Din HTC Explorer

Brugervejledning

2

Indhold

Indhold
Introduktion
I kassen HTC Explorer Bagdæksel SIM-kort Hukommelseskort Batteri Tænde/slukke Indtastning af pinkoden Fingerbevægelser Konfigurere HTC Explorer for første gang Måder at få kontakter på HTC Explorer Startskærm 8 8 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17

Grundlæggende
Justering af lydstyrken Dvaletilstand Status og meddelelser Meddelelsespanel Tilslutning af HTC Explorer til en computer Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Kopiering af tekst, søge efter oplysninger og deling 19 20 21 23 25 25 26

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen Personalisering af HTC Explorer med scener Ændring af baggrunden Personaliser din startskærm med widgets Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Tilføjelse af mapper på din startskærm Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganisering af startskærmen Sådan bruges lydsæt Omorganisering eller skjulning af program faner Genveje og ur-widget'en 28 28 30 30 31 32 33 34 34 36 37

Opkald
Forskellige måder at udføre opkald på Foretage et opkald på opkaldsskærmen Brug af Kortnummer Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse Ringe til et telefonnummer i en e-mail 38 38 39 40 40

3

Indhold

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed Foretage et nødopkald Modtagelse af opkald Hvad kan jeg gøre under en samtale? Konfigurere et konferenceopkald Internetopkald Brug af Opkaldsoversigt Bruge opkald til hjemmet Opkaldstjenester Tænd/sluk for Flytilstand

40 41 41 42 44 44 45 47 48 49

Søge og webbrowser
Søgning på HTC Explorer og nettet Brug af webbrowseren Henter fra nettet Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Indstilling af valgmuligheder for browser 50 51 53 54 55

Konti og synkronisering
Om onlinekonti Synkronisering med en Google-konto Tilføjelse af en social netværkskonto Styring af dine onlinekonti 57 58 59 59

Kontakter
Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Om programmet Kontakter Din kontaktpersonliste Konfigurere din profil Importere kontakter fra SIM-kortet Tilføjelse af en ny kontakt Søge efter kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Fletning af kontaktoplysninger Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet Kontaktpersonoplysninger og samtaler Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Kontaktgrupper Tilføje Kontakter-widgets 61 62 63 64 64 65 65 66 67 68 68 70 71 73

Socialt
Facebook for HTC Sense Få glæde af Facebook i Friend Stream Chatte i Google Talk 75 76 77

Kamera
Grundlæggende om kameraet Tage et billede Optagelse af video Tilføjelse af effekter Efter optagelse 80 81 82 82 82

videoer og musik Galleri Musik 84 91 Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Brug af Ur Undersøge Vejr Se videoer på YouTube Lytte til FM-radio Optagelse af din stemme Deling af spil og programmer 95 97 100 101 102 103 104 SMS Åbning af SMS Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) Genoptagelse af en kladdemeddelelse Visning og besvarelse af en meddelelse Videresendelse af en meddelelse Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Push-meddelelser Administration af meddelelsessamtaler Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet Indstille meddelelsesvalg 105 105 106 108 108 109 110 110 111 112 113 E-mail Gmail Mail 115 116 Kalender Om Kalender Oprettelse af en begivenhed Ændring af Kalendervisninger Administration af Kalenderbegivenheder Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Visning eller skjulning af kalendere Ændring af indstillinger for Kalender Om Kalender-widget'en 125 125 126 127 128 129 129 130 130 Kort og placering Placeringsindstillingerne Google Maps 131 131 HTC Sync Om HTC Sync 136 .4 Indhold Ændre kameraindstillinger 83 Billeder.

com-konto 143 143 144 145 Tastatur Bruge skærmtastaturet Indtastning af ord med forudsigelige tekst Indtastning af tekst ved at tale Indtaste tekst ved at spore Redigering af tekst Justering af indstillinger for indtastning 146 147 149 150 150 151 Internetforbindelser Dataforbindelse Wi-Fi Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Brug af HTC Explorer som et modem (USB-tethering) Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet pass-through) Bruge HTC Explorer som trådløs router 153 154 155 157 158 158 Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Modtagelse af oplysninger via Bluetooth 159 160 161 162 163 Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster.com-konto Aktivering af Enhedsfinder Brug af HTCSense.com Tilmelding til din HTCSense.com Sletning af din HTCSense.5 Indhold Installere HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer Lære mere om arbejdsområdet Konfiguration af synkronisering Synkronisere HTC Explorer Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Synkronisering af en anden enhed med computeren Hente den seneste HTC Sync-opgradering 136 137 137 138 141 141 142 142 HTCSense. pinkode eller adgangskode Kryptere data på HTC Explorer 165 165 167 Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Ændring af skærmindstillinger Ændring af indstillinger for lyd Ændring af sproget Optimering af batteriets levetid Styring af hukommelse 168 170 172 173 173 174 .

6 Indhold Oplysninger om HTC Explorer 176 Opdater og nulstil Softwareopdateringer Genstart af HTC Explorer Nulstilling af HTC Explorer 177 178 178 Varemærker og ophavsret Indeks .

der bruges i denne vejledning I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige oplysninger: Dette er en bemærkning. om hvad der sker. oplysninger om. Det giver oplysninger om sikkerhedsforholdsregler. dvs. som du skal gøre for at kunne udføre en bestemt opgave eller få en funktion til at fungere korrekt. f. der kan være nyttig. En tip giver dig en anden måde at udføre et trin eller en procedure på eller fortæller dig om en mulighed.eks. når du vælger at foretage eller ikke foretage en bestemt handling. Dette angiver vigtige oplysninger. En bemærkning giver også oplysninger. at du skal være forsigtig for at undgå potentielle problemer. der bruges i denne vejledning Konventioner. Dette er et tip. . der måske kun gælder i nogle situationer.7 Konventioner. En bemærkning giver ofte yderligere oplysninger.

Mikrofon 6. Menu 3. Tilbage 4. Startside 2. HTC Explorer Frontpanel 1. Søg 5. Hovedtelefon . musik og andre filer.8 Introduktion Introduktion I kassen I kassen vil du se følgende ting: § HTC Explorer § Batteri § USB-kabel § Strømadapter § Sikkerheds. at du installerer et hukommelseskort for at forbedre din oplevelse. videoer. når du bruger telefonen og til lagring af billeder.og regulerende vejledning Det anbefales. Berøringsskærm 7.

5 mm hovedsætstik 2. 3. LYDSTYRKE-kontrol Bagpanel 1. USB-stik 2. Højttaler Toppanel 1. 3 megapixel kamera 2.9 Introduktion Venstre og højre paneler 1. TÆND/SLUK .

10 Introduktion Bagdæksel Fjernelse af bagdækslet Fjern bagdækslet for at få adgang til batterirummet. mens du trykker ind med tommelfingeren mod den midterste del af bagdækslet. når bagdækslet er låst på plads. 2. Forsøg at åbne bunden af bagdækslet med fingrene. 1. SIM-kortets og hukommelseskortets rum. 2. Indsæt den øverste del af telefonen i den øverste del af bagdækslet. Sluk for HTC Explorer. og hold den vendt om på sikker vis. . i retning væk fra telefonen. Du hører et klik. med forsiden vendt væk fra dig. Genmontering af bagdækslet 1. Tryk den nederste del af bagdækslet mod telefonen for at låse dækslet på plads.

11 Introduktion SIM-kort SIM-kortet indeholder dit telefonnummer. Indsæt SIM-kortet hele vejen ind i SIM-kortrummet med dets guldkontaktflader nedad og det afskårne hjørne udad. før du fjerner SIM-kortet. Tag bagdækslet af. Fjern batteriet. Indsættelse af SIM-kortet 1. 4. Fjernelse af SIM-kortet Sørg for at slukke for HTC Explorer. 3. Skub SIM-kortet ud af SIM-kortrummet. 2. . Tryk og hold på SIM-kortets tap. 3. 2. Fjern batteriet. Tag bagdækslet af. 1. tjenestedetaljerne og hukommelsen for telefonbogens kontakter og/eller tekstmeddelelser.

Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Tag SD-kort ud. videoer og musik. 2. 1.12 Introduktion Hukommelseskort Brug et hukommelseskort til at gemme billeder. 2. Tag bagdækslet af. Glid hukommelseskortet ud af stikket. Demontering af hukommelseskortet Når du skal fjerne hukommelseskortet. at filerne på hukommelseskortet beskadiges. . Tag bagdækslet af. Indsættelse af hukommelseskort 1. at du ødelægger filer på det. og skub det ind. 1. skal du først afbryde det for at forhindre. indtil det sidder sikkert på plads. Fjernelse af hukommelseskort Hvis HTC Explorer er tændt skal du først "demontere" hukommelseskortet før du fjerner det for at undgå. mens HTC Explorer er tændt. 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Indsæt microSD-kortet i hukommelseskortets rum med guldkontaktfladerne nedad.

Løft batteriet ud af batterirummet med tommelen eller en finger. Tag bagdækslet af. . du bruger. Du skal også overveje din placering: Dårlig signalstyrke fra mobilnetværket og ekstreme temperaturer gør det vanskeligere for tablet´en at fungere. kan påvirke batteriets levetid.13 Introduktion Batteri HTC Explorer bruger et genopladeligt batteri. Lange telefonsamtaler og hyppig brug af browser kræver stort forbrug af batteristrøm. Indsættelse af batteriet Brug kun de originale batterier. 2. Tag bagdækslet af. hvordan du bruger HTC Explorer. 2.eks. før det skal genoplades. Indsæt batteriet (med kobberkontaktfladerne først) i batterirummet. afhænger helt af. der lå i kassen eller udskiftningsbatterier. bruges der mere strøm. 1. Hvor længe kan batteriet holde. Hvis du f. Funktioner og tilbehør. som vi anbefaler. lader Bluetooth®forbindelse være aktiv hele tiden. Fjernelse af batteriet 1.

14 Introduktion Oplade batteriet Før du tænder for og begynder at bruge HTC Explorer. 3. hvis det overophedes.eller biladapteren. Indsæt den anden ende af USB-kablet i strømadapteren. Når batteriet er fuldt up opladet. Når du tænder for HTC Explorer for første gang. viser et animeret ikon opladningsstatussen. og begynd at oplade batteriet. mens du oplader det med strøm. Når du oplader batteriet. Nemt. § Du må kun bruge den medfølgende strømadapter og det medfølgende USB-kabel til at oplade batteriet. Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades. . Sæt strømadapterens stik i en elektrisk stikkontakt. 2. vises opladeikonet i statuslinjen. anbefales det. Når skærmen er slukket. at du oplader batteriet. skal du konfigurere tablet´en. Indsæt den lille ende af USB-kablet i USB-stikket. Tænde/slukke Tænde Tryk på knappen TÆND/SLUK. bliver ikonet for batteriopladning en fuldt batteriikon . 1. § Fjern ikke batteriet fra HTC Explorer. og HTC Explorer er tændt.

Hvis du bedes om en pinkode. hurtigere anslag. programog indstillingsikoner. Ingen problem. en kontakt eller et link på en webside) ved at trykke og holde på emnet.eks.eks. Indtastning af pinkoden De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. At overføre eller glide vil sige. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK i et par sekunder.at du hurtigt trækker fingeren lodret eller vandret over skærmen. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for igen og låse skærmen op. På nogle programmer. og bed om PUK (PIN Unblocking Key).eks. Strygning minder om glidning bortset fra. eller trykke på skærmknapper. 2. vælge skærmemner. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni.15 Introduktion Slukke 1. når du bladrer gennem kontaktpersonerne eller meddelelseslisten. Åbn de tilgængelige muligheder for et emne (f. bliver dit SIM-kort blokeret. Når menuen med strømvalgmuligheder vises. at du skal stryge fingeren i lette.eks. Fingerbevægelser Tryk Når du vil indtaste med tastaturet. Denne fingerbevægelse sker altid i lodret retning. f. 3. Tryk og hold Overfør eller glid Træk Stryg Rotér Klem . Tryk og hold fingeren nede med lidt tryk. f. må du ikke løfte fingeren. skal du bare trykke på dem med fingeren. tommelfinger og pegefinger) for at zoome ind eller ud. kan du dreje HTC Explorer på siden for at få et større tastatur. Galleri eller i webbrowseren. før du begynder at trække. Mens du trækker. For de fleste skærme kan du automatisk ændre skærmens retning fra Portræt til Landskab ved at dreje HTC Explorer til siden. kan du "klemme" på skærmen med to fingre (f. skal du trykke på Sluk. Når du indtaster tekst. f. skal du indtaste den og trykke på OK. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. Hvis skærmen er slukket. når du ser et billede eller en webside. før du har nået målpositionen.eks.

og du er i gang med brugen på ingen tid. placeringsbaserede tjenester og automatisk synkronisering af dine onlinekonti kan kræve ekstra gebyrer. Gmail Facebook Telefonkontaktpersoner SIM-kort Microsoft Exchange ActiveSync® Overfør . HTC Sync™ Synkroniser kontakter fra den gamle telefon med computeren. kan du nemt overføre dem til HTC Explorer via Bluetooth. HTC Explorer synkroniserer dine arbejdskontakter via Microsoft Exchange ActiveSync-serveren på arbejdspladsen. Du kan vælge at oprette og lagre kontakter direkte i HTC Explorer eller overføre eksisterende fra din gamle telefon. Måder at få kontakter på HTC Explorer Der er flere måder. Bare følge skærmvejledningen.eks. Outlook Express eller Windows® Kontaktpersoner. Du kan også oprette flere Google-kontakter lige fra HTC Explorer. f. Du kan vælge.eks. Kopier alle dine SIM-kontakter til HTC Explorer. computer.16 Introduktion Konfigurere HTC Explorer for første gang Når du tænder for HTC Explorer første gang. Det skal du ikke være bange for. bliver du bedt om at konfigurere telefonen. Du kan synkronisere HTC Explorer med kontaktpersoner fra din Google-konto. du kan føje kontakter til HTC Explorer. Nogle funktioner. hvordan du vil oprette forbindelse til internettet. at du er logget på din Google®-konto. og brug så HTC Sync til at synkronisere HTC Explorer med computerens Microsoft® Outlook®. Sørg for. f. Gmail™ og Android Market™. Du kan også konfigurere dine andre e-mail-konti og Facebook®. og om din aktuelle placering skal registreres automatisk. Google-kontakter importeres til HTC Explorer. Log ind på din Facebook-konto for at importere dine Facebook-venners kontaktoplysninger. Du kan aktivere eller deaktivere dem under indstillingerne senere. så du kan bruge Google-programmer. når du logger ind på din Google-konto. Facebook og andet. Hvis du stadig har personlige kontakter og kalenderbegivenheder på din gamle telefon. Brug programmet Overfør til ikke kun at overføre dine kontakter men også kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser fra din gamle telefon til HTC Explorer. der skal bruge forbindelse til internettet.

hvor du gør HTC Explorer til din egen. finder du måske ud af. . widgets og andet. hvorefter du vil finde mere plads til tilføjelse af ikoner. Udvidet startskærm Når du begynder at gøre mere med HTC Explorer. Ingen problem. der indeholder genveje til dine foretrukne programmer og viser tidspunktet og vejret i din by. Du finder ud af hvordan under Personalisering på side 28. Tryk på for at returnere til hovedstartskærmen (dvs. Det skulle være nok. at en startskærm ikke er nok. midterstartskærmen). Du kan også tilføje dine foretrukne programmer. genveje.17 Introduktion Startskærm Din startskærm er der. Du kan bruge op til seks ekstra skærme. Glid din finger vandret til venstre eller højre. Den leveres med en Genveje og ur-widget. så de kun er et tryk væk. mapper og widgets.

du ønsker. ved at trykke på . og du springer lige til den. du ønsker. Den viser alle syv startskærmen som miniaturer. Tryk bare på den.18 Introduktion Brug af visningen Spring Spring lige til den skærm. . eller klem på skærmen for at vise visningen Spring.

19 Grundlæggende Grundlæggende Justering af lydstyrken Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for ringetonen. mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser. 2. § Når du står på det laveste ringerniveau (stille tilstand). Justering af medielydstyrken Når du spiller musik eller ser video.og videoafspilning. Hvis du ønsker samme lydstyrke for ringetone og meddelelser. medieafspilning. 4. trykker du på OK. Træk i skyderne for lydstyrke til venstre eller højre for at justere lydstyrkeniveauerne for ringetonen. kan du justere lydstyrken ved at trykke på LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. Når du er færdig. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne. Justering af lydstyrken via indstillinger 1. skal du vælge Brug opkaldslydstyrke til meddelelser. alarmer og meddelelser. skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at skifte til vibreringstilstand. Ikonet for højttaler slået fra vises i statuslinjen. at du trækker i skyderen. Ikonet for vibreringstilstand vises i statuslinjen. § Mens du er i vibreringstilstand. musik. Justering af lydstyrken i øretelefonen ved telefonopkald Under en samtale kan du trykke på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED. skal du trykke på LYDSTYRKE OP en gang for at skifte til stille tilstand. 3. Vinduet Medielydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydstyrke. Justering af ringerlydstyrken § Tryk på knappen LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED for at justere ringerlydstyrken på det ønskede niveau. . En eksempeltone afspilles kortvarigt med lydstyrken justeret i takt med.

20

Grundlæggende

Dvaletilstand
Slumretilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC Explorer i en lav strømtilstand, når skærmen er slukket. Det stopper også hændelige knaptryk, når HTC Explorer er i tasken. Du modtager dog stadig meddelelser og opkald.

Skifte til dvaletilstand
Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i slumretilstand. HTC Explorer går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et stykke tid.

Vågne fra dvaletilstand
Du kan vække HTC Explorer manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen Du skal låse skærmen op. HTC Explorer vågner automatisk, når du får et indkommende opkald.

Låse skærmen op
Træk ringen op for at låse skærmen op.

Hvis du har konfigureret et skærmoplåsningsmønster, en pinkode eller en adgangskode, bliver du bedt om at tegne mønstret på skærmen eller indtaste pinkoden eller adgangskoden, før den låser op. Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen. eller

21

Grundlæggende

Åbne et program fra låseskærmen
Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og direkte starte det program. Du kan tilpasse låseskærmen under Indstillinger > Personaliser > fanen Skærm > Låseskærm > Vælg genveje til låseskærm for at vise dine fire foretrukne programmer.

Status og meddelelser
Statusikoner

Her beskrives, hvad hver enkelt ikon betyder: Signalstyrke Batteri er fuld opladet

GPRS tilsluttet

Batterioplader

GPRS i brug

Batteri er lavt (20 % tilbage) Batteri er meget lavt (10 % eller mindre tilbage) Lydløs tilstand

EDGE tilsluttet

EDGE i brug

3G tilsluttet

Vibreringstilstand

3G anvendes

Mikrofonen er slået fra

HSDPA tilsluttet

Højttalertelefon er tændt Trådført mikrofonhovedsæt tilsluttet Trådført hovedsæt tilsluttet

HSDPA i brug

Roaming

Intet signal

Bluetooth er tændt

22

Grundlæggende

Ingen SIM-kort installeret

Tilsluttet til en Bluetooth-enhed

Tilsluttet til et Wi-Fi®-netværk

Flytilstand

Datasynkronisering

GPS er aktiveret

Netværksdeling er aktiveret

Alarm er angivet

Ikoner for meddelelser
Meddelelsesikoner på statuslinjen gør det nemt for dig at være på forkant med dine meddelelser, kalenderbegivenheder og alarmer.

Det her betyder hvert enkelt: Ny Gmail-meddelelse Ny Microsoft Exchange ActiveSync- eller POP3/IMAP-email Problem med levering af e-mail Generel meddelelse

Opkald i gang

Ubesvaret opkald

Ny SMS/MMS Problem med levering af SMS/ MMS Ny Google Talk™onlinemeddelelse Ny talebesked

Opkald i venteposition

Viderestilling aktivt Videresendelse af meddelelser er aktiveret HTC Explorer har forbindelse til en computer via USB-kabel Wi-Fi er tændt, og der findes trådløse netværk Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktiveret

Kommende begivenhed Nye opdateringer fra dine sociale netværk

Åbn meddelelsespanelet ved at trykke og hold på statuslinje og så glide fingeren nedad. Hvis du har flere meddelelser. kan du åbne meddelelsespanelet for at se. Du kan også åbne panelet Meddelelser på startskærmen ved at trykke på tryk på Meddelelser.eks. du har fået. og gør det også nemt at aktivere indstillinger.23 Grundlæggende Forslag til matchede kontakter Overførsel af data (animeret) Anmodning om Bluetooth-parring Tilgængelige opdateringer til HTC Explorer-software Sang afspilles Hentning af data (animeret) Venter på overførsel Hentet Android Market-program installeret Opdatering tilgængelig for et program hentet på Android Market Tomt kort Ikke så meget plads på hukommelse Programmet FM-radio i brug Stemmeoptagelse er aktiveret Flere (ikke viste) meddelelser Meddelelsespanel Når du får en ny meddelelse. Wi-Fi og Bluetooth. kan du rulle ned ad skærmen for at se dem alle. og . hvilken begivenhedsmeddelelse eller nye oplysninger. f. Meddelelsespanelet muliggør hurtigt skifte mellem nyligt åbnede programmer.

Bluetooth. 1. GPS og andet og indeholder også en hurtig genvej til alle HTC Explorer-indstillingerne. I afsnittet Seneste programmer glider du fingeren til venstre eller højre for at se de seneste åbnede programmer. 2. Tryk og hold på statuslinjen. Tryk på fanen Hurtigindstillinger. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden at et emne for at aktivere/deaktivere. Tryk og hold på statuslinjen.24 Grundlæggende Skifte mellem senest åbnede programmer På meddelelsespanelet får du hurtigt adgang til op til de otte senest åbnede programmer. og glid finger op ad skærmen. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. . 3. Bruge Hurtigindstillinger Fanen Hurtigindstillinger muliggør nemt aktivering af Wi-Fi. 1. og glid fingeren nedad for at åbne meddelelsespanelet. 3. Tryk og hold ned på for at vise nyligt brugte programmer. 2. Lukning af meddelelsespanelet Tryk og hold på bundlinjen af meddelelsespanelet. Eller tryk bare på . Tryk på et program for at åbne det.

når der er et hukommelseskort på HTC Explorer. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. Internet Hvis du ikke har en dataordning for din telefon eller ikke har adgang til pass-through et Wi-Fi-netværk. Vælg mellem følgende muligheder. kan du ikke bruge programmer på HTC Explorer til at få adgang til hukommelseskortet. og åbn den. Kopiering af filer til eller fra hukommelseskortet Du kan kopiere din musik. Naviger til den flytbare disk.25 Grundlæggende Tilslutning af HTC Explorer til en computer Når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og en computer med USB-kablet. kan du vælge denne tilstand for at dele HTC Explorers mobildataforbindelse med computeren. dine billeder og andre filer til hukommelseskortet. vises dialogboksen Vælg en forbindelsestype og beder dig vælge USBforbindelsestype. HTC Sync USBtethering Vælg denne mulighed for at synkronisere kontakter. kalender og andre oplysninger mellem computeren og HTC Explorer. Denne tilstand findes kun. når HTC Explorer er tilsluttet computeren. Gør et af følgende: § Kopier filerne fra computeren til hukommelseskortets rodmappe. hvis du kun vil oplade batteriet. Når du ikke har en internetforbindelse på computeren. På computeren registreres hukommelseskortet som en flytbar disk. kan du vælge denne tilstand for at dele computerens internetforbindelse med HTC Explorer. 1. . § Kopier filerne fra hukommelseskortet til en mappe på computeren. og tryk så på Udført: Oplad kun Diskdrev Vælg denne mulighed. 2. når telefonen har forbindelse til computeren. 3. 4. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Diskdrev og trykker så på Udført. Når du har aktiveret tilstanden Diskdrev. Vælg denne tilstand. når du vil kopiere filer mellem hukommelseskort og computeren.

trykke på Diskdrev. 2. vælg en anden mulighed end Diskdrev og så trykke på Udført. skal du åbne meddelelsespanelet.og slutmarkørerne for at fremhæve den omgivende tekst. Gør et af følgende: § Afbryd HTC Explorer fra computeren.26 Grundlæggende 5. 6. Når filkopieringen af færdig. den tilsluttede HTC Explorer) som krævet af computerens operativsystem. § Hvis du vil bevare HTC Explorers forbindelse til computeren. søge efter oplysninger og deling I programmer som Webbrowser og Mail kan du vælge tekst og vælge. som du vil vælge. Kopiering af tekst. Træk i start. hvad du vil gøre med den. Tryk og hold på et ord. Valg af tekst 1. skal du afbryde den flytbare disk (dvs. . men ønsker at få adgang til hukommelseskortet. Kopier adressen på en linket webside ved at trykke og holde på linket og så trykke på Kopier linkets webadresse. så du sikkert kan fjerne HTC Explorer.

27

Grundlæggende

Kopiering og indsættelse af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil kopiere, trykker du på Kopier. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. 2. I tekstindtastningsfeltet (f.eks. mens du indtaster en e-mail) trykker og holder du på det punkt, hvor du vil indsætte teksten. 3. Tryk på Indsæt.

Søge efter eller oversætte tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil søge efter eller oversætte, trykker du på 2. Tryk på en af følgende faner: Google-søgning Se efter relaterede oplysninger med Google-søgning baseret på den tekst, du har valgt. Wikipedia Led efter relaterede oplysninger på Wikipedia® baseret på den tekst, du har valgt. YouTube Se efter videoer på YouTube® baseret på den tekst, du har valgt. Google oversæt Oversæt teksten til et andet sprog. .

Deling af tekst
1. Når du har valgt den tekst, du vil dele, trykker du på  .

2. Vælg det sted, hvor du vil indsætte og dele den valgte tekst, f.eks. i en e-mailmeddelelse eller Facebook-statusopdatering.

28

Personalisering

Personalisering
Gør HTC Explorer til din egen
Få HTC Explorer til at se ud og lyde, lige som du vil have det. Personaliser med en anden baggrund, ringetone, meddelelseslyd for begivenheder som f.eks. indkommende tekst, e-mail og kalenderpåmindelser. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser for at komme i gang.

Personalisering af HTC Explorer med scener
HTC Explorer bliver flere telefoner i en, når du bruger scener. Scener er personaliserede startskærmlayouts, som du hurtigt kan bruge. Ved at skifte mellem scener gør du øjeblikkeligt HTC Explorer til den perfekte weekendtelefon, rejsetelefon, arbejdstelefon eller ren spiltelefon. Hver gang du tilføjede eller ændrede noget på startskærmen, gemmer HTC Explorer automatisk dine ændringer til den aktuelt valgte scene.

Brug af en forudindstillet scene
HTC Explorer har forudindstillede scener, der hver er forudkonfigureret med en anden baggrund og en anden widget-samling, der afspejler forskellige øjeblikke i dit liv. Du kan vælge en scene, der passer til dit arbejde, spil, rejse eller dit sociale liv. 1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du ønsker. 4. Tryk på Anvend. Hvis du vil hente flere scener, skal du trykke på Scene > Hent flere på fanen Skærm. og så på Personaliser. Tryk på og så på Personaliser.

Oprette en ny scene
Du starter med en tom startskærm, når du skal oprette en ny scene. 1. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser.

2. Tryk på fanen Skærm og så på Scene. 3. Tryk på , og tryk så på Ny.

29

Personalisering

4. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. 5. Personaliser scenen ved at tilføje widgets og andre elementer, arrangere startskærmens layout og ændre baggrunden. Alle dine ændringer bliver automatisk gemt til denne scene.

Omdøbning af en scene
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at vælge den scene, du vil omdøbe. 4. Tryk og hold på en scenes miniature, og tryk så på Omdøb. 5. Indtast et nyt scenenavn, og tryk så på Udført. og så på Personaliser.

Slette scener
1. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Scene på fanen Skærm. 3. Tryk på , og tryk så på Slet. og så på Personaliser.

4. Glid din finger over skærmen fra højre mod venstre for at gennemgå scener. Tryk så på en eller flere scener, som du vil slette. 5. Tryk på Slet.

Tryk på Baggrund på fanen Skærm. som passer til dine behov. Wi-Fi og Bluetooth. Glid fingeren over skærmen fra højre mod venstre for at se de forskellige formater. Tryk på Vis eksempel for at se animeringen. der findes på HTC Explorer. På fanen Skærm trykker du på Baggrund > HTC-baggrunde > Hent flere. tryk på Indstillinger. Vælg en widget. . Beskær billedet. Du kan tilføje flere fra det tilgængelige udvalg af widgets. Du kan også ændre startskærmen. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Hent flere HTC widgets. Gå til en del af startskærmen. Hvis du vil hente flere baggrunde. du ønsker. Tryk på en af følgende: HTC-baggrunde Vælg en forudindstillet baggrund. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. Tryk på . eller vælg mellem billeder. Tilføjelse af en widget til startskærmen 1. hvor der er plads til at tilføje en ny widget. 3. Rul ned ad listen over widgets. og tryk så på Vælg for at vælge et. f. og tryk så på Anvend. som du har taget med kameraet.eks. så de er nemme at komme til. Hvis du vil hente flere widgets. Gennemgå samlingen af baggrunde. skal du trykke på og så på Personaliser. 4. der sætter dig i stand til hurtigt at tænde/slukke for bestemte indstillinger. Galleri Vælg et eksisterende billede. 1. 3. De fleste HTC-widgets findes i en række designs og størrelser. skal du trykke på og så på Personaliser. Nogle widgets findes allerede på startskærmen for dig. og tryk så på den widget. Du kan også tilføje widgets. Personaliser din startskærm med widgets Widgets lægger vigtige oplysninger og medieindhold helt fremme på startskærmen. og tryk så på Personaliser. som du ønsker. så den bruger en animeret baggrund. og tryk så på Vis eksempel > Anvend. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget. 5. 2. Live baggrunde Vælg mellem forudindstillede animerede baggrunde. 2. og tryk så på Gem.30 Personalisering Ændring af baggrunden Personalisering af baggrunden med dine foretrukne billeder er en hurtig og nem måde at give HTC Explorer et frisk udseende.

Tilføjelse af ikoner og andre genveje på startskærmen Placer programikoner på startskærmen. kørselsvejledninger og mange andre emner til startskærmen.eks. 2. Derefter åbner den relevante skærm. 1. 3. tryk og hold på en widget på startskærmen. så du kan åbne dem hurtigere. Kontakter og Mail) kan ændres fra startskærmen. 3. Du kan også tilføje et programikon til startskærmen ved at trykke på og så trykke og holde på et programikon. og du ser et farvet felt omkring widget'en. en persons telefonnummer. De tilgængelige genveje afhænger af de programmer. Træk widget'en til . Uden at løfte fingeren trækker du ikonet til et tomt sted på startskærmen. der er installeret på HTC Explorer.31 Personalisering Ændring af indstillingerne for en widget Du kan ændre de grundlæggende indstillinger for nogle widgets (f. HTC Explorer vibrerer. Tilpas widget-indstillingerne. Tryk på og så på Personaliser. bogmærkede websider. Du kan også tilføje genveje til indstillinger og særlige oplysninger. hvor du kan ændre nogen indstillinger for denne widget. hvor der er plads til at tilføje et nyt ikon eller en ny genvej. f. en musikafspilningsliste. .eks. Gå til startskærmen. 1. På fanen Tilføj til start trykker du på Program for at tilføje et programikon eller Genvej for at tilføje en genvej til en indstilling eller oplysninger. og så løfter du den. Du må ikke løfte fingeren endnu. 2.

ikonet eller genvejen. HTC Explorer vibrerer. Tryk på mappen for at åbne den. modtagne Bluetooth-filer. 2. ikon eller en genvej. Indtast et nyt mappenavn. 3. Gå til en del af startskærmen. 3. Flyt til startskærmen. . Tryk blot på mappen for at åbne den. f. Omdøbning af en mappe 1. Du kan også tilføje oplysningsmapper. din Facebook telefonbog og mere. hvor der er et program. 2.eks.32 Personalisering Tilføjelse af mapper på din startskærm Brug mapper til at gruppere relaterede programmer og andre genveje. og efterlad den oven på mappen. Du må ikke løfte fingeren endnu. og tryk så på Personaliser. og tryk og hold på den. og tryk på OK. Oprettelse af en ny mappe og tilføjelse af emner i den 1. 5. 4. Tryk på Ny mappe. så du kan få adgang til programmer og genveje i mappen. 6. Tryk og hold på mappevinduets titellinje. hvor der er plads til at tilføje en ny mappe. Den nye mappe vises på startskærmen. så du holder startskærmen pæn og organiseret. Tryk på . der viser opdaterede oplysninger. På fanen Tilføj til start trykker du på Mappe. Træk i programmet.

Du må ikke løfte fingeren endnu. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. Når widget'en eller ikonet også bliver rødt. Træk widget'en eller ikonet til . løfter du fingeren.33 Personalisering Omorganisering eller fjernelse af widgets og ikoner fra startskærmen Omorganiser widgets og ikoner på startskærmen for at gøre plads til at tilføje flere emner. 2. Når widget'en eller ikonet er der. hvor du ønsker det. som du ikke bruger så tit. 3. Du må ikke løfte fingeren endnu. som du vil fjerne. Tryk og hold på den widget eller det ikon. som du vil flytte. Du kan også flytte widgets og ikoner. 3. § Når du trækker et ikon til et sted. HTC Explorer vibrerer. Flytning af en widget eller et ikon 1. der er optaget af et andet ikon. og du ser et farvet felt omkring widget'en eller ikonet. flytter det tilstedeværende ikon automatisk væk for at give plads. løfter du fingeren. . Tryk og hold på den widget eller det ikon. 2. § Du kan standse midlertidigt ved venstre eller højre kant på skærmen for at trække widget'en eller ikonet til et andet startskærmspanel. HTC Explorer vibrerer. Træk widget'en eller ikonet til en ny placering på skærmen. Fjernelse af en widget eller et ikon 1.

1. du vil flytte. panelerne med ofte anvendte widgets. 3. Klem på startskærmen for at vise visningen Spring. du bruger dem. Ved at skifte mellem lydsæt kan du øjeblikkelig få HTC Explorer til at advare dig med sjove lyde. kalenderbegivenhedspåmindelser og andet. Valg af et forudindstillet lydsæt 1. e-mail. Flyt f. 2. Hovedstartskærmen er det panel. og løft fingeren. genveje og mapper tættere på hovedstartskærmen.34 Personalisering Omorganisering af startskærmen Omorganiser dine startskærmspaneler på en måde.eks. Tryk på for at lytte til de forskellige lyde i det lydsæt. Sådan bruges lydsæt Hvert lydsæt giver dit en anderledes kombination af lyde til ringetonen og meddelelser. Hvis du vil hente flere lydsæt. der passer til den måde. og så på Personaliser. når du er ude med venner eller ændre til dæmpede lyd. 3.eks. På fanen Lyd trykker du på skærmen Lydsæt og så på et lydsætnavn. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. indkommende meddelelser. der har en tynd streg omkring i visningen Spring. skal du trykke på Lydsæt > Hent flere på fanen Lyd. 2. Træk miniaturen til den nye placering. når du er på arbejde. . Tryk og hold på miniaturen for den startskærm. f. HTC Explorer vibrerer. Tryk på Anvend. Du må ikke løfte fingeren endnu. Du kan trykke på 4.

meddelelseslyden og alarmen fra skærmen Personaliser. På startskærmen trykker du på 2. 5. Mail og Kalender for at vælge lyde til henholdsvis nye meddelelser. Tryk på . e-mail og kalenderpåmindelser. Du kan også gå til programmerne SMS. Det nyoprettede lydsæt tilføjes så listen over lydsæt. Indtast et nyt navn på lydsættet. Ret ringetonen. så de passer til dit humør og livsstil. som du vil slette. 3. HTC Explorer gemmer automatisk dine valg til det aktuelle lydsæt. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. og så på Personaliser. Tryk på et eller flere lydsæt. meddelelser og lyde Ændring af din ringetone. 1. På startskærmen trykker du på 2. Sletning af lydsæt 1.35 Personalisering Oprettelse af et lydsæt 1. Vælg et lydsæt. 4. Vælg forskellige lyde i det forudindstillede udvalg på hukommelseskortet. som du vil tilpasse eller oprette et nyt. Tryk på 4. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. Du kan tildele forskellige toner til lydsættet. Ændring af ringetonen. og så på Personaliser. og tryk så på Anvend. 4. og tryk så på Slet. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Lydsæt på fanen Lyd. og tryk så på Udført. og så på Personaliser. Tryk på Slet. meddelelseslyde og alarmer. . alt efter behov. 3. 3.

der har de sædvanlige faner nederst på skærmen. og træk den så hen ved siden af de andre faner. som du ofte bruger. som du vil skjule. 3. Fjern en fane Tryk og hold på en fane. Tryk og hold på en fane. Flyt en fane Tryk og hold på den fane. som du vil vise. .36 Personalisering Omorganisering eller skjulning af program faner Du kan omorganisere fanerne for nogle programmer for at prioritere de oplysningstyper. Når du er færdig. Tryk og hold på en fane. og træk den så dertil. eller fjerne de faner. Åbn et program. 3. hvor du kan omarrangere ikoner. som ikke rigtigt har brug for. Når du er færdig. 1. 2. 4. hvorfra du tidligere fjernes nogle faner. Gør et af følgende: Tilføj en fane Tryk og hold på en fane. trykker du på . hvor du vil placere den igen. Tryk og hold på den fane. Når skærmen skifter og viser dig det område. og træk den op. Når skærmen skifter og viser dit nogle af dine skjulte faner. som du vil tilføje. 2. 4. Tilføje en fjernet fane 1. Åbn det program. du vil flytte. og træk den til den nye placering. skal du løfte fingeren. trykker du på . løfter du fingeren.

som du vil knytte til den. og vælg en by. På startskærmen trykker og holder du på widget'en genveje og ur. 3. Træk widget'en til . § Tryk på tiden. Fra denne skærm kan du: § Tryk på en genvejsplads. eller se et eksempel på deres indhold lige på startskærmen. der bliver vist i widget'en. Hvis din by ikke er på listen. Widget'en Genveje og Ur opdateres. skal du trykke på for at tilføje din by. 4. Tryk på Udført. Fra Genveje og ur-widget'en kan du: § Tryk på genvejen til et program for at åbne det § Tryk på oplysningslinjen for at udvide den og se indholdet af det program § Tryk på eksempel på indholdet. 1.37 Personalisering Genveje og ur-widget'en Åbn ofte brugte programmer. Du må ikke løfte fingeren endnu. 2. . og åbn det Tilpasse genveje og ur-widget Du kan vælge. og vælg så et program eller en genvej. hvilke genveje og by der skal vises i widget'en Genveje og ur.

Sådan ringer du op til et nummer: § Tryk på et telefonnummer eller en kontaktperson i listen. eller du kan bruge funktion favorit-opkald til at søge efter og ringe til lagrede kontaktpersoner eller et nummer fra opkaldsoversigten. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange. der er knyttet til kontaktpersonen. De fleste SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer). Hvis du bedes om en pinkode. 4. 3. bliver dit SIMkort blokeret. Glid fingeren opad i den filtrerede liste for at lukke telefontastaturet og se. om der er flere matchende numre eller kontakter. Hvis du vil slette hele angivelsen. 1. Foretage et opkald på opkaldsskærmen Du kan enten ringe til en nummer direkte. Telefonens opkaldsskærm viser så en liste over matchende numre og navne. og bed om PUK (PIN Unblocking Key). skal du trykke og holde på for at slette . Det skal du ikke være bange for. eller når samtalen er i gang. kan du trykke på et nummer i en tekstmeddelelse eller e-mail for at foretage opkald. 2. som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni. skal du trykke på det. På skærmen med kontaktpersonens oplysninger trykker du på det nummer. § Når du har angivet et helt nummer. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. du vil ringe til. På startskærmen trykker du på . § Hvis du vil ringe til et andet telefonnummer. skal du trykke på til højre for navnet på kontaktpersonen. skal du trykke på Opkald. vil statuslinjen vise opkaldet i statusikonet . eller trykke på et enkelt nummer på opkaldsskærmen for at foretage et hurtigt opkald til en kontaktperson. Mens du ringer op. Hvis du indtaster et forkert ciffer eller bogstav.38 Opkald Opkald Forskellige måder at udføre opkald på Ud over at foretage opkald fra HTC Explorer's opkaldsskærm. skal du indtaste den og trykke på OK. .

39

Opkald

Hvad er Smartopkald?
Telefonens Smartopkald-funktion, gør det nemt og hurtigt for dig at foretage et opkald. Indtast bare telefonnummeret eller de første par bogstaver i navnet på den person, du vil ringe til. Smartopkald søger automatisk efter og filtrerer dine gemte kontakter og telefonnumre fra opkaldsoversigten.

Brug af Kortnummer
Brug Kortnummer til at ringen til et telefonnummer med ét tryk. Hvis du f.eks. tildeler en kontaktpersons nummer til tasten 2, skal du blot trykke og holde på 2 for at ringe til det nummer. Taltasten 1 er normalt reserveret til din voicemail. Tryk og hold på denne taste for at ringe til voicemail og hente din voicemail-meddelelser.

Tildele en kortnummertaste
1. På startskærmen trykker du på Telefon. 2. Tryk på , og tryk så på Kortnummer > .

3. Indtast navnet på den kontaktperson, du vil tilføje. Når navnet vises i listen, skal du trykke på navnet. 4. På skærmen Kortnummer vælger du telefonnummeret for kontaktpersonen, der skal bruges, og den kortnummertaste, der skal tildeles. 5. Tryk på Gem. Du kan også angive et kortnummer under Kontakter. Tryk på en kontakt, tryk på , og vælg så Angiv kortnummer (eller Mere > Angiv kortnummer).

40

Opkald

Ringe til et telefonnummer i en tekstmeddelelse
1. Tryk på telefonnummeret i meddelelsen.

2. Tryk på Opkald. Ring til meddelelsesafsenderen ved at trykke på den modtagne meddelelse og så trykke på Opkald i valgmenuen.

Ringe til et telefonnummer i en e-mail
Vil du ringe til et nummer, der findes i en e-mail? Ingen problem. 1. Tryk på telefonnummeret i teksten. 2. Rediger nummeret, hvis det er nødvendigt. 3. Tryk på Opkald.

Ringe til et telefonnummer i en Kalender begivenhed
Tryk på et telefonnummer i en Kalender begivenhed giver dig mulighed for at se begivenhedsdetaljer, f.eks. konferenceopkalds-id eller mødepinkode, mens du står på telefonopkaldsskærmen. 1. Åbn en begivenhed i Kalender. 2. På skærmen Begivenhedsdetaljer trykker du på telefonnummeret. 3. Tryk på Opkald.

41

Opkald

Foretage et nødopkald
I nogle regioner kan du foretage nødopkald fra HTC Explorer, selv om du ikke har SIMkortet installeret eller dit SIM-kort er blokeret. 1. På startskærmen trykker du på .

2. Indtast nødnummeret for dit område, og tryk så på Opkald. Hvis du har aktiveret, men glemt, din låseadgangskode eller låsemønstret, kan du stadig foretage nødopkald ved at trykke på Nødopkald på skærmen.

Modtagelse af opkald
Når du modtager en opringning fra en kontaktperson, vises skærmen for indkommende opkald. Du kan bruge funktionen til høflig ringetone og lommetilstand til at modtage opkald. Du finder ud af hvordan under Ændring af indstillinger for lyd på side 172.

Besvarelse af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Besvar. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen for at låse skærmen op og besvare opkaldet.

Afvisning af et opkald
Gør et af følgende: § Tryk på Afvis. § Hvis skærmen er slukket når du modtager et opkald, vises skærmen Lås. Træk til ringen på låseskærmen. § Tryk på knappen TÆND/SLUK to gange for at afvise et opkald.

hvis din vens fødselsdag finder sted inden for de næste 7 dage. Du kan også trykke på og vælge. Du vil se en fødselsdagspåmindelse. § Tryk på knappen TÆND/SLUK. . Sætte et opkald i venteposition 1. sætte et opkald i venteposition. Når du sætter et opkald i venteposition. Tryk på . § Placer HTC Explorer med bagsiden opad på en plan overflade. 2. tryk så på Hold for at sætte opkaldet i venteposition. Hvad kan jeg gøre under en samtale? Under et opkald kan du bruge knapperne på skærmen til at slå mikrofonen til eller fra eller tænde eller slukke for højttalertelefonen. HTC Opkalder-ID Hver gang. vil den stadig ringe. og tryk så på Ophæv venteposition for at genoptage opkaldet. om du vil tilføje et opkald. Tryk på .42 Opkald Slå ringetonen fra uden at afvise opkaldet Gør et af følgende: § Tryk på knappen LYDSTYRKE NED eller LYDSTYRKE OP. eller din ven ringer til dig. Hvis HTC Explorer allerede ligger med bagsiden opad. du foretager et opkald. slå mikrofonen fra og andet. når der kommer efterfølgende indkommende opkald. Du vil heller ikke glemme nogens fødselsdag. kan du se din vens seneste statusopdatering fra sociale netværk som Facebook lige på opkaldsskærmen. vises ikonet for holdt opkald på statuslinjen.

Hvis skærmen er slukket. og returner til det andet opkald ved at trykke på Afslut opkald. Tænde for højttalertelefonen under et opkald For at mindske muligt beskadigelse af hørelsen. når højttalertelefonen er aktiveret. kan du vælge at skifte mellem de to samtaler. Du slukker for højttalertelefonen igen ved at vende HTC Explorer om. Afslut det aktuelle opkald. Slå mikrofonen fra under et opkald På opkaldsskærmen trykker du på for at skifte mellem at slukke/tænde for i statuslinjen. ikke findes i listen over kontaktpersoner. 1. skal du trykke på Besvar for at acceptere det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition. vises på statuslinjen. kan du vælge at gemme nummeret i listen. må du ikke holde HTC Explorer mod øret. vises ikonet for Slå fra Afslutning af et opkald Gør et af følgende for at afslutte opkaldet: § Tryk på Afslut opkald på opkaldsskærmen. Eller du trykker på igen. du vil tale med. mikrofonen. skal du trykke på TÆND/SLUK for at slukke for skærmen. når højttalertelefonen er tændt. 2. så forsiden er opad. og tryk så på . så du kan trykke på Afslut opkald. at Vend for højttaler er markeret i > > Indstillinger > Lyd). Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen. der ringede op. Når du modtager et andet opkald. § På opkaldsskærmen trykker du på Højttalertelefonens ikon . 3. . Hvis telefonnummeret på den person. § Glid meddelelsespanelet åbnet. når du lægger på.43 Opkald Skifte mellem opkald Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en. Når mikrofonen er slukket. Gør et af følgende: § Vend HTC Explorer om i løbet af samtalen (sørg for.

2. 2. Tryk på Tilføj konto. 3. der understøtter stemmeopkald over Session Initiation Protocol (SIP). at du er registreret med en internetopkaldstjeneste. Sørg for. Indtast kontodetaljerne. kan du foretage og modtage opkald via en internetopkaldskonto. Under internetopkaldsindstillinger trykker du på Konti. Internetopkald Når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. Når du vil tale privat med en person i konferenceopkaldet. skal du trykke på og så vælge Privat opkald i valgmenuen. skal du trykke på . Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet. Før du tilføjer en internetopkaldskonto. Kontakt din mobiludbyder for at få flere oplysninger. når du ringer til den anden deltager. 5. for at føje deltageren til 6. skal du trykke på konferenceopkaldet. Den første deltager venter. skal du trykke på på konferenceopkaldsskærmen og så ringe til nummeret på den kontaktperson. familie eller kollegaer er nemt. Når der er forbindelse til den anden deltager. skal du sørge for. Når der er forbindelse. Når du har forbindelse.44 Opkald Konfigurere et konferenceopkald Konferencekald med venner. trykker du på flet . at dit SIM-kort er aktiveret med konferenceopkaldstjeneste. Afslut opkaldet med en deltager ved at trykke på valgmenuen. 3. . Tilføjelse af en internetopkaldskonto 1. 1. Foretag det første opkald (eller accepter et). 4. du vil invitere til konferenceopkaldet. Internetopkald til telefonnumre skal der måske betales ekstra gebyrer for. og så på Afslut opkaldet i Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på Afslut opkald. 4. Hvis du vil tilføje endnu en deltager til konferenceopkaldet. trykke på Tilføj opkald og så ringe til den anden deltagers nummer. og ring til hver efterfølgende for at føje det til konferencen.

Tryk så på Internetopkald. . du vil ringe til. hvem der ringer. Tryk på for at gemme kontoen. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Opkald. 6. På skærmen Opkaldsoversigt kan du: § Tryk på et navn eller nummer i listen. vises ikonet for ubesvaret opkald 1. der har en internetopkaldskonto. Foretage et internetopkald Foretag et internetopkald til enten din kontakts internetopkaldskonto eller et telefonnummer. § Tryk på og så på Vis for kun at vise en bestemt type opkald. På startskærmen trykker du på 2. Brug af Opkaldsoversigt Brug Opkaldsoversigt til at søge efter ubesvarede opkald. Undersøgelse af et ubesvaret opkald Når du har et ubesvaret opkald. 3. § I Opkaldsoversigt trykker du på internetopkaldslogfilen. ubesvarede opkald eller udgående opkald. Søge efter opkald i Opkaldsoversigt 1. § Tryk på for kun at søge i opkaldsoversigten for den bestemte kontaktperson. f. 2. på statuslinjen.eks. Telefonnummer Se Forskellige måder at udføre opkald på på side 38. . Returner opkaldet ved at trykke på meddelelsen om ubesvaret opkald. Glid til fanen Opkaldsoversigt. § Tryk og hold på et navn eller nummer i listen for at vise valgmenuen. Glid for at åbne meddelelsespanelet for at se. Indstil HTC Explorer til at modtage internetopkald på din tilføjede konto ved at markere afkrydsningsfeltet Modtog indkommende opkald. Tryk så på opkalderens navn eller nummer i opkaldsoversigten. og vælg så enten Til alle opkald eller Spørg for hvert opkald. Ring til en af følgende: Internetopkaldskonto § I Kontakter trykker du på en kontakt. Tryk på Brug internetopkald. dine opkald og modtagne opkald. Men først skal du indstille HTC Explorer til at bruge internetopkald til dine udgående opkald.45 Opkald 5.

hjemmenummer. Gør et af følgende: § Når du opretter en ny kontakt. skal du indtaste kontakts navn. 4. 3.eks. Tryk på Gem. og tryk så på Gem i Personer. og så vælge nummertypen. Vælg. kontakttype og andre oplysninger i den tomme kontaktregistrering. Tryk på > Slet. ved at trykke på knappen Mobil. På skærmen Opkaldsoversigt trykker og holder du på et telefonnummer. der vises. der skal gemmes blandt dine kontakt. om du vil oprette en ny kontakt eller gemme nummeret i en eksisterende kontakt på HTC Explorer. og tryk på Slet fra opkaldsoversigt. skal du trykke på en kontakt. og så på Fjern opkaldsoversigt. 2. Gem det som en anden type nummer. Telefonnummeret bliver automatisk føjet til feltet Mobil i afsnittet Telefon. Rydning af listen Opkaldsoversigt På skærmen Opkaldsoversigt gør du et af følgende: Fjern et navn eller et nummer Ryd hele listen Tryk og hold ned på navnet eller nummeret. der er gemt på HTC Explorer. § Når du gemmer nummeret i en eksisterende kontakt. Tryk på Vælg alt .46 Opkald Tilføjelse af et nyt telefonnummer til dine kontakter fra Opkaldsoversigt 1. f.

3. 1. Deaktivering af opkald til hjemmet Hvis du foretrækker manuelt at indtaste hele det telefonnummer. Begynd at indtaste de første par cifre i et telefonnummer eller tegn i en kontaktpersons navn på telefonens tastatur. der ikke er gemt i Kontakter. er det nemt at ringe til venner og familie hjemmefra. Hvis du vil ringe til et telefonnummer der ikke er gemt. 4. 1. På startskærmen trykker du på . 3. Vælg det land. og så på Indstillinger > Ring op > 2. når du foretager opkald til dine kontakter på HTC Explorer under roaming. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. . når du roamer. Fra startskærmen trykker du på Telefonindstillinger. 2. HTC Explorer ringer derefter til nummeret med din hjemlandskode. skal du indtaste et plustegn (+) og landekoden før nummeret. Tryk på et telefonnummer eller en kontakt i kontaktpersonlisten.47 Opkald Bruge opkald til hjemmet Når du rejser udenlands. Din hjemlandskode tilføjes automatisk. 2. Afmarker afkrydsningsfeltet Ring hjem. du ønsker i listen over landekoder. Tryk på Ring op > Telefonindstillinger > Indstillinger for hjemopkald. Tryk på OK. HTC Explorer foretager opkald normalt når der indtastes telefonnumre. kan du deaktivere opkald til hjemmet. Ændre standardlandekode til at ringe hjem 1. der skal ringes til. i dit land.

Aktiver eller deaktiver modtagelse af CB-meddelelser. voicemail og andet. Vælg. automatisk lagring af en ukendt kontakts nummer. ubesvarede og unåelige opkald. om du vil modtage indkommende internetopkald. når du foretaget opkaldet. Du kan også angive viderestillingsvalg for alle indkommende opkald. Vælg. kan du rydde meddelelsen med denne valgmulighed. som du foretager. Kontakt din mobiludbyder for at få mere at vide om tilgængeligheden af opkaldstjenester. om du vil bruge internetopkald til alle opkald. når et opkald med det nummer afsluttes. hvordan du vil håndterer optagne. Du kan også vælge. Konfigurer kanaler og sprog for mobil-broadcast. Hvis du får en meddelelse om en ny talebesked.eks. om du vil blokere forskellige kategorier af indkommende og udgående opkald. opkalder-ID og banke på. Tilføj.48 Opkald Opkaldstjenester HTC Explorer kan linke direkte til mobiltelefonnetværket og give dig adgang til og ændre indstillingerne for forskellige telefontjenester. hvad du foretrækker. Ret dine telefonindstillinger.eks. Faste opkaldsnumre fra startskærmen og så trykke på Begræns udgående opkald til et bestemt antal numre. eller om du skal spørges. opkald i venteposition. eller kun til internetadresseopkald. Vælg. Åbn opkaldstjenester ved at trykke på Indstillinger > Opkald. f. Viser den aktuelle voicemail-tjenester. Opkaldstjenester kan omfatter viderestilling. skal du kende dit SIM-korts PIN2-kode. der er angivet af din tjenesteudbyder. For at aktivere denne funktion. Aktiver eller deaktiver operatørtjenester. der bruges. Angiv et andet voicemail-nummer ud over det. Voicemail-tjeneste Indstillinger for talebesked Ryd talebesked om personbesked Telefonindstillinger Viderestilling af opkald Indstillinger for opkaldsspærring Yderligere indstillinger CB Indstillinger for CB Konti Brug internetopkald . ret eller fjern internetopkaldskonti. f.

mens du er om bord på et fly. slukkes der for alle trådløse radioer på HTC Explorer. Når du deaktiverer flytilstanden. Når du aktiverer flytilstanden. at du slukker for trådløse enheder. datatjenester. herunder opkaldsfunktion. og den tidligere tilstand for Bluetooth og Wi-Fi genoprettes. tænder opkaldsfunktionen igen.49 Opkald Tænd/sluk for Flytilstand I mange lande påbyder loven. vises ikonet Flytilstand i statuslinjen. . Når det er aktiveret. Flytilstand er en måde at slukke for trådløse funktioner på hurtigt på HTC Explorer. Du kan tænde/slukke for Flytilstand ved at trykke og holde på TÆND/SLUKog trykker på Flytilstand. Bluetooth og Wi-Fi.

. Brug forslag fra den webbaserede Google-søgeoversigt fra din Google-konto. du søger efter. at du indtaster. f. . som du kan bruge til med alene på disse programmer.eks. Indtast søgeemnet i søgefeltet. og vælg så de emner.eks. Emnerne åbner i det relevante program. skal du trykke på det på listen. skal du trykke på for at søge på nettet. Tryk på Søg > Google-søgning. Tryk på Administrer søgeoversigt for at se eller administrere den websøgeoversigt. Tryk på . Inkluder din placering i søgninger for at få lokale søgeresultater. Vælg de indstillinger. Vis webforslag Brug Min placering Søgeoversigt Vis forslag til Google-netsøgninger under søgefeltet i takt med. 2. Udførelse af søgninger på nettet og HTC Explorer 1. og tryk så på . Gør et af følgende § Indsnævr søgningen ved at trykke på (f. Nogle programmer. du søger efter. du vil inkludere. vises matchende emner på HTC Explorer og forslag fra Google-netsøgning som en liste. der er knyttet til din Google-konto på webbrowseren. Kontakter eller Mail. Indstilling af søgemuligheder 1. og trykker på Indstillinger. når du udfører en søgning. I takt med at du indtaster. Webbrowseren åbner og viser resultaterne af en Google-søgning. Emnet vises i søgefeltet. vælg en anden søgeplacering § Hvis det. § Rediger et emne i listen ved at trykke på du kan redigere det. er i listen over forslag. På startskærmen trykker du på . Tryk på Emner. 3. der kan søges efter. hvor § Hvis det. du ønsker. Programmer). ikke er i listen.50 Søge og webbrowser Søge og webbrowser Søgning på HTC Explorer og nettet Du kan søge efter oplysninger på HTC Explorer og på nettet ved at bruge Googlesøgning. 5. På startskærmen trykker du på 2. 3. 4. har deres egen søgefunktion. .

så du se 2. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. 3. Oversættelse af ord til andre sprog 1. 1. kan du glide til andre faner for automatisk at søge efter det samme emne der. skal du trykke på bundfanerne. Når du har søgt efter et emne på en fane. kan du nemt slå den op på populære websteder eller søgetjenester. du vil søge efter i søgefeltet. Glid over fanerne for at vælge det sted. Indtast det. 4. Hvis skærmtastaturet vises. Brug af webbrowseren Gør et af følgende for at åbne webbrowseren og starte surfingen på nettet: § På startskærmen trykker du på Internet.51 Søge og webbrowser Find hurtigt oplysninger på nettet Hurtigt opslag hjælper dig med at få mere at vide om noget lige på stedet. Når du indtaster et nyt ord eller en ny sætning. du vil søge efter oplysningerne. Google Søg og Wikipedia. 2. 3. På startskærmen trykker du på > Hurtigt opslag. Gå til en webside 1.eks. 6. skal du trykke på bundfanerne. Glid til fanen Google Oversæt. I takt med at du indtaster adressen. Gør et af følgende: § Tryk på en adresse for at gå direkte til den webside. Indtast adressen på websiden med tastaturet. 3. Under Til sprog vælger du mellem de sprog. for først at lukke det. vil matchende adresser på websider blive vist på skærmen. Under Fra sprog vælger du det oprindelige sprog og indtast det ord eller den sætning. Tryk på . og tryk derefter på . Tryk på Oversæt. § På startskærmen trykker du på > Internet. Hvis skærmtastaturet vises. 4. På browserskærmen trykker dup URL-feltet øverst på skærmen. § Fortsæt med at indtaste websidens adresse. f. så du se 2. der kan oversættes til. 5. for først at lukke det. du vil oversætte. .

§ Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. Du kan indsætte e-mail-adressen senere. skal du skifte til automatisk skærmretning. § Trykke på et telefonnummer for at ringe op. § Tryk for at sende en e-mail-meddelelse til e-mail-adressen. Når du ser på en webside. Valg af en adresse eller et telefonnummer på en webside På en webside kan du: § Trykke på en adresse for at se placeringen på et kort. Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk. Åbning af et nyt browservindue Åbn flere browservinduer for at gøre det nemmere for dig at skifte fra en webside til en anden. og så på Windows. Du kan også bruge dine fingre til at sprede eller klemme på skærmen for at zoome ind og ud. Navigering og zooming på en webside § Du kan føre fingeren over skærmen for at navigere og se andre områder på websiden. bogmærke. tryk så på Kopier i menuen for at kopiere e-mailadressen til udklipsholderen. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Skærm og så på Roter skærm automatisk. Link Adresse på webside (URL'er) E-mailadresse Hvad skal der gøres § Tryk på linket for at åbne websiden. Valg af et link på en webside Du kan trykke på et link for at åbne det eller trykke og holde på et link for at få flere valgmuligheder. § Tryk og hold på linket for at åbne en menu. når du opretter en ny kontaktperson eller sender en ny email-meddelelse. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. skal du trykker på 2. Der vises et nyt browservindue. § Tryk og hold nede.52 Søge og webbrowser Ændring af skærmeretningen Drej HTC Explorer om på siden for at vise webbrowseren i retningen Landskab. 1. kopiere til udklipsholder eller dele linket. Tryk på . . der sætter dig i stand til at åbne.

vises. § Klem på skærmen (zoom ud). Inden du installerer det hentede program. billeder og musik samt programmer. til den webside. 1. at den tillader installation af tredjepartsprogrammer. Du kan hente filer. For at beskytte HTC Explorer og dine personlige data anbefaler vi på det kraftigste. kan komme fra ukendte kilder. 3. Tryk for at lukke en webside. Mens du ser på en webside. at det kan installeres. f.eks. 2. ved hjælp af webbrowseren. kan du gøre et af følgende: § Tryk på og tryk på Windows. Følg webstedets vejledninger for hentning af programmet. Programmer. Åbn webbrowseren og gå til webstedet.53 Søge og webbrowser Skifte mellem browservinduer 1. Tryk på en webside for at vise den i fuld skærm. du vil se. Før du henter et program. skal du indstille HTC Explorer således. Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Programmer > Ukendte kilder. Glid fingeren. indtil du ser de andre browservinduer. 2. du stoler på. Henter fra nettet Du kan mere end blot browse på nettet. Download af programmer fra nettet Du kan hente programmer direkte fra dine favoritwebsteder. skal du først undersøge kompatibiliteten med HTC Explorer for at sikre. at du kun henter og installerer programmer. der er hentet fra nettet. . hvor du kan hente det ønskede program.

skal du trykker på 2. på HTC Explorer. som du oftest besøger.eks. Rediger bogmærkets navn efter behov. . du har besøgt. Når du ser på en webside. . På fanen Bogmærker 3. Redigering af et bogmærke 1. tryk på og så på Bogmærker. Rydning af listen over tidligere besøgte sider 1. skal du trykker på 2. Visning af bogmærker og tidligere besøgte sider Du kan lagre lige så mange bogmærker. På fanen Oversigt .54 Søge og webbrowser Visning af dine downloads Når du ser på en webside. skal du trykker på 2. Bogmærk websiden under en bestemt kategori (f. Gør et af følgende: § Naviger til det bogmærke. skal du trykker på og så på Tilføj > bogmærke. og derefter på Ryd oversigt. du vil åbne på fanen Tags . 2. så du nemt kan findes dem. er derefter på Rediger. Indtast dine ændringer. Åbning af et bogmærke 1. sport eller spisesteder) ved at trykke på Tilføj tags. og tryk så på siden. 3. Når du ser på en webside. 4. du vil redigere. på fanen Oversigt og så på Bogmærker. Når du ser på en webside. eller hurtigt se de sider. og tryk så på Udført. og tryk så og så på Bogmærker. Naviger til den side. Når du ser på en webside. Bogmærkning af en webside 1. . Du kan også få adgang til en nyttig liste over de websteder. skal du trykker på 2. og tryk så på Udført. § Naviger til det bogmærke. som du vil. skal du trykke på og så på Mere > Downloads. og indtast et tagnavn. Når du ser på en webside. og tryk så på det. du vil åbne på fanen Bogmærker på det. Visning af en tidligere besøgt side 1. Dette grupperer lignende websider. til højre for det bogmærke. Tryk på trykker du på og så på Bogmærker. du vil se.

så den passer til din måde at browse på. når du bruger webbrowseren. Ændring af visning af bogmærker eller mest besøgte sider 1. Vælg den startside. skal du trykker på og så på Bogmærker. personlige oplysninger og sikkerhed. Naviger til den side. Du kan vælge at se den fulde version af alle sider. skal du trykke på og Liste. og du vil se bogmærker i et gitter. og så på Mere > Indstillinger > Indstil 2. og 2.55 Søge og webbrowser Visning af en side. Indstilling af din startside 1. du vil se. du ønsker at bruge. Browsing af fulde versioner af alle websteder Nogle websteder viser en mobilversion af deres sider på telefonens webbrowsere. På fanen Bogmærker eller fanen Mest besøgte trykker du på derefter på Miniaturer. På fanen Mest besøgte trykker du på og så på Bogmærker. og trykker på Mere > Indstillinger. . på fanen Mest besøgte Rydning af listen over mest besøgte sider 1. som du ofte besøger 1. 2. Når du ser på en webside. og så på Ryd alt. Angiv valgmuligheder for skærm. Når du ser på en webside. derefter på og så på Gitter. Hvis du f. skal du trykker på 2. . Når du ser på en webside. står på visningen Miniaturebilleder. også for disse websteder. Indstilling af valgmuligheder for browser Tilpas webbrowseren. På browserskærmen trykker du på og så på Mere > Indstillinger og fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Mobilvisning. og tryk så på siden. Liste eller Gitter for at ændre visningen. På browserskærmen trykker du på startside.eks. På browserskærmen trykker du på. skal du trykker på og så på Bogmærker.

hvilket Adobe® Flash®-indhold du vil se på en webside og hvornår du ønsker at se det. hvornår der skal vises Adobe Flash-indhold Vælg. 2. På browserskærmen trykker du på plugins. Tryk på Efter anmodning. 1.56 Søge og webbrowser Valg af. kan du vise Adobe Flash-indholdet ved at trykke på på websiden. og så på Mere > Indstillinger > Aktiver . Efter du har valgt Efter anmodning.

Exchange ActiveSync og anden POP3/IMAP e-mail. Du kan konfigurere din Exchange ActiveSync. fra Exchange ActiveSync og fra din Facebook-konto.og POP3/IMAP-e-mail-konti på HTC Explorer. § Google. så vel som dine venners kontaktoplysninger. på Facebook. . § Kalenderbegivenheder fra din(e) Google-konto(er). delt af dine venner og dig selv. du kan få. § Statusopdateringer og links. omfatter: § Gmail. enten i programmet Mail eller i indstillingerne Konti og synkronisering. i Facebook.57 Konti og synkronisering Konti og synkronisering Om onlinekonti HTC Explorer kan synkronisere med din Facebook og e-mail-konti. De oplysninger.og Exchange ActiveSync-kontakter. § Facebook billedoverførsler.

58 Konti og synkronisering Synkronisering med en Google-konto Når du logger ind på din Google konto. kan du nulstille din Google-konto efter 24 timer ved at besvare sikkerhedsspørgsmålet til gendannelse af adgangskoden. 3. kan du forsøge at hente den ved at gå til Googlewebsted. Efterfølgende Google konti kan dog kun synkronisere kontakter. Tilføjelse af flere Google-konti Du kan tilføje mere end én Google konto. når du konfigurerer HTC Explorer igen. 2.com/accounts/ForgotPasswd. Følg instruktionerne på skærmen for at nulstille adgangskoden. Indtast den e-mail-adresse eller det brugernavn. kan du synkronisere Gmail og dine Google kontakter og kalendere mellem din HTC Explorer og på nettet. du bruger til at logge ind på Google-kontoen og klik på Indsend. . Åbn webbrowseren på HTC Explorer eller computeren. og trykker på Indstillinger > Konti og Glemt adgangskoden til din Google-konto? Hvis du har glemt adgangskoden til din Google-konto. 2. du tilføjede. du brugte til at oprette Google-kontoen.google. Hvis du sprang tilføjelse af Google konto da du konfigurerede HTC Explorer den første gang. e-mails og kalenderbegivenheder. 1. skal du fabriksnulstille HTC Explorer og indtaste dine detaljer for Google kontoen. Følg skærmvejledningerne for at logge ind på en konto eller oprette en ny konto. og gå til https:// www. Google Talk og Android Market. opstår der muligvis problemer når du forsøger at bruge nogle af Google programmerne.eks. Hvis du ikke har en alternativ e-mail-adresse eller ikke kan få adgang til den email-konto. Tryk på Tilføj konto > Google. 1. 3. Hvis problemerne vedvarer. Du skal også logge ind på en Google konto for at bruge Google programmer som f. Andet Google tjenester bruger den første Google konto. På startskærmen trykker du på synkronisering.

Facebook) da du første gang startede og konfigurerede HTC Explorer. der er defineret under kontoindstillingerne. Afhængigt af hvordan du konfigurerede kontoen. 3. Marker eller ryd følgende: Baggrundsdata Hvis du har markeret dette. Tryk på Synkroniser nu. skal du synkronisere konti manuelt. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. På startskærmen trykker du på synkronisering. På startskærmen trykker du på synkronisering. du vil tilføje. du vil synkronisere. selv om du ikke bruger dem i øjeblikket. kan du stadig tilføje kontoen i indstillingerne. Hvis du har markeret dette. På startskærmen trykker du på synkronisering. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. kan programmer sende og modtage onlinekontooplysninger. 3. Tryk på den konto. 1. 2. og tryk så på den kontotype.eks. Følg skærmvejledningerne ved indtastning af kontooplysningerne. Tryk på Tilføj konto. kan de nye oplysninger begynde at synkronisere med HTC Explorer. og trykker på Indstillinger > Konti og Automatisk synkronisering Manuel synkronisering af en konto 1.59 Konti og synkronisering Tilføjelse af en social netværkskonto Hvis du ikke loggede ind på din sociale netværkskonto (som f. kan programmer bruge den synkroniseringsplan. Styring af dine onlinekonti Ændring af de generelle synkroniseringsindstillinger 1. Din sociale netværkskonto føjes til listen på skærmen Konti og synkronisering. . Hvis der ikke er en markering.

f. Fjernelse af en konto sletter ikke oplysninger fra selve onlinetjenesten. 1. du vil fjerne. Tryk på den konto. som du loggede ind med på tablet´en. Der er konti. der er knyttet til den.eks. På startskærmen trykker du på synkronisering. eller vælg et emne for at redigere dettes indstillinger. Tryk på den type oplysninger. kontakter eller indstillinger. fra HTC Explorer.eks. Tryk på den konto. og bekræft så. 3. og den måde. 1.60 Konti og synkronisering Ændring af kontoindstillinger Du kan ændre indstillinger som synkroniseringsfrekvens og de typer oplysninger. 3. du vil redigere på skærmen Konti og synkronisering. Tryk på Fjern konto. der synkroniseres. og trykker på Indstillinger > Konti og . Fjernelse af en konto Du kan fjerne en konto for at slette den og alle de oplysninger. den første Google-konto. at du vil fjerne kontoen. du vil synkronisere. f. du modtager. som du ikke kan fjerne. 2. bortset fra ved sletning af alle personlige oplysninger fra HTC Explorer med en hard-nulstilling. e-mail. På startskærmen trykker du på synkronisering. de meddelelser. og trykker på Indstillinger > Konti og 2. kontooplysninger vises.

eller bekræft den bare. og tryk så på Næste. og tryk så på Næste. HTC Explorer aktiverer automatisk Bluetooth og søger efter Bluetooth-enheder. kalenderbegivenheder og tekstmeddelelser til HTC Explorer. Tryk på Næste for at starte.61 Kontakter Kontakter Overførsel af kontaktpersoner fra din gamle telefon Det er nemt at overføre kontaktpersoner fra din gamle telefon til HTC Explorer via Bluetooth. 7. På HTC Explorer trykker du på Næste for at fortsætte. 4. Indtast adgangskoden på din gamle telefon. Vælg din gamle telefons navn og model.eks. 9. Marker afkrydsningsfeltet Kontakter (og andre typer understøttede data. 3. og sæt den i søgbar tilstand. 5. trykker du på Udført. Når HTC Explorer er færdig med at importere data. Tænd for Bluetooth på din gamle telefon. HTC Explorer forsøger så at parre med din gamle telefon. Vælg din gamle telefon i enhedslisten. f. 8. som du vil importere). Du får vist en sikkerhedsadgangskode på skærmen. Afhængigt af din gamle telefonmodel kan du også overføre andre typer data. 1. På startskærmen trykker du på 2. 6. . > Overfør.

meddelelser og e-mail. Facebook. dine online konto og mere.62 Kontakter Om programmet Kontakter Med programmet Kontakter er det nemt at styre dine kommunikationer med dine kontaktpersoner via telefon. Kontakter Giver dig adgang til alle kontaktpersoner på HTC Explorer. > Kontakter. Og det er ikke alt. så du undgår dubletangivelser i listen over kontaktpersoner. og alt sammen på et sted. så du nemt kan sende en SMS-. MMS.eller e-mail-meddelelse til en hel gruppe. Hvis du har de samme kontaktpersoner fra forskellige kilder. Grupper Giver dig mulighed for at indlemme kontaktpersoner i grupper. kan Kontakter flette disse kontaktpersonoplysninger.eks. for at se deres opdateringer og begivenheder fra kontoen. 1. Du kan også linke kontaktpersoner til deres sociale netværkskonti. Opkaldsoversigt Lister alle dine kaldte numre samt modtagne og ubesvarede opkald. Tryk på en af følgende faner: Telefon Starter skærmen Telefonopkald. . På startskærmen trykker du på 2. f.

F. § Tryk på navnet på kontakten for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. bliver du bedt om at tilføje kontakter fra den konto til din kontaktliste. som du er logget ind på. og rediger dine egne kontaktoplysninger. du vil vise i kontaktlisten. 3. Når du åbner Kontakter. 1. Du kan: § Åbn din profil. Vælg de onlinekonti. På startskærmen trykker du på 2. Filtrere din kontaktliste Du kan vælge kun at vise kontakter af en bestemt kontotype (f. Ikoner for onlinestatus vises. øverst for at vise en liste over onlinekonti. betyder at kontaktpersonen er tilgængelig for chat.eks. Din kontaktpersonliste viser også kontaktpersoner.eks. § Se statusopdateringer fra venner på dine sociale netværkskonti. som indeholder de kontakter. f. i Google Talk. På fanen Kontakter trykker du på > Kontakter.eks. når en kontakt har sendt dig nye meddelelser eller når det er kontaktens fødselsdag. når du lige har logget på en ny konto. Google-kontakter eller Facebook-kontakter). § Se. gemt på SIM-kortet (sædvanligvis markeret med SIM-kortsikonet ).63 Kontakter Din kontaktpersonliste Programmet Kontakter viser alle kontakter. Indstil flere muligheder til sortering af dine kontakter ved at trykke på på Indstillinger. § Oprette. § Se et meddelelsesikon. hvis du har logget ind på Google Talk på HTC Explorer. . og så .eks. hvem der er online. Facebook. redigere eller finde kontaktpersonoplysninger. tryk så på 4. f. og for at gemme valget. der er gemt i HTC Explorer og fra de onlinekonti.

64 Kontakter Konfigurere din profil Gem dine personlige oplysninger for nemt at sende dem til andre mennesker. og vælg så. Du kan redigere din profil eller denne den med andre fra denne fane. Gør et af følgende: § Hvis du loggede ind på en af dine onlinekonti. og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SIM-kort. som du posterede i dit sociale netværk. . hvis du har konfigureret de relevante konti. Hvad du kan se på din profil Når du trykker på Min profil. > Kontakter. 3. Importere kontakter fra SIM-kortet Når du importerer SIM-kontakter.eks. om du vil linke profilen til en eksisterende kontaktangivelse. skal du trykke på typen for de importerede kontaktpersoner. Hvis du har en Google. Tryk på eller dit billede.eks. Tryk på > Kontakter.eller Exchange ActiveSync-konto konfigureret på HTC Explorer. og derefter på Rediger mit kontaktkort. Opdateringer og begivenheder Viser opdateringer og begivenheder. 1. 3. vil du se følgende faner: Detaljer Viser dine egne kontaktoplysninger. Galleri Viser dine Facebook-album og -billeder. 4. . og vælg så. På startskærmen trykker du på 2. Google-kontoen eller Facebook for HTC Sense. Indtast eller rediger dit navn og dine kontaktpersonoplysninger. Facebook hvis du er logget ind på Facebook for HTC Sense). der allerede indeholder dine personlige oplysninger eller redigere profilen. skal du trykke på dit navn eller e-mail-adresse. Du kan også se dine seneste posteringer på dit sociale netværk (f. Tryk på Gem. f. På startskærmen trykker du på 2. skal du trykke på Mig. 5. 1. om du vil tage dit selvportræt eller bruge et andet billede til din profil. kan du enten gemme dem på HTC Explorer eller tilføje dem til dine Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter. § Hvis du loggede ind på dine onlinekonti.

mellem. Ph.og efternavn. Vælg Kontakttype. 5. som kontaktpersonen synkroniseres med. § Hvis du vil importere alle kontakter. og indtast så kontaktens navn. Tryk på > Kontakter. Indtast kontaktpersonoplysningerne i de relevante felter.) eller et navnesuffiks (f. Tryk på Gem. eller Sr.) 4. når du tilføjer kontaktpersoner til dit SIMkort. eller Fr. På startskærmen trykker du på 2.eks. Når du gennemfører søgningen. f. skal du bare indtaste de første par bogstaver i det emne.65 Kontakter 4. 1. Tryk på Gem. Hr.eks. Det afgør den konto. > Kontakter. 6. f. Jr. 3. Nogle felter er måske ikke tilgængelige. der skal søges efter.eks. du leder efter i søgefeltet. 3. Tryk på . og tryk så på Indstillinger > Søg efter kontakter efter. Tilføjelse af en ny kontakt 1. Google eller Exchange ActiveSync. 5. hvis du separat vil indtaste kontaktens for-. og tryk så på Udført. Matchende kontakter bliver vist. gruppenavn eller firma. tryk på Marker alt. Vælg de typer kriterier. hvis du først vil lukke skærmtastaturet og nemmere kunne rulle gennem de andre felter. På startskærmen trykker du på 2. Afhængigt af kontaktens type skal du måske også tilføje et navnepræfiks (f. Tryk på .D. Tryk på feltet Navn.eks. Gør et af følgende: § Tryk på en eller flere SIM kontaktpersoner. . Søge efter kontakter Ud over at søge efter kontakter efter navn eller e-mail-adresser kan du indstille programmet Kontakter til at søge med andre kriterier. du vil importere. . Tryk på .

Under Firmakontakter vises matchende navne. . 4. 3. du vil kopiere på HTC Explorer. Indtast de første par bogstaver i kontaktens navn eller e-mail-adresse i søgefeltet. Du skal først have Exchange ActiveSync-kontoen konfigureret på HTC Explorer. Tryk på . På startskærmen trykker du på > Kontakter. Tryk på navnet på den kontakt.66 Kontakter Import af en kontaktperson fra en Exchange ActiveSync-konto Du kan søge efter en arbejdskontaktperson på Exchange ActiveSync-kontoen og så kopiere den til HTC Explorer. 2. 1. og tryk så på Gem til Kontakter.

Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). Glid ned ad meddelelsespanelet. kan du se ikonet for meddelelsesområdet på statuslinjen. Hvis du vil flette. 2.67 Kontakter Fletning af kontaktoplysninger Hvis du har de samme kontakter på HTC Explorer og Google-kontoen og din sociale netværkskonto. f. På startskærmen trykker du på > Kontakter. som kan flettes. 4. Hvis du ikke vil flette nogen kontakter. Tryk på Skærmen Alle linkede kontakter åbnes. Tryk på OK. . skal du trykke på Annuller alle. i 1. hvilke kontakter. 3. 2. du vil linke.eks. og så på Linkede kontakter (eller Mere > Linkede kontakter). Du kan vælge at bryde linket til en kontotype eller genoptage linket. vil HTC Explorer forsøge at kombinere dem automatisk eller lade dig afgøre. Kombination af de samme kontakter undgår dubletangivelser i din kontaktliste. Visning af en liste over alle dine linkede kontaktpersoner 1. På startskærmen trykker du på > Kontakter. der skal kombineres. og der kan du undersøge kontotyper og flettede oplysninger. trykker du på OK. Når du er færdig. Accept af matchede kontaktpersonerforslag Når HTC Explorerfinder kontakter. og tryk så på Forslag til matchede kontakter. 2. Manuel fletning af kontaktpersonoplysninger 1. . skal du trykke på 3. der kan flettes. Du ser en liste over foreslåede kontakter. Facebook.

På startskærmen trykker du på > Kontakter. Tryk på navnet på den kontakt (ikke ikonet eller billedet). På startskærmen trykker du på 2. På startskærmen trykker du på 2. Skærmen med kontaktpersondetaljer har følgende faner: . Du kan: eller (hvis der er foreslåede links). Bryde linket 1. der skal eksporteres. Tryk på > Kontakter. Vælg en konto eller kontaktpersonertypen. Kontaktpersonoplysninger og samtaler Når du trykker på en kontaktperson i skærmbilledet Kontakter. . 3. 1. Import af kontaktpersoner fra hukommelseskortet Du kan kun importere kontaktpersoner. Hvis du har Google eller Exchange ActiveSync -konti konfigureret på HTC Explorer. for at linke kontaktpersonen til en § Under Tilføj kontakt trykker du på en af mulighederne for at linke til en anden kontakt. Tryk på > Kontakter. du vil afbryde. og tryk så på Importer/Eksporter > Importer fra SD-kort. 4. 3. skal du trykke på typen for de importerede kontakter. § Under Foreslå links trykker du på konto. åbnes skærmbilledet med detaljer over kontaktpersoner og viser dig de oplysninger. 3. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Eksporter til SD-kort. Tryk på 4. og tryk så på OK. og tryk så på Importer/Eksporter > Eksporter til SD-kort. hvis kontaktoplysningslink. I afsnittet Linkede kontakter trykker du på du vil afbryde linket til. Tryk på . du har gemt eller linket til for den kontaktperson. 2. Sikkerhedskopiering af dine kontaktpersoner på hukommelseskortet 1.68 Kontakter 3. ved siden af den kontotype. .

Det viser også alle dine indkommende.eks. Tryk på Gem. Når du bedes om det. Tråd viser SMS-meddelelser og e-mails. Hvis du ser en meddelelse om kontaktens fødselsdag i afsnittet Begivenheder. Tryk på . 3.eks. kontaktpersonen har et lagret telefonnummer. Kontaktens oplysninger fra Facebook-kontakter kan ikke redigeres. trykker du på OK. 4. og tryk så på Slet. Slette kontakter 1. Redigere en kontaktpersons oplysninger 1. og tryk så på Rediger kontakt. Tryk og hold på kontakten. udgående og ubesvarede opkald til og fra kontaktpersoner. sende en e-mail eller ringe til kontakten fra denne fane. som du har modtaget fra kontakten. Opdateringer Vis kontakternes opdateringer og begivenheder fra dit sociale netværks konto (f. Indtast de nye oplysninger om kontaktpersonen. skrive på personens Facebook-væg. kan du trykke på meddelelsen og vælge. > Kontakter. hvordan du vil hilse kontakten. 3. Vælg de kontaktpersoner.eks. du har gemt for kontaktpersonen. På startskærmen trykker du på > Kontakter. På startskærmen trykker du på 2. og tryk så på Slet. Du kan svare på en meddelelse. Hvis f. Galleri Viser linkede kontakters Facebook-album og -billeder. Få straks kontakt med kontaktpersonen ved at trykke på en af de viste metoder. 2. 4. som du vil fjerne. . f.69 Kontakter Detaljer Vider de oplysninger. kan du trykke på Ring til arbejde. Facebook).

Tryk på > Kontakter. Hvis du ikke kan se knappen Send. Afsendelse af flere kontaktkort Det er nemt at dele kontaktoplysninger for flere kontakter med andre fra din HTC Explorer. som du vil sende kontaktkortene til. og tryk så på Send kontakt som vCard. > Kontakter. hvordan du vil sende kontaktkortene: Bluetooth Tryk på Scan efter enheder. Gør et af følgende: For at sende En persons kontaktpersonoplysninger Gør dette Tryk og hold ned på navnet på den kontaktperson (ikke ikonet eller billedet).70 Kontakter Afsendelse af kontaktpersonoplysninger som et vCard Det er nemt at dele egne kontaktoplysninger med andre eller enhver kontakt fra HTC Explorer. hvis oplysninger. og tryk så på Send. når skærmtastaturet er åbent. Mail Indtast og send din e-mail-meddelelse med de vedhæftede kontaktkort. som du vil dele. hvis kontaktpersonoplysninger du vil sende. . Vælg. og tryk så på den enhed. 3. 4. skal du trykke på for at lukke tastaturet. Vælg. På startskærmen trykker du på 2. 1. og så på Send kontakter. 4. Tryk på Min profil. hvordan du vil sende vCard'et blandt de tilgængelige valgmuligheder. Følg skærmmeddelelserne på HTC Explorer og den anden enhed for at parre dem og sende filerne. Dine kontaktpersonoplysninger 3. og tryk så på Send min profil. Vælg de kontaktpersonoplysninger. Vælg de kontakter. du vil dele. og tryk så på Send. På startskærmen trykker du på 2. 1.

Redigering af en kontaktgruppe 1. Tryk og hold på gruppen på fanen Gruppe. vælg de kontakter. 4. Du kan kun ændre navnet på grupper. og tryk på 4. Du kan: § Tryk på gruppenavnet for at ændre navnet. På startskærmen trykker du på 2. som er tilgængelig via computerens webbrowser. 3. . Hvis din kontaktpersonliste er lang. og tryk så på Gem. så du nemt kan sende en meddelelse eller e-mail til en hel gruppe. § Tryk på ikonet til venstre for gruppenavnet for at ændre eller fjerne gruppebilledet. . kan du bruge søgelinjen til hurtigt at søge efter kontaktpersoner eller trykke på for at skjule skærmtastaturet og rulle gennem listen. Vi har også tilføjet gruppen Ofte som en særlig gruppetype. Oprettelse af en gruppe 1. Indtast navnet på gruppen. Tryk på Gem. som du ofte ringer til eller modtager opkald fra. Tryk på for at vælge et billede til gruppen. Vælg de kontaktpersoner. Tryk på Gem. som du vil føje til gruppen. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter.71 Kontakter Kontaktgrupper Tildel kontaktpersoner til grupper. . du vil § Fjern en kontakt fra gruppen ved at trykke på feltet ved siden af kontaktens navn. og tryk så på Rediger gruppe. der automatisk gemmer kontaktpersoner. og tryk så på Gem. 3. . 6. På startskærmen trykker du på > Kontakter. § Tilføj kontakter til gruppen ved at trykke på tilføje. som du har oprettet. Du kan også synkronisere grupper på HTC Explorer med grupperne på din Google -konto. 2. 5.

Omarrangering af medlemmer af en kontaktpersongruppe 1. 3. du vil flytte. du vil fjerne. Tryk på Gem. Når rækken fremhæves.72 Kontakter Afsendelse af en meddelelse eller e-mail til en gruppe Du bliver debiteret for hver sendt meddelelse.eks. På startskærmen trykker du på > Kontakter. På startskærmen trykker du på > Kontakter. du vil sende en meddelelse eller email til. Tryk og hold på for enden af den kontaktpersons navn. skal du trække den til den nye placering. § Tryk på Send gruppe-mail for at sende en e-mail til gruppen. 4. og gør et af følgende: § Tryk på Send gruppemeddelelse for at sende en meddelelse til gruppen. 4. 5. . 3. Når rækken fremhæves. 2. På fanen Grupper trykker du på gruppen for at se dens medlemmer. Tryk og hold på i slutningen af den gruppe. Hvis du f. På fanen Grupper trykker du på den gruppe. På fanen Grupper trykker du på > Kontakter. 3. skal du trække den til den nye placering. og så på Rediger grupper. 2. Tryk på . Gå til fanen Gruppehandling. På startskærmen trykker du på 2. Omarrangere dine kontaktpersongruppe 1. bliver du debiteret for fem meddelelser. sender en meddelelse til en gruppe på fem personer. Tryk på Gem. og tryk så på Rediger gruppe. 1.

Gentag ovenstående trin for at tilføje endnu en Kontakter-widget. som du vil slette. På startskærmen trykker du på 2. > Kontakter. 2. 2. 1. 1. . 3. Tilføje Kontakter-widgets Hold kontakten ved lige med forskellige vennekredse eller kollegaer i dit liv. På fanen Grupper kan du: § Trykke og holde på en gruppe. hvor ofte du kontakter kontakterne.73 Kontakter Slette grupper Du kan kun slette grupper. og tryk så på Vælg. 4. På fanen Tilføj til start trykker du på Widget > Kontakter. Vælg den gruppe. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering (ikke billedet) på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. Du kan tilføje flere Kontakter-widgets til startskærmen med forskellige grupper kontaktpersoner for hver widget. kan du vælge en anden kommunikationsmetode for hver af kontakterne på widget'en Kontakter. § Tryk på . Vælg widget-formatet. 5. og så trykke på Slet gruppe. Indstilling af standardkommunikationsmetode Afhængigt af. 1. der skal fjernes. du vil føje til som en widget. og tryk så på Rediger grupper for at vælge flere kontaktgrupper. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. som du har oprettet.

§ Hvis du vil tilføje et medlem. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. § Hvis du vil tilføje flere medlemmer. og tryk så på den kommunikationsmetode. På Personer-widget'en: § Tryk på navnet på en kontakt eller en statusopdatering for at åbne skærmen med oplysninger om den kontakten. 5. udføres. Tryk på en kontakts billede (ikke navnet eller statusopdateringen) på widget'en. . skal du trykke på . § Tryk på for at åbne programmet Kontakter og se alle dine kontakter. Tryk på en kontakts navn eller statusopdatering på widget'en for at åbne personens skærm med kontaktoplysninger. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. Tryk på Angiv standarhandling. du ønsker med kontakten. 4. Tryk på Vælg standardhandling. 4. Tilføjelse af gruppemedlemmer til en Kontakter-widget Du kan tilføje flere medlemmer til kontaktgruppen. Komme i kontakt med en kontaktperson 1. skal du trykke på . du ønsker med kontakten. På startsiden går du til Kontakter-widget'en. På skærmen Vælg standardhandling trykker du på den kommunikationsmetode. 2. Standard kommunikationsmåden. Tryk på for at returnere til widget'en Kontakter på startskærmen. Ændring af standardkommunikationsmetode 1. som er på en Kontakter-widget. som du har indstillet for denne kontakt. 2. 3.74 Kontakter 3.

og så sætte tags og føje billedtekster til dem. Når du ser albummer for en Facebook-ven. .eks. posterede statusmeddelelser. kan du trykke på meddelelsen for at sende en hilsen. Når der er en meddelelse om kontaktens fødselsdag. kan du også dele et link til et bestemt album eller kommentere på albumbillederne. § Søg efter dine venners Facebook-statusopdateringer i Friend Stream™. § Vis dine Facebook-begivenheder og dine venners fødselsdage i programmet Kalender. overførsler og profilændringer. § Se Facebook-billeder direkte i programmet Galleri. Du kan også overføre ét eller flere billeder til Facebook. f.75 Socialt Socialt Facebook for HTC Sense Med Facebook for HTC Sense kan du: § Se alle din Facebook-kontakter og deres onlinestatusopdateringer i Kontakter. skal du glide op til fanen Opdateringer for at se opdateringer. Når du trykker på en kontakt i Kontakter.

3. Få glæde af Facebook i Friend Stream Poster dine statusopdateringer. 4. Postering af en meddelelse på en vens Facebook-væg Skriv hurtigt en vægpostering til dine Facebook-venner i Friend Stream.76 Socialt § Logge ind på din Facebook-konto fra Konti og synkronisering-indstillinger eller programmet Facebook (forudinstalleret eller overført fra Android Market) logger dig automatisk ind på Facebook for HTC Sense. § I tekstfeltet indtaster du det. eller del din placering med dine sociale netværk. og tryk så på en ven i listen. Tryk på > Facebook. Kommentarer til og synes om Facebook-indlæg Tryk på en persons statusopdatering på fanen Alle opdateringer og gør et af følgende: § Tryk på det billede eller albumnavn. I Friend Stream trykker du på 2. 5. du tænker om en persons statusopdatering. der vises i statusopdateringen for at se og kommentere albummets billeder med programmet Galleri. > Min væg. § Du skal måske autorisere Facebook for HTC Sense til at oprette forbindelse til din Facebook-konto. Tryk på Poster. § Tryk på Synes om for at synes om personens statusopdatering. Indtast din meddelelse. Tryk på for at vedhæfte et billede. 1. skriv meddelelser på dine venners Facebook-vægge. .

der også bruger Google Talk. Hvis du loggede ind på din Google-konto. På næste skærm kan du tilføje din statusmeddelelse og endda tagge de venner. hvis du ikke vil gemme dine chat-meddelelser. Tryk på Check ind. . Under chat kan du trykke på Registrer ikke chat Skift chats og så på en af disse valgmuligheden: Dine Google Talk-meddelelser gemmes i mappen Chats folder på din Gmail-konto. Når det er gjort. 1. I Google Talktrykker du på en ven i Liste over venner. Gå til fanen Locations. § Tryk på . Indtast din meddelelse i tekstfeltet. 4. 4. 3. indtast din aktuelle placerings navn og beskrivelse. § Du skal være logget ind på Facebook for HTC Sense for at bruge denne funktion i Friend Stream. Det sætter dig i stand til at kommunikere med andre personer. Tryk på denne mulighed. Chatte i Google Talk Google Talk er Google’s program til onlinemeddelelser. Tryk på Send. 5. 2. Du kan åbne Google Talk fra startskærmen ved at trykke på > Talk. første gang du konfigurerede HTC Explorer. § For at finde din placering skal du også aktivere placeringskilder i Indstillinger > Placering. Hvis du har mere end én chat i gang.77 Socialt Deling med din placering med dine Facebook-venner Spiser du på din foretrukne restaurant? Fortæl dine venner. og inviter dem med. hvor du er. og tryk så på 2. er du allerede logget ind på Google Talk. Gør et af følgende: § Tryk på et sted i listen. Du kan også indsætte et humørikon ved at trykke på og så på Mere > Indsæt smiley. og tryk så på Udført. kan du trykke her for at skifte til en chat med en anden ven. du er med. trykker du på Check ind. . 3. Chatting med en ven 1.

der sendte dig invitationen til at chatte i Liste over venner. der accepterer invitationen. indlemmes i gruppechatten. I Google Talk's Liste over venner trykker du på navnet for at åbne skærmen Indstil status. Gør et af følgende: § Tryk på den ven. indsæt et humørikon. 4. eller se dine venners kontaktpersonoplysninger. hvor din Google Talk-status vises. Den ven. . meddelelse og dit billede vises på din kontakts Liste over venner og i andre programmer. vil du modtage en underretning. Hver enkelt. du ønsker i menuen. for at vælge en tilpasset 3. Tryk på onlinestatusangivelsen ved siden af billedet. du inviterede. Tilføj endnu en ven til din chat. og tryk så på chatunderretningen. og den ven. Ændring af din onlinestatus og dit billede 1. Eller tryk på status i listen. Ryd chatoversigten. og vælg så den status. Dennes angivelse i Listen over venner bliver hvid og viser meddelelsen. Tryk på billedet.78 Socialt Liste over venner Tilføj til chat Returner til Liste over venner. og vælg en af følgende: § Tryk på Fjern for at fjerne billedet. Afslut den aktuelle chat. § Åbn meddelelsespanelet. Indtast din nye statusmeddelelse. Afslut chat Mere Accept af chatinvitationer Når en ven sender dig en Google Talk-meddelelse. § Tryk på Skift for at vælge et andet billede. 2. Tryk på Udført. får en invitation til en gruppechat. du aktuelt chatter med. 5. Din onlinestatus.

og tryk så på OK. 1. blokering af en 2. 2.og meddelelsesindstillinger. Tryk på og derefter på Alle venner. Tryk og hold på vennens navn. skal du trykke på og så på Mest populære. Tryk på og derefter på Tilføj ven. Hvis du kun vil se venner. når denne blokeres. 3. du vil ophæve blokeringen for. ven Vis alle inviterede venner Tryk på og tryk så på Mere > Inviterede. og tryk så på Bloker ven. 2. Tryk på den ven. som endnu ikke har accepteret din invitation vises på skærmen. Gør en ven populær Bloker en ven 2. Tryk på Send invitation. hvor du tilføjer og styrer din venner i Google Talk. og tryk så på Vis altid ven. Ophæv 1. Du kan blokere en ven. du vil tilføje. Ændring af indstillinger eller logge af I Google Talk's Liste over venner trykker du på § Lug ud for at logge ud. 1. Hvis du vil vise alle dine venner. Tryk på og tryk så på Mere > Blokeret. skal du trykke på og så på Alle venner. Tryk og hold på vennens navn. som du ofte chatter med — de mest populære — der vises i Liste over venner. I Google Talk's Liste over venner kan du: Invitere en ven 1. Venner. Tryk på og derefter på Alle venner. og så på: § Indstillinger for at ændre program. som du ofte chatter med. Vis alle venner I starten er det kun venner. så denne ikke sender meddelelser til dig.79 Socialt Tilføje og styre venner Liste over venner er det sted. og føjes til listen over Blokerede venner. . Indtast en Google Talk-onlinemeddelelses-id eller Gmail-adresse på den ven. Din ven fjernes fra Liste over venner.

fra § Åbn kameraet direkte i videotilstand. § Åbn kameraet i billedtilstand. så du kan begynde optagelsen af videoer med det samme ved at trykke på på startskærmen og så trykke på Videooptager. kan du kun tage op til fem billeder. bliver billederne på telefonen automatisk overført til hukommelseskortet. Når du indsætter et hukommelseskort. før du kan få adgang til filerne. § Hvis der ikke er indsat et hukommelseskort.80 Kamera Kamera Grundlæggende om kameraet Lige meget om du rejser for arbejdet eller privat kan du tage billeder og videoer af din tur og møder med HTC Explorer. som gemmes i telefonens hukommelse. Skærmen Kamerasøger Du finder følgende skærmfunktioner på skærmen Kamerasøger: Zoomlinje Omskifter til billed-/ videotilstand Udløser/optageknap Effektknap Galleriknap . og tag billeder ved at trykke på startskærmen og trykke på Kamera. § Du skal have et hukommelseskort indsat.

På startskærmen trykker du på > Kamera. Peg kameraet. . 5. 3. Glid blot fingeren op eller ned over zoomlinjen for at zoome ind eller ud. som du vil bruge. Vælg en effekt. Tage et billede tæt på Har du svært ved at tage dit eget billede tæt på? Det er nemt med kameraet. Når du er klar til at tage billedet. 1. Tage et billede 1. kan du bruge skærmens zoom-linje til at zoome ind eller ud på dit motiv.81 Kamera Zoom Før du tager et billede eller en video. 7. 2. du vil gøre med billedet. 3. og fokuser på motivet. når du har taget det. Før du tager billedet. Tryk på for at åbne panelet med indstillingsmenuen. Vælg opløsningen og andre kameraindstillinger. kan du først zoome ind eller ud på motivet. 4. 6. Tryk på Selvportræt. Indstil det til automatisk at tage dit selvportræt. 2. Vælg det. 4. trykker du på . Drej kameraet mod dig. vises zoomlinjen altid på skærmen. Du skal ikke engang trykke på udløseren. Når du optager video. som du vil bruge på billedet. Når kameraet registrerer dit ansigt. Tryk på for at lukke panelet med indstillingsmenuen. vil det automatisk fokusere og tage dit billede. Du kan frit zoome ind eller ud under optagelsen.

7. før du begynder at tage et billede eller en video. Rul gennem de tilgængelige effekter. og tryk på den. eller vælg et socialt netværk.82 Kamera Optagelse af video 1. Slet billedet eller videoen Send billedet eller videoen til computeren eller en anden enhed med Bluetooth. Du kan også tilføje bestemte effekter til videoer. vil gennemgangsskærmen vise billedet eller startbilledet af den video. som du vil overføre den/det til. som du vil bruge i videoen. Se videoen. når du lige har optaget den. 2. send den via e-mail. 4. du vil gøre med videoen. Vælg en effekt. du kan lide. du lige har optaget. som du så vil gøre. Vælg videokvaliteten og andre kameraindstillinger. Tryk på . Du kan frit zoome ind eller ud under videooptagelsen. Vælg. 8. 5. Indram dit motiv på skærmen Kamerasøger. På startskærmen trykker du på > Videooptager. Brug de tilgængelige kameraeffekter for at få dine billeder til at se ud. Tryk på skærmknapperne for at vælge det. 3. Tilføjelse af effekter Vil du have dine billeder til at se mere interessante ud? Nemt.eks. til brug som baggrund. . som om de er taget gennem særlige linser og filtre. 6. Efter optagelse Når du har optaget et billede eller en video. 1. Vælg det. hvordan du vil bruge billedet. Vælg først en effekt. Stands optagelsen ved at trykke på igen. 2. Tryk på for at starte optagelsen. som du vil bruge. f.

Glid fingeren over hver af skyderne for at justere eksponering. Når det ikke er markeret. som du vil bruge. når du trykker på udløseren eller optageknappen. er de tilgængelige billedopløsninger i 3:2-forholdet. kontrast. Vælg et ISO-niveau eller sætte det tilbage til Auto. når du bruger en høj ISOindstilling og automatisk justere billedlysstyrken. Hvidbalance sætter kameraet i stand til at tage farver mere præcist ved at justere til de aktuelle lysforhold. før kameraet automatisk tager billedet. Gennemgangsvarighed Bredformat (kun billedtilstand) Geo-tag billeder (kun billedtilstand) Automatisk forbedring (kun billedtilstand) Lukker lyd Gitter (kun billedtilstand) Optag med lyd (kun videotilstand) Nulstilling til standard . Åbn indstillinger for kameraet ved at trykke på Selvportræt (kun billedtilstand) Selvudløser (kun billedtilstand) Billedjusteringer Hvidbalance Opløsning/videokvalitet ISO (kun billedtilstand) . før kameraet skifter tilbage til skærmen Kamerasøger. mætning og skarphed. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt (standard). Vælg denne mulighed for at tage dit eget nærbillede. Marker for at vise et gitter på skærmen Kamerasøger. Højere ISO-tal er bedre til at tage billeder med dårlige lysforhold. Vælg at reducere støj. og du kan bruge hele kamerasøgerens skærm til at indramme dit motiv. Angiv en tidsforsinkelse. Vælg at gemme GPS-placeringen på dine optagne billeder. Vælg at optage lyd. Indstil den tid. som et optaget billede eller en optaget video vises på gennemgangsskærmen. Sæt kameraet tilbage til standardindstillingerne.eller videoopløsning. Vælg en billed. Vælg at afspille en lyd. vil de tilgængelige billedopløsninger være i standard 4:3forhold.83 Kamera Ændre kameraindstillinger Åbn menupanelet for at få adgang til og ændre kameraindstillinger. så du nemt kan indramme og centrere dit motiv. før du tager billedet. når du optager videoer.

hvor dine billeder og videoer er organiseret efter album. Få et publikum ved at mærke dine Facebook-venner. Valg af et album På startskærmen trykker du på > Galleri. . Du kan også nemt bruge et billede til et kontaktikon. når du ser på billeder og videoer af dine seneste rejser eller dine kæledyrs nyeste tricks. skal du først undersøge. Og du kan også redigere og tilføje effekter til dine billeder. så du nemt kan se dem. Programmet Galleri åbner på skærmen Album. videoer og musik Galleri Om programmet Galleri Genoplev det sjove.84 Billeder. videoer og musik Billeder. om du har billeder eller videoer kopieret på HTC Explorer. Hvis du vil begynde at bruge Galleri. placeringsikon eller en baggrund.

Mens der vises et foto i fuld skærm. § Tryk på skærmen med tommelfingeren og pegefingeren og spred derefter dine fingre for at zoome ind. kan du trykke på og så trykke på Vis på kort for at se den placering. Tryk på skærmen for at vise afspilningsfunktionerne.85 Billeder. hvor du tog billedet. kan du gennemgå dine billeder og videoer. 2. Tryk på et billede eller en video for at se den/det på hele skærmen. og tryk så to gange hurtigt på skærmen igen for at zoome ud. Tryk på > Slideshow. Vælg et album. videoer og musik Visning af billeder og videoer Når du har valgt et album. der indeholder billeder. (Vis på kort er tilgængelig. du kan zoome ind eller ud på et billede: § Tryk to gange hurtigt på skærmen for at zoome ind. som du vil se som et diasshow. Glid fingeren op eller ned for at rulle gennem miniaturerne. når du har aktiveret Geo-tag billeder i Kamera. Klem fingrene sammen for at zoome ud. Vise billeder som et diasshow 1. .) Zoome ind eller ud på et billede Der er to måder.

f.eks. fra § Tryk på Mere > Fuld skærm eller Mere > Bedste tilpasning for at skifte mellem fuld skærm og bedste tilpasning.86 Billeder. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. Du kan også forbedre dine billeder ved at anvende effekter. høj kontrast. er ved at trykke på startskærmen og så trykke på Videoer. 3. Tryk på Rediger i den menu. Redigering af dine billeder Foretag de grundlæggende redigeringsopgaver på billeder. du nemt kan komme til dine videoer på. der åbner. 2. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.eks. du vil beskære. Beskæring af et billede 1. Tryk og hold på det billede. . f. kan du trykke på en video for at afspille den. Tryk og hold på det billede. 2. rotation og beskæring. Rotation af et billede 1. § Brug skærmfunktionerne til at afspille. videoer og musik Se videoer Mens du browser et album. du vil rotere. klassisk og andet. og tryk enten på Rotér mod venstre eller Rotér mod højre. pausere eller stoppe videoen. En anden måde.

Tryk på Rediger i den menu. Tryk og hold på det billede. som du vil beskære. der vises. Tryk på en effekt for at anvende den på billedet. Afsende dine billeder og videoer Send billeder og videoer til din computer eller en anden enhed med e-mail. du vil tilføje effekter til. der åbner sig. 6. Tryk på . Når retningspilene vises. og tryk så på Beskær. Der vises en beskæringsboks omkring billedet. Tryk på Gem for at bevare ændringerne. Det originale billede forbliver uredigeret. 7. 4. kan du se de muligheder. Træk beskæringsboksen til den ønskede placering. Tryk på Rediger i den menu. På startskærmen trykker du på > Galleri. 1. Det forbedrede billede gemmes som en kopi. 5. videoer og musik 3. 2. du vil dele.87 Billeder. der findes. Juster beskæringsboksens størrelse ved at trykke og holde på kanten af boksen. og tryk så på Effekter. Afsende billeder eller videoer via e-mail Du kan sende flere billeder. der indeholder de billeder eller videoer. 2. De tilføjes som filvedhæftninger i din e-mail. skal du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på beskæringsboksen. 4. MMS eller Bluetooth. Tryk på et album. 3. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri. og tryk så på Gmail eller E-mail. 3. der vises. Det originale billede forbliver uredigeret. 5. Flyt beskæringsboksen til den del af billedet. Det beskårne billede gemmes som en kopi. . Tilføjelse af effekter 1. På det panel. videoer eller begge dele i en e-mail-meddelelse. Tryk på Gem for at bevare ændringerne.

1. Deling af billeder eller videoer på Facebook Du skal være logget ind på din konto for at kunne overføre billeder eller videoer. videoer eller begge dele og sende dem til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. og tryk så på Facebook for HTC Sense. Afsende billeder eller videoer via Bluetooth Du kan vælge flere billeder. Vælg de billeder eller videoer. og tryk på Næste. 3. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. der indeholder de billeder eller videoer. Tryk på et album. 4. som du vil dele. Opret meddelelsen. Afsende et billede eller en video via MMS 1. 3. 4. du vil sende. På startskærmen trykker du på > Galleri. 3. Tryk på . Billedet eller videoen tilføjes automatisk til MMS-meddelelsen. du vil dele. På startskærmen trykker du på > Galleri. 2. der indeholder de billeder eller videoer. Og du kan postere videoer på YouTube. du vil dele. der indeholder de billeder eller videoer. 5. som du vil dele. Opret meddelelsen og tryk på Send. og tryk så på (Gmail) eller Send (Mail). På startskærmen trykker du på > Galleri. Hvis du valgte E-mail. 6. Vælg de billeder eller videoer. lige efter du har optaget det/den. og du har flere e-mail-konti.88 Billeder. 2. så filerne kan sendes. 1. 2. du vil dele. Deling af dine billeder og videoer på nettet Ved hjælp af programmet Galleri kan du dele billeder og videoer på dine sociale netværk. og tryk så på Meddelelser. og tryk på Næste. Tryk på et album. . og tryk så på Bluetooth. Tryk på . Tryk på . 5. videoer og musik 4. Du kan også bruge programmet Kamera eller Videooptager til at dele et billede eller en video. bruges standard e-mail-kontoen. Tryk på det billede eller den video. Tilføj endnu et billede eller endnu en video til diasshowets vedhæftning ved at trykke på og så trykke på Billede eller Video. Tryk på et album.

og tryk derefter på Næste. 5. f. Dele billeder på Picasa Du skal være logget ind på en Google-konto for at kunne overføre billeder til Picasa™-fotoorganisationstjenesten. 6. og så vælge. 6. og tryk derefter på Næste. På startskærmen trykker du på > Galleri. Hvis du vil mærke venner på dine billeder. Log ind på din YouTube. og tryk så på YouTube. Tryk på . På startskærmen trykker du på > Galleri. Vælg det onlinealbum. eller tryk på oprette et nyt. . hvis du bedes om det. 3. Tryk på et album. der indeholder det billede. tryk på Udført. Vælg de videoer. hvor dine ven er. 2. og indtast så en anden billedtekst på hvert billede eller video. Vælg det album. du vil dele. og tryk på Næste. du overfører. 4.89 Billeder. og angiv indstillinger for personlige oplysninger for de overførte billeder eller videoer. der skal overføres til. Tryk på et album. Tryk på Udført. 9. du vil dele. Når du er færdig med at tilføje tags og beskrivelser. Vælg de billeder eller videoer. videoer og musik 4. 5. Indtast en billedtekst til de billeder. 1. Tryk på . Tryk på Flere detaljer. du overfører. 8. Du kan derefter trykke på den del. Vælg de billeder.eller Google-konti. 6. Gentag dette trin for at fortsætte med at sætte tags ved venner. 7. Tryk på Overfør. for at 2. 4. indtast de oplysninger. Tryk på Tilføj tag og beskrivelse. 7. skal du trykke på Sæt tag på dette billede. 5. og tryk så på Picasa. hvem du vil sætte tag ved i listen. Deling af videoer på YouTube Du kan dele dine videoer ved at overføre dem til YouTube. Glid til venstre for at gå til næste billede eller video. 3. du vil dele. beskrivelse og mærker. du bedes om. som du vil dele. 1. der indeholder de videoer.eks. hvor du vil overføre billederne til. du vil dele. og vælg en indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. Tryk på Overfør. 7. Indtast en titel på de videoer.

kan du trykke et sted på skærmen og så trykke på . Kommentarer til billeder på dine sociale netværk Tilføj kommentarer til dine og dine venners overførte billeder. 1. mens du gennemgår onlinealbum. Visning af billeder på Facebook Du skal være logget ind på din Facebook-konto for at se billeder i Facebook. > Galleri. hvad du og dine venner har overført til dine sociale netværk. Gør et af følgende: § Du kan trykke og holde på et billede. 1. Tryk på dit kontonavn eller din vens konto i listen for at se billederne på kontoen. Indtast din tekst. og så trykke på Tilføj kommentar.90 Billeder. . 3. På startskærmen trykker du på 2. § Når du ser på et billede på hele skærmen. videoer og musik Visning af billeder på dine sociale netværk I programmet Galleri kan du se. hvor der står “Skriv en kommentar”. og tryk så på Kommentar. 2. Tryk på fanen Facebook. Tryk på det felt. Du kan se billeder i dine onlinealbum på samme måde. 3. som du ser på billeder på hukommelseskort.

Tryk og træk fingeren over statuslinje for at spring til en anden del af sangen. skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen. vælge en sang. Tryk på skærmikonerne til at kontrollere musikafspilningen. 1. og andet. Afspilning af musik fra låseskærmen Når du lytter til musik. Gå til biblioteket. skal du svippe finger fra venstre mod højre på feltet på skærmen. (Blanding er deaktiveret. 3. Tænd/sluk for blandingsfunktionen. Skift mellem at vise listen Afspilles nu og skærmen Afspilles nu. når knappen er grå). På startskærmen trykker du på skærmen Afspilles nu. Programmet Musik åbner på 2. Hvis du ikke kan se afspilningsfunktionerne på låseskærmen.91 Billeder. . der skal spilles. Du skal først kopiere musikfiler til hukommelseskortet for at kunne bruge programmet Musik til at afspille musikken. Gennemgå gentagelsestilstandene. videoer og musik Musik Lytte til musik Du kan nyde at lytte til sange og musik på HTC Explorer med programmet Musik. Før fingeren til venstre eller højre over skærmen for at gå til næste eller forrige musikalbum. gentag aktuel sang og gentag ikke. Du kan omorganisere sange i listen Afspilles nu. gentag alle sange. > Musik. og skærmen slukker.

5. f.eks. fjerne eller omorganisere fanerne i biblioteket. Indtast navnet på en afspilningsliste. 1. På startskærmen trykker du på 2. der kun indeholder dine favoritsange. Du kan tilføje. Opret en afspilningslisten. Oprette en afspilningsliste Personaliser din musikoplevelse ved at oprette musikafspilningslister. Vælg en kategori ved at trykke på en af fanerne nederst på skærmen. . videoer og musik Du kan også midlertidigt standse musikafspilningen fra meddelelsespanelet. Tryk på Afspilles nu for at gå til biblioteket. Om Musik-widget'en Du kan bruge Musik-widget'en til at afspille musik lige på startskærmen. eller opret en. 2. 3. Tryk på > Musik.92 Billeder. som du vil. 6. der matcher dagens humør. for at flytte til biblioteket. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Tryk på en sang i en kategori for at afspille den. Kunstnere og Album. Tryk på . I biblioteket organiseres din musik efter kategorier. Gennemgå musikken i biblioteket på programmet Musik's afspilningsskærm Afspilles nu eller i listen 1. og tryk så på Tilføj sange til afspilningslisten. Du kan oprette lige så mange afspilningslister. Vælg en kategori. 4. Listen Afspilles nu opdateres med sanglisten fra den valgte kategori.

og tryk så på Tilføj. og tryk så på Slet. Vælg de sange. opdateres skærmen Afspilles nu med sangene fra din afspilningsliste. videoer og musik 7. og vælg det. Tryk på Tilføj sange. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Tryk på Rediger rækkefølge. 3. 2. der skal slettes. du vil føje til afspilningslisten. . Tryk på Gem. Vælg de sange. Tryk på . som du vil slette. 2. Administration af afspilningslister Når du har oprettet en afspilningsliste. 3. og tryk så på Fjern. Vælg de afspilningslister. Tryk på eller glid fingeren til nederste række i biblioteket for at gå til kategorien Afspilningslister. Omarranger sange 1. du vil flytte. Når rækken fremhæves. 1. Gå til kategorien Sange eller en anden kategori. omorganisere dem og andet. Tryk på Omdøb afspilningsliste. Marker afkrydsningsfelterne for de sange. Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. Slet sange fra en afspilningsliste Ret navn på afspilningsliste Sletning af afspilningslister 1. skal du trække den til den nye placering og så slippe. Tryk på Fjern sange. 8. 2. du vil gøre: Tilføj flere sange til en 1. Tryk på den første sang eller en hvilken som helst sang i afspilningslisten. afspilningsliste 2. 3.93 Billeder. Tryk på . Tryk på en afspilningsliste for at åbne den. 2. 1. Når du trykker på en sang i listen for at afspille den. 2. du vil føje til afspilningslisten. og tryk så på Slet afspilningslister. Afspilning af sange i en afspilningsliste 1. Tryk og hold på i afslutningen af den sangtitel. og tryk så på Tilføj. 3. kan du tilføje flere sange til den.

Hvis du vælger Kontakts ringetone. du lytter til på YouTube. . 1. Tryk på > Musik. På startskærmen trykker du på 2. 4. Tryk på på skærmen Afspilles nu og så på Angiv som ringetone (eller Mere > Angiv som ringetone). videoer og musik Indstilling af en sang som ringetone Du kan indstille en sang fra programmet Musiks bibliotek som almindelig ringetone for en bestemt kontaktperson. skal du vælge de kontakter. Sådan kontrolleres. Tryk på Lyd > Telefonens ringetone på skærmen Indstillinger. Tryk på Bluetooth. så musikken kan sendes. du vil sende via Bluetooth. tryk så på 5. for at flytte til biblioteket. og endelig på Del (eller Mere > Del). som du vil knytte sangen til på næste skærmbillede. 2. Dele musik via Bluetooth Du kan vælge en sang fra programmet Musik's bibliotek og sende den til en anden persons enhed eller din computer via Bluetooth. Den afspilles også. På startskærmen trykker du på > Musik. 4. du vil angive som ringetone. 2. og afspil den så. Tryk på . I valgmenuen Angiv som ringetone trykker du på Telefonringetone eller Kontaktpersons ringetone. I biblioteket vælger du den sang. Søgning efter musikvideoer på YouTube Du kan finde musikvideoer for den sang. om sangen blev tilføjet som ringetone 1. Tryk på skærmen Afspilles nu. 1. og tryk så på Find videoer på skærmen Afspilles nu. Det er nemt. Led efter den sang.94 Billeder. I de næste par trin bliver du bedt om at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. Sangen skal være i listen over ringetoner og være markeret. 3. 3. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

der får adgang til funktioner eller en stor del af dine data på HTC Explorer. og tryk så på . underholdning og til spil. Flest hentede gratis eller Lige kommet ind. Hent og installer kun programmer. Vælg fra en lang række gratis og betalte programmer fra produktivitetsprogrammer. En Google Checkout™-betalingsmåde kræves for at købe et betalingsprogram. 2. Du har ansvaret for resultaterne af brugen af hentede programmer. når du henter programmer. Gør et af følgende for at finde et program: Gennemgå fremhævede programmer Gennemgå programmer efter kategorier Søg efter et program Rul gennem listen over fremhævede programmer. du kan lide. Tryk på . Vær forsigtig. som du stoler på. når du køber et program. Søgning efter og installation af et program Når du installerer programmer og bruger dem på HTC Explorer. for at finde nye programmer til HTC Explorer. indtast navnet på det program. du leder efter. Når du finder det program. man går. På startskærmen trykker du på > Market. Tryk på Programmer eller Spil. Du skal bruge en Google Checkout™-konto for at købe ting på Android Market. . Under en kategori kan du filtrere programmerne efter Flest hentede betalte. skal du trykke på det og læse dets beskrivelse og brugeranmeldelser. 3. og tryk så på en kategori. Du bliver bedt om at bekræfte betalingsmåden.95 Android Market og andre programmer Android Market og andre programmer Søgning efter og installation af programmer fra Android Market Android Market er stedet. kan de kræve adgang til dine personlige oplysninger eller adgang til bestemte funktioner eller indstillinger på tablet´en. 1.

Du kan fjerne et program for at få en tilbagebetaling inden for en begrænset tidsperiode efter købet. § På startskærmen trykker du på . 5. Webbrowseren fører dig til Android Market Hjælp-webside. Vælg årsagen til. i statuslinjen. På skærmen Mine programmer trykker du på programmet og så på Åbn. Tryk på det program. skal du åbne meddelelsespanelet og så § På startskærmen trykker du på > Market. and then tap Hjælp. Hent eller køb programmet. 4. du vil fjerne.android. og tryk så på OK. og tryk så på Mine programmer.com/support). og tryk så på Mine programmer. skal du trykke på MENU og så på . På startskærmen trykker du på 2. Tryk på OK for at acceptere tilladelser for programmet og begynde at hente og installere programmet. Få mere at vide om tilbagebetalingspolitikken for betalte programmer ved at gå til Android Market hjælpewebsted (http:// market. og tryk så på Afinstaller. at du fjerne programmet. Åbning af et installeret program Gør et af følgende: § Hvis du ser dette ikon trykke på programmet. som du har hentet og installeret fra Android Market. Afinstallation af et program Du kan afinstallere ethvert program. Tryk på > Market. 1. 5. Når du bedes om det. Tryk på . . 3. . På skærmen Alle programmer går du til fanen Hentet og trykker på programmet. trykker du på OK. Få hjælp Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål omAndroid Market.96 Android Market og andre programmer 4. og tryk på GRATIS (for gratis programmer) eller på prisknappen under Køb (for betalte programmer).

Det viser også en vækkeursindikator og batteriniveauet. hvad klokken er i flere byer over hele verden. 3. datoen og tidspunktet. Tryk på vejrbilledet eller oplysningerne for at åbne programmet Vejr. Brug af skrivebordsur Skrivebordsuret viser den aktuelle dato. stopur eller nedtællingstimer. eller glid fingeren over fanerne for at skifte mellem de forskellige funktioner i Ur-programmet. og så på Ur. for at søge efter den og . hvor du kan se vejrudsigter for de næste par dage. Ændring af placeringen for Ur-widget'en Som standard viser Ur-widget'en på startskærmen de aktuelle vejrforhold. og træk det til knappen 2. Du kan også bruge den som vækkeur. tidspunktet og placeringen. Brug af programmet Ur Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. Du kan også angive din hjemby. Du kan tilpasse Ur-widget'en på startskærmen til at vise vejret for en anden placering. Hvis du ikke ser den by. så du kan se. det aktuelle tidspunkt og vejret. § På startskærmen trykker du på Tryk på fanerne i nederste række.97 Android Market og andre programmer Brug af Ur Om HTC Ur-widget'en Brug HTC Ur-widget'en til at se dags dato. Du kan åbne programmet Ur på en af de følgende måder: § Tryk på Ur-widget'en på startskærmen. Du kan også bruge Ur til at vise tidspunktet i en anden by. skal du trykke på tilføje den. Tryk på uret for at ændre indstillingerne. 1. Brug af verdensuret Brug skærmen til Ur-programmets verdensur til at se det aktuelle tidspunkt flere steder på jorden. Brug HTC Explorer som et skrivebordsur fuldt med vejroplysninger eller som et verdensur. 4. Vælg en by. . Tryk og hold på uret på startskærmen. du ønsker. tilføje flere byer til listen på verdensuret og manuelt angive tidszonen. Tryk på Udført.

filtreres listen. 2. 2. og tryk på den by. På startskærmen kan du også trykke på og så trykke på Indstillinger > Dato og tid for at åbne skærmen med indstillinger for Dato og tid. 1. Rul gennem listen. dato og tidspunkt Du skal først manuelt deaktivere automatisk tidssynkronisering på HTC Explorer for at kunne angive tidszonen. du vil tilføje. 2. 2.98 Android Market og andre programmer Indstilling af din hjemby 1. . I takt med at du indtaster bogstaver. du vil tilføje. filtreres listen. datoen og tidspunktet efter behov. og indstil tidszonen. På fanen Verdensur trykker du på . Rul gennem listen over matcher. På Indstil alarm trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og angive alarmtidspunktet. og tryk på din hjemby. Ophæv markering i afkrydsningsfeltet Automatisk. datoen og tidspunktet. 1. 1. Indstilling af en alarm Du kan bruge programmet Ur's Alarmer-fane til at konfigurere en eller flere vækkealarmer. 3. Indstilling af tidszone. så den viser matchende byer og lande. På fanen Verdensur trykker du på og så på Lokale tidsindstillinger. Indtast navnet på din hjemby. så du med det samme kan kontrollere datoen og tidspunktet i disse byer. I takt med at du indtaster bogstaver. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm og trykker på den alarm. så den viser matchende byer og lande. Indtast navnet på den by. 3. På fanen Verdensur trykker du på og så på Startindstillinger. Tilføjelse af en by til skærmen Verdensur Tilføj flere byer til skærmen Verdensur.

Sideknappen fungerer kun. og tryk så på OK. Du kan: § Indtast alarmens beskrivelse. Du kan ændre følgende indstillinger: Alarm i lydløs tilstand Denne mulighed er valgt som standard. som sker med alarmen. hvor alarmen skal lyde. 4. der skal bruges. som du vil slette. hvis du ønsker at HTC Explorer også skal vibrere. og tryk så på Slet. Sideknaps adfærd Vælg det. selv når lydstyrke er angivet til lydløs. og tryk så på Slet. Alarmlydstyrke Indstil det lydstyrkeniveau. . . når skærmen ikke er låst. hvis du vil gøre alarmen lydløs. når HTC Explorer er i lydløs tilstand. når alarmen lyder. 2. hvor længe udsættelsen skal være mellem alarmer. § Tryk på Gentag. § Marker afkrydsningsfeltet Vibrer. § Hvis du skal indstille mere end tre alarmer. skal du trykke på Sletning af en alarm 1. trykker du på Udført. når du trykker på sideknappen (LYDSTYRKE OP/LYDSTYRKE NED). Vælg de alarmer. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder. og tryk så på Indstillinger. Vælg de dage i ugen.99 Android Market og andre programmer 3. afvise alarmen eller deaktivere knappen. Når du er færdig med indstilling af alarmen. Ændring af indstillinger for alarmlyd Tryk på på fanen Alarmer. Du kan indstille knappen til udsættelse. som du ønsker for alarmen. § Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ved at trykke på det) for den alarm. hvilket giver alarmen mulighed for at lyde. Udsættelsesvarighed Angiv. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt. Tryk på på fanen Alarmer. og vælg den Alarmlyd.

Ud over den aktuelle placering kan du se vejrudsigter for andre byer i hele verden. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. tryk på . kan du gøre det under Indstillinger > Placering. § Placeringstjenester skal aktiveres. 2. Hvis du ikke aktiverede den. Slette byer fra skærmen Vejr 1. 2. Tryk på den ønskede by for at vælge den. 3. Tryk på Udført. Tryk på skærmen Vejr. Vælg de byer. og tryk så på Tilføj. Hvis HTC Explorer skal registrere den aktuelle placering og vise det lokale vejr i programmet Vejr og widget'en og i Ur og Kalender: § Du skal oprette forbindelse til internettet. og tryk så på Omarranger. du vil tilføje.100 Android Market og andre programmer Undersøge Vejr Brug programmet Vejr og widget'en til at undersøge det aktuelle vej og vejrudsigten for de næste fem dage. På skærmen Vejr trykker du på . så du med det samme kan se vejrudsigterne for disse byer. så den viser de mulige placeringer baseret på de bogstaver. I takt med at du indtaster. Skærmen Vejr kan udover din aktuelle placering vise op til 15 byer. 2. Når du ser en vejrudsigt. skal du glide fingeren op eller ned på skærmen. 1. Dine indstillinger i programmet Vejr kontrollerer også de vejroplysninger. skal du trække den til den nye placering og så slippe. tryk på . Når rækken fremhæves. du vil fjerne. og tryk så på Slet. Eller tryk på . Tilføjelse af en by til skærmen Vejr Tilføj flere byen til skærmen Vejr. Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. 1. da du første gange konfigurerede HTC Explorer. På startskærmen trykker du på > Vejr. Tryk på skærmen Vejr. der vises i Ur og Kalender. filtreres listen. 2. kan du: § Hvis du vil undersøge vejret i andre byer. . Ændre rækkefølgen af byer på skærmen Vejr 1. du indtastede. 3. og tryk så på Slet. som du vil fjerne. Tryk og hold på i slutningen af det emne. Indtast den placering. 3. § Tryk på for at opdatere vejroplysningerne på et hvilket som helst tidspunkt.

Rul gennem listen med videoer. om du vil vise vejret i temperaturen Celsius eller Fahrenheit. hvad andre tænker.101 Android Market og andre programmer Ændring af valgmuligheder for Vejr 1. 3. Du kan også glide fingeren over fanerne for at se. § Tryk på videoskærmen for midlertidigt at standse. Du kan tilføje denne widget til startskærmen. § Tryk på fanen for at få mere at vide om videoen. og tryk så på Indstillinger. hvad der sker på dette online videodelingswebsted. Se videoer på YouTube Brug programmer YouTube til at se. Tryk på skærmen Vejr. se relaterede videoer eller undersøge. genoptage afspilningen eller trække skyderen for at springe til en anden del af videoen. 2. På startskærmen trykker du på > YouTube. og tryk så på Start for at returnere til hovedskærmen for YouTube. . hver gang du åbner programmet Vejr. Du kan ændre følgende vejrindstillinger: Opdater ved åbning Marker dette felt for at opdatere vejropdateringerne. kan du: § Læg HTC Explorer om på siden. Autosynkroniserer data Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at hente vejropdateringer. Vælg. om der er flere tilgængelige emner. § Tryk på ikonet med opadvendt eller nedadvendt tommelfinger for at tilføje din videoklassifikation. 4. Vejr-widget'en leveres med forskellige udseender og formater. eller dobbelttryk på skærmen for at se videoen på hele skærmen. 1. Når du ser en video. Opdater plan Temperaturskala Lydeffekter Angiv en automatisk opdateringsplan. og tryk på en video for at se den. tryk på . hvis den ikke allerede er der. Om Vejr-widget'en Brug Vejr-widget'en til øjeblikkeligt at undersøge vejrudsigterne for den aktuelle placering og andre byer uden at skulle åbne programmet Vejr. Vælg. 2. om du vil afspille en lydeffekt i forhold til vejrforholdene. Tryk på . Tryk på Mere for at se flere valgmuligheder.

og tryk så på OK. og lyt til dine foretrukne radiostationer med FM-radioprogrammet. På startskærmen trykker du på > YouTube. 2. Vælg. Tryk på . tilføje en beskrivelse. og tryk på en video for at se den. Eller. du vil bruge. gemme dem som forudindstillede og spille den første fundne. du ønsker. Første gang du åbner for FM-radio. Tryk på Hele tiden. På videoens skærm trykker du på Mere > Del. 2. og tryk på . Du har også mulighed for at vise resultater. Rul gennem resultaterne. Lytte til FM-radio Stil ind på. Rydning af søgeoversigten 1. 7.102 Android Market og andre programmer Søgning efter videoer 1. når du bedes om det. hvis YouTube allerede er åben. 5. . Indtast et søgeord. På YouTube-hovedskærmen trykker du på 2. Du skal først tilslutte et hovedsæt til lydstikket på HTC Explorer for at bruge FMradio. 2. og vælg så den tidsperiode. . Tryk på Flere detaljer for at vælge den YouTube-konto. Når du er færdig med at optage. På startskærmen trykker du på > FM-radio. Optage og dele videoer på YouTube 1. Tryk på Ryd søgeoversigt. 3. skal du trykke på Udført. hvordan du vil dele videolinket blandt de tilgængelige muligheder. for at starte videooptagelsen. Tryk på 3. der for nylig blev posteret. På hovedskærmen YouTube trykker du på og så på Indstillinger. vil det automatisk scanne efter tilgængelige FMstationer. FM-radio bruger stereohovedsættet som FM-radioantenne. Indtast en titel på videoen. kan du returnere til hovedskærmen. indstille niveauet for fortrolighed og tilføje tags eller placeringsoplysninger til videoen. 6. Tryk på Overfør. igen og så trykke på 4. Deling af et videolink 1.

§ Tryk på for at finindstille radiofrekvensen med -0. og tryk så på Scan § Tryk på for at slå lyden fra eller ændre lydoutputtet til Mono eller Stereo. Hold mikrofonen tæt på munden. FM-radio fortsætter med at køre i baggrunden. Du kan også skifte lydoutput mellem højttaleren og hovedsættet. når du står på skærmen FM-radio: § Tryk på for at se listen over Alle forudindstillede og så vælge en station. Brug Taleoptagelse til hurtigt at optage dine tanker. . Til Sådan lukker du skærmen FM-radio Gør dette Tryk på . Lukning eller slukning af FM-radio Du kan fortsætte med at lykke til radioen. du har § Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP og LYDSTYRKE NED for at justere lydstyrken. for at for at gå til for at tilføje et forudindstillet navn på den aktuelle station. Optagelse af din stemme Du skal ikke bare tænke højt.1 MHz eller finindstille radiofrekvensen med +0. § Trykke på for at gå til den forrige tilgængelige FM-station eller den næste tilgængelige FM-station. for at gentage scanning og lagring af FM-stationer. På startskærmen trykker du på 2. 1. når du bruger andre programmer på HTC Explorer eller lukke programmetFM-radio fuldstændigt. § Tryk på valgt. > Taleoptagelse. som du kan gøre. Sådan slukker du helt for og lukker FM-radio Tryk på på skærmen FM-radio. som du vil lytte til. § Tryk på og gem. Gå tilbage til skærmen FM-radio ved at glide meddelelsespanelet åbent og så trykke på FM-radio.1 MHz.103 Android Market og andre programmer Stil ind på en FM-station Der er flere ting. Du kan også optage din stemme og angive dem som ringetone. § Træk i skyderen for at indstille til en frekvens på FM-båndet.

bortset fra når du åbner andre programmer. Tryk og hold på det stemmeklip. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . Hvis dine venner skal linke til programmet og hente det fra Android Market.104 Android Market og andre programmer 3. Tryk på for at starte optagelsen af et stemmeklip. 1. og tryk så på Del. Taleoptagelse kan køre i baggrunden. du vil dele. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  . og tryk på Angiv som ringetone. 2. Du vil så se listen over spil og programmer. Gå tilbage til skærmen Taleoptagelse. og vælg så. Tryk på for at standse optagelsen. 2. 4. 3. 6. Når dine venner ser et link i din sendte meddelelse. Angivelse af et stemmeklip som ringetone 1. sletning eller omdøbning af stemmeklip ved at trykke på . 3. Tryk på et program. som du har fundet på Android Market? Del dine favoritspil og -programmer med det samme med dine venner. Tryk og hold på det stemmeklip. hvordan du vil dele det. På startskærmen trykker du på . 5. Indtast et navn på stemmeklippet. Deling af spil og programmer Har du sjov med et spil eller et program. kan de bare trykke på linket for at gå direkte til spillet eller programmet på Android Market for at hente det. Vis valgmuligheder for deling. du vil angive som ringetone. Afspil stemmeklippet ved at trykke på . 7. skal de bruge en Android-enhed. der også bruger lydfunktioner. . Vælg. e-mail eller statusopdatering. og tryk så på Del. og tryk på Gem. Deling af et taleklip 1. hvordan du vil dele stemmeklippet blandt de tilgængelige valgmuligheder. 2. mens du gør andre ting på HTC Explorer. som du hentede og installerede fra Android Market. glid meddelelsespanelet op. og tryk så på Tageoptagelse. Tryk på .

Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. På startskærmen trykker du på > SMS. Tryk på et navn eller et af kontaktens nummer. efter kontaktpersonnavn eller telefonnummer. Skærmen Alle meddelelser åbnes og viser alle dine sendte og modtagne meddelelser pænt grupperet i samtaler.105 SMS SMS Åbning af SMS Hold kontakten ved lige med vigtige personer i dit liv. Angiv en eller flere modtagere. som du vil sende meddelelsen til. § Trykke på . Afsendelse af en tekstmeddelelse (SMS) 1. Brug programmet SMS til at skrive og sende tekst. § Rul op eller ned ad listen over samtaler ved at føre fingeren over skærmen. Du kan også se dine meddelelser på startskærmen med Meddelelser-widget'en.(SMS) og multimediemeddelelser (MMS). På startskærmen trykker du på 2. I takt med at du indtaster. 3. § Indtast telefonnumre direkte i feltet Til. > SMS. . § Tryk på en kontaktpersons navn eller nummer for at se udvekslede meddelelser. Tryk på . og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. vil matchende navne med telefonnumre blandt de lagrede kontakter blive vist.

tilføjer et meddelelsesemne. Tryk på Send. Hvis du overstiger grænsen. men den bliver faktureret som mere end én meddelelse. > SMS. § Der er en grænse for antallet af tegn til én tekstmeddelelse (vises over knappen Send). Tryk på . Angiv en eller flere modtagere. 5. Du kan: § Indtaste de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. § Indtast telefonnumre eller e-mail-adresse direkte i feltet Til. vil din tekstmeddelelse blive leveret som én. der siger Tilføj tekst. 4. og indtast så din meddelelse. § Din tekstmeddelelse bliver automatisk til en tekstmeddelelse til en multimediemeddelelse. Tryk på det felt. når du indtaster en e-mail-adresse som modtager. og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner. I takt med at du indtaster. 3. og indtast så din meddelelse. På startskærmen trykker du på 2. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. Tryk på det felt. som du vil sende meddelelsen til. vil matchende navne med telefonnumre og e-mail-adresser blandt de lagrede kontakter blive vist. Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på og så trykke på Tilføj emne. vedhæfter noget eller indtaster en meget lang meddelelse. Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS) 1.106 SMS 4. 5. der siger Tilføj tekst. § Trykke på . . Tryk på en kontaktpersons nummer eller e-mail-adresse. eller tryk på for at gemme den som en kladde.

eller vedhæfte en eksisterende lydfil. hvorfra programmet kan hentes. 2. 1. hvor du vil indsætte det næste dias. Når du har tilføjet enten et billede. som du har installeret fra Android Market. skal du trykke på > Diasshow. Programanbefaling Vælg et program. 2. skal du grå til indstillingerne for SMS for at aktivere visning af e-mail-adresser. vise for at gemme den som en kladde. . Vælg en kontaktperson. Når du har tilføjet en vedhæftning. Tag et billede. Hvorfor vises kontaktens e-mail-adresse ikke. Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vælg den kalenderbegivenhed. som du vil vedhæfte. Tryk på Send. og vedhæft den. til din meddelelse. når du indtaster en kontakts navn. først for at 3. og som du vil dele med andre. Hvis du har oprettet en ny meddelelse. Tryk på og trykker på Indstillinger > Generelt. Oprettelse af et diasshow 1. eller vedhæft et eksisterende billede. og vælg de oplysninger. og vedhæft det. du opretter. eller vedhæft en eksisterende video. Optag en video. skal du trykke på eller fjerne din vedhæftning. Placering Tilføj din aktuelle placering (kræver at GPS er aktiveret) eller en placering. Lave en stemmeoptagelse og vedhæfte den. som du vælger på et kort. en video eller en lyd til den multimediemeddelelse. eller tryk på for at se muligheder. 7. indsættes i din meddelelse. Marker afkrydsningsfeltet Vis e-mail-adresse.107 SMS 6. URL'en. der skal vedhæftes. og vælg så vedhæftningstypen. når jeg indtaster et kontaktnavn? Hvis der kun vises telefonnumre. Vælg. Tryk på Billede Video Lyd . skal du trykke på returnere til skærmen Alle meddelelser.

og genoptag redigeringen af den. og indtast så din billedtekst. Tryk en gang på eksempelskærmen for at se afspilningsfunktionerne. og vælg så at tilføje et billede eller en > Lyd. skal du gøre følgende: Tilføj et billede eller en video til et dias Tilføj musik eller en taleoptagelse til et dias Tilføj en billedtekst til et dias Rediger et dias Eksempel på diasshowet Tryk på video. Tryk på Send. Tryk på Tilføj tekst. Tryk på meddelelsen. Lige efter du tilføjer et dias. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. for at gemme den som en 4. kan du: § Tryk og hold på statuslinjen. Tryk så på den nye meddelelse. Tryk på . Hvis du vil åbne og læse meddelelsen. vibrerer eller vise meddelelsen kortvarigt i statuslinjen.108 SMS 3. § Trykke på e-mail-adresse i meddelelsen for at sende en e-mail. og vælg så at erstatte. 2. Når du er færdig trykker du på Send eller på kladde. Der i statuslinjen. Du kan også gøre følgende. 2. Mens du læser meddelelsen. mens du læser meddelelsen: § Ringe til telefonnummeret i meddelelsen ved at trykke på nummeret.eller mms-meddelelse. og tryk så på Eksempel (eller Mere > Eksempel). når du modtager en ny meddelelse. fjerne eller indstille varigheden for diasset. På skærmen Alle meddelelser trykker du på og så Kladder. Tryk på . Visning og besvarelse af en meddelelse Afhængigt af dine indstillinger for meddelelser vil HTC Explorer afspille en lyd. Tryk på . Genoptagelse af en kladdemeddelelse 1. vises et nyt meddelelsesikon 1. § Gå til programmet SMS. og åbn meddelelsen. 3. kan du svare med en sms. .

4. Videresendelse af en meddelelse 1. under kontaktens navn. Tryk på det felt. videresende. Klem på skærmen for at zoome ud. der siger Tilføj tekst. 3. Tryk på . . Justere skrifttypestørrelsen på dine meddelelser Mens du læser en meddelelsessamtale med en kontakt. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Svar til et andet telefonnummer på kontakten Når en kontakt har flere telefonnumre på HTC Explorer. og tryk så på Videresend. og indtast så din svarmeddelelse. skal du sprede fingrene på skærmen for at zoome ind og gøre teksten større. at dit svar sendes til telefonnummeret i den seneste meddelelse. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Tryk på Send. Tryk på den meddelelse. Du kan også trykke på og så trykke på Mere > Tekststørrelse. 1. som du har modtaget fra denne kontakt. der bruges.109 SMS § Tryk på et link i meddelelsen for at åbne det i webbrowseren. § Trykke på meddelelsen for at åbne valgmenuen og vælge det. 2. vil du se det bestemte telefonnummer. dele og andet).eks. Husk på. som du vil gøre med meddelelsen (f. og vælg så et andet telefonnummer på denne kontakt. du vil videresende. 2.

§ Hvis der er en medievedhæftning.110 SMS 3. skal du trykke på det for at se kontaktens oplysninger og så trykke på Gem for at tilføje det til dine kontakter. 2.eks. . vises et meddelelsesikon i statuslinjen. Når Automatisk hentning under MMS-indstillinger er deaktiveret. 4. Tryk på Send. Tryk på den nye meddelelse. Tryk på Besøg websted. Linket vil ofte være noget med at hente en fil. før du henter den. skal du trykke på den for at se indholdet. et billede eller en video i en modtaget meddelelse. Hent hele meddelelsen ved at trykke på knappen Hent i højre side af meddelelsen. Når du modtager en push-meddelelse. 3. hvor du vil gemme den. § Hvis vedhæftningen er en kontakt (vCard). hentes kun overskriften på meddelelsen. du vil videresende. § Hvis vedhæftningen er en aftale eller begivenhed (vCalendar). kan du kontrollere multimediemeddelelsens størrelse. Mens du ser på meddelelsesudvekslingen med kontakten. og derefter trykke på Importer. Push-meddelelser Push-meddelelser indeholder et weblink. Åbning af og læsning af en ny push-meddelelse 1. som du har anmodet om fra en tjenesteudbyder. f. Visning og lagring af en vedhæftning fra en multimediemeddelelse Hvis du er bekymret over størrelsen af dine data-downloads. skal du trykke på den for at vælge den kalender. Tryk og hold på statuslinjen og så glide statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet. kan du også trykke på . I feltet Til indsættes en eller flere modtagere. trykke på Videresend (eller Mere > Videresend) og så trykke på den meddelelse. § Gem vedhæftningen på hukommelseskortet ved at trykke og holde på multimediemeddelelsen og derefter vælge at gemme vedhæftningen i valgmenuen.

3. 2. Du kan kun se denne mulighed. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. Tryk på Låst meddelelse i valgmenuen. . Tryk på den meddelelse. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. selv ikke hvis du sletter de andre meddelelser i samtalen. og tryk så på Kopier til SIM-kort. Sletning af én meddelelse 1. 1. Sletning af flere meddelelser i en samtale 1. Der vises et SIM-kortikon i højre side af meddelelsen. Tryk på Slet meddelelse i valgmenuen.111 SMS Visning af alle nye push-meddelelser 1. du vil slette. og tryk og hold så på meddelelsen for at vise valgmenuen igen. Tryk på meddelelsen. På startskærmen trykker du på 2. trykker du på OK. du vil låse. i højre side af Kopiering af en tekstmeddelelse til dit SIM-kort 1. så den ikke slettes. skal du trykke på Lås meddelelse op i valgmenuen. 3. Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt. 5. Administration af meddelelsessamtaler Beskyttelse af en meddelelse fra at blive slettet Du kan låse en meddelelse. Tryk på . Tryk på den meddelelse. og tryk så på Push-meddelelser. 2. 4. . Når du bedes om at bekræfte. 2. Tryk på > SMS. 2. hvis du tidligere har modtaget push-meddelelser. Hvis meddelelsen er lukket. Der vises et låseikon meddelelsen. og tryk så på Slet (eller Mere > Slet). Tryk på en kontakt (eller telefonnummeret) på skærmen Alle meddelelser for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontakt.

samtale. Eventuelle låste meddelelser i samtaletråden bliver ikke slettet. Vælg de meddelelser. og så på Sikkerhedskopier SMS > Gendan fra sikkerhedskopiering. du vil slette. 3. Tryk på Slet. og trykker så på Slet. På startskærmen trykker du på 2. § Mens du ser på udvekslingen af meddelelser i en samtale. Vælg den samtaletråd. 1. . Sletning af en samtale 1. Sikkerhedskopiere dine tekstmeddelelser til hukommelseskortet 1. og tryk så på Slet. der blev eksporteret til hukommelseskortet ved hjælp af funktionen Sikkerhedskopier SMS. Tryk på > SMS. kan du også trykke på og så trykke på Slet > Slet tråd (eller Mere > Slet > Slet tråd). Under indstillinger kan du få programmet SMS til automatisk at slette gamle meddelelser pr. 4. 3. og tryk på OK. Eventuelle låste meddelelser slettes ikke. Importere tekstmeddelelser fra hukommelseskortet Du kan kun importere tekstmeddelelser.112 SMS 3. På startskærmen trykker du på 2. Du kan også trykke på Slet efter telefonnummer. skal du trykke på OK for at slette hele tråden. og så på Sikkerhedskopier SMS > Sikkerhedskopier SMS. medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Slet låste meddelelser. som du vil slette. Når du bedes om at bekræfte. 2. hvis kontakten brugte flere telefonnumre under samtalen. og så Slet. Tryk på > SMS. Indtast navnet på sikkerhedskopien. og du vil slette de meddelelse. hvis meddelelser du vil slette. På skærmen Alle meddelelser trykker du på 2. der er sendt fra et bestemt nummer. Tryk på Slet efter udvalg. Gør et af følgende: § På skærmen Alle meddelelser trykker og holder du på en kontaktperson (eller et telefonnummer). Sletning af flere samtaler 1.

eller når en meddelelse ikke sendes. skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Meddelelseseksempel. at du ikke ændrer nummeret. og vælg en meddelelseslyd. da det kan give problemer med modtagelse og afsendelse af meddelelser). § Vis eller ændr det anvendte nummer på meddelelsescenter (vi anbefaler. § Vis eller slet tekstmeddelelser. 4. så den viser pop op-meddelelser på skærmen. eller deaktiver denne valgmulighed. Tryk på OK. § Hvis du ikke ønsker. når meddelelser sendes succesfuldt eller ikke. § Modtag en meddelelse i statuslinjen og indstil HTC Explorer til at vibrere eller afspille en lyd. Tekstmeddelelser (SMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. § Indstil HTC Explorer. . når der modtages en meddelelse. gemt på dit SIM-kort. eller kopier meddelelser på SIM-kortet over til enhedens hukommelse. at indholdet af de modtagne tekstmeddelelser skal vises på låseskærmen og statuslinjen. Tryk på sikkerhedskopier for at importere. Indstille meddelelsesvalg På skærmen Alle meddelelser trykker du på Meddelelser og så Indstillinger.113 SMS 3.

§ Tilføj en signatur til meddelelserne. for hver meddelelse på skærmen Alle meddelelser. opkaldsoversigt og e-mail-adresser på gemte kontakter. der kan gemmes i hver samtaletråd (eksklusiv låste meddelelser). der skal ses eksempel på. og vis oversigt over sendte meddelelser. Generelt § Søg efter.eller MMS-meddelelser. § Indstil meddelelsesprioriteten og den maksimale filstørrelse for MMS-meddelelser. ældre meddelelser. § Videresend modtagne tekst. .114 SMS Multimediemeddelelser (MMS) § Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse. når du tilføjer meddelelsesmodtagere. § Modtag en rapport. om hver modtager har læst meddelelsen eller slettet den uden at læse den. Hvis filstørrelsen for MMS-meddelelser overskrides. inklusiv brødtekst og vedhæftninger i dit tjenesteområde og under roaming. § Vælg det maksimale antal tekst. når de angivne grænser er nået. (dette kan medføre ekstra gebyrer). § Angiv antallet af tekstlinjer.og MMS-meddelelser til et andet telefonnummer eller e-mail-adresse. sendes meddelelsen ikke. og aktiver automatisk sletning af ikke-låste. § Hent automatisk MMS-meddelelser i hele deres længde.

som du vil skifte til. Hvis du ikke gjorde det. du skal gøre med de valgte meddelelser eller samtaler. du vil bruge til at sende din e-mail. I Gmail-indbakken trykker du på og så på Opret. og tryk på en anden etiket (f. Tryk på . der viser din aktuelle Gmail-adresse. På startskærmen trykker du på > Gmail. Skift til den andenGmailkonto Opdater indbakken Afsendelse af en ny meddelelse 1. som du vil bruge til afsendelse. og tryk så på en anden konto. Kladder eller din oprettede etiket) for at se dens meddelelser og samtaler. Din Gmail-indbakke åbner. Tryk på Indbakke øverst til venstre på skærmen. Du kan også konfigurere mere end én Google-konto på HTC Explorer. slette eller etikettere flere samtaler Tryk på foran e-mailen eller samtalen.eks. og så skifte mellem konti i Gmail. så kan du gå til Konti og synkronisering-indstilling for at logge ind. Tryk på den aktuelle konto øverst til højre på skærmen. Sendt. Hvis du har konfigureret flere Google-konti på HTC Explorer. Akrivere. Tryk så på skærmknapperne nederst for at vælge det. og tryk så på en anden adresse. og tryk på Opdater. at du logger ind på din Google-konto for at bruge Gmail. skal du vælge den Gmail-adresse. Visning af din Gmail-indbakke Alle dine modtagne e-mails leveres til din Indbakke. Vis kladder. Tryk på det felt. sendte meddelelser og andre etiketter. skal du sørge for. . 2.115 E-mail E-mail Gmail Brug afGmail Når du første gange konfigurerer HTC Explorer.

7. skal du adskille e-mail-adresserne med et komma. skal du trykke på 6. . 2. Men det fjerner eventuelle vedhæftninger eller formatering i den oprindelige email.eller IMAP-e-mail-konti. du vil vedhæfte. 4. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. Find og tryk så på det billede.116 E-mail 3. 5. Indtast meddelelsesmodtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Gør et af følgende: § Hvis du valgte Svar eller Svar til alle. Svar på eller videresendelse af en e-mail-meddelelse 1. 4. og skriv så din meddelelse. om du Få hjælp Få mere at vide om brugen af Gmail ved at trykke på og så trykke på Mere > Hjælp. Eller trykke på og vælge. Når du har skrevet meddelelsen. Tryk på Svar inline. Mail Om programmet Mail Brug programmet Mail til at tilføje webmail og andre POP3. Tryk på . skal du indtaste svarmeddelelsen. Tryk på e-mail-meddelelsen eller samtalen i Gmail-indbakken. skal du trykke på Mens du skriver meddelelsen. Du kan svare afsender ved at trykke på vil svare til alle eller videresende. og så på Vedhæft. Hvis du sender emailen til flere modtagere. hvis du vil interleave din nye meddelelse med den modtagne email. skal du trykke på og så på Tilføj Cc/Bcc. skal du trykke på for at gemme den som en kladde. skal du angive meddelelsesmodtagerne.eller Exchange ActiveSync e-mails på startskærmen. Eller tryk på for at ignorere meddelelsen. Du kan også konfigurere og bruge din Exchange ActiveSync e-mail HTC Explorer. 3. . § Hvis du valgte Videresend. Hvis du vil vedhæfte et billede. Du kan tilføje Mail-widget'en for at se dine POP3/IMAP. Indtast e-mailens emne. Webbrowseren fører dig til Google Mobiles Hjælp-webside.

skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. > Mail. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. skal du indtaste dine Exchange Server-indstillinger. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP) på skærmen Vælg en udbyder af mail. ikke er i den interne database. Indtast kontonavnet og dit navn. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync på skærmen Vælg en udbyder af mail. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. Vælg også. du vil opdatere og synkronisere e-mail på HTC Explorer. På startskærmen trykker du på 2. Indtast Exchange ActiveSync kontodetaljerne. > Mail. Tilføjelse af en Microsoft Exchange ActiveSync-konto Du kan tilføje en eller flere Microsoft Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. skal du trykke på Microsoft Exchange ActiveSync. Bed din Exchange Server-administrator om flere oplysninger. bliver du bedt om at indtaste flere oplysninger. og tryk så på Næste. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden til e-mail-kontoen. På startskærmen trykker du på 2. 5. og tryk så på Næste. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. og tryk så på Afslut opsætning. Hvis dit firmas Exchange Server ikke understøtter automatisk registrering. efter du trykker på Næste. § Hvis du allerede har tilføjet en e-mail-konto under Mail. 4. 5. du vil konfigurere. og tryk så på Afslut opsætning. 3. 3. 1. du tilføjer en e-mail-konto til Mail. Hvis skærmen Vælg en udbyder af mail vises. hvilke oplysningstyper du vil synkronisere. og tryk så på Næste. 4. Indtast kontonavnet. Gør et af følgende: § Hvis det er første gang. skal du trykke på og så på Mere > Ny konto. skal du trykke på Andet (POP3/IMAP). Vælg. Du kan synkronisere med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senere.117 E-mail Tilføjelse af en POP3/IMAP-e-mail-konto 1. Hvis den kontotype. Du kan tilføje op til 15 Exchange ActiveSync konti på HTC Explorer. . hvor ofte.

Skift mellem e-mail-konti ved at trykke på den linje. der viser den aktuelle e-mailkonto. Email-meddelelser er farvekodede. du har konfigureret på HTC Explorer. Brug fanerne i programmet Mail til at sortere dine e-mails i forskellige kategorier.118 E-mail Søge i din Mail-indbakke Når du åbner programmet Mail. Tråd Viser e-mail-meddelelser som samtaler grupperet i overensstemmelse med emne. og tryk så på Alle konti. Skifte mellem forskellige visninger i din indbakke Hvis du har rigtigt mange e-mail-meddelelser. Tryk på et emne i listen for at vise e-mail-samtalen. . Visning af den forenede indbakke for alle dine e-mail-konti Du kan få vist e-mail-meddelelser fra alle dine konti på et sted uden at skulle skifte til forskellige konti. de tilhører. Tryk bare på den linje. vises indbakken for de e-mail-konti. kan det tage tid at gennemgå den lange liste og finde én e-mail eller relaterede e-mail-meddelelser. Op til 15 e-mail-konti kan vises i den forenede indbakke. Du kan nemt skimme dine e-mail-meddelelser ved at trykke på en af følgende faner for at ændre visningen af indbakken: Indbakke Viser e-mail-meddelelser som individuelle emner. der viser den aktuelle e-mail-konto. og tryk så på en anden konto. så du nemt kan skelne hvilken e-mail-konto.

som du endnu ikke har accepteret eller afvist. Markeret (kun Exchange ActiveSync) Viser alle mærkede meddelelser. der skal vises. Gå først til indbakken Alle konti. Gennemgå din indbakke hurtigt Hvis du har en lang liste med e-mail-meddelelser i din indbakke. Viser mødeindkaldelser. Kan ikke se den fane. Ulæst Viser ulæste meddelelser. trykke på Vis og så vælge en gruppe. . der har vedhæftninger.119 E-mail Gruppe Viser alle e-mail-meddelelser fra en kontaktpersongruppe. Og tryk så på og Opdater. . ved at trykke på . kan det være svært at gennemgå listen og finde den e-mail. 2. Vælg en sorteringsrækkefølge til visning af dine e-mail-meddelelser. Vedhæftninger Viser alle meddelelser. du vil have den. 1. og træk så opad eller nedad uden at løfte fingrene. Inviterede eller Mødeindkaldelser (kun Exchange ActiveSync). og vent på at skærmen viser de andre faner. du leder efter. § Når du står på den konto. Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. kan du opdatere dem alle på samme tid. I indbakken trykker du på . Sortering af e-mail-meddelelser Du kan sortere e-mail-meddelelser efter modtagelsesdato. Tryk og hold to fingre på en e-mail-meddelelse. som du vil synkronisere. lige meget hvad dine automatisk synkroniseringsindstillinger er. Du kan hurtigt gennemgå din indbakke ved at bruge fingerbevægelser. afsender eller størrelse. skal du trykke på på Opdater. du vil? Tryk og hold på en fane. trykker på Sorter og vælger mellem sorteringsvalgene. Din skærm springer så til e-mail-meddelelsessættet baseret på den valgte sorteringsrækkefølge. Opdatering af en e-mail-konto Du kan også synkronisere dine sendte og modtagne e-mails manuelt på et hvilket som helst tidspunkt. Vælg den kontaktpersongruppe. prioritet. emne. og tryk § Hvis du har flere e-mail-konti.

2. og tryk så på den mappe. På startskærmen trykker du på > Mail. hvortil du vil flytte e-mailmeddelelserne. Tryk på . 2. Tryk på den e-mail-mappe. 2. og tryk så på Marker alt. 3. 3. 2. Tryk på Flyt til. Tryk på afkrydsningsfelterne for de e-mail-meddelelser. Afsendelse af en e-mail-meddelelse 1.120 E-mail Styring af e-mail-meddelelser Sletning af en e-mail-meddelelse 1. Tryk på den mappe. når du står i den forenede (Alle konti) indbakke. I indbakken trykker og holder du på den meddelelse. Du kan ikke flytte e-mail-meddelelser. 3. 2. Skift til den e-mail-konto. Tryk på . Slet eller Fly til en anden mappe. du vil flytte. som du vil bruge til at sende e-mail. Valg af flere e-mail-meddelelser 1. Tryk på Flyt til. Skifte til andre e-mail-mapper 1. Tryk på i e-mail-kontoens indbakke. hvor du vil flytte e-mail-meddelelsen til. 2. Tryk på afkrydsningsfelterne for e-mail-meddelelserne for at vælge dem. når du ser på e-mailen. I valgmenuen trykker du på Slet. Tryk først på afkrydsningsfeltet for en hvilken som helst e-mail-meddelelser. du vil bruge. du vil se. Vælg det. Tryk på Slet. Flytning af flere e-mail-meddelelser til en anden mappe 1. og tryk så på Mapper. du vil slette. 2. Flytning af en e-mail-meddelelse efter gennemlæsning 1. . Sletning af alle meddelelser 1. du vil gøre med de valgte meddelelser: Marker læste (eller marker Marker ulæste). Skift til den e-mail-konto. hvis meddelelser.

vil matchende adresser fra listen over kontaktpersoner blive vist. eller tryk på Gem som kladde. og vedhæft det.eks. Vedhæft en lydfil. bliver e-mailen gemt i mappen Udbakke. hvorfra programmet kan hentes. URL'en. f. Vedhæft en persons kontaktpersonoplysninger. Indtast emnet. eller vedhæft et eksisterende billede. Vedhæft en PDF-fil eller et Office-dokument. Fil Vedhæft en anden fil. Tryk på en match for at indtaste den adresse direkte. 7. skal du trykke på og så på Vis Cc/Bcc. Når der så er internetforbindelse til rådighed. som du har installeret fraAndroid Market. eller vedhæft en eksisterende video. Angiv en eller flere modtagere. Placering Du kan vedhæfte placeringsoplysninger. Send din aktuelle placering (kræver GPS aktiveret) eller en placering. hvis du vil sende den senere. som du vil sende meddelelsen til. Dokument Kontakt (vCard) Aftale (vCalendar) Vedhæft en kalenderbegivenhed. som du vælger på et kort. . § Tryk på ikonet . og som du vil fortælle andre om. bliver den gemte e-mail automatisk sendt næste gang HTC Explorer synkroniserer. eller Flytilstand er aktiveret. Hvis det indtastede kontaktnavn ikke findes. Tilføj en vedhæftning ved at trykke på følgende muligheder: Billede Video Lyd og så på Vedhæft. og vælg mellem Tag et billede. I takt med at du indtaster e-mail-adresser. når du sender din e-mail. Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af emailen til andre modtagere. og opret så din meddelelse. Optag en video. og du har en Exchange ActiveSync-konto i programmet Mail. 5. Tryk på Send for at sende meddelelsen med det samme. Du kan: § Indtast e-mail-adresse direkte i feltet Til ved at adskille dem med et komma. Du kan også vælge kontaktgrupper som modtagere eller søge og tilføje kontakter. og vedhæft den. 6. kan du søge efter kontakten i firmaets adressefortegnelse. Hvis der ikke er nogen internetforbindelse til rådighed.121 E-mail 4. indsættes i din e-mail. en tekstfil eller et regneark. Programanbefaling Vælg et program. og vælg så de kontaktpersoner.

som du vil flytte til et andet felt. Når skærmen skifter og viser dig det område. Tryk på . men vil foretage ændringer i det? Du kan administrere modtagerlisten og ændre dem. 2. I e-mail-kontoens indbakke trykker du på den e-mail. I feltet Til. 4. 1. 3. . Tryk på ulæste. I indbakken til e-mail-kontoen trykker du på 2. Tryk på den aktuelle handling. 3. Tryk og hold på fanen Ulæste. Cc og Bcc. På startskærmen trykker du på > Mail. 2. 3. Vælg en handling nederst på skærmen for din e-mail. skal du trykke på Send. og træk den så til den nye position. 4. Tryk og hold på en fane. 3. skal du trykke på skrive din e-mail. du vil læse. hvor du kan omarrangere ikoner.122 E-mail Genoptagelse af en kladde til e-mail-meddelelse 1. skal du løfte fingeren. og så på Mapper > Kladder. for at gå tilbage til at Læsning og besvarelse af en e-mail-meddelelse 1. Cc eller Bcc. Navnene på kontakterne vises. 1. Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden af den kontakt. Du skal have indtastet kontakter i feltet Til. Tryk på meddelelsen. Cc eller Bcc trykker du på knappen Rediger. som er i den i felterne Til. Når du er færdig med at redigere. Tilføj til den. hvis de ikke vises på skærmen. Administrere modtagerlisten Har du fyldt feltet Til. 2. og tryk så på fanen Ulæste. for at se muligheder for sletning af e-mail eller markering af dem som Hvor er mine ulæste e-mails? Fanen Ulæste indeholder alle dine ulæste e-mails. Skift til den e-mail-konto. Når du er færdig med ændringerne. du vil bruge.

2. når du har sat flag ved emailen. 2. Tryk på . Søge efter en e-mails fra en kontaktperson Kan du huske afsenderen. du leder efter i søgefeltet. Du kan også filtrere søgningen ved at angive den del af e-mailen. Tryk på Søg efter mail fra afsenderen. Vælg prioriteten for meddelelsen. skal du trykke på det hvide flagikon . skal du trykke på og så markerede de muligheder. 1. Skift til den e-mail-konto. der vises til højre for en e-mail-meddelelse. kan du også trykke på flagikonet i e-mailen. som har vedhæftninger eller er mærket med høj prioritet. der skal gælde. . vises prioriteten under emnet for meddelelsen. Der vises en liste over e-mails fra den kontakt. Tryk på OK. 3. § Mens du læser en e-mail. fokusere på at søge efter en del i en email eller filtrere e-mails. Du kan f. besvare. Tryk og hold på en e-mail fra en kontakt. som du sender. Resultaterne vises så i en liste.123 E-mail Indstilling af prioritet for en e-mail-meddelelse Du kan indstille prioriteten for en e-mail-meddelelse. Søge efter og filtrere e-mails Søge efter e-mails i alle dine e-mail-konti eller i en bestemt. Tryk på Angiv prioritet. Under indskrivningen af meddelelsen trykker du på 2. Hvis du vil filtrere søgningen. Ikonet bliver rødt . 1. Indtast de første par tegn for det emne. Tryk på et resultat for at åbne e-mailen. Markering af en e-mail § Mens du kigger i indbakken. . 3.eks. 4. men kan ikke finde en bestemt e-mail fra den kontakt? Du kan søge i dine e-mail-konti efter e-mails fra en bestemt kontakt. som der skal søges efter. sende og administrere din arbejds-e-mail på samme nemme måde. som med en POP3/IMAP-konto. Arbejde med Exchange ActiveSync-e-mail Du kan læse. 3. 1. Du kan derudover også bruge nogle kraftige Exchange-funktioner. du vil bruge. Hvis du valgte Høj eller Lav prioritet.

Tryk på Gem. Indstil skrifttypestørrelsen til læsning af e-mails. Du kan også sende automatiske svarmeddelelser til eksterne modtagere. hvis adresser ikke findes på den samme Microsoft Exchange-server. 5. 3. Tryk på Tryk for at slette e-mail-kontoen. og tryk så på 3. og angiv det sted. hvor du ikke vil være til stede. adgangskode og beskrivelse. . deaktiver eller angiv signaturen. Sletning af en e-mail-konto 1. navn. Gå til fanen Invitationer. og vælg så Ikke til stede. og tryk så på Mere > Indstillinger.eks.124 E-mail Indstilling af status for Ikke til stede 1. f. Ændring af e-mail-kontoindstillinger 1. e-mailadresse. 6. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. Vælg mellem følgende: Kontoindstillinger Generelle indstillinger Ret e-mail-kontoindstillinger. Tryk på . og tryk så på Mere > Indstillinger > Slet konto. 3. Afsendelse af en mødeindkaldelse 1. Tryk på og tryk så på Mere > Ikke til stede. for at gemme dine ændringer. Indstil synkroniseringsindstillinger for indkommende og udgående e-mails. opdateringsplan og andet. 2. Send og modtag Meddelelsesindstillinger Angiv indstillinger for e-mail-meddelelser.eks. Tryk på feltet. som er kontakter. Angiv datoer og tidspunkter for den periode. maks størrelse. hvis indstillinger du vil redigere. Skift til Exchange ActiveSync-kontoen. f. aktiver. Tryk på . hvor e-mail-vedhæftninger skal gemmes. Indtast den automatisk svarmeddelelse. 2. Indtast mødedetaljerne. . 2. du vil slette. Skift til den e-mail-konto. 4. indstil kontoen som standard e-mail-konto. Slet konto 4. Skift til den e-mail-konto. 2. Tryk på Gem. 4.

som du senere kan synkronisere med computerens Outlookkalender via HTC Sync. Har du endnu ikke logget ind på dine konti? Dine kalenderbegivenheder oprettes under PC Sync. 5. Indtast en navn på begivenheden. kan du synkronisere programmet Kalender med dine Exchange ActiveSync-kalenderbegivenheder. så den altid er synkroniseret med følgende typer kalendere: § Log ind på din Google-konto på HTC Explorer. Oprettelse af en begivenhed Du kan oprette begivenheder. Hvis du har mere end én kalender. 1.eller Exchange ActiveSync-kalender samt begivenheder på HTC Explorer. På startskærmen trykker du på > Kalender. og vælge . 4. § Hvis du har en Microsoft Exchange ActiveSync-konto. skal du trykke på deltagere mellem dine kontakter eller fra firmaadressefortegnelsen. så du kan synkronisere programmet Kalender med din Google Kalender online. og du har tilføjet den til HTC Explorer. hvor du vil tilføje begivenheden. Brug tablet´en Kalender til at planlægge dine begivenheder. Du kan tilføje flere Google-konti. Du kan også konfigurere HTC Explorer. . møder og aftaler. § Hvis du bruger Microsoft Outlook på computeren. Hvis du er logget ind på Facebook. Hvis du vil invitere mennesker til din begivenhed. I enhver Kalender-visning trykker du på 3. vises fødselsdage og begivenheder for venner var dine sociale netværk i Kalender.125 Kalender Kalender Om Kalender Gå aldrig glip af en vigtig aftale igen. der synkroniseres med din Google. 2. skal du vælge en kalender. kan du konfigurere HTC Sync på computeren til at synkronisere Outlook-kalender med programmet Kalender.

Dagsvisning Visningen Uge Visningen Måned Dagsordenvisning Mødeindkaldelser § I visningerne Dag. Uge og Dagsorden er begivenheder farvekodede for at angive den konto eller kalendertype. Gør et af følgende i månedsvisningen: § Tryk på en dag for at se begivenhederne for den dag. og marker så afkrydsningsfeltet Hele dagen. Tryk på og derefter på Tilføj påmindelse. i visningen Måned. du vil have den.eks. Du kan trykke og holde på en fane og så trække den til det sted. Brug af visningen Måned Du ser markeringer på de dage. Hvis begivenheden finder sted regelmæssigt. skal du trykke på feltet Gentag og så vælge. f. 7. angiv Fra og Tildatoen. de hører til. hvad hver farve betyder. skal du trykke på Fra og Tildatoen og tidspunktet for at angive dem. Indtast begivenhedens placering og beskrivelse. hvorfra du også kan vælge at oprette en begivenhed eller skifte til enten visningen Dag eller Dagsorden. § Kan ikke se den fane. hvor ofte begivenheden finder sted. 8. Du gør følgende for at angive dato og tidspunktet for begivenheden: § Hvis der er et tidsinterval for begivenheden. og vent på at skærmen viser de andre faner. § Tryk og hold på en dag for at åbne en valgmenu. 9. 10. § Hvis det er en heldagsbegivenhed. § Glid fingeren op eller ned på skærmen for at se tidligere eller senere måneder. en fødselsdag. Indstil den resterende tid.126 Kalender 6. du vil? Tryk og hold på en fane. . der har begivenheder. Tryk på for at finde ud af. Du kan tilføje endnu et påmindelsestidspunkt til en Google-kalenderbegivenhed. Tryk på Gem. Ændring af Kalendervisninger Skift hurtigt mellem forskellige kalendervisninger ved at trykke på skærmknapperne.

mens Dagsordensvisningen viser alle begivenhederne i kronologisk rækkefølge. der er på begivenhedsplaceringen eller i beskrivelsen. skal du svare på invitationen. § Ring til et telefonnummer. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere dage. som andre har delt med dig. § Glid til venstre eller højre over skærmen for at se tidligere eller senere uger. § Kontroller deltagerne i begivenheden. 2. § Hvis begivenheden blev sendt som en mødeinvitation. for at gemme . men kun hvis det er inden for femdøgnsprognosen. § Tryk på påmindelsestidspunktet for at ændre det. Tryk på ændringer. § Vælg eventuel tekst. Brug af visningen Uge Visningen Uge viser et diagram over begivenheder for en uge. § Hvis det er en Exchange ActiveSync-kalenderbegivenhed. og søg efter det på nettet. § Tryk på en begivenhed (vises som farvede blokke) for at vise detaljerne. Tryk på og så på Svar eller Svar til alle (eller Mere > Svar eller Svar til alle). kan du svare via e-mail til organisatoren eller til alle gæsterne. 1. Skærmen Begivenhedsdetaljer åbnes og viser oversigten over begivenheden. Administration af Kalenderbegivenheder Visning af en begivenhed Du kan se dine egne begivenheder samt begivenheder. Når du står i ugevisningen kan du: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt. dag. I dagsvisningen eller dagsordensvisningen trykker du på en begivenhed. § Du kan også se dagens vejr. Afhængigt af begivenhedsoplysningerne gør du et af følgende: § Find begivenhedens placering i Kort. Du kan returnere til den aktuelle dato ved at trykke på . Når du står i visningen Dag: § Tryk og hold på et tidsinterval for at oprette en ny begivenhed på det tidspunkt.og dagsordensvisningerne Dagsvisningen viser dine begivenheder pr.127 Kalender Brug af dags.

afvis eller accepter foreløbigt invitationen. skal du trykke på 2. Accept eller afvisning af en mødeindkaldelse 1. Mens du ser på en begivenhed. § I visningen Dag. § Når du redigere en begivenhed. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en multimedievedhæftning. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenheden og trykker på Slet begivenhed. Gør et af følgende: § Tryk på Bluetooth. . 3. 2. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. Du bliver bedt om at aktivere Bluetoothpå HTC Explorer og oprette forbindelse til den modtagende Bluetooth-enhed. og så på Videresend. Hvis begivenheden gentager sig. § Tryk på Meddelelse. som du har oprettet. om du vil slette bare den forekomst eller alle forekomster fra Kalender. skal du trykke på og så trykke på Slet begivenhed. .128 Kalender Redigering af en begivenhed Du kan redigere begivenheder. 1. bedes du. eller foreslå et nyt tidspunkt. Foretag ændringerne til begivenheden. Deling af en begivenhed (vCalendar) Du kan dele en kalenderbegivenhed som en vCalendar ved hjælp af Bluetooth eller ved at sende den som en filvedhæftning med din e-mail eller som en meddelelse. § Tryk på E-mail. skal du trykke på Gem. Tryk på en mødeindkaldelse. der automatisk inkluderer vCalendar'en som en vedhæftet fil. Når du er færdig. Hvis du bruger en Exchange ActiveSync-konto på HTC Explorer. skal du trykke på 2. Mens du ser på en begivenhed. som du endnu ikke har accepteret eller afvist. 1. Der åbnes et nyt meddelelsesvindue. og vælg en af følgende: § Accepter. Sletning af en begivenhed Gør et af følgende: § Mens du ser en oversigt over en begivenhede på skærmen Begivenhedsdetaljer. skal du trykke på fanen Inviteredei Kalender for at se mødeindkaldelser. foreslå ny tid flytte invitationen til en mappe og andet. § Tryk på for at se valgmulighederne for svar. Din standard e-mail-konto bruges til at sende meddelelsen. skal du trykke på Slet.

hvad enten du skjuler dem eller ej. Tryk på statuslinjen. Så ser du en liste over alle ventende begivenhedspåmindelser. Visning eller skjulning af kalendere I enhver Kalender-visning trykker du på at vise eller skjule den. og vælger eller rydder så en kalender for Kalendere holdes synkroniseret på HTC Explorer. og glid fingeren nedad på skærmen for at åbne meddelelsespanelet. § Når du har åbnet meddelelsespanelet. 2. 1. for at bevare påmindelser. . vises ikonet for kommende begivenhed ( ) i meddelelsesområdet på statuslinjen for at minde dig om den kommende begivenhed. Gør et af følgende: § Tryk på Ryd for at afvise begivenhedspåmindelser og alle andre meddelelser. der venter i meddelelsesområdet i § Tryk på statuslinjen. skal du trykke på påmindelsen om kalenderbegivenheden.129 Kalender Afvisning eller udsættelse af begivenhedspåmindelser Hvis du har angivet mindst en påmindelse til en begivenhed. Tryk på Sæt alle i snooze-tilstand for at udsætte alle begivenhedspåmindelser i fem minutter. eller tryk på Annuller alle for at afvise alle begivenhedspåmindelser.

kan du indstille forskellige påmindelsesindstillinger for hver kalender. om du vil vise eller skjule begivenheder. der skal lyde. og medd. underret. Vælg en ringetone. Du kan ændre det til at vise vejret i en anden by. og den viser programmet Kalender. . Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt. når du modtager en begivenhedspåmindelse. viser dagsvisningen din aktuelle placerings vejr. Konfigurer begivenhedspåmindelser for at åbne en advarsel. som du har afvist invitationen til.130 Kalender Ændring af indstillinger for Kalender Du kan ændre indstillinger for Kalender for at angive. Indstillinger for Kalendervisning Første dag i ugen Inkluder vejret By Angiv om visningerne Måned og Uge skal starte på en søndag eller en mandag. hvor tidligt før en begivenhed. sende dig en underretning eller deaktivere begivenhedsunderretning på HTC Explorer. Standard påmindelsestid Vælg ringetone Skjul afviste aftaler. hvordan den viser begivenheder. Widgetterne indeholder forskellige kalendervisninger. Tryk på en dag eller begivenhed på widget'en. Vælg. Inds. Hvis vejret som standard er inkluderet. Marker dette afkrydsningsfelt for at vise vejroplysninger i dagsvisningens begivenhedsliste. Vælg. I enhver Kalender-visning trykker du på Indstillinger). Om Kalender-widget'en Du kan også tilføje Kalender-widget'en til startskærmen. og hvordan den underretter dig om kommende begivenheder. og så på Indstillinger (eller Mere > Indstillinger af påmindelse Alle kalendere Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de samme indstillinger for begivenhedspåmindelse på alle typer kalendere. du vil underrettes.

hvor du kan finde interessante steder eller en adresse på et kort eller se placeringer på gadeniveau. § Du skal oprette forbindelse til internettet for at bruge Google Maps. § Programmet Google Maps dækker ikke alle lande og byer. Google Maps Om Google Maps Google Maps™ sætter dig i stand til at spore din aktuelle placering. Det indeholder også et søgeværktøj. . 2. Vælg en af eller begge følgende muligheder: Brug trådløse netværk Brug GPSsatellitter Bruger Wi-Fi eller din mobile dataforbindelse til at finde din omtrentlige placering.131 Kort og placering Kort og placering Placeringsindstillingerne Tænde for placeringstjenester For at finde din placering på HTC Explorer. se trafiksituationer i realtid og modtage detaljerede kørselsvejledninger til din destination. § Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Placering. 1. at der ingen skyer er og mere batteristrøm. Finder din nøjagtige GPS-placering. Det kræver. skal du aktivere placeringskilder.

og spred så fingrene over kortet. Der åbnes en ballon over placeringen med adressen og en miniature fra gadevisningen (hvis den findes). § Dobbelttryk på det område på kortet. Tryk og hold på en placering på kortet. § Placer din tommel. § Tryk på . Vis oplysninger for en tilfældig placering 1. kan du nemt finde din placering på kortet eller undersøge steder i nærheden ved at panorere og zoome ind og ud på kortet.og pegefinger øverst på det område. Den blå markering 2. Tryk på boblen for at se flere oplysninger. På startskærmen trykker du på > Kort. 1. Du kan få kørselsvejledninger til placeringen ved at kontrollere steder af interesse i nærheden mm. Gør et af følgende: Flyt rundt Zoom ind Før fingeren i en retning på skærmen for at se steder i nærheden på kortet. du vil zoome ind på. . Tryk på aktuelle placering på kortet.og pegefinger på kortet for at zoome ud. Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. Zoom ud § Klem din tommel. § Tryk på . viser din for at vise din aktuelle placering. 2. 3.132 Kort og placering Sådan fungerer kort Når du åbner Google Maps. som du vil zoome ind på.

Rul ned ad skærmen for at se flere muligheder. Tryk på et sted for at se flere oplysninger. om det er det. og tryk så på Ryd kort. og tryk så på placeringen. Gør et af følgende: § Tryk på skærmknapperne for at se placeringen på et kort.eks. § Når der findes flere steder. I Kort indtaster du det sted. Du kan trykke på markeringen og så trykke på boblen for at få flere oplysninger om stedet. Rydning af kortet Når du har søgt på et kort. 4. f. en adresse eller en virksomheds. du vil søge efter. du leder efter. 1. Detaljer om den valgte placering vises på skærmen. vises søgeresultaterne som markeringer på kortet. få kørselsvejledninger.eks. 1. 3. Tryk på for at søge efter den placering. Places bruger Google Maps til at søge efter steder. i søgefeltet. den nærmeste benzintank eller pengeautomat. skal du aktivere placeringskilder. Gør et af følgende: § Tryk på en markør hvis det er. Gør et af følgende: § Når et eller to interessante steder findes. Søgning efter et interessant sted i nærheden Brug Places for at finde interessante steder i nærheden af din aktuelle placering. Tryk på boblen. og andet. f. 3. vil søgeresultaterne blive vist i en liste. 2.eks.133 Kort og placering Søgning efter en placering Du kan på Google Maps søge efter en placering. Tryk på den type sted. du indtastede. Før du bruger Places. få vist placeringen i gadevisning. § Før fingeren over skærmen for at se flere oplysninger rom næste eller forrige søgeresultat. Tryk på . 2. f. du leder efter. § Tryk på for at vise søgeresultaterne som en liste. . På startskærmen trykker du på > Places. der er tegnet på det.eller institutionstype. som du måske vil finde. Søgeresultaterne vises som markeringer på kortet. museer). for at se. kan du fjerne de forskellige markører. hvis det er muligt. eller tryk på et foreslået søgeemne.

Offentlig transport. Gør et af følgende: § Brug den aktuelle placering som udgangspunkt. Google Maps kan give vejledninger. Vælg. skal du vælge den. og tryk så på Kørselsvejledning. på kortet. 1. du vil tage til. hvordan du vil komme til din destination ved at trykke på knappen Bil. 2. du har angivet som din destination har flere mulige placeringer. hvis du går. skal du trykke på og så trykke på Ryd kort for at nulstillet kortet. . Hvis det sted. Indtast så din destination i det andet tekstfelt. 4. Cykel eller Gang.134 Kort og placering Få kørselsvejledninger Få detaljere vejledninger til din destination. Tryk på et element for at se vejledningen på kortet. hvor du vil starte fra i det første tekstfelt. mens du ser på et kort. Tryk på piletasterne på kortet for at følge vejledningerne. Tryk på Få kørselsvejledninger. med offentlig transport eller i bil. 3. Tryk på . 5. Når du er færdig med at se eller følge kørselsvejledningen. § Tryk på for at vælge en adresse blandt kontaktpersonerne eller et punkt. 6. eller indtast en placering. Din destination gemmes automatisk i Google Maps-oversigten. som du trykker på. Den næste skærm viser vejledninger til destinationen i en liste.

Det sætter dig også i stand til at få kørselsvejledning til dine venners placeringer. På startskærmen trykker du på 2. mens du ser på et kort. Du skal tilmelde dig Latitude og så invitere dine venner til at se din placering eller acceptere deres invitationer. sende dine placeringsdetaljer via email og andet. § Åbn Kort. Webbrowseren åbner og fører dig til Google Maps Hjælp-webside. 3. Tryk på > Kort. Tryk på for at åbne hjælpen.135 Kort og placering Få hjælp Få hjælp og flere oplysninger om Kort. tryk på . og tryk så på Mere > Hjælp. der har udtrykkeligt inviteret eller accepteret. Åbning af og tilmelding til Latitude 1. . Din placering deles ikke automatisk. . Kun venner. Søgning efter dine venner med Google Latitude (tilgængeligt efter land) Google Latitude®-brugerplaceringstjenesten sætter dig og dine venner i stand til at dele placeringer og statusmeddelelser med hinanden. og tryk så på Latitude. kan du gøre følgende for at åbne det fra startskærmen: § Tryk på > Latitude. og tryk så på Tilmeld dig Latitude. kan se din placering. Når du har tilmeldt dig Latitude og lukket programmet.

§ Det er nemt at importere dine tagne billeder og videoer fra HTC Explorer til computeren. Hvorfor ikke gøre filer og oplysninger tilgængelige på begge enheder? Med HTC Sync kan du: § Synkroniser dine kontakter mellem dine Microsoft Outlook. . og installer det på computeren. før du begynder at installere HTC Sync for at få en problemfri installation.com/support/). § Hent HTC Sync-softwaren til HTC Explorer fra vores supportwebsted (www. mens din forretningskalender er på computeren. § Kopier dine billeder. videoer. Installere HTC Sync § HTC Sync kræver USB 2. og installer det på computeren. § Gem de samme bogmærker i både computerens og HTC Explorer. § Synkroniser dine kalenderbegivenheder mellem Outlook eller Windows Kalender på computeren og HTC Explorer. dokumenter.htc. Du skal bruge et hukommelseskort. indsat i HTC Explorer. for at kunne synkronisere multimediefiler og dokumenter. Gør et af følgende: § Marker og kopier installationsprogrammet til HTC Sync fra hukommelseskortet (hvis det er der). § Du skal først lukke alle programmer og midlertidigt afslutte dit antivirusprogram.0 på computeren for at kunne oprette forbindelse og synkronisere med HTC Explorer.136 HTC Sync HTC Sync Om HTC Sync Dine nye billeder fra ferien er på HTC Explorer. sange og afspilningslister til HTC Explorer og nyd dem når du er på farten. § Installer tredjepartsprogrammer fra computeren. Outlook Express eller Windows-kontakter på computeren og HTC Explorer.

som lå i kassen. Lære mere om arbejdsområdet På Enhedspanel kan du indstille sine synkroniseringsindstillinger. 3. se generelle oplysninger om HTC Explorer. der bruges. når der er nye emner. § Klik på knappen Synk. at HTC Sync anerkender HTC Explorer. § Du kan klikke på en kategori over emner for at se synkroniseringsvalgmulighederne i højre side af enhedspanelet. Når HTC Explorer beder dig om at vælge typen af USB-forbindelse. der skal synkroniseres og føjes til HTC Explorer. Enhedspanel åbnes. Klik på Oversigt viser grundlæggende softwareoplysninger og forbrug af hukommelseskort og sætter dig i stand til at ændre navnet på HTC Explorer eller installere tredjepartsprogrammer på HTC Explorer. Klik på Gem. Tilslut HTC Explorer til computeren med USB-kablet. tjekke optaget og tilgængelig plads på hukommelseskortet samt starte synkronisering. . klik på Oversigt > Enhedskonfiguration. skal du trykke på HTC Sync og derefter på Udført. du valgte. Hvis du på et senere tidspunkt vil ændrer navnet for HTC Explorer. nu for at starte synkroniseringen af de kategorier og valgmuligheder. § Linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. På skærmen for enhedskonfiguration indtaster du et navn på HTC Explorer. 4. De tilgængelige kategorier og valgmuligheder afhænger af den enhed. Vent på. nu viser den anslåede plads på hukommelseskortet.137 HTC Sync Konfiguration af HTC Sync til at anerkende HTC Explorer 1. du har sluttet til computeren. 2.

Alle understøttede billed. 3. der indeholder dine multimediefiler. Billeder og videoer fra HTC Explorer gemmes i mappen \My Photos\Device Camera Shots på computeren. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. du vil synkronisere mellem HTC Explorer og computeren. at du ønsker at inkludere denne kategori. og vælg derefter de afspilningslister.mp3.og videofiler. der indeholder dine lydfiler. *. *. 4. . og klik så på OK. *. 3.3g2. Vælg den mappe. og klik på Tilføj. Aktivering af synkronisering af Musik betyder. Du kan synkronisere billeder og videoer i disse formater: § Billeder: *. *. Du kan synkronisere lydfiler i disse formater: *. Valgmuligheder for synkronisering af Musik Kopier musikspor og sange.mid. Vælg Synkroniser musikfiler fra iTunes og Windows Media Player hvis du bruger en af disse softwareprodukter på din computer. bliver kopieret til HTC Explorer under synkroniseringen. Hvis du har oprettet afspilningslister i iTunes® eller Windows Media®. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. til HTC Explorer. Aktivering af synkronisering af Galleri betyder. Vælg Synkroniser computers billeder og videoer fra og klik på Tilføj. Importer automatisk dine kamerabilleder til computeren under synkronisering ved at vælge Kopier enhedens kamerabilleder til computer.138 HTC Sync Konfiguration af synkronisering Du kan vælge den type filer og oplysninger. der føjes til denne mappe. 2. *. *.jpeg. *.png § Videoer: *. Vælg Synkroniser musikfiler fra. 4. Valgmuligheder for synkronisering af Galleri Du kan automatisk synkronisere billeder og videoer mellem HTC Explorer og en computer. kan du også synkronisere disse og få glæde af dem.bmp. og derefter på knappen Til. *.wma 1.wmv 1. På enhedspanelet klikker du på Musik. 2. når du er på farten. du spiller på computeren.m4a. *.3gp. Vælg den mappe.gif. *. *. at du ønsker at inkludere denne kategori. På enhedspanelet klikker du på Galleri. du vil synkronisere på HTC Explorer.aac.jpg. *.amr.midi. *.mp4. og derefter på knappen Til.wav. *. og klik så på OK.

at du ønsker at inkludere denne kategori. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. I tilfælde. 3. Outlook Express eller Windows Kontakter. Klik på Kalender på enhedspanelet. der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. Outlook 2003 eller Outlook 2007). Kun kontaktfelter. der skal synkroniseres fra dit SIM-kort. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Aktivering af synkronisering af Kalender betyder. 2. I tilfælde. hvor der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. Klik på Kontakter på enhedspanelet. Vælg det program. . hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. Valgmuligheder for synkronisering af Kontakter Synkroniser HTC Explorer-kontakter med din Outlook (Outlook XP. der understøttes på HTC Explorer synkroniseres. 1. skal du først importere dem til HTC Explorers hukommelse. du vil bevare. du vil starte synkroniseringen af dine kalenderbegivenheder. 2. Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Windows Kalender. Vælg det program. 3. at du ønsker at inkludere denne kategori. Hvis du har kontakter. du vil synkronisere dine kontakter med. du vil bevare. 1. Kun kalenderfelter. skal du vælge de oplysninger. og klik på knappen Til.139 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Kalender HTC Explorer kan synkronisere aftaler og begivenheder med kalender i Outlook (Outlook XP. du vil synkronisere kalenderbegivenheder med. 4. og klik på knappen Til. Vælg hvorfra. skal du vælge de oplysninger. Aktivering af synkronisering af Kontakter betyder.

vil HTC Sync bevare oplysningerne fra computeren. så du kan synkronisere dem med HTC Explorer. og klik på OK. Sørg for. at du ønsker at inkludere denne kategori. Valgmuligheder for synkronisering af Dokumenter Du kan synkronisere filer og dokumenter fra computeren med HTC Explorer. Hvis du bruger Google Chrome™ eller Firefox® internetbrowser og har valgt at synkronisere den med HTC Explorer. Til HTC Syncs enhedspanel klikker du på Bogmærker og på knappen Til. . at du ønsker at inkludere denne kategori. 1. Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger. 4. 1. Vælg den webbrowser. at du gemmer dine favoritbogmærker i denne mappe. Vælg en mappe. Klik på Dokumenter på enhedspanelet. skal du konfigurere en Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-mailkonto fra programmet Mail på HTC Explorer. § For at åbne et dokument på HTC Explorer skal du bruge et kompatibelt program. § Hvis du vil synkronisere e-mail-vedhæftninger gemt på HTC Explorer til computeren. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. der indeholder de filer. du vil synkronisere med HTC Explorer. skal du sørge for at lukke alle browservinduer. hver gang du synkroniserer computeren og HTC Explorer. som du har gemt på HTC Explorer. Aktivering af synkronisering af Bogmærker betyder. 3. 2. 3. Når der findes konfliktende oplysninger på både HTC Explorer og computeren. og klik på knappen Til.140 HTC Sync Valgmuligheder for synkronisering af Bogmærker Synkroniser bogmærker i webbrowseren mellem HTC Explorer og en computer. Vælg Synkroniser computerdokumenter fra og klik på Tilføj. Du kan også synkronisere e-mail-vedhæftninger. 2. der gemmer bogmærkerne for at synkronisere dem med HTC Explorer. Aktivering af synkronisering af Dokumenter betyder. E-mail-vedhæftninger gemmes i mappen \Dokumenter\. før du begynder synkroniseringen. som gemmes på HTC Explorer til computeren. Med din favoritbrowser opretter du en favoritmappe kaldet HTC-bogmærker. skal du vælge Kopier alle downloadede mail-dokumenter til computeren.

apk) på computeren. 2. der skal synkroniseres. som krævet af computerens operativsystem. som du stoler på. 1. Næste gang. 6. 4. nu for den forventede filstørrelse af nye emner på HTC Explorer. du vil synkronisere. 3. Når synkroniseringen er færdig. Kontroller HTC Explorers skærm for at se. 1. Fjern HTC Explorer på sikker vis. at HTC Explorer er konfigureret til at tillade. du tilslutter HTC Explorer til computeren. klikker du på Synk. Klik på Programmet er installeret. Det gør du ved at trykke på på startskærmen.141 HTC Sync Synkronisere HTC Explorer Kontroller linjen med anslået brug ved siden af knappen Synk. Når installationen er færdig. Installationsprocessen begynder på HTC Explorer. Installation af et program fra computeren til HTC Explorer Hvis du har programfiler (*. Vi anbefaler på det kraftigste. Gennemse for at finde programfilen på computeren. Før du starter. trykker du på Afbryd. nu. som krævet af computerens operativsystem. trykker du på Afbryd. På enhedspanelet klikker du på Oversigt. at du kun installerer programmer. Efter valg og tilpasning af kategorierne. trykke på Indstillinger > Programmer og så markere afkrydsningsfeltet Ukendte kilder. 5. skal du sørge for. 3. og klik på Åbn. . kan du bruge HTC Sync for at installere dem på HTC Explorer. 2. begynder synkroniseringen automatisk baseret på dine synkroniseringsindstillinger. Fjern HTC Explorer på sikker vis. at programmer fra computerens kan installeres på HTC Explorer. om der er yderligere vejledninger til færdiggørelse af installationen.

Enhedspanelet åbnes. og konfigurer så HTC Sync for at anerkende den. .142 HTC Sync Synkronisering af en anden enhed med computeren Du kan skifte fra en enhed til en anden hvis du har mere end en enhed. du vil synkronisere. Klik på enheden. Tilslut en anden enhed til computeren. du vil synkronisere.com/support/) fra tid til anden for at søge efter de seneste HTC Sync opgraderinger. klik på Enheder og derefter på enhedens navn eller billede. Når du vil skifte til en anden enhed. og du kan særskilt tilpasse din synkroniseringsindstillinger for denne enhed. Hente den seneste HTC Sync-opgradering Besøg HTCs supportwebsted (www. 2. du vil konfigurere.htc. eller start synkroniseringen. Efter installation af den seneste opgradering skal du konfigurere HTC Sync igen for at anerkende og synkronisere med HTC Explorer. så du kan hente og installere dem på computeren. 1.

com-konto Du kan tilmelde dig en HTCSense.com på nettet. og klik så på Gem ændringer. 3. at du har HTC Explorer i nærheden. 3. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. skal du logge ind med de samme kontooplysninger på HTC Explorer. På startskærmen trykker du på synkronisering.com. Åbn webbrowseren på computeren. 2. 2. På HTC Explorers startskærm trykker du på 2.com HTCSense. Gå til www. Du skal bruge den til at gennemføre tilmeldingsprocessen. Tryk på Tilføj konto > HTC Sense.com-kontodetaljer 1. 1.com-kontoen. Marker afkrydsningsfeltet Enhedsfinder.com-konto. Når du har tilmeldt til HTCSense. 2.143 HTCSense.htcsense. Opdater kontodetaljerne. og log ind på HTCSense.com-konto via HTC Explorer eller computerens webbrowser. 3. 1. Tryk på Placering.com-konto. at muligheden Enhedsfinder på HTC Explorer er markeret. Opdatering af dine HTCSense. .com Tilmelding til din HTCSense. Aktivering af Enhedsfinder Nogle funktioner på HTCSense. Følg skærmvejledningen for at tilmelde dig til en HTCSense. Klik på Konto i øverste højre hjørne.com kræver. 3. Tilmelding fra HTC Explorer 1. og så på Indstillinger. og trykker på Indstillinger > Konti og Tilmelding fra computeren Sørg for. Åbn webbrowseren på computeren.

specificere et alternativt telefonnummer eller en alternativ e-mail-adresse.com Har du glemt HTC Explorer hjemme. låse den eller slette indholdet på den. eller kan du ikke finde den? Eller endnu værre.eks. f.com til at kommunikere med HTC Explorer. Brug HTCSense. Før du aktiverer Viderestil opkald eller Viderestil meddelelser.com. hvis du ikke har HTC Explorer med dig.) Finde HTC Explorer Har du ladet HTC Explorer ligge et sted. Få HTC Explorer til at ringe Du ved. at Aktiver viderestilling af opkald er markeret under Indstillinger. skal du logge ind på HTCSense. at HTC Explorer er et sted der hjemme. få HTC Explorer til at ringe. Så håber vi bare. mens du gjorde noget andet? Du kan bruge HTCSense. så du kan finde den. . men du kan bare ikke finde den. er den faldet ud af lommen. skal du tilpasse indstillingerne først. at den ikke ligger nederst i vasketøjskurven.) § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil meddelelser for at viderestille meddelelser. § Klik på til/fra-omskifteren til Viderestil opkald for at viderestille opkald. Hvis du vil bruge disse funktioner.com Brug af HTCSense. så du kan fremsende opkald og meddelelser til et andet nummer.com på computerens webbrowser.144 HTCSense. (Sørg for. Viderestilling af opkald og meddelelser Du kan viderestille opkald og meddelelser til en anden telefon. Kig på kortet for at finde HTC Explorer på HTCSense. Du kan have valgmuligheden Telefonfinder markeret under Indstillinger > Placering i HTC Explorer for at denne funktion kan fungere. Få HTC Explorer til at ringe. Klik på Ring på HTCSense.com til at finde den cirkaplacering. Klik på Opdater placering for at opdatere kortet.com. selv om den er på Lydløs. (Du skal markere Viderestil meddelelser til enhed eller Viderestil meddelelser til en e-mail-adresse under Indstillinger. da du var på toget.

der skal vises på skærmen. kan de kontakte dig. så du skal være absolut sikker.com-konto vil også slette dine data på HTCSense.comserverne. Klik på Gem. og log ind på HTCSense. Slette indholdet på HTC Explorer Hvis der ikke er nogen mulighed for at få HTC Explorer tilbage. Det alternative nummer vises på skærmen. og en kort meddelelse. når du har slettet indholdet. 3. kan du slette indhold på HTC Explorer og det installerede hukommelseskort. 1. som der kan ringes til. Klik på Klik her for at slette din HTCSense-konto. et alternativt telefonnummer. før du fortsætter.com-kontoen. Hvis det sker. 3.com-konto 1. så ingen andre ser følsomme oplysninger på HTC Explorer.com. hvis nogen finder HTC Explorer. . at nogen finder HTC Explorer. klikker du på Slet enhed.com. Klik på Slet enhed på HTCSense. Sletning af din HTCSense. Klik på Konto i øverste højre hjørne. 2. så hvis nogen finder den. kan denne person bare trykke på det for at ringe til den nummer med HTC Explorer. 1. Indtast en pinkode. Sletning af din HTCSense.145 HTCSense.com Låse HTC Explorer Har du mistet HTC Explorer? Lås HTC Explorer. 2. Der er ingen mulighed for at gendanne HTC Explorer og hukommelseskortets data. Klik på Lås enhed på HTCSense. Åbn webbrowseren på computeren. 2. og vis en meddelelse på skærmen. Når du bliver bedt om at bekræfter.

som du vil bruge. afhænger af det tastatursprog. som bliver indsat. Shift-tasten. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. 1. Når du har indtastet tekst. symboler og bogstaver med accent. Tasten Sprog. Tryk for at oprette en ny linje. Telefon Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur. Standard Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. De grå tegn. Backspace-tasten. der passer til din indtastningsstil. vises skærmtastaturet. Dette er standardtastaturet. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. kan du trykke på eller trykke på at lukke skærmtastaturet. Tryk for at skifte til numerisk og symboltastatur. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock. du ser. Enter-tasten. Tryk for at indtaste et stort bogstav. Kompakt Dette layout har to bogstaver på hver taste.146 Tastatur Tastatur Bruge skærmtastaturet Når du starter et program eller vælger et felt. og vælg så det tastaturlayout. Indtastning af tekst Brug de følgende taster under indtastningen af tekst med skærmtastaturet: Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverste for at indtaste tal. Tryk på Tastaturtyper. for Valg af et tastaturlayout Der kan vælges mellem tre forskellige tastaturlayouts. Den taste. år du trykker og holder på den taste. der vises på tasten. . Du kan også få adgang til skærmens tastaturindstillinger. er det tegn. Tastestørrelsen er lidt større end på det fulde standardlayout. Tryk for at skifte til et andet tastatursprog. som kræver tekst eller tal. Tryk for at slette det forrige tegn. så du kan vælge et. du bruger i øjeblikket. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem.

og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > Ændring af skærmtastaturet til Landskab Når du indtaster tekst. som er nemmere at taste på. Forudsigelig tekstindtastning aktiveres som standard. før du er færdig med at indtaste hele ordet. Sådan indtastes et ord i forudsigelig tilstand: § Hvis du ser det ord. mens du taster. som hjælper dig med at skrive hurtigt og præcist. Vælg de sprog. kan du vælge at bruge retningen Landskab for skærmtastaturet. § Retningen Landskab for tastaturet understøttes ikke i alle programmer. § Marker afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk i > > Indstillinger > Skærm for at konfigurere automatisk ændring af skærmretning. hvor du købte HTC Explorer. § Hvis der vises en pil til højre for forslagslisten. skal du trykke på pilen for at se flere forslag. skal du trykke på ordet for at indsætte det i teksten. Tryk for at skjule skærmtastaturet. Indtastning af ord med forudsigelige tekst Skærmtastaturet har forudsigelig tekst. Vend HTC Explorer om på siden for at bruge et større tastatur. Aktivering af flere tastatursprog Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC Explorer. kan du vælge de sprog. Tilgængelige sprog afhænger af det område. og ordforslag vises. vist blandt forslagene. 1. Tryk på Internationalt tastatur.147 Tastatur Tryk for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9. du ønsker. 2. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. kan du blot trykke på mellemrumstangenten for at indsætte ordet i teksten. når du bruger Kompakt eller Telefontastaturlayoutet. § Hvis du ser det ord. 3. der skal aktiveres på skærmtastaturet. så du kan skifte til disse sprog og bruge dem til at indtaste tekst. du ønsker. fremhævet med grønt eller orange. du ønsker. .

hvis det ikke allerede var i ordbogen. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. og så på Slet. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog. Indtast det ord. automatisk til ordbogen for forudsigelig tekst. som du tidligere tilføjede til ordbogen over forudsigelig tekst. du ønsker. du har valgt. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Tilføjelse af et ord til ordbogen for forudsigelig tekst HTC Explorer leveres med en liste over ord. som du har tilføjet til ordbogen for forudsigelig tekst. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Kopier til hukommelseskort 3. trykker du på OK. 1. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. og tryk så på OK. og vælg det sprog. 1. Du kan også tilføje et ord til listen manuelt. . I takt med at du indtaster. Redigering eller sletning af et ord i ordbogen for forudsigelig tekst Du kan redigere eller fjerne ord. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Tryk på Tosproget forudsigelse. du vil fjerne. Når du bedes om det. Tryk på Personlig ordbog > Rediger personlig ordbog > 3. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. og tryk på Slet. skal du trykke på så de ord. Under indtastningen af tekst med standardtastaturlayoutet tilføjes et foreslået ord. som den refererer til ved forudsigelige tekstforslag.148 Tastatur Indstilling af andet sprog for tastaturet Ud over det tastatursprog. 1. 2. som du har trykket på i forslagslisten. 1. Vælg Sikkerhedskopiering af den personlige ordbog til hukommelseskortet Hvis du har installeret et hukommelseskort. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > . får du ordforslag på de to sprog. § Rediger et ord ved at trykke på selve ordet. kan du sikkerhedskopiere de nye ord. § Hvis du vil slette ord i ordbogen. kan du indstille forudsige tekst til at være tosproget. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. du aktuelt bruger. du vil tilføje.

trykker du på OK. 3. der giver mulighed for at bruge skærmtastaturet. hvad du ønsker at indtaste. du ønsker. 2. Indstilling af sprog til stemmeindtastning 1. 2. og vælg så det sprog. Tryk og hold på tasten Sprog. skal du have forbindelse til internettet for at indtaste tekst via tale. Tryk på Personlig ordbog > Synkroniser personlig ordbog > Gendan fra hukommelseskort. 1. § Da HTC Explorer bruger Googles talegenkendelsestjeneste.149 Tastatur Import af den personlige ordbog fra hukommelseskort 1. der understøttes af Google. HTC Explorer beder dig om at tale. På startskærmen trykker du på Berøringsinput. Tryk på Sprog. . På startskærmen trykker du på og derefter Indstillinger > Stemmeindtastning og -udtalelse > Indstillinger for stemmegenkendelse. du vil bruge under Indstillinger for stemmeindtastning og -udtalelse. og så på Indstillinger > Sprog og tastatur > 2. Når du bedes om det. Fortæl HTC Explorer. § Sørg først for at vælge det sprog. De tilgængelige sprog afhænger af de stemmeindtastningssprog. Indtastning af tekst ved at tale Har du ikke tid til at indtaste? Prøv at sige ordene for at indtaste dem i de fleste af de tekstfelter.

Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til et bogstav i den tekst.eks.150 Tastatur Indtaste tekst ved at spore I stedet for at trykke på taster på skærmtastaturet. kopiere og indsætte tekst med tastaturet. Tryk og hold på det tekstfelt. kan du "spore" for at indtaste ord. Redigering af tekst Det er nemt at klippe. som indeholder den tekst. vil indtaste "den". Nogle programmer kan byde på deres egen måde at markere eller kopiere tekst. Sporingstastatur under Indstillinger > Sprog og tastatur > Berøringsinput > Sporingstastatur skal vælges. skal du sætte fingeren på tasten "d" og så spore ordet (ved at glide fingeren) "den" på skærmtastaturet. indtil forstørrelsesglasset vises. som du vil markere. du vælger. 1. du vil kopiere eller klippe. Hvis du vil spore. så du kan bruge sporingstastaturet. 2. skal du glide fingeren på skærmtastaturet for at indtaste ord. Valg af tekst Fremhæv teksten. Hvis du f. .

Når du har positioneret tekstmarkøren. program. 4. eller et andet. 5. Tastaturtyper Vælg det tastaturlayout. som du vil bruge. du vil kopiere. hvor du placerede tekstmarkøren fremhæves. Tekstens valgmenu vises. Når du har positioneret tekstmarkøren. Tekstens valgmenu vises. Du skal have mere end to tastatursprog valgt. 2. du vil bruge. . Tryk og hold ned på et tekstfelt i det samme. indtil forstørrelsesglasset vises. Tosproget forudsigelse Vælg et andet tastatursprog. § Tryk på Marker alt for at vælge alt i tekstfeltet. Træk fingeren for at flytte tekstmarkøren til det sted. skal du trække i start. 3. og derefter på Indstillinger > Sprog og § Tryk på tasten Sprog på skærmtastaturet (f. Justering af indstillinger for indtastning Åbn indstillinger for berøringsindtastning ved at gøre et af følgende: § Fra startskærmen trykker du på tastatur > Berøringsindtastning. Internationalt tastatur Tilføj eller fjern sprog fra listen over skærmtastatursprog. Tryk på Indsæt. Når du har valgt den tekst. hvis du aktuelt bruger det engelske skærmtastatur). Under valgmulighederne for det Internationale tastatur trykker du på Indstillinger. trykker du på Kopier eller Klip. skal du løfte fingeren. før du kan få adgang til indstillinger for berøringsinput ved hjælp af sprogtasten. Den valgte tekst kopieres så til udklipsholderen. du vil indsætte teksten.eks. du ønsker. 4. tryk på .og slutmarkeringerne for at markere den tekst. skal du løfte fingeren. Når det ord. Kopiering og indsættelse af tekst 1.151 Tastatur 3. Gør et af følgende: § Tryk på Vælg ord.

stavekontrol og fuldførelse af ord. Tilføj. rediger eller fjern ord i ordbogen over forudsigelig tekst. § Kalibrer berøringstastaturets nøjagtighed. og indstil valgmuligheder. hvordan du bruger skærmtastaturet med dette interaktive selvstudium. § Aktiver hørbar og vibreringstilbagemelding under indtastning. når du sporer for at indtaste tekst. . Aktiver sporingstastaturet. Træningsguide Sporingstastatur Personlig ordbog Lær.152 Tastatur Tekstindtastning § Aktiver/deaktiver forudsigelig tekst.

Marker afkrydsningsfeltet Mobile netværk for at tænde for dataforbindelsen. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. og tryk så på Gem. 1. konfigureres den automatisk til bruge din udbyders dataforbindelse (hvis der er indsat et SIM-kort). 1. 3. På skærmen Rediger adgangspunkt indtaster du indstillingerne for APN. Oprettelse af et nyt adgangspunkt Før du tilføjer endnu en dataforbindelse. Tryk på . hvis det behøves) fra mobiludbyderen klar. På skærmen APN'er trykker du på og så på Nyt APN. kan det spare batteriets levetid og spare penge på datagebyrer. Kontrol af den dataforbindelse. Hvis du ikke har dataforbindelse tændt.153 Internetforbindelser Internetforbindelser Dataforbindelse Når du tænder for HTC Explorer for første gang. Tænde/slukke for dataforbindelsen Hvis du slukker for dataforbindelse. og du heller ikke har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. 4. Tryk på Mobilnetværk > Netværksudbydere eller Navne på adgangspunkter. sociale netværkskonti og andre synkroniserede oplysninger. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slukke for dataforbindelsen. du bruger 1. På startskærmen trykker du på netværk. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på indstillingselementet for APN for at redigere det. 5. skal du have navnet på adgangspunktet og indstillinger (herunder brugernavn og adgangskode. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. vil du ikke modtage automatisk opdateringer på dine e-mails. Tryk på Mobilnetværk > Navne på adgangspunkter. .

Hv is du valgte et sikret netværk. 1. før du bruger data-roaming. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. bygninger eller bare en væg. vises ikonet Wi-Fi statuslinjen og fortæller dig den omtrentlige signalstyrke (antal bånd. der tidligere er givet adgang til. i Når HTC Explorer har forbindelse til det trådløse netværk. Tilgængelighed og styrke for Wi-Fi-signalet vil variere. 3. når den opretter forbindelse til et roaming-netværk. Næste gang HTC Explorer opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk. HTC Explorer vil scanne for tilgængelige trådløse netværk. På startskærmen trykker du på netværk. der lyser). når du roamer. hvis du vil have. medmindre du nulstiller HTC Explorer til standard fabriksindstillingerne. . når du er uden for mobiludbyderens dækningsområde. ikke er i listen. Tryk på Opret forbindelse. skal du trykkepå Tilføj WiFi-netværk for manuelt at tilføje det.eks. som Wi-Fi-signalet skal passere gennem. som du ønsker. Wi-Fi For at kunne bruge Wi-Fi. f. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. Tryk på Mobile netværk. Undersøg data-roaming-taksterne hos din udbyder. 4. 5. Hvis det trådløse netværk. og marker så afkrydsningsfeltet Data-roaming. Marker afkrydsningsfeltet Lyd ved data-roaming. er dyrt. bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre sikkerhedsoplysninger igen. På startskærmen trykker du på netværk. afhængigt af objekter. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Brug af datatjenester. Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at tænde for Wi-Fi.154 Internetforbindelser Aktivering af data-roaming Opret forbindelse til din mobiludbyders partnernetværk. mellem de rum. Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk 1. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk. og få adgang til datatjenester. at HTC Explorer skal afspille en lyd. skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller “hotspot”. bliver du bedt om at indtaste netværksnøglen eller adgangskoden.

og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2.p12) på HTC Explorer. hastighed. På startskærmen trykker du på 3.eks. På startskærmen trykker du på netværk. Kontrol af status for det trådløse netværk 1. 5. Hvis du manuelt vil scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk. 3. som du har fjernet. Oprettelse af forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk 1. 4. 1. skal du indtaste legitimationsoplysningerne for det trådløse netværk igen. Du bliver måske bedt om at indtaste dine login-oplysninger og installere sikkerhedscertifikater. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Finetværk. så du kan oprette forbindelse til og få adgang til ressourcer på et sikret lokalt netværk. skal du vælge det trådløse netværk i listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk igen. 2. Tryk på endnu et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol. Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Hvis det er et sikret trådløst netværk. som viser navnet på Wi-Fi-netværket. På startskærmen trykker du på netværk. og opret forbindelse til et trådløst netværk. Der vises et meddelelsesfelt. status. og tryk så på det trådløse netværk. konfigurer og administrer virtuelle private netværk (VPN'er). Tryk på Wi-Fi-indstillinger. Oprettelse af forbindelse til virtuelt privat netværk (VPN) Tilføj. skal du trykke på Glem. Tryk på Wi-Fi-indstillinger på skærmen Trådløs og netværk. signalstyrke og mere.155 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed Du skal måske installere et netværkscertifikat (*. der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket. Hvis du vil genoprette forbindelsen til et trådløst netværk. et firmanetværk. skal du på Wi-Fiog så trykke på Scan. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Gem certifikatfilen i rodmappen på hukommelseskortet. f. Aktiver Wi-Fi. skærmen trykke på 4. før du kan oprette forbindelse til firmaets lokale netværk. som HTC Explorer i øjeblikket har forbindelse til. Tryk på Installer fra SD-kort. . Vælg det netværkscertifikat.

Din netværksadministrator kan fortælle dig om. HTC Explorer skal også først oprette en Wi-Fi. Når du får forbindelse vises ikonet for VPNforbindelse i meddelelsesområdet i titellinjen. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. Tryk på Angiv adgangskode. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. og tryk så på den type VPN. 3. Tryk på det VPN. og konfigurer dem i overensstemmelse med de sikkerhedsdetaljer. Når du bedes om det. Oprettelse af forbindelse til et VPN 1. i VPN'er-afsnittet. Indtast en ny adgangskode til legitimationslageret. Konfiguration af sikkert legitimationsoplysningslager Hvis din netværksadministrator beder dig hente og installere sikkerhedscertifikater. du vil tilføje. 2. intranetsteder på firmanetværket. Du får disse oplysninger fra netværksadministratoren. Tryk på VPN-indstillingerne. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . Rul ned og bekræft adgangskode. og tryk så på OK.eller dataforbindelse. Tilføjelse af en VPN-forbindelse 1. skal du indtaste dine legitimationsoplysninger og så trykke på Opret forbindelse. og tryk så på Gem. skal du først konfigurere HTC Explorer's hukommelse til sikre legitimationsoplysninger. Marker afkrydsningsfeltet Brug sikre legitimationsoplysninger. for at få adgang til dit lokale netværk. du bruger på arbejde. 4. du vil oprette forbindelse til. f. Tryk på VPN-indstillinger > Tilføj VPN. Du kan så åbne webbrowseren for at få adgang til ressourcer. 4. 5. 1. Så kan du hente og installere de certifikater. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk på . du har fået af netværksadministratoren. der er behov for. VPN'et tilføjes så til afsnittet VPN'er på skærmen VPN-indstillinger. På startskærmen trykker du på 2.eks. På startskærmen trykker du på netværk. 4. 3. 3. Tryk på VPN-indstillinger. hvordan du gør det.156 Internetforbindelser afhængigt af den type VPN. før du kan starte en VPN-forbindelse.

§ Du skal have en godkendt dataplan associeret med din konto hos din mobiludbyder for at kunne bruge denne tjeneste. 2. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. Tryk på VPN-forbindelsen for at returnere til skærmen med VPN-indstillinger. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. og glid fingeren ned for at åbne meddelelsespanelet. Brug af HTC Explorer som et modem (USBtethering) Er der ingen internetforbindelse på computeren? Ingen problem. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du USB-tethering og trykker så på Udført. Når HTC Explorer ikke længere har forbindelse til VPN'et. og tryk så på VPN-forbindelsen for at afbryde den. Tryk og hold på titellinjen. Brug internetforbindelsen på HTC Explorer for at oprette forbindelse til internettet. Sørg for. vises ikonet for afbrudt VPN i meddelelsesområdet i titellinjen.157 Internetforbindelser Afbrydelse fra et VPN 1. . § Brug HTC Explorer som modem ved først at installere HTC Sync på computeren. 2. § Du skal have SIM-kortet indsat i HTC Explorer for at bruge dataforbindelsen. 1. 3.

Tryk på Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot. Sørg for. På startskærmen trykker du på netværk. Hvis du valgte Ingen under Sikkerhed. 1. 2. 3. . du skal undersøge omkring computerens internetforbindelse. To: Hvis computeren opretter forbindelse til internettet via PPP (f. kan du stadig komme online på HTC Explorer ved at bruge din computers internetforbindelse. 1. HTC Explorer er klar til brug som trådløs router. Adgangskoden er den nøgle. xDSL eller VPN). andre mennesker skal bruge og indtaste på deres enhed. skal du først installere HTC Sync på computeren. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. at dataforbindelse på HTC Explorer er aktiveret. På skærmen Vælg en forbindelsestype vælger du Internet pass-through og trykker så på Udført. Vælg type Sikkerhed. når du ser i statuslinjen. eller brug standard router-navnet. Tilslut HTC Explorer til computeren med det medfølgende USB-kabel. skal du ikke indtaste en adgangskode. Et: Du skal måske slukke for din lokale netværksfirewall.158 Internetforbindelser Oprettelse af forbindelse fra HTC Explorer til internettet via en computer (Internet passthrough) Hvis du midlertidigt ikke har internetadgang. før du bruger den som trådløs router. Bruge HTC Explorer som trådløs router Del din dataforbindelse med andre enheder ved at gøre HTC Explorer til trådløs router. opkald. Marker afkrydsningsfeltet Mobilt Wi-Fi-hotspot for at aktivere den trådløse router. 3. at computeren har forbindelse til internettet. 4. Indtast et router-navn.eks. Der er to ting. 5. Sørg for. og angiv adgangskode (nøgle) til din trådløse router. så de kan oprette forbindelse og bruge HTC Explorer som en trådløs router. Før du kan bruge computer som et modem. vil internet-passthrough kun understøtte TCP-protokollen.

når du ikke bruger det for at spare på batteriets strøm eller på steder. og tryk på OK. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. På startskærmen trykker du på netværk. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth. eks. Tryk på Enhedsnavn. Tryk på Bluetooth-indstillinger. hvor det er forbudt at bruge en trådløs enhed. skal du markere det og tænde for Bluetooth. Du kan deaktivere Bluetooth. 2. og trykker på Indstillinger > Trådløs og 2. På startskærmen trykker du på netværk. 3. f. ombord på et fly eller på hospitaler. 5. Indtast navnet på HTC Explorer i dialogboksen. En endnu nemmere måde at tænde/slukke for Bluetooth på er med Bluetoothwidget'en på startskærmen. 4. 1.159 Bluetooth Bluetooth Grundlæggende om Bluetooth Tænde/slukke for Bluetooth 1. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . Ændring af enhedens navn Enhedsnavnet identificerer HTC Explorer i forhold til andre enheder.

at hovedsættet er synligt. HTC Explorer vil begynde at scanne efter Bluetoothenheder inden for rækkevidde. 3. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . du har tilsluttet. § Hvis du vil lytte til musik med headsettet eller bilsættet. 5. således at HTC Explorer kan finde det. Det er den samme procedure ved konfiguration af stereolyd og håndfri. skal du indstille det. Det kan du lære mere om ved at se i headsettet vejledning. Sørg for. Tryk på Bluetooth-indstillinger. HTC Explorer vil så automatisk forsøge at parre sig med hovedsættet. Når Bluetooth-hovedsættet eller -bilsættet er tilslutte til HTC Explorer. vises det ikonet for tilknyttet Bluetooth i statuslinje. På startskærmen trykker du på netværk. så det kan findes. 6. skal du indtaste den adgangskode. skal headsettet eller bilsættet understøtte A2DP Bluetooth-profilen. 4.160 Bluetooth Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt Du kan lytte til musik på et Bluetooth-stereohovedsæt eller gennemføre håndfri samtaler med et kompatibelt Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt. 1. kan du så begynde at bruge hovedsættet eller bilsættet. 1. Du skal dog måske oprette forbindelse manuelt. § Inden du kan tilslutte headsettet. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. 3. hvis dit hovedsæt har været brugt med en anden Bluetoothenhed. skal du markere det og tænde for Bluetooth. Tryk på Scan for enheder. Parrings. Afhængigt af den type hovedsæt eller bilsæt. og trykker på Indstillinger > Trådløs og Genoprettelse af forbindelse til et hovedsæt eller et bilsæt Normalt kan du nemt genoprette forbindelse til dit hovedsæt ved at aktivere Bluetooth på HTC Explorer og så aktivere hovedsættet. Når du ser navnet på dit hovedsæt i afsnittet med Bluetooth-enheder. Hvis den automatisk parring mislykkes. skal du markere det og tænde for Bluetooth. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. skal du trykke på det. På startskærmen trykker du på netværk.og forbindelsesstatus vises under det håndfri hovedsæts eller bilsættets navn i afsnittet med Bluetooth-enheder. 2. 2. Tryk på Bluetooth-indstillinger. 7. som blev leveret med hovedsættet.

i afsnittet Bluetooth-enheder. Tryk på Bluetooth-indstillinger. Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed Afbrydelse af en Bluetooth-enhed 1. 3. hvis du vil genoprette forbindelsen til den anden enhed. 5. 1.161 Bluetooth 4. 2. der fulgte med headsettet/bilsættet. Hvis du bliver bedt om en adgangskode. at du skal indtaste eller bekræfte en adgangskode igen. På startskærmen trykker du på netværk. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . og trykker på Indstillinger > Trådløs og Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed Du kan få HTC Explorer til at glemme sin parringsforbindelse med en anden Bluetooth-enhed. Eller tryk på Afbryd. skal du følge vejledningen i Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed på side 161 og følge trinnene i Tilslutning af et Bluetooth-hovedsæt eller et bilsæt på side 160. 6. der skal afbrydes fra i afsnittet Bluetooth-enheder. at hovedsættet er synligt. Det kan medføre. som forbindelsen skal ophæves fra. Tryk på hovedsættets navn i afsnittet om Bluetooth-enheder. Tryk og hold på den enhed. 2. Tryk på Bluetooth-indstillinger. eller se dokumentationen.eller bilsættet. prøv med 0000 eller 1234. 3. Tryk på Afbryd. Sørg for. På startskærmen trykker du på netværk. Tryk og hold på den enhed. for at finde adgangskoden. og ophæv parring og tryk på Ophæv parring. hvis Bluetooth-enheden aktuelt ikke har forbindelse til HTC Explorer. Hvis du stadig ikke kan genoprette forbindelse til hoved. 4. 4.

skal du sætte modtagerenheden i synlig tilstand. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om modtagelse af oplysninger over Bluetooth.162 Bluetooth Afsendelse af oplysninger via Bluetooth Du kan bruge Bluetooth til at sende oplysninger fra HTC Explorer til anden Bluetoothaktiveret enhed. Hvis du ikke har parret med modtagerenheden før. og tryk så på Send. skal du trykke på > Del > Del fil. Du skal måske også indstille den til “Modtag overførsler” eller “Modtag filer”. 1. 1. I programmet Galleri vælger du et album. 1. Taleoptagelse På skærmen Taleoptagelse trykker du på knappen så på Bluetooth. I programmet Kontakter trykker du på en kontakt for at se oplysningerne om kontakten. du sender til: § Billeder og videoer § Kalenderbegivenheder § Kontakter § Lydfiler Før du starter. og tryk så på Næste. 2. Tryk på > Bluetooth. . en telefon eller bærbar computer. du vil sende: Optaget billede eller video Billeder eller videoer Når du har optaget skal du på eksempelskærmen Kamera trykke på og så trykke på Bluetooth. 3. 4. 4. der skal deles. Tryk på pileikonet Ned. Vælg de billeder og videoer. 2. og vælg så Bluetooth. Kalenderaftale eller -begivenhed Musikspor I visningen Dag. Tryk på Bluetooth.eks. og 3. 3. hvis du bedes om det. 2. Dagsorden eller Uge trykker og holder du på en begivenhed og trykker derefter på Videresend > Bluetooth. f. Følg vejledningen for den type emne. Når nummeret vises i programmet Musik i skærmen Afspilles nu. afhængigt af den enhed. skal du trykke på Scan efter enheder. du vil sende. Du kan sende følgende typer oplysninger. der indeholder de oplysninger eller den fil. som du kan dele. Tænd for Bluetooth. Tryk på og så på Send kontakt. Åbn det program på HTC Explorer. 2. Vælg de detaljer. Kontakt 1.

PDF'er. § I Windows XP kan stien være: C:\Documents and Settings\[dit brugernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange § I Windows Vista kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\Documents § I Windows 7 kan stien være: C:\Users\[dit brugernavn]\My Documents \Bluetooth Exchange Folder Hvis du sender en fil til en anden enhed. spor og dokumenter. Du kan på sendeenheder sende en eller flere filer til HTC Explorer. Hvis du f. 7. gemmes den normalt i mappen Bluetooth Exchange i dine personlige dokumentmapper. herunder billeder. Hvis du bedes om det. Indtast også den samme adgangskode. Accepter filen på modtagerenheden. og trykker på Indstillinger > Trådløs og . f.eks. 1. Hvis afkrydsningsfeltet Bluetooth ikke er markeret. vises begivenheden i tablet´en kalenderprogram. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. musik. Hvis du f. sende en billedfil til en anden mobiltelefon. Tryk på navnet på den modtagende enhed. hvor de gemmes. tilføjes de normalt direkte til det tilsvarende program på modtagerenheden. sender en kalenderbegivenhed til en kompatibel telefon. afhænge af oplysningernes type og modtagerenheden. Hvis du sender en anden filtype til en Windows-computer.eks. 2. Hvis du sender en kalenderbegivenhed eller kontakt. bliver den måske gemt i en mappe kaldet “Billeder”. Tryk på Bluetooth-indstillinger. skal du markere det og tænde for Bluetooth. Modtagelse af oplysninger via Bluetooth HTC Explorer sætter dig i stand til at modtage forskellige filer med Bluetooth.eks. Hvor afsendte oplysninger gemmes Når du sender oplysninger via Bluetooth. 6. vil det sted. På startskærmen trykker du på netværk. kan den gemte placering afhænge af filtypen. Marker afkrydsningsfeltet Søgbar. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. Der henvises til enhedens dokumentation for oplysninger om afsendelse af oplysninger over Bluetooth. 5.163 Bluetooth 5. 3. 4.

du har modtaget via Bluetooth.eks. skal du markere afkrydsningsfeltet Altid. vCalendar tilføjes til dine Kalenderbegivenheder. eller bekræft den automatisk genererede adgangskode på begge enheder. afhænger af filtypen: § Mediefiler og dokumenter åbnes normalt direkte i et kompatibelt program. hvor du vil gemme begivenheden og så trykke på Importer. 1. På skærmen Personaliser trykker du på Mappe > Bluetooth modtaget. skal du acceptere parringsanmodningen på HTC Explorer og modtagerenheden. og træk den til den placering på startskærmen. .164 Bluetooth 6. 10. 8. 9. flere eller alle kontakter på kontaktlisten. Når en fil er overført. Tryk på mappeikonet for at se indholdet. der viser alle de filer. Åbn en fil ved at trykke på filnavnet. åbner et musiknummer. Indtast også den samme adgangskode. Hvis du bedes om det. skal du vælge den kalender. som du ønsker. 2. Så modtager du en Bluetooth-godkendelsesanmodning. Tryk på Accepter eller OK. 7. vises en meddelelse. begynder det at spille i programmet Musik. Hvad der så sker. På startskærmen trykker du på og så på Personaliser. § Ved vCard-kontaktfiler kan du vælge at importere en. Tilføjelse af Bluetooth-modtagemappen til startskærmen Du kan tilføje en mappe til startskærmen. Hvis du f. Tryk og hold på ikonet til mappen for Bluetooth modtaget. § Hvis det er en vCalendar-fil. Når HTC Explorer modtager en anmodningsmeddelelse om filoverførsel. 3. trykke på meddelelsen om indkommende fil og så trykke på Accepter. skal du glide ned på meddelelsespanelet. Hvis du vil modtage filer automatisk fra senderenheden i fremtiden. Åbn filen øjeblikkeligt ved at glide ned til meddelelsespanelet og trykke på den relevante meddelelse. når du åbner en modtaget fil.

og tryk så på OK. når du modtager SIM-kortet. Skift SIM-kortets pinkode ved at trykke på Skift PIN-kode til SIM-kort. som du vil bruge. pinkode eller adgangskode Beskyt dine personlige oplysninger. og tryk så på OK. vil SIMkortet blive "PUK-låst". og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Beskyttelse af HTC Explorer med et skærmlåsemønster. På startskærmen trykker du på 2. Denne kode bliver måske leveret af udbyderen. Du skal bruge en PUK-kode for at genoprette adgangen til HTC Explorer. 2. Indtast standard SIM-pinkoden. at du har standard SIM-pinkoden fra din mobiludbyder. og tryk så på Næste. 2. en pinkode og et låsemønster.165 Sikkerhed Sikkerhed Beskyttelse af dit SIM-kort med en pinkode Tilføj et ekstra sikkerhedslag til HTC Explorer ved at tildele en pinkode (personligt identifikationsnummer) til dit SIM. Du bliver bedt om din skærmlås. Indtast den ny pinkode igen. Tryk på Opsæt SIM-kortlås. 3. På telefonens opkaldsskærm indtaster du PUK-koden og trykker så på Næste. Sørg for. og forhindr andre i at bruge HTC Explorer uden din tilladelse ved at angive en adgangskode for skærmlås. hver gang HTC Explorer tændes. før du fortsætter. 3. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. . Indtast den nye pinkode. Tryk på Konfigurer skærmlås. og vælg så Lås SIM-kor. 1. 1. eller når den har været inaktiv i en bestemt tidsperiode. 1. 4. Gendannelse af et SIM-kort. der er blevet låst ude Hvis du indtaster den forkert pinkode mere end det maksimalt tilladte gange.

Indtast dit navn og din adgangskode til Google-kontoen. og tryk på Log ind. Tryk på Skift skærmlås. Eller tryk på Ingen. og angiv så tiden for inaktivitet. 4. Vælg en anden skærmlåsetype. Du bedes derefter om at oprette et nyt låsemønster til skærmen. når den vises. hvis du ikke vil bruge en skærmlås. Tryk på OK. Tryk på en af følgende: Ingen Mønster PIN-kode Deaktiver skærmlåsen. Angiv en numerisk adgangskode på mindst fire cifre. skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen og då låse den op. Du kan også rydde Brug synligt mønster på skærmen Synlig adgangskode på skærmen Sikkerhed. som du tidligere oprettede. 5. at låseskærmens mønster skal vises. Tryk på knappen Har du glemt mønster?. 4. og trykker på Indstillinger > Sikkerhed. Indtast den aktuelle skærmlås for at bekræfte. Efter det femte forsøg bliver du bedt om at vente i 30 sekunder. 3. Indtast dit låsemønster på oplåsningsskærmen. . 1. 4. hvis du ikke ønsker. Har du glemt dit skærmlåsemønster? Hvis du har glemt skærmens låsemønster. Hvis det ikke lykkes. Hvis skærmen slukker. 2.166 Sikkerhed 3. 3. Hvis du ikke længere vil det. Angiv et skærmlåsemønster ifølge vejledningen på skærmen. får du op til fem forsøg på at låse HTC Explorer op. skal du trykke på Annuller. at du vil ændre den. På skærmen Sikkerhed trykker du på Lås telefon efter. Ændring af din skærmlås 1. På startskærmen trykker du på 2. Adgangskode Angiv en alfanumerisk adgangskode. før skærmen låses. og indtast så dit nye mønster. din nye pinkode eller adgangskode. når du tegner det på skærmen. som du tillader. kan du låse HTC Explorer op ved at indtaste din Googlekontos brugernavn og adgangskode.

.167 Sikkerhed Kryptere data på HTC Explorer Du kan kryptere data på HTC Explorer. indstillinger og andre oplysninger. 2.eks. Angiv en adgangskode. 4. f. onlinekonti. Hvis du vil stoppe krypteringen af nye oplysninger på HTC Explorer. 1. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. 3. Krypteringsprocessen starter. Under Internt hukommelse trykker du på Lagerkryptering. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lagerkryptering. og tryk så på OK.

der skal bruges til ringetonerne og meddelelser. § Vælg lyde. Placering § Vælg de kilder.com til at finde HTC Explorer. viderestilling. § Logge ind eller ud fra din HTCSense. lysstyrke. aktiver Flytilstand og mere. Google-kontoen og Exchange ActiveSync-kontoen. når du flytter HTC Explorer. der skal bruges ved bestemmelse af din placering. Skærm Konti og synkronisering Konfigurer Visningsindstillinger. når den ringer. Google-søgning Vælg emner. § Vælg Telefonfinder. § Indstil for at sænke ringelydstyrken.eks. Du kan personliggøre HTC Explorer med de forskellige. når den er i tasken eller lommen.eks. f.com-konto § Du kan også administrere synkronisering og andre indstillinger for dine konti. På startskærmen trykker du på Personaliser Trådløs og netværk Ring op Lyd og trykker på Indstillinger. og indstil Googlesøgemuligheder. ventende opkald og opkalder-ID. der skal medtages. . skærm-timeout og andet. Konfigurer opkaldstjenester. få telefonen til at ringe højere. f. tilgængelige valgmuligheder for tilpasning.168 Indstillinger Indstillinger Indstillinger på HTC Explorer Kontroller og tilpas telefonindstillinger på skærmen Indstillinger. § Log ind på eller ud fra sociale netværkskonti. § Juster medieafspilningslydstyrken. automatisk skærmretning. Wi-Fi. og tænd for højttalertelefonen.eks. når du vender den. når du søger. dataforbindelse og Bluetooth. Konfigurer trådløse forbindelse. f. telefonsvarer. så du kan bruge HTCSense.

§ Vælg tids. Sikkerhed Strøm Angiv en skærmlås. Wi-Fi-adgangskoder eller bogmærker) til Google-servere med din Google-konto.og tidsformatet. . § Ryd cachen. flyt programmer. skal du ophæve markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelsestekst. Dato og tidspunkt § Angiv datoen og tidspunktet. før du underrettes om lidt hukommelse. Du skal først afbryde hukommelseskortet. der er tilbage. hvor meget ledig hukommelse. SD-kort og intern hukommelse § Undersøg den tilgængelige plads i det interne hukommelse og på hukommelseskortet. § Du skal afbryde dit hukommelseskort fra denne skærm. Programmer § Administrer kørende programmer. hvor meget hukommelse. før du kan slette det.169 Indstillinger Beskyttelse af personlige oplysninger § Vælg automatisk at sikkerhedskopiere visse indstillinger (f. tidszonen og dato. aktiver SIM-kortlås. Det vil slukke for automatisk synkronisering af data på dine onlinekonti. når du har behov for det. når batteriniveauet går ned til det niveau. Tilslut til PC § Angiv standard USB-forbindelsestypen.og datoformater. undersøg. og hvis du ikke skal beholde indholdet. hvis HTC Explorer kører med lav hukommelse. når du opretter forbindelse mellem HTC Explorer og computeren. og installer eller fjern programmer. du angiver. § En anden måde at spare strøm på er ved at vælge Aktiver slumretilstand. § Du kan også udføre en nulstilling til fabriksstandarder. der passer til dig. § Aktiver strømbesparelse for automatisk at skifte til strømbesparelsestilstand.eks. § Hvis du ikke vil have. eller administrer legitimationsoplysningslager. at ubesvarede opkald og dine modtagne sms'er vises på låseskærmen. § Slet hukommelseskortet for at starte på ny. § Eller marker afkrydsningsfeltet Spørg mig for at indstille HTC Explorer til altid at vise skærmen til valg af USBforbindelsestype. så du kan gendanne dem. før du kan fjerne det fra HTC Explorer. der bruges af programmer. flyt programmer til eller fra hukommelseskortet. eller fjern programmer. der bruges af programmer. § Vælg.

hvis du output har installeret et tekst-til-tale (stemmedata)-program. § Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. før skærmen slukker og trykker på Indstillinger. Du kan aktivere/deaktivere hjælpefunktioner eller -tjenester til handicappede. batteriniveauet og mere. Når det er aktiveret. På startskærmen trykker du på 2.eks. 5. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. bruge det til at angive indstillinger for tale-til-tekst. 1. . Justering af tiden. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk lysstyrke. Ændring af skærmindstillinger Manuel justering af skærmens lysstyrke 1. hvor lang tid der går. På startskærmen trykker du på 2. f. Tryk på OK. før skærmen slukker. og trykker på Indstillinger. f. før skærmen slukker Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm. signalstyrken. hjælper du os med at vide. en skærmlæser. Brug disse indstillinger. Du kan indstille inaktivitetstiden for. når du har hentet og installeret et tilgængelighedsværktøj. § Vis forskellige oplysninger om HTC Explorer. Om telefon § Tænd eller sluk for planlagte søgningen efter opdateringer til systemsoftware eller manuelle søgninger efter opdateringer. Tryk på tiden. Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge skærmens lysstyrke. Tryk på Skærm > Skærm-timeout. der giver stemmefeedback. Tryk på Skærm > Lysstyrke 3. Du kan også indstille skærmens tastaturmuligheder.Indstil muligheder for stemmeindtastning. den mobile netværkstype. 3. Stemmeinput og . 4.170 Indstillinger Sprog og tastatur Tilgængelighed Angiv operativsystemets sprog og område.eks. Du kan også.

når du oplader HTC Explorer. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK. 3. Tryk på Skærm > Kalibrering med G-Sensor. Tryk på Programmer > Udvikling. . 3. afhængigt af hvordan du holder HTC Explorer. Automatisk rotation understøttes ikke på alle programskærme. Marker afkrydsningsfeltet Forbliv vågen. 2. 1. Tryk på Skærm > Animation.171 Indstillinger Deaktivere automatisk skærmrotation Som standard ændrer skærmens retning sig automatisk. Have skærmen aktiveret under opladning af HTC Explorer Du kan forhindre skærmen i at slukke. 3. og trykker på Indstillinger. og trykker på Indstillinger. Genkalibrering af G-sensor Genkalibrer skærmen. du holder HTC Explorer. og tryk på Kalibrer. Aktivere/deaktivere animationseffekter Du kan deaktivere animation eller kun aktivere nogle animationer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 3. På startskærmen trykker du på 2. Tryk på Skærm. Placer HTC Explorer på en flad og plan overflade. På startskærmen trykker du på 2. 1. 1. og trykker på Indstillinger. hvis du mener. På startskærmen trykker du på 2. I valgmenuen vælger du de ønskede animationsindstillinger. 1. når du skifter mellem skærme. 4. at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den måde. Ryd afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk.

Tryk på Lyd. HTC Explorer vil ringe normalt. og trykker på Indstillinger. der automatisk sænker ringelydstyrken. og trykker på Indstillinger. .og normal tilstand Gør et af følgende: § Du kan skifte fra lydløs til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP. 1. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lommetilstand. kan du slå højttalertelefonen til ved bare af vende HTC Explorer om. Tryk på Lyd. og trykker på Indstillinger. når du modtager et opkald. § Du kan skifte fra vibrering til normal tilstand ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP to gange. 1. Automatisk sænkning af ringelydstyrken HTC Explorer har en stille ringefunktion. Tryk på Lyd. § Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Lyd > Lydprofil. vibrerings. 3. når du vælger emner på skærmen. På startskærmen trykker du på 2.172 Indstillinger Ændring af indstillinger for lyd Skifte mellem stille. når HTC Explorer er i lommen eller tasten. 3. 1. vil funktionen Lommetilstand gradvis øge ringelydstyrken og vibrere. og trykker på Indstillinger. På startskærmen trykker du på 2. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Stille opringning ved besvarelse. Automatisk skifte til højttalertelefon Når du står i en samtale. På startskærmen trykker du på 2. 3. Få HTC Explorer til at ringe højere med Lommetilstand Som hjælp til at undgå ubesvarede indkommende opkald. Tryk på Lyd. Aktivering eller deaktivering af lydudvalg Du kan vælge at afspille en lyd. når den ikke er i lommen eller tasken. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lydudvalg. når du flytter den. 3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vend for højttaler. 1. På startskærmen trykker du på 2.

Oprettelse af forbindelse til GSM-netværkstilstand forbrugere mindre batteristrøm. og trykker på Indstillinger. 5. dato. . På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 3. når batteriniveauet når et bestemt niveau. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. 1. På startskærmen trykker du på 2. 2. du vil bruge. kan du stadig ændre sproget. 2. Optimering af batteriets levetid Du kan indstille HTC Explorer til automatisk at skifte til strømbesparende tilstand.og tidsformat og andet. 2. De tilgængelige sprog. som du vil bruge.173 Indstillinger Ændring af sproget Når du tænder for HTC Explorer for første gang. Tryk på Sprog og tastatur > Vælg sprog. Tryk på for at returnere til startskærmen. du har. Det nye sprog anvendes efter et par sekunder. 4. 1. kan afhænge af den version af HTC Explorer. Tryk på Indstillinger for økonomitilstand. Tryk på Kun GSM. Hvis du vil. Tryk på Tænd for strømbesparelse kl. bedes du om at angive det sprog. Tryk på sproget og det tilhørende område. og vælg så. Tryk på Strøm. 1. 4. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. når HTC Explorer skifter til strømsparetilstand. Tryk på Om telefonen > Batteri > Batteriforbrug. Tryk på Trådløst og netværk > Mobile netværk > Netværkstilstand.. når du har konfigureret HTC Explorer. Skifte til GSM-netværkstilstand Skift til brugen af GSM-netværket. 3. hvis du ikke bruger en dataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet. hvad tid der skiftes til strømbesparelsestilstand. 3. og angiv og vælg adfærden. Tryk på Strømtilstand > Økonomi. Kontrol af strømforbruget for programmer 1. du kan vælge mellem. Ændring af sproget justerer tastaturlayout.

slukker en planlagt slumretilstand for Wi-Fi og dataforbindelser i den slumretilstandsplan. Tryk på Strøm > Aktiver slumretilstand. Du kan ikke flytte eller fjerne forudinstallerede programmer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. den registrerer som din sovetid. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. 1. Vælg for at slukke for den planlagte slumretilstand. 2. 2. Den samlede og tilgængelige hukommelse vises i afsnittet SD-kort. Kontrollere den tilgængelige plads på kortet 1. flytte eller fjerne programmer og slette gamle mails og meddelelser på én gang. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. så den ikke forbruger for meget batteristrøm. 2. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. HTC Explorer justerer slumretilstandsplanen over en tidsperiode ved det tidspunkt. 1. når du trykker på knappen TÆND/ SLUK for at slukke for skærmen. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Lave mere hukommelsesplads (internt hukommelse) Frigør nemt noget plads i det interne hukommelse ved at rense program-cachen. Den tilgængelige hukommelse i telefonen vises i afsnittet Internt hukommelse. når den ikke er sat til om natten. Styring af hukommelse Kontrol af. Tryk på SD-kort og intern hukommelse. hvor meget telefonhukommelse der kan bruges 1. Tryk på en af følgende: Automatisk Vælg at skifte HTC Explorer til slumretilstand automatisk.og sluttidspunkter. . Manual Aldrig Vælg for at angive slumretilstandens start. du har defineret. I modsætning til den normale slumretilstand. Tryk på SD-kort og intern hukommelse og under Internt hukommelse trykker du på Opret mere plads.174 Indstillinger Planlægge HTC Explorer til at skifte til slumretilstand Indstil slumretilstandsplan på HTC Explorer. 2. 3.

Tryk på Flyt til SD-kort eller Flyt til telefon. Tryk på Næste. . Tryk på Programmer > Administrer programmer. Du kan kun flytte programmer. 3. 4. hvis der er programmer. Tryk på Programmer > Administrer programmer. På skærmen Programhukommelse: § Tryk på Flyt programmer til SD-kort. der er forudinstallerede på HTC Explorer. 1. 2. § Tryk på Fjern programmer. 4. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. På fanen Hentede trykker du på programmet. Du kan også flytte programmer. du vil flytte. til telefonen i modsat tilfælde. 5. der ikke er forudinstallerede på HTC Explorer. der skal hentes. 2. hvis den interne hukommelse på HTC Explorer er begrænset. hvis der er programmer. Afinstallation af tredjepartsprogrammer Du kan ikke afinstallere programmer. som er på hukommelseskortet. 7. På fanen All trykker du på et program.175 Indstillinger 3. § Sænk antallet af tekst. 4. Tryk derefter på Næste. 1. 2. Rydning af program-cache og -data 1. På fanen Hentede trykker du på programmet. samtale. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. Flytning af programmer til eller fra hukommelseskortet Flyt hentede programmer til hukommelseskort. som du kan overføre til hukommelseskort. 6. så ældre e-mails bliver fjernet fra hukommelsen automatisk. 3.og multimediemeddelelser pr. På skærmen Ryd op i cache vælger du. Tryk på Udfør. Tryk på Afinstaller. På skærmen trykker du på Ryd data og/eller Ryd cache. Tryk på Programmer > Administrer programmer. 3. som du vil fjerne. du vil afinstallere 4. om du vil rydde cachen med kun sjældent brugte programmer eller alle programmer. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. På skærmen Hukommelse til e-mail og meddelelser: § Angiv færre dage for e-mails.

Vælg en af følgende muligheder: Softwareopdateringer Aktiver eller deaktiver den automatisk kontrolfunktion for softwareopdateringer for HTC Explorer. der bruger batteriet. Kontroller oplysninger om batteriet. og hvilke programmer. 3. Når det er aktiveret. der bruges af HTC Explorer. aktuelt batteriniveau. om HTC Explorer støder på et teknisk problem. Læs juridiske oplysninger fra HTC og Google. status. der bruges af HTC Explorer. Oplysninger om HTC Explorer 1. 1. Kontroller oplysningerne om dit mobilnetværk og status for dennes tjenester. Du kan også undersøge versionen af webbrowseren.176 Indstillinger Stop kørsel af programmer med Jobliste Brug Jobliste til at frigøre hukommelse ved at standse kørende programmer. Juridiske oplysninger . MAC. Du kan også trykke på Kontroller nu for manuelt at søge efter softwareopdateringer. Netværk Telefonidentitet Batteri Hardwareoplysninger Kontroller Wi-Fi-. Kontroller oplysninger om HTC Explorer og det SIMkort.og Bluetooth-adresser. og trykker på Indstillinger. Fortæl det til HTC Aktiver/deaktiver Fortæl HTC. I listen Alle programmer trykker du på standse det. På startskærmen trykker du på > Jobliste. Tryk på Om telefon. du bruger. som du ikke aktuelt bruger. Softwareoplysninger Kontroller version og andre oplysninger om den Android-platform. samt licenser. f. Du kan også vælge. hvornår du vil sende fejlrapporter.eks. hjælper du os med at vide. På startskærmen trykker du på 2. til højre for programnavnet for at 2.

du vil bevare. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger. og der er en ny opdatering tilgængelig. . I systemdialogboksen vælger du den type forbindelse. hvis der er en ny opdatering. Følg skærminstruktionerne til at starte hentningen. som du har installeret. Hvis du ikke ser dialogboksen. Åbn meddelelsespanelet. at du har sikkerhedskopieret de oplysninger og filer. Søgning efter og hentning af softwareopdateringer kan medføre ekstra datagebyrer. 2. skal du trykke på Installer nu og så trykke på OK i dialogboksen Installer systemsoftwareopdatering. kan opdateringen slette alle dine personlige data og tilpassede indstillinger og også fjerne evt. HTC Explorer genstartes derefter automatisk. Installation af en opdatering Når internetforbindelsen er aktiveret. Når hentningen er færdig. vises dialogboksen for systemopdatering og hjælper dig gennem processen. der skal bruges til hentning af opdateringen. om der er tilgængelige softwareopdateringer. Sørg for. Tryk på Om telefonen > Softwareopdateringer > Søg nu.eller dataforbindelse. Vent på.177 Opdater og nulstil Opdater og nulstil Softwareopdateringer Fra tid til anden kommer der softwareopdateringer til HTC Explorer. Du kan også manuelt undersøge. 3. HTC Explorer kan søge efter og underrette dig. og tryk så på opdateringsmeddelelsen. 2. Afhængigt af opdateringstypen. Manuel søgning efter opdateringer 1. at opdateringen bliver færdig. Så kan du hente og installere softwareopdateringen ved hjælp af Wi-Fi. programmer. skal du søge efter ikonet til opdateringsmeddelelsen i statuslinjen.

178

Opdater og nulstil

Genstart af HTC Explorer
Hvis HTC Explorer kører langsommere end normalt, et program kører ikke korrekt, eller hvis HTC Explorer ikke reagerer, kan du prøve at genstarte HTC Explorer og se, om det hjælper med at løse problemet. 1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for den igen. 2. Lås skærmen op. 3. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK, og tryk så på Genstart. 4. Når du bedes om at bekræfte, trykker du på Genstart. Hvis disse trin ikke fungerer, kan du fjerne og udskifte batteriet og så tænde for HTC Explorer for at genstarte den.

Nulstilling af HTC Explorer
Foretag en nulstilling til fabrksindstillinger for at returnere HTC Explorer til den oprindelige tilstand, som da du tændte den for første gang. Hvis du giver HTC Explorer til en anden, eller HTC Explorer har en vedvarende problem, der ikke kan løses, kan du udføre en nulstilling til fabriksstandarder (kaldes også en hard-reset). Nulstilling til fabriksstandarder er et skridt, du bør overveje grundigt. Det sletter alle dine data og tilpassede indstillinger permanent, og det fjerner også eventuelle programmer, du har hentet og installeret. Du skal sikre, at du sikkerhedskopierer alle data og filer, du vil beholde, inden du udfører en fabriksnulstilling.

Udførelse af en nulstilling til fabriksindstillinger via indstillinger
Den smarteste måde at foretage en nulstilling til fabriksindstillinger er via indstillingerne. 1. På startskærmen trykker du på og trykker på Indstillinger.

2. Tryk på SD-kort og intern hukommelse > Nulstilling af fabriksdata. 3. Tryk på Nulstil telefon, og tryk så på Slet alting.

Udførelse af en nulstilling til fabriksstandarder med hardwareknapper
Hvis du ikke kan tænde for HTC Explorer eller få adgang til indstillinger, kan du stadig udføre en fabriksnulstilling med hardwareknapperne på HTC Explorer. 1. Fjern batteriet, vent et par sekunder, og geninsæt så batteriet. 2. Tryk og hold ned på knappen LYDSTYRKE NED , og tryk så kortvarigt på TÆND/SLUK -knappen.

179

Opdater og nulstil

3. Vent på, at skærmen med de 3 Android-billeder vises, og slip så LYDSTYRKE NED -knappen. 4. Tryk på LYDSTYRKE NED for at vælge FABRIKSNULSTILLING, og tryk så på TÆND/SLUK -knappen.

180

Varemærker og ophavsret

Varemærker og ophavsret
©2011

HTC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

HTC, HTC-logoen, HTC quietly brilliant-logoen, HTC Explorer, HTC Sense og HTC Sync er varemærker og/eller servicemærker tilhørende HTC Corporation. Google Inc. Bruges med tilladelse. Google, Google-logoen, Android, Androidlogoen, Android Market, Android Market-logoen, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa og YouTube er varemærker tilhørende Google Inc. Microsoft, Windows, Active Sync, Outlook, Windows Media og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Denne enhed indeholder Adobe® Flash® Player-software under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD er et varemærke, der tilhører SD Card Association. Facebook er et varemærke tilhørende Facebook, Inc. iTunes er et varemærke, der tilhører Apple Inc. Alle andre firma-, produkt- og servicenavne, der nævnes her, er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelse heri eller for hændelige eller følgende skader, der måtte opstå fra leveringen af dette materiale. Oplysningerne leveres "som de er" uden garanti af nogen art og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring på et hentesystem eller oversættes til et sprog på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra HTC.
©2011

oprette forbindelse til et Bluetoothhovedsæt eller et bilsæt 160 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .vise billeder på sociale netværk 90 .bogmærker 54 .redigere 86 .adgangspunkt 153 .ændre 30 Batteri .vise 85 Bluetooth .forenet indbakke 118 .spil og programmer 104 Diasshow 85 .afsende oplysninger 162 .installere 13 .afsende en mødeindkaldelse 124 .dele billeder og videoer 88 .tænde/slukke 159 Browser .visning af billeder 85 Gmail 115 Google Maps 131 Google-konto 58 D Dataforbindelse .181 Indeks Indeks Symboler 3G 153 E E-mail .sortere e-mail-meddelelser 119 .dele musik 94 .åbne et nyt vindue 52 F Fabriksnulstilling 178 Facebook .redigere billeder 86 .arbejde med Exchange ActiveSync-email 123 .tilføje en POP3/IMAP-konto 117 Exchange ActiveSync .styre e-mail-meddelelser 120 .slette en e-mail-konto 124 .bruge 51 .om 84 .kopiere til/fra hukommelseskort 25 .indstillinger 55 .afbryde eller ophæve parring 161 .deling af din placering 77 Facebook for HTC Sense 75 Firmware 177 Flytilstand 49 FM-radio 102 Foretage et opkald 38 G Galleri .Ikke til stede 124 A Administration af hukommelse 174 Afspille musik fra låseskærmen 91 Alarm 98 Android Market 95 B Baggrund .dele 88 .se video 86 .afsende billeder og videoer 87 .tænde/slukke 153 Deling .tilføje en Exchange-konto 117 .afsende 120 .optimere batteriets levetid 173 Billeder .navigere og zoome 52 .

slette 69 .tænde for placeringstjenester 131 Lydstyrke .Programmer 174 .fra nettet 53 .vise 108 microSD-kort 12 MMS 106 K Kalender .justere medier 19 .182 Indeks H Hard-nulstilling 178 Henter .videresendelse 109 .redigere en kontakt 69 .flette kontaktoplysninger 67 .optage en video 82 .Verdensur 97 HTCSense.widget 73 Kopiering af tekst 26 Kortnummer 39 L Locations .tage et billede 81 .panel 23 .dataforbindelse 153 .vise hentninger 54 Hovedtelefoner 160 HTC-ur .effekter 82 .trådløs router 158 .slette 111 .Internet pass-through 158 .indstille en alarm 98 .tilføjelse 65 .widget 130 Kamera .Tethering 157 .com 143 Hukommelseskort .visninger 126 .Wi-Fi 154 Internetopkald 44 Introduktion 8 .grupper 71 .SD-kort og intern hukommelse 174 .Skrivebordsur 97 .indstillinger 130 .ikoner for meddelelser 22 .filtrere dine kontakter 63 .søge efter en kontakt 65 .påmindelser 129 .tilføje en ny kontakt 65 .kopiere til SIM-kortet 111 .Sprog og tastatur 173 .grundlæggende 80 .ikoner 21 .slette kontakter 69 .administrere begivenheder 127 .Om telefon 176 .VPN 155 .beskytte mod sletning 111 .kopiere fra SIM-kort 64 .Lyd 172 .zooming 81 Konferenceopkald 44 Kontakter .justere ringetone 19 .slette en samtale 112 .Strøm 173 Internet pass-through 158 Internetforbindelse .statusikoner 21 Indstillinger .oprette en begivenhed 125 .justerer under telefonopkald 19 Lydsæt 34 M Market 95 Master-nulstilling 178 Meddelelser .flytte programmer til hukommelseskortet 175 .kopiere filer 25 Hurtigindstillinger 24 Højttalertelefon 43 Håndfri 160 I Ikoner .

låse dit SIM-kort med en pinkode 165 .tilføjelse af widgets 30 .USB-tethering 157 Multimediemeddelelse 106 Musik .afspille musik fra låseskærmen 91 .redigere tekst 150 .ændre tiden.kopiere og udskrive tekst 151 .kopiere en meddelelse 111 .tilføjelse 59 .om 57 .ændre din skærmlås 166 Sikkerhedskopier kontakter 68 SIM-kort .få telefonen til at ringe højere 172 .indsætte 11 .visning af billeder 90 Softwareopdatering 177 Spring-visning 18 Sprog 173 Startskærm .omorganisering af startpanelerne 34 .justere skærmens lysstyrke 170 .dele musik via Bluetooth 94 .widget 92 Mødeindkaldelse 124 O Onlinekonti .slette 96 PUK (PIN Unblock Key) 165 R Radio 102 Ringe hjem 47 Ringelydstyrke .indstillinger 151 . 51 .udvidet 17 Stemmeindtastning 149 Synkroniser .installere 95.sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 Ringetone . pinkode eller adgangskode 165 .fjerne 11 .låse med et skærmlåsemønster.om 17 .Omorganisering af elementer 33 .genkalibrere G-sensor 171 .vælge tekst 150 Slet kontakter 69 Slet programmer 96 Slumretilstand 20 Smartopkald 39 SMS 105 Sociale netværk .afspilningsliste 92 . før skærmen slukker 170 Skærmtastatur .bruge computeren 158 .SIM-pinkode 165 Skærm .kopiere musik til hukommelseskortet 25 .indstille 94 Router 158 S Scener 28 SD-kort 12 Sikkerhed .lytte 91 .indstille en sang som ringetone 94 .forudsigelig tekst 147 .onlinekonti 59 Søg 50.deaktivere skærmrotation 171 .indtaste tekst ved at tale 149 .gennemgå biblioteket 92 . 141 .styre 59 Opdatering af telefonsoftware 177 Opgradering 177 Opkaldsoversigt 45 Optag din stemme 103 Optimer batterilevetiden 173 Oversæt 51 P Par en Bluetooth-enhed 160 Programmer .183 Indeks Modem .ordbog 148 .indtaste tekst 146 .

se 86 VPN .dele videoer 89 Æ Lyd .optage 82 . 157 V Vejr .tænde 154 Widgets .valg af hørbar 172 Ændre telefonsprog 173 U Ur 97 USB 25.forudsigelig tekst 147 .Lommetilstand 172 .opretter forbindelse 156 .vælge tekst 150 Tekstmeddelelse 105 Telefonindstillinger .Om telefon 176 .dele 88 .tilføjelse 30 .oprette forbindelse til et andet netværk 155 .kopiere og udskrive tekst 151 .tilføje byer 100 .Lyd 172 .konfigurere et konferenceopkald 44 .indtaste tekst 146 .Strøm 173 Telefonopdateringer 177 Telefonopkald .ringe ved hjælp af Wi-Fi 44 Telefonoplysninger 176 Tethering 157 Trådløs router 158 W Webbrowser 51 Wi-Fi .skifte til højttalertelefon 172 .sænke ringetonelydstyrken automatisk 172 .ændring af indstillinger 31 Y YouTube .ordbog 148 .tilføje en forbindelse 156 .netværksstatus 155 .Skærm 170 .184 Indeks T Taleoptagelse 103 Tastatur .SD-kort og intern hukommelse 174 .undersøge vejret 100 Videoer .ringe til et nummer i en meddelelse 40 .ringe 44 .ringe til et nummer i en e-mail 40 .indtaste tekst ved at tale 149 .foretage et nødopkald 41 .fjerne 33 .skifte profiler 172 .Sprog og tastatur 173 .redigere tekst 150 .Programmer 174 .modtage 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful