P. 1
Om Overskridelsens Problem

Om Overskridelsens Problem

|Views: 170|Likes:

More info:

Published by: Steinar Bjørk-Larsen on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

Sections

 • Kapittel 1. Innledning
 • Det moderne prosjekt3
 • De arkaiske kulturer
 • Det levende kosmos
 • Festivalen
 • Moderniteten og dens kritikere
 • Det rene potensialet?
 • Gamle problem i nye former
 • Problemstilling
 • Begrepsavklaring
 • Metodikk
 • Metodiske problem
 • Avgrensning og aktualitet
 • Kapittel 2. Nietzsche
 • Prolog: Emersons sirkler
 • Innledning
 • Hvor holder nihilismen hus?
 • Lidelsesproblemet og meningsdannelse
 • Den vestlige kulturs rom for liv
 • Nietzsches kritikk av tradisjonen
 • Kulturens selvopprettholdelsesdrift
 • Gjenkomsttanken
 • Zarathustras gave til menneskeheten
 • Viljens problem
 • Den endelige konfrontasjonen
 • Diskusjon av gjenkomsten
 • Hvor holder bevisstheten hus?
 • Klippefast
 • Avslutning
 • Kapittel 3. Hegelianismen i Frankrike
 • Overskridelsen dialektikk
 • Ved diskursens randsoner
 • Kapittel 4. Bataille
 • Det homogene og det heterogene
 • Transgresjonspolitikken
 • Dépense og den generelle økonomien
 • Heterogene utbrudd
 • Duellen med Hegel
 • Arkitekturens verk
 • Menneskets arkitektur
 • Organismens metamorfose
 • Diskusjon
 • Kapittel 5. Blanchot
 • Bakgrunn for Blanchots prosjekt
 • Spaltingen mellom filosofien og poesien
 • Dødens innsiv
 • Blanchot og Guds død
 • Den evige gjenkomst
 • Blanchots sjakkspill: Hegel vs. Nietzsche
 • Litteraturens potensial
 • Den anarkistiske kopist
 • Kapittel 6. På terskelen til vår tid
 • 60-tallet: transgresjonen eller pseudotransgresjonens tiår?
 • Spektakulær undertrykkelse
 • Steget ut i rommet
 • Hegel XP
 • Kapittel 7. Virilio
 • Bunkeren og det militære rommet
 • Virilios blikk for Utviklingen
 • Den suicidale staten
 • Kan fremskrittet overskrides?
 • Kroppens bortføring
 • En verden for mine øyne: det moderne kosmos
 • Byen: den moderne bunkeren?
 • Verdensbyens larm
 • Den individuelle erfaring?
 • Kapittel 8. Baudrillard
 • Den symbolske utveksling
 • Forvisningen av døden
 • Kroppens utesing
 • Bevissthetens kretsløp
 • Begjærets bane
 • Arven fra Bataille og Blanchot
 • Verdien av nihilismen
 • Dårlig uendelighet
 • Forførelsens kall
 • Den seksuelle revolusjonen
 • Den store illusjonen: realitetens eksess
 • Kapittel 9. Avslutning
 • Oppsummering
 • Problematisering av konklusjonen
 • Referanser

Overskridelsens problem

En topografisk analyse av modernitetskritikk og tradisjonsbrudd hos Nietzsche, Bataille, Blanchot, Baudrillard og Virilio

av Ole Jacob Madsen

Hovedfagsoppgave i filosofi Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen Vår 2006

Forord

Denne oppgavens problemkompleks kan sammenlignes med en hendelse mange kanskje har opplevd i barndommen. Om kvelden da man skulle sove foran dager det var knyttet mye forventning til, som Julaften eller en fødselsdag, medførte det høye spenningsnivå at man ikke fikk sove. Man ville at søvnen skulle komme over én raskest mulig å bringe neste morgen nærmere, men jo mer man forsøkte å tvinge seg i søvn jo mer forhindret man søvnen fra å inntreffe. Likheten mellom slike situasjoner og denne oppgavens tema, som jeg har kalt for overskridelsens problem, slo meg symptomatisk nok en søvnløs natt hvor oppgavens uskrevne tilstand holdt meg våken. Parallellen mellom oppgavens tema og barndommens våkenhet er flere: viljens utilstrekkelighet, endrede bevissthetstilstander, ulike sfærer med sin egen logikk, ventingen og selve brytningspunktet, det ”umulige” spranget mellom to kvalitativt forskjellige nivåer. Dette brytningspunktet hvor våkenhet går over til søvn unndrar seg alltid bevissthetens begripelse, og sånn er det med overskridelsens steg også. Denne undersøkelsen handler heller ikke primært om overskridelsen per se, men det jeg forstår som dens problem, nemlig dens tilsynelatende utestengelse som mulighet i det moderne. Og for å avslutte med en siste analogi til barnlige underfundigheter: selv om våkenheten og ventingen på neste dag kunne være ulidelig var det alltid med vissheten om at neste dag til slutt kom. Det er imidlertid langt fra sikkert at overskridelsen venter på oss i en lykkelig utgang ved historiens slutt etter at modernitetens organisering eventuelt oppløses. Med dette forbeholdet i bakhodet legger vi ut på vår søvnløse søken.

Takk til universitetslektor Helge Pettersen for hans tålmodige veiledning og sjenerøse innsikter. Deltagelsen på hans hyppige seminarvirksomhet gjennom flere år har vært avgjørende for denne oppgaves utforming og idé. Takk til Erlend Hammer og Christian Nøtnæs for gjennomlesning og kommentarer.

i

Innhold: Forord…………………………………………………………………………………….. i Innholdsfortegnelse.……………………………………………………………………….ii Kapittel 1. Innledning…………………………………………………………………....1 Det moderne prosjekt……………………………………………………………... 2 De arkaiske kulturer………………………………………………………………. 3 Det levende kosmos………………………………………………………………. 4 Festivalen…………………………………………………………………………. 5 Moderniteten og dens kritikere…………………………………………………… 8 Det rene potensialet? ……………………………………………………………...9 Gamle problem i nye former ……………………………………………………...11 Problemstilling …………………………………………………………………… 12 Begrepsavklaring…………………………………………………………………. 13 Metodikk………………………………………………………………………….. 13 Metodiske problem……………………………………………………….. ………15 Avgrensning og aktualitet ………………………………………………………... 17 Kapittel 2. Nietzsche…………………………………………………………………….. 17 Prolog: Emersons sirkler…………………………………………………………..17 Innledning……………………………………………………….. ………………. 19 Hvor holder nihilismen hus? ……………………………………………………... 20 Lidelsesproblemet og meningsdannelse………………………………………….. 22 Den vestlige kulturs rom for liv…………………………………………………... 24 Nietzsches kritikk av tradisjonen…………………………………………………. 26 Kulturens selvopprettholdelsesdrift………………………………………………. 28 Gjenkomsttanken…………………………………………………………………. 30 Zarathustras gave til menneskeheten……………………………………………... 31 Viljens problem…………………………………………………………………... 32 Den endelige konfrontasjonen……………………………………………………. 33 Diskusjon av gjenkomsten………………………………………………………... 37 Hvor holder bevisstheten hus? …………………………………………………… 38 Klippefast…………………………………………………………………………. 39 Avslutning…………………………………………………………………………43

ii

46 Innledning………………………………………………………………………… 48 Det homogene og det heterogene ………………………………………………... 56 Menneskets arkitektur…………………………………………………………….. 58 Organismens metamorfose………………………………………………………..... 52 Heterogene utbrudd………………………………………………………………. Nietzsche………………………………………. Hegelianismen i Frankrike………………………………………………… 43 Overskridelsens dialektikk……………………………………………………….. 80 Avslutning…………………………………………………………………………83 Kapittel 6. 66 Innledning………………………………………………………………………… 67 Bakgrunn for Blanchots prosjekt………………………………………………….. 74 Litteraturens potensial……………………………………………………………...... 84 Spektakulær undertrykkelse………………………………………………………. 68 Spaltingen mellom filosofien og poesien…………………………………………. 45 Kapittel 4.. 60 Diskusjon………………………………………………………………………….. På terskelen til vår tid……………………………………………………… 84 60-tallet: transgresjonen eller pseudotransgresjonens tiår? ……………………... ……………………………………………………………. 51 Dépense og den generelle økonomien……………………………………………... 86 Hegel XP………………………………………………………………………….. Blanchot…………………………………………………………………. 88 iii .. 62 Avslunting…………………………………………………………………………65 Kapittel 5.85 Steget ut i rommet………….72 Den evige gjenkomst………………………………………………………………72 Blanchots sjakkspill: Hegel vs.70 Dødens innsiv……………………………………………………………………. 78 Diskusjon………………………………………………………………………….76 Den anarkistiske kopist …………………………………………………………. 54 Arkitekturens verk….……………………………………………………. 71 Blanchot og Guds død……………………………………………………………..Kapittel 3... Bataille………………………………………………………………………. 44 Ved diskursens randsoner ……………………………………………………….. 53 Duellen med Hegel……………………………………………………………….... 49 Transgresjonspolitikken………………………………………………………….

.. 131 Sluttord ……………………………………………………………………………135 Referanser ………………………………………………………………………………... 88 Innledning………………………………………………………………………… 89 Bunkeren og det militære rommet………………………………………………........ 100 Verdensbyens larm ………………………………………………………………........111 Kroppens uteseing ………………………………………………………………...... 90 Virilios blikk for Utviklingen……………………………………………………..107 Kapittel 8.. 125 Avslutning ………………………………………………………………………... 114 Bevissthetens kretsløp …………………………………………………………… 116 Begjærets bane …………………………………………………………………… 118 Arven fra Bataille og Blanchot …………………………………………………....122 Forførelsens kall …………………………………………………………………....Kapittel 7.. 91 Den suicidale staten………………………………………………………………....123 Den store illusjonen: realitetens eksess …………………………………………. 109 Forvisningen av døden…………………………………………………………….123 Den seksuelle revolusjonen ………………………………………………………. 103 Den individuelle erfaring? ………………………………………………………. Avslutning……………………………………………………………………128 Oppsummering ………………………………………………………………….... Virilio……………………………………………………………………….............. 108 Den symbolske utveksling ………………………………………………………......... 96 Kroppens bortføring………………………………………………………………..... 119 Verdien av nihilismen ……………………………………………………………... 128 Diskusjon ………………………………………………………………………… 129 Problematisering av konklusjonen ……………………………………………….. 94 Kan fremskrittet overskrides? ……………………………………………………........ 120 Dårlig uendelighet……………………………………………………………….....127 Kapittel 9. 105 Avslutning ………………………………………………………………………..... 99 Byen: den moderne bunkeren?.98 En verden for mine øyne: det moderne kosmos…………………………………........ 137 iv ......... 104 Diskusjon………………………………………………………………………….. Baudrillard…………………………………………………………………......

Likeledes synes overskridelsen som en filosofiskrevolusjonær strategi gått tapt i den angivelig grenseløse kulturen vi lever i. Omslagbildet viser Robert Smithsons landartverk Spiral Jetty (1970). Ved å følge overskridelsens problem hos disse gjennom tre forskjellige århundrer dannes et historisk sammenligningsgrunnlag over overskridelsens problem som brukes til å behandle problemstilling (2): har mulighetene for å reise overskridelsen som et potensial blitt endret gjennom modernitetens utvikling eller er de uendret? Oppgaven forstår de ulike forsøkene på overskridelse filosofihistorisk som del av en modernitetskritikk og tradisjonsbrudd. Det metodiske blikket som anlegges er topografisk. som enkelte betegner som antimodernisme. Det har ikke alltid vært slik. må den forstås i relasjon til grenser. Maurice Blanchot (1907-2003).Kapittel 1. og Spiral Jettys transgresjonsspiral ligger begravd i en midlertidig vanngrav. Filosofene som blir behandlet er Friedrich Nietzsche (1844-1900). De siste årene har ikke denne oversvømmelsen inntruffet ettersom vannivået er for høyt. Til slutt konkluderes det med at overskridelsens utestengelse i det moderne medfører degenererende og potensielt fatale konsekvenser for samfunnet. Paul Virilio (1932-) og Jean Baudrillard (1929-). Verket demonstrerer hvordan overskridelsen er avhengig av strukturenes faste form å slå over. (2) Medfører modernitetens utvikling en endring av betingelsene for å gjennomføre slike omveltinger? Problemstilling (1) forfølges gjennom presentasjoner av fem utvalgte filosofer som alle tematiserer overskridelse fra slutten av 1800-tallet frem til i dag. Georges Bataille (1897-1962). Innledning Denne oppgavens tema og problem er overskridelse. lik havets skylling over jorden. til tross for overskridelsens assosiasjoner til noe erfaringsnært og uutsigelig. for så å trekke seg tilbake og etterlate et utvisket område. Tittelen ”Overskridelsens problem” henspiller på to nivåer av problem: (1) hvorledes innsette en kollektiv overskridelse av tilværelsens organisering i det moderne. Oppgavens referanseramme for behandlingen av modernitetskritikk og overskridelse er religionssosiologisk med vekt på arkaiske kulturers samfunnsorganisering. Selv om overskridelsen ligger nedsunket i dag besitter den et enormt omveltende potensial om vi skal tro Michel Foucaults essay ”A preface to transgression” (1963) dedikert 1 . Problemet overskridelsen er ment å løse er blitt større samtidig som betingelsene for i det hele tatt å reise overskridelsens problem (om dens mulige gjennomslag) synes forverret. Slik vises overskridelsens rolle før og nå. Overskridelsens problem avdekker modernitetens problem. Overskridelsen skjer kun i disse korte øyeblikkene hvor vannet slår over landets strukturer og omsluker det. et verk som i denne oppgaven tjener som en tematisering av overskridelsens konstitusjonsbetingelser i brytningspunktet mellom fluks og stabilitet. strukturer og faste former.

i Donald F. Bouchard. 1981. Alle disse anskuelsene blir direkte eller indirekte problematisert i oppgaven. Foucaults metaforbruk tilsier en kontinuerlig tilbakevendende erodering av formenes dannelse. “Modernity – An Incomplete Project”. The Order of Things. London: Pluto Press. 1 2 . ss. ss. New York: Cornell University Press.er død. Counter-Memory. 4 Jürgen Habermas. 1970/1994. 387. en type etos. spør Foucault.). ”A Preface to Transgression”. (Ed. århundret. Fra Nietzsches erklæring og frem til vår tid dukker det opp en retning innenfor filosofien som på ulikt vis søker å aktualisere en radikal omtenkning av tilværelsen til en verden gjeninnsatt i tilblivelsen og mulighetenes fluks. Det skal derfor spørres: likeledes som atmosfæriske og geologiske endringer har medført Spiral Jettys inaktivitet. som omhandler de siste tiårs debatt mellom modernister og postmodernister. Det moderne prosjekt3 I antologien Anti-Aesthetic/Postmodern Culture (1983). tilsier ikke det at mennesket igjen vil forsvinne ”like a face drawn in sand at the edge of the sea” når betingelsene for dets eksistens trekker seg tilbake. men hva vil skje om denne utslettelsen og fornyelsen av formene stopper opp? Enten fordi havets grenseløse flyt omsluker alt eller fordi landjordens strukturer er blitt for steile å bryte ned. for tenkningen og eksistensens utfoldelse. Som en motreaksjon mot det moderne prosjekts oppbyggelighet. 29-52. Dag Østerberg i Det moderne (1999) knytter moderniteten til det frie individet. 2 Michel Foucault. 1999/2000. Alan Sheridan. s. skisserer Jürgen Habermas opp det modernes prosjekt og hvorledes ulike politisk-filosofiske leirer forholder seg til det modernes idé. Language. Et essay om Vestens kultur 1740-2000. Postmodern Culture. inspirert av arkaiske kulturers samfunnsorganisering. har fremskrittet og utviklingens akkumulative vekst begravd overskridelsens muligheter? Den tidlige Foucaults optimisme skyldes det han forstår som ”det nye rommets” muligheter. For fremstillingens enkelhet skyld holder jeg meg primært til begrepet om det moderne. etter at universets garantist – Gud .2 Formen Menneske overskrides og utviskes. 1983/1985.4 Det modernes prosjekt kan forstås i tilknytning til 1700-tallets store Opplysningsprosjekts forsøk Michel Foucault. 1966. 3-15. i Hal Foster (Ed. overs. Det moderne. Originaltittel: Les Mots et les choses. Foucault avslutter sitt monumentale verk The Order of Things (1966) med en metaforisk konklusjon om Menneskets høyst midlertidige form.til Georges Bataille ved hans død.1 I dette essayet uttrykker Foucault seg svært optimistisk på transgresjonens vegne og utpeker det i fremtiden som sin generasjons mulige vei. 1963. New York: Vintage Books. 3 Det moderne eller moderniteten blir i oppgaven brukt om et vestlig kulturmønster.). og kommer ikke bringe inn diskusjonen om epoken vi lever i er senmoderne eller postmoderne. s. Originaltittel: Préface à la transgression. 11). fornuften og fremskrittet (Dag Østerberg. Practice. 1977/1980. Gitt at Mennesket slik vi kjenner det oppsto under bestemte historiske konstitusjonsbetingelser i det 16. Oslo: Gyldendal. Originaltittel: Modernity Versus Postmodernity.

vilje til makt. fremstiller Habermas Nietzsches prosjekt som et forsøk på å motsette seg rasjonalitetens oppløsning av det arkaiske liv og myten på bakgrunn av en utopisk idé om 5 6 Ibid. Foucault og Jacques Derrida. 3 . s. overs. De mest kritiske kalles av Habermas antimodernister (eller ”young conservatives”). forestillingsevnen. Originaltittel: Der philosophische Diskurs der Moderne: Zwölf Vorlesungen. Til slutt behandles Virilio og Baudrillard. 1985. som en strategi for å ta et steg på utsiden av det moderne. suverenitet og de dionysiske kreftene i det poetiske. Oppgavens hovedfokus er å følge disse tenkernes bestrebelser om å ta dette steget på utsiden. 97. Habermas knytter antimodernismen til Frankrike og nevner tre navn: Bataille. universell moral og lov.6 Karakteristisk for denne gruppen er prentensjoner om å ta et steg på utsiden av den moderne verden og begi seg til en sfære langt vekk i det arkaiske. s. Ikke slik at samtlige av disse lykkes eller mener det noensinne kan lykkes. Oppgavens gjennomgang av et utvalg antimodernister starter med Nietzsche som Habermas betrakter som Batailles forløper og antimodernismens far.5 Habermas demonstrerer hvordan Opplysningsprosjektet slår sprekker utover det 20. The Philosophical Discourse of Modernity. inspirert av arkaiske kulturers innretninger i kosmos. 9. De arkaiske kulturer Habermas sin fremstilling av antimodernismen peker på et vesentlig trekk: det søkes en uttredelse av det moderne til noe annet forbundet med det arkaiske. Modernitetens nyttesfære og instrumentelle fornuft bestrides med frigjørende konsepsjoner som desentrert subjektivitet. 7 Jürgen Habermas. s. erfaringen og emosjoner. Cambridge: Polity Press. men alle tematiserer overskridelsen enten som en mulighet eller som en umulighet. Dette kan betegnes som tre generasjoner antimodernister. 1987. og den autonome kunsten med ønske om å forbedre det hverdagslige liv med denne viten. Bataille er den eneste av disse som skal behandles direkte her (Foucault og Derrida får kun mindre roller). Frederick Lawrence..på utvikling av en objektiv vitenskap. Habermas sin karakteristikk er beskrivende for denne oppgavens objekt: antimodernismens modernitetskritikk: med vekt på overskridelsestematikk. Mot det moderne prosjekts oppbyggelighet og fremtidstro finnes grupperinger som problematiserer utviklingens idé. I sine forlesninger om modernitetens diskurs. Ibid. Tanken om oppbyggelig utvikling og fremskritt eksisterer nå i kulturen side om side med skepsisen mot den moderne etos.7 Deretter presenteres Bataille og hans venn og samtidige Blanchot. århundret. 14. som jeg har kalt ”Overskridelsens problem” ettersom overskridelse betyr å ta et steg over eller gjennom (en grense)..

fremtiden ved å trekke veksler på fortidens mytiske horisont. 1969/1997. og vil tjene som en referanseramme for forståelsen av kritikken av det moderne. Oslo: Gyldendal. Kosmos (profane) verden er skapt og innviedd fra et hellig kaos. eller det homogene og det heterogene som det også vil bli omtalt som. 10 Emile Durkheim.8 Lovnaden om denne utflyttingen mot en utopi: et fremmed innslag i det moderne. s. Begrepet utopis etymologiske opphav skriver seg til det greske ous som betyr ikke og det greske topos som betyr sted eller landskap: et ikke-sted. s. 11 Mircea Eliade.11 Den symbolske innstiftingen av kosmos inndeler virkeligheten i sfærene det profane og det hellige. og som en radikalisering av dens vitenskapelige nøkternhet. De kollektive overskridelsene av kosmiske grenser fungerte som fornyelse mot nytt potensiale og ny tid. Det hellige viser seg ved en Ibid. Den arkaiske samfunnsorganisering.10 Disse empiriske undersøkelser av sjelens (foranderlige) form var relativt radikale utfordringer av kristendommens tese om sjelens evige tilhørighet i Gud. Den franske religionssosiologien videreførtes i arbeidene til blant andre Marcel Mauss og Mircea Eliade. menneskeskapte symbolske handlinger. 1957. 1190. et sted hvor terrenget ikke er utformet. s. Det hellige og det profane. overs. Bakteppet for antimodernismens søken mot en annen sfære og en annen form for eksistens må derfor forstås på bakgrunn av den franske religionssosiologien.W. The Elementary Forms of Religious Life.). The Barnhart Dictionary of Etymology. Den franske antimodernismens bruk av det arkaiske som referansebakgrunn skriver seg blant annet fra den tidlige franske sosiologien hvor Emile Durkheims The Elementary Forms of Religious Life (1912) var et banebrytende verk i undersøkelsen av sjelens arkeologi. Trond Berg Eriksen. New York: The H. Robert K. overs. vil derfor nå gis en kort presentasjon. upløyd mark. 1995. og er en konstituering av en verden. Det levende kosmos Den rumenske religionshistorikeren Eliade beskriver i verket Det hellige og det profane (1957) det arkaiske kosmos som en levende organisme hvor identiteter og former kun eksisterer i perioder før de utviskes (og renses) i kollektive. Karen E.9 Det kan også forstås som en lengsel mot rent potensial. fungerer som et utopisk bakteppe for antimodernismen. med innsatte grenser og en innsatt verdensordning.. omgitt av et ukjent og ubestemmelig rom: kaos. Originaltittel: Das Heilige und das Profane. 87. 1912. New York: The Free Press. Barnhart (Ed. Originaltittel: Les Formes élémentaries de la vie religieuse: Le système totémique en Australie. og inspirerte Roger Caillois og Georges Batailles i deres etablering av Collège de Sociologie på 30-tallet. 1988. Fields. Foreløpig kan vi si at det hellige er motsetningen til det profane og at disse forskjellige sfærene konstituerer to forholdsmåter til eksistensen. Dette kosmos eksisterer alltid for mennesket som et verdenssenter. 9 8 4 . Wilson Company. 20.

og dessuten opphavet for alle etterligninger av verden. Ibid. 15. Axis mundi er gjerne en forbindelse mellom ulike kosmiske sfærer. Den hellige tiden fryser den homogene tiden og innebærer festivaltiden. Mennesket som lever i dette kosmos er et religiøst menneske.15 Tabuene kan dog bare forhindre kosmos sin utslettelse som ulykke. Disse sfærene ble beskyttet fra å komme i kontakt med hverandre gjennom grenser: tabuene.. en åpen eksistens. Glencoe. 24. Det homogene rommet og det heterogene feltet rundt har også sine egne atskilte former for tid: homogen tid og hellig tid. 103. de er maktesløse overfor dens uunngåelige tilintetgjørelse. Denne nødvendige destruksjonen av verden skjer i en unntakstilstand av heterogen tid i de arkaiske festivalers kollektive overskridelser av verdensorden. er det nødvendig å bistå kosmos med 12 13 Ibid. 1950. 1959.13 Med dette menes at mennesket har en forbindelse til verden det lever i. huset eller kroppen. utspillingen av kosmos skapelse som symbolsk fornyelse. imago mundi: inkarnasjoner og etterligninger av kosmos som i tempelet. 8. og er selv ”åpent”. i motsetning til ikke-virkeligheten i uendelig utstrekning omkring. ”Åpningen” tilsier en forbindelse mellom kosmos og mennesket med gudene.14 Tabuene fungerte som absolutte grenser og var konstituerende for hele verdensinnretning og kjent for alle. 5 . Tabuene determinerte absolutte forhold mellom mennesket og tingene. mellom menneskene og gudene og skillet mellom det hellige og det profane og det lovlige og det forbudte. s.. de var ikke tuftet på moralske funderinger man måtte konsultere i kontemplasjon. Dette kosmos er et ”åpent” kosmos. 15 Ibid. Festivalen er en hellig tid. Man and the Sacred. I de arkaiske kulturene var tabuets funksjon grensens beskyttelse av ordo mundi (verdensinnretningen) – den universelle innordningen av både naturen og samfunnet. eller verdens hellighet. s.12 Verdens skapelse skjer gjerne ut fra en verdenssøyle: axis mundi.. Originaltittel: L’homme et le sacré.hierofani: en verdensdannelse av en sentralakse som all fremtidig orientering går ut fra: dannelsen av en virkelighet. som det nå skal handle om. 14 Roger Caillois. s. som en påminnelse om dets kreasjon og periodisitet. Illinois: The Free Press. For å beskytte kosmos mot den uunngåelige aldringsprosessen som vil lede til ruin. Meyer Barash. palasset. som et verdens sentrum som rommet man lever i eksisterer rundt. s. overs. Festivalen Den franske sosiologen Caillois gir i Man and the Sacred (1950) en analyse av festivalens viktige rolle i de arkaiske samfunn. en eksplosjon av heterogenitet markant atskillelig fra den homogene sfæres arbeid og tid.

s. Festivalen innebar ifølge Caillois en metamorfose av menneskets vesen. 212.periodisk fornyelse. overs. en grunnleggende. og holdt på avstand før tiden er inne for dets forløsning eller forskyvning gjennom rekreasjonen av samfunnsordenen. 1996. Festivaltiden refereres ofte til som en mytisk drømmetid lokalisert både forut for begynnelsen og på utsiden av utviklingen. 19 Eliade. Lincoln: University of Nebraska Press. 20 Mircea Eliade. Mennesket forsvinner dermed periodisk i floden og har tradisjonelt blitt renset for sine synder.18 Festivalen presenteres som universets første dager. en overflod av skaperkraft. Det klare skillet mellom sfærer vil medføre at mennesket på grunnleggende vis forandres i festivaltidens hellighet. kreativ tid hvor alle objekter. Festivalens funksjon er ifølge Caillois en regenerasjon av verden. 1958. 23.. 59. Den menneskelig gjenskapelsen av floden (oversvømmelsen) skjer periodisk hvor vannet i religiøse seremonier alltid har funksjon som ”den andre død” . Floden realiserer langs en makrokosmisk skala det som symbolsk varsles med festivaler som Nyttårsfestivalen. 18 Ibid. Rosemary Sheed. Originaltittel: Traité d’histoire des religions. Samtidig skjer disse eksessive prosessene som en endring av samfunnets myter som ikke synes å skilles klart fra dette eksessive forbruket. en gjenskapning av dens Urzeit. Det arkaiske menneskets skapelse og innstiftelse av det nye (kosmos) skjedde på grunn av overskudd av fylde. det synes å skje en eksplosjon i tilværelsens omdanning. Den uunngåelig alderdomssvakheten ved verden er grunnen til at den må skapes på ny. i særlig grad flodmyten. vesener og institusjoner blir innsatt i deres bestemte form. Det hellige og det profane. s.19 Den kollektive regenerering eller overskridelsen av et gammelt samfunn eller gammel tid til det nyes potensial har tradisjonelt vært forbundet med vannsymbolikk. 16 17 Ibid. Ibid. 6 .17 En kulturs potensielle konflikter og motsetninger blir dermed utskjøvet i det hellige. Patterns in Comparative Religion.20 Vannet symboliserer foreksistensen til enhver skapelse. Gjennom myten fremsies kosmos begynnelse som en forkynnelse av en ny kosmisk situasjon som en hellig realitet og ny væren for det religiøse mennesket ifølge Eliade. 32.16 Sentralt for festivalens innhold er dens karakter av eksessiv forbruk og ødsling av oppsamlet energi og velstand fra resten av året.. og i visse perioder absorberer vannet alt i en tilbakegang til det førformelige og renser det og gir det nye muligheter i eksistensens regenerering. 103. s.en midlertidig oppløsning.. s. s. Festivalens ritualers rolle er primært å endre det profane og det helliges natur ut fra samfunnets behov og samtidig å forhindre at det profane og det hellige kommer i kontakt med hverandre ettersom det ville innebære (det fatale) at de ville miste sine essensielle forskjeller.

en grunnleggende ny start i en ny tid.22 Havet har tradisjonelt vært forbundet med et urkaos. 79. og deres kreative potensial ebbe ut advarer Eliade. men nødvendige og helbredende kraft synes borte. 22 21 7 . opphever former og vasker bort synden. 125. Vannet symboliserer gjerne et fons et origo. risikerer dermed å inntreffe på grunn av Ibid. 1997.. Flodmyten representerer en dynamikk som omhandler utslettelse og undergang av strukturer. Originaltittel: Die fröhliche Wissenschaft. s. Den muntre videnskab. ’Transgresjon’ brukes i oseanografien som en betegnelse på prosessen når havet omsluker et landområde. Om nihilismen er en alderdomssvakhet ved kosmos trengs en revitalisering. 23 Eliade.”25 Den europeiske nihilismen kan tolkes som en brytningstid. og havets potensial synes opptørket. men problemet er at de symbolske mekanismene som kopierer syndefloden. Den kollektive overskridelsen er forsvunnet. Oslo: Kunnskapsforlaget. Frederiksberg: Det lille forlag. 1882. s. s. 359. Niels Henningsen. den renser og gir nytt liv. identiteter og fast form til en midlertidig tilstand av kaos og det førformelige før havet igjen trekker seg tilbake og levner den utslettede ”nye” landjorden tilbake til en tilstand av ny begynnelse. 211 24 Friedrich Nietzsche. den kollektive forvandlingen synes å ha tørket inn. s. Dette religionssosiologiske teorikomplekset skal nå anvendes på nihilismen som et eksempel på innskrumpingen av mennesket. den trer inn i historien. en tid hvor kosmos er i ferd med å dø. og så fort det er separert fra vannet vil formen underlegge seg loven om tid og livet generelt: den er begrenset. 1993. Alt som har form er manifestert utenfor vannet. overs. Vannets utslettende. og landjorden med stabilitet. ”et reservoar for eksistensens muligheter. men vannet kan aldri eksistere som noe annet enn potensial. Uansett hvilken religiøs kontekst vannet og floden opptrer i er funksjonen alltid den samme: den oppløser. Det hellige og det profane. for med det å gjøre skapelse av en ny verden mulig. Den går forut for skapelsen.21 I dag kan det imidlertid synes som om formene dominerer det førformelige. det uttrykker seg aldri i form. og det førformelige. Patterns in Comparative Religion.. Bjarne Berulfsen & Dag Gundersen (red. svak og steril i degenererte former. I Nietzsches Den muntre videnskab (1882) fortviler ’det skøre menneske’ over Guds død: ”Hvordan var vi i stand til at drikke havet op? Hvem gav os svampen til at viske hele horisonten væk?”24 Grensene for kosmos synes vekke. §125. Hva risikerer man så hvis man foretar seg inngrepen som setter hele disse syklusene ut av spill? Hvis formene ikke regenereres ved midlertidig å bli oppløst i vannet. Fremmedordbok 15. 25 Eliade. identitet og faste former. 212. utg. vil de skrumpe inn.). s. Den sakte regresjonen til degenererte former.nemlig ”verdens ende” og slutten på en syndefull menneskehet.23 Menneskeheten ville råtne bort: tømt for dens livskraft og kreative evner.

sier Nietzsche. s. er den avsindige veksten til midlertidige former som nå har blitt disse formenes atrofi (muskelsvinn). Moderniteten og dens kritikere Antimodernistenes kritikk av det moderne er knyttet til dominerende retninger i vestens kultur som kristendommen-platonismen. Alt som fra et moderne standpunkt synes å være fremskritt av sosial.. s. Modernitetens prosjekt er på grunnleggende vis tuftet på en fatal feil: menneskehetens utnevnelse av seg selv som en verdi hvis selve kjerne har fått navnet ’bevisstheten’. 48. Fremskrittet avvises ikke prinsipielt av det primitive mennesket. Dette er en abduksjon fra utgangspunktet: mennesket som en ubetydelig og liten del av en stadig tilblivelse og fluks. 8 .. vil formen stå igjen (og tenkes som endelighet) som i kristendommen-platonismen som blir toneangivende og dominerende i den vestlige kulturen gjennom to årtusener. 56). 1967/1968. Walter Kaufmann & R. Antimodernismens kritikk må forstås som modernitetens misforståtte fremskritt på grunn av dens ukontrollerte endringer av tilværelsens fornyelse. Det hellige og det profane. §72. 48. en verden av kaos. Moderniteten. Guds død kan forstås som den store grensens fall i et døende kosmos som sårt trenger fornyelse og gjenfødelse. men fremskrittet forstås som en del av den guddommelige dimensjonen. Det modernes begrep om fremskrittet er dekkende for den etos det tales om når det moderne nevnes i oppgaven. overs. Felles for både kristendommenplatonismen og hegelianismen er at de kan knyttes til dialektikken og en lineær historieforståelse. og hegelianismen.26 Bak fremskrittet ligger (det teoretiske) menneskets uttredelse. En fare ved nihilismen er fornemmelsen den kan gi av at potensialet eller eksistensens muligheter er uttørket og forsvunnet for godt. 29 Ibid. The Will to Power. s. men et opprinnelig imperativ til viljen/fortolkningen til en 26 Eliade spesifiserer riktignok at forestillingen om det arkaiske menneskets motsetning til fremskrittet bare er delvis riktig. 9. §4. ettersom man er tilvendt å se på universet med uendelighetens briller. Fremskrittet vitner om en uttredelse av sirkulær tid og dynamiske sykler av utslettelse og fornyelse. kulturell eller teknisk art vil det primitive samfunnet ha tilegnet seg som åpenbaringer (Eliade. ikke som en kritikk av fremskrittet per se.28 Moderniteten baserer seg derfor på en kreasjon som man forstår som naturlig og som man projiserer mot den totale tilfredsstillelse i selvbevisstheten. Når balansen av periodisitet forrykkes. Modernitetens prosjekt og utvikling må ifølge Nietzsche derfor forstås som betinget av forsøket på å oppnå den høyeste form for bevissthet.27 Den forvokste formen som forgifter eksistensen er bevisstheten. men hvor det moderne mennesket ikke lenger lever i harmoni med periodisiteten av fornyelse. Hollingdale. 28 Ibid. 27 Friedrich Nietzsche. s. J. New York: Vintage Books. som ikke må misforstås som en opprinnelig begynnelse. §74.29 Det er mulig å situere en urgrunn hos Nietzsche: en verden før Gud skapte den.fraværet til den kollektive overskridelsen.

ss. cit. Det ligger dessuten et stort alvor for fremtiden her. Det gjøres i forbindelse med de tre forvandlinger.33 Det søkes en forvandling av den dekadente kulturen vi lever i som hindrer spillet av vilje og krefter. ss. jordsmonnet for skapelse er i ferd med å forvitre: nihilismen krever et svar eller løsning. Nietzsche har løftet vekk ”det store sløret”: Gud. overs. 1962/1999. århundret. løvestadiet og barnets stadium. men om det blir en vellykket gjennomgang gjenstår å se. Nietzsches mål om en transfigurasjon av eksistensen kan forstås som tuftet på idealet om metamorfosen.. 1883-1885. Amund Hønningstad. 120. overs. ligger det en forståelse av historisitet på menneskehetens vegne. New York: Gordon Press. 15-16. Hans profet Zarathustra søker hele tiden å endre kulturen i kraft av sin overflod: i allegoriske analogier til vestens idéhistorie og mytologi som fulle begre (Jesus) eller havet som stiger og drukner fjellet (Syndefloden). En hybris for å reversere en annen hybris. Anthony M. Nietzsche søker et dobbelt sveip og et rent brudd. 9 . I Slik talte Zarathustra (18831885) tar Nietzsche opp denne tredelingen mellom det gamle. symbolisert av kamelstadiet. Nihilismen er den nødvendige bakrusen etter en to tusen år gammel kristenplatonsk tradisjon for fortolkning av virkeligheten. Enten som en ytterligere svekkelse av tilværelsen eller en vellykket gjennomgang hvor nihilismen skapes om og med. 12-14. Originaltittel: Der Fall Wagner. 1888. s. som gir det fremtidige mennesket nye muligheter. Nietzsche spår at svaret foreligger i fremtiden. endringer og det nye. 32 Friedrich Nietzsche. Det rene potensialet? 30 Friedrich Nietzsche. Bak Nietzsches innsikter i den europeiske nihilismen som ligger bak dekadansen han ser i sin egen samtid.begynnelse.32 Den eldgamle symbolikken med stadig fornyelse mellom land og hav i det arkaiske. 33 Ibid. 194. Derfor opererer denne oppgaven med et tidsperspektiv for å følge nihilismeproblemet og overskridelsestematikkens endringer gjennom tre generasjoner antimodernister frem til vår egen tid hvor ”svaret” skal foreligge. Ludovici. i det 20. er et skille Nietzsche spiller på gjennomgående i forfatterskapet.. Originaltittel: Also sprach Zarathustra.30 Reverseringen av modernitetens hybris (angrep på den kosmiske orden)31 blir på mange måter Nietzsches storstilte prosjekt. denne bakrusen er Nietzsche en tidlig observatør av. Slik talte Zarathustra. 1974. s. Oslo: Gyldendal. The Case of Wagner. som symbol på det faste og formede og det flytende og formende. 31 Caillois. Metamorfosen av menneskets vesen i festivalen er den gamle formens forvandling gjennom utslettelse og inntreden i en ny form. op.

Robert Lamberton. en ”åpning” som tillater en oscillering mellom det heterogene og det homogene.I åpningen av Blanchots debutroman Thomas the Obscure (1941) befinner hovedpersonen Thomas seg på svøm i det som kan være er et hav av muligheter eller avgrunnens intet. 1941. New York: Station Hill Press.34 Verken leseren eller Thomas er helt sikker. som bare driver den videre. som resultat av overskridelsens endelige gjennomgang (for ham). og i folkepsykens forestilling om progressiv utvikling hvor vi er på vei til stadig bedre liv som følge av vitenskapen og teknologiens fremskritt. Bataille søker en transgresjonspolitikk. Thomas the Obscure. Den enorme akkumulasjon som tar alt opp og bringer det videre er uttrykk for en manglende forståelse av nødvendigheten i å ødsle energioverskuddet. 1973/1988. overs. blir det nye rommets muligheter samtidig truet med oppfyllelse på ny i den hegelske dialektikken. Teknikken og Utviklingens forandring av virkeligheten er for Virilio 34 Maurice Blanchot. Det er hele tiden uklart om Blanchot avviser overskridelsens mulighet helt eller befinner seg i en transmigrert posisjon i forhold til helheten. i en permanent utflytting til utsiden (i eksilet). kan Batailles prosjekt sies å være mer politisk rettet mot å få Utsidens heterogenitet i spill (igjen) med den bestående kulturens homogene senter. blant annet i krigen. Men om særlig Blanchot først og fremst er opptatt av ”havet” eller det hellige rom i en fascinert og famlende søken i skyggene av ”det store lysets slukking”. 10 . Transgresjonen er ment å være et glimt av det helliges kontinuitet som viser seg i et fortettet øyeblikk før man returnerer til den homogene virkelighet. Thomas var som kjent den tvilende av Jesus tolv disipler. Problemet for både Bataille og Blanchot er at den hegelske dialektikken truer med å bli totalitær i sin inkludering av alt som kommer i dens vei. Men om Nietzsche fungerte som en foregangsskikkelse for generasjonen til Bataille og Blanchot i sin bortriving av Gud som hadde tjent som det helliges parasitt. som manifesterer seg og blir retningsgivende i Frankrike i mellomkrigsårene. Hegelianismen stenger ute negativiteten og representerer en homogenisering av virkeligheten som for Bataille er farlig fordi resultatet blir at grensene mellom det homogene feltet og det heterogene feltet hardnes hvor stadig mer av negativiteten (det som ikke lar seg assimilere som død og vold) undertrykkes. Dette innebærer økt diskontinuitet mellom disse sfærene. Utviklingen av nihilismeproblemet i Frankrike fra mellomkrigstiden og fremover viser en grunnleggende ambivalens mellom mulighetenes rike og intethetens dike. Den hegelske konsepsjonen om vekst. utvikling og progresjon avleires i ideen om det moderne prosjekts søken etter vitens gradvise avdekning av verden. Originaltittel: Thomas l’obscur. Overskuddet som ikke lar seg inkorporere i kulturen risikerer å slå tilbake som en større og ukontrollert kraft. Hos Blanchot er ikke det radikale overskridende anslaget like tydelig som hos Nietzsche og Bataille.

’Den negative oppbyggelighed’ er en velvalgt beskrivelse som vekker nysgjerrighet ettersom det vanligvis er det moderne/Opplysningsprosjektet som sies å være oppbyggelig og negativismen (antimodernismens etos i Stjernfelt og Thomsens vokabular) som søker en overskridelse av det modernes forestilling om den progressive utvikling. Men i dag synes selv negative referanser som ”Gud er død” tapt. som nå var tomme kategorier: horisonten og havet fungerte som symboler selv i kraft av sitt fravær. er eksempel på verdens alderdomssvakhet ytterligere forfall eller kulturens fullkomne fullendelse. Vår egen samtid gir ikke noe entydig svar på dette. hvor resultatene av det modernes idé om stadig vekst begynner å vise seg. Habermas uttrykker. og man må spørre seg om landskapet nå er snudd opp ned. … denne negative opbyggeligheds mest skamredne kliche. Sammenligner vi med den nihilistiske krise var menneskets fortvilelse rettet mot de tidligere innhegnede referansepunkter for dets eksistens. en bekymring over tendensen til at antimodernismens ideer får utbredelse i en allianse med postmodernismen i et ideologisk skifte på begynnelsen av 80-tallet. København: Vindrose. Miskjente Foucault den gang hva transgresjonen kunne utrette? Eller må det ha skjedd et forfall i siste halvdel av det 20. 2005. Men forbudene synes å være mer skjult enn tidligere.”36 Man trenger ikke nødvendigvis være enige i Stjernfelt og Thomsens krav til kunsten for å fatte interesse for deres diagnose. 36 35 11 . ss. Modernitetens akkumulative vekst har i Habermas.35 Trolig observerte Habermas begynnelsen av en bestemt holdning til det moderne som er slått ut i full blomst i dag. 14-15. århundret. som har forverret mulighetene? Angivelig lever vi i postmodernismens grenseløshet. i sin opptegnelse over det moderne. Gamle problem i nye former Når det gjelder vår egen samtid kan det spørres om perioden vi lever i som enkelte kaller for historiens slutt. I polemikken Kritik af den negative opbyggelighed (2005) kaster Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsen brannfakkelen at dagens samfunn domineres av forestillingen om ”den romantiske Oprører. Frederik Stjernfelt & Søren Ulrik Thomsen. bakside. Det er mange gode grunner til å bestride slike utsagn.og Baudrillard uttrykk for den samme bevegelsen flere tiår senere. som ”overskrider grænser”. Stjernfelt og Thomsens identifikasjon av overskridelsen som nåtidens fremste klisjé står i en tilsynelatende motsetning til overskridelsens potens slik Foucault beskrev den bare noen tiår tidligere. ”Modernity – An Incomplete Project”. Kritik af den negative opbyggelighed. s. Noe av problemet med modernitetskritikkens arbeidsbetingelser i dagens kultur er paradoksalt nok den antimoderne etos gjennomslag i deler av kulturen. Alt er ikke tillatt.

Horisonten slår ikke bare sprekker. Det tradisjonelle bildet av kosmos sine referansepunkter er ikke lenger gyldig. Det er ikke ønskelig å gi noe mer spesifikk beskrivelse av overskridelsens problem her ettersom det vil komme klart frem i enkeltkapitlene i forhold til hver enkelt tenkers særegne prosjekt. noe som ikke gir oss katastrofens eksplosive apokalypse. I forhold til problemstilling (2): ”Medfører modernitetens utvikling en endring av betingelsene for å gjennomføre slike omveltinger?”. men dermed også tilstrekkelig bredt til å innramme fem ulike tenkeres forskjellige.og havelementenes sammensmelting eller forsvinning. Mulighetene for reversering er muligens bare tilbake som en implosjon i tilintetgjørelsen. 12 . nihilismeforståelse og tradisjonsbrudd. Vi kan betegne dette som den virtuelle nihilismen eller hastighetens nihilisme.Baudrillards hyperrealitet inntatt en hypertelisk karakter som en avsindig oppdemming av energi. Dette overskridelsesmotivet er naturligvis svært omfangsrikt. men som en villet. hvis det er for likt (kulturens ”kode”) vil det trolig misforstås. himmel. men beslektede varianter av modernitetskritikk. Forsøket på omdanning må ha et nedslagsfelt for å kunne få en effekt. Overskridelsens problem oppstår i det man forsøker å frarøve og dislokalisere kulturens gravitasjonssenter. universet har ikke lenger noe potensial eller ubevisst rest tilbake. Betegnelsen for denne generelle problematikkens innramming har jeg kalt: ”Overskridelsens problem”. kontrollert tilintetgjørelse mot fornyelse. som er det samme. den blir en negativ horisont. men en sakte forsvinning. noe som kanskje har vært målet hele veien. Overskridelsens opprinnelige funksjon og rolle i de arkaiske samfunnsorganiseringer var å være en ventil og portal på samme tid. Problemstilling (1) ”Hvorledes innsette en kollektiv overskridelse av tilværelsens organisering i det moderne” forfølger forsøket med å forvandle samfunnsorganiseringen. kan vi foregripe å slå fast at modernitetens akkumulasjon hele tiden jobber mot muligheten for en vellykket gjennomgang gjennom prosesser som søker å bevare den gjeldende form for samfunnsorganisering ved aktivt å tildekke overskridelsens mulighet. Hvis forsøket er for annerledes vil det avvises eller aldri berøre. hvis vi skal tro Virilios tese om teknikkens endringer av eksistensens referanserammer. Problemet kan forstås som et toveis problem. men ikke som en blind og ukontrollert undergang. Disse grunnleggende endringene av de tradisjonelle horisonter og grenser er ikke potensielt overskridbare lenger fordi de oppløses og forsvinner. Man søker det nye eller det genuint andre. Vi har forlatt havet for godt. Problemstilling Det forenende for antimodernistene presentert her er det som Habermas korrekt identifiserer som deres motiv: ønsket om å ta steget ut av det moderne til en grunnleggende annen sfære.

1. men noe forskjellige bevegelser.40 Som en geolog som studerer en oversvømmelse (transgresjon) av et landområde og dets endrede terreng skal vi For å forhindre eventuelle misforståelser: ’overskridelse’ er den generelle termen for beslektede.. 1. en annen flate (f. Eksempelvis overskridelse og transfigurasjon er synonymt. Det latinske verbet transgredi er sammensatt av trans (gjennom. 357. Tilgjengelig: http://www. Overskridelse og transgresjon brukes vanligvis om hverandre i litteraturen som den samme generelle betegnelsen. Overskridelsens problem blir tilsynelatende dens forsvinning eller overskridelsens totale gjennomslag (som egentlig er to sider av samme sak). mens overskridelsens problem for hver enkelt tenker diskuteres i sine respektive kapitler. op. Dette momentet diskuteres i avslutningen. SUNY [Online].edu/philosophy/faculty/allison/TransgressioninSade. Disse spesifikke variantene av overskridelsesbegrepet blir nærmere definert når de brukes. men siden transgresjon i denne oppgaven er assosiert til Bataille forsøker jeg å bruke transgresjonsbegrepet kun i sammenheng med ham. “Transgression and Its Itinerary”. på den andre siden) og gredi (å gå). 1160. Ordet brukes hyppig i dagligtale fra alt fra å overskride budsjettet til å overskride loven. 2005. 39 David B. Overskridelsens problem skifter derfor karakter etter hvert som den hegelske samfunnskroppen eser ut i sin fulle tyngde og homogeniseringen i en forstand inntar alle plan. 37 13 . men transfigurasjon og transgresjon er ikke synonymt. overskridelsen må være i forhold til noe som har en bestemt form eller identitet. s. mindre område av jordoverflaten el. men som filosofisk term kan vi si at det innebærer å begi seg hinsides en grense eller sperring.sunysb.38 Det norske å overskride henspiller på samme bevegelse. ’Overskridelse’ brukes synonymt med alle de spesifikke overskridelsestermene.37 Overskridelsesbegrepet er i seg selv svært vidt samlebegrep.Betingelsene for overskridelsen forandrer seg med endringene til terrenget den bryter mot. 40 Berulfsen & Gundersen (red. s. Aufhebung. terrengforhold i et bestemt område)”. Topografi er en ”stedbeskrivelse. Metodikk Overskridelsestemaet skal følges gjennom et topografisk blikk.htm [2005. Begrepsavklaring Overskridelsens problem er ment som en generell betegnelse som rommer ulike varianter av overskridende bevegelser hvorav følgende varianter vil bli brukt gjennom oppgaven: transfigurasjon. s. detaljert beskrivelse av større el. op. transgresjon.39 Sistnevnte distinksjon er sentral ettersom overskridelsen alltid må være en overskridelse av form. å gå hinsides noe. transmigrasjon.eks. og pseudotransgresjon. cit. som naturligvis må tilhøre et objekt eller område.). Allison. cit. 38 Barnhart (Ed. en bruddflate.).. juni].

som også kan forstås som en utstøtelse av noe fra bevisstheten. gradvis tilstiver i sine posisjoner. The Metamorphoses of the Circle. og selv om disse relasjonene endres tilsier organiseringen både i det arkaiske og det moderne at topografien følger bestemte strukturer og atskillelser. Skillet det profane og det hellige. Kosmos sin organisering både i det arkaiske og det moderne utstøter bestemte sfærer av eksistensen fra sentrum. overs. 1-2. Disse skillene har materielle konsekvenser. Det dreier seg om topografiske størrelser som kun er retningsgivende signifikanter. Topografiens blikk for form kan dessuten gi indikasjoner på om overskridelsen virkelig er en omforming av form eller ikke. Forholdet mellom det profane og det hellige er nevnt. strukturer og former. s. Simulacra & Simulation. Originaltittel: Simulacres et simulation. s. Med tabuet som grense for uforenlige sfærer. Ann Arbor: The University of Michigan Press. En forskjell mellom topografen og topologen er at topologen er en vitenskapsmann.. Jean Baudrillard. Topologi betyr ”stedslære: del av geometrien som gjelder beliggenhet.43 Ved hjelp av en topografisk representasjon av sirkelmotivets 41 42 Ibid. overs. 1966. selv om det er skiftende grenser. sammenheng og geometriske egenskaper som er uforanderlige ved kontinuerlige forandringer. I Baudrillards analyser av vår egen samtid synes kartet å ha blitt forvekslet med virkeligheten selv.søke å gjøre det tilsvarende for det filosofiske landskap. xi. Baltimore: The Johns Hopkins Press. 43 Georges Poulet. 14 . 357. Originaltittel: Les metamorphoses du cercle. Carley Dawson & Elliott Coleman. 1961. Vi har situert overskridelsestematikken til øyeblikket for konfrontasjon mellom hav og land: symboler eller metaforer for kaos og potensial og form og identitet. Den franske litteraturviteren Georges Poulet har i verket The Metamorphoses of the Circle (1961) undersøkt sirkelfiguren i den vestlige kultur helt fra latinske definisjoner på Gud fra 1100tallet som ”Gud er en kule/sirkel hvis senter er overalt og omkrets ingen steder” til den moderne litteratur og kultur. ss. Sheila Faria Glaser. Den topografiske metode anvendt på overskridelsens problem kan grunngis med at betingelsen for overskridelsen som mulighet er den nødvendige relasjonen til faste størrelser som grenser. 1994/2006. men oppgaven kan kanskje komme til å avsløre at de formene som eksistensen organiseres og struktureres ut fra. kan også forstås som et skille mellom det bevisste og det ubevisste i det moderne. Baudrillard henviser til en historie av Jorge Luis Borges hvor en fiktiv regjerings kartografi er så detaljert at kartet den lager ender opp med å dekke over territoriet den skal avbilde. 1981.”41 I utgangspunktet jobber vi ut topografens foranderlige landskap.42 Tidligere bruk av topografiske analysemodeller synes primært å ha blitt benyttet som litteraturvitenskapelige undersøkelser av rom og former som litterære motiv. Det topografiske analysenivået ligger dermed nært en av oppgavens teser: topografien blir etter hvert en topologi.

Utgangspunktet er ganske håpløst om man skulle ha ønske om å innfange overskridelsen på begrep en gang for alle. London: Penguin. Boston: Beacon Press. 45 Lewis Carroll. Det er nok å minne om at overskridelsen i en forstand må være som ”snarken”: umulig å skulle endelig verifisere. hvordan kan vi vite at det virkelig var ”snarken” vi fanget og ikke noe annet. da sirkelen ligger fast til tross for idéhistoriske omslag som overgangen mellom kristendommen og humanismen. med utgangspunkt i det han kaller en topoanalyse (i motsetning til psykoanalysen). Men den topografiske analyse lar seg imidlertid også anvende til å undersøke foranderlige aspekter som verdensordningen og menneskets inkarnasjoner av den i arkitekturiske organiseringer.form er en hovedtese for Poulet disse formenes evighetskarakter (for den menneskelige fantasi). Metodiske problem Den refererte Foucault-artikkelen om Bataille og transgresjonen ”A preface to transgression” titulering antyder at Foucault ikke er den blåøyde optimisten som det kanskje kunne synes som i den korte referansen til hans artikkel. hvorledes litteraturens romlige figurer gjerne situeres i barndommens rom og hus som virker konstituerende for tenkningen. hvis vi ikke har noen tidligere eksemplarer å sammenligne med? Carrolls fabel kan naturligvis brukes for å trekke hele det moderne sannhetssøkende vitenskapelige prosjekt i tvil. 1969. Den franske filosofen Gaston Bachelard har i verket The Poetics of Space (1958) undersøkt. 44 15 . The Hunting of the Snark. The Poetics of Space. Denne erkjennelsen er også utgangspunktet for denne oppgaven. Gaston Bachelard. Originaltittel: La poétique de l’espace. overs. Dette problemet minner om Lewis Carrolls fortelling The Hunting of the Snark (1876) hvor en gruppe vitenskapsmenn legger ut på en ekspedisjon hvis mål er å fange det mystiske fabeldyret som går under navnet ”snarken” hvor problemet til slutt går opp for dem: hvorledes skal vi finne noe vi ikke vet hvordan ser ut?45 Og om vi fanget ”snarken”.44 Både Poulet og Bachelard opererer med disse formene og rommene som mer eller mindre evige strukturer. 1876/1995. Maria Jolas. I forhold til særlig Bataille og Virilio skal vi se hvorledes den ytre topografien (som arkitekturen) virker på den indre topografien og omvendt som imago mundis og ordo mundis inkarnasjoner i det moderne. men det skal få ligge i denne omgang. 1958. Foucault er naturligvis klar over at en teoretisk tekst om Batailles transgresjonsbegrep bare kan være et forord. en tilnærming som aldri vil kunne endelig gripe overskridelsen ettersom den har med noe erfaringsnært og praksis å gjøre.

47 Hvor går man om man får beskyldninger for å være inkonsistent når man søker bestridelser av helhetens koherens? Problemet er naturligvis at Habermas får spille deltager og dommer når han sier Nietzsche sager over grenen han sitter på. Likevel er det den bestående kulturen som har definisjonsmakt og utgjør referansebakgrunnen for hele diskursen. men det er ikke det samme som at man søker seg vekk fra vår tid. Habermas kritiserer Nietzsche fordi han angriper sannhetskriteriet og samtidig gjør krav på å tale sant. Habermas. Og si at kulturen tar feil blir problematisk fordi man da spiller langs referansekategorien sant-falskt som man i utgangspunktet vil kritisere. Selv om det brukes begrep som antimodernisme av pedagogiske hensyn bør slike merkelapper leses med forbehold. Antimodernistene godtar ikke den dominerende diskursens spilleregler. Men selve formulering av oppgavens problemstilling risikerer å bli rammet av den tradisjonelle filosofiske diskursen som kan virke misvisende. det vil til slutt falle. The Philosophical Discourse of Modernity. Og modernitetens fremskritt er slett ikke noe progresjon. Dette problemet skal ikke tas opp videre her ettersom bestrebelsene til de enkelte tenkere vis-à-vis modernitetens hegemoni og definisjonsmakt følger problemstillingen gjennom hele oppgaven. Habermas kritikk av Nietzsche for å være performativ inkonsistens er velkjent. men i virkeligheten en enorm misforståelse med svært destruktive og mulige irreversible konsekvenser. 47 Habermas.Når vi reiser overskridelsens problem som en del av en filosofishistorisk diskurs i forhold til modernitetskritikk og antimodernisme er dette ikke helt uproblematisk da oppgaven blir preget av den dominerende kulturens begrepsmakt. Ja visst er man kritisk til det moderne. I den forstand kan Nietzsche med rette betegnes som mer moderne. men Nietzsche vil mene at det treet som Habermas mener står fast (hele modernitetsdiskursens fornuft) ikke er urokkelig. 83-105. Sånn sett overskrider Nietzsches prosjekt Habermas sin tro på moderniteten ettersom Nietzsches prosjekt rommer en kritikk av moderniteten som tilsier at den skjuler problem vi ikke vil bli av med og som vil vise seg i fremtiden. som selv er en forsvarer for det moderne prosjekt. I utgangspunktet er modernitetens prosjekt en menneskelig hybris: det har skjedd en forrykkelse fra menneskets aktive og skapende deltagelse i den kosmiske orden. ss. 46 Habermas sin posisjon i The Philosophical Discourse of Modernity (1985) kan forstås som et forsøk på å redde restene av moderniteten/Opplysningsprosjektet gjennom fornuften.46 Modernitetskritikken innebærer egentlig radikale anslag som søker en ny samfunnsorganisering her og nå. Modernitetens prosjekt som har vokst frem fra denne hybris utgjør for samtlige tenkere derfor en feiltagelse av enorme proporsjoner. sin karakteristikk av modernitetskritikk som antimoderne risikerer å gi for sterke assosiasjoner til et reaksjonært begjær. 16 . Problemet kan illustreres med den nevnte hybris.

Minneapolis: The University of Minnesota Press. overs. og ikke så mye hvordan bølgen bygger seg opp. 49-87. 2000. overs. selv om vi behandler en rekke tenkere som like bør man ikke glemme at forskjellen mellom de alltid vil være større enn deres felles likheter. i Ernst Jünger/Martin Heidegger. 127. Originaltittel: L’Entretien infini. århundret påpekt at dagens menneskehet tilsvarer Nietzsches begrep om det hesligste eller siste mennesket: det anemiske. s. Og det er bare forsøkene på slike kursendringer som beskrives.49 Nihilismen er aktuell også i dag. s. Daniel W. Chris Turner. Malmö: Kykeon. ss. er ikke kulturen noe mer lydhør i dag. selv om oppgavens utvalg og utforming kan gi et annet inntrykk her. og her begynner det problemkompleks som angår filosofer. 58. Paul Virilio. Strategy of Deception. 17 . som forvitrer gjennom Guds død.og verdikrise hvor kursen må legges om. ikke grunnleggende normative motstandpunkt. Pierre Klossowski.48 Flere kommentatorer har gjennom det 20. Det hellige og det profane. Nietzsche and the Vicious Circle. Oppgavens problemstilling forutsetter mer eller mindre at livet i det moderne er preget av en menings. 1997. Utvalget av disse fem tenkerne skyldes et ønske om å vise nihilismeproblemet og overskridelsesproblemet gjennom en historisk skisse som reflekterer disse temaenes endringer. Det samme gjelder likhetskriteriet. Det er en viktig distinksjon. Maurice Blanchot. men om Zarathustra opplevde en kultur døv for hans budskap. Det arkaiske bør derfor bare leses som en symbolsk utopi som viser en annen organisering.”50 Vi tar han på ordet og forlater religionviterens ”objektive” blikk på historiske kulturer og begynner undersøkelsen av den Vestlige kulturs forfall. 1993. Originaltittel: Zur Seinsfrage.Man søker seg vekk fra vår tids dominerende organisering. 50 Eliade. Nietzsche Prolog: Emersons sirkler 48 Erkjennelsen av nihilismens gyldighet er en verdidom som tjener som et normativt utgangspunkt for oppgaven det ikke er rom for å problematisere her. London: The Athlone Press. 1969. 1956. Smith. ”Om varafrågan”. Originaltittel: Nietzsche et le Cercle Vicieux. Avgrensning og aktualitet Ettersom oppgaven primært skal være et blikk på konfrontasjonspunktet hvor de ulike modernitetskritikerne konfronterer kulturen lik en bølge som slår mot land (selv om det ikke alltid skjer i dramatiske vendinger) kommer utsnittet og utvalget jeg er nødt til å anlegge til å dreie seg om konfrontasjonspunktet. Originaltittel: Stratégie de la déception. The Infinite Conversation. psykologer og teologer. 49 Eksempelvis Martin Heidegger. 1993/1999. Linjen. London: Verso. Kapittel 2. moderne mennesket. Eliade slutter sin gjennomgang av det hellige og det profane med et sukk på vegne av det moderne menneske: ”Her slutter religionshistorikerens overveielser. 1999. overs. det vil si helhetlige presentasjoner av de forskjellige forfatterskap. og ikke en konkret utopi man søker i en filosofisk tidsmaskin. men varighet: nihilismen er (fremdeles) noe som angår oss. Susan Hanson. 1969.

Undersøkelsen av overskridelsens problem skal begynne med et raskt sideblikk på den amerikanske filosofen Ralph Waldo Emerson som var en av få samtidige tenkere Nietzsche betraktet som en av sine likesinnede. I essayet ”Circles” fra Emersons første hovedverk Essays: First Series (1841) legges ned et mantra for den eksperimentelle filosofens orientering i verden som senere skulle bli et av Nietzsches fremste karaktertrekk. ”Circles” begynner med en geometrisk-metaforisk situering av menneskets plass i verden: øyet er menneskets første sirkel og horisonten den lager til er den andre sirkelen, og gjennom kosmos blir denne primærfiguren kontinuerlig gjentatt.51 Emerson siterer Augustin på definisjonen av Gud som en kule hvis senter er overalt og omkrets ingen steder. Teksten er likevel svært antiteologisk i den forstand at den innholder oppsettet for det eksperimentelle mennesket, hvis bestridelse av den perfekte kulen (Gud/kulturens hele) kan grunnlegge et nytt genesis. Livets potensial oppsummeres nemlig i det faktum at en ny sirkel alltid kan oppstrekes rundt en sirkel. Det finnes intet mål i naturen, enhver slutt er en ny begynnelse, det finnes alltid en ny morgen. Emersons metaforbruk og radikale tankegods er påfallende likt Nietzsches og hans profet og litterære alter ego Zarathustra.52 Emerson tilhørte den amerikanske transcendentalisismen og delte dens modernitetskritikk hvor naturen representerte et uberørt område i forhold til modernitetens industrialisering og urbanisering. Naturen tjener imidlertid ikke bare som et fluktsted og en uberørt sfære, den har sin egen ”logikk” som minner om synet på det levende kosmos beskrevet innledningsvis. Det finnes ikke noen oppsett i naturen, universet er bevegelig og sett fra Guds øye røper vår klode forgjengelighetens lov, ikke evige sannheter. Denne loven oppløser alle faste fakta og holder virkeligheten flytende.53 Ut fra universets karakter av stadig fornyelse nedfelles en holding til livet i tett overensstemmelse med disse grunnvilkårene av utskiftbarhet. Idealet for menneskets liv er kontinuerlig å skape nye sirkler fra en liten ring som overskrider alle sidene til nye og større sirkler i en prosess uten ende. I sirkelens formelige ideal vil overskridelsen av grensene alltid ligge som et imperativ i et horisontutvidende og frihetssøkende grunnsyn. Emerson beskriver det vi kan kalle den frihetsøkende grenseoverskridende eksistens, i sin reneste individuelle form tilpasset
51

Ralph Waldo Emerson, ”Circles”, Project Gutenberg [Online], 1841, Tilgjengelig: http://www.gutenberg.org/dirs/etext01/1srwe10.txt [2006, 22. januar], s. 1. 52 Den litterære skikkelsen Zarathustra og den historiske personen Nietzsche blir brukt om hverandre som samme person. Dette gjøres i utstrakt grad i kommentatorlitteraturen om Nietzsche også. Dette kan nok betraktes som problematisk fra et bestemt litteraturvitenskapelig ståsted, men jeg har valgt en enkel litteraturteorisk modell som tilsier at Zarathustra er Nietzsches litterære alter ego. En nyanse som jeg dessverre ikke har mulighet til å forfølge her ville være å sammenligne forholdet Nietzsche-Zarathustra med Platon-Sokrates. I det sistnevnte forholdet har synet på Sokrates som Platons litterære talerør blitt utfordret. Om man problematiserer Platons forhold til Sokrates ender man opp med en langt mer motsetningsfull og tvilende Platon enn det som er vanlig å tolke ham som. Kanskje er det rom for det i forholdet Nietzsche-Zarathustra også? 53 Emerson, op. cit., s. 1.

18

det individualiserte moderne liv, som en vitalistisk naturtilstand som ligger nedfelt i kosmos og mennesket selv. Med Nietzsche skal vi se hvordan den individuelle overskridelsen blir et middel mot kulturen i forsøket på en transfigurasjon av tilværelsen.

Innledning Kulturen, sier Emerson, er intet annet enn resultatet av de ideer som har dukket opp på menneskets mentale horisont og som konstituerer den nåværende orden av ting lik et tre bærer frukter.54 Ordet idé stammer fra form,55 og i forbindelse med Nietzsche vil jeg spørre om ikke noen av ”kjernen” i hans prosjekt ligger i å innsette det Emerson beskriver som en ny type kultur som umiddelbart vil revolusjonere systemet. Nietzsche vil ramme selve bevisstheten og han foretar en fundamental kulturkritikk grunnet på innsikten at den mentale horisont og den indre verden er fundert på utskiftbare, men for øyeblikket låste verdsettinger. Verdsettinger som selv er innrammet av en total verdsetting (bevisstheten) som danner sin egen form, sin egen referanseramme. Derfor søkes det ikke bare etter en ny form, men en omforming av formingen av mennesket. Dermed blir utgangspunktet vanskeligere enn hos Emerson. Bevegelsen rettes ikke utover mot nye horisonter, men mot den (indre) mentale horisontens arkitektur. Målet er det samme hos begge: frihetsmaksimering. Det søkes en bestridelse ikke bare av gitte verdier, men av det som genererer ’verdi’ overhodet, kategoriens grunn og rammeverk. Bevegelsen kan illustreres topografisk. Nietzsche søker ikke primært en sirkel å slå over en ny sirkel som Emerson, en ny horisont, men å frariste kulturen dens gravitasjonspunkt. Å søke å sprekke ”boblen” fullstendig. Zarathustra sammenligner Gud med en såpeboble.56 Selv om ”de djerve sjømenn” som Emerson lever det eksperimentelle bekreftende livet mot nye horisonter, som Nietzsche ønsker, er tendensen i kulturen dannelsen av nye hinsider og verdsettinger med samme form, som representerer like falske verdier som før som vender blikket bort fra dette livet. Det søkes derfor en revolusjon av kulturen, ikke som en ny overskridelse av dens mål, men som en transfigurasjon av hele kulturen og den menneskelige eksistens som aldri mer tillater å postulere et ”hinsides”. I The Will to Powersamlingen (1967) skriver Nietzsche at ekstreme teorier må tilbakevises av ekstreme teorier av motsatt slag, ikke moderate teorier.57 Det kristenplatonske verdensbilde lar seg ikke erstatte av tradisjonell kritikk eller lar seg overby på dens egne kriterier, men må kontrasteres i det

54 55

Ibid., s. 5. Barnhart (Ed.), op. cit, ss. 504-505. 56 Nietzsche, Slik talte Zarathustra, s. 16. 57 Nietzsche, The Will to Power, §55, s. 35.

19

fullstendig motsatte: en verden av forbigåenhet og tilblivelse, en verden av fluks. Veien dit er imidlertid svært vanskelig ettersom kulturkritikken sikter mot selve den veven av virkelighet som utgjør vår eksistens rom, referanser og verdier. Nietzsches prosjekt kan med rette betegnes som en hybris, et angrep på den kosmiske orden, men et angrep mot et verdensbilde som selv er fundert på en opprinneligere og fatalt hybris: opprettelsen av Mennesket som en absolutt verdi som den største hybris, i sin uttredelse (fremskrittet) av dets inngåelse i det levende kosmos urtilstand av fornyelse og forsvinning. Dette kapittelet om Nietzsche vil først omhandle nihilismens problem for mennesket og Nietzsches avslørende analyser av nihilismen som en ”blindpassasjer” til den kristne dialektikken. Deretter følges prosjektet med å frarøve kulturen sitt gravitasjonssenter hvor Zarathustra-skikkelsen representerer ulike forsøk på dette. Gjennomslaget for en transfigurasjon av eksistensen må eventuelt ligge i gjenkomsttankens sprengkraft, men vil den noen gang kunne forvandle kulturen en masse? Eller ligger dens potensial ennå uforløst og venter på oss svangert i Zarathustra? Lik havets begraving, men bevaring av overskridelsens spiral?

Hvor holder nihilismen hus? Den europeiske nihilismen betegner både en historisk idéstrømming og en psykologisk tilstand. Rent historisk var Europa på 1800-tallet preget av svekkelsen av de organiserte religioner og konvensjonell religiøs tro og økt tiltro til vitenskapens evne til å utrydde menneskelig lidelse.58 Nietzsche så likevel hvordan verdisystemet forble uforandret selv om det ble sublimert og ledet til andre verdsettinger og aktiviteter, som gryende nasjonalisme og politisk ekstremisme som tilbød enkeltmennesket utopiske idealer om kollektiv frelse og tilhørighet i det nasjonale, partiene, klassen eller rasen. Det kan synes som om kulturens masser var blinde for nihilismens komme: Nietzsche-Zarathustra ser det andre ikke ser, men taler for døve ører. Hvordan skal vi så forstå nihilismen? Nihilismen, svarer Nietzsche, er de høyeste verdienes devaluering av seg selv.59 Målet med tilværelsen mangler og vår meningssøking etter et hvorfor har ikke lenger noe svar. Kanskje nihilismen kan forstås som dette feltet av kaos som omgir vår verden, et kaos som både kan oppleves som frelse og katastrofe. Nihilismen omtales som den uhyggeligste eller ugjestmilde (unheimlich) av alle gjester.60

58 59

David B. Allison, Reading the New Nietzsche, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2001, s. 132. Nietzsche, The Will to Power, §2, s. 9. 60 Ibid., §1, s. 7.

20

s. §125. overs. The Will to Power. og igjen postulerer nye hinsider selv om det ikke skjer under Guds navn. derfor vender man blikket automatisk mot horisonten og Guds tomme plass. som gjør krav på meningsfylte rom utenfor vår skaperkraft. 63 Nietzsche. passiv og ekstrem nihilisme. Denne problematiske orienteringen og blikket oppstår når den platonske virkelighetskarakteren bryter med den tradisjonelle samfunnsordningen av midlertidige grenser og referansepunkt og innsetter (tilsynelatende) evige strukturer. §3. utvikle seg til den radikale nihilismens suverene skaperkraft. Det kristne verdiregimets moralitets største oppfinnelse og innretning var en verden postulert utenfor oss. men engang var kjent. bare i døden overskrider man (til slutt) de. menneskeliggjør Gud. Gud rommet hele horisonten som holdt verden i sin stabilitet og var dens garantist. De vet ikke at Gud er død. overs. 65. ss.61 En sigende tåke eller intet som kommer inn fra ”havet”. 62 Nietzsche. 64 Friedrich Nietzsche. 9. s. New York: Penguin. hvis den ledes riktig vei. Samtidig vil mennesket i sin angst kompensere ved å finne nye mål å gripe til uten å endre noe på selvets Sigmund Freud. Douglas Smith. 61 21 . David Mclintock. s. On the Genealogy of Morals. Originaltittel: Zur Genealogie der Moral. Den muntre videnskab. Ettersom mennesket. 9.65 men mye tyder på at det fortsatt er en rest som motsetter seg endringer. eller så erkjennes den ikke i det hele tatt. §3. The Uncanny. nå oppleves det som et rom av intet. som det fortvilte mennesket uttrykker det.63 Innledningsvis ble det nevnt hvordan det fortvilte mennesket fortviler over havet og horisontens tilsynelatende forsvinning. Bevisstheten er i utgangspunktet det svakeste organet som i dannelsen av en indre verden til slutt behersker den ytre verden gjennom et tynt optisk membranisk filter. The Will to Power.Med utgangspunkt i det tyske ’unheimlich’ kan nihilismen forstås som noe var ment å være skjult. Dette er kanskje massekulturens forhold til den. 1919. Formen den tar.62 Dette er imidlertid ikke tilfellet for kulturen: nihilismen synes primært å virke passivt mot livets degenerering. Oxford: Oxford University Press. 125-126. Originaltittel: Das Unheimliche. 2003. En menneskelig tilbøyelighet til å male andre verdener gjennom bevissthetens hang til visuell forestillingsevne og indre topografiske skaperkraft. Skillet mellom livet og døden blir da større. og grensene mellom kosmos og kaos blir absolutte. 1996/1998. blir Gud stadig fjernere i sin menneskelige affinitet og mindre og mindre troverdig før han til slutt dør. hvis skjuling har gjort det ubehagelig at det nå kommer ut i det åpne. 65 Nietzsche. 1887. må menneskeheten forstå at de har ”the least right to posit a beyond”. Når nihilismen utspilles i det erkjennende objekt vil den.64 Om nihilismen skal utvikle seg til en radikal nihilisme. Fons et origo reservoaret av eksistensens muligheter synes uttømt for godt. Nihilismen er imidlertid tvetydig og kan dukke opp i forskjellige former som aktiv. dens effekt synes å være avhengig av dens erkjennende subjekt.

s. eller som reaktive og destruktive avdannelser. 149. 68 Nietzsche. Ecce Homo. eller bekrefte seg selv gjennom. s. s.66 Pierre Klossowski beskriver Nietzsches fiende. 22 .67 Et godt bilde ettersom den tradisjonelle renselsen. op. Klossowski. overs. Det asketiske ideal (Nietzsches betegnelse på den kristenplatonske etos sin bortvending fra denne verden) sitt forløp kan derfor illustreres med mennesket som opplever en mangel i sin erfaring. 1970/1999. Trond Berg Eriksen. Omgitt av en åpen avgrunn som mennesket ikke viste å forsvare. 74. 8.68 Det diametralt motsatte av hva Kristendommen har gjort med sin Gud. Landskapet av land og hav og potensial er fullstendig endevendt i det moderne sammenlignet med det arkaiske. men som forurensende. I On the Genealogy of Morals (1887) skriver Nietzsche at grekerne ikke brukte deres guder for noen annen grunn enn for å holde det han kaller den dårlige samvittighet ute. 113. Reading the New Nietzsche. s. 69 Friedrich Nietzsche. for å tillate friheten til deres sjeler. forklare. Nietzsche-Zarathustras problem er at kampen som kjempes er en ensom kamp i et kosmos som er totalt fremmed og likegyldig til gaven Zarathustra søker å skjenke menneskeheten. led hun fra problemet om denne meningen. skyldes dannelse av fantastiske kompensasjoner for den virkelige lidelsen man gjennomgår i denne verden: lidelsen og dens begrensede eksistens gir opphav til fantasien om trøstende andre verdener.69 Lidelsesproblemet og meningsdannelse Skapelsen av hinsidige verdener som kristendommens etterliv. Det som engang var det kontrollerte forhold mellom kaos og form i et sunt og livsforsterkende samspill er nå tilsidesatt hvor lidelsesimperativet og døden er stengt ute fra livets skapende kraft. som en monstrøs hydra. ”havet”. kulturen. det hellige eller det vi skal betegne det kollektivt ubevisste (selv om Nietzsche aldri selv brukte et slikt begrep).oppsett. har vendt seg mot livet selv og erfares av mennesket ikke som rensende. det vi kaller det kollektivt ubevisste bærer derfor i seg en farlig situasjon.. Oslo: Gyldendal. 1908. Nietzsches filosofi er tuftet på det vi kan kalle et lidelsesantropologisk utgangspunkt. On the Genealogy of Morals. Reaktivgjøringen og ressentimentgjøring av mennesket oppdemmes i det kollektivt ubevisste og i hver enkelt ubevissthet. Eksistensen er i sin natur lidelsesfull og i dannelsen av mennesket fra en immanent sfære av det førbevisste til bevissthetens samfunnsformer må det foregå en transformasjon av lidelsen som meningsfull. Nietzsche spår for eksempel en historisk krig uten sidestykke i fremtiden i Ecce Homo (1908). Originaltittel: Ecce Homo. Problemet var ikke 66 67 Allison. cit. Hele den Vestlige kultur er blind for dette omkringliggende nihilismespøkelset som truer med å komme inn over massekulturen som maktesløshet og passivitet.

Gud blir et ideal. det vi kan betegne som viljens reaktivgjøring. Det som var en hellig sfære av dyr. En guds forfall: Gud ble til slutt en ting i seg selv. overs. Resultatet er et symptom som Nietzsche kaller dårlig samvittighet og ressentiment. Menneskene spant Gud så lenge. Samtidig som mennesket blir dumpeplass for de uløste konfliktene og lidelsen. men fraværet av mening til lidelsen: hvorfor lider jeg? Det asketiske ideal tilbød mennesket en mening. Med kristendommen-platonismens abstrahering av gudene blir det Gud representerer. guder og kaos som mennesket holdt borte fra dagliglivet gjennom tabuene og bare tidvis overtredet grensene til er borte. Originaltittel: Der Antikrist. Gud som ofrer seg for menneskehetens skyld er et opprinnelig forhold snudd på hodet fra utgangspunktet hvor mennesket ofret gudene og gudene var skylden. Det gjelder derfor å finne løsninger på lidelsesproblemet som er meningsfulle og samtidig i tråd med livets natur av tilblivelse.71 Forholdet kan illustreres topografisk med utgangspunkt i den siterte 70 71 Edderkopp var et vanlig symbol for Gud. Bjørn Christian Grønner. et hinsides som ikke lenger er innen rekkevidde for menneskelig regulering. Oslo: Spartacus. det hinsidige og etterlivet. Dermed påfører mennesket seg selv denne skylden og blir en bærer av den. Fluch auf das Christenthum. Til slutt er mennesket så fortvilet i sin svakhet på grunn av Guds svakhet at det ikke lenger tror på dette bildet. Gud som en abstrakt størrelse som skaper/spinner tilværelsen er i utgangspunktet absurd. er de for Nietzsche først og fremst fatale løsninger fordi de kommer i et motsetningsforhold til livet selv. Den dårlige samvittighet skyldes hindringen av å kunne handle direkte og påføre skyld. Anti-Krist. mens Gud blir stadig mer abstrakt og stadig svakere. det heterogene feltet hvor samfunnets og menneskets lidelsesfulle elementer og uforløste konflikter eksisterer. 23 . 59-60. en ren ånd. fra nå av har han transfigurert seg i stadig tynnere og blekere utgaver. et absolutt. Løsningen på lidelsesproblemet blir til slutt et større problem og opphav til en enda større lidelse enn lidelsesproblemet det var ment å løse i utgangspunktet. at Gud selv ble en edderkopp. 1895. Imperativet om fortolkning av lidelsen ligger til grunn for alle samfunnsformer gjennom historien. Den kristenplatonske virkelighetskarakter gir et fortolkende element som imidlertid samtidig transcenderer denne eksistensens dennesidighet i opprettelsen av kategorier som Gud.lidelsen selv. 2003. denne fortolkningen holder frem gjennom flere århundrer.70 Fra nå av spinner Gud verden ut av seg selv. ss. potensialet for forandring og løser av menneskets motsetninger og konflikter er bortglemt. Gud ble selv en metafysiker. Friedrich Nietzsche. Da oppleves det som om horisonten slår sprekker og man stirrer på intetheten. Dette virkelighetsskinnet. Selv om de kanskje kan betegnes som kreative løsninger. flyttet ut i periferien til himmelen. kommenterer Nietzsche. Havet.

Dette siste nivået ligger utenfor menneskenes rekkevidde i det dennesidige livet. lik kjerubene og sverdets vokting av veien og skyggenes forlokkende narrespill. Gradvis flytter/flyttes Gud lengre og lengre ut i periferien. Kunnskapens tre blir stående som symbol på menneskets overskridelse av Guds lov som gir mennesket bevisstheten.definisjon av Gud: Gud er en sirkel hvis kjerne er overalt og omkrets er ingen steder. Den vestlige kulturs rom for liv Den Vestlige kultur er tuftet på det kristenplatonske virkelighetshegemoni. Med tørsten etter forestilling om etterlivets totale selvbevissthet som understøttende og garanterende hinsidige mål. Den kristne Gud i himmelen er uttrykk for intet annet enn en moralholdning som spotter livet og har blitt selve motsetning til bekreftelsen av det dennesidige livet. i stedet for å være dets forklaring og evige Ja. Som fortolkninger er dette kreative løsninger på menings-/lidelsesproblemet. Men målet for 24 . med sine løgner om det hinsidige. og smerte og lidelse. Når en gud innsettes som veveren vil mennesket både fanges i hans nett og risikerer å til slutt falle igjennom nettets revne mot avgrunnen. hans kraft svekkes jo lengre tid det går fra hans skapelse. I sin spalting fra det opprinnelige impulsliv er bevissthetens kreasjon for Nietzsche grunnleggende kristen. Mennesket må være lik en edderkopp som spinner veven av virkelighet. Den vestlige kulturs ”andre” skapelsesmyte finner vi i Platons hulelignelse hvor man kan observere samme romlige eller topografiske organisering: menneskelivet innsettes i en mellomposisjon mellom absolutt uvitenhet og absolutt viten. Kampen mot kristendommen og for et ”nytt Genesis” må forstås i forhold til Bibelens Genesis. men dermed også skylden. Nietzsches avsky mot den kristne Gud uttrykkes kanskje best i Anti-Krist (1895) hvor hans grunnleggende antropomorfe religiøsitet kommer til syne – gudene – er noe menneskene skaper for å styrke dette livet på jorden. Problemet er at de innsatt gjennom én enkelt og endelig overskridelse. mellom det fullstendig ubevisste og den totale selvbevisstheten (mellom immanens og transcendens kunne man kanskje også si). men ikke absolutt viten eller absolutt selvbevissthet som tilhører Guds nivå. Evighetstreet voktes av kjerubene og det flammende sverd. i virkeligheten avtrykk av intetheten og viljen til intet under det helliges falske kall. Det førbevisstes perfekte harmoni og kontinuitet. deretter menneskets nivå hvor man får bevissthet og viten. rommet som etterfølges oppleves som et tomrom som må fylles. Den kollektive overskridelsens videre vei er imidlertid avstengt. Gud utartet til en motsigelse mot livet. Genesismytens livsrom rommer tre nivåer. I Gud ble intet guddommeliggjort. som i sin innramming av eksistensen har satt mennesket i en problematisk situasjon både med hensyn til tid og rom.

Gilles Deleuze kaller i sin Nietzsche-bok dialektikken for ideologien til disse reaktiveringene av mennesket. overs. og må evalueres ut fra kriteriene om hvilken psykologisk og moralsk holdning den er uttrykk for. Nietzsches kultur. Det er mulig å tenke på Guds død i religionsvitenskapelige termer som en type brytningstid hvor et kosmos er i ferd med å utånde sine siste åndedrag. 73 James George Frazer. En regenerering av menneskeheten i floden. London: Continuum. 159. Deretter om denne holdningen eller innretningen av eksistens fremmer eller hemmer livets utfoldelse. varianter over det hinsidige (målet).72 Det er en fundamental kristen tenkemåte fra (en) ende til (en) annen. 1962. Dialektikken kan forstås som ressentimentets og den dårlige samvittighets naturlige konteiner og fremdriver. 25 . Oxford: Oxford University Press. Kristendommens idé er fundert på et steg ut av tiden som periodisk og sirkulær med innsettelsen av ett syndefall og én skapelsesberetning. et menneskes livsløp er korte linjer i denne historien. Det kristne kosmos kjennetegnes av en første begynnelse og en endelig slutt. Ut fra denne verd(i)settingen og opprettelsen av lineær tid er man tvunget til å overføre livets verdi til etterlivet eller til progresjonsmål i utviklingen av menneskeheten.73 Problemet i kristendommens gudsbilde er som definisjonen av Gud avslører 72 Gilles Deleuze. og ett offer (Jesus) som hendelser i aktuell historisk. Dette kan illustreres lineært. Begge disse konstitusjonsbetingelsene for eksistensen må sies å ha vært i kristendommens grep og begrepsmakt frem til nå. én bestemt verdsetting som setter det opprinnelige system av kontinuerlig fornyelse og utslettelse ut av spill. En hybris som et fatalt angrep på den kosmiske orden som gir en latent straff: nihilismen. Den skotske antropologen James George Frazer har kartlagt hvordan det var vanlig i arkaiske kulturer at man ofret eller drepte guden idet han ble svak og sykelig. 1983/2002. Hugh Tomlinson. men at man skal fri seg fra slike forestillingers virkelighetsrammer og romliggjøring av eksistensens mål. inkapabel til å skape ny måter å tenke og føle på. 1890/1998.og religionskritikk innebærer angrep på selve grunnlagsbestemmelsene for liv som forholdet vårt til tid og rom. Kosmos skal snart stiftes på nytt og hvorledes dette nye kosmos orienteres og innrettes er et tilsynelatende åpent spørsmål. Rent generelt kan vi tenke på dette som overtredelsen av et syklisk system hvor dens form av sirkularitet brytes i utpekningen av én linje (fremskrittets kime). Nietzsche and Philosophy. I arkaiske kulturer er denne nye fødselen innkorporert i kulturens syklus som fra grunnen av er en levende ting som vil dø. Enden på linjen blir selvet livet og linjens mål. s. The Golden Bough.Nietzsche er ikke at man skal se ”solen” eller nyte av ”evighetstreet”. nemlig etterlivet. Originaltittel: Nietzsche et la philosophie. Kristendommen må forstås som et sett av verd(i)settinger. lineær tid. Linjen markerer en klart definert begynnelse – fødselen – og en slutt – døden.

Tross kulturelle og religiøse revolusjoner kan det som skjer illustreres topografisk på følgende vis: under kristendommens storhetstid er Gud en kule/sirkel hvis senter er overalt og grense ingen steder. cit. Men kristendommen og humanismen opererer begge med evige konstanter og en enhetlig univers. Spørsmålet er: er mennesket klar for Guds død (og overmenneskets komme)? Nietzsches kritikk av tradisjonen Det 19. mens mennesket (selv) som alle tings målestokk får stadig større plass. Hans prosjekt er derfor forsøk på tenke hvorledes denne nye virkelighetsholdningen på kvalitativt vis kan skille seg fra de gamle måter å innrette seg i verden på. 1. s. Det er dens store grensens fall. Guds død er likevel det kristne verdiregimets fall.. Det vokste frem humanistiske bevegelser som angivelig har tatt Guds død på alvor og derfor oppretter en sekulær humanisme med Mennesket i sentrum. Kants transcendentalfilosofi hadde som utgangspunkt å utlufte filosofiens fordommer til nå. Troen og kristendommens tilbakegang kan med Kants kopernikanske vending sees på som Guds eksistens i periferien av eksistensen. århundret som Nietzsche levde i var som nevnt tiden for vitenskapens store oppdagelser og fremskritt.at Gud sies å være overalt og grensen ikke lar seg gjenfinne. For Nietzsche er en slik humanisme fortsatt en virkelighetsorganisering som dyrker falske verdier som sannhet-falskhet og som danner nye verdihierarkier etter samme organisering som tidligere. Det er ingen reell filosofisk revolusjon eller overskridende bevegelse. noe som gjorde at kristendommen mistet mye av sin hegemoniske posisjon som meningsbærer i den vestlige kultur. Med utgangspunkt i Poulets påvisning av formenes og sirkelfigurens motstandsdyktighet er det likevel mulig å hevde at humanismen ikke representerer noe vesentlig endring av menneskets organisering i verden fra kristendommens stormaktstid. 74 Deleuze. Helt til man ender med Guds død og Mennesket som alle tings verdi og dreiepunkt. I humanismen er Mennesket et senter og Gud ingen steder. Gradvis svekkes dette perfekte enhetlige universet og Gud flyttes mer og mer utover i sirkelen. op. Rent historisk er det en unik mulighet for en grunnleggende ny holdning overfor virkeligheten som Nietzsche ser for seg i fremtiden. ettersom formen og virkelighetsorganiseringen synes å forbli relativt uforandret.74 Kant kan rent topografisk forstås som en kjernesirkel med et omkringliggende ukjente eller X som rommer det ukjente. Men i forhold til problemstilling her kan ikke Kants oppgjør og kritikk av filosofien nå langt nok fordi det ikke kan være noen gjennomført kritikk av filosofiens fordommer før den aktualiserer en kritikk av verditerminologien. 26 .

Når det gjelder forholdet til tid og historien er det dessuten påfallende strukturelle likheter mellom kristendommens historieteologi og Hegels historiefilosofi. s. Fra: Oeuvres Complètes. Nietzsche. Bataille har gitt en billedlig fremstilling av Hegel som den som spiser opp egget fra innsiden. Visions of Excess. op. 1985/1999. Selected Writings. Topografisk kan vi forstå dette som at sirkelen. her sitert fra Klossowski. hvor Gud som i utgangspunktet er ute av bildet. cit. 7. 77 Georges Bataille. Det ukjente og das-ding-an-sich kan kun forsvares gjennom Guds eksistens.77 og det er en god beskrivelse så lenge vi kan legge til at det gjør at det konsumerende vesenet også vokser. Kristendommen funderer en historieteologi. The Will to Power. ss. Med Kant skjer det en forskyvning. men en radikal søken etter helhetens oppløsning. s. 219.”75 Kants metafysikk blir av Nietzsche sammenlignet med en rev som vender tilbake til sitt bur etter å ha brutt ut av det. Et slikt tankebilde kan appliseres på den topografiske konteksten anlagt på overskridelsen. Minneapolis: University of Minnesota Press. Historien blir hellig historie. Det startes en gradvis kolonisering og utflytting av menneskets plass i senteret. men simpelthen gradvis skyve de utover. §30. det befinner seg på innsiden. Inkarnasjonen forandrer menneskets situasjon i kosmos og historien viser seg som en ny dimensjon av Guds nærvær i verden. men det vokser seg ikke ut av skallet. Hegel prøver så å fornekte Guds eksistens i en bevegelse som ikke er fornøyd med viten og fornuftens begrensninger hos Kant.). Selv om det ukjente – X – gis en usikker eksistens utenfor menneskets forståelsesinstanser fungerer det bare som en ny garantist for Gud.ding-an-sich og Gud for Kant. innretningene forblir de samme. Guds inngrepen i historien i inkarnasjonen av den historiske personen Jesus Kristus har et overhistorisk mål: menneskets 75 76 Nietzsche. venter ved historiens slutt som historiens fullendelse og menneskets totale selvbevissthet i en absolutt viten. uten noen gang å sprenge grensene. Nietzsche belyser dette: ”one tries to hold on even to the ”beyond” – even if only as some antilogical ”x” – but one immediately interprets it in such a way that some sort of old-fashioned metaphysical comfort can be derived from it. den homogene sfære gradvis ekspanderes mot utsiden. ss. men makter å utvide skallet. 20-21. men noe som i virkeligheten kun viser seg som en tilsynelatende forskyving. over hva det kan vite.76 Og Nietzsche selv blir reven som forlater buret for godt. ikke bare søken mot helhetens (sirkelens) utside. 213-222. mens for Nietzsche er virkeligheten topologisk arbitrær. “The Obelisk” i Allan Stoekl (Ed. Med andre ord den absolutte bevissthet ”når igjen” Gud.. 1927-1939. 27 . For Kant er virkeligheten topologisk (selv om de uforanderlige strukturer er betinget av subjektets anskuelser). I-IX. En romlig tenkning og en tenkning som søker å bryte med tenkningens visuelle romlighet overhodet. utover i en historisk dialektisk bevegelse.

lammet av nihilismen. Det ligger implisitt i oppgavens tese om overskridelsens problem en støtte til synet på Nietzsches prosjekt som kulturkritikk. Formen Mennesket og formen det moderne vokser/degenererer bare videre. skjer det hos Hegel en gradvis tilnærming til Gud gjennom historien mot historiens slutt og menneskets totale selvbevissthet (mennesket blir Gud). 1986). Gud utestenges (midlertidig). Det finnes de som mener at Nietzsches filosofi ikke må leses som kulturkritikk. Det eksisterer en diskrepans mellom kulturens tilstand og Nietzsches egne innsikter.frelse. og det finnes de som mener den må det. Kulturens selvopprettholdelsesdrift Selv om Nietzsche og hans likesinnede nærer sine skapende krefter fra det endeløse hav. mennesket har blitt Gud. opplever det fortvilte mennesket. Nietzsche Body and Culture. Bak det store Opplysningsprosjektet ligger det samme grunnleggende bilde av verden som en enhetlig og universelle verden med stabile konstanter og en vev av verdier i en aktiv benektelse av det reaktivt ubevisste. Hegel følger den jødisk-kristne ideologi og appliserer den på verdenshistorien som helhet: verdensånden manifesterer seg kontinuerlig i de historiske begivenheter og bare i disse begivenhetene. Nietzsche tror imidlertid ikke på denne døden. Stanford: Stanford University Press. 28 . ss. Gud er død.78 Der hvor den kristne tidsforståelse og historisitet garanterte Gud som utgangspunkt.79 Sammenlignet med den kristenplatonske 78 79 Eliade. om ikke bare å kritisere kulturen. Originaltittel: Nietzsche le corps et la culture. havet som inntørket. overs. men det kommer frem at også Zarathustra selv er infisert av denne kulturens legemliggjøring i ham som han søker å løse med seg selv som utgangspunkt og ressurs. men vi møter ham igjen ved historiens slutt. Det hellige og det profane. mens den utvider grensene. et avfallsprodukt fra kristendommen som tildeler den historiske begivenheten avgjørende betydning (en tanke som er av kristen opprinnelse). men å endre dens organisering av eksistensen. Seán Hand. Virkelighetens garantist i Guds fall er nå isteden sannheten og vitenskapen som gradvis begynner å kolonisere det ukjente omkring kulturen/bevissthetens sentra i en homogeniserende/profanerende bevegelse. Historismen er. som noen ganger fortoner seg som en suveren posisjon. Dette kan illustreres med hegelianismen som på vei mot den menneskelige absolutte viten og selvbevissthet. mennesket på vei til å bli Gud. Fortsatt ventes kreftene som vil fullføre diagnosens anbefalte operasjon og gjøre Guds død til noe mer enn en tilsynelatende og abstrakt avgåing (med døden). Historien blir i sin totalitet til en teofani. I et kulturkritisk prosjekt med ambisjoner. 69-70. som en gradvis utvidende sirkel eller spiral som spinner utover og til slutt lukkes. 1991). ifølge Eliade. Gud har blitt menneske. Eric Blondel hevder sågar at kulturtemaet og kulturkritikken er noe som har blitt oversett i fortolkningslitteraturen om Nietzsche (Eric Blondel.

Vitenskapen og dens eksperimentering både splitter og fører innsiden og utsiden sammen i en regulering av grensene og tilpassingen av demarkasjonslinjen mellom innsiden og utsiden. Men dette senteret lar seg ikke enkelt utskifte. cit. s. Avvisningen av systemet innebærer en innsikt i at hvis filosofien kun behefter seg med anvendte problemer vil den aldri gå hinsides den vedtatte tolkningen av hvorledes en sosial stat former sin egen kultur. s. og som regnes for virkelig tale.80 Klossowski foretar et (sentralt) skille mellom strukturene Nietzsche har å kjempe mot ut fra skillet innside-utside. 82 Ibid. Klossowski har i Nietzsche and the Vicious Circle (1969) fattet interesse for temaet om Nietzsches kulturkritikk og kulturens motstandskraft. nemlig de som tjener samfunnsorganiseringens egen opprettholdelse og regulering. Evalueringens kriterium for den vestlig kultur blir for Nietzsche: hva kan skapes fra overleveringene av vår samlede kunnskap. Nietzsche skriver om sine forsøk på å frariste kulturens gravitasjonspunkt: ”1..organiseringen av virkeligheten blir Nietzsche en eksperimentator med kulturens grenser og ”spilleregler”. Impossibility of this endeavor recognized. I sought a new center.. Man må altså gå hinsides uten å gå hinsides. §417.”83 Senterets erstatning av et nytt senter vil være dømt til å mislykkes 80 81 Klossowski. s. The Will to Power. xviii. skikker og vaner? Profitterer jeg eller blir jeg et offer for min kulturs vaner? Moralske spørsmål om sannhet og falskhet og rett og galt må erstattes med spørsmål om hva som er sykt og hva som er sunt. På utsiden finnes de institusjonelle autoritetene som filosofihistorikere og psykiatere: overvåkerne av det underbevisste med kontroll over realitetsprinsippet. På innsiden finnes identitetsprinsippet. For å oppsummer kan vi si at nihilismen representerer et gravitasjonssenter bygd opp av falske verdier og en livsbenektende eksistens. My endeavor to oppose decay and increasing weakness of personality. i overensstemmelse med realitetsprinsippet. praksiser. 29 .81 Disse strukturene settes på spill i Nietzsches prosjekt: han støter mot identitetsprinsippet og realitetsprinsippets begrensninger. Ibid. med en fatal fremtid når kulturen selv ser ”avgrunnen” man bygger på. 224. 2. 5. Det vil si man må begi seg forbi det gitte uten å postulere nye livsfjerne mål. Klossowski hevder at Nietzsche avviste enhver tanke som uten videre kunne integreres i tenkningens funksjon: hva er nemlig tankene og eksperimenteringen til en filosof verdt hvis de bare tjener til opprettholdelsen av det samfunnet den utspringer fra?82 Kulturen fungerer som regulator for hvilke problem som slippes til overflaten. 83 Nietzsche. op. understøttet av språket som de dagligdagse symbolene formidles i.

i tråd med den transfigurasjon av eksistensen Nietzsche søker. hvor Nietzsche innser at å gå inn på det dennesidige nivået er like mislykket som det å gå inn på det hinsidige nivået uten et oppgjør med referansene. Den muntre videnskab. som selve grunnkonsepsjonen i Slik talte Zarathustra. Umiddelbart gir demonen assosiasjoner til Rene Descartes onde demon og skeptisismen hvor tanke/rasjonaliteten blir bunnen som garanterer for Jeg’ets eksistens og som igjen garanterer Guds eksistens. Gjenkomsten første presentasjon er i en billedtung og relativt uhyggelig fortelling i en aforisme kalt ’Den største vægt’ hvor varsleren av gjenkomsten er en demon. Cogito og Gud som gjensidige garantier for denne verdens eksistens og uforanderlighet. Selve begrepet om en sfære eller en verden er i seg selv en kristen konsepsjon formet i verdienes optikk. §341. Nietzsche. The Case of Wagner. The Will to Power. ss. men samtidig ”pirke ut” synets blikk på verden. Dette tjener som en prolog til gjenkomsttanken sin fulle viderebehandling. s. men som når den får tak over henne. Gjenkomsttanken Nietzsche søker å løse den aktuelle kulturkrisens nihilistiske situasjon. Målet er et ”bilde” av verden hvor frihetsfølelsen av eksistensen er høyest. Et kontaminert øyesyn som ikke uten videre kan gjendrives skriver Nietzsche. hvor subjektet danner seg et nytt skinn av en stabil og evig virkelighet. hvor mennesket som absolutt verdi og Gud fungerer i et dualistisk topunktssystem. §418. Det trengs en tanke som rir to hester samtidig: den må ha en effekt på dens tilhørere. 224-225. tvinger henne til å tenke faste identiteter og billedlige forankringspunkt til ende i sin nåværende form. og forhindre at man på ny organiserer verden på grunnleggende fatalt vis. det kristenplatonske verdigregimet. Descartes demons fremkallelse av tvil blir 84 85 Nietzsche. hvor viljen er forløst. representerer altså en fatal todeling i opprettelsen av to nye sfærer som gjensidig betinger hverandre og leder tankene (bokstavelig) bort fra det dennesidige.fordi opprettelsen av et slikt senter skyldes opprettelsen av kategorien verdi som en dualistisk konsepsjon. 192-193. 86 Nietzsche. ss. Det trengs en tanke som (for)lokker henne. En evig tilbakekomst av tilblivelse.85 Dette ”bildet” må makte det umulige: å tilfredsstille menneskets øyesyn nok til å pirre det. dette systemets røtter. samtidig må den ikke bli en metafysiskasketisk livsholdning mennesket slår seg til ro med. 30 . mot dekadansens kultur må gjenkomsttanken settes opp. 49. Systemet.84 Prosjektet med å innsette et nytt senter er ikke mulig.86 Demonen inviterer leseren til et tankeeksperiment hvor tilværelsen alltid kommer tilbake. Første gangen Nietzsche introduserer gjenkomsttanken i forfatterskapet er i Den muntre videnskab.

transe. Likevel blir gjenkomsten aldri klart uttrykt i verker som han selv gir ut. Gjenkomsten ligger gjennom hele verket skjult på utsiden av bevisstheten. overs. 1935. 31 . Nietzsches demon representerer en tenkt tyngde som forløser den opprinnelige spaltingen av eksistensen. Rent utopisk vil gjenkomsttanken tilsvare et kosmos av fluks med tilbakevendende sykluser av tilblivelse og utslettelse. meditasjon eller syn. Originaltittel: Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen. for om alt kommer tilbake uten noe nytt gir det ikke mening å forandre kursen. besvimelse. Men han er ikke bærer av denne konsepsjonen i sin bevissthets ”klare lys”. 1997.87 Tanken om tilbakekomstens determinisme uten at noe nytt kommer inn i eksistensen og ideen om at vi skal endre oss er uforenlige. Gjenkomstens transfigurerende effekt må være noe annet enn dets innhold. Bevisstheten er skapt av kroppen. kan vi derfor si at Zarathustra må gå omveien rundt bevisstheten. Kroppen er for Nietzsche primær overfor bevisstheten og fornuften. J. Zarathustras radikale sprengkraft mot den monstrøse hydraen ligger i tanken om den evige gjenkomst som han er bærer av. Descartes demon var motivasjonen bak dualitetens vellykkede garanti for eksistens. aldri fikk noen klar eksplissering? Svaret på spørsmålet ligger kanskje i svaret på hvorfor gjenkomsten alltid opptrer i endrede bevissthetstilstander for Zarathustra. Bevissthet er 87 Karl Löwith. Foreløpig. Berkeley: University of California Press. Problemet er at denne kosmiske vitale vilje til makt er låst og bundet opp. Nietzsches prosjekt må medføre en form for nedriving av bevissthetens arkitektoniske oppbygging. Zarathustras gave til menneskeheten Zarathustra-verket er den mest helhetlige behandling av gjenkomstkonsepsjonen som Nietzsche selv publiserte.88 Hvorfor er det slik at gjenkomsten. Nietzsche’s Philosophy of the Eternal Recurrence of the Same. Men når vi leser demonen si dette. og hvordan skal gjenkomsttanken kunne bringe den nåværende organisering av tilværelsen til et slikt stadium? Demonen sier at dersom tanken om at alt kommer tilbake får makt over deg. Den er alltid avgrenset fra bevisstheten. 88 Nietzsche synes å ha forsøkt gjøre dette i sitt ufullendte storverk som finnes i etterlatte skrifter. et problem som Karl Löwith har demonstrert. Derfor opptrer heller gjenkomsten aldri som noen klar doktrine. og noe forenkelt. Harvey Lomax. svanger i kroppens ubevisste. som Nietzsche selv betraktet som sin viktigste idé.bevisstheten og fornuftens styrker. den opptrer kun i forbindelse med Zarathustras endrede bevissthetstilstander som søvn. så vil den kanskje knuse deg eller forvandle deg slik du er nå. blir vi egentlig grepet av å tenke tilværelsen som uendelig repetisjon? Rent innholdsmessig er tankeinnholdet i gjenkomsten: alt kommer igjen. Nietzsches demon blir bevissthetens og fornuftens tiltenkte styrter.

92 Nietzsche. 549-550. kroppens inkarnasjon av kosmos)90 i et støttende topunkts system: Gud er bevisstheten/sjelens garantist. men motstandsdyktig forhold mellom ordo mundi (verdensorden) og imago mundi (verdensbilde. Et sykt.91 I hans forståelse av tilblivelse og fluks er mennesket kun resultatet av slike viljekrefter. 39-76. I passasjen ’Sannsieren’ forsøker Zarathustra i en drøm. s. I filosofien har dette fortont seg ved at alle filosofer til nå har på ulikt vis forsøkt å forestille seg en endelig bevissthet. en ånd eller Gud. Det er fra dette utgangspunktet hybris er begått. som bryter mot hverandre og som bryter mot landjorden: en verden av vilje og ingenting annet. en bevissthet involvert i hele livet og viljen. Det hellige og det profane. Selve slavemoralen er innsatt på organismens nivå: det skjøreste organet utviklet dominerer kroppen nettopp på grunn av dets skrøpelighet. Erkjennelsen av nihilismen vil trolig bare motivere en ny hinside: i form av vitenskapen.intet annet enn stedet der impulsenes beskjeder avkodes. avskummet Mennesket som har generert seg selv og samtidig degenerert eksistensen i en opphøyelse av seg selv som en absolutt verdi og målestokk. 32 . for så å bli avvist med beskjed om at hans eget liv er nøkkelen til denne drøm. On the Genealogy of Morals. s. Slik talte Zarathustra. The Will to Power. Det eksisterer parallellikheter mellom kampen mot bevisstheten og kampen mot kulturen. Det hvite skummet. ss. s. nasjonalstaten eller Mennesket selv (humanismen). 91. Dette er den individuelle utgaven av den kampen mot kulturen som danner helhetens vev av kategorier og verdier som man også må fri seg fra. om ikke virkelighetstolkningen legges radikalt om. 174. 91 Nietzsche. lar seg forstå på bakgrunn av bevissthetens grep om viljen. ss. §310. 93 Nietzsche. Eliade. begge som sentre for vår orientering i verden. Viljens problem Nietzsches kosmos er et kosmos hvor viljen er å sammenligne med bølgen. Den muntre videnskab. Den totale bevissthet inneholder mål og mening og er selv en instans av høyeste valør.92 Men viljen ligger der magasinert som et uforløst potensial. det hvite skummet bølgene etterlater seg i det de bryter mot stranden. viljens problem.89 Det søkes hinsides det cerebrale intellektet som danner vår bevissthet. som krefter i stadig bevegelse. 103. Hva kan så forløse viljen fra bevissthetens stengte dører? Zarathustras største bøyg. å låse opp en port med en nøkkel. sjelen/bevisstheten er det som tenker Gud.93 Zarathustras verste drøm er at han 89 90 Nietzsche. i alt som forgår. Kampen for selvovervinnelsen innebærer for Nietzsche/Zarathustra at man må unndra seg bevissthetens regler og referanser. Det fundamentale misforståelsen er at bevisstheten fremmes som referanseramme og betingelsen for livet i stedet som et middel. §1067.

Vår fortid og minner står som en intellektuell og emosjonell sperring. en bitterhet over fortiden. Dette avsnittet er svært meningstettet og rikt på symbolikk og vil derfor behandles grundig steg for steg i forsøket på å avliste dets gåte. som et forbindelsessenter. Dessuten varsler denne prologen at Zarathustras mektigste fiende er viljens problem. 33 . representert i den pukkelryggede krøplingen (senere omtalt som Dvergen) i avsnittet som følger ’Om forløsningen’ hvor viljens problem uttrykkes. Det såkalte viljens problem blir vanligvis forstått som en forbitrelse over ikke å kunne uttrette alt. Passasjen tjener som en prolog til gjenkomsttankens manifestasjon hvor porten nok engang blir scene for konfrontasjon. Rammene for Zarathustras (tilsynelatende) endelige konfrontasjon i ’Et syn og en gåte’ mellom viljens problem og gjenkomsten er neppe tilfeldig valgt av dens filologisk utdannede og mytologibeleste skaper. Zarathustras bevegelser i avsnittet starter med at han befinner seg på havet i en tilstand av meditasjon før han stiger i land og går oppover et høyt fjell hvor det på toppen står en port. Viljen er ennå en fange fordi den ikke kan ville baklengs. men bitterheten skyldes like mye viljens disiplinering gjennom det som har vært. i bevisstheten. jorden og 94 Ibid. Den endelige konfrontasjonen Den vestlige kulturs gordiske knute: den dualistiske vev mellom ordo mundi og imago mundi må forsøkes avvikles nettopp ved verdens sentrum og knutepunkt: axis mundi. Fortiden står som et aktivt hinder for individets fremtid da det fungerer som opphavet til vår nåværende svakhet. Og det er nok riktig.94 Innsikten i hva mennesket har vært til nå tynger fordi viljen ikke forløse alt som har vært. Viljens forbitrelse over det som var (”det var”) er nemlig dens tendens til å handle på bakgrunn av tidligere erfaringer som har blitt samlet opp. Som en knute viljen selv har slått som den ikke kan (uten videre) blir forløst av fordi ”det var” er selve dens dannelse.. Forholdet til fortiden utgjør essensen av det som kalles dårlig samvittighet og ressentiment eller slavemoralen. Dette er gjerne et hellig fjell eller tempel eller palass eller en hellig by eller kongelig bolig som arkitektoniske symboler på sentrum som et møtepunkt og forbindelsessenter mellom himmelen.selv er sin egen fiende. I ulike kulturer har verdens høyeste punkt ofte tjent rollen som et axis mundi. en psykologisk kraft som aktivt motsetter seg nåtid og fremtid. det vil si konstitueringen av bevissthetens og hukommelsens bildearkiv. Et fortolkende stengsel basert på mennesket og bevissthetens dannelse vi ikke kan bli av med. ss. 91-95. Viljens bitterhet over dens manglende hell i å forløse fortiden gjør at den lider og blir bitter og manifesteres som straff i hevnens ånd.

100 Ibid. 103. Slik talte Zarathustra. og selve viljens låste posisjon i bevisstheten. s. s. nuet og fremtiden minner om Yggdrasil.96 Det gir også assosiasjoner til Genesismyten og veien mot evighetstreet som Gud har latt bevokte av kjerubene og det flammende sverd. Zarathustra går inn i en tilstand av endret bevissthet i to dager før han forteller om en gåte han har sett (i drømme). 53-55. dets Urzeit hvor alt igjen får ny form. s. 103.. 96 Ned Lukacher. Verdandi og Skuld som betyr fortid. en dverg på hans skuldre. Willard R. Zarathustra stiger om bord i skipet sammen med en mann fra de lykksaliges øyer. 12. The Secret History of Eternal Recurrence. Underforstått: bare gjennom en Mircea Eliade. New Jersey: Princeton University Press. fortiden.98 Zarathustras prosjekt er en avskapelse av skapelsen.99 Dette er det ideelle stedet for metamorfoser hvor ingen form ennå er fastsatt. 95 34 . Bare gjennom portens gjennomgang kan Nietzsche bli av med dvergen på hans rygg.100 Nietzsche synes å utspille den eldgamle arkaiske skikken om denne Urzeit i Zarathustras endrede bevissthetstilstander. sine minner av bitterhet. 98 Eliade. 14. cit. 97 James L. Zarathustra skal med andre ord konfrontere sitt eget ubevisste som han bærer på.101 Overmennesket er altså det mennesket som makter å leve med gjenkomsten: den høyeste form for bekreftelse. det kosmiske treet i norrøn mytologi og de tre furiene som lyder navnene Urd. Jung’s Seminar on Nietzsche’s Zarathustra. 1949. Trask. Time-Fetishes. Gåten Zarathustra forteller er at han selv går langs en sti opp et fjell med tyngdens ånd. overs. nåtid og fremtid.95 Bildet Nietzsche maler av broen. er her nå oppnåelig. Øya han stiger i land på kan forstås som et urbilde på skapelsen som i enkelte kulturer symboliseres med en øy som plutselig ”manifesterer” seg midt i havet. Jarrett (Ed. s. Carl Jung kommenterer i sine Zarathustra-forelesninger at havet kan forstås som det kollektivt ubevisste Nietzsche konfronterer etter å ha kommet fra sin egen innsjø (det individuelt ubevisste). The Myth of the Eternal Return. s. Symbolikken peker mot konfrontasjonen med kosmos organisering i tid og rom. Durham: Duke University Press. 99 Caillois. op. en tid som gjerne refereres til som mytisk drømmetid i arkaiske kulturer. s.. porten.97 Nietzsche-Zarathustra bruker seg selv som eksperimentelt objekt i denne kampen. en transfigurasjon av den menneskelige eksistens slik at skapelse igjen kan tillates. Krøplingen/dvergen som også dukket opp i forbindelse med viljens problem. Princeton. Det hellige og det profane. Abridged Edition. Originaltittel: Le Mythe de l’éternal retour: archétypes et répétition. ‘På de lykksaliges øier’. 31. Det som lenge var umulig. New York: Pantheon Books.helvete. Handlingsforløpet i passasjen er også full av symbolikk. Denne mannen henspeiler på en tidligere passasje hvor ideen om overmennesket dukker opp. 1954. 101 Se Nietzsche. 1998.). ss. 79. 1998. Denne passasjens element av drøm og tid minner om festivalens utspilling av kosmos sin skapelse.

symbolisert gjennom avbitingen av slangens hode og fullendelsen med tidens begynnelse.konfrontasjon med tiden selv kan man bli av med sin viljes forbitrelse over fortidens reaktiver. 164. Kristus sin frykt og fornektelse av døden står i kontrast til Dionysos sin vilje til selvutslettelse og død. Zarathustra er selv ikke subjekt for forløsning. Reading the New Nietzsche. Hyrden blir så av Zarathustra befalt å bite over den sorte slangen. og opprettelsen av en falsk evighetskarakter i et hinsidig forhold til denne eksistensen. Synets gjennomtrenging av gåten kan forstås som at drømmetilstanden til Zarathustra invaderes av bevissthetens indre optikk (og viljens herre). som avtvinges sin lærdom av Zarathustra. Kristendommens lineære tid blir avlært av Zarathustra i bittet som symboliserer gjenkomsttankens skifte i tidskonsepsjon fra kristendommens lære om en lineær tid til et sirkulært tankebilde (slangen som biter seg selv i halen). I denne drømmetilstanden dukker et mennesket som ”sover” opp og under søvnen har en sort slange bitt seg fast i ham. Episoden med hyrden som kjemper med den sorte slangen kan forstås som uttrykk for at hyrden/Jesus tvinges til å akseptere døden og livets bånd i bittet av slangens hode. men i ovenfor nevnte passasje kan det synes som han selv ennå ikke har blitt hyrden da gåten erstattes av synet og Zarathustras tanker og baktanker skremmer og overmanner ham. Senere i ’Rekonvalesenten’ omtaler Zarathustra seg selv som denne hyrden.102 Jesus bærer denne verdens ende (og forløsning) i sin buk. mellom formene og det førformelige potensialet kan ikke trekkes opp som absolutter. og fornekteren av døden. Kristendommens tids. Hyrden med slangen i svelget blir av fortolkeren David Allison tolket til å være Jesus som opphavsmannen til kristendommens dogme. Bare gjennom en utstigning av selve tidsfølelsen/forståelsen kan man grave ut og skape om det ubevisste. Zarathustra hører en hund gjø som synes å være hans bevissthets 102 Allison. sirkelens slutning. Dette skjer gjennom en hallusinatorisk vending hvor gåten går over i et syn Zarathustra har som skremmer ham. Den guddommelige stemmen kommanderer ham så til å svelge rullen. s. men må skapes vevd i hverandre. hvis veier leder til fortid og til fremtid. Kristendommens ressentiment mot døden blir en fatal utestengelse av døden fra livet.og livslinje konfronteres ved porten innskrevet med Nuet. sirkelens fullendelse. 35 . men dens (aktive) vitne. Bildet av slangen som biter seg selv i halen er dessuten et gammelt evighetssymbol noe som gir grunn til å spekulere om gjenkomsten skal representere frossing av tid. Allison underbygger sin tolkning av hendelsen ved å vise til Jesu utdriving av en demonisk ånd i Markus-evangeliet (1:27) og i Johannes åpenbaring (10) hvor en engel besøker Johannes og gir ham en rull som annonserer verdens ende. Grensene mellom liv og død.

”som en fremmed som hadde trengt seg inn på annen manns eiendom”. som fortolker i nåtid og fremtid hvor den er oppsatt til å handle på bakgrunn av dens tidligere viljehandlinger gjennom hukommelsen. s. 105. En nødvendig åpning mot eksistensens grenseløshet. Grensene må åpnes.105 Oppdemmingen av lidelsens manglende mulighet til å aksjonere der og da har gjort den reaksjonær. symbolisert i husets romliggjøring av menneskets historiske identitet. husets dører og vinduer må åpnes (grensen innside/utside) slik at det ikke oppleves som en fremmed trenger seg inn (jfr.106 103 104 Nietzsche. op.. Viljen er bundet opp av en høyere instans: bevisstheten/viljeansamlingene vil forskanse seg ytterligere. Bachelard. 94. og selv om den ikke kan skape nye verdier kan den skape seg frihet til å skape (Ibid. s. Jo mer vi kjemper jo mer laster vi på oss og jo tyngre blir kampen. og den danner grunnlaget for hevnens ånd og for straffen (mot seg selv). Viljens problem er ikke nødvendigvis noen erkjennende bitterhet overfor svunnet tid eller fortidens reaktivisering. beskrivelsen av nihilismen som ’unheimlich’). og til vår forbannelse har denne narr lært seg ånd” sier Zarathustra. 36 . Zarathustras bevissthetsskjell – selvet – vil forsvare grensene som forsøkes overskrides. Det er gjennom internaliseringen at slaven blir av med lidelsesproblemet. baner og rom (symbolisert i huset) som han går og bærer på. Zarathustras baktanker kan forstås som hans ubevisste. Derfor er mennesket reaktivgjort: ”en narr bor i vår vilje. Med andre ord det ubevisste som tidligere minner og erfaringer lagret som forestillingsbilder. cit. s. Barndommens minner og barndommens hus er i synet opplyst av fullmånens matte glo. 106 Løven kjennetegnes av såkalt aktiv glemsel og handlekraft.104 Det er altså hukommelsens organiserende lagringsblokk fullmånens matte glo lyser opp for Nietzsche/Zarathustra: hans gjennomgang forutsetter å bli av med det individuelt ubevisste. Slik talte Zarathustra. 5. men er knyttet til bevissthetens bånd på viljen. Viljens forbitrelse skyldes at viljen blir kontrollert gjennom bevissthetens falske autoritet. men tar opp og lager (om).forsvar som ”våkner” og går til angrep med døden og fortidens minner som våpen. 105 Nietzsche. mot endringer som bevissthetsarkitekturens grensetildragelse som ledd i en selvbevaringsstrategi. s.103 Om betydningen av husets symbolikk skriver Bachelard at hukommelsen og forestillingsevnen danner et fellesskap av verdier i denne fjerne regionen. Sammenlignet med de tre stadier som symboler for metamorfosens ledd kan dette problemet forstås på kamelstadiet. bevissthetens irrganger. Slik talte Zarathustra.). 13. Og i all uoverskuelig fremtid er vi tilbøyelige til å fortolke med bevissthetens hus av forestillingsbilder – ”selvets fort”. Løvens suverene aktivitet og potens skyldes at den ikke tar opp og lagrer. Bevissthetens indre verden synes å tvinge Zarathustra til å forlate den endelige konfrontasjonen..

Klossowski. Klossowski spør hvordan doktrinen om den evige gjenkomst overhodet kan være mulig hvis det er slik at erfaringen av den destruerer subjektet som den opptrer i og lager en revne i tenkningen og tiden? Reformulert kan vi si at problemet er at fordi virkningen av en konsepsjon som gjenkomsten i en forstand er umulig. Men i begripelsen av gjenkomsttanken må vi ikke internalisere den og gjøre den vår? Problemet med gjenkomsttankens fluks mot bevissthetens mottagelse er at Nietzsches budskap om evig 107 108 Emerson. Og det tyngste for Nietzsche er gjenkomstens innsikt i at problemene (menneskets organisering) vil komme tilbake om ikke skjebneknuten løses. s. op.. men bare en bestemt organisering (av mange mulige). og gjennom tegnenes koherens tenker vi identitet. nettopp fortiden blir avgjørende. Nietzsche er selv bærer av skylden som gjør dette grenseløse overskridende idealet med ett mer komplisert. bevisstheten søker å bevare seg selv og lukke ”grensene”. er en tanke som i sin tegnsetting aldri kan fri seg helt til det flytende kaoset den springer ut fra (men skjuler). s. i det minste paradoksal (fornuftsstridig): hvis dens effekt er destruerende på de gitte kategoriene. Han tar derfor på seg en større bør enn sin forgjenger fordi han er bærer av en tyngre bør. Derfor vil gjenkomsttanken kanskje alltid bedra det den søker å formidle: at Mennesket er ingenting.. Gjenkomsttanken eksisterer i overensstemmelse med bølgemetaforens kontinuerlige fluks og refluks. tilknyttet et arbitrært skille mellom innside og utside i en strøm av flytende bølger/krefter. 9. Der hvor Emerson definerer seg som ”an endless seeker with no Past at my back”107 er det grunn til å hevde at det for Nietzsche-Zarathustra er omvendt. 62. Gjennom tegnet konstituerer vi vår tenkning. 37 .108 Lik figuren som reiser seg som en bølgetopp hvor skummet er intensiteten vi kaller tanke. cit. Målet med gjenkomsten må være å forløse viljen (og Mennesket). hevder Klossowski. men den gjør det i erkjennelsen av at dette skjer mot en bakgrunn mer fylt opp og sammenvevd enn Emersons nøytrale startpunkt. cit. op. hvordan skal den kunne affirmeres eller tjene som en grobunn for en ny bevegelse? Eller mer generelt hvordan starte en ny bevegelse som tillater mennesket å stå i et nytt forhold til virkeligheten? Målet er viljens forløsning og løslatelse mot tilblivelse og tilbakevending. det er ikke noe koherent. bølgetoppen.Diskusjon av gjenkomsten Men har Nietzsche-Zarathustra lykkes i å dearkitektonisere bevisstheten og forløse mennesket i en transfigurasjon av hele dets eksistens? Fortsatt overfalles Zarathustra av angst over det som var. Nietzsches prosjekt søker overskridelsen av de faste formene. Men flyktighetens intensitet.

det bevisste/ubevisste.tilblivelse ikke har noe form. hukommelse og magasinert viljespotens. Nietzsche beskriver bevissthetens dannelse som et indre himmelspenn av verdier og i utgangspunktet uvesentlige verdier som etableres i en kompleks vev av hukommelse. oppdemmes og innfangens i reaksjonens tilbakeholdelse og kompensasjon i en inderliggjøring av den i dannelsen av en bevissthet. 38 . Bevissthetens fremste kjennetegn er dens kognisjon som hukommelse og forestillingsevne: inderliggjøringen av impulsenes opprinnelige aksjonspotensial i den ytre verden. hvert enkelt individs opplevelse og inkarnasjon av det han forstår som kulturen. Det indre himmelspennet og det ytre himmelspennet opprettes i en dobbeltsidig abstraksjon fra dette livet som en ”dobbel” flukt samtidig innsides og hinsides. Vestens dualisme etableres som en splittelse av virkelighetskarakteren. og isteden blir reaksjoner. Det vi innledningsvis kalte for imago mundi. En indre verden av forestillingsbilder. en abstrahering. er selve denne negative evalueringen av livet drevet av et problematisk ”filter” som vi ser virkeligheten gjennom.110 Det asketiske ideals vektlegging av noen ideer gjør dem fikserte og hypnotiserer både nervesystemet og intellektet ved å gjøre dem uforglemmelige. forestillingsbilder og fornuft. Ibid. men lar bevisstheten seg lokke ut av sitt hus? Hvor holder bevisstheten hus? Noe av problemet med å skulle frariste den kristne dialektikkens grep om eksistensen er at internaliseringen av dens verdensbilde ligger innsatt i hvert enkelt menneske. Gud/mennesket og kultur/natur. Selvtapet synes nødvendig for å bekrefte potensialet. Denne spaltingens opprettholdelse er avhengig av bevissthetens forestillingsevne ettersom det som skjer er at det opprettes en representasjon som verdi. Sjelen/bevisstheten og Gud/det universelle danner et 109 110 Nietzsche. En fatal todeling mellom kropp og sjel. Nietzsches modernitetskritikk er basert på mishaget over det moderne prosjekts tufting på opprettelsen av bevissthetens kategorier. Det er det svake menneskets internalisering og billedliggjøring av sin hevn mot herren som igangsetter reaktivgjøringen og den dårlige samvittighet hvor aksjoner ikke får lov til å utspilles direkte. Intet mindre enn kimen til den moderne vestlige individuelle psykologi. On the Genealogy of Morals. Selv om vi med nihilismens komme har sett hvordan enkeltmennesket opplever meningen og målet med eksistensen som forsvunnet.109 Viljens naturlige aksjon her og nå. Historisk sett: en fatal individuasjon i menneskehistorien hvor bevissthetens opprettelse blir rammeverket for den moderne vestlige kultur. basert på en misforståelse. samfunnet og eksistensens mål. men er potensialet som lar seg utforme.

cit. s. 17.113 men en mektig og motstandsdyktig fiksjon. Dialektikken blir så denne overspente dualitetens drivmotor fra bevissthetens sted mot det den tror den har mistet (i Gud) sin totale selvbevissthet. Nietzsche omtaler sannhetskategoriens spektakulære bedrag: ”At bottom. 113 Ibid. 146. men hvis kulturen har formet menneskets resepsjonsevne slik at det er de billedlige forestillingene som har effekt. Nietzsches prosjekt er kanskje derfor å søke i motsatt retning av den filosofiske tradisjonens spektakulære byggverk. 114 Nietzsche. §469. The Will to Power. Nietzsche. 528. I ’Rekonvalesenten’ taler Zarathustra til avgrunnstanken ”Og gni søvnen og alt slimet og blindt ut av øynene dine: lytt også med øynene: min stemme helbreder selv blindfødte. s. og hvis noe skal rokke ved den må den pirre disse indre forestillingene. ikke forsvinner 111 112 Bachelard. it has been an aesthetic taste that has hindered mankind most: it believed in the picturesque effect of truth. 39 . Det er dette som er slavens tilbakeholdelse av aksjon og dermed reaksjonsgjøring og det er dette som er tragediens fødsel. s. Vår felles forestillingsevne har skapt frem den visuelle formen som virkeligheten forstås som.”112 Sannhetkategoriens grep om tenkning har sammenheng med dens pittoreske karakter. s. it demanded of the man of knowledge that he should produce a powerful effect on the imagination. §1020.111 Selve sannhetskarakteren speiler også en slik indre visuell forestilling. Slik talte Zarathustra. en indre topografi som vi alltid (re)konstruerer realiteten gjennom. 262. op. blindsporet den vestlige kultur er inne på. Bachelard beskriver vårt innerste (roms) topografiske funksjonalitet som et hus som konstituerer et hierarki av forestillingsbilder om mennesket som garantier for illusjonen om stabilitet. Bevisstheten med dens visuelle skinn av kategorier er en abduksjon av impulslivets eksistens. det teoretiske menneskets fødsel: problemet Sokrates.. men ved å spille på en grunnleggende annen sans makter kanskje Zarathustra og ramme selv det tilslørte blikket? Klippefast Det fryktelige ved gjenkomsttanken er innsikten i at problemene som Nietzsche-Zarathustra forsøker løse: fortolkning av livet. En kontaminert konteiner av vilje.”114 Mennesket blindes eller tilsløres i den dominerende virkelighetsfortolkning. hvordan skal han makte det? Forestillingen om hinsiden er for Nietzsche en fiksjon.topunktsystem av gjensidige garantier for hverandre. kanskje fordi det er en tilfredstillende optisk illusjon? Tanken og lengselen på hva som ligger ved horisontens slutt..

Hellige steiner i verdens sentrum var dessuten manifestasjoner av Guds hus. Men hva kan denne klippeblokken ha representert. i unnfangelsen av gjenkomsten som en kolossal kontrast til innsjøens flyt? Er det slik at Nietzsche med gjenkomsttankens unnfangelse innså noe ved eksistensen/mennesket som ikke lot seg rokke? Hellige steiner lokalisert til verdens senter har tidligere representert noe som syndefloden ikke utvisker. s. Hermes før han ble en ”person” fra postshomerisk religion og litteratur. Opprinnelig tjente steiner i eldgamle greske kulturer som monument langs veiene. s. cit... 233.. s. 85. Utviklingen fra hermaier til én Hermes i menneskeform skyldes den greske forestillingsevnen og en tilbøyelighet i kulturen til å personifisere guddommene og hellige krefter. s. 119 Eliade. kom til ham i august 1881 under en vandring ved Silvaplana-sjøen ved en mektig klippeblokk oppstilt som en pyramide nær Surlej. vil vende tilbake. var egentlig en steins teofani. 121 Ibid.118 Zarathustra befinner seg på utsiden i et eksil og returnerer til kulturen når hans krefter er samlede. Ibid.122 Grekernes gamle 115 116 ”Det lille mennesket vender evig tilbake” utbryter Zarathustra (Ibid. sier Eliade. Nietzsche sammenligner skjebneveven med en stein: ”Det var” kalles den stein som den ikke kan velte.av seg selv. Først mye senere dukket en koloss med menneskehode. tanken om den evige tilbakekomst.120 Her kan det synes som Nietzsche står ovenfor bevisstheten/menneskets hus. som beskyttelser og innhegninger.115 Denne skjebneveven er viljens skjebneknute.. 118 Jarrett (Ed. Steinens eventuelle representasjon av menneskets forfall og menneskets motstandskraft kan forstås bedre i Eliades utlegging av historien om Hermes-figuren i forbindelse med hellige steiners symbolikk i tidlige religioner.. men denne skjebneknute er kanskje ikke uten symboler? Nietzsche forteller i sin selvbiografi Ecce Homo om hvordan ”den høyeste formel for bekreftelse som overhodet kan nåes”. s. 149).).119 En rest som motstår overskridelsen av eksistensens former. 93. 231.. 235. 234.”116 Viljens problem er mennesket. som et bilde på en gud. omgitt av bevissthetens klare landstrukturer. Eliade kaller dette en evolusjon av guddommen som endrer menneskets uttrykk av sine religiøse erfaringer. s. 40 . Ecce Homo. Patterns in Comperative Religion. s. ”det var” som den ikke kan forløse. Han forlater hjemmets innsjø og trår ut i det kollektivt ubevisstes hav kjennetegnet av dets endeløse utstrakthet. noe som ble kalt hermai. 122 Ibid.117 Jung har som nevnt beskrevet symbolfunksjonen til innsjøen som et bilde på det individuelt ubevisstes vann. 117 Nietzsche. menneskets fattighet og fengsel. s. op. en hermes opp. Skjebneveven. 14.121 Hermaiene var manifestasjoner av kraft som mot og fruktbarhet. 120 Ibid.

og guden Apollon var først en liten pyramideformet stein. Den samme utviklingen fra manifest guddom til person skjedde i Athen. Skillet mellom sjel og kroppen er knyttet til den gamle ideen om drøm. men en sabotør som man bør heie på. 53. 1969/1993. Men hva determinerer om gjenkomstens trojanske hest/demon tas inn innenfor bevisstheten/selvets fort? Mennesket er for Zarathustra Ibid. s. s. 1872.126 Den opprinnelige hybris Nietzsche forsøker å reversere skjer som en bortvending fra det dennesidige livet/jordens mening. I overgangen fra hermai til Hermes blir den immanente guddom til menneskelignende transcendent guddom. Patterns in Comperative Religion. Nietzsche-Zarathustras reverserende hybris foregår derfor også i drømmens scener som forsøk på å vende bevissthetens impulser.123 Apollon for Nietzsche representerer jo det anskuelige og visuelle som han foran den pyramideformede klippen kanskje innser har blitt til en koloss. Oslo: Pax. Om drømmer sier Nietzsche at himmelen og gudene selv er resultat av drømmer. s. Slik talte Zarathustra. Det samme gjelder for sjelens udødelighet og dermed troen på ånd og troen på guder. Arild Haaland. 126 Nietzsche. Tragediens fødsel. Nietzsches demon er en sabotør lik Descartes. Reading the New Nietzsche. 127 Nietzsche. Menneskets tro på at han var i kontakt med en annen virkelig verden er opphavet til all metafysikk. 294.. er ikke uvesentlig her. s.teofanier mistet sin effektivitet og mening og til slutt representerte de bare en guddommelig mening/det hellige for personer som var spesielt begavede til å motta fra enhver form og ethvert tegn. 125 Eliade. overs.124 Steinen symboliserer trolig selve kimen til abduksjonen fra det manifeste livet mot dualisme og abstrahering av både eksistensen og guddommen. Det kan forstås som at det i det ubevisste (drømmen) på et stadium i menneskets genealogi hersket en uforløst impuls som reaksjoneres gjennom forestillingsevnens hang til abstrahering og skaperkraft.125 Mediet Abraham får denne ”beskjeden” i. her sitert fra Allison. Originaltittel: Die Geburt der Tragödie. Zarathustra sier til det erkjennende mennesket: ”Dine egne sanser skal du tenke til ende!”127 Gjenkomstens formidling i drømmenes element blir en strategi tilsvarende en trojansk hest for bevisstheten. 228. 124 123 41 . Deretter sender han sin profet Zarathustra ut i havet av det kollektivt ubevisste for å (for)løse knuten mennesket/viljen. Zarathustra får i sin drøm i ’Sannsieren’ vite at både hans nøkkel og hans største fiende er ham selv og hans eget liv. Nietzsche. nemlig drømmen. I Det gamle testamentet fortelles det om Abraham som får beskjed i drømme av Gud om å bygge tempel og tilintetgjøre steinene som tjente som manifestasjoner av guddom i monoteistiske kulturer. Mye tyder derfor på at forløsningen først må foregå i Nietzsche-Zarathustras individuelt ubevisste som innsjøen kan forstås som symbol på. 235.

ss. I hans egen ”steins” oppløsning fortelles det at en skygge kom til ham som overmenneskets stillferdige komme.130 Skyggen tilsier at den eventuelle forløsningen av ham selv.128 Den store steinen representerer det overskridelsen ikke kan rokke: Menneskehets hus. billedet av mine billeder. Men menneskene Zarathustra forsøker å vekke/omdanne har ikke noen fylde av skapende vilje tilbake. s. 54. kan ikke skje i ham selv. forestillingsbilder. 96. 130 Ibid. 128 129 Nietzsche. Slik talte Zarathustra. i stenen ser jeg et sovende billede.en formløshet og samtidig en heslig stein på samme tid sier Nietzsche. at det må sove i den hårdeste. I mennesker. Det er bevissthetens iboende fangenskap og skaperkraftens fattigdom. Steinen blir et bilde på viljens avmakt. man ser ikke forbi mennesket. Overmenneskekonsepsjonens må kanskje derfor forstås som et ang til den narsisstiske menneskeheten i et forsøk på å lokke det ut av sitt hus med ”speilbilder” av det selv. Overmennesket som en grensefigur på terskelen mellom menneskehetens metafysiske pittoreske verden av bevissthet. Problemet til Zarathustra er likevel menneskenes tendens til å reise en Gud i overmenneskets navn noe Eselfesten symboliserer i slutten av Slik talte Zarathustra. s.. hesligste sten. Zarathustra forsøker å gjenreise skaperkraften gjennom tesen om overmennesket som representerer et middel mot menneskehetens undergang. Håpet er i at tiltrekningen og bevegelsen utover vil menneskets undergang og dermed også gjennomgangen skje. 42 . Akk. Zarathustra søker en forløsning fra sitt billede og sitt indre skinn. Gåten mennesket lar seg ikke forløse. 55. s. der mennesket igjen forlater sitt bilde..”131 Det sovende bilde er menneskets skapte bilde av Mennesket som også Zarathustra bærer på. 131 Ibid. Ecce Homo. men dens viljeknute gir grunn til å spekulere i Nietzsches overmenneskekonsepsjon som et lokkemiddel. Nietzsche. men og en påminnelse om hvilke ressurser av vilje som er fanget i selvet/bevisstheten. samtidig som det er et tomt mål. bare (som) en Annen. Zarathustra lykkes kanskje aldri å forløse steinen fullt ut. Steinen blir et minnesmerke for menneskets forfall i den greske kulturen: forestillingsevnen ble ”lat” og trengte sterkere og sterkere ”menneskeform” for å fungere og vendte seg med det bort fra jorden. et første steg er å innse at synet er selve denne gåten vi konstruerer skinnet av stabilitet og varighet gjennom. 220-231. På vegne av menneskeheten forsøker Zarathustra så å hamre mot steinen: ”Akk.129 Men menneskets forløsning kan bare skje i en undergang. Hvordan skal mennesket bli av med (sitt låste bilde av) seg selv? I overmenneskets illusjon om et mål. hukommelse og spektakulære hinsider og menneskets undergang mot en ny eksistens av tilblivelse.

Zarathustra sitter til slutt igjen på ”den store stenen” i avslutningen av Slik talte Zarathustra. En fatal innvikling og opphøying av en verdsetting blir menneskets bane. som angivelig skapte Mennesket i sitt bilde. cit. And then we apply it to ourselves – in order to understand ourselves!”. lik et hus som har åpnet dører og vinduer vil tåle en flom bedre enn et som ikke har det. we have an image of humanity – which we have made out of ourselves. s. menneskets forløsning (undergang) har ikke skjedd. Slik talte Zarathustra.. Om mennesket makter en transformasjon eller ikke er imidlertid ikke gitt. s. men av opprettelsen av Mennesket som et forestillingsbilde med en koherent innside mot omverdens utside. Bare finne garantier og kopier av sin eksistens i stadig nye utgaver. op.134 men her kan vi kanskje svare for Nietzsche: nettopp. de begrep ikke gjenkomsten. Om mennesket overlever vil kanskje være avhengig av deres grenser mot kaos. som gjennom eksilrusserens Nietzsche. og alle steiner som kastes må falle advarer Dvergen.133 Men om vi tolker Nietzsche og Zarathustras prosjekt som mislykket.Avslutning Menneskehetens største feil er ikke opprettelsen av Gud i sitt bilde. Klossowski. ser vi kanskje ikke ennå selv at løsningen ligger i selve mennesket forløsende undergang. 230-231. 133 Nietzsche. Kapittel 3. For mennesket vil ikke forlate sin plass. lik en vaksinering mot en kommende pest. ss. verden var ennå ikke klar fordi verdens overskridelse ikke hadde begynt. Deg selv kastet du høyt. Kanskje lå også gjenkomsten latent i Zarathustra av en grunn. om de knuses eller forvandles. ei funnet sine rette mennesker. Kanskje varsler gjenkomstens evige tilblivelse om denne verden og menneskets utestående bortvasking. 36. Zarathustra har ikke blitt forstått. det gjelder å gjøre det i en villet undergang. Hegelianismen i Frankrike Modernitetskritikken og forsøket på tradisjonsbrudd skal nå relateres til den franske antimodernismen som engasjeres i en duell med hegelianismen. Nietzsche selv og hans profet ble grepet av gjenkomsten. Evig vil denne verden forgås er kanskje derfor Nietzsche-Zarathustra alvorlige innsikt som det kanskje ennå ikke er ører for. her sitert fra Klossowski: ”In truth.132 Mennesket skapte seg i et bilde som så skapte Gud i sitt bilde. alle ”steiner” må til slutt falle. 103. Nietzsche bruker seg selv i dette prosjektet og setter seg selv på spill. 132 43 .. 134 Ibid.

136 Aufhebung blir regnet for å være uoversettelig i kommentarlitteratur på engelsk og fransk. Denne formen for overskridelse er det som i hans historiefilosofi driver dialektikken fremover gjennom trellens foranderlige eksistens. Derfor blir kun Kojèves Hegel presentert. Dødsangsten har gitt ham en ubevisst erfaring av en gitt fast og stabil tilstand. Oslo: Pax. Det herredømmet han har satt livet sitt på spill for. er for han den øverste og overordnende (gitte) verdi. og dermed å skape en verden formet av ham der han er fri. Agnete Øye. 33. blir særlig innflytelsesrik for diskursen. Alt tjenende arbeid vil ifølge Hegel derfor til slutt tjene trellen. Originaltittel: Introduction à la lecture de Hegel. Hos ham er intet fast. Trellen er den eneste som kan forvandle den verden som danner ham og som binder ham i trelldommen. ikke herren sin vilje. Det er den bevisstheten som i utgangspunktet var uselvstendig. Introduksjon til lesningen av Hegel. 135 44 . Trellen derimot har aldri ønsket seg sin trelldom. som han ikke kan overgå. uten selv å vite det. og han endrer de objektive forutsetningene noe som igjen kan føre ham tilbake på sporet av den kampen for anerkjennelse han først måtte oppgi av frykt for døden.Alexandre Kojèves forlesningsrekke ved Ecole Pratique des Hautes Etudes fra 1933 til 1939. Trellen har. innsett forgjengeligheten i eksistensens gitte betingelser. den er et resultat av hans manglende vilje til å våge livet stilt overfor valget om å bli herre. Ved å forvandle verden gjennom dette arbeidet forvandles trellen selv. Herren er en stivnet skikkelse hvor ingen endring eller bevegelse kan inntreffe. men jeg velger å bruke den tyske originalen siden det allerede er innkjørt som et etablert begrep. s. Hans eneste overskridelse vil være døden. I herre-trell dialektikken vil herrens overskridelse fortone seg som en overskridelse av den gitte verden bare ved å sette livet på spill ettersom det kun er hans død som virkeliggjør hans frihet. Det er denne utgaven av Hegel Bataille og Blanchot primært forholder seg til. overs. tjenende og underlegen som til slutt virkeliggjør og åpenbarer den selvstendige selvbevissthetens ideal og dermed tjener som sannhet ifølge Kojève. På norsk kunne ’opphevelse’ kanskje vært en god oversettelse. Trellen kan derimot overskride den gitte verden uten å forgå. 1947. Selve hans vesen er forvandling eller overskridelse i sitt historiske stadig blivende. Så lenge han er i livet vil han aldri kunne oppnå friheten som bringer ham opp over den gitte verden.135 Overskridelsen dialektikk Overskridelse hos Hegel. Aufhebung.137 Overskridelsen hos Hegel er slik sett sterkt bundet til den stadig pågående Kojèves Hegel-forelesninger er sterkt betont av Kojèves interesse for Heidegger og generelt for tysk fenomenologi og eksistensfilosofi.136 innebærer en bevegelse som både overskrider sitt objekt og bevarer det ved å assimilere det på samme tid. 137 Alexandre Kojève. 1996. Dette kan han bare oppnå gjennom det tvungne arbeidet som han må utføre i frykt og under herrens oppsyn.

Modern French Philosophy. Scott-Fox & J. L. M. Originaltittel: Le Même et L’Autre. Som vi skal se representerer den hegelske samfunnskroppen det homogene feltet for Bataille. legemliggjort i herren. 1980/2001. Til tross for ideen om dialektikkens opptagelse av alt vil der fortsatt være mulig å stille spørsmål på bakgrunn av sin egen grensedragelse som: hva vet jeg?140 Det vil si at viten alltid vil måtte romme ikke-viten fordi spørsmål (som viten ikke har noe svar på) alltid er mulig å stille. Originaltittel: L’experience interieure. overs. Den hegelske søken etter totaliteten er egentlig en søken etter en tapt intimitet mener Bataille: bevissthetens forsøk på å finne seg selv. Bevisstheten blir en representasjon av selvets skjøre identitet konfrontert med den eksterne verden. den moderne psykens fødes med dette. overskridelse og forvandling. 23. New York: SUNY. samtidig higer han etter selvstendigheten. dialektikkens drivmotor. slik den er presentert av Kojève.138 Ut fra en misnøye med sin gitte tilstand vil trellen overskride seg selv gjennom negasjonen. I den hegelske dialektikken. Dette er negativiteten. Cambridge: Cambridge University Press. Her er rammene underlagt suverenitet som det stabile. I selve sin væren er trellen denne historiske dannelsen eller overskridelsen. er det trellens livsbetingelser som dikterer. ss. Det er dessuten verdt å merke seg hvorledes overskridelsesbegrepet hos Hegel fungerer som en drivkraft for historiens utspilling.virkeliggjørelsen av frihet i et sett av negasjoner. i ønsket om forandring. Og den står heller ikke stille: i en fremadskridende konsumpsjon av erfaring representerer den en profanering av verden. 1954. 45 . Hegel representerer for Bataille et storslagent prosjekt som allerede i sitt utgangspunkt er dømt til å feile: det Hegel flykter fra når han unnfanger ideen om Åndens fenomenologi (1807) er døden. fast verd(i)satte. Det andre truer hele tiden det samme. 1979. I en diskurs hvor filosofien tar opp i seg alle formene og ressursene fra dens utside for å holde 138 139 Ibid. 27. stadig mer tas opp og gjøres assimilerbart. som han er dømt til å møte igjen ved historiens slutt. som den må kjempe mot for å eksistere. Den absolutte viten og den absolutte selvbevissthet er dømt til å feile siden de representerer sirkulære lukninger omkring viten. Inner Experience. Vincent Descombes.139 Dialektikken innebærer en drivmotor i bevisstheten som gjør objekt og forestillinger til forestillingsbilder som bevares og inderliggjøres. Ved diskursens randsoner Bataille og Blanchot representerer forsøk på å unndra seg hegelianismens dialektikk og dens arbeid og nyttesfærens gang mot det absolutte. overs. mens overskridelsen kun kan skje i trellens ubevisste virkelighet. 1988. 108-109. 140 Georges Bataille.. som et subjekt med kognisjon som tenkning og hukommelse som fornuftens inderlige støttespillere. s. gjennom den åpenbarer sannheten seg gradvis. Harding. s. Leslie Anne Boldt.

). Med det menes ikke at Nietzsche fortrenger døden. Historien om øyet. 144 Georges Bataille. ss. Originaltittel: La Historie de l’oeil. i eksistensiell forstand behandles ikke av Nietzsche videre eksplisitt. 1957). Selected Writings. Vis-à-vis modernitetens hele synes en grunnleggende forskjell å være at Blanchot tiltrekkes mot utsiden. Thomas Espedal.disse nær og beherske de. 2002. gjennom hodeskallen (”The Pineal Eye”(1967)). Den indre erfaring har for Blanchot en sterkere tilknytning til språket og litteraturen enn Batailles mer materielle. Minneapolis: University of Minnesota Press. Døden. 1996. For å foregripe kan deres forskjeller illustreres med øyet som objekt. 142 Ibid. I introduksjonen til Man and 141 46 . Agnete Øye. 1927-1939. kroppslige betoning. 1985/1999. The Order of Things. i Allan Stoekl (Ed. Oslo: Pax. overs.141 I Blanchots tilfelle blir litteraturen det som han mot Hegel definerer som forstyrrelsen av den dialektiske bevegelsen til negasjonen som produserer konsepter. and nothing less. Fra: Oeuvres Complètes. mens Bataille søker å trekke utsiden inn. Bataille og Blanchot befinner seg i et grunnleggende tvetydig landskap: de kan leve i åpningens potensial etter Guds død. men det hegelske monumentale verk truer rommets potens med sine avskygninger og avleiringer. Erotismen. for ham er nok dette livet under den kristne nihilismen potensielt fryktligere. 146 Bataille henviser til Caillois i forbindelse med transgresjonskapittelet i Erotismen (Georges Bataille.. 143 Foucault. arbeid. Øyet blir (i sterk kontrast) hos Bataille gjenstand for voldsomme penetreringer enten ut av kroppen. i umulige prometheusaktige metamorfoser av mennesket. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Foucault beskriver den “nye situasjonen” med Guds død og menneskets forsvinning som: ”nothing more. Originaltittel: L’érotisme. i det minste å tillate erfaringen av den som en vind fra utsiden. 342. than the unfolding of a space in which it is once more possible to think. kulturer og historiens slutt. 122-144. Visions of Excess. 1997/2005. Oslo: Spartacus. “The Pineal Eye”. 145 Georges Bataille. erfaringen av intet som homogeniseringen skjuler. ss. overs.144145 Kapittel 4.142 Bataille og Blanchot tilhører også generasjonen som angivelig kan ”nyte fruktene” av den store signifikantens fall. 1928. Døden slår inn på en annen måte hos Bataille og Blanchot. Maurice Blanchot: The Refusal of Philosophy. Bataille Batailles form for overskridelse: transgresjonen. er unnfanget i overensstemmelse med Caillois verk om festivalen og dens kollektive overskridende funksjon i arkaiske kulturer. I-IX. eller inn i kroppen gjennom vagina (Historien om øyet (1928)). Bruns. Dette skyldes indirekte hegelianismen sin utestengelse av døden. s. Det gjelder derfor å finne noe utsidig til dette som den indre erfaring.”143 Et nytt potensial åpner seg som et rom løftingen av sløret avdekker. som i virkeligheten er noe innsidig. 79-90. xi. Hos Blanchot er vi førstepersons voyeurer til øyets blindhet og uklarhet.146 Gerald L. s.

men dette tar krigen igjen i omfang. nemlig krigen.149 Den moderne krigen representerer egentlig det motsatte av det festivalen tradisjonelt gjorde i det arkaiske. ss. 163-180. men kaotisk forløpende dannelse av realiteten og dannelsen av menneskets realitet gjennom skapelsen av forestillingsverden. 99.147 En åpning av grensene (både for kosmos og identitet) mot utsiden av utenforliggende krefter.. men bruker de i motsatt retning. Den moderne ferien er individuell og perifer. Det synes å eksistere et gjensidig påvirkningsforhold mellom dem. op. 180). Caillois antyder at krigens omfang. utmattelse og ødsling og overskrider grensene for det normale livet. må ikke noe fylle deres viktige plass. orgier og vold var tillatt og pekte frem mot den nye realiteten gjennom eksplosjoner og utmattelse. en tid utenfor tiden.148 Mytene og innvielsen gjennom festivalens eksesser innsatte mennesket i samfunnet og innrettet deres forestillingsevne. Kort forklart: krigen risikerer i kraft av sin inhumanitet å bli mottatt som noe guddommelig annet. 148 “The festival was the creation of the imagination” skriver Caillois (Ibid. Festivalen var derimot en kollektivt samlende faktor. Den fragmenterer isteden for å forene.. Men hva hvis mytene ikke lenger er tilstede i det moderne. Jo større kontrasten er mellom fredens sødme og voldens vanvittighet i krigen. Krigen representerer en grunnleggende annerledes tid. dens utvidelse av tid og rom. i dens totale natur. i en avgjørende samfunnsdannende virksomhet. Utviklingen og effektiviseringen av krigen og dens økte krav til disiplin bidrar riktignok til at den mister noe av sin karakter av fantastisk eksess (som festivalen) hadde. jo større sjanse har krigen til å forføre. spør Caillois? Den primitive festivalen inneholdt en periode med en grunnleggende annen tid.Caillois viste hvorledes den tradisjonelle festivalen og dens overskridelse. Om vi ransaker det moderne samfunnet for lignende fenomen med de samme egenskapene av betydning og intensitet finnes bare ett mulig svar. men den har nok likhetstrekk til å fungere som festivalens ”onde dobbeltgjenger” i det moderne. Festivalen har samme forhold til arbeidets tid som krigen til freden. 47 . Krigen innehar alle festivalens krefter. ødsling. hevder Caillois. dens eksepsjonelle intensitet og voldelige natur blir en grell kontrast til det modernes liv illusoriske og korrupte verden. Krigen demonstrerer dødens the Sacred gir Caillois uttrykk for sin takknemlighet til sin venn Georges Bataille og innrømmer en intellektuell osmose mellom dem i unnfangelsen av verket. 147 Caillois. cit. s. 149 Ibid. Ferien som riktignok innebærer samme brudd med arbeidet som festivalen gjorde. For mennesket innebar festivalen en kollektiv overskridelse av dets grenser i en metamorfose av dets vesen. var en pantomime av universets destruksjon for å sikre dets periodiske fornyelse.. s. som regenererte og fornyet samfunnet. vold. en kontrollert. den inneholder eksess. representerer likevel det motsatte av festivalens samlende og sentrale plass i samfunnet. hvor eksess.

Krigens energi og ukontrollerte overskridelse av festivalens grenser og funksjon i samfunnet og regulerte kosmos. hevder Caillois..150 Menneskets sinn er autentisk religiøst. s.151 Caillois demonstrerer hvordan historien drives fremover hos Hegel med krigen som selve normen i universet. hvor det opprinnelige utgangspunktet synes endevendt.152 Krigen blir den essensielle mekanismen i kosmos. medfører en foreløpig ny overskridelse som et siste steg i evolusjonen som omformer livets eksplosjon til krigens eksplosjon i den totale krig. Krigen blir selve historiens beveger. Krigen tenderer mot festivalens kollektive beruselse. De moderne religioner og særlig kristendommen representerer imidlertid 150 151 Ibid. Den moderne krigens destruktivitet og samfunnets generelle homogenisering er trekk ved det moderne som for Bataille peker mot en total misforståelse av eksistensens grunnvilkår. Alt skapes av krigen. Innledning Batailles prosjekt vektlegger grensen og grenseoverskridelsens betyding for samfunnsorganisering og tilværelsens vilkår. s. at da krigen ble innsatt som en politisk institusjon. hevder Caillois. 152 Ibid. Selv om innholdet i krigen og i festivalen er diametralt motsatte så klarer ikke forestillingsevnen å skille deres natur ettersom de har samme form. Skillet mellom det hellige og det profane må være ”åpne” både for transgresjonens opplevelse av kontinuitet og utslipp av produksjonssfærens energi og overskudd. Dette skillet er avgjørende for å forstå Batailles filosofiske prosjekt. Krigen blir nødvendig for å fornye samfunnet og redde det fra døden... perioden med guddommelig tid. Festivalens karakter av ødsling og løsning på samfunnets motsetninger og konflikter i stadig fornyelse står i sterk kontrast til krigens tiltrekningskraft gjennom diskrepansen mellom fredtidens kjedsomhet og krigens stadig mer vanvittige karakter i det moderne. i det arkaiske ble grensene konstituert av festivalen. 176.hellige triumf og forlokkelse som i fortiden så ofte besatte menneskets fantasi. Det er ikke overraskende. så ble den understøttet av en ideologi som så på den som et kosmisk og fruktbart prinsipp. en overskridelse som fornyer mennesket og renser det for synd. og det er derfor krigen i fraværet av festivalen oppleves som det helliges tid. s. Ibid. 48 . i en åpning av grensen mellom sfærene. freden forårsaker alle tings sakte forfall. Målet for hans transgresjonspolitikk synes å være et forsøk på å minske eksistensens diskontinuitet. for å beskytte det mot effektene av tidens tann. men kilden til sivilisasjonens utvikling. Ikke lenger barbari. og får dermed en religiøs verdi. 170. I det moderne konstitueres grensene av krigen. 171.

Guds død og fraværenhet innebærer for Bataille slutten på denne misforståtte lukkingen og åpningen mot det uendelige. ikke en åpning. 156 Ibid. og det mennesket egentlig søker som en tapt intimitet. Erotismen definerer Bataille som denne tildragning mot kontinuiteten. ss. menneskets identitet er ikke lenger den samme: jeg er ikke lenger jeg. 154 Ibid.. med avgjørende ulike konsekvenser. s. Robert Hurley. Det homogene og det heterogene Den animalske eksistens hos Bataille minner om Nietzsches verden av vilje til makt. vilje som bølger i en verden av evig tilblivelse. Dette er kontinuiteten som utgjør grunntilstanden. Erotismen. søken etter en tapt intimitet og suverenitet. som Hegels prosjekt representerte for Bataille som en ny organiserende arkitektur. mellom forsøk på en videre åpning og en ny lukking. Døden for de diskontinuerlige vesener innebærer eksistensens kontinuitet. dets arkitektur.en misforståelse av de arkaiske kulturers festivalers forbilledlige organisering av disse prosessene gjennom festivalens riter og offer.154 Når for eksempel løven dreper et annet dyr er det kun snakk om en større bølge (av kraft) som utsletter en mindre bølge. 1973. Målet for Bataille og det hegelske prosjekt er derfor det samme. 49 .155 Erotismen og døden har samme domene utenfor det homogene feltets normale psykologi. Ved å ta implikasjonene av Guds død på alvor søker Bataille en ”gjenåpning” mot det helliges utside fra kulturens homogenitet. Mennesket fødes som et grunnleggende diskontinuerlig vesen. Originaltittel: Théorie de la Religion. ’Gud’ er det profanes navn på det hellige. 1992/2001. I erotismen skjer en oppløsning av de konstituerte formene for det sosiale som grunnlegger den diskontinuerlige orden 153 Georges Bataille. Guds fravær er større og mer guddommelig enn Gud. New York: Zone Books.. 23-25. i det animalske finnes ingen hierarkier som innsetter noen meningsnivåer eller maktstrukturer. Kontinuitet og død er derfor samme sak.153 Bataille sier at dyret er som vann i vannet. 23-24. Kristendommen og Kristus-mytens ene offer blir et stengsel mellom det profane og det hellige. 155 Bataille.156 Gjennom hele livet vil vi være besatt av den opprinnelig tapte kontinuiteten som en dragning mot døden. Denne ”åpningen” som Guds død har avslørt blir en scene for duell mellom Bataille og Hegel/ hegelianismen. En hvileløs søken etter en tapt kontinuitet som Bataille også mener ligger til grunn for det hegelske prosjekt. overs. 21. Diskontinuitet innebærer en tapt nærhet mellom opphavet og selvet og nærheten til andre vesener. men som grunnleggende forskjellige bevegelser. Theory of Religion. ss. Med Guds død forsvinner det organiserende prinsipp for den profane verden.

Med døden 157 158 Ibid. Staten. Denis Hollier.160 Festivalen synes å være selve den institusjonelle garantisten for menneskets åpning mot denne kontinuiteten i arkaiske kulturer. 30. 159 Ibid. 50 . er grensene som hele veien produseres. Ofringen er for eksempel en intens erfaring av det helliges død og kontinuitet.158 Det kan synes som Bataille betrakter dualiteten mellom det hellige og det profane som en uforenelighet som alltid vil være der: selv om skillet/grensen flyttes aktivt av det homogenes produksjon av kultur/samfunn. Det homogene representerer det assimilerbare. i det hellige blir denne kontinuiteten åpenbart for deltagerne i høytidige ritualer. s.. Det heterogene er de delene av eksistensen som ikke lar seg assimilere til de gjeldende produksjons. 160 Bataille. Det hellige gis mange navn som Gud. medføre større eller mindre grad av diskontinuitet og kontinuitet mellom de to feltene. Transgresjonspolitikken til Bataille er et forsøk på å implementere en åpning i grensene mellom det homogene feltet og det heterogene feltet slik at det skjer en kontrollert utveksling og det eksisterer størst mulig kontinuitet. 59-73.og verdiregimer og som ikke lar seg representere innenfor det vitenskapelige meningsparadigme. Batailles skille mellom kontinuitet og diskontinuitet kan forstås på bakgrunn av skillet. alt ettersom graden av åpenhet eller lukking. det som er kommensurabelt og lar seg ta opp i andre elementer. 1998. Originaltittel: Le Matérialisme dualiste de Georges Bataille. Dette er ifølge Bataille grunnlaget for den religiøse ofringen som er en åpning mot kontinuiteten.157 Her blir erotismen en åpning mot døden og døden en åpning mot den individuelle varighetens negasjon. Døden manifesterer værens kontinuitet. Grensen mellom disse sfærene vil. mellom det homogene feltet og det heterogene feltet. Oxford: Blackwell.. Theory of Religion. det vil si fra en kulturell homogenitet hvor alle menneskelige relasjoner reduseres til regelen for identitet og prinsippet for effektivitet. men mer viktig enn det transcendentale elementet. s.159 Hos Bataille representerer det hellige det som utestenges i rasjonaliseringen av verden. Det profane er virkelighetens sfære i kontrast til det helliges kontinuitet hvor alt er spirituelt som for Bataille betyr at skillet mellom sjel eller bevissthet og kropp opphører. s. s. 65. ss. 1967. 38.). i Fred Botting & Scott Wilson (Ed. 66. Det vil imidlertid alltid være to verdener: en hvor vi lever og en hvor vi dør. Bataille: A Critical Reader. Homogenitet ligger under produksjonssamfunnets nytteverdi og utgjør et felt som skyver ut enhver handling eller ethvert element som ikke lar seg innlemme under nyttens valør. eller det totale mennesket. “The Dualist Materialism of Georges Bataille”. Det er det profane som produserer skillet og institusjonaliserer seg som delt fra det hellige.mennesket tilhører som definerte individer.

Robert Hurley. 51 . 1991/2002.164 Kristendommen og hegelianismens prosjekt representerer på et vis samme problematiske søken. 1967. New York: Zone Books. å gjenfinne en nærhet som erfares som tapt. 56. 163 Bataille. Erotismen. overs. 51. Transgresjonspolitikken hans er et forsøk på å innsette en stadig utveksling og utødsling over dette skillet. er at de foreskriver motsetningsfulle og paradoksale løsninger: en ekstern form for nærhet. Kristendommens offer er et endelig historisk offer som kun setter mennesket i en blandet tilstand av skyld og takknemlighet og som stenger grensene mot erotismen (erfaringen av kontinuiteten). s. Religionenes utgangspunkt er et svar på menneskets begjær etter å finne seg selv. Transgresjonen er tenkt som noe som gir mennesket adgang til det hellige. Den klare bevissthets søken er en misforståelse ettersom det aldri kan være en klar (selv)bevissthet om kontinuitetens intimitet.163 Kristendommen er bygd opp gjennom universalisering og enhetliggjøring av grunnleggende kontinuitetsåpnende instanser som festivalen og offeret. s. hevder Bataille. Erotismen. Theory of Religion. 164 Georges Bataille. og hvor den klarhet som er en effekt av operasjonen.162 Kristendommen blir kontemplativ og individuell. s. Bataille. Transgresjonspolitikken Transgresjon betyr for Bataille en overskridelse av grensen eller skillet mellom det homogene og det heterogene. Den klare bevissthet er en abduksjon vekk fra den intimitet som eksisterte mellom mennesket og dets omgivelser i festivalen. Det er på denne bakgrunnen Batailles karakteristikk av kristendommen som den minst religiøse av alle religioner må forstås. 129. s. ikke lenger er gitt. Disse bevegelsenes søken gjennom den klare bevisstheten på denne tapte intimiteten som den totale selvbevissthet. er derfor fåfengt ettersom menneskets intimitet bare er mulig på et nivå hvor bevisstheten ikke lenger er en ren størrelse eller en operasjon. Misforståelsen i kristendommens tro og kolonisering av religiøs erfaring er en fatal historisk hendelse for det moderne mennesket.161 Kristendommen misforstår derimot offerets funksjon: ved å grunne en religion på tro med utgangspunkt i et historisk offer transcenderer de offerets åpning mot kontinuiteten og baserer religionens utgangspunkt som et psykologisk-moralsk trosaspekt fra det homogenes rasjonalitet og lukker grensene mot det hellige.forstår Bataille først og fremst menneskets bevissthet om døden. nemlig det umulige utgangspunktet med å skulle oppnå total selvbevissthet. 40. The Accursed Share Volume I. Tabuet og transgresjonen eksisterer som nødvendige støttende komponenter som 161 162 Bataille. Originaltittel: La Part Maudite. Men feilgrepet til de fleste religioner. ikke kroppslig og kollektiv.

heltmodig eller katastrofalt. 21. s. Transgresjonens brudd med tabuet gir mennesket erfaring og innsikt i det utøylede som gir innsikt i tabuets nødvendighet.169 Tabuet og transgresjonen skal ideelt sett fungere som utfyllende og konstituerende for det sosiale livs organisering. 1998. 170 Bataille. Vinden fra utsiden. det finnes en åpning. 1968. ”The Roof: Essay in Systematic Reading”. Gjennom hele menneskehetens historie. Begrepet transgresjon er nemlig nøye forbundet med begrepet om dépense. 168 Helge Pettersen. Dépense og den generelle økonomien Dépenseteorien til Bataille og hans utvikling av et alternativ til den bestående økonomien tar som utgangspunkt at solens produksjon av energi alltid medfører et overskudd av energi. 52 . 167 Philipe Sollers. s. Det profane og det hellige er to komplementære sfærer. 69. Georges Bataille. 74-101.168 Ettersom den uproduktive utgift eller den fordømte del blir ødslet gjennom en eksplosiv bevegelse over i det hellige. men om systemet ikke lenger kan vokse eller om overskuddet ikke lar seg implementere i veksten er det nødvendig å kvitte seg med det. Transgresjonen er derfor tenkt som noe som unndrar seg dialektikkens oppheving av forbudet i historiens utvikling.. hevder Bataille. s. s. Grensen er imidlertid ikke helt lukket. I Erotismen (1957) vektlegger Bataille at transgresjonen ikke innebærer noen negasjon av forbudet. ss.). Originaltittel: L’Écriture et l’expérience des limites. s. De gir ingen mening overhodet om vi ikke forstår dem i sammenheng med hverandre. Bataille: A Critical Reader.167 Et avgjørende poeng i Batailles transgresjonsfilosofi er hans teori om alternativ økonomi og dépense (den uproduktive utgift). Den levende organismen er derfor i en situasjon hvor jordens overflate normalt har tilgang til mer energi enn det som er nødvendig for å opprettholde livet. det dreier seg derfor ikke om den rene frihet. Transgresjonen av forbudet er regelbundet på samme måte som forbudet selv. 75. Oxford: Blackwell. Gjensettingen av grenser skjer dermed kontinuerlig etter deres opphevelse. 169 Ibid. men noe som overskrider og kompletterer det. 73. Den uproduktive utgift må brukes eller ødsles enten bevisst eller ikke.forbindelse og atskillelse mellom det homogene feltet og det hellige feltet. i Fred Botting & Scott Wilson (Ed. Bergen: Filosofisk institutt. s. The Accursed Share Volume 1.170 Overskuddet kan brukes til vekst av systemet.. 2004.166 I forholdet forbud/transgresjon må disse konsepsjonene lades med eksakt samme verdi. 161. 161. er det ikke hvorledes man samler og skaffer til veie 165 166 Bataille. Erotismen. hvor det profane er forbudets verden og det hellige knyttet til begrensede overskridelser. Ibid.165 Negasjonen er som kjent knyttet til dialektikken og det som driver dialektikken fremover.

41. Det faktum at loven brytes er det mest åpenbare faktum på fascismens transcendente. heterogene natur. 1927-1939. s. Og måten det katastrofale scenariet utspiller seg på (i det moderne) er krigen. 1985/1999. men å ødsle kontrollert eller la overskuddet ødsle ukontrollert over oss. anarkistiske og revolusjonære karakter.173 Den generell økonomiens veksttankegang og den hegelske dialektikken mot selvbevisstheten og absolutt viten er forbundet. I-IX. Det ligger et stort alvor i dépenseteorien til Bataille: overskuddet kommer til å ødsles enten det økonomiske mennesket vil eller ikke. Men den generelle økonomiens tro på kontinuerlig vekst og utvikling er blind for slike sammenhenger ettersom dens egentlige mål fra starten av er absolutt viten og den totale selvbevissthet som mennesket vil oppnå når alle dens historiske former er forent. 174 Georges Bataille. Den heterogene sfære består av elementer som ikke er assimilerbare. ”The Psychological Structure of Fascism”. Heterogene utbrudd Bataille gir i essayet “The Psychological Structure of Fascism” (1933) en sosialpsykologisk forklaring på den gryende fascismekulten i europeiske stater som Tyskland og Italia på begynnelsen av 1930-tallet. overskudd. hverdagslige verden av homogen realitet. ss. delirium og galskap representerer utblåsninger av den heterogene verden inn i den profane. Det er altså ikke snakk om å ødsle eller ikke ødsle. 137-160. 141.172 Om vi ikke ødelegger energien. Fra: Oeuvres Complètes. Den står i en motsetning til demokratiet og dets politikere som representerer det homogene samfunnet. Mussolini og Hitler blir symboler for folkets muligheter for effektive erfaringer som Ibid. Selected Writings.). Det heterogene er det som alltid blir utstøtt av det homogenes nyttesfære. 173 Ibid. Fascismebevegelsens vold. Ibid. 172 171 53 ... som noe som unndrar seg den positive valøren i en affektiv erfaring. Utstøtelsen av heterogene elementer fra den homogene sfæren til bevisstheten minner om det bevisste egoets utstøtelse i det ubevisste ifølge Bataille.175 I motsetning til det hverdagslige livet er den heterogene eksistensen noe annet. Visions of Excess.nok energi og overskudd som har vært det sentrale. s.174 Batailles teori om fascismen understreker dens eksessive. 175 Ibid. i kontrast står Mussolini og Hitler ut som noe annet.171 Ettersom overskuddet av energi alltid vil være der gjelder det å finne metoder og tradisjoner for hvordan dette overskuddet av energi best kan ødsles (på en forsvarlig måte). risikerer vi altså at energien (til slutt) ødelegger oss. i Allan Stoekl (Ed.. 23. og sammen danner de alliansen av det modernes fremskritt. s. Minneapolis: University of Minnesota Press. men hvordan man blir av med det.

Duellen med Hegel Batailles filosofiske prosjekt. Om vi reflekterer litt rundt Batailles konsepsjon om de homogene og de heterogene elementer i samfunnet kan det synes som Bataille i forbindelse med sine analyser av fascismens fremvekst oppdager noe av største betydning for den videre organisering av det moderne liv. er at de heterogene kreftene frigjøres fordi de erstatter den tidligere suverene formen til Gud som noe homogent kontrollerende i det heterogene feltet. gjennom hans overskridelse i negasjonen. Denne hegelske stengselen mot ikke-mening blir det som konstituerer hele filosofiens vesen og fremstår som den naturlige bevisstheten i Åndens fenomenologi og så lenge Aufhebung forblir innenfor 54 . Mot Hegels Aufhebung (det som overskrider. Prosjektet må forstås som reaksjoner på den franske hegelianismen som representerte den dominerende idéstrømning i Frankrike fra 1930-tallet og fremover.oppleves som smått guddommelige og forenende. Guddommelige eksistenser som Gud eller menneskeskikkelser i opphøyde posisjoner representerer en indusering av en homogen art i den heterogene eksistensen. Fraværet av den tradisjonelle maktsymbolet (monarken). Den tradisjonelle revolusjonen synes å ta en motsatt bevegelse av det som er vanlig: folket samler seg i staten/lederens suverene representasjon som det heterogene element. nytten og prosjektet gjennom trellens arbeid som er det eneste som kan gi ham muligheten til å skape en verden av frihet. er å gjøre transgresjonen til hovedelement for filosofien. former som ikke eksisterer lenger i Tyskland og Italia (og mange andre stater advarer Bataille subtilt) indikerer at menneskets naturlige behov må gis avkall på til fordel for et transcendent prinsipp som ikke lar seg forklare (det heterogene unndrar seg vitenskapens verifiserende blikk). Bataille og Hegel er i en duell mellom den generelle økonomis vekst og den alternative økonomis ødsling. men bevarer) er Batailles transgresjon en åpning mellom de to verdener. nemlig verden av ikke-mening (det heterogene). Det som skjer i Guds fravær. mellom selvbevissthetens bliven Gud og transgresjonens søken bort fra bevisstheten. hvorav den ene blir utstøtt i det hegelianske prosjektet. De heterogene krefter vil ligge og ulme og slå ukontrollert inn i det homogene feltet om de utstøtes og fortrenges. og i Hegels erstatning av Gud som en guddommelig eksistens og idé. Og sammen med økonomisk vekst og produksjon vil akkumulasjonen av energi gi svært farlige situasjoner. samt å gjøre teorien om dépense og den alternative økonomien til basis for samfunnssystemet. For hegelianismens dialektikk er det arbeidet.

bekreftes. Dødens overskudd kaller Blanchot det for.176 Med utgangspunkt i den hegelske dialektikkens opptagning av negativiteten i den progressive dialektikken søker Bataille en utvei for problemet med å bli nyttig. The Infinite Conversation. 176 55 . og i disse tilfellene oppløser seg selv. En oppgivelse av alt håp. Oxford: Blackwell. satt seg til arbeid og blitt en produsent. s. ikke produksjon. 128. skjer en åpning mot ødslingen. Grenseerfaringen er erfaringen av helhetens utside når helheten ekskluderer enhver utside: erfaringen av hva som fortsatt er mulig å oppnå når alt er oppnådd og det som fortsatt kan vites når alt er kjent: det ugjennomtrengelige. 203-205. “From Restricted to General Economy: A Hegelianism without Reserve”. og noen ganger trenger inn i verden ved å innsette et sluttpunkt i det hinsidige hvor mennesket gir seg over til en absolutt størrelse (Gud. ikke gjøre noe nyttig. en negasjon som har intet mer å negere. blir for Bataille en absurditet i og med at sirkelens lukking bringer inn den absolutte ikke-viten i innsikten om at ikke noe lenger kan nåes eller vites. ikke å lykkes. men å redusere seg selv til Jacques Derrida. men det er likevel en del av døden som han ikke kan investere i aktiviteter. væren. Den indre erfaring er når den radikale negasjonen. Gjennom dødens makt har mennesket konstruert verden. ss. i hvert øyeblikk er det en del av døden han ikke kan implementere i aktivitet. det ukjente i seg selv. s. 1967. Som oftest merkes ikke dette. Han har konstruert verden. Det som for Hegel er sirkelens fullendelse og menneskets fullendelse. en selvprodusent. Mennesket har til sin disposisjon et potensial for å dø som overskrider det han må ha for å tre inn i døden. men å mislykkes. men skulle det mot formodning gjøre det. det vil si menneskets kapasitet for døden som aldri kan uttømmes. 179 Ibid. Grenseerfaringen er det mennesket står overfor når det setter seg selv radikalt på spill. 108. ut av denne dødens overlegenhet/overflod har han skapt en maktposisjon i tilværelsen. 102-138. s. Det er del av en contesterende (bestridelse.179 Problemet i øyeblikket vises gjennom grenseerfaringen: hvordan kan det absolutte (i form av en totalitet) fortsatt gås forbi? Mot den hegelske suverenitet ved historiens slutt setter Bataille suvereniteten til den indre erfaring. i Fred Botting & Scott Wilson (Ed.178 Grenseerfaringen og den indre erfaring er Batailles bestrebelser på å unnslippe den hegelske dialektikken. som en umulig autoritet i frelsens fravær. ss. og blitt en produsent. 206. bekreftelse) bevegelse som løper igjennom historien. enhet). Originaltittel: De l’économie restreinte à l’économie générale: un hegelianisme sans réserve. 1998.177 Denne ”glippen” som alltid vil være der og man aldri blir kvitt er døden.økonomiens vekst så er den fanget i bevisstheten. Inner Experience. Evigheten. men som til tider lukker seg selv i et system. 178 Blanchot.. det gode. 177 Bataille.) Bataille: A Critical Reader. Men det er ikke nok.

Mot systemet er en enkel filosofisk revolusjon av dets meningsinnhold fånyttes. ss. s. ikke som en utvendig kraft ifølge Bataille. 45. de uttrykker samme organisering. Men hegelianismens dialektikk og homogenisering jobber hele tiden for å tildekke denne ”glippen” eller døden. Arkitekturen innsetter på ny freden til sjelen.182 Hollier makter å vise kristendommen og hegelianismens like arkitektur. Denis Hollier har i sitt verk Against Architecture (1974) forfulgt Batailles kamp mot Hegel gjennom arkitekturens symbolikk og rolle ved å støtte seg på Batailles tidlige tekst om arkitektur i Documents: ”Architecture” (1929). Kontinuiteten kan bare nåes i erfaring av (døden) intetheten.180 Den indre erfaring nåes av mennesket i det øyeblikket det i full bevissthet rives i stykker innenfra. homogene. men en slik vending vil bare etablere en ny metafysikk.181 Dermed når det utover den objektive bevissthet som omkranser ”våre vegger”. 205-206. 1989/1992. s. Originaltittel: La Prise de la Concorde. Et grunnleggende forestillingsbilde som oppretter en form for kontinuitet og reduserer en potensiell ekstern søken (mot utsiden). Hegel tilsvarer katedralens innhegning og blokkering for den radikale transgresjonspolitikken som Bataille søker gjennomslag for som (den negative) hjørnestein for filosofien. en nødvendighet hvis grense er gitt i den indre erfaring. Erotismen. 1974. Betsy Wing. noe Hollier viser i dens indre og ytre arkitektonisering av erfaringen. 180 181 Ibid. en skjellutslettende erfaring i omveltingen av den opprinnelige eksistensmodusens grenser. En tilbøyelighet til å søke en opptagelse og transformasjon av alt som et overskyggende byggverk som kaster stadig mer skygge eller en rullende snøball som truer med å dra med seg stadig mer på sin (raserende) ferd. Arkitekturen representerer det tause. Arkitekturens verk Batailles kamp mot Hegel representerer kampen mot det moderne prosjekts dialektikk og generelle oppbyggelighet.. 56 . Notre Dame katedralen i Rheims som Hollier vektlegger som et grunnbilde som hele Batailles prosjekt skrider ut fra og rundt må ikke forstås som et objekt som kan beskrives.det unyttige. Massachusetts: The MIT Press. Cambridge. Monumentet og pyramiden er der for å dekke over en åpning. Against Architecture: The Writings of Georges Bataille. Det skitne ville erstatte Gud. Som nevnt representerer kristendommens organisering et stengsel mot det hellige. 19. og ikke gjøre noe forskjell. Bataille. overs. men som objektet som grunnlegger et bestemt syn. Mot dette byggverket av et meningshierarki assosieres ofte Bataille med dets vrangside: som en som vil erstatte de høyverdige symbolene med de lave. 182 Denis Hollier. gravitasjonssenteret som absorberer enhver meningsfull produksjon.

186 Dette gjelder også organisering av formen mennesket. 38.184 Arkitekturen blir ideologiproduksjonens innhegnende form og referansegrunn. 186 Ibid. s. nemlig menneskets form. det andre til det som er kjent.. men skyves ut i det ubevisstes skyggeverden. og skal ikke være en del av bevisstheten.183 Dette kan forstås som at døden. Intellektuelle katedraler som voktet kristendommen. og historie ved å plassere alt i faste plasser og undertrykke det som ikke lenger har sin plass. Forestillingen om Gud som den store arkitekten er et eksempel på en slik metafor. 185 Ibid..for å fylle et tomrom: det som døden etterlater seg. det truer diskursens meningsfelt. Den fordømte del (dépense) er ikke lenger. s. Et verdensbilde som gjennom sine forestillingsbilder søker å grunnfeste totaliteten av den kristne kunnskapen. Arkitekturen fanger samfunnet i en felle gjennom det forestillingsbildet den tilbyr. Ikke bare er arkitektur som katedralen et enkelt symbol for virkelighetens transcendente karakter. plasseres lengre og lengre vekk fra byens senter. xiii. Arkitekturen hersker også som en progressiv intervenering av symbolet i uttrykksfeltet.. Dets kjerne er fantasiens forestillingskraft på sitt mest diktatoriske. 51. Formene etablerer seg som mer og mer statiske og mer og 183 184 Ibid. hvor troen sementerer religiøse erfaringer i byggingen av kirker og katedraler.. Døden kommer med tiden som det ukjente fra fremtiden. fortrengingen og glemselen. s. århundret kartla hvordan denne tidsepoken produserte forestillinger og bilder av verden som leksikonet som speilet og avbildet verden. Døden må ikke skje: gravkamre må dekke over dens plass. nå garanterer den det og kontrollerer denne organiseringen. teologien. Selve forestillingsbildet vårt om verden synes fanget i arkitektoniske rammende analogier. Bataille forstår arkitekturens funksjon som samfunnets superego. Den franske kunsthistorikeren Émile Mâle sine studier av fransk middelalderkunst i det 13.185 I dag gjennomlever vi etterlevningene av dette verdensbildet. mens steinkatedralens reising var selve manifestasjonen av dette verdensbilde. Ibid. Den er konstruert av ønsket om at den skal fremstå som et senter og organisere all aktivitet rundt seg selv. det negative eller grufulle utstøtes fra livets sfære og fordømmes til periferien. Arkitekturen var tidligere bildet av den sosiale orden. Arkitekturen eksisterer bare som et kontrollapparat og former av hele det sosiale feltet. Holliers betraktninger om slakterhusets bymessige geografiske plassering kan tjene som eksempel: slakterhuset som det helliges negative emblem i avskyens påminnelse om død og tilintetgjørelse. s. og fikserer det i det speilblanke bildet det reflekterer tilbake. Det er det ukjente. ix. 57 . Men dette dreier seg om noe mer enn troens grep.

Som en destruktiv låst skikkelse som Bataille forsøker å åpne opp. xi. Ibid. det har bare en stemme. Arkitekturen fungerer som fantasien som mennesket identifiserer seg med for å unnslippe sitt begjær (å unnslippe er å kontrollere det). Det er derfor som en gigantisk intern monolog som organiserer. 35.. 189 Ibid.”189 Det finnes med andre ord ingen måte å beskrive et system på uten å gripe til et vokabular av arkitektonisk art. En teori om den andre (som er grunnleggende annerledes) ville ikke forandre noe. den ”andre” stemmen lar seg ikke høre. den har ingen annen plass enn utsiden. s.188 Mennesket kan forstås som et byråkratisk fengsel.. Den fremste motivet for Batailles kritikk mot arkitekturen er ifølge Hollier dens antropomorfisme (dens menneskelige form). Oppgjør i fengslene må derfor ikke bare forstås som et oppgjør mot fengselets struktur. Det er et uttrykk for oppgjør mot menneskets egen form. s. Hollier sier det slik: ”It is less that architecture is cosmic than that the cosmos itself is architectured. hele meningssystemet er konstituert av den og konstituerer den. Dette er ifølge Hollier det den mytiske figuren Acephalus er ment å vise: den eneste måten for mennesket å flykte fra de arkitektoniske lenkene er å unnslippe sin form. Menneskets arkitektur Det eksisterer en parallellikhet mellom ytre strukturer: arkitekturen. Dette systemet er monoteistisk.187 Menneskets form videreføres i arkitekturen. ettersom den ikke ville bryte med teoriens sfære.. Annetheten ekskluderes.mer dominante. 58 . Mennesket låses i seg selv. xii. Et av problemene hans er dog at uten arkitekturen ville verden forbli uforståelig. Ingen deler av det unnslipper gruppens syntesesiterende koding. Meningen oppstår idet språket lar seg navngi metaforisk i et vokabular som stammer fra arkitekturen. Noe av vansken i å lokalisere en fluktlinje fra den hegelianske samfunnskroppen (som stadig blir større og kaster større skygge) er at en teori mot en teori alltid vil være nødt til å være en homologisk teori. en lukning hun selv er en garantist for fordi mennesket tror på sitt oppsett (fengsel). Batailles angrep på arkitekturen er derfor intet mindre enn angrepet på menneskets form. s. Den menneskelige organisering er fra begynnelsen oppbygd på den arkitektoniske orden. og miste hodet. Mennesket er omgrenset og formet inn i seg selv. og derfor bare fremstå som det den mener å 187 188 Ibid. som innebærer den ideologiske reproduksjonen innsatt i et symbolsystem. og organisering av Mennesket. et ønske om å styrte samfunnets organisering.

190 Teoretisk heterologi (det uassimilerbare) finnes ikke. bare kan uttrykkes på eksternt vis. 192 Ibid. Men det vil aldri være mulig å internalisere ikke-meningen. men det er ikke synlig i vårt optisk-teoretiske forhold til virkelighetens synlighet omkring oss. Det finnes derfor ingen effektiv heterologi med mindre den er produsert som en praksis. 190 191 Ibid. Deres tomme innside understreket deres funksjon å romme mennesker. s. 87. I bunnen for Hegels arkitektur ligger hans begrep om overskridelse – Aufhebung – som både blir av med og bevarer øyeblikket det overskrider. Kristendommen og hegelianismen representere begge stengsler mot utsiden (av hellighet). forestillinger og guder. 59 ..forandre (jfr..192 Huset og templet var opprinnelig hule. det som overskrider det. ss. den har intet begjær etter å komme til en slutt eller noe begjær for hvor den vil ende opp.193 Hegels overskridelse og dialektikk er fra bunnen et overbygg i et forsøk på bygge seg vekk fra døden. da den ikke har noe innhold. den absolutte forener av menn. Slutten og fullendelsen defineres utelukkende som noe eksternt. s. Kunstens åpning mot slutten lukkes i det dens hull fylles. Det er et skille mellom mening som sikres mot ikke-mening og mening som aksepterer risikoen. problemet med å erstatte det høye med det lave). 3-13 193 Ibid. det som er hinsides det.191 Dette er vel og merke Holliers syn på teori: teori. Den internaliserer selv dens utside.. Det vises også i den hegelianske arkitekturen. uansett innhold. det blinde punktet er der. og dermed ekskluderer Hegel enhver mulighet for konstruksjon mot en slutt i kunsten. Ibid. 88. som er assimilasjon av det andre. Det kan sammenlignes med synssansens blinde punkt. 12. Hegels startpunkt kan ikke ha denne mangelen: dette tomrommet må være fylt opp for ham. s. dets fravær.. Hollier viser hvordan huset eller tempelet. Dette kan forstås som en tings revne av identitet. opprinnelig inkarnasjoner og uttrykk for imago mundi verdensforestillingen blir hule for Hegels søken etter en arkitektonisk grunn for sitt snart tiltagende byggverk. Hegel kommer derfor til konklusjonen at det hellige. Denne blindsonen ved alle ting er ikke umiddelbart gitt for oss. Det som måtte unnslippe teorien henger over som en trussel. Den intellektuelle assimilasjonen er ukontrollert fordi den er ubegrenset. ethvert prosjekt av heterologisk teoretisk karakter er bare den mest ordinære forkledning brukt av teori som et dekke for å nå sine mål. Dette målet forstår imidlertid Hegel som noe som må komme fra utsiden. er et sted hvor sjelen forsvarer sin fred. Disse bygningene og kunstverkenes naturlige åpning mot en topografi av endelighet i det hule rommets mangel stenges ute.

på grunn av dens anatomiske plassering mellom hjernens to hemisfærer. En forståelse og tillatelse av utskiftninger og forbigåenheter. Epifyseøyets sprenging av menneskets form og organisering er kanskje først og fremst et forestillingsbilde for fantasien som vitner om en ”umulig” utopi (ingen steder/ingen form). 196 Ibid. Ibid. Vi er former som for lengst skulle ha dødd ut. Epifyseøyet blir et absurd bilde på hva som skjer ved bevissthetens høydepunkt og den totale viten (det altseende øyet). men en antropologi som genererer en levende myte for forming gjennom kollektive erfaringer. En kontrasterende absurditet til det absurde ved det hegelske prosjektet om at mennesket blir Gud i den totale selvbevissthet ved historiens slutt. Omvendt kan vi kanskje si at det er et vesen i total mangel på bevissthet. En drøm om en annen organisering av mennesket vekk fra det horisontale utsynet til epifysens vertikale akse. s.196 Erotismen er som nevnt erfaringen av utsidens kontinuitet. Batailles essay om epifyseøyet starter med å trekke et skille mellom den moderne vitenskapelige antropologien som tar sikte på å forklare formen mennesket sin dannelse som en nødvendig prosess. nemlig døden. antok Descartes var senteret for bevisstheten.. “The Pineal Eye”.Organismens metamorfose Mot kristendommen og hegelianismens overbygg av det hellige kan Batailles tekster om menneskets organer sees på som umulige forestillinger om gjenåpninger av menneskets organisering som i essayet ”The Pineal Eye”: Batailles surrealistiske begrep om epifyseøyet som sprenger seg gjennom menneskets hodeskalle og ”ser” den overhengende solen er full av allegoriske hentydninger til filosofihistoriens diskurs. 82. Sprengingen av menneskets hodeskalle mot en åpning på organismens høyeste punkt henspiller trolig på ”åpningen” man i arkaiske kulturer hadde av det ”åpne” kosmos som templer eller hus. Menneskets metamorfose til en annen eksistens: ”…the metamorphosis of the great ape must be seen as an 194 195 Bataille. 60 . Det ”åpne” kosmos innsikt i at en forms organisering bare er en form som utskiftes. og den mytiske antropologien som besitter innsikten om at mennesket som form er en forbigående størrelse. Bataille kaller det selv for en erotisk metamorfose. Umulig fordi vi fra vårt bevissthetsutgangspunkt ikke kan tenke forbi dette filteret til annen tid hvor alt var annerledes og formen mennesket ikke fantes.195 Det som behøves er ikke en antropologi som reduserer myter og kollektive erfaringer til forståelige akademiske størrelser. Øyet og solen henspiller naturligvis på den vestlige metafysikkens sannhetsoptikk hos blant andre Platon. det moderne borgerlige samfunnet.194 Epifysen. eller kroppen som skikken med å knuse hodeskallen til de døde i enkelt indiske kulturer vitner om.

An Intellectual Biography.201 Hodet representerte for Bataille bevissthetens autoritet gjennom Gud. Visions of Excess. 200 Hollier. is nothing other than the celestial eye it lacks. Originaltittel: Georges Bataille.200 Det hodeløse mennesket representerer en hybrid: frigjort fra bevisstheten og fornuften overgitt til emosjonenes frie utfoldelse. kommenter Bataille. realiseringen av halvmennesket og halvguden etter Guds død. i Allan Stoekl (Ed. 232-233. Selected Writings. den absolutte ånds.”197 En anamorf form. Visions of Excess. Georges Bataille. London: Verso. ”Introduction”. Døden er her jordens død. Georges Bataille. en servil funksjon som etablerer seg som et mål og som derfor må blives av med.”199 Acephalus sin mytiske figur uttrykker at menneskets eneste mulighet for å unnslippe arkitekturens bånd er å unnslippe sin egen form. Batailles sysler med Acephalefiguren er forbundet både med et tidsskrift med samme navn og dannelsen av en kult som vi vet svært lite om. som Bataille søker et kollektiv rundt. en død som gir gjenlyd overalt og hos alle. Bildet av Acephalus blir et negativt symbol på den antimonumentale galskapen som ligger i meningens aktive oppløsning. ss.).198 Drømmen om det hodeløse mennesket Acephalus skulle likevel bli forsøkt uttrykt som en kollektiv rite. xx. men døden forbundet med råtning og dekomposisjonen til kadaveret. Against Architecture. ix-xxv. Minneapolis: University of Minnesota Press. Døden må her tenkes som bevisstheten om døden. Minneapolis: University of Minnesota Press. I-IX. Men om de arkaiske festivaler representerte en metamorfose av menneskets form er de rituelle handlingers myter for Bataille sørgelig bortgjemt fra det moderne samfunnet. ss. Slike prosjekts obskuritet er uttrykk for den diskontinuerlige orientering som er den eneste veien i det paradoksale øyeblikket av fortvilelse og krise. Fortolkeren Michel Surya diskuterer Acephale-myten hvis rykte hevder at det ble foretatt en menneskeofring og beskyldningene mot Bataille om forfall til en reaksjonær og destruktiv hedenskap. Dens voldelige dynamikk har som sitt mål å returnere til en tapt kontinuitet. Det acephaliske mennesket representerer Menneskets forsvinning: ”Man will escape from his head as the condemned man escapes from his prison.. ss. a creature who. Batailles opprinnelige ønske om å stifte en religion og et samfunn må forstås som det motsatte hevder Surya: istedenfor menneskets tillatelse til å koble seg opptil energier forbundet med Ibid. her sitert fra Allan Stoekl. xii. . overs. men den utestenges av det moderne. ss. ”The Sorcerer’s Apprentice”. 236. 223-234. 2002. s. Det essensielle både for tidsskriftet Acephale og kulten var døden som forbindelse mellom menneskets kollektive bånd forent i vissheten om at de vil dø. 1927-1939.inversion. s. Krzysztof Fijalkowski & Michael Richardson. i Allan Stoekl (Ed.). 1927-1939. i et myteomspunnet kapittel av Batailles liv.. 1992. 201 Michel Surya. Selected Writings. materielle annethet. Fra: Oeuvres Complètes. 199 Bataille. å miste hodet. som er tragisk for alle. under a sick sun.. ikke himmelens. la mort à l’æuvre. 89-90. s. 1985/1999. den har potensial til å forvandle eksistensen. 198 197 61 . 1985/1999.

overs...206 Bevisstheten blir en lukket konteiner. som oftest formidler han innsikten i det muliges umulighet. Utsidens heterologi og hellighet fortrenges aktivt. Han sammenligner eksempelvis den vellykkede erfaringen av kontinuiteten med Kafkas slott: det som alltid unndrar seg for oss helt til vi slutter å være mennesker. 250.203 Om Bataille og hans kompanjonger forsøk på å innstifte en ny religion eller snu opp ned på mennesket minner Surya om at det avgjørende for Bataille alltid gjaldt erfaringene disse surrealistiske og gale teoretiske ideene om hodeløse mennesker og epifysens øye gir. s. On Nietzsche. 253.204 Bildet av Batailles tro på de radikale omslag av menneskets vesen bør dessuten modifiseres: det er hele tiden snakk om en ambivalens hos Bataille. Originaltittel: Sur Nietzsche. Ibid. men alltid det som overskrider ideen: ”The transgression is transgression of form” skriver Hollier. 31. 205 Georges Bataille. aldri deres teoretiske sannhetsgehalt. 203 202 62 . Og om det i det hele tatt var en realitet. når mennesket bygger sitt hus så gjør han det ut fra ideen/formen han har i hodet. 245.208 Når de utmattende og ruinerende festivalene mister sin verdi. gjennom den værens totalitet som Bataille søkte gjennom alliansen i en ny religion. Ingen arter skulle overleve syndefloden og reprodusere seg selv.. s. under Ibid. s. søkte Bataille å binde sterke bånd og samfunn omkring erkjennelsen av endeligheten i død og tilintetgjørelsen.205 Diskusjon Batailles prosjekt er en bestridelse av de gjeldende formene for samfunnsorganisering som kristendommen og det moderne prosjekt/hegelianismen sin utforming av samfunnsstrukturene og deres forming av mennesket. 44. s. 39. Overskridelsen må være en bevegelse som bryter med de vante formene. 1992. 204 Ibid. 1945. Dette representerer en dobbel låsing. Against Architecture.. og ikke bare endrer meningsinnholdet.202 Menneskets ”nye eksistens” i en transformert eksistens kan bare oppnås gjennom opplevelsen av hans intethet. 207 Ibid. som til slutt kontaminerer sitt indre og ytre miljø.. s. Bruce Boone. vitenskapen og filosofiens prosjekt er å fiksere og akkumulere mening i et lukket språksystem hvor klart definerte termer blir hierarkiske organiseringer i kalkulerbare forbindelser. Det navnløse ekskluderes fra reproduksjonen. 206 Hollier. s. 208 Ibid. St. s.207 Religionen. Guds hus.destruksjon og død (som fascismen). Transgresjonen er derfor heller ikke det samme som en idé. må vi forstå tanken bak en menneskeofring som ønsket om å forbinde deltagerne engang for alle. som ikke svarte til et navn. Paul. 24. Minnesota: Paragon House.

s. i kristendommens Gud. Bataille i sin diskusjon av gjenkomsttanken synes mest interessert i den ekstatiske erfaringen den gav hos Nietzsche. Det søkes hos Bataille ikke en transfigurasjon av 209 Se Bataille. men gjennom en diffus personlig intimitet.209 Dette kan forstås som en grunnleggende forskjell. Inner Experience. Batailles prosjekt er derfor ikke ulikt Nietzsches i søken etter en vei inn som oppløser Menneskets fastlåste og ødeleggende posisjon. mister samfunnet sine bånd og blir fragmentert. Og om festivalen ikke lenger er en realitet. Krigens Annethet tar festivalens tradisjonelle plass i det moderne. og ikke gjenkomsttankens mulige effekt. ettersom det hellige nå er en fatal strategi og ikke en livgivende strategi for hele kosmos slik det opprinnelig er ment. i likhet med Nietzsches. Festivalens metamorfose av menneskets skaperkraft uteblir. er derfor per definisjon en hybris (som angriper den kosmiske ordenen) som må gå mot universets beskyttende tabuer. På samme vis vil homogeniseringen medføre flytting av grensene til det hellige stadig utover. Gud blir nå det hellige. Dette forutså Bataille: man risikerte at folket opplever fascismen som en type heterogen frelsende kraft. Nietzsches forsøk på å avlokke bevissthetens grep om viljen bestod som vist av gjenkomsttanken. men denne veien inn er vesentlig annerledes. ikke kollektivet. 154. 63 . Bevisstheten nektes dermed hele veien det hellige kontinuitets erfaring. Det betyr igjen at diskrepansen mellom den indre homogene veksten og dépense øker.koloniseringens tid. noe som er svært farlig da utgiften risikerer å slå tilbake som ukontrollert ødsling (i krigen). Til tross for stor gjeld til og interesse for Nietzsche er kanskje ikke Bataille primært opptatt av gjenkomsten hos Nietzsche. en mektig bevarer av den universelle orden. Religionen blir avhengig av enkeltmennesket. Typisk isoleres individet overlatt til en fjern og inderliggjort Gud som hun ikke lenger kjenner fra riter. intimiteten til kontinuitet ved historiens slutt ligger der som et fatamorgana: selvbevisstheten og den absolutte vitens falske suverenitet. festivalen som innebærer skapelsen av fantasien. og en selvrefererende garantist frakoblet den kollektive regulerende rollen i samfunnet. Det moderne samfunn undertrykker døden aktivt: som rent geografisk kan illustreres ved at slakterhusene flyttes lengre ut av bykjernen i de moderne storbyene. Batailles prosjekt. Batailles prosjekt om å åpne helheten mot utsidens kontinuitet vanskeliggjøres hele veien fordi helheten gjennom homogeniseringen vokser. men er nettopp det som behøves for å komme ut av denne farlige låste situasjonen. Religionen blir universell og personlig. Den historiske dialektikkens mål om suverenitet. blir menneskets vesen låst som en fast størrelse. Under utviklingens vekst og modernitetens fremsteg blir det som garanterer den universelle ordens velvære og stabilitet generert som det hellige.

Målet om den totale velferd og den totale selvbevissthet blir for Bataille to sider av samme sak. Kanskje er det slik at Bataille er en grunnleggende mer dualistisk tenker enn Nietzsche. Det er derfor mulig å kritisere Batailles transgresjon som for bundet til sin historiske konstituering av de problemene han søker å løse i kristendommen og kapitalismens oppsett og organisering.210 mellom homogenitet og heterogenitet. Nietzsches søken er grenseløs. Den hellige tingen gjør intimiteten utvendig: den gjør noe synlig på utsiden som 210 211 Hollier. Sollers. men en transgresjon hvor man er avhengig av grenser og en konteiner av de gjennom subjektets bevissthet.211 Tapet av bevisstheten er kanskje intet mindre enn døden for Bataille. 189.eksistensen. Philipe Sollers kommenterer at Bataille tvinges til å spille Hegels djevel. Men kanskje nettopp i svaret på dødens erfaring er Bataille avhengig av bevisstheten. diskontinuitet og kontinuitet og liv og død. “The Dualist Materialism of Georges Bataille”. For Bataille og Blanchot ble døden kanskje det eneste skrapjernet som hegelianismen/modernitetens lokomotiv kastet fra seg slik at de primært engasjeres med dette som utgangspunkt og i en fortstand blir mindre fri enn Nietzsche og ”det nye rommets” muligheter skulle tilsi. Guds død. Riktignok som en materiell dualisme (Holliers karakteristikk). op. 212 Bataille. Det kan skyldes innflytelsen fra Hegel etter den store bevissthetens garantistens fall. Hvis selvbevisstheten essensielt søker den fullstendige besittelse av intimitet. For Bataille er forholdet til synden annerledes i den forstand at den er objekt for transgresjonens eksistensmuligheter samtidig som den i denne overskridende erfaringen midlertidig forlates. men om det skyldes en større eller mindre dødserfaring er vanskelig å si. s. I så måte er Nietzsches transfigurasjon mindre knyttet til grensenes varighet og innslag av menneskelig konstituert eksistens. mens vi hos Nietzsche kan snakke om forvandling (transfigurasjon) av eksistensen i mot den (ene) tilblivelse. For Nietzsche så vi at forholdet til historiens reaktivisering forholdt seg slik at det var om å gjøre å søke endelig frihet fra tilstanden av historisk betinget skyld. cit. For Nietzsche er den et objekt å drive ut og forlate endelig. Batailles transgresjon vil dermed avhenge av forbudenes relative stabilitet som subjektets internalisering av forbud og synd. 64 . En konsepsjon av eksistensens spalting som vises i hans transgresjonskonsepsjon mellom to sfærer.. Heller ikke døden spiller samme rolle hos Nietzsche. så minner Bataille om at alle besittelser av intimiteten er et bedrag.212 Bare offeret kan inneha en hellig ting. Batailles søken er grenseoppsøkende. hele tiden på jakt etter åpninger mot det hellige. for Bataille et objekt å drive ut og forlate i en uendelig tilbakevendende overskridende bevegelse. 78. s. The Accursed Share Volume 1.

op. 65 . Selv om man kanskje har fjernet seg fra Hegel som sådan.egentlig er innenfor. men hele tiden i skyggene av Hegels syn på historien som et kumulativt og progressivt prosjekt hvor vi gradvis avslører stadig mer av oss selv eller virkeligheten (som er det samme) og beveger oss mot historiens slutt av total selvbevissthet. lever forestillingen om historien 213 214 Sollers. ss. men det finnes glimt. op.213 og som derfor ligger der som et uforløst potensial. Menneskets indre erfaring gis i det øyeblikket hun bryter ut fra skallet – skallet den objektive bevisstheten utgjør. her sitert fra Surya. Slike hendelser er svært sjeldne i det modernes homogenitet. I dette ”levende møte” med sin egen dødelighet leser Bataille derfor inn ekstasen i den kinesiske mannens ansikt. kommenterer Bataille. Grensene må isteden kontinuerlig åpnes gjennom kroppens intime kontakt med kontinuiteten.. som en levende død portal og bevitning på kontinuiteten vi er omgitt av og som er i oss om vi åpner for den.. s. cit. Kroppen representerer også den oppreiste og selvopprettholdende substansen hvor vi ikke kan late som vi er noe annet enn et element. Surya. 95.214 Bataille betrakter bildet av den korsfestede mannen som katedralens dekonstruering gjennom bildet av kroppen som splintres i utbrudd av ekstatisk smerte som et offerslakt med hodet kastet bakover og munnen forskrudd til kroppens ”åpning”. men som innriss.215 Hele Batailles prosjekt var kanskje en endeløs søken etter slike grenser i den profanes verdens forsøk på å skjule det hellige. cit. Mennesket i bevissthetens tilblivelse og opprettelse er i utgangspunktet dette tapet av intimitet til den animalske verden. s. Slike ”åpninger” i offerritene oppnåes ikke abstrakt. I en perfekt kontrast. Bevisstheten er i utgangspunktet et ”fall” som man så forsøker å kompensere for ved å plassere det utestengte ved historiens slutt som noe man gjenfinner. 93-95. Et bedrag som selv baserer seg på et bedrag. men gjennom kroppen. 85. Kanskje også et bilde som sprenger Jesus korsfestelses tradisjonsbundne mening om Guds eksistens og oppstandelse.. 215 Bataille. Bare erotismen kan gi oss tilgang til kroppen. Avslutning Batailles transgresjonsprosjekt søker en forandring av kulturen og det moderne samfunns karakter på grunnleggende vis. Et glimt av den opprinnelige ofrings forening av guddommelig ekstase og fryktelig angst. ikke som substans. op. cit. Et eksempel er fotografiet av den torturerte kinesiske mannen som Bataille var besatt av hele livet. Kroppen er det som ideen om ’mennesket’ ikke klarer å destruere hevder Sollers. En umulig kontinuerlig utvidelse mot en omfavnelse av rommet som er dømt til å mislykkes.

Og vi kan ut fra Batailles dualitetstenkning forstå at viten aldri kan gripe ikke-viten gjennom noe annet enn viten. men ikke som suveren kontinuitet. som for Bataille (og til dels Nietzsche) å finne en utsidighet til den hegelske totaliserende dialektiske opptagelse av alle erfaringer. det vil si omgitt av ikke-viten noe som indikerer at den absolutte viten aldri vil være det. Snarere dets totale nærvær som en kompleks simulering av suverenitet. men øyeblikks utsidighet til helheten i poesien. i det vi tror vi ”rir” på en erkjennelse mister vi innholdet. Vandringen i dette landskapet har visse erfaringer. men som drypp av annethet. men ikke som et helhetlig radikalt omkast. Dette kan vi se i folkepsykens forståelse av den generelle utviklingen og i modernitetens prosjekter som vitenskapen og humanismen. Blanchots svært abstrakte meditasjoner har likevel en materiell og aktuell side ved seg: det gjelder. Kapittel 5. Blanchot er særlig opptatt av betydningen av Guds død for eksistensens erfaring og språklige muligheter. innebærer ikke det dets fall og fravær i det moderne. Den nihilistiske situasjonen lar seg best imøtegå i litteraturen hvor Blanchot finner en mulighet til å utforske språkets og eksistensens randsoner som det store lyset slukning har etterlatt seg. Denne erfaringen skjer som en tiltrekning hos Blanchot. og må begynne på nytt. Blanchot Blanchots litterære og filosofiske tekster kan betraktes som meditative tilstandsrapporter fra ’det nye rommet’ mennesket befinner seg i etter den store signifikanten og garantistens fall. skillet mellom kontinuiteten og diskontinuiteten vil aldri kunne oppheves (annet enn i døden). Optikken og rommets endrede tilstander blir viktige for Blanchot. Men selv om det hegelske fremskritt mot suvereniteten – bliven Gud – er dømt til å mislykkes fra starten av. Blanchots tekster er hele tiden utslukkende. ventingen.som en kumulativ progressiv prosess videre. men som det mørke blikket eller utsynet og som tanken fra utsiden (som Foucault kaller det). døden og eksilet. men som en enorm diskontinuitet forkledd i den absolutte intimitets interaktive skinn (mer om dette i avsnittet om Baudrillard). Hegel kan aldri foreta noe sprang mellom selvbevissthet og Absolutt selvbevissthet. som tilsvarer transgresjon hos 66 . Overskridelsestemaet hos Blanchot er ikke knyttet til vidløftige forvandlinger eller omveltinger. Livet i det hypermoderne kjennetegnes av den Absolutte selvbevissthet. En bestridelse av helheten. Grensen mot utsidigheten kan erfares. Bataille avviser tydelig det hegelianske prosjektet: lukningen av sirkelen vil alltid være begrenset.

nakne erfaringen av utsiden.. Dette språkets kraft må i stedet virke overlessende mot en indre flyktighet hvor bildene eksploderer i lyset av sin umulige forestilling.Bataille: den mest rene.216 Å oppleve tiltrekningen er en grenseerfaring hvor man trekkes mot og erfarer tomheten og nærværet til utsiden som gir erfaringen at man selv befinner seg på utsiden. 216 Michel Foucault. Gangen i kapittelet følger kampen mot det hegelske virkelighetshegemoni. diskuterer Foucault hvor vanskelig det er å finne et medium som formidler denne ”nye situasjonen” i Vestens diskurs. refleksjonen tenderer uunngåelig mot å orientere den på ny i bevisstheten. 1966. ss. 67 . i Foucault|Blanchot. ”Maurice Blanchot – The Thought from Outside” (1966).217 Avgrunnen som viser seg og erfaringen av den. Men er det også tenkt som noe som potensielt erstatter kulturens rom? Blanchot trekker veksler på gjenkomsttanken og gir en særegen tolkning av den som det som ekskluderes og ekskluderer totalitetens nærvær. som ikke forflater den gjennom å konservere den. New York: Zone Books. Man må spørre om noe lar seg redde fra den historiske dialektikken. med den evige gjenkomst som middel i denne kampen. som en gigantisk amøbe som implementerer og tar opp omkringliggende omgivelser? Språket Blanchot tar i bruk kan ikke være en kraft som ustanselig produserer forestillingsbilder og får dem til å skinne. ikke ulikt Bataille mot noe som bestrider det. 27. 21. Fiksjonsvokabularet er også problematisk da faren er å tre ned ferdige meningsformer som stifter det gamle materialet av en indre kjerne tilbake igjen i form av ”an imagined outside”. Hvor bringer så denne opplevelsen av utsiden oss? Mot det hegelske virkelighetshegemoni og kulturens helhet søker Blanchot. Dette er for Blanchot særlig språkligheten ved den indre erfaring. 217 Ibid. primært i litteraturens rom. Den refleksive diskursens språk risikerer å føre erfaringen av utsiden tilbake til dimensjonen av senteret og internaliserer den. er ekstremt vanskelig å forene med et språk som er trofast mot tanken. 218 Ibid. og ender i Blanchots egne forestillingløse rom som kan dukke opp i revner i den vestlige kulturs aktive fortrenging gjennom diskursens totalitet (helheten). Det gjelder både en teoretisk diskurs og i fiksjonen (Blanchot bruker begge). Originaltittel: La pensée du dehors. s. 1987/1997. s. Innledning I en artikkel om Blanchot. s.. 21. 7-58. “Maurice Blanchot: The Thought from Outside”.218 Blanchots vokabular i forsøket på en ivaretakelse (eller fremvisning) av tanken fra utsiden kan ikke skje gjennom den dialektiske negasjonen ettersom det å negere innebærer å dialektisk bringe det som negeres til en (problematisk) internalisering i bevisstheten.

1982/1989. 1. Maurice Blanchot and the Sacred. positivt ladde formen viser seg å være et negativt og uoppbyggelig tegn? En utvendighet som ikke er guddommelig åpner seg nå som et grunnleggende Annet rom.219 Denne horisontens språklighet gjennomgår radikale revideringer i Blanchots skrivende virke. Søken forbi og hinsides disse dominerende innlukningene mot et nytt rom er problematisk og spørsmålet om retning: ”What space?”. Boken som Blanchot angivelig hadde lest før han skrev dette og som gav ham opphavet til spørsmålet om universets angivelige enhet og sirkularitet var Poulets The Metamorphoses of the Circle. hvis form(ing) har ledet kulturen og menneskets dannelse gjennom store deler av den vestlige kulturs historie? Mektigheten ved Poulets verk er for Blanchot de øyeblikkene hvor bokens brillians glipper og avdekker det laget av usikkerhet som sirkelens perfekte former tildekker. cit. 11. 1-15. s. 221 Blanchot. Innledningsvis ble det nevnt en gammel latinsk definisjon på Gud som en perfekt kule eller sirkel. cit. 9. s. Utgangspunktet for dette prosjektet er ifølge fortolkeren Kevin Hart i The Dark Gaze (2004) opplevelsen av et kall overfor det Blanchot erfarte som en begrenset horisont lukket om historien og kulturens rom. Er mennesket og kulturen rede til å ta konsekvensene av denne nye åpningen: ”is man capable of a radical interrogation?” spør Blanchot. The Space of Literature. som Poulet selv har gitt en glimrende beskrivelse av. 1. men ikke som teori. ss. op. 5. Kevin Hart.. op. Men Blanchot følger Caillois i interessen for den hellige karakteren til grenseerfaringen. op. men for Blanchot er dette det negative dreiepunktet og potensialet han primært opptas av. 2004. cit. 350. Hva så når denne perfekte.224 Han Bruns. 222 Hart.223 Bakgrunn for Blanchots prosjekt Blanchot er inspirert av den tidlige franske religionssosiologien. s. “Translator’s Introduction”.221 Svaret på menneskehetens vegne tyder nok på nei. s. The Infinite Conversation.. Chicago: The University of Chicago Press.222 Hva skjer i det vi unnslipper det guddommelige senteret. 223 Ann Smock. positivt univers i en krum og begrenset sirkel.. melder seg raskt. s.220 Et mulig svar Blanchot gir finner vi i The Infinite Conversation (1969) hvor det reflekteres rundt et univers i endring.I vår dannelse som samfunnsvesener er det språket som gir oss horisonten som vi for første gang fremtrer som vesener i verden mot. i Maurice Blanchot. på vei bort fra den tradisjonelle forankrete forestillingen om et guddommelig. 224 Hart. 220 219 68 . The Dark Gaze. s. Lincoln: University of Nebraska Press.

ss. Ifølge fortolkeren Gerald Bruns er Blanchots konsept om annethet i motsetning til Bataille uten horisonter. Enheten til Jeg’et og enheten forutsatt av ideen om sirkelens metamorfose må utfordres.. Gerald Bruns spekulerer i om dette er noe av grunnen til at Blanchot valgte ”feil side” under fascismen på 30-tallet. Hos Bataille kan vi snakke om en grenseerfaring eller en grensesituasjon hvor erfaringen av døden. et hyperbolsk.228 For Blanchot er mennesket uten horisont. vår erfaring. et nærvær uten presens. 228 Bruns. 300. fordi han i motsetning til Bataille lot seg blende av fascismens Annethet uten blikk for de faktiske sosiale og politiske forhold (Bruns. en nødvendig diskontinuitet hvor kontinuitet ikke er en mulighet. 229 Ibid. 69 .. han er det som viser seg når det å tale ikke er det samme som å se. Batailles søken mot kontinuitet blir møtt med skepsis hos Blanchot. s. s. og blir her omtalt som litteraturens intervall. 6. men kun det helliges periferi i forhold til kulturens senter. op. som om litteraturen bare skulle fungere som et korrelat (og støtte) til den menneskelige bevissthet. tar alt bort bortsett fra mitt vesen. s.. Om noe(n) så er det forfatteren og hennes verk som er representanten for det hellige for Blanchot ettersom den virkelige litteraturen ikke tilhører noen verden.. uten synet.225 I motsetning til Bataille er ikke Blanchot opptatt av åpningen/grensen mellom det profane og det helliges felt. op. den er ikke lenger eksistensiell: selvet har aldri vært en del av denne 225 Ibid.omtaler primært det hellige fremfor religion. 227 Ibid. fremmed for alt visuelt og alt usynlig..227 Det åpne universet må affirmeres som en ny type virkelighet. er kommunikasjonen som foregår etter lystes slukking. et mennesket ved sitt vesens grense. op. cit.226 Følelsen av universets tap av en underliggende enhet kommer også av Blanchots interesse for et paradigmeskifte i vitenskapen: relativitetsteoriens støtte på den ikke-euklidske geometrien utviklet av Georg Riemann som tilsier et mangfold av negative kurver. Begrepet om litteraturens rom innebærer et ikke-rom hvor diskontinuiteten hersker og alt vi møter er fremmed. dimensjoner og andre topografiske trekk. 5. 7. xi-xxvi). cit. det er en Utside – et fullstendig åpent plan. Erfaringen av Utsiden er for Blanchot et ”nærvær” som ikke refererer til noe enhetlig. s. med en ekstrioritet som ikke er guddommelig. istedenfor et sirkulært rom.229 Talen. ikke lenger vår. i en insistering på at refleksjon (bevissthetens representasjon og forestilling) alltid vil fremstå som mer raffinert (og attraktiv) enn objektene man reflekterer om. For Blanchot derimot er ikke vår relasjon til situasjonen. og peker på dislokalisert tid så vel som rom. og er aldri videre opptatt av det profane. 302. derav Harts tittel på sin bok om Blanchot: The Dark Gaze. cit. det må også ideen om et menneskelig subjekt som blir til en forfatter.. Det franske ordet ’espace’ kan bety både rom og utsatt tid. 226 Hart. s. Denne nye kosmologien beherskes ved ideen om et univers som unnslipper enhver optisk nødvendighet.

235 Innsigelsen mot diskursen. kulturer og historiens slutt.231 Vi må derfor gi litteraturen en viktig plass. cit.. Poesien befinner seg ved rasjonalitetens grense som filosofien ikke tillater å tenke. s. totaliteten av konsepter som utvikles i historien og samtidig funderer historien. s. på utsiden av språket. en skriving som befinner seg på utsiden av diskursen. Hele Blanchots prosjekt er å søke seg vekk fra Ibid. oppmerksomheten Blanchot har fått i litteraturvitenskapen sammenlignet med filosofien). xi. Poesien er Opplysningens ”andre natt”. s.232 Blanchots anarkisme forutsetter en hegelsk konsepsjon av ånden hvor alt er i overensstemmelse med seg selv i et totalt system. 131. The Infinite Conversation. op. Hvis vi dermed sier at Blanchot er for litteraturvitere ettersom han overskrider og på et vis forlater filosofien. s. men ikke som litteratur i litteraturvitenskapelige termer. men litteratur forstått som en anakronistisk rest i en filosofisk bestrebelse på å unnslippe hegelianismens dialektikk.234 Skrivingen blir det som overskrider loven. xii. og en legitim filosofisk posisjon. nemlig nødvendigheten av å avvise filosofien for å søke det opprinnelige forholdet mellom realiteten og oss. 234 Blanchot. Skrivingen responderer til en radikal utsidighet. er også en bestridelse av kulturens ideal..233 Moderniteten innebærer konseptets revolusjon i en rasjonalisering av verden. hvis mål ifølge Blanchot er å gi avbildninger av helheten som det massekonsumerende mennesket kan dannes i. Poesien står derfor i dag i et motsetningsforhold til det store Opplysningsprosjektets voktning av rasjonaliteten. xxiii. Skrivingen og det den nødvendige skrivingen er et svar på er forsøket på å bryte med sirkelen. Dette kan minne om Adornos motto for den filosofiske anarkismen som var: bare det som ikke passer inn i verden er sant. cit. som dialektikkens opponent som en litterær gerilja i periferien. noe som sågar har blitt gjort i langt større grad enn en vektlegging av det filosofiske utgangspunktet som fører til at Blanchot går inn i litteraturen mot den filosofiske diskursen (jfr. i en eksistens som ikke gjenstridiggjør noe form for væren.erfaringen. arbeid. 232 Det betyr ikke at man ikke kan utlede rent litteraturvitenskapelige momenter ut av Blanchots skrivende virke. unnlater vi å bestrebe oss i å følge ham og åpent stille spørsmålet om hvorfor denne forlatelsen blir nødvendig for Blanchot. Blanchots siste menneske er en som overlever historien i en skilpaddeaktig temporalitet som negativitetens hare ikke kan ta igjen: døden trekker seg tilbake. s.230 Spaltingen mellom filosofien og poesien Mot Hegels totalitet setter Blanchot opp litteraturen som det som avbryter den dialektiske bevegelsens negasjon og dens produksjon av konsepter. Og det er i høyeste grad en filosofisk problemstilling. det Blanchot legger i begrepet i ly a eller neuter. sirkelens sirkler. 233 Bruns.. men ikke som et tilbakelagt mørke.. Ibid. op. 231 230 70 . men det som eksisterer samtidig med den og holder den våken. 235 Bruns. 5.

Blanchot trekker veksler på døden i Edgar Allan Poes Blanchot. men dødserfaringen får en grunnleggende annen virkning hos Blanchot. den er et intet som overskrider alt. Innriss. s. 239 Ibid.). 170).). 1995.238 I ventingen vil den ventende dø mens han venter. En venting på intet. 1994. Oxford: Blackwell.. Blanchots død er den anonyme kraft som ikke fungerer som grunngivende mot en større erfaringstetthet av livet. Originaltittel: L’Attente. 168-171. Originaltittel: L’instant de ma mort. ”Waiting”. Essays i utvalg. men som hensetter oss til en ambivalent posisjon av venting. 237 236 71 .239 Dødens innslag i livet er ikke en skjellsettende og sjelsettende erfaring som hos Heidegger. Blanchots beskrivelse av eksistensens skikkelser som ”levende døde” kan ut fra en psykobiografisk lesning tilskrives hans egen angivelig nær døden opplevelse foran de tyske geværpipene under okkupasjonen av Frankrike i andre verdenskrig som han forteller om i ”Mitt dødsøyblikk” (1994) hvor hans unnslippelse gav en uanalyserbar følelse som forandret hans eksistens: ”kanskje allerede skrittet hinsides” (Maurice Blanchot. Og døden vil ikke la ham vente. “Mitt dødsøyblikk” i Marius Wulfsberg (red. er ikke i stand til å gjøre slutt på ventingen. 29. Den som lever med ventingen ser livet foran seg som tomrommet av ventingen og ventingen som tomrommet av etterlivet. The Blanchot Reader. møysommelig bygger. i ventingen på døden er ventingen likegyldig til døden. Han bærer ventingen inn i døden. i Blanchots verker. Døden. og dermed egnet til å tale uten å avsløre eller tilsløre (noen mening). riktignok i karakter av sin fraværenhet. i Michael Holland (Ed. s. og tale ettersom den i enda større grad er selvutslettende. betraktet som en påventet hendelse. Mens vi når dette hinsidige uten å bekrefte det gjennom døden. 1996. Blanchot bemerker at det er en merkverdig motsetning mellom venting og døden. 1959. utsettelse og sigende forsvinning. uten å vite at et essensielt trekk er at det bare kan bekreftes i ventingen. bare utsettende. Oslo: Aschehoug. The Infinite Conversation. ss. Eksistensen får karakter av en eneste venting som i hans artikkel dedikert til Heidegger på hans 70-årsdag ”Waiting” (1959). 276. For hvert steg er vi her og ennå ikke hinsides. 272-278. s.236 Dødens innsiv Dødens innslag som en eksistensiell erfaring er svært nærværende. 238 Maurice Blanchot. Mot alle tings mening og navn setter Blanchot poesiens skrift. ss. Vis-à-vis Hegel er døden her en rest som produksjonsmakten ikke kan underlegge seg. Ventingen er det som tillater oss kunnskapen om at døden ikke kan ventes på. Det skiftende fraværet av en distinksjon mellom disse to bevegelsene er etter denne erkjennelsen rommet for venting. så venter vi på det uten å bekrefte det.stablingen og syntetiseringen i kulturens helhet som den kulturelle produksjonen eller reproduksjonen (som vi kanskje må si i dag).237 Hans tematisering av døden er utvilsomt influert av Martin Heideggers refleksjoner rundt døden og eksistensens grunnvilkår.

17.gutenberg. For Blanchot er Guds død tegnet på en essensiell affirmasjon. På de overskredede grenser gir ’ja’et til contestation gjenlyd. Et eksempel på det er Blanchots tolkning av nihilismen. riktignok uten å nevne Hegel. mars]. uansett hvor godt vi forsøker begrave det. Denne ikke-positive affirmasjonen er det Blanchot kaller ’contestation’ (hvilket kan bety både bestridelse og bekreftelse (av forskjell)): en bestridelse av helheten. nemlig idealer. tilsier innsikten om nihilismen som en umulig posisjon. 72 . Blanchot og Guds død På hvilken måte skal vi forstå og forholde oss til Guds død? Blanchots svar er fjernt fra ateismens oppbyggelighet og representerer heller ikke noe tilbakevending til en teologisk diskurs. Project Gutenberg [Online]. et tapt jordlig paradis? Den evige gjenkomst Contestationens bevegelse og tomme innhold må forstås ut fra en søken vekk fra helhetens nærværende koherens. annerledes enn noe som erstatter noe annet.org/etext/932 [2006. 149.240 Men novellens uregjerlige (levende) kadaver som ikke lar seg innstenge er betegnende for Blanchot (og Batailles) forståelse av Hegels forsøk på å bli av med det negative og døden: ved historiens slutt vil dødens gjenferd komme tilbake for å skremme oss. Nihilismen tenkt til ende. verdier og sannhetene som har støttet og blitt støttet av Gud.novelle “The fall of the House of Usher” (1839) hvor en kvinnelig tvilling blir (mislykket) begravd. s. nihilismen er ikke primært forbundet med intethet. Contestation later til å være den uendelige gjentagelsen av menneskets benektelse av Gud. Hva er så implikasjonen av Blanchots nihilisme. The Infinite Conversation. ”The fall of the House of Usher”. 1839. og alle former for ordinær ateisme er nemlig fortsatt en diskurs som tilsier at Gud fortsatt er der. men en ikke-positiv affirmasjon. men en negativ bekreftelse som ikke har noe objekt. en fortsettelse til man til slutt når den tomme kjerne hvor væren når sine grenser og hvor grensene definerer væren. Negasjonen av Gud. som hos Nietzsche ifølge Blanchot. 241 Blanchot. Blanchots særegne forståelse av Nietzsches tanke om den evige 240 Edgar Allan Poe. men med væren ettersom vi ikke kan unngå å tenke væren selv når vi forsøker å tenke intethet. Isteden for en tankeprosess som benekter eksistensen eller verdier så er contestationen en handling som leder til sine grenser.241 Nihilismens contestatering blir for Blanchot en nøytral bevegelse hvis tomrom hele tiden overskrides og utslukkes. Man har ikke forstått at med Guds død forsvinner samtidig muligheten av absolutter generelt. Tilgjengelig: http://www.

ss. slik at tanken dermed alltid befinner seg på utsiden av tanken som bekrefter den. Nietzsches identitet selvdestrueres. og som tankerekke inntar Blanchots resonnement spiralens form. svarer han. 244 Ibid. såfremt den fordømmer Nietzsche til en utforsking utenfor sirkelen representert ved navnet Gud – circulus vitiosus deus (Gud er ond og går i sirkler). Selv om alt gjentar seg er det ikke helheten som gjentar seg. eller det Enes opprinnelighet.. Tanker som sirkelen av alle sirkler gir ikke gjenkomsten noe figur i likhet med helheten. Gjenkomstens tilbakevending utelukker nemlig senterets figur.242 Slik kan Blanchots svimlende og meningsutslettende tankerekker fortone seg. 277. Gjenkomsttanken synes å fungere som det som alltid bortstøter. Ibid. hevder Blanchot. Gjenkomsten er en tanke av ypperste koherens.”245 Gjenkomstens radikalitet blir ikke ivaretatt om vi gjør den til senteret for en (ny) sirkulær affirmasjon. Gjenkomstens topos (hvis vi kan snakke om en sådan) er sirkelfigurens.)244 Sirkelen er i et hvert tilfelle ond. så fremt koherens selv tenkes i gjenkomsttanken som det som igangsetter den. spør Blanchot i sin diskusjon av den?243 Åpenbart ikke. Ondskapen eller feilen i sirkelen ligger i det at er kunnskap som i sin gjentagelse bryter den og ødelegger den. Bortstøting i varslingen om gjenkomsten med demonen tilsier at budskapets bebudede effekt på leseren verken har effekten av undergang (tanken som knuser deg) eller virker frisettende (tanken som forvandler deg). så affirmerer den verken tilbakevendingen av sirkelen. Hvis gjenkomstkonsepsjonen kan affirmere seg selv. og at denne koherens ikke kan utstøte den koherente tanke som tenker den. i dette deliriet er formuleringen ”alt gjentar seg” en åpning av sirkelen. s. men isteden det’et som returnerer. Innebærer bekreftelsen av gjenkomsten en innsirkling.. 273-274. slik at ingenting annet enn denne koherens noensinne kan tenkes. 245 Nietzsche.. og markerer et punkt av singularitet hvor sirkelens ikkesirkularitet viser seg. 73 . hvor lukning og bruddet sammenfaller. s. Blanchot kommenterer dette med en ukreditert referanse til Nietzsche selv: hvis tanken om den evige gjenkomst av alle 242 243 Ibid. eller uendeligheten av et sentrum. Selv ikke i det varslede ”alt gjentar seg” kan vi tenke sirkelen. 275. hvor den blir bekreftet som den kommer fra Utsiden. Dermed markeres punktet for disjunksjon. her sitert fra ibid. en ikke-koherens hvor bekreftelsen av tanken kaster den av seg. Blanchot siterer Nietzsche: ”Whoever does not believe in the cyclical process of the Whole must believe in an arbitrary God.gjenkomst svarer til denne bevegelsen. returen returnerer (som nøytral. som en fullbrakt suverenitet i sirkelen. eller helheten. Ikke ulikt Kafkas slott kunne vi kanskje legge til. s.. 275. og i denne revnen etablerer en Gud med feil.

That is its sole guarantee. ss. 279. The Infinite Conversation. 290-297. og enda mer. Svaret på hvilken diskurs som ville tjene enigma til gjenkomsten. Originaltittel: L’exigence du retour.. i Michael Holland (Ed. deg selv. ss. its ’verification’. s. tegnet på absolutt seriøsitet og nøyaktig det som gjør det umulig. Signifikanten Nietzsche tillegges loven om den evige gjenkomst. Muligheten av å bekrefte gjenkomsten er problematisk ettersom den aldri vil bekrefte seg selv. Vilje. 294.ting ikke får makt over deg så er ikke det en feiling fra din side.. Oxford: Blackwell. Dette betyr at man er uskyldig. ss.249 Slike transiente motiv er gjennomgangstema hos Blanchot: ingenting kan være bærende av noen form eller minste rest av identitet. forutsetter nemlig inderliggjøring av et ”noe”. selv om det er et deg.248 ”Feilen” er kanskje derfor ikke om man forblir uberørt av gjenkomsten som tanken som knuser deg eller setter deg fri. 249 Ibid. Men her ligger feilen i bruken av aldri siden den tjener som en verifikasjon. Blanchots sjakkspill: Hegel vs. 279-280. men feilen ligger i om man blir berørt av dette. Kan man tenke seg et motsetningspar mellom tidens Blanchot.. må ikke tas alvorlig. ettersom affirmasjonen av gjenkomsten aldri vil bekrefte seg selv. 248 Ibid. så er det ingenting i deg som er deg. 279-280. The Blanchot Reader. det må alltid være utflyttende og utslettende. er derfor en ’etisk’ diskurs hinsides godt og ondt. Bekreftelsens situasjon vil også aldri kunne bekreftes endelig.”250 Tro. utsatt i grenseerfaringen. 250 Maurice Blanchot. hvis det må være en. Nietzsche Blanchots spesielle forståelse av gjenkomsttanken blir også applisert som et våpen i en regissert duell mellom signifikantene Hegel-Nietzsche. Det er grunnen til at du heretter er ansvarlig for det tyngste: uansvarligheten som kommer til deg. 1995. 280-281. selv ikke en holdning som absolutt alvor. det ordet som bærer det. ”The Exigency of Return”. likeså som det ikke ville være noen dåd om du lar den få makt over deg. da er man fortsatt preget av en skyldtilstand og ikke klar for det identitetstapet som ligger i gjenkomsten. uten identitet og uten realitet: den ekstreme ubetydelighet.251 Signifikanten Hegel tillegges egenskapen av tenkning av nuet som alt og alt som nuet (nåtid).247 Vill å leve livet på en slik måte at du kan akseptere å allerede ha begjært det og alltid ville begjære det på ny uten begynnelse eller slutt. s. som snur deg vekk fra deg selv. 251 Ibid. Det nytter ikke å tro på gjenkomsten: ”It is impossible to believe in Eternal Recurrence. gjennom denne uskylden. 1970. ss. 247 246 74 .246 Dette betyr at tanken eller ikke-tanken av uendelige muligheter betinger uskyld. Ibid.). alltid (aldri) får deg til å komme tilbake. du er derfor ikke engang uskyldig. mener Blanchot.

en bevegelse som er selvekskluderende. uendeligheten av bruddet eller avbrekket som erstatter nuets evighetskarakter med et uendelig fravær. men tegnes stadig på ny. men gjennom denne destruksjonen som tilsynelatende reduserer tid til to temporale instanser. James H. Introduction to the Reading of Hegel. som minner om Caillois beskrivelse av festivalens drømmetid før begynnelsen og utviklingen.. Originaltittel: Introduction à la lecture de Hegel. 1947.fullendelse og rommets totale nærvær og tid uten nåtid og rommets fraværenhet? Førstnevnte som Hegel sistnevnte som Nietzsche? For Blanchot blir Nietzsche. det vil si bekrefte noe uten å oppbygge (noe). som navn på gjenkomstens lov. Kanskje vi kan legge til at målet er å bekrefte noe med minst mulig effekt (avskygninger). Hegel og Nietzsche gir to forskjellige erfaringer og konstitueringer av tid. Med Nietzsche kan vi derimot si at alt bekreftes og ingenting oppbygges. Med Blanchot kan vi oppstille et viktig skille mellom den hegelske dialektikken og den nietzscheanske konsepsjonen av tid. Nichols jr. men da vil oppbyggingens oppdemming etter hvert medføre at man kan bekrefte stadig mindre gjennom skapelse. Tanken om den evige gjenkomst tenker tid ved å ødelegge den. De to tankebildene kan videre appliseres til topografiske figurer hvor både Hegel og Nietzsche kan illustreres som spiraler.Hegel . men som motsatte bevegelser. og er selvinkluderende. 105). Ithaca: Cornell University Press. 252 75 . Hegels spiral er en omvendt spiral hvis bevegelse er oppbyggelig og voksende utover. s. Hos Hegel utvikler alt seg. Skjematisk kan vi sette det opp slik: . Hos Nietzsche gjentar alt seg. tenker den tid som uendelig. Hegel bekrefter alt og oppbygger alt. overs.252 Nietzsches spiral beveger seg innover i en imploderende strøm mot forsvinningen. Gjenkomsten blir for Blanchot noe som eksisterer på utsiden av presens nærvær. den som alltid må komme før og etter Hegel som er navnet på nåtid som alt og alt som nåtid. Blanchot beskriver det hegelianske landskapet som behersket av et eneste evig presens.Nietzsche – – alt utvikler seg alt gjentar seg – – selvinkluderende selvekskluderende Dette betyr at konsepsjoner som alt gjentar seg er bærere av former av relasjoner som er selvekskluderende og som i et hegelsk språkbilde bare kan ødelegge dette språkets dialektikk. men man må bekrefte stadig mer av den totale bevissthets viten. 1969/1980. Gjenkomstens erfaring Kojève gir sågar en billedlig fremstilling av hegelianismen som en sirkel på vei mot fullendelse og sirkelslutning i sjette forelesning av Hegel-forelesningene (Alexandre Kojève. på vei mot en fullendelse i sirkelens alt.

”The Pursuit of the Zero Point”. i Michael Holland (Ed. Skrivingen og litteraturen skjer dermed bare som en følge av en gjennomgang: gjennomgang definert som en vellykket overskridelse (av den diskursive helheten). Litteraturen er fortroppen som står på barrikaden. Alt som vil bli igjen av tiden er linjen som alltid må overstiges. Litteraturens plass for Blanchot befinner seg i utgangspunktet på utsiden. Ibid. som alltid allerede er krysset. men ingenting som ville tillate passasjen fra den ene til den andre. cit. s. men som er uoverstigbar og i forhold til identiteten ’meg’.. Originaltittel: Plus loin que le degré zéro.). 254 253 76 . Ved første øyekast kan Blanchots tiltro til litteraturens potensial minne om den sentrale plassen Emerson tilkjenner den. ikke ulikt poesiens annethet. men i en forskyvende utslettelse eller anderledeshet. ss.av tid tilsier utelukking av et nærværende presens. Det vil si at for at den virkelige skrivingen skal komme i stand. 212-227. 1953. Fra tidligere å dreie seg om en perfeksjon eller en fullbyrdelse av summen av språket og metaforene i en gitt historisk kontekst. Litteraturen er selv resultatet av et umulig sprang som skjer i øyeblikket og som unndrar seg noen form for verifisering. i et samfunn. fylt opp av Blanchot. op. s. Umuligheten av å situere denne linjen er kanskje det vi navngir når vi navngir nuet sier Blanchot. Enten en fortid. cit.256 Blanchot er i samsvar med Roland Barthes innsikter når han påpeker at skrivingen har skiftet karakter. Poeten er foregangsskikkelsen for Emersons optimistiske og radikalt individualiserte overskridelsesfilosofi. op. ikke-forholdbar. Oxford: Blackwell.”255 Litteraturen skal være et punkt som befinner seg på utsiden og gir perspektivet på kulturens hele som noe endelig som må forgås. Å skrive er nå å tre inn i et templum (jødisk tempel)257 som påtvinges oss. 143-150. 148. 292-293. eller fremtid. Bruns. 255 Emerson. så må den allerede være på utsiden. ”The Exigency of the Return”. The Blanchot Reader. skjer en forskyving hvor skrivingen ikke lenger skjer i en overensstemmelse og perfeksjon av den diskursive kroppen. ss.253 Gir så gjenkomsten en subjektoppløsende erfaring hvor man bryter med tidskonsepsjonen og kommer i et annet forhold til virkeligheten? Blanchot kaller den evige gjenkomst en måte å affirmere på som er totalt annerledes. 1995. Litteraturens potensial I Emersons horisontstyrtende filosofi gis litteraturen en sentral plass.. uavhengig av språket.. 257 Blanchot er opptatt av det jødiske som en annethet. s. 6.254 Men for å forfølge denne enigmatiske affirmeringen videre må vi imidlertid tilbake til litteraturens intervall. 256 Maurice Blanchot. ss. revolusjonens ledestjerne mot en ny horisont: ”Litterature is a point outside of our hodiernal circle through which a new one may be described. 295.

147-148. Erfaringen av nøytraliteten lar seg aldri høre fordi en i søken selv bringer inn talen... hele filosofihistorien. 261 Ibid. hvor den har friheten til å definere seg selv (på ny). å motsette seg skrivingen (det vil si å delta i innskrivingen av den gitte virkelighetskarakteren).262 Den litterære tale har derfor en unik posisjon til ethvert punkt i et rom som både binder dem sammen og holder dem fra hverandre. 264 Ibid. fiction consists not in showing the invisible. 24. Ibid. og at jeg ikke lenger er meg selv og ikke lenger er i stand til å si ’meg’.261 En uskyldstilstand hvor universet og dets ting ikke er satt i noen form..259 Blanchot avviser imidlertid Barthes håp om litteraturens nullpunkt. et utvendig forhold til det kjente språket. det er selve skrivingen ved origopunktet. mens talen utvendiggjør og ekskluderer. hvor det i stedet er tale om disse bildenes transformasjoner.260 Om eksistensen for Nietzsche var en evig tilblivelse av krefter er det for Blanchot en evig strøm av tale. 260 Ibid. via litteraturen (og muligens via andre stier) til utsiden hvor det talende subjektet forsvinner. minner om Batailles skille mellom det profane og det hellige. har lært oss at tenkningen fører til det dypeste indre. Foucault forklarer 258 259 Blanchot. ”Maurice Blanchot: The Thought from Outside”. but in showing the extent to which the invisibility of the visible is invisible”. 12. s. Rom er for fiksjonen som det negative er for refleksjonen. Foucault trekker opp et skille i den vestlige tradisjonen: tanken om tanken.264 Denne særegne fiksjonen har en dypsindig forbindelse til rom eller romlighet. s. ”The Pursuit of the Zero Point”. og som fører noen til taushet sier Blanchot megetsigende.intensjoner: ”a murmur which alters in advance what we are able to say. delokaliseringer og små utsettelser hvis motiv tjener å vise noe motsetningsfullt: ”Therefore. Å skrive uten å (inn)skrive er å bringe litteraturen til et punkt av fravær hvor den forsvinner. 147. nøytraliteten som enhver forfatter søker seg mot. 148. Foucault gir en lesning av Blanchots fiksjoner der de gjør noe annet enn å generere forestillingsbilder. s. ss. I selve litteraturens opphav ligger en transport til utsiden: språket unnslipper værens modus i diskursen. s. Talen om talen derimot leder oss. som ikke fryses inn meningsidentiteter. 150. s.. men som igjen og igjen tales på ny. (Ibid.263 Noe forenklet kan man si at tenkningen og konseptet inderliggjør og inkluderer. 13). Blanchots tilkjenning av litteraturens ukjente. representasjonenes dynasti som Foucault kaller det. at man igjen skulle erfare forestillingsbildets unåbare tilbaketrukkethet. Transformasjonen over i det ukjente språket er slik Blanchot beskriver erfaringen av at tingenes referanse skulle vokse fra sin vante plass.. 77 . 263 Foucault sier ikke i denne artikkelen hvilke andre stier det eventuelt dreier seg om. 262 Foucault.”258 Å (virkelig) skrive er til syvende og sist å motsette seg å tre over denne grensen. s.

Dette språket oppstår i mellomrommet til ventingen. representerer Blanchots drøm eller utopi som aldri realiseres i hans egen fiksjonsproduksjon. 25. s. Særlig en av hans favoritthistorier – Herman Melvilles Bartleby (1853) – kan kanskje kaste lys over utforskningen av et mulig kritisk eller revolusjonært potensial hos Blanchot? Hvis vi følger Foucaults analyser av betydningen av rommet i Blanchots fiksjonsverker kan vi kanskje si at historien om Bartleby og de topografiske forandringer som skjer i novellen.nærmere hva han mener med denne bemerkningen under: den tålmodige refleksjonen er alltid rettet mot utsiden selv. men som alltid med Blanchot: den som forventer seg radikale anslag mot praksis står skuffet tilbake. s. Ventingen som ikke er rettet mot noe. 52. eller er knyttet til en plass. og en fiksjon som utsletter seg selv i et tomrom hvor den blir av med dens former og fremstår som en diskurs uten konklusjoner og uten forestillingsbilder.. muligens bildet på forfatteren for ham: Melvilles Bartleby. som en utside som taler til oss. Ann Smock. hvor han alltid bevarer sin nøysomlige nøkternhet og se den litterære produksjonen han ustanselig kommenterer. men alltid den uferdige formen til utsiden. den pakker seg ikke inn i indregjøring. en diskurs som konstituerer sitt eget rom som utsiden.268 Kort gjenfortalt er 265 266 Ibid. 1980. eller evighet eller mennesket. Den anarkistiske kopist I The Writing of the Disaster (1980) omtaler Blanchot en av sine litterære favorittfigurer. det er ikke en resignert immobilitet.. Originaltittel: L’Ecriture du désastre.267 Språket er ikke sannhet eller tid. Hvorledes skal vi nemlig forstå og gripe hvor frisettelsen av rommet fra forestillingsbilde hensetter oss som lesere og subjekter? Er vi ikke alltid dømt til å begripe det? Et mulig svar på vårt umulig stilte spørsmål er å se forbi Blanchots egen tekstproduksjon. 56. Men fører erfaringen som Blanchot forteller om til frigjort autonomi: åpnet til sin egen grenseløshet? Hva som finnes i det mumlende rommet er ikke et sluttpunkt. s. overs. Lincoln: The University of Nebraska Press. Ibid..265 Narrativene til Blanchots babblende vesener ”unfolds a placeless place that is outside all speech and writing”. 78 .266 Hvorledes skal vi kunne snakke om dette rommet som ikke rommes av noe eller rommer noe? Tanken fra utsiden og dens narrative representasjoner åpner et nøytralt rom hvor ingen eksistens kan rotfestes. The Writing of the Disaster. den har utholdt bevegelsen som aldri slutter og aldri vil falle til ro. 267 Ibid. alt faller til utsiden. Hvor ender vi opp i dette nye rommet? Foucault svarer at rommet frigjøres fra forestillingsbildet. men et umulig geografisk sted som determinerer en mulig ny begynnelse. 1995. fritt for et senter. 268 Maurice Blanchot.

den ville ha preservert negasjonens dialektikk som gjør dominasjon og underkastelse mulig (og gjør enhver annen tilstand umulig å forestille seg). s. hvor selve loven kollapser. New York: Dover. som ved advokatkontoret blir et større og større problem ettersom han ikke følger arbeidsinstruks eller vanlige ordre. Etter hvert blir han et så stort problem for sin arbeidsgiver. cit. han forlater ikke sin arbeidsplass.269 Bartleby benektelse i å følge arbeidsinstruksen eller koden gjennom hans ”I would prefer not to” uttrykker en manglende vilje til å innordne seg som er mer opprinnelig en negasjonen. 1853/1990. Dette er en oppgivelse forstått som forlatelsen av selvet. et øyeblikk av uskyld hvor historien forstyrres.. op. Resultatet er til slutt at hele advokatkontoret flytter lokaler mens Bartleby står igjen i de tomme kontorene. en kort stund. man må flytte rommet som Bartleby okkuperer. Blanchots urealiserte drøm er nok også at man i en uoverskuelig fremtid skal komme til at Utsiden flyttes inn i senter. Han blir. 158. 271 Lukacher. men noe som forutgår for alle beslutninger og som ikke er en benektning. det vil si. av tenkning. Bartlebys passive overtredelse av loven minner om Blanchots pas som betyr både stopp og steg. 33. Ibid. han befinner seg på utsiden av dialektikken. Problemet er at Bartleby ikke lenger følger instruksen som normalt følger av en avskjedigelse. et øyeblikk i historien som utsetter dialektikken. 79 .270 Bartleby gir til slutt opp autoriteten med å snakke. 33. benektning som ikke støtter seg på nektelsen. som gjerne vil være et godt menneske oppi denne absurde situasjonen han havner i. Bartleby and Benito Cereno. op. 272 Bruns. og fortsatt det indre forholdet mellom tale og vold. 269 270 Herman Melville.271 Pas i kraft av sin manglende kraft synes å fryse Aufhebungs dialektikk og kodens strøm. og at senteret dermed tvinges til å flytte.handlingsforløpet i Melvilles novelle denne: et advokatkontor ansetter en ny kopist: Bartleby. men tapet av vesen. Eller i det minste et øyeblikk hvor det er en oppstopping. En avholdenhet som ikke er resultat av en beslutning. cit. en stopp hvor samfunnet faller sammen fullstendig.. s. et avkall på identitet. ”I will not do it” ville fortsatte innebære en bestemt determinasjon. at han til slutt må avskjedige Bartleby. men en abdikasjon (Bartleby blir senere i novellen sågar vagt sammenlignet med en egyptisk farao). Det er det umulige øyeblikket Blanchot lever for. s..272 Bartlebys heroisme ligger for Blanchot i at hans særegne form for avvisning av ”koden” og reproduksjon medfører en dislokalisering av hele rommet.

nøytral topologi av tiden og væren som verken er væren eller ikke-væren. s. 273 80 . Spørsmålet ”hva er overskridelsen” rommer nemlig negasjonens form i og med at den forutsetter et internalisert objekt som overskrides. Det overskridende må være et X vi egentlig ikke kan snakke meningsfylt om (som diskurs). Formuleringer selv med et annerledes innhold som ”hva er overskridelse?”. 1992. 158. Maurice Blanchot. er i sin utforming selv empiri for at vi ikke er i noen ny tilstand som disse grensetermene bærer bud om.. Hadde termen derimot vært meningsløs ville det vært meningsfylt å snakke om den. Den hegelske dialektikkens negasjon sitt varemerke. men da kunne vi ikke lenger snakket om den meningsfylt. forsvinnende. hadde vi vært det kunne vi ikke formulert disse spørsmålene langs med de tradisjonelle meningsvektorene knyttet til et logos eller en diskurs. da formuleringen som historiens slutt eller Guds død (paradoksalt nok) vitner om diskursens koherens: de er meningsfulle grenser innenfor diskursive koherenser. overskridende. New York: SUNY. Originaltittel: Le Pas Au-Delà. ”er vi ved historiens slutt?” og ”er Gud død?”. Kort sagt: det er meningsløst å snakke om overskridelsen fordi det er meningsfylt. I følge Ned Lukacher representerer det paradoksale pas hos Blanchot spranget inn i en frosset tid innenfor det alltid fraværende og utvendige hjertet av nærværet i nåtiden og er nøyaktig det som gjentar seg evig. op. overs.Diskusjon Befinner Blanchot seg allerede hinsides og taler tilbake til oss? Representerer han overskridelsens endelige gjennomgang. 275 Blanchot. 274 Lukacher. på engelsk The Step Not Beyond. innenfor en passiv.273 Pas stopp og steg kjennetegner den dobbeltheten som hele tiden knytter seg til Blanchots prosjekt som aldri tillater seg å fravike en tomme fra dette evige innrisset av selvutslettende kraft. The Step Not Beyond. Overskridelsen som et vellykket gjennomslag mot utsiden og som affirmerende eksistens avvises inntil videre av Blanchot.274 Kanskje som en rest av festivalens drømmetid i det moderne? Blanchot behandler faktisk overskridelsespørsmålet eksplisitt: ”Whoever asks ’what is transgression?’ asks nothing and can only indefinitely repeat in this form or. more surreptitiously in another: what is transgression?”275 Et premiss for en spørsmålstilling som ”hva er overskridelse?” er selv bevis på at vi ikke er kommet til noen vellykket overskridelse synes Blanchot å mene. cit. 272. 1973. i en umulig mulighet av en utvendig tale til oss på utsiden av diskursen og samfunnskroppen? Eller er hans budskap dette: overskridelsens mulighet er umulig? Et av Blanchots verker heter nettopp Le pas au-delá (1973). transmigrasjon. Lycette Nelson. s. The Infinite Conversation.

ikke ulikt Orfeus blikk. en forbannelse som reverserer seg selv som glede. s. men feilplassert av bokens tyngde og omstendighetene ved dets komposisjon. Mysteriet er senter for vår oppmerksomhet når oppmerksomheten er i ett med seg selv. ”Det nye blikket” vet at mysteriet er fullstendig manifest i selve synets synlige nærværende. Decadence Of The Nude. uten fornuften eller guddommens opplysende optikk. i ustanselig bevegelse som en evig tilblivelse fra et senter til periferien? Følelsen av å ha berørt kjernen kan like gjerne være illusjonen om å ha nådd den.276 Dette ”nye rommets” topos er uten referansepunkter og horisonter. 1955. 2002. 1982/1989. Poulets perfekte sirkel eller kule er sprukket og forlatt i dette universet. Ann Smock. Denne konsepsjonen plasserer oss på avgjørende vis i et univers hvor forestillingsbildet ikke lenger er sekundært i forhold til en original.Gjenkomstens tenkning om at alt gjentar seg og begynner igjen. I oppmerksomheten forsvinner derfor oppmerksomhetens senter. Lincoln: University of Nebraska Press. fordi det utfordrer identitet til væren. ”Waiting”. 161-191. er det ikke også en beskrivelse av kosmos og eksistensen selv. 1965. ss. Blanchots posisjon er ikke mulig å inneha og argumentere ut fra i en oppbyggelig forstand. 279 Hart. mer usikkert. i Sarah Wilson (Ed.279 Hos Bataille Maurice Blanchot. 277 Maurice Blanchot. men mer pressende. s. Kanskje handler dette om noe mer enn Blanchots syn på litteraturen.. med tiden av sfæriske eller sirkelformete rom. 276 81 . men en evig funkling hvor fraværet av opprinnelse spres i lynglimt med omveier og tilbakekomst. i fraværet av et senter. for Blanchot.277 Senteret er ikke satt. er den sterkeste affirmasjonen for ”det nye rommets” eksistens fordi den erstatter uendelig enhet med uendelig pluralitet. Det dunkle eller det mysteriøse har karakter av at den ikke kan holdes som et objekt i vår bevissthet eller oppmerksomhet. cit. erstatter lineær tid. 25-26. ss. 278 Blanchot. ss. skriver Blanchot. hvor endelig det ikke lenger er en original. Originaltittel: Le rire des Dieux. 186-187. Samtidig er det er også et satt senter og hvis det er genuint.). Innsikten skjer med mørkets dunkelhet. dette sentrale punktet som tradisjonelt er opphavet til våre perspektiver. Blanchots verk The Space of Literature (1955) åpner med en prolog hvor Blanchot slår fast at enhver bok selv det fragmentarisk verket har et senter som man trekkes mot. “The Laughter of the Gods”. overs. dislokaliserer det seg samtidig som det forblir det samme og blir mer sentralt og samtidig mer skjult. utsyn og de indre og ytre determinanters synlighet. 278. op. The Space of Literature.278 Bataille siterer en passasje fra Blanchots roman Thomas the Obscure hvor Thomas får en ny iris som følge av intethetens vellykkede inntog i senteret lik øyets rokking av sitt blinde punkt. tiden for frelse og progresjon. Originaltittel: L’Espace littéraire. Dette synlige glimtet er alltid der som et hinder for nattens sanne mørke. x. London: Black Dog Publishing.

returnerer øyet til kroppen, eller kroppens hierarki snus opp ned, hos Blanchot blir selve øyet utsatt for en ny iris, som innebærer alle forestillingsbildenes død. I følge Hart er offeret for Bataille indikasjonen på kontinuitetens sfære hvor vi har blitt bortvist fra livet selv, men Blanchot vil si at det henviser oss til en ikke-verden av nihilisme, en som vi ikke helt kan tre inn i, fordi lenge etter Guds død, klynger vi oss fortsatt fast til teologiske forestillinger om lysets opprinnelse og enhetens uunngåelighet.280 Derfor er transmigrasjon valgt som beskrivelse: øyeblikket av en eventuell utsidighet vil ikke preges av noen utveksling mellom sfærer (som hos Bataille). Thomas har en erfaring i radikal forstand: faren med å gå fra et øyeblikk i tid til forestillingsbildenes rom. En erfaring av erfaring. Thomas skrider fra sanseerfaring til erfaringen uten sansning, det som ikke byr seg frem for sansene kan ikke tre inn i kunnskapens orden. Dette er det sentrale for Bataille når han snakker om den nye teologien som bare har det ukjente som sitt objekt. Vi kan ikke snakke om det ukjente som et objekt, hevder Blanchot, fordi distansen mellom subjekt og objekt ikke kollapser fullstendig i den indre erfaring, i siste øyeblikk avslører en distanse i væren i seg selv: en glippe som tillater produksjonen av bilder. Denne distansen kan ikke krysses av blikket, men er selve det mørke blikket som ikke kan avleveres.281 Thomas holder på ”å drukne” i ”havets flod” før han i en metamorfose søker tilflukt i bevissthetens hus ”a sort of holy place… it was like an imaginary hollow which he entered”.282 Hamlets avdekking av ”this mortail coil” blir for Blanchot et bilde på en strukket distanse som vi ikke kan fri oss fra. Forestillingsbildet konstituerer grensen på kanten til uendeligheten og døden. Forestillingsbildet fungerer som en humanisering av den formløse intetheten som presses og formes på oss i eksistensen.283 Etter Guds død er fortsatt en rest av det gamle regimet tilbake og det later til å være den tynne membranen Nietzsche hoverer over som produserer ”det virkelige” for oss. Det som skimtes gjennom filterets virkelighet er dødens virkelighet. Døden og dets kroppslige rest kadaveret (etter Guds død er døden knyttet til jorden) er en påminnelse om at døden ikke har noe rom. Døden er ikke noen plass. Ikke her, men heller ikke noe annet sted. Ingen steder? spør Blanchot.284 Da må ingen steder være her svarer han: kadaveret etablerer en relasjon mellom her og ingen steder, som vi i sjeldne øyeblikk kan glimte. Men likedan er forestillingsbildet knyttet til intimitet for Blanchot, det etablerer en ”spiselig” ekstrioritet av verden for oss, den

280 281

Ibid., s. 17. Ibid., s. 27. 282 Blanchot, Thomas the Obscure, s. 9. 283 Blanchot, The Space of Literature, s. 255. 284 Ibid., s. 256.

82

opphøyer objekter som refleksjoner og tykner bevisstheten til en størrelse/objekt.285 I det øyeblikket vi er på utsiden av oss selv, i ekstasen, og det ”virkelige” trer inn i en sfære uten grenser eller intervaller, så oppfylles igjen bevisstheten av inntrykk som er polyfone, i ekstasen som er dette forestillingsbildet og den universelle enhet synes rekonstituert. Paradoksalt nok den enhet vi søkte oss vekk fra, og i det vi var like nær å unnslippe blir vi dratt tilbake igjen, som i magi, sier Blanchot, og med det foregriper han neste generasjons antimodernisters utgangspunkt: Gud er død, men bevisstheten kompenserer og holder virkeligheten på (for)billedlig avstand.286

Avslutning Etter en rask gjennomgang av deler av Blanchots forfatterskap er det nærliggende å slå fast, som han selv gjør i sin regisserte duell med tanken om den evige gjenkomst applisert på den hegelske dialektikkens selvinkludering, at ved å si dette sier vi nesten ingenting.287 Dette kan høres paradoksalt ut, og er lett å hovere over, men det som ligger i Blanchots innrømmelse er noe langt mer dypsindig. I dette landskapet med bekreftelse, overskridelse og frisettelse under ”den nye kosmologien” vises det ikke lenger til et verifikasjonsprinsipp. I å si ”med dette sier vi nesten ingenting” ligger det at vi verifiserer nesten ingenting. Bak dette nesten ingenting ligger det imidlertid en bestrebelse og innsikt i hvorfor den hegelianske historieutvikling og dens ekko i det generelle historiesynet og vitenskapssyn på Utviklingen som en kumulativ, etisk prosess, hvor vi vet stadig mer om oss selv og blir stadig friere, spiller fallitt. Om Blanchot skulle lykkes med å få helheten til å stoppe opp og bryte sirkelen for godt så er det ikke snakk om noen varme som strømmer igjennom alt på nytt, men en kald forstyrrelse. Overskridelsen fortoner seg så å si aldri som noe annet enn venting på overskridelsen, som primært skjer i øyeblikk i litteraturen og med døden. Døden er en overskridelse mot og ut av tid, ettersom det ikke finnes noen tid for døden. Døden kan i likhet med skrivingen/litteraturen, ikke skje i nåtiden fordi grensen som døden representerer ikke kan trekkes/situeres. Ikke bare er døingen i det nåværende forbudt, men det nåværende som forbud er det som forhindrer døden fra å ta sted. Dette forbudet kan aldri brytes av en overskridelse ettersom det bare vil forsterke forbudets forbud. Det er bare gjennom den mest passive passivitet som forbudet vil miste sin forbuds rolle. Døden er steget (hinsides) som aldri oppnås. Pas au-dela omformer pas i negasjonen til pas som venting og passivitet og tar

285 286

Ibid., s. 262. Ibid., s. 262. 287 Blanchot, “The Exigency of Return”, s. 297.

83

negasjonen vekk fra maktesløsheten til det uoppnåbare. Pas i den fullstendige passivitet er overskridende uten å oppnå noe. Det er venting. Ventingen på transmigrasjonen. Som aldri kommer (for oss).

Kapittel 6. På terskelen til vår tid 60-tallet: transgresjonen eller pseudotransgresjonens tiår? Som et kort appendiks til Batailles forsøk på en transgresjonsfilosofi skal jeg vise hvordan dens skjebne i kulturen kan fortone seg ved å kort sammenligne Foucaults ”A preface to transgression” og Philipe Sollers artikkel ”The Roof: Essays in Systematic Readings (1968). Begge diskuterer den seksuelle revolusjonen som definerende for årene etter Batailles død, men med forskjellige syn. Foucault hevder, i betraktningen av Guds død fra Marque de Sades tid og frem til Batailles død, at erfaringen av Guds død ikke gjensetter oss til et begrenset og positivistisk univers, men til en verden avslørt av erfaringene av grenser, som dannes og omdannes av eksesser som overskrider disse grensene.288 Oppdagelsen av seksualiteten og Guds død er knyttet til samme erfaring og Foucault siterer Bataille på at erfaringen av erotismen tillater oss å si det mystisismen aldri kunne.289 Kanskje oppstandelsen av seksualiteten i vår kultur er en hendelse med polyfone verdier hvor spørringen etter grensen erstatter søken etter totalitet og transgresjonshandlinger erstatter motsetningens (negasjonsdialektikkens) bevegelse? Det spørs likevel om ikke den seksuelle frigjøring er uttrykk for det Sollers kaller pseudotransgresjonen. Transgresjonen (hos Bataille), vektlegger Sollers, må nemlig lades med samme verdi som forbudet: de gir ingen mening om vi ikke forstår dem i sammenheng med hverandre.290 Hvis forbudet ikke lenger er synlig for oss i dagens kultur, vil heller ikke transgresjonen være der som en mulighet for oss. Allikevel er den angivelig overalt. Sollers forlaring er det han kaller pseudotransgresjonen: simulasjon av transgresjonen som den libertinske revolusjon av seksualiteten i virkeligheten medfører. Hvis rommet er fullstendig åpent, vil det allikevel representere en egentlig lukning (for erfaringen). Erfaringen mot transgresjon forutsetter et lukket rom (klare grenser) som den kan virke innenfor og hvor den kan oscillere mellom overskridelse og tilbakekomst. Når den moderne frigjøringen tror at den endelig har fjernet forbudet eller forbudene og gitt begjæret fritt spillerom, så skjer det altså i virkeligheten i det homogene utvidete feltet. Det hverdagslige livet i det neokapitalistiske samfunnet på 60-tallet har fra starten av undertrykt det helliges

288 289

Foucault, ”A preface to transgression”, s. 32. Ibid., s. 33. 290 Sollers, op. cit., s. 75.

84

s. fungerer som en maskering av undertrykkelse. men er et ledd i det profanes prosjekt om å renvaske de tradisjonelt hellige mediene (som seksualiteten) i henhold til nytten og begjærslivet.292 Disse pseudotransgresjonene forbundet med den type frigjørende bevegelse vi ser i humanismens navn som for eksempel seksualiteten.293 Universaliseringen av menneskets selvrealisering fremstår som frihetsmaksimerende. 76. bruk av diverse narkotika. er i full overensstemmelse: en sosial kontrakt mellom repressiv undertrykkelse og libertinske ideologier.sfære ifølge Sollers. overs.291 Felles for disse er at de situerer arbeidet utenfor rekkevidde. s.. fungerer informasjonen etter samme lest gjennom forestillinger om at alle grenser er oversteget. som i den seksuelle frigjøringen. Bataille insisterte imidlertid på at transgresjonen ikke måtte forstås som en tilbakevending til naturen. modellert på religion som opium for folket. Til tross for transgresjonens potensial som erstatning for den vestlige kulturs organisering ligger dens fallgruve i naturaliseringen av grenseoverskridelsen som den seksuelle revolusjon synes å medføre. 76.294 Guy Debord innleder det som regnes for situasjonismebevegelsens manifesto The Society of the Spectacle (1967) med å slå fast at det moderne samfunn kjennetegnes av produksjonen og akkumulasjon av spetakkel. I denne konteksten. Dens naturalisering og universalisering av frigjøringen legger et lokk over erfaringens radikale mulighet som transgresjon. Seksualiteten gjøres til en menneskerett og naturaliseres. mulighetene legges i rør. s. 85 . 294 Raoul Vaneigem. Alt som engang ble direkte utlevd har nå blitt 291 292 Ibid. London: Rebel Press. 293 Ibid. s. Originaltittel: Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. noe som viser seg i verdsettinger som konsumatferd. 1983/2003. Ibid. søken tilbake til naturen.. Dermed oppstår den paradoksale situasjonen at de som lever med lovens forbud og de for hvem loven ikke representerer noen ting. Spektakulær undertrykkelse Situasjonismebevegelsen var på 60-tallet en innflytelsesrik retning som inspirerte ungdomsopprøret i europeiske og amerikanske storbyer i 1968. 224.. Vaneigems modell for revolusjon er nettopp myten som i sin arkaiske utopi besitter kraften til å utfordre modernitetens fragmenteringer for slik å returnere til et enhetlig kollektiv. 77. Naturalismens og liberalismens idé om personlig frigjøring ved å bryte nye tabuer/grenser er dermed en fatal misforståelse som bare skyver grensene foran seg og gjør de stadig mer uttilgjengelige i en utvidet homogen sfære. 1967. krav om fritid. Situasjonismens ”andre bibel” Raoul Vaneigems The Revolution of Everyday Life (1967) gis mye av æren/skylden for dette opprøret. Donald Nicholson-Smith. The Revolution of Everyday Life.

Når det moderne samfunn har tapt det kollektive livet som myten gav det mister det alle referansepunkter til et felles språk. Originaltittel: La société du spectacle. Flere. s. Hvis man søker å bestride det og utlufte spetakkelets essensielle karakter må det skje som en visuell negasjon av livet som har oppfunnet seg selv som en visuell form.295 Spetakkelkonsepsjonen til Debord kan defineres som en strukturell organisering i det moderne samfunnet rundt bildet. et eneste stort innrammende forestillingsbilde som danner sfæren for våre moderne liv.ren representasjon. The Society of the Spectacle. 1995/2004. Debords spetakkelbegrep vitner om veksten i bevissthetens visuelle virkelighetsproduksjon som ligger som en tilsynelatende unåbar kjerne bak modernitetens fremdriv som når sitt foreløpige høydepunkt i Baudrillards hyperrealitet. s. 86 . 296 Ibid.297 Utviklingen av den globalisert kapitalismen tjener som innsettingen av en verdenstid som blir samfunnets primære organisering som den falske bevisstheten til tid. s. Debord går i aktiv klinsj med den hegelske konsepsjon om tidens og historiens gang mot selvbevisstheten. Steget ut i rommet Modernitetens fremvekst mot vår tid støttes hele tiden av vitenskapens fantastiske nyvinninger. Donald Nicholson-Smith. 1967. Debord observerer det økonomiske system og kapitalens transcendering av grensene mellom (alle) samfunn på vei mot en enhetliggjøring av rommet. Kanskje den mest spektakulære er menneskets kolonisering av verdensrommet. 12.og 1960-tallet som et paradigmatisk skifte og en verdenshistorisk begivenhet: menneskets steg ut i rommet. Dette nye samfunnet eliminerer geografiske distanser for å opprette distanser internt i form av spetakkelets separering av hvert enkelt medlem av samfunnet. 120.296 Myten var det samlende mentale konstruktet hvis oppgave var å sørge for at den kosmiske orden var i overensstemmelse med den orden som samfunnet allerede hadde etablert innenfor sine grenser. Debords beskrivelse av spetakkelet som alle tings referansepunkt i den vestlige kultur på 60tallet gir assosiasjoner til Nietzsches innsikter i den asketiske smaks hang til spektakulære forestillinger om hva som er sant eller falskt ett århundre tidligere. et totalitært verdenssyn som har materialisert seg i spetakkelet som ikke-historie. 93. Spetakkelet er en avleiring av Hegels prosjekt som pseudoviten som et frosset hele. Weltanschauung om et verdenssyn som er transformert til en objektiv referansebakgrunn. 297 Ibid. har reflektert rundt romfartalderens signifikans på 1950. New York: Zone Books.. overs.. Men hos dem er det ikke mulig å spore noen gryende 295 Guy Debord. blant annet Heidegger og Blanchot.

56. Spillefilm]. Heidegger – The Man and the Thinker. vi er egentlig bare på leting etter speilbilder av oss selv.). 299 Maurice Blanchot. I fremstegets navn flytter modernitetens utvikling den opprinnelige hybris hinsides. 1964.”301 Det hele minner om jakten på fabeldyret snarken som også foregikk på ”havet”. Blanchot spør i artikkelen ”The Conquest of Space” (1964) hvilken ny erfaring menneskets første steg ut i rommet medfører. Fra det Martin Heidegger.298 Virilio følger opp teknikkens umenneskeliggjøring av virkeligheten i neste kapittel. Produsert av Mosfilm Studio. vandret inn i diskursen? Blanchot spør om erfaringen av steget inn i verdensrommet har forandret vårt forhold til utsiden på ett grunnleggende sett. For Heidegger er fotografiene som nå er tatt av jorden sett fra rommet svært skremmende. 301 Andrej Tarkovskij. 298 87 . 300 Ibid. The Blanchot Reader. Oxford: Blackwell. ss.fremtidsoptimisme. Solaris. fri fra gravitasjonskraften.”299 Er intetheten. Men vitenskapens søken representerer også en farlig profanering av det hellige som bringer hele modernitetens uføre stadig lengre ut av proposisjoner mot vektløsheten. 269. 2001. Solaris (1972) gir ikke menneskets søken i verdensrommets store ukjente hav noe nye funn. s. i Michael Holland (Ed. 1976. som en av ekspedisjonens vitenskapsmenn treffende uttrykker det: ”Mennesket er ikke interessert i et ”nytt kosmos”. 269-271. Chicago: Precedent Publishing. som normalt er situert på utsiden. 1995.). på generelt plan kan det synes som vår grunnleggende representasjon av kosmos og kaos. samtidig tynget ned av sin egen drakt. 1981.. det vil si det endelige empiriske gjennomslaget for kosmos desstabilisering fra sin faste form hvor Gud (og horisonten) var dens garantist? Kosmonautens posisjon er paradoksal: en personifiseringen av frihet i sitt brudd med de menneskelige grunnbetingelser. I Der Spiegel-intervjuet Heidegger gjorde i 1966 kommer han inn på menneskets forhold til sine planetære omgivelser. 45-67. ”The Conquest of Space”. Menneskets situasjon og orientering i verden er for Blanchot grunnleggende forandret: ”Man. but a man with no horizon. Er det slik at koloniseringen av verdensrommet er den vitenskapelige innhentingen av den sjelsettende varslingen om Guds død. Utflyttingen av grensene representerer for Heidegger en umenneskeliggjøring av selve eksistensen: ”bare en gud kan redde oss nå” uttaler han. nyfødt baby: ”reduced to nourishing himself with a feeding bottle and to wailing more than talking. Strukturene mellom land og hav ”dobles” nå opp hvor kloden blir landet og verdensrommet havet. ss. Originaltittel: Nur noch ein Gott kann uns retten. i Thomas Sheehan (Ed. Originaltittel: La conquista dello spazio. 1972. ““Only a God Can Save Us”: The Spiegel Interview”. men kosmonauten/mennesket har aldri vært i et større fengsel. s. 270. s.”300 I den russiske filmskaperen Andrej Tarkovskijs filmatisering av Stanislaw Lems roman. London: Artificial Eye. flyttes ut i verdensrommets mørke. som en hjelpeløs. [DVD.

s. Felles for dem begge er observasjonen om at antimodernismens ”tradisjonelle” overskridende strategi er en tapt sak og grunnen er Utviklingens grunnleggende endringer av rommets/kosmos tradisjonelle strukturer og orden. London: Verso. en større viten osv. Kapittel 7. Det som skjer i vår egen tid er at dette bildet utvides. James Benedict.302 Den planetariske æra er over oss. Det blir derfor nå mindre snakk om overskridelse og mer snakk om dens falske dobbeltgjenger: krigen. Virilio I festivalen og den kollektive overskridelsens fravær blir krigen dens erstatning. Hvor det moderne ”ender” skal nå Virilio og Baudrillard gi svar på. 60talles revolusjonære optimisme omkring en gjenreising av det kollektive liv rundt myten i det moderne påvirker blant andre Baudrillard. men skallet har vokst. men også en historisk korreks om at vi har forlatt Batailles univers hvor ødslingen fortsatt kanskje var en reell mulighet på grunn av veksten og akkumulasjonens vanvittige oppdemming av energi. så begynte vi å sirkle rundt oss selv. 1993/2002. En slik modifikasjon av Batailles opprinnelig gode bilde på Hegel og hegelianismen er i tråd med Baudrillards prosjekt. Om spørsmålet: ”Hvor ble det av overskridelsen?” melder seg for leseren er svaret: ”Nettopp”. er ikke skallets grenser sprengt som i en eneste overskridende bevegelse hvor man frir seg fra rammene. som både er en videreføring av Batailles ideer. som i kraft av sin radikale annethet forkler seg festivalens ham og fremstår som guddommelig.øyeblikket hvor de første astronautene begynte å sirkle i bane rundt Jorden. The Transparency of Evil. overs. eller en generell dialektisk inspirert holdning bak synet på samfunnet som en akkumulativ bevegelse mot mål som en stadig bedre verden. det vil si at den generelle homogeniseringen vokser og vokser og presser grensene stadig lenger ut i periferien og koloniserer stadig mer av virkelighetens lerret. Det er spørsmålet vi nå må stille. og forsøke finne forklaringen til denne tilsynelatende forsvinningen. 1990. 29. sier Baudrillard. stadig bedre liv. Originaltittel: La transparence du mal: Essai sur les phénomènes extrèmes.. Tidligere argumenterte Caillois for at festivalens forsvinning i det moderne tilsier krigens nærvær. Hegel XP Som tidligere nevnt gir Bataille en billedlig fremstilling av Hegel som den som tilfreds spiser opp egget fra innsiden uten noen bevegelse mot grensene. Om vi kanskje mer presist kan snakke om en hegelianisme. Begrepet total krig som Caillois introduserte er en betegnelse på den 302 Jean Baudrillard. men selv Debords relativt skarpskodde analyser om spetakkelets makt gikk kanskje ikke langt nok. 88 .

mens menneskeheten fortsatt stoler på at disse betingelsene lar seg modifisere gjennom fornuftige institusjoner som demokratiseringsprosesser og menneskerettighetserklæringer. men lynrask Utvikling. Virilios begrep ’dromokrati’ forklarer dette. Krigens betydning er ikke noe som bare angår storpolitikken da den på et grunnleggende og konstituerende vis endrer hele den menneskelige horisont. En hovedtese for Virilio er at vi i stor hastighet beveger oss bort fra rommets omkrets som den primære konstituent for eksistensen til tiden som bestemmende dreiepunkt. er realiteten Virilio vitner om resultat av en forrykkelse som for lengst har skjedd og må regnes for irreversibel. I 303 Caillois. 174. Det er (utviklingen av) teknologiens hurtighet som styrer utviklingen. Selve betingelsene for menneskets eksistens endres. Rommet for selv det moderniteten påstås å tuftes på: fornuften. liksom real time har prioritet over rommet. Virilio sitt forfatterskap forbindes gjerne med dromologien (av gresk: dromos. Virilios interesse for hastighet er derimot bare et middel i forståelsen av de historiske endringene av det geofysiske og geopsykiske kosmos mennesket lever i.303 Resultatene av den totale krig er Virilios forfatterskap bevitnelsen til. Disse to hovedtesene forfølges i dette kapittelet: hvordan kan Virilio hevde at rom forsvinner i tid og fysisk materialitet devalueres til forestillingsbilder? Innledning Om Caillois bekymringer for festivalen og dens innpass i en kontrollert og regulert kosmisk orden skyltes en forrykkelse. op. har ikke lenger noen styrende plass og virkning på utviklingen. Bildet har forrang over tingene og objektene og til tider også over den fysiske materialitet som kroppen. annet enn ad hoc forklaringer på hvorfor det ble som det ble.. 89 .grenseløse krigen uten klare grenser i rom og tid. Disse endringene skjer i en utvikling preget av alle tings strøm gjennom bildets portal. Krigen gjennom det 20. s. århundret overskrider de nasjonale territorier og varer i tilsynelatende uendelig tid. krigens nærvær medfører radikale endringer av de tradisjonelle innrammende størrelsene i kosmos i den globale landsbyen. cit. Utviklingen av hastigheten foregår primært gjennom militærindustriens teknologiske nyvinninger. Krigen er ikke lenger en fase som utløses av bestemte signal innenfor avgrensede områder. deres hurtighetsbaneløp) som kan betegnes som en hastighetens genealogi. men medfører indirekte og suksessive transformasjoner av tid og rom for den sivile sfære. Det modernes prosjekt og spesifikt teknologien og det militæres ”fremskritt” er en blind. En hovedtese for Virilios modernitetskritikk er at konsekvensene av krigen og dets militære inngrep blir grunnleggende oversett og misforstått.

40. I denne ”nye situasjonen” responderer man med en pansret grensedragelse mot virkelighetens trussel fra alle bauerer og kanter. hvor teknikkens utvikling er en forlengelse av metafysikkens utvikling. George Collins. Fra dette punktet i historien finnes det ikke lenger noen beskyttende trygg distanse. og hastighetsvektorene og tidens opphøyde posisjon. Den totale krig er grenseløs i sin form. overs. representerer en mystisk karakter av overvåkerens blikk mot havets enorme horisont som illustrerer overgangen fra denne angstfylte situasjonen til det umulige blikket de angstforfulgte befolkninger forgjeves forsøkte å anlegge på himmelen i nattens mørke i vente på bombeskvadronenes komme.. 1975/1994. s.”304 Det bunkeren representerer mener Virilio er menneskets utsatte situasjon og adaptive paranoia som reaksjon på trusselen om overhengende fare overalt: den totale krig. Den totale krigen. 14. Soldatens orientering i bunkeren med utsynet rettet mot havet. Originaltittel: Bunker Archéologie. Når tiden reduseres til realtime over alle punktene på en kule får ikke lenger de geofysiske avstandene noen reell betydning og devalueres. befinner militærteknologien seg bokstavelig talt ved utviklingens fortropp. vitner egentlig om sfærenes sammensmeltning. New York: Princeton Architectural Press. s.og tidsfaktorens totale devaluerende utsletting. 1975. alt territorium blir umiddelbart lagt nakent i og med det nye penetrerende optiske blikket. Begrep som Paul Virilio. som også Caillois var inne på. er rom. men skjellsettende eller skjelloppløsende (i ordets etymologiske grensesettende betydning) i sine implikasjoner. Det skal det nå gis noen eksempler på. og alt blir totalt tilgjengelig for muligheten av destruksjonen. Den andre verdenskrig representerer perioden for en historisk enhetliggjøring av sfærene: ”For me the organization of space would now go hand in hand with the manifestations of time. 305 Ibid. Bunkeren og det militære rommet De tyske bunkerne som står igjen som betongmonolitter langs den franske Atlanterhavskysten opptrer i Virilios første verk Bunker Archeology (1975) som grensefigurer både for rommets og tidens historie på terskelen mellom rommets devaluering og tidens oppgraderte status som virkelighetens primære vektor. Stedet og rommets implodering. Bunkerens konstruksjon på begynnelsen av 1940-tallet vitner om en reaksjon på den gryende og fryktelige forestillingen om den totale krig i emning. Bunker Archeology. 304 90 .sine bestrebelser etter å beherske kosmos elementer til fulle.305 Bunkeren er protohistorien på en epoke hvor kraften til et enkelt våpen blir så enorm at ingen distanse lenger kan beskytte mot det. i utrustningen av bunkeren fra andre verdenskrig til den moderne metropolens grenseløse utrustning.

En banebrytende teknologi som Paul Virilio. i James Der Derian (Ed. 1977. En relativ autonomi som balanserer den flytende bunkeren og garanterer dens stabilitet i forhold til de sannsynlige endringer til det omkringliggende landskapet. men et gravitasjonssenter. det produserer også sin egen atmosfære. der andre bare ser rent historiske hendelser eller teknologiske fremskritt. Jorden har mistet sin materialitet. En syntese av krigsklær og habitat sammenkobles i operative farkoster som reduserer både rom og tid. Det skjer en mutasjon hvor total krig og total fred egentlig blir det samme. Bunkeren er ikke fundert. s. 1998. eller degenereringer. men flyter på grunnen. I betongkonstruksjonen er det koherensen til materialet selv som må ta fundamentenes rolle: gravitasjonssenteret erstatter funderingen. Total fred er krig i fredstid. 43. det siste krigsspillet. Låst i sin posisjon. man er overgitt til fremtidens ”flyt”. men tillater vi oss å reflektere rundt implikasjonene av Virilios observasjoner viser de seg som regel å inneha innsikter som varsler om omfattende endringer av de menneskelige konstitusjonsbetingelser. et spill som alle nasjoner utviklet og perfeksjonerte sammen i løpet av det siste århundret. en sammenblanding av det militære og det sivile. The Virilio Reader. Bunkeren er en markør for det siste militære rommet. 46-57. total fred skjuler den totale krig ettersom det offisielt ikke er krig. ss. ”The State of Emergency”. 307 Virilio. Disse innsiktene formidles gjerne knapt og uten store fakter i hans analyser. men alle de samme karakteristikker av ufrihet er tilstedet. Noen slike observasjoner skal derfor vises. s. Men bunkerne langs med Atlanterhavsveggen varsler i dag mindre om gårsdagens fiender enn om dagens og morgendagens krig: den totale krigen. komme og gå.’slagmark’ og ’kampene i det fjerne’ blir meningsløse fordi de representerer en tid hvor det var meningsfylt å snakke om avgrensede rom. mens han stirrer angstfylt mot horisonten. skillet fredstid og krigstid opphører. Virilios blikk for Utviklingen Det særegne blikket Virilio anlegger evner å se hendelser av avgjørende betydning for utviklingen. Oxford: Blackwell.). alt kan flytte seg. men overlasset i sin oppmerksomhet. en konstant fare overalt. 51. Originaltittel: Vitesse et Politique.307 Tomrommet eksisterer ikke lenger. 306 91 . Bunker Archeology. og rommet sin tomhet. Soldatens situasjon i bunkeren er omgrenset av en rustning mot den fryktlige virkeligheten. den første fra tyskerens bomberaid av britiske byer i første del av andre verdenskrig. konfliktens homogenisering. Den militære tenkningen skaper en ny atmosfære. I denne atmosfæren hviler ikke grunnlaget lenger på noen fast grunn.306 Det militære organiserer ikke bare det sosiale territoriet.

Med utviklingen av radaren var man nå i stand til å se elektroniske representasjoner av himmelen. 1989/1996. men kunne se hva som ville komme. Patrick Camiller. London: Verso. artilleriet var ikke lenger blindt. først ødelegger vi vår felles topografi gjennom krigens destruksjoner deretter 308 Paul Virilio. Dette forholdet kan tjene som en metafor for hele Virilios tese. Disse endringene kunne godt ha vært en fortettet oppsummering av hele Virilios prosjekt. Effektene av artilleriets stadige endringer av topografien gjør det helt nødvendig med øyeblikkelig og oppdaterte fotografiske representasjoner av terrenget. Derfor fikk man teknologi som er i stand til å se representasjoner av angrepene i dette relativt nye og ukjente elementet (himmelen) i denne sammenhengen. Blikket og optikkens sentrale rolle og informasjonens verdsettes i paranoide tider for mennesket. som ligger bak hans gjennomgang av historiske hendelser.ble tatt i bruk i denne epoken var radaren. Originaltittel: Logistique de la Perception – Guerre et Cinéma I. viser et annet historisk eksempel fra den amerikanske borgerkrigens bruk av artilleri hvordan forvandling av territoriet medfører optikkens representasjon av virkelighetens skiftende endringer. Tiden og reaksjonstid får avgjørende betydning. Nyheter og informasjon fungerte beskyttende. 1. Reaksjonstiden ble derfor avgjørende. slik at flyangrepene ikke lenger kom upåaktet hen. Enten i form av flyalarmer som gjallet gjennom storbyer som Birmingham og Londons gater i timene før flyene og bombene kom over dem. overs. Det ble avgjørende for å spare liv at man fikk denne informasjonen raskest mulig. War and Cinema. s. 1984.308 Ødeleggelsen bruken av kanoner medførte. Massemedier som radioen og dens nyheter fikk en svært sentral rolle i å gi folk tid til å komme seg i sikkerhet. endret det topografiske terrenget til det ugjenkjennelige. 92 . og informasjonens aktualitet vis-à-vis reaksjonstid. I forordet til den engelske utgaven av War and Cinema (1984) kommenterer Virilio hvorledes fotografiets gjengivelse av terrenget ble nødvendig under den amerikanske borgerkrigen ettersom artilleriet konstant snudde opp ned på terrenget. Om dette eksempelet i særlig grad viser overgangen fra det geografiske rommets sentrale plass til tidens betydning. hadde man også et annet virkemiddel man tok i bruk: varsling av befolkning. I disse tilsynelatende tørre historiske fakta fra andre verdenskrig kan man se anslaget av Virilios observante blikk for det som kommer til å bli en av hans hovedteser: rommet og horisontens gradvise forsvinning. Reaksjonstid ble altomgjørende. Optikkens avgjørende betydning skjer som en direkte følge av topografiens endringer. The Logistics of Perception. I tillegg til å kunne gi flyene hardere beskytelse fra bakken. Observasjonene av representasjonene meddeles så sivilbefolkningen gjennom massemediene. eller som varsling over eteren. Flyangrepenes hurtighet og benyttelse av et element utenfor den menneskelig synsfelt gjorde at rene observasjoner i rommet mot horisonten ikke lenger var adaptive.

politiske og økonomiske situasjonen. men i forskjellig enhet av tid. 41. bringer oss inn en sfære av kunstig topografi hvor alle klodens overflater er innen rekkevidde og dermed direkte nærværende for hverandre. Fra slutten av syttende århundret skjer anslaget til det som Virilio senere kaller for total krig. Militærteknologiens pådriv etter å utvikle teknologier og teknikker som tillater å utnytte elementene på en annen måte kan illustreres historisk i forhold til hastighet. og strategiske lokaliseringer har mistet betydning etter at ballistiske systemer ble mer utstrakte og avanserte.309 Overlegenhet i utstrekning (i rom) betyr minimalt sammenlignet med overlegenhet i tid/hurtighet. Når den optiske telegrafen ble tatt i bruk i krigsoperasjoner i 1794 kunne nyheten fra den fjerneste slagmark ha en nesten umiddelbar virkning på en nasjons indre liv ved å snu opp ned på dens sosiale. 1984. Originaltittel: L’Horizon Negatif. 46. og tiden erstatter rommet. Antallet og slagkraften til skipene blir mindre viktige enn hvordan de evner å organisere sitt nærvær og fravær i det maritime elementet.310 Krigens totale karakter inntraff først på havene. Michael Degener. sier Virilio. foreviggjøre det. Denne teknologiske utviklingen. London: Continuum. Det er forskjellen i tid. som tillot utryddelsen av en hel sivilisasjon av noen få menn til hest. Begrepet om ’fleet in being’ markerer en overgang fra ’actual being’ til ’virtual being’ Prinsippet om ’fleet in being’ hentyder til en flåte i bevegelse. til utryddelsen av et helt folk og en kultur som møtte sine erobrere i det samme stedet/rommet. Som en forhekset stirring på hva våre destruksjoner kan medføre. overs. Innvielsen av hesten på det amerikanske kontinentet under spanjolenes koloniseringer på slutten av 1400-tallet og 1500-tallet er den sannsynlige årsaken. 309 93 . Etter dette har den geografiske avstanden sunket med hver nyvinning i hurtighet.kompenserer vi for våre ødeleggelser ved å sette blikket på det. s. Negative Horizon. 310 Virilio. det Virilio kaller dromologi. Spanjolene hadde den dromologiske overlegenheten som alltid kompenserer for underlegenhet i antall. hevder Virilio. Destruksjonen skjer først av rommet (krigen). Hastighet og informasjon blir også en mektig determinant. Forestillingsbildet erstatter objektet. hurtigheten til erobrerne. s. Målet er psykologisk: å danne en permanent tilstand av usikkerhet i hele rommet man opererer i. Representasjonen av hendelser blir viktigere enn presentasjonen av fakta. War and Cinema. og konstant oppdatere det i informasjonen som blir brakt videre av synsteknikkens projisering av realtime oppdaterte bilder. En hendelses umiddelbarhet over en distanse var allerede et faktum. så kontamineres tiden (informasjonen går senere over til interaktivitet). 2005. men indikerer også innlemmelsen av en flyt eller hastighet i værenskarakteren som er historisk ny i det Paul Virilio.

s. Optikken endrer seg i takt med teknologiens fremgang i utnyttelsen av alle elementene. og som senere tar verdensrommet i bruk blir det vertikale militære blikket et faktum og en metamorfose av krigens (og til slutt vår) optikk. 1976.. ikke bare jordbunnen.311 Den totale krigens manifestasjon er som nevnt egentlig ikke forskjellig fra totale fred: de er uttrykk for den samme grenseløse situasjonen i tid og topos med samme menneskelige uttrykk: frykten. s. Taktikken til ’fleet in being’ er egentlig begynnelsen på krigens utvikling mot den totale krigen uten grenser og slutt. s. 312 Virilio. Dessuten har det et psykologisk aspekt. 315 Ibid. 311 94 . s. 59.. nærmelsen av den totale krig med himmelen som konfliktenes tredje dimensjon. 313 Ibid. Optikken gjennomgår et tilnærmet paradigmeskifte fra en tradisjonell horisontal jordbundet optikk til den vertikale optikken som må anlegges på alle sfærene. Oxford: Blackwell. ss. Angrepet på tre fronter gjorde sitt til at Nazistenes vitale rom degenererte og tilhardnet som regresjonen av utvidelse og påfølgende tilhardning av det indre territoriet. ”The Suicidal State”. Med bruken av undersjøiske fartøyer og våpen. 29-45.313 Krigen i virkelig rom med geografiske territorier som for lenge siden betinget historien til nasjoner og folk. s.). alle sfærer. hvordan forholde seg til det flytende og forflyttende? Svar: ved alltid å være forberedt. The Virilio Reader. Marinestrategiens logikk i og med betoningen av hurtighet sprer seg fra 1940 til alle kamparenaene.314 Rommet ble til slutt fullstendig homogenisert skriver Virilio. absolutt krig blir en realitet. Konflikten hadde blitt grenseløs og derfor endeløs.315 Alle jordens sfærer blir kolonisert i det militæres og vitenskapens homogeniserende utvidelse. 314 Ibid. men til hele realitetens sfære. Originaltittel: L’État suicidaire. Krigens pådriv og utvikling gjennom hele den moderne epoke endrer menneskelige sivile livsforhold. Bunker Archeology. For Det tredje rike ble destruksjonen en form for produksjon. 40.312 Den suicidale staten Bunkerens kirkegårdsaktige arkitektur markerer utviklingen av det Virilio kaller det hitlerske rommet. Et skille som dessuten ikke lenger er mulig å trekke for Virilio. alt rom er nå behersket og klargjort som element i krigens imperativ på den menneskelige Paul Virilio. 31.. 205. i James Der Derian (Ed. farkoster. våpen og overvåkningsteknologi som er tilknyttet himmelen. Og i 1945 ble det klart at staten hadde blitt suicidal. og bunkermonolitten blir monument over et tapt rom i en svunnet tid. krigen utvidet seg ikke bare til rommets grenser. 1998. erstattes av krigen i virkelig tid. 40.moderne. Psykologisk kan dette forstås som at mennesket ikke lenger har noe tilholdssted.

siden det har krigens og krigerens blikk på verden styrt utviklingen til blikket i koloniseringen av topografien. Er ikke denne antropofagien nettopp det Nietzsche advarte oss mot hundre år tidligere spør Virilio. fra uendelig små rom i atomfysikken til det uendelig store rommet i det fjerne verdensrommet. Dagens kolonisering og okkupasjon av rommet med militære eller vitenskapelige øyemål er ikke lenger jakten på et menneskelig habitat. I Strategy of Deception (1999) legger Virilio sitt blikk på borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia og NATO-bombingen av Kosovo i 1999. 18.319 En grunnleggende misantropi som kjennetegnes av sammenblandingen av den totale krig og bioteknologien. Den overraskende effekten (for mange) var den totale frykten som nå ble reell: ”Life is haunted and filled with the idea of protection” merket Hitler seg i Mein Kampf. 318 Ibid. 32. 95 . århundres diverse europeiske kriger. s.318 Det er dog ikke snakk om noen kontinuitet (slik man kan forstå den hos Bataille). s. eller mangel på holdning som sådan. Strategy of Deception. en grunnleggende grenseløs reaktivgjøring 316 317 Hitler. I Virilios forståelse av teknologiens dromologiske nyvinninger er farkoster og prosjektiler bærere av energiens vold. skal også blikket vendes mot en nåtidig krig.. som begge skyldes den samme holdningen. Dette nye rommet er både lite og enormt på samme tid. men en anamorf kontinuitet hinsides det menneskelige habitat. s. 316 Topografien har endret seg gjennom de siste århundrene. ”Progress in topography” betegner Virilio ironisk utviklingen som. Bunker Archeology. Virilio. 319 Virilio. hav og himmel sammensmelter og ”forsvinner” i oppstandelsen av en aeronautisk sammensmeltning. Denne koloniseringen av stadig mektigere energier er bare tilnærmelsen av en enda større vold (og derfor et forfall i en stadig mer lukket verden).psyke. og endringene startet med det 16. Dette henger også sammen med topografien som blir helt gjennomsiktelig og ”opplyst” (i representasjonen). s. Dette gir det militærsvitenskapelige prosjekt den karakter av allvitenheten og det allstedsnærvær som det i grunnen alltid har higet etter. I dag er rommet preget av fortsatt pågående radikale transformasjoner. Virilio forstår folkemordet som foregår der som en type antropofagi (kannibalisme) som skjer fordi man befinner seg i en situasjon løsrevet fra ethvert biologisk opphav og jordens strukturelle mening.317 Land. men oppdagelsen av en ny og original kontinuitet. Selv om analysen av den andre verdenskrig må forstås som aktuelle for oss i dag. som en gigantisk utvidelse og erodering på samme tid. her sitert fra Virilio. med bare fjerne forbindelser til geografiske realiteter. 17. 81. Bunker Archeology. det heterogene omkringliggende uklare rom synes å være en saga blott.

Blikket avviser og undertrykker antiformen på samme måte som den vestlige kulturen avviser grunnen. Uansett hvor hardt vi prøver. så fort vi roer oppmerksomheten så forsvinner det (antiformen) vi forsøker å utmeisle og taper for det vi i utgangspunktet forsøkte å neglisjere.. 64. eller har det gradvis blitt konstruert gjennom erfaringen. men det Virilio legger i skillet er forskjellen mellom menneskene som aktivt kan skape virkeligheten og de (vi) som kommer til den ferdig skapt. Originaltittel: L’Inertie polaire.). Antiformens eklipse er resultatet av forståelsens imperialisme. Ut fra hermeneutikk eller kognisjonspsykologi kan man si at det er et noe kunstig skille. Dette forordet kan forstås som en metodisk bekjennelse fra Virilio sin side hvor han sier at sitt prosjekt er å få øye på de skjulte formene som styrer våre liv.321 Kan fremskrittet overskrides? Naturligvis skyldes Virilios interesse for Utviklingen dens virkninger på tilværelsen. ss. Virilio sier selv at han søker å utdrive antiformen. 117133. eller formenes skygge kunne vi kanskje si. et uttrykk for at Guds kosmos med dens form og horisont er på vei til å forsvinne eller har forsvunnet helt. s. er fra Virilios kristenteologiske utsyn.322 Hvorfor avviser vi selve dannelsen av formene? Virilio forstår seg selv som en tropist (en organismes bortvending fra et element) i den villede vending av blikket mot blikket som forsøker å gjøre det usynlige synlig. 1990. Formenes hierarki som utspiller seg i vår felles optikk er imidlertid en enigma. 32. 322 Virilio. 321 320 96 . Paul Virilio. s. i James Der Derian (Ed. gjennom gruppen eller Ibid. I forordet til Negative Horizon (1984) sier Virilio at han alltid har vært overbevist om at det som determinerer morgendagen allerede er nærværende i nåtidens øyeblikk skjult i det hverdagslige blikket til hver enkelt person. fullstendig dislokalisert fra den tradisjonelle jordbundne meningen. At Gud er død. grensene og forskjellen. Og et av de store spørsmålene for ham og oss blir følgelig: kan modernitetens ”fremskritt” endres eller reverseres? Virilios ”krystallkule” for spørsmål om fremtidens utsikter er optikken.320 Det vi ser nå er derfor nihilistiske degenereringer av mennesket. og å forsøke danne et utgangspunkt for en analyse av forskjellen mellom å produsere forestillingsbilder og reprodusere forestillingsbilder. Har dette hierarkiet alltid eksistert. “Polar Inertia”. Oxford: Blackwell. I optikken ”ser” vi derfor fremtiden.og ukontrollert utskudd av det kollektivt ubevisste som er fullstendig dislokalisert fra ethvert ritual. The Virilio Reader. Negative Horizon. som er hans begrep om den skjulte relasjonen mellom de mer iøynefallende geometriske figurer. Antiform kan kanskje forstås som motform. 1998.

Virilio gjør maksimen.. Virilio blir en fyrvokter på virkelighetens randsoner som forsøker varsle oss om kulturens kommende grunnstøting. eller reproduksjonsform er like mye i aktivitet når det gjelder våre persepsjonsmodi.326 Det eksisterer forbindelsespunkter mellom blindhet og den spesielle blindheten Virilio søker. Ubevisst gjentar vi forståelsens typologi: fra den første opprinnelige separasjon av figuren fra grunnen – atskillelsen mellom linjen til jorden og himmelen. spør Virilio seg. 325 Ibid. de vanlige bildene vi eksponeres for gjennom skjermene skjuler livet selv. Våre synsfelt er egentlig en slagmark hvis kulturelle bevegelse mot intetheten og forsvinning er skjult i det åpenbare. hvor form og grunn oppsto for identifikasjonens skyld. rommet har blitt målt og kartfestet. 326 Ibid. landskapets utskiftninger og årstidens fornyelse.323 Er det fortsatt mulig å reversere dette hierarkiet av persepsjoner? Det ville i så fall være ekstremt vanskelig og kreve en ekstraordinær vilje for å makte det å ”se gjennom” dette legger Virilio til. 35.324 Persepsjonens hierarki har med tidligere samfunn å gjøre. Bare dette ekstreme punktet er av interesse i forsøket med å bestride persepsjonens krav om sannhet.og viljekonstellasjoner: ”Perspective is only a hierarchy of perception”325 Virilios prosjekt er hele tiden å befinne seg på utsynets ”kystlinje”. de første samfunnene var overgitt flyktigheten til vitale inntrykk. Virilios søken etter avgrunnen vanskeliggjøres i og med at formenes vekst og manifestering fyller opp vår oppmerksomhet som oppleves som fylde.. s. ”One only really sees what one already has in mind”. mellom kystlinjen og havet – til vitenskapens elaborerende perspektiv. Den tautologiske repetisjonen av det samme som er i arbeid i vår produksjonsform. I dag er vi ikke lengre oppdagere (skapere) av verden. s. til sin egen. topografien har blitt erstattet av topologien (stedslære om faste former og topos). men gradvis utviklet de en logikk.. det er vår arkitektur. Formenes forgjengelighet har progressivt blitt erstattet av organiseringen og normaliseringen til det sosiale feltet. nye former. forandringen av former. på samme vis som vi oppfant soluret og klokken.. på grensen. tiden har blitt klokketid. 97 .tidligere samfunn. 34. Denne reduksjonen danner våre vaner. Fylde som tradisjonelt var forbundet med 323 324 Ibid. fornyelsens fluks. dette bekrefter for ham den bedragerske voluntarismen i det normale blikkets arbeid. 34. men allerede gjenseere. hvor vår perseptuelle oppfatning av verden er uttrykk for bestemte satte makt. Dette ligner på en optisk variant av Nietzsches genealogi over moralen. s. Vi er deprivert for friheten til å oppdage virkelig nye bilder/forestillingsbilder. 36. s. en regel for persepsjonen. Ibid. vi konstruerer ut fra analogier og gjenkjennelse.

Virilio beskrivelser er vrangbildene av Emersons optiske overskridelsesvilje hvor horisonten ikke lenger kan overskrides fordi den er det Virilio kaller en negativ horisont: tid og hurtighetens endelige kolonisering av rommet. I et slikt klima blir forestillingsbildet og satellittoptikken regulerende og styrende. Himmelen og verdensrommets lov tar presedens over geofysiske lover. Termen å bestige (mount/monter/montre) viser denne nærheten. ikke som en Gud. Strategy of Deception. Det som egentlig begynner å skje med menneskets deltagelse i utviklingen av hastigheten. Virilio.skaperkraft. har vi nå øyet til Menneskeheten våkent over havene og kontinentene på jakt etter ulovligheter. 13. Hastigheten og menneskets deltagelse i den er ikke noe som bare setter en kropp i fart i tid og rom. i det de første menneskene stiger opp på hesteryggen. er erfaringen av kroppens endring. Lover tradisjonelt bundet til jorden. s. For å føle 327 328 Ibid. ss. som loven om eierskap og bruken av landområder. Det planetære rommet (verdensrommet) tar over for det territoriale rommet.330 Denne transmigrasjonen (av kroppen) misforstås og betros progresjonens verdi.328 Den vertikale dimensjonen beseirer fra en stor høyde den tradisjonelle horisontale organisering av våre liv. Etter Guds øye som jager Kain inn i graven. s. 146. Hastigheten er blant annet en forlatelse av grunnen (jorden). en kuriøs blindgate i bevegelsens historie mener Virilio. Negative Horizon.. Dette tynne atmosfæriske laget etablerer seg som en arena for politisk konflikt og overtar den ødelagte myten om Lebensraum. selv ikke avgrunnen. horisonten ”skjuler” ikke lenger noe rom. s. 98 . den har langt mer kompliserte og vidtrekkende konsekvenser. 330 Virilio.329 En gigantisk panoptisk overvåker: vi befinner oss ikke lenger i en krig av forestillingsbilder. Kroppens bortføring Endrede tilstander av rom og tid/hastighet medfører endringer av fysikaliteten og menneskets kroppslige situering. det er nå om å gjøre å ha satellittbilder som viser kriminelle eller røverstaters ugjerninger. men i reguleringen av bildene.327 Isteden er det store overvåkende verdensøyet i dag en virkelighet. Denne abduksjonen ligger ved hjertet av den akselererte reisen. Vi bestiger hester og andre fremkomstmidler. men som en teknologisk simulering av guddommens overvåkenhet.. 21-22. mennesket klatrer opp for å bli bortført av en protese som utvider dets mobilitet. Faktisk begynte menneskets stilling og kroppslige situasjon å endre seg i det øyeblikk mennesket satte seg på hesteryggen. Akselerasjon av bevegelse har blitt assimilert til progresjon. 329 Ibid. 43.

335 Menneskets kroppsmasse blir identisk med en planet i vektløshet. Utviklingen mot stadig høyere hastigheter medfører at den tradisjonelle filosofiske forankring av subjektets ”grunn” må revideres. 129. Nullpunktet eller vårt axis mundi har mistet sin grunn eller sin absolutte referanse med radikale implikasjoner. menneskets kroppslig nullpunkt i en kinetisk immobil verden har gjennomgått store endringer fra 1930-tallet og frem til vår egen tid. det er ikke bare snakk om en dekonstruksjon av territoriets eller arkitekturens styring. s.. Virilio. hvor han demonstrerer at Husserl sitt absolutte her. vi reiser raskt og voldsomt kommenterer Virilio. 121.. s. et mentalt bilde.331 Dette representerer bare begynnelsen og kimen til kroppens forsvinning i sin dislokaliserte opphøyde posisjon på vei mot vektløsheten. Hvor er mennesket da situert: ”Living present. hvor rom og tid er determinert av interaktive teknologier som alle tings opphav og mål. 334 Ibid. 333 Ibid. s. 335 Ibid.333 Den progressive forsvinningen av rommet fra dette antropologisk-geografiske referansepunktet til ren visuell plotting er i ferd med å forandre selve horisonten for den menneskelige erfaring: geopolitikk erstattes av kontrollen over bildene og informasjonens hurtighet og nærvær. men en desentralisering av miljøet for den menneskelige erfaring. noen ganger her. En verden for mine øyne: det moderne kosmos 331 332 Ibid. ”Polar Inertia”.. Mennesket er ikke lenger begrenset av dimensjoner som ekstensjon og varighet. Sammenlignet med tilværelsens tradisjonelle forankring i et stabilt univers er nå kulens perfeksjon blitt erstattet av en virtuell sirkel som ekspanderer og sveller i alle retninger og taper sine dimensjoner og dermed sine verdier. 99 . men avgrunnen simulert som et virtuelt miljø. here and there at the same time: where am I if I am everywhere?”334 Dette innebærer kroppens forsvinning.mindre på vår animalske kropp er vi konstant i bevegelse. andre ganger der. men i forestillingsbildet og informasjon i real time. Den fenomenologiske erfaringen av å inneha en kropp erstattes av opplevelsen av å inneha et forestillingsbilde. Kontrollen over elementene dreier seg ikke lenger rundt rommet. 119. I ”Polar Inertia” (1990) behandler Virilio Edmund Husserl og fenomenologiens situering av subjektet i verden. slik at vi glemmer utvidelsen av den territoriale kroppen.332 Spørsmålet omkring menneskets plass avslører at egoets senter har flyttet seg fra fenomenologi og metafysikk til kosmologiens nulltid i fysikken og astrofysikk. 43. s. på vei mot avgrunnen ikke lenger forbundet til tomrommets intet.

Mennesket blir apatisk til dette da den voldsomme hastighetsøkningen til slutt slår over i sin motsats. s. Hastigheten har etablert seg som et absolutt. Slik talte Zarathustra. Byen er for Virilio den moderne ekvivalenten til bunkerens monolitt i midten av forrige århundre. Julie Rose. 339 Byen: den moderne bunkeren? Virilio viser hvordan dromokratiets styring skjer gjennom sfæriske endringer og topografiske eroderinger av de tradisjonelle referansepunkter og grenser for kosmos. De nye menneskene fødes med megalopolisen som deres fødeby. det Virilio kaller negativ horisont. 7-18. Vi kan kontrollere hele verden fra billedskjermkonferanser og andre sysler via billedskjermen. 339 Handberg. Rommet er derfor alltid forutinntatt som formål for tiden. Enhver plass kan nåes fra hvilken som helst annen plass i hvilket som helst øyeblikk. dermed er verden i ferd med å manifestere seg som noe langt mer radikalt enn ideen om den globale landsbyen man drømte om i globaliseringen og dataalderens barndom. en plass for all fremtid... 2004. i Paul Virilio. Bokförlaget Korpen. ”Förord”. 6. s. ss. i slutten av det viktige essayet ”The Suicidal State” (1976). liksom aerodromen nå representerer en horisont som ikke lar seg passere. 8. hvor et av temaene er bunkerifisering. s. Försvinnandets estetik. Tre tiår senere ser vi resultatene. 15. Se Nietzsche. skriver Virilio. og forvandler det med det til et tomrom hvor informasjonens hastighet blir viktigere enn informasjonen selv.338 Hastighetens nihilisme forutinntar rommet til formen av tid. Originaltittel: Ville Panique.337 Ørkenen (virkelighetens ørken) er lokalisert i verdensmetropolens senter. Tradisjonelt politiske beslutninger overkjøres bokstavelig talt fra ovens transpolitikk og astrostrategi. overs. s. de menneskelige handlingers tidshorisont synes å forsvinne. Mennesket forsvinner i mikrosekundets flyt og byen blir like tom som en ørken. All søken etter romlig struktur og form blir derfor bare en søken etter tid. Bunker Archeology publisert i 1975 til en av hans siste bøker City of Panic fra 2004. en seksualitet som dermed utøves over distanse. uten øyensynelig håp om endring. 16. 100 . City of Panic. Paradokset er at hastighetens utvikling har ført oss til ubevegelighet og stillstand.336 Vår verden er egentlig i dag en eneste stor by.Hastighetsøkningen fører ikke til en ren negasjon av romlige organiseringer som byen slik man kanskje skulle tro. ss. 12. 1996. Det samme gjelder for døden. 338 Paul Virilio. Ørkenmetaforen som Virilio (og Baudrillard) bruker stammer fra Nietzsches nihilismekonsepsjon om mulighetenes dyrkbarhet. cit. Derfor kan vi kanskje si at ringen er sluttet fra hans første bok. man kan drepe fra distanse. 2005. Den moderne metropolens arkitektur og 336 337 Peter Handberg. i urørligheten. Allerede kan man ha sex via skjermen. Byen er nemlig fra begynnelsen av behersket av hastigheten som en ”hastighetsboks”. op. Ibid. verden slik vi kjenner den går tapt i en imploderende apokalypse. Oxford: Berg. 214-218.

Dagens bunkerifisering er ikke materiell pansring knyttet til sted..340 Virilios syn på menneskets situasjon i denne topografiske forsvinningen oppsummeres med den stoiske frasen: ”I am nothing – but that nothing is everything. et tårn eller en kirke/katedral. er den siste høyden bare 340 341 Virilio. Denne inderliggjøringen av byen i menneskets indre skjer fordi den ytre verdens strukturer utviskes. Høyden for landsbyen var objektet for forestillingsbildet av grensen som en innhegning og beskyttende ramme og formende symbol. men som utformingens utflatning.og høydemetaforikkens forsvinning. s. men et usynlig (s)kall av interaktivitet. hinsides rom og tid. 101 . hos Virilio mister avgrunnen sin tradisjonelle symbolgrunn i og med dybde. 342 Ibid.342 Den visuelle tenkningen og dens utsyn bærer i seg en ny metafysikk: paranoikerens metafysikk. Gitt at bunkeren varslet om tidens endelig gjennomslag og rommets forsvinning er bunkeren i dag tidens membran: den kollektive erfaring av å være alle steder. City of Panic. Grensene er overalt og ingen steder på samme tid. Med byen som grunnende for den menneskelige orientering og organisering av selvet og verden. Gatene er sjelens korridorer og de hukommelsens mørke baner som vi tolker og konstruerer verden gjennom. Med det geostratiske omslaget. Ibid. 70. Byen og landsbyen har tradisjonelt ligget og speilet seg i en opphøying. 11. med satellittbeltet i bane rundt Jorden.topografi er både lik og ulik bunkeren. som så man vendte overskridelsen mot. gjerne i forhold til en naturlig åsside eller varde. s. s.. det vil si en felles kollektiv erfaring. En opphøyd horisont som hos Virilio er et forsvunnet punkt. en form for opphøyd horisont. Verdens grenser og strukturer ”åpnes” opp. Bunkerifisering av storbyene kan likevel fra tid til annen sees i materielle utrustninger som panisk og nostalgisk desperasjon over det tapte rommet. For Nietzsche representerte kanskje høyden selve avgrunnen.”341 Den moderne storbyen er en konteiner av den nasjonale kapitalen. ikke som potensial. 130. Den ytre ørkenen inntar dermed bolig også i menneskets indre. kjennetegnes verdensbyen av en dearkitektonisering. Undertrykkelsens endelige gjennombrudd i en total synkronisering og enhetliggjøring. Den visuelle tenkningen som Virilio utøver (som han mener alle utøver mer eller mindre bevisst) innebærer at subjektet bærer på topografiske rekonstruksjoner av vår felles virkelighet. uten noe ytre romlig struktur som dets tegn. Virilio mener at vi (snart) står overfor en eneste verdensmetropol. en egen grunnkapasitet som utgjør innbyggerens mentale kart som hun anlegger på verden utenfor. Den paradoksale åpningen av verden er like mye en lukking: om de undertrykkende arkitektoniske strukturer hadde høyden som sin form.

et mobilt tårn som et desperat forbindelsespunkt mellom jorden og himmelen. s. i Østen som i Vesten. mens det lokale utgjør utsidens periferi. 139. Denne topologiske reverseringen innebærer at hele verden har blitt for liten for freden.343 Bunkerifiseringen av verdensbyen har tiden som sin omkrets og vegg. Negative Horizon. Virilio sikter her til planene for en såkalt himmelheis (’spaceelevator’) som utnytter gravitasjonskraften til å danne en ”hengende have” av en plattform. og legger til at rommet var det som forhindret alt å være på samme sted. her eller der. Dette viser seg i det politiske klimaet hvor verdens polyfoni reduseres til en unipolar politisk situasjon hvor en supermakt som USA betrakter utenrikspolitikk som innenrikspolitikk og resten av verden opplever amerikanske innenrikspolitikk som sin utenrikspolitikk. Og hvis det er slik at fullendelse er en grense. Et åpenbart fakta av denne tomgangen er at den euklidske geometrien ikke lenger passer på geografien til den menneskelige makt. Her’et (là) overkjøres av det hinsidige (au-delà) enten det er fysisk nært eller fjernt (som den globale 343 344 Ibid. 191. s. s. homogene og dromogene av allstedsnærværets umiddelbarhet. Negative Horizon. Virilios konsepsjon om transpolitiske hinsidighet [au-dela] understreker at grensenes opphøring i det topologiske landskapet har reelle materielle politiske implikasjoner. 347 Virilio. Strukturforholdet innside og utside reverseres som en topologisk konsekvens av dimensjonenes krise.. er merket av en ekskludering på grunn av her og nå dimensjonens lukning av vår historie.. 346 Nietzsche. 345 Ibid. s.346 I dag er objektene og deres trekk ikke lenger isomorfe (linje som forbinder punkter). et destruktivt kaos oppstår i lukkingen av verden. 76.markøren for den tredimensjonale rundheten til Jorden. så beskyttes denne grensen i dag mot all innblanding. men den uendelige revolusjonen til en sirkulær katastrofe advarer Virilio.347 Det Virilio kaller kritisk rom overkjører det offentlige rommet av lover og grensene til loven. Forestillingen om horisonten er derfor på god vei til å lage krøll på seg selv. men holomorfe. så er det ikke engelenes fall eller kollapsen vi bør frykte. Det globale er i dag innsiden til en oversiktlig verden. s. Med den plutselige babeliseringen til denne heisen. det vil si hele tiden utvekselbare. Rommet for kritikk imploderes i rom-tids vektorenes globaliserte kompresjon. Symbolisert (og snart konkretisert) i den planetære heisen.344 Med geopolitikken og geostrategiens utvisking er vi på full vei inn i den transpolitiske epoke hvor alt er globalt utsidig. 22. her sitert fra Virilio. Alt som skjer..345 Tilblivelsen er blitt til en fullendelse uten rom for utfoldelse og skapelse i kontinuerlig endeløshet. oppe som nede. Virilio siterer sågar Nietzsches tilblivende syn på verden: ”I see nothing but becoming”. Ibid. 102 . 76.

alltid vinner over fortiden eller fremtiden.352 Virkeligheten er en fatal sammenblanding av ord og forestillingsbilder.348 Desentraliseringen av myndighetenes organer oppleves som fremskritt. the eternal present of the ubiquity and instanteneity of the real time of telecommunications.. En speileffekt hvor det televisuelle forestillingsbildet blir det foretrukne middelet i interoperabiliteten til den fysiske realiteten på den ene siden og den mediegenererte realiteten på den andre.349 Sentrum er ingen steder og grensene/omkretsen er overalt på engang. Virilio siterer Goethe på at når frykten tar overhånd over meg. En masseindividualisme hvor alle utsettes for den samme mediabetingingen i samme øyeblikk.. som erodering av strukturer og topografi i åpningen til en eneste stor verdensby. 58-72.”351 Som vi har sett blir informasjonen i form av televisuelle bilder så prissatt og viktig at nåtidens realtime: ’the live’. samt muligheten for å kunne være overalt til samme tid. 85. oppkastet av et siste 348 Virilio. det gis oss umiddelbart av fjernsynet. 1998. USAs frigjøringsprosjekt av verdens utposter og såkalte ”roughe states” forstår Virilio som søken etter å fri de andre fra grensene. 91. i og med grensenes og horisontens sammensmelting. 351 Ibid.). 349 Virilio. Paul Virilio. s. 1984. noe Virilio kaller for stereorealitet. s. The Virilio Reader. Originaltittel: L’Espace critique. 103. i overensstemmelse med ringene satellittene danner rundt Verdensbyen. 103 . Oxford: Blackwell. City of Panic. Resultatet er emosjonenes demokratiseringen: kollektive emosjoner synkroniserte og globaliserte. Endringer. 352 Ibid. 59. City of Panic. s.. s. ss. Verdensbyens larm Virkeligheten skissert her er en virkelighetens ørken: i denne ørkenen lever man med luftspeilingen/forestillingsbildet på grunn av overopphetingen: dette fatamorgana er forestillingsbildets kretsing. Virkeligheten Virilio beskriver ved begynnelsen av det tredje millenniet er et eneste stort presens i evig gjenkomst: ”the present. Forestillingsbildeloopen har blitt selve signaturen til kontemporære katastrofer. Den blir unifisert og kalibrert i høy hastighet. danner jeg meg et forestillingsbilde. er det ikke nødvendig å danne seg et slikt forestillingsbilde. legger han til. her’ets beslutninger har ikke lenger noen reell makt. i en oppdobling av terroriserende forestillingsbilder i uavbrutt kretsing i seerens hode.350 Men i dag. i James Der Derian (Ed. s. 350 Ibid. 39. Til slutt er alle elementene en ørken i det som kan vise seg som elementenes og topografiens utånding.kapitalen). s. “Critical Space”. medfører endringer for den menneskelige bevissthet. som alle folks frigjøring (for så å ta del i denne frigjorte herligheten i en eneste stor verdensby). 44.

356 Volker Grassmuck. 357 Ibid. det nåtidige. overflaten blir ikke lenger savnet så fort volumet. i synkroniseringen av emosjonene.354 Punktet. av kosmos regler. men Virilios teknopessimisme har empirisk støtte om man leter i subkulturene i den multimediale virkeligheten.co. Fullstendig oppfylt av et eneste stort forestillingsbilde. 13. Otaku betyr ditt hjem. but not lonely” er blitt brukt som denne grupperingens signaturmotto. i et evig presens. The Lazarus Corporation [Online]. april]. 43. Den individuelle erfaring? Virilio beskriver en loop av forestillingsbilder som teleoverført terror av et slikt format at den blir planetær. fylt av den samme demokratiserte og synkroniserte emosjonen vi alle lever med i vår felles virkelighet. terrorens spatiotemporale amplitude.. Tilgjengelig: http://www.lazaruscorporation. ”I’m alone.355 Imago mundis inkarnasjon av verdensorden ordo mundi foregår i den globale landsbyen uten pauser og uten avstand. umiddelbart realtime. Bachelard viser i The Poetics of Space hvorledes huset er en topografisk forestilling vi bærer med oss som det ubevisstes romliggjøring. den globale landsbyen. En hel generasjon unge japanere. i nær tilknytning til et festisjert system eller krets.357 Om interaktiviteten som kjennetegner det 353 354 Ibid. s. op. Dette er den medievisuelle hypermodernes virkelighetens svar på det siste mennesket. 355 Bachelard.353 Den evige gjenkomsts onde tvilling: gjentagelsen av det evige samme. Festivalen var dannelsen av forestillingsevnen: hva skjer med forestillingsevnen og skaperkraften i et klima som den virtuelle virkeligheten man lever i og med? Huset kan som nevnt forstås som symbol for selvet og manifestasjonen av imago mundi. hovedsakelig unge menn som lever sine liv fullstendig isolert fra et kollektivt samfunn. Ibid. cit. men paradoksalt nok med nøye kontroll. Dette kan høres vel ekstremt ut. 104 . Hovedkvarteret for operasjonene.356 Samtidig som de bor i såkalte ’nagoya’er. s. det evig nåtidige av et allstedsnærværende.uk/v4/articles/otaku. påtvinges hver og en av oss.Babelstårn. eller deliriet av mange forskjellige.. 1990. “I’m alone.php [2006. frontlinjen har plutselig blitt skjøvet ut på skjermens overflate. et ikonodulsk delirium. hinsides de tradisjonelle sfærene av tid og rom. et oppsett som nå er strategisk essensielt for å seire. 2. linjen. På et vis synes analysene her å tilsi at ’det siste mennesket’ ikke lenger har rom for individuelle erfaringer. 51. s. but not lonely”. for eksempel i forhold til de japanske otakuer kan man nok snakke om hybridiseringer av mennesket. (japansk for et ikke-sted) en død by hvor ingenting skjer og hvor man derfor lever livene sine i interaktive nettverk.

s.”358 Disse hordene av unge mennesker representerer på mange måter Virilios nye type menneske. 361 Ibid. fra partikulær frykt for maten vi spiser til frykten for sivilisasjonskonflikter formidlet av en medieindustri som overgår hverandre i krigstyper over de forskjellige farene vi står overfor. The Virilio Reader. s. 358 105 . 359 Ibid. i et avhengig forhold til media og informasjonssamfunnet samtidig som avhengighet er privat og avpolisert. Virilios hyperstimulerte menneske er innvendiggjort i forhold til tradisjonelle forankringspunkter mellom verdensordenen og inkarnasjonen av den i det individuelle. skjer nå i det indre. Dette totale allstedsnærværet av alt (og ingenting) betyr at uansett om vi befinner oss i den totale krig. Denne organiseringen som nå skjer på bakgrunn av den totale krig/totale fred er grunnleggende annerledes med henhold til rom og tid. født av frykten for rommet. City of Panic. Lykkes i den forstand at straffen er latent. 16-21. 86. Ikonodulismen av presentasjon i den kollektive hallusinasjonen av forestillingsbildet overgår den gamle ikonodulismen av representasjon i virkelig rom.359 Diskusjon Implikasjonene av Virilios undersøkelser synes å tilsi at utviklingens fremsteg og grenseløse koloniseringsiver over elementene ikke bare representerer en hybris. 360 Virilio. 85. men en hybris som faktisk ”lykkes”. epidemier/pandemier og terrorhandlinger stått i kø. 21. ss. En teknologiens kolonisering av den menneskelige kroppen hvor byen er mer i oss enn rundt oss.. eller den totale fred så konfronteres vi av den totale frykt i et evig kretsløp: ”the image loop has become the signature of contemporary disasters. s. Oxford: Blackwell. i James Der Derian (Ed. Det menneskelige subjekt fødes og konstitueres nå i et rom av frykt.moderne liv sier Virilio megetsigende: ”interactivity is to real space what radioactivity is to the atmosphere. 1998. en hybrid.”360 I skrivende stund er det ikke vanskelig å si seg enig i det. “Is the author dead?: An interview with Paul Virilio”. 20. teknologiens nyvinninger tar oss langt av sted og endrer vår eksistens radikalt. Dette mennesket hevder Virilio er Nietzsches ’siste menneske’ i en verden som er totalt fremmed: James Der Derian.361 Ved å eliminere grenser forlater den totale krigen de nasjonale realiteters beskyttende innhegninger.). De tradisjonelle referansepunktene for kosmos forlates tilsynelatende for godt. det som pleide å skje ved de lineære frontene.. s. og i den forstand synes utviklingen å være irreversibel. De første årene av det tredje millenniet har nyhetene om naturkatastrofer.

en ny mennesketype som samtidig varsler om forsvinningen av det ”tradisjonelle” mennesket. som en offensiv. 106 . 364 Virilio. som fungerte som innrammende konteinere. En hybris utover elementenes harmoni. ”The Suicidal State”. s. man vil heller intet (selvdestruksjonen) enn kapitulasjon og stans. Ibid. 35. Alt man kan gjøre er bare å fortsette denne blinde bevegelsen. sensitivisert til en virtuell væren hvor tid og rom. 77. En bevegelse utover de oppmålte grensene i en søken etter noe som ikke er i overensstemmelse med elementenes sykluser. og progresjonstanken ble i tidligere tider i det minste begrenset av sfærene tid og rom. 40. blir redusert til rent forbilagte brysomme hindringer for utfoldelsen. men hva ligger bak disse hendelsene? Kort sagt: hva driver historien? Det er sjelden Virilio ”går bak” Opplysningsprosjektets forfall. Staten degenererer og blir suicidal.363 Med de radikale politiske endringene i Tyskland før og under andre verdenskrig ser imidlertid Virilio anslag til at denne farlige imperialismen gjør opprør mot elementene selv. selve koloniseringsiveren. Det kan synes som verdensmetropolen er i ferd med å tilsvare den suicidale staten hvor byene degenererer og pansres samtidig som man rir på en blind aksjon av hurtighet som ikke kan stanses. som han i sin pågående sak mot Utviklingen retter sine anklager mot. s. Det tredje rikes vekst og fall eksisterte som en type blind og voldsom utstøtende bevegelse som bare kan eksistere i denne ekspanderingen. City of Panic. Men i sitt tilnærmet selvbiografiske essay i Negative Horizon foretar Virilio en 362 363 Virilio. som oftest spiller han rollen som en tålmodig aktor som møysommelig samler sammen den historiske (og nåtidige) empirien. Denne verden vrengt med innsiden ut av hastigheten til den temporale datakompresjonen som reverserer de tradisjonelle polene for universet: Virilio parafraserer den opprinnelige nevnte definisjon på Gud: omkretsen er nå overalt og sentrum ingen steder. En kinematografisk utvikling og endring fra det fysiske mennesket. en voldsom ekspansjon av kraft og energi..364 Det er grunn til å spørre om det er slik at krigen styrer utviklingen som årsak. Det er snakk om en diskontinuitet fullstendig ute av proporsjoner. Hans årsaksforklaringer vitner om historiske hendelser i teknikken og krigens historie som startpunkter for hvor vi er i dag. s.362 Bakgrunnen for det vestlige menneskets kolonisering av verden og rommet. som en uendelig ekspanderende kontinuitet – et virtuell sirkel som ekspanderer ukontrollert uten grenser. eller om det også er en mulighet for at krigen er et symptom på menneskets manglende løsning i det kollektivt ubevisste? Virilio er først og fremst et vitne til teknikken og utviklingens blinde endringer av virkeligheten.

Sammenlignet med Bataille forfølger Virilio mutasjonen til en degenerert kontinuitet. Veksten og utviklingen styrer oss og ikke omvendt. cit. Selve utviklingen er per definisjon denne akselerasjon. samtidig har vi tilsynelatende suksess i vår kolonisering av verden. op. det eneste som derfor venter er tilintetgjørelsen av denne verden.mer spekulerende undersøkelse av hvor vår verden og optikk har fått sin form fra. s. Dette får også konsekvenser for subjektets indre topografi eller mentale landskap (imago mundi). menneskets nedbryting av virkelighetens stoff. between presence and absence: he destroyed the relativity of the instant of vision. som ikke kan reverseres.. men det er kanskje noe av Virilios poeng. tilsier at menneskets mulighet for aktivt å skape og regulere vekst er dødfødt. between the gaseous and mineral. På direkte spørsmål om alle tings oppløsning på et seminar i Paris svarer Virilio at han antar alle ting oppløses i Gud (Handberg. Men selv Blanchots dunkle hjemland er i dag opplyst i vår indre skjerm. en aksjon.366 Avslutning Med Virilio bevitner vi den tradisjonelle topografiske organiseringens sammenbrudd. om vi skal ta Virilio på alvor. 18). vi er ikke i stand til å ta lærdom av historien. Den som fryktet himmelens fall. Negative Horizon. Dromokratiet. s. Om vi prøver å spørre hvor denne utviklingen skal ende synes vi nærmest å begå en kategorifeil. den som fryktet de flytende massene og havets bevegelser rev i stykker en logisk dynamisk struktur av vital viktighet: ”an essential continuity between the solid and the liquid. Umiddelbarhetens utstrakthet. Det er når det menneskelige søker en evig kontinuitet at resultatet blir en endeløs diskontinuitet. en fjern fortid hvor kosmos ble sett på som en organisk levende ting i harmoni med en innebygd syklus. Paradokset kan minne om den suicidale stat: vi har generert en tanke om utvikling på en aktiv skapende bevegelse. Den kunstige topografien skjuler i virkelighet topografiens forsvinning. Dette Virilio. selv avgrunnen er ingen steder. og ”havets” avgrunn er for lengst kolonisert. Det vil si at kosmos sin tradisjonelle innordning og topografiske strukturering av den ytre virkeligheten med sine strukturer. er varighetens bortfall som betyr topografiens forsvinning.”365 Virilios nostalgi er idealet om naturens relativitet. Dagens axis mundi er senteret for ingen steder. En teori han fremsetter er at det skjedde på bakgrunn av menneskelig hybris (drevet av frykt). 366 365 107 . minner han om Blanchots posisjonering ved grensen. Når Virilio beskriver sin tilhørighet til grensen i forsøket på å se gjennom eller bak vår optiske felles blindhet. men et intetsted. bare fortsette. men ikke som et intet. Sammenligner vi med Det tredje rikes skjebne er svaret urovekkende. opphøyninger og grenser eroderes bort. 38.

En slik karakterstikk er imidlertid dypt misvisende da postmoderniteten for Baudrillard verken er knyttet til noe ideal eller nødvendig historisk sluttpunkt.367 En fylde av tomhet. Virilio trekker paralleller til Poes ”The fall of the House of Usher” hvor man er beleiret. som snart er én eneste verdensmetropol er ikke denne paranoia klart synlig fordi den representerer regelen og ikke unntaket. et ubevisste. er mennesket på vei til det samme i sfærenes sammensmelting og horisontens forsvinning. s. Utviklingen fra bunkeren til verdensbyen vitner om at bunkeren var menneskets siste krampetrekning i forsøket på å gjemme seg i et rom. som denne raske 367 368 Virilio. Lik en del av bunkeren er i ferd med å forsvinne i elementenes kontaminasjon (som hav eller land). ”The Suicidal State”.skyldes verdens topologiske og psykologiske oppfylthet. og langt mindre livsbejaende enn det mange forstår postmodernismens lettsindige etos som. 43. Det finnes flere likhetspunkter mellom Nietzsche og Baudrillard. Baudrillard Presentasjonen av overskridelsens problem hos et utvalg antimodernister avsluttes nå med Baudrillard. med en følelse av fortvilelse og terror hvilket medfører et sammenbrudd i sjelen. tomrommet. Kapittel 8. Virilio. På samme vis beskylder mange nå sosialteoretikere som Baudrillard for den ansvarsløse postmodernismen. i bevissthetens mørke som ingen stimulans av forestillingsevnen klarer å riste den ut av. glimtet av intet. 108 . På samme vis er det ikke mulig å peke på en klar grense for krigen og terroren. Kanskje kan budskapet formidles så enkelt som dette: når krigen blir grenseløs. av en endeløs strøm av bilder.368 I den moderne byen. 76. Dessuten snakker Baudrillard primært om simulasjon og hyperrealitet som er noe ganske annet. City of Panic. Et poeng her er dessuten at denne misforståelsen minner om beskyldninger rettet mot Nietzsche for å bringe nihilismen inn i kulturen. er erodert bort: begeret er alltid fullt til randen og fylles stadig opp. ettersom den totale freds tidsalder er en og samme ting. Oppfyllelsen eller fullendelsen tilsier at den nødvendige avstanden. av uprosessert tid. blir til slutt også virkeligheten grenseløs. s. Enkelte vil kanskje stusse over behandlingen av Baudrillard i en oppgave om antimodernisme ettersom Baudrillards forfatterskap har fått mange til å trekke frem merkelappen ’postmodernist’ med Baudrillard som den ”galeste” av samtlige franske tenkere med denne diagnosen. Denne tilhardningen og pansringen kan spores i dag til livet i byen som lukkes i et psykopatologisk univers. et kaos.

Dette er beklagelig. Simulasjonen eller simulacra betyr produksjon av modeller av virkelighet uten noe opphav eller egentlig virkelige referanse. Iain Hamilton Grant. 371 Jean Baudrillard. men mulighetene for gjennomganger vesentlig endret. Målet er å gjeninnsette dette symbolske planet mot simulasjonen av virkeligheten. Det moderne kjennetegnes imidlertid ikke lenger av denne symbolske utveksling. London: Sage. Den symbolske utveksling I Baudrillards teoretiske hovedverk Symbolic Exchange and Death (1976) karakteriserer han den symbolske utveksling som et samfunns primære meningskonstituerende prinsipp. ikke ulikt en spiral. overs. Tilstandsrapporter fra det modernes forkant er derfor blant Baudrillards fremste terapeutiske grep. Forfalskingen er det dominerende skjema i den klassiske periode fra Renessansen til den industrielle revolusjonen. Baudrillards tre ordener av simulasjonen følger det han forstår som verdilovens mutasjoner fra Renessansen. og i en annen forstand enda fjernere fra det enn noen gang. Hans tidlige marxistiske og semiotiske orienterte verker behandles ikke. Om det finnes muligheter for omveltning og reversering av systemet er det for Baudrillard ikke i tradisjonell kontrasterende eller suveren opposisjon.gjennomgangen av forfatterskapet skal vise:369 på et vis er vi med Baudrillard tilbake til (oppgavens) utgangspunkt. ei heller siste del av hans forsatt aktive forfatterskap som har tatt en mer aforistisk stil.370 Kartet er forvekslet med virkeligheten. Det bør legges til at kun en periode av Baudrillards forfatterskap berøres her: “den midtre”. Systemet er som på Nietzsches tid nihilistisk. 1993/2002. fra Symbolic Exchange and Death (1976) til The Transparency of Evil (1990). Til de paradoksale teknikker hører blant annet overdrivelsen. som virker undertrykkende. men i en annen utgave. 370 Baudrillard.371 Virkelighetsnivåene eller platåene tilsvarer ulike historiske perioder av simulasjon. s. Originaltittel: L’échange symbolique et la mort. Nihilismeproblematikken eksisterer også i dag. 369 109 . De risikerer kun å forsterke det systemet de opponerer mot. eller en heliks (som et DNA-molekyl) med hierarkier og nivåer av virkelighetsplatåer som støtter hverandre i en kompleks vev av referanser. Problemet for de radikale overskridende forsøk ut fra Baudrillards teorier om simulasjonen er at det er noe som tilhører et forbilagt stadium (av virkelighetsproduksjon). i et meningsfyldig spill som utgjør symbolplanet og rammene for deres kultur. Simulacra & Simulation. men i forsterkende paradoksale intervensjoner. Symbolic Exchange and Death. De arkaiske kulturer var drevne av symbolsk utveksling. 1976. Strategien for å utfordre verdiregimet må dermed endres. 1. Den tidligere symbolske utvekslingen fungerte konstituerende for tidlige kulturer er i det moderne samfunn erstattet av et semiotisk tegnsystem. ettersom simulasjonen er dens omdreiende virksomhet. men skyldes nødvendigheten av å foreta et utvalg i et bredt forfatterskap.

Baudrillards kodekonsepsjon tilsvarer verdilovens strukturelle uttrykk i simulasjonens tredje orden. alt deduseres (ifølge Baudrillard) i systemet. Finnes det en genuin verdilov.373 Dislokalisert fra den tradisjonelle referansebærende funksjon i den symbolske utvekslingen løper de løpsk og merker oss ukontrollert. hvor tilblivelsen og viljens impulser og krefter abstraheres og undertrykkes på bekostning av en kunstig verdi. Mike Gane. På samme vis finnes ulike verdiplan: oppdragelse av verdier. virkeligheten selv blir en overflod som eksisterer i endeløse simulasjonsbaner ut fra den symbolske utvekslingens mal 372 373 Ibid. andreordens simulacra på verdiens markedslov og tredjeordens simulacra ut fra den strukturelle verdiloven. ss. s.374 Verdi kommer fra det guddommelige eller naturlige ressurser (som for oss har blitt sammenblandet). produksjon av verdier og reproduksjon av de samme verdier. som et vrangbilde av postmodernitetens fri omgang med tegn. siden loven er løs uten et rasjonelt uttrykk? Til det svarer Baudrillard at det er dets form som ikke kan frigjøres fra den uuttømmelige betydningsbærende substans som den er bundet til. Den opprinnelige (skinn) veven av virkelighet blir ytterligere innviklet på et nytt plan. samtidig som han i det moderne er vitne til den semiotiske ordens tilsynelatende destruksjon av den symbolske orden. 50. som opprinnelig ble generert ut fra en falsk verdi her opphøyet og videresimulert i det som blir heliksen av referanser. Førsteordens simulacra fungerer etter den naturlige verdiloven. s. 375 Ibid. Kodens verdsettinger genereres ikke av noen høyere mål eller mening. 374 Baudrillard. London: Routledge. Baudrillard’s Bestiary: Baudrillard and Culture. 110 . men bare leveres i en uavbrutt utveksling av tegn.375 Verdien sirkulerer i en endeløs inflasjon. Slutten på produksjon i Vesten betyr at ingenting produseres. Tegnets frittflytende verdi mister sin generelle form og blir organisert som en kode. Som en følge utryddes produksjonens virkelighet og dens betydningsbærende virkelighet.. s. Det Baudrillard kaller simulasjon skjer fordi tegn utelukkende utveksles med hverandre og ikke med noe virkelig. 1991. Sammenlignet med Nietzsche. 9. Og koden genererer bare bestemte tegn. 9. blir selve referansene som sannhet. Dette scenariet skjer fordi genereringen av virkelighet ikke utleveres. 97-98.372 Dette tilskriver seg fra produksjonssfærenes endringer fra original til produksjon til reproduksjon og til kopien. som styres av koden. Symbolic Exchange and Death. I likhet med Mauss mener Baudrillard at den symbolske orden står over den semiotiske orden (gavens nødvendighet over penger som bindeledd). Simulasjonen er det dominerende skjema i perioden vi lever i..Produksjonen er det dominerende skjema i den industrielle æra.

378 Baudrillard. 379 Ibid. Den symbolske orden fungerer etter reverseringsprinsippet som gave-motgave eller produksjon-destruksjon. reversibiliteten er derfor det som potensielt kan være fatalt for systemet.. 60. Det reversibiliteten bringer er destruksjon og død. tilintetgjørelsen eller døden forhindres. Denne reverseringen er ifølge Baudrillard uunngåelig. Systemet eller koden vil hele tiden binde og gi slipp på energier.376 Dette reverseringsprinsippet er ikke ulikt for eksempel Caillois beskrivelse av periodisk fornyelse. men som en form hvor bestemmelsen av subjekt og verdi destrueres. 5.av reversering. fn. Systemet/spiralen er på vei mot en form for fullendelse. som et lag av meningskoder som er forvirrende og villedende. det er derfor fåfengt å forsøke å tvinge det til å binde eller gi slipp på energier (som i revolusjoner). revolusjonen selv. Disse mytene kortsluttet. Systemets dystopi og dets mulige fall er innsvøpt i samme spill: er det slik at vi selv er del av en aktiv Ibid.379 Da var mytene om opprinnelse og slutt fortsatt i sirkulasjon. s. hevder Baudrillard.377 Det som ikke er i dens makt. i dette tegnspillet. Når så den ene part. Eksempelvis Baudrillards samtidige som Jean Lyotards libidiske økonomiske revolusjon eller Deleuze og Felix Guattaris begjærsrevolusjon. Døden må hos Baudrillard ikke forstås som en virkelig hendelse som rammer subjektet eller kroppen. og for øyeblikket befinner vi oss på det Baudrillard kaller et tredjeordens virkelighetsplan som han gir navnet det hypervirkelige eller hyperrealiteten. medgir Baudrillard. men simulasjonen. og ble selv en sosial genetisk kode. Satt i system gir denne virkelighetens innvinkling og utvikling et høyst originalt oppsett for revolusjonære strategiers potensial og overskridelsens betingelser. Forvekslingen av kartet med virkeligheten i hyperrealiteten medfører en eksess av virkelighet..380 Men det gjenstår å se om dette også er en myte. 60. s. 2. Med revolusjonen fantes fortsatt et opprinnelig potensial. og dette var kapitalens virkelige vold.. s. s. 2. 380 Ibid. skjer det at realitetsprinsippet ikke lenger styrer oss. Ved å gravlegge myten om opphavet så gravlegger systemet i tillegg indre motsetninger og dessuten myten om dens ende. 377 376 111 .378 Forvisningen av døden I den uendelige reproduksjonens tidsalder gjør systemet slutt på myten om dens opphav og alle verdier den har utskilt gjennom dens utvikling. Symbolic Exchange and Death. Revolusjonens gullalder var kapitalens tidsalder. Kapitalen lot ingen mulighet for en reversering være tilbake. som den til slutt ikke kan unngå er reversibilitet (som nettopp er prinsippet for motgaven).

Baudrillard ser det samme: kirkegårdene og døden flyttes fra sentrum til periferien. 187. Det eneste systemet ikke later til å kunne kontrollere er dets uunngåelige reversering mot intet. Som hos Bataille og Blanchot kan det synes som at dette hos Baudrillard er døden.384 Døden er absolutt uorden. Det symbolske planet som fungerte givende i det arkaiske er Baudrillards utopia: ”The symbolic is what puts an end to this disjunctive code and to separated terms. 383 Ibid. man and nature.. eller er det å tenke det selv en myte? Håpet er at man i denne tvetydige duellen med systemet. betyr det at bare døden kan gjøre slutt på den politiske økonomien.. Selve kjernen til det moderne samfunns rasjonalitet dekker over en eksklusjon av de døde og døden. s. Potensialet er derfor i tautologien. Nettopp ved koherensens fullkommenhet er avgrunnen nærmest for Baudrillard. strategien mot helheten eller koden må derfor være en aktiv-passiv videresimulasjon for å bringe den over et slags perfekthetens vippepunkt istedenfor å forsøke bringe det tilbake til tidligere nivåer ved hjelp av våpen som kun bidrar til å restratifisere simulasjon. hevder Baudrillard. som man aldri kan vite om styrker det eller styrter det. Fullendelsen av systemet ved den perfekte koherens/sirkelens fullbyrdelse er øyeblikket hvor den risikerer å falle. the real and the non-real. 126. Ettersom modernitetens byggverk har vokst i høyde har 381 382 Ibid. It is the u-topia that puts and end to the topologies of the soul and the body.”381 Forstyrrelsen av systemet og den potensielle mulighet for en omveltende styrting må forstås i forhold til den symbolske utveksling i det arkaiske hvor suvereniteten lå i å tilby en motgave som ikke kan overbys. Det eneste som kanskje oppfyller disse kriteriene er som nevnt døden. Ibid. In the symbolic operation. Og det er derfor døden utstedes i det moderne samfunn.simulasjon som vi aldri kan reversere. s. Dette er en viktig distinksjon: simulasjon og systemet er ikke det samme (selv om vi kanskje opplever det sånn fra vårt begrensede perspektiv). Det symbolske krever en forløsende reversibilitet. s.. Noe Hollier viste i sin Bataille-bok: slakteriene flyttes gradvis ut av bykjernene. 4. skal kunne bidra til den symbolske utveksling som funderende for det moderne samfunns organisering. 112 . the two terms lose their reality. 133.382 Baudrillards betoning av systemets fullbyrdelse og ende er interessant ut fra den topografiske analysemodellen anlagt. 384 Ibid.383 Hvis politisk økonomi er det mest standhaftige forsøket på å gjøre slutt på døden. og ut av vår bevissthet. birth and death.. En reversibel simulasjon i en hyperlogisk duell av død og destruksjon. Simulasjonen må gå lenger enn systemet. ettersom den ikke kan utveksles symbolsk. s.

387 Den politiske økonomien/systemet blir en vanvittig ukontrollert kontinuitet (som skjuler en enorm diskontinuitet). Baudrillards tvetydighet i spørsmålet om det finnes noe potensial for revolt og reversering igjen kan illustreres i en kort sammenligning av hans diagnoser av kroppen. mot gruppens symbolske innkorporasjon av døden i myten. 387 Ibid.386 Når Gud begynner å minne om mennesket. Ikke ulikt Bataille. 388 Ibid.. slik at mennesket ikke blir noe mer enn en blodfattig negativ av Gud. 5.385 Mytene og ritualene som tidligere frigjorde kroppen er ikke mulig å gjeninnsette.avstanden til hva som forsøkes skjules. Det er nøyaktig hva konsepsjonen symbolsk utveksling betyr minner Baudrillard oss om. lik den levende døde tvilling i Usherhusets kjeller. Reversibiliteten alene er fatalt for systemet. og i det andre at symbolsk utveksling er reversibilitet som vil være fatalt for systemet. s.. som i det arkaiske nettopp fungerte som et viktig middel i den symbolske utvekslingen. s. ettersom Gud tar med seg det (positivt) menneskelige. Samtidig innsettes Kirkens makt gjennom kontrollen over dødens innbilte sfære. Dette gir enorm fattigdom for døden som gir en like stor fattigdom for livet selv. ligner ikke mennesket lenger noe. men det finnes ingen myter som lenger kan komme å frigjøre den. Men siden simulasjonsprosessene til slutt må lede til systemets reversibilitet er ikke alt tapt. Alt som er tilbake er ”teoretisk vold”. reiser Kirken og Staten en politisk økonomi av individuell frelse. spekulasjoner om døden. s.. 166. Det er først med disse instansenes akkumulasjonsprosesser at døden inntreder som en egen størrelse. 385 386 Ibid. s. og døden som utestående betaling. Ingen annen kultur har et lignende distinkt skille mellom livet og døden som følge av en misforstått opphøyelse av livet: livet som en eneste akkumulasjon. eller om vi forsterker den mot dens undergang. Vi kan aldri vite sikkert om vi spiller på lag med simulasjonen og forsterker den. Ibid. 145. i det ene øyeblikket sier han at det symbolske selv er del av simulasjonen. Døden hos Baudrillard er det eneste som kanskje kan reversere det. 187. Skillet minner om forholdet mellom mennesket og gudene: jo større vi betoner guddommens menneskelige karakter jo større blir distansen som skiller gudene fra mennesket. 113 . økt..388 Det er mulig å ane mellom linjene at Baudrillard hele tiden er ambivalent til realismen i de mulighetene som finnes. Det hersker derfor en avsindig diskontinuitet mellom livet og døden i det moderne vestlige samfunn. Det blir en abduksjon av det menneskelige inn i det universelle slik Baudrillard ser det. Problemet er at ingenting er igjen som vi kan basere oss på. mener Baudrillard at kroppen er gravid med døden.

Kroppens utesing Om vi sammenligner med Nietzsches kamp mot systemet av verdier ble det ubevisstes lagring av samfunnets/menneskets uløste konflikter hans ”tumleplass” og ressurs. Det ubevisstes symbolske plan har tradisjonelt blitt forankret til kroppen.389 Men kroppens nivå som det ubevisstes (mulige) potens er ikke lenger en synlig instans, selv ikke i sin undertrykte form, men en implementert del av systemet. Baudrillards tvisyn lar seg forstå i hans analyser av det ubevisste/kroppens nivå i hans essay om J.G. Ballards roman Crash (1973) og observasjoner av fedmeepidemien i USA på 80-tallet i hans verk Fatale Strategies (1983).390 Baudrillard forstår Crash som den første boken ”på høyde” med simulasjonen og hyperrealitetens univers slik han selv beskriver det. Crash forteller om en gruppe selvskadende mennesker hvis hele eksistens dreies rundt bilulykker som de både oppsøker og konstruerer selv.391 For Baudrillard blir det litterære universet i boken et sted hvor ulykken ikke lenger er unntaket, men regelen, hvor dysfunksjoner og perversjoner tilhører fortiden. Ulykken er ikke lenger et symptom, eller en mulig rest og tilholdssted for overskridelsens utspilling, død og sex er uten metaforer.392 Overskridelsen er innsatt på systemets plass, i en utflating av verden uten tilsynelatende noe undertrykt nivå (av ubevisste). For romankarakterene i Crash blir ethvert sår en ”åpning”, en kunstig invaginasjon, og bare gjennom denne symbolske utvekslingen av sår kommer kroppen til liv. Selv om dette universet preges av det seksuelle, er den likevel en verden uten begjær. De voldsutsatte og voldelige kroppene har blitt nøytrale, hinsides kategorier som godt og vondt, uten mening, utenfor verdidommens betydning. Som i primitive innvielsesriter, skriver Baudrillard, blir kroppen et tegn for å ofre seg i utvekslingen av kroppslige tegn.393 Ulykkens rolle i Crashuniverset fungerer som innsetter av ikke-pervers nytelse, ulykken (som døden) gir form til livet. Teknologien i romanuniverset er forførende. Forførende fordi den er ribbet for mening og fordi den er det enkle speilet av maltrakterte kropper. Altså et objekt som makter å la subjektet overskride eller tre gjennom lagene av mening. Nødvendigheten av maltrakteringen og invaginasjon av kroppen skyldes at bare den skadede kroppen eksisterer symbolsk. Seksuelt begjær er for Baudrillard aldri noe annet enn et potensial kroppene har for å

389 390

Se blant andre Jung i sine forelesninger om Nietzsches Zarathustra (Jarrett (Ed.), op. cit., s. 174). Jean Baudrillard, Fatale Strategies, overs. Philip Beitchman & W. G. J. Niesluchowski, New York: Semiotext(e), 1990. Originaltittel: Les Strategies fatales, 1983. 391 J.G. Ballard, Crash, New York: Picador, 1973/2006. 392 Gane, op. cit., ss. 16-17. 393 Baudrillard, Simulacra & Simulation, s. 112.

114

kombinere og utveksle tegn. Merkingen av kroppen er en voldelig respons på kroppens fravær. For det arkaiske mennesket var seksualitet bare en av flere metaforer for den symbolske utvekslingen. Hvor leder så dette møtet mellom teknologien og kroppen oss? Baudrillards svar er patafysisk, universet i Crash representerer et glimt av en forførende blindvei: ”a path leading nowhere, but leading there faster than the others.”394 Og det er kanskje ikke så rent lite. Dette universet er ikke godt eller dårlig, det er simpelthen fascinerende, en fascinasjon som ikke er tilknyttet til noen verdidom. Dette er Crash sitt mirakel, ifølge Baudrillards lesning.395 Men hva er det Baudrillard her mener å glimte i dette sciencefictionuniverset som ingen andre, inkludert forfatteren selv, ser? Et viktig poeng ved historien er at dette universet er et system uten dybde. Det understrekes av rollen til fotografiet og kinoen i boken som gir bakgrunnen for en speilverden. En av hovedkarakterene, Vaughan, er intenst opptatt av å klassifisere og systematisere fotografier av ulykker, ikke som et system av representasjon, eller et medium som transcenderer de: han er ingen voyeur. Fotografiet er i stedet selv del av en hyperreell verden: det gir ingen ekstra dimensjon i tid og rom. ”The eye of the camera is the substitute for time” sier Baudrillard, i et univers uten hemmeligheter.396 Tid og rom erstattes av optikkens forestillingsbilde som en forlengelse på nivå med denne utflatede verden. Ved å komme i nærkontakt med objektene selv, som i ulykkens voldsomme møte mellom kropp og teknologi skjer en sammenblanding av kroppens væsker og organer med bilens væsker og interiør. Ikke lenger en fetisj, men en metamorfose av kropp og ting – menneske og objekt. Det kan synes som det symbolske ligger latent i objektene, og ikke lenger i subjektets forløsning. Speilingen i fotoet, i teknologiens blanke overflater er trolig dødens forlokkende forførelse. En merkverdig konsepsjon om villet reversering det kommes tilbake til. Men om dette patafysiske univers gir grunn til et tvetydig håp, så er Baudrillards fortolkning av virkelighetens kropper i forbindelse med fedmeepidemien i USA på 80-tallet langt mindre håpefull. Noe av problemet er at man i hyperrealiteten ikke synes å ha noen (undertrykte) nivåer eller rom å spille ut mot systemets overfalte. Etter den seksuelle revolusjons gjennomslag er ikke kroppen lenger metafor for noe som helst, kroppen er i dag overgitt den rene promiskuitet i sitt forhold til seg selv, ikke ulikt kretsløp i nettverk og lukkede kretser, hevder Baudrillard.397 Hierarkiet av dybder er simpelthen ikke lenger fremtredende, muligheten av
394 395

Ibid., s. 118. Baudrillard innrømmer at hans tolkning er i uoverensstemmelse med Ballards egen tolkning, som eksiterer i enkelte utgaver av romanen, som betrakter verket som en advarsel (Baudrillard, Simulacra & Simulation, s. 113). 396 Baudrillard, her sitert fra Gane, op. cit., s. 18. 397 Baudrillard, The Transparency of Evil, s. 7.

115

metaforer er raskt forsvinnende i enhver sfære. Nivådybden er erstattet av en uendelig vekst spredd utover et immanent plan. Overvekstens manifestasjoner illustreres i Fatale Strategies i sin fulle tyngde. Utviklingen har nådd et nivå hvor dialektisk transcendens erstattes av potensgjøring i en uendelig (matematisk) potens: “No more limits, no more transcendence: it is as if the body was no longer opposed to an external world, but sought to digest space in its own appearance.”398 Baudrillard beskriver en (s)tilstand hvor strømmene beveger seg som fordøyelig immanens. En fosterlig fedme, primitiv og selvkonsumerende: som om man har blitt gravide med sine egne kropper som man ikke kan føde.399 Kroppen har forsvunnet i(nn) seg selv. På et vis har man svelget det symbolske planet gjennom sitt altomslukende vesen. Løsningen på tomrommet er i absorberingen av det omkringliggende rommet. En ”monstrous conformity to empty space”, hvor både scenen for det sosiale og kroppen forlates.400 Subjektene er gravide, symbolsk sett, med alle de objektene som de ikke har maktet å atskille seg fra. Dette bekrefter Baudrillard senere, kroppen har i en forstand ikke lenger noe ubevissthet, noe som betyr slutten på psykoanalysen. Baudrillard trekker veksler på Freuds dødsdrift i sine karakteristikker av hver enkelt organismes tendens til lineær og cellular monotoni. En prosess som ikke er kjent med verken krisen eller katastrofen: den er hypertelisk, i den forstand at den ikke har noen begrensninger annet enn grenseløs økning, hinsides alle grenser.401 Vi skal nå forlate denne absurde scenen av det tilsynelatende konsum av det ubevisste og se på bevissthetens situasjon i hyperrealiteten.

Bevissthetens kretsløp Bevissthetens indre verden strukket gjennom en tynn membran, som Nietzsche genealogisk avslørte, har i dag sin logiske, dualistiske motpart og garantist i skjermen. Selv om systemet fortsatt kan kalles nihilistisk, har verdiregimets doblet og slått krøll på seg selv, ettersom meningsformenes (nødvendige) forløsning uteblir. Avgrunnens tidligere tilsløring av Gud er i dag skjult av den indre skjermens imperativ etter bildets oppfylling. I essayet ”Xerox and Infinity” (1990) reflekterer Baudrillard rundt 80-tallets teknologiske nyvinninger, og den menneskelige erfaring, særlig forestillingsbildet og sfæren vi reproduserer det i.402 Baudrillard parafraserer Debords nevnte begrep om spetakkelet og hevder at maskinene tilbyr tankenes spetakkel. Menneskets bruk av teknologien gjør det mer dedikert til tankenes spetakkel enn til
398 399

Baudrillard, Fatale Strategies, s. 27. Ibid., s. 27. 400 Ibid., s. 27. 401 Ibid., s. 31. 402 Baudrillard, The Transparency of Evil.

116

ettersom de hensetter tanken på vent i en uendelighet ved å knytte dens fremtredelse til oppnåelsen av absolutt viten. Denne teknologiens nye maskiner. objekt og subjekt innen den samme spiralen.403 Det er ikke for ingenting de kalles virtuelle hevder han. Vi har ikke lenger tilskuerens distanse til scenen – alle teatrale konvensjoner er borte. et forestillingsbilde kjennetegnet av en distanse som er unåbar for kroppen. igjen i en endimensjonalitet. men som ikke gir enhet og deltagelse i en kollektiv. Det er et telebilde. Nettverkenes struktur er altså ikke fremmedgjøringens komme. 56..405 Resultatet av fremveksten av dette nye forestillingsbildet er en dimensjon som ikke lenger tilhører det menneskelige. symbolsk skapelse. men det har likefullt ingenting med virkeligheten å gjøre. med interface. med blikket utspredd utover forestillingsbildet. forestillingsbilder og interaktive skjermer fremmedgjør oss imidlertid ikke i tradisjonell forstand. s. The Transparency of Evil. i vår innordning i den integrerende krets. men som enorm fragmentering.406 Det virtuelles forbannelse er uimotståeligheten av å eksistere in potentia (som mulighet) overalt.. Nietzsche. Tankeakten er i seg selv for alltid satt utover sidelinjen. Kroppen deltar ikke lenger i utvekslingen. en immanens. I dag er sfæren utelukkende skjermens sfære. innside og utside. 403 404 Ibid. s. Tragediens fødsel. ikke lenger forestiller seg. men forsvinning. 406 Ibid. som oppleves forlokkende og integrerende. kontinuitet og nettverk. TV er et bilde/forestillingsbilde som ikke lenger drømmer. s. Isteden former de en form for tilknyttet krets med oss. Baudrillard sammenligner denne strukturen med en Moebiustopologi som modell på sammenflettingen av skjermen og den mentale skjermen i våre hjerner med sin underlige kontinuitet mellom nært og fjernt. Dets grep om oss skyldes at skjermen presenteres som et uendelig tomrom vi inviteres til å fylle. Vi dras stadig nærmere skjermens overflate.404 På et vis er vi tatt et steg tilbake. en situasjon som fortoner seg som en magisk kraft: den sorte boksens sirenekall. en fremmed dimensjon som bare tilsvarer rommets depolarisering og uklarheten av kroppens uttrykk. Formen til denne vridde ringen er dessuten det matematiske symbolet for evighet noe Baudrillard minner oss uhyggelig om. 51.tenkningen selv. 405 Baudrillard. Det paradoksale er at dette minner om forstadiet til tragediens fødsel. i Annetheten og i fremmedgjøringen. 55. i teateret. 117 . En gang levde vi i en verden hvor forestillingenes sfære ble styrt av speilet som delte virkeligheten i to. Nietzsches skille mellom da forfallet startet i den antikke kultur hvor man fikk en splittelse mellom deltagere og tilskuere i festivalen/teateret.

den har på et vis maktet å unnslippe sin egen slutt. den finansielle storkapitalen og destruksjonsmidlene er hyperrealiserte. eller var noen egentlig krig uttrykk for lignende synspunkt. som blir krigens uutvekselbare symbolproduksjon i verden. i Douglas Kellner (Ed. Denne vekstens enorme overskudd vises i økonomiens pengeansamling eller krigsteknologi/maskineri blir til energi som ikke ødsles.. 409 William Bogard. Time. informasjon). Baudrillard: A Critical Reader. 32. Kapitalen (hvis det fortsatt kan kalles det). baner som unnslipper vår kontroll. millioner av dollar konglomerert til flytende kapital i en satellitt i endeløse bane rundt oss. ofte misforståtte. 118 . men innesettes som satellitter i tilsynelatende uendelige kretser rundt oss.408 Den hypervirkelig krigen er ett eksempel. 27. uten noen klar begynnelse eller slutt.409 Ikke slik at mennesker ikke dør et sted i den irakiske ørkenen.). Gjeld blir en satellitt rundt jorden akkurat som krig. Krigen og kapitalen sirkulerer i et rom som er utilgjengelig (for inngripen). Baudrillards satellittmetafor innebærer resultatet av den rene vekst og akkumulasjon (som Bataille advarte mot). s. 313-333. Krigen blir en ren hendelse dislokalisert fra tid og rom. 1994/1995.407 Energiens form. eller katastrofen: fordi diskontinuiteten og overskuddet er blitt så enormt at veien tilbake ikke er mulig uten å gå veien om katastrofen (som en plutselig detonering av enorme mengder energi). “Baudrillard. har åpnet opp for den politiske økonomien og verdiloven. 321. bilder. and the End”. skyldes systemets kontroll over begjæret som Baudrillard sammenligner med en satellitt med tre rom og kjøkken som går i bane rundt jorden (og vår fantasi). Sannsynligvis 407 408 Ibid. skriver Baudrillard. Modernitetens akkumulasjon og vekst har gått så langt at Baudrillard mener løsninger foreskrevet av Bataille som ødsling er et forlatt stadium: arsenalet lar seg ikke lenger ødsle (kontrollert) fordi atomvåpnene og energi kjernekraftens effekter ikke lar seg bli av med. kommentar om at Gulfkrigen aldri fant sted. ss.. Det skjer ikke noen utveksling som kan gi sfærene en form av kontinuitet gjennom symbolsk utveksling. 410 Baudrillard. 10-11. ss.Begjærets bane Noe av problemet med å skissere opp tradisjonelle overskridende muligheter i dette landskapet. men som lar verden være i en tilstand av det samme. s. en sone av abstraksjon som utvider seg uten grenser i alle retninger (medier. The Transparency of Evil. s.410Alternativene er fortsatt simulasjon (det mest sannsynlige scenariet) hvor alt forblir ved det samme i uendelighet. Oxford: Blackwell. Ibid. Poenget til Baudrillard er bare at disse menneskenes død ikke når oss som noe annet enn kontrollerte forestillingsbilder. I likhet med Virilios konsepsjon om total krig er Baudrillards. de er innsatt i baner over våre hoder.

191. I dag er vi nedlasset til døden med nytte. men det finnes også kritiske anstøt mot Batailles prosjekt. Undertrykkelse er fortsatt bakgrunnen for festivalen. Moebiusringens evighet betyr dessuten at bevisstheten og bevissthetens dualistiske dobbel: skjermen. i en suveren handling. men i et mer-enn-nyttig.412 Vi har gjort festivalen til transgresjonens estetikk da hele vår kultur er forbudets kultur. Men det er ikke nok å forsøke. Bartleby var som kjent Blanchots heroiske skikkelse som i et øyeblikk fikk samfunnssystemets reproduksjon til å stoppe opp. Om vi sammenligner med Bataille er det som vi har permanent overskredet Batailles nyttesfære. menneskets mulighet til å avbryte kopieringen/doblingen er utelukket. fordi transgresjonen blir en grunnleggende kristen dialektikk eller mystisisme. mener Baudrillard. s. Stansen av helheten synes fjernere og fjernere. Arven fra Bataille og Blanchot Simulasjonen peker ikke mot noe hinsides seg selv. Faktisk simuleres selv transgresjonen fordi den har forsvunnet en gang for alle som en virkelig mulighet. Offeret eller det primitive gildet er ikke 411 412 Bogard. det hyperutilitaristiske. låst rom. men ikke for å komme til en suveren dimensjon. lik Bataille å leve hinsides nytten. Ikke lenger en krise. Bare reversibilitetens syklus er knyttet til overskridelsen. en tilpasset serie projisert inn i en død fremtid.vil det skje en sakte dekomprimering. Bartleby er som kjent kopist av yrke. op. Batailles forestilling om overskuddet går i en felle. uten rom for feil eller stans. s. Problemet i dag er hvordan leve med dens simulasjonen. uten håp eller illusjon om en tilbakevending til realiteten av behov. men en fatal utvikling – en katastrofe i sakte film. selv negativitet og død fremstår som rene abstraksjoner uten innhold. Baudrillard. Hos Baudrillard er reproduksjonen overlatt til teknologien og maskinene: det er derfor Baudrillard kobler uendeligheten til det teknologiske: ”Xerox and Infinity”. Symbolic Exchange and Death. men han er fortsatt et menneske i besittelse av en ørliten rest til å forstyrre oppdoblingen.411 Baudrillard står åpenbart i gjeld til Bataille og hans alternative økonomi og teori om dépense. som også deles av psykoanalysen og liberalistiske ideologier hvor festivalen og frigjøring støtter seg på forbudet og transgresjon. fungerer i en perfekt uavbrutt krets.. cit. et lukket system som ikke kan overskrides eller dialektisk negeres (negasjonen er maktesløs foran det som er sannere enn sant). 24. Simulasjon synes å være svært motstandsdyktig i sin enorme adapsjonsmuligheter og refleksive fleksibilitet. 119 . fn. som transgresjonspolitikken. Et frysepunkt som hele samfunnet til slutt dreier seg omkring. 324. som kan beskyldes for å reaktivere forbudet og forsterke den sosiale orden. en reprodusent av koden eller systemet. det vil si ikke lenger blir vi styrt av mål. det er et indre.

417 Verdien av nihilismen For å forstå Baudrillards beskrivelser av systemets verdihierarki kan vi relatere det til hans beskrivelser av nihilismens endring av ham. s. sier Baudrillard. Fatale Strategies. Dette er den eneste formen som gjør slutt på grensen og det innsatte forbudet. 13. overskuddet av energien kommer ikke fra solen (fra naturen). Cool Memories. s. 191-195. 24. i Scott Wilson & Fred Botting (Ed. Originaltittel: Cool Memories 1980-1985. s. 1990. et stort ”hva nå?” etter selv transgresjonens forspillelse. spør Baudrillard. overs. det fornyende potensialet synes borte i den europeiske nihilismens utbredelse på 1800-tallet. til ”vannet”. men til motgaven. Dagens nihilisme er gjennomsiktig. I den økonomiske orden er all produksjon reproduksjon. til det formløse.418 Verdienes siste tango bruker Baudrillard som tilstandsbeskrivelse for deres situasjon i dag. 120 . en syklisk revolusjon. 415 Jean Baudrillard. s. men en reversering. Jean Baudrillard. Den hyperteliske veksten innebærer at vi er hinsides muligheten av en ende. 9. men som det maksimerende prinsipp for sosial utveksling. s.en transgresjon. Bataille har feillest Mauss. 1998. og i kraft av det mer radikal og mer 413 414 Ibid. Orgien i en religionshistorisk betydning innebar som kjent en tilbakevending til den kosmiske natt. 417 Baudrillard. På Nietzsches spørsmål om hva nihilismen i sitt vesen er. synes Baudrillard å hevde at vi har transcendert dette symbolske kosmos topografi. 1976. s. ss.415 Dette kan tolkes som spørsmålsstillingen etter transgresjonen som et forbigått stadium.. fn. i den symbolske orden er all reproduksjon produksjon. Det hellige og det profane. som innebærer døden som en form for maksimal eksess. Oxford: Blackwell. Chris Turner. Mennesket er som et skalldyr som har forlatt havet og ikke har tid til å komme tilbake. 418 Nietzsche. men ikke i selve gaven (som blir en naturalistisk mystikk Bataille henfaller til). gir han selv svaret: det er de høyeste verdiene som devaluerer seg selv.413 Baudrillards begrep om symbolsk utveksling skiller seg fra Bataille i deres forskjellige betoninger av Mauss gavesystem. 416 Eliade. 194. Nihilismen i samtiden trekker ikke på seg dekadansens kappe eller den metafysiske radikalitet som etterfulgte Guds død. ikke som individuell ekstase.). 1987. ”When Bataille Attacked the Metaphysical Principle of Economy”.414 Det er den virkelige symbolske prosessen. 5. 191. men fra kontinuerlig høyere bud/innsats i utvekslingen – den symbolske prosessen som kan finnes i Mauss verker. The Will to Power §2. London: Verso. 89. Originaltittel: Le Livre de quinzaine: quand Bataille attaquiat le principe métaphysique de l’économie. Hva skal du gjøre etter orgien?. hevder Baudrillard. Bataille: A Critical Reader.416 Er uttredelsen av fornyelsens stadier gått så langt at vi har transcendert det arkaiske kosmos? Om det fortvilte menneskets opplevelse av at ”havet”.

Siden rommet for analysen selv har blitt usikkert (teoriene flyter) så er nihilismen i én forstand snart en umulighet ettersom det er en målbevist teori. De fangede formene vokser til det groteske. her sitert fra Baudrillard. kommenterer Baudrillard.421 Det er de forskjellige konfigurasjonene av verdi som støtter hverandre i topunktsystem i spiralen. en forestilling om en slutt.. Ibid. immobiliserte i sin utvekst. i den høyere orden av simulacra. og snart har vi ingen tankefigur verken om opprinnelse eller slutt. s. Bare symbolsk uorden kan medføre forstyrrelsen for koden.419 Problemet er at myten eller dens scene mangler. fordi gjennomsiktigheten nå er satt i systemet og i all teori som pretenderer å analysere den. Det finnes kulturer med forestillinger om begynnelse og slutt. s. 159. 421 Baudrillard. men i den hypervirkelige verden finnes ikke lenger en teoretisk eller kritisk Gud for å gjenkjenne seg selv. men vår nihilistiske kultur besitter tankefiguren kun om slutten. 121 .423 Nietzsches forsøk på å bestride verdiregimet var den ekstreme nihilismen: strukturelt innebar det å bruke verdienes egentlige verdsetting mot dem selv. aktive nihilismen kommer til kort fordi systemet selv er nihilistisk og besitter evnen til å tømme alt. Den radikale. fantes det en Nietzsche til å si det.422 Trolig er det bare døden og den reversibilitet den medfører som hører til en høyere orden enn koden. Baudrillard siterer Nietzsche på at ”One must push what is collapsing.kritisk enn sine tidligere former/utgaver. Døden må som nevnt forstås som en form hvor bestemmelsen til subjektet og verdien blir tapt. en hypertele (sykelig overvekst). Hvilken ny scene kan avdekkes hvor intetheten og døden kan omspilles som en utfordring. Baudrillards begrepspar om simulasjon og forførelse minner om nihilismen og gjenkomsten og innehar samme strukturelle komposisjon. Forførelsen er for Baudrillard dessuten en villet forsterkning av simulasjon på samme måte som gjenkomsten er en villet forsterkning av verdiregimets tolkning av verden til nå. s. som noe som står på spill. 424 Nietzsche. 423 Ibid. s. fn. en Weltanschauung om katastrofen. Den ekstreme nihilismens forbindelse med gjenkomsten kan forstås i vendinger som at gjenkomsten er en forsterkning av den allerede styrtende Gud.”424 Problemet med å 419 420 Baudrillard. 422 Ibid. 157. 2. 159. en tenkning til ende. Samtidig betyr verdienes overvekst og tilgrodde former at den symbolske utvekslingen blokkeres av verdiloven. s. Symbolic Exchange and Death. Simulacra & Simulation. xv. sier Baudrillard. Simulacra & Simulation. spør Baudrillard?420 Svaret hans er nedslående: vi befinner oss i en ny og uten tvil uoppløselig posisjon i forhold til tidligere former for nihilisme. selv det som benekter det til ubetydeligheter.. 4. 5.. Når Gud døde. s. Nihilismen drar ikke lenger veksel på de siste restene av en apokalypse.

hvis destinasjon er lukket. Hvis man kan si at moderniteten kjennetegnes av refleksjon over Slutten (historiens slutt. men temaets konstante krav på oppmerksomhet viser likevel hvor vanskelig det er. 427 Ibid. vil destinasjon for Baudrillard alltid være et paradoksalt rom. ingen syntese eller transcendens... filosofien slutt. Ved ”slutten” til den simulerte historien. Bataille/Blanchot kjempet for å unnslippe dialektikkens ”inkluderende” diskurs. Bogard hevder at Baudrillard befinner seg i en endeløs duell med Hegel om historiens slutt i dens moderne form. står det simulerte Absolutte subjektet. Baudrillard er som nevnt ingen postmodernist (som mange tror).tenke til ende for Baudrillard blir likevel spørsmålet om enden fortsatt er en mulig realitet. s. Bataille og Debord. Trolig vil Baudrillard se det som en fordel om man kvitter seg med alt snakket om slutt. 328. som man bare når i simulasjonen. så er det postmoderne en simulasjon av disse sluttene i et vakuum.425 Baudrillards posisjon er antihegelsk. da man befinner seg i en fastlåst situasjon av endeløs simulasjon av pseudotransgresjoner. For Nietzsche gjaldt devalueringen av alle verdier og skapelsen av nye verdier. et sirkulært rom hvor det rasjonelle og det virkelige eksisterer i perfekt overensstemmelse.427 Der hvor Hegel når frem/ender.426 For Hegel ville dagens simulasjon vært en dårlig uendelighet. op. Men disse tidligere nivåer av strategier risikerer i dag å bare bli nostalgi. den 425 426 Bogard. Evolusjonen av simulasjonsteknologien parodierer (eller spiller om igjen) evolusjonen til det historiske subjektet. forstått som forførelse og reversering. men ribbet for suverenitetens ”frelse”. ved perfeksjonen av dens teknologi. 328. Dårlig uendelighet Fortolkeren William Bogard har gitt en tolkning av Baudrillards kamp mot systemet som en duell med Hegel ved historiens (angivelige) slutt. Som form er simulasjon bare det samme i en lang serie. Det finnes ingen slutt på simulasjonen selv om den teknologiske utviklingen støtter seg på en hegelsk logikk. s. Med dette menes en uttredelse av historien med alle strukturtrekkene til Hegels Absolutte selvbevissthet. Ibid. bare programmert variasjon og repetisjon. selv om han er mindre eksplisitt på dette enn inspirasjonskildene hans Nietzsche. Tilbakeskridelsens problem er også overskridelsens gjennomslag på systemnivå. cit. kunstens død) som fikk sitt første uttrykk i Hegel. 122 . Overskridelsens problem i dag er overskridelsens gjennomslag (men ikke som noen utopi). Hyperrealiteten og dens simulasjon må likevel kunne reverseres som tilbakeskridelse i en anamorfose (tilbakeskridende forvandling).

omnipotens og totale nærvær. Men er hegelianismen virkelig fullendt. 1990.428 Dette er simulasjonens mimikk av det hellige. illusjonen eller bedraget til en virtuell transcendens. man mister kontroll og trekkes mot noe fengslende og risikabelt. utdrivelsen av alle tegn og sannheter fra systemet. 329. Forførelsen eksisterer som en motsats til organiseringen.430 definerer Baudrillard som en konsepsjon som ikke tilhører naturen og energilovens orden. Men om Baudrillard lar seg forføre: hvordan kan man vite om det blir en subversiv strategi som bringer simulasjonen til sin slutt eller en fatal strategi som bare styrker systemet? Er myten om en slutt selv en myte eller (allerede) reell? Forførelsens kall Forførelseskonsepsjonen til Baudrillard tilsier at den symbolske utvekslingen ikke er forsvunnet for godt. Den seksuelle revolusjonen Ibid. men i et hypervirkelig univers. ingenting er forbudt. som anatomiens radikale motsats. 429 428 123 . det Absolutte i cyberspace. New York: St. s. s. Her ved den forsvinnende grensen mellom liv og telematikk (tekniske systemer som kommuniserer med hverandre som BlueTooth). her oversatt med ’forførelse’. for å gjøre ende på simulasjonen.simulerte suvereniteten. Seduction. systemets makt representerer bare kontrollen over virkelighetens univers. Brian Singer. alt er mulig. eller er den fortsatt på vei? Paradoksalt nok er det ved fullendelsesscenariet det kanskje fortsatt vil finnes muligheter for å gjeninnsette den symbolske orden. 1979. 2. 431 Jean Baudrillard. Forførelsen innebærer beherskelsen av det symbolske univers. kan bety både forførelse og forledelse. her oversatt som forførelse.429 Han må tillate seg å la seg forføre av Hegel og gjenta ham (i simulasjonen). Martin’s Press. Crash). Forførelsesstrategiens forsterking av simulasjonens spiral søker dens vei mot sirkelslutnings fullendelse som ville være systemets kollaps.. finnes ingen grenser. men den symbolske sfæren for tegn og ritualer.431 Forførelsen er en kraft som er truende i kraft av sitt potensial til svart magi. en figur hinsides systemet for utveksling. 330. som ren bevegelse uten bruk av energi. overs. Originaltittel: De la séduction.. Ibid. Bogard skriver at Baudrillard i sin kamp med Hegel må bli Hegel. 430 Séduction. Enhver diskurs er truet av en plutselig reversering som et svart hull som suger til seg alle dens tegn uten et spor av mening tilbake. det gjelder å finne åpninger eller la seg åpne mot det. Baudrillards begrep om séduction. Det kan synes som enkelte objekter kan initiere denne plutselige reverseringen (jfr. s. men ligger godt skjult under lagene av virkelighetens eksess.

fordi det er overladet og merket med mening. 26. Freud og psykoanalysen har for eksempel med rette blitt beskyldt for å neglisjere den kvinnelige seksualitet. fordi seksualiteten er vår nye moralitet. Riktignok inneholder tradisjonell obskønitet/støting fortsatt et potensial for transgresjon ettersom det spiller på forbudet. Baudrillard understreker at den (virkelige) fascinasjonen tapes når det feminine objekts seksualitet skinner igjennom. 37. s. det er noe annet og langt mektigere advarer Baudrillard. s. Det feminine besitter sin tiltrekkende kraft fordi dets fascinasjonskraft er større enn det psykologiske begjæret.. Det feminine unndrar seg den psykologiske begjærsloven. lik alle produktive krefter. Anatomi (den falliske) er skjebne. mens forførelsen (og det feminine) alene motsetter seg determinerende organiseringer. s. merker Baudrillard seg. Det finnes derfor et potensial her for en reversering av strukturen av psyken og bevissthetens organisering mot et nullpunkt av struktur. Den tradisjonelle seksualitetens begjærslover er tradisjonelt utvinnet som en fallossentrisk diskurs. Ibid. Han uttrykker selv bekymring for at den seksuelle frigjøringen (som egentlig er systemets forsøk på å underlegge seg det feminines anakronistiske form) vil etter hvert nå (igjen) det feminine og seksualiteten kolonisere forførelsen. og generert en fallossentrisme som modell for den modernes psykens oppsett. forbudets og grensenes utdrivelse.434 Ikke ulikt døden. men med den pågående seksuelle revolusjonen vil det også forsvinne..432 Men som vist har den seksuelle revolusjonens misforståtte frigjørelse og overskridelse av grenser medført begjærets. 13. 124 . s.433 En kritikk eller genealogi av den seksuelle fornuften behøves lik Nietzsches genealogi over godt og ondt. Den seksuelle revolusjonen. 47. Alle symbolske prinsipper utstedes i det hypermoderne. Det synes å være slik fordi det primært er den maskuline seksualiteten man har befattet seg med i dannelsen av menneskets psyke.435 Poenget hans er ikke den mannlige fantasi om forførelsen overfor den kvinnelige passivitetet (som enkelte synes å tro og kritiserer ham for). men det omvendte forhold. 434 Ibid. Det feminine forstår Baudrillard derimot som et origo og et nøytrum (neuter. 435 Ibid. er seksualiteten en rynke for bevisstheten av relativt ny (historisk) dato. Men Baudrillards håp knyttet til det feminine har ikke har tålt tidens tann. er en potensielt grenseløs bevegelse...Forførelsen må ikke forveksles med noe seksuelt. forbindelse til en ”urtidig” strøm av det symbolske) som sitter med alle kortene på sin hånd i dette spillet. et objekts fremkallelse av forførelsen mot noe hinsides loven om begjæret. Nettopp derfor er det maskuline egentlig undertrykt. En utvikling som unektelig bare har ekspandert fra 432 433 Ibid.

men setter seg i Annethetens mening. Seduction. Baudrillard. likheten gjør meningen uendelig rik (men egentlig fattig på sikt). er realitetens eksess. 441 Ibid. 262. tar noe bort fra det visuelle. nøytrum og simulasjon er så påfallende lik Blanchots artikkel at jeg finner det rimelig å anta et påvirkningsforhold her. s.440 Samtidig med mennesket/bevissthetens dannelse så slutter mening å unnslippe i en annen form for mening. Kampen om bevisstheten beskrevet her minner mye om Blanchots banebrytende438 artikkel ”The Two Versions of the Imaginary” (1955).436 Dette er neppe tilfeldig: forførelsens spill for Baudrillard dreier seg egentlig om døden. mening blir umiddelbar og umiddelbar tom. henholdsvis magi og svart magi: ”Man is made in his image” og ”Man is unmade according to his image” skriver Blanchot. og bevisstheten avskapes gjennom bildet av kadaveret (døden. intet). i sedvanlig fransk stil refererer ikke til Blanchot eller noen andre. Forførelsen. som vist i eksemplet med det feminine. 263. Mening har ikke lenger behov for utvikling. 29-30. i motsetning til simulasjonen. men bruken av begreper som svart magi. men ”a vision that hunts down seduction by means of visibility. død. Mening blir nå ikke noe annet enn likhet. mens simulasjonen skaper alt i fullt visuelt skinn. 135-144. 438 Baudrillard. jobber hele tiden for å tildekke revner mot det symbolske hvor forførelsen synes å kunne skje. The Space of Literature. hvor bevisstheten skapes av bildet. Denne simulasjonen er ikke en form for (uskyldig) surrealisme advarer Baudrillard. 440 Ibid. mens begjærsloven forsøker å vende seg vekk fra den. Det skjer primært som visualisering. Flere kommentatorer har dessuten påpekt Blanchots foregriping av senere fransk.”437 Forførelsen mot reversibilitet og den symbolske uorden som potensielt kan være fatal for systemet motarbeides aktivt ved symbolproduksjonens bilder. 437 436 125 . s. såkalt postmoderne teori. s. Symbolic Exchange and Death. Den aktuelle formen for simulasjon vi lever med: hyperrealiteten. som to pågående prosesser i duell mellom å lesse på og lesse bort. 439 Blanchot. Men det finnes hos Freud og psykoanalysen en annen neglisjert sfære. ss.Baudrillard skrev dette på slutten av 70-tallet. Siden Se eksempelvis Baudrillard.. Hyperrealitetens produksjon av bilder jobber hele tiden mot forførelsens reversering av visualisering. Den store illusjonen: realitetens eksess Systemet..441 Baudrillard beskriver annethetens devaluerende fylde i svært lignende vendinger i Seduction (1979) i form av simulasjonens avhekkselse av Annetheten. nemlig døden. som i likhet med den kvinnelige seksualiteten den har blitt beskyldt for å utelate.439 Menneskets bevissthetlige dannelse og utforming i sitt eget bilde er opphavet til en magisk transformasjon: tiltykkelsen av det vi kaller bevissthet. 260. Forhekselsen av verdens oseaniske forførelseskraft skjer gjennom det vi kan kalle et Narcissusforfall. ss.

ss. Virkeligheten. s. 444 Blanchot. et univers uten horisonter. som en anarkistisk rest i kraft av sin anakronisme.. Virkeligheten griper oss bare når den fremstår som vår egen hallusinatoriske død. Som et sort hulls reversering og magiske forførelseskraft. En søken og dragning mot intimiteten eller kontinuitet kunne vi si. Ibid. Men bak de forskjellige universene som danner vår forgrunn finnes et tomt bakenfor. det Blanchot kaller dødens absolutte nøytrum. som han kan tilnærme seg. hevder Baudrillard.443 Med andre ord: døden er en rest som systemet ikke kan komme utenom. mellom skapelse og utslettelse. bevissthetens scene. Forførelsen er tilknyttet dødens tildragende kraft. 32. s.mennesket ble forhekset av bildet av seg selv. Når mennesket dannes i sitt eget bilde skjer et forfall fra mytens mulighet til å stadig omskape kosmos i en verden av symboler i guder og dyr. Baudrillards begrep om sorte magi synes å være inspirert av Blanchots begrep om den sorte magi knyttet til kadaverets uassimilerbare posisjon. sier Baudrillard. En dag vil hele universet være virkelig og når det virkelige er universelt vil der også være død. 259. og den venter ved historiens slutt lik (det levende) kadaveret i kjelleren av Poes Usherhus.442 Avbildet av Narcissus er ikke lenger ”annet”. det er en overflate som absorberer og forfører ham. Seduction. 126 . Baudrillard viderefører Blanchots innsikter samtidig som meningsproduksjonens vekst får et politisk anslag ettersom forførelsens potensial for reversering av systemet vil være fatalt for systemet. fordi det ikke (lenger) finnes noe hinside. genereres av øyet i et rom som tilsynelatende gir oss virkeligheten. The Space of Literature. ikke ulikt Blanchots 442 443 Baudrillard. mot en vanvittig antropomorfisering av kosmos som blir Baudrillards forklaring på det hypermodernes simulasjonsuføre. på samme vis som det ikke er noen refleksiv distanse mellom ham selv og bildet av ham. liv og død og diskontinuitet og kontinuitet. men aldri gå forbi. Derfor motarbeides forførelsen aktivt. ble kosmos gradvis avsymbolisert i en psykologiserende og meningsdrevet prosess som har skapt en fatal diskontinuitet. Akkumulasjonsprosessen simulerer stadig nye bilder og mening som en hegeliansk vekst ute av kontroll: virkeligheten vokser for hver dag seg større. Hele vår virkelighets forgrunn må forstås som et produsert rom av simulacra.444 Kadaverets Annethet representerer en forførelse på bevissthetens bilder i kraft av sitt symbol for det som går forut for bildets/bevissthetens dannelse. Med subjektets vanvittige iver etter å innsette seg selv som sin dobbel forlates speilrefleksjonsfasen. har den opprinnelige spaltningen mellom døden og forførelsen som lå bak den symbolske utvekslingen blitt unifisert i menneskets bilde av seg selv. Gjennom menneskets abstrahering av seg selv. subjektet transformeres. 67-71.

s. et ”hull” i realiteten. Baudrillards analyse har klare likhetstrekk med Virilios observasjon at i epoker med usikkerhet og frykt blir tilgangen til informasjon stadig mer etterspurt. 69. seksuelt eller politisk. Som i Hollier/Batailles observasjoner av Hegels tildekking av tomrommet i tempelet. Det at Gud skjuler intet er noe Kirken alltid har vist om. Hemmeligheten bak vestens samfunnsformer er deres evne til å skjule at de egentlig tildekker dette tomrommet. og maktens perspektivisering på en angivelig fast virkelighet er en tildekning av det ”tomrommet” som ens makt er basert på. enten det er estetisk. Avslutning Tiden for de revolusjonære bevegelser er forbi. Seduction. ”havets” ukontrollerte kaos tildekkes på grunn av dens potensial for å vekke samfunnets lyst etter overskridende utslettelser og fornyelser. for Baudrillard. Ibid. hevder Baudrillard. Baudrillard oppsummerer forførelse slik: ”To seduce is to die as reality and reconstitute oneself as illusion.. 127 . som en mulighet mot moderniseringsprosessenes avforhekselse av det symbolske. 10. 447 Baudrillard. sier Baudrillard. som igjen fremprovoserer og forsterker usikkerheten. mens de egentlig bare er grunne.mørke. kanskje ikke ulikt ”åpningen” for reversering i primitive kulturer. Maktregimers skjuling av avgrunnen kan forstås som et ledd i å stabilisere menneskene i faste former for regulering og kontroll. Denne kretsingens eventuelle ende ligger i imploderingen. Et blindt punkt som palasset og arkitekturen er bygd for å skjule.”446 Men som vist i denne gjennomgangen: Realitetens illusjon tilslører og sløver oss til å tro at simulasjonens avbilder er en grunn. men en simulasjon. avgrunnen. 65-66. mest mulig og raskest mulig i et image loop som spinner rundt. The Transparency of Evil. Modernitetens triumferende marsj har ikke ført til omvurderingen av alle verdier. som vi engang drømte om. Avgrunnens forførelse. Åpningen eller avgrunnen synes å fungere som et imperativ for illusjonens dannelse.447 Revolusjonen i vår tid er den usikre revolusjonen. forførelsens oppløsning av tegn og mening virker på oss ettersom det er ved meningens eklipse illusjonen oppstår. Men paradoksalt nok forsøker vi å unnslippe denne usikkerheten ved å stole stadig mer på informasjon og kommunikasjonssystemer. s. vi har forlatt sfæren hvor kriteriene sannhet og falskhet var ledestjerner. men i stedet til fravikelse og innviklingen av verdier hvis resultat er total forvirring – umuligheten av å legge et determinerende prinsipp til grunn. ss. Vårt uføre minner om stjernesystemer 445 446 Baudrillard. Politikken er ikke egentlig en virkelig aktivitet.445 Det er denne mangelens dimensjon vi kan bli forhekset av i forførelsen.

Kapittel 9. I dette rommets åpning eksisterer det nye muligheter for eksistensens organisering som Bataille og Blanchot lever i og for. cit. op. Blanchots virke er ikke ulikt Batailles.448 Kanskje ikke ulikt den menneskelige situasjon? De sorte hull er kanskje uten for vår rekkevidde. Men Batailles teori om dépense tilsier at energioverskuddet må ødsles. om man tar det radikale anslaget om universets garantists fall – Guds død . foregår de radikale anslagene for Blanchot mot det hellige i litteraturens intervaller. 148. etter ustanselige nedstigninger i kulturens sump sitter han fortsatt på ”den store sten”: Menneskets gordiske knute slått omkring seg selv. og selv om oddsen for reversering til det symbolske plan er lav. Avslutning Oppsummering Denne gjennomgangen av overskridelsens problem startet optimistisk med den lekenheten som kjennetegnet Emersons stadige nye sirkler og horisonter i en grenseoverskridende utopi. makter Nietzsche likevel å styrte dens blomst (Gud). Blanchot viser oss rommets fangenskap.på alvor. det moderne prosjekts fundering på vekst bærer i seg kimen til sin egen undergang. men som saktes ned og blir vendt mot seg selv: energien kan ikke lenger unnslippe mot utsiden. Riktignok hele tiden i skyggen av modernitetens hegelianske katedrals avskygninger som truer med å sementere mulighetenes rom. Det modernes tro på vekst og utvikling bringer tilsynelatende mennesket nærmere absolutt viten og selvbevissthet. Her viser han hele tiden overskridelsens uoppbyggelighet. Skjebneveven og dens problemer forsvinner ikke. produksjon og destruksjon. Selv om denne virkelighetsfortolkningens røtter ikke lar seg rive løs. det lille mennesket vil vende tilbake.som til tross for stans i energiproduksjon ikke ender i en brå slutt.. Zarathustra finner dog aldri de rette tilhører til sitt budskap. dens umulige mulighet som små glimt eller rystelser. enn skjebnen. s. 128 . synes Baudrillards godt skjulte kime av tro på at det magiske vil skje og være fundert på innsikten i at sjansen tross alt alltid er mer grunnleggende. Batailles transgresjonspolitikk er derfor et forsøk på en organisering som tillater en åpenhet i grensene mellom homogenitet og heterogenitet. og dermed også forlokkende. lik hans fiktive karakterer unnslipper vi aldri helt 448 Gane. men ble raskt kontrastert i Nietzsches genealogiske blikk for menneskepsykens dypt problematiske røtter. Forsøket på å forløse ”fedrenes synder” må nødvendigvis ende i undergang for Mennesket som form. men om Batailles kamp utspilles i den aktuelle virkelighetens materialitet og kroppslighet. Nietzsches bedrifter må betegnes som horisontstyrtende.

eller vi fremme ved noe langt verre? Diskusjon Gjennomgangen av overskridelsestematikken avslører indirekte modernitetens kime til katastrofen. en meningsproduksjon som nå reduseres til deduktiv likhet. Om Bataille og Blanchot på et vis representerer potensialet etter Nietzsches nybrottsarbeid. Systemet bærer likevel fortsatt på kimen til sin egen undergang. Med topografien og kosmos tradisjonelle referansepunkt sine endringer og forsvinninger endres overskridelsen i lag med dens tradisjonelle konstitusjonsbetingelser. Overskridelsens funksjon er snudd på hodet fra å være overskridende og utslettende til å bli overskridende og bevarende. bilder og virkelighet. Overskridelsens problem avdekker modernitetens problem.vårt eget indre topografiske landskap som en følge av bevissthetens optiske tilslørende forgrunn av forestillingsbilder. Her foregripes vår tids postmoderne teorier om forholdet mellom språk. er Virilio og Baudrillard vitner til dette potensialets destruering under modernitetens utvikling. Baudrillard viser utviklingens akkumulative driv av virkelighet og mening dislokalisert fra vår kontroll og symbolske produksjon. og selv om det pakkes godt inn må en reversering og styrting komme før eller siden. Narcissusforfallet tilsier at menneskets annethet blir utfylt med mening. En utvikling har skjedd hvor bevisstheten blir en konteiner inderliggjort av negasjonens dialektikk. fra å være en innlemmet og avgjørende fornyer og forvandler av kollektivet i de arkaiske kulturers festivaler. Vi har nå gjennom fem ulike demonstrasjoner av overskridelsens problem gitt ulike svar på den første problemstillingen og har et materiale for å gi et svar på hvorvidt modernitetens utvikling endrer betingelsene for overskridelsens forsøk på brudd. Samtidig koloniseres annetheten av menneskegaranterende størrelser som Gud. men i Virilio og Baudrillards representasjoner av disse forholdene er vi langt unna en fri lek med identiteter. De intellektuelle byggverkene som 129 . Overskridelsen. Baudrillard ser utspillingen av sine forgjengeres advarsler og kan bare konstatere at overskridelsen nå tjener systemets simulasjon. er i dag noe oppbyggelig som et ledd i frigjøringens misforståtte grenseoverskridelser. dens brytningspunkt. Virilios utallige empiriske beretninger om teknikken og utviklingens erodering eller devaluering av sfærene og vår tradisjonelle plass i kosmos tilsier at overskridelsen som mulighet forsvinner med topografien og de romlig-arkitektoniske tankemodellenes forsvinning. eller katastrofens sakte utspilling som Baudrillard vil si. Kort sagt: har vi gått i en full sirkel og er tilbake ved utgangspunktet.

som en søken mot intimitetens tapte suverenitet. Antimodernistene søker derfor å oppløse bevissthetens senter. uttredelsens mulighet er et tilbakelagt stadium. og sakte. Virilio og Baudrillard befinner seg så høyt oppe i dette (nå) gigantiske bygget at de begge ser raset som eneste mulighet. Det moderne prosjektet definerer det som en søken i en stadig større bevissthet/viten mot absolutt selvbevissthet/absolutt viten. Men dette blir en feilslått bevegelse grunnet et konstruert utgangspunkt. Batailles transgresjon og Blanchots skifting mellom overskridelsens umulighet og gjennomslag: transmigrasjon. Ens inntredelse er for lengst glemt og er kun rettet mot å bevege seg på stadig nye nivåer etter målet. Modernitetskritikken gjennomgått avslører dessuten en grunnleggende dualitet i det modernes verdiregime. Dette dualistiske topunktssystemet er imidlertid svært vanskelig å dislokalisere fra sin form ettersom man ikke ser at ens utgangspunkt er basert på en løsrivelse fra kollektive organiseringers fylde. var bestrebelser på en tilbakeskridelse av bevissthetens inngang (i seg selv). Problemet kan illustreres i en romlig metafor. Virilio tror det hele vil ende i en ny apokalypse hvor alt returnerer til Gud (og at det i en forstand allerede er for sent). mens det hos Baudrillard finnes et lite håp i systemets nødvendige reversering. men sikkert baner man seg videre og høyere oppover i bygget. Menneskets skapelse av seg selv i sitt bilde og Gud i sitt bilde gir en låst situasjon hvor bevissthetens konteiner og krav på realitetens mening representer et fall fra eksistensens grunnleggende idealitet i myten og skapelsens fornyende kollektivitet. Det som eventuelt kan minne deg på inntreden er lyder fra kjelleren som kun kan erfares i små glimt. en bliven Gud. Han er derfor utpreget ambivalent. da selve opprettelsen av den er det egentlige problemet som genererer alle de andre problemene. Man har blitt ført inn en dør i et mørklagt rom. som en implosjon. Raskt glemmer man hvilken dør man selv trer inn i og begynner å utforske de mørke veggene. Dette gir to grunnleggende forskjellige bevegelser som er forsøk på løsninger av samme problem. og etter hvert vil ens tilvendelse til situasjonen gi stadig flere bekreftelser på at en er på riktig vei. han skimter terskelen til neste historiske dimensjon og foregriper planet hvor akkumulasjonen har blitt for stor og innviklet til en reell mulighet av noen uttredende utvei. men disse eventuelle erfaringene glemmes raskere og raskere ettersom rommet blir mer og mer spektakulært. Spørsmålet blir likevel om denne reverseringen kan skje som noe annet enn en katastrofal 130 . Blanchot representerte samtidig en grensefigur. Nietzsches transfigurasjon. Enkelte ”gale” personer begynner å hviske om at dette nå uendelig store bygget vil rase før eller siden.reises tjener som kolossale tildekkinger av avgrunnskarakterens imperativ om skapelse og utskiftbarhet. den tapte intimitet/kontinuitet. Bevissthetens motstandsdyktighet mot forandring skyldes dens fungering sammen med en garanterende dobbel i instanser som Gud som den formes av og trekkes mot.

Og her er degenereringen det beste svaret gitt fremskrittets tilsløring av problemer som på ingen måte har blitt løst. Med andre ord denne verdens ende. og det er opp til mennesket å delta i denne prosessen og møte undergangen som en kollektiv overskridelse. Kanskje vi gjennom hele vårt medium for undersøkelse aktivt holdes vekk fra å gripe om overskridelsens muligheter? Om vi vender tilbake til å vurdere forfallshypotesens styrke kan vi si at den lar seg grunngi ut fra Nietzsches nihilismebeskrivelse: horisonten som slår sprekker (for de få som ser det) på terskelen til den moderne tid tilsier et videre forfall ut fra modellen om periodisk utskiftbarhet hvor nihilismen signaliserer et stadium av en alderdomssvakhet ved verden hvor alternativene er utskifting og fornyelse eller forvitring og degenerering. som en nødvendig 449 Hollier. Kirkens etablering av et verdenssyn på 1200-tallet gjennom speilingen i indre og ytre katedraler som formende for samfunnsorganisering.449 Vi kan ha risikert å ha reist et teoretisk byggverk over vårt undersøkelsesobjekt og sementert det. s. som stammer fra skolastikken. Gjenkomsten kan simpelthen bety at ut fra Nietzsches verden av fluks og tilblivelse vil verden utslettes i sin nåværende form. Om vi så skal se på oss selv kritisk evaluerende i speilet. modellert etter katedralens homologe oppbyggelighet. Kanskje vil fremskrittets uttredelse likevel reverseres i periodisk fornyelse som til slutt vender tilbake (selv om store deler av menneskeheten vil forgå). kan knyttes til selve vårt undersøkelsesverktøy: den akademiske avhandlingen. lengre og lengre bort fra utgangspunkt og den opprinnelige villedingen inn i seg selv. Denne beskrivelsen av moderniteten som innsiden i et stort byggverk.tilintetgjørelse. som bevisstheten/mennesket og kulturen/samfunnet på to ulike plan vikler seg inn etter hvert som fremsteget akkumulerer flere og flere lag av mening. Mulighetene for å reversere denne fatale virkelighetsorganiseringen er betydelig forverret. 42. 131 . men ikke verdens ende. Problematisering av konklusjonen Men denne forfallshypotesen om overskridelsens muligheter risikerer å sluttes på et feilaktig utgangspunkt. som tidligere nevnt. Against Architecture. er refleksjonen som kastes tilbake relativt ubehagelig. For selv om forfallstesen står sterkt må vi ta høyde for at situeringen av overskridelsens problem i (slike) romlige metaforer er utslag av (selv)bedrag ettersom vi selv utforsker dette landskapet (i bevissthetens hus) fra innsiden. Samtidig åpner vi opp for perspektivet for periodisk tilbakevending. tilsier følgende konklusjon: modernitetens utvikling hemmer muligheten for å gjennomføre kollektive overskridelser av kulturen mot en ny organisering.

er på vei til å forsvinne som den tiltende bunkerens forsvinning i elementene. Den totale krig eller totale fred og dens erfaringshorisont er ikke noe unntakstilstand i dag. Batailles fantasier om det vertikale blikket oppfylles i Virilios bevitnelse om militærteknologiens engasjering av himmel og havsfæren hvor verden går fra den jordbundne horisontale akse til å innta en vertikal karakter. Lik Virilios fotografier av bunkerne gradvis nedsunket i elementene. lik en bølge over stranden. Soldatens angstfylte stirring mot horisonten fra bunkeren. men som Nietzsches verste mareritt og Hegelsk simulerte og parodierte uendelighet. Overskridelsens bortvising i det moderne har destruktive effekter. Dette minner om Foucaults profeti om menneskets utvisking. Ved historiens slutt synes vi paradoksalt nok å kunne observere mange av karaktertrekkene til Nietzsches drøm om evig tilblivelse eller Hegels drøm om historiens fullbyrdelse. som en undergang og katastrofe eller som en villet gjennomgang? De arkaiske kulturers fornyelse var basert på en innsikt som har gått tapt i dag: uten fornyelsen oppstår svært reaktive mutasjoner ukontrollert. men som et skrekkscenario av dette. En hybrid av det menneskelige. i en integrert krets som en Moebiusring uten et klart skille mellom innside og utside. Klossowskis beskrivelse av erfaringen av den evige gjenkomst trakk frem sammenbruddet mellom den indre verden og den ytre virkelighet som sentralt. men selve grunntilstanden. overmenneskets degenererte mutant som otakuen. Grenseløsheten skjer først med krigen. blir resultatet i vår profanerte virkelighet ødeleggende og ukontrollerte determinasjoner som blir grenseløse i den totale krigens allstedsnærvær. Paradoksalt nok menneskets forsvinning. ikke som en villet realisasjon av skapende tilblivelse. omslukes menneskets gravitasjonspunkt av elementenes omskiftinger. om vi skal tro Virilio og Baudrillards teorier om proteser hvor teknologien blir en naturlig forlengelse av menneskekroppen.utslettelse og fornyelse av form. var et varsel i horisonten om hva utviklingen vil bringe: varslet om menneskets forsvinning. Imago mundis fragmentering og sammenbrudd peker mot Nietzsches hesligste eller siste menneske. deretter slår den inn over det sivile liv. men i fullstendig diskontinuerlige vendinger. Det evige stimulerte interaktive mennesket kan være alle steder (og ingen steder) til enhver tid og koble seg på 132 . Når festivalen og den kollektive overskridelsen forsvinner blir de erstattet av krigen. skjebnevevens gordiske knute: Mennesket. Var dette Zarathustras gave til menneskene: klargjøringen av mennesket til denne regenereringens nødvendige komme. Steinen som Nietzsche betraktet. Det kan derfor synes som om utviklingen har skjedd. Virilios prosjekt viser at den moderne utvikling medfører topografiens forsvinning som har radikale effekter: med utvisking av skillene synes menneskets grenser også å gradvise forsvinne. Denne grensen mellom oss og verden er forsvunnet. I stedet for et utopisk nullpunkt eller potensial og fornyelse som festivalen brakte.

men bevart. men den skjer og har skjedd så lenge at vi ikke lenger merker det. Selve Nietzsche og Baudrillards kongstanker. 29. Vår kultur er pseudotransgresjonens kultur. som en katastrofe i sakte film. og en annerledes tid. Smurt utover et immanent plan uten noen distanse. Men eventuell resignasjon over diagnoser som denne advarer Baudrillard implisitt selv mot: et av trekkene med systemets simulasjonsprosesser slik Baudrillard beskriver det er tendensen til å fjerne myten om systemets undergang og begynnelse. Dette minner om Nietzsches drøm om tilblivelse. Den skjer.450 Transmigrasjonen av menneskekroppen har skjedd. Istedenfor å være en fast regenerator brukes den nå i omvendt hensikt i stadige overskridelser av nye grenser for menneskets frigjøring og grenseløse eksistens. som kan støtte en mottese som tilsier problemenes varige karakter av uforanderlighet. ikke ulikt Zarathustras dyrs eksistens. den ”rommer” angivelige overskridelser av grensene uten stans.451 Stjernfelt og Thomsens provokasjon om negativismens oppbyggelighet er nok helt på sin plass. har klare karakterlikheter: de er begge malstrømlignende bevegelser som truer med å reversere sine respektive verdiregimer mot en grunnleggende annen form for tilværelse. 133 . og ikke lenger dialektikkens hevder Baudrillard. Endens transcenderte stadium karakteriserer Baudrillard vår (s)tilstanden som. som peker mot irreversibilitetens gjennomslag.uten tilsynelatende konsekvenser. Katastrofen og undergangen som Nietzsche varslet skjer i dag den bare fortoner seg annerledes enn en storslagen undergang. Den absolutte suvereniteten er her. stadig flere grenser mot den hegelske fullendelse. Cool Memories. Samtidig har vi vært inne på at det finnes klare paralleller og likheter mellom Baudrillard og Nietzsches prosjekt. Slik talte Zarathustra. Jordsmonnet som det fortsatt var mulig å dyrke i på Nietzsches tid. Selve vår epoke er ekstasens tidsalder. Avgrunnen er ikke borte. eller er simulasjonens ekstase endeløs: spørsmålet om utviklingens mulig irreversibilitet trenger seg på. Baudrillard. Erfaring av det evige presens som vi kunne 450 451 Nietzsche. Nihilismen er tema hos dem begge. kan ha risikert å ha blitt en ørken. som uendelig hastighet som transcenderer rom og tid. men som egentlig skjuler den samme tomheten. og overskredet. men som dårlig virtuell uendelighet. hvor vilje til makt eller den symbolske utveksling er det styrende samfunnsprinsipp på høyde med menneskets skaperkraft. Vil dette til slutt ende. den er bare bedre skjult. Noe av faren ved nihilismen var nettopp det irreversible aspektet som truet. s. hevder Baudrillard. Dette kan forstås topografisk: homogeniseringen av verdens akkumulasjon og assimilasjon har generert et stadig større felt. gjenkomstanken og forførelsen. mens Baudrillard beskriver en eksess av verdier og virkelighet. s. Forskjellen synes å være at Nietzsche beskriver en gryende fattigdom av verdi og virkelighet ved tilværelsen. 148.

Verdensvevens innvikling i våre liv og vår eksistens utvikling gjør oss til mottakere. cit. skjedde på grunn av overskudd av fylde.452 Om vi relaterer skaperkraften til det moderne følger særlig Virilio på et vis opp imago mundi aspektet i det moderne i hans beskrivelser av den virtuelle kulturen som vokser frem i kjølvannet av informasjon. op. Vi kan illustrere dette topografisk: i kristendommens stormaktstid var Gud en perfekt sirkel hvis senter var overalt og omkrets ingen steder. Nietzsches tynne utstrakte bevissthetsmembran har fått sin dobling i skjermen som intimitetenes tapte venn. Virilio. For Virilio er nåtidens topologi kjennetegnet av en oppfylthet. s.453 Dette kan forstås gjennom hans begrep om tetthet. Omkretsen er nå overalt og senteret ingen steder. I kristendommens svekkelse og nihilismens fremtredelse skjer en forskyvning. s.. Ved ”det nye rommets” ungdomstid befinner man seg i randsonen ved sirkelens omkrets og grenser. Virilio kan derfor ha rett i sin antagelse om alt til slutt vil implodere i Gud. Forestillingsbildet konstituerer grensen på avgrunnen til det uendelige for Blanchot: denne dunkle eksistensen langs med avgrunnen. ufriheten og en paradoksal avmakt i kakofonien av inntrykk. 77. ”I’m alone. Gud som den 452 453 Caillois. 134 .og mediateknologiers nyvinninger som Internett ved begynnelse av det tredje millenniet. Og dannelsen av individets forestillingsverden var en av festivalens viktigste funksjoner. sier Virilio. 180. City of Panic. som man riktignok aldri kan falle ned i. men han er overalt. Gud er riktignok fragmentert. Senteret blir dislokalisert og avgrunnen synlig.kalle Blanchot og Baudrillards forståelse av hegelianismens allstedsnærverende karakter risikerer å selv være en myte som på bedragerisk vis gjør en ny start utilgjengelig. det Virilio kaller fylde (i en hypermoderne variant). Men nå er vi tilbake ved utgangspunktet hvor mulighetene er usynlige i sirkelens fullendelse og oppfyldighet. omgitt som han er av verdens grenseløse nærhet i det virtuelle med sin Gud (Nettet) alltid nær. Hegel fikk rett: mennesket er virkelig blitt Gud i en hybridisert krets. Den nye starten i det arkaiske menneskets skapelse og innstiftelse av det nye (kosmos). but not lonely”. Gud som Internett. en virtuell nihilisme. Når Virilio som et resultat av det visuelles manifestering ved det nye årtusenets begynnelse beklager at senteret nå er ingen steder og omkretsen overalt kan det forstås som en uendelig dystopi. en slags erfaringstetthet som preget verden når Gud var dens garantist og som nå er kommet helt tilbake i det virtuelle som blir en ny Gud. oppfyltheten av omkretsene. uttrykker det hybride hyperstimulerte mennesket – otakuens – paradoksale situasjon. Det totale nærværet av all erfaring i den visuelle medieteknologiske verden tilsvarer den virtuelle Guds nærvær i alle ting. Fra det siste mennesket som otakuens perspektiv vil dog senteret nå være overalt og omkretsen ingen steder.

Men som vist med Blanchot og Baudrillard: simulasjonens meningsakkumulasjon og forestillingsbildeproduksjon forhindrer dette fra å skje. vi omgis av en meningsfylde hvor alt og alle er oppfylt. Men da ser man bare tilbake på speilbildet av seg selv. bare den evige samme sirklingen. er en teknikerstreik som gir svarte TVskjermer som mennesket sitter forhekset og stirrer på. Symbolic Exchange and Death. Baudrillard.454 Himmelrikets surdeig sprer seg på ny. skjulte edderkoppen i verdensveven som er overalt. Baudrillards håp er knyttet til at det skal ligge en forførelse i objektene som vi på ikke-suverent vis lar oss forføre av. hvis avbildingsobjekt: mennesket. Både Baudrillard og Virilio tegner et bilde av kretsingen av forestillingsbilder. sier Baudrillard. eller den har skjult det faktum at Gud er overalt. Baudrillard hevder som nevnt at kirken alltid har skjult Guds død. hevder Baudrillard. århundre. som tilsvarer akkurat det samme legger han til. Og om vi engang skulle lykkes å komme på utsiden av systemet vil vi bare stirre på en ny avgrunn (avgrunnen Nietzsche beskrev).fragmenterte. Som Virilios begrep om (virtuell)fylde minner om. speiles vi bare tilbake på oss selv. billedstrømmen og skjermen. men den sorte boksens magiske forgrunn sammen med den indre optiske forgrunnen kommer alltid avgrunnen i forkjøp. Sluttord 454 455 Baudrillard. Det er en tvetydighet ved dette bildet. Revolusjonen i dag må derfor være to revolusjoner i samme slag som kan redde oss fra den nå doble forsvinningen. En satellittkultur dømt til evige repetisjoner hvor de virkelige determinantene for samfunnets utvikling er utenfor vår syns. 33. I dag skjermes vi bokstavelig talt mot ”hullet” eller ”åpningen”. s.455 Dette kan forstås som to avgrunner som ligger over hverandre. den symbolske utveksling ikke har klart å bli av med. samtidig finnes mulighet for at man i et glimt ser seg selv i et speilbilde av forhekselse. Men noen forløsning synes ikke å ville skje. det vil si at det ikke er noe rom eller glippe tilbake som viser til noen annen (av)grunn. Historien selv synes å gå i ring. 19. s. og ikke i noe Annet. Disse kretsløpenes styrting kan bare skje i katastrofens skjema av implosjon. 135 . Det perfekte symbolet for den antropologiske realiteten i det 21. mest sannsynlig vil stirringen bare skyldes ventingen på å bli oppfylt som kompensasjon for simulasjonens vanvittige avforhekselse av verden. Cool Memories.og rekkevidde. Hos Baudrillard synes det tidvis å finnes en mulighet for en villet implosjon og styrting av systemet. Hvis skjermen mot formodning skulle være svart. Dødens sorte magi er riktignok alltid i bakgrunnen.

kommer også økt erkjennelse om overskridelsens nødvendighet. nok en gang!”457 456 457 Foucault. i Franz Kafkas roman Slottet (1926). Samtidig er tidligere løsninger stadig mer aktuelle. Det finnes derfor ingen grunn til resignert å konkludere at søket i huset var feilslått gitt vår styrkede visshet om at det alltid skjules noe i ”husets” kjeller uansett dets tilsløring. Dette eventuelle feilsøket har skjedd med vissheten om at om ”snarken” skulle finnes. Det tenkes selvfølgelig på landmåler K. Men vi må ta høyde for at hele vår konklusjon om overskridelsens umulige mulighet kan vise seg å være et bedrag. Vi kan ha risikert å ha bygget oss over overskridelsen i en teoretisk sementering og i et topografisk delirium hvor formene vi trer ned over virkeligheten gir et misvisende bilde. I likhet med verdenslitteraturens kanskje mest kjente topograf. kan nå besvares: modernitetens prosjekt fjerner oss stadig mer fra en løsning. så vil vi likevel neppe finne den her. Kanskje må det søkes grundigere enn det som har vært mulig her. 136 .Vårt opprinnelige spørsmål: har overskridelsens betingelser blitt endret gjennom modernitetens utvikling. s.456 Vi har i det minste vist at ”snarken” behøves selv om den kan ha glippet for oss. Trøsten eller selvbedraget får så være Foucaults uttrykte ønske om at ”denne nye situasjonen” fortjener å bli forsøkt opptegnet for å undersøke hvor den kommer fra og hvor den er på vei. “Maurice Blanchot: The Thought from Outside”. men samtidig stadig mindre realistiske i en eventuell reversering av systemet. Det paradoksale synes å være at med økt erkjennelse om modernitetens problem. men om verdihegemoniets grep om oss hele tiden bringer oss vekk fra dette ”nye rommets” muligheter har vi av Zarathustra i det minste lært å si: ”Var det alt? Vel.. blir våre tilnærmelser mot vårt undersøkelsesobjekt som regel avvist. landmåler K. 16. men samtidig erkjennelsen av løsningenes umulighet i dagens situasjon.

1969. Selected Writings. Selected Writings.).). New York: Zone Books. ss. Originaltittel: La Part Maudite. Erotismen. Minneapolis: University of Minnesota Press. Selected Writings. Visions of Excess. Ballard. overs. Paul. Georges. New York: Picador. ”The Sorcerer’s Apprentice”.htm [2005. “The Pineal Eye”. 1927-1939. 1988. Minneapolis: University of Minnesota Press. overs. overs. “Transgression and Its Itinerary”. 137 . G. Tilgjengelig: http://www. juni]. i Allan Stoekl (Ed. Originaltittel: L’érotisme. Reading the New Nietzsche. Boston: Beacon Press. 1973/2006. Bataille.). Gaston. 137-160. Bataille. Bataille. Bataille. Wilson Company. I-IX. 1927-1939. Georges. ss. 1927-1939. Allison. Georges. Minneapolis: University of Minnesota Press. i Allan Stoekl (Ed. i Allan Stoekl (Ed. The Barnhart Dictionary of Etymology. Fra: Oeuvres Complètes. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. Bataille. ”The Psychological Structure of Fascism”. overs. Georges. 223-234. Barnhart. 1985/1999. The Poetics of Space.). I-IX. “The Obelisk” i Allan Stoekl (Ed. Georges. Minnesota: Paragon House. 1992. On Nietzsche. Georges. Bataille. New York: The H.sunysb. 1958. 1945. New York: SUNY. 2002. 1927-1939. (Ed. 1967. 1991/2002. 7990. Fra: Oeuvres Complètes. Maria Jolas. Originaltittel: Sur Nietzsche. Georges.. Georges. Bataille. I-IX. Crash. 2001. Bachelard. Visions of Excess. Originaltittel: La poétique de l’espace. Georges. overs. 2005. overs. David B.W. I-IX. 1985/1999. 1985/1999. 1.. Visions of Excess. Robert K. overs. Bruce Boone. 1957. 1985/1999.edu/philosophy/faculty/allison/TransgressioninSade. Originaltittel: L’experience interieure.. Oslo: Spartacus. SUNY [Online]. 1996. Selected Writings. Thomas Espedal. Leslie Anne Boldt. Historien om øyet. 213-222.). Minneapolis: University of Minnesota Press. 1928 Bataille. J. ss. Robert Hurley. Bataille. Originaltittel: La Historie de l’oeil. Agnete Øye. Inner Experience. 1988. New York: Zone Books. Bataille. Fra: Oeuvres Complètes. Fra: Oeuvres Complètes. Georges. Oslo: Pax. Theory of Religion. Robert Hurley. ss. David B. St.Referanser Allison. 1954. The Accursed Share Volume I. Visions of Excess.

1979. Baudrillard. Baudrillard. Blanchot. ss. 191-195. Cool Memories. 1953. Maurice. Originaltittel: Cool Memories 1980-1985. Originaltittel: Théorie de la Religion. 1976. 1973/1988. 1964. ”The Conquest of Space”. 1981. i Scott Wilson & Fred Botting (Ed. Maurice. Jean. 2002. Originaltittel: Les Strategies fatales. Jean. Originaltittel: Le Livre de quinzaine: quand Bataille attaquiat le principe métaphysique de l’économie. Brian Singer. 1959. 1973. New York: Semiotext(e). 272-278. overs. Thomas the Obscure. 1990. 1941. Seduction. G. 1998. The Transparency of Evil. 1983. 1993/2002. ss. Fremmedordbok 15. ss. 143-150.). overs. Originaltittel: Simulacres et simulation. Oxford: Blackwell. overs. ss. Maurice. 269-271.).1992/2001. 1995. Originaltittel: L’échange symbolique et la mort. New York: Station Hill Press. 1987. Oxford: Blackwell. Lincoln: University of Nebraska Press.). i Michael Holland (Ed. 1990. Berulfsen. overs. Philip Beitchman & W. The Blanchot Reader. Dag (red. Blanchot. Blanchot. utg. Baudrillard. Originaltittel: L’Attente. overs. Baudrillard.). Symbolic Exchange and Death. Martin’s Press. ”Waiting”. 1993/2002. Jean. i Michael Holland (Ed. Ann Arbor: The University of Michigan Press. overs. Originaltittel: L’Espace littéraire. 1976. 1993. Jean. overs. 1995. Baudrillard. Niesluchowski. Originaltittel: La conquista dello spazio. 1982/1989. Chris Turner. Bataille: A Critical Reader. Maurice. 1994/2006. Oslo: Kunnskapsforlaget. 1995. Ann Smock. London: Black Dog Publishing. overs. Originaltittel: La transparence du mal: Essai sur les phénomènes extrèmes. Oxford: Blackwell. Jean. ss. Maurice. Blanchot. New York: St. Maurice. Baudrillard. The Space of Literature.. Bjarne & Gundersen. The Blanchot Reader. Blanchot. 1955. London: Sage. Iain Hamilton Grant. 161-191. i Michael Holland (Ed. London: Verso.). Sheila Faria Glaser. 1990. Fatale Strategies. i Sarah Wilson (Ed. London: Verso. overs. Originaltittel: Plus loin que le degré zéro. Decadence Of The Nude. Baudrillard. Originaltittel: Le rire des 138 . James Benedict. ”The Pursuit of the Zero Point”. Jean. Originaltittel: De la séduction. “The Laughter of the Gods”. J. Simulacra & Simulation. Jean. Oxford: Blackwell. Originaltittel: Thomas l’obscur.). Robert Lamberton. Blanchot. 1990. “When Bataille Attacked the Metaphysical Principle of Economy”. The Blanchot Reader.

Originaltittel: Le Même et L’Autre. The Virilio Reader. L. i Douglas Kellner (Ed. 1998. overs. 290-297. ss. Minneapolis: The University of Minnesota Press. ss. Oxford: Blackwell. Maurice. Deleuze. Susan Hanson. overs. New 139 . Bruns. Time and the End”. 1973. 1950. Originaltittel: De l’économie restreinte à l’économie générale: un hegelianisme sans réserve. The Elementary Forms of Religious Life. Roger. Vincent. Illinois: The Free Press. Debord. 313-333. 102-138. overs. 1992. overs. Modern French Philosophy. 1876/1995. Originaltittel: L’instant de ma mort. 168-171. Lewis. overs. 1979.) Bataille: A Critical Reader. The Infinite Conversation. Nietzsche and Philosophy. 1986. 1969. Blanchot. Carroll. 1998. Jacques. Scott-Fox & J. Nietzsche: The Body and Culture. Baudrillard: A Critical Reader.). Descombes. Eric. New York: Zone Books. 1996. Gilles. 1980. The Society of the Spectacle. Hugh Tomilinson. Oxford: Blackwell. Blanchot. 1995. 1994. M. Maurice Blanchot: The Refusal of Philosophy. Blanchot. Gerald L.). Maurice. Guy. Originaltittel: Nietzsche le corps et la culture. Originaltittel: L’Ecriture du désastre. William. 1967. 1995. Oxford: Blackwell. Derrida. The Hunting of the Snark. 1967. 1994/1995. Lycette Nelson. 16-21. 1965. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. “The Exigency of Return”.. Originaltittel: Le Pas Au-Delà. 1991. Maurice. The Blanchot Reader. Stanford: Stanford University Press. Karen E. Ann Smock. Originaltittel: La société du spectacle. Blondel. 1980/2001. Man and the Sacred. Blanchot. 1962. overs. Originaltittel: L’Entretien infini. Essays i utvalg. The Writing of the Disaster.). Blanchot. overs. Caillois. “Baudrillard. Seán Hand. i Fred Botting & Scott Wilson (Ed. Originaltittel: L’homme et le sacré. Lincoln: The University of Nebraska Press. Oxford: Blackwell. Harding. 1970. Meyer Barash. ss. Originaltittel: L’exigence du retour. London: Continuum. “Mitt dødsøyblikk” i Marius Wulfsberg (red. Cambridge: Cambridge University Press.Dieux. i Michael Holland (Ed. Innriss.). James. “Is the author dead?: An Interview with Paul Virilio”. Oslo: Aschehoug. New York: SUNY. Glencoe. The Step Not Beyond. Der Derian. i James Der Derian (Ed. overs. Emile. Bogard. ss. Fields. ss. 1959. “From Restricted to General Economy: A Hegelianism without Reserve”. Maurice. 1983/2002. 1993/1999. overs. Originaltittel: Nietzsche et la philosophie. 1997/2005. Durkheim. Maurice. London: Penguin. 1995/2004. Donald Nicholson-Smith.

The Uncanny. 1981. Michel. Handberg. New York: Zone Books. The Order of Things. Oxford: Oxford University Press. “Modernity – An Incomplete Project”. ”A Preface to Transgression”. Volker. 1991. 1977/1980.York: The Free Press.). ss. Jürgen. i Hal Foster (Ed. 1995. Donald F. ”Circles”. Patterns in Comparative Religion. Det hellige og det profane. ”Förord”.php [2006. New York: Cornell University Press.lazaruscorporation. 1996.co. Originaltittel: Der philosophische Diskurs der Moderne: Zwölf Vorlesungen. but not lonely”. Originaltittel: Traité d’histoire des religions.). David Mclintock. Habermas. Eliade. Bokförlaget Korpen. 1841. Habermas. ss. 7-58. i Bouchard. New York: Penguin. “Maurice Blanchot: The Thought from Outside”.org/dirs/etext01/1srwe10. Eliade. 1985. Originaltittel: Préface à la transgression. Cambridge: Polity Press. Originaltittel: Les Formes élémentaries de la vie religieuse: Le système totémique en Australie. Gane. 1966. (Ed.txt [2006. 1949. The Lazarus Corporation [Online]. Postmodern Culture. overs. Försvinnandets estetik. 1957. i Foucault|Blanchot. Alan Sheridan. Grassmuck. Originaltittel: La pensée du dehors. 1966. The Philosophical Discourse of Modernity. Freud. 1969/1997. i Paul Virilio. 22. London: Pluto Press. Mircea. overs. Foucault. overs. The Golden Bough. Language. 1987. Frazer. Oslo: Gyldendal. 140 . Tilgjengelig: http://www. Trask. 3-15. New York: Pantheon Books. Originaltittel: Modernity Versus Postmodernity.gutenberg. Practice. Originaltittel: Les Mots et les choses. Jürgen. 1958. Originaltittel: Das Unheimliche. overs. Frederick Lawrence. New York: Vintage Books. London: Routledge. overs. 2952. Originaltittel: Le Mythe de l’éternal retour: archétypes et répétition.uk/v4/articles/otaku. overs. ss. april]. 1954. Project Gutenberg [Online]. Foucault. 1990. Trond Berg Eriksen. Foucault. Counter-Memory. James George. 1970/1994. 1890/1998. 1963. Tilgjengelig: http://www. 7-18. 1912. 1983/1985. Michel. 1919. Mike. Eliade. 1987/1997. Baudrillard’s Bestiary: Baudrillard and Culture. The Myth of the Eternal Return. Lincoln: University of Nebraska Press. Originaltittel: Das Heilige und das Profane. ss. Ralph Waldo. 13. Sigmund. “I’m alone. Mircea. 2003. januar]. Mircea. 1996. Rosemary Sheed. Michel. Peter. Willard R. Emerson.

Bataille: A Critical Reader.Hart. Originaltittel: Zur Seinsfrage. Martin. Princeton. Alexandre. 1956. Melville. The Secret History of Eternal Recurrence. 49-87. 1935. 141 . Time-Fetishes. Against Architecture: The Writings of Georges Bataille. ss. 1947. Introduksjon til lesningen av Hegel. 1883-1885. Frederiksberg: Det lille forlag. Smith. Oslo: Pax. 1969. 1998. James L. Berkeley: University of California Press. ”Om varafrågan”. Originaltittel: La Prise de la Concorde. overs. “The Dualist Materialism of Georges Bataille”. The Dark Gaze. overs. Originaltittel: Introduction à la lecture de Hegel. Agnete Øye. Linjen. 1882. 1969/1980. Heidegger. Originaltittel: Die Geburt der Tragödie. Malmö: Kykeon. 1976. Cambridge. Abridged Edition. London: The Athlone Press. overs. Heidegger – The Man and the Thinker. Ned. Den muntre videnskab. 1996. ““Only a God Can Save Us”: The Spiegel Interview”. Originaltittel: Introduction à la lecture de Hegel. 1853/1990. Nietzsche. Harvey Lomax. J. Bartleby and Benito Cereno. overs. 1962/1999. overs. ss. overs. Karl. Martin. 1989/1992. Tragediens fødsel. Arild Haaland. Denis. 1997. Chicago: The University of Chicago Press. Löwith. Massachusetts: The MIT Press.. 1997. 1998. Nichols jr. James H. Jarrett.). Originaltittel: Nur noch ein Gott kann uns retten. i Ernst Jünger/Martin Heidegger. 1993. Amund Hønningstad. 1981. overs. Lukacher. Kevin. Nietzsche. 1997. 1967. Herman. 1872. i Fred Botting & Scott Wilson (Ed. 45-67. Oslo: Pax. Kojève. Oslo: Gyldendal. Betsy Wing. Oxford: Blackwell. Originaltittel: Nietzsche et le Cercle Vicieux. Ithaca: Cornell University Press. (Ed. Jung’s Seminar on Nietzsche’s Zarathustra. New York: Dover. Chicago: Precedent Publishing. Introduction to the Reading of Hegel. 59-73.. Nietzsche’s Philosophy of the Eternal Recurrence of the Same. Pierre. Hollier. Hollier. ss. Alexandre. Friedrich. 1969/1993.). Originaltittel: Le Matérialisme dualiste de Georges Bataille. 1974. Originaltittel: Also sprach Zarathustra. Maurice Blanchot and the Sacred. Nietzsche. New Jersey: Princeton University Press. Denis. Kojève. Originaltittel: Die fröhliche Wissenschaft. Heidegger. Slik talte Zarathustra. Durham: Duke University Press. overs. 1998. Klossowski. 1947. Niels Henningsen. Friedrich. Friedrich. Daniel W.). Originaltittel: Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Nietzsche and the Vicious Circle. i Thomas Sheehan (Ed. 2004.

i Allan Stoekl (Ed. Bataille: A Critical Reader. Helge. Selected Writings. Oslo: Spartacus. ss.org/etext/932 [2006. i Fred Botting & Scott Wilson (Ed. Friedrich. Sollers. 2005. Ecce Homo. New York: Vintage Books. ”Introduction”. 2002. Poulet. Tilgjengelig: http://www. Project Gutenberg [Online]. An Intellectual Biography. Tarkovskij. overs. Originaltittel: Georges Bataille. Friedrich. Ludovici. 1888. The Case of Wagner.gutenberg. 1-15. Andrej. Originaltittel: Der Antikrist. The Metamorphoses of the Circle. overs. 1887. 1985/1999. Originaltittel: Les metamorphoses du cercle. 1839. Smock. ss. London: Verso. overs. mars]. Kritik af den negative opbyggelighed. 17. Bjørn Christian Grønner. Vinden fra utsiden. George Collins. Bergen: Filosofisk institutt. The Will to Power. 1992. 1908. London: Artificial Eye. Raoul. Bunker Archeology. Originaltittel: Zur Genealogie der Moral. Ann. J. Surya. Vaneigem. 1998. Virilio. Hollingdale. 1982/1989. Nietzsche. 1967/1968. Trond Berg Eriksen.Nietzsche. la mort à l’æuvre. Visions of Excess. Pettersen. 1967. The Space of Literature. Georges Bataille. Georges. Minneapolis: University of Minnesota Press. Produsert av Mosfilm Studio. New York: Gordon Press. overs. Anti-Krist. overs. ”The fall of the House of Usher”. On the Genealogy of Morals. New York: Princeton Architectural 142 . Friedrich. Frederik & Thomsen. 1966. ss. 1983/2003. Krzysztof Fijalkowski & Michael Richardson. overs. 1974. Edgar Allan. Georges Bataille. overs. Nietzsche. Nietzsche. Douglas Smith.). Paul. Originaltittel: Ecce Homo. Poe. Originaltittel: Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. Solaris. overs. M. Carley Dawson & Elliott Coleman.). 1970/1999. Baltimore: The Johns Hopkins Press. 1968. The Revolution of Everyday Life. Walter Kaufmann & R. [DVD. Allan. Oxford: Blackwell. Originaltittel: Der Fall Wagner. 2001. 1961. i Maurice Blanchot. Originaltittel: L’Écriture et l’expérience des limites. 2003. Anthony. 1895. Oxford: Oxford University Press. ”The Roof: Essay in Systematic Reading”. London: Rebel Press. 2004. Stjernfelt. Fluch auf das Christenthum. Spillefilm]. 19271939. 1996/1998. 1972. Friedrich. 74-101. Michel. København: Vindrose. “Translator’s Introduction”. ix-xxv. Oslo: Gyldendal. Friedrich. Lincoln: University of Nebraska Press. Donald Nicholson-Smith. overs. Nietzsche. Stoekl. Søren Ulrik. Philipe.

Julie Rose. Originaltittel: Vitesse et Politique. Virilio. 1999. Paul. 1990. Strategy of Deception. 1998.).).). 1976. Originaltittel: L’Horizon Negatif. 1977. Virilio. Patrick Camiller. 46-57. ss. Originaltittel: Ville Panique. “The State of Emergency”. 1999/2000. 143 .Press. The Virilio Reader. Oxford: Berg. i James Der Derian (Ed. ss. “Polar Inertia”. 1998. Paul. Paul. War and Cinema. Oxford: Blackwell. ss. 1984. Virilio. Et essay om Vestens kultur 1740-2000. London: Verso. “Critical Space”. Originaltittel: Logistique de la Perception – Guerre et Cinéma I. Det moderne. 29-45.). Originaltittel: L’Espace critique. Paul. 1984. 2005. i James Der Derian (Ed. Virilio. The Logistics of Perception. Paul. overs. i James Der Derian (Ed. The Virilio Reader. 117-133. Virilio. City of Panic. 1998. 1998. i James Der Derian (Ed. overs. Oxford: Blackwell. “The Suicidal State”. 2004. 2000. Virilio. Virilio. Paul. 58-72. Oxford: Blackwell. 1984. Originaltittel: Bunker Archéologie. 2005. Originaltittel: L’État suicidaire. Originaltittel: L’Inertie polaire. Oxford: Blackwell. overs. The Virilio Reader. Virilio. Paul. Oslo: Gyldendal. London: Continuum. Paul. Dag. Chris Turner. 1975. The Virilio Reader. London: Verso. 1975/1994. Negative Horizon. Østerberg. Michael Degener. Originaltittel: Stratégie de la déception. overs. ss. 1989/1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->