Din HTC Explorer

Brugervejledning

2

Indhold

Indhold
Introduktion
I kassen HTC Explorer Bagdæksel SIM-kort Hukommelseskort Batteri Tænde/slukke Indtastning af pinkoden Fingerbevægelser Konfigurere HTC Explorer for første gang Måder at få kontakter på HTC Explorer Startskærm 8 8 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17

Grundlæggende
Justering af lydstyrken Dvaletilstand Status og meddelelser Meddelelsespanel Tilslutning af HTC Explorer til en computer Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Kopiering af tekst, søge efter oplysninger og deling 19 20 21 23 25 25 26

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen Personalisering af HTC Explorer med scener Ændring af baggrunden Personaliser din startskærm med widgets Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Tilføjelse af mapper på din startskærm Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganisering af startskærmen Sådan bruges lydsæt Omorganisering eller skjulning af program faner Genveje og ur-widget'en 28 28 30 30 31 32 33 34 34 36 37

Opkald
Forskellige måder at udføre opkald på Foretage et opkald på opkaldsskærmen Brug af Kortnummer Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse Ringe til et telefonnummer i en e-mail 38 38 39 40 40

3

Indhold

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed Foretage et nødopkald Modtagelse af opkald Hvad kan jeg gøre under en samtale? Konfigurere et konferenceopkald Internetopkald Brug af Opkaldsoversigt Bruge opkald til hjemmet Opkaldstjenester Tænd/sluk for Flytilstand

40 41 41 42 44 44 45 47 48 49

Søge og webbrowser
Søgning på HTC Explorer og nettet Brug af webbrowseren Henter fra nettet Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Indstilling af valgmuligheder for browser 50 51 53 54 55

Konti og synkronisering
Om onlinekonti Synkronisering med en Google-konto Tilføjelse af en social netværkskonto Styring af dine onlinekonti 57 58 59 59

Kontakter
Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Om programmet Kontakter Din kontaktpersonliste Konfigurere din profil Importere kontakter fra SIM-kortet Tilføjelse af en ny kontakt Søge efter kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Fletning af kontaktoplysninger Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet Kontaktpersonoplysninger og samtaler Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Kontaktgrupper Tilføje Kontakter-widgets 61 62 63 64 64 65 65 66 67 68 68 70 71 73

Socialt
Facebook for HTC Sense Få glæde af Facebook i Friend Stream Chatte i Google Talk 75 76 77

Kamera
Grundlæggende om kameraet Tage et billede Optagelse af video Tilføjelse af effekter Efter optagelse 80 81 82 82 82

4 Indhold Ændre kameraindstillinger 83 Billeder. videoer og musik Galleri Musik 84 91 Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Brug af Ur Undersøge Vejr Se videoer på YouTube Lytte til FM-radio Optagelse af din stemme Deling af spil og programmer 95 97 100 101 102 103 104 SMS Åbning af SMS Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) Genoptagelse af en kladdemeddelelse Visning og besvarelse af en meddelelse Videresendelse af en meddelelse Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Push-meddelelser Administration af meddelelsessamtaler Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet Indstille meddelelsesvalg 105 105 106 108 108 109 110 110 111 112 113 E-mail Gmail Mail 115 116 Kalender Om Kalender Oprettelse af en begivenhed Ændring af Kalendervisninger Administration af Kalenderbegivenheder Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Visning eller skjulning af kalendere Ændring af indstillinger for Kalender Om Kalender-widget'en 125 125 126 127 128 129 129 130 130 Kort og placering Placeringsindstillingerne Google Maps 131 131 HTC Sync Om HTC Sync 136 .

com Sletning af din HTCSense.5 Indhold Installere HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer Lære mere om arbejdsområdet Konfiguration af synkronisering Synkronisere HTC Explorer Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Synkronisering af en anden enhed med computeren Hente den seneste HTC Sync-opgradering 136 137 137 138 141 141 142 142 HTCSense.com Tilmelding til din HTCSense.com-konto 143 143 144 145 Tastatur Bruge skærmtastaturet Indtastning af ord med forudsigelige tekst Indtastning af tekst ved at tale Indtaste tekst ved at spore Redigering af tekst Justering af indstillinger for indtastning 146 147 149 150 150 151 Internetforbindelser Dataforbindelse Wi-Fi Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Brug af HTC Explorer som et modem (USB-tethering) Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet pass-through) Bruge HTC Explorer som trådløs router 153 154 155 157 158 158 Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Modtagelse af oplysninger via Bluetooth 159 160 161 162 163 Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster. pinkode eller adgangskode Kryptere data på HTC Explorer 165 165 167 Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Ændring af skærmindstillinger Ændring af indstillinger for lyd Ændring af sproget Optimering af batteriets levetid Styring af hukommelse 168 170 172 173 173 174 .com-konto Aktivering af Enhedsfinder Brug af HTCSense.

6 Indhold Oplysninger om HTC Explorer 176 Opdater og nulstil Softwareopdateringer Genstart af HTC Explorer Nulstilling af HTC Explorer 177 178 178 Varemærker og ophavsret Indeks .

der måske kun gælder i nogle situationer. Dette er et tip. En tip giver dig en anden måde at udføre et trin eller en procedure på eller fortæller dig om en mulighed. En bemærkning giver ofte yderligere oplysninger.eks. der kan være nyttig. der bruges i denne vejledning Konventioner. Dette angiver vigtige oplysninger. når du vælger at foretage eller ikke foretage en bestemt handling. . En bemærkning giver også oplysninger. f. om hvad der sker. at du skal være forsigtig for at undgå potentielle problemer. Det giver oplysninger om sikkerhedsforholdsregler. oplysninger om. der bruges i denne vejledning I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige oplysninger: Dette er en bemærkning.7 Konventioner. dvs. som du skal gøre for at kunne udføre en bestemt opgave eller få en funktion til at fungere korrekt.

når du bruger telefonen og til lagring af billeder. musik og andre filer. Menu 3.8 Introduktion Introduktion I kassen I kassen vil du se følgende ting: § HTC Explorer § Batteri § USB-kabel § Strømadapter § Sikkerheds.og regulerende vejledning Det anbefales. videoer. Mikrofon 6. Berøringsskærm 7. at du installerer et hukommelseskort for at forbedre din oplevelse. HTC Explorer Frontpanel 1. Søg 5. Hovedtelefon . Tilbage 4. Startside 2.

3 megapixel kamera 2. USB-stik 2.5 mm hovedsætstik 2. 3. Højttaler Toppanel 1. TÆND/SLUK .9 Introduktion Venstre og højre paneler 1. LYDSTYRKE-kontrol Bagpanel 1.

i retning væk fra telefonen. mens du trykker ind med tommelfingeren mod den midterste del af bagdækslet. når bagdækslet er låst på plads. Tryk den nederste del af bagdækslet mod telefonen for at låse dækslet på plads. SIM-kortets og hukommelseskortets rum. 2. 2. med forsiden vendt væk fra dig. og hold den vendt om på sikker vis. . 1. Indsæt den øverste del af telefonen i den øverste del af bagdækslet. Forsøg at åbne bunden af bagdækslet med fingrene. Sluk for HTC Explorer.10 Introduktion Bagdæksel Fjernelse af bagdækslet Fjern bagdækslet for at få adgang til batterirummet. Genmontering af bagdækslet 1. Du hører et klik.

2. 4. 3. Indsæt SIM-kortet hele vejen ind i SIM-kortrummet med dets guldkontaktflader nedad og det afskårne hjørne udad. 3. Fjernelse af SIM-kortet Sørg for at slukke for HTC Explorer. Tag bagdækslet af. 1. . Tag bagdækslet af. tjenestedetaljerne og hukommelsen for telefonbogens kontakter og/eller tekstmeddelelser. Indsættelse af SIM-kortet 1. 2. Skub SIM-kortet ud af SIM-kortrummet. Tryk og hold på SIM-kortets tap. Fjern batteriet. Fjern batteriet.11 Introduktion SIM-kort SIM-kortet indeholder dit telefonnummer. før du fjerner SIM-kortet.

12 Introduktion Hukommelseskort Brug et hukommelseskort til at gemme billeder. 2. Tag bagdækslet af. at du ødelægger filer på det. skal du først afbryde det for at forhindre. 2. og skub det ind. mens HTC Explorer er tændt. Indsæt microSD-kortet i hukommelseskortets rum med guldkontaktfladerne nedad. Demontering af hukommelseskortet Når du skal fjerne hukommelseskortet. indtil det sidder sikkert på plads. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Tag SD-kort ud. Tag bagdækslet af. . På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Glid hukommelseskortet ud af stikket. 1. 2. 1. Fjernelse af hukommelseskort Hvis HTC Explorer er tændt skal du først "demontere" hukommelseskortet før du fjerner det for at undgå. videoer og musik. at filerne på hukommelseskortet beskadiges. Indsættelse af hukommelseskort 1.

13 Introduktion Batteri HTC Explorer bruger et genopladeligt batteri. 1. Tag bagdækslet af.eks. Indsættelse af batteriet Brug kun de originale batterier. Fjernelse af batteriet 1. der lå i kassen eller udskiftningsbatterier. lader Bluetooth®forbindelse være aktiv hele tiden. hvordan du bruger HTC Explorer. 2. Indsæt batteriet (med kobberkontaktfladerne først) i batterirummet. Funktioner og tilbehør. som vi anbefaler. Lange telefonsamtaler og hyppig brug af browser kræver stort forbrug af batteristrøm. Hvor længe kan batteriet holde. . du bruger. 2. bruges der mere strøm. Du skal også overveje din placering: Dårlig signalstyrke fra mobilnetværket og ekstreme temperaturer gør det vanskeligere for tablet´en at fungere. Løft batteriet ud af batterirummet med tommelen eller en finger. afhænger helt af. Tag bagdækslet af. før det skal genoplades. kan påvirke batteriets levetid. Hvis du f.

viser et animeret ikon opladningsstatussen. Tænde/slukke Tænde Tryk på knappen TÆND/SLUK. Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades. Når du oplader batteriet. og HTC Explorer er tændt. Nemt. vises opladeikonet i statuslinjen. Sæt strømadapterens stik i en elektrisk stikkontakt. og begynd at oplade batteriet. 2. § Fjern ikke batteriet fra HTC Explorer.14 Introduktion Oplade batteriet Før du tænder for og begynder at bruge HTC Explorer. anbefales det.eller biladapteren. skal du konfigurere tablet´en. mens du oplader det med strøm. Indsæt den anden ende af USB-kablet i strømadapteren. 1. 3. Når batteriet er fuldt up opladet. bliver ikonet for batteriopladning en fuldt batteriikon . Indsæt den lille ende af USB-kablet i USB-stikket. Når skærmen er slukket. Når du tænder for HTC Explorer for første gang. § Du må kun bruge den medfølgende strømadapter og det medfølgende USB-kabel til at oplade batteriet. . at du oplader batteriet. hvis det overophedes.

eks. før du har nået målpositionen. bliver dit SIM-kort blokeret.at du hurtigt trækker fingeren lodret eller vandret over skærmen. tommelfinger og pegefinger) for at zoome ind eller ud. en kontakt eller et link på en webside) ved at trykke og holde på emnet. Når du indtaster tekst.eks. Åbn de tilgængelige muligheder for et emne (f. eller trykke på skærmknapper. skal du bare trykke på dem med fingeren. og bed om PUK (PIN Unblocking Key). før du begynder at trække. kan du "klemme" på skærmen med to fingre (f. må du ikke løfte fingeren. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK i et par sekunder. at du skal stryge fingeren i lette. når du ser et billede eller en webside.15 Introduktion Slukke 1.eks. Indtastning af pinkoden De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). Tryk og hold fingeren nede med lidt tryk. hurtigere anslag. Hvis du bedes om en pinkode.eks. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste.eks. Mens du trækker. For de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmens retning fra Portræt til Landskab ved at dreje HTC Explorer til siden. Tryk og hold Overfør eller glid Træk Stryg Rotér Klem . Strygning minder om glidning bortset fra. 2. Galleri eller i webbrowseren. vælge skærmemner. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. skal du trykke på Sluk. Når menuen med strømvalgmuligheder vises. f. At overføre eller glide vil sige. kan du dreje HTC Explorer på siden for at få et større tastatur. skal du indtaste den og trykke på OK. f. programog indstillingsikoner. Hvis skærmen er slukket. Fingerbevægelser Tryk Når du vil indtaste med tastaturet. 3. På nogle programmer. når du bladrer gennem kontaktpersonerne eller meddelelseslisten. f. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. Ingen problem. Denne fingerbevægelse sker altid i lodret retning. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for igen og låse skærmen op.

Gmail Facebook Telefonkontaktpersoner SIM-kort Microsoft Exchange ActiveSync® Overfør . Du kan synkronisere HTC Explorer med kontaktpersoner fra din Google-konto. HTC Sync™ Synkroniser kontakter fra den gamle telefon med computeren. bliver du bedt om at konfigurere telefonen. og brug så HTC Sync til at synkronisere HTC Explorer med computerens Microsoft® Outlook®. f. computer. at du er logget på din Google®-konto. når du logger ind på din Google-konto. placeringsbaserede tjenester og automatisk synkronisering af dine onlinekonti kan kræve ekstra gebyrer. Outlook Express eller Windows® Kontaktpersoner. Google-kontakter importeres til HTC Explorer. hvordan du vil oprette forbindelse til internettet. Du kan vælge. Du kan også oprette flere Google-kontakter lige fra HTC Explorer. og du er i gang med brugen på ingen tid. Facebook og andet. Gmail™ og Android Market™.eks. Du kan også konfigurere dine andre e-mail-konti og Facebook®. Hvis du stadig har personlige kontakter og kalenderbegivenheder på din gamle telefon. Det skal du ikke være bange for. Brug programmet Overfør til ikke kun at overføre dine kontakter men også kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser fra din gamle telefon til HTC Explorer.16 Introduktion Konfigurere HTC Explorer for første gang Når du tænder for HTC Explorer første gang. Kopier alle dine SIM-kontakter til HTC Explorer. Måder at få kontakter på HTC Explorer Der er flere måder. kan du nemt overføre dem til HTC Explorer via Bluetooth. HTC Explorer synkroniserer dine arbejdskontakter via Microsoft Exchange ActiveSync-serveren på arbejdspladsen. f. Nogle funktioner. Bare følge skærmvejledningen. Du kan aktivere eller deaktivere dem under indstillingerne senere. så du kan bruge Google-programmer. Log ind på din Facebook-konto for at importere dine Facebook-venners kontaktoplysninger. du kan føje kontakter til HTC Explorer. der skal bruge forbindelse til internettet. Du kan vælge at oprette og lagre kontakter direkte i HTC Explorer eller overføre eksisterende fra din gamle telefon.eks. og om din aktuelle placering skal registreres automatisk. Sørg for.

Ingen problem. Du kan bruge op til seks ekstra skærme. Tryk på for at returnere til hovedstartskærmen (dvs. widgets og andet. . Du kan også tilføje dine foretrukne programmer. finder du måske ud af. midterstartskærmen). hvor du gør HTC Explorer til din egen. Den leveres med en Genveje og ur-widget. Udvidet startskærm Når du begynder at gøre mere med HTC Explorer. Det skulle være nok. hvorefter du vil finde mere plads til tilføjelse af ikoner. at en startskærm ikke er nok. mapper og widgets. genveje. så de kun er et tryk væk. Du finder ud af hvordan under Personalisering på side 28.17 Introduktion Startskærm Din startskærm er der. der indeholder genveje til dine foretrukne programmer og viser tidspunktet og vejret i din by. Glid din finger vandret til venstre eller højre.

Tryk bare på den. Den viser alle syv startskærmen som miniaturer.18 Introduktion Brug af visningen Spring Spring lige til den skærm. . du ønsker. og du springer lige til den. eller klem på skærmen for at vise visningen Spring. du ønsker. ved at trykke på .

En eksempeltone afspilles kortvarigt med lydstyrken justeret i takt med. musik. Justering af medielydstyrken Når du spiller musik eller ser video. Ikonet for højttaler slået fra vises i statuslinjen. alarmer og meddelelser.og videoafspilning. Hvis du ønsker samme lydstyrke for ringetone og meddelelser. Ikonet for vibreringstilstand vises i statuslinjen. 4.19 Grundlæggende Grundlæggende Justering af lydstyrken Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for ringetonen. Træk i skyderne for lydstyrke til venstre eller højre for at justere lydstyrkeniveauerne for ringetonen. mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser. medieafspilning. skal du trykke på LYDSTYRKE OP en gang for at skifte til stille tilstand. Vinduet Medielydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet. kan du justere lydstyrken ved at trykke på LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. 3. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydstyrke. at du trækker i skyderen. Justering af lydstyrken via indstillinger 1. Når du er færdig. trykker du på OK. skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at skifte til vibreringstilstand. § Når du står på det laveste ringerniveau (stille tilstand). Justering af ringerlydstyrken § Tryk på knappen LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED for at justere ringerlydstyrken på det ønskede niveau. skal du vælge Brug opkaldslydstyrke til meddelelser. 2. . Justering af lydstyrken i øretelefonen ved telefonopkald Under en samtale kan du trykke på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. § Mens du er i vibreringstilstand. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne.

20

Grundlæggende

Dvaletilstand
Slumretilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC Explorer i en lav strømtilstand, når skærmen er slukket. Det stopper også hændelige knaptryk, når HTC Explorer er i tasken. Du modtager dog stadig meddelelser og opkald.

Skifte til dvaletilstand
Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i slumretilstand. HTC Explorer går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et stykke tid.

Vågne fra dvaletilstand
Du kan vække HTC Explorer manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen Du skal låse skærmen op. HTC Explorer vågner automatisk, når du får et indkommende opkald.

Låse skærmen op
Træk ringen op for at låse skærmen op.

Hvis du har konfigureret et skærmoplåsningsmønster, en pinkode eller en adgangskode, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen eller indtaste pinkoden eller adgangskoden, før den låser op. Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen. eller

21

Grundlæggende

Åbne et program fra låseskærmen
Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og direkte starte det program. Du kan tilpasse låseskærmen under Indstillinger > Personaliser > fanen Skærm > Låseskærm > Vælg genveje til låseskærm for at vise dine fire foretrukne programmer.

Status og meddelelser
Statusikoner

Her beskrives, hvad hver enkelt ikon betyder: Signalstyrke Batteri er fuld opladet

GPRS tilsluttet

Batterioplader

GPRS i brug

Batteri er lavt (20 % tilbage) Batteri er meget lavt (10 % eller mindre tilbage) Lydløs tilstand

EDGE tilsluttet

EDGE i brug

3G tilsluttet

Vibreringstilstand

3G anvendes

Mikrofonen er slået fra

HSDPA tilsluttet

Højttalertelefon er tændt Trådført mikrofonhovedsæt tilsluttet Trådført hovedsæt tilsluttet

HSDPA i brug

Roaming

Intet signal

Bluetooth er tændt

22

Grundlæggende

Ingen SIM-kort installeret

Tilsluttet til en Bluetooth-enhed

Tilsluttet til et Wi-Fi®-netværk

Flytilstand

Datasynkronisering

GPS er aktiveret

Netværksdeling er aktiveret

Alarm er angivet

Ikoner for meddelelser
Meddelelsesikoner på statuslinjen gør det nemt for dig at være på forkant med dine meddelelser, kalenderbegivenheder og alarmer.

Det her betyder hvert enkelt: Ny Gmail-meddelelse Ny Microsoft Exchange ActiveSync- eller POP3/IMAP-email Problem med levering af e-mail Generel meddelelse

Opkald i gang

Ubesvaret opkald

Ny SMS/MMS Problem med levering af SMS/ MMS Ny Google Talk™onlinemeddelelse Ny talebesked

Opkald i venteposition

Viderestilling aktivt Videresendelse af meddelelser er aktiveret HTC Explorer har forbindelse til en computer via USB-kabel Wi-Fi er tændt, og der findes trådløse netværk Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktiveret

Kommende begivenhed Nye opdateringer fra dine sociale netværk

eks. du har fået. Hvis du har flere meddelelser. kan du åbne meddelelsespanelet for at se. Du kan også åbne panelet Meddelelser på startskærmen ved at trykke på tryk på Meddelelser. kan du rulle ned ad skærmen for at se dem alle. hvilken begivenhedsmeddelelse eller nye oplysninger. Åbn meddelelsespanelet ved at trykke og hold på statuslinje og så glide fingeren nedad. Meddelelsespanelet muliggør hurtigt skifte mellem nyligt åbnede programmer.23 Grundlæggende Forslag til matchede kontakter Overførsel af data (animeret) Anmodning om Bluetooth-parring Tilgængelige opdateringer til HTC Explorer-software Sang afspilles Hentning af data (animeret) Venter på overførsel Hentet Android Market-program installeret Opdatering tilgængelig for et program hentet på Android Market Tomt kort Ikke så meget plads på hukommelse Programmet FM-radio i brug Stemmeoptagelse er aktiveret Flere (ikke viste) meddelelser Meddelelsespanel Når du får en ny meddelelse. Wi-Fi og Bluetooth. f. og . og gør det også nemt at aktivere indstillinger.

og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. 1. I afsnittet Seneste programmer glider du fingeren til venstre eller højre for at se de seneste åbnede programmer. 3. Bluetooth. 2. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. Eller tryk bare på . 2. . 1. Tryk og hold på statuslinjen. Tryk på et program for at åbne det. Tryk og hold ned på for at vise nyligt brugte programmer. Tryk på fanen Hurtigindstillinger. Lukning af meddelelsespanelet Tryk og hold på bundlinjen af meddelelsespanelet. Bruge Hurtigindstillinger Fanen Hurtigindstillinger muliggør nemt aktivering af Wi-Fi. og glid finger op ad skærmen. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden at et emne for at aktivere/deaktivere. Tryk og hold på statuslinjen.24 Grundlæggende Skifte mellem senest åbnede programmer På meddelelsespanelet får du hurtigt adgang til op til de otte senest åbnede programmer. 3. GPS og andet og indeholder også en hurtig genvej til alle HTC Explorer-indstillingerne.

kan du ikke bruge programmer på HTC Explorer til at få adgang til hukommelseskortet. Når du ikke har en internetforbindelse på computeren. Når du har aktiveret tilstanden Diskdrev. når HTC Explorer er tilsluttet computeren. hvis du kun vil oplade batteriet.25 Grundlæggende Tilslutning af HTC Explorer til en computer Når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og en computer med USB-kablet. Naviger til den flytbare disk. når der er et hukommelseskort på HTC Explorer. vises dialogboksen Vælg en forbindelsestype og beder dig vælge USBforbindelsestype. og åbn den. kalender og andre oplysninger mellem computeren og HTC Explorer. 4. Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Du kan kopiere din musik. . 2. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. dine billeder og andre filer til hukommelseskortet. når telefonen har forbindelse til computeren. 1. og tryk så på Udført: Oplad kun Diskdrev Vælg denne mulighed. Denne tilstand findes kun. På computeren registreres hukommelseskortet som en flytbar disk. HTC Sync USBtethering Vælg denne mulighed for at synkronisere kontakter. Vælg mellem følgende muligheder. kan du vælge denne tilstand for at dele computerens internetforbindelse med HTC Explorer. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Diskdrev og trykker så på Udført. kan du vælge denne tilstand for at dele HTC Explorers mobildataforbindelse med computeren. når du vil kopiere filer mellem hukommelseskort og computeren. Vælg denne tilstand. § Kopier filerne fra hukommelseskortet til en mappe på computeren. 3. Internet Hvis du ikke har en dataordning for din telefon eller ikke har adgang til pass-through et Wi-Fi-netværk. Gør et af følgende: § Kopier filerne fra computeren til hukommelseskortets rodmappe.

men ønsker at få adgang til hukommelseskortet. den tilsluttede HTC Explorer) som krævet af computerens operativsystem. Kopier adressen på en linket webside ved at trykke og holde på linket og så trykke på Kopier linkets webadresse. søge efter oplysninger og deling I programmer som Webbrowser og Mail kan du vælge tekst og vælge. Gør et af følgende: § Afbryd HTC Explorer fra computeren. § Hvis du vil bevare HTC Explorers forbindelse til computeren. hvad du vil gøre med den. Træk i start. . så du sikkert kan fjerne HTC Explorer. skal du åbne meddelelsespanelet. Kopiering af tekst. Valg af tekst 1. skal du afbryde den flytbare disk (dvs. Tryk og hold på et ord. 6. Når filkopieringen af færdig. 2. vælg en anden mulighed end Diskdrev og så trykke på Udført.26 Grundlæggende 5. trykke på Diskdrev.og slutmarkørerne for at fremhæve den omgivende tekst. som du vil vælge.

27

Grundlæggende

Kopiering og indsættelse af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil kopiere, trykker du på Kopier. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. 2. I tekstindtastningsfeltet (f.eks. mens du indtaster en e-mail) trykker og holder du på det punkt, hvor du vil indsætte teksten. 3. Tryk på Indsæt.

Søge efter eller oversætte tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil søge efter eller oversætte, trykker du på 2. Tryk på en af følgende faner: Google-søgning Se efter relaterede oplysninger med Google-søgning baseret på den tekst, du har valgt. Wikipedia Led efter relaterede oplysninger på Wikipedia® baseret på den tekst, du har valgt. YouTube Se efter videoer på YouTube® baseret på den tekst, du har valgt. Google oversæt Oversæt teksten til et andet sprog. .

Deling af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil dele, trykker du på  .

2. Vælg det sted, hvor du vil indsætte og dele den valgte tekst, f.eks. i en e-mailmeddelelse eller Facebook-statusopdatering.

28

Personalisering

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen
Få HTC Explorer til at se ud og lyde, lige som du vil have det. Personaliser med en anden baggrund, ringetone, meddelelseslyd for begivenheder som f.eks. indkommende tekst, e-mail og kalenderpåmindelser. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser for at komme i gang.

Personalisering af HTC Explorer med scener
HTC Explorer bliver flere telefoner i en, når du bruger scener. Scener er personaliserede startskærmlayouts, som du hurtigt kan bruge. Ved at skifte mellem scener gør du øjeblikkeligt HTC Explorer til den perfekte weekendtelefon, rejsetelefon, arbejdstelefon eller ren spiltelefon. Hver gang du tilføjede eller ændrede noget på startskærmen, gemmer HTC Explorer automatisk dine ændringer til den aktuelt valgte scene.

Brug af en forudindstillet scene
HTC Explorer har forudindstillede scener, der hver er forudkonfigureret med en anden baggrund og en anden widget-samling, der afspejler forskellige øjeblikke i dit liv. Du kan vælge en scene, der passer til dit arbejde, spil, rejse eller dit sociale liv. 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du ønsker. 4. Tryk på Anvend. Hvis du vil hente flere scener, skal du trykke på Scene > Hent flere på fanen Skærm. og så på Personaliser. Tryk på og så på Personaliser.

Oprette en ny scene
Du starter med en tom startskærm, når du skal oprette en ny scene. 1. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser.

2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene. 3. Tryk på , og tryk så på Ny.

29

Personalisering

4. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. 5. Personaliser scenen ved at tilføje widgets og andre elementer, arrangere startskærmens layout og ændre baggrunden. Alle dine ændringer bliver automatisk gemt til denne scene.

Omdøbning af en scene
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du vil omdøbe. 4. Tryk og hold på en scenes miniature, og tryk så på Omdøb. 5. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. og så på Personaliser.

Slette scener
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Tryk på , og tryk så på Slet. og så på Personaliser.

4. Glid din finger over skærmen fra højre mod venstre for at gennemgå scener. Tryk så på en eller flere scener, som du vil slette. 5. Tryk på Slet.

Du kan tilføje flere fra det tilgængelige udvalg af widgets. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Hent flere HTC widgets. 1. skal du trykke på og så på Personaliser. og tryk så på Gem. og tryk så på den widget. der sætter dig i stand til hurtigt at tænde/slukke for bestemte indstillinger. Gennemgå samlingen af baggrunde. så de er nemme at komme til. 2. du ønsker. eller vælg mellem billeder. På fanen Skærm trykker du på Baggrund > HTC-baggrunde > Hent flere. f. Live baggrunde Vælg mellem forudindstillede animerede baggrunde. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at se de forskellige formater.eks. Du kan også ændre startskærmen. skal du trykke på og så på Personaliser. Nogle widgets findes allerede på startskærmen for dig. og tryk så på Vælg for at vælge et. der findes på HTC Explorer. Tryk på Vis eksempel for at se animeringen. og tryk så på Vis eksempel > Anvend. Tryk på . 2. Galleri Vælg et eksisterende billede. tryk på Indstillinger. som passer til dine behov. 4. og tryk så på Anvend. Beskær billedet. 3. De fleste HTC-widgets findes i en række designs og størrelser. og tryk så på Personaliser. Tryk på Baggrund på fanen Skærm. Tryk på en af følgende: HTC-baggrunde Vælg en forudindstillet baggrund. Hvis du vil hente flere baggrunde.30 Personalisering Ændring af baggrunden Personalisering af baggrunden med dine foretrukne billeder er en hurtig og nem måde at give HTC Explorer et frisk udseende. som du har taget med kameraet. Wi-Fi og Bluetooth. som du ønsker. Rul ned ad listen over widgets. Hvis du vil hente flere widgets. Du kan også tilføje widgets. så den bruger en animeret baggrund. . Gå til en del af startskærmen. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. Personaliser din startskærm med widgets Widgets lægger vigtige oplysninger og medieindhold helt fremme på startskærmen. Vælg en widget. hvor der er plads til at tilføje en ny widget. 5. 3. Tilføjelse af en widget til startskærmen 1.

De tilgængelige genveje afhænger af de programmer. Træk widget'en til . en musikafspilningsliste. en persons telefonnummer.eks. Du må ikke løfte fingeren endnu. 1. Tryk på og så på Personaliser. 3. Du kan også tilføje et programikon til startskærmen ved at trykke på og så trykke og holde på et programikon. tryk og hold på en widget på startskærmen. Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Placer programikoner på startskærmen. f. Tilpas widget-indstillingerne.eks. hvor du kan ændre nogen indstillinger for denne widget. kørselsvejledninger og mange andre emner til startskærmen. bogmærkede websider. . Kontakter og Mail) kan ændres fra startskærmen. HTC Explorer vibrerer. På fanen Tilføj til start trykker du på Program for at tilføje et programikon eller Genvej for at tilføje en genvej til en indstilling eller oplysninger. 2. 2. og du ser et farvet felt omkring widget'en.31 Personalisering Ændring af indstillingerne for en widget Du kan ændre de grundlæggende indstillinger for nogle widgets (f. 1. og så løfter du den. så du kan åbne dem hurtigere. der er installeret på HTC Explorer. Gå til startskærmen. Uden at løfte fingeren trækker du ikonet til et tomt sted på startskærmen. hvor der er plads til at tilføje et nyt ikon eller en ny genvej. Derefter åbner den relevante skærm. Du kan også tilføje genveje til indstillinger og særlige oplysninger. 3.

6. Du må ikke løfte fingeren endnu. På fanen Tilføj til start trykker du på Mappe. ikonet eller genvejen. 2. Omdøbning af en mappe 1. og tryk på OK. Træk i programmet. Tryk blot på mappen for at åbne den. 3. Gå til en del af startskærmen. 4. Tryk og hold på mappevinduets titellinje. HTC Explorer vibrerer. Tryk på Ny mappe. . hvor der er et program. hvor der er plads til at tilføje en ny mappe. Du kan også tilføje oplysningsmapper. 2. 5. og tryk og hold på den. så du kan få adgang til programmer og genveje i mappen. Indtast et nyt mappenavn.32 Personalisering Tilføjelse af mapper på din startskærm Brug mapper til at gruppere relaterede programmer og andre genveje. så du holder startskærmen pæn og organiseret. f. Tryk på . Tryk på mappen for at åbne den. Flyt til startskærmen. Oprettelse af en ny mappe og tilføjelse af emner i den 1.eks. modtagne Bluetooth-filer. din Facebook telefonbog og mere. der viser opdaterede oplysninger. 3. og efterlad den oven på mappen. og tryk så på Personaliser. ikon eller en genvej. Den nye mappe vises på startskærmen.

Flytning af en widget eller et ikon 1. Fjernelse af en widget eller et ikon 1. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. der er optaget af et andet ikon. hvor du ønsker det. Træk widget'en eller ikonet til en ny placering på skærmen. . HTC Explorer vibrerer. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. § Du kan standse midlertidigt ved venstre eller højre kant på skærmen for at trække widget'en eller ikonet til et andet startskærmspanel. Tryk og hold på den widget eller det ikon. Når widget'en eller ikonet er der. Træk widget'en eller ikonet til . flytter det tilstedeværende ikon automatisk væk for at give plads. Du må ikke løfte fingeren endnu. HTC Explorer vibrerer. 2. 3. som du vil flytte. Tryk og hold på den widget eller det ikon.33 Personalisering Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganiser widgets og ikoner på startskærmen for at gøre plads til at tilføje flere emner. 2. Du må ikke løfte fingeren endnu. som du ikke bruger så tit. løfter du fingeren. 3. løfter du fingeren. Du kan også flytte widgets og ikoner. som du vil fjerne. § Når du trækker et ikon til et sted. Når widget'en eller ikonet også bliver rødt.

eks. Hvis du vil hente flere lydsæt. når du er på arbejde. der har en tynd streg omkring i visningen Spring. . HTC Explorer vibrerer. panelerne med ofte anvendte widgets. indkommende meddelelser. På fanen Lyd trykker du på skærmen Lydsæt og så på et lydsætnavn. kalenderbegivenhedspåmindelser og andet. Tryk på Anvend. du bruger dem. Du kan trykke på 4. 2. Tryk på for at lytte til de forskellige lyde i det lydsæt. genveje og mapper tættere på hovedstartskærmen. 3. 1. og så på Personaliser. der passer til den måde.eks.34 Personalisering Omorganisering af startskærmen Omorganiser dine startskærmspaneler på en måde. Hovedstartskærmen er det panel. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. skal du trykke på Lydsæt > Hent flere på fanen Lyd. Du må ikke løfte fingeren endnu. e-mail. Ved at skifte mellem lydsæt kan du øjeblikkelig få HTC Explorer til at advare dig med sjove lyde. f. Tryk og hold på miniaturen for den startskærm. Klem på startskærmen for at vise visningen Spring. Flyt f. Sådan bruges lydsæt Hvert lydsæt giver dit en anderledes kombination af lyde til ringetonen og meddelelser. og løft fingeren. 3. Træk miniaturen til den nye placering. når du er ude med venner eller ændre til dæmpede lyd. 2. Valg af et forudindstillet lydsæt 1. du vil flytte.

Sletning af lydsæt 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på . 3. Tryk på et eller flere lydsæt. Indtast et nyt navn på lydsættet. 3. meddelelser og lyde Ændring af din ringetone. HTC Explorer gemmer automatisk dine valg til det aktuelle lydsæt. og tryk så på Udført. som du vil slette. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. så de passer til dit humør og livsstil. Tryk på 4. Vælg et lydsæt. Du kan tildele forskellige toner til lydsættet. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. 5. 1. meddelelseslyde og alarmer. e-mail og kalenderpåmindelser. Mail og Kalender for at vælge lyde til henholdsvis nye meddelelser. som du vil tilpasse eller oprette et nyt. Tryk på Slet. og tryk så på Anvend. og så på Personaliser. og så på Personaliser. 4. 4. meddelelseslyden og alarmen fra skærmen Personaliser. På startskærmen trykker du på 2. Vælg forskellige lyde i det forudindstillede udvalg på hukommelseskortet. alt efter behov. Det nyoprettede lydsæt tilføjes så listen over lydsæt. . og tryk så på Slet. På startskærmen trykker du på 2. Du kan også gå til programmerne SMS. 3. og så på Personaliser.35 Personalisering Oprettelse af et lydsæt 1. Ændring af ringetonen. Ret ringetonen.

Tryk og hold på en fane. hvor du vil placere den igen. og træk den så dertil. Åbn et program. 2. som ikke rigtigt har brug for. skal du løfte fingeren. 2. trykker du på . 4. som du vil vise. du vil flytte. Gør et af følgende: Tilføj en fane Tryk og hold på en fane. 3. Fjern en fane Tryk og hold på en fane.36 Personalisering Omorganisering eller skjulning af program faner Du kan omorganisere fanerne for nogle programmer for at prioritere de oplysningstyper. Tryk og hold på en fane. Tilføje en fjernet fane 1. som du vil tilføje. 4. Åbn det program. som du vil skjule. Tryk og hold på den fane. 1. Når skærmen skifter og viser dit nogle af dine skjulte faner. 3. og træk den til den nye placering. og træk den så hen ved siden af de andre faner. Flyt en fane Tryk og hold på den fane. Når du er færdig. . Når du er færdig. der har de sædvanlige faner nederst på skærmen. og træk den op. eller fjerne de faner. hvor du kan omarrangere ikoner. som du ofte bruger. trykker du på . løfter du fingeren. hvorfra du tidligere fjernes nogle faner. Når skærmen skifter og viser dig det område.

På startskærmen trykker og holder du på widget'en genveje og ur. hvilke genveje og by der skal vises i widget'en Genveje og ur.37 Personalisering Genveje og ur-widget'en Åbn ofte brugte programmer. og vælg så et program eller en genvej. Widget'en Genveje og Ur opdateres. som du vil knytte til den. 1. 4. Fra Genveje og ur-widget'en kan du: § Tryk på genvejen til et program for at åbne det § Tryk på oplysningslinjen for at udvide den og se indholdet af det program § Tryk på eksempel på indholdet. 2. Hvis din by ikke er på listen. Træk widget'en til . 3. Du må ikke løfte fingeren endnu. og åbn det Tilpasse genveje og ur-widget Du kan vælge. eller se et eksempel på deres indhold lige på startskærmen. og vælg en by. skal du trykke på for at tilføje din by. Tryk på Udført. . der bliver vist i widget'en. Fra denne skærm kan du: § Tryk på en genvejsplads. § Tryk på tiden.

§ Hvis du vil ringe til et andet telefonnummer. skal du trykke og holde på for at slette . Hvis du indtaster et forkert ciffer eller bogstav. Sådan ringer du op til et nummer: § Tryk på et telefonnummer eller en kontaktperson i listen. eller du kan bruge funktion favorit-opkald til at søge efter og ringe til lagrede kontaktpersoner eller et nummer fra opkaldsoversigten. Glid fingeren opad i den filtrerede liste for at lukke telefontastaturet og se. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. 1. Mens du ringer op. eller trykke på et enkelt nummer på opkaldsskærmen for at foretage et hurtigt opkald til en kontaktperson. bliver dit SIMkort blokeret. der er knyttet til kontaktpersonen. Telefonens opkaldsskærm viser så en liste over matchende numre og navne. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. skal du trykke på Opkald. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. Hvis du vil slette hele angivelsen. 3. På skærmen med kontaktpersonens oplysninger trykker du på det nummer. eller når samtalen er i gang. 4. vil statuslinjen vise opkaldet i statusikonet . du vil ringe til. . skal du indtaste den og trykke på OK. Hvis du bedes om en pinkode. På startskærmen trykker du på . De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). om der er flere matchende numre eller kontakter. § Når du har angivet et helt nummer. 2. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange.38 Opkald Opkald Forskellige måder at udføre opkald på Ud over at foretage opkald fra HTC Explorer's opkaldsskærm. Foretage et opkald på opkaldsskærmen Du kan enten ringe til en nummer direkte. og bed om PUK (PIN Unblocking Key). kan du trykke på et nummer i en tekstmeddelelse eller e-mail for at foretage opkald. Det skal du ikke være bange for. skal du trykke på det. skal du trykke på til højre for navnet på kontaktpersonen.

39

Opkald

Hvad er Smartopkald?
Telefonens Smartopkald-funktion, gør det nemt og hurtigt for dig at foretage et opkald. Indtast bare telefonnummeret eller de første par bogstaver i navnet på den person, du vil ringe til. Smartopkald søger automatisk efter og filtrerer dine gemte kontakter og telefonnumre fra opkaldsoversigten.

Brug af Kortnummer
Brug Kortnummer til at ringen til et telefonnummer med ét tryk. Hvis du f.eks. tildeler en kontaktpersons nummer til tasten 2, skal du blot trykke og holde på 2 for at ringe til det nummer. Taltasten 1 er normalt reserveret til din voicemail. Tryk og hold på denne taste for at ringe til voicemail og hente din voicemail-meddelelser.

Tildele en kortnummertaste
1. På startskærmen trykker du på Telefon. 2. Tryk på , og tryk så på Kortnummer > .

3. Indtast navnet på den kontaktperson, du vil tilføje. Når navnet vises i listen, skal du trykke på navnet. 4. På skærmen Kortnummer vælger du telefonnummeret for kontaktpersonen, der skal bruges, og den kortnummertaste, der skal tildeles. 5. Tryk på Gem. Du kan også angive et kortnummer under Kontakter. Tryk på en kontakt, tryk på , og vælg så Angiv kortnummer (eller Mere > Angiv kortnummer).

40

Opkald

Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse
1. Tryk på telefonnummeret i meddelelsen.

2. Tryk på Opkald. Ring til meddelelsesafsenderen ved at trykke på den modtagne meddelelse og så trykke på Opkald i valgmenuen.

Ringe til et telefonnummer i en e-mail
Vil du ringe til et nummer, der findes i en e-mail? Ingen problem. 1. Tryk på telefonnummeret i teksten. 2. Rediger nummeret, hvis det er nødvendigt. 3. Tryk på Opkald.

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed
Tryk på et telefonnummer i en Kalender begivenhed giver dig mulighed for at se begivenhedsdetaljer, f.eks. konferenceopkalds-id eller mødepinkode, mens du står på telefonopkaldsskærmen. 1. Åbn en begivenhed i Kalender. 2. På skærmen Begivenhedsdetaljer trykker du på telefonnummeret. 3. Tryk på Opkald.

41

Opkald

Foretage et nødopkald
I nogle regioner kan du foretage nødopkald fra HTC Explorer, selv om du ikke har SIMkortet installeret eller dit SIM-kort er blokeret. 1. På startskærmen trykker du på .

2. Indtast nødnummeret for dit område, og tryk så på Opkald. Hvis du har aktiveret, men glemt, din låseadgangskode eller låsemønstret, kan du stadig foretage nødopkald ved at trykke på Nødopkald på skærmen.

Modtagelse af opkald
Når du modtager en opringning fra en kontaktperson, vises skærmen for indkommende opkald. Du kan bruge funktionen til høflig ringetone og lommetilstand til at modtage opkald. Du finder ud af hvordan under Ændring af indstillinger for lyd på side 172.

Besvarelse af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Besvar. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen for at låse skærmen op og besvare opkaldet.

Afvisning af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Afvis. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen på låseskærmen. § Tryk på knappen TÆND/SLUK to gange for at afvise et opkald.

§ Placer HTC Explorer med bagsiden opad på en plan overflade. § Tryk på knappen TÆND/SLUK. vil den stadig ringe. når der kommer efterfølgende indkommende opkald. slå mikrofonen fra og andet. kan du se din vens seneste statusopdatering fra sociale netværk som Facebook lige på opkaldsskærmen. Sætte et opkald i venteposition 1. eller din ven ringer til dig. Tryk på . Tryk på . du foretager et opkald.42 Opkald Slå ringetonen fra uden at afvise opkaldet Gør et af følgende: § Tryk på knappen LYDSTYRKE NED eller LYDSTYRKE OP. Hvis HTC Explorer allerede ligger med bagsiden opad. . Når du sætter et opkald i venteposition. Du vil se en fødselsdagspåmindelse. tryk så på Hold for at sætte opkaldet i venteposition. vises ikonet for holdt opkald på statuslinjen. om du vil tilføje et opkald. HTC Opkalder-ID Hver gang. sætte et opkald i venteposition. hvis din vens fødselsdag finder sted inden for de næste 7 dage. Hvad kan jeg gøre under en samtale? Under et opkald kan du bruge knapperne på skærmen til at slå mikrofonen til eller fra eller tænde eller slukke for højttalertelefonen. 2. Du vil heller ikke glemme nogens fødselsdag. og tryk så på Ophæv venteposition for at genoptage opkaldet. Du kan også trykke på og vælge.

ikke findes i listen over kontaktpersoner. Slå mikrofonen fra under et opkald På opkaldsskærmen trykker du på for at skifte mellem at slukke/tænde for i statuslinjen.43 Opkald Skifte mellem opkald Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en. § På opkaldsskærmen trykker du på Højttalertelefonens ikon . skal du trykke på Besvar for at acceptere det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition. Hvis telefonnummeret på den person. når højttalertelefonen er tændt. kan du vælge at gemme nummeret i listen. 2. Du slukker for højttalertelefonen igen ved at vende HTC Explorer om. § Glid meddelelsespanelet åbnet. Eller du trykker på igen. når du lægger på. Tænde for højttalertelefonen under et opkald For at mindske muligt beskadigelse af hørelsen. og tryk så på . vises på statuslinjen. kan du vælge at skifte mellem de to samtaler. så forsiden er opad. når højttalertelefonen er aktiveret. og returner til det andet opkald ved at trykke på Afslut opkald. Når du modtager et andet opkald. Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen. at Vend for højttaler er markeret i > > Indstillinger > Lyd). Når mikrofonen er slukket. 3. . du vil tale med. der ringede op. vises ikonet for Slå fra Afslutning af et opkald Gør et af følgende for at afslutte opkaldet: § Tryk på Afslut opkald på opkaldsskærmen. Hvis skærmen er slukket. 1. Gør et af følgende: § Vend HTC Explorer om i løbet af samtalen (sørg for. mikrofonen. må du ikke holde HTC Explorer mod øret. Afslut det aktuelle opkald. så du kan trykke på Afslut opkald. skal du trykke på TÆND/SLUK for at slukke for skærmen.

Hvis du vil tilføje endnu en deltager til konferenceopkaldet. Sørg for. familie eller kollegaer er nemt. 4. du vil invitere til konferenceopkaldet. 3. 3. Under internetopkaldsindstillinger trykker du på Konti. kan du foretage og modtage opkald via en internetopkaldskonto. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. Når du har forbindelse. trykke på Tilføj opkald og så ringe til den anden deltagers nummer. Når der er forbindelse. trykker du på flet . og ring til hver efterfølgende for at føje det til konferencen. Indtast kontodetaljerne. Foretag det første opkald (eller accepter et). 5. skal du trykke på på konferenceopkaldsskærmen og så ringe til nummeret på den kontaktperson. Kontakt din mobiludbyder for at få flere oplysninger. Når der er forbindelse til den anden deltager. 4. Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet. Den første deltager venter. Før du tilføjer en internetopkaldskonto. at dit SIM-kort er aktiveret med konferenceopkaldstjeneste. Internetopkald Når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. 2. skal du trykke på . og så på Afslut opkaldet i Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på Afslut opkald. Når du vil tale privat med en person i konferenceopkaldet. . at du er registreret med en internetopkaldstjeneste. 2. 1. der understøtter stemmeopkald over Session Initiation Protocol (SIP).44 Opkald Konfigurere et konferenceopkald Konferencekald med venner. Internetopkald til telefonnumre skal der måske betales ekstra gebyrer for. skal du sørge for. for at føje deltageren til 6. Tryk på Tilføj konto. Afslut opkaldet med en deltager ved at trykke på valgmenuen. Tilføjelse af en internetopkaldskonto 1. når du ringer til den anden deltager. skal du trykke på og så vælge Privat opkald i valgmenuen. skal du trykke på konferenceopkaldet.

Foretage et internetopkald Foretag et internetopkald til enten din kontakts internetopkaldskonto eller et telefonnummer.45 Opkald 5. På skærmen Opkaldsoversigt kan du: § Tryk på et navn eller nummer i listen. Tryk så på opkalderens navn eller nummer i opkaldsoversigten. Brug af Opkaldsoversigt Brug Opkaldsoversigt til at søge efter ubesvarede opkald. 3. du vil ringe til. På startskærmen trykker du på 2. Men først skal du indstille HTC Explorer til at bruge internetopkald til dine udgående opkald. Returner opkaldet ved at trykke på meddelelsen om ubesvaret opkald. Tryk så på Internetopkald. § Tryk på og så på Vis for kun at vise en bestemt type opkald. Ring til en af følgende: Internetopkaldskonto § I Kontakter trykker du på en kontakt. § I Opkaldsoversigt trykker du på internetopkaldslogfilen. § Tryk på for kun at søge i opkaldsoversigten for den bestemte kontaktperson. der har en internetopkaldskonto. Indstil HTC Explorer til at modtage internetopkald på din tilføjede konto ved at markere afkrydsningsfeltet Modtog indkommende opkald. § Tryk og hold på et navn eller nummer i listen for at vise valgmenuen.eks. Telefonnummer Se Forskellige måder at udføre opkald på på side 38. Tryk på for at gemme kontoen. Glid for at åbne meddelelsespanelet for at se. ubesvarede opkald eller udgående opkald. Tryk på Brug internetopkald. 2. f. hvem der ringer. Undersøgelse af et ubesvaret opkald Når du har et ubesvaret opkald. . Glid til fanen Opkaldsoversigt. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. på statuslinjen. Søge efter opkald i Opkaldsoversigt 1. 6. vises ikonet for ubesvaret opkald 1. og vælg så enten Til alle opkald eller Spørg for hvert opkald. . dine opkald og modtagne opkald.

4. hjemmenummer. og tryk på Slet fra opkaldsoversigt. Vælg. og så på Fjern opkaldsoversigt. der vises. Tryk på > Slet. 3. På skærmen Opkaldsoversigt trykker og holder du på et telefonnummer. der er gemt på HTC Explorer.eks. og så vælge nummertypen. 2.46 Opkald Tilføjelse af et nyt telefonnummer til dine kontakter fra Opkaldsoversigt 1. Gør et af følgende: § Når du opretter en ny kontakt. og tryk så på Gem i Personer. kontakttype og andre oplysninger i den tomme kontaktregistrering. skal du trykke på en kontakt. Tryk på Gem. om du vil oprette en ny kontakt eller gemme nummeret i en eksisterende kontakt på HTC Explorer. Tryk på Vælg alt . Rydning af listen Opkaldsoversigt På skærmen Opkaldsoversigt gør du et af følgende: Fjern et navn eller et nummer Ryd hele listen Tryk og hold ned på navnet eller nummeret. f. Telefonnummeret bliver automatisk føjet til feltet Mobil i afsnittet Telefon. ved at trykke på knappen Mobil. § Når du gemmer nummeret i en eksisterende kontakt. skal du indtaste kontakts navn. Gem det som en anden type nummer. der skal gemmes blandt dine kontakt.

På startskærmen trykker du på . 4. Afmarker afkrydsningsfeltet Ring hjem. der skal ringes til. når du foretager opkald til dine kontakter på HTC Explorer under roaming. 2. Vælg det land. Tryk på OK.47 Opkald Bruge opkald til hjemmet Når du rejser udenlands. Tryk på et telefonnummer eller en kontakt i kontaktpersonlisten. 1. Tryk på Ring op > Telefonindstillinger > Indstillinger for hjemopkald. når du roamer. i dit land. 3. og så på Indstillinger > Ring op > 2. Deaktivering af opkald til hjemmet Hvis du foretrækker manuelt at indtaste hele det telefonnummer. Fra startskærmen trykker du på Telefonindstillinger. 2. HTC Explorer ringer derefter til nummeret med din hjemlandskode. Hvis du vil ringe til et telefonnummer der ikke er gemt. kan du deaktivere opkald til hjemmet. 3. du ønsker i listen over landekoder. skal du indtaste et plustegn (+) og landekoden før nummeret. HTC Explorer foretager opkald normalt når der indtastes telefonnumre. er det nemt at ringe til venner og familie hjemmefra. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Din hjemlandskode tilføjes automatisk. Ændre standardlandekode til at ringe hjem 1. 1. . Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. der ikke er gemt i Kontakter.

hvordan du vil håndterer optagne. Konfigurer kanaler og sprog for mobil-broadcast.48 Opkald Opkaldstjenester HTC Explorer kan linke direkte til mobiltelefonnetværket og give dig adgang til og ændre indstillingerne for forskellige telefontjenester. der er angivet af din tjenesteudbyder. Opkaldstjenester kan omfatter viderestilling.eks. eller kun til internetadresseopkald. Du kan også vælge. f. om du vil bruge internetopkald til alle opkald.eks. Aktiver eller deaktiver modtagelse af CB-meddelelser. om du vil modtage indkommende internetopkald. når et opkald med det nummer afsluttes. der bruges. kan du rydde meddelelsen med denne valgmulighed. Aktiver eller deaktiver operatørtjenester. f. automatisk lagring af en ukendt kontakts nummer. Kontakt din mobiludbyder for at få mere at vide om tilgængeligheden af opkaldstjenester. når du foretaget opkaldet. Viser den aktuelle voicemail-tjenester. For at aktivere denne funktion. Ret dine telefonindstillinger. Vælg. som du foretager. ret eller fjern internetopkaldskonti. eller om du skal spørges. voicemail og andet. ubesvarede og unåelige opkald. Voicemail-tjeneste Indstillinger for talebesked Ryd talebesked om personbesked Telefonindstillinger Viderestilling af opkald Indstillinger for opkaldsspærring Yderligere indstillinger CB Indstillinger for CB Konti Brug internetopkald . Vælg. Faste opkaldsnumre fra startskærmen og så trykke på Begræns udgående opkald til et bestemt antal numre. skal du kende dit SIM-korts PIN2-kode. Hvis du får en meddelelse om en ny talebesked. opkalder-ID og banke på. Åbn opkaldstjenester ved at trykke på Indstillinger > Opkald. hvad du foretrækker. Angiv et andet voicemail-nummer ud over det. om du vil blokere forskellige kategorier af indkommende og udgående opkald. Du kan også angive viderestillingsvalg for alle indkommende opkald. Tilføj. Vælg. opkald i venteposition.

Du kan tænde/slukke for Flytilstand ved at trykke og holde på TÆND/SLUKog trykker på Flytilstand. .49 Opkald Tænd/sluk for Flytilstand I mange lande påbyder loven. tænder opkaldsfunktionen igen. Flytilstand er en måde at slukke for trådløse funktioner på hurtigt på HTC Explorer. datatjenester. herunder opkaldsfunktion. og den tidligere tilstand for Bluetooth og Wi-Fi genoprettes. slukkes der for alle trådløse radioer på HTC Explorer. Når du deaktiverer flytilstanden. at du slukker for trådløse enheder. Når du aktiverer flytilstanden. Bluetooth og Wi-Fi. vises ikonet Flytilstand i statuslinjen. Når det er aktiveret. mens du er om bord på et fly.

der er knyttet til din Google-konto på webbrowseren. Programmer). at du indtaster. når du udfører en søgning. Tryk på Administrer søgeoversigt for at se eller administrere den websøgeoversigt. skal du trykke på for at søge på nettet. Kontakter eller Mail. Tryk på Emner. og vælg så de emner. Nogle programmer. Gør et af følgende § Indsnævr søgningen ved at trykke på (f.eks. På startskærmen trykker du på 2. 3. har deres egen søgefunktion. Webbrowseren åbner og viser resultaterne af en Google-søgning. er i listen over forslag. § Rediger et emne i listen ved at trykke på du kan redigere det. 3.50 Søge og webbrowser Søge og webbrowser Søgning på HTC Explorer og nettet Du kan søge efter oplysninger på HTC Explorer og på nettet ved at bruge Googlesøgning. I takt med at du indtaster. du ønsker. ikke er i listen. og trykker på Indstillinger. Vælg de indstillinger. og tryk så på . skal du trykke på det på listen. vises matchende emner på HTC Explorer og forslag fra Google-netsøgning som en liste. På startskærmen trykker du på . Vis webforslag Brug Min placering Søgeoversigt Vis forslag til Google-netsøgninger under søgefeltet i takt med. f. du søger efter. Emnet vises i søgefeltet. . Inkluder din placering i søgninger for at få lokale søgeresultater. du vil inkludere. Emnerne åbner i det relevante program. du søger efter. Indtast søgeemnet i søgefeltet. 2. Indstilling af søgemuligheder 1. Udførelse af søgninger på nettet og HTC Explorer 1. . hvor § Hvis det. . vælg en anden søgeplacering § Hvis det. 4.eks. som du kan bruge til med alene på disse programmer. der kan søges efter. 5. Tryk på Søg > Google-søgning. Brug forslag fra den webbaserede Google-søgeoversigt fra din Google-konto. Tryk på .

Når du indtaster et nyt ord eller en ny sætning. vil matchende adresser på websider blive vist på skærmen. Tryk på . Hvis skærmtastaturet vises.51 Søge og webbrowser Find hurtigt oplysninger på nettet Hurtigt opslag hjælper dig med at få mere at vide om noget lige på stedet. På browserskærmen trykker dup URL-feltet øverst på skærmen. 2. § Fortsæt med at indtaste websidens adresse. I takt med at du indtaster adressen. § På startskærmen trykker du på > Internet. du vil oversætte. Når du har søgt efter et emne på en fane. f. og tryk derefter på . skal du trykke på bundfanerne.eks. skal du trykke på bundfanerne. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. 5. Glid over fanerne for at vælge det sted. Oversættelse af ord til andre sprog 1. 3. 3. Under Fra sprog vælger du det oprindelige sprog og indtast det ord eller den sætning. Gå til en webside 1. Glid til fanen Google Oversæt. 4. du vil søge efter i søgefeltet. . kan du glide til andre faner for automatisk at søge efter det samme emne der. der kan oversættes til. for først at lukke det. så du se 2. så du se 2. kan du nemt slå den op på populære websteder eller søgetjenester. 3. Gør et af følgende: § Tryk på en adresse for at gå direkte til den webside. 4. Google Søg og Wikipedia. for først at lukke det. 1. 6. Under Til sprog vælger du mellem de sprog. Brug af webbrowseren Gør et af følgende for at åbne webbrowseren og starte surfingen på nettet: § På startskærmen trykker du på Internet. Indtast det. Tryk på Oversæt. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. du vil søge efter oplysningerne. Indtast adressen på websiden med tastaturet. Hvis skærmtastaturet vises.

Der vises et nyt browservindue. Du kan indsætte e-mail-adressen senere. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. § Tryk og hold nede. Valg af et link på en webside Du kan trykke på et link for at åbne det eller trykke og holde på et link for at få flere valgmuligheder. skal du trykker på 2. Du kan også bruge dine fingre til at sprede eller klemme på skærmen for at zoome ind og ud. Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk. § Tryk for at sende en e-mail-meddelelse til e-mail-adressen. Åbning af et nyt browservindue Åbn flere browservinduer for at gøre det nemmere for dig at skifte fra en webside til en anden. Når du ser på en webside. kopiere til udklipsholder eller dele linket. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Skærm og så på Roter skærm automatisk. bogmærke. når du opretter en ny kontaktperson eller sender en ny email-meddelelse. Link Adresse på webside (URL'er) E-mailadresse Hvad skal der gøres § Tryk på linket for at åbne websiden. . Navigering og zooming på en webside § Du kan føre fingeren over skærmen for at navigere og se andre områder på websiden. 1.52 Søge og webbrowser Ændring af skærmeretningen Drej HTC Explorer om på siden for at vise webbrowseren i retningen Landskab. skal du skifte til automatisk skærmretning. Tryk på . § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. § Trykke på et telefonnummer for at ringe op. § Tryk og hold på linket for at åbne en menu. Valg af en adresse eller et telefonnummer på en webside På en webside kan du: § Trykke på en adresse for at se placeringen på et kort. tryk så på Kopier i menuen for at kopiere e-mailadressen til udklipsholderen. og så på Windows. der sætter dig i stand til at åbne.

For at beskytte HTC Explorer og dine personlige data anbefaler vi på det kraftigste. ved hjælp af webbrowseren. at det kan installeres. du vil se. Før du henter et program. der er hentet fra nettet. skal du indstille HTC Explorer således. Åbn webbrowseren og gå til webstedet. kan komme fra ukendte kilder. 3. Tryk for at lukke en webside. du stoler på. at den tillader installation af tredjepartsprogrammer. Tryk på en webside for at vise den i fuld skærm.eks. Glid fingeren. Download af programmer fra nettet Du kan hente programmer direkte fra dine favoritwebsteder. at du kun henter og installerer programmer. Du kan hente filer. billeder og musik samt programmer. til den webside. 1. indtil du ser de andre browservinduer. 2. . f. skal du først undersøge kompatibiliteten med HTC Explorer for at sikre. Mens du ser på en webside.53 Søge og webbrowser Skifte mellem browservinduer 1. hvor du kan hente det ønskede program. Programmer. kan du gøre et af følgende: § Tryk på og tryk på Windows. § Klem på skærmen (zoom ud). Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Programmer > Ukendte kilder. vises. Følg webstedets vejledninger for hentning af programmet. Henter fra nettet Du kan mere end blot browse på nettet. 2. Inden du installerer det hentede program.

. Bogmærkning af en webside 1. Redigering af et bogmærke 1. skal du trykke på og så på Mere > Downloads. Du kan også få adgang til en nyttig liste over de websteder.eks. Tryk på trykker du på og så på Bogmærker. er derefter på Rediger. Når du ser på en webside. Indtast dine ændringer. og tryk så på Udført. skal du trykker på 2. 4. du vil redigere. som du vil. Når du ser på en webside. . og derefter på Ryd oversigt. Rydning af listen over tidligere besøgte sider 1. så du nemt kan findes dem. du vil åbne på fanen Bogmærker på det. til højre for det bogmærke. på fanen Oversigt og så på Bogmærker. du vil se. . og indtast et tagnavn. og tryk så og så på Bogmærker. og tryk så på Udført. og tryk så på det. Bogmærk websiden under en bestemt kategori (f. Når du ser på en webside. og tryk så på siden. eller hurtigt se de sider. Dette grupperer lignende websider. Når du ser på en webside. Gør et af følgende: § Naviger til det bogmærke. skal du trykker på 2. Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Du kan lagre lige så mange bogmærker. Åbning af et bogmærke 1. som du oftest besøger. skal du trykker på 2. Rediger bogmærkets navn efter behov. tryk på og så på Bogmærker. du vil åbne på fanen Tags . skal du trykker på og så på Tilføj > bogmærke. på HTC Explorer. skal du trykker på 2.54 Søge og webbrowser Visning af dine downloads Når du ser på en webside. På fanen Oversigt . du har besøgt. Når du ser på en webside. På fanen Bogmærker 3. Visning af en tidligere besøgt side 1. 2. 3. Naviger til den side. § Naviger til det bogmærke. sport eller spisesteder) ved at trykke på Tilføj tags.

Liste eller Gitter for at ændre visningen. på fanen Mest besøgte Rydning af listen over mest besøgte sider 1. når du bruger webbrowseren.55 Søge og webbrowser Visning af en side. På fanen Bogmærker eller fanen Mest besøgte trykker du på derefter på Miniaturer. skal du trykker på og så på Bogmærker. og tryk så på siden. personlige oplysninger og sikkerhed. står på visningen Miniaturebilleder. og så på Ryd alt. og trykker på Mere > Indstillinger. også for disse websteder. og du vil se bogmærker i et gitter. Når du ser på en webside. skal du trykker på og så på Bogmærker. Browsing af fulde versioner af alle websteder Nogle websteder viser en mobilversion af deres sider på telefonens webbrowsere. Ændring af visning af bogmærker eller mest besøgte sider 1. så den passer til din måde at browse på. Hvis du f. som du ofte besøger 1. Angiv valgmuligheder for skærm. Naviger til den side. På browserskærmen trykker du på. På browserskærmen trykker du på startside. .eks. Du kan vælge at se den fulde version af alle sider. og 2. På fanen Mest besøgte trykker du på og så på Bogmærker. du vil se. . skal du trykker på 2. du ønsker at bruge. derefter på og så på Gitter. Indstilling af valgmuligheder for browser Tilpas webbrowseren. På browserskærmen trykker du på og så på Mere > Indstillinger og fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Mobilvisning. Når du ser på en webside. skal du trykke på og Liste. Vælg den startside. 2. og så på Mere > Indstillinger > Indstil 2. Når du ser på en webside. Indstilling af din startside 1.

hvornår der skal vises Adobe Flash-indhold Vælg. og så på Mere > Indstillinger > Aktiver . Tryk på Efter anmodning. hvilket Adobe® Flash®-indhold du vil se på en webside og hvornår du ønsker at se det. 2. Efter du har valgt Efter anmodning.56 Søge og webbrowser Valg af. kan du vise Adobe Flash-indholdet ved at trykke på på websiden. På browserskærmen trykker du på plugins. 1.

omfatter: § Gmail. delt af dine venner og dig selv. på Facebook. enten i programmet Mail eller i indstillingerne Konti og synkronisering. § Google. så vel som dine venners kontaktoplysninger.og Exchange ActiveSync-kontakter. Du kan konfigurere din Exchange ActiveSync. fra Exchange ActiveSync og fra din Facebook-konto. § Statusopdateringer og links. du kan få. § Facebook billedoverførsler. De oplysninger. Exchange ActiveSync og anden POP3/IMAP e-mail. § Kalenderbegivenheder fra din(e) Google-konto(er).og POP3/IMAP-e-mail-konti på HTC Explorer. i Facebook.57 Konti og synkronisering Konti og synkronisering Om onlinekonti HTC Explorer kan synkronisere med din Facebook og e-mail-konti. .

Hvis du ikke har en alternativ e-mail-adresse eller ikke kan få adgang til den email-konto. 3. Hvis problemerne vedvarer. På startskærmen trykker du på synkronisering. Tryk på Tilføj konto > Google. . Åbn webbrowseren på HTC Explorer eller computeren. kan du nulstille din Google-konto efter 24 timer ved at besvare sikkerhedsspørgsmålet til gendannelse af adgangskoden. 2. du tilføjede. 2. 1. Efterfølgende Google konti kan dog kun synkronisere kontakter. når du konfigurerer HTC Explorer igen. kan du forsøge at hente den ved at gå til Googlewebsted. 1. 3. Tilføjelse af flere Google-konti Du kan tilføje mere end én Google konto. Google Talk og Android Market. du brugte til at oprette Google-kontoen. Følg instruktionerne på skærmen for at nulstille adgangskoden. e-mails og kalenderbegivenheder. du bruger til at logge ind på Google-kontoen og klik på Indsend. Følg skærmvejledningerne for at logge ind på en konto eller oprette en ny konto.com/accounts/ForgotPasswd.eks. opstår der muligvis problemer når du forsøger at bruge nogle af Google programmerne. Indtast den e-mail-adresse eller det brugernavn. Hvis du sprang tilføjelse af Google konto da du konfigurerede HTC Explorer den første gang. og gå til https:// www. skal du fabriksnulstille HTC Explorer og indtaste dine detaljer for Google kontoen.google.58 Konti og synkronisering Synkronisering med en Google-konto Når du logger ind på din Google konto. kan du synkronisere Gmail og dine Google kontakter og kalendere mellem din HTC Explorer og på nettet. Andet Google tjenester bruger den første Google konto. og trykker på Indstillinger > Konti og Glemt adgangskoden til din Google-konto? Hvis du har glemt adgangskoden til din Google-konto. Du skal også logge ind på en Google konto for at bruge Google programmer som f.

3. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. 3.59 Konti og synkronisering Tilføjelse af en social netværkskonto Hvis du ikke loggede ind på din sociale netværkskonto (som f. du vil synkronisere.eks. selv om du ikke bruger dem i øjeblikket. og trykker på Indstillinger > Konti og Automatisk synkronisering Manuel synkronisering af en konto 1. Hvis du har markeret dette. og tryk så på den kontotype. Styring af dine onlinekonti Ændring af de generelle synkroniseringsindstillinger 1. kan du stadig tilføje kontoen i indstillingerne. 2. Tryk på Tilføj konto. der er defineret under kontoindstillingerne. Din sociale netværkskonto føjes til listen på skærmen Konti og synkronisering. På startskærmen trykker du på synkronisering. skal du synkronisere konti manuelt. På startskærmen trykker du på synkronisering. Hvis der ikke er en markering. du vil tilføje. Marker eller ryd følgende: Baggrundsdata Hvis du har markeret dette. kan de nye oplysninger begynde at synkronisere med HTC Explorer. Følg skærmvejledningerne ved indtastning af kontooplysningerne. Tryk på den konto. På startskærmen trykker du på synkronisering. Tryk på Synkroniser nu. 1. . Afhængigt af hvordan du konfigurerede kontoen. Facebook) da du første gang startede og konfigurerede HTC Explorer. kan programmer sende og modtage onlinekontooplysninger. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. kan programmer bruge den synkroniseringsplan.

eks. du modtager. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. du vil synkronisere. 3. der er knyttet til den. Tryk på den type oplysninger. og trykker på Indstillinger > Konti og . kontooplysninger vises. at du vil fjerne kontoen. kontakter eller indstillinger. som du loggede ind med på tablet´en. e-mail. du vil fjerne. 2. bortset fra ved sletning af alle personlige oplysninger fra HTC Explorer med en hard-nulstilling. 3. og den måde. den første Google-konto. Tryk på den konto. Fjernelse af en konto sletter ikke oplysninger fra selve onlinetjenesten.60 Konti og synkronisering Ændring af kontoindstillinger Du kan ændre indstillinger som synkroniseringsfrekvens og de typer oplysninger. og bekræft så. fra HTC Explorer. f. Der er konti. eller vælg et emne for at redigere dettes indstillinger. der synkroniseres. f. som du ikke kan fjerne.eks. Tryk på den konto. du vil redigere på skærmen Konti og synkronisering. På startskærmen trykker du på synkronisering. 1. 1. Tryk på Fjern konto. de meddelelser. Fjernelse af en konto Du kan fjerne en konto for at slette den og alle de oplysninger. På startskærmen trykker du på synkronisering.

7. 3. . 6. HTC Explorer forsøger så at parre med din gamle telefon. På HTC Explorer trykker du på Næste for at fortsætte. og tryk så på Næste. På startskærmen trykker du på 2. HTC Explorer aktiverer automatisk Bluetooth og søger efter Bluetooth-enheder. Vælg din gamle telefon i enhedslisten. kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser til HTC Explorer. Når HTC Explorer er færdig med at importere data. og tryk så på Næste. 8. som du vil importere). 5. 4. > Overfør. f.61 Kontakter Kontakter Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Det er nemt at overføre kontaktpersoner fra din gamle telefon til HTC Explorer via Bluetooth. og sæt den i søgbar tilstand.eks. trykker du på Udført. Indtast adgangskoden på din gamle telefon. 9. Marker afkrydsningsfeltet Kontakter (og andre typer understøttede data. eller bekræft den bare. Vælg din gamle telefons navn og model. 1. Afhængigt af din gamle telefonmodel kan du også overføre andre typer data. Tænd for Bluetooth på din gamle telefon. Tryk på Næste for at starte. Du får vist en sikkerhedsadgangskode på skærmen.

eller e-mail-meddelelse til en hel gruppe. f. for at se deres opdateringer og begivenheder fra kontoen. > Kontakter. meddelelser og e-mail. 1. kan Kontakter flette disse kontaktpersonoplysninger.eks. Du kan også linke kontaktpersoner til deres sociale netværkskonti.62 Kontakter Om programmet Kontakter Med programmet Kontakter er det nemt at styre dine kommunikationer med dine kontaktpersoner via telefon. så du undgår dubletangivelser i listen over kontaktpersoner. Hvis du har de samme kontaktpersoner fra forskellige kilder. dine online konto og mere. På startskærmen trykker du på 2. Kontakter Giver dig adgang til alle kontaktpersoner på HTC Explorer. så du nemt kan sende en SMS-. MMS. Tryk på en af følgende faner: Telefon Starter skærmen Telefonopkald. . Facebook. Og det er ikke alt. Grupper Giver dig mulighed for at indlemme kontaktpersoner i grupper. og alt sammen på et sted. Opkaldsoversigt Lister alle dine kaldte numre samt modtagne og ubesvarede opkald.

f. På startskærmen trykker du på 2. Du kan: § Åbn din profil. og rediger dine egne kontaktoplysninger. du vil vise i kontaktlisten. Ikoner for onlinestatus vises. F. hvis du har logget ind på Google Talk på HTC Explorer.eks. når du lige har logget på en ny konto. . og så . øverst for at vise en liste over onlinekonti. som du er logget ind på. Din kontaktpersonliste viser også kontaktpersoner. 1. når en kontakt har sendt dig nye meddelelser eller når det er kontaktens fødselsdag. tryk så på 4. og for at gemme valget. Indstil flere muligheder til sortering af dine kontakter ved at trykke på på Indstillinger. Filtrere din kontaktliste Du kan vælge kun at vise kontakter af en bestemt kontotype (f. gemt på SIM-kortet (sædvanligvis markeret med SIM-kortsikonet ). redigere eller finde kontaktpersonoplysninger. § Se. Når du åbner Kontakter. i Google Talk.eks. 3. bliver du bedt om at tilføje kontakter fra den konto til din kontaktliste. Facebook. f. Google-kontakter eller Facebook-kontakter). § Tryk på navnet på kontakten for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. § Se statusopdateringer fra venner på dine sociale netværkskonti.eks. som indeholder de kontakter. På fanen Kontakter trykker du på > Kontakter. § Oprette. betyder at kontaktpersonen er tilgængelig for chat. hvem der er online. Vælg de onlinekonti. der er gemt i HTC Explorer og fra de onlinekonti.63 Kontakter Din kontaktpersonliste Programmet Kontakter viser alle kontakter.eks. § Se et meddelelsesikon.

Du kan også se dine seneste posteringer på dit sociale netværk (f. § Hvis du loggede ind på dine onlinekonti. .eks. 5. 1. Facebook hvis du er logget ind på Facebook for HTC Sense). og derefter på Rediger mit kontaktkort. Tryk på > Kontakter. 3. om du vil tage dit selvportræt eller bruge et andet billede til din profil. hvis du har konfigureret de relevante konti. Hvad du kan se på din profil Når du trykker på Min profil. Google-kontoen eller Facebook for HTC Sense.eller Exchange ActiveSync-konto konfigureret på HTC Explorer. skal du trykke på Mig. som du posterede i dit sociale netværk. og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SIM-kort. og vælg så. 1.eks. f. . Tryk på Gem. Galleri Viser dine Facebook-album og -billeder. og vælg så. skal du trykke på typen for de importerede kontaktpersoner. Indtast eller rediger dit navn og dine kontaktpersonoplysninger. 4. Hvis du har en Google. Opdateringer og begivenheder Viser opdateringer og begivenheder. der allerede indeholder dine personlige oplysninger eller redigere profilen. Tryk på eller dit billede. Du kan redigere din profil eller denne den med andre fra denne fane. Gør et af følgende: § Hvis du loggede ind på en af dine onlinekonti. På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på 2. kan du enten gemme dem på HTC Explorer eller tilføje dem til dine Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter. > Kontakter. 3. skal du trykke på dit navn eller e-mail-adresse. Importere kontakter fra SIM-kortet Når du importerer SIM-kontakter. om du vil linke profilen til en eksisterende kontaktangivelse.64 Kontakter Konfigurere din profil Gem dine personlige oplysninger for nemt at sende dem til andre mennesker. vil du se følgende faner: Detaljer Viser dine egne kontaktoplysninger.

) eller et navnesuffiks (f. Tryk på Gem.D. Søge efter kontakter Ud over at søge efter kontakter efter navn eller e-mail-adresser kan du indstille programmet Kontakter til at søge med andre kriterier. > Kontakter. som kontaktpersonen synkroniseres med. . Jr. Tryk på Gem. Nogle felter er måske ikke tilgængelige. . skal du bare indtaste de første par bogstaver i det emne. § Hvis du vil importere alle kontakter. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på . Det afgør den konto. Matchende kontakter bliver vist. og tryk så på Udført. Google eller Exchange ActiveSync. Hr. hvis du først vil lukke skærmtastaturet og nemmere kunne rulle gennem de andre felter.eks. Afhængigt af kontaktens type skal du måske også tilføje et navnepræfiks (f. gruppenavn eller firma. På startskærmen trykker du på 2.eks. hvis du separat vil indtaste kontaktens for-. og tryk så på Indstillinger > Søg efter kontakter efter. Tryk på feltet Navn. Indtast kontaktpersonoplysningerne i de relevante felter. du vil importere. 5. eller Sr. 3. der skal søges efter. Gør et af følgende: § Tryk på en eller flere SIM kontaktpersoner. 3. Tryk på > Kontakter. Tilføjelse af en ny kontakt 1.eks. Tryk på . Vælg de typer kriterier. du leder efter i søgefeltet. og indtast så kontaktens navn. Ph. 1.65 Kontakter 4.) 4. tryk på Marker alt. 5. 6. når du tilføjer kontaktpersoner til dit SIMkort.og efternavn. f. Når du gennemfører søgningen. eller Fr. mellem.eks. f. Tryk på . Vælg Kontakttype.

. og tryk så på Gem til Kontakter. På startskærmen trykker du på > Kontakter. Tryk på .66 Kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Du kan søge efter en arbejdskontaktperson på Exchange ActiveSync-kontoen og så kopiere den til HTC Explorer. 2. du vil kopiere på HTC Explorer. Du skal først have Exchange ActiveSync-kontoen konfigureret på HTC Explorer. Indtast de første par bogstaver i kontaktens navn eller e-mail-adresse i søgefeltet. 4. 1. Tryk på navnet på den kontakt. Under Firmakontakter vises matchende navne. 3.

kan du se ikonet for meddelelsesområdet på statuslinjen. På startskærmen trykker du på > Kontakter. vil HTC Explorer forsøge at kombinere dem automatisk eller lade dig afgøre. Glid ned ad meddelelsespanelet. Tryk på OK. 2. Visning af en liste over alle dine linkede kontaktpersoner 1. Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). og tryk så på Forslag til matchede kontakter. Du ser en liste over foreslåede kontakter. i 1. 2. Hvis du ikke vil flette nogen kontakter. Facebook.eks. der skal kombineres. 4. Hvis du vil flette. og der kan du undersøge kontotyper og flettede oplysninger.67 Kontakter Fletning af kontaktoplysninger Hvis du har de samme kontakter på HTC Explorer og Google-kontoen og din sociale netværkskonto. trykker du på OK. På startskærmen trykker du på > Kontakter. som kan flettes. . Manuel fletning af kontaktpersonoplysninger 1. Kombination af de samme kontakter undgår dubletangivelser i din kontaktliste. skal du trykke på Annuller alle. Når du er færdig. der kan flettes. du vil linke. 2. Tryk på Skærmen Alle linkede kontakter åbnes. hvilke kontakter. Du kan vælge at bryde linket til en kontotype eller genoptage linket. og så på Linkede kontakter (eller Mere > Linkede kontakter). Accept af matchede kontaktpersonerforslag Når HTC Explorerfinder kontakter. f. skal du trykke på 3. . 3.

På startskærmen trykker du på > Kontakter. Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet 1. Tryk på 4. ved siden af den kontotype. for at linke kontaktpersonen til en § Under Tilføj kontakt trykker du på en af mulighederne for at linke til en anden kontakt. Import af kontaktpersoner fra hukommelseskortet Du kan kun importere kontaktpersoner. Tryk på > Kontakter. 1. Tryk på > Kontakter. du vil afbryde. På startskærmen trykker du på 2. Bryde linket 1. . Tryk på . og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SD-kort. hvis kontaktoplysningslink. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Eksporter til SD-kort. 3. Skærmen med kontaktpersondetaljer har følgende faner: . Kontaktpersonoplysninger og samtaler Når du trykker på en kontaktperson i skærmbilledet Kontakter. På startskærmen trykker du på 2. der skal eksporteres. Du kan: eller (hvis der er foreslåede links). du har gemt eller linket til for den kontaktperson. Hvis du har Google eller Exchange ActiveSync -konti konfigureret på HTC Explorer. 3. . Vælg en konto eller kontaktpersonertypen. I afsnittet Linkede kontakter trykker du på du vil afbryde linket til. Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). og tryk så på Importer/Eksporter > Eksporter til SD-kort. åbnes skærmbilledet med detaljer over kontaktpersoner og viser dig de oplysninger. og tryk så på OK. § Under Foreslå links trykker du på konto.68 Kontakter 3. 2. 4. skal du trykke på typen for de importerede kontakter. 3.

. Kontaktens oplysninger fra Facebook-kontakter kan ikke redigeres. På startskærmen trykker du på > Kontakter. 3. Hvis du ser en meddelelse om kontaktens fødselsdag i afsnittet Begivenheder. Når du bedes om det. hvordan du vil hilse kontakten. skrive på personens Facebook-væg. 2. Tråd viser SMS-meddelelser og e-mails. Det viser også alle dine indkommende. Indtast de nye oplysninger om kontaktpersonen. Redigere en kontaktpersons oplysninger 1. sende en e-mail eller ringe til kontakten fra denne fane.eks. Tryk på Gem. Galleri Viser linkede kontakters Facebook-album og -billeder. Tryk på . Du kan svare på en meddelelse. trykker du på OK. og tryk så på Slet. kan du trykke på Ring til arbejde. 3.eks. 4. kontaktpersonen har et lagret telefonnummer.eks. Tryk og hold på kontakten. som du har modtaget fra kontakten. og tryk så på Slet. udgående og ubesvarede opkald til og fra kontaktpersoner. På startskærmen trykker du på 2. du har gemt for kontaktpersonen.69 Kontakter Detaljer Vider de oplysninger. kan du trykke på meddelelsen og vælge. som du vil fjerne. Facebook). f. Slette kontakter 1. og tryk så på Rediger kontakt. Hvis f. Få straks kontakt med kontaktpersonen ved at trykke på en af de viste metoder. 4. Vælg de kontaktpersoner. > Kontakter. Opdateringer Vis kontakternes opdateringer og begivenheder fra dit sociale netværks konto (f.

og tryk så på den enhed. og tryk så på Send. Følg skærmmeddelelserne på HTC Explorer og den anden enhed for at parre dem og sende filerne. hvordan du vil sende kontaktkortene: Bluetooth Tryk på Scan efter enheder. Vælg. skal du trykke på for at lukke tastaturet. . På startskærmen trykker du på 2. og tryk så på Send kontakt som vCard. Vælg. og så på Send kontakter. Vælg de kontakter. Afsendelse af flere kontaktkort Det er nemt at dele kontaktoplysninger for flere kontakter med andre fra din HTC Explorer. Tryk på > Kontakter. 4. hvis kontaktpersonoplysninger du vil sende. 1. Gør et af følgende: For at sende En persons kontaktpersonoplysninger Gør dette Tryk og hold ned på navnet på den kontaktperson (ikke ikonet eller billedet). og tryk så på Send. som du vil dele. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Min profil. hvis oplysninger. 1. Vælg de kontaktpersonoplysninger. 4. Mail Indtast og send din e-mail-meddelelse med de vedhæftede kontaktkort. Dine kontaktpersonoplysninger 3.70 Kontakter Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Det er nemt at dele egne kontaktoplysninger med andre eller enhver kontakt fra HTC Explorer. du vil dele. Hvis du ikke kan se knappen Send. 3. > Kontakter. hvordan du vil sende vCard'et blandt de tilgængelige valgmuligheder. som du vil sende kontaktkortene til. og tryk så på Send min profil. når skærmtastaturet er åbent.

så du nemt kan sende en meddelelse eller e-mail til en hel gruppe. som du vil føje til gruppen. Redigering af en kontaktgruppe 1. vælg de kontakter. og tryk så på Gem. § Tryk på ikonet til venstre for gruppenavnet for at ændre eller fjerne gruppebilledet. 5. . Du kan kun ændre navnet på grupper.71 Kontakter Kontaktgrupper Tildel kontaktpersoner til grupper. Tryk på Gem. § Tilføj kontakter til gruppen ved at trykke på tilføje. du vil § Fjern en kontakt fra gruppen ved at trykke på feltet ved siden af kontaktens navn. Indtast navnet på gruppen. 2. 3. Du kan: § Tryk på gruppenavnet for at ændre navnet. som du ofte ringer til eller modtager opkald fra. På startskærmen trykker du på > Kontakter. og tryk på 4. . Tryk på Gem. som er tilgængelig via computerens webbrowser. 3. som du har oprettet. 6. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. kan du bruge søgelinjen til hurtigt at søge efter kontaktpersoner eller trykke på for at skjule skærmtastaturet og rulle gennem listen. Vi har også tilføjet gruppen Ofte som en særlig gruppetype. Vælg de kontaktpersoner. På startskærmen trykker du på 2. . og tryk så på Rediger gruppe. der automatisk gemmer kontaktpersoner. 4. Tryk og hold på gruppen på fanen Gruppe. . Oprettelse af en gruppe 1. og tryk så på Gem. Hvis din kontaktpersonliste er lang. Tryk på for at vælge et billede til gruppen. Du kan også synkronisere grupper på HTC Explorer med grupperne på din Google -konto.

1. bliver du debiteret for fem meddelelser. og gør et af følgende: § Tryk på Send gruppemeddelelse for at sende en meddelelse til gruppen. Omarrangering af medlemmer af en kontaktpersongruppe 1. og så på Rediger grupper. 4. Tryk på Gem. På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på > Kontakter. 4. skal du trække den til den nye placering.eks. På startskærmen trykker du på > Kontakter. 3. Når rækken fremhæves. 3. du vil sende en meddelelse eller email til. Når rækken fremhæves. Tryk på . du vil flytte. På fanen Grupper trykker du på gruppen for at se dens medlemmer. . skal du trække den til den nye placering. du vil fjerne. Omarrangere dine kontaktpersongruppe 1. 2. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. Tryk og hold på i slutningen af den gruppe. Tryk og hold på for enden af den kontaktpersons navn.72 Kontakter Afsendelse af en meddelelse eller e-mail til en gruppe Du bliver debiteret for hver sendt meddelelse. Gå til fanen Gruppehandling. 3. § Tryk på Send gruppe-mail for at sende en e-mail til gruppen. Hvis du f. sender en meddelelse til en gruppe på fem personer. På fanen Grupper trykker du på den gruppe. Tryk på Gem. 2. og tryk så på Rediger gruppe. 5.

Gentag ovenstående trin for at tilføje endnu en Kontakter-widget. 2. kan du vælge en anden kommunikationsmetode for hver af kontakterne på widget'en Kontakter. § Tryk på . Du kan tilføje flere Kontakter-widgets til startskærmen med forskellige grupper kontaktpersoner for hver widget. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. der skal fjernes. 2. du vil føje til som en widget. . og tryk så på Rediger grupper for at vælge flere kontaktgrupper. > Kontakter. Vælg den gruppe. 4. som du har oprettet. og tryk så på Vælg. 5. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering (ikke billedet) på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. Tilføje Kontakter-widgets Hold kontakten ved lige med forskellige vennekredse eller kollegaer i dit liv. 1. 3.73 Kontakter Slette grupper Du kan kun slette grupper. 1. Vælg widget-formatet. Indstilling af standardkommunikationsmetode Afhængigt af. og så trykke på Slet gruppe. hvor ofte du kontakter kontakterne. På startskærmen trykker du på 2. På fanen Grupper kan du: § Trykke og holde på en gruppe. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Kontakter. 1. som du vil slette.

skal du trykke på . Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. Komme i kontakt med en kontaktperson 1. 2. udføres. På Personer-widget'en: § Tryk på navnet på en kontakt eller en statusopdatering for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. Tryk på Vælg standardhandling.74 Kontakter 3. § Hvis du vil tilføje flere medlemmer. . På startsiden går du til Kontakter-widget'en. 4. 2. og tryk så på den kommunikationsmetode. 5. § Hvis du vil tilføje et medlem. Standard kommunikationsmåden. Tilføjelse af gruppemedlemmer til en Kontakter-widget Du kan tilføje flere medlemmer til kontaktgruppen. Tryk på Angiv standarhandling. som er på en Kontakter-widget. 4. 3. På skærmen Vælg standardhandling trykker du på den kommunikationsmetode. § Tryk på for at åbne programmet Kontakter og se alle dine kontakter. du ønsker med kontakten. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. som du har indstillet for denne kontakt. Tryk på en kontakts billede (ikke navnet eller statusopdateringen) på widget'en. du ønsker med kontakten. Ændring af standardkommunikationsmetode 1. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. skal du trykke på .

overførsler og profilændringer. Når du trykker på en kontakt i Kontakter. § Søg efter dine venners Facebook-statusopdateringer i Friend Stream™. kan du også dele et link til et bestemt album eller kommentere på albumbillederne.eks. og så sætte tags og føje billedtekster til dem. Når du ser albummer for en Facebook-ven. § Vis dine Facebook-begivenheder og dine venners fødselsdage i programmet Kalender. Du kan også overføre ét eller flere billeder til Facebook. f. . kan du trykke på meddelelsen for at sende en hilsen. § Se Facebook-billeder direkte i programmet Galleri. skal du glide op til fanen Opdateringer for at se opdateringer. posterede statusmeddelelser. Når der er en meddelelse om kontaktens fødselsdag.75 Socialt Socialt Facebook for HTC Sense Med Facebook for HTC Sense kan du: § Se alle din Facebook-kontakter og deres onlinestatusopdateringer i Kontakter.

Postering af en meddelelse på en vens Facebook-væg Skriv hurtigt en vægpostering til dine Facebook-venner i Friend Stream. > Min væg. § I tekstfeltet indtaster du det. Få glæde af Facebook i Friend Stream Poster dine statusopdateringer. § Tryk på Synes om for at synes om personens statusopdatering. 3.76 Socialt § Logge ind på din Facebook-konto fra Konti og synkronisering-indstillinger eller programmet Facebook (forudinstalleret eller overført fra Android Market) logger dig automatisk ind på Facebook for HTC Sense. I Friend Stream trykker du på 2. Kommentarer til og synes om Facebook-indlæg Tryk på en persons statusopdatering på fanen Alle opdateringer og gør et af følgende: § Tryk på det billede eller albumnavn. 5. 1. og tryk så på en ven i listen. Tryk på > Facebook. eller del din placering med dine sociale netværk. skriv meddelelser på dine venners Facebook-vægge. § Du skal måske autorisere Facebook for HTC Sense til at oprette forbindelse til din Facebook-konto. . der vises i statusopdateringen for at se og kommentere albummets billeder med programmet Galleri. Tryk på Poster. 4. Indtast din meddelelse. du tænker om en persons statusopdatering. Tryk på for at vedhæfte et billede.

På næste skærm kan du tilføje din statusmeddelelse og endda tagge de venner. I Google Talktrykker du på en ven i Liste over venner. trykker du på Check ind. Indtast din meddelelse i tekstfeltet. Chatte i Google Talk Google Talk er Google’s program til onlinemeddelelser. og inviter dem med. Gør et af følgende: § Tryk på et sted i listen. Du kan åbne Google Talk fra startskærmen ved at trykke på > Talk. 1. Under chat kan du trykke på Registrer ikke chat Skift chats og så på en af disse valgmuligheden: Dine Google Talk-meddelelser gemmes i mappen Chats folder på din Gmail-konto. 3. 2. hvor du er. 5. . og tryk så på Udført. der også bruger Google Talk. kan du trykke her for at skifte til en chat med en anden ven. 4. Chatting med en ven 1. Tryk på Check ind. Tryk på Send. indtast din aktuelle placerings navn og beskrivelse. er du allerede logget ind på Google Talk.77 Socialt Deling med din placering med dine Facebook-venner Spiser du på din foretrukne restaurant? Fortæl dine venner. § For at finde din placering skal du også aktivere placeringskilder i Indstillinger > Placering. du er med. første gang du konfigurerede HTC Explorer. 3. Tryk på denne mulighed. Hvis du har mere end én chat i gang. Det sætter dig i stand til at kommunikere med andre personer. og tryk så på 2. Når det er gjort. . 4. Gå til fanen Locations. § Tryk på . Du kan også indsætte et humørikon ved at trykke på og så på Mere > Indsæt smiley. hvis du ikke vil gemme dine chat-meddelelser. Hvis du loggede ind på din Google-konto. § Du skal være logget ind på Facebook for HTC Sense for at bruge denne funktion i Friend Stream.

. du inviterede. eller se dine venners kontaktpersonoplysninger. 4. Ændring af din onlinestatus og dit billede 1. Tilføj endnu en ven til din chat. § Tryk på Skift for at vælge et andet billede. § Åbn meddelelsespanelet. og den ven. der accepterer invitationen. Afslut den aktuelle chat. Tryk på billedet. Dennes angivelse i Listen over venner bliver hvid og viser meddelelsen. får en invitation til en gruppechat. Gør et af følgende: § Tryk på den ven. der sendte dig invitationen til at chatte i Liste over venner. Den ven. Eller tryk på status i listen. du aktuelt chatter med. indsæt et humørikon. og tryk så på chatunderretningen. Tryk på Udført. I Google Talk's Liste over venner trykker du på navnet for at åbne skærmen Indstil status. du ønsker i menuen. og vælg så den status. meddelelse og dit billede vises på din kontakts Liste over venner og i andre programmer. indlemmes i gruppechatten. hvor din Google Talk-status vises. 2. og vælg en af følgende: § Tryk på Fjern for at fjerne billedet. for at vælge en tilpasset 3. vil du modtage en underretning. Ryd chatoversigten. Din onlinestatus. Tryk på onlinestatusangivelsen ved siden af billedet. Indtast din nye statusmeddelelse.78 Socialt Liste over venner Tilføj til chat Returner til Liste over venner. Hver enkelt. Afslut chat Mere Accept af chatinvitationer Når en ven sender dig en Google Talk-meddelelse. 5.

Hvis du kun vil se venner. Tryk på Send invitation. og tryk så på OK. Din ven fjernes fra Liste over venner. 1. så denne ikke sender meddelelser til dig. Tryk på og derefter på Tilføj ven. Venner. Tryk på og derefter på Alle venner. du vil ophæve blokeringen for. når denne blokeres. som du ofte chatter med — de mest populære — der vises i Liste over venner. 1. Tryk på den ven. hvor du tilføjer og styrer din venner i Google Talk. 2. som endnu ikke har accepteret din invitation vises på skærmen. Tryk og hold på vennens navn. Tryk på og tryk så på Mere > Blokeret. blokering af en 2. Indtast en Google Talk-onlinemeddelelses-id eller Gmail-adresse på den ven. Du kan blokere en ven. Tryk og hold på vennens navn. Hvis du vil vise alle dine venner. I Google Talk's Liste over venner kan du: Invitere en ven 1. Vis alle venner I starten er det kun venner. Ændring af indstillinger eller logge af I Google Talk's Liste over venner trykker du på § Lug ud for at logge ud. som du ofte chatter med. ven Vis alle inviterede venner Tryk på og tryk så på Mere > Inviterede. og tryk så på Bloker ven. Gør en ven populær Bloker en ven 2. skal du trykke på og så på Alle venner. Ophæv 1. du vil tilføje.og meddelelsesindstillinger. 2. og så på: § Indstillinger for at ændre program. 3.79 Socialt Tilføje og styre venner Liste over venner er det sted. . og føjes til listen over Blokerede venner. og tryk så på Vis altid ven. skal du trykke på og så på Mest populære. Tryk på og derefter på Alle venner.

som gemmes i telefonens hukommelse. Skærmen Kamerasøger Du finder følgende skærmfunktioner på skærmen Kamerasøger: Zoomlinje Omskifter til billed-/ videotilstand Udløser/optageknap Effektknap Galleriknap . § Hvis der ikke er indsat et hukommelseskort. så du kan begynde optagelsen af videoer med det samme ved at trykke på på startskærmen og så trykke på Videooptager. § Du skal have et hukommelseskort indsat. § Åbn kameraet i billedtilstand. før du kan få adgang til filerne. fra § Åbn kameraet direkte i videotilstand. og tag billeder ved at trykke på startskærmen og trykke på Kamera. bliver billederne på telefonen automatisk overført til hukommelseskortet.80 Kamera Kamera Grundlæggende om kameraet Lige meget om du rejser for arbejdet eller privat kan du tage billeder og videoer af din tur og møder med HTC Explorer. Når du indsætter et hukommelseskort. kan du kun tage op til fem billeder.

kan du først zoome ind eller ud på motivet. Tryk på for at åbne panelet med indstillingsmenuen. 5. Vælg det. Tryk på Selvportræt. Vælg opløsningen og andre kameraindstillinger. Vælg en effekt. og fokuser på motivet. du vil gøre med billedet. Du skal ikke engang trykke på udløseren. 3. Glid blot fingeren op eller ned over zoomlinjen for at zoome ind eller ud. kan du bruge skærmens zoom-linje til at zoome ind eller ud på dit motiv. Drej kameraet mod dig. 3. 4. Tryk på for at lukke panelet med indstillingsmenuen. Tage et billede tæt på Har du svært ved at tage dit eget billede tæt på? Det er nemt med kameraet. Når du optager video. 7. Indstil det til automatisk at tage dit selvportræt. 4. vises zoomlinjen altid på skærmen. som du vil bruge. Peg kameraet. Når du er klar til at tage billedet. vil det automatisk fokusere og tage dit billede. På startskærmen trykker du på > Kamera. trykker du på . 2. Før du tager billedet. 1. Du kan frit zoome ind eller ud under optagelsen.81 Kamera Zoom Før du tager et billede eller en video. Tage et billede 1. som du vil bruge på billedet. 6. 2. Når kameraet registrerer dit ansigt. når du har taget det. .

Indram dit motiv på skærmen Kamerasøger. du lige har optaget. som du så vil gøre. Tryk på skærmknapperne for at vælge det. hvordan du vil bruge billedet. 3. Vælg først en effekt. som om de er taget gennem særlige linser og filtre. Tryk på for at starte optagelsen. når du lige har optaget den. som du vil bruge i videoen. 6.82 Kamera Optagelse af video 1. Se videoen. Stands optagelsen ved at trykke på igen. Vælg. vil gennemgangsskærmen vise billedet eller startbilledet af den video. 4. til brug som baggrund. Tryk på . På startskærmen trykker du på > Videooptager. Vælg videokvaliteten og andre kameraindstillinger. du vil gøre med videoen. f. 8. 2. 2. eller vælg et socialt netværk. Brug de tilgængelige kameraeffekter for at få dine billeder til at se ud. som du vil overføre den/det til. Vælg en effekt. Vælg det. Slet billedet eller videoen Send billedet eller videoen til computeren eller en anden enhed med Bluetooth. send den via e-mail. du kan lide. Du kan frit zoome ind eller ud under videooptagelsen. 1. Efter optagelse Når du har optaget et billede eller en video. og tryk på den. 7. Rul gennem de tilgængelige effekter. før du begynder at tage et billede eller en video. 5. Du kan også tilføje bestemte effekter til videoer. .eks. som du vil bruge. Tilføjelse af effekter Vil du have dine billeder til at se mere interessante ud? Nemt.

når du bruger en høj ISOindstilling og automatisk justere billedlysstyrken. Angiv en tidsforsinkelse. mætning og skarphed. Indstil den tid. vil de tilgængelige billedopløsninger være i standard 4:3forhold. som du vil bruge. Når det ikke er markeret. Højere ISO-tal er bedre til at tage billeder med dårlige lysforhold. når du trykker på udløseren eller optageknappen. Sæt kameraet tilbage til standardindstillingerne. før kameraet skifter tilbage til skærmen Kamerasøger. Vælg denne mulighed for at tage dit eget nærbillede. som et optaget billede eller en optaget video vises på gennemgangsskærmen. Glid fingeren over hver af skyderne for at justere eksponering. Vælg en billed. Vælg at gemme GPS-placeringen på dine optagne billeder. før du tager billedet. Vælg at afspille en lyd. så du nemt kan indramme og centrere dit motiv. Hvidbalance sætter kameraet i stand til at tage farver mere præcist ved at justere til de aktuelle lysforhold.eller videoopløsning. før kameraet automatisk tager billedet. når du optager videoer. og du kan bruge hele kamerasøgerens skærm til at indramme dit motiv.83 Kamera Ændre kameraindstillinger Åbn menupanelet for at få adgang til og ændre kameraindstillinger. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt (standard). Gennemgangsvarighed Bredformat (kun billedtilstand) Geo-tag billeder (kun billedtilstand) Automatisk forbedring (kun billedtilstand) Lukker lyd Gitter (kun billedtilstand) Optag med lyd (kun videotilstand) Nulstilling til standard . Vælg at reducere støj. er de tilgængelige billedopløsninger i 3:2-forholdet. Marker for at vise et gitter på skærmen Kamerasøger. Åbn indstillinger for kameraet ved at trykke på Selvportræt (kun billedtilstand) Selvudløser (kun billedtilstand) Billedjusteringer Hvidbalance Opløsning/videokvalitet ISO (kun billedtilstand) . Vælg at optage lyd. kontrast. Vælg et ISO-niveau eller sætte det tilbage til Auto.

Få et publikum ved at mærke dine Facebook-venner. Hvis du vil begynde at bruge Galleri. skal du først undersøge. når du ser på billeder og videoer af dine seneste rejser eller dine kæledyrs nyeste tricks. hvor dine billeder og videoer er organiseret efter album.84 Billeder. videoer og musik Galleri Om programmet Galleri Genoplev det sjove. så du nemt kan se dem. Du kan også nemt bruge et billede til et kontaktikon. Programmet Galleri åbner på skærmen Album. Og du kan også redigere og tilføje effekter til dine billeder. Valg af et album På startskærmen trykker du på > Galleri. placeringsikon eller en baggrund. . om du har billeder eller videoer kopieret på HTC Explorer. videoer og musik Billeder.

når du har aktiveret Geo-tag billeder i Kamera. . Vise billeder som et diasshow 1. Vælg et album. hvor du tog billedet. du kan zoome ind eller ud på et billede: § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. kan du gennemgå dine billeder og videoer. Tryk på skærmen for at vise afspilningsfunktionerne. Klem fingrene sammen for at zoome ud. 2. der indeholder billeder. (Vis på kort er tilgængelig. Mens der vises et foto i fuld skærm. kan du trykke på og så trykke på Vis på kort for at se den placering. som du vil se som et diasshow. Glid fingeren op eller ned for at rulle gennem miniaturerne.85 Billeder.) Zoome ind eller ud på et billede Der er to måder. Tryk på et billede eller en video for at se den/det på hele skærmen. videoer og musik Visning af billeder og videoer Når du har valgt et album. Tryk på > Slideshow. § Tryk på skærmen med tommelfingeren og pegefingeren og spred derefter dine fingre for at zoome ind. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud.

og tryk enten på Rotér mod venstre eller Rotér mod højre. pausere eller stoppe videoen. høj kontrast. er ved at trykke på startskærmen og så trykke på Videoer. . du vil beskære.86 Billeder. § Brug skærmfunktionerne til at afspille. Rotation af et billede 1. f. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. videoer og musik Se videoer Mens du browser et album. rotation og beskæring. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. klassisk og andet. kan du trykke på en video for at afspille den. du nemt kan komme til dine videoer på.eks. 2. Tryk og hold på det billede. Beskæring af et billede 1. Tryk på Rediger i den menu. 2. du vil rotere.eks. Redigering af dine billeder Foretag de grundlæggende redigeringsopgaver på billeder. Tryk og hold på det billede. 3. f. fra § Tryk på Mere > Fuld skærm eller Mere > Bedste tilpasning for at skifte mellem fuld skærm og bedste tilpasning. En anden måde. der åbner. Du kan også forbedre dine billeder ved at anvende effekter.

5. Der vises en beskæringsboks omkring billedet. 1. Afsende dine billeder og videoer Send billeder og videoer til din computer eller en anden enhed med e-mail. Tryk og hold på det billede. Afsende billeder eller videoer via e-mail Du kan sende flere billeder. som du vil beskære. der findes.87 Billeder. Det forbedrede billede gemmes som en kopi. Træk beskæringsboksen til den ønskede placering. 7. MMS eller Bluetooth. Tryk på en effekt for at anvende den på billedet. videoer eller begge dele i en e-mail-meddelelse. du vil dele. Tryk på Gem for at bevare ændringerne. der indeholder de billeder eller videoer. og tryk så på Gmail eller E-mail. der vises. Tryk på Gem for at bevare ændringerne. De tilføjes som filvedhæftninger i din e-mail. 4. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. kan du se de muligheder. 4. Juster beskæringsboksens størrelse ved at trykke og holde på kanten af boksen. og tryk så på Effekter. Tryk på et album. Tilføjelse af effekter 1. Tryk på Rediger i den menu. 6. På startskærmen trykker du på > Galleri. 2. der åbner sig. Tryk på . Når retningspilene vises. videoer og musik 3. du vil tilføje effekter til. 3. 5. der vises. Tryk på Rediger i den menu. Det originale billede forbliver uredigeret. Det originale billede forbliver uredigeret. 3. 2. Flyt beskæringsboksen til den del af billedet. skal du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på beskæringsboksen. og tryk så på Beskær. Det beskårne billede gemmes som en kopi. . På det panel.

bruges standard e-mail-kontoen. På startskærmen trykker du på > Galleri. . 3. 1. Tryk på det billede eller den video. der indeholder de billeder eller videoer. du vil dele. og tryk på Næste. 2. og tryk så på Facebook for HTC Sense. 2. 5. Afsende billeder eller videoer via Bluetooth Du kan vælge flere billeder. Vælg de billeder eller videoer. videoer eller begge dele og sende dem til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. Tryk på et album. Hvis du valgte E-mail. Tryk på et album.88 Billeder. Tryk på . Opret meddelelsen. På startskærmen trykker du på > Galleri. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. som du vil dele. og tryk så på (Gmail) eller Send (Mail). Billedet eller videoen tilføjes automatisk til MMS-meddelelsen. 3. og tryk så på Meddelelser. Tryk på . du vil dele. som du vil dele. 4. Deling af dine billeder og videoer på nettet Ved hjælp af programmet Galleri kan du dele billeder og videoer på dine sociale netværk. Deling af billeder eller videoer på Facebook Du skal være logget ind på din konto for at kunne overføre billeder eller videoer. du vil sende. 1. På startskærmen trykker du på > Galleri. Vælg de billeder eller videoer. du vil dele. 4. Tryk på et album. 3. 2. der indeholder de billeder eller videoer. 5. Opret meddelelsen og tryk på Send. lige efter du har optaget det/den. Afsende et billede eller en video via MMS 1. og tryk så på Bluetooth. og du har flere e-mail-konti. videoer og musik 4. Tryk på . Og du kan postere videoer på YouTube. 6. der indeholder de billeder eller videoer. og tryk på Næste. så filerne kan sendes. Tilføj endnu et billede eller endnu en video til diasshowets vedhæftning ved at trykke på og så trykke på Billede eller Video. Du kan også bruge programmet Kamera eller Videooptager til at dele et billede eller en video.

Tryk på et album. Du kan derefter trykke på den del. Vælg de billeder. Tryk på Flere detaljer. Dele billeder på Picasa Du skal være logget ind på en Google-konto for at kunne overføre billeder til Picasa™-fotoorganisationstjenesten. 8. 5. og angiv indstillinger for personlige oplysninger for de overførte billeder eller videoer. du overfører. og tryk derefter på Næste. og tryk på Næste. beskrivelse og mærker. du vil dele. hvem du vil sætte tag ved i listen. Vælg de videoer. . 6. og indtast så en anden billedtekst på hvert billede eller video. Tryk på et album. og tryk derefter på Næste. 3. Glid til venstre for at gå til næste billede eller video. 6. skal du trykke på Sæt tag på dette billede. På startskærmen trykker du på > Galleri. 6. På startskærmen trykker du på > Galleri. Hvis du vil mærke venner på dine billeder. Tryk på . 5. hvis du bedes om det. 4. Gentag dette trin for at fortsætte med at sætte tags ved venner. Vælg de billeder eller videoer. indtast de oplysninger. du overfører. 1. 1. 7. for at 2. 4. Vælg det album. som du vil dele. Vælg det onlinealbum. 9. tryk på Udført. Tryk på Overfør.eks. du vil dele. og så vælge. du vil dele. Tryk på Tilføj tag og beskrivelse.89 Billeder. der skal overføres til. og vælg en indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. og tryk så på YouTube. hvor du vil overføre billederne til. eller tryk på oprette et nyt. Deling af videoer på YouTube Du kan dele dine videoer ved at overføre dem til YouTube. hvor dine ven er. du bedes om. Log ind på din YouTube. der indeholder de videoer. 7. Indtast en billedtekst til de billeder. Tryk på . du vil dele. f. 7. Når du er færdig med at tilføje tags og beskrivelser.eller Google-konti. 5. Tryk på Udført. 2. Tryk på Overfør. der indeholder det billede. Indtast en titel på de videoer. og tryk så på Picasa. videoer og musik 4. 3.

. Indtast din tekst. Kommentarer til billeder på dine sociale netværk Tilføj kommentarer til dine og dine venners overførte billeder. og tryk så på Kommentar. § Når du ser på et billede på hele skærmen. 2. 1. mens du gennemgår onlinealbum. Visning af billeder på Facebook Du skal være logget ind på din Facebook-konto for at se billeder i Facebook. Tryk på fanen Facebook. hvor der står “Skriv en kommentar”. Du kan se billeder i dine onlinealbum på samme måde. 3.90 Billeder. 3. kan du trykke et sted på skærmen og så trykke på . Gør et af følgende: § Du kan trykke og holde på et billede. hvad du og dine venner har overført til dine sociale netværk. videoer og musik Visning af billeder på dine sociale netværk I programmet Galleri kan du se. På startskærmen trykker du på 2. som du ser på billeder på hukommelseskort. > Galleri. Tryk på dit kontonavn eller din vens konto i listen for at se billederne på kontoen. Tryk på det felt. 1. og så trykke på Tilføj kommentar.

> Musik. . Tryk og træk fingeren over statuslinje for at spring til en anden del af sangen. På startskærmen trykker du på skærmen Afspilles nu. 1. 3. Tryk på skærmikonerne til at kontrollere musikafspilningen.91 Billeder. vælge en sang. Hvis du ikke kan se afspilningsfunktionerne på låseskærmen. Programmet Musik åbner på 2. videoer og musik Musik Lytte til musik Du kan nyde at lytte til sange og musik på HTC Explorer med programmet Musik. (Blanding er deaktiveret. Før fingeren til venstre eller højre over skærmen for at gå til næste eller forrige musikalbum. gentag alle sange. Du kan omorganisere sange i listen Afspilles nu. Skift mellem at vise listen Afspilles nu og skærmen Afspilles nu. Gå til biblioteket. Afspilning af musik fra låseskærmen Når du lytter til musik. skal du svippe finger fra venstre mod højre på feltet på skærmen. og andet. når knappen er grå). Du skal først kopiere musikfiler til hukommelseskortet for at kunne bruge programmet Musik til at afspille musikken. der skal spilles. Tænd/sluk for blandingsfunktionen. Gennemgå gentagelsestilstandene. gentag aktuel sang og gentag ikke. og skærmen slukker. skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen.

3. Listen Afspilles nu opdateres med sanglisten fra den valgte kategori. Om Musik-widget'en Du kan bruge Musik-widget'en til at afspille musik lige på startskærmen. 2. I biblioteket organiseres din musik efter kategorier.92 Billeder. Kunstnere og Album. for at flytte til biblioteket. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Oprette en afspilningsliste Personaliser din musikoplevelse ved at oprette musikafspilningslister. Du kan tilføje. Opret en afspilningslisten.eks. 4. Tryk på Afspilles nu for at gå til biblioteket. På startskærmen trykker du på 2. 1. Indtast navnet på en afspilningsliste. der kun indeholder dine favoritsange. som du vil. Tryk på en sang i en kategori for at afspille den. der matcher dagens humør. 5. Gennemgå musikken i biblioteket på programmet Musik's afspilningsskærm Afspilles nu eller i listen 1. fjerne eller omorganisere fanerne i biblioteket. f. eller opret en. Vælg en kategori ved at trykke på en af fanerne nederst på skærmen. . Vælg en kategori. Tryk på . Du kan oprette lige så mange afspilningslister. og tryk så på Tilføj sange til afspilningslisten. videoer og musik Du kan også midlertidigt standse musikafspilningen fra meddelelsespanelet. Tryk på > Musik. 6.

Tryk på Rediger rækkefølge. og vælg det.93 Billeder. 1. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. du vil flytte. 2. og tryk så på Slet afspilningslister. 3. Tryk og hold på i afslutningen af den sangtitel. Slet sange fra en afspilningsliste Ret navn på afspilningsliste Sletning af afspilningslister 1. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Marker afkrydsningsfelterne for de sange. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. du vil føje til afspilningslisten. opdateres skærmen Afspilles nu med sangene fra din afspilningsliste. Administration af afspilningslister Når du har oprettet en afspilningsliste. der skal slettes. 2. og tryk så på Slet. afspilningsliste 2. og tryk så på Tilføj. Tryk på Fjern sange. Vælg de sange. Tryk på den første sang eller en hvilken som helst sang i afspilningslisten. og tryk så på Fjern. 3. du vil føje til afspilningslisten. og tryk så på Tilføj. Når rækken fremhæves. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. videoer og musik 7. Gå til kategorien Sange eller en anden kategori. 2. Vælg de afspilningslister. 8. Omarranger sange 1. 3. skal du trække den til den nye placering og så slippe. Tryk på . . du vil gøre: Tilføj flere sange til en 1. Tryk på Omdøb afspilningsliste. Tryk på Gem. omorganisere dem og andet. Tryk på Tilføj sange. 2. Tryk på . 3. Afspilning af sange i en afspilningsliste 1. som du vil slette. 2. 1. Når du trykker på en sang i listen for at afspille den. kan du tilføje flere sange til den. Vælg de sange.

På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Tryk på på skærmen Afspilles nu og så på Angiv som ringetone (eller Mere > Angiv som ringetone). Led efter den sang. tryk så på 5. Dele musik via Bluetooth Du kan vælge en sang fra programmet Musik's bibliotek og sende den til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. På startskærmen trykker du på > Musik. 4. Sangen skal være i listen over ringetoner og være markeret. 2. om sangen blev tilføjet som ringetone 1. . 2. Sådan kontrolleres. Tryk på > Musik. Tryk på . du vil sende via Bluetooth. Søgning efter musikvideoer på YouTube Du kan finde musikvideoer for den sang. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Bluetooth. for at flytte til biblioteket. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. skal du vælge de kontakter. 3. du lytter til på YouTube. Den afspilles også. 3. I biblioteket vælger du den sang. og afspil den så. 1. videoer og musik Indstilling af en sang som ringetone Du kan indstille en sang fra programmet Musiks bibliotek som almindelig ringetone for en bestemt kontaktperson.94 Billeder. og tryk så på Find videoer på skærmen Afspilles nu. Tryk på skærmen Afspilles nu. Tryk på Lyd > Telefonens ringetone på skærmen Indstillinger. I valgmenuen Angiv som ringetone trykker du på Telefonringetone eller Kontaktpersons ringetone. og endelig på Del (eller Mere > Del). 4. Det er nemt. du vil angive som ringetone. som du vil knytte sangen til på næste skærmbillede. Hvis du vælger Kontakts ringetone. så musikken kan sendes. 1.

der får adgang til funktioner eller en stor del af dine data på HTC Explorer. man går. skal du trykke på det og læse dets beskrivelse og brugeranmeldelser. du kan lide. som du stoler på. 3. 2. Du bliver bedt om at bekræfte betalingsmåden. og tryk så på . Søgning efter og installation af et program Når du installerer programmer og bruger dem på HTC Explorer. for at finde nye programmer til HTC Explorer. 1. når du køber et program. du leder efter. når du henter programmer. Tryk på . Vælg fra en lang række gratis og betalte programmer fra produktivitetsprogrammer. Vær forsigtig. Under en kategori kan du filtrere programmerne efter Flest hentede betalte. kan de kræve adgang til dine personlige oplysninger eller adgang til bestemte funktioner eller indstillinger på tablet´en. Når du finder det program. Du har ansvaret for resultaterne af brugen af hentede programmer. . indtast navnet på det program. Flest hentede gratis eller Lige kommet ind. Tryk på Programmer eller Spil. og tryk så på en kategori. Du skal bruge en Google Checkout™-konto for at købe ting på Android Market. På startskærmen trykker du på > Market.95 Android Market og andre programmer Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Android Market er stedet. underholdning og til spil. En Google Checkout™-betalingsmåde kræves for at købe et betalingsprogram. Hent og installer kun programmer. Gør et af følgende for at finde et program: Gennemgå fremhævede programmer Gennemgå programmer efter kategorier Søg efter et program Rul gennem listen over fremhævede programmer.

På startskærmen trykker du på 2. 5. og tryk på GRATIS (for gratis programmer) eller på prisknappen under Køb (for betalte programmer). § På startskærmen trykker du på . Afinstallation af et program Du kan afinstallere ethvert program. På skærmen Alle programmer går du til fanen Hentet og trykker på programmet. skal du trykke på MENU og så på . og tryk så på OK.android. Når du bedes om det. som du har hentet og installeret fra Android Market. 3. trykker du på OK. Få mere at vide om tilbagebetalingspolitikken for betalte programmer ved at gå til Android Market hjælpewebsted (http:// market. skal du åbne meddelelsespanelet og så § På startskærmen trykker du på > Market. 1. du vil fjerne. Tryk på det program. Åbning af et installeret program Gør et af følgende: § Hvis du ser dette ikon trykke på programmet.96 Android Market og andre programmer 4. Tryk på OK for at acceptere tilladelser for programmet og begynde at hente og installere programmet. i statuslinjen.com/support). På skærmen Mine programmer trykker du på programmet og så på Åbn. Du kan fjerne et program for at få en tilbagebetaling inden for en begrænset tidsperiode efter købet. Få hjælp Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål omAndroid Market. at du fjerne programmet. . Webbrowseren fører dig til Android Market Hjælp-webside. . 4. og tryk så på Mine programmer. Tryk på . og tryk så på Afinstaller. og tryk så på Mine programmer. and then tap Hjælp. Hent eller køb programmet. Vælg årsagen til. 5. Tryk på > Market.

3. Du kan tilpasse Ur-widget'en på startskærmen til at vise vejret for en anden placering. datoen og tidspunktet. Tryk på vejrbilledet eller oplysningerne for at åbne programmet Vejr. så du kan se. du ønsker. Hvis du ikke ser den by. tidspunktet og placeringen. for at søge efter den og . Du kan også bruge den som vækkeur. Brug HTC Explorer som et skrivebordsur fuldt med vejroplysninger eller som et verdensur. hvor du kan se vejrudsigter for de næste par dage. Du kan også bruge Ur til at vise tidspunktet i en anden by. Tryk på uret for at ændre indstillingerne. 4. Brug af skrivebordsur Skrivebordsuret viser den aktuelle dato. hvad klokken er i flere byer over hele verden. Du kan også angive din hjemby. Vælg en by. eller glid fingeren over fanerne for at skifte mellem de forskellige funktioner i Ur-programmet. stopur eller nedtællingstimer. og træk det til knappen 2. Det viser også en vækkeursindikator og batteriniveauet.97 Android Market og andre programmer Brug af Ur Om HTC Ur-widget'en Brug HTC Ur-widget'en til at se dags dato. Brug af programmet Ur Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. skal du trykke på tilføje den. § På startskærmen trykker du på Tryk på fanerne i nederste række. Brug af verdensuret Brug skærmen til Ur-programmets verdensur til at se det aktuelle tidspunkt flere steder på jorden. Tryk og hold på uret på startskærmen. og så på Ur. 1. Du kan åbne programmet Ur på en af de følgende måder: § Tryk på Ur-widget'en på startskærmen. det aktuelle tidspunkt og vejret. Tryk på Udført. tilføje flere byer til listen på verdensuret og manuelt angive tidszonen. Ændring af placeringen for Ur-widget'en Som standard viser Ur-widget'en på startskærmen de aktuelle vejrforhold. .

datoen og tidspunktet. På Indstil alarm trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og angive alarmtidspunktet. Rul gennem listen over matcher. Indstilling af tidszone. Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur Tilføj flere byer til skærmen Verdensur. På startskærmen kan du også trykke på og så trykke på Indstillinger > Dato og tid for at åbne skærmen med indstillinger for Dato og tid. Indstilling af en alarm Du kan bruge programmet Ur's Alarmer-fane til at konfigurere en eller flere vækkealarmer. Indtast navnet på din hjemby. Rul gennem listen. 2. 3. filtreres listen. filtreres listen. og tryk på den by. I takt med at du indtaster bogstaver. så den viser matchende byer og lande. og indstil tidszonen. datoen og tidspunktet efter behov. Indtast navnet på den by. 3. 2. så den viser matchende byer og lande. 2. I takt med at du indtaster bogstaver. du vil tilføje. På fanen Verdensur trykker du på og så på Startindstillinger. 1.98 Android Market og andre programmer Indstilling af din hjemby 1. så du med det samme kan kontrollere datoen og tidspunktet i disse byer. Ophæv markering i afkrydsningsfeltet Automatisk. 2. På fanen Verdensur trykker du på og så på Lokale tidsindstillinger. og tryk på din hjemby. På fanen Verdensur trykker du på . dato og tidspunkt Du skal først manuelt deaktivere automatisk tidssynkronisering på HTC Explorer for at kunne angive tidszonen. 1. . du vil tilføje. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm og trykker på den alarm. 1.

§ Tryk på Gentag. § Hvis du skal indstille mere end tre alarmer. hvor alarmen skal lyde. når skærmen ikke er låst. trykker du på Udført. når alarmen lyder. § Marker afkrydsningsfeltet Vibrer.99 Android Market og andre programmer 3. Ændring af indstillinger for alarmlyd Tryk på på fanen Alarmer. hvilket giver alarmen mulighed for at lyde. hvor længe udsættelsen skal være mellem alarmer. som du vil slette. selv når lydstyrke er angivet til lydløs. Vælg de dage i ugen. hvis du ønsker at HTC Explorer også skal vibrere. skal du trykke på Sletning af en alarm 1. Du kan: § Indtast alarmens beskrivelse. og tryk så på Slet. § Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ved at trykke på det) for den alarm. når HTC Explorer er i lydløs tilstand. . Du kan indstille knappen til udsættelse. og tryk så på Slet. Vælg de alarmer. hvis du vil gøre alarmen lydløs. der skal bruges. som du ønsker for alarmen. Sideknappen fungerer kun. og tryk så på Indstillinger. Udsættelsesvarighed Angiv. afvise alarmen eller deaktivere knappen. og vælg den Alarmlyd. og tryk så på OK. som sker med alarmen. Du kan ændre følgende indstillinger: Alarm i lydløs tilstand Denne mulighed er valgt som standard. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder. . når du trykker på sideknappen (LYDSTYRKE OP/LYDSTYRKE NED). Når du er færdig med indstilling af alarmen. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt. Tryk på på fanen Alarmer. Alarmlydstyrke Indstil det lydstyrkeniveau. 4. Sideknaps adfærd Vælg det. 2.

1. 3. § Tryk på for at opdatere vejroplysningerne på et hvilket som helst tidspunkt. så den viser de mulige placeringer baseret på de bogstaver.100 Android Market og andre programmer Undersøge Vejr Brug programmet Vejr og widget'en til at undersøge det aktuelle vej og vejrudsigten for de næste fem dage. 3. Når du ser en vejrudsigt. § Placeringstjenester skal aktiveres. og tryk så på Omarranger. På startskærmen trykker du på > Vejr. skal du trække den til den nye placering og så slippe. så du med det samme kan se vejrudsigterne for disse byer. 3. I takt med at du indtaster. Skærmen Vejr kan udover din aktuelle placering vise op til 15 byer. 2. Tryk på Udført. filtreres listen. Tryk på den ønskede by for at vælge den. og tryk så på Slet. Vælg de byer. kan du gøre det under Indstillinger > Placering. tryk på . Tryk på skærmen Vejr. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. 1. . du vil tilføje. da du første gange konfigurerede HTC Explorer. tryk på . Slette byer fra skærmen Vejr 1. 2. 2. du indtastede. Hvis du ikke aktiverede den. der vises i Ur og Kalender. Tryk på skærmen Vejr. Indtast den placering. Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. Dine indstillinger i programmet Vejr kontrollerer også de vejroplysninger. og tryk så på Slet. du vil fjerne. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. 2. På skærmen Vejr trykker du på . Tilføjelse af en by til skærmen Vejr Tilføj flere byen til skærmen Vejr. Når rækken fremhæves. Tryk og hold på i slutningen af det emne. Hvis HTC Explorer skal registrere den aktuelle placering og vise det lokale vejr i programmet Vejr og widget'en og i Ur og Kalender: § Du skal oprette forbindelse til internettet. Ændre rækkefølgen af byer på skærmen Vejr 1. og tryk så på Tilføj. som du vil fjerne. kan du: § Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. Eller tryk på . Ud over den aktuelle placering kan du se vejrudsigter for andre byer i hele verden.

3. Du kan tilføje denne widget til startskærmen. . og tryk så på Indstillinger. Når du ser en video. hvad der sker på dette online videodelingswebsted. På startskærmen trykker du på > YouTube. om der er flere tilgængelige emner. Vælg.101 Android Market og andre programmer Ændring af valgmuligheder for Vejr 1. Du kan også glide fingeren over fanerne for at se. Rul gennem listen med videoer. tryk på . Vejr-widget'en leveres med forskellige udseender og formater. og tryk på en video for at se den. hver gang du åbner programmet Vejr. og tryk så på Start for at returnere til hovedskærmen for YouTube. § Tryk på videoskærmen for midlertidigt at standse. Autosynkroniserer data Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at hente vejropdateringer. Tryk på Mere for at se flere valgmuligheder. om du vil vise vejret i temperaturen Celsius eller Fahrenheit. 4. 2. hvad andre tænker. Om Vejr-widget'en Brug Vejr-widget'en til øjeblikkeligt at undersøge vejrudsigterne for den aktuelle placering og andre byer uden at skulle åbne programmet Vejr. se relaterede videoer eller undersøge. Tryk på . Vælg. § Tryk på fanen for at få mere at vide om videoen. Du kan ændre følgende vejrindstillinger: Opdater ved åbning Marker dette felt for at opdatere vejropdateringerne. genoptage afspilningen eller trække skyderen for at springe til en anden del af videoen. § Tryk på ikonet med opadvendt eller nedadvendt tommelfinger for at tilføje din videoklassifikation. eller dobbelttryk på skærmen for at se videoen på hele skærmen. Tryk på skærmen Vejr. Se videoer på YouTube Brug programmer YouTube til at se. Opdater plan Temperaturskala Lydeffekter Angiv en automatisk opdateringsplan. kan du: § Læg HTC Explorer om på siden. 2. om du vil afspille en lydeffekt i forhold til vejrforholdene. hvis den ikke allerede er der. 1.

2. gemme dem som forudindstillede og spille den første fundne. Du har også mulighed for at vise resultater. kan du returnere til hovedskærmen. Tryk på 3. Indtast et søgeord. På YouTube-hovedskærmen trykker du på 2. . 2. Tryk på Overfør. . igen og så trykke på 4. 3. Vælg. Du skal først tilslutte et hovedsæt til lydstikket på HTC Explorer for at bruge FMradio. du ønsker.102 Android Market og andre programmer Søgning efter videoer 1. hvordan du vil dele videolinket blandt de tilgængelige muligheder. og vælg så den tidsperiode. På startskærmen trykker du på > FM-radio. indstille niveauet for fortrolighed og tilføje tags eller placeringsoplysninger til videoen. Eller. 2. FM-radio bruger stereohovedsættet som FM-radioantenne. når du bedes om det. 7. Rul gennem resultaterne. Optage og dele videoer på YouTube 1. der for nylig blev posteret. og tryk så på OK. Deling af et videolink 1. Tryk på Flere detaljer for at vælge den YouTube-konto. Tryk på Ryd søgeoversigt. hvis YouTube allerede er åben. På startskærmen trykker du på > YouTube. vil det automatisk scanne efter tilgængelige FMstationer. Når du er færdig med at optage. Rydning af søgeoversigten 1. og lyt til dine foretrukne radiostationer med FM-radioprogrammet. På videoens skærm trykker du på Mere > Del. 6. Indtast en titel på videoen. skal du trykke på Udført. Lytte til FM-radio Stil ind på. du vil bruge. Første gang du åbner for FM-radio. Tryk på Hele tiden. og tryk på en video for at se den. 5. Tryk på . og tryk på . for at starte videooptagelsen. På hovedskærmen YouTube trykker du på og så på Indstillinger. tilføje en beskrivelse.

FM-radio fortsætter med at køre i baggrunden. > Taleoptagelse. når du står på skærmen FM-radio: § Tryk på for at se listen over Alle forudindstillede og så vælge en station. som du kan gøre. Hold mikrofonen tæt på munden. som du vil lytte til.1 MHz. Til Sådan lukker du skærmen FM-radio Gør dette Tryk på . Gå tilbage til skærmen FM-radio ved at glide meddelelsespanelet åbent og så trykke på FM-radio. Du kan også skifte lydoutput mellem højttaleren og hovedsættet. § Tryk på valgt. Sådan slukker du helt for og lukker FM-radio Tryk på på skærmen FM-radio. Optagelse af din stemme Du skal ikke bare tænke højt. . for at for at gå til for at tilføje et forudindstillet navn på den aktuelle station. § Trykke på for at gå til den forrige tilgængelige FM-station eller den næste tilgængelige FM-station. for at gentage scanning og lagring af FM-stationer. § Tryk på og gem. § Træk i skyderen for at indstille til en frekvens på FM-båndet. På startskærmen trykker du på 2. Du kan også optage din stemme og angive dem som ringetone. når du bruger andre programmer på HTC Explorer eller lukke programmetFM-radio fuldstændigt. og tryk så på Scan § Tryk på for at slå lyden fra eller ændre lydoutputtet til Mono eller Stereo. du har § Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP og LYDSTYRKE NED for at justere lydstyrken. 1. Brug Taleoptagelse til hurtigt at optage dine tanker. § Tryk på for at finindstille radiofrekvensen med -0.103 Android Market og andre programmer Stil ind på en FM-station Der er flere ting.1 MHz eller finindstille radiofrekvensen med +0. Lukning eller slukning af FM-radio Du kan fortsætte med at lykke til radioen.

e-mail eller statusopdatering. hvordan du vil dele det. 7. Tryk på for at standse optagelsen. 4. Angivelse af et stemmeklip som ringetone 1. Tryk på for at starte optagelsen af et stemmeklip. kan de bare trykke på linket for at gå direkte til spillet eller programmet på Android Market for at hente det. der også bruger lydfunktioner. Tryk og hold på det stemmeklip. Indtast et navn på stemmeklippet. 5. og tryk på Gem. Du vil så se listen over spil og programmer. 6. bortset fra når du åbner andre programmer. På startskærmen trykker du på . og vælg så. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . Taleoptagelse kan køre i baggrunden. og tryk så på Del. Deling af spil og programmer Har du sjov med et spil eller et program.104 Android Market og andre programmer 3. 3. Vælg. du vil angive som ringetone. Tryk og hold på det stemmeklip. Tryk på . . skal de bruge en Android-enhed. Tryk på et program. du vil dele. 2. 1. Afspil stemmeklippet ved at trykke på . På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . 2. og tryk så på Del. 3. mens du gør andre ting på HTC Explorer. 2. Deling af et taleklip 1. som du har fundet på Android Market? Del dine favoritspil og -programmer med det samme med dine venner. og tryk så på Tageoptagelse. som du hentede og installerede fra Android Market. Vis valgmuligheder for deling. Gå tilbage til skærmen Taleoptagelse. Når dine venner ser et link i din sendte meddelelse. hvordan du vil dele stemmeklippet blandt de tilgængelige valgmuligheder. Hvis dine venner skal linke til programmet og hente det fra Android Market. sletning eller omdøbning af stemmeklip ved at trykke på . glid meddelelsespanelet op. og tryk på Angiv som ringetone.

105 SMS SMS Åbning af SMS Hold kontakten ved lige med vigtige personer i dit liv. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. I takt med at du indtaster. vil matchende navne med telefonnumre blandt de lagrede kontakter blive vist. . Skærmen Alle meddelelser åbnes og viser alle dine sendte og modtagne meddelelser pænt grupperet i samtaler. § Indtast telefonnumre direkte i feltet Til. efter kontaktpersonnavn eller telefonnummer. Angiv en eller flere modtagere. § Tryk på en kontaktpersons navn eller nummer for at se udvekslede meddelelser. som du vil sende meddelelsen til. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. Tryk på et navn eller et af kontaktens nummer. > SMS. Du kan også se dine meddelelser på startskærmen med Meddelelser-widget'en. På startskærmen trykker du på > SMS. Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) 1. 3.(SMS) og multimediemeddelelser (MMS). § Rul op eller ned ad listen over samtaler ved at føre fingeren over skærmen. § Trykke på . Tryk på . Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. På startskærmen trykker du på 2. Brug programmet SMS til at skrive og sende tekst.

Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på og så trykke på Tilføj emne. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. der siger Tilføj tekst. . Tryk på det felt. tilføjer et meddelelsesemne. Tryk på . 4. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. Tryk på en kontaktpersons nummer eller e-mail-adresse. 3. Hvis du overstiger grænsen. I takt med at du indtaster. vedhæfter noget eller indtaster en meget lang meddelelse. der siger Tilføj tekst. Angiv en eller flere modtagere. § Din tekstmeddelelse bliver automatisk til en tekstmeddelelse til en multimediemeddelelse. Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) 1. men den bliver faktureret som mere end én meddelelse. vil din tekstmeddelelse blive leveret som én. eller tryk på for at gemme den som en kladde. når du indtaster en e-mail-adresse som modtager. som du vil sende meddelelsen til. > SMS. 5. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. Tryk på det felt. 5. Tryk på Send. § Indtast telefonnumre eller e-mail-adresse direkte i feltet Til. § Der er en grænse for antallet af tegn til én tekstmeddelelse (vises over knappen Send).106 SMS 4. vil matchende navne med telefonnumre og e-mail-adresser blandt de lagrede kontakter blive vist. På startskærmen trykker du på 2. og indtast så din meddelelse. og indtast så din meddelelse. § Trykke på .

URL'en. Når du har tilføjet en vedhæftning. 2. Marker afkrydsningsfeltet Vis e-mail-adresse. Tryk på Send. eller vedhæft et eksisterende billede. indsættes i din meddelelse. . og som du vil dele med andre. først for at 3. som du vælger på et kort.107 SMS 6. Tryk på Billede Video Lyd . Hvorfor vises kontaktens e-mail-adresse ikke. hvorfra programmet kan hentes. en video eller en lyd til den multimediemeddelelse. når du indtaster en kontakts navn. du opretter. Optag en video. Vælg. Lave en stemmeoptagelse og vedhæfte den. skal du trykke på > Diasshow. Placering Tilføj din aktuelle placering (kræver at GPS er aktiveret) eller en placering. Programanbefaling Vælg et program. som du vil vedhæfte. Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vælg den kalenderbegivenhed. eller vedhæfte en eksisterende lydfil. skal du grå til indstillingerne for SMS for at aktivere visning af e-mail-adresser. Hvis du har oprettet en ny meddelelse. og vedhæft den. der skal vedhæftes. skal du trykke på returnere til skærmen Alle meddelelser. Vælg en kontaktperson. hvor du vil indsætte det næste dias. Når du har tilføjet enten et billede. når jeg indtaster et kontaktnavn? Hvis der kun vises telefonnumre. Tag et billede. 7. 1. vise for at gemme den som en kladde. Tryk på og trykker på Indstillinger > Generelt. og vælg de oplysninger. 2. Oprettelse af et diasshow 1. skal du trykke på eller fjerne din vedhæftning. til din meddelelse. og vedhæft det. eller tryk på for at se muligheder. og vælg så vedhæftningstypen. som du har installeret fra Android Market. eller vedhæft en eksisterende video.

eller mms-meddelelse. Tryk så på den nye meddelelse. § Gå til programmet SMS. Lige efter du tilføjer et dias. Hvis du vil åbne og læse meddelelsen. Tryk en gang på eksempelskærmen for at se afspilningsfunktionerne. Tryk på meddelelsen. vibrerer eller vise meddelelsen kortvarigt i statuslinjen. skal du gøre følgende: Tilføj et billede eller en video til et dias Tilføj musik eller en taleoptagelse til et dias Tilføj en billedtekst til et dias Rediger et dias Eksempel på diasshowet Tryk på video. mens du læser meddelelsen: § Ringe til telefonnummeret i meddelelsen ved at trykke på nummeret. Tryk på . og vælg så at erstatte. § Trykke på e-mail-adresse i meddelelsen for at sende en e-mail. Tryk på Tilføj tekst. og vælg så at tilføje et billede eller en > Lyd. kan du: § Tryk og hold på statuslinjen. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. for at gemme den som en 4. Når du er færdig trykker du på Send eller på kladde. På skærmen Alle meddelelser trykker du på og så Kladder. . Visning og besvarelse af en meddelelse Afhængigt af dine indstillinger for meddelelser vil HTC Explorer afspille en lyd. 2. Du kan også gøre følgende. når du modtager en ny meddelelse. Mens du læser meddelelsen. Tryk på Send. fjerne eller indstille varigheden for diasset. vises et nyt meddelelsesikon 1. 3. Tryk på . Genoptagelse af en kladdemeddelelse 1. Der i statuslinjen.108 SMS 3. Tryk på . og genoptag redigeringen af den. kan du svare med en sms. og tryk så på Eksempel (eller Mere > Eksempel). og åbn meddelelsen. 2. og indtast så din billedtekst.

Tryk på Send. Videresendelse af en meddelelse 1. dele og andet). Husk på. Tryk på det felt. der bruges. 3.109 SMS § Tryk på et link i meddelelsen for at åbne det i webbrowseren. Justere skrifttypestørrelsen på dine meddelelser Mens du læser en meddelelsessamtale med en kontakt. . Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. 4. under kontaktens navn. 2. vil du se det bestemte telefonnummer. og indtast så din svarmeddelelse. Tryk på den meddelelse. som du vil gøre med meddelelsen (f. du vil videresende. § Trykke på meddelelsen for at åbne valgmenuen og vælge det. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. og tryk så på Videresend. videresende. skal du sprede fingrene på skærmen for at zoome ind og gøre teksten større. 2. Tryk på .eks. og vælg så et andet telefonnummer på denne kontakt. Klem på skærmen for at zoome ud. Svar til et andet telefonnummer på kontakten Når en kontakt har flere telefonnumre på HTC Explorer. 1. at dit svar sendes til telefonnummeret i den seneste meddelelse. Du kan også trykke på og så trykke på Mere > Tekststørrelse. som du har modtaget fra denne kontakt. der siger Tilføj tekst.

skal du trykke på det for at se kontaktens oplysninger og så trykke på Gem for at tilføje det til dine kontakter. Tryk på den nye meddelelse. hvor du vil gemme den. 3. 4. skal du trykke på den for at vælge den kalender. hentes kun overskriften på meddelelsen. kan du også trykke på . Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Hvis du er bekymret over størrelsen af dine data-downloads. skal du trykke på den for at se indholdet. § Gem vedhæftningen på hukommelseskortet ved at trykke og holde på multimediemeddelelsen og derefter vælge at gemme vedhæftningen i valgmenuen. Linket vil ofte være noget med at hente en fil. Tryk på Send. Mens du ser på meddelelsesudvekslingen med kontakten. § Hvis der er en medievedhæftning. Push-meddelelser Push-meddelelser indeholder et weblink. 2. kan du kontrollere multimediemeddelelsens størrelse. og derefter trykke på Importer. . Hent hele meddelelsen ved at trykke på knappen Hent i højre side af meddelelsen. § Hvis vedhæftningen er en aftale eller begivenhed (vCalendar).110 SMS 3. § Hvis vedhæftningen er en kontakt (vCard). som du har anmodet om fra en tjenesteudbyder. et billede eller en video i en modtaget meddelelse. f. vises et meddelelsesikon i statuslinjen. Når du modtager en push-meddelelse. Tryk på Besøg websted. Åbning af og læsning af en ny push-meddelelse 1. før du henter den. du vil videresende. I feltet Til indsættes en eller flere modtagere. Når Automatisk hentning under MMS-indstillinger er deaktiveret.eks. trykke på Videresend (eller Mere > Videresend) og så trykke på den meddelelse. Tryk og hold på statuslinjen og så glide statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet.

du vil låse. Tryk på den meddelelse. 1. du vil slette.111 SMS Visning af alle nye push-meddelelser 1. trykker du på OK. Administration af meddelelsessamtaler Beskyttelse af en meddelelse fra at blive slettet Du kan låse en meddelelse. Tryk på Slet meddelelse i valgmenuen. 2. og tryk så på Push-meddelelser. 3. Du kan kun se denne mulighed. Tryk på meddelelsen. Der vises et låseikon meddelelsen. 2. så den ikke slettes. Tryk på > SMS. Når du bedes om at bekræfte. skal du trykke på Lås meddelelse op i valgmenuen. Hvis meddelelsen er lukket. 2. Tryk på Låst meddelelse i valgmenuen. og tryk så på Slet (eller Mere > Slet). Tryk på . selv ikke hvis du sletter de andre meddelelser i samtalen. hvis du tidligere har modtaget push-meddelelser. og tryk så på Kopier til SIM-kort. og tryk og hold så på meddelelsen for at vise valgmenuen igen. Sletning af én meddelelse 1. . Sletning af flere meddelelser i en samtale 1. 3. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. 5. 2. Tryk på den meddelelse. Der vises et SIM-kortikon i højre side af meddelelsen. 4. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. . i højre side af Kopiering af en tekstmeddelelse til dit SIM-kort 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.

kan du også trykke på og så trykke på Slet > Slet tråd (eller Mere > Slet > Slet tråd). 3. og så på Sikkerhedskopier SMS > Sikkerhedskopier SMS. Tryk på > SMS. Vælg de meddelelser. Sletning af en samtale 1. 3. og du vil slette de meddelelse. Tryk på Slet efter udvalg. Indtast navnet på sikkerhedskopien. og så på Sikkerhedskopier SMS > Gendan fra sikkerhedskopiering. skal du trykke på OK for at slette hele tråden. På skærmen Alle meddelelser trykker du på 2. Tryk på > SMS. Gør et af følgende: § På skærmen Alle meddelelser trykker og holder du på en kontaktperson (eller et telefonnummer). På startskærmen trykker du på 2. og så Slet. du vil slette. 4. 2.112 SMS 3. som du vil slette. Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet 1. § Mens du ser på udvekslingen af meddelelser i en samtale. Eventuelle låste meddelelser i samtaletråden bliver ikke slettet. samtale. og tryk så på Slet. . hvis kontakten brugte flere telefonnumre under samtalen. Eventuelle låste meddelelser slettes ikke. og tryk på OK. og trykker så på Slet. Under indstillinger kan du få programmet SMS til automatisk at slette gamle meddelelser pr. Sletning af flere samtaler 1. hvis meddelelser du vil slette. Når du bedes om at bekræfte. På startskærmen trykker du på 2. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Sikkerhedskopier SMS. 1. medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Slet låste meddelelser. Vælg den samtaletråd. Importere tekstmeddelelser fra hukommelseskortet Du kan kun importere tekstmeddelelser. Du kan også trykke på Slet efter telefonnummer. der er sendt fra et bestemt nummer. Tryk på Slet.

Tryk på OK. gemt på dit SIM-kort. § Vis eller slet tekstmeddelelser. at indholdet af de modtagne tekstmeddelelser skal vises på låseskærmen og statuslinjen. da det kan give problemer med modtagelse og afsendelse af meddelelser). når meddelelser sendes succesfuldt eller ikke. Tekstmeddelelser (SMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. § Vis eller ændr det anvendte nummer på meddelelsescenter (vi anbefaler.113 SMS 3. 4. Tryk på sikkerhedskopier for at importere. § Hvis du ikke ønsker. at du ikke ændrer nummeret. eller kopier meddelelser på SIM-kortet over til enhedens hukommelse. når der modtages en meddelelse. § Modtag en meddelelse i statuslinjen og indstil HTC Explorer til at vibrere eller afspille en lyd. § Indstil HTC Explorer. og vælg en meddelelseslyd. eller deaktiver denne valgmulighed. Indstille meddelelsesvalg På skærmen Alle meddelelser trykker du på Meddelelser og så Indstillinger. eller når en meddelelse ikke sendes. . skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Meddelelseseksempel. så den viser pop op-meddelelser på skærmen.

ældre meddelelser. Generelt § Søg efter. opkaldsoversigt og e-mail-adresser på gemte kontakter.114 SMS Multimediemeddelelser (MMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. når de angivne grænser er nået. § Angiv antallet af tekstlinjer. Hvis filstørrelsen for MMS-meddelelser overskrides. der kan gemmes i hver samtaletråd (eksklusiv låste meddelelser). (dette kan medføre ekstra gebyrer). § Tilføj en signatur til meddelelserne. og vis oversigt over sendte meddelelser. sendes meddelelsen ikke. § Videresend modtagne tekst. § Vælg det maksimale antal tekst. der skal ses eksempel på.eller MMS-meddelelser. om hver modtager har læst meddelelsen eller slettet den uden at læse den. § Modtag en rapport.og MMS-meddelelser til et andet telefonnummer eller e-mail-adresse. for hver meddelelse på skærmen Alle meddelelser. når du tilføjer meddelelsesmodtagere. og aktiver automatisk sletning af ikke-låste. § Hent automatisk MMS-meddelelser i hele deres længde. . § Indstil meddelelsesprioriteten og den maksimale filstørrelse for MMS-meddelelser. inklusiv brødtekst og vedhæftninger i dit tjenesteområde og under roaming.

Vis kladder. du vil bruge til at sende din e-mail. og tryk på Opdater. sendte meddelelser og andre etiketter. Visning af din Gmail-indbakke Alle dine modtagne e-mails leveres til din Indbakke. som du vil bruge til afsendelse. Hvis du har konfigureret flere Google-konti på HTC Explorer. som du vil skifte til. Tryk på Indbakke øverst til venstre på skærmen. Du kan også konfigurere mere end én Google-konto på HTC Explorer. og tryk så på en anden konto. Tryk på det felt. Akrivere. På startskærmen trykker du på > Gmail.115 E-mail E-mail Gmail Brug afGmail Når du første gange konfigurerer HTC Explorer. Tryk på . og tryk på en anden etiket (f. Hvis du ikke gjorde det. og tryk så på en anden adresse.eks. skal du vælge den Gmail-adresse. du skal gøre med de valgte meddelelser eller samtaler. Tryk så på skærmknapperne nederst for at vælge det. slette eller etikettere flere samtaler Tryk på foran e-mailen eller samtalen. der viser din aktuelle Gmail-adresse. at du logger ind på din Google-konto for at bruge Gmail. skal du sørge for. 2. Din Gmail-indbakke åbner. og så skifte mellem konti i Gmail. Tryk på den aktuelle konto øverst til højre på skærmen. I Gmail-indbakken trykker du på og så på Opret. . Kladder eller din oprettede etiket) for at se dens meddelelser og samtaler. Skift til den andenGmailkonto Opdater indbakken Afsendelse af en ny meddelelse 1. så kan du gå til Konti og synkronisering-indstilling for at logge ind. Sendt.

2. Mail Om programmet Mail Brug programmet Mail til at tilføje webmail og andre POP3. Gør et af følgende: § Hvis du valgte Svar eller Svar til alle. skal du trykke på Mens du skriver meddelelsen. skal du angive meddelelsesmodtagerne. 4.eller Exchange ActiveSync e-mails på startskærmen. Hvis du sender emailen til flere modtagere. om du Få hjælp Få mere at vide om brugen af Gmail ved at trykke på og så trykke på Mere > Hjælp. 5. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. 4. Hvis du vil vedhæfte et billede. Tryk på e-mail-meddelelsen eller samtalen i Gmail-indbakken. Webbrowseren fører dig til Google Mobiles Hjælp-webside.116 E-mail 3.eller IMAP-e-mail-konti. Du kan også konfigurere og bruge din Exchange ActiveSync e-mail HTC Explorer. 3. Når du har skrevet meddelelsen. Indtast e-mailens emne. hvis du vil interleave din nye meddelelse med den modtagne email. skal du adskille e-mail-adresserne med et komma. Eller trykke på og vælge. § Hvis du valgte Videresend. Indtast meddelelsesmodtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Svar på eller videresendelse af en e-mail-meddelelse 1. Eller tryk på for at ignorere meddelelsen. Du kan tilføje Mail-widget'en for at se dine POP3/IMAP. skal du trykke på for at gemme den som en kladde. Men det fjerner eventuelle vedhæftninger eller formatering i den oprindelige email. og skriv så din meddelelse. Find og tryk så på det billede. skal du indtaste svarmeddelelsen. skal du trykke på 6. du vil vedhæfte. Du kan svare afsender ved at trykke på vil svare til alle eller videresende. . Tryk på Svar inline. . Tryk på . skal du trykke på og så på Tilføj Cc/Bcc. 7. og så på Vedhæft.

du tilføjer en e-mail-konto til Mail. Bed din Exchange Server-administrator om flere oplysninger. 4. og tryk så på Næste. På startskærmen trykker du på 2. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. Du kan tilføje op til 15 Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. 3. > Mail. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync på skærmen Vælg en udbyder af mail. Vælg også. 5. bliver du bedt om at indtaste flere oplysninger. Tilføjelse af en Microsoft Exchange ActiveSync-konto Du kan tilføje en eller flere Microsoft Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. Indtast kontonavnet. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. og tryk så på Afslut opsætning.117 E-mail Tilføjelse af en POP3/IMAP-e-mail-konto 1. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync. Hvis dit firmas Exchange Server ikke understøtter automatisk registrering. 3. ikke er i den interne database. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. og tryk så på Næste. efter du trykker på Næste. du vil opdatere og synkronisere e-mail på HTC Explorer. Du kan synkronisere med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senere. . Indtast kontonavnet og dit navn. hvor ofte. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP). Indtast e-mail-adressen og adgangskoden til e-mail-kontoen. 5. Vælg. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. Hvis den kontotype. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP) på skærmen Vælg en udbyder af mail. skal du indtaste dine Exchange Server-indstillinger. > Mail. hvilke oplysningstyper du vil synkronisere. og tryk så på Afslut opsætning. 4. 1. og tryk så på Næste. du vil konfigurere. Indtast Exchange ActiveSync kontodetaljerne. På startskærmen trykker du på 2.

Du kan nemt skimme dine e-mail-meddelelser ved at trykke på en af følgende faner for at ændre visningen af indbakken: Indbakke Viser e-mail-meddelelser som individuelle emner. Tråd Viser e-mail-meddelelser som samtaler grupperet i overensstemmelse med emne. Skift mellem e-mail-konti ved at trykke på den linje. og tryk så på en anden konto. der viser den aktuelle e-mailkonto. vises indbakken for de e-mail-konti. Skifte mellem forskellige visninger i din indbakke Hvis du har rigtigt mange e-mail-meddelelser. Op til 15 e-mail-konti kan vises i den forenede indbakke. kan det tage tid at gennemgå den lange liste og finde én e-mail eller relaterede e-mail-meddelelser. du har konfigureret på HTC Explorer. de tilhører. der viser den aktuelle e-mail-konto. Tryk på et emne i listen for at vise e-mail-samtalen. . Visning af den forenede indbakke for alle dine e-mail-konti Du kan få vist e-mail-meddelelser fra alle dine konti på et sted uden at skulle skifte til forskellige konti. så du nemt kan skelne hvilken e-mail-konto. Tryk bare på den linje. Email-meddelelser er farvekodede. og tryk så på Alle konti. Brug fanerne i programmet Mail til at sortere dine e-mails i forskellige kategorier.118 E-mail Søge i din Mail-indbakke Når du åbner programmet Mail.

og vent på at skærmen viser de andre faner. . Vedhæftninger Viser alle meddelelser. . kan du opdatere dem alle på samme tid. der skal vises. § Når du står på den konto. 2. Gennemgå din indbakke hurtigt Hvis du har en lang liste med e-mail-meddelelser i din indbakke. emne. prioritet. Markeret (kun Exchange ActiveSync) Viser alle mærkede meddelelser. Kan ikke se den fane. Vælg en sorteringsrækkefølge til visning af dine e-mail-meddelelser. du leder efter. Gå først til indbakken Alle konti. Viser mødeindkaldelser. I indbakken trykker du på . der har vedhæftninger. Opdatering af en e-mail-konto Du kan også synkronisere dine sendte og modtagne e-mails manuelt på et hvilket som helst tidspunkt. Du kan hurtigt gennemgå din indbakke ved at bruge fingerbevægelser. kan det være svært at gennemgå listen og finde den e-mail. og træk så opad eller nedad uden at løfte fingrene. Sortering af e-mail-meddelelser Du kan sortere e-mail-meddelelser efter modtagelsesdato. du vil have den. som du vil synkronisere. trykker på Sorter og vælger mellem sorteringsvalgene. afsender eller størrelse. Vælg den kontaktpersongruppe. Og tryk så på og Opdater. som du endnu ikke har accepteret eller afvist. Inviterede eller Mødeindkaldelser (kun Exchange ActiveSync). Din skærm springer så til e-mail-meddelelsessættet baseret på den valgte sorteringsrækkefølge. ved at trykke på . Tryk og hold to fingre på en e-mail-meddelelse. lige meget hvad dine automatisk synkroniseringsindstillinger er. du vil? Tryk og hold på en fane. skal du trykke på på Opdater. Ulæst Viser ulæste meddelelser. 1. Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. trykke på Vis og så vælge en gruppe. og tryk § Hvis du har flere e-mail-konti.119 E-mail Gruppe Viser alle e-mail-meddelelser fra en kontaktpersongruppe.

3. 2. Tryk på afkrydsningsfelterne for de e-mail-meddelelser. Flytning af en e-mail-meddelelse efter gennemlæsning 1. hvor du vil flytte e-mail-meddelelsen til. Tryk på Flyt til. og tryk så på Marker alt. 3. Tryk på Flyt til. når du ser på e-mailen. du vil se. I valgmenuen trykker du på Slet. du vil gøre med de valgte meddelelser: Marker læste (eller marker Marker ulæste). 2. Skifte til andre e-mail-mapper 1. du vil flytte. når du står i den forenede (Alle konti) indbakke. Flytning af flere e-mail-meddelelser til en anden mappe 1. Skift til den e-mail-konto. Skift til den e-mail-konto. Tryk på Slet. Tryk først på afkrydsningsfeltet for en hvilken som helst e-mail-meddelelser. 2. Slet eller Fly til en anden mappe. Afsendelse af en e-mail-meddelelse 1. I indbakken trykker og holder du på den meddelelse. 2. Tryk på afkrydsningsfelterne for e-mail-meddelelserne for at vælge dem. Du kan ikke flytte e-mail-meddelelser. Tryk på . du vil bruge. 3. Tryk på . Tryk på den e-mail-mappe. og tryk så på Mapper.120 E-mail Styring af e-mail-meddelelser Sletning af en e-mail-meddelelse 1. du vil slette. Tryk på den mappe. 2. 2. som du vil bruge til at sende e-mail. Sletning af alle meddelelser 1. hvortil du vil flytte e-mailmeddelelserne. . På startskærmen trykker du på > Mail. 2. og tryk så på den mappe. Valg af flere e-mail-meddelelser 1. Tryk på i e-mail-kontoens indbakke. hvis meddelelser. Vælg det.

indsættes i din e-mail. Vedhæft en lydfil. hvis du vil sende den senere. Indtast emnet. som du har installeret fraAndroid Market. og vælg så de kontaktpersoner. 7. og som du vil fortælle andre om. vil matchende adresser fra listen over kontaktpersoner blive vist. Når der så er internetforbindelse til rådighed. I takt med at du indtaster e-mail-adresser. URL'en. eller tryk på Gem som kladde. § Tryk på ikonet . Send din aktuelle placering (kræver GPS aktiveret) eller en placering. skal du trykke på og så på Vis Cc/Bcc. som du vælger på et kort. og opret så din meddelelse. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. når du sender din e-mail. og vælg mellem Tag et billede. og vedhæft det. bliver den gemte e-mail automatisk sendt næste gang HTC Explorer synkroniserer.121 E-mail 4. Angiv en eller flere modtagere. en tekstfil eller et regneark. Du kan også vælge kontaktgrupper som modtagere eller søge og tilføje kontakter. og du har en Exchange ActiveSync-konto i programmet Mail. eller Flytilstand er aktiveret. Optag en video. . Vedhæft en PDF-fil eller et Office-dokument. eller vedhæft en eksisterende video. og vedhæft den. kan du søge efter kontakten i firmaets adressefortegnelse. Tryk på en match for at indtaste den adresse direkte. eller vedhæft et eksisterende billede. 5. Tryk på Send for at sende meddelelsen med det samme. Du kan: § Indtast e-mail-adresse direkte i feltet Til ved at adskille dem med et komma. hvorfra programmet kan hentes. Hvis der ikke er nogen internetforbindelse til rådighed. 6.eks. som du vil sende meddelelsen til. Dokument Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vedhæft en kalenderbegivenhed. Hvis det indtastede kontaktnavn ikke findes. bliver e-mailen gemt i mappen Udbakke. Placering Du kan vedhæfte placeringsoplysninger. Tilføj en vedhæftning ved at trykke på følgende muligheder: Billede Video Lyd og så på Vedhæft. f. Fil Vedhæft en anden fil. Vedhæft en persons kontaktpersonoplysninger. Programanbefaling Vælg et program.

3. 1. I indbakken til e-mail-kontoen trykker du på 2. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden af den kontakt. Navnene på kontakterne vises. 2. 1. Tilføj til den. Tryk på meddelelsen. Når du er færdig med at redigere. 3. og så på Mapper > Kladder. og træk den så til den nye position. Du skal have indtastet kontakter i feltet Til. . Når skærmen skifter og viser dig det område.122 E-mail Genoptagelse af en kladde til e-mail-meddelelse 1. Når du er færdig med ændringerne. Tryk og hold på en fane. Vælg en handling nederst på skærmen for din e-mail. hvor du kan omarrangere ikoner. for at se muligheder for sletning af e-mail eller markering af dem som Hvor er mine ulæste e-mails? Fanen Ulæste indeholder alle dine ulæste e-mails. du vil bruge. Cc eller Bcc trykker du på knappen Rediger. Tryk på . skal du trykke på Send. som du vil flytte til et andet felt. 4. I feltet Til. du vil læse. for at gå tilbage til at Læsning og besvarelse af en e-mail-meddelelse 1. men vil foretage ændringer i det? Du kan administrere modtagerlisten og ændre dem. Cc og Bcc. Tryk på den aktuelle handling. som er i den i felterne Til. og tryk så på fanen Ulæste. Tryk og hold på fanen Ulæste. Skift til den e-mail-konto. hvis de ikke vises på skærmen. På startskærmen trykker du på > Mail. Tryk på ulæste. skal du løfte fingeren. 4. Administrere modtagerlisten Har du fyldt feltet Til. 2. 3. 2. I e-mail-kontoens indbakke trykker du på den e-mail. skal du trykke på skrive din e-mail. 3. Cc eller Bcc.

som med en POP3/IMAP-konto. kan du også trykke på flagikonet i e-mailen. Resultaterne vises så i en liste. Hvis du vil filtrere søgningen. 4. Markering af en e-mail § Mens du kigger i indbakken. Du kan også filtrere søgningen ved at angive den del af e-mailen. Tryk på et resultat for at åbne e-mailen. Søge efter og filtrere e-mails Søge efter e-mails i alle dine e-mail-konti eller i en bestemt. sende og administrere din arbejds-e-mail på samme nemme måde. Hvis du valgte Høj eller Lav prioritet. Skift til den e-mail-konto. der vises til højre for en e-mail-meddelelse. Tryk på Angiv prioritet. 3. Tryk på OK. . fokusere på at søge efter en del i en email eller filtrere e-mails. Tryk på Søg efter mail fra afsenderen. besvare. der skal gælde. Vælg prioriteten for meddelelsen. som har vedhæftninger eller er mærket med høj prioritet. Der vises en liste over e-mails fra den kontakt. Under indskrivningen af meddelelsen trykker du på 2. skal du trykke på og så markerede de muligheder. Du kan derudover også bruge nogle kraftige Exchange-funktioner. du leder efter i søgefeltet. 2. som der skal søges efter. Ikonet bliver rødt . 3. skal du trykke på det hvide flagikon . Indtast de første par tegn for det emne. du vil bruge. Tryk og hold på en e-mail fra en kontakt. § Mens du læser en e-mail. Tryk på . når du har sat flag ved emailen.eks. 1. Arbejde med Exchange ActiveSync-e-mail Du kan læse. 1.123 E-mail Indstilling af prioritet for en e-mail-meddelelse Du kan indstille prioriteten for en e-mail-meddelelse. 1. 3. vises prioriteten under emnet for meddelelsen. 2. som du sender. Søge efter en e-mails fra en kontaktperson Kan du huske afsenderen. Du kan f. . men kan ikke finde en bestemt e-mail fra den kontakt? Du kan søge i dine e-mail-konti efter e-mails fra en bestemt kontakt.

og tryk så på Mere > Indstillinger > Slet konto.eks. hvor e-mail-vedhæftninger skal gemmes. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. Send og modtag Meddelelsesindstillinger Angiv indstillinger for e-mail-meddelelser. Gå til fanen Invitationer. opdateringsplan og andet. 4. . Skift til den e-mail-konto. Du kan også sende automatiske svarmeddelelser til eksterne modtagere. og tryk så på Mere > Indstillinger. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen.124 E-mail Indstilling af status for Ikke til stede 1. du vil slette. Sletning af en e-mail-konto 1. Vælg mellem følgende: Kontoindstillinger Generelle indstillinger Ret e-mail-kontoindstillinger. 3. adgangskode og beskrivelse. Slet konto 4. f. Tryk på . Indtast mødedetaljerne. e-mailadresse. som er kontakter. Tryk på Gem. 2. maks størrelse. hvis indstillinger du vil redigere.eks. aktiver. navn. Tryk på og tryk så på Mere > Ikke til stede. 4. f. Afsendelse af en mødeindkaldelse 1. indstil kontoen som standard e-mail-konto. 5. deaktiver eller angiv signaturen. Tryk på . Indstil skrifttypestørrelsen til læsning af e-mails. og vælg så Ikke til stede. 2. Skift til den e-mail-konto. for at gemme dine ændringer. Tryk på Tryk for at slette e-mail-kontoen. og tryk så på 3. Ændring af e-mail-kontoindstillinger 1. hvis adresser ikke findes på den samme Microsoft Exchange-server. 2. Indstil synkroniseringsindstillinger for indkommende og udgående e-mails. . Indtast den automatisk svarmeddelelse. Tryk på Gem. og angiv det sted. Tryk på feltet. hvor du ikke vil være til stede. 6. 3. 2. Angiv datoer og tidspunkter for den periode.

2.eller Exchange ActiveSync-kalender samt begivenheder på HTC Explorer. så den altid er synkroniseret med følgende typer kalendere: § Log ind på din Google-konto på HTC Explorer. skal du vælge en kalender. Har du endnu ikke logget ind på dine konti? Dine kalenderbegivenheder oprettes under PC Sync. 4. så du kan synkronisere programmet Kalender med din Google Kalender online. § Hvis du har en Microsoft Exchange ActiveSync-konto. møder og aftaler. Oprettelse af en begivenhed Du kan oprette begivenheder. som du senere kan synkronisere med computerens Outlookkalender via HTC Sync. På startskærmen trykker du på > Kalender. Du kan tilføje flere Google-konti.125 Kalender Kalender Om Kalender Gå aldrig glip af en vigtig aftale igen. 1. 5. kan du synkronisere programmet Kalender med dine Exchange ActiveSync-kalenderbegivenheder. skal du trykke på deltagere mellem dine kontakter eller fra firmaadressefortegnelsen. I enhver Kalender-visning trykker du på 3. Hvis du vil invitere mennesker til din begivenhed. og vælge . Du kan også konfigurere HTC Explorer. Hvis du er logget ind på Facebook. . Hvis du har mere end én kalender. Indtast en navn på begivenheden. hvor du vil tilføje begivenheden. der synkroniseres med din Google. og du har tilføjet den til HTC Explorer. Brug tablet´en Kalender til at planlægge dine begivenheder. kan du konfigurere HTC Sync på computeren til at synkronisere Outlook-kalender med programmet Kalender. § Hvis du bruger Microsoft Outlook på computeren. vises fødselsdage og begivenheder for venner var dine sociale netværk i Kalender.

8.eks. der har begivenheder. du vil have den. § Hvis det er en heldagsbegivenhed. og vent på at skærmen viser de andre faner. Ændring af Kalendervisninger Skift hurtigt mellem forskellige kalendervisninger ved at trykke på skærmknapperne. hvorfra du også kan vælge at oprette en begivenhed eller skifte til enten visningen Dag eller Dagsorden. § Tryk og hold på en dag for at åbne en valgmenu. Du kan tilføje endnu et påmindelsestidspunkt til en Google-kalenderbegivenhed. Hvis begivenheden finder sted regelmæssigt. Du gør følgende for at angive dato og tidspunktet for begivenheden: § Hvis der er et tidsinterval for begivenheden. skal du trykke på feltet Gentag og så vælge. de hører til. Gør et af følgende i månedsvisningen: § Tryk på en dag for at se begivenhederne for den dag. Brug af visningen Måned Du ser markeringer på de dage. f. en fødselsdag. § Glid fingeren op eller ned på skærmen for at se tidligere eller senere måneder. hvor ofte begivenheden finder sted. du vil? Tryk og hold på en fane. . angiv Fra og Tildatoen.126 Kalender 6. Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. Indstil den resterende tid. Tryk på for at finde ud af. § Kan ikke se den fane. hvad hver farve betyder. Tryk på og derefter på Tilføj påmindelse. 10. 9. 7. skal du trykke på Fra og Tildatoen og tidspunktet for at angive dem. Indtast begivenhedens placering og beskrivelse. i visningen Måned. Uge og Dagsorden er begivenheder farvekodede for at angive den konto eller kalendertype. Tryk på Gem. Dagsvisning Visningen Uge Visningen Måned Dagsordenvisning Mødeindkaldelser § I visningerne Dag. og marker så afkrydsningsfeltet Hele dagen.

§ Vælg eventuel tekst. Du kan returnere til den aktuelle dato ved at trykke på . § Hvis det er en Exchange ActiveSync-kalenderbegivenhed. § Tryk på påmindelsestidspunktet for at ændre det. Brug af visningen Uge Visningen Uge viser et diagram over begivenheder for en uge. skal du svare på invitationen. men kun hvis det er inden for femdøgnsprognosen. dag. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere dage. for at gemme . som andre har delt med dig.127 Kalender Brug af dags. mens Dagsordensvisningen viser alle begivenhederne i kronologisk rækkefølge. 2. Skærmen Begivenhedsdetaljer åbnes og viser oversigten over begivenheden. § Hvis begivenheden blev sendt som en mødeinvitation. Afhængigt af begivenhedsoplysningerne gør du et af følgende: § Find begivenhedens placering i Kort.og dagsordensvisningerne Dagsvisningen viser dine begivenheder pr. og søg efter det på nettet. 1. Tryk på ændringer. § Ring til et telefonnummer. § Tryk på en begivenhed (vises som farvede blokke) for at vise detaljerne. der er på begivenhedsplaceringen eller i beskrivelsen. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere uger. Administration af Kalenderbegivenheder Visning af en begivenhed Du kan se dine egne begivenheder samt begivenheder. § Kontroller deltagerne i begivenheden. Når du står i visningen Dag: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. I dagsvisningen eller dagsordensvisningen trykker du på en begivenhed. Når du står i ugevisningen kan du: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. Tryk på og så på Svar eller Svar til alle (eller Mere > Svar eller Svar til alle). kan du svare via e-mail til organisatoren eller til alle gæsterne. § Du kan også se dagens vejr.

Gør et af følgende: § Tryk på Bluetooth. Tryk på en mødeindkaldelse. Hvis du bruger en Exchange ActiveSync-konto på HTC Explorer. som du har oprettet. skal du trykke på 2. § Når du redigere en begivenhed. skal du trykke på 2. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenheden og trykker på Slet begivenhed. om du vil slette bare den forekomst eller alle forekomster fra Kalender. foreslå ny tid flytte invitationen til en mappe og andet. afvis eller accepter foreløbigt invitationen. Deling af en begivenhed (vCalendar) Du kan dele en kalenderbegivenhed som en vCalendar ved hjælp af Bluetooth eller ved at sende den som en filvedhæftning med din e-mail eller som en meddelelse. 1. Hvis begivenheden gentager sig. Foretag ændringerne til begivenheden. bedes du. skal du trykke på Slet. eller foreslå et nyt tidspunkt. .128 Kalender Redigering af en begivenhed Du kan redigere begivenheder. . som du endnu ikke har accepteret eller afvist. skal du trykke på Gem. § Tryk på for at se valgmulighederne for svar. og så på Videresend. Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse 1. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en multimedievedhæftning. skal du trykke på og så trykke på Slet begivenhed. Når du er færdig. § I visningen Dag. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. Sletning af en begivenhed Gør et af følgende: § Mens du ser en oversigt over en begivenhede på skærmen Begivenhedsdetaljer. Du bliver bedt om at aktivere Bluetoothpå HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. og vælg en af følgende: § Accepter. Mens du ser på en begivenhed. 3. Mens du ser på en begivenhed. 1. 2. § Tryk på Meddelelse. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. § Tryk på E-mail. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en vedhæftet fil. Din standard e-mail-konto bruges til at sende meddelelsen. skal du trykke på fanen Inviteredei Kalender for at se mødeindkaldelser.

Gør et af følgende: § Tryk på Ryd for at afvise begivenhedspåmindelser og alle andre meddelelser. § Når du har åbnet meddelelsespanelet. Så ser du en liste over alle ventende begivenhedspåmindelser. Tryk på Sæt alle i snooze-tilstand for at udsætte alle begivenhedspåmindelser i fem minutter. Tryk på statuslinjen. der venter i meddelelsesområdet i § Tryk på statuslinjen. vises ikonet for kommende begivenhed ( ) i meddelelsesområdet på statuslinjen for at minde dig om den kommende begivenhed. og vælger eller rydder så en kalender for Kalendere holdes synkroniseret på HTC Explorer. . hvad enten du skjuler dem eller ej. eller tryk på Annuller alle for at afvise alle begivenhedspåmindelser. skal du trykke på påmindelsen om kalenderbegivenheden. 1. og glid fingeren nedad på skærmen for at åbne meddelelsespanelet. 2. for at bevare påmindelser.129 Kalender Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Hvis du har angivet mindst en påmindelse til en begivenhed. Visning eller skjulning af kalendere I enhver Kalender-visning trykker du på at vise eller skjule den.

når du modtager en begivenhedspåmindelse. Konfigurer begivenhedspåmindelser for at åbne en advarsel. underret. Tryk på en dag eller begivenhed på widget'en. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt. . og den viser programmet Kalender. Vælg. Indstillinger for Kalendervisning Første dag i ugen Inkluder vejret By Angiv om visningerne Måned og Uge skal starte på en søndag eller en mandag. Widgetterne indeholder forskellige kalendervisninger. og medd. viser dagsvisningen din aktuelle placerings vejr. kan du indstille forskellige påmindelsesindstillinger for hver kalender. Marker dette afkrydsningsfelt for at vise vejroplysninger i dagsvisningens begivenhedsliste. hvordan den viser begivenheder. Hvis vejret som standard er inkluderet. Vælg en ringetone. der skal lyde. Du kan ændre det til at vise vejret i en anden by. og så på Indstillinger (eller Mere > Indstillinger af påmindelse Alle kalendere Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de samme indstillinger for begivenhedspåmindelse på alle typer kalendere. Vælg. du vil underrettes. I enhver Kalender-visning trykker du på Indstillinger). som du har afvist invitationen til. Inds.130 Kalender Ændring af indstillinger for Kalender Du kan ændre indstillinger for Kalender for at angive. Standard påmindelsestid Vælg ringetone Skjul afviste aftaler. Om Kalender-widget'en Du kan også tilføje Kalender-widget'en til startskærmen. hvor tidligt før en begivenhed. sende dig en underretning eller deaktivere begivenhedsunderretning på HTC Explorer. og hvordan den underretter dig om kommende begivenheder. om du vil vise eller skjule begivenheder.

2. at der ingen skyer er og mere batteristrøm. . § Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. § Programmet Google Maps dækker ikke alle lande og byer. Det indeholder også et søgeværktøj. Det kræver. skal du aktivere placeringskilder. Vælg en af eller begge følgende muligheder: Brug trådløse netværk Brug GPSsatellitter Bruger Wi-Fi eller din mobile dataforbindelse til at finde din omtrentlige placering. Finder din nøjagtige GPS-placering. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Placering. se trafiksituationer i realtid og modtage detaljerede kørselsvejledninger til din destination. hvor du kan finde interessante steder eller en adresse på et kort eller se placeringer på gadeniveau. 1. § Du skal oprette forbindelse til internettet for at bruge Google Maps. Google Maps Om Google Maps Google Maps™ sætter dig i stand til at spore din aktuelle placering.131 Kort og placering Kort og placering Placeringsindstillingerne Tænde for placeringstjenester For at finde din placering på HTC Explorer.

3. og spred så fingrene over kortet. 1.og pegefinger på kortet for at zoome ud. som du vil zoome ind på. Den blå markering 2. Zoom ud § Klem din tommel. § Placer din tommel. Tryk på aktuelle placering på kortet. Vis oplysninger for en tilfældig placering 1. § Tryk på . Tryk på boblen for at se flere oplysninger.og pegefinger øverst på det område. kan du nemt finde din placering på kortet eller undersøge steder i nærheden ved at panorere og zoome ind og ud på kortet. Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. På startskærmen trykker du på > Kort. Tryk og hold på en placering på kortet. Der åbnes en ballon over placeringen med adressen og en miniature fra gadevisningen (hvis den findes). 2. § Dobbelttryk på det område på kortet. viser din for at vise din aktuelle placering.132 Kort og placering Sådan fungerer kort Når du åbner Google Maps. Du kan få kørselsvejledninger til placeringen ved at kontrollere steder af interesse i nærheden mm. § Tryk på . du vil zoome ind på. Gør et af følgende: Flyt rundt Zoom ind Før fingeren i en retning på skærmen for at se steder i nærheden på kortet. .

1. f. 3. 4. der er tegnet på det. du vil søge efter.eks. 2. om det er det.eks. Søgeresultaterne vises som markeringer på kortet. og tryk så på placeringen. Tryk på for at søge efter den placering. Gør et af følgende: § Tryk på en markør hvis det er. hvis det er muligt. vises søgeresultaterne som markeringer på kortet. Tryk på boblen. § Når der findes flere steder. du leder efter. § Før fingeren over skærmen for at se flere oplysninger rom næste eller forrige søgeresultat. i søgefeltet. Tryk på et sted for at se flere oplysninger. Gør et af følgende: § Tryk på skærmknapperne for at se placeringen på et kort. Places bruger Google Maps til at søge efter steder. museer). f. for at se.eks. eller tryk på et foreslået søgeemne. og andet. kan du fjerne de forskellige markører. Tryk på . Du kan trykke på markeringen og så trykke på boblen for at få flere oplysninger om stedet. du leder efter. 3. I Kort indtaster du det sted. vil søgeresultaterne blive vist i en liste. som du måske vil finde. Tryk på den type sted. 2. du indtastede. Rydning af kortet Når du har søgt på et kort. Før du bruger Places. Gør et af følgende: § Når et eller to interessante steder findes.133 Kort og placering Søgning efter en placering Du kan på Google Maps søge efter en placering. skal du aktivere placeringskilder. og tryk så på Ryd kort. få vist placeringen i gadevisning. Detaljer om den valgte placering vises på skærmen. den nærmeste benzintank eller pengeautomat. 1. Rul ned ad skærmen for at se flere muligheder. f. få kørselsvejledninger. . På startskærmen trykker du på > Places. en adresse eller en virksomheds.eller institutionstype. Søgning efter et interessant sted i nærheden Brug Places for at finde interessante steder i nærheden af din aktuelle placering. § Tryk på for at vise søgeresultaterne som en liste.

Tryk på piletasterne på kortet for at følge vejledningerne. Tryk på et element for at se vejledningen på kortet. og tryk så på Kørselsvejledning. eller indtast en placering. 5. som du trykker på. Cykel eller Gang. skal du vælge den. § Tryk på for at vælge en adresse blandt kontaktpersonerne eller et punkt. Offentlig transport. Google Maps kan give vejledninger. Tryk på Få kørselsvejledninger. Når du er færdig med at se eller følge kørselsvejledningen. hvordan du vil komme til din destination ved at trykke på knappen Bil. Hvis det sted. Indtast så din destination i det andet tekstfelt. 3. . du vil tage til. Tryk på . hvis du går. 2. på kortet. skal du trykke på og så trykke på Ryd kort for at nulstillet kortet. Gør et af følgende: § Brug den aktuelle placering som udgangspunkt. du har angivet som din destination har flere mulige placeringer. Vælg.134 Kort og placering Få kørselsvejledninger Få detaljere vejledninger til din destination. mens du ser på et kort. Din destination gemmes automatisk i Google Maps-oversigten. 6. Den næste skærm viser vejledninger til destinationen i en liste. med offentlig transport eller i bil. 1. hvor du vil starte fra i det første tekstfelt. 4.

Tryk på > Kort. Du skal tilmelde dig Latitude og så invitere dine venner til at se din placering eller acceptere deres invitationer. mens du ser på et kort. Søgning efter dine venner med Google Latitude (tilgængeligt efter land) Google Latitude®-brugerplaceringstjenesten sætter dig og dine venner i stand til at dele placeringer og statusmeddelelser med hinanden.135 Kort og placering Få hjælp Få hjælp og flere oplysninger om Kort. § Åbn Kort. . kan du gøre følgende for at åbne det fra startskærmen: § Tryk på > Latitude. der har udtrykkeligt inviteret eller accepteret. Det sætter dig også i stand til at få kørselsvejledning til dine venners placeringer. sende dine placeringsdetaljer via email og andet. kan se din placering. Åbning af og tilmelding til Latitude 1. 3. og tryk så på Tilmeld dig Latitude. tryk på . Webbrowseren åbner og fører dig til Google Maps Hjælp-webside. Tryk på for at åbne hjælpen. og tryk så på Latitude. Kun venner. . Din placering deles ikke automatisk. Når du har tilmeldt dig Latitude og lukket programmet. og tryk så på Mere > Hjælp. På startskærmen trykker du på 2.

com/support/). før du begynder at installere HTC Sync for at få en problemfri installation. § Installer tredjepartsprogrammer fra computeren. § Hent HTC Sync-softwaren til HTC Explorer fra vores supportwebsted (www. § Kopier dine billeder. indsat i HTC Explorer.136 HTC Sync HTC Sync Om HTC Sync Dine nye billeder fra ferien er på HTC Explorer. . § Du skal først lukke alle programmer og midlertidigt afslutte dit antivirusprogram. for at kunne synkronisere multimediefiler og dokumenter. Gør et af følgende: § Marker og kopier installationsprogrammet til HTC Sync fra hukommelseskortet (hvis det er der). dokumenter.htc. sange og afspilningslister til HTC Explorer og nyd dem når du er på farten. Outlook Express eller Windows-kontakter på computeren og HTC Explorer. Installere HTC Sync § HTC Sync kræver USB 2. § Det er nemt at importere dine tagne billeder og videoer fra HTC Explorer til computeren. Hvorfor ikke gøre filer og oplysninger tilgængelige på begge enheder? Med HTC Sync kan du: § Synkroniser dine kontakter mellem dine Microsoft Outlook. mens din forretningskalender er på computeren. og installer det på computeren. videoer.0 på computeren for at kunne oprette forbindelse og synkronisere med HTC Explorer. Du skal bruge et hukommelseskort. § Synkroniser dine kalenderbegivenheder mellem Outlook eller Windows Kalender på computeren og HTC Explorer. og installer det på computeren. § Gem de samme bogmærker i både computerens og HTC Explorer.

§ Linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. nu viser den anslåede plads på hukommelseskortet. Lære mere om arbejdsområdet På Enhedspanel kan du indstille sine synkroniseringsindstillinger. Klik på Oversigt viser grundlæggende softwareoplysninger og forbrug af hukommelseskort og sætter dig i stand til at ændre navnet på HTC Explorer eller installere tredjepartsprogrammer på HTC Explorer. se generelle oplysninger om HTC Explorer. skal du trykke på HTC Sync og derefter på Udført. Enhedspanel åbnes. at HTC Sync anerkender HTC Explorer. tjekke optaget og tilgængelig plads på hukommelseskortet samt starte synkronisering. De tilgængelige kategorier og valgmuligheder afhænger af den enhed. Tilslut HTC Explorer til computeren med USB-kablet. der bruges.137 HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer 1. Vent på. når der er nye emner. Klik på Gem. 3. På skærmen for enhedskonfiguration indtaster du et navn på HTC Explorer. du valgte. klik på Oversigt > Enhedskonfiguration. Hvis du på et senere tidspunkt vil ændrer navnet for HTC Explorer. der skal synkroniseres og føjes til HTC Explorer. § Du kan klikke på en kategori over emner for at se synkroniseringsvalgmulighederne i højre side af enhedspanelet. . 2. 4. nu for at starte synkroniseringen af de kategorier og valgmuligheder. § Klik på knappen Synk. Når HTC Explorer beder dig om at vælge typen af USB-forbindelse. som lå i kassen. du har sluttet til computeren.

og videofiler. Vælg den mappe.amr. *. *.jpeg.png § Videoer: *. der føjes til denne mappe. bliver kopieret til HTC Explorer under synkroniseringen.mp3.m4a.3g2. og derefter på knappen Til. Du kan synkronisere lydfiler i disse formater: *. Valgmuligheder for synkronisering af Musik Kopier musikspor og sange. Vælg Synkroniser musikfiler fra. Valgmuligheder for synkronisering af Galleri Du kan automatisk synkronisere billeder og videoer mellem HTC Explorer og en computer. *. På enhedspanelet klikker du på Musik. og klik så på OK. Vælg Synkroniser musikfiler fra iTunes og Windows Media Player hvis du bruger en af disse softwareprodukter på din computer. *.wav.midi. *. Aktivering af synkronisering af Musik betyder. *.mp4.gif. Alle understøttede billed. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. På enhedspanelet klikker du på Galleri. Vælg den mappe. *.138 HTC Sync Konfiguration af synkronisering Du kan vælge den type filer og oplysninger. og klik på Tilføj. du vil synkronisere mellem HTC Explorer og computeren. *. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. der indeholder dine multimediefiler.3gp. og klik så på OK. 2. til HTC Explorer. 3.aac. *. når du er på farten.jpg. du vil synkronisere på HTC Explorer. Hvis du har oprettet afspilningslister i iTunes® eller Windows Media®. du spiller på computeren. og derefter på knappen Til. 2. . *. *.mid. *. 3. Importer automatisk dine kamerabilleder til computeren under synkronisering ved at vælge Kopier enhedens kamerabilleder til computer. at du ønsker at inkludere denne kategori. 4. *. *. Billeder og videoer fra HTC Explorer gemmes i mappen \My Photos\Device Camera Shots på computeren. der indeholder dine lydfiler.wmv 1. at du ønsker at inkludere denne kategori.wma 1. 4. Vælg Synkroniser computers billeder og videoer fra og klik på Tilføj. kan du også synkronisere disse og få glæde af dem. og vælg derefter de afspilningslister.bmp. Du kan synkronisere billeder og videoer i disse formater: § Billeder: *. Aktivering af synkronisering af Galleri betyder.

du vil bevare. 1. der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. I tilfælde. der skal synkroniseres fra dit SIM-kort.139 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Kalender HTC Explorer kan synkronisere aftaler og begivenheder med kalender i Outlook (Outlook XP. Kun kontaktfelter. 3. Vælg hvorfra. 3. du vil synkronisere kalenderbegivenheder med. Vælg det program. Hvis du har kontakter. og klik på knappen Til. 1. og klik på knappen Til. Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Windows Kalender. Aktivering af synkronisering af Kontakter betyder. du vil starte synkroniseringen af dine kalenderbegivenheder. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. . du vil bevare. skal du vælge de oplysninger. Valgmuligheder for synkronisering af Kontakter Synkroniser HTC Explorer-kontakter med din Outlook (Outlook XP. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. skal du vælge de oplysninger. Klik på Kontakter på enhedspanelet. at du ønsker at inkludere denne kategori. 4. Outlook 2003 eller Outlook 2007). der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. 2. Aktivering af synkronisering af Kalender betyder. skal du først importere dem til HTC Explorers hukommelse. at du ønsker at inkludere denne kategori. du vil synkronisere dine kontakter med. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Outlook Express eller Windows Kontakter. Kun kalenderfelter. Klik på Kalender på enhedspanelet. Vælg det program. 2. I tilfælde.

Vælg Synkroniser computerdokumenter fra og klik på Tilføj. du vil synkronisere med HTC Explorer. Med din favoritbrowser opretter du en favoritmappe kaldet HTC-bogmærker. som gemmes på HTC Explorer til computeren. skal du sørge for at lukke alle browservinduer. 2. E-mail-vedhæftninger gemmes i mappen \Dokumenter\. at du ønsker at inkludere denne kategori. Sørg for. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. 3. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. at du gemmer dine favoritbogmærker i denne mappe. § For at åbne et dokument på HTC Explorer skal du bruge et kompatibelt program. der indeholder de filer. skal du vælge Kopier alle downloadede mail-dokumenter til computeren. Du kan også synkronisere e-mail-vedhæftninger. 2. og klik på knappen Til. Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger. 4.140 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Bogmærker Synkroniser bogmærker i webbrowseren mellem HTC Explorer og en computer. 3. 1. 1. § Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger gemt på HTC Explorer til computeren. vil HTC Sync bevare oplysningerne fra computeren. at du ønsker at inkludere denne kategori. Aktivering af synkronisering af Bogmærker betyder. og klik på OK. Når der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. Vælg en mappe. så du kan synkronisere dem med HTC Explorer. . som du har gemt på HTC Explorer. skal du konfigurere en Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-mailkonto fra programmet Mail på HTC Explorer. Klik på Dokumenter på enhedspanelet. før du begynder synkroniseringen. Aktivering af synkronisering af Dokumenter betyder. Til HTC Syncs enhedspanel klikker du på Bogmærker og på knappen Til. der gemmer bogmærkerne for at synkronisere dem med HTC Explorer. Vælg den webbrowser. Valgmuligheder for synkronisering af Dokumenter Du kan synkronisere filer og dokumenter fra computeren med HTC Explorer. Hvis du bruger Google Chrome™ eller Firefox® internetbrowser og har valgt at synkronisere den med HTC Explorer.

og klik på Åbn. trykke på Indstillinger > Programmer og så markere afkrydsningsfeltet Ukendte kilder. . Når synkroniseringen er færdig. 2. nu. som krævet af computerens operativsystem. kan du bruge HTC Sync for at installere dem på HTC Explorer. klikker du på Synk. Når installationen er færdig. 3. at programmer fra computerens kan installeres på HTC Explorer. Før du starter. du vil synkronisere. 2. Fjern HTC Explorer på sikker vis. Installationsprocessen begynder på HTC Explorer. 6. om der er yderligere vejledninger til færdiggørelse af installationen. 1. Efter valg og tilpasning af kategorierne. nu for den forventede filstørrelse af nye emner på HTC Explorer.141 HTC Sync Synkronisere HTC Explorer Kontroller linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. Det gør du ved at trykke på på startskærmen. Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Hvis du har programfiler (*. Vi anbefaler på det kraftigste. trykker du på Afbryd. der skal synkroniseres. du tilslutter HTC Explorer til computeren. Fjern HTC Explorer på sikker vis. Kontroller HTC Explorers skærm for at se. Klik på Programmet er installeret. 5. På enhedspanelet klikker du på Oversigt. Gennemse for at finde programfilen på computeren. skal du sørge for. som krævet af computerens operativsystem. trykker du på Afbryd.apk) på computeren. at du kun installerer programmer. 1. at HTC Explorer er konfigureret til at tillade. Næste gang. 3. som du stoler på. begynder synkroniseringen automatisk baseret på dine synkroniseringsindstillinger. 4.

eller start synkroniseringen. du vil synkronisere. Enhedspanelet åbnes.142 HTC Sync Synkronisering af en anden enhed med computeren Du kan skifte fra en enhed til en anden hvis du har mere end en enhed. klik på Enheder og derefter på enhedens navn eller billede. 2. så du kan hente og installere dem på computeren.htc.com/support/) fra tid til anden for at søge efter de seneste HTC Sync opgraderinger. . Tilslut en anden enhed til computeren. 1. Hente den seneste HTC Sync-opgradering Besøg HTCs supportwebsted (www. du vil konfigurere. Klik på enheden. og du kan særskilt tilpasse din synkroniseringsindstillinger for denne enhed. Når du vil skifte til en anden enhed. Efter installation af den seneste opgradering skal du konfigurere HTC Sync igen for at anerkende og synkronisere med HTC Explorer. og konfigurer så HTC Sync for at anerkende den. du vil synkronisere.

På startskærmen trykker du på synkronisering.com.com HTCSense. Tilmelding fra HTC Explorer 1.com-konto. 1. at du har HTC Explorer i nærheden. 2. 3. Tryk på Placering.com-kontodetaljer 1. Tryk på Tilføj konto > HTC Sense. Du skal bruge den til at gennemføre tilmeldingsprocessen. Når du har tilmeldt til HTCSense.com Tilmelding til din HTCSense. Opdatering af dine HTCSense.com-konto Du kan tilmelde dig en HTCSense. skal du logge ind med de samme kontooplysninger på HTC Explorer. 3.htcsense. . Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. Marker afkrydsningsfeltet Enhedsfinder. 2. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. og så på Indstillinger. og log ind på HTCSense. og trykker på Indstillinger > Konti og Tilmelding fra computeren Sørg for. Opdater kontodetaljerne.com-konto via HTC Explorer eller computerens webbrowser. Aktivering af Enhedsfinder Nogle funktioner på HTCSense. Åbn webbrowseren på computeren. Åbn webbrowseren på computeren.com på nettet.com-kontoen. 3.com-konto. 3. På HTC Explorers startskærm trykker du på 2. Klik på Konto i øverste højre hjørne. Gå til www. 1.143 HTCSense. at muligheden Enhedsfinder på HTC Explorer er markeret.com kræver. 2. og klik så på Gem ændringer.

144 HTCSense. da du var på toget. så du kan finde den.com. . Før du aktiverer Viderestil opkald eller Viderestil meddelelser. låse den eller slette indholdet på den. Du kan have valgmuligheden Telefonfinder markeret under Indstillinger > Placering i HTC Explorer for at denne funktion kan fungere.com til at kommunikere med HTC Explorer. Viderestilling af opkald og meddelelser Du kan viderestille opkald og meddelelser til en anden telefon. Få HTC Explorer til at ringe.com til at finde den cirkaplacering. at den ikke ligger nederst i vasketøjskurven.com Brug af HTCSense. Hvis du vil bruge disse funktioner.com. Få HTC Explorer til at ringe Du ved. er den faldet ud af lommen. eller kan du ikke finde den? Eller endnu værre. at Aktiver viderestilling af opkald er markeret under Indstillinger.) Finde HTC Explorer Har du ladet HTC Explorer ligge et sted. (Sørg for. skal du tilpasse indstillingerne først. få HTC Explorer til at ringe.) § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil meddelelser for at viderestille meddelelser.com Har du glemt HTC Explorer hjemme. at HTC Explorer er et sted der hjemme. Brug HTCSense. men du kan bare ikke finde den. Klik på Ring på HTCSense. selv om den er på Lydløs. f. § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil opkald for at viderestille opkald. (Du skal markere Viderestil meddelelser til enhed eller Viderestil meddelelser til en e-mail-adresse under Indstillinger.eks. Kig på kortet for at finde HTC Explorer på HTCSense. specificere et alternativt telefonnummer eller en alternativ e-mail-adresse. Så håber vi bare.com på computerens webbrowser. hvis du ikke har HTC Explorer med dig. skal du logge ind på HTCSense. Klik på Opdater placering for at opdatere kortet. så du kan fremsende opkald og meddelelser til et andet nummer. mens du gjorde noget andet? Du kan bruge HTCSense.

klikker du på Slet enhed. Klik på Slet enhed på HTCSense. Indtast en pinkode. . 2. Klik på Klik her for at slette din HTCSense-konto. 2. Åbn webbrowseren på computeren. Sletning af din HTCSense. så hvis nogen finder den. Klik på Gem.com-konto vil også slette dine data på HTCSense. 1. et alternativt telefonnummer. så du skal være absolut sikker. 2. kan du slette indhold på HTC Explorer og det installerede hukommelseskort. 1. og log ind på HTCSense. når du har slettet indholdet. Det alternative nummer vises på skærmen. kan de kontakte dig. og vis en meddelelse på skærmen. så ingen andre ser følsomme oplysninger på HTC Explorer. Når du bliver bedt om at bekræfter. Sletning af din HTCSense.com.com-konto 1. hvis nogen finder HTC Explorer. 3.com Låse HTC Explorer Har du mistet HTC Explorer? Lås HTC Explorer. Klik på Lås enhed på HTCSense. Der er ingen mulighed for at gendanne HTC Explorer og hukommelseskortets data. før du fortsætter. kan denne person bare trykke på det for at ringe til den nummer med HTC Explorer. at nogen finder HTC Explorer.com. Hvis det sker. Slette indholdet på HTC Explorer Hvis der ikke er nogen mulighed for at få HTC Explorer tilbage. som der kan ringes til.comserverne. Klik på Konto i øverste højre hjørne.com-kontoen. der skal vises på skærmen. 3. og en kort meddelelse.145 HTCSense.

Tryk for at indtaste et stort bogstav. der passer til din indtastningsstil. Den taste. så du kan vælge et. . år du trykker og holder på den taste. Tryk for at slette det forrige tegn. du ser. der vises på tasten. Tryk for at oprette en ny linje. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. symboler og bogstaver med accent. og vælg så det tastaturlayout. du bruger i øjeblikket. Du kan også få adgang til skærmens tastaturindstillinger. Shift-tasten. Backspace-tasten. kan du trykke på eller trykke på at lukke skærmtastaturet. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. 1. Tastestørrelsen er lidt større end på det fulde standardlayout. Standard Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. vises skærmtastaturet. som bliver indsat. Telefon Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur. Kompakt Dette layout har to bogstaver på hver taste. er det tegn. som kræver tekst eller tal. for Valg af et tastaturlayout Der kan vælges mellem tre forskellige tastaturlayouts. Enter-tasten. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock. Tasten Sprog. Indtastning af tekst Brug de følgende taster under indtastningen af tekst med skærmtastaturet: Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverste for at indtaste tal. afhænger af det tastatursprog. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem. Tryk på Tastaturtyper. Tryk for at skifte til numerisk og symboltastatur. Når du har indtastet tekst. som du vil bruge.146 Tastatur Tastatur Bruge skærmtastaturet Når du starter et program eller vælger et felt. De grå tegn. Dette er standardtastaturet. Tryk for at skifte til et andet tastatursprog.

kan du vælge at bruge retningen Landskab for skærmtastaturet. Forudsigelig tekstindtastning aktiveres som standard. . Vælg de sprog. 1. kan du vælge de sprog. skal du trykke på pilen for at se flere forslag. Sådan indtastes et ord i forudsigelig tilstand: § Hvis du ser det ord. § Hvis der vises en pil til højre for forslagslisten. der skal aktiveres på skærmtastaturet. Indtastning af ord med forudsigelige tekst Skærmtastaturet har forudsigelig tekst. hvor du købte HTC Explorer. så du kan skifte til disse sprog og bruge dem til at indtaste tekst. Tilgængelige sprog afhænger af det område. du ønsker. vist blandt forslagene. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. § Marker afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk i > > Indstillinger > Skærm for at konfigurere automatisk ændring af skærmretning. § Hvis du ser det ord. som er nemmere at taste på. 2. 3. kan du blot trykke på mellemrumstangenten for at indsætte ordet i teksten. Aktivering af flere tastatursprog Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC Explorer.147 Tastatur Tryk for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9. fremhævet med grønt eller orange. du ønsker. før du er færdig med at indtaste hele ordet. mens du taster. skal du trykke på ordet for at indsætte det i teksten. når du bruger Kompakt eller Telefontastaturlayoutet. § Retningen Landskab for tastaturet understøttes ikke i alle programmer. du ønsker. Vend HTC Explorer om på siden for at bruge et større tastatur. og ordforslag vises. som hjælper dig med at skrive hurtigt og præcist. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > Ændring af skærmtastaturet til Landskab Når du indtaster tekst. Tryk for at skjule skærmtastaturet. Tryk på Internationalt tastatur.

I takt med at du indtaster. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. du vil tilføje. som den refererer til ved forudsigelige tekstforslag. Tilføjelse af et ord til ordbogen for forudsigelig tekst HTC Explorer leveres med en liste over ord. som du tidligere tilføjede til ordbogen over forudsigelig tekst. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Kopier til hukommelseskort 3. som du har tilføjet til ordbogen for forudsigelig tekst. 1. Tryk på Tosproget forudsigelse. Vælg Sikkerhedskopiering af den personlige ordbog til hukommelseskortet Hvis du har installeret et hukommelseskort. Når du bedes om det. du ønsker. du har valgt. skal du trykke på så de ord. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog > 3. Redigering eller sletning af et ord i ordbogen for forudsigelig tekst Du kan redigere eller fjerne ord. trykker du på OK. Du kan også tilføje et ord til listen manuelt. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. . § Hvis du vil slette ord i ordbogen.148 Tastatur Indstilling af andet sprog for tastaturet Ud over det tastatursprog. Under indtastningen af tekst med standardtastaturlayoutet tilføjes et foreslået ord. Indtast det ord. hvis det ikke allerede var i ordbogen. 1. får du ordforslag på de to sprog. 1. automatisk til ordbogen for forudsigelig tekst. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. du aktuelt bruger. som du har trykket på i forslagslisten. § Rediger et ord ved at trykke på selve ordet. 1. du vil fjerne. kan du indstille forudsige tekst til at være tosproget. og tryk på Slet. og tryk så på OK. 2. og så på Slet. kan du sikkerhedskopiere de nye ord. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > . På startskærmen trykker du på Berøringsinput. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. og vælg det sprog.

Når du bedes om det. § Sørg først for at vælge det sprog. trykker du på OK.149 Tastatur Import af den personlige ordbog fra hukommelseskort 1. Indstilling af sprog til stemmeindtastning 1. 1. Indtastning af tekst ved at tale Har du ikke tid til at indtaste? Prøv at sige ordene for at indtaste dem i de fleste af de tekstfelter. der understøttes af Google. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. . og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. der giver mulighed for at bruge skærmtastaturet. og vælg så det sprog. 3. hvad du ønsker at indtaste. På startskærmen trykker du på og derefter Indstillinger > Stemmeindtastning og -udtalelse > Indstillinger for stemmegenkendelse. § Da HTC Explorer bruger Googles talegenkendelsestjeneste. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Gendan fra hukommelseskort. Tryk og hold på tasten Sprog. Fortæl HTC Explorer. HTC Explorer beder dig om at tale. 2. skal du have forbindelse til internettet for at indtaste tekst via tale. De tilgængelige sprog afhænger af de stemmeindtastningssprog. du vil bruge under Indstillinger for stemmeindtastning og -udtalelse. Tryk på Sprog. 2. du ønsker.

skal du sætte fingeren på tasten "d" og så spore ordet (ved at glide fingeren) "den" på skærmtastaturet.eks. Redigering af tekst Det er nemt at klippe. Nogle programmer kan byde på deres egen måde at markere eller kopiere tekst. du vil kopiere eller klippe. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til et bogstav i den tekst. kopiere og indsætte tekst med tastaturet. 2. vil indtaste "den". som indeholder den tekst. du vælger.150 Tastatur Indtaste tekst ved at spore I stedet for at trykke på taster på skærmtastaturet. Hvis du f. Hvis du vil spore. skal du glide fingeren på skærmtastaturet for at indtaste ord. så du kan bruge sporingstastaturet. Tryk og hold på det tekstfelt. kan du "spore" for at indtaste ord. . 1. Valg af tekst Fremhæv teksten. Sporingstastatur under Indstillinger > Sprog og tastatur > Berøringsinput > Sporingstastatur skal vælges. som du vil markere. indtil forstørrelsesglasset vises.

før du kan få adgang til indstillinger for berøringsinput ved hjælp af sprogtasten. Gør et af følgende: § Tryk på Vælg ord. 2. Når du har valgt den tekst. 3. du vil bruge. du vil indsætte teksten. Tosproget forudsigelse Vælg et andet tastatursprog. Når du har positioneret tekstmarkøren. Når det ord. . Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. trykker du på Kopier eller Klip. Tryk på Indsæt. Kopiering og indsættelse af tekst 1. som du vil bruge. Tekstens valgmenu vises. skal du løfte fingeren. og derefter på Indstillinger > Sprog og § Tryk på tasten Sprog på skærmtastaturet (f. § Tryk på Marker alt for at vælge alt i tekstfeltet. skal du løfte fingeren. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til det sted. Under valgmulighederne for det Internationale tastatur trykker du på Indstillinger.og slutmarkeringerne for at markere den tekst. Tekstens valgmenu vises.151 Tastatur 3. 5. hvis du aktuelt bruger det engelske skærmtastatur). indtil forstørrelsesglasset vises. Når du har positioneret tekstmarkøren.eks. 4. Tastaturtyper Vælg det tastaturlayout. skal du trække i start. eller et andet. hvor du placerede tekstmarkøren fremhæves. Du skal have mere end to tastatursprog valgt. program. tryk på . du ønsker. Justering af indstillinger for indtastning Åbn indstillinger for berøringsindtastning ved at gøre et af følgende: § Fra startskærmen trykker du på tastatur > Berøringsindtastning. Internationalt tastatur Tilføj eller fjern sprog fra listen over skærmtastatursprog. Tryk og hold ned på et tekstfelt i det samme. 4. du vil kopiere.

rediger eller fjern ord i ordbogen over forudsigelig tekst. når du sporer for at indtaste tekst.152 Tastatur Tekstindtastning § Aktiver/deaktiver forudsigelig tekst. og indstil valgmuligheder. § Aktiver hørbar og vibreringstilbagemelding under indtastning. . Tilføj. Træningsguide Sporingstastatur Personlig ordbog Lær. Aktiver sporingstastaturet. hvordan du bruger skærmtastaturet med dette interaktive selvstudium. stavekontrol og fuldførelse af ord. § Kalibrer berøringstastaturets nøjagtighed.

Tryk på indstillingselementet for APN for at redigere det. Oprettelse af et nyt adgangspunkt Før du tilføjer endnu en dataforbindelse. På skærmen APN'er trykker du på og så på Nyt APN. skal du have navnet på adgangspunktet og indstillinger (herunder brugernavn og adgangskode. 3. Kontrol af den dataforbindelse. og du heller ikke har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. kan det spare batteriets levetid og spare penge på datagebyrer. På startskærmen trykker du på netværk. Marker afkrydsningsfeltet Mobile netværk for at tænde for dataforbindelsen. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. hvis det behøves) fra mobiludbyderen klar. sociale netværkskonti og andre synkroniserede oplysninger. . du bruger 1. og tryk så på Gem. 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slukke for dataforbindelsen. 1. Hvis du ikke har dataforbindelse tændt. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tryk på . På startskærmen trykker du på netværk.153 Internetforbindelser Internetforbindelser Dataforbindelse Når du tænder for HTC Explorer for første gang. konfigureres den automatisk til bruge din udbyders dataforbindelse (hvis der er indsat et SIM-kort). Tænde/slukke for dataforbindelsen Hvis du slukker for dataforbindelse. 1. vil du ikke modtage automatisk opdateringer på dine e-mails. Tryk på Mobilnetværk > Navne på adgangspunkter. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. 4. På startskærmen trykker du på netværk. På skærmen Rediger adgangspunkt indtaster du indstillingerne for APN. Tryk på Mobilnetværk > Netværksudbydere eller Navne på adgangspunkter.

er dyrt.154 Internetforbindelser Aktivering af data-roaming Opret forbindelse til din mobiludbyders partnernetværk. som Wi-Fi-signalet skal passere gennem. skal du trykkepå Tilføj WiFi-netværk for manuelt at tilføje det. vises ikonet Wi-Fi statuslinjen og fortæller dig den omtrentlige signalstyrke (antal bånd. der tidligere er givet adgang til. når den opretter forbindelse til et roaming-netværk. når du roamer. Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk 1. Undersøg data-roaming-taksterne hos din udbyder. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. f. i Når HTC Explorer har forbindelse til det trådløse netværk. Tryk på Mobile netværk. 5. ikke er i listen. Næste gang HTC Explorer opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk. der lyser). Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at tænde for Wi-Fi. Wi-Fi For at kunne bruge Wi-Fi. Tilgængelighed og styrke for Wi-Fi-signalet vil variere. 4. . medmindre du nulstiller HTC Explorer til standard fabriksindstillingerne. Brug af datatjenester. Marker afkrydsningsfeltet Lyd ved data-roaming. når du er uden for mobiludbyderens dækningsområde. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk. bliver du bedt om at indtaste netværksnøglen eller adgangskoden. bygninger eller bare en væg. Hv is du valgte et sikret netværk. og marker så afkrydsningsfeltet Data-roaming. før du bruger data-roaming. mellem de rum. På startskærmen trykker du på netværk. hvis du vil have. og få adgang til datatjenester. Tryk på Opret forbindelse. bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre sikkerhedsoplysninger igen. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. afhængigt af objekter. 1. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis det trådløse netværk. skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller “hotspot”. På startskærmen trykker du på netværk. 3. HTC Explorer vil scanne for tilgængelige trådløse netværk. at HTC Explorer skal afspille en lyd. som du ønsker.eks. Tryk på Wi-Fi-indstillinger.

Du bliver måske bedt om at indtaste dine login-oplysninger og installere sikkerhedscertifikater. Tryk på Wi-Fi-indstillinger på skærmen Trådløs og netværk. 3. og opret forbindelse til et trådløst netværk. skal du vælge det trådløse netværk i listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk igen. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. 1. signalstyrke og mere. Der vises et meddelelsesfelt. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. skal du på Wi-Fiog så trykke på Scan. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. På startskærmen trykker du på 3. skal du indtaste legitimationsoplysningerne for det trådløse netværk igen. skal du trykke på Glem. Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk. Oprettelse af forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk 1. Tryk på endnu et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket. hastighed. et firmanetværk. Hvis du vil genoprette forbindelsen til et trådløst netværk. På startskærmen trykker du på netværk. 2. som du har fjernet. som viser navnet på Wi-Fi-netværket. så du kan oprette forbindelse til og få adgang til ressourcer på et sikret lokalt netværk. På startskærmen trykker du på netværk. f. 4. Tryk på Installer fra SD-kort. før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol. Hvis du manuelt vil scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk. Vælg det netværkscertifikat. og tryk så på det trådløse netværk. konfigurer og administrer virtuelle private netværk (VPN'er). og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Finetværk. Kontrol af status for det trådløse netværk 1. som HTC Explorer i øjeblikket har forbindelse til. Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Tilføj. status. Gem certifikatfilen i rodmappen på hukommelseskortet.p12) på HTC Explorer. 5. Hvis det er et sikret trådløst netværk.eks.155 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed Du skal måske installere et netværkscertifikat (*. Aktiver Wi-Fi. skærmen trykke på 4. før du kan oprette forbindelse til firmaets lokale netværk. .

Oprettelse af forbindelse til et VPN 1. Konfiguration af sikkert legitimationsoplysningslager Hvis din netværksadministrator beder dig hente og installere sikkerhedscertifikater. Tryk på . og trykker på Indstillinger > Trådløs og . 4. Marker afkrydsningsfeltet Brug sikre legitimationsoplysninger. 3. Når du bedes om det. og tryk så på OK. Tryk på det VPN. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed.eller dataforbindelse. Så kan du hente og installere de certifikater. for at få adgang til dit lokale netværk. Tilføjelse af en VPN-forbindelse 1. du vil tilføje. hvordan du gør det. Tryk på VPN-indstillingerne. 4. i VPN'er-afsnittet. 5. Tryk på VPN-indstillinger > Tilføj VPN. 1. Indtast en ny adgangskode til legitimationslageret. og konfigurer dem i overensstemmelse med de sikkerhedsdetaljer. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. og tryk så på Gem. før du kan starte en VPN-forbindelse. 4. Din netværksadministrator kan fortælle dig om. VPN'et tilføjes så til afsnittet VPN'er på skærmen VPN-indstillinger. f. skal du indtaste dine legitimationsoplysninger og så trykke på Opret forbindelse. På startskærmen trykker du på 2. Når du får forbindelse vises ikonet for VPNforbindelse i meddelelsesområdet i titellinjen.156 Internetforbindelser afhængigt af den type VPN. 2. Du får disse oplysninger fra netværksadministratoren. Rul ned og bekræft adgangskode.eks. 3. skal du først konfigurere HTC Explorer's hukommelse til sikre legitimationsoplysninger. du vil oprette forbindelse til. du bruger på arbejde. intranetsteder på firmanetværket. der er behov for. HTC Explorer skal også først oprette en Wi-Fi. 3. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på VPN-indstillinger. og tryk så på den type VPN. du har fået af netværksadministratoren. Tryk på Angiv adgangskode. Du kan så åbne webbrowseren for at få adgang til ressourcer.

§ Brug HTC Explorer som modem ved først at installere HTC Sync på computeren. § Du skal have SIM-kortet indsat i HTC Explorer for at bruge dataforbindelsen. Sørg for. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. Når HTC Explorer ikke længere har forbindelse til VPN'et.157 Internetforbindelser Afbrydelse fra et VPN 1. 2. 3. 1. Tryk og hold på titellinjen. § Du skal have en godkendt dataplan associeret med din konto hos din mobiludbyder for at kunne bruge denne tjeneste. Brug internetforbindelsen på HTC Explorer for at oprette forbindelse til internettet. og tryk så på VPN-forbindelsen for at afbryde den. 2. . at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. Tryk på VPN-forbindelsen for at returnere til skærmen med VPN-indstillinger. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du USB-tethering og trykker så på Udført. Brug af HTC Explorer som et modem (USBtethering) Er der ingen internetforbindelse på computeren? Ingen problem. vises ikonet for afbrudt VPN i meddelelsesområdet i titellinjen.

eks. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. skal du først installere HTC Sync på computeren. skal du ikke indtaste en adgangskode. 3.158 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet passthrough) Hvis du midlertidigt ikke har internetadgang. Adgangskoden er den nøgle. HTC Explorer er klar til brug som trådløs router. 1. andre mennesker skal bruge og indtaste på deres enhed. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. 3. 4. du skal undersøge omkring computerens internetforbindelse. Et: Du skal måske slukke for din lokale netværksfirewall. og angiv adgangskode (nøgle) til din trådløse router. Tryk på Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot. 5. Sørg for. Der er to ting. xDSL eller VPN). Bruge HTC Explorer som trådløs router Del din dataforbindelse med andre enheder ved at gøre HTC Explorer til trådløs router. 1. Sørg for. . To: Hvis computeren opretter forbindelse til internettet via PPP (f. kan du stadig komme online på HTC Explorer ved at bruge din computers internetforbindelse. Hvis du valgte Ingen under Sikkerhed. Før du kan bruge computer som et modem. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Internet pass-through og trykker så på Udført. før du bruger den som trådløs router. vil internet-passthrough kun understøtte TCP-protokollen. når du ser i statuslinjen. Vælg type Sikkerhed. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. Indtast et router-navn. opkald. eller brug standard router-navnet. 2. Marker afkrydsningsfeltet Mobilt Wi-Fi-hotspot for at aktivere den trådløse router. På startskærmen trykker du på netværk. så de kan oprette forbindelse og bruge HTC Explorer som en trådløs router. at computeren har forbindelse til internettet.

f. 2. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. Indtast navnet på HTC Explorer i dialogboksen. 4. Tryk på Bluetooth-indstillinger.159 Bluetooth Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tænde/slukke for Bluetooth 1. 5. skal du markere det og tænde for Bluetooth. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . På startskærmen trykker du på netværk. Ændring af enhedens navn Enhedsnavnet identificerer HTC Explorer i forhold til andre enheder. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på Enhedsnavn. 1. ombord på et fly eller på hospitaler. 3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth. eks. når du ikke bruger det for at spare på batteriets strøm eller på steder. En endnu nemmere måde at tænde/slukke for Bluetooth på er med Bluetoothwidget'en på startskærmen. hvor det er forbudt at bruge en trådløs enhed. Du kan deaktivere Bluetooth. og tryk på OK. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2.

HTC Explorer vil så automatisk forsøge at parre sig med hovedsættet. Afhængigt af den type hovedsæt eller bilsæt. således at HTC Explorer kan finde det. 7. vises det ikonet for tilknyttet Bluetooth i statuslinje. 6. Tryk på Bluetooth-indstillinger. skal du indstille det.og forbindelsesstatus vises under det håndfri hovedsæts eller bilsættets navn i afsnittet med Bluetooth-enheder. 2. Det kan du lære mere om ved at se i headsettet vejledning. skal du trykke på det. skal du markere det og tænde for Bluetooth. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Genoprettelse af forbindelse til et hovedsæt eller et bilsæt Normalt kan du nemt genoprette forbindelse til dit hovedsæt ved at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og så aktivere hovedsættet. Tryk på Scan for enheder. Når Bluetooth-hovedsættet eller -bilsættet er tilslutte til HTC Explorer. På startskærmen trykker du på netværk. så det kan findes. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . du har tilsluttet. skal du indtaste den adgangskode. Det er den samme procedure ved konfiguration af stereolyd og håndfri. Sørg for. På startskærmen trykker du på netværk. 3. skal du markere det og tænde for Bluetooth. Når du ser navnet på dit hovedsæt i afsnittet med Bluetooth-enheder. som blev leveret med hovedsættet. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. 1. Du skal dog måske oprette forbindelse manuelt. 2. 3. Parrings. at hovedsættet er synligt. Tryk på Bluetooth-indstillinger. Hvis den automatisk parring mislykkes. HTC Explorer vil begynde at scanne efter Bluetoothenheder inden for rækkevidde. § Hvis du vil lytte til musik med headsettet eller bilsættet. hvis dit hovedsæt har været brugt med en anden Bluetoothenhed. 1. kan du så begynde at bruge hovedsættet eller bilsættet. skal headsettet eller bilsættet understøtte A2DP Bluetooth-profilen. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. § Inden du kan tilslutte headsettet. 5.160 Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Du kan lytte til musik på et Bluetooth-stereohovedsæt eller gennemføre håndfri samtaler med et kompatibelt Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt. 4.

Eller tryk på Afbryd. Tryk og hold på den enhed. Hvis du stadig ikke kan genoprette forbindelse til hoved. der fulgte med headsettet/bilsættet. Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afbrydelse af en Bluetooth-enhed 1. Tryk på hovedsættets navn i afsnittet om Bluetooth-enheder. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . skal du følge vejledningen i Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed på side 161 og følge trinnene i Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt på side 160. Hvis du bliver bedt om en adgangskode. 1. 6.eller bilsættet. Tryk på Bluetooth-indstillinger. som forbindelsen skal ophæves fra. 2. 3. 4. for at finde adgangskoden.161 Bluetooth 4. eller se dokumentationen. at du skal indtaste eller bekræfte en adgangskode igen. at hovedsættet er synligt. Det kan medføre. i afsnittet Bluetooth-enheder. Tryk på Afbryd. Tryk og hold på den enhed. 4. der skal afbrydes fra i afsnittet Bluetooth-enheder. På startskærmen trykker du på netværk. hvis du vil genoprette forbindelsen til den anden enhed. prøv med 0000 eller 1234. Sørg for. På startskærmen trykker du på netværk. hvis Bluetooth-enheden aktuelt ikke har forbindelse til HTC Explorer. og ophæv parring og tryk på Ophæv parring. Tryk på Bluetooth-indstillinger. 5. 2. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed Du kan få HTC Explorer til at glemme sin parringsforbindelse med en anden Bluetooth-enhed. 3.

1.162 Bluetooth Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Du kan bruge Bluetooth til at sende oplysninger fra HTC Explorer til anden Bluetoothaktiveret enhed. du vil sende. 2. du sender til: § Billeder og videoer § Kalenderbegivenheder § Kontakter § Lydfiler Før du starter. og 3. 1. I programmet Kontakter trykker du på en kontakt for at se oplysningerne om kontakten. en telefon eller bærbar computer. du vil sende: Optaget billede eller video Billeder eller videoer Når du har optaget skal du på eksempelskærmen Kamera trykke på og så trykke på Bluetooth. og tryk så på Næste. 3. Tænd for Bluetooth. og tryk så på Send. Når nummeret vises i programmet Musik i skærmen Afspilles nu. 3. Du skal måske også indstille den til “Modtag overførsler” eller “Modtag filer”. skal du sætte modtagerenheden i synlig tilstand. Taleoptagelse På skærmen Taleoptagelse trykker du på knappen så på Bluetooth. og vælg så Bluetooth. 1. 4. Følg vejledningen for den type emne. der skal deles. . Tryk på pileikonet Ned. Du kan sende følgende typer oplysninger. der indeholder de oplysninger eller den fil. Vælg de billeder og videoer. som du kan dele. Kalenderaftale eller -begivenhed Musikspor I visningen Dag. Kontakt 1. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om modtagelse af oplysninger over Bluetooth. Tryk på Bluetooth. Åbn det program på HTC Explorer. Tryk på > Bluetooth.eks. hvis du bedes om det. 4. Hvis du ikke har parret med modtagerenheden før. Tryk på og så på Send kontakt. skal du trykke på Scan efter enheder. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenhed og trykker derefter på Videresend > Bluetooth. I programmet Galleri vælger du et album. skal du trykke på > Del > Del fil. 2. Vælg de detaljer. 2. f. 2. afhængigt af den enhed.

vises begivenheden i tablet´en kalenderprogram.163 Bluetooth 5. PDF'er. Hvis du sender en kalenderbegivenhed eller kontakt. Hvis du sender en anden filtype til en Windows-computer. Hvis du f. 6. På startskærmen trykker du på netværk. 5. tilføjes de normalt direkte til det tilsvarende program på modtagerenheden. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om afsendelse af oplysninger over Bluetooth. gemmes den normalt i mappen Bluetooth Exchange i dine personlige dokumentmapper. 3. 2. herunder billeder.eks. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. Marker afkrydsningsfeltet Søgbar. § I Windows XP kan stien være: C:\Documents and Settings\[dit brugernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange § I Windows Vista kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\Documents § I Windows 7 kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\My Documents \Bluetooth Exchange Folder Hvis du sender en fil til en anden enhed. skal du markere det og tænde for Bluetooth. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. Hvis du f. sende en billedfil til en anden mobiltelefon. Modtagelse af oplysninger via Bluetooth HTC Explorer sætter dig i stand til at modtage forskellige filer med Bluetooth. Indtast også den samme adgangskode. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. f. sender en kalenderbegivenhed til en kompatibel telefon. Hvis du bedes om det. musik.eks. Tryk på Bluetooth-indstillinger. afhænge af oplysningernes type og modtagerenheden. Tryk på navnet på den modtagende enhed.eks. vil det sted. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . 4. kan den gemte placering afhænge af filtypen. bliver den måske gemt i en mappe kaldet “Billeder”. Du kan på sendeenheder sende en eller flere filer til HTC Explorer. hvor de gemmes. 1. Accepter filen på modtagerenheden. 7. spor og dokumenter. Hvor afsendte oplysninger gemmes Når du sender oplysninger via Bluetooth.

afhænger af filtypen: § Mediefiler og dokumenter åbnes normalt direkte i et kompatibelt program. begynder det at spille i programmet Musik. Hvis du f. Tryk på Accepter eller OK. § Hvis det er en vCalendar-fil. 9. Så modtager du en Bluetooth-godkendelsesanmodning. § Ved vCard-kontaktfiler kan du vælge at importere en. Hvis du vil modtage filer automatisk fra senderenheden i fremtiden. 2. vises en meddelelse.164 Bluetooth 6. 8. .eks. og træk den til den placering på startskærmen. Tilføjelse af Bluetooth-modtagemappen til startskærmen Du kan tilføje en mappe til startskærmen. åbner et musiknummer. 7. 3. Hvis du bedes om det. Hvad der så sker. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. Åbn filen øjeblikkeligt ved at glide ned til meddelelsespanelet og trykke på den relevante meddelelse. skal du markere afkrydsningsfeltet Altid. Tryk og hold på ikonet til mappen for Bluetooth modtaget. som du ønsker. der viser alle de filer. Tryk på mappeikonet for at se indholdet. Åbn en fil ved at trykke på filnavnet. 1. skal du vælge den kalender. På skærmen Personaliser trykker du på Mappe > Bluetooth modtaget. skal du glide ned på meddelelsespanelet. du har modtaget via Bluetooth. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. Når HTC Explorer modtager en anmodningsmeddelelse om filoverførsel. vCalendar tilføjes til dine Kalenderbegivenheder. når du åbner en modtaget fil. flere eller alle kontakter på kontaktlisten. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. Indtast også den samme adgangskode. 10. trykke på meddelelsen om indkommende fil og så trykke på Accepter. hvor du vil gemme begivenheden og så trykke på Importer. Når en fil er overført.

Indtast den nye pinkode. . hver gang HTC Explorer tændes. og tryk så på OK. Skift SIM-kortets pinkode ved at trykke på Skift PIN-kode til SIM-kort. og tryk så på Næste. og forhindr andre i at bruge HTC Explorer uden din tilladelse ved at angive en adgangskode for skærmlås.165 Sikkerhed Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Tilføj et ekstra sikkerhedslag til HTC Explorer ved at tildele en pinkode (personligt identifikationsnummer) til dit SIM. når du modtager SIM-kortet. og vælg så Lås SIM-kor. 3. og tryk så på OK. at du har standard SIM-pinkoden fra din mobiludbyder. 3. Tryk på Konfigurer skærmlås. 2. Tryk på Opsæt SIM-kortlås. Indtast den ny pinkode igen. vil SIMkortet blive "PUK-låst". som du vil bruge. Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster. Du bliver bedt om din skærmlås. På telefonens opkaldsskærm indtaster du PUK-koden og trykker så på Næste. eller når den har været inaktiv i en bestemt tidsperiode. Sørg for. der er blevet låst ude Hvis du indtaster den forkert pinkode mere end det maksimalt tilladte gange. 2. Gendannelse af et SIM-kort. pinkode eller adgangskode Beskyt dine personlige oplysninger. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Du skal bruge en PUK-kode for at genoprette adgangen til HTC Explorer. Denne kode bliver måske leveret af udbyderen. 1. 4. 1. før du fortsætter. en pinkode og et låsemønster. På startskærmen trykker du på 2. 1. Indtast standard SIM-pinkoden.

På startskærmen trykker du på 2.166 Sikkerhed 3. 3. Efter det femte forsøg bliver du bedt om at vente i 30 sekunder. når den vises. 4. Indtast dit navn og din adgangskode til Google-kontoen. Hvis skærmen slukker. og angiv så tiden for inaktivitet. får du op til fem forsøg på at låse HTC Explorer op. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. din nye pinkode eller adgangskode. Adgangskode Angiv en alfanumerisk adgangskode. hvis du ikke vil bruge en skærmlås. og tryk på Log ind. Indtast den aktuelle skærmlås for at bekræfte. Eller tryk på Ingen. Hvis du ikke længere vil det. Tryk på knappen Har du glemt mønster?. . Tryk på OK. at du vil ændre den. kan du låse HTC Explorer op ved at indtaste din Googlekontos brugernavn og adgangskode. Angiv en numerisk adgangskode på mindst fire cifre. 4. som du tillader. Har du glemt dit skærmlåsemønster? Hvis du har glemt skærmens låsemønster. Angiv et skærmlåsemønster ifølge vejledningen på skærmen. Du bedes derefter om at oprette et nyt låsemønster til skærmen. Tryk på Skift skærmlås. På skærmen Sikkerhed trykker du på Lås telefon efter. hvis du ikke ønsker. 1. før skærmen låses. når du tegner det på skærmen. 2. at låseskærmens mønster skal vises. Du kan også rydde Brug synligt mønster på skærmen Synlig adgangskode på skærmen Sikkerhed. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og då låse den op. 5. Vælg en anden skærmlåsetype. 3. Tryk på en af følgende: Ingen Mønster PIN-kode Deaktiver skærmlåsen. som du tidligere oprettede. Hvis det ikke lykkes. Ændring af din skærmlås 1. Indtast dit låsemønster på oplåsningsskærmen. 4. og indtast så dit nye mønster. skal du trykke på Annuller.

skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lagerkryptering. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. onlinekonti. Hvis du vil stoppe krypteringen af nye oplysninger på HTC Explorer. og tryk så på OK. 3. indstillinger og andre oplysninger. 1.167 Sikkerhed Kryptere data på HTC Explorer Du kan kryptere data på HTC Explorer. f. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. Angiv en adgangskode. .eks. Under Internt hukommelse trykker du på Lagerkryptering. Krypteringsprocessen starter. 4. 2.

der skal medtages. . viderestilling.eks. telefonsvarer. ventende opkald og opkalder-ID.168 Indstillinger Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Kontroller og tilpas telefonindstillinger på skærmen Indstillinger.com-konto § Du kan også administrere synkronisering og andre indstillinger for dine konti. der skal bruges til ringetonerne og meddelelser. når du søger. Skærm Konti og synkronisering Konfigurer Visningsindstillinger. f. skærm-timeout og andet. f.eks. § Log ind på eller ud fra sociale netværkskonti. når den ringer. Google-søgning Vælg emner. når du flytter HTC Explorer. aktiver Flytilstand og mere. dataforbindelse og Bluetooth. Konfigurer trådløse forbindelse. så du kan bruge HTCSense. og tænd for højttalertelefonen. Google-kontoen og Exchange ActiveSync-kontoen. automatisk skærmretning. f. Wi-Fi. og indstil Googlesøgemuligheder.eks. få telefonen til at ringe højere. når du vender den. § Logge ind eller ud fra din HTCSense. tilgængelige valgmuligheder for tilpasning. § Juster medieafspilningslydstyrken. lysstyrke. Konfigurer opkaldstjenester. der skal bruges ved bestemmelse af din placering. § Vælg lyde. § Vælg Telefonfinder. Du kan personliggøre HTC Explorer med de forskellige.com til at finde HTC Explorer. § Indstil for at sænke ringelydstyrken. Placering § Vælg de kilder. På startskærmen trykker du på Personaliser Trådløs og netværk Ring op Lyd og trykker på Indstillinger. når den er i tasken eller lommen.

§ Du skal afbryde dit hukommelseskort fra denne skærm.og tidsformatet. § En anden måde at spare strøm på er ved at vælge Aktiver slumretilstand. § Vælg tids. Dato og tidspunkt § Angiv datoen og tidspunktet. eller administrer legitimationsoplysningslager. SD-kort og intern hukommelse § Undersøg den tilgængelige plads i det interne hukommelse og på hukommelseskortet. flyt programmer.og datoformater. § Ryd cachen. § Vælg. hvor meget hukommelse. Wi-Fi-adgangskoder eller bogmærker) til Google-servere med din Google-konto. § Slet hukommelseskortet for at starte på ny. og hvis du ikke skal beholde indholdet. hvis HTC Explorer kører med lav hukommelse.169 Indstillinger Beskyttelse af personlige oplysninger § Vælg automatisk at sikkerhedskopiere visse indstillinger (f. eller fjern programmer. hvor meget ledig hukommelse. § Hvis du ikke vil have. tidszonen og dato. der er tilbage.eks. før du kan fjerne det fra HTC Explorer. når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og computeren. § Aktiver strømbesparelse for automatisk at skifte til strømbesparelsestilstand. når batteriniveauet går ned til det niveau. § Eller marker afkrydsningsfeltet Spørg mig for at indstille HTC Explorer til altid at vise skærmen til valg af USBforbindelsestype. du angiver. Det vil slukke for automatisk synkronisering af data på dine onlinekonti. der bruges af programmer. der passer til dig. før du underrettes om lidt hukommelse. skal du ophæve markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelsestekst. Programmer § Administrer kørende programmer. før du kan slette det. så du kan gendanne dem. Du skal først afbryde hukommelseskortet. at ubesvarede opkald og dine modtagne sms'er vises på låseskærmen. Sikkerhed Strøm Angiv en skærmlås. når du har behov for det. undersøg. § Du kan også udføre en nulstilling til fabriksstandarder. og installer eller fjern programmer. flyt programmer til eller fra hukommelseskortet. der bruges af programmer. aktiver SIM-kortlås. . Tilslut til PC § Angiv standard USB-forbindelsestypen.

Justering af tiden.Indstil muligheder for stemmeindtastning. batteriniveauet og mere. Brug disse indstillinger. før skærmen slukker.eks. § Vis forskellige oplysninger om HTC Explorer. På startskærmen trykker du på 2. signalstyrken. 1. Tryk på OK. Ændring af skærmindstillinger Manuel justering af skærmens lysstyrke 1. Tryk på tiden. før skærmen slukker Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm. § Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. Om telefon § Tænd eller sluk for planlagte søgningen efter opdateringer til systemsoftware eller manuelle søgninger efter opdateringer. før skærmen slukker og trykker på Indstillinger. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk lysstyrke. Tryk på Skærm > Lysstyrke 3. . 5. den mobile netværkstype. Når det er aktiveret. hjælper du os med at vide. når du har hentet og installeret et tilgængelighedsværktøj. der giver stemmefeedback. en skærmlæser. hvor lang tid der går. f.170 Indstillinger Sprog og tastatur Tilgængelighed Angiv operativsystemets sprog og område. Stemmeinput og . På startskærmen trykker du på 2. 4. f. 3. bruge det til at angive indstillinger for tale-til-tekst. Tryk på Skærm > Skærm-timeout. Du kan indstille inaktivitetstiden for. Du kan aktivere/deaktivere hjælpefunktioner eller -tjenester til handicappede. hvis du output har installeret et tekst-til-tale (stemmedata)-program. Du kan også indstille skærmens tastaturmuligheder.eks. og trykker på Indstillinger. Du kan også. Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge skærmens lysstyrke.

du holder HTC Explorer. 4. Tryk på Programmer > Udvikling. og trykker på Indstillinger. når du oplader HTC Explorer. Placer HTC Explorer på en flad og plan overflade. Marker afkrydsningsfeltet Forbliv vågen. 3. Genkalibrering af G-sensor Genkalibrer skærmen. 3. hvis du mener. når du skifter mellem skærme. Ryd afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk. Automatisk rotation understøttes ikke på alle programskærme. 3. Aktivere/deaktivere animationseffekter Du kan deaktivere animation eller kun aktivere nogle animationer.171 Indstillinger Deaktivere automatisk skærmrotation Som standard ændrer skærmens retning sig automatisk. På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. og trykker på Indstillinger. afhængigt af hvordan du holder HTC Explorer. og trykker på Indstillinger. 1. 3. Have skærmen aktiveret under opladning af HTC Explorer Du kan forhindre skærmen i at slukke. 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Skærm > Kalibrering med G-Sensor. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK. . På startskærmen trykker du på 2. at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den måde. 1. Tryk på Skærm > Animation. og tryk på Kalibrer. I valgmenuen vælger du de ønskede animationsindstillinger. Tryk på Skærm. 2. 1.

vil funktionen Lommetilstand gradvis øge ringelydstyrken og vibrere. 1. kan du slå højttalertelefonen til ved bare af vende HTC Explorer om. der automatisk sænker ringelydstyrken. Tryk på Lyd. 3. når du modtager et opkald. og trykker på Indstillinger. 3. På startskærmen trykker du på 2. HTC Explorer vil ringe normalt. 1. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Stille opringning ved besvarelse.172 Indstillinger Ændring af indstillinger for lyd Skifte mellem stille. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vend for højttaler.og normal tilstand Gør et af følgende: § Du kan skifte fra lydløs til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP. 1. og trykker på Indstillinger. Tryk på Lyd. 3. § Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydprofil. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Lyd. når du vælger emner på skærmen. På startskærmen trykker du på 2. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lommetilstand. når du flytter den. 3. På startskærmen trykker du på 2. og trykker på Indstillinger. Aktivering eller deaktivering af lydudvalg Du kan vælge at afspille en lyd. Tryk på Lyd. og trykker på Indstillinger. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lydudvalg. når den ikke er i lommen eller tasken. 1. . Automatisk sænkning af ringelydstyrken HTC Explorer har en stille ringefunktion. når HTC Explorer er i lommen eller tasten. § Du kan skifte fra vibrering til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP to gange. Automatisk skifte til højttalertelefon Når du står i en samtale. Få HTC Explorer til at ringe højere med Lommetilstand Som hjælp til at undgå ubesvarede indkommende opkald. vibrerings.

Tryk på Kun GSM. 2. Det nye sprog anvendes efter et par sekunder. . Kontrol af strømforbruget for programmer 1. når HTC Explorer skifter til strømsparetilstand. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 4. 3.173 Indstillinger Ændring af sproget Når du tænder for HTC Explorer for første gang. dato. kan du stadig ændre sproget. du kan vælge mellem. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.og tidsformat og andet. Optimering af batteriets levetid Du kan indstille HTC Explorer til automatisk at skifte til strømbesparende tilstand. bedes du om at angive det sprog. Hvis du vil. 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Oprettelse af forbindelse til GSM-netværkstilstand forbrugere mindre batteristrøm. du vil bruge. som du vil bruge. Tryk på Indstillinger for økonomitilstand. Tryk på Strøm. 1. når du har konfigureret HTC Explorer. De tilgængelige sprog. og angiv og vælg adfærden. 1. 3. Tryk på Strømtilstand > Økonomi. og vælg så. Tryk på for at returnere til startskærmen. kan afhænge af den version af HTC Explorer. 2. På startskærmen trykker du på 2. hvis du ikke bruger en dataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet. du har. Tryk på Tænd for strømbesparelse kl. Tryk på Sprog og tastatur > Vælg sprog. Tryk på Om telefonen > Batteri > Batteriforbrug. 4. Tryk på Trådløst og netværk > Mobile netværk > Netværkstilstand. hvad tid der skiftes til strømbesparelsestilstand. Tryk på sproget og det tilhørende område. når batteriniveauet når et bestemt niveau. og trykker på Indstillinger.. 5. Skifte til GSM-netværkstilstand Skift til brugen af GSM-netværket. Ændring af sproget justerer tastaturlayout. 1. 3.

På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Du kan ikke flytte eller fjerne forudinstallerede programmer. Den tilgængelige hukommelse i telefonen vises i afsnittet Internt hukommelse. Lave mere hukommelsesplads (internt hukommelse) Frigør nemt noget plads i det interne hukommelse ved at rense program-cachen. så den ikke forbruger for meget batteristrøm. når du trykker på knappen TÆND/ SLUK for at slukke for skærmen.og sluttidspunkter. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. Vælg for at slukke for den planlagte slumretilstand. 3. den registrerer som din sovetid. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. 1. Tryk på en af følgende: Automatisk Vælg at skifte HTC Explorer til slumretilstand automatisk. slukker en planlagt slumretilstand for Wi-Fi og dataforbindelser i den slumretilstandsplan. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Tryk på SD-kort og intern hukommelse og under Internt hukommelse trykker du på Opret mere plads. 2. Kontrollere den tilgængelige plads på kortet 1. 2. Den samlede og tilgængelige hukommelse vises i afsnittet SD-kort.174 Indstillinger Planlægge HTC Explorer til at skifte til slumretilstand Indstil slumretilstandsplan på HTC Explorer. hvor meget telefonhukommelse der kan bruges 1. 1. . når den ikke er sat til om natten. 2. HTC Explorer justerer slumretilstandsplanen over en tidsperiode ved det tidspunkt. 2. du har defineret. Styring af hukommelse Kontrol af. Manual Aldrig Vælg for at angive slumretilstandens start. flytte eller fjerne programmer og slette gamle mails og meddelelser på én gang. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. I modsætning til den normale slumretilstand. Tryk på Strøm > Aktiver slumretilstand.

som er på hukommelseskortet. Tryk på Programmer > Administrer programmer. På fanen Hentede trykker du på programmet. 2. så ældre e-mails bliver fjernet fra hukommelsen automatisk. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. til telefonen i modsat tilfælde. der er forudinstallerede på HTC Explorer. Afinstallation af tredjepartsprogrammer Du kan ikke afinstallere programmer. der ikke er forudinstallerede på HTC Explorer. 2.og multimediemeddelelser pr. 4. Tryk på Næste. som du kan overføre til hukommelseskort. Tryk på Afinstaller. 2. På skærmen Ryd op i cache vælger du. På skærmen Hukommelse til e-mail og meddelelser: § Angiv færre dage for e-mails. Tryk på Flyt til SD-kort eller Flyt til telefon. . hvis der er programmer. hvis der er programmer. 4. På fanen Hentede trykker du på programmet. Du kan kun flytte programmer. 6. Du kan også flytte programmer. Tryk derefter på Næste. På skærmen Programhukommelse: § Tryk på Flyt programmer til SD-kort. 3. På fanen All trykker du på et program. Rydning af program-cache og -data 1. du vil flytte. 3. Tryk på Udfør. Tryk på Programmer > Administrer programmer. Flytning af programmer til eller fra hukommelseskortet Flyt hentede programmer til hukommelseskort. som du vil fjerne. § Tryk på Fjern programmer. 4. der skal hentes. Tryk på Programmer > Administrer programmer. 5. På skærmen trykker du på Ryd data og/eller Ryd cache. § Sænk antallet af tekst.175 Indstillinger 3. du vil afinstallere 4. hvis den interne hukommelse på HTC Explorer er begrænset. samtale. 3. 1. om du vil rydde cachen med kun sjældent brugte programmer eller alle programmer. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 7. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

176 Indstillinger Stop kørsel af programmer med Jobliste Brug Jobliste til at frigøre hukommelse ved at standse kørende programmer. du bruger. Kontroller oplysninger om HTC Explorer og det SIMkort. der bruger batteriet. Læs juridiske oplysninger fra HTC og Google. Du kan også undersøge versionen af webbrowseren. På startskærmen trykker du på 2.og Bluetooth-adresser. Kontroller oplysninger om batteriet. og trykker på Indstillinger. samt licenser. der bruges af HTC Explorer. Du kan også vælge. Når det er aktiveret. 1. f. MAC. Netværk Telefonidentitet Batteri Hardwareoplysninger Kontroller Wi-Fi-. Softwareoplysninger Kontroller version og andre oplysninger om den Android-platform. Tryk på Om telefon. På startskærmen trykker du på > Jobliste. Kontroller oplysningerne om dit mobilnetværk og status for dennes tjenester.eks. til højre for programnavnet for at 2. Vælg en af følgende muligheder: Softwareopdateringer Aktiver eller deaktiver den automatisk kontrolfunktion for softwareopdateringer for HTC Explorer. og hvilke programmer. hjælper du os med at vide. aktuelt batteriniveau. der bruges af HTC Explorer. Oplysninger om HTC Explorer 1. Juridiske oplysninger . som du ikke aktuelt bruger. hvornår du vil sende fejlrapporter. I listen Alle programmer trykker du på standse det. status. 3. Du kan også trykke på Kontroller nu for manuelt at søge efter softwareopdateringer. Fortæl det til HTC Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. om HTC Explorer støder på et teknisk problem.

Så kan du hente og installere softwareopdateringen ved hjælp af Wi-Fi. at du har sikkerhedskopieret de oplysninger og filer. 1. 2.eller dataforbindelse. som du har installeret. Vent på. Du kan også manuelt undersøge.177 Opdater og nulstil Opdater og nulstil Softwareopdateringer Fra tid til anden kommer der softwareopdateringer til HTC Explorer. Sørg for. hvis der er en ny opdatering. HTC Explorer genstartes derefter automatisk. kan opdateringen slette alle dine personlige data og tilpassede indstillinger og også fjerne evt. Når hentningen er færdig. vises dialogboksen for systemopdatering og hjælper dig gennem processen. programmer. 3. Tryk på Om telefonen > Softwareopdateringer > Søg nu. Hvis du ikke ser dialogboksen. HTC Explorer kan søge efter og underrette dig. Installation af en opdatering Når internetforbindelsen er aktiveret. Følg skærminstruktionerne til at starte hentningen. og der er en ny opdatering tilgængelig. skal du søge efter ikonet til opdateringsmeddelelsen i statuslinjen. skal du trykke på Installer nu og så trykke på OK i dialogboksen Installer systemsoftwareopdatering. 2. Søgning efter og hentning af softwareopdateringer kan medføre ekstra datagebyrer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. at opdateringen bliver færdig. og tryk så på opdateringsmeddelelsen. . der skal bruges til hentning af opdateringen. om der er tilgængelige softwareopdateringer. Manuel søgning efter opdateringer 1. I systemdialogboksen vælger du den type forbindelse. Afhængigt af opdateringstypen. du vil bevare. Åbn meddelelsespanelet.

178

Opdater og nulstil

Genstart af HTC Explorer
Hvis HTC Explorer kører langsommere end normalt, et program kører ikke korrekt, eller hvis HTC Explorer ikke reagerer, kan du prøve at genstarte HTC Explorer og se, om det hjælper med at løse problemet. 1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for den igen. 2. Lås skærmen op. 3. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK, og tryk så på Genstart. 4. Når du bedes om at bekræfte, trykker du på Genstart. Hvis disse trin ikke fungerer, kan du fjerne og udskifte batteriet og så tænde for HTC Explorer for at genstarte den.

Nulstilling af HTC Explorer
Foretag en nulstilling til fabrksindstillinger for at returnere HTC Explorer til den oprindelige tilstand, som da du tændte den for første gang. Hvis du giver HTC Explorer til en anden, eller HTC Explorer har en vedvarende problem, der ikke kan løses, kan du udføre en nulstilling til fabriksstandarder (kaldes også en hard-reset). Nulstilling til fabriksstandarder er et skridt, du bør overveje grundigt. Det sletter alle dine data og tilpassede indstillinger permanent, og det fjerner også eventuelle programmer, du har hentet og installeret. Du skal sikre, at du sikkerhedskopierer alle data og filer, du vil beholde, inden du udfører en fabriksnulstilling.

Udførelse af en nulstilling til fabriksindstillinger via indstillinger
Den smarteste måde at foretage en nulstilling til fabriksindstillinger er via indstillingerne. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

2. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Nulstilling af fabriksdata. 3. Tryk på Nulstil telefon, og tryk så på Slet alting.

Udførelse af en nulstilling til fabriksstandarder med hardwareknapper
Hvis du ikke kan tænde for HTC Explorer eller få adgang til indstillinger, kan du stadig udføre en fabriksnulstilling med hardwareknapperne på HTC Explorer. 1. Fjern batteriet, vent et par sekunder, og geninsæt så batteriet. 2. Tryk og hold ned på knappen LYDSTYRKE NED , og tryk så kortvarigt på TÆND/SLUK -knappen.

179

Opdater og nulstil

3. Vent på, at skærmen med de 3 Android-billeder vises, og slip så LYDSTYRKE NED -knappen. 4. Tryk på LYDSTYRKE NED for at vælge FABRIKSNULSTILLING, og tryk så på TÆND/SLUK -knappen.

180

Varemærker og ophavsret

Varemærker og ophavsret
©2011

HTC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

HTC, HTC-logoen, HTC quietly brilliant-logoen, HTC Explorer, HTC Sense og HTC Sync er varemærker og/eller servicemærker tilhørende HTC Corporation. Google Inc. Bruges med tilladelse. Google, Google-logoen, Android, Androidlogoen, Android Market, Android Market-logoen, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa og YouTube er varemærker tilhørende Google Inc. Microsoft, Windows, Active Sync, Outlook, Windows Media og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Denne enhed indeholder Adobe® Flash® Player-software under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD er et varemærke, der tilhører SD Card Association. Facebook er et varemærke tilhørende Facebook, Inc. iTunes er et varemærke, der tilhører Apple Inc. Alle andre firma-, produkt- og servicenavne, der nævnes her, er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelse heri eller for hændelige eller følgende skader, der måtte opstå fra leveringen af dette materiale. Oplysningerne leveres "som de er" uden garanti af nogen art og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring på et hentesystem eller oversættes til et sprog på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra HTC.
©2011

tilføje en Exchange-konto 117 .deling af din placering 77 Facebook for HTC Sense 75 Firmware 177 Flytilstand 49 FM-radio 102 Foretage et opkald 38 G Galleri .dele musik 94 .afsende billeder og videoer 87 .afsende en mødeindkaldelse 124 .installere 13 .vise billeder på sociale netværk 90 .se video 86 .åbne et nyt vindue 52 F Fabriksnulstilling 178 Facebook .ændre 30 Batteri .redigere billeder 86 .tænde/slukke 153 Deling .optimere batteriets levetid 173 Billeder .om 84 .tænde/slukke 159 Browser .forenet indbakke 118 .Ikke til stede 124 A Administration af hukommelse 174 Afspille musik fra låseskærmen 91 Alarm 98 Android Market 95 B Baggrund .styre e-mail-meddelelser 120 .181 Indeks Indeks Symboler 3G 153 E E-mail .dele billeder og videoer 88 .redigere 86 .kopiere til/fra hukommelseskort 25 .adgangspunkt 153 .tilføje en POP3/IMAP-konto 117 Exchange ActiveSync .navigere og zoome 52 .slette en e-mail-konto 124 .spil og programmer 104 Diasshow 85 .indstillinger 55 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .afsende 120 .bogmærker 54 .oprette forbindelse til et Bluetoothhovedsæt eller et bilsæt 160 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .vise 85 Bluetooth .dele 88 .afbryde eller ophæve parring 161 .bruge 51 .afsende oplysninger 162 .visning af billeder 85 Gmail 115 Google Maps 131 Google-konto 58 D Dataforbindelse .sortere e-mail-meddelelser 119 .

com 143 Hukommelseskort .slette 69 .effekter 82 .tage et billede 81 .tilføjelse 65 .oprette en begivenhed 125 .administrere begivenheder 127 .kopiere fra SIM-kort 64 .zooming 81 Konferenceopkald 44 Kontakter .vise 108 microSD-kort 12 MMS 106 K Kalender .ikoner for meddelelser 22 .widget 130 Kamera .justere ringetone 19 .statusikoner 21 Indstillinger .Programmer 174 .slette en samtale 112 .tilføje en ny kontakt 65 .tænde for placeringstjenester 131 Lydstyrke .indstillinger 130 .grundlæggende 80 .Skrivebordsur 97 .kopiere til SIM-kortet 111 .VPN 155 .justerer under telefonopkald 19 Lydsæt 34 M Market 95 Master-nulstilling 178 Meddelelser .flette kontaktoplysninger 67 .182 Indeks H Hard-nulstilling 178 Henter .Internet pass-through 158 .slette 111 .filtrere dine kontakter 63 .SD-kort og intern hukommelse 174 .Wi-Fi 154 Internetopkald 44 Introduktion 8 .Om telefon 176 .Tethering 157 .widget 73 Kopiering af tekst 26 Kortnummer 39 L Locations .Lyd 172 .videresendelse 109 .slette kontakter 69 .søge efter en kontakt 65 .kopiere filer 25 Hurtigindstillinger 24 Højttalertelefon 43 Håndfri 160 I Ikoner .grupper 71 .justere medier 19 .Verdensur 97 HTCSense.Strøm 173 Internet pass-through 158 Internetforbindelse .beskytte mod sletning 111 .panel 23 .visninger 126 .dataforbindelse 153 .fra nettet 53 .flytte programmer til hukommelseskortet 175 .påmindelser 129 .ikoner 21 .trådløs router 158 .Sprog og tastatur 173 .indstille en alarm 98 .vise hentninger 54 Hovedtelefoner 160 HTC-ur .redigere en kontakt 69 .optage en video 82 .

indtaste tekst 146 .SIM-pinkode 165 Skærm . 141 .deaktivere skærmrotation 171 .redigere tekst 150 .ordbog 148 .afspille musik fra låseskærmen 91 .vælge tekst 150 Slet kontakter 69 Slet programmer 96 Slumretilstand 20 Smartopkald 39 SMS 105 Sociale netværk .låse dit SIM-kort med en pinkode 165 .låse med et skærmlåsemønster. før skærmen slukker 170 Skærmtastatur .dele musik via Bluetooth 94 .fjerne 11 .om 17 .omorganisering af startpanelerne 34 .genkalibrere G-sensor 171 .styre 59 Opdatering af telefonsoftware 177 Opgradering 177 Opkaldsoversigt 45 Optag din stemme 103 Optimer batterilevetiden 173 Oversæt 51 P Par en Bluetooth-enhed 160 Programmer . 51 .bruge computeren 158 .tilføjelse af widgets 30 .onlinekonti 59 Søg 50.visning af billeder 90 Softwareopdatering 177 Spring-visning 18 Sprog 173 Startskærm .ændre din skærmlås 166 Sikkerhedskopier kontakter 68 SIM-kort .forudsigelig tekst 147 .installere 95.sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 Ringetone .183 Indeks Modem .USB-tethering 157 Multimediemeddelelse 106 Musik . pinkode eller adgangskode 165 .ændre tiden.indstille 94 Router 158 S Scener 28 SD-kort 12 Sikkerhed .indstille en sang som ringetone 94 .slette 96 PUK (PIN Unblock Key) 165 R Radio 102 Ringe hjem 47 Ringelydstyrke .widget 92 Mødeindkaldelse 124 O Onlinekonti .indtaste tekst ved at tale 149 .indsætte 11 .gennemgå biblioteket 92 .tilføjelse 59 .justere skærmens lysstyrke 170 .om 57 .kopiere musik til hukommelseskortet 25 .Omorganisering af elementer 33 .afspilningsliste 92 .kopiere en meddelelse 111 .udvidet 17 Stemmeindtastning 149 Synkroniser .indstillinger 151 .lytte 91 .få telefonen til at ringe højere 172 .kopiere og udskrive tekst 151 .

skifte profiler 172 .Lommetilstand 172 . 157 V Vejr .184 Indeks T Taleoptagelse 103 Tastatur .tilføje en forbindelse 156 .tænde 154 Widgets .fjerne 33 .dele 88 .SD-kort og intern hukommelse 174 .tilføje byer 100 .ringe 44 .se 86 VPN .dele videoer 89 Æ Lyd .ordbog 148 .kopiere og udskrive tekst 151 .Om telefon 176 .forudsigelig tekst 147 .Lyd 172 .valg af hørbar 172 Ændre telefonsprog 173 U Ur 97 USB 25.optage 82 .indtaste tekst ved at tale 149 .ringe til et nummer i en meddelelse 40 .ændring af indstillinger 31 Y YouTube .oprette forbindelse til et andet netværk 155 .Strøm 173 Telefonopdateringer 177 Telefonopkald .redigere tekst 150 .indtaste tekst 146 .modtage 41 .skifte til højttalertelefon 172 .tilføjelse 30 .netværksstatus 155 .Programmer 174 .opretter forbindelse 156 .ringe til et nummer i en e-mail 40 .vælge tekst 150 Tekstmeddelelse 105 Telefonindstillinger .Sprog og tastatur 173 .konfigurere et konferenceopkald 44 .undersøge vejret 100 Videoer .sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 .Skærm 170 .foretage et nødopkald 41 .ringe ved hjælp af Wi-Fi 44 Telefonoplysninger 176 Tethering 157 Trådløs router 158 W Webbrowser 51 Wi-Fi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful