Stratego som bevægelsesspil.

I bevægelsesspillet er : · De to modstandere er erstattet af to hold hver med en strateg · I stedet for at sidde ved brættet, har hvert hold sin base hvis afstand er bestemt af hvor langt vi vil have deltagerne til at løbe, idet feltet mellem de to baser udgør kampfeltet. · Brikkerne er erstattet af sedler med figurerne på ( se illustrationerne ). Tallet I nederste venstre hjørne angiver rangen således at lavere tal slår højere tal ( med enkelte undtagelser – herom senere ). Tallet I nederste højre hjørne angiver antallet af den pågældende type / rang. · I brætspillet skiftes man til at trække. I bevægelsesspillet løber deltagerne rundt mellem hinanden og fanger og udfordrer. Men ligesom I brætspillet opererer vi med to farver eks. Rød og blå ( vi spiller med rød og grøn) Bevægelsesspillet foregår som en kamp mellem to hold. Strategen (basen) på hvert hold bestemmer, hvilke brikker han / hun vil sende ud(fanen skal dog i spil fra start af!)Man fortsætter med at have samme brik indtil man mister denne. Deltagerne på de to hold løber rundt mellem hinanden og beslutter hvem fra modstanderens hold man vil udfordre. Det sker ved at berøre vedkommende, hvorefter man finder ud af hvem der har højest rangerende kort. Taberen har nu ret til at råbe, hvad vinderen var. Samtidig løber taberen tilbage til egen strateg og får nyt kort. ( Hvis de to kort er lige store udveksles de, og begge løber tilbage og afleverer.) Tilbage står de specielle regler : a) Fanen kan ikke udfordre eller fange nogen. Fanen er typisk sidste kort der sendes ud I felten, og når det mistes, er slaget tabt. b) Kanonkuglerne kan heller ikke fange nogen, men skal i stedet lokke modstanderne til at fange dem. Alle der fanger en kanonkugle dør – med undtagelse af våbenmestrerne – de kan tage kanonkuglerne. c) Spionen ( nr. 12 ) kan som den eneste fange generalen ( nr. 2 ), men spionen kan tages af alle andre. d) Man er ude I kampfeltet så længe man har en brik, men når der ikke er flere brikker skal man blive ved sin strateg – således kan modstanderne til sidst regne ud, hvor fanen er. e) Hvis man bliver overfaldet på vej tilbage med Fane, skal man aflevere sit kort, og fanen til den man blev overfaldet af, medmindre den man bliver overfaldet af, er af lavere rang. f) Hvis man har et normalt kort fra modstanderen, skal man straks vende tilbage til basen, med hånd på hovedet. g) Offgame er 1 hånd på hovedet!! 7) De 2 hold er represænteret ved et bånd om armen i holdets farve (Sort og Grøn) EVNER Spion evne: Camouflage (Usynlig – 2 hænder på hovedet – skal stå stille) Menig evne: Camouflage (Usynlig – 2 hænder på hovedet – skal stå stille) Oberst evne: Årvågenhed (se igennem Camouflage) Major evne: Årvågenhed (se igennem Camouflage) Våbenmester evne : Demonter (demontere bomben) Sniper evne: Snipe (Dræber Generalen) Bombe evne : Boom! ( dræber alle bortset fra Våbenmesteren og Fanen. Dræber også sig selv) Alle (undtagen bombe og fane) : Våbenbrug (du kan tage en der en 1 rang højere end dig selv, hvos du har GODKENDT våben)