P. 1
Vejdirektoratet: Bedre trafiksignaler

Vejdirektoratet: Bedre trafiksignaler

|Views: 11,758|Likes:
Published by Ingenioeren

More info:

Published by: Ingenioeren on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2012

pdf

text

original

Et af de billigste tiltag til forbedring af fremkommeligheden
i byområder er optimering af forvaltningens signalanlæg.
Optimering af signalanlæg er den proces, der omfatter
udvikling og implementering af nye signaltider, faseræk-
kefølge, forbedrede styrestrategier og undertiden mindre
fysiske ændringer, som f.eks. forlængelse eller etablering af
en svingbane.

Justeringerne baseres normalt på analyser baseret på
trafktællinger og tilgængelig dokumentation om de berørte
signalanlæg. Optimeringsprocessen består af følgende trin:

■Få overblik over problemerne og trafkafviklingen i kryd-
set eller på strækningen gennem observationer i marken
eller ved gennemkørsel af strækningen

■Fremskaf den nødvendige dokumentation om signalan-
lægget eller samordningen

■Fremskaf trafkdata i form af en krydstælling med data i
15-minutters intervaller

■Fremskaf kollisionsdiagram og uheldsoplysninger for
krydset

■Analysér de indsamlede data/observationer

■Optimér signalanlæggenes tidssætning med manuelle
beregningsmetoder eller ved brug af pc-programmer
som Dankap, TRANSYT eller et simuleringsværktøj som
VISSIM

■Ændringerne implementeres i signalanlæggenes styreap-

parater

■Vurdér virkningerne af ændringerne ved observationer i
krydsene. På denne baggrund foretages eventuelt juste-
ringer (trafkteknisk opfølgning)

Processen gentages hvert 3. - 5. år eller efter behov for at
sikre, at signalanlæggene til stadighed yder trafkanterne
den bedste service. Ændringer i trafkmønstret fremkaldt af
nye butikscentre, nye større bolig- eller erhvervsområder og
vejlukninger bør altid medføre overvejelser om funktionen i
berørte anlæg.

44

1. Akçelik, R. og Besley, M.
Operating Cost, fuel consumption, and emission models in aaSIDRA and
aaMOTION. 25th Conference of Australian Institutes of Transport Research,
Adelaide, Australia, 3-5 December 2003

2. Binning, J.C. og Crabtree, M.R.
TRANSYT 11 User Guide
TRL Software Bureau, 1999

3. Davidsson, Fredrik
Effektivare trafksignaler
TFK Rapport 1990:7, 1990

4. DTU Transport, 2010
Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser
Regnearksmodel udarbejdet af DTU Transport og COWI for Transportmini-
steriet. DTU Transport, juli 2010

5. ITE, Institution of Transportation Engineers
Benefts of retiming traffc signals, 2005

6. Halkias, J. Schauer, Michael
Red Light, Green Light, Public Roads, Nov./Dec. 2004

7. Hammarström, Ulf

Energy savings in systems of coordinated traffc signals with Automatic upda-
ting (AUT). VTI EC Research 11, 2000

8. Hedelund, Morten og Tønnesen, Jacob
Optimering af signalanlæg i København. Afgangsprojekt. DTU Transport,
Danmarks Tekniske Universitet, 2009

9. Kronborg, Peter

MOVA and LHOVRA traffc signal control for isolated intersections.
TFK report. 1992:4E, 1992

10. Kronborg, Peter
Bättre trafksignaler är oslagbart lönsamma
TFK Minirapport, MR 103, 1996

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->