P. 1
Cam Pings

Cam Pings

|Views: 508|Likes:
Published by olymp98

More info:

Published by: olymp98 on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2010

pdf

text

original

CAMPING

Hytter • Cabins • Ferienhäuser www.camping.no

N O RWAY • N O R G E • N O RW E G E N

• Veikart • Road map • Strassenkarte

Vinter | Winter -08

2007

NORSK CAMPING GUIDE

2007
Fax: 23 08 86 21 E-post: firmapost@nhoreiseliv.no Internett: www.camping.no Medlem av/Member of/Mitglied EFCO & HPA European Federation of Camping Site Organisations & Holiday Park Association Internett: www.campingeurope.com

I NNHOLDSFORTEGNELSE
Table of contents/Inhaltsverzeichnis
Side/Page/Seite KLASSIFISERING ......................................................... 12–13 Classification/Klassifizierung TOURISTINFO .............................................................. 16–17 CAMPING I NORGE ...................................................... 18–22 Camping in Norway/Camping in Norwegen PÅ NORSKE VEGER ...................................................... 19–23 Driving on Norwegian roads/Auf norwegischen Strassen ORDENSREGLER .......................................................... Camp site regulations/Vorschriften für Campingplätze 24

CAMPINGKORT ............................................................ 26–27 Campingcard/Campingkarte HVORDAN BRUKE GUIDEN? ...................................... How to use the Guide?/Benützung der Liste? SYMBOLER ................................................................... Symboles/Die Symbole GPS-GUIDE ................................................................... 28 29 30

Utgiver: ©NHO Reiseliv Camping Essendropsgt. 3, P.boks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo. Redaksjon: NHO Reiseliv Camping. Lay-out: NHO Reiseliv Campingavdeling. Redaktør: Bjørn Arnesen. Redaksjon: Britt Larsen, Jan-Henrik Larsen. Samarbeidspartnere: Norsk Caravan Club med kjedebedrifter fra Topp Camp. Redaksjonen avsluttet november 2006. Grafisk produksjon: Aktietrykkeriet a.s. Konsis Grafisk AS. Trykk: Aktietrykkeriet a.s Opplag: 125 000. Trykket på miljøpapir. Foto: Gunnar Berven, Håkon Blom, Bjørn Arnesen, Samfoto. ISBN: 82-91404-14-3

FYLKER - COUNTIES - BEZIRKE ØSTFOLD ....................................................................... 31 AKERSHUS ..................................................................... 32 HEDMARK ...................................................................... 33–35 OPPLAND ....................................................................... 36–43 BUSKERUD ..................................................................... 44–48 VESTFOLD ..................................................................... 49 TELEMARK ..................................................................... 50–54 AUST-AGDER .................................................................. 55–59 VEST-AGDER .................................................................. 60–61 ROGALAND .................................................................... 62–63 HORDALAND ................................................................. 64–67 SOGN OG FJORDANE ...................................................... 68–73 MØRE OG ROMSDAL ...................................................... 74–76 SØR-TRØNDELAG ...........................................................77–78 NORD-TRØNDELAG ....................................................... 79–80 NORDLAND .................................................................... 81–82 TROMS ........................................................................... 83–84 FINNMARK ..................................................................... 85–86 ALFABETISK LISTE ...................................................... Alphabetic list/Alphabetische Liste. 87

NHO Reiseliv tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer. For free distribution abroad.

FYLKESVIS OVERSIKT ................................................. 88–89 Regional survey/Übersicht nach Verwaltungsbezirken.

4

KLASSIFISERING!
Vintercamping: Åpent for sesonggjester 1.9–30.4. Redusert servicetilbud: Weekend, høstferie, jule- og nyttårshelgen, vinterferie og påske.

Hytter “
Generelt kan sies at hyttene innenfor alle kategorier må oppfylle offentlige krav til utleievirksomhet. Stjernene benyttes sammen med hyttesymbolet ‘. Stjernebedømmelsen går fra 1 til 5 stjerner.

Campingplassen fl

Full service: 20.06–12.08
I tillegg til ovenstående skal det finnes følgende: • Vakt 09.00–22.00 • Fast resepsjon/informasjon • Veibelysning • Enkel servering maks. 10 km • I tillegg: h x ø I J W †

Hytten består av ett rom med nødvendig møblering.

• Campingområdet skal være tydelig markert • Veiene skal være velholdte, og med betryggende siktforhold • Innkjørselen skal være tydelig markert med navn og stjernebedømmelse • Det skal finnes førstehjelpsutstyr • Informasjonstavle med ordensregler og brannberedskap • Campingplassen skal ha daglig tilsyn • Postservice • Alle installasjoner på campingplassen skal være merket/skiltet • Toaletter, vaskeplasser skal tilsvare plassens kapasitet • Tømmested for spillvann • Avfallsbeholdere i nødvendig antall, og tømmes etter behov • Nattbelysning ved innkjørselen • Alle bygninger skal være i velholdt stand • I tillegg: v å D E

★★★

★★

I tillegg til ovenstående: Elektrisitet (lys, oppvarming, kjøleskap, kokeplate etc.). Hytten kan ha flere rom.

★★★

I tillegg til ovenstående: Vann ved hytten. Adskilt soverom. Innlagt vann kan erstatte adskilt soverom.

★★★★

I tillegg til ovenstående skal det finnes følgende: • Patruljerende nattevakt • Valutaveksling • Såpedispenser – håndtørrer • Gatekjøkken innen området eller i tilknytning til plassen • I tillegg: j B P l S V ≈

★★★★

I tillegg til ovenstående: Varmt/kaldt vann, WC/dusj. Dekketøy/kasseroller etc. 1 oppholdsrom. Min. 1 soverom.

★★★★★

I tillegg til ovenstående: Hotellstandard med fasiliteter basert på selvhusholdning.

I tillegg til ovenstående skal det finnes følgende: • Informasjonstavle med vakttider og nødtelefoner • Belysning i og ved serviceanlegg • I tillegg: y A G under tak: D E

★★

I tillegg til ovenstående skal det finnes følgende: • Vaktbolig på området • Kredittkort aksepteres • I tillegg: O N ü µ

★★★★★

Ovenstående fasiliteter finner du som nevnt på campingplasser som er klassifisert. Mange campingplasser tilbyr flere fasiliteter både når det gjelder service og aktiviteter. De symboler som ikke omfattes av stjernekravene, finner du under teksten i forbindelse med den respektive campingplass. Den generelle symbolforklaring finner du på side 6.

CLASSIFICATION!
Wintercamping: Open for seasonal guests1. September to 30. April. Limited service: Weekends and School holidays and including Christmas and Easter.

Cabins “
General speaking, cabins of all categories must adhere to the official requirements regarding rental of accommodation. The stars are shown against the cabin symbol ‘. The stars are awarded from 1 to 5.

The Campsite fl

Full service: 20.06–12.08
The following must be present in addition to the above: • Staffed: 09.00 –22.00 • Permanent reception/information desk • Road lighting • Plain refreshments max. 10 km. • In addition: h x ø I J W †

• The camping area should be clearly marked • The roads should be well maintained and there should not be hidden hazards • The entrance should be clearly marked with the name of the site and its star classification • First aid equipment should be available • The information board should show rules of conduct and fire safety measures • The camp site should have daily maintenance • Mail service • All the installations should be clearly marked/signposted • Toilets, washrooms and showers should meet the capacity of the site • Waste water emptying facilities • Sufficient refuse/garbage cans, which must be emptied regularly • Entrance lit at night • All buildings must be well maintained • In addition: v å D E

★★★

The cabin consists of one room and necessary furnishings.

★★

In addition to the above: Electricity (lighting, heating, refrigerator, hot plate, etc.) The cabin may have several rooms.

★★★

The following must be present in addition to the above: • Nightwatchman patrols • Currency exchange • Soap dispensers - hand driers • Fast food facility on site or near the site • In addition: j B P l S V ≈

★★★★

In addition to the above: Water supply close to the cabin. Separate bedroom. Indoor tap water can replace separate bedroom.

★★★★

In addition to the above: Hot and cold water, WC/ shower. Cutlery/utensils, etc.1 living room, min. 1 bedroom.

★★★★★

The following must be present in addition to the above: • Information board showing staff hours and emergency telephones • Lighting in and around service areas • In addition: y A G under cover: D E

★★

The following must be present in addition to the above: • Watchman's residence on site • Accepts credit cards • In addition: O N ü µ

★★★★★

In addition to the above: Hotel standard with self catering facilities.

The facilities above are available at classified camp sites. Many camp sites can offer more service and activity facilities. Symbols not covered by the star classifications can be found in the text under the individual camp sites. The symbol key can be found on page 6.

12

Kochplatte usw. • Die Toiletten. ★★ Zusätzlich zum oben Erwähnten: Strom (Licht. daß die Häuser in allen Kategorien die öffentlichen Anforderungen für Vermietungsbetriebe erfüllen müssen. Wasser in der Hütte statt abgetrenntes Schlafzimmer. 10 km entfernt • Außerdem: h x ø I J W † Zusätzlich zu den oben erwähnten Punkten muß folgendes vorhanden sein: • Patrouillerende Nachtwache • Geldwechsel • Seifendispenser . Abgetrenntes Schlafzimmer. Winterferien.00 • Rezeption/Auskunftsbüro • Wegbeleuchtung • Einfache Bewirtung max. Zusätzlich zu den oben erwähnten Punkten muß folgendes vorhanden sein: • Tafel mit Auskunft über Anwesenheitszeiten der Aufsicht und über Nottelefonnummern • Innen. Min. Die Hütte kann mehrere Räume haben.). Weihnachts und Neujahrsferien.06–12. Symbole.08 Zusätzlich zu den oben erwähnten Punkten muß folgendes vorhanden sein: • Aufsicht: 09. die je nach Bedarf entleert werden. Heizung.00 –22. Campingplätze fl ★ Alle Leistungen zugänglich: 20. 1 Schlafzimmer. 1 Aufenthaltsraum. Die Beurteilung durch Sterne steht zusammen mit dem Symbol für Häuser ‘. Waschräume und Duschen müssen der Kapazität des Platzes angepaßt sein. . Herbstferien. • Vorhandensein von Erster-Hilfe-Ausrüstung • Auskunftstafeln mit Platzordnung und Verhaltensregeln bei Feuer • Tägliche Wartung des Campingplatzes • Postdienst • Alle Einrichtungen auf dem Campingplatz müssen gekennzeichnet/beschildert sein. Viele Campingplätze bieten weitere Serviceinrichtungen und Aktivitäten an. die nicht mit Sternen beurteilt werden. WC/Dusche. auf mit Sternen beurteilten Campingplätzen. • Nachtbeleuchtung im Bereich der Einfahrt • Alle Gebäude müssen in gepflegtem Zustand sein. ★★★ Zusätzlich zum oben Erwähnten: Wasser in direkter Nähe der Hütte. die eine Selbstversorgung ermöglicht. • Entleerungsstellen für Abwasser • Ausreichende Anzahl Mülltonnen. Reduzierte serviceleistungen: Wochenend. wie bereits erwähnt.4.und Außenbeleuchtung von Serviceeinrichtungen • Außerdem: y A G überdacht: D E ★★ Zusätzlich zu den oben erwähnten Punkten muß folgendes vorhanden sein: • Wohnung der Aufsicht im Campingplatzbereich • Kreditkarten anerkannt • Außerdem: O N ü µ ★★★★★ Die oben erwähnten Einrichtungen und Bequemlichkeiten finden Sie.9–30. Ferienhäuser “ Allgemein kann man sagen.Handtrockner • Imbiß innerhalb des Campingplatzbereiches oder in direkter Nähe • Außerdem: j B P l S V ≈ ★ • Das Campinggebiet muß deutlich gekennzeichnet sein. Geschirr/Töpfe usw. Die Häuser werden mit 1 bis 5 Sternen beurteilt. • Die Wege müssen gepflegt und übersichtlich sein. Ostern. ★★★★★ Zusätzlich zum oben Erwähnten: Hotelstandard mit Einrichtungen. • Die Einfahrt muß deutlich mit Name und Anzahl Sterne gekennzeichnet sein. Kühlschrank. ★★★★ ★★★★ Zusätzlich zum oben Erwähnten: warmes/kaltes Wasser. Die allgemeine Erklärung der Symbole steht auf Seite 6. finden Sie im Text zum jeweiligen Campingplatz. • Außerdem: v å D E ★★★ Das Ferienhaus besteht aus einem Raum mit notwendiger Einrichtung.KLASSIFIZIERUNG! Wintercamping: Geöffnet für Saisongäste 1.

most are located in town and city centres and near other popular attractions. Eastern Norway Alvdal Bagn Beitostølen Bjorli . Red signs indicate that the touristinformation office is open only in the summer holiday season (20 June to20 Aug).Official tourist information offices The i-sign means quality and security for you. Tourist information offices have strong local links and often act as show cases for local crafts and souvenirs. Look for the i-sign when you are travelling around Norway. information literature.product knowledge. staff and service. the tourist. This is the international symbol for official tourist information offices. There are over 250 official tourist information offices throughout Norway. The symbol is granted to offices that meet the required standards for language skills. opening hours. Green signs indicate that the touristinformation office is open all year with extended opening hoursduring the peak season (20 June to20 August).Lesja Dombås Engerdal Fagernes Filefjell Flå Folldal Fredrikstad Fredrikstad Gjestehavn Geilo Gjøvik-Land-Toten Gol Hadeland Halden Hamar Hemsedal Horten og Borre Hundorp Kongsberg Kongsvinger Lampeland Larvik Lillehammer Lom Meierigarden Morokulien Moss Nesbyen Oslo v/Rådhuset Oslo Trafikanten Peer Gynt Stugu Prøysenhuset Rena Ringebu Rjukan Romerike Sandefjord Sandvika Phone +47 62 48 78 77 +47 61 34 65 55 +47 61 35 22 00 +47 61 24 56 45 +47 61 24 14 44 +47 62 45 99 00 +47 61 35 94 10 +47 61 36 77 11 +47 32 05 04 10 +47 62 49 03 88 +47 69 30 46 00 +47 69 39 65 00 +47 32 09 59 00 +47 61 14 67 10 +47 32 02 97 00 +47 31 33 11 43 +47 69 19 09 80 +47 62 51 75 03 +47 32 05 50 30 +47 33 03 17 08 +47 61 29 47 70 +47 32 29 90 50 +47 62 82 34 00 +47 32 76 20 46 +47 33 13 91 00 +47 61 28 98 00 +47 61 21 29 90 +47 62 49 80 00 +47 62 83 07 00 +47 69 24 15 20 +47 32 07 01 70 +47 815 30 555 +47 815 30 555 +47 61 29 47 70 +47 62 35 18 00 +47 62 44 05 10 +47 61 28 47 00 +47 35 08 05 50 +47 63 93 90 08 +47 33 46 05 90 +47 67 52 23 00 Sarpsborg Sigdal og Eggedal Ski Storsenter Skjåk Skåbu Stavern Strømmen Storsenter Svinesund Trysil Tynset Tynset Tønsberg Vinstra Vågå Øvre Eiker Ål +47 69 15 65 35 +47 32 71 48 08 +47 64 85 90 00 +47 61 21 29 90 +47 61 29 47 70 +47 33 19 73 00 +47 63 80 58 00 +47 69 19 09 90 +47 62 45 10 00 +47 62 48 50 00 +47 62 48 08 70 +47 33 35 45 20 +47 61 29 47 70 +47 90 77 61 63 +47 32 70 11 95 +47 32 08 10 60 Seljord Sirdal Skien Søgne Sørlandssenteret Tvedestrand Valle Vennesla Vrådal Åmot Åseral +47 35 06 59 88 +47 38 37 90 00 +47 35 90 55 20 +47 38 05 55 55 +47 38 04 91 00 +47 37 16 11 01 +47 37 93 75 29 +47 38 13 72 00 +47 35 05 63 70 +47 35 06 23 00 +47 38 28 58 00 Fjord Norway Askvoll Aukra Aurland og Lærdal Aurland Avaldsnes Aventura Averøy Balestrand Batnfjordsøra Bergen Bremanger Bud Dale Eidekjedlaren Eidfjord Fjærland Florø Flåm Geiranger Gloppen Granvin Gulen Hardangervidda Haugesund Hjelmeland Hornindal Hyllestad Jensbua/Dale Jondal Phone +47 57 73 90 20 +47 71 17 15 00 +47 57 64 12 07 +47 57 63 33 13 +47 52 81 14 88 +47 71 18 99 20 +47 71 51 44 77 +47 57 69 12 55 +47 71 29 03 20 +47 55 55 20 00 +47 57 79 37 50 +47 91 51 05 26 +47 56 59 44 00 +47 56 52 53 60 +47 53 67 34 00 +47 57 69 32 33 +47 57 74 75 05 +47 57 63 21 06 +47 70 26 30 99 +47 57 86 73 01 +47 56 52 53 60 +47 57 73 90 20 +47 53 66 59 00 +47 52 01 08 30 +47 51 75 95 00 +47 57 87 96 05 +47 57 73 90 20 +47 57 73 90 20 +47 53 66 85 31 Southern Norway Arendal Birkenes Brevik Bø og Sauherad Dalen Farsund Flekkefjord og Kvinesdal Fyresdal Grimstad Haukeli Hovden Kragerø Kristiansand Kvæven Langesund Lillesand Lyngdal Mandal Nissedal Nome Porsgrunn Rauland Risør Phone +47 37 00 55 44 +47 37 27 69 65 +47 35 56 51 79 +47 35 06 02 00 +47 35 07 70 65 +47 38 39 08 39 +47 38 32 69 95 +47 35 04 14 55 +47 37 25 01 68 +47 35 06 23 00 +47 37 93 93 70 +47 35 98 23 88 +47 38 12 13 14 +47 38 37 78 00 +47 35 96 53 20 +47 37 50 19 10 +47 38 34 51 43 +47 38 27 83 00 +47 35 04 57 00 +47 35 94 35 08 +47 35 55 43 27 +47 35 06 26 30 +47 37 15 22 70 Karmsund Kopervik Knarvik Kristiansund Kvadrat Losen Luster Lysefjord Midsund Modalen Molde og Romsdal Myrdal Nedstrand Norheimsund Odda Olden Stryn & Nordfjord Rasteplassen Ryfylkeøyane Sandnes Sartor Sauda Skudeneshavn Sogndal Solund Stavanger Stord Strand Stranda Suldal Sunndal Surnadal Svelgen Time Tysvær Ullensvang Ullensvang/Lofthus Ulvik Valldal Vestnes Vik Voss . A visit often provides you with both useful information and ideas to make your stay even more enjoyable.

Enjoy your stay in Norway! +47 52 83 10 89 +47 52 85 73 60 +47 56 35 16 01 +47 71 58 54 54 +47 51 96 00 44 +47 71 29 83 00 +47 97 60 04 43 +47 51 70 31 23 +47 71 27 96 00 +47 56 59 90 07 +47 71 20 10 00 +47 41 58 20 83 +47 52 77 38 90 +47 56 55 15 85 +47 53 65 40 05 +47 57 87 31 26 +47 57 87 40 40 +47 71 55 54 60 +47 51 72 49 78 +47 51 97 55 55 +47 56 31 58 58 +47 52 78 42 00 +47 52 85 80 00 +47 97 60 04 43 +47 57 73 90 20 +47 51 85 92 00 +47 53 49 69 50 +47 51 74 31 40 +47 70 26 04 00 +47 52 79 05 60 +47 71 68 99 70 +47 71 65 55 40 +47 57 79 33 01 +47 51 77 60 00 +47 52 75 70 07 +47 53 66 31 12 +47 53 66 11 90 +47 56 52 63 60 +47 70 25 77 67 +47 71 18 99 20 +47 57 69 56 86 +47 56 52 08 00 Ørsta Øystese Ålesund & Sunnmøre Åndalsnes og Romsdal Årdal +47 70 06 85 18 +47 56 55 59 10 +47 70 15 76 00 +47 71 22 16 22 +47 57 66 30 10 Trøndelag Bjugn Frosta Gaula Grong Haltdalen Hitra Innherred Meldal Namdalseid Namsos/Kystriksveien Namsskogan Oppdal Røros Selbu Snåsa Stjørdal Stugudalen/Tydal Trondheim Tydal Ørland Phone +47 72 51 96 06 +47 74 80 89 15 +47 72 43 10 65 +47 74 31 27 00 +47 72 41 63 12 +47 72 44 40 10 +47 74 16 13 98 +47 72 49 90 95 +47 74 27 82 50 +47 92 26 93 71 +47 74 33 37 00 +47 72 40 04 70 +47 72 41 11 65 +47 73 80 04 55 +47 74 15 12 50 +47 74 83 45 80 +47 73 81 55 12 +47 73 80 76 60 +47 73 81 59 00 +47 72 51 40 36 Northern Norway and Svalbard Alta Andøy Berlevåg Bodø Bodø avd Fergekaia Brønnøysund Fauske Finnsnes Gildeskål Gryllefjord Hamarøy Hammerfest Phone +47 78 44 50 50 +47 76 14 12 03 +47 78 98 16 10 +47 75 54 80 00 +47 75 58 87 92 +47 75 01 80 00 +47 75 50 35 16 +47 77 85 07 30 +47 75 50 35 21 +47 77 85 07 30 +47 75 50 35 27 +47 78 41 21 85 Harstad Heia Karasjok Kirkenes Kjerringøy Kvænangen Laksefjord Leknes Lurøy Meløy Misvær Mo i Rana Mosjøen Moskenes Narvik Nordkapp Porten til Finnmark Porten til Nord-Norge Rognan Saltdal Salten Saltstraumen Sandnessjøen Skjervøy Steigen Svalbard Svensby Svolvær Sømna Sørfold Tromsø Vardø Vesterålen Værøy +47 77 01 89 89 +47 77 83 51 00 +47 78 46 88 02 +47 78 99 25 44 +47 75 50 35 05 +47 77 76 99 37 +47 78 49 91 68 +47 76 05 60 70 +47 75 09 25 58 +47 75 75 48 88 +47 75 53 90 00 +47 75 13 92 00 +47 75 11 12 40 +47 76 09 15 99 +47 76 96 56 00 +47 78 47 70 30 +47 78 43 28 50 +47 75 18 28 90 +47 75 50 35 37 +47 75 69 38 22 +47 75 50 35 32 +47 75 54 80 00 +47 75 04 45 00 +47 94 83 07 32 +47 75 50 35 42 +47 79 02 55 50 +47 77 71 22 25 +47 76 06 98 00 +47 75 02 83 96 +47 75 50 35 46 +47 77 61 00 00 +47 78 98 69 07 +47 76 11 14 80 +47 76 09 52 10 Photo: Johan Wildhagen/Innovation Norway .

agapropan. stue. CAMPINGKORT Nå trenger du bare ett campingkort og ett gyldighetsmerke i hele Skandinavia. så besøk vår internettadresse: www. Reiser man med bobil i Norge. 120–250 pr.00. 2–3 stjerners bedrifter koster fra 80–160 pr. døgn. Internett: www. døgn ligger fra kr.no og www. enhet.a.no • Hent dine daglige campingnyheter.no Velkommen til campingferie i Norge! 18 . rabiessmitte gjelder svært strenge regler for innførsel av hunder. utflukter og mye mer som kan bidra til en aktiv ferie full av opplevelser. Det viser at bedriften er klassifisert og godkjent. Se etter symbolet: P under den enkelte plass i guiden side 31–86 eller se tegnforklaringen på kartet.no Ny hjemmeside med alt om camping: www. Dvs.: 06 040 eller +47 23 21 68 00. • Meld deg på å få tilsendt gratis nyhetsmail • Finn campingplasser og inspirasjon til din ferie og meget mere… CAMPINGFERIE Det er høy kvalitet på norsk campingferie og i denne campingguiden finner du all informasjon du trenger for å kunne planlegge din campingferie i Norge. En campingsjekk gjelder som betaling for: 1 overnatting med telt/bobil/campingvogn med inntil 5 personer pr.camping.CAMPING I NORGE Hva med turer over de storslåtte fjellviddene. Se etter dette skiltet i resepsjonen. Vær oppmerksom på at hyttenes stjernestandard bedømmes uavhengig av campingplassens standard. så kan dere trygt la stjernene vise veien. 250–800. RBL/Klassifiseringsutvalget har tildelt alle klassifiserte campingplasser fra en (★) og opp til fem (★★★★★) stjerner. De fleste norske campingplasser leier ut hytter. så husk å spørre i resepsjonen. Se etter symbolet l under den enkelte plass. CAMPINGGASS Du kan kjøpe campinggass hos Statoil og AGA AS som har stasjoner i hele Norge. boenhet pr. soverom. Alle 4 og 5-stjerners campingplasser har toalett og dusj for funksjonshemmede. og ut i fra antallet av stjerner kan dere avlese standarden på den enkelte campingplass. 07. boenhet pr.00 til kl. es i ortet bruk Campingk . eller – Mattilsynets Hovedkontor Postboks 383. Flere og flere campingplasser har anlagt spesielle områder med forsterket underlag. Pris på hytter pr. fra 2006 Norge CAMPINGSJEKKER Campingsjekk er et nytt tilbud til bilturister til Norge. se etter symbolet ‘. på fjellet. er det godt å vite hvor man enkelt og greit kan få løst problemet med avfall og spillvann. AGA AS – Tlf. Hyttestandarden bedømmes på samme måte. bobil eller campingvogn for å ha en alle tiders campingferie i Norge. Campingbedriftene er barnevennlige og mange plasser kan tilby aktiviteter.no Tlf. Se på internett: www. Flere av de største campingbedriftene har døgnvakt. 2381 Brumundal. katter og andre dyr (med unntak av Sverige).no RS DERS ON ANDE SSON AN PETTERSS PETTER AN 13 ATAN 13 STUREGAT GRANSBO STUREG SBO 66 GRAN 66 SE-166 SE-166 55 55 FINE FORHOLD FOR BOBILER Bobiler hører til på campingplassene. vann og fjorder.– alt etter størrelse. om du så velger ferie ved fjorden.com INNFØRSEL AV DYR På grunn av faren for bl. Elektrisitet er ikke alltid inkludert og må betales kontant på stedet. velutstyrte kjøkken og bekvemmelig norsk interiør. Her får campingturistene sikkerhet og overvåkning.: +47 23 17 72 00 . at en 2-stjerners campingplass godt kan ha 5-stjerners hytter.campingnorge. Priser på campingovernatting med campingvogn. Priser kan variere. BEVEGELSESHEMMEDE De fleste 3 stjerners campingplasser har toalett og dusj for funksjonshemmede. Når dere skal velge campingplass.camping. se side 12. eller på Internett: www. Du får leid alt sengetøy på stedet eller du kan ta det med selv.campingcheque. HYTTEFERIE Du behøver verken telt. døgn. fra en (★) til fem (★★★★★) stjerner. INTERNETT Vil du ha mer informasjon om campingferie i Norge.Fax: +47 22 02 78 04. Internett: www. kontakt norsk ambassade eller konsulat. ved havet eller vil ta en rundreise i vår varierte natur.mattilsynet. som sikrer bobilen en problemfri parkering. besøke lekeland og dyreparker som barna aldri blir lei av. se forklaring på side 28. Hytter finner du over hele landet i flotte omgivelser. Mange campingplasser leier ut hytter av god standard ofte med bad. 13.camping. slik at man raskt kan finne den enkelte campingplass på kartet eller i guiden. uavhengig av campingplassen. Vi har tildelt hver campingplass en plasskode (2 bokstaver + et nummer) samt en kartreferanse. Du kan prøve fiskelykken i utallige elver. Campingplasser som tar imot sjekker i Norge er merket med i campingguiden. 4–5 stjerner koster fra kr. utstyr og komfort. Mer informasjon om campingkortet finner du på side 26. slumre på svaberg eller dra på sommerski! Mulighetene er mange og campingplasser finner du i hele landet. bobil eller telt varierer i de enkelte stjerneklassene. For informasjon. og hvor man kan få fylt drikkevann. 23. Åpningstid er vanligvis fra kl. båtturer på stille fjellvann eller på havet.

** For vogntog (bil + campingvogn) som er lengre enn 12. kan maksimalt kjøre i 60 km/t selv om skilt viser høyere fartsgrense. juli og august forventes det tett trafikk og kødannelser ved ferjeleier. Barn under 4 år skal ha eget sete eller sikkerhetsnett (baby i bag). må det sjekkes med vegliste for riksveger og/eller fylkesveger om det er tillatt kjørt på den aktuelle vegen/vegruten. som har tilhenger uten bremser med aktuell totalvekt over 300 kg. Bilbelter: Det er påbudt å bruke sikkerhetsbelter. 175 (+47 81 54 89 91). +47 22 07 35 00.5 tonn totalvekt.5.0 mm for vinterdekk. Vegdirektoratet. hvis det kan forventes snø eller isdekke på vegen.11 til første mandag etter påske. ** Motorvogn som har tillatt totalvekt over 3500 kg og motorvogn med tilhenger kan maksimalt kjøre i 80 km/t selv om skilt viser høyere fartsgrense.og trafikkforhold.55 m. Troms og Finnmark er piggdekk tillatt i perioden 15.. Internett: www. Større konsentrasjon av alkohol i blodet enn 0. Det gjør at du slipper å bremse så mye og bremsene blir ikke så fort varme. Barn over 4 år kan bruke bilens belter eller eget sete.30 m og breddeforskjellen mellom motorvogn og campingvogn er mer enn 50 cm. Campingvognbestemmelser: Det er ikke tillatt å oppholde seg i campingvognen under kjøring. Barnesikring: Barn skal sikres i bil.og skoleferiene i juni. Dersom vær. føre.6 mm mønsterdybde for sommerdekk og minimum 3. Hvis det settes piggdekk på en bil under 3. dvs kortere opphold. Hvis du kjører et tyngre kjøretøy. I samme tidsrom er det også risiko for kødannelser på E18 . * Det finnes enkelte fylkes.og føreforhold krever det. og du bør følge med på temperaturmåleren i bilen. varseltrekant og nødblink: Det er påbudt å kjøre med nærlys hele døgnet. Motoren kan fort begynne å koke.2 promille regnes i alle tilfelle som påvirket tilstand. Dersom campingvognen er bredere enn 2.5 tonn eller mer skal ha med seg kjettinger tilpasset kjøretøyets hjul. Telefon i Norge: 175. BILBERGING Dersom du har behov for bilberging eller teknisk assistanse til bilen kan du ringe følgende tlf. numre hele døgnet: NAF: 810 00 505 (nærtakst) Falck: 02 222 (gratis) Viking: 06 000 (gratis) CAMPINGVOGNENS TILLATTE MÅL: Høyde: Ingen restriksjoner Bredde: 2.55 m * Totallengde (bil + campingvogn): 18. vil det ofte være lange strekninger med nedoverbakker. (+47 81 54 89 91). Vinterdekk: Om vinteren er det generelt ikke tillatt å kjøre med sommerdekk. Postboks 8142 Dep. skal motorvognens speil være utstyrt med hvit refleks på fremsiden. I Nordland. 175. motorsykler og bobiler: Uten tilhenger Med tilhenger I tettbygd strøk 50 km/t 50 km/t Utenfor tettbygd strøk 80 km/t 80 km/t * Fartsgrensen på motorveger er skiltet. De fleste steder i Norge kan man få hjelp ved følgende telefonnumre: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Andre telefonnumre kan fås på nummeropplysningen tlf. Ombord på ferjer må hovedkranen på propananlegget alltid være stengt. Det gjelder også i baksetet hvis belter er montert. Kjettinger: Et kjøretøy på 3.særlig fredag ettermiddag fra Oslo og hele søndag til Oslo. kan du også få aksellastopplysninger.10 til 1. ** * Motorvogn.l. Hold orden på rasteplassen. må det være piggdekk på alle fire hjul. Alle biler skal ha varseltrekant og nødblink. Bremsene kan lett gå varme.40 m. samt opplysninger om avstander. 1881/1880. Fjelloverganger: Ved passering av fjelloverganger o. Helårsdekk kan også brukes. normalt til 90km/t. Vegmeldingstjenesten. Alkohol og annet berusende eller bedøvende middel: Det er ikke tillatt å føre motorvogn i påvirket tilstand.75 m ** SPESIELLE FERDSELSREGLER Kjørelys. Mønsterdybde: Det skal være minimum 1. Informasjon om dette kan du også få hos Vegmeldingstjenesten på tlf. Man kan kjøre med vinterdekk med eller uten pigger. Informasjon om dette kan du få på tlf.vegvesen. Husk å stenge hovedkranen på propananlegget i campingvognen på grunn av eksplosjonsfaren. Ved kjøring opp store stigninger jobber bilen hardt.vegvesen. er det tillatt å bruke piggdekk også utenom disse periodene. vegruter og ferjer. FARTSGRENSER Personbiler. Rasteplasser: Disse er beregnet til rasting. Internett: www.riks.og kommunale veger med mindre tillatt bredde enn 2. Fra utlandet: +47 81 54 89 91.PÅ NORSKE VEIER INFORMASJON OM VEG OG TRAFIKKFORHOLD Vegmeldingstjenesten har landsdekkende oversikt over veg-. Camping bør foretas på campingplassene.no VED ULYKKER OG UHELL Nødtelefon: På høyfjellsvegene og i tunneler er det satt opp nødtelefoner. Bruk av piggdekk er tillatt fra 1. Kjør derfor på et lavt gir (det samme som du ville brukt ved kjøring opp bakken). Caravanspeilene skal tas av når du ikke har campingvogn koblet til bilen. Caravanspeil er påbudt når du kjører. N-0033 Oslo Tlf. Statens vegvesen.no RISIKO FOR KØDANNELSER I forbindelse med arbeids. 19 .

l 20 . and are given one (★) to five (★★★★★) star ratings. bathrooms. it is useful to know where you can fill up your tanks with clean water and dispose of rubbish and waste water without any hassle. or refer to the key on the map. AGA AS – Tlf. Participating campsites are shown by the in the camping guide. Sites rated with 2–3 stars cost from NOK 80 – NOK 160 per accommodation unit per day.CAMPING IN NORWAY What about walking over our impressive plateaux. mobile homes and tents vary from campsite to campsite within each star rating. Look for the sign P under the individual campsite on page 31–86 of the guide. lakes and fjords. For information contact the Royal Norwegian Embassy or Mattilsynet Hovedkontor Postboks 383. You will find cabins throughout Norway a real lot and set in beautiful surroundings..: +47 23 17 72 00 . This sign symbolizes that the site has been classified and approved. CAMPING CARD Now all you need is just one camping card and a validity stamp for your camping holiday in Scandinavia! In order to provide a better service. a 2 star campsite may well have 5 star cabins. which offer hours of fun for the children. Brummundal. A wide variety of fun activities and play areas is provided to ensure a holiday full of excitement and new experiences. by the sea or touring in our varied countryside. The larger campsites tend to have someone on duty 24 hours a day. so individual campsites are easy to find on the map guide (see the explanation on page 28). Look for this sign at reception. Look for the sign under the individual campsite.no and www.camping. Look at internet: www. very stringent rules are in force for the importation of dogs.camping. CABIN HOLIDAYS Many campsites have good cabins available for rent. visit our amusement parks and zoos. LEAVE YOUR PET AT HOME! Owing to the risk of rabies.Fax: +47 22 02 78 04. RS DERS ON ANDE SSON AN PETTERSS PETTER AN 13 ATAN 13 O STUREGAT GRANSBO STUREG GRANSB 66 66 SE-166 SE-166 55 55 ia candinav ing Card S Norway The Camp in mpulsory will be co . RBL/Klassifiseringsutvalget (a Norwegian classification body) have classified campsites. awarding them star ratings from one (★) to five (★★★★★). facilities and comfort.mattilsynet. Bedclothes are available for hire at the site or you can bring your own. Internett: www. CAMPING GAS You can buy camping gas from Statoil and AGA which have outlets throughout Norway. All 4 and 5 star campsites have toilets and showers for the disabled. In this camping guide you will find the information needed in order to plan your camping holiday in Norway. 13. If you are travelling by mobile home in Norway.campingnorge.camping. whether you are holidaying by a fjord. The number of stars indicates the standard the standard of the campsite. see page 12.e. relax on a sun-soaked rock at the water's edge or go skiing in summer! The possibilities are endless and there are campsites all over Norway.agapropan. Cabins are assessed in the same way.: +47 23 21 68 00. independently of the campsite. bedrooms. We have allocated every campsite a site code (2 letters + a number) and a map reference.campingcheque. Camping cheques are valid as payment for: 1 overnight stay in a tent/camper van/caravan for up to 5 people per unit.no Welcome to a camping holiday in Norway! FACILITIES FOR THE DISABLED Most 3 star campsites have toilets and showers for the disabled.. INTERNETT For more information on camping holidays in Norway visit our home page at: www. Opening times are normally from 0700 to 2300. living rooms and well-equipped kitchens. Star ratings are an excellent guide when choosing a campsite. These often have high standard. or at Internet: www. Please note that the cabin standard is assessed independently of the standard of campsites. 6 from 200 CAMPING CHEQUES Camping cheques are a new offer for those on driving holidays in Norway. Price per cabin per day is NOK 250–800 according to size. those with 4–5 stars cost from NOK 120–250 per accommodation unit per day. i.com EXCELLENT FACILITIES FOR MOBILE HOMES Mobile homes are welcome at our campsites.no CAMPING HOLIDAYS Norwegian camping holidays are of a high quality.no A new home page with all about camping: www. Electricity is not allways included in this price and cash payment must be paid at the site. See page 26. look for the symbol ‘. many Norwegian campsites require proof of identity in the form of a camping card when checking in.no • Get your daily camping news • Register to be sent free e-mail updates • Find campsites and holiday ideas and a lot more. cats and other animals. in the mountains. Internett: www. try your luck at fishing in our countless rivers.no Tlf. Overnight prices for caravans. sailing on peaceful mountain lakes or out at sea. Safety and security are guaranteed.

5 tonnes or more must carry snow chains if ice or snow is expected on the road. Children over 4 years can use normal seat. When driving up steep slopes the car is required to work hard. Snow chains: A vehicle of 3. ** * Motor vehicles towing a trailer without brakes with a gross weight of over 300 kilos. Vegdirektoratet. Tel.no SPECIAL TRAFFIC RULES Driving lights. Studded tyres may also be used outside these periods if the weather and road surface conditions make it necessary.. routes.75m * Some secondary roads have a maximum width of less than 2. Caravan stipulations: No-one is allowed in the caravan when it is being towed. In Nordland. Tyre tread depth: There must be a minimum of 1. Caravan mirrors must be removed when the caravan is not linked to the car. ** Motor vehicles with a highest permissible gross weight of more than 3. Use of studded tyres is allowed from 1 November to the first Monday after Easter. Caravan mirrors are compulsory. Postboks 8142 Dep. The following telephone numbers will provide help: Fire: 110 Police: 112 Ambulance: 113 Or contact directorie enquiries on tel.no QUEUES/TRAFFIC JAMS During June. they must be fitted to all four wheels. short stays and public conveniences.DRIVING ON NORWEGIAN ROADS ROADS AND TRAFFIC INFORMATION The Road User Information Center is a traffic organisation which gathers information about road. Keep an eye on the car's temperature gauge. N-0033 Oslo. Internett: www.vegvesen. Child safety: Children under 4 must have their own seat or safety restraint (babies in a cot).500 kilos and motor vehicles towing trailers may not exceed 80 km/h even if the local speed limit is higher. may not exceed 60 km/h even if the local speed limit is higher. Winter tyres: You can drive with winter tyres with or without studs. Mountain passes: When going over mountain passes there are often very long downhill stretches. Statens vegvesen. More information is available from the Road Information Service. Alcohol and other intoxicating or tranquillising medication: Driving motor vehicles while under the influence of alcohol or medication is not permitted. IN THE EVENT OF AN ACCIDENT Emergency telephones can be found on mountain stretches and in tunnels. July and August. All cars must be equipped with a warning triangle and hazard lights.vegvesen. Keep picnic spots tidy. CAR SALVAGE If you require salvage or technical assistance with your vehicle you can call the following 24 hour numbers: NAF: 810 00 505 (local rate) Falken: 02 222 (freefone) Viking: 06 000 (freefone) PERMITTED SIZE OF CARAVANS Height: No restrictions Width: 2. driving and traffic conditions throughout the country. Campsites are provided for camping. white reflectors must be mounted on the front sides of the mirrors on the car. To avoid this. +47 81 54 89 91. You can also obtain this information from the Roads Information Service on tel.55 m.3 m and more than 50 cm wider than the car. tel. Remember to shut off the main propane gas tap in the caravan because of the danger of explosion. Greater concentration of alcohol in the blood than 2 milligrams per millilitre is automatically regarded as intoxication. All-year tyres can also be used.0 mm on winter tyres. These snow chains must fit the vehicle's wheels. because the car can quickly overheat. warning triangle and hazard lights: Dipped headlights are compulsory 24 hours a day. 1881/1880. This also applies to the back seat if seat belts are fitted there. Telephone: +47 81 54 89 91. **Drivers of cars and caravans with a combined length of more than 12. Internett: www.40 m must check from the list of national highways and/or municipal roads whether it is permissable to drive on the intended road or route. +47 22 07 35 00.55 m* Total length(car + caravan):18. Picnic spots: These are meant for picnics. 21 . normally 90 km/h. drive in a low gear (the gear you would use if you were driving up the slope). Information can also be obtained about distances. you should expect traffic and queues at ferry terminals. If studded tyres are fitted to a car weighing under 3. Seat belts: Seat belts are compulsory. SPEED LIMITS Cars. when brakes may overheat.5 tonnes. If your caravan is wider than 2. On board ferries the main propane gas tap must always be closed. This means you will not have to brake so hard and that brakes will not heat up so quickly. (+47-81 54 89 91). NORWAY. motorcycles and camper vans: without trailer with trailer In a built-up area 50 km/h 50 km/h Outside built-up area 80 km/h 80 km/h* Speed limits on motorways are signposted. 175. During this period there may also be tailbacks on the E18. Troms and Finnmark studded tyres are allowed during the period 15 October to 1 May.6 mm tread on summer tyres and a minimum of 3. ferry timetables and axle loads.

– für 4–5 Sterne-Plätze. können Ihnen die Sterne sicher den Weg weisen. Einige Plätze sind rund um die Uhr geöffnet. Schauen Sie nach dem Symbol unter dem jeweiligen Platz. von denen Ihre Kinder nie genug haben werden.–. je nach Größe und Ausstattung.camping. Wohnraum. Ganz gleich. 13. Schlafraum.camping. Möglichkeiten gibt es viele. Campingplätze. oder. Der Bewertungsausschuß von RBL hat nämlich allen bewerteten Campingplätzen Sterne zwischen 1 (★) und 5 (★★★★★) erteilt. das der i Betrieb beürteilt und anerkannt würde. so daß man schnell und einfach den jeweiligen Campingplatz auf der Karte oder im Führer finden kann. Wenn man mit dem Wohnmobil in Norwegen unterwegs ist. Da die Preise variieren können. l CAMPINGKARTE Während Ihrer Campingferien in Skandinavien benötigen Sie jetzt nur noch eine Campingkarte und eine Gültigkeitsmarke.FERIENHÄUSER Um wunderschöne Campingferien in Norwegen zu verbringen. besuchen Sie unsere Freizeit-und Tierparks.no CAMPINGFERIEN Norwegische Campingplätze weisen eine gute Qualitãt auf. Die Preise für die Campingübernachtung mit einem Wohnwagen.camping. daß der durch Sterne gekennzeichnete Standard der Hütten unabhängig vom Standard des Campingplatzes bewertet wird. Strom ist nicht immer inbegriffen und muss bar vor Ort bezahlt werden. GUTE BEDINGUNGEN FÜR WOHNMOBILE Wohnmobile sind am besten auf einem Campingplatz aufgehoben. Auf den meisten norwegischen Campingplätzen werden Hütten vermietet.00–23. sollten Sie sich an der Rezeption nach diesen erkundigen. Seen und Fjorden Ihr Angelglück. KÖRPERBEHINDERTE Die meisten 3 Sterne Campingplätze verfügen über Toiletten und Duschen für Körperbehinderte. und entsprechend der Anzahl Sterne können Sie den Standard des jeweiligen Campingplatzes ablesen. wo Camper sowohl sichere Verhältnisse als auch eine Aufsicht vorfinden. Siehe im Internet: www.– pro Wohneinheit und Tag für 2–3 Sterne-Plätze und NOK 120.campingnorge. Viele Campingplätze vermieten Ferien häuser mit gutem Standard – oft mit Bad. oder auf Internett: www. die Schecks entgegennehmen. Seite 12. die nach Norwegen reisen. und viele Plätze bieten Aktivitäten. im Gebirge. siehe Erklärung auf Seite 28. um Wohnmobilen problemloses Parken zu sichern. Wir haben jedem Campingplatz einen Platzcode (2 Buchstaben + eine Nummer) und einen Kartenhinweis zugeordnet. schauen Sie nach dem Symbol ‘. oder.campingcheque. daß ein Campingplatz mit 2 Sternen ohne weiteres Hütten mit 5 Sternen haben kann.no • Erhalten Sie Ihre täglichen Campingnachrichten • Melden Sie sich an und bekommen Sie kostenlose Nachrichten-Mails zugesendet • Finden Sie Campingplätze und Anregungen für Ihre Ferien und Vieles mehr………. Wohnmobil oder Zelt varieren in den einzelnen Sterne-Klassen zwischen NOK 80. Geöffnet sind die Campingplätze gewöhnlich von 07. Wohnmobil oder einen Campingwagen. Hütten kosten pro Tag zwischen NOK 250. benötigen Sie weder ein Zelt. Alle Betriebe sind kinderfreundlich. voll eingerichteter Küche und gemütlicher norwegischer Einrichtung. Schauen Sie in der Rezeption nach diesem Schild Das Schild gibt an. können Sie uns im Internet besuchen: www. Schauen Sie nach dem Symbol P unter dem jeweiligen Platz im Campingfürer auf Seite (31–86) oder sehen Sie nach die Zeichenerklärung auf der Karte.CAMPING IN NORWEGEN Es lädt ein zu Wanderungen über weite Hochebenen und zu Bootstouren auf stillen Bergseen oder auf dem Meer. unabhängig vom Campingplatz. sind im Campingguide mit gekennzeichnet. am Meer oder auf einer Rundreise verbringen wollen.. Information Seite 26.00 Uhr. Ein Camping Cheque gilt als Bezahlung für: 1 Übernachtung mit dem Zelt/Wohnmobil/Wohnwagen und für bis zu 5 Personen pro Einheit. Alle Campingplätze mit 4 oder 5 Sternen besitzen WC und Dusche für Körperbehinderte.und Abwasserprobleme lösen und sauberes Wasser in die Tanks füllen kann. Das bedeutet.no und www. und der vorliegende Campingführer bietet Ihnen die notwendigen Informationen zur Planung Ihres Campingurlaubs in Norwegen. was zu einem aktiven Urlaub voller Erlebnisse beiträgt. mit Sternen zwischen 1 (★) und 5 (★★★★★) bewertet. oder entspannen Sie sich auf einer kleinen Insel. Norwege CAMPING CHEQUES sind ein neues Angebot für Autotouristen. Bettzeug können Sie vor Ort leihen oder selbst mitbringen. wo man auf einfache Art und Weise Abfall. Der Hüttenstandard wird auf die geliche Weise. Wenn Sie einen Campingplatz wählen. ob Sie Ihren Urlaub am Fjord.– und 800. RS DERS ON ANDE SSON AN PETTERSS PETTER AN 13 ATAN 13 O STUREGAT GRANSBO STUREG GRANSB 66 66 SE-166 SE-166 55 55 CAMPING CHEQUES amping wird die C Ab 2006 flicht in dinavia P Card Scan n. 22 . Eine wachsende Anzahl Campingplätze hat besondere Bereiche mit verstärkter Untelage angelegt. und Campingplätze finden Sie überall..– bis 250. Ausflüge und vieles mehr an. INTERNETT Wenn Sie an weiteren Informationen über Campingferien in Norwegen interessiert sind. ist es gut zu wissen. oder fahren Sie Sommerski.com HÜTTENFERIEN .– bis 160. Probieren Sie in den unzähligen Flüssen. Achten Sie bitte darauf.no Eine neue Web-Seite mit verschiedensten Camping-Informationen an: www.

Staugefahr besteht dann vor allem auf der E18.55 m Breite zugelassen. * Für Fahrzeuge mit einem ungebremsten Anhänger und einem aktuellen Gesamtgewicht von mehr als 300 kg beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch bei anderslautender Ausschilderung 60 km/h.5 Tonnen müssen passende Schneeketten mit sich führen. Motorräder und Wohnmobile: Ohne Anhänger Mit Anhänger Innerhalb geschlossener Ortschaften 50 km/h 50 km/h Ausserhalb geschlossener Ortschaften 80 km/h 80 km/h* Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen ist ausgeschildert. Wo Witterung und Straßenverhältnisse es erfordern. Katzen und anderen Tieren (außer aus Schweden). außer-dem Mattilsynet Hovedkontor Postboks 383. BESONDERE VERKEHRSREGELN Licht. Ist ein Wohnwagen über 2. Wenn man bei Fahrzeugen unter 3. In Nordland. STAUS Im Juni.0 mm Profil haben. unter dem Einfluß von Rausch. November bis zum ersten Montag nach Ostern gestattet.: +47 22 0735 00. Brummundal Tlf. aufgrund der bestehenden Tollwutgefahr gelten sehr strenge Bestimmungen für die Einfuhr von Hunden. Bitte halten Sie die Rastplätze sauber.no CAMPINGGAS Campinggas können Sie bei den Verkaufsstellen von Statoil und AGA erwerben. können Sie sich rund um die Uhr an die folgenden Rufnummern wenden: NAF: 810 00 505 (zum Ortstarif) Falken: 02 222 (gebührenfrei) Viking: 06 000 (gebührenfrei) ZULÄSSIGE WOHNWAGENMASSE: Höhe: Keine Begrenzung Breite: 2. Fahren Sie daher in einem niedrigen Gang (Faustregel: demselben. Picknick und Toilettenbesuch gedacht. die die Nummer 1881/1880 hat. Sicherheitsgurte: Das Anlegen der Sicherheitsgurte ist Pflicht.5 Tonnen Gesamtgewicht Spikes benutzt.MITBRINGEN VON TIEREN U. Tel. bei denen die Bremsen leicht warm werden..30 m breit und der Unterschied zwischen der Breite des Kraftfahrzeugs und der des Wohnwagens beträgt mehr als 50 cm. Genaue Informationen erteilen die norwegischen Botschaften oder Konsulate. Winterreifen: Im Winter darf man in Norwegen grundsätzlich nicht mit Sommerreifen fahren.: +47 23 17 72 00 . wenn Sie ohne Wohnwagen unterwegs sind. Reifenprofil: Sommerreifen müssen mindestens 1. Das gilt auch für alle Fährüberfahrten! Vorgeschrieben sind auch Wohnwagenspiegel. Statens vegvesen. um so die Bremsen zu schonen. Warndreieck. Diese sollten Sie aber abnehmen.agapropan. Alkohol und andere Rausch.oder Beruhigungsmittel: Es ist verbo- ABSCHLEPPDIENST Falls Sie einen Abschleppdienst oder technische Hilfe für Ihr Fahrzeug benötigen. tel.75 m. Fast überall erhält man unter den folgenden Nummern Hilfe: Feuerwehr: 110 Polizei: 112 Krankenwagen: 113 Andere Anschlüsse erfährt man bei der Telefonauskunft. wenn Schnee oder Eis erwartet werden können. Vegdirektoratet. Der norwegische Straßenmeldedienst (Vegmeldingstjenesten) hat Übersicht über Straßen-.2 Promille wird in jedem Fall geahndet. Alle Fahrzeuge müssen ein Warndreieck und eine Notblinkanlage haben.a. das Abblendlicht immer eingeschaltet zu haben.no 23 . Schneeketten: Fahrzeuge über 3. Paßstraßen: Bei Paßstraßen sind oft lange Strecken bergabwärts zu bewältigen. die Sie im ganzen Land finden.55 m* Gesamtlänge (Auto + Hänger): 18. ist der Gebrauch von Spikesreifen auch außerhalb dieser Zeiten erlaubt. Spikes sind vom 1. +47-81 54 89 91 (vom Ausland) (Strassenzustandsbericht/Verkehrsservice) **Wenn das Gespann länger als 12. Bergaufwärts sollten Sie den Temperaturanzeiger im Auge behalten. Warnblinkanlage: Es ist Vorschrift. ob das Befahren der entsprechenden Straße erlaubt ist.oder Beruhigungsmitteln ein Kraftfahrzeug zu führen. auch Ganzjahresreifen sind erlaubt. vor der Fahrt den zentralen Gashahn zuzudrehen.vegvesen.und Verkehrsverhältnisse in ganz Norwegen und gibt Auskünfte über Entfernungen.6 mm und Winterreifen 3. Internett: www. Juli und August ist mit dichtem Verkehr und an Fährstationen mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Troms und Finnmark sind Spikes zwischen dem 15. Oktober und dem 1.: +47 23 21 68 00. 175 (in Norwegen) bzw. Internett: www. Telefon in Norwegen 175.no Willkommen zum Campingurlaub in Norwegen! AUF NORWEGISCHEN INFORMATIONEN ÜBER STRASSENUND VERKEHRSVERHÄLTNISSE STRAßEN ten. Ein Blutalkoholgehalt von mehr als 0. ** Für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch bei anderslautender Ausschilderung 80 km/h. Nähere Auskünfte hierzu unter Tel. Postboks 8142 Dep. muß anhand der Straßenliste geprüft werden. denn der Motor kann leicht anfangen zu kochen. Aus dem Ausland: Tel. UNFÄLLE ODER NOTFÄLLE Notruf: Auf Gebirgsstraßen und in Tunneln gibt es Notruftelefone.Fax: +47 22 02 78 04. In der Regel liegt sie bei 90 km/h. müssen alle vier Reifen Spikes haben. +47 81 54 89 91. Man darf Winterreifen mit oder ohne Spikes benutzen. +47 22 65 40 40. Mai zugelassen. Fahrer von schwereren Fahrzeugen erhalten außerdem Informationen über Achslastbestimmungen. wenn dort Gurte montiert sind. Zum Camping gibt es Campingplätze. müssen die Seitenspiegel des Kraftfahrzeugs auf der Vorderseite mit einem weissen Reflektor ausgestattet sein. Rastplätze: Rastplätze sind für kürzere Pausen.40 m ist. GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN Pkw. Internett: www. Kinder unter vier Jahren sitzen in einem eigenen Kindersitz oder Sicherheitsnetz. Fahr. den sie bergaufwärts nehmen würden). Informationen erteilt Vegmeldingstjenesten. Kindersicherung: Mitfahrende Kinder müssen gesichert werden. Das gilt auch für die Rücksitze.und Gemeindestrassen sind nur für Fahrzeuge bis zu 2. AGA AS – Tlf. Wegstrecken und Fähren. * Bestimmte Bezirks. N-0033 Oslo.vegvesen. Wohnwagenvorschriften: Während der Fahrt darf man sich nicht im Wohnanhänger aufhalten. Denken Sie daran.

See camp notice. können vom Campingplatz verwiesen werden. 5.07.11.00 and 07. 3. plattform mv. PRISER 2. oder Ruhe und Ordnung stören.01. Spazierengehen mit dem Hund nur an angewiesener Stelle oder außerhalb des Campingbereich. 3. Das Autofahren auf dem Gelände ist auf ein Minimum zu begrenzen und sollte stets nur im Schrittempo erfolgen.04. 3. Betaling etter gjeldende priser.11.00. el. gas.01.04. Damage caused to the camp or other campers must be compensated in accordance with regulations in force. dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre. For gjester som har inngått avtale om sesongleie. 3.04. ANKUNFT 1. 5.07. Es handelt sich um Menschen mit verschiedenartigen Gewohnheiten.06.03. 3. 12.tilkopling og andre sikkerhetsbestemmelser. Bitte beachten: geringe Lautstärke am Tag und Nachtruhe zwischen 23.02. Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt. Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler. But it also means that rules have to apply to stop campers disturbing each other. Dersom annet ikke er avtalt. 3. Er det spesielle forhold med boenheten din. Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden. Bilkjøring begrenses til et minimum. Der Gebrauch von Waffen jeder Art oder Feuerwerk ist absolut verboten. si fra ved ankomst. Bilvask skal finne sted på anvist plass. You undertake to study the rules concerning fire protection. må ikke settes opp uten betjeningens samtykke. og må foretas i ganghastighet. Please therefore obey notices and staff instructions. 1. RESPONSIBILITY 5. Dogs should be kept on a short lead and taken to the dog run or outside the camping area to perform their functions. Your own equipment such as fences. sind ohne Erlaubnis der Verwaltung nicht gestattet. Only camping equipment of normal type and size is permitted. Gas. 3. Keep the noise down during the day and observe silence between 23. 3. 5. Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke. Befolgen Sie daher die Vorschriften und Anweisungen der Verwaltung. Die meisten Campingplätze haben eigene Bereiche für Spiele und Ballsportarten.01. 1. Graving i bakken må ikke finne sted. 3. og dette er nettopp en del av det fascinerende og spennende ved camping. 3. etc must not be installed without staff permission. Grupper innregistreres av reise-/gruppeleder.10. Lavt støynivå om dagen og nattero mellom kl. 2. Most sites are in areas of natural beauty. Sie müssen sich mit den Vorschriften bezüglich Feuer. Hjelp til å verne om natur og miljø! Begge deler trenger din beskyttelse! Ha et fint opphold her hos oss! Camping in Norway – site regulations On a camping site a lot of people are crowded together in a limited area. Her oppgis navn og hjemstedsadresse. 1. Siehe separate Information.03.00 Uhr. CHARGES 2. Hundebeutel muß benutzt werden. Eigeneinrichtungen wie Einzäunung. Reisegruppen werden vom Reise-/Gruppenleiter angemeldet. Das Autowaschen darf nur an angewiesener Stelle stattfinden.02. YOUR STAY 3.01. Avfall legges på anvist sted. Egne innretninger som gjerde.00 und 07.03. 3. 3. Falls nichts anderes vereinbart ist.09.12. Driving should be kept to a minimum and only at walking pace.12.01. vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Verkauf von Waren und Dienstleistungen ist ohne Genehmigung der Campingverwaltung verboten. De fleste campingbedrifter har arealer tilgjengelig for lek og ballspill. 3. Groups should be checked in by the guide/group leader.11. Für Eigentumsgegenstände der Gäste wird nicht gehaftet. De fleste campingbedrifter ligger i naturskjønne områder. Meld din ankomst i vakt/informasjon/resepsjon. damit sich die Gäste nicht gegenseitig stören.03.01. as should flammable material. The sale of goods and services is not permitted without the permission of the warden. 4. platforms. 3.07. Geben Sie Ihren Namen und Heimatadresse an.01. 3. 3.00 og kl.02. electric hook-up and other safety regulations.02.10. Refuse should be deposited in the designated place. 3. 3. Noen typer spill og lek mellom telt. PREISE 2. ANKOMST 1. 4. Abfall und brandgefährliches Material darf nur in den angewiesenen Stellen deponiert werden. 5. 4. Digging is not permitted. Tragen Sie dazu bei. Legitimasjon forevises på forlangende. HAFTUNG 5. gass. Plattform u.01. 5.01. Det må vises hensyn overfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Følg derfor oppslag og betjeningens anvisninger.01. 3. Most camp sites have special areas for playing and ball games. DEPARTURE 4. Some types of games between tents. De har forskjellige vaner. Nur Campingausstattung normalen Typs und Formats sind erlaubt. Campers behaving badly or disturbing the peace may be ordered off the site. 1. ARRIVAL 1. For those with a seasonal pitch. Unless agreed otherwise. Gäste die sich ungebührlich verhalten.09. Personalausweis auf Verlangen.ä. Jede Form von Spiel zwischen Zelten. Poo bags must be used. 1. Payment according to current rates. caravans and camper vans can be a nuisance or dangerous. 23.05. 1. if necessary with police assistance.02. die Natur und Umgebung zu schützen! Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns! 24 . 3.02.05. Für Schäden am Campingplatz und –betrieb sowie Verletzungen und Schäden der Gäste gelten die allgemeinen Gesetze und Vorschriften. 3. Die meisten Campingplätze liegen in naturschönen Gebieten. Give your name and home address and produce some form of identification if required. Hunde müssen kurz angeleint sein. 1. om nødvendig med politiets hjelp. Bei mitgebrachten Haustieren muß Rücksicht auf die anderen Gäste genommen werden.03. Hundepose må brukes. 1. kan vises bort. AVREISE 4. If special conditions apply to your unit. OPPHOLD 3. the pitch should be vacated and left clean and tidy by 12 noon. muß der Campingplatz (Wohneinheit) sauber und aufgeräumt spätestens 12. 3. 3.01. 3.02. more comprehensive rules apply in addition to those given below. Cars should only be washed at the designated place.06. auch mit Hilfe der Polizei. Men.00 Uhr verlassen werden.00.01. Se eget oppslag. Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Bezahlung nach geltendem Tarif. was natürlicherweise die Faszination und Spannung beim Camping ausmacht. 3. Wohnwagen und Wohnmobilen kann gefährlich und störend sein. They have different habits and this is an important part of the fascination and excitement of camping. 3. ANSVAR 5. Hunder skal holdes i kort bånd. Über den nachfolgenden Vorschriften hinaus gelten für Gäste mit Saisonmietvertrag mehr ausführliche Regeln. Likeså brannfarlig materiale.02. The camping site cannot be held responsible for campers’ possessions. skal campingtomten (boenheten) forlates rent og ryddig og senest kl. 3. Das Graben in der Erde ist nicht gestattet. 07.10. gjelder mer utførlige regler i tillegg til nedenforstående. AUFENTHALT 3. mention this on arrival.00. 3. Melden Sie bei der Ankunft eventuelle besondere Wünsche hinsichtlich der Wohneinheit.01. 2.Camping i Norge – ordensregler Innenfor en campingbedrift bor mange mennesker på et begrenset areal.09. 5. ABREISE 4. Consideration should be shown for other guests if pets are brought in. Du plikter å sette deg inn i regler vedrører brannvern. 3.06. dass gewisse Regeln eingehalten werden müssen.05. 3.01. Das bedeutet aber auch gleichzeitig. Stromanschluss und sonstigen Sicherheitsbestimmungen vertraut machen. Melden Sie Ihre Ankunft bei der Wache/Information/Rezeption. Please help to defend nature and the environment! Both need your protection! Enjoy your stay with us! Camping in Norwegen – vorschriften Auf dem Campinggelände wohnen viele Menschen auf einem begrenzten Gebiet. og lufting foretas på anvist sted eller utenfor campingområdet.03.12. The use of weapons and fireworks is prohibited. 3.01.02. 3. 1. 3. 2. Inform the Warden/Information Desk/Reception of your arrival.

juni 2006 gir vi fordelsrabatt med kr 25. oktober.camping.no DISCOUNTS/ORDERING You will find a complete up-to-date list of member benefits at www.sommarland. We offer a discount of NOK 25. Les mer om Bø Sommarland på www. The price is valid for one days visit and can not be combined with other offers. restauranter og mye mer.–19. free admission to museums and attractions. du får 12.D U T R E N G E R BA R E E T T K ORT ! You need only one card on camping in Scandinavia! NDERS ANDERS SSON A RSSON PETTER TAN 13 PETTE TAN 13 A GA O STUREG STURE 66 GRANSBO RANSB 6 66 G SE-16 6 SE-16 – 10.– for adults and NOK 13.-– for voksne og kr 13.no You can order a card via: www.camping. Det betyr at du får spise gratis etter 8 betalte middager – eller med andre ord. kort og kan ikke kombineres med andre tilbud.no Besøkende med CCS får en rabatt på 10% på inngangsbilletten på ordinære åpningsdager i perioden 28. fri adgang til museer og severdigheter. 2007 Tjuvstart på bonus hos By the Way! Når du som har Campingkortet besøker en av By the Way restaurantene i sommer. and discounts on sightseeing trips. juni og 13. OSLO PASS Present a valid CCS card to receive a 20% discount on purchase of the Oslo Pass at the Tourist Information Office. juni til 23.no 26 . Visitors with a CCS card will receive a 10% discount on admission for standard days in the period 28 April –22 June and 18 August – 7 October.no NORD ULYKKESFORSIKRING Gjelder innsjekket gjest på campingplass samt familiemedlemmer (1 eller 2 voksne + barn). The discount can be used for up to 4 persons per card. at restaurants and much more.sommarland. Get into the habit of visiting our homepage at www. free parking at all municipal car parks in Oslo. leie av bil og skøyter. august – 7.no We welcome you to an amusing experience in Norway larges waterpark. admission to Tusenfryd.no for å sjekke fordelstilbudet.– for barn.telemarkskanalen. som gir deg en gratis middag.–22. during the period 2rd June to 23rd June. Tilbudet gjelder for inntil 4 personer per kort.–22. K1 NO 55 55 RABATTER Oppdatert oversikt vil du hele tiden finne på www. free stamp in your card the first time you visit us and buy a dinner – and you advance faster towards the goal. Please read more at www. Gjør det til en vane å gå inn på hjemmesiden www. Rabatten gjelder for inntil 4 pers. To claim your discount just show your valid camping card and mention the offer.camping.camping. you may make a false start with your bonus with us. Mot fremvisning av CCS kort tilbyr vi inngangbilletter i Bø Sommarland for kr 200 per person i perioden 09. August. juni og 18. www. OSLO PASS 24 timer/hours VOKSEN/ADULT OSLO PASS Vis et gyldig CCS og du får 20% rabatt ved kjøp av Oslo Pass i Turistinformasjonen i Trafikanten på Jernbanetorget 1 og i Rådhuset i Oslo. Prisen gjelder for 1 dag og kan ikke kombineres med andre tilbud.5% discount! This offer is applicable for all dinners at ordinary rates – and please remember your card! Welcome! TELEMARKSKANALEN På båttur fra Akkerhaugen til Lunde med M/S Telemarken i periode 2. pr. The Oslo Pass entitles you to free travel on all public transport.no Du kan bestille kortet via: www. april – 22. august.camping. June and 13.no to check out the benefits package.–19.for children on the boat trip from Akkerhaugen to Lunde on M/S Telemarken. The price is valid for up to 4 people per card. Vis frem gyldig campingkort. giving you a dinner for free! This means that you will have a free dinner after 8 dinners paid for – or in other words: you have a 12. fri parkering på alle kommunale P-plasser i Oslo og rabatt på sightseeing. You get an extra.... Oslo Pass gir fri transport med alle offentlige kommunikasjonsmidler. When you as a holder of the CampingCard visit us during this summer. By presenting CCS card we offer you entrance in Bø Sommarland for NOK 200 per person in the period 09. kan du tjuvstarte på bonuskortet vårt! Du får nemlig et ekstra stempel i kortet første gang du besøker oss og spiser en middag – og kommer tidligere i mål. Trafikanten at Jernbanetorget 1 or at the City Hall in Oslo. Tusenfryd.5% rabatt! Gjelder for alle middagsretter til ordinære priser – og husk å vise oss kortet ditt! Velkommen! Make a false start with your Bonus at By the Way! By the Way is the leading chain of roadside restaurants in Norway.camping. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en vannvittig morsom opplevelse i Norges største vannaktivitetspark. NORD INSURANCE Covers guests checked-in at camp sites plus family members (1 or 2 adults + children). hire of cars and skates.

.. For mer informasjon: www.......no Briksdal Breføring a.. Sjå våre innhaldrike heimesider for fleire opplysningar... the City of Culture...... Adresse: . Discount with «Camping Card Scandinavia»: 10% off on any ticket purchased.. overnatting i hytte. Med «Camping Card Scandinavia» vil du få 10% rabatt på alle typer billetter til Familieparken (opp til 4 personer)............. hoppetelt og mye...... Bitte in Blockbuchstaben schreiben....... Postnr...... Ved bestilling må alltid CCS kundenummer oppgis. For mer informasjon om dette...... på mange etablerte kulturtilbud........:..... og ikke allerede forhåndsrabatterte turer............ som svipptur og lignende.. The customer number N02990......pluscamp......... free admittance to most museums and attractions and discounts on a variety of cultural and sightseeing attractions and parking. With PlusCamp you will have every 8th night of camping for free........briksdal-adventure....... ................. Majorstuen..... Avtalen gjelder ikke på Color Line sine fredags.......com/Bergenskortet..... se www.. We offer a 10% discount on all our activities on production of a valid Camping Card...pluscamp....... adgang eller rabatt til muséer og attraksjoner....... trampolines and much.... Please write in block capitals.. Fødselsdato (6 sifre):.... Zip line og ei mengd høgde og bakke aktivitetar åpna i 2006. Booking /Informasjon: Briksdal Breføring a..............s..... You must get each night stamped in our loyalty folder....com/Bergenskortet... Up to 4 persons... Kundenummeret N02990.... electric cars...... or a 150 NOK rebate for every 8th night in a cabin..... PLZ/Postcode Ort/Post address Nasjonalitet: .. much more............. Zip line and a range of heights and hills activities........... and present a valid CCS-card on departure.. Rabatten gjelder ikke på økonomi-bilpakker.... Bookings must be made direct by ringing Color Line’s booking line on 810 00 811..........visitBergen........ Offer applies to the period May – October 2007.. minigolf...hardangertun. More information at: www.... Det vil også gis andre fordeler lokalt fra den enkelte PlusCamp bedrift.. 810 00 811.... Nationalität/Nationality Geburtdatum (6 Ziffern)/Date of birth (6 figures) Unterschrift/Signature Benytt store bokstaver ved utfylling...... fjellklatring. kanopadling etc.......el-biler...... – N 6792 Briksdalsbre Briksdal Glacierguiding offers glacier walking on Briksdalsbreen and Bødalsbreen. For å oppnå fordelen/rabatten må det stemples i vår folder for hver overnatting....... Kan kjøpes for 24-timer eller 48-timer... etc............ Here you will find swimming pools. water slides....... bumper boats...................... For other locally specific rebates or benefits see: www.. gullgraving.....s........ mini-golf.... 150.... Box 5465. r i ng evand king Br r wal Glacie BESTILLING – BESTELLUNG – ORDERING Leveringstid for CCS er 2–3 uker........ if booked directly with Briksdal Breføring a.. – Die Lieferzeit für die CCS-Karte beträgt 2–3 Wochen..... Camping Card Scandinavia 2007 Sendes til/Einsenden an /Send to: RBL.. N-0305 OSLO Vorname/First name Nachname/Surname Straße/Address: S S ANDER ANDER RSSON RSSON PETTE ATAN 13 PETTE ATAN 13 O BO G TUREG RANS B STURE 66 GRAN S S G 6 66 6 SE-16 SE-16 55 55 Fornavn: ........... Bergenskortet er gyldig hele året... climbing. bondegård.... jungel løype.. The Bergen Card Get ready to explore Bergen.. – Briksdal Adventure Briksdal Breføring driv brevandring på Bødalsbreen......hardangertun. New activity park in the Briksdal valley with climbing tower...... CCS kort-innehavere må oppgi sitt CCS kort-nummer ved bestilling og vise gyldig CCS-kort ved avreise... PlusCamp PlusCamp’s plasser vil gi hver 8....... Etternavn: ......... For mer informasjon: Tlf 53671313 www.........com – www. Tilbodet gjeld fra mai – oktober 2006.. CCS cardholders must give their CCS card number when booking..s.. +47 57 87 68 00 – Fax +47 57 87 68 01 post@briksdalsbre................... og ved direkte booking til Briksdal Breføring a. ulike sightseeingtilbud og parkering... Vi gir 10% rabatt på alle våre aktivitetar med framvising av gyldig Campingkort...................visitBergen..... Poststed:........... Vi tar deg deg med på guida fjellturar.. More info: Ph: 53671313 www..... natt gratis på campingovernatting og kr.. Tel......briksdal-adventure.... – Allow 2–3 weeks for delivery............ Offers holders of a valid CCS card a 10% discount on standard car packages and transport on all Color Line routes to and from Norway... trampoliner...... canoeing etc.... You will need the CCS customer number when booking. mye mer...i rabatt for hver 8.........no PlusCamp is a chain of high standard campsites throughout Norway............... See our comprehensive website for more information.....no The amusement park in Kinsarvik has many different activities for families with small children...s..I familieparken i Kinsarvik er det badebasseng..... Bestillingen må gjøres direkte til Color Lines booking på tlf. kræsj-båtar.... you can enjoy free bus travel within the city limits.... The discount does not apply to economy car packages....... With your Bergen Card.. We can take you on guided mountain walks.. Signatur: .............no Tilbyr innehavere av gyldig CCS 10% rabatt på ordinære bilpakker og transport på samtlige av Color Line sine ruter til/fra Norge ....... the practical and inexpensive way! Present a valid CCS card to receive a 10% discount on purchase of the Bergen Card at the Tourist Information Office at Vågallmenningen 1 in Bergen.com Bergenskortet Opplev kulturbyen Bergen på en praktisk og rimelig måte! Vis fram gyldig CCS kort og du får 10% rabatt ved kjøp av Bergenskortet i Turistinformasjonen på Vågsallmenningen 1 i Bergen. Vår nye aktivitespark i Briksdalen med klatretårn... Vi vil i år tilby bresafari i raftingbåter på brevatnet framfor Briksdalsbreen....... Med Bergenskortet i lommen reiser du gratis i Bergen med buss...... or on Color Line’s Friday and Saturday departures or pre-discounted trips such as short trips...no – www.... vannsklie....og lørdagsavganger....

0" WGS84 Kapasitet/sesongplasser Capacity/number of seasonal pitches Kapazität/Danercamping GPS. camping Classification.Bezirk Finner man et plassnr. ned mot Strandefjorden. Familieleiligheter m/høy standard. Åpen hele året. Danach finden Sie dann auch unter dem jeweiligen Bezirk nach Nummern geordnet die Beschreibungen. To fine fellesanlegg. campsite Klassifizierung. Wollen Sie zu einem Platznr.fagernes-camping. Fax: 61 36 07 51. Campingplatz Hytte Chalet Hütte. ☎ 61 36 05 10. so achten Sie bitte auf der Karte darauf. Global position system. see page 27 GPS. se side 27 GPS. Perhaps you have found a site code on the map and want to check the facilities. 185 km fra Oslo.HVORDAN BRUKE GUIDEN?/ HOW TO USE THE GUIDE?/WIE MAN DIESEN FÜHRER BENUTZT? NORGE . inntil Fagernes sentrum. og Fax Tel.camping@sensewave. Ferienhaus OP 39 – C 10 fl ★★★★ “ Œ FAGERNES CAMPING n a Tyinvegen 23. then turn to the listing by number in the appropriate county. Hytter med og uten dusj og wc. Global position system.Counties . auf der Karte die dazungehörige Beshreibung in der Liste nachlesen. Deretter finner man beskrivelsen i nummerrekkefølge under vedkommende fylke. E-mail: fagernes. Fylke County Bezirk Navn Name Adresse Address Anschrift Tlf.) Se symbolforklaring See key to symbols Siehe Symbole Kartreferanse Map reference Kartenreferenz Klassifisering. das Global Positioning System. und Fax Åpningstider Opening hours Öffnungszeiten Vegbeskrivelse (vegnummer) How to get there (Road number) Zufarhtbeschreibung (Straßennr. ser man først på kartet i hvilket fylke plassen ligger. N 60°58’55. på kartet og vil finne beskrivelsen i heftet. Seite 27 Klassifisering hytter Classification chalet Klassifizierung Hütte c30 d200/50 M150 ‘ 15 ★★-★★★★ ghjklprtvxyæøAD 28 . and Fax Tel. 150 caravanplasser. 300 km fra Bergen. in welchem Bezirk der Platz liegt.com Helårsåpen Open all year Ganzjährig geöffnet Campingkjeder .Chains . Ca.no Beliggenhet ved Valdresmuseet. Finnmark Troms (FI) (TR) Nordland (NO) Nord-Trøndelag (NT) Sør-Trøndelag Møre og Romsdal (MR) Sogn og Fjordane (SF) Oppland Hedmark Oslo Akershus (OP) (HE) (OS) (AK) (ST) Buskerud Hordaland Rogaland Telemark (BU) (HO) (RO) (TE) Østfold Vestfold Aust-Agder (ØS) (VE) (AA) Vest-Agder (VA) CAMPINGPLASSER – CAMPSITES – CAMPINGPLÄTZE Plasskode Site code Platzcode Plassens nr Number of campsite Platz nr.2" E 09°13’53. 2900 Fagernes.NORWAY NORWEGEN Fylker. First you find out in which county it is situated. Meget sentral beliggenhet.Ketten 2005 Internettadresse: www. b E16.

Y Z Æ Ø Å › ç ∂ Tennis/Tennis court/Tennisplatz Minigolf/Mini-golf Trimløype/Exercise track/Trimm-Dich-Pfad Uoppvarmet svømmebasseng/Unheated swimming pool/Ungeheiztes Schwimmbad Oppvarmet svømmebasseng/Heated swimming pool/Geheiztes Schwimmbad Svømmehall/Public swimming pool/ Hallenbad Badeplass/Bathing place/Badestrand Fisking/Angling/Angeln . See page 12 Klassifizering. 220V/Electric supply at 220 volt/ N Vanntilkopling/Water supply/Wasser O Avløp/Drain/Abfluss P Tømmested for bobil/Outlet mobil homes/ Abwasser für Wohnmobile S Felles oppholdsrom/Common room/ Aufenthaltsraum h Gresslette/Grassy/Rasen i Fjellterreng/Mountain terrain/Im Gebirge j Inngjerdet plass/Fenced and guarded/ Eingezäunter. Ferienhaus œ Værelser/Rooms available/Zimmer π Vandrerhjem/Youth Hostel/Jugendherberge • Motell/Motel † ü ‹ Ω ≈ µ ‚ „ _ ÷ Kiosk/Kiosque Butikk/Grocery shop/Laden Nedfrysing av kjøleelementer/Exchange of freezer box coolers/Einfrieren von Kühlelementen Norske propanflasker/Norwegian propane bottles/Norwegische Propanflaschen Kafeteria/Cafeteria Restaurant Øl og vin/Wine and Bier/Wein und Bier Alle rettigheter/fully licencel/alle schankrechte Kredittkort aksepteres/Credit cards accepted/Kreditkarten werden akzeptiert Hunder forbudt/No dogs/Hundeverbot d–/– Kapasitet/sesongplasser pitches Capacity/number of seasonal Kapazität/Danercamping + e f g Reservasjon mulig/Pre-booking available/Reservierung möglich Dårlige leforhold/unsheltered/Schlechter Windschutz Gode leforhold/Sheltered/Guter Windschutz Ypperlige leforhold/Well sheltered/Sehr guter Windschutz M El. TOPP CAMPING Norsk Caravan Clubs campingkjede. se side 12 Clasification.Ketten 2007 Reiselivsbedriftenes Landsforening. bewachter Platz l n o p q v x y æ ø å A WC for rullestolbrukere/WC for disabled people/Für Körperbehinderte eingerichtete Toilette Åpen hele året/Open all year/Ganzjährig geöffnet Vintersesong på bestilling/Booking required in winter/Vorausbestellung im Winter Lettere camping/Section for light camping/ Abteilung für leichte Camper Jernbane nærmere enn 20 km/Railway station nearer than 20 km/Eisenbahn näher als 20 km Servant med varmt vann/Washbasin with hot water/Waschbecken mit Warmwasser Kabinetter med varmt vann/Separate hot water cubicles/Waschkabinen mit Warmwasser Dusj med varmt vann/Hot shower/Duschen mit Warmwasser Familie-vaskerom/Family washroom/ Familienwaschraum Stellerom/Nursing room/Wickelraum Stikkontakt/Electric socket/Steckdose Tømmested for kjemikalietoalett/Drain for chemical toilet waste/Ausguß für Chemikaltoiletten T Farge-TV/Colour TV/Farbfernseher U Video V Utendørs grill/Barbecue/Grill im freien W Lekeplass/Plauground/Spielplatz X Ballplass/Area for ball games/ Ballspielgelegenheit ö Ikke campingvogner/No caravans/Nicht für Campingwagen Campingkjeder . é Båtslipp/Slipway/Helling * Kabel-TV/Cable TV ¸ Sykkelutleie/Cycle hire/Fahrradvermietung ˛ Robåtutleie/Boat hire/Bootsverleih ı Kanoutleie/Canoe hire/Kanuvermietung 29 . Tilsluttet Motorførernes Avholdsforbund (MA)/Assosiated to International Abstaining Motorists’ Association (IAMA) Eierstyrt campingkjede. siehe Seite 13 B Badstu/Sauna C Solarium D E G I J Kokemulighet/Cooking facilities/ Kochgelegenheit Oppvaskkum med varmt vann/Sink with hot water/Geschirrspüle mit Warmwasser Tøyvask med varmt vann/Sink for laundry with hot water/Waschbecken mit Warmwasser Vaskemaskin/Washing machine/ Waschmaschine Tørketrommel eller tørkerom/Tumble dryer or drying room/Trockenmaschine oder -Raum Stromanschluß/220 V b c (bE6) Vegbeskrivelse (Vegnr.) How to get there (Road number) Zufahrtbeschreibung (Straßennr.000 m2) √ Seilbrett/Surfboard hire/Surfbrett ª Golfbane/Golf fi Teltutleie/Tent hire/Zeltverleih ’ Caravanutleie/Caravan hire/Campingwagenvermietung ‘ Hytte/Chalet/Hütte. Norges Automobil-Forbunds campingkjede. Camping Cheque.SYMBOLER/ SYMBOLS/ SYMBOLE fl Campingplass. Campsite.Chains .) Antall dekar (mål)/Size og campsite in decar/ Anzahl Dekar (1 da = 1. Campingplatz ★★ Klassifisering.

deren Funksignale von dem Empfänger ausgewertet werden. Posisjonen en befinner seg på leses direkte på skjermen som lengde/ breddegrader . Das Kartendatum ist WGS84."Global position system". Your position can be read from the screen as latitude and longitude. and tells you when you will arrive.8" E 10°30'00. The system consists of 24 satellites. døgnet rundt. das rund um die Uhr die gesamte Welt abdeckt.8" E 10°30'00. Etter mai 2000. an der man sich befindet.no vises i grader. GPS. Die Position. GPS berechnet die Geschwindigkeit. Künstliche erschlechterung der GPS-Signale abgeschaltet. GPS'n beregner din fart. for example: GPS: N 59°15'34. In May 2000 the Americans removed the interference to the GPS signals so that precision is within a 5–10 metre margin of error. navigates in grids. minutter og sekunder. ist ein satellitengestütztes Navigationssystem.4".4" Kartdatum er WGS84. Das System besteht aus 24 Satelliten. Die Koordinaten in der Kartendatenbank von camping. viser vei til Destinasjonen og forteller deg på hvilket tidspunkt du vil være fremme. das Global Positioning System.24 hours per day. eksempelvis: GPS: N59°15'34. navigerer i ruter. GPS. er et satellittbasert navigasjonssystem som dekker hele verden. sodass die Genauigkeit jetzt bei einem Fehler von 5–10 Metern liegt. which send radio signals that are read by the receiver. navigiert zu Wegpunkten und über Routen. kann auf dem Display direkt in Längenund Breitengraden abgelesen werden. Im Mai 2000 haben die USA die sog.no are shown in degrees.no werden in Grad. navigerer til punkter. die Entfernung bis zum Zielpunkt. Your GPS receiver calculates your speed and distance to your destination. minutes and seconds. navigates to points. zum Beispiel: GPS: N 59°15'34. shows the route to your destination. Minuten und Sekunden angegeben. avstand igjen til målet. The co-ordinates in the map database at camping. is a satellite-based navigational system covering the globe.GPS-GUI DE GPS. 30 . har amerikanerne fjernet forstyrrelsen på GPS-signalene slik at nøyaktigheten ligger mellom 5–10 meter feilmargin.8" E 10°30'00. Systemet består av 24 satellitter som sender radiosignaler som leses av mottakeren. Koordinatene i kartbasen på camping. zeigt den Weg zum Zielpunkt sowie die Ankunftszeit am Zielpunkt.Global position system.4" The map data is WGS84.

☎ 69 14 71 26. Fax: 69 19 90 58. Rik anledning til mange friluftsaktiviteter. Tel: +47 69 14 71 26.1" E 11°41'38. natt for 2 personer (inkl.Gode muligheter for bading. sengetøy og håndklær).storalee.utnecamping. se annonse side 16-17 Information for tourists.no b Rv21. fax: +47 69 14 74 19 E-mail: aaspehje@online. N 59°12’02. N 59°30'43.Østfold Turistinformasjon. ta av til Tolsby (9 km).no 31 . N 59°19’05. kjøkken.pr. • Helårs camping *** • Hytter/rom ** • Apartments ***** • Trådløst Internett • • Lekeplass • Fiske – turterreng • Sentralt i Østfold • 8 km nord for Sarpsborg • • Badeland/badestrand 5 km • Tømmestasjon for camping/bobil • Avkjøring E-6 Sollikrysset N-1719 Greåker.1" WGS84 ØF 14 – D11 fl ★★★ “ n STORA LEE CAMPING a Tolsby Gård. Fra kr. Internettadresse: www.no www.9" WGS84 c5 d30/– M32 ‘ 23 ★★-★★★★★ +fhjoqrstvyåDEGIJKLRS TUWXƃ∂*¸˛ªœ»ß†‹≈ ØF 13 Nyhet! Vi ønsker våre gjester velkommen til 8 nye leiligheter med stue. ☎ 88 00 43 87 E-mail: camping@storalee. c100 d120/105 M80 ‘ 6 ★★★-★★★★ +fhkltvxyøåADEGIQRVWX ZÆç∂éƒ˛ı‘»†‹_ ØF 20 – D11 fl ★★ Œ • FREDRIKSTAD MOTEL OG CAMPING a Torsnesvn 16. Camping i fredelige og naturskjønne omgivelser. Muligheter for fiske i et stille skogstjern. 69 14 74 19 E-mail: aaspehje@online. bad og hems. b Rv21. ØF 5 – D11 fl ★★ “ SUKKEN CAMPING a 1870 Ørje. 4 km. Fax. 1630 Gamle Fredrikstad. Leilighetene har sengeplasser til 6 personer. ☎ 69 32 03 15. Åpen: 1/6–31/8. med utsikt over Halden. skogsturer og padling. også merket natursti. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 Foto: Espen Bratlie/Samfoto ØF Fredriksten festning.7" E 11°47'55.no b Rv107. Fax: 69 32 36 66.8" E 11°39'41. Avkjøring E6 ved Sollie. N 59°15'52.5" WGS84 c20 d85/70M70 ‘ 4 ★★-★★★★ +fhklprtvyæøåACDEGIJK PQRSTVWXYZÆ›ç∂é˛ıœ» ߆‹_ ØF 13 – D11 fl ★★ “ Œ n UTNE CAMPING a Desiderias vei 41. 1719 Greåker.2" E 10°57’49. Servicehusene holder høy standard. N 59°13'16.. E18. fiske.no Åpen: 1/5–1/10 Ligger i idyllisk skogområde ved bredden av Stora Lee (Dalslands kanal). ☎ 69 19 92 98/90 19 42 44.no Internettadresse: www. bRv21.2" WGS84 c20 d30/0 M8 ‘ 13 ★★★ +fhrtvwyåADEIK RWX¸‹ ØF 11 – D 11 fl ★★★ “ Œ n KIRKENG CAMPING a 1798 Aremark. 700. Fine turer i skog og mark.8" WGS84 c20 d130/0 M60 ehjlqrstvxyøåADEGIJKP RSTW›œ•»ß†‹_„ bE6.fredrikstadmotel. 1798 Aremark. mot Skotterud. ☎ 69 81 10 77. Fax: 69 81 18 24.5" E 10°58’49.

2" E 11°34'49. E 5.Akershus Turistinformasjon. Datum Name BLZ d200/– M 200 ‘ 13 ★★ +fh l qr t v x yæ å A G I J K P Ss W ç∂˛»ß†‹ Par på sykkeltur i skogen Gewünschte Zahlungsweise (bitte ankreuzen): Den Norden erlesen! 32 H H Bargeldlos durch Bankeinzug Wenn Sie das Nordis-Magazin jetzt abonnieren.8" WGS84 Foto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge WIDERRUFSGARANTIE: Diese Bestellung kann ich durch Absendung einer kurzen Mitteilung an den Nordis Aboservice. Ich bestätige durch meine 2.–/sFr 50.no Internettadresse: www. Straße/Nr.–/sFr 40. b Rv2. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 Foto: Øystein Søbye/Samfoto AK AK Eidsvollsbygningen. einem nützlichen und kompetenten Gegen Rechnung (Bitte keine Vorrauszahlung leisten. D-45136 Essen. Ein aktueller Nachweis (Studienbescheinigung) liegt bei. NC 06 Dieses Angebot gilt nur in Deutschland und der Schweiz. Mit einem Abo des Nordis-Magazin holen Sie sich den Norden nach Hause! H Senden Sie mir bitte Nordis – Das Nordeuropa-Magazin vom nächst erscheinenden Heft an für mindestens ein Jahr zum Preis von E 28. 45136 Essen. Dänemark sowie Island. Ich erhalte dafür 6 x Nordis frei Haus und als Prämie das aktuelle Skandinavien 2007. Nach Ablauf des ersten Abojahres kann ich das Magazin jederzeit wieder schriftlich kündigen. Unterschrift. 2151 Årnes ☎ 63 90 74 60. aktuellen Nachrichten. Unterschrift PLZ/Wohnort Unterschrift Geldinstitut Konto-Nr. Fax: 63 90 75 66.– (Portokosten). fundierten Informationen über Kultur. Oslo 55 km. Vorname Telefon . Färöer und Grönland. Färöer und Grönland. Finnland. Reisehandbuch 2005.– zu bezahlen. se annonse side 16-17 Information for tourists.no Åpen: 1/5–15/9. erhalten Sie die Ausgabe 2006 des Nordis Reisehandbuch Skandinavien gratis als Prämie dazu. N 60°11'55. Postboks 175. AK1 – D 11 fl ★★★ “ FROGNERSTRAND CAMPING a Oppaker. Einsenden oder faxen an: Nordis Verlag GmbH. H 2.frognerstrand. Finnland. Norwegen. sondern Rechnung abwarten) Ich bin SchülerIn/StudentIn und brauche nur E 22. 2-6. berichte von Journalisten Norwegen. Fax: 02 01-8 94 25-11 Nordis-Das Nordeuropa-Magazin liefert Ihnen 6 x im Jahr Nordis-Das Nordeuropa-Magazin Urlaubsstimmung nach Hause: Reisereportagen und HintergrundUrlaubsstimmung nach Hause: berichte von Journalisten vor Ort über Schweden. fundierten Informationen aktuellen Nachrichten. Mit Insider-Tipps. Schürmannstr.– jährlich. Schürmannstr. Politik Wirtschaft und Lifestyle wird Nordis für Sie zu und Lifestyle einem nützlichen und kompetenten Wegbegleiter. 2-6. dass ich dies zur Kenntnis genommen habe. innerhalb einer Woche (Poststempel) widerrufen. für andere Länder zzgl. E-mail: caming@frognerstrand.

no Internettadresse: www. b Rv30. E-mail: post@rostecamping. Godt fiske i Folla. se annonse side 16-17 Information for tourists.2" WGS84 c25 d80/– M80 ‘ 23 ★★-★★★★ +fghijkortvxyæøåABDEGIJ KPRSUVWXÆç∂»ß†ü‹Ω≈µ_„ HE 8 – C9 fl ★★★ “ n GJELTEN BRU CAMPING a 2560 Alvdal. med Helgøya i bakgrunnen.grimsbu.7" WGS84 c20 d60/22 M60 ‘ 24 ★★-★★★★ +fhjlrtvxyøåABCDEGIJK PQRSTUVWXÆ∂*¸ıœ•»ß†ü ‹Ω≈µ_„ HE 21 – D9 fl ★★★ “ n RØSTE HYTTETUN CAMPING a 2550 Os i Østerdalen.og fiskemuligheter. E-mail: camping@solenstua. Einunndalen – Die längste Hochalm in Norwegen. Jutulhogget – Der Grösste Canyon Nord Europas. ☎ 62 36 72 28/91 70 38 80. Har du/dere en firbent venn er han velkommen med. 5. 75 km. N 62°30’13. 4 mil fra Hjerkinn. Flott utgangspunkt for fot.com/gjelten-camping/ 5 km fra Alvdal sentrum. Jutulhogget – Nord Europas største canyon. Aukrust-senteret 20 min m/bil.no Plassen ligger sentralt og usjenert til i Tynset sentrum. b E 6. Fax: 62 48 70 20.3" E 10°42'00.1" WGS84 c35 d20/– M14 ‘ 10 ★★-★★★★ + f h j k q r t v x y ø å A B D E GI J K RSTVWXÆç∂¸»ß†‹ c7 d40/0 M50 ‘ 13 ★★-★★★★ +fghjlqrtvxyæøåADEGIJ KQRSTWXÆç∂郸»ß†ü‹Ω 33 . Glomma og fjellvann. b Rv. Parabolanlegg. Ved Rondane Nasjonalpark.com Fine tur. Alvdal Vestfjell – eldorado for fotturister. Røros – gruvebyen – 80 km. Årets campingplass 1999.o. solarium og badstu. N 62°09’20. Røros – die Bergstadt. b Rv29.Hedmark Foto: Sigmund Krøvel-Velle/Samfoto Turistinformasjon.5" E 10°10’19. Oppvarmet basseng +29°.no N 60°54'57. E-mail: mail@grimsbu.solenstua. ☎ 62 49 35 29. N 61°50'17. ☎ 62 45 97 42. HE 6 – C9 fl ★★★★ “ Œ • n TYNSET CAMPING a 2500 Tynset. sør for Røros. Aukrustsenteret m/Solan/ Ludvig.ü. Fax: 62 49 70 86.steinvik-camping.und Erlebniszentrum. nord for Trysil.tynsetcamp. Førsteklasses sanitærhus.no www. ☎ 62 49 70 55. Røros 40 min m/bil.5" E 10°46'23. Fax: 62 45 97 42. Tynset sentrum. Husantunet – bygdetun m/18 hus. N 62°07'37. 2390 Moelv. Gode fiskemuligheter. b Rv29.M. Gjøvik og Lillehammer. Utgangspunkt for turer i Rørosområdet. N 62°16'45. Kabel-TV uttak for vogner.solenstua. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 HE Skibladner på Mjøsa. Tronfjellet – bilveg til toppen 1666 m. Fax: 62 49 35 62. Tronfjellet – Autostrasse bis an den Gipfel 1666 M. 110 km. c20 d25/25 M15 ‘ 21 ★★-★★★★★ fhjklopqrtvxyåABDEGIJK RSTVWX*ÆÅ›ç∂éıœ•»ß†‹ ≈µ_„ HE 7 – D9 fl ★★★ “ n SØLENSTUA CAMP OG HYTTER a 2440 Engerdal.og bilturer. Fax: 62 36 81 67. Moelv ligger sentralt mellom Hamar. Einunndalen – Norges lengste seterdal.0" E 11°44'40. bading.8" WGS84 b Rv217. Die westlichen Gebirge in Alvdal – sind en Eldorado – Markierte Wanderpfade. rulleski og trening.com Internettadresse: www. Natursti ved Glåma. ☎ 62 48 03 11.8" E 10°34'25. Nabo til Stormoegga.net Idyllisk familiecamping ved Mjøsa. D: Liegt idyllisch an dem Fluss Folla. c62 d200/140 M200 ‘ 43 ★★-★★★★ +fhjklpqrtvxyøåABCDEG I KPQRSTVWÆç∂é˛ı»ß J †ü‹Ω_ HE 19 – C9 fl ★★★★ “ Œ • n GRIMSBU TURISTSENTER MOTELL & CAMP a 2582 Grimsbu.6" WGS84 Plassen ligger 3 mil fra Alvdal. Steinvik har 43 komfortable hytter. ☎ 62 48 74 44. www.no Rolig familieplass. Internettadresse: nafcamp.h. Fiskekort for Glomma og mange små og store fiskevatn.3" WGS84 HE 16 – C10 fl ★★★★ “ n STEINVIK CAMPING OG HYTTEGREND a Kastbakkvn.kunst og opplevelsessenter.no Internettadresse: www. Fritidspark med mulighet for fisking. Aukrustsenteret – gross Kunst . Fax: 62 48 02 44 E-mail: tcamp@online.1" E 11°15’37. 30. Gode turmuligheter i området. Gute Angelmöglichkeiten. 2 km fra Rv3.

b Rv2. N 60°11'55. E-mail: camping@storeng.no . 60 km fra Oslo. b Rv221.no – Internettadresse: www. dagens.for barna finnes badesklie. D: Der Platz liegt auf der Sonnenseite am See Sigernessjøen.no • post@sanngrund. Gode bade.3" E 11°56'37. 2100 Skarnes Tlf. Gode bade og fiskemuligheter.5" WGS84 HE 38 – D11 fl ★★★ “ o SIGERNESSJØEN CAMPING a Strengelsrud Gård. Ideell beliggenhet for handleturer til Sverige. einfach erreichbar.og sykkelturer. Fax: 62 46 79 01.6" E 11°15’36.no Åpen: 1/5–30/9. trenings. Lett adkomst fra Rv. strandvolleyball.no Internettadresse: www. fotballbane og trampoliner . Plassen ligger solvendt ved Sigernessjøen.og kursopplegg. Strengelsrud Golfbane med 9 hull. tråbåt. .a. kunstutstillinger. 3 km. fiskemuligheter og vannsportaktiviteter.9" E 12°03'12.bussforbindelse til Oslo og Gardermoen hver time . alpinbakker og oppkjørte skiløyper. 35 km til Charlottenberg. fullt kjøkkenutstyr og kabel-tv . Fax: 62 45 95 80. b Rv2.no Internettadresse: www. ala carte. GPS se: www. Jutulhogget og Sverige.: +47 62 96 46 60 • Fax: +47 62 96 46 69 www. E-mail: post@akrestrommen.7" WGS84 c70 d130/80 M100 ‘ 22 ★★-★★★ +fghjkpqrtvxyøåADEGIJK LPRSTVWXZÆç∂郸˛ı√ª’ »ß†‹Ω_” HE 40 – D9 fl “ Œ n FEMUND FJELLSTUE a 2446 Elgå.3" WGS84 c14 d25/0 M25 ‘ 3 ★★★ d+fhijryåSTVXÆ∂é˛œ»‹≈µ HE 47 – D 9 fl ★★★ n ÅKRESTRØMMEN CAMPING a Åkerstrømmen.enkle sommerhytter 34 .fin beliggenhet ved Glommas bredd.og fiskemuligheter. Kafeteria m/frokostbord.storeng. sykkelutleie. 2100 Skarnes. 30 km fra Kongsvinger. ☎ 62 45 95 41.kafeteria/restaurant/selskapslokaler med god hjemmelaget mat bl. lekeplass. 2485 Rendalen. Kano og tråbåtutleie. etc Sanngrund AS. Dagsturer til for eksempel Røros. med kort vei til fjellet. ☎ 62 82 72 05. In direkter Nähe des Golfplatzees Strengelsrud mit 9 Löchern. ☎ 62 46 79 00. STORENG GÅRD a 2512 Kvikne.no Internettadresse: www.no E-mail: post@sanngrund. Rv217 og Fv607.kun en times kjøring til Oslo. E-mail: ton-erik@online. Strandvolleyball – Lekeplass. Selskaper. N 62°10'01. Fax: 62 96 46 69.Kongsvinger. Fax: 62 82 72 04.9" WGS84 c30 d50/– M50 ‘ 10 ★★-★★★★ +fhjkpqrtvxyøåADEGI KR J STVWXÆç∂*ı»ß†ü‹_ HE 31 – D10 fl ★★★★ “ • n SANNGRUND CAMPING a Ullern. b E6. Rv. Viltrestaurant. Bilveier inn i høyfjellet som gir et fint utgangspunkt for fotturer.2" WGS84 c40 d150/100 M140 ‘ 12 ★★-★★★★ fhjl pqrtvyæøåADEGIJKL NOPQRSTVWÆç∂鸲fi’ß †ü‹≈ HE 30 – C8 fl ★★★★ “ n PLUSCAMP KVIKNE.2" E 10°44’50.no Plassen ligger like ved Orkla med muligheter for padling og bading. Helårs camping. Beliebtes Wandergebiet. b Rv30. båtutleie. 40 km til Gardermoen. cafe.no c20 d45/35 M45 ‘ 35 ★★-★★★★ +jfhklpqrtvxyøåADEGIJK PRSUVWXZç∂éƒ˛ıfi•»ß†‹ ≈µ_ c20 d110/40 M110 +fhklprtvxyæøåADEGIJK QRSTUVWXÆÅç∂ƒ¸˛’»†‹ HE 31 Sanngrund Camping ★★★ Helårsåpen familiecamping på grensen mellom Akershus og Hedmark.og fiskeinteresserte.femundfjellstue.no Helårs caravansenter ved Storsjøen. ☎ 62 96 46 60. ca. Jakt. Et eldorado for jakt. 2.sanngrund. ørretfiske i Orkla og 70 fjellvann. E. Hamar og Charlottenberg .akrestrommen. ☎ 62 48 41 04/90 52 29 90. 2.familiehytter med dusj/ toalett.akrestrommen. frokostbuffet. N 60°36’53.no Ved Glomma. 35 km nach Charlottenberg. b Rv3. Naturskjønn perle ved Mjøsa. informasjon. N 62°37’17.9" E 11°34'50.sanngrund. Populært terreng for fot. 2337 Tangen. med mulighet for fiske .golfcamping. kano. 2210 Granli.HE 28 – D10 fl ★★★ “ o TANGENODDEN CAMPING a Tangen. fiskekort.no Rutebåten Femund II ankommer hver dag. ☎ 62 58 23 09. Bryggeanlegg. Hjemmesider: www. Motellhytter med dusj og toalett. geologiutstilling.mail: post@golfcamping. Ausgezeichneter Ausgangspunkt für Austflüge zum Einkaufen in Schweden. N 60°07'05.

Trysil, vannliljer i Rysjøen naturreservat.
HE 57 – D10 fl ★★ “ n KLARA CAMPING a 2420 Trysil. ☎ 62 45 13 63/90 56 11 73 Fax: 62 45 47 98 E-mail: klaracamping@trysil.com Internettadresse: www.klaracamping.no Klara camping ligger inntil gamle Rv26 på øst-siden av Trysilelva i Innbygda. 5 km nord for Nybergsund. 1 km syd for Trysil sentrum. Trysil bygdetun. Godt fiskemiljø og gode fiskemuligheter. Senter for villmarksbaserte aktiviteter. Har eget lavohus med bar. D: Klara Camping liegt direkt am alten Rv. 26 auf der Ostseite des Flusses Trysilelva in Innbygda, 5 km nördlich von Nybergsund, 1 km südlich des Zentrums von Trysil, Trysil Heimatmuseum. Gutes Fishermilieu und gute Angelmöglichkeiten. Center für Wildnisaktivitätenb Rv26. N 61°18'06,1" E 12°16'35,3" WGS84 HE 60 – D11 fl ★★ “ n MONTE BELLO CAMPING OG TURISTSENTER a Grenseveien, 2242 Morokulien. ☎ 62 83 72 33. Fax: 62 83 64 06.

Foto: Johan Berge/Innovasjon Norge

Monte Bello ligger rett ved «grenseriket Morokulien» på grensen mellom 2 land. Et meget familievennlig sted med mange lekeaktiviteter, flotte turstier. Kort vei til Magnor Glassverk. Store handlemuligheter og stort bruktmarked. b Rv2. N 59°55'59,7" E 12°13'50,3" WGS84

c60 d85/55 M70 ‘ 22 ★★-★★★★ gr t v x y å A D E G H I J K W Æ † .
HE 61 – D11 fl ★★★ “ n MOROKULIEN CAMPING a 2240 Magnor. ☎ 62 83 52 80. E-mail: morokulien@east.no Internettadresse: www.firmanett.no/morokuliencamping Liggger ved fredsmonumentet. Grense Norge/Sverige. Gangaavstand til restaurant, bensinst., INFO-senter. Ca. 4 km til nærmeste butikk i Norge. Ca. 8 km til Chalottenberg. Fine turmuligheter. Finnskogleden starter her. b Rv2. N 59°55'57,0" E 12°14'20,3" WGS84

d65/– M40 ‘ 10 ★★-★★★ +fhijkrtvxyåDEGI S T V W X YZÆç∂郸˛ıfi’»‹†üΩ≈µ„

c25 d50/25 M35 ‘ 9 ★★-★★★ +hfjoprtvwxyåADEGIJK N PRVWXÆ’‹_
35

Oppland
Turistinformasjon, se annonse side 16-17 Information for tourists, see advertisement on page 16-17

OP

Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17

Olympiaden på Lillehammer 1994.
OP 1 – C 9 fl ★★★ “ OTTA TURISTSENTER a 2670 Otta. ☎ 61 23 03 23. Fax: 61 23 03 25. E-mail: info@ulvolden.com Internettadresse: www.ulvolden.com Åpen: 15/5–15/9. Otta Turistsenter har et godt utgangspunkt for dagsturer til fots, sykkel eller bil til den gamle stavkirken i Lom, til Geirangerfjorden eller til Lillehammer. Vi tilbyr våre gjester et uttall av aktivitetstilbud som Elg- og Moskus safarier, fotturer og Rafting i Sjoa. Utleie av kanoer og gummibåter på Lågen. D: Die Ferienanlage Otta Turistsenter eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für Tageswanderungen und Fahrradtouren – oder für einen Besuch der alten Stabkirche Lom, eine Fahrt zum Geirangerfjord oder nach Lillehammer. Zahlreiche geführte Angebote wie Elch- und Moschussafaris, Wanderungen sowie Rafting im Wildwasserfluss Sjoa stehen unseren Gästen zur Verfügung. Für Fahrten auf dem Fluss Lågen verleihen wir Kanus und Schlauchboote. b E6, 2 km nord for Otta. N 61°48'09,5" E 09°32'54,0" WGS84 OP 11 – B 9 fl ★★★ “ BISPEN a 2690 Skjåk. ☎ 61 21 41 30. Fax: 61 21 43 91. Ved rv 15 i Bismo. Ligger avskjermet i skogsterreng med strandlinje til elven Otta. Ligger mellom Jotunheimen, Breheimen og Reinheimens fjellmassiver. Godt utgangspunkt for dagsturer, også til vestlandets fjorder. Egen tennisbane, minigolf, trimløype og padledam. b Rv15. N 61°53'12,6" E 08°14'40,8" WGS84

c7 d–/– M ‘ 10 ★★★ ghjrtvxyøåADEGIJKPQR STWYZÆ∂¸ı»ß†‹
OP 12 – C 10 fl ★★★ “ o STRANDA CAMPING a 2837 Biristrand. ☎ 61 18 46 72/61 18 47 02. Fax: 61 18 48 02

c100 d200/– M100 ‘ 4 ★★★★★ +fhjklqtvyøåAIJKPRST VW X Æ ∂ ƒ ¸ • » ß † ‹ _
OP 2 – C 10 fl ★★★★ “ n BJØRKESTØLEN CAMPING/HYTTER a 2923 Tisleidalen. ☎ 61 36 41 50. Fax: 61 36 41 30. Internettadresse: www.bjorkestolen.no Familieplass med store og solrike tomter (ca. 135 m2) – alle med EL--strøm og kabel-TV. 9 koslige hytter med alt utstyr, samt kabel-TV. Valdres Golf, ny 9 hulls golfbane (ca. 15 km). Ponnie og hesteridning på plassen. Grillparty og tilstelninger. Ørretfiske i elv, og GRATIS fiske av fjellørret i egen fiskedam for plassens gjester. Gratis trådløst bredbånd til hytter og vogner. Utleige av CROSS-CART (ca. 1 km). Flotte turstier og sykkelveier i vakker natur. Lekeplass med trampoline. Alpinanlegg like ved – og 120 km. preparert turløyper ut fra plassen. Kafe og pub på steddet. Dagligvare. – 300 m. b Rv51. Midtveis Fagernes–Gol N 60°51’49,1" E 09°12’33,5" WGS84

b E6.
N 61°01'23,5" E 10°27'18,7" WGS84

c80 d200/– M100 ‘ 25 ★★-★★★★ fhjmrtvxyøåADEGIJKRST VWXZÆç∂˛»ß†ü‹Ω_
OP 13 – C 10 fl ★★★★ “ n PLUSCAMP RUSTBERG a 2636 Øyer. ☎ 61 07 77 30. Fax: 61 27 87 05. E-mail: rustberg@online.no Internettadresse: www.pluscamp.no/rustberg Plassen er spesielt tilpasset familier, og har mange aktiviteter for barna. b E6. N 61°16’47,8" E 10°21’36,2" WGS84

c45 d70/48 M70 ‘ 33 ★★-★★★★ +fhijqrtvxyæøåBDEGIJ QRSTVWÆÅ∂߆Ω_
OP 14 – B 9 fl ★★★★ “ Œ • NORDAL TURISTSENTER a 2686 Lom. ☎ 61 21 93 00. Fax: 61 21 93 01. E-mail: booking@nordalturistsenter.no

c75 d130/92 M180 ‘ 9 ★★★ +fhijkloprtvxyæøåACDE GIJKQRSTUVWX Æç∂é*¸˛ ı»ß†ü‹Ω≈µ_‚ „

b Rv15–Rv55.
N 61°50'22,7" E 08°34'23,6" WGS84

c35 d130/– M60 ‘ 65 ★★-★★★★ +fhjlrtvxyzåABCDEGIJK L P Q R S T U V W ∂ * ’ œ•†üΩ≈_„

36

OP 15 – C 10 fl ★★★★ “ n VASETDANSEN a 2923 Tisleidalen. ☎ 61 35 99 50. Fax: 61 35 99 55. E-mail: camp@vasetdansen.no Internettadresse: www.vasetdansen.no Eget alpinanlegg m/ skiskole og skiutleie. 120 km. preparerte turløyper. Kabel-TV. Godt ørretfiske i Tisleia elv. Nyhet: Golfbane 20 km. Kåret til årets campingplass i Norge 2003. Kåret til Norges beste camping 2004. Elgsafari. D: Eigenes Alpinzentrum mit Skischule und Skiverleih. 120 km Langlaufloipen. Kabelfernsehen. Gute Möglichkeiten zum Forellenangeln im Tisleiafluss. Zum Campingplatz des Jahres in Norwegen 2003 gewählt. Als Norwegens bester Campingplatz 2004 ausgezeichnet. Elchsafari. b Rv51, Tisleidalen. N 60°51'48,9" E 09°12'06,8" WGS84

OP 18 – C 9 fl ★★★ “ Œ o KIRKETEIGEN UNGDOMSSENTER OG CAMPING a 2642 Kvam. ☎ 61 21 60 90. Fax: 61 21 60 91. E-mail: post@kirketeigen.no Internettadresse: www.kirketeigen.no Åpen: 15/5–1/9. Resten av året på bestillling. Fredelig familiecamping i tidligere gårdstun. Midt i Kvam sentrum. 100 m fra E6 bak Kvam kyrkje. Egen seter til leie på Kvamsfjellet. Flotte turmuligheter på fjellet. Bibelcamping i juli. b E6. N 61°41'28,8" E 09°35'43,8" WGS84

c10 M14/– ‘ 19 ★★-★★★★ +ghiqrtvxyøåDEGIJKRST UVWXœ»ß†ü‹≈µ_,
OP 31 – C 9 fl ★★★ “ n BØYGEN CAMPING a 2640 Vinstra. ☎ 61 29 01 37. Fax: 61 29 51 33. E-mail: boygen@online.no/post@boygen.no Internettadresse: www.boygen.no Plassen ligger like nord for Vinstra sentrum inntil E6. Den ligger skjermet fra trafikken, så du kan slappe av i rolige omgivelser, men likevel bare en fin spasertur fra sentrum. Vinstra er kjent for sine festivaler, men er samtidig mye mer. Alt ligger og venter på dere. Fritt omskrevet fra Peer Gynt: «Ingen kommer utenom Bøygen.» b E6. N 61°35'54,5" E 09°44'48,3" WGS84

c200 d200/120 M200 ‘ 14 ★★★-★★★★★ +fhijklprtvxyæøåABCDEG IJKPQRSTUVWXZÆç∂ƒ*˛ı ª»ß†ü‹Ω≈µ_‚
OP 17 – C 9 fl ★★★★ “ • o VOLLHEIM CAMPING a 2663 Dovreskogen. ☎ 61 24 07 88. Fax: 61 24 08 67. E-mail: vollheim@ventelo.net Internettadresse: www.vollheim.no Åpent: 1/5–1/10 Vollheim camping og hytter ønsker velkommen til et trivelig opphold. Stedet ligger innbydende i naturskjønne omgivelser like inntil Lågen fiskeelv. Plassen er meget velegnet til familier. Vi ligger 300m fra E6 og har derfor liten trafikkstøy. Det er kort vei til fjells med Rondane, Dovre og Dovrefjell/Sunndalen Nasjonalpark like i nærområdet. Velkommen til Dovre kommune og Norges Nasjonalparkkommune. b E6: 24 km fra Dombås, 24 km fra Otta. N 25°55’25,8" E 09°21’28,9" WGS84

c22 d60/– M14 ‘ 26 ★★★-★★★★ fghjqrtvxyåADFGIJKLRS TVWÆ∂¸»ß†‹_
OP 33 – C 9 fl ★★★ “ o KREKKE CAMPING a 2634 Fåvang. ☎ 61 28 45 71. Fax: 61 28 46 71. Åpen: 1/5–1/10. Resten av året på bestilling. Fin beliggenhet ved Losnavannet. Båtutleie og badestrand. b E6, 40 km. nord for Lillehammer. N 61°23'27,4" E 10°12'35,4" WGS84

c25 d25/8 M50 ‘ 13 ★★★-★★★★ + f h l r t v x y ø å AC D E G I J K P Q RSTWX∂*•»†‹_

c30 d30/– M30/0 ‘ 19 ★★-★★★ fhjklqrtvxyøåADEGIJKL PQRWç∂郸˛ı »ß†‹

OP 39

Ved E-16 midt mellom Oslo og Bergen • • • • • • • • Plass til ca. 150 campingvogner/bobiler/telt To moderne sanitæranlegg Leiligheter og hytter m/dusj, toalett og TV 15 enkle campinghytter Badestrand m/stupebrett Gode turmuligheter, Valdres Folkemuseum Lekeplass med stor trampoline Båtutleie og fiske

37

Turstier.no Internett: www.no Plassen ligger 12 km nord for Gjøvik og 4 km sør for Mjøsbrua ved Rv4 nede ved Mjøsa.0" WGS84 c24 d125/50 M150 ‘ 15 ★★-★★★★ ghjklprtvxyæøADEGIJKP RSTVWXÆç∂鸲ı√’œ»ß† ü‹Ω≈„ OP 44 – C 10 fl ★★★ “ Œ • n BÅDSTØ GJESTEGIVERI OG CAMPING A/S a Kongsvn 46. Fax: 61 36 07 51. Eget område for turister.0" WGS84 Beliggenhet ved Valdresmuseet. Familieleiligheter m/høy standard. b E16. vogn plasser nær vannet • Fine bademuligheter • Stor lekeplass med 2 trampoliner • Utleie av vannsykler. N 61°22’01.sveastranda. kanoer og båter • Godt fiske • Ligger ved E6. Vinter: Ligger midt mellom Hafjell–Kvitfjell–Skei. ned mot Strandefjorden.no Internettadresse: www.1" WGS84 c20 d18/– M18 ‘ 18 ★★★★ +fhjlpqrtvyåDEGIJKLPR STW∂†‹ OP 39 – C 10 fl ★★★★ “ Œ n FAGERNES CAMPING a Tyinvegen 23. inntil Fagernes sentrum. Åpen hele året. Godt fiske. 36 km nord for Lillehammer.: 61276322 • info@magelicamping. Fax: 61 24 09 01 E-mail: guholu@online. Vegmuseet. N 62°00'28.fagernes-camping.no 38 . Fax: 61 27 63 50.OP 34 – C 9 fl ★★ “ HOLUM CAMPING a 2662 Dovre. 5 km nord for Tretten sentrum. Meget sentral beliggenhet. Hafjell-. To fine fellesanlegg. Utleie av båter. 36 km nord for Lillehammer • 20 km til Hunderfossen.holumcamping. og Skei Alipnsenter. Fin beliggenhet ved lågen.und Angelmöglichkeiten. Fin badeplass. Hytter med og uten dusj og wc. ☎ 61 18 15 29.8" WGS84 OP 46 – C 10 fl ★★★★ “ n PLUSCAMP MAGELI MAGELI CAMPING OG HYTTER A/S a 2635 Tretten. Haustiere am Platz. 12 km von Gjøvik in nordliche Rictung (Strasse 4). Kort vei til store fjellområder. N 60°53'19. E-mail: resepsjon@sveastranda.no Internettadresse: www. 500 m strandlinje med fine bademuligheter.no Internettadresse: www.no Ligger 10 min. Gute Bade.7" E 09°12'44. b E6. E-6 . Langtidsparkering. E-mail: post@fagernescamping. Kinder Spielplatz.no • www. N 60°58’55. 1220 m strandlinje for bading. 150 caravanplasser. Isfiske.no b E6. Lilleputthammer • Kort vei til fjellet med fine turmuligheter PlusCamp Mageli • Mageli Camping og Hytter • 2635 Tretten • Tlf. Maihaugen. 2836 Biri. fra Hunderfossen familiepark.no Idyllisk familiecamping ved Losnavannet. ☎ 61 36 05 10. N 61°22'19.magelicamping. Høystandardhytter med dusj og toalett. ☎ 61 24 09 00/41 20 55 62. Godt utbygd lekeplass med dyr.2" E 09°13’53. 185 km fra Oslo. 2635 Tretten.36 km nord von Lillehammer. E-mail: baadstoe@online. 300 m til døgnåpen kafé.0" WGS84 c80 d300/150 M250 ‘ 33 ★★-★★★★★ +fhjklpqrtvxyøåADEGIJKP RSTUVWXZÆç∂é˛ı»†ü‹Ω_ d26/– M26 ‘ 29 ★★-★★★★ ghqrtvxyåBCDEGHIJKRST VWZÆç∂fƒ œ•»ß†‹_ OP 46 Mageli Camping Idyllisk familiecamping ved Gudbrandsdalslågen • Hytter med dusj og toalett. Spesielt godt egnet for barnefamilier. Kvitfjell-.baadstoe. Ca. Fax: 61 18 17 23. Vollkommen für Familien mit Kindern. kanoer og vannsykler.9" E 10°40'33. 2900 Fagernes. Barnas Gård. Fint utgangspunkt for turer til de tre Mjøsbyene. 300 km fra Bergen.5" E 10°17'11. ☎ 61 27 63 21. 4 km süd von der Bruche «Mjøsbrua». ☎ 61 27 63 22.9" E 10°17’05. Hochstandardhütten. Lilleputthammer. b Rv4. E-mail: info@magelicamping. Gode fiskemuligheter. Fax: 61 27 68 02. D: Der Campingplatz befindet sich am See Mjøsa.magelicamping. D: Idylliches Familiencamp beim Losna See.no Internettadresse: www.no c70 d200/130 M200 ‘ 34 ★★-★★★★ +fghjklqrtvxyøåADEGIJ KPQRTWZÆç∂éƒ˛ı√»ß†ü‹ Ω≈_ OP 47 – C 10 fl ★★★ “ n SVEASTRANDA CAMPING a Redalen. Kort vei til Hunderfossen Familiepark.

0" WGS84 c20 d30/– M25 ‘ 20 ★★-★★★★ +efghkqrtvxyåADEGIKPR W∂»ß†‹ OP 53 – C 9 fl ★★★★ “ n FURUHAUGLI TURISTHYTTER a Dovrefjell. brevandring. ☎ 61 24 13 31.2" WGS84 OP 60 – C 9 fl ★★★ ‘ o JOTUNHEIMEN FERIESENTER a 2676 Heidal. Gemütlicher Familiencampingplatz. 4km. Nattevakt i sommersesongen. fjellstue. E-mail: post@furuhaugli.150 merkede oppstillingsplasser. b E16 v/Leira i Valdres. Åpen: 10/5–20/9. Her er nydelig skogsterreng. 200 m fra Lågen fiskeelv og sentralt beliggende for flotte dagsturer til fjorder og fjell. Skjåk og Jotunheimen! Velkommen til Jotunheimen! Foto: L.M. E-mail: bjorkhol@dovrenett. ☎ 61 21 18 00.4" E 09°22’13. Åpen: 1/5–1/9. b Rv34. toppturar. E-mail: rauberg@online. Stort kjøpesenter ved plassen. Fax: 61 23 51 72 E-mail: post@jotunheimenferiesenter. b E6. Direkt neben dem Strandefjorden Freizeitpark. ☎ 61 24 00 00.no Internettadresse: www. Fax: 61 21 18 01.no Trivelig campingplass 6 km sør for Dombås.com info@visitlom.com Her finst aktivitetar for alle.com www.5" E 09°08'42.com 39 . Fax: 61 24 29 16. Idyllisk framiliecamping ved Randsfjorden. nord for Hov. kaniner og hester.OP 51 – C 9 fl ★★★ “ o BJØRKHOL CAMPING a 2660 Dombås. E-mail: post@leiracamp. ☎ 61 36 10 00. b Rv 257 c50 d400/– M90 ‘14 ★★-★★★ + g h i j l t v w x y ø å A DE F g HI J K L M90 N Q R S T W X Æ ç ∂ƒ ¸ » † ‹ _ OP 78 – C 9 fl ★★ “ DOVRESKOGEN CAMPING a 2663 Dovreskogen. Utsikt over fjellheimen. b E6. ☎ 61 24 08 43.jotunheimenferiesenter. c40 d40/25 M85 ‘ 22 ★★-★★★★ +ghilqtvxyæøåACDEGIJK QRSTUVW∂¸˛»†‹Ω≈µ_„ OP 57 – C 10 fl ★★★ “ n LEIRA CAMPING OG HYTTESENTER a Markavegen.leiracamp.no Internettadresse: www. 2660 Dombås.4" E 09°19'05. Fax: 61 12 32 59. vandring. N 60°58'10. riding og rafting. lett turterreng sommer og vinter.visitlom. Eget handtverkutsalg. Prima turforhold og meget gode fiskemuligheter. 2920 Leira i Valdres.no Åpent: 1/5–30/9. N 62°02'56. ☎ 61 23 49 50. strandlinje til Lågen fiskeelv og gangavstand til høyfjellet. 20 hytter i alle prisklasser og standard.Dagsgard Vår.no Internettadresse: www.6" WGS84 c10 d30/– M50 ‘ 10 ★★★★★ +fjklptvxyøABCDEGIJPR STWXƆ≈µ_. Familievennlige priser. Jotunheimen Reiseliv AS Pb 63. N 61°55'44.7" E 09°17'06. N 60°44'58. D: Hübsche Lage am See Strandefjorden. Leira. hytter og camping. hotell. Nærmeste nabo til Strandefjorden Fritidspark. Her finst overnatting av alle slag. I fred og ro kan du nyte naturen i Jotunheimen Nasjonalpark aleine eller saman med andre.furuhaugli. Mobil: 907 61 000 Fax: 61 36 23 07. N 62°09’12. Dovreskogen camping ligger idyllisk til like ved foten av Rondane nasjonalpark. sommer og haust er ei flott tid å besøke området vårt. Großes Einkaufszentrum gleich in der Nähe des Platzes.„ OP 101 – C 10 fl ★★★ “ o LYNGSTRAND CAMPING a 2860 Hov. In der Sommersaison Nachtwache.no Plassen ligger i sydenden av Vålåsjøen og i nordre del av Fokstumyra Naturreservat 800m fra E6. Koselig familieplass. Hytter med og uten wc/dusj. E-mail: info@dovreskogencamping.8" WGS84 c40 d150/80 M ‘ 11 ★★★ + g h j k r t v yå A DE G I W X Æ ç x JR ∂éßü_ OP 60 c25 d90/– M70 ‘ 5 ★★★-★★★★ +efghkrtvxyøåADGIJKRS WXÆç∂¸˛ª»ß†‹Ω Velkommen til Lom.no Vakkert beliggende ved Strandefjorden. 150 gekennzeichnete Stellplätze. Lett adkomst fra E6.visitjotunheimen. b E6. ☎ 61 12 30 62. P. www. N-2688 LOM +47 61 21 29 90 info@visitjotunheimen. Lekeplass og badestamp. Dovrefjell.no Idyllisk framiliecamping ved Randsfjorden.Øyjordet. motell.9" E 10°15'35. Gårdsmiljø med høner. pensjonat.no Åpen: 15/5–20/9.0" WGS84 c7 d20/– M15 ‘ 11 ★★★-★★★★ +fhjkpqrtvyåDEGIKMRSTVW ç ∂ ƒ† ‹ ≈ _ OP 92 – B 9 fl ★★★★ “ Œ RAUBERGSTULEN a 2686 Lom.bjorkhol.no Internettadresse: www.

kurs og konferanser. Bad und Spülmaschine. egen Avdeling for barn.und Angelmöglichkeiten. 2 km nord for Harestua. Kurze Entfernungen in das gesamte Hadeland. ☎ 61 28 41 26. mancab@online. OL-arena. 1 leilighet med 6–8 sengeplasser. 2632 Venabygd. Fax: 61 12 12 44. Sanitäranlagen von hohem Standard. Idyllisk campingplass ved Randsfjorden.etna. Flotte turområder med Nordmarka som nærmeste nabo. Ditt feriemål hele året Sentralt beliggende med Kort vei til Butikker. masasjestol.a. Aktiviteter for de små på Plassen: Minigolf. N 60°16'08. kanopadling. D: Idyllischer Campingplatz am Randsfjord. N 60°49’26.no Internettadresse: www. Anbefalte fjellturer: Besseggen og Bitihorn. N 60°09'32. Rafting og ridning. OP 148 – C 10 fl ★★★★ “ n ETNA FAMILIECAMPING & HYTTER a Rute 542. Vi holder åpent hele året og om sommeren har vi i tillegg en stor campingplass. Tilrettelagt for bobiler. GPS se: www. 19 km fra Dokka og 35km fra Leira. biljardgolf. Kort vei til hele Hadeland.3" WGS84 c50 d50/– M20 ‘ 22 ★★★ f g h i j k p q t u v w y z æ øå A D G B IJKLRSTVWXÆç∂ƒª»ß†‹_. fjellklatring. ☎ 61 32 35 91. 2890 Etnedal. Vi har kapasitet inntil 120 personer.6" E 09°45’01. Handicap vennlig.og fiskemuligheter.rondevegen. E-mail: woxen@online. Gode bade.7" WGS84 c35 d115/– M115 ‘ 6 ★★ + f j k l p r t v x yø å A D E G I J K W X <ç ∂ é ¸ ˛ ı » † ‹ OP 132 – C 9 fl ★★★ “ n RONDEVEGEN TURISTSENTER a Ringebufjellet.aktiviteter sommer og vinter. bad og oppvaskmaskin. eget TV. Ligger ved Øst-Vest forbindelsen. Folgen Sie der Rv 240 von Hadeland Glassverk (6.5 km).viubraatan. Bensinstasjon. Der Platz liegt eingebettet in einer schönen Kulturlandschaft.5 km). Fax: 61 31 41 03. Plassen ligger i et flott kulturlandskap. Fax: 61 28 41 70. med Sauna. TV.no 41 .4" WGS84 OP 144 – C 11 fl ★★ “ VIUBRÅTAN FERIESENTER n a 2743 Harestua. Følg Rv240 fra Hadeland Glassverk (6. turstier.camping. mobil: 95 70 35 05~ BEITOSTØLEN HYTTER & CAMPING Nyhet !!! Moderne Sanitæranlegg. 45 km til Oslo og 35 km til Gardermoen. butikk og servering. egen småbåthavn. E-mail: rondevegen@hotmail. Spisesteder og andre fasiliteter. 27 km fra Kvitfjell. selskap. Hjertelig velkommen til oss. b Rv240.OP125 – C 10 fl ★★★ “ SLØVIKA CAMPING a 3520 Jevnaker. Gute Bade.no Ørretfiske.com Internettadresse: www. 1 Ferienwohnung mit 6–8 Schlafplätzen.Fax: 61 34 15 44 ~ Nils Dale. Åpen: 1/5-15/9.8" E 10°24'58. Fax: 61 32 37 43. også hyttene.no c– d– M100 ‘ 15 ★★-★★★★ ijlprtvxyæåADEGIJKLST UWÆç∂’ »ß†‹Ω≈µ c40 d75/50 M60 ‘ 10 ★★★-★★★★ +fhjklrtvxyæøåADEGIJKP QRSTVWXÆç∂ı’»ß†ü‹Ω≈ Op 151 Beitostølen Hytter og Camping Naturskjønne omgivelser . badestrand ved elva Etna. b Rv33. lekepark. Sommer Vintercamping N-2953 Beitostølen Tlf: 61 34 11 00 . eigene Marina. Mobil: 48 00 27 39. Sanitære forhold av høy standard.6" E 10°43'33. Internettadresse: www. Viubråtan har 4 store lokaler som kan leies til bl. b Rv4.net Viubråtan Feriesenter & Camping har 144 senger fordelt på 22 hytter. ☎ 61 31 55 80/91 35 42 73. ☎ 61 12 17 55. Muligheter for fiske. Her er Oladalen (Bustenskjolds rike). Tyrkisk bad. kanopadling.no Utsikt mot Rondane. Trivelige båtturer på Bygdin og Gjende.

ballspillplass. ☎ 61 25 97 10. Det blir salg av grillmat og gødt drikke.0" E 10°26’27. 42 . Festene starter kl. N 60°54’55. 2619 Lillehammer. 2953 Beitostølen. Sentrum og «Gågata»: 2. Fax: 61 36 52 13. Der Campingplatz befindet sich direkt neben dem Skigebiet Valdres Alpinsenter. b E6.9" E 09°23’24.0 km. ☎ 61 36 52 12. D Moderne und Kinderfreundlich Campinganlage. Golfbane like ved campingplassen. motelcamp. Herrlichen Panoramablick auf den See Mjøsa und den Fluss Lågen. N 61°07’34. D: Aurdal Fjordcamping liegt in idyllischer Umgebung direkt am Aurdalsfjorden. Hyttene og leilighetene har solfylte verandaer med fin utsikt mot Slettefjell og Valdres. Internettadresse: www. vipper m. For aktive feriegjester har vi: Minigolf.0 km. Beitostølen 48 km.4" WGS84 c120 d250/200 M200 ‘ 16 ★★★★-★★★★★ ghiklrtvxyæøåABDEGIJK PRSTVWXZÆÅ›∂¸fi’O*˛ı œ»ß†ü‹Ω≈µ_‚ OP 153 – C 10 fl ★★★★ n AURDAL FJORDCAMPING a 2910 Aurdal. Hafjell Alpinanlage 15 km.02. Nye 1996.5 km. sklier. dansefest med TRIPPEL. Biliardgolf. Minigolf. kano og båtutleie. N 61°13'16.20. og ha panoramautsikt over Mjøsa og Gudbrandsdalslågen. OP 149 – C 10 fl ★★★★ Œ • “ n LILLEHAMMER TURISTSENTER AS a Sandheimsbakken 20.m. husker. Nordseter/Sjusjøen: 20. bobiler og telt like ned til vannet.Hans bål.camping. Fax: 61 25 90 10.no Koselig beliggende sydvestvendt campinplass og hyttegrend like ved inngangen til Beitostølen. trampoliner. den tradisjonelle St. Lørdag21/7. Kai zum Angeln. c35 d175/125 M160 ‘ 12 ★★★ +fhjklpqrtvwxyzæøåADEG IJKPRSTUVWXZ∂*¸˛ıœ•» ߆ü‹Ω_‚ OP 153 ‘ 7 ★★★-★★★★ +tvxyøåDE G IJSTW †ü≈‚ Dansefester sommer 2007! Lørdag 23/6. bE16/Rv220.00. Vi setter opp 2 store telt i tilfelle regnvær.no Aurdal Fjordcamping ligger i idylliske omgivelser like ned til Aurdalsfjorden. E-mail: post@aurdalcamp.9" E 08°54'20. E-mail: post@motelcamp. «Barnas Trolløype» – aktivitetsløype for store og små barn. Lørdag 11/8. Hunderfossen Familiepark: 13. Gangvei til bading og fiskemuligheter. Nur ein Spaziergang wit weg von der Stadtmitte. ☎ 61 23 40 44. bRv51. Sykkel. dansefest med NYMIX.Hunderfossen familiepark. ☎ 61 34 11 00/95 70 35 05. Strand und Schwimmöglichkeiten 200 m. Golfplatz gleich neben dem Campingplatz. Gode fiskemuligheter. Beitostølen. Wohnmobile und Zelte direkt am Wasser. Her kan du nyte en vakker solnedgang. Ligger like ved Valdres Alpinsenter.no Internettadresse: www.0 km. Maihaugen Freiluftsmuseum 3 km. Rolig og familievennlig turistanlegg midt i OL-byen. 2. Peer Gynt veien: 20.0 km. Fax: 61 34 15 44.0" WGS84 Oppland. Maihaugen: 3 km.no Foto: Brox/Innovasjon Norge.00 og slutter kl. Gratis fiske. Eigene Minigolfanlage. Lysløype (5 km) ved Campingplassen.aurdalcamp.5 km nord for Lillehammer sentrum. Reichhaltig Freizeitangebot.OP 151 – C 10 fl ★★★★ “ Œ n BEITOSTØLEN HYTTER OG CAMPING a Beitostølen Hytter & Camping.Hans festen m/ dansemusikk av FERNANDO Stort St. Salg av fiskekort. Kostenlose Angelmöglichkeiten. Minigolf på plassen. Neue Standplätze für Wohnwagen. Gute Angelmöglichkeiten.no Internettadresse: www. sandvolleyballbane.0" WGS84 c80 d250/60 M150 ‘ 7 ★★★★ +fhjltvxyæøåADEGIJPQR STVWXç∂éƒ*¸˛»ß†‹Ω_‚ OP 154 – C 9 “ n WEISTAD KAFE OG HYTTER a 2676 Heidal. Hafjell alpinsenter: 15.no/beitostoelen E-mail: info@beitocamp. Fiskebrygge. Nye plasser for vogner.

God kapasitet og rolige omgivelser.fossheimhytte. tur-/sykkelstier. Salg av fiskekort. idylliske Blaafarveverket i Modum. Innenfor 10 minutters kjøring fra Hokksund ligger det tre store kjøpesentre.hokksund-camping. Barnevennlig trampoline. Badeland 4 km. bare 500 meter fra Hokksund sentrum med butikker. N 60°41’01.Buskerud Foto: Svein Grønvold/NN/Samfoto Turistinformasjon.no Internettadresse: www. Fax: 32 70 08 30. Hokksund Båt & Camping er en 4-stjerners campingplass med alle fasiliteter. Fax: 32 02 95 85. se annonse side 16-17 Information for tourists. 3300 Hokksund. Utleie og salg av fiskeutstyr og båtutleie. ☎ 32 75 42 42. D: Moderne Sanitärsanlagen. • 260 vognplasser • 24 vinterisolerte hytter – de fleste med WC og TV • Kafeteria med rettigheter • To sanitæranlegg • Badeplasser • Grillplasser • Lekeplasser med trampoline • Fotballbane • Båtutleie • Utleie av fiskeutstyr • Natursti og flott turterreng • Tømmeanlegg for bobiler Hokksund Båt og Camping AS Telefon +47 32 75 42 42 – Telefaks +47 32 70 08 30 Internett: http://www. Neuer Spielplatz. bank. Fylkesmuseet og Marienlystbadet i Drammen eller veterantoget på Krøderbanen som går fra Vikersund.2" E 08°52’48. Spiraltoppen. Plassen har kafeteria med rettigheter. b Rv 134–35. Campingplassens nærmeste nabo er Nøstetangen Glass og Nøstetangen Museum.5" WGS84 BU 5 – C 11 fl ★★★★ “ HOKKSUND BÅT OG CAMPING a Stryken.no 44 . kuppert terreng. BU 4 – C 10 fl ★★★★ “ Œ • n FOSSHEIM HYTTE OG CAMPING a3550 Gol. Enda nærmere er den flotte Fossesholm Herregård i Vestfossen. Gute Kapazität und ruhige Umgebung. Wander-/Radwege.5" E 09°54’56. Helårsåpne hytter. fra Hokksund sentrum. 3.camping-east-west.no E-post: booking@hokksund-camping. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 AK BU Nybrofossen med Kongsberg kirke i bakgrunnen. Badeland 4 km. E-mail: foshytte@online.no – http://www. Drammenselva i Hokksund har noen av Norges beste fiskeplasser for laksefiske – og fiskekort får du kjøpt på campingplassen som er det naturlige tilholdssted for tilreisende laksefiskere.no Campingplassen er utgangspunkt for laksefisket i Drammenselva og ligger 400 m. post og apotek. E-mail: booking@hokksundcamping. Ny lekeplass. N 59°46’24. hügeliges Gelände.no Internettadresse: www. b Rv7.no Åpen 13/5–10/9 2007. Egen fiskebrygge for funksjonshemmede. Moderne toalettanlegg. ☎ 32 02 95 80. idyllisk beliggende ved Drammenselva.hokksund-camping. Eigener Angelsteg für Behinderte.5 km vest for Gol.6" WGS84 c60 d260/70 M180 ‘ 23 ★★-★★★★ +fhjlqrtvxyæøåADEGIJKP R S T V W X Æç∂鲻߆‹Ω≈µ_„ c20 d50/0 M50 ‘ 14 ★★★-★★★★ fhjklqrtvxyøåABDEGIJKP RSTVWÆç∂*¸˛ıœ•»ßü‹Ω_ BU 5 ★★★★ Hokksund Båt & Camping Sentrum for opplevelser i Nedre Buskerud Med Hokksund som startpunkt er du midt i sentrum for alle opplevelser og severdigheter i Nedre Buskerud – bare en halvtimes kjøretur fra Sølvgruvene og Myntmuseet i Kongsberg.

6 km fra E-16. 6 km til Hemsedal Golfbane. Godt fiske i elv og fjellvann (kort).no http://www.no Internettadresse: www. b E16. E-post: gol@pluscamp.no c100 d370/250 M370 ‘ 39 ★★-★★★★★ f j k lq r t v x y ø å A B C D E G I J K PRSUVWXZÆÅ›ç∂*’œ»ß†ü ‹Ωµ_‚ BU 21 – C 10 fl ★★ “ n BUTTINGSRUD CAMPING a 3525 Hallingby.net http://www. D: Die feinsten Badeufern Ost-Norwegens.3" WGS84 c10 d80/40 M80 ‘ 14 ★★-★★★★ +fhkpstvxyøåDEGIJKRSWXç ∂ éƒ ı œ • » ß ‹ ‚ BU 9 – C 11 fl ★★★ “ ONSAKERVIKA CAMPING a 3530 Røyse. ☎ 32 07 39 57.no Internettadresse: www. 36 km nord for Hønefoss. barnevennlig sandstrand. 5 km til ridesenter. Landlig med bading. båter og turterreng. 2 stk. Faks: 32 06 23 78. b Rv 51.0" E 10°15'45.6" E 08°30'01.9" WGS84 BU 14 – C 11 fl ★★★ “ n UTVIKA CAMPING a Utstranda 263. ☎ 32 74 68 81 N 60°05'41. 5* allergisikre hytter b E16.4" E 09°02’54.m. Fax: 32 07 53 96. kanoer og tråbåter.no Internettadresse: www.BU 7 – B 10 fl ★★ “ n HULBAK GÅRD. Øl/vinrett. Vintercamping. motorpark. Muligheter for ballspill. sklier. fjellgårder. ☎ 32 06 22 75/951 55 642.3" WGS84 Stor. b Rv 7. ☎ 32 07 41 44. Gol stavkirke. Sykkelutleie. Kjempetrampoline. E-mail: lerberg@c2i. Kort vei til allsidige aktivitetstilbud.3" E 09°00’15. E-mail: post@utvika. Fax: 32 16 06 70. ☎ 32 14 31 60/95 16 72 53. med muligheter for sykkel. N 60°26'25. 3550 Gol. b Rv52.3" E 10°05'32. Det er gode turmuligheter med en opparbeidet tur/sykkelsti til Rollag stavkirke og bygdetunet.com Internettadresse: www.4" WGS84 c4 d25/3 M30 ‘ 10 ★★★-★★★★ +hitvxyDGIJSTVW∂‹÷ BU 8 – C 10 fl ★★★ “ n KVANHØGD TURISTSENTER a Gol. 2 km syd for Gol sentrum. bjørnepark. hestesenter. c50 d175/– M175 ‘ 16 ★★★-★★★★★ eghjltvxyADEGIJKPRTWX Z ç ∂é ¸ ˛ ı √ » † ü ‹ Ω ≈ BU 10 – C 11 fl ★★ HOLMAN CAMPING a 3626 Rollag. N 60°01'45. Kinderfreundlich•Wasserrutschbahn •Spielgeräten • Minigolf • Boote • Kanus • Geschäft/Kiosk • Strassenküche • Hütten • Entsorgungsstation.og fotturer i naturskjønne omgivelser. med stupebrygge og vannsklie. Muligheter for fiske i Tyrifjorden. Arrangerer festligheter. Koselig gress-strand med fiskebrygger. ☎ 32 16 06 70. N 60°52'54. Sykkelveier. 51 Gol-Leira på Golsfjellet 860 moh. 2. N 60°47’01. 500 m. N 60°41’59. Tropicana.kvanhøgd.2" WGS84 c50 d120/20 M148 ‘ 6 ★★-★★★ efhjrtvxyåADEGIJLRç∂é ˛ »ß†ü‹Ω_ “ Åpen: 15/5-1/10. Rolig plass i gårdsmiljø.no c35 d100/70 M100 ‘ 14 ★★★-★★★★★ + f g h lo r s t v y ø å A D E G I J K P Q RT V W Æ ç ∂ é ƒ ¸ ı ˛ » ß † ü ‹ Ω ≈ _‚ BU 17 – C 10 fl ★★★★ “ Œ n PLUSCAMP GOL GOL CAMPINGSENTER/APARTMENT a 3550 Gol. Mobil: 91 13 82 13. Lang og fin badestrand.no Ved vakre Tyrifjorden.com Plassen ligger mellom Sperillen og E16.7" E 10°11'01.no Åpen: 15/6–15/9. fra Oslo. E-mail: post@hulbak. Fax: 32 07 68 74. ☎ 32 15 73 33. E-mail: camping@onsakervika.onsakervika. husker m.2" WGS84 Ved Rv.utvika. 3531 Krokkleiva.5" WGS84 c6 d40/– M36 ‘ 7 ★★ +fhrtvyåADEGIJSTWÆ∂» †‹_ 45 . Internett-kafé og sandvolleyballbane. Vakkert kulturlandskap med merkede turstier. 39 km. b Rv 40.5 km. 27 km fra Leira.no Moderne helårsåpent hytte.golcamp. CAMPING OG HYTTER a 3560 Hemsedal. Et godt utgangspunkt for dagsturer. Oppkjørte løyper – Ørretfiske – Merkede turløyper. 2 lekeplasser med trampoliner. Utgangspunkt for fotturer i variert fjellterreng. Gratis dusj. Utleie av båter. butikk og kro med alle rettigheter. Fax: 32 14 31 60 E-mail: post@buttingsrud. 4 km til Hemsedal sentrum. fra Gol. 85 km til Sognefjorden.buttingsrud. b E16. Fax: 32 15 80 15. 18 km.og Campingsenter m/eget friluftsbad.0" E 09°15'47. N 60°00'50. Campingplassen ligger inntil Numedalslågen som er kjent for godt ørretfiske. 12 hulls minigolfbane. Koselige fellesrom/TV-rom i tømmerstabur. Langedrag.hulbak. fra Kanten Flyplass.

BU 26 – C 10 fl ★★★ “ ∏ Œ n SUTØYA FERIEPARK a 3540 Nesbyen. 25 km til badeland/lekeland. med bil til Nesbyen alpinsenter og ca.no Gol Campingsenter/Apartment – Det moderne feriesenter – en av landets ledende campingplasser! Vi holder høy standard. vaskemaskiner og solarium tilgjengelig. Kjøkken. bad m/badstu og kabel-TV. Fax: +47 32 07 53 96 46 . N 60°35'55.sutoyaferiepark. utlån av solsenger. Ørretfiske er gratis for våre gjester på vårt område – ca. ☎ 32 08 13 26. Fax: 32 07 01 11. servering.no nesbyen. Tel.no (Nesbyen vandrerhjem) Sutøya ligger på en halvøy i Hallingdalselva v/riksv. Nesbyen har et hyggelig sentrum med butikker av de fleste slag. b Rv 7. 1. Sportsfiske i Hallingdalselva og i flere vann inne på fjellet.m/øl/vinrett.Sandvolley-bane.: +47 32 07 41 44.vandrerhjem. 3 moderne sanitæranlegg med fri dusj og badstu. Mye fin fisk blir tatt i løpet av sommeren. Sogne. konserter og festivaler i sommerhalvåret. 7.folkeparken.no Stille familiecamping med flotte grøntområder nydelig beliggende ved elva. Gode turmuligheter med oppmerkede stier. Det er fine muligheter for dagsturer der du kan oppleve hele Hallingdal. Badeplatz in der Nähe.no Internettadresse: www. og 19. E-mail: sutferie@online.KRO . Fahrradvermietung und Sandvolleyballplatz.5 km lysløype. Lekeplasser med bl. mai! Se s. 10 km til alpinanlegg. trampoliner.HYTTER . 5 PlusCamp Gol Gol Campingsenter Apartment AS N-3550 Gol. Naturskjønne omgivelser. 4 km nord for Nesbyen sentrum.a. 100 km preparerte løyper i Nesfjellet. 45 km til Hemsedal. Meteorittkrater på Gardnes – Ridesenter – Badeland.hotel@vandrerhjem. Diverse arrangement. HUSK VÅRDANSEN 18.no http://flyshop. Lekeplass for barn. På sen sommer/høsten er det tyttebær/multer og sopp å finne i skogen. D: Ruhiger Familiencampingplatz mit schönen Grünflächen und hübscher Lage am Fluss. E-mail: post@folkeparken. Komplett utstyrte Campinghytter. 3570 Ål. gatekjøkken og kiosk. midtveis mellom Geilo og Gol -225 km fra Oslo.golcamp. Hallingstampen Friluftsbad: oppvarmede familievennlige basseng.a hjulbane.PENSJONSOPPHOLD . Hallingdal Folkemuseum og «Gamle Nes» er vel verd en spasertur. På vinteren er det 15 min. biljardgolf og sandvolleyball. Angelmöglichkeit. 220 km oppkjørte turløyper i Ål kommune. ☎ 32 07 13 97. Liegt an der Straße Rv 7 auf halber Strecke zwischen Oslo und Bergen b Rv 7.no-/sutoya www. har romslige caravanplasser. Kro. Apartmentshytter med god standard. Kro med uteservering og en liten dagligvarebutikk.BU 24 – B 10 fl ★★★ “ o ÅL FOLKEPARK a Myravegen 15. I vår nærhet finner du Bjørneparken – Langedrag med bl. 1 km. ulv og gaupe.9" WGS84 c30 d150/– M120 ‘ 26 ★★-★★★★ + e f g h j k l qr t v y å D E G I J Q R x ST V W X Æ ç ∂ ¸ ’ » ß µ _ ‚ c55 d92/55 M100 ‘ 20 ★★-★★★★ +ghjkpqrtvxyæåADEGIJK RSTWç∂𻆋Ω≈_‚ BU 5 ★ ★ ★ ★ HELÅRS CAMPING . Store og små gjester ønskes velkommen til en rolig og trivelig plass hele året.og Hardangerfjordene – Flåmsbanen og Hardangervidda.FRILUFTSBAD www.3" E 09°04'48.no Internettadresse: www. Sykkelutleie og grillplass. Gute Ausflugsmöglichkeiten.

☎ 32 78 73 55. Dusche/WC. Ausgestattet mit 2 Schlafräumen. Det er 39 km til Langedrag dyr/og naturpark og ca 25 km til Vassfaret Bjørnepark. til Fekjan. kjøleskap. ☎ 32 06 01 36.9" WGS84 c25 d80/75 M80 ‘ 3 ★★★★ f h i j p q r t v y ø å A G I KS T V X Æ ç∂éƒ˛√† BU 56 – C 10 fl ★★ “ Œ o FEKJAN SETER CAMPING a Bromma. Familievennlig liten campingplass helt ned til Oslofjorden. Vrenne. 5 km til Hemsedal Skiheiser. Høystandard hytter med panorama utsikt over Oslofjorden.5" WGS84 c4 d12/– M12 ‘ 9 ★★★-★★★★★ +fhjkloprtvyøåADEGKRW Æç∂*»ß†‹_„ BU 46 – C 11 fl ★★★★ “ Œ RAMTON CAMPING a 3478 Nærsnes. Plassen ligger idyllisk til ved Oslofjorden. b Rv 284. Utstyrt med 2 soverom. 3540 Nesbyen.5" WGS84 BU 49 – C 11 fl ★★ “ SOLBERGSTØA CAMPING a 3480 Filtvet.5 km. grill og utemøbler. God plass mellom hyttene. Sauna og solarium. b Rv 7. N 60°51’41. N 60°29'26. E-mail: oddvar.ramton. Egen badestrand.8" WGS84 c20 d60/30 M60 ‘ 4 ★★-★★★ fhlptvxyåADEGIJKPRWç∂ ˛»†‹ BU 38 – B 10 fl ★★ “ n BRU-HAUG CAMPING a 3560 Hemsedal. Åpen: 1/5–1/9. N 59°31'22. Grill und Gartenmöbeln b Rv 281. Kühlschrank. 2 km. nord for Bromma. Rent badevann. Ausreichend Raum zwischen den Ferienhäusern.7" E 08°37’08. E-mail: tlangeh@frisurf. Ferienhäuser mit hohem Standard mit Panoramablick über den Oslofjord. Schöne Angel. Fax: 32 06 05 84.und Wandermöglichkeiten durch Wald und Feld. 1/11–1/5. Der Platz ist terrassiert. Hurum. Rolig og idyllisk plass ved vannet. Kort vei til Langedrag Natur-Park med ulv og gaupe. Fine fiskemuligheter. ca.6" E 08°33’03. Fax: 32 06 20 36. Flere fiskevann inne på fjellet. 1. Eks. c100 d250/– M200 ‘ 17 ★★★-★★★★ +fhijklpqrtvxyæøåABDE GIJKNORSUVWXÆ›ç∂ƒª œ»ß†ü‹Ω≈µ_ BU 33 – C 10 fl ★★★ “ n FJORDGLØTT CAMPING OG HYTTESENTER a Vrenne. TV. ☎ 32 07 21 22.no Ligger langsmed Himsila.net c10 d75/– M75 ‘ 6 ★★★-★★★★★ +fhkltxyæøåABCDEGIJKR WXç∂é˛ı»ü‹_ BU 36 – C 11 fl ★★★ “ NATVEDT CAMPING a Øst-Modumveien. Godt fiske. N 60°50’40.8" WGS84 Åpen: 1/5–15/9. b Rv 7. c30 d110/105 M110 ‘ 5 ★★★★★ ehjtvyåAEGIJKRWXÆç∂é »ß†ü‹÷ BU 77 – C 10 fl ★★ “ ROLØKKEN CAMPING a Alfaveien. fossiler i fjellgrunn og rikt fugleliv.3" E 10°30’35. so dass alle Gäste Ausblick auf den Fjord haben. Plassen er terrassert slik at alle har utsikt til fjorden.net Internettadresse: www. Fra vei 35 Hokksund–Hønefoss. Mobil: 90 56 46 54 Åpen: 15/6–1/10 + vinter. ☎ 90 98 09 93. E-mail: info@fjordglott. Eigener Sandstrand mit guten Badebedingungen. dresinsykling på Numedalsbanen og Hardangervidda. ☎ 32 79 33 29. 3630 Rødberg.net Åpen: 1/1–31/12. Vi har gang og sykkelvei fra campingen og til Nesbyen sentrum med sine forretninger hvor vi også har Hallingdal Folkemuseum.5" E 09°00'05.5" E 10°36'52. Kort vei til Vestlandet. N 60°13'47. tv. Geschirrspüler. Kaminofen. M ‘ 6 ★★-★★★ pqrtvwyåRWç∂˛ b Rv 165. b Rv 52. Krøderbanen. Ta av Vikersund S og kjør 4 km på vei 284. Kjører deretter en privat vei 12 km. Sjelden flora.2" WGS84 Åpen: 1/5–1/9. Blaafarveverket. Åpen: 1/6–10/8.BU 32 – B 10 fl ★★★★ “ Œ n MOEN HYTTER OG CAMPING a 3560 Hemsedal. fine naturopplevelser. ☎ 32 06 05 25. 3370 Vikersund.3" WGS84 c80 d330/300 M300 ‘ 4 ★★★ f h j lq r t v x y ø å A E G I J KM R ST V Wç ∂ œ »ß † ü Ω ≈ _ 47 . peisovn. ☎ 90 78 04 34. Fjellturer. Fax: 32 74 16 90.fjordglott.og påskeferie. N 59°35'35. Båter. 7 mil fra Oslo og 4 mil fra Drammen.no Internett: www. oppvaskmaskin. 5 km syd for Slemmestad. Ingen bomavgift for overnattingsgjester. b Rv 40. kano og sykkelbåt til leie.4" E 09°03'53. 3540 Nesbyen. Turmuligheter i skog og mark.0" E 10°01'11. Vikersundbakken. 35 km fra Oslo. Kort vei til fjellet på begge sider av dalen. ☎ 32 74 13 35. idyllisk familieplass.5" WGS84 d10/4 ‘ 7 ★★-★★★ +fhijuvyGRSTVW∂ƒœ» Ω≈ µ‚ BU 68 – C 11 fl ★★ “ KNATVOLDSTRANDA CAMPING a Kana I. Åpen: 1/6–15/9. kleiner Campingplatz bis ganz hinunter zum Oslofjord. videre gjennom kraftverket. som er en meget god ørretelv. Rolig. 3483 Kana. Fax: 31 28 03 70. N 59°58'27. gode fiskemuligheter (sjøfiske). ☎ 31 28 22 49.no Flott beliggenhet ned til Oslofjorden.8" E 10°29'14. b Rv52. D: Familienfreundlicher. For å komme til plassen tar man av Rv7.nordhagen@c2i. Ta av ved Vrenne. E-mail: ra-cam@online. Egen sandstrand med gode badeforhold. N 59°44’35. dusj/wc.

0" WGS84 c10 d30/8 M30 ‘ 13 ★★★ +fhijpqrtvyøåDEGIJKRS TVWÆ œ»†‹ 48 . Fotturer med guide i fjellet. Safari mit dem Schneemobil. Fiske.3" E 08°27'30. Vintercamping. 150 meter fra innkjørselen til Dagali Hotell. Restaurant og kafe med alle rettigheter. Isfiske.dagalihotel. Kort avstand til Langedrag Naturpark.. Gode jakt og fiskemuligheter. Dagali Alpinzentrum mit 4 abwechslungsreichen Hängen.und Angelmöglichkeiten. 150 m neben der Einfahrt zum Dagali Hotell.nesbyen-camping. N 60°32'14. Syd for Nesbyen sentrum. Juvtur. Sykkelveier.2" WGS84 Dagligvarer 1 km. Campingplassens gjester kan benytte hotellets fasiliteter.no c20 d75/10 M114 ‘ 29 ★★-★★★★★ +fhklpqrtvxyøåABDEGIJK RSUVWZÆ∂¸π»ß†‹≈_ BU 95 – B 10 fl ★★★ “ Œ • n HALLANDTUNET CARAVAN OG CAMPING a Dagali. helårsåpen familiecamping med hytter og leiligheter. bade.no – Internettadresse: www. Gute Jagd. barneheis.no En moderne. N 60°33'37. 2 km.BU 93 – B 10 fl ★★★★ “ Œ n ØEN TURISTSENTER OG GEILO VANDRERHJEM a 3580 Geilo. b Rv 7.no – Intenettadresse: www. Tømmeplass for bobiler. Die Gäste des Campingplatzes können die Einrichtungen des Hotels benutzen. Ausgezeichneter Ausgangspunkt für Naturerlebnisse in der Gebirgswelt. ganzjährig geöffneter Familiecampingplatz mit Hütten und Feriewohnungen. Restaurant und Café mit vollem Schankrecht. 1km. Lysløype 2.og turmuligheter.oenturist.3" E 08°13'38. ☎ 32 07 13 07/92 83 90 61 Fax: 32 06 82 33 E-mail: post@nesbyen-camping.9 km langer Rodelhang für Spezialschlitten. 3540 Nesbyen. Snøscootersafari. 3580 Geilo. Flott utgangspunkt for naturopplevelser i fjellheimen. Pisten direkt zum Touristencenter. Mobil: 905 33 905.no – Internettadresse: www. Sentrum S. idyllisk beliggenhet ved elven Bardøla. 400 m fra Rv 7. E-mail: post@oenturist. Langrennsløyper i tilknytning til turistsenteret. Kinderlift. E-mail: post@dagalihotel.3" WGS84 c10 d12/– M12 +ghikrtvyøåABCDEGIJP QRSVWZÆ∂ƒ¸œ•»ß†‹≈µ_„ BU 96 – C 10 fl ★★ “ Œ o NESBYEN CAMPING a Alfarvegen. Har en sydvent. Der Platz hat eine idyllische Südlage am Fluss Bardøla. 1. Ativiteter vinter: Preparerte turløyper ca 100 km. Fax: 32 08 70 66. Verkauf von Jagd.und Angelscheinen. Langlaufloipen mit Verbindung zum Touristencenter.5 km. ca. River boarding. 400 m 1 km. b Rv 40. D: Ein moderner. ☎ 32 08 70 60. lunt og fint i skogsterreng.9 km lang. Eisangeln. Merkede turstier. Nedfartsløyper direkte til turistsenteret.no Campingplassen ligger vent mot syd. BU 46 Nesbyen Camping ligger vakkert til ved Alfarvegen. Sentralt for alle Hallingdals opplevelser og severdigheter. til skiheisene. Lebensmittel 1 km. Gode fiske. N 60°24'43. Dagali Skisenter med 4 varierte bakker. ☎ 32 09 37 00. Velkommen til Nesbyen! (Norges varmeste). Jakt og fiskekort fås kjøpt. b Rv7. D: Der Campingplatz hat Südlage und liegt geschützt und schön in waldigem Gelände. akebakke for spesialkjelker 1. 2 km zu den Skiliften. Aktiviteter sommer: River rafting.6" E 09°07'04. Fax: 32 09 38 10.

no Plassen ligger 5 km.3" WGS84 c25 d120/96 M125 ‘ 5 ★★★ +hjlpqrstvwxyøåADEIJR W ç ∂ ’ ª †_ VE 10 – C 11 fl ★★★ “ o THORRUD CAMPING a Eikerenvn. E-mail: post@sollokka. N 59°08'30. 3294 Stavern. 80 km von Larvik und Oslo entfernt. Ligger inntil Rv35. Faks: 33 14 02 21.2" WGS84 c65 d320/280 M320 ‘ 5 ★-★★ +eghklpqrstvyæøåABCDE GIJKRSTWXÆç∂*˛ı»ß†ü‹ Ω≈_ c100 d160/130 M140 ‘ 8 ★★-★★★ +fhjlqrtvxyøåADEGIJKR STVWXÆç∂ƒ»ß†‹ Vestfold.3" E 10°27'56.lydhusstranda. Areal: 40 DA b Rv319. mot Helgerød.no Internettadresse: www.5 km syd for Svelvik sentrum. Guter Ausgangspunkt für Tagesausflüge. Avkjøring fra E18 i Drammen eller Sande. Mange severdigheter innenfor en radius på 1 times kjøring.1" WGS84 b Rv303.bfc. ☎ 33 77 25 63.6" E 10°24’13. 500m til matbutikk.no Internettadresse: www.1" WGS84 c8 d35/20 M34 ‘ 11 ★★-★★★★ efhjlqrstvyøåADEHIJKR T VWXç∂郜 » † ‹ _ VE 9 – C 11 fl ★★★ “ BORRE FAMILIECAMPING a Steinbrygga. N 59°37’50. N 59°35’59. 3090 Hof.Strandnellik på Tjøme. N 59°22'42. 80km fra Larvik og Oslo.no Åpen: 1/5–1/9. 3192 Horten ☎ 33 08 23 90. c40 d200/135 M200 ‘ 17 ★★-★★★ + e f h j k lq r s t v x y ø å A D E G I J KPQRVWXZç∂é˛ı»ß†ü‹Ωµ _ VE 34 – C 11 fl ★★★ “ Œ LYDHUSSTRANDA CAMPING a Nalumruta. b Rv 35. Fax: 33 05 70 82.no Åpen: 1/5–1/9.camping. ☎ 33 45 34 41. 3233 Sandefjord. Kiosk. VE 4 – C 11 fl ★★ “ Œ SOLLØKKA LEIRSTED-CAMPING a Solløkkasletta 20. 1. Mobilnr.no Internettadresse: www.8" E 10°17'35. Familievennlig plass idyllisk ved Drammensfjorden. 118. biltur til Fossekleiva Brukssenter.no Åpen: 1/5–31/8. 99 48 25 97 Åpen: 1/5–30/8. 10 min. Fax: 33 77 32 63.9" E 09°59’46. fra Sandefjord.Vestfold Foto: Jon Arne Sæter/NN/Samfoto Turistinformasjon. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 VE Slottsfjellet i Tønsberg kommune. E-mail: post@homannsberget. Et godt utgangspunkt for dagsturer. ☎ 33 14 02 20. Turmuligheter i fint skogsterreng og godt sjøfiske. Plassen ligger vakkert til ved Eikeren. se annonse side 16-17 Information for tourists. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten in einem Radius von 1 Autostunde.no Internettadresse: www. uteservering m/øl og vin. D: Der Platz hat eine schöne Lage am See Eikeren.sollokka.homannsberget. b Rv301 GPS se: www. 15 min. VE 31 – C 11 fl ★★★ “ o HOMANNSBERGET CAMPING a 3060 Svelvik. ☎ 33 05 70 99/33 05 70 58.no b Rv 19 nedkjøring ved Borre kirke. spasertur til Svelvik sentrum. E-mail: resepsjon@bfc. Foto: Anders Gjengedal/Innovasjon Norge 49 . E-mail: post@lydhusstranda.

Fax: 35 95 85 60. Schaukeln und Sandkasten. Die Wohnwagenplätze haben Westlage. med sin beliggenhet ved Telemarkskanalen. se annonse side 16-17 Information for tourists. allein schon wegen seiner Blumenpracht. 500 m vannsklibane/vannskibane/wakeboard. Das Kanalschiff «Telemark» legt täglich vom eigenen Anleger ab.bocamping. Leke.OG CARAVANPARK a Gaustaveien 78. Tilbyr naturopplevelser i nærområdet mot Hardangervidda. butikk.5 km frem til plassen. N 59°26’40. 90 m2 großes Hüpfkissen. N 59°23’15. 37. Fahren Sie von Bø ca. 20 Min. 20 Min. marina og gjestebrygge. ☎ 35 95 84 30. Alle Hütten und Ferienwohnungen mit Kabelfernsehen. i landlige omgivelser med praktfull utsikt mot Gaustatoppen (1883 moh).0" E 08°42'31.2 km mit Beleuchtung. b Rv36. 25 km mot Gvarv. Richtung Lifjell. Inngjerdet stor lekeplass med trampoliner. b Rv360. enten i vannkanten eller i terrasser rundt en bukt.og fiskemuligheter.norsjo-ferieland. E-mail: post@norsjo-ferieland. D: 500 m vom Bø Sommerland entfernt. Biegen Sie dort ab und fahren Sie ca. Rutschen. 7 km til Gvarv(Rv36). N 59°54'08. Kanalbåten Telemarken fra egen brygge daglig.8" E 09°44'31. entweder direkt am Wasser oder auf Terrassen rund um eine Bucht. E-mail: post@rjukanhytte. Kabelanschluss. Fine turområder m/3. 6 km på Rv360 mot Notodden. ☎ 35 97 39 11.6" WGS84 c60 d200/130 M142 ‘ 5 ★★★ +efhjlpqtvxyøåADEGIJWX Æç∂ü‹Ω TE 3 – C11 fl ★★★★ “ NORSJØ FERIELAND a 3812 Akkerhaugen. dann nach links in Richtung Akkerhaugen abbiegen. Eingezäunter großer Spielplatz mit Trampolin. restaurant. har plassen også 6 leiligheter til utleie. Den gepflegten Campingplatz Norsjø Ferieland in Akkerhaugen am Telemarkkanal müssen Sie einfach erleben. 90 m2 hoppepute. zum Sommerland in Bø. til venstre mot Akkerhaugen. Teltplasser. E-mail: bocamping@bo. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 TE Heddal Stavkirke. 3568 Miland. Beliggende 8 km øst for Rjukan sentrum.no Internett: www. TV-Raum. Vognplassene er vestvendt. 2. 3. Neben 11 Hütten können 6 Feriewohnungen gemietet werden. Zeltplätze. Særpreget sted med flere restaurerte bygninger. 5 km bis zum Zentrum von Bø. ca.Telemark Foto: Johan Berge/Innovasjon Norge Turistinformasjon. D: Lesen Sie bitte auch unsere Annonse auf der Rückseite dieses Campingführers.com Internettadresse: www. 7 km bis Gvarv (Straße Rv 36).com 500 m fra Bø Sommarland. tar der av og kjører ca. Fra Notodden Rv360. Norsjø Ferieland på Akkerhaugen må oppleves.rjukanhytte. husker og sandkasse.com Åpen: 1/5-1/11. 20 minutter til Sommarland i Bø.2km lysløype. Skiltet avkjøring fra E18.5" E 09°15’46. 25 km in Richtung Gvarv. b E18. N 59°00'56. rutsjer. 5 km Bø sentrum. Stort friareal med en av Norges fineste sandstrender.0" E 09°03’47. Utleie på bestilling. Fra Bø kjører du ca. Eigenes beheiztes Schwimmbecken. Se egen annonse på baksiden. ☎ 35 95 20 12. Plassen er velholdt og blomsterprakten må sees. Ballbinge for barn og voksne.og aktivitetsområde for barn. ☎ 35 09 63 53 Fax: 35 09 62 30. I tillegg til 11 hytter. Plassen ligger idyllisk til ved Rognsfjorden. zum Norsjø Golfclub. In der Umgebung schöne Loipen. 20 minutter til Norsjø Golfklubb. TE 4 – C11 fl ★★★ “ Œ o RJUKAN HYTTE. TV-rom. Kabeltilknytning. Fax: 35 95 34 64. 6 km auf der Straße Rv 360 in Richtung Notodden. retning Lifjell.no Internett: www. Hyttene er i bruk hele året.9" WGS84 c90 d250/20 M140 ‘ 14 ★★★-★★★★ +fghlpqrtvxyæøåABCDEG IJKRSTUVWZÆØÅ∂*fi’»ß †ü‹Ω_ c80 d300/130 M150 ‘ 30 ★★★-★★★★ +efhjklmprqrtvxyøåADEG IJKQRSUVWXÆç∂éƒ˛ıª’ »ß†ü‹Ω≈µ_‚ 50 . eget oppvarmet svømmebasseng.1" WGS84 TE 2 – C12 fl ★★★ “ ROGNSTRANDA CAMPING a 3960 Stathelle. Ab Notodden weiter auf Rv 360 ca. Kabel-TV til alle hytter/leiligheter. Gode tur. b Rv.online.3" WGS84 d25/– d60/– M28 ‘ 15 ★★-★★★★ f h j l r tv x y æ ø å A D E I J K R W X ∂ œ »ß † _ TE 5 – C11 fl ★★★★ “ n BØ CAMPING A/S a 3800 Bø. I senter av plassen ligger lekeplass.no Norges beste campingplass 2005. Internett tilknytning + 2 maskiner i resepsjonen.

d.Minigolf .no Åpen: 1/6-1/9. ypperlig badestrender.6" WGS84 c8 d20/– M ‘ 8 ★★-★★★ ghprtvyåDGIKLRVÆç∂é˛ ı»‹÷ c20 d50/35 M52 ‘ 8 ★★-★★★ fhjprtvxyåADEGIJKQRWÆ ç∂é˛ı»ß†ü‹ TE 13 SANDVIKEN CAMPING **** N-3650 TINN AUSTBYGD . Gode fiskemuligheter.2" E 08°05'23.no Internettadresse: www.TELEFON +47 35 09 81 73 . Sentralt beliggende i forhold til Hardangervidda. E-mail: kontakt@sandviken-camping. Barnas Camping a 3810 Gvarv.1" E 08°49’08. ☎ 35 95 55 96/97 19 41 40. Gaustatoppen 1883 moh. Turstier/fjellvandring på Hardangervidda. FAMILIECAMPING M P ‘ fi Idyllisk familiecamping i nordenden av Tinnsjø. b Rv355.og høstsesong. N 59°48’16.no Beliggende i nordenden av Tinnsjø med egen badestrand.God lekeplass .FAMILIENCAMPING Idyllische Gegend nördlich bei dem Tinnsjø. Fax: 35 95 54 40. Nytt moderne sanitæranlegg.Turstier .Solarium/Sauna E-mail: kontakt@sandviken-camping. Lekeplass (5 da. E-mail: teksten@barnascamping. . 3870 Fyresdal.M .o.blefjellcamping. 192 m.FAX +47 35 09 41 05 HELÅRSÅPENT. sandbane HJERTELIG VELKOMMEN! GANZJÄHRIG GEÖFFNET .sandviken-camping. Rjukan. ☎ 35 09 81 73. 48 km fra Kongsberg.Godt fiske . 13 km fra Ormemyr.4" E 09°05’07.Båtslipp .sandviken-camping.Gute Spielgelegenheiten . Fax: 35 09 41 05. ☎ 35 04 24 65/94 15 62 28. våren 2000. N 59°23'05. N 59°59’35.ü.Sand volleyball HERZLICH WILLKOMMEN! .Minigolf . i Telemark ☎ 35 09 91 50.no Internettadresse: www.Solarium/Sauna .Markierte Wanderwege . Gratis for våre gjester.3" E 09°10'55. b Rv36. Tinn Bygdeutstilling.Gute Angelmöglichkeiten .5" WGS84 c50 d120/40 M100 ‘ 5 ★★-★★★★ fghjkqtvxyøåADEGIJKLP QRSUVWXÆç∂é˛ı»ß†‹Ω TE 10 – C11 fl ★★★ “ BLEFJELL CAMPING a 3652 Hovin.h.a. De største hyttene har peis.no Caravanplasser med stort gressbelagt område til hver enhet.Boot/Kanu/Segelbrett . Ein guter reguliert Campingplatz.og kanoutleie. Meget velregulert plass. Aktivitäten für die ganze Familie: .3" WGS84 c30 d100/60 M90 ‘ 12 ★★-★★★★ +fhjklprtvxyæøåABCDEG IJKPQRSTVWXZÆç∂郸˛ ı√ »ß†ü‹Ω≈µ TE 14 – B11 fl ★★ “ o ROAN CAMPING OG HYTTEUTLEIE a Skrede Gard.Båt/Kano/Seilbrett .no Internett: www. Egen badestrand ved Bøelva. Ypperlig utgangspunkt for fotturer på Blefjell. Hytte med garnrett i vår.barnascamping. Turløyper.2" WGS84 TE 13 – C11 fl ★★★★ “ n SANDVIKEN CAMPING a 3650 Tinn Austbygd.no 52 . Rauland. 30 km til Rjukan. b Rv37/Kongsberg – Rv364 Ormemyr.Volleyball. Beliggene ved Sandvatn langs den gamle hovedveien til Rjukan. 160 m vannsklier. Barnevennlig.Helling . Meget bra fiske i Tinnsjøen. Båt.) med mange aktiviteter bl.TE 8 – C11 fl ★★★ “ TEKSTEN FAMILIECAMPING. b Rv364. N 59°17'13. Hytter av høy standard. E-mail: blecamp@online. 192 M. 2km syd for Gvarv. Bø.no Internettadresse: www.

Hos oss er det muligheter for bading.kano. 500 m lang badestrand av beste kvalitet. Familiecamping i vakker natur. N 59°25’33.o. eller turer i skog og fjell. Fax: 35 98 85 27. Åpen 1/5–1/10. b Rv36 – 9 km fra Bø – 18 km fra Seljord N 59°25'09. Telemark Sommerland (80 km). Minigolf.) som har dei fleste servicetilbud.no Flott barnevennlig familiecamping. Hyttegrenda hele året. Øl og vinrett D: Sehr schöner Familiencampingplatz Direkt am Seljordsvann (Seljordsee) mit Badestrand und Bootsverleih. ☎/Fax: 35 05 04 71. leikehytte og ei lita badetjern med flåter og stupebrett. gratis stangfiske i Ormetjøn (300 m) robåter. E-mail: post@beveroya. N 58°53'49.5" E 7°59'30.beveroya. b Fv 156. b Fv 156. Spise. fisking og kanoleie.2" WGS84 c10 d60/– M35 ‘ 20 ★★-★★★★ fhijkrtvxyøåABDEGIJKP QRSTUVWXÆØ›ç∂*˛»ß†ü ‹Ω≈µ‚ TE 20 – B11 fl ★★★★ “ o SELJORD CAMPING OG BADEPLASS a 3840 Seljord. Aktiviteter: Fiske.98" WGS84 TE 31 – C12 fl ★★★ “ LOVISENBERG FAMILIECAMPING a 3770 Kragerø. Fax: 35 07 10 87 E-mail: grovenc@online.1" WGS84 c50 d100/70 M100 ‘ 15 ★★★-★★★★★ +ghilqrtvxyæøåACDEGIJ KNQRSTVWXZÆç∂éƒ*˛ı √ ’ œ»ß†ü‹_„ TE 45 – C11 fl ★★★★ “ Œ n BEVERØYA CAMPING a Gvarveien 5.3" WGS84 c100 d120/– M120 ‘ 9 ★★★-★★★★ fghjklqtvxyæøåADEGIJK PRVWØ› ∂鸲’»ß†ü‹Ω TE 43 – C11 fl ★★★★ “ Œ n GARVIKSTRONDI CAMPING a Garvikstrondi. N 59°29’08. Fax: 35 05 29 11. Fra E 134 ved Seljord.no Internettadresse: www. avkjøring Åmot sentrum Rv37.9" E 08°47’35. 3800 Bø. Akebakke for barn m/lys ved hyttene. WC und Parabolantenne für deutche Sender. Fax: 35 06 18 80. 12 km. Ligger helt ned mot Seljordvannet med badestrand. Aktivitetsledere i juli. b Ved E134. 3 km lysløype (300 m frå Groven) Skiløyper ut frå hyttegrenda. 500 m fra E 134 mot Bø. N 59°25'09.no Åpen: 15/5-1/10. Kåret til Norges beste campingplass i 1994 av NCC. Rauland aktivitetsenter med ridehall (20 km). Fax: 35 05 29 65.1" WGS84 c40 d205/115 M180 ‘ 21 ★★-★★★★★ +fhjklpqrtvxyæåADEGIJ NORSTVWç∂†_. ca 1 km fra tettstedet Seljord.sandacamping. fra Bø. fra Seljord og 18 km. Groven er ein barnevennlig ferieplass.grovencamping. N 59°25’49. Plassen ligger fint til ved øvre enden av Seljordsvannet.TE 17 – B11 fl ★★★ “ o GROVEN CAMPING OG HYTTEGREND A/S a 3890 Vinje. gamme (lavvo). leikeplasser. Avkjøring fra Rv. Høy standard på sanitæranlegget. ☎ 35 07 14 21.no Sanda Camping ligger idyllisk til ved Bøelva som omkranser plassen.5" E 08°39’06. ☎ 35 98 87 77/90 98 41 41. Groven Camping og hyttegrend ligg 500 m.4" E 09°23'09. Groven har mange aktiviteter for barn.1" WGS84 b Rv36. Vi legger stor vekt på at det skal være fredelig på plassen og sanitæranlegget er rent og i orden til enhver tid. Ideal zum Forellen – und Maränenageln Grosse vollausgestattete Hütten und Ferienwohnungen führ 6–8 personen. TE 82 – C11 fl ★★★ “ o TELNESSANDEN CAMPING a 3840 Seljord. 3800 Bø.tråkkebåt) Bra lekeplass.1" E 08°54'18. ☎ 35 05 29 12. N 59°34'21.garvikstrondi.h. ☎ 35 06 18 81.no Internettadresse: www. geiter. 300 m frå plassen ligger Åmot sentrum (1000 innb. til Bø. b E134. ☎ 35 05 29 90. E-mail: post@garvikstrondi. 20 km. 36. Plassen har fine turstier med oppmerkede løyper i skog og fjellterreng. båtutleie (motorbåt.1" E 08°54'18. ☎ 35 95 47 10/91 34 23 04. Groven ligg nær høyfjellsområdene Rauland (25 km) Haukelidfjell (60 km) og Hovden (70 km) alle med fine alpin og skisenter. E-mail: post@sandacamping.no Internettadresse: www.9" E 08°44’26.no Internettadresse: www. 3840 Seljord.og konferanselokale for inntil 170 personer. i lunt skogsterrreng med utsikt over bygda Ytre Vinje. svaberg for soltilbedere.5" WGS84 c65 d100/18 M100 ‘ 21 ★★★★ +fhjlpqrtvxyøåADEGIJK PRSTVWXÆç∂ƒı»†ü‹Ω c260 d140/55 M140 ‘ 2 ★★★★ +fhi klopqrtvxyøåADEGIJ KOPRSTVWXYZÆç∂éƒ*˛ı √’ »ß†ü‹Ω 54 . Flott sandstrand med flytebrygger og stupetårn. Fax: 35 95 47 46. Biljardrom. Fra Rv 36 Øvre Bø skilt Garvikstrondi. 300 m mot Rauland. Betalingsterminal. Mit dusche.no c35 d165/65 M100 ‘ 11 ★★-★★★★★ efhijlprtvxyæøåADEGIJ KRSTUVWXÆç∂éƒ˛ı’»ß† ü‹ TE 24 – C11 fl ★★★★ “ Œ n SANDA CAMPING OG HYTTER a Seljordveien 915.

no www. Fax: 37 93 63 45. AA 1 – B 12 fl ★★★★ “ n SKOTTEVIK FERIESENTER A/S a 4770 Høvåg. Dykkerturer med guide – luftfylling – leie/salg av utstyr. b E18 . Spesielt gode fiskemuligheter. Oppvarmet svømmebasseng. b Rv9. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 AA Risør havn. så til Rv 401 GPS: x 101034 Y 6463115. et av Norges smaleste hus.no Internettadresse: www.skottevik. N 59°05’28. gjestebrygga med gamle kanoner.no 4748 Rysstad i Setesdalen Tlf: 37 93 61 30 55 Foto: Steinar Myhr/NN/Samfoto . AA 4 – B 11 fl ★★★ “ Œ ∏ n HOVDEN FJELLSTOGE a Lundane. E-mail: post@rysstadferie.rysstadferie. Åpent hele året. Fax: 37 93 98 18.no Familiecamping med 3000m strandlinje (svaberg/strand). Sightseeing.rysstadferie.no Internettadresse: www.og fisketurer med båt. 4695 Hovden. 17 km til dyreparken. Stille og rolig familiecampingplass. AA 3 Rysstad Feriesenter tilrettelegger gjerne en AKTIV FERIE med: • Kano • Vandreturer • Fint turterreng • Fiske • Kultur-safari • Sølvsmed • Grillaften v/lavvo • Nytt motell! • Appartementshytter • Campinghytter • Uterestaurant m/øl og vin • **** familiecamping ET AV SETESDALS MEST KOMPLETTE TURISTANLEGG! E-mail: post@rysstadferie.og trimløyper. N 59°39’45. ☎ 37 26 90 30. E-mail: post@skottevik.5" WGS84 c30 d50/35 M50 ‘ 21 ★★-★★★★ +fhijklprtvyæøåADEGIJ KPRSUVWXYZÆØç∂éƒ˛ıfi »ß†‹≈µ_ c300 d300/150 M300 ‘ 27 ★★★-★★★★★ j k lq r s t v y æ ø å A B D E G I J P R S T U V W .no Åpen: 1/5–1/11.X Y Z Æ Å  ç ∂ é ƒ* ˛ ı » ß † ü‹Ω≈µ_„ AA 3 – B 11 fl ★★★★ “ • o RYSSTAD FERIESENTER a 4748 Rysstad. Hovden 3 km. ☎ 37 93 61 30. Fax: 37 26 90 33.Aust-Agder Foto: Steinar Myhr/NN/Samfoto Turistinformasjon.6" WGS84 c15 d50/5 M24 ‘ 30 ★★-★★★★★ gjklrt vxyæøåADEGIJKRST VWXÆç∂é*¸˛ı•»ß†‹≈µ_◊„ Strykejernet. b Rv9. se annonse side 16-17 Information for tourists. ☎ 37 93 95 43. Oppmerkede tur.7" E 07°23’22.1" E 07°32’25.

butikk og båthavn. 4885 Grimstad.no 56 .6" E 09°09’48. 20 hytter m/dusj. Aktivitäten. Hytter m/kjøleskap og kokeplater. 4 leiligheter. Trampolin. I nærområde finnes 18 hulls golfbane.4" WGS84 c40 d50/100 M140 ‘ 24 ★★-★★★★★ +fhjklprtvxyøåDEGIJKP QRSTVWXZÆç∂é*˛ıªœ• »ß†ü‹Ω≈_ Se annonse under AA 8 – B 12 fl ★★★★ “ Œ • n BIE APARTMENT a Bie.AA 7 – C 12 fl ★★★★ “ Œ • n SØRLANDET FERIESENTER a Sandnes. Gute Angelmöglichkeiten. 130 m/strøm. Vannsklie. ☎ 37 04 03 96. trampoliner. 4950 RISØR Tlf.no Åpen: 15/4–15/10. 20 Hütten mit Dusch/toilet. svaberg med fastmonterte griller i vannkanten. beachvolleyball og lekeplass til barna. D: Familiencampingplatz in idyllischer Lage am Sandnesfjord zwischen Risør und Tvedestrand. Hyttene har også meget høy standard. Haben Sie fragen. Nye flotte familiehytter beliggende i solrikt område med havgløtt og utsikt over campingen.og dykkemuligheter.1" E 08°35’50. N 58°21’03. Bootsverleih mit und ohne Motor. Kiosk. • Utleie av motorbåter 13/15/20 fot. Einfrien-/ Filetirmöglichkeiten. fine fiske. Båtutleie m/u motor. 4890 Grimstad. Sentrum 0.-1. 130 m/strom. enhet. N 58°20’03. avkjøring Rv420.no Internettadresse: www. Følg deretter skilt «Sørlandet».9. fine bade. WC. Familiencamping. 90 75 34 40 E-mail: post@marivold. 4745 Bygland.no www. Boothafen mit Slip. N 58°41’27. Minigolf.8" E 08°36’59. Geshäft. Eigene Ausflugboot. 2–5 soverom. 130. Ferienhäuser mit Kühlschrank und Kochplatten. schöne Wanderwege. ☎ 37 15 40 80. ☎ 37 93 49 30/99 70 08 95 E-mail: post@longerak. Friedlicher. b E-18.und Angelmöglichkeiten. b Rv420. 4950 Risør.sorlandet-feriesenter. Rabatt bei Langzeitmiete. Willkommen! Sørlandet Feriesenter Sandnes. E-mail: sorferie@online. golf. Fredelig. Rimelig overnatting. 4 campinghytter. b E18. tennis. tennisbane.og fiskemuligheter. 1 Stunde von Kristiansand.6. Rabatt ved langtidsleie.– pr. Eksklusive leiligheter. fine turstier.sorlandet-feriesenter. minigolf og lekeplass med trampoline. badestrand.butikk & gatekjøkken.com Internettadresse: www. VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG FERIE HOS OSS. b Rv9. herrliche Angel.und Tauchmöglichkeiten. Straße Rv 9. Café. Sentralt. Stedet er like godt egnet for forretningsfolk – hele året – som for ferie/weekende opphold. Familiecamping. Campingen har 220 oppstillingsplasser med strømuttak. Turløype. N 58°44'50. idyllisch gelegener Familiencampingplatz ganz hinunter zum Byglandsfjord. • Nytt sanitærhus m/barne og familierom • Org. fragen Sie uns. Gute Bade.com Åpen: 1/6–1/9. asfalterte stier samt fiskebrygge spesielt tilrettelagt for handicappede. Skjermet beliggenhet.0" WGS84 c20 d65/15 M65 ‘ 25 ★★-★★★★★ +ghjklprstvxyæøåADEGI JKQRSTVWÅç*’ œ•»ß†‹Ω c6 d25/– M10 ‘ 15 ★★-★★★ +fhrtvyåDEGIJKRSTVWÆç ∂éƒ˛ı»ß†‹ AA 7 Sørlandet Feriesenter ★★★★ • • • • Familiecamping og hytter Idyllisk beliggende ved Risør/Lyngør Fra VG-test: Bademuligheter: En kjempekoselig sandstrand med svaberg rundt om – godt i le for vind. trampoline. Hytter hele året. Kafe. D: Geöffnet: 1.4" E 07°50'53. minigolf. +47 37154080 – Fax: +47 37154082 E-post: sorferie@online. ca 200 m fra E18’s østre avkjørsel til Grimstad. Vi hjelper dere med turforslag. Rafting und Biber-/Elchsafari.8 km. Aktiviteter.no Internettadresse: www.marivold. Rv416 mot Risør.fiskemuligheter. Fitnessstrecke. Egen turbåt med turer til bl. Flott svømmebasseng. Store friområder. Minigolf und Spielplatz mit Trampolin.akvaium og Lyngør. 1 time fra Kristiansand. 4 camping-Hütten. terasse. Gute Badeplatz.longerak.no Åpen: 15/4–1/10. idyllisk beliggenhet v/Sandnesfjorden mellom Risør og Tvedestrand. Annehmbare Preise für Übernachtungen. Nyheter: • QuickStop (21–09) kr. Topp utstyrt. Fax: 37 15 40 82.a Risør og Lyngør. idyllisk familiecamping helt ned mot Byglandsfjorden.6" WGS84 c64 d220/100 M270 ‘ 10 ★★★-★★★★ +ghjklpstvxyæøåADEGIJ KQRSTVWXZÆç∂ƒ˛ı √’»ß †ü‹Ω≈_ AA 11 – B 12 fl ★★ “ LONGERAK HYTTESENTER OG CAMPING a Longerak. Badeflåte og flytende stupebrett. ☎ 37 04 46 23. Badestrand. kanoer.7" WGS84 AA 9 – B 12 fl ★★★★ “ MARIVOLD CAMPING a Marivold. 8 enkle utleierom. 150 Plätze. rafting og bever-/elgsafari. 2 strender. Mobilnr. Gode bade. Kun 2 km til golfbane. Robåter. Sørlandsidyll midt i Grimstads skjærgård. Motorboot für Ausleien. Fax: 37 04 96 88. aktivitet for barn/ungdom hver dag i juli • Barnepass (4–11 år) 3–4 dager i uka 150 vogn/telt/bobil plasser. Vikkilen. så Rv411 til Laget.

oddencamping.7" E 07°28'27. N 58°15’22.8" WGS84 AA 17 – B 11 fl ★★ “ o FLATELAND CAMPING OG HYTTESENTER ANS a 4747 Valle. til golfbane. syd for Evje sentrum.moysand-familiecamping. Gangavstand til Setesdal Mineralpark. Bieber. 30 km östlich von Kristiansand.0" WGS84 c30 d150/45 M120 ‘ 16 ★★★-★★★★ efhklprstvxyæøåADEGIJK RSTUVWXÆç∂é*¸˛ı’ »ßü ‹Ω_ c20 d80/40 M115 ghjptvyåADEGIJKPRSVW Æç∂˛ı»ß†‹ AA 13 ★★★★ 4735 Evje • Tel: 37 93 06 03 • odden@oddencamping. 600 m lang badestrand. b Rv9. go-kart.oddencamping.6" WGS84 c65 d300/100 M200 ‘ 5 ★★★-★★★★★ +fghjklpqrstvxyæøåADE GIJKRSTVWXZÆç∂éƒ˛ıPª fi»ß†ü‹Ω≈_ AA 15 – B 12 fl ★★★ HORNNES CAMPING a 4737 Hornnes.no • • • • • • • • • 120 plasser med strøm Hytter ★★★–★★★★★. 10 km. fritidsparken v/Kristiansand.1" E 07°47’00.no Internettadresse: www. Fax: 37 93 11 01 E-mail: odden@oddencamping. Butikken ligger 7 km. fra Evje sentrum.com Åpen: 15/5–15/9. hoppepute. 4790 Lillesand. Bergklettern. Moderne sanitæranlegg. Senter med bl. b Rv420.camping@broadpark. Fax: 37 27 01 47. 16 moderne Feriehütten.no Åpen: 1/5–1/9. Kiosk. Hüpfkissen. Hytter i strandkanten. Freizeitsangebote: Rafting. gruver og mineralsti Badeplass og sandstrand Rafting.:Setesdal mineralpark. Plassen ligger i nærheten av veikrysset Rv9/Rv45. Stor hoppepute. Attr. Naturstier. Plassen har badeplass med vanntrampoline og kajakker. ☎ 37 93 03 05. D: Tingsaker familiecamping liegt in Gehabstand von das idylliche unlaubstadtchen Lillesand. Området i nærheten av campingplassen er rikt på elg. Oddestemmen Steinsliperi. Gangavstand til Lillesand (1 km).no – Internettadresse: www. N 59°14'29. til go-cart bane. Der Platz liegt in der Nähe der Kreuzung der Straßen Rv 9/Rv 45.6" WGS84 c36 d150/50 M140 ‘ 22 ★★-★★★★★ f h k l p r s t v x y æ øå A D E G I J K R STWÆç∂ƒ¸ı»ß†‹≈µ_‚ AA 14 – B 12 fl ★★★ “ MOYSAND FAMILIECAMPING A/S a Moy.no www.). fiske m.2" WGS84 c15 d40/– M48 ‘ 18 ★★★-★★★★★ ghiprtvwxyøåADEGIJKLN OPRVWXç∂ƒ˛ı ߆‹Ω_ AA 18 – B 12 fl ★★★★ “ TINGSAKER FAMILIECAMPING a Øvre Tingsaker. ☎ 37 27 04 21.no Åpen: 1/6–1/9. Internettadresse: www.no Åpen: 1/5–1/9.oddencamping. plass til 2–8 personer Tilrettelagt for bobil. til dyrehaven. ridesenter. til Dyreparken.6" E 08°23’22. 2 km. fjellklatring..no – Internettadresse: www. unna plassen. E-mail: tcamping@online.und Elchsafaris. Stor barnevennlig badestrand. Sjøutsikt fra alle oppstillingsplasser. Das Gebiet in der Nähe des Campingplatzes ist reich an Elchen. ☎ 95 00 55 00.a. E-mail: notto@hornnes. restaurant og bowlinghall (200 m. Geschäft 7 km vom Campingplatz entfernt. bever. Kiosk. ☎ 37 93 06 03. fjellklatring. hester m. Gute Angelmöglichkeit im Fluss und im Gebirge.setesdal. Möglichkeiten für Wanderungen im Hochland von Setesdal.no Plassen ligger 500 m. Familiecamping med fin beliggenhet ved elva Otra. sandvolleyball. 20 min.no www.m. N 58°35’05. idyllischer Campingpark an der Otra.2" E 08°38'52. Fax: 37 93 16 04. Stor lekeplass. Barnevennlig sandstrand.4" E 07°47’45. b Rv9/42. caravan og telt Utleie av kano og sykler 200 meter til handelsenter Mineralpark. Mineralienpfad. 4885 Grimstad. Bygdemuseum. Reiten. Aussicht auf das Meer. b Rv9. E-mail: flateland.m Booking direkte på internett Avstand fra Odden Camping til: – Kristiansand 60 km – Stavanger 220 km – Arendal 80 km – Haukeligrend 180 km Odden Camping odden@oddencamping. Gode muligheter for vandreturer i Setesdalsheiene. b E18. Godt fiske i elva og på fjellet.hornnescamping.AA 13 – B 12 fl ★★★★ “ n ODDEN CAMPING a 4735 Evje.no 57 . Gode fiskemuligheter. N 58°21'05. supermarked.og elgsafari tilbys. Rafting. D: Der Platz verfügt über eine Badestelle mit Wassertrampolin und Kajacs. ☎ 37 04 02 09. D: Ruhiger. 45 min. golf. Von Rv9 500 meter südlich des Ortskerns abzweigen. N 58°33’12.tingsakercamping.

med gode bade. Rafting. asfalterte veier. 3 moderne Sanitäranlagen.neset. b Rv9.7" WGS84 c15 d50/20 M34 ‘ 13 ★★-★★★★ +fhprtvxyåADEGIJRVWÆç∂ ˛ı»†‹_ c5 d10/0 M12/0 ‘ 14 ★★ +hkrtvyåIJEWç∂˛ı»†‹ AA 37 Neset Camping Neset Camping N.AA 34 – B 12 fl ★★★ “ EVJE.Fax: 37 93 43 93 E-post: post@neset.7" E 07°47’44. Teeküche.no Internett: www. stue tekjøkken. 20 Hütten. sengetøy.10.6" WGS84 Aust-Agder. Boot. 4735 Evje.no Internettadresse: www. dusj/toalett. D: Erlebnisreicher Familiencampingplatz am Fluss Otra mit guten Bade. Geöffnet 1. Dekketøy.fennefosscamping. Boots. Sauna. Åpen: 1/5–1/10. Gute Fundstellen für Mineralien. 3 Hütten mit 2 Schlafräumen. Wohnzimmer.evje-kilefjorden. N 58°34'06. 2 hytter åpne hele året.og kanoutleie – Fiskekortsalg.und Bettwäsche.no Naturskjønt beliggende ved den 40 km lange Byglandsfjorden. Fax: 95 33 19 37. D: Der Campingplatz liegt ca.und Bademöglichkeiten.und Kanuverleih. badstu. båt og kanoutleie formidles. butikk. 3 km südlich von Evje an der Reichsstraße 9. 58 . elvepadling og bever-/elgsafari arrangeres.og fiskemuligheter.und Kanuverleih.no Dette er en rolig familiecamping. kabel-TV. Cafe.KILEFJORDEN CAMPING a Postboks 516.no Internettadresse: www. ☎ 37 93 32 34. b Rv9/Rv403. 3 km syd for Evje ved Rv9. Lebensmittelgeschäft. Naturschön gelegen bei dem 40 km langen binnensee Byglandsfjorden. Salg av fiskekort. AA 31 – B 12 ★★ “ FENNEFOSS CAMPING a Postboks 516.und Angelmöglichkeiten. Markierte Wanderwege und gute Angel. Brekkestø. direkt am Fluss Otra.3" E 07°45'46.4741 Byglandsfjord Norwegen Tlf: 37 93 42 55 .5. E-mail: ol-lind@online. Plassen ligger ca. Plassen ligger ved elva Otra. like ved elva Otra. Tisch. godt ørretfiske og gode bademuligheter. 2 Hütten ganzjährig geöffnet.sand 45 km. Dusche/WC. Evje 15 km og Kr. fjellklatring. Godt ørretfiske. Båt. Nach Evje 15 km und Kristiansand 45 km. Elchsafari mit Elchgarantie wird angeboten. robåt/kano-utleie. 4735 Evje. N 58°27’59. * Angelscheine können durch uns vermittelt werden. 20 campinghytter. Fax: 95 33 19 37 E-mail: ol-lind@online. asfaltierte Strassen. kafe. Gute Möglichkeiten zum Forellenangeln. ☎ 37 93 32 85. Boots.und Kanuverleih – Angelkarte. 3 moderne sanitæranlegg.no Åpen: 1/5–1/10. 3 hytter med 2 soverom.-1.

☎ 37 15 50 02. N 58°41’18.neset. Fax: 37 15 52 74 E-mail: risor-gjestehus@home. N 58°26’13. ☎ 37 93 40 50.3" E 09°04’07.no Plassen ligger naturskjønt til på et nes ut i Byglandsfjorden ved rv. Der Platz hat einen Wunderschönen Badestrand. Boots und Kanoverleih. Gute Bade und Angel möglichkeiten. Foto: Niels Jørgensen/Innovasjon Norge AA 60 – B 12 fl ★★★ Œ MINERALPARKEN BOBILCAMP Setesdal Mineral Park.no/moen Campingplassen ligger idyllisk til ved Sørfjorden. Kinderfreundlich. E-mail: post@mineralparken. 6 km fra E18 og ca.og kanoutleie. Markierte Wanderwege. Stort område for ballspill/aktiviteter. Großes Gelände zum Ball spielen/für Aktivitäten.AA 35 – C 12 fl ★★★ “ Œ n MOEN CAMPING a Moen. Oppmerka turstier. Besøk Setesdal Mineral Park. Unik formede krystaller.8" WGS84 Aust-Agder. 13 km nord for Evje. 4852 Færvik. Gute Angelmöglichkeiten im Meer. 10 km fra Risør sentrum. Postadresse: Paradis. Gå på oppdagelsesferd i Setesdal Mineral Park og bli fasinert av mineralene på en ny måte – slik naturen skapte dem. D: Der Campingplatz liegt idyllisch am Sørfjord. Disse kan med forbauselse betraktes i spesielt anlagte underjordiske fjellgrotter. Areal: 15 DA b Rv416.perleporten. Entdecken Sie die Einzigartigkeit und Einmaligkeit des Setesdal Mineral Parks: bizarr geformte Kristalle. c25 ‘ 5 ★★★★-★★★★★ f Æ ç ∂ ¸ ˛ı c65 d55 M55 +fhjlrvyæøåIJPRVWXÆç ∂ƒ˛ı †≈µ_ 59 .3" E 07°48’05. båtutleie. wie die Natur sie geschaffen hat. Dette finnes ingen andre steder og er enestående i Europa. Oppdag det enestående og uforenlige ved Setesdal Mineral Park.0" WGS84 c70 d200/100 M200 ‘ 21 ★★-★★★ +efhjlrtvxyæåABDEGIJK PQRSTVWÆç∂é*¸˛ı√’»ß †ü‹≈_ AA 46 – C 12 fl ★★ “ HOVE CAMPING a Postboks 176. N 58°43’34. i sjeldne mineralers skjønnhet og edle smykkesteiners hemmeligheter. Elchsafari mit Garantie. egen gjestehavn m/båtplasser. Zu bestaunen in den Tiefen des Berges in eigens angelegten unterägigen Felsgrotten (siehe Zeichnung oben) – das ist einzigartig in Europa und sonst nirgendwo zu sehen! Gehen Sie im Setesdal Mineral Park auf Entdeckungsreise und erleben Sie die Faszination Minral neu – mit Exponaten. Fax: 37 15 17 63. Fax: 37 08 54 79. 10 km vom Risører Zentrum entfernt.no Internettadresse: www. Internettadresse: www. Godt sjøfiske. Få et innblikk i jordens opprinnelse. Große. D: Über 1000 einzigarige Mineralien aus aller Welt in eigens angelegten unterirdischen Felsgrotten. 4950 Risør. Lyngør. 4689 Kristiansand. ☎ 37 15 50 91/90 98 19 02. Store nye hytter med høy standard i sjøkanten. b Rv9. Trådløs internett. neue Hütten mit hohem Standard direkt am Wasser.no Internett: www. Fax: 38 00 30 71. Over 1000 enestående mineraler fra hele verden i spesielt anlagte underjordiske fjellgrotter. ☎ 37 08 54 79. farbenprächtige Mineralien und kostbare Edelsteine aus aller Welt. Gode bade. ☎ 37 93 13 10. Båt. Åpen: 1/6–1/9 b Rv409.no Internettadresse: http://home. Fax: 37 93 43 93 E-mail: post@neset. Det korresponderer både buss fra Gjerstad togstasjon og Sørlands Expressen rett forbi Risør Gjestehus.no Åpen: 15/6–31/8. einen eigenen Gästehafen mit Ankerplätzen für Boote. Verschaffen Sie sich einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Erde. mineraler i all sin fargeprakt og kostbare edelsteiner fra hele verden. D: Der Platz liegt naturschön an der 40 km langen See Byglandsfjorden.mineralparken.7" E 08°49’47.no/risor-gjestehus Hvordan komme til Risør Gjestehus? Risør Gjestehus ligger i Bossvika ca. 7 km fra Risør sentrum. 4737 Homnes. Bootsverleih. 4950 Risør.4" WGS84 c15 d120/80 M100 ‘ 5 ★★★-★★★★★ fhjkrtvxyåAGIJKQRWXç 霻†‹ AA 37 – B 12 fl ★★★★ “ n NESET CAMPING a 4741 Byglandsfjord. Dratlos Internett. c80 d160/90 M160 ‘ 21 ★★-★★★ fh j p q t v y å A F D I J S W X Z Æ ç ∂ * »ß†ü‹Ω≈ AA 59 – C 12 “ Œ n RISØR GJESTEHUS a Bossvik. in die Schönheit seltener Mineralien und in die Geheimnisse edler Schmucksteine – besuchen Sie den Setesdal Mineral Park! b Rv9.og fiskemuligheter. Plassen har flott badestrand. 9. Barnevennlig. a Postboks 4073 Kongsgård.

fax: 38 28 69 77 information@hogetveitsnaturcamp. Kvalitetshytter og feriehus i forskjellige størrelser med sjøutsikt. rådyr og hare tusler helt inn på campingen. Campingplassen ligger like ved sjøen med gode fiskemuligheter.no b E39.3" WGS84 c30 d40/12 M20 ‘ 11 ★★-★★★★★ ehprtvxyæøåADEGIJKQRS VWXÆç∂鸲fi’»ß†‹ c30 d200/120 M160 ‘ 6 ★★-★★★★ +efghjklpqrtvxyæøåADEG IJKLPRSUVWXZÆç∂éƒ˛ı ª œ•»ß†ü‹Ω≈µ_ VA 10 HØGETVEITS NATURCAMP Tired of the concrete jungle? Looking for some peace and quiet? Then get away from it all at Høgetveits Naturcamp.no . hesteridning og hestekjøring.og Fritidsparken. 4536 Bjelland. Trampoline. Fine badestrender. where nature beckons.1" E 08°03’57. asfalt og betong og ¿ nsker fred og ro? Naturen er til for å nytes. Hytteutleie og 8 moderne leiligheter. Bryggeplass og slipp for båter. Elg. campingvogn og telt • felles oppholdsrom m/peis • fiskevann m/kano • tilrettelagt for barn Høgetveits Naturcamp.9" E 07°05’22. Kort vei til Dyre. dart-spill.no Internettadresse: www. VA 10 – B 12 fl “ n HØGETVEITS NATURCAMP a Abelsæth. 25 km til golfbane i Kvinesdal. 4400 Flekkefjord. sandvolleybane. ☎ 38 32 01 48. Tlf. 4521 Spangereid. 4536 Bjelland Tel: 38 28 69 75. Fint turterreng i rolige omgivelser. Schönes Wandergebiet in ruhiger Umgebung. Gode fiskemuligheter. Fax: 38 32 01 11. ☎ 38 28 69 75/97 56 91 21. Fax: 38 28 69 77. caravans and tents • lounge with open fire • good freshwater fishing lake • canoe hire • ideal for children • Cabins with room for 2–10 persons Er du lei bildur. • turløyper • husdyr • bobil.no – Internettadresse: www.: ISDN 38 32 13 48 Internettadresse: http://www. Campingplassen ligger på en halvøy ut i Selurvannet i naturskjønne omgivelser. se annonse side 16-17 Information for tourists. 4639 Kristiansand. N 57°59’44.no 60 . ☎ 38 04 19 80. Kristiansand sentrum 12 km.no Åpen: 1/4–30/9.lindesnescamping.egenes.dvergnestangen. Kjør Rv 460 mot Lindesnes . ☎ 38 25 88 74. Qualitätshütten und Ferienhäuser in verschiedenen Größen mit Blick auf das Meer. ta av Rv401mot Høvåg.rixen.no c100 d230/90 M210 ‘ 24 ★★-★★★★ fhjklqtvxyøåADEGIJPRSTV WXZç∂éƒ˛√ªœ•»ß†ü‹Ω≈_ VA 7 – A 12 fl ★★★★ “ Œ • o EGENES CAMPING FERIE OG FRITIDSSENTER a Egenes.no E-mail: camping@online. a Lillehavn. Charming rustic cottage and Norwegian style cabins steeped in tradition. strandlinje. Du kan bo i gamle hus og hytter som oser av nostalgi og kultur.4" E 06°42’55.ISDN 38 32 13 48. GPS se: www. deer and hares often come right into the campsite.no Plassen ligger helt ute i Kristiansands skjærgård. Minigolf. Fint turterreng. N 58°17’20. Norges første kabelbane for vannski og wakeboard. volleyball-/badmington-bane. Fax: 38 25 88 92. crocket-bane. b Rv460. Ta til venstre ved Lillehavn.5 km.6" WGS84 Lindesnes Fyr. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 VA VA 5 – B 12 fl ★★★★ “ Œ • n DVERGSNESTANGEN SENTER a Dvergnesveien.Vest-Agder Turistinformasjon. E mail:kontakt@dvergnestangen. 1. b E18. 5 km øst for Flekkefjord. Fax: 38 04 19 81. Vi står i denne katalogen uten stjerne fordi vi har andre kvaliteter. tråbiler.camping. N 58°07’20. We appear in this catalogue without a star-rating because we have other qualities! • walking trails • pets • camper vans. Fotballøkke. lekeapparater og trampoliner. Båtutleie. men har eget moderne sanitæranlegg. D: Der Campingplatz liegt direkt am Meer und bietet gute Angelmöglichkeiten.4" WGS84 c30 d30/2 M24 ‘ 8 ★★-★★★ efhlpqtvyæøåADEIJRSVW Æ∂ƒ¸˛ıœ »ß†ü‹Ωµ VA 11 – B 12 fl ★★★ “ o LINDESNES CAMPING OG HYTTEUTLEIE Norges sydligste campingplass. but with modern toilet facilities. Elk. Web: www. E-mail: gabrielsen@lindesnescamping.

Åseral.3" E 08°04'58. Etter ca. N 58°03'18. sykkelutleie. 3.220 campingtomter. 7 km kan du følge skiltene mot Kjevik flyplass og Rv41 mot Birkeland. er vi et velegnet overnattingssted. Fax: 38 25 92 21. b Rv41. 3 km på Rv41 vil du få stranden på venstre side. Appartementsleiligheter. 4651 Hamresanden. lekeplass.no Internettadresse: www. ☎ 38 04 72 22. 4656 Hamresanden. E-mail: solstrand@dfef. eller kanskje en svipptur til Danmark.campingplassen. Norwegens südlichster punkt.5 km badestrand.9" WGS84 c30 d90/50 M80 ‘ 40 ★★-★★★★ +hjltvxyøåADEGIJKRSTV WXZç∂ƒ˛œ•»ß†ü‹≈ VA 31 – B 12 fl ★★★ “ Œ n HAMRE FAMILIECAMPING a Postboks 9.solstrand-camping. Solstrand ligger ved utløpet av Audnaelva. 1 mil øst for Kristiansand. Nærmeste camping til Dyreparken.no Åpent hele året. Restaurant med alle rettigheter.VA 30 – B 12 fl ★★★ “ Œ • o SOLSTRAND CAMP A/L a Boks 102. 4523 Sør-Audnedal.com 3. I bunnen av denne bakken svinger du av mot Rv41 mot Birkeland og Kjevik flyplass. sandvolley. HOS OSS SOVER INGEN TRYGT! Som nærmeste camping til Kaptein Sabeltann og Kardemommeby kan allting skje. Barne. Etter ca.7" WGS84 Vest-Agder. N 58°11'24. Er planen å reise gjennom Setesdalen.fereileiligheter. 3. hus. Etter ca. Når du har passert Dyreparken og Sørlandssenteret (som ligger på hver sin side av E-18) kommer det en lang nedoverbakke. 3 km på Rv41 vil du få stranden på venstre side. Kommer du østfra: følger du bare E-18 mot Kristiansand.5 km Hamresanden. VA 32 – B 12 fl ★★★ “ • n HAMRESANDEN APARTMENTS AS a Hamresandvn. Sving første vei venstre og du finner vår resepsjon ca. Kristiansand 11 km. der große Tierpark von Kristiansand u. 38 04 60 34 Fax: 38 04 71 44 E-mail: info@hamresanden.no Internett: www. minigolf. 61 . Etter en lang dag i Dyreparken eller rundt omkring på de mange andre severdighetene i området. b Rv39. kan vi tilby overnatting i barnevennlige omgivelser ved en av landets beste badestrender. Kommer du vestfra/ifra Kristiansand: følger du E-18 i retning Arendal. Andere Ausflugsziele im Südlichen Norwegen: Lindesnes. ☎ 38 05 87 87.1" E 08°05'22. vannrutsje.og familievennlig plass i naturskjønne omgivelser.com Internettadresse: www. Sving første vei venstre og du finner vår resepsjon ca. like ved E18. Fax: 45 22 00 02.m. D: Ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge ins Setesdal mit seiner schönen Kulturlandschaft.v. N 58°11'05. 30 meter inne på Hammersandveien.no Åpen: 1/5–31/8.9" E 07°16'59. hytter.2" WGS84 c20 d150/– M150 ‘ 25 ★★★-★★★★★ ehjkloqrstvxyøåADEGIJ KPQRWç∂é*˛’œ»ß†ü‹Ω d220/20 M200 ‘ 21 ★★★-★★★★★ +fhlqrtvxyåABCDEGIJRS TWXYZÆØç∂é*˛•»ß†ü‹≈µ _„ Vest-Agder. 30 meter inne på Hammersandveien. elv i Ljosland. E-mail: booking@campingplassen. ☎ 38 25 64 37.hamresanden. Kjør mot Kjevik flyplass.

plane og med fast underlag.preikestolencamping.7" E 05°28’57. • 2 moderne Sanitär-Gebäude.2" E 06°05'32.no Familiecamping i nydelige omgivelser ved fjorden. Flott utgangspunkt for dagsturer. 6 hytter uten. D Sehen Sie die Anzeige unterhalb.a. øl. Fußball. fotball. Fredag: Grill. (+47) 52 77 57 40 E-mail: post@grindafjord. Vinter på forespørsel. Grindafjord Freiesenter Grinde. minigolf. trampolinepark. 5 km fra Jørpeland. husdyr m. fiske i sjø og vann. Tennis. während Ihre Kinder Spaß haben! Rabatten CAMPING TOPP CAMPING 62 . tennisbane m. ☎ 52 77 57 40. stort saltvannsbasseng med sklier. Hos oss har barna det gøy og de voksne ferie! Stort saltvannsbasseng m/sklier ca. E-mail: post@grindafjord. husdyrpark.m. 1/6-15/8. • Sommerkafé. 17 km östlich von Haugesund. RO 10 – A 11 fl ★★★★ “ o GRINDAFJORD FERIESENTER AS a Grinde. Golfbane 1 km fra campingen.Rogaland Turistinformasjon. • Døgnplasser m/u strøm. Angelmöglichkeiten. Trampolinpark. N 59°26’03. trampolinepark. • 10 Hütten mit Dusch/WC.grindafjord. • Mengder med aktiviteter: bl. • 2 moderne sanitæranlegg • 10 hytter med dusj/wc. • Bobilplasser.no – Internettadresse: www. sandvolleyball. fra E39/E134. • Wochen– und Vorsaisonangebote.und Zeltplätze mit/ohne Strom. 17 km øst for Haugesund. • Familiencamping in naturschöner Umgebung am Fjord. minigolf. Fax: 51 74 80 77.com Internettadresse: www.com Mandag + torsdag helikopter-tur til Preikestolen. 2 km.grindafjord. basketball. 6 Hütten ohne. ☎ 51 74 97 25. Minigolf. • Wohnwagen. Kafé/restaurant. tennis. Sandvolleyball.og levsesongrabatt 15/8-15/6. E-mail: info@preikestolencamping. Ukes. Mange i sjøkanten. • Åpent 1/4—15/10. N 58°59'57. Åpen 1/4–15/10. N-5570 Aksdal Tel. 2 km fra parkeringsplass Preikestolen.m. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 RO Preikestolen på nordsiden av Lysefjorden.no Her har barna det gøy og de voksne ferie! Bei uns machen Sie Urlaub.8" WGS84 RO 17 – A 12 fl ★★★ n PREIKESTOLEN CAMPING a Preikestolvegen 97. • Ukes– og lavsesongrabatter. Fax: 52 77 52 12.7" WGS84 c80 d100/– M58 fhklrstvyøåAEGIJNOPQ RSWXç∂ƒ»ßü‹µ_‚ c144 d350/290 M240 ‘ 16 ★★-★★★★ +efghijklprstvxyæøåAD EGIJKPRSTUVWXYZÆØ›ç ∂éƒ*¸˛ı»ß†ü‹Ω≈µ_‚ RO 10 • Familiecamping i naturskjønne omgivelser ved fjorden. b Rv515. Storkiosk. se annonse side 16-17 Information for tourists. 5570 Aksdal.og vinrett. 17 km øst for Haugesund. • Sommercafe • Viele Aktivitäten: Grosse Salzwasserbecken mit Rutschen.no www. 4100 Jørpeland. • Sehr gute Wohnmobilplätze und Zeltplätze am Fjord. b Rv13.

Åpent hele året.5" E 05°33'13.no Åpen: 1/5–1/10. N 58°51’30. N 58°47'56.3" E 05°14’36. Resten av året på bestilling. RO 31 – A 12 fl ★★★ “ n VØLSTADSKOGEN HYTTE.Rogaland.no Campingplassen er liten og drives av familien. N 58°52'22. Kjeragbolten på sydsiden av Lysefjorden. ☎ 51 65 43 28. c10 d30/7 M ‘ 20 ★★ +fhpqrstvyæåAEGIJKR WX ç∂*ª•œ»ßZ b Rv507. 100 m fra en av Norges lengste sandstrender (flere km) med fine bademuligheter og fantastiske surfe. Laksefiske i Figgjoelven.1" WGS84 RO 51 – A11 fl ★★★ “ Œ o SKUDENES CAMPING a Postveien 129.no Åpen: 1/4–1/10.borestrand. E-mail: skuc@online.skudenescamping.og kiteforhold. m/u dusj/toalett.no Internettadresse: www.OG CAMPINGANLEGG a Gamle Austvollvei 5. ☎ 97 61 66 23.3" WGS84 E-mail: office@borestrand. c30 d45/0 M25 ‘ 8 ★★-★★★★★ +fhk lprstvxyåA EGIJK PQ D RSTVWXÆç∂*¸˛ª»†ü‹Ωµ RO 52 – A 12 fl ★★ “ Œ n SOLA MOTEL OG CAMPING a Nordsjøveien 315. Internettadresse: www. b E39/Rv509. 4280 Skudeneshavn.4" WGS84 c12 d50/35 M50 ‘ 12 ★★★-★★★★★ +hjpqstvxyzåADEGIJRWÆç ∂√fi’†‹Ω 63 . 5 min fra Sandnes sentrum og 15 km fra Stavanger. 2 km ut i Nordsjøen). 25 helårshytter for 2–8 personer. 4053 Ræge.volstadskogen.8" WGS84 c60 d57/4 M48 ‘ 25 ★★★-★★★★ +fhpqstvxyåADEGIKPRWX ¸»ß‹ RO 34 – A 12 fl ★★ “ o BORE STRANDCAMPING a Borestranda.no Internettadresse: www.9" E 05°36'04. 4352 Kleppe. b Rv47 N 59°09’21.7" E 05°41’48. ☎ 51 62 71 20/91 88 96 08/91 15 21 23 Fax: 51 62 71 41. Fax: 52 82 96 85. Fax: 51 65 06 00. 4312 Sandnes. Muligheter for kveldsturer/overnattingsturer til Feistein fyr (ca. Fax: 51 42 24 85. Campingplassen ligger ca. ☎ 52 82 81 96.

Deretter Rv 559 4 km fra Fjell kirke til Møvik. D: ABFAHRT bei der Tankstelle an Tjelmeland. (14 km) Hier können Sie schöne Ausflüge machen es gibt eigenes Tourprogramm und gekennzeichneter Wanderpfade.camping. 5590 Etne. ☎ 53 66 59 27/93 22 75 22. ☎ 41 32 16 10. E-mail: info@langenuen. Gletscher «Buerbreen» (5 km) und der «Trollzunge». Der Campingplatz in Odda.kyrping-camping. Flytebrygge for egne utleiebåter og besøkende.com Internettadresse: www.no c15 d100/0 M65 ‘ 8 ★★-★★★★ +fghjklrstvxyøåA GIJK E P Q S V W X ç ∂ * ˛ » ß † ü ‹ ≈µ _ R c8 d50/– M35 + ghklr stvxyæ øåA E I KV D J X Æ ç ∂ ƒ¸ ı ˛ » ß † ‹ 64 . Angeln und Bademöglichkeiten.0" WGS84 HO 11 – B 10 fl ★★★ “ SÆBØ CAMPING a 5784 Øvre Eidfjord. 5750 Odda. c30 d100/14 M60 ‘ 13 ★★-★★★★ +efhloprstvxyæøåADEGI JKPQRSÆç∂éƒ*˛’»ß†‹‚ HO 16 – A 11 fl ★★★ “ Œ • n LANGENUEN MOTEL & CAMPING a Børtveit. Fax: 53 64 50 09. Wir haben neue Hütten und neue sanitäre Angelage møglichkeiten. Faks: 53 49 58 90. Åpen: 15/5–31/8.com Flott utsikt til fjorden og beste fiskemuligheter. Fine tur. Åpen: 18/5–1/9. ☎ 53 77 08 80.9" E 06°06’41. ☎ 56 33 48 66. Sehr geeignet für angler. Wir verleihen Boote und Kanus.4" E 05°00'06. 700m strandlinje m/egen badestrand. b Rv13 N 60°19'25. ☎ 53 66 59 88. Ruhiger und friedlicher Platz am Sandvindsee im «Tal der Wasserfälle». kano. N 59°54'44.3" E 05°29'36. HO 6 – A 11 fl ★★★ “ Œ n KYRPING CAMPING a Kyrping. 500 m fra Hardangervidda Natursenter. E-mail: helgnils@online. Der Platz liegt in der Nähe des Hardanger Nationalpark. Låtefoss 6 km.net GPS se: www.no Kjør Rv 555 (Sotravegen) til Fjell kirke. Etter avtale kan campingplassen holdes åpen utover sesongen. b Rv7. E-mail: post@oppleve. b Rv7. ☎ 53 49 58 15. Sotra 30km fra Bergen. fiske og bading. Avkjørsel ved bensinstasjonen på Tjelmeland. N 60°19'25. Plassen er særlig godt tilrettelagt for fiske i sjøen.1" E 07°07'27. Ferske frokostbrød hver morgen. N 60°25'33.no Idyllisk familiecamping nede ved Akrafjorden. 5414 Stord.2" WGS84 c4 d30/5 M20 ‘ 7 ★★-★★★★ +fhklprstvxyøåADEFGIJ P R S T V Æ ç ∂ é ƒ˛ fi œ • » ß † ‹ ≈ µ_ HO 30 – B 10 fl ★★★★ “ n MÅBØDALEN CAMPING OG HYTTESENTER a 5784 Øvre Eidfjord. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 HO Bryggen i Bergen. 5357 Fjell. Mai bis 31.og sykkelstier. Nær Hardangervidda og Folgefonna nasjonalpark. Buerbreen 5 km. b E39. E-mail: scampi@online.4" E 05°00'06. Bei Absprache kan der Campingplatz auch nach der Sesong geöffnet werden. Hier können Sie Angelen und Baden. D: Der Campingplatz ist vom 15. b E134.5" WGS84 c40 d200/90 M150 ‘ 19 ★-★★★★ +fhjklpstvxyøåADEGIJP RSTVWç∂é˛œ»ß†ü‹≈_ HO 7 – A 10 fl ★★ “ Œ • n SKOGTUN a Skoge. Nye hytter og sanitærbygg. August geöffnet. N 59°44’42.no – Internett: www.4" WGS84 b Rv555.lagunen.no – Internettadresse: www.skogtun-camping.no Rolig plass i naturskjønne omgivelser ved Sandvinsvatnet og «fossenes dal».com Naturskjønn beliggenhet ved Eidfjordvannet. Vermietung von boote und Anleger.oppleve. Båt-. eget turprogram og merkede stier. E-mail: hansagarden@c2i.saebocamping.no www. Åpen: 15/3–15/10 E-mail: post@kyrping-camping.og sykkelutleie. Gode fiskemuligheter.no – Internett: www. Trolltunga 14 km. Fax: 53 77 08 81.2" WGS84 c25 d12/12 M12 ‘ 8 ★★-★★★★ efhklprtvxyøåDEGIKRSTVXç∂ ƒ¸ ˛ œ • » ß HO 9 – A 11 fl ★★★ Œ ODDA CAMPING a Børstå. Fiskekort.Hordaland Turistinformasjon. Godt utgangspunkt for turer i vill og vakker natur. se annonse side 16-17 Information for tourists. D: Tolle Fjordsicht und beste Angelmöglichkeiten.

N 60°22'38. bilbane. Vakker beliggenhet 25 min.ringoy-camping. ☎ 53 67 13 13.no 5 stjernes hytte. Campingplassen har 10 hytter fra 20 m2 til 64 m2. Internettadresse: www. E-mail: booking@lonecamping. kiosk.7" E 06°43'31. N 60°26'27. von Bergen gelgen. N 60°22'27. Gårdsbruk med hest.1" E 06°46'49. 2 sanitærhus og 60 oppstillingsplasser for vogner og telt. bumpebåtar.1" E 05°27'26. båter og motorer. Gode muligheter for fiske etter laks og sjøørret i Bondhuselva. 5268 Haukeland. trampoliner.sundalcamping. E-mail: info@hardangertun. Fax: 53 66 32 05 Internettadresse: www.lonecamping. Merka sti til fjellet.8" WGS84 c18 d60/60 M105 ‘ 26 ★★★★★ +ghjklrstvxyæøåABCDEG IJKNOPRSTUVWZÆØÅç∂é ƒ*˛ı»ß†ü‹≈µ_÷‚ „ HO 37 – A 10 fl ★★★ “ Œ • n LONE CAMPING a Hardangerveien 697.7" WGS84 c22 d100/25 M35 ‘ 9 ★★★-★★★★ fhjkltvxyæøåADEGIJKLP QRSTVWXÆç∂˛ı»†ü‹≈„ c50 d100/0 M100 ‘ 22 ★★-★★★★ 50 c f h j l q r s t v x y æ ø å A D E G I J KP STWZç∂ıœ•»ß†ü‹Ω≈_ HO 32 65 . lekeplass og badeplass.HO 32 – B 10 fl ★★★★★ “ n HARDANGERTUN a 5780 Kinsarvik. Hardangervidda. b Rv13 ved Hardangerfjorden mellom Hardangervidda og Haukelifjell.no Internettadresse: www. Fax: 53 67 13 14. Fax: 53 48 18 20. Vannsklier. ☎ 53 66 39 17. In schöner Umgebung 25 Min. Fax: 55 39 29 79. fellesrom. kræsjbåtar.0" WGS84 c 7 d36/– M36 ehprtvyåADEGKQRWç∂éƒ˛»ß ‹ HO 42 – A 11 fl ★★★★ “ SUNDAL CAMPING a 5476 Mauranger. D: Lone Camping ist der größte Campingplatz Bergens. robåtar og motorbåtar. grillplass. Stor gjestehavn. øst for Bergen sentrum. b Rv 580.no 2 mil fra Odda gjennom Folgefonnstunnelen. 18-hols minigolf og utleige av kanoar.0" WGS84 HO 39 – B 10 fl ★★ RINGØY CAMPING a 5780 Kinsarvik. ☎ 55 39 29 60. N 60°07’02. kyr og sau og eget gårdsmuseum. Fjordfiske. Det naturlige utgangspunkt for en skitur på Folgefonna eller bare opplevelsen ved å spasere i den vakre naturen i Bondhusdalen.hardangertun.no Internettadresse: www. ☎ 53 48 41 86. jungelløype. Utleie av kano. fra Bergen.com Plassen ligger ved sjøen.4" E 06°16’05. b Rv13 10 km fra Kinsarvik mot Bremnes.og campingplass med familiepark og 3 oppvarma badebasseng.com Lone Camping er Bergens største campingplass.

no Plassen ligger sentralt i Røldal. ☎ + 47 90 05 44 64. 1 km til fin badeplass.30" E 06°50'00.com ✦ 66 . ca. Moderne Serviceeinrichtungen. 400 m. Flott turterreng både sommer og vinter. Hardangervidda Nasjonalpark. N 60°43'26.vosscamping.roldal-camping. Turforslag: Fotturer/bilturer fåes i kiosken.no Plassen ligger ved Tvindefossen (150 m. 800m hinter der Abfahrt von der E134 und 300m hinter der Stabkirche von Røldal. b E16. 12 km fra Voss i retning Sogn. 5 km vest for Utne ferjekai. Familien Medhus ønsker deg velkommen til hyggelig opphold. Fax: 53 64 39 41.2" WGS84 c9 d50/5 M38 ‘ 9 ★★-★★★★★ + e f h i l p t v w x y z æ ø å AC DE F G HIJKOPRSTUVWXÆç∂郻 ߆‹_ d20/– M16 ‘ 11 ★★★-★★★★ + e f g i k l r s t v x y æ å A D E G I JR TXÆ∂œ»ß†ü‹≈µ_‚ HO 37 Lone Camping AS Bergens fineste campingplass – 2 8 Hytter + 12 Motellrom – Bensinstasjon og Vegkro – Lekeplass for barn A Camping site superbly situated near Bergen City – 2 8 Cabins + 12 Motelrooms – Petrol Station and Café – Playground – Good Fishing Hardangerveien 697.camping. E-mail: tvinde@tvinde.6" WGS84 c6 d30/– M20 ‘ 5 ★★-★★★★ ehlstvxyæøåADEGIRSVWç ∂˛ œ»ß†‹_ HO 67 – B 11 fl ★★★★ “ n RØLDAL HYTTEGREND & CAMPING a 5760 Røldal. N 59°49'57.no Internettadresse: www. b Følg Rv7. Gute Möglichkeiten zum Forellenangeln im Fluss Strandaelva. Fax: 56 55 30 30. 5700 Voss. med stove. 2 rom. Rolige omgivelser i særegent bygdemiljø.no Internettadresse: www.tvinde.no Internettadresse: www. N 60°25'30.h. Godt utgangspunkt for fjellturer. høy). 1km zu einem scönen Badeplatz. 5268 Haukeland Telefon +47 55 39 29 60 Fax +47 55 39 29 79 E-mail: booking@lonecamping. Fax: 56 51 30 15.6" E 06°29'18. Koselig kro m/øl og vin. soverom og bad. E-mail: adm@roldal-camping. kjøkken. Fiske i elven og fiskevann ellers i bygden.com Internett: www. 10 min fra Steinsdalsfossen. Sjøfiske i forskjellige fjorder 40–50 km. Godt ørretfiske i Strandaelva. 15 km fra Norheimsund. Ca.lonecamping.lothecamping. postboks 156. Barnevennlig campingplass. Internettcafé for campinggjestene. 60 km fra Bergen. D: Zentral in Røldal belegen. 2 Räume. ☎ 53 66 66 50.no Internettadresse: www. Har i tillegg 2 leil.o. ca. D: Der Platz liegt am Wasserfall Tvindefossen (150m Fall) 12 km von Voss in Richtung Sogn entfernt. Moderne servicebygg. Badedam ved elven med steinbord og grillplasser rundt.1" WGS84 HO 50 – A 10 fl ★★ “ œ LOTHE CAMPING OG BADEPLASS a Lothe. 5701 Voss ☎ 56 51 59 97/90 18 11 20. N 60°23'28. Fax: 56 51 15 97. Guter Ausgangspunkt für Gebirgstouren. Velkommen til et hyggelig opphold i naturskjønne omgivelser. 5602 Norheimsund.3" WGS84 c12 d40/– M20 ‘ 21 ★★-★★★ +fhjklpqrstvxyøåADEGI JKR WXç∂ƒ »ß†‹_ HO 44 – A 10 fl ★★ “ VOSS CAMPING a Postboks 54. ☎ 56 51 69 19.HO 43 – A 10 fl ★★★ “ n TVINDE CAMPING AS a Tvinde.no GPS se: www.no c 7 d 70/– M45 ‘ 7 ★★ fhijpqtv yåADEGIJOPS X x ØÅç∂†‹≈_ HO 45 – A 10 fl ★★★ “ Œ n NAF KRO OG CAMPING A/S a Kvamskogen.no Åpen: 15/5–15/9 Solrik plass v/Hardangerfjorden. Godt utgangspunkt for fjellturer. 5778 Utne. korte og lange i fjella rundt bygden. b Rv550.2" E 05°55'38. ☎ 56 55 31 31. 7 der Hütten haben kaltes und warmes Wasser. b E134. 800 m etter avkjøring fra E134 og 300 m forbi Røldal Stavkirke.0" E 06°35'33. E-mail:post@vosscamping. Fax: 53 66 30 58 E-mail: mail@lothecamping. 7 av hyttene har varmt og kaldt vann.

Zahlreiche gute Angelgewässer im Bereich von Røldal. E-mail:post@rorbusenter.3" WGS84 HO 86 – A 11 fl ★★★ “ n VALEVÅG CAMPING OG HYTTETUN a Valevåg.tråbilutleige Internettcafé . Ca. fiske og badestrand. Møtelokaler. Von Bergen oder vom Bergen Flughafen Flesland dauert es mit dem Auto etwas 35 Min. Mobil: 90 93 21 99. liegt in einer herrlichen Landschaft in der Gemeinde Sund im Südwesten der Insel Sotra. Bubil . 5554 Valevåg ☎/Fax: 53 74 22 50.com Rorbusenteret åpnet juli 2002. D: Das Rorbucenter das in Juli 2002 fertig war. b Rv 555. Turforslag med bil når du bur på Skysstasjonen: Låtefoss 20 km .no Plassen ligger i naturskjønne omgivelser.com Internettadresse: www. 20 km. D: Familie Seim begrüsst Sie auf unserem ruhigen und kinderfreundlichen Campingplatz am Rande des Røldals Sees: Badeplatz. Mitten im Zentrum von Røldal.skiutleige . Fax: 56 31 79 77. Badeplatz ca. Badeplass ca. Bootverleih. 1 km. Stabkirche von Røldal von 1200 direkt in der Nähe der Hardangervidda und den Bergen rund um Røldal. b Ved E39 ca.4" WGS84 c10 d30/20 M30 ‘ 4 ★★★★★ +fhijklprtvxyøåADEGIJ KMRVW∂é˛ıª»†‹_≈‚ HO 87 – A 10 “ Œ n SOTRA RORBUSENTER AS a Spildepollen/Kausland 5381 Glesvær ☎ 56 31 79 76. Sauna. Seim ønsker deg velkommen til en rolig familievennlig campingplass ved Røldalsvatnet.seimcamp. 40 km. 40 km fra Haugesund. Små og store lag.no Internettadresse: www. Ligger i naturskjønne omgivelser i Sund kommune sørvest på Sotra. Sjøfiske i fire forskjellige fjordar.3" E 06°45'48. vakkert fotturområde. Sauda 35 km.Hordaland. 6 km Laden ca. fiskeutstyr og arbeidsklær. Fiske i sjø. Resepsjon/kiosk med salg av kioskvarer.Preikstolen 170 km . solarium etc.no Internettadresse: www. N 59°48'52. Velværeavdelingen med massasjebad.trampoline . Røldalstunet Café (100 m) mit traditioneller norwegischer Küche. alle rettigheter. N 59°69'35. b E134. b E134. Røldal stavkyrkje frå 1200 rett ved. Midt i Røldal sentrum. Butikk ca.9" E 06°48'46. N 59°49'48. Schönes Wandergebiet. nemben dem Wohnhaus des Komponisten Fartein Valen.skysstasjonen.Hardanger. Båtutleie. 20 km.kafe. Rødalstunet kafe (100 m) norsk tradisjonsmat. øl og vin. Haugaland Golfplatz. Sveio ca.Sinkgruvene i Allmannajuvet. Angeln im Meer.tømmestasjon . ca. Jernalderutstilling og gravfelt på gården. Mobil: 90 99 35 51. Hardangervidda og fjella kring Røldal. ‘ 9 ★★★★ +f v y å B CD E G I J MO TUV X ∂ * ¸ ˛ ı † ü ‹_÷ c13 d35/– M30 ‘ 7 ★★★★ flrtvwyzæ øåABDEGFIJKP Q R S W X Y Æ ç ∂ ƒ ¸ ı ’ » ß ‹ ≈_„ 67 . Fax: 53 64 73 71. kjøring fra Bergen og Bergen lufthavn Flesland. ☎ 53 64 73 71. Haugaland Golfbane. Fax: 53 64 73 44 E-mail: roldal@roldalstunet. ☎ 53 64 73 85. Sotra Rorbusenter har 9 rorbuleiligheter ledig for utleie.6" WGS84 c30 d30/– M30/0 ‘ 7 ★★-★★★★ +fhiltvxyæøåADEGIJKPWX Æ ç ∂ ƒ˛ ı » † ‹ _ HO 81 – B 11 fl ★★★★ “ n SKYSSTASJON RØLDAL a 5760 Røldal. 6 km. 1 km.no Fam. Mange gode fiskevatn i og rundt bygda.Laksestudio. Trolltunga 50 km.valevaag. Guter Ausgangspunkt für Bergwanderungen. HO 70 – B 11 fl ★★★ “ n SEIM CAMPING a 5760 Røldal. Mobil: 97 53 35 17 E-mail: seim@seimcamp. Angeln. Nytt sanitæranlegg. Sveio.4" E 05°47'87.rorbusenter. Odda 40 km . Suldal 70 km .no Vestsida av Haukelifjell. 35 min. Neue sanitäre Anlagen. Nabo til Fartein Valen’s hjem. Godt utgangspunkt for fjellturer. Vøringsfossen. Buerbreen 50 km D: Auf der Westseite des Haukelifjell. D: Der Platz liegt in naturschöner Umgebung. badstu. E-mail: camping@valevaag.camping . 7 velutstyrte hytter.no Internettadresse: www.

no Helårsope både hytter og camping/båtutleige.no Byrkjelo Camping 6826 Byrkjelo. Kanu. ☎ 57 87 45 90.8" E 06°51’00. turer til Geiranger. see advertisement on page 16-17 SF Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 Kannesteinen.und Bootsvermietung. Kort veg til aktivitetar både sommar og vinter. Mobil: 97 50 37 50 Fax: 57 87 45 91. 2.no 68 . SF 2 – B 9 fl ★★★★ “ Œ • n PLUSCAMP SANDE a 6789 Loen. Gletscherwanderungen.og laksefiske.gloppen-camping. nach Geiranger und zum Sommerskizentrum. Ta av fra Rv60 i Loen og kjør 4. N 61°55’53. Godt utgangspunkt for fjellturer. Vestkapp. Kaufladen und Café. kano/båtutleie.no Internettadresse: www. Ørret.no Internettadresse: www. b Rv15. Vestkapp og Stryn Sommerskisenter. Verlassen Sie in Loen die Rv 60 und fahren Sie 4. D: Idyllische Lage am Lovatnet und umgeben von Bergen und Gletschern. Internett.5 km fra Stryn sentrum. Brevandring. Mobil: 41 46 84 33 E-mail: post@gloppen-camping. Fin badestrand. Godt utgangspunkt for bil. se annonse side 16-17 Information for tourists. E-mail: camping@kleivenes.com www.4" E 06°54'42. Briskedalsbreen. Info SF 21 Telefon 917 36 597 byrkjelocamping@sensewave.gloppen-camping. Fin beliggenhet ved enden av Strynsvatnet.5 km fra Sandane sentrum. 6.Sogn og Fjordane Turistinformasjon. Geiranger og Sommerskisenteret. ☎ 57 86 62 14. Fax: 57 87 46 98.0" WGS84 SF 4 – A 9 fl ★★★★ “ n GLOPPEN CAMPING OG FRITIDSSENTER a 6823 Sandane. ørretfiske.og fotturer til f.sande-camping. b Rv60/Fv723.5 km das Tal hinauf in Richtung Kjenndalsbreen. Butikk og kafé. fjellturer. Kjendalsbreen.5" WGS84 c30 d100/80 M60 ‘ 24 ★★-★★★★ fghklrstvxyæøåADEGIJK OPSTVWXYZØÅç∂鲻߆ ü‹_ SF 5 – B 9 fl ★★★ “ Œ KLEIVENES CAMPING a 6783 Stryn. Oppvarma symjebasseng.0" WGS84 c10 d70/– M50 ‘ 16 ★★-★★★★★ fhjkltvxyæøåABDEGIJKP QRSUWç∂郸˛ıfiœ•»ßü‹ ≈µ c10 d50/20 M ‘ 10 ★★-★★★ +fhlrtvxyøåADEGIJKQRS TWç∂郸˛√œ»ß†‹_ SF 4 • Hytter og camping av god standard • Oppvarmede svømmebasseng • Lekeplass og andre aktiviteter • Dagsturer til severdigheter • Gode fiskemuligheter.no Åpen: 1/5–15/10. Info SF 4 Telefon 57 86 62 14 post@gloppen-camping. E-mail: sa-campi@online. N 61°51'06.6" E 06°11’44. Fax: 57 86 81 05. Bergwanderungen.byrkjelo-camping.und Wandertöuren zum Beispiel zum Briksdalsbreen. Guter Ausgangspunkt für Auto. Briksdalsbreen. Vestkapp.no Internett: http://www. Stryn–Grotli. fint turterreng • Gangavstand til bygdesentrum Gloppen Camping 6823 Sandane. 3 høgstandard leiligheter.5 km oppover dalen i retning Kjenndalsbreen.kleivenes. Fiskekort.no www. ☎ 57 87 75 13.eks.no Idyllisk beliggenhet ved Lovatnet omkranset av fjell og breer. b Rv615. N 61°46’05. Forellenangeln.

Jostedalsbreen og Urnes stavkirke som naboer. Åpen: 20/5–15/9. E-mail: post@krocamp.1" WGS84 c14 d30/– M30 ‘ 8 ★★-★★★★ fghjlrstvxyæøåADEGIJ KPWç∂˛ †‹_ SF 18 – A 10 fl ★★ “ VIK CAMPING a Boks 92.5" WGS84 c6 d50/– M42 ‘ 22 ★★-★★★★ ghjlprtvxyæøåADEGIJKP RSUWXÆ∂˛œ»ü‹≈ 69 . vom Balestrand. N 61°24’02. Utsikt mot Balestrand. N 61°05'03. 12 km. ta til venstre og kjør ca.strynsvatn.Godt utgangspunkt for fiske/fotturar og bilturar. Fax: 57 69 16 12.a. 300 m mot øst (mot Førde) D: Ganzjährig geöffnet. badeplass. 6770 Nordfjordeid. Sal av fiskekort. ☎ 57 86 27 32/916 02 732. Vinteråpne hytter på bestilling.com Åpning: 10. Tildelt pris for fineste uteanlegg i Stryn kommune 2005. Fax: 57 75 22 60.no Internettadresse: www.0" E 06°34'04. ☎ 57 69 51 25. winterfeste Ferienhäuser. Bottsvermietung. Laksefiske i Eidselva. de fleste med dusj/WC og internett-tilkopling. Grillpaviljong. kano og båtutleige.no n c4 d36/6 M26 ‘ 19 ★★★-★★★★★ +fklrtvxyåADEGIJKPRWç ∂é˛ »ß†‹. bRv5 til rundkjøring 2 km før Florø.SF 8 – A 9 fl ★★ “ NESJARTUN CAMPING a Nes.3" WGS84 c12 d35/– M14 ‘ 8 ★★-★★★★ +efhjprstvwyåADEHIKRW ∂é‹ SF 20 – B 9 fl ★★★★ “ Œ PLUSCAMP SANDVIK a 6868 Gaupne. bl.6" E 05°04'52. ☎ 57 69 16 12. Ypperlig for dykking og fiske i sjøen. Lunt og idyllisk beliggende. Båtutleie. Umkleideraum für Taucher. Ta til venstre mot Krokane. Ekspressbåtanløp. ☎ 57 68 11 53. b Rv 55. Ausgangspunkt für Ausflüge ins Gebirge und auf dem Fjord. Skifterom for dykkere.no Internettadresse: www. Topp moderne sanitærhus med sauna og solarium. ☎ 57 68 43 66.5–30. Utenom sommersesongen er resepsjonen på Krokane Gard. D: Veganeset Camping liegt in Gemeinde Balestrand.pluscamp. Jostedalsbreen Nasjonalparksenter._ b Rv55. Fax: 57 68 39 29. 3 hytter tilpasset rullestol. Ved Dragsvik fergested. b Rv15.2" E 06°55’19. 3 Ferienhäuser für Rollstuhlfahrer geeignet. biegen Sie nach links ab und fahren Sie ca. b Rv13. N 61°54'31. 1 km. 9 km fra Balestrand sentrum. N 61°55’54. b Rv13/55. Expressbootsanlegeplatz. Erlebnisbad und Zentrum in der Nähe. Kort vei til badeland og sentrum. Fint utgangspunkt for dagsturer til Ytre og Indre Nordfjord. Zentral an die Fernverkehrstrassen 55/13 beim Dragsvik Fährstelle.krocamp. Fax: 57 87 75 65. Gode muligheter for fiske.no Åpen: 15/6–20/8. 1 km. aust for Stryn sentrum. Kjør til fjorden.no Triveleg plass ved Strynsvatnet. N 61°35'40. Ruhiger Familiencampingplatz. Full service periode 15/6–1/9. ☎ 57 75 22 50. Hyttene leies ut om vinteren ved forhåndsbestilling. E-mail: nesjartun@c2i. Ligger idyllisk til ved Hornindalsvannet. 6891 Vik.0" WGS84 c16 d25/– M ‘ 7 ★★-★★★ +efhiprstvyøå DEGISTVX ç∂éƒ˛ıœπ»ß†‹ SF 17 – A 10 fl ★★★ “ o VEGANESET CAMPING a Dragsvik. Rolig familiecamping D: Am Sognefjord 100 m vom Ortskern von Vik entfernt. Fahren Sie zum Fjord.net Åpen: 1/5–1/10. Stryn sommarskisenter ca. busstopp 100m.8" WGS84 SF 16 – B 10 fl ★★ “ Œ ∏ LYNGMO UNGDOMSSENTER & CAMPING a Lyngmovegen 12. Sognefjorden. die meisten mit Dusche/WC und Internetanschluss.no Internettadresse: www.0" E 07°18’01. 6869 Hafslo. Außerhalb der Sommersaison befindet sich die Rezeption in Krokane Gard (300 m östlich). til Briksdalsbreen. b Rv15. Mobil: 41 54 41 20 E-mail: grolilje@hotmail. vinterisolerte hytter. E-mail: lyngmo@nm-hotels.0" WGS84 c10 d25/8 M24 ‘ 11 ★★-★★★★ +fhkrstvyåADEGIJKPRWç ∂é˛ı√ª »ß†‹ SF 13 – B 9 fl ★★★★ “ Œ n STRYNSVATN CAMPING a 6783 Stryn. N 61°18'26. E-mail: sandvik@pluscamp. Landstraße RV 5 bis zum Kreisverkehr 2 km vor Florø.9 Ved Sognefjorden 100m frå Vik sentrum utgangspunkt for turar i fjell og på fjord. E-mail: camping@strynsvatn.5" E 06°06'52. Nach links in Richtung Krokane abbiegen.no Helårsåpne.1" WGS84 c25 d60/– M60 ‘ 32 ★★★-★★★★★ +fhklrtvxyæøåABCDEGIJ KOPQRSTVWXÆç∂é*˛ı ’œ »ß†‹≈ SF 15 – A 9 fl ★★★ “ n KROKANE CAMPING-PLUSCAMP a 6900 Florø. fjellturer og dagsturer med bil. Bushaltestelle 100 m. N 61°12'53. ☎ 57 87 75 43. 6899 Balestrand. Sandvolleyballbane. Hervorragend zum Tauchen und Angeln geeignet. Ferienhäuser können im Winter nach Vorbestellung gemietet werden.8" E 06°33'24. Neun km. 30 km.6" E 07°12'54.

N 61°29’06. Internettadresse: www. Zeitgemäzige Sanitäranlage.5" E 07°38’26. Fax. Ferienhäuser mit und ohne Dusche/Toilette. Ein tur til den vakre og ville Fortunsdalen til Nørstedalseter.8" E 07°50'13.no Internettadresse: www. N 61°10'19. rafting. skisenter. TV.D. riding. Internetcafé. ☎ 57 69 66 00. D: Tveit liegt am Sognefjord. Fin beliggenhet ved Strynsvatnet. Godt utgangspunkt for: fisketurar. Fax: 57 69 66 70. Gratis aurefiske for hytteboere. Beheiztes Schwimmbecken. teils terrassierte Wiese.2" E 06°37'25. Wohnmobile und Wohnwagen.nafcamp.solvangcamping. 7. 200 m2 med stor solterrasse.5km frå Vangsnes fergeplass. Verleih von Bettbezügen. er det berre 15 km med bil. Åpent i skoleferien. N 61°04'48. Rimelig leie for campinggjester. Til Turtagrø og Jotunheimen. Trampolin.5km frå Vik sentrum.og fottur på vakre Vikafjell. D: Familiencamping mit beheiztem Schwimmbad. Neuer Imbiss. Båthavn. Lekeplass og ørretfiske. Soleietindane og Nordre Dyrhaugstind.camping@sognapost. Hyttene har fullt utstyr i kjøkken.no Åpen: 1/5–1/10.no Åpen: 15/4 – 1/10 Tveit ligger ved Sognefjorden ved Rv13. direkt in der Nähe der Fridjof-Statue.holmevik. med Fridtjov statuen like ved. Viele Möglichkeiten für Ausflüge und Unternehmungen in der Natur. Trampoline. Fax: 57 68 61 85.5" E 06°57’39.E. N 61°43’49. b E39. Båtutleige. Båtutleige. Hytter med og uten dusj/toalett.no Internettadresse: www.og vinrett.8" WGS84 SF 31 – B 10 fl ★★★★ “ n SOLVANG CAMPING HYTTER OG MOTELL a 6894 Vangsnes ☎ 57 69 66 20. 500 m hinter dem Borgundtunnel. ☎ 57 66 81 71. Gangabstand zu den Geschäften und Gaststätten im Ort. Die Ferienhäuser verfügen über eine komplette Küchenausrüstung und über Deckbetten und Kopfkissen in den Schlafräumen. Oppvarmet badebasseng. E-mail: solvang.2" WGS84 c4 d50/– M14 ‘ 4 ★★-★★★★ +fhijrstvwxyzæøåDEFGH IJKNQRSTUVWXÆØÅç∂éƒ œ•ß†ü‹≈µ_„ SF 32 – B 10 fl ★★★ “ Œ o TVEIT CAMPING a 6894 Vangsnes.SF 21 – A 9 fl ★★★ “ o BYRKJELO CAMPING a 6826 Byrkjelo. Kort vei til aktiviteter. einige auch mit Dusche/WC und Satelit TV. 25 km. elv og fjell. med ein fantastisk utsikt mot Hurrungane. kafé m. Spielplatz und Kiosk. Gangavstand til butikk. med Store Skagastlstind. 500 m etter Borgundtunnelen.2" WGS84 d12/– M12 ‘ 10 ★★★-★★★★ f h k t v x y å A D E G I J KN R S T ç ∂ ˛»†‹ SF 28 – B 10 fl ★★ “ o BORGUND HYTTESENTER OG CAMPING a 6888 Steinklepp.og fotturar i Jotunheimen.byrkjelo-camping. fjorder og hav. Kostenloses Forellenangeln für Ferienhausbewohner.7" WGS84 c25 d65/29 M65 ‘ 10 ★★-★★★★★ +fhjklpryæøADEIJKPTVW XÅ∂߆‹_ SF 27 – B 9 fl ★★ “ HOLMEVIK CAMPING a 6783 Stryn. nur wird ein Fußball verwendet. 30 km frå Stryn Sommerskisenter. E-mail: vassbakken@skjolden. ☎ 91 73 65 97. trampoline. østover fra Lærdalsøyri. Trampolin. Vassbakken kro og Camping er eit billeg og godt alternativ som base for bilog båtturar. N 61°08'43. Bootshaften. E-mail: tveitca@online.skjolden. Fine dagsturar til: Flåm. Familiecamping med oppvarmet svømmebasseng. 57 66 81 71 E-mail: ovoldum@alb. Sprachen N. eller til Sognefjorden. 14 km aust for stryn sentrum. fotturar etter merka stier – bil.com Åpen: 15/5–10/10. b E16. Ringstind. Jostedalsbreen . fjellturer. sengetøyutleie. D: Der Platz liegt an der E-16. til dagsturar i Jotunheimen og Breheimen. Akzeptable Preise für Campinggäste. Internettcafé.Bergen. Hytter: helårsåpne. ☎ 57 68 61 88. Hütten mit ein oder zwei Zimmer. Til Skjolden og Sognefjorden er det berre 3 km.6" E 06°30’30. dyner og puter på soveromma.com/vassbakken Kro med øl.wie Golf. Ausgezeichnete Campingbedingungen für Zelte.m. N 61°56’09.no V/Vangsnes fergeleie ligger plassen i naturskjønne omgivelser. Nytt gatekjøkken. Godt utgangspunkt for bil og fotturer. 25 km östlich von Lærdalsøyri. Hütten mit bohem Standard. Teils naturbelassenes Gelände zwischen Felsen. D: Der Platz liegt in naturschöner Umgebung beim Vangsnes Fähranleger. Puttball-Spielfeld . b Rv55. Zentral gelegener Ausgangspunkt für Ausflüge mit dem Auto. Sentralt utgangspunkt for turer med bil. TV.com Internettadresse: www. b Rv15.no Internettadresse: www. 3. Fax: 57 87 75 92. Fiske i fjord. b Rv13. men bruker forball. E-mail: post@holmevik.hyttesenter. er full av spenning og naturopplevelsar. Fiske i Strynsvatnet. b Rv 13. ☎ 57 87 75 26. Plassen ligger langs E-16. Utgangspunkt for bil. Ca. sør for Byrkjelo sentrum.no Hjemmeside: www. bobiler og campingvogner. Topp campingforhold for telt. Supermarkt und Cafeteria in der Nähe. Fax: 57 69 67 55. Puttballbane er som golf.6" WGS84 c10 d35/5 M ‘ 6 ★★-★★★★ +fhjklrstvxyøåADEGIJK PQRSTVWç∂ƒ¸˛œ»ß†‹ SF 33 – B 9 fl ★★★★ “ VASSBAKKEN KRO OG CAMPING a 6876 Skjolden. Godt utgangspunkt for dagsturer til breer.3" E 06°38'25.no Camping åpen: 1/5–1/10.7" WGS84 c12 d50/30 M28 ‘ 13 ★★-★★★★ fhjklrtvxyæøåABDEGIJK PQRSTVWØ∂ƒ»ß†ü‹≈_ c6 d70/50 M20 ‘ 10 ★★-★★★★★ + f h l r s t v y å E G L 20 M R W Æ ∂ ¸ ß †‹ 70 .

E-mail: info@laerdalferiepark. N 60°51'36. b Rv15.og fotturer. Ferienwohnungen. Hütten. Sykkelutleige. Runde og Vestkapp. Neue Freizeitangebote im 2007: Geführte. Nye aktiviteter i 2007: Guida fjellturer. Godt utgangspunkt for rundturer. Jostedalsbreen. Idyllisk turterreng i nærområdet.7" E 06°51'33. Camping.6" E 07°28'22. Jostedal Gletscher. kano og båtutleie.com Ligg sentralt til i fjordkanten ved enden av Sognefjorden. E-mail: camping@flaam-camping. kafe.0" E 07°10'00.no – www.B. 6886 Lærdal.laerdalferiepark. Flåmsbana. Flott natur med mange fine fjell og breturar. Fax: 57 63 23 80. Flåmsbana i løpet av 1 time.no Åpen: 1/5–1/10. ☎ 57 65 39 17/91 81 99 12. Fjordcruise til Gudvangen og Bergen. ☎ 57 87 76 17. Åpen: 1/5–15/9. 2km fra Loen Sentrum v/foten av Skåla 1848 m. Moderne servicebygg. Fax: 57 87 13 35. N 61°52'17. N 61°06'01.Angelntouren. Bootverleih. Fint utgangspunkt for bil. fisketurer. b Rv5. Jostedalsbreen. Høve til fine sykkelturar. 6847 Vassenden. Kveldssol.jolstraholmen. Camping. Internettadresse: www.o. 2005. ☎ 57 72 89 07.no Idyllisk plass ved Strynevatnet. Auszeichnungen: TOP Camping camping Cheque 2005. ☎ 57 63 34 12. Fiske i Strynevatnet.h. 2004.no Internett: www.6" E 07°07'14. 400 m fra Lærdal sentrum. Fax: 57 72 75 05.2" WGS84 c7 d32/24 M32 ‘ 6 ★★★-★★★★ fhklptvxyæøåADEGIJKPR STWXÆ∂é»ß†‹ SF 41 – B 10 fl ★★★★ “ KJØRNES CAMPING a Kjørnes. «Snøvegen».5" WGS84 b Rv55. D: Endstation der Flåmsbahn. Fint utgangspunkt for fotturar og eindagsturar med båt. 2003. 6863 Leikanger. b Rv50/E16.no Rolig campingplass ved Loelva. Fahrradverleih. Godt utgangspunkt for dagsturer til Geiranger.com – Internettadresse: www. Fax: 57 87 75 40 E-mail: post@mindresunde. Åpen: 1/6–30/8 c25 d100/– M90 ‘ 9 ★★-★★★★ + f h j k l p r s t vxyæøåADEGIJ KR S T W X Æ ç ∂ é * ˛ » ß † ‹ _ SF 43 – B 9 fl ★★★ “ n MINDRESUNDE CAMPING a 6783 Stryn.kjornes.no Endestasjon for Flåmsbana. E-mail: camping@kjornes. prächtiger Ausgangspunkt für Ausflüge und Exkursionen wie z. Wander-. D: Günstige Lage am Ende des Sognefjordes. Åpen: 1/4–1/10.7" E 07°06'23. Fax: 57 66 87 81. fra plassen. Fjordfahrten nach Gudvangen und Bergen.3" E 06°48'02. N 61°10'58. 10 km aust for Stryn sentrum. Bus und Zug. Tankstelle und Lebensmittelladen. 16.no Internettadresse: www. bensin og dagligvarebutikk. E-mail: jolstraholmen@pluscamp. ☎ 57 67 45 80. Gresslette mot vannet. 2004 . ☎ 57 87 75 32. Kåret til TOP Camping Camping Cheque. Fjordcruise. Jostedalsbreen Nasjonalpark 6 km.8" E 06°53’12. Her køyrer du til dei mest kjende attraksjonane som Nærøyfjorden. 6856 Sogndal. HYTTESENTER OG CAMPING a Husabøvn.7" E 06°07'26.pluscamp. Stryn sommerski. Med sin lokalisering midt i «fjordriket».9" WGS84 c15 d80/– M40 ‘ 16 ★★-★★★★ fhkrtvxyåADEGIJKPQRWXZÆ ›∂»ß†‹ SF 45 – A 9 fl ★★★★ “ Œ n PLUSCAMP JØLSTRAHOLMEN a Jølstraholmen Camping. Fjærland. Urnes stavkirke. b E39. N 61°12'35. Golfbane – nabo 200 m. 3km fra Sogndal sentrum. ADAC utmerkelse i 7 år! b Rv60/Fv723. sommer og vinter.5" WGS84 d10/– M3 ‘ 14 ★★-★★★★ + f h i j p r s t vw y E G H I J K R V Æ ç é ∂ œ•ß‚ c10 d50/10 M32 ‘ 10 ★★-★★★★ +fhiklprtvxyæøåADEGIJK PQRSTVWXÆç∂éƒ˛ı߆‹ 72 .mindresunde. Tolle Radtour-Möglichkeiten. D: Feriencenter für die ganze Familie im Sommer und Winter. båtutleige. ☎ 57 63 21 21. ☎ 57 66 66 95. leiligheter. der Schneeweg. hytter.SF 34 – B 10 fl ★★★★ “ Œ • n LÆRDAL FERIE OG FRITIDSPARK a Grandevegen 5. Ta av ved hotell Alexandra mot Lodalen/Kjenndalen. Kjørnes Camping ligg vakkert til ved Sognefjorden.8" WGS84 c20 d100/0 M82 ‘ 29 ★★★★ +efhjlrstvxyøåADEGIJP RSTWXYÆç∂鸲ıœ»ß†ü‹ ≈µ_„ SF 40 – B 9 fl ★★★ “ TJUGEN CAMPING a 6789 Loen. Fax: 57 63 31 65. N 61°55’59. sykkelturer.no Feriesenter for hele familien. Sommerskisenteret Stryn ligger 30km. b Rv5 (E-16 Oslo-Bergen). buss og tog. Fax: 57 67 33 26. Fahrrad. med meir enn 1km strandlinje. Café. N 60°53'36.no – Internettadresse: www. Moderne sanitærhus.2003.8" WGS84 c25 d90/0 M80 ‘ 15 ★★-★★★★ +fghjlpqrstvxyæøåADEG I K P R W œπ»ß†ü‹„ J SF 55 – B 10 fl ★★ “ SYSTROND MOTELL. N 61°29'23.3" WGS84 SF 44 – B 10 fl ★★★ “ LUNDE GARD & CAMPING a 5745 Aurland. Schöner Ausgangspunkt für Wanderungen und Tagestouren mit Schiff. er Kjørnes Camping eit perfekt utgangspunkt for opplevingar ved Sognefjorden.tjugen. Flåm -Eisenbahn.3" WGS84 c30 d50/20 M76 ‘ 19 ★★-★★★★ fhjkrtvxyæøåA DEGIJKNOPQ RSTVWXZç∂*¸˛œ»ß†ü‹Ω≈µ_‚ SF 47 – B 10 fl ★★★★ “ Œ ∏ FLÅM CAMPING OG VANDRARHEIM a 5743 Flåm.no – Internett: flaam-camping. b Rv50.

restaurierte Steinhütte (5 km).SF 62 – B 9 fl ★★ “ DALSØREN CAMPING a 6872 Luster.park.no – Internettadresse: www.no b E39. Fax: 57 87 38 90. Plassen ligger idyllisk til ved elva Krundøla. Frå 1/5–1/8 Kr.no Åpent: 15/5–15/9. Norges eldste Stavkirke på Urnes og til tettsted som Gaupne og Sogndal. Kort veg til andre aktiviteter som brevandring på Nigardsbreen.7" WGS84 c17 d 30/0 M30 ‘ 16 ★★-★★★★ + f h i r s t v x y å A C D E G I J K MR S TUVWXÆç∂éƒ*˛ıfi»ß†ü‹≈_ SF 77 – B 9 fl ★★★★ “ n MELKEVOLL BRETUN a Oldedalen. ☎ 57 69 32 52/57 69 29 57. Flott utgangspunkt for fjellturar. c18 d30/0 M15 ‘ 13 ★★-★★★★ + f h i l p r t v w x y zåA D E F G H I J K P Q R STUWç∂ƒ˛ß†‹≈ SF 94 – A 9 fl ★★★ “ • n FØRDE GJESTEHUS OG CAMPING a Postboks 557. «Steinalderhole» for overnatting/servering. N 61°25’23.no Turistsenter like ved grensa til Josterdalsbreen Nasjonalpark. teltplass. Anlagt terrasser med tilplanta skråninger og hekker. ☎ 57 87 41 75. Plassen er syd-sydvest vendt mot sjø i hellende terreng. strøm. moderne servicebygg og vandrerhjem. 5 km fra Nigardsbreen og Bergsetbreen. N 61°39’53.8" WGS84 b Rv15.no Fri internett. D: 20 Hütten. Der Platz ist nach einer Land-Art-Idee gestaltet und bietet große Kletterfelsen (Boulder). Nigardsbreen. Zentrum für geführte Touren auf den Briksdalsbreen.net Svært bra ørretfiske i elv og vatn. b Rv5. Fax: 57 87 20 25. Wander. 150 m til kafe. Velkommen til Dalsøren Camping. fjord. 1 hytte m/solarium. I nærleiken ligg: Norsk Bremuseum og Den Norske Bokbyen. motorbåt. riding på breheimsenteret med utstillingar. Sogndal 45 km. b Rv53. fullt utstyrt kjøkken.7" E 05°53’31. 100 år gammelt.jostedalcamping. Vi tilbyr fast oppstillingsplass for campingvogner. oppstillingsplass for bubilar. 1 Ferienhaus mit Solarium.– inkl.9" E 06°43’29. komplett eingerichtet. 6781 Stryn. “ b E39. Stor P-plass for dagsbesøkande til Briksdalsbreen.no – Internettadresse: www. N 61°26’36. vannsykkel.com Åpen: 1/5–31/8. Rafting frå plassen. Ligger mellom Jostedalsbreen og Sognefjorden.no d8/– M8/0 ‘ 14 ★★ fhjorstvxyåDEGIJKPQR ç ∂ »†‹‚ SF 96 – A 10 fl ★★ “ o VIKSDALEN CAMPING a 6978 Viksdalen. 20 hytter. E-mail: post@melkevoll. midt i Stryn sentrum. N 61°26’57. 6871 Jostedal ☎ 57 68 39 14/97 75 67 89. ☎ 57 71 69 25/99 23 17 75/95 78 77 57. kajakkpadling på Styggvatnet.0" WGS84 d40/– M40 ‘ 20 ★★★★ f h + j k l r t v x y æ ø å A D E G I J K PR S T VWXZ ∂ƒœ »ß†‹_ SF 95 – B 10 fl ★★ “ n UTLADALEN CAMPING a 6884 Øvre Årdal. Egen internett cafe for gjester. Der gesamte Campingplatz ist mit Blumen und Ziersträuchern bepflanzt. Ausfahre im Rundfahrt 1 km um Førde zentrum (reichtung Jølster) b Rv1. Fax: 57 82 65 55.fjaerland. Eigenes Internetcafé für Gäste (1Terminal). alle mit Bad.no – Internettadresse: www. Breturar. 4500. N 61°54’22. GPS: X 119145 Y 6821840 c20 d70/0 M48– ‘ 7 ★★★-★★★★★ +ghijkprtvxyøåABDEGIJ K R S V W X Æ ∂ ƒ ˛ ’ » ß≈µ_‚ SF 86 – B 9 fl ★★★★ “ n STRYN CAMPING a Postboks 57. natur-info. Robåt. 6803 Førde. bensinstasjon og butikker.og elvefiske. c10 d50/– M36 ‘ 9 +ehklrtvxyæøåADEGIJPQR STVWXƃ∂¸˛œπ»†‹_ c5 d50 M30 ‘ 12 ★★-★★★★ +fhlrtvyæøåDEGIJKQ‹_ 73 . 8 km nord for Eldalsosen. Strategisk plassert for turer til Jotunheimen.6" WGS84 d80/– M80 ‘ 24 ★★★-★★★★★ fhjlprtvyøåADEGIJKPRS T W X Z › ∂ »ß†‹„ SF 88 – B 9 fl ★★★★ “ Œ ∏ n BØYUM CAMPING a 6848 Fjærland. Hele campingplassen er beplantet med blomster og prydbusker. N 61°21'19. E-mail: info@stryn-camping.utladalencamping.7" E 07°35’26. x-box til leie.3" WGS84 SF 91 – B 9 fl ★★★ VIKING CAMPING a 6793 Innvik. samt TV. 100 Jahre alte. D: Das Touristenzentrum liegt am Rand des Nationalparks Jostedalsbreen. «Steinzeithöhle» mit Logis und Restauration.org/boyumcamping/ Campingplassen er bygd i 1994. Großparkplatz für Tagesbesucher des Briksdalsbreen. ☎ 57 68 54 36. E-mail: post@utladalencamping. Wasserfahrrad.6" E 06°11'07. ☎ 57 87 38 64/57 87 38 65/91 31 98 32.dalsoren. 4km fra Øvre Årdal. 16 zimmer mit Dusche/WC. Senter for turar m/guide på Briksdalsbreen. Naturinfopark. E-mail: kfodne@frisurf. b Plassen ligger 150 m fra Rv 604.5" WGS84 c10 d20/20 M ‘ 9 ★★-★★★★ h r t v y å D E G I K N R V ∂ ˛ z» ß † ‹ SF 97 – B 9 fl ★★★ “ n JOSTEDAL CAMPING a Gjerde. E-mail: thomas_dalsoren@hotmail. 6792 Briksdalsbre. Plassen er utforma etter ein «Land Art»-idé og har stort klatre (buldre)-felt. alle med bad. ☎ 57 87 11 36. Ruderboot. restaurert steinsel (5km). Hytter m/dusj og toalett.melkevoll. Willkommen bei Dalsøren Camping! b Rv55. Idealer Ausgangspunkt für Ausflüge nach Jotunheimen. ☎ 57 82 65 00. Fax: 57 68 41 36 Internett: www. D: Eigener Strandabschnitt am Lusterfjord. ☎ 57 66 34 44. (2 maskiner). Anbefalt av Lonely Planet. God utsikt fra hytter og oppstillingsplasser.5 km vom Førde Zentrum (Richtung Jölster). Küche und TV.no – Internettadresse: www. turvegar/stiar.stryn-camping. Nigardsbreen. b Rv13. Fax: 57 68 52 30. 1.0" E 07°27’37. E-mail: post@fourdecamping. Ta av i rundkjøring 1 km frå Førde sentrum (retning Jølster). X-Box zum Vermieten. b Rv60.6" E 06°48’59.com – Internettadresse: www. merka turløyper. Motorboot.no – Internettadresse: www.fordecamping. E-mail: atlevall@c2i. Egen strandlinje langs Lusterfjorden.und Fußwege. zu Norwegens ältester Stabkirche in Urnes und zu Ortschaften wie Gaupne und Sogndal. 16 rom med bad og TV.

b Rv63. Internett-tilgang. 6015 Ålesund. med alle typer forretninger og bank. uttak for kabel-tv til caravan. b E136.no 74 .0" E 07°12’15.6" WGS84 c46 d150/– M70 ‘ 20 ★★-★★★★★ +efhjklrstvxyøåADEGIJ KPRSTVWXç∂ƒé ˛ı√»ß†ü‹ MR 11 c30 d100/– M125 ‘ 34 ★★★★ +fhjklrtvxyæøåABDEGIJK PRSTVWXYÆç∂ƒ*¸˛œ»ß†‹_ Bud Camping Pb 55. D: Der Mjelva-camping liegt nur 3 km von Åndalsnes entfernt. Her har vi 34 appartements hytter. Fiske. N 62°32'51. Kort vei til berømte Trollstigen. Vom Campingplatz hat man einen herrlichen Ausblick auf die berühmtesten Bergspitzen im Romsdal. ☎ 71 26 10 23/97 70 05 44.prinsencamping.3" WGS84 c14 d140/5 M73 hlrstvxyæøåADEGIJKPQ RWç∂˛»ß† ‹_„ MR 27 – A 9 fl ★★★★ “ Œ n PRINSEN STRANDCAMPING A/S a Gåseid.3" WGS84 MR 19 – B 9 fl ★★★ GEIRANGER CAMPING a 6216 Geiranger. Fax: 70 26 31 20. 6430 Bud. Plassen er et godt utgangspunkt for dagsturer til området rundt. Fax: 71 22 68 77. N 62°54’14.no Internettadresse: www. E-mail: postmaster@geirangercamping. Romsdalshorn.no – Internettadresse: www. Badestrand.2" E 06°55’43. 75 stk. idyllisk til ved sjøkanten. Familievennlig plass 3 km sør for Åndalsnes sentrum. b Rv19. ☎ 70 26 31 20.8" E 06°15'25. båtutleie og salg av kolonial.no Åpen: 1/4–1/10. Båt.6" E 07°42'48. Vakker utsikt til fjellene i Romsdal. Kjør Rv64 fra Årø flyplass ved Molde og overgang til Rv664 til Bud. Godt utgangspunkt for fotturer og utflukter. E-mail: post@prisencamping. E-mail: mjelvac@eunet. Lang strandlinje og fiskemuligheter.mjelvacamping. Campingplassen ligger 500 m fra tettstedet Bud.no Åpen: 20/5–10/9. MR 7 – B 8 fl ★★★★ “ MJELVA CAMPING OG HYTTER a Mjelva. Trolltindene.geirangercamping. Egen oppstillingsplass for bobiler. Tlf (+47) 71 26 10 23 Fax (+47) 71 26 11 47 Mob (+47) 977 00 544 E-mail: bud@pluscamp.no Åpent: 1/5–15/9. ☎ 71 22 64 50. se annonse side 16-17 Information for tourists.budcamping. ☎ 70 15 52 04. Mobil: 91 83 38 57.og bakervarer om sommeren. see advertisement on page 16-17 MR Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 Trollveggen i Romsdal.no www. Beliggende i sentrum med alle servicetilbud i umiddelbar nærhet. campingrom og campingområde. Fax: 70 15 49 96. Godt utgangspunkt for fjellturer og dagsturer. b Rv664.og kajakkutleie. N 62°05’59.Møre og Romsdal Turistinformasjon. Fax: 71 26 11 47.no Prinsen Strandcamping ligger 5 km fra Ålesund sentrum.no Internettadresse: www.4" WGS84 c30 d50/– M170 ‘ 34 ★★★-★★★★★ +fghjklpqrstvxyæøåADE GIJKPRSTVWXÆç∂ƒ¸˛»ß† ‹≈_ MR 11 – B 8 fl ★★★★ “ n BUD CAMPING PLUSCAMP a Boks 55. E-mail: bud@pluscamp. N 62°27'47. NO-6430 Bud. 6300 Åndalsnes.

Fax: 70 27 00 60. b Rv. E-mail: hellebos@online. 36 km vest for E6 på Oppdal. solarium og svømmehall bare 200 m.htm. GPS se: www.fjellstova. Post. God lakseelv like ved. Båt m/motor til leie. fra plassen. N 62°05'57. Butikksentra. en av Norges beste laks. kjøpesenter. MR 42 – B 9 fl ★★ “ n SJØBAKKEN CAMPING a 6230 Sykkylven. Postboks 191. bank. D: Der Platz liegt am Fjord mit eigenem Bootssteg. Fax: 70 26 00 46. b Rv60. Telefon.og idrettshall. Fiskekort selges på 2 fiskevald. Ålesund og Molde. Ved riksvei 65. N 62°32’32. Skisenter 5 km. butikksenter.com 200 m til Sykkylven Naturhistoriske Museum. til bensinstasjon med autorisert verksted og butikk.8" E 07°09'14. sjø og fjellvatn.no Internettadresse: www. Innen en avstand på 500m finnes svømme. ☎ 70 27 03 03.og ørretfiske i eget vald i Driva og Grøvu. Rolig familiecamping.4" WGS84 c6 d20/14 M20 ‘ 9 ★★-★★★★ +fhrstvxyåDEGINQRTWX ç∂¸˛ß†‹ c9 d50/25 M30 +hjrstvyæåAEGIJKNRWX Æç∂˛†‹ 75 . omgitt av skogkledde lier og vakre fjelltopper. N 60°18’29.nisja. Fax: 71 18 11 25. Fax: 71 69 15 00 E-mail: endre@nisja. Kro med mange minner fra den britiske sportsfiskeepoken. Sjøfiske og fiske i fjellvann.7" WGS84 c30 d60/10 M120 ‘ 15 ★★-★★★★★ +fhirstvxyøåADEGIJKPR S V W ç ∂ » ß † ‹ ≈µ_ ‚ : MR 65 – B 9 fl ★★ HELLESYLT CAMPING a 6218 Hellesylt. retning Kristiansund. kafe og restaurant 100m. b Rv136/E39/E136. ☎ 71 18 11 25. 500m fra Surnadal sentrum.0" WGS84 c10 d10/– M10 ‘ 10 ★★-★★★★ +fh kprstvwyåADEGIJKRT WXYç∂ƒ˛ »†‹ MR 57 – B 8 fl ★★ “ FAGERVIK CAMPING a Tresfjord. mellom Åndalsnes og Ålesund.5" WGS84 c8 d40/– M30 ‘ 10 ★★-★★★★★ + f h k p s t v y ø å A D E G IJ K P R W ç ∂ ƒ˛√»ß†‹ MR 38 – B 8 fl ★★★★ “ SURNADAL CAMPING BREKKØYA a 6650 Surnadal. b Rv 60. Fax: 71 66 04 83 E-mail: jarlskei@c2i. Ørskogfjellet. Nær sentrum.5 km. Godt utgangspunkt for fotturer i fjellet.camping. 6249 Ørskog. Wy spreken Nederlands – wir sprechen Deütsch. Café und Restaurant 100m. E-mail: post@fjellstova. Butikker. restaurant og diskotek. Jeppes Kafe og Motell. Fax: 70 26 52 95. Vorbestellung möglich.no c18 d70/– M70 ‘ 20 ★★★★★ +fhklrstvxyøåADEGIJKR TVWXÆ›∂˛ »ß†‹. Trollstigen.no Åpen: 1/6-30/9 Gjøra er porten inn til Åmotan og Sunndalsfjella med rikholdig natur og kulturhistorie. post.no Internett: www. MR 39 – C 8 fl ★★★ “ o GJØRA KRO OG CAMPING a 6613 Gjøra. sauna. Det samme for rideturer i fjellet. E-mail: info@sjobakken-camping. GPS se: www. ☎ 70 25 18 15.com Internett: www. Godt fiske i elv.net Internett: www.no d35/– M35 ‘ 6 ★★-★★★ efghkprstvyåAE PRç∂˛ »ß †‹ MR 58 – B 9 fl ★★ n FJELLSTOVA ØRSKOGFJELLET a Boks 59. D: Freies Angeln in den Bergseen der Umgebung für Gäste des Campingplatzes. Mobil: 92 04 79 97 Ligger like ved Stranda sentrum. Geschäfte. Plassen ligger ved Surna. Laks.0" E 06°53'07. ruhiger Lage. ☎ 70 26 04 38. ☎ 71 66 07 60.2" WGS84 c15 d25/– M20 ‘ 4 ★★-★★★★ +ghijklprtvxyæøåADEGI J K P S T X ç ∂ »ß†‹≈µ_„ MR 41 – B 9 fl ★★ “ n OSEN CAMPING a Strandvegen 17. 2 km øst for Hellesylt.nafcamp. Åpen: 1/5–30/9. In der Nähe des Ortskerns.søkeord: hellesylt Plassen ligger ved fjorden m/egen brygge. Tar i mot forhåndsbestilling og formidler denne for leie av fiskebåter m/fører for sjøfiske. Nytt sanitæranlegg med høg standard og god kapasitet.no Fri fiske i nærliggende fjellvann for campingplassens gjester. N 62°32'21. b Rv60/Fv15. og dagsturer m/bil-buss-båt til Geiranger. bank. aber trotzdem in abgeschirmter. Campingplassen ligger ved kjent lakseelv. N 62°23'39. ☎ 0047 90 20 68 85.7" E 09°06’19. b E136. Restaurant. post. Campingplassen ligger lunt og fredelig til.og ørretelver. pub. bank og post:1. 6392 Vikebukt.no Internettadresse: www. Fischerboote mit Bootsführer zum Angeln im Meer werden vermittelt.no/camping/campbrekkøya.camping. Motorbootverleih. b Rv.9" E 06°56’55.surna. 5 km til offentlig badestrand.sjobakken-camping. 200 m. post. kafeteria.6" E 06°52'25. 60. ☎ 70 26 50 79. ebenso Reitausflüge ins Gebirge. Båtutleige. 2 km til alpinsenter og 8 km til Nordmarka Skisenter. Gode muligheter for fotturer og fiske. telefon.com . Runde. N 62°04'42.MR 35 – B 9 fl ★★★ “ STADHEIMFOSSEN CAMPING OG HYTTER a 6218 Hellesylt.2" WGS84 b Rv65. likevel avskjermet og rolig. 6201 Stranda.2" E 06°36'18. ☎ 71 69 41 49 Mobil: 91 73 79 75. Ta av Rv70 ved Gjøra Nærmarked og følg Fjellgardsvegen mot Hafsås 1 km. 70.

Molde og til indre Nordmøre over «Krifast»-veianleggene. Tlf. E-mail: ed-mey@online. b E139. Turstier og kanopadling. Gode fiskemuligheter fra svaberg.4" E 07°49'52. Internettadresse: www. Trollstigen. Molde. Fax: 71 55 51 16. Laks og ørretfiske i eget vald i Rauma elv. Omkranset av flere små øyer.8" WGS84 c4 d20/15 M16 ‘ 6 ★★★★ +fhjklpstvyøåADEGIJKP RSTWX∂˛ªœ»ß†‹_ c40 d40/40 M26 ‘ 19 ★★-★★★★★ +ghijklpqrstvxyæøåAB DEGIJKPQRSTUVWXÆç∂éƒ ¸˛ı œ•»†‹µ_‚ Møre og Romsdal. Trollstigen. Rødven Stavkirke (10km).no Åpen: 15/5–1/9. Åndalsnes.no Åpen: 1/5–30/9. E-mail: epost@valsoya. Vi kan tilby ny restaurant med frokost og middagsservering. D: Unser Gasthof liegt in schöner Natur mit Blick auf den Trollstigen.5" E 07°26'36. 6300 Åndalsnes ☎ 71 22 11 12/91 39 01 05. ☎ 71 22 39 00. bruer og båt. Gute Wandermöglichkeiten und idealer Ausgangspunkt für Tagestouren nach Ålesund. Geitbåtmuseum på Enge 3 km. 10 km fra Åndalsnes mot Geiranger R63. Eigene Marina. Avstand til Golfbane 1. priv: 71 22 12 00. elv og fjellvann.MR 83 – B 8 fl ★★ “ MÅNA CAMPING a 6386 Måndalen. Helårs på bestilling. Molde und über die Atlantikstrasse (Atlanterhavsvegen). b E39. Geiranger.5 km. like etter(før) passering av bygrensen. ligger midt i sentrum for dagsturer til Ålesund. Skageflå. b Rv70. Fax: 71 58 17 80.no Plassen ligger ved fjord og saltvannsstrøm.trollstigen.no Ligger 1.5" WGS84 d37/15 M37 ‘ 2 ★★★★ +ehprstvxyøåADEGIJKPR STVWÆç∂郸˛ıœ•»ß†≈_ MR 120 – B 9 fl ★★★ “ Œ • o PLUSCAMP TROLLSTIGEN TROLLSTIGEN CAMPING & GJESTEGÅRD a Isterdalen.no – Internettadresse:www. ☎ 71 58 40 20. N 62°36'35. ☎ 71 22 34 35.7" WGS84 c15 d40/10 M40 ‘ 14 ★★-★★★★ f h j l r t v x y æ øå A D E G I J K P Q RSTç∂鲻߆‹ MR 113 – B 8 fl ★★ “ Œ o BYSKOGEN CAMPING a Skogveien 38. Kristiansund 60 km – Trondheim 120 km.brygga. 76 . E-mail: camping@saltkjelsnes. 6517 Kristiansund N. b Rv64. Atlanterhavsvegen. N 63°06'37. Godt utgangspunkt for turer til: Atlanterhavsveien.no Internettadresse: www.und Wohnwagenplätzen • Viele Aktivitäten b Rv63. Gamle husdyrraser og mye troll. Barnevennlige omgivelser.no Internettadresse: www. • ein neues Restaurant • neue Hütten von hohem Standard mit Dusche und Küche • einen neuen Campingplatz mit Zelt. Åndalsnes (23km). E-mail: post@byskogen. N 62°31'56. N 63°08'13.no – Internettadresse: www.saltkjelsnes. Otnes. D: Angeln in Meer. Naturlig stoppested mellom Atlanterhavsveien og Trondheim. Ny campingplass med telt og caravanplasser.byskogen. Geiranger.7" WGS84 MR 119 – B 8 fl ★★★ œ “ • o VALSØYTUNET a 6687 Valsøyfjord. Fint utgangspunkt for turer til Molde (33km) og ytre Romsdal.8" E 07°40'45.valsoya.no Fiske i sjø. Mobil: 48 00 31 31. ☎ 71 55 51 35. 22 km bis Åndalsnes. Grip. Fax: 71 22 22 48. Fluss und Bergseen.3" E 08°27'10. aktivitetssenter 2 km.1 km fra Rv70 i Kristiansund’s byskog. Trollstigen.1" WGS84 c15 d45/22 M30 ‘ 15 ★★-★★★ + h i jl p q r s t v x y ø å A D E G I J KNPRSTVWXYç∂éƒ˛ü‹_ MR 88 – B 8 fl ★★★ “ SALTKJELSNES CAMPING a Eidsbygda.3" E 07°32'30. 10 km von Åndalsnes i Richtung Geiranger R63.manacamping. N 62°30'16. Gode turmuligheter. Badeplass og båtutleie. Vår camping og gjestegård ligger i vakker natur med utsikt til Trollstigen. Ligger idyllisk til ved fjorden. 6350 Eidsbygda. Åndalsnes 22 km. Høg standard på hyttene. Egen småbåthavn. Stor tax-free souvenirbutikk. Turmuligheter i skog og fjell. Kro i 158 år gammel tømmerbygning.

Internettadresse: www. ☎/Fax: 99 64 29 47. Gocart-Verleich 10km.no Åpen: 15/5–1/9. E-mail: post@trasavika. N 63°19'37. oder dem Rv707 von Klett nach Byneset.7" E 10°13'10. N 63°26'46. Auf dem Platz kostenloses Forellenangeln.9" WGS84 c30 d120/35 M43 ‘ 21 ★★-★★★★★ + e f h i k l q r t v x y æ øå D E G I J P R S T W X ç * ∂ ƒ» † ü ‹ _ ST 4 – C 8 fl ★★★ “ Œ o TRÅSÅVIKA CAMPING a 7354 Viggja. fra Trondheim sentrum. Berkåk. 1 km til laksesenter/museum. 50 km sør for Trondheim. 10 km vom Trondheimer Zentrum entfernt. 9 hytter m/kjøleskap og kokeplate.3" WGS84 c30 d50/35 M60 ‘ 17 ★★-★★★★ +ehjrtvyåADEGIJKRSTW∂ éƒ˛œ»ß†‹_≈µ‚ ST 5 – C 8 fl ★★★ “ Œ o HALLAND CAMPING a 7391 Rennebu. Geiter og kaniner.6" WGS84 ST 17 – C 8 fl ★★★★ “ VÅRVOLDEN CAMPING a Volløyan 3A. 7070 Bosberg. Tiere: Ziegen und Kaninchen.1300 m. Gode fiskemuligheter i Driva. Vermietung von tollen Autos. Kiosk/butikk. Handicaptoalett. N 63°02’40. Spielgeräte. Fax: 72 85 22 81. utleie av elektriske biler. Salg av fiskekort. Rimelige priser.no Nye høystandard hytter med dusj og WC.no Internettadresse: www. Servicebygg med resepsjon. ☎ 72 86 78 22. wc.hallandcamping. D: Der Platz hat eine idyllische Lage am Trondheimsfjord. fra Trondheim sentrum. ST 3 – C 8 fl ★★★ “ Œ n GRANMO CAMPING a Rute 4. 3 handlafta hytter m/2 soverom. ☎ 72 87 24 15. Trivelig familiecamping på gård ved Gaula. E-mail: grancamp@online.no Internettadresse: www.715 ab Trondheim. Trondheim 40 km. 20 km. Fax: 72 86 79 79.5" E 11°04'26. Asfalterte veier. butikk. Plassen har idyllisk beliggenhet ved Trondheimsfjorden. Lett adkomst. Fine strandboliger og enkle hytter. Aktiviteter for barn: lekeapperat. Fint turterreng. Helårsutleie av hytter m/bad. Følg Rv715 fra Trondheim. N 62°51'57. Berkåk 7 km. eller Rv707 fra Klett til Byneset. see advertisement on page 16-17 ST Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 Trondheim.Sør-Trøndelag Turistinformasjon. b E39. ☎ 72 42 59 33/90 53 91 21. b Rv715/707. 2 leiligheter. N 62°32’52. Lachsangeln im Gaula/Orkla 10–15km vom Campingplatz entfernt. 8 hytter med innlagt vann og kjøkkenutstyr. N 63°20’48.no Åpen: 1/5–1/9. se annonse side 16-17 Information for tourists. Førsteklasses sanitæranlegg. vinter på bestilling.no Åpen: 1/5–1/9. svømmebasseng. Internettadresse: www.flakk-camping. Nytt sanitærbygg med kiosk/resepsjon. Folgen Sie dem Rv. og kafeteria.oysandcamping. kjøkken og stue.no Åpen: 1/5–1/10.0" E 10°12'33.1" WGS84 c20 d52/– M20 ‘ 19 ★★-★★★★ +fhlpqrtvyøåDEGIJKSTVX Æ∂œ»†‹_ c70 d165/60 M100 ‘ 24 ★★-★★★★ +ehjkpqrstvyåADEGIJKR STVWXÆç∂éƒ*œ•»ß†‹≈_‚ 77 . b E6. Salg av fiskekort.5" E 10°17’23. Gocartutleie 10 km fra plassen. Familiecamping ved elv med fiskemuligheter. Flott friluftsområde. 500 m til Støren sentrum. Aktivitäten für Kinder.3" E 09°57’44. D: Familiencamping. b E6. dusj. Laksefiske i Gaula/Orkla 10–15 km fra campingplassen. ☎ 72 84 39 00. Idyllisk beliggenhet direkte ved Trondheimsfjorden. Trondheim 75 km.1" E 09°37’44. 7340 Oppdal.trasavika. Ligger vakkert til ved strandkanten.5" WGS84 c8 d60/25 M54 ‘ 15 ★★-★★★★ +fhlpqrtvxyæøåADEGIJK OPRSTVWXÆ∂ƒ»ß†‹Ω ST 19 – C 8 fl ★★★ “ FLAKK CAMPING a Flakk. Schönes Wandergebiet. b E39.4" WGS84 c20 d75/30 M64 ‘ 4 ★★-★★★ fh j k l p q r s t v x y æ ø å A D E G I JKPRWç∂ »ßü ‹≈ ST 38 – C 8 fl ★★ “ Œ • ØYSAND CAMPING a 7224 Melhus. ☎ 72 43 20 24/47 75 23 30 99 64 38 55 E-mail: varvolden. Ypperlige forhold for fisking og bading. avkjørsel fra Børsa og Orkanger.no Åpen: 1/5–10/9. Ved gamle E39. 10 km.camping@gauldalen. 7290 Støren. E-mail: post@oysandcamping.

Buss 400m.4" WGS84 ST 42 – D 8 fl ★★★ “ BERGSTADEN CAMPING a J. ☎ 73 97 61 64. båtutleie. ☎ 72 59 61 50.no c3 d25/6 M +ghlvyæåDEIç∂˛’†‹ b E6.6" WGS84 c20 d40/25 M40 ‘ 21 ★★★-★★★★ +f h k q r v y å A D E G I J R W ç ∂ » ß † ‹ ST 68 – C 8 fl ★★ “ Œ • n STORSAND GÅRD CAMPING a 7563 Malvik.7" E 11°22’09.8" WGS84 c18 d20/– M16 ‘ 7 ★★ +fhijpqrtvyåDEGIJKRST WÆç∂»†ü‹≈µ ST 66 – C 8 fl ★★★ “ n VIKHAMMER CAMPING a 7560 Vikhammer. b E6. Fax: 72 59 61 51.no – Internettadresse: www. N 62°34’55. Trondheim 15 km. 900 m nord for Røros sentrum. gamle E6. Golfbane 500 m. Spielplatz für Kinder. b E6-Oslo/Narvik. Lekeplass.0" E 10°38’23. Motell med 27 rom. Falkbergets Vei 34. 12 km syd for Trondheim sentrum.nidelvencamping.8" E 10°26’24.no Veikro med 180 sitteplasser. Overnatting i stasjonære campingvogner.camping. 7 km østover. Fra sør.no Vikhammer Camping ligger vakkert til ved Trondheimsfjorden. ta av ved Sandmoen. ingen biltrafikk. Butikk og bensinstasjon. N 63°20’07. 7374 Røros. Nidelven. Fiskemuligheter i nærliggende områder 800 m–5 km. Liten og rolig campingplass. Friluftsbad 1. Det er 14 km til Trondheim sentrum. 7072 Heimdal.vikhammer. Nordset. N 63°26’27.storsandcamping. Malvik C2 km. Laden und Tankstelle. Fra nord. v/fjorden.no c80 d270/– M200 ‘ 70 ★★-★★★★ +ghjklopqrtvxyøåADGHI JKRSTVXç∂ é ƒ˛œ•»ßü‹≈_ Klokketårnet med Røros kirke en vinterdag. Innendørs svømmebasseng. Tømmested for tolalettavfall ca. GPS se: www.5 km. Fiskekort selges.no Internettadresse: www. kafeteria og restaurant 1 km .reiten@if. 2 km. Gratis tømmestasjon for bobil/caravan. Internett: www.8" WGS84 c50 d250/0 M70 ‘ 35 ★★★-★★★★ +ehjklpqrtvyøåADEGIJKP R TVW* œ•»ß†ü≈µ‹_„ ST 41 – C 8 fl ★★ NIDELVEN CAMPING TRONDHEIM a Nidelven Camping. D: Eine servicestelle mit Raststätte.1" E 10°21’41. plaskebasseng 1 km fra plassen. Kiosk/butikk på plassen. Fax: 73 97 73 46. E-mail: post@sandmoen. 7540 Klæbu ☎ 908 35 187 E-mail: hans. b E6.no – post@nidelvencamping. ta av ved Sluppen. Vi har badeplass like ved og det er gode muligheter for fiske.sandmoen. b Rv30. Freie Entleerung von Toiletten und Kläranlage.no Internettadresse: www. 2 km. E-mail: vikcampi@online.no Åpent: 1/6–1/9 Plassen ligger idyllisk til ved Nidelven og er et strategisk utgangspunkt for Trondheim. Kjøpesenter. N 63°20’07. ☎ 72 41 15 73. Servicesenter med rasteplass. Gratis ørretfiske. Følg skiltene. Foto: Erlend Haarberg/NN/Samfoto 78 .ST 40 – C 8 fl ★★ “ Œ • SANDMOEN MOTELL OG CAMPING a Sandmoflata 4. ☎ 73 97 63 60.

8" E 11°34'42.no/namsos Plassen er familievennlig. Fax: 74 80 76 13.pluscamp. Fax: 74 27 53 93. N 64°28'48. midt mellom Trondheim og Mo i Rana. elg. 7801 Namsos. Kåret til årets Campinplass 2004 av Norsk Caravan Club. Motel.Wohnwagenstellplätze • Schwimmhalle Ved E6.7" WGS84 NT 6 – D 7 fl ★★★★ “ n PLUSCAMP NAMSOS a Postboks 408. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 Foto: Mimsy Møller/Samfoto Fra Stiklestadspelet om Heilag Olav. ☎ 74 27 53 44. Ligger naturskjønt til med egen badestrand.2" E 10°52'59. krasjbåter og mange andre aktiviteter • Grill. Sentral beliggenhet til flyplassen i Namsos. kunstgalleri og gavebutikk • Elche und zahlreiche andere norwegische Tiere und Vögel • Schönen. se annonse side 16-17 NT Information for tourists.namsskogan-familiepark. N 63°40'03. b Rv61. 1 stk. Gerade an der E6. +47 74 33 37 00 Tlf: +47 74 33 36 00 www. NT 3 – C 8 fl ★★★ “ Œ ÅSHOLMEN CAMPING a 7633 Frosta.–. Campinghütten. kjøkken.9" WGS84 c18 d85/70 M70 ‘ 5 ★★-★★★★★ +fhjklstvyzæøåADEGIJK RVWXç∂éƒ˛ß†‹≈_ c39 d42/– M40 ‘ 31 ★★-★★★★ +fhjklrtvyøåADEGIJPQR STVWXZÆç∂ƒ¸ı»ß†ü‹Ω_ NT 11 Namsskogan Familiepark • Bjørn. Salg av fiskekort. pris kr. 5 km til Namsos sentrum. bar og kafé • Campinghytter. b Rv17. Dresin utleie.net Gjestebrygge.no Internettadresse: www. stue med TV og parabol. Omgitt av skog. E-mail: aasholmen@C2i. ☎ 74 80 98 80.og rasteplasser i fredelige omgivelser • Håndverk. 2 soverom. tiur og 40 andre nordiske dyr og fugler • Alpinracer.no 79 . hjort. 4-hjulinger. Havfiske.Nord-Trøndelag Turistinformasjon. leiligheter med selvhushold og motellrom • Plass til campingvogner og bobiler • Kiosk og dagligvare • Hotel. 250 km nördlich von Trondheim Tlf. sauberen Umgebungen Namsskogan Hotell • Hotell med restaurant. 800. høystandard hytte. dusj og WC. E-mail: namscamp@online. Ferienwohnungen.

1" WGS84 c20 d40/10 M40 ‘ 13 ★★ +efhjlpqtvyøåADEGIJKQRST W X ç ∂ œ » ߆ü‹Ω≈_‚ NT 35 – D 7 fl ★★★ “ Œ o STRINDMO GÅRD CAMPING a Strindmo. Natursti forbi fossefall/utsiktspunkter. Bålplasser/elva.no/guldbergaunet Ligger midt i Steinkjer by. 7760 Snåsa. den sensasjonelle Bølamannen.no 80 . 8 km zum Grong Alpinzentrum.4" WGS84 c30 d50/30 M40 ‘ 10 ★★-★★★★ + f h l p r t v y ø åA E G I J R S T V W D ç∂éƒ˛ıœ»†‹≈_‚ NT 32 – D 7 fl ★★★ “ Œ n GULDBERGAUNET S-HOTELL/CAMPING a Boks 2073. Pb.8" E 12°05'45. NT 6 c22 d50/8 M32 ‘ 12 ★-★★★★ +ghqlrtvxyæøåABDEGIJK STWX ÆØ∂ƒ¸ª »‹ Namsos Camping ligger ved RV 17.no Campingplassen ligger idyllisk til på en gresslette ved Stjørdalselva. kanoutleie. Innebygget lekeplass for de små. 408.namsskogen-familiepark. og husdyr i egne innhegninger. 15 km zum Namsen Lachsaquarium. Kort vei til butikk. Gård.NT 16 – D 8 fl ★★★ “ n BRENNA CAMPING a Brenna. Høystandard sanitæranlegg. Hegra sentrum.7" WGS84 c25 d62/8 M52 ‘ 8 ★★★★ +fhjlqtvxyøåADEGIJKOQ RSTVWZÆç∂ƒ¸ œ»ß†‹_ NT 18 – D 7 fl ★★★★ “ Œ • n NAMSSKOGAN HOTELL OG CAMPINGPLASS a 7892 Trones. post. Tilbud i nærheten: Oasen svømme.com Rom og hytter åpent hele året. Krigsminner.no – Internettadresse: www. 7 km til helleristningsstedet Bøla med nye funn av 2001 bl. Oppvarma hytter. Europas største basseng i fjell og go-kartbane. Fax: 74 33 36 99. E-mail: post@follingstua. 15 km fra Namsen lakseakvarium. bank og kafé. b Rv763.9" E 11°45'19. N 64°27’35. Fax: 74 33 01 26. N 64°06’35.no Ligger ved Sandøla og Namsen.8" E 11°30’26. minikraftverk. stille og rolig plass.og miljøsenter. 7871 Grong. D: Liegt in der Nähe der Flüsse Sandøla und Namsen. gratis dusj.follingstua. b E6.9" WGS84 c8 d12/12 M14 ‘ 8 ★★-★★★★ fhjkpqrtvxyåADEGIJKRS TVWXçÇ∂éƒ˛œ»ß†‹ NT 38 – D 8 fl ★★★ “ n TORPET-HEMBRE CAMPING a 7520 Hegra. Fax: 74 16 47 35. ☎ 74 33 18 50. N 63°24'27. Fax: 74 80 07 99. Vakkert beliggende i sørenden av Snåsavatnet.4" WGS84 b E 14.no Internettadresse: www. ☎ 74 16 20 45. Sommerhotell og camping med flotte rom med bad/kjøkken og stue. ☎ 74 16 39 12. Nært samarbeid med Hembre Gård. Möglichkeit zum Lachsangeln. Internettadresse: www. ☎ 74 33 36 00.8" E 11°07’18. b E6. fløytardam – og stuggu.2" WGS84 c30 d25/– M40 ‘ 8 ★★ 30 c 25 d + f h l p q r t v x y å A D E G I J KPQRSTUVWXZÆ∂œπ»†‹_„ NT 17 – D 7 fl ★★★★ “ Œ o LANGNES CAMPING a Langnes. E-mail: hotell@namsskogen-familiepark. N 64°10'22.rv17. Barnevennlig. Fiskekortsalg for SJFF. båtutl. E-mail: langnes@pluscamp. Fax: 74 81 03 00. vanntrampoline.torpet.a.com – Internettadresse: www. 21 hytter uten • Asfalterte oppstillingsplasser for camping. N-7801 Namsos • Telefon: (+47) 74 27 53 44 • Telefaks: (+47) 74 27 53 93 • E-post: namsos@pluscamp. men et fint alternativ til E6. ingen omvei. sykkelutleie og egen badestrand. Fax: 74 15 22 47. for dagturer til kulturseverdigheter og naturbaserte aktiviteter. b E14.og bobiler • Flott teltområde • Dresinutleie • Storkiosk Aktiviteter på plassen: Laksefiske i Namsen. Rolige omgivelser. 8 km fra Grong Skisenter. Store moderne hytter med dusj/WC.5 km fra Namsos sentrum. E-mail: g-book@online. hytter og campinganlegg er bygd i gammel stil og ligger ved elva og Snåsavatnet.5" E 12°18’48. Fax: 74 14 71 88. ★★★★ HELE ÅRET! til N CC t av ingplass Kåre c amp å r e t s 20 0 4 • Familiecamping i naturskjønne omgivelser • 10 hytter med dusj/wc.pluscamp. 7530 Meråker ☎ 74 81 02 34. 0. Kafeteria på plassen. Gode fiskemuligheter. Familievennlig. Aktiviteter og mat for grupper på bestilling.2" WGS84 c18 d64/– M64 ‘ 12 ★★★★ + f h k o q r t v yå A C D E G I J K R T WZÆ›∂œ•»ß†ü‹Ω≈µ_ NT 22 – D 7 fl ★★★ “ Œ n FØLLINGSTUA a Følling.no – Internettadresse: www. – vi gir info.2" E 11°34’41. N 64°44’38. Wanderweg. Muligheter for Laksefiske. b E6. Godt utgp. pedalbåt. lekeområde. N 63°27’38. Tursti. b E6. lekeplass og idrettsanlegg like ved.0" E 12°50’39. 7732 Steinkjer ☎ 74 14 71 90. 7708 Steinkjer.no Vi ligger vis a vis Namskogan Familiepark. 4. Kinderfreundlich. 500 m fra E14. N 64°01’19.6 km. Ruhige Umgebung. Moderne sanitæranlegg. nytt minigolfanlegg. ☎ 74 80 07 96/41 66 59 28. hytter og caravanplass.

Bank. og 40 km nord for Skarberget ferge. N 68°41'03. N 67°20'46. 8517 Narvik. nach Harstad und dessen Umgebung. E-mail: solbritt@fjellaksel. Minigolf – 12 Bahnen. Godt utgangsstesd for dagsturer i Vesterålen. 8540 Ballangen. 14 km fra Fauske.5" E 17°39'23. til akvarium.com Internettadresse: www. Minigolf – 12 baner. Harstad og omegn.sortland-camping. Fax: 76 94 76 70. D: 60 km nördlich von Mo i Rana an der Brücke von Krokstrand.lofotferie.05–23. N 68°20'33. b E6.07.ballangencamping. 15 km. Schöne Lage am Fluss Rana.0" WGS84 c8 d12/– M12 ‘ 19 ★★-★★★ fhjrtvyåDEMQRV∂’»†‹ c120 d100/– M150 ‘ 21 ★★-★★★★ +fhijklprstvxyøåADEGH IJKPQRSTWç∂郸˛fi’œ» ߆‹≈_‚ 81 . 18 km syd for Polarsirkelen.no Hærsletta ligger 18 km nord for Narvik.05–23. Utendørs oppvarmet svømmebasseng og vannrutsjebane. til busstopp. 8400 Sortland.com Ballangen Camping ligger vakkert til ved sjøen og E6. 1 km. Fin beliggenhet ved Ranelva. etasje med panoramautsikt over Ofotfjorden.0" E 15°35'04.8" E 14°25'37.Nordland NO Turistinformasjon. ☎ 76 95 55 95. i krysset mellom E6 og mellom riksveien til Sverige. Fax: 76 12 25 78. b E6. Tilrettelagt for funksjonshemmede.4" WGS84 c34 d60/– M48 ‘ 25 ★★-★★★★ ghijklprtvwxyøåADEGIJ KPQRSTUÆ›ç¸˛œ•»ßü‹≈µ NO 7 – E 5 fl ★★★ “ KROKSTRAND CAMPING a Saltfjellveien1573. Mitternachsonne. 3 km.2" E 15°04'59. Nytt serviceanlegg med kafe.net Internett: www. D: Sortland ist ein Verkehrsknotenpunkt. bensin. ☎ 76 07 81 45. 8630 Storforshei ☎ 75 16 60 74.no Sortland er et trafikk-knutepunkt. Fax: 76 92 76 92. Guter Ausgangpunkt für Tagestouren auf der Inselgruppe Vesterålen. Fax: 75 69 76 06. Ausgezeichnetes Gelända für Wanderungen im Gebirde und entlang des Strandes. 23. b E6. 40 km sør for Narvik. Gode turløyper.6" E 15°23'42. b E10. Utmerket terreng for turgåere i fjell og fjære. Plassen ligger i kommunesenteret Straumen i Sørfold kommune. zu den Lofoten. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 Polarsirkelen på Saltfjellet.no Internettadresse: www.5" E 16°55'45. N 66°28'07. Lofoten. både sjø og ferskvann. Fax: 75 16 60 74 60 km. N 68°12'24.8" WGS84 c11 d50/– M35 ‘ 18 ★★-★★★★ +fhjlpqrtvxyæøBåADEGI JKPQRSTVWÆç∂ƒ˛ıœ»ß† ü‹Ω≈_ NO 32 – F 3 fl ★★ “ HÆRSLETTA CAMPING a Trældal. b E10. museum og billedgalleri. ☎ 76 11 03 00.narvikherslettacamping. post. kro. Trådløst internettanlegg. Fiskekort til gode lakseelver selges på plassen. Midnattsol 23.no Internettadresse: www. Meget gode grunnforhold. nord for Mo i Rana ved Krokstrand bru. E-mail: post@sandvika-camping. N 68°28'30. E-mail: hjbergseng@sortland-camping.no Kort vei til fiskeplasser. Campingplassen ligger i et naturskjønt område med nydelig utsikt mot Rombaksfjorden. NO 1 – E 3 fl ★★★★ “ Œ • n SORTLAND CAMPING OG MOTELL NAF a Vestervegen 51. til midnattsol.07. Fax: 76 07 90 10. Familiecamping med mange aktiviteter for barn. gatekjøkken.4" WGS84 c90 d180/0 M120 ‘ 50 ★★-★★★★ +fhijklprstvxyæøåABC DEGIJK PQRSTVWXYZÆÅç ∂ é ƒ ¸ ˛ ª » ߆ü‹≈µ_„ NO 25 – E 5 fl ★★★★ “ Œ n STRØMHAUG CAMPING a 8226 Straumen. ☎ 76 92 76 90/95 23 73 03.2" WGS84 NO 12 – E 4 fl ★★★★ “ n BALLANGEN CAMPING a Ballangen. 8310 Kabelvåg. Ausgangspunkt für Wanderungen im Nationalpark Saltfjellet.3" WGS84 c10 d50/0 M28 ‘ 15 ★★ fghkpqrtvyåADEGIJRWZ∂ •»ß†‹≈µ‚ NO 9 – E 4 fl ★★★★ “ Œ n FJORD OG SJØHUSCAMPING a Ørsvåg. Utgangspunkt for turer i Saltfjellet Nasjonalpark. restaurant og take away food i 2. Kabelvåg 3 km. Ny lekeplass med trampoline. bakeri og butikker. E-mail: ballcamp@c2i. se annonse side 16-17 Information for tourists. Fiske i ferskvann og sjø. ☎ 75 69 71 06. Inernettkafe (internettprint) Kåret til Norges beste campingplass 2001.

b E6. Fax: 76 07 52 57. Kostenloser Verleih von Booten. ☎ 75 51 12 40/99 01 39 68. Mob.korgen-camping. velutstyrte hytter til leie. Hjemmelaget mat.3" WGS84 c60 d150/30 M75 ‘ 27 ★★-★★★★ efghjlqrtvxyæøåDEGIJK QRSTWXYZÆÅ›¸∂ƒ˛ıœ• »ßü‹≈µ_‚ NO 115 – D 4 fl “ Œ n RAMBERG GJESTEGÅRD A/S a 8380 Ramberg. 20/6–20/8. 632. Ligger idyllisk ved Svolværvannet 2. 814. 10 km. Beliggenhet gir unike muligheter for utfordringer og opplevelse av natur. Fax: 76 09 31 40. b E6. NAF. 90 61 89 21 Åpen: 1/6–31/8. 8093 Kjerringøy.Fasinerende utsikt både i storm og stilla – ikke minst når plassen bades i midnattssol. 8646 Korgen.com – Internettadresse: www. 8301 Svolvær.4" E 13°46'18. b E6. RBL. Liten. kanoer og tråbåt til utlån. turistinfo og gallerier i hyggelig gangavstand. Utleie av båter. Laksefiske i Saltdalselva. 20 km nord for Mo i Rana.com Internettadresse: www. D: Kleiner Campingplatz mit 30 Einheiten. ved den eldste campingplassen i Lofoten. küche und aufenthaltsraum. ADAC. kanopadling. 50 km nord for Polarsirkelen. N 68°19'31. KOSMOS. N 66°24'01. N 68°05'60.und Gletscher-touren.7" WGS84 c40 d80/3 M25 ‘ 17 ★★-★★★★ +fhjklprstvxyåADEGIJKN OPQRSTVWXç∂éƒ˛ı»ß†‹ NO 113 – E 4 fl ★★★ “ o KJERRINGØY CAMPING a Alsos. Fax: 75 19 12 26. Ypperlig utgangspunkt for turer i naturskjønne omgivelser. E-mail: sandsletta@camping-lofoten. ☎ 75 16 02 32. mitglied der Restaurantkette «Arktisches Menü». Tankstelle.nordnescamp. post. rafting. Bank. Idealer ausgangspunkt für Berg.no Nydelig beliggenhet ved kilometerlang sandstrand. intim campingplass for ca 30 enheter.7 km/Korgen 1 km.4" WGS84 b Rv 834.9" E 14°23'50. Velrennomert restaurant. elve-. Wireless Internet auf den ganzen Anlage.no Internettadresse: www. Fax: 75 69 39 60.no Idyllisk campingplass og veikro ved E6 i Saltdal.camping-lofoten. turløyper m. ☎ 76 07 52 57/90 91 52 30. Zugang zu Wanderpfaden. E-mail: post@nordnescamp. Grillplätze und Gelände für Wanderungen. Fax: 76 07 26 32. Gute angelnmöglichkeiten.1" E 15°19'00.3" E 14°46'59. bank. d10/0 M10 ‘ 15 ★-★★ +fhkqtvyåDEGxIPQRV∂œ» ‹. 8315 Laukvik. Ypperlig utgangspunkt for fjellturer i Saltfjellet/Svartisen Nasjonalpark. ☎ 75 69 38 55.5" E 14°30'06. N 68°14'28. b E6. N 66°56'19. Kinderfreundlich. 10 komfortablen Hütten. Kanofahren.0" E 13°14'22. Trådløst internett på hele anlegget.NO 34 – E 4 fl ★★★ “ Œ n KNUTMARKA FERIESENTER a Leirskoleveien 10. ☎ 75 17 79 00. N 66°04'33. Fiske fra sjø og land. ☎ 75 19 11 36. Fax: 75 17 79 01. Schöne aussicht über Meer und Mitternachtssonne. D: Ruhiger Familiecampingplatz an dem Fluz Røssåga. b E6. Campingwagenund Wohnmobilstellplätze direkt am Fjord.0" E 13°13'17. Lofoten ☎ 76 09 35 00. Ypperlig turterreng og et naturlig startsted for mange toppturer i lofotfjell. NO 78 – E 6 fl ★★★ “ o KORGEN CAMPING a Korgsjøen 5 B.8" WGS84 c12 d30/6 M30 ‘ 7 ★★-★★★★ +fhjlstvyæøåDEGIJKR»‹_ NO 114 – D 6 fl ★★★ “ Œ • MOSJØEN CAMPING A/S a Kippermoen. DCC. derav 2 hytter er tilrettelagt for rullestolbrukere. ☎ 76 07 21 64. n Har i tillegg til 27 hytter. ved storhavet på Lofotens ytterside. Røssåga 0. Butikker. b Fv. Merkede turstier og mange severdigheter. N 65°49'42. Booten und Fahrrader.2" WGS84 NO 96 – E 4 fl ★★★ “ o SANDSLETTA CAMPING a Sandsletta.knutmarka. medlem i Arktisk meny. Robåt. – alt i umiddelbar nærhet! Anlegget er Miljøfyrtårn-sertifisert. Også 10 flotte. E-mail: knutm-fe@online.no Åpen 1/1–30/4. E-mail: post@korgen-camping. ACSI. 20/9–31/12. Fine vognplasser og 17 hytter av god standard. Sykkelutleie og bowlinghall. 8661 Mosjøen.no Internettadresse: www.7" WGS84 c15 d28/– ‘ 13 ★★-★★★★ 15 c + g h i l p s t v y æ ø å B D E G I J KRSTUWXYÆç∂é˛ıœ»ß†‹≈ _ö NO 40 – E 5 fl ★★ “ STORLI CAMPING a Saltfjellvn.no Internettadresse: www.ramberg-gjestegard.5 km fra sentrum. kultur. N 67°31'15. D: Willkommen auf dem ältesten Campingplatz auf den Lofoten! Hier gibt es 17 ausgestattete Hütten und Ferienwohnungen für 2 bid 8 Personen.0" c10 d30/– M28 ‘ 19 ★★-★★★★ e h l q t v x y øå D F G I J K Q R S T V W∂¸ıß‹ NO 90 – E 5 fl ★★★ “ n NORDNES CAMP & BYGDESENTER A/S a 8255 Røkland.7" E 14°33'02.7" WGS84 c30 d90/40 M80 ‘ 8 ★★★-★★★★ +fhlqrtvxyøå A D E G I J K R Q S T U V W X Æ ∂ ƒ * ¸ » ß † ‹ ≈ µ_ „ c20 d30/– M30 ‘ 10 ★★★★ + e h l ny æ ø å A D E I J PK S T W ç ¸˛‹µ„ _ 82 . Angelplätzen und Badestrand. Plassen ligger ved en fjord. Gemütliches Restaurant. idyllisk camping som ligger ved elva Røssåga som er en meget god sjøørret elv. Post und Gallerie – alles bequem zu Fuss zu erreichen. Brevandring. 32 utleierom.com Velkommen til en særdeles rolig og naturskjønn ferie. Lebenmittelgeschäft. postboks 453. Familievennlig.no Åpen: 1/6–10/9. hav og fjell. Vermietung von Kajaks. Servicehaus mit Dusche/WC.m. fra E10. E-mail: ramberggjest@lofoten. fjord.og innsjøfiske. kajakker og sykler. omringet av høye fjell. 8630 Storforshei.

Vi har nytt sanitæranlegg med toaletter. ☎ 77 09 11 10/90 18 63 76.no – Internettadresse: www. se annonse side 16-17 Information for tourists.7" WGS84 TR 10 – G 2 fl ★★ “ o FOSSELV CAMPING a Straumfjord.7" E 21°12'38. Stort kjøkken for matlaging og oppvask. 23km til Lødingen. ☎ 77 17 52 52. Midnattsol.Anlegget omfatter 15 hytter og 55 vognplasser m/strøm. dusjer.i grenselandet mellom kyst og høgfjell. sauna. N 68°31'56. pizza • Utendørs oppvarmet basseng • Vannrutsjebane • Sauna. Ein Tagesausflug vom Nordkap entfernt. Trådløst internett. N 69°50'19.no Gullesfjordbotn camping ligger i et naturskjønt område. Fax: 77 09 11 11. E-mail: fosselv. +47 76 92 76 90 Fax: +47 76 92 76 92. ☎ 77 63 80 37. E-mail: post@tromsocamping. vaskemaskin og tørketrommel.ballangencamping. b Rv 84.7" E 15°43'41.tromsocamping. Tømmeplass for kjemicalietoalett. Turløype på ca. Liten campingplass med utleie av båter og fiskeutstyr. fritt fall. 300 m.no Tromsø Camping ligger i naturskjønne omgivelser ved Tromsdalselva. 9151 Storslett. D: Ca. TR 2 – F 2 fl ★★★ “ n TROMSØ CAMPING a 9020 Tromsdalen. www. b E8. sving høyre. her midt mellom Kiruna og Lofoten.gullesfjordcamping. solarium • Tennisbane.5 km fra Tromsø sentrum. Sortland 33 km.TR Troms Turistinformasjon. ☎ 77 76 49 29. Tromsdalen har idrettspark og slalåmløyper. Les mer om Ballangen Camping på side 81.7" E 17°47'25. 8409 Gullesfjord. Fax: 77 17 55 88 Åpen: 1/5–30/9. 2. 2 km lange Langerweg zum Fosselvwasserfall mit 64 m freiem Fall.no Åpen: 10/5–20/9. Mobil: 95 15 31 60 Fax: 77 76 76 09. 11 km nord for Storslett. N 69°33'53.com • • • • • Trampoliner – kaniner Beach-volleyball Drivingrange for golf Laksefiske i to gode elver 30 km til Stetind.1" WGS84 c40 d50/20 M40 ‘ 48 ★★-★★★★ g h i j k l p t v x y ø åA D E G I J KN P Q R S T UV W X Æ ç ∂ ƒ » ß † ü ‹ ≈ µ _ TR 8 – F 3 fl ★★ “ Œ SOLØY CAMPING OG BÅTUTLEIE a Soløy.no Internettadresse: www.fosselv-camping. En dag fra Nordkapp.camping@c2i. E-mail: oriebe@online. c7 d22/4 M22 ‘ 2 ★★-★★★ +hptvxyåADEGIRVÆç∂éƒ˛ ’ œ»ß‹ b E10. Mitternachtssonne.9" E 19°00'58. Tlf. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 Ishavskatedralen i Tromsø.2" WGS84 c17 d50/20 M50 ‘ 11 ★★-★★★★ +fhjkprtvxyåADEGIJKPR SVWÆç∂éƒ˛»ß‹ TR 12 – E 3 fl ★★★★ “ n GULLESFJORD CAMPING a Gullesfjordbotn. innerst i en fjord .og kanoutleie • Lekeplass – fotballøkke 83 . b E6. 2 km. Kjør under Tromsøbroen ca.net – Internettadresse: www. 9357 Tennevoll. N 68°46'45. opptil Fosselvfossen med 64 m. Fax: 77 63 85 24. Ballangen Camping ★★★★ Kåret ti lå campin rets g 2001 8540 Ballangen. minigolf • Båt.0" WGS84 c10 d50/20 M50 ‘ 15 ★★-★★★★ +fhijklrstvyøåAB DEGI JPQRç∂˛»ß†‹Ω≈_„ NO 12 – Ballangen Camping ligger i Nordland fylke. Samtidig går E10 like utafor døra. Norges nasjonalfjell • 30 km til 18-hulls golfbane • Flott turterreng • 52 utleiehytter med topp standard • 130 caravanplasser • Egen gjestehavn • Café. restaurant.

GPS se: www. 235 km sør for Alta. Ved E8 på innfartsveien til Tromsø. Fin beliggenhet ved Grøtsund i utløpet av Skittenelv på en gresslette mot havet. Servering i lavvo til grupper. Plassen ligger 275 km nord for Narvik. Gode fiskemuligheter fra båt/kai i sjøen eller i elv. Fax: 77 71 51 62. Faksfjord.6" E 17°54'52. Stedet er kjent for mye sol og lite nedbør. Gjestene våre kommer gjerne tilbake til oss.1" WGS84 c20 d50/– M10 ‘ 16 ★★ fhrtvxyøåADEGIJKPQRVW XZÆç∂˛»ß†‹_ TR 46 – F 3 fl ★★★ “ o LAPPHAUGEN TURISTSTASJON a Lapphaugen. ☎ 77 71 54 44/91 13 17 00. b E6.camping. Fine fiskemuligheter. N 69°46'26. 25 km fra E8 ved Tromsøbrua. 25 km nord for Tromsø.no 60 plasser til sommerbruk. Topp tur. 30 km fra byen.no Skittenelv Camping ligger ved Fv53.no c24 d15/– M15 ‘ 8 ★★-★★★★ +fhirtvyåADEGIJPRS VW ç∂ƒ»ß†‹µ_ ‚ TR 68 – F 3 fl ★★★ “ n RAMFJORD CAMPING a Sørbotn. Fax: 77 69 00 50.8" E 20°49'47. Velkommen til et trivelig opphold i naturskjønne omgivelser. 9143 Skibotn.7" WGS84 TR 34 – G 2 fl ★★★ “ o BIRTAVARRE CAMPING a Boks 462. Plassen er godt egnet for funksjonshemmede. ☎ 77 17 71 27. 84 . 9357 Tennevold.3" E 19°22'55. b Fv 53. Mobil: 90 17 67 03 Åpen: 1/3–30/9.4" WGS84 c90 d310/250 M310 ‘ 8 ★★★-★★★★ +f h i k l p r t v x y ø å A B C DE G I J PSTWZÆ ∂* »†ü‹≈µ_ c20 d50/20 M52 ‘ 20 ★★-★★★ f i l r t v y ø å A B DE G I J K R S T V W ç ∂ƒ * ˛ » ß ü ‹ Ω ≈ _ Troms. 250 plasser til helårscamping. ☎ 77 71 77 07.8" WGS84 c30 d50/– M40 ‘ 20 ★★-★★★★ +ehlprtvxyøåABDEGIJKPQ RSTWXZÆÅ∂éƒ˛»ß†‹≈_ TR 30 – F 3 fl ★★★★ “ n OLDERELV CAMPING a Skibotn. 9147 Birtavarre. b E8. E-mail:post@skittenelvcamping.og skiterreng. Internett: www. b E6.camping. Vintersesong på bestilling av hytter.8" E 19°14’53. Et flott familiested. ☎ 77 69 00 27. Fax: 77 69 22 60. Teperert fritidsbad 30o C med vannsklie. N 69°29'25. 9027 Ramfjordbotn. b E6. Campingplassen ligger i naturskjønne omgivelser. Fax: 77 71 77 07 Fin beliggenhet mellom E6 og Kåfjordelven innerst i Kåfjord (arm av Lyngenfjord). Vi har flott turterreng og er et godt utgangspunkt for turer både på fjorden.TR 13 – F 2 fl ★★★★ “ n SKITTENELV CAMPING a Skittenelv. ☎ 77 69 21 30. Velegnet overnattingsted når man besøker Troms og Tromsø. og 455 km til Nordkapp. i fjellet og til Sverige og Finland. N 69°30’55. Badstue.olderelv. Et naturlig stoppested ved E-6.no Internett: www. N 68°40'45. 9022 Krokelvdal.

FI Finnmark Turistinformasjon. kjøkken etc. Du kan få vekslet valuta hos oss. Viel aktive Erholung beim Wandern in grandioser Landschaft. FIN. Fax: 78 46 37 91.berlevag-pensjonat. Skoganvarre Turist & Camping har 12 minileiligheter med Dusj. 9518 Alta. Camping i naturskjønne omgivelser. D: Von uns aus können Sie Tagestouren zum Nordkap. 8. jaktterreng. dykking med eget utstyr. Fax: 78 98 08 11.5" E 25°04’00. see advertisement on page 16-17 Tourist Informationen finden Sie in unserer Annonce auf Seite 16-17 AK Nordkapp. b E6. Vertskapet snakker N. GPS: X 975895 Y 7823869 FI 9 – H 2 fl ★★★ “ Œ n SKOGANVARRE TURIST & CAMPING AS a .8" E 25°04’40. Et hav av aktiviteter venter på deg: havfisketurer. b Rv 93.5" WGS84 c5 d50/25 M24 ‘ 32 ★★-★★★★ +fhilprtvxyæåABDEGIJK NOPQRSTVWXZÆç∂¸˛œ»ß ü‹≈_ FI 15 – I 1 fl ★★★ Œ o BERLEVÅG PENSJONAT & CAMPING a Havnegt. ☎ 78 92 88 11.net Når du bor hos oss kan du kjøre dagsturer til Nordkapp.no Internettadresse: www. D: Campingplatz mit sauberen Sanitäranlagen im Fischerdorf Berlevåg. FI 2 – I 1 fl ★★★ “ Œ o STORFOSSEN CAMPING a Deatnu.net Internett: www. N 70°51’25. E-mail: skoganvarre@c2i.7" WGS84 c32 d100/75 M100 ‘ 16 ★★-★★★★ fhjprtvyåADEGIJKPQRST WÆç∂˛ œ .skoganvarre. nach Hammerfest und Havøysund unternehmen. Vår trivelige kafe serverer nord-norske spesialiteter. besøk på fiskebruk og glasskunst-produksjon. b E6. b E6/E69. Besuch Fisherfabrik und Glaskunstproduktion. Skoganvarre Turisk & Camping har helårsdrift.7" WGS84 c16 d40/– M60 ‘ 35 ★★-★★★★★ eghklptvxyæøåABDEGIJK QRSUVWXZÆ∂ƒœ»ßü‹≈ FI 5 – H 1 fl ★★ “ Œ OLDERFJORD HOTELL. 9713 Russenes. Fax: 78 46 48 97. WC. stue og to soverom. RUSSENES CAMPING AS a Boks 53. E. Muligheter for servering av lokale matretter.9" E 25°15’43. b Rv 890. ☎ 78 98 16 10. mange muligheter til strand-og fjellturer i et storartet kystlandskap. Dette gjør det mulig for folk å dra på hytta uten lang planlegging i forveien. D. 9722 Skoganvarre.8" E 29°05’57.no Skoganvarre Turist og Camping ligger sentralt midt i Finnmark i tilknytning til E6. Koselig campingplass i et aktivt fiskevær.no Internettadresse: www. ☎ 78 46 37 11.olderfjord. ☎ 78 43 40 22. attraktive turområder og laksefiske i Lakselva. N 69°55’43. Hammerfest og Havøysund. N 69°50’31. FIN. Ønsker du en annerledes ferie – da er Skoganvarre stedet. tv. ☎ 78 46 48 46/95 84 78 63. N 70°23’42. Velholdt sanitæranlegg. Aktivitäten wie: Hochseeangeltouren. Fin beliggenhet på en gresslette ved Alta-elvens bredd. Høy standard på sanitæranlegg.cjb. 9980 Berlevåg. 9845 Tana. 27 km fra North Cape Airport i Lakselv. Fint turterreng og gode jaktforhold.1" WGS84 c75 d60/– M50 ‘ 12 ★★-★★★★★ +fhjlprtvxyæøåBDEGIJK RSTVWÆ∂ƒ˛œ»ßü‹≈” FI 4 – G 2 fl ★★★ “ Œ n ALTA STRAND CAMPING & APARTMENT a Stenfossvn. se annonse side 16-17 Information for tourists. Gode rekreasjonsmuligheter. Schönes Wandergebiet und gute Jagdmöglichkeiten. fiskevann. Skoganvarre ligger i naturkjønne omgivelser med kort vei til vidda.» †‹_ 85 . 19 hytter med kokemuligheter og møtelokaler. kjøkken. D.»ß†ü‹≈µ_„ c2 d22/0 M22 +hilrstvxyøåADEGIJKP STVWÆç∂¸œ. E-mail: post@berlevag-pensjonat. Sprachen: N. Bei uns können Sie Geld wechseln. E-mail: olderfj@online. Fax: 78 92 88 99. Hytteområdet har posthus og en liten butikk som fører de vanligste dagligvarene. Sporttauchen mit eigener Ausrüstung. E. fiske i elver og vann.no Åpent 1/6–30/9. – alt rent og pent. Fax: 78 43 42 40. Vi har utleie av båt og kanoer.

9518 Alta. Hammerfest og Kautokeino. c12 d54/– M54 ‘ 22 ★★-★★★★ + fhjtvxyøåABDEGIJKPQ RSTVWX∂ƒœ»ß†‹” FI 39 – I 1 fl ★★ “ Œ o VESTRE JAKOBSELV CAMPING a Boks 59. ☎ 78 43 43 53. Fint for grupper og konferanser. besøk i skiferbrudd.stabbursdalen. ☎ 78 95 60 64.2" WGS84 c40 d30/0 M30 ‘ 29 ★★-★★★★ + f h j k p r t v x y øå A B D E G I J K RSTVWXZÆØ∂ƒ¸»ß†ü‹≈µ_ FI 30 – G 2 fl ★★★ “ Œ n ALTA RIVER CAMPING a Øvre Alta. 86 . E-mail: solvangcamp@hotmail. Fin beliggenhet ved E6.wisloeff. Campingplass ved sjøen. ☎ 78 46 47 60.1" E 23°16’09.4" WGS84 b Rv 93. b E6. Turstier langs elva m/utsikt på laksefisket. samisk siida.no Åpen: 1/6–7/8. – 15 km til Lakselv. b E6.no Campingplassen ligger ved lakserike Stabburselva ved foten av Stabbursdalen Nasjonalpark.FI 28 – H 2 fl ★★★ “ Œ o STABBURSDALEN FERIESENTER BA a Stabbursnes. Fax: 78 43 69 02. Nytt sanitærbygg. ☎ 78 43 04 77. Fax: 78 46 47 62. b E75. Dagsturer til: Norkapp.camping. 9810 Vestre Jakobselv. 9700 Lakselv. b Rv93. 4km fra E6. Fax: 78 95 38 56. GPS se: www. N 69°55’39.no Internettadresse: www. Kontoradresse: Meieriveien 1 B. 9505 Alta. fjordfiske. fiske og friluftsliv.no FI 59 – G 2 fl ★★ “ Œ SOLVANG CAMPING a Boks 1280. Sandfjord i Varanger.8" E 29°19’53. Åpen: 1/6–31/8. E-mail: lilly@wisloeff. 9518 Alta.no – Internettadresse: www. Mobil: 90 66 52 33. Nye hytter.no Beliggenhet: Naturskjønt inntil Altaelva. Fax: 78 44 31 37.com Internett: www.solvangcamping.1" WGS84 c18 d40/– M70 ‘ 18 ★★★-★★★★★ + f hj k l p t v x y ø å A D E G I J K Q RSTVWXÆ∂ƒ¸ »ü‹_ c4 d15/10 M10 ‘ 9 ★★-★★★★ + gh krtvyåBDEGIJSTVWX ∂ƒ œ»ß†‹ Finnmark. elvebåtturer.m. Fint utgangspunkt for sightsing i Finnmark. N 70°00'00. FI 65 – G 2 fl ★★★ “ n WISLØFF CAMPING a Steinfossveien. Et meget godt terreng for jakt. 70 senger. 10 km fra Alta nye sentrum. 9700 lakselv. E-mail: post@stabbursdalen. Opplev Nordlysbyen: helleristninger. N 70°07’09.0" E 23°28'58. ☎ 78 43 43 03. Alta Canyon. E-mail: annjenss@online. Opplev midnattsol på Solvang. Naturskjønn beliggenhet. turvandring m.no c10 d30/– M16 ‘ 21 ★★ +fjlrtvxyæøåABDEGIJKQ RSTVWXç∂œ»ß†‹≈_.

Winteröffene Campingplätze 1 2 3 ● Plassens navn .Alfabetisk liste .Sitecode .Name des Platzes ● Plasskode .Hyttesenter og Camping SF55 HO11 Sæbø Camping n HE7 Sølenstua Camp og Hytter n AA7 Sørlandet Feriesenter n Tangenodden Camping HE28 Teksten Familiecamping TE8 TE82 Telnessanden Camping n Thorrud Camping VE10 Tingsaker Familiecamping AA18 Tjugen Camping SF40 NT38 Torpet Hembre Camping n Tromsø Camping TR2 Tråsåvika Camping ST4 Tveit Camping SF32 HO43 Tvinde Camping n HE6 Tynset Camping n SF95 Utladalen Camping n ØF13 Utne Camping n BU14 Utvika Camping n HO86 Valevåg Camping og Hyttetun n Valsøytunet MR119 OP15 Vasetdansen n Vassbakken Kro og Camping SF33 Veganeset Camping SF17 Vestre Jakobselv Camping FI39 Vik Camping SF18 Vikhammer Camping ST66 Viking Camping SF91 Viksdalen Camping SF96 Viubråtan Feriesenter OP144 OP17 Vollheim Camping n Voss Camping HO44 Vestre Jakobselv Camping FI39 Vølstadskogen Hytte. Storeng Gård n HE30 SF15 PlusCamp Krokane Camping n OP14 PlusCamp Lom Nordal Turistsenter n PlusCamp Mageli Camping og Hytter n OP46 NT6 PlusCamp Namsos Camping n PlusCamp Norsjø Ferieland TE3 PlusCamp Ramton Camping BU46 PlusCamp Rustberg Hytteutleie OP13 og Camping n SF2 PlusCamp Sande Camping n SF20 PlusCamp Sandvik Camping n SF13 PlusCamp Strynsvatn Camping n PlusCamp Trollstigen Camping & Gjestegård MR120 Preikestolen Camping RO17 Prinsen Strand Camping A/S MR27 NO115 Ramberg Gjestegård n TR68 Ramfjord Camping n Raubergstulen OP92 Ringøy Camping HO39 AA59 Risør Gjestehus n Rjukan Hytte og Caravanpark TE4 Roan Camping og Hytteutleie TE14 Rognstranda Camping TE2 Roløkken Camping BU77 Rondevegen Turistsenter OP132 Rysstad Feriesenter AA3 D10 B9 C11 E4 E6 C9 E5 C10 A11 A11 D7 F3 C10 C10 B12 A10 B12 A10 C12 B10 C12 B10 C10 B10 B12 B9 B9 B12 B8 C12 B10 D11 D11 D6 B12 B10 B8 A10 D7 C11 C10 B12 A9 C8 E5 A11 B12 H1 F3 C11 B9 C9 B8 C10 C11 A9 B10 C8 A9 B9 C10 D7 C11 C11 C10 B9 B9 B9 B9 A12 A9 D4 F3 B9 B10 C12 C11 B11 C12 C10 C9 B11 Røldal Hyttegrend & Camping HO67 Røste Hyttetun Camping HE21 Saltkjelsnes Camping MR88 Sanda Camping og Hytteutleie TE24 Sandmoen Camping ST40 Sandsletta Camping NO96 TE13 Sandviken Camping n HE31 Sanngrund Camping n HO70 Seim Camping.Map reference . n Kjerringøy Camping Kjørnes Camping FI 30 FI 4 OP153 NO12 OP151 ST42 FI15 TE45 AA8 TR34 OP11 OP2 OP51 TE10 VE9 RO34 SF28 NT16 BU38 BU21 SF21 MR113 TE5 OP31 SF88 OP44 SF62 OP78 VA5 VA7 OP148 AA34 OP39 MR57 BU56 HE40 AA31 MR58 BU33 NO9 ST19 AA17 SF47 TR10 BU4 ØF20 AK1 OP53 NT22 SF94 TE43 MR19 HE8 MR37 SF4 ST3 HE19 RO10 TE17 NT32 TR12 ST5 BU95 VA31 VA32 HO32 MR65 BU10 SF27 OP34 VE31 AA15 AA46 AA4 NO32 VA10 SF97 OP60 ØF11 OP18 NO113 SF41 G2 G2 C10 E4 C10 D8 I1 C11 B12 G2 B9 C10 C9 C11 C11 A12 B10 D8 B10 C10 A9 B8 C11 C9 B9 C10 B9 C9 B12 A12 C10 B12 C10 B8 C10 D9 B12 B9 C10 E4 C8 B11 B10 G2 C10 D11 D11 C9 D7 A9 C11 B9 C9 C8 A9 C8 C9 A11 B11 D7 E3 C8 B10 B12 B12 B10 B9 C11 B9 C9 C11 B12 C12 B11 F3 B12 B9 C9 D11 C9 E4 B10 HE57 Klara Camping n Kleivenes Camping SF5 Knatvoldstranda Camping BU68 NO34 Knutmarka Feriesenter n Korgen Camping NO78 Krekke Camping OP33 Krokstrand Camping NO7 BU8 Kvanhøgd Turistsenter n Kyrping Camping H06 HO16 Langenuen Motell & Camping n Langnes Camping NT17 TR46 Lapphaugen Turiststasjon n OP57 Leira Camping og Hyttesenter n OP149 Lillehammer Turistsenter n Lindesnes Camping og Hytteutleie VA11 Lone Camping HO37 Longerak Hyttesenter og Camping AA11 Lothe Camping og Badeplass HO50 Lovisenberg Familiecamping TE31 Lunde Gard & Camping SF44 Lydhusstranda Camping VE34 Lyngmo Ungdomssenter og Camping SF16 Lyngstrand Camping OP101 Lærdal Ferie og Fritidspark SF34 Marivold Camping AA9 SF77 Melkevoll Bretun n SF43 Mindresunde Camping n Mineralparken Bobilcamp AA60 Mjelva Camping og hytter MR7 AA35 Moen Camping n BU32 Moen Hytter og Camping n HE60 Monte Bello Camping og Turistsenter n Morokulien Camping HE61 NO114 Mosjøen Camping AS n Moysand Familiecamping AA14 Måbødalen Camping og Hyttesenter HO30 Måna Camping MR83 HO45 NAF Kro og Camping AS n Namsskogan Hotell og Campingplass n NT18 Natvedt Camping BU36 Nesbyen Camping BU96 AA37 Neset Camping n Nesjartun Camping SF8 Nidelven Camping Trondheim ST41 NO90 Nordnes Camp & Bygdesenter n Odda Camping HO9 AA13 Odden Camping n Olderfjord Hotell.● Kart- kode ref.og Campinganlegg n RO31 Vårvolden Camping ST17 Weistad Kafe og Hytter OP154 FI65 Wisløff Camping n Øen Turistsenter og Geilo Vandrerhjem n BU93 Øysand Camping ST38 Åkrestrømmen Camping HE47 Ål Folkepark BU24 Åsholmen Camping NT3 B11 D9 B8 C11 C8 E4 C11 D10 B11 B11 D11 B9 F2 H2 A10 B12 A11 B11 C10 A12 C11 C11 B12 G2 B10 F3 E3 A10 H1 B9 C10 D11 I1 E5 C8 C10 D7 B9 E5 D11 A11 B8 C10 C10 B10 B10 D9 C12 D10 C11 C11 C11 B12 B9 D8 F2 C8 B10 A10 C9 B10 D11 C11 A11 B8 C10 B9 A10 I1 A10 C8 B9 A10 C11 C9 A10 I1 A12 C8 C9 G2 B10 C8 D9 B10 C8 87 . n Grindafjord Feriesenter n Groven Camping og Hyttegrend A/S Guldbergaunet S-Hotell/Camping n Gullesfjord Camping n Halland Camping Hallandtunet Caravan og Camping n Hamre Familiecamping n Hamresanden Apartments A/S Hardangertun n Hellesylt Camping Holman Camping Holmevik Camping Holum Camping Homannsberget Camping Hornnes Camping Hove Camping Hovden Fjellstoge n Hærsletta Camping Høgetveits Naturcamp Jostedal Camping n Jotunheimen Feriesenter Kirkeng Camping n Kirketeigen Ungdomssenter og Camp.Alphabetische liste n = Vinteråpne campingplasser .Kartenreferenz 1 ● Plassens navn 2 3 ●Plass.Russenes Camping AS FI5 Olderelv Camping TR30 Onsakervika Camping BU9 MR41 Osen Camping n Otta Turistsenter OP1 MR11 PlusCamp Bud Camping n PlusCamp Gol Campingsenter & BU17 Apartment n PlusCamp Hokksund Båt & Camping BU5 SF45 PlusCamp Jølstraholmen Camping n PlusCamp Hemsedal Hulbak Hytter BU7 og Camaping n PlusCamp Kvikne Camping.Alphabetic list . Røldal n Seljord Camping og Badeplass TE20 Sigernessjøen Camping HE38 MR42 Sjøbakken Camping n TR13 Skittenelv Camping n FI9 Skoganvarre Turist & Camping AS n HO7 Skogtun n AA1 Skottevik Feriesenter A/S n RO51 Skudenes Camping n HO81 Skysstasjonen Røldal n Sløvika Camping OP125 RO52 Sola Motel og Camping n Solbergstøa Camping BU49 Solløkka Leirsted-Camping VE4 Solstrand Camp A/L VA30 Solvang Camping FI59 SF31 Solvang Camping Hytter og Motell n Soløy Camping og Båtutleie TR8 NO1 Sortland Camping og Motell NAF n Sotra Rorbusenter HO87 Stabbursdalen Feriesenter FI28 Stadheimfossen Camping og Hytter MR35 HE16 Steinvik Camping og Hyttegrend n ØF14 Stora Lee Camping n Storfossen Camping FI2 Storli Camping NO40 Storsand Gård & Camping AS ST68 Stranda Camping OP12 Strindmo Gård Camping NT35 SF86 Stryn Camping n NO25 Strømhaug Camping n Sukken Camping ØF5 Sundal Camping HO42 Surnadal Camping Brekkøya MR38 BU26 Sutøya Feriepark n OP47 Sveastranda Camping n Systrond Motell. Alta River Camping n Alta Strand Camping & Apartment n Aurdal Fjordcamping n Ballangen Camping n Beitostølen Camping Bergstaden Camping n Berlevåg Pensjonat & Camping Beverøya Camping n Bie Apartment/feriesenter n Birtavarre Camping Bispen Bjørkestølen Camping/Hytter n Bjørkhol Camping Blefjell Camping Borre Familiecamping Bore Strandcamping Borgund Hyttesenter og Camping Brenna Camping Bru-Haug Camping n Buttingsrud Camping n Byrkjelo Camping Byskogen Camping Bø Camping AS n Bøygen Camping Bøyum Camping n Bådstø Gjestgiveri og Camping AS n Dalsøren Camping Dovreskogen Camping Dvergsnestangen Senter n Egenes Camping Ferie og Fritidssenter n Etna Familiecamping & Hytter n Evje og Kilefjorden Camping Fagernes Camping Fagervik Camping Fekjan Seter Camping Femund Fjellstue Fennefoss Camping Fjellstova Ørskogfjellet Fjordgløtt Camping og Hyttesenter n Fjord og Sjøhuscamping n Flakk Camping Flateland Camping og Hyttesenter Flåm Camping og Vandrarheim Fosselv Camping Fossheim Hytte og Camping n Fredrikstad Motel og Camping Frognerstrand Camping Furuhaugli Turisthytter n Føllingstua n Førde Gjestehus og Camping n Garvikstrondi Camping n Geiranger Camping Gjelten Bru Camping n Gjøra Kro og Camping n Gloppen Camping og Fritidssenter Granmo Camping n Grimsbu Turistsenter Motell & Camp.Site name .Platzcode ● Kartreferanse .Campsites open in winter .

Barnas Camping Blefjell Camping Sandviken Camping n Roan Camping og Hytteutleie o Groven Camping og Hyttegrend A/S o Seljord Camping og Badeplass o Sanda Camping og Hytter n Lovisenberg Familiecamping Garvikstrondi Camping n Beverøya Camping n Telnessanden Camping o 5 30 15 14 5 8 12 8 20 11 21 9 15 21 2 ‘ ★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★★★ AUST-AGDER AA 1 – B12 fl ★★★★ AA 3 – B 11 fl ★★★★ AA 4 – B 11 fl ★★★ AA 7 – C 12 fl ★★★★ AA 8 – B 12 fl ★★★★ AA 9 – B 12 fl ★★★★ AA 11 – B 12 fl ★★ AA 13 – B 12 fl ★★★★ AA 14 – B 12 fl ★★★ AA 15 – B 12 fl ★★★ AA 17 – B 11 fl ★★ AA 18 – B 12 fl ★★★★ AA 31 – B12 fl ★★ AA 34 – B 12 fl ★★★ AA 35 – C 12 fl ★★★ AA 37 – B 12 fl ★★★★ AA 46 – C 12 fl ★★ AA 59 – C12 AA 60 – B12 fl ★★★ VEST-AGDER VA 5 – B 12 fl ★★★★ VA 7 – A 12 fl ★★★★ VA 10 – B 12 VA 11 – B 12 fl ★★★ VA 30 – B 12 fl ★★★ VA 31 – B 12 fl ★★★ VA 32 – B 12 fl ★★★ Skottevik Feriesenter A/S n Rysstad Feriesenter n Hovden Fjellstoge n Sørlandet Feriesenter n Bie Apartment/Feriesenter n Marivold Camping Longerak Hyttesenter og Camping Odden Camping n Moysand Familiecamping AS Hornnes Camping Flateland Camping og Hyttesenter o Tingsaker Familiecamping Fennefoss Camping Evje .og Caravanpark o Bø Camping AS n Teksten Familiecamping. Camping og hytter n BU 8 – C 10 fl ★★★ Kvanhøgd Turistsenter n BU 9 – C 11 fl ★★★ Onsakervika Camping BU 10 – C 11 fl ★★ Holman Camping BU 14 – C 11 fl ★★★ Utvika Camping n 14 ‘ ★★★-★★★★ 23 ‘ ★★-★★★★ 10 14 16 7 14 ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★ ‘ ★★★-★★★★★ Dvergsnestangen Senter n Egenes Camping Ferie og Fritidssenter o Høgetveits Naturcamp n Lindesnes Camping og Hytteutleie o Solstrand Camp A/L o Hamre Familiecamping n Hamresanden Apartments A/S n 24 6 8 11 40 25 21 ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ 88 .Regional overview . Storeng Gård n 10 Sanngrund Camping n 35 Sigernessjøen Camping o 22 Femund Fjellstue n 3 Åkrestrømmen Camping n Klara Camping n 10 Monte Bello Camping og Turistsenter n 22 Morokulien Camping n 9 ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ 13 ‘ ★★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ Solløkka Leirsted-Camping Borre Familiecamping Thorrud Camping o Homannsberget Camping o Lydhusstranda Camping 11 5 8 17 5 ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★-★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★ Otta Turistsenter Bjørkestølen Camping/Hytter n Bispen Stranda Camping o Pluscamp Rustberg n Pluscamp Lom Nordal Turistsenter Vasetdansen n Vollheim Camping o Kirketeigen Ungdomssenter og Camping n Bøygen Camping n Krekke Camping o Holum Camping Fagernes Camping n Bådstø Gjestegiveri og Camping AS n Pluscamp Mageli Mageli Camping og Hytter A/Sn Sveastranda Camping n Bjørkhol Camping o Furuhaugli Turisthytter n Leira Camping & Hyttesenter n Jotunheimen Feriesenter o Dovreskogen Camping Raubergstulen Lyngstrand Camping o Sløvika Camping Rondevegen Turistsenter n Viubråtan Feriesenter n Etna Familiecamping & Hytter n Lillehammer Turistsenter AS n Beitostølen Hytter og Camping n Aurdal Fjordcamping n Weistad Kafe og Hytter 4 9 10 25 33 65 14 13 19 26 19 18 15 29 34 33 20 22 11 14 11 10 5 6 15 22 10 12 16 7 7 ‘ ★★★★★ ‘ ★★★ ‘ ★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★★ ‘ ★★★★-★★★★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★★-★★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl★★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★★ Rognstranda Camping Pluscamp Norsjø Ferieland Rjukan Hytte.Übersicht nach Verwaltungsbezirken ØSTFOLD ØF 5 – D11 ØF 11 – D 11 ØF 13 – D11 ØF 14 – D11 ØF 20 – D11 BU 17 – C 10 fl ★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★ Sukken Camping Kirkeng Camping n Utne Camping n Stora Lee Camping n Fredrikstad Motel og Camping 13 4 23 6 ‘ ★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★★-★★★★ BU 21 – C 10 BU 24 – B 10 BU 26 – C 10 BU 32 – B 10 BU 33 – C 10 BU 36 – C 11 BU 38 – B 10 BU 46 – C 11 BU 49 – C 11 BU 56 – C 10 BU 68 – C 11 BU 77 – C 10 BU 93 – B 10 BU 95 – B 10 BU 96 – C 10 VESTFOLD VE 4 – C 11 VE 9 – C 11 VE 10 – C 11 VE 31 – C 11 VE 34 – C 12 TELEMARK TE 2 – C12 TE 3 – C11 TE 4 – C11 TE 5 – C11 TE 8 – C11 TE 10 – C11 TE 13 – C11 TE 14 – B11 TE 17 – B11 TE 20 – B11 TE 24 – C11 TE 31 – C12 TE 43 – C11 TE 45 – C11 TE 82 – C11 fl ★★★★ Pluscamp Gol n Gol Campingsenter/Apartment fl ★★ Buttingsrud Camping n fl ★★★ Ål Folkepark o fl ★★★ Sutøya Feriepark n fl ★★★★ Moen Hytter og Camping n fl ★★★ Fjordgløtt Camping og Hyttesenter n fl ★★★ Natvedt Camping fl ★★ Bru-Haug Camping n fl ★★★★ Pluscamp Ramton Camping fl ★★ Solbergstøa Camping fl ★★ Fekjan Seter Camping o fl ★★ Knatvoldstranda Camping fl ★★ Roløkken Camping fl ★★★★ Øen Turistsenter og Geilo Vandrerhjem n fl ★★★ Hallandtunet Caravan og Camping n fl ★★ Nesbyen Camping o 39 6 26 20 17 6 4 9 4 3 7 5 6 29 ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘★★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★★ AKERSHUS AK 1 – D 11 fl ★★★ HEDMARK HE 6 – C 9 HE 7 – D 9 HE 8 – C 9 HE 16 – C10 HE 19 – C 9 HE 21 – D 9 HE 28 – D10 HE 30 – C 8 HE 31 – D10 HE 38 – D11 HE 40 – D 9 HE 47 – D 9 HE 57 – D10 HE 60 – D11 HE 61 – D11 OPPLAND OP 1 – C 9 OP 2 – C 10 OP 11 – B 9 OP 12 – C 10 OP 13 – C 10 OP 14 – B 9 OP 15 – C 10 OP 17 – C 9 OP 18 – C 9 OP 31 – C 9 OP 33 – C 9 OP 34 – C 9 OP 39 – C 10 OP 44 – C 10 OP 46 – C 10 OP 47 – C 10 OP 51 – C 9 OP 53 – C 9 OP 57 – C 10 OP 60 – C 9 OP 78 – C 9 OP 92 – B 9 OP101 – C 10 OP125 – C 10 OP 132 – C 9 OP 144 – C 11 OP 148 – C 10 OP 149 – C 10 OP 151 – C 10 OP 153 – C 10 OP 154 – C 9 Frognerstrand Camping 13 ‘ ★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★ fl ★★★ Tynset Camping n 21 Sølenstua Camp og Hytter n 23 Gjelten Bru Camping n 13 Steinvik Camping og Hyttegrend n 43 Grimsbu Turistsenter Motell & Camp n 24 Røste Hyttetun Camping n 10 Tangenodden Camping o 12 Pluscamp Kvikne.Fylkesvis oversikt .Kilefjorden Camping Moen Camping n Neset Camping n Hove Camping Risør Gjestehus n Mineralparken Bobilcamp 27 27 21 24 25 10 15 22 5 18 16 14 13 5 21 21 5 ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★★★-★★★★★ BUSKERUD BU 4 – C 10 fl ★★★★ Fossheim Hytte og Camping n BU 5 – C 11 fl ★★★★ Pluscamp Hokksund Båt og Camping BU 7 – B 10 fl ★★ Pluscamp Hemsedal Hulbak Gård.

Hyttesenter og Camping 14 Dalsøren Camping 16 Melkevoll Bretun n 7 Stryn Camping n 24 Bøyum Camping n 9 Viking Camping 13 Førde Gjestehus og Camping n 20 Utladalen Camping n 14 Viksdalen Camping o 9 Jostedal Camping n 12 ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ Åsholmen Camping Pluscamp Namsos n Brenna Camping n Langnes Camping o Namsskogan Hotell og Campingplass n Føllingstua n Guldbergaunet S-Hotell/Camping n Strindmo Gård Camping o Torpet-Hembre Camping n 5 31 8 8 12 10 13 8 12 ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★-★★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ Sortland Camping og Motell NAF n Krokstrand Camping Fjord og Sjøhuscamping n Ballangen Camping n Strømhaug Camping n Hærsletta Camping Knutmarka Feriesenter n Storli Camping Korgen Camping o Nordnes Camp og Bygdesenter n Sandsletta Camping o Kjerringøy Camping o Mosjøen Camping AS n Ramberg Gjestegård n 25 15 21 50 18 19 13 15 19 8 17 7 27 10 ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★-★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ Tromsø Camping n Soløy Camping og Båtutleie Fosselv Camping o Gullesfjord Camping n Skittenelv Camping n Olderelv Camping n Birtavarre Camping o Lapphaugen Turiststasjon o Ramfjord Camping n 48 2 11 15 20 8 16 8 20 ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ Mjelva Camping og Motell Pluscamp Bud n Geiranger Camping Prinsen Strandcamping A/S n Stadheimfossen Camping og Hytter Surnadal Camping Brekkøya Gjøra Kro og Camping o Osen Camping n Sjøbakken Camping n 34 ‘ ★★★-★★★★★ 20 ‘ ★★-★★★★★ 34 10 20 4 9 10 ‘ ★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★ Storfossen Camping o Alta Strand Camping & Apartment n Olderfjord Hotell. Røldal n Skysstasjonen Røldal n Valevåg Camping og Hyttetun n Sotra Rorbusenter n 19 ‘ ★-★★★★ 8 ‘ ★★-★★★★ 13 7 8 26 22 9 21 7 11 5 9 7 7 4 9 ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★★★★ ‘ ★★★★ 19 ‘ ★★-★★★★★ SØR-TRØNDELAG ST 3 – C 8 fl ★★ ST 4 – C 8 fl ★★★ ST 5 – C 8 fl ★★★ ST 17 – C 8 fl ★★★★ ST 19 – C 8 fl ★★★ ST 38 – C 8 fl ★★ ST 40 – C 8 fl ★★ ST 41 – C 8 fl ★★ ST 42 – D 8 fl ★★★ ST 66 – C 8 fl ★★★ ST 68 – C 8 fl ★★ NORD-TRØNDELAG NT 3 – C 8 fl ★★★ NT 6 – D 7 fl ★★★★ NT 16 – D 8 fl ★★★ NT 17 – D 7 fl ★★★★ NT 18 – D 7 fl ★★★★ NT 22 – D 7 fl ★★★ NT 32 – D 7 fl ★★★ NT 35 – D 7 fl ★★★ NT 38 – D 8 fl ★★★ NORDLAND NO 1 – E 3 NO 7 – E 5 NO 9 – E 4 NO 12 – E 4 NO 25 – E 5 NO 32 – F 3 NO 34 – E 4 NO 40 – E 5 NO 78 – E 6 NO 90 – E 5 NO 96 – E 4 NO 113 – E 4 NO 114 – D 6 NO 115 – D 4 TROMS TR 2 – F 2 TR 8 – F 3 TR 10 – G 2 TR 12 – E 3 TR 13 – F 2 TR 30 – F 3 TR 34 – G 2 TR 46 – F 3 TR 68 – F 3 FINNMARK FI 2 – I 1 FI 4 – G 2 FI 5 – H 1 FI 9 – H 2 FI 15 – I 1 FI 30 – G 2 FI 39 – I 1 FI 28 – H 2 FI 59 – G 2 FI 65 – G 2 Granmo Camping o Tråsåvika Camping o Halland Camping o Vårvolden Camping Flakk Camping Øysand Camping Sandmoen Motell og Camping n Nidelven Camping Trondheim Bergstaden Camping Vikhammer Camping n Storsand Gård Camping n 21 17 19 15 4 24 35 ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★ 7 ‘ ★★ 21 ‘ ★★★-★★★★ 70 ‘ ★★-★★★★ Pluscamp Sande n 16 Gloppen Camping og Fritidssenter n 24 10 Kleivenes Camping Nesjartun Camping 11 Pluscamp Strynsvatn Camping n 32 Pluscamp Krokane n 19 Lyngmo Ungdomssenter & Camping 7 Veganeset Camping o 8 Vik Camping 8 Pluscamp Sandvik n 22 Byrkjelo Camping o 10 Holmevik Camping 10 Borgund Hyttesenter og Camping o 10 Solvang Camping Hytter og Motell n 4 Tveit Camping o 6 Vassbakken Kro og Camping 13 Lærdal Ferie og og Fritidspark n 23 Tjugen Camping 6 Kjørnes Camping 9 10 Mindresunde Camping n Lunde Gard & Camping 16 Pluscamp Jølstraholmen n 19 Flåm Camping og Vandrarheim 15 Systrond Motell. Russenes Camping AS Skoganvarre Turist & Camping AS n Berlevåg Pensjon & Camping n Alta River Camping n Vestre Jakobselv Camping o Stabbursdalen Feriesenter o Solvang Camping Wisløff Camping n 12 35 16 32 22 9 29 21 18 ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★ ‘ ★★★-★★★★★ 89 .ROGALAND RO 10 – A 11 RO 17 – A 12 RO 31 – A 12 RO 34 – A 12 RO 51 – A 11 RO 52 – A 12 fl ★★★★ fl ★★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★ Grindafjord Feriesenter AS o 16 Preikestolen Camping Vølstadskogen Hytte.og Campinganleggn25 Bore Strandcamping o 12 Skudenes Camping o 8 Sola Motel og Camping n 20 ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★ ‘ ★★★-★★★★★ ‘ ★★-★★★★★ ‘ ★★ MR 57 – B 8 MR 58 – B 9 MR 65 – B 9 MR 83 – B 8 MR 88 – B 8 MR 113 – B 8 MR 119 – B 8 MR 120 – B 9 fl ★★ fl ★★ fl ★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★ fl ★★★ fl ★★★ HORDALAND HO 6 – A 11 fl ★★★ HO 7 – A10 fl ★★ HO 9 – A 11 fl ★★★ HO 11 – B 10 fl ★★★ HO 16 – A 11 fl ★★★ HO 30 – B 10 fl ★★★★ HO 32 – B 10 fl ★★★★★ HO 37 – A 10 fl ★★★ HO 39 – B 10 fl ★★ HO 42 – A 11 fl ★★★★ HO 43 – A 10 fl ★★★ HO 44 – A 10 fl ★★ HO 45 – A 10 fl ★★★ HO 50 – A 10 fl ★★ HO 67 – B 11 fl ★★★★ HO 70 – B 11 fl ★★★ HO 81 – B 11 fl ★★★★ HO 86 – A 11 fl ★★★ HO 87– A 10 SOGN OG FJORDANE SF 2 – B 9 fl ★★★★ SF 4 – A 9 fl ★★★★ SF 5 – B 9 fl ★★★ SF 8 – A 9 fl ★★ SF 13 – B 9 fl ★★★★ SF 15 – A 9 fl ★★★ SF 16 – B 10 fl ★★ SF 17 – A 10 fl ★★★ SF 18 – A 10 fl ★★ SF 20 – B 9 fl ★★★★ SF 21 – A 9 fl ★★★ SF 27 – B 9 fl ★★ SF 28 – B 10 fl ★★ SF 31 – B 10 fl ★★★★ SF 32 – B 10 fl ★★★ SF 33 – B 9 fl ★★★★ SF 34 – B 10 fl ★★★★ SF 40 – B 9 fl ★★★ SF 41 – B 10 fl ★★★★ SF 43 – B 9 fl ★★★ SF 44 – B 10 fl ★★★ SF 45 – A 9 fl ★★★★ SF 47 – B 10 fl ★★★★ SF 55 – B 10 fl ★★ SF 62 – B 9 fl ★★ SF 77 – B 9 fl ★★★★ SF 86 – B 9 fl ★★★★ SF 88 – B 9 fl ★★★★ SF 91 – B 9 fl ★★★ SF 94 – A 9 fl ★★★ SF 95 – B 10 fl ★★ SF 96 – A 10 fl ★★ SF 97 – B 9 fl ★★★ MØRE OG ROMSDAL MR 7 – B 8 fl ★★★★ MR 11 – B 8 fl ★★★★ MR 19 – B 9 fl ★★★ MR 27 – A 9 fl ★★★★ MR 35 – B 9 fl ★★★ MR 38 – B 8 fl ★★★★ MR 39 – C 8 fl ★★★ MR 41 – B 9 fl ★★ MR 42 – B 9 fl ★★ Fagervik Camping Fjellstova Ørskogfjellet n Hellesylt Camping Måna Camping Saltkjelsnes Camping Byskogen Camping o Valsøytunet o Pluscamp Trollstigen Camping & Gjestegård o 6 ‘ ★★-★★★ 15 ‘ ★★-★★★★★ 15 14 6 2 ‘ ★★-★★★ ‘ ★★-★★★★ ‘ ★★★★ ‘ ★★★★ Kyrping Camping n Skogtun n Odda Camping Sæbø Camping Langenuen Motell & Camping n Måbødalen Camping og Hyttesenter Hardangertun n Lone Camping n Ringøy Camping Sundal Camping Tvinde Camping n Voss Camping NAF Kro og Camping AS n Lothe Camping og Badeplass Røldal Hyttegrend & Camping n Seim Camping.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->