P. 1
Skytterboka_2010_2011web

Skytterboka_2010_2011web

|Views: 488|Likes:
Published by MasterMaker

More info:

Published by: MasterMaker on Sep 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2011

pdf

text

original

Skytterboka 2010-2011

Utgitt av Det frivillige Skyttervesen

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011

Forord
Skytterboka 2010-2011 inneholder oppdatert lov- og regelverk for Det frivillige Skyttervesen. Ved årsskiftet 2010-2011 vil det bli utarbeidet et tillegg som har med regelendringer foretatt i 2010. Skytterboka er også tilgjengelig på Internett, www.dfs.no. For å gjøre seg kjent med strukturen i boka anbefales det å lese innholdsfortegnelsen nøye. Bakerst i boka finnes en ordliste. Ordlisten er imidlertid ikke komplett. I flere spørsmål vil det også være nødvendig å søke informasjon ulike steder i boka. Skytterkontoret arbeider for at regelverket skal bli så oversiktlig som mulig. Vi mottar gjerne gode tips til endringer. Ta kontakt på telefon 23 17 21 00, eller send skriftlig til: Det frivillige Skyttervesen Postboks 298 Økern 0511 OSLO firmapost@dfs.no

Skytterkontoret, januar 2010 Med hilsen Terje Vestvik assisterende generalsekretær terje.vestvik@dfs.no Runar Sørensen utdanningskonsulent runar.sorensen@dfs.no

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011

Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12 Kap. 13 Kap. 14 Kap. 15 Kap. 16 Kap. 17 Kap. 18 Vedl. 1 Vedl. 2 Vedl. 3 Vedl. 4 Vedl. 5 Vedl. 6

Lover for Det frivillige Skyttervesen med suppl. bestemmelser . Organisasjonens oppbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landsdelskretser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedersbevisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Våpen og ammunisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klassesetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skytereglement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skiver, figurer og anvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rangering og premiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevneregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medaljer og merker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skytebaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sponsoravtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straffebestemmelser og dopingregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bidragsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ungdomsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skifeltskyting/skogsløp m/skyting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regelverk skifeltskyting/skogsløp m/feltskyting . . . . . . . . . . . . . . Samarbeidsavtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norgescup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skyteprøven for storviltjegere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troféer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statistikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6

.............................................................22 NM 158 .... 1-8 1............. og skjold...400 Sauer 200 STR .........106 Skytterlag .....................220 Siktemidler ...............200 Komiteer og utvalg ................. LANDSDELSKRETSER 4.......110 DFS’ Fortjenstmedalje............................ 1-12 1....veteranklassene ............................... 6-6 6.........................140 DFS’ Takkediplom til skytterlag/ samlag ........ 2-1 2..............................940 Håndlading av riflepatroner til eget bruk ...880 Manglende årsmelding fra lag............810 Kjøp av geværer .................... FORSIKRING 5............................ i rekrutteringsklassene .............................. HEDERSBEVISNINGER 4. 1-12 1........................820 Sammenslåing av skytterlag ..............................230 Seniorklassene .............................................101 Skyttertinget ..................200 Krag-Jørgensen gevær... 4-1 4..... 6-5 6.................430 Kal .......... 4-1 4............................................................................ 6-2 6............. 6-6 6.....700 Luftgevær ........22 .........................103 Skytterkontoret. 7............... 7........ 1-12 1....................... 1-12 1. ...... 7.................860 Utenlandske skytteres rett til deltakelse i konkurranser i DFS ................. lags-og/eller samlagsledere.... 2-1 2..................................... 2-1 2.......................................... 6-4 6.................960 Oppbevaring av ammunisjon ........130 Maksimumsvekt på våpen .240 Veteranklassene .................................... 6-2 6............................... 4-2 4...................................... 4-1 4...220 Rekrutteringsklassene ....................... SKYTTERBOKA 2010-2011 INNHOLD 1.............800 Kjøp av geværer og geværpiper .. 6-4 6.. 7...................rekrutteringskl...400 Standardlov for samlagene ........... 6-5 6........ 7........920 Ammunisjon for rekrutteringsklassene .............950 Kjøp av ammunisjon ... 4-2 5......................300 Mauser-Skarpskyttergevær ................................... 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-2 7-2 7-2 7-2 7-2 7-3 7-4 7-5 ..................................300 Fargeplansjer for DFS fortjenstmedalje hederstegn......... ORGANISASJONENS OppBYGGING 2........102 Norges Skytterstyre......seniorskyttere .. 6-4 6..........120 Siktemidler .................................................200 Samlagets Fortjenstmedalje..100 Organisasjonsnivåene .........800 Supplerende bestemmelser...310 Skjefter ........ 1-1 1..830 Medlemskap og overgang fra ett skytterlag til et annet ..............130 DFS’ Skjold.................................................... 2-1 2....................................................160 DFS’ Takkediplom for fortjenstfullt virke ...................200 Bane......850 Militært befals adgang til å skyte stevner i DFS .......................170 Oppgave over antall skyttere ................... 6-6 7................................................... 6-4 6.................................420 Siktemidler ......................... 4-1 4..................100 Generelt ........................150 DFS’ Takkediplom for fortjenstfullt virke....22 .... 6-4 6.......340 Kaliber ................. 6-5 6.............................100 Grunnregler .................. 5-1 6........................320 Siktemidler ............................................................. 6-1 6.......910 Generelt ........... 2-1 2................... 6-6 6........................................105 Skyttersamlag ...... 1-4 1.330 Annet: kal.................. 1-11 1..180 Klassesammensetningen ...110 Klassesetting .....120 DFS’ Hederstegn............................... 7...........100 Sentrale hedersbevisninger....................... 6-5 6....................110 Skjefter ........................ 7...........200 Skyttertinget ..................... .............600 AG-3 og HK 416 ......... 2-1 2. 4-2 4.............................300 Adressebok............................. LOVER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN mED SuppLERENDE BESTEmmELSER 1....... 6-6 6..............930 Ammunisjon for veteraner ............................. 1-5 1...... 4-1 4.........150 Ikke skutt klassesettingsprogram. 1-13 1..........100 Ansvarsforsikring .........140 Klassesetting .................. 1-13 1...600 Skyttertingets forretningsorden ...............................................................160 Oppbevaring av våpen .....................500 Standardlov for skytterlag..................................... 1-13 1..... 7..... VÅpEN OG AmmuNISJON 6...................104 Landsdelskretser .230 Annet utstyr..................................................... 6-1 6....................... 1-13 2....... 6-2 6............................. 6-4 6.......................................... 6-3 6.120 Klassesetting ..... . 6-3 6.......................22 lr....... KLASSESETTING 7.210 Klasser og klassekrav bane ....... 7...............................840 Adgang til å representere to lag ...........700 Regler om Valgkomitéens arbeid ............. 6-5 6............................................500 Hærens skarpskyttergevær NM 149 og HVs opplæringsvåpen kal..210 Skjefter .... 6-5 6........ 7.............. 7................ 6-5 6..................410 Skjefter .. 6-3 6.........160 Samlagenes kontroll med klassesettingen ............................................... fellesbestemmelser ....................... 7........................ 1-12 1......130 Klassesetting .........................300 Klassesetting av skyttere fra Norges Skytterforbund ................................................... 6-6 6............................... 6-6 6......................... 2-1 3....... 6-6 6.... 4-2 4.......................... 2-1 2... 6-3 6.......................100 Generelt............150 Tilleggsbestemmelser for rekrutteringsskyttere ..............................DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.......... 1-12 1................................ 7.......................6-6 6.......................... 1-6 1.................................... 2-1 2................ 7........... 6-3 6...........................................810 Stifting av skytterlag ..................140 Annet ..........................................................870 Emblemer for lag og samlag ........................900 Ammunisjon ......................300 Skytterstyret.........

................................310 Hva skal det ytes bidrag til . SKYTTERBOKA 2010-2011 8................ 8................ 11.............. 10-1 10......feltskyting ............................120 Premierte serier........ 11......140 Stangskyting..................130 Samlagstevnene ................340 Ordinært banebidrag......... 11..260 350-klubben ........ 10-2 10.......... 9-1 9.................................... .............200 Stevneregler .............................210 Skiver ...........140 Påkledning ...................... 12-2 12.............160 Den norske skyttermedalje ..............230 Elektronisk anvisning ................220 Raufossmerket......................................................150 Øvrige diplomer. 11............................... 8-1 8-1 8-2 8-3 8-5 8-7 8-8 8-8 11-5 11-5 11-6 11-6 11-6 11-8 11-8 11-8 11-8 9......................... ekspropriasjon mv............... 10-2 10.........12-6 12...................................220 Landsskytterstevnet.............DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.............. pREmIERING/RANGERING 10.................. 9-1 9................... 13-1 13..................................... KONKuRRANSER............................................. 9-3 9.................................................410 Skiver ..........................bane ................... 13-3 13.........110 Anvisning .....13-2 13.......................................... 12-6 12.............130 Skyteprogram 15 m innendørs...100 Medaljer og diplomer....................100 Generelt ............... res av 5...........................................100 Premiering .....240 Landsdelskretsstevner...................... programmer ... 11......310 Medaljer og merker ................... 9-5 9..... 11.................500 Veiledning i utregning av pengepremier . 9-6 9................. 13-3 13..360 Framgangsmåte ved søknad om ordinært banebidrag .. 12-7 12.............................. av banegrunn .........510 Premieutregning ved skjønn ........... 13-4 13.........................400 Rangering....... 9-1 9....................................................280 Forsvarsmerket i DFS ............. 8....... 8..... 11......270 Skifeltmerket .......340 Dømming av skudd i feltskyting .....390 Ekstraordinært banebidrag ...........innendørs ............. ................ 10-4 10......300 Skytterstyrets bestemmelser ...... 11.............. 12-1 12... 12-4 12................... 10-2 10....................... 9-6 9............ 13-3 13........................... 11........................................ 12-3 12.......... 13-4 11-1 11-1 11-2 11-4 11-5 11-5 11-5 ................................ 13-4 13.....13-2 13....110 Våpen og siktemidler ...210 Dugleiksmerker ..............250 Ikrafttreden...baneskyting ..............250 NAIS-medaljene ....................120 Mesterskapsprogram i feltskyting.........................310 Feltfigurer.... 9-3 9.........420 Rangering felt ......170 Skyteprogram for landskonkurransen i skoleskyting .........................100 «Skytebaneloven» av 1974 ........................ 13-1 13...... 10-2 10............ leie...... 10-3 10............ 12-7 12...............210 Generelle bestemmelser ............220 Grunnlag for bidrag ..... 12-3 12................ 8...................... 9-3 9.... 8... 9-1 9..................................... mEDALJER OG mERKER 12.......................... SKYTEREGLEmENT 8....140 Lagsmesterskap ...110 Mesterskapsprogram i baneskyting . 11...130 Skyteledelse.......320 Anvisning .....................................210 Hovedskytingen bane (25-skudden) og feltskytingen (30-skudden) ....................170 Skytestillinger .............................................................. 13-1 13............................................................................110 Generelt . 10-2 10...........innendørs........... 9-6 10......230 Fremgangsmåte ved søknad og utbetaling ..220 Manuell anvisning ...................... 10-4 11.................. 10-3 10.................12-6 12................... 13-4 13..........250 Samlagstevner ....... 13-2 13.......................................210 Betingelser for å kunne oppnå bidrag ..... 13-2 13....... 12-6 12.................. SKIVER OG FIGuRER .........300 Felt .............. 9-6 9.................................. AG-3.................410 Rangering bane..............260 Nordiske konkurranser..120 Sikkerhet .................. 13-1 13......... 12-7 12.. 12-4 12........420 Anvisning .240 Det militære skarpskyttermerket ..............430 Rangering innendørs ....... 10-2 10.......170 Skytingens Dag..bane .180 Andre programmer ................ etterinnmelding og skyting på ledig plass.200 Merker ... SKYTEBANER 13..350 Teknisk og juridisk bistand ...................330 Innskyting/treffpunktanvisning ..110 Landsskytterstevnet................ 11.. 8......... 11............................ 11............380 Forskudd på ordinært banebidrag ......400 Innendørs ........................................................ 12-6 12....... kl 1-5 og vet................200 «Kg.....200 Bane..............330 Bidrag til kjøp.......160 Samlagsskyting ..........................100 Skyteprogram .....................160 Innmelding................120 Landsdelskretsstevnene ...... 11....150 Feilskyting ..230 Skytternåla .................370 Ferdig utbetaling av ordinært banebidrag ..........................................REGLER FOR ANVISNING 9............................................................................240 Sikkerhet og kontroll ... april 1974» .300 Premieringen ved Landsdelskretsstevner........... 12-1 12......13-2 13........ 12...........100 Generelt .................... ...................................................... 12-3 12......................... 8................... 12-7 13... 9-1 9......150 Felthurtigskyting................Omskyting...... 13-2 13................................320 Vilkår for yting av bidrag . STEVNEREGLER....... 12-3 12... SKYTEpROGRAm 11.................................. 9-6 9.................................300 Medaljene og merkenes utførelse .......................... 10-1 10...... 11................................................................230 Feltskyting for kl.....................200 Premieringen ved Landsskytterstevnet ... 12-4 12.......

....................og apellutvalg ....................... 18-1 18............................................... 18-1 18................150 Kontroll ............................................100 Generelle straffebestemmelser .. SpONSORAVTALER 14. 17-1 17........ BIDRAGSORDNINGER 16..........160 Overtredelse ....................... Regler for Norgescup 4................og landsdelskretsstevner...130 Skyttersamlagenes ungdomsutvalg .......... 14-1 14........................110 Generelt......... 17-1 17... samt Norgesmesterskap 6...DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN...........................100 Regler for avtaler om støtte til DFS fra næringslivet ...................200 Doping ........................... uNGDOmSARBEIDET 17...............14-2 14...................150 Skytterlagenes skifeltutvalg/ skifeltkontakter ...400 Delegering av myndighet........ Doms........... 14-2 15...........OG ApELLuTVALG 15.130 Andre samarbeidsavtaler ..............17-2 18............... 14-1 14............ 18-2 18............ 16-1 17... 18-1 18................................100 Instrukser .......130 DFS/Utvalget for skifeltskyting .........................300 Saksbehandlingen ved ileggelse av straff...... Samarbeidsavtale mellom Heimevernet og DFS og samarbeidsavtale mellom Norges Skiskytterforbund (NSSF) og DFS 3.........110 Den sentrale ledelse ............140 Skyttersamlagenes skifeltutvalg/ skifeltkontakter ....... Statistikk Stikkordregister Se bakerst i boken..............14-2 14.100 Bidragsordninger i DFS ................... 14-1 14....100 Instrukser .......... 13-4 14........................ SKYTTERBOKA 2010-2011 13............... Troféer ved lands....... STRAFFEBESTEmmELSER........ ............... Det finnes en mer detaljert innholdsfortegnelse foran hvert kapittel...140 Skytterlagenes ungdomsutvalg....................110 Generelt..............120 Organisasjon ................ Skyteprøven for storviltjegere 5........... 14-1 14......... 17-2 17...... SKIFELTSKYTING/SKOGSLØp mED FELTSKYTING 18..17-1 17....................................................................................120 Landsdelskretsens ungdomstutvalg..18-1 18..................... 15-1 15........................... 15-2 16..120 Pool-avtaler .. 15-1 15..... DOpINGREGLE DOmS..........140 Reklame.................. Regelverk skifeltskyting/skogsløp med skyting 2.. 18-2 Vedlegg: 1...

.. 1-12 1..... 1. Skytterlagene........ skal rekrutteringsaktivitet på DFS normale program pri­ oriteres..300 Skytterstyret............. I dag er det baneskyting.. Uttrykket "fradømt retten til å gjøre tjeneste" innebærer at vedkommende er blitt idømt dette som tilleggsstraff i forbindelse med en straffesak................... § 1-2 Det frivillige Skyttervesens mål skal søkes nådd gjennom ungdoms.. 1-12 1..........810 Stifting av skytterlag . 1-4 1. I prinsippet er det en ganske vid adgang til å bli medlem....... 1-13 1............ Skytterstyret......... Dette er en konsekvens som nødvendigvis følger av at DFS er å betrakte som en del av landets totalforsvar.830 Medlemskap og overgang fra ett skytterlag til et annet ..... som skal prioriteres for å fremme de formål som fremgår av grunnreglene § 1... og skytterlagene må derfor drive sin virksomhet i lys av disse regler.....100 Grunnregler ............... 1-13 1.......880 Manglende årsmelding fra lag.. SKYTTERBOKA 2010-2011 1...... Kommentar Dette er formålsparagrafen og selve fanebestemmelsen i grunnreglene....... Det må aldri tapes av syne at den skyte­ virksomhet som skal foregå innenfor de skytterlag som er tilsluttet DFS skal være egnet til å fremme de formål denne bestemmelse fastslår...200 Skyttertinget ...800 Supplerende bestemmelser.......... Skyttertingets forretningsorden og Valgkomiteens arbeid foretas av Skyttertinget........ samt det utøvende organ Norges Skytterstyre... 1-11 1.... Den som er fradømt retten til tjeneste i landets forsvar.....................og rekrutteringsarbeid........... Kommentar Prioriteringen av hvilke skyteøvelser som skal gjen­ nomføres for i størst mulig grad å nå formålspara­ grafens intensjon har forandret seg gjennom historien.......... 1-13 1. 1-7 1.................DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN......... 1-12 1...860 Utenlandske skytteres rett til deltakelse i konkurranser i DFS . Ingen annen form for skyting skal foregå i DFS regi... 1 Side 1-1 ............. men det er viktig å understreke at alle medlemmer må støtte lojalt opp om forsvarstanken......... 1 1............. § 1-4 Norske statsborgere som vil støtte landets forsvar og som respekterer gjeldende lover og bestemmelser.... Ved interesse– eller ressurskonflikt mellom rekrutteringsaktivitet på DFS normale program eller tilrettelegging for skyteprøven for storviltjegere... Det er et absolutt vilkår at man må være norsk stats­ borger for å kunne være medlem av et skytterlag tilknyttet DFS. selv om formålsparagrafen lyder uforandret siden 1893........... 1-12 1......... kan ikke være medlem av et slikt skytterlag.. samt øving og konkurranser i bane.......... instruksjon i våpenbruk........ feltskyting..850 Militært befals adgang til å skyte stevner i DFS .................. 1-12 1............. Endringer i grunnreglene må i tillegg til Skyttertingsbehandling også godkjennes av Forsvarsdepartementet/Stortinget............ som er en sentral del av DFS´ eksistensberettigelse....840 Adgang til å representere to lag ..600 Skyttertingets forretningsorden ....... 15–meters skyting er innført i senere år som et rekrutteringstiltak.............500 Standardlov for skytterlag.. 1-12 1.... Kommentar Grunnreglene angir minimumsbestemmelser for hvem som kan være medlemmer av DFS. Endringer i supplerende bestemmelser kan foretas av Skytterstyret. Skyttersamlagene...400 Standardlov for samlagene .... Skytterlagene bør i tillegg legge til rette for trening og gjennomføring av den årlige skyteprøve for stor­ viltjegere (se vedlegg 4 )... § 1-3 Det frivillige Skyttervesen består av tilsluttede skytterlag..............700 Valgkomite............. skifeltskyting/ skogsløp med feltskyting og innendørs 15–meters skyting på DFS programmer (kap 11 og vedlegg 1)....... 1-5 1....870 Emblemer for lag og samlag . kan være medlemmer av et tilsluttet skytterlag........820 Sammenslåing av skytterlag ..... LOVER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MED SUPPLERENDE BESTEMMELSER Innhold kap............ skyttersamlag og Skyttertinget... Stortinget har gjennom grunnreglene vedtatt ytterligere bestemmelser som skal underbygge disse formål...................... 1-6 1.........100 Grunnregler § 1-1 Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar..... 1-1 1....... 1-13 Kompetanse: Endringer i lover for Skyttertinget........................og feltmessige skytinger.......

finnes under avsnitt om Skyttertinget og Skyttertingets forretning­ sorden. ammunisjon.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Kommentar Nærmere bestemmelser om Skytterstyrets myndighet.v. funksjon. § 1-8 Norges Skytterstyre består av åtte medlemmer. Årsmøtet er skytterlagets høyeste myndighet. Opprettelse eller nedleggelse av skyttersamlag. Kommentar Nærmere bestemmelser om skyttersamlag er gitt i samlagslovene. Ombudsmøtet er skyttersamlagets høyeste myndighet. Kommentar For bidrag til skytebaner – se kapitel 13. § 1-6 Et skyttersamlag utgjøres av tilsluttede skytterlag i et distrikt. samt endringer i samlagsgrensene. administrasjon og alminnelige utgifter. Kommentar Denne bestemmelse gir uttrykk for Stortingets ønske om en vid utbredelse av skytterlag i landet. en er lederen i Det frivillige Skyttervesens ungdomsutvalg og en oppnevnes av Forsvarsdepartementet. § 1-9 Skytterstyrets administrative virksomhet utøves ved Presidenten. § 1-11 Et hvert skytterlag må sikres skytebanetilbud. fortrinnsvis i samme distrikt. større mesterskap. Etterhvert er en rekke skytterlag blitt nedlagt. § 1-7 Skyttertinget er Det frivillige Skyttervesens høyeste myndighet. skal så langt som mulig gis anledning til å benytte skytterlagenes baner. under ledelse av en generalsekretær. Mellom det årlige Skytterting ledes organisasjonen av Norges Skytterstyre. skal midler og eiendeler overdras skyttersamlaget og anvendes til skyttersakens fremme. ungdomsarbeid. men finnes i skytterlags­ lovene. Ombudsmøtet velger representant til Skyttertinget samt et styre med minst fem medlemmer til å lede samlagets virksomhet. Årsmøtet velger ombud til skyttersamlagets ombudsmøte samt et styre med minst tre medlemmer til å lede skytterlaget. ytes bidrag til anlegg og vedlikehold av skytebaner. Opptak av skytterlag i Det frivillige Skyttervesen må godkjennes av skyttersamlag og Norges Skytterstyre. se kommen­ taren til denne paragraf nedenfor. På de vilkår som til enhver tid måtte være fastsatt. mens andre er blitt slått sammen. Vilkår for at et skytterlag kan være medlem av DFS står ikke i grunnreglene. og spesielt Heimevernet. Det avgjørende er at vedkommende vil støtte landets forsvar. som er Det frivillige Skyttervesens sentrale administrasjon. melder seg ut eller blir ekskludert av DFS. Skal to eller flere skytter­ Side 1-2 . funksjon. Svært ofte vil livskraften i et skytterlag avhenge av at man disponerer egen bane. Forsvaret. saksbehandling m. finnes under avsnitt om Skytterstyret. og består av en representant fra hvert av skyttersamlagene samt Norges Skytterstyre. Kommentar Det er viktig å understreke betydningen av at hvert lag har sin egen skytebane så langt dette er mulig. SKYTTERBOKA 2010-2011 1 Det må understrekes at den som har avtjent siviltjen­ este i stedet for ordinær verneplikt like fullt kan ha rett til medlemsskap. Blant annet bedre kommunikasjoner har gjort denne utviklingen naturlig. etter avtale med det enkelte skytterlag. § 1-10 Staten bidrar til finansiering av Det frivillige Skyttervesens virksomhet. Det klare ut­ gangspunkt er likevel at det er viktig å opprettholde så mange skytterlag som mulig. De daglige forretninger utøves ved Skytterkontoret. hvorav seks velges av Skyttertinget. feltskyting. må godkjennes av Skyttertinget. Kommentar Nærmere bestemmelser om Skyttertingets myn­ dighet. Dersom skytterlaget legges ned. instruksjonsvirksomhet. § 1-5 I hver bygd og by opprettes ett eller flere skytterlag.v. Det gjelder egne regler om refusjon av gitt statsbidrag til skytebaner og til kjøp eller leie av grunn. saksbehandling m. Skytterlagene skal ha en geografisk utbredelse som sikrer tilgjengelighet til aktivt medlemskap for alle. Denne bestemmelse har nær sammenheng med § 1–11 om betydningen av egen bane. fortrinnsvis gjennom egen bane i lokalmiljøet.

6) som bestemmer hvilke våpen som kan brukes i konkurransesammenheng.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Møtet skal i tilfelle ledes av en representant utpekt av Skytterstyret. I forbindelse med innføringen av denne bestemmelse ble det pekt på følgende situasjoner som kunne gjøre det berettiget å gripe inn med å overta administras­ jonen.eks. med de siktemidler og det avtrekk som til enhver tid er tillatt brukt. Vedtak om eksklusjon treffes av Skyttertinget etter innstilling fra Norges Skytterstyre.v. Kommentar Denne bestemmelse gir DFS muligheter til å gripe inn overfor et skytterlag eller et samlag som ikke fungerer. uten at det kreves medlemskap i et skytterlag. Skyttertinget har innført egne konkurranseklasser for militært personell med AG­3 og HK 416. Skytterstyret gis myndighet til å gi utfyllende bestemmelser om praktiseringen av nærværende bestemmelser. eller Skytterstyret for øvrig finner behov for det. Betegnelsen o. § 1-12 Til Det frivillige Skyttervesens virksomhet benyttes våpen av Forsvarets modeller. innkalle til ekstraordinært årsmøte i et lag: • Skytterlaget drives på en måte som strider mot DFS’ formål og grunntanke • Skytterlaget eller samlaget "ligger nede". Jaktvåpen o. eksempelvis ved at siste valgte styre ikke fungerer og det ikke blir innkalt til årsmøter m. § 1-15 Et skytterlag som vedvarende unnlater å etterleve organisasjonens regler kan ekskluderes fra DFS. Skytterstyret kan når det foreligger helt særlige grunner overta administrasjonen av et skytterlag/ skyttersamlag og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. Skytterstyret kan i det enkelte tilfelle bemyndige vedkommende samlagsstyre til å foreta slik innkalling. skal skytterlaget gis anledning til å avgi muntlig uttalelse til Norges Skytterstyre. og få minst tre ukers frist til å avgi uttalelse i saken. § 1-14 Norges Skytterstyre kan innkalle til ekstraordinært årsmøte/ombudsmøte når det foreligger særlige grunner. Dersom laget ønsker det. § 1-16 Tvistemål skal søkes løst i minnelighet.l. For militært befal har man et unntak fra denne regel. evt. Skytterstyrets innstilling skal sendes skyttertingsrepresentantene innen samme frist som den som til enhver tid gjelder for fremleggelse av saker på Skyttertinget. Før Skytterstyret avgir sin innstilling skal vedkommende lag i rekommandert brev bli orientert om at eksklusjon kan komme på tale.v.l. gir ikke grunnlag for å tolke bestem­ melsen utvidende til å omfatte f. Et slikt ekstraordinært årsmøte/ombudsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle saker som innkallingen nevner. Skytterstyret forutsetter at menig personell gis samme rett som befal til deltagelse i denne klassen. Det er ikke fritt frem for Skytterstyret å gripe inn når som helst. kan benyttes til sine formål innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser. samt andre godkjente modeller. pistol eller hagle­ gevær. • Skytterlaget/samlaget mister styringen over sin økonomi • Skytterlaget blir kuppet av utenforstående krefter som dreier skytterlagets virksomhet bort fra de formål som er nedfelt i DFS’ regelverk • Misbruk av makt – eksempelvis ved å nekte å ta inn nye medlemmer for selv å kunne sitte med makten Det presiseres at regelen kun skal benyttes i særlige tilfelle. Jaktvåpen brukes til tren­ ing og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere. Retten til å delta på stevner uten å være medlem i skytterlaget gir ingen rettigheter i skytterlaget i form av stemmerett m. Kommentar Som hovedregel kan man ikke delta i konkurranser i DFS–regi uten å være medlem av et skytterlag. Kommentar Det vil til en hver tid være skytereglementet (se kap. § 1-13 Militært befal har etter nærmere regler rett til å delta og representere sin avdeling i alle skytestevner i Det frivillige Skyttervesen. med unntak av interne lagsskytinger. SKYTTERBOKA 2010-2011 lag gå sammen om å eie og drive en bane må dette skje etter en prosess hvor skytterlagene frivillig kom­ mer frem til en slik løsning. Det må foreligge spesielle indikasjoner. samt til konkurranser i felt for Jegerklassen. og at den ikke skal være noen sovepute for lag som av forskjellige grunner kan tenke seg å unnlate å ordne opp selv. Saker vedrørende straff – herunder dopingsaker – behandles etter de regler som til enhver tid er 1 Side 1-3 .

så langt det ikke strider mot grunnreglene. forslags . Styret forbereder og kan samordne innsendte saker når dette anses hensiktsmessig. 1. samt fatte vedtak om felles virksomhet forøvrig i organisasjonen. eller når minst halvparten av samlagene forlanger det. Derimot har de talerett i slike saker. Forslag til Skyttertinget må være sendt Skytterstyret senest 1.Med innkallingen skal følge fullstendig saksliste.og stemmerett i alle saker. Skyttertinget gir utfyllende bestemmelser for Det frivillige Skyttervesens virksomhet. 1.Velge medlemmer til Norges Skytterstyre med personlige varamedlemmer. Gjennomføring av Skyttertinget skjer i henhold til Skyttertingets forretningsorden. Endringer i regelverket i Skytterbokas kapittel 1. Kommentar Det er ønskelig at organisatoriske tvister søkes løst i minnelighet så langt det er mulig. Skyttertinget kan gi utenforstående anledning til talerett i enkeltsaker. Funksjonstiden er Side 1-4 . eller på noen måte erstatte disse. Vedtak i Skyttertinget fattes med alminnelig flertall når ikke annet er fastsatt.700 krever 2/3 flertall av Skyttertingets frammøtte stemmeberettigede. Grunnreglenes betydning understrekes av at de ikke lar seg endre uten en spesiell prosedyre som fremgår av denne paragrafen.Behandle budsjetter/søknad om statsmidler . § 2-1 Skyttertinget er Det frivillige Skyttervesens høyeste myndighet. Skyttertinget ledes av to møteledere valgt av Norges Skytterstyre. Skytterlagenes og skyttersamlagenes lover må ikke stride mot eller erstatte disse grunnregler. Tvistemål som gjelder påstand om brudd på konkurransereglementet avgjøres av Norges Skytterstyre i siste instans. § 2-2 Norges Skytterstyre sender innkalling til ordinært Skytterting senest 15. De utgjør rammen for virksomheten innenfor DFS og trekker opp hvilke ideer og prinsip­ per som skal gjelde. Krav om ekstraordinært Skytterting skal behandles i samlagsstyret etter forutgående skriftlig innkalling og krever flertall i vedkommende samlagsstyre. pkt. Kommentar Grunnreglene kan på en måte sammenlignes med Grunnloven. Saker om brudd på konkurransereglementet behan­ dles av Norges Skytterstyre i siste instans. b) Skyttertinget skal: . herunder valg.Behandle og fatte vedtak i saker av felles art for øvrig . formål og virksomhet er ikke gyldig uten Stortingets godkjenning. Vedtak som medfører vesentlige endringer i Det frivillige Skyttervesens oppbygging. Skyttertinget er vedtaksført når 2/3 av de stemmeberettigede er til stede. skyttersamlagene eller Skyttertinget vedta lover som strider mot grunnreglene eller mot de prinsipper som kan leses ut av grunnreglene.Behandle årsmelding for Det frivillige Skyttervesen . februar samme år som Skyttertinget skal holdes. § 2-3 a) Skyttertinget skal behandle de ordinære tingsaker og fastsette regler og bestemmelser som må være ens for skytterlagene og skyttersamlagene. I spesielle tilfeller vil tvister måtte avgjøres av domstolene dersom enighet ikke oppnås.Behandle avsluttede og reviderte regnskaper . Det skal føres protokoll over Skyttertingets forhandlinger. Ekstraordinært Skytterting kan avholdes når Skytterstyret finner det nødvendig. § 1-17 Grunnreglene kan ikke endres uten etter vedtak i Skyttertinget og med godkjennelse av Forsvarsdepartementet. mai samme år som Skyttertinget skal holdes.Norges Skytterstyre deltar ikke i avstemninger som vedrører deres arbeid. Derfor kan verken skytterlagene. De samlagsvalgte tingrepresentanter. SKYTTERBOKA 2010-2011 1 fastsatt av Skyttertinget. Generalsekretæren og assisterende generalsekretær har plikt til å delta i Skyttertinget med talerett. samt medlemmene av Norges Skytterstyre har tale. Spørsmål om straff for de enkelte skytterlagsmedlem­ mer avgjøres av skytterlagene i henhold til § 5–3 eller av Domsutvalget og Appellutvalget etter reglene i kapittel 15. Skriftlig avstemming skal foretas når en representant med stemmerett krever det.100 – 1.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. vedlagt årsmelding og regnskap.og stemmerett.men uten forslags.200 Skyttertinget Skyttertinget kan supplere eller endre disse bestemmelsene. Ordinært Skytterting avholdes en gang årlig etter innkalling fra Norges Skytterstyre. Slike regler og vedtak må ikke under noen omstendighet være i strid med grunnreglene.

• Rådgivende utvalg. Forslag fra skytterlagsmedlemmer og skytterlag skal sendes gjennom samlagene. Leder og nestleder velges særskilt. samt et medlem med personlig varamedlem fra hver av de fem landsdeler – Nord-Norge. Leder og nestleder velges særskilt. februar samme år som Skyttertinget skal holdes. det enkelte skytterlag og enkeltmedlemmer i skytterlagene. mai samme år som Skyttertinget skal holdes. d) Valgkomiteens innstillinger med sakenes dokumenter må være sendt representantene senest 15. I de tilfeller hvor Skyttertinget avholdes i tilknytning til Landskytterstevnet.Velge visepresident for ett år blant de fem tingvalgte styremedlemmer c) Videre skal Skyttertinget velge medlemmer med personlige varamedlemmer til følgende utvalg og komiteer: • Valgkomité • Ungdomsutvalget (DFSU). Valgbare er de som er nevnt i grunnreglenes § 1-4. § 2-5 Rett til å legge fram saker for Skyttertinget har Norges Skytterstyre.Denne melding skal også inntas i Norsk Skyttertidende. Midt-Norge. for å kunne fremmes. kan ikke fremmes på ny før etter to år med mindre Skytterstyret av spesielle grunner finner det nødvendig.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Forslag til saken(e) må være kommet til Skytterstyret innen 14 dager etter kunngjøring. herunder medlemmer av Norges Skytterstyre. februar samme år som Skyttertinget skal holdes. Dersom et forslag til Skyttertinget ligger innenfor Skytterstyrets kompetanse. Forslag som skal behandles av Skyttertinget må være sendt Skytterstyret senest 1.Velge president for ett år . 1 Side 1-5 . Skyttertinget velger en president. Vestlandet. april. Leder og nestleder velges særskilt. utvalg og komiteer.Ved første gangs valg foretar Valgkomitéen loddtrekning. § 2-4 Funksjonstiden for tillitsvalgte.Valgkomiteen skal oversende sin innstilling til Skytterkontoret senest 30. Forslag fra et samlagsstyre må også ha flertall på samlagets ombudsmøte for å fremmes for Skyttertinget. § 3-1 Norges Skytterstyre består av åtte medlemmer. mai samme år som Skyttertinget skal holdes. samlagsstyrene. kan Skytterstyret på eget initiativ fremme forslag for Skyttertinget selv om det ligger innenfor Skytterstyrets kompetanseområde.Tilsvarende kunngjøring inntas i Norsk Skyttertidende. når det ikke strider mot grunnreglene. og varer til og med Skyttertinget i det år funksjonstiden utløper. oktober året før Skyttertinget oppgave til skyttersamlagene over hvilke medlemmer som står på valg i styrer. En sak som er behandlet og avgjort av et Skytterting. Halvdelen av medlemmene skal utgå etter tur hvert år.Dette forutsetter at forslaget har kommet innen fastsatt frist foran Skyttertinget. Samlagsstyrene skal oversende innkomne og egne forslag til Valgkomitéen innen 1. b) Norges Skytterstyre sender senest 1. • Representanter til HV og andre samarbeidende organisasjoner Hvor ikke annet er bestemt skal funksjonstiden være to år for medlemmer og varamedlemmer i utvalg og komitéer. gjøres valgene gjeldende fra og med Landsskytterstevnets avslutning. 1. § 2-6 a) Samlagene sender melding til Skytterkontoret innen 10. Saker som er for sent innsendt kan ikke tas opp til behandling. januar om hvem som er valgt som samlagets representant til Skyttertinget med vararepresentant. § 2-7 Når ekstraordinært Skytterting avholdes gjelder følgende fremgangsmåte: Skytterstyret sender skriftlig kunngjøring til samlagene om det eller de forslag som skal behandles. • Domsutvalg og Appellutvalg. skytterlag og skyttersamlag. skal det likevel når minst 2 samlag krever det åpnes for behandling på Skyttertinget. c) Rett til å fremsette forslag på kandidater har skytterlagsmedlemmer. SKYTTERBOKA 2010-2011 tre år . tar til umiddelbart etter Skyttertinget. Deretter utarbeider Skytterstyret innstilling og innkaller til ekstraordinært Skytterting. For å være valgbar må vedkommende ha fylt 18 år og være medlem av et skytterlag i det samlag vedkommende skal møte som representant for. Dersom Skytterstyret finner at et forslag er av prinsipiell betydning.300 Norges Skytterstyre Skyttertinget kan supplere/endre disse bestemmelsene. Skytterstyrets innstilling med sakenes dokumenter må være sendt representantene senest 15. Forslag fra skytterlagene og/eller enkeltmedlemmer må. ha flertall på årsmøtet hos vedkommende skytterlag og på samlagets ombudsmøte.

k) Behandle tvistemålssaker i samsvar med grunnreglene. i) Ordne de fastsatte ordinære skytestevner for hele landet eller for flere samlag. h) Til fastsatte frister innkalle til ordinært skytterting. når ikke annet er fastsatt. e) Fordele statsbidraget etter de vedtatte regler og retningslinjer. Lederen i Det frivillige Skytter esens ungdomsutv valg er medlem av styret. dog uten stemmerett. g) Til fastsatt tid sende til Forsvarsdepartementet regnskap for bruken av statsmidlene. f ) Sørge for at årsmelding om organisasjonens virksomhet og reviderte regnskaper og budsjetter utarbeides og legges fram som bestemt. § 4-1 Et skyttersamlag har som formål å være et organisatorisk og koordinerende ledd mellom den sentrale ledelse i Det frivillige Skyttervesen og skytterlagene. 2. j) Delta i ombudsmøter og andre fellesmøter. og er et felles organ for skytterlagene innen et nærmere fastsatt geografisk område. Styrets medlemmer kan Side 1-6 . § 4-2 Skyttersamlaget er underlagt Norges Skytterstyre og Skyttertinget. Ombudsmøtet ledes av styrets leder. Skyttersamlagenes grenser fastsettes av Skyttertinget. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Framlegge for Skyttertinget de bestemte årsmeldinger. Videre gjøre nødvendige vedtak innenfor Styrets kompetanseområder til det beste for skyttersaken. representerer og tegner Det frivillige Skyttervesen. årsmelding og eventuelt andre underretninger. med hjemmel i grunnreglene. regnskaper og budsjetter. Myndighet og sammensetning Ombudsmøtet er skyttersamlagets høyeste myndighet. 1. samt forberede og legge fram andre saker i henhold til forretningsordenen. Ordinært ombudsmøte avholdes en gang årlig. eller den/de styret gir fullmakt. fastsette deres lønn og utarbeide stillingsinstrukser for dem. Skyttertinget kan foreta endringer. Ombudsmøtet består av valgte ombud fra skytterlagene i samlaget og samlagets styre. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Saker fra skytterlagene som ønskes behandlet på ombudsmøtet må være samlagsstyret i hende senest fire uker før møtet. samt føre tilsyn med skytterlagenes og samlagenes øvinger og skytestevner. Lederen. så langt det ikke strider mot grunnreglene. Ett av medlemmene fra de fem landsdeler velges som visepresident. Ett medlem med varamedlem oppnevnes av Forsvarsdepartementet. Skyttersamlagene skal arbeide for og påse at skytterlagenes aktiviteter drives i samsvar med grunnreglene og det øvrige regelverk i Det frivillige Skyttervesen. Styret skal: b) ede organisasjonen i overensstemmelse med L grunnreglene og gjennomføre de vedtak som fattes av Skyttertinget. § 3-2 Lederen innkaller til styrets møter. Formell innkalling sendes skytterlagene med minst to ukers varsel. Styret er vedtaksført når minst fem medlemmer møter.og regnskapsprotokoller.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. eller en på forhånd valgt møteleder. Med innkallingen skal følge fullstendig saksliste og øvrige saksdokumenter. Innkalling og gjennomføring Skyttersamlagets styre innkaller til ordinært ombudsmøte med minst åtte ukers varsel. SKYTTERBOKA 2010-2011 1 Sørlandet og Østlandet. Vedtak fattes med alminnelig flertall. samt protokoller fra Skytterstyrets og Skyttertingets møter. R d) Ansette generalsekretær og de øvrige medarbeidere ved Skytterkontoret. normalt i november/desember. Skyttersamlagene skal i hele sin virksomhet følge de regler og bestemmelser som er vedtatt av Det frivillige Skyttervesen. c) epresentere Det frivillige Skyttervesen utad. og når det anses nødvendig kreve fremlagt forhandlings.400 Standardlover for skyttersamlagene Lov for skyttersamlagene. og eventuelt ekstraordinært ting. Som medlemslag i et skyttersamlag opptas skytterlag som fyller betingelsene som skytterlag i Det frivillige Skyttervesen. Er et vedtak ikke enstemmig. Vedtak fattes med alminnelig flertall. § 3-3 Styret er: a) Ansvarlig for Det frivillige Skyttervesens administrative virksomhet som utøves av Skytterkontoret under ledelse av en generalsekretær. § 4-3 1. kan hvert styremedlem kreve tilført protokollen hvorledes det har stemt. Et skyttersamlags navn skal ha Skyttertingets godkjennelse.

§ 4-6 a) Styret skal lede skyttersamlaget i samsvar med grunnreglene og det øvrige regelverk. men ikke stemmerett. b) Styret skal sørge for en forsvarlig og riktig regnskapsførsel. Lederen i ungdomsutvalget er i tillegg medlem av samlagsstyret. eller når minst to av de øvrige styre- Side 1-7 .Besørge informasjon.Besørge opplæringstiltak for tillitsvalgte . unntatt lederen i ungdomsutvalget. Funksjonstiden for tillitsvalgte tar til umiddelbart etter ombudsmøtet. Innkalling skjer med minst to ukers varsel.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Lederen innkaller til styremøter når han finner det nødvendig. b) Samlagets utdanningsvirksomhet skal koordineres av en valgt utdanningskontakt. januar i året etter rapporteringsåret. eller når minst halvparten av skytterlagene i samlaget krever det. Utnevnte instruktører skal ha godkjent instruktørutdanning. medlemmer krever det. og de vedtak som fattes av overordnede organisasjonsledd og av ombudsmøtet. slik at det til enhver tid er utnevnt minst en.Utdanningskontakt . og har møte. med fortegnelse over skytterlagene og antallet skyttere i samlaget innen 10. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Dette er blant annet: . Ombudsmøtets oppgaver Ombudsmøtet skal behandle: a) Årsmelding og regnskap b) Budsjett c) Andre saker i henhold til saklista d) Valg av: . Denne underskrives av lederen og to ombud valgt av ombudsmøtet.Ungdomsutvalg i henhold til instrukser for ungdomsarbeidet i DFS . Skytebanekontakten skal være et bindeledd og en koordinator i anleggspørsmål. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. tre varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge.og rekrutteringstiltak . c) Samlagsstyret skal utnevne en skytebanekontakt.og talerett i lagenes årsmøter. og plikter til fastsatt tid å sende: a) Årsmelding. a) Samlagsstyret skal utnevne en til tre samlagsinstruktører.Ordne med fastsatte ordinære skytestevner for hele samlaget . Resultatet føres inn i samlagets revisjonsprotokoll. Funksjonstiden er fire år.Valgkomite og varamedlemmer - epresentanter til andre tillitsverv og utvalg R som bestemt Det skal føres protokoll over ombudsmøtets forhandlinger. I ekstraordinært ombudsmøte kan bare behandles de saker som er tatt inn i sakslista ved innkallingen. Utdanningskontakten skal være fast medlem av samlagsstyret. og heller ikke i valg av styremedlemmer dersom de ikke samtidig er ombud for et skytterlag. Lederen som har fungert fram til ombudsmøtet har ansvar for å sende samlagets årsmelding til Skytterkontoret. Denne underskrives av leder og sekretær og sendes skytterlagene. Valgbare og pliktige til å motta valg til tillitsverv i samlaget er alle stemmeberettigede lagsmedlemmer fra og med det år de fyller 18 år. Funksjonstiden for styremedlemmer.Delta i koordinering og gjennomføring av felles arrangementer innen landsdelskretsen e) Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. som bestemt av Forsvars- 1 § 4-4 For behandling av spesielle saker kan det innkalles til og avholdes ekstraordinært ombudsmøte når samlagsstyret finner det nødvendig. c) Styret skal til fastsatt tid innkalle til ordinært ombudsmøte. og avskrift kan sendes Skytterkontoret. § 4-5 Skyttersamlaget ledes av et styre på minst fem medlemmer. Utskrift av protokoll sendes skytterlagene. For varamedlemmer er funksjonstiden et år. og eventuelt ekstra ordinært møte.Medlemmer av styret for to år og varamedlemmer for ett år - eder og nestleder blant styrets medlemmer L for ett år . og varer til og med neste ombudsmøte. internt og eksternt . b) Føre tilsyn med skytterlagenes øvinger.Ungdoms. er to år. d) Styret skal ta seg av saker av felles art og interesse for samlagets skytterlag. Styret kan: a) Ved de valgte revisorer.IT-kontakt - epresentant og vararepresentant til R Skyttertinget - Revisorer . SKYTTERBOKA 2010-2011 ikke delta i avstemming over årsmelding og regnskap. § 4-7 Skyttersamlaget skal rapportere til Skytterkontoret. minst en gang årlig foreta kasseettersyn hos samlagskassereren. b) egnskap og oversikt over bruken av mottatt R statsbidrag.Skytebanesaker . Revidert regnskap og årsmelding avgis til det ordinære ombudsmøte. 3.

Innfører man først en praksis med søknadsskjema. På ekstraordinært årsmøte har de medlemmer stemmerett som ville hatt stemmerett på siste ordinære årsmøte samt de som etter dette tidspunkt har vært medlemmer i minst to måneder... § 5-1 Lagets navn er ..DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.. samt navneendring. Lagets formål er som fastlagt i grunnregler for Det frivillige Skyttervesen. men har samme rettigheter som ordinære medlemmer... Medlem må rette seg etter denne lov og de lover og bestemmelser som gjelder for Det frivillige Skyttervesen... c) Andre rapporter slik Skytterstyret og Skyttertinget bestemmer. har man i utgangspunktet krav på medlem­ skap.. Eventuelle motstridende lokale bestemmelser er å anse som ugyldige. Skytterlagets årsmøte kan vedta lokale suppleringer..Opptak og navnevalg behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag.... 1.. Side 1-8 . men uten at standardlovens bestemmelser fravikes.Dokumentere å ha minst ti medlemmer . Kommentar Så lenge man er norsk statsborger. For å oppnå forslags. Kommentar Det vises til Grunnreglene § 1–2..500 Standardlover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at endringer i grunnreglene krever godkjennelse fra Forsvarsdepartementet hhv. støtter landets forsvar og "respekterer gjeldende lover og bestem­ melser"...og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 16 år.... En praksis med søknadsskjema for nye medlemmer kan være begrunnet i ønsket om å understreke for nye medlemmer at de plikter å være lojale både mot fors­ varet og mot skytterlaget og DFS...Vedta navn og tilslutning til denne standardlov med eventuelle suppleringer .. De som ønsker å prioritere andre aktiviteter enn skyt­ terlagsvirksomhet må gjøre dette i andre klubber eller lag.. Lagets styre kan utnevne æresmedlemmer. må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. Skytterlagets styre avgjør medlemsopptak og kan bestemme at nye medlemmer før opptak må underskrive på det søknadsformular som Det frivillige Skyttervesen til enhver tid fastsetter.. Stortinget).. må denne gjelde alle nye medlemmer. Skytterlaget er bundet av Det frivillige Skyttervesens grunnregler samt øvrige bestemmelser vedtatt av Skyttertinget eller Norges Skytterstyre innenfor rammen av disse grunnregler... § 5-2 Alle som fyller vilkårene i § 1-4 kan bli medlemmer av skytterlaget.. Skytterlagets styre plikter å behandle alle medlemssøknader fortløpende. Disse standardlover inneholder minimum av hva alle lag må ha i sine lover/vedtekter.... Det presiseres at kontingenten ikke behøver å være betalt to måneder før årsmøtet for de som allerede har vært medlemmer i to måneder. ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent..... Kommentar Som øverste organisasjonsledd i DFS har Skyttertinget vedtatt en standardlov for skytterlag. Innenfor denne ramme søkes utviklet et positivt og aktivt miljø der unge og eldre opplever et meningsfylt medlemskap.. Som hovedregel bør medlemskap knyttes til det skytterlag som er nærmest hjemstedet.... Skytterlagene kan ikke vedta at de skal tjene andre formål enn de som kan sies å være egnet til å fremme det DFS står for.. Ved opptak i Det frivillige Skyttervesen må laget oppfylle disse betingelser: . Skyttertinget kan supplere eller endre disse forutsetninger og denne standardlov innenfor rammen av grunnreglene.. Disse betaler ikke kontingent.. Med at et skytterlag kan vedta lokale suppleringer menes eksempelvis op­ prettelse av andre utvalg/komiteer som ikke er beskre­ vet i standardloven.... Som skytterlagets lov gjelder denne lov med de endringer som til enhver tid er vedtatt av Skyttertinget samt med de tillegg som skytterlagets årsmøte har vedtatt innenfor rammen av denne lov.. SKYTTERBOKA 2010-2011 1 departementet..

kontingent og budsjett til styret. og varer til og med neste årsmøte f ) Innkomne saker Kommentar Reglene om årsmøte er viktige.og stemmeberettigede. skal sende skriftlig melding om dette til styret og oppgi navnet på det nye laget. Bestemmelsen om at årsmøtet skal holdes innen utgangen av november er likevel bare en ordensfor­ skrift. Kommentar Selv om det står at man skal betale kontingent et­ ter opptak i laget. Grunnreglenes § 1-4 og denne lovs § 5-2. Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak av saker etter §5-3. ved lovvedtak. § 5-6 Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av november. Den som ønsker å bli medlem på nytt. delegerer oppgavene med fastset­ telse av f. jfr. kapittel 15. sammenslåing. hindrer det ikke at man betaler kontingent på forhånd.eks. Dette fås på Skytterkontoret. herunder ombud. Et skytterlagsstyre har ikke myndighet til å ilegge noen form for straff. Valg og 1 Side 1-9 . Innkallingen sendes samtidig til samlaget (se forøvrig § 3-6). Selv om bestemmelsen definerer hvilke saker som skal behandles av årsmøtet. Det foretas kontroll og opptelling av de forslags.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. På årsmøtet skal det foreligge sakliste med følgende saker til behandling: a) Styrets årsberetninger b) Reviderte regnskaper c) Budsjett for kommende driftsår d) Fastsettelse av årskontingent e) Valg. fremmes av lagets styre og vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede. Avstemmingen skal være skriftlig. jfr. Innkallingen skal nevne tid og sted for årsmøtet samt de saker som styret på dette tidspunkt har satt på dagsorden. Den som blir ekskludert av sitt skytterlag kan bringe saken inn for DFS’ appellutvalg etter reglene i kapittel 15 § 4. Skytterlagets årsmøte kan med alminnelig flertall omgjøre vedtak om straff. må følge de prosedyrer som gjelder for dette i hen­ hold til lagets vedtekter. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Kommentar Bestemmelsen slår fast at spørsmål om å ekskludere eller straffe medlemmer (eksempel irettesettelse eller suspensjon). Skytterlagets styre innkaller til ordinært årsmøte med minst tre ukers varsel. I de aller fleste tilfellene vil en person som søker medlemskap i et skytterlag bli tatt opp som medlem siden medlemskap er åpent for praktisk talt alle norske borgere. Bestemmelsene siste ledd innebærer at den som ikke har betalt kontingent på to år betraktes å ha meldt seg ut av laget. § 5-5 Medlem som ønsker å gå ut av laget for å melde seg inn i et annet skytterlag. Berørte parter skal varsles i god tid og gis anledning til å legge frem sitt syn skriftlig. deling eller nedleggelse. Forhandlingene skal protokollføres. Bestemmelsen inneholder viktige påminnelser om at et medlem som det er aktuelt å ekskludere eller på annen måte straffes. hindrer ikke det at årsmøtet (med 2/3 flertall). Årsmøtet ledes av lederen eller valgt ordstyrer. må få anledning til å bli hørt. kan avgjøres på det enkelte skytterlags årsmøte. Kontingenten betales etter opptak i laget og siden hvert år innen den frist skytterlaget fastsetter. Gyldigheten av vedtak på årsmøtet vil kunne avhenge av at disse regler er fulgt. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. SKYTTERBOKA 2010-2011 § 5-3 Forslag om straffereaksjoner. Kommentar Det er utformet et standardskjema for overgang fra et skytterlag til et annet. før styret har avgjort en medlemssøknad. og avholdelse av årsmøtet senere enn dette får ingen betydning for gyldigheten av årsmøtets vedtak. § 5-4 Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Det skal foregå skriftlig avstemming når dette forlanges. Medlem som skylder kontingent for to år blir strøket av medlemslisten. herunder eksklusjon. Ellers risikerer man at vedtaket om straff kan bli kjent ugyldig på grunn av feil saksbehandling. Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være skytterlagets styre i hende senest to uker før årsmøtet. De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til umiddelbart etter årsmøtet. I slike saker kreves tilslutning fra 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede.

§ 5-9 Lagets administrative ledelse er lagt til styret. For øvrig er det opp til skyt­ terlagene om de ønsker å vedtektsfeste at de skal ha flere utvalg til å ta seg av andre arbeidsoppgaver. Ungdomsutvalget velges for to år om gangen. eller når minst 1/3 av lagets medlemmer med forslags. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. plikter styret å foreta innkalling innen rimelig tid. For å oppnå kontinuitet i styret. Nærmere regler om ungdom­ sutvalg er gitt i skytterboka punkt 17.Utarbeide årsmeldinger. spesielt for ungdom fra og med det året de fyller 14 år til og med utskrivningsåret . Forøvrig minner vi om at også Norges Skytterstyre kan inn­ kalle til ekstraordinært årsmøte dersom særlige grun­ ner foreligger. Alle medlemmer med forslagsog stemmerett er pliktige til å motta valg. jfr.og konkurranseskyting . som for eksempel hus­ og banestyre m. eventuelt et ekstraordinært årsmøte. som lyder: Baneeieren plikter til enhver tid å holde skytebanen i forsvarlig stand og skal minst to ganger i året foreta inspeksjon av banen.Skytebaner og anlegg i samsvar med lover og bestemmelser . Det påpekes at årsmeldinger fra skytterlagene sendes til samlagene senest 1. Anmerkning om kontrollen skal føres inn i egen protokoll som er godkjent av politiet. Hvis styret er sammensatt av fem eller flere medlemmer kan maksimum to være under 18 år. ellers maksimum en. evt. deles styret i to grupper som velges hvert annet år. Blant utvalgets medlemmer velges leder for ett år. For øvrige utvalg er funksjonstiden ett år. Side 1-10 . Skytterboka punkt 18.v. som også har avgjørende myndighet i alle spørsmål som ikke er lagt til årsmøtet. Forøvrig bør alle saker av stor viktighet så langt mulig avgjøres enten av det ordinære årsmøtet. Blant styrets medlemmer velger årsmøtet leder og kasserer med et års funksjonstid. I tillegg velges minimum to varamedlemmer. Styret kan oppnevne utvalg og komitéer til å løse spesielle oppgaver.og stemmerrett i lagets årsmøte forlanger det.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. § 5-8 Styret består av minimum tre medlemmer. fastsette terminliste og gjennomføre øvings. § 5-10 Skytterlaget skal ha et ungdomsutvalg. Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og regelverk. Styremedlemmer og varamedlemmer har to års funksjonstid. Dette understreker betydningen av å arbeide målrettet med rekruttering som en av de viktigste oppgavene. jfr. Et styremedlem må ha årsmøtets kontinuerlige tillit.Oppnevne og godkjenne instruktører i laget . § 1-1. Kommentar Dersom det kreves ekstraordinært årsmøte. november. § 5-7 Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når styret finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 2 ukers varsel og kan bare behandle de saker som er tatt inn i sakslista ved innkalling. kan erstatte styremedlemmer og andre tillitsvalgte som ikke er på valg. og kan ikke kreve å bli sittende mot årsmøtets vilje. Kommentar Det er obligatorisk for alle skytterlag å ha et ungdomsutvalg. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret er bare beslutningsdyktig dersom minst halvparten av de møtende styremedlemmer/varamedlemmer er fylt 18 år. Man velges for to år ad gangen. regnskapsoversikter og rapporter og videresende disse i rett tid Kommentar Denne bestemmelse fremhever en del av styrets op­ pgaver som må tas spesielt alvorlig. Dette hindrer ikke at årsmøtet. For øvrig gjelder reglene i § 5-6 tilsvarende. Kommentar Bestemmelsen inneholder regler som skal sikre konti­ nuitet i styret. SKYTTERBOKA 2010-2011 1 regnskap er det bare årsmøtet som kan behandle.150 hvor det er utarbeidet instruks.Håndtering av lagsvåpen .Utarbeide årsplaner. eller så bør styret vurdere å innkalle til et ekstraordinært årsmøte dersom situasjonen tilsier det. Det understrekes at det er styrets ansvar å ivareta sik­ kerhetsforskriftenes § 4. Lederen i ungdomsutvalget inngår som fast medlem i lagets styre. skifeltkontakt. Det anses også som en prioritert oppgave å ha skifeltutvalg.140.Gjennomføre instruksjonsskyting for alle som ønsker det. Spesielt har styret ansvar for: . jfr. grunnreglene § 1–14.

brytes rekkefølgen i talerlisten. “Blank” stemme er tillatt ved skriftlig avstemming. forslag. Hvis det blir gjort innvendinger mot avstemmingsmåten. Dirigentene erklærer Skyttertinget forhandlingsdyktig dersom mer enn halvparten av samlagene er lovlig representert. avgjør Skyttertinget denne. § 6-4 Alle som vil uttale seg til en sak som er tatt opp til behandling. § 6-6 Forslag til den sak som behandles skal leveres skriftlig til dirigenten og skal straks refereres. Det skal velges to representanter til å undertegne protokollen. 251-500 velger seks. § 6-12 Såfremt noe annet ikke blir fastsatt av Skyttertinget. Hvis noen forlanger ordet “Til forretningsorden” og“Replikk”. Etter at strek for forslag er satt. Protokollen skal under skrives umiddelbart etter tingforhandlingene av 1 Side 1-11 .må forlange ordet hos dirigenten og må holde seg til saken. § 6-13 I tingprotokollen skal innføres saksforslag og innstilling fra Skytterstyret. § 6-9 Når det kreves at ordskiftet skal avsluttes og det står noen igjen som har forlangt ordet uten å ha fått det.v. Skytterstyrets sekretær fører møteprotokollen. § 5-13 Forslag om nedlegging. siste ledd. stemme for at ordskiftet avsluttes.Dette gjelder ikke valg. jfr. § 6-5 Dersom dirigenten finner det ønskelig å innskrenke debatten. 501 og flere velger sju. Ved stemmelikhet under valg og skriftlig avstemming foretar Skyttertingets dirigenter loddtrekning. Kommentar Ombud skal velges av årsmøtet. § 6-7 Skyttertinget kan vedta å opprette en redaksjonskomité på tre medlemmer som kan få i oppdrag å samordne forslag til uttalelser. § 5-12 Årsmøtet velger to revisorer med ett års funksjonstid. 1. januar året etter at vedtaket er gjort. Dersom disse fra før har status som samlagsrepresentant til Skyttertinget overtas deres plass av vedkommendes vararepresentanter.§ 2-4. trer alle tingvedtak i kraft fra 1. kan han/hun begrense tale-tiden og sette strek for inntegning av talere.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. § 6-10 Når ordskiftet er avsluttet skal alle foreliggende forslag refereres og tas opp til avstemming på den måte dirigenten fastsetter. § 6-2 Skyttertinget ledes av to dirigenter. Representanter som av spesielle grunner må forlate salen mens Skyttertinget er satt må innvilges permisjon av dirigenten. Revisjonsberetning skal følge regnskapene og legges fram for årsmøtet. Skriftlig avstemning skal foretas når en representant med stemmerett krever det. 51-100 velger fire. § 6-3 Det foretas opprop av representantene. valgt av Skytterstyret senest 12 uker før åpningen av Skyttertinget. må 2/3 av dem som er til stede. kan det ikke framsettes nye forslag til saken.Antallet stemmeberettigede fastslås. skal talerlisten straks avbrytes og forslaget settes under avstemming.600 Skyttertingets forretningsorden § 6-1 Skyttertinget åpnes og avsluttes med at forsamlingen synger henholdsvis kongesangen og nasjonalsangen. avstemninger og vedtak. vedtak m. § 6-8 Hvis det kommer forslag om utsettelse. oppløsning eller sammenslåing av skytterlag behandles som årsmøtesak og må vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. § 5–6. I tilfelle stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende. § 6-11 Alle plikter å avgi stemme ved avstemninger. Ved nedlegging gjelder Grunnreglene § 1-11. bokstav e. SKYTTERBOKA 2010-2011 § 5-11 Ombud velges av skytterlaget med basis i antallet aktive skyttere (30-skuddsskyttere) slik: Skytterlag med inntil 50 aktive skyttere velger to ombud. jfr. 101-250 velger fem. talere.

organisasjonsmedaljeskytingen og dugleiksmerkeskytingen samme kalenderår. etter søknad gis adgang til hvert år å representere et hjemmeskytterlag og ett borteskytterlag tilhørende forskjellige samlag. at en har ordnet sine forpliktelser overfor laget.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. § 7-3 Valgkomitéen behandler de innkomne forslag og gjør sin innstilling på valg for Skyttertinget på vanlig måte. må sende søknad på fastsatt skjema gjennom skytterlag til samlag. Ved nyinnmelding skal vedkommende lags styre spørre om skytteren skal stå som aktivt medlem i laget for dette år. Et skytterlagsstyre har rett til å nekte en skytter å delta i lagets premieskytinger hvis laget ikke er vedkommendes hjemmeskytterlag. Dog kan skyttere som i utdanningsøyemed midlertidig flytter hjemmefra og hvis fravær vil ha en varighet utover ett år. Valg omitéen velger selv sin leder.840 Adgang til å representere to lag 1. Hver tingrepresentant kan for Skyttertinget fremme forslag på valg. samlagsstevne. må lagene søke Skytterstyret om godkjenning. må minst ti skyttere skyte og få bokført minst 30 skudd hver i året. For at et skytterlag kan være selvstendig lag. 2) Skytterlagets navn. første gang ved loddtrekning. En skytter som bytter hjemmeskytterlag kan kun delta i ett landsdelskretsstevne. Spørsmålet om det er hensiktsmessig med skytterlag på stedet bør vurderes nøye. bør i første omgang henvende seg til vedkommende skyttersamlag og få dets syn på spørsmålet.820 Sammenslåing av skytterlag I tilfelle lagene (jfr. Valgkomitéen står fritt til å innstille andre kandidater. Sørlandet og Østlandet. blir denne å sette utenfor organisasjonen i to år. Vestlandet. Umiddelbart etter møtet sender lagsstyret brev til samlaget med melding om de vedtak som er gjort. Valgkomitéen er ikke bundet av de innkomne forslag. §5-13) beslutter å søke sammenslåing. som gir sin uttalelse om planen. og det bør undersøkes om det tidligere har vært skytterlag der. Når skytteren har definert en periode (fra Side 1-12 . Sakslista for møtet bør ha følgende punkter: 1) Valg av ordstyrer. Det kan jo f. Slik avgjørelse blir å innta i årsmeldingen. 1. I tilfelle sammenslåing blir besluttet. De som ønsker å være med i det nye laget bør skrive seg på en liste. 1. Enhver skytter som står i organisasjonen skal ha sitt hjemmeskytterlag. og at utmeldingen er godtatt og at det frafaller krav om statsbidrag for året. med personlige varamedlemmer blant lederne i skyttersamlagene.810 Stifting av skytterlag Skyteinteresserte som ønsker å starte et nytt skytterlag.830 Medlemskap og overgang fra et skytterlag til et annet 1. og da kun hvis vedkommende kan framlegge bekreftelse fra det lag man ønsker å gå ut av. Valgene føres inn i valgkomitéens protokoll. og ber om å bli opptatt i organisasjonen. § 7-2 Når Skyttertinget er hevet skal den nyvalgte valgkomité tre sammen og velge leder.800 Supplerende bestemmelser 1. Ett medlem med personlig varamedlem fra landsdelene: Nord-Norge. 4) Valg. nestleder og sekretær for neste år. 3) Lover for laget. Søknaden må være godt begrunnet. 1. Tidsrommet skytteren kan representere de respektive to lag. Enhver skytter som står i organisasjonen skal normalt ha ett hjemmeskytterlag. Disse velges for ett år om gangen. SKYTTERBOKA 2010-2011 1 de to valgte tingrepresentanter. 1. Oppgaver over lagenes aktiva og passiva må legges fram. være skytterlag i rimelig nærhet. Skyttere som fyller vedtakets forutsetning og som ønsker å representere to skytterlag i samme kalenderår. skal angis med dato (fra og med - til og med). 2. nestleder og k sekretær. men kan gjøre sin innstilling utenom disse.eks. Samlaget gir sin uttalelse og ekspederer saken videre til Norges Skytterstyre. innkalles det til møte. Midt-Norge. må det innkalles til et fellesmøte hvor en representant fra samlagsstyret bør være til stede. Gir vedkommende urette opplysninger som kan føre til at det blir utbetalt statstilskudd for skytteren til flere lag. men samtlige forslag skal følge innstillingen og være referert i denne. En skytter kan kun flytte over til et annet hjemmeskytterlag en gang i kalenderåret. 1. sendes gjennom vedkommende skyttersamlag.700 Valgkomite § 7-1 Skyttertinget velger en valgkomité på fem medlemmer for to år om gangen og slik at det går ut vekselvis to og tre. og når tilstrekkelig mange har meldt seg. Videre bør en kontakte alle på stedet som før har vært med i skytterlag.

Det frivillige Skyttervesens merke. §1-13). i samsvar med reglene i § 1–11. Forutsetningen for nevnte bruk er at organisasjonsmerket framkommer rent og uberørt av den øvrige illustrasjon i emblemet. kan representere sitt skytterlag i åpne stevner i DFS. 3. 9. når begge lag er enige. § 1–15 i Grunnreglene. 2. Laget kan ikke arrangere skyteprøve for storviltjegere. kan ikke i samme periode skyte for sitt hjemmeskytterlag. gis adgang til å representere et annet lag i skifeltskyting og skogsløp med skyting enn sitt hjemmeskytterlag. Innbydelse til landsdelskretsstevner og andre stevner sendes samlagene som sørger for at oppnevnte kontaktpersoner fra militære avdelinger innen samlagets grenser får disse. agsnavnet/samlagsnavnet må være riktig. 1.830) 3. en skytter som har definert perioden 01. Laget tilskrives rekommandert om tiltakene. 1. Den korrekte stavemåten er den som er godkjent av Skytterstyret da laget ble opptatt i DFS. år. Tiltakene fjernes dersom laget igjen leverer årsmelding i løpet av de neste to år.860 Utenlandske skytteres rett til deltagelse i konkurranser i DFS Medlemmer av skytterlag tilsluttet De Danske Skytteforeninger og Svenska Skyttesportförbundet. (Cupskytinger. 1. SKYTTERBOKA 2010-2011 og med . Tiltak: Norges Skytterstyre innstiller eksklusjon av laget for Skyttertinget.) 8. 6. Militært befal har rett til å representere sin avdeling ved alle stevner i DFS med unntak av interne lagskytinger. Klassesettingen foretas av samlaget og rapport om dette følger samlagets årsmelding til DFS. Militære avdelinger som har skyttere som ønsker å representere avdelinger på stevner i DFS. må oppnevne en kontaktperson overfor det samlaget avdelingen igger i. I mellomtiden meddeles Politiet at laget ikke eksisterer som lag med de konsekvenser det måtte få i forhold til godkjent skytebane og våpenkort for laget og dets medlemmer. Søknadsskjema fås på Skytterkontoret. Alle bidrag fra DFS sentralt bortfaller. mister rett til kjøp av ammunisjon. våpen og varer hos DFS eller annen autorisert leverandør av ammunisjon. Militært befal kan delta i skytingen om Den Norske skyttermedalje og i Nationens landsskyting i det samlag vedkommendes militære avdeling er plassert . 1 Side 1-13 . organisasjonsmerket. Eks. Dette innebærer at begge deler må kunne dokumenteres.05 som sitt borteskytterlag. Ordningen er begrenset til samlaget og godkjennes av dette.880 Manglende årsmelding fra skytterlag Følgende retningslinjer ble vedtatt av Norges Skytterstyre i 2006 som tiltak ovenfor skytterlag som ikke leverer årsmelding: 1. Årsmelding mangler for ett enkelt år. 4.til og med) for enten hjemme. jfr. 5. 7. utforming 1. Samlaget har rett til å disponere de midler som laget måtte ha. Militært befal kan delta på lag i samlagskytinger for det samlag der den militære avdeling skytteren representerer er plassert. Militært befal som skyter for en militær avdeling kan bytte representasjonslag/avdeling en gang pr. Tilsvarende gjelder for deltakelse i landsdelskretsstevner. (tilsvarende som for skyttere som representerer ordinære skytterlag. Militært befal kan delta i samlagsstevner i det samlaget vedkommendes militære avdeling er plassert. Det stilles ikke krav om medlemskap i et registrert skytterlag (jfr. Norges Skytterstyre vurderer innkalling til ekstraordinært årsmøte. lagskytinger etc. og lagets medlemmer. Årsmelding mangler for tre år. 2.850 Militært befals adgang til å skyte stevner i DFS 1. 1. Tiltak: Laget inntas ikke i Adressekatalogen for det påfølgende år. Laget. Lagets medlemmer kan ikke delta i konkurranser i DFS. All rapportering fra stevner for skyttere som har deltatt for militære avdelinger sendes samlaget avdelingen ligger i. i samarbeid med samlaget. må søke opptak for igjen å komme inn i organisasjonen.01 til og med 31. Militære avdelinger kan stille lag ved lagskytinger på lik linje med registrerte skytterlag. nnbydelse til Landsskytterstevnet kunngjøres I gjennom Heimevernsbladet og Forsvarets forum. Opplysninger om dette kan fås på Skytterkontoret.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. I tvilstilfelle kan Skytterkontoret konsulteres. kan han ikke veksle mellom de to lagene innenfor den angitte perioden. 2. kan brukes i emblemer for lag og samlag tilsluttet nevnte organisasjon.skytterlaget. En skytter kan. 2.eller borte. 1.870 Emblemer for lag og samlag. Laget. eller andre grupperinger i området. L Likeledes stiftelsesåret.

Dessuten vil det mangle ett eller flere lovlig valgte medlemmer av styret som ellers skulle være på valg på det årsmøte som ikke er avholdt. Ved gjentakelser. Saker av denne art søkes løst i minnelighet. Skytterlag som ikke avholder årsmøte har ikke lovlig valgt leder eller kasserer. Hvem som i et slikt tilfelle er ansvarlig for lagets virksomhet blir da et forhold som må avklares. Reaksjon vurderes iverksatt i samsvar med punkt 2. Skytterlag følger ikke vedtak fra samlagets ombudsmøte Det er flere kjente tilfeller hvor lag ikke følger lovlige vedtak fra samlagets ombudsmøte. 4. Side 1-14 . Tiltak: Samlaget må snarest gjøre sittende styre oppmerksom på alvoret i situasjonen og eventuelt innkalle til (ekstraordinært) årsmøte i samråd med Norges Skytterstyre. Årsmelding mangler for ett år med visse mellomrom Tiltak: Ved tre års (tre gangers) gjentakelse tas situasjonen opp til vurdering av samlaget og Norges Skytterstyre. Tiltak: Laget gis skriftlig melding om samlagets syn på lagets manglende oppfølging av lovlig fattede vedtak. Årsmelding anses å mangle når den ikke er lagt med samlagets årsmelding (Det kan/bør unntaksvis finnes en ventil ved at årsmeldingen ettersendes til Skytterkontoret innen adressekatalogen går i trykken og at lag unntaksvis unngår tiltakene nevnt i pkt 1) Skytterkontoret fører statistikk på dette. Vedvarende unnlatelse av å følge DFS’ regler Tiltak: Eksklusjon vurderes etter reglene i grunnreglenes § 1-15. 5. 7. underrettes Norges Skytterstyre. Gjentakelser godkjennes ikke. Alternativet er at virksomheten må stoppes. 6. eller der hvor løsning ikke finnes på annen måte. Dette kan f.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.eks være vedtak om felles finansiering av premier. SKYTTERBOKA 2010-2011 1 3. medaljer eller andre anskaffelser mm.

... Uttrøndelag 43.........300 Adressebok Fortegnelse over tillitsvalgte finnes i den årlig utgitte adressebok for DFS..100 Organisasjonsnivåene .... Nordfjord 22. Telefon: 23 17 21 00 .... en fra hvert samlag........... Nordmør 23... Skyttertinget. Solør 37. Telemark 12. Sogn Indre 35. Sunnmør 40... Skyttertingets ansvar og plikter fremgår av grunnreglene.. Søre Sunnmøre 41. Numedal 25..........105 Skyttersamlag Lagene er ordnet i 48 skyttersamlag: 1. Vest-Finnmark 48.. Hitra og Frøya 17..... Troms 42.. Vesterålen 47.............. I Skyttertinget har foruten de valgte ombud..................... 0511 Oslo... Fosen 10.. 2-1 2. 2.. 2-1 2.........200 Komiteer og utvalg Organisasjonen har for tiden følgende komiteer og spesialutvalg som velges av Skyttertinget: Skifeltutvalg..... Aust-Agder 4... og den daglige virksomhet ledes av generalsekretær...... et medlem med varamedlem oppnevnes av Forsvarsdepartementet.. 3..101 Skyttertinget I spissen for Det frivillige Skyttervesen står Skyttertinget og Norges Skytterstyre.... Hordaland 18.. Ungdomsutvalg og Valgkomiteen. Vest-Agder 46....................300 Adressebok.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN..... som er skytterlagenes og skyttersamlagenes øverste myndighet. Side 2-1 .... 2-1 2.... samt Domsutvalg og Appellutvalg..... Østfold 2 2. 2......... Rådgivende utvalg.. Vest-Telemark 50.105 Skyttersamlag ...... holdes årlig i forbindelse med Landsskytterstevnet....... Oslo 28. Namdal 21... Østerdal 51..... Forretningsorden er gjengitt i kap. Aust-Finnmark 7.103 Skytterkontoret er organisasjonens sekretariat. Rana 29..... Hardanger og Voss 15.... Ofoten 26.......... 2-1 2. Sunnhordland 39... Ringerike 30...... Adresser til skytterstyrets medlemmer og varamedlemmer finnes i den årlig utgitte adressebok for DFS.106 Skytterlag .. 2.100 Organisasjonsnivåene: 2..103 Skytterkontoret.Telefax: 23 17 21 01 E-post: firmapost@dfs.......101 Skyttertinget .... Agder 2. ORGANISASJONENS OPPBYGGING Innhold kap 2 2. Rogaland 31. Lofoten 20....... Romsdal 32. Nord-Østerdal 24....... SKYTTERBOKA 2010-2011 2................. Hallingdal 14... Inntrøndelag 19.................... Valdres 44........106 Skytterlag Landets skyttersamlag består av et antall skytterlag... Gudbrandsdal 13..........104 Landsdelskretser Se kapittel 3........... Vefsn 45. Vestfold 49...... Hedmark 16..... Det har sete i Oslo.. Akershus 3.... Drammen 8..200 Komiteer og utvalg ......... 2.....no 2........... Sunnfjord 38. 2-1 2..... Oslo..... Gauldal 11.... Salten 34........... også Skytterstyrets medlemmer sete...104 Landsdelskretser ... 2-1 2...... 2-1 2.. Opland 27.......... Postadresse: Boks 298 Økern. 2-1 2...................... Follo 9...102 Norges Skytterstyre....... 2-1 2..... Sogn Ytre 36.... Kontorets adresse er Lørenvangen 19.... Det er for tiden ca 850 skytterlag....102 Skytterstyret består av åtte medlemmer: Sju medlemmer velges av Skyttertinget....... 2.......

Lofoten. Aust-Agder. Hedmark.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Skytterkontoret besørger utsendelse av like trofeer og medaljer. Statistikk Landsdelskretsen fører statistikk over vinnere av medaljer og stjerner samt vinnere av faste troféer og vandrepremier. Telemark. Valdres og Østerdal. Numedal. Styret er ansvarlig for å bestemme premieinnskudd og arrangementsavgift ved landsdelskretsstevnene. Sogn Indre. Trønderkretsen: Fosen. Mørekretsen: Nordmør. Opland. Troms. Samlagslederen i det samlag som skal arrangere stevnet er ansvarlig for i god tid å bestemme hvem som skal arrangere samt gi beskjed til leder i landsdelskretsen. Salten. Ringerike og Vestfold. Det føres et enkelt regnskap over midlene. Terminlister Styret skal samordne terminlistene innen landsdelskretsen slik at tidspunktet for sentralt bestemte stevner blir like. Etter hvert driftsår skal det sendes regnskapsrapport på fastsatt skjema til Skytterkontoret. I tillegg skal landsdelskretsens ungdomsutvalgsleder være medlem av styret. Vefsn. avtales i samarbeid mellom landsdelskrets og kretsens samlag. Som leder velges en fra styret. Hallingdal. Vesterålen og VestFinnmark. Oslo. Hitra og Frøya. Kretsinndelingen Viken I krets: Drammen. SKYTTERBOKA 2010-2011 3. Follo. Ungdomslederen skaffer medaljer i alle rekrutteringsklassene. Dette bør gjøres tidlig på året slik at fristen for innsendelse til Skytterkontoret overholdes. Sunnmør og Søre Sunnmøre. Inntrøndelag. Romsdal. 3 Landsdelskretser Samlagene er inndelt i ni landsdelskretser. Hordakretsen: Hardanger og Voss. Solør og Østfold. Sogn Ytre og Sunnfjord. Lederen er ansvarlig for bestilling av medaljer samt standardpremier der dette finnes. Ofoten. Økonomi/regnskap Landsdelskretsen har en egen kasse. Stevneansvar: Styret har ansvar for at landsdelskretsstevner i felt/ skifelt. Opplandskretsen: Gudbrandsdal. eller en person utenfra hvis ønskelig. Hordaland og Sunnhordland. Nord-Norge krets: Aust-Finnmark. Gauldal. Namdal og Uttrøndelag. Styret skal rette seg etter DFS´ lovverk og bestemmelser. Rapportfrist er mai året før. Terminlistene bør også samordnes med de øvrige landsdelskretser i landsdelen.og baneskyting avholdes etter oppsatt turnus mellom samlagene. Fjordane krets: Nordfjord. Oppgjør for reiseog telefonutgifter etc. Det er gitt følgende instruks for landsdelskretsene: Organisering Styret i landsdelskretsen skal bestå av lederne i samlagene innenfor landsdelskretsen. Rogaland. LANDSDELSKRETSER Kompetanse: Endringer av Landsdelskretser og samlagsgrenser skal behandles av Skyttertinget. Vest-Agder og Vest-Telemark. NordØsterdal. Rana. Sørlandskretsen: Agder. Side 3-1 Side 3-1 . unntatt mesterskapsmedaljer og stjerner. Viken II krets: Akershus.

. . Hederstegnet kan også tildeles utenlandske skytterledere for fortjeneste i forbindelse med det nordiske skyttersamarbeidet. . . . . . . og det følger miniatyr uten bånd. . 4-2 4. . . . . 4-1 4. . må være sendt Skytterstyret senest 16 uker før Skyttertinget åpnes.etter søknad fra samlagene - 4 Side 4-1 . . .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Søknad om DFS’ skjold sendes gjennom lag og samlag til Norges Skytterstyre. . . .160 DFS’ takkediplom for fortjenstfullt virke . DFS’ skjold kan av Norges Skytterstyre tildeles skytterlag/samlag som fyller 100 år og 150 år. . . . . . . . . Diplomet tildeles . . . . . . . . Norges Skytterstyre kan også tildele skjoldet til andre. . . . . . . . . . . . . . Dette gjelder også skyttere som gjennom sine prestasjoner og engasjement har gitt organisasjonen ekstraordinær markedsføring. . . . . . . . . .» Praksis er også utvidet til å gjelde for 25 års perioder. . . . Forslag til kandidater til utmerkelsen sendes gjennom lag og samlag til Norges Skytterstyre. Forslag til kandidater til utmerkelsen sendes gjennom skytterlag og skyttersamlag til Norges Skytterstyre. . . Oversikt over dem som er tildelt denne utmerkelsen gjengis årlig i DFS’ årbok. 1. .120 DFS’ hederstegn . . Hederstegnet skal fortrinnsvis tildeles personer innen DFS som har ytet organisasjonen spesielle tjenester eller arbeidet aktivt over lang tid til fremme for skyttersaken. . 4-1 4. . . . Hederstegnet har blått bånd med nasjonalfarget midtstolpe. 4-2 4. Oversikt over de som er tildelt denne utmerkelsen gjengis årlig i DFS’ årbok.og utland som på forskjellige måter har arbeidet for skyttersaken. 4. .150 DFS’ takkediplom for fortjenstfullt virke. . 4-1 4.100 Sentrale hedersbevisninger Forslag på tildeling av hedersbevisninger sendes til Norges Skytterstyre via skytterlag og samlag.140 DFS’ takkediplom til skytterlag/ samlag .tre fortjenstmedaljer til personer som i utpreget grad har lagt arbeid og oppofrelse i skyttersaken. . . . eksempelvis arrangører av Landsskytterstevnet. . . . . . HEDERSBEVISNINGER Innhold kap. . Fortjenstmedaljen kan bæres på uniform. . . . . . . .110 DFS’ fortjenstmedalje . 4-2 4. 2. .120 DFS’ hederstegn DFS’ hederstegn utdeles av Norges Skytterstyre til personer i inn. Oversikt over tildelte hedersbevisninger gjengis årlig i DFS’ årbok. . . Medaljen har grønt bånd med nasjonalfarget midtstolpe. . Skjoldet kan også tildeles enkeltpersoner som har gjort en særlig god innsats for skyttersaken eller gjort organisasjonen spesielle enkelttjenester av ekstraordinær karakter. . . .130 DFS’ skjold DFS’ skjold ble innstiftet av Norges Skytterstyre i 1976. . . Norgesmesterskap. . . . med endring av statuttene i 1999. . . . . . . . .110 DFS’ fortjenstmedalje DFS’ fortjenstmedalje er organisasjonens høyeste utmerkelse. lags-og/eller samlagsledere . . . 4. . . . SKYTTERBOKA 2010-2011 4. . . . . Søknaden må inneholde nøyaktige data og opplysninger om vedkommende skytterlags eller persons virksomhet i DFS. . . Nordisk mesterskap.75 og 100 år. . 4-2 Kompetanse: Innføring eller fjerning av hedersbevisninger gjøres av Skyttertinget. . Den utdeles i ekte gull med miniatyr.100 Sentrale hedersbevisninger . . 4-1 4. . . . Forslag til kandidater for utdeling på skyttertingsmiddagen.140 DFS’ takkediplom til skytterlag/samlag Statuttene fra tingvedtak i 1950 lyder: «Det tildeles takkediplom til skytterlag som har arbeidet uavbrutt i 50 . . . . . Forslagene må inneholde nøyaktige data og aktuelle opplysninger om enkeltperson eller skytterlag/ samlag. . Som hovedregel gjelder at skytterlag/ samlag selv bør påskjønne enkeltpersoner før det søkes om en sentral hedersbevisning. 4-1 4. 4. . . . Den ble opprettet i 1896 med endring i statuttene i 2000: Norge Skytterstyre tildeler årlig inntil 3 . . . . . . . Utdeling skjer vanligvis på den årlige skyttertingsmiddagen.300 Fargeplansjer for DFS fortjenstmedalje hederstegn. . . . . . . . . 4. . . . . .130 DFS’ skjold .200 Samlagets fortjenstmedalje . . . . Oversikt over de som er tildelt denne utmerkelsen gjengis årlig i DFS’ årbok. Øvrige endringer kan foretas av Skytterstyret. 4 4. Hederstegnet kan bæres på uniform. . . . Statuttene for hederstegnet ble vedtatt av Skytterstyret i 1963 og revidert i 1999. . og skjold. . 4. . .

supplert i 1930 lyder: Skyttertinget bemyndiger Skytterstyret til å på vedkommende samlags anbefaling. Tjenesteår som samlagsleder kan regnes med i det antall tjenesteår man som lagsleder må ha for å bli tildelt takkediplom.150 DFS’ takkediplom for fortjenstfullt virke. Statutter fra tingvedtak i 1925.300 Fargeplansje DFS fortjenstmedalje. år.og/eller samlagsleder Takkediplom til lags. lags. 4. Plansje 2: DFS´ skjold 4 Side 4-2 . For skytterlagsleders vedkommende. 4. 75. når de har gjort tjeneste i stillingen i minst ti år. SKYTTERBOKA 2010-2011 til skytterlag som har vært i virksomhet i 25. Samlagene vedtar selv regler for utdeling av medaljen. Stiftelsesåret skal dokumenteres i søknaden.eller samlagsleder .eller bare vært det en kort periode. 125 osv.200 Samlagets fortjenstmedalje Samlagene kan benytte følgende som sin fortjenstmedalje: Gult bånd med nasjonalfarget midtstolpe er forbeholdt denne utmerkelsen. Søknad om takkediplom sendes gjennom lag og samlag til Norges Skytterstyre.160 DFS’ takkediplom for fortjenstfullt virke Diplomet tildeles personer som har gjort en fortjenstfull innsats for skyttersaken. 100. 50. å utdele takkeog anerkjennelsesdiplomer til skytterlagsledere og andre som i en lengre årrekke har gjort utmerket arbeid til sakens fremme.og/eller samlagsledere tildeles normalt personer med minst ti års tjenestetid.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Søknaden må inneholde nøyaktige data og aktuelle opplysninger om vedkommendes virksomhet innen DFS. Søknad om takkediplom sendes gjennom lag og samlag til Norges Skytterstyre. 4. Søknaden må inneholde nøyaktige data og aktuelle opplysninger om vedkommendes virksomhet innen DFS. hederstegn og skjold Plansje 1: DFS` fortjenstmedalje med miniatyr og bånd (øverst) og DFS`hederstegn med miniatyr og bånd (nederst). 4. men som ikke har vært lags.

.

.

. . . Dette gjelder videre organisert dugnadsmessig arbeid som er nødvendig for å forberede slike konkurranser og øvelsesskytinger. SKYTTERBOKA 2010-2011 5. b) Arrangør av konkurranse. . Organisert dugnadsmessig arbeid som har til hensikt å sette anlegget i stand (vedlike olde anlegget) går inn under h denne forsikringen. . 5-1 Kompetanse: Endringer i ansvarsforsikringen kan foretas av Skytterstyret. Forsikringen dekker pr. . går også inn under forsikringen. skadetilfelle inntil 10. . . uavhengig av hvor mange personer som måtte være skadet. NB! Det presiseres at dette er ingen ulykkesforsikring.eks. .100 Ansvarsforsikring Det frivillige Skyttervesen med skyttersamlag og skytterlag er ansvarsforsikret i henhold til nedenstående punkter: a) Eier av skytebanen med de bygninger og innretninger 1) som i hvert enkelt tilfelle inngår i skytebaneanlegget.000 for ting og personskade. herunder det enkelte medlems hjem-/villaforsikring eller tilsvarende. 1) F. 5 Side 5-1 . telefonlinjer. . FORSIKRING Innhold kap. . som forestås av et skyttersamlag eller av flere av organisasjonens skytterlag i fellesskap. c) Ved rettslik erstatningsansvar som er dekket av annen forsikring. anvisergraver. . skanser. Arrangement av denne art. 5. . .og øvelsesskytinger. kommer denne ansvarsforsikring kun til anvendelse ved ansvar som går utover hva som er dekket over slik annen forsikring. . . . .000. . . herunder også feltskytinger.100 Ansvarsforsikring . . 5 5. . .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Skjefter . . . . .300 Mauser-Skarpskyttergevær. . . . . . 6-6 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Oppbevaring av våpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 6. . . . . . . . . . . . . . 6-2 6. . 6-2 6. . . fellesbestemmelser I det nedenstående vil det framgå hvilke våpen som er godkjent til bruk i DFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fellesbestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .810 Kjøp av geværer . 6-2 6. . . . . . 6-2 6. . .22 NM 158 . . 6-6 6. . . . . . . . . .340 Kaliber. . . . . . . . . . . . . . . Side 6-1 . . . .150 Tilleggsbestemmelser for rekrutteringsskyttere. . . . . . . . . . 6-4 6. . . . . .210 Skjefter . . . . . . . . .320 Siktemidler. . 6-2 6. . . . . . 6-6 6. . . . . . . . .420 Siktemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 Ammunisjon . . . . . . . .115 Overflatebehandl. . . . . .230 Annet utstyr . . Øvrige endringer kan godkjennes av Skytterstyret. . . . 6.400 Sauer 200 STR . . . . . . Alle våpen skal være i sin originale utforming med mindre modifikasjoner er nevnt i reglementet. . og trevirket under denne. . . . . . . . . . . . .146 Bruk av magasin . . . . . . . . .143 Rem . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 6.910 Generelt . . . . . . . . .700 Luftgevær . . . . . . . . . . . . . . . .430 Kal. . . . . . . .500 Hærens skarpskyttergevær NM 149 og HVs opplæringsvåpen kal. . . . . . . . . . . . .147 Hevarmkule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 6.141 Avtrekk . . . . . . Det er tillatt å endre kolbens lengde med tilsvarende trevirke som i skjeftet. . . . . . .940 Håndlading av riflepatroner til eget bruk 6-6 6. . . 6-4 6. . . . . . . . .800 Kjøp av geværer og geværpiper . . . . . . . . . . . . . .112 Endring av skjefter Etterlikning eller forandring av godkjente skjefter er ikke tillatt for verken produsenter eller skyttere. . . . . . . . 6-4 6. . . . . . . . . . 6-2 6. VÅPEN OG AMMUNISJON Innhold kap 6 6. . . . . . . . . . .142 Miragebånd . 6-2 6. . . . . 6-6 6. 6-5 6. . . . . . 6-2 6. . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4 6. . . . .113 Kolbekappe Alle skjefter kan være utstyrt med regulerbar kolbekappe. . . 6-6 6. . . . . . .220 Siktemidler. Kolbekappen kan flyttes i løpet av en og samme konkurranse (sammenhengende skyting). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilsvarende kan det foretas modifikasjon av kinnstøtten.600 AG-3 og HK 416. . . . . . (Snitt A). . . . . . . . . . .100 Generelt. Kolbekappen kan være utstyrt med regulerings-mekanisme for vinkling av den bakre del som vist på snitt B. . . . . . Ved høy plassering av kinnstøtten kan sluttstykkets bevegelse hindres. . . . . .930 Ammunisjon for veteraner . . for å øke justeringsmuligheten i side. . . . . . . . . 6-1 6. . . . . . . . 6-1 6. . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Kolbelengde . . I dette tilfelle kan skytteren gjøre en mindre modifikasjon i kinnstøttens forkant for å gi plass til sluttstykkets bevegelse. . . . . . . . Dog er utfresing av treverk for bedding tillatt. . av skjefter . . . .950 Kjøp av ammunisjon . 6-4 6. . . . . . . . . . . .410 Skjefter . . . . . .200 Krag-Jørgensen gevær . . . . .100 Generelt.125 Utbygging av godkj. .144 Løp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 6. . . . . . . . . . . . Andre reguleringer/reguleringsmekanismer er ikke tillatt. .960 Oppbevaring av ammunisjon . . .22lr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6 6. . . . . . 6-2 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Justeringsring høyde/sideskrue 6-2 6.113 Kolbekappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Annet . . . . . . . . . . . 6-1 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. . . . . .920 Ammunisjon for rekrutteringsklassene . . . . 6-4 6. . . . . . . . . SKYTTERBOKA 2010-2011 6. . . . . . . . . . . . . . 6-3 6. . .310 Skjefter . . . 6-3 6. 6. . . . . . . . 6-5 6. . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . 6-5 6. . . . . . Skytteren kan redusere denne dybden til flat kolbekappe. . 6-1 6. . 6-6 6. . . . . . . . 6-3 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.130 Maksimumsvekt på våpen . . . .124 Forsikte . . . . . . .145 Hevarm for linksskyttere . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Irisblender. . . . . . . . . . . . . . siktemidler 6-2 6. . .123 Kikkertsikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Kolbelengde Kolbens lengde er fri. . . . .120 Siktemidler. . . . 6-5 6. . . . . . Alle skjefter kan være utstyrt med remfeste-skinne. . . . .112 Endring av skjefter . . . . 6-2 6. . . . . . . . . . . . . . . . .140 Annet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Adlerauge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Skjefter 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 6. . . . . . . . . . 6-2 6. . . . . . . . . . .114 Kinnstøtte Kun de skjefter som er godkjent med regulerbar kinnstøtte kan være utstyrt med dette. . Dybde (A) i krumming kan maksimalt være 2 cm. 6-5 6. . . . . . . eller med godkjent utstyr for forlengelse av det enkelte skjeftet. . 6-2 6. . . 6-3 6. . . 6. . . . .122 Skivekorn . . . . 6-3 6. i rekrutteringsklassene . Kinnstøtten kan ikke flyttes i løpet av en sammenhengende skyting. . . . . .114 Kinnstøtte . . . . . . 6-6 Kompetanse: Innføring av nye geværmodeller og kalibre skal godkjennes av Skyttertinget. . . . . 6 Snitt A Snitt B Kolbekappens bevegelse opp - ned (B) kan maksimalt være 3 cm. . . . . . . . .

Lengden må ikke overK stige 35mm.143 Reim Reim er betegnelse for bærereim/skytereim. og være utstyrt med maksimum to festeklemmer/remlås og fritt antall smygestoler. Trådkors er ikke tillatt. 6.126 Justeringsringer for høyde. SKYTTERBOKA 2010-2011 6. 6. d. 6. Den kan være dobbel og maksimum 30 mm bred. ornbeskytter er tillatt. friksjon og farge. Unntatt er ved felthurtigskyting der reimen skal være festet i begge reimfester. 2. 5.140 Annet 6. 6. Stolpekorn og fast hullkorn er tillatt. Herunder også bruk av diopterperiskop uten forstørrelse. Alle våpen skal være utstyrt med reglementert reim. Reglementert reim er: 1. V65 og V73.5 kg. Den skal være festet foran og bak på våpenet. 6. 6. Regulerbart hullkorn er ikke tillatt.5kg med påmontert kikkert og tomt magasin.120 Siktemidler 6. For våpen uten overtre skal det spennes mellom forsikte og låskassen. For Sauer 200 STR er kun original avtrekker tillatt. Jegerklassen kan benytte kikkertsikte med maksimal tillatt forstørrelse på 9x. 6. Irisblenderens størrelse må ikke forutsette modifikasjon av sikringsfløy eller andre deler av våpenet.115 Overflatebehandling av skjefter Godkjente skjefter skal kun vedlikeholdes med olje/lakk som opprettholder skjeftets originale utforming.130 Maksimumsvekt på våpen Godkjent våpen kan maksimalt veie 7. Irisblender som gir forstørrelse er ikke tillatt. Unntatt herfra er godkjente luftgevær som har dette originalt montert. b.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 2. men kun det.og sideskrue for lettere nullstilling av skala. 4. Sikteforlenger er ikke tillatt. Miragebåndet skal ha en bredde på maksimum 60 mm. Klasse HK416 kan benytte standard optisk sikte til våpenet (original 2 MOA prikk) Tilleggsutstyr som gir forstørrelse er ikke tillatt. b. Hullkorn av farget eller blankt materiale som ikke gir linsevirkning. c. Patentert dansk avtrekkermekanisme og KVs avtrekkermekanisme er tillatt i Krag og Mauser. 6. a.127 Adlerauge Adlerauge i fast forstørrelse tillates brukt i klassene V55. Det fremre reimfeste skal ha en enkel sylindrisk utforming med maksimum diameter 32 mm og maksimum høyde 13 mm. Fremre reimfeste kan være flyttbart i godkjent reimfesteskinne.123 Kikkertsikte er ikke tillatt Følgende unntak gjelder: 1.121 Irisblender Irisblender som bare har som funksjon å gi regulerbar hullstørrelse i siktet er tillatt. 6. Utformingen kan dog avvike i våpenets lengderetning. 3. 6.124 Forsikte a. For AG-3 og HK 416 kan det skytes med løs original reim i samsvar med de militære bestemmelser for våpenet. Avtrekksvekt: Godkjent avtrekk er minst 1.122 Skivekorn Skivekorn lagd av farget eller blankt materiale som ikke gir linsevirkning. er tillatt. tillatt vekt 4. Båndet skal være spent over pipen mellom forsiktesatsen og skjeftebåndet (ikke over overtreet). men fortsatt skal reim være påmontert. Herunder er fargefilter tillatt. Reimfestets sylindriske del kan ha en hendel/ tange for å gi bedre grep ved flytting av reimfestets posisjon.125 Utbygging av godkjente siktemidler for sikting med venstre øye for høyreskytter. For jaktvåpen til bruk under konkurranser i grovfelt for Jegerklassen er maks. 6. er tillatt. 6. Under skyting kan “jegerstropp” benyttes.142 Miragebånd (for demping av varmestråling) er tillatt.0 kg inklusive reim. Det er tillatt å justere våpenets vekt oppover mot denne grense med innlegg av vekt(er) i skjeftet. Mellomstykket skal ha samme ytre form som originalt mellomstykke fra Sauer. og omvendt for venstreskytter. 6 Side 6-2 . b.og sideskrue På diopteret kan det påmonteres justerbare ringer for høyde. eimen skal være en enhet med jevn bredde og R uten løse løkker. er tillatt.141 Avtrekk a. Original kolbeforlenger fra Sauer kan erstattes med et mellomstykke i helt metall. For Jegerklassen skal reim være påmontert og festet i begge reimfestene.

Larsens. Sverre. Hallvard. Haltli. Ved deltaking i ekstraskytinger på samme betingelser som for de ordinære klasser. Karl. 2280 Gjesåsen. Stein Erik. Rafdal Våpen. Originalt påskrudde hevarmkuler kan byttes ut med andre modeller. veske. Våpensmia.210 Skjefter Krag Godkjente skjefter for Krag er (etter godkjenningsrunde 1978) modeller laget av følgende: Baraas. diopterskive 5 hull og 6 hull med solskjerm og utskiftbare lysfilter. Trondheim MIL. Oskar . sluttstykke. 6500 Kristiansund N. Omagt. 7000 Trondheim. 5940 Leirvik i Sogn. Kulset. Mauser og Sauer skal være minimum 1 mm.200 Krag-Jørgensen gevær Kongsberg Våpenfabrikks originale modeller. 7090 Støren. også mod. 8015 Hunstad.600. og 21 mm i diameter ved munning. Martin. Gujord.med solskjerm. Kjellstadli. 5590 Etne Rødven. Norvald . Utvendige diametermål for gummimuffer og/eller uoriginale hevarmskuler skal ikke overstige 30 mm. 2050 Jessheim (også linksmod. Kjell A. Leif.220 Siktemidler. sekk o. Flatavegen 24 B. Stormoen. 6. a. 6.150 Tilleggsbestemmelser for rekrutteringsskyttere Bruk av patronholder festet til våpenet er ikke tillatt. Lymann/Hagen. Løpets totale lengde kan maksimun være 75 cm.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Mauser og Sauer 200 STR kan L maksimalt være 29 mm i diameter umiddelbart foran låskassen.Stabben.Stigedal. 6657 Rindal. 6. Gransæter. 6853 Årdal (Combino I og II). Tor. Reduksjon av friflukten ut over dette vil medføre sikkerhetsrisiko og er forbudt. 6. 6320 Isfjorden. SKYTTERBOKA 2010-2011 6. Kristen.147 Hevarmkule Hevarmkulen kan ha maks ytre diameter på 30 mm. - Heggernes.. Modell G. Magne. 6. Vikør. Odden. Godkjente sikter for Krag: Åpne sikter og disse dioptere: Kongsberg Våpenfabrikk (eldre og nyere modell). Modell Arnesen med følgende tilleggsutstyr: Diopterhull faste Hauge med solskjerm og utskiftbare lysfilter. Svein Årskaug. Mork. Tellefsdal og K. bag. 6453 Kleive. 24 mm i diameter 34 cm fra bakkant. Eier og innehaver av skytevåpen plikter å påse at våpnet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.Kjøsnes. Alternativt kan hevarmkulen påføres en gummimuffe. 6543 Rokset. Larsen. Reidar. Steyr originalmodell. For Sauer 200 STR kommer et tillegg på ca 30 mm for løpets innfestningsparti. Myklebust.Nordfjell. Våpenkort skal alltid medbringes. Nyhus. Aafløy. Våpnet skal under transport være nedpakket i futteral. N. 5730 Ulvik. 6. Norsk Forsvarsteknologi (NFT). Harald . 2870 Dokka.144 Løp a. Ingen våpen kan ha kortere løp enn 67 cm (tillegg for Sauer 200 STR som ovenfor).Strandbråten. Marvid. Brevik. Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon og skytevåpen og ammunisjon skal være under tilsyn. Erik . Sverre. 6160 Hovdebygda. 2200 Kongsvinger. målt fra kammerende til munning. fast siktehull m/motlyskanal (utskiftbar) godkjent irisblender. Granseth. 7000 Trondheim. lysåpning Hauge. modell Landrø med følgende tilleggsutstyr: Stor Parker Hale diopterskive. Våpnen eller en vital del skal oppbevares i FGgodkjent sikkerhetsskap. Arne Otto. Per - Høyvik. Kjell G. DKT. 6900 Florø. 3600 Kongsberg.l. og modell 83). Engedal. . Ingebrigt. utskiftbare lysfilter til Parker Hale 6 hulls diopterskive. Gudmund. 23. G. 4532 Øyslebø (prod.146 Bruk av magasin Det er kun tillatt å benytte magasinet på våpen med 5 skudds magasinløsning. Halsetvei 91 C. øp til Krag. Schou m/30 og m/33. «Vital» del er for eks. Grimeland. Hauge (også med lysfilter).145 Hevarm for linksskyttere Hjelpehevarm for linksskyttere er tillatt på både Krag og Mauser. Bredvold. Olsen Maseng. 6218 Hellesylt. (Gjeldende fra 1/7 2010) b. diopterskive fast hull med solskjerm og utskiftbare lysfilter. For AG-3 og HK 416 gjelder egne regler for bruk av magasin. Skjefter laget av følgende er godkjente. Kolbekapper skal være av kompakt (ikke perforert) gummi.. Busk med følgende tilleggsutstyr: Gummiskive (blender- 6 Side 6-3 . Bjørn. 1870 Ørje. John . Einar L. Dokka. 6. Ivar. Rute 527.liten og Merit . irisblendere. Arnold. 6. kan disse klassers våpen og ammunisjon nyttes. Lars. 6. Hamnes. Ola. Fidjeland. men for tiden ikke i godkjent produksjon: Engen.. b. Forbud mot innkorting av kammer: Friflukt på skarp ammunisjon i Krag. Sjøqvist).160 Oppbevaring av våpen Våpenloven med tilhørende forskrift regulerer oppbevaring av våpen.

Avtrekkeren må være omgitt av en lukket avtrekksbøyle. 2050 Jessheim. Hauges. Våpenet skal ha sikring som minimum låser avtrekkermekanisme. som er festet foran og bak. Jernbanegt. Norsk Forsvars-teknologi (NFT) har i 1991 fått godkjent M/67 med modifisert låskasse. Mauser: HV-mauser: Åpne sikter.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Forsiktet kan ikke monteres foran løpsmunning. Schutz & Larsen v/Magne Landrø A/S. M/59 F1 og DFS’ skarpskyttergevær M/67 samt Erik Stabbens og Hallvard Stormoens linksskjefter. 2280 Gjesåsen. G. Oppbygging av skarpskyttergevær basert på tysk mauserlåskasse: For å få reglementert våpen.5). Kjell G. . b. Avtrekksvekt skal minimum være 0. Det skal benyttes DFS-reglementert reim. c. 1. Rafdal Våpen.22: Krag. Fjellbirkelands diopter for linksskyttere. Ola.5 kg.62 NATO er godkjent.300 Mauser – skarpskyttergevær HV-mauser og Hærens Treningsgevær M/63 er godkjent. Sikringsfløy. Omagt. irisblender 12 mm (Gehmann) i siktetuben. 5590 Etne. 6. 6 6. . Hvis hevarmen ønskes forandret skal den gis samme utforming som på M/67. Thorsen. 6. Stein Erik. 4. Larsen. Stormoen. Tyskland. Flatavegen 24 B.340 Våpen i kaliber . Bjørn.22 for bruk innendørs og på 100 m. Våpenet kan ikke ha utstyr som forandrer den ytre linjen. svenske og norske dioptere samt Hauges (også med lysfilter). 2.5 og 7.med solskjerm. håndstøtte. Busk med finere knepp er også tillatt) Dessuten O. og kan ikke utstyres med optiske hjelpemidler. må en ved slik oppbygging bruke godkjent skjefte: 6. er godkjent. Våpen-smia A/S. Vektene kan ikke endre våpenets ytre linje. håndhylle. 6. Mælagt. 7. Våpenet skal ha avtrekksvekt på minimum 1. Hærens Treningsgevær: Kongsberg Våpenfabrikks diopter.irisblendere . men kan ikke benyttes. Løpsforlenger er ikke tillatt..kal. med solskjerm og utskiftbare lysfilter.62 NATO og 6. Det er tillatt å justere våpenets vekt oppover mot denne grense med innlegg av vekt(er) i skjeftet. libelle. Hallvard. Skarpskyttergevær M/59 og M/59 F1 . Aafløy. Denne kan være montert.22 i rekrutteringsklassene 1. men kun det. 3670 Notodden (rekruttskjefte for Mauser kal. Kal.kal.230 Annet utstyr a. Hagens og KVs diopter.320 Siktemidler Godkjente sikter: a.310 Skjefter Mauser Godkjente skjefter for mauser: Skarpskyttergevær M/59. og skjeftene kan skiftes ut med det reglementerte skjefte for M/67. Unntak for skiskyttergevær angående magasinholder på forskjeftet. kan bygges om til kal. SKYTTERBOKA 2010-2011 skive) 30 mm diameter i siktetuben. 5. 8. Korteste tillatte løpslengde er 50 cm. Sauer & Sohn GmbH. Arnold. 6. 6. forlenget. uten rem. (Modell G. 2000 Lillestrøm. Skarpskyttergevær M/59 og M/59F1 kan utstyres med pipe kal. herunder utstyr som kolbekrok. 6453 Kleive.22 Mauser kan bygges om til kaliber . Hagens og K. Larsens diopter. Busks (med samme tilleggsutstyr som på diopteret for Krag).5 mm og med dioptere og forsikte godkjent for DFS’ Skarpskyttergevær M/67. NFT-Geværfabrikken.liten og Merit . Magne. Arne. Bredvold. patronholder etc. 6853 Årdal.5 kg. KVs forsikte av type Anschütz. 3. 7. 5940 Leirvik i Sogn.22 for bruk innendørs og på 100 m. Magasin med kapasitet på mer enn 5 patroner Side 6-4 . Klasse aspirant kan benytte Norges Skiskytterforbunds godkjente skiskyttergevær. 23. diopterhull 6 hull med solskjerm . Våpenet kan maksimalt veie 6. Skarpskyttergevær M/59 og M/59 F1 og DFS’ skarpskyttergevær M/67: Alle eksisterende toppmonterbare danske. 7. 3600 Kongsberg også i linksutgave. 6500 Kristiansund. 6. Klasse aspirant kan benytte Norges Skiskytterforbunds godkjente skiskyttergevær med originalt reimfeste. 2870 Dokka. 6. b. lysåpning Hauge. Det er ikke tillatt med automatiske eller halvautomatiske mekanismer. 22 og 6. Siktemidlene skal være av typen åpne-/ dioptersikte. Det er tillatt med samme kolbekappe for M/59 og M/59F1 som for M/67 (gummi). Gujord.5 kg. Eckernførde. Dessuten skjefter laget av følgende: Baraas.330 Annet: kaliber . Parker Hale 6 hulls diopterskive med stor solskjerm er tillatt. 5. Engedal.5 mm og DFS’ Skarpskyttergevær M/67 . 4532 Øyslebø.62. Arnesens diopter med følgende tilleggsutstyr: Diopterhull faste Hauge 9 Våpen med magasinløsning kan benyttes.

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011 er ikke tillatt. 10. Skjeftet skal være formet etter følgende norm:A- Laveste punkt på skjeftet eller kolbekappen (i nederste posisjon) kan ikke overstige 220 mm fra kjernelinjen i løpet (K). B- Laveste punkt på pistolgrepet kan ikke overstige 145 mm fra kjernelinjen i løpet. C- Høyden på forskjeftet kan ikke overstige 90 mm fra kjernelinjen i løpet til laveste punkt på forskjeftet. 11. Avklares ikke våpenets beskaffenhet med disse reglene, gjelder generelle bestemmelser i DFS’ regelverk. 6.400 Sauer 200 STR Sauer 200 STR (Scandinavian Target Rifle) var fra og med 1/1-90 godkjent for bruk i Det frivillige Skyttervesen i kal. 6,5, 7,62 NATO og kal. .22. 6.410 Skjefter Godkjent skjefte for Sauer 200 STR: Kun Sauers originale skjefte er tillatt. 6.420 Siktemidler Godkjente sikter: Busks lisensproduserte sikte for Sauer 200 STR samt øvrige toppmonterte, godkjente sikter for Mauser. 6.430 Kal. .22 Sauer 200 STR kan bygges om til kal. .22 (med magasin) for bruk innendørs og på 100 m. Det tillates kun brukt 5 skudds magasin. 6.500 Hærens skarpskyttergevær NM 149 og HVs opplæringsvåpen kal. .22 NM 158 6.501. Hærens skarpskyttergevær NM 149 er godkjent til bruk i Det frivillige Skyttervesen i den utgave det foreligger i Forsvaret i dag (mars 1990), dog kan ikke kikkertsikte anvendes i konkurranser. Påmontering av annet diopter eller forsikte er ikke tillatt. 6.502. HVs opplæringsvåpen kal. .22 NM 158 er godkjent til bruk i Det frivillige Skyttervesen i den utgave det foreligger i HV i dag (mars 1990). Våpensmias modell av NM 158, «Rekruttrifla» er også godkjent. 6.600 AG-3 og HK 416 AG-3 og HK 416 er godkjente våpen i DFS. Det er fastsatt følgende regler for skyting med disse våpen i DFS: 1. All skyting skal foregå med halvautomatisk ild. 2. Våpenets betjening, fylling og tømming av magasin, ildhåndgrep samt våpenets sikkerhetsmessige behandling på og utenfor banen skal foregå etter bestemmelsene i Forsvarets reglementer for Forsvarets våpen. Enhver som skal delta i skyting med AG-3 eller HK 416 plikter å kjenne bestemmelsene. Magasinfylling og ladning skal foretas med samme antall patroner som for godkjente repetergevær i DFS. Dvs. at det er tillatt å fylle og lade med maksimum 6 patroner. Magasin som benyttes til etterladning skal inneholde maksimum 5 patroner. Ved skyting av 10-skuddserier skal det benyttes to magasiner og de skal inneholde enten 6 og 4 eller 5 og 5 patroner. Ved Stangskyting skal skytingen begynne med 1 patron i kammeret og 5 i magasinet på geværet. Magasin(er) for etterladning skal inneholde maksimum 5 patroner. Det er ikke tillatt å benytte magasinet til støtte for våpenet, f.eks. mot underlaget i liggende og mot kneet eller låret i knestående. (Vær obs på at magasinet på HK 416 er relativt langt) R eimstøtte er tillatt. For bruk av reim gjelder 6.143 pkt. 5. Ved skyting om Det militære skarpskyttermerke i skytterlag skal programmet for repetergevær følges, men «hurtigserien» skal skytes på 15 sekunder. Minimum avtrekksvekt er 2,5 kg. AG3 og HK416 gevær kan kun benyttes av skyttere som konkurrerer i klasse AG3 og klasse HK416, og etter de regler som gjelder for disse klassene. Se utfyllende bestemmelser i pkt 7.238. For AG3 gjelder at våpenet skal være umodifisert. Dvs at eksempelvis bajonettfaste, og pistolgrepsplater skal være påmontert. Tillatt modifikasjon er bruk av original kolbeforlenger og innskyvbar kolbe. For HK 416 gjelder at det kun er normalversjonen som er tillatt brukt. Skarpskytterutgaven og karabinversjonen er ikke tillatt. Siktet skal kun være original aimpoint med original 2 MOA prikk. Tilleggsutstyr som gir forstørrelse er ikke tillatt. Annet tilleggsutstyr som eksempelvis laserpeker, lykt, vertikalgrep, kort magasin og tilsvarende er ikke tillatt.

3.

4. 5.

6

6.

7. 8.

9. 10.

11.

12.

6.700 Luftgevær 6.701 Luftgevær er likestilt med kal. .22 ved skyting på 15 m innendørs. Dioptere og annet utstyr på godkjente luftgevær er ikke uten videre tillatt brukt på andre våpen. Godkjenning av luftgevær til bruk i DFS foretas av Norges Skytterstyre.

Side 6-5

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011

Spørsmål vedrørende godkjente modeller fås ved henvendelse til Skytterkontoret. 6.800 Kjøp av gevær 6.810 Kjøp av geværer Ved kjøp av geværer gjelder våpenlovens bestemmelser. Søknad sendes til politimesteren via den lokale politimyndighet. Når søknaden er innvilget leveres/sendes den til våpenforhandleren. Skytterkontoret forhandler følgende våpen: Sauer 200 STR i 6,5, 7,62 NATO og kal. .22 utgave. 6.900 Ammunisjon 6.910 Generelt Det kan kun benyttes ammunisjon av typene «luft»/CO2, kal. .22 long rifle, 6,5 mm (6.5 x 55), 7,62 mm (7,62 x 51 tilsvarende .308) eller (7,62 x 63 tilsvarende 30.06) innenfor DFS. Ammunisjonen skal være tilpasset standard kammerlengder og ladninger. For jegerklassen tillates kaliber som for storviltjakt. Maksimalt tillatt kammertrykk i kal 6.5 i Sauer og Mauser er 3800 bar, i Krag Jørgensen 3300 bar og maksimalt kammertrykk for 7.62 er 4150 bar. Trykk målt ved Piezo elektrisk trykkmåling. Ved innendørs skyting skal ammunisjon i kal. .22 ha Vo lavere enn lydhastighet. 6.920 Ammunisjon for rekrutteringsklassene 1. Ammunisjon for rekrutteringsklassene skal være 6,5 mm/Rekruttpatron eller kal. .22 long rifle. 2. Kulevekt: Maks 6,5 gram. Maks Kammertrykk: 2500 bar ved pizo elektrisk måling. Vo: Maks 810 m/s (74 cm løpslengde). Presisjon for fabrikkammunisjon: Maks H+B på 100m = 5 cm skutt fra innspent løp. Ved deltaking i ekstraskytinger på samme betingelser som for de ordinære klasser, kan disse klassers våpen og ammunisjon nyttes. All standard ammunisjon kal. .22 Long Rifle kan brukes. 6.930 Ammunisjon for veteraner Veteranskyttere kan benytte rekruttammunisjon kal. 6,5 mm og kaliber .22 Long Rifle ammunisjon samt øvrig godkjent ammunisjon. Det gis ikke subsidier på rekruttammunisjon til veteranskyttere.

6.940 Håndlading av riflepatroner til eget bruk a. Håndlading av riflepatroner til eget bruk kan finne sted for ammunisjon som ikke er av typen kaliber .22. b. Trykkbegrensningene til ammunisjonen ihht pkt 6.910 og 6.920.2 skal følges. c. Håndlading av ammunisjon skjer på eget ansvar. 6.950 Kjøp av ammunisjon Ammunisjon kan i følge våpenloven kjøpes i rimelige mengder fra våpenforhandler eller ammunisjonsforhandler. Skytterkontoret er forhandler av Raufoss 6,5mm og 7,62 mm ammunisjon, samt kal. .22 ammunisjon. 6.960 Oppbevaring av ammunisjon For oppbevaring av ammunisjon refereres til våpenloven med forskrifter, og retningslinjer utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Våpenforskriftene sier at det i samme husstand uten politiets tillatelse ikke er tillatt å oppbevare mer enn 10 000 patroner håndvåpenammunisjon eller 15 000 patroner håndvåpenammunisjon hvis minst 5 000 patroner er i kal. .22 long rifle/.22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger, adskilt fra våpen.

6

Side 6-6

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011 7. KLASSESETTING Innhold kap. 7 7.100 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 7.110 Klassesetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 7.120 Klassesetting - seniorskyttere . . . . . . . 7-1 7.130 Klassesetting - rekrutteringskl. . . . . . . 7-1 7.140 Klassesetting - veteranklassene . . . . . 7-1 7.150 Ikke skutt klassesettingsprogram. . . . 7-1 7.160 Samlagenes kontroll med klassesettingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 7.170 Oppgave over antall skyttere . . . . . . . 7-2 7.180 Klassesammensetningen . . . . . . . . . . . 7-2 7.200 Bane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2 7.210 Klasser og klassekrav bane . . . . . . . . . . 7-2 7.220 Rekrutteringsklassene . . . . . . . . . . . . . . 7-2 7.221 Klasse Aspirant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2 7.222 Klasse Rekrutt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2 7.223 Opprykk til klasse Eldre rekrutt . . . 7-2 7.224 Klasse Eldre Rekrutt . . . . . . . . . . . . . . 7-2 7.225 Opprykk til klasse Junior . . . . . . . . . 7-2 7.226 Klasse Junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3 7.227 Opprykk fra klasse junior. . . . . . . . . 7-3 7.230 Seniorklassene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3 7.231 Klasse 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3 7.232 Klasse 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3 7.233 Klasse 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3 7.234 Klasse 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3 7.235 Klasse 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3 7.236 Frivillig opprykk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3 7.237 Nedrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 7.238 Klasse AG-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 7.239 Jegerklassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 7.240 Veteranklassene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 7.241 Klasse V55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 7.242 Klasse V65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 7.243 Klasse V73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 7.244 Særbestemmelser for veteranklassene . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 7.300 Klassesetting av skyttere fra Norges Skytterforbund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5 Kompetanse: Endringer i klassesystemet med hovedprinsipper for klassesammensetningen (§ 7.180) foretas av Skyttertinget. Øvrige endringer kan foretas av Skytterstyret. 7.100 Generelt 7.110 Klassesetting - Skytterlagene foretar klassesettingen for det påfølgende år etter de innberettede resultater og resultatene oppnådd i lagenes interne skytinger. - Nybegynnere klassesettes ved første gangs innmelding i skytterlag. - Klassesettingen foretas senere ved hvert årsskifte og gjelder for kalenderåret. - Det er ikke tillatt å endre klasse, heller ikke ved frivillig opprykk, i løpet av kalenderåret.

A. Etter alder Ved klassesetting etter alder legges til grunn aldersbestemmelsene i de enkelte rekrutteringsog veteranklassene. B. Frivillig Rekrutteringsskytterne kan etter søknad flyttes opp i høyere klasse jfr. klassereglene for rekrutteringsklassene. Veteranskytterne kan selv velge hvilken klasse de vil skyte i etter fylte 55 år jfr. klassereglene for veteranklassene. C. Etter kvalitet Ved opprykk etter kvalitet gjelder følgende: - klassesetting skjer på grunnlag av det tredje beste 25-skudds resultatet. - hvis man har skutt to 25-skudd er det den dårligste av de to som er klassesettingsresultat. - hvis man har skutt en 25-skudd blir det ene resultat tellende som klassesettingsresultat. 7.120 Klassesetting - seniorskyttere Klassesettingen skal foretas på grunnlag av samtlige oppnådde konkurranseresultater på 200/300m i og utenfor eget lag. 7.130 Klassesetting - rekrutteringsklassene For rekrutteringsklassene foretas klassesettingen på grunnlag av aldersbestemmelsene eller etter søknad (frivillig opprykk). Nybegynnere som er 17 år eller yngre klassesettes første gang etter alder. Skytteren må siden innom alle de aldersbestemte klassene. 7.140 Klassesetting - veteranklassene For veteranklassene foretas klassesetting etter aldersbestemmelsene eller etter eget valg. 7.150 Ikke skutt klassesettingsprogram Skyttere som ikke skyter klassesettingsprogram ett eller flere år, starter igjen i den klassen de sist var kvalifisert for. Skyttere som ikke har deltatt siste 5 til 14 år i noen DFS konkurranse, kan velge å skyte i alle klasser unntatt klasse 1 når de begynner igjen. Skyttere med lenger fravær enn 14 år kan fritt velge klasse når de begynner igjen. Siste års juniorskyttere som ikke har skutt klassesettingsprogram klassesettes etter resultat oppnådd som førsteårs juniorskytter. 7.160 Samlagenes kontroll med klassesettingen Skyttersamlaget plikter å føre kontroll med lagenes klassesetting og rette eventuelle feil. Skyttere som det er anledning til å tro holder seg nede i klasse med vilje, og/eller hvis resultatene

7

Side 7-1

Dette gjelder såvel bane. skytterlue. 7 Side 7-2 . Valget må meddeles skytterlaget før årsskiftet.og samlagsstevnene gis frist til 1. Kontroll av bekledning foretas ved opprop/standplassleder. Skytteren klassesettes da etter alder.og karusellskytinger med premiering av prestasjon. herunder lagskyting. 7. Frivillig opprykk En 12-åring kan ved årsskiftet velge å rykke opp i klasse Eldre rekrutt og skyte der året etter som 13-åring. 7. Klassen gjennomføres på alle stevner opp til og med samlagsstevnet. Opprykk etter alder En 13-åring rykker opp i klasse Eldre rekrutt året etter og skyter der som 14-åring.221 Klasse Aspirant Skyttere i denne klasse skal minimum fylle 10 år i kalenderåret. 7. Det skal ikke deles ut medaljer i klasse Aspirant.220 Rekrutteringsklassene 7. 6. Våpen og ammunisjon: Aspirantklassen kan kun skyte med DFS’ godkjente våpen i kal. Det nyttes kun gjenstandspremier. landsdelskrets- og samlagsstevnene legges til grunn ved fastsettelse av klassekravene. Nedre aldersgrense på 10 år anbefales for all aktivitet i DFS utenom lagsplan. B. 3x5 skudd liggende (15-skudd) og 2x5 skudd liggende (10-skudd) ved innendørs.140).222 Klasse Rekrutt Klassen omfatter skyttere som fyller 11. 8. Resultatlistene bør ikke rangeres. Yngre skyttere kan ikke rykke opp til klasse Eldre rekrutt. Ved skyting på 15m kan klasse Aspirant benytte alle DFS-godkjente luftvåpen. Ingen skyttere som har deltatt i klassene Rekrutt eller Eldre Rekrutt på noe nivå kan gå tilbake til klasse Aspirant. og samtlige deltakere skal tildeles lik premie. Man bør i disse klassene i stedet premiere antall deltakelser eller lignende.223 Opprykk til klasse Eldre rekrutt Opprykksregler fra klasse Rekrutt til klasse Eldre rekrutt: A. Arrangørene av landsdelskrets. Skyteprogram: Klassen skyter 25 skudd.og antallsprinsipp slik at skytterne i de forskjellige klasser har relativt lik mulighet for premie. Det er valgfritt med eller uten anlegg/støtte i konkurranse. 7. samt Norges Skiskytterforbunds godkjente skiskyttergevær.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Skytetid som for rekruttklassen. kan samlaget flytte en klasse opp. med innsending av fullstendige resultatlister til Skytterkontoret. Følgende klasser og klassekrav nyttes: 7. 7.og baneskyting. til pkt.180 Klassesammensetningen Norges Skytterstyre fastsetter klassesammensetningen i klasse 1-5 ut fra et kvalitets. Det anbefales at resultatlistene offentliggjøres som lagslister i den rekkefølge skytterne har skutt. (Det skytes ikke finaleprogram i denne klassen). maksimum 15 år. (Henv. Det er fastsatt en nedre aldersgrense på 11 år i klasse Rekrutt. Dessuten skyttere som er 13 år og som har rykket opp fra klasse Rekrutt etter eget ønske. Resultatstatistikk fra Landsskytterstevnet. Premiering: 100% av deltakerne premieres etter 25 skudd (30 skudd i feltskyting). . Eksempelvis som 13-åring regnes skytter som i løpet av kalenderåret fyller 13 år. kalenderår. Skyttere i klasse Aspirant skal ikke delta i noen form for konkurranse. SKYTTERBOKA 2010-2011 tilsier det.bane I de aldersbestemte klasser gjelder generelt at alder regnes pr. serie.22.210 Klasser og klassekrav .som feltskyting.224 Klasse Eldre rekrutt Klassen omfatter skyttere som fyller 14 eller 15 år i kalenderåret. På landsdelskretsstevnet og Landsskytterstevnet kan ikke skytterne i klasse Aspirant delta.200 Bane 7. september det år som danner grunnlag for klassesettingen. skytterhanske og albuebeskyttere (i henhold til regler under Skytterbokas pkt. Skyttere i klasse Aspirant kan skifte til klasse Rekrutt eller Eldre rekrutt i løpet av kalenderåret.340) Påkledning: Det er tillatt å benytte skytterjakke. I feltskyting anbefales anlegg som gir grep og støtte ved ujevnt underlag. Det er ikke tillatt å benytte spesiell skytterbukse og skytesko. 7. I feltskyting skyter klassen 30 skudd liggende (5x6 skudd). 12 eller 13 år i kalenderåret.170 Oppgave over antall skyttere Oppgave over antall skyttere spesifisert for hver klasse tas med i skytterlagenes årsmeldinger. Seniorskyttere som bare skyter feltskyting skal oppgis til samlaget og plasseringene vedlegges.

m. B. 244 poeng t. Yngre skyttere kan ikke rykke opp i klasse junior. 230 poeng t.m.o. 239 poeng som tredje beste resultat .234 Klasse 4 Klassen omfatter: .skyttere i klasse 3 som i kalenderåret har skutt 219 poeng eller dårligere på tredje beste resultat . 226 poeng t.236. 248 poeng . 7.o. 7.236 7.m 250 poeng A.og felthurtigskyting i egen klasse på alle stevner hvor disse disipliner blir arrangert. Juniorskyttere gis adgang til å skyte Stang.o.236 7. pkt. Det er kun lov å delta en gang pr.m.m.skyttere i klasse 3-5 med tredje beste resultat 240 poeng eller mer i kalenderåret .m.230 Seniorklassene 7.227 Opprykk fra klasse junior Tredje beste resultat i kalenderåret: .nybegynnere.skyttere jfr.o. pkt. pkt. 226 poeng t.førsteårs seniorskyttere som i kalenderåret som sisteårs junior ikke oppnådde mer enn 225 poeng på tredje beste resultat . som har skutt minimum ett år i klasse eldre rekrutt.226 Klasse Junior Klassen omfatter skyttere som i kalenderåret fyller 16 eller 17 år.skyttere fra klasse junior som i kalenderåret har skutt f.m.m 244 poeng t.m. De skyter samme opplegg som seniorskyttere.skyttere jfr.m 220 poeng t.skyttere fra klasse 4 som har skutt 229 eller dårligere som tredje beste resultat i kalenderåret .o.o. jfr. 248 poeng på tredje beste resultat . 249 poeng t. må de skyte program som for klasse 3.skyttere i klasse 3 som har oppnådd f.skyttere fra klasse junior som i kalenderåret har skutt f.skyttere fra klasse junior som i kalenderåret har skutt f.235 Klasse 5 Klassen omfatter: . Velger de å skyte i kl. stevne.skyttere i klasse 1 som i kalenderåret har skutt 242 poeng eller bedre på tredje beste resultat .o.o.236 7.236 7 Side 7-3 . 220 poeng t.232 Klasse 2 Klassen omfatter: . 7. kan ved årsskiftet velge å rykke opp i klasse Junior og skyte der som 14 åring.o. Nybegynnere på 16 og 17 år kan velge om de vil skyte i klasse Junior eller klasse 1. 250 poeng som tredje beste resultat . SKYTTERBOKA 2010-2011 7. De kan også kvalifisere seg for finaleomgang.o. 7. 7.233 Klasse 3 Klassen omfatter: .skyttere i klasse 2 som har oppnådd f. 243 poeng .skyttere jfr.m.Klasse 3: F.m 243 poeng på tredje beste resultat .m. 241 poeng på tredje beste resultat i kalenderåret .skyttere i klasse 2 som i kalenderåret har 219 eller mindre på tredje beste resultat 7. Valget må meddeles skytterlaget før årsskiftet. Skytteren klassesettes da etter de resultater som ble oppnådd det året skytteren skjøt som junior. som har rykket opp fra klasse Eldre rekrutt etter eget ønske. Frivillig opprykk En 13 åring.o.231 Klasse 1 Klassen omfatter: . 249 poeng t. 7.skyttere fra klasse 2 med tredje beste resultat 242 eller bedre i kalenderåret . Frivillig opprykk En skytter som har skutt minimum ett år i klasse Junior kan ved årsskiftet velge å rykke opp i klassene 1-4 og skyte der året etter.o.skyttere i klasse 1 som har oppnådd 241 poeng eller mindre på tredje beste resultat . 7. Opprykk etter alder En 17-åring rykker ved årsskiftet opp og fordeles til klassene 1-4 året etter og skyter der som 18-åring.m.225 Opprykk til klasse Junior Opprykksregler fra klasse Eldre rekrutt til klasse Junior: A. 3. B. jegere og andre som er 16 år eller eldre og som tidligere ikke har klassesettende resultat .skyttere jfr. punkt.o. 229 poeng på tredje beste resultat (seniorprogram med stående) i kalenderåret .skyttere i klasse 3-5 som i kalenderåret har skutt f.Klasse 4: F.Klasse 1: 225 poeng eller mindre .o.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 7.m.o.o. Opprykk etter alder En 15-åring rykker opp i klasse Junior året etter og skyter der som 16-åring. Valget må meddeles skytterlaget før årsskiftet.m.o. militære mannskaper. Juniorskyttere kan selv velge fra stevne til stevne om de vil skyte i klasse 3.o. pkt.Klasse 2: F.m. Dessuten skyttere på 14 eller 15 år. En skytter som har skutt minimum ett år i klasse Junior kan også velge å rykke opp i klasse 5. reglene om frivillig opprykk for seniorskyttere.m.

7.og felthurtigskyting har veteraner som skyter finfelt samme adgang til å skyte disse øvelsene som skyttere i de øvrige seniorklasser og de skal premieres i sine respektive klasser. pkt. Det skal fortrinnsvis benyttes godkjente DFS figurer. velge å skyte i klasse 2. I stevner der det er opplegg for Stang. V55 også i Stang.243 Klasse V73 Klassen omfatter skyttere fra og med det år de fyller 73 år. Det er kun lov å delta en gang pr stevne. 3. Ammunisjon som benyttes i konkurranser skal være standard utlevert ammunisjon som Forsvaret nytter. Skyttere som deltar i disse øvelsene med to våpen skal på forhånd avklare hvilket våpen som benyttes til kvalifisering for finale/skyting om trofé. 6. men da kun i klasse AG3/HK416. Velger de å skyte i V55. samlags-. Egen finale og eget trofé for klasse HK416 etter arrangørens bestemmelser. Valget må meddeles skytterlaget før årsskiftet. I stevner der det er opplegg for Stang. AG-3.242 Klasse V65 Klassen omfatter skyttere fra og med det år de fyller 65 år til og med det år de fyller 72 år. 7.240 Veteranklassene 7. 7. pkt. 6. De kan også kvalifisere seg for finaleomgang. 3.130). Bare skyttere klasseført i klasse 1 kan delta i Jegerklassen. Skyttere som deltar i denne øvelsen med to våpen skal på forhånd avklare hvilket våpen som benyttes til kvalifisering for finale/ skyting om trofé. Velger man 7 Side 7-4 . avsnitt 6).236 Frivillig opprykk Seniorskyttere kan frivillig ved årsskiftet velge å stå i en høyere klasse enn den klasse de er kvalifisert for. Klasseførte skyttere kan delta i både sin ordinære klasse og i klasse AG3/HK416 ved samme stevne i alle øvelser. Eksempelvis kan en skytter som er kvalifisert for klasse 1. 7.123 og 6.2e). Det er kun lov å delta en gang pr stevne. Skyttere i klasse HK416 kvalifiserer ikke inn for finale i Stangskyting sammen med øvrige våpen i DFS. Albuebeskyttere og skytebriller er tillatt.143. må de skyte program som for klasse V55. dog fortrinnsvis ikke på skyteavstander over 300m. og som skyter i klasse 1-5. og uniformen kan ikke ha noen modifikasjoner. 7. Medlemskap i skytterlag tilsluttet DFS kreves for å kunne delta i konkurranser (ref. Skyttere i klasse V65 kan selv velge fra stevne til stevne om de vil skyte i klasse V55. rembruk og bekledning skal være som for de øvrige DFS-klasser (se pkt.238 Klasse AG-3 og HK 416 1. I klasse AG3/HK416 kan skytteren kun benytte militært feltantrekk som skyteantrekk. Reglementert sittende skytestilling kan benyttes uten legeattest (ref. Det gis ikke tilbud til Jegerklassen i mesterskap. Skyttere i klasse V73 kan selv velge fra stevne til stevne om de vil skyte i klasse V55. V65 og V73. må de skyte program som for klasse V55. 4 eller 5. Klassene omfatter militært. Skyttere som har nådd alderen for klassen. eller vil gå over i veteranklassen. 2.244 Særbestemmelser for veteranklassene Når en skytter har oppnådd alder som veteranskytter kan vedkommende velge om han/hun fortsatt vil stå i den klasse han/hun da tilhører. (En skytter kan eksempelvis ikke rykke ned direkte fra klasse 5 til klasse 3) 7. Klasse V55 skyter grovfelt som klasse 2-5. kan etter eget valg gå over til denne klassen. såframt ikke spesielle arrangementstekniske forhold forhindrer dette.og felthurtigskyting har veteraner som skyter finfelt samme adgang til å skyte disse øvelsene som skyttere i de øvrige seniorklasser og de skal premieres i sine respektive klasser. mens spesiell skytebekledning under uniformen er ikke tillatt. landsdelskrets- og Landsskytterstevnet. Skyttere kan eksempelvis delta med AG3/HK416 i enkeltøvelser. 7. ikke dyrefigurer.241 Klasse V55 Klassen omfatter skyttere fra og med det år de fyller 55 år. rulleført personell – både klasseførte skyttere og de som oppfyller de alminnelige krav for skyttere i klasse 1.og felthurtigskyting.239 Jegerklassen Konkurransetilbudet for denne klassen gis kun i 30 skudd på åpne feltstevner.og felthurtigskyting. er unntatt fra denne regel. Skyttere i klasse V65 som velger å skyte grovfelt premieres sammen med kl.237 Nedrykk Det er kun mulig å rykke ned en klasse hvert år i klasse 2-5. Skyttere i klasse HK416 kvalifiserer inn for finale i felthurtig på lik linje med skyttere i de øvrige klasser.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Skytestillinger. SKYTTERBOKA 2010-2011 7. De kan også kvalifisere seg for finaleomgang. Dvs. Skyttere i klasse V73 som velger å skyte grovfelt premieres sammen med kl. 7. V55 også i Stang. Skytingen foregår i størst mulig grad på samme opplegg som for klasse AG-3. Velger de å skyte i V55. Skyttere i klasse AG3 kvalifiserer inn for finaler i Stang og/eller felthurtig på lik linje med skyttere i de øvrige klasser.

da kan V55 skyte sitt program der og premieres i sin klasse.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Skyttere som står i klasse V65 og V73 kan ved årsskiftet gå tilbake til V55 og skyte programmet for denne klasse i både bane.300 Klassesetting av skyttere fra Norges Skytterforbund Miniatyrskyttere som skyter 50 meter matchprogram (halv- og helmatch) i klasse K1 og klasse A skal ved første gangs innmelding skyte i klasse 4. og har resultater tilsvarende klasse B/K2. og har resultater tilsvarende klasse A/K1. Ved årsskiftet er det tillatt for en veteranskytter å gå tilbake til den klasse en sist var kvalifisert for.og feltskyting. På stevner hvor det ikke er skyting på 100 m (V65 og V73) kan disse klasser skyte sitt program på 200/300 m og premieres i sin klasse. 7 Side 7-5 . Det samme gjelder juniorskyttere. Det samme gjelder juniorskyttere. Det samme gjelder hvis det bare er skyting på 100 m. En skytter som har oppnådd alder for å skyte i klasse V73 kan ikke velge å skyte i klasse V65. SKYTTERBOKA 2010-2011 veteranklassen. skyte det til enhver tid fastsatte program for veteran-klassene på 100 eller 200/300m. De skyter da følgelig også under klassebetegnelse V55 dette kalenderåret. som i kalenderåret er 18 år eller eldre. som i kalenderåret er 18 år eller eldre. må en på alle stevner hvor det er veteranskyting. 7. Miniatyrskyttere som skyter 50 meter matchprogram (halv- og helmatch) i klasse K2 og klasse B skal ved første gangs innmelding skyte i klasse 3.

. . . . 8-8 8. . . . SKYTEREGLEMENT Innhold kap. . . . . . . . . . 8-6 8. . . . . . . . . 8-8 8. . . . . . . . skyteprogrammet og bestemmelsene for de forskjellige skytestillinger. . . . . . . . 8-7 8. . .139 Diskvalifisering . .174 Sittende skytestilling.146 Skyteluer/skjerm. . . . . . . . På skytestevner. 8-2 8. . 8-7 8. . . . . . . . . . . SKYTTERBOKA 2010-2011 8. . . . . . . 8-7 8. . 8-4 8. . 8-1 8.162 For å korte inn stevnetiden . . . . . .129 Tobakksrøyking på standplass. . . . . . . . . . . .143 Benklær . . . . . . 8-2 8. . . . 8-1 8. . . . . . . . . . . 8-1 8. . .158 Feil ved våpen eller ammunisjon. . . .133 Pressefotografer på standplass . . . . .151 Skudd på feil skive/Skudd av forskjellig kaliber . . . . . . . . . . . . . . .102 Skyte og geværkontroll . . . . . . 8-7 8. . 8-3 8. . . . . 8-6 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Skyting før «ILD» . . . . .121 Andre skytteres våpen . . . . . .141 Skytejakker . . . . . . .134 Ild-kommando . . . . 8-6 8. . . . . . 8-1 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6 8. . . . . . . . . . . . . .101 Vindmåler Vindmåler er ikke tillatt brukt i konkurranser. . . . . . . . . . . 8-1 8. . 8-3 8. . . . . . . . . . 8. . .171 Fellesbestemmelser for alle stillinger . . . . .120 Sikkerhet . 8-3 8. . . . . . . . .118 Brudd på oppsatte regler . . . . . . . . . . 8-3 8. . . . . .126 Visitasjon av våpen . . . . . . . . . . . . . . 8-8 8. . . . . . . . . . .136 Mesterskapsomgang . . . . . . . . . .127 Skivetrekk og 15 meter . . . . . . . . . 8-3 8. . . . . Våpen og ammunisjon). . . . . . . . 8-2 8. . . . . . . . 8-2 8. 8-3 8. . .137 Kort og lang «STANS» . . . . . .119 Vindvimpler . . 8-5 8. . . Det er ikke tillatt å flytte siktet framover eller bakover under skyting. . etterinnmelding og skyting på ledig plass . . . . 8. . . . . . . . . .132 Standplasskontrollører .144 Sko . . . . . . . . . .102 Skyte. . . . . . . . 8-8 8. . . . . . 8-7 8. . . . 8-5 8. . . . 8-7 8. . . . . . . . . 8-8 8. . 8-2 8. . . . . Skytterne plikter selv å kjenne skytereglementet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8 8. . . . . . . . . . (Jfr. . . .123 Sikte. . . . . 8-2 8. . . . . .og avtrekksøvninger. . . . . . 8-8 8. . . . . . . . . . . 8 Side 8-1 . . . . . .165 Dyslektikere . . . . . . . . 8-8 8. . .161 Skyttertingsrepresentanter. . . . . . . . . . . .172 Liggende skytestilling . . . . . 8-2 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Omskyting bane .100 Generelt All skyting i Det frivillige Skyttervesen skal foregå etter nedenstående regler og i reglementerte skytestillinger. . . . . . .116 Skyting på høytidsdager . .150 Feilskyting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7 8. . kap. . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Elektroniske skiver .153 Feilskyting . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . 8-8 8. . . . . .Omskyting felt . . . . . . . . . . . . . . . .145 Hansker . . 8. . . . . . . . . . 8-6 8. . . . . . . .170 Skytestillinger . . .110 Våpen og siktemidler . . . . .115 Forstyrrelse av gudstjeneste .Omskyting . . . . . . . . . . . . . .149 Synskorreksjon . . . . . . . . . . . Dette gjelder også mellom seriene.101 Vindmåler . . . . 8-7 8. . . . . . .122 Bæring av våpen. . .163 Skytetid etteranmeldte . . . . . . . . . . . . . . .v. . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . .117 Doping m. . . . . . . . . . . .160 Innmelding. . 8-7 8.152 Feilskyting . . . . . . . . . . .164 Skyting på annens plass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Hørselvern . 8-8 8. og avtrekket skal være reglementert. 8 8. .128 Sikkerhetsmerke .155 Prøveskudd/Langt opphold under prøveskyting . . . . . . . . . . . 8-3 8.111 Ordensregler for skytterne . . . . 8-2 8. . . .131 Standplasslederens kompetanse og myndighet . . 8-7 8.100 Generelt . . . . . 8-3 8. . . . . . . . . . . . 8-2 8. .175 Stående skytestilling .157 Forstyrrelse av skytter . . . . .111 Ordensregler for skytterne 1. . . . . . . . . . . . . .173 Knestående skytestilling . . . . 8-5 8.113 Protest på anvisning . . . . . . . . . . 8-2 8. . . . . hva som er tillatt og ikke tillatt. . . . . 8-9 Kompetanse: Alle endringer kan foretas av Skytterstyret. .147 Ankelpølle. . . . . . . . . . 8-8 8. 8-5 8. . . . . . . 8-6 8. . .124 Sikring av våpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2 8. . .154 Feilskyting .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 8-3 8. . . . . 8-2 8. . . . . . . .114 Like konkurranseforhold . . 8-6 8. . . . kan skytteren bare ha ett våpen med seg på standplass. . 8-6 8. 8-4 8. . .og premieskytinger.112 Anvisning . . . . . . Søknad om dette skal sendes til Skytterkontoret. . . Det kan gis dispensasjon fra regelverket. .og geværkontroll All skyte- og geværkontroll på Landsskytter tevnet s skal besørges av arrangøren. . . . . . . 8. . . . . . .Omskyting innendørs. . . . . . . . . .140 Påkledning .142 Albuebeskyttere . . . . . . Det er ikke tillatt å skifte våpen under hovedskytingen i bane og feltskyting.156 Stans i skytingen. . . . . . . . . . . . . . .125 Ladning av våpen . . . . . . . . .110 Våpen og siktemidler Det skal nyttes våpen og siktemidler av godkjente modeller. . . . . 8-7 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Skyteledelse . herunder merke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 For tidlig/sent avgitte skudd -selvanviser. . . . . 8-2 8. og alt som angår opptreden på standplassen. .

8.123 Sikte. 8. skal straks framsettes muntlig overfor standplasslederen. I feltskyting skal figurene monteres på en slik måte at de er godt synlige.120 Sikkerhet Enhver deltaker må føle medansvar for sikkerheten og bidra sitt til å forebygge vådeskudd.115 Forstyrrelse av gudstjenester Skytterlagene må søke å ordne sine skytestevner på søn. Ved siden av standplass. på anvist plass. SKYTTERBOKA 2010-2011 2.117 Doping m.122 Bæring av våpen Ved bæring av våpenet utenfor standplass skal alltid munningen peke opp. det være seg skyttere.116 Skyting på høytidsdager Skyting skal ikke finne sted.135). 8.og avtrekksøvinger mot skivene når sikkerhetsmerket ikke er framme. Linksskyttere bør plasseres på høyre fløy. Under slike finaler må det være tilstrekkelig plass for linksskyttere slik at ingen skyttere blir forstyrret under skytingen.121 Andre skytteres våpen Andre skytteres våpen skal ikke røres uten etter tillatelse. Gjentar det seg.114 Like konkurranseforhold Stevnearrangører og ledere må alltid ha for øye den hovedregel at alle skyttere skal konkurrere under så like forhold som mulig. Blir resultatet uendret. 8. Åpenbart berusede eller påvirkede personer. gas e. Ingen må skyte før en er klar over målet. arrangeres. 5. Skiver og figurer er alltid nummererte fra venstre. 8 Side 8-2 . for øvrig kapittel 15.113 Protest på anvisning Ved protest på anvisning skal standplasslederen varsle anvisersjefen. Når resultatet blir kunngjort ved oppslag. kan miste retten til å delta i denne skyting. Den som ikke er til stede ved opprop.og avtrekksøvinger Sikte. pappskive.og helligdager slik at gudstjenester ikke på noen måte blir forstyrret. Militære våpen sikres etter militært våpenreglement.200 om doping).v. 8. Vedkommende styre avgjør alle tvistemål. eller ikke er ferdig til å skyte når vedkommendes skyting skal begynne.l. Anvisersjefens avgjørelse er endelig. skal det være kunstig bakgrunn. For Sauer 200 STR skal rød indikator være helt skjult av sikringen. skal vises bort fra baneområdet (jfr. Anvisersjefen skal signere resultatet. Blir det endring av resultatet skal skiven anvises på nytt. Vindvimplene skal være godt synlige.118 Brudd på oppsatte regler De som bryter de oppsatte regler. eller bruddet er graverende. kan av vedkommende styre eller stevneledelse vises bort fra skyteplassen. 8. Stevneledelsen skal treffe den endelige avgjørelse om dette.og landsdelskretsstevner i baneskyting. 8. 8. og ikke før det er kommandert ild. påskedag og 1. kan det derimot foretas sikte. 8.og avtrekksøvinger bak standplass er strengt forbudt.119 Vindvimpler Vindvimpler på 100. 8. 8. 200 og 300 m er påbudt for lands. 4. 3. Protest på andre forhold. For Krag-Jørgensengevær skal sikringsfløyen svinges helt over til høyre. Skytter/skytterlag er selv ansvarlig for at links skytestilling oppgis ved påmelding. arrangører eller tilskuere. Disse avgjørelser kan ankes inn for samlagsstyret og videre til Norges Skytterstyre til endelig avgjørelse. På standplassen skal skytteren ta plass til venstre for skiltet som angir vedkommendes skivenummer. Hvis protesten avvises kan skytteren levere den skriftlig til stevneledelsen. juledag. skal dette meddeles standplassen. kan vedkommende bli nektet å være medlem for et bestemt tidsrom eller for alltid. og skriftlig begrunnet framstilling innleveres umiddelbart etter skytingen.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. pinsedag. Annen form for sikring godkjennes ikke.112 Anvisning Skytteren skal være oppmerksom på anvisningen. 1. Dyslektikere med attest fra Skytterkontoret bør gis fløyskive. Denne kontrollerer skiven. 1.124 Sikring av våpen Under konkurranseskyting innen DFS. Man må ikke forstyrre andre skyttere. Skytteren skal bli i skytestillingen inntil stanssignalet har gått. 8. Om nødvendig bør skive og standplass til høyre for linksskytter være ubesatt. hvor sikret gevær forlanges. herunder elektronisk anvisning (se punkt 8. godtas at sikringsfløyen for Mausergevær/karabin kan stå rett opp. skal skytteren selv kontrollere sitt eget resultat. 8. Standplasslederen må i så fall straks varsles om dette. med unntak av finaler med enkeltvis anvisning der alle skytterne skal ligge i poengrekkefølge. langfredag. Skytteren har ikke krav på ny anvisning. Når bakgrunnen gir dårlig kontrastvirkning.

dog punkt. Øvre og nedre felt på sikkerhetsmerket skal være rødt.131 Standplasslederens kompetanse og myndighet På hver standplass skal det være en standplassleder som har ansvaret for sikkerheten og ledelsen av skytingen. 8. skal standplasslederen forvisse seg om at disse kjenner gjeldende regler og bestemmelser.127 Skivetrekk og 15 meter På baner med skivetrekk og på 15 meter innendørs baner skal skytter og standplassleder påse at sluttstykket settes i bakre stilling og magasin tas ut ved anvisning.126). om nødvendig sette dem inn i deres oppgaver. Skyttere som ikke har våpenkort. 8. ha med seg godt synlig sikkerhetsmerke som settes opp foran skiva som tegn på at det ikke skal skytes. Når skivene settes i halvstilling. Standplasslederen plikter å påse dette. Dessuten kan representanter fra skyteledelsen ta opphold på standplassen. 8. samt skytereglement. AG-3: Som Sauer. HK 416: Sluttstykket i bakre stilling. med unntak av sluttstykket. Publikum kan ta opphold på standplass hvis arrangøren finner dette forsvarlig ut i fra sikkerhet. Det er ikke tillatt å bevege seg fram til skytteren for å ta situasjonsbilder.134 Ild-kommando For ledelse av skyting på pappskiver kan nyttes Side 8-3 8 . På standplassen skal ingen andre enn standplasslederen. ha en standplassleder som nevnt ovenfor. 22-våpen og luftvåpen: Der hvor kammeret er lett synlig: Sluttstykket i bakre/åpen stilling. Standplasslederen har det fulle ansvar for at skytereglementet og gjeldende bestemmelser for konkurranseskyting innen DFS blir overholdt. 8. Ellers som Sauer. Fotografen tar plass på ventebenken. 8. SKYTTERBOKA 2010-2011 8. skal trene under tilsyn d. Denne standplasslederen skal være minimum 18 år og ha tilstrekkelig kjennskap til godkjente våpen slik at sikkerheten kan ivaretas. arrangementsmessig gjennomføring av stevnet og arbeidsforholdene for mediarepresentanter.133 Pressefotografer på standplass Pressefotografene gis tillatelse til å oppholde seg på standplassen under skytingen på følgende vilkår: 1. Ved avsluttet skyting foretas visitasjon i henhold til pkt.126 Visitasjon av våpen Før skytteren forlater standplassen skal våpenet være tømt (uladd våpen og tomt magasin).129 Tobakksrøyking på standplass Tobakksrøyking på standplass er forbudt. Våpenet må ikke vendes mot noe menneske. Ved opphold.130 Skyteledelse 8. Fotografering kan foregå fra fotografens plass på ventebenken. 8. 4. i skytingen skal våpenet sikres. 8.128 Sikkerhetsmerke Sikkerhetsmerke skal ha en kvadratisk flate som er diagonalt inndelt. 5. 6. 3. ladearmen holdes av skytter.v. stans. Fotografene må ikke foreta seg noe som forstyrrer skytterne under skytingen. herunder visitasjonsregler.126.132 Standplasskontrollører Ved større stevner hvor det nyttes standplasskontrollører og assistenter. skal all skyting på vedkommende hold opphøre. Fylling av løse magasin er tillatt som klargjøring før skyting hvis de oppbevares i veske eller koffert (jfr. Det er forbudt å bruke blitz. Ved visitasjon skal følgende prosedyre følges: Sauer 200 STR: Sluttstykket og magasin skal tas ut ved visitasjon av våpenet. 8. Krag: Sluttstykket i bakre stilling.s. samt personer med spesiell tillatelse fra skyteledelsen. I de tilfeller det nyttes faststående skiver. og under ingen omstendighet før på standplasslederens ordre. Det samme gjelder også når sikkerhetsmerket vises. Alle skal rette seg etter hans ordrer og anvisninger. Ved trening innendørs kan skyttere som innehar eget våpen trene uten standplassleder. Mauser: Sluttstykke tas ut ved visitasjon. Magasinlokket lukket. mens sideflatene skal være hvite. dessuten må han ha nødvendig kunnskap om sikkerhetsregler. Standplassleder forlater ikke standplass. 8. skal den som går fram for å anvise. Spørsmålet skal vurderes for hvert enkelt stevne. og med ladd våpen skal det ikke siktes mot annet enn det mål det skal skytes på. Kal. 2. og som derved låner våpen av laget for den enkelte kveld. Skytterlaget skal dog peke ut en ansvarlig for den enkelte trening.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Skytteren har uansett selv ansvaret for at våpenet er tomt. Kontrolløren skal videre kontrollere at alle magasin er tomme ved avsluttet skyting både i bane og felt (siste standplass i feltskyting). Fotografen må for øvrig rette seg etter de retningslinjer som gis fra standplassledelse (eller på landsskytterstevnet også fra skyteteknisk komité). hans medhjelpere og de som skal skyte oppholde seg. Kontrollør ser/kjenner etter at kammeret er tomt. Våpen med løst magasin skal utenom standplass transporteres uten magasin. 8.125 Ladning av våpen Ladning skal bare foretas på standplassen.

Tabellen øverst på neste side viser skytetider ved omskyting.126.» . Vedlikeholdsprotokoll skal være oppslått på standplass. Det blir ingen anvisning før visitasjon er ferdig.stans» o. på plass. må standplassleder tilpasse ordrer for visitasjon av våpen og magasin...s. 8. testes.kommando.. Se 8. For hvert prøveskudd. .172. enkeltskudd.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Slik kontroll skal utføres hver dag før skyting starter ved konkurranser over flere dager. og 5 sekunder deretter «ILD». Merknad 2: Ved skyting hvor skytterene på standplass har forskjellige skytetider på aktuell serie kommanderes: «Skytetid 1 1/2 min - stans».«Er det noen som ikke er klar?» - «Jeg sier KLAR om 10 sekunder fra - NÅ. senere (30 sek. prøveskudd ild» - «Stans» (kommando eller fløytesignal). kan disponeres inntil 1 minutt. Merknad 5: I all feltskyting skal det benyttes ferdigstilling som utgangsstilling. 8.«Tøm våpen og magasin.» . .. * Skytter protesterer på anvist verdi på ett eller flere skudd (gjelder kun skudd dårligere enn åtter): Dersom bakskive nyttes kontrolleres denne og skudd som ikke kan bekreftes på bakskiven strykes fra registreringen og det skytes om som nevnt ovenfor. Dersom bakskiver ikke nyttes. som for skyting mot manuelle skiver..«Anvisningen kommer. For de tre første prøve skudd i serie er skytetiden 1 minutt.» Merknad 1: Det vil ofte være nødvendig å gi anviserne fyldigere opplysninger enn antydet foran.«Skytterlag nr. og har skutt det riktige antall skudd. Under forutsetning av at juryen ikke finner feil ved skiven vil bom bli stående som endelig resultat.) «skytetid 2 min . Før konkurranse på elektroniske skiver starter skal skivene vedlikeholdes og kontrolleres slik leverandør av skivene har beskrevet i sin brukerveiledning. ladning og magasinfylling.173 og 8.«... slik at noen fortsetter. Ved skyting mot elektroniske skiver skal det være vanlig standplassledelse og . Standplassleder/jury skal nytte følgende retningslinjer i sin behandling av protester på anvisning: * Skudd mangler i en serie og kan ikke finnes i naboskiver eller på bakskive: Den elektroniske skiven undersøkes/evt. SKYTTERBOKA 2010-2011 følgende kommando: . Arrangør plikter å føre vedlikeholdsprotokoll som viser hvem som har utført vedlikehold og på hvilket tidspunkt vedlikeholdet er utført.«Skytterlag nr. Protest på anvisning: Arrangør skal etablere en jury på minimum to personer som er godt kjent med det elektroniske anlegget og som er til stede på standplass/lett tilgjengelig for å støtte standplasslederen i tilfelle protester.«Gjør klar til prøveskudd.» ..... patroner.m. Merknad 3: På baner med skivetrekk og på 15 meter innendørs baner skal skytter og standplassledelse påse at sluttstykket settes i bakre stilling og magasin tas ut ved anvisning.«Er det noen protester?» . hvis ikke strykes disse og det 8 .» - «KLAR». 8.» (Forklar kort skytingen). Gjør våpen og alle magasin klar for visitasjon. tilbake. Bakskivene nyttes til kontroll ved protester på skuddverdier og/eller manglende skudd m. I dette tilfelle skytes skudd(ene) i grunnlaget (10-skudden) om i den stilling de ble skutt i.v.. Standplassleder forlater ikke standplass.. Merknad 4: Ved avbrutt skyting.«Gjør klar for serie..«Anvisningen kommer. Ved elektronisk anvisning skal skytteren ha rimelig tid foran Side 8-4 hver serie til forberedelser. og det ikke finnes feil ved skivene blir resultatet stående.135 Elektroniske skiver 1.«Er det noen som ikke er klar» . eksempelvis der hvor skytter unnlater å skyte 10 skudd omgang hvor det ellers er fri adgang til dette. Se også neste punkt. 2.174. 3. Med . Finner juryen mulig feilkilde og skytteren ikke erkjenner å ha skutt bom. Alle elektroniske skiver bør være utstyrt med bakskiver som byttes eller lappes med jevne mellomrom. får han/hun skyte ett nytt skudd for hvert skudd som mangler. Ved avsluttet skyting foretas visitasjon i henhold til pkt.» Når visitasjon er ferdig. - STANS» (eller fløytesignal) som normalt « begynner 2 sekunder før skytetiden er ute og varer denne ut. 4. Lading» . Dersom skytteren gis medhold i sin protest teller ekstraskudd(ene). * Arrangør kan ved protest på anvist verdi av ett eller flere skudd velge å la skytteren skyte om skudd(ene) umiddelbart for deretter å kontrollere bakskivene etter at laget er ferdigskutt. .

25 (40) sek. Stå 3 min. 10-skudd: Manglende skudd skytes i 10-skuddens rekkefølge med skytetid som i 5-sk serien Omgang 75 sek. ** * Ferdigstilling ** 10 sek. I de tilfeller baneskyting skjer på elektroniske skiver som avleser skuddverdien i nummerert rekkefølge. trekkes. 8. ()=tid ved enkeltskuddsvåpen Tid 2/(3) min." 8. som er komplette.* 6 sek. 8. 40 sek.139 Diskvalifisering - kytter som nytter stilling(er) som ikke er tillatt. skal den eksakte verdien av skuddet avfyrt før «ILD» og etter «STANS». SKYTTERBOKA 2010-2011 200/300 m Serie Tid Første skudd Påf. 25 sek. Det gis et fritt antall prøveskudd i tre minutter. 20 sek. (bane- og feltskyting). 8. men tidligere registrerte serier. 12/19/(25) sek. Kne 2 min. skal skytingen straks stanses.Standplasslederens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. Første skudd 25 sek.152). 3/(4) min. 20 sek.138. 25 (30) sek. skivene tas ned og klistres. Hvis det ikke kan påvises hvem som har skutt for tidlig. Manglende skudd skytes i 10-skuddens rekkefølge med skytetid som i 5-skudd serien 8 ()=tid ved enkeltskuddsvåpen opprinnelige resultat blir stående. Første skudd Påf.Utenom den polstring som reglementert Side 8-5 . Ved generell funksjoneringsfeil på en enkelt skive bedømmer juryen hvorvidt skiven skal forsøkes satt i funksjon eller om skytter må flyttes over til en eventuelt ledig skive. 25 sek. 15 sek.5 min.140 Påkledning . kolben i bakken.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. våpenet ladd og forskriftsmessig sikret. I utgangsstillingen er det ikke tillatt med noen finger på avtrekkeren eller sikringsfløyen. Serier som allerede er registrert blir tellende. 25 (40) sek. S kan etter standplasslederens bestemmelse diskvalifiseres i den eller de skytinger hvor ulovlig stilling er brukt. fullt grep om kolbehalsen. 4/(5) min. 5. Denne stilling skal være inntatt på kommando «Klar». 40 (50) sek. 2/(3) min. Standplassleder vurderer om alle skal gis nye prøveskudd dersom ventetiden blir lang og/eller forholdene for øvrig tilsier det. Ved diskvalifisering skal skytteren det angår. 40 sek. * Ved for mange skudd i en serie benyttes regelverket for skyting på pappskive (Pkt. straks serien er ferdigskutt. 2/3/(4) min. * Skudd før "ild" og etter stans. skudd 25 sek. 25 sek. 2/(3) min.136 Mesterskapsomgang Baneskyting alle klasser: Utgangsstillingen er liggende ferdigstilling. Skyting iverksettes på nytt. gis beskjed om avgjørelsen. Påf. skudd 25 (40) sek. uten anvisning. i tillegg ved omladning 100 m Serie Ligg Kne 10-skudd Omgang 15 m Serie Ligg Kne Stå 10-skudd * Tid 2/(3) min. 8. 40 sek. 25 (40) sek. . skudd Ligg 1. Se pkt. 8. 25 sek.Anleggsstilling inntas og sikringen oppheves ikke før på kommando «ILD». 3/(4) min. I mesterskapsskytinger skal stanssignalet alltid være av 2 sekunders varighet. blir tellende. Det gis nye prøveskudd før skytingen fortsetter. 10 sek.137 Kort og lang «STANS» Ved korte skytetider og ved skyting med ubegrenset skuddantall på selvanvisende skive eller figur. 25 sek. Dersom skytter blir å flytte til et senere lag skal programmet skytes fullt ut.138 Skyting før «ILD» For den som skyter mellom «KLAR» og «ILD» eller etter «STANS» eller fløytesignal trekkes tilsvarende av de de beste treff. kan «STANS» eller fløytesignal være kort og skarpt. 8.

Konstruksjonen må videre være slik at albuebeskytteren kan vrenges.142 Albuebeskyttere Albuebeskyttere av mykt materiale er tillatt brukt i tillegg til skytejakker. 8. kunststoff eller tøy.) forbudt. Benklær kan ikke festes til sko eller på annen måte festes i nedkant. kan av vedkommende styre eller stevneledelse vises bort fra skyteplassen. Denne polstring skal maksimalt være 30 mm når den er lagt dobbelt. Skoens høyde kan være inntil 2/3 av lengden. . 8. dersom forholdet ikke rettes før oppsatt skytetid. målt enkel uten sammenpressing.5 mm på albue. og så mykt at albuebeskytteren kan legges dobbel. - ukkemekanismen skal ikke være regulerbar. Spesiallagde skytehansker er tillatt. 8. Ingen type hanske kan ha avstivningseffekt for håndleddet.l.145 Hansker Hansker av mykt materiale er tillatt. Herunder er spesiallagede skytebukser tillatt. . Stoffet skal ikke være tykkere enn 10 mm. herunder spesiallagde skytejakker.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. vindjakke (tilsv.) kan fravike dette krav. herunder ull. - det tilfelle at feltjakke. .Utenom lukkemekanismen kan jakken ikke være utstyrt med avstivningsanordninger. 8.Sålens tykkelse foran kan være maksimum 10 mm og hælen maksimum 30 mm. feltjakker o. Albuebeskytterens størrelse kan maksimalt være ca. Spesiallagde hansker må ikke gå mer enn 5 cm forbi håndleddet. For alle jakker gjelder følgende: . SKYTTERBOKA 2010-2011 påkledning gir er det ikke tillatt med noen form for kunstig avstivning/stabilisering/støtte av armer. til stramningsremmer e. Korreksjonen kan kun benyttes ved en av 8 Side 8-6 .Den som bryter de bestemmelser som er fastsatt i skytereglementet og ellers. . overarm og skulderparti.146 Skyteluer/skjerm Lueskygge eller skjerm skal ikke være lenger enn 10 cm målt fra pannen. 8. .144 Sko Skotøy som nyttes skal ha bøyelig såle og ikke være utstyrt med avstivningsanordninger tilsvarende som for slalåmstøvler o. For disse gjelder følgende: . L Herunder er regulerbare knapper.Skoen kan ha snøring både foran og bak. Sålen skal være bøyelig. . 8. 7.) brukes I utenpå en spesiallaget skytejakke gjelder følgende. 8.l. Benklærs lengde oppover begrenses av den normale hoftelinje (midje). borrelås (tilsv. kunststoff eller tøy og kan ha polstring på knær og i seteparti tilsvarende som bestemt for jakker.148 Hørselvern Hørselvern er påbudt ved alle skytearrangementer innen DFS.l. største diameter 18 cm. ben eller kropp.143 Benklær Benklær skal være laget av skinn.Opphengingskrok for geværrem på overarm er tillatt. målt enkel uten sammenpressing. Jakkens stoff inngår i dette mål.Isydde glidelåser i stoffet i benklær og skytejakker må være lukket ved kontroll av bekledningens størrelse. overarm og skulderparti. målt enkel uten sammenpressing. Det er ikke tillatt å flytte albuebeskytteren til annet sted på over. Annen polstring på eller under jakken er ikke tillatt. Pøllen kan kun nyttes til støtte for ankelen (legges mellom ankel og underlag) . Den spesiallagede skytejakken må fortsatt følge ovennevnte regler. Ekstra påsatt friksjonsstoff. Løstsittende kjeledresser (tilsv. Hanskenes totale tykkelse (begge sider) kan maksimalt være 15 mm målt på samme måte som jakkens polstring.221). Spesiallagede skytesko er tillatt.141 Skytejakker Skytejakker av skinn. aspirant (se pkt. Stevnearrangør er ansvarlig for at hørselvern i en eller annen form er tilgjengelig på skyteplassen.l.149 Synskorreksjon Det er tillatt å korrigere synet til normalt syn.147 Ankelpølle Ankelpølle for knestående skyting er tillatt. men må være fleksibel og kunne gjeninnta sin opprinnelige.eller underarm for derved å oppnå kunstig støtte. .i knestående stilling. For øvrig må denne jakken også følge ovennevnte regler. 8. med maksimal tykkelse på 2.Jakken kan ha polstring på albue. er tillatt.I feltskyting under vinterforhold er det tillatt med ekstra friksjonsmateriale på skytejakkens albuer.Det er egne regler for kl. Målingen foretas uten sammenpressing. friksjonsmateriale på jakkens sider for å forbedre opphenging av overarm i stående stilling er ikke tillatt. Pøllens materiale kan ikke ha en permanent ortopedisk utforming. 10 cm målt fra sentrum i bunnen og ut til kanten. bomull e.Jakken skal være av mykt materiale som har en maksimal tykkelse på 3 mm. Jakken som er utenpå kan bare ha tynn forsterkning av lær eller gummi. Pøllen skal ha en sylindrisk utforming med største lengde 25 cm. 8. sylindriske form. .

Omskytingen skal foregå straks. regnes bare de treff skytteren på vedkommende skive/ figur kan ha skutt.156 Stans i skytingen I tilfelle et eller annet skulle inntreffe slik at standplasslederen finner å måtte stanse skytingen midt i en serie. (Eksempel 1: Treff i figuren 8/4. avhengig av om noen forlanger det og situasjonen tilsier det. Serien skytes om. Tiden for det enkelte mål skal være fastsatt og kunngjort før skytingen begynner.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.150 Feilskyting . 8. 8. For skudd som faller etter «STANS» noteres ikke treff/resultat.Omskyting 8. 8. og dette skyldes ting forvoldt av skytter ved siden av (naboskytter) eller fra arrangørens side. blir godskrevet det beste treff i skiven når det bare er ett treff for mye. Tidsbegrensningen forandres da tilsvarende. mister det/de skudd vedkommende har skutt feil. i protokollen 6/4). trekkes ved for tidlig avgitte skudd et tilsvarende antall treff av de i rett tid avgitte skudd. Hvis skytteren ikke skyter om. skal det ikke godskrives høyere poengsum enn som om en hadde fått de beste treff første gang. Patroner som klikker kan dog erstattes i løpet av skytetiden. skal omskyting unnlates. b) vanlige briller.Omskyting felt Er det 7 treff i figuren av samme kaliber får skytteren de 6 beste treffene. Nye prøveskudd skal i tilfelle skytes før de øvrige skyttere skyter sine neste prøveskudd. Brudd i geværdel gir rett til omskyting.159 For tidlig/sent avgitte skudd Ved skyting med ubegrenset skuddantall mot selvanvisende figurer.152 Feilskyting . har skytterne rett til ny prøveskyting. Er skytteren beviselig ikke skyld i feilen. Den skytter som får mer enn 1 treff for mye i sin skive har krav på å skyte om i de tilfeller de ekstra treff er av samme kaliber som ens eget. Eksempel 2: Treff i figuren 10/4.Omskyting bane og 15 meter elektronikk Den som får for mange skudd i sin skive. I protokollen: 2/0. eventuelt med nye prøveskudd. Den som får for mange treff i sin skive/blink. Tilfeller kan forekomme ved at skytelederen har oppgitt feil skivenummer eller at feltmål kan ha falt ned og at nummereringen derved har blitt feil. Har skytteren skutt i feil blink på egen skive. skal vedkommende gis høve til å skyte om. blir godskrevet det beste treff i skiven/blinken når det er bare ett treff for mye. SKYTTERBOKA 2010-2011 følgende måter: a) kontaktlinser på øyet. Skytteren kan allikevel ikke få bedre enn de 6 beste treff første gang. 8. Treff i bakgrunnsmateriale telles ikke. Skytteren har ikke rett til omskyting dersom feilen er hans egen. og ikke lavere enn om de hadde fått de dårligste.155 Prøveskudd/langt opphold under prøveskyting Den som får for mange treff under prøveskyting. Er det flere mål på samme tid.158 Feil ved våpen eller ammunisjon Feil ved våpen eller ammunisjon godtas ikke som lovlig grunn for omskyting.153 Feilskyting .157 Forstyrrelse av skytter En skytter har rett til å skyte om hvis man under skyting av en serie beviselig blir forstyrret eller forhindret. Dersom skytteren benytter seg av denne rett skal prøveserien med for mange skudd ikke anvises. 8 Side 8-7 . kan skyte om mot dette mål. strykes det/de dårligste skudd i blink med mer enn ett treff. 6/6. Skytteren skal dog ha minst det antall treff/innertreff som utgjør differansen av det opprinnelige resultat og det maksimalt oppnåelige. 8. Ved spesielle synsforstyrrelser kan det gis dispensasjon fra dette regelverket. Når det med sikkerhet kan fastslås at det i samme skive eller figur er treff av forskjellig kaliber. I tilfelle det blir skutt om. Treff i pappen utenfor den ringede del av skiven regnes som avgitt skudd. 8. skal de laveste poengverdiene telle. d) i godkjent fast innfatning festet til diopter. har rett til ny prøveskyting.154 Feilskyting . Alle prøveskudd skal da skytes om. 8. skal det bare skytes om mot det mål som har mer enn 1 treff for meget. Dersom resultatet likevel vil bli «fullt hus». Blir det av en eller annen grunn ekstraordinært langt opphold mens prøveskyting pågår. mister skuddet (skuddene) som vedkommende har skutt feil og har ikke rett til å skyte om såfremt feilen er ens egen.151 Skudd på feil skive/Skudd av forskjellig kaliber Den som skyter på feil skive.Omskyting innendørs Ved innendørsskyting på skiver med mer enn en blink skal det skytes ett skudd i hver blink. beordres skivene ned og klistring uten anvisning. 8. omskyting 6/6. 8. omskyting: 1/0. Resultatet av omskytingen teller. Den som skyter på feil skive/blink. Den som mot et enkelt mål i feltskyting får mer enn 1 treff for meget av samme kaliber som sitt eget i sin figur. c) i brilleinnfatning med manuelt justerbart linsefeste (skytebriller).

c. (såkalt skredderstilling). kinn og skytereim. Side 8-8 . Albuespissen skal ikke være mer enn 10 cm foran eller bak kneskålen.173 Knestående skytestilling 1. og høyre fot. I tilfelle det er utlagt matte på standplassen. Venstre arm skal hvile på venstre kne. kinn og hånd. Betalte penger skal da ikke tilbakebetales. Geværet skal bare støttes av skytterens armer. 5.165 Dyslektikere Dyslektiker med attest fra Skytterkontoret bør gis fløyskive. Geværet skal bare støttes av venstre arm og hånd.163 Skytetid etteranmeldte Det er ofte praktisk at en etteranmeldt får skytetiden til en skytter som ikke har møtt. etterinnmelding og skyting på ledig plass All innmelding skal finne sted etter stevneledelsens bestemmelser. b. venstre lår eller kne. 2.138. Bruk av reglementert skytereim er tillatt i alle stillinger. d. 5. Skytteren skal innta sin stilling på standplassen på en slik måte at naboskytter(e) ikke forstyrres på noen måte. 5. 3. 3. våpenet ladd og forskriftsmessig sikret. 3. Venstre legg støttet på høyre fot.164 Skyting på annens plass Skytter som på et stevne skyter på en annen plass uten at dette er godkjent. 8. 8. Kroppen og benene skal være på standplassen.161 Skyttertingsrepresentanter Skyttertingsrepresentanter skal ha uttrukne skytetider. 8. For linksskyttere gjelder venstre for høyre og høyre for venstre. Høyre hånd skal ikke berøre reimen. 6. 7. 8. venstre For øvrige skyteøvelser. hender. se pkt. våpenet ladd og forskriftsmessig sikret. Geværet skal ikke berøre reimen eller venstre arm bak venstre hånds grep. Skytteren skal sitte på høyre fot. Vinkelen mellom underarm og underlag (horisontalplanet) skal være minst 30 grader. eksempelvis: a. Med føttene trukket tilbake og benene krysset. Geværet og/eller høyre hånd skal ikke berøre reimen bak venstre hånds grep. Setet skal ikke berøre underlaget. 8. fullt grep om kolbehalsen. Skytteren kan sitte med benene plassert på forskjellige måter. eimen skal under all konkurranseskyting være R festet i begge reimfester på våpenet. 8. 8 8. Etterinnmelding godtas bare når skytteren kan gis uttrukne skytetider. 8. Dette regnes ikke som å ha skutt på «ledig plass». 3.172 Liggende skytestilling 1. Det er forbudt å plassere kolben under jakkeslaget. 6. fullt grep om kolbehalsen. å skyte på ledig plass når tidspunktet ligger foran vedkommendes uttrukne skytetid. 8. 8. Skyting på ledig plass skal innskrenkes til tilfeller hvor eksempelvis stevneledelsen har glemt å ta med en innmelding. er det ikke tillatt å folde eller brette denne. 2. eller i tilfelle hvor skytteren er uten skyld i at innmeldingen ikke er kommet med. Ved bruk av ankelpølle kan dog ikke foten legges mer enn 45 grader ut fra vertikal posisjon. Høyre hånd skal ikke berøre reimen. Venstre kne i riktig høyde. Med føttene trukket tilbake og benene krysset ved anklene (venstre over høyre). skal utelukkes fra videre deltaking i konkurransen. men alle som møter fram etter uttrukket skytetid skal avvises.160 Innmelding. Andre skyttere som av en eller annen grunn ikke kan innta knestående skytestilling. Ferdigstilling: kolben i bakken. kan skyte sittende mot å forevise legeattest. Med venstre fot trukket tilbake slik at kneet kommer i riktig høyde. 4. Foten kan plasseres i hvilken som helst stilling. 8. Denne skal stevnedagen ikke være eldre enn 1 år.174 Sittende skytestilling Veteranskyttere kan benytte sittende skytestilling uten legeattest. Unntak er attest for skade av varig art når dette klart framgår av attestens ordlyd. 4. 6. Disse må ikke kollidere med skyttertingsmøtene. Skytteren skal berøre underlaget med undersiden av venstre fot eller støvel. Høyre hånd og erme skal være synlig hevet over underlaget fra et punkt 10 cm foran albuespissen. venstre arm. 2. 4.171 Fellesbestemmelser for alle stillinger 1. legg og kne. Venstre arm og hånd skal være synlig hevet over underlaget fra et punkt 5 cm foran albuespissen.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Med høyre ben strukket framover og venstre legg lagt på tvers bak høyre kne.170 Skytestillinger 8. og av høyre skulder.162 For å korte inn stevnetiden For om mulig å kunne korte inn stevnetiden. skulder (skuldergropen). 1. kan stevneledelsen tillate en skytter som ønsker det. SKYTTERBOKA 2010-2011 2. Ferdigstilling: kolben skal være under armhulehøyde.

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011 arm, venstre lår eller kne. 4. Venstre arm skal hvile på venstre kne. Albuespissen skal ikke være mer enn 10 cm foran eller bak kneskålen. Høyre albue skal være fri. 5. Geværet skal bare støttes av venstre arm og hånd, og av høyre skulder, kinn og hånd. 6. Geværet skal ikke berøre reimen eller venstre arm bak venstre hånds grep. 7. Det er ikke tillatt å nytte kunstig støtte av noen art. 8.175 Stående skytestilling Det er valgfritt om en vil nytte «lang arm», dvs. venstre hånd om forskjeftet, eller «kort arm» med overarmen og albuen støttet mot brystet og hoften, venstre hånd ved låskassen.

8

Side 8-9

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011 9. SKIVER OG FIGURER - REGLER FOR ANVISNING Innhold kap. 9 9.100 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.110 Anvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200 Bane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.210 Skiver - baneskyting . . . . . . . . . . . . . . . . 9.211 Innstikkskiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.220 Manuell anvisning - bane . . . . . . . . . . . 9.230 Elektronisk anvisning - bane . . . . . . . . 9.300 Felt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.310 Feltfigurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.311 Feltfigurer - senior . . . . . . . . . . . . . . 9.312 Feltfigurer - 100 m . . . . . . . . . . . . . . 9.313 Selvanvisende figurer . . . . . . . . . . . 9.320 Anvisning - feltskyting . . . . . . . . . . . . . . 9.330 Innskyting/treffpunktanvsining . . . . . 9.340 Dømming av skudd i feltskyting . . . . 9.400 Innendørs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.410 Skiver - innendørs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.420 Anvisning - innendørs . . . . . . . . . . . . . . 9.421 Jury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompetanse: Alle endringer kan foretas av Skytterstyret. 9.100 Generelt 9.110 Anvisning Nøyaktig og ensartet anvisning er av den største betydning for at skytteren skal kunne oppnå et godt resultat. Slurvet eller feilaktig anvisning må ikke forekomme. Nedenstående bestemmelser skal følges ved all konkurranseskyting innen Det frivillige Skyttervesen. Protest på anvisning se pkt. 8.113. For tidlig/for sent avgitte skudd: Jfr. punkt 8.130 skyteledelse. 9.200 Bane 9.210 Skiver - baneskyting Skiver for manuell anvisning i Det frivillige Skyttervesen skal ha disse størrelser og farger: 100 m: 60 cm («tvilling») 200 m: 1 m skive 300 m: 1,5 m skive Skivene skal være av gråbrun, naturfarget eller tilnærmet hvit papp. De skal være inndelt i sirkler og 10-delte (dvs. delt i 10 konsentriske sirkler med like store avstander mellom sirklene og med sirkelrund sikteblink). Sikteblinkens størrelse er 60 cm på 300 m, 40 cm på 200 m, og 24 cm på 100 m. Sikteblinken er svart til og med 7-eren på nevnte skiver. 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-3 9-3 9-3 9-4 9-5 9-5 9-5 9-6 9-6 9-6 9-6 9-6 9-7 På 1,5 m skive er 10-eren 15 cm i diameter, avstanden mellom sirklene er 7,5 cm. Inner- tieren er 7,5 cm. På 1 m skiven er 10-eren 10 cm i diameter, avstanden mellom sirklene er 5 cm. Innertieren er 5 cm. På 60 cm skive er 10-eren 6 cm, avstanden mellom sirklene 3 cm. Innertieren er 3 cm. Skiver for elektronisk anvisersystem skal være av papp, gummi eller tilsvarende materiale og ha samme farger og størrelser på sikteblink som skiver for manuell anvisning. (Om godkjenning av slikt materiell se pkt. 9.230). 9.211 Innstikkskiver Innstikkskiver som er mindre enn sikteblinken er ikke tillatt benyttet under konkurranser. 9.220 Manuell anvisning - baneskyting 1. Anviserspaken: For å angi verdi og treffpunkt benyttes en anviserspak bestående av skaft og hode. Spakens hode skal være sirkelrundt, og bør være hvit på begge sider når det skytes på naturfarget papp. Hodets diameter skal normalt være 20 cm på 300 m, 14 cm på 200 m og 7,5 cm på 100 m. Tiden spaken skal holdes rolig på verdi og treffpunkt kan variere fra 2-5 sek., avhengig av avstand og observasjonsforhold. 2. Verdier 10-delt skive anvises slik: Bom anvises ved at spaken svinges to ganger fram og tilbake foran skiven. Verdiene 1,2,3,4,5,6,7 og 8 anvises på enkleste måte ved å plassere anviserspakens hode på vedkommende verdis angitte sted på skiverammen, som vist på fig. 1 nedenfor. 9-er anvises ved å bevege spaken loddrett opp og ned foran den svarte sikteblinken. Verdien av 10 anvises ved en sirkulær bevegelse av anviserspaken foran skivens sentrum. Bevegelsen skal skje i retning med urviseren. Innertier anvises ved at spaken føres fra den kant skuddet sitter inn til sentrum av skiven og «blinker» der et par ganger. Spaken føres så ut av skiven samme vei. ANVISNING BANESKYTING:

9

Side 9-1

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011 3. Tvillingskiver: Ved anvisning av tvillingskiver (to blinker på samme skive) skal skiven i øvre venstre hjørne (A) anvises først, deretter skiven i nedre høyre hjørne (B). 4. Anvisning av treffpunkt: Ved anvisning av treffpunkt forlanges den største nøyaktighet. Treffpunktet anvises ved at spaken føres inn fra den side hvor treffet sitter. Et treff f.eks. til venstre for blinken angis ved at en fører spaken inn fra venstre langs en rett linje fra skiverammen gjennom treffpunkt og skivens sentrum. Spaken holdes stille 2-5 sek. med spakehodets sentrum over kulehullet. Spaken føres så ut av skiven samme vei. 5. Anvisning av enkeltskudd: Først anvises verdi og så anvises treffpunkt. Spaken føres bestemt. Både verdi og treffpunkt anvises før spaken tas ned. Ved skudd som overhodet ikke har truffet skiven, anvises bare verdien «bom». 6. Anvisning av serie: Først anvises verdi og deretter treffpunkt for dårligste skudd, deretter det nest dårligste osv. Eventuell bom anvises først. Spaken tas ned etter anvisning av hvert treffpunkt. 7. Anvisning av prøveskudd: Prøveskudd skal anvises særdeles nøyaktig. Ved anvisning av enkle prøveskudd benyttes rosett med tapp til å stikke i kulehullet. Rosetten skal være sort på den ene siden og hvit på den andre siden. Rosettens diameter skal være 20 cm på 300 m, 14 cm på 200 m og 7,5 cm på 100 m. 8. Omanvisning: Omanvisning markeres ved å føre spaken to ganger rundt langs skivens ytterkant i samme retning som urviserne. 9. Anvisersjef: Det skal være en anvisersjef i hver anvisergrav. Vedkommende skal ha grundig kjennskap til skytereglement, regler for anvisning og de bestemmelser som gjelder for anvisersjefens tjeneste i anvisergraven. Ved lands-, landsdelskrets- og samlags- stevner samt andre større stevner skal, når nødvendig og mulig, anvisersjefen ha en assistent. Anvisersjefen er ansvarlig for at verdiene blir riktig notert, anvisningen riktig utført og kulehullene lappet for hvert skudd eller serie. 10. Notering og kontroll: På beskjed fra standplass trekkes skivene og undersøkes. Alle verdier skal så noteres. Ved opprop eller telefonering skal i en og samme serie laveste verdi angis først. Under skyting på 10-delt skive skal 10-er benevnes «Blink». For kontrollens skyld og i tilfelle protester skal hullene ikke klistres og lappes før etter at anvisningen er utført og godtatt. Ordre om lapping av skivene bør gis fra standplassen. 11. Bedømming av tvilsomme skudd: Det skal brukes tolk i kaliber .22, 6,5 og 7,62 for bedømming av verdi ved all konkurransemessig baneskyting i DFS. Tolken brukes for å bestemme antall skudd og ved tvil ved avgjørelse av verdi. For skudd i kal. 7,92 mm skal tolk for 7,62 mm brukes. Alle tolker som brukes utendørs på 100 og 200/300 meter i DFS skal ha en flens på 8 mm. Her skal altså også tolk for kal. .22 ha 8 mm flens. Ved å ha 8 mm flens kan bolten være i den riktige dimensjon for det kulehull som tolkes. Tolken kan dermed fortsatt brukes som en «føler» for å vurdere ett eller flere skudd i samme hull. For utendørs baneskyting brukes tolk ved skyting mot10-delte skiver på 100 og 200/300 meter. 12. Tangering av delelinjen: Når tolkens flens tangerer delelinjen regnes det som treff innenfor denne linje. Anvisersjefen skal avgjøre tvilsspørsmål. 13. For mange treff i skiven: Ved for mange treff i skiven anvises alle. Før anvisningen skal anvisersjefen forvisse seg om at ingen av treffpunktene er fra tidligere skyting. Jfr. punkt 8.150. 14. Rikosjett-treff: Rikosjett-treff teller ikke. Rikosjett er kuler som slår mer eller mindre skrått gjennom skiven. Når kulehullet er større enn dobbelt så stort som vedkommende kules diameter, blir det å regne som rikosjett. Tilsvarende bestemmelser gjelder for treff i vendefiguren idet den dreies, og kulen av den grunn går skrått gjennom figuren. To skudd i så og si samme hull må ikke forvekseles med rikosjett. 15. Bom: Bom skal ikke anvises før to personer har undersøkt skiven nøyaktig. Er det ellers en god skive, skal anviseren signere for det resultat som blir notert. Sitter bommen i skiven, skal treffpunktet anvises. Skiven skal ikke lappes før

9

Side 9-2

under forutsetning av at det er typegodkjent av Norges Skytterstyre.220-7 eller ved at skuddene angis i den rekkefølge de er avfyrt. Godkjenningsprosedyrer: Krav og godkjenningsprosedyrer for elektronisk skivemateriell fås ved henvendelse til Skytterkontoret.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 9.300 Felt 9.230 Elektronisk anvisning . Megalink og Kongsberg Mikroelektronikk har godkjente skivemodeller for bruk i DFS. Notering og kontroll: Anvisersystemet skal gi utskrift av skytingen som minst angir verdien av hvert tellende skudd. Figurene er svarte.310 Feltfigurer Alle mål for feltskyting har en abstrakt utforming. Skrives også prøveskudd skal det komme fram av utskriften hva som er prøveskudd og hva som er tellende skudd. Anvisning av serie: Serier kan anvises som i pkt. 6. Anvisning av enkeltskudd: Verdi og treffpunkt kan anvises samtidig eller med verdi først og deretter treffpunkt. 4. 5. Ved elektronisk anvisning får skytter verdi og treff unkt angitt via monitor på standplass (se p punkt 8. Eksakte tegninger av figurene forefinnes på Skytterkontoret. 9. SKYTTERBOKA 2010-2011 det er gitt beskjed fra standplassen. Figurene skal ha en 2 cm bred hvit ytterkant. Elektronisk anvisersystem med skivemateriell godkjennes for bruk i DFS. Anvisersystemet skal være programmert slik at de til enhver tid offisielle skytinger i DFS kan gjennomføres uten endringer. 2.135). 9 Side 9-3 . med et innertreff som er lik figuren i fasong og som utgjør 40% av figurens størrelse i bredde og høyde.baneskyting 1. Nærmere opplysninger om hvilke modeller som er godkjent fås ved henvendelse til Skytterkontoret. Skiveprodusentene Sius Ascor. 9. 3.

Nedenstående oppsett viser figurer for feltskyting i DFS. I de tilfeller hvor rekruttfigurer benyttes i seniorfelt har figur C15 og tønne maksimalavstand 160 m. Slike figurer får da maksimal avstand som for andre sammenlignbare normalfigurer.5/25 300-250 (180-150) 330-280 (190-160) B100 55/100 600-525 (400-350) B65 50/65 525-460 (350-300) S-25 vertikal 25/62. 1. (AG-3 og HK 416 maks. 85 m) mens øvrige rekruttfigurer har maks. På feltrunder med 7 eller flere hold (42 skudd) KAN det tillates at inntil to av holdene er over den fastsatte maksavstand.5 62. Det forutsettes at det ikke opplyses om hvilke hold som KAN være over maksavstandene.5 380-315 (210-180) B45 35/45 425-350 (250-210) Stripe 13/40* 13/40 220-185 (130-110) Side 9-4 . I Jegerklassen bør det ikke benyttes avstander ut over 300m.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. SKYTTERBOKA 2010-2011 9. Det er således ikke tillatt å sette en figur på oppgitt avstand over maksimalavstand. 130 m. står arrangører fritt i valg av avstander. venstre 60/35 400-330 (230-195) 1/6 45/26 300-245 (180-150) Maks-normal avstand i meter AG-3 og HK 416 i parentes Småen S-25 horisontal 25. Figurer for vanlig feltopplegg Utseende Bredde/ Benevning høyde i cm 1/8 37/21 280-215 (150-120) Tønne 40/50 475-415 (300-260) 1/3 50/48 440-365 (280-240) 1/4 49/33 350-280 (225-190) 9 1/4 Fig. Arrangør av feltstevner kan benytte andre figurer dersom dette kunngjøres ved påmeldingen.5/30. (AG-3 og HK 416 maks.311 Feltfigurer . 85 m).senior På feltrunder med inntil 6 hold (36 skudd) KAN det tillates at ett av holdene er over den fastsatte maksavstand. I stevner der avstandene er oppgitt gjelder maksimalavstandene. Det samme gjelder alle hold i lukkede konkurranser med forhåndsuttatte skyttere. I finaleskyting med begrenset deltakelse. herunder åpne stevner.

5 Stripe 30/10* 30/10 180-145 (90-70) Tønne 14. Det skal være minst to anvisere for hver gruppe av ti figurer. diam. 30 325-275 (185-155) C 15 15/12. finner antall treff.5/16 C 50 50/45 480-390 (325-280) Stripe 22. Eksakte tegninger av figurene forefinnes på Skytterkontoret.5 C 40 40/35 390-325 (225-190) Hjul 8/23 1/10 C 35 35/30 340-290 (200-170) Prisme C30 30/25 295-250 (175-150) Minismåen C 25 25/20 245-210 (140-120) Mini1/4 C 20 20/15 195-170 (120-90) Sirkel 18/12 9 20/10 9/15 15/10 * Kan benyttes både vertikalt og horisontalt med samme maks. 9. Feltfigurene skal ha en 2 cm sort siktekant rundt hele figuren.100 m Figurer for feltopplegg på 100 meter for rektruttklassene og veteraner 65 og 73 har en abstrakt utforming. noterer og gir beskjed til den andre (2-er).feltskyting 1. 1/4-figur og «Småen». samt at de skal ha en 2 cm bred hvit ytterkant. SKYTTERBOKA 2010-2011 Utseende Benevning Bredde/høyde i cm Sirkel diam. 11 Mini 1/3 9.312 Feltfigurer . skulderhøyde 5 9. med et innertreff som er lik figuren i fasong og som utgjør 40% av figurens størrelse i bredde og høyde. 14/13. Figurene er svarte. samt elektroniske figurer med abstrakt utforming. 1/3-figur.313 Selvanvisende figurer Det nyttes mekaniske figurer.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.og normalavstand. Den ene (1-er) går først.5/7. som kontrollerer treffene og foretar an- Side 9-5 .320 Anvisning .

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011 visningen. 1-eren kontrollerer at riktig antall blir anvist. Treff utenfor figuren registreres ikke som avgitt skudd. Rikosjett-treff regnes som bom. 2. Anvisningen foregår på følgende måte: Anviseren står foran vedkommende figur med ryggen mot standplass og med anviserspaken gjemt foran kroppen. Anviseren bør ha spesiell rød overtrekksjakke (rygg), slik at vedkommende kan ses tydelig. Verdiene - (antall treff ) anvises som angitt på figur 2. 0 treff - spaken svinges i side to ganger fram og tilbake foran føttene. 1 treff - ned til venstre 2 treff - ned til høyre 3 treff - opp til venstre 4 treff - opp til høyre 5 treff - rett opp 6 treff - spaken svinges i side to ganger fram og tilbake over hodet. For 1-4 treff skal spaken holdes i 45 grader med loddlinjen. Spaken holdes rolig i 2-5 sek. alt etter avstand og observasjonsforhold. med innerring anvises først antall treff og deretter antall innertreff. 9.330 Innskyting/treffpunktanvisning På alle feltskytinger skal det være en form for treffpunktanvisning, og det bør også være innskytingshold. Treffpunktmarkering utføres ved at det anvises middeltreffpunkt fortløpende på hvert hold. Eventuell plotting av treffpunkt etter endt skyting anses å være en tilleggsservice, og bør eventuelt bare skje i kombinasjon med fortløpende treffpunktmarkering. Treffpunktmarkering utføres slik at når serien har tendens til en av sidene går anviseren til denne siden. Spaken plasseres deretter i ytterkant av skivestativet langs den tenkte linjen som går fra midten av figuren gjennom middeltreffpunktet. Deretter føres spaken inn langs linjen til den berører kanten av figuren, hvor den holdes i ro i ca 3 sekunder før den tas ut igjen samme vei. Ved middeltreffpunkt som sitter rett over eller rett under stiller anviser seg på vilkårlig side. Det presiseres at anvisningen skal indikere retningen på serien i forhold til midten og at spaken IKKE plasseres over serien. Når det ikke er noen klar tendens føres spaken i en sirkulær bevegelse rundt figuren, og når det er en tett fin gruppe i midten anvises dette som innertier i baneskytingen. Størrelsen på middeltreffpunktspaken bør være slik at avstand i meter til figurene er det samme som spakens diameter i millimeter. (Eks. 200 mm på 200 meters avstand.) Spaken bør være signal- eller fluoriserende rød. 3. For kontrollens skyld kan en funksjonær på standplassen kvittere ved å gjenta anvisningen med anviserspak. 4. Størrelsen på anviserspakens hode avhenger av avstand og observasjonsforhold. For hver meter i avstand bør anviserspaken ha en bredde/ diameter på 1 millimeter. Eks. 200 meter = 20 cm, 400 meter = 40 cm. Ingen anviserspak bør dog være mindre enn 15 cm. Lengden på spaken bør være ca. 50 cm, og fargen bør være signalrød. 5. Omanvisning markeres ved å føre spaken to ganger i sirkel i samme retning som urviserne og slik at spaken beskriver en stor sirkel sett fra standplassen. 6. Anvisning av innertreff: Ved anvisning av figur Av sportslige hensyn utelates treffpunktmarkering på finaleskytinger. 9.340 Dømming av skudd i feltskyting Det skal ikke benyttes tolk i feltskyting. 9.400 Innendørs 9.410 Skiver - innendørs Det skal benyttes følgende skiver: Ytre diameter: 83 mm. Ringbredde: 4,5 mm. Blinkdiameter: 2 mm. Hvit blink, sort sikteblink f.o.m. 9 t.o.m. 6. Innertier: Hele blinken bortskutt. Skivepappen skal være hvit. 9.420 Anvisning - innendørs Skytterne kan enten gå fram til eller få fraktet inn skiven, men den skal ikke berøres av skytteren. For skyting på 15 meter skal det benyttes tolk med flens 5,6 mm ved avgjørelse av verdi for både kal.

9

Side 9-6

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011 22 og 4,5 mm (luftgevær). 9.421 Jury Arrangøren oppnevner et dommerkollegium på tre personer (derav en sjef ) som tar seg av skivedømmingen. Hvis to dommere ikke blir enige om verdien av et skudd, skal en tredje dommer bedømme skiven. Det endelige resultat blir flertallsavgjørelsen i dommerkollegiet. Avgjørelsen kan ikke ankes. Er det tvil om verdien, skal det brukes tolk (med eller uten forstørrelsesglass) som er 5,6 mm. Når kanten av tolken berører/ tangerer delelinjen skal skuddet gis den høyeste verdi. Dommerne skal bekrefte sitt arbeide med å signere skivene.

Side 9-7

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA 2010-2011 10. PREMIERING/RANGERING Innhold kap. 10 10.100 Premiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 10.110 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 10.111 Minimum beste tredel av deltakerne i hver klasse skal premieres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 10.112 Rangering av gavepremier . . 10-1 10.113 Klasser kan slås sammen . . . . 10-1 10.114 Hele innskuddet skal gå til premier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 10.115 Spesifikasjon av innskuddet . 10-1 10.116 Samlagene fastsetter satser. . 10-1 10.117 Krav til klassesettingslister, premieregnskap og resultatlister ved stevneoppgjør. . . . . . . . . . 10-2 10.120 Premierte serier. . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 10.121 Vandrepremier . . . . . . . . . . . . . . 10-2 10.200 Premieringen ved Landsskytterstevnet . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 10.210 Hovedskytingen bane . . . . . . . . . 10-2 (25-skudden) og feltskytingen (30-skudden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 10.211 Gavepremier . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 10.212 Innskudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 10.213 Kompensasjon for gavepr. . . . 10-2 10.214 Flere gavepremier til samme skytter.. . . . . . . . . . . . . . . 10-2 10.300 Premieringen ved Landsdelskretsstevner. . . . . . . . . . . . . 10-2 10.301 aste troféer ved F Landsdelskretstevner . . . . . . . 10-2 10.400 Rangering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 10.401 Den norske Skyttermedalje. . 10-2 10.402 Faste troféer ved Landsskytterstevnet . . . . . . . . . . 10-2 10.410 Rangering bane . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 10.411 Mesterskap og lagskyting bane. . . . . . . . . . . . . 10-2 10.412 Andre skytinger . . . . . . . . . . . . . 10-3 10.420 Rangering felt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3 10.421 Mesterskap felt kl. 2-5, vet.. . . 10-3 10.422 Mesterskap felt kl. R, ER, J, V65 og V73 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3 10.423 Andre skytinger . . . . . . . . . . . . . 10-3 10.430 Rangering innendørs . . . . . . . . . . . 10-3 10.431 Mesterskap . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3 10.432 Andre skytinger . . . . . . . . . . . . . 10-3 10.500 Veiledning i utregning av pengepremier . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 10.501 Siste premie. . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 10.502 Like resultater - lik premie . . . 10-4 10.510 Premieutregning ved skjønn. . . . 10-4 10.511 Ved lite antall deltakere. . . . . . 10-4 10.512 Premieutregning etter system . 10-4 10.513 Premieutregning etter tabell 10-5 Kompetanse: Endringer i premieringsreglene foretas av Skyttertinget. Øvrige endringer, herunder rangerinsreglene, kan foretas av Skytterstyret. 10.100 Premiering 10.110 Generelt Jfr. egne regler for Landsskytterstevnet pkt. 10.200 og Landsdelskretsstevner pkt. 10.300 10.111 Minimum beste tredel av deltakerne i hver klasse skal premieres Minst 1/3-del av deltakerne i hver klasse skal premieres (unntatt klasse Aspirant se punkt 7.221). Like resultater skal så vidt som mulig gi like premier. Ved like poengsummer i baneskyting/treff i feltskyting skal rangering benyttes i pengepremieberegning og ved utdeling av gavepremier. Se 10.400. 10.112 Rangering av gavepremier Når det er flere skytinger ved ett og samme stevne, skal det ved fordeling av gavepremier på de forskjellige skytingene rangeres slik at den vanskeligste skytingen teller foran den nest vanskeligste o.s.v. Skyting med flere skudd skal telle foran skyting med færre skudd, høyere stilling foran lavere stilling. Forøvrig står arrangører fritt ved fordeling av gavepremier. Så langt det er mulig bør gavepremier rangeres og plasseres på skytingene før et stevne tar til. 10.113 Klasser kan slås sammen To eller flere klasser med samme skyteprogram kan slås sammen når deltakerantallet er lite (to eller færre). 10.114 Hele innskuddet skal gå til premier Ved alle stevner skal hele premieinnskuddet deles ut som penge og/eller gavepremier, med unntak av trekk for gavepremier. Verdien av siste premie skal ikke være mindre enn premieinnskuddet, jfr likevel pkt 10.501. Om premiering på Landsdelskretsstevner se pkt 10.300. 10.115 Spesifikasjon av innskuddet Det totale innskudd skal deles i premieinnskudd og arrangementsavgift. Denne fordeling skal framgå av stevneinnbydelsen og ved oppslag på stevnet. Ved åpne stevner betales normalt innskuddet ved frammøte. Forhåndspåmeldte skyttere som ikke møter kan ikke kreves for arrangementsavgift. 10.116 Samlagene fastsetter satser Samlagenes ombudsmøter fastsetter satser for premieinnskudd og arrangementsavgift. Satsene

10

Side 10-1

(eks. Premiebeløp skal utbetales innen 30 dager etter stevnet. Mesterskapsmedaljer.120. 10. 10. for hele den 1/3 som premieres. samt at resultat skal vise både 25 skudd og 35 skudd på bane/innendørs eller 30 og 42 skudd felt. 12. brev/e-post.400 Rangering 10. også Stang/felthurtig. Hvis en arrangør benytter gavepremier skal dette fremkomme i premieoppgjøret. felt-. går skytteren med flest innertiere foran. Ved lik poengsum på 5 skudd. Arrangøren kan trekke det ordinære premiebeløp i de skytinger hvor det deles ut gavepremier. niere. jfr. Ved fortsatt likhet. Standardpremiene har tre størrelser som utdeles til henholdsvis de respektive 1/3 av premievinnerne i hver klasse. 10 Side 10-2 . tiere. 10.211 Gavepremier utdeles for alle klassene på 15-skudd. stjerner etc. 10. kan det nyttes en premiegruppe på samlet 25-skudd.460. Dersom arrangør nytter gjenstandspremier. Epost/brev er likestilt i forbindelse med utsending av stevneoppgjørslister. avgjøres rekkefølgen ved rangering.214 Flere gavepremier til samme skytter På Landsskytterstevnet kan en skytter få flere gavepremier. 10. må man sende ut komplette resultatlister. 10. 15 skudd og 25 skudd. 10. 10. Komplette resultater fra stevnet med premieoppgjør for samtlige deltakere på stevnet kan legges ut på Internett. Gjenpart av premieoppgjøret sendes styret i det skyttersamlaget som det tilhørende lag tilhører.En oversikt over lagets egne skyttere med plassering.401 Den norske Skyttermedalje Den norske Skyttermedalje Jfr.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.300 Premiering ved Landsdelskretsstevner De enkelte landsdelskretser kan bestemme om det på Landsdelskretsstevnet skal være premiering av 25 skudden med standardpremier eller premiering etter de generelle regler i pkt 10. 10. klassesettingslister og premieoppgjør til alle lag pr.212 Innskudd Det betales innskudd for baneskytingen og feltskytingen (30-skudden) som i likhet med øvrige innskudd fastsettes av Norges Skytterstyre. 10. 10. pkt.410 Rangering bane 10.117 Krav til klassesettingslister. Beløpets størrelse fastsettes av Skytterstyret. framgår av vedlegg 5. evt. pkt. premieregnskap og resultatlister ved stevneoppgjør Ved utsendelse av premielister og resultatlister fra bane-.160. I feltskyting premieres hovedskytingen (30-skudden) samlet.) I hovedskytingen bane (25-skudden) og feltskytingen (30-skudden) utdeles standardpremier til en tredel av deltakerne i alle klasser.120 Premierte serier For baneskyting og innendørsskyting skal arrangøren premiere: 15 skudd sammenlagt og 10 skudd (2 premiegrupper). resultat og premier for hver serie i de serier hvor det er premier. SKYTTERBOKA 2010-2011 skal gjelde for alle åpne stevner innen samlaget. Rangering foretas etter innertierregelen.210 Hovedskyting bane (25-sk.213 Kompensasjon for gavepremier Arrangørene får et beløp i kompensasjon for hver utdelt gavepremie. skytterlagets eller samlagets hjemmesider). 10-skudd og feltskytingens 30-skudd. i den rekkefølge går foran. I klasse 1-5.) og felt (30-sk.200 Premiering ved Landsskytterstevnet 10. dekkes av arrangementsavgiften. Dette skal kunngjøres i innbydelsen eller ved oppslag under stevnet. 10.301 Faste trofeer ved Landsdelskretsstevner Det skal ikke foretas omskyting ved poenglikhet på Landsdelskretsstevner for faste trofeer. 10. 10. og innendørsstevner. veteranklassene og junior utdeles også gavepremier i Stangog felthurtigskyting. skal alle lag som har hatt deltakere få tilsendt følgende lister innen 30 dager etter stevnets avslutning: . åttere osv.121 Vandrepremier Når ikke annet er bestemt i statuttene for vedkommendetrofé.411 Innertierregelen Ved lik poengsum gjelder generelt at den skytter som har flest innertiere. Hvis komplette lister ikke legges ut på Internett. 10 skudd.410-10.402 Faste troféer ved Landsskytterstevnet som det skal foretas omskyting om i tilfelle poenglikhet.

den andre har seks innertiere. ed utdeling av medaljer og troféer etter V 30-skudden benyttes rangering som ved premieringen. niere o. teller innertreff/poeng først. 10. gjelder følgende rangering for medaljevinnerene: 1. Program for omskytingen bestemmes av arrangøren. ha medalje. Den ene har sju innertiere. 10. Ved utdeling av mer enn tre medaljer. Først teller antall treff. 1 og 2 foran. mens den andre har 21 tiere. I lagskytinger.430 Rangering innendørs 10. kan ikke poengdelt skive benyttes samtidig.og samlagsstevner ha medalje dersom de står likt etter pkt.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Dernest teller antall innertreff i mesterskapsomgangen (maks 12 innertreff ) Er det fortsatt likhet skal det være omskyting om de tre første plassene. Ved like antall treff.422 Mesterskap felt kl. Ved lik poengsum også i omskytingen rangeres skytterne igjen etter innertierregelen. skal det ved lik poengsum. 9. 10. Ved fortsatt likhet rangeres fra siste hold. rangeres etter innertierregelen på alle tellende skudd. Dernest teller antall innertreff i mesterskapsomgangen (maks 12 innertreff ) Er det fortsatt likhet skal det være omskyting om de tre første plassene. tiere. Først teller antallet treff (42 skudden) 2.423 Rangering andre skytinger felt I all annen feltskyting gjelder følgende rangering for alle klasser: 1. Ungdomsmedaljer kan benyttes i klassene R. 10. Ved utdeling av medaljer på lags. 4. Ved utdeling av mer enn tre medaljer. SKYTTERBOKA 2010-2011 går den som har flest tiere foran osv. 7. samt åpne stevner. skal alle som i mesterskapet på lands. Skytteren med 22 tiere går foran. 3.412 Rangering mesterskap og lagskyting bane I baneskytinger med mesterskapsprogram skal det ved lik poengsum ikke skytes om. landsdelskretsog samlagsstevner ha medalje dersom de står likt etter pkt. nyttes rangering med innertierregelen ved poenglikhet.420 Rangering felt 10. 10. 8. Innertierregelen skal også benyttes i pengepremieberegningen og ved utdeling av gavepremier. Den ene har 22 tiere (innertierene inkludert). 2. ed utdeling av medaljer/troféer etter V fortløpende mesterskapsomgang rangeres ved like antall treff etter innertreff på hele skytingen (eksempelvis 42 skudd (maks 42/42)). Ved fortsatt likhet skal det skytes om.s. Mesterskap med finale til slutt rangeres etter innertierregelen på finaleomgangen. R/ER/J/V65 og V73 I skytinger med mesterskapsprogram hvor mesterskapsomgangen arrangeres til slutt. Ved lik poengsum også i omskytingen rangeres skytterne igjen etter innertierregelen. skal alle som i mesterskapet på lands-.og samlagsmesterskap. 1 og 2 foran. eksempelvis på 42 skudd holdene 7-6-5-4-3-2-1. Innertierregelen skal benyttes i pengepremieberegningen og ved utdeling av gavepremier. Eksempel 1: To skyttere har skutt 246 poeng. 10 Side 10-3 . På Landsskytterstevnet skal alle som har likt antall treff som siste medalje utdeles på. Ved like antall treff og innertreff/poeng skal treff i rekkefølgen hold 5-4-3-2-1 legges til grunn. ER og J etter samme skala som for utendørs. gjelder følgende rangering for medaljevinnerne: 1. Stevner med fortløpende omgang rangeres etter innertierregelen på samtlige 35-skudd ved poenglikhet. niere osv) skal det skytes om på stevner med finale til slutt. Det foretas ikke omskyting. Dobbelthold hvor det skytes 3+3 rangeres som ett hold. Skytteren med sju innertiere går foran. tiere. Begge har sju innertiere. Ved utdeling av mer enn tre medaljer. Ved likhet etter bruk av innertierregelen (innertiere.432 Rangering andre skytinger innendørs For alle andre skytinger gjelder at ved like resultater går den foran som har flest innertiere. Eksempel 2: To skyttere har 246 poeng.431 Mesterskap innendørs alle klasser Lags- og samlagsmesterskap i alle klasser avgjøres etter 25-skudden sammenlagt. Hvis skiver med innertreff benyttes. 10. skal alle som i mesterskapet på landsdelskrets. Program for omskytingen bestemmes av arrangøren. Det samme gjelder i samlagsstevner for rekrutteringsklassene. 6.421 Mesterskap felt kl. Ved fortsatt likhet. 2-5 og V55 I skytinger med mesterskapsprogram hvor mesterskapsomgangen arrangeres til slutt. Først teller antallet treff (42 skudden) 2. teller innertreff/poeng i rekkefølgen hold 5-4-3-2-1.v.og landsdelskretsstevner har samme poengsum som siste medalje utdeles på. ha medalje eller stjerne. 5.

10 Side 10-4 . premiepoeng blir her kr... Premieringspoeng. Dersom den er det skal skytteren ha det overskytende beløp utbetalt.. 3 deltakere... .501 Siste premie Siste premie skal ikke være mindre enn innskuddet.Kolonne 5: Innskuddet..Kolonne 4: Kr.. .. hvilket ville være urettferdig overfor de to første. premiepoeng. kr 30. dvs. .Kolonne 6: Summen av premiepoeng og innskuddet. velges deling av siste premie... 500/149 .. Nr 1.. Ved større stevner med et betydelig antall deltakere på premielisten.00 : 3 = kr 6.... I alt kr 90. premie..pr deltaker. vil det være mest praktisk å fastsette pengepremiene etter skjønn. I dette tilfelle er det 3 skyttere med lik poengsum på tredjeplass. etter poeng = Premieringspoeng x Beløp pr... gjøres et sprang i antall premiepoeng på 2 eller flere poeng alt etter forskjellen på skyteresultatene..DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.. premie. Ved sprang i resultatene i eksempelet 41-43 poeng. .. Ut fra regelen om at så langt råd er... kan en regne ut 5 premier.. skal like resultater gi like premier. 9 deltakere. 1..... Redegjøring for utregningen: . En tredjedel skal ha premie.til fordeling.pr deltaker.500 Veiledning i utregning av pengepremier 10. Det må kontolleres at gavepremiens verdi ikke er lavere enn penge-premien. nestsiste 2 poeng osv. Eksempel: a.00 2. forutsatt den ikke må deles på flere skyttere.512 Premieutregning etter system På neste side er det gitt et eksempel på utregning av pengepremiene for en skyting med 75 deltakere etter et innskudd på kr 3. premie må bli betydelig mindre. Beløp til fordeling pr. Som regel er gavepremiens verdi betydelig større enn pengepremiene. vil det ha liten betydning om en på grunn av like resultater må ta med en eller to ekstra ut over tredjeparten.Kolonne 9: Pengepremie som utbetales den enkelte skytter.... kan en evt.67 Sum fordelt: kr 90... kr 40.Kolonne 3.Kolonne 1 Skytterens navn.. 10. skal like resultater gi like premier.. For å utjevne spranget mellom siste gavepremie og de første pengepremier. Her må en velge en av to ting...00 3.. Dette vil bevirke at 1... - olonne 2: Resultatene for de 25 første på preK mielisten (1/3 av deltakerne). SKYTTERBOKA 2010-2011 10. gi et topptillegg i premiepoeng...00 Merknader til foranstående eksempel: I stedet for å regne ut 3 premier og dele den siste. Premiebeløpene trekkes til fordel for arrangøren.... de tre siste like... velges deling av siste premie. premie. Dette skal legges til premien etter premiepoeng.510 Premieutregning ved skjønn 10. ...Kolonne 8: Trekk for gavepremier.Kolonne 7: Antall gavepremier.502 Like resultater skal gi lik premie Ut fra regelen om at så langt råd er. Siste premie gis 1. 10. . b.. 2 og 3 har fått gavepremie. 10. kr 20.511 Ved lite antall deltakere I tilfelle det klassevise deltakerantall er relativt lite. eller bruke 10-erregelen for å rangere de tre på tredjeplass. c... enten dele siste premie på tre. og 2. innskudd kr 10...

513 Premieutregning etter tabell For å lette en manuell premiering ved mindre stevner er det i tabell 10.58 (kr.-. 1.Til fordeling pr.- Navn Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Skytter Nr.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 2 og 3. Lik rangering skal gi lik premie. 10.- = kr. Premieoppgjør for skyting. Innskudd kr.512 Premieoppgjør for X-stevnet . Sum antall premiepoeng blir 316. 500/316) Det er satt opp 3 gavepremier som er tilfalt nr 1.Premiering etter system. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 Poeng 50 48 46 45 (889xx) 45 (8999x) 44 (789xx) 44 (8899x) 44 (89999) 43 41 40 (7788x) 40 (7788x) 40 (78889) 39 (6779x) 39 (67899) 38 (6688x) 38 (6688x) 38 (77789) 37 (377xx) 37 (5778x) 37 (67789) 37 (77779) 36 (4679x) 36 (46899) 35 I alt: Premieringspoeng 28 25 23 22 21 19 18 17 16 14 13 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 316 Premie beløp Kr etter poeng kr 45 kr 40 kr 36 kr 34 kr 33 kr 30 kr 29 kr 28 kr 25 kr 22 kr 21 kr 21 kr 19 kr 17 kr 16 kr 14 kr 14 kr 13 kr 10 kr 9 kr 8 kr 7 kr 4 kr 3 kr 2 kr 500 Innskudd kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 250 Total sum kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 55 50 46 44 43 40 39 38 35 32 31 31 29 27 26 24 24 23 20 19 18 17 14 13 12 750 Antall gavepr. 25 premier (75/3) = minimumspremie = 25* kr. 5 stående. premiepoeng kr. 500. 10. 250. 75 deltakere á kr 10 = kr 750. 10. til fordeling. 10. Arrangørene kan ut fra dette multiplisere opp eller ned i forhold til det innskudd man skal fordele premier ut fra. Beløp pr. 1 1 1 Trekk for gavepremier kr 55 kr 50 kr 46 3 kr 151 Utbetalt til skytter kr 0 kr 0 kr 0 kr 44 kr 43 kr 40 kr 39 kr 38 kr 35 kr 32 kr 31 kr 31 kr 29 kr 27 kr 26 kr 24 kr 24 kr 23 kr 20 kr 19 kr 18 kr 17 kr 14 kr 13 kr 12 kr 599 10 Beløpene er avrundet til hele kroner. premiepoeng (kr. og med et innskudd på kr. SKYTTERBOKA 2010-2011 Tabell 10. Side 10-5 . (750- 250)) = kr.513 gjengitt ferdig utregnede pengepremier for et deltakerantall på fra 2-3 til 30 i sprang på 3.

kr 10 Ant. kr 10 Ant.513 Premieutregning etter tabell Innsk. SKYTTERBOKA 2010-2011 10.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. delt:30 Plass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum premie: kr 300 Premie kr 46 kr 43 kr 39 kr 35 kr 32 kr 28 kr 25 kr 21 kr 17 kr 14 kr 10 27 Plass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Premie kr 46 kr 42 kr 38 kr 34 kr 30 kr 26 kr 22 kr 18 kr 14 kr 270 kr 10 24 Plass 1 2 3 4 5 6 7 8 Premie kr 46 kr 41 kr 37 kr 32 kr 28 kr 23 kr 19 kr 14 kr 10 21 Plass 1 2 3 4 5 6 7 Premie kr 45 kr 40 kr 35 kr 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 10 18 Plass 1 2 3 4 5 6 Premie kr 44 kr 39 kr 33 kr 27 kr 21 kr 16 kr 240 kr 210 kr 180 Side 10-6 . delt:15 Plass 1 2 3 4 5 Sum premie: kr 10 12 Plass 1 2 3 4 kr 10 9 Plass 1 2 3 kr 10 6 Plass 1 2 kr 10 3 Plass 1 kr 10 2 Plass 1 Premie kr 43 kr 27 kr 30 kr 23 kr 17 kr 150 Premie kr 42 kr 34 kr 26 kr 18 kr 120 Premie kr 40 kr 30 kr 20 Premie kr 37 kr 23 Premie kr 30 Premie kr 20 kr 90 kr 60 kr 30 kr 20 10 Innsk.

......240 Landsdelskretsstevner..... 11-6 11.. 11-9 11... 11-8 11.......... 11-5 11.................... 11-8 11...110 Mesterskapsprogram i baneskyting Som mesterskapsprogram betegnes her det programmet som er fastlagt for lands-................................ 11-6 11. 11-6 11............. 11-8 11....................215 Beregning av deltakerantall i finaler .. 11-6 11....226 Stangskyting ......DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN..242 Finale til slutt .....250 Samlagstevner ............................................. KONKURRANSER...... 11-8 11... 11-5 11...... 11 Side 11-1 ..........100 Skyteprogram ..................229 Rangering ........... 11-8 11.222 5 årig turnus...... 11-4 11......................223 Søknadsfrist ..............122 Feltskyting for Jegerklassen ........ 11-8 11.........................200 Stevneregler .......... 11-1 11. 11-8 11..............................110 Mesterskapsprogram i baneskyting .........244 Samlagskyting ..212 Registrering av resultater ........................ 11-10 Kompetanse: Endringer i konkurransedisipliner.............. 11-8 11................. 11-7 11.................................................... 11-8 11.....266 Fellesbestemmelser for Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap ......262 Nordisk ungdomsmesterskap i baneskyting .213 Kikkert ........252 Finale til slutt ... 11-8 11............... 11-7 11... SKYTTERBOKA 2010-2011 11. 11-6 11..............251 Årlige samlagstevner.. 11-6 11..........253 Andre mesterskap ........130 Skyteprogram 15 m innendørs. SKYTEPROGRAM Innhold kap 11 11....... 11-1 11............................... STEVNEREGLER.....245 Feltskyting for AG-3 .......261 Nordisk mesterskap i baneskyting............ Det består av 25 skudd «hovedskyting» og 10 skudd finale-omgang tils... 11-8 11........ De tre første seriene á 5 skudd i hovedskytingen betegnes gjerne «15-skudden» eller «Klassen» (på 200/300 m) og de resterende 10 skudd betegnes «10-skudden» eller «Grunnlaget» (på 200/300 m). kl.. 11-3 11............150 Felthurtigskyting ......100 Skyteprogram 11...........181 Program ved åpne stevner ..............227 Felthurtigskyting .........241 Bane............................................. 11-8 11....... Nordisk formannsmøte har kompetanse til å gjennomføre endringer i de Nordiske konkurranseprogrammer............. 11-5 11. 11-7 11..................265 Nordisk mesterskap i felthurtigskyting .......... . 35 konkurranseskudd + prøve-skudd.161 Senior .. 11-5 11..............224 Finale til slutt ....................................... 11-8 11. Mesterskapsprogrammet for alle klasser er gjengitt i Tabell 11... 11-4 11.........264 Nordisk ungdomsmesterskap i feltskyting....-skyttere...256 Feltskyting for AG-3 .............228 Samlagsskyting .................... 11-6 11......230 Feltskyting for AG-3 ......... 11-9 11..260 Nordiske konkurranser ......... 11-5 11........................................... 11-6 11....221 Landsdeler for landsskytterstevnet............................. 11-6 11.....254 Lagskytinger ............................... 11-6 11............. 11-10 11.255 Samlagsstevne innendørs ....................225 Finaleomgang ..................121 Feltskyting for AG-3 ........ 11-9 11...... 2 og vet.......... 11-6 11.................... 11-6 11.1......214 Overbygde standplasser ................. foretas av Skyttertinget..........220 Landsskytterstevnet ....210 Generelle bestemmelser .. 11-8 11...................................... 11...140 Stangskyting ......211 200/300 meter likestilt... 11-5 11................... 11-2 11............................................................ Skytterstyret kan foreta endringer av programmene (eksempelvis skytetider og andre sportslige tillempninger) samt øvrige stevneregler....263 Nordisk mesterskap i feltskyting..........216 Spesialtilpasninger for rek............ skyteprogrammer og turnus/søknadsfrist for Landsskytterstevner.162 Rekrutteringsklassene.........................163 Veteranklassene ...110 på neste side. 11-5 11........ 11-6 11.......170 Skyteprogram for landskonkurransen i skoleskyting .160 Samlagsskyting... 11-5 11.............................. 11-8 11................. landsdelsog samlagsstevner................og feltskyting .. 11-5 11.. 11-8 11............ 11-6 11.............................243 Stang-/felthurtig skyting........... 11-8 11........120 Mesterskapsprogram i feltskyting ..180 Andre programmer.....

Side 11-2 .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 5 ligg 2 (3) min. Elektroniske skiver: Fritt antall skudd på åpen skjerm i 3 minutter Manualle skiver: Før 15-skudd – 3 skudd i serie på 1 minutt + 2 enkle skudd á 1 min. * Når AG-3 og HK 416 skyttere skyter samlet i samme lag på elektronikk. 5 ligg 1 1/2 min. ellers 3 min. 6 kne.120 Mesterskapsprogram i feltskyting Som mesterskapsprogram betegnes her det programmet som er fastlagt for NM i feltskyting. 15-skudd 5 ligg 2 (3) min. Klasse Klasse rekrutt/ eldre rekrutt Klasse junior Klasse aspirant Klasse V65/V73 5 ligg 2 (3) min. 6 kne. 4 ligg 3 (4) min. Klasse Klasse 3-5 Klasse 2. 15-skudd 5 stå 3 min. 5 kne 3 min. tilsammen 42 skudd. 10 ligg 3 min. 5 ligg 2 (3) min. 3 kne. 5 ligg 2 min. De deltar da i kl. 5 ligg 2 (3) min. 5 ligg 2 (3) min. 5 kne 2 (3) min. SKYTTERBOKA 2010-2011 TABELL 11.og samlagsstevner. 5 ligg 3 min. Omgang 10 ligg 75 sek. V55.110 MESTERSKAPSPROGRAM BANESKYTING 200/300 M Prøveskudd skytes i forkant av 15-skudd. 10 ligg 3 (4) min. Omgang 10 ligg 2 (4) min. 5 kne 3 min. Elektroniske skiver: Fritt antall skudd på åpen skjerm i 3 minutter Manualle skiver: Før 15-skudd* – 3 skudd i serie på 1 minutt + 2 enkle skudd á 1 min. V73: 3 min. Skyter ikke omgang Skyter ikke omgang 10 ligg 75 sek. Før 10-skudd – 3 enkle skudd á 1 minutt Før mesterskapsomgang – 3 enkle skudd á 1 min. 10-skudd og omgang. Tallet i parentes er skytetiden for enkeltskuddsvåpen. 10-skudd og omgang. V65 og V73 kan med gyldighet for hele året velge å skyte grovfelt. Før 10-skudd* – 3 enkle skudd á 1 minutt Før mesterskapsomgang* – 3 enkle skudd á 1 min. 5 ligg 2 min. gis 5 min. Det består av 5x6 skudd hovedskyting («30-skudden») og 2x6 skudd finaleomgang. * Ved skyting på baner med skivetrekk kan prøveskudd før 10 skudd og fortløpende mesterskapsomgang skytes som 3-skuddsserie på 1 1/2 min. 10-skudd 10 ligg 3 (4) min. V55. 5 ligg 2 min. og skyter program som bestemt for kl. 4 ligg 3 min. 11. 5 ligg 2 (3) min. 5 ligg 1 1/2 min. Det arrangeres egne mesterskap med 2x6 skudd for klasse V55 der dette arrangeres også for klasse 2-5. Mesterskapsprogrammet for alle klasser er gjengitt i Tabell 11. 10-skudd 3 stå. 5 ligg 2 min. skytetid før første liggende serie. AG3 og HK416* Klasse 1 Klasse V55 5 ligg 1 1/2 min. 6 kne. 4 ligg 3 min. 10 ligg 3 min. 5 ligg 2 (3) min. Skyter ikke omgang 10 ligg V65: 2 min.120 Skyttere i kl. 10 ligg 2 (4) min. 5 kne 2 min. 4 ligg 3 min. 5 ligg 2 min. landsdelskrets. 5 ligg 1 1/2 min. MESTERSKAPSPROGRAM BANESKYTING 100 M 11 Prøveskudd skytes i forkant av 15-skudd. 5 ligg 2 min.

Side 11-3 . V55 Avstand Oppgitt/ukjent Oppgitt/ukjent Oppgitt/ukjent (eget opplegg) Oppgitt/ukjent Antall hold 5 5 5 2 Antall skudd 5x6 5x6 5x6 2x6 Skytestilling Minst ett hold knestående. og hvor klasse AG3/HK416 skyter grovfelt. I stevner med eget opplegg for AG3/ HK416 gjelder spesielle regler for maksavstander. HK416 og Jegerklassen.5 m* 2 5 2 2x6 5x6 2x6 3 pr. men de kan kvalifisere seg for finale for mesterskap grovfelt (kl.311. min. ett hold ligg. Hovedskyting 12 skudd. 2-5 og V55). (2) 3 pr.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. På åpne og interne stevner bør arrangøren tilstrebe eget opplegg for AG3/HK416. 1 AG3 og HK 416 Kl. Ferdigstilling. Liggende Ferdigstilling Liggende Ferdigstilling Ett hold kne.245 og 11.5 m* Ligg Ferdigstilling Ligg Ferdigstilling Minst 1 hold på kne.** R-ER 100 m +/. MESTERSKAPSPROGRAM FELTSKYTING . 11. landsdelskrets.5 m* 100 m +/. Det er ikke egen finale for 1. Det oppfordres til å ha eget opplegg for klasse AG3. ** Klasse Aspirant skyter ikke finaleomgang.og samlagsstevner se pkt 11. m/ magasinvåpen i parantes 3 pr. 11. (2) Etter arrangørs bestemmelse Etter arrangørs bestemmelse V65 V73 100 m +/-5 m* 100 m +/. hold. 2-5. SKYTTERBOKA2010-2011 TABELL 11. øvrige ligg Ferdigstilling 1 hold kne. se pkt.120 MESTERSKAPSPROGRAM FELTSKYTING . V55 Jegerklassen* Kl. hold. og avstanden er over 400m benyttes eget opplegg for dette holdet. (2) Merknad 11 11 Asp. 9. HK 416 og Jegerklassen også i åpne stevner.256. sløyfe inntil ett hold eller følge hele finfeltopplegget. Finaleomgang 30-skudden. Når AG3/HK416 skyttere følger opplegget for de øvrige klasser. (2) 3 pr hold. Alternativt er det tillatt å skyte ett av de øvrige holdene to ganger. AG-3.FINFELT Kl Avstand Antall hold 5 2 5 Antall skudd 5x6 2x6 5x6 Stilling Tid.230.121 Feltskyting for klasse AG-3 og HK 416 For lands-. 1 hold ligg Ferdigstilling Ligg Ferdigstilling Ligg Ferdigstilling 30-skudden. hold. Ingen avstander for AG3/HK416 skal uansett være over 400m. * Jegerklassen kan alternativt skyte finfelt med samme program som klasse junior.GROVFELT Kl Kl.5 m* 100 m +/. I feltstevner med ukjente avstander. skal skyttere som deltar i militær klasse og ordinær klasse skyte det ordinære programmet først. Hovedskyting 12 skudd Finaleomgang 30-skudden Hovedskyting 12 skudd Finaleomgang Jr 100 m +/. Ferdigstilling Skytetid Etter arrangørens bestemmelser Etter arrangørens bestemmelse Etter arrangørens bestemmelse Etter arrangørens bestemmelse Merknad 30 skudd hovedskyting 30 skudd hovedskyting 30 skudd hovedskyting 12 skudd finaleomgang Alle hold i feltskyting har utgangsstilling ferdigstilling. 2-5.5 m* * Avvik fra 100 meter skal oppgis. Det er heller ikke eget mesterskap for klasse 2.

For Jegerklassen bør ingen avstander være over 300m.130 MESTERSKAPSPROGRAM 15 meter innendørs Prøveskudd skytes kun i forkant av 15-skudd Elektroniske skiver: Fritt antall skudd på åpen skjerm i 3 minutter Manuelle skiver: 3 skudd i serie på 1 min. Tabell 11. Norges Skytterstyre har fullmakt til å endre reglene for innendørsskytingen. Kan skytes som 2 serier á 2 (3) min. Skyteprogrammet for alle klasser er gjengitt i Tabell 11. Side 11-4 . 11.130 Skyteprogram 15 m innendørs Dette programmet består av 25 konkurranseskudd pluss prøveskudd. 10 skudden skal anvises samlet 5 kne + 5 ligg – 4 (5) min. 5 kne 2 (3) min. og 2 (3) min. + 2 enkle skudd á 1 min. Større programendringer må forelegges Skyttertinget. 5 ligg 2 (3) min. De tre første seriene · 5 skudd benevnes gjerne «15-skudden eller «Klassen» som i baneskyting og tilsvarende for de resterende 10 skudd «10-skudden» eller «Grunnlaget». Dersom praktiske forhold tilsier det kan inntil ett hold sløyfes i grovfelten for Jegerklassen. 10 skudden skal anvises samlet 11 Klasse junior Klasse 2. 15-skudd 5 ligg 2 (3) min.130. 5 ligg 2 (3) min.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 5 kne 2 (3) min. 5 ligg 2 (3) min. 10-skudd 10 ligg – 4 (5) min. V55 og AG3 Klasse 3-5 Tallet i parentes er skytetiden for enkeltskuddsvåpen. Klasse Klasse ASP/R/ER V65/V73 og kl. Hvis ikke følger klassen opplegget for kl 1-5 i grovfelt eller klasse junior i finfelt. 10 skudden skal anvises samlet 5 stå og 5 kne 4 (5) min. Det skytes ikke finaleomgang i mesterskapsstevner 15 m. 1 5 ligg 2 (3) min. 5 stå 3 (4) min. 5 kne 2 (3) min.122 Feltskyting for Jegerklassen På åpne stevner og interne stevner avgjør arrangøren om det skal være eget opplegg for Jegerklassen. Kan skytes som 2 serier á 3 (4) min. Kan skytes som 2 serier á 2 (3) min. SKYTTERBOKA 2010-2011 11.

10. På Landsskytterstevne skal avstanden til figurene oppgis.600 og pkt. Skytestillingen er fri. 225 m avstand. Skyteprogrammet er følgende: Skuddantallet er ubegrenset. På Landsskytterstevne skal avstanden til figurene oppgis. Skyttere i klasse V65 og V73 kan erstatte skyttere i V55 (på V55 programmet) dersom samlaget ikke har tilstrekkelig antall deltakende skyttere i klasse V55 på det aktuelle stevnet. Det deltar 4 skyttere. ved enkeltskuddvåpen og 4 min. 11. Det skytes mot de to figurer på de korteste hold først.412. Det er ikke krav om at en skytter må ha deltatt i innledende skyting for å delta i samlagsskyting på Landsskytterstevnet og landsdelskretsstevner.180 Andre programmer 11. Programmet er 3+1+1 prøveskudd. pr. For AG-3 og HK416. Det skal være 3 mål. 1/3 figur på maks. Det skal skytes flest mulig treff på to ganger 25 sekunder mot figurer på to ukjente avstander.stilling med kolben i bakken og fullt grep om kolbehalsen. eventuelt fritt antall prøveskudd på tre minutter på elektroniske skiver.og feltskyting kan brukes ved åpne stevner. V65/V73 skyter først. Ved lik poengsum gjelder rangering etter pkt. 11. 5.og innendørs konkurranse: 3+1+1 prøveskudd. Felthurtigskyting gjennomføres ikke for Jegerklassen. Deretter 10 sk. Skytteren opphever sikringen og inntar skytestilling på kommando «ild». Antall skudd i felthurtigskyting er maksimum 6. pr. eventuelt fritt antall prøveskudd på tre minutter på elektroniske skiver. 7. eventuelt fritt antall prøveskudd på tre minutter på elektroniske skiver. For øvrig står det arrangørene fritt å fastlegge egne skyteprogram- 11 Side 11-5 . 1/4 figur på maks. Utgangsstillingen er liggende ferdig. Tid 5 min. enkeltskudd. 1-5 i samlagsskyting for seniorer 200/300 m. 11. og 1 stk.163 Samlagskyting for veteranklassene Skytingen foregår på 100m. Deretter 3 sk. ligg i 3 min.140 Stangskyting Denne skytingen har fått sitt navn etter oberst Georg Stang. og 3x5 skudd ligg i alt 15 konkurranseskudd.161 Samlagskyting.600 og 7. Utgangsstillingen er stående «ved foten gevær». 275 m avstand eller alternativt 1 stk.238. med fullt magasin. 2. Skytingens utførelse: Det skytes ett treff mot hver av de tre figurer på kortest mulig tid.412. såfremt ikke samlaget har tilstrekkelig deltakende klasse 1-5 skyttere på det aktuelle stevnet. 3. R og ER skyttere kan erstatte juniorer (på juniorprogram) dersom samlaget ikke har tilstrekkelig antall deltakende juniorer på det aktuelle stevnet. Det deltar 2 skyttere fra R eller ER og 2 juniorer. SKYTTERBOKA 2010-2011 11. 5.238. ligg for Jr. Programmet er 3+1+1 prøveskudd med tid 1 1/2 min. 150 m avstand og 1 stk. 1/4-figur på minimum 200 og maksimum 250 meters avstand. senior Det deltar 4 forhåndsuttatte skyttere fra kl. 2 fra klasse V65/V73 og 2 fra klasse V55. unntatt Landsskytterstevnet. Remmen kan ikke festes på armen før etter at det er kommandert «ild». 11.181 Program ved åpne stevner Mesterskapsprogram i bane.412.150 Felthurtigskyting 1. Skytetid 4 min. 4.170 Skyteprogram for landskonkurransen i skoleskyting Det er samme skyteprogram i utendørs. for serien og 1 min. Dette gjelder også for AG3 og klasse HK416. 10.162 Samlagskyting for rekrutteringsklassene Skytingen foregår på 100 m. Begge de to R/ER-skytterne skyter først. 4. geværet ladd og sikret. tid 1 1/2 min. på samme program som klasse 1-5. kne + 4 sk. Figurene skal være 1 stk. hvor det foretas omskyting på lik poengsum om seieren. Skyttere i veteranklassene kan også delta i samlagsskytingen for klasse 1-5. 2 stk «Småen» på maks. «Småen» på minimum 125 og maksimum 175 meters avstand. enkeltskudd. våpenet ladet med inntil seks patroner og forskriftsmessig sikret. Stillingen skal være reglementert militær grunnstilling med geværet ved siden med kolben i bakken. Før ankermannen i de enkelte lag går på standplassen. Ved lik poengsum gjelder rangering etter pkt. se 6. for serien og 1 min. Skytestillingen er fri. stå + 3 sk. ligg for R/ER-skyttere og 6 sk. på Landsskytterstevnet rangeres lagene etter hver skytter. 3. Deretter 10 skudd liggende for klasse V65/V73 og 6 skudd kne + 4 skudd liggende for klasse V55.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 1. 10.160 Samlagsskyting Generelt gjelder at ingen skytter kan delta på mer enn en samlagsskyting på ett og samme stevnet. Sikringen kan oppheves og geværet tas opp i anlegg på ordren «Klar». 11. se 6. Programmet er 3+1+1 prøveskudd med tid 1 min for serien og pr. enkeltskudd. 11. kne + 4 sk. 11. 2. ved magasinvåpen. eventuelt fritt antall prøveskudd på elektroniske skiver. Skytteren skal være vendt mot skivene. rangeres lagene etter oppnådd samlet resultat for de øvrige skyttere. Ved lik poengsum gjelder rangering etter pkt. Stangskyting gjennomføres ikke for Jegerklassen.

eller veteranskytter delta på rekrutt eller veteranlag og seniorlag under samme stevne. 5 For samlagsskyting for rekrutteringsklassene vises til Skytterbokas pkt 11. Det samme gjelder hvis det bare er skyting på 100 m. 3 Ved feltstevner hvor det ikke er eget program for rekrutteringsskyttere. 4 På stevner hvor det ikke er skyting på 100 m (V65 og V73) kan disse klasser skyte sitt program på 200/300 m og premieres i sin klasse. da kan V55 skyte sitt program der og premieres i sin klasse. 11. Arenaer for tildelte arrangement i parentes. Til østlandet landsdel hører de 5 samlagene i Viken I krets. 11. har de rett til å delta med mindre arrangøren ikke har bestemt noe annet. bør alle som har rimelig mulighet til å vinne eller oppnå medalje. Til Vestlandet landsdel hører de 3 samlagene i Hordakretsen og de 4 samlagene i Fjordane krets.210 Generelle bestemmelser 11. Unntak kan gjøres for finaleskytingen.213 Forbud mot bruk av kikkert Bruk av kikkert er forbudt ved alle skytinger i DFS. Rekrutteringsskytterne har rett til å delta i skytingen om Den norske skyttermedalje og Dugleiksmerket. Skyteprogram for et stevne skal kunngjøres på forhånd. I stevner der all skyting foregår på 200/300 m.211 Likestilte avstander Ved baneskyting er 200 m og 300 m bane likestilt ved alle skytinger. unntatt for Jegerklassen. Bruk av videokamera og fotoapparat for å kunne gi en tilbakemelding om treff/treffpunkt til skytteren er ikke tillatt. 2 og veteraner 1 Rekrutteringsskyttere skal ved alle stevner normalt skyte i sine egne klasser og skyte sin klasses standardprogram.215 Beregning av deltakerantall i finaleskyting Ved beregning av deltakerantall i finaleskytinger hvor antallet avgjøres ved skjønn.411. 11. 6 For samlagsskyting for veteranklassene vises til Skytterbokas pkt.216 Spesialtilpasninger for rekrutteringsskyttere.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Til Midt-Norge landsdel hører de 4 samlagene i Mørekretsen og de 6 samlagene i Trønderkretsen. Side 11-6 . de 5 samlagene i Viken II krets og de 6 samlagene i Opplandskretsen.221 Landet er inndelt i 5 landsdeler for landsskytterstevnet: Til Nord-Norge landsdel hører de 10 samlagene i Nord-Norge landsdels krets. få delta. 11. Ved likhet i poeng. Skyttertinget avgjør arrangementssted etter de innkomne søknader. 2 Rekrutteringsskyttere.223 Søknadsfrist Søknad må sendes Norges Skytterstyre innen frist for saker til Skyttertinget 4 år før stevnet skal holdes. 2010 Østlandet (Elverum) 2011 Nord-Norge (Bodø) 2012 Vestlandet (Voss) 2013 Midt-Norge (Oppdal) 11. I praksis vil det si at videofilming og fotografering av skiver mellom ILD-kommando og fram til skivene er klistret er forbudt. 11.222 Turnus for landsskytterstevnet Landsskytterstevnet alternerer mellom de 5 landsdelene etter en 5-årig turnus. klasse 1. 11. SKYTTERBOKA 2010-2011 mer.162.og lagskytinger på 200/300 m med normalprogram for senior uten at det får konsekvenser for klassesettingen. innerblinker. Ved slik deltaking skal rekrutteringsskytterne melde seg på og bli premiert i den klasse de tilhører. 11. og de kan delta i mesterskapsskytingen. deltar alle med lik poengsum i Kongelaget. og rangering etter innertierregelen i regelverkets punkt 10.212 Registrering av resultater Ved registrering av resultater i baneskyting noteres alle skuddverdier inkl. veteraner og Klasse 1 og 2 kan delta i cup-. innertreff på alle hold.225 Finaleomgang 1 I finaleomgangen i baneskyting for klasse 3-5 deltar minimum 10% maksimum 15% av de beste i hovedskytingen. Til Sørlandet landsdel hører de 7 samlagene i Sørlandskretsen. serie.224 Finale til slutt Ved Landsskytterstevnet skytes mesterskapsprogrammet i baneskyting for alle klasser med finaleomgang til slutt. dog kan ingen rekrutt. 11. 11.163. 11 11. 11.214 Overbygde standplasser I feltskyting bør det ikke brukes overbygde standplasser.200 Stevneregler 11.220 Landsskytterstevnet 11. Ved registrering av resultater i feltskyting registreres treff. kan disse delta i sine klasser på samme program som for de øvrige klasser. 2 De 15 beste skytterne skyter i Kongelaget.

Ved Skytterkonge. Finalen teller 7 skyttere. Ved en Skytterdronning og kvinne nr 2: Nr 2 er da Skytterprinsesse – beste mann er Skytterprins d.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. V65 og V73 får delta i finaleomgangen i feltskyting for sin klasse etter arrangørens bestemmelser i samråd med Norges Skytterstyre. Valg av mål må godkjennes av Norges Skytterstyre. slik at maksimalt oppnåelig resultat blir 54/12. etter anmodning fra arrangøren. skytes det om etter gjeldende regler. 11 Side 11-7 . Vinneren av finalen tildeles oberst Stangs minnemedalje samt aksje i A-pressens pokal. Ved flere skyttere med lik tid på den siste finaleplassen skytes det omskyting for kvalifisering til finalen. 11. blir det ny omskyting på det første hodet inntil det blir avgjort. Men det er resultatet fra den første skytingen som teller med i finalen. Skytterne rangeres på nytt. plassen. og vinnerne sammenlagt blir mester i sin klasse. Ved flere skyttere likt på den siste finaleplassen. og kvinne nr 2: Nr 2 er da Skytterprinsesse – nest beste mann er Skytterprins b. 11. Ved en Skytterdronning og mann nr 2: Nr 2 er da Skytterprins – nest beste kvinne er Skytterprinsesse 4 Skyttere i klasse V55. og vinnerne sammenlagt blir mester i sin klasse. Det skal benyttes elektronisk registrerende figurer. Omskytingen kan foregå på finaleholdene like før finalestart. 6 Skyttere i klasse V55. Programmet for finalen er mesterskapsomgang i omvendt stillingsrekkefølge. Skytterne har kun med seg antall treff fra 42 skudden (ikke innertreff ). Likt antall treff/innertreff gir lik plass.228 Samlagsskyting for klasse 1-5 på 200/300 m. 11. omskyting om 1. Ved likt antall treff og innetreff (maks 54/12) skal det foretas omskyting med 12 skudd om 1. 7 I NM feltskyting for klasse 2 . plassen. Antall deltakere i finaleomgangen bestemmes av arrangøren i samråd med Norges Skytterstyre. for rekrutteringsklassene og for veteranklassene på 100 m inngår i Landsskytterstevnet med standard program og regler. Alle deltakere i finalen tildeles egne standardbeger i sølv med gravering. pkt. Jfr. I omskytingen skytes begge holdene før det anvises. 3 Vinner på LS er Skytterkonge eller Skytterdronning. og de beste skyttere i klasse 3-5 som er 20 år eller yngre deltar i Aftenpostenlaget.160. 8 Rekrutteringsskyttere får delta i finaleomgangen i feltskyting for sin klasse i antall etter arrangørens bestemmelse i samråd med Norges Skytterstyre. De beste av disse får også skyte det andre holdet. Ved eventuell likhet om den siste finaleplassen også i omskytingen. Finaleskytingen foregår etter instruksverket for Landsskytterstevnet. SKYTTERBOKA 2010-2011 De 15 beste kvinnene (i tillegg til de som evt. Videre: a. Alle skyter liggende holdet først og det anvises. Når særlige arrangementsmessige forhold ligger til grunn kan Norges Skytterstyre. 11. etter samme rangering som Kongelaget. Skyttere som etter Superfinalen i evt. I Superfinalen teller både treff og innertreff. Ved likt antall treff og innertreff om 7. Finaleskytingen foregår etter instruksverket for Landsskytterstevnet.5 + V55 skytes mesterskapsprogrammet med finaleomgang til slutt. I finaleomgangen deltar minimum 10% og maksimum 15% av de beste i hovedskytingen. Vinneren av finalen tildeles HV-medaljen samt aksje i Raufosspokalen. Ved Skytterkonge og mann nr 2: Nr 2 er da Skytterprins – beste kvinne er Skytter prinsesse c. 5 Rekrutteringsskyttere får delta i finaleomgangen i baneskyting for sin klasse i antall etter arrangørens bestemmelse i samråd med Norges Skytterstyre. V65 og V73 får delta i finaleomgangen i baneskyting i sin klasse etter arrangørens bestemmelser i samråd med Norges Skytterstyre. Alle med likt antall treff i innledende skyting deltar i finalen. plassen rangeres innbyrdes etter resultat på 54 skudd. De beste skyttere i klasse 3-5 som er 55 år eller eldre deltar i Normalaget. deltar alle disse i finalen på det første holdet. Dagens 42 skudd med innertreff i finalen (maks 42/12) gjelder som kvalifisering til Superfinalen. og det skytes et knehold. skyter i Kongelaget) danner et Prinsesselag. Deltakerne i finalen tildeles egne standardbeger i sølv med gravering. Vinner av omskytingen deltar i finalen.227 Felthurtigskyting Det arrangeres egen finale for de 16 beste skytterne etter innledende skyting. og det må sørges for at elektronisk utstyr er i førsteklasses stand.226 Stangskyting Det arrangeres egen finale for de 10-15 beste skytterne etter innledende skyting. redusere til minimum 5% deltakelse. Fra 2007 innføres Superfinale for kåring av Norgesmesteren i feltskyting.

11.Dog skal i feltskyting alle med inntil 1 treff fra beste resultat i hovedskytingen («30-skudden») delta i finaleomgangen.5 skudd knestående på 2 minutter . Innledende skyting foregår etter flg.253 Andre mesterskap Bortsett fra selve mesterskapsskytingene for klasse 2-5 og for veteranklassene og rekrutteringsklassene.5 skudd liggende på 1-minutt . 11.243 Stangskyting og felthurtigskyting bør inngår i Landsdelskretsstevnene.240 Landsdelskretsstevner 11.5 prøveskudd .160 skal benyttes. 11. 11. innendørs. skytetid 5 min.og feltskyting Landsdelskretsstevner i baneskyting og i feltskyting (vinter) arrangeres hvert år i alle landsdelskretser. . Standardprogram. pkt 9. jfr.254 Lagskytinger Se pkt.160 11. .Foran stående og knestående serie gis skytterne 2 minutter til klargjøring etter at anvisning av forangående serie er ferdig. Ved skyting på elektroniske/akustiske anlegg er det fritt antall prøveskudd på åpen monitor.311 gjelder. Aftenpostenlag 4. 11. 11. . Stangskyting og felthurtigskyting bør inngå i opplegg for samlagsstevner.130. 11. Innledende omgangslag 11.Standard program og regler skal da brukes. pr. pkt.230 Feltskyting for klasse AG-3 og HK 416 Feltskytingen for klasse AG3 og klasse HK416 inngår som en del av Militært NM i skyting. . skudd. har en ikke faste landsomfattende regler for hvilke disipliner som skal inngå i samlagsstevner. for kl. 11. Det er ikke offisielle mesterskapsmedaljer eller premier fra sentralt nivå på 15 meter. .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Kongelag 2. Sittende skytestilling er ikke tillatt der skytestillingen er knestående. Jfr. Skytingen foregår på 300m mot 1m internasjonal skive.261 Nordisk mesterskap i baneskyting Hver nasjon deltar med 15 skyttere. eller på 200m mot redusert internasjonal skive. 11. .256 Feltskyting for klasse AG-3 og HK 416 Klassene skal skyte full hovedskyting mot et opplegg med tilpasset vanskelighetsgrad.251 Årlige samlagstevner Samlagsstevne i baneskyting og i feltskyting arrangeres hvert år i alle samlag. Maksavstander iht. jfr. Maksavstander iht. anvisning etter hvert skudd. 11. pkt 9.255 Samlagsstevne innendørs 15 m.311 gjelder.245 Feltskyting for klasse AG-3 og HK 416 Klassene skal skyte full hovedskyting mot et opplegg med tilpasset vanskelighetsgrad. Landsdelskretsmesterskap på 15 meter arrangeres etter eget valg i landsdelskretsene.229 Rangering av skyttere i omgangslag bane klasse 3-5 For skyttere som er kvalifisert for mer enn ett omgangslag på bane klasse 3-5 (eks. program: .Etter anvist knestående serie gis 2 min til klargjøring for prøveskudd 11 Side 11-8 . prinsesse og kongelag) skal følgende prioritering gjelde: 1. pkt 9.anvisning etter serien. 11. program pkt. kan arrangeres etter vedtak i de enkelte samlag. Maksavstander iht.anvisning etter serien.skytetid 1 min.241 Bane-. Klassene skal skyte samlet mot et opplegg med tilpasset vanskelighetsgrad. .og feltskyting skytes mesterskapsprogram med finaleomgangen til slutt. Deltakelsen i finaleomgangen beregnes som for landsdelskretsstevnene. De fleste samlag kårer likevel beste kvinnelige skytter og beste skytter 55 år og eldre i klasse 3-5 på bane og 2-5 på felt.5 skudd stående på 3 minutter .anvisning etter serien. Normalaget 5. 11.311 gjelder.244 Samlagsskyting 200/300 m.og feltskyting skytes mesterskapsprogram med finaleomgangen til slutt.250 Samlagsstevner 11. men arrangøren står fritt med hensyn til hvordan avviklingen av skytingen skal foregå.140 og 11.260 Nordiske konkurranser 11. 11. Deltakelsen i finaleomgangen skal være minimum 15% av de beste i hovedskytingen i alle mesterskap. Prinsesselag 3. SKYTTERBOKA 2010-2011 11.150 11. 11. 1-5 og 100 m for rekrutteringsklassene og veteranklassene inngår i Landsdelskretsstevnene i baneskyting.242 Finale til slutt Ved Landsdelskretsstevner i bane. pkt.252 Finale til slutt Ved Samlagsstevnene i bane.

sølv og bronse . skudd. skytetid 3 min.5 skudd knestående på 3 minutter .Etter disse prøveskudd gis skytterne 2 minutter til klargjøring for neste serie . sølv og bronse. anvisning etter hvert skudd. Skytetid 5 minutter.10 skudd (3 stå .Omskyting foregår slik: 1 prøveskudd. De 3 beste individuelt tildeles medalje i gull. Ved skyting på elektroniske/akustiske anlegg er det fritt antall prøveskudd innenfor nevnte skytetid på åpen monitor. men det skytes i eget lag og med egen finale. 11. Ingen stasjon skal ha skytetid under 45 sekunder. Ved skyting på elektroniske/akustiske anlegg er det fritt antall prøveskudd på åpen monitor. sølv og bronse. Det skal normalt være to knestående hold. Individuelt mesterskap/premiering: . SKYTTERBOKA 2010-2011 .I nasjonskonkurransen teller de 12 beste fra hvert land.skytetid 1 min.Ved poenglikhet om de 3 første plasser skal det skytes om. Hver nasjon deltar med 5 skyttere som maksimalt fyller 20 år i kalenderåret.De 12 beste fra hvert land etter 35 skudd teller i nasjonskonkurransen. Konkurransen gjennomføres etter flg. 11. nest siste stasjon o. pr.Rangering: Ved like antall treff går den skytter foran som har flest treff på siste stasjon. Det gis ikke spesiell klargjøringstid foran hvert enkelt skudd. men med flg.Det avgis 6 skudd på hver av de 7 gjeldende stasjoner. og på standplasslederens ordre for å følge anvisningen. .Alle skyter mesterskapsomgang.De 3 beste individuelt tildeles medalje i henholdsvis gull.3 kne . .4 ligg). pr. men som en helt separat konkurranse. Det skal maksimalt være to dobbeltmål. at Nordisk 11 Side 11-9 . . men som en helt separat konkurranse. Beste skytter etter 35 skudd blir nordisk ungdomsmester.Bruk av vindmåler er tillatt. Anvisning for hvert skudd. Resultater fra omskytingen gjelder også for plassering i resultatlisten for alle som deltar i denne. .263 Nordisk mesterskap i feltskyting Hver nasjon deltar med 15 skyttere. 3 tellende skudd stående. skudd. De 3 beste individuelt tildeles medalje i gull. 11. skudd.Feltløypens vanskelighetsgrad gjøres lettere.Det er i alt 42 tellende skudd fordelt på 7 standplasser. . . Andre tiltak for å gjøre feltskytingen lettere bestemmes av arrangøren.262 Nordisk ungdomsmesterskap i baneskyting Nordisk ungdomsmesterskap arrangeres parallelt med Nordisk mesterskap i baneskyting i et felles arrangement. Lagkonkurranse: . Mesterskapsomgang: . skytetid 1 minutt pr. skytetid 1 min. . Anvisning for hvert skudd. På stasjoner med dobbeltmål kan det høyst være 3 treff i hvert mål. Kun en skytestilling på hver stasjon.Omskyting: I den individuelle konkurransen skal det ved like antall treff foretas omskyting om de 3 første plasser. Ved skyting på elektroniske/akustiske anlegg er det fritt antall prøveskudd på åpen monitor.s.3 prøveskudd . Øvrige finalelag har felles anvisning etter serien.De 3 beste individuelt tildeles medalje i gull. . . tilpassinger: . . sølv og bronse. Den beste sammenlagt etter 35 skudd blir nordisk mester.I siste finalelag skal det anvises skive for skive og slik at man starter anvisningen med høyeste skivenummer.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. . .3 prøveskudd . opplegg: . Anvisning etter serien.Kikkerten er tillatt nyttet etter at skytingen på den enkelte standplass er ferdig. Program for baneskytingen er identisk med programmet for Nordisk mesterskap. Program for feltskytingen følger hovedrammene for Nordisk mesterskap. dvs. Standplassrekkefølgen avgjøres ved loddtrekning.Poengberegning: 1 poeng pr.Programmet for omskytingen skal være 2 x 6 skudd.Skytingen omfatter en innskytingsstasjon og 7 gjeldende stasjoner hvorav 3 har dobbeltmål. skudd. . . .v. . Hver nasjon deltar med 5 skyttere som maksimalt fyller 20 år i kalenderåret. Anvisning etter hvert skudd. Resultatet av omskytingen gjelder for plasseringen i premielisten for alle som deltar i denne.skytetid 1 min.I nasjonskonkurransen teller de 4 beste fra hver nasjon. skytetid 3 min.264 Nordisk ungdomsmesterskap i feltskyting Nordisk ungdomsmesterskap arrangeres parallelt med Nordisk mesterskap i feltskyting i et felles arrangement. De 4 beste fra hver nasjon etter 35 skudd teller i lagkonkurransen.anvisning etter serien. Videre rangering etter beste finalskyting (5 kne + 5 stå) .265 Nordisk mesterskap i felthurtigskyting Hver nasjon deltar med 20 skyttere.skytetid 1 minutt pr.5 skudd stående . treff. 11.

.Skytingen foregår mot 3 selvanvisende figurer som plasseres på ukjente avstander mellom 100 og 300 meter. 16.Figurene plasseres slik at vinkelen mellom ytterpunktene ikke overstiger 60 grader. feltog felthurtigskyting.Utgangsstillingen er stående «ved foten gevær» med kolben i bakken. For øvrig kan alle land ta i bruk tekniske løsninger hva gjelder våpen og utstyr som er tillatt i ett av landene. SKYTTERBOKA 2010-2011 mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap er slått sammen til én konkurranse etter flg. Laveste sammenlagt tid vinner. kan arrangøren velge et annet og enklere materiell hvor duelldelen utelates og nordisk mester kåres på beste tid. nest beste – 15. Lederen i det arrangerende land er leder i juryen. . Hvis rem er montert. Kampen om bronsemedaljen avgjøres ved duell mellom taperne i semifinalen.266 Fellesbestemmelser for Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap . . . .Det er tillatt å skyte uten rem på geværet.Finalen skytes som dueller etter utslagmetoden. juni vedkommende år skal arrangøren sende et utvalg av inntil 15 figurer av de mål som kan bli brukt i feltskytingen.Dersom kostnadene med leie av materiell blir for høye for en gjennomføring av øvelsen som beskrevet ovenfor (arrangørens bedømming). Finale: . I hver duell skal det kåres en vinner.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.Reimstøtte er ikke tillatt i utgangsstilling. nummer to får sølvmedalje. 11 Side 11-10 .Før 1.osv. regler: .Individuell premiering foretas for den innledende skytingen. skal den være festet i begge ender. 11. . . . Premiering: .Den seirende i finaleomgangen blir nordisk mester og får gylt medalje. .Skytteren skal stå med helene sammen.Jury består av lederene i de tre lands organisasjoner.Beste resultat fra innledende skyting møter nr.De 16 beste etter innledende skyting er kvalifisert for finalen . . .Geværet skal være ladet med 6 patroner og sikret. . strake knær og oppreist kropp.Sidemontert siktemiddel er godkjent.Godkjente våpen i de forskjellige nordiske lands skytterorganisasjoner er tillatt brukt i bane-.I lagkonkurransen teller 12 skyttere fra hver nasjon. .

. 12-2 12. . . 12-2 12. . .280 Forsvarsmerket i DFS. . .131 Mesterskapene (bane. 12-2 12. . . . . . . . .214 Rapportering . . . . . . Deltakertallet i 3.113 Mesterskap i bane. . . . . 3-5 . . . . . . . . . . . . . 12-1 12. . . . . . . . . . . . . . .210 Dugleiksmerker . . . . . . . . . . . .Forsvaret. 12-1 12. . . .og feltskyting) for veteranklassene . . . . . . . . . . . . . . . . . .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. . . . .160 Den norske skyttermedalje. . 12-2 12. . . . . . 12-3 12. . .152 Raufoss-diplom til skoleskyting 12-3 12. . . . 12-3 12.og feltskyting) for veteranklassene . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . . . .250 NAIS-medaljene . . . . . .12-1 12. . . skal ha medalje eller stjerne. . . Se pkt. fra 1501 til 2000 deltakere 20 medaljer.170 Skytingens Dag . . . . . 12-6 12.230 Skytternåla. . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3 12. . . . 12-3 12. .240 Det militære skarpskyttermerke . . SKYTTERBOKA 2010-2011 12. . . . . . . . 12-7 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .og feltskyting) for rekrutteringsklassene Utdeling av medaljer foregår etter følgende regler og på grunnlag av deltakertallet i hver klasse: Inntil 10 deltakere: 1 Raufoss-medalje 11-25 deltakere: 1 Raufoss-medalje og 1 ungdomsmedalje 26-50 deltakere: 1 Raufoss-medalje og 2 ungdomsmedaljer 51-100 deltakere: 1 Raufoss-medalje og 3 ungdomsmedaljer 12 Side 12-1 . . . . . . . . . . . . . . . .123 Mesterskapene . . . 12-7 12. . . . . . . .122 Prinsessemesterskapet . . . . . . . 12. . . . .220 Raufossmerket. . . . .121 Mesterskapet for kl. 12-4 12. . fra 1001 til 1500 deltakere 15 medaljer. . . . . skal det være 1 medalje for hvert på-begynt 1000 deltakere. .141 Mesterskapsstjerner rekrutteringskytterne . . . . . . .-5. . Alle som har samme poengsum som siste medalje utdeles på. 12-1 12.150 Øvrige diplomer . . . . .311 Tekst til fargeplansje . .151 DFS’ diplom og diplom til lokal skoleskyting . . . . . .140 Lagsmesterskapene. . 12-4 12. . . .310 Medaljer og merker . . .312 Fargeplansje medaljer og merker . . . . . 12-3 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .senior/vet/AG3 12-6 12. sølv og bronse. . . . . . . . . 12-3 12. . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Mesterskapet klasse 3-5 . .111 Mesterskapet klasse 3-5.12-6 12. . . . 12-7 12. . 12. . .260 350-klubben . . . . . . . . . Øvrige endringer kan foretas av Skytterstyret. . . .119 HV-medaljen . . . . . . . . 12-8 12. 12-3 12. . . . . . 12-2 (bane. . . . . . klasse skal legges til grunn ved utregning av antall medaljer. . . . . 12-6 12. . . 12 12. . . . . . . . . . . . .100 Medaljer og diplomer . .og feltskyting for veteranklassene (Landsskytterstevnet) Utdeling av medaljer foretas etter samme fordelingsnøkkel som for rekrutteringsklassene. .12-6 12. . . . . . . . . .127 Feltmesterskap . 12-7 12.115 Samlagsskyting. 12. . . . . . 12.126 Norges Forsvarsforenings verneidretts. . . . . . . . 12-2 12. . . . . . . . . . .212 Dugleiksmerke. .114 Mesterskapene (bane. . . . 12-4 12. . .142 Raufoss-diplom . . . . 12-3 12. . 12-6 12. . .118 Stangmedaljen . .213 Dugleiksmerket for rekrutteringsklassene . . . . . . 12-6 12. . 12-1 12.120 Landsdelskretsstevner . . .211 Dugleiksmerke . . . 12-3 12. . . . . . . . 12-6 12. . Det deles ut gylt veteranmedalje til vinneren og sølv veteranmedaljer til øvrige medaljevinnere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .og feltskyting) for rekrutteringsklassene. . . . . . .12-1 12. . . . 12-3 12. . .og feltskyting) for rekrutteringsklassene. . . . . . . . . 12-2 12. . .114. 12. . . . .130 Samlagstevner. . . . . . . . . . . . . . . 12-3 12. . .100 Medaljer og diplomer 12. . . . . .114 Mesterskapene (bane. . . . . Raufossmedaljene og ungdomsmedaljen kan kun brukes på landsskytterstevnet. 12-2 12. . . 12-6 12. . .112 Prinsessemesterskapet. . . .300 Medaljene og merkenes utførelse . . . . .200 Merker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8 Kompetanse: Innføring eller fjerning av medaljer og merker foretas av Skyttertinget. .124 Mesterskapene (bane. . . . .270 Skifeltmerket . . . . . 12-2 12. .og ungdomsmedalje . .112 Prinsessemesterskapet Det utdeles Raufoss Ammunisjonsfabrikkers medalje i gylt. . . . . . . .110 Landsskytterstevnet Alle medaljene ordnes av Skytterkontoret. . . .116 Norges Forsvarsforenings verneidretts-og ungdomsmedalje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Samlagsskyting. . . . . . MEDALJER OG MERKER Innhold kap. . 12-2 12. .117 Norgesmesterskapet i feltskyting . . . . . . . . . . . . . bane Inntil 1000 deltakere 10 medaljer. . . . . . . landsdelskretsstevnene og samlagstevnene. . . . . . .110 Landsskytterstevnet . . 12-2 12. .113 Mesterskapene (bane. . . .12-2 12.132 Mesterskap (innendørs) for rekrutteringsklassene. Er det over 2000 deltakere. . . . .og feltskyting) for rekrutteringsklassene. . . .

123 Mesterskap i bane. Landsdelskretsene står fritt til å velge motiv på medaljene. Veteranklassene: Medalje i gylt. 5006 Bergen. skal ha medalje eller stjerne.125 Samlagsskyting Det kan innføres medaljer til deltakerne på vinnerlag i klassene 1-5.124 Mesterskapene (bane og feltskyting) for rekrutteringsklassene Utdeling av medaljer foregår etter følgende regler på grunnlag av deltakerantallet i hver klasse. 12. sølv og bronse) utdeles til deltakerne på de tre beste lagene.111.og ungdomsmedalje Verneidrettsmedaljen: Tildeles: Vinnere av Kongepokalen og Norgesmester i feltskyting. Stjerner rekvireres fra Skytterkontoret. men den er påmontert annet bånd og er gravert med "landsdelskretsstevne".eller feltskyting. Hvis vinneren har den fra før utdeles stjerne til å feste på båndet. SKYTTERBOKA 2010-2011 Videre 1 ungdomsmedalje for hvert påbegynt 100 deltakere. Kaigt. De øvrige medaljevinnere får DFS’ ungdoms-medalje i gylt.og feltskyting. 12. Står flere skyttere med samme antall treff på siste medaljeplass. eldre rekrutt og junior) tildeles gylt Raufoss-medalje og diplom. Tredje gang en kvalifiserer seg til medaljen. Ved 51 deltakere eller flere skal alle med samme poengsum som siste utdelte ungdomsmedalje ha medaljen. Medaljen utdeles første gang i sølv. 12.118 Stangmedaljen Tildeles vinneren av Stangskytingen. Andre gangen en kvalifiserer seg til medaljen utdeles stjerne til å feste på båndet. 2 osv. 12.115 Samlagsskyting Klasse 1-5: Ese medaljen (gylt. 12. Deltakerantall i klasse 2-5 og V55 skal legges til grunn for antall medaljer. 12. 1 Raufossmedalje og 4 ungdomsmedaljer Videre. Landsdelskretsene må selv ordne med øvrige medaljer til sine stevner.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 26-50 deltakere. Side 12-2 . Det benyttes samme medalje som ved Landsskytterstevnet. Ungdomsmedaljen: Tildeles: Vinnerne av r-klassene i bane. Rekrutteringsklassene: Brødrene Lohne-medaljen (gylt. Medaljen kan kun vinnes en gang. pkt. Raufoss-medaljen for juniorklassen har krone i båndet (gult med rød stripe) for baneskyting og to korslagte geværer i båndet (gult med grønn stripe) for feltskyting.113. Alle som har samme poengsum som siste medalje utdeles på.119 HV-medaljen Tildeles vinneren av felthurtigskytingen. 12. Ved bestilling må det angis om det gjelder bane. 12. 1-25 deltakere. sølv og bronse utdeles til deltakerne på de tre beste lagene. sølv og bronse) utdeles til deltakerne på de tre beste lagene. 1 Raufossmedalje og 2 ungdomsmedaljer. 12. Fra og med 1972 er det innstiftet ensartet stjerne for landsdelskretsstevner.og stjernevinnere. jfr. 1.116 Norges Forsvarsforenings verneidretts. 1 ungdomsmedalje for hver påbegynt 100 deltakere. får samtlige medalje eller stjerne. 1c. Alle med samme poengsum i baneskytingen og treff/innertreff i feltskytingen som siste utdelte ungdomsmedalje skal ha medalje. utdeles gylt medalje. bane 5 medaljer for inntil 500 deltakere og så 1 medalje for hvert påbegynt 200. Medaljene skal ha samme bånd (hvitt med rød skråstripe) som mesterskapsmedaljene på samme stevne.122 Prinsessemesterskap Som under Landsskytterstevnet pkt.og ungdomsmedaljer til landsdelskretsstevner.og feltskyting for veteranklassene (Landsdelskretsstevnet) De samme regler som for Landsskytterstevnet gjelder. 12 12. 12. Etter denne kan det oppnås gylt stjerne nr. Disse bestilles hos Brødrene Lohne. 12. Kretsene fører kartotek over medalje. Se pkt.112. Klassevinnere (rekrutt. 1 Raufossmedalje og 3 ungdomsmedaljer 51-100 deltakere.121 Mesterskapet klasse 3-5. 12. 12.120 Landsdelskretsstevner Skytterkontoret ordner med Raufossmedaljer m/diplom og Norges Forsvarsforenings verneidretts. veteranklassene og rekrutteringsklassene i samlagsskyting på landsdelskretsstevner i baneskyting.117 Norgesmesterskapet i feltskyting Det utdeles medaljer etter samme system som i baneskyting.

400 12. Ved 26 deltakere eller flere gis medalje til alle med samme poengsum eller treff som siste utdelte ungdomsmedalje. men ingen kan få mer enn en medalje av hver sort. Alle skyttere kan delta i skyting om medaljen. Samlagene må selv ordne med øvrige medaljer til sine stevner.130 Samlagsstevner Skytterkontoret ordner med Raufossmedaljer m/diplom til samlagsstevner.rekrutterings.Vinneren av baneskyting klasse 3-5 i alle 9 kretser. Det minste medaljetall et samlag får utdelt er 1 gylt medalje og tre sølvmedaljer. Utdeling av medaljer foregår etter følgende regler på grunnlag av deltakerantallet i hver klasse: Til og med 25 deltakere: 1 Raufossmedalje og 2 ungdomsmedaljer. Ved bestilling må det angis om det gjelder bane. Medaljen blir utdelt etter konkurranse en gang om året. 12 .140 Lagsmesterskapene 12. Alle som har samme antall treff som siste medalje utdeles på.Vinneren av feltskyting klasse 2-5/V55 i alle 9 kretser. 1 c. 5006 Bergen.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. eldre rekrutt og junior) tildeles sølv Raufoss-medalje og diplom. Etter denne kan det oppnås gylt stjerne nr.150 Øvrige diplomer 12. Minstekrav for å oppnå medalje er: 260 poeng for gylt medalje og 230 poeng for sølvmedalje. Det er unødvendig å søke om nevnte medaljer. utdeles stjerne til å feste på båndet.114.131 Mesterskapene (bane og feltskyting) for rekrutteringsklassene (ikke klasse Aspirant) Klassevinnerne (rekrutt. Fra og med 2004 er det innstiftet ensartet stjerne for landsdelskretsstevner. Medaljen utdeles første gang i sølv. 1c. 12.152 Raufoss-diplom til skoleskyting Raufoss-diplomet benyttes i Landskonkurransen i skoleskyting.lagsmesterskap . For rangering se pkt. Vinnes gylt først. innendørs for rekrutteringsklassene (ikke klasse Aspirant) Klassevinnerne (rekrutt. Skytterkontoret sørger for at medaljen blir sendt til arrangørene av stevner som tilkommer disse. Rekrutt. utdeles gylt medalje. eldre rekrutt og junior) tildeles bronse Raufoss-medalje og diplom.141 Mesterskapsstjerner . Kretsene fører kartotek over medalje.126 Norges Forsvarsforenings verneidretts.1.160 Den norske skyttermedalje Medaljen blir utdelt samlagsvis etter antall deltakere i skytingen om medaljen. Diplomet kan fås ved henvendelse til Skytterkontoret. Andre gang en kvalifiserer seg til medaljen utdeles stjerne til å feste på båndet.og feltskyting. kan sølvmedalje fås siden. 12. Eldre rekrutt og Junior i bane. 5006 Bergen. men får sølvmedalje. Antall medaljer tilsvarer 15% av deltakerantallet i samlaget sett under ett. Tredje gang en kvalifiserer seg til medaljen. 26-50 deltakere: 1 Raufossmedalje og 3 ungdomsmedaljer Ved flere en 50 deltakere blir medaljer utdelt etter samme skala som under Landsskytterstevnet pkt 12. 1/4 av medaljene skal være gylte. 10. 12.skytterne (ikke klasse Aspirant) Ved mesterskap for rekrutteringsskytterne innen de enkelte skytterlag .127 Feltmesterskap 5 medaljer for inntil 500 deltakere og så 1 medalje for hver påbegynt 200. SKYTTERBOKA 2010-2011 12. Det samme gjelder et diplom til bruk ved lokale skoleskytinger. Stjerner rekvireres fra Skytterkontoret. Medaljen kan kun vinnes en gang.og stjernevinnere.151 DFS’ diplom og diplom til lokal skoleskyting DFS’ diplom kan nyttes til ulike skytinger/arrangement innen skytterlag og samlag.kan nyttes mesterskapsstjerner som bestilles hos Brødrene Lohne. 12. enten under samlagenes årlige stevner 12 Side 12-3 .142 Raufoss-diplom Raufoss-diplom kan benyttes til vinnerne av rekrutteringsklassene ved Lagsmesterskap. 12. Kaigt. Diplomer kan lagene bestille fra Skytterkontoret (dette gjelder ikke klasse Aspirant). Hvis vinneren har den fra før.og ungdomsmedalje Verneidrettsmedaljen: Tildeles: . 2 osv. Kaigt. . De øvrige medaljevinnere får DFS’ ungdomsmedalje i bronse etter samme skala som for samlagsstevner bane og feltskyting. 12.132 Samlagsstevner. Den som står til gylt medalje. Disse bestilles hos Brødrene Lohne. får gylt stjerne (til å bære i medaljebåndet). 12.eller feltskyting. Ungdomsmedaljen: Tildeles vinnerne av kl. Gylt stjerne får også den som står til gylt medalje. men har denne. skal ha medalje eller stjerne. Forholdstallene avrundes til nærmeste hele tall.

Skytingen om medaljen skal foregå på samme dag innen ett og samme samlag. b. Fordelingsnøkkel på Den norske Skyttermedalje Antall deltakere 1 . Anvisning etter hver serie. år man oppnår kravet til sølv.29 30 .76 77 .5 m skive.200 Merker 12. c.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.109 110 . I tilfelle det er skyttere som står likt i samlet poengsum. 3 (1+1+1) prøveskudd og deretter 10 skudd (3 stående. Krus: Fra 1999 ble det innført et keramikkrus med DFSemblem og motiv som sølvmedaljen.210 Dugleiksmerker Generelt: Det står skytterlagene fritt å arrangere skyting om Dugleiksmerket når som helst i kalenderåret.69 70 . (I særlige tilfelle og etter vedtak av ombudsmøtet inntil 8 kretser).36 37 .123 124 .116 117 . samlet poengsum for hele programmet). Datoen for Skytingens Dag fastsettes av Norges Skytterstyre..83 84 .170 Skytingens Dag Skytingens Dag holdes i månedsskiftet mai . SKYTTERBOKA 2010-2011 eller ved et særskilt stevne arrangert av sam-laget.56 57 . Første registreringsår var i 1999 og samlagene fører statistikk sammmen med skytterlagene.43 44 . og på 200 m mot 1 m skive.96 97 . 12. Rapport om skytingen om skyttermedaljen skal sendes Skytterkontoret straks etter at skytingen er holdt. Ved kretsstevner må det være minst en person som er oppnevnt av samlaget som kontrollerer skytingen sammen med styret i det laget som er arrangør.63 64 .136 137 .160 Antall gylte medaljer 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 Antall sølv medaljer 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 12 12. All skyting skal foregå med geværer som er godkjent for bruk i Det frivillige Skyttervesen og med reglementert avtrekk. Det er kun anledning til å skyte i det samlag en tilhører. 3 (1+1+1) prøveskudd og deretter 10 skudd på 75 sek. Skyteprogram: Skytingen foregår på 300 meter mot 1.143 144 .149 150 . eller ved kretsstevner med samlaget delt i maksimum 4 kretser. rangeres det etter innertierregelen.juni hvert år. Unntatt skyting om Den norske skyttermedalje som samlagene kan fastsette til denne lørdagen. 5 (3+1+1) prøveskudd og deretter 5 skudd knestående og 5 skudd liggende i serier på 3 min. Imidlertid gis skytterlag anledning til å arrangere Skytingens Dag på et annet tidspunkt.156 157 .129 130 .103 104 . Kruset kan vinnes hvert 5.89 90 . a. utgangsstilling som for mesterskapsomgang. i alt 30 skudd. Resultatene i nevnte skytinger legges sammen (dvs. Side 12-4 .49 50 . Det er ikke anledning til å avvikle åpne stevner i den helgen Skytingens Dag er bestemt. i det både lørdag og søndag skal forbeholdes interne skytinger i skytterlagene. 3 knestående og 4 liggende) på 3 min.

får man diplom for hvert femte år. for sen. AG-3 og HK 416 (samt R/ER/J) Avstand 200/300m 200/300m 200/300m 100m 100m 100m Serie 1 5 ligg 5 stå 5 kne 5 ligg 5 ligg 5 ligg Serie 2 5 ligg 5 kne 5 kne 5 ligg 5 ligg 5 kne Serie 3 5 ligg 5 kne 5 kne 5 ligg 5 ligg 5 ligg Serie 4 10 ligg 10 ligg 10 ligg 10 ligg 10 ligg 6 kn+4li Tid (min) 3/2/2/2 3/2/2/2 3/2/2/2 3/3/3/3 2/2/2/3 2/2/2/3 Klasse V65 og V73 Klasse Asp/R/ER Klasse junior Prøveskudd skytes før serie 1 og serie 4. Det kan også vinnes tre stjerner (1. Stjerner og statuett. Skyttarlagene får merker og stjerner tilsendt fra de respektive samlag. vet. Stjerner til Dugleiksmerkestatuetten: Denne stjerna får skytteren hvert tredje år skytteren greier kravet til gylt merke etter å ha vunnet statuetten.. stjerne til Dugleiksmerkestatuetten. Rangeringsregler benyttes etter pkt..110). men hver skytter kan bare delta en gang hvert år. stjerne vinner man Dugleiksmerkestatuetten.. 6. eldre rekrutt og junior) kan delta på Dugleiksmerkeskytingen for senior. se pkt. statuett. flere premier for beste resultat på landsbasis i dugleiksmerkeskytingen. Militære avdelinger kan bestille merker direkte fra leverandør. Dvs. Skyteprogram: Se tabell 12.s. Stjernene skal festes på statuettens sokkel.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. får en 5-årsmedalje. da med programmet og avstand som for klasse 2 og V55. Skyttere som har vunnet gylt merke og som senere i 5 år har greid kravet til dette. Skyttere som har greid statuetten og som senere har skutt og klart kravene etter tidligere regler. 12... 24.. SKYTTERBOKA 2010-2011 TABELL 12. Dvs. det 15.v. Merkekrav for alle klasser unntatt AG-3 og HK 416: Bronsemerket: 170 Sølvmerket: 190 Gullmerket: 210 Merkekrav for AG-3 og HK 416: Bronsemerket: 150 Søvmerket: 170 Gullmerket: 190 12. året etter at man har fått 3. året skytteren oppnår kravet til gylt merke. Bestemannspremie: Det blir hvert år delt ut en evt. 11. Dugleiksmerkefat og diplom Det år man har skutt til gullkrav 25 ganger kvalifiserer man til dugleiksmerkefat med tilhørende diplom. Rekrutteringsskyttere (rekrutt. Det kan terminfestes flere arrangementsdager. 12 Side 12-5 . Tider og antall skudd er som vanlig baneprogram i DFS (pkt. stjerne). dugleiksmerkestatuett og dugleiksmerkefat. 2. stjerner. stjerne til statuett. 27. Dvs. 40 ganger o.210. V55. 35 ganger. får disse skytingene godskrevet når de er registrerte i samlaget og kan attesteres.211 Dugleiksm. osv. Dugleiksmerkediplomet er gratis og rekvireres fra Skytterkontoret gjennom samlaget. Dvs. 2.440. Gravkort må innsendes til Skytterkontoret.210 PROGRAM DUGLEIGSMERKET Program Klasse 1 Klasse 3-5 Kl. Utdeling: Samlagene skal stå for bestilling og utdeling av Dugleiksmerkestatuetten. 18. (Unntatt Forsvarets personell. Dugleiksmerkeskjold: DFS´skjold med egen inskripsjon tildeles den som har klart Dugleiksmerke i gull 50 ganger. Ved oppnådd gullkrav 30 ganger (samtidig med 5. statuettstjerne). HK 416 og AG-3: 5-års merket. året man har oppnådd kravet til gylt merke. Sammen med 3.212) Skyteavstand: Skyting foregår på 100 og 200/300 meter. Skytterene må selv betale merker. stjerner til statuetten og trofeer etter statuetten. 21. Første utdeling var i 1948. og 3. 10. Stjernene vinner man hvert tredje år en greier kravene til gylt merke etter at man har vunnet 5-årsmedaljen.. året man har oppnådd kravet til gylt merke.

får gylt stjerne til å feste på båndet. pkt. Denne merkeskytingen er således ikke begrenset til et bestemt antall prøver i året. pkt. 1 c-d. Skyttere som klarer kravet til gull etter at 3-årsmedalje er vunnet. Samlagene sørger for kartotekføring av merkevinnere og fordeler merkene som fås tilsendt ved henvendelse til Skytterkontoret. Resultatet må være oppnådd i terminfestede stevner eller offisielle lagskytinger.Forsvarets personell Befal.214 Rapportering Samlaget er ansvarlig for at registrering av merkevinnere blir foretatt enten i lag eller samlag.210). Lagene fører register og sørger for bestilling av merker og diplom. Aspirant: Klasse aspirant kan skyte om dugleiksmerke i bronse på samlagsstevnet og innen skytterlaget. anvisning etter hver serie. 12. korporaler og menig personell i Forsvaret skyter program som for klasse V55 og klasse 2 (jfr. Ullevål Stadion 0840 Oslo.213 Dugleiksmerket . Militære avdelinger kan bestille merker direkte fra Brødrene Lohne. år. Kontrollansvaret ved merkeskytingen overlates militær avdeling. Lagene bestiller nålene hos Brødrene Lohne. herunder også stevner internt i skytterlag.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Kaigt. SKYTTERBOKA 2010-2011 12.-. Skytternåla skal deles ut straks etter skytingen. år.210). Serviceboks 1. landsdelskrets. Resultater rapporteres til deltakernes rulleførende enhet. 12. 12. landsdelskrets-og samlagsstevner. 12. og etter å ha klart kravet i 2 år til får han den i gull.210.rekrutteringsklassene Generelt: Skyttere i rekrutteringsklassene kan skyte om dette merket på lands. Denne kan vinnes inntil 5 ganger. Til skytingen kan det brukes både long rifle-ammunisjon. Diplom bestilles fra Skytterkontoret. Krav til de ulike dugleiksmerkevalører følger spesifikasjoner i punkt 12. 3x5 skudd i serier. Skyteprogrammet er standardprogrammet for rekrutteringsklassene. redusert. Rapporten skal inneholde navn på deltakere. som bestiller dem hos Brødrene Lohne.og samlagsstevner. Skytterlagene får merker og stjerner tilsendt fra samlagene.250 NAIS-medaljene NAIS-medaljer og NAIS-merker: Opplysninger om disse fås ved henvendelse til Norges Skytterforbund. Samme person gis anledning til å skyte flere tellende merkeskytinger samme år. Aspirantskyttere som deltar i dugleiksmerkeskytingen tildeles bronsemerke uavhengig av ferdighetsnivå.230 Skytternåla Skytternåla utdeles i første rekke til instruksjonsskyttere og andre nye skyttere. For skyteprogram vises til Forsvarets reglement UD 5-10.220 Raufossmerket Det er bare skytter i rekrutteringsklassene som kan skyte om dette på lands-. Lagene bestiller merkene fra Brødrene Lohne. og det skytes om merket mot 60 cm skive på 100 m. 12 Side 12-6 . Aspirantskyttere tildeles bronsemerke hver gang de deltar i dugleiksmerkeskytingen. Merket kan bare vinnes en gang. får han den i sølv. Kravet er 100 poeng på 25 skudd. Unntatt dette program er klasseførte skyttere i klasse 3-5 som må skyte normalprogram for disse klassene (jfr.260 350-klubben Alle rekrutteringsskyttere som oppnår 350 poeng på mesterskapsprogrammet i baneskyting tildeles en gravert plate med diplom. Første gang skytteren greier kravet til nåla. slik at resultatet vises på DFS sine internettsider. Militære avdelinger sender rapport om skytingen til samlaget som avdelingen tilhører. samt skytinger innen skytterlag hvor merkeskyting inngår i terminlista. Merkekrav: 240 poeng. tjenestereglement for Forsvaret gruppe 43.240 Det militære skarpskyttermerket Frivillig skyting om dette merke kan settes i gang av samlaget med ett eller flere skytterlag som arrangør.og vanlig ammunisjon. anvisning etter hvert skudd. 3-årsmedalje Skyttere som for tredje gang tilfredsstiller kravet til gullmerke. men slik at det registreres kun en merkevalør pr. 12. 12. 12. heimevernsungdom. Bergen. Skytteren skal registreres via tillitsnett. Skyteprogram: Skyting mot 10-delt skive på 100 m. 12. 12. 5016 Bergen. Lagene plikter å sende rapport om dugleiksmerkeskytingen på fastsatt skjema til samlaget innen den av samlaget fastsatte frist. 5 prøveskudd. får en 3-årsmedalje. merkevinnere og sum antall deltakere.212 Dugleiksmerket . 10 skudd med anvisning for hvert skudd. men man kan bare vinne ett merke pr.

et militært arrangement eks. Første år man gjennomfører kravet til merke tildeles bronsemerket. Dronningmerket.280 Forsvarsmerket i DFS Generelt Forsvarsmerket i DFS er innført som prøve på allsidighet i DFS-disipliner samt å vise DFS´ nære tilknytning til Forsvaret. For interne konkurranser i laget kan arrangøren selv bestemme tillegg i tid for hver bom. Tilsvarende merke.Feltskyting . 2. i HV-distrikt. Dugleiksmerket. Kongemerket.Bronsemerket: Første gang man klarer merkekravet . DFS’ fortjenstmedalje og hederstegn samt Dugleiksmerket kan bæres på uniform.Plakett: Sjette gang man klarer merkekravet Det godkjennes kun en merkeprøve hvert år. andre år sølvmerket.Sølvmerket: Første gang man klarer merkekravet . Sluttid blir løpstid + evt. Eses minnemedalje i gylt. 12. 1 c-d. 3-5. . Mesterskapsmedalje/landsdelskretsstevnet: Hvitt bånd med rød skråstripe. Merkekrav For å klare kravet til Forsvarsmerket i DFS må man i løpet av kalenderåret ha gjennomført ett terminfestet stevne i skytterlagets regi eller høyere organisasjonsnivå.Plakett: Attende gang man klarer merkekravet For utøvere som i kalenderåret fyller 42 år eller er eldre gjelder flg.Skifeltskyting/Skifeltsprint eller skogsløp med feltskyting/skogsløp med skyting sprint .Sølvmerket: Fjerde gang man klarer merkekravet . Skytterlagene fører kartotek over merker. Kaigt. Oberst Georg Stangs minnemedalje: Grønt bånd med hvit skråstripe. tillegg for hver bom. Gylt mesterskapsmedalje bane kl. evt. 5016 Bergen (Tlf: 55 54 40 10) Plakett og krus Når man har oppnådd kravet til Forsvarsmerket i DFS fem ganger tildeles plakett. Kongemerket (Landsskytterstevnet): Hvitt bånd med gul skråstripe. gylt: Ikke bånd.270 Skifeltmerket Formål: DFS´ skifeltmerke er innført for å vekke og vedlikeholde interessen for skifeltskyting og skogsløp med feltskyting.Skifeltmedaljen: Åttende gang man klarer merkekravet . medaljer og statuett.1 c–d. Kaigt. tildeles Skytterkongen. Lars L.Baneskyting . Personlige registreringskort kan rekvireres fra Skytterkontoret. Skytterlaget fører kontroll med merkene.Skifeltmedaljen: Andre gang man klarer merkekravet .Stangskyting eller felthurtigskyting For klassene Rekrutt og Eldre Rekrutt gjelder ikke kravet om gjennomført Stangskyting eller felthurtigskyting. Militære avdelinger kan arrangere prøve til skifeltmerket etter de samme regler. 2 og 3 i samlagsskytingen 200/300 meter.300 Medaljene og merkenes utførelse 12.310 Medaljer og merker Skytterorganisasjonens gylte medalje: Blått bånd med hvit skråstripe. Mesterskapsmedalje i gylt tildeles vinneren 12 Side 12-7 . 5016 Bergen. tredje år tildeles gylt merke. Forsvarsmerke bestilles hos Brødrene Lohne. Merker bestilles av skytterlagene fra Brødrene Lohne. merkekrav: . 5. For alle klasser gjelder at konkurransen skal bestå av minimum12 skudd med en løypelengde på minimum 1500m. tildeles når man får Skytterdronning istedet for Skytterkonge. Merkekrav: . SKYTTERBOKA 2010-2011 12. Mesterskapsstjerne bane kl. sølv og bronse tildeles henholdsvis nr 1. 3-5. Tidskravet for å oppnå merket er gjennomsnittlig sluttid for de 3 beste i den respektive klasse tillagt 50 %. Vinnere må selv betale merker. Landsskytterstevnets mesterskapsmedalje: Rødt bånd med hvit skråstripe. Merkeprøven: Merket kan kun oppnås i terminfestede konkurranser i lagsregi eller høyere organisasjonsledd.311 Tekst til fargeplansjene Plansje 1: Landsskytterstevnet 1.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 3. Dugleiksmerket 5-årsmerke: Gult bånd med hvit skråstripe. 12. mens det tildeles krus når kravet er oppnådd ti ganger fra og med det år man oppnådde gylt merke. Statuett bestilles fra DFS/ Utvalget for skifelt gjennom Skytterkontoret. 12.Gullmerket: Åttende gang man klarer merkekravet .Gullmerket: Andre gang man klarer merkekravet . 4. Minimum 50 % av de som fullfører skal tildeles merke.

Norges Forsvarsforenings Ungdomsmedalje. For kl. Landsskytterstevnet: 20. sølv og bronse tildeles henholdsvis lag nr 1. 2-5/V55 15. 24. Dugleiksmerket for rekrutteringsklassene. 37. 2-5/V55 NM skifeltskyting 9a. 29. Brødrene Lohnes medalje i gylt.114) 14. kvinner senior og kvinner junior.312 Fargeplansje medaljer og merker 12 Side 12-8 . Dugleiksmerket for rekrutteringsklassene i gylt. sølv og bronse. Gylt Raufossmedalje bane. For kl. Sølv Raufossmedalje felt. Raufossmerket. 36. sølv og bronse. 2 og 3 i skifelt og skifeltsprint for klassene menn senior. SKYTTERBOKA 2010-2011 av mesterskapet i bane og felt kl. Mesterskapsmedalje i gylt. 38. Dugleiksmerket 200/300 meter i gylt. 19. For kl. 39. Gylt mesterskapsmedalje bane kl. Samme medaljer utdeles også til lag nr 1. Sølv tildeles etter samme fordelingsnøkkel som for rekrutteringsklassene (12. For kl. 2 og 3 i samlagsskytingen for kl R/ER/J. V65 og V73. J med merke i båndet. for kl. V55. 32. Plansje 2: Landsdelskretsstevner 10 a) Gylt mesterskapsmedalje skifelt/skifeltsprint 10 b) Gylt mesterskapsmedalje skogsløp med skyting 11. 34. R og ER uten merke i båndet. Plansje 4: Andre medaljer og merker 27. 2-5/V55. J med merke i båndet. Den norske Skyttermedalje i gylt. yngre junior. for kl. Mesterskapsmedalje i gylt tildeles vinneren av mesterskapet i bane og felt kl. 5 stjerner for å feste i båndet. 2-5/V55 Samlagsstevner: 16. DFS’ ungdomsmedalje sølv. 9b. Mesterskapsmedalje i NM skogsløp med skyting. DFS’ ungdomsmedalje bronse til 15 meter innendørs. V65 og V73. 25. Bronse Raufossmedalje 15 meter innendørs. DFS’ ungdomsmedalje gylt. Sølv Raufossmedalje bane. Dugleiksmerkets 5-årsmedalje. Feltmesterskapet med feltfigur i båndet. Skifeltmedalje 33. NM feltskyting 7. 31. for kl. for kl. Sølv tildeles etter samme fordelingsnøkkel som for rekrutteringsklassene (12. J med merke i båndet. (Kan også bestilles uten agraf som miniatyrutgave). for kl. Skifeltmerket i gylt. R og ER uten merke i båndet. Raufoss Ammunisjonsfabrikkers medalje i gylt. Mesterskapsmedalje skogsløp med skyting Plansje 3: Ungdomsmedaljer Landsskytterstevnet og landsdelskretsstevner: 18. Gylt mesterskapsmedalje felt kl. 6. R og ER uten merke i båndet. Mesterskapsstjerne bane kl. DFS’ ungdomsmedalje gylt. 2 og 3 i samlagsskytingen for veteraner. V55. 40. 30. Samme medalje tildeles henholdsvis samlag nr 1. 26. 8. 3-5 13. Utdeles også i sølv. Mesterskapsstjerne felt kl. Deles ut etter samme ordning som for NM skifel. Forsvarsmerke i DFS 12. 28. 3-5 12. Landsdelskretsstevner: 21. For kl. J med merke i båndet. Gylt Raufossmedalje felt. 3-årsmerket. J med merke i båndet.114). R og ER uten merke i båndet. sølv og bronse. Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje. R og ER uten merke i båndet. sølv og bronse. 35. eldre junior. Samlagsstevner: 22.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 2 og 3 i lagkonkurransen skifeltsprint for menn og kvinner. Feltmesterskapet med feltfigur i båndet. Mesterskapsstjerne felt kl. Skytternåla i gylt og sølv. Feltmesterskapet med feltfigur i båndet. Mesterskapsmedalje skifelt/skifeltsprint 17. 23. Gylt mesterskapsmedalje felt kl. Mesterskapsstjerne for rekrutteringsklassene til bruk i lagmesterskap. sølv og bronse tildeles henholdsvis nr 1.

1 3 2 4 5 6 8 7 9a 9b .

12 10a 10b 11 15 13 14 16 17 .

18 19 20 21 22 23 24 25 26 .

27 28 29 33 31 32 34 38 30 36 40 37 35 39 .

at det er i virksomhet og i sin siste årsberetning har oppført minst 20 aktive skyttere...... valgt av skytterlaget og kommunestyret..310 Hva skal det ytes bidrag til ...370 Ferdig utbetaling av banebidrag ............... Antall medlemmer bestemmes av kommunestyret....13-2 13... ytes statsbidraget i form av en årlig viss prosent av kjøpesummen.. 13-3 13......... .............. Fra samme tid oppheves lov av 3...362 Vedlegg til søknad om banebidrag ... kan det ytes statsbidrag med inntil halvparten av de påløpne utgifter.380 Forskudd på banebidrag ....... Valg av baneområde og kjøp eller leie av grunn. kan foretas av Skytterstyret..360 Fremgangsmåte ved søknad om banebidrag ...........361 Søknaden stilles til Skytterkontoret. til nybygging og flytting av skytebane.......................... 13............ SKYTEBANER Innhold kap. samt til nybygg av skytebane (unntatt skytterhus)....................... §2 Dersom det skal ytes statsbidrag etter §1.. 13-1 13....... av skytebaner av 5. Utvalgets beslutninger forelegges......... 13-2 13..................... Lag som mottar statsbidrag etter første ledd. Det er et vilkår for statsbidrag at skytterlaget er tilsluttet Det frivillige Skyttervesen...forskrifter for ytelse av statsbidrag til skytebaner 13.. Den del av omkostningene som ikke dekkes av statsbidraget...... kjøp eller leie av grunn samt avgjørelse om ombygging eller utvidelse av en allerede eksisterende bane.......... at det er aktivt og i sin siste års­ beretning har oppført minst 20 aktive skyttere.... plikter å vedlikeholde banen...... må valg av baneområde............ ekspropriasjon mv. 13-4 13.........320 Vilkår for yting av bidrag ........ april 1974.....200 Kgl..... 13-1 13............. skal på forhånd være skaffet til veie av kommunen eller vedkommende skytterlag.300 Skytterstyrets bestemmelser ...... 13-3 13.200 «Kg.... 13..400 Delegering av myndighet ..... 13-3 13....... 13-4 13.......13-4 13..... 13-4 Kompetanse: Endringer som ikke er fastsatt utenfor Skyttertinget og Skytterstyrets kompetanse (eksempelvis Skytebaneloven).390 Ekstraordinært banebidrag ........... 13-3 13..... Skytterlaget bør om mulig sikre at Forsvaret kan bruke baneanlegget mot en rimelig godtgjørelse eller mot at Forsvaret bærer sin forholdsmessige del av vedlikeholdsutgiftene eller utfører tilsvarende arbeider..... leie........... 13-3 13..... april 1974 fastsatt i henhold til skytebaneloven §3 .... om frem­ gangsmåtene ved søknad om bidrag og utbetaling av dette og om plikter som bidraget medfører..100 Skytebaneloven Lov om statsbidrag til anlegg m.... §4 Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer..220 Grunnlag for bidrag a) Statsbidrag ytes til kjøp eller leie av banegrunnen.. sammen med en erklæring fra kommunestyret for justisdepartementet som sikkerhetsmessig skal godkjenne planene for anlegget.................... av 5... 13.. res............. skal på forhånd være skaffet til veie av kommunen eller skytterlaget...........220 Grunnlag for bidrag .............................. om vilkårene for bidrag.... samt byggearbeidets planlegging foretas av et utvalg som består av like mange medlemmer..330 Bidrag til kjøp.250 Ikraftttreden..... SKYTTERBOKA 2010-2011 13. Til kjøp eller leie av grunn til skytebane............... kan det ytes statsbidrag med inntil halvparten av kostnadene......... 13-1 13..... §3 Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven.... foretas av et utvalg som består av like mange medlemmer valgt av skytterlaget og kommunestyret..13-2 13... 10 om Anlæg af skydebaner med statsbidrag........ Den del av kostnadene som ikke dekkes av statsbidraget.............340 Banebidrag/bidrag til nye skytebaner... april 1974» .................. Dette gjelder ikke anskaffelse av skytterhus... Skytterlag som mottar statsbidrag etter første ledd. I de tilfelle hvor banegrunn erverves...........100 «Skytebaneloven» ..... 13-2 13.... b) I spesielle tilfeller kan det også ytes statsbidrag 13 Side 13-1 ......... 2.13-2 13............ §1 Til kjøp eller leie av grunn til skytebane og til anlegg og ombygging av slik bane...240 Sikkerhet og kontroll . av banegrunn..............210 Betingelser for å kunne oppnå bidrag ......... res av 5. august 1897 nr.............. .v... Det er et vilkår for ytelse av statsbidrag at skytterlaget er tilsluttet Det frivillige Skyttervesen............... 13 13.........210 Betingelser for å kunne oppnå bidrag 1...DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN..... Disse årlige bidrag skal samlet ikke overstige 50% av kjøpesummen..................... plikter å vedlikeholde banen... Skytterlaget plikter å vedlikeholde banen............... herunder om hva det kan ytes bidrag til...230 Fremgangsmåte ved søknad og utbetaling ........................ 13-3 13..350 Teknisk og juridisk bistand.... 13-2 13... 13-1 13........... Antall medlemmer bestemmes av kommunestyret......

Skytebaner som benyttes av Heimevernet.220 c) utbetales av Skytterkontoret mot faktura eller kvittert regning fra produsenten.og 200. dokumenter vedkommende eie eller leie av banegrunn. jfr.eller 300 meter bane. med minimum 20 aktive skyttere. samt kart i målestokk 1:50. skal ha generell prioritet med hensyn til bidrag og bistand etter disse bestemmelsene. SKYTTERBOKA 2010-2011 til innkjøp av skivematriell.250 Ikrafttreden Disse forskriftene trådde i kraft 5. b) Nybygging av skytebane (banebidrag).22 a) og b) fastsettes av Skytterstyret etter søknad fra de respektive lag. 13. c) Bidrag som nevnt under 13. § 28 i våpenloven av 9/6-1961 og kgl. d) Juridisk og teknisk bistand. Skytterstyret skal påse at sikkerhetsbestemmelsen er kjent og overholdes av de enkelte skytterlag. kan skyteteknisk sakkyndige tilkalles gjennom Forsvarsdepartementet. b) Skytterstyret kan i særlige tilfelle forskuttere bidraget etter skriftlig henvendelse fra samlagslederen. som skal uttale seg om prosjektet sett på bakgrunn av samlagets behov og planer for baneanlegg i samlagsområdet.220 d) utbetales Skytterkontoret når endelig skjønn er avholdt.eller 300 13 Side 13-2 . Bidragets størrelse reguleres etter de regler som til enhver tid gjelder innen Det frivillige Skyttervesen. 2) Det skal planlegges og bygges minimum 5 skiver på 200. Ved eksisterende skytebaner må minimum 5 skiver på 200eller 300 meter bane vedlikeholdes. b) Hvert skytterlag som disponerer bane skal utarbeide instruks for bruk av banen. når det fyller lovens og forskriftenes krav. II. Søknaden skal være vedlagt. Dog kan Skytterstyret unntaksvis fravike disse normer når hensynet til skyttersakens trivsel og veksten i et distrikt tilsier at større støtte bør ytes. 13. Felles standplass for 100.240 Sikkerhet og kontroll a) For at statsbidrag skal kunne ytes må banen fylle de krav til ytre og indre sikkerhet som til enhver tid gjelder for sivile skytebaner og forøvrig være i overensstemmelse med de retningslinjer for banebygging som gis av Det frivillige Skyttervesen. det vil si ha levert og fått godkjent årsmelding. d) Bidrag som nevnt i 13. c) Statsbidrag kan ytes skytterlag og skyttersamlag til anskaffelse av figurer for bruk ved trening og feltmessig skyting.300 Skytterstyrets bestemmelser fastsatt i henhold til skytebaneloven og Kgl. Kgl. res. av 5. bekreftelse fra politimesteren om at han finner å kunne god kjenne prosjektet sikkerhetsmessig. av 25/1-1963.res. Bidrag som forskutteres til materialkjøp.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Regler for sikkerhetsmessig kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner fastsettes av Justisdepartementet. opparbeidelse av parkeringsplass og anlegg av vei til baneområdet. Søknader sendes Skytterkontoret gjennom vedkommende skyttersamlag. d) Statsbidrag ytes i forbindelse med ekspropriasjon av skytebanegrunn med hjemmel i lov av 23/10-1959 om oreigning av fast eiendom. etter å ha innhentet uttalelse fra Skytterkontoret. e) Skytterstyret skal påse at de samlede årlige bidrag av statsmidler ikke overskrider de bevilgninger som står til disposisjon.000 (eller større) med baneprosjektet inntegnet. Det ytes ikke bidrag til skytterhus eller innendørs skytebaner. Er Justisdepartementet. 13. Skytterlagets leder er ansvarlig for at denne instruks er kjent av alle som benytter banen. vedlikehold. c) Skytterkontoret ved generalsekretæren er sakkyndig instans i skytebanespørsmål innen Det frivillige Skyttervesen og bistår Justisdepartementet i tekniske spørsmål om skytebaneforhold.310 Hva det ytes bidrag til Et skytterlag kan.230 Framgangsmåten ved søknad om bidrag og utbetaling av dette a) Bidraget som nevnt under 13. i tvil med hensyn til vurderingen av en skytebanes ytre eller indre sikkerhet. hvor blant annet de sikkerhetsmessige tiltak skal være angitt. Bekreftet utskrift av skjønnet må tilstilles kontoret før utbetaling kan skje. må bare utbetales mot kvittert regning fra firmaet hvor materialene er kjøpt. april 1974. jfr.320 Vilkår for yting av bidrag 1) Skytterlaget må ha vært aktivt siste år. Før det samlede bidrag utbetales. 13. 13. Med henvendelsen skal følge erklæring fra politimesteren om at bane prosjektet er sikkerhetsmessig godkjent av ham. c) Kjøp av målmateriell til feltmessig skyting. ytes bidrag til: a) Kjøp. skal det normalt foreligge tinglyste dokumenter vedkommende eie eller leie av banegrunnen. av 24/1-1964. res. i samsvar med avtale med det enkelte skytterlag. punkt 13. april 1974 13. leie eller ekspropriasjon av banegrunn.

Refusjon kan på samme måte kreves dersom det viser seg at driften av banen ikke er i samsvar med forutsetningene for tildeling av bidraget.360 Framgangsmåten ved søknad om banebidrag 13. Søknader sender skytebanekontakten. SKYTTERBOKA 2010-2011 meter bane aksepteres.000 i den enkelte sak.-. til Skytterkontoret. 13.v. c) DFS´ sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane. 13. Henvendelse om slik bistand må rettes til Skytterkontoret før sak igangsettes eller oppdrag gis. Maksimal egenandel er likevel kr 10.350 Teknisk og juridisk bistand Skytterlag kan. med utgangspunkt i tidspunktet for utbetaling av bidraget. mens overskytende refunderes med 50 %. deles eller pantsettes uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Skytterstyret. For juridisk bistand kan det kreves egenandel med 50 % av faktisk kostnad. Ved eventuell avhending kan Skytterstyret kreve refusjon for gitte bidrag justert etter konsumprisindeksen.330 1) så langt det passer.362 Vedlegg til søknad om banebidrag: a) Oversikt over medlemmene i det kommunale skytebaneutvalget. 3) Ved ulempeserstatning overfor grunneiere gjelder pkt. 2) Eventuelt samarbeid mellom skytterlag og andre brukere skal organiseres og formaliseres i samarbeid med samlaget og Skytterkontoret. Videre detaljert beskrivelse av hvilke arbeider som er utført eller planlegges utført samt framdriftsplan for gjenstående arbeider. med skytterlaget som eier. 13. 3) Når det er ytt statsbidrag til en skytebane eller til kjøp.. 13 Side 13-3 .340 2) og skytebanekontaktens uttalelse. med skytterlaget som rettighetshaver.340 2). skal Skytterkontoret snarest mulig orienteres om dette. Dersom skytebane-kontakten ikke kan foreta sikkerhetsinspeksjon i rimelig tid etter at søknad er mottatt. 13. sammen med sin uttalelse. Dette gjelder eksempelvis dersom den dominerende aktiviteten på banen ikke er i samsvar med DFS` program. i samsvar med pkt 13. til Skytterkontoret snarest mulig. Det kan i tillegg fra Skytterkontoret kreves uttalelse fra samlagsformannen. Skytterlaget betaler en egenandel på kr 10 000. Videre ytes det full refusjon av utgifter til begge parters advokatbistand samt til rettsomkostninger. d) Beskrivelse av baneanleggets tilstand på søknadstidspunktet. 2) Ved leie av banegrunn kan det gis årlig bidrag.361 Søknaden stiles til Skytterkontoret og sendes samlagets skytebanekontakt Etter gjennomført inspeksjon videresendes søknaden. ytes teknisk og juridisk bistand.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. bortfestes. av banegrunn 1) Ved kjøp av banegrunn kan det ytes bidrag med inntil halvparten av kjøpesummen. 13. Søknaden behandles ikke før de nødvendige uttalelser foreligger. forutsatt utvidelsesmuligheter slik at det seinere kan tilrettelegges for skyting med fullt belegg på begge hold samtidig. 13. som en engangsutbetaling eller som et årlig bidrag fordelt over inntil fem år. Skytterstyret avgjør utbetalingsmåten ut fra bidragets størrelse og budsjettsituasjonen. Forutsetningen for bidrag i ekspropriasjonssaker er at saken på forhånd er klarert av Skytterstyret. b) Utskrift av skytterlagets årsmøtevedtak angående nybygging eller ombygging. Med nybygging forstås at alle bygninger og innretninger bygges fysisk nytt fra grunnen av. når Skytterstyret finner det påkrevet. Utbetaling skjer mot tinglyst skjøte. For teknisk bistand til utarbeidelse av reguleringsplanforslag gis bidrag med inntil kr 50. må ikke banen eller eiendommen selges. 3) Planer og retningslinjer for bygging av skytebaner skal vedtas av skytterlagets årsmøte og godkjennes av samlagsstyret. jfr skytebanelovens § 2.340 Banebidrag (bidrag til nye skytebaner) 1) Skytterstyret fastsetter bidragssatser. Skytterkontoret sørger da for at inspeksjon ved kvalifisert personell blir gjennomført. leie eller ekspropriasjon m.i den enkelte sak. leies ut på åremål. sammen med sjekkliste for sikkerhetsinspeksjon i samsvar med pkt 13. 4) Ved ekspropriasjon kan det ytes bidrag med inntil halvparten av ekspropriasjons-erstatningen.000. innenfor rammene av bevilgede midler. leie eller ekspropriasjon av grunn.330 Bidrag til kjøp. Bruksrettsavtalen må gjelde for minimum 40 år fra søknadstidspunktet og være tinglyst.

uttalelse fra samlagets skytebanekontakt . oktober.kostnadssammendrag. i) Kart (økonomisk kartverk. Ved hovedreparasjon kreves ikke slik sikkerhetsmessig forhåndsgodkjenning. 13. november. Skjøte. Kartet må minimum dekke et område med radius 1 km fra standplass. utskrift av ekspropriasjonsskjønn. 13. 13 Side 13-4 . festekontrakt eller bruksrettsavtale som sikrer varig eller minimum 40 års bruksrett fra søknadstidspunktet for.340 2). 13. attestert av lagets leder og kasserer Skytterkontoret kan i tillegg kreve uttalelse fra samlagslederen. 13. 3) Skytterlag som mottar banebidrag plikter å vedlikeholde banen. jfr gjeldende sikkerhetsforskrifter. f ) Politiets sikkerhetsmessige godkjenning av planene. med unntak av pkt. reguleringsplan for skytebanen eller uttalelse fra kommunens tekniske etat om banens plassering i forhold til kommunale arealplaner. sendes søknaden i retur.DFS´ sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane.400 Delegering av myndighet Myndighet som i ovenstående bestemmelser er tillagt Skytterstyret kan delegeres til Skytterkontoret. utbetales forskudd med inntil halvparten av aktuelt bidrag. g) Byggetillatelse. j) Støykonsesjon fra fylkesmannen. kommuneplanens arealdel. Skytebanekontakten sender aktuelle søknader med sin uttalelse til Skytterkontoret innen 1. som viser at det ikke foreligger vesentlige sikkerhetsmessige mangler . i samsvar med pkt 13. i unntakstilfelle tildele ekstraordinære banebidrag til skytterlag som etter grunngitt søknad dokumenterer særskilt behov for rask bistand. målestokk 1:5000). Før det eventuelt kan utbetales bidrag må det i slike tilfeller fremmes ny søknad i samsvar med pkt. men for å komme i betraktning for utbetaling påfølgende år må komplett og ferdig søknad eller dokumentert ferdigmelding sendes samlagets skytebanekontakt innen 1. innenfor rammen av bevilgede midler.politiets sikkerhetsmessige ferdiggodkjenning . hvor skytebanen samt nærliggende bebyggelse framgår. 13. SKYTTERBOKA 2010-2011 e) Spesifisert kostnadsoverslag og finansieringsplan. festekontrakt eller bruksrettsavtale må være tinglyst. Dersom Skytterkontoret finner søknaden ufullstendig eller åpenbart uaktuell for tildeling. h) Skjøte.370 Ferdig utbetaling av banebidrag 1) Søknad om banebidrag kan sendes hele året i samsvar med gjeldende bestemmelser. og følgende – via samlagets skytebanekontakt – er oversendt Skytterkontoret: . Dersom budsjettsituasjonen i særlige tilfelle skulle tilsi det kan utbetaling av bidrag måtte utsettes eller fordeles i rater. 4) Tilsagn om banebidrag faller automatisk bort dersom nødvendig dokumentasjon for ferdig utbetaling ikke foreligger ved Skytterkontoret innen fem år etter dato for tilsagn.400 ovenfor.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 13.390 Ekstraordinært banebidrag Skytterstyret kan. som gir sin uttalelse og videresender søknaden til Skytterkontoret. dersom nødvendige tillatelser foreligger og Skytterstyret finner det forsvarlig. 2) Bidraget utbetales når arbeidene er fullført.370. Slik avvisning kan påklages til Skytterstyret. Avklaring av hvilke saker som kommer til utbetaling påfølgende år vil skje i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.380 Forskudd på banebidrag Etter søknad fra skytterlaget og anbefaling fra samlagsformannen og samlagets skytebanekontakt kan det. Slik søknad stiles til Norges Skytterstyre og sendes samlagsformannen. Eventuelt avslag fra Skytterstyret kan ikke påklages.

det være seg direkte tilskudd.eks. . . 6.130 Andre samarbeidsavtaler .120. . utstillingsarrangementer. Produsent/leverandør kan ikke gjennom avtale binde den enkelte skytter til å benytte bestemt utstyr. DFS kan ikke brukes for å oppnå avtaler. .160 Overtredelse . . 4. . . Det organisasjonsledd som inngår avtale står ansvarlig for alle økonomiske forhold og forpliktelser som for øvrig følger av avtalen. 7. Enkeltperson kan ikke tilstås kompensasjon for medvirkning i reklameøyemed. DFSU. . . Det er ikke adgang til å gi avtalemotpart som er teknisk 14 Side 14-1 .Alle økonomiske oppgjør skal skje direkte mellom DFS og den enkelte produsent/ leverandør. . . Reglene skal i tillegg inneholde bestemmelser om: . 2. Midlene kan bare brukes til støtte til spesielle arrangementer. 2. . . 14-2 14. . . forbruksmateriell eller reisestøtte. 14. . . basert på nærværende regler samt prinsippene i DFS’ alminnelige regelverk. . 14-1 14. . . . . .120 Pool-avtaler . . . .120 Pool-avtaler 1. skal vedkommende organisasjonsledd stå som ansvarlig arrangør. .100 Regler for avtaler om støtte til DFS fra næringslivet (Vedtatt av Norges Skytterstyre 20/12-83) 14. SPONSORAVTALER Innhold kap.Bruk av bestemt utstyr og/eller utnyttelse av dette i den enkelte produsent/leverandørs reklame. . .110 Generelt 1. . . Midlene kan også benyttes til påkostninger for eksisterende anlegg dersom slike påkostninger ikke dekkes gjennom bidragsreglene i DFS. . . .100 Regler for avtaler om støtte til DFS fra næringslivet. . . .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. .Poolen skal ha et styre som består av representanter for Norges Skytterstyre. . 14. skyttersamlag og skytterlag. . . . Avtale om økonomisk støtte kan bare inngås av følgende organisasjonsledd: Norges Skytterstyre.150 Kontroll . . . Ved poolavtale forstås avtale mellom DFS og flere bidragsytere med formål å finansiere utstyr. . . . . . De organisasjonsledd som inngår avtale om økonomisk støtte skal utarbeide detaljerte regler for bruk av midlene. . Vedkommende er dog i sitt tillitsverv inhabil ved behandling av selve avtalen. finansiering av felles reiser for lagets medlemmer til stevner og til premiering og skal således komme den samlede medlemsmasse til gode. treninger og reiser. . . . regler for bruk av midlene eller saker som har tilknytning til dette. 14-1 14.2 . trykksaksproduksjon e. . 5. . . . Alle avtaler om støtte til DFS skal følge disse regler. .130 Andre samarbeidsavtaler 1. subsidiering av ammunisjon.140 Reklame.l. . . . . . . 14-1 14.siste ledd. . . . . produsent/ leverandør og de aktive. 3. . . . SKYTTERBOKA 2010-2011 14. . For bruk av midlene utarbeides særskilte regler. . . 14-2 14. . Det skal føres eget regnskap som forelegges for Skyttertinget i revidert stand. . . . . 14. . . Det er bare Norges Skytterstyre som kan inngå pool-avtale. Det er ikke adgang til å avtale bruk av enkeltperson/lag i reklamesammenheng uten at vedkommende skriftlig har samtykket. . . som er medlem av lag tilsluttet DFS. . . Medlemmer kan heller ikke motta økonomisk støtte fra næringslivet/enkeltpersoner. Norges Skytterstyre kan godkjenne tiltak som ikke er nevnt i dette punkt. . . Avtalemotpart eller ansatt hos slik. . 8. . .De midler som mottas i henhold til poolavtale skal holdes på egen konto. . . 14 14. . . . spesielle rabatter eller noen form for subsidiering av f. messer. . . Avtale om støtte fra næringslivet/enkeltpersoner kan ikke inngås av medlemmer av lag tilsluttet DFS. . . Bestemmelse om dette skal inntas i selve avtalen og kopi av reglene skal vedlegges avtalen som bilag som signeres av partene. . annonnsekontrakter og/eller andre fordeler hvis det økonomiske utbytte i hovedsak tilfaller andre. . lotterier. . 14. se dog pkt. . . . I samarbeidsavtaler vedrørende bingo. 14-1 14. Enkeltperson kan ikke pålegges å benytte utstyr påført reklame. Avtalen er ikke bindende for andre enn vedkommende organisasjonsledd. DFS/SFU. . . utstyr. . DFS skal til enhver tid påse at organisasjonen tar vare på sin frie stilling og ikke på noen måte kommer i avhengighetsforhold til den som yter økonomisk støtte. 14-2 Kompetanse: Endringer kan foretas av Skytterstyret. .110 Generelt. Avtale kan ikke inneholde bestemmelser som bryter med DFS’ alminnelige regelverk eller er egnet til å skade skyttersakens anseelse. er valgbare til tillitsverv. .

Avtale som er inngått i strid med disse regler er ikke bindende for vedkommende organisajonsledd. landsdels. herunder firma/produktnavn. 14. Side 14-2 . Reklame kan plasseres på skytebaneområdet under forutsetning av at den ikke strider mot gjeldende sikkerhetsforskrifter. Reglene for bruk av midlene skal godkjennes av Norges Skytterstyre. Slike avtaler skal inneholde bestemmelser som garanterer vedkommende organisasjonsledd en avtalt prosent av bruttoinntekten. For øvrig må det vises tilbakeholdenhet med å benytte firma. Skytterstyret kan for utstyr på skytteren fastsette regler for reklame. DFSU. Organisajonsleddet skal ha full og løpende adgang til alle regnskaper.eller produktnavn som arrangementsnavn. Firma/produktnavn må ikke brukes i navnet til offisielle mesterskap på lags-. SKYTTERBOKA 2010-2011 arrangør (firma eller enkeltperson).DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Dersom hensynet til NRK/Fjernsynet krever det kan all reklame. 14. samlags-.160 Overtredelse 1. 14. Det gjelder egne regler for reklame i forbindelse med landsskytterstevner. sendes vedkommende skyttersamlag. DFS/SFU inngår eller regler som disse utarbeider for bruk av midlene skal straks de foreligger sendes Norges Skytterstyre.30. Det skal likevel vises varsomhet med omfang av reklame slik at denne ikke virker forstyrrende eller skjemmende på skytebanen eller enkeltutøvere. herunder om størrelse av firma/ produktnavn. uavhengig av hva som ellers måtte være avtalt. 3. Organisasjonsleddet høyere enn det som har inngått avtalen kan treffe bindende avgjørelse om et slikt midlertidig tiltak. midlertidig fjernes. 2. 14 14.140 Reklame 1.eller landsnivåer. rett til å opptre utad på DFS’ vegne. 2. Avtaler som skytterlag inngår og regler disse utarbeider for bruk av midlene skal straks de foreligger. Avtaler som skyttersamlag. herunder kontroll med alle forretningsmessige tiltak som er nevnt i pkt.1.150 Kontroll 1. 4. 2.

15-2 15. . DOPINGREGLER. d) Å avgi falsk forklaring eller gi uriktige eller villedende opplysninger. § 5 Dekning av saksomkostninger/ oppnevning av forsvarer Som hovedregel skal partene i en straffesak dekke sine egne omkostninger tilknyttet saken. § 4 Skyldkrav For å kunne dømmes for overtredelse av bestemmelsene i § 2 må det foreligge forsett eller uaktsomhet. b) Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll. . § 2 Definisjon av doping og regelbrudd Følgende anses som brudd på bestemmelsene om doping: a) Bruk eller tilstedeværelse av forbudt stoff i henhold til WADA`s liste under konkurranser. Domsutvalget. I tillegg gjelder reglene i kapittel 15. Honorarberegning for advokat skjer etter de samme regler som gjelder offentlig oppnevnt forsvarer for de ordinære domstoler.2 promille under konkurranse eller trening g) Overtredelse av reglene om doping. . Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige.300 Saksbehandlingen ved ileggelse av straff. . . . 15 Side 15-1 . . i) Medvirkning straffes på samme måte § 3 Straffer De straffer som kan idømmes er: a) Irettesettelse b) Tap av rett til å ha tillitsverv. kan domsinstansen oppnevne og bekoste forsvarer og sakkyndig. .OG APPELLUTVALG Innhold kap 15 15.Tilsvarende kan domfelte i særlige tilfeller pålegges å dekke saksomkostninger. .200 h) Annen opptreden som er egnet til å skade skyttersportens anseelse.200 Doping § 1 Virkeområde Reglene i dette kapittel gjelder for en hver utøver som deltar i konkurranser i regi av skytterlag tilsluttet DFS. Ved idømt eksklusjon og/eller utelukkelse skal eventuell utholdt suspensasjonstid gå til fradrag. Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av domsinstansen. kan domsinstansen tilkjenne saksomkostninger.100 Generelle straffebestemmelser § 1 Virkeområde Straffebestemmelsene gjelder for alle som er medlem av skytterlag tilsluttet DFS. § 2 Straffebelagte handlinger Følgende handlinger er straffebelagte: a) Brudd på grunnreglene eller andre bestemmelser gjeldende innenfor Det frivillige Skyttervesen. . . . . . likevel kap15. . 15.Dersom anmeldte helt eller delvis frifinnes. .200 Doping . . 15-1 15. 15-2 Kompetanse: Endringer foretas av Skyttertinget. Overtredelse av reglene om doping straffes etter de særskilte bestemmelser i 15. Oppdatert informasjon over forbudte stoffer på WADAs liste forefinnes på www. .og Appellutvalg . . . . .no. . . jfr. . . . STRAFFEBESTEMMELSER. herunder vedtak truffet av organ innenfor Det frivillige Skyttervesen samt sikkerhetsbestemmelser b) Å ikke etterkomme lovlige pålegg fra organer innenfor Det frivillige Skyttervesen c) Økonomiske misligheter d) Annen uredelig opptreden e) Rettsstridig vold f ) Påvirket av alkohol og/eller rusmidler tilsvarende en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 0. jfr pkt 15.100 så langt de passer. . . . . Når særlige grunner taler for det. . Med tillitsverv menes både valgte og oppnevnte verv c) Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse) d) Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) Straff etter bokstavene b) til d) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. . c) Å forfalske. SKYTTERBOKA 2010-2011 15. Doms. . uavhengig av tidspunkt for når det forbudte stoff er inntatt. .200. eventuelt Appellutvalget godkjenner honorarenes størrelse. . forbytte eller ødelegge en dopingprøve. . Utgifter til sakkyndige erstattes kun når disse er oppnevnt av domsinstansen og utgiftene anses som rimelige.200 § 4 første ledd. . DOMS. Domsutvalgets fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til Appellutvalget innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen.antidoping. nekte å avgi dopingprøve eller på annen måte unndra seg dopingkontroll. 15. .100 Generelle straffebestemmelser .

Tilstedeværelse av betablokker anses som brudd på dopingbestemmelsene uavhengig av om det framlegges legeattest.100 som ikke er behandlet av det lokale skytterlag. landsdelskretsstevne i felt og samlagsstevne i felt. taper også utøver premier. For brudd på bestemmelsene i 15. Med mindre det anses som urimelig. Brudd på bestemmelsene i § 2 skal medføre tap av premier.200 til Domsutvalget. skal Skytterkontoret først anmelde dette når positiv B-prøve også foreligger. Skytterkontoret er ansvarlig for at nødvendige kontrolltiltak blir gjennomført. § 4 Skyldkrav Bruk eller tilstedeværelse av forbudt stoff i utøvers kropp anses som brudd på bestemmelsen i § 2a) med mindre det føres bevis for at skytteren er uten skyld i regelbruddet. § 3 Dopingkontroll Dopingkontroll kan iverksettes ved alle konkurranser og for alle skyttere som er medlem av lag tilsluttet DFS uavhengig av alder. De personer som er involvert i eller er kjent med prøvetakingen har taushetsplikt. samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv. Legeattest skal forevises i forbindelse med avholdelse av dopingprøve. Hvis utøver ikke ønsker B-prøve analysert.200 § 2 a. kjønn og skyteklasse og dessuten på andre som gis tillatelse til å skyte innen DFS. § 5 Sanksjoner For brudd på bestemmelsene i § 2 skal idømmes to års utelukkelse. Manglende kjennskap til dopingbestemmelsene er ikke straffebefriende eller straffenedsettende. eksempelvis av sosiale grunner.300 Saksbehandlingen ved ileggelse av straff. Inntil fellende dom foreligger skal informasjon om positiv dopingprøve som hovedregel ikke offentliggjøres med mindre dette anses nødvendig for å hindre at mistanke om doping rammer uskyldige. For skyttere som tilhører klasse 3-5 kan det ikke gis noen form for dispensasjon fra disse regler. 15 Side 15-2 . De er også ansvarlig for å utpeke kontrollpersoner som uavhengig av Skytterkontoret skal besørge fysiske prøvetakinger i forbindelse med stevner. I særlige tilfeller. V65 og V73. heller ikke ved å tillate deltakelse i veteranklasser der alder ikke er oppnådd. gjelder ikke forbudet ved konkurranser som bare er åpne for ett skytterlags medlemmer og heller ikke for noen som skyter i klasse 1 eller 2 eller i veteranklassene V55. For å kunne dømmes for brudd på § 2 b) – d) må det foreligge forsett eller uaktsomhet. § 6 Flere regelbrudd Ved gjentagelse kan utelukkelse idømmes for lengre perioder enn det som fremgår av § 5.og Appellutvalg § 1 Anmeldelse Skytterstyret kan anmelde til Domsutvalget ethvert brudd på bestemmelsene i kapitel 15. skal anmeldelsen skje når dette er avklart. dog slik at bruk eller tilstedeværelse av andre stoffer enn betablokkere kan gi lavere straff.Doms. Dersom betablokker er foreskrevet av lege. Hvis det i dopinganalysen blir gjort sporfunn av betablokkere i kombinasjon med bruk av vanndrivende middel (Diuretica). Kontroll består i at skytteren må avgi en viss mengde urin under oppsikt av den/de som er ansvarlig for gjennomføringen av kontrollen. Forbudet gjelder likevel skyttere i klasse V-55 eller 2 som kvalifiserer seg til finale i NM felt. Omfanget av kontrolltiltakene bestemmes av Norges Skytterstyre. Slik skjerpelse kan unngås dersom utøver eller person tilstår uten opphold etter at varsel om regelbruddet er gitt. Ved prøvetaking skal kontrolløren bistås av en kontrollgruppe på stedet som skal bestå av en kvinne og en mann og som skal utpekes av arrangørlaget.Videre skal Skytterkontoret anmelde ethvert brudd på bestemmelsene i kapittel 15. Arrangøren er ansvarlig for å stille de nødvendige fasiliteter til disposisjon for prøvetakingen. Foreligger særlig skjerpende omstendigheter kan det idømmes utelukkelse for inntil 4 år. kan Domsutvalget eller Appellutvalget velge å unnta retten til å delta i organisert trening fra ilagt utelukkelse. anses ikke som brudd på disse bestemmelser dersom det legges frem legeattest som dokumenterer at midlet er nødvendig som ledd i medisinsk behandling. Utelukkelse omfatter tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening. unntatt betablokker. mesterskap og resultater oppnådd i tiden etter regelbruddet og frem til ilagt suspensjon eller utelukkelse trer i kraft.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Dersom det føres bevis for at regelbruddet skyldes ubetydelig utvist skyld. SKYTTERBOKA 2010-2011 Tilstedeværelse av stoff som står på WADAs liste over forbudte stoffer. kan ilagt utelukkelse reduseres til under laveste angitte utelukkelsestid. Utøver skal gis rimelig tid til å bestemme om B-prøve ønskes analysert. er dette å regne som en positiv prøve selv om grenseverdiene for funn av betablokkere ligger under akseptert minimumsnivå. mesterskap og resultater fra alle konkurranser i stevnet. § 7 Offentliggjøring Ved fellende dom skal navnet på skytteren og domskonklusjonen offentliggjøres. Arrangørlaget skal varsles om kontroll med minst 1 dags frist. 15.

15. dersom anmeldte unnlater å framkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist. dog ikke straff for doping. Avgjørelsen skal sendes skytteren og DFS sin faste advokat i rekommandert brev. Det samme gjelder avgjørelser som er truffet i forbindelse med straffesaker og som ikke anses som straff. Den anmeldte har anledning til å la seg bistå av advokat eller annen medhjelper under et hvert trinn av saken. kan en sak som ellers er endelig avgjort gjenopptas når det framkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Eventuelt tap av tillitsverv eller medlemskap vil i så fall gjelde tillitsverv/medlemskap i skytterlag.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. § 1-3.200 skjer ved oversendelse av prøveresultater og eventuelle øvrige dokumenter til DFS Domsutvalg. Dersom et skytterlagsmedlem er under suspensjon når saken bringes inn for skytterlagets årsmøte eller domsutvalget. §2 Domsutvalgets behandling Ved mottak av anmeldelse etter § 1 skal Domsutvalget sende anmeldelsen snarest mulig og senest innen to uker i rekommandert brev til den anmeldte.Dersom det føres vitner skal begge parter ha anledning til å stille spørsmål til disse. Saken skal utredes nøye før den blir avgjort. eventuelt på grunnlag av bevisføring og argumentasjon i muntlig høring. En ilagt suspensjon faller under enhver omstendighet bort dersom avgjørelse i saken ikke foreligger innen tre måneder fra suspensjonen ble ilagt. jfr. Dersom straffen innebærer eksklusjon eller tap av retten til å ha tillitsverv i skytterlaget. §4 Overprøving av Domsutvalgets avgjørelse Så vel skytteren som Skytterstyret v/DFS faste advokat kan begjære overprøving av Domsutvalgets avgjørelse. kan vedkommende skytterlags styre eller Skytterstyret beslutte at vedkommende suspenderes dersom dette finnes påkrevet. §9 Doms. men en midlertidig forføyning som gjelder så lenge saken er til behandling. som skal inneholde begrunnelse og konklusjon. §3 Domsutvalgets avgjørelse Domsutvalgets avgjørelse skal treffes i lukket møte. nestleder og ett medlem med to varamedlemmer. Suspensjon er ikke straff. som gis frist på minst tre uker til å komme med sine bemerkninger (som bør være skriftlige) til den inngitte anmeldelse. §6 Habilitet Ingen kan være med på avgjørelse som selv har interesse i saken. §5 Straff for skytterlagets medlemmer Det enkelte skytterlag kan vedta straff for sine medlemmer i samsvar med reglene i § 5-3 i kapittel 1. Appellutvalget skal bestå av leder. blir suspensjonen automatisk forlenget inntil årsmøtevedtak eller Domsutvalgets vedtak foreligger.og Appellutvalgets sammensetning Domsutvalget skal bestå av leder. Han er bemyndiget til å nedlegge for utvalget den påstand som anses riktig ut fra saksdokumentene. Domsutvalget avgjør selv om det kan treffes avgjørelse på grunnlag av skriftlige innlegg eller om det skal holdes muntlig høring. Samtidig gjøres anmeldte oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte anmeldelse. §7 Suspensjon Når straff for overtredelse av §2 eller av pkt.200 kan komme på tale. §8 Ikrafttredelse En avgjørelse om ilagt straff trer i kraft så snart vedkommende er gjort kjent med den og står ved makt selv om avgjørelsen blir brakt inn til overprøving. med mindre Appellutvalget vedtar noe annet. Avgjørelsen. har inngitt anmeldelse eller vært med på behandlingen av saken på noe tidspunkt eller på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne.Ved muntlig høring skal DFS faste advokat og den anmeldte selv være til stede samtidig og begge redegjøre for sine standpunkter. DFS faste advokat skal fremme saken for Domsutvalget og eventuelt møte i muntlig forhandling for utvalget. I suspensjonstiden kan det bestemmes tap av de rettigheter som kan tapes ved straff. §10 Gjenopptakelse Til fordel for den som er ilagt straff. En begjæring om gjenopptakelse skal være skriftlig og inneholde en begrunnelse for hvilke omstendigheter som ikke antas å ha vært kjent for avgjørelsesinstansen da 15 Side 15-3 . For øvrig gjelder reglene i § 1-3 så langt de passer.500 Lover for skytterlag. Begjæringen sendes Appellutvalgets leder som snarest sørger for å oversende begjæringen til den annen part med tre ukers frist for uttalelse. skal utformes skriftlig. nestleder og ett medlem med to varamedlemmer. SKYTTERBOKA 2010-2011 Påtale ved overtredelse av kap 15.Den som blir suspendert skal straks underrettes skriftlig om suspensjonen. kan domfelte bringe saken inn for Appellutvalget hvor saksbehandlingen skjer i samsvar med bestemmelsene i § 4. Fristen er fire uker fra mottagelsen av Domsutvalgets avgjørelse. Det skal samtidig underrettes om adgangen til å begjære avgjørelsen overprøvd av DFS’Appellutvalg.

kan avslaget overprøves dersom begjæringen er framsatt overfor Domsutvalget. Er begjæringen framsatt overfor Appellutvalget og avslått. SKYTTERBOKA 2010-2011 straffen ble ilagt. Gjenopptakelsessaken behandles som ny sak etter saksbehandlingsreglene foran. gi benådning.Vedtak om benådning krever enstemmighet. §11 Benådning Norges Skytterstyre kan etter søknad. . kan avgjørelsen ikke overprøves. når særlige omstendigheter taler for det. Blir begjæringen om gjenopptakelse avslått.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Begjæringen sendes den instans som sist har avgjort saken.

. . BIDRAGSORDNINGER Innhold kap. 16-1 Kompetanse: Bidragssatser vedtas av Skytterstyret. . . se kap. 13.100 Bidragsordninger i DFS I tillegg til bidrag til skytebaner. . Satsene vedtas årlig av Norges Skytterstyre innenfor budsjettrammene. .dfs. . .100 Bidragsordninger i DFS. Informasjon om gjeldende satser fås ved henvendelse til Skytterkontoret eller på www.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. . . . gis det også bidrag til organisasjonens drift og ulike aktivitetstilskudd. . 16. 16 16. SKYTTERBOKA 2010-2011 16.no 16 Side 16-1 . . .

hvorav 5 medlemmer med personlige varamenn velges av Skyttertinget.130 Skyttersamlagenes ungdomsutvalg . 3. . 8. . Lederen i landsdelskretsenes styre er ansvarlig for kretsutvalgets konstituering. Utvalget er underlagt Norges Skytterstyre. skal legges fram for Skytterstyret snarest mulig. . ungdoms-og rekrutteringsaktiviteter (for alle aldersgrupper) b. . 17 17. . 7. og sammensetningen av disse. Utvalget skal samarbeide med Heimevernet i aktuelle saker. Ungdomsutvalget består av 7 medlemmer. I tillegg til de årlige landsdelskretsstevner gjelder dette ungdoms- 17 Side 17-1 . . . . Budsjettet og planen forelegges Skytterstyret til godkjenning. . . vedtas av Skyttertinget. . Lederen inviteres til å delta i det årlige ledermøte mellom lederne i Danmark. . SKYTTERBOKA 2010-2011 17. 17. . . Innen 1. . . og det går ut henholdsvis tre og to. 11. 17-2 Kompetanse: Regelverk angående hvilke ungdomsutvalg. . Innen 15. Det frivillige Skyttervesen/Ungdomsutvalget anvender som forkortelse DFSU. 2. . . . revidert i 1978 og 2007) På Skyttertinget 2007 ble det vedtatt at ungdomssektoren også skal arbeide med rekruttering av skyttere over 18 år. 17. . . 6. Melding om valg sendes Skytterkontoret årlig innen 10. . . . DFS’ ungdomskonsulent er utvalgets sekretær. . Utvalgets leder er medlem av Norges Skytterstyre. . UNGDOMSARBEIDET Innhold kap. . . Utvalget har ansvar for å påse at gjennomføring av landsdelkretsstevnene for ungdomsklassene blir gjennomført etter gjeldende regelverk. . . De skal også holde seg orientert om Norges Skytterstyres og Skyttertingets beslutninger. Lederen har ansvar for å skaffe og videreformidle medaljer til landsdelskretsmesterskapene. . . . . . generalsekretær og utdanningssjefen skal varsles om og kan delta i utvalgets møter. oktober hvert år skal utvalget utarbeide et detaljert budsjett og møteplan for neste års virksomhet. . . 17-1 17. . . . januar. .140 Skytterlagenes ungdomsutvalg . april hvert år skal utvalget sende forslag til Skytterstyret om bevilgning til ungdomsarbeidet. . andre tiltak til fremme for skyttersaken Landsdelens representant der Landsskytter-stevnet eller nordisk ungdomslandskamp avholdes. . Lederne i skyttersamlagenes ungdomsutvalg innen de respektive landsdelskretser utgjør kretsutvalget. Funksjonstiden for de tingvalgte medlemmer er 2 år.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. . . Øvrige bestemmelser kan vedtas av Skytterstyret. Innen 1. HV-representanten skal orientere om saker videre i HV. Generalsekretæren/Ass. . mars hvert år skal utvalget utarbeide årsmelding for ungdomsvirksomheten som forelegges Skytterstyret. . . 10. 9. . . .120 Landsdelskretsens ungdomsutvalg 1. . . Det skal være ett medlem fra hver landsdel. Sverige og Norge.110 Den sentrale ledelse 1. . . . 17. . . . .110 Den sentrale ledelse. hvorav den ene skal oppnevnes av Heimeverns-staben. samt i størst mulig grad delta og holde orientering på eksempelvis ombudsmøter. 5. 12.100 Instrukser . 17-1 17. 2 medlemmer oppnevnes av Forsvaret. 2. . 4. . .100 Instrukser (Vedtatt av Skyttertinget 1973. . 17-2 17. 13. . . . . og gjennom det arbeide for å styrke samarbeidet mellom DFS og HV. De skal også delta på regionale seminarer og andre større møter i landsdelen. . . kan pålegges arbeid med å følge opp planlegging og gjennomføring av disse mesterskapene. . . . i tillegg til det ordinære ungdomsarbeidet. . . .120 Landsdelskretsens ungdomsutvalg . Utvalget leder ungdomsvirksomheten innen DFS etter planer godkjent av Skytterstyret. . Fortløpende saker av betydning som ikke er med i de forelagte planer som Skytterstyret har vedtatt. Utvalget skal arbeide for et godt forhold til tillitsvalgte for ungdomsvirksomheten i Sverige og Danmark. Forsvarets representant skal videreformidle de beslutninger som tas i DFSU til den/de som representanten rapporterer til i Forsvaret. . . Kretsutvalgene har til oppgave å koordinere fellestiltak mellom samlagene innen de respektive landsdelskretser. . Utvalgets leder og nestleder velges av Skyttertinget for 1 år om gangen blant de fem tingvalgte medlemmer. . . Forslaget skal gjelde for 2 år fram i tiden. 17-1 17. . . Utvalget skal planlegge arbeidet som omfatter: a. Landsdelenes representanter skal holde nær kontakt med landsdelskretsutvalgene og samlagsutvalgene i sin landsdel. . . . . Utvalget skal bidra til at det blir utarbeidet program for ungdomsskyttere i DFS. . .

4.skal utarbeide opplegg for ungdoms. herunder informasjon m. . sørge for at det drives instruksjon. Utvalget er underlagt lagsstyret. melding om valg m. En ungdomsleder. Utvalgets leder er medlem av samlagets styre. Ledelsen for ungdoms. Er det flere skoler innen lagets distrikt. b. Det bør arrangeres lagkonkurranser med nærliggende lag og avholde åpne stevner for rekrutteringsskytterne i den utstrekning det er mulig. Utvalget skal arbeide for at det innenfor samlagets økonomiske ramme blir satt av midler til virksomheten. Ledelsen av dette etableres alt etter lagenes størrelse.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. men utvalgets leder skal være medlem av lagets styre. 3. 2. 17. samt annen form for instruksjon og lederopplæring. Egne konkurranser for skoleungdom (skoleskyting) og egne rekrutteringsskoler (skyteskoler) bør arrangeres der forholdene ligger til rette for det. Innen skytterlagene skal det drives et organisert ungdoms. med to års funksjonstid og en instruktør som begge velges av årsmøtet.v. . Utvalget skal arbeide for at det blir arrangert samlagsstevner og eventuelt andre åpne stevner for rekrutteringsskyttere. I medhold av Skyttertingets vedtak i 1963 skal det i hvert samlag velges et ungdomsutvalg på minst 3 medlemmer. lokale og geografiske forhold etc. 6.skal sende aktuelle rapporter til samlagets ungdomsutvalg innen den frist og på den måte det blir gitt direktiv om. Det går ut henholdsvis 2-1 hvert år. til Skytterkontoret. Det går ut henholdsvis 2-1 hvert år.og rekrutteringsarbeid. Skytterlagenes årsmøter etablerer denne ledelse etter følgende to alternativer: a. 5.140 Skytterlagenes ungdomsutvalg 1. SKYTTERBOKA 2010-2011 rekrutteringssamlinger og treningsleirer.og rekrutteringsvirksomheten innen DFS. 6. 9. sørge for økt instruksjonsvirksomhet i skytterlagene samt gi lagene veiledning og hjelp i forbindelse med deres arbeid. Utvalget skal spre opplysning om ungdomsog rekrutteringsarbeidet. 7.130 Skyttersamlagenes ungdomsutvalg 1. Funksjonstiden er 2 år. Utvalget er underlagt samlagsstyret og skal arbeide etter de retningslinjer og regler som til enhver tid gjelder for ungdomsvirksomheten innen DFS.må påse at skytterlagets styre avholder lagsmesterskap for ungdoms. Utvalget skal utarbeide planer og opplegg for ungdoms. og søke samarbeid med ungdoms-og rekrutteringsutvalget i nærliggende lag. Utvalget skal være samlagets bindeledd til DFSU og skytterlagene. 2. . -skal være lagsstyrets bindeledd til samlagets ungdomsutvalg og skal arbeide etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for ungdoms. Side 17-2 . Leder og øvrige utvalgsmedlemmer velges på samlagets ombudsmøte.og rekrutteringsskytterne. Utvalget skal samarbeide med det aktuelle HVdistrikt i saker av felles interesse. 4.og rekrutteringsvirksomheten innen samlaget og medvirke til at disse blir satt i verk samt sørge for koordinering i den utstrekning det er formålstjenlig. .og rekrutteringsvirksomheten innen laget. 17 17. 10. Ungdomslederen skal være medlem av lagets styre.. 8.skal samarbeide med det aktuelle HV-område i saker av felles interesse. Utvalget skal sende nødvendige rapporter. 7. årsmøtet velger et ungdomsutvalg på minst 3 medlemmer.og rekrutteringsarbeidet i laget 3.v. bør det arrangeres konkurranser mellom skolene. Utvalgets funksjonstid er 2 år. 5.

.....sekretærens oppgaver: .... SKYTTERBOKA 2010-2011 18.. Annet .18-1 18..... vedtas av Skyttertinget.121 Det sentrale skifeltutvalg Det frivillige Skyttervesen/Utvalget for skifeltskyting (DFS/SFU) ...... Utvalg og kontaktpersoner er oppnevnt på samlags......... Myndighetsområde: ..122 Skyttersamlagenes skifeltutvalg/ skifeltkontakt Disse utvalg skal under respektive samlagsstyre lede og koordinere den sivile skifeltskyting innen vedkommende samlag..... Øvrige bestemmelser kan vedtas av Skytterstyret..122 Skyttersamlagenes skifeltutvalg/ skifeltkontakt .....18-1 18.finne arrangør for NM i skifelt og NM i skogsløp med skyting.. 18....... DFS/SFU tar endelig avgjørelse i nasjonale stevner..123 Skytterlagenes skifeltutvalg/skifeltkontakt Disse utvalg har på sitt plan tilsvarende oppgaver som nevnt for samlagenes skifeltskytterutvalg.....skrive årsmelding til Norges Skytterstyre.. b........... ....110 Generelt Inntil 1985 ble både ski.........DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN....... i... Utvalgets oppgaver er å: ... Skyttertinget velger leder og nestleder hvert år blant utvalgets valgte medlemmer.. ............holde presse.............. Minimum 1 og maksimum 2 av utvalgets medlemmer stiller til valg hvert år.... SKIFELTSKYTING/SKOGSLØP MED FELTSKYTING Innhold kap.legge forholdene til rette når det gjelder anskaffelse av våpen...... 18 18.. h...150 Instruks for skytterlagenes skifeltutvalg/skifeltkontakter ........ Andre tvistemål som måtte oppstå skal legges fram for vedkommende samlags skifeltskytterutvalg... Utvalget for skifeltskyting (DFS/SFU) består av 3 medlemmer med varamedlemmer samt sekretær.18-2 Kompetanse: Regelverk angående hvilke utvalg i skifelt og skogsløp med skyting...fremme budsjettforslag overfor Norges Skytterstyre for godkjenning........ Skytterkontoret stiller sekretær........ .... Skyttertinget velger 3 medlemmer for 2 år med personlige varamedlemmer.. 18..Ankesaker. g... har DFS intensivert arbeidet med skifeltskyting.....110 Generelt ..18-1 18.... Det frivillige Skyttervesen/Utvalget for skifeltskyting anvender som forkortelse DFS/SFU..... c.......... og sammensetningen av disse. ..fastsette terminliste for sesongen i god tid.. skal i sin helhet disponeres av DFS/SFU til beste for skifeltskytingen.har til oppgave under Norges Skytterstyre å lede og koordinere skifeltskytingen i Norge samt ivareta samarbeid med Sverige. e... da ble Utvalget for skifeltskyting opprettet......og skifeltskytingen administrert av DFS.... .. .100 Instrukser 18.....og lagsplan...Avgjørelser som de respektive utvalg måtte fatte... samarbeide med tilsvarende utvalg i andre samlag og være bindeledd til skytterlagene (skytterlagenes skifeltskytterutvalg) og det sentrale skifeltskytterutvalg (DFS/SFU).. Denne har ikke stemmerett i utvalget.... ......... Generalsekretæren skal varsles og kan delta i utvalgets møter uten stemmerett......... Etter at skiskytterne dannet sitt eget forbund.........Midler som DFS/SFU selv makter å samle...18-2 18.Oppnevne representanter som skal kontrollere opplegget og gjennomføringen av eventuelle kvalifiseringsrenn og norgesmesterskap i skifeltskyting og skogsløp med skyting..og ellers etter DFS’ regelverk..100 Instrukser ....18-1 18. kan ankes inn for DFS/SFU .....18-1 18...121 Det sentrale skifeltutvalg ..130 Instruks for DFS/Utvalget for skifelt .DFS/SFU forvalter de midler som tildeles skifeltskytingen....18-1 18. radio og fjernsyn underrettet om virksomheten.......... .....bistå arrangør av NM med teknisk veiledning. .. f.......Sørge for uttak av representanter og ledere som skal delta i konkurranser av internasjonal art... a......Sekretærens oppgaver begrenses til referat- 18 Side 18-1 .....påvirke DFS´ tillitsvalgte til aktivitet for skifeltskyting som offisiell øvelse.. d...... 18.... .. sekretæren attesterer alle regninger... 18.....18-1 18. .. ..120 Organisasjon .130 Instruks for DFS/Utvalget for skifelt Denne instruks er godkjent av Norges Skytterstyre.... 18.......120 Organisasjon 18..140 Instruks for skyttersamlagenes skifeltutvalg/skifeltkontakt . ....123 Skytterlagenes skifeltutvalg/ skifeltkontakt. Arbeidet ble ivaretatt av et rådgivende utvalg fram til Skyttertinget 1990... Fra og med 1993 er det innført skogsløp med feltskyting på alle nivåer.. ammunisjon og utstyr for øvrig.

Instruksen ble gjeldende fra 1. skyting og langrenn på snøføre). 2. Utvalget har til oppgave å lede og koordinere arbeidet med skifeltskytingen i samlaget og skal være samlagets bindeledd til det sentrale utvalg (DFS/SFU) og skytterlagene. 3. Utvalget skal utarbeide årsmelding som sendes samlaget og DFS/SFU til de tider og i den form som det blir gitt direktiv om. 8.v. 10. Dette kan til å begynne med drives med lagets rekrutteringsskyttere med «Long Rifle»-ammunisjon. Utvalget skal bestå av 3-5 medlemmer.150 Instruks for skytterlagenes skifeltutvalg/skifeltkontakt 1. og da helst i forbindelse med kombinasjonstrening (skyting og terrengløp på bar bakke. Det bør nedsettes et skifeltskytterutvalg i hvert skytterlag. våpen. iberegnet de nasjonale mesterskap. 18.140 Instruks for skyttersamlagenes skifeltutvalg/skifeltkontakt 1. 4. januar 1991. sette opp og i god tid kunngjøre samlagets terminliste over stevner i skifeltskyting og skifeltsprint. d. Ett medlem kan oppnevnes av Forsvaret. Stevner som ønskes oppført på terminlisten over de større. Funksjonstiden er 2 år. Ungdomsarbeid i samarbeid med lagets ungdomsutvalg. c. arrangere konkurranser og samarbeide med samlagets skifeltskytterutvalg og andre skytterlags skifeltskytterutvalg. e. Utvalget skal registrere og anskaffe skifeltmerker. skifeltskytterutvalg i tilgrensende samlag. meldes inn til DFS/SFU innen fastsatt frist. utstyr m. på de områder hvor det kan være tale om felles interesser. . Utvalgets oppgave er å ta seg av skifeltskytingen i vedkommende lag. 7. Alminnelig opplysningsvirksomhet. Dette vil gjelde så vel rekruttering. samt Forsvaret. 2. Det skal hvert år sammen med årsmeldingen sendes en rapport over skifeltskyttervirksomheten i laget til vedkommende samlags skifeltskytterutvalg. treningssamlinger og instruktørkurser som stevnearrangementer. Arrangere spesielle treningsdager for skifeltskyttere på banen.Han ordner med faste trofeer og medaljer for alle NM-arrangement i samarbeid med trofeansvarlig på Skytterkontoret. 5. drive propaganda for skifeltskytingen. Utvalget skal disponere de midler som blir satt av til skifeltskyting i samlaget. Skifeltkontakten retter seg etter bestemmelsene nedenfor. ammunisjon. og avlegge regnskap herfor. i samarbeid med skytterlagene. Der det er mest praktisk oppnevnes det en skifeltkontakt. SKYTTERBOKA 2010-2011 funksjon for DFS/SFU sine møter som normalt holdes på Skytterkontoret. og rekruttene løper en liten tur mellom hver skyting. 4. I medhold av Skyttertingets vedtak bør det være et skifeltskytterutvalg eller en skifelt-kontakt i hvert skyttersamlag. b. 3. 6. Skytterlagets skifeltskytterutvalg skal til enhver tid holde den lokale presse orientert om virksomheten. 9. herunder føre kontroll med de midler som er stillet til disposisjon for skifeltskytingen og attesterer alle regninger. 18. aktivisere skytterlagene og gi lagene veiledning og hjelp i forbindelse med trening.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. åpne renn. Skifeltkontakten retter seg etter bestemmelsene nedenfor. hvor geværene ligger på standplassen. Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. Utvalget skal spre opplysning om skifeltskyting. Utvalget skal søke samarbeid med samlagets ungdomsutvalg.Budsjettansvar. konkurranser. 18 18 Side 18-2 . herunder i første rekke Heimevernet. De øvrige medlemmer velges på ombudsmøtet. dvs. Utvalget skal. Virksomheten bør drives etter følgende retningslinjer: a. Samarbeid med lokale skilag og HV-områder. . 5.

V1-6 2................ V1 Side V1-1 ....................normalprogram 2...20 Finfelt Klasse Aspirant R ER J V 65 Alder 10 – 15 år 11 – 13 år 14 – 15 år 16 – 17 år 65 år – Skyting menn/kvinner 2x6 skudd 2x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd Løype menn/kvinner 2 km 2 km 3 km 4 km 4 km Tillegg pr........................ V1-5 13.. SKYTTERBOKA 2010-2011 Vedlegg 1............................ Asp............. V1-3 8.........0 Generelt Skifelt og skogsløp med skyting er offisielle øvelser på alle nivå i DFS......00 Skifelt .00 Skifelt – normalprogram...................10 Grovfelt Klasse Eldre junior Senior A Senior B V 55 AG-3 kl I AG-3 kl II AG-3 kl III Skytterklasse Alder 18 – 21år 22 – 54 år 22 – 54 år 55 – 64 år – 21 år 22 – 54 år 55 år – 18 år – Skyting menn/kvinner 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd Løype menn/kvinner 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 3 km Tillegg pr..... og kan skyte flere hold ved samme standplassbesøk. V1-5 15.....00 Skogsløp med skyting – sprint . For klassene Rekrutt................. Eldre rekrutt og Junior arrangeres offisielle mesterskap opp til og med landsdelskretsstevner.............. V1-3 7.................... V1-6 16.....00 Skifelt .... 1. V1-1 3.... 1 og 2 km.................00 Generelt ..... 3.......... V1-1 2.......00 Antrekk . 2............ bom 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min Anbefalt løypetrassé Sløyfer á 1 km. og R umiddelbart etter 2.......................00 Stilart ... og ER etter 3....... skyting........................ Det er ikke offisielle mesterskap for aspirant uansett.. V1-4 11......... V1-1 4.10 Grovfelt Klasse Eldre junior Senior A Senior B V 55 AG-3 kl I AG-3 kl II AG-3 kl III Skytterklasse Alder 18 – 21år 22 – 54 år 22 – 54 år 55 – 64 år – 21 år 22 – 54 år 55 år – 18 år – Skyting menn 5x6 skudd 5x6 skudd 5x6 skudd 3x6 skudd 5x6 skudd 5x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd Løype menn 12 km 12 km 12 km 8 km 12 km 12 km 8 km 4 km Skyting kvinner 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd Løype kvinner 8 km 8 km 8 km 8 km 8 km 8 km 8 km 4 km Tillegg pr................. bom 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min Anbefalt løypetrassé Sløyfer á 2 km.............00 Jury...................................................... REGELVERK SKIFELTSKYTING / SKOGSLØP MED FELTSKYTING Innhold vedlegg 1 1.... V1-4 10........ Det kan også skytes ett/flere hold ved start eller målgang.................. V1-3 9..................00 Stafett ............................DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN........................00 Figurmateriell og skyteprogram ........00 Spesielle bestemmelser ...00 Skogsløp med skyting – normalprogram............................... V1-1 5... bom 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min Anbefalt løypetrassé Sløyfer á ca..... men de kan delta........................................... Skytterklassen går 3 runder i 1 km sløyfen.................00 Skytestillinger ........ V1-2 6... V1-5 12........sprint 3..........................................00 Skifelt – sprint .............00 Våpen og ammunisjonsreglement .......................00 Klasseinndeling/klassesetting ...................00 Sikkerhet ............. skyting....... V1-5 14...... Målgang for kl.........00 Protester og overtredelser .... Skytterklassen går 2 runder.....................

5 km. SKYTTERBOKA 2010-2011 3. 5.10 Grovfelt Klasse Eldre junior Senior A Senior B V 55 AG-3 kl I AG-3 kl II AG-3 kl III Skytterklasse Alder 18 – 21år 22 – 54 år 22 – 54 år 55 – 64 år – 21 år 22 – 54 år 55 år – 18 år – Skyting. Anbefalt løypetrassé Sløyfer á ca. 30 sek. bom 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min Anbefalt løypetrassé Sløyfer á 1. og R eksempelvis umiddelbart etter 2. 1 km. Skytterklassen løper 2 runder.20 Finfelt Klasse Aspirant R ER J V 65 Side V1-2 Alder 10 – 15 år 11 – 13 år 14 – 15 år 16 – 17 år 65 år – Skyting alle klasser 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd Løype menn/kvinner 2 km 2 km 2 km 2 km 2 km Tillegg pr. bom 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min Anbefalt løypetrassé Sløyfer á 1 km.20 Finfelt Klasse Aspirant R ER J V 65 Alder 10 – 15 år 11 – 13 år 14 – 15 år 16 – 17 år 65 år – Skyting alle klasser 2x6 skudd 2x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd Løype menn/kvinner 2 km 2 km 3 km 3 km 3 km Tillegg pr. Det kan også skytes ett/flere hold ved start eller målgang. 30 sek. bom 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min Anbefalt løypetrassé Sløyfer á 1 km. Målgang eksempelvis umiddelbart etter 2.00 Skogsløp med skyting – sprint 5. skyting. . 30 sek. og kan skyte flere hold ved samme standplassbesøk. 4.10 Grovfelt Klasse Eldre junior Senior A Senior B V 55 AG-3 kl I AG-3 kl II AG-3 kl III Skytterklasse Alder 18 – 21år 22 – 54 år 22 – 54 år 55 – 64 år – 21 år 22 – 54 år 55 år – 18 år – Skyting menn 5x6 skudd 5x6 skudd 5x6 skudd 3x6 skudd 5x6 skudd 5x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd Løype menn 9 km 9 km 9 km 6 km 9 km 9 km 6 km 3 km Skyting kvinner 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd 3x6 skudd Løype kvinner 6 km 6 km 6 km 6 km 6 km 6 km 6 km 3 km Tillegg pr. skyting. Målgang for kl.00 Skogsløp med skyting – normalprogram 4. V1 5.20 Finfelt Klasse Aspirant R ER J V 65 Alder 10 – 15 år 11 – 13 år 14 – 15 år 16 – 17 år 65 år – Skyting menn/kvinner 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd Løype menn/kvinner 2 km 2 km 3 km 3 km 3 km Tillegg pr. bom 30 sek. 4. alle klasser 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd 2x6 skudd Løype alle klasser 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km Tillegg pr.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Målgang eksempelvis umiddelbart etter siste skyting. bom 30 sek 30 sek 30 sek 30 sek 30 sek Anbefalt løypetrassé Sløyfer á 1 km. Asp. 30 sek.

Utøvere i alderen 22 – 54 år konkurrerer i klasse Senior A eller Skytterklassen. 9.50 Utenlandske deltakere Medlemmer i danske og svenske søsterorganisasjoner kan delta i åpne konkurranser. januar. starter utøveren her fra 1.00/3. er basert på alder. Finfelt. 7. 200m. 7. 7.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Eldre rekrutt.00 i dette vedlegg. Når de konkurrerer i klasse Senior A/B gjelder vanlige regler for opprykk/nedrykk iht. AG-3-klasser og Skytterklassen skyter kun liggende. 8. skal være kunngjort på forhånd. Utøvere som er blant de 40% beste i én NM øvelse.20 Seniorklassene Det vises til pkt.10 Generelle regler Det skal fortrinnsvis benyttes godkjente feltfigurer. Senior A utøvere rykker etter 3 år ned i klasse Senior B. konkurrerer neste kalenderår i klasse Senior A. Hva som benyttes skal framkomme i innbydelsen.30. Ved utregning av 40% grensen legges kun deltakelse i klasse senior A/B til grunn. DFS/SFU fører klassesettingskartotek over klasse Senior A løpere. informeres om klassesettingen for neste sesong innen 1.00/4. Løpere. 2. når de i perioden ikke har klassesettingsresultat. 7. SKYTTERBOKA 2010-2011 6. Alle figurer som benyttes i en konkurranse skal være oppslått på startstedet i god tid før første start.310 og 9. 8. Skytterboka pkt.60 Dispensasjoner DFS/SFU kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra klassesettingsreglene. maksimalavstander osv. Dessuten skal figuren for de respektive skytinger være oppslått ved inngang til standplass. 6.70 i dette vedlegg.00 Stafett Klasse Senior Menn Senior Kvinner AG-3 Alder 16 år + 16 år + alle Etapper 3 2 3 Skyting. Arrangøren fastsetter om det skal skytes mot kjente eller ukjente avstander. Arrangøren fastsetter innen disse rammer skyteprogrammet. pkt. landsdelskretsstevner og samlagstevner kan disse delta i egen gjesteklasse. Samme inndeling gjelder for både kvinner og menn. alle klasser 2x5 skudd 2x5 skudd 2x5 skudd Ekstraskudd inntil 2x3 inntil 2x3 inntil 2x3 Løype skifelt 5 km 5 km 5 km Løype skogsløp 3 km 3 km 3 km Strafferunder ca 200m ca 200m ca 200m Anbefalt løypetrassé Sløyfer á 1 og 2 km (skifelt). samt om det blir benyttet selvanvisere.30 Opprykk/nedrykk Eldre junior utøvere rykker ved alder opp i klasse Senior B. I sprint kan arrangører velge mellom strafferunder eller tidstillegg. normalprogram eller sprint.30 Skifelt og skogsløp normalprogram Alminnelige regler for feltfigurer. samt Veteran 55. 7.40 Frivillig opprykk/bytte av klasse Utøvere i veteranklasser kan fritt velge en yngre senior-/veteranklasse enn sin egentlige klasse fra stevne til stevne.00/5. V1 Side V1-3 . og følger kalenderåret. I offisielle mesterskap som NM. Ved første standplassbesøk skyter løperen 6 skudd liggende mot hold 1. Dette gjelder for både skifelt og skogsløp med skyting. det kalenderåret man oppfyller alderskravet til en ny klasse. Arrangør kan fritt velge mellom selvanvisende/elektronisk målmateriell og papp figurer.10 Generelt om klassesetting Klassesettingen foretas ved årsskiftet. De følger vanlig klasseinndeling. Junior og Eldre junior kan frivillig rykke opp én klasse ett år før oppfylt krav til alder. desember. og i finfelt ca 100m. 7. Ved neste standplassbesøk skytes 6 skudd stående mot hold 2. samt respektive lag og samlag. 8.20 Skifelt og skogsløp sprint Avstand skal være innenfor det som er angitt i tabellen ovenfor. For tillempinger ved lokale konkurranser vises til pkt. Dette. Strafferundens lengde skal i grovfelt være ca. Utøvere som deltar i klasse Senior A/B (22 – 54 år) klassesettes for både skifelt og skogsløp med skyting ut fra prestasjoner slik: Klassesettingskonkurranser er NM skifelt og NM skogsløp med skyting. iht. Skyttere i klasse Rekrutt. Sløyfer á 1 km (skogsløp).00 Figurmateriell og skyteprogram 8. 8.311 gjelder for normalprogram i skifelt og skogsløp med skyting. Dvs.00 Klasseinndeling/klassesetting 7.

30 Skytereim Reimens bredde kan være maks. Det skytes hovedsakelig i liggende. Dvs.50 i dette vedlegg. Klasse AG-3 skyter begge hold liggende. Arrangøren fastsetter innen disse rammer skyteprogrammet.grovfelt Det skytes grovfelt med 2 hold á 5 skudd. Det presiseres at avtrekksvekten skal være minimum 500 gram. og la samlagsstevnet i felt telle som skytedel.20/9.og ammunisjonsreglement 10. 8. kapittel 6 i Skytterboka med tillegg for pkt 9. I finfelt kan det alternativt skytes 12 skudd mot samme figur. Videre kan det skytes flere serier på samme hold/figur. Unntatt er klasse V55. Det samme gjelder for tidligere grovkalibrede skiskyttergevær med V1 Side V1-4 . Et konkret eksempel er å gjøre unna løpsdelen som lysløyperenn.40/9. eller oppbevare det på standplass.og ammunisjonsreglement gjelder. I skogsløp med skyting skal våpenet oppbevares på standplass. 10. På hvert hold skal det skytes 3 ekstraskudd dersom ikke 5 treff er oppnådd tidligere. Søknad om dette må på forhånd godkjennes av arrangør/jury. For hver bom skal utøveren løpe en strafferunde etter skyting. 8. 10.50 Besiktigelse av skyteopplegg Arrangøren fastsetter om dette er tillatt eller ikke. AG-3-klasser og Skytterklassen som skyter kun liggende. Kvinner senior har 2 etapper med 2 forskjellige utøvere. Generelt gjelder et krav om at det skal skytes minst 12 skudd. SKYTTERBOKA 2010-2011 8. 8.100 Tidskompensasjon Det skal gis tidskompensasjon hvis løperen må vente på standplass som følge av arrangørtekniske årsaker.10 Alminnelige regler DFS alminnelige våpen. I skifelt skal alle finfeltklasser oppbevare våpenet på standplass.12. Anvisning skjer umiddelbart.30/9. Et annet eksempel er å arrangere løp/ renn og skytingen hver for seg/på forskjellige dager. 8. Klasse AG3 og senior menn har 3 etapper med 3 forskjellige utøvere.70 Bæring av våpen/oppbevaring på standplass. All skyting skal foregå på 100m. I lokale konkurranser står arrangører friere til å velge/tilpasse opplegget til de lokale forholdene. 10.90 Regler for feilskyting/for mange treff Ved for mange treff i en figur strykes de som er for mange. I øvrige klasser er det opp til arrangøren å bestemme om løperne skal bære med seg geværet. Kvinner kan delta på herrelag. Spesialutviklet bæresele som for skiskyting kan monteres på våpenet.Spesielle bestemmelser for AG3 Klasse AG3 kan kun ha ett ekstraskudd i hvert magasin.50 Overgangsordning Spesialtilvirkede skjefter for skifeltskyting til Sauer 200STR.20 Skytestillinger for AG-3-klasser Det er ikke tillatt å støtte magasinet mot underlaget. 8. Skytterlag og skyttersamlag kan fastsette egne statutter for sine mesterskap. men i grovfelt sprintøvelser skytes også stående. I NM skifelt skal geværet bæres av deltakere i klasse Eldre junior og Senior A/B. I tilfeller det er skudd av forskjellig kaliber i en figur. Dette skal framkomme i innbydelsen. Eksempelvis kan standard skiver på 100m 200/300m benyttes ved å definere verdi for treff/ bom.10 Krav til skytestillinger Regelverket for skytestillinger i øvelsene skifelt og skogsløp med skyting følger DFS alminnelige regelverk. forutsatt det ikke er skudd av forskjellige kaliber.312 gjelder. Original bærereim til AG-3 kan benyttes til reimstøtte.41 Stafett . Ett hold liggende og ett hold stående. mauser osv er tillatt som en overgangsordning fram til 31. 10. Det benyttes fellesstart.00 Skytestillinger 9.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.20 Bærereim/bæresele Til bæring av våpenet er det ingen begrensning på antall reimer. Skytterboka pkt 9.00 Våpen. 10. får løperen de treff som etter kaliber tilhører vedkommende.40 NSSF godkjente Skiskyttergevær i finfelt I finfelt er det tillatt for alle klasser å benytte NSSF (Norges Skiskytterforbund) godkjente skiskyttergevær.2010.40 Stafett . Det kan gis dispensasjon for at deltakere kan være under 16 år. 40 mm.80 Spesielle regler for lokale konkurranser Med lokale konkurranser menes alle konkurranser unntatt Landsdelskretsstevner og NM konkurranser.60 Alle finfeltøvelser Alminnelige regler for finfelt iht. 8. Reimløsninger som i skiskyting med bruk av armstropp og hurtigkrok er tillatt. 9. 9. Målmateriellet skal enten være selvanvisere eller elektroniske skiver. Andre egnede alternativer kan også nyttes. 8.

10 Stilart i skifelt Kun klassisk stilart tillates.20 På standplass Våpen kan bare lades eller tømmes på standplassen med munningen pekende mot figurene. 6. skal det ikke sitte magasin i våpenet. at løperen forvisser seg om at våpenet er tomt ved å ta ett ekstra ladegrep og avtrekk med munningen pekende mot figurene. sørger arrangør for visitasjon sammen med løperen når det hentes.v. Når løperen tar våpenet av og på.40 Feil med våpen eller ammunisjon Hvis en løper får sitt våpen ødelagt under konkurransen.og tvistemål som måtte oppstå under rennet. 11. Må våpenet flyttes av arrangør for å gjøre klar for neste pulje.Avgjøre protester. Likeledes når løperen henter og returner våpen.og føreforhold eller andre årsaker. Det er ikke tillatt å la tomhylsen fra siste skuddet sitte igjen i kammeret.600 og pkt.10 Juryens gjøremål Juryen er rennets høyeste myndighet og skal: . . D. dvs. 10. 7.00 Jury 14. 11. . unntatt spesialbekledning som skytebukse. utsettes eller avbrytes på grunn av vær. Det bør minimum være en sentral førstehjelpsplass med tilgang til førstehjelpsmateriell. Kontroll og visitasjon skal alltid følges opp.60 AG-3 De alminnelige regler for våpen og ammunisjon ved konkurranseskyting med AG-3 i DFS gjelder. må han/hun unngå at det peker i farlig retning. 14. Det er forbudt å bevege seg omkring med ladd våpen.5kg. Når våpen oppbevares på standplass. Dette gjelder også når våpenet ligger igjen på standplass. må han/hun unngå at det peker i farlig retning. Det er ikke krav om at lege skal være til stede. . deretter ta ladegrep og avtrekk mot figurene før standplass forlates. foreta diskvalifikasjoner. Hvis lege ikke er til stede.Godkjenne offisiell resultatliste. Omfanget av førstehjelpstjenesten vil avhengig av lokale forhold og konkurransens omfang. foretas visitasjon når våpenet flyttes. 11. Når våpenet bringes med under løpet. men det anbefales ved større konkurranser.Avgjøre om et renn skal innstilles. 11. Ved målgang eller når våpenet hentes på standplass kontrollerer arrangøren at det er tomt ved å benytte vanlige visitasjonsregler. Se Skytterboka pkt.00 Antrekk 12.10 Ansvar Ansvarlige ledere og instruktører skal påse at sikkerheten ivaretas. Det blir ikke gitt tidskompensasjon ved tekniske feil på våpen og/eller ammunisjon. telefon.20 Antrekk i AG-3-klasser AG-3-klassene følger regelverket for de øvrige klasser. 11. På samme måte erstattes ammunisjon som måtte være mistet under løpet. kan alternativt ladearmen hektes opp i bakre stilling. kan det erstattes med reservevåpen overlevert løperen gjennom en funksjonær. Når våpenet ligger igjen på standplass kan magasiner legges på standplass.237. 11. Ingen skal delta før de er tilstrekkelig kjent med sikkerhetsreglene.50 Sanitet Ved konkurranser i skogsløp med skyting og skifeltskyting er det arrangørens ansvar å planlegge og organisere førstehjelpstjenesten. 12.60 Spesielle regler for AG-3 Etter hver skyting skal utøveren ta ut magasinet. V1 Side V1-5 . SKYTTERBOKA 2010-2011 avtrekksvekt 1. Søknad om dispensasjoner kan fremmes for DFS/utvalget for skifelt.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.10 Løpsantrekk for skifelt og skogsløp med skyting Generelt er alle typer antrekk tillatt. 13. I stedet for å spenne våpenet ned. Nye utøvere må gis grundig opplæring i våpenbehandling og våpenkultur. 12.00 Stilart 13.Påse at rennet avvikles etter gjeldende regelverk. skal våpenet tømmes. skal det være avtalt hvordan lege kan tilkalles pr. sivilt løpsantrekk.30 Visitasjon Arrangør er ansvarlig for å foreta visitasjon umiddelbart etter målgang når utøvere bærer med seg våpenet under konkurransen. Våpenbrudd som gjør at våpenet ikke kan brukes. før standplassen forlates. .s. Magasiner skal bæres i magasintasker festet i pistolbeltet. gir ikke rett til omstart. Etter hver skyting.00 Sikkerhet 11. på en slik måte at det ikke kan brukes.Avgjøre alle tvils. Ved feil på ammunisjon kan løperen motta reserveammunisjon gjennom standplassfunksjonær. skytejakke og skytehanske.

Benytter ureglementert antrekk. unntatt for å la tomhylsen sitte igjen i kammeret etter skyting. deltaker. . skal løperen skyte på den figur han/hun blir anvist. 15.10 Protester Protester skal fremmes senest 1/2 time etter bekjentgjøring av resultater. 15.20 For få figurer/liten standplasskapasitet Hvis det ikke er en figur pr.10 Startordning Arrangøren kan velge mellom intervallstart og puljevis fellesstart.Bevisst skyter for mange skudd.20 i dette vedlegg. 15. 15. og straffens omfang. behandler arrangøren protester og overtredelser iht.30 Drikke-/suppestasjon Det bør minimum være drikkestasjon i fbm. Ett medlem velges av lagleder/løpermøte.20 Juryens sammensetning Ved NM konkurranser oppnevner arrangøren to jurymedlemmer og DFS/Utvalget for skifelt ett medlem. Flg. V1 Side V1-6 . 16. Juryen behandler protesten umiddelbart.Når hylse sitter igjen i kammeret etter skyting.20 Håndtering av overtredelser Ved overtredelse av konkurransereglene fastsetter juryen om dette skal medføre straff. .Forlater standplass uten å ha skutt riktig antall skudd. . 10.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 00 Protester og overtredelser 16. Tidstillegg 3 min for: . Er det ikke oppnevnt jury.00 i dette vedlegg. målgang. SKYTTERBOKA 2010-2011 14. pkt. Det skal gis tidskompensasjon hvis løperen må vente på standplass som følge av arrangørtekniske årsaker. Ved anke på juryens avgjørelse følger dette vanlige prosedyre i DFS. overtredelser medfører automatisk diskvalifikasjon: . .00 Spesielle bestemmelser 15.Bevisst skyter på feil skive. 16. som gir tidstillegg.Opptrer i strid med pkt.Bære våpenet under løpet med patron i kammeret.Benytte ikke godkjent skytestilling. .Benytter skøyteteknikk som stilart .Besiktige løype/skyteopplegg når dette er forbudt. I andre konkurranser oppnevner arrangøren jury etter behov. . eller prøveskyter når forbud mot dette er nedlagt. eller ha patroner i magasin sittende i våpenet. .

. V2-1 2 Opplæringstiltak ............. medio mai året forut og tas inn på HVs kursplan... Godkjenning/ansvarlige for gjennomføringen ...............Ammunisjonsdistribusjon ................... Tiltak/plikter/markedsføring ................... V2-4 1... og som gagner så vel DFS som HV... a) Tid og sted for disse samarbeidskursene skal årlig avtales sentralt mellom Skytterkontoret......... c) Endelig uttak av elever skjer i samarbeid mellom Skytterkontoret og HVSKS.......1 Innhold Denne samarbeidsavtale omfatter retningslinjer for følgende samarbeidsområder: . slik at deltakere fra begge organisasjoner kan være deltakere..............1....... og Heimevernets skole.. 2..Felleskonkurranser ............... V2-3 9 Reforhandling/heving av avtalen .......4 Avtaleparter Generalinspektøren for Heimevernet og generalsekretæren for Det frivillige Skyttervesen er hovedpart i avtalen...............Reforhandling/heving av avtalen .................. V2-4 4..................... V2-4 3...... Skytterkontoret skal sørge for kunngjøring innen sine ledd i organisasjonen....Felles bruk av anlegg ............1 Førstegangstjeneste med utdanning til skarpskytter i HV Heimevernets utdanningssenter på Værnes og Det frivillige Skyttervesen har i egen avtale utarbeidet retningslinjer for en førstegangstjeneste i den hensikt å benytte og videreutvikle den skyteerfaring som DFS-skytterne besitter i tjeneste for HV............................. Samarbeid om opplæringstiltak gjelder i alle organisasjonsledd......... V2-2 4 HV´s assistanse ved DFS` arrangement.... Formål ......................2 Hensikt Avtalen har til hensikt å synliggjøre felles virksomhet og å gi nødvendige retningslinjer til de organisasjonsledd som skal koordinere gjennomføringen.................. V2-3 7 Tiltak for økt samarbeid ................ Opplæringstiltak Opplæringstiltak innenfor felles fagområder skal koordineres mellom Skytterkontoret og Heimevernsstaben...................................... V2-1 1 Formål .......... V2-2 6 Ammunisjonsdistrubisjon .... V2-4 1.......10 Samarbeidsavtale mellom HV og DFS ..Opplæringstiltak ....... sentralt......................... 1.........1 Sentrale opplæringstiltak 2.. Avtaleperiode ............. V2 Side V2-1 ...... 1.. 2...... Den andre part skal i enhver anledning inviteres for å kunne informere om egen organisasjon ved internt opplæringstiltak..............DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN........ 1.................... Formål Heimevernet (HV) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) har som formål å tjene hverandre i den virksomhet som har til hensikt å styrke skyttersaken og landets forsvar.............................................2 Skyteinstruktørkurs I og II I anledning felles interesse for opplæring av skyteinstruktører skal HV og DFS videreføre sine samarbeidskurs.........og kompetansesenter (HVSKS) senest to måneder før kurset begynner...HVs assistanse ved DFS arrangementer .............Formål ............................Profi lering .1... 2..... SKYTTERBOKA 2010-2011 VEDLEGG 2: SAMARBEIDSAVTALER Innhold vedlegg 2 1.... V2-1 3 Felles konkurranser ............Tiltak for økt samarbeid ............ V2-4 1....... Skytterkontoret forplikter seg til å bekjentgjøre og motivere for denne tjenesten til alle aktuelle skyttere i DFS....... En navnlig fortegnelse i prioritets rekkefølge sendes Skytterkontoret med gjenpart til Heimevernets skole.......3 Forpliktelse Organisasjonene forplikter seg til å fremme saker som må anses å være av felles interesse............................. V2-4 10 Ikrafttreden ..10 Samarbeidsavtale mellom Heimevernet og Det frivillige Skyttervesen 1........ V2-4 5.. Unntak fra dette er kun de opplæringstiltak som av sikkerhetsmessige grunner ikke kan ha deltakere uten sikkerhetsklarering........................ Avtalen omfatter også organisasjonenes underliggende organisasjonsledd som utøvende avtaleparter............. V2-3 8 Profilering.... V2-4 2....................Ikrafttreden 1........ Hensikten er å bygge opp under samarbeidet på alle nivåer i organisasjonene.......og kompetansesenter (HVSKS ) og arrangerende avdeling..........20 Samarbeidsavtale mellom Norges Skiskytterforbund og DFS . V2-2 5 Felles bruk av anlegg .......................... Vederlag ............ b) Distriktssjefene i HV og skyttersamlagene skal i samarbeid foreslå elever som ønskes beordret på sentrale kurs/samlinger..................... regionalt og lokalt.

1 Felles bruk av anlegg og materiell DFS skal bistå HV ved utvelgelse av skytterlagsanlegg spesielt egnet for HVs bruk. HVSKS og HVdistrikter som har hatt deltakere på kurset. 3. Frist for å søke midler til skytebane er 15. Frist for innmelding av ønskemål for assistanse er medio februar året før arrangementet skal foregå. mens det for skytterhus ikke gjelder særskilte frister.2 Distriktsvise opplæringstiltak Opplæringstiltak skal avtales mellom Distriktssjefene i HV og skyttersamlagene som har naturlig tilhørighet i samme område. 3. når treningen ikke er sikkerhetsklarert og kapasiteten tillater det. HVs assistanse ved DFS´ arrangementer HVs assistanse ved DFS’ arrangementer må skje innen rammen av «Forsvarets assistanse ved sivile skytestevner» og «Forsvarets assistanse ved sivile idrettsarrangementer». Slike anlegg. 2. Koordineringen skal skje innen 15. 5. 5. er at det foreligger en skriftlig beordring fra HV-distriktet. d) Endelig uttak av elever skjer i samarbeid mellom det HV-distrikt som er arrangør og det aktuelle skyttersamlag. samt nødvendig vedlikehold. for sitt anlegg. oktober. skal DFS prioritere ved tildeling av tilskudd til sikkerhets.5 Godtgjørelser ved samlinger For HV-personell som deltar i samlinger dekkes utgifter til reise. 2. 2. DFS skal også gi disse anleggene generell preferanse med hensyn til aktivt tilsyn og kontroll. Felleskonkurranser I enhver sammenheng hvor idrettslige konkurranser avholdes skal det legges til rette for at deltakere fra begge organisasjoner kan delta.v. hvor HV inngår bruksrettsavtale med det enkelte eierlag. året før.6 Godtgjørelse for deltakere som ikke er HVpersonell Dekning av utgifter for deltakere som ikke er HVpersonell påligger DFS. som vil være skytterlagenes kontaktpunkt i videre saksbehandling.3 Lokale opplæringstiltak Lokale opplæringstiltak skal avtales mellom HVområdet og de skytterlagene som har naturlig tilhørighet i samme område.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Søknaden rettes til HV-distriktene.2 Felles trening og instruksjon Frivillig trening eller instruksjon som arrangeres av en av partene skal være åpen for medlemmer av begge organisasjoner.4 Godtgjørelse ved sentrale opplæringstiltak For uttatte deltakere som er HV-personell skal det ved kurs utbetales regulativmessig godtgjørelse som ved beordring til øvrige kurs i HV. 5. a) Skytterlagsmedlemmer som ikke er HV-personell kan delta i HV-distriktenes lokale kurs/samlinger etter HV-distriktenes nærmere vurderinger og avgjørelser i det enkelte tilfelle. a) Arrangør og tidspunkt bestemmes på distriktsnivå. 4.1 Militær deltakelse på stevner i DFS DFS skal legge til rette for at alt rulleført personell i HV skal kunne delta i organisasjonens stevner med AG-3 eller annet DFS-godkjent tjenestevåpen. men skal ved behov tas opp på det regionale distriktssjefsmøtet. DFS overtar likevel ikke det enkelte skytterlags ansvar som avtalepart og anleggseier for sikkerhet. regnes tjenesten som plikttjeneste.og miljømessig utbedring. b) De planlagte kurs/samlinger skal godkjennes av GIHV og tas med i kursplanen for HV. Kursgodtgjørelse utbetales ikke. c) Skytterkontoret sørger for kunngjøring innen sine ledd i organisasjonen. Det forutsettes at elevene er med på frivillig basis. 2. SKYTTERBOKA 2010-2011 d) Etter kursene/samlingene skal kursleder skrive rapport som sendes til DFS. kost og losji i henhold til gjeldende bestemmelser. HV-distriktene og skyttersamlagene sender påmelding for sine elever direkte til det HV-distrikt som er pålagt arrangementet. V2 Side V2-2 .3 Søknad om anleggsmidler Dersom det søkes midler fra HV skal gjeldende direktiver for søknad om midler legges til grunn. Felles bruk av anlegg 5. 2. Forutsetningen for at dette skal skje. Tillempelser i opplegget ut fra lokale forhold og deltakernes alder/ ferdighetsnivå bør fi nne sted for å tilrettelegge for flest mulig deltakere. herunder utgiftene kursstedet har til forlegning og forpleining av disse deltakerne. mai. driftsmessige forhold m. Før samarbeidet iverksettes skal tilhørende HV-distriktssjef godkjenne avtalen. Dersom det foreligger en beordring fra HVdistriktet.

f ) Det avholdes et årlig møte mellom DFS og HVST. Møtet må holdes senest 15. så snart dette er klart. så snart disse er ferdigstilt. for neste år. Tiltak for økt samarbeid Organisasjonene skal i sin virksomhet søke tiltak som fremmer begge organisasjoner. g) Gjensidig utveksling av terminlister og adresser på kontaktpersoner skal skje årlig. d) Rapportering i forbindelse med skyting på DFSbaner. og bistå eller representere DFS etter nærmere avtale i den enkelte sak. oktober året før aktivitetene skal foregå. hvor han har tale-. Ammunisjonen sendes de skytterlagene som ber om dette. 7. Slikt samarbeid skal også omfatte ungdomsarbeid. Referat fra møtet skal sendes umiddelbart til HVST og DFS. hvor blant annet tilskudd til sivile skytebaner og aktuelle spørsmål vedrørende samarbeidet gjennomgås. Representantene har talerett.4 Samarbeidsmøter Samarbeidet om anleggsspørsmål sentralt. Den enkelte HV-mann kan kvittere ut ammunisjon hos skytterlaget. ivaretas gjennom årlige samarbeidsmøter. men ikke stemmerett. For at samarbeidet skal utvikles og bestå på et høyt nivå. 7.5 Kontakt mot Forsvaret og Forsvarsbygg HVST skal være Skytterkontorets kontaktpunkt ovenfor Forsvarsbygg og andre militære myndigheter. Invitasjonen skal sendes til Skytterkontoret. c) Distriktene og samlagene skal fortløpende utveksle endringer i kontaktpersonell. HVrepresentanten har tale-. med tale-.v.2 Regionalt/distrikt a) HV-distriktet skal inviteres med en representant til skyttersamlagets ombudsmøte. V2 Side V2-3 . skal HV utarbeide navneliste på deltakerne og oversende denne til skytterlaget. Ungdomsutvalget (DFSU) med stemmerett.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. men ikke stemmerett. b) GIHV skal være utnevnt til Forsvarets representant i Norges Skytterstyre og ha stemmerett. Ved dannelse av fora for koordinering og opplæring skal den andre part bli forespurt om deltakelse.e.2. herunder forhold vedrørende støy. e) Når HV-avdelinger gjennomfører skytinger på DFS-baner.1f. Kontrollen med forbruket er regulert i egen avtale. d) Distriktene og samlagene skal etablere et system for planlegging/samordning av neste års aktiviteter. b) Representanter fra skyttersamlagets ungdomsutvalg og skifeltutvalget inviteres til de årlige møter for ungdomsledere i HV-distriktet. se pkt. Merkostnadene med denne distribusjon dekkes av HV. d) HV skal invitere inntil 3 representanter fra DFSU til sitt møte for ungdomskonsulenter. 8. sikkerhet. e) HV-bladet og Norsk Skyttertidende skal inviteres til de arrangementer som organisasjonene avholder. c) HVST skal utnevne en representant i Det frivillige Skyttervesen. pkt 7. Slik utlevering kan bare foretas mot skriftlig bekreftelse fra områdesjef. Det er samlagets ansvar å ta initiativ til et slikt årlig møte.3 Lokalt/område a) Områdesjefen har innenfor sitt HV-område møterett og skal inviteres til skytterlagenes årsmøte. bruksrettigheter m.. skal: 7.1 Sentralt a) HVST og Skytterkontoret skal utveksle skriftlig informasjon om hovedbegivenheter. c) Et hvert skytterlag forplikter i samarbeid med lokalt HV-område å vurdere ulike samarbeidsformer en gang hvert år. 7. Ammunisjonsdistribusjon DFS stiller sitt sentrale salgsapparat til disposisjon for distribusjon av ammunisjon til deltakere fra HV i klasse AG-3. Møtet skal avholdes i annet halvår og nærmere tidspunkt skal initieres fra DFS innen september måned. Profilering Det skal søkes samarbeid om informasjon og profi lering i forbindelse med arrangementer hvor begge parter har interesse. jfr.Listen skal oversendes skytterlaget senest to uker etter gjennomført skyting. august hvert år. 6. herunder fastsettelse av frister for påmelding. SKYTTERBOKA 2010-2011 5. 7. b) Representant fra HV har møterett i skytterlagenes styremøter. men ikke stemmerett. 5. innen 1.

Godkjenning/ansvarlige for gjennomføringen Begge organisasjoners styrer har lest og godkjent herværende avtale og pålegger: Hos DFS generalsekretæren. Slikt samarbeid skal initieres fra den part som først finner interesse for deltakelse i slikt arrangement.2 Forsvarets dager Ved deltakelse på messer av typen Forsvarets dager. Informasjonsmateriell fra begge organisasjoner skal søkes utdelt i slike anledninger. NSSF: Kunngjøre avtalen i sentrale organ. desember 2004. 4. 9. 8.20 Samarbeidsavtale mellom Det frivillige Skyttervesen(DFS) og Norges Skiskytterforbund(NSSF) 1. Formål Formål med nærværende avtale er å skape et samarbeid mellom DFS og NSSF på det skytetekniske og rekrutteringsmessige område. 2. Alternativt arrangere egne skyteskoler for skiskyttere. men på distrikstnivå er det presse. 8. transport av materiell og tilrettelegging. 1. SKYTTERBOKA 2010-2011 På sentralt nivå er Heimevernsbladet ansvarlig for koordineringen av profi leringsarbeidet. og hos NSSF organisasjonssjefen som ansvarlige for gjennomføring av denne avtale. Skytterlagene oppfordres til å legge til rette for og invitere skiskyttere til å delta i lagets skyteskoler. skal DFS og HV søke samarbeid om leie av stand. Jfr vedlegg om gjennomføring som nevnt i avsnitt foran. Det skal innen dette tidspunkt være inngått de aktuelle avtaler for profi lering i arenaområdet og i de aktuelle media som arrangøren har tilgjengelig. Tiltak/plikter/markedsføring DFS: Tilsluttede skytterlag gjøres kjent med sentral avtale gjennom hjemmesider. dette innen 3 mnd før stevnet. Rettledning/mal for gjennomføring finnes i vedlegg til denne avtale som viser gjennomføring ved Aspøy og Straumsnes skytterlag. Hevingstiden regnes fra mottakelse av hevingsvarsel. 3. Fra samme dato opphører avtalen mellom HV og DFS som ble gjort gjeldende fra 1. august 2005. Ikrafttreden Denne avtale gjøres gjeldende fra 1. Avtalen forutsetter ellers ingen spesielle vederlag med unntak av eventuelle lokale avtaler som er denne avtalen uvedkommende. Avtaleperiode Avtalen gjelder inntil den blir sagt opp. Dersom reforhandlingen ikke fører fram kan avtalen av begge parter heves med 6 måneders varsel. Reforhandling/heving av avtalen Avtalen kan av begge parter kreves reforhandlet. ved kurs og samlinger og gjennom Norsk Skyttertidende. 5. V2 Side V2-4 . Oppfordre sine organisasjonsledd på lokalt plan til å ta kontakt med lokalt skytterlag for gjennomføring av skyteskoler og evt annen skyteteknisk støtte.1 Landsskytterstevnet DFS ved Skytterkontoret skal i anledning Landsskytterstevnet koordinere med arrangøren og informere HV sentralt og støttende avdeling om hvilke muligheter som fi nnes til profi lering av HV. Samarbeidet skal koordineres av Heimevernets ansvarlige avdeling og Skytterkontoret.3 Andre arrangementer I forbindelse med profi lering på lokale handelsdager og messer skal det søkes samarbeid mellom de lokale avdelinger og skyttersamlag/-lag. Slikt samarbeid skal initieres fra den part som først fi nner interesse for deltakelse i slikt arrangement. 10.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Vederlag Organisasjonene dekker selv sin markedsføring av avtalen.og informasjonsoffi ser som har dette ansvar. Begge deler i samarbeid med lokal skiskytterorganisasjon. 8.

I denne kunngjøringen skal søknadsfrist.4 Rangering: Rangering av de 50 beste skal foregå etter Skytterbokas bestemmelser om rangering av mesterskap baneskyting. 70.2 Tildeling av stevner: Med bakgrunn i innkomne søknader bestemmer Norgescupkomitéen hvilke stevner som skal gis status som Norgescupstevner. Ett av stevnene hver helg skal ha mesterskapsomgang til slutt på den avsluttende dagen. og skal graveres ”NC” og årstall. Det deles videre ut medalje til vinnerne av hver av de aldersbestemte klassene.3 Poenggiving: Plassiffer legges til grunn for poenggiving.1 Kunngjøring: Kunngjøring om søknad om status som Norgescup på stevner skjer ved rundskriv til alle skyttersamlag og landsdelskretser.og propagandaarrangement for Det frivillige Skyttervesen og øke konkurransetilbudet med nasjonalt tilsnitt. Medaljene bør ha et motiv som identifiserer arrangøren.. 4. Norgescupen skal så langt det er mulig turnere mellom Østlandet. Så langt det er mulig skal komitéen gi slik status til stevner i landsdelene som står for tur. men for å konkurrere om norgescuppoeng må man tilhøre klassene 3-5. På det enkelte NC-stevne etablerer den enkelte arrangør stevnejury. Stevneopplegg 3. 3. Funksjonstiden for representantene er to år..5 Medaljer: Det deles ut ekte medaljer (en forgylt sølv og 2 sølv) til de 3 beste i klasse 3-5 etter 35-skudd.110. V3 Side V3-1 . Sørlandet. Rundskrivet skal inneholde/vedlegges ”Krav til arrangører av Norgescupstevner” fastsatt av Skytterkontoret. 3.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.1. 3. 4 og 5. Disse organiseres i tre norgescuphelger med tre stevner hver helg. I Norgescupstevner hvor mesterskapsomgangen arrangeres til slutt skal det være omskyting om de tre første plassene ved lik poengsom på 35-skudd og det ikke kan skilles på inntertierregelen på 10-skudden i finalen. De 50 beste i hvert NC-stevne får poeng etter følgende skala: 100. samt til klassevinnerne i kl 3. Kunngjøring og tildeling av Norgescupstatus på stevner 4. 4. Det er til sammen ni stevner som inngår i Norgescupen. 4. NC-stevnene skal avspeile hele DFS’ virksomhet og klassestruktur. 3. Administrasjon Norgescupen administreres av en komité som er oppnevnt av Norges Skytterstyre.1 Organisering og turnus: Det er i størst mulig grad ordinære/tradisjonelle åpne stevner på samlagenes terminliste som får status som Norgescupstevner. 50. Hvis særlige forhold tilsier det kan Norges Skytterstyre bestemme at dette avvikes. Komitéen består av tre representanter (to representanter fra Skytterkontoret og en representant for de aktive skytterne). Norgescuphelgene inngår som en del av organisasjonens hovedbegivenheter.3 Jury: Norgescupkomitéen er jury for Norgescupen. 43..2 Skyteprogram: Det skal skytes vanlig mesterskapsprogram i baneskyting i henhold til bestemmelsene i Skytterboka kapittel 11. Komitéen konstituerer seg selv. Det er ikke krav om ekte medaljer til klassevinnerne. Hvis flere skyttere deler en plass. Seks av de ni norgescupstevnene teller sammenlagt. Det er fritt opp til arrangørene å bestemme om det skal deles ut medaljer til vinnerne av øvrige klasser. 80. 60. samt datoene og arrangørlandsdel for hver norgescuphelg være angitt. Hensyn til deltakerne gir imidlertid komitéen fullmakt til å gå utenom landsdelsturnusen. 44.4 Tilskudd: Hver arrangør tildeles 3. Målsetting Norgescupen skal være et PR. SKYTTERBOKA 2010-2011 VEDLEGG 3: RETNINGSLINJER OG REGLER FOR NORGESCUPEN I SKYTING 1. 45. Følgelig skal NC-stevnene ha konkurransetilbud til alle klasser. På stevner med mesterskapsomgang til slutt deles disse ut etter resultatet på 25-skudd. 4. Midt-Norge og Nord-Norge landsdeler. enten på agraff eller på annen praktisk plass. og tidspunktene for helgene fastsettes av Norges Skytterstyre.000 kroner til dekning av medaljer og andre utgifter som påløper arrangementet. får skytterne poeng for plassen (jfr ovennevnte skala). 2. Vestlandet. 3. osv.

vedtatt av samlagets ombudsmøte. 5. Dersom annet påmeldingssystem benyttes (telefon.2 Påmelding: Det bør benyttes web-påmelding. og kan forandre det ved behov. 5. SKYTTERBOKA 2010-2011 5. Hvert helgs arrangement skal være avsluttet senest klokken 15.5 Arrangementet: Norgescupstevnene skal gjennomføres etter bestemmelsene i Skytterboka. Det vises her til ”Krav til arrangør av Norgescupen i baneskyting”. V3 6.00 siste stevnedag.3 Seeding av de beste skytterne sammenlagt: På stevnet med mesterskapsomgang til slutt hver helg skal et visst antall av de beste skytterne sammenlagt seedes før hovedskytingen. brev. Påmeldingen bør åpne i rimelig tid før hver norgescuphelg slik at deltakerne kan ordne seg med transport og overnatting. Regelverket Norges Skytterstyre er ansvarlig for regelverket. Skytetidene skal koordineres slik at deltakerne gis rimelig tid mellom stevnene.160-8. Det anbefales også å kunngjøre hver norgescuphelg på www. og hver norgescuphelg får en helsides annonse i Norsk Skyttertidende gratis. 5.164. Bytting av skytetid etter at stevnet er startet kan kun skje etter bestemmelsene i DFS’ regelverk punkt 8.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Gjennomføring av skytterstevne med status som Norgescup 5.no. Det legges vekt på betydningen av tilstrekkelig veimerking til arenaene. kontroll og vedlikehold av skivemateriell og ellers andre momenter som høver seg en god arrangør. faks. opptreden til standplassledere. Seedingen foretas etter sammenlagtliste etter forrige NChelg. Den beste skytteren sammenlagt skal ha skive en i det siste laget. e-post) må det ordnes med felles påmelding for hver norgescuphelg. Antallet som skal seedes bestemmes av Norgescupkomitéen i samarbeid med arrangøren.dfs. Side V3-2 . For den første NC-helgen hvert år benyttes forårets sammenlagtliste som seedingsgrunnlag.1 Innbydelse: Innbydelse til stevnet må gjøres i god tid.4 Innskudd: Alle norgescupstevner skal ha vanlig påmeldingsavgift. 5.

11 Skyteprøven Den årlige skyteprøve består av to deler. feilskyting og tolkning av treff. Personer som pga. drillinger og dobbeltløpet rifle skal det i en serie på 3 skudd være 3 treff innenfor sirkelen. Det anvises bestått eller ikke bestått. sykdom eller handikap ikke kan gjennomføre skyteprøven på ordinær måte kan søke Direktoratet for naturforvaltning om dispensasjon. ikke bestått som bom. moskus.30 . Skytingen skal gjennomføres under ledelse av ansvarlig skyteleder. For hver rifle som skal benyttes til storviltjakt må det skytes fem -5.10 Instruks om skyteprøven for storviltjegere (revidert 1999) Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger.og Fiskeforbund og andre godkjente arrangører godkjennes. Lokale arrangører bør samarbeide om de tilbud som tilbys jegerne. rådyr. Arrangørlagene plikter å ha gyldig ansvarsforsikring for sine anlegg. bjørn. knestående. jerv og gaupe. villsvin. 1. Arrangørlagene vil arbeide for at det blir gitt regelmessig tilbud om trening. 1. Treffpunkt skal anvises om ønskelig.13 Skytestillinger Skuddene mot dyrefiguren skal gjennomføres i valgfri stilling uten fast anlegg. Alle 5 skudd skal være treff innenfor et innsirklet felt.skudd mot dyrefigur. 1. Standplassledelsen har ansvar for at skytereglement og gjeldende bestemmelse for gjennomføring av skyteprøven blir overholdt. Legeattest skal være vedlagt søknaden. Skyteprøven skal gjennomføres på permanent. Det frivillige Skyttervesens skytereglement gjelder mhp skyteledelse. De tredve obligatoriske skuddene kan gjennom- V4 Side V4-1 . å ha avlagt tredve . For kombivåpen (riflehagle).00 Innledning I 1996 undertegnet Det frivillige Skyttervesen en ny avtale med Direktoratet for Naturforvaltning om gjennomføring av skyteprøven for storviltjegere. fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Det er tillatt å benytte skyterem ved gjennomføringen av skyteprøven. hullspiss eller lignende). men ikke synlig fra standplass. Alle skytterlag har rett til å gjennomføre prøven. på standardskjema. Det bør gis mulighet for skyting i forskjellige stillinger og avstander. Skyteavstanden skal være minst 100 meter mot stillestående dyrefigur i format 1 X 1 meter.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Figuren skal være typegodkjent av Direktoratet for Naturforvaltning. Bestått anvises som innertier. og i henhold til nedenstående instruks. For de som ikke deltar i konkurranse skal disse skuddene gjennomføres over minst to forskjellige dager og med minst 15 skudd per gang. Denne delen må avlegges med jaktammunisjon og ekspanderende prosjektil (blyspiss. 1.og Fiskeforbund og andre godkjente arrangører som på vegne av Direktoratet for Naturforvaltning gjennomfører en årlig skyteprøve for storviltjegere i samsvar med fastsatt forskrift.12 Elektronisk skyteskive Ved skyting mot elektroniske skiver skal det være vanlig standplassledelse og kommando. Skytingen må foregå samme jaktår. Dette gjelder ikke våpentyper som er forbudt til jakt. sittende med albuene støttende på lår/knærne eller stående. for eksempel AG-3 og lignende. Med storvilt menes i denne instruks følgende viltarter: elg. og skytestillingen er valgfri uten fast anlegg. Det er forbudt å sitte i skytebenk eller benytte fastmonterte støtteben. 30 cm i diameter som er angitt på figuren. Tillatte skytestillinger er liggende. offentlig godkjent skytebane. ulv. instruksjon og mulighet for å avlegge skyteprøven i jaktåret. unntatt terminfestede feltstevner. SKYTTERBOKA 2010-2011 VEDLEGG 4: SKYTEPRØVEN FOR STORVILTJEGERE 1. Personer som skal jakte storvilt med rifle skal dokumentere.obligatoriske skudd før skyting mot dyrefigur kan gjennomføres. Det skal utarbeides terminliste for skyteprøven og tidspunkt når våpenkyndig person (instruktør) er tilgjengelig på banen. Arrangørlagene har et ansvar for å legge forholdene til rette slik at jegerne blir oppmuntret til å trene med sin rifle. hjort. Riflens kaliber må tilfredsstille anslagsenergikravet for jakt på de ovennevnte viltarter. villrein. Benyttes det elektroniske skiver til å avlegge de fem skuddene mot dyrefigur skal skytterens skjermbilde være lukket under hele serien. All konkurranseskyting med rifle i regi av lokale lag og foreninger som er tilsluttet Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger.

Lag og foreninger som har behov.eks. kne eller sittende stilling. men kan kreves fremlagt.kontrollører hvorav den ene skal være skyteleder og den andre kontrollerer anvisningen i graven. Arrangerende lag kontrollerer at jeger bruker påbudt jaktammunisjon og kaliber for storviltjakt under gjennomføring av skuddserie mot dyrefigur. Arrangerende lag gjennomfører skuddserie mot dyrefigur med to -2. Likeledes kontrolleres våpnets nummer før vitnemål om bestått skyteprøve gis. Lading av våpen skal bare foretas på standplass og under ingen omstendighet før på standplassleders ordre. Det bør også settes opp figur av rådyr og gaupe. 1. Løpende elg. 1. Ingen må skyte før det er kommandert ild. innskyting m. til andre tider og dager enn de tider som er terminfestet for å avlegge skyteprøven når hensynet til gjennomføringen av prøven krever det.21 Skytterlister Av beredskapsmessige grunner skal det ikke føres navnelister med våpennummer og lignende. Arrangerende lag kan likevel henvise øvelsesskyting. Fylkesmannen skal ha mulighet til å kontrollere at skyteprøven blir gjennomført etter den til enhver tid gjeldende forskrift og instruks. stående stilling. Treffområde.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. minst tre av fem skudd.17 Legitimasjon . 1. 1.prøveskyting For prøveskyting/innskyting skal det på banen finnes 60 cm tvillingskive på 100 meters hold. kan få trene mot dyrefigur med etterfølgende treffpunktanvisning før de avlegger skuddserie mot dyrefigur. Før skytter forlater standplass skal våpnet være tømt (uladd med tomt magasin) og sluttstykket være trekt tilbake eller brekt (kombivåpen).14 Sølvmerkekravet Kravet som er godkjent er følgende: Stillestående elg. stående stilling. 1. f. Direktoratet for naturforvaltning bærer kostnaden med utarbeidelse og trykking av vitnemål. 1. 1. treff med alle fem skuddene. Det gjelder ingen begrensning for antall prøveskudd.16 Standplassfigurer Ved standplass skal det stå oppsatt en figur av villrein tilsvarende den figur som nyttes på 100 meters holdet med inntegnet 30 cm. med fast anlegg eller på annen måte. minst tre treff av fem skudd. samt en plansje av dyrefigur som viser den generelle anatomi og vitalt treffområde.kontroll Arrangerende lag kan kreve at ukjente jegere legitimerer seg med offentlig godkjent legitimasjon.18 Trening . kan registrere jegere med fødselsår og navn. Våpenkort ansees ikke som gyldig legitimasjon.19 Instrukstolking Spørsmål om forståelse av denne instruks kan rettes til avtalepartene eller Direktoratet for naturforvaltning. Har arrangøren av kontrollmessige grunner behov for registrering av beståtte skyteprøver. Jegere som ønsker det og som møter på banen i god tid.20 Kostnader/avgift Arrangørene utgifter dekkes gjennom avgift fra jegerne. Standplassleder plikter å kontrollere dette. sittende i skytebenk. 1. bør legge opp til at interesserte jegere får mulighet til å trene på slik skyting 1. kan det arrangerende lag henvise slik trening til andre tider. Denne skytingen kan gjennomføres med helmantlet prosjektil. forutsettes disse oppgavene tilintetgjort ved jaktårets slutt. Stillestående elg.v. Skytter som opptrer i strid med sikkerhetsregler skal tilrettevises og eventuelt bortvises fra standplass.19 Bevegelige mål De arrangørlag som har bane for bevegelige mål (dyrefigur). Om hensynet til gjennomføring av prøven krever det.15 Sikkerhet Enhver deltaker må føle ansvar for sikkerheten og bidra til å forebygge vådeskudd. Ved skivetrekk kontrollerer begge skiven. V4 Side V4-2 . For prøveskyting gis vanlig treffpunktanvisning. SKYTTERBOKA 2010-2011 føres som jegeren ønsker.

Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen. vinner den med flest innertiere. 10-ere. Ved poenglikhet på 35 skudd. V5 Side V5-1 . til 5. Kongemerket/Dronningmerket Tildeles vinneren av mesterskapet for 3. Ved poenglikhet på 35 skudd. tildeles i tilfelle man får Skytterdronning.10 Landsskytterstevnet 1. klasse. vinner den med flest innertiere. Landsskytterstevnets standardbeger Innført f. klasse (Skytterkongen/Skytterdronningen). 10-ere. Fra og med 1988 er det innført standardbeger også for feltskyting. Standardbegeret for feltskyting er gravert med «feltskyting». 1977 og tildeles 1/3 av deltakerne i hovedskytingen ( 25 skudd) for alle klasser.OG LANDSDELSKRETSSTEVNER SAMT NORGESMESTERSKAP Vedlegg 5. Begeret har tre størrelser som utdeles til henholdsvis de respektive 1/3 av premievinnerne i hver klasse. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. SKYTTERBOKA 2010-2011 VEDLEGG 5: FASTE TROFEÈR/LANDS.M. For baneskyting er begeret uendret.o. Et lignende merke.Kongens pokal Tildeles vinneren av mesterskapet for 3. Dronningmerket. til 5. Engangstroféer H.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.m. Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen.

Felthurtigbeger Tildeles den beste 1/3 av deltakerne i hver klasse i felthurtigskytingen. 3 eller dårligere i mesterskapet for kl. De 10-15 skytterne som går til finaleskyting får en forstørret utgave av begeret i tillegg. Kjell Kr. V5 Side V5-2 . 2 i mesterskapet for 3. Rikes minnepremie Tildeles nr.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. vinner den med flest innertiere. klasse. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. De 16 skytterne som går til finaleskyting får en forstørret utgave av begeret i tillegg. til 5. Ved poenglikhet på 35 skudd. 3-5. SKYTTERBOKA 2010-2011 Stangbeger Tildeles den beste 1/3 av deltakerne i hver klasse i skytingen om Oberst Stangs minnemedalje. DFS` premie Tildeles enten skytterprinsen eller skytterprinsessen som blir plassert nr. Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen. 10-ere.

6. plassen rangeres innbyrdes etter resultat på 54 skudd. Tildeling av sølvbeger til nr. 4 t.o. NM feltskyting: DFS’ sølvbeger utdeles til nr. SKYTTERBOKA 2010-2011 Aftenpostens Sølvfat Premien ble satt opp av Aftenposten i 1956 som erstatning for Hagens krus. og 7.o. eks. 9-ere osv. DFS’ sølvbeger Tildeles 3. Kongsberg-pokalen Satt opp av Kongsberg Mikroelektronikk AS fra 2008. Omskytinger. omskyting om 1. klasse. nr. og 5. Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen. vinner den med flest innertiere. 7 avgjøres ved poenglikhet på 35-skudden etter regelen om flest innertiere.. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. Resultatet av omskytingen(e) gjelder for plasseringen i premielisten for alle som deltar i omskytingen(e). Premien tildeles beste skytter i mesterskapet for klasse 3-5 som i kalenderåret fyller 20 år eller yngre..m. gjelder ikke som rangering for DFS´ sølvbeger. 4. 7 i mesterskapet (54 skudd). V5 Side V5-3 . omskyting om prinsessetittel. Skyttere som etter Superfinalen i evt. Likt antall treff/innertreff gir lik plass. på 10-skudden i finalen.m nr. 2 t. som årlig premie til den som blir nummer 3 i mesterskapet klasse 3-5.. 10-ere. Ved poenglikhet på 35 skudd. beste skytter i mesterskapet for 3. til 5. Pokalen erstatter Elitpokalen (1990-2007).DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 10-ere.

tidligere Sjefen for Hærens premie) Tildeles vinneren av juniorklassen i baneskyting. 10-ere. 10-ere. Generalinspektøren for Heimevernets premie (GIHV) Oppsatt første gang i 1990 og tildeles vinneren av juniorklassen i feltskyting. Generalinspektøren for Hærens premie (fra 1971. Ved poenglikhet på 35 skudd. Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen. 42 skudd. Ved like antall treff og innertreff i mesterskapsomgangen foretas omskyting. V5 Side V5-4 .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. tildeles beste individuelle skytter i samlagsskytingen på 200/300 m. 9-ere osv. Regelen om flest innertiere. vinner den med flest innertiere. brukes ved poenglikhet. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. SKYTTERBOKA 2010-2011 Forsvarssjefens premie Oppsatt første gang i 1985.

Infanteriinspektørens premie og Sjefen for hærens styrkers premie) Oppsatt i 1990 og tildeles vinneren av klasse Rekrutt i feltskyting. SKYTTERBOKA 2010-2011 Fokus Banks premie Oppsatt som fast premie fra 2009 og tilfaller Norgesmesteren i feltskyting. Ved like antall treff og innertreff i mesterskapsomgangen foretas omskyting.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. ISS Landscapings premies premie Oppsatt som fast premie fra 2009. og tilfaller beste kvinne i NM Feltskyting. «Kvinner i Forsvaret» . tildeles premien til beste resultat i den ordinære skyting (25 skudd). Forsvarsstabens premie (tidl. V5 Side V5-5 . Innertierregel (på 35 skudd) brukes ved poeng-likhet. på 42-skudd. Hvis ingen jente i r-klassene når opp til mesterskapsomgang. 42 skudd.premien Fra og med 1974 tildelt beste jente i rekrutteringsklassene.

y.’s minnemedalje Tildeles i gylt de fire skytterne på det vinnende lag i samlagsskytingen. Skytterne på lagene som blir nr. Fra og med 1961 er den oppsatt til skytterkongen. V5 Side V5-6 . 2 og 3 får minnemedaljen i henholdsvis sølv og bronse.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje Medaljen tildeles vinnerne av rekrutteringsklassene i bane og feltskyting. Oppsatt første gang i 1969. Fra og med 1974 er den også tildelt Norgesmesteren i feltskyting. Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje Medaljen ble til og med 1959 oppsatt til vinneren av juniormesterskapet på 100 m. SKYTTERBOKA 2010-2011 Lars L. Ese d.

SKYTTERBOKA 2010-2011 Normapokalen Oppsatt av A/S Norma Projektilfabrik.medaljen). Pokalen tildeles beste skytter i mesterskapet for 3. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. Medaljen ble innstiftet og skutt om første gang i 1912. Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen. som ble utdelt første gang i 1967. Oberst Georg Stangs minnemedalje (Stang. Fra og med 1990 tildeles den vinneren av klasse Eldre rekrutt i baneskyting. klasse som i kalenderåret fyller 55 år eller er eldre. 10-ere. vinner den med flest innertiere.-5. vinner den med flest innertiere. Ved poenglikhet på 35 skudd. 10-ere.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen. Den tildeles vinneren av Stangskytingen. 35 skudd. Ved poenglikhet på 35 skudd. Det er diplom til medaljen . A. Brødrene Lohnes Rekruttpokal Pokalen ble satt opp av Brødrene Lohne i 1989 i stedet for Norma Rekruttpokal. Fra og med 1970 er den tildelt vinneren av rekruttklassen. Til og med 1969 ble den tildelt vinneren r-kl. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. V5 Side V5-7 .

Nr. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. osv.medalje. Raufoss’ gullur Oppsatt av Raufoss A/S og utdeles for beste individuelle resultat i samlagsskytingen for rekrutteringsklassene. og den markerer det gode samarbeidet mellom DFS og HV.og mesterskapsmedaljer Premien og gylt medalje tildeles beste kvinnelige skytter i mesterskapet for 3. Ved poenglikhet på 35 skudd. Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen. klasse. vinner den med flest innertiere. brukes ved poenglikhet. 10-ere.-5.og bronse. Regelen om flest innertiere. 10-ere. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. Medaljen ble innstiftet av Generalinspektøren for Heimevernet i forbindelse med DFS`100-års jubileum i 1993. Ved poenglikhet på 35 skudd. vinner den med flest innertiere. V5 Side V5-8 Raufoss A/S’ premie. tilfaller det nest beste skytter. SKYTTERBOKA 2010-2011 HV-medaljen Tildeles vinneren av felthurtigskytingen. Hvis vinneren har fått uret tidligere. .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 9-ere osv. 2 og 3 får henholdsvis sølv. klasse som i kalenderåret fyller 20 år eller yngre. Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen. 10-ere.-5. RAUFOSS-smykket Oppsatt av Raufoss A/S og tildeles beste jente i mesterskapet 3.

Ved fortsatt likhet foretas omskyting som ved poenglikhet igjen rangeres etter innertierregelen. Ved like antall treff og innertreff i mesterskapsomgangen foretas omskyting. Opprinnelig oppsatt i 1990 av øverstkommanderende for NordNorge. Sjef Forsvarets operative hovedkvarters premie (tidl.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. ØKS) Oppsatt i 2003 til vinneren av feltskyting. 9-ere osv på 10-skudden i finalen. V5 Side V5-9 . 42-skudd i klasse Eldre rekrutt. Sjef Forsvarets operative hovedkvarters premie (tidl. ØKN) Oppsatt i 2003 til vinneren av klasse Rekrutt i baneskyting. Ved poenglikhet på 35 skudd. sølv og bronse tildeles deltakerne på de tre beste lagene i samlagsskytingen for rekrutteringsklassene. vinner den med flest innertiere. 10-ere. SKYTTERBOKA 2010-2011 Brødrene Lohne A/S medaljen Gylt. Opprinnelig oppsatt i 1975 av øverstkommanderende for Sør-Norge til beste feltskytter i rekrutteringsklassene. 35 skudd.

Ved likt antall plassiffer teller plassering i baneskytingen foran feltskytingen. Gol 149 2003 Fredrik Fulsaas. Den må vinnes to ganger for å bli eiendom. Vinner av aksje i pokalen tildeles miniatyrpokal. 9-ere brukes ved poenglikhet. Regelen om flest innertiere. Hommelvik 149 2008 Vidar Vorland. NROF-pokalen Oppsatt av Norske Reserveoffiserers Forbund som fast trofe fra 1999. Nordre Land. 2. Bømlo 149 2009 Vebjørn Berg. Alvdal 149 2000 Bjørn Guldberg. SKYTTERBOKA 2010-2011 Skytterkontorets personalforenings pokal Oppsatt av Skytterkontorets personalforening og tildeles den skytter i klasse 1 med lavest plassiffer fra hovedskyting i baneskyting og feltskyting sammenlagt. Jondalen 150 2005 Eva N. Rollag og Veggli 149 2007 Jørgen Andersen. Fana 149 2002 Kjell Oddbjørn Stenseter. Schøn. Løiten 149 1998 Geir Magne Rolland. VANDREPREMIER Adresseavisens pokal III Tildeles vinneren av 15-skudden for 3. Holmestrand og omegn 150 2004 Thomas Zetterqvist. Norrges Skytterstyres krus tildeles etter samme statutter til beste skytter i klasse 2. Åsane/Hordvik 149 2001 Arild Brodahl. Blaker 149 V5 Side V5-10 . Tildeles beste skytter under 20 år på 30-skudden i feltskyting for klasse 2-5. Adresseavisens pokal II ble i 1996 vunnet til odel og eie av Tor Erik Fossli. Åsane/Hordvik 150 1999 Ingvar Brohaug. klasse.-5.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 10-ere. 1997 Øyvind Engen. Aurosen 150 2006 John Melvin Tveiten. Adresseavisens pokal I ble i 1981 vunnet til odel og eie av Bjørn Solberg. Målselv.

Hommelvik Plassiffer 16 2006 Frode Standal. Kleive Plassiffer 6 2007 Hans Kristian Wear. og Arild Røyseth. Trondhjems Plassiffer 11 1999 Arnt Erik Aune. Ringebu og Fåvang 100 2007 Sigurd Sollie. Pokalen vinnes til eie av den som først får 2 aksjer i den. Sartor Plassiffer 11 2009 Vebjørn Berg. De fire første vandrepokalene. Rygge Plassiffer 2 1994 Olav Magne Bratseth. Drangedal Plassiffer 15 1996 Anders Edvin Gusdal. Jondal Plassiffer 10 2003 Tor-Erik Fossli. Styrvoll Plassiffer 26 2008 John Olav Ågotnes. Vanvik 100 2006 Linn Hege Bakken. Søgne (1999). og avløser Dyno Industriers vandrepremie II. Nordstrand Plassiffer 17 2001 Hans Bakken. Fana 100 2001 Geir Finstad. Oppedal/Brekke 100 2005 Hans Bakken. Imenes Plassiffer 11 1997 Tor-Erik Fossli. Beiarn Plassiffer 6 2000 Ivar Rinde.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Mette Elisabeth Finnestad. Nordre Land 100 2009 Marius Hagfors. Regelen om flest innertiere. Kleive Plassiffer 25 1995 Hanne Skarpodde. Pokalen må vinnes tre ganger for å fås til odel og eie. og tildeles den skytter i klasse 3-5 med lavest plassiffer fra mesterskapene i baneskyting og feltskyting sammenlagt. Åsane/Hordvik (1992). Steinkjer (1965). Stallvik Plassiffer 3 2002 Liv Sollesnes. Austerbygda 100 ODIN pokalen Oppsatt av Våpensmia A/S i 1993. Rissa 100 2003 Christian H. Blaker Plassiffer 8 V5 Side V5-11 . Moss og Våler 100 2004 Lars Elling Haugsvær. Nordre Skage 99 2008 Ola Tore Dokken. Skarpskytten 100 2002 Tore Veie. SKYTTERBOKA 2010-2011 Ingeborg Beslag og Låssystemers premie Oppsatt i 2000. Målselv Plassiffer 6 1998 Edvin Aamot. Målselv Plassiffer 10 2004 Tore Veie. Rissa Plassiffer 7 2005 Jørgen Andersen. Knut Skjelland. Andebu (1981). 10-ere. 2000 John Olav Ågotnes. for beste individuelle resultat i samlagsskytingen på 200/300 m. som har vært oppsatt i denne skytingen. 9-ere brukes ved poenglikhet. Ved likt antall plassiffer teller plassering i banemesterskapet foran feltmesterskapet. ble vunnet til odel og eie av henholdsvis Arve Skjeflo. 1993 Tor-Arne Solbakken . Lilleng.

De 10 første i hovedskytingen (30-skudden) scorer poeng. den tilfaller til eie den skytter som på de 5 beste skytingene har den høyeste sammenlagte poengsum og som har vunnet skytingen minst en gang. 1993 Tor Arne Solbakken.. Aspøy og Straumsnes 42/5 2009 Raymond Eliassen. Topdal 41 treff 2003 Bjarte Langenes. Det skal skytes om pokalen i 6 år.nr. Vikhagen. Seim 42 treff 1998 Edvin Aamot. Ved likhet på 30-skudden: Mesterskapsomgangen brukes i slike tilfeller for å kåre aksjevinner. Jondalen 42 treff 2005 Jan Ole Skotterud. Hadding 41 treff 2000 Lars Andreas Nystad. Åsane/Hordvik 42 treff 2004 Ann Kristin Å. Styrvoll 54 treff 2008 Jacob Nørbech. 1 får 10 poeng. Trondhjems 41 treff 1999 Ola Tore Dokken. og utregningen foretas etter følgende skala: Nr. Tynset 42 treff 2007 Hans Kristian Wear. med DFS 100 års jubileum. Trondhjems (2003) John Olav Ågotnes. Tildeles vinneren av Norgesmesterskapet i feltskyting for senior. Sartor (2009) Forsvarssjefens jubileumspokal Oppsatt i 1993 i forb. I tilfelle poenglikhet foretas omskyting med feltfinalomgang. Stallvik 41 treff 2002 Frode Jensen. Bodø Østre 42 treff 2001 Hans Bakken. Rollag og Veggli 40 treff 1997 Rune Seim. SKYTTERBOKA 2010-2011 Forsvarsministerens pokal IX Oppsatt i Norgesmesterskapet i feltskyting på Landsskytterstevnet. Nordstrand (1985) Robert Larsen. Nordstrand (1967) Kjell Kristian Rike. Asker (1979) Hans Walløe. 2 får 9 poeng osv. Rygge 41 treff 1994 Jan Frode Gotheim. Pokalen må vinnes to ganger for å fås til odel og eie. Edvin Aamot. Storsteinnes 42/8 V5 Side V5-12 . Eidsberg 41 treff 1996 Vidar Gaarder. Imenes (1997). De første pokalene ble vunnet til odel og eie av: Gudmund Håbesland.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Kvinesdal 41 treff 1995 Jørn Erik Johansen. Rælingen 42 treff 2006 Per Erik Oldertrøen. nr. 10 får 1 poeng. Torsnes (1991) Anders Metveit. Evje (1973) Ivar Fjeldberg.

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Oppsatt av Hands ASA i 2006 til beste mesterskapsskytter i veteranklassene. Vikhagen. i 2005). Sem 42/4 2009 Eva Norheim Schøn. 2006 Lars Indergård. Fåberg 350 poeng 2009 Arnold Haugen. Ved poenglikhet mellom skyttere fra klassene V65 og V73 benyttes innertierregel til rangering. Skarpskytten 350 poeng 2007 Olav Herring. 1997 Hordaland 388 1998 Opland 393 1999 Agder 392 2000 Troms 390 2001 Gudbrandsdal 390 2002 Aust-Agder 389 2003 Numedal 392 2004 Vestfold 388 2005 Oslo 390 2006 Numedal 390 2007 Telemark 2008 Vestfold 2009 Akershus 393 V5 Side V5-13 . Ellers gjelder vanlig omskyting som for mesterskap. Fustvatn 350 poeng 2008 Bernt Rønningen. Fana 350 poeng Brødrene Lohnes feltpokal II Oppsatt i 2005 til beste kvinnelige mesterskapsskytter (42 skudd) i grovfelten for klasse 2-5/V55. Aureosen 41/6 Sauertroféet Oppsatt til vinnerlaget i samlagsskytingen på Landsskytterstevnet. Den blir vunnet til eie av det samlag som først får 3 aksjer i den. Premien må vinnes tre ganger for å fås til eie. Raumnes 40 treff 2008 Ann Kristin Å. som ble vinnet til odel og eie av Per Skei. Pokalen vinnes til eie av den skytter som først får to aksjer i den. Vikhagen. Rollag og Veggli 41 treff 2007 Heidi Trudvang. 2005 Ann Kristin Å. Jondalen 40 treff 2006 Lill Kristin Skuggerud. SKYTTERBOKA 2010-2011 Hands pokal (erstattet Ergosoft pokal (1995-2005). Stjørdal.

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 2001 Heidi Rognli. Vikhagen « 344 2009 Johanne Marie Amundsen. Omskyting ved like resultat. Gjesdal « 431 2005 Mette E. 9-ere osv. Nordstrand 247 2008 Mona Isene. klasse på 25-skudd i baneskyting. Vareld 2004 Terje Johannessen. Rollag og Veggli « 752 2004 Anne M. Finnestad. som ble vunnet av John Olav Ågotnes i 2001. Finnestad. Må vinnes 3 ganger for å fås til eie. Løiten 2003 Sigmund Våge. til 5. Styrvoll 2008 John Olav Ågotnes. Førde 246 2009 Kristina Vollen Torsvik. Søgne « 318 2006 Heidi Rognli Heimdal. Kyllingstad. Kristiansand 246 V5 Side V5-14 . brukes ved poenglikhet. Den må vinnes 3 ganger for å fås til eie. Farsund 2005 Trond Glidje. Sartor 2009 Nils Bernt Rinde. Søgne (2006) 2007 Giske Bach. Jondal « 316 2008 Ann Kristin Å. Den må vinnes 3 ganger for å fås til eie. Vegårshei 2006 Hans Kristian Wear. Erstatter Nationens pokal V. Storfjord plass 134 2002 Hilde Oksefjeld. 10-ere. 2002 Johannes Linnerud. Regelen om flest innertiere. HV-07 Agder Brødrene Lohnes Stang og Felthurtigpokal Oppsatt i 2001 til den kvinne med lavest plassiffer sammenlagt i Stang og felthurtigskyting. Tråen. SKYTTERBOKA 2010-2011 A-pressens pokal Oppsatt i 2002 til vinneren av Stangskytingen. Kvinesdal « 175 2003 Ellen N. Den første vandrepokalen ble vunnet til odel og eie av Mette E. Styrvoll 2007 Hans Kristian Wear. Storfjord « 156 2007 Liv Sollesnes. Mo « 308 Gulldinepokalen II Oppsatt i 1999 av Brødrene Lohne A/S til beste kvinnelige skytter i 3.

Stord 1990 Tor Harald Lund. Tingelstad 99 « 1984 Lars Hallvard Ese. 98 « 1971 Oddvar Staxrud. 48 « 1937 Kåre Myhrvold. Raumnes 2000 Artur Kårstad. Degernes 91 « 1954 O.. Balestrand 1985 Rune Virkesdal. Oslo Ø. Nøtterø 1992 Einar Tunheim. Stavanger 47 « 1934 Mauritz Amundsen. Hitra og Barmanfjord 99 « 1977 Helge Anshushaug. Tingelstad 98 « 1972 Torbjørn Bjerkerud. Vingelen 95 « 1967 Gjermund Bruåsdal. Åmot 92 « 1955 Lars L. Sørli. Oslo Ø.10-ere. Ese d.10d 1958 Lorents I. Steinkjer 90 « 1946 Halvor Kongsjorden. 92 « 1952 Asbj. Anshushaug. Granvin 98 « 1964 Rolf Fjeldstad. 49 « 1935 Th. Voss 93 « 1960 Kåre Myhrvold. Vingelen 95 « 1962 Oddgard Flatin. Råde 1998 Tore Reitan. Løiten 98 « 1961 Olav Jordet. Regelen om flest innertiere. Søgne 1991 Bjørn Egil Hansen. Strand. Lilleng. Sykkylven 2005 Vebjørn Berg. Oslo Ø. Åslia 1996 Dag Lien. Skarpskytten 2004 Stian Tafjord. SKYTTERBOKA 2010-2011 Officers-pokalen II Fastlønte offiserers landsforbunds vandrepokal for beste resultat i 10-skudden på 200/300 m. Hadding 1988 Dagfinn Johnsen. Ese d. Nyborg 1986 Bente Omestad.G. Jondalen 99 99 99 99 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « V5 Side V5-15 . 1932 Arne Hanssen. Granvin 92 1 1/2 m.sk. Grong. Steinkjer 1999 Steinar Rudseter. Soknedal 99 « 1978 Alf Kvålen. Løiten 92 10-delt fig. Tysse 2003 Toni S. 1938 Einar Viker. Os 99 « 1981 Magne Landrø. Osterøy 2001 Arnt Erik Aune. Brøstadbotn 1989 Arne Engevik. M. Skedsmo 99 « 1975 Egil Erlandsen. Oslo Ø. Soknedal 90 « 1950 Jens Kjelsås. Hoff. 93 « 1949 M.y. Beitstad 2008 Ole Bjarne Hovland. Hofstad. Kleive 99 « 1976 Tore Strøm.sk.sk. Trondheim 48 5-delt fig. Løiten 92 « 1957 Olav Medås. Fåberg 92 « 1951 Odd Sannes. Beiarn 2002 Alf Høysæter. Ådalen 90 « 1939 L. Oslo 30 gruppefig. Oslo Ø. Oslo Ø. Skjelstadmark 98 « 1974 Magne Holm. Blaker 2006 Hans Kristian Wear.y.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Løiten 1997 Christian H. Oslo Ø. 99 « 1982 Helge Knudsen. Fredrikstad 49 5-delt fig.. Oslo Ø. Grong 93 « 1953 Hans Titterud. Knipenborg 2009 Kim André Lund. 1930 Sig. Den må vinnes 3 ganger for å fås til eie. Skramstad. Os 99 « 1980 Hans Skaar. Bøe. 95 « 1959 Jon Istad. Hof i Solør 48 « 1936 Halvor Kongsjorden. Styrvoll 2007 Turid Hammerbeck. Kongsberg 98 « 1963 Olav Medås. Gol 98 « 1973 Jon G. Lillehammer 99 « 1983 Oddvar Staxrud. brukes ved poenglikhet. Balestrand 97 « 1956 Odd Skøien. Skåbu 99 « 1979 Rolf Lekven. Hamar & Omegn 98 « 1970 Finn Amundsen. Sklet. 1931 Ingulv Barstad. Ås 96 « 1965 Finn Amundsen.sk. Hå 1993 Tor-Arne Solbakken. Hovdedalen. Laksevåg 96 « 1968 Thoralf Stanghelle. Vik. 96 « 1966 Olav Jordet.Thorbjørnsen. 1929 H. 9-ere osv. Balestrand 95 « 1948 Willy Røgeberg. Vennesla 1987 Ola Tore Dokken. Fana 1995 Øystein Lilleåsen. Rygge 1994 Ove Vik. 85 « 1947 Lars L. Magnor 46 « 1933 L. Dale 98 « 1969 Elling Øvergård.

Søndre Modum 2009 Kurt Eirik Bekkevold.60 1992 Svein Magne Stokkevåg.s Raufoss Ammunisjonsfabrikker som vandrepremie på felthurtigskytingen og tilfaller for alltid den skytter som først vinner den tre ganger. Farsund 2006 Hans Kristian Wear.Andebu 8.17 1994 Robert Larsen. Ullensaker 1996 Hans Anders Kleven.56 1979 Sigmund Låte.79 1984 Arnfinn Hovde.55 1987 Bjørn Lien. Rissa 2005 Nils Bernt Rinde. Ugland 9. Oslo Østre V5 Side V5-16 . Nord-Odal 2000 Reidar Ågedal. Ålvik 8. SKYTTERBOKA 2010-2011 Raufosspokalen Oppsatt av A.67 1980 Johan Linga.6 1977 Arne Strendo.11 1993 Harald Tandberg. Ålvik 8. Eidsvoll Verk 8. Søgne 1999 Trond Bråten. Hovdebygda 8. Styrvoll 2007 Roy Håkstad.48 1991 Arne Skahjem.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.6 1978 Arne Strendo. Vikeldal 7.89 1983 Ove Robin Lund.60 1981 Halvard Kalaoja. Sokndal 2003 Roy Håkstad.37 1985 Jan Erik Olbergsveen.79 1982 Gunnar Myrset. Sokna 8. Elverum 8. Lakselvdal 2008 Harald Tandberg. Aurland 7. Hadding 7. Søndre Modum 7. Mykland 1998 Tor Harald Lund. Halsa 7. Hadding 7. Grindølen 2002 Rune Liestøl. Grindølen 2001 Reidar Ågedal.8 1976 Lars Tørresvold. Eidsvåg 7. Hådalen 9. 1975 Knut Skjelland. Torsnes 1995 Thomas Holden.25 1988 Kjell Lervik.61 1989 Torgeir Uleberg.90 1990 Arne Fossmo.15 1986 Johan Linga. Hornnes 7. Ringebu & Fåvang 7. Lakselvdalen 2004 Tore Veie. Sigdal 1997 Lars Johan Skjeggedal. Vindafjord 7.

Ved likt antall plassiffer teller plassering i banemesterskapet foran feltmesterskapet. Premien må vinnes tre ganger for å fås til eie. 9-ere osv. Vikhagen. 2007 Romsdal skyttersamlag 2008 Opland skyttersamlag 2009 Telemark skyttersamlag 399 400 399 Løne-fatet Oppsatt av Tannlege Løne i 2008. SKYTTERBOKA 2010-2011 Brødrene Lohne A/S vandrepokal II Oppsatt i 1993 i samlagsskytingen for r-klassene på 100 m. Aureosen Plassiffer 44 V5 Side V5-17 . gjelder ved poenglikhet på samtlig 40 skudd. Den første pokalen ble vunnet til odel og eie av Østfold skyttersamlag (2006). 10-ere. vil ikke fatet bli delt ut. 2008 Ann Kristin Å. Sem Plassiffer 45 2009 Eva Norheim Schøn. Brødrene Lohne-medaljen til deltakerne på de tre beste lagene. Regelen om flest innertiere. og tildeles den kvinnelige skytter i klasse 3-5 med lavest plassiffer fra mesterskapene i baneskyting og feltskyting sammenlagt.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Dersom ingen kvinner kvalifiserer seg for begge mesterskapsfinalene. Pokalen må vinnes tre ganger for å fås til odel og eie.

Søgne 247 2007 Gunnar Halbjørhus. SKYTTERBOKA 2010-2011 Vekterpokalen II Oppsatt av Gjensidige 2001 til beste skytter i 3. Hemsedal 247 2004 Ola Tore Dokken. Åsane/Hordvik 30/20 2008 Ann Kristin Å. brukes ved poenglikhet. Pokalen må vinnes 3 ganger for å fås til eie. klasse på 25 skudd baneskyting. Finnestad. 10-ere. Vinneren hvert år får en miniatyr av pokalen. 9-ere osv. Blaker 248 DMT-pokalen Oppsatt av DMT AS i 2005 til beste kvinnelige skytter på 30-skudden i grovfelten. Søndre Land 30/13 2006 Birgit Rønningen. til 5. Vikhagen. 2005 Marita Sollien. Trofeet må vinnes tre ganger for å fås til odel og eie. Beiarn 247 2002 Kristoffer Sannvoll. 2001 Arnt Erik Aune. Regelen om flest innertiere. Rennebu 30/17 V5 Side V5-18 . Åsane/Hordvik 30/21 2007 Birgit Rønningen. Hemsedal 248 2008 Per Terje Sønstrud. Sem 30/20 2009 Mona Isene. Stange og Romedal 247 2006 Mette E. Nordre Land 249 2005 Øystein Johnsen. Tyristrand 247 2009 Vebjørn Berg.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Vekterpokalen I gikk ut i 2000 til Tor Erik Fossli. Åsnes 247 2003 Gunnar Halbjørhus.

sprint Nr. SKYTTERBOKA 2010-2011 Vedlegg 5. Kongens pokal tildeles vinner av menn senior NM skifelt – normalprogram.sprint Generalinspektøren for Hærens premie tildeles vinner av klasse menn eldre junior – normalprogram.20 Norgesmesterskapet i skifelt – trofeer H.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 1 Kl. AG3 kvinner . 1 kvinner senior – normalprogram Nr.normal Nr. 1 menn senior – sprint Nr.normal Nr. 1 menn senior – normalprogram Nr. 1 kvinner senior – sprint Generalinspektøren for Heimevernets premie tildeles: Nr. AG3 menn . 1 Kl. V5 Side V5-19 . AG3 menn . Forsvarssjefens premie tildeles: Nr. 1 Kl. M. 1 Kl. AG3 kvinner .

Vinner av mesterskapet for kl. som i kalenderåret fyller 20 år eller yngre. V5 Brødrene Lohne AS premie til beste samlag i skogsløp sprint/stafett menn. Brødrene Lohne AS premie til beste samlag i skifeltsprint/stafett kvinner.Vinnerne av klassene: Junior.120 og 12.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Må vinnes 3 ganger for å fås til eie.25 Norgesmesterskapet i skogsløp med skyting Troféer: Generalinspektøren for Heimevernets premie tildeles vinner av menn senior – normalprogram. 1 kvinner AG3 klasse 1 – normalprogram Vandrepremier.Vinner av mesterskapet for klasse 3. Raufoss A/S medalje (gylt.Vinnerne av klassene: Junior. Brødrene Lohne AS premie tildeles vinner av kvinner senior – normalprogram. 1 kvinner EJ – normalprogram og sprint Nr. 1 kvinner EJ – normalprogram og sprint Vandrepremier. Et fast trofee tildeles også beste skytter i mesterskapet for kl. Generalinspektøren for Hærens premie tildeles vinner av menn eldre junior – sprint. 1 menn senior – normalprogram og sprint Nr. 2 i menn senior – normalprogram. Generalinspektøren for Heimevernets premie til beste samlag i skifeltsprint/stafett menn. Medaljer /Stjerner: Skytterboka kap. Side V5-20 . sølv. 1 menn AG3 klasse 1 – normalprogram Nr. 3 til 5. Brødrene Lohne AS premie til beste samlag i skogsløp sprint/stafett kvinner. 1 kvinner senior – normalprogram og sprint Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje tildeles: Nr.30 Landsdelskretsstevner/Engangstrofeer BANESKYTING DFS´ pokal tildeles: . Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje tildeles: . Norges Skytterstyres premie tildeles: Nr. 1 kvinner senior – normalprogram og sprint Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje tildeles: Nr.300. SKYTTERBOKA 2010-2011 ISS Landscapings premie tildeles: Nr. Eldre rekrutt og Rekrutt. Vedlegg 5. Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje tildeles: . Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje tildeles: . 1 kvinner senior – sprint Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje tildeles: Nr. Må vinnes 3 ganger for å fås til eie. 12. Medaljer/Stjerner: Skytterboka kap. 3 til 5. 1 menn EJ – normalprogram og sprint Nr. 1 kvinner eldre junior – sprint Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje tildeles: Nr. 1 menn eldre junior – sprint Nr. 12. 1 kvinner eldre junior – normal Nr. 1 menn EJ – normalprogram og sprint Nr. 3 til 5.Landsdelskretsmesterne i klasse 2-5/V55. Må vinnes 3 ganger for å fås til eie.300. Eldre rekrutt og Rekrutt. Norma AS premie tildeles vinner av menn senior – sprint. til 5.Landsdelskretsmesterne i klasse 2-5/V55.120 og 12. Vedlegg 5. FELTSKYTING DFS´pokal tildeles: . bronse) til de tre beste kvinnelige mesterskapsskyttere i kl. Må vinnes 3 ganger for å fås til eie. Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje tildeles: . 1 menn senior – normalprogram og sprint Nr. Norges Skytterstyres premie tildeles: Nr.

Trondhjems 339 Knut Bjørnar Mellem. Kongens pokal År 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Sted Kristiansund Skien Elverum Stavanger Trondhjem Bergen Kristiania Bodø Trondhjem Kristiansand Lillehammer Øystese Harstad Steinkjer Kristiania Bergen Kristiansand Tromsø Trondhjem Elverum Øystese Kristiania Mosjøen Egersund Steinkjer Kongsberg Molde Narvik Bergen Trondhjem Kristiansand Kristiania Sortland Bergen Steinkjer Stavanger Hønefoss Nidaros Bodø Molde Kristiansand Oslo Hammerfest Bergen Steinkjer Kongsberg Kongsvinger Harstad Os Trondheim Kongsvinger Oslo Bardufoss Os Ant. Kjærås. Skoger 78 341 Jacob Bjerke. Flesaker. Kuløy. Oslo N. Thune. Kristiania Ø 80 878 Karl Hagen. Soknedal 331 Petter A. Indre Gloppen 137 453 Sverre Glomnes. Lerskaret 75 288 Ragnv. Oslo 86 745 Herm. Stange 365 H. Farnes 339 Kurt Arne Berglund. Aalvik. Søgne 338 Ove Vik. Alvdal 347 Tor Erik Fossli. Fana 341 Ole N. Skoger 136 1089 Kr. Kristiania 77 753 Paul Vikhals. Ringerike 345 Tor-Erik Fossli. Smølen 83 528 Rasmus R. Trondhjem 138 548 R. Østre Toten 335 Jon Klyve. Laksevåg 331 Gunnar Lybeck. Tynset 343 Tor-Arne Solbakken. Ese d.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Målselv 347 Arild Brodahl. Trondhjem 801 Olaf Fosvik. Namsos 143 391 Fr. Trøgstad 138 1032 Kr. Ese d. Stange 341 Ole Holm. Balestrand 275 2031 Olav Medås. Andebu 89 295 Karl Hagen. Kristiania 392 Bernt Sørum.. Bolstad. Skytterkonge Poeng Chr. Rise og Løddesøl 344 John Olav Ågotnes. Målselv 349 Ingvar Brohaug.. Mysen 335 Olav Medås. Florø 340 Peder Myrset. Anshushaug. Monsen. 293 M. Finnestad. Kvamme. Åsnes 347 Gunnar Halbjørhus. Alen 621 Mathias Glomnes. Oslo Østre 271 1650 Lars L. 273 Lars L. Hårstad. Herefoss 143 940 Willy Røgeberg. Voss 325 Gudm. Bærums 340 Lars Hallvard Ese. M. Skjerpe. Søgne 347 Gunnar Halbjørhus. Levanger 495 Jul. Fana 346 Kristoffer Sannvoll.O. Gylstad. Moss og Våler 344 Trond Kjøll. Målselv 345 Edvin Aamot. Kristiania N. Lyngen 820 Guren A.. Balestrand 270 3418 Jens Fredbo. SKYTTERBOKA 2010-2011 VEDLEGG 6: STATISTIKK H. Hadding 340 Bjørn Solberg. Ålvik 339 Bjørn Solberg. Balestrand 278 Lars L. Røstad. Fana 345 Yngve Lorentsen. Bergen N. Braathe. Ese d. Bolstadøyri 1808 John Voje. Kristiania Ø 83 868 Sigv. Blaker 346 Vebjørn Berg. Fiskum 87 263 Ingulv Barstad. Gløtvold. Oslo Østre 276 1560 Kåre Enerud. Grue 270 4900 Odd Sannes. Hemsedal 347 Vebjørn Berg. Kristiania Ø. Sande 268 1245 Th. Oslo Østre 340 Arne Strendo. Bergen N. Trondhjems 347 Tor-Erik Fossli. Granvin 276 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Steinkjer 2836 Sandnes 2600 Kongsvinger 3553 Bodø 1330 Bergen 1685 Trondheim 2107 Kongsberg/Fiskum2567 Sandnes 1160 Målselv 979 Kristiansand 1830 Steinkjer 2020 Oslo 2347 Kongsvinger 2271 Bodø 1158 Os 1753 Trondheim 2353 Kristiansand 2154 Oslo 2639 Målselv 1571 Os 2586 Steinkjer 3598 Sandnes 2881 Kongsvinger 4573 Alta 2396 Os 4361 Trondheim 5731 Kristiansand 5186 Oslo 5433 Bodø 4151 Os 4648 Fræna 5262 Sandnes 4108 Lesja 6482 Målselv 3192 Steinkjer 5828 Førde 5254 Kristiansand 5284 Elverum 7181 Bodø 4553 Os 5251 Oppdal 6820 Sandnes 4816 Lesja 5785 Målselv 3067 Førde 4551 Steinkjer 4952 Evje 4601 Elverum 5447 Bodø 3539 Os 4382 Oppdal 5270 Sandnes 4158 Lesja 5220 Målselv 3151 Steinkjer 5162 Førde 5190 Evje 5363 Stanley Kvamme. Nordre Land 342 Torkil Berg. Oslo Østre 277 St. Øisletten 80 763 Franke Onsrud. Kongsberg 336 Egil Melvær. Grong 329 Thormod Næs. 1010 Mathias Glomnes. Bjerkvik 340 Tor Harald Lund. Skien 390 Olaf Frydenlund. Løiten 82 626 Ottar Ødegaard. Vestre Toten 138 672 Oscar Esplund. Jørgensen. Balestrand 340 Magne Landrø. Oslo Østre 330 Olav Medås. Rygge 347 Erling Fledsberg. Hemsedal 347 Ola Tore Dokken. Nærbø 83 1500 Ola Mo. Meek 336 Magne Landrø. Falken 345 Per Erik Oldertrøen. Bergen 86 386 Herman Skøien. 346 Mette E. Balestrand 285 Kjell Skøien.y. Rydningen. Maseng. Tistedal 276 Tom Seeberg. Fjeld 383 Nils H.. Granvin 334 Arve Skjeflo. Steinkjer 333 Oddgard Flatin. Håbesland. Stange 350 Nils D. Drange. Grue 268 4200 Jens Fredbo. Drangedal 82 251 John Bang-Holmset. Oslo Østre 332 Lorents I. Nilsen. Bjørndalen 415 Knut Fauske. Sklet. Oslo Østre 335 Gunnar Lybeck. Ese d. 440 M. Os 675 Kristian Søbakken.y.y. Gjøvik & Brusveen 195 Ingv. Oslo Østre 339 Per H. N. Kristiania N. Skarkerud. 143 1268 Ingulv Barstad. Tønsberg 357 Olaf Husby. Gjøvik & Brusveen 364 Halvor Kålstad. Grue 266 1332 Bjarne Sjulsen. 327 Einar Nesmoen. Laksevåg 331 Finn Amundsen. Nordstrand 328 Magne Landrø. Kongsvinger & Omegn 323 Jon Istad. Oslo Østre 326 Kjell Skøien.M. Oslo Ø. Granvin 335 Thormod Næs. Dromnessund 81 1150 Ole Lilloe-Olsen. Kongsberg 259 2448 Lars L. Blaker 348 V6 Side V6-1 .y. Østern. Nordre Land 340 Bjørn Solberg. Rysdalsnes. Land 348 Jan H.

Bodø Ø. Skredegård. Rindal 275 1946 Oplandskretsen P. Jensen. Herefoss 139 1933 Nord-Norge I krets F. Uvdal 264 Nord-Norge krets Karl Øybakken. Gann 274 1951 Fjordane krets Johan Veum. Asker Magne Strand. B. Kongsberg Egil Melvær. Tysse. Oslo Østre Jon Sørgaard. M. Ingebrigtsen. Kvinesdal Arne Nicolaisen. Tysse 80 1925 Oplandskretsen H. Myrvold. Steinkjer Bjørn Kjørrefjord. Loftet. Grødeland. Valsøyfjord 82 Vestlandskretsen Hans J. Nord-Odal Per Ongstad. 270 Mørekrinsen Thor Aae. Nøtterø Olav Medås. Leif Brox. Mo Åge Birketvedt. Trondheim 86 Nord-Norge krets Alfred Nilsen. Straumsnes Bjørn Sirijord. Drangedal 263 Viken I krets Kr. Åmot 270 Fjordane krets Alfr. Kr. SKYTTERBOKA 2010-2011 H. Åmot Olav Medås. Mosjøen 82 1924 Mørekrinsen J. Storhaug.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 139 1934 Vestlandskretsen Reidar Næss. Bardu John Kjellvold. Olsen. Isfjorden 81 Vestlandskretsen H. Valsøyfjord 262 Nord-Norge krets Roald Utgård. Narvik Arve Skjeflo.W. Trondheim. Levanger 142 Nord-Norge II kr. Målselv Arve Skjeflo. Susendal 77 1929 Mørekrinsen Edv. Bergsiden 254 1947 Trøndelag krets Bernh. Ivarrud. Vegårshei 79 1923 Viken II krets J. Fosna Kjell Skøien. Voss Lars Hallvard Ese. Øgstad. Skogn 138 Nord-Norge II kr. Indre Hafslo 265 Trøndelag krets Ola Anshushaug. Hammerseth. Tysse. Ø. Kr. Løseth.sand Jon Klyve. Grue 263 Mørekrinsen L. Sem Thor Aae. Topdal Odd Jakobsen. Elverum Olav Medås. Bardu Erling Abrahamsen. Ålvik Stein Erik Bredvold. Kirkesdalen Einar Sletten. Midtre Jølster Robert Larsen. Tromsø 123 1932 Viken I krets Sigurd M. Tjønneland. Granvin Nils Stenså. Oslo 81 Agdesiden krets Olsen Hersel. Sørdalen Erling Abrahamsen. Bardu Karstein Skundberg. Skøien. Åsnes Olav Aasen. Bjugan. Mo 274 1955 Trøndelag krets Konrad Ingul. Klepp 270 269 314 325 317 310 327 323 311 325 320 317 322 322 315 320 327 321 328 323 313 325 314 326 323 323 325 324 330 326 325 324 335 330 326 335 333 322 327 326 331 325 329 327 338 334 329 327 334 330 334 330 326 335 333 331 335 333 331 331 334 336 334 336 332 337 V6 Side V6-2 . Toten 139 Fjordane krets A. P. Oslo 141 Agdesiden krets Oscar Espelund. Bodø Ø. Odd Knarbakk. Nesjestranda Odd Nytrøen. Oslo 271 Agdesiden krets Torje Tveit. Fosna 275 Nord-Norge krets Ivar Renmælno. Granvin Ingebrigt Kinserdal. Vik. Sneve. Røvassdalen Arve Skjeflo. Skien 77 Viken I krets K. Molde 141 1935 plandskretsen Fr. Kongens pokal ved landsdelskretsstevnene er fra 1921 til og med 1990 vunnet av: 1921 Trøndelag krets. Tromsø 85 1927 Agdesiden krets Bj. Iveland 252 1938 Nord-Norge I krets Harald Ueland. Hans M. Sulitjelma 132 Viken II krets T. Sørum. Knipenborg Oscar Sjøqvist.J. Steinkjer Einar Gjelstad. Valsøyfjord Arne Svarverud. Snertingdal 271 Nord-Norge krets Lars Mjelde. Bjølånes 260 Opplandskretsen K. Hagen. 82 Nord-Norge II kr. Valsøyfjord Oddvar Forbord. V. Hoff.Balestrand Reidulf Hjellen. Østensen.B. Tysse 85 1930 Oplandskretsen Karl Nordli. Klepp Hallvard Stormoen. Elverum Magnar Olafsen. Ø. Lødemel. Bodø Østre Tore Hartz. Elverum Finn Amundsen. Farnes Hans Bjørnådal. Opland. Granvin 271 Fjordane krets Knut Aaberge. Ala 253 1949 Mørekrinsen Magne Strand. Målselv 78 1922 Viken I krets. Ivar Renmælmo.L. Åmot Åge Guddal. Hornindal 81 1931 Trøndelag krets Hans Skei. Odda 135 Mørekrinsen Kr. Ese.T. Bodø Østre Jens Sverre Knutsen. Balestrand R. Mo Gunnar Årsvoll. Munkeby. Aurland 274 1956 Agdesiden krets Viken I krets 1957 Mørekrinsen Viken II krets Nord-Norge krets 1958 Nord-Norge krets Opplandskretsen Vestlandskretsen 1959 Nord-Norge krets Trøndelag krets Fjordane krets 1960 Agdesiden krets Nord-Norge krets Viken I krets 1961 Mørekrinsen Viken II krets 1962 Nord-Norge krets Opplandskretsen Vestlandskretsen 1963 Fjordane krets Nord-Norge krets 1964 Agdesiden krets Nord-Norge krets Trøndelag krets Viken I krets 1965 Vestlandskretsen Mørekrinsen Nord-Norge krets 1966 Fjordane krets Oplandskretsen Viken II krets 1967 Nord-Norge krets Sørlandskretsen Trøndelag krets 1968 Nord-Norge krets Vestlandskretsen Viken I krets 1969 Mørekrinsen Nord-Norge krets Opplandskretsen 1970 Fjordane krets Nord-Norge krets Trøndelag krets 1971 Sørlandskretsen Vestlandskretsen Viken II krets 1972 Mørekrinsen Nord-Norge krets Viken I krets 1973 Fjordane krets Nord-Norge krets Opplandskretsen 1974 Nord-Norge krets Trøndelag krets Viken II krets 1975 Nord-Norge krets Sørlandskretsen Vestlandskretsen 1976 Fjordane krets Mørekretsen Viken I krets 1977 Nord-Norge krets Opplandskretsen Trøndelag krets 1978 Nord-Norge krets Sørlandskretsen A. Ingv. Oslo N. Ålesund Harald Tveiten. Røyken Tore Hartz. Florø Odd Nytrøen. Erling Evenstad. Løiten Odd Langvann. Oslo Jan Kamsvåg. Vik. Kirkesdalen 264 1948 Agdesiden krets John Refsdalen. Kongsberg Reidar Johansen. Steinkjer Olav Rydså. Røsok. Holmen. Stiklestad 256 Nord-Norge II kr. Oslo Ø. Seljord 264 Viken I krets Svein Løvstuen. Per Ongstad. Sørskogbygda 267 Vestlandskretsen K. Løiten 139 Fjordane krets A. Narvik 246 Viken II krets Jens Fredbo. Soknedal 272 1952 Agdesiden krets Eivind Øverland. Sørdalen 247 1950 Nord-Norge krets Ole Jakobsen. Aksvoll 81 1926 Trøndelag krets Paul Vikhals. Granvin Per Ongstad.Ø. Steinkjer Finn Amundsen. Kr. Hagen. Haugen.M. Stokmarknes Oscar Sjøqvist. Oslo Østre Odd Sars Olsen. Hof i Solør 86 Nord-Norge krets E. Løiten 80 Fjordane krets H. Olsen. Flydal. Mosjøen 260 1953 Viken II krets Johan Bergheim. Tansøy 129 1936 Trøndelag krets H.Ørlendingen Jørund Lien.sand Arve Skjeflo. Bodø Ø. Hjelleset. Trondheim 274 Nord-Norge krets Erik Broderstad. Hattfjelldal Harald Tveiten. Oslo Ø. Trondenes 140 1937 Viken I kretsSig. Onsøy 81 Nord-Norge I krets O. Målselv 268 Vestlandskretsen Olav Medås. Snarum 272 Nord-Norge krets Fr. Skoger 138 1928 Viken II krets Th. Nilsen. Kirkesdalen 262 1954 Opplandskretsen Per Fladlien. Nidaros Lars L.K.sand Dag Midthun. Heggestad. Brevik & Eidanger Per Ongstad.

Nordre Land Tor-Erik Fossli. Høland Guri Melleby. Grue Eva Kjelgren. Oslo Ø. Oslo Østre Gunnar Lybeck. Vadsø Terje Hågensen. De 3-sifrede tall under 200 gjelder 5-delt figurskive. Oslo Østre Finn Amundsen. Alta Edvin Aamot. Svorkmo Arild Røyseth. Voss Hans Walløe. Bodø Østre Ove Vik. Nordre Land Åge Bergdal. Grue Bjørg Bjørndalsæter Mohn. Hadding Lars Hallvard Ese. Rike. Thoralf Brekke. Fivelstad. Rælingen Ingebrigt Kulset. Granvin Odd Knarbakk. Blaker 268 260 295 309 293 307 311 308 302 212 315 211 299 300 V6 Side V6-3 . Porsgrunn Kjell Kr. Åsane/Hordvik Arnt Erik Aune. Fana Kurt Arne Berglund. Lyngdal Espen Berg-Knutsen. Høland Bitten Jødahl. Løiten Steinar Lunde. Gjøvik & Brusveen Åse Moa. Nordstrand Hallvard Stormoen. Bergen Nordre 259 269 268 267 268 274 274 272 274 280 274 322 322 322 325 Skytterprinsesser 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Guri Melleby. Stallvik Tor Arnfinn Homme. Balestrand Karstein Skundberg. Fana Ola Tore Dokken. Ålesund Olav Mietinen. Trysilfjeld Bjarne Sandvik. Skarra. Oslo Østre Arild Jønsson. Kirkesdalen Ola H. Nordre Land Bjørn Solberg. Vestre Målselv Ola Lunde. Høland Inger Haug. Kr. Bjerkvik Sigurd Aaram. Gimse. Ivar Renmælmo. Andebu Magne Landrø. Åsane/Hordvik Narve Nesset. Oslo Ø. Bjerkvik Steinar Paulsen. Oslo Dag Storhaug. Ørlendingen Kristi Haug. Gusdal. Åsane/Hordvik Geir Magne Rolland. Laksevåg Ola Kristiansen. Bodø Østre Hans Bakken. Bjerkvik 336 338 334 332 336 336 333 342 334 336 340 336 334 338 337 336 339 337 335 332 341 339 343 338 342 336 337 337 336 338 337 337 340 338 343 341 343 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Stanley Kvamme. Ø. Andebu Ola H. Sklet. Grue Anna Barry-Berg. Hemne Morten Svendsen. Bergen Nordre Eivind Modig. Seim Jørgen Andersen. Grong Jens Fredbo. Stange og Romedal Olav Småbakk. Trondheim Olav Medås. SKYTTERBOKA 2010-2011 Viken II krets 1979 Nord-Norge krets Vestlandskretsen VikenI krets 1980 Fjordane krets Mørekretsen Nord-Norge krets 1981 Opplandskretsen Trøndelag krets Viken II krets 1982 Nord-Norge krets Sørlandskretsen Viken I 1983 Fjordane krets Hordakretsen Nord-Norge krets 1984 Mørekretsen Nord-Norge krets Opplandskretsen 1985 Nord-Norge krets Sørlandet krets Trøndelag krets 1986 Hordakretsen Viken I krets Viken II krets 1987 Mørekretsen Nord-Norge krets Opplandskretsen 1988 Fjordane krets Nord-Norge krets Sørlandet krets 1989 Nord-Norge krets Trøndelag krets Viken II krets 1990 Hordakretsen Mørekretsen Nord-Norge krets Bjørn Utsikt. Nidaros Lorents I. Vadsø Bjørn Solberg. Imenes Arild Røyseth. Strand Lars Hallvard Ese. Skytterprinser i etterkrigsårene 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Johan Jøraas. Falken Jarl Stølen. Fana Jon Roti. Nordstrand Jan Ingebrigtsen. Bærums Toralf Årdal. Svorkmo Jan Ingebrigtsen. Tynset Morten Øystein Rudi. Skogn Harald Skjelland. Toten Trygve Kjetså. Slagen Stanley Kvamme. Nord-Odal Kai Gjølberg. Valsøyfjord Odd Sannes. Fiskum Johan Hunæs. Bergen Nordre Eva Kjelgren. Grue Magne Strand. Skedsmo Knut Bjørnar Mellem. Ålvundfjord og Ålvundeid Olav Mietinen. Nordre Land Kåre Høitomt. Ringøy Rolf Mannigel. Balestrand Frode Kristensen. Ringebu og Fåvang John Olav Ågotnes. Svorkmo Dag Kihle. Beiarn Jøran Meås. Nordstrand 323 330 331 330 326 328 328 331 332 329 333 333 333 338 336 339 336 338 338 336 339 338 339 340 339 339 338 341 344 345 343 342 346 343 344 345 345 347 346 345 346 346 346 347 345 346 347 346 346 De 2-sifrede tall angår 3-delt gruppefigur.sand Arne Strendo. Nordre Land Edvin Aamot. Hadding Jon Istad. Hadding Jørn Olsen. Evje Arne Strendo. Stavanger Roar Lillebo. Fana Leif Gravem. Høylandet Guri Melleby. Evje Olav Medås. Aurland Anders E. Trondheim Trygve O. Oslo Åse Moa. Rælingen Reidar Ahdell. Knipenborg Jan Erik Strømseng. De 3-sifrede tall over 300 gjelder nytt program (35 skudd) og 10-delt normalskive. Granvin Even Lund. Evenes Bente Omestad. De 3-sifrede tall over 200 gjelder 10-delt figurskive. Farsund Karl Inge Hansen. Riflen/Skoger Trond Bråten. Sunndal Knut Bjørnar Mellem. Opdal Eva Kjelgren. Torsnes Øyvind Sirevaag. Stallvik Ola Tore Dokken. Hommelvik Odd Arne Brekne. Gimse. Iveland Kine Gjerstad Eide. Nesjestranda og Skåla Bengt Johnsen.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Opdal Guri Melleby. Elverum Magne Landrø. Høland Bjørg Bjørndalsæter. Laksevåg Knut Bjørnar Mellem. Rælingen Henrik Døhl. Kongepokal på landsdelskretsstevner ble siste gang utdelt i 1990. Vennesla Edvin Aamot. Jølster Inge R. Målselv Hans Bakken.

Magnar Nordtug. Joh. Os Åse Moa. Finnestad. Høylandet Mette E.Odin KS: Valås. Ola Erlimo. Nina EJ: Turøy. Torgeir Nygård. Roger YJ: Larsen. Raumnes Åse Randi Nordstad. Merethe EJ: Skog. Ragnar EJ: Høyland. Jon EJ: Bjørnådal. Sørskogbygda Liv Sollesnes. Kjell 1972 Øystre Slidre Hanssen. Kjell Lirhus. Erik 1968 Meldal Solberg. Ragnar EJ: Westerås. Styrvoll Liv Sollesnes. Tor Hårklau. Kåre Hovda Kjell Svendsberget. Erlend EJ: Istad. Per-Arne EJ: Himle. Inger KJ: Vårum. Egil EJ: Aga. Gudmund EJ: Skog. Frode EJ: Strand. Malvin Gjelten. Ingemann 1967 Lillehammer Nygård. Kjell Tvinnereim. Berit KJ: Eriksen. Marit KJ: Sundnes. Noralf EJ: Thoresen. Jondalen Ann Kristin Å. Os Else Eidsvik. Rune YJ: Damås. Torsnes Inger Hustuft. Marit KJ: Vårum. Drangedal Åse Randi Nordstad. Egil YJ: Kvalfoss. Øymark 316 310 311 315 313 328 324 322 322 322 333 331 328 328 334 336 336 339 332 340 338 343 340 342 343 343 342 343 344 344 343 343 340 344 343 344 344 347 345 344 345 YJ: Aga.Jon Nygård. Geir Åge EJ: Hulbak. 1974 Fåberg 1975 Mo I Rana 1976 Trondheim 1977 Furnes 1978 Kvamskogen 1979 Meldal 1980 Hornindal 1981 Trysil 1982 Sirdal 1983 Dunderlandsdalen 1984 Molde 1985 Kvamskogen 1986 Ljørdalen 1987 Øvrebø 1988 Målselv 1989 Haltdalen 1990 Markane Skifeltsprint: Samlagslag: 1991 Lesja Skifeltsprint: Samlagslag: 1992 Øyfjell Skifeltsprint: Samlagslag: 1993 V. Hegg-Lunde. Kongsberg Tove Paulsen. Kjell YJ: Torjul. Jarle Trodal. Sigdal Heidi Trudvang. Froland Eva Grønn Ekerbakke. Bjørn EJ: Elvebakk. Otta Anne Lundgård-Soug. Lyngen Mette Finnestad. Sørskogbygda Heidi Rognli.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Vestre Toten Åse Moa. Jondalen Kari Sofie Brøndbo. Blaker Eva Grønn. Eirik EJ: Eng. Arngeir YJ: Hæreid. SKYTTERBOKA 2010-2011 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Åse Moa. Kjell Linnerud. John Olav 1963 Ølken Jordet. Esten Hovda. Jondal Ann Kristin Årskog. Dagfinn Lunde. Geir EJ: Finstad. Egil Hovda. Nils Norvald EJ: Lillestøl. Terje EJ: Brekke. Odd Lirhus. Jan R. Ståle 1970 Geilo Tveiten. Lars YJ: Lutterloh. Bjarne Skifeltsprint: Eriksen Stig Are Side V6-4 . YJ: Hellevang. Knut 1959 Lier Wold. Eidsvoll Verk Pirkko Jødahl. Nina M. Falken Jorunn Dahle. Røyken Lise Grønhovd Hval. Ragnar Hovda. Øystein Nordfjord Eriksen. Storfjord Ann Kristin Årskog. Jens 1965 Kongsberg Lien. Erik 1973 Steinkjer Tveiten. Jon EJ: Halle. Jan EJ: Lutterloh. Bjørn EJ: Fosse. Oddvin YJ: Revheim. KS: Stensvold. Bjørn YJ: Høyland. Renate EJ: Turøy. Per 1961 Dombås Istad. Martin YJ: Haugarvoll. Jon O. Jondalen Kristi Haug Transet. Jan YJ: Aarhaug. YJ: Botnan. Rune YJ: Damås. Førde Marianne Berger. Torbjørn YJ: Alfnes. Otta Kristi Haug.Tommy YJ: Hansen. Odin KS: Lund. Svein E. Erling YJ: Lunde. Lars 1962 Trondheim Jordet. Roger KS: Stensvold. YJ: Sundnes. Vestre Toten Torunn Yggeseth. Roger EJ: Tvinnereim. Jondal Hanne Skarpodde. Vikhagen. Alf EJ: Ragnhildstveit. Erlend EJ: Lillestøl. Tor Jakob EJ: Fløttum. Skarpskytten Gun Eli Giljarhus. Søgne Lindy M. Åsheim Pirkko Jødahl. Hansen. Egil Helle. Ole Arnt Hardanger og Voss Eriksen. Jarle Lirhus. Torstein YJ: Kvaløy. Olav Lund. Kongsvinger & Omegn Hanne Mette Wilberg. Olav Sæterbø. Raumnes Liv Sollesnes. Jondal Mette Finnestad. Spydeberg Mona Isene. Ole YJ: Reitan. Knut Even EJ: Eriksen. Roger YJ: Gjerdevik. Joar YJ: Rønning. Øystre Slidre Evelyn Lundh. Riflen/Skoger Wenke Sverkmo. Svein YJ: Henriksen. Kåre EJ: Istad. Jon Bævre. Stig Terje YJ: Finne. Målselv Tveiten. Jan R. Kjell 1966 Verdal Wærhaug. Jomar YJ: Øvsthus. Odd Lunde. Jarle Nordfjord Tvinnereim. Thorbjørn YJ: Strand. Odd Tvinnereim. Torgeir V6 NM i skifeltskyting (kongepokal siden 1966) År Sted Senior: Junior: 1958 Elverum Wold. Roar EJ: Linnerud. Randsfjord Liv Margrethe Sørensen. Frode EJ: Finstad. Ola Hovda. Kjell Skifeltsprint: Eriksen Stig Are Samlagslag: 1994 Trondhjems Troms (menn) Troms (kvinner) Valås. Ola Hovda. Martin YJ: Haugarvoll. Gunleik YJ: Gjul. Jørgen 1964 Stjørdal Istad. Knut 1960 Elverum Hagen. Arne Løvåsen. Geir YJ: Finstad. Kongsvinger & Omegn Laila Hagen Paakjær. Odd 1969 Dombås Istad. Torgeir YJ: Finstad. Erling EJ: Høyland. Ola EJ: Henriksen. Knut 1971 Kongsvinger Istad. Torsnes Heidi Rudseter. Geir YJ: Lillestøl.

Ståle YJ: Eriksen. Roger EJ: Johansen. Kjetil G. Inger KJ: Hammer. EJ: Schanche. Lena KJ: Sundnes. Heidi KJ: Sundnes. Jon O. Inge KS: Eriksen. Marit Sprint: Olsen. Renate Samlagslag: YJ: Jordet. Lars Erik KS: Nordmo. Sigve YJ: Helland. YJ: Tvinnerheim. Lene R. Marit Roger Lillestøl EJ: Asklund. Marit Skifeltsprint: Eriksen. Lars Erik KS: Valås. Geir O. Renate Troms (menn) Troms (kvinner) Eriksen. Lene R. Inger EJ: Brendehaug.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. 1994 Dombås Helland. Berit KJ: Hammer. Anders Norgesmesterskap i skogsløp med skyting 1993 Dombås Gjølga. Morten KS: Stensvold. Berit KJ: Sundnes. Marit KJ: Sundnes. Stig Are Samlagslag: 1996 Tolga Troms (menn) Troms (kvinner) Lillestøl. Inger Skifeltsprint: Øystein Nygård EJ: Riise. Anders KS: Berntsen. Marit KJ: Vonhiem. Hellevang EJ: Jens Einar Aaland KS: Anna K. Marit S. Sigve KS: Valås. Hans KS: Valås. Marit KJ: Vårum.Torgeir EJ: Johansen. Kirsten E. Eskil YJ: Bakken. Kjartan KS: Lund. Tommy EJ: Larsen. Nordfjord (menn) Nordfjord (kvinner2002 Haltdalen Per Johan Jølga EJ: Johansen. Leif Helge YJ: Johansen. Hans KS: Stensvold. Renate 2004 Molde og Fannestranden Roger Lillestøl EJ: Austigard. Paul A. Skifeltsprint 2006 Haltdalen Skifeltsprint 2007 Hornindal Skifeltsprint 2008 Haltdalen Skifeltsprint 2009 Torridal Skifeltsprint Roger Lillestøl Per Johan Gjølga Herman Erdal Øystein Nygård Bjarne Valås Øystein Nygård Øystein Nygård Per Johan Gjølga Øystein Nygård EJ: Brendehaug.Monika EJ: Nesdal. Bjarne EJ:Hellevang. Gudm.Kirsten Sprint: Olsen. Hellevang EJ: Jan Olav Bjørn Gjermundshaug KS: Anna K. Jon O. Paul A. Renate EJ: Jens Einar Aaland KS: Anna K. Karl G. Magnus KS: Sundnes. Roger Skifeltsprint: Lillestøl. Inger Skifeltsprint Rolf Reigstad EJ: Austigard. KS: Lund. Martin YJ: Strøm.Renate EJ: Hellevang. Anders KS: Stensvold. Marit KJ: Vonheim. Magnus KS: Sundnes. Fritjof YJ: Aurebekk. Hilding YJ: Muri. Hans YJ: Sundnes. Paul A. Samlagslag: Nordfjord (menn) 2003 Vestre Målselv Reidar Helland EJ: Helland. Renate EJ: Mykkeltvedt. Berntsen Samlagslag: 2000 Hornindal Troms (menn) Nordfjord (kvinner) Per Johan Gjølga Skifeltsprint: Torgeir Eriksen Samlagslag: 2001 Elverum Skifeltsprint: Troms (menn) Nordfjord (kvinner) Rolf Magne Hellevang EJ: Riise. Renate EJ: Brendehaug. Monika EJ: Drevvatn. Ørjan YJ: Eriksen. Magnus YJ: Ruud. Frode YJ: Damås. Monika EJ: Nesdal. Marit S. Fridtjof YJ: Helland. Lillestøl. YJ: Steinslett. Side V6-5 V6 . Marit KJ: Sundnes. Hellevang EJ: Jan Olav Bjørn Gjermundshaug KS: Anna K. Reidar EJ: Larsen. KS: Lund. KS: Berntsen.Renate EJ: Sundnes. Roger EJ: Munkvold. YJ: Bakken. Hellevang EJ: Ole Martin Erdal KEJ: Siv Tone Rossevatn KS: Anna K. Paul YJ: Hovda. Rune EJ: Hovda. Karl G. Roger Samlagslag: 1997 Bardufoss Skifeltsprint: Samlagslag: 1998 Fustvatn Nord-Østerdal (menn) Oslo (kvinner) Lillestøl. Marit S. Tommy EJ: Karlsen. KS: Lund. Magnus YJ: Vonheim. Bjarne H. Sigve YJ: Asklund. Inger 2005 Knipenborg Herman Erdal EJ: Brendehaug. Morten KS: Sundnes. Roger YJ: Johansen. SKYTTERBOKA 2010-2011 Samlagslag: 1995 Jølster Troms (menn) Troms (kvinner) Lillestøl. Jon Iver KS: Stensvold. Odin KS: Stensvold. EJ: Strøm. Hans KS: Bergsvik. Marit KJ: Hammer. Monika KS: Bergsvik. YJ: Bakken. Hellevang EJ: Helland. Marit 1995 Haltdalen Valås. Renate Skog. Hilding KS: Stensvold. Roger Bjarne Valås EJ: Bakken. Birger KS: Lund. Gudm. Morten KS: Stensvold. YJ: Nesdal. YJ: Helland. Leif Helge YJ: Muri. KJ: Hammer. Morten KS: Berntsen. KS: Stensvold. Marit KJ: Sundnes. Hellevang EJ: Ole Martin Erdal KEJ: Siv Tone Rossevatn KS: Anna K. Hellevang Skifeltsprint: Samlagslag: Nordfjord (menn) 1999 Skjeldstadmark Torgeir Eriksen Skifeltsprint: Bjørn T. Per J. Bjarne H. Ståle KS: Stensvold. Roger KS: Stensvold. Skifeltsprint: Jon O. Nina M. Berit KJ: Sæterbø.

Per J. Reidar 2004 Øvrebø Helland. Silje KYJ: Sandstedt. Marit S. Berit KJ: Sundnes. EJ: Bryhn. EJ: Brendehaug. Styrvoll 38 40 40 39 41 42 40 42 41 42 41 42 40 41 42 42 40 39 41 40 41 39 40 41 41 Side V6-6 . Reidar NM i feltskyting (Landsskytterstevnet) Fra og med 1964 er det kåret norgesmester i feltskyting (42 skudd) på landsskytterstevnene. Marit S. Inger KJ: Sundnes. Nils YJ: Aurebekk. Hadding 1988 Førde Bjørn Solberg. EJ: Helland. Renate EJ: Drevvatn. Malin KS: Skilbrei. Martin YJ: Helland.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Soknedal 1969 Kristiansand Robert Larsen. Renate EJ: Drevvatn. Helene KS: Bergsvik. Reidar 1999 Sandnes Lillestøl. Peder YJ: Haustreis. Tina W. Martin YJ: Mo. Gjølga. Per J. Reidar V6 Sprint: Helland. Svorkmo 1986 Øverbygd Birger Kristiansen. Anna KEJ: Moland. Inger KYJ: Vaagsbø. EJ: Helland. KS:Kjustad. Marit EJ: Asklund. Jon O. Birger KS: Mauseth. 2000 Rauma Sprint: 2001 Evje Sprint: 2002 Alvdal Sprint: 2003 Fana Gjølga. Gjøvik & Brusveen 1981 Bodø Reidulf Hjellen. SKYTTERBOKA 2010-2011 YJ:Sundnes. Bjarne Sprint: Gjølga. Sigve YJ: Helland. Voss 1978 Trondheim Geir Lundgård-Soug. Signe KYJ: Valsberg. Marit EJ: Strøm. Sigve KS: Lund. Stavanger 1987 Steinkjer Arne Strendo. Peder YJ: Bergli. Mads KS: Berntsen. Anne K. Inge Halvor KS: Berntsen. EJ: Bakken. Reidar Helland. Oslo Østre 1971 Øverbygd Olav A. Reidar 2005 Trondhjems Reidar Helland 1996 Haltdalen Sprint: 1997 Elverum Sprint: 1998 Voss Olsen. Renate YJ: Nygaard. Herman Sprint: Helland. Reidar Gjølga. Morten YJ: Kaastad. Per J. Marit KJ: Sundnes. Birger KS: Lund. YJ:Sundnes. Renate EJ:Hellevang. Karl G. Per J. Sklet. Kjartan KEJ: Knapstad. Anna K. Thomas KS: Hellevang. Renate KJ: Hammer. Monika EJ: Nesdal. Roger Sprint: Gjølga. Evje 1980 Oslo Roy Olstad. Peder KS: Lund. Roger Olsen. Oslo Østre 1965 Kongsvinger Oscar Sjøqvist. KJ: Sundnes. Nordstrand 1973 Steinkjer Alf Tobiassen. Bodø Østre 1974 Vatne Kjell Kr. Sauda 1983 Fræna Finn Johannessen. Bjørnar KS:Stensvold. Renate KJ: Hammer. Morten YJ: Aurebekk. Martin YJ: Nesdal. Berit KJ: Sundnes. EJ: Helland. Ole Magnus KEJ: Farestveit. Grong 1968 Trondheim Jarle Aarhaug. Silje EJ: Bakken. 1964 Oslo Magne Landrø. Asker 1975 Kongsvinger Jon Klyve. 2007 Løiten Sprint 2008 Skjelstadmark Sprint 2009 Skjelstadmark Sprint Erdal. Peder KS: Hellevang. Sprint: Helland. Rike. Per J. EJ: Hestag. Herman Gjølga. Silje KYJ: Sandstedt. Kenneth KS: Lund. Hofstad 1977 Ulven Kjell Martin Vethe. Inger L. Anna KEJ: Fagerjord. Brumunddal 1984 Sandnes Sara Hovland. Tommy Olsen. Ole-Kristian KS: Hellevang. Renate EJ: Sundnes. Berg-Knudsen. Håvard KS:Stensvold. Elisabeth Aa. Laksevåg 1976 Alta Kåre Brandtzæg. EJ: Bakken. Levanger og Frol 1972 Ulven Hans Walløe. Inger EJ: Solem. Kirsten EJ: Nesteby. Per J. Oslo Østre 1967 Ulven Lorents I. Ole Martin KEJ: Høstmark. Gudbrand KS: Sundnes. Gjølga. Roger KS:Valås. Per Johan Gjølga. 2006 Mo i Rana Mo. Ole-Kristian KS: Hellevang. Veie. Siri Veslemøy EJ: Hesthag. Signe KYJ: Valsberg. Hamar & Omegn 1985 Lesja Edvin Aamot. Nils YJ: Stalheim. YJ: Helland. Jon O. Berit KJ: Sundnes. Sprint: Helland. Reidun KS: Mauseth. Reidar Erdal. Knut E. Tommy Valås. Renate EJ: Drevvatn. Silje EJ: Bakken. Per J. Gudbrand KS:Bergsvik. EJ: Bryhn. EJ: Bakken. Morten KS: Stensvold. Vegar KS: Hellevang. Inger KYJ: Vaagsbø. Inger KEJ: Moland. Morten KS: Stensvold. Tina W. Anders YJ: Reksten. Svein E. Nils KS: Bergsvik. Morten KS: Sundnes. Tommy Lillestøl. Martin YJ: Mo. EJ: Erdal. Roger KS:Valås. Elisabeth Aa. Inger Lund KEJ: Vaagsbø. Birger KS: Berntsen. Monika EJ: Drevvatn. Anna K. Linnerud. Magnus YJ: Aurebekk. Renate YJ:Prestjord. Marit S. Anna K. Ålesund 1982 Ulven Per Egil Skåre. Per Johan Helland. YJ: Ryen. Karl Erik YJ: Hesthag. Renate EJ:Hellevang. Malin KS: Hellevang. Marit KJ: Sundnes. Gudbrand Sprint Gjølga. Eirik KS: Lund. Elverum 1970 Oslo Magne Landrø. Kirstin E. Ole Martin KEJ: Høstmark. Irene EJ: Erdal. Kirsten E. Anna KEJ: Fagerjord. Elisabeth Aa. Pål Helland. Elverum 1966 Bodø Finn Amundsen. KEJ: Strand. Roger KS: Aasen. Randsfjord 1979 Kristiansand Gunnar Fidjeland. KJ: Sundnes.

Nordstrand Johannes Seim. Snertingdal 1955 Konrad Ingul. Rollag 1951 John B. Florø 1995 Harald Enger. Kvinesdal Jørn Erik Johansen. Skedsmo 1966 John K. Hadding 1992 Ola Tore Dokken. Jondalen Jan Ole Skotterud. Flikka Tor-Arne Solbakken. Aamodt. Rollag og Veggli Rune Seim. Storsteinnes 42 41 42 42 41 41 41 40 42 41 41 42 41 41 42 42 42 42 54 42/5 42/8 1965 Ola Wærhaug. Laksevåg 1987 Bjørn Solberg. Asker 1953 Arne Thorsrud. Hadding 1991 Ola Tore Dokken. Nordre Land 1983 Bjørn Solberg. Voss 1963 Ola Wærhaug. 2006 Arve Halsteinslid. Seim 1997 Sven Inge Ødegård.o. 1948 Harald M. Skedsmo 1964Thormod Næs. Kongsberg 1975 Bernt Rønningen. Rosslandsvåg 1982 Kurt A. Stavanger Ole Bernt Vatland. Målselv 1989 Thore Larsen. Hundeidvik 1959 Thorstein Oldrup. skyttere Norgescupen i skyting 1982 Kåre Høitomt. Åsane/Hordvik 1989 Robert Larsen. Bø (Telemark) 2009 John Olav Ågotnes. Hadding Øyvind Sirevaag. Laksevåg 1987 Jens Pettersen. Målselv 1994 Jan Øyvind Svardal. Åsane/Hordvik 1997 Tor-Erik Fossli. Moss 1954 Per Fladlien. 5) (f. Oslo 1950 Halvor N. Frogn og Drøbak 1986 Frode Kristensen. Frogn og Drøbak 1983 Kjell Martin Vethe. Eidsøra 1957 K. Vikhagen. 3-5) var i: 1978: 224 1979: 230 1980: 228 1981: 227 1982: 228 1983: 228 1984: 233 1985: 231 1986: 233 1987: 229 1988: 233 1989: 235 1990: 232 1991: 235 1992: 235 1993: 236 1994: 236 1995: 236 1996: 236 1997: 238 1998: 239 1999: 237 2000: 238 2001: 236 2002: 239 2003: 238 2004: 238 2005:239 2006:239 2007:240 2008:240 2009:240 Poengsum/siste mesterskapsmedalje på LS Siste mesterskapsmedalje på Landsskytterstevnene er delt ut på følgende poengsummer: 1957: 303 1958: 309 1959: 304 1960: 308 1961: 310 1962: 317 1963: 307 1964: 317 1965: 317 1966: 314 1967: 320 1968: 320 1969: 323 1970: 322 1971: 322 1972: 324 1973: 322 1974: 328 1975: 327 1976: 327 1977: 327 1978: 329 1979: 331 1980: 330 1981: 327 1982: 329 1983: 330 1984: 333 1985: 333 1986: 333 1987: 332 1988: 336 1989: 337 1990: 336 1991: 339 1992: 338 1993: 339 1994: 339 1995: 339 1996: 339 1997: 340 1998: 341 1999: 339 2000: 339 2001: 338 2002: 340 2003: 340 2004: 339 2005:340 2006:340 2007:341 2008:340 2009:341 Dugleiksmerkeskytingen Beste resultat og deltakelsen hvert år. Gol 1968 Jon Oren. Jondalen 2001 Roger Størseth. Eidsvoll V. Åsane/Hordvik Ann Kristin Å. Haugen 2007 Arnfinn Tangstad. Trondhjems 1995 Tor Harald Lund. Kongsberg 1970 Odd Hagen. Nordre Land 1988 Tor-Erik Fossli. Sartor * Deltakerantall uten rekr. Seim Edvin Aamot. Flå 1986 Frode Kristensen. Målselv 242 247 245 242 244 241 244 245 244 245 242 244 245 247 245 246 245 247 245 248 247 247 247 247 246 249 249 250 249 249 250 249 249 250 250 249 249 249 250 249 250 249 249 249 250 250 250 10 840 10 031 11 564 11 626 11 038 13 922 13 163 12 019 11 181 12 954 13 702 10 851 11 234 11 738 11 831 9 190 8 697 11 048 10 970 10 460 9 507 9 507 8 796 8 196 8 508 7 963 7 198 6 338 7 002 6 158 5 878 5 549 4 990 5 150 4 839 4 590 4 657 4 580 5 036 3 834* 4 328* 3 976* 4 237* 4 074* 3 869* Kvalifiseringsgrense/mesterskapsomgang på Landsskytterstevnene Kvalifiseringsgrensen (poeng) for mesterskapsomgangen for 2. 1995 også kl. Målselv 1993 Tor Erik Fossli. Elverum 1999 Erling Melvær. Tynset Hans Kr. Svorkmo Ola Tore Dokken. Fana 2003 Nils Bernt Rinde. Blaker 1992 Tor-Erik Fossli. Hadding Lars Andreas Nystad. Eidsberg Vidar Gaarder. Fløholm. 21 430 19 248 22 810 20 379 21 000 15 650 13 986 13 658 11 554 11 338 10 303 9 507 8 705 8 820 8 705 9 294 10 325 175 130 156 120 113 106 100 102 119 118 108 119 114 115 108 130 Side V6-7 V6 . Bodø Østre Hans Bakken. Rygge Jan Frode Gotheim. Kristiansand 1973 Kjell Ola Golberg. Lånke 2002 John Olav Ågotnes. Voss 1961 Magne Landrø. Vennesla 1979 Kjell Algedal. Åsane Hordvik 1998 Kolbjørn Lorentsen. Surnadal 1969 Oddgard Flatin. Torsnes 1990 Arild Røyseth. Nordre Land 1984 Bjørn Solberg. Kongsberg 1967 Kjell Ola Golberg.-4. Rælingen Per Erik Oldertrøen. Nøtterø 1996 Ivar Rinde. Kongsberg 1977 Bjørn Solberg. Berglund.sand/Evje 1990 Elverum 1991 Bodø 1992 Ulven 1993 Oppdal 1994 Sandnes 1995 Lesja 1996 Øverbygd 1997 Førde 1998 Steinkjer 1999 Evje 2000 Elverum 2001 Bodø 2002 Os 2003 Oppdal 2004 Sandnes 2005 Lesja 2006 Målselv 2007 Steinkjer 2008 Førde 2009 Evje Edvin Aamot.K. Nordre Land 1981 Ove J. Laksevåg Poeng 228 231 229 232 231 233 230 231 234 235 235 236 238 239 237 239 243 Delt. Skien 1960 Jon Istad. Time Geir Magne Rolland. Styrvoll Jacob Nørbech. 2007 kl. Voss 1984 Terje Nybø. Trondhjems Ola Tore Dokken. Nordstrand 1988 Arild Røyseth. Voss 1958 Ole Bjørkavåg. Kongsjorden. Hadding 1993 Ola Tore Dokken. Oslo Østre 1962 Jon Istad. klasse (f. Wear. Topdal Bjarte Langenes. Torsnes 1990 Ola Tore Dokken. Oslo Østre 1971 Kristian Djuvsland. Gol 1974 Harald Tveiten. Øvre Årdal 1978 Anders Askedal. Sigdal 2005 Jon William Johnsen.o. Fredsvik. Aspøy og Straumsnes Raymond Eliassen.m. Mosvik 2008 Halvor Eika. Søgne 1996 Frode Kristensen. Svarthumle 1980 Bjørn Tronrud. Wohlen. Florø 2000 Ann Kristin Årskog.m. Sunnylven 1985 Jon Gråbak. Trondheim 1956 John B. Lid. Stallvik Frode Jensen. SKYTTERBOKA 2010-2011 1989 Kr.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Lunner 1949 Ove Gude. Hadding 1994 Edvin Aamot. Farsund 2004 Lise Grønhovd. Berglund. Eidsøra 1952 Hans Martin Hagen. Gulen 1972 Bjørn Kjørrefjord. Nordre Land 1985 Kurt A. Fredsvik. Åsane/Hordvik 1991 Olaf Aanerud. Fåberg 1976 Harald Tveiten.

Norge 337 1999 1 Tor-Erik Fossli.96 NOR 3985/NOR 131. Norge 319 2 Knut B. Norge 331 3 Liv Sollesnes.95 NOR 3973/NOR 115.21 NOR 3874/SVE 99. Norge 322 2 Per Erik Oldertrøen. Norge 333 2 John Olav Ågotnes. Norge 320 2 Christer Johansson. Sverige 321 3 Kurt A. Mellem. Norge 324 1994 1 Arild Røyseth. Søgne 2002 Vebjørn Berg. Norge 329 1991 1 Leif Gravem.91 NOR 3966/NOR 132.12 SVE 3748/SVE 142.Norge 325 3 Johan Gustafsson. Søgne 2009 Vebjørn Berg. Norge 326 2 Tor Erik Fossli.40 NOR 3913/SVE 126.Norge 325 3 Tor-Arne Solbakken. Sverige 316 3 Tore Hartz. Norge 319 1985 1 Nils Ström.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.61 NOR 3964/NOR 107. Norge 322 3 Knut B. Norge 329 2 Trond Kjøll. Norge 333 1996 1 Liv Sollesnes. Mellem. Norge 331 V6 Side V6-8 .36 NOR 4008/SVE 120. Målselv 2001 Tor Harald Lund.Sverige 324 1984 1 Stein Heggen. Sverige 324 3 Trond Kjøll. Norge 328 1992 1 Thore Larsen.91 NOR 3960/NOR 126. Sverige 318 1983 1 Henry Östensson. Stridsk 1953 Kongsvinger Sverige 158 Norge 1954 Odense (kun baneskyting) 1955 Halmstad Sverige 248 Norge 1956 København Sverige 235 Danmark 1957 Kongsvinger Norge og Sverige 223 Norge 1958 Ørebro Norge 288 Sverige 1959 Ulfsborg Sverige 235 Sverige 1960 Kongsvinger Sverige 199 Norge 1961 Mesterskap ikke avholdt 1962 Gotland Norge 269 Norge 1963 København Sverige 214 Norge 1964 Hjerkinn Sverige 161 Norge 1965 Østersund Sverige 281 Sverige 1966 Aalborg Sverige 275 Sverige 1967 Ulven Sverige 248 Sverige 1968 Älvdalan Norge 409 Norge 1969 Nymindegab Norge 432 Danmark 1970 Kongsvinger Norge 437 Sverige 1971 Gotland Norge 442 Norge 1972 Bornholm Sverige 463 Sverige 1973 Elverum Norge 342 Norge 1974 Karlsborg Norge og Sverige 439 Danmark Nordiske mestre og medaljevinnere individuelt År Nordisk mester Baneskyting: 1980 1 Steinar Høyland. Nordre Land 2004 Tor Harald Lund. Trondhjems 2000 Tor-Erik Fossli. Norge 318 2 Christer Johansson. Sverige 314 3 Per-Erik Anderson. Imenes 2003 Ola Tore Dokken.71 NOR 3967/NOR 109.35 NOR 3744/NOR 121. Norge 312 2 Per-Erik Andersson. Norge 327 3 Johan Gustafsson. Norge 321 3 Tor Harald Lund. Norge324 1988 1 Thore Larsen. Norge 319 1987 1 Tor Harald Lund. Målselv 1999 Edvin Aamot. Sverige 323 2 Ove Vik. Sverige 315 2 Jens Pettersen.42 NOR 3822/NOR 124. Blaker 2008 Tor Harald Lund. Norge 316 3 Tommy ÷hman. Mellem. Norge 335 3 Ola Tore Dokken. Berglund.61 NOR 3840/NOR 112. Norge 338 1998 1 Steinar Rudseter.00 Nordiske mestere i lagsskytinger År Sted Feltsk/tr. Norge 331 1997 1 Tor-Erik Fossli. Søgne 2005 Espen Berg-Knutsen.33 NOR 3944/NOR 112. Norge 328 2 Ola Tore Dokken.78 NOR 3923/SVE 149. Norge 329 2 Thore Larsen. Norge 326 2 Ola Tore Dokken.39 NOR 3845/NOR 140. Sverige 318 2 Jan Eriksson.73 NOR 3874/NOR 115. Norge 332 1989 1 Trond Kjøll. Norge 331 1995 1 Tor-Erik Fossli. Norge 336 2 Frode Kristensen. Norge 328 2 Arild Røyseth.07 NOR 4004/NOR 185. Stensrud. Norge 307 3 Henry Östensson.33 NOR 3893/NOR 106. Norge 333 3 Edvin Aamot.7 NOR 3758/DAN 136.72 NOR 3939/NOR 120.Norge 332 Bronse 3 Steinar Lunde. Norge 326 1990 1 Trond Kjøll. Nordstrand 2006 Odd Arne Brekne.85 NOR 3958/NOR 127.02 SVE 3798/SVE 158.30 NOR 3980/NOR 114.86 NOR 3816/NOR 30. Norge 330 2 Jon Roti. Sverige 329 3 Arild Røyseth. Sverige 318 3 Hans Sunden.47 NOR 3934/SVE 130. Norge 316 1982 1 Christer Johansson. Norge 317 1981 1 Jens Pettersen. Norge 327 3 Hans V. Norge 327 1993 1 Sverre Frøshaug. Blaker 105 337 420 355 444 462 450 444 470 472 351 453 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vejle Vaterholm Gøteborg Borris Gjerdrum/ Ullensaker Linköping Karup/Viborg Klepp/Stavanger Stockholm Odense Bodø Halmstad Hanebjerg Voss Boden Ålborg Bæverdalen/ Surnadal Boden Løiten Karup/Viborg Kallsjø/Varberg København Sandnes/Ålgård Nykøping Århus Mosjøen Østersund Vinsted/Boris Leikanger Visby Vordingborg Overhalla Arvika Vingsted Rælingen Norge 379 Norge 232 Sverige 383 Norge 328 Norge 387 Sverige 413 Sverige 424 Norge 336 Sverige 422 Sverige 410 Sverige 370 Sverige 442 Sverige 413 Norge 326 Sverige 416 Sverige 462 Norge 417 Sverige 436 Norge 434 Norge 466 Sverige 418 Norge 478 Norge 364 Sverige 462 Sverige 459 Norge 468 Sverige 437 Sverige 425 Norge 468 Sverige 463 Norge 452 Norge 450 Norge 457 Sverige 419 Norge 382 Norge Sverige Danmark Danmark Disiplinen strøket av programmet SVE 3679 NOR 3759/DAN 146. Sverige 327 1986 1 Øivind Sirevaag. Norge 331 2 Roger Ottosen. Norge 332 Sølv 2 Jan Ingebrigtsen. Sverige 323 2 Knut B. Lyngdal 2007 Vebjørn Berg. SKYTTERBOKA 2010-2011 1998 Tor-Erik Fossli. Norge318 3 Jens Pettersen. Norge 327 3 Arild Røyseth.

Norge 335 3 Vebjørn Berg. Sverige 20 2 Magne Strand. Sverige 36 3 Jon G. Norge 20 3 Ingvar Jansson. Norge 40 1988 1 Georg Gulbrandsen. Frøshaug. Norge 39 2 Sverre M. Sverige 40 2 Vebjørn Berg. Norge 35 1989 1 Bo Johansson.Sverige 39 1972 1 Alf Tobiasssen. Norge 42 2 Olle Garbrielsson. Norge 39 3 Ola Tore Dokken. Sverige 42 2 Edvin Aamot. Norge 41 2004 1 Viktor Karlsson. Norge 40 Feltskyting: 1953 1 Gösta Hedén. Danmark 20 2 Carl Åke Andersson. Norge 338 2 Ann Kristin Årskog. Hansen. Norge 25 1977 1 Ola Kristiansen. Stensrud. Norge 39 2 Robert Larsen.C. Danmark 15 3 Mauritz Warg. Sverige 39 2 Tor Harald Lund. Sverige 23 2 Jan de Place. Norge 39 3 Stein Erik Bredvold. Danmark 38 2 Knut B. Sverige 24 1954 Odense (kun baneskyting) 1955 1 Allan Nilsson. Danmark 38 3 Tommy Öhman. Hofstad. Sverige 27 3 Jan de Place Danmark 26 3 Olof Forsberg.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. SKYTTERBOKA 2010-2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tor-Erik Fossli. Sverige 40 3 Jon G.Norge 38 3 Bo Engström. Sverige 41 V6 Side V6-9 . Norge 40 2 Olle Gabrielsson. Norge 38 3 Stein Erik Bredvold. Norge 27 2 Sten Edlund. Sverige 38 3 Maria Falk. Norge 31 3 Erling Abrahamsen Norge 40 3 Hasse Ahlesved. Sverige 36 3 Erling Abrahamsen. Norge 36 1980 1 Jan Ingebrigtsen. Sverige 21 2 K. Norge 37 2 Christer Johansson. Norge 24 3 Oddgard Flatin. Sverige 28 1966 1 Troels Ifversen. Norge 334 3 Stian Bogar. Norge 33 2 Hans Lindström. Norge 339 1 Hans Kristian Wear. Norge 337 2 Vebjørn Berg. Norge 40 3 Henry Håkansson. Norge40 2 Sven Erga. Sverige 337 3 Arild Røyseth. Sverige 21 1961 Mesterskap ikke avholdt 1962 1 Finn Amundsen. Sverige 22 1964 1 Erik Karlsson. Sverige 26 2 Lars Larsson. Sverige 24 1960 1 Sture Gustafsson. Sverige 18 1965 1 Ingvar Jansson. Sverige 37 3 Edvin Aamot. Grødeland. Sverige 39 2 Olle Gabrielsson. Sverige 40 3 Steinar Rudseter. Norge 338 2 Arild Røyseth. Sverige 28 1956 1 Bertil Hollsten. Sverige 39 3 H. Sverige 335 3 Vidar Vorland. Sverige 39 2 Lars Hallvard Ese. Norge 41 2 Tor Harald Lund. Sverige 26 2 Sten Johansson. Norge 39 3 Bo Johansson. Norge 40 3 Petter Eriksson. Danmark 39 2 Jarle Aarhaug. Norge 42 3 Anders Metveit. Norge 41 3 Roger Ottosen. Norge 338 2 Odd Arne Brekne. Norge 35 2 Roger Andre. Norge 34. Sverige 40 1996 1 Tor-Erik Fossli. Norge 39 2 Finn Amundsen. Norge 37 1978 1 Stein Erik Bredvold. Sverige 16 2 Bo Engström. Norge 336 2 Thomas Bråthen. Norge 37 1986 1 Tommy Öhman. Norge 41 1973 1 John Kristian Sørensen. Norge 39 2 Jens Pettersen. Norge 40 2 Arnt Erik Aune. Sverige 23 2 Christer Johansson Sverige 37 2 Åke Bröms. Sverige 38 2 Erkki Kantojarvi. Ingvar Jansson. Sverige 39 3 Egil Magne Hammervold. Norge 39 1992 1 Mats Norberg. Norge 42 1997 1 Ola Tore Dokken.Sverige 42 1991 1 Anders Metveit. 1979 1 Steinar Lunde. Norge 39 2 Helge Sæterstøl.Sverige 41 2 Hans V. Norge 22 2 Olav Medås. Norge 35 1998 1 John Olav Ågotnes. Sverige 37 3 Stein Erik Bredvold. Norge 330 3 Tor-Erik Fossli. Sverige 41 2 Kent Sputh. Sverige 23 3 Stein Erik Bredvold. Norge 38 2 Per Claesson. Sverige 40 3 Tor Harald Lund. Norge 29 1963 1 Jim Sundkvist. Sverige 28 1957 1 Knut Angaard. Sverige 39 3 Roger Ottosen. Norge 39 1985 1 Kurt A. Norge 334 2 Herman Noe. Norge 41 3 Jøran Åhlin. Berglund. Sverige 39 1984 1 Edvin Aamot. Sverige 39 2003 1 Sverre Frøshaug. Danmark 332 1 Lasse T. Norge 330 2 Tor Harald Lund. Sverige 33 2 Arild Røyseth. 38 3 Hans Lindstrøm. Norge 339 1 Odd Arne Brekne. Danmark 27 1967 1 Sture Brolund. Sverige 25 1968 1 Harry Friman. Norge 343 1 Bjarne Vejle. Norge 29 1959 1 Mauritz Warg. Norge 336 2 Odd Arne Brekne. Norge 42 2001 1 Bjarne Sørensen. Danmark 37 1976 1 Jon G. Wear. Sverige 22 3 Johan Aggeskog. Sverige 39 3 Åke Dandanell. Norge 41 1970 1 Steinar Lunde. Norge 38 3 Per Claesson. Sverige 28 3 Einar Gjelstad. Danmark 40 2002 1 Peder Wahlberg. Sverige 40 1990 1 Bo Johansson. Sverige 37 2 Bo Johansson. Norge 340 1 Hans Kristian Wear. Sverige40 1975 1 Flemming Kofoed. Danmark 35 2 Lars Lindgren. Norge 25 1958 1 Olav Sætre. Norge 336 2 Arild Røyseth. Sverige 40 1969 1 Hans Walløe. Norge 36 2 Jan Ingebrigtsen. Hofstad. Sverige 23 2 Knut K. Norge 29 2 Knut K. Sverige 38 2 Jahn Stub Nielsen. Sverige 40 1982 1 Georg Gulbrandsen. Sverige 22 3 Gideon Lundqvist. Sverige 41 2 Edvin Aamot. Sverige. Norge 337 1 Tore Veie. Norge 333 3 Inge Lundberg. Rasmussen. Norge 335 3 Stian Bogar. Norge 336 2 Ola Tore Dokken. Norge 40 3 Espen Berg-Knutsen. Norge 334 3 Olle Lundberg. Sverige 35 3 Jan Eriksson. Sverige 20 3 Søren Jespersen. Norge 41 3 Hans Kr. Danmark 338 1 Tore Veie. Serige 40 1987 1 Robert Larsen. Hofstad. Norge 32 3 Halvor Eika. Sverige 41 2005 1 Petter Eriksson. Norge 341 1 Ola Tore Dokken. Norge 339 2 Vebjørn Berg. Norge 42 1999 1 Roger Karlsson. Norge 39 1971 1 Christer Johansson.Sverige 38 3 Åke Bröms. Norge. Norge 41 1994 1 Olle Gabrielsson. Norge 40 2 Stefan Håkansson. Norge 38 3 John Olav Ågotnes. Norge 35 3 Harry Friman. Sverige 32 3 Carl-Johan Jonsson. Sverige 41 1993 1 Tor Erik Fossli. Norge 40 2 Robert Larsen. Norge 33 2 John Paulsen. Norge 34 1983 1 Per Claesson. Norge 40 2 Anders Mårtensson. Norge 337 3 Vebjørn Berg. Norge 38 1981 1 Per-Erik Andersson. Norge 24 2 Gideon Lundqvist. Sverige 41 2000 1 Ola Tore Dokken. Nor 33 1974 1 Erik Wohlin. 32 3 Georg Gulbrandsen. Sverige 28 2 Mauritz Wark. Mellem. Sverige 41 1995 1 Erkki Kantojarvi. Norge 338 1 Hans Kristian Wear. Norge 31 3 Erling Abrahamsen. Grødeland. Norge 336 3 Maria Falck.Norge 22 3 Bo Johansson. Sverige 33 2 Niels Erik Hansen. Sverige 20 3 Karl Elf.

3 3 John Paulsen. Norge 11. Norge 10. Sverige 8.38 2 Olav Medås. Norge 9. Danmark 8.3 2 Hjalmar Solbjør.35 2 Søren Jespersen. Sverige 38 3 Stian Bogar. Sverige 3 Henric Nordløef.05 1981 1 Jens Pettersen. Norge 10. Norge 11. 10. Norge 3 Mats Jansson. Norge 7. Danmark 12. Norge 2 Stian Bogar. Norge 10. Norge 10.99 3 Arne Engevik.0 1968 1 Jarle Aarhaug. Norge 11.43 2 Helge Sæterstøl.74 2 Mads Sørensen.53 2 Karsten Hansen. Norge 11. Norge 2003 1 Edvin Aamot. Norge 12. Norge 3 Rolf Modig. Norge 2 Ola Tore Dokken. Norge 8.41 3 Tor Harald Lund. Danmark 9. Danmark 11.8 2 Søren Jespersen.80 1988 1 Hardy Larsen.2 2 Alf Tobiassen.68 2 Jørn Erlandsen.4 2 Stein Erik Bredvold.88 1991 1 Sverre M. Norge 2004 1 Henric Nordløf.3 3 Ivar Tolaas.73 2 Bengt Andre Heiskel.2 3 Knut Skjelland. Norge 11. Danmark 11. Eriksson.28 1982 1 Carsten Larsen. Sverige 13.4 2 Bjørn Klyve. Jensen.89 2 Johan Linga. Danmark 10. Sverige 41 2 Pål Øyvind Ørmen.41 2 Peder Wahlberg.40 3 Hans Walløe. Norge 39 2 Tore Veie. Danmark 3 Kim André Lund.32 3 Christer Johansson. Sverige 40 1 John Olav Ågotnes. Norge 7. Sverige 10. Norge V6 Side V6-10 . Danmark 2009 1 Stian Bogar.16 1990 1 Bo Johansson.34 2 Stein Erik Bredvold.0 2 Vagner Mortensen. Sverige 10.23 1985 1 Lars Lindgren. Danmark 9.16 1960 1 Evald Båhlström.00 2 Jan Eriksson. Norge 2 Tore Veie.03 2 Christer Johansson. Norge 2001 1 Hans Bakken. Danmark 9. Sverige 11.10 3 Jan Eriksson.5 3 Lars Tørresvold.95 1983 1 Jørgen Mahler. Sverige 8.9 1961 Mesterskap ikke avholdt 1962 1 Artur Fransson.46 1980 1 Stein Erik Bredvold.1 2 Hans Walløe.0 2 Olav Sætre. Norge 10. Norge 8. Norge 10. Norge 9. Sverige 3 Jan O.19 1964 1 Ivar Tolaas. Sverige 9. Frøshaug. SKYTTERBOKA 2010-2011 2006 2007 2008 2009 1 Hans Kristian Wear. Norge 41 1 Henrik Nordløf. Norge. Danmark 10.02 2 Herman Noe. Norge 9. Norge 12. Sverige 11. Sverige 2000 1 Hans Kristian Wear. Norge 10. Sverige 7. Sverige 2 Petter Eriksson. Norge 10.03 3 Jesper Iversen. Norge 2 Thv.5 1974 1 Stein Erik Bredvold.11 1967 1 Lorents I.5 3 Steinar Lunde. Norge 11. Sklet. 10.77 2 Ola Tore Dokken. Norge 34 2 Rune Seim. Sverige 11. Robert Larsen. Sklet.18 3 Finn Amundsen. Sverige 12.0 1959 1 Jan Jeppesen.78 3 Håkan Frostgård.00 1996 1 Roger Ottosen. Norge 11. Norge 10. Sverige 7. Sklet. Danmark 10.1 3 Stig Jonsson.90 3 Anders Metveit. Sverige 8. Danmark. Norge 1958 1 Finn Amundsen. Norge 3 Steinar Rudseter. Norge 13. Sverige 14. Norge 11.5 2 Lorents I. Norge.6 1966 1 Niels Mosgaard. Norge alle 10. Norge 13.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.7 2 Robert Larsen. Norge 40 3 Hans Bakken.45 1995 1 Stefan Lundquist. Norge 2008 1 Lars N. Sverige 2 Tor Harald Lund.7 Felthurtigskyting 1953 1 Magne Strand.48 1998 1 Halvor Eika.7 1972 1 Stig Jonsson.76 1993 1 Erkki Kantojärvi. Norge 10.56 3 Kim Jensen. Olbergsveen.6 3 Ola Nesset.41 2 Lars Lindgren.74 3 Peter Karlson.39 3 Christer Johansson Sverige 10.77 2 Arild Røyseth. Norge 3 Tor Harald Lund. Norge 3 Bruno Hultstrand.51 3 Edvin Aamot.70 1989 1 Jan I.5 2 Christer Johansson. Danmark 9. Sverige 2006 1 Ola Tore Dokken. Norge 2 Lars N. Sverige 9.42 3 Roger Ottosen. Sven Erga.6 2 Lorents I. Norge 1999 1 Roger Andree.94 1976 1 Bo Johansson. Norge 10.97 2 Mikael Hermansson. Danmark 13. 3 Lars Tørresvold. Sverige 8.2 1954 Odense (kun bane-skyting) 1955 1 Finn Amundsen.16Sverige 10.14.53 3 Håkan Frostgård.82 2 Arild Røyseth. Norge 10.79 2 Olav Medås. Norge 3 Tor Harald Lund. Sverige 9.98 3 Bent Berg.8 1965 1 Stein Erik Bredvold. Norge 2 Karsten Jensen.2 1984 1 Knut B. Norge 3 Olav Sætre.48 1957 (Stang og felthurtigskyting) 1 Edgar Atseth.49 1992 1 Anders Brolund. Norge 15.60 2 Niels Mosgaard. Danmark 10.4 2 Finn Amundsen. Norge 2 Jøran Åhlin. Norge 3 Tore Veie.4 3 Jørgen Juul.2 1956 1 Øystein Tronstad. Norge 10. Norge 13. Norge 2 Arild Røyseth. Sverige 2 Reidar Ågedal. Danmark 10.49 1975 1 Jon G. Norge 10. Norge 13. Danmark 11. Norge 40 2 Gustav Løvgren. Norge 41 3 Roger Andrée. Danmark 8. Sverige 12.98 1997 1 Ola Tore Dokken. Norge 9. Norge 9. Norge 10. Hofstad. Sverige 9.0 2 Niels Mosgaard.9 1969 1 Niels Mosgaard.05 2 Tor Gundersen. Norge 9.Sverige 11. Sverige 2005 1 Viktor Karlsson. Sverige 10. Norge 10. Danmark 13.5 3 Ingemar Eriksson. Norge 11.29 3 Robert Larsen.20 1987 1 Claus L. Norge 2002 1 Vebjørn Berg.79 3 Bo Johansson.40 2 Arild Røyseth. Norge 10. Norge 10.95 3 Arne Strendo. Norge 9.28 3 Jon G. Norge 9. Norge 9.85 3 Peter Hansen. Norge 9. Norge 11.2 3 Håkan Frostgård. Norge 10.32 2 Stein Erik Bredvold.9 1979 1 Steinar Lunde.09 2 Ola Tore Dokken. Sverige 3 Roger Ottosen. Danm.02 2 Niels Mosgaard. Norge 2007 1 Hans Bakken.80 1973 1 Søren Jespersen.86 1986 1 Jesper Iversen. Danmark 10. Sverige 2 Roger Ottosen. Sverige 41 1 Inge Lundberg.26 3 Erkki Kantojärvi. 12.07 1970 1 Niels Mosgaard. Norge 13. 11. Danmark 9.26 3 Per Erik Oldertrøen. Sverige 9. Sverige 9. Danmark 2 Inge Lundberg. Norge 11. Norge 10. Larsen. Sverige 12. Norge 3 Arild Røyseth. Danmark 11. Danmark 10. Danmark 10. Norge 12.2 3 Holger Jensen. Norge 13. Norge 11. Norge 34 2 Kaare Myhrvold. Danmark 12. Sverige 9. Norge 10.85 3 Arne Jensen. Norge 11. Danmark 10. Thesbjerg. Norge 12.8 1977 1 Søren Jespersen. Norge 9. Danmark 8.1 1971 1 Stein Erik Bredvold.6 1963 1 Magne Strand. Hofstad.9 1978 1 Johan Linga.12 3 Haakon Gjems. Norge 8.2 3 Tor Harald Lund. Danmark 12. Sverige 10. Danmark 15. Thesbjerg.24 1994 1 Edvin Aamot. Mellem.22 3 Erik Karlsson.2 3 Kåre Kristiansen. Norge 12.39 2 Robert Larsen .6 3 Claus Hansen. Danmark 9.57 2 Edvin Aamot. Norge 7. Norge 33 3 Uffe Schultz Larsen. Norge 10.

Danmark 2 Pål Øyvind Ørmen. Gjerstad. Sverige 2005 1 Gustaf Lövgren. Norge 3 Joakim Wallin. Norge 2 Urban Åberg. Sverige 3 Eva Jönsson. Norge 2000 1 Hans Kristian Wear. Sverige 2 Jan Ole Skotterud. Sverige 2 Krister Johanson. Norge 2 Bernt Palmebrandt. Norge 2 Kari Sofie Brøndbo. Norge 2 Maria Falk. Norge 3 Roger Solheim. Norge 1994 1 Halvor Eika. Sverige 3 Ole Erik Thoresen. Sverige 3 Kim Andre Korsmo. Norge 3 Mads Sørensen. Norge 3 Jerry Andersson. Lihagen. Sverige 2 Linda Jansson. Sverige 3 Elin Åhlin. Sverige 3 Erik Wallberg. Sverige 2 Jan Bakken. Norge 3 Magnus Elwing. Sverige 2 Bo Johansson. Sverige 3 Thor Magnor Brath. Norge 3 Ulf Eriksson. Norge 3 Roger Karsson. Norge 3 Åse R. Norge 2 Steffen K. Sverige 2006 1 Kim Andre Korsmo. Norge 2 Kine Gjerstad Eide. Norge 1970 1 Steinar Paulsen. Sverige 1986 1 Arne Engevik. Norge 1993 1 John M. Norge 2 Linda Jansson. Norge 1989 1 Anders Brolund. Norge 1994 1 Anders Myrvang. Sverige 1974 1 Magne Solberg. Norge 1983 1 Bengt Andersson. Norge 2002 1 Per Landin. Norge 2 Bengt-Andre Heiskel. Sverige 3 Ole Kr. Norge 2 E. Mortensen. Sverige 1990 1 Mikael Hermansson. Sverige 3 Kim Bay. Norge 1996 1 Jörn Erik Johansen. Sverige 3 T. Norge 3 Jan Ole Skotterud. Sverige 1998 1 Peter Jonsson. Sverige 2 Jan Ø. Norge 1981 1 Tove Paulsen. Storsveen. Sverige 3 Jan-Erik Berglund. Norge Feltskyting 1993 1 Bengt Bratland. Sverige 2 Alex Møberg. Sverige 2001 1 Marius Hagfors. Norge 3 Gustav Lövgren.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Sverige 2 Stefan Ahlesved. Norge 1979 1 Göran Jansson. Norge 3 Lars Lind. Norge 1992 1 Tor J. Norge 2 Karl Olsson. Norge 2008 1 Kristian Larsen. Sverige 1984 1 Bengt Andersson. Danmark 2 Robert Soeda. Sverige 2 Krister Taavoniku. Norge 2 Jan A. Norge 2005 1 Kristian Vestevei. Norge 3 Tobias Lillekvelland. Korsmo. Norge 1997 1 Maria Falk. Norge 2006 1 Sigurd Sollie. Norge 3 Roger Karsson. Norge 1968 1 Lars Jarheden. Danmark 1996 1 Peter F. Norge 2 Pål Øyvind Ørmen. Norge 2001 1 Charlotte Jakobsen. Norge 1995 1 Bengt Bratland. Sverige 3 Hans Kristian Wear. Korsmo. Norge 3 Hans Kristian Wear. Norge 3 Arne Strendo. Norge V6 Side V6-11 . Sverige 1991 1 John M. Norge 2 Ole Magnus Bakken. Sverige 1998 1 Bengt-Andre Heiskel. Norge 3 Roger Jansson. Norge 1982 1 Helge Knutsen. Norge 1967 1 Oddvar Staxrud. Sverige 2 Jürgen Larsen. Sverige 3 Thor Magnor Brath. Norge 3 Eirik Sundsfjord. Norge 1995 1 Mads Sørensen. Norge 3 Marit Løken. Norge 2 Odd H. Sverige 2 Hans Kristian Wear. Norge 2 Pål Øyvind Ørmen. Norge 2 Ole-Kristian Bryhn. Sverige 3 Bente Omestad. F. Norge 2007 1 Tobias Lillekvelland. Norge 3 Frode Kristensen. Storsveen. Norge 3 Per Østling. Danmark 2000 1 Per Landin. Espedal. Sverige 2 Pär Landin. Andreasen. Sverige 3 Ola Tore Dokken. Norge 1975 1 Henry Håkansson. Norge 3 Helge Knutsen. Norge 2 Sigurd Sollie. Sverige 1999 1 Morten Lauersen. Sverige 2 Berit Bergrud. Norge 2 Jürgen Marcusson. Sverige 1985 1 Krister Ahlesved. Norge 2 Ole-Kristian Bryhn. Pedersen. Norge 1999 1 Tommy V. Norge 2 Thomas Westermark. Sverige 2 Mette Finnestad. Norge 2 Martin Andersson. Norge 2 Erik Wallberg. Norge 2 Eivind Hagen. Sverige 3 Anders Myrvang. Danmark 2 Jan Ole Skotterud. Norge 2 Harald Virik. Sverige 3 Svein Ola Granås. Sverige 2004 1 Peter Östling. Norge 3 Kim A. Sverige 2003 1 Gustav Lövgren. Norge 3 Krister Taavoniku. Norge 2 Jan V. Mortensen. Almeland. Norge 2 Lars Mahler. Norge 2 Stein Johnsgård. Danmark 2 Maria Falk. Jensen. Matti Turi. Norge 2008 1 Kim André Lund. Sverige 1988 1 Leif Rolland. Thusen. Danmark 2009 1 Kim André Lund. Norge 3 Gunnstein Bruåsdal. Sverige 3 Dennis Johansson. Sverige 2 Johan Franzén. Danmark 1972 1 Torgeir Fjermestad. Nordstrand. Sverige 2 Per Løkken. Norge 2009 1 Ole-Kristian Bryhn. Sverige 2 Vidar Vorland. Sverige 2 Eivind Larsen. Norge 2 Andreas Edin. Norge 2007 1 Kim A. Sverige 3 Knut Even Rönning. Norge 2 Stefan Engstrøm. Sverige 3 Ove Engen. Sverige 1969 1 Steinar Paulsen. Sverige 3 Daniel Engman. Norge 1973 1 Bo Johansson. Norge 3 Therese Danielson. Danmark 2002 1 Peter Østling. Sverige 3 Eivind Hagen. Sverige 2 Tommy V. Norge 3 Katarina Östergård. Sverige 3 Fredrik Korterud. Norge 1971 1 Jørgen Starup. Norge 2004 1 Kristina Vestveit. Sverige 1976 1 Bertil Hemmingsson. Norge 3 Hans Kristian Wear. Norge 2 Per Knuts. Norge 3 Kristoffer Lövgren. Sverige 3 Vebjørn Berg. Norge 3 Petter Eriksson. Sverige 2 Roy Gjerde. SKYTTERBOKA 2010-2011 Nordisk ungdomslandskamp Baneskyting 1966 1 Terje Melbye Hansen. Sverige 2 Gunvor Bryntesson. Sverige 2 Mathias Engman. Norge 1987 1 Anders Brolund. Norge 1978 1 Eva Grønn. Sverige 2 Per O. Danmark 1997 1 Jennie Hantoft. Norge 3 Vidar Vorland. Norge 3 Eirik Reksten. Ulvestad. Sverige 2003 1 Marit Løken. Sverige 2 Morten Rustein. Danmark 3 Björn Thoresen. Norge 2 Kristoffer Sandvoll. Sverige 1977 1 Steinar Høyland. Magnussen. Norge 3 Jan Norberg. Sverige 3 Marit Løken. Norge 3 Anton Lindfors. Norge 3 Jørn Erik Johansen. Norge 2 Bjørn Utsikt. Norge 2 Kim André Lund. Sverige 3 Roger Jansson. Sverige 1980 1 Hjalmar Solbjør. Norge 3 Anders Brolund.

g. p. Sørensen Ivar Nordkild Kåre Hovda Sten Olsson Ragnar Tveiten Sven-Åke Werme Kjell Vallin Ola Lunde Olle Petrusson Ola Lunde Olle Petrusson Jomar Ragnhildstveit Olle Petrusson Ole Elvebakk Kjell Hovda Jarle Tvinnereim Hans Åhman Lars Eklund Olle Petrusson Bjørn Alfnes Ebbe Wickman Lars Erik Eriksson Ole Per Strædet Joar Himle Henry Lindström Knut Even Rønning Ole Arnt Trodal Bjarne Valås Jarle Tvinnereim Bjarne Valås Ole Arnt Trodal Roy Cato Hopland Ola Lundström Marit Stensvold Patrik Lindfors Per Johan Gjølga Marit Stensvold Tor Ivar Kandal Bjarne Valås Eva Larsson Mikael Olofsson Jo Severin Matberg Marit Stensvold Jan Rune Turøy Ola Lundström Marit Stensvold Jon Oddvar Hellevang Torgeir Eriksen Marit Stensvold Jon Oddvar Hellevang Sølv. Linnerud Jakob Skogseid Gisle Fenne Olle Petrusson Stefan Håkansson Ole Arnt Trodal Jan Lutterloh Johan Petrusson Johannes Linnerud Åke Burman Geir Hylland Ole Arnt Trodal Anders Karlsson Jarle Tvinnereim Geir Finstad Ebbe Wikman Geir Finstad Torgeir Eriksen Patrik Lindfors Torgeir Eriksen Berit Valås Ove Trond Humborstad Torgeir Eriksen Inger Lund Erlend Haugarvoll Göte Eriksson Linda Jansson Anders Brodin Bjarne Valås Inger Lund Jon Oddvar Hellevang Ole Arnt Trodal Eva Larsson Hans Bakken Bjarne Valås Inger Lund Matias Rand Bronsje. Sverige.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Jon Istad Adolf Wiklund Jon Istad Jens Nygård Olle Gunneriusson Kjell Hovda Ola Wærhaug Ivar Nordkild Ivar Nordkild Jon Istad Sten Olsson Ragnar Tveiten John Kr. snømangel 1993 Bredbyn Herrer Sverige Kvinner Norge Junior Sverige Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge 1994 Namsskogan Herrer Norge Kvinner Sverige Junior Sverige Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge 1995 Tullus Herrer Sverige Kvinner Norge Junior Norge Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge Side V6-12 Gull. SKYTTERBOKA 2010-2011 Skifeltlandskamp (Norge-Sverige) År Sted/Disiplin Klasse Lagskyting 1961 Dombås Herrer Norge 1962 Ingen registrering av landskamp 1963 Östersund Herrer Sverige 1964 Vassbygda Herrer Sverige Junior Norge 1965 Söderhamn Herrer Sverige Junior Norge 1966 Vaterholm Herrer Norge 1967 Luleå Herrer Sverige 1968 Verdal Herrer Norge 1969 Rommehed Herrer Sverige 1970 Vaterholm Herrer Sverige 1971 Umeå Herrer Norge 1972 Øystre Slidre Herrer Norge 1973 Boden Herrer Norge 1974 Melhus Herrer Norge 1975 Rommehed Herrer Sverige 1976 Soknedal Herrer Norge 1977 Rommehed Herrer Sverige 1978 Folldal Herrer Sverige Junior Norge 1979 Alsen Herrer Sverige Junior Sverige 1980 Snåsa Herrer Sverige Junior Norge 1981 Mörsil Herrer Sverige Junior Norge 1982 Kvikne Herrer Norge Junior Norge 1983 Landskamp ble ikke arrangert 1984 Arvidsjaur Herrer Sverige Junior Sverige 1985 Melhus Herrer Sverige Junior Norge 1986 Kall Herrer Sverige Junior Sverige 1987 Alta Herrer Norge Junior Norge 1988 Strömsund Herrer Sverige Junior Norge 1989 Lesja Herrer Norge Junior Norge 1990 Ljusnedal Herrer Sverige Junior Norge 1991 Hodalen Herrer Norge Junior Norge 1992 Avlyst i Lima. ind. ind. Olav Jordet Klas Lestander Lars Djärv Asbjørn Sølvberg Sture Ohlin Halvard Müller Elis Sundberg Olle Petrusson Ragnar Tveiten John Guttke Torgeir Talleraas Øyvind Damås Magnar Solberg Holmfrid Olsson Esten Gjelten Esten Gjelten Kjell Hovda Tor Svendsberget Jan Nordin Thorbjørn Eng Jonny Semrén Eirik Kvalfoss Jakob Skogseid Lennart Ivarsson Jan Nordin Tore Jakobsen Ole Elvebakk Bengt Andersson Bjørn Finne Torbjørn Hulbak Henry Lindström Lars Fosse Bjørn Alfnes Per Olov Halvarsson Ebbe Wickman Johan Berglin Johannes Linnerud Geir Hylland Geir Hylland Fred Solum Kurt Halvarsson Fred Solum Jarle Tvinnereim Martin Istad Øystein Nygård Inger Lund Anders Brodin Øystein Nygård Berit Valås Ove Trond Humborstad Torgeir Eriksen Eva Åhlin Jon Oddvar Hellevang Torgeir Eriksen Linda Jansson Hans Bakken Per Johan Gjølga Linda Jansson Daniel Fernlund Per Johan Gjølga Eva Larsson Daniel Fernlund V6 . Ivar Skogsrud Sven-Olof Lindgren Klas Lestander Hans Naucler John Guttke Per Haagenrud Tage Lundin John Guttke John Guttke Ivar Nordkild Ragnar Tveiten Holmfrid Olsson Ragnar Tveiten Esten Gjelten Kjell Hovda Jan Nordin Kjell Flesaker Ivar Nordkild Tor Svendsberget Stig Stand Kurt Halvarsson Tore Jakobsson Ola Lunde Stig Strand Hans Noukler Svein E.a. ind.

Hellevang Anna Olofsson Pär Wallberg Rolf M. Gjølga Anna Hellevang Magnus Brendhaug Per J. 2003 Bjøllones Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge 2004 Sunne Herrer Norge Kvinner Sverige Junior Sverige Sprint Herrer Norge Kvinner Sverige Junior Sverige 2005 Haltdalen Herrer Norge Kvinner Sverige Junior Norge Sprint Herrer Norge Kvinner Sverige Junior Norge Landskampene ble nedlagt i 2006 1996 Hovin Bo Johansson Linda Jansson Daniel Fernlund Roger Lillestøl Marit Stensvold Ørjan Munkvoll Ole Arnt Trodal Linda Jansson Roger Sundnes Per Johan Gjølga Marit Stensvold Jakob Börjeson Ole Arnt Trodal Kirsten Elin Bergsvik Geir Ole Steinslett Roger Lillestøl Berit Valås Sigve Nesdal Torgeir Eriksen Inger Lund Karl Gunnar Strøm Torgeir Eriksen Inger Lund Geir Ole Steinslett Roger Lillestøl Marit Stensvold Anton Lindfors Roger Lillestøl Marit Stensvold Sigve Nesdal Bo Johansson Anna Olofsson Anton Lindfors Torgeir Eriksen Renate Sundnes Anders Asklund Per J. Hellevang Renate Sundnes Johan Larsson Jon O. SKYTTERBOKA 2010-2011 Herrer Norge Kvinner Sverige Junior Norge Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge 1997 Lima Herrer Sverige Kvinner Sverige Junior Norge Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge 1998 Hornindal Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge 1999 Övertorneå Herrer Sverige Kvinner Norge Junior Norge Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge 2000 Soknedal Herrer Norge Kvinner Norge Junior Sverige Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge 2001 Lima Herrer Sverige Kvinner Sverige Junior Sverige Sprint Herrer Norge Kvinner Norge Junior Norge 2002 Avlyst mesterskap pga snømangel. Gjølga Johanna Johansson Erik Faxbrink Jon O. Hellevang Anna Olofsson Eirik Gåskjønli Per J. Ruud Det frivillige Skyttervesens utvikling fra 1893 til i dag År 1893 1894 1895 1896 1897 Sam lag 21 21 21 21 21 Lag 752 873 1 076 1 152 1 189 Aktive 19 400 25 500 28 900 29 100 27 900 Klasseførte 7 318 8 097 8 663 9 191 9 646 Skudd 1 207 000 1 256 000 1 426 000 1 525 000 1 453 000 Baner 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 204 1 105 1 147 1 168 1 116 1 152 1 328 1 431 1 496 28 000 25 300 25 800 26 900 29 600 30 800 38 800 43 200 46 000 8 271 1 768 000 1 632 000 1 647 000 1 784 000 1 964 000 2 015 000 2 564 000 2 762 000 3 008 000 Side V6-13 V6 .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Gjølga Anna Olofsson Magnus Brendhaug Pål Berg-Knutsen Marit Stensvold Rorger Sundnes Torgeir Eriksen Berit Valås Roger Sundnes Bo Johansson Eva Larsson Jakob Börjeson Ola Lundström Linda Jansson Roger Sundnes Roger Lillestøl Linda Jansson Simon Karlsson Bjarne Valås Linda Jansson Geir Ole Steinslett Bo Johansson Marit Stensvold Simon Karlsson Jakob Börjesson Marit Stensvold Karl Gunnar Strøm Ola Garli Renate Sundnes Sigve Nesdal Jon Oddvar Hellevang Monika Hammer Karl Gunnar Strøm Tony Karlsson Sandra Werme Karl Gunnar Strøm Bo Johansson Inger Lund Karl Gunnar Strøm Jon O. Hellevang Johanna Johnasson Pär Wallberg Martin Eriksson Anna Olofsson Magnus Larsson Reidar Helland Mia Jacobsson Kjetil G. Hellevang Anna Olofsson Nils Hesthag Herman Erdal Mia Jacobsson Erik Faxbrink Bo Johansson Anna Hellevang Anders Vonheim Roger Lillestøl Åsa Jönsson Ørjan Munkvoll Per Johan Gjølga Caroline Hodt Paul Cato Mykkeltvedt Mats Olofsson Renate Sundnes Gudbrand Mathias Mo Rolf Magne Hellevang Renate Sundnes Paul Aksel Johansen Torgeir Eriksen Monika Hammer Paul Aksel Johansen Ole Arnt Trodal Kirsten Elin Bergsvik Martin Drevvatn Patrik Lindfors Eva Larsson Geir Ole Steinslett Ole Arnt Trodal Linda Jansson Martin Drevvatn Tore Jakobsson Monika Hammer Simon Karlsson Ola Garli Renate Sundnes Anders Asklund Per Johan Jølga Inger Lund Markus Jonsson Bjarne Valås Anna Kirsten Hellevang Anton Lindfors Martin Eriksson Johanne Amundsen Tor A. Gjølga Anna Olofsson Eirik Reksten Ola Garli Renate Sundnes Johan Larsson Torgeir Eriksen Renate Sundnes Petrik Faxbrink Martin Eriksson Renate Sundnes Johan Larsson Per J. Amundsen Rolf Reigstad Johanne Amundsen Eirik Reksten Jon O.

.DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. skyttere mest. Landskonkurransen ble arrangert første gang i 1967 50 87 77 76 97 72 72 92 40 92 126 82 105 66 69 96 128 180 152 113 121 125 125 144 93 121 112 84 89 596 817 1 283 1 009 1 325 1 325 1 325 1 978 568 1 978 2 858 2 039 2 272 3 313 2 272 2 846 4 086 4 827 4 616 4 474 4 928 4 445 4 445 4 814 4 630 5 896 4 445 4 461 3 498 Side V6-14 .Delt. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 27 45 48 48 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 6 692 6 028 7 452 9 199 11 366 13 161 15 350 19 377 22 085 23 435 24 382 25 138 25 522 26 340 26 074 29 173 31 218 28 523 28 632 28 544 27 623 27 493 27 089 25 428 23 396 21 735 20 373 21 358 20 853 20 020 19 517 18 962 27 45 49 49 49 48 47 46 49 51 51 51 51 51 48 47 50 38 38 45 31 51 50 51 51 51 51 50 50 50 50 50 1 452 2 015 2 717 2 426 2 744 2 890 1 997 2 318 2 363 2 481 2 438 2 294 1 991 1 982 1 959 2 146 2 036 1 918 3 729 3 830 5 053 5 345 4 451 4 137 4 778 5 425 5 032 4 832 4 662 4 240 3 992 Skoleskyting Skoler Delt. utv.Saml.Rekr.. SKYTTERBOKA 2010-2011 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1917 1918 1919 1920 1923 1924 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 45 45 45 45 45 45 47 47 48 48 48 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 1 523 1 588 1 578 1 589 1 602 1 613 1 618 1 575 1 268 1 145 1 220 1 283 1 325 1 292 1 215 1 187 1 164 1 146 1 101 1 076 1 034 1 039 1 023 1 009 1 045 1 075 1 107 1 091 1 291 1 230 1 636 1 687 1 689 1 681 1 706 1 631 1 574 1 500 1 490 1 449 1 398 1 348 1 318 1 219 1 194 1 179 1 178 1 161 1 132 1 135 1 136 1 129 1 121 1 106 1 096 1 070 1 067 1 052 1 043 1 043 1 041 1 040 1 036 1 032 1 016 48 200 50 600 52 300 53 400 55 500 57 100 57 000 57 900 38 900 35 700 41 100 45 700 49 400 43 900 37 200 36 600 37 100 37 700 36 700 36 200 35 400 36 600 37 800 39 500 42 300 45 100 47 900 43 400 73 200 90 175 98 442 115 563 115 904 113 732 117 002 115 564 117 681 129 832 128 630 130 557 134 361 133 839 136 364 141 980 143 937 153 218 173 750 179 320 175 849 183 168 189 547 195 389 203 678 213 857 222 962 221 654 220 896 222 893 228 277 233 451 238 871 249 360 253 521 251 733 247 908 3 102 000 3 213 000 3 233 000 3 395 000 3 575 000 3 702 000 3 654 000 2 499 000 2 204 000 1 927 000 2 596 000 697 000 3 805 000 3 315 000 3 087 000 3 109 000 3 141 000 3 185 000 3 143 000 3 047 000 2 992 000 3 118 000 3 314 000 3 333 000 3 454 000 3 758 000 4 180 000 4 306 000 2 091 000 3 356 722 7 538 398 9 893 078 13 816 618 15 609 096 17 371 147 16 071 840 15 420 131 15 225 136 14 654 910 14 242 138 13 284 383 12 177 186 12 212 612 13 318 806 12 549 768 13 496 197 14 931 712 15 294 885 15 497 009 15 553 102 16 780 989 17 156 024 18 323 942 19 639 025 21 086 828 22 184 628 23 423 093 24 587 426 25 260 225 26 033 711 27 065 003 29 123 800 30 711 474 30 195 361 30 466 869 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 1 005 1 014 1 000 992 996 980 981 968 972 959 965 959 959 958 959 949 951 944 929 918 913 904 907 899 861 868 244 121 240 953 236 697 241 044 237 392 231 547 224 422 218 730 211 007 205 355 203 027 190 672 181 349 171 736 169 952 168 623 167 984 164 235 157 695 154 332 153 436 142 584 143 196 144 373 136 333 137 639 23 977 23 629 23 466 22 679 21 873 21 604 25 394 28 089 27 013 26 236 25 145 24 559 18 737 16 590 15 383 15 143 14 607 18 255 13 752 12 664 12 215 12 071 11 590 11 122 11 480 11 425 30 617 262 30 885 487 31 070 102 29 973 477 30 042 786 29 320 218 29 125 405 29 353 785 29 179 776 28 087 765 28 471 791 26 230 287 24 935 602 24 220 870 25 394 234 24 676 656 23 957 788 23 288 919 22 757 909 23 673 286 22 168 797 21 478 805 22 231 013 21 462 508 21 785 488 22 311 974 840 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800 800 800 800 800 800 800 800 26 129 29 442 33 214 35 099 35 380 34 436 33 557 31 278 28 946 27 579 25 840 25 631 25 853 27 567 26 935 27 637 27 610 27 635 27 801 27 718 27 942 28 320 28 147 27 376 27 132 26 735 26 760 26 692 26 801 26 725 26 334 25 908 364 365 366 364 372 382 380 386 398 397 393 387 392 408 415 411 414 487 491 558 564 622 628 619 707 686 670 672 749 672 658 666 659 656 675 660 672 681 673 613 686 674 670 650 612 607 584 878 870 869 868 850 Rekrutteringsskyting År Saml.

SKYTTERBOKA 2010-2011 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 19 431 18 479 17 998 18 228 18 255 18 380 18 352 17 665 17 073 17 665 16 056 15 539 15 566 50 50 46 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 3 549 3 402 2 916 3 313 3 415 3 902 4 401 4 601 4 692 5 002 4 233 4 141 95 67 95 76 78 55 38 38 42 38 35 36 25 4 096 3 293 3 855 3 360 3 361 3 042 2 737 2 839 2 186 2 103 2 168 2 240 1 607 .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN.

................................... 8-6 Bidragsordninger .................................. 6-2 Forstyrrelse av skytter.......... 8-2 Hevarm for linksskyttere .................................... 13-2 Innertierregelen............. ...................................................................... 7-3 Klasse 2.............................................. 8-7 Feilskyting..............elektronisk skive .................................. ............................... 5-1 Forsikte .................... 6-5 Hørselvern .............................................................. .......................... ................. 9-7 Kikkert ............................................................................. 7-4 Klasse V65 ............ ...................... ........................................................................................ 12-3 Det militære skarpskyttermerket ........................... 6-2 HVs opplæringsvåpen kal............ ........................................ 16-1 Bom .................... 6-1 Kornbeskytter .................................rekrutteringsklassene ............................... .................................................................................................................................................... 8-3 Innendørs skytebaner .............. 8-7 Feilskyting....................................senior ......................... 10-1 Innskudd....................... ..................... 4-1 Helligdagsfred/kirketid ........................... ... . bane............ 6-5 Feltfigurer .......................................................................................................................................................................................generelt ................... landsdelskretsstevner og NM.......................................... 7-3 Klasse 3....................................................... 8-2 Den norske skyttermedalje ........................................................................................................................... ................. 8-7 Feilskyting...................................................8-6 Ansvarsforsikring........................................................... 7-4 Klassekrav ..................... 8-7 Feinwerkbau luftgevær.................................................................................................................................................... 7-5 Klassesetting ..................................................................................................................................... .............................. 6-5 Albuebeskyttere ................................. 6-1 Kolbelengde ............................................................................ 7-1 Klassesettingen........... 13-4 Ekstraordinært Skytterting ............... 10-2 Knestående skytestilling ..... ................. 7-2 Klassesetting ...............................................generelt ...................... 15-2 Dugleiksmerker.................... 6-2 Jury ...............................................12-4 Dyslektikere ........................................................................................................ 7-1 Klassesettingslister ............... ............................................................... 7-4 Klasse Junior ............ 8-6 Hedersbevisninger.............................................................................................. spesifikasjon .......... .. ................. innendørs ............... ........... ................................. 6-6 Ammunisjon for veteraner......................... .................................................................... 8-6 Ammunisjon ............................................................................ ................................................................................................................ 6-3 ............................................................................................................................................................ ......... 9-3 Anvisning .......seniorskyttere............................................................................................................................................................ 12-3 DFS’ Fortjenestemedalje...... ............. ....................... .........100 m.............................................................................. ............. ...........innendørs............................................ ...... 6-2 Avtrekksvekt ................. 22 NM 158...................................................................................................... 8-8 Ekstraordinært banebidrag ..................................... 6-5 Ankelpølle ................. 8-8 Kolbekappe ............ 4-1 Diskvalifisering ............................ 6-2 Kinnstøtte .. satser ........................ 7-2 Klasse Eldre Rekrutt .......................................... 7-3 Klasse AG-3 .................6-5 og 7-4 Hullkorn ............... 8-5 Doping .....innendørs .... ..............feltskyting .................. 10-1 Klassesammensetning ............... 6-6 Anchütz luftgevær .............................................. 8-8 Faste troféer.... 7-2 Klasser kan slås sammen .................... 7-2 Klasse V55 ............. 9-1 Anvisning ........................................................................................... felt .... 9-3 Feltfigurer .......................................................... 6-1 Kjøp av ammunisjon............... 7-3 Klasse 5.......................................... .. 8-2 Bæring av våpen ..................................... . .................................................. .... 4-1 DFS’ Takkediplom ........................... 6-6 Ild-kommando ...................................................... 7-4 Klasse Aspirant ............ ............... ...................bane .............. 8-4 Emblemer for lag og samlag ............ 10-2 Geværkontroll ................ 4-1 DFS’ Skjold .......................... ................. 9-2 Brudd på oppsatte regler ........................................................................................ 1-13 Endring av skjefter .................................................................... 6-6 Kjøp av geværer.............................................................. ....................................... ...................... 6-2 Krag-Jørgensen gevær .................................................................................................................................................................. 8-7 Friflukt ....................... Vedlegg 5 Feil ved våpen eller ammunisjon................ ................................................................................................................ 12-6 DFS’ diplom ..... landsskytterstevnet...................................... generelt .......... 6-6 Klasse 1........................ .......................... SKYTTERBOKA 2010-2011 STIKKORDREGISTER Innhold Kap......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................. 7-2 Klasse Jeger ......... 5-1 Anvisersjef ......................................................................................... 6-2 Benklær ........ 9-1 Anvisning .............. 10-1 Irisblender ...... ............. samlagenes kontroll........................... 6-1 Etteranmelding . 4-1 DFS’ Hederstegn ................................................................................ .10-2 Innskudd......................... .................................................................................6-2 AG-3 ..... 9-5 Anvisning ...... 11-5 Forsikring ...........................................................11-6 Kikkertsikte........................................................................................................................ ................ 12-6 Adgang til å representere to lag ........................................... 9-2 Anvisning ................................................... 9-4 Felthurtigskyting ......... 8-1 Grunnregler ................................. side 350-klubben ................ 7-3 Klasse 4.......................................................... .................................. 1-1 Hansker ......................................................1-12 Adlerauge ................................................................................................................................................................................................ 8-7 Feilskyting........................... 8-6 Håndlading av riflepatroner ....... 6-3 Gavepremier .... .......................... 1-4 Elektroniske skiver .................................................... 9-5 Feltfigurer ..................... 7-4 Klasse V73 ............. 7-3 Klasse Rekrutt ................................................ 8-2 og 15-1 Dopingkontroll......... ............. 6-3 HK 416 ............................. .................. .................................. 6-6 Ammunisjon for rekrutteringsklassene......................................................................................................................... ....... .....................................DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN...... ............ ................................ 7-1 Klassesetting ...................... 7-1 Klassesetting av miniatyrskyttere .............................. 6-5 Hærens skarpskyttergevær NM 149..... 9-6 Avtrekk............. ........

. . 11-5 Stans i skytingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6 Skyteledelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 Magasin. . . . . . . . . . . . . . . . turnus . . . . . . 6-5 Selvanvisende figurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4 Medlemskap i skytterlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7 Skudd på feil skive. . . . . . . . . . . 8-7 Omskyting. . . innendørs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2. . . . . . . . . . . 12-3 Norgescup i skyting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlegg 6 Stifting av skytterlag. . . . . . . . . . 12-6 Reklame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2 Tobakksrøyking på standplass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2 Langt opphold under prøveskyting. . . . . . . . . . . . 6-3 Ordensregler for skytterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Merker . . . 15-1 Stående skytestilling. . . . . . . . . 12-3 Sammenslåing av skytterlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4 Skyting på annens plass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 og V55 . . . . . . . . . . . . . . 18/Vedlegg 1 Skivekorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Skytternåla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Stolpekorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 Sko . . . 8-7 Liggende skytestilling . . . Vedlegg 3 Omskyting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2 Landskonkurransen i skoleskyting . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 Premieringen ved Landsdelskretsstevner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 Mauser . . . . . . . . . 8-3 Skyteluer/skjerm . . . . . . . . 8-3 Stangskyting . . . . . . 10-2 Premieringen ved Landsskytterstevner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Skiver. . . . . . . . . . . 13-1 Skytebukse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Rikosjett-treff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 . 12-2. . . . . . . . . . .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8 Skifeltskyting . . . . . . . . . . . . . . . 6-4 Reim . . . 11-8 Samlagstevner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13 Miragebånd. 13-3 Ordinært Skytterting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 Protest på anvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3 Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje . . . . . . . . 17-2 Skytterkontoret . . . . . . . . . . . . . . 8-8 Rangering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7 Statistikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5 Landsskytterstevnet. . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1 Skyteprøven for storviltjegere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 Sikring av våpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . medaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 Premierte serier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3 Raufossmerket . . . . . . . . . 8-5 Skytingens Dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . felt . . . 8-8 Skyting på høytidsdager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . innendørs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6 Skytejakke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6 NM Feltskyting kl. . . . . . . . . . . . . . . 11-5 Samlagsskyting. . . SKYTTERBOKA 2010-2011 Ladning av våpen . . . . . . . . .Skarpskyttergevær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6 Skyttertingets forretningsorden . 1-4 Organisasjonens oppbygging . . . . . . . 8-2 Sikte. . . . . . . 6-2 Sittende skytestilling . . . . 1-11 Sponsoravtaler . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Tangering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlegg 2 Samlagets fortjenstmedalje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2 Påkledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Standardlover . . . . . . . . 2-1 Overbygd standplass. . . . 11-8 Landsdelskretsstevner. . . . . . . . . . . . . . 11-4 Mesterskapsprogram i baneskyting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1 Skytestillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4 Mesterskapsprogram 15 m innendørs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1 Ordinært banebidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2 Samlagsskyting . . . . . . 12-3 Landsdelskretsstevner. . . . . . . . 10-2 Pressefotografer på standplass . 1-12 Pool-avtaler . . . . . 8-8 Skyting før «ILD» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bruk av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7 Nordiske konkurranser . . . . . . . . . . . Kap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2 Siktemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlegg 1 Skudd av forskjellige kaliber . . . . . . 6-2 Straffebestemmelser . . . 8-3 Standplasslederens kompetanse og myndighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6 Skogsløp med skyting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 Løp . . . . . . . . . . . . 8-2 Skytterlagenes ungdomsutvalg . . . . . . . . . . 11-6 Overflatebehandling av skjefter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 Raufoss-diplom . . . . . 6-2 NAIS-medaljene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . søknad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6 Skiver . . . . . . 8-5 Påmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Samlagets ungdomsutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8 Like konkurranseforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Standplasskontrollører . . . 8-3 Lagmesterskap. . . . . . . . . . . . . . . . 8-2 Sikkerhetsmerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7 Oppbevaring av våpen . . . . . . . . 9-2 Samarbeidsavtaler . . . . . . . . 8-2 Luftgevær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7 Omskyting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Overgang fra et skytterlag til et annet . . . . . . . . . . . . Landsdelskretsstevne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . medaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2 «Rekruttrifla» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .og avtrekksøvninger . 8-6 Skyteprogram . . . . . . . . . . . . . . . 9-5 Sikkerhetsbestemmelser . . . . . . . . . . . . . 1-12 Sauer 200 STR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Representere to skytterlag. . Vedlegg 4 Skytereglement . . . . . . 11-1 Mesterskapsprogram i feltskyting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . medaljer. 11-3 Militært befals adgang til å skyte stevner i DFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7 Skytebaneloven av 1974. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6 Landsdelskretsstevnet. . . . . . 11-6 Landsskytterstevnet. 11-8 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje. . . . . . . . . . . . . . . . 11-8 Landsdelskretsstevnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1 Skjefter. . . . . 14-1 Premiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8 Samlagstevner . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKYTTERBOKA 2010-2011 Tolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 Vindmåler . . . . . 8-1 Vindvimpler . . . . . . . . . . . . 10-1 Veteranklassene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-1 Utbygging av siktemidler . . . . . . . . . . 6-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V5 Verdien av siste premie . instrukser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 Vandrepremier . 8-3 Våpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Ungdomsarbeidet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 Walther luftgevær . . . . . . . . 8-2 Visitasjon av våpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2 Trådkors . . . . . . . . . . . .DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Utregning av pengepremier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Våpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maksimumsvekt . . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->