P. 1
Design Og Kodning Af Lyd Til Computerspil

Design Og Kodning Af Lyd Til Computerspil

|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Troels Fløe Kristensen on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2011

pdf

text

original

Print Form

Eksamensopgave Kandidatuddannelsen i Audiodesign (2007-studieordning)
Eksaminator:
Audiovisualitet, ekstern 7-skala, 10 p. Musikalske stereotyper, intern 7-skala, 10 p. Lyddesign, intern 7-skala, 10 p. Digital lydproduktion, intern, uden censur, best./ikke-best, 10 p. Interaktiv lydafvikling, intern 7-skala., 10 p. Lyd i interaktionsdesign, intern, 7-skala, 10 p. Valgfag 1, intern 7-skala, 10 p. Valgfag 2, intern 7-skala, 10 p. Valgfag 3, intern 7-skala, 10 p. Praktik, intern, uden censur, best./ikke best., 10 p.
!

Afleveringsdato:
(sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds)

Fag på kandidatuddannelsen: ________________________________________________________ Opgavens anslag: _________________________ Afleveret af:
Årskort: Navn:

Årskort:

Navn:

Årskort:

Navn:

Årskort:

Navn:

Årskort:

Navn: JA NEJ

Må eksaminators eksemplar af eksamensopgaven gøres til genstand for udlån?

Studienævnet for Informations- og Medievidenskab, Helsingforsgade 14, 8200 Århus N

januar 2011 .Aarhus Universitet IMV Design og Kodning af Lyd til Computerspil Forfatter: Morten Lund Søegaard Supervisor: Morten Breinbjerg Introduktion til Programmering 8.

Aarhus Universitet Introduktion til Programmering 8. . . . . . januar 2011 Indhold Indhold 1 Indledning 2 Omkring Audiodesign 2. .1 Kodningsværktøjet: Max/MSP . . . . . . . . . . . . 3 Kode og Struktur 4 Programmeringskurset 5 Adaptiv lyd / Hvad er lyd i computerspil? 6 At kode lyd i computerspil 7 Opsamling Litteratur 2 3 4 4 5 7 7 9 15 17 Side 2 af 18 . .

og derigennem kunne redegøre for den mest gavnlige løsning. hvad der i denne tekst egentligt menes med kode.dk. Her vil jeg komme omkring forskellige m˚ ader at benytte programmering i lyddesign p˚ samt gennemg˚ diverse lyddesigneres oplevelser med computera a spil. Det var min oprindelige hensigt at udfylde nogle tekniske huller i min viden om kodning. m˚ at afdække hvilke fordele og ulemper der er ved at alet kode lyd i dag. www. Det er mit m˚ at indsnævre denne debat til en mere overskuelig opstilling al af fordele og ulemper. Inden der tages hul p˚ diskussionen vil der kort blive redegjort for hvad det a vil sige at være en audiodesigner. Efter at succesfuldt have fuldendt en computerspilsproduktion med DADIU1 . hvordan mit programmeringskursus har været samt hvad adaptiv lyd er. men ikke omvæltende. alts˚ kodning af lydsignaler gennem computer-software. som nævnt. i hvor stor grad er de programmeringsmæssige muligheder indenfor lyd i computerspil en fordel eller ulempe for lyddesigneren. uden at have andet end en simpel forst˚ aelse af kodning. Det fascinerende med a kodet lyd er. Jeg vil fortløbende præsentere en diskussion om.com/ 1 Side 3 af 18 . hvor meget kan der ade forventes og hvad er fordelene i at omfavne denne nye verden? Det er hensigten at undersøge netop denne problemstilling.dadiu. Det er. men ogs˚ hvordan. hvor kodning kunne være brugbart. da jeg som audiodesigner var stødt p˚ en del situaa tioner. hvor det vil blive undersøgt hvor stor indflydelse evner indenfor programmering har for lyddesign i forbindelse med produktion af computerspil. at lyddesignet ikke længere kun er hvad der bliver afspillet. spillet jeg var med til at lave kan spilles p˚ http://www. a: plankton-game. hvor stor indflydelse evner inden for kodning egentligt har for audiodesigneren ved computerspilsproduktion. Disse muligheder stiller krav til b˚ producenter og forbrugere. er det overhovedet nødvendigt at kunne programmere lyd? Grundlaget for denne redegørelse har sit udspring i programmeringskurset som jeg har fulgt. Der vil derfor til slut komme en perspektivering over det samlede billede. a Det er med den adaptive lyd muligt at give brugeren kontrol eller afmagt.AU Design og Kodning af Lyd til Computerspil 1 Indledning At lave lyddesign kan gøres p˚ mange m˚ a ader og een af disse er gennem kode. forventede jeg med programmeringskurset at det ville vise sig spændende.

Et eksempel p˚ dette er at sætte et soundscape op til en udendørs-scene i et a spil. 3 Tweake: at justere nogle enkelte værdier i en forvejen fungerende opstilling. branding mm. kræver det ekspertise at kunne bruge programmet til at lave kompliceret adaptiv lyd med. januar 2011 2 Omkring Audiodesign At lave et godt lyddesign er en kompleks størrelse. Det er desuden muligt i Max/MSP at genbruge Mock-Ups eller at tweake3 . I musikverdenen kan det være at fremmane den rigtige “sound”p˚ et album. Det er her simpelt at sætte sin lyd op med symboler. Dette kunne inkludere hvor tit fugle skal fløjte og hvor højt. Men selvom at Max/MSP er et glimrende værktøj til at teste lyd i. der a kan interageres med. komponering. at skabe sammenhæng. Et af disse programmer er Max/MSP. en Mock-Up2 . selvom interfacet i virkeligheden skjuler en meget mere uoverskuelig kode. og meget vinden skal blæse osv. som dog direkte kan kopieres ud og indsættes i mange andre programmer. Til dette kan audiodesigneren a bruge et program til at lave en model af et lydbillede. har ade.Aarhus Universitet Introduktion til Programmering 8. gennem kodning. a ikke gjort udfordringerne mindre. 2 Side 4 af 18 . Disse tre eksempler kan igen ˚ abnes op i forskellige ekspertise-omr˚ ader som indspilning. Den type af lyddesign som efterfølgende vil blive diskuteret. Ved film kan det være a at f˚ publikum ud p˚ kanten af sædet. for dermed at kunne høre en foranderlig udgave a af auditive overvejelser.1 Kodningsværktøjet: Max/MSP Sammensmeltningen kan være kompliceret at forestille sig og endnu sværere at viderefortolke. lydlogoer. At lave lyddesign dækker derfor over et enormt omr˚ At lyd i dag ogs˚ kan interageres med. s˚ det er derfor en enorm fordel at kunne lave en lydmodel. Generelt kan det p˚ as at et godt audiovisuelt design forsøger at opn˚ ast˚ a en symbiose mellem synet og hørelsen. 2. I Max/MSP er dette simpelt at sætte op og er derfor anbefalelsesværdigt at bruge. alts˚ som en interaktiv audiovisuel oplea velse. vil primært være den adaptive til computerspil. surround-effekter. Det er et forsøg p˚ at smelte de to a sanser sammen. mixning. eller ved et firma kan det være at a a skabe genkendelse for brugerne vha. selv p˚ et simpelt niveau. R˚ skitsering af et ikke-statisk lyddesign.

Denne kode fylder 16 e linjer. hvis der ikke bruges 4 5 http://www. a a Der findes kode som er nem at forklare og at integrere. Dette inkluderer lister. Dette er ogs˚ a for at indsnævre diskussionens omfang. Dette giver et godt indtryk af det omfang kodning indeholder. selvom dens funktion blot er en enten/eller afspilning af lyd.cfm?cid=3CC82&print= true Unity er et eksempel p˚ en Game Engine. gennemg˚ hvordan man i ActionScript koaes der en knap som afspiller lyd ved ´t tryk med musen. a Side 5 af 18 .com/content/article. Det er spillets Game Engine. og kode som er kompliceret.com/. Figur 1: Simpel kode af Steve Wilkison I artiklen af Steve Wilkison5 .communitymx.AU Design og Kodning af Lyd til Computerspil 3 Kode og Struktur Det skal nævnes at mine evner indenfor kodning stadig er p˚ et tidligt stadie a og det vil derfor ikke blive uddybet i detaljer hvordan disse eksempler p˚ kode a virker. men blot hvordan de kan bruges i auditiv sammenhæng. kaldes for objekter. som sørger for at interaktionen mellem de forskellige objekter er mulig. I spil bliver relationerne mellem lyd og andet spilmekanik ofte refereret til som spillets arkitektur. fx som et bibliotek af lyde som afspilles i en bestemt rækkefølge. Alle spillets separate elementer. som fx lydfiler. s˚ de bliver en enhed4 . Den simple lyd-programmering er mest velegnet til Mock-Up’s. se http://unity3d. eller at kalde forudprogrammerede metoder som volumen-kontrol og start/stop afspilning. Disse objekter er inddelt i klasser. En Game Engine sørger ogs˚ for at samle alle spillets dele.

Til den mere avancerede del af kodning. surround sound. rolloff. Grunden hertil er at mange firmaer i dag ar har deres egen Game Engine. siden det kræver meget arbejde at programmere s˚ adan en maskine. som fx Max/MSP. januar 2011 hjælpeværktøjer. hvor der er tilhørende sound engine. der kan tilg˚ gennem et par enaes kelte linjer. De mest benyttede funktioner kan dog findes som allerede færdigkodede metoder.Aarhus Universitet Introduktion til Programmering 8.unity3d. osv. Dog er markedet ved at blive ˚ abnet op og med Game Engines som fx Unity6 . Figur 2: Wavetracing De bedste og nyeste værktøjer bliver for det meste kun brugt internt af de firmaer som st˚ bag deres kodning. [Menshikov. Disse er som nævnt dog ofte ikke tilgængelige for andre end medarbejdere i firmaet. 2003] Disse værktøjer er alle metoder til at udregne hvordan lyd opfører og bevæger sig i spillets kunstigt skabte rum. findes der værktøjer. 3D sound. multispeakers. 6 http://www. hvilket i sig selv er en hel videnskab og derfor ikke vil blive beskrevet yderligere her af hensyn til problemstillingens fokus. er det muligt at f˚ a adgang til nogle af disse lyd-vœrktøjer. der inkluderer rumklang. selvom at de bedste er slagsen stadig er forbeholdt eliten. wavetracing.com Side 6 af 18 .

Det er min vurdering at man som audiodesigner vil støde p˚ a disse former for kode meget sjældent og derfor vil kunne komme til at bruge meget tid p˚ at holde evner ved lige som m˚ a aske aldrig bliver benyttet. gør desuden at det hele nemmere smelter sammen. hvor grundlæggende vigtigt system og orden er for at kunne kode. Dette var fordi den datalogiske fortsættelse fører videre over i en kompliceret brug af disse samt avancerede principper.AU Design og Kodning af Lyd til Computerspil 4 Programmeringskurset I forløbet med programmeringskurset har jeg forsøgt at observere min egen tilgang til kode. kun relevant i den første halvdel af semestret. for audiodesigneren. men ogs˚ for at gøre kunden opmærksom p˚ at vedkoma a mende kan forvente at blive betjent. anden semester-halvdel kunne inkludere gennemgang af de mest vigtige lydprogrammer og metoder til kodning af lyd. Selvom at mange forskellige kommandoer a blev præsenteret og brugt i relevante sammenhænge. Dette har bl. En evt. Interaktiv Side 7 af 18 . da kodningen efterfølgende bevæger sig for langt væk fra de fundamentale aspekter. Ydermere er det nødvendigt at have en massiv arbejdsbyrde indtil kodningens rytme sidder i fingrene.lign. forst˚ som lyd der afvikles efter nogle givne aet præmisser. hvilket kræver en stor del t˚ almodighed og g˚ a-mod. At lyden er tilpasset vil sige at den former sig efter brugeren. Der vil her blive præsenteret nogle af de mest væsentlige erfaringer fra det halve ˚ ar. Det skal her nævnes at adaptiv lyd og interaktiv lyd ikke er af alen stykke. for at være interessant for audiodesigneren. hvor jeg modtog forelæsninger i programmeringens grundprincipper. 5 Adaptiv lyd / Hvad er lyd i computerspil? Adaptiv lyd er tilpasset lyd. Et simpelt eksempel p˚ dette er dørklokken i de fleste butikker. At kunne termerne for metoder o. Form˚ er i dette alet tilfælde til dels at gøre butikkens medarbejdere opmærksomme p˚ at der er en a ny kunde i butikken. En a sensor opfanger et signal som sendes til en klokke der ringer. forst˚ som min evne til at kunne skabe en forbindelse mellem aet kodning og lyddesign. a-p˚ Selve programmeringskurset er. eller input.a. gik det løbende op for mig. Overraskende viste det sig at forst˚ aelsen af programmeringens kunst var lige s˚ vigtig som læringen af kodning. været fordi jeg var skeptisk overfor om den rene kode kunne hjælp mig med at blive bedre til at designe lyd. og at omgivelserne tilpasser sig.

Det er med computerspil som det er med film. spændende og derfor attraktiv at blive i.44 mB. efter et kort historisk tilbageblik. Det er alts˚ m˚ a alet. som er a blevet en standard til spil. hvor tempoet bliver sat op efterh˚ anden som rumvæsenerne hurtigere og hurtigere nærmer sig. kan udtrykke en næsten filmisk oplevelse. Dette er et eksempel p˚ velintegreret lyddesign. Interactive music is the game industry’s answer to the Hollywood film score. januar 2011 lyd er mulig for spilleren at direkte p˚ avirke og ændre. Faktisk har computerspil generelt haft en eksplosiv udvikling. at lave en verden der fremst˚ som en helhed. Side 8 af 18 . I starten var mulighederne for lyd i computerspil stærkt begrænsede. Med dette menes at a lydens kontinuitet m˚ tage højde for skift mellem spillets sekvenser. 2007] Han afviger fra tanken om at musik i spil skal være interaktivt. Spilleren oplever lyden i et spil som en ensrettet flydende oplevelse p˚ lige fod a med filmlyd. brugte man alligevel et væld af lyde for at a give bevægelse til spillenes simple animationer. hvor adaptiv lyd indirekte tilpasser sig spilleren handlinger. men ogs˚ a a for at disse skift udebliver.Aarhus Universitet Introduktion til Programmering 8. blot 30 ˚ ar senere. da spilleren burde interagere med selve spillet. Lyd i computerspil tog siden hen et enormt spring da CD’en kom frem i begyndelsen af 1980’erne. Et af de første eksempler er klassiskeren “Space Invaders”. men da grafikken ogs˚ var meget simpel. Det var nu muligt at gemme data p˚ op til 700 mB per CD fremfor disketten a som kun kunne rumme 1. Udover dette har udviklingen indenfor computerkraft givet lyddesignet muligheden for at udnytte denne plads. for audiodesigneren. fra 1978. Andrew Clark redegør for at musik i spil nødvendigvist m˚ gøre dets medie a ære og være en del af den filmiske oplevelse som et spil burde være. der i dag.[Andrew. Lyd kan ogs˚ bruges som forstærkende effekt p˚ a a tidspres i spil. Dette kunne fx være lyden af en dør som ˚ abnes. Der vil her blive præsenteret forskellige former for adaptiv lyd i computerspil. m˚ er at skabe en sammenhængende audiovisuel oplevelse for alet brugeren. hvor brugeren er under tidspres. Det kan p˚ as at ar ast˚ det auditive og det visuelle begge arbejder bedst under dække af hinanden. selvom den er nødvendigvis m˚ være opdelt. hvila ket stadig er gældende i dag. der grafisk set kun var afspejlet som et enten-eller billede. at skabe en auditiv verden som giver spilleren indtrykket af at denne verden er levende. Lyd var i begyndelsen alts˚ markør for hvad der kunne interageres med.

men dette er en udfordring der kræver ekstra arbejde. 6 At kode lyd i computerspil Det kan diskuteres om hvorvidt det er audiodesignerens opgave selv at kunne levere kode til den adaptive lyd. at det optimale samarbejde opst˚ genar nem separate afdelinger i produktionsforløbet. er det kreative aspekt grundstenen. selvom det er svært. ogs˚ pga. m˚ den indeholde et vist niveau at intelligens. Selvom lydprogrammer stadig bliver lettere at arbejde med. Linda Law forklarer om lyd i spil. er det a stadig svært at lære at kode og endnu sværere at mestre kodningen s˚ godt a at det er muligt at løsrive sig derfra igen. Pointen er. Ved kodning er en logisk tankegang uundværlig og ved design af lyd. for audiodesigneren. selv som ardt a Side 9 af 18 . With game audio platforms supporting audio resolutions similar to film.[Leonard. I stedet er det mere fordelagtigt at vente p˚ at programmeringen a bliver en del af lyddesignets underlæggende processer. da det nemt kan skabe et irritationsmoment. a gennem kodning.AU Design og Kodning af Lyd til Computerspil Leonard Paul forklarer mht. Det lyd som der skabes skal passe med spillets gameplay.a. at der arbejdes h˚ p˚ at gøre lydproduktionen til spil direkte implementerbar. the question is no longer if we can produce audio which sounds good. Kodning er et andet paradigme end lyd. vigtigt at tage højde for at lydene ikke bliver gentaget for ofte og at de gentagne lyde ikke lyder alt for ens. til lyddesignet at netop hvis lydsiden til et spil skal give en filmisk oplevelse. den eksponentielt voksende computerkraft. at sætte sig ind i programmering som paradigme. Lyde i spil skal ogs˚ være a kohærente med spilverdenen. æstetik og grafik. Det er selvfølgeligt ogs˚ muligt at lave lydsiden a kontrapunkterende til spillet. Hans pointe er at det bestemt kan betale sig at lære. Det er hendes holdning at det ikke kan betale sig. med andre termer og en anden grundlæggende forst˚ aelse. som ødelægger helhedsoplevelsen. N˚ der programmeres lyd til ar spil er det bl. 2003] Han fokuserer i artiklen p˚ de bedste programmer audiodesigneren kan a bruge til at give spillets lydside trovædighed. but whether we can produce audio which reacts well and sounds good in all of the different states that the game player might trigger.

fl. lydens design. der i en process med at lave et spil p˚ mina dre end 7 dage opdagede at kreativt arbejde har fordelagtige omstændigheder under restriktioner. januar 2011 kompliceret kode. a At lave kompliceret adaptivt lyddesign skal derfor indtil videre være forbeholdt pionerer. men for grafik. 2003] En anden tankegang som underbygger ovenst˚ aende er Shalin Shodhan. [Shodhan m. Overført til denne udredning kan det hævdes at en lyddesigner. gameplay osv. the result is a harmonious union of technological and artistic efforts. Fx kan lyddesignerens kendskab til kode gøre at ideer skubbes væk. især n˚ lyd i spil i forvejen bliver betragtet som noget ar sekundært til grafikken. Somehow. som ikke er i stand til at kode. it became easier to be creative when there were restrictions in place.. Law forklarer: When the programmers get to write code and don’t have to make artistic decisions. hvis de virker for indviklede at implementere. Dette kan være at fastsætte en m˚ algruppe og en spilgenre. [Law. øger ikke opmærksomheden mod lyd i computerspil. Ironisk er de bedstsælgende musikspil af genren karaoke. er det højst sandsynligt at den brugte tid p˚ programmering hurtigt bliver ligegyldig. Matt Kucic og Kyle Gabler’s. Dette betyder at medmindre programmeringen af lyd er nytænkende med et blik rettet specifikt mod kodningen. Da der ikke endnu findes en s˚ adan standard. ] Det kan dog diskuteres om den bedste løsning er at vente p˚ at andre a opfinder fremtiden. som Side 10 af 18 . eller en tidsperiode spillet skal produceres i. Som resultat heraf køber de ar fleste ikke spil i dag for primært at opleve spillets auditive side. and when sound artists can focus their attention on creating great music and sound design without having to write code. forventes a at være bedst n˚ man ikke ligger mærke til det. At begynde at lære at programmere vil kun være givtigt i ganske kort tid inden at en standard-software indhenter lyddesignerens evner inden for programmering. selvom en expert i kodning kan have en elegant løsning herp˚ a. At skabe et fokus p˚ lyddesign i spil er en stor opgave siden at lyd i spil. er den mest fornuftige handling at vente og koncentere sig om hvad der er tilgængeligt fremfor at genopfinde den dybe tallerken. nemmere kan være nytænkende ift.Aarhus Universitet Introduktion til Programmering 8. som i film. At følge Law’s r˚ og lade sig nøjes med de midler ad der er.

Men selvom teknologien er til stede. Det er derfor ikke overraskende at dette ogs˚ er gældende a i computerspil. At a affyre en tung riffel og høre modstanderen blive ramt er en vigtig del af det adrenalinsus som søges i FPS. 7 Side 11 af 18 . den ikke-diegetiske sammenhæng. Ud over dette bliver spillerens v˚ aben ogs˚ til et nøgle-lydelement. hvilket ikke efterlader store muligheder for et spændende lyddesign. hvor det desuden kræver en ekstra indsats fra forbrugerens side af. ladning af v˚ aben mm. Det handler her om at kunne høre hvor ens allierede og ens modstandere befinder sig gennem lyden af trin. Ofte bliver lyd valgt fra. Lyden har været grafikkens lappeløsning. I moderne spil er det ikke længere altafgørende for den visuelle indlevelsesevne at lyden blot skal ledsage . hvis grafikkortet har mulighed for at blive opgraderet i stedet for.AU Design og Kodning af Lyd til Computerspil fx “Singstar”. Her er lydens 3D/surround gengivelse absolut kernen for spillets gameplay. hvis hele lydens omfang skal med.der er derfor blevet ˚ abnet op til en verden af selvstændig adaptiv lyd. skal den eksisterende opfattelse stadig udfordres. andet end publikums intensitet n˚ toner rammes eller ej. Brugeren skal m˚ investere i et lydanaske læg. Men dette er ikke fordi at lydens muligheder er blevet ignoreret. ar 8 I FPS. et lydkort eller høretelefoner. Det kan snarere forklares med at lyddesign i spil hovedsageligt er blevet brugt til at afklare grafikkens manglende udtryk.8 Spilleren er ethvert spils fremdrivende kraft og skal føle at dennes virken Ligeledes kan her nævnes “Guitarhero”som giver spilleren den opgave at imitere kendte musiknumre. S˚ adanne spil er blandt dem med det mindst nyskabende lyddesign. a Figur 3: Singstar Tendensen til at fokusere p˚ det visuelle er et tilbagevendende element i den a menneskelige væren. som hovedsageligt best˚ af en autotune-mekanisme der aflæser hvor tæt ar spillernes pitch kommer p˚ original-sangens7 . er lydens kobling til gameplay dog i fokus. Disse har en lydside som eftertragtes pga. first person shooter.

januar 2011 p˚ spilverdenen gør en forskel. hvilket atter retter vores opmærksomhed mod selve spilmarkedet som har alt for lidt fokus p˚ spils auditive sider. Det skal dog ikke forst˚ s˚ as adan at alle spil altid skal give en direkte auditiv respons n˚ ar der interageres. skriver Matthew Belinkie.limbogame.Aarhus Universitet Introduktion til Programmering 8. lavere end normalt for computerspil. Det danske spil “Limbo”10 er et seriøst forsøg p˚ at give lyden en ligevægtig plads med spillets andre elementer. og er evigt foranderligt gennem input som a spilleren indirekte styrer.org/ Side 12 af 18 .9 Heldigvis er amatørene ikke alene. Hvad der sælger spil i dag er en WOW-effekt og efterh˚ anden som grafikken er ved at n˚ sit endem˚ for detaljegrad. Grundene til at den nye adaptive lyd alligevel bliver godt modtaget af industrien ligger i computerspils historie for at kunne eksperimentere med sit udtryk samt at mediet er s˚ relativt nyt at dets konventioner endnu a ikke er fastgroet.a. lyd at den helst ikke skal være noget som spilleren ligger mærke til.kongregate. I sin artikel: “Video game music: not just kids stuff”. at netop i computerspil er det efterh˚ anden blevet en tradition at eksperimentere. Dette er bl. da lydens udvikling desværre ofte bliver p˚ et relativt a gennemskueligt statisk omr˚ Som tidligere nævnt er forventningen til god ade. som begynder at have lydlige spilleelementer. Dette virker som en selvfølge. da lyddesign i dag.com/games/Reflexive/music-catch-2 http://www. Resultatet af dette ses bl. s˚ dens fine detaljer fremhæves. i mange simple flashspil. der af erfaringsmæssige ˚ arsager har en mere eksperimenterende og intuitiv tilgang. men blot at lyden burde være en aktiv del af spillets udvikling. at det rækker ud over hvad der umiddelbart kan gennemskues af spilleren. men kun hvis a der tænkes visuelt.a. da en experimental musikside ellers kan komme til at dominere og skygge for spillets egentlige form˚ Dette al. forsøger a at skabe et realistisk udtryk i stedet for et originalt. da spilproduktion i dag er mulig at lave meget billigt. Opsætningen af lydens tilbliven er derfor et s˚ koma pliceret system. Som a tidligere nævnt ser denne udvikling ud til at vende. at i en samtale med en komponist for computerspilsfirmaet “Acclaim Software”. og ikke kun adaptivt. kan det give plads til a al en ny opfattelse af adaptiv lyd. ofte s˚ vidt som muligt. Denne udvikling varierer fra spil til spil og det er vigtigt at lyddesignet læner sig op ad spillets kerne. et resultat af grafikkens og gameplayets monopol. er dog sjældent tilfældet. Pummell giver et eksempel p˚ dette i compua 9 10 http://www. Denne udvikling giver plads til amatører. Lyden a i spillet er mixet efter en biografstandard. Mike Pummell.

kan det være tilstrækkeligt at kunne overskue om en løsning vil give problemer eller ej. You don’t have to be a computer expert. 1999] Som det nævnes. hen ad vejen i processen.ogg Side 13 af 18 . som udnytter dette princip. som afspilles. 1999] Men selvom at MODs er svære at arbejde med. som ældre spil benyttede. Ved MODs kan man f˚ direkte adgang til toner som afspilles a og hermed ændre dem mens de afvikles.[Belinkie. er computerspil et medie hvorom markedet forventer at blive overrasket. It requires much less technical knowhow. Det kan være fordelagtigt at programmere. ’This is for a VIDEO GAME?’ A few hours ago. Ren MIDI. so now you have room to just be a composer. er indbygget. 12 Band-in-a-Box er et MIDI-værktøj.org/wikipedia/en/6/61/BiaB(bebop) a 11 . men ogs˚ a meget svært. An experienced composer might still have to fiddle for months to get a MOD to sound right. vil lyddesignerens tekniske viden om computere blive skubbet i baggrunden. Dette har medvirket til at lyddesignere har kunne fokusere p˚ selve lyden og dermed lade den h˚ a ardeste kodning være op til programmørene. hør bl.a. Denne indsigt er mulig at MOD st˚ for Digital Module. ar hvori instrumenter. brugte computerens lydkorts indbyggede lyde. 1999] Og efterh˚ anden som MODs og andet lyd-værktøj bliver nemmere at arbejde med.AU terspilsmusikken: Design og Kodning af Lyd til Computerspil When was the last time I played a video game song for someone and they looked quizzically at me and asked. [Belinkie.12 Dette kræver endda meget mindre plads en standard fil. en kunstig skabt saxofon-solo p˚ http://upload. Selvom det er bedre jo mere viden om lyd og dennes kodning audiodesigneren har. But when was the last time someone wrote a jazz song and the audience didn’t know it was jazz? [Belinkie. har lyddesignere til computerspil trods alt en chance i forhold til før. Belinkie skriver i artiklen: The drawback of MODs is that they are fiendishly difficult to use. hvilket er MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Belinkie’s artikel fortsætter om kodning med henblik p˚ brua gen af MODs11 . hvor det krævede ekspertviden inden for kodning at skulle lave adaptivt lyddesign.wikimedia.

gør at lydsiden bliver nødt til at have en form for intelligens der kan tilpasse sig. 2003a] at lyddesigneren i stedet for at kode skal holde en tæt dialog med en spilproduktions andre medvirkende. [Belinkie. ad I stedet for at gennemrode en hjemmebygget værktøjskasse burde audiodesigneren. At lyd i spil skal kodes til at kunne skabe en levende verden selvom spilleren sidder fast.Aarhus Universitet Introduktion til Programmering 8. a The extent to which composers must be programmers ultimately depends on the degree of interactivity of the music. for at kunne lave et tilfredsstillende lyddesign. At audiodesigneren kan tale med om hvilke værktøjer der er nyttige er selvfølgelig en fordel. bliver det ˚ ar alet abenlyst at kodningen har en massiv rolle i lyddesignet. Derfor vil man s˚ længe at selve systemet i a a koden kan forst˚ alligevel blive nødt til at trække p˚ programmørene. Et basalt niveau er dog nødvendigt for at kunne oversætte sine ideer til programmørene. at a audiodesigneren til slut kommer til at bruge for meget tid med blot at holde orden. a a det er muligt. 1999] Generelt er det en fordel at kunne forst˚ simple greb inden for programa mering. Det er op til spillets instruktør at samle sin vision som en rød tr˚ gennem spillets udviklingsmæssige afdelinger. Hvis vi holder os indenfor metaforen kan det hævdes at en s˚ adan værktøjskasse kan blive s˚ fyldt med forskellige alternativer til en hammer. N˚ dette er form˚ med lyd i spil. kan de fleste job klares med en hammer og nogle f˚ andre a værktøjer. s˚ de kan skrive koden. Desuden er basale programmeringsevner ikke blot supplerende. men for at give et spil en sammenhæng. I sidste ende er det niveauet af adaptivitet og interaktivitet for spillets lydside. men nødvendige for at kunne overskue og Side 14 af 18 . hvis audiodesigneren ordner a al sin egen kodning. men regelmæssig kontakt med programmørene er nødvendig under alle omstændigheder. januar 2011 bygge videre p˚ gennem erfaring. i fællesskab med intruktøren udvælge værktøj. Guy Whitmore foresl˚ i artiklen: “Design With Music In Mind. A ar Guide to Adaptive Audio for Game Designers”[Whitmore. Omvendt set er det s˚ instruktørens opgave at sørge for a at inkludere lyden i spillets grundlæggende design. s˚ vidt as. gør at det bliver lettere at kunne overskue et projekt. kan det være en hindring at lyddesignet er en adskilt enhed p˚ produktionen. Selvom der er alle slags smarte dimser. Det kan sammenlignes med en værktøjskasse. At have uddybende viden om det at kode. der afgør hvor meget programmeringsviden audiodesigneren er nødt til at have. ifølge Whitmore.

kan kodning næsten altid benyttes. Det kan dog hævdes at der er en grænse for hvor meget kode-forst˚ aelse Side 15 af 18 . kan det altid betale sig for en audiodesigner at lære programmeringens kunst. a De løsninger til lyddesignere som nu er p˚ markedet er uundværlige. selvom det er ikke-implementerbart. Uanset hvad. Ofte er det største problem med lyddesign til spil. s˚ a er den moderne komponist afhængig af at kunne kommunikere med de mennesker som arbejder videre. a Det siger sig selv for programmøren. at f˚ forklaret hvad der skal ske og hvordan. er langt nemmere end at skrive en kode som kun er vagt beskrevet. Om end man beskæftiger sig med lyd som er adaptivt eller ej. At lade andre om at skrive koden. 7 Opsamling Lyddesign i dag. giver ogs˚ audiodesigneren en ˚ a abning til at gøre lyd til en mere væsentlig faktor. Pointen er at det næsten vil være helt sikkert at støde p˚ opgaver som kræver en grundlæggende forst˚ a aelse af kodning. at forst˚ dets opbygningen. At kunne afspille et interaktivt soundscape. vil blive opvejet af software løsninger. hans produktion. At kunne overskue hvor meget kodning der skal til forskellige ting. audiodesigneren beskæftiger sig med. at skrive en kode som han har en klar id´ e om. At kunne se igennem programmeringssprogets termer. Det kan fx være at have en opbygning a i koden der giver plads til bestemte overbygninger i form af effekter el. som allerede er p˚ vej. da de a giver en forbindelse til kodningen. Det er ikke altafgørende om audiodesigneren kan skrive kode der direkte kan implementeres.lign. vil sandsyna ligvis gøre at nogle pointer vil g˚ tabt. b˚ a ade grundlæggende og som løbende udvikling ved en spilproduktion. at lave lyd hurtigt blive ekstremt krævende og begrænset.AU Design og Kodning af Lyd til Computerspil gennemskue en spilproduktion. En stor del af lyddesign i dag er forbundet med teknologi og uden basal indsigt i dette kan det. er en stor hjælp. men at han kan skrive kode der kan fungere som mock-up. sætter næsten forventning til at lyddesigneren skal have en minimumsforst˚ aelse af hvad kode best˚ af. Det hjælper med at gøre sig forst˚ aelig overfor programmørene og derigennem at gøre spiludviklingen mere flydende og hurtigere. De problemer som vejer imod at ar lære at kode. kan give programmøren en klar id´ om e hvordan audiodesigneren forestiller sig det endelige resultat. Hvad end det er installationskunst eller filmmusik. og som arbejder op til. Kodningen af lyden har en enorm indvirkning p˚ hvordan spillets lyd opleves.

januar 2011 en audiodesigner behøver at have. siden at hjælpe-programmer konstant udvikles og kan overflødiggøre viden lært gennem ˚ h˚ ars ardt arbejde. som de fleste spil sælges p˚ Alt a a. En anden ting at tage højde for er den eventuelle indsnævring af kreativitet inden for lyddesign som avancerede programmeringsevner kan give. hvor en simpel loop-mekanisme m˚ aske havde været bedre. afhængigt af den individuelle audiodesigners temperament.Aarhus Universitet Introduktion til Programmering 8. i alt er det en balancegang der skal foretages. Desuden er det ogs˚ nødvendigt at forholde sig til at lydsidens programmering a ikke m˚ tage for meget plads fra grafikken. Side 16 af 18 . Dette kunne være at lyddesigneren ville bruge m˚ aneder p˚ at bygge en MIDI-maskine som kan spila le skiftende toner.

1992] Heeter.shtml. The sequencer paradigm [online]. (1999). Introducing the interactive xmf audio file format [online].gamasutra. P. Defining adaptive music [online]. http://www. 2003] Leonard. (2004).pdf.dk/ src/ViewArticle. 2007] Andrew.msu. (2003). P.ul. [Leonard. It’s time for hypermedia to move to talking pictures [online]. Side 17 af 18 . Approaches to auditory interface design – lessons from computergames [online]. A. C. (2006). M. http://www. 2(1):73–79.iasig. [Coleman.gamasutra.org. (2002).org. [Heeter & Gomes.pdf. http://www.AU Design og Kodning af Lyd til Computerspil Litteratur [aka iasig.pdf. Video game music: Not just kids’ stuff [online]. & Gomes. http: //art.com/vgpaper. T.net/pics/upload/gardenfors.audiogames. 2004] Ludovico.ie/icad2005/downloads/f80. [Belinkie. M. C. 1999] aka iasig. 1999] Belinkie.php. 2003] Law.vgmusic. 2002] G¨rdenfors. [Gerzso. Leonardo Music Journal.org/wg/closed/icwg/icwg_ goals_v2.. http://www. C. Lyd og musik i computerspil . (2007). Graeme W. [Law.spiloplevelsen set i et historisk perspektiv [online]. [Ludovico. Interactive composition working group goals [online]. G.pdf. (1999). Prototyping with pure data [online].php?id=882. L. Hand.gamasutra.runme. [Andrew. (2003). N. 1992] Gerzso. http://www.0. F.org/1107808355-10198-0/ludovico. D. (2005). A. I.com/resource_guide/20030528/paul_01. (1992).edu/ publications/files/talking. C. C. http://commtechlab.opgavebank.idc. Paradigms and computer music. http://www. [G¨rdenfors. 2006] Andersen. www. 2005] Coleman. A. [Andersen. http: //www.html. J. (1992). W.shtml. Designing sound-based computergames [ona a line].php.com/view/feature/2853/introducing_the_ interactive_xmf_.com/view/feature/1567/defining_adaptive_music.

[Stockburger.audiogames. [Menshikov. K. vgmusic. S. A. http: //www.html. & Gabler.no/seminarer/ designingdesign/Sonification. 2001] Maasø. (2003). M. [Pidkameny.intermedia.gamasutra. A.gamestudies. E. (2001). The game environment from an auditive perspective [online].php.communitymx. 2003] Stockburger. ] Wilkison.com/information/vgpaper2. 2003b] Whitmore. Design with music in mind. a guide to adaptive audio for game designers [online]. http://www.com/content/article. 2003] Menshikov. http://www.. Levels of sound [online]. G. http://www. http://www. Sonification in web design: auditive possibilities for navigation [online]. A. Side 18 af 18 . [Shodhan m.fl.cfm?cid=3CC82&print=true.php. com/resource_guide/20030528/whitmore_pfv. www.. Using sound in actionscript 3: Part i [online].uio.ntsc-uk. Z. (2003).com/feature.gamasutra..org/0401/whalen/. surround sound [online]. S. 2002] Pidkameny. [Whalen. (2002). (2004). 3d sound vs. [Richards.htm. Design with music in mind: A guide to adaptive audio for game designers [online].php?featuretype=ret&fea= LucasartsAdventures.com/articles2/sound-technology/index. ] Shodhan. http://www. Kucic.htm. [Whitmore. [Wilkison. (2003). 2004] Whalen. Play along – an approach to videogame music [online]. How to prototype a game in under 7 days [online]. http://www. Lucasarts adventures retrospective [online].htm. http://ixbtlabs. A. [Whitmore. ] Richards.gamasutra. 2003a] Whitmore. (2003).html.com/ view/feature/2852/design_with_music_in_mind_a_guide_. G.com/view/feature/ 2438/how_to_prototype_a_game_in_under_7_. januar 2011 [Maasø.net/pics/upload/ gameenvironment.Aarhus Universitet Introduktion til Programmering 8. http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->