil slette. § Mens du ser på udvekslingen af meddelelser i en samtale. På startskærmen trykker du på 2. 3. 1. 4. Vælg den samtaletråd. Importere tekstmeddelelser fra hukommelseskortet Du kan kun importere tekstmeddelelser. Sletning af flere samtaler 1. På skærmen Alle meddelelser trykker du på 2. skal du trykke på OK for at slette hele tråden. og så på Sikkerhedskopier SMS > Gendan fra sikkerhedskopiering. 2. Tryk på > SMS. Eventuelle låste meddelelser i samtaletråden bliver ikke slettet. Eventuelle låste meddelelser slettes ikke. og så Slet. På startskærmen trykker du på 2. hvis kontakten brugte flere telefonnumre under samtalen. Vælg de meddelelser. medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Slet låste meddelelser. Gør et af følgende: § På skærmen Alle meddelelser trykker og holder du på en kontaktperson (eller et telefonnummer). og du vil slette de meddelelse. Under indstillinger kan du få programmet SMS til automatisk at slette gamle meddelelser pr. Tryk på Slet. Sletning af en samtale 1.

eller kopier meddelelser på SIM-kortet over til enhedens hukommelse. da det kan give problemer med modtagelse og afsendelse af meddelelser). gemt på dit SIM-kort. Tryk på sikkerhedskopier for at importere. så den viser pop op-meddelelser på skærmen. § Vis eller ændr det anvendte nummer på meddelelsescenter (vi anbefaler. når der modtages en meddelelse. at indholdet af de modtagne tekstmeddelelser skal vises på låseskærmen og statuslinjen. § Modtag en meddelelse i statuslinjen og indstil HTC Explorer til at vibrere eller afspille en lyd. 4. eller deaktiver denne valgmulighed. § Hvis du ikke ønsker. eller når en meddelelse ikke sendes. og vælg en meddelelseslyd. at du ikke ændrer nummeret. når meddelelser sendes succesfuldt eller ikke. Tryk på OK. Tekstmeddelelser (SMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. Indstille meddelelsesvalg På skærmen Alle meddelelser trykker du på Meddelelser og så Indstillinger.113 SMS 3. . skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Meddelelseseksempel. § Vis eller slet tekstmeddelelser. § Indstil HTC Explorer.

for hver meddelelse på skærmen Alle meddelelser. når de angivne grænser er nået. § Indstil meddelelsesprioriteten og den maksimale filstørrelse for MMS-meddelelser.114 SMS Multimediemeddelelser (MMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse.og MMS-meddelelser til et andet telefonnummer eller e-mail-adresse. ældre meddelelser. § Modtag en rapport. om hver modtager har læst meddelelsen eller slettet den uden at læse den.eller MMS-meddelelser. og vis oversigt over sendte meddelelser. (dette kan medføre ekstra gebyrer). sendes meddelelsen ikke. § Tilføj en signatur til meddelelserne. der kan gemmes i hver samtaletråd (eksklusiv låste meddelelser). § Hent automatisk MMS-meddelelser i hele deres længde. § Vælg det maksimale antal tekst. Hvis filstørrelsen for MMS-meddelelser overskrides. og aktiver automatisk sletning af ikke-låste. . inklusiv brødtekst og vedhæftninger i dit tjenesteområde og under roaming. § Videresend modtagne tekst. § Angiv antallet af tekstlinjer. Generelt § Søg efter. der skal ses eksempel på. når du tilføjer meddelelsesmodtagere. opkaldsoversigt og e-mail-adresser på gemte kontakter.

og tryk på en anden etiket (f. Kladder eller din oprettede etiket) for at se dens meddelelser og samtaler. og så skifte mellem konti i Gmail. skal du sørge for. Du kan også konfigurere mere end én Google-konto på HTC Explorer. så kan du gå til Konti og synkronisering-indstilling for at logge ind. Tryk på det felt. I Gmail-indbakken trykker du på og så på Opret. Visning af din Gmail-indbakke Alle dine modtagne e-mails leveres til din Indbakke. Tryk på den aktuelle konto øverst til højre på skærmen. Hvis du ikke gjorde det. du skal gøre med de valgte meddelelser eller samtaler. . Akrivere. Skift til den andenGmailkonto Opdater indbakken Afsendelse af en ny meddelelse 1. slette eller etikettere flere samtaler Tryk på foran e-mailen eller samtalen. Din Gmail-indbakke åbner. Tryk så på skærmknapperne nederst for at vælge det. skal du vælge den Gmail-adresse. du vil bruge til at sende din e-mail. og tryk så på en anden konto. som du vil skifte til.eks. Sendt.115 E-mail E-mail Gmail Brug afGmail Når du første gange konfigurerer HTC Explorer. Hvis du har konfigureret flere Google-konti på HTC Explorer. 2. Tryk på . der viser din aktuelle Gmail-adresse. Vis kladder. og tryk så på en anden adresse. og tryk på Opdater. at du logger ind på din Google-konto for at bruge Gmail. Tryk på Indbakke øverst til venstre på skærmen. sendte meddelelser og andre etiketter. som du vil bruge til afsendelse. På startskærmen trykker du på > Gmail.

Eller trykke på og vælge. skal du trykke på 6. § Hvis du valgte Videresend. . og så på Vedhæft. skal du angive meddelelsesmodtagerne. Eller tryk på for at ignorere meddelelsen.116 E-mail 3. 4. Indtast meddelelsesmodtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Du kan tilføje Mail-widget'en for at se dine POP3/IMAP. Hvis du sender emailen til flere modtagere. du vil vedhæfte. . Svar på eller videresendelse af en e-mail-meddelelse 1. om du Få hjælp Få mere at vide om brugen af Gmail ved at trykke på og så trykke på Mere > Hjælp. 3. 4. hvis du vil interleave din nye meddelelse med den modtagne email. Indtast e-mailens emne.eller Exchange ActiveSync e-mails på startskærmen. skal du trykke på for at gemme den som en kladde. Webbrowseren fører dig til Google Mobiles Hjælp-webside. 2. skal du indtaste svarmeddelelsen. Tryk på Svar inline. Hvis du vil vedhæfte et billede. 7. Find og tryk så på det billede. Du kan også konfigurere og bruge din Exchange ActiveSync e-mail HTC Explorer. Men det fjerner eventuelle vedhæftninger eller formatering i den oprindelige email. Når du har skrevet meddelelsen. Tryk på e-mail-meddelelsen eller samtalen i Gmail-indbakken. 5. Du kan svare afsender ved at trykke på vil svare til alle eller videresende. skal du trykke på Mens du skriver meddelelsen. Mail Om programmet Mail Brug programmet Mail til at tilføje webmail og andre POP3. Tryk på .eller IMAP-e-mail-konti. Gør et af følgende: § Hvis du valgte Svar eller Svar til alle. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. skal du adskille e-mail-adresserne med et komma. og skriv så din meddelelse. skal du trykke på og så på Tilføj Cc/Bcc.

Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP). Indtast kontonavnet og dit navn. 1. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. hvilke oplysningstyper du vil synkronisere. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. 5. Bed din Exchange Server-administrator om flere oplysninger. Tilføjelse af en Microsoft Exchange ActiveSync-konto Du kan tilføje en eller flere Microsoft Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. På startskærmen trykker du på 2. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. og tryk så på Afslut opsætning. og tryk så på Næste. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden til e-mail-kontoen. du vil konfigurere. hvor ofte. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. 4. Vælg også. . § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. Hvis dit firmas Exchange Server ikke understøtter automatisk registrering. På startskærmen trykker du på 2. og tryk så på Næste. 5. og tryk så på Næste. og tryk så på Afslut opsætning. skal du indtaste dine Exchange Server-indstillinger. 4. du vil opdatere og synkronisere e-mail på HTC Explorer. Indtast Exchange ActiveSync kontodetaljerne. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync. efter du trykker på Næste.117 E-mail Tilføjelse af en POP3/IMAP-e-mail-konto 1. bliver du bedt om at indtaste flere oplysninger. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync på skærmen Vælg en udbyder af mail. > Mail. 3. > Mail. ikke er i den interne database. Indtast kontonavnet. Hvis den kontotype. Du kan synkronisere med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senere. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP) på skærmen Vælg en udbyder af mail. Du kan tilføje op til 15 Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. 3. Vælg. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto.

du har konfigureret på HTC Explorer. så du nemt kan skelne hvilken e-mail-konto. Tråd Viser e-mail-meddelelser som samtaler grupperet i overensstemmelse med emne. Email-meddelelser er farvekodede. de tilhører. Skift mellem e-mail-konti ved at trykke på den linje. Tryk bare på den linje. Du kan nemt skimme dine e-mail-meddelelser ved at trykke på en af følgende faner for at ændre visningen af indbakken: Indbakke Viser e-mail-meddelelser som individuelle emner.118 E-mail Søge i din Mail-indbakke Når du åbner programmet Mail. kan det tage tid at gennemgå den lange liste og finde én e-mail eller relaterede e-mail-meddelelser. og tryk så på Alle konti. Tryk på et emne i listen for at vise e-mail-samtalen. Brug fanerne i programmet Mail til at sortere dine e-mails i forskellige kategorier. vises indbakken for de e-mail-konti. Skifte mellem forskellige visninger i din indbakke Hvis du har rigtigt mange e-mail-meddelelser. Op til 15 e-mail-konti kan vises i den forenede indbakke. Visning af den forenede indbakke for alle dine e-mail-konti Du kan få vist e-mail-meddelelser fra alle dine konti på et sted uden at skulle skifte til forskellige konti. og tryk så på en anden konto. der viser den aktuelle e-mail-konto. . der viser den aktuelle e-mailkonto.

der skal vises. Vælg den kontaktpersongruppe. emne. Kan ikke se den fane. lige meget hvad dine automatisk synkroniseringsindstillinger er.119 E-mail Gruppe Viser alle e-mail-meddelelser fra en kontaktpersongruppe. du vil have den. Gå først til indbakken Alle konti. og vent på at skærmen viser de andre faner. § Når du står på den konto. trykker på Sorter og vælger mellem sorteringsvalgene. Gennemgå din indbakke hurtigt Hvis du har en lang liste med e-mail-meddelelser i din indbakke. og træk så opad eller nedad uden at løfte fingrene. trykke på Vis og så vælge en gruppe. Du kan hurtigt gennemgå din indbakke ved at bruge fingerbevægelser. Viser mødeindkaldelser. ved at trykke på . der har vedhæftninger. kan det være svært at gennemgå listen og finde den e-mail. prioritet. Tryk og hold to fingre på en e-mail-meddelelse. Din skærm springer så til e-mail-meddelelsessættet baseret på den valgte sorteringsrækkefølge. afsender eller størrelse. Og tryk så på og Opdater. Vælg en sorteringsrækkefølge til visning af dine e-mail-meddelelser. 2. du vil? Tryk og hold på en fane. I indbakken trykker du på . du leder efter. . Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. skal du trykke på på Opdater. . som du vil synkronisere. og tryk § Hvis du har flere e-mail-konti. Inviterede eller Mødeindkaldelser (kun Exchange ActiveSync). kan du opdatere dem alle på samme tid. Ulæst Viser ulæste meddelelser. Opdatering af en e-mail-konto Du kan også synkronisere dine sendte og modtagne e-mails manuelt på et hvilket som helst tidspunkt. Markeret (kun Exchange ActiveSync) Viser alle mærkede meddelelser. Sortering af e-mail-meddelelser Du kan sortere e-mail-meddelelser efter modtagelsesdato. 1. Vedhæftninger Viser alle meddelelser. som du endnu ikke har accepteret eller afvist.

På startskærmen trykker du på > Mail. Tryk på den e-mail-mappe. og tryk så på Marker alt. Valg af flere e-mail-meddelelser 1. du vil flytte. Tryk på Slet. 2. hvortil du vil flytte e-mailmeddelelserne. du vil gøre med de valgte meddelelser: Marker læste (eller marker Marker ulæste). Du kan ikke flytte e-mail-meddelelser. Flytning af flere e-mail-meddelelser til en anden mappe 1. 2. I indbakken trykker og holder du på den meddelelse. Slet eller Fly til en anden mappe.120 E-mail Styring af e-mail-meddelelser Sletning af en e-mail-meddelelse 1. Tryk på i e-mail-kontoens indbakke. Tryk på afkrydsningsfelterne for e-mail-meddelelserne for at vælge dem. når du står i den forenede (Alle konti) indbakke. Sletning af alle meddelelser 1. Tryk på Flyt til. og tryk så på Mapper. 2. 2. hvor du vil flytte e-mail-meddelelsen til. Skift til den e-mail-konto. når du ser på e-mailen. Skifte til andre e-mail-mapper 1. du vil slette. Tryk på . Tryk på den mappe. 2. 2. Skift til den e-mail-konto. som du vil bruge til at sende e-mail. Vælg det. og tryk så på den mappe. Afsendelse af en e-mail-meddelelse 1. 3. I valgmenuen trykker du på Slet. du vil se. Tryk først på afkrydsningsfeltet for en hvilken som helst e-mail-meddelelser. 2. Tryk på . hvis meddelelser. 3. Tryk på afkrydsningsfelterne for de e-mail-meddelelser. Tryk på Flyt til. Flytning af en e-mail-meddelelse efter gennemlæsning 1. . du vil bruge. 3.

eller Flytilstand er aktiveret. som du vælger på et kort. og vælg mellem Tag et billede. 6. I takt med at du indtaster e-mail-adresser. eller vedhæft en eksisterende video. og vælg så de kontaktpersoner. Indtast emnet. Tryk på en match for at indtaste den adresse direkte. Tilføj en vedhæftning ved at trykke på følgende muligheder: Billede Video Lyd og så på Vedhæft. Fil Vedhæft en anden fil. og opret så din meddelelse. URL'en. Placering Du kan vedhæfte placeringsoplysninger. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere.121 E-mail 4. Angiv en eller flere modtagere.eks. Når der så er internetforbindelse til rådighed. hvis du vil sende den senere. Du kan også vælge kontaktgrupper som modtagere eller søge og tilføje kontakter. Du kan: § Indtast e-mail-adresse direkte i feltet Til ved at adskille dem med et komma. og som du vil fortælle andre om. når du sender din e-mail. eller tryk på Gem som kladde. Vedhæft en lydfil. og vedhæft det. Vedhæft en PDF-fil eller et Office-dokument. 5. skal du trykke på og så på Vis Cc/Bcc. f. som du har installeret fraAndroid Market. . eller vedhæft et eksisterende billede. Hvis det indtastede kontaktnavn ikke findes. § Tryk på ikonet . og vedhæft den. bliver e-mailen gemt i mappen Udbakke. en tekstfil eller et regneark. vil matchende adresser fra listen over kontaktpersoner blive vist. bliver den gemte e-mail automatisk sendt næste gang HTC Explorer synkroniserer. Send din aktuelle placering (kræver GPS aktiveret) eller en placering. Optag en video. kan du søge efter kontakten i firmaets adressefortegnelse. som du vil sende meddelelsen til. indsættes i din e-mail. Hvis der ikke er nogen internetforbindelse til rådighed. Programanbefaling Vælg et program. Tryk på Send for at sende meddelelsen med det samme. Vedhæft en persons kontaktpersonoplysninger. og du har en Exchange ActiveSync-konto i programmet Mail. 7. Dokument Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vedhæft en kalenderbegivenhed. hvorfra programmet kan hentes.

I indbakken til e-mail-kontoen trykker du på 2. du vil læse. Tryk på ulæste. Tryk på den aktuelle handling. Cc eller Bcc trykker du på knappen Rediger. Når du er færdig med ændringerne. hvis de ikke vises på skærmen. Administrere modtagerlisten Har du fyldt feltet Til. 4. Når skærmen skifter og viser dig det område. og så på Mapper > Kladder. som du vil flytte til et andet felt. 3. 1. I feltet Til. Du skal have indtastet kontakter i feltet Til. hvor du kan omarrangere ikoner. skal du løfte fingeren. På startskærmen trykker du på > Mail. og tryk så på fanen Ulæste. 2. . du vil bruge. Tryk på . 1. Vælg en handling nederst på skærmen for din e-mail. Tilføj til den. skal du trykke på skrive din e-mail. og træk den så til den nye position. for at se muligheder for sletning af e-mail eller markering af dem som Hvor er mine ulæste e-mails? Fanen Ulæste indeholder alle dine ulæste e-mails. Tryk og hold på en fane. Skift til den e-mail-konto. Tryk på meddelelsen. Navnene på kontakterne vises. som er i den i felterne Til. 3. 4. Cc eller Bcc. Tryk og hold på fanen Ulæste. 3. men vil foretage ændringer i det? Du kan administrere modtagerlisten og ændre dem. I e-mail-kontoens indbakke trykker du på den e-mail. 2. 3. skal du trykke på Send.122 E-mail Genoptagelse af en kladde til e-mail-meddelelse 1. Cc og Bcc. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden af den kontakt. for at gå tilbage til at Læsning og besvarelse af en e-mail-meddelelse 1. 2. Når du er færdig med at redigere.

Resultaterne vises så i en liste. Søge efter og filtrere e-mails Søge efter e-mails i alle dine e-mail-konti eller i en bestemt. der skal gælde. som du sender. når du har sat flag ved emailen. Vælg prioriteten for meddelelsen. skal du trykke på det hvide flagikon . Markering af en e-mail § Mens du kigger i indbakken. Tryk på et resultat for at åbne e-mailen. Skift til den e-mail-konto. Hvis du valgte Høj eller Lav prioritet. som med en POP3/IMAP-konto.eks. Tryk på Søg efter mail fra afsenderen. Ikonet bliver rødt . besvare. Du kan derudover også bruge nogle kraftige Exchange-funktioner. du leder efter i søgefeltet. Du kan f. . vises prioriteten under emnet for meddelelsen. Tryk på OK.123 E-mail Indstilling af prioritet for en e-mail-meddelelse Du kan indstille prioriteten for en e-mail-meddelelse. Arbejde med Exchange ActiveSync-e-mail Du kan læse. der vises til højre for en e-mail-meddelelse. § Mens du læser en e-mail. kan du også trykke på flagikonet i e-mailen. Søge efter en e-mails fra en kontaktperson Kan du huske afsenderen. Under indskrivningen af meddelelsen trykker du på 2. Tryk på Angiv prioritet. Indtast de første par tegn for det emne. men kan ikke finde en bestemt e-mail fra den kontakt? Du kan søge i dine e-mail-konti efter e-mails fra en bestemt kontakt. du vil bruge. Du kan også filtrere søgningen ved at angive den del af e-mailen. sende og administrere din arbejds-e-mail på samme nemme måde. 3. 1. Tryk og hold på en e-mail fra en kontakt. som har vedhæftninger eller er mærket med høj prioritet. Tryk på . 3. 1. 2. . 3. som der skal søges efter. 4. Hvis du vil filtrere søgningen. 2. skal du trykke på og så markerede de muligheder. 1. fokusere på at søge efter en del i en email eller filtrere e-mails. Der vises en liste over e-mails fra den kontakt.

3. aktiver. . opdateringsplan og andet. Indtast den automatisk svarmeddelelse. og tryk så på Mere > Indstillinger. 4. Afsendelse af en mødeindkaldelse 1. Tryk på Tryk for at slette e-mail-kontoen. hvis adresser ikke findes på den samme Microsoft Exchange-server. navn.124 E-mail Indstilling af status for Ikke til stede 1. hvor du ikke vil være til stede. 2. for at gemme dine ændringer. f. Send og modtag Meddelelsesindstillinger Angiv indstillinger for e-mail-meddelelser. e-mailadresse. maks størrelse. Tryk på . 6. hvis indstillinger du vil redigere. som er kontakter. Ændring af e-mail-kontoindstillinger 1. Tryk på Gem. 2.eks. adgangskode og beskrivelse. Du kan også sende automatiske svarmeddelelser til eksterne modtagere. Sletning af en e-mail-konto 1. hvor e-mail-vedhæftninger skal gemmes. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. Tryk på og tryk så på Mere > Ikke til stede. deaktiver eller angiv signaturen. Indstil skrifttypestørrelsen til læsning af e-mails.eks. Gå til fanen Invitationer. Slet konto 4. Skift til den e-mail-konto. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. Skift til den e-mail-konto. Vælg mellem følgende: Kontoindstillinger Generelle indstillinger Ret e-mail-kontoindstillinger. du vil slette. Tryk på Gem. 3. Indstil synkroniseringsindstillinger for indkommende og udgående e-mails. 5. Angiv datoer og tidspunkter for den periode. og angiv det sted. 4. Indtast mødedetaljerne. Tryk på . Tryk på feltet. og tryk så på 3. . 2. 2. indstil kontoen som standard e-mail-konto. og vælg så Ikke til stede. og tryk så på Mere > Indstillinger > Slet konto. f.

4. § Hvis du bruger Microsoft Outlook på computeren. . så du kan synkronisere programmet Kalender med din Google Kalender online. Du kan også konfigurere HTC Explorer. Oprettelse af en begivenhed Du kan oprette begivenheder. Indtast en navn på begivenheden. 2. Hvis du er logget ind på Facebook. 1. og vælge . hvor du vil tilføje begivenheden. Har du endnu ikke logget ind på dine konti? Dine kalenderbegivenheder oprettes under PC Sync.eller Exchange ActiveSync-kalender samt begivenheder på HTC Explorer. så den altid er synkroniseret med følgende typer kalendere: § Log ind på din Google-konto på HTC Explorer. der synkroniseres med din Google. og du har tilføjet den til HTC Explorer. Hvis du vil invitere mennesker til din begivenhed. Hvis du har mere end én kalender. Brug tablet´en Kalender til at planlægge dine begivenheder. møder og aftaler. skal du vælge en kalender. 5. kan du synkronisere programmet Kalender med dine Exchange ActiveSync-kalenderbegivenheder. I enhver Kalender-visning trykker du på 3. vises fødselsdage og begivenheder for venner var dine sociale netværk i Kalender. kan du konfigurere HTC Sync på computeren til at synkronisere Outlook-kalender med programmet Kalender. På startskærmen trykker du på > Kalender.125 Kalender Kalender Om Kalender Gå aldrig glip af en vigtig aftale igen. § Hvis du har en Microsoft Exchange ActiveSync-konto. Du kan tilføje flere Google-konti. skal du trykke på deltagere mellem dine kontakter eller fra firmaadressefortegnelsen. som du senere kan synkronisere med computerens Outlookkalender via HTC Sync.

hvor ofte begivenheden finder sted. og vent på at skærmen viser de andre faner. du vil have den. i visningen Måned. § Glid fingeren op eller ned på skærmen for at se tidligere eller senere måneder. Hvis begivenheden finder sted regelmæssigt. Du gør følgende for at angive dato og tidspunktet for begivenheden: § Hvis der er et tidsinterval for begivenheden. Ændring af Kalendervisninger Skift hurtigt mellem forskellige kalendervisninger ved at trykke på skærmknapperne. skal du trykke på feltet Gentag og så vælge. hvorfra du også kan vælge at oprette en begivenhed eller skifte til enten visningen Dag eller Dagsorden. de hører til. 9. Tryk på og derefter på Tilføj påmindelse. der har begivenheder. 7. § Kan ikke se den fane. f. Indstil den resterende tid. Tryk på Gem. skal du trykke på Fra og Tildatoen og tidspunktet for at angive dem.eks. § Hvis det er en heldagsbegivenhed. 10. § Tryk og hold på en dag for at åbne en valgmenu. Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. Gør et af følgende i månedsvisningen: § Tryk på en dag for at se begivenhederne for den dag. Uge og Dagsorden er begivenheder farvekodede for at angive den konto eller kalendertype. du vil? Tryk og hold på en fane. 8. Indtast begivenhedens placering og beskrivelse. en fødselsdag. . hvad hver farve betyder. Brug af visningen Måned Du ser markeringer på de dage. angiv Fra og Tildatoen. Du kan tilføje endnu et påmindelsestidspunkt til en Google-kalenderbegivenhed. Tryk på for at finde ud af. Dagsvisning Visningen Uge Visningen Måned Dagsordenvisning Mødeindkaldelser § I visningerne Dag.126 Kalender 6. og marker så afkrydsningsfeltet Hele dagen.

§ Vælg eventuel tekst. § Tryk på påmindelsestidspunktet for at ændre det. Når du står i ugevisningen kan du: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. Afhængigt af begivenhedsoplysningerne gør du et af følgende: § Find begivenhedens placering i Kort. § Du kan også se dagens vejr. § Kontroller deltagerne i begivenheden. § Hvis det er en Exchange ActiveSync-kalenderbegivenhed. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere dage. kan du svare via e-mail til organisatoren eller til alle gæsterne.127 Kalender Brug af dags. og søg efter det på nettet. Du kan returnere til den aktuelle dato ved at trykke på . men kun hvis det er inden for femdøgnsprognosen. § Hvis begivenheden blev sendt som en mødeinvitation. mens Dagsordensvisningen viser alle begivenhederne i kronologisk rækkefølge. som andre har delt med dig. der er på begivenhedsplaceringen eller i beskrivelsen. 1. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere uger. I dagsvisningen eller dagsordensvisningen trykker du på en begivenhed. Når du står i visningen Dag: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. Brug af visningen Uge Visningen Uge viser et diagram over begivenheder for en uge.og dagsordensvisningerne Dagsvisningen viser dine begivenheder pr. Administration af Kalenderbegivenheder Visning af en begivenhed Du kan se dine egne begivenheder samt begivenheder. § Tryk på en begivenhed (vises som farvede blokke) for at vise detaljerne. for at gemme . Skærmen Begivenhedsdetaljer åbnes og viser oversigten over begivenheden. Tryk på og så på Svar eller Svar til alle (eller Mere > Svar eller Svar til alle). Tryk på ændringer. 2. skal du svare på invitationen. dag. § Ring til et telefonnummer.

Når du er færdig. eller foreslå et nyt tidspunkt. . § Tryk på E-mail. afvis eller accepter foreløbigt invitationen. 1. Din standard e-mail-konto bruges til at sende meddelelsen. Gør et af følgende: § Tryk på Bluetooth. skal du trykke på fanen Inviteredei Kalender for at se mødeindkaldelser. skal du trykke på 2. Mens du ser på en begivenhed. Mens du ser på en begivenhed. Tryk på en mødeindkaldelse. og vælg en af følgende: § Accepter. 3. 1. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en multimedievedhæftning. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenheden og trykker på Slet begivenhed. § Tryk på for at se valgmulighederne for svar. § Tryk på Meddelelse. § Når du redigere en begivenhed. skal du trykke på og så trykke på Slet begivenhed. om du vil slette bare den forekomst eller alle forekomster fra Kalender. skal du trykke på Slet. Hvis du bruger en Exchange ActiveSync-konto på HTC Explorer. Hvis begivenheden gentager sig. 2. foreslå ny tid flytte invitationen til en mappe og andet. Du bliver bedt om at aktivere Bluetoothpå HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. § I visningen Dag. Sletning af en begivenhed Gør et af følgende: § Mens du ser en oversigt over en begivenhede på skærmen Begivenhedsdetaljer. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. skal du trykke på Gem. og så på Videresend. Deling af en begivenhed (vCalendar) Du kan dele en kalenderbegivenhed som en vCalendar ved hjælp af Bluetooth eller ved at sende den som en filvedhæftning med din e-mail eller som en meddelelse. Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse 1. Foretag ændringerne til begivenheden. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue.128 Kalender Redigering af en begivenhed Du kan redigere begivenheder. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en vedhæftet fil. . som du har oprettet. som du endnu ikke har accepteret eller afvist. bedes du. skal du trykke på 2.

der venter i meddelelsesområdet i § Tryk på statuslinjen. hvad enten du skjuler dem eller ej. Gør et af følgende: § Tryk på Ryd for at afvise begivenhedspåmindelser og alle andre meddelelser. eller tryk på Annuller alle for at afvise alle begivenhedspåmindelser.129 Kalender Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Hvis du har angivet mindst en påmindelse til en begivenhed. og vælger eller rydder så en kalender for Kalendere holdes synkroniseret på HTC Explorer. 1. Så ser du en liste over alle ventende begivenhedspåmindelser. § Når du har åbnet meddelelsespanelet. vises ikonet for kommende begivenhed ( ) i meddelelsesområdet på statuslinjen for at minde dig om den kommende begivenhed. Tryk på Sæt alle i snooze-tilstand for at udsætte alle begivenhedspåmindelser i fem minutter. Visning eller skjulning af kalendere I enhver Kalender-visning trykker du på at vise eller skjule den. 2. skal du trykke på påmindelsen om kalenderbegivenheden. for at bevare påmindelser. og glid fingeren nedad på skærmen for at åbne meddelelsespanelet. Tryk på statuslinjen. .

og hvordan den underretter dig om kommende begivenheder. Vælg en ringetone. Vælg. når du modtager en begivenhedspåmindelse. Tryk på en dag eller begivenhed på widget'en. og den viser programmet Kalender. Standard påmindelsestid Vælg ringetone Skjul afviste aftaler. der skal lyde. Om Kalender-widget'en Du kan også tilføje Kalender-widget'en til startskærmen. Du kan ændre det til at vise vejret i en anden by. underret. Marker dette afkrydsningsfelt for at vise vejroplysninger i dagsvisningens begivenhedsliste. og medd. Widgetterne indeholder forskellige kalendervisninger.130 Kalender Ændring af indstillinger for Kalender Du kan ændre indstillinger for Kalender for at angive. Indstillinger for Kalendervisning Første dag i ugen Inkluder vejret By Angiv om visningerne Måned og Uge skal starte på en søndag eller en mandag. og så på Indstillinger (eller Mere > Indstillinger af påmindelse Alle kalendere Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de samme indstillinger for begivenhedspåmindelse på alle typer kalendere. Vælg. du vil underrettes. I enhver Kalender-visning trykker du på Indstillinger). sende dig en underretning eller deaktivere begivenhedsunderretning på HTC Explorer. hvordan den viser begivenheder. som du har afvist invitationen til. Konfigurer begivenhedspåmindelser for at åbne en advarsel. Hvis vejret som standard er inkluderet. kan du indstille forskellige påmindelsesindstillinger for hver kalender. Inds. hvor tidligt før en begivenhed. . Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt. om du vil vise eller skjule begivenheder. viser dagsvisningen din aktuelle placerings vejr.

skal du aktivere placeringskilder. § Programmet Google Maps dækker ikke alle lande og byer. 1. 2. Finder din nøjagtige GPS-placering. Vælg en af eller begge følgende muligheder: Brug trådløse netværk Brug GPSsatellitter Bruger Wi-Fi eller din mobile dataforbindelse til at finde din omtrentlige placering. . § Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. § Du skal oprette forbindelse til internettet for at bruge Google Maps. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Placering. Det kræver. hvor du kan finde interessante steder eller en adresse på et kort eller se placeringer på gadeniveau. at der ingen skyer er og mere batteristrøm.131 Kort og placering Kort og placering Placeringsindstillingerne Tænde for placeringstjenester For at finde din placering på HTC Explorer. Det indeholder også et søgeværktøj. se trafiksituationer i realtid og modtage detaljerede kørselsvejledninger til din destination. Google Maps Om Google Maps Google Maps™ sætter dig i stand til at spore din aktuelle placering.

Den blå markering 2.132 Kort og placering Sådan fungerer kort Når du åbner Google Maps. Vis oplysninger for en tilfældig placering 1. som du vil zoome ind på. § Placer din tommel. . og spred så fingrene over kortet. kan du nemt finde din placering på kortet eller undersøge steder i nærheden ved at panorere og zoome ind og ud på kortet. Tryk og hold på en placering på kortet. § Tryk på . 2. På startskærmen trykker du på > Kort. viser din for at vise din aktuelle placering. § Tryk på .og pegefinger øverst på det område. Tryk på boblen for at se flere oplysninger. Der åbnes en ballon over placeringen med adressen og en miniature fra gadevisningen (hvis den findes). du vil zoome ind på. 3. Gør et af følgende: Flyt rundt Zoom ind Før fingeren i en retning på skærmen for at se steder i nærheden på kortet. Du kan få kørselsvejledninger til placeringen ved at kontrollere steder af interesse i nærheden mm. Tryk på aktuelle placering på kortet. Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. § Dobbelttryk på det område på kortet. 1.og pegefinger på kortet for at zoome ud. Zoom ud § Klem din tommel.

eks. I Kort indtaster du det sted. 2.eks. 2. om det er det. f. og tryk så på Ryd kort. du leder efter. en adresse eller en virksomheds. Tryk på et sted for at se flere oplysninger. § Når der findes flere steder. f. der er tegnet på det. Rul ned ad skærmen for at se flere muligheder. Detaljer om den valgte placering vises på skærmen. hvis det er muligt. 3. museer). i søgefeltet. § Tryk på for at vise søgeresultaterne som en liste. du indtastede. 4. Du kan trykke på markeringen og så trykke på boblen for at få flere oplysninger om stedet. og andet. kan du fjerne de forskellige markører.eller institutionstype. 1. 1. Tryk på . som du måske vil finde. På startskærmen trykker du på > Places. . Gør et af følgende: § Tryk på skærmknapperne for at se placeringen på et kort.133 Kort og placering Søgning efter en placering Du kan på Google Maps søge efter en placering. få vist placeringen i gadevisning. Rydning af kortet Når du har søgt på et kort. eller tryk på et foreslået søgeemne. Søgeresultaterne vises som markeringer på kortet. du leder efter. Tryk på boblen.eks. 3. Places bruger Google Maps til at søge efter steder. Søgning efter et interessant sted i nærheden Brug Places for at finde interessante steder i nærheden af din aktuelle placering. og tryk så på placeringen. § Før fingeren over skærmen for at se flere oplysninger rom næste eller forrige søgeresultat. den nærmeste benzintank eller pengeautomat. vil søgeresultaterne blive vist i en liste. Før du bruger Places. få kørselsvejledninger. for at se. Gør et af følgende: § Tryk på en markør hvis det er. du vil søge efter. vises søgeresultaterne som markeringer på kortet. f. skal du aktivere placeringskilder. Tryk på den type sted. Gør et af følgende: § Når et eller to interessante steder findes. Tryk på for at søge efter den placering.

du vil tage til. Den næste skærm viser vejledninger til destinationen i en liste. hvor du vil starte fra i det første tekstfelt. hvis du går. eller indtast en placering. 5. hvordan du vil komme til din destination ved at trykke på knappen Bil. skal du vælge den. Tryk på et element for at se vejledningen på kortet. Tryk på Få kørselsvejledninger. 3. som du trykker på. mens du ser på et kort. du har angivet som din destination har flere mulige placeringer. skal du trykke på og så trykke på Ryd kort for at nulstillet kortet. Cykel eller Gang. 6. Hvis det sted. Offentlig transport. . Tryk på . Gør et af følgende: § Brug den aktuelle placering som udgangspunkt. Vælg.134 Kort og placering Få kørselsvejledninger Få detaljere vejledninger til din destination. Tryk på piletasterne på kortet for at følge vejledningerne. 4. 1. 2. og tryk så på Kørselsvejledning. på kortet. Indtast så din destination i det andet tekstfelt. Når du er færdig med at se eller følge kørselsvejledningen. Google Maps kan give vejledninger. med offentlig transport eller i bil. Din destination gemmes automatisk i Google Maps-oversigten. § Tryk på for at vælge en adresse blandt kontaktpersonerne eller et punkt.

Du skal tilmelde dig Latitude og så invitere dine venner til at se din placering eller acceptere deres invitationer. Tryk på > Kort. § Åbn Kort. og tryk så på Mere > Hjælp. Det sætter dig også i stand til at få kørselsvejledning til dine venners placeringer. Kun venner. sende dine placeringsdetaljer via email og andet. og tryk så på Tilmeld dig Latitude. tryk på . Åbning af og tilmelding til Latitude 1. Din placering deles ikke automatisk. mens du ser på et kort. kan se din placering. Når du har tilmeldt dig Latitude og lukket programmet. 3. . Webbrowseren åbner og fører dig til Google Maps Hjælp-webside.135 Kort og placering Få hjælp Få hjælp og flere oplysninger om Kort. kan du gøre følgende for at åbne det fra startskærmen: § Tryk på > Latitude. Søgning efter dine venner med Google Latitude (tilgængeligt efter land) Google Latitude®-brugerplaceringstjenesten sætter dig og dine venner i stand til at dele placeringer og statusmeddelelser med hinanden. På startskærmen trykker du på 2. og tryk så på Latitude. . der har udtrykkeligt inviteret eller accepteret. Tryk på for at åbne hjælpen.

og installer det på computeren. Installere HTC Sync § HTC Sync kræver USB 2. sange og afspilningslister til HTC Explorer og nyd dem når du er på farten. for at kunne synkronisere multimediefiler og dokumenter. før du begynder at installere HTC Sync for at få en problemfri installation. § Installer tredjepartsprogrammer fra computeren. § Du skal først lukke alle programmer og midlertidigt afslutte dit antivirusprogram. indsat i HTC Explorer. dokumenter. § Gem de samme bogmærker i både computerens og HTC Explorer.com/support/). Gør et af følgende: § Marker og kopier installationsprogrammet til HTC Sync fra hukommelseskortet (hvis det er der). § Det er nemt at importere dine tagne billeder og videoer fra HTC Explorer til computeren.0 på computeren for at kunne oprette forbindelse og synkronisere med HTC Explorer. mens din forretningskalender er på computeren. Hvorfor ikke gøre filer og oplysninger tilgængelige på begge enheder? Med HTC Sync kan du: § Synkroniser dine kontakter mellem dine Microsoft Outlook. § Kopier dine billeder. § Synkroniser dine kalenderbegivenheder mellem Outlook eller Windows Kalender på computeren og HTC Explorer.136 HTC Sync HTC Sync Om HTC Sync Dine nye billeder fra ferien er på HTC Explorer. . Outlook Express eller Windows-kontakter på computeren og HTC Explorer. videoer.htc. og installer det på computeren. § Hent HTC Sync-softwaren til HTC Explorer fra vores supportwebsted (www. Du skal bruge et hukommelseskort.

Tilslut HTC Explorer til computeren med USB-kablet. Lære mere om arbejdsområdet På Enhedspanel kan du indstille sine synkroniseringsindstillinger. nu viser den anslåede plads på hukommelseskortet. skal du trykke på HTC Sync og derefter på Udført. nu for at starte synkroniseringen af de kategorier og valgmuligheder. du har sluttet til computeren. På skærmen for enhedskonfiguration indtaster du et navn på HTC Explorer. som lå i kassen. klik på Oversigt > Enhedskonfiguration. § Klik på knappen Synk. tjekke optaget og tilgængelig plads på hukommelseskortet samt starte synkronisering. der skal synkroniseres og føjes til HTC Explorer. Når HTC Explorer beder dig om at vælge typen af USB-forbindelse. 4. § Du kan klikke på en kategori over emner for at se synkroniseringsvalgmulighederne i højre side af enhedspanelet. . Vent på. Klik på Oversigt viser grundlæggende softwareoplysninger og forbrug af hukommelseskort og sætter dig i stand til at ændre navnet på HTC Explorer eller installere tredjepartsprogrammer på HTC Explorer. se generelle oplysninger om HTC Explorer. 3. 2. De tilgængelige kategorier og valgmuligheder afhænger af den enhed. § Linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. at HTC Sync anerkender HTC Explorer. Hvis du på et senere tidspunkt vil ændrer navnet for HTC Explorer. der bruges.137 HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer 1. Enhedspanel åbnes. når der er nye emner. du valgte. Klik på Gem.

mp4.midi. Vælg Synkroniser musikfiler fra. *. Billeder og videoer fra HTC Explorer gemmes i mappen \My Photos\Device Camera Shots på computeren.jpg.3g2. På enhedspanelet klikker du på Galleri. *.wma 1. Vælg den mappe. Aktivering af synkronisering af Galleri betyder. at du ønsker at inkludere denne kategori. *.bmp.amr. Aktivering af synkronisering af Musik betyder. bliver kopieret til HTC Explorer under synkroniseringen. der indeholder dine multimediefiler.aac. du vil synkronisere mellem HTC Explorer og computeren.mp3. *.og videofiler.gif. Du kan synkronisere billeder og videoer i disse formater: § Billeder: *. *.wav. Du kan synkronisere lydfiler i disse formater: *. Vælg den mappe. 3. og klik så på OK. *. Hvis du har oprettet afspilningslister i iTunes® eller Windows Media®. *. *. du spiller på computeren. og derefter på knappen Til.138 HTC Sync Konfiguration af synkronisering Du kan vælge den type filer og oplysninger. Vælg Synkroniser computers billeder og videoer fra og klik på Tilføj. til HTC Explorer. og derefter på knappen Til. . kan du også synkronisere disse og få glæde af dem. 4. Importer automatisk dine kamerabilleder til computeren under synkronisering ved at vælge Kopier enhedens kamerabilleder til computer. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Vælg Synkroniser musikfiler fra iTunes og Windows Media Player hvis du bruger en af disse softwareprodukter på din computer. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer.mid.png § Videoer: *. 4. *. 2.wmv 1. og klik så på OK. der indeholder dine lydfiler. *. Valgmuligheder for synkronisering af Galleri Du kan automatisk synkronisere billeder og videoer mellem HTC Explorer og en computer. du vil synkronisere på HTC Explorer.jpeg. og vælg derefter de afspilningslister. *.m4a. når du er på farten. der føjes til denne mappe. Alle understøttede billed. *. *. 3. at du ønsker at inkludere denne kategori. 2.3gp. *. På enhedspanelet klikker du på Musik. Valgmuligheder for synkronisering af Musik Kopier musikspor og sange. og klik på Tilføj.

der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. Klik på Kalender på enhedspanelet. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. 1. og klik på knappen Til. du vil starte synkroniseringen af dine kalenderbegivenheder. 3. du vil synkronisere dine kontakter med. Klik på Kontakter på enhedspanelet. og klik på knappen Til. Valgmuligheder for synkronisering af Kontakter Synkroniser HTC Explorer-kontakter med din Outlook (Outlook XP. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. skal du vælge de oplysninger. 2. Aktivering af synkronisering af Kontakter betyder. I tilfælde. Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Windows Kalender. Hvis du har kontakter. Outlook Express eller Windows Kontakter. skal du først importere dem til HTC Explorers hukommelse. Vælg det program. du vil bevare. der skal synkroniseres fra dit SIM-kort. Aktivering af synkronisering af Kalender betyder. I tilfælde. at du ønsker at inkludere denne kategori. Kun kalenderfelter. Vælg hvorfra. du vil synkronisere kalenderbegivenheder med. skal du vælge de oplysninger. Outlook 2003 eller Outlook 2007). 2. . 3. 1. du vil bevare.139 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Kalender HTC Explorer kan synkronisere aftaler og begivenheder med kalender i Outlook (Outlook XP. Kun kontaktfelter. 4. der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. at du ønsker at inkludere denne kategori. Vælg det program. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren.

Aktivering af synkronisering af Bogmærker betyder. at du ønsker at inkludere denne kategori. § Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger gemt på HTC Explorer til computeren. Vælg en mappe. og klik på OK. Når der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. 3. du vil synkronisere med HTC Explorer. skal du vælge Kopier alle downloadede mail-dokumenter til computeren. som du har gemt på HTC Explorer. . 3. før du begynder synkroniseringen. at du ønsker at inkludere denne kategori. så du kan synkronisere dem med HTC Explorer. Klik på Dokumenter på enhedspanelet. som gemmes på HTC Explorer til computeren. der gemmer bogmærkerne for at synkronisere dem med HTC Explorer. vil HTC Sync bevare oplysningerne fra computeren. 2. skal du konfigurere en Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-mailkonto fra programmet Mail på HTC Explorer. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Vælg den webbrowser. E-mail-vedhæftninger gemmes i mappen \Dokumenter\. Hvis du bruger Google Chrome™ eller Firefox® internetbrowser og har valgt at synkronisere den med HTC Explorer. 2. 1. skal du sørge for at lukke alle browservinduer. Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger. Til HTC Syncs enhedspanel klikker du på Bogmærker og på knappen Til.140 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Bogmærker Synkroniser bogmærker i webbrowseren mellem HTC Explorer og en computer. og klik på knappen Til. 4. Du kan også synkronisere e-mail-vedhæftninger. 1. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Vælg Synkroniser computerdokumenter fra og klik på Tilføj. Valgmuligheder for synkronisering af Dokumenter Du kan synkronisere filer og dokumenter fra computeren med HTC Explorer. § For at åbne et dokument på HTC Explorer skal du bruge et kompatibelt program. Med din favoritbrowser opretter du en favoritmappe kaldet HTC-bogmærker. Sørg for. Aktivering af synkronisering af Dokumenter betyder. der indeholder de filer. at du gemmer dine favoritbogmærker i denne mappe.

5. Efter valg og tilpasning af kategorierne. og klik på Åbn. nu for den forventede filstørrelse af nye emner på HTC Explorer. nu. På enhedspanelet klikker du på Oversigt. som du stoler på. Det gør du ved at trykke på på startskærmen. der skal synkroniseres. du vil synkronisere. Når installationen er færdig. Klik på Programmet er installeret. skal du sørge for. 6. at du kun installerer programmer. du tilslutter HTC Explorer til computeren. Næste gang. 1. at HTC Explorer er konfigureret til at tillade. kan du bruge HTC Sync for at installere dem på HTC Explorer.141 HTC Sync Synkronisere HTC Explorer Kontroller linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. Installationsprocessen begynder på HTC Explorer. Fjern HTC Explorer på sikker vis. 2.apk) på computeren. trykker du på Afbryd. 1. 4. 2. begynder synkroniseringen automatisk baseret på dine synkroniseringsindstillinger. Når synkroniseringen er færdig. som krævet af computerens operativsystem. 3. trykke på Indstillinger > Programmer og så markere afkrydsningsfeltet Ukendte kilder. at programmer fra computerens kan installeres på HTC Explorer. Gennemse for at finde programfilen på computeren. . Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Hvis du har programfiler (*. 3. som krævet af computerens operativsystem. trykker du på Afbryd. om der er yderligere vejledninger til færdiggørelse af installationen. Kontroller HTC Explorers skærm for at se. Før du starter. Fjern HTC Explorer på sikker vis. Vi anbefaler på det kraftigste. klikker du på Synk.

eller start synkroniseringen. og konfigurer så HTC Sync for at anerkende den.142 HTC Sync Synkronisering af en anden enhed med computeren Du kan skifte fra en enhed til en anden hvis du har mere end en enhed.htc. 1.com/support/) fra tid til anden for at søge efter de seneste HTC Sync opgraderinger. du vil konfigurere. Enhedspanelet åbnes. så du kan hente og installere dem på computeren. Hente den seneste HTC Sync-opgradering Besøg HTCs supportwebsted (www. klik på Enheder og derefter på enhedens navn eller billede. Klik på enheden. Efter installation af den seneste opgradering skal du konfigurere HTC Sync igen for at anerkende og synkronisere med HTC Explorer. . 2. Når du vil skifte til en anden enhed. Tilslut en anden enhed til computeren. du vil synkronisere. du vil synkronisere. og du kan særskilt tilpasse din synkroniseringsindstillinger for denne enhed.

Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. 3. Klik på Konto i øverste højre hjørne.143 HTCSense. og så på Indstillinger.com-kontoen.htcsense.com-konto. 2.com-kontodetaljer 1. .com på nettet. 2. at du har HTC Explorer i nærheden.com Tilmelding til din HTCSense.com kræver. På HTC Explorers startskærm trykker du på 2. Tryk på Tilføj konto > HTC Sense.com-konto Du kan tilmelde dig en HTCSense.com HTCSense.com-konto. Tryk på Placering. 3. og trykker på Indstillinger > Konti og Tilmelding fra computeren Sørg for. På startskærmen trykker du på synkronisering. 3. og klik så på Gem ændringer. 2. Du skal bruge den til at gennemføre tilmeldingsprocessen. Tilmelding fra HTC Explorer 1. og log ind på HTCSense. Marker afkrydsningsfeltet Enhedsfinder. 1. Aktivering af Enhedsfinder Nogle funktioner på HTCSense. skal du logge ind med de samme kontooplysninger på HTC Explorer. Når du har tilmeldt til HTCSense.com. Opdater kontodetaljerne. 1. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. Gå til www. Åbn webbrowseren på computeren. Opdatering af dine HTCSense.com-konto via HTC Explorer eller computerens webbrowser. at muligheden Enhedsfinder på HTC Explorer er markeret. Åbn webbrowseren på computeren. 3.

at den ikke ligger nederst i vasketøjskurven. § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil opkald for at viderestille opkald. skal du tilpasse indstillingerne først. f.com Har du glemt HTC Explorer hjemme. Før du aktiverer Viderestil opkald eller Viderestil meddelelser. Kig på kortet for at finde HTC Explorer på HTCSense. mens du gjorde noget andet? Du kan bruge HTCSense. men du kan bare ikke finde den.com Brug af HTCSense.com. Du kan have valgmuligheden Telefonfinder markeret under Indstillinger > Placering i HTC Explorer for at denne funktion kan fungere. skal du logge ind på HTCSense. Så håber vi bare. da du var på toget.144 HTCSense. hvis du ikke har HTC Explorer med dig. låse den eller slette indholdet på den. at Aktiver viderestilling af opkald er markeret under Indstillinger. specificere et alternativt telefonnummer eller en alternativ e-mail-adresse. Viderestilling af opkald og meddelelser Du kan viderestille opkald og meddelelser til en anden telefon. Hvis du vil bruge disse funktioner. eller kan du ikke finde den? Eller endnu værre.eks. så du kan finde den. Klik på Opdater placering for at opdatere kortet. Klik på Ring på HTCSense. er den faldet ud af lommen.com til at finde den cirkaplacering.) Finde HTC Explorer Har du ladet HTC Explorer ligge et sted. Brug HTCSense. Få HTC Explorer til at ringe Du ved.) § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil meddelelser for at viderestille meddelelser. så du kan fremsende opkald og meddelelser til et andet nummer.com på computerens webbrowser. at HTC Explorer er et sted der hjemme. selv om den er på Lydløs. Få HTC Explorer til at ringe.com til at kommunikere med HTC Explorer. (Du skal markere Viderestil meddelelser til enhed eller Viderestil meddelelser til en e-mail-adresse under Indstillinger. .com. få HTC Explorer til at ringe. (Sørg for.

145 HTCSense. 2.com. 1. der skal vises på skærmen.com. 3. Klik på Slet enhed på HTCSense. så ingen andre ser følsomme oplysninger på HTC Explorer. Klik på Gem. Sletning af din HTCSense. Sletning af din HTCSense. et alternativt telefonnummer.comserverne. Åbn webbrowseren på computeren. Der er ingen mulighed for at gendanne HTC Explorer og hukommelseskortets data. Det alternative nummer vises på skærmen. 2. at nogen finder HTC Explorer. så hvis nogen finder den. .com-kontoen. som der kan ringes til. 2.com-konto 1. kan de kontakte dig. hvis nogen finder HTC Explorer. Slette indholdet på HTC Explorer Hvis der ikke er nogen mulighed for at få HTC Explorer tilbage. Når du bliver bedt om at bekræfter. så du skal være absolut sikker.com Låse HTC Explorer Har du mistet HTC Explorer? Lås HTC Explorer. kan denne person bare trykke på det for at ringe til den nummer med HTC Explorer. og vis en meddelelse på skærmen. Hvis det sker. kan du slette indhold på HTC Explorer og det installerede hukommelseskort. Klik på Konto i øverste højre hjørne. 1. Indtast en pinkode. 3. når du har slettet indholdet. Klik på Lås enhed på HTCSense. og en kort meddelelse. Klik på Klik her for at slette din HTCSense-konto. før du fortsætter. klikker du på Slet enhed.com-konto vil også slette dine data på HTCSense. og log ind på HTCSense.

Når du har indtastet tekst. Den taste. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. er det tegn. Tastestørrelsen er lidt større end på det fulde standardlayout. Backspace-tasten. Dette er standardtastaturet. . Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. kan du trykke på eller trykke på at lukke skærmtastaturet. Du kan også få adgang til skærmens tastaturindstillinger. Tryk for at indtaste et stort bogstav. Tryk for at slette det forrige tegn. og vælg så det tastaturlayout. for Valg af et tastaturlayout Der kan vælges mellem tre forskellige tastaturlayouts. vises skærmtastaturet. Tryk for at oprette en ny linje. du bruger i øjeblikket. Telefon Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur. år du trykker og holder på den taste. Shift-tasten. De grå tegn.146 Tastatur Tastatur Bruge skærmtastaturet Når du starter et program eller vælger et felt. som kræver tekst eller tal. Kompakt Dette layout har to bogstaver på hver taste. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock. Tryk for at skifte til numerisk og symboltastatur. som du vil bruge. Tryk for at skifte til et andet tastatursprog. Indtastning af tekst Brug de følgende taster under indtastningen af tekst med skærmtastaturet: Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverste for at indtaste tal. som bliver indsat. Tasten Sprog. symboler og bogstaver med accent. Standard Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. så du kan vælge et. du ser. afhænger af det tastatursprog. 1. der vises på tasten. der passer til din indtastningsstil. Enter-tasten. Tryk på Tastaturtyper.

du ønsker. når du bruger Kompakt eller Telefontastaturlayoutet. Forudsigelig tekstindtastning aktiveres som standard. vist blandt forslagene. skal du trykke på pilen for at se flere forslag. kan du blot trykke på mellemrumstangenten for at indsætte ordet i teksten. Vælg de sprog. Aktivering af flere tastatursprog Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC Explorer. Tilgængelige sprog afhænger af det område. der skal aktiveres på skærmtastaturet. du ønsker. Sådan indtastes et ord i forudsigelig tilstand: § Hvis du ser det ord. før du er færdig med at indtaste hele ordet.147 Tastatur Tryk for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9. § Marker afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk i > > Indstillinger > Skærm for at konfigurere automatisk ændring af skærmretning. som hjælper dig med at skrive hurtigt og præcist. så du kan skifte til disse sprog og bruge dem til at indtaste tekst. 3. 2. du ønsker. Tryk for at skjule skærmtastaturet. fremhævet med grønt eller orange. Vend HTC Explorer om på siden for at bruge et større tastatur. og ordforslag vises. kan du vælge de sprog. § Hvis du ser det ord. skal du trykke på ordet for at indsætte det i teksten. § Retningen Landskab for tastaturet understøttes ikke i alle programmer. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > Ændring af skærmtastaturet til Landskab Når du indtaster tekst. kan du vælge at bruge retningen Landskab for skærmtastaturet. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Indtastning af ord med forudsigelige tekst Skærmtastaturet har forudsigelig tekst. 1. hvor du købte HTC Explorer. mens du taster. Tryk på Internationalt tastatur. som er nemmere at taste på. . § Hvis der vises en pil til højre for forslagslisten.

1. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. 1. du vil fjerne. som du har tilføjet til ordbogen for forudsigelig tekst. som du har trykket på i forslagslisten. og så på Slet. Vælg Sikkerhedskopiering af den personlige ordbog til hukommelseskortet Hvis du har installeret et hukommelseskort. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Kopier til hukommelseskort 3. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. får du ordforslag på de to sprog.148 Tastatur Indstilling af andet sprog for tastaturet Ud over det tastatursprog. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog > 3. du ønsker. Indtast det ord. og tryk så på OK. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Når du bedes om det. § Hvis du vil slette ord i ordbogen. hvis det ikke allerede var i ordbogen. som den refererer til ved forudsigelige tekstforslag. § Rediger et ord ved at trykke på selve ordet. du vil tilføje. I takt med at du indtaster. som du tidligere tilføjede til ordbogen over forudsigelig tekst. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog. kan du indstille forudsige tekst til at være tosproget. du har valgt. du aktuelt bruger. . 2. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. automatisk til ordbogen for forudsigelig tekst. Redigering eller sletning af et ord i ordbogen for forudsigelig tekst Du kan redigere eller fjerne ord. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > . Tilføjelse af et ord til ordbogen for forudsigelig tekst HTC Explorer leveres med en liste over ord. kan du sikkerhedskopiere de nye ord. 1. og tryk på Slet. skal du trykke på så de ord. 1. Tryk på Tosproget forudsigelse. trykker du på OK. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Du kan også tilføje et ord til listen manuelt. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. Under indtastningen af tekst med standardtastaturlayoutet tilføjes et foreslået ord. og vælg det sprog.

På startskærmen trykker du på Berøringsinput. 3. Når du bedes om det.149 Tastatur Import af den personlige ordbog fra hukommelseskort 1. der giver mulighed for at bruge skærmtastaturet. du ønsker. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. På startskærmen trykker du på og derefter Indstillinger > Stemmeindtastning og -udtalelse > Indstillinger for stemmegenkendelse. trykker du på OK. § Sørg først for at vælge det sprog. 2. Fortæl HTC Explorer. HTC Explorer beder dig om at tale. Tryk og hold på tasten Sprog. Indstilling af sprog til stemmeindtastning 1. . du vil bruge under Indstillinger for stemmeindtastning og -udtalelse. 1. skal du have forbindelse til internettet for at indtaste tekst via tale. 2. De tilgængelige sprog afhænger af de stemmeindtastningssprog. § Da HTC Explorer bruger Googles talegenkendelsestjeneste. hvad du ønsker at indtaste. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Gendan fra hukommelseskort. der understøttes af Google. Tryk på Sprog. Indtastning af tekst ved at tale Har du ikke tid til at indtaste? Prøv at sige ordene for at indtaste dem i de fleste af de tekstfelter. og vælg så det sprog.

Hvis du vil spore. som du vil markere. Sporingstastatur under Indstillinger > Sprog og tastatur > Berøringsinput > Sporingstastatur skal vælges. kan du "spore" for at indtaste ord.150 Tastatur Indtaste tekst ved at spore I stedet for at trykke på taster på skærmtastaturet. 2. du vil kopiere eller klippe. skal du sætte fingeren på tasten "d" og så spore ordet (ved at glide fingeren) "den" på skærmtastaturet. som indeholder den tekst. kopiere og indsætte tekst med tastaturet. indtil forstørrelsesglasset vises. 1.eks. . du vælger. så du kan bruge sporingstastaturet. Redigering af tekst Det er nemt at klippe. Valg af tekst Fremhæv teksten. Nogle programmer kan byde på deres egen måde at markere eller kopiere tekst. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til et bogstav i den tekst. vil indtaste "den". Tryk og hold på det tekstfelt. skal du glide fingeren på skærmtastaturet for at indtaste ord. Hvis du f.

Tekstens valgmenu vises. Gør et af følgende: § Tryk på Vælg ord. Tastaturtyper Vælg det tastaturlayout. program. som du vil bruge. 4. tryk på . Tekstens valgmenu vises. hvor du placerede tekstmarkøren fremhæves. Under valgmulighederne for det Internationale tastatur trykker du på Indstillinger. hvis du aktuelt bruger det engelske skærmtastatur). Når du har valgt den tekst. 4. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til det sted. skal du løfte fingeren. Internationalt tastatur Tilføj eller fjern sprog fra listen over skærmtastatursprog.151 Tastatur 3. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. du ønsker. Når det ord. Når du har positioneret tekstmarkøren. og derefter på Indstillinger > Sprog og § Tryk på tasten Sprog på skærmtastaturet (f. skal du trække i start. Justering af indstillinger for indtastning Åbn indstillinger for berøringsindtastning ved at gøre et af følgende: § Fra startskærmen trykker du på tastatur > Berøringsindtastning. 2. trykker du på Kopier eller Klip. 3. Du skal have mere end to tastatursprog valgt. du vil kopiere. før du kan få adgang til indstillinger for berøringsinput ved hjælp af sprogtasten. 5. . Tryk og hold ned på et tekstfelt i det samme. du vil indsætte teksten. Kopiering og indsættelse af tekst 1. du vil bruge.og slutmarkeringerne for at markere den tekst. Når du har positioneret tekstmarkøren. skal du løfte fingeren. eller et andet. indtil forstørrelsesglasset vises. Tryk på Indsæt. Tosproget forudsigelse Vælg et andet tastatursprog.eks. § Tryk på Marker alt for at vælge alt i tekstfeltet.

når du sporer for at indtaste tekst. stavekontrol og fuldførelse af ord. Træningsguide Sporingstastatur Personlig ordbog Lær. og indstil valgmuligheder. § Aktiver hørbar og vibreringstilbagemelding under indtastning. Tilføj. hvordan du bruger skærmtastaturet med dette interaktive selvstudium. . Aktiver sporingstastaturet. rediger eller fjern ord i ordbogen over forudsigelig tekst. § Kalibrer berøringstastaturets nøjagtighed.152 Tastatur Tekstindtastning § Aktiver/deaktiver forudsigelig tekst.

5. . 1. du bruger 1. kan det spare batteriets levetid og spare penge på datagebyrer. Tryk på . Marker afkrydsningsfeltet Mobile netværk for at tænde for dataforbindelsen. og tryk så på Gem. sociale netværkskonti og andre synkroniserede oplysninger. vil du ikke modtage automatisk opdateringer på dine e-mails. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Oprettelse af et nyt adgangspunkt Før du tilføjer endnu en dataforbindelse. Kontrol af den dataforbindelse. Tænde/slukke for dataforbindelsen Hvis du slukker for dataforbindelse. 4. Hvis du ikke har dataforbindelse tændt. skal du have navnet på adgangspunktet og indstillinger (herunder brugernavn og adgangskode.153 Internetforbindelser Internetforbindelser Dataforbindelse Når du tænder for HTC Explorer for første gang. Tryk på indstillingselementet for APN for at redigere det. 3. konfigureres den automatisk til bruge din udbyders dataforbindelse (hvis der er indsat et SIM-kort). 1. Tryk på Mobilnetværk > Netværksudbydere eller Navne på adgangspunkter. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tryk på Mobilnetværk > Navne på adgangspunkter. På startskærmen trykker du på netværk. På skærmen Rediger adgangspunkt indtaster du indstillingerne for APN. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. På startskærmen trykker du på netværk. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slukke for dataforbindelsen. hvis det behøves) fra mobiludbyderen klar. På skærmen APN'er trykker du på og så på Nyt APN. og du heller ikke har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. På startskærmen trykker du på netværk.

Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk. som Wi-Fi-signalet skal passere gennem. når du er uden for mobiludbyderens dækningsområde. Hvis det trådløse netværk. bygninger eller bare en væg. Hv is du valgte et sikret netværk. afhængigt af objekter. der tidligere er givet adgang til. vises ikonet Wi-Fi statuslinjen og fortæller dig den omtrentlige signalstyrke (antal bånd. bliver du bedt om at indtaste netværksnøglen eller adgangskoden. når du roamer.154 Internetforbindelser Aktivering af data-roaming Opret forbindelse til din mobiludbyders partnernetværk. der lyser). skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller “hotspot”. at HTC Explorer skal afspille en lyd. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. og få adgang til datatjenester. skal du trykkepå Tilføj WiFi-netværk for manuelt at tilføje det. før du bruger data-roaming. HTC Explorer vil scanne for tilgængelige trådløse netværk. Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk 1. Næste gang HTC Explorer opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk. i Når HTC Explorer har forbindelse til det trådløse netværk. og marker så afkrydsningsfeltet Data-roaming. medmindre du nulstiller HTC Explorer til standard fabriksindstillingerne. hvis du vil have. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. Tryk på Opret forbindelse. Marker afkrydsningsfeltet Lyd ved data-roaming. mellem de rum. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Undersøg data-roaming-taksterne hos din udbyder. På startskærmen trykker du på netværk. På startskærmen trykker du på netværk. . ikke er i listen. Tilgængelighed og styrke for Wi-Fi-signalet vil variere. Wi-Fi For at kunne bruge Wi-Fi. 5. som du ønsker. når den opretter forbindelse til et roaming-netværk.eks. 1. er dyrt. Tryk på Mobile netværk. 4. f. Brug af datatjenester. bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre sikkerhedsoplysninger igen. 3. Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at tænde for Wi-Fi. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2.

som HTC Explorer i øjeblikket har forbindelse til. og opret forbindelse til et trådløst netværk. skal du på Wi-Fiog så trykke på Scan. et firmanetværk. Tryk på Wi-Fi-indstillinger på skærmen Trådløs og netværk. På startskærmen trykker du på 3. 3. På startskærmen trykker du på netværk. På startskærmen trykker du på netværk. 5. før du kan oprette forbindelse til firmaets lokale netværk. Oprettelse af forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk 1. 2. som du har fjernet.p12) på HTC Explorer. skærmen trykke på 4. så du kan oprette forbindelse til og få adgang til ressourcer på et sikret lokalt netværk. skal du vælge det trådløse netværk i listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.eks. Hvis det er et sikret trådløst netværk. status. 4. der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket. konfigurer og administrer virtuelle private netværk (VPN'er). og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. skal du trykke på Glem. Kontrol af status for det trådløse netværk 1. Tryk på endnu et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. og tryk så på det trådløse netværk. 1. Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Tilføj. Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Finetværk. f. Vælg det netværkscertifikat. Aktiver Wi-Fi. som viser navnet på Wi-Fi-netværket. Du bliver måske bedt om at indtaste dine login-oplysninger og installere sikkerhedscertifikater. Der vises et meddelelsesfelt. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. hastighed. Hvis du manuelt vil scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. signalstyrke og mere. Hvis du vil genoprette forbindelsen til et trådløst netværk. . før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol. Tryk på Installer fra SD-kort. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed.155 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed Du skal måske installere et netværkscertifikat (*. Gem certifikatfilen i rodmappen på hukommelseskortet. skal du indtaste legitimationsoplysningerne for det trådløse netværk igen.

Når du bedes om det. Tilføjelse af en VPN-forbindelse 1. skal du først konfigurere HTC Explorer's hukommelse til sikre legitimationsoplysninger. 3. 4. Du kan så åbne webbrowseren for at få adgang til ressourcer.eller dataforbindelse. Tryk på VPN-indstillinger > Tilføj VPN. hvordan du gør det. for at få adgang til dit lokale netværk. På startskærmen trykker du på 2. du bruger på arbejde. 5. Rul ned og bekræft adgangskode. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. og tryk så på den type VPN. 2. før du kan starte en VPN-forbindelse.156 Internetforbindelser afhængigt af den type VPN. På startskærmen trykker du på netværk. VPN'et tilføjes så til afsnittet VPN'er på skærmen VPN-indstillinger. Indtast en ny adgangskode til legitimationslageret. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tryk på VPN-indstillingerne. f.eks. og konfigurer dem i overensstemmelse med de sikkerhedsdetaljer. Tryk på . 4. På startskærmen trykker du på netværk. skal du indtaste dine legitimationsoplysninger og så trykke på Opret forbindelse. Marker afkrydsningsfeltet Brug sikre legitimationsoplysninger. du har fået af netværksadministratoren. intranetsteder på firmanetværket. du vil oprette forbindelse til. der er behov for. 3. Du får disse oplysninger fra netværksadministratoren. Når du får forbindelse vises ikonet for VPNforbindelse i meddelelsesområdet i titellinjen. Din netværksadministrator kan fortælle dig om. Tryk på det VPN. i VPN'er-afsnittet. Oprettelse af forbindelse til et VPN 1. HTC Explorer skal også først oprette en Wi-Fi. Tryk på VPN-indstillinger. 1. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . og tryk så på OK. 4. 3. Konfiguration af sikkert legitimationsoplysningslager Hvis din netværksadministrator beder dig hente og installere sikkerhedscertifikater. du vil tilføje. Tryk på Angiv adgangskode. Så kan du hente og installere de certifikater. og tryk så på Gem.

1. § Brug HTC Explorer som modem ved først at installere HTC Sync på computeren. § Du skal have en godkendt dataplan associeret med din konto hos din mobiludbyder for at kunne bruge denne tjeneste. 2. Tryk og hold på titellinjen. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. 3. 2. vises ikonet for afbrudt VPN i meddelelsesområdet i titellinjen. § Du skal have SIM-kortet indsat i HTC Explorer for at bruge dataforbindelsen. Brug af HTC Explorer som et modem (USBtethering) Er der ingen internetforbindelse på computeren? Ingen problem. . Brug internetforbindelsen på HTC Explorer for at oprette forbindelse til internettet. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du USB-tethering og trykker så på Udført. Når HTC Explorer ikke længere har forbindelse til VPN'et. Tryk på VPN-forbindelsen for at returnere til skærmen med VPN-indstillinger. og tryk så på VPN-forbindelsen for at afbryde den. Sørg for. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet.157 Internetforbindelser Afbrydelse fra et VPN 1. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel.

Sørg for. HTC Explorer er klar til brug som trådløs router. andre mennesker skal bruge og indtaste på deres enhed. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. Der er to ting. vil internet-passthrough kun understøtte TCP-protokollen.eks. eller brug standard router-navnet. Tryk på Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot.158 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet passthrough) Hvis du midlertidigt ikke har internetadgang. opkald. Et: Du skal måske slukke for din lokale netværksfirewall. . før du bruger den som trådløs router. skal du først installere HTC Sync på computeren. så de kan oprette forbindelse og bruge HTC Explorer som en trådløs router. Indtast et router-navn. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Internet pass-through og trykker så på Udført. at computeren har forbindelse til internettet. Adgangskoden er den nøgle. 5. 1. Før du kan bruge computer som et modem. xDSL eller VPN). På startskærmen trykker du på netværk. når du ser i statuslinjen. 3. Vælg type Sikkerhed. Marker afkrydsningsfeltet Mobilt Wi-Fi-hotspot for at aktivere den trådløse router. Sørg for. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. 1. skal du ikke indtaste en adgangskode. du skal undersøge omkring computerens internetforbindelse. Bruge HTC Explorer som trådløs router Del din dataforbindelse med andre enheder ved at gøre HTC Explorer til trådløs router. 3. 4. To: Hvis computeren opretter forbindelse til internettet via PPP (f. og angiv adgangskode (nøgle) til din trådløse router. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. kan du stadig komme online på HTC Explorer ved at bruge din computers internetforbindelse. Hvis du valgte Ingen under Sikkerhed. 2.

Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . Indtast navnet på HTC Explorer i dialogboksen. hvor det er forbudt at bruge en trådløs enhed. 5. 3.159 Bluetooth Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tænde/slukke for Bluetooth 1. f. En endnu nemmere måde at tænde/slukke for Bluetooth på er med Bluetoothwidget'en på startskærmen. Du kan deaktivere Bluetooth. når du ikke bruger det for at spare på batteriets strøm eller på steder. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tryk på Bluetooth-indstillinger. 1. ombord på et fly eller på hospitaler. 4. Tryk på Enhedsnavn. eks. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. Ændring af enhedens navn Enhedsnavnet identificerer HTC Explorer i forhold til andre enheder. På startskærmen trykker du på netværk. skal du markere det og tænde for Bluetooth. og tryk på OK. 2.

Hvis den automatisk parring mislykkes. 1. HTC Explorer vil så automatisk forsøge at parre sig med hovedsættet. således at HTC Explorer kan finde det. HTC Explorer vil begynde at scanne efter Bluetoothenheder inden for rækkevidde. skal du markere det og tænde for Bluetooth. 4. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Genoprettelse af forbindelse til et hovedsæt eller et bilsæt Normalt kan du nemt genoprette forbindelse til dit hovedsæt ved at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og så aktivere hovedsættet. skal du indtaste den adgangskode. Tryk på Bluetooth-indstillinger. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. Når Bluetooth-hovedsættet eller -bilsættet er tilslutte til HTC Explorer. skal headsettet eller bilsættet understøtte A2DP Bluetooth-profilen. Parrings. 3. som blev leveret med hovedsættet. skal du trykke på det. 3. Tryk på Bluetooth-indstillinger. 2. skal du markere det og tænde for Bluetooth.160 Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Du kan lytte til musik på et Bluetooth-stereohovedsæt eller gennemføre håndfri samtaler med et kompatibelt Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt. at hovedsættet er synligt. Det er den samme procedure ved konfiguration af stereolyd og håndfri. skal du indstille det. kan du så begynde at bruge hovedsættet eller bilsættet. du har tilsluttet. Sørg for. Tryk på Scan for enheder. 7. På startskærmen trykker du på netværk. 6. Det kan du lære mere om ved at se i headsettet vejledning. Afhængigt af den type hovedsæt eller bilsæt. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. På startskærmen trykker du på netværk. 1. så det kan findes. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . hvis dit hovedsæt har været brugt med en anden Bluetoothenhed.og forbindelsesstatus vises under det håndfri hovedsæts eller bilsættets navn i afsnittet med Bluetooth-enheder. Du skal dog måske oprette forbindelse manuelt. 5. Når du ser navnet på dit hovedsæt i afsnittet med Bluetooth-enheder. 2. § Hvis du vil lytte til musik med headsettet eller bilsættet. vises det ikonet for tilknyttet Bluetooth i statuslinje. § Inden du kan tilslutte headsettet.

Tryk på Bluetooth-indstillinger.eller bilsættet. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed Du kan få HTC Explorer til at glemme sin parringsforbindelse med en anden Bluetooth-enhed. 1. 4. Tryk på hovedsættets navn i afsnittet om Bluetooth-enheder. prøv med 0000 eller 1234. 3. som forbindelsen skal ophæves fra. der skal afbrydes fra i afsnittet Bluetooth-enheder. Tryk og hold på den enhed. På startskærmen trykker du på netværk. at hovedsættet er synligt. Sørg for. og ophæv parring og tryk på Ophæv parring. 3. Tryk på Afbryd. eller se dokumentationen. at du skal indtaste eller bekræfte en adgangskode igen. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . Tryk og hold på den enhed. 6. skal du følge vejledningen i Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed på side 161 og følge trinnene i Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt på side 160. for at finde adgangskoden.161 Bluetooth 4. Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afbrydelse af en Bluetooth-enhed 1. Eller tryk på Afbryd. der fulgte med headsettet/bilsættet. 2. hvis Bluetooth-enheden aktuelt ikke har forbindelse til HTC Explorer. hvis du vil genoprette forbindelsen til den anden enhed. 4. Det kan medføre. 2. i afsnittet Bluetooth-enheder. Tryk på Bluetooth-indstillinger. Hvis du bliver bedt om en adgangskode. 5. Hvis du stadig ikke kan genoprette forbindelse til hoved. På startskærmen trykker du på netværk.

1. Taleoptagelse På skærmen Taleoptagelse trykker du på knappen så på Bluetooth. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om modtagelse af oplysninger over Bluetooth.eks. I programmet Kontakter trykker du på en kontakt for at se oplysningerne om kontakten. Tryk på > Bluetooth. 2. som du kan dele.162 Bluetooth Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Du kan bruge Bluetooth til at sende oplysninger fra HTC Explorer til anden Bluetoothaktiveret enhed. skal du trykke på Scan efter enheder. 3. 2. en telefon eller bærbar computer. . Følg vejledningen for den type emne. skal du sætte modtagerenheden i synlig tilstand. 1. skal du trykke på > Del > Del fil. og tryk så på Send. der indeholder de oplysninger eller den fil. du vil sende: Optaget billede eller video Billeder eller videoer Når du har optaget skal du på eksempelskærmen Kamera trykke på og så trykke på Bluetooth. Hvis du ikke har parret med modtagerenheden før. Vælg de detaljer. Tænd for Bluetooth. og vælg så Bluetooth. Du kan sende følgende typer oplysninger. 4. 4. I programmet Galleri vælger du et album. du sender til: § Billeder og videoer § Kalenderbegivenheder § Kontakter § Lydfiler Før du starter. 2. Kontakt 1. Tryk på Bluetooth. hvis du bedes om det. Du skal måske også indstille den til “Modtag overførsler” eller “Modtag filer”. Tryk på og så på Send kontakt. 3. og tryk så på Næste. Vælg de billeder og videoer. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenhed og trykker derefter på Videresend > Bluetooth. f. og 3. Når nummeret vises i programmet Musik i skærmen Afspilles nu. der skal deles. afhængigt af den enhed. du vil sende. Åbn det program på HTC Explorer. 1. Tryk på pileikonet Ned. 2. Kalenderaftale eller -begivenhed Musikspor I visningen Dag.

f. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. sende en billedfil til en anden mobiltelefon. herunder billeder. PDF'er. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . § I Windows XP kan stien være: C:\Documents and Settings\[dit brugernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange § I Windows Vista kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\Documents § I Windows 7 kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\My Documents \Bluetooth Exchange Folder Hvis du sender en fil til en anden enhed. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. Hvor afsendte oplysninger gemmes Når du sender oplysninger via Bluetooth. 4. afhænge af oplysningernes type og modtagerenheden. Du kan på sendeenheder sende en eller flere filer til HTC Explorer. 1. Hvis du sender en kalenderbegivenhed eller kontakt. 7. Hvis du f. Tryk på navnet på den modtagende enhed. musik.eks. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. Indtast også den samme adgangskode.163 Bluetooth 5.eks. spor og dokumenter. gemmes den normalt i mappen Bluetooth Exchange i dine personlige dokumentmapper. Accepter filen på modtagerenheden.eks. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om afsendelse af oplysninger over Bluetooth. hvor de gemmes. sender en kalenderbegivenhed til en kompatibel telefon. 2. kan den gemte placering afhænge af filtypen. Hvis du sender en anden filtype til en Windows-computer. bliver den måske gemt i en mappe kaldet “Billeder”. På startskærmen trykker du på netværk. vil det sted. 6. Tryk på Bluetooth-indstillinger. vises begivenheden i tablet´en kalenderprogram. skal du markere det og tænde for Bluetooth. 5. Hvis du f. tilføjes de normalt direkte til det tilsvarende program på modtagerenheden. 3. Hvis du bedes om det. Marker afkrydsningsfeltet Søgbar. Modtagelse af oplysninger via Bluetooth HTC Explorer sætter dig i stand til at modtage forskellige filer med Bluetooth.

som du ønsker. Hvad der så sker. 7. der viser alle de filer. Indtast også den samme adgangskode. 2. 3. Åbn en fil ved at trykke på filnavnet. Tryk på Accepter eller OK. vises en meddelelse. skal du glide ned på meddelelsespanelet. når du åbner en modtaget fil. Åbn filen øjeblikkeligt ved at glide ned til meddelelsespanelet og trykke på den relevante meddelelse. 1. 8. 10. Hvis du vil modtage filer automatisk fra senderenheden i fremtiden. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. Tryk og hold på ikonet til mappen for Bluetooth modtaget. afhænger af filtypen: § Mediefiler og dokumenter åbnes normalt direkte i et kompatibelt program. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. og træk den til den placering på startskærmen. Hvis du bedes om det. 9. Hvis du f. trykke på meddelelsen om indkommende fil og så trykke på Accepter. Når HTC Explorer modtager en anmodningsmeddelelse om filoverførsel. . På skærmen Personaliser trykker du på Mappe > Bluetooth modtaget. Tilføjelse af Bluetooth-modtagemappen til startskærmen Du kan tilføje en mappe til startskærmen.164 Bluetooth 6. du har modtaget via Bluetooth. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. vCalendar tilføjes til dine Kalenderbegivenheder. åbner et musiknummer. Så modtager du en Bluetooth-godkendelsesanmodning. flere eller alle kontakter på kontaktlisten. § Hvis det er en vCalendar-fil. skal du markere afkrydsningsfeltet Altid. Tryk på mappeikonet for at se indholdet. hvor du vil gemme begivenheden og så trykke på Importer. Når en fil er overført. skal du vælge den kalender. begynder det at spille i programmet Musik.eks. § Ved vCard-kontaktfiler kan du vælge at importere en.

Sørg for. Denne kode bliver måske leveret af udbyderen. Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster. Tryk på Opsæt SIM-kortlås. at du har standard SIM-pinkoden fra din mobiludbyder. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. som du vil bruge. . Tryk på Konfigurer skærmlås. 2. pinkode eller adgangskode Beskyt dine personlige oplysninger. når du modtager SIM-kortet. og tryk så på OK. vil SIMkortet blive "PUK-låst". 3.165 Sikkerhed Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Tilføj et ekstra sikkerhedslag til HTC Explorer ved at tildele en pinkode (personligt identifikationsnummer) til dit SIM. og tryk så på Næste. og forhindr andre i at bruge HTC Explorer uden din tilladelse ved at angive en adgangskode for skærmlås. 1. Indtast standard SIM-pinkoden. og vælg så Lås SIM-kor. Indtast den ny pinkode igen. På telefonens opkaldsskærm indtaster du PUK-koden og trykker så på Næste. 3. der er blevet låst ude Hvis du indtaster den forkert pinkode mere end det maksimalt tilladte gange. Gendannelse af et SIM-kort. en pinkode og et låsemønster. 1. 1. På startskærmen trykker du på 2. Du bliver bedt om din skærmlås. eller når den har været inaktiv i en bestemt tidsperiode. Indtast den nye pinkode. før du fortsætter. Du skal bruge en PUK-kode for at genoprette adgangen til HTC Explorer. Skift SIM-kortets pinkode ved at trykke på Skift PIN-kode til SIM-kort. 4. 2. og tryk så på OK. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. hver gang HTC Explorer tændes.

hvis du ikke vil bruge en skærmlås. Du bedes derefter om at oprette et nyt låsemønster til skærmen. 5. kan du låse HTC Explorer op ved at indtaste din Googlekontos brugernavn og adgangskode. Indtast dit låsemønster på oplåsningsskærmen. Tryk på knappen Har du glemt mønster?. skal du trykke på Annuller. som du tidligere oprettede. når den vises. Indtast dit navn og din adgangskode til Google-kontoen. 4.166 Sikkerhed 3. din nye pinkode eller adgangskode. Har du glemt dit skærmlåsemønster? Hvis du har glemt skærmens låsemønster. Hvis skærmen slukker. 4. og angiv så tiden for inaktivitet. Hvis det ikke lykkes. Eller tryk på Ingen. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Tryk på Skift skærmlås. før skærmen låses. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og då låse den op. og tryk på Log ind. 3. som du tillader. Du kan også rydde Brug synligt mønster på skærmen Synlig adgangskode på skærmen Sikkerhed. at låseskærmens mønster skal vises. at du vil ændre den. 2. Adgangskode Angiv en alfanumerisk adgangskode. . Tryk på OK. Efter det femte forsøg bliver du bedt om at vente i 30 sekunder. På startskærmen trykker du på 2. 3. Ændring af din skærmlås 1. når du tegner det på skærmen. Tryk på en af følgende: Ingen Mønster PIN-kode Deaktiver skærmlåsen. Hvis du ikke længere vil det. På skærmen Sikkerhed trykker du på Lås telefon efter. hvis du ikke ønsker. Angiv et skærmlåsemønster ifølge vejledningen på skærmen. Indtast den aktuelle skærmlås for at bekræfte. 4. og indtast så dit nye mønster. får du op til fem forsøg på at låse HTC Explorer op. 1. Vælg en anden skærmlåsetype. Angiv en numerisk adgangskode på mindst fire cifre.

Hvis du vil stoppe krypteringen af nye oplysninger på HTC Explorer. og tryk så på OK. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. indstillinger og andre oplysninger.167 Sikkerhed Kryptere data på HTC Explorer Du kan kryptere data på HTC Explorer. 2. 3. skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lagerkryptering. onlinekonti.eks. Krypteringsprocessen starter. 4. f. 1. Angiv en adgangskode. . På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Under Internt hukommelse trykker du på Lagerkryptering.

§ Logge ind eller ud fra din HTCSense. § Juster medieafspilningslydstyrken. så du kan bruge HTCSense.eks. og indstil Googlesøgemuligheder. skærm-timeout og andet. Placering § Vælg de kilder. der skal bruges til ringetonerne og meddelelser. Konfigurer trådløse forbindelse. aktiver Flytilstand og mere. På startskærmen trykker du på Personaliser Trådløs og netværk Ring op Lyd og trykker på Indstillinger. Konfigurer opkaldstjenester. f.eks. og tænd for højttalertelefonen. Google-søgning Vælg emner. Wi-Fi. § Vælg lyde. § Vælg Telefonfinder. når du vender den. når den ringer. dataforbindelse og Bluetooth. når den er i tasken eller lommen. Skærm Konti og synkronisering Konfigurer Visningsindstillinger. lysstyrke. når du flytter HTC Explorer.com-konto § Du kan også administrere synkronisering og andre indstillinger for dine konti.168 Indstillinger Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Kontroller og tilpas telefonindstillinger på skærmen Indstillinger. der skal medtages. viderestilling. automatisk skærmretning. når du søger. telefonsvarer. f. f. Google-kontoen og Exchange ActiveSync-kontoen. § Indstil for at sænke ringelydstyrken. § Log ind på eller ud fra sociale netværkskonti.eks. ventende opkald og opkalder-ID. få telefonen til at ringe højere. tilgængelige valgmuligheder for tilpasning. . Du kan personliggøre HTC Explorer med de forskellige.com til at finde HTC Explorer. der skal bruges ved bestemmelse af din placering.

flyt programmer til eller fra hukommelseskortet. § Aktiver strømbesparelse for automatisk at skifte til strømbesparelsestilstand. når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og computeren. hvor meget hukommelse. når batteriniveauet går ned til det niveau. undersøg. Dato og tidspunkt § Angiv datoen og tidspunktet. og installer eller fjern programmer. § En anden måde at spare strøm på er ved at vælge Aktiver slumretilstand.eks. § Slet hukommelseskortet for at starte på ny. før du kan fjerne det fra HTC Explorer. eller fjern programmer. før du underrettes om lidt hukommelse. Wi-Fi-adgangskoder eller bogmærker) til Google-servere med din Google-konto. SD-kort og intern hukommelse § Undersøg den tilgængelige plads i det interne hukommelse og på hukommelseskortet. § Ryd cachen. hvor meget ledig hukommelse. aktiver SIM-kortlås. § Du kan også udføre en nulstilling til fabriksstandarder. Tilslut til PC § Angiv standard USB-forbindelsestypen. Sikkerhed Strøm Angiv en skærmlås. når du har behov for det. der bruges af programmer. § Hvis du ikke vil have.og datoformater.169 Indstillinger Beskyttelse af personlige oplysninger § Vælg automatisk at sikkerhedskopiere visse indstillinger (f. Det vil slukke for automatisk synkronisering af data på dine onlinekonti. . eller administrer legitimationsoplysningslager. der passer til dig. skal du ophæve markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelsestekst. så du kan gendanne dem. og hvis du ikke skal beholde indholdet. Du skal først afbryde hukommelseskortet. du angiver.og tidsformatet. der bruges af programmer. flyt programmer. der er tilbage. at ubesvarede opkald og dine modtagne sms'er vises på låseskærmen. før du kan slette det. § Vælg tids. Programmer § Administrer kørende programmer. § Du skal afbryde dit hukommelseskort fra denne skærm. hvis HTC Explorer kører med lav hukommelse. § Eller marker afkrydsningsfeltet Spørg mig for at indstille HTC Explorer til altid at vise skærmen til valg af USBforbindelsestype. tidszonen og dato. § Vælg.

4. når du har hentet og installeret et tilgængelighedsværktøj. en skærmlæser. signalstyrken. Ændring af skærmindstillinger Manuel justering af skærmens lysstyrke 1. Du kan også indstille skærmens tastaturmuligheder. den mobile netværkstype.eks. f. batteriniveauet og mere. Tryk på OK. § Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. § Vis forskellige oplysninger om HTC Explorer. hvis du output har installeret et tekst-til-tale (stemmedata)-program.eks. Når det er aktiveret. 1. hvor lang tid der går. Du kan aktivere/deaktivere hjælpefunktioner eller -tjenester til handicappede.170 Indstillinger Sprog og tastatur Tilgængelighed Angiv operativsystemets sprog og område. før skærmen slukker og trykker på Indstillinger. før skærmen slukker Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm. der giver stemmefeedback. Om telefon § Tænd eller sluk for planlagte søgningen efter opdateringer til systemsoftware eller manuelle søgninger efter opdateringer. før skærmen slukker. f. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk lysstyrke. 3. hjælper du os med at vide. Tryk på tiden. Du kan også. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. Stemmeinput og . Tryk på Skærm > Lysstyrke 3. Brug disse indstillinger. bruge det til at angive indstillinger for tale-til-tekst. . Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge skærmens lysstyrke. Du kan indstille inaktivitetstiden for. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Skærm > Skærm-timeout.Indstil muligheder for stemmeindtastning. 5. På startskærmen trykker du på 2. og trykker på Indstillinger. Justering af tiden.

når du skifter mellem skærme. 3. Genkalibrering af G-sensor Genkalibrer skærmen. Placer HTC Explorer på en flad og plan overflade. 1. På startskærmen trykker du på 2. Marker afkrydsningsfeltet Forbliv vågen. 2. Aktivere/deaktivere animationseffekter Du kan deaktivere animation eller kun aktivere nogle animationer. når du oplader HTC Explorer. 3. På startskærmen trykker du på 2. og trykker på Indstillinger. 1. 4. Tryk på Skærm. På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 3. du holder HTC Explorer. 1. Tryk på Skærm > Animation. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK. 1.171 Indstillinger Deaktivere automatisk skærmrotation Som standard ændrer skærmens retning sig automatisk. I valgmenuen vælger du de ønskede animationsindstillinger. afhængigt af hvordan du holder HTC Explorer. Ryd afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk. Tryk på Skærm > Kalibrering med G-Sensor. . Tryk på Programmer > Udvikling. og trykker på Indstillinger. og trykker på Indstillinger. hvis du mener. Have skærmen aktiveret under opladning af HTC Explorer Du kan forhindre skærmen i at slukke. 3. Automatisk rotation understøttes ikke på alle programskærme. at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den måde. og tryk på Kalibrer.

og trykker på Indstillinger. Automatisk skifte til højttalertelefon Når du står i en samtale. og trykker på Indstillinger. Aktivering eller deaktivering af lydudvalg Du kan vælge at afspille en lyd. § Du kan skifte fra vibrering til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP to gange. 1. og trykker på Indstillinger. der automatisk sænker ringelydstyrken.172 Indstillinger Ændring af indstillinger for lyd Skifte mellem stille. når du modtager et opkald. 1. Tryk på Lyd. 3. På startskærmen trykker du på 2. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lydudvalg. 3. 1. vil funktionen Lommetilstand gradvis øge ringelydstyrken og vibrere. og trykker på Indstillinger. § Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydprofil. 3. Tryk på Lyd. 3. Få HTC Explorer til at ringe højere med Lommetilstand Som hjælp til at undgå ubesvarede indkommende opkald. når du flytter den. kan du slå højttalertelefonen til ved bare af vende HTC Explorer om.og normal tilstand Gør et af følgende: § Du kan skifte fra lydløs til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP. . Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Stille opringning ved besvarelse. På startskærmen trykker du på 2. HTC Explorer vil ringe normalt. Automatisk sænkning af ringelydstyrken HTC Explorer har en stille ringefunktion. Tryk på Lyd. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lommetilstand. 1. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vend for højttaler. vibrerings. når du vælger emner på skærmen. når HTC Explorer er i lommen eller tasten. Tryk på Lyd. På startskærmen trykker du på 2. når den ikke er i lommen eller tasken. På startskærmen trykker du på 2.

du har. Tryk på Strøm. kan du stadig ændre sproget. 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Tryk på Kun GSM. hvis du ikke bruger en dataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet. Optimering af batteriets levetid Du kan indstille HTC Explorer til automatisk at skifte til strømbesparende tilstand. 1. når du har konfigureret HTC Explorer. du vil bruge. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 1. 2. Tryk på Tænd for strømbesparelse kl. .og tidsformat og andet. 3. Tryk på Om telefonen > Batteri > Batteriforbrug. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Kontrol af strømforbruget for programmer 1. 3. Oprettelse af forbindelse til GSM-netværkstilstand forbrugere mindre batteristrøm. Tryk på sproget og det tilhørende område. 5. 3. når batteriniveauet når et bestemt niveau. Tryk på Sprog og tastatur > Vælg sprog. De tilgængelige sprog. 4.173 Indstillinger Ændring af sproget Når du tænder for HTC Explorer for første gang. Hvis du vil. dato. Tryk på Strømtilstand > Økonomi. Tryk på Trådløst og netværk > Mobile netværk > Netværkstilstand. Det nye sprog anvendes efter et par sekunder. og trykker på Indstillinger. 4. som du vil bruge.. bedes du om at angive det sprog. 2. På startskærmen trykker du på 2. og vælg så. og angiv og vælg adfærden. Skifte til GSM-netværkstilstand Skift til brugen af GSM-netværket. Ændring af sproget justerer tastaturlayout. Tryk på Indstillinger for økonomitilstand. 1. når HTC Explorer skifter til strømsparetilstand. kan afhænge af den version af HTC Explorer. Tryk på for at returnere til startskærmen. hvad tid der skiftes til strømbesparelsestilstand. du kan vælge mellem.

Kontrollere den tilgængelige plads på kortet 1. slukker en planlagt slumretilstand for Wi-Fi og dataforbindelser i den slumretilstandsplan. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. . På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Den samlede og tilgængelige hukommelse vises i afsnittet SD-kort. 2. du har defineret. Lave mere hukommelsesplads (internt hukommelse) Frigør nemt noget plads i det interne hukommelse ved at rense program-cachen. når du trykker på knappen TÆND/ SLUK for at slukke for skærmen. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Vælg for at slukke for den planlagte slumretilstand. hvor meget telefonhukommelse der kan bruges 1. 1. I modsætning til den normale slumretilstand. den registrerer som din sovetid. 2. Tryk på en af følgende: Automatisk Vælg at skifte HTC Explorer til slumretilstand automatisk.og sluttidspunkter.174 Indstillinger Planlægge HTC Explorer til at skifte til slumretilstand Indstil slumretilstandsplan på HTC Explorer. når den ikke er sat til om natten. så den ikke forbruger for meget batteristrøm. Den tilgængelige hukommelse i telefonen vises i afsnittet Internt hukommelse. 2. HTC Explorer justerer slumretilstandsplanen over en tidsperiode ved det tidspunkt. Styring af hukommelse Kontrol af. 3. flytte eller fjerne programmer og slette gamle mails og meddelelser på én gang. Tryk på Strøm > Aktiver slumretilstand. Manual Aldrig Vælg for at angive slumretilstandens start. Tryk på SD-kort og intern hukommelse og under Internt hukommelse trykker du på Opret mere plads. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 2. Du kan ikke flytte eller fjerne forudinstallerede programmer. Tryk på SD-kort og intern hukommelse.

der skal hentes. På skærmen Programhukommelse: § Tryk på Flyt programmer til SD-kort. 2. § Sænk antallet af tekst. På fanen All trykker du på et program. § Tryk på Fjern programmer. Tryk på Flyt til SD-kort eller Flyt til telefon. samtale. Tryk på Udfør. 4. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. hvis den interne hukommelse på HTC Explorer er begrænset. som du kan overføre til hukommelseskort. Afinstallation af tredjepartsprogrammer Du kan ikke afinstallere programmer. På skærmen trykker du på Ryd data og/eller Ryd cache. Tryk på Programmer > Administrer programmer. til telefonen i modsat tilfælde. 2. Du kan kun flytte programmer. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. hvis der er programmer. På fanen Hentede trykker du på programmet. Flytning af programmer til eller fra hukommelseskortet Flyt hentede programmer til hukommelseskort. På fanen Hentede trykker du på programmet. så ældre e-mails bliver fjernet fra hukommelsen automatisk. du vil afinstallere 4. 1. På skærmen Ryd op i cache vælger du. Tryk på Programmer > Administrer programmer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. som er på hukommelseskortet.og multimediemeddelelser pr. På skærmen Hukommelse til e-mail og meddelelser: § Angiv færre dage for e-mails. 5. 6. . 2. 3. Tryk på Afinstaller. Tryk på Programmer > Administrer programmer. der ikke er forudinstallerede på HTC Explorer. 3. der er forudinstallerede på HTC Explorer. hvis der er programmer. 4. som du vil fjerne. Du kan også flytte programmer.175 Indstillinger 3. om du vil rydde cachen med kun sjældent brugte programmer eller alle programmer. 4. Tryk på Næste. 7. du vil flytte. 3. Rydning af program-cache og -data 1. Tryk derefter på Næste.

og hvilke programmer. Fortæl det til HTC Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. Kontroller oplysninger om HTC Explorer og det SIMkort.176 Indstillinger Stop kørsel af programmer med Jobliste Brug Jobliste til at frigøre hukommelse ved at standse kørende programmer. Kontroller oplysningerne om dit mobilnetværk og status for dennes tjenester. Du kan også vælge. Oplysninger om HTC Explorer 1. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. 3. som du ikke aktuelt bruger. og trykker på Indstillinger. samt licenser. Vælg en af følgende muligheder: Softwareopdateringer Aktiver eller deaktiver den automatisk kontrolfunktion for softwareopdateringer for HTC Explorer. Softwareoplysninger Kontroller version og andre oplysninger om den Android-platform. Juridiske oplysninger . Tryk på Om telefon. På startskærmen trykker du på 2.og Bluetooth-adresser. MAC. Læs juridiske oplysninger fra HTC og Google. Netværk Telefonidentitet Batteri Hardwareoplysninger Kontroller Wi-Fi-. hvornår du vil sende fejlrapporter. der bruges af HTC Explorer. Du kan også trykke på Kontroller nu for manuelt at søge efter softwareopdateringer. du bruger. der bruger batteriet. hjælper du os med at vide. aktuelt batteriniveau. der bruges af HTC Explorer. I listen Alle programmer trykker du på standse det. På startskærmen trykker du på > Jobliste.eks. status. Kontroller oplysninger om batteriet. Du kan også undersøge versionen af webbrowseren. Når det er aktiveret. f. til højre for programnavnet for at 2. 1.

at du har sikkerhedskopieret de oplysninger og filer. 2. Sørg for. og tryk så på opdateringsmeddelelsen. der skal bruges til hentning af opdateringen. Manuel søgning efter opdateringer 1. Installation af en opdatering Når internetforbindelsen er aktiveret. skal du trykke på Installer nu og så trykke på OK i dialogboksen Installer systemsoftwareopdatering. 3. Vent på. . Så kan du hente og installere softwareopdateringen ved hjælp af Wi-Fi. HTC Explorer kan søge efter og underrette dig. Når hentningen er færdig. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 1. 2. Søgning efter og hentning af softwareopdateringer kan medføre ekstra datagebyrer. programmer. Følg skærminstruktionerne til at starte hentningen. Hvis du ikke ser dialogboksen. du vil bevare. som du har installeret. Tryk på Om telefonen > Softwareopdateringer > Søg nu.177 Opdater og nulstil Opdater og nulstil Softwareopdateringer Fra tid til anden kommer der softwareopdateringer til HTC Explorer. skal du søge efter ikonet til opdateringsmeddelelsen i statuslinjen. om der er tilgængelige softwareopdateringer. hvis der er en ny opdatering. og der er en ny opdatering tilgængelig. at opdateringen bliver færdig. HTC Explorer genstartes derefter automatisk. I systemdialogboksen vælger du den type forbindelse. Afhængigt af opdateringstypen. kan opdateringen slette alle dine personlige data og tilpassede indstillinger og også fjerne evt. vises dialogboksen for systemopdatering og hjælper dig gennem processen. Åbn meddelelsespanelet. Du kan også manuelt undersøge.eller dataforbindelse.

178

Opdater og nulstil

Genstart af HTC Explorer
Hvis HTC Explorer kører langsommere end normalt, et program kører ikke korrekt, eller hvis HTC Explorer ikke reagerer, kan du prøve at genstarte HTC Explorer og se, om det hjælper med at løse problemet. 1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for den igen. 2. Lås skærmen op. 3. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK, og tryk så på Genstart. 4. Når du bedes om at bekræfte, trykker du på Genstart. Hvis disse trin ikke fungerer, kan du fjerne og udskifte batteriet og så tænde for HTC Explorer for at genstarte den.

Nulstilling af HTC Explorer
Foretag en nulstilling til fabrksindstillinger for at returnere HTC Explorer til den oprindelige tilstand, som da du tændte den for første gang. Hvis du giver HTC Explorer til en anden, eller HTC Explorer har en vedvarende problem, der ikke kan løses, kan du udføre en nulstilling til fabriksstandarder (kaldes også en hard-reset). Nulstilling til fabriksstandarder er et skridt, du bør overveje grundigt. Det sletter alle dine data og tilpassede indstillinger permanent, og det fjerner også eventuelle programmer, du har hentet og installeret. Du skal sikre, at du sikkerhedskopierer alle data og filer, du vil beholde, inden du udfører en fabriksnulstilling.

Udførelse af en nulstilling til fabriksindstillinger via indstillinger
Den smarteste måde at foretage en nulstilling til fabriksindstillinger er via indstillingerne. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

2. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Nulstilling af fabriksdata. 3. Tryk på Nulstil telefon, og tryk så på Slet alting.

Udførelse af en nulstilling til fabriksstandarder med hardwareknapper
Hvis du ikke kan tænde for HTC Explorer eller få adgang til indstillinger, kan du stadig udføre en fabriksnulstilling med hardwareknapperne på HTC Explorer. 1. Fjern batteriet, vent et par sekunder, og geninsæt så batteriet. 2. Tryk og hold ned på knappen LYDSTYRKE NED , og tryk så kortvarigt på TÆND/SLUK -knappen.

179

Opdater og nulstil

3. Vent på, at skærmen med de 3 Android-billeder vises, og slip så LYDSTYRKE NED -knappen. 4. Tryk på LYDSTYRKE NED for at vælge FABRIKSNULSTILLING, og tryk så på TÆND/SLUK -knappen.

180

Varemærker og ophavsret

Varemærker og ophavsret
©2011

HTC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

HTC, HTC-logoen, HTC quietly brilliant-logoen, HTC Explorer, HTC Sense og HTC Sync er varemærker og/eller servicemærker tilhørende HTC Corporation. Google Inc. Bruges med tilladelse. Google, Google-logoen, Android, Androidlogoen, Android Market, Android Market-logoen, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa og YouTube er varemærker tilhørende Google Inc. Microsoft, Windows, Active Sync, Outlook, Windows Media og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Denne enhed indeholder Adobe® Flash® Player-software under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD er et varemærke, der tilhører SD Card Association. Facebook er et varemærke tilhørende Facebook, Inc. iTunes er et varemærke, der tilhører Apple Inc. Alle andre firma-, produkt- og servicenavne, der nævnes her, er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelse heri eller for hændelige eller følgende skader, der måtte opstå fra leveringen af dette materiale. Oplysningerne leveres "som de er" uden garanti af nogen art og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring på et hentesystem eller oversættes til et sprog på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra HTC.
©2011

bruge 51 .dele 88 .slette en e-mail-konto 124 .afbryde eller ophæve parring 161 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .afsende 120 .redigere 86 .dele billeder og videoer 88 .181 Indeks Indeks Symboler 3G 153 E E-mail .afsende oplysninger 162 .bogmærker 54 .indstillinger 55 .optimere batteriets levetid 173 Billeder .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .tænde/slukke 153 Deling .ændre 30 Batteri .vise 85 Bluetooth .se video 86 .kopiere til/fra hukommelseskort 25 .åbne et nyt vindue 52 F Fabriksnulstilling 178 Facebook .styre e-mail-meddelelser 120 .dele musik 94 .afsende en mødeindkaldelse 124 .tænde/slukke 159 Browser .installere 13 .sortere e-mail-meddelelser 119 .spil og programmer 104 Diasshow 85 .deling af din placering 77 Facebook for HTC Sense 75 Firmware 177 Flytilstand 49 FM-radio 102 Foretage et opkald 38 G Galleri .redigere billeder 86 .tilføje en Exchange-konto 117 .visning af billeder 85 Gmail 115 Google Maps 131 Google-konto 58 D Dataforbindelse .om 84 .vise billeder på sociale netværk 90 .tilføje en POP3/IMAP-konto 117 Exchange ActiveSync .navigere og zoome 52 .forenet indbakke 118 .oprette forbindelse til et Bluetoothhovedsæt eller et bilsæt 160 .afsende billeder og videoer 87 .Ikke til stede 124 A Administration af hukommelse 174 Afspille musik fra låseskærmen 91 Alarm 98 Android Market 95 B Baggrund .adgangspunkt 153 .

kopiere fra SIM-kort 64 .Verdensur 97 HTCSense.SD-kort og intern hukommelse 174 .widget 130 Kamera .Sprog og tastatur 173 .visninger 126 .ikoner for meddelelser 22 .zooming 81 Konferenceopkald 44 Kontakter .grundlæggende 80 .fra nettet 53 .panel 23 .redigere en kontakt 69 .ikoner 21 .justerer under telefonopkald 19 Lydsæt 34 M Market 95 Master-nulstilling 178 Meddelelser .tilføjelse 65 .tilføje en ny kontakt 65 .Lyd 172 .Wi-Fi 154 Internetopkald 44 Introduktion 8 .slette kontakter 69 .Internet pass-through 158 .widget 73 Kopiering af tekst 26 Kortnummer 39 L Locations .påmindelser 129 .effekter 82 .Tethering 157 .justere ringetone 19 .oprette en begivenhed 125 .tænde for placeringstjenester 131 Lydstyrke .182 Indeks H Hard-nulstilling 178 Henter .indstillinger 130 .administrere begivenheder 127 .Om telefon 176 .slette 111 .vise 108 microSD-kort 12 MMS 106 K Kalender .Skrivebordsur 97 .tage et billede 81 .videresendelse 109 .com 143 Hukommelseskort .flytte programmer til hukommelseskortet 175 .trådløs router 158 .VPN 155 .flette kontaktoplysninger 67 .dataforbindelse 153 .optage en video 82 .vise hentninger 54 Hovedtelefoner 160 HTC-ur .Strøm 173 Internet pass-through 158 Internetforbindelse .Programmer 174 .beskytte mod sletning 111 .statusikoner 21 Indstillinger .justere medier 19 .grupper 71 .kopiere filer 25 Hurtigindstillinger 24 Højttalertelefon 43 Håndfri 160 I Ikoner .filtrere dine kontakter 63 .kopiere til SIM-kortet 111 .indstille en alarm 98 .slette en samtale 112 .søge efter en kontakt 65 .slette 69 .

ordbog 148 .slette 96 PUK (PIN Unblock Key) 165 R Radio 102 Ringe hjem 47 Ringelydstyrke .få telefonen til at ringe højere 172 .vælge tekst 150 Slet kontakter 69 Slet programmer 96 Slumretilstand 20 Smartopkald 39 SMS 105 Sociale netværk .forudsigelig tekst 147 .om 17 .ændre din skærmlås 166 Sikkerhedskopier kontakter 68 SIM-kort .omorganisering af startpanelerne 34 .afspilningsliste 92 .Omorganisering af elementer 33 .afspille musik fra låseskærmen 91 .tilføjelse 59 .visning af billeder 90 Softwareopdatering 177 Spring-visning 18 Sprog 173 Startskærm .låse dit SIM-kort med en pinkode 165 . pinkode eller adgangskode 165 . 51 .justere skærmens lysstyrke 170 .om 57 .183 Indeks Modem .redigere tekst 150 .genkalibrere G-sensor 171 .widget 92 Mødeindkaldelse 124 O Onlinekonti .USB-tethering 157 Multimediemeddelelse 106 Musik .indtaste tekst ved at tale 149 .SIM-pinkode 165 Skærm .indstille en sang som ringetone 94 .gennemgå biblioteket 92 .kopiere en meddelelse 111 .ændre tiden.udvidet 17 Stemmeindtastning 149 Synkroniser .styre 59 Opdatering af telefonsoftware 177 Opgradering 177 Opkaldsoversigt 45 Optag din stemme 103 Optimer batterilevetiden 173 Oversæt 51 P Par en Bluetooth-enhed 160 Programmer .bruge computeren 158 .kopiere musik til hukommelseskortet 25 .tilføjelse af widgets 30 .deaktivere skærmrotation 171 .indsætte 11 .indtaste tekst 146 .installere 95.lytte 91 .kopiere og udskrive tekst 151 . 141 .låse med et skærmlåsemønster.sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 Ringetone .indstille 94 Router 158 S Scener 28 SD-kort 12 Sikkerhed .indstillinger 151 .fjerne 11 . før skærmen slukker 170 Skærmtastatur .dele musik via Bluetooth 94 .onlinekonti 59 Søg 50.

skifte profiler 172 .Lyd 172 .Lommetilstand 172 .ringe 44 .fjerne 33 .tænde 154 Widgets .undersøge vejret 100 Videoer .Om telefon 176 .184 Indeks T Taleoptagelse 103 Tastatur .indtaste tekst ved at tale 149 .ordbog 148 .foretage et nødopkald 41 .se 86 VPN .kopiere og udskrive tekst 151 .ringe ved hjælp af Wi-Fi 44 Telefonoplysninger 176 Tethering 157 Trådløs router 158 W Webbrowser 51 Wi-Fi .konfigurere et konferenceopkald 44 .indtaste tekst 146 .valg af hørbar 172 Ændre telefonsprog 173 U Ur 97 USB 25. 157 V Vejr .netværksstatus 155 .tilføje byer 100 .forudsigelig tekst 147 .Strøm 173 Telefonopdateringer 177 Telefonopkald .tilføje en forbindelse 156 .modtage 41 .oprette forbindelse til et andet netværk 155 .Programmer 174 .optage 82 .dele 88 .Sprog og tastatur 173 .sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 .ringe til et nummer i en e-mail 40 .dele videoer 89 Æ Lyd .vælge tekst 150 Tekstmeddelelse 105 Telefonindstillinger .skifte til højttalertelefon 172 .Skærm 170 .redigere tekst 150 .ændring af indstillinger 31 Y YouTube .opretter forbindelse 156 .tilføjelse 30 .SD-kort og intern hukommelse 174 .ringe til et nummer i en meddelelse 40 .