Det skjer i

Kulturkalender 2011
Du kommer direkte til den måneden du vil se på ved å venstreklikke på navnet:

Januar Februar Mars April

Mai Juni Juli August

September Oktober November Desember

Kulturkalenderen sendes gratis på e-post ca ukentlig / ad hoc. Send forespørsel til oivind.hartmann@bsa.oslo.kommune.no Vi tar gjerne i mot meldinger om nye arrangementer til samme adresse. Du finner også Kulturkalenderen på bydelens startside, http://www.bsa.oslo.kommune.no, nederst til høyre.

Arrangement merket (?) er ikke endelig bekreftet. Linker til mer permanente tilbud finnes på siste side.

Kulturbydelen Sagene ”Det er bydelsutvalgets oppfatning at kultur har en egenverdi, og at kulturell aktivitet er et av menneskets grunnleggende behov og virksomheter. Kulturtilbud er et velferdsgode på lik linje med andre basistilbud i nærmiljøet, som for eksempel skoler, barnehager, kirker og institusjoner for syke og eldre.” ”Bydel Sagene vil bruke en strategisk, langsiktig kultursatsing til å øke livskvaliteten for bydelens innbyggere, og på denne måten framstå som en attraktiv og mangfoldig bydel kjent for ”det gode byliv”. Vi vil stimulere og samarbeide med bydelens aktive og mangfoldige kulturliv.” ”Den rike industri- og kulturhistorien, tilstedeværelsen av tilbud innen film og teater, mangfold i befolkningssammensettingen, urban ungdomskultur, ressurssterke innbyggere og et aktivt foreningsliv, men også dårlige levekår og sosiale problemer, vil derfor danne ”bakteppet” i bydelens kulturpolitikk.” Fra bydelens kulturstrategi, se www.bsa.oslo.kommune.no

Januar
Januar Tid Hele måneden Kl Sted UngMetro ved Bjølsen skole Torshov bibliotek, Sandakersenteret Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95 Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Se http://www.ungisagene.no/ungmetro Arr Bydel Sagene http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Og: norskundervisning og kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn og kvinner, internasjonal kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ”Vi møter Gud i byen” Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband Støttet av Bydel Sagene www.frivillig-oslo.no

Hønse-Lovisas hus Vinterstengt i januar og februar. Åpner 5. mars og holder åpent ut året. Sandakervn 2 Se www.honselovisashus.no Arr. Sagene Central Lilleborg kirke Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10 Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

Man 19-21: stillhet og bønn. Ons 16:30 barnekoret. Ons (2.hv) 17-18 barneklubb. Ons (2.hv) 19-21 Pustehullet. Fre 11-14 vafler & kaffe. www.kirken.oslo.no/torshov Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn man, tor, lør & søndag Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff med babysang www.kirken.oslo.no/sagene http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man & Ons Lør 1. 12:00

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Den gode og aktuelle kvalitetsfilmen på midt på dagen! XToftes-/Sannergt Barnepris – se også http://www.oslokino.no/seniorkino/ Sagene kirke Sagenemesse – NRK radiogudstjeneste med sokneprest Knut Rygh, Heidi Lyseggen og Øyvind Michelsen, sang. Karoline Torkildsen, fløyte. Kantor Stein Skøieneie.. www.kirken.oslo.no/sagene

11:00

Januar Tid Søn 2. Kl 11:00 11:00 Sted Sagenehjemmet Sagene kirke

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Julegudstjeneste med Britta Schmedling. Kantor Stein Skøieneie, klaver. www.kirken.oslo.no/sagene Sagenemesse – NRK radiogudstjeneste med sokneprest Knut Rygh og diakon vegard berntsen., Heidi Lyseggen og Øyvind Michelsen, sang. Karoline Torkildsen, fløyte. Thomas Brække, trompet. Kantor Stein Skøieneie. www.kirken.oslo.no/sagene Høymesse ved kantor Vegar Sandholt og sogneprest Signe Fyhn. http://www.lilleborgkirke.no

11:00

Lilleborg kirke

Oskar Braatensgt 35 Etter gudstjenesten er det juletrefest og juletregang i menighetssalen.

Ons 5. Lør 8.

18:00

Torshov kirke, Åsengata 19 Torshov bibliotek, Sandakersenteret

Måltid og messe. Varmt kveldsmåltid etterfulgt av kort messe med nattverd. www.kirken.oslo.no/torshov Utstilling med akvareller av Frances Dodman i januar Kom innom biblioteket og se Frances Dodmans vakre akvareller i januar. Utstillingen henger fra lørdag 8. januar og ut måneden. Velkommen!

Søn 9.

11:00

Lilleborg kirke Høymesse med temaet “ Bønn for fred i Sudan”. O Braatensgate 35 Det er folkeavstemming i Sør-Sudan. Folket i sør, også Lilleborgs vennskapsmenighet i Mabaan, Dangaji Church, skal får muligheten til å stemme på om de mener Sudan skal være en eller to stater. Sudangruppa i Lilleborg vil i samarbeid med representanter fra New Sudaneese Community in Norway (NSCN) delta i gudstjenesten og ha ansvar for “ åpent hus” i menighetssalen etterpå. http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengate 19 Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5

11:00

Messe for store og småmed Ellen Aasland Reinertsen. Dåp og nattverd. Kirkekaffe med juletrefest. www.kirken.oslo.no/torshov Hellige tre kongers fest, Ilakirkens juletrefest. Åpent for alle. Sang med barnas superkor, juketrevandring, god mat og konkurranser. www.kirken.oslo.no/iladalen Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 84 Konsert med Mugetuft – laptop, fretless-gitar og video Tellef Øgrim, Henrik Hellestenius og Peter Knudsen Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene http://drivhuset.musikkverksted.no http://bidrobon.no Barnesang. Gratis og åpent barnesangtilbud for barn fra 1 år og oppover, med foreldre og ev. søsken. Pølsesalg fra kl. 16:00. Sang og lek fra kl. 17:00. http://www.lilleborgkirke.no Salmekveld, en utforsking av vår salmeskatt. Bevertning. Fri entre. www.kirken.oslo.no/torshov Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov JazzCode Knut Riisnæs (sax), Lars Jansson (piano), Mats Eilertsen (bass) og initiativtaker Carl Størmer (trommer). Hør et rått parti med Nordens ledende jazzmusikere spille melodiøs jazz

18:00

18:00

Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Ons 12.

17:00

Lilleborg kirke O Braatensgt 35 Tlf 23 62 92 00 Torshov kirke Åsengata 19 Torshov kirke Åsengata 19 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

19:00 Tor 13. 12:00 20:00

Januar Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør fra JazzCodes nye CD, Being Here som lanseres i januar. http://cosmopolite.no/

Fre 14. Lør 15.

12 - 14 13 - 17

Torshov kirke Åsengata 19 Dalype galleri, Bentsegata 1 Tlf 22 95 12 33 / 95 20 88 87

Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov Velkommen til utstillingsåpning: Bente Odner, tekstilbilder På utstillingen vises også malerier av Sidsel Unndis Moe, Astrid Tjomsland, Siri Jemtland, Vivian Dahl og Irene S. Dale Åpningstider: onsdag-søndag kl. 13.00-17.00. Utstillingen varer til og med 30. januar www.dalype.no Workshop With Suraya Hilal Suraya will work with the three major concepts in Hilal Dance to explore how the body finds harmony and innate musicality. Using strong rhythmic and fluid line with subtle textures, Suraya will show how one can find the joy and freedom of movement throughthe holistic and traditional roots of this exiting dance form. Two days Kr 1 200 - one day Kr 800. Contact Lidia Pinheiro at devadassi_2000@yahoo.com.br or by phone, number 47 45228479 Visit www.hilaldance.com to get inspired!!! Vil du bli med i amatørteatergruppa Pepper? For ungdom og voksne i alle aldre, annenhver tirsdag i oddetallsuker www.frivillig-oslo.no

Lør 15. & Søn 16.

13 – 17 13 - 17

Sagene Samfunnshus Kristiandsgt 2 ved Sagene kirke

Tir 18.

18 - 20

Sagene Frivilligsentral kongsbergata 22 22 95 10 95

Ons 19.

12:00

Lilleborg kirke Babysang. Åpent tilbud for barn fra 0-1 år. Åpent kl. 11:45. Sang fra kl. Osk Braatensgt 35 12:00. Kr 20,-. Mulighet for å kjøpe lunsj etter sangen for kr 20,-. Tlf 23 62 92 00 http://www.lilleborgkirke.no Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78 TCB Band The TCB Band consists of four superb musicians who acquired their name through working for Elvis Presley. http://cosmopolite.no/ Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 85 Andreas Ulvo - piano solo, release-konsert for plata ”Light and loneliness” : www.ulvo.no Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene http://drivhuset.musikkverksted.no http://bidrobon.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner Historien om de to rampete tanntrollene dukket opp på 1940-tallet, til stor fryd for mange, og til skrekk og advarsel for barn som slurvet med tannhygienen. Sjarmerende ondskapsfulle er Karius og Baktus der de hamrer og banker seg til rette i Jens` munn. Karius og Baktus spilles av Birgitte Victoria Svendsen og Kari-Ann Grønsund, og fortelleren av Marianne Edvardsen. Regi: Erik Schøyen. Scenografi: Einar Dahl. Kostymer: etter Egners tegninger. Lys: Christer Berg.Masker: Birgit Haugå. Billetter kr 105 på 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no

20:00

Tor 20.

20:01

Fre 21.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33

Januar Tid Kl 12 - 14 19:00 (20:00) Sted Torshov kirke Åsengata 19 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov Django festivalen 21. & 22. januar Djangofestivalen er et årlig høydepunkt for alle med fot for stringswing. Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt (21.1.1910 – 1953) blitt feiret med en egen festival i Norge, en tradisjon som etterhvert er kopiert i over 50 land. Program i kveld: Sylvian Luc/Bireli Lagrene (F) Touchè (N) Antoine & Sèbastien Boyer (F) Jazzbanditt (N) Bill.kr 250 / 200 Festivalpass 400,http://cosmopolite.no/

Støttet av Bydel Sagene

21:00

Magneten, i kjelleren på Kulturslottet Soria Moria Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Low Lay Logic Low Lay Logic er The Hives/Coldplay, som blir bombardert av kanonene til Arctic Monkeys. Det hele foregår til sjøs. - It's a britpop invation Alder: 18 – Gratis inngang
Støttet av Bydel Sagene

Lør 22.

11:30

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Django festivalen 21. & 22. januar Djangofestivalen er et årlig høydepunkt for alle med fot for stringswing. Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt (21.1.1910 – 1953) blitt feiret med en egen festival i Norge, en tradisjon som etterhvert er kopiert i over 50 land. Program i kveld: Jon Larsen (N), Andreas Öberg (S) Rocky Gresset & Sebastien Giniaux Trio(F) Fiona Monbet & Frangy Delporte trio (F) Gwen Cahue & Ben Holder Quartet (F/UK) Hot Club de Norvège/Gaute Skrove (N) Bill.kr 250 / 200 Festivalpass 400,http://cosmopolite.no/

13:30

19:00 (20:00)

Støttet av Bydel Sagene

Man 24.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Biblioteket Sandaker senter Tlf 22 22 29 84

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Foredrag ved Henning Kristoffersen: ”Kina, vår tids nye stormakt og utfordring”. Kristoffersen er når programmet skrives, direktør for internasjonale relasjoner ved Handelshøyskolen BI. Når han kommer til oss, har han begynt som Principal Consultant i DNV (Veritas).

Tir 25.

11:00

Ons 26.

11:00

Januar Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Kristoffersen har bodd i Kina i 4 år og ledet Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai. Arr. Sagene Torshov Eldreuniversitet Støttet av Bydel Sagene

18:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov Carnaval and Grand Opening Soria Moria Studentscene inviterer til åpning med storslagent brasiliansk karneval. Det blir full fargefest med band, artister og djer. Garantert god stemning. Sambatrommer og latinamerikanske dansere vil pulsere gjennom natten. Artister som Grandma, Grandpa, Carina Istre, Rogerio Nunes, Winston og Trio Brasil ++ http://cosmopolite.no/ og
http://www.facebook.com/pages/Soria-Moria-Studentscene/178165412209571

Tor 27.

11:00

12:00 21:00

Fre 28.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Belleville, Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov Ras Nas - World music café Om Ras Nas ekslusiv radiokonsert på NRK P2 ble dette sagt - “Det ble en forykkende opplevelse. Fra tung dub poetry til ellevil soukous – sjelden har publikum i ærverdige Studio 19 ristet løs så grundig, og knapt har vi sett så svette og smilende mennesker forlate huset noen gang”. – Arne Berg, musikkjournalist NRK P2. Støttet av Bydel Sagene http://cosmopolite.no/ Konsert med Bearded Babies The Bearded Babies is a Norwegian Rory Gallagher Tribute band. Bearded Babies has it´s background in the former pub-rock band The Pipeline. Asle, the guitarist The Pipeline has been a devoted Rory fan since he first heard Messin´With The Kid on the Norwegian radio in 1972. – Gratis inngang Støttet av Bydel Sagene Fortellerkafé: Du inviteres til å lytte til, - men også fortelle, historier fra gamle dager på Sagene, Torshov, Bjølsen og tilliggende herligheter med Jens Brun-Pedersen som konferansier. Gratis. Arr.: Sagene Torshov historielag. Støttet av Bydel Sagene www.satohist.no Skedsmo Storband Funk Soul Experience http://cosmopolite.no/ Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133

12 - 14 21:00

21:00

Magneten, i kjelleren på Kulturslottet Soria Moria

Lør 29.

14:00

Myrens Kjøkken Sandakervn 24C

20:00

Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Oslo Nye Trikkestalllen

Man 31.

11:00

Januar Tid Kl Sted Torshovgata 33

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no

Februar
Februar Tid Hele måneden Kl Sted UngMetro Ved Bjølsen Skole Biblioteket Filoshuset, Maridalsveien 176 Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Se http://www.ungisagene.no/ungmetro Arr Bydel Sagene http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

Hønse-Lovisas hus Vinterstengt i januar og februar. Åpner 5. mars og holder åpent ut året. Sandakervn 2 Se www.honselovisashus.no Arr. Sagene Central Lilleborg kirke Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10 Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

Man 19-21: stillhet og bønn. Ons 16:30 barnekoret. Ons (2.hv) 17-18 barneklubb. Ons (2.hv) 19-21 Pustehullet. Fre 11-14 vafler & kaffe. www.kirken.oslo.no/torshov Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn man, tor, lør & søndag Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff med babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons Tir 1. 12:00

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Den gode og aktuelle kvalitetsfilmen på midt på dagen! Bill. XToftes-/Sannergt kr 55 – se også http://www.oslokino.no/seniorkino/ Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene Frivilligsentral kongsbergata 22 22 95 10 95 Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Vil du bli med i amatørteatergruppa Pepper? For ungdom og voksne i alle aldre, annenhver tirsdag i oddetallsuker www.frivillig-oslo.no

11:00

18:00

Februar Tid Ons 2. Kl 18:00 Sted Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke, Åsengata 19 Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Måltid og messe. Varmt kveldsmåltid etterfulgt av kort messe med nattverd Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 86 JÆ - Jessica Sligter - vokal, gitar, Viljam Nybacka - vokal, gitar, ukelele Anat Spiegel - vokal, keyboard JÆ er soloprosjektet til den talentfulle nederlandske musikeren, låtskriveren og sangeren Jessica Sligter. JÆs musikk er en eklektisk miks av influenser fra folk, før-krigsblues, jazz, klassisk musikk, fri improvisasjon og mer. Vindskeivt, forførende og fengende, og alltid med en overraskelse lurende rett rundt hjørnet. Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene http://drivhuset.musikkverksted.no http://bidrobon.no ”Oksen Ferdinand” av Munro Leaf. Med Marianne Edvardsen. Barn fra 3 år. Bill på tlf 22 34 86 80 - 815 33 133 Se www.oslonye.no Ole Bull–konsert med Arve Tellefsen, Knut Buen og Håvard Gimse. De har utvidet "Ole Bull året 2010" med den endelige avslutningskonserten for 200-års jubilanten Ole Bull i Trikkestallen på Torshov. V Ved Ole Bulls gate, nesten på hans 201. fødselsdag (5. februar). Fiolinist Arve Tellefsen, pianist Håvard Gimse og folkemusiker Knut Buen inviterer til en musikalsk reise gjennom 200-årsjubilanten Ole Bull (1810-1880) sitt liv i ord og toner. Musikken er hentet fra Bulls 70 komposisjoner, og Knut Buen spiller de originale folkemelodiene som Ole Bull har brukt i sine komposisjoner på hardingfele. Billetter kr 300 på www.billettservice.no Se http://www.akustisksagene.no/ Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov Bachata & Salsa! Ideen er å gi danseglade på alle nivåer et sosialt og avslappet fredagstilbud. Her kan du komme og lære bachata og salsa, spise god mat, sosialisere og ikke minst danse. Ønsker du en matbit før dansen, serverer Nazer Cafè knallgod tyrkisk mat. Inngang 100 kroner. www.sagenesamfunnshus.no Konsert med World Service, 4 karer fra Drammen og Kongsberg. Representerte Norge i Europe Stage Network og har bl. a. spilt på fire forskjellige store eventer/festivaler som Rotterpop, Westerpop, Exit og Koornbeurs. Gratis inngang Støttet av Bydel Sagene Emmanuel Jal Human Rights Human Wrongs 2011 er stolte av å presentere eksklusiv opptreden av Emmanuel Jal. “A man with the potential of a young Bob Marley” - Peter Gabriel http://cosmopolite.no/

18:00 20:00

Tor 3.

11:00 19:00

Trikkestallen Torshovgt 33 Trikkestallen Torshovgata 33

Fre 4.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf. 23 47 47 90

12 - 14 20:00

21:00

Magneten, i kjelleren på Kulturslottet Soria Moria Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

21:00

Februar Tid Lør 5. Kl 11:30 Sted Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Dalype Galleri Bentsegata 1 tlf 22951233

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Utstillingsåpning: Marc Gayorfar, maleri & Tonje Næss, maleri Utstillingen varer til og med 20. februar Åpningstider: onsdag - søndag kl. 13 -17 www.dalype.no

13:00

13:00

Soria Moria bar & BareBarneBistro. bistro,kulturslottet Hver lørdag er det BareBarneBistro på Soria Moria Bar & Bistro. Soria Moria BareBarneBistro betyr at vi presenterer arrangementer for barn og at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Entré kr. 60 Støttet av Bydel Sagene Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Barnas kulturhelg Operabarnetimen med Ensemble Fanfaronner Det blir operasang, spill, tull og tøys i en verden befolket av en misfornøyd au- pair med støv på hjernen, en bortskjemt og blærete sopranprinsesse, et par bøllete hekser og en pianist som slett ikke er det hun gir seg ut for å være. Og showet er selvsagt ikke komplett uten løsbarter, flotte kostymer og trylletriks. 45 min. Fra 2 år www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene Sagene dans! Dans til levende musikk for deg over 50 år. Kom med din dansepartner, eller kom alene! Pent antrekk. Servering. Hver lørdag fram til påske. Arr: Klubb 81/ HyBo Støttet av Bydel Sagene Urpremiere på ”Endelig skjer det noe” - Komilab nr. 2 - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. Skuespillere: Thorbjørn Harr, Jan Gunnar Røise, Kai Remlov og Mariann Hole. Regissør: Thomas Seeberg Torjussen - Scenografi og kostymer: Tuva Hølmebakk & Camilla Lindbråten - Lysdesign: Ryan Bourne Masker: Greta Bremseth - Dramaturg: Gerd Stahl En vestlig backpacker blir tatt til fange. Vi følger ham inn i hjertet av verdens mest beryktede terrororganisasjon, hvor både gisseltagere og gissel sliter med å oppfylle sine roller og verdens forventninger til dem. Vi blir med den ikke veldig unge, svært ensomme og desillusjonerte Joakim inn i fangenskap og blir kjent med hans kidnapper og hans fangevokter. Den første en fortvilt fange av sin fortid, den andre et brennende hjerte. Joakim har gått seg bort i verden og i seg selv, og en hel del tyder på at han har båret på et bevisst eller ubevisst ønske om å bli kidnappet. Han vil at noe skal skje, og at verden, eller i det minste ekskjæresten, skal få øynene opp for hans eksistens. Men når alvoret demrer for Joakim, og døden med ett virker som en mer sannsynlig utgang enn redning og berømmelse, blomstrer selvforakten opp og antar en fysisk form. For å befri seg selv må Joakim kvitte seg med selvforakten, men den er sterk, har mektige allierte og gir seg ikke uten kamp.

13:30

14:00 15:00

18:00

Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgate 64

18:00

Februar Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Thomas Seeberg Torjussen er utdannet manusforfatter ved den norske filmskolen på Lillehammer. Hans eksamensfilm Regjeringen Martin ble nominert til Oscar for beste studentfilm. Han er også nominert til Amanda for beste manuskript til langfilmen Sønner. I januar 2011 har han premiere på TV-serien Koselig med peis på NRK1. Høsten 2010 var han regiassisten for Stein Winge på Riksteatrets Lang dags ferd mot natt. ’Endelig skjer det noe’ er hans teaterdebut som regissør og manusforfatter. www.nationaltheatret.no

Man 7.

11:00 17:00

Trikkestallen Torshovgt 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Trikkestallen Torshovgt 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

”Oksen Ferdinand” av Munro Leaf. Med Marianne Edvardsen. Barn fra 3 år. Bill på tlf 22 34 86 80 - 815 33 133 Se www.oslonye.no Møte i Rådet for funksjonshemmede Behandler spørsmål av betydning for funksjonshemmede. www.sagenesamfunnshus.no ”Oksen Ferdinand” av Munro Leaf. Med Marianne Edvardsen. Barn fra 3 år. Bill på tlf 22 34 86 80 - 815 33 133 Se www.oslonye.no ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 87 Hughes/Ahlsen (Jørn Erik Ahlsen – gitar,John Hughes kontrabass) Skaset/Moe (Håvard Skaset, gitar - Guro Skumsnes Moe, kontrabass) Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene http://drivhuset.musikkverksted.no http://bidrobon.no ”Oksen Ferdinand” av Munro Leaf. Med Marianne Edvardsen. Barn fra 3 år. Bill på tlf 22 34 86 80 - 815 33 133 Se www.oslonye.no Møte i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Arbeider med lokale kultur-, miljø og byutviklingssaker som berører bydelens befolkning. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no ”Oksen Ferdinand” av Munro Leaf. Med Marianne Edvardsen. Barn fra 3 år. Bill på tlf 22 34 86 80 - 815 33 133 Se www.oslonye.no Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov Møte i Barne- og ungekomiteen Arbeider med barnehagesaker og saker som konkret berører barn og unges hverdag. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Møte i Helse- og sosialkomiteen. Arbeider med helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg

Tir 8.

18:00 19:30

20:00

Ons 9.

11:00 18:00

Trikkestallen Torshovgt 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Trikkestallen Torshovgt 33 Torshov kirke Åsengata 19 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret

19:30

Tor 10.

11:00 12:00 18:00

18:00

19:30

Februar Tid Kl Sted Kulturslottet Soria Moria 20:00 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Electronika and Dubstep Festival. Soria Moria Studentscene ønsker velkommen til Electronika and Dubstep Festival. http://cosmopolite.no/ Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Oslo Oriental Dance Festival - Fredagsgalla Oslo Oriental Dance Festival presenterer magedanskonkurransen Dancer of the Year samt flere profesjonelle magedansere! Kveldens artister er DaVid of Scandinavia, Anna Barner, Mari Sletten, Shireen og Lizzie Hagen. http://cosmopolite.no/ Morten gjor comeback.. Igjen! Repertoaret er spekket med godlåter som gjør Magneten til verdens hyggeligste sted. Morten har tidligere spilt konserter på flere av Oslos brune scener. Nå står Magneten Scene på agendaen, det kommer til å bli en sykt hyggelig aften. Gratis Støttet av Bydel Sagene Barnas kulturhelg Ballrom med Levende dukker To voksne spretter ball mellom et sykkelhjul, rør, små dører og en gammel gummistøvel. På gulvet triller en mengde tennisballer i ulike farger. Det er klart for leken improvisasjon for de aller minste! Performance - 30 min - 0-3 år www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene

Fre 11.

11:00

12 - 14 19:30

20:00

21:00

Magneten, i kjelleren på Kulturslottet Soria Moria Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Lør 12. 13:00 14:00 15:00

13:00

Soria Moria bar & BareBarneBistro. bistro,kulturslottet Hver lørdag er det BareBarneBistro på Soria Moria Bar & Bistro. Soria Moria BareBarneBistro betyr at vi presenterer arrangementer for barn og at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Entré kr. 60 Støttet av Bydel Sagene Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Oslo Oriental Dance Festival - Lørdagsgalla Oslo Oriental Dance Festival presenterer dansere i verdensklasse! Gjestedansere NAWAL BENABDALLA fra Marokko, Divas of Bellydance, DaVid of Scandinavia, Michelle Galdo, Siri Ydstie, Majken Wærdahl, Helene Skaugen, Hilde Lund og Dancer of the Year. http://cosmopolite.no/ Barnas kulturhelg

18:00

20:00

Søn 13.

Sagene samf.hus

Februar Tid Kl 13 - 16 Sted Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Dukkeverkstedet. Lekedukker, hånddukker, strømpedukker, Barbiedukker, kosebamser, filledukker, tøysedukker – det er mang som er født i et dukkeverksted! Nå kan dere også lære å lage dukker, lage forestilling, og spille for andre. Familiearrangement - for alle aldre www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene Sanggudstjenesten med kirkeskyss. Solosang: Trond Teigen. Med bl.a. diakon Vegar Berntsen, organist Vidar Sæther, prest Knut Rygh. Nattverd. Kirkekaffe ved prioratet St. Halvar. Kirkeskyss for alle som ønsker med Go ̀e Bussa, ring: tlf: 23629290. Offer: Menighetens arbeid. Gymsalen og søndagskolerommet er åpent. www.kirken.oslo.no/iladalen Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Kursstart: Danselek for barn og voksen Dans og bevegelseslek der barn og en voksen beveger seg sammen. Det legges vekt på kreativitet, glede, sanser og kommunikasjon gjennom lek og eksperimentering med enkle uttrykksmidler som alle har mulighet for å mestre. Sang, rytmer og kroppsdeler er i fokus og samspill mellom barn og voksen står sentralt. 8 ukers kurs (kr 1.200,-) hver mandag kl. 16.15-17.00 for barn 2-4 år, med foresatte Kl. 17.15-18.00 for barn 3-6 år, med foresatte Les mer på www.kreativdans.no

18:00

Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Man 14.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33

16:15-> Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

20:00

Magneten, Konsert med De spiser banan. Slagere blir spilt av bananglade i kjelleren på Soria Fosstudenter. Dette blir en episk aften! Moria Alder: 18 – Gratis inngang Støttet av Bydel Sagene Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Sagene Frivilligsentral kongsbergata 22 22 95 10 95 Utflukt til Brannmuseet, Grønland Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Tir 15.

11:00

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Gratis introduksjonsaften i Taoistisk Tai Chi™ indre kunstart taijiquan Nybegynnerkurs 22. februar kl 17.30 på Sagene samfunnshus. Arr: Taoistisk Tai Chi Forening Norge Mer info: www.taoist.no , info@taoist.no, tlf: 47 71 99 07 Vil du bli med i amatørteatergruppa Pepper? For ungdom og voksne i alle aldre, annenhver tirsdag i oddetallsuker www.frivillig-oslo.no Utflukt til Brannmuseet på Grønland Gratis, men kun for medlemmer. Påmelding på 22 74 10 03. Arr.: Sagene Torshov historielag. Støttet av Bydel Sagene www.satohist.no ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Sangstund for barn / Barnas Superkor www.kirken.oslo.no/iladalen

17:30

18:00

18:00

19:30

Ons 16.

17:30

Februar Tid Kl 18:00 Sted Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke, Åsengt. 19 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Salmekveld. Vi utforsker vår salmeskatt. Bevertning i pausen. Fri entre. www.kirken.oslo.no/torshov ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no

19:00 19:30

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: XXXXXX Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Trilletreff med babysang, annenhver torsdag i oddetallsuker www.kirken.oslo.no/sagene Møte i Bydelsutvalget, bydelens øverste politiske ledelse. Her diskuteres saker som har med drift og utvikling av Bydel Sagene. Hvert møte begynner med Åpen halvtime, hvor bydelens befolkning kan ta opp saker som interesserer dem. www.bsa.oslo.kommune.no ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no The Organ Club med Paul Wagnberg - Hammond B3 Orgel, Frode Kjekstad – Gitar og Erik Nylander – Trommer Paul Wagnberg Organ Unit er en hardtsvingende orgeljazztrio fra Norge. Samspilt, med meget gode solister som fører Jimmy Smithtradisjonen videre. En groovy, humørfylt og underholdende live-act. Paul Wagnberg (f. 1961), også kalt ”Palle groove” flyttet fra Sverige til Norge i 1985. Han er mest kjent som organist, bassist, sanger og komponist i souljazz-gruppa The Real Thing. http://cosmopolite.no/ Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov Tidebønn kl. 15.30. Åpen kirke, kaffe etc. Til ca. 16:00 www.kirken.oslo.no/iladalen ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Bachata & Salsa! Ideen er å gi danseglade på alle nivåer et sosialt og avslappet fredagstilbud. Her kan du komme og lære bachata og salsa, spise god mat, sosialisere og ikke minst danse. Ønsker du en matbit før dansen, serverer Nazer Cafè knallgod tyrkisk mat. Inngang 100 kroner.

Tor 17.

11:00

12 - 14 18:30

19:30

20:00

Fre 18.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

12 - 14 14 - 16 19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf. 23 47 47 90

20:00

Februar Tid Lør 19. Kl 11:30 Sted Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør www.sagenesamfunnshus.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no

13:00

Soria Moria bar & BareBarneBistro. bistro,kulturslottet Hver lørdag er det BareBarneBistro på Soria Moria Bar & Bistro. Soria Moria BareBarneBistro betyr at vi presenterer arrangementer for barn og at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Entré kr. 60 http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Barnas kulturhelg Mitt! Ditt! Dele? med Teater Vandrefot. Å dele lekene sine er ikke alltid like lett, selv om man er bestevenner. Se hva som skjer når Jove får besøk av Leo, og de skal leke med Joves nye, blå ball. Dette er en klovneforestilling engasjerer barna! Teater - 30 min - fra 1½ år www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene Sagene dans! Dans til levende musikk for deg over 50 år. Kom med din dansepartner, eller kom alene! Pent antrekk. Servering. Hver lørdag fram til påske. Arr: Klubb 81/ HyBo Støttet av Bydel Sagene ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Valentines Salsa Party - For the love of salsa - Internasjonale danseshow: DJs Feliz, Guachi Guaro, Mojito og Juan-in-a-million sørger for salsa, timba,mambo, bachata, cha cha og andre godbiter. http://cosmopolite.no/ Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Foredrag ved Nita Kapoor: ”India i dag” Nita Kapoor er født i India. I Norge har hun vært politisk rådgiver for kulturministeren, informasjonsdirektør i NSB og kultursjef i NRK. Nå er hun direktør i Fredskorpset. Arr. Sagene Torshov Eldreuniversitet Støttet av Bydel Sagene Hyggetreff for pensjonister. Servering av vafler eller lunsj. Allsang

13:30

14:00 15:00

18:00

Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Biblioteket Sandaker senter Tlf 22 22 29 84

18:00

21:00

Man 21.

11:00

Tir 22.

11:00

13:00 – 13:30 19:30

Ons 23.

11:00

12 - 14

Ila kirke,

Februar Tid Kl 18:00 Sted
Søren Jaabæksgt 5

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør www.kirken.oslo.no/iladalen Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 88 Prosjekt El-Verk 811 - feat. Maja Ratkje. Resultater fra verkstedsarbeid i Drivhuset i samarbeid med NMH-studenter. Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene http://drivhuset.musikkverksted.no http://bidrobon.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Trilletreff med babysang. Annenhevr torsdag i partallsuker. www.kirken.oslo.no/iladalen Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov Åpen kirke, kaffe etc. Suppe ca. kl. 15, tidebønn kl. 15.30. www.kirken.oslo.no/iladalen ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Bantukongo Band - World music café Bantukongo Band`s musikk varierer fra Reggae, Afrocubana, Ndombolo, Jazz og mangfoldige afro beats. Bandet består av flere begavede Kongo-Kinshasa musikere, som representerer det virkelige portrettet av Kongolesisk musikk i Norge. Støttet avNorsk kulturråd, Fond for utøvende og Bydel Sagene http://cosmopolite.no/ Konsert med Von Fabel. De flørter med jazz og pop,men vi kan nok kalle det for vise hvis vi er litt rause. Artister som Kari Bremnes, Leonard Cohen, Anne Grethe Preus, Bjørn Eidsvåg, Lisa Ekdal og Lisa Nilsson inspirerer meg. Det gjør også folkemusikkens fengende enkelhet og salmenes alvorlige ettertenksomhet. Støttet av Bydel Sagene

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

19:30

20:00

Tor 24.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

11 - 13 12:00 19:30

Torshov kirke Åsengata 19 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Fre 25.

11:00

12 - 14 14 - 16 19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Cosmopolite, Belleville Kulturslottet Soria Moria

20:00

21:00

Magneten, i kjelleren Kulturslottet Soria Moria

Februar Tid Lør 26. Kl 13:00 Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør

Soria Moria bar & BareBarneBistro. bistro,kulturslottet Hver lørdag er det BareBarneBistro på Soria Moria Bar & Bistro. Soria Moria BareBarneBistro betyr at vi presenterer arrangementer for barn og at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Entré kr. 60 Støttet av Bydel Sagene Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Barnas kulturhelg Coco Fatos, den slemme trollmannen! med Carlos dukketeater. Det blir et klassisk dukketeaterdram for de minste, når den slemme trollmannen røver prinsessen, og prinsen må nok en gang ut for å redde henne. Men da må han ha hjelp av små og store for å få det til! Dukketeater – 35 min - fra 2 år www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Banden Fritidsordning arrangerer ditt upretensiøse lørdagsvorsh. Det blir DJ, konsert, frilek og roligdans. Det blir servert WØP (whisky, øl, pølse.) nok en episk aften på Torshov. Ta den obligatoriske ”ferdig med uka-pilsen” på BFO. – Gratis inngang Støttet av Bydel Sagene Barnas kulturhelg Family Reggae Disco. Det blir fargesprakende reggaediskotek og dans for store og små! Her forenes musikk og dans med forskjellige aktiviteter for både barn og voksne, og alle kan delta! Familie-arrangement - for alle aldre www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent møte i kirkerommet: Prioratet St. Halvard. www.kirken.oslo.no/iladalen

14:00 15:00

18:00

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Magneten, i kjelleren Kulturslottet Soria Moria Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

20:00

Søn 27. 13 - 17

Man 28.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

19:00

Mars
Mars Tid Hele måneden Kl Sted UngMetro ved Bjølsen Skole Biblioteket
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Se http://www.ungisagene.no/ungmetro Arr Bydel Sagene I hele mars: Salgsutstilling med malerier av Ingrid Christensen i mars Vi har gleden av å stille ut malerier av Ingrid Christensen på biblioteket i mars. Kom innom for en hyggelig kunstopplevelse! http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

Filoshuset, Maridalsveien 176 Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95

11 – 16, Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Lilleborg kirke Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10 Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

Hver mandag 19-21: stillhet og bønn. Hver fredag 11–14: åpent hus med kaffe, vafler og dagens aviser. Babysang & lunsj 2.hver man (partallsuker) kl 12 – 13. Barnekoret ons 16:30–17:15 (17:30) www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke kl 12 -20 tirs, tor, lør & søndag m/stillhet og lystenning, kveldsbønn kl 19 (ikke lørdag). Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning tirsdager kl 13. Annenhver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff med babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90

Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons Tir 1. 12:00

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Den gode og aktuelle kvalitetsfilmen på midt på dagen! Bill. XToftes-/Sannergt kr 55 – se også http://www.oslokino.no/seniorkino/ Oslo Nye Trikkestalllen Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133

11:00

Mars Tid Kl 13:00 – 13:30 18:00 Sted Torshovgata 33 Sagene kirke Sagene Frivilligsentral kongsbergata 22 22 95 10 95 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Vil du bli med i amatørteatergruppa Pepper? For ungdom og voksne i alle aldre, annenhver tirsdag i oddetallsuker www.frivillig-oslo.no
Støttet av Bydel Sagene

19:30

”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Kurs & workshop: "Nyttig Notasjon", grafisk partiturer, utforskning av unike, universelle og tvetydige tegn i en kontekst av improvisasjon og hurtigkomponering og kollektive verk. Else Olsen S – prep.piano, Mia Göran - musikkviter, (Cage-ekspert), Jon Halvor Bjørnseth - verkstedsleder + verksteds-deltakere Drivhuset i samarbeid med Rytmisk Kompetansenettverk Østlandet og Ny Musikk- påmelding til Ny Musikkk. Pluss: konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen), konsert nr 89: NYNOT prosjektensemble feat. Else Olsen S. prep.piano + Mia Göran. Resultat fra verksted "Nyttig Notasjon" i samarbeid med Ny Musikk og Rytmisk kompetansenettverk. Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

10 – 15

19:00

Biermannsgården

http://drivhuset.musikkverksted.no Ons 2. 17:30 18:00 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

http://bidrobon.no
Støttet av Bydel Sagene

Sangstund for barn / Barnas Superkor www.kirken.oslo.no/iladalen

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke, Åsengata 19 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Måltid og messe. Varmt kveldsmåltid etterfulgt av kort messe med nattverd ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no

18:00 19:30

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Gallerikonsert - orgelhistorien på langs med Vegar Sand holt, orgel. Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no Trikkestallen Torshovgt 33 Sagene kirke Trikkestallen Torshovgt 33 ”Oksen Ferdinand” av Munro Leaf. Med Marianne Edvardsen. Barn fra 3 år. Bill på tlf 22 34 86 80 - 815 33 133 Se www.oslonye.no Trilletreff med babysang, annenhver torsdag i oddetallsuker www.kirken.oslo.no/sagene Ungdommens KulturMønstring (UKM) for Bydel Sagene. Påmelding: Tor Egil Andersen 416 12 615 tor.egil.andersen@bsa.oslo.kommune.no http://pamelding.ukm.no/ Arr.: Bydel Sagene

Tor 3.

11:00 12 - 14 18:00

Mars Tid Kl Sted Soria Moria bar & bistro, kulturslottet Soria Moria 19:30 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Ballroom LITE -Dance Dance Dance Stylish music from 1920’s - present day Plus LIVE Music from your Host’s Richard Bowers and Karen Kenyon. Gratis entré.
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 90 Ursound - danceable music for everyone med Eirik Raude, Markus Hernes & Bjarne Kvinnsland Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

20:00

http://drivhuset.musikkverksted.no Fre 4. 11:00 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

http://bidrobon.no

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

12 - 14 14 - 16

Tidebønn kl 15.30. Åpen kirke, kaffe etc. Til ca. 16:00 www.kirken.oslo.no/iladalen ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no The Cadettes. Inspirert av omreisende amerikanske sirkus i fordums tid har The Cadettes med seg et lager av historier fra landeveien fortalt som sprudlende poplåter, når de slipper seg løs i manesjen. kr 100 på Soria Moria.
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Soria Moria bar & bistro, kulturslottet Soria Moria

20:00

22:30

Soria Moria bar & bistro, kulturslottet Soria Moria Magneten, Kulturslottet Soria Moria

DJ Husnisse. Husets egen husnisse har gjennom tiden stjålet, lånt, funnet og fått plater fra Djer og artister som har spilt på Soria gjennom årenes løp. En kveld i måneden lar han publikum få lytte til hans unike og brokete samling. Gratis Konsert med Elsk meg i morgen – et osloband som spiller rock, med et hint av ska, pønk og jazz. Elsk Meg I Morgen fikk sitt navn & identitet for omkring ett år siden. Nå på vei ned fra loftet, og kommer til å ta over hele verden, - snart. Gratis inngang
Støttet av Bydel Sagene

21:00

Fre 4. til Søn 6. Lør 5. 11:30

(?)

Ungdomsmusikal! Arr. Iladalen, Lilleborg, Sagene og Torshov menigheter, se hjemmesidene: www.kirken.oslo.no/iladalen , lilleborg osv Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Barnas kulturhelg Lille larven Aldri Mett med Trupp Gohjerta Denne søte forestillingen er basert på Eric Carles kjente bok. Den

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

13:00 14:00

Mars Tid Kl 15:00 Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør handler om det lille egget som blir til en sulten larve, og som ender som sommerfugl til slutt! Denne historien blir barna aldri mett av! Figurteater – 30 min - fra 1 år www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene

13:00

Soria Moria bar & bistro, kulturslottet Soria Moria

BareBarneBistro. Hver lørdag er det BareBarneBistro på Soria Moria Bar & Bistro. BareBarneBistro betyr at vi presenterer arrangementer for barn og at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Entré kr. 60
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

13:00 14:00 15:00 19:00

Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua Åpent tirs– søn kl 11:00 - 16:00

Arbeidsfolk og dagligliv – utstilling med Kari Rolfsen, billedkunstner og Gunnar Gloslid, modellbygger. Henger til 1.mai. Åpning av utstillingen. Torgeir Rebolledo Pedersen leser sin tekst ”Akerselva; før og nå og når” ”Akerselva og andre digitale fortellinger” ved Hildegunn Bjørgen fra Norsk kulturråd ”Om Ragnhild Jølsen og hennes “Brukshistorier”” ved Marianne Bjørneboe, litteraturviter ”Min morfar Oskar Braten” ved Bjørn Strandvold Alle er velkomne! www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene ”I strekens kjølvann” - maleri og grafikk, Sissel Øverlie Velkommen til utstillingsåpning. Utstillingen varer til og med 20. mars Åpningstider: onsdag-søndag kl. 13.00-17.00. www.dalype.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Sagene dans! Dans til levende musikk for deg over 50 år. Kom med din dansepartner, eller kom alene! Pent antrekk. Servering. Hver lørdag fram til påske. Arr: Klubb 81/ HyBo Støttet av Bydel Sagene ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Steinar Raknes Quartet Steinar Raknes startet dette bandet som sitt solo-prosjekt i 2007, og gav ut den kritikerroste debut-CDen "Tangos, ballads & more" i november 2008. Repertoaret består hovedsaklig av bassistens egne låter, i tillegg til norske folkemelodier og latinamerikansk musikk som tango og bossa nova. Musikken er varm, melodisk og energisk. http://cosmopolite.no/

13 -17

Dalype Galleri Bentsegate1 95 20 88 87 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Cosmopolite, Belleville Kulturslottet Soria Moria

13:30

18:00

18:00

20:00

23:00

Soria Moria bar & Saturday Night Live! Hver lørdag er det live-musikk i bistroen. En bistro,kulturslottet uformell konsertopplevelse for de som vil oppleve topp live-stemning Soria Moria på lørdagskvelden. Gratis
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Søn 6.

13:00

Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 16:00

Har du hilst på venen min? Skyggeteater hvor Mamma Beate og Super Bjarne forteller om skyggen sin og hvordan de ble bestevenner. (3 år og oppover). Med Teater spre: Mélanie Dahl og Lars Yesmir Bingen. Vi serverer fastelavensboller og varm kakao med krem www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene

Mars Tid Tir 8. Kl 11:00 Sted Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 91 Glow - Øyvind Hegg-Lunde & Øystein Skar Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 http://drivhuset.musikkverksted.no
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

13:00 – 13:30 19:30

20:00

http://bidrobon.no

Ons 9.

10:00 11:00 12 - 14 18:00

Biblioteket, Sandaker senter Frederiks gate 2 Tlf 22 22 29 84 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Utflukt med Eldreuniversitet: Besøk i Historisk museum. Vi følger opp Asia-foredragene med tur til Kulturhistorisk museum, Historisk museum, Øst-Asia-utstillingen i Frederiks gate 2. Arr. Sagene Torshov Eldreuniversitet Støttet av Bydel Sagene Hyggetreff for pensjonister. Servering av vafler eller lunsj. Allsang www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Møte i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Arbeider med lokale kultur-, miljø og byutviklingssaker som berører bydelens befolkning. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Askeonsdagsgudstjeneste med nattverd www.kirken.oslo.no/torshov ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Trilletreff med babysang. Annenhevr torsdag i partallsuker. www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshov kirke, Åsengt. 19 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

18:00

18:00 19:30

Tor 10.

11:00

11 - 13 12:00 18:00

Torshov kirke Åsengata 19 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret

Møte i Barne- og ungekomiteen Arbeider med barnehagesaker og saker som konkret berører barn og unges hverdag. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Møte i Helse- og sosialkomiteen. Arbeider med helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg

18:00

19:30

Mars Tid Kl Sted Kulturslottet Soria Moria 21:00

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no

Soria Moria bar & Bauer / Motland / Narvesen trio bistro,kulturslottet Musikken er improvisert og befinner seg stilmessig i krysningspunktet Soria Moria mellom frijazz og samtidsmusikk. Johannes Bauer (trombone) Stine Janvin Motland (vokal) Dag Magnus Narvesen (trommer).Entré kr. 100
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Fre 11.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Sagene Festivitetshus Holstsgate 3, rett ovenfor Sagene bad

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

12 - 14 17 -23

Kunstmønstringen” Sagene-Torshov bildene 2011” Lokale og regionale kunstnere: Helen Danielsen - Nina Due - Francis Enebeli - Ole Christian Elverhøy - Tiril Guttorm - Bjørn Sørvang Hansen -Barta Hauge - Solrunn Husum - Gro Mukta Holter - Marianne Hølmebakk - Alf Chr Hvaring - Tori Liseth -Lars Lohne - Päivo Laakso Magnus Kopperud - Bjørg Løvvik - Finn Magnus - Tore Severin Netland - Manfred Oberbauer - Mette Olstad - Berit Rennemo - Torild Rødland Marianne Darlén Solhaugstrand - Monica Stabell - Kristin Wittberg! Kunstcafé hver dag! Utstillingen er åpen 11. - 13. og 18. – 20. mars. Åpning & omvisning / presentasjon. Arrangør: Torshov Kulturlag www.torshov-sagenebilder.no

19:00

Støttet av Bydel Sagene

14 - 16 19:30

Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Tidebønn kl. 15.30. Åpen kirke, kaffe etc. Til ca. 16:00 www.kirken.oslo.no/iladalen ”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Susheela Raman Susheela Raman er en av de mest fascinerende artistene du kan oppleve i dag. Hun har en sterk og vakker stemme, og beveger seg i et visjonært musikalsk landskap. I tillegg er hun en svært karismatisk personlighet på scenen. Hun har en hærskare av beundrere I Europa, India og andre deler av verden. http://cosmopolite.no/

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Cosmopolite, Kulturslottet Soria Moria

20:00

20:00

Soria Moria bar & You Wish & Sgrow. bistro,kulturslottet You Wish: Med sine overveldende arrangementer og snikende Soria Moria hooks tar You Wish deg med inn i den nyfødte ghost pop- sjangeren; en verden du ikke vil ut av. Sgrow: Sgrow er en ny elektronisk duo bestående av Kristoffer Lislegaard på elektronikk og barytongitar, og Vilde Nupen på vokal. Kr 90
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

21:00

Magneten, Kulturslottet Soria Moria

Konsert med Konsert med Midt pa Treet & Trendsettarklubben. Midt på treet spiller passe triste sanger, melankolske toner som fyller Magneten med en annerledes atmosfære. Dette blir en heftig fin konsert. Trendsettarklubben kommer fra Vadsø - Norges navle og ble startet

Mars Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør opp i 2008. Bandet spiller fengende norsk rock og har opplevd en enorm popularitet i Finnmark og kanskje slår de igjennom i Oslo også og blir de nye "trendsettarne"? Gratis inngang
Støttet av Bydel Sagene

22:30

Soria Moria bar & DJ Danny Midnight. Her på huset er Danny Midnight best kjent som bistro,kulturslottet resident DJ ved Soria Moria Ballroom. Ellers er han bedre kjent som Soria Moria landets raskeste DJ. På to antikke grammofoner sveiver han 20- til 50-tallsjazz syttiåtte omdreininger i minuttet. Denne kvelden spiller han på nyere utstyr og utvider repertoaret med svingende soundtracks fra 60- og 70-tallet. Gratis http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Barnas kulturhelg Rødhette og ulven med Dårekisten teater Lille Rødhette skal besøke bestemor i skogen. Men der lurer en stor og stygg ulv! Vil jegeren redde Rødhette også denne gangen? Dukketeater - 35 min - fra 2 år www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene

Lør 12. 13:00 14:00 15:00

13:00

Soria Moria bar & BareBarneBistro hver lørdag. Vi presenterer arrangementer for barn og bistro,kulturslottet at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det Soria Moria veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Vi åpner dørene og billettsalget kl 13. Vi dekker opp bord med bøker og tegnesaker, og det er lov å ta med seg mat inn fra bistroen. På barnebistroen selger vi boller og brus. Kl. 14:00 blir det teaterimprovisasjon for barn, med gjengen bak BarneImpro. De har holdt på med improvisasjon for barn i tre-fire år her på Soria og det er alltid gøy. BarneBistroServitøren Astrid er på plass som vanlig. Entré kr. 60
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

18:00

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Sagene Festivitetshus Holstsgate 3, rett ovenfor Sagene bad

”Endelig skjer det noe” - en gisselkomedie av Thomas Seeberg Torjussen. En vestlig backpacker blir tatt til fange … resultat av et ubevisst ønske? www.nationaltheatret.no Kunstmønstringen ” Sagene-Torshov bildene 2011”, se grundig omtale 11. mars Åpen kveld m/visesang Utstillingen er åpen 11. - 13. mars og 18. – 20. mars. Arrangør: Torshov Kulturlag Støttet av Bydel Sagene www.torshov-sagenebilder.no

12 – 23 19:00

20:00

Soria Moria bar & Something Wonderful - Ine Hoem synger Nancy Wilson bistro,kulturslottet Something Wonderful ble startet høsten 2009 for å spille musikken fra Soria Moria den legendariske utgivelsen jazzsanger Nancy Wilson gjorde med saksofonist Cannonball Adderley i 1962. Albumet har blitt stående som en av de vakreste vokaljazzplatene i forrige århundre og ble en milepæl i Nancy Wilsons karriere. Ine Hoem-vokal - Kjetil Jerve, piano - Trygve Fiske, kontrabass - Tollef Østvang, trommer - Hanna Paulsberg, saksofon - Morten Koppang Stang, trompet.Kr 150 / 60
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

21:00

Cosmopolite, Kulturslottet Soria Moria

Natacha Atlas - Frankofoni Dager Natacha Atlas is a Belgian singer known for her fusion of Arabic and Western electronic music, particularly hip-hop. Her music has been influenced by many styles including Arabic, drum ‘n’ bass and reggae.

Mars Tid Kl 22:30 Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør http://cosmopolite.no/

Soria Moria bar & Saturday Night Live. Hver lørdag er det live-musikk i bistroen. En bistro,kulturslottet uformell konsertopplevelse for de som vil oppleve topp live-stemning Soria Moria på lørdagskvelden. Fri entré
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Søn 13.

11:00

Torshov kirke Åsengata 19 Tlf 23 62 92 00 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Høymesse, dåp og nattverd. Sang ved KORiOSLO www.kirken.oslo.no/torshov Barnas kulturhelg Dukkeverkstedet. Lekedukker, hånddukker, strømpedukker, Barbiedukker, kosebamser, filledukker, tøysedukker – det er mang som er født i et dukkeverksted! Nå kan dere også lære å lage dukker, lage forestilling, og spille for andre. Familiearrangement - for alle aldre www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene Kunstmønstringen ” Sagene-Torshov bildene 2011”, se grundig omtale 11. mars Utstillingen er åpen 11. - 13. mars og 18. – 20. mars. Arrangør: Torshov Kulturlag Støttet av Bydel Sagene www.torshov-sagenebilder.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Vil du bli med i amatørteatergruppa Pepper? For ungdom og voksne i alle aldre, annenhver tirsdag i oddetallsuker www.frivillig-oslo.no
Støttet av Bydel Sagene

13 - 16

12 – 19

Sagene Festivitetshus Holstsgate 3, rett ovenfor Sagene bad Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Sagene Frivilligsentral kongsbergata 22 22 95 10 95 Cosmopolite, Belleville Kulturslottet Soria Moria Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Man 14.

11:00

Tir 15.

11:00

13:00 – 13:30 18:00

20:00

Humorshowet "Varm Jakke" Bjønn & Øvebønn presenterer humorshowet "Varm Jakke" Et selvstendig og innovativt stand up show. http://cosmopolite.no/ Sangstund for barn / Barnas Superkor www.kirken.oslo.no/iladalen
Støttet av Bydel Sagene

Ons 16.

17:30 18:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Cosmopolite, Belleville Kulturslottet Soria Moria

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Humorshowet "Varm Jakke" Bjønn & Øvebønn presenterer humorshowet "Varm Jakke" Et selvstendig og innovativt stand up show. http://cosmopolite.no/

20:00

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Korkonsert med Con spirito. Dirigent Arnvid Moholt

Mars Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 www.lilleborgkirke.no
Støttet av Bydel Sagene

Ons 16. 20:00 eller 23.?

Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 92 Heloisa Amaral – klavér og NN, fiolin: Berio + Beethoven + + Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 http://drivhuset.musikkverksted.no
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

http://bidrobon.no

Tor 17.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Trilletreff med babysang, annenhver torsdag i oddetallsuker www.kirken.oslo.no/sagene Møte i Bydelsutvalget, bydelens øverste politiske ledelse. Her diskuteres saker som har med drift og utvikling av Bydel Sagene. Hvert møte begynner med Åpen halvtime, hvor bydelens befolkning kan ta opp saker som interesserer dem. www.bsa.oslo.kommune.no

12 - 14 18:30

19:30

Soria Moria bar & Ballroom Lite - Dance Dance Dance bistro,kulturslottet Stylish music from 1920’s - present day Plus live Music from your Host’s Soria Moria Richard Bowers and Karen Kenyon. Fri entré
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Fre 18.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

12 - 14 14 -16 12 – 19

Tidebønn kl. 15.30. Åpen kirke, kaffe etc. Til ca. 16:00 www.kirken.oslo.no/iladalen Kunstmønstringen ” Sagene-Torshov bildene 2011”, se omtale 11. mars Utstillingen er åpen 11. - 13. mars og 18. – 20. mars. Foredrag med kunsthistoriker Tommy Sørbøe: “Fra Chr. Krogh til Oslolosen” Arrangør: Torshov Kulturlag Støttet av Bydel Sagene www.torshov-sagenebilder.no En stor Tango kveld: DJ er Alicja Ziolko, kjent fra før i Oslos tangomiljø og i tangomiljøene i Europa. Hun bor og jobber for tiden i Roma, Italia, Hun skaper flott stemning med lysbildeshow til vakker tangomsuksikk. Arrangeres i samarbeid med Oslo Tango Club. http://cosmopolite.no/ Konsert med Lillelangefinger. Kåret til årets demoband 2010 av magasinet Spirit og spilte på klubbdagen til årets Øyafestival. Bandet vil ikke bosette seg i en bestemt sjanger. De henter nemlig inspirasjon i alt fra Black Sabbath og Lady Gaga til de gamle Donkey Kong spillene. Så pakker de dette inn i et mørkt og krispy lydbilde som senere presenteres i et energisk liveshow. Gratis inngang
Støttet av Bydel Sagene

Sagene Festivitetshus 18:00(?) Holstsgate 3, rett ovenfor Sagene bad 20:00 (21:00) Cosmopolite, Kulturslottet Soria Moria

21:00

Magneten, Kulturslottet Soria Moria

Mars Tid Kl 22:30 Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør

Soria Moria bar & DJ Beinhard - Einar er en eklektisk ringrev bak platespillerne. Det går bistro,kulturslottet for det meste i vinyl. Ellers er han Booking- og markedsføringsansvarlig Soria Moria på Blå nerri Brenneriveien. Fri entré
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Lør 19.

11:30

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene Festivitetshus Holstsgate 3, rett ovenfor Sagene bad Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 16:00

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Kunstmønstringen ” Sagene-Torshov bildene 2011”, se omtale 11. mars Utstillingen er åpen 11. - 13. mars og 18. – 20. mars. Oslo Radioorkester: “Det svingende tredvetall” Arrangør: Torshov Kulturlag www.torshov-sagenebilder.no

12 – 17 19:00

Støttet av Bydel Sagene

Etterbilder – Kulltegninger av Karl Sundby. Kullstift på hvitt lerret og ord på ark. Henger til15.mai Utstillingsåpning med musikalsk innslag av kunstneren. En happening i ord og bilder. Solfrid Heier og Karl Sundby leser fra tekstene Lydkulisse ved Kjell Fostvedt. www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene

13:00

13:00

Soria Moria bar & BareBarneBistro. bistro,kulturslottet Hver lørdag er det BareBarneBistro på Soria Moria Bar & Bistro. Soria Moria BareBarneBistro betyr at vi presenterer arrangementer for barn og at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Entré kr. 60
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

13:30

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Barnas kulturhelg ”Tåa mi!” To venner oppdager en dag at tærne deres lever, og at de har mange spennende historier å fortelle. De lar seg forundre, og blir med tærne på en eventyrreise, formidlet i et lekent, sanselig og humoristisk samspill. Etter forestillingen inviteres alle til å komme ut på gulvet for å utforske sine tær i fri lek, med og uten rekvisitter. Danselek – 35 min - fra 2 år www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene Sagene dans! Dans til levende musikk for deg over 50 år. Kom med din dansepartner, eller kom alene! Pent antrekk. Servering. Hver lørdag fram til påske. Arr: Klubb 81/ HyBo Støttet av Bydel Sagene Kunstmønstringen ” Sagene-Torshov bildene 2011”, se omtale 11. mars Utstillingen er åpen 11. - 13. mars og 18. – 20. mars. Oslo Radioorkester: “Det svingende tredvetall” Arrangør: Torshov Kulturlag www.torshov-sagenebilder.no

14:00 15:00

18:00

Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Sagene Festivitetshus Holstsgate 3, rett ovenfor Sagene bad Cosmopolite, Kulturslottet Soria Moria

12 – 17 19:00

Støttet av Bydel Sagene

19:00 (20:30)

Brasil Music Night! Nelson Da Rabeca, Rolf-Erik Nystrøm og Celio de Carvalho, gjestet av Poing, Grupo Zanza & Eduardo Agni

Mars Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør De Carvalho Productions og Du store verden! har gleden av å invitere til nok en kveld med brasiliansk musikk på Cosmopolite. Årets hovedgjest er Nelson da Rabeca, i konsert sammen med Rolf Erik Nystrøm og Celio de Carvalho. Konserten gjestets av Frode Haltli og Håkon Thelin, for slik underveis å bli et unikt samspill med gruppen POING i forening av tradisjonell forró og lydhør jazz. Siste del av kvelden er viet Grupo Zanza, for å sikre folk sjansen til å avslutte med dans. Kvelden innledes av den brasilianske gitaristen Eduardo Agni. http://cosmopolite.no/

23:00

Soria Moria bar & Saturday Night Live - I samarbeid med OsloFOLK og Norsk bistro,kulturslottet bluegrassforening åpner vi scena for spilletrengte musikere. Uformell Soria Moria konsertopplevelse. Følg med på Facebook!
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Søn 20.

11:00 12 – 19

Lilleborg kirke Sagene Festivitetshus Holstsgate 3, rett ovenfor Sagene bad Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Torshov bibliotek Sandakersenteret

Høymesse ed Rönnäng kyrkokör fra Sverige. Messen er ved sogneprest Signe Fyhn og kantor Vegar Sandholt. Det er nattverd og kirkekaffe Kunstmønstringen ” Sagene-Torshov bildene 2011”, se omtale 11. mars Utstillingen er åpen 11. - 13. mars og 18. – 20. mars. Arrangør: Torshov Kulturlag www.torshov-sagenebilder.no
Støttet av Bydel Sagene

Man 21.

11:00

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene ”2 små rocketroll” - barneteater. Solstrålen teaters stykke handler om 2 små rocketroll som liker å danse, spille gitar og synge. Trollene er glad i å lære bort de dansene og sangene de kan. De er livlige og tar barna med på et eventyr hvor alle som vil kan bli rocketroll. Passer for barn fra 3-8 år Arr. Deicmanske bibliotek filial Torshov, Oslo Kommune!

Tir 22.

11:00

13:00 – 13:30 17:30

19:00

Soria Moria bar & Sinepuxent m/ Håvard Volden solo bistro,kulturslottet Sinepuxent: Daniel Meyer Grønvold (Oslo)- mikrofoner, objekter Soria Moria og diverse elektronikk / Klaus Ellerhusen Holm (Oslo)- klarinett, saksofon, feedback og fieldrecordings. Håvard Volden: gitar og prepareringer med mye annet stash. Kr 90
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

20:00

Cosmopolite, Kulturslottet Soria Moria

The Organ Club - "The Jam Lab" Bugge Wesseltoft - Hammond B3 - Effekter Jo Berger Myhre - Bass og Baryton Gitar Bendik Hovik Kjeldsberg - Trommer "The Jam Lab": Bugge har med seg to utrolig bra unge musikere. Jo Berger Myhre (Splashgirl - Ingrid Olava m-m) og Bendik Holvik Kjeldsberg (Shimmering). De møttes på Horten Jazzklubb i januar møtet var så vellykket at det

Mars Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør må prøves igjen! Space rock - Jazz, Funk og eksperimentell musikk. http://cosmopolite.no/

Ons 23.

13:00 12 - 14 18:00

Hønse-Lovisas hus Onsdagslunsj: Kari Rolfsen tegner portretter og forteller om utstillingen Sandakervn 2 www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Hyggetreff for pensjonister. Servering av vafler eller lunsj. Allsang www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 93 Heloisa Amaral – klavér & Irena Banjeglav – fiolin spiller BeethovensV årsonate op.24 og Beriots Sonata for klavér (2001), et av hans siste verk, og blir spilt i Norge for første gang. Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

20:00

http://drivhuset.musikkverksted.no 20:00

http://bidrobon.no

Soria Moria bar & Chrome Hill - Chrome Hill spiller musikk de selv kaller “ikke bare bistro,kulturslottet jazz...”. De er inspirert av både Americana og støyrock. Chrome Hill er Soria Moria i gang med en ny plate og på konserten på Soria Moria Bar & Bistro skal de presentere en del nytt materiale. Kr 120 (80)
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Tor 24.

11:00 11:00

Torshov bibliotek Sandakersenteret Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19

Hver torsdag: Fortellerstund for de minste (fra 3 år) kl. 11.00 NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

12:00 19:00

Soria Moria bar & Mersmak. Denne gang med Bård Vatn, Odeon og Jonas Jonsson bistro,kulturslottet Mersmak arrangeres en gang i måneden i festsalen på Soria Soria Moria Moria Bar&Bistro. Hver gang presenteres tre spennende artister eller band som på en eller annen måte har tilknytning til singer / songwriter-tradisjonen, der tekst og melodi står i fokus. Kr 90
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Fre 25.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov Tidebønn kl. 15.30. Åpen kirke, kaffe etc. Til ca. 16:00 www.kirken.oslo.no/iladalen Candela - World music café Candela er en norsk flamencogruppe som i en årrekke har opptrådt på mange ulike scener. Repertoaret er en god blanding av ulike stiler og former i flamencotradisjonen som varierer fra sterke rytmer til myke og melodiøse låter. Candelas flamenco passer for et publikum som ønsker en god og allsidig konsertopplevelse med spansk musikk.

12 - 14 14 - 16 20:00

Belleville, Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Mars Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør
Støttet avNorsk kulturråd, Fond for utøvende og Bydel Sagene

http://cosmopolite.no/ 21:00 23:30 Lincoln pub Vogtsgate 43 Konsert – jam!

Soria Moria bar & Torshov Beat m/ Håkon Kornstad & Soul Experience! bistro,kulturslottet Husbandet (medlemmer fra Montée, Espen Eriksen Trio, Mathias Eick & Soria Moria Eivind Aarseths band) byr på stormfullog improvisert musikk med basis i rå funk, afrobeat og 70-talls jazzrock. Oslo Soul Experience lager fest etter konserten. Denne kvelden består Torshov Beat av Håkon Kornstad (sax), Erlend Mokkelbost (gitar), Espen Eriksen (keys), Audun Erlien (bass), Marius Simonsen (trommer). Fri entré
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Lør 26.

11 - 16

Sagene Kulturverksted Drøbakgt. 1 over Sagene samfunnshus Dalype Galleri Bentsegt.1, Tlf: 22 95 12 33

Kunstutstilling: bilder foto tekstil skulptur smykker! Salgsutstilling Medlemmer av Torshov Kunst og kulturforening - 30 ÅR Sted: Sagene kulturverksted, Drøbaksgt 1, opp trappa ved Sagene samfunnshus/Nazar café. Buss 20,34,37 og 54 til Sagene kirke. Også søndag.
Støttet av Bydel Sagene

13 - 17

Velkommen til utstillingsåpning: Kirsten Haabeth: ”Med rom for eventyret”, oljepastell Maj-Gret Gaupås: Maleri og tegning Utstillingen varer til og med 10. april www.dalype.no

13:00

Soria Moria bar & BareBarneBistro. bistro,kulturslottet Hver lørdag er det BareBarneBistro på Soria Moria Bar & Bistro. Soria Moria BareBarneBistro betyr at vi presenterer arrangementer for barn og at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Entré kr. 60
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

14:00 15:00

Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Barnas kulturhelg Fløytellerne kommer! med Deoran. Det blir spennende fortellinger, mystiske og magiske fløyter, og mye moro når Adama Barry spiller og Anneke Bjørgum forteller! Og alle barn kan selvsagt få bli med på å spille og danse! Musikkeventyr - 35 min - fra 2 år www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene Big Easy Funk! New Orleans Soul med Romsås Janitsjar og venner Tricia Boutté, Kåre Nymark jr. og Paul David Longstreth. Hva de tre fantastiske musikerne finner på sammen med RJ, er ikke godt å si; både funk, soul og jazz står nok på plakaten. http://cosmopolite.no/

21:00

Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

21:00

Soria Moria bar & Cuckoo. Det beste eg veit” er ei forestilling der Cuckoo, (eller Andreas bistro,kulturslottet Paleologos) synger om ting som er blant det beste han veit: Soria Moria Dans, musikk, teikning og synthesizers. Med seg har han sin projektor lada med visuelle triks. Kr 60 http://www.cuckoo.no
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381

Støttet av Bydel Sagene

23:00

Soria Moria bar &

Saturday Night Live: Hver lørdag er det live-musikk i bistroen. En

Mars Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør

bistro,kulturslottet uformell konsertopplevelse for de som vil oppleve topp live-stemning Soria Moria pålørdagskvelden. Gratis 23:30 Torshov Folkefest. Glem youngstorget og lange køer, trekk opp til hjerte av Torshov og inn i Soroia Morias dansestue. Kvelden blir holdt gående av den legendariske DJ Lempern som pøser ut dansbare låter på perlesnor. Gratis. Arrangert av BFO (banden fritids ordning)
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=17798790381 Støttet av Bydel Sagene

Søn 27.

11:00

Torshov kirke Åsengata 19 Tlf 23 62 92 00 Sagene Kulturverksted Drøbakgt. 1 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Maria budskapsdag – Jazzmesse v/ Dag Iversen. Dåp & nattverd. Profesjonelt band medvirker. www.kirken.oslo.no/torshov Kunstutstilling: bilder foto tekstil skulptur smykker! Salgsutstilling Medlemmer av Torshov Kunst og kulturforening - 30 år Opp trappa ved Sagene samfunnshus / Nazar kafé
Støttet av Bydel Sagene

11 - 16

13 - 17

Barnas kulturhelg Family Reggae Disco. Det blir fargesprakende reggaediskotek og dans for store og små! Her forenes musikk og dans med forskjellige aktiviteter for både barn og voksne, og alle kan delta! Familie-arrangement - for alle aldre www.sagenesamfunnshus.no Arrangør: Bydel Sagene ??? Gjesteforestillingen ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA) & Figurteatret i Nordland. Lovordene haglet over Baby Universe etter urpremieren i New York 5. desember. New York Times satte til og med forestillingen på sin Critcs' Pick-liste over de ti beste forestillingene i byen. Nå kommer BABY UNIVERSE til Oslo. Wakka Wakka er et New York-basert teaterkompani, genierklært av NY Times. Inspirert av science fiction og filmer som Star Wars, King Kong og Blade Runner, tar Baby Universe deg med inn i verden av dukker, animasjon og videoprojeksjoner. Hva gjør vi når solen en gang dør? Hva om vi blir tvunget til å finne en ny, beboelig planet? NB! Spilles på engelsk. Anbefalt aldersgrense: 11 år. Kun 10 ganger ! http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Vil du bli med i amatørteatergruppa Pepper? For ungdom og voksne i alle aldre, annenhver tirsdag i oddetallsuker www.frivillig-oslo.no
Støttet av Bydel Sagene

Man 28. Tir 29. 11:00 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33

13:00 – 13:30 18:00

Sagene kirke Sagene Frivilligsentral kongsbergata 22 22 95 10 95 Biblioteket Sandaker senter Tlf 22 22 29 84

Ons 30.

11:00

Foredrag ved Lorents Hermansen: ”Kulturbyen Berlin” Hermansen er turoperatør, bussjåfør, guide og tidligere lektor ved Grefsen videregående skole. Hans fagkrets var tysk, historie og filosofi. Hermansen vil fortelle om og vise bilder fra Berlin, en av Europas mest interessante hovedsteder. Om vi får med minimum 25 deltakere, vil Sagene – Torshov Eldreuniversitet arrangere tur til Berlin 30.4 til 7.5. Arr. Sagene Torshov Eldreuniversitet Støttet av Bydel Sagene ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør?

19:00

Oslo Nye Trikkestalllen

Mars Tid Kl 19:00 Sted Torshovgata 33 Magneten pub Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no Nada Scripto inntar scenen på Magneten med ellevilt improteater av edleste årgang. Ta med deg vennegjengen, kollegaene eller studiekameratene, forlat jobb og utdanningsinstitusjon for helga - og begynn kvelden på Magneten Pub og Scene. Senk skuldrene i godt selskap - før scenen erobres klokka 19:00, og det er duket for en forestilling som aldri har vært spilt før og som aldri vil bli spilt igjen - helt uten manus, og helt uten grenser! Gratis inngang Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 94 Lumi ensemble - Nordisk kammermusikk for sang, cello og klaver: Ingvild Storhaug (mezzosopran), Tove Törngren (cello) og Louise Jansson (klaver) Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

20:00

Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

http://drivhuset.musikkverksted.no 21:15

http://bidrobon.no

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Korkonsert med Nesodden sangkor. Dirigent Stefan I. Zlatanos Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no Torshov bibliotek Sandakersenteret Sagene kirke Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Hver torsdag: Fortellerstund for de minste (fra 3 år) kl. 11.00 NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Trilletreff med babysang, annenhver torsdag i oddetallsuker www.kirken.oslo.no/sagene ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USa) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør? Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no

Tor 31.

11:00 12 - 14 19:00

April
April Tid Kl Sted UngMetro Ved Bjølsen Skole Biblioteket Filoshuset, Maridalsveien 176 Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Se http://www.ungisagene.no/ungmetro Arr Bydel Sagene http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

11 – 16, Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Lilleborg kirke Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10 Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

Hver mandag 19-21: stillhet og bønn. Hver fredag 11–14: åpent hus med kaffe, vafler og dagens aviser. Babysang & lunsj 2.hver man (partallsuker) kl 12 – 13. Barnekoret ons 16:30–17:15 (17:30) www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn man, tor, lør & søndag Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff med babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons Fre 1. 12:00

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Den gode og aktuelle kvalitetsfilmen på midt på dagen! Bill. XToftes-/Sannergt kr 55 – se også http://www.oslokino.no/seniorkino/ Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

14 - 16 19:00

Tidebønn kl. 15.30. Åpen kirke, kaffe etc. Til ca. 16:00 www.kirken.oslo.no/iladalen ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA/N) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør?

Oslo Nye Trikkestalllen

April Tid Kl 21:00 21:00 Sted Torshovgata 33 Lincoln pub Vogtsgate 43 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no konsert Ron Carter ” The Golden Striker Trio” Ron Carter regnes som en av jazzens mest originale, innflytelsesrike og hardt arbeidende bassister. Han har medvirket på utrolige 2 500 plater, og har spilt sammen med store navn som Gil Evans, B.B. King, James Brown, Stan Getz og Dexter Gordon. Fra 1963 til 1968 var han fast med i Miles Davis Quintet. http://cosmopolite.no/

Lør 2.

(?)

Filoshuset, Internasjonal festival med dans, musikk og matkonkurranse. Maten bør Maridalsveien 176, ha internasjonalt preg. Alle bidrag blir vurdert av jury med premering vis a vis Coop Prix av de tre beste rettene. Arr: ”Oasen - kvinner krysser grenser” & Sagene Frivilligsentral. www.frivillig-oslo.no Soria Moria bar & BareBarneBistro. bistro,kulturslottet Hver lørdag er det BareBarneBistro på Soria Moria Bar & Bistro. Soria Moria BareBarneBistro betyr at vi presenterer arrangementer for barn og at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Entré kr. 60 Støttet av Bydel Sagene Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Sagene dans! Dans til levende musikk for deg over 50 år. Kom med din dansepartner, eller kom alene! Pent antrekk. Servering. Hver lørdag fram til påske. Arr: Klubb 81/ HyBo Støttet av Bydel Sagene ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA/N) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør? Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no Hyllest til Simon & Garfunkel Stemningsfull konsert med varierte fremføringer av Simon & Garfunkels mange populære melodier. Med band, kor, solister og vokalgrupper. Norsk Korforbund Oslo inviterer konsert med Simon & Garfunkels fantastiske melodier! http://cosmopolite.no/ Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 94 LLOYD; Johan Björklund, drums, percussion & electronics - Jonny Wartel, woodwinds, flutes, slidetrumpet & electronics - Michele Collins –vocals - Mike Lloyd -trumpet & laptop. Musikk i grenselandet mellom improvisasjion och elektroakustisk tradisjion. Medlemmene har også spilt med navn som Jojje Wadenius, Änglaspel, Läder, Freddie Wadling, Björn Olsson, Tajphoon Tivoli och Position Alpha. http://www.myspace.com/lloydquartet Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

13:00

18:00

19:00

18:45 (19:30)

20:00

Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

http://drivhuset.musikkverksted.no Søn 3. 11:00 Lilleborg kirke, sammen med Sagene,Torshov

http://bidrobon.no

Samtalegudstjeneste, en gudstjeneste som konfirmantene har vært med på å lage og skal være med på å gjennomføre. Konfirmantene fra alle nabomenighetene deltar, Løkka tensing like så. Ellers er messen

April Tid Kl Sted og Paulus menigheter. 19:00 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør ved Steinar Eckholt, Ellen Åsland Reinertsen, Tore Laukvik og organist Tom Faldmark. ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA/N) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør? Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA/N) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør? Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no Ole Börud – Offisiell Releasekonsert Endelig kommer oppfølgeren til succédebuten "Shakin´the ground". Den nye CDn "Keep Movin" slippes i forbindelse med konserten. Det blir full pakke med 11-mannaband! http://cosmopolite.no/ Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA/N) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør? Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no Hyggetreff for pensjonister. Servering av vafler eller lunsj. Allsang www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Møte i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Arbeider med lokale kultur-, miljø og byutviklingssaker som berører bydelens befolkning. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Måltid og messe. Varmt kveldsmåltid etterfulgt av en tradisjonell korsvandringsgudstjeneste med lesninger, musikk, sang og bønner langs glassmaleriene i kirka. www.kirken.oslo.no/torshov ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA/N) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør? Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no Hver torsdag: Fortellerstund for de minste (fra 3 år) kl. 11.00 NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

Man 4.

19:00

20:00

Tir 5.

13:00 – 13:30 19:00

Sagene kirke Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Ons 6.

12 - 14 18:00

Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshov kirke Åsengata 19 Tlf 23 62 92 00 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov bibliotek Sandakersenteret Torshov kirke Åsengata 19 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

18:00

19:00

Tor 7.

11:00 12:00 18:00

Møte i Barne- og ungekomiteen Arbeider med barnehagesaker og saker som konkret berører barn og unges hverdag. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Møte i Helse- og sosialkomiteen. Arbeider med helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no

18:00

11 - 16

Hønse-Lovisas Kari Rolfsen tegner hurtigportretter med tusj og pensel ( kr 300 pr stk) hus, Sandakervn 2 Se også hennes og modellbygger Gunnar Gloslies utstilling: ”Arbeidsfolk ved Beierbrua og dagligliv” Utstillingen varer til og med 1. mai
Støttet av Bydel Sagene

April Tid Kl 11 - 13 19:00 Sted Ila kirke, Søren Jaabæksgt 5 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Trilletreff med babysang. Annenhevr torsdag i partallsuker. www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA/N) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør? Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

Fre 8.

12 - 14 14 - 16 19:00

Tidebønn kl 15:30. Åpen kirke, kaffe etc. Til ca 16:00 www.kirken.oslo.no/iladalen ”Baby Universe” av Wakka Wakka (USA/N) & Figurteatret i Nordland. Inspirert av science fiction Hva gjør vi når solen en gang dør? Engelsk tale. Anbefalt aldersgrense 11 år. http://www.oslonye.no World Beats: Thione Seck & Raam Daan Band Raam Daan er et stort ensemble med 15 musikere som byr på en unik opplevelse av Mbalax rytmer fra Senegal. Bandlederen Thione Ballago Seck, er en av Senegal største sangere og musiker i sjangeren, på lik linje med Baaba Maal og Youssou N'dour. http://cosmopolite.no/ konsert Eleveforestilling: ”Jernbyrd” av Sara benedicte Bolstad http://www.titanorway.com/indexnorsk.php Vårens loppemarked: Møbler - Bøker og musikk – Elektrisk – Kjøkkentøy - Klær og sko – Sport – Leker Tant & fjas. Auksjon. Kafè. Arr Sagene skoles musikkorps http://www.korpsweb.net/korps/Sageneskolesmusikkorps

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

21:00

21:00 (?)

Lincoln pub Vogtsgate 43 Titan teaterskole Ivan Bjørndalsgt 28 Sagene skole

Lør 9. & Søn 10. Lør 9. 13:00

Hønse-Lovisas hus Ta med tegneblok og nål og tråd! Sandakervn 2, Aktivitetsverksted for barn og voksne med Solrun Husum ved Beierbrua www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Soria Moria bar & BareBarneBistro. bistro,kulturslottet Hver lørdag er det BareBarneBistro på Soria Moria Bar & Bistro. Soria Moria BareBarneBistro betyr at vi presenterer arrangementer for barn og at vi leger litt ekstra til rette for at barna skal trives hos oss. Det veksler mellom fortellerstund, teater og sangstund. Entré kr. 60 Støttet av Bydel Sagene Myrens Kjøkken Sandakervn 24C Fortellerkafé: Du inviteres til å lytte til, - men også fortelle, historier fra gamle dager på Sagene, Torshov, Bjølsen og tilliggende herligheter med Jens Brun-Pedersen som konferansier. Gratis. Arr.: Sagene Torshov historielag. Støttet av Bydel Sagene www.satohist.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Urpremiere. Manus og regi: Kjetil Bang-Hansen. Med Mariann Hole, Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Anders Mordal og Simon Revholt. Scenografi og kostymer: John-Kristian Alsaker En musikalsk teaterlek om vårt nostalgiske forhold til krigen.

13:00

14:00

18:00

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgate 64

April Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Det er påske og ferie. Oslo er en stille by. Lillemor har latt broren, Simen, bruke hytta. Selv må hun kjede seg i den gudsforlatte byen. Alt er med andre ord omtrent som det pleier. Med én viktig forskjell: Året er 1942 og Norge er okkupert av Tyskland. Lillemors drøm om å reise til London er svært urealistisk. I det Stakan styrter inn i leiligheten tar ting en brå vending. Med seg har han to viktige beskjeder til Lillemor: Gi en hemmelig melding og et par selbustrømper videre til Simen, og pass deg for Henrik! Nazistene følger hakk i hæl, og Lillemor kjeder seg plutselig ikke lenger. www.nationaltheatret.no

21:00

Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Carnaval do Brasil - Ekte Brasiliansk karneval med: Show de Mulatas, Grupo Zanza, Trio Brasil +overraskelser. Show de Mulatas - show med danse gruppen Aquarela do Brasil. Grupo Zanza: samba, baião, forro, afoxé, bossa nova. Dansbare rytmer, men beveger seg også innen jazzsjangeren. Dette gir rom for improvisasjon og spennende samspill mellom musikerne Trio Brasil startet opp for to år siden når Lius Baruch møtte Tiago Mendes og Diego Brasil i Oslo`s gater. Fra Brasil har de studert og spilt seg hele veien til Oslo hvor de blant annet dannet bandet Trio Brasil. http://cosmopolite.no/

Søn 10.

11:00

Ila kirke Kingos messe for Kingosgate. Thomas Kingo var prest, dikter og salmeSøren Jaabæksgt5 forfatter, og var arkitekten bak salmeboken som ble brukt fra 1699 bl.a. i Danmark - Norge. Musikk ved organist Vidar Sæther og Terje Nymark på klarinett og Carlotte Nicholl med solosang. www.kirken.oslo.no/iladalen Torshov kirke Åsengata 19 Kor-meditasjon med KoriOslo. Utdrag fra Rachmaninovs Vesper, Fire motetter av Duruflé, Messaien: O sacrum convivium, Knut Nystedt: Stabat mater og Immortal bach, to motetter av Johan Kvandal. Cello: Erlend Habberstad – dirigent Tom Wiklund. Kr 160/140 – barn gratis www.korioslo.no Skeid - Fram Larvik – se www.skeid.no Elevforestilling: ”Jernbyrd” av Sara benedicte Bolstad http://www.titanorway.com/indexnorsk.php Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr,

19:00

16:00 (?) Man 11. 19:30

Bislett Titan teaterskole Iv. Bjørndalsgt 28 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Torshovteatret Kulturslottet Soria

11:00

Tir 12.

11:00

13:00 – 13:30 19:30

April Tid Kl Sted Moria Vogtsgt 64 Ons 13. 18:00 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 96 Henrik Nørstebø – trombone & Lene Grenager - cello Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 http://drivhuset.musikkverksted.no
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

19:30

20:00

http://bidrobon.no

20:00

Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

The Organ Club Young/Powell/Vespestad Trio med Ina Hoem - vokal Ina Hoem, vocal- Jacob Young, guitar - Roy Powell, Hammond B3 Jarle Vespestad, trommer http://cosmopolite.no/

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Vox Humana - Sanger før natten. Svein Fuglestad, sang Orgel: Vegar Sandholt. Annenhver onsdag kl 21:15 www.lilleborgkirke.no Støttet av Bydel Sagene Torshov bibliotek Sandakersenteret Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Hver torsdag: Fortellerstund for de minste (fra 3 år) kl. 11.00 NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Trilletreff med babysang, annenhver torsdag i oddetallsuker www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Møte i Bydelsutvalget, bydelens øverste politiske ledelse. Her diskuteres saker som har med drift og utvikling av Bydel Sagene. Hvert møte begynner med Åpen halvtime, hvor bydelens befolkning kan ta opp saker som interesserer dem. www.bsa.oslo.kommune.no
Arr. Bydel Sagene

Tor 14.

11:00 11:00

12 - 14 18:30

19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

Fre 15.

11:00

12 - 14 14 - 16

Tidebønn kl 15:30. Åpen kirke, kaffe etc. Til ca. 16:00

April Tid Kl 19:30 Sted Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Lincoln pub Vogtsgate 43 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør www.kirken.oslo.no/iladalen Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no konsert Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Sagene dans! Dans til levende musikk for deg over 50 år. Kom med din dansepartner, eller kom alene! Pent antrekk. Servering. Hver lørdag fram til påske. Arr: Klubb 81/ HyBo Støttet av Bydel Sagene La Banda Mix - World music café La Banda Mix består av 11 musikere med bakgrun fra Chile, Mexico og Norge. De formidler varm danserytme som Salsa, Cumbia og Merengue som du bare må danse til! http://cosmopolite.no/ Støttet av Bydel Sagene Balkan Beat Party feat. Bjonko & Copenhagen Chalgija (DK,MAC) Bjonko Stosic and his epic gypsy ensemble is and remains Denmarks coolest authentic Balkan artist, Bjonko, who himself is a curator for Copenhagen`s biggest Balkan event *Balkan Beat Party* and have fired it up for frantic brass beat with his company of gray for several years and has achieved cult status in the Danish world-music scene. Look forward to the wildest blast north of balkan. CC: 100,http://www.facebook.com/event.php?eid=213889958623084

21:00 Lør 16. 11:30

13:30

18:00

20:00

22:00

Soria Moria Bar & Bistro (Sult)

Påsken

11 - 16

Hønse-Lovisas hus Kvikk lunsj og appelsiner - påskeferie ved Akerselva med rast ved Sandakervn 2 peisvarmen i Hønse-Lovisas hus www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Sagene Kafeen er åpen. En kopp kaffe, litt påskesnacks og en fersk vaffel? frivilligsentral Stikk innom! Kongsberggata 22 www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene ungMetro v/ Bjølsen skole Påskekafè på ungMetro Tilbud for junior-, ungdoms- og fredagsklubben. Her kan du danse, spille playstation, biljard, bordtennis, surfe på nett, drive med hobbyvirksomhet, spille spill og se på film. Det er salg av mat og drikke. http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/article191722-3077.html

Man 18. til ons 20. Man 18. til ons 20.

12 - 15

12 - 18

Søn 17.

11:00

Lilleborg kirke Palmesøndag: Høymesse, palmeprosesjon. Sokneprest Signe Fyhn og Osk Braatensgt 35 kantor Vegar Sandholt. Dåp, nattverd og kirkekaffe. http://www.lilleborgkirke.no Sagene Palmelunsj. Her blir det mye god mat, allsang, kulturelle innslag og frivilligsentral mange godbiter for enhver smak. Det er fint hvis noen vil dele med oss Kongsberggata 22 dikt, sanger eller lignende med tilknytning til påske. Dette er en fin 22 95 10 95 anledning til å knytte nye bekjentskap. For barn og voksne!

Man 18.

12:30

April Tid Tir 19. Ons 20. Kl 13:00 – 13:30 12 - 14 11 - 16 Sted Sagene kirke Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør www.frivillig-oslo.no
Støttet av Bydel Sagene

Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Hyggetreff for pensjonister. Servering av vafler eller lunsj. Allsang www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene

Hønse-Lovisas hus Kvikk lunsj og appelsiner - påskeferie ved Akerselva med rast ved Sandakervn 2 peisvarmen i Hønse-Lovisas hus www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Stabat Mater av G.B. Pergolesi. Eva I. Erichsen, sopran og Nina T. Karlsen, alt. Vegar Sandholt, orgel og Liv Frengstad, cello Annenhver onsdag kl 21:15 www.lilleborgkirke.no Støttet av Bydel Sagene Sagene Påskemåltid. Vi synger påskesanger og forbereder oss til påske. frivilligsentral Kafeen åpner kl. 12. Kongsberggata 22 www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene Torshov kirke Åsengata 19 Tlf 23 62 92 00 Skjærtorsdag. Kveldsmess v/ Dag Iversen. Påskemåltid med lam etter messen. www.kirken.oslo.no/torshov

21:15

Tor 21.

13:00

18:00

18:00

Lilleborg kirke Skjærtorsdagsguds tjeneste med allmen t skriftemål. Menighetens Osk Braatensgt 35 prester og kantor Vegar Sandholt. Allment skriftemål og nattverd. Alteret avdekkes og kirken mørklegges. http://www.lilleborgkirke.no Ila kirke, Søren Jaabæksgate 5 Kveldsgudstjeneste med felleskapsmåltid med diakon Vegar Berntsen. Etter en kort gudstjeneste fortsetter vi med et godt kveldsmåltid rundt et opp-dekket langbord i menighetsalen, med nattverdsfeiring. www.kirken.oslo.no/iladalen Orgelresitasjon: kantor Stein Skøyeneie spiller musikk av Bach Pasjonsgudstjeneste a capella. “Artists talk” om installasjonen “Oppdelt krusifiks”. Billedkunstner Grete Refsum forteller om sitt verk. Liturg: Kjell Olav Bø - Kantor: Stein Skøyeneie - Sagene vocalis www.kirken.oslo.no/sagene

19:00

Fre 22.

10:30 11:00

Sagene kirke

11:00

Ila kirke, Pasjonsgudstjeneste med enkel dramatisering av lidelseshistorien. Jon Søren Jaabæksgt5 Fanavold på obo. www.kirken.oslo.no/iladalen Lilleborg kirke Pasjonsgudstjeneste - tekst fra Jesu lidelseshistorie i Lukasevangeliet Osk Braatensgt 35 Framførelse av “lmproperia Salvatoris nostri” av Trond Kverno. Vokaikvartett, menighetens prester og kantor. www.lilleborgkirke.no Lilleborg kirke Påskenattsmesse. Påskelyset tennes og påskelovsangen synges. Osk Braatensgt 35 Menighetens prester og kantor Vegar Sandholt. www.lilleborgkirke.no Lilleborg kirke Høytidsmesse. Sokneprest Signe Fyhn, kapellan Tore Laukvik, kantor Osk Braatensgt 35 Vegar Sandholt og sopran Julia Gusak. Nattverd og kirkekaffe. www.lilleborgkirke.no Lilleborg sykehjem Påskesang. Sokneprest Signe Fyhn og kantor Vegar Sandholt.

11:00

Lør 23.

23:00

Søn 24.

11:00

Man 25.

12:00

April Tid Kl 13:00 Sted Dynekilgata 20

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør www.lilleborgkirke.no

Sagene Feiringen av påsken fortsetter. Vi dekker opp til festmåltid kl. 13:00. frivilligsentral Kafeen åpner kl. 12. Kongsberggata 22 www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene Bislet Sagene kirke Skeid - Tromsdalen – se www.skeid.no Arbeiderkulturfestivalen: Arbeiderlunsj med orgelmeditasjon og suppe Dikt av Ridolf Nilsen. Kirken er åpen fra kl 12:00 – 20:00 http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Arbeiderkulturfestivalen: Arbeiderhistorisk vandring med formidler Leif Gjerland. Oppmøte utenfor Sagene Kirke. Turen tar ca. 1,5 timer http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Festivalåpning med arbeiderlitteraturutstilling http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Foredrag ved Tom Egeland: ”Hvordan mine bøker blir til?” Tom Egeland er en spennende forfatter som har hatt stor suksess. Han har blant annet skrevet Trollspeilet, Sirkelens ende, Åndebrettet. Thrilleren Ulvenatten er også filmatisert. ”Medrivende lesning og god underholdning,” skriver en anmelder om hans nyeste bok, Fedrenes løgner. Egeland har vært redaksjonssjef i Aftenposten og nyhetsredaktør iTV2. Arr. Sagene Torshov Eldreuniversitet Støttet av Bydel Sagene Arbeiderkulturfestivalen: Biblioteket snurrer arbeiderhistorisk film: ”Ungen” ”Ungen” er en norsk filmmusikal og dramafilm fra 1974 regissert av Barthold Halle. Hovedrollene spilles av Britt Langlie, Bjørn Skagestad, Kirsti Kolstad og Sølvi Wang. Filmen er løst basert på Oskar Braatens drama Ungen, fra 1911, som handler om den unge fabrikkarbeideren Milja som havner «i uløkka» og sviktes av Julius til fordel for den fagre, men upålitelige Petrina. Kilde: Wikipedia http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no

16:00 Tir 26. 13:00

16:00

Sagene Kirke

18:00 19:30

Biblioteket, Sandaker senter Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Biblioteket Sandaker senter Tlf 22 22 29 84

Ons 27.

11:00

13:00

Biblioteket, Sandaker senter

18:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33

19:00

Soria Moria Bar og Arbeiderkulturfestivalen: ”Sosialdemokratiske tanker” med Libe Riber Bistro, Mohn og musikalsk innslag Vogtsgate 64 http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Ord om toner - Å salige stund uten like. Anders H. DahI forteller om Johan Halmrast. Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 www.lilleborgkirke.no Støttet av Bydel Sagene Oslo Nye Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen,

21:15

Tor 28.

11:00

April Tid Kl Sted Trikkestalllen Torshovgata 33 12 - 14 12 - 20 14:30 Sagene kirke Sagene kirke

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Trilletreff med babysang, annenhver torsdag i oddetallsuker www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Arbeiderkulturfestivalen: Åpen Arbeiderkirke med suppe http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur

Sagene - Torshov 14.30 Rune Gerhardsen i arbeiderhistorisk sus om sin far. Seniorsenter, Torshov Veterankorps spiller Sandakersenteret, nord http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Sagene kirke Arbeiderkulturfestivalen: Arbeidersanger i orgelbrus ved kantor Stein Skøyeneie http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

19:00

19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19

Fre 29.

11:00

12 - 14 13:00

Biblioteket, Arbeiderkulturfestivalen: Sandakersenteret, Biblioteket snurrer arbeiderhistorisk film: ”Den Store Barnedåpen” sør Norsk film fra 1931, basert på Oskar Braatens skuespill. Første norske lydfilm. ”Filmens realistiske skildring av arbeidsfolks liv og skjebne omkring århundreskiftet signaliserte et brudd med bygderomantikken.” Regi: Tancred Ibsen, Einar Sissener & Aase Bye i hovedrollene, pluss en rekke kjente teaterskuespillere. http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Ila kirke,
Søren Jaabæksgt 5

14 - 16 19:30

Tidebønn kl. 15.30. Åpen kirke, kaffe etc. Til ca. 16:00 www.kirken.oslo.no/iladalen Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Konsert – jam! Cristina Branco synger fado. "En fantastisk stemme som treffer deg i hjertet, strør salt i såret og gjør det godt igjen med helende balsam". Cristina Branco formidler de dype følelser, -portugisiske sanger om skjebnen. http://cosmopolite.no/ Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Lincoln pub Vogtsgate 43 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

21:00 21:00

Lør 30.

11:30

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33

April Tid Kl 13:30 Sted Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Sagene festivitetshus (Afrika) Holstsgate 3

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Arbeiderkulturfestivalen: Lørdagskveld i “Afrika”. Musikk, dans og underholdning slik vi kan tenke oss det var for Elise fra Sønnavind bøkene til Frid Ingulstad eller for Milja i Oskar Braatens skuespill ”Ungen”. Undeholdningsnnslag fra “Ungen” Unn Vibeke Hol, Grethe Ryen og Gjertrud Jynge. Heidi Trettøy Løkken og Lilleborg Teatergruppe. Frid Ingulstad leser og forteller fra “Sønnavindbøkene” Håvard Svendsrud, trekkspill og Svein Haugen, kontrabass spiller til dans. Servering av betasuppe og bayer. http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Candi Staton Candi Staton representerer "the real old school" soul. Med over 40 år som en av soulmusikkens førstedamer er det hørlig å høre denne gudbenådede stemmen igjen. http://cosmopolite.no/

18:00

19:00

21:00

Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Mai
Mai Tid Kl Sted Torshov bibliotek Sandakersenteret UngMetro Ved Bjølsen Skole Biblioteket Filoshuset, Maridalsveien 176 Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Veranda with a view. Fotoutstilling med Tore Gundersen. Se omtale 7. mai. http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker

Hele mai Åpnings -tiden

Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Se http://www.ungisagene.no/ungmetro Arr Bydel Sagene http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

11 – 18, Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Lilleborg kirke Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10
Støttet av Bydel Sagene

Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

Hver mandag 19-21: stillhet og bønn. Hver fredag 11–14: åpent hus med kaffe, vafler og dagens aviser. Babysang & lunsj 2.hver man (partallsuker) kl 12 – 13. Barnekoret ons 16:30–17:15 (17:30) www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn man, tor, lør & søndag Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff med babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Fra mai til 1. oktober (ikke skoleferien) er det i helgene et allsidig tilbud på Vøienvolden. Om ikke annet så er det åpent tun og kafè i Drengestua hver helg kl 12 - 16 (værforbehold på lørdager!). Utvalgte helger annonseres det med omvisning i hovedhuset, jazz på tunet, konserter, forestillinger, aktiviteter for barn og utstillinger i stabburet.
Støttet av Bydel Sagene

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 12 - 16 Vøienvolden gård Maridalsveien 120

Ringen kino 6. til 31. mai 11 - 24 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2

http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/ Fotoglimt fra reiser i Midt-Østen ved Thrond Berge Larsen

Mai Tid Kl Sted Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons Søn 1. 12:00

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Den gode og aktuelle kvalitetsfilmen på midt på dagen! Bill. XToftes-/Sannergt kr 55 – se også http://www.oslokino.no/seniorkino/ Soria Moria, trappa Arbeiderkulturfestivalen: 1. mai-tog fra Soria Moria til Trikkestallen med påfølgende frokost. Appeller ved bysten av Jolly Cramer og Fernanda Nissen. Torshov Janitsjar spiller. Arr. Sagene arbeiderparti. http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Arbeiderkulturfestivalen: ”Kunstnerens tale” ved Oskar Braatens byste. Billedkunstner Kari Rolfsen. Hornistene Lena Wik og Mari Haubac Etterpå serveres det formiddagskaffe i Hønse-Lovisas hus http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Arbeiderkulturfestivalen: ”Hest i fossen! Oppstyr i arbeidermiljøet på Sagene” Møt Petrine Isaksen, Sagveiens nyhetsansvarlige og Mor Go’hjerta v/ formidlingsleder Linken Apall-Olsen med flere fra Oslo Museum Arr. Oslo museum, avd Bymuseet http://www.oslomuseum.no/bymuseet/default.asp?ArtID=1116 http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur Arbeiderkulturfestivalen: ”Mens Hula står”, en Oskar Braaten-kabaret med Unn Vibeke Hol. Musikere: Frøydis Grorud, fløyte/saxofon og Svein Johann Ose, gitar. Inng. kr.100,http://www.facebook.com/#!/arbeiderkultur www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Kveldsmesse. Under og etter kveldsmessen blir det vårkonsert med Stilette, en pianosekstett ledet av Natalia Strelchenko piano, med 2 fioliner, bratsj, cello og kontrabass. I etterkant av gudstjenesten: Chopin's 2.Klaverkonsert. Gratis, åpent for alle. http://www.youtube.com/watch?v=WdoHeJBbNs0 www.kirken.oslo.no/iladalen Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 96 Kollasj - jazzlinja, Trondheim, 2. årstrinn på turné Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 http://drivhuset.musikkverksted.no http://bidrobon.no Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på

08:00

11:00

Beierbrua

13:00

Beierbrua, Sandakerveien 2

19:00

Sagene festivitetshus (Afrika) Holstsgate 3 Ila kirke, Søren Jaabæksgate 5

19:00

20:00

Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Man 2.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Torshovteatret

Tir 3.

11:00

13:00 – 13:30 19:30

Mai Tid Kl Sted Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 20:30 Ons 4. 18:00

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no

Lilleborg kirke Missa nova - kveldsmesse for ungdom. Denne med Taizepreg. Osk Braatensgt 35 www.lilleborgkirke.no Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke, Åsengata 19 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Måltid og messe. Varmt kveldsmåltid etterfulgt av kort messe med nattverd. www.kirken.oslo.no/torshov Møte i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Arbeider med lokale kultur-, miljø og byutviklingssaker som berører bydelens befolkning. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no

18:00 18:00

19:30

19:30

Lilleborg kirke Sudangruppa i Lilleborg menighet inviterer til informasjonsmøte om Osk Braatensgt 35 Sudan. Pio Ding fra New Sudan Community in Norway informerer om situasjonen i Sør-Sudan etter folkeavstemminga. www.lilleborgkirke.no Torshov kirke, Åsengt. 19 Vårkonsert med Gunda Marie Bruce (sopran) og Kristian Hernes (klaver). Musikk av bl.a. Handel, Mozart, Puccini, Grieg og Debussy. Bill.: 200/150. Velkommen til en stemningsfull konsertopplevelse! Bill: 200/150. Overskuddet går til Torshov menighets flygelfond. www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene På torsdager arrangerer vi fortellerstund for de minste (fra 3 år) i biblioteket. Dette er et tilbud både til barnehager og til dere andre som har små barn og mulighet til å komme på dagtid. NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Litteraturutstilling og kåring av tiårets best norske bok i forbindelse med Verden bokdag 5. mai I forbindelse med Verdens bokdag har vi laget en litteraturutstilling i biblioteket. Vi avslutter samtidig fjorårets kåring: Torshov kårer tiårets beste norske bok. Kom innom for inspirasjon og leseglede.
http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker

20:00

Tor 5.

11:00

Torshov bibliotek Sandakersenteret

10 - 19

Torshov bibliotek Sandakersenteret

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

12:00 18:00

Møte i Barne- og ungekomiteen Arbeider med barnehagesaker og saker som konkret berører barn og unges hverdag. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Møte i Helse- og sosialkomiteen. Arbeider med helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern. Møtet

18:00

Mai Tid Kl Sted Tlf 23 47 47 90 18:00 11 - 24 19:30 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Fotoglimt fra reiser i Midt-Østen ved Thrond Berge Larsen Åpning Åpent hver dag 11-24 i tiden 6.-31.mai. Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

Fre 6.

11:00

12 - 14 19:30

Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Yellowman & The Sagittarius Band King Yellowman has an incredible history in Reggae music. His upbringing at the Maxfield Home orphanage in Kingston and being albino in Jamaica were two obstacles the he overcame and went on to be (at one time) the biggest reggae artist since Bob Marley. http://cosmopolite.no/ Bydelsdagene 2011 blir en fest for store og små, på tre steder over to dager! Lokale artister og andre kulturinnslag vil sette stemningen rundt de 30 næringsdrivende og foreningene som skal vise hva de driver med. Dette er dagen da Bydel Sagenes indre liv kommer ut i gatene. Vi regner med fint vær og yrende liv. I år blir bydelsdagene delt opp på tre steder over to dager. På lørdag foregår det utenfor Soria Moria i Krebsgate og utenfor Sagene Samfunnshus, søndag på Vøienvollen. Bydelsdager”
Arr.: Bydel Sagene

21:00

Lør 7.

Bydel Sagene

12 – 16 12 - 14

Vøienvolden Maridalsveien 120 Torshov bibliotek Sandakersenteret

Bydelsdager Kunstutstilling med Torshov kunst og kulturforening! Veranda with a view. Fotoutstilling med Tore Gundersen. ”Alle bildene er tatt fra samme veranda i Johan Selmersgate. Det første jeg gjør når jeg står opp om morgenen, er å ta en titt ut vinduet. Hva slags dag? Hva slags lys? Hva slags stemning er det? Åpning med bildespill og musikkinnslag lørdag 7. mai kl 12
http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker

12:00

Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Bydelsdagene 2011 På stands kan dere blant annet møte: Tai Cho, med oppvisning, Omstilling Sagene, Den Gode Jord, Carlos Dukke Teater, Sagene Venstre, Akerselvas Venner, Detaljer, Sagene Høyre, Sagene SV, Ungdomstiltakene, Sagene IF, Sagene Samfunnshus, Sagene Kirke På scenen (tidspunkt er kun veiledende!): 12:30 Sirkusskole forestilling 13:00 Amazon Ensemble og Senter for Frivillig Ungdom (SFU) 13:30 Aserbajdsjan folkemusikk og dans

Mai Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør 14:00 Torshov Koret 14:30 Carlos Dukketeater 15:00 Aida (UKM-artist) 15:30 Den Andre Teater 16:00 AF1 Hip hop med Mætin 16:15 Anonymous basterds (Ung Media) 16:30 Caspers Lane (Ung Media) Det blir uteservering og sjakkspilling og leker med Sagene IF. Hest og kjerre kommer også!
Arr.: Bydel Sagene

Torshov, i Krebsgate nedenfor Soria Moria

Bydelsdagene 2011 På stands kan dere blant annet møte: Soria Moria Bar & Bistro, Magneten, Strøm Larsen, Som Tam, Se min kjole, Sandaker hud og Fotpleie, Sandakersentret, Artifix, Ruth 66, Dyresjappa, Sandslottet, Myrens Sportssenter, Caffie 2 Love, Torshov Sport, Mustang Sally, Sachariassen. På scenen (tidspunkt er kun veiledende!): 12:30 Iben (UKM-artist) 13:00 Torshovkoret 13:30 Oh Sister 14:00 Aida (UKM-artist) 14:30 Emil Haglund 15:00 Torshov Jaitsjar 16:00 Odeon 16:30 Torshovteatret 17:00 Det Andre Teater Dessuten: Kultursti mellom Torshov og Sagene fra kl. 15 (starter på Torshov) Aktiviteter på Sandakersentret Åpen kirke i Sagene kirke kl. 12 – 20
Arr.: Bydel Sagene

13 - 17

Dalype galleri Bentsegate 1

Christiania – gruppen: Maleri og skulptur Zdenek Sopousek, Per Ihle, Billie Hull Orheim, Frode Mikal Lillesund, Synnøve Fuglseth og Gunn Elisabeth Bie Mykland. Til og med 22. mai. http://www.dalype.no/ Bydelsdagene 2011 Mgbako – bevegelse, maleriutstilling av Francis Enebeli, billedkunstner Utstillingsåpning med bevegelsesoppvisning av Kari Anne Vadsteinsvik Bjerkestrand, danser og tai chi kineo-utøver. Utsillingen henger til 11. juni. www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Bydelsdagene 2011 Barnas Lørdagskatedral: Våren er her! Sammen pynter vi den grønne alterduken i “sommerfuglkroken”. www.kirken.oslo.no/sagene Ungdomsgruppa i Askeladden det lekende teaterpresenterer forestillingen "Et spill". Manus fritt etter "Erasmus Tyrannus Rex" av Kate Pendry og "Jeg tar sjansen" av Ulf Stark. Regi: Kristine Haugland og Sarakka Gaup.Bill. kr 100/50 i døra. Reservasjon: 974 24 066. Bydelsdagene 2011 Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på

13:00

Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 18:00 Sagene kirke

12 - 14

15:30 17:00 18:30

Aulaen Lilleborg skole Torshovgata 9

18:00

Torshovteatret

Mai Tid Kl Sted Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 (?) Soria Moria bar & bistro Lincoln pub Vogtsgate 43 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Eksamenskonsert Complete Institute (i samarbeid med Prod DA) Bydelsdagene 2011 konsert Bydelsdagene 2011 The Original Elvis Tribute 2011 Et show med Elvis’ originale musikere: Bobby Wood (Piano) - Duke Bardwell (Bass) & Johnny Christopher (Guitar) + Robert Washington (Lead Vocals) - Sue Moreno (Vocals) - Chris Casello (Guitar) -Marc Singer (Drums) http://cosmopolite.no/

21:00

21:00

Søn 8.

11:00

Lilleborg kirke Konfirmasjonsgudstjeneste. Messen er ved kapellan Laukvik og kantor Osk Braatensgt 35 Sandholt. Sangere fra Oslo Fagottkor synger. www.lilleborgkirke.no Sagene kirke Bydelsdagene 2011 Bydelsgudstjeneste med Sagene-liturgi med sokneprest Kjell Olav Bø og kantor Stein Skøyeneie www.kirken.oslo.no/sagene Bydelsdagene 2011 ”Den store fargeslukeren” av Tor Åge Bringsværd med Askeladden – det lekende teater ”Alle er redde for den store, onde fargeslukeren. Han har tatt alle farger, jaget folk på flukt og tatt folk til fange. Ingen tør kjempe mot ham. Men så kommer det en klovn som vil prøve, og en liten katt som vil hjelpe ham.” Bill.: kr 100,- / kr 50,- ved inngangen. Forhåndsbestilling: 92 03 80 83
Støttet av Frifond og Bydel Sagene

11:00

12:00 og 14:30

Aulaen Lilleborg skole Torshovgata 9

12 – 16

Vøienvolden Maridalsveien 120 Vøienvollen, Maridalsveien 120

Bydelsdagene 2011 Kunstutstilling med Torshov kunst og kulturforening!
Støttet av Bydel Sagene

13:00

Bydelsdagene 2011 Sagene Bydels perle Vøienvollen, Maridalsveien 120, er åstedet for bydelsdagene søndag. Servering og omvisning i hovedhuset. Kunstutstilling med Torshov kunst og kulturforening! På scenen (tidspunkt er kun veiledende!): 13:00 Bjølsen Strykeorkester 13:30 Utdeling Lovisaprisen 14:00 Fortidsminneforeningen 14:30 UKM Artist; Aida Frantzen 15:00 Bjølsen Musikkkorps 16:00 UKM Artist; Iben 16:30 Christiania damekor lodder ut konsert
Arr.: Bydel Sagene

18:00 og

Torshov kirke Åsengata 9

Bydelsdagene 2011 Jazzkonserter - Torshovkoret fyller 25 år Kom og hør herlige harmonier og henrivende rytmer når vi synger oss

Mai Tid Kl 20:00 Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør gjennom noen av jazzhistoriens mest magiske melodier! Vi synger klassikere som "Summertime" og perler som "A Nightingale sang in Berkley Square". Bill. kr 150 på billetter@torshovkoret.no (hentes senest 10 min før konsert) eller i døra. http://www.torshovkoret.no/ Støttet av Bydel Sagene

Man 9.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Valhall Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Soria Moria bar & bistro Trikkestallen Torshovgt 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Vålerenga 2 - Skeid – se www.skeid.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Ordførerdebatt, Frp og Carl I Hagen vs Venstre og Odd Einar Dørum ”Oksen Ferdinand” av Munro Leaf. Med Marianne Edvardsen. Barn fra 3 år. Bill på tlf 22 34 86 80 - 815 33 133 Se www.oslonye.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no

16:00 Tir 10. 11:00

13:00 – 13:30 19:30

19:00 Ons 11. 18:00 19:30

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Vox Humana - Nu er det aftentid, Hanne Krogh, sang Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no Trikkestallen Torshovgt 33 Torshov bibliotek Sandakersenteret ”Oksen Ferdinand” av Munro Leaf. Med Marianne Edvardsen. Barn fra 3 år. Bill på tlf 22 34 86 80 - 815 33 133 Se www.oslonye.no På torsdager arrangerer vi fortellerstund for de minste (fra 3 år) i biblioteket. Dette er et tilbud både til barnehager og til dere andre som har små barn og mulighet til å komme på dagtid. NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Trilletreff med babysang, annenhver torsdag i oddetallsuker www.kirken.oslo.no/sagene Møte i Bydelsutvalget, bydelens øverste politiske ledelse. Her diskuteres saker som har med drift og utvikling av Bydel Sagene. Hvert møte begynner med Åpen halvtime, hvor bydelens befolkning kan ta opp saker som interesserer dem. www.bsa.oslo.kommune.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal.

Tor 12.

11:00 11:00

12 - 14 18:30

Sagene kirke Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64

19:30

Mai Tid Kl 20:00 Sted Soria Moria bar & bistro, 2. etasje

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør www.nationaltheatret.no Øl & Alvor Fra desernber 2010 til mars 2011, opplevde jeg okkupasjonen av Vestbredden på nært hold. Som ledsager, utsent av Kirkens nødhjelp, vil jeg gjerne dele noen av mine opplevelser fra Palestina og Israel. Jazz & Damp spiller fin muskk utover kvelden. Hilsen Anne Skaardal Ballrom Lite ved Richard Bowers ”Oksen Ferdinand” av Munro Leaf. Med Marianne Edvardsen. Barn fra 3 år. Bill på tlf 22 34 86 80 - 815 33 133 Se www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov Skeid - Tromsø 2 – se www.skeid.no ”Forestillingen” av Bjørn Thevik. Bjørn Thevik - Synthesizer, kontrabass ++, video facebook.com/event.php?eid=125687144173264 At Tickle Toes årige elevforestilling! I år vil vi feire norske artister med stepp på norsk, du vil møte både blå ballonger, fanitull, tanta til Beate, herrer med bart, og mye mer! Koret og dansere fra skolen vil lage en hyggelig kveld for vårt alltid hyggelige publikum. Piano: Petter Kragstad. Gjestesangere: Hilde Brunsvik og Anders Kjepperud. Pedagoger: Ella Gyri Groven, Anneli Moe, Gry Gåsnes og Kjersti Evensen. Dirigent: Anders Kjepperud. Kr 150/50 på døra http://www.at-tickletoes.com Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 97 Mølla Skrammelan – the Concert! Se http://bidrobon.no for å se det rikholdige programmet! Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 http://drivhuset.musikkverksted.no
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene Støttet av Bydel Sagene

(?) Fre 13. 11:00 12 - 14 18:00 19:00

Soria Moria bar & bistro Trikkestallen Torshovgt 33 Torshov kirke Åsengata 19 Bislett Sagene Samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Trikkestallen Torshovgata 33

19:30

19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64

19:00 !! Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

(?) 21:00 21:00

Soria Moria bar & bistro Lincoln pub Vogtsgate 43 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Mersmak, akustisk ”singer-songwriter” konsert Tomasz Stanko Quintet Tomasz Stanko er en intens trompeter med en markant stemme og har vært en sentral figur på Europas og verdens jazzscene i flere tiår. Inspirert av Ornette Coleman, John Coltrane, Miles Davis og George Russell etablerte Stanko bandet Jazz Darings da han var bare 20 år gammel. Dette bandet blir av mange ansett for å være det første europeiske bandet som spilte frijazz. Tomasz Stanko har gitt ut en

Mai Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør rekke album på ECM, og i 2009 kom Dark Eyes med en nytt og meget dyktig danskfinsk lag. http://cosmopolite.no/

Lør 14.

11:30

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Soria Moria bar & bistro Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Konsert, Elefantree Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no The Organ Club - "African Groove!" Bugge Wesseltoft inviterer musikere og gjester til en super afrikansk groove inspirert kveld. Afrobeat - Jazz - Orgelbrus og Flowerpower inspirert musikk, ikke glem danseskoene. http://cosmopolite.no/ Koralmusikk utenfor Torshov kirke Flaggheising på Bjølsen skole, Bjølsen Ungdomskorps spiller Flaggheising ved, musikk ved Bjølsen Ungdomskorps Flaggheising i skolegården. Sagene Skoles Musikkorps spiller Taler og markering ved Anna Sethne bysten Sagene skole går først i barnetoget i anledning sitt 150 års jubileum. Skolekorpset og Sagene Janitsjar følger skolen, 430 elever har meldt at de skal delta i toget i år! Ettermiddagsarrangement i skolegården. Underholdning og kulturelle innslag ved elever ved skolen, leker, café og loddsalg Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene 13:00 Kaféen åpner 13:30 Korpset marsjerer fra Lilleborg skole 14:00 Tale for dagen v/ Reza Reazee Underholdning, leker for barna, sukkerspinn, kaffe, kaker mm 15:30 Trekning av lotteriet med fine gevinster Konferansier: Porfirio Gutierrez

13:30

18:00

(?) Man 16. 11:00

20:00

Tir 17.

07:00 08:00 08:30 08:00 10:00 14 - 16 13:00 – 13:30 13 - 16

Torshov kirke Bjølsen skole Voldsløkka brl, Mogata Sagene skole

Sagene kirke Torshovparken

14 - 16

Sagene 17.mai-feiring. I år som i fjor feirer vi Norges grunnlovdag. Vi spiser frivilligsentral pølser og is, og vi synger sanger. Teateroppvisning av amatørteaterKongsberggata 22 gruppa Pepper med ”Reveenka” av Ivo Caprino. Det er mulig å lese opp dikt og fortelle historier. Pris kr 20,www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

Mai Tid Ons 18. Kl 18:00 Sted Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Torshov bibliotek Sandakersenteret

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no På torsdager arrangerer vi fortellerstund for de minste (fra 3 år) i biblioteket. Dette er et tilbud både til barnehager og til dere andre som har små barn og mulighet til å komme på dagtid. NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

19:30

Tor 19.

11:00

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64

12:00 19:30

Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no

21:00

Soria Moria Bar og Torbjørn Sletta Jacobsen Kvintett feirer slipp av den rykende ferske Bistro plata Time Layers som er ute på plateselskapet Curling Legs i disse dager! Med seg har han Torbjørn Sletta Jacobsen – sax, Gunnar Halle – trompet, Espen Eriksen – tangenter, Thommy Andersson – bass og Knut Aalefjær – trommer. Konsertstart 21:00 (dørene åpner ca 20:00) - Billettpris: 100,For smakebiter, gå til: http://blogg.prositweb.no/2010/tsjak/
Støttet av Bydel Sagene

Fre 20.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 18:00 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Sagene Festivitetshus Holstsgate 3

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

12 - 14 19:00

Fra India til Norge - Fra Norge til India. Om møte med et fremmed land Samtale, opplesning og musikk. Romeo Gill, forfatter - Hege Rimestad, musiker - Anna Widén, billedkunstner Utstilling med Anna Widén, billedkunstner, henger til 11.juni. www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Kennel Collective – Trippel Release Nina’s Pace (ex nancy Drew), Rå countryrock og melodiøs pop. Med Nina Mortvedt (vokal & gitar), Christian Skaugen (trommer & dobro), Johan A S Jørgensen (gitar), Bjarne Christian Gustavsen (piano, trekk-spill, gitar & bass). For anledningen har de fått med seg Gøran Grini (orgel, piano, gitar m.m),

19:30

20:00

Mai Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Thomas Helgaseth (bass) og Hans Martin Austestad (banjo). Bandet møttes på Norges Musikkhøyskole, og har siden 2007 spilt jevnlig konserter bl a på Blå og Parkteateret. 20 mai kommer debutplata New Objective, som gis ut på Kennel Records. Splashgirl Unge, norske, kreative! Andreas Stensland Løwe (piano/lofi electronics), Jo Berger Myhre (doublebass/zither/tone generator) og Andreas Lønmo Knudsrød (trommer/perkusjon/lydeffekter). Inspirert av et utall forskjellige musikksjangre. Bandet ble formet i 2003, og det oppstod raskt søt musikk. Siden den gang har bandet gitt ut to kritikerroste album - Doors. Keys. (AIM 2007) og Arbor (Hubro 2009). Blokk5 Et hardt arbeidende og ambisiøst norsk rockeband, holdt sammen siden 2000. Beryktet med et fyrverkeri av noen liveshow. Seks livlige typer danser og spiller hjemmelagde favoritter, gjerne på scener stappfulle av instrumenter. Deres kommende album blir derestredje, ettersom de ga ut Casio Killed the Cornette i 2005 og Scandals and Animals i 2007. Alexander Bosrup Karlsen, saxofon. Jonas Vemøy, trompet. Johan Jørgensen, gitar. Steinar Aarsland, piano. Jo Berger Myhre, bass. Andreas Lønmo Knudsrød, trommer. CC kr 150 i døra. http://underskog.no/kalender/77397_kennel-collective-recordspresenterer-plateslippaften-med-b/forestilling/117071# http://kennelcollective.com/ Støttet av Bydel Sagene

20:00

Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 98 Eira B. Foss fiolin + venner - Spiller Salvatore Sciarrino, Helmut Lachenmann, Klaus Lang, Ole-Henrik Moe jr. Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 http://drivhuset.musikkverksted.no
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

http://bidrobon.no

21:00

Soria Moria bar & bistro

Torshov Beat Torshov Beat samler musikere som til daglig blant annet spiller med Montée, Espen Eriksen Trio, Mathias Eick, Eivind Aarset, New Jungle Orchestra osv osv... Sommeravslutning med en fredagspils, sjøkreps i bistroen, og fest "oppe på loftet". Det blir som vanlig fritt, fett og funky fra Gunnar Halle – trompet/elektronikk, Erlend Mokkelbost- gitar, Espen Eriksen – keyboards, Audun Erlien – bass, Marius Simonsen – trommer. Mulig noen overraskelser også... Dørene åpner 21, spilling fra ca 22. CC 90 kr http://www.facebook.com/event.php?eid=167962073263964
Støttet av Bydel Sagene

20:00

Cosmopolite Belleville Kulturslottet Soria Moria Lincoln pub Vogtsgate 43

Bjørvika Business Band’s night to Show off! Bjørvika Business Band - The Best Band in Business – er endelig klar for debutkonsert. http://cosmopolite.no/ konsert

21:00 Lør 21. 18:00

Ila kirke, nedsiden FestiDal - Ilakirken 70 år Søren Jaabæksgt 5 I forbindelse med Ila kirkes 70 års jubileum. Med barnas superkor, Tlf 23 62 92 00 Ilaharmonien, sanggruppa VI og flere lokale musikere utover kvelden, bl a Trond Teigen, Bkuegrasbandet Boxcar Rentel m fl.

Mai Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Grilling - ta med pølseer - kaffe og kaker, sang og musikk! www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene

18:00

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Ablai & The Roots Man Band - World Music Cafè Ablai har spilt musikk i Norge i over 20 år. Hans instrumenter er i hovedsak gitar og vokal. Musikkstilen er afro beat, reggae og high life. Han har spilt med mange ulike musikere og spilt fast med Frank Znort Quartet, som har tatt opp Ablais musikk i sitt repertoar. Roots Man Band består foruten Ablai av Ali Jabang (perkusjon, djembe) og Paul Lereim (keyboard, gitar). Fri Entrè. Støttet av Kulturrådet, Fond for utøvende .., http://cosmopolite.no/ Iakirken 70 år (22. mai 1941) - festgudstjeneste & kirkekaffe. Nostalgisk lturgi – tilnærmet den i 1941. Med menighetens prester, prostebesøk og sangkoret Stas. Alle Iladøler velkomne! www.kirken.oslo.no/iladalen Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Foredrag og konsert med Jenny Skumsnes Moe/ Arild Svendsen. Frédéric (Fryderyk Franciszek) Chopin ble født for 200 år siden Musikeren Jenny Skumsnes Moe spiller Chopin-musikk. Chopin, George Sand og hennes to barn tilbrakte en miserabel vinter i Valdemossa på Mallorca 1838/39. Vi hører fra boka En vinter på Mallorca og ser bilder derfra tatt 170 år etterpå. Dette innslaget er ved STEUs styremedlem Arild Svendsen. Arr. Sagene Torshov Eldreuniversitet Støttet av Bydel Sagene
http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker

20:00

Søn 22.

11:00

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Man 23.

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Biblioteket Sandaker senter Tlf 22 22 29 84

Tir 24.

11:00

13:00 – 13:30 19:30

Ons 25.

11:00

18:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 18:00

Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Opplev elva med alle sanser. Presentasjon av bevegelsesspråket FLYT. Introduksjon av noen enkle og behagelige øvelser. Ta på løse og ledige uteklær! Med Kari Anne Vadsteinsvik Bjerkestrand, danser og tai chi kineo-utøver www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene

19:00

Mai Tid Kl 21:15 Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Korkonsert med Sofienbergkoret. Dirigent Oddgeir Kjetilstad Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no Torshov bibliotek Sandakersenteret På torsdager arrangerer vi fortellerstund for de minste (fra 3 år) i biblioteket. Dette er et tilbud både til barnehager og til dere andre som har små barn og mulighet til å komme på dagtid. NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Trilletreff med babysang, annenhver torsdag i oddetallsuker www.kirken.oslo.no/sagene Ballroom Lite ved Richard Bowers Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Åpent hus med vafler, kaffe og dagens aviser www.kirken.oslo.no/torshov Korkonsert, Canticum (jentekor) Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Busi Ncube m/ band Busi Ncube hører til blant det sørlige Afrikas mest spennende stemmer og er en profilert musiker i sitt hjemland Zimbabwe. Hun har delt scene med Miriam Makeba, Youssou n’Dour, Marie Boine og mange fler. http://cosmopolite.no/ Busi Ncube m/ band Busi Ncube hører til blant det sørlige Afrikas mest spennende stemmer og er en profilert musiker i sitt hjemland Zimbabwe. Hun har delt scene med Miriam Makeba, Youssou n’Dour, Marie Boine og mange fler. http://cosmopolite.no/
Støttet av Bydel Sagene

Tor 26.

11:00

11:00

Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Soria Moria bar & bistro Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshov kirke Åsengata 19 Soria Moria bar & bistro Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Cosmopolite Belleville Kulturslottet Soria Moria

12 - 14 (?) 19:30

Fre 27.

11:00

12 - 14 (?) 19:30

21:00

21:00 Lør 28. 11:30

Lincoln pub Vogtsgate 43 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33

Konsert – jam! Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no

12:00

Hønse-Lovisas hus Vandring i Elises fotspor med Frid Ingulstad.

Mai Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør

Sandakervn 2, ved Follo gammeldansensemble spiller. Beierbrua www.honselovisashus.no 13:00 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Dalype Galleri Bentsegt.1 Tlf 95 20 88 87 Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Gunnel Norin, maleri Ylva Storm, skulptur Velkommen til utstillingsåpning med musikalsk innramming Utstillingen varer til og med 12. juni Åpningstider: tirsdag-søndag kl. 13-17. www.dalype.no Internasjonal festival med dans, musikk, mat og kulturelle presentasjoner. Nasjonale stands med infomasjon. Arr. Sagene Internasjonale Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF), Sagene Frivillige Ungdom (SFU), Sagene Frivilligsentral og Sagene Samfunnshus. http://www.saiff.no/ Støttet av Bydel Sagene I anledning Den Internasjonale Steppdansdagen 2011 At Tickle Toes ønsker velkommen til film & forelesning med Bjørn V Johansen kunsthistoriker ved Universitetet i Oslo. En unik anledning å se filmklipp fra gamle dansefilmer, og høre historiene bak filmens ”gullalder”. Billetter på døra kr 100/50 Arr.: At Tickle Toes dansestuio Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no

13:00

14 – 17

Plassen utenfor Sagene samfunnshus (Arne Gjestis plass) Trikkestalllen, Store sal Torshovgata 33

16:00

18:00

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64

18:00

Sagene Solidarisk kulturaften samfunnshus Konsert med Marcelo Parra, dans, dikt, boklansering og dokumentar Kritiansandsgate 2 laget av kvinner i Tucumans fengsel I solidaritet med fengslede kvinner i Tucumán, Argentina
http://www.saiff.no/home/images/stories/kultur/Dans/ArgentinaTeater.png Støttet av Bydel Sagene

Søn 29. Man 30.

16:00 11:00

Bislett Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Treschows bru v/ Valsemølla Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Sagene kirke Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64

Skeid - Kjelsås – se www.skeid.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Vandring på Sagene med byhistorisk formidler Leif Gjerland. Arr.: Sagene Torshov historielag. Støttet av Bydel Sagene www.satohist.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Hver tirsdag: Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. www.kirken.oslo.no/sagene Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no

18:00

Tir 31.

11:00

13:00 – 13:30 19:30

Mai Tid Kl 20:00 Sted Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 99 Koboku Senjû Akiyama / Nakamura / Reinertsen / Lønning / Taxt Norsk-japansk impro-samarbeid. Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

http://drivhuset.musikkverksted.no

http://bidrobon.no

Juni
Juni Tid Hele måneden Kl Sted UngMetro Ved Bjølsen Skole Biblioteket Filoshuset, Maridalsveien 176 Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Se http://www.ungisagene.no/ungmetro Arr Bydel Sagene http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

11 – 18, Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Lilleborg kirke Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10
Støttet av Bydel Sagene

Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

1. onsdag i mnd: Måltid og messe’ kl 18. 2.hver torsdag (partallsuker) kl. 12-13: Babysang m/ lunsj. Fredager kl 12-14: Kaffe, vafler & aviser i dagligstuen. Søndager: Gudstjenester og søndagsskole. 1. tirsdag i mnd: kort kveldsmesse mest for ungdom -obs Lilleborg kirke kl 20.30 www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Fotoglimt fra reiser i Midt-Østen ved Thrond Berge Larsen Til 26. juni. Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn tirs, tor, lør & søndag m/ kveldsbønn kl 19. Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff m/ babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Fra mai til 1. oktober (ikke skoleferien) er det i helgene et allsidig tilbud på Vøienvolden. Om ikke annet så er det åpent tun og kafè i Drengestua hver helg kl 12 - 16 (værforbehold på lørdager!). Utvalgte helger annonseres det med omvisning i hovedhuset, jazz på tunet, konserter, forestillinger, aktiviteter for barn og utstillinger i stabburet.
Støttet av Bydel Sagene

11 - 24

Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 12 - 16 Vøienvolden gård Maridalsveien 120

Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00

http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/

Juni Tid Man og Ons Ons 1. Kl 12:00 Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør

Ringen kino Seniorkino: Den gode og aktuelle kvalitetsfilmen på midt på dagen! Bill. XToftes-/Sannergt kr 55 – se også http://www.oslokino.no/seniorkino/ Torshov kirke, Åsengata 19 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestalllen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Sagene kirke Måltid og messe. Varmt kveldsmåltid etterfulgt av kort messe med nattverd. www.kirken.oslo.no/torshov Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. http://www.oslonye.no Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Med Birgitte Victoria Svendsen, Kari-Ann Grønsund & Marianne Edvardsen. Bill 22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Barn fra 3 år. Siste forestilling! http://www.oslonye.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Barnas Lørdagskatedral. Tema ”Kongelørdag”: “Kom og lag din egen gull-krone! Alle prinser og prinsesser er velkommen til gudstjeneste dagen etterpå” www.kirken.oslo.no/sagene Musikkfest Oslo Bydel Sagene og artistene gir deg en hel dag med livemusikk & hyperaktuelle band – gratis for deg – alle artister spiller gratis. Program 12:00 - Forest With Cloud (UKM) 12:20 - HipHop trioen (UKM) http://www.myspace.com/tuba2ba http://www.myspace.com/iseehorse shttp://www.myspace.com/odeonband http://www.myspace.com/shimmeringbendikt Se http://www.facebook.com/event.php?eid=103321106425661 Se http://musikkfest.no/nor/venues/160;Torshovscena-v-Soria-Moria Takk til Foto Phono, Magneten, Som Tam, Soria Moria Bar & Bistro Produsent: Larsen og Reinton kuturselskap
Arr. Bydel Sagene i samarbeid med Musikkfest Oslo

18:00 19:30

Tor 2.

13:00

Fre 3.

11:00

19:30

Lør 4.

12 - 14

12–20

Vogtsgate / Krebsgate ved Soria Moria

18:00

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Bjølsen skole, personalrommet

Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Bjølsen Strykeorkesters sommeravslutningskonsert
Støttet av Bydel Sagene

Tir 7.

18:00

Juni Tid Kl 19:30 Sted Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Biblioteket, Sandakersenteret Skimuseet Tlf 22 22 29 84 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Utflukt med Eldreuniveritetet: Holmenkollbakken og Skimuseet Etter vinterens ski-VM, OSL2O11, i februar/mars tar vi en tur til Holmenkollbakken og Skimuseet. Inngangsbilletten koster 80 kr. Arr. Sagene Torshov Eldreuniversitet Støttet av Bydel Sagene Møte i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Arbeider med lokale kultur-, miljø og byutviklingssaker som berører bydelens befolkning. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no

Ons 8.

10:00 11:00 18:00

19:00

Hønse-Lovisas hus Sommeren ønskes velkommen med sang. Sandakervn 2, ved Allsangkveld med innslag fra bl.a. Hagebykoret Beierbrua åpent tirs– søn www.honselovisashus.no kl 11:00 - 18:00 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

Støttet av Bydel Sagene

19:30

Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 100 Ballrogg m. Ivar Grydeland som nytt meldem (pluss Klaus og Roger !) Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 http://drivhuset.musikkverksted.no
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

20:00

http://bidrobon.no

Tor 9.

11:00

Torshov bibliotek Sandakersenteret

På torsdager arrangerer vi fortellerstund for de minste (fra 3 år) i biblioteket. Dette er et tilbud både til barnehager og til dere andre som har små barn og mulighet til å komme på dagtid. NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Møte i Barne- og ungekomiteen Arbeider med barnehagesaker og saker som konkret berører barn og unges hverdag. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Møte i Helse- og sosialkomiteen. Arbeider med helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern. Møtet begynner med åpent kvarter. www.sagenesamfunnshus.no Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. www.nationaltheatret.no Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 101 Polygon Ugelvik/Stene/Habbestad fremfører Morton Feldman Crippled Symmetry Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 http://drivhuset.musikkverksted.no
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

18:00

Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

18:00

19:30

20:00

http://bidrobon.no

Fre 10.

19:30

Torshovteatret

Komilab #3: ”Ti liv” - komedie med fete krigstyper. Var gutta på

Juni Tid Kl Sted Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør skauen virkelig så heltemodige som alle tror? Med Thorbjørn Harr, Mariann Hole, Jan Gunnar Røise. Anders Mordal. Siste forestilling! www.nationaltheatret.no

20:00

Soria Moria Bar & Mersmak! Bistro, KulturVi tre spennende band/artister med tilknytning til singer/songwriterslottet Soria Moria tradisjonen: Flea Market, Bell, Merete Solli & Andreas Rene. Flea Market: ”Mørke norske skoger møter enda mørkere amerikanske landeveier”. http://myspace.com/fleamarketband Bell (Mårten Haug, Ole Martin Svendsen, Ragnar Holst, Merete Rustand Solli og Christian Bell) spiller melodiøs pop/rock som spenner fra energisk rock til rene pop perler. http://www.myspace.com/bellworld Merete Solli og Andreas Rene presenterer vakker akustisk musikk! http://www.facebook.com/event.php?eid=128588083887091 Inngang kr. 90,Støttet av Bydel Sagene Magneten Kulturslottet Soria Moria, pub’en Konsert med Killer Klowns ”Vi spiller en blanding av rap/funk/rock, vi har ett rykte om at vi er ganske hypre på scenen og sangene handler om alt fra mat til pedofili.” ”Vi har spilt på steder som Granittrock 2 år på rad, kulturnatt 2 år på rad og vi kom til trondheim i UKM 2010.Magneten vil være vår første konsert med alle medlemmene på ett år, og med oss vil vi ha med Invictus! Gratis Inngang
Støttet av Bydel Sagene

21:00

Lør 11.

18 - 03

Månefisken As Sagveien 23 A

Eddy`s Kitchen Summer Festivitas #3: Live musikk ute/inne/DJ samt grilling av burgers langs elven.. På kvelden vil det være konserter i cafèen: Machine Birds (http://nrk.no/urort/Artist/MachineBirds/) spiller eksperimentell pop-musikk med innslag av elektronikk og improvisasjon. Såre melankolske melodier til fengende riff, variasjonen mellom det enkle og det massive preger lydbildet. De var med i «Framtida i Norsk Jazz» våren 2010 og ble Ukas Urørt i oktober og fikk 2.plass i Urørtfinalen 2011. Et band som er verdt å følge med på! 3 Voices & Beatur (Island - http://www.3raddir.com/songs-en ) is an accapella quartet merges three female voices and one powerful beatboxer covering everything from the Andrew‘'s sisters to Beyoncé resulting in a vintage sound with a flair of modern beats. Ute og under Beyerbroa finner dere Dj Danny Midnight & Dj hVah som spiller opp til mer enn bare dans. Facebook: http://www.facebook.com/?ref=logo#!/event.php?eid=192544794117156 http://www.eddyskitchen.com/ Støttet av Bydel Sagene Konsert med Boxcar Rental Boxcar Rental er et oslobasert bluegrassband med røttene godt planta i den musikalske tradisjonen som utviklet seg i USA på 40 og 50 tallet. Musikken de spiller spenner seg fra de seige og rolige låtene til de mer energiske og raske, fra de tradisjonelle old-time instrumentalene til det mer moderne og progressive. Gratis Inngang
Støttet av Bydel Sagene

21:00

Magneten Kulturslottet Soria Moria, pub’en

Søn 12.

13:00

Hønse-Lovisas hus Fra vårens trær og vekster Sandakervn 2, Tekstilkunstner Inger Fladeby Thinn lærer oss om plantefarging åpent tirs– søn kl 11:00 - 18:00 www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene

Juni Tid Tir 14. Tor 16. Kl 19:00 11:00 Sted Bislett Torshov bibliotek Sandakersenteret

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Skeid - Hasle/Løren – se www.skeid.no På torsdager arrangerer vi fortellerstund for de minste (fra 3 år) i biblioteket. Dette er et tilbud både til barnehager og til dere andre som har små barn og mulighet til å komme på dagtid. NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Babysang med lunsj www.kirken.oslo.no/torshov
Støttet av Bydel Sagene

12:00 18:30

Torshov kirke Åsengata 19 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90 Sagene samf.hus Kristiansandsgt 2 Tlf 23 47 47 90

Møte i Bydelsutvalget, bydelens øverste politiske ledelse. Her diskuteres saker som har med drift og utvikling av Bydel Sagene. Hvert møte begynner med Åpen halvtime, hvor bydelens befolkning kan ta opp saker som interesserer dem. www.bsa.oslo.kommune.no "Jeg var vel egentlig først!" med teatergruppa Plastic fantastic: Vi setter opp forestillingen "Jeg var vel egentlig først!" i Oslo juni-2011 på forskjellige spillesteder. Vår målsetting er å få publikum til å se hvilket sosialt potensiale som finnes på offentlige møtesteder. Ønsket vårt er å inspirere folk til å by mer på seg selv i det offentlige rom. Vi søker å få publikum til å kjenne seg igjen i situasjonen og lokalitetene handlingen foregår i og få dem til å tro både på vår realistiske og absurde verden. Under forestillingen er publikum besøkende på en kaffebar eller utested. Det er ikke meningen at publikum skal være aktivt deltakende i spillet, men vi søker å forsterke innlevelsen til publikum ved deres deltakelse gjennom plassering og rolle som besøkende. http://www.facebook.com/event.php? eid=204997449544361#!/plastic.fantastic.teater Konsertserien Bidrobon (tast Biermann på mobilen) – konsert nr 102 Sommerfestkonsert! 5-års-jubileum i Biermann! Biermannsgården kryr av musikere som øver, jammer og komponerer. Av dette oppstår intime konserter! kr 50 http://drivhuset.musikkverksted.no
Støttet av Norsk kulturråd og Bydel Sagene

Fre 17.

17:00

20:00

Drivhuset Biermannsgården Maridalsveien 78

http://bidrobon.no

20:00 21:00

Magneten Kulturslottet Soria Moria, pub’en

Sommerfest for kulturvåren med alle som har spilt på Magneten det siste året. Gode dealer i baren, sommerstemning og god musikk.ØP. Konsert med Maggie Duttie, fra Langesund /bor i Oslo. Synger sanger i sjangeren accoustic pop/rock. For tiden har Maggie Duttie med seg Simen Rafoss på gitar. Støttet av Bydel Sagene Sissel Finborud, maleri og kulltegning Berit Midtskogen, klesdesign, maleri og grafikk Utstillingsåpning Åpningstider: tirs - sønd kl 13 -17. Utstillingen varer til og med 3. juli www.dalype.no Fortellerkafé: Du inviteres til å lytte til, - men også fortelle, historier fra gamle dager på Sagene, Torshov, Bjølsen og tilliggende herligheter med Jens Brun-Pedersen som konferansier. Gratis. Arr.: Sagene Torshov historielag. www.satohist.no Støttet av Bydel Sagene

Lør 18. 13:00

Dalype galleri Bentsegate 1 95 20 88 87

14:00

Soria Moria bar & bistro, Vogtsgate 74

13:00

Hønse-Lovisas hus Vannfarger, akvarellutstilling. Jadwiga Kielland, billedkunstner & Sandakervn 2, ved scenograf. Beierbrua Utstillingsåpning med musikalsk innslag av Eli Storbekken, sanger

Juni Tid Kl Sted åpent tirs– søn kl 11:00 - 18:00 Søn 19. 12 - 16 Hjemmets Kolonihager

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Utstillingen henger til 28.august www.honselovisashus.no
Støttet av Bydel Sagene

Bruktmarked. Og benytt sjansen til en tur – hagene er på sitt vakreste! Leie bord? kr 125 – 250 – 500: olemette@getmail.no / mob 480 72 130 Med vennlig hilsen Hjemmets Kolonihager – Bruktmarkedkomitéen Se også http://www.hjemmetskolonihager.no/sider/festdager_aktiviteter.html På torsdager arrangerer vi fortellerstund for de minste (fra 3 år) i biblioteket. Dette er et tilbud både til barnehager og til dere andre som har små barn og mulighet til å komme på dagtid. NB! Påmelding tirsdager før 16.00 tlf: 22222984 / tor@deichman.no Skeid - Harstad – se www.skeid.no

Tor 23.

11:00

Torshov bibliotek Sandakersenteret

Lør 25. Søn 26. 15:00 Bislett

Juli
Juli Tid Hele måneden Kl Sted UngMetro v/ Bjølsen skole
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD (?) Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 (?) Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 (?) Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Se http://www.ungisagene.no/ungmetro Arr Bydel Sagene Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95

11 – 18, Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Lilleborg kirke Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10
Støttet av Bydel Sagene

Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

1. onsdag i mnd: Måltid og messe kl 18. 2.hver torsdag (partallsuker) kl. 12-13: Babysang m/ lunsj. Fredager kl 12-14: Kaffe, vafler & aviser i dagligstuen. Søndager: Gudstjenester og søndagsskole. 1. tirsdag i mnd: kort kveldsmesse mest for ungdom -obs Lilleborg kirke kl 20.30 www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn tirs, tor, lør & søndag m/ kveldsbønn kl 19. Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff m/ babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 I hele sommer Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons I hele juli 12:00

Ringen kino Ringen kino har filmtilbud til barn og voksne dag og kveld hele XToftes-/Sannergt sommeren! Se http://www.oslokino.no/ Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Den gode og aktuelle kvalitetsfilmen på midt på dagen! Bill. XToftes-/Sannergt kr 55 – se også http://www.oslokino.no/seniorkino/ Deichmanske bibliotek, Sandaker senter Åpningstider i sommer: Juli: tir, tor & fre 10 – 15, man & ons 13 – 18. Lørdag stengt Aug: man, tir & ons 10 – 18, tor & fre 10 – 15. Lørdag: Stengt http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker ”Dukkehjem - figurlig talt etter Ibsen” Kattas Figurteater Ensemble + mimere, figurspillere, butohdansere og teaterkunstnere fra Norge, Danmark, Sverige, Finland og Ungarn.

Fre 1.

20:00

Trilkkestallen Torshovgata 33

Juli Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør ”ukkehjem”handler om mennesker i materialismens tidsalder. Det er ikke lett å vite om det er menneskene som styrer tingene eller om det er tingene som styrer dem. Forestillingen vises også i Nøtterøy Kulturhus, Bergen, Finland, Stockholm og København Tekst: Henrik Ibsen - Adapsjon og regi: Anne Helgesen - Musikk: Pete Livingstone - Scenograf: Howard Lloyd - Figurdesign og bygging: Steinar Kaarstein - Figurmakerassistent: Karen Schønemann Nora: Thea Skallevold, Helmer: Geir Robsrud, Rank: Pete Livingstone Kristine: Åsa Linder, Krogstad: Svend E. Kristensen, Barnepiken/hushjelpen: Tessa Lepistö

Lør 2. Søn 3.

20:00 16:00 20:00

Trilkkestallen Torshovgata 33 Bislett Trilkkestallen Torshovgata 33

”Dukkehjem - figurlig talt etter Ibsen” – se omtale 1. juli Skeid - Mjølner – se www.skeid.no ”Dukkehjem - figurlig talt etter Ibsen” – se omtale 1. juli

August
August Tid Hele måneden Kl Sted UngMetro v/ Bjølsen skole
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Arr Bydel Sagene http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/ungdomstilbud/ http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no
Støttet av Bydel Sagene

Biblioteket Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95 Lilleborg kirke Tlf 23 62 92 00 Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10

Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

1. onsdag i mnd: Måltid og messe kl 18. 2.hver torsdag (partallsuker) kl. 12-13: Babysang m/ lunsj. Fredager kl 12-14: Kaffe, vafler & aviser i dagligstuen. Søndager: Gudstjenester og søndagsskole. 1. tirsdag i mnd: kort kveldsmesse mest for ungdom -obs Lilleborg kirke kl 20.30 www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn tirs, tor, lør & søndag m/ kveldsbønn kl 19. Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff m/ babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90

11 – 18, Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene 12 - 16 Vøienvolden gård Maridalsveien 120 Fra mai til 1. oktober (ikke skoleferien) er det i helgene et allsidig tilbud på Vøienvolden. Om ikke annet så er det åpent tun og kafè i Drengestua hver helg kl 12 - 16 (værforbehold på lørdager!). Utvalgte helger annonseres det med omvisning i hovedhuset, jazz på tunet, konserter, forestillinger, aktiviteter for barn og utstillinger i stabburet.
Støttet av Bydel Sagene

I hele sommer Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons 12:00

Ringen kino

http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Aktuelle kvalitetsfilmer på midt på dagen! Bill. kr 55 XToftes-/Sannergt http://www.oslokino.no/seniorkino/

August Tid Kl Sted

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør

Søn 7. Fre 12.

16:00

Bislett

Skeid - Skarp – se www.skeid.no

Det andre teatret Det andre teatret – åpning! Ivan Bjørndalsgate Det andre teatret - nesten som et ordentlig teater, bare litt LilleBorg morsommere … www.detandreteatret.no Twitter: @Detandreteatret Blogg: detandreteatret.tumblr.com Facebook: Det Andre Teatret Torshovparken Circus Xanti: Sirkuslandsby! Sirkuslandsbyen er et unikt prosjekt, en mobil sirkusfestival med artister og forestillinger fra hele verden. Et tettpakket program og fire spesiallagde telt setter rammene for en sommer full av sirkus, underholdning, lek og læring. Både norske og internasjonale artister av ypperste klasse tar bolig i Sirkuslandsbyen, og gjør årets program til en fest! Et ekte sirkuseventyr! Billetter på www.billettservice.no / tlf 815 33 133 eller gå til http://www.cirkusxanti.no/ Støttet av Norsk Kulturråd og en mengde andre, bl. a. Bydel Sagene NM i Ola-bil www.olabil.no Skeid - Vålerenga 2 – se www.skeid.no Luisón y su Sonora - World music café Latin/cubansk salsaband som spiller cha-cha, salsa, cumbia, merengue, timba son og ballader. Bandet ledes med trygg hånd av den kubanske perkusjonisten, sangeren og komponisten Luisón Capote. Dette bandet har med seg meget erfarne jazz og latin –musikere fra inn og utland. Tilsammen lager de et fyrverkeri av et danseorkester som vil glede og få pubikum opp å danse. 100,- + bill.avg. http://cosmopolite.no/ Kveldstur med veteranskipet Borøysund i indre Oslofjord. Se hjemmemsidene. Arr.: Sagene Torshov historielag. Støttet av Bydel Sagene www.satohist.no

Man 15. til Søn 28.

Lør 20.

10:00 og utover 19:00 21:00

Torshovdalen

Man 22. Lør 27.

Bislett Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Tir 30.

Fjorden

September
September Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid

Kl

Sted UngMetro v/ Bjølsen skole

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Arr Bydel Sagene http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/ungdomstilbud/ http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

Biblioteket Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95

11 – 16 Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene 12 - 16 Vøienvolden gård Maridalsveien 120 Fra mai til 1. oktober (ikke skoleferien) er det i helgene et allsidig tilbud på Vøienvolden. Om ikke annet så er det åpent tun og kafè i Drengestua hver helg kl 12 - 16 (værforbehold på lørdager!). Utvalgte helger annonseres det med omvisning i hovedhuset, jazz på tunet, konserter, forestillinger, aktiviteter for barn og utstillinger i stabburet.
Støttet av Bydel Sagene

Filoshuset, Maridalsveien 176 Lilleborg kirke

Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no
Støttet av Bydel Sagene

Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10

1. onsdag i mnd: Måltid og messe kl 18. 2.hver torsdag (partallsuker) kl. 12-13: Babysang m/ lunsj. Fredager kl 12-14: Kaffe, vafler & aviser i dagligstuen. Søndager: Gudstjenester og søndagsskole. 1. tirsdag i mnd: kort kveldsmesse mest for ungdom -obs Lilleborg kirke kl 20.30 www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn tirs, tor, lør & søndag m/ kveldsbønn kl 19. Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff m/ babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons 12:00

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Aktuelle kvalitetsfilmer på midt på dagen! Bill. kr 55 XToftes-/Sannergt http://www.oslokino.no/seniorkino/

September

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid Tor 1.

Kl 19:30

Sted Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64

Arrangement & arrangør Urpremiere: Kafka - Komilab 4.1 Av Franz Kafka, bearbeidet av Harald Eia. Med Jan Gunnar Røise og Thorbjørn Harr ”Et overraskende møte med humoren i Kafkas tekster Franz Kafka er ofte forbundet med følelsen av å befinne seg i en uvirkelig og uhyggelig, byråkratisk verden; fremmedgjort, ensom og underlagt merkelige regler vi ikke forstår. Men denne oppfatningen av Kafka underslår en viktig side av Kafkas kunst: den morsomme Kafka. Som både Milan Kundera og David Foster Wallace har påpekt: I en tid hvor vi forbinder komedie med noe lyst og lett, er det ikke lenger så lett å se den mørke humoren som ligger i hans tekster.” Spilles kun 9 ganger – siste forestilling 10. sept. www.nationaltheatret.no Kafka - Komilab 4.1 av Franz Kafka & Harald Eia: ”Et overraskende møte med humoren i Kafkas tekster”. Se omtale 1. september. www.nationaltheatret.no Melita Matsinhe m/ band - World Music Cafè Melita er nå aktuell med sitt eget band, der hun er låt skriver, arrangør, bandleder, pianist og sanger. Disse unge artistene representerer den nye generasjon innen verdensmusikkscenen i Norge. http://cosmopolite.no/ Kafka - Komilab 4.1 av Franz Kafka & Harald Eia: ”Et overraskende møte med humoren i Kafkas tekster”. Se omtale 1. september. www.nationaltheatret.no Tango Ensillado I år er det 90 år siden verdens mest berømte tangomusiker, komponist og bandoneonist Astor Piazzolla ble født. Dette feiers med en konsert med den nye norske kvintetten Tango Ensillado http://cosmopolite.no/ Skeid - Senja – se www.skeid.no Marked ved Beierbrua. Markedsmoro ved gjøglerfamilien Tveite I samarbeid med loppemarkedet på Sagene skole og andre www.honselovisashus.no
Støttet av Bydel Sagene

Fre 2.

19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Cosmopolite Belleville Kulturslottet Soria Moria Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Cosmopolite Belleville Kulturslottet Soria Moria Bislett Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 16:00 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64

21:00

Lør 3.

18:00

21:00

Søn 4. Lør 3. og Søn 4.

15:00 19:00

Man 5.

19:30

Kafka - Komilab 4.1 av Franz Kafka & Harald Eia: ”Et overraskende møte med humoren i Kafkas tekster”. Se omtale 1. september. www.nationaltheatret.no Kafka - Komilab 4.1 av Franz Kafka & Harald Eia: ”Et overraskende møte med humoren i Kafkas tekster”. Se omtale 1. september. www.nationaltheatret.no Kafka - Komilab 4.1 av Franz Kafka & Harald Eia: ”Et overraskende møte med humoren i Kafkas tekster”. Se omtale 1. september. www.nationaltheatret.no Kafka - Komilab 4.1 av Franz Kafka & Harald Eia: ”Et overraskende møte med humoren i Kafkas tekster”. Se omtale 1. september. www.nationaltheatret.no

Tir 6.

19:30

Ons 7.

19:30

Tor 8.

19:30

September

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid Fre 9. Lør 10.

Kl (?) 16:00 13:00

Sted Cosmopolite Kjelsås Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 16:00 Myrens Kjøkken Sandakervn 24C

Arrangement & arrangør (?)BollywoodFest – “Tribute to Kishor Kumar” Kjelsås - Skeid – se www.skeid.no ”Ungen” - 100 år. Anne Mette Hegdahl, kurator. Utstillingsåpning med forestillingen “Ungen - 100 år”. Helén Skevik, scenekunstner Utstillingen henger til 4.desember www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Fortellerkafé: Du inviteres til å lytte til, - men også fortelle, historier fra gamle dager på Sagene, Torshov, Bjølsen og tilliggende herligheter med Jens Brun-Pedersen som konferansier. Gratis. Arr.: Sagene Torshov historielag. Støttet av Bydel Sagene www.satohist.no Kulturminneverndagen - Bygningsverndag på Vøienvolden gård! Her kan du få svar på dine spørsmål om eldre bygninger. Komme i kontakt med fagfolk og likesinnede. Eller bare puste inn den gode atmosfæren. Her blir det noe for enhver, både for interiør-, eksteriørog hageinteresserte. I år kan du se en sagstilling, - en manuell oppgangssag i bruk! Med fagekspertise og spesialkunnskap står over 20 håndverkere, rådgivere, arkitekter, offentlig forvaltning og produktleverandører tilgjengelige for deg og dine spørsmål. I hele hagne og hele tunet vil de demonstrere sine fag, for eksempel lafting, vindusrestaurering og gamle maleteknikker. Det vakre 1700-talls løkkeanlegget være fylt til bristepunktet av faglig kunnskap med foredrag, håndverksdemonstrasjoner og temaomvisninger. Åpen kafé. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arr: Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus Støttet av Bydel Sagene http://lokal.fortidsminneforeningen.no/oslo_akershus/

14:00

Søn 11.

12 - 16

Vøienvolden Maridalsveien 120

Ons 14.

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Litt utenom det vanlige I - Steinar Nilsen, naturhorn og lur Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria Vogtsgt 64 Skandinaviapremiere: ”Eiketreet” av Tim Crouch - Komilab 4.2. Oversatt av Thomas Seeberg Torjussen. Med Jan Gunnar Røise og overraskelsesgjester - ny kveld, ny gjesteskuespiller! En hypnotisør forårsaker en bilulykke der en ung jente mister livet. Første gang hypnotisøren møter faren til den døde jenta, er det under helt spesielle omstendigheter: på en scene, idet han melder seg frivillig under et hypnoseshow. Eiketreet av britiske Tim Crouch er et komisk og absurd stykke om tap og om hvordan vi fyller hullene i livene våre. Skuespillet hadde urpremiere under Edinburghfestivalen i 2005 og har siden gått for fulle hus over hele verden. Stykket har også vunnet flere priser, blant annet en OBIE-award i 2007. Dette er første gang Eiketreet spilles i Norge. Hypnotisøren spilles av Jan Gunnar Røise. Rollen som faren spilles av en ny person hver kveld – en person som verken har lest manuset eller sett forestillingen før! Spilles kun 6 ganger – siste forestilling 21. sept.

19:30

September

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid Tor 15.

Kl 19:30

Sted Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Arrangement & arrangør www.nationaltheatret.no ”Eiketreet” av Tim Crouch - Komilab 4.2 med Jan Gunnar Røise & gjest. Et komisk og absurd om tap og om hvordan vi fyller hullene i livene våre” Obs – kun 6 ganger! Se omtale 14. sept. www.nationaltheatret.no ”Eiketreet” av Tim Crouch - Komilab 4.2 med Jan Gunnar Røise & gjest. Et komisk og absurd om tap og om hvordan vi fyller hullene i livene våre” Obs – kun 6 ganger! Se omtale 14. sept. www.nationaltheatret.no Hanne Tveter ”Cruxando Fronteraz” - World music café Hanne Tveter sjarmerer publikum! Med en unik og nærmest teatralsk formidlingsevne leverer hun en konsert hvor nyskapende møter mellom norske folketoner, latinsk populærmusikk, jazz og flamenco stå på menyen. http://cosmopolite.no/ ”Fra Tranen til Thrane” - lokalhistrorisk vandring med Anne-Marie O’Gorman. Gratis. Arr.: Sagene Torshov historielag. Støttet av Bydel Sagene www.satohist.no Skeid - Stømsgodset 2 – se www.skeid.no ”Eiketreet” av Tim Crouch - Komilab 4.2 med Jan Gunnar Røise & gjest. Et komisk og absurd om tap og om hvordan vi fyller hullene i livene våre” Obs – kun 6 ganger! Se omtale 14. sept. www.nationaltheatret.no ”Eiketreet” av Tim Crouch - Komilab 4.2 med Jan Gunnar Røise & gjest. Et komisk og absurd om tap og om hvordan vi fyller hullene i livene våre” Obs – kun 6 ganger! Se omtale 14. sept. www.nationaltheatret.no ”Eiketreet” av Tim Crouch - Komilab 4.2 med Jan Gunnar Røise & gjest. Et komisk og absurd om tap og om hvordan vi fyller hullene i livene våre” Obs – kun 6 ganger! Se omtale 14. sept. www.nationaltheatret.no Hasle/Løren - Skeid – se www.skeid.no Elvelangs i fakkellys Urpremiere ”Kondolerer” - Komilab 4.3 av & med Else Kåss Furuseth. Regi: Arvid Ones. ”En kondolanse (av latin «condolere», føle med) er en gest eller hilsen som gis til etterlatte etter dødsfall for å vise medfølelse og empati i sorgen. Else Kåss Furuseth, kjent fra P3 og tv-programmet ”Torsdag kveld fra Nydalen. Torshovgruppa har gitt henne frie tøyler, og resultatet er hennes første soloprosjekt, Kondolerer. Spilles kun 7 ganger – siste forestilling 7. okt. www.nationaltheatret.no Høstfarger. Hent inspirasjon til fargesammensetninger fra naturens skiftende fargeskala. Med Guri Breien, tekstilkunstner www.honselovisashus.no
Støttet av Bydel Sagene

Fre 16.

19:30

21:00

Lør 17. Søn 18. 13:00 Restaurant Tranen, v/ Alex. Kiellands plass Bislett Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Løren kunstgress Langs Akerselva Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64

Man 19.

19:00 19:30

Tir 20.

19:30

Ons 21.

19:30

Lør 24. Tor 22. Lør 24.

16:00 20 - 23 18:00

Søn 25.

13:00

Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 16:00 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64

Tir 27.

19:30

”Kondolerer” - Komilab 4.3 av & med Else Kåss Furuseth, kjent fra ”Torsdag kveld fra Nydalen” med sitt første soloprosjekt, Kondolerer. Se omtale 24. september. www.nationaltheatret.no

September

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid Ons 28.

Kl 18:00

Sted Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33

Arrangement & arrangør ”Mio, min Mio” av Astrid Lindgren, dramatisert av Kristina Lugn. Oversatt og bearbeidet av Anne-Karen Hytten Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling er en av forrige århundres aller største klassikere innen barnelitteraturen. Det begynner med foreldreløse Bosse, som med fantasiens kraft reiser til det paradisiske Landet i det fjerne, der pappaen er konge. Men i Landet utenfor bor den onde ridder Kato, og der venter eventyret om å være modig, selv om man er redd. Med: Per Arne Løset, Paal Viken Bakke, Per Skjølsvik, Marianne Edvardsen og Suzanne Paalgard. Regi: Anne-Karen Hytten Dukkedesign og scenografi: Christine Lohre Dukkemakere: Grete Larssen, Marte Moen Danielsen Dukkeoppfølger og rekvisittmaker: Marthe Brandt Komponist: Julian Skar. Lys: Kristin Tunold-Hansen. Billetter: pris kr. 110,- Bestilling: 22 34 86 80, 815 33 133 eller på Posten. Varighet: (ikke avklart). http://www.oslonye.no/

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Litt utenom det vanlige II -Bård Bosrup, elektrisk cello m.m. Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ ”Kondolerer” - Komilab 4.3 av & med Else Kåss Furuseth, kjent fra ”Torsdag kveld fra Nydalen” med sitt første soloprosjekt, Kondolerer. Se omtale 24. september. www.nationaltheatret.no ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ ”Kondolerer” - Komilab 4.3 av & med Else Kåss Furuseth, kjent fra ”Torsdag kveld fra Nydalen” med sitt første soloprosjekt, Kondolerer. Se omtale 24. september. www.nationaltheatret.no

Tor 29.

11:00

19:30

Fre 30.

11:00

19:30

Oktober
Oktober Tid Kl Sted UngMetro v/ Bjølsen skole
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Arr Bydel Sagene http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/ungdomstilbud/ http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

Biblioteket Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95

11 – 16 Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Filoshuset, Maridalsveien 176 Lilleborg kirke Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10
Støttet av Bydel Sagene

Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

1. onsdag i mnd: Måltid og messe kl 18. 2.hver torsdag (partallsuker) kl. 12-13: Babysang m/ lunsj. Fredager kl 12-14: Kaffe, vafler & aviser i dagligstuen. Søndager: Gudstjenester og søndagsskole. 1. tirsdag i mnd: kort kveldsmesse mest for ungdom -obs Lilleborg kirke kl 20.30 www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn tirs, tor, lør & søndag m/ kveldsbønn kl 19. Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff m/ babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene Bilder fra Sagene, Oslo øst. Malerier av Mette Giæver http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 1. – 31. I Sagene samf.hus åpnings- Kristiansandsgt 2 tiden Tlf 23 47 47 90 Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons Lør 1. 12:00

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Aktuelle kvalitetsfilmer på midt på dagen! Bill. kr 55 XToftes-/Sannergt http://www.oslokino.no/seniorkino/ Oslo Nye ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling,

13:30

Oktober Tid Kl Sted Trikkestallen Torshovgata 33 21:00 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ Omar Hakim - The Trio of Oz Den legendariske trommeslageren Omar Hakim fra Weather Report, Sting, Miles Davis and David Bowie kommer til Cosmopolite med sin trio. Bendik Hofseth er spesielt invitert som gjest. http://cosmopolite.no/ Skeid - FK Tønsberg – se www.skeid.no ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ ”Kondolerer” - Komilab 4.3 av & med Else Kåss Furuseth, kjent fra ”Torsdag kveld fra Nydalen” med sitt første soloprosjekt, Kondolerer. Se omtale 24. september. www.nationaltheatret.no Onsdagslunsj: Trilletreff i Hønse-Lovisas hus Om mor og barns situasjon i området ved Beierbrua for 100 år siden. Ved Anne Mette Hegdahl, historieformidler www.honselovisashus.no
Støttet av Bydel Sagene

Søn 2. Man 3.

16:00 11:00

Bislett Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 16:00 Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33

Tir 4.

11:00

19:30

Ons 5.

12:00

18:00

”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ ”Kondolerer” - Komilab 4.3 av & med Else Kåss Furuseth, kjent fra ”Torsdag kveld fra Nydalen” med sitt første soloprosjekt, Kondolerer. Se omtale 24. september. www.nationaltheatret.no ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ ”Kondolerer” - Komilab 4.3 av & med Else Kåss Furuseth, kjent fra ”Torsdag kveld fra Nydalen” med sitt første soloprosjekt, Kondolerer. Se omtale 24. september. www.nationaltheatret.no ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/

Tor 6.

11:00

19:30

Fre 7.

11:00

19:30

Man 10.

11:00

Ons 12.

18:00

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Litt utenom det vanlige III - Håndklokkeensemblet Markusklokker Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene

Oktober Tid Tor 13. Kl 21:00 Sted Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Oslo Nye Trikkestallen Torshovgata 33 Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua åpent tirs– søn kl 11:00 - 16:00 Bislett Kulturslottet Soria Moria 21:15

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Arrangement & arrangør www.lilleborgkirke.no The Grascals They are the best bluegrass group in the USA right now. Also know as Dolly Parton's band. http://cosmopolite.no/ ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ ”Mio, min Mio”, Astrid Lindgrens store, mytiske og fantastiske fortelling, Fra (%) år. Varighet (%%). Bill. kr 110: Tlf22 34 86 80, 815 33 133 eller Posten. Se http://www.oslonye.no/ Venskapet Vennskapet mellom Oskar Braaten og Kristofer Uppdal. Arild Bye, forfatter av biografien “Ein mot alle” I samarbeid med biblioteket på Sandaker www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Skeid - Ørn Horten – se www.skeid.no (?) Jentivalen?

Fre 14.

18:00

Lør 15.

13:30

Tor 20.

19:00

Lør 22. Søn 23. Ons 26.

13:00

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Litt utenom det vanlige IV - Trond M. L. Brekka, piccolofløyte Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria The Einar Flaa Academy & Oslo kammerorkester I The Einar Flaa Academy møtes varm soul og jordnær vise- og countrypop. På Cosmopolite denne kvelden har The Einar Flaa Academy med seg selveste Oslo kammerorkester. http://cosmopolite.no/ Stacey Kent Stacey Kent has established herself as one of the new century’s brightest jazz revelations: voted best jazz vocalist at the 2001 British Jazz Awards, and the 2002 BBC Jazz Awards, she was also a 2009 Grammy nominee. http://cosmopolite.no/

Fre 28.

21:00

Søn 30.

21:00

Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria

November
November
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid Hele måneden

Kl

Sted UngMetro v/ Bjølsen skole

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Arr Bydel Sagene http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/ungdomstilbud/ http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

Biblioteket Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95

11 – 16 Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Filoshuset, Maridalsveien 176 Lilleborg kirke Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 00
Støttet av Bydel Sagene

Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

1. onsdag i mnd: Måltid og messe kl 18. 2.hver torsdag (partallsuker) kl. 12-13: Babysang m/ lunsj. Fredager kl 12-14: Kaffe, vafler & aviser i dagligstuen. Søndager: Gudstjenester og søndagsskole. 1. tirsdag i mnd: kort kveldsmesse mest for ungdom -obs Lilleborg kirke kl 20.30 www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn tirs, tor, lør & søndag m/ kveldsbønn kl 19. Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff m/ babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons 1.–6. nov (?) Tor 3. 19:30 12:00

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Aktuelle kvalitetsfilmer på midt på dagen! Bill. kr 55 XToftes-/Sannergt http://www.oslokino.no/seniorkino/ Oslo, div (?)Cosmopolite Torshovteatret Kulturslottet Soria Oslo World Music Festival 2011 (#18) Norgespremiere ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 Oversatt av Thomas Seeberg Torjussen. Regi: Terje Strømdahl. Med

November

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid

Kl

Sted Moria, Vogtsgt 64

Arrangement & arrangør Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. ”Thriller på Torshov Helen og Dannys romantiske måltid får en brå slutt når Helens bror Liam uventet dukker opp. Han er fullstendig dekket i blod. Forklaringen er at han prøvde å hjelpe en ung mann som lå knivstukket på gaten. Den unge mannen reiste seg opp og stakk av. Danny vil ringe politiet, men Helen nekter. De to søsknene vokste opp som foreldreløse, og nå vil hun beskytte lillebroren, som allerede har et rulleblad. Men når hans forklaring etter hvert begynner å forandre seg, dukker tvilen opp: Hva er det Liam egentlig har gjort? De foreldreløse er en intens thriller om frykt, lojalitet og tvilsomme moralske valg, og om hvordan vold kan bryte ut på de mest usannsynlige steder. Den London-baserte forfatteren Dennis Kelly skriver for både teater og tv. En gjennomgående tematikk i hans arbeider er forholdet mellom det gode og det onde, sterke kvinner, vold, fantasi og identitet. De foreldreløse hadde urpremiere i 2009 under teaterfestivalen i Edinburgh.” www.nationaltheatret.no ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no Fortellerkafé: Du inviteres til å lytte til, - men også fortelle, historier fra gamle dager på Sagene, Torshov, Bjølsen og tilliggende herligheter med Jens Brun-Pedersen som konferansier. Gratis. Arr.: Sagene Torshov historielag. Støttet av Bydel Sagene www.satohist.no ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no Dhafer Youssef-kvartett (Tunis/Estonia/USA/Canada) Tunisias verdensstjerne gjester Oslo med Oud og vokalkunst i særklasse. http://cosmopolite.no/ ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no

Fre 4.

19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Myrens Kjøkken Sandakervn 24C

Lør 5.

14:00

18:00

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64

21:00

Tir 8.

19:30

Ons 9.

19:30

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Gallerikonsert - Franz Liszt 200 år. Petter Amundsen, orgel Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no Torshovteatret Kulturslottet Soria ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl.

Tor 10.

19:30

November

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid

Kl

Sted Moria, Vogtsgt 64

Arrangement & arrangør Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no Richard Bona & Danmarks Radio Big Band Storfint besøk av Richard Bona og hans legendariske bass i møte med Danmarks Radio Big Band. http://cosmopolite.no/ Festforestilling Sagene skole 150 år! ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no Teréz Montcalm ”Tribute to Shirley Horn” Térez Montcalm is a Canadian jazz singer and guitarist who broke through to international success in 2007. http://cosmopolite.no/ ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no Sagenecabareten 2011 – Jaggu lever vi flott! Med Andreas Diesen, Kari Svendsen, Lars Klevstrand og Sagene Ring http://www.sagenecabaret.no/index.html

21:00

Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Sagene skole

Fre 11. 19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Cosmopolite Kulturslottet Soria Moria Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Sagene festivitetshus

Lør 12.

18:00

21:00

Tir 15.

19:30

Ons 16. Lør 19. Ons 16. 12:00

Hønse-Lovisas hus Onsdagslunsj: Forestillingen “Ungen -100 år”. Sandakervn 2 tirs– Helén Skevik, scenekunstner søn 11 - 16 www.honselovisashus.no Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Sagene festivitetshus Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Sagene festivitetshus Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64

Støttet av Bydel Sagene

19:30

”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no Sagenecabareten 2011 – Jaggu lever vi flott! Med Andreas Diesen, Kari Svendsen, Lars Klevstrand og Sagene Ring http://www.sagenecabaret.no/index.html ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no Sagenecabareten 2011 – Jaggu lever vi flott! Med Andreas Diesen, Kari Svendsen, Lars Klevstrand og Sagene Ring http://www.sagenecabaret.no/index.html ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av

19:30

Tor 17.

19:30

19:30

Fre 18.

19:30

November

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid

Kl 19:30

Sted Sagene festivitetshus Sagene festivitetshus Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Sagene festivitetshus Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64

Arrangement & arrangør blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no Sagenecabareten 2011 – Jaggu lever vi flott! Med Andreas Diesen, Kari Svendsen, Lars Klevstrand og Sagene Ring http://www.sagenecabaret.no/index.html Sagenecabareten 2011 – Jaggu lever vi flott! Med Andreas Diesen, Kari Svendsen, Lars Klevstrand og Sagene Ring http://www.sagenecabaret.no/index.html ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no Sagenecabareten 2011 – Jaggu lever vi flott! Med Andreas Diesen, Kari Svendsen, Lars Klevstrand og Sagene Ring http://www.sagenecabaret.no/index.html ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no

Lør 19.

16:00

18:00

19:30

Tir 22.

19:30

Ons 23.

19:30

21:15

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Litt utenom det vanlige V: Reidar Edvardsen, mandolin Orgel: Vegar Sandholt. Annenhver onsdag kl 21:15 www.lilleborgkirke.no Støttet av Bydel Sagene Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no

Tor 24.

19:30

Fre 25.

19:00

Hønse-Lovisas hus ”Ungen” på film Sandakervn 2, Kinokveld med lapskaus og bayer tirs– søn 11 - 16 www.honselovisashus.no Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64

Støttet av Bydel Sagene

19:30

”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no

Lør 26.

13:00

Hønse-Lovisas hus Barneselskap med servering og fortellinger fra Oskar Braatens Sandakervn 2, oppvekst på Sagene. Anne Mette Hegdahl, historieformidler tirs– søn 11 - 16 (Fra 5 år og oppover) www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no

18:00

Søn 27.

13:00

Hønse-Lovisas hus Hurra for Oskar ! Skuespillerne Grethe Ryen og Unn Vibeke Hol i Sandakervn 2, samtale om sitt forhold til Oskar Braaten

November

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid

Kl 12 - 16

Sted tirs– søn 11 - 16 Vøienvolden gård Maridalsveien 120

Arrangement & arrangør www.honselovisashus.no
Støttet av Bydel Sagene

Gammeldags jul på Vøienvolden. Midt i storbyen kan en finne ro og fred i førjulstida! Tunet fylt med snø(?), krydder, gløgg og røkelse, hestevrinsk, julesang og julestemning. Hest & vogn(?), juleverksted, salg av husflid etc. Utstillinger og omvisning i julepyntede stuer. Kunstutstilling i stabburet(?). Spisestedet Fru Vøiens efterf.: Salg av varmt og kaldt. http://lokal.fortidsminneforeningen.no/oslo_akershus/
Støttet av Bydel Sagene

18:00(?) Torshov kirke (?)

”Messias” av Händel. Torshovkorets jubileumskonsert. Med musikeer fra Oslofilharmonien og Kringkastingsorkesteret. http://www.torshovkoret.no Støttet av Bydel Sagene ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no ”De foreldreløse” av Dennis Kelly - Komilab nr. 5 med Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr og Mariann Hole. Regi Terje Strømdahl. Parets måltid får en brå slutt når hennes bror dukker opp, dekket av blod. Se omtale 3. november. www.nationaltheatret.no

Tir 29.

19:30

Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64 Torshovteatret Kulturslottet Soria Moria, Vogtsgt 64

Ons 30.

19:30

Desember
Desember
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid

Kl

Sted UngMetro v/ Bjølsen skole

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 Arr Bydel Sagene http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/ungdomstilbud/ http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Man–fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Norskundervisning m/ kulturtreff for kvinner, norskundervisning for menn & kvinner, internasj. kafé, teatergruppe, jentegruppe, bibelgruppe + ’Vi møter Gud i byen’ Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband www.frivillig-oslo.no Støttet av Bydel Sagene

Biblioteket Sagene Frivilligsentral, Kongsberggate 2 Tlf 22 95 10 95

11 – 16 Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested. Presenterer nåtidens kunstnere og mandag Sandakervn 2, ved kunst i møte med Akerselvas tradisjon og historie. Arr. Sagene Central stengt Beierbrua Se www.honselovisashus.no Støttet av Bydel Sagene Filoshuset, Maridalsveien 176 Lilleborg kirke Tlf 23 62 92 00 Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 10

Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no
Støttet av Bydel Sagene

Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff. Tlf 23 62 92 00

1. onsdag i mnd: Måltid og messe kl 18. 2.hver torsdag (partallsuker) kl. 12-13: Babysang m/ lunsj. Fredager kl 12-14: Kaffe, vafler & aviser i dagligstuen. Søndager: Gudstjenester og søndagsskole. 1. tirsdag i mnd: kort kveldsmesse mest for ungdom -obs Lilleborg kirke kl 20.30 www.kirken.oslo.no/torshov Støttet av Bydel Sagene Trilletreff med babysang 2.hver torsdag partallsuker 11 - 13 Barnesang (1-5år) og barnekor (6-12år) 2.hver onsdag oddetallsuker Hyggetreff for eldre, vafler/lunsj 2.hver onsdag; partallsuker kl 12 -14 Åpen kirke hver fredag kl 14 – 16, tidebønn kl 15:30 www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene Åpen kirke 12 -20: stillhet, lystenning og bønn tirs, tor, lør & søndag m/ kveldsbønn kl 19. Tirsdag kl 13 Orgelmusikk og middagsbønn med lystenning. 2.hver torsdag, oddetallsuker: 12-14 Trilletreff m/ babysang www.kirken.oslo.no/sagene Støttet av Bydel Sagene http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Dannevigsvn 17 Tlf 23 62 92 90 Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons 12:00

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Aktuelle kvalitetsfilmer på midt på dagen! Bill. kr 55 XToftes-/Sannergt http://www.oslokino.no/seniorkino/

Lør 3. og Søn 4.

13:00

Hønse-Lovisas hus Julemarked og førjulskos i Hønse-Lovisas hus Sandakervn 2, ved Beierbrua

Desember

Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid

Kl

Sted åpent tirs– søn kl 11:00 - 16:00

Arrangement & arrangør www.honselovisashus.no
Støttet av Bydel Sagene

Søn 4.

18:00

Iladalen kirke
Søren Jaabæksgt 5

Lysfest. Julegrantenning og krybbeinnbæring. Mer ifo kommer. www.kirken.oslo.no/iladalen Støttet av Bydel Sagene En konsert helt utenom det vanlige! Arr: Per Karang m fl

Søn 11. Ons 22.

19:00 21:15

Iladalen kirke
Søren Jaabæksgt 5

Lilleborg kirke Velkommen til en liten konsert og completorium, før du går inn i natten Osk Braatensgt 35 I kveld: Konsert på Bittelillejulaften med Ingerid L. Birkeland og Haakon Esplo m.fl. Orgel: Vegar Sandholt Annenhver onsdag kl 21:15 Støttet av Bydel Sagene www.lilleborgkirke.no

2012
Info er levert av arrangøren; forbehold om endringer og feil. (?) = arr ikke bekreftet

Tid

Kl

Sted UngMetro v/ Bjølsen skole

Arrangement & arrangør FASTE TILBUD Juniorklubb (2.–4. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-19:30 Juniorklubb (5.–7. klasse) tirsdag & torsdag 17:30-20:30 Ungdomsklubb (8. kl–18 år) mandag & onsdag kl 18:00–21:30 http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/ungdomstilbud/
Arr Bydel Sagene

Biblioteket Sagene Frivilligsentral, Kongsberggt 2 Tlf 22 95 10 95 Tir- Søn 11 – 16

http://www.deichmanskebibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/torshov_sandaker/ Man – fre 12-16. Sosialt samvær og hygge. Fredagslunsj kl 13 kr 25 m/ kaffe. Og: kvinne-kulturtreff, norskundervisning, lekselesing, jenteklubb + ”Vi møter Gud i byen” Støttet av Bydel Sagene www.frivillig-oslo.no Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband

Hønse-Lovisas hus Et gjestfritt kulturelt møtested - vi vil presentere nåtidens kunst og Sandakervn 2, ved kunsthåndverk i møte med fortidens tradisjon og historie. Beierbrua www.honselovisashus.no Arr. Sagene Central Filoshuset, Maridalsveien 176 Lilleborg kirke Tlf 23 62 92 00 Torshov kirke Åsengata 19
Tlf 23 62 92 00

Filos fritidsklubb (2.-6. kl) onsdager kl 15-19.15. Sub Club (7.-10. kl) tirsdager kl 18 -21. Dessuten norskkurs for innvanrerkvinner Babysang annenhver tor 12-13. Barnesang annenhver ons http://www.lilleborgkirke.no Hver mandag 19-21: stillhet og bønn. Hver fredag 11–14: åpent hus med kaffe, vafler og dagens aviser. Babysang & lunsj 2.hver man (partallsuker) kl 12 – 13. Barnekoret ons 16:30–17:15 (17:30) www.kirken.oslo.no/torshov Trilletreff 2.hver torsdag 11-13 med babysang 12-12.30. Barnesang 2.hver onsdag 17:30-19. Barnas superkor 2.hver onsdag 5- 12 år ( kor 1: 5-8 år. Kor 2: 8-12 år). Åpen kirke fredager m/ tidebønn 16.30. www.kirken.oslo.no/iladalen www.kirken.oslo.no/sagene http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Oskar Braatensgt 35 16:30-17:30. Søndagsskole. Sudan-gruppe. Hyggetreff.

Ila kirke
Søren Jaabæksgt 5 Tlf 23 62 92 00

Sagene kirke Tlf 23 62 92 90 Ringen kino Man-Fre 12:30 Lør - Søn 13:00 Man og Ons 12:00

Ringen kino ”Babykino”: Amme, gå litt, plass til barnevogn. Voksenfilm i dempede XToftes-/Sannergt omgivelser. Barnepris, baby gratis. http://www.oslokino.no/babykino/ Ringen kino Seniorkino: Aktuelle kvalitetsfilmer på midt på dagen! Bill. kr 55 XToftes-/Sannergt http://www.oslokino.no/seniorkino/

Linker til permanente tilbud:
Dalype galleri og Dag Vatles malerskole: www.dalype.no Deichmanske bibliotek, Sandakersenteret: www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no Drivhuset - Biermannsgården, Maridalsvn. 78: http://www.musikkverksted.no Dukketeatret, se Trikkestallen Hønse-Lovisas hus: www.honselovisashus.no & www.sagenecentral.no Kirkene (menighetene) Bjølsen Misjonskirke http://www.bjolsen.com Frelsesarmeen Sagene http://frelsesarmeen.no/pages/enhet_forside.aspx?nr=8169 Iladalen http://www.kirken.oslo.no/iladalen Lilleborg http://http://www.lilleborgkirke.no Metodistkirken Bjølsen http://metodistkirken.xmd.no/bjolsen/ Sagene http://www.kirken.oslo.no/sagene Torshov http://www.kirken.oslo.no/torshov Kulturslottet Soria Moria Soria Moria bar & bistro (Sult): www.soria-moria.net/ Cosmopolite: http://www.cosmopolite.no/program Torshovteatret: http://www.nationaltheatret.no BollywoodFest: www.bollywoodfest.com Nettstedet for ungdom i Bydel Sagene: http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/ungdomstilbud/ Ringen kino Sagene Sagene Sagene Sagene Sagene http://www.oslokino.no/kinofakta/ringen/

Frivillightessentral http://www.nlm.no/index.php?pid=239 internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral http://www.saiff.no festivitetshus, Sagene Janitsjarkorps: www.sjk.org LA21-forum c/o Sagene samfunnshus Kristiansandsgt. 2 http://www.sagenela21.no samfunnshus Kristiansandsgt. 2 http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/sagene_samfunnshus/ Sagene Torshov historielag www.satohist.no Spøkelsene på Vøienvolden http://www.spokelsenepavoienvolden.no Tenshinkan Aikidoklubb http://tenshinkan.aikido.no Trikkestallen, Torshovgt. 33: http://www.bsa.kommune.no/kultur_og_fritid/ Dukketeatret på Trikkestallen: http://www.oslonye.no/ Vøienvolden (Fortidsminneforeningen): http://lokal.fortidsminneforeningen.no/oslo_akershus/

Kultur, Bydel Sagene: http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/kultur_og_fritid_2/