P. 1
Liv Og Religion 9

Liv Og Religion 9

|Views: 1,941|Likes:

More info:

Published by: Magnus Meng Mortensen on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789 , .

- _” abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

LIV OG RELIGION 9 Grundbog
Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg
Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder. Filen må ikke videredistribueres

www.syntetisktale.dk

LIV OG RELIGION
GRUNDBOG 9 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG

GYLDENDAL

Liv og religion 9. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 2. oplag 2007 © 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Forlagsredaktion: Henrik Juul Faglig redaktion: Jens Balle Billedredaktion: Jessie Stafort Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Carsten Schiøler Tegninger: Lars Petersen Billedliste side 192 Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2007 ISBN 978-87-02-05413-2 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Liv og religion 9 består af: • Grundbog • Lærerens bog • Systemets hjemmeside, der fortløbende opdateres og udvides: www.livogreligion.gyldendal.dk

INDHOLD Er der noget i livet. der er helligt? · 4 Tema 1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Tema 5: Er det i orden at krænke andres følelser? · 9 Billedforbud Gud er stor? · 17 · 25 · 33 Symboler på det hellige · 30 Har det betydning for dig? Kulturmøde · 38 Tema 1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Tema 5: Religionsmøde i Danmark · 47 Krige i religionernes navn · 51 Integration · 58 Leicester · 64 Konkrete konflikter · 66 Kirken i det moderne samfund · 72 Tema 1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Den rummelige folkekirke · 80 Kirken i staten · 84 En moderne kirke · 88 Kirken – et hus i byen · 92 Lad dig friste og … · 96 Tema 1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Forelskelse frister! · 108 Skal man modstå fristelser? · 117 Er det syndigt at falde i fristelse? · 121 Du bli’r hva’ du spiser? · 126 Hvad er lidelse? · 132 Tema 1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Er Gud retfærdig? · 141 Katastrofen · 146 Kamp mod lidelse · 150 Sygdom · 154 Menneske. teknologi og natur · 162 Tema 1: Tema 2: Tema 3: Er det i orden at slå ihjel? · 168 Er det i orden at lege skaber? · 177 Er det i orden at lege hersker? · 184 .

Samtidig er man bange for at komme i unåde og blive ramt af Guds vrede. der findes i verden. der betyder ‘sund og fuldstændig’. og de. og som man derfor skal værne om. hvad der er helligt i tilværelsen. 4 . Under pietismen i 1700-tallet gik man meget op i. Religionerne mener hver især. kan andre opleve som usundt og skadeligt. Det blev bl. der gør livet værd at leve og det gode helligt. som nogle anser for at være godt og sundt. Installation af den dansk/islandske kunstner Olafur Eliasson i den store turbinehal på museet Tate Modern i Londan 2003. Og det. man forstår og lever sit liv.a. hvad det gode er. Derfor bøjer eller ydmyger man sig frivilligt for Gud i den tro. Den religiøse eller den. som anser noget bestemt for at være helligt. at Gud har skabt livet og bevidst om. og da ordet hel også kan betyde både ‘straf’. at de ligger inde med den sande udlægning af livets værdi. brænder igennem. at mennesker. De forskellige religioner giver forskellige forklaringer på. at de rent faktisk er hellige. brænder for en sag. Det hellige er dermed noget. at man som menneske både er taknemmelig over. Vi siger ofte. At mange mennesker regner forskellige ting eller begreber for at være hellige. og det er denne værdi. og de giver alle sammen deres bud på. at det at tilhøre en religion eller at være religiøs er det samme som at føle sig bundet til en magt uden for én selv – en magt som har stor indflydelse på den måde. og hvordan man bedst kan leve livet. som for alvor går op i noget bestemt.ER DER NOGET I LIVET. illustreret med et hjerte. der var i brand. at man skulle føle for troen og gøre den inderlig. at man har brug for Gud for at få et godt liv. Derfor siger man ofte. Ordet hellig kommer af ordet hel. DER ER HELLIGT? Religionerne og det hellige Ingen ved nøjagtigt hvor mange religioner. vil religiøse mennesker opfatte det som klogt både at tilbede og frygte det hellige. men det er flere tusinde. Samtidig er det hellige både større og stærkere end mennesket. Ærefrygt Ærefrygt betyder. er dog ikke det samme som. som nogle frygter. Det. Alt er tilladt – intet er helligt Modsatte side: The Weather Project. at han vil én det bedste. kan være aldeles ufarligt. der er godt. og ‘det som er skjult’. der også forstår at engagere andre i sagen. lader sit liv styre af det hellige og prøver at lade det hellige komme til udtryk i sit liv.

.

hvad vi vil. hvor der ikke længere var behov for religion og tro. DER ER HELLIGT? Paulus Paulus var oprindelig jøde og med til at forfølge de første kristne. men ikke alt gavner. Synd I kristen sammenhæng betyder synd ‘at vende sig bort fra Gud’ – altså at leve med en forestilling om. Sloganet. der hed: “Alt er tilladt – intet er helligt!” På det tidspunkt havde mange mennesker i Nordvesteuropa og USA en forestilling om.ER DER NOGET I LIVET. hvad man vælger at gøre. Nok kan vi som mennesker gøre. Derfor er det aldrig lige meget. Og det er menneskets opgave at gøre det gode og det rigtige. at ethvert menneske kunne tænke. Det var ikke bundet af noget og dermed også fri for bindinger. men han blev senere omvendt og derefter den vigtigste person i forbindelse med kristendommens udbredelse. Man troede. til religionerne og det hellige. 6 . der har skrevet de ældste tekster i Det nye Testamente. Tilbage i 1970’erne var der et berømt slogan. at mennesket havde nået et udviklingstrin. der blev opfattet som en spændetrøje i livet. når det skal gøre et eller andet.a. At alt var tilladt betød.” Paulus gør her menigheden opmærksom på. at alt det med tro og religiøsitet var ved at være et overstået kapitel i historien. blev bl. lavet i opposition til et citat fra Bibelen. fordi vi er skabt til at kunne noget forskelligt. men noget er ifølge Paulus bedre end andet. sige og gøre. Det er Paulus. at man ikke er afhængig af Gud. at mennesket altid står i valget mellem det gode og det onde. om at alt er tilladt. hvor apostlen Paulus i et brev til menigheden i Korinth skiver følgende: “Alt er tilladt. hvad det ville.

Paulus ville med andre ord mene. På billeder fra udstillingen kunne 7 . mens det onde og forkerte i hans øjne er syndigt. netop fordi det er godt og rigtigt. om det at brænde for en sag har noget med hellighed at gøre. At noget er syndigt betyder. de så. På den måde lykkedes det kunstneren at skabe en atmosfære af såvel morgenstemning med solopgang og morgendug som en aftenstemning med solnedgang og aftendis. Museumsfolkene blev noget overraskede. som kom af ordet sund i betydningen ‘helt rask og perfekt’ og det syndige. For ham er det hellige og det syndige altså hinandens modsætninger. du kender eller har hørt om. et kæmpe spejl og en plasticslange med en masse små huller i. at det religiøse menneske både er bundet til det hellige og til det syndige. at mennesket både kan være godt og ondt. at det er det gode og det rigtige. som kom af ordet sund i betydningen ‘adskillelse’. De to begreber er således gennem sproget forbundet som to sider af samme sag. eller at noget er mere vigtigt eller rigtigt end andet? Skriv derefter om en person. I religiøs forstand betyder det ‘at adskille sig fra eller vende ryggen til det hellige’ – fx Gud. På dansk har vi altså et sjovt sprogligt sammenfald mellem det gode og det onde – eller mellem det hellige. du er mest enig i. der er helligt. således at der kunne sendes vanddamp og røg ud af de små huller. eller at der i udtrykket ligger. Er det mest rigtigt. hvor du forholder dig til. at spejlet skulle placeres i loftet. Udstillingen blev et stort tilløbsstykke. da Eliasson kun leverede tre genstande: en orange halvcirkel i træ. OPGAVE A OPGAVE A Tag udgangspunkt i de to slogans: “Alt er tilladt – intet er helligt” og “Alt er tilladt men ikke alt gavner” og skriv et essay. der er et udtryk for adskillelse mellem to stykker land – fx Øresund mellem Danmark og Sverige. at det er adskilt fra det gode. Kunsten og det hellige Til en udstilling i den store turbinehal på museet Tate Modern i London var den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson i 2003 blevet bedt om at levere de værker. der skulle udstilles. og mange mennesker blev så benovede over det. og at den orange halvcirklen skulle monteres på endevæggen lige under spejlet. at de spontant lagde sig ned på gulvet i den store hal for bedre at kunne suge oplevelsen af kunstværket til sig. Ordet synd kommer af ordet sund. Man kan sige. hvilket af de to slogans. som går eller gik meget op i en bestemt ting og vurder. at alt er tilladt. Plasticslangen skulle trækkes langs hallens vægge. Hans idé var.

hvis mennesket med sin forurening af naturen ødelægger de beskyttende lag i atmosfæren. og flere sagde. at Eliasson med sit kunstværk havde fat i noget. om det rummer noget om det hellige. hvad du kommer til at tænke på. og spille på at den både går op og ned.ER DER NOGET I LIVET. OPGAVE B Se på billederne fra udstillingen og noter på et stykke papir. du har tænkt. at det var som at gå mod himlen eller livets ende. Solen er både en nødvendig forudsætning for liv på Jorden og en dødsens farlig fjende. de tre genstande og rummet hver for sig rummede. kom der på samme tid en stemning af undergang og håb ind i udstillingen. Alle var de enige om. der med sine stråler kan ødelægge alt liv på Jorden. der var større end det. Andre nøjedes med at udtrykke sig i ord. da de så Eliassons sol på Tate Modern. OPGAVE B 8 . når man bevægede sig ned gennem den lange turbinehal mod Solen. DER ER HELLIGT? Mange museumsgæster lagde sig spontant ned på gulvet. Læs dit digt igennem og vurder. det næsten se ud som om. Olafur Eliasson havde kaldt sit kunstværk for The Weather Project og bidrog derved til den meget omfattende miljødebat. som indfanger stemningen i det. at folk beder til eller underkaster sig den symbolske udgave af Solen. Sammenlign derefter det du har skrevet med sangen af Frans af Assisi (arbejdsark 1). som har udspillet sig gennem de sidste 25 år. når du ser Eliassons kunstværk. Skriv derefter et digt. Ved at gøre Solen til det helt centrale omdrejningspunkt.

at de ikke måtte bande. at man bevidst eller ubevidst ved. om de synes. fordi det lød grimt. 9 . at Jesus gik på vandet eller det med jomfrufødslen. ting eller steder. forbudt og farligt’. de ikke måtte lege med. det er forbudt at tale om. at Tabu Ordet tabu kommer fra Polynesien og betyder ’urørligt. sige.TEMA 1 ER DET I ORDEN AT KRÆNKE ANDRES FØLELSER? Spørger man tilfældige mennesker. De er fx jøder. Gruppen af folkekirkemedlemmer vil til nød svare. fordi det hellige er omgærdet af tabu. Kun et meget lille mindretal er ateister uden et religiøst tilhørsforhold og er altså slet ikke medlem af noget trossamfund. som de opfatter som uerstatteligt. Alligevel opfatter hovedparten af dem. som de ikke helt kan sætte ord på. De tror altså på et eller andet. om de er medlem af et bestemt trosfund. Hele 83 % af befolkningen er nemlig medlemmer af den danske folkekirke og omkring 6 % er muslimer. hvorefter forholdet til guderne skulle genoprettes. I alt er der repræsenteret omkring 100 forskellige religioner i Danmark. men mange skynder sig i tillæg hertil at sige. vil stort set alle svare “ja”. buddhister. der er noget i tilværelsen. at de ikke tror på fx det med. som er vigtigere end andet. men at de tror på deres egen måde. som er større end én selv. at de er kristne. Lægger man i stedet ud med at spørge folk. vil hovedparten af dem svare: “Nej!” Modsat vil det være. komme i nærheden af. hinduer eller sikher. af herskeren i et land (evt. røre ved eller omgås. eller at der var bestemte børn. at deres forældre har sagt. eller om de kan pege på noget. fordi deres forældre syntes. Gjorde de det alligevel udløste det straks ulykke eller død i samfundet. der er medlem af et trossamfund. af ens forældre eller af ens egen underbevidsthed. ikke sig selv som hverken religiøse eller hellige. at der er noget. At noget er omgærdet af tabu betyder. hvis man i stedet spørger dem. Forbuddet kan enten være udstedt af en usynlig magt. om de er hellige. en diktator). Her blev begrebet brugt i forbindelse med hellige personer. mens resten fordeler sig blandt øvrige religioner. som almindelige mennesker ikke måtte komme i nærheden af. Det er svært at sætte ord på forholdet til det hellige. Mange børn kender fx til.

Kun frugterne fra Træet til kundskab om godt og Adam og Eva. OPGAVE C Forklar hvorfor. 1993. der var et eller andet galt med dem. men dermed kan det også blive lidt spændende og tiltrækkende. Da Gud havde skabt Adam og Eva placerede han dem i Edens Have og gav dem alle havens frugter til føde.ER DER NOGET I LIVET. ligesom man tit fik lyst til at bande. At noget er gjort til tabu betyder. Af samme grund var disse børn ofte de mest spændende. at det er forbundet med noget farligt. DER ER HELLIGT? OPGAVE C Diskuter i fællesskab eller i mindre grupper. der ikke må tales om de enkelte tabuer. Læser man i Bibelen opdager man hurtigt. Af Fernando Botero. hvilke tabuer I kender til.a. at det første tabu bl. 10 . handler om sex.

skal man holde sig fra eller undlade af gøre. Ofte er dyr. Senere i Det nye Testamente går Jesus imidlertid langt videre. Og resultatet var i første omgang. at man skal elske sin Gud og sin næste som sig selv. men som I alligevel ikke spiser hjemme. at de var nøgne – altså to forskellige køn. Alt det urene. man må. selv om det aldrig vil lykkes fuldt ud. at mennesket altid vil være fanget i dilemmaet mellem godt og ondt. så Noa og hans familie også måtte spise udvalgte dyr. filosoffen Søren Kierkegaard har kaldt troens paradoks. I Edens Have fik Adam og Eva godt nok kun frugt og grønt. at de opdagede. Et andet kendt eksempel er hinduernes forbud mod at spise okse. kommer inde fra mennesket selv. blod og sex på bestemte tidspunkter urene. i mindre grupper eller hver for sig. OPGAVE D Oplist. Inden for islam kaldes rent for halal og urent for haram.a. Forklar. Fra den dag var mennesket dødeligt og skulle ikke mere leve evigt. ting som man i princippet godt kunne spise. siger Jesus. der bl. som er urent. mens det rene er det. samt at de kunne formere sig og blive til flere. skal man igennem forskellige renselsesritualer. Det er det forhold. forbinder maden med begreberne rent og urent. men. men efter syndfloden udvidede Gud “spisekortet”. idet han belærer sine disciple om. Det er det. Der er noget bestemt. Adam og Evas syndefald. men at troen på Gud kan hjælpe det med at vælge det gode. samtidig med at synet på mennesket er sådan. Såkaldte spiseforbud er kendt i mange religioner. hvorfor man ikke må rende nøgen rundt på gaden i Danmark. Dette forbud gjorde disse frugter særligt interessante. Mest kendt er nok jødernes og muslimernes forbud mod at spise svinekød. Her er kristendommens pointe. Derpå dækkede de deres kønsdele til og fik deres straf af Gud. Reglerne giver et fællesskab. handler Bibelens første tabu også om mad og moral. Diskuter. Ud over at handle om sex. Kommer man i berøring med det urene. hvor det hedder. der kommer ind i et menneske udefra.og kalvekød. men her er begrundelsen den modsatte – nemlig at koen i Indien opfattes som et helligt dyr. der kommer til udtryk i Det dobbelte Kærlighedsbud. I kristendommen finder der ingen spiseforbud. Det. Derfor endte det som bekendt med.ondt måtte de ikke spise af. det rene i jødedommen benævnes kosher. før man igen kan optages i fællesskabet. Inden for kristendommen er det et krav til mennesket. kan være urent. Med ophævelsen af spiseforbuddet kommer der i kristendommen mere fokus på forholdet mellem godt og ondt. at Adam og Eva spiste af dem. at intet af det. og hvorfor de måske gør det andre steder. Adam og Eva ikke må spise. hvorfor I ikke spiser disse ting. at de altid skal lade deres handlinger styre af kærligheden. at mennesket aldrig vil kunne leve op til dette krav pga. 11 . OPGAVE D Rent og urent Begreberne rent og urent bruges ofte som retningslinjer for. hvordan medlemmer af en religion skal opføre sig. fordi svin i disse religioner opfattes som urene dyr.

at man på den måde fik folk til at træde på Jomfru Maria og Jesus. du eventuelt mangler. Allerede i løbet af de første år af det 21. De kaldte det blasfemi og ville have Kvickly til at tage sandalerne væk fra hylderne. I bliver enige om. DER ER HELLIGT? Religiøse krænkelser OPGAVE E Indskriv på et tanke-træ. 12 . om du har fået alle aspekter af ordets betydning med og tilføj dem. at man ikke skal blive uvenner med de hellige. i hvilke situationer forskellige mennesker kan føle sig krænkede.ER DER NOGET I LIVET. Sandalerne var knapt kommet på hylderne før en gruppe præster og en af landets biskopper gennem læserbreve. og skriv dem ned. som således blev trådt på. Kvicklys badesandaler med motiver af Jesus og Jomfru Maria. I Kvicklys bestyrelse har de måske kendt det gamle ordsprog om. århundrede blev vi i Danmark vidner til tre krænkelser med religiøst islæt. OPGAVE E Undersøg i ordbøger og leksika. Kvicklys Jesussandaler I foråret 2003 lancerede butikskæden Kvickly nogle nye klipklap-sandaler med billeder af Jomfru Maria og Jesus. den anden om en præst. Den første handlede om sandaler. for ellers er fanden løs – i hvert fald blev sandalerne taget af hylderne med det samme og uden diskussion. radio og tv protesterede over. hvad du kommer til at tænke på. der ikke troede på Gud og den tredje om nogle tegninger. Skriv også synonymer. når du hører ordet krænkelse. når man brugte dem. Diskuter i mindre grupper.

Han fik dog undervejs i sagen også støtte fra andre kolleger. men også fra almindelige mennesker. Den store opstand medførte. som efter deres mening kunne underminere hele kirken og den kristne tro. hvor en præst fra Nordsjælland i overskriften udtalte.Grosbøll-sagen Senere samme måned var der et interview i Weekendavisen. at han ikke som almindeligt fornuftigt menneske kunne tro bogstaveligt på fortællingerne om. at biskoppen over Helsingør Stift midlertidig fratog præsten retten til at være præst og iværksatte en undersøgelse af. Thorkild Grosbøll. at en præst kunne finde på at udtale sig på en måde. Af den grund var han tæt på at miste sin stilling for altid. Dette affødte en voldsom reaktion – ikke blot fra mange af hans præstekolleger. 13 . bliver interviewet af en række journalister efter et møde med biskoppen over Helsingør Stift. men fastholdt. fik mulighed for at trække sine ord tilbage. Præsten. hvad han havde sagt og skrevet i sine bøger og prædikener. Thorkild Grosbøll. som var forargede over. at han ikke troede på Gud. at Gud skulle have skabt hele Verden og holder den oppe. Præsten. som der står i Bibelen.

DER ER HELLIGT? Blasfemi Ordet blasfemi betyder ‘bagtalelse’ og bruges mest i forbindelse med hån af andres tro eller religion.ER DER NOGET I LIVET. Muhammedkrisen Mens de to første sager var til at overskue. da nogle karikaturtegninger i Jyllands-Posten satte store dele af den muslimske verden i brand. Grosbøll står for. § 266 b. som også skulle have deres afsked. at diskussionen i overvejende grad har været holdt som en faglig diskussion. fordi de var bange for muslimers reaktion på tegninger af Muhammed. Det er et spørgsmål som teologer i forlængelse af oplysningstiden har drøftet i flere hundrede år. nationale eller etniske oprindelse. at det synspunkt. der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse. Sagen mod Grosbøll stod på i tre år og endte med. man ikke kan tro på i bogstavelig forstand. hvis man vil bevare sin forstand intakt. som sagde. ikke er spor nyt. tro eller seksuelle orientering. havde den tredje nær væltet hele Danmark omkuld. 14 . der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse. at man kan komme til at tro mod bedre vidende. I den forudgående diskussion om religionskritik er pointen dog blot. Forhistorien var den. kaldes fundamentalisme. at Bibelen og andre religiøse skrifter skal læses og opfattes bogstaveligt. at en dansk forfatter havde skrevet en børnebog om den muslimske profet Muhammeds liv. forhånes eller nedværdiges på grund af sin race. som først nu når medierne. Den. at der er ting i Bibelen. at den danske ytringsfrihed var truet. At insistere på. straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. og han henvendte sig til JyllandsPosten herom. Dette tolkede forfatteren som et udtryk for. Som Grosbøll blev citeret i avisen. Og problemet ved en sådan læsemåde er. at han under skærpet tilsyn fra biskoppen over Roskilde Stift kunne få lov at vende tilbage og virke som præst. at hvis Grosbøll skulle fyres af den grund. satte han sagen på spidsen og underminerede dermed fuldstændig troen på Gud. hudfarve. hvilket er strafbart i Danmark efter to paragraffer i straffeloven: § 140. Derimod er der rig mulighed for at læse mange af Bibelens fortællinger som billedlige udlægninger af. Det handler sandsynligvis om. og det giver bedre mulighed for at kombinere tro og fornuft. Den. ved hvilken en gruppe af personer trues. Noget af det underlige ved hele sagen var. som ville illustrere bogen. hvordan tilværelsen hænger sammen. uden at nogen har taget anstød af det. ville der mindst være 1/3 af folkekirkens præster. Efter sigende havde han svært ved at finde en tegner.

Ytringsfrihedens offentlige grænse går ved blasfemi og injurie. som ikke er sandt.Avisen var efter sigende enig i problematikken og fik herefter 12 tegnere til at bidrage med tegninger i avisen for at sætte sagen til debat. Ytringsfrihed Ytringsfrihed betyder. der var bange for at tegne Muhammed. som er grundlaget for vestlige demokratier. sige og skrive. hvad man vil. mens andre havde tegnet profeten Muhammed. at han og alle andre muslimer var terrorister. Syrien og Libanon. Tegningerne blev trykt i efteråret 2005 og gav i første omgang kun anledning til mindre debatter. som en tegner. som er tabubelagt. Injurier er en slags ærekrænkelse. hvor man offentligt nedgør en person med noget. at man må tænke. Demonstrationerne udviklede sig på et tidspunkt så voldsomt. Nogle af tegnerne havde valgt at tegne forfatteren Kåre Blütgen. Personligt kan man indskrænke sin egen ytringsfrihed ved ikke at tale om det. at både danske flag og ambassader blev brændt af i bl.a. der vil lære danskerne om islam. En tredje havde tegnes sig selv. Som sådan er ytrings-friheden en del af de borgerlige menneskerettigheder. som et udtryk for. På en af dem var han illustreret med en bombe i turbanen. men pludselig i begyndelsen af 2006 kom der voldsomme protester mod Danmark og boykot af danske varer i en masse muslimske lande – først i Mellemøsten og siden i Afrika og Asien. 15 .

at han i et demokrati som det danske ikke kunne blande sig i folks ytringsfrihed på samme måde. Fra flere muslimske landes side krævede man. at nogle følte sig krænkede over hver af de tre sager om Kvicklys sandaler. Gennem denne sag blev Danmark og danskerne med ét slag medlemmer af den globaliserede verden. hvad folk synes om de tre sager (arbejdsark 2). og selv den amerikanske præsident Georg Bush udtalte sig på et tidspunkt om sagen. verdenskrig. DER ER HELLIGT? OPGAVE F Find i mindre grupper på en række udsagn. hvor informationer og problemer kan sprede sig ud over hele verden på få sekunder. at den danske statsminister skulle gribe ind og forbyde eller blot tage afstand fra tegningerne.ER DER NOGET I LIVET. OPGAVE F Lav en undersøgelse i jeres lokalområde af. når en tegning i dansk avis kan sætte den halve verden i brand. Og Danmark var i en periode ude i den største udenrigspolitiske krise siden 2. På grund af denne udvikling kan man være nødt til at gennemtænke flere konsekvenser af det. som ligger på grænsen til at være blasfemi eller injurie og prøv selv at definere grænsen mellem ytringsfrihed. man siger og gør. mens Anders Fogh Rasmussen på sin side hævdede. Diskuter det fornuftige i. Diskuter på den baggrund det rimelige i. blasfemi og injurie. først muhammedtegningerne på internettet. og at Anders Fogh Rasmussen ikke ville give muslimerne en undskyldning. at Kvickly tog sandalerne ud af handelen. så I kan se dem). end det tidligere har været nødvendig. 16 . som regenter i forskellige diktaturer kan. Jyllands-Postens tegninger gav anledning til protester mod Danmark i store del af den muslimske verden. at præsten har fået lov at fortsætte sit arbejde. præsten der ikke troede på Gud og muhammedtegningerne (find evt. Fra almindelige mennesker på gaden til embedsmænd og blandt ministre blev sagen drøftet over flere måneder.

Det første er det vigtigste. Et der angår billeder af Gud. men I ved intet. Et af Allahs 99 skønne navne (As-Salam. men noget lignende kendes inden for jødedom og kristendom. at Gud er stor! Det betyder mere præcist. Her hedder det i kapitel (sûra) 16:75: “Frembring da ingen billeder eller lignelser af Allah. der betyder ’Freden’) skrevet med kalligrafi.” I indledningen på den muslimske tidebøn hedder det. 17 .TEMA 2 BILLEDFORBUD Forbud mod at fremstille billeder af guden. eller det som er helligt. da det står direkte i Koranen. Islam Inden for islam har man to slags billedforbud. at Gud i muslimernes bevidsthed er så stor. at man ikke vil kunne undgå at begrænse Gud og dermed lave et forvrænget billede af ham. forekommer i flere religioner. og et der angår billeder af mennesker og dyr. at han omfatter alt og er grænseløs men også tættere ved det enkelte menneskes egen halspulsåre end personen selv. thi Allah ved (alle ting). Derfor er logikken. Det strengeste forbud findes inden for islam.

hvis man prøver at fange ham ind på et billede eller i en skulptur. hvor det bl.a. som taler ilde om Allahs Sendebud. som man derefter tilbeder. 1635. at det end ikke kan skrives. der på det nærmeste tilbedes og hvis mening. ca. mens andre er skrevet på bag- Hverdagsliv i en oase. Hadith og det andet billedforbud Ved siden af Koranen har muslimer en række hadith-samlinger. og “De. da man ellers vil få en forkert opfattelse af Guds væsen. vil få en smertelig straf. 18 . Samtidig er logikken i billedforbuddet at bevare skellet mellem Gud og verden samt at fastholde Gud som den. Persisk minitavle fra 1500-tallet. DER ER HELLIGT? Idol Ordet idol betyder ’billede’ eller ’form’.ER DER NOGET I LIVET. at man gengiver det. som kendte profeten. I stedet har muslimerne 99 forskellige navne for Gud. mange følger. hedder: “Driv ikke spot mod Allahs tegn”. Og det vil være en hån mod Gud. der kan være med til at forklare en del af opstanden mod tegningerne i Jyllands-Posten. De skal være med til at give de troende en fornemmelse af Guds storhed. man kigger på som på et billede. hvordan profeten Muhammed levede sit liv og forstod Koranen. Gud er ikke en. en figur eller genstand. Her ses Dansen om guldkalven. af Nicolas Poussin.” Det er tolkningen af sådanne skriftsteder. der har det afgørende ord i forholdet mellem Gud og mennesker. Derfor skal man afholde sig fra det. og det dækker over. Til denne opfattelse knytter sig et par andre skriftsteder – nemlig sûra 2:232 og 9:61. Det er beskrivelser af. I vore dage gøres levende popog sportsstjerner til idoler. man finder helligt i form af et billede. Nogle af disse skrifter er skrevet af folk. Ifølge mytologien er der oven i de 99 navne ét mere. men det er så vidunderligt.

at Muhammed har udstedt et forbud mod overhovedet at lave billeder og skulpturer af noget. Herudover ville Muhammed forhindre. De må dog ikke have karakter af idoler.og sportsstjerne optræder i reklamer eller med meninger om et eller andet. OPGAVE G Oplist nogle af de idoler. Hans begrundelser herfor skulle have været. OPGAVE G Find i aviser. 19 . Der findes også dele af Koranen og enkelte udgravninger af moskeer. hvad vedkommende siger og gør. det står. at mennesker ikke skal forsøge at gøre Gud skabelseskunsten efter. I selv har og tal om. Diskuter hvilke forskelle. hvor ansigtet skulle have været. at købe en bestemt vare eller tage et bestemt politisk standpunkt. grund af en fortalt tradition. når det havde et pædagogisk og lødigt formål i forhold til oplæring af børn og i forbindelse med legetøj. blade og tv eksempler på. Således er det tilladt for muslimske børn at lege med dukker. der kan være ved at følge sit idol i alt.Eksempel på islamisk udsmykning med ornamentik og kalligrafi på Klippemoskeen i Jerusalem. at pop. på samme måde som inden for kristendommen. Fra både Persien og Indien findes dog billeder af profeten. Det er i nogle af dem. Op gennem historien har der inden for islam. fordi det anbefales af ens idol. der er mellem en gud og et idol. som har været dekorerede. Diskuter hvilke risici. Som alternativ til de figurative billeder har der i den muslimske verden udviklet sig en imponerende dekorationskunst med ornamentik og kalligrafi. været forskellige opfattelser af disse forbud. Og der har været en udbredt tradition for at se gennem fingre med afbildninger. hvorfor I kan lide dem. hvor også ansigtet kan ses. Diskuter det fornuftige i. at billederne eller selve kunstneren skulle blive genstand for tilbedelse i stedet for Gud. Helt tilbage fra 1200-tallet findes der således i forskellige dele af den muslimske verden såkaldte miniature-billeder med både mennesker og dyr på – dog således at profeten for det meste er afbildet uden ansigt eller med en hvid klat dér. som er levende.

mens han under flugten gennem ørkenen vejleder Moses i en støvsky om dagen og en ildsøjle om natten. 20: “Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. er det således i en brændende tornebusk. da han ved sit ord skaber hele verden og alt i den. han siger. og uvejret over Sinajbjerget er helt lokalt. at de er forbundet med mystik. der vækker Abraham og får ham til at drage af sted mod det forjættede land. viser Gud sig først og fremmest som en stemme fra Himlen. hvorefter det. Lidt anderledes er det i fortællingerne om Moses. at han skal holde folket fra bjerget. Og da Moses skal have overdraget De ti Bud. vil jeg vise godhed i tusind slægtled. viser Gud sig som et frygteligt uvejr med lyn. Tornebusken tager ikke skade af ilden. hvor fortællingen om De ti Bud står. at Gud er mægtig. Her benytter Gud sig ofte af et visuelt udtryk i kombination med sin stemme. sker. Det er også Guds røst. Typisk for alle disse fremtrædelsesformer er det. billedforbuddet kan have for den troende. I Det gamle Testamente.” På samme måde som hos muslimerne er tanken altså den. religionen kan have af et billedforbud. for jeg. men dem. er en lidenskabelig Gud.ER DER NOGET I LIVET. Det står som det andet af De ti Bud i Anden Mosebog kap. Da han første gang henvender sig til Moses. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem. Herren din Gud. 20 . Jødedom Også inden for jødedommen er der et billedforbud. der er ingen vind til at drive ildsøjlen og skystøtten frem gennem ørkenen. Det sker første gang. børnebørn og oldebørn af dem. OPGAVE H Diskuter hvilke fordele og ulemper. Og Gud siger da også til Moses. der elsker mig og holder mine befalinger. retfærdig og barmhjertig. som Gud lover ham. når han stiger ned på det. Jeg straffer fædres skyld på børn. Her hedder det flere gange: “Gud sagde:”. Diskuter hvilke fordele og ulemper. torden og røg på Sinajbjerget. Disse fænomener er i Det gamle Testamente med til at understøtte gudens hellighed og utilnærmelighed. da de ellers vil dø af at være for tæt på hellige. DER ER HELLIGT? OPGAVE H Ud over at være god og mægtig er Gud i jødedommen også farlig og frygtelig. der hader mig. Afdæk fordele og ulemper for religionen ved at tillægge Gud begge egenskaber.

20-23: “Herrens ord kom for anden gang til Haggaj på den fireogtyvende dag i måneden: Sig til Judas statholder Zerubbabel: Jeg vil få himlen og jorden til at skælve. det ifølge Bibelen var under kong David. 4. blev de to ting forbundet. Ved at den usynlige gud blev synlig i et menneske. v. På den dag. Det siges endda direkte i Det nye Testamente. idet de opfattede Jesus som Guds søn. død og opstandelse tolkede nogle jøder denne profeti som opfyldt. Der var tilsyneladende ikke billeder i de første kirker. hvordan de bedst kunne leve livet. og gør dig til en seglring. der var blevet sendt til Jorden for i skikkelse af et menneske bedre at kunne vejlede menneskerne i. 2. for dig har jeg udvalgt. mens det specifikt kristne kaldes for Det nye Testamente.4). med alt hvad det indebærer og som hel Gud. hvorfor der ikke længere kunne være problemer i. kap. jeg tilintetgør folkenes stærke riger. Af den grund er billedforbuddet i første omgang også blevet en del af kristendommen. Den helt afgørende forskel på jødedom og kristendom er opfattelsen af Jesus. siger Herren. Derfor er den jødiske bibel også blevet en del af den kristne.” Med historierne om Jesus’ fødsel. Billederne skulle hjælpe almindelige mennesker med at forstå de bibelske fortællinger og de kristne pointer. Jeg omstyrter kongetroner. at lave billeder af Gud. I kristendommen opfattes Jesus altså som værende både et helt menneske. Blandt profeterne i Det gamle Testamente er der en forventning om. hestene med deres ryttere styrter. 21 . Shealtiels søn. siger Hærskarers Herre. Et af eksemplerne på denne forventning finder man i Haggajs bog. Kor. Ved at opfatte Jesus som Gud var det hellige pludselig blevet synligt. at Gud vil sende en frelser til Jorden for at genoprette Israel som den stormagt. Her kaldes den jødiske bibel for Det gamle Testamente. de falder for hinandens sværd. men som tiden gik udviklede kirken en rig billedtradition. Jeg vælter vognene med deres mandskab. min tjener Zerubbabel.Kristendommen I den kristne selvforståelse er kristendommen en udløber af jødedommen. siger Hærskarers Herre. at Jesus er Guds ikon (2. Især når Ikon Ordet ikon betyder ‘et helligt billede’ eller ‘et billede af det hellige’. tager jeg dig.

men striden førte alligevel til. flyttede han nogle år senere hovedstaden fra Rom til Konstantinopel (det nuværende Istanbul i Tyrkiet). hvor man både lod sig inspirere af den gamle græske og egyptiske kultur. fordi nogle mente. Inden for den kristne tradition har der dog gennem historien været diskussion om brugen af billeder og især afbildninger af Jesus. 1420. DER ER HELLIGT? Ikonoklasme Ordet ikonoklasme betyder ’ødelæggelse af billeder’ eller ’billedstorm’. kristendommen vandt indpas i lande. at helgenbilleder og andre ikoner officielt var forbudt i perioden mellem 726 og 843. For mange almindelige mennesker blev det billedet i sig selv.ER DER NOGET I LIVET. ca. hvis man bad og ofrede til det. og sådan måtte det ifølge nogle præster ikke være. at folk ikke kunne skelne mellem billedet som et udtryk for Gud fra Gud selv. der bragte mennesket frelse. som fortsat er meget udbredt i den græsk-ortodokse udgave af kristendommen. Med islams opståen og udbredelse i Mellemøsten fra midten af 600-tallet blussede diskussionerne omkring brugen af billeder dog op igen. fordi muslimerne anklagede de kristne for afgudsdyrkelse. når de havde så mange billeder. Dette gav i mere end 100 år anledning til en længere strid om brugen af billeder. Her ses Den hellige treenighed. fordi traditionen i nogles øjne udviklede sig til. selv om det var en jødisk regel. at man kunne lave billeder af ham. fordi alt i kirken foregik på dette sprog. Og på trods af at Gud i form af Jesus havde vist sig i levende live for de kristne ifølge Det nye Testamente. hvor man ikke talte latin var dette et problem. 22 . Begrebet stammer fra en gammel kirkestrid om brug af billeder fra det Osmaniske Rige (nuværende Tyrkiet) mellem år 726 og 843 samt fra reformationen i begyndelsen af 1500-tallet. at Moselovens andet bud om ikke at lave gudebilleder også skulle overholdes i inden for kristendommen. I den periode blev der kun lavet små ikonmalerier. I den forbindelse havde billederne altså i høj grad en pædagogisk funktion. At Gud gennem Jesus havde gjort sig synlig for menneskerne gjorde selvfølgelig. fordi de hurtigt skulle kunne skaffes af vejen. af Andrei Rublev. Herudaf opstod det ikonmaleri. Den ikonoklastiske strid Efter at den romerske kejser Konstantin i år 313 havde erklæret kristendommen for statsreligion i Romerriget. Efter Romerrigets deling i øst og vest i 359 og dets fald i år 479 udviklede østriget sig til et selvstændigt rige: Det Byzantinske Rige.

Skt. og Jesus havde selv ladet sit ansigtstræk sidde på et stykke stof. Af Hans Memling. Gud var som nævnt selv blevet synlig i Jesus. da han måtte slæbe sit kors ud til Golgata. Dette klæde med Jesus’ ansigt på opbevares den dag i dag i Torino i Italien og opfattes som ikonernes ikon. 1470. opstod først i 1100-tallet. fordi han ikke så noget problem heri. som på latin kommer af Vera icon og betyder ‘det sande billede’. Veronika. 23 . havde tørret hans ansigt med. selv om historien ikke kan bevises. ca. Veronika.Reformationen I den vestlige del af kirken havde allerede den gamle kirkefader Augustin argumenteret for at tage billedforbuddet ud af De ti Bud. Legenden om Veronika. som en kvinde.

Det hang især sammen med Luthers pointering af. at der var noget ondt i billederne i sig selv. mens hovedmanden bag reformationen – den tyske munk Martin Luther – var mere forbeholden. Luthers lille katekismus indeholdt en gennemgang af trosbekendelsen. blade eller på internettet et eller flere billeder. Siden er mange af kalkmalerierne via restaurering dog igen kommet frem på kirkevæggene. Restaurering af overmalet kalkmaleri i Fanefjord Kirke på Møn. om hele snakken om Gud og det hellige er en ren illusion. som kan virke provokerende eller stødende på nogle. hvad der virker mest stødende. endte det med. Fadervor.ER DER NOGET I LIVET. Nogle af reformatorerne var på samme måde som ikonoklasterne voldsomt imod billeder. I forbindelse med formuleringen af sin katekismus valgte Luther dog at følge Augustin og udelade det andet af De ti Bud. Vurder betydningen af ord og billeder ud fra to slogans: • Et billede kan sige mere end 1000 ord. Beskriv billederne med ord og vis begge dele til nogle andre. at det i kristendommen kun var ordet. Lad dem vurdere. Selv om det først og fremmest var Luthers udgave af kristendommen. Senere i forbindelse med reformationen af kirken i 1500-tallet opstod der igen diskussion om brugen af billeder i kirkerne. Den dannede grundlag for skolens religionsundervisning helt frem til midten af 1900-tallet. der kom til at præge udviklingen af kirken i Danmark. der var helligt. OPGAVE I Læs Martin Andersen Nexøs fabel ”Ulven og fårene” (arbejdsark 3). 24 . men var som de andre skeptisk over for især den katolske kirkes brug af madonnabilleder og -statuer. så der fortsat kunne være ti. 2006. så væggene efter reformationen fremstod enkle og hvide. • Et enkelt ord kan give anledning til 1000 billeder i ens hoved. Vurder på den baggrund. Han mente egentlig ikke. DER ER HELLIGT? Katekismus Ordet katekismus betyder ‘at give undervisning’. at hovedparten af kalkmalerierne i de danske kirker blev kalket over. De ti Bud og sakramenterne. I stedet delte han det sidste bud i to. fordi de blev brugt til at opnå personlig frelse ved at bede til dem. OPGAVE I Find i bøger.

Af Mathias Grunewald. Der er ikke det. Gud ikke kan klare. 1512-1515. Han har både skabt verden og mennesket. kristendom og islam beskrives Gud som almægtig. I jødedommen bærer Gud navnet Jahve. ’Han er til stede’. ‘Han lader vinden blæse’ eller ‘Han sender lyn ned’. I Koranen kaldes Gud blot for Allah. 1513-1574. hvilket er det arabiske ord for Gud. Til højre: Kristus som sejrherre over synd og død. og de troende opfatter ham som god og ufejlbarlig. Af Maerten van Heemskerck.TEMA 3 ER GUD STOR? Inden for jødedom. 25 . Til venstre: Isenheimalteret (midtersektion). der betyder noget i retning af ‘Han er’.

ER DER NOGET I LIVET. Inden for islam defineres Gud altså ikke som andet end Gud. 25. Det tog kongen som bevis på. Tværtimod er der tale om tre forskellige sider af den samme gud. og diskuter hvilke kvaliteter. Elias’ alter Når folk fra forskellige kulturer mødes. Hver især skulle de slagte en tyr og lægge 26 . DER ER HELLIGT? OPGAVE J Læs de 99 navne (arbejdsark 4). Således troede kong Akab fx mere på den gamle frugtbarhedsgud Ba’al end på Gud. Derfor erklærede han. hvorfor han selv gerne ville beskyttes af ham. kan der også ofte tale om et møde mellem forskellige trosopfattelser og dermed mellem forskellige religioner. Helligånden. Ifølge kristendommen er dette ikke udtryk for. der blev født som et menneske på Jorden og dels som en usynlig ånd. så han omvendte sig. Ifølge Bibelen sendte Gud derfor en straf i form af tørke ind over landet. Han skulle på Guds vegne demonstrere sin magt for kongen. og diskuter hvilket indtryk. I Første Kongebog kan man læse om. som tillægges Allah. Ifølge en legende blev kristendommen således først indført i Danmark. men han tillægges til gengæld en række egenskaber i forbindelse med tildelingen af hele 99 navne. fordi Gud her beskrives på tre forskellige måder: dels som en far i Himlen. så der blev hungersnød. Giv en karakteristik af den kristne gud ud fra de to billeder af Jesus s. det giver af guden. at han selv og hele hans folk overgik til kristendommen. I kristendommen er det lidt anderledes. Efter en tid sendte han tillige sin profet Elias til landet. at der findes tre guder. Forestillingen om kamp mellem forskellige guder beskrives også i Det gamle Testamente. OPGAVE J Diskuter forskelle og ligheder mellem den kristne og den islamiske gudsopfattelse. de hver især kan have for de troende. der ikke alle sammen troede på Gud. da en tysk munk over for den danske vikingekonge Harald Blåtand kunne bære en glødende jernkugle i sin bare hånd uden at brænde sig. som på forskellig vis gør noget ved mennesket. Elias mødte op hos Akab og udfordrede hans Ba’al-profeter. dels som hans søn Jesus. Dette har op gennem historien affødt mange kampe mellem forskellige guder. at biskoppens gud var meget stor og stærk. hvordan Israel efter en længere periode med de store stærke konger David og Salomo faldt fra hinanden og blev til mindre riger med forskellige konger.

og de endte i en hysterisk ekstase. Han havde genopbygget Herrens alter og lagde sin slagtede tyr til rette på bålet. Det skulle ske gennem påkaldelse af guden. mens Elias var helt alene. mens den færdige skulptur kan ses på internettet: www.dk 27 . men de måtte ikke selv sætte ild til bålet. Derefter var det Elias’ tur. Tidligt om morgenen den næste dag udvalgte Akabs profeter en tyr og slagtede den. Derefter påkaldte de Ba’al. Billedet er en model af skulpturen. men selv da det begyndte at blive mørkt. var der fortsat ingenting sket. Derefter overhældte han tre gange dyret med vand.elia. da han havde 450 profeter i sin stald. Skulpturen er inspireret af fortællingen om Elias alter fra Det gamle Testamente. hvor de snittede sig selv med knive og sabler for at få guden til at sætte ild i bålet. I løbet af eftermiddagen tog deres råben til. men til middag var der ingenting sket. Det gik kong Akab med til.den på et alter som offer til deres gud. så også brændet blev I 2001 fik den svenske billedhugger Ingvar Cronhammer opført sin skulptur Elia i Herning.

men også i forbindelse med verdens skabelse. hvor Jesus gør noget. hvor Jesus alene med ord eller berøring helbreder ellers uhelbredeligt syge mennesker – eksempelvis da han beder en lam mand rejse sig for at tage sin båre og gå hjem. 4. i form af havuhyret Livjatan. 3.ER DER NOGET I LIVET. Dæmonuddrivelser.a. Dødeopvækkelser. OPGAVE K Jesus og magten I Det nye Testamente har Jesus hovedrollen. og han kæmper ikke på samme dramatiske måde med sine modstandere. som strider mod naturlovene – eksempelvis at gå på vandet eller at mætte 5000 mennesker med 5 fisk og 2 brød. Naturundere. i forbindelse med Moses’ kamp mod Farao og de egyptiske guder. hvor Jesus fordriver onde ånder. vers 12-17 • Salme 104 vers 1-9 og 26 Skriv på den baggrund en ny udgave af fortællingen om verdens skabelse. www. hvor Jesus vækker ellers afdøde personer til live igen – eksempelvis synagogeforstanderens Jairus’ datter eller den romerske officers tjener.bibelselskabet. hvem der var deres Gud.dk: • Skabelsesberetningen kap. helt vådt. Derefter påkaldte han Gud. 1-3 • Salme 74. der indirekte er med til at demonstrere hans guddommelige magt. 28 . Giv en karakteristik af den gud. Han beskrives for det meste som en rolig og afbalanceret mand. På den måde skulle der ikke være nogen tvivl om Guds styrke. der tegner sig i tekst og billede. DER ER HELLIGT? OPGAVE K Læs Anden Mosebog kap.19 og sammenhold det med Cronhammers billede af Elias’ alter (s. og fra en skyfri himmel slog lynet pludselig ned og fortærede såvel dyret som brændet og hele alteret. eller da han giver en blind synet igen ved at røre ved hans øjenlåg. som har besat andre mennesker. Hverken kong Akab eller Israels folk var herefter i tvivl om. Sådanne dramatiske kampe mellem religionerne findes flere steder i Det gamle Testamente – bl.a. hvor kampmotivet er i centrum. og de falske profeter blev efterfølgende henrettet. Læs følgende fortællinger i Bibelen eller på nettet. der primært bruger ordet som sit våben for ad den vej at få folk til at omvende sig. 2. hvor Gud selv kæmper mod kaosmagterne – bl. 27). Samtidig udfører han dog en række undere. også kaldet urdybet. Jesus’ underne kan dele op i fire typer: 1. Helbredelsesundere.

Modsat disse magtdemonstrationer lader Jesus sig mod slutningen af Det nye Testamente tage til fange for at blive afhørt. At Jesus ofrede sig selv tolkes af de kristne på den måde. at han derved tog alle menneskets synder på sig og sonede dem. dømt til døden og korsfæstet. For det første for at demonstrere. OPGAVE L Jesus uddriver djævel fra besat mand i Gerasa. OPGAVE L Vælg hver især en underberetning (arbejdsark 5) og forklar. hvordan de forskellige underberetninger kan være billeder på Gudsriget. at Jesus gør det for at vise mennesket. Dermed var der ikke længere behov for. 1150. Romersk loftsmaleri. 29 . På den måde forvandlede de kristne det jødiske alter fra at være et offerbord til at blive et spisebord. Schweiz. ca. I stedet skulle man samles om nadveren og mindes Gud. at han som Gud også er med dem i døden. Dette er der ikke meget magt over – snarere kan det virke ynkeligt. hvilket af kristne opfattes som hans ultimative magtdemonstration. Det kommer frem ved. Det gør han ifølge kristendommen af to grunde. Diskuter. at mennesket skulle ofre til Gud for at få tilgivelse. Saint Martin Zillis Kirken. hvordan Jesus demonstrerer sin magt i fortællingen. pint. at døden ikke er farlig eller har magt i sig selv. men pointen i Det nye Testamente er. at Jesus ifølge den bibelske fortælling opstår fra de døde. Og for det andet for at frelse mennesket.

der fik mange dan- 30 . at der er kastet forskellige former for betydning sammen i symbolerne. brækkede man typisk en mønt. som har et forhold til dem. I dag siger vi.ER DER NOGET I LIVET. Egentlig er betydningen af ordet symbol. I antikken var symbolet et bevis for. Mange mennesker har således et særligt forhold til deres fædreland. der står i stedet for noget andet. at de får forskellige følelser frem i folk. DER ER HELLIGT? TEMA 4 SYMBOLER PÅ DET HELLIGE Symboler kan defineres som noget. hvilket gør. en ring eller et metalhjerte i to stykker. ‘at man kaster noget sammen’ – fx de to dele af en mønt eller en ring. at man havde indgået en bindende aftale – fx en handel eller en forlovelse. Det var fx fædrelandsfølelse. Når det var sket. Ved senere at sammenholde de to stykker kunne man gennem symbolet dokumentere at aftalen havde fundet sted.

der efterfølgende hele tiden må trække vejret for at holde sig i live ved at udveksle ånde med omgivelserne. da man i Syrien og Libanon begyndte at brænde danske flag og ambassader af. men som det samtidig er umuligt at indfange og fastholde. Noget lignende findes i den græske mytologi. hvordan symbolikken kommer til udtryk i ovenstående billede. Religiøse symboler OPGAVE M Symbolsk udgave af det kristne kors med himmelsk lys. Symboler på det hellige Det hellige beskrives ofte som den kraft. hvor Gud blæser livsånde ind i mennesket. Og således skal Helligåndens virke netop forstås: at indgyde mennesker tro. hvor det er kærligheden. som reaktion på Jyllands-Postens karikaturtegninger i begyndelsen af 2006. Typisk kan et lands flag altså have symbolsk værdi. at folk som havde været ude at rejse i mange år eller var emigreret til fremmede egne af verden spontant begyndte at græde. Som sådan bruges ordet i begyndelsen af Bibelen. der bliver blæst til live i forbindelse med OPGAVE M Undersøg ved opslag i leksika eller via et interview med en præst. hvad det ville sige at være dansker og en del af det danske folk. Jesus havde givet dem – nemlig at udbrede kendskabet til hans liv og lære. fordi det minder folk om. når de igen hørte nogen tale deres oprindelige sprog. hvilken symbolik. Undersøg på lignende vis. der som en susen gik gennem det hus. 31 . så det bliver et levende væsen. hvilken symbolik der ligger i korset og vurder. hvor Jesus’ disciple sad i deres fortvivlelse efter at Jesus i forlængelse af sin opstandelse var faret til himmels på Kristi Himmelfartsdag og dermed igen havde forladt dem. hvad det vil sige at høre til i en bestemt sammenhæng – i dette tilfælde. På samme måde har mange mennesker et særligt forhold til deres modersmål. der ligger i de øvrige religioners kendetegn. I kristendommen er det hellige en ånd – nærmere bestemt Helligånden. Det var den.skere til at blive vrede. Grundbetydningen af ordet ånd er på hebraisk: ‘luft i bevægelse’. For at give disciplene nyt mod satte Helligånden sig billedligt talt som ildtunger på deres hoveder og inspirerede dem dermed til at brænde for den opgave. Således hørte man tidligere. der tilfører verden liv – både i fysisk og åndelig forstand.

at det hellige – især i den jødisk-kristne tradition – kommer til udtryk i symbolerne ild og luft. og forbinder det med sine omgivelser. der giver mennesket liv. når den udartet til orkan. som har prøvet at indtage for store mængder af den. der også betyder. det. og lav en analyse af lysets symbolske betydning heri. Begge disse ord stammer fra det latinske ord spiritus. På denne baggrund kan man sige. DER ER HELLIGT? OPGAVE N Vælg en af salmerne (arbejdsark 6-10). At også spiritus er en kraft med stor virkning. OPGAVE N Livshjul Halvmåne Davidsstjerne Gud blæser livsånde i mennesket. men at den har stor kraft. ‘luft. som vi på dansk også kender i betydningen ‘alkohol’. Giv derefter et bud på hvorfor lyset og Solen har så stor symbolsk værdi. Aun-tegn gudinden Afrodites fødsel. Og i hinduismen finder man også forstillingen i begrebet atman. Mosaik fra 1176. På engelsk hedder ånd spirit. vind og åndedræt’. og som derfor regnes for det inderste livsprincip. 32 . og på fransk hedder det esprit. og det dækker over en usynlig kraft med stor virkning. Det latinske ord betyder i lighed med det hebraiske ‘vindpust’. ved enhver. ved de.ER DER NOGET I LIVET. “Vinden kan man ikke få at se” hedder det i en dansk børnesang.

mens yderste ring er de voksnes verden. Inderst er børnenes verden. Det er her. man går på jagt og her. lejren blev opbygget på. Pælen kunne være op til ti meter høj og var altid placeret i midten af indianernes lejr. ånderne og bisonokserne. hvad en bestemt gruppe mennesker opfatter som helligt og dermed. anden ring er ungdommens verden. Rummet uden for lejren tilhører de gamle.TEMA 5 HVAD HAR BETYDNING FOR DIG? Totem Ordet totem dækker over. som var lavet af træ og havde udskæringer af de dyr. Blandt nordamerikanske prærieindianere kom dette fællesskab billedligt til udtryk i totempælen. man dør. Den dannede centrum for fællesskabet og var dermed også med til at give struktur til den måde. og som de derfor følte sig i slægtskab med. hvad der binder dem sammen i et fællesskab. som stammen fandt hellige. som også viser hvordan de opfattede verden. 33 . så det onde ikke kan trænge i lejren. Åbningerne i lejren er hele tiden forskudt 90°. Plan over en indianerstammes teltlejr.

De vælger at gøre det på den måde. at hver af dem. og så vise det til Pierre Anthon. Hverken forældrene eller kommunen har tilsyneladende sørget for. at de gider gå i skole. som fodbolde. Derfor beslutter de sig for.ER DER NOGET I LIVET. som har allermest betydning for hver af dem. at han bliver placeret et andet sted. men 34 . hvor stammens unge pubertetspiger hvert forår skulle danse for ældsterådet til en af dem faldt død om af udmattelse for på den måde at sikre stammens overlevelse. de beder hinanden om. der har betydning. for at sikre fortsat god høst og frugtbarhed blandt stammens kvinder. Det tilbageviser drengen imidlertid. som en af de andre skal bidrage med. Henri Matisse. for da de øvrige elever begynder i skole igen. hvor en af drengene hen over en sommerferie bliver smidt ud af skolen. at de er godt dumme. hvor menneskerne skulle give noget tilbage til naturen. Ifølge drengen er der nemlig ingenting i verden. malede i 1910 sit billede Dansen med inspiration fra et gammelt slavisk ritual. Der var altså tale om en slags frugtbarhedsritual. som har betydning for dem. at de i et gammelt nedlagt savværk uden for byen vil lave en samling af alt det. skal vælge en ting. Intet I romanen Intet af Janne Teller fra år 2000 hører man om en skoleklasse. og som tiden går ender flere og flere af børnene med at bliver provokeret af synspunktet. men efterhånden begynder nogle af dem at diskutere med ham og komme med eksempler på ting. DER ER HELLIGT? Den franske maler. I begyndelsen er det kun nogle simple genstande. sidder han oppe i familiens blommetræ og råber til sine kammerater. I starten forsøger de øvrige børn at ignorere ham. som drengen hedder. hvorfor man lige så godt kan sidde hele dagen i et træ og spise blommer. øreringe og nye sko.

Til gengæld får hver af de involverede af Sofie en lille æske med aske fra det nedbrændte savværk og dermed lidt rester af deres afdøde kammerat. havde erkendt tingenes væsen og handlede derefter. kan det ikke have nogen særlig betydning. Sæt jer derefter sammen to og to og præsentér jeres valg for hinanden. hvad der er sket. han tog mødommen med. Vurder i forlængelse heraf. som pigen hedder. der betyder ‘visdom’. end at det er til salg for et par millioner. uundværlige og uerstattelige i jeres liv og som I vil kæmpe for at bevare. ikke er mere værd. da en af drengene vil have en pige til at aflevere sin mødom. Og knapt når hun at fortælle ham. og pludselig er børnene i offentlighedens søgelys. Samme nat brænder savværket på mystisk vis ned til grunden. er Pierre Anthon igen i færd med at håne kammeraternes samling af betydning og deres salg af den. og ingen finder nogensinde ud af. som har holdt mest fat i diskussionen med Pierre Anthon. og den pige. På den måde kommer bunken af genstande. det er ham. men pludselig springer Sofie i raseri over ham. Det får imidlertid bogens fortæller til at kontakte Pierre Anthon. Skriv hver især 3-5 ting. så nogle skal aflevere deres kæledyr. at Sofie. Vis var den. og politiet bliver involveret. 35 . skriger undervejs så voldsomt. der havde insigt i tilværelsens sammenhænge. at de andre tror. Hvis det. og hun følges af resten af gruppen. at et kunstmuseum i New York vil købe deres samling for flere millioner. er blevet gal. Dermed synes Pierre Anthon at have fået ret. hvilket ender med. 36. fordi de synes. mens klassens muslimske dreng må af med sit bedetæppe. som I anser for at være helt afgørende. og dermed er sagen om betydningen – eller det hellige – endt i noget voldeligt og blodigt. På et tidspunkt ender det med et korporligt slagsmål. Da fortælleren når tilbage til savværket. der har betydning også pressen for øre. begreber eller personer op. Bliv enige om tre afgørende ting.langsomt eskalerer det. OPGAVE O Diskuter historien Intet i lyset af oplysningerne om syndebukken på s. som på intet tidspunkt har villet se børnenes samling. før Pierre Anthon springer ned fra sit blommetræ og suser ud til savværket på sin cykel. for at livet kan give mening. Sæt jer derefter sammen fire og fire og lav samme øvelse. kammeraterne har samlet ind. der er skyld i al balladen. Senere bliver det endnu værre. og hvilken rolle vold spiller i den sammenhæng. som gennembanker Pierre Anthon til døde. Præsentér derefter de enkelte gruppers resultater for hinanden. hun er blevet sindssyg. OPGAVE O Sophia Navnet Sofie stammer fra det gamle græske ord sophia. Denne pointe giver anledning til uvenskab mellem børnene. Han må så selv efterfølgende af med den finger. Nået så vidt bliver børnenes projekt opdaget af de voksne. om man som menneske er nødt til at have noget af betydning.

men også ved at man i form af en stor byld af klude i symbolsk forstand bandt alle folkets synder på ryggen af en buk og jagede den ud i ørkenen. at det var her. Templet skulle have en forgård. fordi de oplevede øvelsen som en krænkelse af deres personlighed og privatliv. Under forsoningsfesten ofrede jøderne for fred. fordi de i forskellige varianter har været udsat for den som pædagogisk øvelse i skolen. I vore dag bruges begrebet syndebuk om en eller flere personer.a. selv om vedkommende ikke er skyldig. Det er direkte forbudt at placere nogen i den.ER DER NOGET I LIVET. Mens de var i ørkenen. så det kunne pakkes ned som et telt. I andre tilfælde kan en person selv påtage sig skylden for et givet problem. der sidder i den varme stol gøre rede for noget. hvor de daglige ofringer skulle finde sted. 16 under afsnittet om forsoningsdagen – den jødiske Jom Kippur. Det skete dels gennem almindelige brændofre. som af en større gruppe tillægges skylden for større eller mindre problemer inden for et fællesskab og straffes herfor. var Pagtens Ark med De ti Bud. være. og når de nåede frem til det forjættede land. Mosebog kap. der måtte være i det allerhelligste rum. hvordan han og resten af folket skulle ære Gud. Det eneste. Denne pædagogiske ide har lærerne langt fra hentet i Bibelen – tværtimod. hvoraf det inderste blev kaldt ‘det allerhelligste’. Det fortælles i Bibelen. mens de vandrede i ørkenen. hvor den så gik til. guden havde sin jordiske bolig. DER ER HELLIGT? Den varme stol – og den tomme Mange mennesker kender begrebet “den varme stol”. En del af instruktionen handlede om. 36 . hvor det optræder i 3. forsoning og tilgivelse. Modsat har mange elever hadet “den varme stol”. I Bibelen er pointen nemlig den modsatte: at “den varme stol” skal holdes tom. som har personlig betydning for vedkommende eller svare på spørgsmål om sin opførsel over for de andre i klassen. Tanken var. som der også gives en nøje beskrivelse af i Mosebøgerne. mens det skulle bygges af sten. Derefter skal den. at Moses efter at havde befriet israelitterne fra slaveriet og modtaget stentavlerne med De ti Bud også fik nøje instruktion om. at de skulle bygge et tempel. fordi den har givet dem et bedre kendskab til eleverne eller været effektiv til at justere deres opførsel og dermed givet et bedre socialt klima i klassen. Deres form skulle danne Syndebuk Begrebet syndebuk stammer fra Det gamle Testamente. at elever på skift bliver sat i en særlig stol – den varme – mens alle andre elever sidder på stole i en rundkreds uden om. I mange kristnes opfattelse var Jesus den ultimative syndebuk. skulle det være af stof. Her kan ideen bl. og dermed blive syndebuk. og kun en gang om året var det tilladt for ypperstepræsten at bevæge sig ind i rummet for at stænke offerblod over arken. når de nåede frem. Øverst på arken skulle der ifølge teksten sidde to keruber (engle) og vogte over stentavlerne. og selve templet skulle have to rum. Mange lærere har været glade for denne øvelse.

som de kun brugte en gang om året ved tronbestigelsesfesten. som Gud lovede Abraham og hans folk. Senere fortælles det i Bibelen. måtte de denne ene gang om året sidde i tronstolen. hvilket betyder. Blev de godkendt. OPGAVE P Læs musikgruppen TV-2’s sang ”Rejsen til Rio” på gruppens hjemmeside. hvis de modsat lovede at ære Gud som den eneste Gud i verden og leve efter hans bud. At være konge ville her sige at være direkte udvalgt af Gud – og det forpligtede. Derfor er ingen andre end Gud værdig til at sidde i den. at det hellige holdes skjult og usynligt. 37 . Diskuter i forlængelse heraf pointen om den tomme stol og vurder. I lighed med nådestolen på Pagtens Ark havde kongerne derfor en trone. Ved at holde stolen fri kunne man bevare mystikken omkring det hellige. om disse ting kan betragtes som hellige (arbejdsark 11).noget. som ellers skulle være tom. at Pagtens Ark under kongerne David og Salomo stod i stentemplet i Jerusalem. billeder eller i ord. hvad der gør danskerne til verdens lykkeligste folk og diskuter. hvis den bliver total. og den er senere blevet kaldt nådestolen. der kunne ligne en stol. hvis Gud ville det. Symbolsk set skulle de i takt med naturens afgrøder en gang om året afgå ved døden og genindtage pladsen som konge. og diskuter pointen om. Rekonstruktion af den tomme tronstol fra det jødiske tempel. hvilke fordele der kan være ved. Undersøg. som i denne forståelse aldrig vil kunne fanges ind af hverken ting. OPGAVE P Det forjættede land Det forjættede land dækker over det gode sted. at den er et udtryk for Guds magt og hellighed. at friheden forsvinder som frihed.

Koraldyr lever på en ophobet banke af døde koraldyrs skeletter. Man kan sige. Kulturer er ikke faste størrelser.KULTURMØDE Hvad er kultur? Ikke alle mennesker er ens. Vi føler med andre ord. Det gør sig fx gældende i en skoleklasse eller i et villakvarter. I Jylland gør man til tider noget andet end på Sjælland.. man har den samme forestilling om. så er der små grupper (subkulturer). Ordforklaring Det er ikke nemt at definere begrebet kultur. at vi hører til i en given kultur. For selvom man taler samme sprog. Vi ser helst os selv som en del af noget. Men forskellene bliver som regel større. Kultur handler også om en fornemmelse af at høre til. så er det ikke sikkert. Kultur som et koralrev. Ved at koralrevet hele tiden bebos af forskellige nye koraldyr. 38 . og i Tyskland gør man noget andet end i Danmark. hvilken rolle fx religionen skal spille i samfundet. Særlig tydelig bliver forskellen. Kultur kan sammenlignes med et koralrev. Dette krav om et tilhørsforhold kan mennesker få opfyldt i kulturen. hvis man sammenligner over meget store afstande: kinesere og danskere. så bygges der hele tiden videre på kulturens fundament – det gamle koralrev. kulturer udvikler sig løbende. Man kan forsøge på disse to måder: Idrætskultur i Danmark: DHL-stafetten i Århus. som hver især ønsker at trække i en bestemt retning. Vi lever på forskellige måder og har forskellige forestillinger og tanker. for selvom mennesker har en fornemmelse af at høre til i en kultur. Mennesker svæver ikke bare rundt uden forankring. jo længere væk man bevæger sig.. at kinesisk kultur er anderledes end dansk kultur.

så der opstår nye kulturer. Kultur omfatter således en gruppe mennesker. Men som koralrevet konstant bliver beboet af nye koraldyr.. Kultur overleveres til næste generation. kunst. sammen- Tai Chi er en kinesisk kampkunst med rødder i daoismen. forandrer menneskers kulturelle konstruktioner sig også hele tiden. glidende bevægelser som en slags meditation. at kultur handler om fælles sprog. men derimod et dynamisk begreb. og på samme måde har vi mennesker brug for en samfundskonstruktion.. Man kan således tale om fx en rockerkultur eller skolekultur. forestillinger og institutioner. tænkning. 39 . Kultur bevæger sig. der befolker et “koralrev”. Den udøves oftest uden modstander i langsomme. man har indrettet sig på i disse foreninger. Kultur som adfærd. videnskab. historie. Man kan også sige. og deres åndelige og materielle frembringelser. som man opbygger på “koralrevet”. som fortolker den ind i sin tid.Koralrevet er altså rammen om koraldyrenes liv. Kultur er altså ikke et statisk (stillestående) begreb. men kan tage helt nye former. Nye kulturer bygger således på de foregående. man som menneske lærer som medlem af hele eller dele af samfundet. traditioner. hvor vi udfolder os kulturelt. religion. Kultur kan også kaldes den adfærd. I Kina praktiseres idrætten som folkegymnastik i parker mv. Det handler om den måde.

Dette kapitel handler særligt om den del af kulturen. Ofte kalder man disse grupper for subkulturer (under-kulturer). hvilket fx kan gøre det svært at blive enige om dyrevelfærd i EU-sammenhæng. venner eller tilfældige mennesker. ét A4-ark. hvor forskellen er tydelig. I dette kapitel forstås kulturmøde som et møde mellem forskellige kulturer. Skriv dem ned og notér eller tegn. slutninger eller enheder – det er gruppens identitet. Skriv en samlet konklusion på ca. fx musik. når forskellige religioner mødes? I forbindelse med problemstillingen “kulturmøde” skal man huske at skelne mellem kultur og religion. hvilke kendetegn de har. så er religion kun en delmængde af kultur. Dette omtales ofte som finkultur. Disse spørgsmål kan hjælpe jer i gang: • Hvad gør I. om almindelige mennesker har en klar forestilling om begrebet kultur. Sammenlign deres svar med definitionen på kultur i dette kapitel. OPGAVE A I mange foreninger (sportsklubber eller fritidsaktiviteter) er der en særlig kultur. museer osv. Religionen er en integreret del af det over- 40 . når I mødes til træning eller lignende? • Er der faste traditioner? • Er der et særligt sprog? • Hvem bestemmer? • Hvad sker der. Det er altså hensigten at se nærmere på det møde mellem mennesker. Giv konkrete eksempler fra jeres hverdag. Skal det være helt korrekt. så burde der stå “de arabiske kulturers møde med de vestlige kulturer”. som har med religionerne at gøre. I andre sammenhænge forbindes kultur tæt med menneskets finere frembringelser som kunst. når der er kamp? • Er der en særlig beklædning eller kendetegn? • Er der skrevne og uskrevne regler? Spørg familie. Eksempelvis er sydeuropæisk og nordeuropæisk kultur på mange måder forskellige. Som nævnt i definitionen af begrebet kultur.KULTURMØDE OPGAVE A Overvej hvilke kulturer I selv tilhører eller blot kender. hvad de forstår ved begrebet kultur. For hvad sker der. fx den arabiske kulturs møde med den vestlige kultur. Vurder. teater.

De gør nogle specielle jødiske ting. OPGAVE B Amish folk i USA’s østlige stater er kristne. at tyve får hugget hånden af. rapmusik osv. men nogle gør. og det kan gøre samværet mellem mennesker mere besværligt. fordi der opstår en tendens til at sætte indvan- 41 . Ikke alle muslimer ønsker. Jøder har altså den samme religion. Denne sidestilling af begreberne religion og kultur kan føre til mange misforståelser. Problemet er blot. men enkelte gør. mens den tyrkiske jøde i stedet foretrækker tyrkisk folkemusik og aldrig ville sætte sine fødder på en burgerbar. men ikke nødvendigvis den samme kultur. at der er stor kulturel forskel på en amerikansk jøde og en tyrkisk. En amerikansk jøde kan være fuldstændig optaget af den amerikanske livsstil i form af fastfood. således at fx alle jøder har den samme kultur. Men umiddelbart er det lettere at sætte lighedstegn mellem kultur og religion. Ligesom ikke alle muslimer ønsker. Derfor er det vigtigt at se fordomsfrit på kulturerne. og dog er deres liv væsentligt forskelligt fra andre amerikanske kristnes. • Er muslimske kvinders brug af tørklæde med til at gøre kulturmødet sværere? • Tag stilling til om der i Danmark skal laves særlige regler for brug af tørklæde.ordnede begreb kultur. at kvinder skal bære tørklæde – kan gøre integration og kulturmøde sværere. OPGAVE B Læs artiklen ”Det evige tørklæde” (arbejdsark 1).. Disse misforståelser – som fx at alle muslimer mener. at kvinder bærer tørklæde eller omskæres.

Det er ikke ualmindeligt at høre. De ønsker den kristne skabelsesberetning integreret i skolens biologiundervisning.KULTURMØDE Koranen om tørklæder “Sig til de troende mænd. så kan resultatet være det stik modsatte: større intolerance. hvorvidt Darwins evolutionslære skal være den eneste forklaring på livets udvikling i biologitimerne. Og modtager man fremmede mennesker med forudfattede holdninger. Diskuter. hvor mennesker flygter til mere fredelige steder. OPGAVE C Nævn nogle fordele og ulemper ved forskellige kulturmøder. at de ikke skal udstille deres naturlige skønhed og deres smykker (zîna) – uden hvad i almindelighed må være synligt – at de skal tildække deres halsudskæring (djaib) og ikke vise deres skønhed (zîna) for andre end deres ægtefælle. og de børn. at de skal sænke deres blik og bevare deres dyd – det er mere passende for dem. 42 . Et positivt kulturmøde hæmmes ofte af manglende viden om hinanden. Senest er det lykkedes nogle kristne friskoler at sætte en debat i gang om.30-31: drere i bås. Sådan gik det ikke. der endnu ikke er seksuelt bevidste. Forskellige kulturer bliver altså viklet ind i hinanden over alt på kloden. I Koranen står der kun. hvor mennesker rejser mere og har øget samhandel. og på grund af forfølgelser. som skal ruste dem til at kunne forholde sig til de forskellige religioner og deres rolle i hverdagen og samfundet. at det må gå jer godt. Gud er visselig vidende om alt. der gør ved at bruge et hovedtørklæde. så hæmmer det integrationen. Tidligere troede man. deres far og svigerfar. at kvinder skal tildække halsudskæringen. Oh I troende! Vend jer angergivent til Gud.“ Sura 24. Tørklædet har igennem tiden i lige så høj grad været brugt for at beskytte sig mod vejr og vind. som ikke kunne bevises. deres kvindelige slægtninge og deres slavinder. de mænd. at de skal sænke deres blik og bevare deres dyd. Rejser man ud med forkert viden. deres sønner og ægtefælles sønner. hvordan vi kan ændre dette. At mennesker i højere grad mødes på tværs af kulturer burde medføre større forståelse for hinanden. Det er der mange. at fornuften ville sejre over troen på en fjern guddom. Og de bør ikke henlede opmærksomheden på deres skjulte skønhed ved at rasle med deres ankelringe. Og sig til de troende kvinder. Sådanne misforståelser er et problem. OPGAVE C Viden om religion Hvorfor er det vigtigt at vide noget om religioner? Igennem stort set hele skoleforløbet møder danske elever faget kristendomskundskab. Men sker det uden viden og oplysning. fordi mennesker fra forskellige dele af verden får mere og mere med hinanden at gøre. hvad de gør. krige og konflikter. Man mente. at muslimske kvinder skal bære tørklæde. deres brødre og nevøer. så hæmmer det naturligt kulturmødet. Både på grund af den såkaldte globalisering. Religionerne har i dag i mange lande en lige så fremtrædende plads i kulturerne som altid. at religionerne ville lide en stille død – i takt med at mennesker fik mere viden og indsigt. fordi det står i Koranen. der måtte være tilknyttet familien og (på grund af alder eller sygdom) ikke føler seksuelt begær.

så må man have en klar viden om religionerne og deres indvirkning på menneskerne. Jihad kan egentlig oversættes til at ‘bestræbe sig på’ eller ‘anstrenge sig for at være en god muslim’. at verden bliver mindre og mindre. Ofte opfattes andre kulturer som spændende. Nationalisme Begrebet nationalisme handler om overdreven kærlighed til eget fædreland og ofte had til eller undervurdering af andre lande. McWorld versus Jihad Eksperter i globalisering har kaldt den helt gennemgående konflikt i verden for McWorld versus Jihad. En del danskere har derudover den følelse. Som et modsvar ses Jihad. at alt i verden skal være inspireret af amerikansk livsstil. til andre tider anderledes og mærkelige. der har svært ved at leve sådan. at bl.a. kommunikation. Man kan også sige.a. drikke CocaCola i den fjerneste jungle og se MTV i alle lande. Men mennesker mødes på forskellige måder. kristendommen giver en samlet forklaring på livet. McWorld skal forstås som den tendens til. Der er tale om en verdensomspændende og en meget kapitalistisk udvikling hen mod. der skal leves. kan hente sammenhæng i fx kristendommen – den giver en samlet forklaring på livet. at det bliver nemmere og nemmere at komme i kontakt med hinanden over både korte og lange afstande. altså fx ved at blive mere kristen. Børn i alle lande synger med på de samme Disney-sange – blot på deres eget sprog. skyldes måske. 43 . end ved at blive nationalist eller troende. Det skal være muligt at spise burgere fra McDonald’s overalt. At religioner i det hele taget stadig har tag i folk. Og for at forstå kulturerne. Derfor er nationalisme også en mulighed for at skabe sig en identitet – og derved tryghed og sammenhæng i en stor verden. Det gælder både inden for handel. at det nationale fællesskab smuldrer som følge af globaliseringen. Det skyldes derimod. Nationalisme kan også iværksættes ved at opruste på det religiøse område. Det enkelte menneske har i stedet sit eget sæt af værdier. hvad denne forklaring kan gå ud på? Globalisering Begrebet globalisering handler om. at mennesker i det moderne samfund bl. at det moderne samfund er præget af værdiopløsning. OPGAVE D OPGAVE D I teksten hævdes. Der er naturligvis andre måder at håndtere en globaliseret verden på. De mennesker. for radius på Jorden er stadig 6378 km ved Ækvator. at tid og sted er blevet ophævet – man mødes elektronisk og virtuelt. som har værdi for alle. bruger religion til at skabe sig en identitet. Diskuter. kultur osv. Transithaller i lufthavne er ofte bygget op på samme måde.Den engelske sociolog Anthony Giddens hævder. Der findes altså ikke længere noget. at mennesker bliver mere ens. Naturligvis ikke fysisk. sprog.

fordi de begrænser muligheden for at udvikle et ægte demokrati. Men i denne forbindelse skal begrebet forstås løsrevet fra islam. Som et værn mod det massive pres fra McWorld opstår således en slags kulturfundamentalisme.KULTURMØDE Et typisk dansk kolonihavehus og Mickey og Minnie Mouse i Hong Kong Disneyland. Jihad vs. og ofte er man tilbageskuende og nostalgisk. som ønsker at forsvare det særlige ved deres lands eller områdes oprindelige kultur. OPGAVE E 44 . I deres værste form er begge tendenser et problem. I mange lande findes partier eller bevægelser. hvor tolerance og ligeværd er i fokus. Spørgsmål til diskussion: • Hvilke årsager kan der være til ønsket om global ensretning? • Hvorfor er der kraftig modstand mod dette? • Vurder fordele og ulemper ved nostalgisk at ville bevare sin oprindelige kultur. Alting var meget bedre i gamle dage. da man mener. Tendensen ses over alt i verden. Man orienterer sig mod det lokale og det nære. som et ønske om at bevare alt det særlige ved kulturen. at ens egen kultur er den bedste og de andre blot trænger til at få øjnene op for dette. McWorld? OPGAVE E Prøv at finde flere eksempler på tendenser til henholdsvis global ensretning og kulturers forsøg på at bevare deres særpræg.

Huntingtons teorier bliver også læst af amerikanske politikere. otte forskellige civilisationer i verden. har skrevet bogen Kapitalisme Begrebet kapitalisme handler om. Der er ikke lagt vægt på de store forskelle. at den giver en meget forsimplet beskrivelse af ca. 45 . september 2001. Det skal blandt andet ske gennem muligheden for fri foretagsomhed og fri konkurrence. ofte i form af en religiøs tro. Fundamentalisme sidestilles ofte med fanatisme. Det ses fx hos den pakistansk-engelske forfatter Tariq Ali. Man kan kalde kapitalisme for økonomisk liberalisme. når man tænker på terrorangrebet på World Trade Center 11. Imperialisme Begrebet imperialisme handler om et lands stræben efter verdensmagt. USA’s invasion af Afghanistan og Irak og lignende verdenspolitiske begivenheder. der eksempelvis findes i Afrika. At han til dels fik ret er nemt at konstatere. at konflikt mellem kulturer og sammenstød mellem civilisationer (Clash of Civilizations) ville blive det nye verdenspolitiske problem efter Den Kolde Krigs afslutning ved Berlinmurens fald i 1989. Fx er den afrikanske civilisation en samlet enhed – ligesom den vestlige og den hinduistiske. som en kommentar til blandt andre Huntington. Så når fronterne trækkes op. Man ønsker et fast fundament. at mennesker bør have uindskrænket mulighed for at lade deres kapital (penge) arbejde og derved tjene mere. Huntington. som ikke har haft svært ved at formulere parolen: “Vesten mod resten”. Imperialisme kan også være ønsket om at beherske og kontrollere fremmede lande og folk. at den kan ses som en selvopfyldende profeti. der. både hvad angår fx økonomi og råstoffer. ruster man sig i begge lejre – og sammenstødet er en realitet. men det er ikke nødvendigvis det samme. Et af problemerne ved Huntingtons fremtidsanalyse er. Et andet problem er.Clash of Civilizations I 1993 forudsagde amerikaneren Samuel P. Colonial Bastard (The Poet Jesper Berg in Syria) er malet af Martin Bigum i 1996. Fundamentalisme Begrebet fundamentalisme handler om en gruppes forsøg på at skabe sig et fast holdepunkt.

set i forhold til barbariet. Den Kolde Krig begyndte i 1946. at supermagterne Sovjetunionen og USA gensidigt truede hinanden med altødelæggende atomvåben. racisme og generel intolerance. Bush som præsident – og Osama bin Laden er fundamentalistiske. da englænderen Winston Churchill hævdede. I dette kapitel er der forskellige temaer. Fundamentalismernes sammenstød. der fulgte efter 2. Han hævder.KULTURMØDE OPGAVE F Se grundigt på billedet s. Bush som præsident er fundamentalistisk på linje med Osama bin Laden. Varm blev krigen kun i nogle regionale krige. at der var gået et jerntæppe ned gennem Europa. at den amerikanske imperialisme er lige så fundamentalistisk som islamismen. 46 . fx Vietnam-krigen. men også som et sammenstød. OPGAVE F Civilisation Begrebet civilisation handler om et folks eller et samfunds udviklingstrin. som behandler begge sider af kulturmødet. Hans tanke er. Huntingdon hævder. Kulturmødet kan altså ses både som et positivt møde med mennesker. 45. At krigen var kold handler om. der fører til krig. verdenskrig. at både USA – særligt med George W. Den sluttede med Berlin-murens fald i 1989 og Sovjetunionens opløsning kort tid efter. Arbejd med en analyse af billedet (arbejdsark 2). Den Kolde Krig Begrebet Den Kolde Krig er betegnelsen for den periode. der lever på forskellige måder. at USA med George W.

Den ortodokse kirke regeres af et antal patriarker (de øverste biskopper). I boksen på side 49 ses det. er ikke nødvendigvis udtryk for. som har hver sit område. Sammen med de ortodokse kristne udgør katolikker og protestanter det man kan kalde mainstream-kristendommen. 114 moskeer i Danmark og størstedelen af dem er enten meget tæt knyttet til lokalsamfundet eller har brugere. at kristendommen er den dominerende religion i Danmark set ud fra antallet af medlemmer af folkekirken. Muslimerne er heller ikke en samlet gruppe. at katolicismen er den næststørste kristne retning i Danmark efter protestantismen. Den ortodokse kirke Den ortodokse kirke kaldes også for græsk-ortodoks. Pinsebevægelsen. Katolicismen er en del af den verdensomspændende katolske kirke med paven i Rom som absolut leder. som suppleres af forskellige mindre grupper. der bekender sig til hvilken religion. Både ortodokse kristne og katolikker ser Jomfru Maria som en central person i troen. Tyrkere går i moske Sekularisering Begrebet sekularisering handler om verdsliggørelse. 47 . som primært kommer fra det samme land. idet der i mange familier blot er tradition for.fl. muslimer m.fl. (Se også s. græsk-katolsk eller blot Østkirken. For mange er brylluppet i kirken nok også mere et udtryk for en romantisk forestilling om at gå op ad kirkegulvet. det vil sige samfundets og menneskets frigørelse fra kirkens grundlag. Det danske Baptistsamfund m. 78). at man er aktivt troende. Den samme sekulariserede omgang med religionen gør sig i nogen udstrækning gældende for jøder. Betegnelsen “anden kristen religion” dækker således over mere alternative kristne trosretninger som fx Jehovas Vidner. Det skyldes. Jesu Kristi Kirke af de Sidste Dages Hellige.TEMA 1 RELIGIONSMØDE I DANMARK I Danmark bliver der ikke ført statistik over hvor mange mennesker. Der findes ca. Derfor kan man ikke få nøjagtige tal på religionernes størrelser. der tæller ca. at man opfatter tro som en privat sag. Der er ingen tvivl om. Alligevel er det muligt at føre statistik over religioner i Danmark. at børn døbes i kirken. At man er medlem af folkekirken. 83 % af den danske befolkning. men tallene baserer sig på et skøn. end et udtryk for ønsket om at blive viet for øjnene af Gud. at den østeuropæiske kirke brød med den romersk-katolske kristendom i 1054. Det skyldes. I Danmark har den sit hovedsæde ved domkirken Sankt Ansgar i Bredgade i København.

Ca. som har etableret templer rundt omkring i Danmark. De resterende 90 % er sunnimuslimer. 1000 personer) og flere forskellige retninger inden for buddhismen. 10 % af alle muslimer er shiamuslimer og de fleste bor i dag i Iran og Irak. Endelig er der mange danskere. Kun få moskeer henvender sig til alle muslimer. kalif. Det væsentligste skel går mellem shia. Religionsmøde Hvilke tanker kan man gøre sig i forhold til religionsmødet. sammen med andre tyrkere osv.og sunnimuslimer stammer fra tiden lige efter Muhammeds død. som man mener lever i Danmark. Der findes også et mindre antal hinduer.a. er langt de fleste bosat i København og omegn. hvor hans efterfølger (kaliffen) skulle udpeges.lign. fx i Stenløse.og sunnimuslimer. når repræsentanter fra to eller flere religioner møder hinanden? På baggrund af statistikker kan man sige.og sunnimuslimer Forskellen på shia. Ali. Det absolut centrale sted for jøder er da også synagogen i Krystalgade i København. som bl. har samlingssted i Skovlunde. hvoraf der er flest sunnimuslimer i Danmark. 8000 jøder. dvs. som har forkastet de traditionelle religioner og i stedet bekender sig til forskellige nye trosretninger såsom New Age. Denne store gruppe anser alle de fire første kaliffer for retledte. men tæller næppe særlig mange mennesker. Scientology. Dragør og de større byer i landet. Sunnier tror både på disse fire personers og Muhammeds anvisninger til de troende (sunna). Shia-muslimer anser kun den 4. Der har på det seneste også fundet en genopdagelse af de nordiske guder sted. at Danmark 48 . Der findes endvidere sikher (maks.KULTURMØDE Sikher i Danmark fejrer 400-års dagen for deres hellige skrift. som Muhammeds retmæssige efterfølger. Ud af de ca. o. Guru Granth Sahib. Denne tro går under betegnelsen Forn Sidr. Shia. fordi han var i familie med Muhammed – shia betyder egentlig ‘Alis parti’.

København. den katolske domkirke i Bredgade.Ceremoni i Sankt Ansgar Kirke. at mennesker med en anden kulturel og religiøs baggrund i større eller mindre grad var en del af samfundet. Moskeer i Danmark • 59 lægmoskeer. 460. hvor næsten alle talte det samme sprog.000 (2002) Kristne ca. Det har ændret sig meget i dag. Har funktion som et slags kulturhus. men at man som dansker i højere grad end tidligere må forholde sig til andre religioner – enten som følge af indvandring eller fordi stadig flere etniske danskere skifter tro. Anden religion ca. 40-50 år siden havde Danmark derimod en meget homogen (dvs. eller spørger om det er muligt at få et særligt bederum i lufthavnen. men i omfang var de ubetydelige sammenlignet med fx Frankrig og Englands kolonier.5 mio Protestanter. havde de samme traditioner og frem for alt havde den samme religion. Henvender sig til særlige nationaliteter. 55.000 Rest ca. Indtil for ca. Vi har ganske vist haft små kolonier i Dansk Vestindien og Trankebar. at det er ved at gå op for danskerne.dk. I England og Frankrig har der været uroligheder på grund af kulturelle forskelle. Religionerne i tal Antal indbyggere i Danmark: ca. 7-8. medlemmer af folkekirken Katolikker ca. 22. 4. • 11 shia-moskeer.000 Religioner fra Østen ca. når fx muslimer ønsker en begravelsesplads til deres døde.000 Muslimer ca. men man har langt tidligere end Danmark måtte indse. 35-40.000 Ingen religion eller alternativ tro Kilde: Tim Jensen. ensartet) befolkning. 5.000 Buddhister.000 Jøder ca. Forlaget Univers.400. 2. Kulturmødekonflikten handler måske også om. Og at vi som samfund ikke rigtig ved. Store kolonimagter har derfor opbygget et klarere forhold til andre kulturer – på godt og ondt. 5. hinduer m. 27. De fleste er for tyrkere.000 Ortodokse ca. 200. at tiderne har ændret sig. • 7 sheikmoskeer. som udgangspunkt er et kristent land. hvad vi skal stille op. december 2005. Måske Kilde: Lene Kühle: ”Moskeer i Danmark – islam og muslimske bedesteder”. Henvender sig til shiamuslimer. religion. Henvender sig til alle muslimer. • 37 organisationsmoskeer. hvor der også foregår andre aktiviteter end de religiøse. 49 .fl.000 Anden kristen retning ca. Danmark har aldrig været en stor kolonimagt.

50 . men enkelte vil måske skifte tro. Og det er sikkert en tendens. da dette er blevet langt lettere – som følge af den tiltagende globalisering. Vi hører meget mere om andre religioner end tidligere og frem for alt møder vi. Analysér tallene: • Hvordan har medlemsprocenten udviklet sig i den danske folkekirke? • Hvor mange medlemmer af folkekirken vil der ca. Langt de fleste lytter formentligt blot interesseret med. være i år 2020. både her i landet og på rejser rundt i verden. Husk at overveje alle religioner. Der er altså blevet flere religioner og flere kulturer i Danmark. for andre tiltrækkende. som vil fortsætte de kommende år. hvis tendensen fortsætter? • Hvor i landet er der henholdsvis et højere og lavere antal medlemmer end gennemsnittet? • Giv et bud på. Denne debat skulle efter sigende ikke være lige så problematisk i fx England. OPGAVE H Statistikken på arbejdsark 3 viser udviklingen i antallet af medlemmer af folkekirken. hvorfor det er således? skyldes det en frygt for. OPGAVE G · H · I OPGAVE I Diskuter. Udvid eventuelt opgaven ved at spørge almindelige mennesker på gaden. Eller en irritation over at skulle føje andre. hvilke årsager der kan være til at flere og flere danskere skifter tro? Kulturmøde på Nørrebrogade i København. hvor man mere naturligt giver plads til de forskellige kulturer og dermed religioner.KULTURMØDE OPGAVE G Diskuter. at mennesker med en anden kultur skal overtage landet gennem deres forskellige krav og ønsker. hvilken status ikkekristne religioner bør have i Danmark. mennesker. som tror på noget andet. fordi verden er blevet mere globaliseret. For nogle virker det skræmmende.

respekt.TEMA 2 KRIGE I RELIGIONERNES NAVN Krig er uundgåeligt forbundet med at dræbe. Der er flere eksempler på. barmhjertighed og kærlighed til andre mennesker? Dette tema handler om kulturmødet forstået som sammenstød. når troen på samme guddom ofte kredser om tilgivelse. der er bygget på den klippe hvorfra Muhammed fór til himmels. forsoning. Også den aktuelle krig mod terrorismen har klare religiøse undertoner – eller måske snarere overtoner. Konflikten i Nordirland. hvor kristne og muslimer i flere omgange kæmpede om byen Jerusalem. kristne og muslimer. Her fejrer katolske studerende Jesus’ indtog i Jerusalem Palmesøndag. I baggrunden ses jødernes hellige pilgrimsmål Grædemuren samt muslimerne helligdom Klippemoskeen. at krige er blevet udkæmpet med tro og religion som drivkraft. hvor katolikker og protestanter strides. Mest oplagt er det nok at nævne middelalderens korstoge. 51 . kan også nævnes. Jerusalem er en vigtig by for både jøder. Men hvordan kan religiøse mennesker slå ihjel i guddommens navn. konflikt eller krig.

der har belejret i en arabisk by i 1390. Religionen er ofte ikke den eneste årsag til sammenstødene. at I ikke må sætte jer til modværge mod den. OPGAVE J Krig og kristendommen Der er masser af passager i Det nye Testamente. fagbøger på skolebiblioteket og på internettet.” Man 52 . At politiske interesser i form af magt og indflydelse formentlig altid spiller ind.” Men jeg siger jer. 38-40 kan man læse følgende: “I har hørt. Find ud af. når der udkæmpes krige. hvorfor det forholder sig således. som går imod brugen af krig og vold. Her ses franske soldater. I dette tema er det eksempler på religioners syn på krig. Men slår nogen dig på din højre kind. Søg i leksikon. hvor udvalgte religionskonflikter behandles. Senere i kapitlet er der et tema. 5. I Mattæus-evangeliet kap. der er til diskussion. at der er sagt til de gamle: “Øje for øje og tand for tand. når de dræbte hedninge i Det Hellige Land.KULTURMØDE Under middelalderens korstog fik krigerne aflad for deres synder. der vil jer noget ondt. OPGAVE J Byen Jerusalem har gennem tiden været centrum for krige mellem religioner – og er fortsat årsag til konflikter. er vigtigt at holde sig for øje. så vend også den anden til.

1-7). Derimod er det svært at finde grundlag for hellig krig eller korstog mod andre magter eller religioner. som direkte opfordrer israelitterne til at dræbe fjender. At være pacifist betyder at afstå fra at bruge vold.…” Matt. Både pacifisme og den retfærdige krig kan altså forsvares inden for den kristne tænkning. vil der opstå krige. og det vil være nødvendigt at gå på kompromis med Jesus’ forkyndelse. Mos. 5. at hele Jesus’ liv og hans død på korset var én lang opfordring til ikke-vold og fjendekærlighed. 13 53 . der forfølger jer. 43-45 ”Hvis din fjende er sulten. som førte til krige. Og jødernes historie er derfor også til dels præget af blodige sammenstød med andre stammer. for at I må være jeres himmelske faders børn. hvis følgende betingelser var opfyldt: 1. som kan tolkes i retning af. 20 Det femte bud: ”Du må ikke begå drab” 2. der har fået tildelt magten – af Gud (se også Romerbrevet 13. 2. fx 5.” Rom. 20. som var i tråd med Jesus’ forkyndelse. Det skal altså være en forsvarskrig. Fordi mennesket er syndigt. Krige kunne af de kristne altså nu accepteres. et ønske om fred.’ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem. 20. I boksen her på siden ses flere eksempler. Der skal være en retsmæssig årsag til. 1015. Mos. dvs. Det store spørgsmål er altså. hvornår man forlader den ret- Bibelen om fjender ”I har hørt. Derfor udvikledes tanken om den retfærdige krig. Både som en del af magtapparatet i Romerriget og efter dets opløsning i Det østromerske rige og Frankerriget. Men da kristendommen i løbet af 300-tallet blev statsreligion i Romerriget. at det er i orden at bruge voldelige midler. Krigen skal være den sidste udvej. at der er udkæmpet krige i kristendommens navn? I de første århundreder efter Jesus’ død var de kristne en forfulgt minoritet i det store Romerrige. 12. Her findes tekster. Krigen skal føres af de mennesker. hvor det er ønsket at udslette fjenden. og som følge deraf udviklede de en pacifisme. 3. Og med tiden kom man naturligt i situationer.kan desuden sige. 4. så giv ham noget at spise. Derimod er det nemmere at finde passager i Det gamle Testamente. De første kristne vendte den anden kind til. at man griber til våben. Så hvordan er det gået til. Der skal være et rimeligt forhold mellem krigens gode og dårlige konsekvenser. så blev de kristne pludselig en del af statsapparatet. at der er sagt: ‘Du skal elske din næste og hade din fjende.

hvornår denne trussel er så stor. Diskuter også.eller angrebskrig. Og hvis man i gryden med tro og religion også blander politik. Om hellig krig er en forsvars. Skal man prøve at se det fra Osama bin Ladens side. 191). www. så mener han. fx korstogene i middelalderen. I en mere bred betydning er jihad anstrengelse eller stræben.” (sura 2. Lad dem give deres bud på grænsen mellem forsvar og angreb i forhold til tro. Man skal efter deres mening leve i overensstemmelse med 54 .eller angrebskrig handler derfor om øjnene. om jihad kun kan tolkes som et forsvar for religionen. nationale følelser. Søg på internettet. Fordi den lille jihad handler om at forsvare et familie. men vær ikke angribere.dk eller opsøg lokale muslimer. så bliver billedet meget grumset. som bekæmper jer.islam. Spørg endvidere om de mener. Krig og islam Når talen falder på islam og krig. er det ofte forbundet med begrebet jihad. thi Allah elsker ikke angriberne. familie og tro. men det er meget mere end det. Spørg dem om deres forhold til den lille jihad. så er der naturligvis uenighed blandt muslimer om. Op gennem kristendommens historie har der været eksempler på noget. at man må kæmpe mod den – fredeligt eller voldeligt. at USA er angriberen. at Osama bin Laden driver forsvars. Et spørgsmål inden for islam er. Derudover ser Osama bin Laden og andre fundamentalister også strengt på den tilfældige omgang med den rette tro. som mange mennesker i det moderne samfund har. Den store jihad handler om den personlige indsats for at leve på den rette måde.KULTURMØDE OPGAVE K Diskuter.religion. fx. fordi der er amerikanske soldater i Saudi-Arabien – tæt på den hellige by Mekka. eller om den lille jihad også kan bruges til angreb på anderledes troende. For i hvor høj grad er der tale om en krig ført i religionens navn? Eller er det andre faktorer.eller trosfællesskab. der ser. der ligner angrebskrig. om en krig overhovedet kan være retfærdig. I Koranen kan man læse følgende: “Og kæmp for Allahs sag mod dem. hvorfor det ikke er muligt for kristne mennesker at efterleve Jesus’ krav om. at man skal vende den anden kind til. Ordet oversættes som regel til ‘hellig krig’.dk eller www. økonomi og magtfulde statsledere. der fører til krige og ødelæggelser? OPGAVE K OPGAVE L Kontakt om muligt et antal muslimer. Den lille jihad er den (eventuelt voldelige) indsats for at forsvare liv. På den anden side er der ikke tale om en egentlig invasionsstyrke. ejendom. færdige krig – forstået som forsvarskrigen og går videre til angrebskrigen. når man bliver slået. Man taler om den store jihad og den lille jihad.

” (sura 2. Herover Osama bin Laden. På den anden side kan man blive i tvivl om de fredelige hensigter. 257). De ser ham som en angriber. Som i kristendommen er der i islam en grundtanke. Andre muslimer vil mene. skal det ske med gode argumenter for troen. men jøder og kristne kunne leve videre med deres religioner – mod at acceptere islams overherredømme og derudover betale en særlig skat og derved være under islams beskyttelse. I Koranen står der om tvang: “Der må ikke være tvang i religionen. OPGAVE L Unge indonesiske muslimer protesterer i 2002 mod et muligt amerikansk angreb på Irak. at andre mennesker skal se lyset og omvende sig til kristendommen eller islam. som blot kaster mere benzin på bålet. Det er simpelthen meningen. Det er altså formentlig et forsvar for troen. Men hvordan skal denne mission foregå? I islams tidlige år (600-tallet) var der ingen tvangsomvendelse.Koranens tekst. thi sandheden er visselig let at skelne fra løgnen. der taler om universel mission. når man læser det såkaldte sværdvers: “Når 55 . der driver Osama bin Laden. at han overskrider grænsen for den lille jihad. Så hvis man skal missionere.

og på anden side en missionerende. hvis den angribes. fordi de truer det muslimske fællesskab. kristne og muslimer. Fx var Irak i større eller mindre grad underlagt britisk herredømme fra 1920 til 1958. De to ansgreb mod World Trade Center (1993 og 2001) kan også vælges. Allerede i islams tidligste leveår var der sammenstød med jøder i byen Medina. Det er grundlæggende den samme gud. som handler om krig i Guds navn. og derfor er det i orden at kalde til den lille jihad. som kun forsvarer sig. gav USA og England 56 . ser de det som en forlængelse af denne krig. men snarere i politiske og sociale forhold. også kaldet ummaen. som findes i Det gamle Testamente. Terrorisme og krig mod Vesten kan også tænkes som et udslag af manglende identitet efter mange års besættelse af vestlige kolonimagter – de arabiske lande fik langsomt mere og mere selvstændighed. de hellige måneder så er til ende. fordi lighederne på flere områder er tydelige. hvilket bl. dræb da afgudsdyrkerne.a. 5). USA er de nye korsfarere og staten Israel er den gamle fjende fra Medina. Nogenlunde som det er tilfældet med kristendommen. Den islamiske verden er under angreb. så opfatter muslimer ikke jøder og kristne som vantro. Undersøg fx bombeattentatet i Oklahoma 1995 eller terroraktionen i Tokyos undergrundsbane 1995. Til trods for denne enighed. Og derudover er de tre religioner fælles om store dele af urhistorien. De vantro er derimod polyteister (folk der tilbeder flere guder). Men verset kan nemt bruges i nutidige konflikter af fx Osama bin Laden. Senere var der de voldsomme sammenstød med de kristne korsfarere i striden om Jerusalem. Se problemstillingen i forhold til forskellige religioner. da kolonitidens glansperiode for alvor sluttede efter 2. der er nævnt i dette tema. hvortil Muhammed og hans tilhængere var flygtet fra Mekka. offensiv religion. Vælg en begivenhed og søg information og billeder i bøger og på internettet. buddhister og hinduer. verdenskrig. Måske skal årsagen slet ikke findes i religionerne. så er det tankevækkende. Selvom der har været mange stridigheder mellem jøder. Allahs fjender er og bliver de samme – og de skal bekæmpes. Denne passage skal ses i forhold til de første muslimers konflikt med ikke-muslimske arabere i byen Mekka. Islam er altså på den ene side en fredelig religion. om end der er variationer i opfattelsen. Når radikale muslimer som fx Osama bin Laden har erklæret krig mod USA og Israel. I islam omtales disse som Bogens Folk. at nogle af de voldsomste religionskrige er udkæmpet af netop disse tre religioner.KULTURMØDE OPGAVE M Diskuter i hvilken grad terrorisme er motiveret af religion – forstået som de citater. De har alle modtaget Guds åbenbaringer gennem bøger. de tre religioner hengiver sig til. hvor I finder dem…” (sura 9. OPGAVE N Lav en mindre skriftlig opgave.

var professor i dogmatik ved flere tyske universiteter. Denne samtale fandt sted i 1391. 57 . Dette er et godt eksempel på. Derudover er fattigdom og sociale problemer uden tvivl med til at forstærke hadet til de velstillede lande i Vesten. han prædikede”. Hans brede teologiske forfatterskab gjorde ham til en af den romersk-katolske kirkes mest respekterede teologer samtidig med. og så vil du kun finde onde og umenneskelige ting. da pave Benedikt 16. Store dele af den muslimske verden brød sig ikke om. krig og mission. OPGAVE N Pave Benedikt 16. at islam – endnu engang – blev beskrevet som krigerisk. Mange muslimer følte sig stødt og mente. Paven citerede følgende: “Vis mig. at paven opførte sig som en korsfarer for kristendommen. at hans markant konservative linje mødte stærk kritik fra forskelligt hold. OPGAVE M I september 2006 kom det til en alvorlig krise mellem kristendommen og islam. i en tale citerede en samtale mellem den kristne byzantinske kejser Manuel II og en persisk lærd.særdeles gode olieaftaler frem til Den iranske Revolution i 1979. såsom hans ordre til at bruge sværdet til at udbrede den tro. hvordan religioner kan komme i konflikt over spørgsmål som vold. hvad nyt Muhammed har tilført. inden han blev pave i 2005.

At nye borgere skal tilpasse sig det eksisterende. hvilket er indholdet i begrebet integration. selvom der naturligvis er religionsfrihed i landet. L Assimilation S I L Integration S I Assimilation Her er det synspunktet. skal nye borgere bestå en særlig prøve. hvis de skal gøre sig håb om overhovedet at blive integreret. Integration skal foregå. så rejser spørgsmålet om integration sig. og hvilken karakter skal den have? Meningerne er delte. L S I Ikke-integration L Akkomodation S I L I S I Integration Modsat er der det synspunkt. I nogle lande.KULTURMØDE Integration L = Landets kultur S = Landets samfundsstruktur I = Indvandrerkultur Før integration TEMA 3 INTEGRATION I mødet mellem forskellige kulturer tales der meget om integration. kaldes assimilation. Således bliver adgangsbilletten til integrationen meget konkret: bestået eller ikke-bestået. Her er overbevisningen. Sagt med andre ord. I spørgsmålet om religiøs overbevisning. at de tilrejsende skal indordne sig under de gældende normer og traditioner. så skal de nye danskere langt hen ad vejen afskrive dele af deres egen kultur og leve. som de fleste danskere gør. Når mennesker fra fjerne lande af den ene eller anden grund flytter til Danmark. at forskellige kulturer kan leve side om side. De skal lære sproget og derudover have en viden om og forståelse for det danske samfund. er det forventningen. den danske mentalitet og den danske historie. fx Holland. at det netop er forskelligheden. Men hvad forstås ved integration? Hvilke roller skal de involverede kulturer spille i integrationen? Hvordan skal den foregå. Det skal selvfølgelig ske under gensidig respekt og overholdelse af de grundlæggende demokratiske principper. at de ikke i udpræget grad lufter den i hverdagen. Kulturerne kan lære af hinanden og inspirere hinanden under samme samfundsstruktur. 58 . men på begge parters betingelser. der er styrken.

Er der krig og nød i fremmede lande. Det kunne også tænkes. hvordan integration skal foregå.En muslimsk studine. skal man hjælpe dem. at man som tilflytter hverken vil assimilere eller integrere sig. Assimilation Integration Ikke-integration Akkommodation. hvilket af de fire syn på tilflytteres indlemmelse i samfundet. fordi man i virkeligheden ønsker at drive mission i det fremmede. 2. der foregår på afstand og ikke ved at bosætte sig hos hinanden. Bemærk rosetten på studenterhuen. når I kommer hjem. Mennesker fra andre kulturer skal dybest set ikke være i landet. Brug grundbogens tekst. Man ønsker altså at ændre det samfund. man kommer til. Dette kaldes akkommodation. Noter svarene og lav statistik på dem. 59 . Forklaringer læses højt for de mennesker. hvor de er og ikke ved at invitere dem til Danmark. at tilflyttere indordner sig? • Hvor meget skal de oprindelige indbyggere i landet strække sig i mødet med nye borgere i samfundet? • Skal man overhovedet indordne sig og strække sig? • Skal kulturerne overhovedet blandes? OPGAVE P Ikke-integration Endelig er der danskere. Lav fire ultrakorte forklaringer på: 1. De skal rejse hjem til deres område. OPGAVE O Diskuter følgende spørgsmål: • Hvor meget kan man forlange. som mener. almindelige danskere foretrækker. der skal interviewes. OPGAVE O · P Opsøg tilfældige mennesker på gaden og undersøg. så det passer til egne idealer. Akkomodation Mellem disse yderpunkter findes der naturligvis andre forståelser af. Kulturmøde er noget. 3. at der slet ikke skal foregå nogen integration. 4.

der har islam som den bærende ideologi. Og måske i endnu højere grad om at få en uddannelse. da de første indvandrere (de såkaldte gæstearbejdere (senere fremmedarbejdere) i 1960-70’erne) kom til Danmark. som er en streng islamisk lovgivning. hvor samfundet anerkender og respekterer deres ret til at være troende muslimer. så er det ærgerligt at se en gruppe mennesker stå ude på sidelinjen. bliver kultur. I stedet flyttede deres familier til Danmark. at islam vil blive udvandet. Det er et politisk parti. fordi de ikke er integreret i samfundet. Man arbejder for oprettelsen af en selvstændig islamisk stat – et såkaldt kalifat – som ledes af en kalif (Muhammeds stedfortræder som Allahs repræsentant på Jorden). I 1990’erne voksede der i Danmark en ny forening frem under navnet Hizb al-Tahrir. hvis den integreres i et vestligt. at de ville rejse hjem igen. De mener. og hvad I tror den almindelige folkelige opfattelse er. Organisationen er blevet forbudt i flere lande i Mellemøsten og Europa på grund af fjendtlige udtalelser især mod jøder. At gå på arbejde kan i sig selv være positivt for integrationen.KULTURMØDE OPGAVE Q Diskuter følgende udsagn: “Er det i Danmark mere i orden. fordi mødet med andre mennesker fremmer evnen til at tale sproget og forstå de traditioner. når de havde sparet nok penge sammen. Hvis der er lav arbejdsløshed. Hvis man “svinger” sammen. der er i det land. demokratisk samfund. I disse foreninger var man interesseret i integration. Det skete dog ikke. tro og hudfarve mindre vigtigt. men vel at mærke en integration. Man kan også vælge at se vigtigheden af integrationen ud fra et økonomisk synspunkt. og deres børn begyndte i slutningen af 1980’erne at organisere sig i forskellige foreninger. at en amerikaner ikke lærer at tale dansk end at en somalier ikke gør det?” Diskuter både hvad I selv synes. Kom de ind på 60 . Det skyldtes. En vellykket integration? En væsentlig del af en vellykket integration handler om at få et arbejde. at muslimer ikke skal integreres i det danske samfund. som kan oversættes til “Det Islamiske Frihedsparti”. man er kommet til. der blev stiftet i 1953 i Palæstina. Her var holdningen. Denne stat skal styres efter sharia. der skal løses. OPGAVE Q Hizb al-Tahrir Hizb al-Tahrir er en international organisation. var de ikke særlig interesserede i at blive integreret i det danske samfund. Begrund jeres svar! Muslimske syn på integration Hvad angår muslimer i Danmark – som er langt den største gruppe af religiøse minoriteter i landet – kan deres syn på integration kort forklares således: I begyndelsen. fx Foreningen af Studerende Muslimer (FASM). På arbejdspladser og uddannelsessteder mødes mennesker om en opgave.

stort set uden etnisk danske børn i. Den danske folkeskole kan betragtes som et af de allervigtigste integrationssteder. Kærlighed er en meget stærk faktor i spørgsmålet om integration. Dagligliv på Nørrebro i København. hvis flere unge etniske danskere gifter sig og får børn med unge indvandrere og efterkommere af indvandrere. Det vakte stor debat. at det hæmmer integrationen. Man kan derfor påstå. Det vil givetvis også fremme integrationen. I sommeren 2006 forsøgte en skole på Vesterbro i København at lave delte klasser i forbindelse med morgensamling. at børn fra forskellige kulturer og med forskellige religioner mødes og lærer at omgås hinanden. og til sidst valgte kommunalpolitikerne i København at forbyde skolen at fortsætte med denne opdeling. Etnisk danske børn for sig og etnisk udenlandske børn for sig.arbejdsmarkedet. når der findes skoleklasser. 61 . I skolen er der mulighed for. ville produktionen stige og samfundet blive rigere – forhåbentlig til gavn og glæde for alle i samfundet. Dette møde kan fjerne de værste fordomme.

Disse to samfund har altså kun et minimum af berøring. DR2. Et hvor danskere med anden etnisk baggrund bosætter sig i de samme boligkvarterer. Man har ikke særlig mange fællesoplevelser. og man lever et almindeligt liv på de stille villaveje og i sportsklubberne. 62 . at der i et land som Danmark er ved at vokse to parallelle samfund frem. De to grupper kender ikke hinanden godt nok. hvor der naturligvis primært tales dansk.. TV2 m. i høj grad taler et andet sprog end dansk. Her over for står det almindelige danske samfund.fl.KULTURMØDE Parallelle samfund Der er en fare for. man ser tv-kanaler som DR1. ser de samme udenlandske kanaler via satellit (fx Al-Jazeera). fx når der købes ind i Netto. mødes i særlige foreninger osv.

at et menneskes tro ofte er meget personlig og bygger på nogle ganske særlige erfaringer helt fra barndommen. kan det være en del af overlevelsen at skabe sig en religiøs identitet. følges ad eller på anden måde laver noget sammen. I forhold til religionerne kan man vove den påstand. når de isoleres i en gruppe uden alt for meget berøring med resten af samfundet. tyrker eller kineser. Så når man er en minoritet. Religion og tro udgør altså en særlig problemstilling i integrationen i et nyt samfund. skattekronerne bruges til og de mennesker. Det kan forklares ved. At betale skat giver mest mening. at der er en sammenhængskraft i samfundet – og hvor det ikke er så vigtigt om man er jøde. der får gavn af dem. at de er medlemmer af et fællesskab. man kan kalde sammenhængskraften i samfundet. i hvor høj grad etniske danskere og personer med anden etnisk baggrund snakker sammen. fx en arbejdsplads. 63 . at medarbejderne ikke opfatter hinanden som fremmede. Et samfund uden sammenhængskraft er et samfund i begyndende opløsning. Så når der stilles spørgsmålstegn ved et menneskes tro. så er der groft forenklet sagt to måder at håndtere denne nye situation på. Dem giver man ikke gerne slip på. Det gælder formentlig både for jøder og muslimer i Danmark som for kristne i ikke-kristne lande. man kender i forvejen. Det hjælper hverken på trivsel og produktion. når man føler en sammenhæng med det. er det vigtigt. Det gælder både i større og mindre sammenhænge. at dette problem kan være med til at svække det. der tilbydes. fordi alt det nye virker uoverkommeligt at tilegne sig. Eller om man er etnisk dansker. Et samfund har brug for denne sammenhængskraft. OPGAVE S Gå – om muligt – ud og iagttag på gaden eller i butikker. OPGAVE R · S OPGAVE R Prøv at beskrive andre ting. Man kan sige. Når et menneske af den ene eller anden grund flytter eller flygter til et andet land. Eller bliver mere religiøse. hvor det er vigtigt. når de møder en ny og fremmed kultur med en fremmed religion som den dominerende. så indbyggerne føler.og de føler ikke. Enten kaster man sig optimistisk ud i de nye muligheder. at de kan bruge hinanden til noget. I samfundets mindre enheder. der er præget af opdeling. Som eksempel på en større sammenhæng kan nævnes det at betale skat. kristen eller muslim. vil dette menneske ofte forsøge at forsvare sig selv og sin tro – fx ved at blive mere troende. Eller også forsøger man at klamre sig til det. Som nævnt tidligere er der også en fare for et skolesystem. at mennesker bliver mere religiøse.

Man lavede tegninger. Og efter sigende er en af gevinsterne. kristne og hinduer mødes jævnligt for at tale sammen – uanset om der er problemer eller ej. hinduisme og sikhisme. I den forbindelse benyttede de lokale aviser på et tidspunkt muligheden for at se religion fra den sjove side. så har man et sted.000 mennesker i Leicester og omkring 40 % tilhører etniske minoriteter. fra katolicismen ved. Den adskiller sig bl. hvor der på præsternes målmandstrøje stod “Jesus saves”. 50 % af byens befolkning i 2011 vil være indvandrere og efterkommere af indvandrere. En af grundene til at dialogen fungerer så godt i Leicester kan være. Formålet var at lære om forebyggelse af konflikter og styrkelse af sammenhængskraften i et multi-religiøst samfund. især islam. at ingen af religionerne kan siges at være dominerende. hvor alle de forskellige religioner mødes i en religionsdialog.a. Hvis der opstår problemer af religiøs eller kulturel karakter. Andre aktiviteter kan være fællesspisning og fodboldkampe mellem præster og imamer. hvorfor andelen af ikke-kristne mennesker i Leicester forventes at stige i de kommende år. Der bor ca. at man lærer hinanden at kende på tværs af religionerne. men der er også en del katolikker. I løbet af 1500-tallet voksede den frem som en mellemting mellem katolicisme og protestantisme. Der er stadig flest kristne mennesker i byen. Pakistan og det østlige Afrika. TEMA 4 LEICESTER I den engelske by Leicester finder man et sjældent eksempel på. Resten af befolkningen er kristne. at kriminaliteten i Leicester er blandt de laveste i England. hovedsageligt fra tidligere engelske kolonier i Indien. Englands mest multireligiøse by. men på 64 . Man regner med. at ca. Disse minoriteter fordeler sig på forskellige religioner. I næsten 10 år har der i Leicester været et såkaldt inter-religiøst råd. 300.KULTURMØDE Den anglikanske kirke Den anglikanske kirke er den engelske statskirke. hvor man kan kommunikere og forsøge at løse dem. OPGAVE T OPGAVE T Prøv at finde årsager til. mens der på imamernes stod “Allah scores”. Den religiøse mangfoldighed vil altså vokse i de kommende år. Det er et særligt råd. Sikher. muslimer. I 2006 var 7 danske biskopper og 13 bestyrelsesmedlemmer fra stiftssamarbejdet ”Folkekirke og religionsmøde” på besøg i Leicester. at mange forskellige religioner trives godt sammen. hvoraf de fleste tilhører den anglikanske kirke. at kongen eller dronningen af England er kirkens overhoved og ikke Paven. I det hele taget er det pointen. Imamerne vandt 5-0.

OPGAVE U Læs artiklen ”Biskopper: Imam-møder mod terror” (arbejdsark 4). fordi man ikke ville støde nogle af byens religiøse minoriteter. Mercury. Byen har sikkert mange problemer at slås med. at det på grund af religionsdialogen er lykkes at skabe samhørighed i lokalsamfundet – til trods for stor forskellighed. Som Andrew Wingate (Rådgiver for den anglikanske biskop i Leicester) sagde: “Vi dyrker selvcensur. Til gengæld bragte man ikke de berømte Muhammed-tegninger i den lokale avis. Overvej følgende spørgsmål: • Tror du/I. at ytringsfriheden skal bruges ansvarligt. og det gør aviserne også”. som kan forekomme. I stedet trykte man en blank side. men som følge af fællesskab. Aviserne i Leicester mener. hvor der i høj grad finder et kulturmøde sted.og sikhtempler og naturligvis mange kirker. Det er en by.grund af det store antal ikke-kristne bliver religionerne mere ligeværdige. at sådanne møder vil gøre gavn? • Er der nogen. Måske handler det langt hen ad vejen om den gamle sandhed: Samtale fremmer forståelsen. venskab og ligeværdighed mellem religionerne er brodden taget ud af de traditionelle konflikter. I Leicester ser det ud til. når kulturer og religioner mødes. I Leicester er der 28 moskeer. OPGAVE U Mange religioner sætter sit præg på Leicesters hustage. Man er således ikke bange for at give plads til hinanden. Et af hindutemplerne er placeret i en tidligere kirke. der kunne tænkes at være imod sådanne møder? 65 . en del hindu.

Endelig kan der være religiøse årsager til. Der kan være politiske årsager. adgang til olie eller andre råstoffer. TEMA 5 KONKRETE KONFLIKTER I konflikter mellem lande og kulturer er der ofte flere problemstillinger til stede. Der kan være sociale årsager.KULTURMØDE Unge fra Kashmir bliver stoppet af indiske sikkerhedsstyrker i byen Srinagar. Der kan også være økonomiske interesser på spil. såsom hvem der skal have magt og indflydelse. at en konflikt og måske endda en krig bryder ud. 66 . fx fattigdom og nød.

mennesker (1991). Jammu. Muslimerne var bange for. Muslimerne bor især i den centrale del af delstaten omkring hovedstaden Srinagar. Efter 2. Resten er sikher. mens hinduerne hovedsageligt bor i det sydlige sletteland. Indien var Englands stolthed. 67 . som ligger på grænsen mellem Indien og Pakistan. at de ville få det endnu værre under et hinduistisk styre end under det britiske. som gik under betegnelsen “The Brightest Jewel of the Imperial Crown”. buddhister og kristne. men i denne sammenhæng skal der fokuseres på den religiøse konflikt.7 mio. Derfor krævede muslimerne at få deres egen stat. 70 % hinduer og 25 % muslimer. Overordnet set er der en konflikt mellem det hinduistiske Indien og det muslimske Pakistan. Kashmir Kashmir er et område. at der var ca. Konflikten har sine rødder i tiden omkring Englands storhedstid som kolonimagt. Indisk Kashmir I den indiske del af Kashmir (som hedder Jammu og Kashmir) bor der 7. Indien. 64 % af befolkningen er muslimer. Englænderne besad Indien. Kolonien Indien var på dette tidspunkt sammensat således. at de fik sværere og sværere ved at holde på deres juvel. Op gennem første halvdel af 1900-tallet måtte englænderne dog erkende. verdenskrig (1947) deltes kolonien i to selvstændige stater: Det hinduistiske Indien og det muslimske Pakistan.De følgende eksempler rummer formentligt flere af de førnævnte årsager. Utilfredsheden voksede nedefra i det indiske samfund. mens 32 % er hinduer.

De forskellige fyrster i den gamle koloni kunne selv vælge. Nordirland I Nordirland er der tale om en konflikt mellem katolikker og protestanter. hvilket land de ville høre til. Den mest alvorlige konflikt mellem hinduer og muslimer fandt sted i 1989. Efter at fredsforhandlingerne begyndte i midten af 1990’erne med IRA som deltager. En mindre del af området endte faktisk på kinesiske hænder. at over 100 muslimske demonstranter blev skudt af indiske styrker. et politisk parti. I Kashmir var fyrsten hindu. men da Pakistan invaderede Kashmir. og Pakistan kunne ikke bare se til fra sidelinjen. hvad der skal ske med Kashmir. Dette ”rigtige” IRA ønskede gennem bombesprængninger at holde liv i konflikten. Derved var konflikten en realitet. Alt i alt er der ingen tvivl om. da der i 1949 blev etableret en såkaldt delingslinje tværs gennem Kashmir. 75 % af befolkningen var muslimer. Det er altså et sammenstød mellem to grupper inden for den samme religion. som ønsker uafhængighed af både Indien og Pakistan. at frygten for at blive undertrykt på grund af religionen er en af de væsentligste grunde til. I 1931 blev IRA forbudt og har siden kæmpet videre i form af terroraktioner. I tiden op til i dag er der flere gange blevet raslet alvorligt med sablerne på grund af spørgsmålet om. Det kom til kampe. fik det hindufyrsten til at vælge Indien. I forbindelse med reformationen i 1500-tallet valgte England protes- 68 . Bag kidnapningen stod JKLF (Jammu and Kashmirs Liberation Front) – en militant muslimsk gruppe. Efterfølgende har der været krigshandlinger mellem Indien og Pakistan i 1965 og 1971. voksede det såkaldte ”Real IRA” frem. Det er i den forbindelse værd at fremhæve. IRA har en politisk del. De mange muslimer følte sig tvunget ind under indisk overherredømme. som i første omgang stoppede. hvor kidnapningen af en indisk politikers datter førte til. at ingen af parterne ønsker at give sig. Både Indien og Pakistan prøver at beskytte deres trosfæller i det religiøst sammensatte Kashmir. Også denne konflikt har sine historiske rødder. Religionen har altså fået en meget central rolle i denne konflikt mellem to lande og to kulturer med forskellige sprog og levevis. at både det muslimske Pakistan og det hinduistiske Indien i dag besidder atomvåben. nemlig kristendommen. hvor den spillede en afgørende rolle. til trods for at ca. som går under navnet Sinn Fein. Fyrsten i Kashmir ønskede egentlig sin helt egen stat. Dermed var problemerne dog ikke ryddet af vejen.KULTURMØDE IRA og Sinn Fein IRA (Irish Republican Army) blev dannet i tiden omkring den irske frihedskamp 1918-21. idet Kina er den nordlige nabo.

69 . Dog måtte man love ikke at gøre krav på det protestantisk dominerede Nordirland. hvor de fik tilbudt katolske jordbesiddelser. Som følge deraf var der mange englændere. Af den grund er det blevet sådan. 60 % af befolkningen i Nordirland er protestanter.tantismen. mens 40 % er katolikker. hvorimod Irland forblev katolsk. Den første nordirske premierminister James Craig skulle efter sigende have sagt følgende om Fireårig dreng slår på tromme i forbindelse med Oranje-ordenens årlige march i Nordirlands provins Ulster den 12. I 1603 gjorde England naboøen Irland til en koloni. Efter århundreders gnidninger blev Irland i 1921 en delvis selvstændig stat (endelig selvstændighed fik man først i 1949) med katolicismen som den dominerende trosretning. juli. der blev knyttet tæt sammen med Storbritannien (England). at ca. der udvandrede til især det nordirske område.

Hvordan kommer man i følge artiklen videre i forsøget på at skabe varig fred? Mur i den sydlige del af Belfast. Man undgik hinanden. Katolikker havde de dårligste boliger og de dårligste jobs. da protestanter OPGAVE V Læs artiklen ”Internationale citater: Nordirland” (arbejdsark 5). 70 . men konflikten var tilsyneladende i første omgang løst. I 1969 kom det til direkte borgerkrig. Men de to religiøse grupper levede side om side uden kontakt med hinanden. og der var i virkeligheden to kulturer. der ikke havde. Fx skulle man have en ejendom for at kunne stemme – det var der langt flere katolikker end protestanter. hvorved de var sat uden for indflydelse. Man gik ikke i de samme kirker og børnene gik ikke i de samme skoler. som viser nogle af IRA’s faldne. der levede tæt op ad hinanden. I tiden efter 2.KULTURMØDE Nordirland: “En protestantisk stat for et protestantisk folk” En provokerende udtalelse. verdenskrig foregik der en vis undertrykkelse af katolikker i Nordirland.

hvor britiske faldskærmssoldater skød og dræbte 14 katolikker i forbindelse med en borgerrettighedsmarch i byen Londonderry i Nordirland. men spørgsmålet er. Find. og konflikten blev optrappet med nedskydninger af katolikker. 71 . så religionen kommer til at spille en mindre rolle. De to befolkningsgrupper skal med andre ord integreres. hvilken holdning U2 har til konflikten i Nordirland. (tidligere konge af England). gør uden tvivl ofte deres bedste. information om konflikten i Palæstina. Bloody Sunday” handler om d.angreb katolske kvarterer. OPGAVE V · X · Y OPGAVE X Sangen ”Sunday. Hav særligt fokus på de religiøse årsager til konflikten. Konfrontationen var et resultat af. og de britiske tropper er trukket tilbage. som kan kædes sammen med kristendommen. når man mødes. unge protestanter gifter sig med unge katolikker osv. Lyt eventuelt til sangen. Politikere. Nordirland står overfor i disse år. som fik IRA (Irish Republican Army) til at ty til terroraktioner i både Nordirland og England. Hvert år d. Læs og analyser teksten til U2sangen ”Sunday. Sangen findes på U2albummet War. hvorefter katolikkerne svarede igen. som fortæller om begivenhederne 30. hvor Sinn Fein opgav væbnet konflikt som mulig strategi. når protestanter og katolikker mødes fredeligt på gadeplan. der forhandler om fred. Det skete i 2005. Konflikten i Nordirland handler altså både om nationalisme og tro. I årene der fulgte blev britiske soldater sat ind. Marchen går gennem katolske kvarterer og er derved for mange katolikker en klar provokation. at det ofte er kommet til optøjer i forbindelse med denne årlige march. hvis det er muligt at få fat i den. Læs teksten og find passager. Dagen blev efterfølgende døbt Bloody Sunday. hvilket har betydet. at katolikkerne ønskede mere indflydelse ved kommunalvalg – det ville protestanterne ikke være med til. januar 1972. Find derefter passager. Et af de væsentligste problemer i fredsprocessen har dog været at få IRA til at aflevere deres våben. En voldsspiral var etableret – med religionen som en væsentlig del af brændstoffet. Den handler om. Fra midten af 1990’erne begyndte en langsom proces hen mod fred i Nordirland. 30. om ikke en langvarig fred først indtræffer. således at børnene kan gå i den samme skole. i et leksikon eller andre bøger på skolebiblioteket. Bloody Sunday” (arbejdsark 6). de voksne mødes i foreninger. hvordan musikken understøtter teksten. Der blev oprettet et lokalt selvstyre. Skellene skal ophæves. Vurder også. Det er i høj grad den udfordring. På den måde spiller historien ind i religionskonflikten. januar 1972. Der er blevet løsladt fanger fra begge lejre. Prøv at sammenligne med konflikten i Nordirland og Kashmir. OPGAVE Y Der findes andre religiøse konflikter end de to nævnte. 12. juli gennemfører Oranje-ordenen en march gennem blandt andet byen Portatown. Vurder. som har repræsentanter fra både katolsk og protestantisk side. hvor man ønsker at høre til og hvad man tror på. Denne march er et minde og en hyldest til protestanten Wilhelm af Oraniens (konge af England) sejr i 1690 over den katolske James 2.

Der findes flere retninger inden for kristendommen. Det kan fx være. I Det nye testamente bruges ordet i betydningen ’forsamling’ (dvs. Religionskritik At kritisere religion kan være mange forskellige ting. De to største retninger er katolicismen og protestantismen. OPGAVE A OPGAVE A I boksen på s. som lokalt trosfællesskab og som repræsentant for kristendommen. dvs. fordi kirken og staten i mange år har været tæt forbundne – sådan er det med de europæiske lande. menighed) eller ’dem der er kaldt ud’. 72 . Katolicismen er størst i de sydeuropæiske lande. Samtal i grupper eller i klassen om forskellige syn på kirken. og den har gennemgået mange forandringer i løbet af disse år. Den kristne kirke i Europa Den kristne kirke har eksisteret i 2000 år. hvad kirken er for dem. Harald Blåtand omvendte sig selv og hele Danmark til kristendommen i år 960. Det kan også være at forholde sig kritisk til den rolle. 73 står nogle menneskers svar på. Nogle lande kaldes kristne lande. I Danmark og Europa har kristendommen i mange år været den officielle religion og har samtidig haft en meget magtfuld status i samfundene. I dag kan man i vores samfund kritisere snart sagt alt. at der kan findes noget guddommeligt.KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND Kirke Kirke betyder ’det som hører Herren til’. der bliver sagt. at stille spørgsmålstegn ved nogle af de regler eller fortællinger.a. religionen har i samfundet eller at man forkaster al tanke om. som religiøst fællesskab. Kirken er af stor betydning for millioner af mennesker bl. Diskuter udsagnene – hvad er det egentlig. mens protestantismen er størst i de nordeuropæiske lande. som værdifundament. der findes i religionen. dem der er kaldt ud og samlet af Guds ord. og der findes retninger inden for retningerne.

Men sådan har det ikke altid været. Og i takt med at samfundene i Europa blev mere frie og demokratiske. 73 . nedad og søge opad i én og samme bevægelse – hver for sig og med hinanden. Og give os selv lov til at tro på kærligheden. hvor vi kan synke indad.Kirken kan have meget forskellige udtryk. urolig virkelighed. hvor den lineære tid ophæves. Først omkring det 20. sangen og ordet. Mandlig historiker Kirken er de kristnes hus. kristendommen. at kritikerne ikke længere var truet på livet. var der nogle. beskue eller forholde os. som vi er og mødes i ritualet. der kunne koste dem livet. Kirken er et sted hvor man finder ro. der har stillet spørgsmålstegn ved kirken og religionen. Vi kan bare være. Vi behøver ikke præstere. hvor jeg er døbt. hvor jeg en dag skal begraves fra. Mandlig kirkegænger Kirken er mit helle. steg kritikken af den herskende religion. Det er også det sted. at enhver. har været ude i et temmelig farligt ærinde. I de fleste af de år den kristne kirke har eksisteret. som den vigtigste kraft af alle. der for alvor vovede at sige religion og religiøsitet imod. som byder på samvær og oplevelser. Det betyder. når de sagde deres mening. århundrede. har den været meget magtfuld og ikke tolereret kritik. Hvad vil det sige at være kirke? Kirken er et rum. Friheden og demokratiet betød nemlig. og som står i modsætning til en ellers flimrende. En oase. der giver løft i forhold til hverdagen. og hvor mine børn er døbt og konfirmeret. Kvindelig kirkegænger Kirken er et vigtigt historisk rum. Ofte hænger arkitekturen sammen med det omkringliggende miljø. konfirmeret og gift. Kvindelig sognemedhjælper Kirken er det sted. Kvindelig muslim hvad man har lyst til og mulighed for.

men tilføjede bl. kongen og kirken. Sådanne forestillinger blev dømt ulogiske og ufornuftige. hvad oplysningsfilosofferne står for i deres religionskritik. Kirkekritik: Kritikken er rettet mod den kristne kirke som institution og kan også være rettet mod kirkens tolkning af kristendommen. var ikke begejstrede! Oplysningstidens tanker om det enkelte menneske og dets kritik af autoriteterne. Han var enig med Feuerbach. om der fandtes en gud. som noget mennesket havde opfundet for at kunne holde ud at leve i dårlige sam- Skriv i notatform ned. men var i stedet kritiske over for kirken og dens autoritet og rigdom. Marx betragtede religion. har haft meget stor betydning for. OPGAVE B Hvorfor blev kirken i mange år ikke kritiseret? – Skriv forskellige årsager ned og tal om dem. der styrer alt. som har magten. I disse år opstod der en kritik af kirken og samfundet..a. om at kritisere religionens forestillinger om undere. når mennesker føler sig mislykkede eller ufuldkomne. Oplysningstidens religionskritik handlede bl. om. at religionen var et udtryk for.a. hjælper på disse følelser. Enevælde Enevælde betegner styreformen i de fleste europæiske stater fra 1500-tallet til begyndelsen af 1800-tallet. at behovet for en religion og en gud opstår. Samtidig blev kirken kritiseret for at være alt for magtfuld og rig. mirakler. mente Feuerbach. Tidligere i historien har man ikke på samme måde tænkt mennesket som et individ. Tankerne med oplysning handlede bl. 100 år efter oplysningstiden var der flere store religionskritikere i Tyskland.KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND Kritik Religionskritik: Kritikken er rettet mod religion og religiøsitet generelt. Findes der institutioner. OPGAVE B Autoritet En autoritet er den. Feuerbach mente. bl. hvor dårligt samfundet fungerede. hvordan de europæiske samfund udviklede sig til demokratier. Forestillingen om en gud. Den enevældige konge råder over hele statsmagten.a. Derfor var disse tanker meget nye og anderledes. Ludwig Feuerbach (1804-72) var en af disse. Filosofferne stillede ikke spørgsmålstegn ved. En anden af de berømte tyske religionskritikere var Karl Marx (1818-83). fra forskellige filosoffer. Oplysningstiden Oplysningstiden er en periode i Europas historie fra ca.a. der i dag er svære eller umulige at kritisere? 74 . 17001800. at det enkelte menneske skulle være vidende og oplyst og således blive bedre i stand til at være menneske i samfundet. himmelfart osv. Magthaverne. men mere som en del af et fællesskab. Religion er menneskeskabt Ca.

OPGAVE C 75 . vil religionen ikke længere eksistere. hvad Feuerbach og Marx’ religionskritik gik ud på. men da de fremsagde den i 1800-tallet. OPGAVE C Skriv med dine egne ord ned. var den revolutionerende og for mange meget provokerende. hvor de blev undertrykt af overklassen. Når livet i samfundet behandlede et menneske elendigt. at “religion er opium for folket”. at den dag samfundet behandler alle mennesker lige og godt. og han mente. Diskuter deres synspunkter. synes den måske ikke at være så voldsom. der erklærede Gud for død og kritiserede kristendommen. Nietzsche (1844-1900) var en tysk filosof. kunne mennesket søge trøst i religionen og tanken om himmerige.Filosoffer om religion Marx har udtalt. Marx’ religionskritik er derfor lige så meget en samfundskritik. fund. Når man hører Feuerbach og Marx’ kritik i dag.

at Gud ikke kan bevises – det sande er det. 76 . som man bl. En ny tid I 1849 fik Danmark sin første grundlov og samtidig med det.KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND En af de danske guldaldermalere. der blev skrevet i perioden. at der findes guder.a. at der eksisterer guder. kan se ved de mange fædrelandssange. som kaldtes ateisme. Der findes mange forskellige ateister og derfor også mange grunde til at benægte. de tidligere magthavere havde kaldt pøblen. Alle mennesker blev principielt lige i politisk forstand. er ophavsmand til dette berømte maleri af Den Grundlovgivende Rigsforsamling under vedtagelsen af Danmarks første grundlov i 1849. skete der store ændringer i samfundet. Ateisme Som direkte modsætning til religion opstod i 1800-tallet en religionskritisk bevægelse. nu var en del af folket! Der blev gjort mange tanker om at være et land og et samlet folk. Ateisme betyder ‘ikke-gud’ og ateister tror ikke på. Constantin Hansen. at dem. høre og mærke. vi faktisk kan se. En begrundelse er. Det betød.

I den nye grundlov var der paragraffer. Også i dag er kirken en statskirke. når folket ikke dukkede op? Samtidig blev flere andre religioner mere tydelige i Danmark. at kirken er folkets kirke. Kirkerne var heller ikke så velbesøgte. Det betød. om man ønskede medlemskab af folkekirken eller ej. som kunne udfordre folkekirken. religion og kirke. Hvorfor mener du. Tidligere var de. samt vedtagelse af grundlov og demokrati. OPGAVE D OPGAVE D Undersøg hvad forskellen er på ”pøblen” og ”folket”. Der opstod andre trossamfund. Kirken og religionen blev noget. naturligt og uden spørgsmål medlem af statskirken. og samtidig blev det almindeligt at forholde sig kritisk til Gud. En del muslimske flygtninge og indvandrere kom til Danmark og medbragte deres tro. at det enkelte menneske fik mulighed for at vælge. århundrede. der sikrede religionsfrihed og trosfrihed i Danmark. og kirken blev en statskirke. Langt størstedelen af befolkningen – nemlig 98 % – blev dog ved at være medlem af folkekirken. at kirken begyndte at fortælle folk. man kunne diskutere og stille spørgsmålstegn ved. Efter reformationen i 1536 blev kongen kirkens overhoved. at kirken blev til en folkekirke. Skriv en definition af ordene trosfrihed og religionsfrihed ned og snak om begreberne – hvad er egentlig forskellen? Hvad skal vi med religion og kirke? Den voksende kritik af kirke og religion. Et sådant pres på kirken udefra betød. hvorfor den var 77 . at man har haft brug for en kirke. der boede i staten. der var en folkekirke? Begrund og diskutér i grupper eller i klassen. at der opstod et behov for. Ordet folkekirke lyder dog noget anderledes og mere demokratisk end statskirke. men fra 1849 fik man altså en valgmulighed. fordi det betyder.Det er også med grundloven. Man talte om “de tomme kirker om søndagen” – og hvordan kunne kirken være en folkekirke. og flere og flere danskere rejste til udlandet – fx til østen – og tog en ny religion med hjem. betød store omvæltninger for kirken i det 20. I 1975 blev forkyndelse kirkens egen sag og skolens opgave blev i stedet at give kundskaber om religion. Kongen overtog meget af kirkens jord og ejendomme. Indtil 1975 havde det været skolens opgave at forkynde kristendommen for alle børn i skolen.

er begrænset. Stat og kirke Stat og kirke er tæt forbundet i Danmark. På trods af udfordringerne og kriserne forblev langt de fleste danskere medlemmer af folkekirken. om kirken fortsat skal være en statskirke eller om kirke og stat skal skilles ad. I ikke-sekulariserede samfund er faktisk alt omfattet af det religiøse (se også s. og landets regent er selvskrevet medlem af kirken. at folk stadig var medlemmer af kirken. 78 .KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND I sidste del af det 20. og hvorfor det var vigtigt. I sekulariserede samfund er der to ”verdener” – en religiøs og en ikke-religiøs. at det hellige forsvinder ud af samfundslivet. som eksisterer hver for sig. Da kirke og stat har været ét siden 1536 er det en stor diskussion og beslutning. Alle medlemmer betaler derudover kirkeskat. århundrede talte man meget om “de tomme kirker”. 47). der har tilsyn med kirken. vigtig. hvordan den forholdt sig til andre religioner og deres tilstedeværelse i Danmark. Præstene er ansat af staten og får udbetalt deres løn af staten. Samfundet følger mere eller mindre kirkeåret ved at holde fri og lukket på kirkens helligdage. Vi har en kirkeminister. Sekularisering Sekularisering betyder. Kirkens autoritet er ophævet og dens indflydelse på samfundet og det enkelte menneske. Kirken måtte også finde ud af. I dag diskuteres det meget.

. der er malet af den engelske kunstner Francis Bacon.Kirken og religionen er i dag noget. man både kan diskutere og stille spørgsmålstegn ved – også inden for billedkunst. Ovenfor ses The Screaming Pope fra 1953.

når blot der er enighed om det grundlæggende. OPGAVE E Forskellige retninger Præsterne i folkekirken er lige så forskellige. som alle andre mennesker er. Det er fordi. og har fokus på fromhed og levende. at den danske folkekirke er kendetegnet ved. Men det er ikke altid. Indre Mission Indre Mission er stiftet i 1861 og er en folkekirkelig missionsbevægelse. 80 . at der er enighed om det grundlæggende. Undersøg artiklens fremstilling af. Disse fortolkninger er løbende til diskussion. at der er plads til mange forskellige fortolkninger af kristendommen. Disse kaldes for teologiske retninger. Diskuter i klassen fremstillingen af Gud og kærlighed i Lindhardts artikel. at der er enighed om. hvor rummelig folkekirken kan og skal være. i menighedsråd. der ønsker at genkristne samfundet. Man vil også kunne læse forskellige syn på kirken. i debatbøger og i medierne vil man kunne læse mange forskellige syn på troen i den danske folkekirke. hvordan kærlighed skal forstås og hvilken betydning det har i kristendommen. Når der findes forskellige teologiske retninger betyder det. hvordan Gud beskrives og forstås af biskoppen. Til gudstjenester i kirkerne. Der findes et utal af måder at betragte og forstå kristendommen og kirken på. og det er heller ikke altid. fundamentalistisk syn på Bibelen og holder på kirkens gamle traditioner og værdier. personlig tro.KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND OPGAVE E Læs artiklen af Jan Lindhardt (arbejdsark 1) og skriv ned. Indre Mission har et konservativt. at der skal være plads til uenigheder. at der findes forskellige syn på og tolkninger af religionen. Indre Mission laver missionsarbejde. Der er en generel enighed om. Hvad kan kritiseres i artiklen? TEMA 1 DEN RUMMELIGE FOLKEKIRKE Teologi Teologi er læren om og studiet af Gud og tro.

Herhjemme har vi også forskellige kristne. Tidehverv og Grundtvigianisme er – brug leksika. hvorfor I tror. Tidehverv. har medført attentater på abortklinikker og læger. og afprøv mange forskellige argumenter. at det var det eneste rigtige. OPGAVE F OPGAVE F Undersøg mere om. selv om de er uenige om mange ting. En præst ved navn Leif Bork Hansen har flere gange været i medierne. Fx ser man i nutidens USA en styrkelse af den konservative teologi. Af og til kommer uenighederne meget tydeligt frem.fl. hvilket bl. der egentlig er blevet udvist af Danmark. Skal man altid hjælpe mennesker på flugt? 81 . teologiske retninger og disse eksisterer side og side i den danske folkekirke. hvad der er hans pligt som præst og som menneske. grundtvigianisme m.Forskellige teologiske bevægelser har spillet en rolle på forskellige tidspunkter i historien. hvad Indre Mission. OPGAVE G OPGAVE G Læs artiklen om Leif Bork Hansen (arbejdsark 3) og forklar. Diskuter derefter i grupper eller i klassen. fordi han følte. Tidehverv og grundtvigianismen er blevet kritiseret for (arbejdsark 2). bøger fra skolebiblioteket og internettet. Det har han gjort. Sammenlign de tre retninger. hvad Indre Mission.a. Undersøg også. han handler. fordi han har et særligt syn på. Prøv at finde så mange argumenter som muligt for og imod Leif Bork Hansens handlinger og skriv dem ned. fx når nogle sager kommer i medierne. Som eksempler på teologiske retninger i folkekirken i Danmark er Indre Mission. hvor man vender tilbage til en fundamentalistisk form for kristendom. hvilket er ulovligt. som han gør. Leif Bork Hansen har flere gange været med til at skjule flygtninge. han kunne gøre. der udfører abort.

Al anden seksualitet. afvises af Biblen. 82 . Nogle præster fra kirkens højrefløj er imod vielse af homoseksuelle. Tidehverv mener. Grundtvig var præst. hvor de videregiver deres holdninger til homoseksuelle: “I hele Biblen fra 1. Man kan i stedet få vielsen ordnet på rådhuset og efterfølgende blive velsignet i kirken. at homoseksualitet ikke er foreneligt med kristendommen og Bibelens ord. Disse præster vil have. Homoseksuelle i folkekirken Er tiden inde til kirkelige vielser af homoseksuelle. der er blevet diskuteret meget og der er vidt forskellige holdninger til sagen. men er også navnet på en retning inden for dansk teologi. Den foregår 1) i ægteskabet 2) mellem en mand og en kvinde. Mosebog til Johannes Åbenbaring. som heteroseksuelle kan. at mennesket intet selv kan gøre for at få frelse.a. hvis den enkelte præst ønsker at foretage en sådan. frelsen er alene Guds ansvar. Men de kan ikke blive gift/viet på samme måde. at kirken skal rumme alle mennesker – både heteroseksuelle og homoseksuelle: Grundtvigianisme Grundtvigianisme er betegnelsen for en folkekirkelig retning. at Bibelen forbyder sex mellem to af samme køn. som falder uden for denne ramme. som Gud accepterer.KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND Tidehverv Tidehverv er egentlig et dansk teologisk tidsskrift. Andre præster i folkekirken mener noget ganske andet. så der i kirken bliver ligestilling af homoseksuelle og heteroseksuelle? Eller er vielser af homoseksuelle helt uforenelige med Bibelen? Et flertal i Folketinget vil ikke ændre lovgivningen og tillade kirkelige vielser af homoseksuelle. hvad den mener og ønsker. Selve vielsen kan altså ikke foregå i kirken. politiker. og at velsignelse af et ægteskab udelukkende gælder for mand og kvinde. De mener. Præster fra kirkens højrefløj (bl. der bygger på Grundtvigs opfattelse af kristendom. historiker. at Bibelens ord om homoseksualitet er forældede og tilhører en tid og en kultur.” I denne folder gøres det meget klart. De mener. Indre Mission og Luthersk mission) har udgivet en folder. Homoseksualitet opfattes som forkert og unaturligt. med mindre ønsket kommer fra kirken selv – og kirken er slet ikke sikker på. I dag kan homoseksuelle få velsignet deres partnerskab i kirken. og at kirkelig velsignelse eller vielse er helt uacceptabelt. Spørgsmålet om vielser af homoseksuelle i folkekirken er noget. kan vi se to elementer i den kærlighed/seksualitet. Den første udgave af tidsskriftet kom i 1926. som ikke er mere. digter og pædagog og hans syn på kristendommen var mere positivt end tidligere tiders: Hans menighed skulle lære og høre om håbet i kristendommen og glæden ved livet og opstandelsen.

som kan betegnes som fundamentalister. OPGAVE H Diskuter. der virkelig splitter de to fløje og hvor uenigheden måske en dag kan føre til splittelse. at spørgsmålet om en kirkelig velsignelse/vielse af bøsser og lesbiske deler vandene i kirkelige kredse. om noget i Bibelen kan blive forældet og ikke gælde mere? Skriv en artikel for og en artikel i mod et vielsesritual af homoseksuelle i kirken. 83 . og Folkekirken må tilsvarende finde ud af. Hvordan kan uenigheden om homoseksualitet skabe stor splittelse i kirken? Overvej og diskuter. hvad den vil. “Der er ingen tvivl om.Fundamentalistisk skriftsyn Fundamentalistisk skriftsyn er. Dog er netop spørgsmålet om homoseksuelles rettigheder i kirken noget. Den kirkelige højrefløj har markeret sig klart i debatten og har truet med kirkesplittelse. Læs artiklerne højt for klassen og forhold jer til dem. hvor vidt forskellige holdninger. OPGAVE H Læs de to citater på s. Men højrefløjen har også besvær med kvindelige præster og er alligevel forblevet i folkekirken. Fra “Danske præster og biskopper om kirkelige vielser af homoseksuelle” Uenigheden om homoseksuelle i kirken er et godt eksempel på. hvad de fortæller om synet på homoseksuelle mennesker. der rummes i folkekirken. at Folkekirken tillader bøsser og lesbiske at være præster i Folkekirken – og at bøsser og lesbiske kan få deres partnerskab velsignet i kirken – hvis ikke man samtidig vedtager et autoriseret ritual og åbne for registrering af homoseksuelle par i kirken"(Ivan Ebbe Larsen). hvor meget den kan tåle. Den henviser til skriften og traditionen. 82 og 83 grundigt og diskutér. hvordan I synes det passer med jeres opfattelse af eller viden om kristendommen. Det er uholdbart at fortsætte den nuværende praksis. når troende forstår deres hellige skrifter som helt sande og ufejlbarlige. Det er halvhjertet. Alle større religioner har i dag tilhængere. Under alle omstændigheder må højrefløjen gøre op med sig selv.

men de er også udtryk for. Efter reformationen i 1536 skete der en meget vigtig ændring i forholdet mellem stat og kirke: Kongen blev kirkens formelle overhoved. har kirke og stat været hinandens konkurrenter. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. Disse bestemmelser viser. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. juni 1849 kom der helt konkrete bestemmelser om kirken og dens placering og rolle i staten. Kirken havde den klare fordel at have “gud på sin side”. § 6. Med disse bestemmelser forpligtigede staten sig til at understøtte kirken. Folkekirken og grundloven Grundloven. at kirken er en statskirke. dog at intet læres eller foretages. der er underlagt loven og det demokratiske styre. der stemmer med deres overbevisning. § 67. De syv paragraffer i loven lyder således: § 4. at dronningen skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. 84 . Med grundloven af 5. syv bestemmelser om folkekirken og andre religionsforhold. hvordan staten i Danmark betragter kirken. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.a. indeholder bl. I grundlovens § 6 står. når det handlede om magten i samfundet. og staten overtog mange af kirkens ejendomme og meget af kirkens jord (hvilket var temmelig meget: 40 % af Danmarks landbrugsjord). Senere overgik al kirkens ejendom til staten. der er Danmarks forfatning. § 66. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde.KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND TEMA 2 KIRKEN I STATEN Siden kristendommen kom til Danmark omkring år 1000.

hvad hans vigtigste pointer er. om: • • • • • • Læs uddraget af interviewet med religionshistoriker Tim Jensen (arbejdsark 4). De to institutioner har været en del af hinanden i så mange år. som kirken har. men man er ikke tvunget til at være medlem af noget trossamfund. der er medlemmer OPGAVE I Argumenterne for.a. politik og medier. at hvis man skiller de to ad. at der ikke er religionslighed i Danmark. Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den.a. og skriv ned. er mange og forskellige. De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. Forfatningen indeholder love og rettigheder. manglen på lighed mellem trossamfundene religionen er for tæt knyttet til stat og dermed politik folkekirken er en væsentlig og bevaringsværdig del af dansk kultur og danske værdier folkekirken egentlig er folkets kirke folkekirken er for rummelig til at være en egentlig kirke folkekirkens betydning for de ca. som man vil i Danmark. at folkekirken og den evangelisk-lutherske tro har en særstatus. Forsøg derefter at argumentere for det modsatte synspunkt – at kirke og stat fortsat skal være forbundne – og vurder hvilket argument. OPGAVE I Stat og kirke i dag Man må altså tro. som er hans egen. ødelægger man dem begge. at kirken og staten fortsat skal være forbundne. der er det stærkeste. § 69. At kirken og staten i mange år har været forbundet er et hyppigt fremført argument: at Danmark kun kan forstås som Danmark. Diskussionen handler bl. Grundloven En forfatning eller en grundlov indeholder de grundlæggende bestemmelser for statens organisation og styre. Alligevel er der en særlig forbindelse mellem folkekirken og staten. § 70. Det betyder. Det diskuteres i perioder bl. hvis det er knyttet til folkekirken og det værdigrundlag. 85 . 80 % af befolkningen.§ 68. i kirke. Særligt § 4 fortæller. om folkekirkens særstatus skal bibeholdes eller om stat og kirke helt skal skilles ad.

holdning og tro. går det ikke” skriver biskop Jan Lindhardt. der sammen med mange flere. som kunne tilbyde noget andet end kirken. holdning og tro. 1948 1970 1981 1990 1999 2003 80 % 60 % 53 % 59 % 62 % 62 % “Uden værdi. som det gør. der viser folkekirkens medlemstals fra 1990-2005 (arbejdsark 5). Der var så at sige ikke nogle alternativer – de kom først netop fra 1850’erne og op gennem det 20. århundrede. om I mener det kunne ændre sig og hvorfor/ hvordan? 86 . Hvad betyder det egentlig? OPGAVE K Lav et søjlediagram. hvorfor det ser ud. hvis den ikke har (folkekirkens) værdier at læne sig op ad. Kirken blev udfordret af kritik og af nye trossamfund. at de tror på Gud er faldet drastisk fra 1948 til 2003. at staten vil gå til grunde. der siger. går det ikke”. OPGAVE K · L · M Kilde: "Gudstro i Danmark i 50 år – et tværfagligt forskningsprojekt” Morten Thomsen Højsgaard m. OPGAVE J Kirken i tal Omkring 1850 var 98 % af den danske befolkning medlem af folkekirken. Hvad viser diagrammet? Diskuter forskellige bud på. Diskuter.fl. Han mener. OPGAVE J Forhold jer til citatet af Jan Lindhardt: “Uden værdi.KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND Gudstro i Danmark Andel af danskere. er fortaler for at stat og kirke er forbundet.

hvad sociologen og samfundsdebattøren Henrik Dahl og teologen Kaj Bollmanns synspunkter er (arbejdsark 6). der ellers kan være for at være medlem? OPGAVE M Læs artiklen ”Folkekirken går fortsat tilbage” og skriv ned i kort form. parallelklassen): Hvor mange er medlem af et trossamfund? Hvor mange er medlem af folkekirken? Hvor mange tror på en gud? Opstil resultatet i procenter og sammenlign med tallene på kopisiden. I 2003 var 83.OPGAVE L Diskuter hvorfor antallet af danskere.8 % medlemmer af folkekirken. der siger. at de troede på Gud – hvordan kan det hænge sammen? Kan man være medlem af en kirke/et trossamfund uden at tro på Gud? Hvis ja: Diskuter hvilke begrundelser. 87 . mens 62 % tilkendegav. Diskuter og sammenlign synspunkterne med jeres egne. at de tror på Gud er faldet så meget siden 1948. Lav jeres egen undersøgelse i klassen (og evt.

KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND TEMA 3 OPGAVE N Diskuter og skriv ned. der har lyst til at komme i kirken. der er nødt til at have en menighed. OPGAVE N Kom med konkrete tanker og ideer til en modernisering af kirken/moskeen/synagogen eller et andet helligt rum. dvs. Derudover har biskopper. fx islam og jødedom. 88 . Der er centrale regler for. så er der ingen kirke. der har ansvaret for den enkelte kirke. kan unge mennesker godt føle sig sat uden for det. De forsøger at møde de unge og gøre kirken til noget andet end det traditionelle. og hvem bestemmer over kirken? I dagligdagen er kirken en institution. brugerne af kirken. Har kirken ingen medlemmer. der er styret af politikere i Folketinget og embedsmænd i Kirkeministeriet. hvordan kirken skal fungere og der vælges et menighedsråd hvert fjerde år. ved man nogenlunde. som den altid har været. Men der er også mange. provster og præster også noget at skulle have sagt. Folkekirken Dronning Folketing Kirkeministerium Biskop Provst Præst Menighed Stiftsamt Provstiudvalg Menighedsråd Hvem har lavet kirken? Ja. og det kan være trygt at vide. der beskylder kirken for at være umoderne og kedelig. Hver enkelt kirke fungerer derfor på sin egen måde. Spørg evt. Også i andre trossamfund. hvordan kirken/moskeen/synagogen eller et andet helligt rum gøres mere moderne? EN MODERNE KIRKE? En kirke. skriv og tegn jeres ideer ned. som foregår ved de traditionelle gudstjenester – gudstjenesterne kan virke gammeldags og kedsommelige. der kommer i kirken. og for ikke at henvende sig til dem. Kan der være problemer ved at gøre gudstjenester moderne? Diskuter og begrund. Kommer man i kirken en gang i mellem. Nogle præster og kirker er gået i gang med at gøre noget ved sagen. Menighedsrådet repræsenterer menigheden. der er 2000 år gammel. så kirkebesøget bliver en pause fra hverdagslivet. Det er naturligvis et rigtig stort problem for kirken. samtidig med at den følger visse fælles regler. fem forskellige mennesker og inddrag deres svar i jeres diskussion. hvad der foregår. Mange af dem er genkendelige og måske uundværlige for dem. at kirken skal være. Andre mener. bærer på mange traditioner og regler. hvem har egentlig lavet kirken.

om folkekirken bør forandre sig eller ej. Andre traditioner har kirken taget til sig op igennem historien. dogmer og trends i forskellige historiske perioder. OPGAVE O Udendørs gudstjeneste i Dyreborg Skov ved Faaborg. fx at præsten prædiker over en tekst. mens kirken er blevet til. Hvad ville være godt/skidt ved det? 89 . og som menes at være Jesus’ egen bøn. som findes i kirken. og i kirken mener man. er opstået. ritualer og traditioner. Nogle traditioner er meget gamle. Diskuter. OPGAVE O Undersøg de forskellige instanser i diagrammet på s. der står i Det nye Testamente. Dåben er også et af de meget gamle ritualer. fx brugen af Fadervor.De gamle regler. at der synges fælles salmesang. traditioner. 88. Kirken er altså skabt af elementer fra de gamle tekster. som er en bøn. og at man bliver viet i kirken. at dåben er indstiftet af Gud selv.

Læs citatet af sognepræst Per Ramsdal. Men det er vigtigt. Der er både plads til at tale sammen. Til gengæld får bandet normalt lov til at spille et par ekstranumre. Fx har kirken en gudstjeneste. har kirken besluttet sig for at bibeholde den kirkelige tradition med ikke at klappe. hvis de gerne vil være med til at arrangere gudstjenester. Det 2000-årige gamle kristne budskab kan vi stadig bygge vores liv på. han mener. der er en 2000 år gammel religion. og diskuter. Gudstjenesten består af happenings. at vi ikke kan skrive Bibelen om. Ellers er der stor fare for. når rockbands spiller. Mange af ideerne til gudstjenesterne kommer således fra børnene/de unge selv. Kirken arrangerer også rockgudstjenester. som vi taler. “Jeg er meget bevidst om. også her i et nye årtusind. at vi formidler dette budskab ind i den tid. der kaldes freestylegudstjeneste. vi har. og det er der jo heller ikke nogen grund til at gøre. hvor rockbands spiller og præsten taler mellem numrene. der startede kirkens initiativer for børn og unge. 90 . hvad det er. Selvom tilskuerne normalt klapper efter numrene. hvor der gerne må klappes.KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND Brorsons Kirke Brorsons Kirke på Nørrebro i København laver gudstjenester og kirkelige arrangementer. Denne type gudstjeneste er tilrettelagt af og for unge mellem 13 og 17 år. vi lever i – og ind i den kultur. forskellige aktiviteter rundt i kirkerummet. hedder Per Ramsdal og hans tanke er. at budskabet ikke bliver modtaget. rap og hiphop mm. der henvender sig direkte til børn og unge. til at tænde et lys for fred og til at samle tankerne. bønneskrivning på SMS. når gudstjenesten er forbi. Børn og unge i området kan henvende sig til kirken. at der i Brorson Kirke skal opstå møder mellem børn og unges moderne og nutidige liv og kristendommen. Sognepræsten. Er I enige? Begrund.” Fra “Ungdomskirke – ideer og inspiration fra Brorson Kirken” af Per Ramsdal OPAVE P OPGAVE P Diskuter initiativerne i Brorsons Kirke på Nørrebro. og i det sprog.

.

fx gudstjenester. dåb. står for vedligehold. Menighedsrådet leder. 2. men først og fremmest at forkynde den evangelisk-lutherske kristendom. Anmeldelse af fødsel skal foretages af barnets forældre. 92 . som hører til kirkens arbejde. der finder sted her i landet eller om bord på skibe eller luftfartøjer. at det almindelige møde med statskirken ofte foregår i en lokal sognekirke. Selv om sognekirken er en del af statskirken. konfirmation. hvis første ankomststed derefter er en dansk havn eller lufthavn. Den lokale kirke eller sognekirken har frihed til at være sig selv og gøre flere ting på egen måde. Det betyder. Desuden Krogstrup Kirke ved Frederikssund er opført i det 12. for barn uden for ægteskab af moderen. Fødsler og dødsfald.KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND Lov om anmeldelser af fødsler og dødsfald § 1. ansætter personalet i kirken og er repræsentanter for sognets borgere. § 2. den lokale kirke. I hver kirke er der et menighedsråd. Et menighedsråd skal bestå af mindst seks og højst femten medlemmer Kirkens opgaver Kirkens opgaver er mange. Anmeldelse af dødsfald skal foretages af afdødes ægtefælle. Stk. sammen med sognepræsten. skal anmeldes til folkekirkens ministerialbøger. Kirken skal også gennemføre de ritualer. der er demokratisk valgt af borgerne i sognet. århundrede. hvis samlivet bestod. og ellers af hans børn over 18 år eller af hans forældre i den nævnte rækkefølge. TEMA 4 KIRKEN – ET HUS I BYEN I næsten alle byer i Danmark findes en eller flere kirker. er den også en selvkørende institution i byen. vielser og begravelser.

I samarbejde med menighedsrådet er det som oftest præsten. Kirken skal også sørge for. Præsten leder og udfører alle kirkelige handlinger og ritualer i kirken. ved at tilbyde hjælp til folk. Præstens arbejde En præst er uddannet teolog og det betyder. står for gudstjenesterne og skriver prædikenerne.a. En del af præstens arbejde er at have kontakt til det omgivende samfund. 93 . at selve kirkerummet og kirkens omgivelser vedligeholdes og renoveres.står kirken for et administrativt arbejde vedrørende anmeldelser af fødsler og dødsfald i Danmark. at han eller hun har læst teologi på universitetet og bagefter gået på pastoralseminariet. som trænger til det. bl. En præst har tavshedspligt. Stavnsholt Kirke i Farum er tegnet af den berømte arkitekt Otto von Spreckelsen og bygget i 1981. der er leder af kirken og derfor er den enkelte sognepræst en vigtig person for kirken og dens virke. Præstens arbejde er derfor også at øve sjælesorg og at samtale med mennesker.

KIRKEN I DET MODERNE SAMFUND Sammen med dåben udgør nadveren den evangelisk-lutherske kirkes hellige ritualer. Flere kirker arrangerer også foredrag og forskellige kirkekoncerter. fx ved sygebesøg. Mange kirker har mange aktiviteter og fungerer på mange måder som forsamlingshus. konfirmandundervisning mm. Men det kan også være meget mere. 94 . hjemmealtergang. der ønsker at deltage i traditioner og ritualer forbundet med den kristne tro. der ønsker at få forkyndt kristendommen og derfor er kirken Guds og menighedens hus. kor og cafémøder og der kan være babysalmesang for forældre og deres små børn. om kirkens aktiviteter er gavnlige og/eller skadelige for kirken. En stor del af præstens arbejde er altså offentligt og synligt – gudstjenester. OPGAVE Q Læs artikel ”Kirken lever ikke kun om søndagen”(arbejdsark 7). samtaler. Der kan være børneog ungdomsaktiviteter som klub. OPGAVE Q Hvorfor gør kirken sig disse anstrengelser for at få folk i kirken? Diskuter. Forsøg at finde argumenter for begge dele. kirkelige handlinger. Hvad betyder artiklens overskrift? Hvad er kirken for et hus? Kirken er et sted for kristne. Det er et hus for dem. Men en del af præstens tjeneste foregår også mere bag kulissen.

Ordet synagoge betyder ‘forsamlingshus’. sammenkomster og begravelser. og fremstår udadtil ikke som moskeer. vielser. Imamen kan også holde koranskole. hvem der kommer der. Oftest har moskeer til huse i villaer. Det kan være enten en af de ældste og erfarne i meningheden eller en særligt uddannet imam. Efter denne gudstjeneste er der ofte fællesspisning og samvær.lign. der dog af mange opfattes som ikke-muslimer. står for de religiøse ritualer såsom omskærelse. En imam holder prædikener i forbindelse med fællesbønnen. Når et trossamfund er godkendt. hvordan der ser ud og hvad der foregår (arbejdsark 8). Langt størstedelen af de godkendte trossamfund er kristne under en eller anden form. kaldet ’en retslærd imam’. Undersøg hvad der foregår. De fungerer først og fremmest som bederum. Det jødiske samfunds religiøse overhoved. 95 . Men der er naturligvis også andre godkendte religioner i Danmark. som findes i København.Andre former for trossamfund i landskabet I Danmark er der over 80 forskellige godkendte trossamfund. Der er gudstjeneste tre gange om dagen. Mange steder i landet findes der moskeer. har det bl. hvor han lærer børn og voksne af begge køn at læse Koranen på arabisk. men langt de fleste mennesker kommer til gudstjenesten lørdag morgen. OPGAVE R OPGAVE R Besøg den lokale kirke og/eller moske (om muligt synagoge eller tempel). der er blevet bygget som moske. Imam er betegnelsen på ‘den. De to største trossamfund efter kristendommen er islam og jødedommen. Den ligger i Hvidovre og tilhører trossamfundet Ahmaddiya. Synagogen besøges af jøder fra hele landet. bryllup og begravelse. overrabbineren. I de fleste moskeer er en imam tilknyttet. gamle forretningslokaler o. Derudover underviser og vejleder han i religiøse spørgsmål. men de danner også ramme om religiøs undervisning. Det største kristne trossamfund er dog folkekirken. De danske jøder har i dag kun en synagoge i Danmark. ret til at vie medlemmerne. og mange af disse holder til i deres bedehuse. men indtil videre kun en enkelt. Synagogen er altså både et religiøst og et socialt hus.a. fredagsbøn og kan vejlede menigheden i den islamiske livsførelse. lejligheder. der leder bønnen’.

eller fordi man vurderer. enten fordi de mangler det. de fristes af. kærlighed. og fordi nogle is samtidig indeholder fedt. fordi det giver en behagelig kulde i munden på varme sommerdage. Mange mennesker fristes med jævne mellemrum til at købe en is. At falde for en fristelse kan føre én på afveje og få negative konsekvenser. OPGAVE A Giv i fællesskab eksempler på. at man er blevet slave af sit eget begær. Nogle af de mest typiske ting. hvad I hver især har været fristet af og fået eller ikke fået. der smager sødt og godt. magt. I værste fald kan overdreven indtagelse af sukker og fedt nemlig føre til både sygdom og død. OPGAVE A Isreklame fra Frisko. at man på rekordtid bruger et hav af penge på ting.. Samtidig ved de fleste udmærket. Hvad er fristelse? En fristelse er normalt noget attraktivt. der lancerede en ny serie af is. og fordi is tilfører kroppen sukker.. Et af de tydeligste eksempler på dobbeltheden i begrebet fristelse kunne for nogle år siden ses i en reklame fra isfirmaet Frisko. opmærksomhed. sukkeret. man i middelalderen kaldte dødssynder.LAD DIG FRISTE OG . er: penge. Mennesker fristes af forskellige ting. som de godt kunne tænke sig. som spiller på ideen om de syv dødssynder. Modsat forbindes fristelser også ofte med noget dårligt. 96 . at den pågældende ting kan gøre livet bedre for én. Og at være begærlig opfattes almindeligvis ikke som noget positivt. mad. man møder på sin vej. mennesker begærer. Faktisk minder det mere om det. at is også er usundt pga. hedder det sig. sex. som var navngivet efter middelalderens dødssynder. tryghed. forbrug mv. Kan man slet ikke styre sig i forhold til de fristelser. Således er der inden for de seneste år opstået et nyt begreb i dansk sprog – powershopping – som dækker over. lykke. som ofte er ligegyldige for én.

var vildt forelsket i en af de piger. fordi Romeo. hvilket ikke var ualmindeligt ved sådanne fester på den tid. irsk forfatter 1854-1900. som af grunde. Så kunne man nemlig gøre kur til pigerne uden at tabe ansigt. som også var inviteret. der havde fortonet sig. hvis de skulle gå hen og afvise én. Oscar Wilde. 97 . For ikke at blive opdaget havde Romeo og nogle af de andre unge mænd taget halvmasker for ansigtet. Der er kun en måde at slippe af med en fristelse – at give efter for den. Ved en stor fest hos familien Capulet blev familierne imidlertid viklet ind i hinanden. En af de inviterede havde nemlig taget sønnen fra familien Montague med til festen. der støttede hver af familierne. at de. som han hed.Romeo og Julie I Verona i Italien boede for mange år siden to meget rige og ansete familier (Capulet og Montague). ikke kunne færdes på gaden uden at råbe skældsord efter hinanden. var blevet så dødeligt uvenner.

så hun kom til at fatte sympati for ham. Og inden de skiltes. Plakat for moderne filmversion af Shakespeares gamle drama om Romeo og Julie. hvor hun stod og kiggede længselsfuldt op mod stjernerne. at situationen eskalerede. at gyde olie på vandene – og især fordi han vidste. hvad der var sket. Romeo var dog dårligt kommet ind til festen. slog Romeos bedste ven. Tybalt.. ihjel på åben gade. fordi vennerne på begge sider piskede stemningen op. til at forestå brylluppet. hvorved Tybalt blev dræbt af et stød fra Romeos kårde. og den følgende dag blev de viet i al hemmelighed. at Julies fætter. at Julie holdt meget af sin fætter. havde de aftalt at gifte sig allerede næste dag. Da festen sluttede kunne Romeo ikke få sig til at gå hjem. hvilket umiddelbart gjorde hans forelskelse umulig. Senere samme dag mødtes en gruppe slægtninge fra hver af de to familier tilfældigt hinanden på gaden og kom op at skændes. Han ville være sammen med sin nye kærlighed. gav han sig straks til kende. der løb rundt om familien Capulets bolig. Alligevel flirtede han hele aftenen med hende. at hun på forunderlig vis gik i et med hele universet. som stod og pressede sin kind mod ruden. som kom og genskabte ro og 98 . Alligevel forsøgte han. Mercutio. mens hun sukkede. Det udviklede sig så voldsomt. der forenede dem. Så da Julie efter lidt tid pludselig erklærede sin kærlighed til ham ud i den mørke nat. Først blev hun selvfølgelig forskrækket og var ved at afvise ham. På den måde kom Tybalt og Romeo også i kamp. og han havde svært ved at styre sig. Derfor vendte han om og klatrede over muren. Baz Luhrmanns: Romeo + Juliet fra 1996. Romeo kunne fornemme hendes åndedræt og følte.LAD DIG FRISTE OG . Fra haven kunne han gennem vinduet se Julie.. Lidt efter kom hun ud på balkonen. og de talte sammen til daggryet nærmede sig. Umiddelbart efter kom Romeo selv forbi stedet. Det lykkedes. og han blev selvfølgelig chokeret over. Den store tumult havde selvfølgelig fået nogen til at alarmere fyrsten og hans soldater. Det endte dog med. sit nye slægtskab med familien Capulet. før han blev slået af en anden og langt dybere forelskelse i en pige. men forelskelsen overmandede hende. Hans lyst til hende voksede. pga. han kendte. som dog hurtigt viste sig at være datteren i familien Capulet. På vejen hjem rundede Romeo det nærliggende kloster for at få en munk.

dvs. og brylluppet blev fastsat til den følgende uge. Julie blev chokeret over oplysningen og prøvede af alle kræfter at tale sin far fra hans forehavende. På dagen for brylluppet lå Julie som død. fordi det betød.a. Ingenting bed dog på faderen. Efter en kortlægning af sagen. og som hun jo allerede var gift med. Det kunne hun dog ikke sige noget om. Det gjorde ham fortvivlet og modløs. I stedet klatrede han. hvad der var sket. hvordan ægteskabet gør mand og kvinde til et kød. da mørket faldt på. Om end Julie var noget skeptisk ved at skulle indtage bedøvelsesdrikken – hun kunne jo ikke med sikkerhed vide. hellige handlinger. I sin fortvivlelse søgte Julie råd hos munken.orden. hun elskede. når hun vågnede. igen over muren til familien Capulets ejendom for at tage afsked med Julie. Den ville få hende til at se død ud i 28 timer. at han havde fundet en mand af bedste familie til hende. Få dage efter. hvilket munken dog fik talt ham fra. og smugle hende ud af byen. at han ikke længere kunne få sin elskede at se. når der lige havde været dødsfald i familien. inden næste dags morgen. som straks lagde en plan. hun blev gift. Han lovede samtidig at give Romeo besked. Også de to familier ankom. 99 . så han kunne forberede sig på det glædelige gensyn. som munken gav hende. og begge var de chokerede over. Her tilbød munken at bryde ind om natten. I den katolske kirke er bryllup et af i alt syv sakramenter. På den måde ville brylluppet ikke kunne gennemføres. at man ikke kunne holde en glædesfest. dømte fyrsten Romeo til forvisning fra Verona. hvorfor hun prøvede med alle mulige andre undskyldninger – bl. og når den døde end ikke var blevet begravet. at Romeo havde forladt byen. I den evangelisklutherske kirke anses det dog ikke for at være et sakramente. Udvisningen var en katastrofe for Romeo. dvs. hvordan mand og kvinde i ægteskabet bliver forbundet. da hendes tjenerinde kom ind for at vække hende og gøre hende klar til bryl- Bryllup Paulus beskriver i sine breve. Han ville aldrig igen se ham inden for byens mure. erklærede Julies far. som varede hele natten. Det blev en hed afsked. Hun ville ikke tvangsgiftes men leve sit liv med den. så hun kunne blive forenet med Romeo. hvorfor han var parat til at tage sit eget liv. da det var på tide. og Julie ville blive anbragt i familiens mausoleum på kirkegården. da det ikke menes at have indflydelse på troen. om munken var i ledtog med hendes forældre og i stedet havde puttet gift i flasken – gik hun med på munkens plan. Dagen før sit bryllup skulle Julie drikke en bedøvelsesvæske.

Det var den mand. blev han anråbt. skreg hun af smerte. Mens han var ved at bryde døren til mausoleet op. munken havde sendt af sted. Den budbringer. at det hele blot var en hemmelig plan. Denne tegning viser scenen i en ældre teateropførelse i Royal Court Theatre i London. I samme øjeblik begyndte Julie at røre på sig. Om natten listede Romeo sig ind i byen og kom hurtigt til kirkegården. Rygtet om Julies død løb imidlertid hurtigere end munkens meddelelse til Romeo om. er den såkaldte balkonscene. Han følte ikke. han boede til leje hos. forelskelse. Paris havde haft en væbner med ud til kirkegården. blev nemlig overfaldet og dræbt af landevejsrøvere.. og at der brændte lys i mausoleet. Romeo og Julie. hvorefter han drak giften og døde. I det samme hørte munken støj uden for mausoleet og gik ud.. Det kan den gøre på forskellig vis. at døren allerede var brudt op. for at være ligrøver og drog straks sin kårde. trak sin daggert frem og begik selvmord. Derefter kunne Romeo uhindret bryde ind i mausoleet og tage afsked med Julie. at bruden af uforklarlige årsager var afgået ved døden på selve bryllupsdagen. og man kan derfor også tale om. kærlighed til viden (filosofi). Kærlighed Kærlighed forbinder mennesker. inden han drak flaskens indhold og lagde sig til at dø ved siden af hende. Så opskræmt var han. hvor Romeo klatrer op til Julies værelse. at hans elskede var død. men han havde ikke kunnet nå at gribe ind under kampen mellem 100 . I stedet fortvivlede Romeo. Det vakte selvfølgelig stor opstand og postyr. der også var ude ved graven for at lægge blomster og sørge. der var mere at leve for og købte en flaske gift af den apoteker. Kort tid efter ankom munken til kirkegården for at lukke Julie ud af mausoleet. som manden hed. at han slet ikke så den døde Paris. Paris. familiebånd. venskab. og de bliver forelskede. Derefter besluttede han at ville tage en sidste afsked med sin elskede. Da hun så den døde Romeo på gulvet. da han så Romeo ligge livløs ved siden af Julie. men det lykkedes ikke. tabte Paris kampen og døde. som han ikke kendte. luppet. hvorfor han aldrig nåede frem. at kærlighed kommer til udtryk på forskellig vis: erotik.LAD DIG FRISTE OG . Han erklærede her sin kærlighed en sidste gang. men da Romeo var en fremragende fægter. anså af gode grunde Romeo. Modsatte side: En meget berømt scene fra Shakespeares skuespil. da han hørte. som Julie skulle have været gift med. medmenneskelighed osv. inden munken kunne nå at reagere. kyssede hendes læber og lagde sig på gulvet ved siden af hende. og han blev noget forskrækket over at se. men han tog sig fortvivlet til hovedet. Tragedien var total. Munken forsøgte at aflede hendes opmærksomhed. men der var ikke andet at gøre end at bringe hende ned i familiens mausoleum ved siden af hendes fætter.

.

. man begærer eller fristes af. vil give én tilfredsstillelse. hvis det vurderes som godt. gjorde de som fyrsten foreslog og rejste hver især et minde om den anden families barn. pludselig får et tilbud fra et stort advokatfirma om at komme til New York.LAD DIG FRISTE OG . der nu ankom til kirkegården sammen med repræsentanter til de to stridende familier. at ordet begær dækker over den lyst et menneske har til at realisere det gode liv. som kan tilføje livet større nydelse. Sammenhold billedet på s. der er i historien. fra 1997 spiller Keanu Reeves en ung lovende advokat. fordi han følte sig forbundet med hende gennem åndedrættet. Og behovet afføder et begær mod det. som man tror. Skriv hver især et bud på. Da sagens rette sammenhæng efter munkens forklaring gik op for de to familier. sin succes som anklager i en lille provinsby. OPGAVE B Drøft i mindre grupper de forskellige former for fristelser. 101 med teksten og diskuter. at en ulykkelig forelskelse kan føre til selvmord. at Romeos begær efter Julie blev forøget. om der er en sammenhæng mellem begreberne forelskelse. forførelse og fristelse. Derefter kan man så udføre de handlinger.. 102 . og afgør i fællesskab. hvorfor han i stedet var løbet efter hjælp hos fyrsten. Diskuter det realistiske i. for at livet kan opleves som perfekt. Denne mangel udløser et behov. som den unge advokat i filmen hedder. om det altid er nødvendigt med en voldsom tragedie før en forsoning kan komme i stand. som i hans øjne kun havde den mulighed i fællesskab at dyrke mindet om deres afdøde børn. der skal til for at skaffe én det. Diskuter. hvor en storslået karriere venter ham. pga. der. Den situation udnyttede fyrsten imidlertid til at formidle en forsoning mellem familierne. hvad bagsiden af de enkelte fristelser er. Man kan også sige det på den måde. at det mangler noget. Da det tidligere fjendskab mellem dem heller ikke længere gav mening. hvad forskellen på de tre begreber er. OPGAVE B Fristelse: begær efter det gode liv I balkonscenen i fortællingen om Romeo og Julie står der. med en meget høj løn. hvis der er en sådan. I religionspsykologien siger man. Djævelens Advokat I filmen. at mennesket tit føler. Ud over selve jobbet frister advokatfirmaet Kevin. Djævelens Advokat. De havde totalt mistet livsmodet og kunne ikke se mening med noget som helst. Paris og Romeo. blev de fyld af sorg og var utrøstelige. Som menneske længes man med andre ord efter det. man ikke har.

Behov Begær Handling Nydelse Det gode liv Feed back = Ny oplevelse af mangel 103 . man stilles overfor og tænke sig godt om. og stedet virker nærmest sygeligt. om Gud vil redde ham. Scenen henviser til Djævelens tredje fristelse af Jesus på taget af templet i Jerusalem. modstår han Djævelens fristelser og sender ham væk. hvor Djævelen prøver at lokke Jesus til at kaste sig ud fra taget for at se. Fra ‘Mangel’ til ‘Det gode liv’ Mangel anerkendelse. Dette fremgår af en jobsamtale som Kevin er til hos firmaets magtfulde leder John Milton – spillet af Al Pacino. der skal få folk til at tro på Gudsriget. I Bibelteksten er pointen bl. en stor luksuriøs lejlighed. Jobsamtalen finder sted på toppen af firmaets skyskraber i New York. ved at stille ham en række goder i udsigt. så han kan koncentrere sig om at lade mentalt op til sin store missionsopgave. hvad man vil.Den unge succesrige advokat står sammen med sin kommende chef på en slags terrasse uden gelænder højt oppe over New Yorks gader.a. at man som menneske hele tiden skal vurdere de muligheder.a. Det gør han bl.. Her er Jesus gået ud for at være alene i ørkenen. Men selv om Jesus på det tidspunkt er tynget af sult og tørst. der forsøger at lokke ham over på sin side i stedet for på Guds.a. magt. Pointen med denne scene er at bringe tankerne hen på fortællingen om fristelsen af Jesus i ørkenen fra bl. da der ikke er opsat nogen form for gelænder omkring det terrasselignende sted. Lukasevangeliets kapitel 4. inden man vælger. Efter 40 dages koncentration får han besøg af Djævelen. Går man for langt ud til kanten – hvilket Milton hele tiden gør – er der altså stor risiko for at falde ned og slå sig ihjel. dyre biler samt en rig omgangskreds med mange smukke kvinder.

at få ham til avle et barn med sin egen søster – den skønne advokatkollega Christabella – der spilles af danske Connie Nielsen. Og selv vil han vade fra den ene succes til den anden. for at friste den unge succesrige advokat. Og for at sætte hovedet på sømmet fortæller hans fantasi ham. at lederen af det store firma i virkeligheden er hans ukendte far. hvorfor det kan ende helt galt for ham. I sin fantasi gennemgår han det scenarium..LAD DIG FRISTE OG . idet Kevin. Hans kone Mary Ann (Charlize Theron) vil være ellevild af begejstring. der vil udspille sig. Milton har arrangeret sit skrivebord som et 104 . fordi de så vil kunne gøre alt det. som er i ledtog med selve Djævelen. hvis han siger “ja” til det fristende tilbud. uden at være klar over det. og som kun er ude på at lokke ham i en fælde.. Arbejdet vil komme til at tage så meget af hans tid. Formålet med det rituelle samleje er at skabe et rigtigt djævlebarn. Kevin. Det samme gør Kevin i filmen. Men i forlængelse af disse positive tanker begynder de negative at tage over. Denne afgørende scene udspiller sig på faderens kontor. de har drømt om. at der kommer problemer i ægteskabet. Af den grund vil der være risiko for. som et offerlam på alteret. at han forelsker sig i en anden kvinde. Milton med sin datter Christabella. Senere lader han hende ligge helt nøgen på sit skrivebord. Den går ud på. er Miltons søn og dermed Christabellas bror. blive berømt og tjene stadigt flere penge.

hvorpå de kristne op gennem tiden har forsøgt at vise. Derfor opfattes mennesket i kristendommen som syndigt. man hører om i Bibelen. 105 . Det kan ikke af egen drift lade være med at vende ryggen til Gud og leve på en anden måde end den der er Guds vilje. som hovedpersonen i sin fantasi forestiller sig at blive udsat for. Fadervor er ifølge Bibelen lavet af Jesus selv og givet til de troende som den eneste bøn. er fortællingen om Jesus i ørkenen. som historien om Adam og Eva kaldes. Ved at modstå de fristelser. Her hedder det bl. Afdæk i mindre grupper.alter og fået Christabella til at lægge sig fristende til rette for Kevin. der frister Agnete til at følge havmanden. Den første fristelse. Mange af fortællingerne i Det nye Testamente er skrevet som modfortællinger til historier i Det gamle Testamente. som han føler sig overbevist om er skyldig. Kevin. hvad det er for fristelser.a. skal alle andre også gøre det – netop fordi fristelser i den jødisk/kristne forståelse af tilværelsen altid har en negativ bagside. men fri os fra det onde”. Fristelser i Bibelen I Bibelen optræder begrebet fristelse ofte som en prøvelse. filmen. at jøderne havde misforstået forholdet til Gud. samt hvilke konsekvenser det får. som det fremgår af historien for stor for menneskerne. som Djævelen her udsætter Jesus for. mens Milton har formået at føre sin djævelske slægt videre gennem sine egne børn. Se evt. Lykkes det. bliver han et modbillede til Adam og Eva og dermed en slags forbillede for alle kristne. På samme måde som Jesus modstod fristelserne. Modfortællingen til syndefaldsmyten. Det var en af måderne. og hvad det senere er. På den måde får filmen næsten mytisk karakter på samme måde som fortællingen om Romeo og Julie. Djævelens Advokat. hvor Gud vil teste. står allerede i skabelsesberetningen. om de troende er trofaste mod ham. så det rituelle samleje kan finde sted i faderens påsyn. I bønnens logik er der. hvor Gud forbyder Adam og Eva at spise af et bestemt træ i Edens Have. en tydelig sammenhæng mellem fristelser og ondskab. Læs folkevisen Agnete og Havmanden (arbejdsark 1). til at afstå fra at forsvare og få frikendt en anklaget. der får den unge advokat. der er nødvendig at bede for en kristen. hvad I mener. og diskuter. hvad det er. Den fristelse var. som hovedpersonen forestiller sig.: “Led os ikke i fristelse. er reelle. Fristelser fører til ulykke Diskuter risikoen for. Af samme grund udgør fristelserne også en væsentlig del af den centrale kristne bøn: Fadervor. at de ulemper. OPGAVE C OPGAVE C Afdæk i fællesskab. vil Kevin for alvor miste sin sjæl. som det ses. der får hende til at forlade ham igen.

slaver og hele sin formue og udsættes for alverdens sygdomme. et symbolleksikon) og på nettet den symbolske betydning af begrebet ’vej/vejen’ og find ud af. hvorefter hans venner også undsiger ham. Han mister børn. er tænkt som forbilleder for de troende. det møder på sin vej eller lade dem ligge og afstå. Indirekte står der i bønnen. OPGAVE D 106 . at det er det enkelte menneske. men i jødisk/kristen forstand handler disse fortællinger om den grundlæggende fristelse – nemlig den om at vende Gud ryggen og dermed gøre sig skyldig i synd.. der af Gud får besked på at ofre sin eneste søn. som tilværelsen byder på. så han udsættes for alle tænkelige lidelser – bortset fra døden. I begge fortællinger udsætter Gud sine to udvalgte for umenneskelige prøvelser – i den første gennem en ordre. Det er bl. fortællingen om Jesus i ørkenen skal hjælpe til. hvorved han får alt. Den ene er fortællingen om Abraham. Derimod kan man ud af bønnen se. hvis hovedpersoner bl. hvad Djævelen har taget fra ham. de troende bevæger sig på gennem livet. og derfor beder de troende om at undgå diverse fristelser.LAD DIG FRISTE OG . det. at man inden for kristendommen er bevidste om. om de troende skal ledes i retning af fristelserne eller uden om. tifold tilbage. Mdsatte side: Illustration fra 1300-tallet af de tre fristelser. Job ved at fastholde sin tro på Gud. Synd betyder netop at vende Gud ryggen og ‘ramme ved siden af’ det kristne må.. som Djævelen udsætter Jesus for i ørkenen. Ud over fortællingen om fristelserne i ørkenen er der også et par centrale fortællinger i Det gamle Testamente. Pointen i begge historier er imidlertid at både Abraham og Job klarer prøvelserne – Abraham ved at adlyde Guds ordre.a. der ender som en brik i et væddemål mellem Gud og Djævelen og bliver udsat for alverdens lidelser. i den anden ved at lade Djævelen lege kispus med Job. om det vil falde for de forskellige fristelser. husdyr. der anlægger den vej. hvorved han ender med at få lov at beholde sin søn i live. I disse to fortællinger indgår der ikke umiddelbart fristelser.a. som vi normalt forstår dem. der selv afgør. og ondskab. og den anden er fortællingen om Job. hvordan forskellige bud på ’den rette vej’ forholder sig til de fristelser. at det er Gud. OPGAVE D Undersøg i diverse leksika (bl. Derfor er det også op til Gud.a.

.

Og man er ofte villig til at gøre alverdens ting. at forelskelse eller kærlighed gør blind. Et ordsprog siger ligefrem. der udløser en forelskelse. så forelskelsen kan blive gensidig. og alle er enige om. Biokemikere mener godt nok. som har prøvet at være forelsket. når man siger. men også at den har en tendens til at fordreje hovedet på én. forelskelse er noget.. som man ellers ikke ville have gjort. der finder forklaringen om kærlighed som biokemi hverken særlig romantisk eller poetisk.LAD DIG FRISTE OG . TEMA 1 FORELSKELSE FRISTER! De fleste unge og voksne har prøvet at være forelsket. at være tiltrukket af et andet menneske i en sådan grad. At være forelsket vil sige. at det er en dejlig følelse. at man ikke kan få vedkommende ud af hovedet igen. at der var tale om 108 . man bliver ramt af. De fleste. hvilket i et andet ordsprog kommer til udtryk. beskriver det nærmest som om.. når man er forelsket. der ved. for at vække den elskedes opmærksomhed. Hvad det er. er der ingen. men der er ikke mange. at de kan registrere en bestemt sammensætning af stoffer i hjernen. Den kan slå ned i én som lyn fra en klar himmel.

000 15.000 20. Og såvel litteratur som film er fyldt med fortællinger om ulykkelig kærlighed. at lige børn leger bedst. at kærligheden er grænseløs.000 10. der viser. og som gør én forelsket og rundt på gulvet. men også øvrige familiemedlemmer og venner i jeres drøftelse. Vielser og skilsmisser 1971-2001 Danmarks Statistik 2005 Par 35.000 25.000 30. to af samme køn. Andre gange kan man have jævnlig omgang med en person gennem længere tid uden at registrere noget. men i praksis viser det sig ofte at være anderledes. hudfarve.000 5. en gammel og en ung. hvordan to unge mennesker ikke kan få hinanden af forskellige religiøse grunde. tro. Det være sig en rig og en fattig. hvilke konsekvenser den store skilsmisseprocent har for de involverede – såvel positive som negative. Mange må sande at ordsproget om. Lav to små sketches. Medtag ikke kun det skilte par. når skilsmisseprocenten er så stor. OPGAVE E OPGAVE E Diskuter det fornuftige i at indgå ægteskab. Forelskelsen og kærligheden har altså også en bagside – nemlig skilsmisse og kærestesorg. hvorefter man pludselig ser noget nyt i personen. Typisk handler disse fortællinger – på samme måde som i Shakespeares skuespil om Romeo og Julie – om. alder. I princippet siger man. hvorfor forelskelsen må bryde sammen eller de elskende må bryde med hinanden. I den forbindelse taler man om at være blevet ramt at Amors pile. social status og køn. to af forskellig race eller forskellig tro. som man ikke har lagt mærke til før.kærlighed ved første blik. Diskuter også. Man kan blive forelsket i hvem som helst – uanset nationalitet. at deres samliv kan fungere. at de elskendes baggrund og miljø er for forskelligt til. er rigtigt. hvor to elskende af forskellige grunde ikke kan få hinanden.000 0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Skilsmisser Heraf kirkelige vielser Vielser i alt 109 . som den er.

Skriv en novelle som folder den situation ud. OPGAVE F OPGAVE F Se på billederne og diskuter. Kysset er et udtryk for gensidig ømhed og et signal om. da han afslørede ham for ypperstepræsternes soldater skærtorsdag nat. 1928 Fremmedgørrelse At være fremmed for noget er det samme som at føle sig på afstand og at være udenfor. Føler man sådan.LAD DIG FRISTE OG . Novellen skal have det viste kys som omdrejningspunkt og inddrage en eller flere fristelser. At være fremmedgjort vil sige. men får i fortællingen den stik modsatte virkning. Hvordan adskiler det sig fra et almindeligt kys? Dødskysset Også inden for religionernes verden kendes kyssets centrale betydning – men her er det mest kyssets negative funktion. bliver man almindeligvis utilpas og får det dårligt. René Magritte: De elskende. at man i særlig grad kan lide hinanden. når man kysser. I fortællingen om Judas’ forræderi spilles der på kyssets hellighed. Deraf navnet: dødskysset. Her forbindes det nemlig i høj grad med begrebet forræderi. så Jesus blev taget til fange. idet det bliver anledningen til Jesus’ død. der er i fokus. som disciplen Judas gav Jesus. Men også kysset kan – som kærligheden i det hele taget – have en bagside. Kysset Et af de meget konkrete udtryk for forelskelse og kærlighed er... Det skal i princippet symbolisere den ubetingede kærlighed mellem Jesus og hans discipel. Verdenshistoriens måske mest berømte eller berygtede kys er det. 110 . Af forskellige årsager kan man komme til at føle sig fremmed i sin egen familie og blandt sine tidligere venner og værst af alt i forhold til sig selv og sit eget liv. at man ikke følger sig tilpas i sine almindelige omgivelser eller med sig selv. som et af billederne viser. hvad der karakteriserer kysset på hver af dem.

hvad forræderi kan være i dag. Det gælder fx den italienske mafia. Giv samtidig en række eksempler på. og hvorledes man kan fristes til at være forræderisk. som en symbolsk handling. at han føler sig tvunget til at levere sin bestikkelsesløn tilbage til ypperstepræsterne og tage livet af sig selv. Judaskysset. fra 1305 viser den episode i Bibelen. Episoden har givet anledning til begrebet dødskys. 111 .Samtidig ligger det indbygget i den bibelske selvforståelse af livet. hvor disciplen Judas ved at kysse Jesus på kinden afslører ham for det jødiske præsteskabs soldater. at man aldrig slipper godt fra at forråde det hellige. hvad samvittighed er. OPGAVE G OPGAVE G Giv en række forskellige eksempler på. Også inden for andre trosformer og livsopfattelser benytter man sig af dødskysset. Giotto di Bondones maleri. Knapt har Judas forrådt Jesus før han overmandes af samvittighedskvaler i en sådan grad.

men i kristendommen gøres kærligheden til det vigtigste. som er den mest kendte af de første kristne missionærer. der direkte definerer sin Gud som kærlighed. der er vigtigst. 8.18: “. sådan som det ofte fremstilles. men det er kun et af de mange gudsbilleder. Shadows out of Hell. Kærlighed og kristendom I de fleste religioner er også kærligheden vigtig. 34-40 har med en af de skriftkloge jøder. og som er en sammensætning af to skriftsteder i Moseloven: 5 Mos. som ødelæggeren eller som den omsorgsfulde men også strenge og retfærdige far mv. Hos Paulus. 22 v. 4 v. barmhjertige og den nådige Gud. 112 . hvor Allah både optræder som den kærlige. der siden er blevet kaldt det dobbelte kærlighedsbud i kristendommen. blev fundet i et af Saddam Husseins paladser. hvor det direkte hedder: “Gud er kærlighed”. Alligevel er såvel kærligheden som barmhjertigheden og nåden også egenskaber ved Gud inden for islam. mens man tilsvarende kan sige.. som det princip Billedet.. der er for Gud i islam og af fortællingerne i Koranen. Det sker i Første Johannesbrev kap. besatte Irak i 2003.LAD DIG FRISTE OG . hvor kærligheden til Gud og næsten også er vigtig. at det er den eneste religion.. hvad det højeste bud i loven er. Det kan fx være som et overordnet livsprincip.fl. men kristendommen er speciel derved. Jødedommen baserer her sin tro på Moseloven og for at afsløre Jesus som en kætter. spørger den skriftkloge Jesus. Hertil svarer Jesus med det. Her er Gud blevet til et begreb eller en relation mellem sig selv og mennesket. 6. man tilbeder. I princippet er dette ikke uforeneligt med jødedommen. står kærligheden helt centralt. og 3 Mos. Kristendommen har således ikke patent på kærligheden. at det i jødedommen er Guds retfærdighed og i islam den frivillige lydighed mod eller underkastelse af Allah. der er i kristendommen. kan man se i den samtale Jesus i Matthæusevangeliet kap. 19. hvilket kan ses af de mange navne. Andre steder beskrives Gud som skaberen.. eller som en mellemmenneskelig relation. efter USA m. At kærligheden i kristendommen har en anden status end i fx jødedommen. som et karaktertræk ved den gud.5: “Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke”. du skal elske din næste som dig selv”. som den er opstået af.

Dette bud kan være meget svært at overholde. skal man altså ikke forsøge at modarbejde sin forelskelse men derimod leve den ud. 1-13). at man ikke må begære sin næstes hus og sin næstes hustru. Og senere i samme brev skriver han. fra 1966. Forelskelse er som bekendt en variant af eller forstadie til kærlighed. der beskriver magtkamp og jalousi i et ægteskab. Således skriver han fx i sit brev til menigheden i Korinth. 13. Det betyder. og som derfor bør styre verdens gang og menneskets adfærd. I et af De 10 Bud (som godt nok står i Moseloven. men samtidig er en del af den kristne bibel). at kærligheden sammen med troen og håbet er de grundlæggende principper i kristendommen. andre har – herunder andres mænd og koner. hvis ens grundlæggende livsværdi er kærligheden.Gud råder efter. at kærligheden tror alt og tåler alt (1 Kor. at man ikke skal være misundelig over eller tragte efter det. Med denne prioritering er kristendommen imidlertid også løbet ind i et etisk problem. men at kærligheden rangerer over de to andre. Modsat har en sådan udlevelse af kærligheden både Scene fra filmen. 113 . og hvis kærligheden er grundlæggende for det gode liv. der i sit udgangspunkt er jødisk. står der. og man uforvarende bliver ramt af en forelskelse i en andens mand eller kone. Hvem er bange for Virginia Woolf.

og som ikke har noget med forelskelse og erotik at gøre. der har magten på hvert af billederne og beskriv. OPGAVE H Beskriv relationerne mellem de to personer på hvert af billederne (s. hvilken form for magt der er tale om. 114 . Nogle præster nægter at vie folk. utroskab. Diskuter hvem af personerne. Disse præster lægger mere vægt på den form for kærlighed. at kirken velsigner flergangsægteskaber. sendte David Joab og sine folk af sted med hele den israelitiske hær. hvor børn kan komme til verden og vokse op i tryghed. skilsmisse. Næstekærligheden er den grundlæggende tillid til og glæde ved omgangen med andre mennesker. der kaldes næstekærlighed. hvorfor ægteskabet i disse præsters hoveder er en engangforeteelse. Opsøg den lokale præst og spørg. David blev tilbage i Jerusalem. og hvordan den bruges. at ægtepar i kirken over for Gud erklærer deres troskab mod hinanden indtil døden skiller dem. hvorfor holdningen til skilsmisser og indgåelse af andengangsægteskaber har givet anledning til uenigheder inden for folkekirken.. sorg og lidelse som konsekvenser. at man bliver skilt og gifter sig flere gange gennem et liv. som ligger i kristendommens budskab. De hærgede blandt ammonitterne og belejrede Rabba. der har til formål at etablere familier. Andre præster finder det ikke i modstrid med det kristne budskab. samt hvordan forskellige former for fristelser kan påvirke relationerne. når man i vielsesritualet lover at elske og ære hinanden til døden skiller en. ikke at måtte begære sin næstes hustru 2. hvordan han/hun forholder sig til dilemmaet mellem: 1. For dem er ægteskabet først og fremmest en samfundsmæssig ordning.. De hæfter sig ved. der ønsker at blive gift i kirken for anden gang.LAD DIG FRISTE OG . OPGAVE H David og Batseba Året efter. Fokuser også på hvordan præsten argumenterer for sin holdning. ved den tid kongerne plejer at indlede felttog. 112-114).

Deroppefra fik han øje på en kvinde. og han lå med hende. David sendte bud og forhørte sig om kvinden. Derpå sagde David til Urias: “Gå nu ned til dit hus og vask støvet af dine fødder. Men Urias gik ikke hjem. at Urias ikke var gået hjem. 115 . Så sendte David bud til Joab: “Send hittitten Urias til mig!” Det gjorde Joab. Bagefter gik hun hjem. og han fik det svar. hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Eliams datter. hvorfor går du så ikke hjem?” Urias svarede David: “Både arken og israelitterne og Jean-Léon Gérôme: Batseba. at hun var blevet gravid. hittitten Urias' kone.” Urias forlod da kongens hus. at det var Batseba. der var ved at tage bad. 1889. spurgte David ham. sagde han til ham: “Du har en lang rejse bag dig. og da Urias var kommet. han lagde sig ved porten til kongens hus blandt de andre. David sendte så bud efter hende.Engang ved aftenstid stod David op af sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Men kvinden var blevet gravid. Da David fik at vide. Hun var meget smuk. Hun kom ind til ham. der stod i hans herres tjeneste. og en gave fra kongen blev sendt efter ham. hvordan det stod til med Joab og med hæren og med krigen. og hun sendte bud til David og fortalte ham.

OPGAVE I Kortlæg i fællesskab relationerne mellem David. hentede David hende hjem til sig. hvorfor jeres person gjorde. at hendes mand var død. Dagen efter indbød David ham til middag og drak ham beruset. at der ville blive skudt oppe fra muren. Nej. og han indskærpede sendebuddet: “Når du har aflagt beretning til kongen om hele slagets gang. hvor I vælger at se begivenhederne fra en af de tre personers synspunkt. hvor han vidste. holdt hun ligklage over sin mand. judæerne bor i grenhytter. drev vi dem tilbage til byporten. blev nogle af kongens folk dræbt. Men det. og lad ham i stikken. som tilfældet var. faldt en del af Davids folk. Jerubbeshets søn. Da nu mændene i byen gjorde udfald mod Joab.LAD DIG FRISTE OG . Læs historierne op for hinanden og sæt i fællesskab de tre personer i rækkefølge. han sagde til David: “Selv om mændene fik overtaget og rykkede ud mod os på åben mark. David havde gjort. som smed en kværnsten ned på ham fra muren i Tebes. Alligevel gik han ikke hjem om aftenen. ihjel? Var det ikke en kvinde.” Urias blev så i Jerusalem den dag. i morgen lader jeg dig gå. hvad Joab havde pålagt ham. Joab sendte bud til David om hele slagets gang. har slået lejr på den bare jord. de opfører sig. Sværdet fortærer både den ene og den anden. Du kan finde hjælp på arbejdsark 2 til dine analyser.” Så tog buddet af sted og kom og fortalte David alt. skal du genfortælle historien.. Men da sørgetiden var omme. men gik ud og lagde sig blandt sin herres folk. også hittitten Urias døde.” Da Urias' kone hørte. forstærk angrebet på byen og riv den ned!’ På den måde skal du sætte mod i ham. Men da bueskytterne begyndte at skyde på os fra muren. Hvem var det. Lav hver især en skriftlig genfortælling af historien. hvor kampen er hårdest. alt efter hvor dårligt I mener. Skulle jeg så tage hjem. så farer kongen måske op i vrede og siger til dig: ‘Hvorfor kæmpede I så nær byen? I måtte da vide. også din tjener hittitten Urias døde. så han døde? Hvorfor kom I den mur så nær?’ I så fald skal du sige: Også din tjener hittitten Urias døde. der slog Abimelek. som du mener. spise og drikke og ligge med min kone? Så sandt du lever: Jeg gør det ikke!” David sagde til Urias: “Så bliv her i dag. at der stod tapre krigere. herre konge. hun har oplevet den. han giftede sig med hende. og min herre Joab og dine mænd. der havde holdt øje med byen. og hun fødte ham en søn.” Joab. var ondt i Herrens øjne. satte Urias på det sted. OPGAVE I 116 . Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. Batseba og Urias. så han kan blive dræbt.” Da sagde David til buddet: “Sig til Joab: ‘Det skal ikke bekymre dig.. I brevet stod der: “Sæt Urias i forreste linie. I må ikke lave om på historiens faktiske forhold men gerne indlægge forklaringer på. Rækkefølgen skal begrundes. Vælger du fx Batseba som fortæller.

at Eva lader sig lokke.TEMA 2 SKAL MAN MODSTÅ FRISTELSER? I Bibelen findes to helt grundlæggende fortællinger om det at modstå eller falde i fristelse. Gud havde tænkt det. Det er altså ikke pga. der lader sig lokke til at spise af træet og efterfølgende trækker Adam med i faldet. men ikke frugterne fra træet til kundskab om godt og ondt. da han som voksen er blevet døbt i Jordanfloden. at Jesus. og denne omstændighed benytter slangen som anledning til at friste Eva. er forkert i forhold til den måde. De var skabt en gang for alle og tænkt til at leve evigt. der ikke udviklede sig. De undsiger Gud for at opnå den guddommelige indsigt i forskellen på godt og ondt. I dag taler man inden for den protestantiske kristendom ikke om store og små synder. lokker Eva til at spise en frugt fra det eneste træ i Edens Have. at de opnår friheden til at tænke selv. de forstår og bruger Moseloven på. Den første er fortællingen om syndefaldet i Det gamle Testamente. Synd Synd er et religiøst begreb. For ham var synden alene det at undsige Gud. hvorfor mennesket adskiller sig afgørende fra dyrene. Alle andre bær og frugter måtte de spise. men Gud har udstedt et forbud. fordi Luther gjorde op med den katolske forestilling om. at man som menneske kunne blive frelst ved at gøre bestemte gerninger. at mennesket netop ikke er Gud og derfor ikke er i stand til at styre godt og ondt. at Djævelen i form af en slange. at den måde. I Bibelens anden grundfortælling om fristelse hører vi om. at det var syndefaldet. Eller at historien er fortællingen om. at mennesket blev dødeligt. som vi nu kender det. Før syndefaldet var verden og mennesket statiske størrelse. fordi tiden ikke gik. at man er herre over sit eget liv og selv kan styre det. Ved at gøre det signalerer man. og den anden er fortællingen om Jesus’ fristelse i ørkenen. der affødte menneskelivet. De gør sig skyldige i ulydighed og bliver efterfølgende straffet. Prisen for at falde i synd og vende Gud ryggen for at få denne indsigt og frihed var imidlertid. Den første handler om. Man kan også sige. Man kan klare sig selv og har ikke behov for støtte fra en højere magt. På den måde overtræder de i fællesskab Guds forbud. hvordan mennesket har fået sin bevidsthed og dermed. sult. Det pointeres i det kristne menneskesyn ved. der betyder ‘at vende ryggen til Gud’. Her lader Jesus op til de følgende tre års missionsprojekt. hvor han har til hensigt at overbevise jøderne om. 117 . Modsat kan man sige. og at lidelsen blev en del af verden. I middelalderen blev hovmodet eller det at være overlegen i forhold til sine omgivelser. isolerer sig i ørkenen. som Gud har forbudt hende og Adam at røre. som vi kender det. livet og Gud anset for den største synd.

selv om det har taget 46 år at bygge det (Joh. forstået på den måde. der betyder ‘type’. På grund af Adam og Evas syndefald er alle senere mennesker syndige. Han må altså i modsætning til Adam og Eva have været helt afkræftet. Det ses bl. Ørkenen er et billede på det mørke og kaos. 2.1 i Bibelen eller på nettet (www. Anderledes er det inden for islam. 2. men Allahs straf herfor var mildere end den kristne Guds. at de er afhængige af Guds nåde for at få et godt liv. hvorfor døden og lidelserne kom ind i verden. På den måde bliver fortællingerne i Det gamle Testamente billedlige forudsigelser af det.. som skete på tredjedagen efter hans død. OPGAVE J Læs 1 Mos. 4. efter at han har været i ørkenen i 40 dage uden mad og drikke. at han kan genopbygge templet i Jerusalem på tre dage.LAD DIG FRISTE OG .bibelselskabet. er altså et nyt skabelsesprojekt. hvilket vil sige. om det ville handle 118 .. hvis ikke Adam og Eva havde spist af Kundskabens Træ? • Hvad er fristelsernes funktion i de to fortællinger? • Hvad skal der ifølge fortællingerne til. Derfor er han stærkere end Djævelen. at mennesket ikke af egen kraft kan undlade at synde. hvor Jesus fx ifølge Johannesevangeliet siger. for at mennesket kan kontrollere fristelser. I den kristne forståelse er mennesket underlagt synden. OPGAVE J Synd og frihed i islam og kristendom Sammenholder man pointerne fra Bibelen med parallelfortællingerne i Koranen. der sker i Det nye Testamente.a. der kommer til udtryk i de to fortællinger? • Hvordan ville verden ifølge kristendommen have set ud. Fortællingen om Jesus i ørkenen gør begge dele. eller modsigelser af dette testamentes pointer. Metoden går ud på at finde parallelle historier i det nye og gamle Testamente. At ursynden gjorde mennesket dødeligt. Her brød Adam og Eva også Guds forbud.dk) og diskuter følgende: • Hvad er det for et syn på mennesket. der oven i købet får lov at angribe Jesus. Som mennesker var de ikke i stand til at modstå Djævelens fristelser. Alligevel modstår han Djævelens fristelser og sender ham væk med uforrettet sag. Men fortællingen er også et modbillede til fortællingen om Adam og Evas fald. men inden for islam betød det. Typologi er en særlig måde at læse Bibelen på. Hvad.4 og Luk. Mange af fortællingerne i Det nye Testamente er lavet på en sådan måde. at mennesket herefter selv blev herre over. der herskede forud for skabelsen. Typologi Ordet typologi kommer af det græske ord typos. i de senere fortællinger. er de to religioner enige om. opdager man en interessant forskel i synet på mennesket. Modsat er Jesus i den kristne forståelse på samme tid helt menneske og hel Gud. 13-22). Jesus har til hensigt. Med dette hentydede han ifølge den kristne logik til sin egen opstandelse. at de kommenterer eller modsiger fortællinger i Det gamle Testamente.

godt eller ondt. Det kristne menneske tilkæmpede sig i princippet en fri vilje ved syndefaldet. men Allah holder øje med alle. Og resultatet af denne opgørelse afgør ens skæbne i forhold til den videre færd i Himlen eller Helvede. hvordan det bedst kan leve sit liv. hvad han/hun vil gøre. Alligevel er den dog ikke helt fri. mangler det også overblikket til at gennemskue livets mening. men der er kun én. Om det gør det eller ej. For en muslim er der således mange veje at gå i livet. Derfor vil man ifølge kristendommen bestandigt gå galt i byen med 119 . Gennem Koranen har Gud ifølge islam vejledt mennesket om. således at det enkelte menneskes evne til at have levet sit liv i overensstemmelse med Koranens anvisninger gøres op på dommens dag. der er den rigtige – og det er Koranens. er til gengæld den enkelte muslims egen sag. men fordi det enkelte menneske ikke har Guds indsigt. Nok kan den kristne selv vurdere.

at overtræde forbuddet. selv om det godt ved. har mulighed for at undgå at blive fristet til at synde eller opføre sig ondt. OPGAVE K Sammenlign syndefaldsberetningen i Bibelen og Koranen (arbejdsark 3) med hensyn til: • Hvad forbuddet går ud på. Det har det også. 120 . I sit brev til menigheden i Rom indfanger Paulus kristendommens syn på menneskets evige dilemma i formuleringen: “For jeg forstår ikke mine handlinger. Hovmod Hovmod betyder ’overlegenhed’ og dækker over. Man lader hånt om Guds betydning. 7. Dette er det samme som at gøre sig selv til gud og dermed at vende Gud ryggen eller at synde. der frister Adam og Eva til at overtræde forbuddet. som jeg ikke vil. sit liv og hele tiden rode sig ind i den illusion. • Hvordan Gud reagerer på Adam og Evas overtrædelse. • Hvad det er. • Hvad straffen går ud på.LAD DIG FRISTE OG . at man kan skabe sit eget liv ved at koncentrere sig om sig selv. som jeg vil. Tyrkisk maleri fra 1610 af Adam og Evas uddrivelse fra Paradiset. det er ondt. Undersøg eventuelt den symbolik der ligger i påfuglen og ilden om deres hoveder. det gør jeg” (Rom. at mennesket. For det gode. • Hvilke konsekvenser det vil have. hvis det anstrenger sig nok. Denne fristelse til hovmod er den frie vilje ikke i stand til at modstå ifølge kristendommen – tværtimod er det den frie vilje der ægger til det. • Diskuter om I mener. OPGAVE K Giv eksempler på områder i tilværelsen.. men det onde. 15 og 19). det gør jeg ikke. interesser og behov over alt andet.. når det mod sin vilje fristes til at gøre det onde. at man sætter sine egne tanker. samtidig med at man ikke tager hensyn til andre mennesker. hvor menneskets frie vilje kan råde uden at være underlagt nogen form for begrænsning. Her har mennesket brug for Guds hjælp.

som kan tilføre livet større nydelse – dog under forudsætning af. som dermed bliver godt.a. Ateisten vil sige. som der er god grund til at tro på – fx videnskabelig indsigt. Og jeg føler det dagligt i hjertet. som om fastlande dagligt forgår. Den er modnet med umodne år. Ateister bygger i stedet deres tilværelse på forhold.a. og som kan medføre lidelse. Det dækker over den opfattelse. at det man gør ikke påfører andre lidelse af psykisk eller fysisk art eller er i strid med loven. som en reaktion på 1. Mennesket har en række lyster og behov. For dem kan det handle om ikke at fråse og drive rovdrift på naturen. at meningen med livet er nydelse. Repræsentanter for dette synspunkt vil ofte være vegetarer. som det gælder om at få opfyldt. Modsat gælder det om. der pga. vil man nyde livet. De vælges alene på grundlag af menneskelige overvejelser og dermed med fornuften. og som derfor kan forholde sig til sig selv og andre. I sin yderste konsekvens kan man dog fra et ateistisk synspunkt også vælge det onde i form af død og ødelæggelse som sine grundlæggende værdier. er svaret klart “nej”. Andre ateister vil i modsætning hertil pege på et liv i nøjsomhed og i pagt med naturen. man skal basere sit liv på. og derfor er der heller ingen at synde imod. verdenskrigs rædsler – sat på spidsen af forfatteren Tom Kristensen i romanen Hærværk fra 1930: Her lader han en af bipersonerne skrive et digt. Ateisme Ordet ateisme betyder ’uden gud’ og dækker over en forståelse af livet. at mennesket er en biologisk organisme. Den pointe blev – bl. hvad man basalt har behov for. at man som menneske – i modsætning til dyrene – ikke kun er underlagt sine instinkter. man ikke har lyst til. om det er syndigt at falde i fristelse.. For ateisten findes der ingen højere guddommelig magt. Derfor vil en del ateister anbefale. men kan give udtryk for sine oplevelser og følelser og i nogen udstrækning planlægge sit liv efter det. I forlængelse heraf vil der for ateisten i princippet være frit valg i forhold til hvilke værdier. Lykkes det. 121 . hvor overnaturlige kræfter ikke spiller nogen rolle. der lyder: Asiatisk i vælde er angsten.TEMA 3 ER DET SYNDIGT AT FALDE I FRISTELSE? Spørger man en ateist. at man forsøger at realisere alle de fristelser. Det betyder bl. at undgå alt det. som styrer livet på Jorden. men i stedet nøjes med at forbruge. sit udviklingstrin har fået bevidsthed om sig selv. Hedonisme Ordet hedonisme betyder ’lyst’ eller ’nydelse’.

OPGAVE L 122 .. Man anslår. som kaldtes Guds tugt. Der er forskellige grader af vegetarer. Billedet indeholder en henvisning til hver af de syv dødssynder. OPGAVE L Læs digtet og diskuter. at der findes 1 % vegetarer i Danmark. Otto Dix: De syv dødssynder.LAD DIG FRISTE OG . Undersøg om du kan finde dem. som ramte alverden og et jordskælv. Men min angst må forløses i længsel og i syner af rædsel og nød. og hvad der i modsat fald skulle forhindre det. I den blideste form (semivegetarisme) spiser man ud over grøntsager også fisk og fjerkræ. der af religiøse. sundhedsmæssige eller etiske grunde primært spiser grøntsager (vegetabilsk føde). I sin strengeste form (veganere) spises kun grøntsager. Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk og pludselig død. mod opbrud. som jo kunne gå i opfyldelse. Jeg har længtes mod brændende byer og mod menneskeracer på flugt. Vegetar En vegetar er en person. om man overhovedet kan tillade sig at give udtryk for sådanne ønsker.. 1933. mens vegetarer kun tillader mejeriprodukter og i nogle tilfælde æg.

ske gennem køb af aflad. Hovmod – overlegenhed Når man sætter sine egne tanker og interesser over alt andet og underkender Gud. man har begået og dermed slippe for straf i skærsilden. ske gennem den såkaldte afladshandel. at de ikke kunne sones i skærsilden. at den tyske munk Martin Luther i begyndelsen af 1500-tallet forsøgte at ændre kirken.a. Skærsild Forestillingen om skærsilden blev opfundet i middelalderen. som blev kaldt dødssynder. Frikøb fra synd kunne bl.Middelalderens dødssynder Anderledes tog det sig ud i middelalderen. underholdning. Den beskrives som det sted. hvilket kun tilkom Gud. hvor mennesker bliver straffet for deres synder og dermed får sonet dem. kunne få nedskrevet sin straf i skærsilden. ville man aldrig komme til at udstå sin straf i skærsilden. Misundelse Nå man ikke under andre det gode. Aflad At købe aflad vil sige at få tilgivelse for en synd. inden man døde. Dødssynd Dødssynderne var i middelalderen en type synder. fester. 123 . at hvis man ikke nåede at få tilgivelse for den begåede synd. 3. mens man levede. Det var en af de ting. Det kunne bl. Afladshandelen begyndte omkring år 1050. hvor man havde brug for penge til at bygge nye kirker. Fråseri Overforbrug og misbrug af materielle og sociale forhold: ting. Derfor var det vigtigt at få tilgivelse for dem. Når materielle ting bliver vigtigere end mennesker. inden de kan komme i Himlen. der gjorde. At der var tale om dødssynder betød. 5. Utugt – umættelig nydelse/liderlighed At slippe selvkontrol. Han blev i stedet udelukket af kirken for derefter at blive ophavsmand til en ny forgrening af kristendommen – nemlig den protestantiske – som den danske folkekirke er en del af. Som bekendt lykkedes det ikke for Luther at ændre den katolske kirke.a. Overdreven trang til seksuel nydelse. I hans øjne havde kirken med sin afladshandel gjort sig til dommer over liv og død. 2. mad. Inden for den katolske kirke definerede man omkring år 600 syv dødssynder: 1. 4. der var så alvorlige. hvor man ved at give penge til kirken. Her havde den katolske kirke udpeget en række handlinger. Grådighed – gerrighed/havesyge Ønsket om at have og få mere end andre. Senere kunne man også få aflad for at deltage som kriger i de første korstog mod muslimerne.

så man kunne hellige hele sit liv til Gud. og man aflagde typisk et fromhedsløfte om kyskhed. Ordet kloster betyder ‘indelukke’. Her var ingen rigere end andre. og man kom ikke i nærheden af repræsentanter for det andet køn. Bandlysning At blive lyst i band vil sige at blive udelukket fra et fællesskab. Ved den lille band var man udelukket fra at modtage sakramenterne – fx nadveren – ved den store. Dødssyndemanden.LAD DIG FRISTE OG . blev man smidt helt ud af kirken og mistede derved muligheden for Guds frelse. maden var sparsom. I middelalderen opererede den katolske kirke med en stor og en lille band. alle løste de samme opgaver. 7. man gik i ens klædedragt. 6. På den måde blev man i klostret skånet for de værste fristelser. Fysisk og verbal aggression. Det viser på samme måde som maleriet på s.. fattigdom og afholdenhed. 122 de syv dødssynder og hver af syndernes tilknytning til bestemte steder på kroppen. Også klosterlivet var dog en torn i øjet på Luther. Vrede Begær efter hævn. og pointen i et liv som munk eller nonne var at isolere sig. I hans forståelse af kristendommen handlede det for mennesket ikke om at isolere sig med Gud. Dovenskab – ladhed Ugidelighed og ligegyldighed over for omgivelserne (og dermed Gud).. men derimod at bekræfte sit for- 124 . I middelalderen var livet som munk eller nonne i et kloster den sikreste måde at undgå at falde i fristelse på. Kopi af et kalkmaleri i Tirsted Kirke på Lolland.

som efter hans opfattelse på det nærmeste har udviklet sig til en folkesport i Danmark. Klostret på billedet. og det kunne man kun gøre ved at være udadvendt. Derfor blev klostrene i Danmark nedlagt i forlængelse af reformationen. om den omtalte adfærd efter jeres mening i dag regnes for god eller dårlig opførsel. OPGAVE M Diskuter under hvilke betingelser. Ordet kloster betyder ’indelukke’ og henviser til. uanset hvad andre måtte mere herom. som stadig fungerer som kloster for en lille søsterorden. Diskuter hver af de syv dødsynder og tag stilling til. at komme af med sin vrede i stedet for at brænde inde med den. ligger højt oppe i bjergene. sådan som fx tiggermunkene var det. Man skulle koncentrere sig om Gud. OPGAVE M hold til Gud gennem næstekærligheden. man med god samvittighed kan nyde de fristelser. som i middelalderen blev anset for at være syndigt eller dårlig opførsel. eller hvornår den er overskredet i forhold til hver af dødssynderne. Det kristne liv skulle efter Luthers opfattelse ikke være et liv i ensomhed med Gud men et liv i samspil med næsten. Lav eventuelt en lille sketch som illustrerer hvor grænsen går. så man ikke blev fristet af forskellige attraktive ting i verden. der ligger i hver af de syv dødssynder. men der er fint udsyn mod himlen og de smukke bjerge rundt om. at det. 125 . nu om dage regnes for en dyd eller god opførsel. og derfor er mange klostre placeret i meget naturskønne omgivelser. at den moderne psykologi har gjort det til noget sundt. Beskriv hvor grænsen går for at gøre de enkelte ting. Den danske biskop Jan Lindhardt hævder. Som eksempel fremhæver han. Og som andre eksempler nævner han den høje procent for utroskab i danske ægteskaber – med skilsmisse til følge – og den stadigt stigende grådighed efter at eje mere og især mere end naboen. Klostermurene viser tydeligt indelukkethed.Katolsk kloster nær byen Prades i Pyrenæerne. at man som munk eller nonne oprindeligt skulle isolere sig.

Det sidste skete med kampagnen: “Seks om dagen”. Bl. og udgifterne til helbredelse af forskellige livsstilssygdomme som fx fedme er i stigende grad en belastning for sundhedssystemet og dermed hele samfundsøkonomien. TEMA 4 BLI’R DU. og blev fundet i 1820 på den græske ø. men ifølge Sundhedsstyrelsen er hvert syvende danske skolebarn i dag overvægtig. Når sådanne kampagner overhovedet er nødvendige. 150-100 f. Og bag det hele fornemmer man den gamle fornuftige leveregel: En sund sjæl i et sundt legeme. fordi det ikke er nødvendigt for at opretholde livet. selv om der blev spillet på det – ikke mindst på en af de tilhørende plakater. peger på en sammenhæng mellem kroppen og sjælen eller psyken – det man i lægevidenskaben kalder en psykosomatisk sammenhæng – men i virkeligheden er denne leveregel misvisende. Milos. Disse forhold affødte for nogle år siden kampagnen: “Du blir’. hvis kroppen er det. Marmorstatuen af Afrodite (Venus) er udført ca. Værst ser det ud i USA og Sydeuropa. at flere og flere mennesker bliver overvægtige. at man i store dele af verden har fået både tid og råd til at spise mere. Den er en af Louvre-museets største attraktioner. som ikke havde noget med sex at gøre. Kr. som det almindeligvis bruges. Derimod skulle kampagnen lære os at spise mindst seks stykker frugt og grønt om dagen – svarende til 600 gram. penge og magt hører det vi putter i munden nok til blandt de største fristelser. Ordsproget. at det er bønnen. hænger det selvfølgelig sammen med. af disse grunde har mange skoler rundt om i Danmark indført såvel sundhedsuger som motionsdage som faste indslag i skoleåret.a. Som det bruges i dag. HVA’ DU SPISER? Sammen med sex.. samt at man både som barn og voksen bevæger sig langt mindre end tidligere. der er forudsætningen for såvel en sund sjæl som en sund krop. fordi det kun er udtryk for et delvist citat.. hva’ du spiser!”. I nyere tid har der i den vestlige verden været en tendens til.LAD DIG FRISTE OG . 126 . får man den opfattelse. som skulle gøre danskerne opmærksomme på problematikken og give dem gode og sunde spisevaner. at sjælen først kan blive sund. men oprindeligt blev vendingen formuleret sådan.

Psykosomatisk Ordet soma er græsk og betyder ’legeme’.Opstilling med frugt. og det lød som følger: Du skal bede for at få en sund sjæl i et sundt legeme. Prøv at vende bogen på hovedet. Derimod handler problemet omkring maden selvfølgelig også helt banalt om. Her var der altså ikke en på forhånd givet forbindelse mellem sjæl og krop. Hvad. den romerske filosof argumenterede for. Ordsproget blev første gang skrevet af den romerske filosof Juvendis. der levede fra år 60–130. at man skulle lære at bede på den rette måde. hvis man ville have et godt og sundt liv. at en række kropslige sygdomme i virkeligheden opstår på grund af psykiske problemer. Psykosomatisk betyder derfor ’sammenhæng mellem psyken eller sjælen og legemet eller kroppen’. at det usunde mad ofte smager langt 127 . Det var to adskilte og forskellige dele af mennesket. var. I lægevidenskaben har man konstateret.

. om de stigende udgifter i sundhedsvæsenet til helbredelse af såkaldte livsstilssygdomme.LAD DIG FRISTE OG . ingen spiseforbud. Her lod man en række forsøgspersoner smage på fem forskellige udgaver af den samme ret i vilkårlig rækkefølge. der er en sammenhæng mellem sjælen og kroppen. OPGAVE N Mad og religion At mad spiller en central rolle også inden for mange religioner. Derfor har man i kirken ændret det gamle jødiske offerbord – alteret – til et spisebord. som inspirerer til tro. og forsøgspersonerne. Således har man inden for såvel jødedom som islam. er Gud i skikkelse af Helligånden. En større undersøgelse fra Landbohøjskolen underbygger denne påstand. Man skal mande sig op til at spise sundt. Den ret med mest fedt i havde fået flest point. buddhisme og hinduisme både spise. OPGAVE N Diskuter. være selvforskyldte og dermed med rimelighed burde betales af patienterne selv i stedet for at være gratis som andre uforskyldte sygdomme. bedre end det sunde. sodavand og ting med fedt i – altså det søde og det fede frem for det sure og det bitre. Her vendes pointen om madens urene karakter på hovedet. mens man umiddelbart fristes af det usunde: slik. som kan spises. var den samlede karaktergivning entydig. automatik giver den status. kan siges at: 1. Diskuter. hvor man under gudstjenesterne i symbolsk form indtager Kristi legeme 128 . som fx fedme. hvad forsøget gik ud på. som også pr. der i kristendommen kommer udefra. Her er det urene noget etisk. Eneste variation i retten var fedtprocenten. som ikke på forhånd vidste. men derimod noget der kommer fra menneskets indre. I kristendommen findes der. vies maden en særlig opmærksomhed.og drikkeforbud i forskelligt omfang. Den bliver interessant og dermed en potentiel fristelse.. Selv om der selvfølgelig var variationer i den måde forsøgspersonerne bedømte de enkelte retter på. skulle i forlængelse af smagstesten give retterne karakter efter. er der masser af eksempler på. de syntes. så det urene ikke er noget. Hvad. der kommer ind i mennesket udefra. i modsætning til de øvrige fire verdensreligioner. retterne smagte. være udtryk for at man har givet efter for fristelse. Ved at udstede forbud mod dele af det. 2. om I mener. Diskuter endvidere kostvaners indflydelse herpå. kager. altså måder at opføre sig på. mens den ret med mindst fedt i havde fået færrest. hvor godt. måske for at markere madens evne til at friste mennesket til at vende sig bort fra guddommen eller det hellige.

og blod som et rituelt måltid. Der skal minde den troende om den rigtige måde at leve livet på, sådan som det kommer til udtryk i Det nye Testamente – nemlig som et tilgivende og næstekærligt menneske. I fortællingen om Isaks ofring fra Det gamle Testamente gør jøderne op med de gamle frugtbarhedsreligioners praksis med at ofre mennesker til guderne. Fortællingen om Jesu korsfæstelse i Det nye Testamente gør de kristne op med jødernes forestilling om, at Gud overhovedet har brug for eller stiller krav om, at mennesket bringer ofre til ham. I kristendommen vendes tingene således også her på hovedet, idet det i kristendommen er Gud, der ofrer sig for menneskerne.
OPGAVE O

Det verdensberømte vægmaleri, Den sidste nadver (1495-98), blev malet af Leonardo da Vinci i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano.

OPGAVE O
Lav et lille tableau, hvor I viser overgangen fra frugtbarhedsreligion over jødedom til kristendom. Fremstil tre altre i et selvvalgt men bestemt størrelsesforhold, således at der på det første alter ofres et menneske, på det andet et dyr, mens det tredje laves som et spisebord.

Myten om den overdækkede mad
I den græske mytologi findes en myte om madens relation til guderne. Den tager sit udgangspunkt i, at det er en halvgud – titanen Prometheus – der i samarbejde med kærlighedsgudinden, Afrodite, har skabt mennesket. Prometheus var pot-

Skriv derefter tre to små historier, der fortæller om de ceremonier, hvori de tre “altre” indgår.

129

LAD DIG FRISTE OG ...

Gæstevenskab
Begrebet om gæstevenskab stammer fra den oldgræske og romerske kultur, hvor det var god skik at udvise gæstfrihed. Selv ubekendte gæster, skulle man byde velkommen og sørge for på bedste vis. Gjorde man det ikke, blev man straffet af guden Zeus, der bl.a. har tilnavnet Xenios, der betyder ‘den gæstevenlige’.

Hybris
I den græske mytologi er der indlagt en bestemt retfærdig i tilværelsen, som skal sikre, at ingen mennesker gør oprør mod guderne eller gør sig uberettiget til herre over andre mennesker gennem overlegenhed eller hovmodig adfærd. Gør man det alligevel, begår man hybris og bliver så efterfølgende ramt af nemesis, som er den gudinde, der skal sikre at retfærdigheden opretholdes.

temager og skabte derfor mennesket af ler, men på grund af sin status som halvgud, formåede han ikke selv at give figurerne liv. Dertil måtte han have hjælp af en gud, og fordi han var voldsomt stolt af sin frembringelse og elskede den over alt på Jorden, valgte han at spørge kærlighedsgudinden Afrodite. Han mente, at det ville give den mest perfekte skabning, og det var præcis, hvad det gjorde. Faktisk blev overguden Zeus med jævne mellemrum direkte jaloux og irriteret på menneskerne over de glæder, de gav hinanden, og over de problemer, de med jævne mellemrum gav guderne. Derfor sendte han hyppigt diverse straffe ned over menneskerne. At menneskerne var lavet så godt, at de gjorde guderne rangen stridig, glædede selvfølgelig Prometheus, men han havde ondt af menneskerne, når Zeus straffede dem. Derudover var Prometheus vred over, at mennesket, for at slippe for yderligere straffe, hver dag skulle slide og slæbe for føden og samtidig ofre det bedste af udbyttet til guderne, mens de selv måtte nøjes med det næstbedste. Derfor tog han på et tidspunkt initiativ til et forsoningsmåltid mellem guderne og menneskerne, men dybest set handlede invitationen om at gøre Zeus til grin. For at vise sin gode vilje og gæstfrihed ofrede Prometheus en stor okse, der skulle serveres som en del af middagen. Under udskæringen var Prometheus meget omhyggelig, så alt blev sorteret efter dets egenskab. Derefter arrangerede han det hele på to store fade, således at det ene blev fyldt med de bare knogler og den uspiselige del af indmaden, mens det andet blev fyldt med alt det lækre kød. Derefter overdækkede Prometheus fadet med knoglerne med den lækreste glinsende fedt, så det skulle tage sig appetitligt ud, mens han over kødet lagde oksens opskårne mavesæk, som lugtede fælt. Da alle var ankommet, bød Prometheus velkommen, og i gæstevenskabets ånd bad han Zeus vælge det fad, som guderne skulle spise af. For at markere forskellen mellem guder og halvguder lader myten selvfølgelig Zeus gennemskue Prometheus’ list, så han valgte det fad med det gode kød, hvorefter menneskerne måtte gnave sig igennem det glinsende fedt og de uspiselige knoglerne. Mens måltidet stod på gjorde Zeus gode miner til slet spil, men inderst inde var han rasende over, at Prometheus havde

130

OPGAVE P
Beskriv de forskellige roller maden spiller i myten.

Diskutér den pointe, der ligger i madens dobbelthed – det ydre udseende og den indre kvalitet – og sæt pointen i relation til begrebet fristelse. Træk evt. paralleller til andre områder af tilværelsen.

begået den frækhed at tro, at han kunne narre selveste Zeus. Derfor tog han, da måltidet var slut, ilden med sig op på bjerget, Olympen, hvor guderne holdt til, så menneskerne ikke længere havde lys og varme om natten og ikke kunne tilberede deres mad over et bål. Det var den straf, der kom til at overgå menneskerne, fordi dets skaber satte sig op mod overguden og på den måde begik hybris og brød gæstevenskabets regler. Senere lykkedes det Prometheus at stjæle ilden tilbage og smugle den ned fra Olympen igen, men som straf for denne udåd sendte Zeus alverdens ulykker i form af sygdomme, ulykker, uvenskaber, krig og død ned over Jorden.
OPGAVE P

Diskuter, om der også i dag er skrevne eller uskrevne regler for, hvordan man behandler sine gæster.

Drøft hvilken rolle maden og måltidet spiller i dansk kultur, herunder hvordan gæster vil opfatte det, hvis man byder dem et elendigt måltid.

131

kan have mange forskellige former og udtryk. OPGAVE B Viden om ord Lidelse. Forelskelse og lidelse Lidelsen er ikke altid entydigt forbundet med noget negativt. hvor man ikke ved. at det hele går galt og at den elskede slet ikke føler. lidenskab og passion stammer fra det samme ord. At være forelsket i et andet menneske kaster en person ud i en usikker situation. bøger. 132 . Lidelse kan være fysisk i form af sygdom. Prøv at forklare forskellene og lighederne. der angriber mennesket og er fuldkommen meningsløst. og på den anden side kan man lide ved tanken om. I film. spiller lidelse derfor meget tit en stor rolle. og det betyder. I forelskelsen kan man fx møde både lidelse og lyst og glæde. man kan kalde for et grundvilkår – noget uundgåeligt i menneskelivet. tegneserier. når den elskede kigger på én eller siger kærlige ord til én. digte osv.HVAD ER LIDELSE? Lidelse er en del af menneskets liv. OPGAVE A OPGAVE A Find begreber. sorg. Mange gange kan lidelsen virke som noget. psykisk sygdom etc. ensomhed. du har. Slå først ordene op. Den lidelse. og hvor der netop foregår en indre kamp mellem på den ene side lidelse og angst og på den anden side lyst og glæde. hvor følelserne er et kaos. Nogle kalder forelskelsen en mild form for “sindssyge”. men det kan også være psykisk i form af livskriser. om følelserne er gengældt. vi møder i vort liv. hvordan der kan være sammenhæng mellem lidelse. Lidelse er det. Nogle gange er lidelsen knyttet sammen med andre følelser – også positive. der er modsætninger til lidelse. Men lidelsen er et vilkår i livet. og hvor man kan blive bange for at blive svigtet og skuffet. lidenskab og passion. som man selv gør. smerte eller sult. På den ene side kan man være i den syvende himmel. at alle mennesker har oplevet eller vil opleve lidelse i en eller anden form. og hvorfor du har valgt de begreber. så I har god forståelse for deres betydning og diskuter derefter sammenhængen mellem dem. OPGAVE B Prøv i grupper at filosofere over og diskutere. der minder om lidelsesbegrebet og find begreber.

ensomhed. .Sorg. smerte eller psykisk sygdom kan skabe stor lidelse i et menneskes liv.

Erfaringer er nødvendige for at kunne komme videre i sit liv og for at kunne bruge de oplevelser og udfordringer. 134 . kan skabe stor lidelse. Lidelse og erfaring Livets mange oplevelser og udfordringer giver os erfaringer. At være i krise indeholder ofte også lidelse. krisen har givet en. En krise kan derfor i mange tilfælde gøre et menneske klogere på sig selv og verden.HVAD ER LIDELSE? Den store kærlighed. der er mellem forældre og deres børn. idet krisen er en meget vanskelig og faretruende tilstand eller situation. hvis man mister hinanden. kan derfor give mennesket nye erfaringer og måske gøre mennesket klogere. Særligt i kriser eller efter at have gennemlevet en krise begynder man at tænke over sit liv og de erfaringer. fordi man har været tvunget til at forholde sig til livet på en ny måde. At møde lidelsen i sit liv. man har haft til noget.

– hvilket er lige så fremmed for Gud. eller han kan. Diskuter. Hvis han hverken kan eller vil. Hvis han kan. hvor kommer det onde da fra. Hos Leibniz (og mange andre) spørges der: Når Gud er uendeligt god. men vil ikke. hvilket er det eneste der sømmer sig for Gud. at hun ikke lader sig slå så meget ud af fyringen – hun har prøvet det. at hun for nogle år siden mistede sin to-årige søn. Hun synes beslutningen var uretfærdig og føler sig ikke ordentlig behandlet. OPGAVE C OPGAVE C Diskuter. hvorfor der findes lidelse. Epikur fra Samos Enten vil Gud afskaffe det onde og kan ikke. hvorfor findes der så lidelse og ondskab i verden? Dette spørgsmål kaldes lidelsens pro- 135 . En filosof ved navn Gottfried Wilhelm Leibniz skrev i 1710 et værk om lidelse. hvor hun fortæller om sin fyring og sit liv efter denne. men ikke kan. hvor vi selv oplever og mærker lidelse. er han både svag og ond og derfor ikke Gud. I en artikel. Leibniz filosoferer over. hvorfor der er ondskab og lidelse i verden: Hvorfor er verden uretfærdig? Hvorfor kan børn og unge dø? Hvorfor kan man pludselig blive ramt af en ulykke? Det er spørgsmål. at livet er så meget mere end et godt job eller en uretfærdig fyring. Men oplevelsen har også givet hendes liv noget andet. eller hvor vi ser andre lide. og de svar der kan gives. fortæller hun. der var værre. eller han både vil og kan. Hvorfor findes der lidelse? Lidelse kan altså være konkrete oplevelser i vores liv. hvad kvindens lidelse har gjort ved hende. spændende arbejde. Tabet af barnet har ændret hendes syn på tilværelsen. at hun derfor kom hurtigt videre efter den urimelige fyring.). om man altid bliver klogere af at lide. og den har givet hende en sorg og et savn. men ikke vil. Men hun kommer hurtigt videre i sit liv og kommer i gang med et nyt. og det har medført. Hvis han både vil og kan. Giv eksempler på både og. og hvorfor afskaffer han det ikke? Den græske filosof Epikur fra Samos (341-270 f.Kr. for hvordan kan lidelse give nogen som helst mening? Og skal det give mening? Mennesker har gennem tiderne altid haft svært ved at forstå.Nyt syn på tilværelsen En kvinde er blevet fyret fra sin gode stilling. Den oplevelse var forfærdelig. som hun altid vil bære rundt på. er han svag. Hun har nemlig i dag øje for. der er næsten umulige at svare på. Hvis han vil. er han ond. og hun fortæller. kærlig og almægtig. giver ikke altid mening. – og det kan man ikke regne med hos Gud. Men hvorfor findes der lidelse i verden? Det kan være temmelig svært at svare på.

hvad du mener. vi elsker at bo i. som kaldes “De 4 ædle sandheder om lidelsen”. nemlig den såkaldte “ædle ottefoldige vej”. Livet er lidelse. at alt det indhold mennesket har i sit liv. er en dag ikke beboeligt mere. 3. da mennesket genfødes til et nyt liv på Jorden.HVAD ER LIDELSE? Teodicé Teodicé kommer fra det græske theos som betyder ’Gud’ og dike som betyder ’retfærdighed’. Et andet svar kunne være. 2. Et sådant spørgsmål kan umiddelbart give følgende svar: Enten har Gud ikke magt over alt i verden (lidelse/ondskab) eller også er Gud ikke god og kærlig. og at der ikke findes noget svar på hvorfor. Det betyder. vi holder. der netop fortæller om. OPGAVE D Diskuter de tre store spørgsmål: • Hvorfor er verden uretfærdig? • Hvorfor kan børn og unge dø? • Hvorfor kan man pludselig blive ramt af en ulykke? Skriv jeres overvejelser ned. Døden er derfor en udfrielse fra lidelsen. Det nye liv er bestemt af. er noget. En teodice er et svar på dette problem. De lyder således: 1. at alt det vi i livet knytter os til. 135 af filosoffen Epikur og skriv med dine egne ord. Buddhistens endelige mål er at blive fri af denne genfødsel til lidelse og at opnå Nirvana. han siger. som vi tror er varigt. som er forgængeligt. fordi mennesker stræber efter værdier som rigdom og magt og særligt fordi mennesker i livet knytter sig til det. der kaldes reinkarnation. der hører op en dag – noget der stopper: den kærlighed vi føler for andre mennesker ophører. Det betyder. der en dag ikke er mere og det er præcis det. og fordi vi er uvidende. Diskuter citatets betydning i gruppen/klassen 136 . dør osv. hvordan vores gerninger var i det forrige. hvorfor livet er lidelse. at det onde/lidelsen er en del af livet.. De dyr. Alt er lidelse (dukkha). Lidelsen opstår. der kan betegnes som totalt fravær af lidelse. Der er en vej ud af lidelsen. Det er det. Det hus. Døden er dog oftest kun midlertidig. blem eller teodicéproblemet. fordi vi stræber efter noget illusorisk. da Gud ikke både kan have skabt alt (dvs. OPGAVE D · E Livet er lidelse I den buddhistiske forestilling om lidelse betragtes alt som lidelse. Lidelsen kan bringes til ophør (ved indsigt og ved at give afkald på stræben) 4. når de eller vi dør. er noget. både godt og ondt) og samtidig kun være god. fordi alt er forgængeligt. Teodiceproblemet er et problem. der forsøger at retfærdiggøre Gud. der er det lidelsesfulde. OPGAVE E Læs citatet på s. I buddhismen findes der det.

ond vilje og en voldelig mentalitet). dvs. det modsatte af det forkerte sindelag (behersket af begær. der er en del af befrielsen. Ret anskuelse. det modsatte af forkert tale (løgn. 5. Ret opmærksomhed. nemlig det modsatte af forkert handlen (drab. at udvikle en speciel og konstant bevidsthed. der skal føre frem til indsigten i at alt. forførelse. en bevidsthedstilstand. sandsigeri. Ret sindelag. løs snak og ukvemsord). Det er denne indsigt. det modsatte af forkert vandel (bedrageri. Ret tale. således også mennesket. 4. det modsatte af forkert stræben (at leve uden “opmærksomhed“). 7. 3. Ret handlen. 6. bondefangeri og åger).Buddhismens ædle ottefoldige vej 1. hvor bevidstheden er tømt for indhold Unge buddhistiske munke foran livshjulet. 137 . erkendelsen af de fire ædle sandheder. Ret fordybelse. Ret stræben. 8. I buddhismen betragtes livets gang cirkulært. tyveri og et udsvævende liv). er forgængeligt. Ret vandel. dvs. dvs. 2.

at Gud er ansvarlig for seks millioner menneskers død. Gud skylder os ikke noget. fordi de havde en anden religion og de ofte levede for sig selv. verdenskrig. selvom jeg forstod. Millioner af jøder blev henrettet eller døde af sult eller overanstrengelser i de tyske koncentrationslejre under 2. at give ham skylden for dem eller at tro mindre på ham. som Jahve har lovet dem. Men i den jødiske fortælling stopper lidelserne ikke her. hvorfor andre tvivlede… Jeg blev hverken mere eller mindre religiøs på grund af det nazisterne gjorde imod os. og jeg tror ikke. Her bygger de et tempel i byen Jerusalem og Jerusalem bliver hjemsted for israelitterne. vi lever. Jøderne var ilde set og forfulgt. hvordan israelitterne var slaver i Egypten. Vi er her på jorden for at tjene Gud og lyde hans bud. Israelitternes tempel blev ødelagt og de blev sendt i eksil væk fra Jerusalem. I Det gamle Testamente fortælles det i Mosebøgerne. Udvandringen betød afslutningen på de lidelsesfyldte og undertrykkende år som slaver. Auschwitz “Det faldt mig aldrig ind at tvivle på Guds handlinger eller manglende handlinger. og det er den begivenhed. fordi han ikke kom os til undsætning. Med Jahves hjælp udvandrede israelitterne fra Egypten som et frit folk. fordi Han ikke gjorde noget for at redde dem. Jødernes lidelseshistorier Det jødiske folks historie er præget af fortællinger om folkets lidelse. Vi kan takke ham for livet. tænker de på en forkert måde.HVAD ER LIDELSE? Antisemitisme Antisemitisme er en samlet betegnelse for antijødiske holdninger. Vi har Gud at takke for de få eller mange år.“ En overlevende fra Auschwitz. Det faldt mig ikke ind at forbinde vore lidelser med Gud. Efter udvandringen drager israelitterne til det land. Pesach. Fortællingen om udvandringen fra Egypten kaldes Exodus-beretningen. og det er vores pligt at tilbede ham og rette os efter Hans bud. mens jeg var fange i Auschwitz. jøderne fejrer ved deres påskefest. Hvis nogen tror. specielt i middelalderens kristne Europa. at min tro blev svækket. 138 . Senere israelsk-jødisk historie rummer mange eksempler på diskrimination og forfølgelse. og hvordan folket led under forholdene.

Udryddelsen af de 6 millioner jøder kaldes Holocaust. at Gud har været det samme sted. hvorfor lidelsen stadig er i verden. så mange beskæftigede sig i stedet med handel. og de har sat dybe spor i jødedommen i dag.En af de måder kristne forsøgte at komme jødedommen til livs på var tvangsdåb med døden som alternativ. mennesker gør. Jøderne blev tvunget til at leve adskilt fra det øvrige samfund og havde kun begrænsede rettigheder.“ Ebbe Kløvedal Reich 139 . men den fik mening. det modsatte af ondskab og død. at alle mennesker er frikendt for Guds dom. Jødeforfølgelser fortsatte op gennem historien og kulminerede med nazisternes udryddelse af mindst 6 millioner jøder under den 2. der på en eller anden måde pisker og piner sig selv for at komme tæt på Kristus. at Gud lider for menneskernes skyld og at Gud påtager sig skylden for det onde. der er at finde i jødernes historie. I den forståelse er Gud altså det modsatte af lidelse. De mange lidelser. når man tror på en almægtig og god Gud. og i begyndelsen af 1500-tallet dukkede også jødiske ghettoer op mange steder i Europa. da han dør på korset og genopstår på tredjedagen. og at han er med hele vejen igennem. når Jesus besejrede den ved sin død og genopstandelse. men i stedet en fortælling om Gud. fordi det er fortællingen om. Det nye Testamente fortæller altså. I en kristen forståelse er Jesus’ lidelse altså ikke bare fortællingen om et godt menneske. I en kristen forståelse betyder Jesus’ død på korset. De måtte ikke gå på universitetet og heller ikke arbejde som håndværkere. verdenskrig. når man lider. der helt bevidst går ind i lidelsen og døden for menneskernes skyld. Jesus’ lidelse på korset var i sig selv meningsløs. at Jesus besejrer lidelse og død. fordi Jesus gennem sine lidelser besejrede lidelsen. Det er en historie. er blevet en del af jødernes selvforståelse. som er særlig. tortureres og myrdes. For man kan jo sagtens stille spørgsmålet. og kristne tror på. som her hos flagellanten. der uretfærdigt dømmes. Og skal den bekæmpes eller accepteres? Eller måske ligefrem dyrkes? I perioder i “Der har altid. været en tradition for at opsøge og glædes ved lidelsen. fordi lidelsens tilstedeværelse i verden kan være svær at forholde sig til. Men det vigtigste er nu at huske på. Kristus og lidelsen Jesus’ lidelseshistorie findes i alle fire evangelier i Det nye Testamente. at Gud lider. Op igennem historien har kristne dog diskuteret lidelsen og dens rolle i en Gudsskabt verden.

Sådanne forståelser af lidelsen er efterhånden en sjældenhed. hvor han ifølge evangelierne korsfæstes og dør. fx i middelalderen.HVAD ER LIDELSE? OPGAVE F Læs afsnittene om buddhisme. historien har nogle grupper af kristne dyrket lidelsen som noget. Skriv det centrale ned om religionernes syn på lidelse. OPGAVE F Jesus Kristus på sin lidelsesfulde færd op til Golgata. Det vigtigste i den kristne forståelse af lidelse er. har man ladet enkelte mennesker korsfæste i håbet om at komme Gud nærmere gennem lidelsen. Det er en del af det at leve på denne klode. at der gennem Jesus i Det nye Testamente også fremstilles en Gud der fralægger sig magten og siger. Mange har. 140 . betragtet lidelsen som rensende. at få tæsk og pisk og at føle ulidelig smerte kunne måske hjælpe mennesket af med urene. Hvordan har synet på lidelse noget med en religions livsanskuelse at gøre? Sammenlign de tre religioner og snak om forskelle/ligheder i klassen. 136-140 grundigt. I dag udsætter de færreste kristne sig selv for lidelse i håb om. der konstant er i udvikling og i bevægelse – men mennesket ikke er alene i denne lidelse. at lidelsen skulle føre dem nærmere Gud. at lidelsen simpelthen er en del af det at være menneske. jødedom og kristendom på s. der måske kunne bringe dem nærmere Gud. fx på Filippinerne. Munkeordener har dyrket lidelse og smerte gennem piskning og lignende og i nogle kristne kulturer. syndige tanker.

Bogen har fået navn efter hovedpersonen Job. Han bliver også ved at tro på Gud. Hans venner kommer og sidder hos ham og prøver på at hjælpe. disse lidelser fremkalder. ét for hver af dem. der holdt sig fra det. at Gud er god og retfærdig. fem hundrede spand okser og fem hundrede æselhopper og en mængde trælle. da Satan myrder hans børn og da han mister sin kone og sit helbred sætter han sig i asken i syv dage vild af fortvivlelse over den uretfærdighed. Bogen handler om og beskriver en mands lidelser og hans problemer med at få alle disse lidelser til at passe med hans tro på. 141 . Han ejede syv tusind får og tre tusind kameler. Jobs Bog handler om spørgsmålet: Hvordan kan en retfærdig Gud tillade menneskelig ondskab og lidelse? “Der boede en mand i landet Us. Han fik syv sønner og tre døtre. Når gildedagene var forbi. Han var den mest velstående mand blandt alle Østens folk. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand. sendte Job bud efter dem og helligede dem.” Sådan gjorde Job hver gang. De indbød også deres tre søstre til at spise og drikke sammen med sig. sund. et menneske kan blive udsat for. tidligt næste morgen bragte han brændofre. kap. som hedder Jobs Bog. at al den lidelse og uretfærdighed skal ramme ham. Hans sønner holdt gilde hos hinanden efter tur. han hed Job. selv om han undres over. 1. at der er retfærdighed til Jobs Bog fortæller om stort set alle de lidelser. for han tænkte: “Mine sønner kunne jo have syndet og forbandet Gud i deres hjerte.TEMA 1 ER GUD RETFÆRDIG? I Det gamle Testamente findes en bog. hvis hans gode liv og rigdom bliver taget fra ham. indtil Satan beder Gud om lov til at teste ham for at se. Job bliver udsat for alverdens lidelse og alligevel bliver han ved med at tro på Gud og han priser stadig sin skaber. om han kan blive ved med at prise sin skaber. vers 1-5 Job er en from.” Jobs Bog. Ovenfor fortæller træsnittet i sit eget sprog om de følelser og den tilstand. der har ramt ham. lykkelig og rig mand i landet Us. De er sikre på. der var ondt.

Men Job ved. 142 . at Hans vilje og magt er et mysterium. her står jeg. Men du svarer ikke. siden han bliver straffet sådan. at han ikke har gjort sig fortjent til alle lidelserne.HVAD ER LIDELSE? og plager for at få ham at fortælle.” Jobs Bog. kap. at Gud og menneske er usammenlignelige. og han beklager sig og stiller spørgsmål. men du giver ikke agt på mig. han har gjort forkert. “Jeg råber til dig om hjælp. vers 20-21 I sin klage møder Job til sidst Gud. og dette møde ændrer ham. Ubarmhjertigt har du vendt dig mod mig. Og han belærer ham om. hvad det er. med hård hånd angriber du mig. Gud belærer Job om. 30.

om ting. som både rummer det onde og det gode.” Jobs Bog. Job er i Guds hånd på samme måde. Hvor kan vi møde lidelse i livet? Skriv flere eksempler ned. Han kan både give Job lykke og tage lykken fra ham. Forklar med egne ord. som en figur hos fx Shakespeare er i en stor forfatters hånd. Begrund. der var for underfulde til. Kristeligt Dagblad OPGAVE G OPGAVE G Hvad er retfærdighed? Er der retfærdighed i verden? Begrund. vers 8-9 Job indser. Læs citatet af Johannes Møllehave. at Gud er almægtig. også selv om han ikke får svar på. møder man en Gud. Jobs Bog fortæller. jeg ikke forstod. 42. kap. kap.“Hvor var du. du har besluttet. hvis du har forstand til det! Hvem bestemte dens mål – det ved du vel? Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned. hvorfor lidelserne ramte netop ham. at lidelse ikke kan forklares. 38 vers 4-7 “Skal du drage min retfærdighed i tvivl. og alle gudssønner råbte af fryd?” Jobs Bog. du har bestemt? Jeg har talt om noget. og hvem lagde dens hjørnesten. slå ham med bylder og udslette ham – såvel som han kan give ham et nyt liv. Hvordan forklarer fortællingen om Job lidelsen i vores liv? Diskuter. mens alle morgenstjerner jublede. “Læser man fx Jobs Bog. dømme mig skyldig. 40. hvordan han beskriver Gud i Jobs Bog og i Det gamle Testamente (arbejdsark 1). da jeg grundlagde jorden? Fortæl det. Hvem er det. at jeg kunne vide besked. Lidelse kan ramme mennesker uden forklaring eller årsag. vers 2-3 Til sidst får Job alt hvad han har mistet dobbelt tilbage og belønnes derfor for sin faste tro. 143 . at Gud er Skaberen af alt. at du formår alt. Forfatteren kan både skabe sin person og påføre ham alverdens lidelse og til sidst udslette ham. “Nu ved jeg. om Jobs Bog er interessant i dag.” Johannes Møllehave fra artiklen “Du gode Gud”. dræbe hans sønner. intet. så du selv kan få ret? Er du så stærk som Gud?” Jobs Bog. er umuligt for dig. Job trækker sine anklager mod Gud tilbage og bøjer sig for. kap. der uden kundskab tilslører det.

“En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren. hvordan de adskiller sig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde. hvor Djævelen frister Jesus tre gange. der holder sig fra det. at gode og onde kræfter er en del af hinanden. der er ondt. og hvor du tror. I det gamle Testamente er det ofte sådan. at Job er gudfrygtig. 1. fordi Satan udfordrer Gud til en åndelig kamp om. Hvilken betydning for opfattelsen af det onde har fremstillingerne? Modsatte side: Jesus møder Djævelen i ørkenen. men dog som en del af Guds hof. to adskilte størrelser. I Det nye Testamente bliver Gud og Satan hinandens fjender eller modstandere.HVAD ER LIDELSE? OPGAVE H Hvordan fremstilles Satan på billedet s. OPGAVE H Skriv ned. I fortællingen om fristelsen. Det er Jesus. så hans hjorde breder sig ud over landet. kap. Herren spurgte Satan: “Hvor kommer du fra?” Satan svarede: “Jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Gud. I Jobs Bog fremstilles han som en selvstændig skikkelse.” Jobs Bog. 141-145? Satan Satan betyder på hebræisk ‘modstanderen’. I den beretning er Gud (Jesus) og Satan (Djævelen) hinandens modsætninger. men ham selv må du ikke række hånden ud imod. der går af med sejren og afviser alle Djævelens listige fristelser – det gode vinder over det onde. han ejer. har altså både det gode og det onde i sig. i Det gamle Testamente. han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand. hvor Satan kæmper en ihærdig kamp for at få magten over Jesus. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt!” Da sagde Herren til Satan: “Nu får du magten over alt det. som Guds tjener.” Herren spurgte ham: “Lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden. hvad du betragter som ondskab.” Satan svarede: “Det er vel ikke uden grund. I Jobs Bog møder vi Satan. der er en del af Gud. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det. Satan er mere en kraft. I Det gamle Testamente er Satan ikke en selvstændig ond magt. blandt dem var også Satan. faktisk kaldes han for gudssøn. møder Jesus Satan i ørkenen. vers 6-12 Satan får altså Guds tilladelse til at teste Job. det onde kommer fra. han ejer.” Så forlod Satan Herren. der står for det modsatte af Gud. Fremstillingen af Gud i Det gamle Testamente og Det nye Testamente er meget forskellig. 144 . hvor from Job egentlig er. Skriv kort ned.

.

Mange men- 146 . som med jævne mellemrum rammer os mennesker. En sådan flodbølge kaldes på japansk en tsunami. vi kan gøre. og ind imellem slår de rigtig mange mennesker ihjel og gør endnu flere hjemløse. fattige og ulykkelige. hoteller. når naturen virkelig viser sine kræfter. Når de rammer. En af den nyere tids allerstørste naturkatastrofer ramte Indonesien og Thailand i 2004. er der intet. De lidelser. orkaner og lignende er naturkatastrofer. får mange til at spørge: “Hvorfor sker det?” TEMA 2 KATASTROFEN Jordskælv. som skyllede ind over store landområder og ødelagde alt.HVAD ER LIDELSE? Mennesker er helt afmægtige. Hundredetusinder af mennesker blev dræbt og byer med huse. det kan medføre. Et ualmindeligt stort jordskælv under havet skabte en gigantisk flodbølge. oversvømmelser. skoler og hospitaler blev smadret.

uretfærdighed. der er sket. de havde mistet familiemedlemmer. Jeg tror og jeg stoler på. og det er heller ikke altid. hjem og alle ejendele. ved fredagsbøn i moskeen. januar ved Viborg Domkirkes minde. Biskop Karsten Nissen den 2. hvis der er mennesker. fordi han ved. hvorfor netop religioner forholder sig til sådan noget som katastrofer. sårbare liv. hvordan det er at miste. at Gud tager alle de døde ind i sin varetægt. Knap 300. stiller mange spørgsmål som: Hvorfor sker dette? Hvad er meningen? Hvorfor skal alle disse uskyldige mennesker dø og lide? Sådanne spørgsmål forholder religionerne sig til. Og jeg tror og stoler på.nesker stod tilbage uden noget som helst. Gud. I gudstjenester og mindegudstjenester i forskellige kirker.000 mennesker døde. at der er et klart svar. blev der talt og skrevet om katastrofen. Religionerne og katastrofen I dagene og månederne efter tsunamien i Asien måtte alle forholde sig til. hvad der var sket og hvorfor. i aviser osv. Diskuter. at vi skal åbne os imod livet. Der var 46 danskere blandt de omkomne. som I har læst eller hørt om. OPGAVE I OPGAVE I Kom med eksempler på katastrofer.og forbønsgudstjeneste. Det skrøbelige. hvad end deres navne er. Det var de store spørgsmål i livet. som savner mening i dette og spørger: “Hvor er Gud i det her?” Det klassiske teodicé-spørgsmål er særdeles relevant. men en del udenlandske turister mistede også livet. straf mv. Jeg tror og jeg stoler på. uden et øjeblik at kunne føre bevis for det. der blev talt om: liv. Når en sådan katastrofe rammer og tusindvis af mennesker bliver dræbt og gjort hjemløse. som vi er sat til at leve med hinanden. at Gud i sin kærlighed græder med de sørgende. mening. – Intet menneske kan forklare eller forsvare det. død. og hvilken tro de end måtte tilhøre. lidelse. Hvordan kan en 147 . men deres svar er forskellige. – Jeg kan godt forstå. Men ét tror jeg og stoler jeg på. at Gud vil. heraf var langt de fleste fra Thailand og Indonesien.

[Det er] disse. god og kærlig Gud tillade at noget sådant sker? Mit svar er. at livet er kortvarigt og i hvert fald midlertidigt. At de kun stadig er i live. siger: Sandelig. Frelse til at kunne tro sig omsluttet af kærlighed og tilgivelse. over hvem velsignelser og barmhjertighed fra deres Herre [kommer].000 mennesker for at lære os en lektie. at mennesker er verdens herskere. Frelse fra angst og fra at være udstødt. Men noget har vi alligevel at holde os til. Vi kan se og høre. at der er nogle områder i livet. hvad Jesus fra Nazaret. Præst Thomas Risager den 2. hvordan så alvorlige tab af menneskeliv overhovedet kan finde sted. Meningen er netop frelse. Imam Fatih Alevs khutbah (prædiken) i København den 31. at jeg ikke ved det. som udslettede 150. frelse til at kunne tro. fordi deres tid tilsyneladende endnu ikke er kommet. januar ved Odense Metodistkirkes mindegudstjeneste: – Begivenheder som den i Sydøstasien er så stort et slag imod denne vrangforestilling om. De tænker på døden. december 2004. 148 . Frelse fra sygdom. der dør og sørger! Sognepræst Anne Ehlers i Langenæskirken. sagde og gjorde. Frelse fra at skulle være alene i sin sorg og sin lidelse. Vi kan se på hans liv og på hans død. at der overhovedet skal findes mening i noget som dette. kan vi ikke få svar på. at døden kan fange dem. De tænker på. De dage er ovre! Regnbuen i himlen er pagtstegnet på. men forkynd et glædeligt budskab til de udholdende. Hvor der måske ikke er nogen lektie. at Vorherre er hos hver eneste af de døde og hos hver eneste af deres efterladte.HVAD ER LIDELSE? Koranen om ulykke “Og vi vil visselig prøve jer med en vis del frygt og sult og tab af ejendom og liv og afgrøde. som er de retledede. Og her er en klar mening i hver eneste ord og gerning. Nytårsdag. – Uanset hvor meget vi end gransker og ransager de forfærdelige begivenheder ved Det indiske Ocean. De tænker på. og det er disse. Århus. De bliver tvunget til at tænke. men fordi han er hos dem. Frelse fra at skulle fortabes i mørke og tomhed. der – når en ulykke rammer dem. hvorfor den form for meningsløs lidelse skal ramme mennesker. og til Ham vender vi tilbage. Ikke fordi han ville deres død og sorg. Frelse til at kunne se sig som Guds barn og Jesu bror og søster. at mange sætter sig ned og tænker. Ja. Hvad hvis der bare ikke er nogen mening? Det er ufatteligt svært for os mennesker at acceptere. som vi tror er Guds søn. Ville det ikke også være en syg Gud.“ Koranen 2: 156. hvor der måske ikke er nogen mening.158. hvert minut det skal være. Og at jeg slet ikke er så sikker på. [Til] dem. vi skal lære. De tænker på. vi tilhører Allah. at det aldrig vil ske igen.

at hver gang mennesker opfinder nye former for uretfærdigheder og synder. Sygdomme og smerter som ikke var kendt blandt deres forfædre. at Allah har været nådig ved nogle ved at tage dem i døden og straffende for andre for deres handlinger. Vi beder Allah om at tilgive os og beskytte os mod straffen. Profeten – fred være med ham – fortalte os. der druknede ved Tsunami-katastrofen i 2004. Tsunami er et af de mange naturlige forhold på jorden. ikke af had og ondskab men enten som en straf eller en prøvelse eller begge dele sammen (fx Hud: 116-117). 149 . så vil Allah lade nye former for sygdomme og smerter sprede sig blandt dem.religion. at tsunami-katastrofen skete som følge af Allahs viden og vilje (fx Al-Anaam: 6167). som Allah tillader at ske for at sætte samvittigheden og bevidstheden i gang hos menneskeheden (fx Al-Anaam: 1-5). En troende muslim er overbevist om. Imam og skolelærer Ahmed Akkari fra www.– En troende muslim er overbevist om. Hvordan fremstilles katastrofen? Hvordan fremstilles Guds rolle? Hvad er budskabet i citatet? Diskuter de forskellige udtalelser med din klasse/gruppe.dk OPGAVE J Denne thailandske mand beder og ofrer for sin søster. som du gerne vil arbejde med. OPGAVE J Læs alle citaterne og udvælg to. Ødelæggelserne var massive og op mod hundredetusinde blev dræbt. for Allahs straf er sandelig streng.

Befrielsesteologien er netop blevet kritiseret for at være alt for politisk. At nogle mennesker er rige og andre er fattige og dør af sygdom og sult er ifølge befrielsesteologerne syndigt. der har magten og er med til skabe uretfærdighed. at der findes forskellige syn på og tolkninger af religionen. Befrielsesteologien skal også ses som et oprør imod en kristen tradition. der har mere tanke på livet efter døden end livet her og nu. Når der findes forskellige teologiske retninger betyder det. En tysk befrielsesteolog ved navn Dorothee Sölle (19292003) mente. der siger. Diskuter fordele og ulemper ved. syge osv. hvorfor en teologi som befrielsesteologien opstod. fattige. at det er det kristne menneskes pligt at modarbejde den lidelse. som fattigdom og uretfærdighed. Diskuter. I 1960’erne og 1970’erne opstod der en teologi hos katolske præster og teologer. der arbejdede blandt fattige mennesker i Latinamerika. Politik og religion Flere politiske præster og teologer har siden 1970’erne fyldt mere og mere i medierne. og gennem dette arbejde befri folk fra fattigdom og uretfærdighed. at de fattige skal acceptere deres fattigdom og glæde sig til paradiset – altså en kristendom. der er uretfærdigt behandlet. TEMA 3 KAMP MOD LIDELSE Uretfærdighed er en synd Der findes teologiske retninger. fordi man hjælper de fattige og svage i samfundet og dermed bekæmper de mennesker. der opstår når der findes fattigdom. hvordan I synes kampen mod uretfærdighed og fattigdom passer sammen med jeres opfattelse af eller viden om kristendommen. Denne teologi kaldes befrielsesteologien og grundtanken er. Uretfærdighed er simpelthen en synd.HVAD ER LIDELSE? Teologi Teologi er læren om og studiet af Gud og tro. Man skal hjælpe og udvise omsorg over for alle mennesker. Sådan en kristendom bliver tit politisk. ulighed og uretfærdighed. hvor kampen mod lidelse. OPGAVE K OPGAVE K Diskuter. at præster bliver meget politiske. at man som kristen skal handle i sit samfund. I befrielsesteologien skal det kristne menneske ud og gøre noget for sit medmenneske – sin næste. 150 . er lig med selve det at være kristen.

fordi hun skrev og fortalte om kristendom og politik på en ny måde. Hun mente ikke. at vi forandrer verden – netop dertil befriede han vor fantasi. Befrielsesteologer mener. at Gud er på de svages side. og hun ønskede at ændre verden. at lidelsen er en nødvendig del af livet og at lidelsen hjælper mennesker til at finde det onde og bekæmpe det. retfærdighed. Dorothee Sölle sagde om Jesus: “Han forventede.” Ifølge Dorothee Sölle trængte verden altså til at blive forandret til det bedre. at Gud kommer og redder en. og hun mente ganske klart. Dorothee Sölle blev kendt. For at kunne bekæmpe lidelsen/det onde må mennesket gå ind i lidelsen og acceptere den. Dorothee Sölle mente. at politik og religion kunne skilles ad. at det er det kristne menneskes pligt at hjælpe de svage og undertrykte. når det handlede om at kæmpe for en bedre verden. 151 . humor. så begreber som fantasi. tolerance. indføling og initiativ kom til at fylde meget mere.Man skal bekæmpe uretfærdighed og man skal ikke sidde og vente på.

som han ser som en naturlig del af sin måde at være kristen på.HVAD ER LIDELSE? Den sydafrikanske ærkebiskop. hvem Desmond Tutu er og skriv en kort tekst. 152 . som det var tilfældet i Sydafrika fra 1948-1993. OPGAVE L Hvad er det befrielsesteologerne bruger kristendommen til? Diskuter.“ Undersøg mere om. tænker sin religion sammen med politik. ærkebiskop Desmond Tutu. hvor sorte. der i 1984 fik Nobels fredspris for sit arbejde. Også nobelprismodtager. at vi forandrer verden – netop dertil befriede han vor fantasi. Den sydafrikanske regering forbød ham at rejse ud af landet. Diskuter derefter hans person og hans måde at være kristen på i klassen/gruppen. Apartheid Apartheid betyder ‘adskillelse’. Desmond Tutu blev verdensberømt i 1980’erne for sin kritik af og sin ikke-voldelige kamp mod det sydafrikanske apartheidregime. Ordet bruges på dansk i betydningen lovstøttet raceadskillelse. Efter apartheidstyrets ophør fortsatte biskoppen sit politiske engagement. Desmond Tutu. Rigoberta Menchú er guatemalesisk indianer og frihedskæmper. hvad Dorothee Sölle mener med citatet: “Han (Jesus) forventede. men det betød kun. OPGAVE L Guds rige på Jorden I 1992 blev den dengang 33-årige Rigoberta Menchú tildelt Nobels fredspris for sin kamp for sit folks frihed. der beskriver ham. farvede og hvide var adskilt ved lov. at verden blev mere opmærksom på Tutu.

Den indianske befolkning har i mange år været undertrykt i Guatemala, og Rigoberta Menchú fortæller i en portrætbog om sit liv som indianer i Guatemala. Det er en fortælling om hvordan folk, der kæmpede mod undertrykkelsen, er blevet tortureret og slået ihjel. Rigoberta Menchús egen far blev henrettet af militæret, da hun var 21 år. Rigoberta Menchú fortæller om forholdene på et tidspunkt, hvor hun risikerer sit liv: “Jeg ejer ikke mit liv. Jeg har besluttet at ofre det for en sag. Jeg kan blive slået ihjel når som helst.” Religionen spiller en stor rolle i Rigoberta Menchús frihedskamp: “Vores vigtigste våben, vores kildemateriale, er Biblen” og “Vi gør netop sådan, fordi vi føler os kristne, og en kristens pligt er at tænke på, hvordan Guds rige på jorden kan virkeliggøres for vores brødre, så vores børn, vores søskende og vores forældre ikke behøver at dø af sult og underernæring.”
OPGAVE M

Roberta Menchú i sin kamp for indianernes rettigheder i Guatemala.

OPGAVE M
Hvorfor tror I, Rigoberta Menchú kalder Bibelen for et våben? Forklar og argumenter.

Diskuter, hvordan Rigoberta Menchú forstår Guds rige.

Diskuter Rigoberta Menchús syn på den lidelse, hun oplever i sin befolkning.

153

HVAD ER LIDELSE?

At have tre læger til sin rådighed har ikke været normalt i middelalderen. Men denne velhavende hertug har haft god hjælp til at blive helbredt.

TEMA 4 SYGDOM
At være alvorligt syg kan medføre stor lidelse. Sygdomme, og de lidelser der kan følge med, har altid været noget, mennesket har forsøgt at bekæmpe. Mange kloge mænd og koner, munke, læger, forskere og lignende har brugt mange kræfter på at løse sygdommes gåder gennem tiderne. Sygdomme har altid plaget mennesker, men synet på dem, og hvorfor de rammer os, har ændret sig.

Sygdom i middelalderen
I middelalderen var den mest udbredte forestilling den, at sygdomme og lidelser var straffe fra Gud. Blev et menneske sygt, var det en straf af mennesket.

154

De syge kunne blive behandlet af universitetsuddannede læger, munke, kloge mænd og koner – alt efter hvad patienten havde råd til. Til helbredelse brugte man primært urter, bønner og magiske råd, men der blev også udøvet kirurgi. Munkene var den bedst uddannede del af den almindelige befolkning, og stort set alle klostre havde et infirmeri – et sted hvor man kunne få behandling med urter. Urterne blev dyrket i klosterhaverne. De første hospitaler blev oprettet af klostrene og hertil kom gamle, syge og handicappede for at få hjælp. Kirken prædikede, at det var syndigt at skære i mennesker, altså at udøve kirurgi. Man mente, at man ville komme for tæt på Guds skaberværk og måske komme til at ændre på det. Alligevel tyder noget på, at visse munke ikke har kunnet nære sig. På kirkegårde, der har ligget tæt på klostre, har man fundet middelalderlige skeletter, der viser spor af kirurgiske indgreb. Nysgerrigheden og ønsket om at kunne hjælpe har nok nogle gange overskygget forbuddet mod kirurgi. Kirken anbefalede også bønner til Gud og helgenerne, når der skulle hjælp til helbredelse af sygdom. Mere folkelig medicin blev ofte praktiseret af såkaldte kloge koner, hvis viden var gået i arv gennem mange generationer. Urtemedicin, hellige kilder, sten og amuletter var en del af behandlingen. Også rim, remser og trylleformularer blev brugt. Selv om kirken ikke brød sig om disse folkelige metoder, fungerede de alligevel i middelaldersamfundet. En af de slemme sygdomme i middelalderens Europa var spedalskhed. Spedalskhed er en kronisk infektionssygdom, der vansirer og forkrøbler de syge, fordi knoglerne ødelægges af sygdommen. Spedalskhed udløste megen angst og afsky i middelalderen og uden at kende noget til årsagerne og smitteforholdene, isolerede man de syge, først frivilligt og siden ved tvang. I Danmark kaldte man anstalterne til de spedalske for Skt. Jørgensgårde. I 1530’erne var sygdommen næsten udryddet i Danmark, men først i 1941 fandt man et middel, der kunne kurere sygdommen.
OPGAVE N

Væskelæren
Middelalderens læger troede på den græske ide “væskelæren“ om at kroppen var skabt af fire elementer – det sangvinske, det koleriske, det flegmatiske og det melankolske. De mente, at den grundlæggende årsag til sygdom var en ubalance imellem disse fire væsker. Helbredelse skete ved at forsøge at få væskerne i balance igen, fx gennem åreladning.

OPGAVE N
Diskuter middelalderens syn på sygdomme.

Forsøg at sammenligne synet med jeres eget syn i dag.

Hvilken konsekvens har det for syge mennesker, hvis deres sygdom betragtes som en straf fra Gud?

155

HVAD ER LIDELSE?

Urent
“Herren talte til Moses og til Aron og sagde: Når et menneske på sin hud får en hævelse eller udslæt eller en lys plet, og det kan være et angreb af spedalskhed, skal han føres hen til præsten Aron eller til en af hans sønner, præsterne. Præsten skal undersøge det angrebne sted på huden, og hvis hårene på det angrebne sted er blevet hvide, og det angrebne sted viser sig at ligge dybere end huden udenom, er det et angreb af spedalskhed, og så skal præsten, når han har undersøgt det, erklære ham uren.“ Tredje Mosebog, kap. 13.

Den sorte død
I midten af 1300-tallet ramte pesten Europa. Pesten var en epidemi, som spredte sig meget hurtigt, sikkert via rotter og/eller lopper. Der var forskellige former for pest, men kendetegnende for dem var, at de var yderst livsfarlige. I Danmark mener man, at op mod 1/3 af befolkningen døde. Hele landsbyer uddøde, og i Norge døde halvdelen af befolkningen af Den sorte død, som pesten også blev kaldt. Om denne frygtelige epidemi skriver en forfatter fra Lübeck: “Dette år nemlig 1346 opstod menneskehedens store plage, braddøden, først i Jerusalems lande hinsides havet og i hedenskabet; de faldt om og døde halvhundrede, tresindstyve, hundrede, tusind, ja talløse mennesker. Det var nu ikke så meget at beklage, eftersom de er Guds fjender; men den samme store plage kom siden til kristenheden. Først mærkede man den i Apulien, derefter i Ungarn, derefter på Sicilien, i Avignon, dernæst i Marseille, derefter i Frankrig, derefter i England, hvor mange mennesker døde; dernæst i Flandern, efter Flandern i Norge, dernæst i Sverige, efter Sverige i Danmark, i Nørrejylland og på Sjælland.”
OPGAVE O

OPGAVE O
Skriv med dine egne ord, hvad det var, forfatteren fra Lübeck skrev om pest-epidemien.

“Det var nu ikke så meget at beklage, eftersom de er Guds fjender; men den samme store plage kom siden til kristenheden“. Hvordan passer denne del af citatet med middelalderens syn på sygdom og lidelse? Begrund.

Epidemier
Op gennem historien har forskellige dele af verden med jævne mellemrum været angrebet af epidemier. Pesten var en epidemi ligesom sygdomme som kolera, polio, kopper og aids. Men vi kender også til influenzaepidemier, og en epidemi kan defineres som “Pludseligt udbrud af stort antal tilfælde af smitsom sygdom” (Politikens retskrivnings- og betydningsordbog). Det er altså ikke alle epidemier, der er dødelige, men frygten for epidemier er meget stor. Tanken, om at farlige epidemier skal ramme os og udrydde store befolkningsgrupper, forfølger os, fordi vi ved, at det er sket gennem hele menneskets historie. Og i dagens mediesamfund har vi mulighed for at opdage og følge en epidemi, der opstår på den anden side

156

Tusindvis af mennesker blev slået ihjel af middelalderens pestepidemier. Angsten for så store epidemier lever stadig i bedste velgående.

Pest i Sverige
“Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne opfordrer alle beboere i bispedømmet Linköping til at gå i kirke, ofre til de fattige, faste hver fredag, skrifte og give en svensk penning til ære for Gud og jomfru Maria for at holde den “store plage“ borte, som nu findes over hele Norge og i Halland og allerede nærmer sig her“ Citatet menes at stamme fra 1349, lige efter pesten er kommet til Sverige og er Kong Magnus Erikssons (1316-1374) advarsel til befolkningen. Det er den første kilde, man kender til, der nævner pestens ankomst til en dansk landsdel under det første store europæiske udbrud i midten af 1300-tallet.

af jordkloden. Det betyder, at vi har langt større viden om, hvordan epidemier opstår og hvordan de breder sig, end man nogensinde har haft før. Det gør os klogere på epidemierne, men måske også mere bange for dem. Pesten og de store dødelige epidemier i middelalderen blev betragtet som Guds straf. Når noget så voldsomt rammer en befolkning, vil man ofte stille spørgsmålet, hvorfor sker dette? Hvorfor skal vi lide således? Og svaret var i en lang

157

HVAD ER LIDELSE?

OPGAVE P
Hvorfor har man i en lang periode haft behov for at mene, at sygdomme og lidelser var Guds straf? Giver det en slags tryghed?

periode, at Gud sendte straf over menneskerne på grund af alle deres synder. I det moderne samfund er læger og forskere meget hurtige til at finde epidemiers sygdomskilder og smitterisici, og derfor forklares mange sygdomme og årsagerne til dem naturvidenskabeligt. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at mennesker stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor sygdomme rammer.
OPGAVE P

I dag kan vi få næsten alt at vide om epidemier og sygdomme. Hvorfor er mange mennesker så stadig bange og ønsker flere svar?

Hiv og aids
Hiv-virusset stammer fra en abeart i Afrika og i 1970’erne og 1980’erne spredte det sig til mennesker i Afrika og siden også i USA og Europa. Særligt bøsser blev i første omgang ramt, bl.a. fordi mange har analt samleje, og den form for sex giver større risiko for at blive smittet, hvis man ikke bruger kondom. Hiv-virusset er meget farligt fordi, det nedbryder menneskets immunforsvar. I starten vil man ikke opleve at være syg, men efter en rum tid, ofte år, vil den hiv-smittede blive mere og mere syg og med tiden udvikle aids. At være aids-syg betyder, at hiv-virusset har nedbrudt immunforsvaret, og den smittede er derfor meget modtagelig over for alle sygdomme. Når et menneske er død af aids, menes der således i virkeligheden, at vedkommende døde af en af følgesygdommene. Aids er en meget alvorlig tilstand, og det gik op for den vestlige verden i starten af 1980’erne. Mange mennesker, særligt bøsser, døde af sygdommen, og der var ingen vaccine eller ordentlig medicin. Aids blev en epidemi og da det i starten primært var bøsser, der havde sygdommen, kaldte nogle det en bøssesygdom eller sågar Guds straf over bøsserne. Visse fanatiske religiøse grupper mente, at det var Guds måde at udrydde bøsserne på! En effektiv måde at undgå hiv-smitte på er ved at bruge kondom, når man dyrker sex. I den katolske kirke fordømmer man brugen af prævention. Det er et problem i bekæmpelsen af en sygdom, der i dag udgør et af de største problemer i verden, særligt i Afrika, hvor hundredetusind-vis af mennesker er hiv-smittede.

Epidemi
Ordet epidemi er græsk. Epi betyder ’ned over’ og demos betyder ’folket’. En epidemi er altså noget, der kommer ’ned over folket’.

1. december er international aids-dag. Verden rundt gøres der opmærksom på sygdommen og de, der er døde af aids, mindes – her med en lysende aids-sløjfe.

158

at psykiske sygdomme var Djævelens værk Kirken fungerede bl. 159 . Men denne opfattelse af psykiske lidelser var af kort varighed. hvordan man kan gøre mennesker bedre til at tackle en lidelse. Der bliver også forsket i lidelse og i.a. I middelalderen og lang tid efter var det en almindelig opfattelse. som sygdommene kan medføre. er der sket en revolution inden for medicin og sygdomsbehandling. som medicin ikke kan fjerne. bliver mennesker stadig syge og leder fortsat efter svar på. der blev indført i 1996. Der er således også opstået et stort marked for såkaldte alternative behandlingsformer. Hvilket syn på bøsser har de religiøse grupper. for tolerance. som healing og krystalterapi. som dør af aids. I det gamle Grækenland betragtede man faktisk psykiske lidelser på linje med fysiske lidelser. Hvorfor føler nogle aids-syge sig skamfulde? Psykiske lidelser Psykiske lidelser har altid eksisteret. hvorfor sygdomme og lidelser rammer dem. OPGAVE Q · R OPGAVE Q Sammenlign middelalderens syn på sygdomme med nutige synspunkter om aids. der stadig findes om aids? Begrund. Det skyldes en medicinsk behandling. der er lige så lang som menneskets. de har på Gud? Begrund. Prøv at give din forklaring på hvorfor. Hvilke tabuer mener artiklen på arbejdsark 2. Behandlingen helbreder ikke den hiv-smittede. som helbreder af psykiske sygdom- Artiklen påstår. Man forklarede dem som en ubalance i kroppens væsker. at kampen mod aids også er en kamp for åbenhed. De har en historie. for kvinders rettigheder og for menneskerettighederne. Moderne behandling af sygdomme Inden for de sidste hundrede år. men den sætter en stopper for virussets nedbrydning af immunforsvaret – og på den måde forlænges livet. hvorfor børn og voksne i stort antal dør af aids hver dag. der enten kurerer sygdomme eller mindsker de lidelser. aids er Guds straf over bøsserne? Begrund. Undersøg hvorfor den katolske kirke fordømmer brugen af kondomer. På trods af de store fremskridt. I u-lande har man ikke råd til denne form for behandling. OPGAVE R Undersøg hvad tabu og tabuisering betyder. Der findes utallige former for behandlinger og medicin. Hvilket syn tror du. der mener.I Danmark er der de seneste ti år sket et stort fald i antallet af mennesker.

Mennesker. men var også aktiv i pasningen af de psykisk syge. har formodentlig enten været spærret inde eller jaget bort fra de steder. Ovartaci blev meget berømt for sine billeder.HVAD ER LIDELSE? Kunstneren Ovartaci var psykisk syg og indlagt på psykiatrisk hospital størstedelen af sit liv. hvor almindelige mennesker holdt til. viste nye sider af det menneskelige sind. me ved djævleuddrivelse. der i middelalderen har lidt af alvorlige psykiske lidelser. 160 . der bl.a. Mindre psykiske lidelser har man levet med eller forsøgt at behandle med datidens behandlingsformer.

Først i 1700-tallet begyndte nogle læger at sige. Nogle mennesker bliver endda først troende. OPGAVE S OPGAVE S Kender du til fordomme omkring psykiske sygdomme? Hvorfor tror du. Man fandt ud af. århundrede blev de voldsomme opdragelsesmetoder opgivet i de fleste lande. der er fordomme om psykisk syge? Hvorfor er fordomme lidelsesfulde for de psykisk syge? Hvordan kan man være med til at afskaffe fordomme? OPGAVE T Gør rede for religionspsykolog Peter la Cours meninger om danskerne. kriser og religion (arbejdsark 3). århundrede begyndte man at betragte psykiske lidelser med helt nye øjne. fx ved alvorlig sygdom. Psykisk syge har været ramt af dette syn. og lægen og psykologen Sigmund Freud fandt ud af. Såkaldte hekse (eller kloge koner) var en anden gruppe. at egocentrisme gør os dårlige til at tackle sygdom og død? Diskuter de synspunkter. der kommer frem i artiklen. der blev slået hårdt ned på af kirken. Man forsøgte altså gennem meget hårde metoder (hvad vi i dag ville kalde for tortur) at helbrede mennesker med psykiske lidelser. Religionen som hjælpemiddel Mange troende vil hævde. at deres religion hjælper dem. at psykiske lidelser også kunne have psykologiske og sociale årsager.Kirken betragtede i mange år det. Behandlingen var ofte afstraffelse eller moralsk opdragelse. der var anderledes. lidelse og død. OPGAVE T 161 . at psykiske lidelser bliver lige så accepterede som fysiske sygdomme. og især i det 20. de har også lidt under det syn. som djævelskab og udtryk for det onde og dermed det modsatte af kirken. I det 19. så mennesker. De har ikke blot kæmpet med deres sygdom. at de psykisk syge havde særlige behov og krav på behandling. efter de er blevet ramt af en sygdom. Mennesker med psykiske lidelser har derfor gennem hele historien haft meget vanskelige kår. Behovet for en mening i tilværelsen og angsten for smerte. at de muligvis var knyttet til biologiske processer i hjernen. Hvorfor mener religionssociolog Ole Riis. når de er i krise. kan være gode grunde til. Også i dag kæmper forskellige organisationer for. man har haft på dem i samfundene. ikke også udstødes af fællesskabet. at mennesker søger religionen. der rammes af disse sygdomme. er I enige/uenige? Begrund.

at vi har udviklet en hel række kulturteknikker. abort. himlens fugle. hvordan mennesker skal bruge magten til at påvirke livets udvikling på Jorden. I Det gamle Testamente står der: “Gud sagde: ‘Lad os skabe mennesker i vort billede. så de ligner os! De skal herske over havets fisk.MENNESKE. En anden forklaring på menneskets overlegenhed kan hentes i religionerne. I så fald kan mennesker bare gøre. Men hvis menneskeheden har et ansvar. så står den til alle tider over for en masse etiske valg: Hvordan skal vi forvalte vores muligheder? Skal vi tillade kloning. Har vi kun et ansvar over for os selv. at mennesker er løsrevet fra ethvert ansvar – også et ansvar over for kommende generationer. dødsstraf? OPGAVE A 162 . så besidder mennesket en kolossal magt over livet på planeten Jorden. som fx håndværk og dyrkning af jorden. Denne bevidsthed har gjort. der kryber på jorden’ ”. eller er der et fælles ansvar for andre mennesker? Begrund jeres svar. NATUR OG TEKNOLOGI Mennesket OPGAVE A Diskuter. Senere står der: “Bliv frugtbare og talrige. og mennesket er i den forstand dyrene overlegne. opfyld jorden og underlæg jer den”. Mosebog 1. Med mindre man mener. genmodificeret mad. hvad de lyster. kvæget. Men med denne magt følger også et ansvar. Mennesker er uden tvivl det mest tænkende væsen på Jorden. der med al sandsynlighed overgår dyrenes. (1. Nogle ser menneskets overlegenhed som et resultat af årtusinders udvikling – også kaldet evolution. at mennesket gennem denne årtusinde lange udvikling har opbygget en bevidsthed. aktiv dødshjælp. Uanset hvilken forklaring man tror mest på. Tanken er. Det kan der være forskellige forklaringer på. 26-28). alle de vilde dyr og alle krybdyr. Menneskets hjerne er langt mere udviklet end dyrenes.

Gud skaber kvinden. enhjørningen. I baggrunden ses de skabte dyr. Billedet er fra en af de første. Adam. ud af manden. . Læg mærke til det mytologiske dyr. Eva. Den er trykt i 1483. tyske bibeloversættelser. altså i bogtrykkunstens spæde barndom i Europa. måne og stjerner ses i cirklen rundt om hovedmotivet. Sol.

vejr og alle former for liv. Endnu en gang kan der ses en lang udvikling. I nordisk mytologi kan man 164 . Homo Erectus. som tog sin begyndelse.6 milliarder år siden. hvorefter noget af det ender i søer. bevoksning. floder og hav. den har i dag. da Jorden blev skabt for ca. Langsomt udviklede naturen sig.). Dette kaldes vandets kredsløb og følger sin egen naturlige rytme. gives der også forskellige forklaringer på. I den kristne skabelsesmyte skaber Gud alt på Jorden i løbet af seks dage. hvorefter han hviler sig på den syvende dag. Eksempelvis kan vandpartikler fortættes til skyer og falde som regn. Mennesket i sig selv er også en del af naturen. men når mennesker begynder at udrette noget. NATUR OG TEKNOLOGI Menneskets udvikling fra abe til menneske. bjerge etc.MENNESKE. så kaldes det for kultur. Fra højre mod venstre: Mennesket Homo Sapiens (Homo Sapiens Sapiens). Naturen Ved natur forstås Jordens overflade (hav. 4. Hvor naturens kredsløb kommer fra. landjord. 3 milliarder år siden – i form af simple organismer i vandet. indtil livet på Jorden opstod for ca. Naturen har sit eget kredsløb. mens andet siver ned i grundvandet. I et konstant samspil med især Solen har naturen gennem denne lange udvikling fået det udseende. Religionernes forskellige skabelsesmyter giver religiøse forklaringer på verdens skabelse. Homo Habilis. Australopithecus Afarensis og yderst til venstre: aben (Proconsul). neanderthaleren (Homo Sapiens Neanthealiensis).

at det rigtige er at stræbe efter størst mulig lykke til flest mulige mennesker. og i dag kan man let få den fornemmelse.læse om den store intethed Ginnungagap. Disse indgreb i naturen fører desværre ofte til ubalance og dermed forurening. hvor kulde i Niflheim og varme i Muspelheim mødes. teknologiske og medicinske landvindinger tog for alvor fart. Men denne virketrang medfører ofte en række indgreb i naturens kredsløb. Indtil for få hundrede år siden var menneskets indgriben i naturens orden temmelig begrænset. fordi det. På den måde forstyrrer vi naturens oprindelige kredsløb. Ymer. Der findes to hovedretninger inden for etik. Nedenfor med Solvognen fra ca. så brænder vi fossile brændsler af – som fx olie. med rumteleskopet Hubble.a. hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Her mener tilhængerne. Ofte kaldes denne tankegang også for nytteetik eller lykkeetik. I dag bl. Etik er teorier om. Over for konsekvensetikken står pligtetikken. der i virkeligheden gavner flest. Af Ymers døde krop skabes skove. at der findes en universel pligt til at gøre det gode. Der er nogenlunde udbredt enighed om. hvorved livet opstår i form af jætten. bjerge. Denne pligt kan opfattes som en del af livet – fx som samvit- Mennesket forsøger på at forstå verdensrummet. floder osv. vil føre til drivhuseffekt og varmere klima. har vi mennesker en naturlig trang til at virke i. benzin mv. 1350 f. Etik drejer sig om etableringen af det gode liv og den rigtige måde at handle på. århundrede er det gået stærkt. Andre religioner har andre forklaringer. De industrielle. Den verden. OPGAVE B Diskuter i hvilket omfang. som altså på den ene eller anden måde er blevet til. Kr. OPGAVE B Etik For bedre at kunne tage stilling i etiske problemstillinger er det en fordel at kende til selve begrebet etik. men særligt i løbet af det 20. Den første kaldes konsekvensetik. så fælder vi skove. Her er det tanken. som udgør en tydelig modsætning. Når vi skal dyrke jorden eller bygge huse. at det blot går hurtigere og hurtigere. mennesker kan tillade sig at gribe ind i og påvirke naturens kredsløb. også er det rigtige at gøre. at CO2-udslippet fra fx produktion af elektricitet og afbrænding af træ. Når vi skal transportere os eller opvarme huse. 165 .

hvordan vi bør handle. således at Gud havde givet mennesket en særlig natur – til at gøre det gode. man kan kalde “det godes princip”. gerne for fællesskabet. da det er forbudt at tigge indenfor. Pligten kan også være formuleret i en religion. som dig selv (Matt. Love. kan altid diskuteres og ændres. Den er universel. at man skal hjælpe andre mennesker. Det ses blandt andet i islam. hvordan vi bør handle? Etik og religion I mange religioner er der nogle konkrete etiske krav. Pligtetik handler altså om at gøre sin pligt – uanset hvad det resulterer i. Naturret skal forstås som en ret. at de skal være mod én selv. Senere i middelalderen blev kristendommen koblet på. hvor bodhisattvaen (en person. Eller i buddhismen. er det vigtigt at overveje de to typer etik: konsekvens. hvor en af de såkaldte fem søjler er pligten til at give almisse (Zakat) til trængende trosfæller. men som ikke indtræder i nirvana) afgiver løfte om. Nedenfor ses en Bodhisattva. om noget er rigtigt eller forkert. I 1600-tallet handler naturretten om en særlig menneske- 166 . Naturret Lige siden antikken har der eksisteret en forestilling om en særlig naturret. som du ønsker. I mange religioner er der etiske krav om.MENNESKE. du skal handle mod andre. der står uden for et tempel. dvs. der fortæller os.39). som man ønsker. Fx er der ofte et krav om at hjælpe andre mennesker. der fortæller os. der har viet sit liv til at hjælpe alle væsener med at opnå den fulde oplysning. som berøres i dette kapitel. Sådan er forestillingen i den klassiske naturret. er det så afgørende. NATUR OG TEKNOLOGI tigheden. som laves af mennesker. 22. Øverst giver en buddhist almisser til tiggere. om problemstillingen er os til nytte og gør os lykkelige? Eller handler det om. der har opnået den fulde oplysning. der går ud på. dvs. men det kan naturens lov ikke. de skal handle mod dig. at der findes en universel pligt. Det gælder fx jødedommen og kristendommen. Der er ofte også et etisk krav om at være over for andre mennesker. I forhold til de etiske problemstillinger. Når vi skal afgøre.og pligtetik. en buddhist. at hjælpe andre mennesker med at opnå den samme erkendelse. der er overordnet mennesker og deres almindelige love. Dette er tilfældet med næstekærligheden i kristendommen. at du skal elske din næste.

Hvis ikke. Hvis ikke diskussionerne tages. hvor mennesker skal indse. som naturen giver os. skal ændre ved det naturligt skabte og derved opnå nogle bedre levevilkår – som vi dog ikke altid kan se de langsigtede konsekvenser af. så rejser det naturligvis spørgsmålet: Hvad gør vi ved det? Hvordan kan vi håndtere en udvikling.lig fornuft. men naturligvis nødvendige for at samfundet kan fungere. gennem en stadig større viden. Hvad enten det drejer sig om mennesket selv eller forurening af naturen. Når religiøse mennesker skal diskutere med videnskabsfolk. som overtrumfer enhver lovgivning. Mennesker er altså afhængige af hinanden. at de må medvirke til at skabe en fremtid til det fælles bedste – dette kaldes samfundspagten. Er evolutionstanken fx i direkte modsætning til skabelsesberetningerne – eller kan de kombineres eller forenes? Hvad gør vi? Temaerne i dette kapitel handler om forskellige etiske problemstillinger i forhold til mennesket og naturen. fordi de to parter har helt forskellige udgangspunkter. Alle mennesker i hele verden er i grunden forpligtet til at overveje ovennævnte spørgsmål. så er det godt at overveje. som er naturligt eller efter det. OPGAVE C 167 . Men hvad med den etiske overvejelse? Når det handler om skabelsen af verden – naturen og mennesket – så kommer videnskab og religion ofte til at stå som modsætninger. om der findes en slags universel retfærdighed. så kan det meget vel ende med. om vi skal indrette os efter det. så ender diskussionen til tider i en blindgyde. Dette kapitel er et forsøg på at få begge disse sider af etiske problemstillinger frem i lyset og få dem til at gå i dialog med hinanden. at man eksempelvis kloner et menneske – blot fordi det kan lade sig gøre. Når man skal tage stilling til etiske problemstillinger. om vi skal affinde os med de muligheder. der er godt for os mennesker? Det vil sige. Ifølge naturretten er menneskeskabte love altså det næstbedste. OPGAVE C Diskuter. der giver os et utal af muligheder. så kan menneskers love nemt komme til at stritte i alle mulige retninger. men også medfører en lang række risici? Et centralt spørgsmål er også. om en tro på videnskabens forklaringer udelukker religionernes forklaringer. eller om vi.

Den elektriske stol anvendes stadig til henrettelser i flere amerikanske stater.” Det kan læses i Det gamle Testamente. Der kan også være tale om en tilsyneladende endeløs komatilstand. hvorefter døden vil indtræffe hurtigere. Man skelner mellem aktiv og passiv dødshjælp. Ville det ikke være det bedste at slukke for respiratoren eller måske give den døende en sprøjte. I de tre monoteistiske religioner (det vil sige religioner med kun én gud: jødedom. når man direkte giver medicin.MENNESKE. at det er svært at se på. Det skyldes. som medfører døden? Dødshjælp kaldes også for eutanasi. Aktiv dødshjælp er. som er en del af både den jødiske og kristne tro. kristendom og islam) bliver dødshjælp stort set kategorisk afvist. som vil medføre døden. Også buddhister har forbud mod at slå ihjel. uden tro på at dette menneske nogensinde vågner. hvor et menneske er så plaget af sygdom. men det afslutter også den dræbtes muligheder for at forbedre sin karma i dette liv. når der holdes op med at give livsforlængende medicin. så ligger den døende blot og lider i smerte. I sådanne tilfælde rejser spørgsmålet om dødshjælp sig. Dødshjælp Der findes situationer. Denne stol er fra delstaten Virginia i det sydøstlige USA. Men hvis den lader vente på sig. Der er kun en vej – og det er døden. at hjælp til at dø 168 . I daglig tale omtales dødshjælp ofte som medlidenhedsdrab. om det er i orden at tage et andet menneskes liv. I dette tema skal det dog ikke handle om det overlagte mord. Passiv dødshjælp er. fordi det påvirker deres karma. NATUR OG TEKNOLOGI TEMA 1 ER DET I ORDEN AT SLÅ IHJEL? Der er umiddelbart kun ét oplagt svar på spørgsmålet: “Er det i orden at slå ihjel?” Det er: “Nej!” Almindelig sund fornuft kan bruges som argument for et forbud mod det overlagte mord – for hvem ønsker egentlig at blive slået ihjel? Men svaret kendes fx også fra det femte bud: “Du må ikke slå ihjel. hvor det kan være sværere at afgøre. Dels skader det deres egen karma. men derimod om situationer.

Kun smertelindring. Hvilken indvirkning denne lindring har på døden. Men I Det gamle Testamente omtales det første mord i den jødiskkristne tradition. som befrier den døende for sine lidelser. kan naturligvis være i strid med den pågældende religions grundlæggende syn. Til højre er Kain i færd med at slå sin bror Abel ihjel. fordi det er uværdigt og dermed skadeligt for den døendes karma. Hvad den enkelte troende inden for religionen personligt mener.betegnes som et indgreb i Guds/Allahs/Jahves plan med det døende menneske. der er modstandere af dødshjælp. kan efterfølgende være svært at sige. mens Kain ofrer noget korn. der er ved at ofre et lam. fordi han mener. Til venstre ses Abel. I hinduismen ses der også negativt på dødshjælp. 169 . at Gud tog bedre imod Abels offergave. kan til nød accepteres i fx kristendommen. Det er ikke alle kristne.

at der også ydes dødshjælp til mennesker. at vinklingen og holdningen til dødshjælp er forskellig. men som burde kunne hjælpes på anden måde end med døden. Modstandere af dødshjælpen i Holland hævder. Men læg mærke til. som “blot” har ondt i livet. I religionernes univers afvises tanken om dødshjælp altså som etisk uforsvarlig. Modstanderne mener altså.MENNESKE. Find argumenter for og imod. NATUR OG TEKNOLOGI OPGAVE D Ud af 500 praktiserende læger i Danmark har 9 % ydet aktiv dødshjælp til patienter – selvom det er forbudt. kommer patient og læge gradvist tættere på det endelige medicinske indgreb. at mennesker har krav på en værdig død – ikke en død i umenneskelige smerter. 171 er der to spørgsmål vedrørende en eventuel tilladelse til at udføre aktiv dødshjælp i Danmark. om der er forskel i forhold til måden. men foregår i praksis. Del jer op i to grupper og spørg så hver især 20 forskellige mennesker om deres holdning til dødshjælp. men hvad med de sekulariserede samfund? I Holland og Belgien er aktiv dødshjælp tilladt. som medfører døden. Sammenlign efterfølgende svarene og se. som bringer dødshjælpen ud af kontrol. Det vil sige er trætte af at leve. Hvordan kan aktiv dødshjælp forstås i forhold til de to typer etik? OPGAVE E I boksen s. Læs de to spørgsmål højt for hinanden. Fortalere for aktiv dødshjælp argumenterer ved at sige. der hjælper døden på vej. at muligheden for aktiv dødshjælp til uhelbredeligt syge medfører en glidebane. OPGAVE D · E 170 . hvor patienten grundigt overvejer sin beslutning. Denne vil blive påvirket i negativ retning af vedkommendes hjælp til den døende. for hinduer er det også problematisk af en anden grund. må også tænke på sin karma. om aktiv dødshjælp skal tillades i Danmark. Personen. Gennem en lang proces. I spurgte på. Diskuter. I det indledende afsnit var der en forklaring på konsekvensetik (nytteetik) og pligtetik. Dette er ikke tilladt. Formuleringerne er næsten ens.

Dødsstraf
I tidens løb har det været almindeligt at straffe forbrydelser med døden. Førhen var religionerne i høj grad med til at sætte rammerne for straf. I Moseloven findes formuleringer om dødsstraf for fx utroskab, homoseksualitet, voldtægt, at skifte til anden religion og mord. I 1. Mosebog, kap. 9, 6 står der følgende: “Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker.” Det kan virke som værende i strid med det femte bud om forbud mod at slå ihjel. Men israelitterne så de ovennævnte handlinger som forbrydelser mod Jahves skaberværk. Og det skulle straffes hårdt – med døden. Moseloven blev skrevet for mange år siden, og tingene har ændret sig markant frem til i dag. De fleste jøder vil næppe argumentere for dødsstraf ud fra de gamle tekster, men mon ikke ovennævnte citat fra 1. Mosebog ville være blevet medtænkt, hvis jøderne selv skulle have straffet de nazistiske ledere, som under 2. verdenskrig sendte millioner af jøder i døden i koncentrationslejrene? I kristendommen gælder det samme forbud mod at slå ihjel. Men der hersker ingen tvivl om, at der også i den kristne Guds navn har foregået noget, der kan sammenlignes med dødsstraf. Forfølgelserne af hekse og kættere – især i tiden omkring 1500tallet – endte ofte med døden. Det kan udmærket tolkes som en dødsstraf til anderledes tænkende mennesker. Både Paulus og Martin Luther minder almindelige mennesker om, at myndighederne bærer sværd. De har altså en vis ret til at slå ned på personer, som ikke gør, som de skal. I mange kristne lande er dødsstraffen først blevet afskaffet inden for de seneste 100 år. Den sidste henrettelse i Danmark fandt sted i 1950, og en endegyldig afskaffelse af dødsstraf blev først vedtaget i 1994. I islam er brug af den religiøse lov, Sharia, en af måderne at afgøre, hvilken straf et menneske skal have. I Sharia skelner man mellem kriminelle handlinger, der er begået mod Allah og handlinger, der er begået mod et andet menneske. Til kriminelle handlinger begået mod Allah hører groft tyveri, hor, falsk beskyldning om hor, indtagelse af alkohol og narkotika. Disse forbrydelser kan straffes med døden. Det skyldes, at

Aktiv dødshjælp i Danmark?
1. “I Holland har det siden 2001 været lovligt for praktiserende læger under visse omstændigheder at yde aktiv dødshjælp til alvorligt syge patienter, der lider ubærligt og ikke har nogen udsigt til forbedring. I Danmark diskuteres det i øjeblikket om aktiv dødshjælp bør lovliggøres. Bør det efter din opfattelse være tilladt for læger at yde aktiv dødshjælp, hvis en alvorligt syg patient frivilligt og velovervejet anmoder om dødshjælp?“ 2. “I Danmark diskuteres det i øjeblikket om aktiv dødshjælp bør lovliggøres. Bør det efter din opfattelse være tilladt for læger at yde aktiv dødshjælp, hvis en patient anmoder om dødshjælp?“ Fra “Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp“ – udarbejdet for DR af Epinion A/S.

171

MENNESKE, NATUR OG TEKNOLOGI

Halshugning var en meget udbredt henrettelsesform i middelalderen. Her ses, hvordan adel og konge henrettede lederne af et bondeoprør i Frankrig i slutningen af det 14. århundrede.

Allah har givet disse regler gennem Koranen. Det anses for meget problematisk at bryde dem. Derimod er mord og anden legemsbeskadigelse ikke rettet direkte mod Allah. Det er derimod en sag mellem to parter, hvor myrdedes familie kan kræve “død for død”. Det kan altså også ende med en henrettelse. Men familien kan også få erstatning på anden måde, fx gennem blodpenge. En ting er, hvad traditionen og Sharia-lovgivningen siger, noget andet er, hvordan almindelige muslimer i dag opfatter

172

disse regler. Fundamentalistiske muslimer vil sandsynligvis følge reglerne, mens mere moderne, sekulariserede muslimer vil have et mere nuanceret forhold til overtrædelse af reglerne. I Saudi-Arabien lever befolkningen efter Sharia-loven og derfor er der ofte meget strenge straffe for kriminelle handlinger. I andre lande, som fx Tyrkiet, er islam ikke en del af det politiske liv. Tyrkiet har i øvrigt ikke længere dødsstraf.

OPGAVE F
Er dødsstraf etisk forsvarlig? Diskuter følgende tre problemstillinger. Se problemstillingen fra begge sider. Skriv argumenter for og imod. Tag til sidst endelig stilling i forhold til dødsstraf. Inddrag evt. forskellen på konsekvensetik og pligtetik. 1. Dødsstraf krænker artikel 3 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948. Her står der: “Alle har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed“. Er det ikke vigtigt at holde fast i? Kan det overhovedet etisk forsvares, at staten slår ihjel. Vil en henrettelse gøre nogen forskel? Vejer den grundlæggende tanke om, at et hvert menneskeliv er kostbart, ikke tungere? 2. De efterladte til en myrdet person sidder ofte tilbage og føler sig svigtet af samfundet, hvis en morder får en mild straf. Ved dødsstraffen kan de efterladte føle, at de får deres hævn. Skal de ikke have det? 3. I Danmark får en morder typisk 16 års fængsel (livstid). Er det nok? Vil det ikke være nemmere og billigere for samfundet at henrette morderen? Men er dødsstraf ikke at hælde mere benzin på bålet. Vil det ikke blot gøre samfundet mere voldeligt?

Øje for øje og tand for tand
I Det gamle Testamente står der, at princippet om “øje for øje og tand for tand” er gældende. Formuleringen dukker ofte op, når der tales om straf. Det store spørgsmål er, om dette princip skal forstås helt konkret: Et mord skal straffes med et mord. Eller om det handler om en erstatning i mere overført betydning, forstået som betaling af penge eller afsoning af fængselsstraf. Denne erstatning skal så svare til den forbrydelse, der er blevet begået. Jesus gør i Det nye Testamente op med dette gamle princip. Han sagde: “I har hørt, at der er sagt: “Øje for øje og tand for tand.” Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.” Spørgsmålet er derfor også, om samfundet skal vende den anden kind til og tilgive – fx gennem en dom, som sigter mod at føre den dømte tilbage i samfundet.

Hvorfor dødsstraf?
I dag er der mange lande, hvor dødsstraf er forbudt. Det gælder fx Danmark og resten af medlemmerne i EU. Men i lande som USA, Kina, Pakistan, Iran og Saudi-Arabien er det stadig tilladt at henrette borgere.
OPGAVE F

Der kan være forskellige grunde til, at et land benytter sig af dødsstraffen. I Kina kan dødsdomme tolkes som en voldsom disciplinering af befolkningen, fx henrettes kinesere ifølge

173

OPGAVE G · H 174 . I USA var der historisk tradition for hurtige dødsdomme. Endelig kan forskellige religiøse tekster læses som en åbning til dødsstraf. Malet af Edouard Manet i 1868. kulturelle og måske endda politiske årsager. som forbryder sig mod systemet – enten gennem lovovertrædelser eller via kritik. da det vilde vesten blev erobret af nybyggere. Det er en tradition. Man ønsker at slippe af med mennesker. Derfor kan dødsstraf ses som en sammensmeltning af både religiøse. NATUR OG TEKNOLOGI Henrettelsen af kejser Maximilian af Mexico.MENNESKE. som formentlig spiller ind på amerikanernes forhold til dødsstraf i dag. Amnesty International for forbrydelser som skattesnyd og alfonseri. hvor en stor del af befolkningen går ind for dødsstraf til kriminelle.

Abort Ordet abort stammer fra latin og betyder egentlig ‘misfødsel’. at det ville være bedre. Vurderingen skal indeholde begrundelser. Vurder. at det viser sig. hvis moderen lider af en dødelig sygdom og derfor ikke kan modtage behandling. Dette afsnit skal imidlertid handle om den provokerede og fremkaldte abort. Men uanset hvad den ønskede abort skyldes. Hvad synes du om det? “Why do we kill people who kill people to show people that killing people is wrong“. OPGAVE I Diskuter denne problemstilling: Hvornår er der tale om et levende menneske? Der er flere parter i forhold til abortspørgsmålet. Er det når sædcellen trænger ind i ægget? Eller er det. Derudover bør man tænke på faderens rolle. OPGAVE J OPGAVE J Diskuter følgende spørgsmål. Er han enig i beslutningen eller skal han overhovedet have lov til at modsætte sig kvindens beslutning om at få fjernet det ufødte barn? Endelig er der lægen. hvor man bevidst fjerner det ufødte foster fra en kvindes livmoder. Spontan er den. I ganske sjældne tilfælde kan en abort komme på tale. når det lille barn fødes? OPGAVE I OPGAVE G Læs dette citat fra Amnesty Internationals hjemmeside. hvis det strider imod deres samvittighed. hvis de blev henrettet. at en abort ønskes. Der kan være tale om graviditet som følge af en voldtægt eller incest. man ikke ønsker at få børn sammen med. Det kan være. om de franske livstidsfanger i virkeligheden har ret i. så handler det om. uden det skader fosteret. når en kvinde pludselig mister fosteret af den ene eller anden grund – uden indgriben fra andre. Læger i Danmark har ret til at modsætte sig at udføre en abort. hvis moderen er ude af stand til at tage vare på det nyfødte barn. Den etiske problemstilling vedrørende abort handler på den ene side om en beskyttelse af det ufødte barn og på den anden side om kvindens ret til at bestemme over sit liv. at fosteret er misdannet eller på anden måde handicappet. som foretager indgrebet. hvorvidt det ufødte foster kan regnes for et levende menneske. Der kan være flere grunde til. En abort kan både være spontan og fremprovokeret. Abort kan også være en mulighed. Graviditeten kan være et resultat af et samleje med en partner. Altså drejer diskussionen sig om. Hvad vejer tungest – beskyttelsen af det ufødte barn eller kvindens ret til at bestemme over sit eget liv? 175 . hvornår livet egentlig begynder. OPGAVE H Læs artiklen “Franske livstidsfanger: Vi vil hellere henrettes“ (arbejdsark 1).

udføres der et stort antal illegale aborter. I USA har kvinder siden 1973 haft gode muligheder for at få foretaget en abort. blev enhver form for provokeret abort anset for værende mord. og selv hvis der er fare for moderens liv. fx Danske Lov fra 1683. I et katolsk land som Irland er der et næsten totalt forbud mod abort. OPGAVE K Abortmodstandere protesterer i Washington. at aborterne udføres under uhygiejniske forhold og af personer. Det skyldes. Demonstrationen var arrangeret som en modreaktion i forbindelse med et stort møde for aborttilhængere i 2004. I Danmark er der i dag ikke den store debat om abort og et eventuelt forbud. hvor abort er forbudt. Hvorfor er abort ikke tilladt i mange katolske lande? Vurder. at partiet Kristeligt Folkeparti kom ind i Folketinget. fordi disse landes indbyggere lader sig styre af egne subjektive holdninger. I kommunistisk tankegang er abort en naturlig del af kvindens rettigheder. at Danmark og de andre protestantiske lande er blevet mindre kristne. USA. Op gennem tiden begyndte man at se med mildere øjne på abort i særlige tilfælde. Forskellige love førte til sidst frem til loven om fri abort i 1973. og det blev tydeligt. 176 . at der måtte gøres noget. som ikke er tilstrækkeligt uddannet.MENNESKE. I den katolske tro ser man nemlig særdeles strengt på abortspørgsmålet. Anderledes er det i andre lande. Op gennem 1900-tallet steg antallet af både legale og illegale aborter. I lande. OPGAVE K Læs meningerne på arbejdsark 2 om abort og besvar spørgsmålene. Ny-konservative kræfter har protesteret og endda gået til yderligtgående handlinger som fx blokade af abortklinikker. Illegale aborter fører til mange dødsfald som følge af komplikationer. fx hvis graviditeten var et resultat af en voldtægt. Man fortolker det femte bud (“Du må ikke slå ihjel”) som en ubetinget regel. Der var stor modstand i dele af befolkningen og loven var den direkte årsag til. om Kirsten Kjærulf har ret i. så er man ikke indstillet på at fjerne det ufødte barn. selvom der findes abortmodstandere her i landet. I 1992 indførte man i det katolske Polen et forbud mod abort – efter kommunismens fald i 1989. Det har siden ført til en voldsom reaktion i dele af den amerikanske befolkning. NATUR OG TEKNOLOGI Danmark og andre lande I de første love i Danmark. I et enkelt tilfælde blev en abortlæge slået ihjel af en abortmodstander.

Ved hjælp af nogle særlige enzymer er det muligt at skære et ønskeligt DNA ud og efterfølgende sætte det ind i en anden 177 . som det blev nævnt i kapitlets indledende afsnit.TEMA 2 ER DET I ORDEN AT LEGE SKABER? Mennesket er en del af det skabte. Indtil for nylig var der intet. Landbruget har igennem tiden arbejdet hårdt på at forædle dyr og planter. Hvordan vi er blevet skabt. Overordnet kan man sige. er. Ofte er gensplejsning blot en genvej til forædling af dyr og planter – noget som kunne opnås på naturlig vis ved at avle nye egenskaber frem. hvis menneskeheden bevæger sig ud ad denne sti. om vi kan styre disse videnskabelige landevindinger. som handler om genmanipulation og kloning. der sidder i kernen af hver enkelt celle i kroppen. som skal betales. Generne bestemmer. altså både genmanipulation og kloning.000 forskellige gener. Det. Det helt afgørende spørgsmål er. 100. at mennesket skulle have andel i den skabende del af livet. Genmanipulation Generne kan betegnes som de instruktioner. at der er tydelige fordele og tydelige ulemper eller risici ved genteknologi. Vi arver generne fra vores forældre. der styrer alle celler. Generne er altså den absolut mindste enhed. Er det simpelthen for farligt at lege skaber? Begrebet genteknologi er den overordnede betegnelse for det efterfølgende. så de opfører sig. hvordan vi ser ud. som de skal. om der på et tidspunkt bliver en regning. Dette kaldes genmanipulation eller gensplejsning. afgøres af dets forældre. som sidder i kromosomerne. Generne sidder i DNA’et. men det går langsomt. og om vi eventuelt har nogle arvelige sygdomme. Hvilke gener med hvilke funktioner et menneske har fået. som står tilbage. er der uenighed om. Men så gjorde videnskaben nogle nye opdagelser. der tydede på. Man kan ændre en organismes egenskaber ved at splejse nye gener ind. I en menneskecelle findes der ca. Alle organismer har et antal gener.

som er skabt på naturlig vis og har den samme arvemasse. som har identiske arveegenskaber. Måske vil det også være muligt i fremtiden at bruge genmanipulerede enzymer og bakterier – med særlige egenskaber – i industrien. Disse dyr kaldes transgene dyr. Disse dyr kan så bruges i forsøg eller til produktion af medicin. som gjorde virusset farligere. hvis insektet med tiden bliver resistent over for denne ændring. at de genmanipulerede planter vil udkonkurrere de oprindelige planter. Og derved vil der også blive mere mad til fx fattige og sultne mennesker i Den tredje verden. Er det i orden? På samme måde som med planter kan man indsætte ekstra gener i dyrs DNA. bakterier. også for andre planter. da det transgene dyr har nogle andre egenskaber end den art. forskellen på konsekvensetik og pligtetik. som en plante var blevet modstandsdygtigt imod. Man kan også indsætte et gen i planter. Der er også en fare for. fordi de har bedre egenskaber. hvor langt man bør gå med genmanipulerede enzymer. Det vil sige individer.MENNESKE. at et virus. således at der ikke skal bruges så mange miljøskadelige stoffer. som er fuldstændig ens. Det vil være til stor gavn for miljøet. at her er der ikke tale om et møde mellem æg 178 . NATUR OG TEKNOLOGI DNA DNA er et molekyle. som er mere modstandsdygtige over for plantesygdomme og derved få et større økonomisk udbytte. OPGAVE L Kloning Kloning handler om at danne individer. så de kan beskytte sig selv imod netop et bestemt insekt. senere foretog en mutation. Forskellen ved kloning i laboratorium er. I dag findes der mange gensplejsede fødevarer over alt i verden. OPGAVE L Diskuter. Vurder fordele og ulemper i forhold til hinanden. Men hvad sker der. En af fordelene ved at genmanipulere planter kunne være. Hvor mange af sådanne ændringer kan naturen holde til? Det er også set. at de ikke behøver så meget gødning og sprøjtegift for at give et stort udbytte. planter og dyr. Så er der blevet ændret ved naturens orden. som findes i cellekernen og indeholder den genetiske kode. Enæggede tvillinger er egentlig kloner. det oprindeligt tilhørte. Fx kan man lave kornsorter. Derved får denne organisme nogle nye og bedre egenskaber. Inddrag evt. organisme. Der er sådan set tale om en ny dyreart.

Den klassiske måde kaldes embryon-deling og går ud på. På den måde kan man måske finde en metode til at helbrede kræft. hvor der er ændret på arvematerialet. Et af de store problemer ved klonede dyr er. mens menneskekloning indtil videre er fremtid. og hiv menes at være overført til mennesker fra dyr. Endelig er det muligt at lave klonede dyr. hvor man havde taget en celle fra et voksent dyr og lavet en genetisk identisk kopi. at man kunstigt deler en befrugtet celle og derved får flere identiske individer. Det er glaspipetten. som er overført fra grise? Både Den spanske syge. eller ikke lever så længe. så er det vigtigt. Man satser især på organer fra grise. at de ofte mislykkes i kloningsprocessen. der kom til verden i 1996 som det første klonede dyr. 179 . Øverst: En celle føres ind i et æg. Forskerne ved ikke helt nøjagtigt. hvor langt vi vil gå. at vi allerede nu tager stilling til. Der er derimod tale om en ukønnet formering. og griseorganer vil kunne afhjælpe dette problem. der holder ægget fast. Klonede dyr tilført defekter fra mennesker kan også bruges som forsøgsdyr og derved hjælpe til at finde en kur mod den pågældende sygdom. Kloning af dyr Der er forskellige måder at klone dyr på. som har fået tilført menneskelige gener. hvor man indsætter en celle fra et levende dyr i et æg. Dolly var altså en fuldstædig tro kopi af sin mor – og hun havde ikke nogen egentlig far. Nederst: Det verdensberømte får Dolly. Der er generelt stor mangel på menneskeorganer. hvad dette skyldes. Men fordi det teoretisk er muligt. hvor man har fjernet kernen. er. En anden metode er kernetransplantation. Men hvad med risikoen? Hvad hvis menneskeracen pludselig rammes af en ukendt sygdom. Hun var det første klonede dyr. som slog mange mennesker ihjel i begyndelsen af 1900tallet. så menneskets krop nemmere kan acceptere det nye organ. Man kan altså snyde den almindelige formeringsproces. som er genetisk ændret. Kloning af dyr er i dag en mulighed. ofte er syge eller for store ved fødslen. I juli 1996 blev fåret Dolly født. Herefter stimuleres den nye celle til at dele sig. En af de væsentligste fordele ved at klone dyr. at disse dyr kan fungere som medicinfabrikker eller organdonorer for syge mennesker.og sædcelle.

Angående dyr. som kaldes reproduktiv kloning. Sagt med andre ord mangler en del lande at tage lovmæssig stilling. På den måde vil man kunne påvirke menneskehedens udvikling (evolution) direkte. En tredje mulighed i forhold til kloning er menneskekloning kombineret med gensplejsning. hvor man har ændret i det genetiske arvemateriale. Det er her man tager en cellekerne fra et nulevende menneske med henblik på at lave en identisk kopi af dette menneske. som en videnskabsmand får til at formere sig. så man opnår nogle forbedringer. parykker og sko! 180 . NATUR OG TEKNOLOGI OPGAVE M En del af forskningen inden for genteknologi handler om at gøre livet bedre for syge mennesker. Det store spørgsmål er. OPGAVE M Hvilken type udvikling ønsker I? Skal teknologien udelukkende bruges på at rette menneskers sygdomme eller på at gøre normale mennesker endnu bedre? Diskuter og argumenter. Her laves klonede mennesker. Er det i orden? Kloning vil kunne nedbringe det antal forsøgsdyr. så den principielt kunne sættes op i en livmoder og udvikle sig til et lille barn. sunde og raske mennesker. hvis det fx giver billigere fødevarer? Ofte er kloning af dyr forbundet med en forringet livskvalitet for både moderdyr og det klonede afkom. Her tager man en celle fra et menneske med henblik på at lave reservedele til mennesket. så melder der sig spørgsmål som: Skal man tillade kloning af dyr af økonomiske grunde. fordi man vil kunne lave dyr. harpiks. kan defineres som liv. Derimod arbejdes der i forskellige lande på den form for kloning. der kaldes for terapeutisk kloning. Kloning af mennesker Der er på verdensplan intet samlet forbud mod at klone mennesker – modsat er det heller ikke tilladt i noget land i verden.MENNESKE. som er klonede med præcise egenskaber i forhold til det konkrete Modsatte side: Er det i orden at klone mennesker? Denne ”klonede” pige hedder Kylie. Fx menneskers højde. Man håber på længere sigt at kunne lave nye hjerter på denne måde – til stor glæde for mennesker med dårligt hjerte. I Danmark er kloning af mennesker dog forbudt ved lov. om en menneskecelle. For i processen omprogrammeres cellen. Etiske problemstillinger Der er altså mange forskellige problemstillinger forbundet med kloning. der bruges i dag. Men teknikkerne kan også bruges til at “forbedre” helt almindelige. Men det bliver den ikke – den skal udvikle sig til et organ. Det gælder den form for kloning. koncentration og intelligens. og er lavet af fiberglas.

.

at opvæksten alligevel vil gøre de to individer vidt forskellige? Er kloning en god mulighed for at hjælpe barnløse par ved at klone den ene part? Men er der ikke en fare for. Men er det nu også i orden? Med hensyn til kloning af mennesker. hævder at have klonet det første menneske. Buddha og Muhammed har gennem tiden løftet en del af sløret for dette. Nu hvor I er udviklet nok til at forstå dette. Jesus. • Find eksempler på at Berlingske Tidendes journalist. der er tilbage. Både Moses. så er der andre overvejelser. 120 cm højt væsen. Vi var i begyndelsen af alle jeres religioner. Bente Bundgaard. er det så ikke svært for det klonede menneske at se sig selv som andet end en kopi? Vil vedkommende ikke altid blive sammenlignet med sin original – med forventning om at skulle være på en bestemt måde? Eller er det sådan. om udsagnet har en særlig appel i den moderne verden. OPGAVE O Læs artiklen “Klonerne kommer: Af DNA er du kommet…” (arbejdsark 3) Besvar følgende spørgsmål: • Hvorfor er kloning vigtig for tilhængerne af Raël. fordi mennesket herved blander sig i guddommens skaberværk. at forældrene vil forsøge at “designe” deres barn med særligt gode egenskaber? Raël og Clonaid Et særligt møde mellem den religiøse og den teknologiske verden ses ved sekten Raël og kloningsfirmaet Clonaid. Hovedbudskabet i Raël-sektens forkyndelse er. Man kan måske endda klone en mammut. at menneskeheden er klar til at modtage den fulde sandhed. men har ikke fremlagt bevis for det endnu.MENNESKE. har brugt sproglige vendinger fra kristendommen. fx: hvis man kloner et allerede eksisterende menneske. som er tilknyttet Raël-bevægelsen. der designede alt liv på jorden.“ Diskuter. som ellers er en uddød dyreart. Clonaid. Ved hjælp af kloning kan mennesker få evigt liv. Hvor de etablerede religioner i større eller mindre grad tager afstand fra kloning. men det er først nu. vi er kommet til den forudsagte Åbenbaringens Tid. Den 13. vil vi gerne skabe officiel kontakt gennem en ambassade. 1973 mødte den franske journalist Claude Vorilhon (senere Raël) et ca. islam osv. at menneskelige væsener fra en anden planet har skabt alt liv på Jorden ved hjælp af DNA. I misforstod os for guder. så ser Raël kloning som del af menneskehedens fremtid. NATUR OG TEKNOLOGI OPGAVE N Grundlæggeren af Raël-sekten har udtalt følgende: “Det er nu tid til at stoppe med at tro og begynde at forstå.) som afsæt for deres tro. som sagde følgende: “Det var os. Er det ikke godt? Og det vil måske være muligt at redde truede dyrearter ved at klone de få dyr. dec. forsøg. OPGAVE N · O 182 . • Hvorfor bruger Raël de etablerede religioner (kristendom.” Det er således først nu.

En afsluttende tanke Mennesket har gennem videnskaben udviklet mange ting og derved påvirket naturen. Hvis vi altså kommer helt til bunds i livets allermindste byggesten – generne. Faren for en evig fejltagelse er til stede. som aldrig kan gøres om igen. OPGAVE P Læs afsnittene om genmanipulation og kloning igennem fra ende til anden. Spørgsmålet er. 183 . Eller om genetisk ændrede planter og dyr vil medføre en udvikling. Men selvom konsekvenserne af en atomulykke er store. Søg gerne viden andre steder.. Skriv derefter et essay om emnet. så vil såret dog med tiden heles. Forbindelsen til det overnaturlige ses tydeligt. OPGAVE P Claude Vorilhon er leder af Raël-sekten. Tænk på atom-bomben og hullet i ozonlaget. På den anden side har menneskeheden måske også via genteknologien alle tiders mulighed for at komme stort set alle livets problemstillinger til livs. Vi har altså på flere måder påvirket miljøet negativt. om en uheldig udvikling på det genteknologiske område kan heles.

I sidste halvdel af 1900-tallet gik det langsomt op for mange mennesker. I flæng kan nævnes en overflod af affald. Men hvordan skal vi håndtere denne position? Kan vi administrere naturen og dyrene. Naturen giver mennesker mange muligheder. Det rejser det etiske spørgsmål. som vi har lyst til? På bundlinjen står der. I jagten på øget velstand og forskning til gavn for mennesker. hvis vi blev nødt til at opgive vores private bil? I det følgende skal det handle om forskellige religioners syn på henholdsvis miljøproblemer og dyrs velfærd. at menneskeheden bliver nødt til at overveje. olieudslip i havene. om naturen kan holde til. så leverer naturen råstofferne og må samtidig tage skraldet. vi har opnået? Hvad ville der fx ske. Derfor begyndte man i FN (De Forenede Nationer) at arbejde på en mulig løsning af disse miljøproblemer. Eller om vi overhovedet kan håndtere de evner. Ved en bæredygtig udvikling forstås en brug af 184 . men hvor går grænsen? Hvornår begynder naturen at sige stop? Har den allerede givet de første advarsler? Og vil menneskeheden kunne leve med at skulle opgive de fordele. huller i ozonlaget. sprøjtegifte i landbruget. så står mennesket af den ene eller anden grund som det mest udviklede levende væsen på Jorden. NATUR OG TEKNOLOGI TEMA 3 ER DET I ORDEN AT LEGE HERSKER? Som det blev nævnt i kapitlets indledende afsnit. vi besidder. at en for voldsom udnyttelse af Jordens ressourcer kan føre til alvorlige miljøproblemer – og måske i sidste ende true menneskeheden. I 1987 kom den såkaldte Brundtlandrapport. hvor begrebet “bæredygtig udvikling” for første gang så dagens lys. drivhuseffekt. Miljøproblemer Der er masser af miljøproblemer på jordkloden. om vi egentlig kan tillade os at lege herskere over naturen. atomaffald og meget mere. at vi bruger så mange af dens ressourcer.MENNESKE. som vi gør.

.

og den efterfølgende økonomiske velstand i den vestlige 186 . så menneskers livsgrundlag ikke ødelægges. Det skyldes en frygt for drivhuseffekt og global opvarmning. udtalt følgende: “Eftersom Gud ejer jorden. og derfor har vi den kun til låns og skal opføre os ansvarligt. Her blev det blandt andet aftalt. Derfor vil det også blive tolket som en synd at ødelægge naturen. som afviger mest. som hovedsageligt kendes i lande som Schweiz. Hvordan ser I denne beslutning i forhold til begreberne konsekvensetik (nytteetik) og pligtetik (se indledende afsnit)? Jordens ressourcer. der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse. kristendommen og islam er der enighed om. I 1997 samledes verdens lande til en stor konference i Kyoto i Japan. Jean Calvin. protestantisk bevægelse i 1500-tallet. Vi er forvaltere af Guds ejendom.” Dermed var startskuddet til en voldsom udnyttelse af Jorden givet. at mennesker bruger Jordens ressourcer på en ikke-bæredygtig måde. I 1999 blev Brundtland-rapporten fulgt op af Agenda 21 (i Rio de Janeiro. Adam og Eva var også kun forvaltere af Paradiset. så kan visse grene af kristendommen godt beskyldes for at være skyld i store dele af miljøkrisen. at verdens største udleder af drivhusgasser. og eftersom vi er udvalgt af Gud. Det er så at sige Guds ejendom. Brasilien). Selv om kristne mennesker mener.MENNESKE. I jødedommen kan menneskeskabte miljøproblemer ses som en naturlig forlængelse af Adam og Evas syndige bid af den forbudte frugt i Paradisets have. Her enedes man om at nedbringe den voldsomme udledning af drivhusgasser fra fx kulfyrede kraftværker. Amerikanerne frygter formentlig. Problemer i miljøet er altså på samme tid menneskers synd og Guds straf. Man må altså ikke bruge naturen mere end den kan nå at gendanne sig selv til de kommende generationer. at Gud har skabt naturen og mennesker skal opføre sig ansvarligt. at Jorden er skabt af Gud (Jahve/Allah). Verdensreligionerne I jødedommen. Kristendommen er den af de tre religioner. ikke har underskrevet aftalen og derfor ikke er forpligtet på den. så tilhører jorden os. Frankrig og Skotland. at der skal undervises i bæredygtighed. at det vil gå ud over den økonomiske vækst i landet. OPGAVE Q · R Calvinisme En kristen. NATUR OG TEKNOLOGI OPGAVE Q Find eksempler på. Fx har grundlæggeren af calvinismen. USA. Problemet er blot. OPGAVE R USA har som nævnt tidligere ikke underskrevet Kyoto-aftalen.

som de altid har været. Tanken er dog. Her ses mennesket ikke på samme måde som i verdensreligionerne (særligt jødedom. som er det evige i mennesket og det evige i universet. For at kunne holde styr på alt hvad der foregår i universet. Man skal bryde med samsara – den evige genfødsel. at frelse fra verden bedst opnås i en harmonisk verden. fordi alt må betragtes som værende hans ejendom. Hinduisme er således kendetegnet ved panteisme. at mennesket indgår på lige fod med andre dele af naturen. Men samtidig har en del mennesker i Brahma er hinduismens skabergud. Disse folk kæmper en kamp for at bevare deres naturområder. og således også i mennesket. og derfor skal mennesket holde sig på sin tildelte plads. Naturreligioner Respekt for naturen er central i de fleste naturreligioner. aboriginere (australske indfødte) og prærieindianere i Amerika. I hinduismen er der også en klar forestilling om. at man ser alt i naturen – inklusiv mennesket – som en helhed. at det guddommelige – eller måske snarere sandheden – findes i alt i naturen. og at mennesker skal søge at leve i balance med naturen. Her er der derimod en idé om. det vil sige. Det betyder. at det guddommelige styrer naturen. kristendom og islam) som det vigtigste væsen. Ifølge moderne. Derfor er misbrug af naturen ikke i orden. har Brahma fire hoveder. et menneske skal undgå at blive genfødt i. som dog giver mulighed for at indtage en ledende position. hvor naturen er i balance. Eksempler på naturreligioner ses hos inuitter (eskimoer). I hinduismen ses dette i begreberne atman og brahman. I islam er tanken om Allahs enhed (muslimer tror på.del af verden vidner om en behandling af naturen. Disse religioner har altså et holistisk natursyn. Mennesker skal forvalte Allahs skaberværk på en fornuftig måde. Men samtidig ser hinduismen også livet her på Jorden som det. Atman og brahman hænger uløseligt sammen. miljøbevidste muslimer er miljøproblemer altså et resultat af et brud med Allah. Desværre ser man her kun tre af dem. at Allah er én udelelig guddom – modsat de kristnes forestilling om den treenige Gud) og skabelsens helhed vigtig. 187 . som har medført mange miljøproblemer.

Mennesker har på forskellig måde gjort sig til herre over dyrene. som jo satte profit over miljø. Vesten ladet sig inspirere af naturreligionernes tanker: Naturen er besjælet og derfor skal der passes på den. Moderne miljøforkæmperes holdninger er ofte dannet ved en sammenblanding af østlige religioner (hinduisme og buddhisme) og naturreligioner. Men der findes også mennesker. når de ser dyr lide. De er til for vores skyld. dvs. Diskuter. 188 . Men hvor langt kan vi tillade os at gå i forhold til dyr? En virkelig ligeværdig respekt for dyr ville vel medføre. som bruger meget tid på at hjælpe forsømte dyr. Det sker ved at lade dem arbejde for os. som blev brugt af mange miljøforkæmpere især i 1970-80’erne. Miljøaktivister i Vesten har en forestilling om. hvor menneske og natur er smeltet sammen til en helhed. Et tydeligt eksempel på et holistisk verdensbillede. der begynder at græde. NATUR OG TEKNOLOGI Australsk aboriginer på et helligt sted. hvis ikke den finder tilbage. For aboriginere udgør naturen og det åndelige en helhed.MENNESKE. er Høvding Seattles tale til den amerikanske præsident. Denne tale kunne bruges i kampen mod det grådige. På den måde tager de afstand fra forestillingen om mennesket som hersker over naturen – som især ses i kristendommens skabelsesberetning. I naturreligionerne ses naturen ofte som besjælet og derved værdifuld i sig selv. Dyrs velfærd Dyr er vel bare dyr. kapitalistiske. Begge steder finder miljøforkæmpere nemlig et holistisk verdensbillede. at alle mennesker i fremtiden skulle være vegetarer. OPGAVE S Giv en beskrivelse af. Man kan endda opleve mennesker. moderne samfund – anført af den hvide mand. Hele den industrialiserede verdens tankegang skal altså ændres. hvor mennesket af Gud bliver givet retten til at herske. at den industrialiserede verden er kommet ud af trit med naturen. ved at spise dem eller ved at lade os underholde af dem. og den skal man sørge for ikke at skade. Den har fjernet sig fra helheden og det ender galt. naturen har en sjæl. OPGAVE S Læs Høvding Seattles tale til den amerikanske præsident (arbejdsark 4). Det er nok holdningen hos en del mennesker. hvad der er Høvding Seattles grundlæggende pointe. hvordan henholdsvis den røde og den hvide mand ser på naturen – ifølge Høvding Seattle.

at alle levende væsener skal respekteres. Adam. til at give dyrene navne. Men samtidig er fortællingen om Noas Ark også et symbol på. 189 . selvom de ikke umiddelbart er til gavn for mennesker. at dyr skal behandles ordentligt. Det er tanken. Karma Begrebet karma handler om. at mennesket – og særligt jøden – er udvalgt til at forvalte sin omverden. at mennesket på en eller anden måde bestemmer over dyrene. at et menneskes gerninger er bestemmende for den næste genfødsel. Gennem sin respekt for dyr kan mennesket Alle dyrene i Paradisets Have. Derfor kom også farlige dyr med.Religionerne og dyr I Det gamle Testamente sætter Gud det første menneske. Jøder mener. Det er altså tydeligt.

sandsynligvis fordi hundegalskab er udbredt i Mellemøsten. Grise anses af muslimer som værende særdeles urene og må ikke spises. Både i jødedommen og islam er der særlige slagteregler. I forbindelse med slagtningen velsignes dyret. I mange vestlige (og dermed kristne) lande er man altså på den ene side fremmedgjort over for dyr. At slå dyr ihjel for sjov er ikke ærefuldt i disse religioner. ål og rovfugle. laks. 11. at man ærer dyret som Guds skabning. I buddhismen er der en meget stor respekt for dyr. at mennesker har lavet særdeles effektive landbrug. Muslimer har også et særligt regelsæt for rene (halal) og urene (haram) dyr. som de hygger sig med – indtil de ikke har tid til at passe dem mere? • Hvor går grænsen mellem respekt for og udnyttelse af dyr? Begrund svarene. som betyder ‘egnet’. OPGAVE U Læs artiklen “Vi lever længere – takket være dyreforsøg”(arbejdsark 5). der er forbudt at spise. kap. ænder. Derimod er det forbudt at spise grise. som mennesker ikke må have kontakt med. som ønsker at leve på den rigtige måde. mink på minkfarme og forsøgsdyr er der i de seneste årtier vokset organisationer frem. samtidig med at man ønsker at give dem nogle rettigheder. så mennesker kan forlyste sig? • Er det i orden at lade vilde dyr leve i fangenskab i ZOO. som ønsker at give dyr nogle ordentlige forhold. heste. Der er noget mad. Slå svære ord op i en ordbog og besvar følgende spørgsmål: • Hvordan er forfatterens holdning til dyreforsøg? • Er det i orden at påføre forsøgsdyr sygdomme for at udvikle medicin til mennesker? • Er det i orden at udsætte dyr for nye behandlingsformer – inden de prøves på mennesker? • Er der nogen dyr. På den måde vises det. OPGAVE T · U 190 . hvorefter dyret forbløder. der er tilladt at spise. Derfor skal de også behandles godt. NATUR OG TEKNOLOGI OPGAVE T Diskuter følgende spørgsmål: • Er det i orden at træne dyr til cirkus og sport. Og der er noget mad. duer. hvor man masseproducerer dyr til slagtning. Måske som følge af forholdene for burhøns. skaldyr. at mennesker investerer i kæledyr. Disse regler stammer fra Jahve og står i 3. Hunden er også et beskidt dyr for muslimen.MENNESKE. det er mere i orden at bruge end andre? vise sin respekt for Gud. særligt munke. Denne mad kaldes kosher. Mange buddhister bliver af samme grund vegetarer. kaniner. ørred og foreller. får. Der er i kristendommen ikke nogen urene dyr. at det giver dårlig karma at behandle andre levende væsener dårligt. så mennesker kan komme og se på dem? • Er det i orden. Kristne mennesker er ikke underlagt særlige regler for deres omgang med dyr. høns. I jødedommen er der i øvrigt særlige spiseregler. Det skyldes. Det er fx tilladt at spise køer. Derimod er det især i kristne lande. tremmekalve. Mosebog. Det sidste er nok et resultat af det første. I islam er dyr ofte karakteriseret som gode hjælpere for mennesker. Blandt andet skærer jødiske og muslimske slagtere halsen over på dyret med et rent snit.

125 Reinkarnation 136 Religionskritik 14. 105 Folkekirke 9. 150. 71 Kloning 162. 123. 108-114. 75 Religionsmøde 47. 162. 45. Jihad 43. 65 Luther. 171-74 Dødssynd 96. 186 Krænkelse 12. 124. 89. 117. 58-63 Intet 34 Job 141-144 Kashmir 66-68. 68-71 Næstekærlighed 114. 118. 128. 121. 118. 131 Integration 41. 147. 106. 175 Satan (se også ‘Djævelen’) 141. 48. 171 Mad 11. 117. 187 Befrielsesteologi 150 Begær 42. 120 Frihed 37. 144. 124 Kærlighed 98. 171 Hovmod 120. 190 McWorld vs. 134. 97. 114. 84. 57. 64 Romeo og Julie 97-105. 139. 177-183 Krise 14-16. 122-125 Elias 26-28 Etik 165. 186 Syndebuk 36 Syndefald 11. 7. 95 Tsunami 146-149 Undere 28. Gottfried Wilhelm 135 Leicester 64. 132 Forræderi 110. 85 Hedonisme 121 Hellig 4. 148. 127-131. 36 Kulturmøde 38-40 Kys 20. 168-171 Dødshjælp 162. 96. 92. 175. 132. 96. 100. 64. 183 Reformation 22-24. 14. 161. 162. 83. 103. 74 Ytringsfrihed 14-16 Ærefrygt 4 Ondskab 105. 100. 95. 111 Dødsstraf 162. 102. 159 Teodice 136. 74. 173 Fristelse 96. 113. 150 Totem 33 Trossamfund 9. 125. 120. 77-89. 111. 117. 99. 7. Martin 24. 118. 183 Genopstandelse 139 Grundlov 76. 114. 54 Homoseksualitet 82. 44 Miljøproblemer 184-187 Muhammedkrise 14-16 Naturret 166. 167 Nordirland 51. 102. 135. 147 Teologiske retninger 80. 110. 137 Billedforbud 17-23 Blasfemi 12-16 Clash of Civilizations 45 David og Batseba 114 Djævelen (se også ‘Satan’) 103-106. 123. 53. 114. 123 Forelskelse 98-102. 132. 133. 96. 136. 118 Tabu 9-11. 175. 144 Skilsmisse 109. 120. 111 Fri vilje 119. 109 . 125. 121 Atman 32. 123. 15. 168-171 Dødskys 110. 124. 134. 159 Djævelens Advokat 162. 168. 123 Hybris 130. 81. 68. 125 Sygdom 42. 118. 47-50. 144. 83 Genmanipulation 117. 141. 112. 92. 166 Fadervor 24. 131 Fundamentalisme 14. 25. 171 Raël 182. 179 Synd 6. 166 Samvittighed 111. 78. 152. 74 Paulus 6. 150. 178. 72. 176 Assimilation 56 Ateisme 76.STIKORD Abort 81. 124. 117. 114. 108. 77. 117. 148 Leibniz. 149 Oplysningstiden 14. 77. 42. 85-88. 154-161. 77. 106.

/Monarchy/Kobal Coll/Brian Hamill Side 25 th. 1997. Side 181 Scanpix/Corbis/James Leynse Scanpix/Masterfile/Frymire Scanpix/Corbis/Najlah Feanny Kylie in “A Number”.dk.benravilious. ca.dk. Af Ingvar Cronhammar. © Ejnar Nielsen/billedkunst. Kuta Side 38 Side 39 Side 41 Side 44 tv. Træsnit fra 1400tallet i Chapelle SaintClair/Polfoto/Topfoto/British Library Polfoto/Jesper Nørgaard Sørensen Uden titel. 1493. USA/Bridgeman Art Library Side 52 Side 55 tv. Cremona/Scanpix/AKG/Pietro Baguzzi Side 183 Side187 Side 188 Side189 Polfoto/AFP/Clonaid Scanpix/Corbis/L. 1910. Af Jacob Bouttats. Af Hans Memling. Olie på lærred/ Pradomuseet. Virginia/ Alamy/S. 1675. Af Martin Bigum. Hermitage-museet. Veronica. Tillisch La Danse. Milano Side 4 Side 5 Fra Emblematica Sacra af Daniel Cramer. Kornerup/Nationalmuseet John Rydahl Venus fra Milo. 1470-75. Side 168 Side 169 Side 157 Side 149 Side 151 Side 152 Side 153 Side 154 Side 18 n. Tate Modern. London (The Unilever Series)/ Polfoto/PA/Johnny Green Side 133 Side 134 Side 137 Side 138 Side 139 Slavisk skrig © Leif Sylvester Petersen/billedkunst. Firenze Side 174 Henrettelsen af Kejser Maximilian af Mexico. Af Giovanni Domenico. 1470-75. Scanpix/BAM/Marianne Grøndahl © Thorkild Jensen Polfoto/Jan Grarup © Frisko Is. Af Ovartaci. George Washington Masonic Memorial. Matisse/ billedkunst. Af Andrei Rublev. Side 57 Side 59 Side 61 Side 64 Side 65 Side 66 Side 69 Side 70 Side 73 øv. Af Hans Memling. Side 19: Side 21 Persisk miniature fra 1500-tallet. Af Guiseppe Arcimboldo. Olie på lærred. Af Olivia Holm-Møller Halshugning fra bogen: Croniques de France ou de St. udateret. 1420. Af Katsushika Hokusai. Alexandria. Scala. 1889. 172 x 131. 1966/Scanpix/Corbis/ Sunset Boulevard Side 170 Side 172 Dødsleje. Schweiz/Dagli Orti/The Art-Archive Side 110 De elskende. Tempera på træ. © René Magritte/ billedkunst. England Side 125 Side 126 Side 127 Side 124 Side 122 De syv dødssynder. Side 45: Scanpix/Helene Bagger Polfoto/Jiri Rezac Polfoto/ Sylvain Grandadam Polfoto/Michael Mottlau Polfoto/AP/Disney/Ashman Colonial Bastard. ca. 1928. Tyrkisk miniature/Art-Archive/Topkapi Museum. Firenze Side 31 Forside fra: På ekspedition i Bibelen. © Ovartaci-fonden/ Museet på Psykiatrisk Hospital i Risskov Skabelsen. Side 166 øv. Af Anton Koberger FOCI/SPL/David Gifford Hubble/© NASA Gyldendal Polfoto/Vikram Kumar Scanpix/Corbis/Davis Robbins Polfoto/AP/Virginia Dept. Colmar Side101 Side 103 Polfoto/Topfoto/Ford Madox Brown The Devil’s Advocate af Taylor Hackford. Stuttgart/Scanpix/Corbis/Alinari Kopi af kalkmaleri i Tirsted Kirke. London/Bridgeman Art Library Side 46 Side 48 Side 49 Side 50 Side 51 Polfoto/AP/Antonelli Polfoto/Magnus Møller Scanpix/ Linda Henriksen Polfoto/Martin Lehmann Scanpix/Corbis/Dave Bartruff . 1481. 1495-97. Kress Collection. Paris/Gyldendal Grøntsagsgartneren – eller: Sjov med grøntsager.BILLEDLISTE Forside St. USA/Bridgeman Art Library Side 24 Side 25 tv. Olie på lærred. Farvet træsnit/ © Christie’s Images/Scanpix/Corbis Side 81 Side 83 Side 84 Side 89 Side 90 Side 91 Side 92 Side 93 Side 94 Side 96 Side 97 Side 98 Polfoto/AP/Jasper Juinen Polfoto/Frare Davis Polfoto/Thomas Borberg Polfoto/Lars Skaaning Polfoto/Carsten Lauridsen ds. Træsnit fra 1400tallet/Polfoto/Topfoto/British Library Pest scene. Skulpturen er gengivet med kunstnerens tilladelse. of Corrections Kain og Abel. Unilever A/S. Polfoto/Bo Svane Isenheimer-alteret (midtersektion). 1953. 1483. © Olafur Eliasson/billedkunst. D. Af Nicolas Poussin. sko/Gagosian Gallery. 1512-15. Af Maerten van Heemskerck. New York. 1635. Fresco i Santa Maria delle Grazie. ca. Side 73 n. Turbine Hall. © Fernando Botero. Fra bogen: Speculum Humane Salvationis. Side 55 th. Kress Collection.dk. Af Constantin Hansen. Scrovegnikapellet. 1590. © Otto Dix/billedkunst. 20th Century Fox/ Polfoto/Cinetext Bildarchiv Side 158 Side 160 Side 163 Side 164 Side 165 øv. Museum of Modern Art./Scanpix/Corbis/Sygma Tre scener fra Jesu fristelse. 1305. Af Giotto di Bondone. 1610. Museo Civico. © Olafur Eliasson/billedkunst. Af Juan de Flandes. Scanpix/AKG/Werner Forman Scanpix/Corbis Den hellige treenighed. Af Giovanni Baleison. Olie på træ. London (The Unilever Series)/ Foto © Matt Williams: www.dk. William Burden Collection.4 cm. Fiberglas. Scanpix/Allan Lundgren Scanpix/Keld Navntoft Polfoto/AP/Bagash Scanpix/AGE/J. Af Henri Matisse. akvarel af J. Staatsgalerie. Olie på lærred.org Side 140 Kristus’ fald på vej til Golgatha. © Det Danske Bibelselskab og M A G I C 2000 Side 111 Side 112 Side 113 Judaskysset. Af Jake & Dinos Chapman. Duke of Normandy. Courtesy of Marlborough Gallery. 1929-30. Olie på træ. Kristus som sejrherre over synd og død. 1980. 1790. Istanbul Side 176 Side 178 Side 179 n. Troels & Karin Jordansens Samling. Af Rowena Morrill Who’s Afraid of Virginia Woolf? Af Mike Nichols. Madrid/Bridgeman Art Library Side 10 Adam og Eva. Af Mathias Grunewald. Tate Modern. 1150. Af Jean-Léon Gérôme/Sotheby’s Uddrivelsen af Paradis. Side 44 th. Privateje/© Gavin Graham Gallery. New York/Scanpix/AKG Side 146 Side 145 Jesu fristelse i ørkenen. 1996. Side 166 n. bogill. Olie på lærred. Privateje/© Christie’s Images /Bridgeman Art Library Bag den store bølge ved Kanagawa. Olie på lærred. Foto © Poul Ib Henriksen Side 29 Djævleuddrivelsen i Gerasa. Farvelagt træsnit. Olie på træ. Dallet Dansen om guldkalven. Græsk skulptur fra år 130-90 f. Denis. Romersk loftsmaleri i St. Tretyakov Galleriet. M./ © Glasgow University Library. Kr. årh. New York/ Bent Ryberg Side 37 Kopi af Davids tronstol i “The Tall Cedars of Lebanon Room”.dk/Vejen Museum Side 12 Side 13 Side 15 Side 17 Side 18 øv. Richard S. Tryk fra Nürnberg. National Gallery/Scanpix/AKG Side 78 Side 79 Polfoto/Miriam Dalsgaard The Screaming Pope. fra 14. 1513-1574. Scotland/Bridgeman Art Library Side 27 Elia. New York/Foto © Scala. Tysk bog-ill. 1933. Fresco. 2001. 1500. Statens Museum for Kunst/ foto © SMK Side 104 Side 107 ds. Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot Side 129 Den sidste nadver. Olie på lærred. Moskva/ Bridgeman Art Library Polfoto/AP/David Longstreath Scanpix/Corbis/Bill Gentile Polfoto/AP/Garcia Scanpix/AFP/Rolando Gonzales The Illness of John. Musee d’Unterlinden. ca. Olie på træ. Turbine Hall. Af Francis Bacon. 215 x 280. paryk.dk Polfoto/Workbook Stock Scanpix/Corbis/Wier Gyldendal Flagellanter. Blyant og tusch på papir. 2003. Polfoto/Topfoto/Ann Ronan Picture Library Side 8 The Weather Project. Zeisler Coll. 1400tallet/Polfoto/Topfoto/British Library Side 32 Side 33 Side 34 Mosaik fra 1176/Gyldendal R. Privateje/Bridgeman Art Library Side 141 Jobs bog. farve. Hebberd Scanpix/Corbis/John van Hasselt Edens Have.. Danmark Scanpix/BAM/Lisbeth Holten Romeo og Julie af Baz Luhrmann.com Polfoto Polfoto/Paul Faith Polfoto/Peter Morrison © Mathilde Foto CDanmark/Gyldendal Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848. St. Martin Zillis Kirken. 2003.1996. Warner Bros. 1772. harpiks. 1993.revs. dk. Olie på lærred © Succession H. 1400-tallet/Polfoto/ Topfoto/British Library Side 23 St. Side 165 n. © The Francis Bacon Estate/billedkunst. Veronica. 1867-8. Side 76 Gyldendal Scanpix/Corbis/Reuters Polfoto/AP Polfoto/AP/Paolo CITO © Ahmed-Nurani Krausen Polfoto/Claus Lunde Scanpix/Claus Bjørn Larsen Ben Ravilious/www. ca.dk. Louvre. Padua Shadows out of Hell. 1993 The Weather Project. 54 x 73. Georg Olms Verlag. Petersborg/ Foto © 1990. Af Leonardo da Vinci. Af Edouard Manet Olie på lærred/Scanpix/Corbis/Alinari Side 114 Side 115 Side 120 Polfoto/Botanica Bathsheba. 1860-64.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->