FEBRUAR –MARTS-APRIL-MAJ 2011

84.ÅRGANG

Sommersted og Oksenvad Sommersted og Oksenvad Kirkeblad Kirkeblad

Foto: Den smukke korbue i Oksenvad kirke

Í Í Í Í

Husk! Husk!
Fastelavn den 6. marts kl. 13 i Oksenvad Kirke og gamle skole Forklarings-gudstjenste søndag den 27. marts Sogneaften den 5.april: ”I seng med fjenden” (se side 8)

Sognepræsten skriver
Så er det snart forår. Sneen smelter og det pibler op af sprækker og solen får mere og mere magt i vores verdensdel. Der er i hvert fald det med foråret, at det rækker den store glæde til os alle, at livet på en måde får begyndt igen efter vinterens mørke. Selv er jeg rigtig meget til forår, hvor trampolinen atter skal ud på græsplænen, konfirmanderne er ved at få konfirmationskuller og køkkenhaven skal sås til. - Og så ligger det - for mig - mest livsopløftende og livsglade af alt også om foråret, nemlig Påsken. Påsken er jo egentlig den største højtid i Nu slår glæden ud med hånden kirken, fordi vi her fejrer det som jeg den kan ikke lade vær ikke kan leve uden, nemlig håb. boltrer sig i Helligånden løber rundt på bare tæer Nogen siger, at så længe der er liv er der håb; men gang på gang har jeg også oplevet ved alvorlig syge mennesker, at så længe der er håb er der liv. Påskens håb grunder sig ikke bare på mine uvisse drømme og spinkle tanker, men først og fremmest på Jesus Kristus, der Påskemorgen stod op fra de døde. I foråret 2010 havde vi et fantastisk spændende foredrag i kirken om dette - om Jesu ligklæde i Torino. Tag og læs bogen ”Guds sande ansigt” af Niels Svensson. Den har ramt noget meget dybt i mit hjerte . Nu står alle børn på hænder benene er ikke nok solen blinker mens den tænder håb i verdens værste pjok Nu går gamle ud i haven lufter vårens kaffestel får lidt ungdomsondt i maven mens de nynner for sig selv Nu går triste ud og leger med de andre og sig selv og de fifler, fejler, fejer eftergiver andres gæld Åh, jeg er så soltilstede der gror marker i min hånd jeg er ikke vild af glæde – jeg er vild af Helligånd!
Iben Krogsdal, 2009 fra Vi som er søgende - salmer og digte. Unitas, 2010

Side 2

Nyt fra menighedsrådene Tak
er et tungtvejende ord og dog er det let som en levende flamme
(Pam Brown)

Grundtvig bad en gang Christen Kold fortælle, hvorledes han var blevet folkeoplyser. Kolds mor havde lært ham, hvor meget magt ord har. Ord kunne ødelægge - ord kunne vække glæde. Et enkelt ondt ord kan i et nu tage glæden fra et menneske, og det tager år at hele sådant sår, mens et godt ord kan give livsmod og virke befordrende for et andet menneskes velvære. ”Vi skulle ikke have lyst til at rive ned og gøre fortræd, men lyst og kærlighed til at bygge op,” var Kolds ord. Det er fantastisk, at vi, som sogn, søndag efter søndag og i forbindelse med kirkelige handlinger får lov at lytte til ord, der er til at stole på, og som virker liv og håb i en verden, der er omskiftelig på godt og ondt. Jo, vi kan glæde os over måden vor sognepræst og vore medarbejdere gør deres til at fastholde fokus på det håb kirken er sat til at formidle Haderslev Domprovsti har fremsendt nye kirkegårdtakster. Taksterne er gældende for alle kirkegårde uden for Haderslev by og er trådt i kraft fra 1. januar 2011. Taksterne vedrører erhvervelse og fornyelse af gravsteder, gravkastning og vedligehold af gravsteder. Menighedsrådet har besluttet at tage de givne takster til efterretning, også på de par ydelser, det har indflydelse på. Stigningen i taksterne, er ikke ubetydelig. Den er udtryk for, at de kirkelige myndigheder har et ønske om, at kirkegårdene økonomisk mere må kunne hvile i sig selv. Menighedsrådet har modtaget et tilskud fra Thea Martensens Fond til udsmykning af Kirkehusets mødelokale. Et lille udvalg ser på muligheder for udsmykning. Der er flere, der er kommet i gang med at sanke træ i Præsteskoven. Her har Søren Petersen på en god måde taget hånd om sankningen. Det er også ham, vi kan henvende os til, hvis vi er interesseret i at få træ fra skoven. I vort land, har det altid været sådan, at det er de små skuldre, der bærer de største byrde, sagde en højskolemand i forbindelse med en af vore folkelige mærkedage. Hermed understregedes på fortrinlig vis, at en sag kun lykkes, hvor folkelig opbakning er til stede, hvor de små skuldre bærer med, hvor hver enkelt yder sit til fællesskabet. Menighedsrådet takker for medleven i det kirkelige liv.
Knud Erik Hansen Side 3

Konfirmander den 20.maj kl. 9:00 i Sommersted Kirke
Allan Heesch Espensen Anne Hermansen Rafn Claus Kjær Christensen Jesper Bo Nielsen Johannes Brunbj. Christensen Julie Lund Jensen Julie Pihl Skriver Nielsen Kasper Weggersleff Klaus Juul Nielsen Linda Ry Olsen Line Larsen Maria Benkjær Hansen Mathias Barsballe Petersen Mette Lund Jensen Sarah Sofia Houen Patrick Møller Andersen Søren Bo Andersen Tanja Riggelsen Hansen Thomas Sindbjerg Michaelsen Engtoften 5, Mølby Storegade 90 Storegade 69 Kastvråvej 1 Kirkevej 2 Lertevej 13, Lerte Vodskovvej 6 Hyldevænget 13 Langelandsvej 367, Starup Revsøgårdvej 6 Akmajvej 1 Parkvej 10 Storegade 108 Lertevej 13, Lerte Storegade 27 Akmajvej 2 Mosevænget 11 Hyldevænget 14 Kastvråvej 3, Kastvrå Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Haderslev Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted

Tak for indsatsen Lis Kjær! Tak
Oksenvad kirkes kirkesanger gennem over 15 år, Lis Kjær, ønsker desværre at stoppe pr. 1. marts 2011. Lis nåede lige at begynde sit virke under pastor Jensen, men ellers har jeg haft den glæde at arbejde sammen med Lis næsten alle de år, hun har været i Oksenvad. Lis er en meget loyal og ordentlig medarbejder og kollega, som vi ansatte vil komme til at savne. Hun har altid gået til sit arbejde med stor værdighed og altid mødt meget velforberedt til gudstjenester og kirkelige handlinger. Ikke mindst har hun været med til at bære en ny salmebog ud til menigheden. Vi vil derfor sige hende tak for det gode samarbejde gennem alle årene - og ønske hende alt godt fremover. Ved gudstjenesten den 13.marts vil vi mere officielt sige farvel til Lis.
På vegne af alle medarbejdere og menighedsråd ved Oksenvad kirke Peter Kiel Nielsen Side 4

Konfirmander i Sommersted kirke 20.maj kl. 11:00
Camilla Benck Nymann Hansen Cicilia Siff Bonde Jakob Beck Julia Schmidt Julius Jacobsen Lasse Storgaard Kiel Nielsen Mads Juhl Kisendal Mads Skovbjerg Andersen Magnus Grau Malene Bach Hansen Martha Sandberg Jensen Mette Juhl Mette Louise Christensen Michelle Marek Winblad von Walter Michelle Maria Ørsted Jensen Peder Christian B. Mølbak Jensen Steffan Iwers Christensen Engvej 3 Syvagervej 11 Ægirsvej 10 Simmerstedvej 209 Grønnevang 8 Kirkevej 8 Lertevej 8, Lerte Søndermarksvej 2 Harken 2 Simmerstedholm 6 Vadebrovej 8 Kirkevej 21 Hyldevænget 17 Studiestræde 4 Tovskovvej 9, Mølby Kirkevej 11A Haderslevvej 28B Sommersted Sommersted Sommersted Haderslev Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Simmersted 6500 Vojens Maugstrup Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Sommersted Maugstrup

Konfirmander i Oksenvad kirke den 22.maj kl. 11:00
Cecilie Birkelund Jeppe Dejgaard Lundby Mette Frisenvænge Aagaard Rasmus Hannesbo Pedersen Jacob Horsted Oehlenschlæger Louise Aagaard Henriksen Rikke Lund Tobias Dalgas Lau Jørgensen Mølbyvej 10 Skotvej 3 Tovskovvej 13 Tovskovvej 26 Sdr. Tværvej 1 Vadstedvej 20 Bjerndrupvej 5 Damvej 3 Mølby Ørsted Mølby Mølby Ørsted Oksenvad Sommersted Mølby

Side 5

Kirkelige aktiviteter
Sommersted og omegns Sommersted og omegns

Teenklub

juniorklub!
er for alle
fra 2.- til og med 5. klasse.

er for alle fra 6. klasse og opefter. Her kan du være med, når du er blevet for gammel til ”Juniorklub”. Mødetid er hver mandag aften kl. 19.00 til 20.30. Kom selv - tag en kammerat med. Mødestedet er i det røde hus på P-pladsen ved kirken, Kirkevej 15. Til nogle arrangementer vil vi være sammen med andre teenklubber Henvendelse til Thomas Toxværd tlf. 3683 1118 eller Bent Jensen 25328831

Mødetid er hver mandag aften kl. 19:00 til 20:30. Kom selv - og tag en kammerat med.
Mødested i samme hus som Teenklubben, Kirkevej 15. Henvendelse til:
Hedvig Jensen tlf. 2532 8830 Miriam Vibjerg tlf. 4035 3669 Betty Jensen tlf. 2267 6837

Hvorfor gør vi sådan i gudstjenesten?
Det er nok de færreste, der helt forstår alt hvad vi gør i gudstjenesten. Til gengæld er de fleste nok også klar over, at der bag ved alt, hvad vi gør ligger store overvejelser. Søndag d. 27. marts kl. 10:30 vil vi holde en såkaldt forklarings-gudstjeneste i Sommersted, hvor jeg under gudstjeneste vil forklare de ting, der foregår. Da det i sig selv vil være en prædiken, vil der nok ikke være så lang en prædiken den dag - men til gengæld skulle vi alle gå lidt klogere og forhåbentlig berigede på en anden måde fra kirke. Der vil være kaffe i kirkehuset efter gudstjenesten. sognepræsten
Side 6

Kirkelige aktiviteter
Børnekirken
Kirkevej 15, 1. sal
Alle børn fra 3 år og opefter er velkomne

Luthersk mission
Hvor intet andet er anført, afholdes møderne i Kirkehuset ved kirken, Kirkevej 15, Sommersted – fredage kl. 19:30. Fredag den 25.februar Taler: Johannes Jensen Fredag den 11.marts Taler: Henrik Hadberg Fredag den 8.april Taler: Ebbe Kaas Fredag den 29.april Besøg af ”Dansk Ethiopier mission”. Inspiration fra Lausanne konferencen i Cape Town 2010. Fredag den 13.maj og lørdag den 14.maj kl. 19:30. Taler: Peter Krak, Åkirkeby Sted: Skovbøllingvej 26, 6100 Haderslev (hos Helle & Peter Bech) Fredag den 27.maj Taler: Gardar Ragnarsson

Se på gudstjenestelisten bagpå kirkebladet
Kontaktperson:
Kristina Toxværd –Larsen tlf. 3683 1118

Bibelkredse:
Mandagsbibelkredsen:
Kontaktperson: Bente Friis Telefon 74 50 49 20

Tirsdagsbibelkredsen:
Kontaktperson: Anne-Marie Madsen Telefon 7878 2650.

Onsdagsbibelkredsen:
Kontaktperson: Gerda Hansen Telefon 74 50 45 40

Torsdagsbibelkredsen:
Kontaktperson: Peter Kiel Nielsen Telefon 74 50 41 58
Der er 4 bibel- og studiekredse i sognene. Ønsker man at deltage i en af disse, kan man henvende sig til sognepræsten. Bibelkredsen er en god måde at møde andre mennesker - men også en måde at møde kristendommen, hvor åbenhed og samtale er vigtigt.

Sidste frist
For indlevering af stof til næste kirkeblad der udkommer uge 20, 2011 er onsdag morgen den 20.april

Side 7

Arrangementer mm. Fastelavn i Oksenvad
Søndag den 6.marts kl.13:00
Først er der familiegudstjeneste i Oksenvad kirke – og derefter tøndeslagning i Oksenvad skolens gymnastiksal. Efter at kattekongen er kåret serveres der fastelavnsboller, sodavand og kaffe. Der er slikposer til alle børn – og krone til kongen.
Arrangementet er for alle fra både Oksenvad & Sommersted

Sogneaften
5.april kl.19:30 i Sognehuset på Kirkevej

Junior– og Teenklubben
inviterer forældre og mindre søskende til fælles afslutning
mandag 2.maj kl.18 til ca. 20:30.

”I seng med fjenden” Foredrag v/Leif Hansen
Leif Hansen er krigsbarn - en følge af et umuligt kærlighedsforhold mellem en tysk soldat og en dansk pige. Efter at have fundet sine rødder i Tyskland, nedfældede Leif Hansen sine oplevelser på skrift for at få lagt låg på sagen. Dette resulterede i bogen ”I seng med fjenden. Tyskertøsen, der levede op til sit ansvar”. Som opfølgning og uddybning af bogen er Leif Hansen nu en eftertragtet foredragsholder. Han fortæller medlevende sin historie om fortielserne, moderens skyldog skamfølelse, forskellige afslørende hændelser i barndommen og endelig jagten på sin tyske herkomst. Side 8

Vi vil spise lidt sammen - og udfordre forældrene i ????? Der sluttes af med en kop kaffe mm. i kirkehuset.
Nærmere program følgerne. Venlig hilsen Junior/teenklubberne Smil!
Ved en julekoncert i en norsk kirke, til fordel for sognets fattige, blev der solgt billetter ved indgangen. Hvilket fik en dame til overrasket at udbryde: ”Jeg tog ingen penge med. Jeg troede bare, man skulle lægge i kirkebøssen”.

Kirkelige handlinger
Dåb
Sommersted
Mads Christian Dahl Larsen Julie Nymann Hansen

Vielser
Sommersted

Døde og begravede/bisatte
Sommersted
Niels Claus Nielsen Edith Nicolajsen Ragnhild Thea Pedersen Elisabeth Kahl Annelie Brigitte Kähler Jes Peter Riis

Side 9

Kirkelige information
Ferie og friweekender mm.
Sognepræst Peter Kiel Nielsen
16.-20. februar: vinterferie 20. marts - prædikenfri 2.-3. april - friweekend 3. maj - fridag 13.-17. maj - ferie

Anmeldelser til ...
Dåb Tid og sted for dåb aftales telefonisk - der aftales et møde i hjemmet, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet. Barnet skal have en fødsels- og navneattest (fås på bopælskommunen) inden dåben. Der skal være mindst 3 faddere ved dåben. Vielse Tid og sted for vielse aftales telefonisk. Når parret har fået en prøvelsesattest (på Folkeregistret i bopælskommunen), medbringes den til en samtale i præstegården, hvor vi bl.a. gennemgår ritual og vælger salmer. Parret vælger 2 bryllupsvidner. Begravelse/bisættelse Dødsfaldet skal anmeldes til sognepræsten i afdødes bopælssogn. En bedemand kontaktes, som ordner papirer og andre praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter så præsten om tid og sted for begravelsen. Man er også meget velkommen til at henvende sig til sognepræsten, inden man kontakter bedemanden.
Diverse adresser/telefonnr. se side 11

Hvis ikke andet oplyses på Præstegårdens telefonsvarer kan

Henvendelse ske til:
sognepræst Bjarne Christensen, Hammelev Bygade 7 tlf. 74507112 eller sognepræst Carsten Vigsø, Præstevej 1, Vedsted - tlf. 74545120/mobil 2986 9071 Peter Kiel Nielsen

Kirken på nettet
www.sommerstedsogn.dk www.oksenvadsogn.dk

Har du husket?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden - uforpligtende, men oplysende. Du bliver ikke oversvømmet med mail men vi når lettere igennem til dig.

Side 10

Kirkelige adresser
Fælles for begge sogne
Sognepræst
Peter Kiel Nielsen Kirkevej 8, Sommersted Tlf. 74 50 41 58 E-mail: PKNI@km.dk Fridag mandag

Organist
Ester Schmidt Simmerstedvej 209, 6100 Haderslev Tlf: 74 53 13 68

Graver
Birger Rønne Tlf. 74 50 46 36 (Kirkegårdskontoret) graverhuset@dbmail.dk Telefontid: kl. 9:00-9:30
_________________________________________________________________________

Gravermedhj. og souschef
Åse Meilandt Vestermarksvej 5 Tlf. 74 50 46 36 eller 30 95 89 82
_________________________________________________________________________

Sommersted kirke
Kirkesanger
Birgitte Hansen Storegade 72, Sommersted Telefon 74 50 51 33

Oksenvad kirke
Kirkesanger
Lis Kjær Kastvråvej 23, Kastvrå Tlf. 74 50 62 49

Menighedsrådsformand
Knud Erik Hansen Storegade 72, Sommersted Tlf: 74 50 51 33

Menighedsrådsformand
Tine Oehlenschlæger Søndre Tværvej 1, Ørsted Tlf: 74 55 33 77

Kirkeværge
Finn Olesen Mosebjergvej 1, Sommersted Tlf: 74 50 47 48

Kirkeværge
Kit Nissen Forpagtervej 3 tlf. 74 50 46 40

Kasserer
Hans Erik Jepsen Mosebjergvej 14, Sommersted Tlf: 74 50 46 10

Kasserer
Asger Jakobsen Søndre Tværvej 5, Ørsted Tlf: 74 55 37 00

Side 11

Gudstjeneste i Oksenvad & Sommersted sogne
Hvor intet andet er anført er Gudstjenesten ved sognepræst Peter Kiel Nielsen

I dag er der børnekirke el. familiegudstjeneste - se
Dato/tid
20.februar: Septuagesima 27.februar: Seksagesima 6.marts: Fastelavn 13.marts: 1.s.i.fasten 20.marts: 2.s. i fasten 27.marts: 3.s. i fasten 3.april: - Midfaste 10.april: Mariæbebud. 17.april: Palmesøndag 21.april: Skærtorsdag 22.april: Langfredag 23.april: Påskelørdag 24.april: Påskedag 25.april: 2.Påskedag

-

Oksenvad ingen
09:00
14:00: Tysk Gudstjeneste

Sommersted
10:30: Carsten Vigsø 10:30 Ingen 9:00

13:00 Familiegudstjen.
Fastelavnsfest, se side 8

10:30 Ingen
Ingen 14:00: Tysk Gudstjeneste

10:30 - Carsten Vigsø 10:30

-

Ingen 10:30 10:30 - familiegudstjen. Ingen 10:30

Forklaringsgudstjeneste 9:00 - Carsten Vigsø

9:00 ingen 19:00 Ingen 19:30 O Lerte - AL Bock Helligaftensgudstjeneste

9:00

10:30 -

Ingen Gudstjeneste i Oksenvad og Sommersted

14:00 Provstiet har fælles gudstjeneste i Domkirken - v.
Annette M. Jensen, Halk

25.april: 2.påskedag 1.maj: 1.s.e. Påske 8.maj: 2.s.e. Påske

14:00: Tysk Gudstjeneste

9:00 10:30 Ingen Ingen 10:30 Konfirmation
ingen 10:00: Tysk Gudstjeneste

10:30 Ingen - 9:00 Hammelev 19:00 v. B. Christensen 9:00 Konfirmation 7.b. 11:00 Konfirmation 7.a ingen 10:30 -

15.maj: 3.s.e. Påske 20.maj: St. Bededag / 22.maj: 4.s.e. Påske / 29.maj: 5.s.e. Påske

+ Konfirmation
Side 12