BeoVision 7 – 40 MK III

Type 9370 – 9384 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish, Dutch and Simplified Chinese versions are available in the Retail System

This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up suitcase !

CONTENTS Survey of modules .................................................................... 1.1 How to service .......................................................................... 1.2 Fault flow chart ......................................................................... 2.1 Adjustments and Repair tips ...................................................... 3.1 Customer Service Menu & Service Menu ................................... 4.1 Replacement of modules ........................................................... 5.1 Specification guidelines for service use ...................................... 6.1 Type survey ............................................................................. 6.13 Wiring diagrams ....................................................................... 7.1 Block diagrams ......................................................................... 7.3 Available parts .......................................................................... 8.1

Oversigt over moduler

1.1 1

Oversigt over moduler

NTC 57 03 04 08 05 06 61* 997 60 32 FAN 76 95 996 73 79 FAN 14 01 LCD 21* 63 59

7 77 7 72

74

*Ekstraudstyr
PCB01 PCB03 PCB04 PCB05 PCB06 PCB08 PCB14 PCB21* PCB32 PCB57 PCB59 PCB60 PCB61* PCB63 PCB74 996 Module 997 Module Tuner Panel Interface Module (PIM) Power Supply Digital Video Engine (DVE) µPH8-4 Decoupling Audio Video Switch (AVS) Digital Video Frontend (DVF) Digital Sound (DSM) Status Display Camera IR Receiver BtB System Modulator DVD Supply DVD Mechanism, incl. PCB73, PCB76, PCB79, PCB95 DVD Main chassis, incl. PCB72, PCB77

1.2

Udførelse af service

Udførelse af service
Strategi Fjernsynet skal serviceres i kundens hjem. Det antistatiske service kit skal altid bruges, når produktet demonteres eller modulerne håndteres. Reparationen omfatter udskiftning af modul(er) eller LCD-panel, som leveres i backup-kufferten (LCD-skærm er ikke inkluderet). De udskiftede moduler skal returneres til reparation hos Bang & Olufsen, modulreparationsafdelingen. Brug modulreparationsformularen eller formularen Udskiftning af modul fra Retail Systemet. Fejlbeskrivelsen skal returneres sammen med de udskiftede dele. ServiceTool MKII er påkrævet i flere servicesituationer, fx opdatering af SW eller ændring af regionsindstilling. Se ServiceTool MKII for at få en komplet beskrivelse af funktioner og betjening.

Forberedelser før service Forklaring og demonstration af fejlen Inden fejlfinding påbegyndes, skal du om muligt lade kunden demonstrere fejlen. Fejlkode Fejlkoden indeholder data, der kan bruges i forbindelse med reparation af modulet/modulerne. Disse data skal returneres sammen med modulet/modulerne. Håndtering af fejlkoden Skriv fejlkoden ned, fx på modulreparationsformularen. Brug fejlkoden under fejlfinding. Returner fejlkoden, enten på modulreparationsformularen eller i Retail Systemet. Hvis en fejlkode ikke optræder igen, efter at fejlkoderne er blevet slettet, kan der blot være tale om en advarsel. Inden fjernsynet leveres tilbage til kunden, skal fejlkoden slettes.

1. 2. 3. 4. 5. Anbefalet serviceværktøj

B&O ServiceTool MKII Servicestand Picture quality test DVD, Integrated Living Hvide handsker Blød, fnugfri klud ML-tester

Udførelse af service

1.3

Håndtering og rengøring
Statisk elektricitet
STATIC ELECTRICITY MAY DESTROY THE PRODUCT

Statisk elektricitet kan beskadige fjernsynet.

Antistatisk service kit

ESD

Der skal altid bruges antistatisk service kit, når produktet demonteres eller modulerne håndteres. Følg instruktionerne i vejledningen, og brug ESD-måtten både til gamle og nye moduler. Bemærk! Når der kræves netspænding på produktet, skal forbindelsen mellem produktet og ESD-måtten fjernes. Chassiset eller modulerne skal altid være tilsluttet det antistatiske service kit eller placeret i en ESD-sikker pose.

Symbol for sikkerhedskomponenter Når der udskiftes komponenter med dette symbol, skal samme type benyttes – også de samme værdier for ohm og watt. Den nye komponent skal monteres på samme måde som den komponent, der udskiftes. Lithiumbatteri ADVARSEL Kortslutning og overopladning af visse typer lithiumbatterier kan forårsage en voldsom eksplosion. ADVARSEL Forkert placering af batteriet kan forårsage en eksplosion: Batteriet må kun udskiftes med et identisk eller tilsvarende batteri. Transport og håndtering Det anbefales: Produktet skal være i opretstående position under service eller transport. Brug produktposen ifm. transport af produktet. Montering eller demontering af servicestanden Læg fjernsynet på bagdækslet, og monter servicestanden. Se illustrationerne på side 5.3. Rengøring Se kapitlet Afsluttende kontrol efter reparation eller brugervejledningerne.

1.4

Udførelse af service

Pinkode
Fjernsynet har en firecifret pinkode efter brugerens eget valg, der skal indtastes, hvis strømmen til fjernsynet har været slået fra i 15-30 minutter. Hvis pinkoden er aktiveret, og fjernsynet har været uden strøm i 15-30 minutter, bliver brugeren bedt om at indtaste den firecifrede pinkode, når fjernsynet tændes. Før fjernsynet sendes til reparation, er det en god ide at bede kunden om at deaktivere pinkoden. Pinkoden er aktiveret, når fjernsynet leveres fra Bang & Olufsen. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Pinkode aktiv før service Hvis pinkoden ikke er deaktiveret før service, skal du bruge servicekoden til at låse produktet op. Servicekode Indtastning af servicekoden 1. 2. 3. Vigtig meddelelse vedr. servicetid Servicetiden er aktiv, så længe der er strøm til produktet, også i standby. Sådan opnår du maksimal servicetid: Sæt kun strøm til produktet, når du udfører egentligt servicearbejde på det. Når servicetiden er udløbet, kan produktet kun låses op ved at indtaste pinkoden eller masterkoden. Registrering af modulerne PCB06, µPH8-4 servicemodulet registreres til produktet i følgende situationer (servicekoden kan anvendes til testformål for at forhindre, at servicemodulet låses fast til produktet): når der har været strøm til produktet i mere end 12 timer, inklusive standbytid. når pinkoden aktiveres eller deaktiveres. (Servicekoden kan anvendes til testformål). Når produktet beder om pinkoden, skal du trykke på l og holde tasten nede i tre sekunder. Masterkodemenuen vises. Indtast servicekoden: 1 1 1 1 1. Servicekoden låser op for produktet, men påvirker ikke pinkodeindstillingen giver dig 12 timers servicetid

-

Udførelse af service

1.5

Aktivering af pinkoden Vælg menuen TV SETUP. Tryk to gange på l og derefter på STOP for at hente menuen PINCODE SETUP frem. Indtast den firecifrede pinkode. Indtast koden igen for at bekræfte den. Tryk derefter på GO. Hvis du vil ændre eller slette pinkoden, skal du indtaste den korrekte pinkode og trykke på GO. Du kan nu ændre eller slette pinkoden. Indtast pinkoden Hvis pinkoden er aktiveret, og fjernsynet frakobles i mere end 15-30 minutter, vises menuen PINCODE, så snart fjernsynet tændes. Indtast pinkoden. Fjernsynet starter igen. Hvis du glemmer pinkoden Hvis du glemmer pinkoden, kan du kun aktivere fjernsynet igen ved at indtaste en femcifret masterkode. Masterkoden kan bestilles via Retail Systemet. Når produktet beder dig om at angive en pinkode, skal du trykke på l og holde den nede for at få vist menuen MASTERCODE. Indtast masterkoden, og tryk på GO. Derefter deaktiveres pinkoden, og fjernsynet genaktiveres. Fjernsyn låst af pinkode Fjernsynet er låst af en pinkode, når: Pinkoden er aktiveret og fjernsynet er koblet fra i mere end 15-30 minutter. Fjernsynet aktiveres, når pinkoden indtastes. Pinkodetælleren er indstillet til fem forsøg inden for tre timer. Hvis der indtastes en forkert pinkode fem gange inden for tre timer, kan fjernsynet ikke registrere kommandoer i tre timer. Når dette tidsrum er udløbet, nulstilles pinkodetælleren. Fjernsynet skal være i standby, for at timeren kan aktiveres.

1.6

Fejltræ

2.

Fejltræ Kan ikke tændes ............................................................................... 2.2 Blæser(e) kører ikke, fejlkode fra blæser(e) ........................................ 2.4 Kontrol af DC-spænding før udskiftning af moduler .......................... 2.5 Billede o.k., men ingen lyd ................................................................ 2.8 Fjernsynet er tændt, men intet rødt lys og intet billede ...................... 2.8 Starter ikke. Standby lyser rødt ......................................................... 2.9 ML-fejl ............................................................................................ 2.0 Master Link problem, forstyrrelser i linksystemet, summen, kliklyde i højttalerne eller ingen kommunikation mellem produkter ............... 2.0 Intet billede fra kilden (HDMI), OSD er o.k. ...................................... 2. Intet billede fra kilden (VGA), OSD er o.k. ....................................... 2.2 Intet billede fra kilden (AV-3), OSD er o.k. ..................................... 2.3 Intet billede på skærmen. Ingen OSD .............................................. 2.4 Støj i billede eller lyd (kilde: analog tuner) ....................................... 2.6 Manglende lyd ................................................................................ 2.8 Manglende billede i linkrum ved aktivering af linkkilder .................. 2.9 Manglende DTV-billede (kilde DVF) ................................................. 2.20 Dårligt eller manglende billede på S-VHS-indgang ........................... 2.22 Ingen DVD-funktion, DVD starter ikke ............................................. 2.23 Ilægning af DVD fungerer ikke ........................................................ 2.24 Stand fungerer ikke ........................................................................ 2.25 Defekt BtB-modul (Hotel Menu System) .......................................... 2.26 Oversigt over stikplaceringer ............................................................ 2.27

2.2

Fejltræ

Fejlsymptomer: Kan ikke tændes Mulige årsager: Ikke tilsluttet strøm Defekt PCB4, AVS Defekt PCB04, Power Supply Defekte sikringer

Fra side 2.3

Nej

Ja
Kontroller, at der er lys i servicelysdiode på PCB4, AVS. Når strømmen er sluttet til, skal lysdioden lyse i ca. 5 sek. Kontroller, at der er netspænding på P9 på PCB04, og kontroller sikringerne FH220, FH400 Alle o.k.?

Kontroller, at der er 5 V på C452 på bagsiden af PCP04, Power Supply

Udskift sikringen, eller tilslut strøm igen

Udskift PCB4, AVS

Udskift PCB04, Power Supply

Kontroller standbydioden foran

Udskift PCB4, AVS

Fejl: ingen strøm i standby

PCB04, Power Supply C452

P16 Tryk på TV på fjernbetjeningen P6 P11 P10 P7

P65 PCB4, AVS

P43

P48

P8

Service LED 2 Service LED P9 P63

Ingen opstart

Forsøger opstart, men kan ikke udføres

P139 P44

P51 P45 Se side 2.3 Se side 2.9 P40 P70 P75 P71 P37 P42 P41 P36 P38 P39 Ground

Fejltræ

2.3

Fortsat fra forrige side

Nej

Ja

Kontroller, om der er 5 V på PCB4, AVS P6, ben 5 (PS ON)

Kontroller, om der er 3,65 V på PCB04, Power Supply P8, ben 20

Gå til side 2.2

Udskift PCB4, AVS

Kontroller på PCB4, AVS:6 V på P6; ben 7, 2 V på P6, ben 3 PCB04, Power Supply 2 V på P8, ben 5 (PCB04)

Udskift PCB04, Power Supply

Udskift PCB4, AVS

2.4

Fejltræ

Nej
Fejlsymptomer: Blæser(e) kører ikke, fejlkode fra blæser(e) Mulige årsager: Blæsere virker ikke PCB4, AVS PCB04, Power Supply

Ja
Kontroller, at der er 6 V på PCB4, Power Supply, P84, ben 2

Kontroller, om blæser(e) kører

Udskift PCB04, Power Supply

Læs fejlkoder med ServiceTool MKII. Er der en kode for kontrol af blæser(e) eller udskiftning af PCB4, AVS? (F8 0 : 02 :00 : 48)

Udskift blæser(e)

Slet fejlkoden, hvis den optræder igen Udskift PCB4, AVS

Fejltræ

2.5

Nej
Kontroller DC-spændingen inden udskiftning af modulerne for at sikre, at fejlen ikke skyldes en strømfejl

Kontrol af DC-spænding før udskiftning af moduler

Ja

PCB0, Tuner (analog) P79 ben : 2 V ben 3: 6 V ben 4: 5 V

Gå til * side 2.5

Udskiftning af PCB0, Tuner

PCB05, DVE P23 ben 2: 2 V ben 0: -2 V ben 2: 6 V ben 6: 3,3 V ben 9: 5 V

Gå til * side 2.7

Udskift PCB05, DVE

PCB2, DVF, DVB- S/T P80 eller på P0 (AVS) ben : 2 V ben 3: 6 V ben 4: 5 V

Gå til * side 2.7

Udskift PCB2, DVF

2.6

Fejltræ

PCB32, DSM, P3 ben : 5 V ben 5: 2 V ben 8: 5 V

Nej
Gå til * side 2.7

Ja

Udskift PCB32, DSM

PCB63, System Modulator, P300 ben 8: 6 V

Gå til * side 2.7

Udskift PCB63, System Modulator

Kan måles på PCB4, AVS P7, ben 3

PCB60, IR Receiver, P4 ben 3: 5 V

Gå til * side 2.7

Udskift PCB60, IR Receiver

PCB57, Status Display, P4 ben : 2 V ben 4: 5 V Kan måles på PCB4, AVS P70, ben , 4

Gå til * side 2.7

Udskift PCB57, Status Display

Fejltræ

2.7

Nej
PCB06, µPH8-4 P ben : GND ben 3: 5 V

Gå til *

Ja

Udskift PCB6, µPH8-4

PCB74, DVD Supply, P4 ben 6: 2 V
Kan måles på PCB4, AVS P36, ben 6

Gå til *

Udskift PCB74, DVD Supply

PCB03, PIM P35 ben 8: 2 V = GND Kan måles på PCB4, AVS P3, ben 8

Gå til *

Udskift PCB03, PIM *

Udskift 997 Module, DVD Main chassis P500 ben : 8 V ben 9: 2 V ben 3: 5 V ben 7: -8 V ben 2: 2 V

Gå til *

PCB4, AVS P6 eller på PCB04, Power Supply P8 ben 2: 5 V ben 7: 6 V ben 0: -2 V ben 3: 2 V

Tilbage til start på fejltræet

Udskift 997 Module, DVD Main chassis

Udskift PCB4, AVS

2.8

Fejltræ

Fejlsymptomer: Billedet er o.k., men der er ingen lyd Mulige årsager: PCB32, DSM

Tændes højttaleren?

Kontroller, at du anvender de korrekte højttalerindstillinger i menuen: (TV OPTIONS - SPEAKER TYPES) (Lyserød støj)

Nej

Ja

Udskift PCB32, DSM

Kontroller i kundeservicemenuen - SW VER, at der er en DSM DSP SW samt en DSM FEP SW

Prøv at flash-opdatere DSM-FEP

Udskift PCB32, DSM

Fejlsymptomer: Fjernsynet er tændt, men intet rødt lys og intet billede Mulige årsager: Dårlig eller manglende flash-opdatering af en af FEP eller FPGA'erne

Er det muligt at fastslå SW-version?

Kontroller DCspændingenSe side 2.5

Tilslut ServiceTool MKII, og kør en flashopdatering. O.k.?

Udskift PCB4, AVS

Fejltræ

2.9

Fejlsymptomer: Starter ikke. Standby lyser rødt Mulige årsager: Pinkode er låst Option 0 Defekt PCB60, IR Receiver Kontrast Defekt PCB4, AVS Defekt fjernbetjening

Tryk på TV på fjernbetjeningen WAIT på OSD'en angiver, at pinkoden er blokeret

Sæt fjernsynet på Option . Blinker standbydioden én gang? Option 0 = IRmodtager er deaktiveret

Nej

Ja

Kontroller, at fjernsynet står på standby. Fjernsynet vil være låst i tre timer, efter den sidste pinkode blev indtastet

Tryk på TV på fjernbetjeningen Fjernsyn o.k.? IR-modtager er aktiveret

Gå til #

Afprøv fjernbetjeningen på et andet produkt Reagerer det andet produkt korrekt?

Udskift/kontroller fjernbetjeningens batterier Fjernsyn o.k.?

Udskift fjernbetjeningen

Prøv med en anden fjernbetjening Fjernsyn o.k.?

# Kontroller forbindelserne mellem PCB60, IR Receiver og PCB4, AVS W4

Udskift kabel W4

Den gamle fjernbetjening er defekt

Kontroller spændingen på PCB4, AVS P7, ben 3 5V 

: Udskift PCB60, IR Receiver 2 : Udskift PCB4, AVS

2.0

Fejltræ

Fejlsymptomer: ML-fejl Mulige årsager: Defekt PCB4, AVS Defekte ML-tilslutninger Defekt ML-kabel Forkert funktionsopsætning

Kontroller for fejlkoderne TU, TD eller CI (Monitor information)

Frakobl hovedrumsmasteren til Master Link. Fungerer produktet i hovedrummet som det skal?

Nej

Ja

Sluk for fjernsynet, og frakobl alle ML-kabler i ML-opsætningen Fastslå om fejlen findes i ML-installationen

Frakobl alle produkter fra linksystemet

Kontroller MLtilslutninger. Brug ML-testeren eller et nyt kabel. Tilslutninger o.k.?

Genetabler MLtilslutningen

Kontroller forbindelsen til alle linkrum vha. kabeltesteren Er kablerne o.k.?

Genetabler, og konfigurer ML-opsætningen ét produkt ad gangen (gentag, indtil ML-opsætningen er komplet). Master Link o.k.?

Fejlen kan findes i linkproduktet

Forbind produktet i hovedrummet med linksystemet.

Tilslut et af linkprodukterne. Kontroller, at alt fungerer, som det skal. O.k.?

Forbind linkrummene et efter et, og kontroller hvert rum.

Fejlsymptomer: Master Link problem, forstyrrelser i linksystemet, summen, kliklyde i højttalerne eller ingen kommunikation mellem produkter Mulige årsager: Jordsløjfe

Opret en forbindelse mellem signal ground og house ground ved at forbinde antennens omfletning/folieskærm til lysnettets jordforbindelse.

Udskift PCB4, AVS

Fejltræ

2.

Fejlsymptomer: Intet billede fra kilden (HDMI), OSD er o.k. Mulige årsager: Fejl i videokredsløb Defekte tilslutninger Defekte tilslutninger af udstyr Defekt PCB05, DVE

Nej
Kontroller, at HDMI står på YES i tilslutningsopsætningen

Ja

Udlæs fejlkoder Er der en fejlkode, der beder dig udskifte PCB05, DVE?

Kontroller kabelforbindelsen mellem tilsluttet udstyr og BeoVision 7-40 (HDMI)

Tilslut udstyr igen

Kontroller DCspændingen til modulet (se side 2.5).

Udskift defekt udstyr

Tilslut ServiceTool MKII, og flash-opdater softwaren til den seneste version. O.k.?

Udskift PCB05, DVE

2.2

Fejltræ

Fejlsymptomer: Intet billede fra kilden (VGA), OSD o.k. Mulige årsager: Fejl i videokredsløb Defekt tilslutning Defekte tilslutninger af udstyr
Kontroller, at indstillinger for farve, kontrast og geometri er korrekte. (MENU - OPTION PICTURE SETTINGS)

Nej

Ja
Vises billedet fra computeren ikke korrekt?

Er der sort skærm (Intet billede)?

Tryk på TV på fjernbetjeningen. Virker det?

Kontroller, at fjernbetjeningen fungerer

Kontroller kabelforbindelse mellem tilsluttet udstyr og VGA-input

Tilslut VGA-kabel

Bekræft indstillingerne under CONNECTIONS (MENU - OPTIONS CONNECTIONS) Kilde = PC HDMI = NO VGA = YES

Vælg disse indstillinger, og prøv igen

Udlæs fejlkoder Er der en fejlkode, der beder dig udskifte PCB05, DVE?

Kontroller, at der ikke er en løs forbindelse i kabel W26

Udskift kabel W26

Udskift PCB05, DVE

Udskift PCB05, DVE

Fejltræ

2.3

Fejlsymptomer: Intet billede fra kilden (AV-3), OSD er o.k. Mulige årsager: Fejl i videokredsløb Defekt tilslutning Defekte tilslutninger af udstyr Defekt PCB4, AVS Defekt PCB05, DVE

Nej

Ja
Kontroller, at indstillingerne for farve og kontrast er korrekte (MENU - OPTION PICTURE SETTINGS)

Er der sort skærm (Intet billede)?

Vises billedet fra kilden ikke korrekt?

Tryk på TV på fjernbetjeningen. Virker det?

Kontroller, at fjernbetjeningen fungerer

Forsøg at tilslutte kilden i en anden indgang. CONNECTIONS MENU A/V HDMI = No Virker den?

Udlæs fejlkoder. Er der en fejlkode, der beder dig udskifte PCB05, DVE?

Kontroller DCspændingen til modulet (se side 2.5).

Kontroller, at indstillingerne er korrekte i MENU CONNECTIONS fx Videoindgang på AV3 Menuindstillinger = Kilde: V.AUX Automatisk valg: NO HDMI: NO YPbPr : NO Tryk på V.AUX på fjernbetjeningen Billede o.k.?

Kontroller DCspændingen til modulet (se side 2.5).

Udskift PCB4, AVS

Udskift PCB4, AVS

Udskift PCB05, DVE

2.4

Fejltræ

Nej
Fejlsymptomer: Intet billede på skærmen. Ingen OSD Mulige årsager: Intet baglys Fejl i videokredsløb Defekte tilslutninger
Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller, om der er fejlkoder. Slå fejlkoderne op til kapitel 4, Servicetilstand, og udskift den angivne PCB Fjernsyn o.k.?

Ja
Kontroller, at baglyset er tændt (Visuel kontrol gennem gitter i bagparten)

Se næste side

Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller, om der er fejlkoder. Slå fejlkoderne op i kapitel 4, og udskift den angivne PCB Fjernsyn o.k.?

Kontroller, at det er muligt at udlæse SW-versioner med ServiceTool MKII

Hvis et eller flere udlæsningsfelter er tomme, skal du forsøge at flashe disse. Hvis dette slår fejl, skal du kontrollere DCstrømforsyningen til PCB'en, hvor SW’en anvendes. Hvis det fx ikke er muligt at udlæse SW-versionen for DVE FEP, skal du kontrollere DC-spændingen på DVE-boardet. Udskift PCB05, DVE, hvis spændingen er o.k.

Bemærk! Hvis der slet ikke kan etableres forbindelse via ServiceTool MKII, kan PCB06, µPH8 eller PCB4, AVS være defekt eller DCspændingen mangle.

Flash-opdater fjernsynet med den seneste SW-version O.k.?

Kontroller kabelforbindelserne mellem AVS og DVE DVE og PIM PIM og LCD-skærm O.k.?

Bemærk! Hvis der ikke er et synligt billede på skærmen, kan du forsøge at tilslutte endnu et fjernsyn i AV på BV7 (Video out). Det kan derefter være muligt at se fjernsynsbilledet fra AV (BV7) på det andet fjernsyn.

Kontroller videosignalet på AV Video out (US) eller ben 9 med et oscilloskop, eller anvend et scart-kabel til et andet fjernsyn. O.k.?

Udskift PCB4, AVS Kontroller DCspændingen før udskiftning

Der er fundet fejl på et af disse moduler: PCB05, DVE 2 PCB03, PIM Kontroller DCspændingen før udskiftning

Fejltræ

2.5

Fortsat fra forrige side

Kontroller, at blæserne kører

Kontroller, at der er spænding på PCB04, Power Supply: P3, ben 2 = 3 V

Nej
Udskift: : PCB05, DVE 2: PCB03, PIM

Ja

Kontroller forbindelserne mellem AVS og DVE og fra DVE til PIM

Kontroller, at der er spænding på PCB04, Power Supply: P6, ben = 24 V

Udskift PCB04, Power Supply

Kontroller, at der er spænding på PCB03, PIM P35, ben 8 = 2 V (DC-strøm)

Kontroller, at der er spænding på PCB04, Power Supply P8, ben 2 = 2 V

Udskift PCB04, Power Supply

Kontroller, at der er spænding på PCB03, PIM P35, ben 2 = 3,2 V (Baglyset tændes)

Kontroller, at der er spænding (DC) på PCB4, AVS P6 ben 2: 5 V ben 7: 6 V ben 0: -2 V ben 3: 2 V P Alle o.k.?

Udskift PCB04, Power Supply

Kontroller, at der er spænding på PCB04, Power Supply, P6 ben : 24 V (DC-spænding til baglysinverteren)

Udskift PCB04, Power Supply

Kontroller, at der er spænding (DC) på PCB05, DVE P23 ben 2: 2 V ben 0: -2 V ben 2: 6 V ben 6: 3,3 V ben 9: 5 V

Udskift PCB4, AVS

Kontroller spænding på PCB08, Decoupling P36, ben 4 = 24 V P36, ben 3 = 4 V

Kontroller forbindelsen fra PCB04, P6 til PCB08, P36 Se eldiagram

Udskift LCD-skærmen

2.6

Fejltræ

Fejlsymptomer: Støj i billede eller lyd (kilde: analog tuner) Mulige årsager: Dårlig kanalindstilling Dårlig forbindelse fra antenne. Defekt PCB0, Tuner. Forkert tuner/IF-justering.

Nej

Ja

Støj på kun én fjernsynskanal?

Støj på alle fjernsynskanaler?

Kontroller RF-signalstyrke og kvalitet (s/n) og antennetilslutninger, -kabler og -stik. Laveste anbefalede signalstyrke er 60 dBmV Godt signal: 66 dBmV Anvend RF-beskyttede antennestik O.k.?

Genetabler antennesignal

Kontroller, og juster kanalindstillingen

Kontroller RF-signalstyrke og -kvalitet (s/n) Laveste anbefalede signalstyrke er 60 dBmV Godt signal: 66 dBmV Anvend RF-beskyttede antennestik O.k.?

Udskiftning af PCB0, Tuner

Kontroller indstillingerne i servicemenuen: SERVICE MENU - TV TUNER Tunersystem: I henhold til land Tuner Takeover: Standardindstilling: 5

Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller, om der er fejlkoder. Er der en fejlkode, der beder dig udskifte PCB0, Tuner?

Se næste side

Kontroller DCspændingen på modulet Se side 2.5

Se næste side

Udskift PCB0, Tuner

Fejltræ

2.7

Fra forrige side

Nej

Ja

Kontroller spænding på PCB0, Tuner P79, ben 2 = 2 V

Kontroller, at der er spænding på PCB04, Power Supply: P8, ben = 2 V

Kontroller spænding på PCB0, Tuner P79, ben 3 = 6 V

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P6, ben 7 = 6 V

Kontroller spænding på PCB0, Tuner P79, ben 4 = 5 V

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P6, ben 8 = 6 V

Udskift PCB4, AVS

Kontroller spænding på PCB0, Tuner på kondensatoren C3: 5,9 V

Udskift PCB0, Tuner

2.8

Fejltræ

Nej

Fejlsymptomer: Manglende lyd Mulige årsager: Ingen lyd fra kilden Defekt PCB32, DSM
Er problemet på alle kilder? Fejlen ligger muligvis i kabler og ledninger til kilden

Ja

Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller, om der er fejlkoder. Er der en fejlkode, der beder dig udskifte PCB32, DSM?

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P45, ben 8 = 5 V

Kontroller, at der er spænding på PCB04, Power Supply: P8, ben 23 = 5 V

Kontroller DCspændingen på modulet Se side 2.6

Udskift PCB4, AVS

Udskift PCB32, DSM

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P45, ben 5 = 2 V

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P6, ben 23 = 2 V

Udskift PCB4, AVS

Kontroller spænding på PCB32, DSM P2, ben 2 = 3,3 V

Udskift PCB4, AVS

Udskift PCB32, DSM

Fejltræ

2.9

Nej
Fejlsymptomer: Manglende billede i linkrum ved aktivering af linkkilder Mulige årsager: Defekt antennekabel Defekt PCB63, System Modulator Defekt PCB4, AVS

Ja

Der kan være fejl i kabel eller stik. Kontroller tilslutningen i RF-stikkene. Billede o.k.?

Kontroller kabelforbindelsen mellem modulator og stikpanel W O.k.?

Tilslut kablet igen

Kontroller spændingen på PCB63, System Modulator P300, ben 8 = 6 V O.k.?

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P6, ben 8 = 6 V O.k.?

Udskift PCB63, System Modulator

Udskift PCB4, AVS

2.20

Fejltræ

Nej
Fejlsymptomer: Manglende DTV-billede (kilde DVF) Mulige årsager: Defekt antennekabel Defekt PCB4, AVS Defekt PCB2, DVF

Ja

Støj på enkelte DTV-kanaler?

Støj på alle DTV-kanaler?

Kontroller, og juster kanalindstillingen

Kontroller antennekabel og RF-stik O.k.?

Genetabler antenneforbindelse

Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller, om der er fejlkoder. Er der en fejlkode, der beder dig udskifte PCB2, DVF?

Kontroller signalstyrke i MENU - SETUP CHANNELS - SIGNAL INFORMATION

Få softwareversionen vist i: MENU - SETUP OPTIONS - MODULE INFORMATION Var det muligt?

Se næste side

Udskift PCB2, DVF

Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller, om der er fejlkoder. Er der en fejlkode, der beder dig udskifte PCB2, DVF?

Udskift PCB2, DVF

Kontroller DCspændingen på modulet Se side 2.5 Spænding o.k.?

Se næste side

Udskift PCB2, DVF

Fejltræ

2.2

Fra forrige side

Nej

Ja

Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller, om der er fejlkoder. Er der en fejlkode, der beder dig udskifte PCB2, DVF?

Kontroller, at der er spænding på PCB2 DVF P80, ben = 2 V

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P6, ben 3 = 2 V

Kontroller kabeltilslutning W5

Kontroller DCspændingen på modulet Se side 2.5

Udskift PCB4, AVS

Udskift PCB2, DVF

Kontroller, at der er spænding på PCB2, DVF P80, ben 3 = 6 V

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P6, ben 7 = 6 V

Kontroller kabeltilslutning W5

Udskift PCB4, AVS

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P0, ben 4 = 5 V

Kontroller, at der er spænding på PCB04, Power Supply: P6, ben 23 = 5 V

Kontroller kabeltilslutning W5

Udskift PCB2, DVF

Udskift PCB4, AVS

2.22

Fejltræ

Nej
Fejlsymptomer: Dårligt eller manglende billede på S-VHS-indgang Mulige årsager: Fejl i videokredsløb Defekt tilslutning/kabel Defekt udstyr tilsluttet Defekt PCB4, AVS Defekt PCB05, DVE

Ja

Er der sort skærm (Intet billede)?

Vises billedet fra kilden ikke korrekt?

Kontroller, at farve og kontrast er korrekt (MENU - OPTIONS PICTURE SETTINGS)

Tryk på TV på fjernbetjeningen Virker den?

Kontroller, at fjernbetjeningen fungerer

Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller, om der er fejlkoder. Er der en fejlkode, der beder dig udskifte PCB05, DVE eller PCB4, AVS?

Kontroller DCspændingen på modulet Se side 2.5

Tilbage til begyndelsen

Udskift PCB05, DVE eller PCB4, AVS

Fejltræ

2.23

Nej
Fejlsymptomer: Ingen DVD-funktion. DVD'en starter ikke. Mulige årsager: DVD-mekanisme Fejl på DVD

Ja

Er der støj fra DVDmekanismen under opstart? Forsøger den at starte flere gange, for så at skubbe DVD'en ud?

Tryk på DVD - MENU på fjernbetjeningen Vises DVD-menuen?

Kontroller, at der er spænding på PCB74, DVD Supply P4, ben 4 = 2 V O.k.?

Udskift PCB4, AVS

Tryk på DVD på fjernbetjeningen, og kontroller spændingen på PCB74, DVD Supply P4, ben 8 = 5 V o.k.

Kontroller, at der er spænding på PCB4, AVS P36, ben 8 = 5 V o.k.

Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller, om der er fejlkoder. Slå fejlkoderne op i kapitel 4, og udskift den angivne PCB O.k.?

Kontroller, at der er spænding på PCB74, DVD Supply P03, ben = 8 V P03, ben 9 = 2 V P03, ben 3 = 5 V P03, ben 7 = -5 V P03, ben 2 = 2 V Alle o.k.?

Udskift PCB74, DVD Supply

Kontroller kabel W3

Udskift PCB4, AVS

Tilslut ServiceTool MKII, og kontroller SW-versioner. Får du vist SWversioner for DVD FEP?

Tilslut ServiceTool MKII, og flash-opdater BV7 til seneste SW-version O.k.?

Udskift PCB997, DVD Main chassis

Se næste side

Udskift PCB997, DVD Main chassis

2.24

Fejltræ

Fra forrige side

Nej

Ja

DVD-mekanismen kan ikke læse DVD'en. Prøv med Picture quality test DVD, integrated living. O.k.?

Tag DVD-mekanismen ud. (Se kapitel 5) Rens linsen med en vatpind (fx en ESD-sikker af træ), der er fugtet med rensevæsken Kodak Lens Cleaner CAR 76 7 36. Tør fugten på linsen af med den tørre ende af vatpinden. Prøv at spille DVD'en igen O.k.?

Udskift PCB996, DVD Mechanism

Undersøg DVD'en for ridser og fedtpletter? Rengør DVD'en, og prøv igen.

Er der slet ingen skub ud-funktion?

Det er kun skub ud-knappen, der ikke virker

Fejlsymptomer: Ilægning af DVD fungerer ikke Mulige årsager: PCB996, DVD Mechanism

Kontroller DCspændingen til DVD-mekanismen
Se side 2.7

Kontroller, at SENSITOUCH er aktiveret i DVD-servicemenuen Tryk på MENU 00 GO, og vælg DVD BLOCK SENSITOUCH = NO Hvis denne står på YES, er skub ud-knappen deaktiveret O.k.?

Udskift PCB996, DVD Mechanism

Udskift PCB996, DVD Mechanism

Fejltræ

2.25

Nej Fejlsymptomer: Stand fungerer ikke Mulige årsager: Defekt tilslutning til stand Defekt stand Defekt PCB4, AVS Systemet finder ikke standen Ja

Tryk på TV og MENU. Vises menuen for standen? (STAND POSITIONS)

Sluk fjernsynet, og træk strømstikket ud. Vent to minutter, og tilslut strømmen igen. Vises standmenuen nu?

Kontroller, at kablet fra standen er tilsluttet fjernsynet Stand o.k.?

Oversigt over standfejl
Kontroller for fejlkoder i servicemenuen – MONITOR INFORMATION ST 0, 02, 04, 05

Fejlkode
Fejl: ST 03?

Fejl For få positioner For mange positioner EEPROM Transducer Placering

ST 0 ST 02 ST 03 ST 04 ST 05

Udskift PCB4, AVS Kontroller DCspænding og spænding for venstre/ned og højre/op ben 5: +2 V ben 2 = venstre/op ben 3 = højre/ned ben , 6 = Jord

Kontroller tilslutning til standen Genetabler forbindelsen O.k.?

Udskift stand Stand o.k.?

Udskift PCB4, AVS

Sluk fjernsynet, og træk strømstikket ud. Vent 2 minutter Tilslut strømmen igen O.k.?

2.26

Fejltræ

Fejlsymptomer: Defekt BtB-modul (Hotel Menu System) Mulige årsager: Hotelværelsesboks Defekt tilslutning Defekt kabel Defekt DC-forsyning
Bemærk! Afbryd om muligt strømmen til både hotelværelsesboksen og BeoVision 7. Vent et minut, og tilslut strømmen igen. Dette nulstiller alle moduler.

Nej

Ja

Tryk, om muligt, på MENU på fjernbetjeningen for at aktivere menuen Hotel

Hvis modulet er i brug, fx i en hotelopsætning, skal du trykke på MENU - 0 - 0 - GO på fjernbetjeningen for at deaktivere menuen Hotel. Tryk derefter på MENU - 0 - 0 - GO igen inden for fem sekunder for at hente servicemenuen frem og finde BtB-oplysningerne Vælg BtB OFF for at undgå, at systemet skifter tilbage til menuen Hotel

Hvis modulet er i brug, fx i en hotelopsætning, skal du trykke på MENU - 0 - 0 - GO på fjernbetjeningen for at deaktivere menuen Hotel.Tryk derefter på MENU - 0 - 0 - GO igen inden for fem sekunder for at hente servicemenuen frem og finde BtB-oplysningerne Vælg BtB OFF for at undgå, at systemet skifter tilbage til menuen Hotel

Kontroller jumperplaceringen på PCB6, BtB, P04. Den skal sidde mellem ben og 2 (5 V-indstilling).

Skift jumper-placering

Kontroller DCforsyningen til PCB6, BtB, P00, ben , 5 V. O.k.?

Udskift PCB4, AVS

Fjern jumperen, og placer den igen. Dette nulstiller modulet

Udskift PCB6, BtB

Udlæs softwareversionen.Er det den korrekte?

Bemærk! Til fremtidig brug er det meningen, at ServiceTool MKII skal bruges til flashopdatering af dette modul. Kontakt indtil videre Bang & Olufsen

Efter udskiftning af PCB6, BtB: Bemærk! Åbn servicemenuen, og find BtBoplysningerne. Vælg BtB ON for aktivere menuen Hotel igen. I forbindelse hermed bør systemet slukkes og tændes Bemærk! Når strømmen er afbrudt, skal du vente et minut, før du tilslutter den igen. Ved førstegangshotelopsætning kan det være nødvendigt at vente op til 0 minutter. Bemærk! Der skal være en 'testfacilitet' på hotellet, så udstyret kan tilsluttes hotelboksen, og hele systemet kan testes. Hvis ikke, skal det testes i et værelse.

Kontroller kablerne fra hotelværelsesboksen til BeoVision 7

Tilslut kablet igen

Kontroller DCforsyningen til PCB6, BtB, P00, ben , 5 V

Tilbage til begyndelsen

Kontroller DCforsyningen til PCB6, BtB, P00, ben , 5 V

Oversigt over stikplaceringer (PCB997, PCB01, PCB03)

2.27

2.27

Oversigt over stikplaceringer (PCB997, PCB01, PCB03)

2.27

Oversigt over stikplaceringer
PCB997, DVD Main chassis

1

72P501 72P502 72P500 72P505 72P507
1

1

72P504 72P503 72P508

1

1

PCB01, Tuner

1

01P79 Antenne

PCB03, PIM

03P135
1

03P801 03P135 03P801
1

P020

DVI(P134)

2.28

2.28

2.28

Oversigt over stikplaceringer (PCB04, PCB05, PCB06)

2.29

2.29

Oversigt over stikplaceringer (PCB04, PCB05, PCB06)

2.29

PCB04, Power Supply
04P185 04P185 04P184 04P113 04P18 04P184 04P113 04P18 04P116 04P116
1

1

1

1

05P23

1

05P28 05P24

1

1

05P20
1 1

05P21

1

05P22

1

05P26

1

PCB05, DVE

05P28 05P24

05P23 05P20 05P21 05P22 DVI Jord 05P26

PCB06, µPH8-4

1

06P1

1

06P2

2.30

2.30

2.30

Oversigt over stikplaceringer (PCB08, PCB14)

2.31

2.31

Oversigt over stikplaceringer (PCB08, PCB14)

2.31

PCB08, Decoupling

08P138 08P136 08P139

PCB14, AVS

P16 P6 P11
P3
1 1 1

1

P10
1

P7 1

P4

1 1

P65
P5

P43 1
P46
1

1

P48

P8 1

P46

P9 P63
1 1

P17

1

P139 P51
1 1

1

P45
1

P44
1

P42 P361 P38
8 24 1

P41
1

P40 P70
1

1

P75

6

P37
1

1

6

P39

P71

10

1

Ground
1

8

2.32

2.32

2.32

Oversigt over stikplaceringer (PCB21, PCB32, PCB57)

2.33

2.33

Oversigt over stikplaceringer (PCB21, PCB32, PCB57)

2.33

PCB21, DVB S/T (DVF)
21P80 Antenne 21P81
1

1

PCB32, DSM
32P14 32P12 32P13
1

Jord

PCB57, Status Display

57PF

2.34

2.34

2.34

Oversigt over stikplaceringer (PCB59, PCB60, PCB63, PCB74)

2.35

2.35

Oversigt over stikplaceringer (PCB59, PCB60, PCB63, PCB74)

2.35

PCB59, Camera

2

1

1

59P151 59P51

PCB60, IR Receiver
60P141
1

60P141

PCB63, System Modulator
63P300

63P300

1

Antenne

PCB74, DVD supply

74P114 74P103 74P103
1

74P114
1

2.36

2.36

2.36

Justeringer og tips til reparation

3.1

Justeringer og tips til reparation Justeringer Beskrevne justeringer ........................................................................ 3.2 Formål med justeringer ..................................................................... 3.2 Generelt ........................................................................................... 3.2 Geometrijustering ............................................................................. 3.2 Format 3: Real 16:9 .......................................................................... 3.3 Fremgangsmåde for justering og test ................................................ 3.3 Standardværdier for LCD-skærm ......................................................... 3.4 Justering af Tuner-takeover ............................................................... 3.5 Justering af lydforsinkelse ................................................................. 3.5 Standardværdier for servicemenuen .................................................. 3.5 Tips til reparation PCMCIA-kort til PCB21, DVF ............................................................. 3.6 Ignore-tilstand .................................................................................. 3.6 Test af PCB06, µPH8-4, flash-version ................................................. 3.6 Udskiftning af PCB14, AVS ............................................................... 3.6 Udskiftning af PCB06, Microprocessor µPH8-4 (servicemodul) ........... 3.7 Efter udskiftning af moduler ............................................................. 3.7 SAFE MODE vises på statusdisplayet .................................................. 3.7 Blæser- og varmestyring .................................................................... 3.8 Hvis der ikke er billede på LCD-skærmen .......................................... 3.9 Fejlkoder ........................................................................................... 3.9 Afsluttende kontrol efter reparation .................................................. 3.9 Isoleringstest ..................................................................................... 3.9 Monitor Information ....................................................................... 3.10 Kundeopsætning ............................................................................ 3.10 Systemopsætning – valgmuligheder ................................................ 3.10 Kontrol af alle kilder ....................................................................... 3.10 Rengøring af produktet .................................................................. 3.10 Kabinetoverflader ........................................................................... 3.10 Kontrastskærm ............................................................................... 3.10 Pinkode .......................................................................................... 3.10 Oplysning til kunden ....................................................................... 3.10

3.2

Justeringer

Justeringer
Beskrevne justeringer Geometrikontrol. Billedkontrol. Formål med justeringer Justeringsvejledningen indeholder: - Tekst og figurer (hvis nødvendigt). - Den korrekte rækkefølge at justere produktet i. - Den korrekte fremgangsmåde ved justering. Figurer: - Geometrimålepunkter. Generelle overvejelser Den korrekte justering af alle parametre kan kun opnås ved brug af særlige prøvesignaler og udstyr til lysmåling. Prøvesignalet anvendes på AV1-indgangen og SCART-stikket, medmindre andet er angivet. Geometrijustering Geometrien kan evt. kontrolleres. Den eneste geometrijustering, der kan udføres i servicemenuen er overscan, som man får adgang til i kundeservicemenuen. Overscanjusteringerne anvendes kun, når en uspecificeret projektor (generisk) tilsluttes som display 2. Det er ikke muligt at udføre overscan, når en B&O understøttet projektor anvendes. Størrelsesjustering, VGA-indgang Når der anvendes en VGA-kilde, vises horisontal og vertikal position i menuen PICTURE under TV SETUP - OPTION. Billedjusteringer Når et signal anvendes ved en opløsning på 1080i eller 1080p, vises menuen SIZE under TV SETUP - OPTION - PICTURE (brugermenu). Størrelsesjusteringsbjælken er inddelt efter forskellige typer af justering: Fra venstre til midten indsættes sorte bjælker både øverst og nederst og i siderne af billedet (maskning). I centerpositionen vises billedet i størrelsesforholdet 1:1. Fra midten mod højre justeres skaleringen (billedstørrelsen). Dette kan være nyttigt i situationer, hvor der forekommer uregelmæssigheder i kanten af billedet. De bedste resultater opnås ved at udføre målingerne i en direkte vinkel på skærmpanelet, fx ved at se ind i spejlbilledet af dit eget øje. Det anbefales at bruge prøvebillederne fra Picture Quality Test DVD, Integrated Living DVD (vist på næste side). Geometrien justeres i FORMAT 3, 16:9, med et 16:9-prøvebillede, som automatisk vælges, når test-DVD'en indsættes.

Justeringer

3.3

Format 3: Real 16:9

Fremgangsmåde for justering og test Se 16:9-prøvebilledet Overscan (anvend fjernsynets DVD-afspiller). Kontroller, at ... HORIZONTAL Venstre = 24 ±5, Højre = 30 ±5 pixel-beskæring VERTICAL Top = 28 ±2, Bund = 17 ±2 pixel-beskæring

3.4

Justeringer

Standardværdier for LCD-skærm Hvis LCD-skærmen er blevet udskiftet, anbefales det at indtaste de nyeste billedparametre (fabriksindstillingerne). Formålet med denne justering er at opnå den bedst mulige billedkvalitet på fjernsynet ved at tilpasse systemet til skærmen. Åbn servicemenuen, og indtast standardværdierne i undermenuen PANEL / PW ADJUST. Brug de standardværdier, der angives i nedenstående tabel. Version af LCD-skærm WHITE POINT : WPR WPG WPB OFFSET : CONOF BRIOF SATOF BACKLITE PARAM : BL HIGH BL LOW GREY POINT : GPR GPG GPB SHARPNESS: SHARPNESS LEVEL PROJECTOR OFFSET OUTPUT CLK POL 14 0 POS 14 0 POS 32 32 32 34 32 25 175 50 200 100 30 30 32 30 30 32 255 255 245 255 236 227 HS-LH2 TH-L04

Version af LCD PANEL Versionen af LCD-skærmen fremgår af en etiket, der er placeret øverst i højre hjørne bag på LCD-skærmen. Du kan også finde LCD-versionen i kundeservicemenuen under SCREEN INFORMATION. Første serienummer med HT-skærmen er: 20508914.

T

C

®

US

SAMSUNG

LTA400HS - LH2

0703
7K7A08196H
MADE IN KOREA

LCD-version
40R

Justeringer

3.5

Justering af Tuner-takeover Indstil TUNER TAKEOVER til 15 i TV SERVICE MENU. Justering af lydforsinkelse I undermenuen SOUND ADJUSTMENTS skal du indstille SOUND DELAY (Lip sync.) til 110 ms, når systemet er i TV MODE. Dette skyldes forsinkelser i Pixelworksprocessoren og LCD-skærmen. Hvis der anvendes en projektor, skal værdien indstilles til 65 ms, når systemet er i CINEMA MODE. Standardværdier for servicemenuen
Standardværdier ADC ADJUSTMENT Red Green Blue Y Pb Pr Brightness Red Green Blue Y Pb Pr MAIN COLOUR DECODER BRIGHTNESS CVBS BRIGHTNESS Y/C BRIGHTNESS RGB DIGITAL GAIN CVBS DIGITAL GAIN Y/C DIGITAL GAIN R DIGITAL GAIN G DIGITAL GAIN B ANALOG GAIN CVBS ANALOG GAIN Y/C ANALOG GAIN RGB SUB COLOUR DECODER BRIGHTNESS CVBS BRIGHTNESS RGB DIGITAL GAIN CVBS DIGITAL GAIN R DIGITAL GAIN G DIGITAL GAIN B ANALOG GAIN CVBS ANALOG GAIN RGB 130 128 46 49 49 49 3 3 130 130 128 46 48 49 49 49 3 2 3 265 265 265 320 767 767 Gain 410 410 410 170 170 170 Notater

3.6

Tips til reparation

Tips til reparation
PCMCIA-kort for PCB21, DVF Der er to forskellige tilgængelige PCMCIA-kort. Det ene er indeholdt i backupkufferten og anvendes til lagring og gendannelse af brugerindstillinger (fx når PCB21 skal erstattes, og kunden har lagret flere hundrede fjernsynskanaler). Indsæt PCMCIA-kortet, og følg OSD-vejledningen på skærmen. Et andet kort anvendes til opdatering af firmwaren for DVF-modulet i særlige situationer. Når en softwareopdatering er nødvendig, kan PCMCIA-kortet sendes direkte til kunden fra forhandleren. Ignore-tilstand ADVARSEL! Gør følgende for at indstille produktet til Ignore-tilstand: - Sæt produktet på standby - Fjern PCB06, µPH8-4 ved at tage fat, hvor kablerne sidder, og skub den derefter forsigtigt vandret mod venstre. Løft samtidig ved modulets ende, dvs. mod chassiset, så modulet kan tages ud. - Kortslut de to loddepunkter på PCB14, AVS, som vist på figuren herunder, og tænd samtidig for strømmen til produktet. Dette vil starte produktet direkte i servicetilstand, uanset fejlen.

Test af PCB6, µPH8-4, flash-version Det er muligt at bruge en PCB06, µPH8-4 fra et lignende produkt til at teste med, men serienummeret og andre vigtige justeringsindstillinger vil ikke stemme overens. Derfor er det vigtigt at udskifte den originale PCB06, µPH8-4 efter en test. Udskiftning af PCB14, AVS Inden PCB14, AVS udskiftes, skal du tilslutte ServiceTool MKII og udføre en EEPROM-backup. Formålet er at tage backup af kunde- og fabriksindstillinger og indlæse dem i den nye PCB14, AVS (PCB06, µPH8-4). Hvis den gamle PCB06, µPH8-4 er o.k., kan den overføres til den nye PCB14, AVS, så kunde- og fabriksindstillinger bliver gemt.

Tips til reparation

3.7

Udskiftning af PCB06, Microprocessor µPH8-4 (servicemodul) Ved udskiftning af PCB06, µPH8-4 (servicemodul) skal man huske at foretage en EEPROM-backup eller -gendannelse af det defekte modul vha. ServiceTool MKII, da dette indeholder værdifulde data (serienummer, typenummer, pinkode osv.), og gendanne dataene på den nye PCH06, µPH8-4. Disse data overføres (låses) ikke til det nye modul, før du har været i kontakt med pinkodebeskyttelsen, eller efter at systemet har været tilsluttet til lysnettet i 12 timer. Det betyder, at du kan prøve en ny PCB06, µPH8-4 uden at overføre produktets serienummer osv., ved at bruge servicekoden (11111). Det er ikke muligt af foretage en EEPROM-backup I det tilfælde, at µPH8-4 er defekt, og det ikke er muligt at foretage en EEPROMbackup, kan en ny bestilles fra Bang & Olufsens Retail System under Daily Use og Master Code. Afkryds feltet EEPROM for at bestille en ny PCB06, og udfyld derefter formularen nedenunder. Bemærk! Når serienummeret er blevet overført til mikroprocessoren, kan det kun bruges til det specifikke produkt. Det skal returneres til Bang & Olufsens modulreparationsafdeling, hvis indholdet skal slettes igen. Efter udskiftning af moduler Efter et modul er udskiftet, skal du tilslutte ServiceTool MKII og flash-opdatere produktet. Dette bør gøres for at sikre, at den nye hardware er opdateret med den nyeste software. SAFE MODE vises på statusdisplayet Se side 4.5 MONITOR AUTO DETECT on/off.

3.8

Tips til reparation

Blæser- og varmestyring Figuren på næste side viser, hvordan varmestyringen håndteres i fjernsynet. Størstedelen af varmestyringen foregår i AVS FEP, som modtager alle data fra de fem temperaturfølere. Udgangssignalerne fra AVS FEP indeholder en arbejdscyklus på PWM, der styrer blæserhastigheden, og et sæt statusmeddelelser til Main µP. Disse meddelelser fortæller Main µP, hvornår brugeren skal advares, hvis chassiset er ved at blive overophedet, og hvornår systemet skal lukkes, hvis chassiset allerede er overophedet. Blæserne reguleres efter en minimums- og en maksimumstemperatur, der betyder at blæserne arbejder ved fuld hastighed, hvis temperaturerne overstiger maksimumstemperaturen, og altid kører ved lavest mulige hastighed, hvis temperaturen er under minimumstemperaturen. Hvis temperaturen befinder sig mellem disse to temperaturer, reguleres blæserne lineært fra laveste til højeste hastighed. Da chassiset har fem temperaturfølere, men kun en styringsenhed for blæserne, foregår reguleringen ud fra det værst mulige scenarie, således at blæserne reguleres ud fra den føler, der har højest temperatur. En mulig fejlsituation i varmestyringen kunne være, at en af følerne ikke er tilsluttet, eller at der ikke er feedback fra blæser-tachometre. I sådanne situationer kan det være vanskeligt at fastslå enhedens varmetilstand. Derfor kører blæserne konstant ved maksimumshastighed.

User
1: OSD Warning 2: LED Flashing

Power
Switch to stby.

Sensor 5

DSM FEP

Power Control

User warning

Temperature 5

Main µP
Heat status

Temperature 4 Temperature 3

Temp. 3, 4 and 5

Sensor 1 AVS Sensor 2

AVS FEP

DVE FEP

DVF FEP

Tacho 2 Tacho 1 Fan speed

Fan 1 Fan 2 Sensor 3 Sensor 4

Hvis temperaturen er højere end lukningstemperaturen, slukker Main µP fjernsynet og blokerer for handlinger fra brugeren, mens blæserne fortsætter med at køre. Systemet forbliver i denne tilstand, indtil Main µP modtager en meddelelse fra AVS FEP, om at temperaturen er under advarselstemperatur. Herefter slår systemet over på standby, og brugeren vil kunne tænde det igen. Se fejlkoder i servicemenuen - MONITOR INFORMATION for oplysninger om, hvilken temperaturføler der forårsagede varmefejlen, og tryk på for mere information om fejlen. Fejlkode for overophedning xxYY0049. xx er oplysninger om føler, 00 = AVS, 01 = LCD, 02 = PW (DVE), 03 = FPGA (DVE) 04 = DVF, 255 = Power Supply. fx F8 01FF0049 = Føler på LCD-skærm.

Tips til reparation

3.9

Hvis der ikke er billede på LCD-skærmen Hvis der ikke er et synligt billede på LCD-skærmen, kan det skyldes fx et defekt baglys. Det er muligt at få vist billedet på et andet fjernsyn/en anden skærm vha. Video out-signalet fra AV1 (EU, ben 19, CVBS). Dette kan være nyttigt med henblik på at fastslå, hvilket modul der er fejl på. Fejlkoder Hvis en fejlkode ikke optræder igen, efter at fejlkoderne er blevet ryddet, kan der blot være tale om en advarsel. Afsluttende kontrol efter reparation Den afsluttende kontrol efter reparation beskriver de aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at produktet returneres i perfekt stand til kunden. Kontrollen omfatter: Isolationstest/AC-lækagetest Kontroller produktoplysninger Gendannelse af opsætningen og kontrol af forbindelser, billede og lyd Afsluttende rengøring af produktet Pinkodeindstilling

Isolationstest

Hvert enkelt system skal isolationstestes, når det har været skilt ad. Udfør testen, når sættet er samlet igen og klar til at blive returneret til kunden. Der må ikke forekomme overslag i løbet af testproceduren. Udfør isolationstesten således: Kortslut netstikkets to ben, og tilslut dem til én af de to klemmer på isolationstesteren. Slut den anden klemme til jord på antennestikket. BEMÆRK! For at undgå beskadigelse af systemet er det vigtigt, at begge klemmer på isolationstesteren har god kontakt. Drej langsomt spændingsreguleringsknappen på isolationstesteren, indtil der nås en spænding på 2,5 kV AC og maks. 10 mA. Hold denne spænding i ét sekund, og skru derefter langsomt ned til 0 V AC igen. Monitor Information Denne kontrol går ud på at sikre: - at produktet har bevaret den korrekte identitet - at produktet er indstillet til den korrekte Option - at fejlkoderegistreringen er slettet. Fremgangsmåde Gå ind i servicemenuen, vælg Monitor Service Menu og derefter menuen Monitor Information. Kontroller, at serienummeret er korrekt. Kontroller, at Option indstillingen er korrekt. Slet fejlkoden.

3.10

Tips til reparation

Kundeopsætning Husk at informere kunden om ændringer i brugeropsætningen som følge af procedurer i servicemanualen, fx tilslutninger, lyd, billede osv. Gendan kundens opsætning af produktet. Systemopsætning – valgmuligheder Forbindelser, fx DVD, STB, VTR Lyd, eksterne højttalere Billede Ur Kontroller, at alle kilder fungerer korrekt - Kontroller, at billede og lyd virker korrekt på alle kilder. - Kontroller, at tekst-tv fungerer korrekt. Rengøring af produktet Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet. Kabinetoverflader Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes med en hårdt opvredet, blød, fnugfri klud skyllet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, fx et opvaskemiddel. Kontrastskærmen Brug en mild vinduesrens til rengøring af billedskærmen. For at sikre det bedst mulige skærmbillede skal du sørge for at undgå striber eller spor af rengøringsmidlet på skærmen. Vær opmærksom på, at visse typer mikrofiberklude kan beskadige skærmens optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Pinkode Se vejledningen for at få yderligere oplysninger om brug af pinkoden. Oplysning til kunden Pinkoden skal aktiveres af kunden.

Kundeservicemenu og servicemenu

4.1 1

Kundeservicemenu og servicemenu Kundeservicemenu CUSTOMER SERVICE MENU .............................................................. SW VERSION ..................................................................................... HW VERSION .................................................................................... ADJUSTMENTS ................................................................................. CINEMA TIMINGS ............................................................................. EXTRA BLANKING ............................................................................. PICTURE ADJUSTMENTS ................................................................... OVERSCAN ....................................................................................... MONITOR AUTO DETECT til/fra ......................................................... SCREEN INFORMATION ..................................................................... SIGNAL INFORMATION .....................................................................

4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6

Servicemenu SERVICE MENU ................................................................................. 4.7 Adgang til servicemenuen ................................................................. 4.7 Ignore-tilstand .................................................................................. 4.7 Deaktivering af servicetilstand ........................................................... 4.7 Beo4 funktioner ................................................................................ 4.7 MONITOR SERVICE MENU ................................................................ 4.8 MONITOR INFORMATION .................................................................. 4.8 CONFIGURATION .............................................................................. 4.8 SERVICE COUNTERS ......................................................................... 4.8 PICTURE MENUS ............................................................................... 4.9 SOUND ADJUSTMENTS ................................................................... 4.11 TELETEXT ADJUSTMENTS ................................................................ 4.11 M2 INFORMATION .......................................................................... 4.12 RESET TO DEFAULT ......................................................................... 4.12 TV SERVICE MENU (TV-TUNER) ....................................................... 4.13 DVD SERVICE MENU ....................................................................... 4.15 REGION .......................................................................................... 4.15 REGION INFO .................................................................................. 4.15 BLOCK SENSITOUCH ...................................................................... 4.15 DVD-firmwareversion ...................................................................... 4.15 BUSINESS TO BUSINESS .................................................................. 4.16 Fejlkoder ......................................................................................... 4.17 Yderligere fejloplysninger ................................................................ 4.18 IIC-bus-fejl ...................................................................................... 4.18 Nulstilling af fejlkoder ..................................................................... 4.18 Kundeservicemenu (figur) ............................................................... 4.23 Servicemenu (figur) ......................................................................... 4.25

4.2 2

Kundeservicemenu

CUSTOMER SERVICE MENU
Kundeservicemenuen giver dig mulighed for at tilpasse og optimere de funktioner i produktet, som normalt kræver assistance fra forhandlere eller servicecentret. Den kan også bruges til at give servicecentret grundlæggende oplysninger om produktet direkte på skærmen, i stedet for at skulle læse en mærkat på bagsiden. Adgang til kundeservicemenuen: Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen for at åbne opsætningsmenuen. Anbring markøren på OPTION. Tryk på den røde knap, og tryk derefter på GO inden for tre sekunder. Når du forlader servicemenuen (normal menunavigation), vender enheden tilbage til normal tilstand. Alle menuer er på engelsk. Via menuen kan du vælge mellem SW ver, HW ver, Adjustments, Picture adjustments, Screen information og Signal info. Type-nr., komponent-nr. serie-nr. og Option-indstilling vises ligeledes her. Menuens indhold afhænger af de installerede kilder. SW VERSION Undermenuen SW ver indeholder følgende valgmuligheder: SW-version for programprocesser (H8 SW) SW-version for H8 bootloader SW-version for IOP-processor SW-version for M2-processor SW-version for statusdisplayprocessoren (hvis tilgængelig) SW-version for M2 STB-controller-tabellen SW-version for PW STB-controller-tabellen SW-version for DSM DSP SW-version for DSM FEP SW-version for DVD FEP SW-version for AVS FEP SW-version for DVE FEP SW-version for Pixelworks SW-version for Pixelworks bootloader SW-version for DVE FPGA SW-version for PIM FEP (Panel interface module) SW-version for DVF FEP SW-version for DVF-modulet DVF-modulmodel HW VERSION Undermenuen HW ver indeholder følgende valgmuligheder: HW-version for AVS board HW-version for DVE board HW-version for the PIM board PROJECT VARIANT BV7 STAND VARIANT NO STAND/TURN ONLY/TURN+TILT MARKED VARIANT EU (angiver markedsvarianten) SOCKET PANEL UNKNOWN MODULATOR FOUND STAT DISP TYPE DOT MATRIX (kun hvis DVF er tilgængelig) (kun hvis DVF er tilgængelig) (kun hvis DVF er tilgængelig)

Kundeservicemenu

4.3 3

ADJUSTMENTS CINEMA TIMINGS kan ændres i denne undermenu EXTRA BLANKING kan ændres i denne undermenu ML INTERFACE BOX kan aktiveres/deaktiveres PROMOTION MODE kan aktiveres/deaktiveres Når Promotion Mode er aktiv, vises et gitter på skærmen, der angiver, hvilke billedforbedringsalgoritmer, der anvendes. Når tilstanden er aktiv, kan RED og GREEN anvendes til aktivering og deaktivering af billedforbedringsalgoritmer, så man kan fastslå deres virkning. DVF ON / OFF Hvis du ikke ønsker at anvende den interne DVF, kan den sættes på OFF. Dermed kan DTV-kildeknappen på fjernbetjeningen sættes op til en anden kilde under Connection (i brugermenuen). Fjernsynet skal kobles fra lysnettet, før ændringerne får virkning. SOUND Har følgende indstillingsmuligheder: AUTO, PRO LOGIC IIx MOVIE, PRO LOGIC IIx MUSIK, DTS NEO:6 CINEMA og DTS NEO:6 MUSIK LIGHT SENSOR Har følgende indstillingsmuligheder: BV7, BV9 2-CHANNEL, SENSOR DEFAULT, SENSOR BS3, BV9 1-CHANNEL FORMAT: - WSS STATUS kan ændres - AUTO FORMAT kan aktiveres/deaktiveres GHOST REDUCTION - DEFAULT FUNCT kan aktiveres/deaktiveres (kun tilgængelig i Japan) - RANGE kan skiftes til en værdi mellem -1 og -2,6 (kun tilgængelig i Japan) CINEMA TIMINGS Her kan du kontrollere tidsindstillingerne fra normalt fjernsyn til Home Cinema og tilbage igen. Home Cinema aktiveres og deaktiveres via FORMAT 0. CINEMA ON Cinema Control 1 og 2 udgangene kan anvendes til styring af en motoriseret projektorskærm, motoriserede gardiner og lys via expanderbokse. For eksempel kan en motoriseret projektorskærm tilsluttes Cinema Control 1, mens lyset kan tilsluttes Cinema Control 2. Begge udgange er åbne kollektorer og er ikke i stand til at forsyne tilsluttet udstyr med strøm, dvs. det er nødvendigt med en ekstern strømforsyning. Den maksimale udgangseffekt er 100 mA. CINEMA READY Indstillingen afgør forsinkelsestiden fra aktiveringen af Home Cinema, til projektoren er varmet op, og billedet vises. CURTAIN DELAY Curtain Delay angiver forsinkelsestiden efter, at der slukkes for gardinet ved projektorudgangen, når der tændes for billedet.

4.4 4

Kundeservicemenu

CINEMA OFF Control 1 og 2 Indstillingen afgør forsinkelsestiden for tilsluttet udstyr, og når Home Cinema er aktiveret, lukkes der for udgangen (Low) efter forsinkelsestiden. Det vil sige, at forsyningsspændingen fra den eksterne strømforsyning har jordforbindelse via den åbne kollektor. Hvis en motoriseret projektorskærm fx er tilsluttet et relæ, slukkes den, og projektorskærmen kører ned. Hvis der er tilsluttet en expander boks til andet udstyr, sættes indgangen til Low. CINEMA OFF Cinema Control 1 og 2 afgør forsinkelsestiden for tilsluttet udstyr, og når Home Cinema er aktiveret, åbnes der for udgangen (High) efter forsinkelsestiden. Det vil sige, at forsyningsspændingen fra den eksterne strømforsyning ikke har jordforbindelse via den åbne kollektor. Hvis en motoriseret projektorskærm fx er tilsluttet et relæ, skiftes der om, og projektorskærmen kører op. Hvis der er tilsluttet en expander boks til andet udstyr, sættes indgangen til High. READY FOR CINEMA Indstillingen (100 sek.) afgør forsinkelsen fra Home Cinema er deaktiveret, og til projektoren er kølet ned og kan tændes igen. CURTAIN DELAY Indstillingen afgør forsinkelsestiden for de elektroniske gardiner på BV7, når biografindstillingen er deaktiveret, indtil de elektroniske gardiner glider til side. Alle ovennævnte tidsindstillinger kan justeres fra 0 til 200 sekunder i etsekundsintervaller. EXTRA BLANKING Det er muligt at styre slukningstiden, hvis der fx er tilsluttet en set-top box, som er lang tid om at synkronisere med en satellitkanal. Opstarten af fjernsynets billede forsinkes (slukkes) i henhold til indstillingen for det valgte indgangsstik. AV1-6 kan ændres fra 0 til 15 sekunder i 0,1-sekundsintervaller.

Kundeservicemenu

4.5 5

PICTURE ADJUSTMENTS OVERSCAN Hvad er masking/overscan? Når 1080p anvendes som udgangsformat til skærmen, og 1080p eller 1080i anvendes som indgangsformater (Pixel to Pixel), er det ikke hensigtsmæssigt at skalere billedet i tilfælde, hvor indgangsbilledet ikke passer præcist til udgangsbilledet. I stedet kan maskingfunktionen aktiveres i denne menu, hvorefter der optræder sorte bjælker i toppen, bunden og siderne af billedet for at dække de dele af indgangsbilledet, der ellers ville være uden for skærmen, hvis der anvendtes skalering. Overscanjusteringen i kundeservicemenuen anvendes kun, når en projektor, der ikke er fra Bang & Olufsen, tilsluttes, og GENERIC vælges som indstilling under CONNECTIONS - DISPLAY 2 i brugermenuen. I undermenuen for overscan er det muligt at foretage horisontale og vertikale justeringer i intervallet 0-99. Justering af størrelse på andre input, fx fra en set top box: Når et signal anvendes ved en opløsning på 1080i eller 1080p, vises menuen SIZE under TV SETUP - OPTION - PICTURE (brugermenu). Størrelsesjusteringsbjælken er inddelt efter forskellige typer af justering: Fra venstre til midten indsættes sorte bjælker både øverst og nederst og i siderne af billedet (maskning). I centerpositionen vises billedet i størrelsesforholdet 1:1. Fra midten mod højre justeres skaleringen (billedstørrelsen). Dette kan være nyttigt i situationer, hvor der forekommer uregelmæssigheder i kanten af billedet. MONITOR AUTO DETECT til/fra Når feltet Monitor Auto detect står på OFF, vises feltet DISPLAY RESOLUTION i opsætningsmenuen for DISPLAY 2 (brugermenuen CONNECTIONS - DISPLAY 2) uanset type for den konfigurerede skærmenhed. Skærmopløsningen kan indstilles manuelt. Dette kan være nyttigt i situationer, hvor en projektor, der ikke er fra Bang & Olufsen, er tilsluttet DISPLAY 2, og der er fejl på EDID eller den skærmopløsning, der kræves af skærmen, ikke understøttes af fjernsynet. I sådanne tilfælde skifter fjernsynet til sikker tilstand, og skærmopløsningen 640 x 480 p og meddelelsen SAFE MODE vises på statusdisplayet. Herefter skal opløsningen indstilles manuelt. CROMA LOW PASS ON / OFF / AUTO

VPLL TIL/FRA Video Phase Locked Loop Modvirker reflekser i videosignalet fra SAW-filtret (billedforbedring) DISPLAY 1 OUTP 60Hz FRAMELOCK

OFF/ON NEAREST LINE / EXTEND LINE / ABORT LINE / DOUBLE BUFFER / NEAREST LINE

DISPLAY 2 OUTP 60Hz OFF/ON Hvis den tilsluttede projektor ikke understøtter 50 Hz, skal den indstilles på ON. FRAMELOCK NEAREST LINE / EXTEND LINE / ABORT LINE / DOUBLE BUFFER / NEAREST LINE (Billedlås eller -synkronisering betegner den proces, der synkroniserer pixelskanningen til en synkroniseringskilde).

4.6 6

Kundeservicemenu

SCREEN INFORMATION Denne menu indeholder oplysninger om de skærme, der er tilsluttet de to DVI-stik. Hvis der ikke er en skærm tilsluttet stikket, vises der ingen værdier. SIGNAL INFORMATION Input: HPER 10 ns VFREQ HTOTAL VTOTAL HRES VRES HSTART VSTART HDCP Output: DISP PANEL HDCP Tid mellem to horisontale synkroniseringer. 2997 = 29,95 Hz Billedets vertikale frekvens. 858 Det samlede antal horisontale pixels. 525 Samlet antal vertikale linjer. 720 Det samlede antal horisontale pixels. 480 Antal synlige vertikale linjer. 4 Definerer hvor de horisontale billeddata begynder. 43 Definerer hvor de vertikale billeddata begynder. Nøgleinfo Definerer om indgangssignalet har HDCP.

LCD_40_HS_LH2_1920x1080 1920_1080P 60HZ OFF/ON Definerer om udgangssignalet har HDCP.

Servicemenu

4.7 7

SERVICE MENU
1 2 3 4 Servicemenuen er opdelt i fire hovedområder: Monitor TV Tuner DVD Business to Business Menuens indhold afhænger af, om ovenstående er installeret. Foruden menuerne er der et par andre funktioner, som også er omfattet af servicetilstanden. Disse er beskrevet i det følgende: Adgang til servicemenuen Servicemenuen skal aktiveres, mens opsætningsmenuen vises. Fra denne tilstand kan du aktivere servicemenuen på følgende måder: Beo4: Aktiver servicemenuen ved at trykke 0 0 GO inden for tre sekunder. Ignore-tilstandskontakten (kortslut R230 på PCB14, AVS board) viser servicemenuen. Denne fremgangsmåde står beskrevet i afsnittet Justeringer og tips til reparation. Ignore-tilstand I tilfælde af en alvorlig komponentfejl kan enheden ikke tændes. For at servicere en enhed på trods af denne fejl skal enheden sættes i en tilstand, hvor fejlen ignoreres. Denne tilstand kaldes Ignore-tilstand, og den beskrives uddybende i afsnittet Justeringer og tips til reparation. Deaktivering af servicetilstand Når du forlader servicemenuen (normal menunavigation), vender enheden tilbage til normal tilstand. Du kan ikke forlade Ignore-tilstanden, før enheden er slukket. Beo4 funktioner MENU GO - Fjerner menuerne - Vælger den undermenu, hvor markøren står - Accepterer en menu og gemmer de indtastede værdier - Aktiverer en funktion - Sletter fejllister i menuen Monitor information og afslutter derefter menuen - Flytter markørbjælken op

STEP UP

STEP DOWN - Flytter markørbjælken ned - Vælger en undermenu i særlige tilfælde << og >> STOP Cifrene 0-9 - Ændrer data - Tilbage til forrige menu; ændrede data gemmes ikke - Ændrer data

4.8 8

Servicemenu

MONITOR SERVICE MENU MONITOR INFORMATION Følgende valgmuligheder vises under valg af monitor: SW-versionen for programprocesserne (angivet med IC- og modulnumre). SW-versionen for IOP (angivet med IC- og modulnumre). Typenummer, som angiver landetal og hovedgruppe for typegodkendelse. Komponentnummer, som angiver enhedens konfiguration og farver. De involverede parametre omfatter satellit, kodekonverter og landetal. Serienummer, et unikt tal for produktet. Tyverisikringsstatus. Viser om masterkoden er indtastet korrekt. Den nuværende Option-indstilling. De sidste fem fjernsynsfejl (fx IIC-busfejl) og den sidste ML/SL-fejl. De sidste fem fjernsynsfejl udskrives som fejlkoder og vises i formatet måned/dag (fire cifre) fra det tidspunkt, systemuret registrerede, da fejlen opstod. De nyeste fejl står først. Den sidste AVL-status/fejl, som angiver AVL-linkets status. VTAPE AVL- og AV AVLfejl vises altid med ordet "last" foran fejlkoden. Her har du adgang til monitorens underlæggende servicemenuer. MONITOR INFORMATION CONFIGURATION SERVICE COUNTERS PICTURE ADJUSTMENTS SOUND ADJUSTMENTS TELETEXT & FORMAT ADJUST M2 INFORMATION RESET TO DEFAULT

-

CONFIGURATION Denne menu kan bruges til at aktivere eller deaktivere interne kilder i enheden, så disse ikke længere kan bruges. SERVICE COUNTERS De følgende servicetællere angives i menuen: Boot Counter On/off BASIC (DAYS) Antal gange, enheden har modtaget netspænding. Antal dage, produktet har været tændt (både i lyd- og lyd-video-tilstand Sættet betjenes fra linkrummet. Der er ingen videoudgang i hovedrummet. Omfatter også Audio CDtilstand, hvorimod DSM- og DVE-modulerne er slået fra. Fuld betjening af både lyd og video. Antal gange DVD-skuffen åbnes. Afspilningstid for CD/DVD AUDIO. Afspilningstid for CD/DVD AUDIO/VIDEO. Antal gange DVD'en har været tændt.

AV (DAYS) DVD EJECT DVD AUDIO (DAYS) DVD VIDEO (DAYS) DVD ON

Værdierne lagres i EEPROM. Hvis der forekommer fejlagtige læsninger af værdierne i EEPROM, indstilles alle servicetællerværdier til 0.

Servicemenu

4.9 9

PICTURE MENUS Billedmenuen er opdelt i seks undermenuer: SCREEN INFORMATION ADC ADJUSTMENTS MAIN COLOUR DECODER SUB COLOUR DECODER PANEL/PW ADJUST PICTURE SETTINGS Når disse undermenuer åbnes, vises en lille menu. Denne lille menu gør, at man kan se mere af billedet, hvilket gør justeringer nemmere. Hver individuel parameterværdi gemmes automatisk, når justeringerne er foretaget. SCREEN INFORMATION Denne menu indeholder oplysninger om de skærme, der er tilsluttet de to DVI-stik. Hvis der ikke er en skærm tilsluttet stikket, vises der ingen værdier. ADC ADJUSTMENTS Parametrene i denne menu bruges til at justere ADC-konverteren, som bruges til VGA- og YPbPr-indgangene. Når menuen er tilgængelig, deaktiveres autokontrasten automatisk for at sikre, at den ikke påvirker billedparameterjusteringerne. De følgende justeringer er mulige: GAIN og BRIGHTNESS RED GREEN BLUE Y Pb Pr

[0-1023] [0-1023] [0-1023] [0-1023] [0-1023] [0-1023]

MAIN COLOUR DECODER Denne menu indeholder værdier, som bliver justeret i den primære farvedekoder. Når menuen er tilgængelig, deaktiveres autokontrasten automatisk for at sikre, at den ikke påvirker billedparameterjusteringerne. De følgende justeringer er mulige: BRIGHTNESS CVBS BRIGHTNESS Y/C BRIGHTNESS RGB DIGITAL GAIN CVBS DIGITAL GAIN Y/C DIGITAL GAIN R DIGITAL GAIN G DIGITAL GAIN B ANALOG GAIN CVBS ANALOG GAIN Y/C ANALOG GAIN RGB [0-255] [0-255] [0-255] [0-63] [0-63] [0-63] [0-63] [0-63] [0-7] [0-7] [0-7]

4.10 10

Servicemenu

SUB COLOUR DECODER Denne menu indeholder værdier, som bliver justeret i den sekundære farvedekoder. Når menuen er tilgængelig, deaktiveres autokontrasten automatisk for at sikre, at den ikke påvirker billedparameterjusteringerne. De justeringer, der kan ændres, er de samme som for MAIN COLOUR DECODER med undtagelse af BRIGHTNESS RGB, ANALOG GAIN RGB og DIGITAL GAIN Y/C. PANEL/PW ADJUST I denne undermenu er det muligt at justere Pixelworks kredsløbet og det tilsluttede videopanel (gælder kun Bang & Olufsen skærme). Når menuen er tilgængelig, deaktiveres autokontrasten automatisk for at sikre, at den ikke påvirker billedparameterjusteringerne. De følgende justeringer er mulige: WHITE POINT: WPR WPG WPB OFFSET: CONOF BRIOF SATOF BACKLIGHT PARAM BL HIGH BL LOW GREY POINT GPR GPG GPB SHARPNESS: SHARPNESS LEVEL PROJECTOR OFFSET OUTPUT CLK POL

[0-255] [0-255] [0-255] [0-63] [0-63] [0-63]

[0-512] [0-512]

[0-63] [0-63] [0-63] [0-63] [0-63] [POS, NEG]

PICTURE SETTINGS De følgende justeringer er mulige: MOVIE MODE [ON, OFF, AUTO] AGC [ON, OFF] COMBFILTER [ON, OFF] ADAP. BACKLIGHT [ON, OFF] SW-algoritme for filmtilstand til detektering og deinterlacing af 3:2 (NTSC/60 Hz) og 2:2 (PAL/50 Hz)

Servicemenu

4.11 11

SOUND ADJUSTMENTS I denne menu kan du indstille den maksimale lydstyrke og justere synkroniseringen af lyd og billede. Værdien, der indtastes, når enheden er i fjernsynstilstand, gælder kun LCD-skærmen. Men værdien, som indtastes, når enheden er i biograftilstand, gælder projektoren. Denne justering kan fx bruges til at begrænse den maksimale lydstyrke på fjernsyn i hotelværelser. De følgende justeringer er mulige: MAX VALUE: [0-90] SOUND DELAY [0..160] TELETEXT ADJUSTMENTS WWS STATUS Visse fjernsynskanaler udsender en billedformatidentificering, der sætter fjernsynet i stand til automatisk at skifte til det korrekte format, når WSS DETECT er indstillet til ON, hvis der er WSS-koder i signalet. BROADCAST ONLY: Kun tændesignal fra fjernsynets tuner. DETECT ON: Tændesignaler fra alle kilder: TV-tuner, DVD-afspilning og AV-stik. DETECT OFF: Under visse omstændigheder, fx ved dårlige signalstøjforhold, kan sporingen mislykkes, hvilket kan forårsage en fejlagtig afbrydelse. De følgende justeringer er mulige: WWS STATUS TEXT LANGUAGE: B&O LANGUAGE 0 AUTO FORMAT 4:3 DETECT ON / OFF / BROADCAST ONLY 0-6 ENABLED / DISABLED ON/OFF

0 1 2 3 4 5 6

B&O LANGUAGE Ved at vælge B&O LANGUAGE kan man vælge mellem 7 forskellige tegnsæt til tekst-tv. Engelsk, tysk, svensk, italiensk, fransk, portugisisk, slovakisk Polsk, tysk, svensk, italiensk, fransk, kroatisk, slovakisk, rumænsk Engelsk, tysk, svensk, italiensk, fransk, portugisisk, tyrkisk Engelsk, russisk, estisk, tjekkisk, tysk, litauisk, ukrainsk Engelsk, tysk, svensk, italiensk, fransk, portugisisk, tyrkisk, græsk Engelsk, arabisk, fransk Engelsk, hebræisk, arabisk Hvis sprog 3 til 6 vælges, er det ikke muligt at modtage tekst-tv niveau 2.5 d/r/c/stegn. Det er heller ikke muligt at lave animationer i programlisten i tekst-tv-funktion. AUTO FORMAT Hvis autoformat er valgt, justeres billedet automatisk til det bedste billedformat – automatisk billedformatsoptimering (Black Bar Detection). Hvis funktionen er deaktiveret, skal formatoptimeringen gøres manuelt med Beo4. 4:3 Når 4:3-funktionen er sat til ON, er det muligt at bruge 4:3-formatet under Format 1.

4.12 12

Servicemenu

M2 INFORMATION Denne menu indeholder oplysninger om softwareversionerne til tekst-tv-processoren. STB TIMER AV1–AV6: Det er muligt at justere forsinkelsen til en set-top box, som er tilsluttet AV1–AV6. Dette skyldes, at visse set-top boxes har en lang opstartstid. Da dette kan påvirke timer-optagelser, er det muligt at ændre opstartstiden til mellem 0 og 255 sekunder. HW STATUS: Til fabriksbrug. RESET TO DEFAULT BEMÆRK! Nulstillingskommandoen Reset to default aktiveres direkte, når menulinjen markeres, og der trykkes på GO på fjernbetjeningen. Hvis denne kommando afsendes, sker følgende: IR-blastere indstilles til NONE Projektor konfigureres som NONE AV6-stik konfigureres til Camera AV6 automatisk valg konfigureres til ON Alle HDMI-stik konfigureres til NONE Option indstilles til 1 Stikkene AV 1, 2, 3 og 5 konfigureres til NONE VGA-stik konfigureres til NONE RF-indgang konfigureres som CABLE (DVF) Projektortype konfigureres til NONE Home cinema automation konfigureres til NONE Closed captioning konfigureres til OFF Pinkode til børnesikring ændres til 0000 MPAA-rating deaktiveres Forældrevejledning deaktiveres Skærmen konfigureres til Generic Projektorudgangen konfigureres til 640 x 480 Lydstyrken indstilles til standard Den maksimale lydstyrke indstilles til standard Bass og diskant konfigureres til standard Loudness og subwoofer sættes til NO Standardtilstanden for videohøjttalere sættes til 3 Standardtilstanden for audiohøjttalere sættes til 2 Standardrollen for højttalere sættes til NONE Standardniveau for højttalere sættes til 0 Standardafstand for højttalere sættes til 1 m Tilstand for biografhøjttaler sættes til at være ikke-konfigureret Centerhøjttaleren konfigureres som parret Alle andre højttalere konfigureres til NONE Lysstyrke, kontrast og farvejusteringer indstilles til standard Filmtilstand aktiveres Kamfilter aktiveres

Servicemenu

4.13 13

Gemte fjernsynsprogrammer og radiostationer slettes Modulatorfrekvensen indstilles til standard Standen indstilles til standardposition Tekst-tv konfigureres til TAP-tilstand Data for WUT (Wake Up Timer) slettes Data for Timer-afspilning slettes Uret indstilles til at synkronisere med program 1 Autoformat aktiveres WSS aktiveres Monitor Auto Detect sættes til ON Cinema timings Extra blanking Menusprog indstilles til engelsk Første installationsmenu vises næste gang, enheden tændes Tyverisikringsindstillingen ændres ikke. Hvis menupunktet RESET TO DEFAULT vælges, vises teksten WAIT 30 seconds, indtil ovenstående er blevet udført. Undlad at vælge en kilde eller trykke på EXIT eller STANDBY på fjernbetjeningen, så længe WAIT 30 seconds vises. Når teksten forsvinder, afsluttes servicetilstanden. Sæt fjernsynet i standby. Bemærk, at når fjernsynet tændes fra standby, er opsætningsproceduren, ligesom hvis der er sat strøm til fjernsynet, og det tændes for første gang. TV SERVICE MENU (TV-TUNER) I denne menu kan du ændre MF-varianter (dvs. aktivere og deaktivere forskellige tunersystemer), båndgrænser og konstanter. Dette gøres for at reducere indstillingstiden. Båndgrænser og konstanter ændres ikke ved at vælge system. Alle frekvenser er i MHz. Følgende kan justeres: TUNER SYSTEMS AFC LOW TUN RANGE HIGH TUN RANGE LOWER BAND LIMIT UPPER BAND LIMIT VHF-1 CONSTANT VHF-2 CONSTANT UHF CONSTANT TUNER TAKEOVER JAPAN C39-C63 CN SOUND KR SOUND MODULATOR SYSTEM GR REF GR ITERAT INTS GR ITERAT INTE

4.14 14

Servicemenu

Der kan tændes/slukkes for AFC i forbindelse med IF-justering. AFC off huskes kun indtil næste slukning. TUNER TAKEOVER justerer tunerens AGC med en værdi mellem 0 og 63. JAPAN C39-C63 kan indstilles til ON eller OFF, afhængigt af, om du ønsker at modtage kanal 39–63 på japansk kabel-TV. CN SOUND og KR SOUND bruges til at aktivere lydsystemer i Kina og Korea. Det kompenserer for forskellige lydmoduleringsniveauer fra nogle sendestationer. Normalt er frekvensafvigelsen 100 kHz, men i Kina transmitterer nogle sendestationer Wide Sound, der har en frekvensafvigelse på 360 kHz. Dette resulterer i dårlig lyd – forvrængning – som følge af det højere modulationsniveau. For at kunne kompensere for dette skal CN SOUND være indstillet til ON. Funktionen virker kun i kombination med tunersystemet D/K. Hvis funktionen er indstillet til ON i forbindelse med andre tunersystemer, har den ingen indvirkning på lyden. MODULATOR SYSTEM bruges til at ændre, hvilket modulatorsystem der bruges til linkrum. De mulige systemer er B/G, M eller I. Hvis der ikke gemmes et system, vises et spørgsmålstegn. GR REF, GR ITERAT INTS og GR ITERAT INTE bruges til at justere parametrene for ghost reduction. Dette anvendes kun i Japan.

Servicemenu

4.15 15

DVD SERVICE MENU DVD FEP SW-version. (72 IC400 Front End Processor). REGION Oplysninger om den faktiske regionskode. Regionskoden kan kun ændres vha. ServiceTool MKII. Bemærk! Der er ingen grænse for det antal gange, regionskoden kan ændres. REGION INFO Giver adgang til DVD'ens servicemenu, hvor du bl.a. kan kontrollere, at DVD'ens regionskode er den samme som vist i Region. Indtastning af regionsoplysninger: Tryk på GO. Fjernsynsbilledet vises. Tryk på DVD, og vent på DVD-billedet. Tryk på MENU og dernæst på 0 0 GO. Åbn DVD-servicemenuen. Tryk på GO. DVD-servicemenuen vises. Sæt fjernsynet på Standby for at afslutte DVD-servicemenuen.

BLOCK SENSITOUCH

Hvis denne linje står på YES, kan DVD-skuffen ikke åbnes ved tryk på indlæsningsbjælken under fjernsynsskærmen. Dette er bl.a. for at forhindre tyveri af disken fra butikkerne. DVD-firmwareversion Læg en DVD i, og afspil den. Tryk på MENU (DVD-menuen vises). Tryk på MENU og opsætningsmenuen vises. Tryk nu på 0 0 GO inden for 3 sekunder. Servicemenuen vises. Vælg DVD, tryk på GO GO.
00000000 TRK-OFF SPDL OLV RKM-08 V-AUTO FL:6.> MDL:05/WY V:0234 D80-DVD J-00228 S-00 SK-02 REG:2 FLASH:16

V:0234 er DVD-firmwareversionen. R-: I dette felt kan du se IR-kommandoen, når en knap er trykket ned, fx GO = A39E REG: = Regionskode for DVD'en Tryk på ST BY.

4.16 16

Servicemenu

BUSINESS TO BUSINESS Når et BtB-modul registreres, vises et ekstra felt i den første servicemenu: BUSINESS TO BUSINESS. Hvis BtB ENABLED indstilles til YES, og man trykker på GO på Beo4, vil fjernsynet slukkes automatisk, fordi det starter tilstanden BtB (Hotel), hvor STBC'en styrer fjernsynet. STBC POWER ON viser strømforsyningsstyrken til STBC'en: 5 V standby eller 14 V. BtB IN FLASH viser, om STBC-modulet er i flash-tilstand eller ej. Dette er til fremtidig brug. BtB-indstillingsmenuen giver dig mulighed for at justere følgende: SCART OUT ON/OFF ML FOLLOW ON/OFF SCART 1 SOUND ON/OFF BLASTER NUMBER [0..7] BOX NUMBER [0..999] STANDBY kan have følgende værdier: AFTER 30 MIN, AFTER 0 MIN, AT STANDBY, NEVER eller FOLLOW TV. B2B verifications test B2B TEST TV IIC EXT IIC ATI RS232 ATI TTL ATI OC I/O 1+2 I/O 3+4 I/O 5+6 IR 1+2 IR 3+4 IR 5+6 IR 7+8 IR IN B&O IR IN 3RD FLASH MEM EEPROM MEM IR OUTPUT ACTIVE UNKNOWN 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000

Servicemenu

4.17 17

Fejlkoder Produktet kan opdage visse typer fejl og vise dem på skærmen. Det er muligt at udlæse fejlkoder via ServiceTool MKII. Denne del forventes at blive udvidet eller ændret regelmæssigt hvad angår fejlmeddelelser. Åbn servicemenuen - MONITOR INFORMATION for at få vist fejlkoderne. I menuen vises to typer fejlkoder: TV (de fem seneste produktfejl) og Master Link fejl (seneste fejl). Disse fejl vises sammen med dato og tidspunkt. I tilfælde af en IIC-busfejl registreres adressen på IIC-buskomponenten – men dette gælder kun individuelle fejl. ML-fejlkoder er til brug ved sporing af fejl i Master Link systemet. . . . . Ingen fejl registreret CI adressekonfiguration umulig: Fejl under adressekonfiguration. Der er ikke blevet tildelt en adresse, fordi der er blevet koblet et usædvanligt stort antal enheder til Master Link. Kobl alle enheder fra linket, og tilslut dem igen én ad gangen. TD ML-data kortsluttet til stel: Linket er kortsluttet til stel (Low). Denne fejl kan forekomme i form af en fysisk kortslutning i linket, i linkdriverne eller i ML-master/ kilde-kredsløb i fjernsynet. TU ML-data kortsluttet til forsyningsspænding: Linket er kortsluttet til forsyningsspændingen (High). Denne fejl kan forekomme i form af en fysisk kortslutning i linket, i linkdriverne eller i ML-master/kilde-kredsløb i fjernsynet. ?? Andre ikke-identificerbare fejlmuligheder

AVL-fejlkoder fra AV-stikkene . . . . Ingen fejl registreret TI Transmission umulig: Det er ikke muligt at sende data til ben 8 i AV-stikket, sandsynligvis pga. støj. TD Data-link kortsluttet til jord: Data-link-forbindelsen til ben 8 i AV-stikket er kortsluttet til jordforbindelsen. ST-01 Kalibreringsfejl – for få positioner Der læses for få positioner under kalibreringen af standen. Standen kan være blokeret ST-02 Kalibreringsfejl – for mange positioner Der læses for mange positioner under kalibreringen af standen. ST-03 Kalibreringsfejl – EEPROM: Der opstod en fejl, da standforskydningen skulle gemmes i EEPROM. ST-04 Kalibreringsfejl – transducer Der læses en ugyldig position fra transduceren. ST-05 Kalibreringsfejl – position Flere læsninger fra standen for samme position

4.18 18

Servicemenu

Yderligere fejloplysninger Denne menu indeholder en detaljeret log over de sidste 10 registrerede fejl. Menuen består af fire menusider, som indeholder oplysninger om fejl/fejlretning. De nyeste fejl står først. Denne menu hentes frem ved at åbne servicemenuen og vælge Monitor Information. I denne menu skal du trykke på / / - hvilket åbner en menu, som viser de sidste 10 loggede fejl i NVMEM (EEPROM). Dette betyder, at fejlene stadig kan ses, også selvom strømmen er afbrudt fra enheden. Navigation: GO GO p STEP DOWN m STEP UP l BACKWARD n FORWARD

CLEAR => Rydder alle fejl. Skifter til fejlsiderne fra VMEM (RAM). Skifter til fejlsiderne fra NVMEM (EEPROM). Går tilbage til forrige side. Går til næste side.

Du bør altid skrive alle oplysninger fra de fire menusider ned. Ellers kan vi overse vigtige oplysninger, der ellers kunne be- eller afkræfte en fejl. Den første side viser en tidsangivelse i følgende format: dd/mm/åå-tt:mm:ss. Den anden side viser fejltyperne. Den tredje side viser den specifikke fejltype. Den fjerde side viser fejlmeddelelsesparametrene. IIC-bus-fejl En IIC-bus-fejl betyder, at kommunikationen på bussen svigter, når mikrocomputeren prøver at kommunikere med den pågældende adresse. I de fleste tilfælde betyder dette, at den adresserede IC er defekt, men fejlen kan også ligge i en af komponenterne omkring IC'en eller i andre komponenter på bussen. Se blokdiagrammet – I2C Bus & Control for at lokalisere den defekte PCB. Et eksempel: Fejl: Stikket til den analoge tuner er ikke tilsluttet. Dette medfører adskillelige fejlkoder, hvoraf en bruges som eksempel: Fejlkode under Monitor Information: [TV 0531 C0-2B] TV 0531 er dato for fejlen (mm/dd) C0-2B C0 er adressen, 2B er bus-id'en. Denne angiver, hvilken I2C bus vi skal holde øje med i blokdiagrammet I2C Bus & Control. C02B er den analoge tuner. For yderligere oplysninger, (tryk på ): VMEM=[dd/mm/yy-tt:mm:ss] [IO_ERROR] [IIC2B_80:ACK_MIS] [01018003] IO ERROR = input-output-fejl IIC2B_80:ACK MIS = Der mangler en bekræftelse på busadressen 2B 80 under I2C. I dette tilfælde er de andre tegn ikke relevante. Nulstilling af fejlkoder Efter udbedring af fejlen, som udløste fejlkoden, skal fejlkoden slettes. Det gøres ved at trykke på GO i menuen MONITOR INFORMATION.

Servicemenu

4.19 19

Fejlkode 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 IICid-aa: ACK_MIS IICid-aa: ARBITRAT IICid-aa: BUS_BUSY IICid-aa: TIMEOUT IICid-aa: ICB_ERR EEPROM_WR_ERROR EEPROM_RD_ERROR EEPROM_RD_ERROR Se param Se param F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2

Fejlparameter 01:00:00:00 02:00:00:00 03:00:00:00 04:00:00:00 05:00:00:00 06:00:00:00 07:id:00:00 08:li:00:00 09:li:00:00 0A:li:00:00 0F:00:00:ds 10:00:00:00 12:??:??:?? 13:??:??:?? 14:??:??:?? 15:??:??:?? 01:01:ad:bi 01:02:ad:bi 01:03:ad:bi 01:04:ad:bi 01:08:ad:bi 02:a1:a2:a3 03:a1:a2:a3 04:a1:a2:a3 37:bi:00:00 39:bi:00:00 01:xx:xx:xx 02:xx:xx:xx 03:xx:xx:xx 04:xx:xx:xx 05:xx:xx:xx 06:xx:xx:xx 07:xx:xx:xx 08:xx:xx:xx 09:xx:xx:xx 0A:xx:xx:xx 0B:xx:xx:xx 0C:xx:xx:xx 0D:xx:xx:xx 0E:xx:xx:xx 0F:xx:xx:xx 10:xx:xx:xx 11:xx:xx:xx 12:xx:xx:xx 13:xx:xx:xx 14:xx:xx:xx 15:xx:xx:xx 16:xx:xx:xx 17:xx:xx:xx 18:xx:xx:xx 19:xx:xx:xx 1A:xx:xx:xx 1B:xx:xx:xx 1C:xx:xx:xx 1D:xx:xx:xx 1E:xx:xx:xx 1F:xx:xx:xx

Kort, der skal ændres/fejlsymptomer Udskift µPH8 Board PCB06 Udskift AVS Board Udskift AVS Board Udskift AVS Board Udskift AVS Board Udskift AVS Board Udskift AVS Board Kontroller den tilsluttede, AVL-styrede B&O enhed (SCART eller PUC). Hvis ingen fejl: Udskift AVS Board eller Socket Panel (kun EU-modeller) Kontroller den tilsluttede, AVL-styrede B&O enhed (SCART eller PUC). Hvis ingen fejl: Udskift AVS Board Check connected AVL controlled B&O device (SCART or PUC). If no faults found, replace AVS Board Udskift DVE-Module Udskift AVS Board (Kan også forekomme ved fejl på andre IIC-komponenter. Se om der findes andre fejlposter med relation til IIC-problemer, og løs dem først) Udskift PCB6, µPH88 Udskift PCB6, µPH88 Udskift PCB6, µPH88 Udskift PCB6, µPH8 Se blokdiagrammet – I2C Bus & Control for at finde den defekte PCB Se blokdiagrammet – I2C Bus & Control for at finde den defekte PCB Se blokdiagrammet – I2C Bus & Control for at finde den defekte PCB Se blokdiagrammet – I2C Bus & Control for at finde den defekte PCB Udskift AVS Board Kør Reset to default. Hvis det ikke virker, skal du udskifte µPH8 eller AVS Board Kør Reset to default. Hvis det ikke virker, skal du udskifte µPH8 eller AVS Board Kør Reset to default. Hvis det ikke virker, skal du udskifte µPH8 eller AVS Board Kontroller IIC-bus-adressen for at se, hvilken del af kredsløbet der fejler Kør Reset to default. Hvis det ikke virker, skal du udskifte µPH8 eller AVS Board Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 og PC Kommunikation mellem µPH8 eller PC Kommunikation mellem µPH8 eller PC Kommunikation mellem µPH8 eller PC Kommunikation mellem µPH8 eller PC

4.20 20

Servicemenu

Fejlkode F2 F2 F2 F2 F2 F3 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8

Fejlparameter 20:xx:xx:xx 21:xx:xx:xx 22:xx:xx:xx 23:xx:xx:xx 24:xx:xx:xx xx:xx:xx:xx xx:xx:00:02 xx:xx:00:03 xx:xx:00:04 xx:xx:00:05 xx:xx:00:14 xx:xx:00:15 xx:xx:00:18 xx:xx:00:1A xx:xx:00:1B xx:xx:00:1C xx:xx:00:1D xx:xx:00:1D pn:00:00:20 xx:xx:00:2E pr:aa:00:34 pr:bb:00:35 ea:ri:00:38 xx:xx:00:3C xx:xx:00:3D xx:xx:00:3E aa:xx:7F:01 aa:xx:7F:02 00:00:00:3F xx:xx:00:42 xx:xx:00:43 aa:ss:00:44 aa:ss:00:45 01:fa:00:48 02:se:00:48 02:02:00:48 aa:bb:0049 0D:00:00:50 0D:01:00:50 0D:02:00:50 0D:03:00:50 0D:04:00:50 0D:05:00:50 0D:06:00:50 0D:07:00:50 0D:08:00:50 0D:0A:00:50 0D:0B:00:50

Kort, der skal ændres/fejlsymptomer Kommunikation mellem µPH8 eller PC Kommunikation mellem µPH8 eller PC Kommunikation mellem µPH8 eller PC Kommunikation mellem µPH8 eller PC Kommunikation mellem µPH8 eller PC Udskift DVE Board Løs forbindelse i en af ledningerne i stikforbindelsen Til fremtidig brug Udskift DSM Udskift DSM Udskift analog tuner Udskift analog tuner Standfejl (kan forekomme under kalibrering) Standfejl. Kontroller, om noget blokerer standen Standfejl. Kalibreringen af standen stoppet på grund af for få positioner Standfejl. Kalibrering af standen mislykkedes pga. positionsfejl. Standfejl. Kalibreringen af standen mislykkedes pga. EEPROM-fejl Nulstil til fabriksindstillinger, eller udskift standen Standfejl. Kontroller forbindelsen til standen, eller udskift standen Udskift AVS Board Udskift AVS Board Udskift DVE Board Udskift DVE Board Udskift analog tuner Udskift DSM-Board Viser at der et strømudfald på lysnettet Udskift analog tuner Kontroller forbindelsen mellem AVS og DVE, eller udskift DVE Board Kontroller forbindelsen mellem AVS og DVE, eller udskift DVE Board Udskift DVE Board Udskift Digital Frontend Udskift Digital Frontend Udskift AVS Board Udskift AVS Board Udskift blæser eller AVS Board (se fejltræ) Temp. Sensor error check connection to sensor LCD panel, replace AVS Board Overophedning. Advarsel vises. Overophedning. Advarsel vises. aa=føler (0=AVS; 1=LCD-skærm, 2 = PW, 3 = FPGA, 4=DVF, 255 = PSU, bb=chill-faktor Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM

Servicemenu

4.21 21

Fejlkode F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8

Fejlparameter 0D:0C:00:50 0D:0D:00:50 0D:0E:00:50 00:01:00:51 00:02:00:51 00:03:00:51 00:04:00:51 00:05:00:51 00:06:00:51 01:00:00:54 02:00:00:54 03:00:00:54 04:00:00:54 05:00:00:54 06:00:00:54 aa:bb:12:20 aa:bb:12:60 aa:bb:12:61

Kort, der skal ændres/fejlsymptomer Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Kontroller forbindelsen til plasmaskærm eller PIM (LCD-produkter), eller udskift PIM Udskift AVS Board, kommunikationsfejl Udskift AVS Board, kommunikationsfejl Udskift AVS Board, kommunikationsfejl Udskift AVS Board, kommunikationsfejl Udskift AVS Board, kommunikationsfejl Udskift AVS Board, kommunikationsfejl Udskift DVE Board, kommunikationsfejl Udskift DVE Board, kommunikationsfejl Udskift DVE Board, kommunikationsfejl Udskift DVE Board, kommunikationsfejl Udskift DVE Board, kommunikationsfejl Udskift DVE Board, kommunikationsfejl Udskift DVE Board, kommunikationsfejl STB-tabel ødelagt. Flash-opdater en ny fungerende PUC (STB)-tabel STB-tabel ødelagt. Flash-opdater en ny fungerende PUC (STB)-tabel

4.22 22

Kundeservicemenu

4.23

4.23.

Kundeservicemenu

4.23

Kundeservicemenu

SW VERSION MENU H8 SW H8 BOOTLOADER IOP SW M2 SW STAT DISP SW M2 STB TABLE PW STB TABLE DSM DSP SW DSM FEP SW DVD FEP SW AVS FEP SW DVE FEP SW PW SW PW BOOTLOADER DVE FPGA SW PIM FEP SW DVF FEP SW DVF VER DVF MODEL 02.92a 01.10a 23.00a 02.79a 00.10 03.72a 03.72a 02.45a 02.10a 01.10a 02.55a 02.92a 02.92a 01.00a 02.00a 00.07 01.50a 0.1.5.0 0.2.0.0

CUSTOMER SERVICE MENU SW VER HW VER ADJUSTMENTS PICTURE ADJUSTMENTS SCREEN INFORMATION SIGNAL INFO TYPE NO. ITEM NO. SERIAL NO. OPTION SETTING 9376 1818960 00085496 1

HW VERSION MENU AVS HW DVE HW PIM HW PROJECT VARIANT STAND VARIANT MARKED VARIANT SOCKET PANEL MODULATOR STAT DISP TYPE ADJUSTMENTS CINEMA TIMINGS EXTRA BLANKING ML INTERFACE BOX PROMOTION MODE DVF SOUND AUTO LIGHT SENSOR FORMAT: WSS STATUS AUTO FORMAT ON ON ON BV7 DETECT ON ENABLED ON -1 C14 E14 C13 BV7 NO STAND EU UNKNOWN FOUND DOT MATRIX

CINEMA ON CINEMA CONTROL 1 CINEMA CONTROL 2 CINEMA READY CURTAIN DELAY CINEMA OFF CINEMA CONTROL 1 CINEMA CONTROL 2 READY FOR CINEMA CURTAIN DELAY 6 6 s s 29 s 29 s 40 s 36 s

100s 12 s

GHOST REDUCTION: DEFAULT FUNCT RANGE PICTURE ADJUSTMENTS OVERSCAN: ACTIVATE AFTER IMAGE MONITOR AUTODETECT CROMA LOW PASS VPLL ON DISPLAY 1: OUTP 60 HZ FRAMELOCK DISPLAY 2: OUTP 60 HZ FRAMELOCK

EXTRA BLANKINGS AV1 AV2 AV3 ON ON AV4 AV5 AV6 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s

OFF NEAREST LINE OFF NEAREST LINE

GENRIC : HORIZONTAL VERTICAL 0 0

SCREEN INFORMATION SOCKET 1: MANUFACTOR: BNO PRODUCT: PIM-01.00a-40 TYPE: LCD-40 HS-LH2 RESOLUTION: 1920x1080p SOCKET 2: MANUFACTOR: PRODUCT: TYPE: RESOLUTION: SIGNAL INFORMATION INPUT: HPER 10ns: VFREQ: HTOTAL: VTOTAL: HRES: VRES: HSTART: VSTART: HDCP: OUTPUT: DISP: PANEL: HDCP: 6355 2997 858 525 720 480 4 43 NOT POSSIBLE LCD_40_HS_LH2_1920x1080 1920 1080P 60HZ OFF

4.24

4.24

4.24

Servicemenu

4.25

4.25

Servicemenu

4.25

Servicemenu

MONITOR INFORMATION 06 IC3 06 IC2 AP SW03.00a IOP SW23.00a 93XX XXXXXXX XXXXXXXX STORED 2

MORE ERR. INFORMATION NVMEM Err. param A ........................................... ............................................... MORE ERR. INFORMATION . . NVMEM Specific v VMEM A ........................................... ic << ............................................... MORE ERR. INFORMATION . . NVMEM Err. type v VMEM A ........................................... am >> ............................................... MORE ERR. INFORMATION . . NVMEM Time/Date v VMEM A ........................................... ic >> B ........................................... . . v VMEM err.type >>

SCREEN INFORMATION SOCKET 1: MANUFACTOR: BNO PRODUCT: PIM - 01.00A - 40 TYPE: LCD-40 HS-LH2 RESOLUTION: 1920x1080p SOCKET 2: MANUFACTOR: PRODUCT: TYPE: RESOLUTION: ADC ADJUSTMENTS GAIN: RED GREEN BLUE Y Pb Pr BRIGHTNESS: RED GREEN BLUE Y Pb Pr SECTOR 0 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 375 369 373 121 159 121 274 274 273 322 774 768 SECTOR 7 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

TYPE NO. ITEM NO. SERIAL NO. MASTERCODE

OPTION SETTING

SERVICE MENU MONITOR TV-TUNER DVD BUSINESS TO BUSINESS

ERROR: TV . . . . . . . . . TV . . . . . . . . . TV . . . . . . . . . TV . . . . . . . . . TV . . . . . . . . . ML . . . . VTAPE AVL LAST . . . . AV AVL LAST . . . .

GO

CONFIGURATION DVF DVD ENABLED ENABELD

MONITOR SERVICE MENU MONITOR INFORMATION CONFIGURATION SERVICE COUNTERS PICTURE ADJUSTMENTS SOUND ADJUSTMENTS TELETEXT & FORMAT ADJUST. M2 INFORMATION RESET TO DEFAULT

MORE ERR. INFORMATION

DISPLAY LCD SERVICE COUNTERS BOOT COUNTER 213 ON 294 SCREEN (DAYS) 0 BASIC (DAYS) 0 AV (DAYS) 1 DVD EJECT DVD AUDIO (DAYS) DVD VIDEO (DAYS) DVD ON PICTURE MENUS SCREEN INFORMATION ADC ADJUSTMENTS MAIN COLOUR DECODER SUB COLOUR DECODER PANEL/PW ADJUST PICTURE SETTINGS SOUND ADJUSTMENTS MAX VALUE SOUND DELAY 90 110 34 0 0 11

GO

VMEM Err. param A ........................................... ............................................... MORE ERR. INFORMATION . VMEM . Specific v VMEM A ........................................... am << ............................................... MORE ERR. INFORMATION . VMEM . Err. type v VMEM A ........................................... am >> ............................................... MORE ERR. INFORMATION . VMEM . Time/Date v VMEM A ........................................... ic >> B ........................................... . . v VMEM err.type >>

MAIN COLOUR DECODER BRIGHTNESS CVBS BRIGHTNESS Y/C BRIGHTNESS RGB DIGITAL GAIN CVBS DIGITAL GAIN Y/C DIGITAL GAIN R DIGITAL GAIN G DIGITAL GAIN B ANALOG GAIN CVBS ANALOG GAIN Y/C ANALOG GAIN RGB SECTOR 0 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 130 130 128 44 47 49 48 46 3 2 3

TV SERVICE MENU TUNER SYSTEM B/G L M D/K I AFC LOW TUN RANGE HIGH TUN RANGE LOWER BAND LIMIT UPPER BAND LIMIT VHF-1 CONSTANT VHF-2 CONSTANT UHF CONSTANT ON OFF OFF ON ON ON 45 864 158 443 1 2 4 16 OFF OFF

TELETEXT ADJUSTMENTS WSS STATUS DETECT ON

TUNER TAKEOVER JAPAN C39-C63 CN SOUND KR SOUND MODULATOR SYSTEM GR REF GR ITERAT INTS GR ITERAT INTE

TEXT LANGUAGE: B&O LANGUAGE 0 AUTO FORMAT 4:3 ENABLED

SECTOR 7 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

OFF B/G 8 0 7

SUB COLOUR DECODER
OFF

M2 INFORMATION M2 M2 BOOT STB TIMER AV1 STB TIMER AV2 STB TIMER AV3 STB TIMER AV4 STB TIMER AV5 STB TIMER AV6 HW STATUS ACQF9 ACQLP4 03.00a 01.00a 0 0 0 0 0 0 0 0

BRIGHTNESS CVBS BRIGHTNESS RGB DIGITAL GAIN CVBS DIGITAL GAIN R DIGITAL GAIN G DIGITAL GAIN B ANALOG GAIN CVBS ANALOG GAIN RGB SECTOR 0 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

130 128 46 48 49 51 3 3

DVD SERVICE MENU 72 IC400 REGION REGION INFO BLOCK SENSITOUCH SW1.1 X NO

00000000 TRK-OFF SPDL OLV

R-

KM-08 S-00 V-AUTO SK-02 FL:6.> REG:2 MDL:05/WY V:0234 FLASH:16

D80-DVD J-00228

B2B INFORMATION B2B ENABLED OFF

B2B SETTINGS SCART OUT ML FOLLOW SCART 1 SOUND ON OFF OFF

SECTOR 7 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

B2B SETTINGS B2B VERIFICATION TEST B2B INSATLLATION SETUP STBC POWER ON B2B IN FLASH B2B AP SW B2B M-STB ID TV DRV 001j 5V NO 5.6 Unknown B301

PANEL/PW ADJUST WHITE POINT: WPR WPG WPB OFFSET: CONOF BRIOF SATOF BACKLIGHT PARAM BL HIGH BL LOW GREY POINT GPR GPG GPB SHARPNESS: SHARPNESS LEVEL PROJECTOR OFFSET OUTPUT CLK POL PICTURE SETTINGS MOVIE MODE AGC COMB FILTER ADAP. BACKLIGHT AUTO ON ON ON 255 255 245 30 30 32 175 50 32 32 32 14 0 POS

BLASTER NUMBER 0 BOX NUMBER 0 STANDBY AFTER 30 MIN B2B VERIFICATION TREST TV IIC EXT IIC ATI RS232 ATI TTL ATI OC I/O 1+2 I/O 3+4 I/O 5+6 IR 1+2 IR 3+4 IR 5+6 IR 7+8 IR IN B&O IR IN 3RD FLASH MEM EEPROM MEM UNKNOWN 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000000 0000000 0000000 0000000

IR OUTPUT ACTIVE

4.26

4.26

4.26

Udskiftning af moduler

5.1

Udskiftning af moduler Vigtige oplysninger ........................................................................... 5.2 BeoVision 7–40 i serviceposition ....................................................... 5.3 Venstre chassis i serviceposition ........................................................ 5.5 DVE chassis i serviceposition ............................................................. 5.6 Demontering af kontrastskærm ........................................................ 5.7 Udskiftning af LCD-skærm ................................................................ 5.8 Udskiftning af PCB997, DVD Main chassis ...................................... 5.11 Udskiftning af PCB996, DVD Mechanism ........................................ 5.12 Udskiftning af PCB01, Tuner ........................................................... 5.14 Udskiftning af PCB03, PIM .............................................................. 5.15 Udskiftning af PCB04, Power Supply ............................................... 5.16 Udskiftning af PCB05, Digital Video Engine (DVE) ........................... 5.17 Udskiftning af PCB06, µPH8-4 ........................................................ 5.18 Udskiftning af PCB08, Decoupling .................................................. 5.19 Udskiftning af PCB14, AVS ............................................................. Udskiftning af PCB21, DVB S/T (DVF) .............................................. Udskiftning af PCB32, DSM ............................................................ Udskiftning af PCB57, Status Display .............................................. Udskiftning af PCB59, Camera ........................................................ Udskiftning af PCB60, IR Receiver ................................................... Udskiftning af PCB61, BtB .............................................................. Udskiftning af PCB63, System Modulator ........................................ Udskiftning af PCB74, DVD Supply ................................................. Udskiftning af NTC module ............................................................. Udskiftning af blæser ...................................................................... Rengøring af laserhoved ................................................................. 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31

Motordrejestande Afmontering af vippemekanismen fra standen ................................ 5.32 Afmontering af vippemekanisme .................................................... 5.33 Motoriseret vægbeslag Motoriseret vægbeslag i serviceposition .......................................... Udskiftning af gear ......................................................................... Udskiftning af gearmotor ................................................................ Udskiftning af PCB83 til gear .......................................................... Afmontering af vippemekanismen fra standen ................................ Udskiftning af PCB84 for vip ........................................................... Udskiftning af drivrem for vip ......................................................... Udskiftning af vippemotor ..............................................................

5.35 5.36 5.38 5.39 5.40 5.42 5.43 5.45

5.2

Udskiftning af moduler

Vigtige oplysninger
Formål med udskiftning af moduler Kort vejledning i udskiftning af de tilgængelige moduler, med henvisning til supplerende illustrationer: udskiftning af moduler i korrekt rækkefølge tekst og figurer henvisning til justering Moduler, der ikke kræver en særlig fremgangsmåde, vises evt. kun som figurer. Disse figurer kan være en anelse anderledes end den enhed, du skal demontere. Dette skyldes, at der blev anvendt en EU-model, mens dette kapitel blev skrevet. Advarsel! Afbryd strømmen inden demontering Strømmen skal afbrydes, inden LCD-skærmen eller PCB'erne demonteres og/eller udskiftes. Vent derfor to minutter, før PCB'er tilsluttes eller frakobles. Advarsel! Statisk elektricitet

ESD
ESD-Mat

Statisk elektricitet kan ødelægge produktet. Der skal altid bruges antistatisk service kit, når produktet demonteres, eller modulerne håndteres.

Alle moduler skal placeres på ESD-måtten eller i en ESD-sikker pose.

Udskiftning af moduler

5.3

BeoVision 7-40 i serviceposition ➢1
- Monter servicestanden, og fjern enheden fra standen.

➢2
- Fjern stikdækslet

➢3
- Fjern alle kabler

➢4
- Fjern skruer

TX20

5x

5.4

Udskiftning af moduler

➢5
- Fjern bagdækslet Begynd nedefra

➃ ➀ ➁
➢6
- Fjern skruer

TX10

8x

➢7
- Fjern de sorte skruer

TX20

8x

➢8
- Fjern forstærkningsbeslag

!

Udskiftning af moduler

5.5

Venstre chassis i serviceposition
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

- Fjern beslag
TX10

2x

- Fjern skruer

TX20

4x

- Træk venstre chassis ud 90°

5.6

Udskiftning af moduler

DVE-chassis i serviceposition
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

- Fjern beslag
TX10

2x

- Fjern skruer

TX20

2x

- Træk DVE-chassiset ud 90°

Udskiftning af moduler

5.7

Afmontering af kontrastskærm – fra serie-nr. 20508914
- Fjern skruer
2,5 mm

5x

- Løft, og fjern kontrastskærmen

Afmontering af kontrastskærm – før serie-nr. 20508914
- Fjern bagdækslet + 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition Fig. (➢1 – ➢5) - Fjern skruer

TX20

5x

- Løft, og fjern kontrastskærmen

5.8

Udskiftning af moduler

Udskiftning af LCD-skærm
+ 5.3 + 5.5 BeoVision 7-40 i serviceposition Venstre chassis i serviceposition
W38 @ LCD

- Husk at afbryde strømmen! Vent mindst 2 minutter, før du trækker LCD-stikket ud - Fjern LCD-stik

➀ ➁ ➁

!
- Fjern kablet

~~

(W32) LCD P021

- Fjern touchskærm til DVD

- Løsn snaplåsene, og fjern frontdækslet Brug dedikeret værktøj

Udskiftning af moduler

5.9

- Fjern skrue ved DVD-loaderen

TX20

1x

+ 5.7

Demontering af kontrastskærm

- Fjern skruer ved frontrammen

TX10

10x

- Fjern jordforbindelsen fra bagsiden af frontrammen

- Fjern forsigtigt frontrammen

➀ ➁ ➂

5.10

Udskiftning af moduler

- Fjern skruer

TX10

8x

- Fjern forsigtigt LCD-skærm - Indtast standardværdierne efter udskiftning af LCD-skærmen. Se side 3.4 Justeringer

Udskiftning af moduler

5.11

Udskiftning af PCB997, DVD Main chassis
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

+ 5.28 Afmontering af PCB74, DVD Supply - Fjern skruer
TX20

4x

- Fjern skruer fra fronten af PCB997

72P500 72P505 72P507

- Fjern skruer fra bagsiden af PCB997

72P501 72P502 72P504 72P503 72P508

5.12

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB996, DVD Mechanism
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

- Fjern touchskærm til DVD

- Løsn snaplåsene, og fjern frontdækslet Brug dedikeret værktøj

- Fjern skrue ved DVD-loaderen

TX20

1x

- Fjern skruer

TX20

2x

Udskiftning af moduler

5.13

- Fjern skruer

TX20

4x

- Fjern skruer fra fronten af PCB997

72P500 72P505 72P507

- Fjern skruer fra bagsiden af PCB997

72P501 72P502 72P504 72P503 72P508

- Træk DVD-mekanismen ud

5.14

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB01, Tuner
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

- Fjern kabler

01P79 An-

- Fjern skruer

TX10

4x

Udskiftning af moduler

5.15

Udskiftning af PCB03, PIM
+ 5.3 + 5.5 BeoVision 7-40 i serviceposition Venstre chassis i serviceposition

- Fjern kabler
03P801 03P135

DVI

- Fjern holderen til LCD-kablet

TX10

1x

- Fjern LCD-stik - Vent mindst 2 minutter, før du trækker stikket ud
W38 @ LCD

!

~~

- Fjern skruer, og fjern PCB03, PIM

Løsn snaplåsene
TX20

3x

5.16

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB04, Power Supply
+ 5.3 + 5.5 BeoVision 7-40 i serviceposition Venstre chassis i serviceposition
04P185 04P184 04P113 04P18

- Fjern kabler

04P116

- Fjern skruer, og fjern derefter PCB04, Power Supply

TX10

10x

Udskiftning af moduler

5.17

Udskiftning af PCB05, Digital Video Engine (DVE)
+ 5.3 + 5.6 BeoVision 7-40 i serviceposition DVE-chassis i serviceposition

- Fjern skruer fra fronten af PCB05, DVE

05P23 05P20 05P21 05P22 DVI Jord

- Fjern skruer fra bagsiden af PCB05, DVE

05P28 05P24

05P26

- Fjern skruer fra PCB05, DVE

TX10

4x

5.18

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB06, µPH8-4
+ 5.3 + 5.6 BeoVision 7-40 i serviceposition DVE-chassis i serviceposition

➀ ➁ ➁

- Fjern forsigtigt PCB06 som vist

- Fjern forsigtigt kabler

06P1

06P2

Udskiftning af moduler

5.19

Udskiftning af PCB08, Decoupling
+ 5.3 + 5.5 BeoVision 7-40 i serviceposition Venstre chassis i serviceposition

- Husk at afbryde strømmen! - Fjern kabler
08P138 08P136 08P139

- Fjern skruer, og fjern derefter PCB08, Decoupling

TX20

2x

5.20

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB14, AVS
P16

+ 5.3

BeoVision 7-40 i serviceposition
14P6 7 8 9 10 11 16 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 51 63 65 70 71 75 139 Jord
P11 P10

P6

- Inden PCB14, AVS udskiftes, skal du tilslutte ServiceTool MKII og udføre en EEPROM-backup. Formålet er at tage backup af kunde- og fabriksindstillinger og indlæse dem i den nye PCB14, AVS (µPH8-4, PCB06). Hvis den gamle PCB06, µPH8-4 er o.k., kan den overføres til den nye PCB14, AVS, så kunde- og fabriksindstillinger bliver gemt. - Fjern kabler

P7

P65

P43

P48

P8

P9 P63

P139 P51 P45 P42 P41 P40 P70 P75 P71 P37 P36 P38 P39 Ground P44

- Fjern skruer, og fjern derefter PCB14, AVS

TX10

11x

Udskiftning af moduler

5.21

Udskiftning af PCB21, DVB S/T (DVF)
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

- Fjern beslag (PCB21 kan falde af)

TX20

4x

- Fjern kabler

21P80 Antenne, DVB-T 21P81 Antenne, DVB-S

5.22

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB32, DSM
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

32P14 32P14 32P13

- Fjern kabler Fjern jordforbindelsen

- Fjern skruer, og fjern derefter PCB32, DSM

TX10

4x

Udskiftning af moduler

5.23

Udskiftning af PCB57, Status Display
+ 5.7 Demontering af kontrastskærm
TX10

- Fjern skruer

2x

- Fjern stik

57PF

5.24

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB59, Camera
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

+ 5.21 Afmontering af PCB21, DVB S/T (DVF) - Fjern kabler

59P151 59P51

- Fjern skruer, og fjern derefter PCB59, Camera

TX10

2x

Udskiftning af moduler

5.25

Udskiftning af PCB60, IR Receiver
+ 5.7 Demontering af kontrastskærm

- Fjern skruer

TX10

2x

- Fjern stik

60P141

5.26

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB61, BtB
+ 5.3 + 5.6 BeoVision 7-40 i serviceposition DVE-chassis i serviceposition

- Bemærk kablets placering - Fjern kablerne fra PCB61

- Fjern skrue og beslag - Fjern PCB61, BtB

TX10

2x

Udskiftning af moduler

5.27

Udskiftning af PCB63, System Modulator
63P300

+ 5.3

BeoVision 7-40 i serviceposition

- Fjern kabler

Antenne

- Fjern skruer

TX10

2x

5.28

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB74, DVD Supply
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

- Fjern antennedækslet
TX20

2x

- Fjern DSM-beslag

TX20

4x

- Fjern stik

74P114

74P103

- Fjern skruer

TX10

3x

Udskiftning af moduler

5.29

Udskiftning af NTC module
+ 5.7 Demontering af kontrastskærm

- Fjern clips for at udskifte NTC module

NTC

5.30

Udskiftning af moduler

Udskiftning af blæser
+ 5.3 + 5.5 BeoVision 7-40 i serviceposition Venstre chassis i serviceposition
04P185 04P184

- Fjern kabel til blæser (venstre eller højre)

- Klip gummibøsninger af

4x

- Monter ny blæser i beslaget - Kontroller, at kabelbinderen udskiftes på korrekt vis. - Klip gummibøsningen som vist.

Udskiftning af moduler

5.31

Rengøring af laserhoved
+ 5.3 BeoVision 7-40 i serviceposition

+ 5.12 Afmontering af PCB996, DVD Mechanism Undlad at fjerne kabler. - Placering af PCB996, DVD Mechanism

Rens linsen med en vatpind (fx en ESD-sikker af træ), der er fugtet med rensevæsken Kodak Lens Cleaner CAR 176 71 36. Fjern fugten fra linsen med den tørre ende af vatpinden.
TX20

10x

5.32

Udskiftning af moduler

Afmontering af vippemekanismen fra standen
- Fjern dækpladerne (nye dækplader er inkluderet)

- Fjern skruer og derefter motordækslet

TX8

4x

- Fjern skruerne på vippemekanismen

TX10

4x

- Træk forsigtigt vippemekanismen op, og fjern stikket - Bemærk! Pas på kablet

!
P103 TX8

Må IKKE trækkes fra hinanden

!

2x

Udskiftning af moduler

5.33

Afmontering af vippemekanisme
+ 5.32 Afmontering af vippemekanismen fra standen - Fjern vippemekanismen fra beslaget

3 mm

1x

- Fjern PCB
84P102

84P101


TX10

3x

- Fjern nederste dæksel

TX6

4x

- Fjern skruer

3 mm

4x

5.34

Udskiftning af moduler

- Løft forsigtigt remmen af. Hold alle hjul på plads!

- Juster hjulene

- Fjern drivremmen - Løft det markerede hjul for at fjerne drivremmen

Drivrem

- Fjern motoren

TX8

4x

Udskiftning af moduler

5.35

Motoriseret vægbeslag i serviceposition
- Løft fjernsynet af det motoriserede vægbeslag
3 mm

2x

!

- Fjern det motoriserede vægbeslag fra væggen

3 mm

2x

5.36

Udskiftning af moduler

Udskiftning af gear
+ 5.35 Motoriseret vægbeslag i serviceposition - Bræk dækpladen af (husk at bestille nye dækplader)

- Fjern skrue, og fjern bøsninger

Genmontering af bøsninger

!

!
TX10

1x

- Fjern dækslet

- Fjern kablet som vist

83P1

TX10

1x

Udskiftning af moduler

5.37

- Fjern sikkerhedslås NB! Husk at montere sikkerhedslåsen ved genmontering

TX10

1x

- Fjern Main Bracket

- Fjern skruerne til gearet

TX10

3x

- Fjern gearet

5.38

Udskiftning af moduler

Udskiftning af gearmotor
+ 5.35 Motoriseret vægbeslag i serviceposition + 5.36 Afmontering af gear + 5.39 Afmontering af PCB83 til gear - Fjern motorens drivrem

- Fjern skruer til motoren

TX10

3x

Udskiftning af moduler

5.39

Udskiftning af PCB83 til gear
+ 5.35 Motoriseret vægbelslag i serviceposition + 5.36 Afmontering af gear - Fjern kablet
83P2

- Fjern skruerne, der holder PCB83 fast

TX10

3x

5.40

Udskiftning af moduler

Afmontering af vippemekanismen fra standen
+ 5.35 Motoriseret vægbeslag i serviceposition - Fjern dækslet

- Fjern kablet som vist

83P1x

TX10

1x

- Fjern dækplader (husk at bestille nye dækplader)

- Fjern skruer og derefter motordækslet

TX8

4x

Udskiftning af moduler

5.41

- Fjern skruerne på vippemekanismen

TX10

4x

- Træk forsigtigt vippemekanismen op, og fjern stikket

84P103 TX8

2x

5.42

Udskiftning af moduler

Udskiftning af PCB84 for vip
+ 5.35 Motoriseret vægbeslag i serviceposition + 5.40 Afmontering af vippemekanismen fra standen - Fjern PCB84
84P102

84P101


TX10

3x

Udskiftning af moduler

5.43

Udskiftning af drivrem for vip
+ 5.35 Motoriseret vægbeslag i serviceposition + 5.40 Afmontering af vippemekanismen fra standen + 5.42 Afmontering af PCB84 til vip - Fjern vippemekanismen fra beslaget

3 mm

1x

- Fjern nederste dæksel

TX6

4x

- Fjern skruer

3 mm

4x

- Løft forsigtigt remmen af. Hold alle hjul på plads!

5.44

Udskiftning af moduler

- Juster rækkefølgen på hjulene

- Fjern drivremmen - Løft det markerede hjul for at fjerne drivremmen

Drivrem

Udskiftning af moduler

5.45

Udskiftning af vippemotor
+ 5.35 Motoriseret vægbeslag i serviceposition + 5.40 Afmontering af vippemekanismen fra standen + 5.42 Afmontering af PCB84 til vip + 5.43 Afmontering af drivrem til vip - Fjern motoren

TX8

4x

5.46

Specification guidelines for service use

6.

SPECIFICATION GUIDELINES FOR SERVICE USE Mains Supply Voltage Power consumption Inlet Power modes

BeoVision 7-40 MKIII EU 200 - 240 V +0/-5% 50-60 Hz US/J/ 00 - 27 V +0/-5% 50-60 Hz EU: 40 W typical/Standby W US, JP, KOR: 40 W typical/Standby W See connections Power off: No mains power is supplied to the set. Standby: The set is “asleep”, looking for external events. Basic mode: The set is operated from link room. No video output in main room. AV-mode: The set is fully operating both audio and video. 07.5 x 68 x 8 cm / approx. 45 kg stand not included 42.3’’ x 26.8’’ x 7’’ / approx. 99 Lb stand not included Black, Blue, Dark Grey, Red, Silver EU/other: B/G/L/L’/I/D/K PAL, SECAM, NTSC, on AV According to type. US: NTSC (M), ATSC Japan: NTSC (M) Korea: NTSC (M), ATSC Taiwan: NTSC (M) EU: 45 - 860MHz: VHF, S-band, Hyper-band, UHF 99 programs, auto tune, programme move and automatic naming US: Cable TV -25, Off air TV 2-69 Parenthal Control Japan: Channel -62 and Channel C3-C38 Korea: Cable TV -25 Off air TV 2-69 Taiwan: Cable TV -25 Off air TV 2-69

Dimensions W x H x D / Weight Cabinet finish CTV system:

Tuning

Sound Stereo system

EU/other: A2+ Nicam Stereo US: BTSC Stereo, SAP Japan: EIA-J Stereo Korea: A2 Stereo Taiwan: BTSC Stereo, SAP Dolby Digital 5./6. EX, DTS 5.. DTS ES 6., Dolby 7. EX, Dolby Pro-Logic ll/llx, DTS Neo:6 Additional Japan: AAC (Speaker - 5) Stereo centre speakers (Subwoofer muted) Stereo in L/R speakers, Subwoofer is active Dolby® 3 stereo Dual stereo, stereo in L/R front & rear speakers, Subwoofer is active Dolby® digital, Dolby® Pro-logic, DTS, Dolby 7. PowerLink. For pin out, see Connections

Surround sound system

Sound modes: Sound mode Sound mode 2 Sound mode 3 Sound mode 4 Sound mode 5 Connections

6.2

Specification guidelines for service use

Picture Contrast screen Resolution LCD Luminance of white (Centre of screen) Contrast ratio Response time Viewing angle Status Display

Anti reflex coated 920 x 080 pixels 40’’ 6:9 TFT LCD (Glare) Typ. 500 cd/m2 Typ. 200: 8 msec. ± 89 degrees both vertical and horizontal Type: VFD (Vacuum Fluorescent Display) Size: 6.8 x 4.8 mm Number of characters: 2 Colour: 505 nm with a filter in front that makes it white Format 0: Cinema Format :6:9 Panorama - 5:9 Panorama - 4:3 Format 2: Letterbox + Soft Scroll Format 3: 6:9 Automatic format optimization via “Black Bar Detection” 6:9 detection on all scart connectors Support of WSS (Wide Screen Signalling pulses) from broadcaster Build in DVD-Video, Video CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, JPEG, DivX, Multistandard PAL/NTSC See type of survey Brilliance (brightness): Manuel control Contrast: Manuel control Colour: Manuel control Tint (NTSC only): Manuel control All adjustment active on all video sources Size : Available when resolution is 080i/p (Over scan / masking) Hor./Vert. size and position: Available when RGB input is used 0, , 2, 4, 5, 6 OSD from Pixel Works processor ) Picture Quality changes 2) Scaler 3) Video input source OSD is made by the PW scaler Flicker free OSD in TV mode VTR-menu insert by RGB DVF makes it’s own menues M2 makes Teletext OSD graphic Automatic contrast control PAP - (Picture And Picture) TAP - (Teletext And Picture Split screen) Automatic format handling True 0 Bit Signal processing Electrical Curtains split vertical in on both outputs. During normally Power down no undesirable video phenomenon (e.g. uncontrolled video flash) are allowed on neither of the two outputs Electrical Curtains split vertical out on both outputs. During normally Power up no undesirable video phenomenon (e.g. uncontrolled video flash) are allowed on neither of the two outputs

Picture Formats

DVD Play back Region Adjustment

Options OSD On Screen Display

Features

Switch OFF

Switch On

Specification guidelines for service use

6.3

VisionClear technology

Adaptive black, Adaptive back light, Blue Stretch, Comb filter Digital Adaptive Dynamic Luminance Peaking Digital Adaptive Noise Reduction Digital Color Transient Improvement Film Mode, Vertical Peaking, Automatic Picture Control Source Quality Measurements, Dynamic Contrast Beo4 remote control English, Danish, Dutch, Spanish, Swedish, German, French, Italian English English With pin-code or disabled Level 2.5 teletext, approx. 2048 pages 9 memory pages per programme National Character set (WSS) Only US Market Modulator output to RF Link Amplifier (BeoLink Video Distribution) 47.7 - 855.25 MHz (in MHz step) Dual side band Mono System G: 5.5MHz (System can be set in Service Menu) System I: 6MHz (System can be set in Service Menu) System M: 4.5 MHz (System can be set in Service Menu) x 75 ohm aerial male

Operation Menu languages (User Menu) Menu languages (Customer Service Menu) Menu languages (Service Menu) PIN-code protection Teletext

Wide Screen Signalling Closed Captioning System modulator Frequency range Audio FM sound FM sound FM sound Connection Digital Video Frontend (DVF) EU DVB T/S: Terrestrial Plug Frequency range IF Bandwidth Control for active antenna COFDM (Orthogonal frequency division modulation) Spectrum Modulation Code rate Guard interval Symbol rate Compliance Satellite Plug Frequency range IF Bandwidth ODU control

IEC 69-2 coax connector 75 ohm 74 MHz to 862 MHz (Band 3, 4, 5) 7 & 8 MHz 5 V / 50 mA Power supply can be activated via setup menu 2K & 8K, hierachical and non-hierachical QPSK, 6QAM, 64QAM /2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 /32, /6, /8, /4 5 - 45 Msymb/sec Nordig Unified and IEC6226-

Modulation Outer Code Inner code Symbol rate Decoder

ICE 69-24 F-femail connector 75 ohm 950 MHz to 250 MHz 45 MHz DiSEqC level . (digital satellite equipment control) DC For switching between H/V polarizations 3.5 Volt +/- 5% max 450 mA 8.5 Volt +/- 5% max 450 mA Tone Control for low or high band selection 22KHz / 0.65Vpp +/- 0.25V duty cycle 50% +/- 0% QPSK Reed-Solomon (204, 88) Punctured convolutional code; FEC: /2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 5 - 45 Msymb/sec Video Audio MPEG2, MP@ML MPEG, 2-channel audio decoder, layer & 2 MPEG2, 2-channel audio decoder, layer 2 AC3 to S/Pdif loop-through

6.4

Specification guidelines for service use

Conditional Access

Common Interface according to EN5022 Number of slots one PCMCIA (Common Interface only). Embedded CA SmartCard slot CA support for Conax embedded. All other as common interface CA Power Supply 5 Volt 400 mA max.

US ATSC Terrestrial Tuning range IF Bandwidth Control for active antenna Modulation Symbol rate Compliance Cabel Tuning range IF Bandwidth Modulation Symbol rate Decoder

54 MHz to 806 MHz 6 MHz Not supported 8VSB 9.4 Mbit/sec ATSC A/53 rev.c, A/74

54 MHz to 864 MHz 6 MHz 64 QAM & 256 QAM 5057 Msps (Mode) or 536 Msps (Mode2) Video Audio MPEG2, MP@ML (480p), MP@HL (720p, 080i) Video formats all 8 according to ATSC A54a (ATSC A52a) AC3 stereo downmix Multichannel mode AC3 to S/Pdif loop-through

Conditional Access Peripheral Unit Controller

Not supported PUC, STB-C Control of up to seven units. (One projector) Supportet sources: See a complete list in the Bang & Olufsen Retail System: by downloading the Bang & Olufsen IR-Table Generator

IR: IR-IN MINI JACK

Secondary IR input - To be used in home cinema setup e.g. if a screen opens and block up normal IR traffic Pin out: See Connections In general BeoVision 7 is capable of driving up to seven IR-C (IR LEDs) for the purpose of sending remote control and AVL signals to external equipment such as STB decoders. M2 generate and controls the outputs. Pin out: See Connections Accuracy no less than ±2 minute per. year Adjustments and offset settings are saved in EEPROM Battery backup is required

PUC

System Watch

Supported Video Outputs: Possible Display support to choose Generic 852 * 480p Generic 024 * 768p Generic 280 * 720p Generic 366 * 768p Generic 920 * 080p Supported Projectors Samsung SP-H800 Seleco Sim 2 HT300 Seleco Sim 2 C3X Samsung SP-H700

Subject to change without notice

BeoSystem 3 Installation Guide Specification guidelines for service use

15 6.5

Video Input formats
Name of Video Input �ormat (UseCase) CVBS-576i-4:3 (1) CVBS-576i-16:9(1) CVBS-288p-4:3(3) CVBS-288p-16:9(3) CVBS-480i-4:3(1) CVBS-480i-16:9(1) CVBS-240p-4:3.(2) CVBS-240p-16:9.(2) YC-576i-4:3(1) YC-576i-16:9(1) YC-288p-4:3(3) YC-288p-16:9(3) YC-480i-4:3(1) YC-480i-16:9(1) YC-240p-4:3.(2) YC-240p-16:9.(2) RGBY-576i-4:3(1) RGBY-576i-16:9(1) RGBY-288p-4:3(3) RGBY-288p-16:9(3) RGBY-480i-4:3(1) RGBY-480i-16:9(1) RGBY-240p-4:3.(2) RGBY-240p-16:9.(2) YPbPr-576i-4:3(3) YPbPr-576i-16:9(3) YPbPr-576p-4:3(3) YPbPr-576p-16:9(3) YPbPr-720@50p(3) YPbPr-1080@50i(3) YPbPr-480i-4:3.(2) YPbPr-480i-16:9.(2) YPbPr-480p-4:3.(2) YPbPr-480p-16:9.(2) YPbPr-720@60p(1) YPbPr-1080@60i(1) RGBHV-480p-4:3.(2) RGBHV-480p-16:9.(2) RGBHV-600p-4:3.(2) RGBHV-768-4:3(1) RGBHV-768-16:9.(2) RGBHV-720@60p.(2) HDMI-576i-4:3(3) HDMI-576i-16:9(3) HDMI-576p-4:3(3) HDMI-576p-16:9(3) HDMI-720@50p(1) HDMI-1080@50i(1) HDMI-1080@50p(3) HDMI-480i-4:3.(2) HDMI-480i-16:9.(2) HDMI-480p-4:3.(2) HDMI-480p-16:9.(2) HDMI-720@60p(1) HDMI-1080@60i(1) HDMI-1080@60p.(2) HDMI-480p-4:3-sqr.pix. .(2) HDMI-480p-16:9 sqr.pix.(2) HDMI-600p-4:3.(2) HDMI-768-4:3.(2) HDMI-768-16:9.(2)

BeoSystem 3 Video Input formats
Type of input signal Vert. �req. No. of lines + scan “active” (“total”) 576i (625i) 50 Hz Composite Video 59.94 Hz 240p (262/263p) 576i (625i) 50 Hz 288p (312/313p) YC 59.94 Hz 480i (525i) 240p (262/263p) 576i (625i) 288p (312/313p) RGB-Y 480i (525i) 59.94 Hz 240p (262/263p) 576i (625i) 50 Hz 576p (625p) 720p (750p) YPbPr 59.94 Hz 480p (525p) 60 Hz 720p (750p) 1080i (1125i) 480p VGA 60 Hz 600p 768p 720p 576i 576p 720p 1080i 1080p 480i TMDS HDMI 59.94 / 60 Hz 480p 720p 1080i 1080p 480p 60 Hz 600p 768p 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 4:3 16:9 4:3 4:3 16:9 4:3 16:9 1080i (1125i) 480i (525i) 4:3 16:9 4:3 16:9 288p (312/313p) 480i (525i) Aspect Ratio1 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 Source Resolution2 (full frame) 720 x 576 720 x 288 720 x 480 720 x 240 720 x 576 720 x 288 720 x 480 720 x 240 720 x 576 TV 720 x 288 13.5 MHz 720 x 480 720 x 240 720 x 576 720 x 576 1280 x 720 1920 x 1080 720 x 480 720 x 480 1280 x 720 1929 x 1080 640 x 480 852 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 720 720 x 576 27 MHz 720 x 576 1280 x 720 1920 x 1080 720 x 480 720 x 480 720 x 480 16:9 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 640 x 480 852 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 74.25 MHz 74.25 MHz 148.5 MHz 25.175 MHz appr. 32 MHz 40 MHz 65 MHz appr. 86 MHz PC 27 MHz 74.25 MHz 148.5 MHz TV variable PC 74.25 MHz variable 74.25 MHz variable Pixel Clock3 Display format mode

13.5 MHz (luminance)

50 Hz

50 Hz

16:9

6.6

Specification guidelines for service use

CONNECTIONS MASTER LINK Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4-8 Pin 9 Pin 0 Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Data- -0.4V ±0.V Data+ +0.4V ±0.V ML sense N.C. ATI transmit ATI receive -supply voltage -7V to -5V (in St By -3V to -5V) +supply voltage +7V to +5V (in St By +3V to +5V) Audio -L V Bal, Rin 2.2MW, Rout 75W Audio +L V Bal, Rin 2.2MW, Rout 75W Audio -R V Bal, Rin 2.2MW, Rout 75W Audio +R V Bal, Rin 2.2MW, Rout 75W

POWER LINK Center , (Sub), 2, 3, 4, 5, 6

Pin Power up => 2.5V, OFF =< 0.5V Pin 2 Signal GND Pin 3 Audio L out 0V - 6.5V RMS Pin 4 Loudspeaker ON => 2.5V, OFF =< 0.5V Pin 5 Audio R out 0V - 6.5V RMS Pin 6 Data: High >3.5V, Low <0.8V Pin 7 Data GND Pin 8 Not used (Pin 3 and 5 are connected in the SUBWOOFER socket) (jacket: No connect) Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 0 Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 20 Pin 2 Pin 22 Pin 23 Pin 24 T.M.D.S.Data 2 T.M.D.S. Data 2 + T.M.D.S. Data 2/4 shield T.M.D.S. Data 4 T.M.D.S. Data 4 + DDC Clock DDC Data Analog vert. sync T.M.D.S. Data T.M.D.S. Data + T.M.D.S. Data /3 shield T.M.D.S. Data 3 T.M.D.S. Data 3 + +5V Power Ground Hot plug detect T.M.D.S. Data 0 T.M.D.S. Data 0 + T.M.D.S. Data 0/5 shield T.M.D.S. Data 5 T.M.D.S. Data 5 + T.M.D.S. Clock shield T.M.D.S. Clock + T.M.D.S. Clock –

DVI-D 2 x Display Output (1 used by LCD panel ) & 2

DVI-D plug

8 16 24

1 9 17

Y, PB, PR (3 x RAC Phono connectors)

Y in .0 Vpp incl. Sync. PB in 0.7 Vpp PR in 0.7 Vpp Input impedance 75 ohm ±0 %

Specification guidelines for service use

6.7

HDMI Input: 4 x Input A, B, C, D

Pin1

Pin19

Pin2

Pin18

Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 0 Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 0 Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5

T.M.D.S. Data 2+ T.M.D.S. Data 2 Shield T.M.D.S. Data 2T.M.D.S. Data + T.M.D.S. Data Shield T.M.D.S. Data T.M.D.S. Data 0+ T.M.D.S. Data 0 Shield T.M.D.S. Data 0T.M.D.S. Clock+ T.M.D.S. Clock Shield T.M.D.S. ClockCEC Reserved (N.C. on device) SCL SDA DDC/CEC Ground +5Volts Power Hot Plug Detect R Video 0.7V ±3dB 75W G Video 0.7V ±3dB 75W B Video 0.7V ±3dB 75W Not Connected GND R GND G GND B GND Not connected SYNC GND Not connected DDC SDA TTL level H SYNC TTL level V SYNC TTL level DDC SCL TTL level

VGA Input 1 x D-sub 15 pin female

15 10 5

11 6 1

EU – AV1, AV2, AV3 AV1

Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8

Pin 9 Pin 0 Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 20 Pin 2

Audio R Out 0.2 - 2Vrms <=kW Audio R In 0.2 - 2Vrms >=0kW Audio L Out 0.2 - 2Vrms <=kW Audio ground B ground Audio L in 0.2 - 2Vrms >=0kW B in 0.7V ±3dB 75W ±0% Inactive Source 0V - 2V 4:3 Source 9.5V - 2V 6:9 Source 4.5V - 7V 2 ways AVL G ground Not used G in 0.7V ±3dB 75W ±0% Not used R ground F.BL ground R in 0.7V ±3dB 75W ±0% F.BL in Logic 0 0V - 0.4V 75W ±0% F.BL in Logic V - 3V 75W ±0% CVBS Out ground CVBS in ground CVBS Out CVBS inVpp ±3dB incl. sync. 75W ±0% Ground

6.8

Specification guidelines for service use

SPDIF input

RCA phono Black 0.5 Vpp 75 ohm ± 0% Specified by IEC 60958 and IEC6937

PUC

Mini Jack Female IR-C output Contents: See Connections PUC Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Audio R Out 0.2 - 2 Vrms <=kW Audio R In 0.2 - 2 Vrms >=0kW Audio L Out 0.2 - 2 Vrms <=kW Audio ground B ground Audio L in 0.2 - 2 Vrms >=0kW B in 0.7V ±3dB 75W ±0% Inactive Source 0V - 2V 4:3 Source 9.5V - 2V 6:9 Source 4.5V - 7V ways AVL G ground Not used G in 0.7V ±3dB 75W ±0% Not used R ground F.BL ground R in 0.7V ±3dB 75W ±0% F.BL in Logic 0 0V - 0.4V 75W ±0% F.BL in Logic V - 3V 75W ±0% CVBS Out ground CVBS In ground CVBS Out CVBS in Vpp ±3dB incl. sync. 75W ±0% Ground

AV2

Pin 9 Pin 0 Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 20 Pin 2 SPDIF input

RCA phono Black Contents: See Connections SPDIF Mini Jack Female IR-C output Contents: See Connections PUC 3 x Phono connector Black Contents: See Connections Y, PB, PR inputs

PUC

Y, PB, PR inputs

Specification guidelines for service use

6.9

AV3

Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8

Pin 9 Pin 0 Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 20 Pin 2 SPDIF input

Audio R Out 0.2 - 2 Vrms <=kW Audio R In 0.2 - 2 Vrms >=0kW Audio L Out 0.2 - 2 Vrms <=kW Audio ground B ground Audio L in 0.2 - 2Vrms >=0kW B in 0.7V ±3dB 75W ±0% Inactive Source 0V - 2V 4:3 Source 9.5V - 2V 6:9 Source 4.5V - 7V ways AVL G ground Not used G in 0.7V ±3dB 75W ±0% Not used R ground F.BL ground R in 0.7V ±3dB 75W ±0% F.BL in Logic 0 0V - 0.4V 75W ±0% F.BL in Logic V - 3V 75W ±0% CVBS Out ground CVBS In ground CVBS Out CVBS in Vpp ±3dB incl. sync. 75W ±0% Ground

RCA phono Black Contents: See Connections SPDIF Mini Jack Female IR-C output Contents: See Connections PUC 3 x Phono connector Black Contents: See Connections Y, PB, PR inputs

PUC

Y, PB, PR inputs

US & JAP – AV1, AV2, AV3 AV1

CVBS input: RCA phono Black Contents: CVBS in .0Vpp ±3dB incl. sync 75W ±0% CVBS output: RCA phono Black Phono connector, Black Contents: CVBS Out .0Vpp ±3dB incl. sync 75W ±0% Audio L + R inputs: 2 x RCA phono Black Contents: Audio in 0.2 - 2Vrms >=0kW Audio L + R outputs: 2 x RCA phono Black Contents: Audio Out 0.2 - 2Vrms <=kW SPDIF input: RCA phono Black Contents: See Connections SPDIF input PUC IR-C output Contents: See Connections PUC output

6.0

Specification guidelines for service use

AV2

CVBS inputs: RCA phono Black Contents: CVBS in .0Vpp ±3dB incl. sync 75W ±0% CVBS outputs: RCA phono Black Contents: CVBS Out .0Vpp ±3dB incl. sync 75W ±0% Audio L + R inputs: 2 x RCA phono Black Contents: Audio in 0.2 - 2Vrms >=0 kW Audio L + R outputs: 2 x RCA phono Black Contents: Audio Out 0.2 - 2Vrms <=kW SPDIF input: RCA phono Black Contents: See Connections SPDIF input PUC IR-C output Contents: See Connections PUC output Y, PB, PR inputs: 3 x Phono connector Black Contents: See Connections Y, PB, PR inputs

AV3

CVBS input: RCA phono Black Contents: CVBS in .0Vpp ±3dB incl. sync 75W ±0% Audio L + R inputs: 2 x RCA phono Black Contents: Audio in 0.2 - 2Vrms >=0kW SPDIF input: RCA phono Black Contents: See Connections SPDIF input PUC IR-C output Contents: See Connections PUC output Y, PB, PR inputs: 3 x Phono connector Black Contents: See Connections Y, PB, PR inputs

EU, US, JAP – AV4, AV5, AV6 AV4 AV5 Used for internal DVD CVBS input: RCA phono Black Contents: CVBS in .0Vpp ±3dB incl. sync 75W ±0% Audio L + R inputs: 2 x RCA phono Black Contents: Audio in 0.2 - 2Vrms >= 0kW SPDIF input RCA phono Black Contents: See Connections SPDIF input IR-C output PUC (Periphery Unit Control) Contents: See Connections PUC output

Specification guidelines for service use

6.

AV6 (Camera)

CVBS input: RCA phono Black Contents: CVBS in .0Vpp ±3dB incl. sync 75W ±0% Audio L + R inputs: 2 x RCA phono Black Contents: Audio in 0.2 - 2Vrms >=0kW SPDIF input RCA phono Black Contents: See Connections SPDIF input IR-C output PUC Contents: See Connections PUC output S - Video connector Contents: See Connections S - Video input

S - Video

S - Video connector, black AV6 Camera input) GND pin and 2 Y in pin 3 .0Vpp ±3dB incl. sync 75W ±0% C in pin 4 .0 Vpp ±3dB 75W ±0%

Y, PB, PR inputs

3 x RCA Phono connector, Black Contents: Y in .0Vpp incl. sync, according to EIA 770.X ( X=,2,3) Green input PB in 0.7Vpp, according to EIA 770.X ( X=,2,3) Blue input PR in 0.7Vpp, according to EIA 770.X ( X=,2,3) Red input Rin = 75W ±0% RCA Phono connector, Black Specified by IEC 60958 and IEC6937 Contents: 0.5 Vpp 75W ±0% Minijack stereo Max .4 Vrms 30W Pin Shield: Shield Pin 2 Inner: Left Pin 3 Outer: Right

SPDIF

Headphone

PUC

1 3 2

Peripheral Unit Control, Controlled by M2 (or BtB) (AV - AV6) Minijack stereo, 50mA to IR transmitter Pin Shield : Shield Pin 2 Inner : IR out/ (or BtB STB) Pin 3 Outer : N.C./ (or BtB STB2)

Mains inlet

Live Neutral

Too see the different types of mains lead see exploded view in the Retail Ordering System

6.2

Specification guidelines for service use

Cinema Control DSUB9 male

1

5

6

9

Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 5 Pin 6* Pin 7* 9 Pin 8* Pin 9*

CTRL IN TTL (Not used - H.W. Ready) N.C. N.C. CTRL2 IN TTL (Not used - H.W. Ready) GND 1 Open Collector Output # Open Collector Output # Open 6 Collector Output # (Not used - H.W. Ready) Open Collector Output # (Not used - H.W. Ready)

*During power up and power down no changes are allowed on output #Limiting values: Voltage: 5V max. Current load: 00mA max. TTL Control (only controlled with Business to Business module)

1 3 2
RS232 Control (only controlled with Business to Business module)

Minijack stereo Pin Shield: Shield Pin 2 Inner: TX (output at BtB) Pin 3 Outer: RX (input at BtB)

1 3 2
IR-IN

Minijack stereo Pin Shield: Shield Pin 2 Inner: TX (output at BtB) Pin 3 Outer: RX (input at BtB)

1 3 2
IR 1 + 2 Control

Minijack stereo Pin Shield: Shield Pin 2 Inner: 5V Pin 3 Outer: Signal

1 3 2

Controlled by M2 (or BtB optional) Minijack stereo Pin Shield: Shield Pin 2 Inner: IR Pin 3 Outer: IR 2

Stand, 6 pin DIN

3

1

4

Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6

Ground Turn Left / Down Turn Right / Up Stand Position Feedback 0 - 5 V pulses 2 V Supply Ground

2

6

5

Type survey

6.13

6.13

Type survey

6.13

Type survey
BeoVision 7-40 MKIII Type Type no. Market DVD Zone 2 Video variant NEU B/G/ L/l’/I/D/K Analog setup Video system B/G Modulator system B/G Sound system Digital Setup DVF module type

NEU

9376 Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Faroe Islands, Finland, Germany, Greece, Greenland, Holland, Iceland, Israel, Italy, Kuwait, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Oman, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates 9377 Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand

3 2 EUM B/G/L/L’/I/ D/K I B/G/L/L’/I I B/G Default

DVF DVB-S/T Type: 4383 for all countries except United Kingdom United Kingdom use DVF DVB-S/T (MHEG) Type: 4384

GB FGB

9379 Ireland, South Africa, United Kingdom 9383 Bahrain, Egypt, France, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia 9380 Australia, New Zealand 9381 Bulgaria, Czech Repub., Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovak Rep. 9382 Azerbaijan, Botswana, Estonia, Georgia, Ghana, India, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Morocco, Nigeria, Pakistan, Russia, Ukraine, Uzbekistan

AUS EEU

4 2

NEU B/G/ L/L’/I/D/K

B/G B/G/D/K

5

HK CN US

9378 Hong Kong 9384 China 9370 Canada, USA 9371 Brazil, Dominican Republic, Mexico, Panama, St. Martin 9372 Taiwan

3 6 1 4

EUM B/G/L/L’/I/ D/K US-M

D/K/I

I CN On ()

M

M

Default

DVF ATSC

3 4 2 3 Japan-M US-M M M KR On (US-M) M DVF ISDB-T DVF ATSC

LAT J KOR

9373 Argentina, Chile, Peru, Uruguay 9374 Japan 9375 Korea

7.1

Wiring diagram

7.1

7.1

Wiring diagram

Wiring diagram
06

FFC_0.5mm 30/30pins

FFC_0.5mm 30/30pins

P1
GND 1 GND 2 5V_SB 3 5V_SB 4 GND 5 GND 6 H8_RESET~ 7 ATI_TX 8 ATI_RX 9 UART_SEL0 10 UART_SEL1 11 UART_SEL2 12 AVL_DATA_AV3 13 IIC_SEL0 14 IIC_SEL1 15 ML_TX 16 ML_RX 17 H8_SCL_2 18 H8_SDA_2 19 H8_SCL_1 20 H8_SDA_1 21 CSD_CLK 22 CSD_DATA 23 TILT 24 PS_ON~ 25 NOT_USED/5V_REF 26 NOT_USED 27 NOT_USED 28 NOT_USED 29 NOT_USED 30 FFC_0.5mm 30/30pins

W1

P3
GND GND 5V_SB 5V_SB GND GND H8_RESET~ ATI_TX_ ATI_RX_ UART_SEL0 UART_SEL1 UART_SEL2 AVL_DATA_AV3 IIC_SEL0 IIC_SEL1 ML_TX ML_RX H8_SCL_2 Audio H8_SDA_2 H8_SCL_1 H8_SDA_1 CSD_CLK CSD_DATA TILT PS_ON~ 5V_REF NOT_USED NOT_USED NOT_USED NOT_USED FFC_0.5mm 30/30pins
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

FFC 1mm 16/16pins

FFC 1mm 16/16pins

MicroFit 10/10pins

HD-Sub 15 Female on chassis bracket 15/15pins W26

MicroMatch 24/24pins

MicroMatch 24/24pins

P7
DVE_R_MAIN 16 GND 15 DVE_G_MAIN 14 GND 13 DVE_B_MAIN 12 GND 11 DVE_FB_MAIN 10 GND 9 DVE_R_SUB 8 GND 7 DVE_G_SUB 6 GND 5 DVE_B_SUB 4 GND 3 DVE_FB_SUB 2 GND 1 Switch FFC 0.5mm 30/30pins

> > > > > > > >

W20

P20
DVE_R_MAIN GND DVE_G_MAIN GND DVE_B_MAIN GND DVE_FB_MAIN GND DVE_R_SUB GND DVE_G_SUB GND DVE_B_SUB Digital GND DVE_FB_SUB GND FFC 0.5mm 30/30pins
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P24
VGA_RX_R GND VGA_RX_G GND VGA_RX_B GND VGA_RX_H GND VGA_RX_V GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< < < < <

Pe
1 6 2 7 3 8 13 10 14 4 9 11 12 5 15

P151
CAM_R_IN 1 CAM_GND_IN 2 CAM_L_IN 3 GND 4 HP_GND_SENSE 5 HP_R 6 HP_L 7 HP_SENSE 8 GND 9 NC 10 NC 11 GND 12 CAM_SPDIF+ 13 CAM_SPDIF- 14 GND 15 GND 16 CAM_STB 17 GND 18 CAM_Y 19 GND 20 CAM_C 21 GND 22 CAM_CVBS 23 GND 24 PH2mm 2/2pins

< < > > < > > > > > > > < > >< >< >< > > > > ><

uPH8-4 Microprocessor

05

14

DVE Video Engine
Molex 1.25 3/3pins

AVS Video

RED_VIDEO RED_GND GREEN_VIDEO GREEN_GND BLUE_VIDEO BLUE_GND H_SYNC SYNC_GND V_SYNC OPTIONAL DDC OPTIONAL SDA GND SCL

> > > > < < >

W10

P42
CAM_R_IN CAM_GND_IN CAM_L_IN GND HP_GND_SENSE HP_R HP_L HP_SENSE GND NC NC GND CAM_SPDIF+ CAM_SPDIFGND GND CAM_STB GND CAM_Y GND CAM_C GND CAM_CVBS GND PH2mm red. 2/2pins
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MicroMatch 8/8pins

MicroMatch 8/8pins Power

P36
DVD_ON GND 12V GND 12V GND 12V GND
8 7 6 5 4 3 2 1

> > > >

W13

P114
8 7 6 5 4 3 2 1

VGA Socket
59

DVD_ON GND 12V GND 12V GND 12V GND

74

DVD Supply

Camera

> > > > > >

MicroMatch 6/6pins

MicroMatch 6/6pins Audio

P37
GND DVD_R_IN GND DVD_L_IN GND GND
1 2 3 4 5 6

W13

P503
1 2 3 4 5 6

P28
VGA_DSDA GND VGA_DSCL
1 2 3

< <

>< <

P9
DISP_UART_RX2 H8_SCL_2D DISP_UART_TX2 H8_SDA_2D GND H8_SCL_2E DVE_ATI_UART_TX H8_SDA_2E DVE_ATI_UART_RX DVE_IRQ_UPH8~ GND DISP_UART_RX DISP_UART_TX GND GND AVS_SPDIF GND LIGHT_SENSE_RED LIGHT_SENSE_BLUE GND NC NC NC STB_C_SEL0 STB_C_SEL1 STB_C_SEL2 STB_C_IR~ NC NC GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

> > < >< > < >< > < > < > > >

W21

P22
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

P2
AVSW_RESET~ SL_CONFIG ML_MS ML_TRI ML_SENSE~ TURN_LEFT~ TURN_RIGHT~ CSD_OE INT4_AP~ INT0_AP~ DVE_IRQ_UPH8~ AVS_IOC_IRQ~ AV1_AVL_TX~ AV1_AVL_RX~ AV2_3_AVL_TX~ PL_DATA IR_RX~ IIC_SEL2 IGNORE~ EJECT SOUND_MUTE~ DVE_ON MAINS_FAIL_AVS~ CVBS_DET~ STAND_POSITION DVD_RESET AVL_DATA_AV2 CSD_CS1 NOT_USED DVD_IRQ~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mains Plug

> >< > > < > > > < < < < > < > > < > < > > > >< < <> <> > > ><

W2

P4
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

AVSW_RESET~ SL_CONFIG ML_MS ML_TRI ML_SENSE~ TURN_LEFT~ TURN_RIGHT~ CSD_OE INT4_AP~ INT0_AP~ DVE_IRQ_UPH8~ AVS_IOC_IRQ~ AV1_AVL_TX~ AV1_AVL_RX~ AV2_3_AVL_TX~ PL_DATA IR_RX~ IIC_SEL2 IGNORE~ EJECT~ SOUND_MUTE~ DVE_ON MAINS_FAIL_AVS~ CVBS_DET~ STAND_POSITION DVD_RESET AVL_DATA_AV2 CSD_CS1 NOT_USED DVD_IRQ~

< < < <

DISP_UART_RX2 H8_SCL_2D DISP_UART_TX2 H8_SDA_2D GND H8_SCL_2E DVE_ATI_UART_TX H8_SDA_2E DVE_ATI_UART__RX DVE_IRQ_UPH8~ GND DISP_UART_RX DISP_UART_TX GND AVS_SPDIF_GND AVS_SPDIF GND LIGHT_SENSE_RED LIGHT_SENSE_BLUE GND NC NC NC STB_C_SEL0 STB_C_SEL1 STB_C_SEL2 STB_C_IR~ NC NC GND

GND DVD_A_R GND DVD_A_L GND GND

MicroMatch 6/6pins

MicroMatch 6/6pins Control

P38
DVD_RESET SDA_2G GND SCL_2G 5V_SENSED DVD_IRQ~
1 2 3 4 5 6

P051
GND SPDIF+
1 2

W35

P51

> <> > < <

W13

P501
1 2 3 4 5 6

>

>

1 2

SPDIFSPDIF+

DVD_RESET RX/SDA GND TX/SCL OPTO/UD DVD_IRQ~

72

DVD Interface

MicroMatch 14/14pins

MicroMatch 14/14pins

Ps
4.8mm 1/1pins

W4

Fixed on DVE screening box
W36

P1
GND
1

57
GND

Status Display

12V-STAT GND 12V-STAT GND 12V-STAT GND SCL_1 GND SDA_1 GND RX GND TX 5V_SB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< < < < >< < > <

P70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PLUG JST PHR 10/10pins

12V-STAT GND 12V-STAT GND 12V-STAT GND SCL_1 GND SDA_1 GND STATUS_ATI_UART_RX GND STATUS_ATI_UART_TX 5V_SB

P39
DVD_FB GND DVD_CVBS GND DVD_B GND DVD_G GND DVD_R GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W74

PLUG JST PHR 10/10pins Picture

< < < < <

P502
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DVD_FB GND DVD_CVBS GND DVD_B GND DVD_G GND DVD_R GND

MicroMatch 8/8pins

MicroMatch 8/8pins Flash

FFC 1mm 18/18pins

FFC 1mm 18/18pins

D-Sub 9 male socket on chassis bracket 9/9pins

JST PHR 9/9pins

P40
NC DVD_FLASH_EN~ GND NC DVD_FLASH_CTS NC DVD_ATI_UART_RX DVD_ATI_UART_TX
8 7 6 5 4 3 2 1

W13

P516
8 7 6 5 4 3 2 1

Pf
CIN_CTRL_IN1 DISP_CTRL_RX_2 DISP_CTRL_TX_2 CIN_CTRL_IN2 GND CIN_CTRL_OUT1 CIN_CTRL_OUT2 CIN_CTRL_OUT3 CIN_CTRL_OUT4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

W28

P8
DVE_CVBS_MAIN 18 GND 17 DVE_CVBS_SUB 16 GND 15 DVE_CVBS_TXT 14 GND 13 DVE_Y_MAIN 12 GND 11 DVE_C_MAIN 10 GND 9 NC 8 GND 7 DVE_Y 6 GND 5 DVE_Pb 4 GND 3 DVE_Pr 2 GND 1 MicroMatch 20/20pins

> > > > > > > >

W22

P21
DVE_CVBS_MAIN GND DVE_CVBS_SUB GND DVE_CVBS_TXT GND DVE_Y_MAIN GND DVE_C_MAIN GND NC GND DVE_Y GND DVE_Pb GND DVE_Pr GND MicroMatch 20/20pins
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cinema Socket

FFC 0.5mm 30/30pins

FFC 0.5mm 30/30pins

> < > < < < > <

P139
1 2 3 4 5 6 7 8 9

> > > <

CIN_CTRL_IN1 CIN_CTRL_OUT1 DISP_CTRL_RX_2 CIN_CTRL_OUT2 DISP_CTRL_TX_2 CIN_CTRL_OUT3 CIN_CTRL_IN2 CIN_CTRL_OUT4 GND

NC FLASH_E_UPP~ GND_IF +5V NC NC ATX_RXD ATX_TXD

P26
GND DSM_I2S_BCLK_N DSM_I2S_BCLK_P GND DSM_I2S_WCLK_N DSM_I2S_WCLK_P GND DSM_I2S_DATA0_N DSM_I2S_DATA0_P GND DSM_I2S_DATA1_N DSM_I2S_DATA1_P GND DSM_I2S_DATA2_N DSM_I2S_DATA2_P GND DSM_I2S_DATA3_N DSM_I2S_DATA3_P GND SPDIF_IN_N SPDIF_IN_P GND HDMI_MUTE SIGNAL_VALID SIGNAL_SELECT DOWNMIX_INHIBIT NC NC GND GND
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

W8

P14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MicroMatch 24/24pins

MicroMatch 24/24pins

> > > > > > > > > > > > > > >

P18
Shaver Plug 2/2pins

W5

P6

W3

> >

P23
1 2

NEUTRAL LIVE

04

Power Supply
JST PHR 3/3pins

< < >

P185
1 2 3

FAN2FAN2+ FAN2_TACHO_IN

JST PHR 3/3pins

< < >

P184
1 2 3

FAN1FAN1+ FAN1_TACHO_IN

GND 5V_SB GND MAINS_FAIL~ PS_ON GND 6V_BUS 6V_BUS GND -12V_BUS GND GND 12V_BUS 12V_BUS GND 12V_BUS 12V_BUS GND 12V_BUS 12V_BUS GND 12V_BUS 12V_BUS GND

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

> > < > > > > > > > > > > >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GND 5V_SB GND MAINS_FAIL~ PS_ON GND 6V_BUS 6V_BUS GND -12V_BUS GND GND 12V_BUS 12V_BUS GND 12V_BUS 12V_BUS GND 12V_BUS 12V_BUS GND 12V_BUS 12V_BUS GND

P16
GND DVE_12V GND DVE_12V GND DVE_12V GND DVE_12V GND -12V_BUS GND 6V_BUS GND 6V_BUS GND DVE_ON GND MAINS_FAIL_DVE~ 5V_SB GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

W23

P23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

> > > > > > > >< > >

MicroMatch 24/24pins

MicroMatch 24/24pins

GND +12V GND +12V GND +12V GND +12V GND -12V GND +6V GND +6V GND DVE_ON GND MAINS_FAIL~ 5V_SB GND

GND I2S_IN_BCLK_N I2S_IN_BCLK_P GND I2S_IN_WCLK_N I2S_IN_WCLK_P GND I2S_IN_DATA0_N I2S_IN_DATA0_P GND I2S_IN_DATA1_N I2S_IN_DATA1_P GND I2S_IN_DATA2_N I2S_IN_DATA2_P GND I2S_IN_DATA3_N I2S_IN_DATA3_P GND SPDIF_IN_N SPDIF_IN_P GND HDMI_MUTE SIGNAL_VALID SIGNAL_SELECT DOWNMIX_INHIBIT NC NC GND GND

MicroMatch 8/8pins

MicroMatch. 8/8pins

P141

W4

60

IR Receiver

IR_RX GND 5V_IR LIGHT_SENSE PT_LED STBY_LED LIGHT_SENSE_BLUE B2B_IR

1 2 3 4 5 6 7 8

> < > >< < > >

P71
1 2 3 4 5 6 7 8

JST PHR BLUE 2/2pins P153 SPDIF- 1 SPDIF+ 2

< <

W14

JST_PHR 3/3pins P507 1 NC 2 SPDIF3 SPDIF+

IR_RX GND 5V_IR LIGHT_SENSE PT_LED STBY_LED LIGHT_SENSE_BLUE B2B_IR

MicroMatch 12/12pins

MicroMatch 12/12pins

P75
GND BLV_ON MAINS_FAIL~ GND RX_PIM TX_PIM GND 12V-PIM 12V-PIM 12V-PIM GND AUX-PIM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W4

P135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

< > > < > > > >

61

MicroMatch 4/4pins

MicroMatch 4/4pins

P002
GND +5V NC IR_RX
1 2 3 4

W17

P17

BtB Business To Business

> < <

4 3 2 1

B2B_IR_GND NC NC B2B_IR

14

JST PHR 3/3pins

P004
GND 1 IR_OUT_7 2 IR_OUT_8 3 JST PHR 3/3pins

AVS Audio Video Switch
> >
Molex 1.25 10/10pins

GND BLV_ON MAINS_FAIL~ GND RX_PIM TX_PIM GND 12V-PIM 12V-PIM 12V-PIM GND AUX-PIM

03

PIM Panel Interface Module
W12 GND

32

Spade 1/1pins

P7320
GND
1

P79

W10

01 FAN2 FAN1

Tuner

+12V +12V +6V 5V_SB RXD GND TXD POWER_ON RESET~ DVF_L_IN AGND DVF_R_IN GND DVF_CVBS GND GND GND GND SDA SCL GND

IEC/F-CONN female 2/2pins

IEC/F-CONN_Tuner 2/2pins

Pa
RF_IN GND
1 2

>

W42

PTU
1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

< < < < < > < < > > > > > > >

P11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DSM Digital Sound Module

P005
GND 1 IR_OUT_5 2 IR_OUT_6 3 JST PHR 3/3pins

> >

W15

P46

TUNER2_12V TUNER2_12V 6V_BUS 5V_SB TUNER2_TX GND TUNER2_RX TUNER2_ON TUNER2_RESET~ TUNER2_L_IN TUNER2_GND_IN TUNER2_R_IN GND TUNER2_CVBS GND GND GND GND H8_SDA_2B H8_SCL_2B GND

FFC 0.5mm Molex 52559-2652 26/26pins

FFC 0.5mm Molex 52689-2687 26/26pins

P44
HP_SENSE DSM_ON GND PL_DATA MUTE~ GND H8_SCL_1 H8_SDA_1 GND DSM_ATI_UART_RX DSM_ATI_UART_TX GND DSM_GND DSM_L_OUT DSM_R_OUT GND NC NC HP_GND_SENSE HEADPHONE_L HEADPHONE_R GND DSM_L_IN DSM_R_IN GND GND
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

> > > > > >< > < >< > > < < > < < < <

W8

> > > > >< >< > < > > < < < < < <

P12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

P006
GND 1 IR_OUT_3 2 IR_OUT_4 3 JST PHR 3/3pins

>< <

RF_IN GND
MicroMatch 24/24pins

MicroMatch 24/24pins

HEADPHONE_SENSE DSM_ON GND PL_DATA MUTE~ GND SCL SDA GND UART_RX UART_TX GND GND_SENSE LINE_L_IN LINE_R_IN GND SPEAKER_L SPEAKER_R HP_GND_SENSE HEADPHONE_L HEADPHONE_R GND LINE_L_OUT LINE_R_OUT GND GND

> >

> > > > > > > >

P007
GND 1 IR_OUT_1 2 IR_OUT_2 3 JST PHR 3/3pins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GND CAM_STB(1) PC_STB(2) AV3_STB AV4_STB AV1_STB AV2_STB GND HOTEL_STB1 HOTEL_STB2

MicroMatch 8/8pins

MicroMatch 8/8pins

P65
GND BLV_ON TACHO_ERR 12V_SENSE GND_SENSE HEAT_ERR UP_FAN_CTRL GND
1 2 3 4 5 6 7 8

W29

P113
1 2 3 4 5 6 7 8

> >

4.8mm 1/1pins

P010
W37 GND 1 I/O_5 2 I/O_6 3 JST PHR 3/3pins

P1
GND
1

>< ><

Molex 1.25 15/15pins

> < > > < >

GND BLV_ON TACHO_ERR 12V_SENSE GND_SENSE HEAT_ERR UP_FAN_CTRL GND

04

Power Supply

W16

P47

GND

P008
GND 1 ATI_RS232_OUT 2 ATI_RS232_IN 3 JST PHR 3/3pins

>< >< > < > < >< >< >< >< > < >< >< >< ><

P011
GND 1 I/O_3 2 I/O_4 3 JST PHR 3/3pins

P80
+12V +12V +6V 5V_SB RXD GND TXD POWER_ON RESET~ DVF_L_IN IEC/F-CON female AGND 2/2pins DVF_R_IN Pb GND 1 ANT_TER DVF_CVBS 2 GND GND Optionally DVF_B installed GND DVF_G Not for Japan GND F-CON female DVF_R 2/2pins GND Pc SDA 1 ANT_SAT SCL 2 GND GND

21

Socket Panel

DVF Digital Video Frontend

IEC/F-CON female 2/2pins

Pb
ANT_TER GND
1 2

>

W40

F-CON female 2/2pins

Pc
ANT_SAT GND
1 2

>

W41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W6

< < < < < > < < > > > > > > >

P10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

>< <

TUNER1_12V TUNER1_12V 6V_BUS 5V_SB TUNER1_TX GND TUNER1_RX TUNER1_ON TUNER1_RESET~ TUNER1_L_IN TUNER1_GND_IN TUNER1_R_IN GND TUNER1_CVBS GND TUNER1_B GND TUNER1_G GND TUNER1_R GND H8_SDA_2A H8_SCL_2A GND
JST PH

MicroMatch 8/8pins

MicroMatch 8/8pins

P45
5V_SB GND GND AVS_12V AVS_12V GND GND 5V_SB
8 7 6 5 4 3 2 1

> > > >

W8

> > > >

P13
1 2 3 4 5 6 7 8

P009
GND 1 AIT_TTL_OUT 2 AIT_TTL_IN 3 JST PHR 3/3pins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GND B2B_I/O_5 B2B_I/O_6 GND B2B_RS232_OUT B2B_RS232_IN GND B2B_I/O_3 B2B_I/O_4 GND B2B_TTL_OUT B2B_TTL_IN GND B2B_I/O_1 B2B_I/O_2

+5V_SB GND GND +12V +12V GND GND +5V_SB

P012
GND 1 I/O_1 2 I/O_2 3 MicroMatch 8/8pins

Molex 1.25 2/2pins

Molex 1.24 2/2pins

P43

>< >< >< < < <
W18

NTC_EXT 3V3
MicroMatch 8/8pins

1 2

< >

W39

P1
1 2

NTC

NTC_EXT 3V3

(Temperature sensor LCD)
MicroMatch 4/4pins

MicroMatch 10/10pins

MicroMatch 10/10pins

P001

P5
8 7 6 5 4 3 2 1

P63
MOD_CVBS 10 MOD_R 9 MOD_L 8 GND 7 GND 6 NC 5 MOD_ON/~O~F~F 4 6V_BUS 3 H8_SDA_2A 2 H8_SCL_2A 1

> > > > > <> >

W10

P300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JST PH IEC/F-CON male 2/2pins

2/2pins

2/2pins

CVBS_IN AF_R AF_L GND GND NC ON/~O~F~F SUPPLY SDA SCL

63

System Modulator

Optionally installed

SDA SCL GND 14V NC 5V_SB NC NC

1 2 3 4 5 6 7 8

H8_SDA_1 H8_SCL_1 GND AVS_12V NC 5V_SB NC NC

P1401
ATI_RX GND ATI_TX GND
1 2 3 4

P81
GND SPDIF
1 2

W7

P48
1 2

Pd
RF_OUT GND
1 2

>

TUNER1_SPDIFTUNER1_SPDIF+

2/2pins RCA

W11

<

P301
1 2

<

RF_OUT GND

Optionally installed

Wiring diagram

7.2

7.2

Wiring diagram

7.2

Wiring diagram

77

72
MicroMatch Plug 6/6pins P508 GND 1 OPEN/SDA2 2 JST, PH2mm 4/4pins Plug/Socket/Solder CLOSE/SCL2 3 OPTO/UD 4 P204 HALL/+14V 5 1 V+3D PWM/GND_LOAD 6 2 RXD 3 TXD 4 GND_IF

Plug MicroMatch 6/6pins Plug P525 1 GND_LOAD 2 OPEN/SDA2 3 CLOSE/SCL2 4 OPTO/UD 5 HALL/+14V 6 PWM/GND_LOAD

FFC 6/6pins P526
6 5 4 3 2 1

DVD Main
JST, PH2mm Plug 4/4pins C204 V+3D 1 RXD 2 TXD 3 GND_IF 4 FFC_1mm Plug 12/12pins C102 V+5S 12 U+ 11 U- 10 V+ 9 V- 8 W+ 7 W- 6 GND 5 U 4 V 3 W 2 INSIDE 1

DVD Interface

W66

< > <

W59

< > <

>< > < >

GND_L GND_L GND_L LIGHT LIGHT LIGHT

> > >

FFC 6/6pins Plug P170 1 GND 2 GND 3 GND 4 LIGHT 5 LIGHT 6 LIGHT

79

Light

MicroMatch Plug 8/8pins FFC 1mm 24/24pins Plug

> > > > > > > > > > >

W60

> > > > > > > > > > >

FFC_1mm 12/12pins Plug P102 12 V+5S 11 U+ 10 U9 V+ 8 V7 W+ 6 W5 GND 4 U 3 V 2 W 1 INSIDE

FFC 1mm Plug 24/24pins

P527
1 2 3 4 5 6 7 8

P505
GND F/A VREF VCC E/C D/B2 C/B3 SW RF B/B4 A/B1 VR650 VRCOM VR780 GND LD780 PD LD650 GND GND TRKG_DRV TRKG_RTN FOCS_DRV FOCS_RTN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W66

P520
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

> < > >< < >< < < < > < >< >< > < > > < > <

FFC_1mm Plug 4/4pins

C103
4 3 2 1

ST1-_P ST1+_P ST2+_P ST2-_P

> > > >

W61

> > > >

FFC,1mm 4/4pins Plug P103 4 ST1-_P 3 ST1+_P 2 ST2+_P 1 ST2-_P

FFC, 0.5mm Plug 24/24pins

FFC, 0.5mm Plug 24/24pins

> > < >< < >< < < < > >< >< >< >< > >< > >< >< > < > <

GND F/A VREF VCC E/C D/B2 C/B3 SW RF B/B4 A/B1 VR650 VRCOM VR780 GND LD780 PD LD650 GND GND TRKG_DRV TRKG_RTN FOCS_DRV FOCS_RTN

GND OPEN/SDA CLOSE/SCL 5V_SENSED +14V GND_M LIGHT GND_L

>< >< < > <

>< >< < > <

MicroMatch 8/8pins Plug P157 1 GND 2 OPEN/SDA 3 CLOSE/SCL 4 5V_SENSED 5 +14V 6 GND_M 7 LIGHT 8 GND_L

JST_2.0mm Plug 3/3pins P158 M1+ 1 M1- 2 GND_M 3

LCD Panel
> >

Motor
PH2mm Socket10/10pins PH2mm 10/10pins Socket

76

Plug

Loader Driver

Taitek 2/2pins P159 EJECT 1 < GND 2

Eject Switch
04

P116
24Vb 24Vb 24Vb 24Vb 24Vb GND GND GND GND GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W4

P138
24Vb 24Vb 24Vb 24Vb 24Vb GND 7 GND 8 GND 9 GND 10 GND
1 2 3 4 5 6

JST, S14B-PHA-SM-TB Socket 14/14pins

JST, S14B-PHA-SM-TB 14/14pins Socket

P136
24V_BL 24V_BL 24V_BL 24V_BL 24V_BL GND_BL GND_BL GND_BL GND_BL GND_BL NC BL_ON_/OFF DIM NC
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

FFC 1mm Plug 24/24pins

P522
GND F/A VREF VCC E/C D/B2 C/B3 SW RF B/B4 A/B1 VR650 VRCOM VR780 GND LD780 PD LD650 GND GND TRKG_DRV TRKG_RTN FOCS_DRV FOCS_RTN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C101
GND F/AP VREF_P P_VCC_P E/C_P D/B2_P C/B3_P SW_P RF_P B/B4_P A/B1_P VR650_P VRCOM_P VR780_P GND LD780_P PD_P LD650_P GND GND TRKG_DRV_P TRKG_RTN_P FOCS_DRV_P FOCS_RTN_P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W58

P101

> > > < < < > < < > > > > > > > > < > <

< > > < < < < < < < > > > > > > > < > <

< > > < < < < < < < > > > > > > > < > <

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GND F/AP VREF_P P_VCC_P E/C_P D/B2_P C/B3_P SW_P RF_P B/B4_P A/B1_P VR650_P VRCOM_P VR780_P GND LD780_P PD_P LD650_P GND GND TRKG_DRV_P TRKG_RTN_P FOCS_DRV_P FOCS_RTN_P

FFC 1mm Plug 20/20pins

FFC 1mm 20/20pins Plug

P504
GND INSIDE W V U GND WW+ VV+ UU+ V+5S GND GND ST2ST2+ ST1+ ST1GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

W66

P521

< > > < < < > < < > > > > > > > > > < > <

> > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > > > > >

1 GND 2 INSIDE 3 W 4 V 5 U 6 GND 7 W8 W+ 9 V10 V+ 11 U12 U+ 13 V+5S 14 GND 15 GND 16 ST217 ST2+ 18 ST1+ 19 ST120 GND

FFC 1mm 24/24pins Plug Pa 1 GND 2 F/A 3 VREF 4 VCC 5 E/C 6 D/B2 7 C/B3 8 SW 9 RF 10 B/B4 11 A/B1 12 VR650 13 VRCOM 14 VR780 15 GND 16 LD780 17 PD 18 LD650 19 GND 20 GND 21 TRKG_DRV 22 TRKG_RTN 23 FOCS_DRV 24 FOCS_RTN

Power Supply
95

> > > > >

W32

P021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

08

Mechanism

Decoupling

> >

24V_BL 24V_BL 24V_BL 24V_BL 24V_BL GND_BL GND_BL GND_BL GND_BL GND_BL NC BL_ON_/OFF DIM NC

Backlight Inverter

MicroMatch 4/4pins Socket

P139
1 2 3 4

GND BL_ON_/OFF DIM GND

FFC_1mm Plug 4/4pins P524 ST2-B 1 ST2+B 2 ST1+B 3 ST1-B 4 FFC_1mm Plug 12/12pins P528 V+5S 1 U+ 2 U- 3 V+ 4 V- 5 W+ 6 W- 7 GND 8 U 9 V 10 W 11 INSIDE 12

> > > >

> > > >

FFC_1mm 4/4pins Solder Pb 1 ST2-B 2 ST2+B 3 ST1+B 4 ST1-B FFC_1mm 12/12pins Solder MicroMatch 4/4pins Socket

PH2mm Socket 15/15pins

P803
Vdd(12V) Vdd(12V) Vdd(12V) Vdd(12V) Vdd(12V) GND_TCON GND_TCON GND_TCON GND_TCON GND_TCON GND_TCON GND_TCON GND_TCON GND_TCON GND_TCON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

W33

P801

FFC. 1mm Plug 13/13pins

FFC, 1mm 13/13pins Plug

73

> > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > >

Pc

C951
GND MCLK GND LRCLK GND DATA0 GND NC GND NC GND BCLK A_GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

W57

P951

> <

> <

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

>< ><

>

>

GND MCLK GND LRCLK GND DATA0 GND NC GND NC GND BCLK A_GND

Mechanism Interface

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V+5S U+ UV+ VW+ WGND U V W INSIDE

05

< <

1 2 3 4

GND BL_ON_/OFF DIM GND

Digital Video Engine
DVI-Output Socket 32/32pins DVI-Input 32/32pins Socket

P53
DVI_A_TX2_N DVI_A_TX2_P GND NC NC DVI_A_DSCL DVI_A_DSDA NC DVI_A_TX1_N DVI_A_TX1_P GND NC NC 5V_DDC GND DVI_A_HPD DVI_A_TX0_N DVI_A_TX0_P GND NC NC GND DVI_A_TXC_P DVI_A_TXC_N GND GND NC NC NC NC GND GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 C1 C2 C3 C4 C5 C6

W34

P134
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 C1 C2 C3 C4 C5 C6

MicroMatch Plug 4/4pins

P3
1 2 3 4

MicroMatch 4/4pins Plug

FFC, 1mm Plug 25/25pins

FFC, 1mm 25/25pins Plug

C901
NC TRK_UP DVD_MUTE VDET GND GND ACK MDATA SDATA SCLK XREADY XDVORST DVDPOWER GND GND DOUT GND GND GND_M GND_M VPR+8M VPR+8M VPR+8 VPR+8 VDVD+12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

W56

P901

83

GND GND POSITION 14V_PWM

> > > > > < > < < < >

> > > > > < > < < < >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

< < < < <

< < < < <

NC TRK_UP DVD_MUTE VDET GND GND ACK MDATA SDATA SCLK XREADY XDVORST DVDPOWER GND GND DOUT GND GND GND_M GND_M VPR+8M VPR+8M VPR+8 VPR+8 VDVD+12

>< >< < >

Pa
1 2 3 4

GND GND POSITION 14V_PWM

Motor Stand Feedback

Motor Stand Control
FFC Plug 11/11pins

P2

JST 5/5pins

Plug

W51

DIN 5/6 pin
3

1 4

> <> < > >

P1 1 14V_STAND 2 GND 3 STAND_POSITION 4 5

HHWHW+ HVHV+ HUHU+ H+ U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

>< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ><

Motor

TX2_N TX2_P GND NC NC DSCL DSDA NC TX1_N TX1_P GND NC NC 5V_DDC GND DVI_A_HPD TX0_N TX0_P GND NC NC GND TXC_P TXC_N GND GND NC NC NC NC GND GND

03

> > > > > >< >< >< >< >< >< >< >< >< ><

MM, PH2mm, ect. 51/51pins Socket

P020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

PIM Panel Interface Module
PH2mm Socket 10/10pins

P804
RO_0_N RO_0_P RO_1_N RO_1_P RO_2_N RO_2_P ROCLK_N ROCLK_P RO_3_N RO_3_P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

> > > > > > > > > >

PH2mm Socket 12/12pins

P805
RE_0_N RE_0_P RE_1_N RE_1_P RE_2_N RE_2_P RECLK_N RECLK_P RE_3_N RE_3_P NC LVDS_SEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> > > > > > > > > >

TURN_LEFT~ TURN_RIGHT~

RING TONGUE 1/1pins SCREW

Pa
1

GND

><

W54

2

6

5

FFC, 1mm Plug 27/27pins

FFC, 1mm 27/27pins Plug

DIN MALE-FEMALE CONNECTION

C902
P/XI SQUEEZE VSEL2 VSEL1 ASPECT SC GND CVBS GND Sy GND Cy GND Cb GND Cr GND R GND G GND B GND NC NC NC NC
Plug
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

> > > > > > > > > > > > > >

W82

> > > > > > > > > > > > > >

P902
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

P/XI SQUEEZE VSEL2 VSEL1 ASPECT SC GND CVBS GND Sy GND Cy GND Cb GND Cr GND R GND G GND B GND NC NC NC NC

JST 6/6pins

W50

> <> < > >

P1
1 2 3 4 5 6

Plug

FFC Plug 11/11pins

P2
1 2 3 4 5 6

14V_STAND GND STAND_POSITION TURN_LEFT~ TURN_RIGHT~ NC

84

JST 5/5pins C104 LOAD- 1 LOAD+ 2 SW2 3 GND_IF 4 SW1 5

> > < <

W65

JST Plug 5/5pins P104 1 LOAD2 LOAD+ 3 SW2 4 GND_IF 5 SW1

MicroMatch Plug 24/24pins P500 VPR+8M 1 GND 2 VPR+8M 3 GND_M 4 VPR+8 5 GND_IF 6 VPR+8 7 GND_IF 8 VDVD+12 9 GND_IF 10 VDVD+12 11 GND_IF 12 +5V 13 GND_IF 14 +5V 15 GND_IF 16 -5V 17 GND_IF 18 -5V 19 GND_IF 20 +14V 21 GND_14V 22 +14V 23 GND_14V 24

< < < < < < < < < < < <

W70

< < < < < < < < < < < <

P103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MicroMatch 24/24pins Plug

Tilt

VPR+8M DVD_GND VPR+8M DVD_GND VPR+8 DVD_GND VPR+8 DVD_GND VDVD+12 DVD_GND VDVD+12 DVD_GND +5V DVD_GND +5V DVD_GND -5V DVD_GND -5V DVD_GND +14Ve GND +14Ve GND

Plug

DIN male 5/5 pins
P43 5 1 4 2 3

JST 5/5pins

Plug

HHWHW+ HVHV+ HUHU+ H+ U V W

7 8 9 10 11

74

14V_STAND GND STAND_POSITION TL~ TR~

DVD Supply

> >< < > >

W55

P1 1 2 3 4 5

>< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ><

W53

Vdd(12V) Vdd(12V) Vdd(12V) Vdd(12V) Vdd(12V) GND GND GND GND RO_0_N RO_0_P RO_1_N RO_1_P RO_2_N RO_2_P GND ROCLK_N ROCLK_P GND RO_3_N RO_3_P NC NC GND RE_0_N RE_0_P RE_1_N RE_1_P RE_2_N RE_2_P GND RECLK_N RECLK_P GND RE_3_N RE_3_P NC NC GND NC NC NC NC NC LVDS_SEL DCC_OPTION NC NC NC NC NC

Motor

Socket

MicroMatch 8/8pins

P802
GND GPIO_1 GPIO_2 GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6 GND Optional connector for future use and debugging
1 2 3 4 5 6 7 8

14V_STAND GND STAND_POSITION TURN_LEFT~ TURN_RIGHT~

RING TONGUE SCREW 1/1pins

Pa
1

GND

><

W54

14

AVS Audio Video Switch

7.3

Main block diagram / AVS

7.3

7.3

Main block diagram / AVS

CAM
YC

AV3
CVBS in R in Pr L in Pb

AV2
L out CVBS out R out R in L in CVBS in

AV1
CVBS CVBS out in L out R out R in L in

AV5
L in

CVBS S/PDIF in

IR 1+2

TTL

Y

ML

STB-C

CVBS

AV1 AV2 AV3 DVD AV5 PC AV6 Camcord AV4 Y+C AV6 Y+C VF1 uPH8 I2C VF2

IR reciever (incl. plug for
external) Watch

12V 6V 5V SB

Aplication µP

CONTR OL

8 Processor Module (incl. FEP)
5V_SB

STB-C Projec B2B R

RL +SPDIF CVBS RGB + FB Flash

IIC

Color temperature

Back light supply on/off

IIC

Internal DVD

Modulator

Back light on/ off

40" LCD PANEL
RF out

BL supply +24V

Back light dimming

Video L R HP S/PDIF STB-C

RS232 IR IN

STB-C

S/PDIF

STB-C

S/PDIF

Pb

Pr STB-C

R in

HDMI input

VGA input

Y

STB-C

S/PDIF

B
Stand

A

D

C

Projector
DVI-I

Center

1

2

3

4

5

6 (sub)

ANT. in

UHF. in

MAINS

10

I2C

CVBS AV3 12 x 8 CVBS cross point CVBS_DET switch for 6 CVBS CVBS Video MAIN SUB TXT AV1 AV2 Modulator

AVS BOARD

STB-C S/PDIF

Y Pb Pr

Y STB-C S/PDIF Pb

S/PDIF

Pr

HDMI DDC

HDMI DDC

HDMI DDC

HDMI DDC

uPH8

AV6
CVBS_DET

Y+C

4 uPH8

CVBS detect

Motor stand turn & tilt control

DVE BOARD
YPbPr

Y/C adder

DSM BOARD

HDMI / HDCP Rx1

HDMI / HDCP Rx2

YPbPr

PC ADC

Multi Channel Audio Decoder Module

Y AV4 AV6 C Y AV2 Pb AV3 Pr

2 2 2 2 2

YPbPr and Y/C switch

Y C Y Pb Pr

Y_MAIN C_MAIN

DVI/HDCP Tx 90
24 bit RGB-HV
3-state output SD main HD/PC main

IIC

Control

AVS_IOC

6

CVBS YC RGB +FB
YPbPr from DVF muxer

Main-Colordecoder RGB
IIC

HDTV PC SDTV1

IIC

Control

R AV1 AV2 AV3 G DVD B VF1 VF2 FB

6 6 6 6

24 x 8 cross point switch for RGB+FB

R G B FB R G B FB

CVBS RGB+FB

Sub-Colordecoder RGB

Bus exchange switch 4 to 2
SDTV2

SD sub HD/PC sub

De-interlacer Scaler Graphics Teletext CC and V-chip Picture µP
24 bit RGB-HV

Analog Tuner

Digital Tuner

Power Supply

3-state output

SUB MAIN

S/P-dif I2S

uPH8 I2C

I2C

DVI/HDCP Tx CVBS DVE FEP
DVI-I

SPDIF I2S

R L

8 8

Semibalanced input / input buffers DSM ML_IN

R L R L

8 8 2 2

24 x 16 cross point switch for Audio stereo

2 R 2 L 2 2 R L

AV1 & AV2 semibalanced output / output buffers DSM Modulator

2 R 2 L

AV1 AV2

IIC

Teletext M2

Digital Audio Switch I2S & (S/P-dif)
IIC

Sound Processor

IIC

uPH8 I2C

used in BS3 20 x 10
I2C

2 2

R L R L 8 Masterlink

ANALOG AUDIO
DVI to the PIM Module

HEAD PHONE

S P D I F

RS232

12V -12V 6V 5V SB PS ON

CVBS AUDIO

CVBS YPbPr AUDIO POWER RS232

BL on/off

IIC POWER

ML_I N uPH8/CSD

STB-C & On/Off

DVD eject

uPH8
EJECT

9 Masterlink

AV1 AV2 AV3 DVD AV5 PC AV6 Camcord VF1 SPDIF 16 VF2 4

POWER LCD PANEL

5V

-7V5

DVD_5V_SENSED

CSD

SPDIF 9 to 1 mux balanced input unbalanced output used in BS3 8x1

SPDIF

POWER

RS232

POWER AUDIO CVBS

POWER IIC

Mains fail

IIC POWER Status display

IR Auto contrast B2B IR Standby diode

PIM Module

Front-end uP controller

DC to DC Converter +12 to x2 +5V (5 + 12V switchable) 5V LVDS LVDS

DVI to LVDS converter.

Back light control

Back light on/off Bach light dimming

De-couplings Board

Block diagram – I2C

7.4

7.4

Block diagram – I2C

7.4

E2PROM
Addr: 0xA4

Real Time Clock
Addr: 0xA2

PCB14 Audio/Video Switch
(multimaster bus)

Bus 1

Addr: 0x60

Statusdisplay
UAR T from AVS IOC UAR T from AVS IOC
Addr: 0x68 Addr: 0x84 Addr: 0x6C

uPH8

A B C Bus 2 D E F G H Bus 2 A-H

H8S/2148B 128KByte Flash, 4KByte RAM 100-pin FP-100B 2F
Addr: 0x30

AVS IOC

DVF 1

DVF 2

B2B

DSM

2G
Addr: 0xE 0 Addr: 0xE 2 Addr: 0x96 Addr: 0x90 Addr: 0xE 6 Addr: 0xE 8 Addr: 0xC A Addr: 0xC 0 0x80 / 0x84 / 0x88 0x86 2A 0xAC Addr: 0xC 0 0x80 / 0x84 / 0x88 0x86 2B 0xAC

DVD Interface
Addr: 0x5C

2C A udio Switc h 1 A DG2128

2C A udio Switc h 2 A DG2128

2C

2C

2C

2C

2A

CVBS Switch 1
T EA 6425D

CVBS Switch 2
T EA 6425D

RGB Switch 1
A DG2128

RGB Switch 2
A DG2128

Modulato r / S plitte r

A nalog T V 1 Tuner , MS P, IF, E2P ROM

A nalog T V 2 Tuner , MSP, IF, E2P ROM

12V

-12V

6V

-6V

Addr: 0x22

Addr: 0x34

2D Te letext (M2) SDA6000 128-pin MQFP128

2E H8S/2148B 128KByte Flash, 4KByte RAM 100-pin FP-100B

PCB05 Digital Video Engine
I2C
Addr: 0x60 0x68 Addr: 0x62 0x6A
Controlled by DVE FEP

DVE FEP

DCDC C onverter

HDMI/HDCP Rx1 UART SiI9031

HDMI/HDCP Rx2 SiI9031

Addr: 0x9C

Y PbPr/ V GA A DC TDA8759A
Addr: 0x72 0x7A
74HC4053 Controlled by DVE FEP I2C switch

1.5V

1.8V

2.5V

2.6V

3.3V

5.0V

DDC I2C 74HC4053

DDC I2C 74HC4053 74HC4053

DDC I2C

DDC I2C 74HC4053

DDC I2C

Addr: 0x76 0x7E

PW PW318C 379-pin PBGA

I2C switch

I2C switch

I2C switch

I2C switch

DVI/HDCP Tx1 (HDMI) DVI/HDCP Tx2 (HDMI)
SiI9030 SiI9030

B HDMI

A HDMI

C HDMI

D HDMI

E2P RO M M24C02

EDID A

E2P RO M M24C02

EDID B

E2P ROM
8342519

EDID C

E2P ROM M24C02

EDID D

EDID VGA
E2P ROM M24C02

DVS FPGA
XC2PV4

Addr: 0xA0

Addr: 0xA0

Addr: 0xA0

Addr: 0xA0

Addr: 0xA0

I2C
Addr: 0xA0 Addr: 0x42 0x4A Addr: 0x40 0x48 Addr: 0x68
Controlled by DVE FEP

E2PROM
M24C02

DCD Main SAA7119E 156-pin BGA156

DCD Sub SAA7119E 156-pin BGA156

8-pin

SAA4979H 128-pin QFP128

BESIC

Digital Audio Switch I2S & (S/PDIF)

7.5

Block diagram – Flash overview

7.5

7.5

Block diagram – Flash overview

PCB14 Audio/Video Switch
Rx

I2C

AVS IOC

UART

2 bit

H8S/2148B UART 1Mbit / 128KByte uPH8-4 8002450
UART

2 bit

DVF FEP1
64Mbit / 8MByte

Switch ctrl

Tx

DVF FEP2
1 bit UARTS on AVS IOC must be tristated when using this switch !!!

64Mbit / 8MByte

Switch ctrl Y7

Master Link
RS232 PC_RX PC_TX

1 bit

Y1 Y4 Y0

2 bit 2 bit

RS232 Driver

B2B

UART

2 bit Tx, Rx ATI_TX ATI_RX

Y3 Y5 Y6 Y2

2 bit 2 bit

PC

Pin 9 and 10

2 bit

Display control DISP_CTRL_TX RS 232 DISP_CTRL_RX

2 bit

RS232 Driver

Tx, Rx DISP_UART_RX2

PCB03 PIM

DISP_UART_TX2

DVE_ATI_UART_RX DVE_ATI_UART_TX

DISP_UART_RX2

DISP_UART_TX2

DISP_UART_RX DISP_UART_TX

DVE_ATI_UART_RX DVE_ATI_UART_TX

DSM

2 bit

2 bit 2 bit

PCB05 Digital Video Engine
1 bit FEP_RX2 1 bit Switch ctrl. Rx PW_COM_RX PW_COM_TX 2 bit

DVD Interface

UART

B 2 bit

A 1 bit FEP_TX2

UART
Tx

H8S/2148B 1Mbit / 128KByte

DVE FEP

SPI UART
FEP_RX1 FEP_TX1

PW PW318B 8Mbit / 1MByte (16Mbit / 2MByte)

M2_FLASH _TX M2_FLASH _RX

2 bit 10 pin micro match. Debug & Low Level flash interface DVE FEP & M2

Status display

SPI

XC2PV4 4Mbit / 512KByte

DVS FPGA

Teletext (M2) SDA6000 8Mbit / 1MByte

A

B

Block diagram – Power Supply

7.6

7.6

Block diagram – Power Supply

7.6

Live part
GND p Standby SMPS P

Insulation barrier
GND
24 5 V SB 5 V STBY. 22 5 V STBY. Mains fail 21 GND Mains Fail PS ON 12 V BUS 12 V BUS 16 6 V BUS 6 V BUS 23

P18

2 x Flyback converter 5 V, 12 and 13 V e

P23
P23 1

400 Vp 13.6 Vdc (TV ON) 12 Vdc (TV ON) +400 Vp +400 Vp GND p

Mains Inlet

Neutral

Mains Filter
F220 T5A

PS ON

20 19 18 17

P23 2

Live

PFC Control Curcit

-12 V BUS 15 14

12 V DC Supply l
1x Serie Resonant Converter 13.6 V DC Supply PFC CCM Power Factor Correction, Continuous Conduction mode 400 Vp 13.6 V GND p 12 Vdc 12 V BUS 12 V BUS 12 Vb 12 V sense GND sense GND 12 V BUS 12 V BUS 12 V BUS 12 V BUS 12 V BUS 12 V BUS

12 11 10 9 8 7 6 5 4

24 V DC Supply p
1x Serie Resonant Converter 400 Vp 12 Vdcp GND p 24 Vb GNDb 24 Vc
24 V ON 4

12 V BUS 12 V BUS

3 2 1

GND 12 Vb 24 V TV GNDa Back-light ON

24 V TV GND 11 24 Vb 24 Vb 24 Vb 24 Vb

P116
1 2

4 5 6 7 8 9 10 12

DC / DC Converter
System fan control and Heat error

24 Vb GND GND 6 V BUS GND

12 V BUS GND 5 V STBY PS ON Back-light ON PWM OUT

6 V BUS -12 V BUS

P113
1 Back-light on 2 Tacho error 3 4 5 6 7 8

GND GND GND

vcc

Tacho error Heat error µP fan ctrl FAN FAN + Tacho 1 Tacho 2

12V Sense GND Sense Heat Error µP fan-ctrl Fan-ON

Reg

OR A+B

12 V 12 V

Fan Fan +

BV 7 AVS

P184
1 2

FAN 1

Temp sensor

Tacho a 3 Fan Fan + 1 2

FAN 2

Tacho b 3

LCD Back-Light

3

BV7 AVS

13

7.7

Block diagram – PCB74, DVD Supply / DVD

7.7

7.7

Block diagram – PCB74, DVD Supply / DVD

14V Switch/ Galvanic insolated

14Ve

23, 21

2, 4, 6

12V GND DVD_ON

P114
From PCVB14, AVS P36

7, 5, 3, 1 8

Galvanic insulated resonance converter

14V_DVD GND_DVD

Linear voltage regulator 12V

VDVD+12 GND_DVD

9, 11 All even pin’s

DC-DC conv. 8V

VPR+8M GND_DVD Sync

1, 3 All even pin’s

P103
To DVD Interface P500
VPR+8 GND_DVD

+8V
DC-DC conv. 8V

5, 7 All even pin’s

-5V
Linear voltage regulator 5V

+5V GND_DVD -5V GND_DVD

13, 15 All even pin’s 17, 19 All even pin’s

P501 P516

µP-H8
IIC BUS

PCB72, DVD Interface FEP
Pioneer Bus Squeeze

PCB77, DVD Main P503 P500 P507
Audio L / R

Audio DAC

I²S + XMute

Servo Processor

PCB73 Mechanism Interface
OPU signals Sledge

PCB95 DVD Mechanism

DVD_Supply SPDIF

S2B

I²S

TTM

SPDIF

SPDIF

MPEG Decoder

FB RGB CVBS 5 V-Sense DVD_Supply IIC

P502

Video Filters

RGB & Y/C

PCB76, Loader

DVD_Supply

14 V

Block diagram – DVE

7.8

7.8

Block diagram – DVE

7.8

P22 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DVE_B_SUB DVE_FB_SUB

IC300
x-port

STB_C

4bit 2bit

7 bit Ctrl 22 bit Addr. 16 bit Data (100Mhz)

13 14 15 16

17 bit RGB R: 5bit,G:6bit, (16bit video) B:5bit,CLK:1bit Output, for testing

4 bit 4bit 8bit 16bit

Option bus

7 bit

2 bit
Memory Misc Main Memory Port

From AVS (Analogue RGB) 18-pins P21 FFC 1.0mm DVE_CVBS_MAIN 1 GND 2 DVE_CVBS_SUB 3 GND 4 DVE_CVBS_TXT 5 GND 6 7 DVE_Y_MAIN 8 GND 9 DVE_C_MAIN 10 GND 11 NC 12 GND DVE_Y 13 GND 14 15 DVE_Pb 16 GND 17 DVE_Pr 18 GND From AVS (Analog CVBS, YP bPr, YC) P50

JTAG
No Boundery Scan Sync to M2 2 bit

HDTV3

Digital Video Switch 5 to 2 3.3V

PW I2C
32 bit Data

P W E2P ROM 256 x 8bit 8-pin SO8
M24C02

RD WR CS RES

6 bit Ctrl

23 bit Addr.

16 bit Data

IC180

9 bit Ctrl

13 bit Addr.

8bit

Boundery Scan, OK

JTAG

Flash interface

1.8V 3.3V

IC1400
XC2C32

SST39VF1602-70-4C-EK

PW Flash IC160 16Mbit Flash

CPLD

48-pin TSOP

EDID A E2PROM

M24C02 8-pin SO8
13 bit

IC612

I2C switch

2 bit DDC I2C

DVE I C
2

44-pin TQFP
1.8V 3.3V
7bit

PW SDRAM Logic Analyzer Interface 34-pins

K4H561638F / MT46V16M16

PW SDRAM 1 IC170 256Mbit DDR400

DVI Tx2

M2 Flash Programming UART

UART

HDTV2

37 bit (30 bit video 7 bit ctrl)

Port 1 SD sub HDTV2 sub

4 bit

2 bit

I2S

DVE I2C

( CLK: xxxMhz, T x: xxxMhz at 1080P)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DVE_R_MAIN GND DVE_G_MAIN GND DVE_B_MAIN GND DVE_FB_MAIN GND DVE_R_SUB GND DVE_G_SUB GND DVE_B_SUB GND DVE_FB_SUB GND

Sync to M2 From DVS

(27Mhz)

HSYNC, 2 wire VSYNC

4 Wire RGB, FB

2.5V

3.3V

3.3V M2 SDRAM 64Mbit IS42S16400 54-pin TSOP54

3.3V M2 Flash 8Mbit SST39VF800A 48-pin TSOP48

3.3V M2 SRAM debug 8Mbit (512kx16) K6F8016U3A 44-pin TSOP2 HDTV1 Logic Analyzer Interface 34-pins P601

SDTV2

37 bit (30 bit video 7 bit ctrl)

Port 0 SD main HDTV1 main

DVE_CVBS_TXT

uPH8 I2C
H8_SCL_2D H8_SDA_2D

5V to 3.3V Level converter

2 bit

Teletext (M2)
IC500 SDA6000 128-pin MQFP128

IC501

IC502

IC503

HDTV1

37 bit (30 bit video 7 bit c trl)

28bit 24bit video 4bit ctrl

DVI/HDCP Tx2 (HDMI) IC210
SiI9030 80-pin TQFP80

TX0-, TX0+ , TX1- ,TX1+, 13 bit TX2-, TX2+ , TXC- ,TXC+ DSCL, DSDA HPD 5 volt

PW318B 379-pin PBGA

3.3V

2 bit

SPI 3.3V

74HC4053 2 bit 29 bit (3 x 8bit RGB, YCbCr, YC) Q0 ... Q23 (DE, VSYNC, HSYNC, ODCK) HDMI HDTV1 Videobus (150Mhz clock & 75MHz data at 1080P)

DVS Flash

IS61LV25616AL10TL

PW SRAM IC160 4Mbit (256kX16)

P1701

66-pin TSOPII

2.6V
P55

Display1
DVI-D (B)

Display 2
DVI-D (A)
P54

44-pin TSOP
P1601 Prom Jet

HDMI
P51

B HDMI

R0X0-, R0X0+ , R0X1,R0X1+, R0X2-, R0X2+, R0XC-, R0XC+ R0PWR5V, DSCL0, DSDA0 13 bit 2 bit R1X0-, R1X0+ , R1X1- , R1X1+, R1X2-, R1X2+, R1XC-, R1XC+, R1PWR5V, DSCL1, DSDA1

IC1401/1402
4Mbit Flash 8-pin SO8
M25P40

(166 - 180Mhz)

K4H561638F / MT46V16M16

PW SDRAM 2 IC170 256Mbit DDR400

Max. Display resolution: 1920 x 1080p 2.6V

Display 1 used for LCD

IC600 SiI9031 144-pin TQFP e-pad

Debug Connector
SamtecTML 125-02-G-D-RA
Control of PW Flash programming PW (and PW Debug UART) H8_SCL_2E H8_SDA_2E PW_IRQ_DVE_FEP

66-pin TSOPII

9 bit (SD0, SD1, SD2, SD3, SPDIF) (SCK, WS, MCLKOUT, MUTEOUT)

HDMI HDTV1 Soundbus (I2S & SPDIF)

DDC I2C

48-pin TML

uPH8 I2C
2 bit

PW UART
2 bit

10 pin micro match. Debug & Low Level flash interface DVE FEP & M2 10 bit 2 bit T x, Rx

EDID B E2PROM

3.3V

Display Control UART Display Control UART 2

DVE I2C

2 bit

I2C switch 74HC4053

M24C02 8-pin SO8

IC613

DVE I2C
HDMI debug
2 bit

2 bit

UART

UART
6 bit DVS Ctrl 9 bit

DVE I2C

Flash programming DVS FPGA

7bit

SPI

EDID C E2PROM

M24C02 8-pin SO8
P52

IC712

I2C swit

2 bit

DVE I C
2

4 pin micro match 1.8V 3.3V
Flash UART ATI DVE_ATI_UART_R X DVE_ATI_UART_TX 29 bit (3 x 8bit RGB, YCbCr, YC) Q0 ... Q23 (DE, VSYNC, HSYNC, ODCK) HDMI HDTV2 Videobus (150Mhz clock & 75MHz data at 1080P)

SW SPI port

2 bit
DDC I2C 2 bit

2bit

DVE_FEP, DVS FPGA, PW
M2 Flash Programming UART Room light measurement

UART

C HDMI D HDMI

74HC4053

13 bit

R0X0-, R0X0+ , R0X1,R0X1+, R0X2-, R0X2+, R0XC-, R0XC+ R0PWR5V, DSCL0, DSDA0 13 bit 2 bit R1X0-, R1X0+ , R1X1- , R1X1+, R1X2-, R1X2+, R1XC-, R1XC+, R1PWR5V, DSCL1, DSDA1

P53

IC700 SiI9031 144-pin TQFP e-pad

2 wire

9 bit (SD0, SD1, SD2, SD3, SPDIF) (SCK, WS, MCLKOUT, MUTEOUT)

HDMI HDTV2 Soundbus (I2S & SPDIF)

DDC I2C

EDID D E2PROM
I2C switch 74HC4053

DVE I2C

2 bit

M24C02 8-pin SO8

IC713

P24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10-pins Micro Fit
VGA_RX_R GND VGA_RX_G GND VGA_RX_B GND VGA_RX_H GND VGA_RX_V GND

DVE I2C
From P21

2 bit
3 wire

1.8V

3.3V

HDTV3 Logic Analyzer Interface 34-pins P900

DAS Ctrl 3 bit

P26 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

YPbPr (AV2, AV3)
6 wire

Placed on CAMCORD

VGA

VGA, YPbPr

Not used VGA

5 wire

A DC IC900 TDA8759A 176-pin TQFP
EDID D E2PROM

VGA, YPbPr HDTV3 Videobus 35 bit (3 x 10bit RGB, YUV, CCIR656) VPA0, VPB0, VPC0...VPA9, VPB9, VPC9 (VCLK,DE,HS,VS,FREF) (75MHz C lock & 37.5MHz data at 1080i )

Digital Audio Switch (DAS) I2S & SPDIF
From AVS
S/P-dif

I2S S/P-dif

P28 Molex 1.25 VGA_RX_DSDA 1 GND 2 VGA_RX_DSCL 3 F rom C AMCORD (VG A input)

3-pins

DDC I2C

2 bit 2 bit I2C switch 74HC4053

DVE I2C

M24C02 8-pin SO8

IC902

PW I2C

GND DSM_I2S_BCLK_N DSM_I2S_BCLK_P GND DSM_I2S_WCLK_N DSM_I2S_WCLK_P GND DSM_I2S_DATA0_N DSM_I2S_DATA0_P GND DSM_I2S_DATA1_N DSM_I2S_DATA1_P GND DSM_I2S_DATA2_N DSM_I2S_DATA2_P GND DSM_I2S_DATA3_N DSM_I2S_DATA3_P GND DSM_SPDIF_N DSM_SPDIF_P GND HDMI MUTE SIGNAL_VALID SIGNAL_SELECT DOWNMIX_INHIBIT GND GND

30-pins FFC 0.5mm

P27 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

30-pins FFC 0.5mm

ADC Light

GND DVE_I2S_BCLK_N DVE_I2S_BCLK_P GND DVE_I2S_WCLK_N DVE_I2S_WCLK_P GND DVE_I2S_DATA0_N DVE_I2S_DATA0 _P GND DVE_I2S_DATA1_N DVE_I2S_DATA1 _P GND DVE_I2S_DATA2_N DVE_I2S_DATA2 _P GND DVE_I2S_DATA3_N DVE_I2S_DATA3 _P GND DVE_I2S_DATA4_N DVE_I2S_DATA4 _P GND GND GND

(I/O Control) HDMI / DVI control uP RS232 interface to Display Control of Digital Video Switch (DVS) IC230 H8S/2148B 2 x I2C, 3 x UART, 64 x I/O, 8 x input, 6 x interupt 128KByte Flash, 4KByte RAM 100-pin FP-100B

P23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20-pins Micro matc h

DCDC Ctrl

3 bit

DAS Ctrl

GND +12V GND +12V GND +12V GND +12V GND -12V GND +6V GND +6V GND DVE_ON GND MAINS_FAIL 5V_SB GND

DCDC Ctrl 9 bit

DVI Tx1

From AVS (Digital + Sound + Light) 16-pins FFC 1.0mm P20

156-pin BGA156

VBI data MAIN single window. SUB dual window (with VBI data). 13 bit ITU656 (10bit video)

4 bit

I2S

1.8V

3.3V

( CLK: xxxMhz, Tx: xxxMhz at 1080P )

DISP_UART_RX2 H8_SCL_2D DISP_UART_TX2 H8_SDA_2D GND H8_SCL_2E DVE_ATI_UART_T X H8_SDA_2E DVE_ATI_UART_R X DVE_IRQ_UPH8 GND DISP_UART_RX DISP_UART_TX GND AVS_SPDIF_GND AVS_SPDIF GND LIGHT_SENSE_RED LIGHT_SENSE_BLUE GND NC NC NC STB_C_SEL0 STB_C_SEL1 STB_C_SEL2 STB_C_IR NC NC GND

30-pins FFC 0.5mm

DVE_CVBS_MAIN DVE_R_MAIN DVE_G_MAIN DVE_B_MAIN DVE_FB_MAIN DVE_Y_MAIN DVE_C_MAIN

10KOhm

1.8V

3.3V DVI-D (Display1) DVI-D (Display2)
22 bit YUV (16bit video) (27Mhz) 13 bit ITU656 (10bit video) I,H-port X-port 5 bit

Connector panal. Bottom view

DCD Main IC200 SAA7119E 156-pin BGA156
4 Wire RGB, FB From M2

A HDMI

B HDMI

C HDMI

D HDMI

(27Mhz)

2 bit

DCD Main (I, X) Logic Analyzer
P200 Interface 34-pins Boundery Scan, OK

PW I2C

JTAG

PW in0 Logic Analyzer Interface 34-pins P1501

Control of PW from DVE FEP Flash programming PW (and PW Debug UART)

PW_IRQ_DVE_FEP

No Boundery Scan

PW out Logic Analyzer Interface 34-pins

Boundery Scan chains: 1st: DCD Main, DCD Sub, Besic, Falconic 2nd: DVS FPGA, flash interface CPLD
DVE I2C
2 bit 1.8V 3.3V

Boundery Scan, OK

PW I2C
10KOhm
DVE_CVBS_SUB DVE_R_SUB DVE_G_SUB

JTAG
5 bit

JTAG
4 bit
22 bit YUV (16bit video) (27Mhz) MAIN dual window (with VBI data)

DVS Ctrl 6 bit DVS F PG A XC2VP 4 1.5V 2.5V 3.3V 1.8V 2.5V 3.3V

PW I2C
2 bit

PW UART
2 bit

DVE I2C
2 bit

JTAG
7 bit

P2000

2 bit

1.8V

3.3V

UART

DCD Sub

SDTV1

672-pin BGA

IC100

PW IC150 De-interlacer Scaler Picture improvment Graphics CC and V-chip PAP/PIP MCU

28bit 24bit video 4bit ctrl

DVI/HDCP Tx1 (HDMI) IC200
SiI9030 80-pin TQFP80

13 bit

TX0-, TX0+ , TX1- ,TX1+, TX2-, TX2+ , TXC- ,TXC+ DSCL, DSDA HPD

5 volt

I,H-port

12V

6V

(40 Watt peak)

1.5V 1.8V 2.5V 2.6V 3.3V 5.0V

F rom AVS (P ower)

DVE FEP debug (Fire):
4 x 30 pin FFC connector

Visual status LED

Digital Audio Switch (DAS)
I2S Audio Decode

6 bit

I2S To HDMI Tx1 & HDMI Tx2

To DSM (S PDIF & I2S bus)

F rom DSM (I2S bus) (For future use)

7.9

Block diagram – PCB03, PIM

7.9

7.9

Block diagram – PCB03, PIM

P134

From DVE W34
DVI - input
+5V SDA SCL

6 extra GPIO
General Purpose Input Output

P802 Optional for furtre use

6.5 Vdc

Linear Regulator
3.3 V ON / OFF

3.3 V DVI / LVDS

P135
MAINS_FAIL BLV_ON

DCC EEPROM
(High-bandwidth Digital Content Protection)

DVI HDCP Interface

To LCD Panel W38
LVDS

HSYNC

Fronted µP

SCDT

DE

RX

TTL-RGB

PD

PIM FEP

VSYNC

From AVS W4

6 extra GPIO TX

PD P804

LVDS

P805

12Vdc

LVDS 12 V ON

Tri-state 30 - 100 %

12 Vdc

P803

Galvanic insulated

LVDS Display Interface
PWM / DC
(Low Voltage Differential Signalling)

PD
DC / DC Converter
12 Vdc

P801

Back-light ON / OFF

6.5 VDC

5V_DC
DC / DC conv or LIN

DIM 0-3.3 Vdc (Dimming of back-light)

To PCB08, Decoupling W33

3V3_UP

Block diagram – DSM

7.10

7.10

Block diagram – DSM

7.10

512K X 8 (1M X 8)

SRAM

DACxx_ATT_CS

11 0 to -15 dB

SW_I2C
2

ADG_RESET R L C Mute SEL 00 01 10 11
2 LR_CENTER

P15
I2S Output I2S Input HDMI Mute HDMI CNTL S/PDIF Input 3

FLASH
(always PCM) LVDS LVTTL (always PCM) LVDS LVTTL S/PDIF_error S/PDIF_non_audio 2 (AC-3 , DTS) (or PCM 2 channel) SW_I2C

(DAC1) R' (DAC2) L' (DAC3) C' (DAC4) Rs' (DAC5) Ls' (DAC10) Rb'

-15 to -30

R L C
Gain +6dB

I2C

P14

Rs Ls Rb Lb Mute SEL
00 01 10 11 Mute Mute Mute Bas1

OUT L R C C M M M M

PowerLink
Driver PL_X_ON Internal Speaker Outputs 7 Speaker On

S/PDIF RX

DSP

(DAC9) Lb'

P13
+12V

DC/ DC

+/-11Va , +/-5Va , +7Va +3.3Vd , +1.2Vd DSP_RESET SPI_INT_DSP SPI_DIN SPI_DOUT SPI_CLK SPI_CS_DSP

Codec 1 & 2 0 to -30dB
2 BAS_MIX

DAC X 13

VOLUME CONTROL x 11

OUT

Mute Mute Mute Bas2

SEL
00 01 10 11

Sub1 Sub2 Sub1 Sub2

OUT
Sub1 Sub1 Sub2 Sub2

11dB 11dB Gain

L/C R/C

P77

DSM ON

P12

3 PL6_SUB_SEL Sub1 Sub2

P76

Line In GND Sense Line Out Intern Speaker

Diff. Diff. Diff. Mute

Codec 1

ADC

(DAC6) BAS1 (DAC11) BAS2 Line_Out_R (DAC13) Line_Out_L (DAC14) Setup Dig.Trim.pot

Gain +21dB

120Hz LP Filter

SPI_CLK SPI_DOUT SPI_CS_VOLx 4 Gain +21dB

P75

Internal Speaker HP_R HP_L

(DAC7) HP_R (DAC8) HP_L

HP Out HP_GND Sense HP Sense Mute MUTE 2

HPDRIVER
(7.6dB Gain) HP_L sense detect

HP_detect
+3,3V SPI_INT_DSP SPI_CLK SPI_DOUT SPI_DIN SPI_CS_4094 SPI_CS_VOL1 SPI_CS_VOL2 SPI_CS_VOL3 SPI_CS_VOL4 SPI_CS_CODEC1 SPI_CS_CODEC2 OE SPI_CLK SPI_DOUT 2 3 3 7 12 BAS_MIX PL5_SUB_SEL PL6_SUB_SEL PL_x_ON DSP_MUTE DACxx_ATT_CS ADG_RESET CODEC_RESET LR_CENTER

M U T E

P74

UART I2C
2

UART I2C EN_IIC

uP
SW_I2C 2

SPI Control

SPI_CS_4094

Port expand 4094

P73

2

RESET control sense +3.3V , +1.2V S/PDIF_non_audio S/PDIF_error

RES

SW_I2C DSP_RESET

P72

SYNC power (300kHz)

OE_4094 HP_detect 3 HDMI MUTE HDMI CNTL

P71
DSP_MUTE MUTE

XTAL 8.664 MHZ

BOM_ver ADC PW_ver Input NTC_measure

Mute

7.11

Block diagram – RF Modulator

7.11

7.11

Block diagram – RF Modulator

5 Vs SCL

Supply

5 Va 5 Vs

SDA VCC_A

LINK TV
TV Out

XTAL

MC 44BS373CA ON/OFF
Audio_in

Au_Mix

LF-R

Video_In

LF-L Nicam_in 5 Va
5 Va 5 Va 5 Va

OUT

CVBS_IN

BAND PASS

Block diagram – TV Tuner

7.12

7.12

Block diagram – TV Tuner

7.12

X-tal

DIGITAL VCO CONTROL TUNER AGC
VIF2

AFC DETECTOR

VIF AGC RC VCO VIF PLL SOUND CARRIER TRAPS 45 MHz to 65 MHz AUDIO PROCESSING & SWITCHES NARROW BAND FM PLL DEMODULATOR CVBS
(AVS)

SAW FILTER

VIF1 SIF2 SIF1

TV TUNER
SAW FILTER

SINGLE REF QSS MIXER INTERCARRIER MIXER AM DEMODULATOR OUTPUT PORTS I2C BUS TRANSCEIVER
SCL SDA

AM MONO

5V

SUPPLY

SIF AGC
Audio SAW

D/A
L R

D/A +
R

AVS

IIC BUS

5V 32V

Video SAW

MSP 3415G

MSP
QSS

DSP
DEMODULATOR

RESET D/A +5 V D/A D/A
IIC BUS

+5 V

A/D
AM_MONO

+

L

D/A

8.1

Available parts

8.1

8.1

Available parts

Available parts BeoVision 7 – 40 MK III Front

9001

Incl. pos. nos. 9002 7 8

Incl. pos. nos. 9010, 8, 9

9006

59
2 3 9

1

9002

7

1

9007
11 7 7 1 1 3 2 1 1 7 2 3 1 10 2 6 2 3 12 12 9 8

9008

9003

57

10 10 7 8

9009 9008

1

60

8 1 1 1 1 1

9010*
7

9011
7

9012
1 5 4

9010*

9004

9011
1

*Remember

1

to order 4 x pos. no. 9012

9012

5

5

9005

996

9013 9014

Available parts

8.2

8.2

Available parts

8.2

BeoVision 7 – 40 MK III Front

9001 9002 9003

9004

9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014

8200191 8200198 3340310 3320960 3320961 3320962 3320963 3320964 3451115 3451243 3451270 3451255 3451269 3451514 3152509 8003003 2810045 3151986 8410016 3444004 3907001 2776193 3131042

LCD, incl. pos. no. 9002 LCD, incl. pos. no. 9002 from serial no. 20508914 Gasket f/LCD, set Front frame, silver Front frame, dark grey Front frame, black Front frame, red Front frame, blue DVD front cover, silver DVD front cover, dark grey DVD front cover, black DVD front cover, red DVD front cover, blue Contrast screen Main frame, incl. pos. nos. 9010, 8, 9 PCB NTC Hinge Bracket Fan - REMEMBER to order 4 x pos. no. 9012 rubber bushing Grille Rubber bushing Eject, button DVD touch panel

57Module 8003635 PCB57, Status Display 59Module 8003637 PCB59, Camera 60Module 8003636 PCB60, IR Receiver 996Module 8053122 DVD Mechanism, consists of PCB73, PCB76, PCB79, PCB95

Survey of screws, washers etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013159 2816395 2816426 2033002 2033004 2625002 2019021 2033003 2033006 2044000 2930009 2810336 2013137 2816229 2042061

Screw 3 x 14mm Spring f/front panel Spring f/front panel from serial no. 20508914 Screw 4 x 45mm Screw 4 x 38mm from serial no. 20508914 Lock washer Screw 4 x 12mm Screw 4 x 120mm Screw 4 x 115mm from serial no. 20508914 Screw 4 x 5mm Clips Push lock Screw 3 x 10mm Clips Screw 3 x 8mm

8.3

Available parts

8.3

8.3

Available parts

BeoVision 7 – 40 MK III Back

9033

63
1 1

1

1

RIGHT LEFT
5

9034

01
1

9025
5

5 5

9020
12

9026
5

5 5

21

9027

5

9035
19

9036
10 5 5 19 19

9021
10 10

03

9037
19

05 08
10 10 1 1

5

74
5 5

10 10

9037
5 8 5 12 8 Incl. pos. no. 9025, 9026, 9033, 9034, 9035, 9037

17

12 10 18 5

997

5

5

5 18

10

5

5

12 12

12 12

8 12 8 12 8

9038

W42 W40 W41 W11 W28
10 Only for EU

5

9028 9029 9030

W3
5

61
5

9039
5

9022
15 15 15 15 16 16 16 16 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10

14

10

5 10 10 10 10 5

9031 9032
Incl. pos. no. 9031 5

9023

9040

32
10 5 5

04
10

9031

9024

10

10

9032

Incl. pos. no. 9031

Available parts

8.4

BeoVision 7 – 40 MK III Back

9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 W3

3151974 3151920 3151975 3151976 3151922 3431496 3030014 3162496 3152309 3151971 3152510 3151970 3151362 3375492 3160375 3160374 3153044 3152823 3152643 3431503 6100216 6270077 6100073 6100074 6100075 6100076 6100077 6100307 6100331 6100386 6270724 6270676 6278184 6270725 6270675 6270675 6270725 6270675

Bracket f/Tuner and Modulator Bracket f/PCB05, DVE Bracket f/connectors Cover f/connector panel Bracket f/PCB32 Cover f/DVB-S/Camcorder Hinge Holder Connector cover, EU Connector cover, US/JP Reinforcement bracket f/rear cover Bracket Snaplock Service stand, 2 pcs., incl. pos. no. 9031 Cover f/socket panel, right Cover f/socket panel, left Wire holder Wire holder Cable holder Rear cover incl. pos. nos. 9025, 9026, 9033, 9034, 9035, 9037 Mains lead male/female, 0.5m Cable, PowerLink 0.5m Mains lead EU, 3m w/filter Mains lead UK, 3m w/filter Mains lead China, 3m w/filter Mains lead AUS, 3m w/filter Mains lead ARG, 1.8m w/filter Mains lead US, 3m Mains lead JPN, 3m Mains lead KOR, 3m Cable, Link Out TV, EU Cable, Link Out TV, US/KOR/JPN Cable, Cinema Cable, DVB-T, EU Cable, DVB-T, US/KOR Cable, DVB-S - for EU only Cable, Analog tuner, EU Cable, Analog tuner, US/KOR/JPN PCB01, Tuner - BGLL’IDK (best for system BGDK) PCB01, Tuner - BGLL’IDK (best for system LL’I) PCB01, Tuner - M USA PCB01, Tuner - M Japan PCB03, PIM PCB03, PIM from serial no. 20508914 PCB04, Power Supply PCB05, Digital Video Engine PCB08, Decoupling PCB14, AVS EU PCB14, AVS US PCB21, DVB-S/T EU PCB21, DVB-S/T GB PCB21, ATSC PCB32, Digital Sound PCB61, BtB PCB63, System Modulator EU PCB74, DVD Supply DVD Main chassis, consists of PCB72, PCB77

W11 W28 W40 W41 W42

01Module 8003054 8003055 8003057 8003058 03Module 8003638 8053185 04Module 8003601 05Module 8003660 08Module 8003654 14Module 8003633 8003634 21Module 8003056 8003071 8053175 32Module 8003050 61Module 8003061 63Module 8003035 74Module 8003748 997Module 8053179

8.5

Available parts

Survey of screws, washers etc.

1 5 10 12 15 16 17 18 19

2013159 2019021 2013137 2042061 2380014 2930080 2515000 2515009 2930169

Screw 3 x 14mm Screw 4 x 12mm Screw 3 x 10mm Screw 3 x 8mm Special nut Lock screw Cable holder Cable holder Rubber bushing

Wire bundles

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W20 W21 W22 W23 W26 W28 W29 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W39 W40 W41 W42 W50 W51 W53 W54 W55 W56 W57 W58 W59 W60 W61 W65 W66 W70 W74 W82

6200073 6200073 6278208 6278152 6278153 6278147 6278177 6278181 6270724 6270676 6033071 6278162 6278146 6277941 6277942 6277943 6277945 6200260 6200263 6200277 6278163 6278158 6278184 6278164 6277832 6278166 6278161 6278185 6033071 6033070 6278201 6270725 6270675 6270675 6270725 6270675 6270206 6278263 6270249 6270205 6200115 6277038 6270242 6200109 6200111 6200114 6277903 6200108 6200107 6277197 6278170 6277929 6277511 6200110

Wire, 30 pole Wire, 30 pole Mains lead (see page 8.4) Wire bundle Wire, 24 pole Wire, 24 pole Wire, 2 pole Wire bundle Wire bundle Cable, Link Out TV, EU Cable, Link Out TV, US/KOR/JPN Wire, GND Wire Wire, 2 pole Wire, BtB Wire, BtB Wire, BtB Wire, BtB Wire, 16 pole Wire, 30 pole Wire, 18 pole Wire, 20 pole Wire, VGA Cable, Cinema Wire, 8 pole Wire, backlight Wire, 4 pole Cable, DVI Wire, 2 pole Wire, GND Wire, GND Wire, NTC Cable, DVB-T, EU Cable, DVB-T, US/KOR Cable, DVB-S - for EU only Cable, Analog tuner, EU Cable, Analog tuner, US/KOR/JPN Wire, Tilt DIN Wire, Tilt from serial no. 20343258 / 20099368 / 20343280 Wire Wire from serial no. 20343258 / 20099368 / 20343280 Wire, 11 pole Wire, GND Wire, TV tilt Wire, 25 pole Wire, 13 pole Wire, 24 pole Wire, 4 pole Wire, 12 pole Wire, 4 pole Wire Cable Wire Wire, 10 pole Wire, 27 pole

Available parts

8.6

Packing

3393069 3393068

Outer carton Packing, complete

Parts not shown

8330352 3375481 8039004 8053404 3665155 3375486 3395322

IR blaster f/external sources Release hook f/DVD front cover Galvanic isolator ML-tester Picture quality test DVD, Integrated Living Product cover Back-up suitcase

ServiceTool

3375055 3375397 6100051

P.I.T. box ServiceTool MKII - download from Retail System/BeoWise Cable kit for ServiceTool, complete Cable USB converter RS232

Accessories

1438300 1438400

DVB S/T, EU DVB S/T, GB

Available documentation

See Retail Ordering System

8.7

Available parts

Motorised Table Stand 4057 1405711
8 8 8 9 9 8

9501 9501 9510*
9 9 4 4

9510*

9511*

See page 8.17

W55

W50 Incl. pos. no. 9501

9520

*Remember to order pos. no. 9501 x 2 – Deco plate

Incl. pos. nos. 9514, 10 9513

10

10 10 10

9505

9514

4 4

25 4 4 5 5 25

Fom serial no. 20343280 Before serial no. 20343280

9507
26 27

9508

See page 8.15 See page 8.13
29

7

7

77

9515 9515

7 7

77

Available parts

8.8

Motorised Table Stand 4057 1405711

9501 9505 9507 9508 9510* 9511* 9513 9514 9515 9520 W50 W55 4 5 7 8 9 10 25 26 27 29

3459468 3151900 3152401 8003154 3320950 8052161 3454091 2576017 3947215 2950137 6270206 6278263 6270242 2058077 3390014 2058079 2054038 2054026 3103419 2058081 2058043 2013144 3947709 3504786 3390056 3393086

Deco plate Bracket f/BeoLab 7-2 Support f/PCB PCB Interface connector Cover, top Tilt mechanism, complete Cover plate incl. pos. nos. 9514, 10 Ring Tape Aluminium tubes incl. pos. no. 9501 DIN-cable f/turn Cable f/turn from serial no. 20343280 DIN-cable f/tilt Screw 5 x 20mm Screw 5 x 8mm Screw 6 x 25mm Screw 8 x 25mm Screw 3 x 12mm Rubber foot Screw 5 x 8mm Screw 3 x 18mm Screw 3 x 8mm Tape Guide Set of accessories Packing, complete

* Remember to order pos. no. 9501 x 2 – Deco plate

8.9

Available parts

Motorised Floor Stand, horisontal 4056 1405611
9510*

9501
8 8 8 9 9 8

9501 9510*
9 9 4 4

9511*

See page 8.17

W55

W50

9512

Incl. pos. no. 9501

*Remember to order pos. no. 9501 x 2 – Deco plate

Incl. pos. nos. 9514, 10 9513

9505

10 10

10

9514
10

4 4

25 4 4 5 5 25

Fom serial no. 20099368 Before serial no. 20099368

9507
26 27

9508

See page 8.15 See page 8.13
29

7

7

77

9515 9515

7 7

77

Available parts

8.10

Motorised Floor Stand, horisontal 4056 1405611

9501 9505 9507 9508 9510* 9511* 9512 9513 9514 9515 W50 W55 4 5 7 8 9 10 25 26 27 29

3459468 3151900 3152401 8003154 3320950 8052161 2950138 3454091 2576017 3947215 6270206 6278263 6270242 2058077 3390014 2058079 2054038 2054026 3103419 2058081 2058043 2013144 3947709 3504786 3390056 3393086

Deco plate Bracket f/BeoLab 7-2 Support f/PCB PCB Interface connector Cover, top Tilt mechanism, complete Aluminium tubes incl. pos. no. 9501 Cover plate incl. pos. nos. 9514, 10 Ring Tape DIN-cable f/turn Cable f/turn from serial no. 20099368 DIN-cable f/tilt Screw 5 x 20mm Screw 5 x 8mm Screw 6 x 25mm Screw 8 x 25mm Screw 3 x 12mm Rubber foot Screw 5 x 8mm Screw 3 x 18mm Screw 3 x 8mm Tape Guide Set of accessories Packing, complete

* Remember to order pos. no. 9501 x 2 – Deco plate

8.11

Available parts

Motorised Floor Stand, vertical 4041 1404111
9510*

9501
8 8 8 9 9 8

9501 9510*
9 9 4 4

9511*

See page 8.17

W55

W50

9512

Incl. pos. no. 9501

*Remember to order pos. no. 9501 x 2 – Deco plate

Incl. pos. nos. 9514, 10 9513

5 4 4 25 4 4 25

10 10 10

10

9514

9517

Fom serial no. 20343258 Before serial no. 20343258

9507
26 27

9508

See page 8.15 See page 8.13
29

7

7

77

9515 9515

7 7

77

Available parts

8.12

Motorised Floor Stand, vertical 4041 1404111

9501 9507 9508 9510* 9511* 9512 9513 9514 9515 9517 W50 W55 4 5 7 8 9 10 25 26 27 29

3459468 3152401 8003154 3320950 8052161 2950138 3454091 2576017 3947215 3151916 6270206 6278263 6270242 2058077 3390014 2058079 2054038 2054026 3103419 2058081 2058043 2013144 3947709 3504786 3390056 3393086

Deco plate Support f/PCB PCB Interface connector Cover, top Tilt mechanism, complete Aluminium tubes incl. pos. no. 9501 Cover plate incl. pos. nos. 9514, 10 Ring Tape Bracket f/BeoLab 7-4 DIN-cable f/turn Cable f/turn from serial no. 20343258 DIN-cable f/tilt Screw 5 x 20mm Screw 5 x 8mm Screw 6 x 25mm Screw 8 x 25mm Screw 3 x 12mm Rubber foot Screw 5 x 8mm Screw 3 x 18mm Screw 3 x 8mm Tape Guide Set of accessories Packing, complete

* Remember to order pos. no. 9501 x 2 – Deco plate

8.13

Available parts

Turnable unit

11

11 13 11 11 11 11 11

9538

12

16 16 17

16 17 21

W54 9532

9536 W51
Incl. pos. no. 9538 18 19 18 20 18 19 20

9533

9530

PC

B

19 20

P
9590

CB

9534

9535
22 22

9591

22

9592

9537

Available parts

8.14

Turnable unit

9530 9532 9533 9534 9535 9536 9537 9538 9590 9591 9592 W51 W54 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22

2755011 3114003 8400004 8052028 2732156 3114496 3103392 3153045 2900033 2700256 3454245 6270249 6277038 2019020 2052050 2625003 2033001 2622110 2930074 2938306 2013156 2625003 2015162

Gear, complete Cover f/motor Motor PCB f/motor Belt House Rubber foot Bracket f/wire Bearing Sprocket Bottom Wire DIN 5 pole incl. pos. no. 9538 Ground wire Screw 4 x 10mm Screw 5 x 13mm Washer Screw 7 x 3.5mm Washer Bushing Rubber bushing Screw 2.5 x 8mm Washer Screw 3 x 6mm

8.15

Available parts

Turnable unit – from serial no. 20343258, Stand 4041 20099368, Stand 4056 20343280, Stand 4057

36 11 11 13 11 11 11 11 12 11 38 37 26 26

9593 9594 9595

16 16 16 17 17

21

W54 9532

28

9533

9536 W51
18 19 18 19 20 18 19 20

9530

PC B

20

PC
9590

B

9534

9535
22 22

9591

22

9592

9537

Available parts

8.16

Turnable unit – from serial no. 20343258, Stand 4041 20099368, Stand 4056 20343280, Stand 4057

9530 9532 9533 9534 9535 9536 9537 9590 9591 9592 9593 9594 9595 W51 W54 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 26 28 36 37 38

2755011 3114003 8400004 8052028 2732156 3114496 3103392 2900033 2700256 3454245 8002384 2575000 3152401 6270205 6277038 2019020 2052050 2526003 2033001 2622110 2930074 2938306 2013156 2625003 2015162 2058043 2058110 2575001 2575002 2622111

Gear, complete Cover f/motor Motor PCB f/motor Belt House Rubber foot Bearing Sprocket Bottom PCB, Pad connector Expansion part Support f/PCB Wire Ground wire Screw 4 x 10mm Screw 5 x 13mm Washer Screw 7 x 3.5mm Washer Bushing Rubber bushing Screw 2.5 x 8mm Washer Screw 3 x 6mm Screw 3 x 18mm Screw 12 x 70mm Conical nut Spring Nut

8.17

Available parts

Tilt mechanism

9540* 9541*
2 3

9504*
2 3 15 14 15 14 3 3

2

*Remember to order 2 x 3459468 – Deco plate

2

9542*

9543*

9544*

84*

9504* 9540* 9541* 9542* 9543* 9544*

3031112 3010061 2851070 3153049 2732100 2732053

Bracket Rubber stop Arm Motor assy Belt f/gear Belt PCB84, Tilt Plug Needle Screw 4 x 16mm Washer

84Module* 8003029 2 3 14 15 3341008 2830051 2054053 2628001

* Remember to order 2 x 3459468 – Deco plate

Available parts

8.18

Table Stand 4055 1405509

9501 9501 9502

9503

Incl. pos. no. 9501 2

3 4 3

4 4 4 3 2 4 4

2

9504
3

2

9505

4 4 4 4

25 6

25 5 5 Incl. pos. no. 6

6 6

6 77 77 77

9506

7 7

9501 9502 9503 9504 9505 9506 2 3 4 5 6 7 25

3459468 2950136 3031106 3031112 3151900 3454071 3341008 2830051 2058077 3390014 3103419 2058079 2058081 3504787 3390056 3153044

Deco plate Aluminium tubes, incl. pos. no. 9501 Arm Bracket Bracket f/BeoLab 7-2 Bottom plate incl. pos. no. 6 Plug Needle Screw 5 x 20mm Screw 5 x 8mm Rubber foot Screw 6 x 25mm Screw 5 x 8mm Guide Set of accessories Wire holder Set of foam Outer carton

Packing

3396338 3392422

8.19

Available parts

Motorised Wall Bracket 7-40
Type 4395 Type 4396

9550
8

9551* Incl. pos. no. 9560, 9561 9552* See next page

8 8 9 9 8

9550 9551*
9 9 4 4

9560* 9561* 9550 9562* 9570

9553*
30 30

30 30

31

9563
30 30

9554 9555* 9556 Incl. pos. no. 9554

9564 9565* 9571

9566
4 4 25 4 4 5 5

9550
25

31

9550

83*
31
83

9572
31

5 4 4 25 4 4 25 32 31 33 32 35 31 34 31

Incl. pos. no. 9560, PCB83

9567* 9568* 9569

9558* 9559* 9550

9557

*Remember to order 2 x 3459468 – Deco plate

×4

×5 ×5 ×5

9573

9574

Available parts

8.20

Motorised Wall Bracket 7-40
Type 4395 Type 4396

9550 9551* 9552* 9553* 9554 9555* 9556 9557 9558* 9559* 9560* 9561* 9562* 9563 9564 9565* 9566 9567* 9568* 9569 9570 9571 9572 9573 9574

3459468 3320950 8052263 2950148 2930101 2950147 3151900 3151916 2930117 2930118 6270242 6278135 2831014 3034054 2900014 3151995 3151953 2755088 8400034 3152252 3031122 3120008 3450179 3390126 3390101

Deco plate Cover, top Tilt mechanism, complete Aluminium tube Rubber bushing Aluminium tube incl. pos. no. 9554 Bracket f/BeoLab 7-2 Bracket f/BeoLab 7-4 Inner bushing Outer bushing DIN-cable f/tilt Cable tilt-to-turn Main shaft Lock Bearing Main bracket Cable holder Gear, complete Motor Cable tie Reinforcement bracket Wall plate Cover plate Bag w/parts f/reinforcement bracket Bag w/parts f/MWB 7-40 PCB83 for gear

83Module* 8003318

Screws etc.

4 5 8 9 25 30 31 32 33 34 35

2058077 3390014 2054038 2054026 2058081 2052063 2013045 2058009 3321000 3152256 2622039

Screw 5 x 20mm Screw 5 x 8mm Screw 2.5 x 8mm Screw 3 x 12mm Screw 5 x 8mm Screw 5 x 18mm Screw 3 x 10mm Screw 4 x 25mm Cover f/plug Holder f/cable tie Washer

Parts not shown

3393011 3509263 3509266

Packing, complete Guide f/Motorised Wall Bracket Guide f/Reinforcement Bracket

Available documentation

See Retail Ordering System

* Remember to order 2 x 3459468 – Deco plate

8.21

Available parts

Tilt mechanism – Wall bracket

9580* 9581*
2 3

9582*
2 3 15 14 15 14 3 3

2

*Remember to order 2 x 3459468 – Deco plate

2

9583*

9584*

9585*

84*

9580* 9581* 9582* 9583* 9584* 9585*

3010061 2851070 3031128 3153049 2732100 2732053

Rubber stop Arm Bracket Motor assy Belt f/gear Belt PCB84, Tilt Plug Needle Screw 4 x 16mm Washer

84Module* 8003029 2 3 14 15 3341008 2830051 2054053 2628001

* Remember to order 2 x 3459468 – Deco plate

Bang & Olufsen DK-7600 Struer Denmark Phone +45 96 84 11 22* Fax +45 97 85 39 11 3538080 11-07