Din HTC Explorer

Brugervejledning

2

Indhold

Indhold
Introduktion
I kassen HTC Explorer Bagdæksel SIM-kort Hukommelseskort Batteri Tænde/slukke Indtastning af pinkoden Fingerbevægelser Konfigurere HTC Explorer for første gang Måder at få kontakter på HTC Explorer Startskærm 8 8 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17

Grundlæggende
Justering af lydstyrken Dvaletilstand Status og meddelelser Meddelelsespanel Tilslutning af HTC Explorer til en computer Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Kopiering af tekst, søge efter oplysninger og deling 19 20 21 23 25 25 26

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen Personalisering af HTC Explorer med scener Ændring af baggrunden Personaliser din startskærm med widgets Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Tilføjelse af mapper på din startskærm Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganisering af startskærmen Sådan bruges lydsæt Omorganisering eller skjulning af program faner Genveje og ur-widget'en 28 28 30 30 31 32 33 34 34 36 37

Opkald
Forskellige måder at udføre opkald på Foretage et opkald på opkaldsskærmen Brug af Kortnummer Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse Ringe til et telefonnummer i en e-mail 38 38 39 40 40

3

Indhold

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed Foretage et nødopkald Modtagelse af opkald Hvad kan jeg gøre under en samtale? Konfigurere et konferenceopkald Internetopkald Brug af Opkaldsoversigt Bruge opkald til hjemmet Opkaldstjenester Tænd/sluk for Flytilstand

40 41 41 42 44 44 45 47 48 49

Søge og webbrowser
Søgning på HTC Explorer og nettet Brug af webbrowseren Henter fra nettet Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Indstilling af valgmuligheder for browser 50 51 53 54 55

Konti og synkronisering
Om onlinekonti Synkronisering med en Google-konto Tilføjelse af en social netværkskonto Styring af dine onlinekonti 57 58 59 59

Kontakter
Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Om programmet Kontakter Din kontaktpersonliste Konfigurere din profil Importere kontakter fra SIM-kortet Tilføjelse af en ny kontakt Søge efter kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Fletning af kontaktoplysninger Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet Kontaktpersonoplysninger og samtaler Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Kontaktgrupper Tilføje Kontakter-widgets 61 62 63 64 64 65 65 66 67 68 68 70 71 73

Socialt
Facebook for HTC Sense Få glæde af Facebook i Friend Stream Chatte i Google Talk 75 76 77

Kamera
Grundlæggende om kameraet Tage et billede Optagelse af video Tilføjelse af effekter Efter optagelse 80 81 82 82 82

videoer og musik Galleri Musik 84 91 Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Brug af Ur Undersøge Vejr Se videoer på YouTube Lytte til FM-radio Optagelse af din stemme Deling af spil og programmer 95 97 100 101 102 103 104 SMS Åbning af SMS Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) Genoptagelse af en kladdemeddelelse Visning og besvarelse af en meddelelse Videresendelse af en meddelelse Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Push-meddelelser Administration af meddelelsessamtaler Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet Indstille meddelelsesvalg 105 105 106 108 108 109 110 110 111 112 113 E-mail Gmail Mail 115 116 Kalender Om Kalender Oprettelse af en begivenhed Ændring af Kalendervisninger Administration af Kalenderbegivenheder Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Visning eller skjulning af kalendere Ændring af indstillinger for Kalender Om Kalender-widget'en 125 125 126 127 128 129 129 130 130 Kort og placering Placeringsindstillingerne Google Maps 131 131 HTC Sync Om HTC Sync 136 .4 Indhold Ændre kameraindstillinger 83 Billeder.

com-konto Aktivering af Enhedsfinder Brug af HTCSense.com Tilmelding til din HTCSense.com Sletning af din HTCSense.5 Indhold Installere HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer Lære mere om arbejdsområdet Konfiguration af synkronisering Synkronisere HTC Explorer Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Synkronisering af en anden enhed med computeren Hente den seneste HTC Sync-opgradering 136 137 137 138 141 141 142 142 HTCSense. pinkode eller adgangskode Kryptere data på HTC Explorer 165 165 167 Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Ændring af skærmindstillinger Ændring af indstillinger for lyd Ændring af sproget Optimering af batteriets levetid Styring af hukommelse 168 170 172 173 173 174 .com-konto 143 143 144 145 Tastatur Bruge skærmtastaturet Indtastning af ord med forudsigelige tekst Indtastning af tekst ved at tale Indtaste tekst ved at spore Redigering af tekst Justering af indstillinger for indtastning 146 147 149 150 150 151 Internetforbindelser Dataforbindelse Wi-Fi Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Brug af HTC Explorer som et modem (USB-tethering) Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet pass-through) Bruge HTC Explorer som trådløs router 153 154 155 157 158 158 Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Modtagelse af oplysninger via Bluetooth 159 160 161 162 163 Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster.

6 Indhold Oplysninger om HTC Explorer 176 Opdater og nulstil Softwareopdateringer Genstart af HTC Explorer Nulstilling af HTC Explorer 177 178 178 Varemærker og ophavsret Indeks .

eks. der bruges i denne vejledning I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige oplysninger: Dette er en bemærkning. . Det giver oplysninger om sikkerhedsforholdsregler. En bemærkning giver ofte yderligere oplysninger.7 Konventioner. Dette angiver vigtige oplysninger. En bemærkning giver også oplysninger. oplysninger om. Dette er et tip. der kan være nyttig. der måske kun gælder i nogle situationer. når du vælger at foretage eller ikke foretage en bestemt handling. om hvad der sker. En tip giver dig en anden måde at udføre et trin eller en procedure på eller fortæller dig om en mulighed. der bruges i denne vejledning Konventioner. f. dvs. at du skal være forsigtig for at undgå potentielle problemer. som du skal gøre for at kunne udføre en bestemt opgave eller få en funktion til at fungere korrekt.

videoer. Startside 2. HTC Explorer Frontpanel 1. Tilbage 4. at du installerer et hukommelseskort for at forbedre din oplevelse.8 Introduktion Introduktion I kassen I kassen vil du se følgende ting: § HTC Explorer § Batteri § USB-kabel § Strømadapter § Sikkerheds. Hovedtelefon . Berøringsskærm 7.og regulerende vejledning Det anbefales. Menu 3. musik og andre filer. når du bruger telefonen og til lagring af billeder. Mikrofon 6. Søg 5.

9 Introduktion Venstre og højre paneler 1. TÆND/SLUK . Højttaler Toppanel 1.5 mm hovedsætstik 2. 3 megapixel kamera 2. USB-stik 2. LYDSTYRKE-kontrol Bagpanel 1. 3.

SIM-kortets og hukommelseskortets rum. 1. 2. med forsiden vendt væk fra dig. Genmontering af bagdækslet 1. Tryk den nederste del af bagdækslet mod telefonen for at låse dækslet på plads. i retning væk fra telefonen. 2. Du hører et klik. Indsæt den øverste del af telefonen i den øverste del af bagdækslet. og hold den vendt om på sikker vis. . når bagdækslet er låst på plads.10 Introduktion Bagdæksel Fjernelse af bagdækslet Fjern bagdækslet for at få adgang til batterirummet. mens du trykker ind med tommelfingeren mod den midterste del af bagdækslet. Sluk for HTC Explorer. Forsøg at åbne bunden af bagdækslet med fingrene.

Skub SIM-kortet ud af SIM-kortrummet. Tag bagdækslet af. tjenestedetaljerne og hukommelsen for telefonbogens kontakter og/eller tekstmeddelelser. 2. Fjernelse af SIM-kortet Sørg for at slukke for HTC Explorer. Indsæt SIM-kortet hele vejen ind i SIM-kortrummet med dets guldkontaktflader nedad og det afskårne hjørne udad. Indsættelse af SIM-kortet 1. Tryk og hold på SIM-kortets tap. 3. 3. Tag bagdækslet af. . 4. 2.11 Introduktion SIM-kort SIM-kortet indeholder dit telefonnummer. før du fjerner SIM-kortet. 1. Fjern batteriet. Fjern batteriet.

Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Tag SD-kort ud. Fjernelse af hukommelseskort Hvis HTC Explorer er tændt skal du først "demontere" hukommelseskortet før du fjerner det for at undgå. Tag bagdækslet af. Tag bagdækslet af. Indsættelse af hukommelseskort 1. 2. at filerne på hukommelseskortet beskadiges. 2. . 1. Demontering af hukommelseskortet Når du skal fjerne hukommelseskortet. videoer og musik. indtil det sidder sikkert på plads. mens HTC Explorer er tændt. skal du først afbryde det for at forhindre. at du ødelægger filer på det. og skub det ind. Indsæt microSD-kortet i hukommelseskortets rum med guldkontaktfladerne nedad. 1.12 Introduktion Hukommelseskort Brug et hukommelseskort til at gemme billeder. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Glid hukommelseskortet ud af stikket. 2.

der lå i kassen eller udskiftningsbatterier. Tag bagdækslet af. lader Bluetooth®forbindelse være aktiv hele tiden. 2. afhænger helt af. Løft batteriet ud af batterirummet med tommelen eller en finger. hvordan du bruger HTC Explorer. Indsæt batteriet (med kobberkontaktfladerne først) i batterirummet. 1. Du skal også overveje din placering: Dårlig signalstyrke fra mobilnetværket og ekstreme temperaturer gør det vanskeligere for tablet´en at fungere. kan påvirke batteriets levetid. Hvor længe kan batteriet holde. 2. som vi anbefaler. du bruger. Fjernelse af batteriet 1. Indsættelse af batteriet Brug kun de originale batterier.13 Introduktion Batteri HTC Explorer bruger et genopladeligt batteri. Funktioner og tilbehør. Tag bagdækslet af.eks. Lange telefonsamtaler og hyppig brug af browser kræver stort forbrug af batteristrøm. bruges der mere strøm. Hvis du f. . før det skal genoplades.

at du oplader batteriet. vises opladeikonet i statuslinjen. hvis det overophedes. 3. skal du konfigurere tablet´en. Nemt. Når du oplader batteriet. Når skærmen er slukket. og HTC Explorer er tændt. . mens du oplader det med strøm.14 Introduktion Oplade batteriet Før du tænder for og begynder at bruge HTC Explorer. 2. Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades. Sæt strømadapterens stik i en elektrisk stikkontakt. § Du må kun bruge den medfølgende strømadapter og det medfølgende USB-kabel til at oplade batteriet. Indsæt den anden ende af USB-kablet i strømadapteren. Indsæt den lille ende af USB-kablet i USB-stikket. Når du tænder for HTC Explorer for første gang. 1. og begynd at oplade batteriet. Når batteriet er fuldt up opladet. Tænde/slukke Tænde Tryk på knappen TÆND/SLUK. viser et animeret ikon opladningsstatussen.eller biladapteren. § Fjern ikke batteriet fra HTC Explorer. bliver ikonet for batteriopladning en fuldt batteriikon . anbefales det.

Ingen problem. kan du "klemme" på skærmen med to fingre (f.at du hurtigt trækker fingeren lodret eller vandret over skærmen. For de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmens retning fra Portræt til Landskab ved at dreje HTC Explorer til siden.eks. vælge skærmemner. kan du dreje HTC Explorer på siden for at få et større tastatur. Mens du trækker. når du ser et billede eller en webside. før du begynder at trække. 2.eks. På nogle programmer. tommelfinger og pegefinger) for at zoome ind eller ud. Denne fingerbevægelse sker altid i lodret retning. Strygning minder om glidning bortset fra. f.15 Introduktion Slukke 1. må du ikke løfte fingeren. bliver dit SIM-kort blokeret. Indtastning af pinkoden De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. når du bladrer gennem kontaktpersonerne eller meddelelseslisten. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. Når du indtaster tekst. skal du indtaste den og trykke på OK. Tryk og hold Overfør eller glid Træk Stryg Rotér Klem . før du har nået målpositionen. Tryk og hold fingeren nede med lidt tryk. skal du trykke på Sluk. og bed om PUK (PIN Unblocking Key). Galleri eller i webbrowseren. f. f. at du skal stryge fingeren i lette. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for igen og låse skærmen op. skal du bare trykke på dem med fingeren. Åbn de tilgængelige muligheder for et emne (f. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste.eks. At overføre eller glide vil sige. Hvis skærmen er slukket. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK i et par sekunder. eller trykke på skærmknapper. en kontakt eller et link på en webside) ved at trykke og holde på emnet.eks. Når menuen med strømvalgmuligheder vises. Fingerbevægelser Tryk Når du vil indtaste med tastaturet. programog indstillingsikoner. 3.eks. Hvis du bedes om en pinkode. hurtigere anslag.

placeringsbaserede tjenester og automatisk synkronisering af dine onlinekonti kan kræve ekstra gebyrer. og om din aktuelle placering skal registreres automatisk. HTC Explorer synkroniserer dine arbejdskontakter via Microsoft Exchange ActiveSync-serveren på arbejdspladsen. Du kan også oprette flere Google-kontakter lige fra HTC Explorer. Brug programmet Overfør til ikke kun at overføre dine kontakter men også kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser fra din gamle telefon til HTC Explorer.eks. hvordan du vil oprette forbindelse til internettet.eks. Gmail Facebook Telefonkontaktpersoner SIM-kort Microsoft Exchange ActiveSync® Overfør . Outlook Express eller Windows® Kontaktpersoner. HTC Sync™ Synkroniser kontakter fra den gamle telefon med computeren. Bare følge skærmvejledningen. Kopier alle dine SIM-kontakter til HTC Explorer.16 Introduktion Konfigurere HTC Explorer for første gang Når du tænder for HTC Explorer første gang. Du kan vælge. og du er i gang med brugen på ingen tid. Google-kontakter importeres til HTC Explorer. f. computer. Hvis du stadig har personlige kontakter og kalenderbegivenheder på din gamle telefon. Nogle funktioner. Gmail™ og Android Market™. f. Du kan også konfigurere dine andre e-mail-konti og Facebook®. så du kan bruge Google-programmer. kan du nemt overføre dem til HTC Explorer via Bluetooth. Log ind på din Facebook-konto for at importere dine Facebook-venners kontaktoplysninger. og brug så HTC Sync til at synkronisere HTC Explorer med computerens Microsoft® Outlook®. Du kan aktivere eller deaktivere dem under indstillingerne senere. Du kan synkronisere HTC Explorer med kontaktpersoner fra din Google-konto. bliver du bedt om at konfigurere telefonen. Måder at få kontakter på HTC Explorer Der er flere måder. du kan føje kontakter til HTC Explorer. at du er logget på din Google®-konto. når du logger ind på din Google-konto. Facebook og andet. Sørg for. Du kan vælge at oprette og lagre kontakter direkte i HTC Explorer eller overføre eksisterende fra din gamle telefon. der skal bruge forbindelse til internettet. Det skal du ikke være bange for.

der indeholder genveje til dine foretrukne programmer og viser tidspunktet og vejret i din by. Du kan bruge op til seks ekstra skærme. Den leveres med en Genveje og ur-widget. Ingen problem. at en startskærm ikke er nok. midterstartskærmen). så de kun er et tryk væk. Du finder ud af hvordan under Personalisering på side 28. genveje. hvorefter du vil finde mere plads til tilføjelse af ikoner. mapper og widgets. hvor du gør HTC Explorer til din egen. Det skulle være nok. . Udvidet startskærm Når du begynder at gøre mere med HTC Explorer. Tryk på for at returnere til hovedstartskærmen (dvs. widgets og andet. Du kan også tilføje dine foretrukne programmer. finder du måske ud af. Glid din finger vandret til venstre eller højre.17 Introduktion Startskærm Din startskærm er der.

ved at trykke på . og du springer lige til den. Den viser alle syv startskærmen som miniaturer. Tryk bare på den.18 Introduktion Brug af visningen Spring Spring lige til den skærm. du ønsker. du ønsker. . eller klem på skærmen for at vise visningen Spring.

På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydstyrke. Ikonet for højttaler slået fra vises i statuslinjen. En eksempeltone afspilles kortvarigt med lydstyrken justeret i takt med. § Når du står på det laveste ringerniveau (stille tilstand). Hvis du ønsker samme lydstyrke for ringetone og meddelelser. skal du vælge Brug opkaldslydstyrke til meddelelser. alarmer og meddelelser. musik. . at du trækker i skyderen. kan du justere lydstyrken ved at trykke på LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne.19 Grundlæggende Grundlæggende Justering af lydstyrken Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for ringetonen. Justering af medielydstyrken Når du spiller musik eller ser video. Vinduet Medielydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet. 4. Når du er færdig. mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser. medieafspilning.og videoafspilning. § Mens du er i vibreringstilstand. skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at skifte til vibreringstilstand. 3. Justering af ringerlydstyrken § Tryk på knappen LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED for at justere ringerlydstyrken på det ønskede niveau. Justering af lydstyrken i øretelefonen ved telefonopkald Under en samtale kan du trykke på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. trykker du på OK. 2. Justering af lydstyrken via indstillinger 1. Træk i skyderne for lydstyrke til venstre eller højre for at justere lydstyrkeniveauerne for ringetonen. Ikonet for vibreringstilstand vises i statuslinjen. skal du trykke på LYDSTYRKE OP en gang for at skifte til stille tilstand.

20

Grundlæggende

Dvaletilstand
Slumretilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC Explorer i en lav strømtilstand, når skærmen er slukket. Det stopper også hændelige knaptryk, når HTC Explorer er i tasken. Du modtager dog stadig meddelelser og opkald.

Skifte til dvaletilstand
Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i slumretilstand. HTC Explorer går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et stykke tid.

Vågne fra dvaletilstand
Du kan vække HTC Explorer manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen Du skal låse skærmen op. HTC Explorer vågner automatisk, når du får et indkommende opkald.

Låse skærmen op
Træk ringen op for at låse skærmen op.

Hvis du har konfigureret et skærmoplåsningsmønster, en pinkode eller en adgangskode, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen eller indtaste pinkoden eller adgangskoden, før den låser op. Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen. eller

21

Grundlæggende

Åbne et program fra låseskærmen
Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og direkte starte det program. Du kan tilpasse låseskærmen under Indstillinger > Personaliser > fanen Skærm > Låseskærm > Vælg genveje til låseskærm for at vise dine fire foretrukne programmer.

Status og meddelelser
Statusikoner

Her beskrives, hvad hver enkelt ikon betyder: Signalstyrke Batteri er fuld opladet

GPRS tilsluttet

Batterioplader

GPRS i brug

Batteri er lavt (20 % tilbage) Batteri er meget lavt (10 % eller mindre tilbage) Lydløs tilstand

EDGE tilsluttet

EDGE i brug

3G tilsluttet

Vibreringstilstand

3G anvendes

Mikrofonen er slået fra

HSDPA tilsluttet

Højttalertelefon er tændt Trådført mikrofonhovedsæt tilsluttet Trådført hovedsæt tilsluttet

HSDPA i brug

Roaming

Intet signal

Bluetooth er tændt

22

Grundlæggende

Ingen SIM-kort installeret

Tilsluttet til en Bluetooth-enhed

Tilsluttet til et Wi-Fi®-netværk

Flytilstand

Datasynkronisering

GPS er aktiveret

Netværksdeling er aktiveret

Alarm er angivet

Ikoner for meddelelser
Meddelelsesikoner på statuslinjen gør det nemt for dig at være på forkant med dine meddelelser, kalenderbegivenheder og alarmer.

Det her betyder hvert enkelt: Ny Gmail-meddelelse Ny Microsoft Exchange ActiveSync- eller POP3/IMAP-email Problem med levering af e-mail Generel meddelelse

Opkald i gang

Ubesvaret opkald

Ny SMS/MMS Problem med levering af SMS/ MMS Ny Google Talk™onlinemeddelelse Ny talebesked

Opkald i venteposition

Viderestilling aktivt Videresendelse af meddelelser er aktiveret HTC Explorer har forbindelse til en computer via USB-kabel Wi-Fi er tændt, og der findes trådløse netværk Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktiveret

Kommende begivenhed Nye opdateringer fra dine sociale netværk

f. Meddelelsespanelet muliggør hurtigt skifte mellem nyligt åbnede programmer. og . Wi-Fi og Bluetooth. hvilken begivenhedsmeddelelse eller nye oplysninger. kan du åbne meddelelsespanelet for at se. Hvis du har flere meddelelser. kan du rulle ned ad skærmen for at se dem alle. Åbn meddelelsespanelet ved at trykke og hold på statuslinje og så glide fingeren nedad. og gør det også nemt at aktivere indstillinger. Du kan også åbne panelet Meddelelser på startskærmen ved at trykke på tryk på Meddelelser. du har fået.23 Grundlæggende Forslag til matchede kontakter Overførsel af data (animeret) Anmodning om Bluetooth-parring Tilgængelige opdateringer til HTC Explorer-software Sang afspilles Hentning af data (animeret) Venter på overførsel Hentet Android Market-program installeret Opdatering tilgængelig for et program hentet på Android Market Tomt kort Ikke så meget plads på hukommelse Programmet FM-radio i brug Stemmeoptagelse er aktiveret Flere (ikke viste) meddelelser Meddelelsespanel Når du får en ny meddelelse.eks.

Tryk og hold på statuslinjen. Tryk på et program for at åbne det. Tryk og hold ned på for at vise nyligt brugte programmer. og glid finger op ad skærmen. Bruge Hurtigindstillinger Fanen Hurtigindstillinger muliggør nemt aktivering af Wi-Fi. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. GPS og andet og indeholder også en hurtig genvej til alle HTC Explorer-indstillingerne. I afsnittet Seneste programmer glider du fingeren til venstre eller højre for at se de seneste åbnede programmer. 1. 3. Tryk og hold på statuslinjen. Eller tryk bare på . Lukning af meddelelsespanelet Tryk og hold på bundlinjen af meddelelsespanelet.24 Grundlæggende Skifte mellem senest åbnede programmer På meddelelsespanelet får du hurtigt adgang til op til de otte senest åbnede programmer. . Bluetooth. 1. 3. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden at et emne for at aktivere/deaktivere. 2. 2. Tryk på fanen Hurtigindstillinger.

og tryk så på Udført: Oplad kun Diskdrev Vælg denne mulighed. HTC Sync USBtethering Vælg denne mulighed for at synkronisere kontakter. 3. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel.25 Grundlæggende Tilslutning af HTC Explorer til en computer Når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og en computer med USB-kablet. kalender og andre oplysninger mellem computeren og HTC Explorer. Når du ikke har en internetforbindelse på computeren. når HTC Explorer er tilsluttet computeren. Denne tilstand findes kun. 4. Gør et af følgende: § Kopier filerne fra computeren til hukommelseskortets rodmappe. når du vil kopiere filer mellem hukommelseskort og computeren. og åbn den. Vælg denne tilstand. . Når du har aktiveret tilstanden Diskdrev. § Kopier filerne fra hukommelseskortet til en mappe på computeren. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Diskdrev og trykker så på Udført. kan du vælge denne tilstand for at dele HTC Explorers mobildataforbindelse med computeren. Naviger til den flytbare disk. På computeren registreres hukommelseskortet som en flytbar disk. 2. når der er et hukommelseskort på HTC Explorer. hvis du kun vil oplade batteriet. Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Du kan kopiere din musik. 1. vises dialogboksen Vælg en forbindelsestype og beder dig vælge USBforbindelsestype. kan du vælge denne tilstand for at dele computerens internetforbindelse med HTC Explorer. dine billeder og andre filer til hukommelseskortet. Internet Hvis du ikke har en dataordning for din telefon eller ikke har adgang til pass-through et Wi-Fi-netværk. når telefonen har forbindelse til computeren. Vælg mellem følgende muligheder. kan du ikke bruge programmer på HTC Explorer til at få adgang til hukommelseskortet.

søge efter oplysninger og deling I programmer som Webbrowser og Mail kan du vælge tekst og vælge. Når filkopieringen af færdig. så du sikkert kan fjerne HTC Explorer. som du vil vælge. skal du åbne meddelelsespanelet. vælg en anden mulighed end Diskdrev og så trykke på Udført. § Hvis du vil bevare HTC Explorers forbindelse til computeren. skal du afbryde den flytbare disk (dvs. den tilsluttede HTC Explorer) som krævet af computerens operativsystem. Tryk og hold på et ord. men ønsker at få adgang til hukommelseskortet. Træk i start. hvad du vil gøre med den.26 Grundlæggende 5. Kopier adressen på en linket webside ved at trykke og holde på linket og så trykke på Kopier linkets webadresse. 6. trykke på Diskdrev.og slutmarkørerne for at fremhæve den omgivende tekst. Valg af tekst 1. Kopiering af tekst. . Gør et af følgende: § Afbryd HTC Explorer fra computeren. 2.

27

Grundlæggende

Kopiering og indsættelse af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil kopiere, trykker du på Kopier. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. 2. I tekstindtastningsfeltet (f.eks. mens du indtaster en e-mail) trykker og holder du på det punkt, hvor du vil indsætte teksten. 3. Tryk på Indsæt.

Søge efter eller oversætte tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil søge efter eller oversætte, trykker du på 2. Tryk på en af følgende faner: Google-søgning Se efter relaterede oplysninger med Google-søgning baseret på den tekst, du har valgt. Wikipedia Led efter relaterede oplysninger på Wikipedia® baseret på den tekst, du har valgt. YouTube Se efter videoer på YouTube® baseret på den tekst, du har valgt. Google oversæt Oversæt teksten til et andet sprog. .

Deling af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil dele, trykker du på  .

2. Vælg det sted, hvor du vil indsætte og dele den valgte tekst, f.eks. i en e-mailmeddelelse eller Facebook-statusopdatering.

28

Personalisering

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen
Få HTC Explorer til at se ud og lyde, lige som du vil have det. Personaliser med en anden baggrund, ringetone, meddelelseslyd for begivenheder som f.eks. indkommende tekst, e-mail og kalenderpåmindelser. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser for at komme i gang.

Personalisering af HTC Explorer med scener
HTC Explorer bliver flere telefoner i en, når du bruger scener. Scener er personaliserede startskærmlayouts, som du hurtigt kan bruge. Ved at skifte mellem scener gør du øjeblikkeligt HTC Explorer til den perfekte weekendtelefon, rejsetelefon, arbejdstelefon eller ren spiltelefon. Hver gang du tilføjede eller ændrede noget på startskærmen, gemmer HTC Explorer automatisk dine ændringer til den aktuelt valgte scene.

Brug af en forudindstillet scene
HTC Explorer har forudindstillede scener, der hver er forudkonfigureret med en anden baggrund og en anden widget-samling, der afspejler forskellige øjeblikke i dit liv. Du kan vælge en scene, der passer til dit arbejde, spil, rejse eller dit sociale liv. 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du ønsker. 4. Tryk på Anvend. Hvis du vil hente flere scener, skal du trykke på Scene > Hent flere på fanen Skærm. og så på Personaliser. Tryk på og så på Personaliser.

Oprette en ny scene
Du starter med en tom startskærm, når du skal oprette en ny scene. 1. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser.

2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene. 3. Tryk på , og tryk så på Ny.

29

Personalisering

4. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. 5. Personaliser scenen ved at tilføje widgets og andre elementer, arrangere startskærmens layout og ændre baggrunden. Alle dine ændringer bliver automatisk gemt til denne scene.

Omdøbning af en scene
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du vil omdøbe. 4. Tryk og hold på en scenes miniature, og tryk så på Omdøb. 5. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. og så på Personaliser.

Slette scener
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Tryk på , og tryk så på Slet. og så på Personaliser.

4. Glid din finger over skærmen fra højre mod venstre for at gennemgå scener. Tryk så på en eller flere scener, som du vil slette. 5. Tryk på Slet.

Nogle widgets findes allerede på startskærmen for dig. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Hent flere HTC widgets. 5. Du kan også ændre startskærmen. der sætter dig i stand til hurtigt at tænde/slukke for bestemte indstillinger. der findes på HTC Explorer. 2. tryk på Indstillinger. Gennemgå samlingen af baggrunde. så de er nemme at komme til. Rul ned ad listen over widgets. du ønsker.30 Personalisering Ændring af baggrunden Personalisering af baggrunden med dine foretrukne billeder er en hurtig og nem måde at give HTC Explorer et frisk udseende. Personaliser din startskærm med widgets Widgets lægger vigtige oplysninger og medieindhold helt fremme på startskærmen. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at se de forskellige formater. Wi-Fi og Bluetooth. . som du ønsker. 3. som passer til dine behov. og tryk så på Vælg for at vælge et.eks. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. og tryk så på den widget. skal du trykke på og så på Personaliser. og tryk så på Anvend. Live baggrunde Vælg mellem forudindstillede animerede baggrunde. f. Gå til en del af startskærmen. Hvis du vil hente flere baggrunde. De fleste HTC-widgets findes i en række designs og størrelser. Tryk på en af følgende: HTC-baggrunde Vælg en forudindstillet baggrund. så den bruger en animeret baggrund. Hvis du vil hente flere widgets. som du har taget med kameraet. Du kan tilføje flere fra det tilgængelige udvalg af widgets. Tryk på . 1. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget. Du kan også tilføje widgets. 3. På fanen Skærm trykker du på Baggrund > HTC-baggrunde > Hent flere. skal du trykke på og så på Personaliser. Tryk på Baggrund på fanen Skærm. og tryk så på Personaliser. 4. og tryk så på Gem. Vælg en widget. Galleri Vælg et eksisterende billede. 2. Beskær billedet. Tilføjelse af en widget til startskærmen 1. eller vælg mellem billeder. Tryk på Vis eksempel for at se animeringen. hvor der er plads til at tilføje en ny widget. og tryk så på Vis eksempel > Anvend.

HTC Explorer vibrerer. kørselsvejledninger og mange andre emner til startskærmen. Tryk på og så på Personaliser. 2. 1. og du ser et farvet felt omkring widget'en. Træk widget'en til .31 Personalisering Ændring af indstillingerne for en widget Du kan ændre de grundlæggende indstillinger for nogle widgets (f. Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Placer programikoner på startskærmen. Du kan også tilføje genveje til indstillinger og særlige oplysninger.eks.eks. 1. Kontakter og Mail) kan ændres fra startskærmen. en persons telefonnummer. Gå til startskærmen. 3. 2. Du kan også tilføje et programikon til startskærmen ved at trykke på og så trykke og holde på et programikon. en musikafspilningsliste. og så løfter du den. f. De tilgængelige genveje afhænger af de programmer. bogmærkede websider. der er installeret på HTC Explorer. tryk og hold på en widget på startskærmen. På fanen Tilføj til start trykker du på Program for at tilføje et programikon eller Genvej for at tilføje en genvej til en indstilling eller oplysninger. så du kan åbne dem hurtigere. . Uden at løfte fingeren trækker du ikonet til et tomt sted på startskærmen. Derefter åbner den relevante skærm. hvor du kan ændre nogen indstillinger for denne widget. 3. Du må ikke løfte fingeren endnu. hvor der er plads til at tilføje et nyt ikon eller en ny genvej. Tilpas widget-indstillingerne.

eks. 3. Den nye mappe vises på startskærmen. HTC Explorer vibrerer. . modtagne Bluetooth-filer. og tryk så på Personaliser. 5. 4. 6. Du kan også tilføje oplysningsmapper. Gå til en del af startskærmen. 3. 2. Du må ikke løfte fingeren endnu. Tryk og hold på mappevinduets titellinje. Flyt til startskærmen. På fanen Tilføj til start trykker du på Mappe. Tryk på mappen for at åbne den. Tryk blot på mappen for at åbne den. og tryk og hold på den. hvor der er plads til at tilføje en ny mappe. f. og tryk på OK. ikonet eller genvejen. og efterlad den oven på mappen. så du holder startskærmen pæn og organiseret. Indtast et nyt mappenavn. din Facebook telefonbog og mere. 2. der viser opdaterede oplysninger. hvor der er et program. så du kan få adgang til programmer og genveje i mappen. Oprettelse af en ny mappe og tilføjelse af emner i den 1. ikon eller en genvej. Tryk på . Træk i programmet.32 Personalisering Tilføjelse af mapper på din startskærm Brug mapper til at gruppere relaterede programmer og andre genveje. Tryk på Ny mappe. Omdøbning af en mappe 1.

3. som du vil flytte. Træk widget'en eller ikonet til . der er optaget af et andet ikon. Når widget'en eller ikonet er der. HTC Explorer vibrerer. 3. Træk widget'en eller ikonet til en ny placering på skærmen. løfter du fingeren. hvor du ønsker det. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. Du må ikke løfte fingeren endnu. flytter det tilstedeværende ikon automatisk væk for at give plads. løfter du fingeren. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. Flytning af en widget eller et ikon 1. HTC Explorer vibrerer. Fjernelse af en widget eller et ikon 1. 2. 2. som du ikke bruger så tit. Du kan også flytte widgets og ikoner. Når widget'en eller ikonet også bliver rødt.33 Personalisering Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganiser widgets og ikoner på startskærmen for at gøre plads til at tilføje flere emner. § Når du trækker et ikon til et sted. Tryk og hold på den widget eller det ikon. Tryk og hold på den widget eller det ikon. som du vil fjerne. Du må ikke løfte fingeren endnu. . § Du kan standse midlertidigt ved venstre eller højre kant på skærmen for at trække widget'en eller ikonet til et andet startskærmspanel.

når du er ude med venner eller ændre til dæmpede lyd. e-mail.eks. Ved at skifte mellem lydsæt kan du øjeblikkelig få HTC Explorer til at advare dig med sjove lyde. Hvis du vil hente flere lydsæt. når du er på arbejde. På fanen Lyd trykker du på skærmen Lydsæt og så på et lydsætnavn. HTC Explorer vibrerer. skal du trykke på Lydsæt > Hent flere på fanen Lyd. Du kan trykke på 4. Tryk på Anvend. . indkommende meddelelser. 3. og så på Personaliser. panelerne med ofte anvendte widgets. Træk miniaturen til den nye placering. 2. kalenderbegivenhedspåmindelser og andet. Klem på startskærmen for at vise visningen Spring. Tryk og hold på miniaturen for den startskærm. der har en tynd streg omkring i visningen Spring.eks. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. Du må ikke løfte fingeren endnu. Flyt f. f.34 Personalisering Omorganisering af startskærmen Omorganiser dine startskærmspaneler på en måde. du bruger dem. du vil flytte. 1. Valg af et forudindstillet lydsæt 1. 3. Sådan bruges lydsæt Hvert lydsæt giver dit en anderledes kombination af lyde til ringetonen og meddelelser. der passer til den måde. Tryk på for at lytte til de forskellige lyde i det lydsæt. genveje og mapper tættere på hovedstartskærmen. 2. Hovedstartskærmen er det panel. og løft fingeren.

Ændring af ringetonen. meddelelseslyde og alarmer. 3. og så på Personaliser. Vælg et lydsæt. Tryk på 4. 3. Mail og Kalender for at vælge lyde til henholdsvis nye meddelelser. meddelelseslyden og alarmen fra skærmen Personaliser. På startskærmen trykker du på 2. Sletning af lydsæt 1. Tryk på . Tryk på Slet. Du kan tildele forskellige toner til lydsættet. og så på Personaliser. Ret ringetonen. alt efter behov. Du kan også gå til programmerne SMS. som du vil slette. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. og tryk så på Slet. . Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. og tryk så på Udført. 3.35 Personalisering Oprettelse af et lydsæt 1. På startskærmen trykker du på 2. 5. Det nyoprettede lydsæt tilføjes så listen over lydsæt. 4. e-mail og kalenderpåmindelser. HTC Explorer gemmer automatisk dine valg til det aktuelle lydsæt. 1. Tryk på et eller flere lydsæt. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. og så på Personaliser. Vælg forskellige lyde i det forudindstillede udvalg på hukommelseskortet. og tryk så på Anvend. så de passer til dit humør og livsstil. 4. som du vil tilpasse eller oprette et nyt. Indtast et nyt navn på lydsættet. meddelelser og lyde Ændring af din ringetone.

hvor du kan omarrangere ikoner. Når du er færdig. Tilføje en fjernet fane 1. Fjern en fane Tryk og hold på en fane. trykker du på . og træk den til den nye placering. du vil flytte.36 Personalisering Omorganisering eller skjulning af program faner Du kan omorganisere fanerne for nogle programmer for at prioritere de oplysningstyper. som du ofte bruger. Når du er færdig. som ikke rigtigt har brug for. Åbn det program. Tryk og hold på en fane. Tryk og hold på en fane. . og træk den så dertil. trykker du på . 3. Når skærmen skifter og viser dig det område. 1. og træk den op. som du vil vise. Når skærmen skifter og viser dit nogle af dine skjulte faner. Gør et af følgende: Tilføj en fane Tryk og hold på en fane. Åbn et program. skal du løfte fingeren. Flyt en fane Tryk og hold på den fane. 4. som du vil skjule. som du vil tilføje. 2. og træk den så hen ved siden af de andre faner. hvor du vil placere den igen. 4. hvorfra du tidligere fjernes nogle faner. 2. Tryk og hold på den fane. der har de sædvanlige faner nederst på skærmen. løfter du fingeren. 3. eller fjerne de faner.

. Hvis din by ikke er på listen. der bliver vist i widget'en. eller se et eksempel på deres indhold lige på startskærmen. Træk widget'en til . Fra Genveje og ur-widget'en kan du: § Tryk på genvejen til et program for at åbne det § Tryk på oplysningslinjen for at udvide den og se indholdet af det program § Tryk på eksempel på indholdet. 1. og vælg så et program eller en genvej. Widget'en Genveje og Ur opdateres.37 Personalisering Genveje og ur-widget'en Åbn ofte brugte programmer. Tryk på Udført. Du må ikke løfte fingeren endnu. som du vil knytte til den. På startskærmen trykker og holder du på widget'en genveje og ur. og åbn det Tilpasse genveje og ur-widget Du kan vælge. 2. § Tryk på tiden. skal du trykke på for at tilføje din by. hvilke genveje og by der skal vises i widget'en Genveje og ur. 3. Fra denne skærm kan du: § Tryk på en genvejsplads. 4. og vælg en by.

§ Når du har angivet et helt nummer. Det skal du ikke være bange for. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. 3. Glid fingeren opad i den filtrerede liste for at lukke telefontastaturet og se. vil statuslinjen vise opkaldet i statusikonet . Foretage et opkald på opkaldsskærmen Du kan enten ringe til en nummer direkte. der er knyttet til kontaktpersonen. eller trykke på et enkelt nummer på opkaldsskærmen for at foretage et hurtigt opkald til en kontaktperson. bliver dit SIMkort blokeret. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. På skærmen med kontaktpersonens oplysninger trykker du på det nummer. om der er flere matchende numre eller kontakter. du vil ringe til. 4. De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). Hvis du vil slette hele angivelsen. . Mens du ringer op. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. eller du kan bruge funktion favorit-opkald til at søge efter og ringe til lagrede kontaktpersoner eller et nummer fra opkaldsoversigten. kan du trykke på et nummer i en tekstmeddelelse eller e-mail for at foretage opkald. skal du trykke på til højre for navnet på kontaktpersonen. Telefonens opkaldsskærm viser så en liste over matchende numre og navne. skal du trykke på Opkald. skal du trykke på det. Hvis du indtaster et forkert ciffer eller bogstav. Hvis du bedes om en pinkode. 2. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. På startskærmen trykker du på . Sådan ringer du op til et nummer: § Tryk på et telefonnummer eller en kontaktperson i listen. 1. skal du trykke og holde på for at slette . § Hvis du vil ringe til et andet telefonnummer. eller når samtalen er i gang.38 Opkald Opkald Forskellige måder at udføre opkald på Ud over at foretage opkald fra HTC Explorer's opkaldsskærm. skal du indtaste den og trykke på OK. og bed om PUK (PIN Unblocking Key).

39

Opkald

Hvad er Smartopkald?
Telefonens Smartopkald-funktion, gør det nemt og hurtigt for dig at foretage et opkald. Indtast bare telefonnummeret eller de første par bogstaver i navnet på den person, du vil ringe til. Smartopkald søger automatisk efter og filtrerer dine gemte kontakter og telefonnumre fra opkaldsoversigten.

Brug af Kortnummer
Brug Kortnummer til at ringen til et telefonnummer med ét tryk. Hvis du f.eks. tildeler en kontaktpersons nummer til tasten 2, skal du blot trykke og holde på 2 for at ringe til det nummer. Taltasten 1 er normalt reserveret til din voicemail. Tryk og hold på denne taste for at ringe til voicemail og hente din voicemail-meddelelser.

Tildele en kortnummertaste
1. På startskærmen trykker du på Telefon. 2. Tryk på , og tryk så på Kortnummer > .

3. Indtast navnet på den kontaktperson, du vil tilføje. Når navnet vises i listen, skal du trykke på navnet. 4. På skærmen Kortnummer vælger du telefonnummeret for kontaktpersonen, der skal bruges, og den kortnummertaste, der skal tildeles. 5. Tryk på Gem. Du kan også angive et kortnummer under Kontakter. Tryk på en kontakt, tryk på , og vælg så Angiv kortnummer (eller Mere > Angiv kortnummer).

40

Opkald

Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse
1. Tryk på telefonnummeret i meddelelsen.

2. Tryk på Opkald. Ring til meddelelsesafsenderen ved at trykke på den modtagne meddelelse og så trykke på Opkald i valgmenuen.

Ringe til et telefonnummer i en e-mail
Vil du ringe til et nummer, der findes i en e-mail? Ingen problem. 1. Tryk på telefonnummeret i teksten. 2. Rediger nummeret, hvis det er nødvendigt. 3. Tryk på Opkald.

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed
Tryk på et telefonnummer i en Kalender begivenhed giver dig mulighed for at se begivenhedsdetaljer, f.eks. konferenceopkalds-id eller mødepinkode, mens du står på telefonopkaldsskærmen. 1. Åbn en begivenhed i Kalender. 2. På skærmen Begivenhedsdetaljer trykker du på telefonnummeret. 3. Tryk på Opkald.

41

Opkald

Foretage et nødopkald
I nogle regioner kan du foretage nødopkald fra HTC Explorer, selv om du ikke har SIMkortet installeret eller dit SIM-kort er blokeret. 1. På startskærmen trykker du på .

2. Indtast nødnummeret for dit område, og tryk så på Opkald. Hvis du har aktiveret, men glemt, din låseadgangskode eller låsemønstret, kan du stadig foretage nødopkald ved at trykke på Nødopkald på skærmen.

Modtagelse af opkald
Når du modtager en opringning fra en kontaktperson, vises skærmen for indkommende opkald. Du kan bruge funktionen til høflig ringetone og lommetilstand til at modtage opkald. Du finder ud af hvordan under Ændring af indstillinger for lyd på side 172.

Besvarelse af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Besvar. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen for at låse skærmen op og besvare opkaldet.

Afvisning af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Afvis. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen på låseskærmen. § Tryk på knappen TÆND/SLUK to gange for at afvise et opkald.

§ Tryk på knappen TÆND/SLUK. om du vil tilføje et opkald. eller din ven ringer til dig. hvis din vens fødselsdag finder sted inden for de næste 7 dage. tryk så på Hold for at sætte opkaldet i venteposition. Sætte et opkald i venteposition 1. vises ikonet for holdt opkald på statuslinjen. du foretager et opkald. Tryk på .42 Opkald Slå ringetonen fra uden at afvise opkaldet Gør et af følgende: § Tryk på knappen LYDSTYRKE NED eller LYDSTYRKE OP. HTC Opkalder-ID Hver gang. Når du sætter et opkald i venteposition. § Placer HTC Explorer med bagsiden opad på en plan overflade. . vil den stadig ringe. Du kan også trykke på og vælge. Hvis HTC Explorer allerede ligger med bagsiden opad. Hvad kan jeg gøre under en samtale? Under et opkald kan du bruge knapperne på skærmen til at slå mikrofonen til eller fra eller tænde eller slukke for højttalertelefonen. 2. Du vil heller ikke glemme nogens fødselsdag. og tryk så på Ophæv venteposition for at genoptage opkaldet. Du vil se en fødselsdagspåmindelse. slå mikrofonen fra og andet. sætte et opkald i venteposition. når der kommer efterfølgende indkommende opkald. kan du se din vens seneste statusopdatering fra sociale netværk som Facebook lige på opkaldsskærmen. Tryk på .

Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen. vises på statuslinjen. Slå mikrofonen fra under et opkald På opkaldsskærmen trykker du på for at skifte mellem at slukke/tænde for i statuslinjen. når du lægger på. at Vend for højttaler er markeret i > > Indstillinger > Lyd). . vises ikonet for Slå fra Afslutning af et opkald Gør et af følgende for at afslutte opkaldet: § Tryk på Afslut opkald på opkaldsskærmen. § På opkaldsskærmen trykker du på Højttalertelefonens ikon . og tryk så på . kan du vælge at skifte mellem de to samtaler. og returner til det andet opkald ved at trykke på Afslut opkald. der ringede op. 1. § Glid meddelelsespanelet åbnet. skal du trykke på Besvar for at acceptere det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition. Når du modtager et andet opkald. så forsiden er opad. må du ikke holde HTC Explorer mod øret. skal du trykke på TÆND/SLUK for at slukke for skærmen. ikke findes i listen over kontaktpersoner. Gør et af følgende: § Vend HTC Explorer om i løbet af samtalen (sørg for. når højttalertelefonen er aktiveret. Du slukker for højttalertelefonen igen ved at vende HTC Explorer om.43 Opkald Skifte mellem opkald Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en. Eller du trykker på igen. mikrofonen. når højttalertelefonen er tændt. 2. Afslut det aktuelle opkald. så du kan trykke på Afslut opkald. Hvis telefonnummeret på den person. Tænde for højttalertelefonen under et opkald For at mindske muligt beskadigelse af hørelsen. kan du vælge at gemme nummeret i listen. Hvis skærmen er slukket. 3. Når mikrofonen er slukket. du vil tale med.

skal du trykke på på konferenceopkaldsskærmen og så ringe til nummeret på den kontaktperson. 1. Sørg for. og så på Afslut opkaldet i Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på Afslut opkald. Foretag det første opkald (eller accepter et). Når du vil tale privat med en person i konferenceopkaldet. Tilføjelse af en internetopkaldskonto 1. Når der er forbindelse til den anden deltager.44 Opkald Konfigurere et konferenceopkald Konferencekald med venner. Kontakt din mobiludbyder for at få flere oplysninger. Den første deltager venter. 2. Tryk på Tilføj konto. Internetopkald til telefonnumre skal der måske betales ekstra gebyrer for. Internetopkald Når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Når der er forbindelse. 3. . 3. Hvis du vil tilføje endnu en deltager til konferenceopkaldet. Før du tilføjer en internetopkaldskonto. Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet. og ring til hver efterfølgende for at føje det til konferencen. skal du trykke på . På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. 2. Afslut opkaldet med en deltager ved at trykke på valgmenuen. Når du har forbindelse. skal du trykke på konferenceopkaldet. der understøtter stemmeopkald over Session Initiation Protocol (SIP). at dit SIM-kort er aktiveret med konferenceopkaldstjeneste. Indtast kontodetaljerne. at du er registreret med en internetopkaldstjeneste. familie eller kollegaer er nemt. når du ringer til den anden deltager. 5. for at føje deltageren til 6. Under internetopkaldsindstillinger trykker du på Konti. 4. skal du trykke på og så vælge Privat opkald i valgmenuen. trykker du på flet . skal du sørge for. du vil invitere til konferenceopkaldet. trykke på Tilføj opkald og så ringe til den anden deltagers nummer. kan du foretage og modtage opkald via en internetopkaldskonto. 4.

Søge efter opkald i Opkaldsoversigt 1. Undersøgelse af et ubesvaret opkald Når du har et ubesvaret opkald. 2. Men først skal du indstille HTC Explorer til at bruge internetopkald til dine udgående opkald. Tryk på for at gemme kontoen. dine opkald og modtagne opkald. Indstil HTC Explorer til at modtage internetopkald på din tilføjede konto ved at markere afkrydsningsfeltet Modtog indkommende opkald. f. på statuslinjen. Glid til fanen Opkaldsoversigt. Glid for at åbne meddelelsespanelet for at se. der har en internetopkaldskonto. . Brug af Opkaldsoversigt Brug Opkaldsoversigt til at søge efter ubesvarede opkald. § Tryk på for kun at søge i opkaldsoversigten for den bestemte kontaktperson. og vælg så enten Til alle opkald eller Spørg for hvert opkald. Returner opkaldet ved at trykke på meddelelsen om ubesvaret opkald. 3. Tryk så på Internetopkald. . Tryk så på opkalderens navn eller nummer i opkaldsoversigten. Telefonnummer Se Forskellige måder at udføre opkald på på side 38. Ring til en af følgende: Internetopkaldskonto § I Kontakter trykker du på en kontakt. § Tryk på og så på Vis for kun at vise en bestemt type opkald. § Tryk og hold på et navn eller nummer i listen for at vise valgmenuen. § I Opkaldsoversigt trykker du på internetopkaldslogfilen. hvem der ringer. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Brug internetopkald. vises ikonet for ubesvaret opkald 1.45 Opkald 5.eks. du vil ringe til. ubesvarede opkald eller udgående opkald. 6. På skærmen Opkaldsoversigt kan du: § Tryk på et navn eller nummer i listen. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. Foretage et internetopkald Foretag et internetopkald til enten din kontakts internetopkaldskonto eller et telefonnummer.

46 Opkald Tilføjelse af et nyt telefonnummer til dine kontakter fra Opkaldsoversigt 1. og tryk så på Gem i Personer. om du vil oprette en ny kontakt eller gemme nummeret i en eksisterende kontakt på HTC Explorer. Gem det som en anden type nummer. f. og så vælge nummertypen. Tryk på Gem. kontakttype og andre oplysninger i den tomme kontaktregistrering. der skal gemmes blandt dine kontakt. og så på Fjern opkaldsoversigt. Tryk på Vælg alt . 4. Gør et af følgende: § Når du opretter en ny kontakt. skal du indtaste kontakts navn. skal du trykke på en kontakt. der er gemt på HTC Explorer. 2. Tryk på > Slet. der vises. og tryk på Slet fra opkaldsoversigt. Vælg. Rydning af listen Opkaldsoversigt På skærmen Opkaldsoversigt gør du et af følgende: Fjern et navn eller et nummer Ryd hele listen Tryk og hold ned på navnet eller nummeret. hjemmenummer. På skærmen Opkaldsoversigt trykker og holder du på et telefonnummer.eks. § Når du gemmer nummeret i en eksisterende kontakt. ved at trykke på knappen Mobil. Telefonnummeret bliver automatisk føjet til feltet Mobil i afsnittet Telefon. 3.

Tryk på Ring op > Telefonindstillinger > Indstillinger for hjemopkald. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 3. 1. Tryk på et telefonnummer eller en kontakt i kontaktpersonlisten. Din hjemlandskode tilføjes automatisk. i dit land. skal du indtaste et plustegn (+) og landekoden før nummeret. HTC Explorer ringer derefter til nummeret med din hjemlandskode. 2. du ønsker i listen over landekoder. er det nemt at ringe til venner og familie hjemmefra. Fra startskærmen trykker du på Telefonindstillinger. . og så på Indstillinger > Ring op > 2. Tryk på OK. Deaktivering af opkald til hjemmet Hvis du foretrækker manuelt at indtaste hele det telefonnummer. 4. Hvis du vil ringe til et telefonnummer der ikke er gemt.47 Opkald Bruge opkald til hjemmet Når du rejser udenlands. HTC Explorer foretager opkald normalt når der indtastes telefonnumre. kan du deaktivere opkald til hjemmet. Vælg det land. 1. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. der ikke er gemt i Kontakter. Afmarker afkrydsningsfeltet Ring hjem. når du roamer. når du foretager opkald til dine kontakter på HTC Explorer under roaming. der skal ringes til. 3. 2. Ændre standardlandekode til at ringe hjem 1. På startskærmen trykker du på .

om du vil blokere forskellige kategorier af indkommende og udgående opkald. om du vil bruge internetopkald til alle opkald. om du vil modtage indkommende internetopkald. Aktiver eller deaktiver operatørtjenester. ret eller fjern internetopkaldskonti. som du foretager. ubesvarede og unåelige opkald. Åbn opkaldstjenester ved at trykke på Indstillinger > Opkald. Du kan også vælge. der bruges. eller kun til internetadresseopkald. Kontakt din mobiludbyder for at få mere at vide om tilgængeligheden af opkaldstjenester. Ret dine telefonindstillinger. f. Du kan også angive viderestillingsvalg for alle indkommende opkald. hvordan du vil håndterer optagne. Tilføj. Faste opkaldsnumre fra startskærmen og så trykke på Begræns udgående opkald til et bestemt antal numre. hvad du foretrækker.eks. f.48 Opkald Opkaldstjenester HTC Explorer kan linke direkte til mobiltelefonnetværket og give dig adgang til og ændre indstillingerne for forskellige telefontjenester. For at aktivere denne funktion.eks. Hvis du får en meddelelse om en ny talebesked. når et opkald med det nummer afsluttes. eller om du skal spørges. Voicemail-tjeneste Indstillinger for talebesked Ryd talebesked om personbesked Telefonindstillinger Viderestilling af opkald Indstillinger for opkaldsspærring Yderligere indstillinger CB Indstillinger for CB Konti Brug internetopkald . Vælg. skal du kende dit SIM-korts PIN2-kode. opkalder-ID og banke på. Konfigurer kanaler og sprog for mobil-broadcast. Vælg. der er angivet af din tjenesteudbyder. Vælg. automatisk lagring af en ukendt kontakts nummer. Viser den aktuelle voicemail-tjenester. Aktiver eller deaktiver modtagelse af CB-meddelelser. opkald i venteposition. kan du rydde meddelelsen med denne valgmulighed. Angiv et andet voicemail-nummer ud over det. når du foretaget opkaldet. voicemail og andet. Opkaldstjenester kan omfatter viderestilling.

at du slukker for trådløse enheder. og den tidligere tilstand for Bluetooth og Wi-Fi genoprettes. mens du er om bord på et fly. slukkes der for alle trådløse radioer på HTC Explorer. Bluetooth og Wi-Fi. . Du kan tænde/slukke for Flytilstand ved at trykke og holde på TÆND/SLUKog trykker på Flytilstand. Når det er aktiveret. Når du deaktiverer flytilstanden. datatjenester.49 Opkald Tænd/sluk for Flytilstand I mange lande påbyder loven. Når du aktiverer flytilstanden. vises ikonet Flytilstand i statuslinjen. tænder opkaldsfunktionen igen. herunder opkaldsfunktion. Flytilstand er en måde at slukke for trådløse funktioner på hurtigt på HTC Explorer.

5. Emnerne åbner i det relevante program. Brug forslag fra den webbaserede Google-søgeoversigt fra din Google-konto.eks. Udførelse af søgninger på nettet og HTC Explorer 1. der kan søges efter. 4. og vælg så de emner. Tryk på Søg > Google-søgning. Vælg de indstillinger. Vis webforslag Brug Min placering Søgeoversigt Vis forslag til Google-netsøgninger under søgefeltet i takt med. du søger efter. Inkluder din placering i søgninger for at få lokale søgeresultater. Gør et af følgende § Indsnævr søgningen ved at trykke på (f. hvor § Hvis det. og tryk så på . . som du kan bruge til med alene på disse programmer. f. Webbrowseren åbner og viser resultaterne af en Google-søgning. Nogle programmer. Indtast søgeemnet i søgefeltet. I takt med at du indtaster. 3. § Rediger et emne i listen ved at trykke på du kan redigere det. skal du trykke på for at søge på nettet. ikke er i listen. På startskærmen trykker du på . 2.50 Søge og webbrowser Søge og webbrowser Søgning på HTC Explorer og nettet Du kan søge efter oplysninger på HTC Explorer og på nettet ved at bruge Googlesøgning. du ønsker. vælg en anden søgeplacering § Hvis det. Programmer). når du udfører en søgning. Indstilling af søgemuligheder 1. 3. og trykker på Indstillinger. har deres egen søgefunktion. du vil inkludere. Tryk på Emner. vises matchende emner på HTC Explorer og forslag fra Google-netsøgning som en liste. Emnet vises i søgefeltet. at du indtaster. er i listen over forslag.eks. . På startskærmen trykker du på 2. Tryk på . . Kontakter eller Mail. du søger efter. Tryk på Administrer søgeoversigt for at se eller administrere den websøgeoversigt. skal du trykke på det på listen. der er knyttet til din Google-konto på webbrowseren.

3. Tryk på . Indtast det. Gør et af følgende: § Tryk på en adresse for at gå direkte til den webside. Brug af webbrowseren Gør et af følgende for at åbne webbrowseren og starte surfingen på nettet: § På startskærmen trykker du på Internet. 2. 3.51 Søge og webbrowser Find hurtigt oplysninger på nettet Hurtigt opslag hjælper dig med at få mere at vide om noget lige på stedet. Tryk på Oversæt. 1. Når du har søgt efter et emne på en fane. Google Søg og Wikipedia. 3. for først at lukke det. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. Indtast adressen på websiden med tastaturet. Under Fra sprog vælger du det oprindelige sprog og indtast det ord eller den sætning. § På startskærmen trykker du på > Internet. og tryk derefter på . 5. Under Til sprog vælger du mellem de sprog. 6. f. Oversættelse af ord til andre sprog 1. der kan oversættes til. vil matchende adresser på websider blive vist på skærmen. § Fortsæt med at indtaste websidens adresse.eks. Gå til en webside 1. så du se 2. kan du nemt slå den op på populære websteder eller søgetjenester. skal du trykke på bundfanerne. skal du trykke på bundfanerne. så du se 2. I takt med at du indtaster adressen. du vil oversætte. du vil søge efter oplysningerne. . Glid over fanerne for at vælge det sted. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. du vil søge efter i søgefeltet. Når du indtaster et nyt ord eller en ny sætning. Glid til fanen Google Oversæt. På browserskærmen trykker dup URL-feltet øverst på skærmen. kan du glide til andre faner for automatisk at søge efter det samme emne der. 4. 4. Hvis skærmtastaturet vises. for først at lukke det. Hvis skærmtastaturet vises.

Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk. § Tryk og hold nede. skal du trykker på 2. når du opretter en ny kontaktperson eller sender en ny email-meddelelse. 1. Når du ser på en webside. bogmærke. der sætter dig i stand til at åbne. tryk så på Kopier i menuen for at kopiere e-mailadressen til udklipsholderen. § Trykke på et telefonnummer for at ringe op.52 Søge og webbrowser Ændring af skærmeretningen Drej HTC Explorer om på siden for at vise webbrowseren i retningen Landskab. Tryk på . kopiere til udklipsholder eller dele linket. § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. Valg af et link på en webside Du kan trykke på et link for at åbne det eller trykke og holde på et link for at få flere valgmuligheder. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Skærm og så på Roter skærm automatisk. Du kan også bruge dine fingre til at sprede eller klemme på skærmen for at zoome ind og ud. Valg af en adresse eller et telefonnummer på en webside På en webside kan du: § Trykke på en adresse for at se placeringen på et kort. Du kan indsætte e-mail-adressen senere. Link Adresse på webside (URL'er) E-mailadresse Hvad skal der gøres § Tryk på linket for at åbne websiden. . og så på Windows. skal du skifte til automatisk skærmretning. Navigering og zooming på en webside § Du kan føre fingeren over skærmen for at navigere og se andre områder på websiden. § Tryk og hold på linket for at åbne en menu. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. § Tryk for at sende en e-mail-meddelelse til e-mail-adressen. Der vises et nyt browservindue. Åbning af et nyt browservindue Åbn flere browservinduer for at gøre det nemmere for dig at skifte fra en webside til en anden.

Mens du ser på en webside. Download af programmer fra nettet Du kan hente programmer direkte fra dine favoritwebsteder. skal du indstille HTC Explorer således. indtil du ser de andre browservinduer. Tryk for at lukke en webside. at du kun henter og installerer programmer. skal du først undersøge kompatibiliteten med HTC Explorer for at sikre. . For at beskytte HTC Explorer og dine personlige data anbefaler vi på det kraftigste. Glid fingeren. Henter fra nettet Du kan mere end blot browse på nettet. hvor du kan hente det ønskede program. f. du vil se. du stoler på. at den tillader installation af tredjepartsprogrammer. Inden du installerer det hentede program. Programmer. vises. Før du henter et program. ved hjælp af webbrowseren.53 Søge og webbrowser Skifte mellem browservinduer 1. Tryk på en webside for at vise den i fuld skærm. Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Programmer > Ukendte kilder. der er hentet fra nettet. § Klem på skærmen (zoom ud). 2.eks. Følg webstedets vejledninger for hentning af programmet. at det kan installeres. 3. Åbn webbrowseren og gå til webstedet. kan komme fra ukendte kilder. billeder og musik samt programmer. 2. Du kan hente filer. til den webside. kan du gøre et af følgende: § Tryk på og tryk på Windows. 1.

Rediger bogmærkets navn efter behov. Visning af en tidligere besøgt side 1. og tryk så og så på Bogmærker. 4. Redigering af et bogmærke 1. skal du trykker på og så på Tilføj > bogmærke. sport eller spisesteder) ved at trykke på Tilføj tags. du vil åbne på fanen Tags . skal du trykker på 2. skal du trykke på og så på Mere > Downloads. tryk på og så på Bogmærker. Naviger til den side. på HTC Explorer. Rydning af listen over tidligere besøgte sider 1. du vil redigere. Dette grupperer lignende websider. Du kan også få adgang til en nyttig liste over de websteder. som du vil. og derefter på Ryd oversigt. På fanen Bogmærker 3. Indtast dine ændringer. 3. og tryk så på Udført. du har besøgt. du vil se. 2. du vil åbne på fanen Bogmærker på det. og tryk så på det. på fanen Oversigt og så på Bogmærker. skal du trykker på 2. Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Du kan lagre lige så mange bogmærker. Bogmærk websiden under en bestemt kategori (f. skal du trykker på 2. og indtast et tagnavn. Tryk på trykker du på og så på Bogmærker. Når du ser på en webside. eller hurtigt se de sider. til højre for det bogmærke. Når du ser på en webside. . Når du ser på en webside.54 Søge og webbrowser Visning af dine downloads Når du ser på en webside. som du oftest besøger. så du nemt kan findes dem. og tryk så på Udført. Når du ser på en webside. Åbning af et bogmærke 1. På fanen Oversigt . Når du ser på en webside. og tryk så på siden. Bogmærkning af en webside 1. § Naviger til det bogmærke. skal du trykker på 2. er derefter på Rediger. Gør et af følgende: § Naviger til det bogmærke.eks. . .

På fanen Mest besøgte trykker du på og så på Bogmærker. skal du trykker på og så på Bogmærker. du vil se. Liste eller Gitter for at ændre visningen. du ønsker at bruge. På browserskærmen trykker du på startside. så den passer til din måde at browse på. og tryk så på siden. som du ofte besøger 1. også for disse websteder. Naviger til den side. Når du ser på en webside. skal du trykker på 2. og 2. På browserskærmen trykker du på. på fanen Mest besøgte Rydning af listen over mest besøgte sider 1. . Angiv valgmuligheder for skærm. 2. og så på Mere > Indstillinger > Indstil 2. Hvis du f. skal du trykke på og Liste. Når du ser på en webside.55 Søge og webbrowser Visning af en side. . skal du trykker på og så på Bogmærker. derefter på og så på Gitter. og så på Ryd alt. og trykker på Mere > Indstillinger. Browsing af fulde versioner af alle websteder Nogle websteder viser en mobilversion af deres sider på telefonens webbrowsere. Du kan vælge at se den fulde version af alle sider. Indstilling af din startside 1. Indstilling af valgmuligheder for browser Tilpas webbrowseren. Når du ser på en webside. når du bruger webbrowseren.eks. står på visningen Miniaturebilleder. På browserskærmen trykker du på og så på Mere > Indstillinger og fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Mobilvisning. og du vil se bogmærker i et gitter. Vælg den startside. Ændring af visning af bogmærker eller mest besøgte sider 1. personlige oplysninger og sikkerhed. På fanen Bogmærker eller fanen Mest besøgte trykker du på derefter på Miniaturer.

hvilket Adobe® Flash®-indhold du vil se på en webside og hvornår du ønsker at se det. 2. På browserskærmen trykker du på plugins.56 Søge og webbrowser Valg af. Efter du har valgt Efter anmodning. og så på Mere > Indstillinger > Aktiver . 1. hvornår der skal vises Adobe Flash-indhold Vælg. Tryk på Efter anmodning. kan du vise Adobe Flash-indholdet ved at trykke på på websiden.

på Facebook. § Statusopdateringer og links. § Kalenderbegivenheder fra din(e) Google-konto(er). så vel som dine venners kontaktoplysninger. . fra Exchange ActiveSync og fra din Facebook-konto. i Facebook. du kan få. Du kan konfigurere din Exchange ActiveSync. § Facebook billedoverførsler. omfatter: § Gmail. Exchange ActiveSync og anden POP3/IMAP e-mail. § Google.og Exchange ActiveSync-kontakter. delt af dine venner og dig selv. enten i programmet Mail eller i indstillingerne Konti og synkronisering. De oplysninger.57 Konti og synkronisering Konti og synkronisering Om onlinekonti HTC Explorer kan synkronisere med din Facebook og e-mail-konti.og POP3/IMAP-e-mail-konti på HTC Explorer.

På startskærmen trykker du på synkronisering. Efterfølgende Google konti kan dog kun synkronisere kontakter. 1. Følg instruktionerne på skærmen for at nulstille adgangskoden. og trykker på Indstillinger > Konti og Glemt adgangskoden til din Google-konto? Hvis du har glemt adgangskoden til din Google-konto. 3. kan du synkronisere Gmail og dine Google kontakter og kalendere mellem din HTC Explorer og på nettet. e-mails og kalenderbegivenheder. 2. kan du forsøge at hente den ved at gå til Googlewebsted. Hvis du sprang tilføjelse af Google konto da du konfigurerede HTC Explorer den første gang. du tilføjede. opstår der muligvis problemer når du forsøger at bruge nogle af Google programmerne. Følg skærmvejledningerne for at logge ind på en konto eller oprette en ny konto. du brugte til at oprette Google-kontoen. kan du nulstille din Google-konto efter 24 timer ved at besvare sikkerhedsspørgsmålet til gendannelse af adgangskoden.google. 2. Google Talk og Android Market. 1. Hvis du ikke har en alternativ e-mail-adresse eller ikke kan få adgang til den email-konto. og gå til https:// www.eks. . når du konfigurerer HTC Explorer igen. Andet Google tjenester bruger den første Google konto. Tryk på Tilføj konto > Google. Du skal også logge ind på en Google konto for at bruge Google programmer som f. skal du fabriksnulstille HTC Explorer og indtaste dine detaljer for Google kontoen. 3. Hvis problemerne vedvarer.com/accounts/ForgotPasswd. Åbn webbrowseren på HTC Explorer eller computeren. Tilføjelse af flere Google-konti Du kan tilføje mere end én Google konto.58 Konti og synkronisering Synkronisering med en Google-konto Når du logger ind på din Google konto. Indtast den e-mail-adresse eller det brugernavn. du bruger til at logge ind på Google-kontoen og klik på Indsend.

eks. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. skal du synkronisere konti manuelt. Afhængigt af hvordan du konfigurerede kontoen. kan de nye oplysninger begynde at synkronisere med HTC Explorer. På startskærmen trykker du på synkronisering. du vil tilføje. 3. 1. og tryk så på den kontotype. du vil synkronisere. og trykker på Indstillinger > Konti og Automatisk synkronisering Manuel synkronisering af en konto 1. Facebook) da du første gang startede og konfigurerede HTC Explorer. Din sociale netværkskonto føjes til listen på skærmen Konti og synkronisering. Hvis der ikke er en markering. Tryk på Tilføj konto. der er defineret under kontoindstillingerne. På startskærmen trykker du på synkronisering. Tryk på den konto. Tryk på Synkroniser nu.59 Konti og synkronisering Tilføjelse af en social netværkskonto Hvis du ikke loggede ind på din sociale netværkskonto (som f. 2. Følg skærmvejledningerne ved indtastning af kontooplysningerne. 3. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. selv om du ikke bruger dem i øjeblikket. kan programmer sende og modtage onlinekontooplysninger. kan du stadig tilføje kontoen i indstillingerne. Hvis du har markeret dette. Styring af dine onlinekonti Ændring af de generelle synkroniseringsindstillinger 1. . Marker eller ryd følgende: Baggrundsdata Hvis du har markeret dette. kan programmer bruge den synkroniseringsplan. På startskærmen trykker du på synkronisering.

Der er konti. På startskærmen trykker du på synkronisering. og bekræft så. 3. som du ikke kan fjerne. der er knyttet til den. f.eks. du vil synkronisere. de meddelelser. 3. e-mail. Fjernelse af en konto Du kan fjerne en konto for at slette den og alle de oplysninger.60 Konti og synkronisering Ændring af kontoindstillinger Du kan ændre indstillinger som synkroniseringsfrekvens og de typer oplysninger. der synkroniseres.eks. Tryk på den konto. bortset fra ved sletning af alle personlige oplysninger fra HTC Explorer med en hard-nulstilling. du vil fjerne. du vil redigere på skærmen Konti og synkronisering. Tryk på den type oplysninger. 1. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. f. Tryk på den konto. 1. og trykker på Indstillinger > Konti og . fra HTC Explorer. 2. kontooplysninger vises. som du loggede ind med på tablet´en. eller vælg et emne for at redigere dettes indstillinger. du modtager. kontakter eller indstillinger. og den måde. den første Google-konto. På startskærmen trykker du på synkronisering. at du vil fjerne kontoen. Tryk på Fjern konto. Fjernelse af en konto sletter ikke oplysninger fra selve onlinetjenesten.

Når HTC Explorer er færdig med at importere data. Tænd for Bluetooth på din gamle telefon. På startskærmen trykker du på 2. HTC Explorer aktiverer automatisk Bluetooth og søger efter Bluetooth-enheder. 1. . Marker afkrydsningsfeltet Kontakter (og andre typer understøttede data. På HTC Explorer trykker du på Næste for at fortsætte. Indtast adgangskoden på din gamle telefon. > Overfør.eks. som du vil importere). 5. f. 4. 6. og tryk så på Næste.61 Kontakter Kontakter Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Det er nemt at overføre kontaktpersoner fra din gamle telefon til HTC Explorer via Bluetooth. Vælg din gamle telefon i enhedslisten. eller bekræft den bare. 8. og sæt den i søgbar tilstand. Vælg din gamle telefons navn og model. trykker du på Udført. 7. HTC Explorer forsøger så at parre med din gamle telefon. 3. Afhængigt af din gamle telefonmodel kan du også overføre andre typer data. og tryk så på Næste. Du får vist en sikkerhedsadgangskode på skærmen. Tryk på Næste for at starte. 9. kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser til HTC Explorer.

f. > Kontakter. og alt sammen på et sted. . så du nemt kan sende en SMS-. Kontakter Giver dig adgang til alle kontaktpersoner på HTC Explorer. dine online konto og mere. Facebook.eks. Grupper Giver dig mulighed for at indlemme kontaktpersoner i grupper. Tryk på en af følgende faner: Telefon Starter skærmen Telefonopkald. Opkaldsoversigt Lister alle dine kaldte numre samt modtagne og ubesvarede opkald. kan Kontakter flette disse kontaktpersonoplysninger.eller e-mail-meddelelse til en hel gruppe. meddelelser og e-mail. Og det er ikke alt. 1. for at se deres opdateringer og begivenheder fra kontoen. Hvis du har de samme kontaktpersoner fra forskellige kilder. På startskærmen trykker du på 2. MMS. så du undgår dubletangivelser i listen over kontaktpersoner. Du kan også linke kontaktpersoner til deres sociale netværkskonti.62 Kontakter Om programmet Kontakter Med programmet Kontakter er det nemt at styre dine kommunikationer med dine kontaktpersoner via telefon.

Vælg de onlinekonti.eks. På fanen Kontakter trykker du på > Kontakter. Ikoner for onlinestatus vises. øverst for at vise en liste over onlinekonti. Din kontaktpersonliste viser også kontaktpersoner. Facebook. Google-kontakter eller Facebook-kontakter). og for at gemme valget. og så . F. § Tryk på navnet på kontakten for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. og rediger dine egne kontaktoplysninger. § Se et meddelelsesikon. hvem der er online. Filtrere din kontaktliste Du kan vælge kun at vise kontakter af en bestemt kontotype (f. 3. 1. f. når du lige har logget på en ny konto. Indstil flere muligheder til sortering af dine kontakter ved at trykke på på Indstillinger. Når du åbner Kontakter.eks. betyder at kontaktpersonen er tilgængelig for chat. På startskærmen trykker du på 2. § Se. som indeholder de kontakter. du vil vise i kontaktlisten. som du er logget ind på.eks. . gemt på SIM-kortet (sædvanligvis markeret med SIM-kortsikonet ). redigere eller finde kontaktpersonoplysninger. § Oprette. bliver du bedt om at tilføje kontakter fra den konto til din kontaktliste.eks. i Google Talk. når en kontakt har sendt dig nye meddelelser eller når det er kontaktens fødselsdag. Du kan: § Åbn din profil. f. der er gemt i HTC Explorer og fra de onlinekonti. hvis du har logget ind på Google Talk på HTC Explorer.63 Kontakter Din kontaktpersonliste Programmet Kontakter viser alle kontakter. § Se statusopdateringer fra venner på dine sociale netværkskonti. tryk så på 4.

som du posterede i dit sociale netværk. der allerede indeholder dine personlige oplysninger eller redigere profilen. Importere kontakter fra SIM-kortet Når du importerer SIM-kontakter. skal du trykke på dit navn eller e-mail-adresse. 1. Tryk på eller dit billede. 4. og vælg så. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på > Kontakter. vil du se følgende faner: Detaljer Viser dine egne kontaktoplysninger. kan du enten gemme dem på HTC Explorer eller tilføje dem til dine Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter.eller Exchange ActiveSync-konto konfigureret på HTC Explorer. og derefter på Rediger mit kontaktkort. Indtast eller rediger dit navn og dine kontaktpersonoplysninger. Google-kontoen eller Facebook for HTC Sense.eks. . 5.eks. og vælg så. Hvad du kan se på din profil Når du trykker på Min profil. hvis du har konfigureret de relevante konti. Galleri Viser dine Facebook-album og -billeder. Du kan redigere din profil eller denne den med andre fra denne fane. > Kontakter. Du kan også se dine seneste posteringer på dit sociale netværk (f. Facebook hvis du er logget ind på Facebook for HTC Sense). om du vil linke profilen til en eksisterende kontaktangivelse. f. skal du trykke på Mig. skal du trykke på typen for de importerede kontaktpersoner. § Hvis du loggede ind på dine onlinekonti. 1. 3. Tryk på Gem. om du vil tage dit selvportræt eller bruge et andet billede til din profil. Hvis du har en Google. På startskærmen trykker du på 2. Opdateringer og begivenheder Viser opdateringer og begivenheder. . Gør et af følgende: § Hvis du loggede ind på en af dine onlinekonti.64 Kontakter Konfigurere din profil Gem dine personlige oplysninger for nemt at sende dem til andre mennesker. 3. og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SIM-kort.

Tryk på Gem. og indtast så kontaktens navn. f.65 Kontakter 4. eller Fr. gruppenavn eller firma. . 5. Ph. Tryk på feltet Navn. 5. Nogle felter er måske ikke tilgængelige. Søge efter kontakter Ud over at søge efter kontakter efter navn eller e-mail-adresser kan du indstille programmet Kontakter til at søge med andre kriterier. Når du gennemfører søgningen. Vælg Kontakttype.) eller et navnesuffiks (f. Det afgør den konto. Tryk på . Tryk på Gem. mellem. skal du bare indtaste de første par bogstaver i det emne.eks. og tryk så på Udført. 3. Tilføjelse af en ny kontakt 1. f. Tryk på . 6.eks. . hvis du separat vil indtaste kontaktens for-. du leder efter i søgefeltet. 1. Indtast kontaktpersonoplysningerne i de relevante felter. På startskærmen trykker du på 2. som kontaktpersonen synkroniseres med. § Hvis du vil importere alle kontakter.D. Tryk på > Kontakter. Google eller Exchange ActiveSync. Gør et af følgende: § Tryk på en eller flere SIM kontaktpersoner. Matchende kontakter bliver vist. der skal søges efter. Vælg de typer kriterier. 3. På startskærmen trykker du på 2. Afhængigt af kontaktens type skal du måske også tilføje et navnepræfiks (f.og efternavn. Jr. hvis du først vil lukke skærmtastaturet og nemmere kunne rulle gennem de andre felter. Hr. tryk på Marker alt. når du tilføjer kontaktpersoner til dit SIMkort.eks. > Kontakter.eks. og tryk så på Indstillinger > Søg efter kontakter efter. du vil importere.) 4. eller Sr. Tryk på .

3. Indtast de første par bogstaver i kontaktens navn eller e-mail-adresse i søgefeltet. 4. og tryk så på Gem til Kontakter. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Du skal først have Exchange ActiveSync-kontoen konfigureret på HTC Explorer. du vil kopiere på HTC Explorer.66 Kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Du kan søge efter en arbejdskontaktperson på Exchange ActiveSync-kontoen og så kopiere den til HTC Explorer. . Under Firmakontakter vises matchende navne. 2. Tryk på . 1. Tryk på navnet på den kontakt.

På startskærmen trykker du på > Kontakter. kan du se ikonet for meddelelsesområdet på statuslinjen. Kombination af de samme kontakter undgår dubletangivelser i din kontaktliste. vil HTC Explorer forsøge at kombinere dem automatisk eller lade dig afgøre. skal du trykke på 3. og så på Linkede kontakter (eller Mere > Linkede kontakter). 2. du vil linke.67 Kontakter Fletning af kontaktoplysninger Hvis du har de samme kontakter på HTC Explorer og Google-kontoen og din sociale netværkskonto. f. hvilke kontakter. 2. der skal kombineres. . Visning af en liste over alle dine linkede kontaktpersoner 1. og der kan du undersøge kontotyper og flettede oplysninger. Accept af matchede kontaktpersonerforslag Når HTC Explorerfinder kontakter. Tryk på Skærmen Alle linkede kontakter åbnes. trykker du på OK. Glid ned ad meddelelsespanelet. Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). Tryk på OK. Manuel fletning af kontaktpersonoplysninger 1. Når du er færdig. skal du trykke på Annuller alle. Facebook. 3. Hvis du vil flette. Du kan vælge at bryde linket til en kontotype eller genoptage linket. . På startskærmen trykker du på > Kontakter. Hvis du ikke vil flette nogen kontakter. der kan flettes. som kan flettes. og tryk så på Forslag til matchede kontakter. 2. Du ser en liste over foreslåede kontakter. 4. i 1.eks.

På startskærmen trykker du på 2. og tryk så på OK. 2.68 Kontakter 3. Import af kontaktpersoner fra hukommelseskortet Du kan kun importere kontaktpersoner. 3. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Vælg en konto eller kontaktpersonertypen. du har gemt eller linket til for den kontaktperson. Tryk på > Kontakter. skal du trykke på typen for de importerede kontakter. På startskærmen trykker du på 2. Bryde linket 1. der skal eksporteres. Tryk på 4. . 3. åbnes skærmbilledet med detaljer over kontaktpersoner og viser dig de oplysninger. for at linke kontaktpersonen til en § Under Tilføj kontakt trykker du på en af mulighederne for at linke til en anden kontakt. 4. § Under Foreslå links trykker du på konto. og tryk så på Importer/Eksporter > Eksporter til SD-kort. ved siden af den kontotype. hvis kontaktoplysningslink. Skærmen med kontaktpersondetaljer har følgende faner: . . Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). Tryk på . der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Eksporter til SD-kort. Hvis du har Google eller Exchange ActiveSync -konti konfigureret på HTC Explorer. du vil afbryde. I afsnittet Linkede kontakter trykker du på du vil afbryde linket til. Du kan: eller (hvis der er foreslåede links). Tryk på > Kontakter. Kontaktpersonoplysninger og samtaler Når du trykker på en kontaktperson i skærmbilledet Kontakter. 1. og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SD-kort. Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet 1. 3.

eks. og tryk så på Slet. som du vil fjerne. Indtast de nye oplysninger om kontaktpersonen. trykker du på OK.eks. kan du trykke på Ring til arbejde. Tryk og hold på kontakten.eks. og tryk så på Slet. sende en e-mail eller ringe til kontakten fra denne fane. Det viser også alle dine indkommende. Tryk på Gem. > Kontakter. 4. 3. f. Få straks kontakt med kontaktpersonen ved at trykke på en af de viste metoder. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på . Når du bedes om det. 4. Slette kontakter 1. Facebook). Du kan svare på en meddelelse. udgående og ubesvarede opkald til og fra kontaktpersoner. Galleri Viser linkede kontakters Facebook-album og -billeder. Tråd viser SMS-meddelelser og e-mails. kan du trykke på meddelelsen og vælge. skrive på personens Facebook-væg. du har gemt for kontaktpersonen. hvordan du vil hilse kontakten. kontaktpersonen har et lagret telefonnummer. Vælg de kontaktpersoner. 3. og tryk så på Rediger kontakt. Redigere en kontaktpersons oplysninger 1. Hvis f. som du har modtaget fra kontakten. 2. Hvis du ser en meddelelse om kontaktens fødselsdag i afsnittet Begivenheder. På startskærmen trykker du på > Kontakter.69 Kontakter Detaljer Vider de oplysninger. Kontaktens oplysninger fra Facebook-kontakter kan ikke redigeres. Opdateringer Vis kontakternes opdateringer og begivenheder fra dit sociale netværks konto (f. .

Tryk på > Kontakter. hvis kontaktpersonoplysninger du vil sende. Gør et af følgende: For at sende En persons kontaktpersonoplysninger Gør dette Tryk og hold ned på navnet på den kontaktperson (ikke ikonet eller billedet). hvordan du vil sende vCard'et blandt de tilgængelige valgmuligheder. og tryk så på Send. 1. Vælg de kontakter. som du vil dele. > Kontakter. og tryk så på Send min profil. Mail Indtast og send din e-mail-meddelelse med de vedhæftede kontaktkort. og så på Send kontakter. .70 Kontakter Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Det er nemt at dele egne kontaktoplysninger med andre eller enhver kontakt fra HTC Explorer. 4. når skærmtastaturet er åbent. hvordan du vil sende kontaktkortene: Bluetooth Tryk på Scan efter enheder. Tryk på Min profil. Vælg de kontaktpersonoplysninger. du vil dele. 3. Dine kontaktpersonoplysninger 3. 1. På startskærmen trykker du på 2. skal du trykke på for at lukke tastaturet. Vælg. og tryk så på Send. Afsendelse af flere kontaktkort Det er nemt at dele kontaktoplysninger for flere kontakter med andre fra din HTC Explorer. hvis oplysninger. som du vil sende kontaktkortene til. 4. Hvis du ikke kan se knappen Send. På startskærmen trykker du på 2. Vælg. Følg skærmmeddelelserne på HTC Explorer og den anden enhed for at parre dem og sende filerne. og tryk så på Send kontakt som vCard. og tryk så på den enhed.

På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. Vi har også tilføjet gruppen Ofte som en særlig gruppetype. som du har oprettet. Du kan kun ændre navnet på grupper. Tryk på Gem.71 Kontakter Kontaktgrupper Tildel kontaktpersoner til grupper. Hvis din kontaktpersonliste er lang. vælg de kontakter. Tryk på Gem. § Tryk på ikonet til venstre for gruppenavnet for at ændre eller fjerne gruppebilledet. Redigering af en kontaktgruppe 1. så du nemt kan sende en meddelelse eller e-mail til en hel gruppe. Indtast navnet på gruppen. . som du vil føje til gruppen. Vælg de kontaktpersoner. Oprettelse af en gruppe 1. 3. 5. Du kan også synkronisere grupper på HTC Explorer med grupperne på din Google -konto. og tryk på 4. og tryk så på Rediger gruppe. . 3. § Tilføj kontakter til gruppen ved at trykke på tilføje. 2. som er tilgængelig via computerens webbrowser. og tryk så på Gem. du vil § Fjern en kontakt fra gruppen ved at trykke på feltet ved siden af kontaktens navn. . som du ofte ringer til eller modtager opkald fra. 6. Du kan: § Tryk på gruppenavnet for at ændre navnet. 4. . På startskærmen trykker du på 2. Tryk på for at vælge et billede til gruppen. kan du bruge søgelinjen til hurtigt at søge efter kontaktpersoner eller trykke på for at skjule skærmtastaturet og rulle gennem listen. der automatisk gemmer kontaktpersoner. og tryk så på Gem. Tryk og hold på gruppen på fanen Gruppe. På startskærmen trykker du på > Kontakter.

3. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. Tryk på Gem. du vil fjerne. du vil sende en meddelelse eller email til. Tryk på . og så på Rediger grupper. Hvis du f. skal du trække den til den nye placering. og tryk så på Rediger gruppe. 4. Gå til fanen Gruppehandling.eks. du vil flytte.72 Kontakter Afsendelse af en meddelelse eller e-mail til en gruppe Du bliver debiteret for hver sendt meddelelse. Tryk og hold på for enden af den kontaktpersons navn. Omarrangering af medlemmer af en kontaktpersongruppe 1. § Tryk på Send gruppe-mail for at sende en e-mail til gruppen. På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på > Kontakter. 2. sender en meddelelse til en gruppe på fem personer. og gør et af følgende: § Tryk på Send gruppemeddelelse for at sende en meddelelse til gruppen. bliver du debiteret for fem meddelelser. 3. Når rækken fremhæves. skal du trække den til den nye placering. Omarrangere dine kontaktpersongruppe 1. 4. På fanen Grupper trykker du på gruppen for at se dens medlemmer. . 2. Når rækken fremhæves. 1. På fanen Grupper trykker du på den gruppe. 5. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Tryk på Gem. 3. Tryk og hold på i slutningen af den gruppe.

4. Du kan tilføje flere Kontakter-widgets til startskærmen med forskellige grupper kontaktpersoner for hver widget. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. 1. På startskærmen trykker du på 2. 1. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. Gentag ovenstående trin for at tilføje endnu en Kontakter-widget. hvor ofte du kontakter kontakterne. kan du vælge en anden kommunikationsmetode for hver af kontakterne på widget'en Kontakter. > Kontakter. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering (ikke billedet) på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. og tryk så på Vælg. Vælg widget-formatet. 2. som du har oprettet. Indstilling af standardkommunikationsmetode Afhængigt af. Tilføje Kontakter-widgets Hold kontakten ved lige med forskellige vennekredse eller kollegaer i dit liv. På fanen Grupper kan du: § Trykke og holde på en gruppe. 5.73 Kontakter Slette grupper Du kan kun slette grupper. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Kontakter. du vil føje til som en widget. der skal fjernes. 1. og tryk så på Rediger grupper for at vælge flere kontaktgrupper. Vælg den gruppe. . 3. og så trykke på Slet gruppe. som du vil slette. 2. § Tryk på .

§ Hvis du vil tilføje flere medlemmer. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. Komme i kontakt med en kontaktperson 1. § Hvis du vil tilføje et medlem. 4. 2. Ændring af standardkommunikationsmetode 1. du ønsker med kontakten. skal du trykke på . § Tryk på for at åbne programmet Kontakter og se alle dine kontakter. 2. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. skal du trykke på . Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. og tryk så på den kommunikationsmetode. som er på en Kontakter-widget. Tryk på en kontakts billede (ikke navnet eller statusopdateringen) på widget'en. Tryk på Angiv standarhandling. Tryk på Vælg standardhandling. . På startsiden går du til Kontakter-widget'en. du ønsker med kontakten.74 Kontakter 3. 4. 3. som du har indstillet for denne kontakt. Tilføjelse af gruppemedlemmer til en Kontakter-widget Du kan tilføje flere medlemmer til kontaktgruppen. Standard kommunikationsmåden. udføres. På Personer-widget'en: § Tryk på navnet på en kontakt eller en statusopdatering for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. På skærmen Vælg standardhandling trykker du på den kommunikationsmetode. 5. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen.

f. skal du glide op til fanen Opdateringer for at se opdateringer. § Se Facebook-billeder direkte i programmet Galleri. § Søg efter dine venners Facebook-statusopdateringer i Friend Stream™. Du kan også overføre ét eller flere billeder til Facebook. Når der er en meddelelse om kontaktens fødselsdag.75 Socialt Socialt Facebook for HTC Sense Med Facebook for HTC Sense kan du: § Se alle din Facebook-kontakter og deres onlinestatusopdateringer i Kontakter. og så sætte tags og føje billedtekster til dem.eks. overførsler og profilændringer. kan du også dele et link til et bestemt album eller kommentere på albumbillederne. . Når du trykker på en kontakt i Kontakter. kan du trykke på meddelelsen for at sende en hilsen. posterede statusmeddelelser. Når du ser albummer for en Facebook-ven. § Vis dine Facebook-begivenheder og dine venners fødselsdage i programmet Kalender.

Postering af en meddelelse på en vens Facebook-væg Skriv hurtigt en vægpostering til dine Facebook-venner i Friend Stream. I Friend Stream trykker du på 2. du tænker om en persons statusopdatering. der vises i statusopdateringen for at se og kommentere albummets billeder med programmet Galleri. § Du skal måske autorisere Facebook for HTC Sense til at oprette forbindelse til din Facebook-konto. skriv meddelelser på dine venners Facebook-vægge. 4. Tryk på > Facebook. § I tekstfeltet indtaster du det. Tryk på for at vedhæfte et billede. 1. . Kommentarer til og synes om Facebook-indlæg Tryk på en persons statusopdatering på fanen Alle opdateringer og gør et af følgende: § Tryk på det billede eller albumnavn. Indtast din meddelelse. 3. Tryk på Poster. eller del din placering med dine sociale netværk. og tryk så på en ven i listen. > Min væg.76 Socialt § Logge ind på din Facebook-konto fra Konti og synkronisering-indstillinger eller programmet Facebook (forudinstalleret eller overført fra Android Market) logger dig automatisk ind på Facebook for HTC Sense. Få glæde af Facebook i Friend Stream Poster dine statusopdateringer. § Tryk på Synes om for at synes om personens statusopdatering. 5.

Chatting med en ven 1. 4. Indtast din meddelelse i tekstfeltet. Gør et af følgende: § Tryk på et sted i listen. § Tryk på . 3. På næste skærm kan du tilføje din statusmeddelelse og endda tagge de venner. og tryk så på Udført. Chatte i Google Talk Google Talk er Google’s program til onlinemeddelelser. Tryk på denne mulighed. er du allerede logget ind på Google Talk. 4. indtast din aktuelle placerings navn og beskrivelse. hvor du er. Gå til fanen Locations. Tryk på Send. § For at finde din placering skal du også aktivere placeringskilder i Indstillinger > Placering. § Du skal være logget ind på Facebook for HTC Sense for at bruge denne funktion i Friend Stream. første gang du konfigurerede HTC Explorer. Tryk på Check ind. Når det er gjort. Hvis du har mere end én chat i gang. kan du trykke her for at skifte til en chat med en anden ven. Hvis du loggede ind på din Google-konto. trykker du på Check ind. Under chat kan du trykke på Registrer ikke chat Skift chats og så på en af disse valgmuligheden: Dine Google Talk-meddelelser gemmes i mappen Chats folder på din Gmail-konto. Du kan åbne Google Talk fra startskærmen ved at trykke på > Talk. og tryk så på 2.77 Socialt Deling med din placering med dine Facebook-venner Spiser du på din foretrukne restaurant? Fortæl dine venner. hvis du ikke vil gemme dine chat-meddelelser. og inviter dem med. 2. . 3. I Google Talktrykker du på en ven i Liste over venner. 5. Du kan også indsætte et humørikon ved at trykke på og så på Mere > Indsæt smiley. du er med. . der også bruger Google Talk. 1. Det sætter dig i stand til at kommunikere med andre personer.

meddelelse og dit billede vises på din kontakts Liste over venner og i andre programmer. indlemmes i gruppechatten. Gør et af følgende: § Tryk på den ven. I Google Talk's Liste over venner trykker du på navnet for at åbne skærmen Indstil status. Afslut den aktuelle chat. og tryk så på chatunderretningen. Den ven. Dennes angivelse i Listen over venner bliver hvid og viser meddelelsen. indsæt et humørikon. . § Åbn meddelelsespanelet. 2. der sendte dig invitationen til at chatte i Liste over venner. § Tryk på Skift for at vælge et andet billede. 5. Afslut chat Mere Accept af chatinvitationer Når en ven sender dig en Google Talk-meddelelse. Din onlinestatus. der accepterer invitationen. for at vælge en tilpasset 3. Ændring af din onlinestatus og dit billede 1. og vælg så den status. Tryk på Udført. får en invitation til en gruppechat. Tryk på billedet. vil du modtage en underretning. Eller tryk på status i listen. Indtast din nye statusmeddelelse. du inviterede. Tilføj endnu en ven til din chat. Tryk på onlinestatusangivelsen ved siden af billedet. hvor din Google Talk-status vises. Ryd chatoversigten. og den ven. Hver enkelt. 4. du aktuelt chatter med. du ønsker i menuen.78 Socialt Liste over venner Tilføj til chat Returner til Liste over venner. eller se dine venners kontaktpersonoplysninger. og vælg en af følgende: § Tryk på Fjern for at fjerne billedet.

3. så denne ikke sender meddelelser til dig. skal du trykke på og så på Alle venner. Du kan blokere en ven. når denne blokeres. du vil ophæve blokeringen for. Tryk og hold på vennens navn.og meddelelsesindstillinger. Indtast en Google Talk-onlinemeddelelses-id eller Gmail-adresse på den ven. Ændring af indstillinger eller logge af I Google Talk's Liste over venner trykker du på § Lug ud for at logge ud. Ophæv 1. som du ofte chatter med — de mest populære — der vises i Liste over venner. og føjes til listen over Blokerede venner. Tryk på og derefter på Tilføj ven. 1. I Google Talk's Liste over venner kan du: Invitere en ven 1. som endnu ikke har accepteret din invitation vises på skærmen. Tryk på den ven. Tryk på og derefter på Alle venner. skal du trykke på og så på Mest populære. Vis alle venner I starten er det kun venner. og så på: § Indstillinger for at ændre program. Hvis du kun vil se venner. som du ofte chatter med. og tryk så på OK. Hvis du vil vise alle dine venner. du vil tilføje. 2. ven Vis alle inviterede venner Tryk på og tryk så på Mere > Inviterede. Tryk på og derefter på Alle venner. hvor du tilføjer og styrer din venner i Google Talk. Venner. blokering af en 2. Tryk og hold på vennens navn. Gør en ven populær Bloker en ven 2.79 Socialt Tilføje og styre venner Liste over venner er det sted. Din ven fjernes fra Liste over venner. og tryk så på Bloker ven. Tryk på og tryk så på Mere > Blokeret. og tryk så på Vis altid ven. . 2. 1. Tryk på Send invitation.

§ Hvis der ikke er indsat et hukommelseskort.80 Kamera Kamera Grundlæggende om kameraet Lige meget om du rejser for arbejdet eller privat kan du tage billeder og videoer af din tur og møder med HTC Explorer. Skærmen Kamerasøger Du finder følgende skærmfunktioner på skærmen Kamerasøger: Zoomlinje Omskifter til billed-/ videotilstand Udløser/optageknap Effektknap Galleriknap . fra § Åbn kameraet direkte i videotilstand. og tag billeder ved at trykke på startskærmen og trykke på Kamera. som gemmes i telefonens hukommelse. før du kan få adgang til filerne. kan du kun tage op til fem billeder. § Du skal have et hukommelseskort indsat. Når du indsætter et hukommelseskort. § Åbn kameraet i billedtilstand. bliver billederne på telefonen automatisk overført til hukommelseskortet. så du kan begynde optagelsen af videoer med det samme ved at trykke på på startskærmen og så trykke på Videooptager.

6.81 Kamera Zoom Før du tager et billede eller en video. Glid blot fingeren op eller ned over zoomlinjen for at zoome ind eller ud. når du har taget det. Drej kameraet mod dig. Tryk på Selvportræt. Tryk på for at lukke panelet med indstillingsmenuen. Før du tager billedet. 5. Vælg en effekt. Du skal ikke engang trykke på udløseren. og fokuser på motivet. 4. vil det automatisk fokusere og tage dit billede. 4. 3. kan du først zoome ind eller ud på motivet. Vælg det. Vælg opløsningen og andre kameraindstillinger. kan du bruge skærmens zoom-linje til at zoome ind eller ud på dit motiv. Tryk på for at åbne panelet med indstillingsmenuen. 3. . 2. trykker du på . Du kan frit zoome ind eller ud under optagelsen. Når du optager video. Indstil det til automatisk at tage dit selvportræt. På startskærmen trykker du på > Kamera. Når kameraet registrerer dit ansigt. som du vil bruge på billedet. som du vil bruge. du vil gøre med billedet. 2. Tage et billede tæt på Har du svært ved at tage dit eget billede tæt på? Det er nemt med kameraet. 1. Tage et billede 1. vises zoomlinjen altid på skærmen. 7. Når du er klar til at tage billedet. Peg kameraet.

Vælg en effekt. Se videoen. Slet billedet eller videoen Send billedet eller videoen til computeren eller en anden enhed med Bluetooth. du lige har optaget. Vælg det. som du vil bruge. Du kan også tilføje bestemte effekter til videoer. Tilføjelse af effekter Vil du have dine billeder til at se mere interessante ud? Nemt. 4. 8. Stands optagelsen ved at trykke på igen.82 Kamera Optagelse af video 1. før du begynder at tage et billede eller en video. som om de er taget gennem særlige linser og filtre. På startskærmen trykker du på > Videooptager. Tryk på skærmknapperne for at vælge det. 6. Vælg. Efter optagelse Når du har optaget et billede eller en video. som du så vil gøre. du kan lide. . som du vil overføre den/det til. 7. Brug de tilgængelige kameraeffekter for at få dine billeder til at se ud. send den via e-mail. f. som du vil bruge i videoen. til brug som baggrund. 5. Vælg først en effekt. Rul gennem de tilgængelige effekter. og tryk på den. hvordan du vil bruge billedet. 3. når du lige har optaget den. Du kan frit zoome ind eller ud under videooptagelsen. 2. eller vælg et socialt netværk. 2. 1. Indram dit motiv på skærmen Kamerasøger. du vil gøre med videoen. Tryk på . Vælg videokvaliteten og andre kameraindstillinger. vil gennemgangsskærmen vise billedet eller startbilledet af den video. Tryk på for at starte optagelsen.eks.

mætning og skarphed. vil de tilgængelige billedopløsninger være i standard 4:3forhold. Indstil den tid. Vælg et ISO-niveau eller sætte det tilbage til Auto. Gennemgangsvarighed Bredformat (kun billedtilstand) Geo-tag billeder (kun billedtilstand) Automatisk forbedring (kun billedtilstand) Lukker lyd Gitter (kun billedtilstand) Optag med lyd (kun videotilstand) Nulstilling til standard . Når du har markeret dette afkrydsningsfelt (standard). kontrast. Højere ISO-tal er bedre til at tage billeder med dårlige lysforhold. før kameraet automatisk tager billedet. som du vil bruge. Glid fingeren over hver af skyderne for at justere eksponering. Vælg denne mulighed for at tage dit eget nærbillede. Angiv en tidsforsinkelse. Åbn indstillinger for kameraet ved at trykke på Selvportræt (kun billedtilstand) Selvudløser (kun billedtilstand) Billedjusteringer Hvidbalance Opløsning/videokvalitet ISO (kun billedtilstand) . Vælg at gemme GPS-placeringen på dine optagne billeder.eller videoopløsning. Sæt kameraet tilbage til standardindstillingerne. når du trykker på udløseren eller optageknappen. og du kan bruge hele kamerasøgerens skærm til at indramme dit motiv. Vælg at optage lyd. så du nemt kan indramme og centrere dit motiv. som et optaget billede eller en optaget video vises på gennemgangsskærmen. Vælg at reducere støj. når du bruger en høj ISOindstilling og automatisk justere billedlysstyrken.83 Kamera Ændre kameraindstillinger Åbn menupanelet for at få adgang til og ændre kameraindstillinger. Når det ikke er markeret. når du optager videoer. før du tager billedet. Marker for at vise et gitter på skærmen Kamerasøger. Vælg at afspille en lyd. før kameraet skifter tilbage til skærmen Kamerasøger. Vælg en billed. Hvidbalance sætter kameraet i stand til at tage farver mere præcist ved at justere til de aktuelle lysforhold. er de tilgængelige billedopløsninger i 3:2-forholdet.

Få et publikum ved at mærke dine Facebook-venner. Valg af et album På startskærmen trykker du på > Galleri. så du nemt kan se dem. Hvis du vil begynde at bruge Galleri. videoer og musik Billeder. når du ser på billeder og videoer af dine seneste rejser eller dine kæledyrs nyeste tricks. hvor dine billeder og videoer er organiseret efter album. skal du først undersøge. placeringsikon eller en baggrund. om du har billeder eller videoer kopieret på HTC Explorer. Du kan også nemt bruge et billede til et kontaktikon. . Programmet Galleri åbner på skærmen Album. Og du kan også redigere og tilføje effekter til dine billeder.84 Billeder. videoer og musik Galleri Om programmet Galleri Genoplev det sjove.

du kan zoome ind eller ud på et billede: § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind.) Zoome ind eller ud på et billede Der er to måder. Tryk på skærmen for at vise afspilningsfunktionerne. kan du trykke på og så trykke på Vis på kort for at se den placering. Klem fingrene sammen for at zoome ud. . som du vil se som et diasshow. Mens der vises et foto i fuld skærm. når du har aktiveret Geo-tag billeder i Kamera. videoer og musik Visning af billeder og videoer Når du har valgt et album. Glid fingeren op eller ned for at rulle gennem miniaturerne. Vise billeder som et diasshow 1. der indeholder billeder. Tryk på > Slideshow. (Vis på kort er tilgængelig. § Tryk på skærmen med tommelfingeren og pegefingeren og spred derefter dine fingre for at zoome ind. Vælg et album. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud.85 Billeder. 2. hvor du tog billedet. kan du gennemgå dine billeder og videoer. Tryk på et billede eller en video for at se den/det på hele skærmen.

Beskæring af et billede 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. Tryk og hold på det billede. der åbner.eks. Tryk på Rediger i den menu. videoer og musik Se videoer Mens du browser et album. pausere eller stoppe videoen. . 2. du nemt kan komme til dine videoer på. 2. klassisk og andet. er ved at trykke på startskærmen og så trykke på Videoer. Rotation af et billede 1. § Brug skærmfunktionerne til at afspille. Tryk og hold på det billede.eks. f. du vil beskære. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. f. fra § Tryk på Mere > Fuld skærm eller Mere > Bedste tilpasning for at skifte mellem fuld skærm og bedste tilpasning. Du kan også forbedre dine billeder ved at anvende effekter. 3. rotation og beskæring.86 Billeder. En anden måde. du vil rotere. Redigering af dine billeder Foretag de grundlæggende redigeringsopgaver på billeder. høj kontrast. og tryk enten på Rotér mod venstre eller Rotér mod højre. kan du trykke på en video for at afspille den.

der vises. Der vises en beskæringsboks omkring billedet. 2. Det beskårne billede gemmes som en kopi. og tryk så på Gmail eller E-mail. Tryk på en effekt for at anvende den på billedet. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. Det originale billede forbliver uredigeret. Flyt beskæringsboksen til den del af billedet. På startskærmen trykker du på > Galleri. Tryk på Gem for at bevare ændringerne. Når retningspilene vises.87 Billeder. og tryk så på Effekter. MMS eller Bluetooth. der vises. Afsende billeder eller videoer via e-mail Du kan sende flere billeder. 1. kan du se de muligheder. du vil tilføje effekter til. Afsende dine billeder og videoer Send billeder og videoer til din computer eller en anden enhed med e-mail. 2. Tilføjelse af effekter 1. På det panel. Det forbedrede billede gemmes som en kopi. 4. Tryk på et album. 7. du vil dele. Tryk på Rediger i den menu. Tryk på Gem for at bevare ændringerne. 3. Træk beskæringsboksen til den ønskede placering. . 6. der indeholder de billeder eller videoer. 3. Tryk og hold på det billede. 4. skal du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på beskæringsboksen. Tryk på . De tilføjes som filvedhæftninger i din e-mail. som du vil beskære. 5. videoer eller begge dele i en e-mail-meddelelse. 5. der findes. Juster beskæringsboksens størrelse ved at trykke og holde på kanten af boksen. Tryk på Rediger i den menu. og tryk så på Beskær. Det originale billede forbliver uredigeret. videoer og musik 3. der åbner sig.

4. Tryk på . der indeholder de billeder eller videoer. På startskærmen trykker du på > Galleri. Opret meddelelsen og tryk på Send. Afsende billeder eller videoer via Bluetooth Du kan vælge flere billeder. Vælg de billeder eller videoer. og tryk så på Meddelelser. 2. Deling af dine billeder og videoer på nettet Ved hjælp af programmet Galleri kan du dele billeder og videoer på dine sociale netværk. 6. videoer eller begge dele og sende dem til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. 2. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. Tryk på . Opret meddelelsen. Tilføj endnu et billede eller endnu en video til diasshowets vedhæftning ved at trykke på og så trykke på Billede eller Video. som du vil dele. og tryk på Næste. 3. Du kan også bruge programmet Kamera eller Videooptager til at dele et billede eller en video. Og du kan postere videoer på YouTube. du vil dele. På startskærmen trykker du på > Galleri. du vil dele. Tryk på et album. Billedet eller videoen tilføjes automatisk til MMS-meddelelsen.88 Billeder. Hvis du valgte E-mail. . 5. og tryk på Næste. der indeholder de billeder eller videoer. På startskærmen trykker du på > Galleri. som du vil dele. du vil dele. og tryk så på (Gmail) eller Send (Mail). Afsende et billede eller en video via MMS 1. 3. Tryk på . 4. bruges standard e-mail-kontoen. 2. og du har flere e-mail-konti. 3. videoer og musik 4. og tryk så på Facebook for HTC Sense. der indeholder de billeder eller videoer. Tryk på det billede eller den video. Vælg de billeder eller videoer. Tryk på et album. 5. så filerne kan sendes. Deling af billeder eller videoer på Facebook Du skal være logget ind på din konto for at kunne overføre billeder eller videoer. lige efter du har optaget det/den. du vil sende. Tryk på et album. 1. og tryk så på Bluetooth. 1.

Vælg de billeder. 5.eks. Vælg de videoer. Tryk på et album. 2. der skal overføres til. og vælg en indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. du bedes om. som du vil dele. hvor dine ven er. videoer og musik 4. du vil dele. 4. hvor du vil overføre billederne til. 5. du vil dele. Tryk på . Tryk på Flere detaljer. eller tryk på oprette et nyt.eller Google-konti. Hvis du vil mærke venner på dine billeder. tryk på Udført. Tryk på . og så vælge. 5. indtast de oplysninger. . hvem du vil sætte tag ved i listen. 8. 6. 6. skal du trykke på Sæt tag på dette billede. 7. Når du er færdig med at tilføje tags og beskrivelser. Deling af videoer på YouTube Du kan dele dine videoer ved at overføre dem til YouTube. og angiv indstillinger for personlige oplysninger for de overførte billeder eller videoer. Gentag dette trin for at fortsætte med at sætte tags ved venner. Vælg de billeder eller videoer. 1. for at 2. og tryk derefter på Næste. Vælg det onlinealbum. Dele billeder på Picasa Du skal være logget ind på en Google-konto for at kunne overføre billeder til Picasa™-fotoorganisationstjenesten.89 Billeder. du overfører. 4. Glid til venstre for at gå til næste billede eller video. Tryk på Udført. 3. hvis du bedes om det. der indeholder det billede. 7. og tryk på Næste. og tryk derefter på Næste. 1. Indtast en billedtekst til de billeder. Indtast en titel på de videoer. og tryk så på Picasa. Du kan derefter trykke på den del. 9. Tryk på Overfør. Tryk på Tilføj tag og beskrivelse. du vil dele. Log ind på din YouTube. Vælg det album. der indeholder de videoer. du overfører. f. og indtast så en anden billedtekst på hvert billede eller video. beskrivelse og mærker. På startskærmen trykker du på > Galleri. Tryk på et album. 6. Tryk på Overfør. du vil dele. 7. 3. og tryk så på YouTube. På startskærmen trykker du på > Galleri.

90 Billeder. og så trykke på Tilføj kommentar. Du kan se billeder i dine onlinealbum på samme måde. Visning af billeder på Facebook Du skal være logget ind på din Facebook-konto for at se billeder i Facebook. 3. videoer og musik Visning af billeder på dine sociale netværk I programmet Galleri kan du se. . 1. som du ser på billeder på hukommelseskort. Kommentarer til billeder på dine sociale netværk Tilføj kommentarer til dine og dine venners overførte billeder. 1. 3. kan du trykke et sted på skærmen og så trykke på . § Når du ser på et billede på hele skærmen. Tryk på det felt. mens du gennemgår onlinealbum. På startskærmen trykker du på 2. > Galleri. Gør et af følgende: § Du kan trykke og holde på et billede. 2. Indtast din tekst. og tryk så på Kommentar. Tryk på dit kontonavn eller din vens konto i listen for at se billederne på kontoen. Tryk på fanen Facebook. hvad du og dine venner har overført til dine sociale netværk. hvor der står “Skriv en kommentar”.

når knappen er grå). Før fingeren til venstre eller højre over skærmen for at gå til næste eller forrige musikalbum. 3. Du kan omorganisere sange i listen Afspilles nu. og skærmen slukker. vælge en sang. Du skal først kopiere musikfiler til hukommelseskortet for at kunne bruge programmet Musik til at afspille musikken. Skift mellem at vise listen Afspilles nu og skærmen Afspilles nu. Tænd/sluk for blandingsfunktionen. Gennemgå gentagelsestilstandene. gentag aktuel sang og gentag ikke. Hvis du ikke kan se afspilningsfunktionerne på låseskærmen. 1. På startskærmen trykker du på skærmen Afspilles nu. skal du svippe finger fra venstre mod højre på feltet på skærmen. Programmet Musik åbner på 2. videoer og musik Musik Lytte til musik Du kan nyde at lytte til sange og musik på HTC Explorer med programmet Musik. > Musik. og andet. gentag alle sange. . Gå til biblioteket. (Blanding er deaktiveret.91 Billeder. der skal spilles. Tryk og træk fingeren over statuslinje for at spring til en anden del af sangen. Tryk på skærmikonerne til at kontrollere musikafspilningen. skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen. Afspilning af musik fra låseskærmen Når du lytter til musik.

Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. f. Du kan tilføje. På startskærmen trykker du på 2. Indtast navnet på en afspilningsliste. Tryk på > Musik. Kunstnere og Album. Gennemgå musikken i biblioteket på programmet Musik's afspilningsskærm Afspilles nu eller i listen 1. for at flytte til biblioteket. Vælg en kategori ved at trykke på en af fanerne nederst på skærmen.eks. der matcher dagens humør. 2. som du vil. 5. Du kan oprette lige så mange afspilningslister. Opret en afspilningslisten. Tryk på .92 Billeder. og tryk så på Tilføj sange til afspilningslisten. 3. fjerne eller omorganisere fanerne i biblioteket. Oprette en afspilningsliste Personaliser din musikoplevelse ved at oprette musikafspilningslister. Listen Afspilles nu opdateres med sanglisten fra den valgte kategori. I biblioteket organiseres din musik efter kategorier. der kun indeholder dine favoritsange. Vælg en kategori. 6. Tryk på Afspilles nu for at gå til biblioteket. 1. Om Musik-widget'en Du kan bruge Musik-widget'en til at afspille musik lige på startskærmen. 4. videoer og musik Du kan også midlertidigt standse musikafspilningen fra meddelelsespanelet. . eller opret en. Tryk på en sang i en kategori for at afspille den.

3. Slet sange fra en afspilningsliste Ret navn på afspilningsliste Sletning af afspilningslister 1. og tryk så på Slet. 2. . 2. 2. Vælg de sange. du vil føje til afspilningslisten. skal du trække den til den nye placering og så slippe. Vælg de afspilningslister. Tryk på Tilføj sange. du vil føje til afspilningslisten. afspilningsliste 2. og vælg det. 1. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Afspilning af sange i en afspilningsliste 1. Vælg de sange. Tryk og hold på i afslutningen af den sangtitel. Tryk på Omdøb afspilningsliste. Når du trykker på en sang i listen for at afspille den. Tryk på Gem. Omarranger sange 1. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. Tryk på . 3. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. 3. Tryk på . du vil flytte. opdateres skærmen Afspilles nu med sangene fra din afspilningsliste. og tryk så på Slet afspilningslister. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. Gå til kategorien Sange eller en anden kategori. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. videoer og musik 7. og tryk så på Tilføj.93 Billeder. 8. 1. Tryk på Fjern sange. 2. du vil gøre: Tilføj flere sange til en 1. 2. 3. Tryk på den første sang eller en hvilken som helst sang i afspilningslisten. og tryk så på Fjern. Marker afkrydsningsfelterne for de sange. der skal slettes. og tryk så på Tilføj. kan du tilføje flere sange til den. som du vil slette. Når rækken fremhæves. Administration af afspilningslister Når du har oprettet en afspilningsliste. Tryk på Rediger rækkefølge. omorganisere dem og andet.

Dele musik via Bluetooth Du kan vælge en sang fra programmet Musik's bibliotek og sende den til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. Tryk på skærmen Afspilles nu. 3. og endelig på Del (eller Mere > Del). På startskærmen trykker du på 2. 4. 4.94 Billeder. Tryk på Lyd > Telefonens ringetone på skærmen Indstillinger. og tryk så på Find videoer på skærmen Afspilles nu. du vil angive som ringetone. Tryk på . 1. Søgning efter musikvideoer på YouTube Du kan finde musikvideoer for den sang. Det er nemt. Led efter den sang. tryk så på 5. Sådan kontrolleres. I valgmenuen Angiv som ringetone trykker du på Telefonringetone eller Kontaktpersons ringetone. 1. Hvis du vælger Kontakts ringetone. skal du vælge de kontakter. 2. Den afspilles også. 3. Sangen skal være i listen over ringetoner og være markeret. På startskærmen trykker du på > Musik. videoer og musik Indstilling af en sang som ringetone Du kan indstille en sang fra programmet Musiks bibliotek som almindelig ringetone for en bestemt kontaktperson. du vil sende via Bluetooth. så musikken kan sendes. . for at flytte til biblioteket. om sangen blev tilføjet som ringetone 1. Tryk på Bluetooth. som du vil knytte sangen til på næste skærmbillede. Tryk på > Musik. I biblioteket vælger du den sang. og afspil den så. du lytter til på YouTube. Tryk på på skærmen Afspilles nu og så på Angiv som ringetone (eller Mere > Angiv som ringetone). 2. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

Når du finder det program. Gør et af følgende for at finde et program: Gennemgå fremhævede programmer Gennemgå programmer efter kategorier Søg efter et program Rul gennem listen over fremhævede programmer. som du stoler på. Tryk på . og tryk så på en kategori. for at finde nye programmer til HTC Explorer. når du henter programmer. . På startskærmen trykker du på > Market. du leder efter. En Google Checkout™-betalingsmåde kræves for at købe et betalingsprogram.95 Android Market og andre programmer Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Android Market er stedet. Du har ansvaret for resultaterne af brugen af hentede programmer. Under en kategori kan du filtrere programmerne efter Flest hentede betalte. Du skal bruge en Google Checkout™-konto for at købe ting på Android Market. Søgning efter og installation af et program Når du installerer programmer og bruger dem på HTC Explorer. Du bliver bedt om at bekræfte betalingsmåden. når du køber et program. indtast navnet på det program. man går. kan de kræve adgang til dine personlige oplysninger eller adgang til bestemte funktioner eller indstillinger på tablet´en. Flest hentede gratis eller Lige kommet ind. Hent og installer kun programmer. der får adgang til funktioner eller en stor del af dine data på HTC Explorer. Vælg fra en lang række gratis og betalte programmer fra produktivitetsprogrammer. og tryk så på . 1. Vær forsigtig. skal du trykke på det og læse dets beskrivelse og brugeranmeldelser. Tryk på Programmer eller Spil. 3. 2. underholdning og til spil. du kan lide.

På skærmen Alle programmer går du til fanen Hentet og trykker på programmet.android. 3. du vil fjerne. . Tryk på det program. Tryk på > Market. Når du bedes om det. Du kan fjerne et program for at få en tilbagebetaling inden for en begrænset tidsperiode efter købet. og tryk så på Afinstaller. og tryk så på Mine programmer. og tryk så på Mine programmer. and then tap Hjælp. 5.com/support). som du har hentet og installeret fra Android Market. 4. skal du åbne meddelelsespanelet og så § På startskærmen trykker du på > Market. Få hjælp Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål omAndroid Market. trykker du på OK. . Hent eller køb programmet. På skærmen Mine programmer trykker du på programmet og så på Åbn. § På startskærmen trykker du på . På startskærmen trykker du på 2. 1. Webbrowseren fører dig til Android Market Hjælp-webside. og tryk så på OK.96 Android Market og andre programmer 4. Tryk på OK for at acceptere tilladelser for programmet og begynde at hente og installere programmet. Åbning af et installeret program Gør et af følgende: § Hvis du ser dette ikon trykke på programmet. Vælg årsagen til. 5. Tryk på . Få mere at vide om tilbagebetalingspolitikken for betalte programmer ved at gå til Android Market hjælpewebsted (http:// market. i statuslinjen. at du fjerne programmet. og tryk på GRATIS (for gratis programmer) eller på prisknappen under Køb (for betalte programmer). skal du trykke på MENU og så på . Afinstallation af et program Du kan afinstallere ethvert program.

Du kan også angive din hjemby. Vælg en by. hvad klokken er i flere byer over hele verden. tilføje flere byer til listen på verdensuret og manuelt angive tidszonen. og træk det til knappen 2. Tryk og hold på uret på startskærmen. § På startskærmen trykker du på Tryk på fanerne i nederste række. eller glid fingeren over fanerne for at skifte mellem de forskellige funktioner i Ur-programmet. skal du trykke på tilføje den. Det viser også en vækkeursindikator og batteriniveauet. Brug af verdensuret Brug skærmen til Ur-programmets verdensur til at se det aktuelle tidspunkt flere steder på jorden. og så på Ur. Du kan åbne programmet Ur på en af de følgende måder: § Tryk på Ur-widget'en på startskærmen. Du kan tilpasse Ur-widget'en på startskærmen til at vise vejret for en anden placering. Du kan også bruge Ur til at vise tidspunktet i en anden by. 1. Tryk på Udført. Hvis du ikke ser den by. 4.97 Android Market og andre programmer Brug af Ur Om HTC Ur-widget'en Brug HTC Ur-widget'en til at se dags dato. tidspunktet og placeringen. Tryk på uret for at ændre indstillingerne. Ændring af placeringen for Ur-widget'en Som standard viser Ur-widget'en på startskærmen de aktuelle vejrforhold. for at søge efter den og . Tryk på vejrbilledet eller oplysningerne for at åbne programmet Vejr. Du kan også bruge den som vækkeur. stopur eller nedtællingstimer. hvor du kan se vejrudsigter for de næste par dage. Brug af programmet Ur Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. datoen og tidspunktet. du ønsker. . Brug HTC Explorer som et skrivebordsur fuldt med vejroplysninger eller som et verdensur. Brug af skrivebordsur Skrivebordsuret viser den aktuelle dato. 3. så du kan se. det aktuelle tidspunkt og vejret.

1. du vil tilføje. Indtast navnet på din hjemby.98 Android Market og andre programmer Indstilling af din hjemby 1. 2. 3. 3. så du med det samme kan kontrollere datoen og tidspunktet i disse byer. Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur Tilføj flere byer til skærmen Verdensur. filtreres listen. og indstil tidszonen. 1. 2. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm og trykker på den alarm. 2. Indstilling af en alarm Du kan bruge programmet Ur's Alarmer-fane til at konfigurere en eller flere vækkealarmer. og tryk på den by. så den viser matchende byer og lande. datoen og tidspunktet. På Indstil alarm trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og angive alarmtidspunktet. På startskærmen kan du også trykke på og så trykke på Indstillinger > Dato og tid for at åbne skærmen med indstillinger for Dato og tid. og tryk på din hjemby. så den viser matchende byer og lande. På fanen Verdensur trykker du på og så på Lokale tidsindstillinger. datoen og tidspunktet efter behov. I takt med at du indtaster bogstaver. du vil tilføje. Ophæv markering i afkrydsningsfeltet Automatisk. På fanen Verdensur trykker du på og så på Startindstillinger. I takt med at du indtaster bogstaver. Rul gennem listen over matcher. Rul gennem listen. dato og tidspunkt Du skal først manuelt deaktivere automatisk tidssynkronisering på HTC Explorer for at kunne angive tidszonen. På fanen Verdensur trykker du på . Indtast navnet på den by. . filtreres listen. 2. Indstilling af tidszone. 1.

og tryk så på Slet. og tryk så på Indstillinger. hvis du ønsker at HTC Explorer også skal vibrere. Sideknaps adfærd Vælg det. hvis du vil gøre alarmen lydløs. selv når lydstyrke er angivet til lydløs. afvise alarmen eller deaktivere knappen. § Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ved at trykke på det) for den alarm. Vælg de alarmer. Ændring af indstillinger for alarmlyd Tryk på på fanen Alarmer. som du vil slette. hvor alarmen skal lyde. der skal bruges. Alarmlydstyrke Indstil det lydstyrkeniveau. og tryk så på OK. § Tryk på Gentag. . 2. Tryk på på fanen Alarmer. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder. som du ønsker for alarmen. Når du er færdig med indstilling af alarmen. § Marker afkrydsningsfeltet Vibrer. Du kan: § Indtast alarmens beskrivelse. og tryk så på Slet. 4. hvor længe udsættelsen skal være mellem alarmer. når alarmen lyder. Du kan indstille knappen til udsættelse. Udsættelsesvarighed Angiv. når skærmen ikke er låst. som sker med alarmen. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt. når HTC Explorer er i lydløs tilstand. Sideknappen fungerer kun. skal du trykke på Sletning af en alarm 1.99 Android Market og andre programmer 3. Vælg de dage i ugen. når du trykker på sideknappen (LYDSTYRKE OP/LYDSTYRKE NED). og vælg den Alarmlyd. trykker du på Udført. . hvilket giver alarmen mulighed for at lyde. § Hvis du skal indstille mere end tre alarmer. Du kan ændre følgende indstillinger: Alarm i lydløs tilstand Denne mulighed er valgt som standard.

Når rækken fremhæves. du vil tilføje. og tryk så på Slet. 2. Ændre rækkefølgen af byer på skærmen Vejr 1. 2. Tryk på den ønskede by for at vælge den. Tryk på skærmen Vejr. § Tryk på for at opdatere vejroplysningerne på et hvilket som helst tidspunkt. § Placeringstjenester skal aktiveres. skal du trække den til den nye placering og så slippe. Vælg de byer. filtreres listen. du indtastede. Eller tryk på . der vises i Ur og Kalender. og tryk så på Slet. kan du gøre det under Indstillinger > Placering. Tilføjelse af en by til skærmen Vejr Tilføj flere byen til skærmen Vejr. som du vil fjerne. Tryk og hold på i slutningen af det emne. Skærmen Vejr kan udover din aktuelle placering vise op til 15 byer. Hvis HTC Explorer skal registrere den aktuelle placering og vise det lokale vejr i programmet Vejr og widget'en og i Ur og Kalender: § Du skal oprette forbindelse til internettet. Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. Ud over den aktuelle placering kan du se vejrudsigter for andre byer i hele verden. tryk på . Indtast den placering. kan du: § Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. Dine indstillinger i programmet Vejr kontrollerer også de vejroplysninger. Tryk på Udført. du vil fjerne. Hvis du ikke aktiverede den. . På startskærmen trykker du på > Vejr. 1. Slette byer fra skærmen Vejr 1. 3. så du med det samme kan se vejrudsigterne for disse byer. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen.100 Android Market og andre programmer Undersøge Vejr Brug programmet Vejr og widget'en til at undersøge det aktuelle vej og vejrudsigten for de næste fem dage. og tryk så på Omarranger. 1. 2. 3. I takt med at du indtaster. Tryk på skærmen Vejr. så den viser de mulige placeringer baseret på de bogstaver. Når du ser en vejrudsigt. og tryk så på Tilføj. 3. tryk på . da du første gange konfigurerede HTC Explorer. På skærmen Vejr trykker du på . 2. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen.

se relaterede videoer eller undersøge. Autosynkroniserer data Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at hente vejropdateringer. § Tryk på videoskærmen for midlertidigt at standse. Tryk på Mere for at se flere valgmuligheder. tryk på . kan du: § Læg HTC Explorer om på siden. og tryk på en video for at se den. 4. 2. Se videoer på YouTube Brug programmer YouTube til at se. om der er flere tilgængelige emner. om du vil afspille en lydeffekt i forhold til vejrforholdene. hvis den ikke allerede er der. hvad andre tænker. hvad der sker på dette online videodelingswebsted. om du vil vise vejret i temperaturen Celsius eller Fahrenheit. 1. § Tryk på ikonet med opadvendt eller nedadvendt tommelfinger for at tilføje din videoklassifikation. 2. Rul gennem listen med videoer. genoptage afspilningen eller trække skyderen for at springe til en anden del af videoen.101 Android Market og andre programmer Ændring af valgmuligheder for Vejr 1. Tryk på skærmen Vejr. Du kan tilføje denne widget til startskærmen. Vejr-widget'en leveres med forskellige udseender og formater. hver gang du åbner programmet Vejr. Om Vejr-widget'en Brug Vejr-widget'en til øjeblikkeligt at undersøge vejrudsigterne for den aktuelle placering og andre byer uden at skulle åbne programmet Vejr. Vælg. § Tryk på fanen for at få mere at vide om videoen. Du kan også glide fingeren over fanerne for at se. Tryk på . Når du ser en video. og tryk så på Indstillinger. 3. og tryk så på Start for at returnere til hovedskærmen for YouTube. Opdater plan Temperaturskala Lydeffekter Angiv en automatisk opdateringsplan. Vælg. Du kan ændre følgende vejrindstillinger: Opdater ved åbning Marker dette felt for at opdatere vejropdateringerne. eller dobbelttryk på skærmen for at se videoen på hele skærmen. . På startskærmen trykker du på > YouTube.

igen og så trykke på 4. Første gang du åbner for FM-radio. når du bedes om det. hvordan du vil dele videolinket blandt de tilgængelige muligheder. Deling af et videolink 1. skal du trykke på Udført. 2. Du skal først tilslutte et hovedsæt til lydstikket på HTC Explorer for at bruge FMradio. tilføje en beskrivelse. Tryk på Hele tiden. På videoens skærm trykker du på Mere > Del.102 Android Market og andre programmer Søgning efter videoer 1. Tryk på 3. vil det automatisk scanne efter tilgængelige FMstationer. 7. hvis YouTube allerede er åben. og tryk på . Indtast en titel på videoen. indstille niveauet for fortrolighed og tilføje tags eller placeringsoplysninger til videoen. Tryk på Flere detaljer for at vælge den YouTube-konto. 2. der for nylig blev posteret. 2. . Rydning af søgeoversigten 1. du ønsker. Tryk på . Rul gennem resultaterne. og tryk så på OK. FM-radio bruger stereohovedsættet som FM-radioantenne. Lytte til FM-radio Stil ind på. Vælg. og tryk på en video for at se den. På YouTube-hovedskærmen trykker du på 2. du vil bruge. 5. kan du returnere til hovedskærmen. På hovedskærmen YouTube trykker du på og så på Indstillinger. Optage og dele videoer på YouTube 1. 3. for at starte videooptagelsen. På startskærmen trykker du på > YouTube. og vælg så den tidsperiode. På startskærmen trykker du på > FM-radio. Tryk på Overfør. Indtast et søgeord. Når du er færdig med at optage. gemme dem som forudindstillede og spille den første fundne. Eller. og lyt til dine foretrukne radiostationer med FM-radioprogrammet. 6. . Du har også mulighed for at vise resultater. Tryk på Ryd søgeoversigt.

Du kan også skifte lydoutput mellem højttaleren og hovedsættet. du har § Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP og LYDSTYRKE NED for at justere lydstyrken. for at for at gå til for at tilføje et forudindstillet navn på den aktuelle station. § Tryk på for at finindstille radiofrekvensen med -0. for at gentage scanning og lagring af FM-stationer. > Taleoptagelse. Brug Taleoptagelse til hurtigt at optage dine tanker. Gå tilbage til skærmen FM-radio ved at glide meddelelsespanelet åbent og så trykke på FM-radio. § Trykke på for at gå til den forrige tilgængelige FM-station eller den næste tilgængelige FM-station. Lukning eller slukning af FM-radio Du kan fortsætte med at lykke til radioen. 1. Til Sådan lukker du skærmen FM-radio Gør dette Tryk på . som du vil lytte til. Sådan slukker du helt for og lukker FM-radio Tryk på på skærmen FM-radio.1 MHz. FM-radio fortsætter med at køre i baggrunden. Optagelse af din stemme Du skal ikke bare tænke højt. Hold mikrofonen tæt på munden. § Tryk på valgt. Du kan også optage din stemme og angive dem som ringetone. når du bruger andre programmer på HTC Explorer eller lukke programmetFM-radio fuldstændigt.103 Android Market og andre programmer Stil ind på en FM-station Der er flere ting. På startskærmen trykker du på 2. når du står på skærmen FM-radio: § Tryk på for at se listen over Alle forudindstillede og så vælge en station.1 MHz eller finindstille radiofrekvensen med +0. § Træk i skyderen for at indstille til en frekvens på FM-båndet. og tryk så på Scan § Tryk på for at slå lyden fra eller ændre lydoutputtet til Mono eller Stereo. . § Tryk på og gem. som du kan gøre.

der også bruger lydfunktioner. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . du vil angive som ringetone. Hvis dine venner skal linke til programmet og hente det fra Android Market. 2. Tryk på for at standse optagelsen. 3. og tryk så på Del. hvordan du vil dele stemmeklippet blandt de tilgængelige valgmuligheder. Angivelse af et stemmeklip som ringetone 1. 5. Du vil så se listen over spil og programmer. bortset fra når du åbner andre programmer. som du har fundet på Android Market? Del dine favoritspil og -programmer med det samme med dine venner. Når dine venner ser et link i din sendte meddelelse. hvordan du vil dele det. 4.104 Android Market og andre programmer 3. og vælg så. Deling af et taleklip 1. mens du gør andre ting på HTC Explorer. e-mail eller statusopdatering. glid meddelelsespanelet op. Vælg. Tryk på for at starte optagelsen af et stemmeklip. som du hentede og installerede fra Android Market. På startskærmen trykker du på . Gå tilbage til skærmen Taleoptagelse. sletning eller omdøbning af stemmeklip ved at trykke på . skal de bruge en Android-enhed. og tryk så på Del. 6. og tryk så på Tageoptagelse. 2. Tryk på . og tryk på Gem. 1. Tryk og hold på det stemmeklip. Deling af spil og programmer Har du sjov med et spil eller et program. Taleoptagelse kan køre i baggrunden. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . 3. Tryk på et program. kan de bare trykke på linket for at gå direkte til spillet eller programmet på Android Market for at hente det. . Vis valgmuligheder for deling. Tryk og hold på det stemmeklip. du vil dele. 7. 2. Afspil stemmeklippet ved at trykke på . Indtast et navn på stemmeklippet. og tryk på Angiv som ringetone.

På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på > SMS. Angiv en eller flere modtagere. efter kontaktpersonnavn eller telefonnummer. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. vil matchende navne med telefonnumre blandt de lagrede kontakter blive vist. Du kan også se dine meddelelser på startskærmen med Meddelelser-widget'en. . § Tryk på en kontaktpersons navn eller nummer for at se udvekslede meddelelser. Tryk på et navn eller et af kontaktens nummer. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. § Rul op eller ned ad listen over samtaler ved at føre fingeren over skærmen. I takt med at du indtaster. som du vil sende meddelelsen til. § Trykke på . Brug programmet SMS til at skrive og sende tekst. Tryk på . 3.105 SMS SMS Åbning af SMS Hold kontakten ved lige med vigtige personer i dit liv. Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) 1. > SMS. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. § Indtast telefonnumre direkte i feltet Til. Skærmen Alle meddelelser åbnes og viser alle dine sendte og modtagne meddelelser pænt grupperet i samtaler.(SMS) og multimediemeddelelser (MMS).

3. som du vil sende meddelelsen til. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. I takt med at du indtaster. På startskærmen trykker du på 2. Hvis du overstiger grænsen. Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) 1. vedhæfter noget eller indtaster en meget lang meddelelse. Tryk på . Angiv en eller flere modtagere. vil matchende navne med telefonnumre og e-mail-adresser blandt de lagrede kontakter blive vist. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. § Der er en grænse for antallet af tegn til én tekstmeddelelse (vises over knappen Send).106 SMS 4. § Din tekstmeddelelse bliver automatisk til en tekstmeddelelse til en multimediemeddelelse. vil din tekstmeddelelse blive leveret som én. Tryk på en kontaktpersons nummer eller e-mail-adresse. . § Trykke på . 5. 4. der siger Tilføj tekst. når du indtaster en e-mail-adresse som modtager. Tryk på det felt. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. og indtast så din meddelelse. Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på og så trykke på Tilføj emne. og indtast så din meddelelse. § Indtast telefonnumre eller e-mail-adresse direkte i feltet Til. men den bliver faktureret som mere end én meddelelse. > SMS. eller tryk på for at gemme den som en kladde. der siger Tilføj tekst. Tryk på det felt. tilføjer et meddelelsesemne. Tryk på Send. 5.

Når du har tilføjet enten et billede. Optag en video. hvor du vil indsætte det næste dias. Placering Tilføj din aktuelle placering (kræver at GPS er aktiveret) eller en placering. som du vælger på et kort. Hvorfor vises kontaktens e-mail-adresse ikke. og vedhæft det. Tag et billede.107 SMS 6. skal du grå til indstillingerne for SMS for at aktivere visning af e-mail-adresser. skal du trykke på returnere til skærmen Alle meddelelser. eller tryk på for at se muligheder. skal du trykke på eller fjerne din vedhæftning. Når du har tilføjet en vedhæftning. eller vedhæfte en eksisterende lydfil. du opretter. Vælg en kontaktperson. 1. Tryk på Send. når du indtaster en kontakts navn. Tryk på og trykker på Indstillinger > Generelt. som du har installeret fra Android Market. indsættes i din meddelelse. URL'en. og som du vil dele med andre. eller vedhæft en eksisterende video. Vælg. eller vedhæft et eksisterende billede. hvorfra programmet kan hentes. Hvis du har oprettet en ny meddelelse. og vælg de oplysninger. Oprettelse af et diasshow 1. vise for at gemme den som en kladde. Marker afkrydsningsfeltet Vis e-mail-adresse. og vedhæft den. og vælg så vedhæftningstypen. 2. når jeg indtaster et kontaktnavn? Hvis der kun vises telefonnumre. 7. 2. . Programanbefaling Vælg et program. Lave en stemmeoptagelse og vedhæfte den. som du vil vedhæfte. skal du trykke på > Diasshow. først for at 3. der skal vedhæftes. Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vælg den kalenderbegivenhed. en video eller en lyd til den multimediemeddelelse. til din meddelelse. Tryk på Billede Video Lyd .

Hvis du vil åbne og læse meddelelsen. Lige efter du tilføjer et dias. for at gemme den som en 4. 2. og tryk så på Eksempel (eller Mere > Eksempel). og vælg så at erstatte. Visning og besvarelse af en meddelelse Afhængigt af dine indstillinger for meddelelser vil HTC Explorer afspille en lyd.108 SMS 3. § Gå til programmet SMS. Du kan også gøre følgende. og vælg så at tilføje et billede eller en > Lyd. Tryk på . kan du svare med en sms. 3. På skærmen Alle meddelelser trykker du på og så Kladder. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. og åbn meddelelsen. Mens du læser meddelelsen. Tryk på Tilføj tekst. . 2. vises et nyt meddelelsesikon 1. Tryk en gang på eksempelskærmen for at se afspilningsfunktionerne. Når du er færdig trykker du på Send eller på kladde. og genoptag redigeringen af den. mens du læser meddelelsen: § Ringe til telefonnummeret i meddelelsen ved at trykke på nummeret. Tryk på meddelelsen. Tryk så på den nye meddelelse. og indtast så din billedtekst. Genoptagelse af en kladdemeddelelse 1. vibrerer eller vise meddelelsen kortvarigt i statuslinjen. § Trykke på e-mail-adresse i meddelelsen for at sende en e-mail. skal du gøre følgende: Tilføj et billede eller en video til et dias Tilføj musik eller en taleoptagelse til et dias Tilføj en billedtekst til et dias Rediger et dias Eksempel på diasshowet Tryk på video. kan du: § Tryk og hold på statuslinjen. Tryk på .eller mms-meddelelse. Der i statuslinjen. fjerne eller indstille varigheden for diasset. Tryk på Send. når du modtager en ny meddelelse. Tryk på .

1. som du har modtaget fra denne kontakt. Videresendelse af en meddelelse 1. at dit svar sendes til telefonnummeret i den seneste meddelelse. Husk på. videresende. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. vil du se det bestemte telefonnummer. og indtast så din svarmeddelelse. dele og andet). 4. under kontaktens navn. og vælg så et andet telefonnummer på denne kontakt. Tryk på . der bruges. 3.109 SMS § Tryk på et link i meddelelsen for at åbne det i webbrowseren. . Tryk på den meddelelse. du vil videresende. 2. Klem på skærmen for at zoome ud. Du kan også trykke på og så trykke på Mere > Tekststørrelse. og tryk så på Videresend. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Tryk på Send.eks. 2. som du vil gøre med meddelelsen (f. § Trykke på meddelelsen for at åbne valgmenuen og vælge det. Svar til et andet telefonnummer på kontakten Når en kontakt har flere telefonnumre på HTC Explorer. Justere skrifttypestørrelsen på dine meddelelser Mens du læser en meddelelsessamtale med en kontakt. skal du sprede fingrene på skærmen for at zoome ind og gøre teksten større. der siger Tilføj tekst. Tryk på det felt.

Åbning af og læsning af en ny push-meddelelse 1.eks. skal du trykke på det for at se kontaktens oplysninger og så trykke på Gem for at tilføje det til dine kontakter. § Gem vedhæftningen på hukommelseskortet ved at trykke og holde på multimediemeddelelsen og derefter vælge at gemme vedhæftningen i valgmenuen. skal du trykke på den for at se indholdet. 2. I feltet Til indsættes en eller flere modtagere. . Mens du ser på meddelelsesudvekslingen med kontakten. Tryk og hold på statuslinjen og så glide statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet. og derefter trykke på Importer. trykke på Videresend (eller Mere > Videresend) og så trykke på den meddelelse. Tryk på Send. før du henter den.110 SMS 3. § Hvis vedhæftningen er en aftale eller begivenhed (vCalendar). Tryk på den nye meddelelse. som du har anmodet om fra en tjenesteudbyder. Når Automatisk hentning under MMS-indstillinger er deaktiveret. Tryk på Besøg websted. f. § Hvis vedhæftningen er en kontakt (vCard). Push-meddelelser Push-meddelelser indeholder et weblink. Når du modtager en push-meddelelse. § Hvis der er en medievedhæftning. kan du også trykke på . hentes kun overskriften på meddelelsen. Linket vil ofte være noget med at hente en fil. Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Hvis du er bekymret over størrelsen af dine data-downloads. hvor du vil gemme den. 3. 4. kan du kontrollere multimediemeddelelsens størrelse. skal du trykke på den for at vælge den kalender. Hent hele meddelelsen ved at trykke på knappen Hent i højre side af meddelelsen. et billede eller en video i en modtaget meddelelse. vises et meddelelsesikon i statuslinjen. du vil videresende.

Tryk på den meddelelse. 1. 3. Tryk på den meddelelse. og tryk og hold så på meddelelsen for at vise valgmenuen igen. 2. Du kan kun se denne mulighed. 4. Tryk på > SMS.111 SMS Visning af alle nye push-meddelelser 1. 2. Sletning af flere meddelelser i en samtale 1. og tryk så på Push-meddelelser. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. 2. Administration af meddelelsessamtaler Beskyttelse af en meddelelse fra at blive slettet Du kan låse en meddelelse. Tryk på . Sletning af én meddelelse 1. skal du trykke på Lås meddelelse op i valgmenuen. Når du bedes om at bekræfte. hvis du tidligere har modtaget push-meddelelser. Hvis meddelelsen er lukket. så den ikke slettes. 3. Der vises et SIM-kortikon i højre side af meddelelsen. Tryk på Slet meddelelse i valgmenuen. og tryk så på Slet (eller Mere > Slet). . Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Tryk på Låst meddelelse i valgmenuen. Der vises et låseikon meddelelsen. Tryk på meddelelsen. du vil slette. 2. 5. og tryk så på Kopier til SIM-kort. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. . i højre side af Kopiering af en tekstmeddelelse til dit SIM-kort 1. du vil låse. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. selv ikke hvis du sletter de andre meddelelser i samtalen. trykker du på OK. På startskærmen trykker du på 2.

112 SMS 3. og så på Sikkerhedskopier SMS > Gendan fra sikkerhedskopiering. samtale. 4. 3. og tryk så på Slet. Importere tekstmeddelelser fra hukommelseskortet Du kan kun importere tekstmeddelelser. Sletning af en samtale 1. og så på Sikkerhedskopier SMS > Sikkerhedskopier SMS. du vil slette. På startskærmen trykker du på 2. Sletning af flere samtaler 1. . Vælg de meddelelser. På startskærmen trykker du på 2. Du kan også trykke på Slet efter telefonnummer. Når du bedes om at bekræfte. og trykker så på Slet. Tryk på Slet efter udvalg. § Mens du ser på udvekslingen af meddelelser i en samtale. 3. medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Slet låste meddelelser. kan du også trykke på og så trykke på Slet > Slet tråd (eller Mere > Slet > Slet tråd). der er sendt fra et bestemt nummer. og du vil slette de meddelelse. Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet 1. hvis meddelelser du vil slette. hvis kontakten brugte flere telefonnumre under samtalen. På skærmen Alle meddelelser trykker du på 2. Gør et af følgende: § På skærmen Alle meddelelser trykker og holder du på en kontaktperson (eller et telefonnummer). 1. 2. som du vil slette. Eventuelle låste meddelelser i samtaletråden bliver ikke slettet. Tryk på Slet. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Sikkerhedskopier SMS. skal du trykke på OK for at slette hele tråden. Under indstillinger kan du få programmet SMS til automatisk at slette gamle meddelelser pr. og så Slet. Tryk på > SMS. Indtast navnet på sikkerhedskopien. Vælg den samtaletråd. Eventuelle låste meddelelser slettes ikke. og tryk på OK. Tryk på > SMS.

eller kopier meddelelser på SIM-kortet over til enhedens hukommelse. Tryk på sikkerhedskopier for at importere. så den viser pop op-meddelelser på skærmen. når meddelelser sendes succesfuldt eller ikke. da det kan give problemer med modtagelse og afsendelse af meddelelser). Indstille meddelelsesvalg På skærmen Alle meddelelser trykker du på Meddelelser og så Indstillinger. § Vis eller slet tekstmeddelelser. når der modtages en meddelelse.113 SMS 3. § Vis eller ændr det anvendte nummer på meddelelsescenter (vi anbefaler. gemt på dit SIM-kort. at du ikke ændrer nummeret. skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Meddelelseseksempel. Tekstmeddelelser (SMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. eller når en meddelelse ikke sendes. § Indstil HTC Explorer. at indholdet af de modtagne tekstmeddelelser skal vises på låseskærmen og statuslinjen. 4. eller deaktiver denne valgmulighed. og vælg en meddelelseslyd. . § Modtag en meddelelse i statuslinjen og indstil HTC Explorer til at vibrere eller afspille en lyd. Tryk på OK. § Hvis du ikke ønsker.

§ Hent automatisk MMS-meddelelser i hele deres længde. om hver modtager har læst meddelelsen eller slettet den uden at læse den. § Vælg det maksimale antal tekst.og MMS-meddelelser til et andet telefonnummer eller e-mail-adresse. der kan gemmes i hver samtaletråd (eksklusiv låste meddelelser).eller MMS-meddelelser. og aktiver automatisk sletning af ikke-låste. opkaldsoversigt og e-mail-adresser på gemte kontakter. § Videresend modtagne tekst. (dette kan medføre ekstra gebyrer). når du tilføjer meddelelsesmodtagere. § Modtag en rapport. ældre meddelelser. § Angiv antallet af tekstlinjer. § Indstil meddelelsesprioriteten og den maksimale filstørrelse for MMS-meddelelser. Generelt § Søg efter. . og vis oversigt over sendte meddelelser. § Tilføj en signatur til meddelelserne. inklusiv brødtekst og vedhæftninger i dit tjenesteområde og under roaming. der skal ses eksempel på. for hver meddelelse på skærmen Alle meddelelser. når de angivne grænser er nået. sendes meddelelsen ikke. Hvis filstørrelsen for MMS-meddelelser overskrides.114 SMS Multimediemeddelelser (MMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse.

Tryk på Indbakke øverst til venstre på skærmen. Du kan også konfigurere mere end én Google-konto på HTC Explorer. Visning af din Gmail-indbakke Alle dine modtagne e-mails leveres til din Indbakke. Sendt. og tryk på Opdater. slette eller etikettere flere samtaler Tryk på foran e-mailen eller samtalen. Tryk på . Hvis du har konfigureret flere Google-konti på HTC Explorer. Vis kladder. Kladder eller din oprettede etiket) for at se dens meddelelser og samtaler. så kan du gå til Konti og synkronisering-indstilling for at logge ind. Tryk så på skærmknapperne nederst for at vælge det. der viser din aktuelle Gmail-adresse. Tryk på den aktuelle konto øverst til højre på skærmen. Skift til den andenGmailkonto Opdater indbakken Afsendelse af en ny meddelelse 1. som du vil bruge til afsendelse. Akrivere.eks. På startskærmen trykker du på > Gmail. og tryk på en anden etiket (f. Tryk på det felt. skal du vælge den Gmail-adresse.115 E-mail E-mail Gmail Brug afGmail Når du første gange konfigurerer HTC Explorer. I Gmail-indbakken trykker du på og så på Opret. . og tryk så på en anden konto. skal du sørge for. og tryk så på en anden adresse. du vil bruge til at sende din e-mail. Din Gmail-indbakke åbner. og så skifte mellem konti i Gmail. Hvis du ikke gjorde det. du skal gøre med de valgte meddelelser eller samtaler. at du logger ind på din Google-konto for at bruge Gmail. som du vil skifte til. 2. sendte meddelelser og andre etiketter.

Tryk på Svar inline. . Indtast meddelelsesmodtagerens e-mail-adresse i feltet Til. og så på Vedhæft. skal du trykke på Mens du skriver meddelelsen. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. hvis du vil interleave din nye meddelelse med den modtagne email.116 E-mail 3. skal du trykke på 6. § Hvis du valgte Videresend. . 2. Eller trykke på og vælge. Svar på eller videresendelse af en e-mail-meddelelse 1.eller IMAP-e-mail-konti. Du kan også konfigurere og bruge din Exchange ActiveSync e-mail HTC Explorer. Hvis du vil vedhæfte et billede. 7. Hvis du sender emailen til flere modtagere. Mail Om programmet Mail Brug programmet Mail til at tilføje webmail og andre POP3. 4. Tryk på e-mail-meddelelsen eller samtalen i Gmail-indbakken. Find og tryk så på det billede. Du kan svare afsender ved at trykke på vil svare til alle eller videresende. Webbrowseren fører dig til Google Mobiles Hjælp-webside. skal du indtaste svarmeddelelsen. Eller tryk på for at ignorere meddelelsen. Gør et af følgende: § Hvis du valgte Svar eller Svar til alle. skal du angive meddelelsesmodtagerne. Indtast e-mailens emne. 3. 4. 5. du vil vedhæfte. Tryk på . og skriv så din meddelelse.eller Exchange ActiveSync e-mails på startskærmen. Du kan tilføje Mail-widget'en for at se dine POP3/IMAP. skal du adskille e-mail-adresserne med et komma. Når du har skrevet meddelelsen. skal du trykke på og så på Tilføj Cc/Bcc. Men det fjerner eventuelle vedhæftninger eller formatering i den oprindelige email. om du Få hjælp Få mere at vide om brugen af Gmail ved at trykke på og så trykke på Mere > Hjælp. skal du trykke på for at gemme den som en kladde.

4.117 E-mail Tilføjelse af en POP3/IMAP-e-mail-konto 1. > Mail. 3. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP) på skærmen Vælg en udbyder af mail. . Du kan synkronisere med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senere. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. hvor ofte. skal du indtaste dine Exchange Server-indstillinger. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync på skærmen Vælg en udbyder af mail. 5. På startskærmen trykker du på 2. 1. Indtast kontonavnet. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync. Tilføjelse af en Microsoft Exchange ActiveSync-konto Du kan tilføje en eller flere Microsoft Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. 4. Hvis dit firmas Exchange Server ikke understøtter automatisk registrering. Indtast kontonavnet og dit navn. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. og tryk så på Afslut opsætning. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. bliver du bedt om at indtaste flere oplysninger. 3. hvilke oplysningstyper du vil synkronisere. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden til e-mail-kontoen. og tryk så på Næste. Bed din Exchange Server-administrator om flere oplysninger. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP). Hvis den kontotype. 5. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. du vil opdatere og synkronisere e-mail på HTC Explorer. du vil konfigurere. ikke er i den interne database. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. Du kan tilføje op til 15 Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. På startskærmen trykker du på 2. > Mail. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. efter du trykker på Næste. Vælg også. og tryk så på Næste. og tryk så på Næste. Vælg. og tryk så på Afslut opsætning. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. Indtast Exchange ActiveSync kontodetaljerne.

og tryk så på Alle konti. . så du nemt kan skelne hvilken e-mail-konto. Brug fanerne i programmet Mail til at sortere dine e-mails i forskellige kategorier. du har konfigureret på HTC Explorer. Tryk på et emne i listen for at vise e-mail-samtalen. Skift mellem e-mail-konti ved at trykke på den linje. Tryk bare på den linje. Visning af den forenede indbakke for alle dine e-mail-konti Du kan få vist e-mail-meddelelser fra alle dine konti på et sted uden at skulle skifte til forskellige konti. Du kan nemt skimme dine e-mail-meddelelser ved at trykke på en af følgende faner for at ændre visningen af indbakken: Indbakke Viser e-mail-meddelelser som individuelle emner. vises indbakken for de e-mail-konti. der viser den aktuelle e-mailkonto. kan det tage tid at gennemgå den lange liste og finde én e-mail eller relaterede e-mail-meddelelser. der viser den aktuelle e-mail-konto. Skifte mellem forskellige visninger i din indbakke Hvis du har rigtigt mange e-mail-meddelelser. de tilhører. Email-meddelelser er farvekodede. Tråd Viser e-mail-meddelelser som samtaler grupperet i overensstemmelse med emne.118 E-mail Søge i din Mail-indbakke Når du åbner programmet Mail. Op til 15 e-mail-konti kan vises i den forenede indbakke. og tryk så på en anden konto.

Viser mødeindkaldelser. . kan det være svært at gennemgå listen og finde den e-mail. der har vedhæftninger. du leder efter. afsender eller størrelse. trykke på Vis og så vælge en gruppe. I indbakken trykker du på . du vil? Tryk og hold på en fane. . Kan ikke se den fane. Ulæst Viser ulæste meddelelser. 1. Markeret (kun Exchange ActiveSync) Viser alle mærkede meddelelser. kan du opdatere dem alle på samme tid. Opdatering af en e-mail-konto Du kan også synkronisere dine sendte og modtagne e-mails manuelt på et hvilket som helst tidspunkt. som du endnu ikke har accepteret eller afvist. Inviterede eller Mødeindkaldelser (kun Exchange ActiveSync). § Når du står på den konto. som du vil synkronisere. ved at trykke på . og tryk § Hvis du har flere e-mail-konti. Sortering af e-mail-meddelelser Du kan sortere e-mail-meddelelser efter modtagelsesdato. Din skærm springer så til e-mail-meddelelsessættet baseret på den valgte sorteringsrækkefølge. prioritet. og vent på at skærmen viser de andre faner. skal du trykke på på Opdater. Vælg en sorteringsrækkefølge til visning af dine e-mail-meddelelser. Vælg den kontaktpersongruppe. du vil have den. Og tryk så på og Opdater. Gå først til indbakken Alle konti. Tryk og hold to fingre på en e-mail-meddelelse. Vedhæftninger Viser alle meddelelser. lige meget hvad dine automatisk synkroniseringsindstillinger er.119 E-mail Gruppe Viser alle e-mail-meddelelser fra en kontaktpersongruppe. Du kan hurtigt gennemgå din indbakke ved at bruge fingerbevægelser. emne. Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. 2. Gennemgå din indbakke hurtigt Hvis du har en lang liste med e-mail-meddelelser i din indbakke. og træk så opad eller nedad uden at løfte fingrene. trykker på Sorter og vælger mellem sorteringsvalgene. der skal vises.

Vælg det. Slet eller Fly til en anden mappe. hvortil du vil flytte e-mailmeddelelserne. 3. Tryk på afkrydsningsfelterne for de e-mail-meddelelser. Tryk på afkrydsningsfelterne for e-mail-meddelelserne for at vælge dem. 2.120 E-mail Styring af e-mail-meddelelser Sletning af en e-mail-meddelelse 1. Skifte til andre e-mail-mapper 1. når du står i den forenede (Alle konti) indbakke. Tryk på Flyt til. Flytning af flere e-mail-meddelelser til en anden mappe 1. som du vil bruge til at sende e-mail. du vil bruge. Valg af flere e-mail-meddelelser 1. 2. og tryk så på Mapper. Tryk på den e-mail-mappe. du vil se. Skift til den e-mail-konto. Skift til den e-mail-konto. Flytning af en e-mail-meddelelse efter gennemlæsning 1. og tryk så på Marker alt. 3. 2. du vil flytte. 2. Sletning af alle meddelelser 1. Tryk på . . Tryk på Flyt til. Du kan ikke flytte e-mail-meddelelser. Tryk på . I valgmenuen trykker du på Slet. du vil slette. og tryk så på den mappe. Tryk på i e-mail-kontoens indbakke. Tryk på Slet. På startskærmen trykker du på > Mail. hvis meddelelser. Tryk på den mappe. 2. 2. 2. Tryk først på afkrydsningsfeltet for en hvilken som helst e-mail-meddelelser. I indbakken trykker og holder du på den meddelelse. hvor du vil flytte e-mail-meddelelsen til. Afsendelse af en e-mail-meddelelse 1. 3. du vil gøre med de valgte meddelelser: Marker læste (eller marker Marker ulæste). når du ser på e-mailen.

Når der så er internetforbindelse til rådighed. eller vedhæft et eksisterende billede. og vedhæft den. eller vedhæft en eksisterende video. Tilføj en vedhæftning ved at trykke på følgende muligheder: Billede Video Lyd og så på Vedhæft. indsættes i din e-mail. Placering Du kan vedhæfte placeringsoplysninger. 7. og som du vil fortælle andre om. Fil Vedhæft en anden fil. Hvis der ikke er nogen internetforbindelse til rådighed. hvis du vil sende den senere. og vælg så de kontaktpersoner. Dokument Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vedhæft en kalenderbegivenhed. Hvis det indtastede kontaktnavn ikke findes. som du vil sende meddelelsen til. Vedhæft en persons kontaktpersonoplysninger. Du kan: § Indtast e-mail-adresse direkte i feltet Til ved at adskille dem med et komma. Vedhæft en lydfil. kan du søge efter kontakten i firmaets adressefortegnelse. vil matchende adresser fra listen over kontaktpersoner blive vist. Angiv en eller flere modtagere. Du kan også vælge kontaktgrupper som modtagere eller søge og tilføje kontakter. som du vælger på et kort. og du har en Exchange ActiveSync-konto i programmet Mail. § Tryk på ikonet .eks. eller Flytilstand er aktiveret. skal du trykke på og så på Vis Cc/Bcc. og vælg mellem Tag et billede. bliver den gemte e-mail automatisk sendt næste gang HTC Explorer synkroniserer. Vedhæft en PDF-fil eller et Office-dokument. Programanbefaling Vælg et program.121 E-mail 4. og opret så din meddelelse. som du har installeret fraAndroid Market. Indtast emnet. Tryk på en match for at indtaste den adresse direkte. . f. eller tryk på Gem som kladde. og vedhæft det. URL'en. 6. hvorfra programmet kan hentes. I takt med at du indtaster e-mail-adresser. bliver e-mailen gemt i mappen Udbakke. en tekstfil eller et regneark. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. 5. Send din aktuelle placering (kræver GPS aktiveret) eller en placering. når du sender din e-mail. Tryk på Send for at sende meddelelsen med det samme. Optag en video.

som er i den i felterne Til. og tryk så på fanen Ulæste. Cc og Bcc. Du skal have indtastet kontakter i feltet Til. Navnene på kontakterne vises. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden af den kontakt. 3. 3. 3. Når skærmen skifter og viser dig det område. Skift til den e-mail-konto. 4. 2. for at gå tilbage til at Læsning og besvarelse af en e-mail-meddelelse 1. som du vil flytte til et andet felt. Tryk på meddelelsen. hvis de ikke vises på skærmen. men vil foretage ændringer i det? Du kan administrere modtagerlisten og ændre dem. 1. Tryk på ulæste.122 E-mail Genoptagelse af en kladde til e-mail-meddelelse 1. for at se muligheder for sletning af e-mail eller markering af dem som Hvor er mine ulæste e-mails? Fanen Ulæste indeholder alle dine ulæste e-mails. Når du er færdig med ændringerne. Cc eller Bcc. du vil bruge. I indbakken til e-mail-kontoen trykker du på 2. og så på Mapper > Kladder. 3. 1. I feltet Til. Vælg en handling nederst på skærmen for din e-mail. . Cc eller Bcc trykker du på knappen Rediger. Når du er færdig med at redigere. 2. Tilføj til den. Tryk på . Administrere modtagerlisten Har du fyldt feltet Til. Tryk og hold på en fane. hvor du kan omarrangere ikoner. skal du løfte fingeren. skal du trykke på skrive din e-mail. Tryk på den aktuelle handling. Tryk og hold på fanen Ulæste. 2. du vil læse. I e-mail-kontoens indbakke trykker du på den e-mail. På startskærmen trykker du på > Mail. og træk den så til den nye position. 4. skal du trykke på Send.

Hvis du valgte Høj eller Lav prioritet. Søge efter en e-mails fra en kontaktperson Kan du huske afsenderen. skal du trykke på og så markerede de muligheder. besvare.123 E-mail Indstilling af prioritet for en e-mail-meddelelse Du kan indstille prioriteten for en e-mail-meddelelse. Du kan også filtrere søgningen ved at angive den del af e-mailen. Tryk på OK. 3. 3. Under indskrivningen af meddelelsen trykker du på 2. som har vedhæftninger eller er mærket med høj prioritet. som der skal søges efter. 2. 2. der skal gælde. Tryk og hold på en e-mail fra en kontakt. Vælg prioriteten for meddelelsen. 3. som med en POP3/IMAP-konto. Søge efter og filtrere e-mails Søge efter e-mails i alle dine e-mail-konti eller i en bestemt. Tryk på et resultat for at åbne e-mailen. Hvis du vil filtrere søgningen. 1. fokusere på at søge efter en del i en email eller filtrere e-mails. Du kan f. sende og administrere din arbejds-e-mail på samme nemme måde. du leder efter i søgefeltet. Ikonet bliver rødt . Der vises en liste over e-mails fra den kontakt. Tryk på . Indtast de første par tegn for det emne. . Markering af en e-mail § Mens du kigger i indbakken. vises prioriteten under emnet for meddelelsen. Tryk på Søg efter mail fra afsenderen. Resultaterne vises så i en liste. Skift til den e-mail-konto. kan du også trykke på flagikonet i e-mailen. 4. du vil bruge. når du har sat flag ved emailen. Du kan derudover også bruge nogle kraftige Exchange-funktioner. . § Mens du læser en e-mail. men kan ikke finde en bestemt e-mail fra den kontakt? Du kan søge i dine e-mail-konti efter e-mails fra en bestemt kontakt. der vises til højre for en e-mail-meddelelse. Arbejde med Exchange ActiveSync-e-mail Du kan læse. skal du trykke på det hvide flagikon . 1. Tryk på Angiv prioritet. 1. som du sender.eks.

deaktiver eller angiv signaturen. aktiver. 2. e-mailadresse. Tryk på . du vil slette. hvis adresser ikke findes på den samme Microsoft Exchange-server. Indstil synkroniseringsindstillinger for indkommende og udgående e-mails. Indstil skrifttypestørrelsen til læsning af e-mails. 6. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. 2. Tryk på Tryk for at slette e-mail-kontoen. for at gemme dine ændringer. og angiv det sted. navn. Tryk på Gem. Gå til fanen Invitationer. 3. adgangskode og beskrivelse. 5. og tryk så på 3. og tryk så på Mere > Indstillinger. hvis indstillinger du vil redigere. Tryk på feltet.eks. Skift til den e-mail-konto. Indtast mødedetaljerne. Send og modtag Meddelelsesindstillinger Angiv indstillinger for e-mail-meddelelser. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. og tryk så på Mere > Indstillinger > Slet konto. 4. . som er kontakter. f. 2. . Tryk på og tryk så på Mere > Ikke til stede. Ændring af e-mail-kontoindstillinger 1. Afsendelse af en mødeindkaldelse 1. 3. Tryk på . Skift til den e-mail-konto. 4. hvor du ikke vil være til stede. Vælg mellem følgende: Kontoindstillinger Generelle indstillinger Ret e-mail-kontoindstillinger. opdateringsplan og andet. f. Tryk på Gem. Angiv datoer og tidspunkter for den periode. Du kan også sende automatiske svarmeddelelser til eksterne modtagere. Slet konto 4. 2. maks størrelse. og vælg så Ikke til stede. indstil kontoen som standard e-mail-konto. Sletning af en e-mail-konto 1. Indtast den automatisk svarmeddelelse.eks.124 E-mail Indstilling af status for Ikke til stede 1. hvor e-mail-vedhæftninger skal gemmes.

kan du synkronisere programmet Kalender med dine Exchange ActiveSync-kalenderbegivenheder. På startskærmen trykker du på > Kalender. så du kan synkronisere programmet Kalender med din Google Kalender online. I enhver Kalender-visning trykker du på 3. 1. Hvis du er logget ind på Facebook. der synkroniseres med din Google. Har du endnu ikke logget ind på dine konti? Dine kalenderbegivenheder oprettes under PC Sync. hvor du vil tilføje begivenheden. Brug tablet´en Kalender til at planlægge dine begivenheder. Du kan også konfigurere HTC Explorer. 5. kan du konfigurere HTC Sync på computeren til at synkronisere Outlook-kalender med programmet Kalender.125 Kalender Kalender Om Kalender Gå aldrig glip af en vigtig aftale igen. 2. Indtast en navn på begivenheden. Hvis du har mere end én kalender. . skal du trykke på deltagere mellem dine kontakter eller fra firmaadressefortegnelsen. og du har tilføjet den til HTC Explorer. og vælge . så den altid er synkroniseret med følgende typer kalendere: § Log ind på din Google-konto på HTC Explorer. § Hvis du har en Microsoft Exchange ActiveSync-konto. 4. som du senere kan synkronisere med computerens Outlookkalender via HTC Sync. Hvis du vil invitere mennesker til din begivenhed. Oprettelse af en begivenhed Du kan oprette begivenheder. møder og aftaler. skal du vælge en kalender. vises fødselsdage og begivenheder for venner var dine sociale netværk i Kalender. § Hvis du bruger Microsoft Outlook på computeren.eller Exchange ActiveSync-kalender samt begivenheder på HTC Explorer. Du kan tilføje flere Google-konti.

der har begivenheder. 7. de hører til. Tryk på for at finde ud af. Du gør følgende for at angive dato og tidspunktet for begivenheden: § Hvis der er et tidsinterval for begivenheden. Ændring af Kalendervisninger Skift hurtigt mellem forskellige kalendervisninger ved at trykke på skærmknapperne. i visningen Måned. skal du trykke på feltet Gentag og så vælge. 8. Du kan tilføje endnu et påmindelsestidspunkt til en Google-kalenderbegivenhed.126 Kalender 6. en fødselsdag. 9. Uge og Dagsorden er begivenheder farvekodede for at angive den konto eller kalendertype. 10. Brug af visningen Måned Du ser markeringer på de dage. Indtast begivenhedens placering og beskrivelse. Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. Indstil den resterende tid. angiv Fra og Tildatoen. Gør et af følgende i månedsvisningen: § Tryk på en dag for at se begivenhederne for den dag. § Hvis det er en heldagsbegivenhed. § Kan ikke se den fane. § Tryk og hold på en dag for at åbne en valgmenu. du vil? Tryk og hold på en fane.eks. hvad hver farve betyder. Hvis begivenheden finder sted regelmæssigt. Tryk på Gem. hvor ofte begivenheden finder sted. og vent på at skærmen viser de andre faner. f. skal du trykke på Fra og Tildatoen og tidspunktet for at angive dem. Tryk på og derefter på Tilføj påmindelse. § Glid fingeren op eller ned på skærmen for at se tidligere eller senere måneder. hvorfra du også kan vælge at oprette en begivenhed eller skifte til enten visningen Dag eller Dagsorden. du vil have den. Dagsvisning Visningen Uge Visningen Måned Dagsordenvisning Mødeindkaldelser § I visningerne Dag. . og marker så afkrydsningsfeltet Hele dagen.

mens Dagsordensvisningen viser alle begivenhederne i kronologisk rækkefølge. § Tryk på påmindelsestidspunktet for at ændre det. som andre har delt med dig. § Ring til et telefonnummer. Du kan returnere til den aktuelle dato ved at trykke på . Brug af visningen Uge Visningen Uge viser et diagram over begivenheder for en uge. Afhængigt af begivenhedsoplysningerne gør du et af følgende: § Find begivenhedens placering i Kort. 1. og søg efter det på nettet. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere uger. skal du svare på invitationen. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere dage.127 Kalender Brug af dags. Når du står i ugevisningen kan du: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. Når du står i visningen Dag: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. men kun hvis det er inden for femdøgnsprognosen. Administration af Kalenderbegivenheder Visning af en begivenhed Du kan se dine egne begivenheder samt begivenheder. § Vælg eventuel tekst. § Tryk på en begivenhed (vises som farvede blokke) for at vise detaljerne. § Du kan også se dagens vejr. Skærmen Begivenhedsdetaljer åbnes og viser oversigten over begivenheden. der er på begivenhedsplaceringen eller i beskrivelsen. § Hvis begivenheden blev sendt som en mødeinvitation. § Hvis det er en Exchange ActiveSync-kalenderbegivenhed. for at gemme . 2. I dagsvisningen eller dagsordensvisningen trykker du på en begivenhed. Tryk på ændringer.og dagsordensvisningerne Dagsvisningen viser dine begivenheder pr. kan du svare via e-mail til organisatoren eller til alle gæsterne. § Kontroller deltagerne i begivenheden. dag. Tryk på og så på Svar eller Svar til alle (eller Mere > Svar eller Svar til alle).

Tryk på en mødeindkaldelse. skal du trykke på og så trykke på Slet begivenhed. skal du trykke på 2. Din standard e-mail-konto bruges til at sende meddelelsen. som du endnu ikke har accepteret eller afvist. § Tryk på E-mail.128 Kalender Redigering af en begivenhed Du kan redigere begivenheder. som du har oprettet. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en multimedievedhæftning. § Tryk på Meddelelse. bedes du. om du vil slette bare den forekomst eller alle forekomster fra Kalender. Hvis du bruger en Exchange ActiveSync-konto på HTC Explorer. skal du trykke på 2. Du bliver bedt om at aktivere Bluetoothpå HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. Når du er færdig. og vælg en af følgende: § Accepter. Hvis begivenheden gentager sig. skal du trykke på Slet. . Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. Foretag ændringerne til begivenheden. 1. Sletning af en begivenhed Gør et af følgende: § Mens du ser en oversigt over en begivenhede på skærmen Begivenhedsdetaljer. Mens du ser på en begivenhed. Gør et af følgende: § Tryk på Bluetooth. . Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenheden og trykker på Slet begivenhed. § Når du redigere en begivenhed. foreslå ny tid flytte invitationen til en mappe og andet. skal du trykke på Gem. § Tryk på for at se valgmulighederne for svar. Deling af en begivenhed (vCalendar) Du kan dele en kalenderbegivenhed som en vCalendar ved hjælp af Bluetooth eller ved at sende den som en filvedhæftning med din e-mail eller som en meddelelse. Mens du ser på en begivenhed. skal du trykke på fanen Inviteredei Kalender for at se mødeindkaldelser. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. 3. 2. afvis eller accepter foreløbigt invitationen. § I visningen Dag. Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse 1. 1. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en vedhæftet fil. og så på Videresend. eller foreslå et nyt tidspunkt.

1. Gør et af følgende: § Tryk på Ryd for at afvise begivenhedspåmindelser og alle andre meddelelser. der venter i meddelelsesområdet i § Tryk på statuslinjen. skal du trykke på påmindelsen om kalenderbegivenheden. og glid fingeren nedad på skærmen for at åbne meddelelsespanelet. hvad enten du skjuler dem eller ej. Tryk på Sæt alle i snooze-tilstand for at udsætte alle begivenhedspåmindelser i fem minutter.129 Kalender Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Hvis du har angivet mindst en påmindelse til en begivenhed. og vælger eller rydder så en kalender for Kalendere holdes synkroniseret på HTC Explorer. vises ikonet for kommende begivenhed ( ) i meddelelsesområdet på statuslinjen for at minde dig om den kommende begivenhed. § Når du har åbnet meddelelsespanelet. . 2. Tryk på statuslinjen. for at bevare påmindelser. Visning eller skjulning af kalendere I enhver Kalender-visning trykker du på at vise eller skjule den. eller tryk på Annuller alle for at afvise alle begivenhedspåmindelser. Så ser du en liste over alle ventende begivenhedspåmindelser.

om du vil vise eller skjule begivenheder. Vælg. hvor tidligt før en begivenhed. Standard påmindelsestid Vælg ringetone Skjul afviste aftaler. Vælg. Widgetterne indeholder forskellige kalendervisninger. Du kan ændre det til at vise vejret i en anden by. Indstillinger for Kalendervisning Første dag i ugen Inkluder vejret By Angiv om visningerne Måned og Uge skal starte på en søndag eller en mandag. Vælg en ringetone. Hvis vejret som standard er inkluderet. Konfigurer begivenhedspåmindelser for at åbne en advarsel. hvordan den viser begivenheder. og hvordan den underretter dig om kommende begivenheder. Inds. du vil underrettes. Tryk på en dag eller begivenhed på widget'en. og medd. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt. Om Kalender-widget'en Du kan også tilføje Kalender-widget'en til startskærmen. der skal lyde.130 Kalender Ændring af indstillinger for Kalender Du kan ændre indstillinger for Kalender for at angive. og så på Indstillinger (eller Mere > Indstillinger af påmindelse Alle kalendere Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de samme indstillinger for begivenhedspåmindelse på alle typer kalendere. som du har afvist invitationen til. Marker dette afkrydsningsfelt for at vise vejroplysninger i dagsvisningens begivenhedsliste. underret. I enhver Kalender-visning trykker du på Indstillinger). når du modtager en begivenhedspåmindelse. sende dig en underretning eller deaktivere begivenhedsunderretning på HTC Explorer. og den viser programmet Kalender. viser dagsvisningen din aktuelle placerings vejr. . kan du indstille forskellige påmindelsesindstillinger for hver kalender.

skal du aktivere placeringskilder. § Du skal oprette forbindelse til internettet for at bruge Google Maps. se trafiksituationer i realtid og modtage detaljerede kørselsvejledninger til din destination. § Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. 2.131 Kort og placering Kort og placering Placeringsindstillingerne Tænde for placeringstjenester For at finde din placering på HTC Explorer. § Programmet Google Maps dækker ikke alle lande og byer. Google Maps Om Google Maps Google Maps™ sætter dig i stand til at spore din aktuelle placering. hvor du kan finde interessante steder eller en adresse på et kort eller se placeringer på gadeniveau. Finder din nøjagtige GPS-placering. Det indeholder også et søgeværktøj. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Placering. . Det kræver. Vælg en af eller begge følgende muligheder: Brug trådløse netværk Brug GPSsatellitter Bruger Wi-Fi eller din mobile dataforbindelse til at finde din omtrentlige placering. at der ingen skyer er og mere batteristrøm. 1.

Tryk på boblen for at se flere oplysninger. kan du nemt finde din placering på kortet eller undersøge steder i nærheden ved at panorere og zoome ind og ud på kortet. . § Tryk på . som du vil zoome ind på. § Placer din tommel. Den blå markering 2. Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. du vil zoome ind på.132 Kort og placering Sådan fungerer kort Når du åbner Google Maps. Gør et af følgende: Flyt rundt Zoom ind Før fingeren i en retning på skærmen for at se steder i nærheden på kortet. § Dobbelttryk på det område på kortet. 2. Du kan få kørselsvejledninger til placeringen ved at kontrollere steder af interesse i nærheden mm. Vis oplysninger for en tilfældig placering 1. 3.og pegefinger på kortet for at zoome ud. Der åbnes en ballon over placeringen med adressen og en miniature fra gadevisningen (hvis den findes). 1. På startskærmen trykker du på > Kort. Tryk og hold på en placering på kortet. Zoom ud § Klem din tommel. viser din for at vise din aktuelle placering. Tryk på aktuelle placering på kortet. § Tryk på . og spred så fingrene over kortet.og pegefinger øverst på det område.

og andet. På startskærmen trykker du på > Places. Detaljer om den valgte placering vises på skærmen. Søgning efter et interessant sted i nærheden Brug Places for at finde interessante steder i nærheden af din aktuelle placering. du leder efter. I Kort indtaster du det sted.133 Kort og placering Søgning efter en placering Du kan på Google Maps søge efter en placering. Tryk på for at søge efter den placering. du vil søge efter. 4. f. og tryk så på placeringen. Rydning af kortet Når du har søgt på et kort. Tryk på et sted for at se flere oplysninger. 2. Du kan trykke på markeringen og så trykke på boblen for at få flere oplysninger om stedet. om det er det. Søgeresultaterne vises som markeringer på kortet. hvis det er muligt. Tryk på boblen. i søgefeltet. du leder efter.eks. for at se. en adresse eller en virksomheds. vises søgeresultaterne som markeringer på kortet.eks. § Når der findes flere steder. Gør et af følgende: § Når et eller to interessante steder findes. Gør et af følgende: § Tryk på skærmknapperne for at se placeringen på et kort. som du måske vil finde. . § Tryk på for at vise søgeresultaterne som en liste. 3. Places bruger Google Maps til at søge efter steder. 2. vil søgeresultaterne blive vist i en liste. Tryk på . og tryk så på Ryd kort. 1. museer). der er tegnet på det. 1.eller institutionstype. Før du bruger Places. skal du aktivere placeringskilder. få vist placeringen i gadevisning. kan du fjerne de forskellige markører. f. Tryk på den type sted. f. 3. eller tryk på et foreslået søgeemne. du indtastede. § Før fingeren over skærmen for at se flere oplysninger rom næste eller forrige søgeresultat. Gør et af følgende: § Tryk på en markør hvis det er. få kørselsvejledninger.eks. Rul ned ad skærmen for at se flere muligheder. den nærmeste benzintank eller pengeautomat.

med offentlig transport eller i bil. og tryk så på Kørselsvejledning. 3. på kortet. 6. skal du trykke på og så trykke på Ryd kort for at nulstillet kortet. Cykel eller Gang. § Tryk på for at vælge en adresse blandt kontaktpersonerne eller et punkt. du vil tage til. hvordan du vil komme til din destination ved at trykke på knappen Bil. Hvis det sted. du har angivet som din destination har flere mulige placeringer. Din destination gemmes automatisk i Google Maps-oversigten. hvis du går. eller indtast en placering. Offentlig transport. 5. Tryk på et element for at se vejledningen på kortet. Tryk på Få kørselsvejledninger. Tryk på piletasterne på kortet for at følge vejledningerne. Tryk på . Google Maps kan give vejledninger. hvor du vil starte fra i det første tekstfelt. 2. Vælg. som du trykker på. 1. 4. Når du er færdig med at se eller følge kørselsvejledningen. Gør et af følgende: § Brug den aktuelle placering som udgangspunkt.134 Kort og placering Få kørselsvejledninger Få detaljere vejledninger til din destination. Indtast så din destination i det andet tekstfelt. Den næste skærm viser vejledninger til destinationen i en liste. . skal du vælge den. mens du ser på et kort.

og tryk så på Latitude. og tryk så på Tilmeld dig Latitude. . Kun venner. Tryk på for at åbne hjælpen. og tryk så på Mere > Hjælp. § Åbn Kort. På startskærmen trykker du på 2. mens du ser på et kort. 3. Tryk på > Kort. Din placering deles ikke automatisk. Åbning af og tilmelding til Latitude 1. . Når du har tilmeldt dig Latitude og lukket programmet. der har udtrykkeligt inviteret eller accepteret. Webbrowseren åbner og fører dig til Google Maps Hjælp-webside. kan du gøre følgende for at åbne det fra startskærmen: § Tryk på > Latitude. Søgning efter dine venner med Google Latitude (tilgængeligt efter land) Google Latitude®-brugerplaceringstjenesten sætter dig og dine venner i stand til at dele placeringer og statusmeddelelser med hinanden. tryk på . Det sætter dig også i stand til at få kørselsvejledning til dine venners placeringer. kan se din placering. sende dine placeringsdetaljer via email og andet. Du skal tilmelde dig Latitude og så invitere dine venner til at se din placering eller acceptere deres invitationer.135 Kort og placering Få hjælp Få hjælp og flere oplysninger om Kort.

videoer. § Synkroniser dine kalenderbegivenheder mellem Outlook eller Windows Kalender på computeren og HTC Explorer. § Kopier dine billeder.htc. Outlook Express eller Windows-kontakter på computeren og HTC Explorer. Hvorfor ikke gøre filer og oplysninger tilgængelige på begge enheder? Med HTC Sync kan du: § Synkroniser dine kontakter mellem dine Microsoft Outlook. § Hent HTC Sync-softwaren til HTC Explorer fra vores supportwebsted (www. § Du skal først lukke alle programmer og midlertidigt afslutte dit antivirusprogram. og installer det på computeren. dokumenter. indsat i HTC Explorer.com/support/). . Du skal bruge et hukommelseskort. Installere HTC Sync § HTC Sync kræver USB 2. og installer det på computeren. før du begynder at installere HTC Sync for at få en problemfri installation. Gør et af følgende: § Marker og kopier installationsprogrammet til HTC Sync fra hukommelseskortet (hvis det er der). sange og afspilningslister til HTC Explorer og nyd dem når du er på farten. § Det er nemt at importere dine tagne billeder og videoer fra HTC Explorer til computeren. mens din forretningskalender er på computeren. § Installer tredjepartsprogrammer fra computeren.136 HTC Sync HTC Sync Om HTC Sync Dine nye billeder fra ferien er på HTC Explorer.0 på computeren for at kunne oprette forbindelse og synkronisere med HTC Explorer. § Gem de samme bogmærker i både computerens og HTC Explorer. for at kunne synkronisere multimediefiler og dokumenter.

3. skal du trykke på HTC Sync og derefter på Udført. tjekke optaget og tilgængelig plads på hukommelseskortet samt starte synkronisering. der skal synkroniseres og føjes til HTC Explorer. Klik på Gem. du har sluttet til computeren. du valgte. § Klik på knappen Synk. nu viser den anslåede plads på hukommelseskortet. Hvis du på et senere tidspunkt vil ændrer navnet for HTC Explorer. se generelle oplysninger om HTC Explorer. Når HTC Explorer beder dig om at vælge typen af USB-forbindelse. der bruges. . § Du kan klikke på en kategori over emner for at se synkroniseringsvalgmulighederne i højre side af enhedspanelet. Klik på Oversigt viser grundlæggende softwareoplysninger og forbrug af hukommelseskort og sætter dig i stand til at ændre navnet på HTC Explorer eller installere tredjepartsprogrammer på HTC Explorer. Enhedspanel åbnes. som lå i kassen. § Linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. 2. nu for at starte synkroniseringen af de kategorier og valgmuligheder. Tilslut HTC Explorer til computeren med USB-kablet.137 HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer 1. De tilgængelige kategorier og valgmuligheder afhænger af den enhed. På skærmen for enhedskonfiguration indtaster du et navn på HTC Explorer. når der er nye emner. klik på Oversigt > Enhedskonfiguration. Vent på. at HTC Sync anerkender HTC Explorer. 4. Lære mere om arbejdsområdet På Enhedspanel kan du indstille sine synkroniseringsindstillinger.

mp3.gif. at du ønsker at inkludere denne kategori. . *.amr.jpeg. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. kan du også synkronisere disse og få glæde af dem. *. du vil synkronisere mellem HTC Explorer og computeren.138 HTC Sync Konfiguration af synkronisering Du kan vælge den type filer og oplysninger. Valgmuligheder for synkronisering af Musik Kopier musikspor og sange. og derefter på knappen Til. Hvis du har oprettet afspilningslister i iTunes® eller Windows Media®. når du er på farten. *. Billeder og videoer fra HTC Explorer gemmes i mappen \My Photos\Device Camera Shots på computeren. Alle understøttede billed. og klik på Tilføj. *. *. *. bliver kopieret til HTC Explorer under synkroniseringen. 3. På enhedspanelet klikker du på Galleri. og derefter på knappen Til.m4a.midi. 4. til HTC Explorer. og klik så på OK.jpg. Vælg Synkroniser musikfiler fra.wma 1.3gp.wmv 1. Importer automatisk dine kamerabilleder til computeren under synkronisering ved at vælge Kopier enhedens kamerabilleder til computer. *.mp4.og videofiler. Vælg den mappe. Aktivering af synkronisering af Musik betyder. Vælg Synkroniser computers billeder og videoer fra og klik på Tilføj.png § Videoer: *. Aktivering af synkronisering af Galleri betyder. 2. Valgmuligheder for synkronisering af Galleri Du kan automatisk synkronisere billeder og videoer mellem HTC Explorer og en computer. du spiller på computeren. du vil synkronisere på HTC Explorer. der indeholder dine multimediefiler. der indeholder dine lydfiler. Du kan synkronisere billeder og videoer i disse formater: § Billeder: *.wav. Vælg den mappe. Du kan synkronisere lydfiler i disse formater: *. Vælg Synkroniser musikfiler fra iTunes og Windows Media Player hvis du bruger en af disse softwareprodukter på din computer. og klik så på OK. *.3g2. 3. På enhedspanelet klikker du på Musik. *. *. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. *.mid. *.bmp. der føjes til denne mappe. at du ønsker at inkludere denne kategori. 4. *.aac. *. og vælg derefter de afspilningslister. 2.

du vil bevare. at du ønsker at inkludere denne kategori. Klik på Kalender på enhedspanelet. Outlook 2003 eller Outlook 2007). hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Vælg det program. du vil synkronisere dine kontakter med. I tilfælde. du vil starte synkroniseringen af dine kalenderbegivenheder. der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. 3. at du ønsker at inkludere denne kategori. Valgmuligheder for synkronisering af Kontakter Synkroniser HTC Explorer-kontakter med din Outlook (Outlook XP. Klik på Kontakter på enhedspanelet. 4. Aktivering af synkronisering af Kalender betyder. du vil bevare. skal du først importere dem til HTC Explorers hukommelse. 1. 2. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. Vælg det program. der skal synkroniseres fra dit SIM-kort. du vil synkronisere kalenderbegivenheder med. I tilfælde. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren.139 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Kalender HTC Explorer kan synkronisere aftaler og begivenheder med kalender i Outlook (Outlook XP. der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. skal du vælge de oplysninger. Vælg hvorfra. Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Windows Kalender. 3. Hvis du har kontakter. 2. Kun kontaktfelter. . Outlook Express eller Windows Kontakter. Aktivering af synkronisering af Kontakter betyder. og klik på knappen Til. 1. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. skal du vælge de oplysninger. Kun kalenderfelter. og klik på knappen Til.

der indeholder de filer. Vælg Synkroniser computerdokumenter fra og klik på Tilføj. du vil synkronisere med HTC Explorer. 2. 2. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Vælg en mappe. og klik på knappen Til. at du ønsker at inkludere denne kategori. 3. Du kan også synkronisere e-mail-vedhæftninger. 1. Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger. Til HTC Syncs enhedspanel klikker du på Bogmærker og på knappen Til. Valgmuligheder for synkronisering af Dokumenter Du kan synkronisere filer og dokumenter fra computeren med HTC Explorer.140 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Bogmærker Synkroniser bogmærker i webbrowseren mellem HTC Explorer og en computer. Hvis du bruger Google Chrome™ eller Firefox® internetbrowser og har valgt at synkronisere den med HTC Explorer. Vælg den webbrowser. skal du vælge Kopier alle downloadede mail-dokumenter til computeren. og klik på OK. at du gemmer dine favoritbogmærker i denne mappe. Aktivering af synkronisering af Dokumenter betyder. . skal du sørge for at lukke alle browservinduer. der gemmer bogmærkerne for at synkronisere dem med HTC Explorer. Klik på Dokumenter på enhedspanelet. at du ønsker at inkludere denne kategori. E-mail-vedhæftninger gemmes i mappen \Dokumenter\. 4. Sørg for. § Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger gemt på HTC Explorer til computeren. 3. så du kan synkronisere dem med HTC Explorer. § For at åbne et dokument på HTC Explorer skal du bruge et kompatibelt program. Når der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. 1. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Aktivering af synkronisering af Bogmærker betyder. som du har gemt på HTC Explorer. Med din favoritbrowser opretter du en favoritmappe kaldet HTC-bogmærker. skal du konfigurere en Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-mailkonto fra programmet Mail på HTC Explorer. før du begynder synkroniseringen. vil HTC Sync bevare oplysningerne fra computeren. som gemmes på HTC Explorer til computeren.

141 HTC Sync Synkronisere HTC Explorer Kontroller linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. trykker du på Afbryd. som krævet af computerens operativsystem. Næste gang. du vil synkronisere. at HTC Explorer er konfigureret til at tillade. Installationsprocessen begynder på HTC Explorer. kan du bruge HTC Sync for at installere dem på HTC Explorer. Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Hvis du har programfiler (*. . skal du sørge for. Klik på Programmet er installeret. om der er yderligere vejledninger til færdiggørelse af installationen. du tilslutter HTC Explorer til computeren. Når installationen er færdig. nu for den forventede filstørrelse af nye emner på HTC Explorer. Fjern HTC Explorer på sikker vis. Kontroller HTC Explorers skærm for at se. 3. at programmer fra computerens kan installeres på HTC Explorer. Det gør du ved at trykke på på startskærmen. der skal synkroniseres. Vi anbefaler på det kraftigste. 4. Gennemse for at finde programfilen på computeren. klikker du på Synk. trykker du på Afbryd. Efter valg og tilpasning af kategorierne. Når synkroniseringen er færdig. som krævet af computerens operativsystem. at du kun installerer programmer. 2. og klik på Åbn. 3. begynder synkroniseringen automatisk baseret på dine synkroniseringsindstillinger. Før du starter.apk) på computeren. På enhedspanelet klikker du på Oversigt. 2. trykke på Indstillinger > Programmer og så markere afkrydsningsfeltet Ukendte kilder. 1. 6. 1. Fjern HTC Explorer på sikker vis. nu. som du stoler på. 5.

Klik på enheden.htc. Efter installation af den seneste opgradering skal du konfigurere HTC Sync igen for at anerkende og synkronisere med HTC Explorer. Hente den seneste HTC Sync-opgradering Besøg HTCs supportwebsted (www. du vil synkronisere. så du kan hente og installere dem på computeren. Enhedspanelet åbnes.com/support/) fra tid til anden for at søge efter de seneste HTC Sync opgraderinger. og du kan særskilt tilpasse din synkroniseringsindstillinger for denne enhed.142 HTC Sync Synkronisering af en anden enhed med computeren Du kan skifte fra en enhed til en anden hvis du har mere end en enhed. klik på Enheder og derefter på enhedens navn eller billede. og konfigurer så HTC Sync for at anerkende den. du vil synkronisere. . eller start synkroniseringen. Tilslut en anden enhed til computeren. Når du vil skifte til en anden enhed. 2. 1. du vil konfigurere.

Når du har tilmeldt til HTCSense. 3. 2. at muligheden Enhedsfinder på HTC Explorer er markeret. at du har HTC Explorer i nærheden. og så på Indstillinger. Tryk på Tilføj konto > HTC Sense. Aktivering af Enhedsfinder Nogle funktioner på HTCSense. og log ind på HTCSense.com-konto via HTC Explorer eller computerens webbrowser. På HTC Explorers startskærm trykker du på 2. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. 1.com-konto. Tryk på Placering.com-konto. 3. Marker afkrydsningsfeltet Enhedsfinder. og trykker på Indstillinger > Konti og Tilmelding fra computeren Sørg for.com kræver.com-kontoen. Tilmelding fra HTC Explorer 1. Åbn webbrowseren på computeren.com-konto Du kan tilmelde dig en HTCSense. 3.htcsense. På startskærmen trykker du på synkronisering. Opdatering af dine HTCSense. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. . og klik så på Gem ændringer.com. Åbn webbrowseren på computeren. Opdater kontodetaljerne.com på nettet.143 HTCSense. 3. Du skal bruge den til at gennemføre tilmeldingsprocessen.com Tilmelding til din HTCSense. 2. 1. Gå til www. skal du logge ind med de samme kontooplysninger på HTC Explorer.com HTCSense. Klik på Konto i øverste højre hjørne.com-kontodetaljer 1. 2.

) § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil meddelelser for at viderestille meddelelser. Kig på kortet for at finde HTC Explorer på HTCSense. hvis du ikke har HTC Explorer med dig. specificere et alternativt telefonnummer eller en alternativ e-mail-adresse. Hvis du vil bruge disse funktioner. § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil opkald for at viderestille opkald. Så håber vi bare. Brug HTCSense. få HTC Explorer til at ringe.eks.com. men du kan bare ikke finde den. .144 HTCSense. da du var på toget. Få HTC Explorer til at ringe Du ved.com på computerens webbrowser. er den faldet ud af lommen. låse den eller slette indholdet på den. at HTC Explorer er et sted der hjemme. Viderestilling af opkald og meddelelser Du kan viderestille opkald og meddelelser til en anden telefon.com til at finde den cirkaplacering. så du kan finde den. f.com.com Har du glemt HTC Explorer hjemme. Klik på Ring på HTCSense. selv om den er på Lydløs. at Aktiver viderestilling af opkald er markeret under Indstillinger. skal du logge ind på HTCSense. (Du skal markere Viderestil meddelelser til enhed eller Viderestil meddelelser til en e-mail-adresse under Indstillinger. Få HTC Explorer til at ringe. Før du aktiverer Viderestil opkald eller Viderestil meddelelser. mens du gjorde noget andet? Du kan bruge HTCSense.com Brug af HTCSense. skal du tilpasse indstillingerne først. Du kan have valgmuligheden Telefonfinder markeret under Indstillinger > Placering i HTC Explorer for at denne funktion kan fungere. så du kan fremsende opkald og meddelelser til et andet nummer. eller kan du ikke finde den? Eller endnu værre. Klik på Opdater placering for at opdatere kortet.) Finde HTC Explorer Har du ladet HTC Explorer ligge et sted. (Sørg for. at den ikke ligger nederst i vasketøjskurven.com til at kommunikere med HTC Explorer.

når du har slettet indholdet.145 HTCSense. kan denne person bare trykke på det for at ringe til den nummer med HTC Explorer. Indtast en pinkode. så du skal være absolut sikker. og vis en meddelelse på skærmen.com.comserverne. et alternativt telefonnummer. som der kan ringes til. kan du slette indhold på HTC Explorer og det installerede hukommelseskort. kan de kontakte dig. Klik på Slet enhed på HTCSense. Klik på Klik her for at slette din HTCSense-konto. Sletning af din HTCSense.com. 3. 2. 1.com Låse HTC Explorer Har du mistet HTC Explorer? Lås HTC Explorer. Klik på Gem. 2. 3. Der er ingen mulighed for at gendanne HTC Explorer og hukommelseskortets data. Hvis det sker.com-konto 1. hvis nogen finder HTC Explorer.com-konto vil også slette dine data på HTCSense. Klik på Lås enhed på HTCSense. Sletning af din HTCSense.com-kontoen. og log ind på HTCSense. og en kort meddelelse. Åbn webbrowseren på computeren. 2. klikker du på Slet enhed. så ingen andre ser følsomme oplysninger på HTC Explorer. der skal vises på skærmen. så hvis nogen finder den. før du fortsætter. Når du bliver bedt om at bekræfter. Det alternative nummer vises på skærmen. . 1. Slette indholdet på HTC Explorer Hvis der ikke er nogen mulighed for at få HTC Explorer tilbage. at nogen finder HTC Explorer. Klik på Konto i øverste højre hjørne.

Backspace-tasten. Indtastning af tekst Brug de følgende taster under indtastningen af tekst med skærmtastaturet: Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverste for at indtaste tal. symboler og bogstaver med accent. du bruger i øjeblikket. 1. Tryk for at skifte til et andet tastatursprog. Tryk for at skifte til numerisk og symboltastatur. Tastestørrelsen er lidt større end på det fulde standardlayout. som kræver tekst eller tal. er det tegn. der vises på tasten. som bliver indsat. De grå tegn. Når du har indtastet tekst. Tryk på Tastaturtyper. år du trykker og holder på den taste.146 Tastatur Tastatur Bruge skærmtastaturet Når du starter et program eller vælger et felt. Telefon Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur. Shift-tasten. som du vil bruge. Tasten Sprog. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Kompakt Dette layout har to bogstaver på hver taste. kan du trykke på eller trykke på at lukke skærmtastaturet. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem. Standard Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. Dette er standardtastaturet. Tryk for at oprette en ny linje. Tryk for at slette det forrige tegn. vises skærmtastaturet. afhænger af det tastatursprog. og vælg så det tastaturlayout. Den taste. Tryk for at indtaste et stort bogstav. Enter-tasten. så du kan vælge et. . du ser. Du kan også få adgang til skærmens tastaturindstillinger. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. der passer til din indtastningsstil. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock. for Valg af et tastaturlayout Der kan vælges mellem tre forskellige tastaturlayouts.

Vend HTC Explorer om på siden for at bruge et større tastatur. . § Hvis du ser det ord. § Retningen Landskab for tastaturet understøttes ikke i alle programmer. skal du trykke på ordet for at indsætte det i teksten. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > Ændring af skærmtastaturet til Landskab Når du indtaster tekst. Aktivering af flere tastatursprog Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC Explorer. skal du trykke på pilen for at se flere forslag. Tryk på Internationalt tastatur. 1. 2. mens du taster. når du bruger Kompakt eller Telefontastaturlayoutet. du ønsker. Tilgængelige sprog afhænger af det område. Indtastning af ord med forudsigelige tekst Skærmtastaturet har forudsigelig tekst. vist blandt forslagene. fremhævet med grønt eller orange. som hjælper dig med at skrive hurtigt og præcist. du ønsker. kan du vælge at bruge retningen Landskab for skærmtastaturet. § Marker afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk i > > Indstillinger > Skærm for at konfigurere automatisk ændring af skærmretning. 3. Tryk for at skjule skærmtastaturet. kan du vælge de sprog. Vælg de sprog. og ordforslag vises. så du kan skifte til disse sprog og bruge dem til at indtaste tekst. kan du blot trykke på mellemrumstangenten for at indsætte ordet i teksten. du ønsker. § Hvis der vises en pil til højre for forslagslisten. der skal aktiveres på skærmtastaturet. Forudsigelig tekstindtastning aktiveres som standard. før du er færdig med at indtaste hele ordet.147 Tastatur Tryk for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9. Sådan indtastes et ord i forudsigelig tilstand: § Hvis du ser det ord. som er nemmere at taste på. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. hvor du købte HTC Explorer.

og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. Indtast det ord. Når du bedes om det. og vælg det sprog. som du har trykket på i forslagslisten. du har valgt. I takt med at du indtaster. kan du sikkerhedskopiere de nye ord. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog > 3. 1. som du tidligere tilføjede til ordbogen over forudsigelig tekst. du ønsker. får du ordforslag på de to sprog. hvis det ikke allerede var i ordbogen. Redigering eller sletning af et ord i ordbogen for forudsigelig tekst Du kan redigere eller fjerne ord. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > . § Hvis du vil slette ord i ordbogen. trykker du på OK.148 Tastatur Indstilling af andet sprog for tastaturet Ud over det tastatursprog. automatisk til ordbogen for forudsigelig tekst. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. 1. 1. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog. skal du trykke på så de ord. Du kan også tilføje et ord til listen manuelt. du vil tilføje. 2. som den refererer til ved forudsigelige tekstforslag. og tryk så på OK. Tryk på Tosproget forudsigelse. som du har tilføjet til ordbogen for forudsigelig tekst. du vil fjerne. du aktuelt bruger. kan du indstille forudsige tekst til at være tosproget. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. 1. Tilføjelse af et ord til ordbogen for forudsigelig tekst HTC Explorer leveres med en liste over ord. . Vælg Sikkerhedskopiering af den personlige ordbog til hukommelseskortet Hvis du har installeret et hukommelseskort. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Kopier til hukommelseskort 3. og så på Slet. § Rediger et ord ved at trykke på selve ordet. og tryk på Slet. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Under indtastningen af tekst med standardtastaturlayoutet tilføjes et foreslået ord. På startskærmen trykker du på Berøringsinput.

der giver mulighed for at bruge skærmtastaturet. Når du bedes om det. skal du have forbindelse til internettet for at indtaste tekst via tale. hvad du ønsker at indtaste. Tryk på Sprog. 2. . På startskærmen trykker du på Berøringsinput. § Sørg først for at vælge det sprog. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Gendan fra hukommelseskort. du vil bruge under Indstillinger for stemmeindtastning og -udtalelse. Tryk og hold på tasten Sprog. De tilgængelige sprog afhænger af de stemmeindtastningssprog. HTC Explorer beder dig om at tale. Fortæl HTC Explorer. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. Indtastning af tekst ved at tale Har du ikke tid til at indtaste? Prøv at sige ordene for at indtaste dem i de fleste af de tekstfelter. På startskærmen trykker du på og derefter Indstillinger > Stemmeindtastning og -udtalelse > Indstillinger for stemmegenkendelse. du ønsker. der understøttes af Google. 1. 2. og vælg så det sprog. 3. Indstilling af sprog til stemmeindtastning 1.149 Tastatur Import af den personlige ordbog fra hukommelseskort 1. trykker du på OK. § Da HTC Explorer bruger Googles talegenkendelsestjeneste.

så du kan bruge sporingstastaturet. kan du "spore" for at indtaste ord. som indeholder den tekst. Tryk og hold på det tekstfelt. Nogle programmer kan byde på deres egen måde at markere eller kopiere tekst. skal du sætte fingeren på tasten "d" og så spore ordet (ved at glide fingeren) "den" på skærmtastaturet. som du vil markere. 2. kopiere og indsætte tekst med tastaturet. du vælger. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til et bogstav i den tekst. du vil kopiere eller klippe. Sporingstastatur under Indstillinger > Sprog og tastatur > Berøringsinput > Sporingstastatur skal vælges. Valg af tekst Fremhæv teksten. Hvis du vil spore. .eks. Hvis du f. skal du glide fingeren på skærmtastaturet for at indtaste ord. indtil forstørrelsesglasset vises. 1. vil indtaste "den". Redigering af tekst Det er nemt at klippe.150 Tastatur Indtaste tekst ved at spore I stedet for at trykke på taster på skærmtastaturet.

Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. indtil forstørrelsesglasset vises. hvis du aktuelt bruger det engelske skærmtastatur). skal du løfte fingeren. Når det ord. trykker du på Kopier eller Klip. du vil bruge. eller et andet. Du skal have mere end to tastatursprog valgt. Tryk på Indsæt. som du vil bruge. Kopiering og indsættelse af tekst 1. 3. Når du har valgt den tekst. Tryk og hold ned på et tekstfelt i det samme. 2. 5. Gør et af følgende: § Tryk på Vælg ord. Internationalt tastatur Tilføj eller fjern sprog fra listen over skærmtastatursprog. Under valgmulighederne for det Internationale tastatur trykker du på Indstillinger. du vil kopiere.og slutmarkeringerne for at markere den tekst. Tosproget forudsigelse Vælg et andet tastatursprog. du ønsker. skal du løfte fingeren.151 Tastatur 3. før du kan få adgang til indstillinger for berøringsinput ved hjælp af sprogtasten. . 4. Når du har positioneret tekstmarkøren.eks. hvor du placerede tekstmarkøren fremhæves. tryk på . Når du har positioneret tekstmarkøren. du vil indsætte teksten. og derefter på Indstillinger > Sprog og § Tryk på tasten Sprog på skærmtastaturet (f. program. Justering af indstillinger for indtastning Åbn indstillinger for berøringsindtastning ved at gøre et af følgende: § Fra startskærmen trykker du på tastatur > Berøringsindtastning. skal du trække i start. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til det sted. § Tryk på Marker alt for at vælge alt i tekstfeltet. Tekstens valgmenu vises. 4. Tastaturtyper Vælg det tastaturlayout. Tekstens valgmenu vises.

152 Tastatur Tekstindtastning § Aktiver/deaktiver forudsigelig tekst. . § Aktiver hørbar og vibreringstilbagemelding under indtastning. stavekontrol og fuldførelse af ord. og indstil valgmuligheder. Aktiver sporingstastaturet. Tilføj. § Kalibrer berøringstastaturets nøjagtighed. hvordan du bruger skærmtastaturet med dette interaktive selvstudium. Træningsguide Sporingstastatur Personlig ordbog Lær. når du sporer for at indtaste tekst. rediger eller fjern ord i ordbogen over forudsigelig tekst.

Tænde/slukke for dataforbindelsen Hvis du slukker for dataforbindelse. Tryk på Mobilnetværk > Netværksudbydere eller Navne på adgangspunkter. skal du have navnet på adgangspunktet og indstillinger (herunder brugernavn og adgangskode. På skærmen APN'er trykker du på og så på Nyt APN. kan det spare batteriets levetid og spare penge på datagebyrer. På skærmen Rediger adgangspunkt indtaster du indstillingerne for APN. Tryk på Mobilnetværk > Navne på adgangspunkter. hvis det behøves) fra mobiludbyderen klar. 1. og tryk så på Gem. 4. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tryk på . Hvis du ikke har dataforbindelse tændt. sociale netværkskonti og andre synkroniserede oplysninger. 1. Marker afkrydsningsfeltet Mobile netværk for at tænde for dataforbindelsen. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tryk på indstillingselementet for APN for at redigere det. du bruger 1. konfigureres den automatisk til bruge din udbyders dataforbindelse (hvis der er indsat et SIM-kort). 5. vil du ikke modtage automatisk opdateringer på dine e-mails. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. og du heller ikke har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. . Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slukke for dataforbindelsen. På startskærmen trykker du på netværk. Oprettelse af et nyt adgangspunkt Før du tilføjer endnu en dataforbindelse. Kontrol af den dataforbindelse. På startskærmen trykker du på netværk.153 Internetforbindelser Internetforbindelser Dataforbindelse Når du tænder for HTC Explorer for første gang. 3.

afhængigt af objekter. bliver du bedt om at indtaste netværksnøglen eller adgangskoden. 5. ikke er i listen. Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk 1.eks. der tidligere er givet adgang til. når du er uden for mobiludbyderens dækningsområde. Undersøg data-roaming-taksterne hos din udbyder. når den opretter forbindelse til et roaming-netværk. og få adgang til datatjenester. hvis du vil have. som Wi-Fi-signalet skal passere gennem. 1. der lyser). og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tryk på Mobile netværk. Tryk på Opret forbindelse. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. . f. Brug af datatjenester. skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller “hotspot”. før du bruger data-roaming. som du ønsker. når du roamer.154 Internetforbindelser Aktivering af data-roaming Opret forbindelse til din mobiludbyders partnernetværk. Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at tænde for Wi-Fi. Hv is du valgte et sikret netværk. Marker afkrydsningsfeltet Lyd ved data-roaming. skal du trykkepå Tilføj WiFi-netværk for manuelt at tilføje det. og marker så afkrydsningsfeltet Data-roaming. mellem de rum. bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre sikkerhedsoplysninger igen. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Wi-Fi For at kunne bruge Wi-Fi. Hvis det trådløse netværk. er dyrt. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk. 3. På startskærmen trykker du på netværk. medmindre du nulstiller HTC Explorer til standard fabriksindstillingerne. at HTC Explorer skal afspille en lyd. På startskærmen trykker du på netværk. HTC Explorer vil scanne for tilgængelige trådløse netværk. Næste gang HTC Explorer opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk. i Når HTC Explorer har forbindelse til det trådløse netværk. vises ikonet Wi-Fi statuslinjen og fortæller dig den omtrentlige signalstyrke (antal bånd. 4. Tilgængelighed og styrke for Wi-Fi-signalet vil variere. bygninger eller bare en væg.

og tryk så på det trådløse netværk. Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk. 2.155 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed Du skal måske installere et netværkscertifikat (*. Tryk på Installer fra SD-kort. Hvis det er et sikret trådløst netværk. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. 3. 1.p12) på HTC Explorer. På startskærmen trykker du på netværk. så du kan oprette forbindelse til og få adgang til ressourcer på et sikret lokalt netværk. status. Der vises et meddelelsesfelt. Oprettelse af forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk 1. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. et firmanetværk. skal du på Wi-Fiog så trykke på Scan. 5. På startskærmen trykker du på netværk. Hvis du vil genoprette forbindelsen til et trådløst netværk. Aktiver Wi-Fi. som viser navnet på Wi-Fi-netværket. Du bliver måske bedt om at indtaste dine login-oplysninger og installere sikkerhedscertifikater. Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Tilføj. før du kan oprette forbindelse til firmaets lokale netværk. før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol. skal du vælge det trådløse netværk i listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk igen. konfigurer og administrer virtuelle private netværk (VPN'er). Tryk på endnu et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. 4. . Gem certifikatfilen i rodmappen på hukommelseskortet. som HTC Explorer i øjeblikket har forbindelse til. der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket. På startskærmen trykker du på 3. signalstyrke og mere. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Kontrol af status for det trådløse netværk 1. Vælg det netværkscertifikat. Hvis du manuelt vil scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk. skal du trykke på Glem. skærmen trykke på 4. f.eks. skal du indtaste legitimationsoplysningerne for det trådløse netværk igen. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Finetværk. og opret forbindelse til et trådløst netværk. Tryk på Wi-Fi-indstillinger på skærmen Trådløs og netværk. hastighed. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. som du har fjernet.

du vil oprette forbindelse til.eks. Oprettelse af forbindelse til et VPN 1. Rul ned og bekræft adgangskode. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . og tryk så på OK. Tryk på VPN-indstillinger > Tilføj VPN. Tryk på VPN-indstillinger. Du kan så åbne webbrowseren for at få adgang til ressourcer. i VPN'er-afsnittet. og konfigurer dem i overensstemmelse med de sikkerhedsdetaljer. Tryk på Angiv adgangskode. 5. Tilføjelse af en VPN-forbindelse 1. 3. for at få adgang til dit lokale netværk.eller dataforbindelse. 4. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Marker afkrydsningsfeltet Brug sikre legitimationsoplysninger. VPN'et tilføjes så til afsnittet VPN'er på skærmen VPN-indstillinger.156 Internetforbindelser afhængigt af den type VPN. Når du får forbindelse vises ikonet for VPNforbindelse i meddelelsesområdet i titellinjen. der er behov for. Tryk på det VPN. Tryk på . Så kan du hente og installere de certifikater. Indtast en ny adgangskode til legitimationslageret. og tryk så på Gem. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Du får disse oplysninger fra netværksadministratoren. 3. før du kan starte en VPN-forbindelse. Tryk på VPN-indstillingerne. HTC Explorer skal også først oprette en Wi-Fi. skal du indtaste dine legitimationsoplysninger og så trykke på Opret forbindelse. hvordan du gør det. Din netværksadministrator kan fortælle dig om. skal du først konfigurere HTC Explorer's hukommelse til sikre legitimationsoplysninger. 1. På startskærmen trykker du på 2. Når du bedes om det. f. På startskærmen trykker du på netværk. og tryk så på den type VPN. 2. 4. du vil tilføje. 3. Konfiguration af sikkert legitimationsoplysningslager Hvis din netværksadministrator beder dig hente og installere sikkerhedscertifikater. intranetsteder på firmanetværket. du har fået af netværksadministratoren. 4. du bruger på arbejde.

og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. 3. § Brug HTC Explorer som modem ved først at installere HTC Sync på computeren. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. 2. Når HTC Explorer ikke længere har forbindelse til VPN'et.157 Internetforbindelser Afbrydelse fra et VPN 1. Tryk og hold på titellinjen. § Du skal have SIM-kortet indsat i HTC Explorer for at bruge dataforbindelsen. . 1. 2. Tryk på VPN-forbindelsen for at returnere til skærmen med VPN-indstillinger. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du USB-tethering og trykker så på Udført. Sørg for. vises ikonet for afbrudt VPN i meddelelsesområdet i titellinjen. Brug af HTC Explorer som et modem (USBtethering) Er der ingen internetforbindelse på computeren? Ingen problem. Brug internetforbindelsen på HTC Explorer for at oprette forbindelse til internettet. og tryk så på VPN-forbindelsen for at afbryde den. § Du skal have en godkendt dataplan associeret med din konto hos din mobiludbyder for at kunne bruge denne tjeneste.

skal du først installere HTC Sync på computeren.158 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet passthrough) Hvis du midlertidigt ikke har internetadgang. vil internet-passthrough kun understøtte TCP-protokollen. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. skal du ikke indtaste en adgangskode. . 5. Marker afkrydsningsfeltet Mobilt Wi-Fi-hotspot for at aktivere den trådløse router. 3. Før du kan bruge computer som et modem. Tryk på Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot. Hvis du valgte Ingen under Sikkerhed. før du bruger den som trådløs router. HTC Explorer er klar til brug som trådløs router. På startskærmen trykker du på netværk.eks. kan du stadig komme online på HTC Explorer ved at bruge din computers internetforbindelse. 1. at computeren har forbindelse til internettet. To: Hvis computeren opretter forbindelse til internettet via PPP (f. eller brug standard router-navnet. så de kan oprette forbindelse og bruge HTC Explorer som en trådløs router. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. opkald. andre mennesker skal bruge og indtaste på deres enhed. du skal undersøge omkring computerens internetforbindelse. når du ser i statuslinjen. 2. Vælg type Sikkerhed. og angiv adgangskode (nøgle) til din trådløse router. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Internet pass-through og trykker så på Udført. Sørg for. Et: Du skal måske slukke for din lokale netværksfirewall. 4. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. Indtast et router-navn. Bruge HTC Explorer som trådløs router Del din dataforbindelse med andre enheder ved at gøre HTC Explorer til trådløs router. 3. Adgangskoden er den nøgle. Sørg for. xDSL eller VPN). Der er to ting. 1.

159 Bluetooth Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tænde/slukke for Bluetooth 1. En endnu nemmere måde at tænde/slukke for Bluetooth på er med Bluetoothwidget'en på startskærmen. ombord på et fly eller på hospitaler. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Indtast navnet på HTC Explorer i dialogboksen. 1. skal du markere det og tænde for Bluetooth. Tryk på Bluetooth-indstillinger. På startskærmen trykker du på netværk. når du ikke bruger det for at spare på batteriets strøm eller på steder. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. Tryk på Enhedsnavn. 2. eks. f. 3. 4. På startskærmen trykker du på netværk. 5. hvor det er forbudt at bruge en trådløs enhed. Du kan deaktivere Bluetooth. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth. og tryk på OK. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . Ændring af enhedens navn Enhedsnavnet identificerer HTC Explorer i forhold til andre enheder.

På startskærmen trykker du på netværk. 2. 4. Det er den samme procedure ved konfiguration af stereolyd og håndfri. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. § Inden du kan tilslutte headsettet. Når Bluetooth-hovedsættet eller -bilsættet er tilslutte til HTC Explorer. Sørg for. Du skal dog måske oprette forbindelse manuelt. 3. som blev leveret med hovedsættet. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. Tryk på Scan for enheder. Tryk på Bluetooth-indstillinger. På startskærmen trykker du på netværk. Det kan du lære mere om ved at se i headsettet vejledning. Når du ser navnet på dit hovedsæt i afsnittet med Bluetooth-enheder. 1. Afhængigt af den type hovedsæt eller bilsæt. HTC Explorer vil begynde at scanne efter Bluetoothenheder inden for rækkevidde. Parrings. skal headsettet eller bilsættet understøtte A2DP Bluetooth-profilen. hvis dit hovedsæt har været brugt med en anden Bluetoothenhed. § Hvis du vil lytte til musik med headsettet eller bilsættet. Tryk på Bluetooth-indstillinger. 6. skal du markere det og tænde for Bluetooth. 1. 5. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Genoprettelse af forbindelse til et hovedsæt eller et bilsæt Normalt kan du nemt genoprette forbindelse til dit hovedsæt ved at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og så aktivere hovedsættet. at hovedsættet er synligt. 7. skal du indtaste den adgangskode. skal du trykke på det. du har tilsluttet. skal du indstille det. Hvis den automatisk parring mislykkes. 3.og forbindelsesstatus vises under det håndfri hovedsæts eller bilsættets navn i afsnittet med Bluetooth-enheder. vises det ikonet for tilknyttet Bluetooth i statuslinje. HTC Explorer vil så automatisk forsøge at parre sig med hovedsættet. så det kan findes. kan du så begynde at bruge hovedsættet eller bilsættet. således at HTC Explorer kan finde det. og trykker på Indstillinger > Trådløs og .160 Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Du kan lytte til musik på et Bluetooth-stereohovedsæt eller gennemføre håndfri samtaler med et kompatibelt Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt. skal du markere det og tænde for Bluetooth. 2.

Tryk og hold på den enhed. i afsnittet Bluetooth-enheder. Det kan medføre. Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afbrydelse af en Bluetooth-enhed 1. og ophæv parring og tryk på Ophæv parring. som forbindelsen skal ophæves fra. Eller tryk på Afbryd. at du skal indtaste eller bekræfte en adgangskode igen. 4. Hvis du bliver bedt om en adgangskode. Tryk på Afbryd. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk og hold på den enhed. Tryk på Bluetooth-indstillinger. 4. der fulgte med headsettet/bilsættet. 5.eller bilsættet. eller se dokumentationen. Tryk på Bluetooth-indstillinger. 2. prøv med 0000 eller 1234. Sørg for. 2. 1. 3. for at finde adgangskoden. skal du følge vejledningen i Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed på side 161 og følge trinnene i Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt på side 160. 6. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed Du kan få HTC Explorer til at glemme sin parringsforbindelse med en anden Bluetooth-enhed. 3. der skal afbrydes fra i afsnittet Bluetooth-enheder. Tryk på hovedsættets navn i afsnittet om Bluetooth-enheder. Hvis du stadig ikke kan genoprette forbindelse til hoved.161 Bluetooth 4. hvis Bluetooth-enheden aktuelt ikke har forbindelse til HTC Explorer. hvis du vil genoprette forbindelsen til den anden enhed. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . På startskærmen trykker du på netværk. at hovedsættet er synligt.

2. en telefon eller bærbar computer. og 3. du vil sende. 3. skal du trykke på Scan efter enheder. Når nummeret vises i programmet Musik i skærmen Afspilles nu. 2. du sender til: § Billeder og videoer § Kalenderbegivenheder § Kontakter § Lydfiler Før du starter. I programmet Galleri vælger du et album. og tryk så på Send. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om modtagelse af oplysninger over Bluetooth. som du kan dele. du vil sende: Optaget billede eller video Billeder eller videoer Når du har optaget skal du på eksempelskærmen Kamera trykke på og så trykke på Bluetooth. og vælg så Bluetooth. 2. skal du sætte modtagerenheden i synlig tilstand. Tryk på pileikonet Ned. Vælg de billeder og videoer. Tryk på og så på Send kontakt. Tryk på > Bluetooth. der indeholder de oplysninger eller den fil. . 4. Åbn det program på HTC Explorer. 1. Hvis du ikke har parret med modtagerenheden før. 3. der skal deles. 4. og tryk så på Næste. f. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenhed og trykker derefter på Videresend > Bluetooth.eks. Kontakt 1. Vælg de detaljer. I programmet Kontakter trykker du på en kontakt for at se oplysningerne om kontakten. Tænd for Bluetooth. 1. Taleoptagelse På skærmen Taleoptagelse trykker du på knappen så på Bluetooth. 1. Du kan sende følgende typer oplysninger. skal du trykke på > Del > Del fil. afhængigt af den enhed.162 Bluetooth Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Du kan bruge Bluetooth til at sende oplysninger fra HTC Explorer til anden Bluetoothaktiveret enhed. Tryk på Bluetooth. Kalenderaftale eller -begivenhed Musikspor I visningen Dag. hvis du bedes om det. Du skal måske også indstille den til “Modtag overførsler” eller “Modtag filer”. 2. Følg vejledningen for den type emne.

tilføjes de normalt direkte til det tilsvarende program på modtagerenheden. Hvis du f. Accepter filen på modtagerenheden. Tryk på navnet på den modtagende enhed. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om afsendelse af oplysninger over Bluetooth. 2. Hvis du sender en kalenderbegivenhed eller kontakt. sender en kalenderbegivenhed til en kompatibel telefon. f. På startskærmen trykker du på netværk. hvor de gemmes. 5.163 Bluetooth 5. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. sende en billedfil til en anden mobiltelefon.eks. skal du markere det og tænde for Bluetooth. PDF'er. 3. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. vil det sted. § I Windows XP kan stien være: C:\Documents and Settings\[dit brugernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange § I Windows Vista kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\Documents § I Windows 7 kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\My Documents \Bluetooth Exchange Folder Hvis du sender en fil til en anden enhed. bliver den måske gemt i en mappe kaldet “Billeder”. Hvis du sender en anden filtype til en Windows-computer. Hvor afsendte oplysninger gemmes Når du sender oplysninger via Bluetooth. Indtast også den samme adgangskode. Tryk på Bluetooth-indstillinger.eks. 7. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. afhænge af oplysningernes type og modtagerenheden. Modtagelse af oplysninger via Bluetooth HTC Explorer sætter dig i stand til at modtage forskellige filer med Bluetooth. Du kan på sendeenheder sende en eller flere filer til HTC Explorer. Hvis du f. 1. Marker afkrydsningsfeltet Søgbar. spor og dokumenter. 4. musik. vises begivenheden i tablet´en kalenderprogram. Hvis du bedes om det. 6. gemmes den normalt i mappen Bluetooth Exchange i dine personlige dokumentmapper. kan den gemte placering afhænge af filtypen. herunder billeder.eks.

Indtast også den samme adgangskode. hvor du vil gemme begivenheden og så trykke på Importer. 8. På skærmen Personaliser trykker du på Mappe > Bluetooth modtaget. skal du markere afkrydsningsfeltet Altid. § Hvis det er en vCalendar-fil. 9. Hvis du f. Hvis du vil modtage filer automatisk fra senderenheden i fremtiden. afhænger af filtypen: § Mediefiler og dokumenter åbnes normalt direkte i et kompatibelt program. Når en fil er overført.164 Bluetooth 6. Så modtager du en Bluetooth-godkendelsesanmodning. 7. vises en meddelelse. skal du glide ned på meddelelsespanelet. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. når du åbner en modtaget fil. § Ved vCard-kontaktfiler kan du vælge at importere en. der viser alle de filer. Åbn en fil ved at trykke på filnavnet. . 2. og træk den til den placering på startskærmen. vCalendar tilføjes til dine Kalenderbegivenheder. begynder det at spille i programmet Musik. Tryk på Accepter eller OK. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. Hvis du bedes om det. Når HTC Explorer modtager en anmodningsmeddelelse om filoverførsel. Hvad der så sker. 10. Tryk og hold på ikonet til mappen for Bluetooth modtaget.eks. 1. 3. åbner et musiknummer. Tilføjelse af Bluetooth-modtagemappen til startskærmen Du kan tilføje en mappe til startskærmen. du har modtaget via Bluetooth. flere eller alle kontakter på kontaktlisten. Åbn filen øjeblikkeligt ved at glide ned til meddelelsespanelet og trykke på den relevante meddelelse. trykke på meddelelsen om indkommende fil og så trykke på Accepter. som du ønsker. Tryk på mappeikonet for at se indholdet. skal du vælge den kalender.

og forhindr andre i at bruge HTC Explorer uden din tilladelse ved at angive en adgangskode for skærmlås. pinkode eller adgangskode Beskyt dine personlige oplysninger. Tryk på Opsæt SIM-kortlås. at du har standard SIM-pinkoden fra din mobiludbyder. På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. og tryk så på Næste. 1.165 Sikkerhed Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Tilføj et ekstra sikkerhedslag til HTC Explorer ved at tildele en pinkode (personligt identifikationsnummer) til dit SIM. 3. når du modtager SIM-kortet. På telefonens opkaldsskærm indtaster du PUK-koden og trykker så på Næste. og vælg så Lås SIM-kor. Indtast den nye pinkode. hver gang HTC Explorer tændes. en pinkode og et låsemønster. Du skal bruge en PUK-kode for at genoprette adgangen til HTC Explorer. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. 1. 1. Gendannelse af et SIM-kort. Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster. Tryk på Konfigurer skærmlås. 3. 2. Skift SIM-kortets pinkode ved at trykke på Skift PIN-kode til SIM-kort. Sørg for. vil SIMkortet blive "PUK-låst". . og tryk så på OK. Du bliver bedt om din skærmlås. som du vil bruge. og tryk så på OK. Indtast den ny pinkode igen. 2. før du fortsætter. eller når den har været inaktiv i en bestemt tidsperiode. Indtast standard SIM-pinkoden. der er blevet låst ude Hvis du indtaster den forkert pinkode mere end det maksimalt tilladte gange. Denne kode bliver måske leveret af udbyderen. 4.

Indtast dit låsemønster på oplåsningsskærmen. Du kan også rydde Brug synligt mønster på skærmen Synlig adgangskode på skærmen Sikkerhed. Ændring af din skærmlås 1. Angiv en numerisk adgangskode på mindst fire cifre. kan du låse HTC Explorer op ved at indtaste din Googlekontos brugernavn og adgangskode. 1. På skærmen Sikkerhed trykker du på Lås telefon efter. Hvis det ikke lykkes. får du op til fem forsøg på at låse HTC Explorer op. at låseskærmens mønster skal vises. Vælg en anden skærmlåsetype. Eller tryk på Ingen. din nye pinkode eller adgangskode. når den vises. Hvis du ikke længere vil det. 2. Tryk på Skift skærmlås. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. . Efter det femte forsøg bliver du bedt om at vente i 30 sekunder. og tryk på Log ind. 3. Tryk på en af følgende: Ingen Mønster PIN-kode Deaktiver skærmlåsen. Indtast dit navn og din adgangskode til Google-kontoen. som du tidligere oprettede. 5. at du vil ændre den. Du bedes derefter om at oprette et nyt låsemønster til skærmen. Har du glemt dit skærmlåsemønster? Hvis du har glemt skærmens låsemønster. Tryk på knappen Har du glemt mønster?. Hvis skærmen slukker. På startskærmen trykker du på 2. og indtast så dit nye mønster. Tryk på OK. 4. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og då låse den op. før skærmen låses. 4. hvis du ikke vil bruge en skærmlås. når du tegner det på skærmen. 3. Adgangskode Angiv en alfanumerisk adgangskode. hvis du ikke ønsker. som du tillader. og angiv så tiden for inaktivitet. Indtast den aktuelle skærmlås for at bekræfte. skal du trykke på Annuller. Angiv et skærmlåsemønster ifølge vejledningen på skærmen. 4.166 Sikkerhed 3.

Angiv en adgangskode. Under Internt hukommelse trykker du på Lagerkryptering. f. Krypteringsprocessen starter. indstillinger og andre oplysninger. 2. Hvis du vil stoppe krypteringen af nye oplysninger på HTC Explorer.167 Sikkerhed Kryptere data på HTC Explorer Du kan kryptere data på HTC Explorer. 4. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lagerkryptering. Tryk på SD-kort og intern hukommelse.eks. onlinekonti. 3. . og tryk så på OK. 1.

telefonsvarer. få telefonen til at ringe højere. tilgængelige valgmuligheder for tilpasning. aktiver Flytilstand og mere. når den er i tasken eller lommen. ventende opkald og opkalder-ID. Konfigurer opkaldstjenester. Wi-Fi. § Log ind på eller ud fra sociale netværkskonti. f. når du flytter HTC Explorer. der skal bruges til ringetonerne og meddelelser. der skal bruges ved bestemmelse af din placering. Google-søgning Vælg emner.eks.com-konto § Du kan også administrere synkronisering og andre indstillinger for dine konti. der skal medtages.com til at finde HTC Explorer. Du kan personliggøre HTC Explorer med de forskellige. og indstil Googlesøgemuligheder. så du kan bruge HTCSense. Placering § Vælg de kilder. . § Logge ind eller ud fra din HTCSense.168 Indstillinger Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Kontroller og tilpas telefonindstillinger på skærmen Indstillinger. f. § Indstil for at sænke ringelydstyrken. § Juster medieafspilningslydstyrken. Google-kontoen og Exchange ActiveSync-kontoen. automatisk skærmretning.eks. Konfigurer trådløse forbindelse. når du søger. når den ringer. når du vender den. f. skærm-timeout og andet. På startskærmen trykker du på Personaliser Trådløs og netværk Ring op Lyd og trykker på Indstillinger. dataforbindelse og Bluetooth.eks. og tænd for højttalertelefonen. Skærm Konti og synkronisering Konfigurer Visningsindstillinger. § Vælg lyde. lysstyrke. § Vælg Telefonfinder. viderestilling.

før du kan fjerne det fra HTC Explorer. § En anden måde at spare strøm på er ved at vælge Aktiver slumretilstand. . Det vil slukke for automatisk synkronisering af data på dine onlinekonti. når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og computeren. at ubesvarede opkald og dine modtagne sms'er vises på låseskærmen. eller fjern programmer. når du har behov for det. undersøg. når batteriniveauet går ned til det niveau. før du underrettes om lidt hukommelse. skal du ophæve markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelsestekst. og installer eller fjern programmer. eller administrer legitimationsoplysningslager. og hvis du ikke skal beholde indholdet. Wi-Fi-adgangskoder eller bogmærker) til Google-servere med din Google-konto. så du kan gendanne dem. Programmer § Administrer kørende programmer. Tilslut til PC § Angiv standard USB-forbindelsestypen. hvor meget ledig hukommelse.eks.169 Indstillinger Beskyttelse af personlige oplysninger § Vælg automatisk at sikkerhedskopiere visse indstillinger (f. Dato og tidspunkt § Angiv datoen og tidspunktet. du angiver. flyt programmer. Du skal først afbryde hukommelseskortet. der bruges af programmer. § Vælg. § Du skal afbryde dit hukommelseskort fra denne skærm.og datoformater. hvis HTC Explorer kører med lav hukommelse. der er tilbage.og tidsformatet. § Ryd cachen. tidszonen og dato. aktiver SIM-kortlås. SD-kort og intern hukommelse § Undersøg den tilgængelige plads i det interne hukommelse og på hukommelseskortet. flyt programmer til eller fra hukommelseskortet. § Aktiver strømbesparelse for automatisk at skifte til strømbesparelsestilstand. før du kan slette det. Sikkerhed Strøm Angiv en skærmlås. der passer til dig. § Vælg tids. der bruges af programmer. § Du kan også udføre en nulstilling til fabriksstandarder. § Slet hukommelseskortet for at starte på ny. § Hvis du ikke vil have. § Eller marker afkrydsningsfeltet Spørg mig for at indstille HTC Explorer til altid at vise skærmen til valg af USBforbindelsestype. hvor meget hukommelse.

Tryk på Skærm > Skærm-timeout. der giver stemmefeedback. en skærmlæser. § Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. f. Du kan indstille inaktivitetstiden for. bruge det til at angive indstillinger for tale-til-tekst.eks. den mobile netværkstype. f. når du har hentet og installeret et tilgængelighedsværktøj. 5. før skærmen slukker og trykker på Indstillinger. . før skærmen slukker. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk lysstyrke. og trykker på Indstillinger. hjælper du os med at vide. batteriniveauet og mere. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på OK. Stemmeinput og . Du kan også.eks. Tryk på tiden. § Vis forskellige oplysninger om HTC Explorer. Du kan også indstille skærmens tastaturmuligheder. 1.170 Indstillinger Sprog og tastatur Tilgængelighed Angiv operativsystemets sprog og område. Ændring af skærmindstillinger Manuel justering af skærmens lysstyrke 1. Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge skærmens lysstyrke. hvis du output har installeret et tekst-til-tale (stemmedata)-program. før skærmen slukker Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm. 4. På startskærmen trykker du på 2. Justering af tiden. Tryk på Skærm > Lysstyrke 3. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. Brug disse indstillinger. Du kan aktivere/deaktivere hjælpefunktioner eller -tjenester til handicappede. Når det er aktiveret.Indstil muligheder for stemmeindtastning. Om telefon § Tænd eller sluk for planlagte søgningen efter opdateringer til systemsoftware eller manuelle søgninger efter opdateringer. hvor lang tid der går. signalstyrken. 3.

Tryk på Skærm > Animation. du holder HTC Explorer. at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den måde. Tryk på Programmer > Udvikling. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK. Have skærmen aktiveret under opladning af HTC Explorer Du kan forhindre skærmen i at slukke. På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på 2. 3. 1. 1. afhængigt af hvordan du holder HTC Explorer. og trykker på Indstillinger. Ryd afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk. 1. og trykker på Indstillinger. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. når du oplader HTC Explorer. 3. På startskærmen trykker du på 2. 3. I valgmenuen vælger du de ønskede animationsindstillinger. Aktivere/deaktivere animationseffekter Du kan deaktivere animation eller kun aktivere nogle animationer. og trykker på Indstillinger. . når du skifter mellem skærme. 1. Marker afkrydsningsfeltet Forbliv vågen. 2. hvis du mener. 4.171 Indstillinger Deaktivere automatisk skærmrotation Som standard ændrer skærmens retning sig automatisk. og tryk på Kalibrer. Placer HTC Explorer på en flad og plan overflade. 3. Tryk på Skærm. Genkalibrering af G-sensor Genkalibrer skærmen. Tryk på Skærm > Kalibrering med G-Sensor. Automatisk rotation understøttes ikke på alle programskærme.

Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lydudvalg. 3. 1. kan du slå højttalertelefonen til ved bare af vende HTC Explorer om. når du modtager et opkald. og trykker på Indstillinger. og trykker på Indstillinger. 3. når den ikke er i lommen eller tasken. når HTC Explorer er i lommen eller tasten. § Du kan skifte fra vibrering til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP to gange. På startskærmen trykker du på 2. der automatisk sænker ringelydstyrken. Tryk på Lyd.172 Indstillinger Ændring af indstillinger for lyd Skifte mellem stille. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lommetilstand. På startskærmen trykker du på 2. 1. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Stille opringning ved besvarelse. vil funktionen Lommetilstand gradvis øge ringelydstyrken og vibrere. Automatisk sænkning af ringelydstyrken HTC Explorer har en stille ringefunktion. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vend for højttaler. . og trykker på Indstillinger. og trykker på Indstillinger. når du vælger emner på skærmen.og normal tilstand Gør et af følgende: § Du kan skifte fra lydløs til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP. vibrerings. Tryk på Lyd. HTC Explorer vil ringe normalt. Automatisk skifte til højttalertelefon Når du står i en samtale. når du flytter den. Få HTC Explorer til at ringe højere med Lommetilstand Som hjælp til at undgå ubesvarede indkommende opkald. Tryk på Lyd. På startskærmen trykker du på 2. 3. § Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydprofil. 1. På startskærmen trykker du på 2. 3. Tryk på Lyd. 1. Aktivering eller deaktivering af lydudvalg Du kan vælge at afspille en lyd.

1. Kontrol af strømforbruget for programmer 1. 3. 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Strøm.. 4. 2. Tryk på sproget og det tilhørende område. Ændring af sproget justerer tastaturlayout. Tryk på Tænd for strømbesparelse kl.og tidsformat og andet. kan du stadig ændre sproget. 2. Det nye sprog anvendes efter et par sekunder. som du vil bruge.173 Indstillinger Ændring af sproget Når du tænder for HTC Explorer for første gang. 2. bedes du om at angive det sprog. Tryk på for at returnere til startskærmen. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. hvad tid der skiftes til strømbesparelsestilstand. hvis du ikke bruger en dataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet. du vil bruge. De tilgængelige sprog. når batteriniveauet når et bestemt niveau. 1. Skifte til GSM-netværkstilstand Skift til brugen af GSM-netværket. og vælg så. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. kan afhænge af den version af HTC Explorer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Tryk på Strømtilstand > Økonomi. når HTC Explorer skifter til strømsparetilstand. 3. 4. Oprettelse af forbindelse til GSM-netværkstilstand forbrugere mindre batteristrøm. du kan vælge mellem. du har. Hvis du vil. og trykker på Indstillinger. Optimering af batteriets levetid Du kan indstille HTC Explorer til automatisk at skifte til strømbesparende tilstand. dato. og angiv og vælg adfærden. Tryk på Trådløst og netværk > Mobile netværk > Netværkstilstand. 3. 5. Tryk på Indstillinger for økonomitilstand. Tryk på Sprog og tastatur > Vælg sprog. når du har konfigureret HTC Explorer. Tryk på Om telefonen > Batteri > Batteriforbrug. Tryk på Kun GSM. .

Tryk på SD-kort og intern hukommelse. Den tilgængelige hukommelse i telefonen vises i afsnittet Internt hukommelse. Vælg for at slukke for den planlagte slumretilstand. Tryk på SD-kort og intern hukommelse og under Internt hukommelse trykker du på Opret mere plads. flytte eller fjerne programmer og slette gamle mails og meddelelser på én gang. Den samlede og tilgængelige hukommelse vises i afsnittet SD-kort. Styring af hukommelse Kontrol af. du har defineret. Tryk på SD-kort og intern hukommelse.174 Indstillinger Planlægge HTC Explorer til at skifte til slumretilstand Indstil slumretilstandsplan på HTC Explorer. Tryk på en af følgende: Automatisk Vælg at skifte HTC Explorer til slumretilstand automatisk. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. når du trykker på knappen TÆND/ SLUK for at slukke for skærmen. Manual Aldrig Vælg for at angive slumretilstandens start. slukker en planlagt slumretilstand for Wi-Fi og dataforbindelser i den slumretilstandsplan. hvor meget telefonhukommelse der kan bruges 1. 2. I modsætning til den normale slumretilstand. Kontrollere den tilgængelige plads på kortet 1. Lave mere hukommelsesplads (internt hukommelse) Frigør nemt noget plads i det interne hukommelse ved at rense program-cachen. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 1. 3. når den ikke er sat til om natten. 1. HTC Explorer justerer slumretilstandsplanen over en tidsperiode ved det tidspunkt. 2.og sluttidspunkter. Du kan ikke flytte eller fjerne forudinstallerede programmer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 2. den registrerer som din sovetid. . På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Tryk på Strøm > Aktiver slumretilstand. 2. så den ikke forbruger for meget batteristrøm.

1. 5. 4. 2. Du kan kun flytte programmer.175 Indstillinger 3. 4. På fanen All trykker du på et program. På skærmen Ryd op i cache vælger du. du vil afinstallere 4. § Sænk antallet af tekst. 1. som du vil fjerne. På skærmen trykker du på Ryd data og/eller Ryd cache. hvis den interne hukommelse på HTC Explorer er begrænset. Tryk derefter på Næste. På skærmen Programhukommelse: § Tryk på Flyt programmer til SD-kort. der er forudinstallerede på HTC Explorer. 6. Afinstallation af tredjepartsprogrammer Du kan ikke afinstallere programmer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Flytning af programmer til eller fra hukommelseskortet Flyt hentede programmer til hukommelseskort. samtale. der ikke er forudinstallerede på HTC Explorer. Tryk på Programmer > Administrer programmer. 3. Du kan også flytte programmer. På fanen Hentede trykker du på programmet. der skal hentes. 2. som du kan overføre til hukommelseskort. 4. til telefonen i modsat tilfælde. Tryk på Programmer > Administrer programmer. som er på hukommelseskortet. Rydning af program-cache og -data 1. Tryk på Flyt til SD-kort eller Flyt til telefon. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. hvis der er programmer. Tryk på Afinstaller. På fanen Hentede trykker du på programmet. På skærmen Hukommelse til e-mail og meddelelser: § Angiv færre dage for e-mails. 3. Tryk på Programmer > Administrer programmer. om du vil rydde cachen med kun sjældent brugte programmer eller alle programmer. . § Tryk på Fjern programmer. så ældre e-mails bliver fjernet fra hukommelsen automatisk. 7. Tryk på Udfør. du vil flytte. hvis der er programmer. 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 3.og multimediemeddelelser pr. Tryk på Næste.

hvornår du vil sende fejlrapporter. Vælg en af følgende muligheder: Softwareopdateringer Aktiver eller deaktiver den automatisk kontrolfunktion for softwareopdateringer for HTC Explorer. Du kan også vælge. Kontroller oplysninger om HTC Explorer og det SIMkort. Netværk Telefonidentitet Batteri Hardwareoplysninger Kontroller Wi-Fi-. og hvilke programmer. samt licenser. 1. Kontroller oplysninger om batteriet. På startskærmen trykker du på 2. Du kan også undersøge versionen af webbrowseren. Softwareoplysninger Kontroller version og andre oplysninger om den Android-platform. Fortæl det til HTC Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. Du kan også trykke på Kontroller nu for manuelt at søge efter softwareopdateringer. Tryk på Om telefon. f.176 Indstillinger Stop kørsel af programmer med Jobliste Brug Jobliste til at frigøre hukommelse ved at standse kørende programmer. Juridiske oplysninger . Kontroller oplysningerne om dit mobilnetværk og status for dennes tjenester. MAC. Når det er aktiveret. Læs juridiske oplysninger fra HTC og Google.eks. og trykker på Indstillinger. status. som du ikke aktuelt bruger. du bruger. der bruger batteriet. hjælper du os med at vide. til højre for programnavnet for at 2. aktuelt batteriniveau. I listen Alle programmer trykker du på standse det.og Bluetooth-adresser. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. 3. Oplysninger om HTC Explorer 1. der bruges af HTC Explorer. På startskærmen trykker du på > Jobliste. der bruges af HTC Explorer.

177 Opdater og nulstil Opdater og nulstil Softwareopdateringer Fra tid til anden kommer der softwareopdateringer til HTC Explorer. som du har installeret. du vil bevare. Hvis du ikke ser dialogboksen. 1. Når hentningen er færdig. kan opdateringen slette alle dine personlige data og tilpassede indstillinger og også fjerne evt. at opdateringen bliver færdig. Så kan du hente og installere softwareopdateringen ved hjælp af Wi-Fi. I systemdialogboksen vælger du den type forbindelse. Følg skærminstruktionerne til at starte hentningen. vises dialogboksen for systemopdatering og hjælper dig gennem processen. der skal bruges til hentning af opdateringen. Åbn meddelelsespanelet. . Vent på. og tryk så på opdateringsmeddelelsen. og der er en ny opdatering tilgængelig. 2.eller dataforbindelse. HTC Explorer kan søge efter og underrette dig. Søgning efter og hentning af softwareopdateringer kan medføre ekstra datagebyrer. at du har sikkerhedskopieret de oplysninger og filer. Sørg for. Afhængigt af opdateringstypen. HTC Explorer genstartes derefter automatisk. om der er tilgængelige softwareopdateringer. hvis der er en ny opdatering. skal du søge efter ikonet til opdateringsmeddelelsen i statuslinjen. 3. 2. programmer. Manuel søgning efter opdateringer 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. skal du trykke på Installer nu og så trykke på OK i dialogboksen Installer systemsoftwareopdatering. Installation af en opdatering Når internetforbindelsen er aktiveret. Du kan også manuelt undersøge. Tryk på Om telefonen > Softwareopdateringer > Søg nu.

178

Opdater og nulstil

Genstart af HTC Explorer
Hvis HTC Explorer kører langsommere end normalt, et program kører ikke korrekt, eller hvis HTC Explorer ikke reagerer, kan du prøve at genstarte HTC Explorer og se, om det hjælper med at løse problemet. 1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for den igen. 2. Lås skærmen op. 3. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK, og tryk så på Genstart. 4. Når du bedes om at bekræfte, trykker du på Genstart. Hvis disse trin ikke fungerer, kan du fjerne og udskifte batteriet og så tænde for HTC Explorer for at genstarte den.

Nulstilling af HTC Explorer
Foretag en nulstilling til fabrksindstillinger for at returnere HTC Explorer til den oprindelige tilstand, som da du tændte den for første gang. Hvis du giver HTC Explorer til en anden, eller HTC Explorer har en vedvarende problem, der ikke kan løses, kan du udføre en nulstilling til fabriksstandarder (kaldes også en hard-reset). Nulstilling til fabriksstandarder er et skridt, du bør overveje grundigt. Det sletter alle dine data og tilpassede indstillinger permanent, og det fjerner også eventuelle programmer, du har hentet og installeret. Du skal sikre, at du sikkerhedskopierer alle data og filer, du vil beholde, inden du udfører en fabriksnulstilling.

Udførelse af en nulstilling til fabriksindstillinger via indstillinger
Den smarteste måde at foretage en nulstilling til fabriksindstillinger er via indstillingerne. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

2. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Nulstilling af fabriksdata. 3. Tryk på Nulstil telefon, og tryk så på Slet alting.

Udførelse af en nulstilling til fabriksstandarder med hardwareknapper
Hvis du ikke kan tænde for HTC Explorer eller få adgang til indstillinger, kan du stadig udføre en fabriksnulstilling med hardwareknapperne på HTC Explorer. 1. Fjern batteriet, vent et par sekunder, og geninsæt så batteriet. 2. Tryk og hold ned på knappen LYDSTYRKE NED , og tryk så kortvarigt på TÆND/SLUK -knappen.

179

Opdater og nulstil

3. Vent på, at skærmen med de 3 Android-billeder vises, og slip så LYDSTYRKE NED -knappen. 4. Tryk på LYDSTYRKE NED for at vælge FABRIKSNULSTILLING, og tryk så på TÆND/SLUK -knappen.

180

Varemærker og ophavsret

Varemærker og ophavsret
©2011

HTC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

HTC, HTC-logoen, HTC quietly brilliant-logoen, HTC Explorer, HTC Sense og HTC Sync er varemærker og/eller servicemærker tilhørende HTC Corporation. Google Inc. Bruges med tilladelse. Google, Google-logoen, Android, Androidlogoen, Android Market, Android Market-logoen, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa og YouTube er varemærker tilhørende Google Inc. Microsoft, Windows, Active Sync, Outlook, Windows Media og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Denne enhed indeholder Adobe® Flash® Player-software under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD er et varemærke, der tilhører SD Card Association. Facebook er et varemærke tilhørende Facebook, Inc. iTunes er et varemærke, der tilhører Apple Inc. Alle andre firma-, produkt- og servicenavne, der nævnes her, er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelse heri eller for hændelige eller følgende skader, der måtte opstå fra leveringen af dette materiale. Oplysningerne leveres "som de er" uden garanti af nogen art og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring på et hentesystem eller oversættes til et sprog på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra HTC.
©2011

redigere billeder 86 .indstillinger 55 .redigere 86 .Ikke til stede 124 A Administration af hukommelse 174 Afspille musik fra låseskærmen 91 Alarm 98 Android Market 95 B Baggrund .afsende billeder og videoer 87 .adgangspunkt 153 .åbne et nyt vindue 52 F Fabriksnulstilling 178 Facebook .spil og programmer 104 Diasshow 85 .tænde/slukke 153 Deling .visning af billeder 85 Gmail 115 Google Maps 131 Google-konto 58 D Dataforbindelse .styre e-mail-meddelelser 120 .installere 13 .navigere og zoome 52 .se video 86 .tilføje en Exchange-konto 117 .bruge 51 .om 84 .optimere batteriets levetid 173 Billeder .deling af din placering 77 Facebook for HTC Sense 75 Firmware 177 Flytilstand 49 FM-radio 102 Foretage et opkald 38 G Galleri .sortere e-mail-meddelelser 119 .bogmærker 54 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .tilføje en POP3/IMAP-konto 117 Exchange ActiveSync .dele 88 .kopiere til/fra hukommelseskort 25 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .afbryde eller ophæve parring 161 .afsende oplysninger 162 .tænde/slukke 159 Browser .dele billeder og videoer 88 .slette en e-mail-konto 124 .forenet indbakke 118 .vise 85 Bluetooth .oprette forbindelse til et Bluetoothhovedsæt eller et bilsæt 160 .afsende 120 .vise billeder på sociale netværk 90 .afsende en mødeindkaldelse 124 .dele musik 94 .ændre 30 Batteri .181 Indeks Indeks Symboler 3G 153 E E-mail .

grundlæggende 80 .tilføjelse 65 .Verdensur 97 HTCSense.panel 23 .optage en video 82 .slette en samtale 112 .justere ringetone 19 .ikoner 21 .kopiere til SIM-kortet 111 .fra nettet 53 .indstillinger 130 .VPN 155 .effekter 82 .flette kontaktoplysninger 67 .widget 130 Kamera .tilføje en ny kontakt 65 .beskytte mod sletning 111 .kopiere fra SIM-kort 64 .slette 111 .Lyd 172 .Tethering 157 .Internet pass-through 158 .Wi-Fi 154 Internetopkald 44 Introduktion 8 .statusikoner 21 Indstillinger .påmindelser 129 .flytte programmer til hukommelseskortet 175 .widget 73 Kopiering af tekst 26 Kortnummer 39 L Locations .indstille en alarm 98 .ikoner for meddelelser 22 .slette kontakter 69 .visninger 126 .dataforbindelse 153 .videresendelse 109 .justerer under telefonopkald 19 Lydsæt 34 M Market 95 Master-nulstilling 178 Meddelelser .SD-kort og intern hukommelse 174 .kopiere filer 25 Hurtigindstillinger 24 Højttalertelefon 43 Håndfri 160 I Ikoner .oprette en begivenhed 125 .redigere en kontakt 69 .søge efter en kontakt 65 .Skrivebordsur 97 .slette 69 .filtrere dine kontakter 63 .tage et billede 81 .182 Indeks H Hard-nulstilling 178 Henter .vise 108 microSD-kort 12 MMS 106 K Kalender .zooming 81 Konferenceopkald 44 Kontakter .trådløs router 158 .Om telefon 176 .justere medier 19 .Programmer 174 .administrere begivenheder 127 .com 143 Hukommelseskort .grupper 71 .tænde for placeringstjenester 131 Lydstyrke .Strøm 173 Internet pass-through 158 Internetforbindelse .vise hentninger 54 Hovedtelefoner 160 HTC-ur .Sprog og tastatur 173 .

51 .installere 95.Omorganisering af elementer 33 .ændre tiden.indstille en sang som ringetone 94 .få telefonen til at ringe højere 172 .vælge tekst 150 Slet kontakter 69 Slet programmer 96 Slumretilstand 20 Smartopkald 39 SMS 105 Sociale netværk .udvidet 17 Stemmeindtastning 149 Synkroniser .justere skærmens lysstyrke 170 . pinkode eller adgangskode 165 .om 17 .ændre din skærmlås 166 Sikkerhedskopier kontakter 68 SIM-kort .indtaste tekst ved at tale 149 .kopiere musik til hukommelseskortet 25 .styre 59 Opdatering af telefonsoftware 177 Opgradering 177 Opkaldsoversigt 45 Optag din stemme 103 Optimer batterilevetiden 173 Oversæt 51 P Par en Bluetooth-enhed 160 Programmer .indstille 94 Router 158 S Scener 28 SD-kort 12 Sikkerhed .afspille musik fra låseskærmen 91 .lytte 91 .visning af billeder 90 Softwareopdatering 177 Spring-visning 18 Sprog 173 Startskærm .slette 96 PUK (PIN Unblock Key) 165 R Radio 102 Ringe hjem 47 Ringelydstyrke .dele musik via Bluetooth 94 .afspilningsliste 92 .fjerne 11 .183 Indeks Modem . 141 . før skærmen slukker 170 Skærmtastatur .låse dit SIM-kort med en pinkode 165 .indstillinger 151 .indtaste tekst 146 .tilføjelse af widgets 30 .kopiere en meddelelse 111 .indsætte 11 .gennemgå biblioteket 92 .låse med et skærmlåsemønster.deaktivere skærmrotation 171 .widget 92 Mødeindkaldelse 124 O Onlinekonti .redigere tekst 150 .genkalibrere G-sensor 171 .SIM-pinkode 165 Skærm .onlinekonti 59 Søg 50.ordbog 148 .om 57 .tilføjelse 59 .sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 Ringetone .omorganisering af startpanelerne 34 .forudsigelig tekst 147 .kopiere og udskrive tekst 151 .USB-tethering 157 Multimediemeddelelse 106 Musik .bruge computeren 158 .

modtage 41 .foretage et nødopkald 41 .ringe 44 .tilføjelse 30 .se 86 VPN .dele videoer 89 Æ Lyd .ordbog 148 .forudsigelig tekst 147 .skifte profiler 172 .sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 .ringe til et nummer i en e-mail 40 .indtaste tekst 146 .opretter forbindelse 156 .184 Indeks T Taleoptagelse 103 Tastatur .dele 88 .tilføje byer 100 .Strøm 173 Telefonopdateringer 177 Telefonopkald . 157 V Vejr .indtaste tekst ved at tale 149 .Om telefon 176 .tænde 154 Widgets .vælge tekst 150 Tekstmeddelelse 105 Telefonindstillinger .valg af hørbar 172 Ændre telefonsprog 173 U Ur 97 USB 25.tilføje en forbindelse 156 .fjerne 33 .skifte til højttalertelefon 172 .oprette forbindelse til et andet netværk 155 .undersøge vejret 100 Videoer .kopiere og udskrive tekst 151 .netværksstatus 155 .ringe til et nummer i en meddelelse 40 .konfigurere et konferenceopkald 44 .ringe ved hjælp af Wi-Fi 44 Telefonoplysninger 176 Tethering 157 Trådløs router 158 W Webbrowser 51 Wi-Fi .Skærm 170 .Sprog og tastatur 173 .Lyd 172 .optage 82 .ændring af indstillinger 31 Y YouTube .Programmer 174 .Lommetilstand 172 .SD-kort og intern hukommelse 174 .redigere tekst 150 .