Naturvidenskabelig rapport Dinosaurernes udryddelse. Rosborg Gymnasium & HF, 1.Z Asger, Rasmus og Søren C.

- 2010

Naturvidenskabelig rapport, fysikdel. - Dinosaurernes udryddelse.

Skrevet af: Asger, Rasmus og Søren C. Rosborg Gymnasium & HF, 1.Z 2010

Naturvidenskabelig rapport Dinosaurernes udryddelse. Rosborg Gymnasium & HF, 1.Z Asger, Rasmus og Søren C. - 2010

Indledning: (Appetit vækker)

Det har for mange, i lang tid været et mysterium hvordan dinosaurerne uddøde, og man har i lang tid haft to forskellige teorier, om hvordan de uddøde, nogle mener de døde ved en lang række af gigantiske vulkanudbrud, andre mener det skete ved et stort meteornedslag. Dog mangler vulkanteorien noget for at kunne passe, f. eks. ligger der en stor mængde Iridium fordelt over hele klodens overflade. Men vulkanudbrydende skete kun i et stort område i Indien, som strækker sig over mere end 1000km², dog er dette langt fra på størrelse med hele kloden og er et af de største huller i vulkanteorien. Meteorteorien er dog langt mere sandsynlig end vulkanteorien. For hvis en meteor af en størrelse på 10 km i diameter, ramte jorden ville der lægge sig et tykt lag støv i luften, og solen ville have svært ved at skinne igennem. Dette ville resultere i at mange planter og dyr døde, det ville også forklare Iridium-laget på hele klodens overflade.

Forsøgsbeskrivelse:
Forsøget går ud på at lave en graf det kan bruges til at finde en formel, som kan bruges til at beregne kraterdiameter og energi/joule. I forsøget har vi taget nogle kugler af forskellig vægt. Kuglerne har vi så ladt falde ned i en bakke med sand, fra flere forskellige afmålte højder. Kuglerne lavede så nogle små kratere, som vi omhyggeligt afmålte og skrev ind på computeren vi havde ved siden af. Vi afmålte 2 forskellige diametre. D2 og D3 lavede vi, men ikke D1 på baggrund af de små kratere, som kuglerne lavede, der praktisk talt gjorde det umuligt at lave en god måling. D2 er afstanden mellem de 2 kratertoppe, og D3 er afstanden fra kraterets 2 yderste punkter. Bagefter skulle vi beregne den potentielle energi(i joule), som kuglerne afgav ved sammen stødet mellem kuglen og sandet. Den potentielle energi beregnede vi ved at bruge formlen: Masse(kg) * Tyngdekraft(Newtons) * Højde(m). Det hele skrev vi så ind i Excel og lavede en punktgraf hvor y = diameteren på kraterne og x = den potentielle energi afgivet ved sammenstødet.

Naturvidenskabelig rapport Dinosaurernes udryddelse. Rosborg Gymnasium & HF, 1.Z Asger, Rasmus og Søren C. - 2010

Formål: Formålet med rapporten, er at belyse nogle af de forskellige teorier omkring dinosaurernes uddø én, i gennem resultater fra forsøg og grafer, som vi har fået ud fra forsøgsresultaterne. Rapporten fortæller noget om sandsynligheden af vulkan og meteorit-teorien og tiden for dinosaurernes uddø én. Materielliste:
Kugler. Bakke med sand. Målbånd/Lineal. Computer til indtastning af data. Graf:

kugle med vægt: 0,09916kg
16 14 d 2 / d 3
12 10 8 Series1 Series2 y = 9.839x 0.226

y = 7.348x0.293

6 4 2 0 0 1 2
energi

Power (Series1) Power (Series2) 3 4 5

Naturvidenskabelig rapport Dinosaurernes udryddelse. Rosborg Gymnasium & HF, 1.Z Asger, Rasmus og Søren C. - 2010

Opgaverne: Opgave 1: Hvor stor bliver kraterdiameteren ifølge modellen, hvis en stålkugle med massen m = 0,025 kg falder fra højden h = 20 m? Vores ligning(empiriske model): y = 9,83*x0,22 Y = diameter, x = energi Masse(kg) * tyngdekraft(1Newton) * Højde(meter) = energi i Joule 0,025*9,82*20= 4,91 J 9,83*4,910,22= 13,95 cm er kraterdiameteren Opgave 2: En kugle, der er faldet fra højden h = 10 m, har skabt et krater med diameteren d = 0,175m. Hvad er massen af kuglen? D = 17,5 cm (17,5cm = 9,83*x^0,22)=> (0,22kvadratrod(17,5/9,83) = 0,22kvadratrod(x) => x = 13,75 J (13,75 J = m*9,82*10)=> (13,75/9,82 = m*(9,82/9,82)*10)=> (1,4/10 = m*(10/10))=>0,14 = m Opgave 3 I følge oplysningerne på www.fipnet-gymfang.dkhar en meteor, der skabte barringer-krateret haft en energi, der svarer til sprængningen af omtrent 20 megaton TNT, eller nogenlunde den samme energi, som de kraftigste atombomber. Sprængning af 1 ton TNT frigør en energi på 4,5*10^9 J a) Hvor stort et krater vil det give ifølge din empiriske model? empiriske model = vores ligning y=9,83*(4,5*10^9)^0,22 = 1306,9cm y=9,83*(9:10^16)^0,22 = 52782,1cm b) Hvor godt stemmer det med kraterets virkelige diameter på 1200m? der er ca. 670 meter i forskel på vores beregning og barringer-kraterets rigtige diameter, men taget i betragtning af at vores er lavet udfra at kaste kugler ned i en balje sand synes jeg at det er et fint resultat. c) hvordan skal din model ændres for at opnå overensstemmelse? 120000 = x*(9*10^16)^0,22 x*(9*10^16)^0,22= x*5369,5 120000/5369,5= x*5369,5/5369,5 22,348=x nye empiriske model y=22,348*(9*10^16)^0,22

Naturvidenskabelig rapport Dinosaurernes udryddelse. Rosborg Gymnasium & HF, 1.Z Asger, Rasmus og Søren C. - 2010

Opgave 4 For 65 millioner år siden faldt en meteor ned ved den mexicanske kyst ved Yucatan-halvøen i det caribiske hav. Man regner med, at den var årsagen til, at dinosaurene uddøde. Man har fundet spor efter et krater i 1400 meters dybde under vandet og med en diameter på over 200km. a) Hvor meget energi er der efter din model (den modificerede fra opgave 3.c) blevet udløst ved denne begivenhed? y=22,348*x^0,22 20000000=22,348*x^0,22 20000000/22,348=22,348*x^0,22/22,348 20000000/22,348=x^0,22 894934,7=x^0,22 1,13*10^27 J b) Hvor mange gange mere energi indeholdt meteoren fra Yucatan-halvøen sammenlignet med meteoren, der skabte Barringer-krateret? 1,13*10^27/9*10^16 = (1,26*10^10) c) Antag at de to meteorer ramte Jorden med samme hastighed. Hvor mange gange har Yucatan-meteoren været større end Barringer-meteoren? d) Man regner med, at meteoren, der dannede Barringer-krateret, har haft en diameter på 60m og en masse på omkring en million tons. Hvor stor en diameter har Yucatan-meteoren haft, hvis vi antager, at de var lavet af det samme materiale? e) Diskuter styrke, svagheder og begrænsninger ved den fundne model