1.

Gamberetti al aglio - Rejer i hvidløgs-tomatsauce
2. Ravioli al funghi porcini - Hjemmelavet pasta med
Karl Johan-svampe, serveres med frisk parmesan
3. Vitello farcito - Kalvefilet rullet med parmaskinke
og mozarella, serveres med ovnstegte rosmarin-
kartofler, tomatsauce og årstidens grøntsager
4. Affogato al caffé -
Hjemmelavet italiensk is overhældt med espresso
3 retter for 249 kr.
LYSERØD LØRDAG I BELLA
Vi støtter brysterne med
10% af garnsalget
Lørdag d. 17. Oktober
Af Kaare Vissing
Godt og vel 400 pensionister i
Brønshøj og Vanløse dansede
gennem Pilegår-dens gange og
lokaler, da den årlige Ældredag
blev afholdt i kulturhuset tors-
dag 1. oktober kl. 10.00
–15.00.
Ældredagen er et forbilledligt
samarbejde mellem Brønshøj
og Vanløse, idet de to bydele
skiftes til at afholde det begi-
venhedsrige ar-rangement,
således at det foregår i Vanløse
Kulturhus den første torsdag i
oktober de lige år, og i
Kulturhuset Pilegården den
første torsdag i oktober de uli-
ge år. Årets tema var ”Dans dig
glad”, og det tør siges, at arran-
gørerne forstod at lade temaet
svinge sig som en rød tråd gen-
nem de fem timer, Ældredagen
varede.
Man må indrømme, at det kul-
turhus, hvori Ældre-dagen
afholdes, har fordel af hjem-
mebane. Således var der klart
flest foreninger fra Brønshøj
repræsenteret på årets stande
og klart flest gæster fra samme
bydel, mens det forholdt sig
omvendt sidste år, hvor
Vanløse dominerede. Dog sør-
gede de store, samlende ældre-
organisationer, der bar arrange-
mentet, for at Vanløse trods alt
var flot repræsenteret – det var
endda de muntre musikanter
fra orkestret Hiv & Sving fra
Vanløse, der bandt underhold-
Danseparret Emma & Jakob tog sit publikum med storm.
VANLØSE POSTEN GRØNDALS POSTEN
Babyboom
giver jagt på
vuggestuepladser
Læs side 20
TORSDAG
BRØNSHØJ Lokalavisen HUSUM
AVISEN I DAG: POLITIRAPPORTEN 8 • HAVEN I OKTOBER 24 • SPORTEN 29 • ARRANGEMENTER 32 - 34 - 35
8. OKTOBER • 2009
8. ÅRGANG • NR. 41
ningen sammen. De herlige,
humørfulde harmonikasvinge-
re kan høres den første tirsdag
eftermiddag i hver måned –
hvad også borgerne i Brønshøj
bør skrive sig bag øret.
Arrangørerne af de fem timers
festfyrværkeri var Område-
kontor Vanløse Brønshøj
Husum, Ældre hjælper Ældre
Vanløse-Grøndal, Ældre
Sagen Brønshøj-Vanløse,
Brønshøj-Husum Ældreråd,
Fortsættes side 25
Torsdag den 8. oktober indledes jagten på
Brønshøj-Husum’s dårligst isolerede hus!
Jagten på
RØDE HJEM
DELTAG I KONKURRENCEN OM EN
ENERGIRENOVERING AF DIT HUS
Et proje

Akupunktøren.dk i Vanløse
3874 2000
Har du ondt i fødderne, kan
du ikke tænke på andet….
gå til akupunktur gå til akupunktur
Se side 5
www.miljopunkt-bbh.dk
"Fodboldlegenden Pelé var i Brønshøj Boldklub forleden,
fordi han gerne ville se Tingbjerg's mangfoldige spillere.
Legenden både hilste på de mange glade hold og gav dem
også gode råd. Sport kan som bekendt også føre til god
integration eller som jeg plejer at sige "deltagelse" siger den
lokale folketingskandidat, Yildiz Akdogan, der her ses
sammen med legenden Pelé. Se også side 22.
Ældredagen dansede
Kunst og kultur
på et nyt
Brønshøj bibliotek
Læs side 34
Jagten
på det
“Røde hjem”
Læs side 4+5
Lokal@viserne.dk 2 Torsdag 8. Oktober 2009
Lokale
Kirketider
Læsernes
mening:
Kan ikke undvære
Lokalavisen
Vi fortsætter med at spørge
læserne/mande/kvinden på
gaden hvad de synes om
Lokalavisen Vanløse Posten.
Savner de noget stof? Er der
for meget af en slags stof?
Joan:
Jeg skal have fat i min lokal-
avis, altså Lokalavisen Vanløse
Posten, hver uge. Den fortæller
mig på en udmærket måde
hvad der sker i mit lokalområ-
de. Jeg kan ikke undvære den.
for mig er den lige så vigtig at
have som et dagblad. Den
dækker godt – stort som småt.
Jeg følger meget med i debat-
terne og der synes jeg at
Lokalavisen er godt med. Der
er meget debatstof – og det er
lige mig.
Bedemanden
ved Uglen
-et nærliggende valg
Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV
-genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium
3582 1830 også efter lukketid.
KONTOR & REDAKTION
Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse
Tlf. 38 79 34 00 - fax 38 79 34 10
e-mail: lokal@viserne.dk
Kontortid: kl. 10-16 hver dag
INDLEVERING BRØNSHØJ
Frederikssundsvej 301, 2700 Brønshøj
Tlf. 70 22 13 03
e-mail: kv.lokal@viserne.dk
TRYK OPLAG: Udgiver: Lokal@viserne ApS.
Produktion: Grafiprova Vanløse - Tryk: Rotationen a/s, Nyk. F.
FÅR DU IKKE AVISEN
Ring: Post Danmark 8020 7030 - MAIL: skrivpost@post.dk
Distribution - Post Danmark
BEMÆRK!
Lokalaviserne påtager sig intet ansvar for uopfordret tilsendt redaktionel
tekst, og forbeholder sig, frit at anvende sådant, med mindre det mod-
satte er klart meddelt. Udgiver påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer
og tekst. Eftertryktilladt i uddrag, med kildeangivelse. Erhvervsmæssig
affotografering af avisernes annoncer, artikler og fotos, er ikke tilladt.
ISSN 602-1924
SPORTSRED.
Ib Helge
Ansv. redaktør - Dir.
38 79 34 00
70 25 34 00
lokal@viserne.dk
Jan Diament
Journalist
38 79 34 00
70 27 34 10
jan.lokal@viserne.dk
REDAKTION
Preben Thaarup
Annoncechef
38 79 34 00
70 25 34 10
pt.lokal@viserne.dk
Linda
Temani
Annoncekonsulent
38 79 34 00
lnt.lokal@viserne.dk
ANNONCE SALG
Solveig
Rasmussen
Kontor & redaktion
38 79 34 00
adm.lokal@viserne.dk
Susan
Bergmann
Redaktions ass.
38 79 34 00
sb.lokal@viserne.dk
ADMINISTRATION
Kaare
Vissing
Redaktions ass.
70 22 13 03
kv.lokal@viserne.dk
Finn
Edvard
Sportsred.
40 52 38 51
sport.lokal@viserne.dk
Christine
Christiansen
Journalist
70 23 88 89
cc.lokal@visen.dk
Henrik
Ankerdal
DTP / Grafisk
38 79 34 00
ha.lokal@viserne.dk
Preben
Knak
Annoncekonsulent
70 27 34 20
pk.lokal@visen.dk
Aksel
Funch
Annoncekonsulent
70 23 34 10
af.lokal@visen.dk
ANNONCE SALG VALBY
Henrik
Ankerdal
DTP / Grafisk
38 79 34 00
ha.lokal@viserne.dk
Joachim
Lærke Lyager
DTP / Grafisk
38 79 34 00
jl.lokal@viserne.dk
DTP / GRAFIK
REDAKTION VALBY
Nadia
Temani
Annoncekonsulent
38 79 34 00
lnt.lokal@viserne.dk
Ny
medarbejder
på vej
www.dinlokalavis.dk
38 79 34 00
Tænkt og skrevet
Af Journalist
Jan Diament
41.000
Ib Helge
Ansv. redaktør - Dir.
38 79 34 00
70 25 34 00
lokal@viserne.dk
REDAK
Ny
journalist
starter 15
okt. 2009
Der er et yndigt Lalandia ?
Der er et yndigt land - og det står stadig med brede bøge. Men vi skal
passe på det, for ellers forsvinder alt det yndige - alt det vi så gerne vil
bevare. Det vi lovpriser og besynger i nationalmelodien og i den dan-
ske sangskat, skal der værnes om.
Jeg har været lidt rundt i det danske land denne sommer. Set noget af
det smukkeste Danmark på Djursland og Bornholm. Der er ganske vist
ikke så meget vild natur i Danmark - den skal man til Norge, Sverige,
Canada for at finde, for selvom gule rapsmarker og bølgende korn-
marker er smukke, så er det ikke vild natur - det er basalt tæmmede og
kultiverede landskaber. Men vi har smukke steder, der "bugter sig i bak-
ke dal". Og vi har masser af vand - noget som bl.a. tyskerne, østriger-
ne og schweizerne misunder os
Der er bare lige det at vi skal være bevidste om at bevare det.
Når man kommer til Djursland - denne perle på landkortet, så frydes
og glædes man over så meget smuk natur. Ligegyldigt hvor man drejer
hovedet hen, så er der smukt med bakker, skove, stendysser, rovfugle.
Men når man så bladrer i turistkontorets katalog bliver man bevidst om,
at der for hver ti km er lagt en forlystelsespark, et vandland, en zoo eller
noget helt fjerde af samme skuffe. Jeg skal ikke underkende en attrak-
tion som Kattegat-centret. Det er sikkert flot - jeg har ikke været inde i
det - har da tænkt mig at besøge det - men jeg kan alligevel ikke lade
være med at tænke på: Er Danmark ved at blive omdannet til en for-
lystelsespark, et lege-lego-vandland, hvor der partout skal være en for-
lystelse til hver dag når familien skal holde ferie. Det er ikke nok med
stranden, skoven, vandet mere. Vi skal underholdes, vi skal forlystes.
Et eksempel er den gude-skønne Opalsø på Bornholm. Den er i øvrigt
menneskeskabt - det er en helt anden sag. Her har man sat en svæve-
bane op så folk kan få et gys i maven ved at svæve fra højderne og lige
lukt ned i søen. Det er sjovt at se folk drøne afsted med hvin og råb og
tabe skoene idet de lander pladask i søen.
Men hvorfor kan man ikke bare lade søen være sø og betragte den stil-
hed stedet kunne give som en attraktion. Stilhed bliver i øvrigt nok frem-
tidens luksus.
Jeg er fuldt ud klar over, at områder som Bornholm og Djursland er ste-
der, der i ret høj grad skal leve af turisme. Pengene skal tjenes i løbet af
fire måneder. Fiskeriet er gået i stå, Grenås stolthed, det store damp-
væveri ligger øde hen og ligner noget man ellers kun ser i amerikanske
eller tyske storbyer, så pengene skal tjenes på anden vis - og så ruller
turistmaskinen for fulde gardiner hver sommer.
Vi har også mange små og hyggelige byer spredt rundt som perler på
en kæde. Men det er en hårfin balance at sørge for at charmen ikke for-
svinder fra disse byer. Den charme og den hygge som vi netop søger
kan nemt blive til et turisthelvede som man ser det på Spaniens sydkyst
eller på visse græske øer. Vi søger det oprindelige, men kan ende med
at få byer der ligner hinanden -eller ens strandpromenader klistret til
med souvenir-og tøjbutikker .
Og nu jeg er ved byerne. Jeg så hyggelige små byer - men igen er der
en hårfin balance mellem hygge, bindingsværk, stokroser og så når
byerne går hen og bliver de rene frilandsmuseer. Dragør er et eksem-
pel på at det er lige ved at kamme over. Her er det samtidigt blevet for-
nemt og fint at bo og der er næsten ikke et græsstrå der vender forkert.
Jeg husker byen fra da jeg var barn - er vokset op i en kolonihave i nær-
heden. Da var der lugt af fisk, bagerbrød og masser af ukrudt mellem
brostenene og ind imellem også kalk, der var ved at falde af og maling
der krakelerede.
OK tiderne har ændret sig og dette Danmark er ikke det samme som mit
barndoms Danmark. Der ligger motorvej der hvor jeg og kammerater-
ne trillede med en fodbold, men bliver vi ved med at hælde cement ud
over det hele ender vi med at fx wonderful Copenhagen bliver knap så
wonderful. At det har været tilladt at opføre rædsler som de firkanter i
stål, glas, cement og beton ved havnekajen og på Islands brygge er
svært at forstå, al den stund man i årtier har snakket om, at nu skal
Københavns havn gøres grøn og spændende. Kast blikket 20 km over
på den anden side af sundet - i Malmø og Helsingborg. Der har man
tænkt et smukt og harmonisk boligmiljø ind i områderne med strand,
butikker, cafeer, spændende arkitektur. Der føler man virkelig at man er
ved vandet, for man kan gå lige fra sin lejlighed og ned at bade.
Der er et yndigt land - men hvis vi ikke værner om det bliver det et
yndigt Lalandia, der står med brede rutsjebaner nær salten øster par-
kerings-strand .Og det er en helt anden snak .
Vor kære far, svigerfar, farfar og oldefar
Poul Nilsson
”Niller”
født 11. april 1922
er stille sovet ind den 1. oktober 2009
Familien
Bisættelsen finder sted i Hyltebjerg Kirke
tirsdag den 13. oktober kl. 15.00
En stor tak til Hjemmeplejen i Vanløse
samt personalet i Pilehuset, Brønshøj
Adventskirken
Søn 11.10 kl 10.30 E M And.
Frikirken Betlehem
Søn 11.10 kl 10.30 R A.-Hoel
Grøndalskirken
Søn 11.10 kl 10.30 E Bøtkjær
Hyltebjerg Kirke
Søn 11.10 kl 10.30 F Vejlg.
Vanløse Kirke
Søn 11.10 kl 10.30 ASøager
Ansgarkirken
Søn 11.10 kl 10.30 AB Lund
Bellahøj Kirke
Søn 11.10 kl 10 J Haastrup
Brønshøj Kirke
Søn 11.10 kl 8.30 K AWoll +
Kl 16.30 K Thomsen
Emdrup Kirke
Søn 11.10 kl 10.30 J Fonsdal
Husum Kirke
Søn 11.10 kl 10.30 N K John.
Husumvold Kirke
Søn 11.10 kl 10 S Boel
Kapernaumskirken
Søn 11.10 kl 10 ASkude
Mørkhøj Kirke
Søn 11.10 kl 10 I E Jørgen.
Tagensbo Kirke
Søn 11.10 kl 10 C Rosenberg
Tingbjerg Kirke
Søn 11.10 kl 10.30 U Vogel
Utterslev Kirke
Søn 11.10 kl 10
B Fabritius de Tengnagel
Lokal@viserne.dk 3 Torsdag 8. Oktober 2009
Af Kaare Vissing
Det tør svagt antydes, at Vanløse
Bibliotek ydede sit meget
væsentlige bidrag til Klassiker-
dagen tirsdag den 22. september.
Dagen bød på en række arrange-
menter, og hvad var mere natur-
ligt end at lade fællesnævneren
være forfatteren Martin A.
Hansen, der den 20. august i år
ville være fyldt 100 år.
Det blev Vanløse Bibliotek, der
gjorde det scoop at få den nule-
vende person, der har stået
Martin A. Hansen nærmest, til at
komme og holde foredrag om
den store digter. Lige fra Hans-
Ole Hansen, der blev født i
1939, var ganske lille og til nog-
le få måneder før Martin A.
Hansen døde i juni 1955, tog
digteren sin søn med på ture,
hvor han underviste og frem for
alt vakte drengens interesse for
natur og historie. Mens de boede
i Skolevangen i Brønshøj gjaldt
turene især Utterslev Mose, og
efter sommeren 1950, da famili-
en flyttede til Lejre ved
Roskilde, var det især arkæolo-
gien dér og ved Stevns, de to
interesserede sig for.
Martin A. Hansen døde, da
Hans-Ole var bare 16 år, men
digteren, der også var folkesko-
lelærer og en banebrydende
pædagog, havde for alvor lagt et
frø i knægten, og det skulle vise
sig at være sat i frugtbar jord.
Således blev Hans-Ole Hansen
siden foregangsmand, hvad ang-
år opbygning af historiske cen-
tre, hvis fornemmeste opgave er
at aktivere sine besøgende, så de
gennem en praktisk oplevelse af
det historiske stof opnår en mere
spændende og derfor mere hold-
bar erindring om dette. Det ske-
te ikke bare ved igangsættelse
og ledelse af Historisk
Arkæologisk Forsøgscenter ved
Lejre (i dag kaldet Sagnlandet
Lejre) og Det historiske besøg-
scenter ved Dybbøl Banke, men
tillige ved at inspirere museums-
ledere landet over til lignende
initiativer, der har gjort
Danmark til et foregangsland på
det levende museums område.
Det var nu ikke om sin egen ind-
sats Hans-Ole Hansen talte, men
om sin fars forfatterskab. Om
dette afslørede foredragsholde-
ren, at han ikke har læst hver en
stump, og at han således ikke var
gået dybere ind i dette komplek-
se værk, der kalder på doktordis-
putatser for en række emner,
ikke mindst Martin A. Hansens
forhold til og syn på kristendom-
men – der nok skulle kunne sæt-
te sin analytiker grå hår i hove-
det. Nej, Hans-Ole Hansen trak
sin fars forfatterskab ned på jor-
den, hvilket skete ved, at han
stort set kun beskæftigede sig
med de såkaldte Stevns-fortæl-
linger, dvs. novellerne baseret på
Martin A. Hansens barndom,
slægt og bekendte i Stevns.
Disse historier er nogle af forfat-
terens mest elskede – ”Bogen”,
”Høstgildet” og ”Dobbeltpor-
træt i karvskåren ramme” osv.
Hans-Ole Hansen læste op fra
nogle af disse noveller, kom
efter pausen ind på sin fars sidste
store værk, ”Orm og Tyr”, og
først til sidst sin egen foreståen-
de bog ”Gådegængeren”, et
navn hans far gav ham – fra det
sidste læste han afsnit, der gan-
ske enkelt er eminente erin-
dringsbilleder.
Hans-Ole Hansen kom meget
tæt på sit 40 personer store
publikum, ikke mindst i pausen
og efter foredraget. Han havde
lavet en lille udstilling med en
snes fotografier og bøger – og
sammen med sin hustru og bed-
ste samarbejdspartner, Dorte
Hansen, og bibliotekarerne gav
han sine tilhørere en varm og
varig oplevelse, der skabte yder-
ligere interesse for Martin A.
Hansens forfatterskab.
Hans-Ole Hansen fortalte om sin fars
forfatterskab på Vanløse Bibliotek
Hans-Ole Hansen og publikum på Vanløse Bibliotek.
Dorte og Hans-Ole Hansen flankeret af bibliotekarerne Jette Land Gregersen og Kirsten Skovmand.
Lokal@viserne.dk 4 Torsdag 8. Oktober 2009
Sofaer, stole, senge, spise-
borde, kommoder, reoler,
lænestole, vitrineskabe, 3-2
pers. sofaer, skænke, chatol-
ler, sekretærer, cocktailbar,
barstole, lampeborde, bog-
skabe, hjørneskabe, sofa-
borde, skriveborde, entre-
møbler, spilleborde, spejle,
lamper, lampe-borde, deko-
is-spande, vaser, fade, mal-
erier, tæpper, puder, plaider,
kunst-træer, afrikanske mask-
KONKURSSALG
....Du ikke har set før !!
Vi har opkøbt en møbelfor-
retning, som har solgt eksk-
lusive møbler af meget høj
kvalitet, som sjældent er
møbler og interiør for den
kræsne, der vil have noget
helt specielt !! Møbler og
boliginteriør på 350 m
2
,
som vi sælger med
Fiskehallen
( Hjørnet af Jyllingevej og Ålekistevej )
Jyllingevej 80 - 2720 Vanløse
7
0
%
RABAT
5
0
%
RABAT
60%
RABAT
Vi sælger det hele fra
søndag d. 11. okt.
De vejledende priser for disse briller er kr. 3.899,-
– så du sparer kr. 1.900,-. Derudover ydes der et
tilskud fra Sygeforsikring Danmark.
2 glas glidende overgang med bedste synsfelt ·
1 stel, frit valg blandt 2000 modeller · 1 brilleetui
· Kontrol af synsstyrke ved Autoriseret Optiker ·
Tilvænningsgaranti · To års stelgaranti
BRILLER MED GLIDENDE OVERGANG
Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c Tlf: 4587 1078
Frederiksberg, Falkoner allé 47 Tlf: 3810 1468
Hillerød, Slangerupgade 2 Tlf: 4828 7899
Odense, Fisketorvet 5 Tlf: 6613 7135
Århus, Klostertorvet 6 Tlf: 8613 6008
Roskilde, Hersegade 1A Tlf: 4632 4800
A
lt d
e
tte
fo
r k
u
n
1
.
9
9
9
,
-
D
A
N
M
A
R
K
S
B
ED
S
TE P
R
IS
ER
www.optikhuset.dk
Jagten på det røde hjem (2)
Af Kaare Vissing
Fornemmer man, at ens hus
hører til blandt de dårligst isole-
rede huse i Brønshøj-Husum, så
har man de næste tre uger chan-
cen for at melde sig til konkur-
rencen om en efterisolering til en
værdi af 25.000 kr. af sit hus.
Dagene bliver gradvist mere
kolde og mørke, og rundt om i
de små hjem bliver der i disse
skruet godt op for radiatorerne. I
nogle huse skal der ikke meget
til, før varmen breder sig blandt
husets beboere, mens radiatorer-
ne i en hel del hjem må arbejde
på højtryk for at kunne følge
med. Massivt kuldenedfald fra
utidssvarende vinduer, utætte
døre og manglende isolering i
vægge og på loft presser central-
varmeanlægget til det yderste.
For at sætte4 fokus på gevinster-
ne ved at energioptimere sit hus
har Miljøpunkt Bispebjerg,
Brønshøj-Husum nu indledt jag-
ten på det mindst energieffektive
hus i Brønshøj og Husum. Tanja
Møller Jensen og Jens Christian
Elle fra Miljøpunktet gør
opmærksom på, at det ikke ale-
ne handler om at nedbringe mil-
jøbelastningen og forbedre
husejernes driftsøkonomi, men
at kampagnen også skal sætte
fokus på, hvorledes ens komfort
bliver væsentligt forbedret, når
man f.eks. ikke længere oplever
et massivt kuldenedfald pga.
vinduespartierne.Sideløbende
med selve konkurrencen afhol-
des en række temaftner i
Kulturhuset Pilegården, Brøns-
højvej 17. Således kommer en af
Danmarks mest kompetente
personer, hvad angår glas, ruder
og vinduer, Christian Oxenvad,
til kulturhuset tirsdag den 20.
oktober kl. 19.00 – 21.00. Han
vil da fortælle om, hvornår
husejerne bør udskifte vinduer,
og om, hvordan de på en og
samme tid vil kunne få en bedre
driftsøkonomi, en bedre komfort
og mindske miljø- og klimabe-
lastningen. Christian Oxenvad
uddyber herom: ”Et vindue er
mere end to stykker glas i en
ramme. Hvad enten du står for at
renovere dine originale vinduer
eller skal købe nye, er der en
række forhold, du bør tage i ed,
inden du investerer. Ofte kan du
med få greb optimere både dine
vinduers komfortmæssige, støj-
reducerende og varmebesparen-
de egenskaber. Foruden selvføl-
gelig at sørge for, at de er arki-
tektonisk veltilpassede. Alle
børn kan tegne et vindue, men
kun få voksne foretager en ræk-
ke oplagte overvejelser, der kan
få et vindue til at gå op i en høj-
ere enhed, hvad enten de vælger
energirenovering af de eksiste-
rende eller køber nye.”
Christian Oxenvads termografisk foto af et hus i Brønshøj. De
røde farver viser, hvor varmen slipper ud af huset. Og man ser, at
vinduerne er de store syndere.
Af Kaare Vissing
I sig selv er Aktiv-Centers
generalforsamlinger gennem-
gående ret kedelige – af den
gode grund at den gæve pen-
sionistklubs trivsel kører på
skinner. Men reelt swinger
samværet mellem medlem-
merne alligevel, selv om der
bydes på tørre tal og genvalg,
for dels går Kate i gang med sit
keyboard, så snart dirigenten
har lagt stokken, og dels giver
Kurt Olsen et par viser. Ja, og
så er der jo også et par stykker
smørrebrød med, hvad dertil
hører.
Kulturhuset Pilegårdens leder,
Peter Steffensen, blev valgt
som generalforsamlingens
(årsmødets) ordstyrer, og han
dirigerede slagets gang både
morsomt og effektivt. For-
manden Erling Sørensen ind-
ledte med nogle praktiske
oplysninger, og sekretæren
Inga Nilsson berettede om det
forløbne års mange begivenhe-
der. Kassereren Grete Vorbjerg
var sygemeldt, og i hendes fra-
vær aflagde revisoren Peter
Steffensen regnskabet. Det
skete med værdifulde tips om,
hvorledes foreningen fremover
kunne styrke både underhold-
ning og økonomi.
Den nyvalgte kontorgruppe i Aktiv-Center. Forrest fra venstre: Inga Nilsson, Annie Jønsson,
Erling Sørensen og Peter Steffensen. Bagerst fra venstre: Poul Stub Thomsen, Lis Kragh, Ole
Sørensen og Kurt Olsen.
Kate, Kurt og Kontorgruppen i Aktiv-Center
Med Kate på keyboard gav Kurt Olsen ”Manden på risten”.
Så var der valg til kontorgrup-
pen. Inger Pedersen, der har
gjort det fremragende i en snes
år, valgte at træde ud – og hun
vil blive savnet! Naturligvis fik
hun en erkendtlighed akkom-
pagneret af en klapsalve. I hen-
des sted blev Annie Jønsson
valgt, og hende er vi en del, der
forventer os meget af. Ellers
var der genvalg over hele lin-
jen, dog blev kassereren Grete
Vorbjerg og Sessan Slott valgt
in absentia.
Snart var det Kates tur til at
forestå underholdningen, og da
hun endda blev suppleret af
Kurt Olsen, der gav ”Manden
på risten” m.m., vil også dette
års generalforsamling blive
husket som den rene festivi-
tas!?
Brønshøj
Husum
Lokaludvalg
Miljø &
Energifonden
af 2005
Jagten på det røde hjem er støttet økonomisk af:
Torsdag den 8. oktober indledes jagten på
Brønshøj-Husum’s dårligst isolerede hus!
Hvis du mener, at I har et ualmindeligt stort varmetab i jeres hus, så
har du mulighed for at melde dig til konkurrencen. 1. Præmien er en
hulmursisolering, loftisolering eller anden energioptimering af din
bolig til en værdi af 25.000 kroner.
Hvordan tilmelder jeg mig?
Frem til den 28. oktober kan du tilmelde dig konkurrencen ved at udfylde skemaet som
Dommerpanel og udvælgelse
Hvordan får jeg mere at vide?
Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj - Husum
Primær opvarmningskilde:
Fjernvarme
Olie
Bygas
Forbrug i sidste afregningsperiode:
Mængde: MWh m
3
, liter, kg, kWh
Periode:
(1 år med startdato og slutdato)
Eventuel sekundær opvarmningsform
El
Bygas
Træpiller
Tilmeldingsskema
Forbrug i sidste afregningsperiode:
Afregning sidste periode (hele el-forbruget)
Mængde: MWh, m
3
, liter, kg, kWh
Periode:
(1 år med startdato og slutdato)
Yderligere opvarmningskilde (f.eks. brændeovn)
Afregning sidste periode, (fx skønnet m
3
og brændselstype)
Periode (1 år med startdato og slutdato)
Oplysninger om din bolig
Adresse: ____________________________(kun postnr. 2700)
Antal m
2
opvarmet: Antal etager:
Antal beboere:
El
Træpiller
Andet
Tilmeldingsfrist: 28. oktober til Miljøpunkt BBH.
Skemaet kan også udfyldes online på www.miljopunkt-bbh.dk, hvor der også vil være hjælp at hente, hvis du er i tvivl om hvordan du
udfylder skemaet og eller hvor du kan fnder forbrugstallene. Hvis dit hus kommer i top tre skal du kunne afsætte tid til en energi-
gennemgang af dit hus d. 4 eller 5. november
Andet
Særlige forhold:
Ting der kan for-
klare et stort eller lavt
forbrug, fx akvarium,
vandseng, solvarme
mv. (antal m2 solfan-
ger oplyses)
(sæt ring om)
(sæt ring om)
*Solvarme:
se ’særlige forhold’
Jagten på
RØDE HJEM
DELTAG I KONKURRENCEN OM EN
ENERGIRENOVERING AF DIT HUS
FIRE TEMAAFTENER
DER GIVER VARMEN
Temaaftener for husejere, der ønsker et mere komfortabelt og energioptimalt hjem
Hvor: Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj
Hvornår: Tirsdage kl. 19-21 i lokale 5.
Arrangementerne er gratis og der vil være kaffe og te.
20. OKTOBER
VARME VINDUER
27. OKTOBER
ET SUNDT INDEKLIMA
Hvordan får du dine vinduer til bedst at holde på
varmen? Hvornår skal du bevare, hvornår bør du
udskifte? Hvordan kan du på en og samme tid
få en bedre driftsøkonomi, en bedre komfort og
mindske miljø- og klimabelastningen? Oplæg ved
Christian Oxenvad, Energitjenesten Sjælland
Om indeklima og komfort i dit hjem. Alt om
hvordan du varmer op, lufter ud, og forholder dig
til afgasning af kemiske stoffer fra dit indbo med
mere.
Oplæg ved Lars Gunnarsen, forsker ved Statens
Byggeforskningsinstitut
3. NOVEMBER
EFTERISOLERING
10. NOVEMBER
SOLCELLER OG SOLVARME
Overvejer du at isolere dit hus, så kan du her få
gode råd omkring de mange forskellige isolerings-
materialers isoleringsevne, økonomi, arbejdsmiljø-
mæssige kvaliteter.
Oplæg ved Michael Parbst, bygningssnedker og
medejer af Genbyg
Kan solenergi overhovedet spille en betydelig rolle
som energiforsyning i Danmark? - Et oplæg med
udgangspunkt i hvordan solvarme og solceller kan
integreres i villaer og huses energiforsyningsanlæg.
Oplæg ved Janus Hendrichsen, Energitjenesten
København
Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum
Lygten Station, Lygten 2 A
2400 København NV
Mrk: Jagten
I samarbejde med:
KØBENHAVN
Et projekt fra dit lokale:
5 Lokal@viserne.dk
Tilmeldingsskema
Lokal@viserne.dk 6 Torsdag 8. Oktober 2009
Debat
Børns sundhed
skal på
dagordenen
Af Cecilia Lonning (V),
BR-medlem
Hvert fjerde barn på de
københavnske folkeskoler er
overvægtig. Det er både et
stort problem for hvert enkelt
overvægtigt barn og for sam-
fundet, der på sigt kommer
til at betale kassen for
behandling af alle de livs-
stilssygdomme, som fedme
bærer med sig.
Af begge årsager har Venstre
lagt meget vægt på at få
bremset den skæve udvik-
ling. Vi har f.eks. arbejdet
for, at alle børn i de køben-
havnske børnehaver fra nytår
får et sundt og nærende mål-
tid mad hver dag. Og vi ser
af samme grund frem til, at
Stadig lige
meget affald i
Hovedstaden
Nye tal viser, at mængden af
affald i hovedstaden næsten
ikke er fadet i 2008. Der er
kun kommet 0,7 procent
mindre affald til behandling i
2008 i forholdet til rekordå-
ret 2007, hvor mængderne
var de højeste nogensinde.
Samtidig er mængden af
både byggeaffald og affald
fra erhverv steget.
- Det mest bemærkelsesvær-
dige i de nye tal er, at vi ikke
kan se finanskrisen i den
samlede mængde affald i
2008. Mængden af affald er
næsten nøjagtig den samme
som i 2007, hvor vi fik aller-
mest affald, fortæller pro-
jektleder Susanne Lindeneg
fra Amagerforbrænding,
som står bag undersøgelsen.
Hvert år laver Amager-
forbrænding i samarbejde
med kommunerne og
Veksebo Miljørådgivning en
detaljeret kortlægning af
affaldet fra Dragør, Frede-
riksberg, Hvidovre, Køben-
havn og Tårnby. I alt produ-
cerede indbyggerne og virk-
somhederne i de fem kom-
muner omkring 1,2 millio-
ner ton affald i 2008. - En
anden overraskelse i tallene
er, at mængden af affald fra
virksomheder og bygge- og
anlægsbranchen faktisk er
steget med henholdsvis to og
tre procent. Til gengæld er
mængden af affald i stor-
skraldordningen faldet, siger
Susanne Lindeneg.
Mere bliver genanvendt
Amagerforbrænding kort-
lægger affaldet hvert år for at
kunne følge ud-viklingen og
sikre opdateret viden om
mængder, typer og behand-
ling. - Vi har lavet affalds-
kortlægning siden 2001, og
det giver os en masse nyttig
viden, som vi bruger til at
sikre den bedste håndtering
af affaldet. For eksempel ved
vi nu af erfaring, at mæng-
den af haveaffald kan variere
meget fra år til år, så vi
begynder ikke at lave mindre
plads til at modtage denne
startproblemerne for skole-
madstilbuddet, EAT, snart er
overstået, så samtlige skole-
børn har et sundt alternativ til
grillen eller bageren.
Det er dog også klart, at sund
mad ikke gør det alene. Nye
tiltag er derfor med Venstres
støtte allerede blevet sat i
gang, så tykke børn og deres
familier får hjælp til at sætte
sund kost og motion på fami-
liens dagsorden. Næste skridt
i vores arbejde er, at vi ønsker
50 idræts-børnehaver i byen i
løbet af de næste par år. Det
er børnehaver, hvor persona-
let er særlig uddannet og
hvor børnene på en god og
sund måde blive motiveret til
at lege og bevæge sig mere
end i en normal børnehave.
Af samme grund var vi med
til at sikre penge til idræts-
profilskolen Bellahøj, og vi
håber og tror, at skolen kan
bruges som skabelon for fle-
re idrætsprofilskoler, så vi for
alvor kan få skolebørnene i
gang.
type affald på genbrugsplad-
serne, bare fordi tallene viser
et fald i 2008, forklarer
Susanne Lindeneg. - Et af de
vigtigste mål for os er at så
meget affald som muligt bli-
ver genanvendt. I undersø-
gelsen kan vi se, at det går
den rigtige vej – genanven-
delsen er steget med to pro-
cent siden 2006, siger hun
videre. Flere tal fra undersø-
gelsen på næste side
Amagerforbrænding er en
affalds- og energivirksom-
hed, som arbejder med at
udnytte de ressourcer, der er i
affald. Virksomheden driver
otte genbrugspladser til ind-
samling af affald, et forbræn-
dingsanlæg, hvor affald bli-
ver til grøn energi og miljø-
sikkert deponi.
FAKTA:
Tal fra undersøgelsen -
Borgere og virksomheder i
de fem kommuner produce-
rede samlet 1.222.700 ton
affald i 2008 – 0,7 procent
mindre end i 2007
- Mængderne af dagrenova-
tion, erhvervsaffald og byg-
geaffald er ste-get med hen-
holdsvis 0,4 %, 1,8 % og 3,2
% fra 2007 til 2008 -
Mængderne af storskrald,
haveaffald og farligt affald er
faldet med henholdsvis 16,1
%, 17,3 % og 24,6 % fra
2007 til 2008 - 57 % af affal-
det blev genanvendt, 39 pro-
cent blev brændt og lavet til
grøn energi og varme og
mindre end 4 % blev depone-
ret eller special-behandlet i
2008.
FDB, som bl.a. om fat-
ter SuperBrugsen,
Brugsen og Kvickly,
har, sammen med Gyl-
dendal, udgivet Klima-
kogebogen.
På en indbydende og let til-
gængelig facon viser bogen,
hvordan man kan tilgodese kli-
maet, når man bestemmer
menuen, indkøber råvarer og
når man tilbereder måltidet.
Klimakogebogen er på 168
sider og sælges i alle FDBs
butikker, og dvs bl.a. i
SuperBrugsen på Ålekistevej
for kr. 75,-. Samtidig inviteres
forbrugerne til at vise, hvordan
de laver klimamad på et nyt
web-univers.
Klimakogebogen er tænkt som
en håndsrækning til den
almindelige danske hushold-
ning.
Op imod 30 procent af CO2-
udledningen i den vestlige ver-
den stammer fra fødevarepro-
duktion. Bogen viser enkelt og
indbydende de små ting, vi alle
sammen kan gøre i vores hver-
dag. Derfor lanceres bogen
under mottoet ”Red lidt af ver-
den mellem 5 og 7”.
Klimakogebogen sætter fokus
på klimavenlig adfærd i køkke-
net og ved køledisken og giver
opskriften på små kulinariske
hverdagseventyr. Klima-
kogebogen er delt op i syv
afsnit; Transport, spild, handl
lokalt, ernæring, forberedning,
mindre kød, sæsoner. Og til
hvert kapitel og årstid er der en
komplet indkøbsliste til en hel
uge – der er konstrueret, så
man undgår spild.
Web-univers om mad
Web-universet, hedder
www.redlidtafverden.nu. Her
inviteres forbrugerne til at del-
tage i en stor konkurrence om
50.000 kr. ved at vise, hvordan
man ”redder lidt af verden
Kogebog til klimavenlig mad
mellem 5 og 7.” Bidraget kan
man enten give som en ?lm
eller skrive en sang over melo-
dierne fra tre danske festsangs-
klassikere. Alle har mulighed
for at stemme på deres favorit-
ter, og de fem største stemmes-
lugere går videre uge for uge.
Klimakogebogen kan også
købes i de lokale boghandlere.
Læs mere om Klima-
kogebogen og konkurrencen
på: www.fdb.dk eller gå ind på
www.redlidtafverden.nu.
(Red af JD)
.
Lars Egholm, der også
har den populære kiosk
på Bellahøjvej, kunne i
sidste uge åbne spillehal-
len Pitten, hvor alle med
hang til at spille kan få
styret den slags lyster. Der
er masser af såkaldte kon-
tantgivende spilleautoma-
ter, kaffe, friskluftanlæg
eller udsugning så man
kan få sig en smøg og
samtidigt følge med i
diverse sports-resultater
på en skærm.
Pitten er et koncept fra
Danske Spil, der også har
Oddset, tips m.m.
Det er spilleme nyt
BEMÆRK!
Indlæg/læserbreve optages i
den rækkefølge disse indlø-
ber. Redaktionen påtager
sig ikke noget ansvar for evt.
fejlcitater og lign.
Må ikke fylde mere end 3/4
A4 ark. Billeder optages ikke
i indlæg.
Deadline fredage kl. 15,
ugen før næste udgivelse.
Bedes leveret via mail i
Word. (ikke håndskrevet).
Uddeler Torsten Pedersen, SuperBrugsen på Ålekistevej, præsenterer FDBs nye bog om klimavenlig mad, udgivet i et samarbejde med
Gyldendal.
Stærk alliance mellem
venstrefløjen og fagbe-
vægelsen i København
Af Ninna Thomsen, Camilla
Burgwald og Jane Sørensen (alle
BR-kandidater for SF).
SF, S og Ø har sammen med den
storkøbenhavnske fagbevægelse
indgået en aftale om at have fæl-
les fokus på en række politiske
pejlemærker de næste fire år.
Aftalen er et stærkt signal om, at
vi i København har en venstre-
fløj, som deler et fælles politisk
grundlag, og som vil bruge dette
til at føre en politik, som sætter
københavnernes konkrete pro-
blemer i første række.
Ledigheden er et problem, som
bekymrer mange københavnere.
Det er foruroligende, at særligt
unge rammes af ledigheden.
Derfor vil venstrefløjen sammen
med fagbevægelsen sætte mas-
sivt ind på at skabe flere jobs og
sikre, at langt flere unge kommer
i gang med en ungdomsuddan-
nelse og får praktikpladser. Vi
tror på, at en ambition om, at gøre
København til Europas
Miljøhovedstad vil kunne gene-
rere en række ’grønne’ jobs. Skal
kommunale bygninger klimare-
noveres, og skal vi satse på ved-
varende energi, vil det selvsagt
kræve arbejdskraft, der fører
ambitionerne ud i livet.
Velfærden står også højt på listen
over områder, venstrefløjen og
fagbevægelsen vil kæmpe for.
Skoler, daginstitutioner og ældre-
pleje skal hele tiden optimeres, så
faglighed, trivsel og udvikling er
i højsædet. På samme måde skal
vi hele tiden være på forkant i
forhold til byens svageste borge-
re. København har for eksempel
en bekymrende stor andel fattige
borgere. Det kan ikke være rigtigt
i et velfærdssamfund som vores.
I SF er vi glade for det tætte sam-
arbejde med S, Ø og fagbevæ-
gelsen, fordi vi er overbeviste
om, at de fælles værdier og ambi-
tioner vil kunne betyde konkrete
og mærkbare forbedringer for
københavnerne.
Lokal@viserne.dk 7 Torsdag 8. Oktober 2009
Vestergade 29 · DK-4930 Maribo · Tlf. 54 78 10 11 · Fax 54 78 05 22 · info@maribo-soepark.dk · www.maribo-soepark.dk
Hotel Maribo Søpark
KUNST & KULTUR OPHOLD
Nyd den kulturelle del af Lolland og Falster. Med et Kunst & kultur ophold på Hotel Maribo Søpark, får du billet til det
kendte Fuglsang Kunstmuseum samt en kombi-billet til Museum Lolland Falster - en sammensætning af Stiftsmuseet og
Frilandsmuseet i Maribo samt Czarens Hus i Nykøbing F.
2 overnatninger i dobbeltværekse inklusiv morgenbuffet
2x 2 retters middag - efter køkkenchefens valg
Billet til Fuglsang Kunstmuseum samt kombi-billet til Museum Lolland Falster
3
-
1
2
å
r
H
A
L
V
P
R
IS
0
-
2
å
r
G
R
A
T
IS
Fra 1
.
1
9
5
,-
pr. person
3
-
1
2
å
r
H
A
L
V
P
R
IS
0
-
2
å
r
G
R
A
T
IS
Fra 1
.
3
9
5
,-
pr. person
NATUR & OPLEVELSER OPHOLD
Tag familien med på en oplevelse i sent vil glemme. I samarbejde med 3 af Lollands mest eftertragtede turistattraktioner
inviterer Hotel Maribo Søpark på et ophold ud over det sædvanlige, vi sørger for billeter, aftensmad samt overnatning,
så du og din familie kan bruge tiden på hindanden.
2 overnatninger i dobbeltværekse inklusiv morgenbuffet
2x 2 retters middag - efter køkkenchefens valg
Billet til Knuthenborg Park & Safari, Middelaldercentret og Grøn Verden Zoo
O
P
L
E
V
E
L
S
E
R
www.fuglsangkunstmuseum.dk www.knuthenborg.dk www.museumlollandfalster.dk www.middelaldercentret.dk www.grønverden.dk
Bemærk venligst at Knuthenborg Park & Safari og Middelaldercentret kun er åben i fobindelse med efterårsferien.
Lokal@viserne.dk 8 Torsdag 8. Oktober 2009


8ronsboj-Husum Lokaluovalg er en
ua|bænglg lokal |orsamllng, oer er oprettet
a| Kobenbavns Kommune. Lokaluovalget
|ungerer som blnoeleo mellem
kobenbavnerne l byoelen og polltlkerne pa
Kobenbavns Paobus.
www.kk.ok/lokaluovalg
.‘%(1+$916.20081(
8PØNSHØ[-HUSUM LOKALUDvALG
MØDL | 8PØNSHØ[-HUSUM LOKALUDvALG
8ronsboj-Husum Lokaluovalg boloer slt næste mooe
torsoag oen 22. oktober 2009 kl. 18:30 l Kulturbu-
set Pllegaroen, 8ronsbojvej 17, 2700 8ronsboj, l lo-
kale 7.

Dagsoroenen lnoleoes meo et kvarters aben sporge-
tlo, kaloet 'tllborernes punkt', bvor borgerne kan
stllle sporgsmal og |orslag tll lokaluovalget. Det or-
olnære mooe a|boloes umlooelbart e|ter.

Alle er velkomne tll at mooe op og overvære mo-
oet.

Du kan se oagsoroenen |or mooet pa
www.2700lokaluovalg.ok.


POLITI
rapporten
Røvede dagens
omsætning
To unge, af anden etnisk her-
komst, røvede onsdag kl.
15.15 dagens omsætning fra
Aldi på ruten. Med deres knal-
lert påkørte de med vilje en
ansat fra værditransporten,
som var i færd med at bære
kufferter ind i et supermarked.
Derefter kørte de to røvere
væk med to kufferter ad Ruten
til højre ad Langhusvej mod
Gavlhusvej.
den ene kuffert blev kort efter
fundet uåbnet - angiveligt
efterladt idet alarmen var akti-
veret og en grøn farvepatron
var sprunget. Det lykkedes
ikke umiddelbart at finde den
anden kuffert.
Kl. 17.32 konstateredes det, at
der på Vingegavl var sat ild på
en knallert og da det umiddel-
bart ikke kunne udelukkes, at
der kunne være tale om røver-
nes knallert, blev den indbragt
til en nærmere undersøgelse.
Eventuelle henvendelser i
sagen kan rettes til station
Bellahøj på tlf 33 14 14 48.
JD
Brændte ihjel
Det lykkedes ikke en ældre
kvinde torsdag formiddag at
overleve en brand i hendes lej-
lighed på Elmelundevej. Hun
nåede at komme til hoveddø-
ren i sin lejlighed i sit forsøg
på at få hjælp og nåede ud på
reposen til opgangen, hvor hun
omkom.
Måske var det en cigaret, der
fik fat i hendes tøj, og dermed
startede branden, melder den
centrale vagtchef.
Røveri mod spillehal
på Sallingvej
3-4 røvere, alle af anden etnisk
baggrund, truede sig torsdag,
ved hjælp af en pistol og et
gevær, til et kontant pengebe-
løb i en spillehal på Sallingvej
Det viste sig, at pistolen var
lavet af plastik, da en af røverne
anvendte pistolen til at slå med.
Pistolen gik nemlig i stykker.
Det lykkedes ikke umiddelbart
at finde og anholde røverne.
Røveriet vil blive yderligere
efterforsket. Eventuelle hen-
vendelser i sagen kan rettes til
Station Bellahøj på 33 14 14
48.
Samme røvere slog måske til to
andre steder samme dag,. bl.a.
på Frederiksberg, hvor en 18-
årig dreng blev holdt op af 3-4
gerningsmænd ved femtiden
om morgenen. De tog hans
dankort.
Københavns Politi oplyser, at
signalementet af gerningsmæn-
dene i de tre sager er sparsomt,
men at det i alle sagerne drejer
sig om mænd af udenlandsk
herkomst. Politiet ved endnu
ikke, om der er sammenhæng
mellem røverierne.
JD
Rekord mange virksomheder
og butikker i Vanløse-området
benytter sig af fælles ind-
købsaftaler, hvor antallet er nu
oppe på 223. Det viser nyeste
tal fra Danmarks største ind-
købsorganisation, Dansk
Indkøb, der netop er blevet
kåret som gazelle for 5. gang
af dagbladet Børsen.
Over 200 virksomheder og
butikker i Vanløse og omegn er
gået sammen om fælles ind-
købsaftaler og sparer nu mil-
lioner på alt fra el til benzin. De
har for alvor fået øjnene op for
de store besparelser og fordele
ved fælles indkøb, oplyser
Tommy Jensen fra Dansk
Indkøb, der er indkøbsrådgiver
i Vanløse-området.
- De har fundet ud af, at reg-
ningen på elektricitet, teleud-
styr, vand og toiletpapir og lig-
Halvdelen af alle flypassagerer
har flyskræk - og nu med god
grund. EU's seneste lov om en
arbejdsuge på 60 timer for pilo-
ter og kabinepersonale er nemlig
en tikkende bombe under flysik-
kerheden i Europa. I dag, den 5.
oktober 2009, iværksætter fag-
foreninger i 22 lande derfor den
europæisk kampagne 'Dødtræt'
for at sætte en stopper for den
nye lov.
EU's politikere har gennemført
et nye lovforslag om arbejdstid
for piloter og kabinepersonale,
der har gjort sikkerhedsniveauet
farligt lavt ombord på Europas
fly. En arbejdsuge på 60 timer
som standard vil medføre død-
trætte piloter og udmattet kabi-
nepersonale. Efter en arbejdsdag
på 14 timer i gennemsnit, er fly-
personalets reaktionsevne dra-
matisk nedsat. Begrebet fly-
skræk får derfor en ny skræm-
mende og meget virkelig dimen-
sion for de mange tusind passa-
gerer, der hver dag lægger deres
liv i flypersonalets hænder.
- Vi ved fra videnskabelige
undersøgelser, at op mod 80 pct.
af besætningerne ombord på
Europas fly har oplevet at døse
hen under en flyvning. Og mere
end 70 pct. har oplevet at falde i
søvn under en vagt. De lange
arbejdsdage og -uger gør ganske
enkelt vores medlemmer udkør-
te og dødtrætte, understreger
Verner Lundtoft Jensen, som er
Sammen om fælles indkøb
Dødtrætte piloter:
Ny EU-lov sætter flysikkerhed over styr
formand for Cabin Union
Denmark (CUD), der er en af
parterne bag den danske del af
kampagnen 'Dødtræt'.
EU's nye lov om fælles flyve-
tidsregler for hele Europa går
særligt hårdt ud over Danmark,
der hidtil har haft nogle af de
mest strikse regler på området.
Danske piloter og kabineperso-
nale går fra at have en arbejdsu-
ge på 45 timer til at skulle arbej-
de 60 timer om ugen, hvilket
betyder et drastisk fald i flysik-
kerheden for de danske passage-
rer.
Opråb til danskere politikere
Som led i den europæiske kam-
pagne mod den nye lov, er dan-
ske piloters og kabinepersonales
fagforeninger gået sammen om
at råbe Danmarks politikere op.
De markante forringelser af
deres medlemmers arbejdsvil-
kår udgør en stor fare for både
personale og passagerer.
Det blev til nogle flotte resulta-
ter da Røde Kors samlede ind i
hele landet i søndags. Tusinder
var på gaden, også i Vanløse,
Valby og Brønshøj blev det
også til flotte resultater. I
Vanløse blev der samlet
89.000 kr. ind af 71 indsamle-
re. I Valby blev resultatet
90.800 kr. Det sørgede 87 ind-
samlere for, og i Brønshøj-
Husum var 67 indsamlere på
gaden. De fik samlet 73.670 kr.
ind. På landsplan blev det til
godt 16 mio. kr., hvilket er et
par millioner kr. mere end sid-
ste år. Det må siges at være flot
– bl.a. vejret taget i betragt-
ning.
-J eg er rigtig glad for de
mange penge, som vil gå til
Røde Kors’ arbejde med at
hjælpe mennesker i nød. Jeg
vil gerne sige tak til de mange
mennesker, der satte tre timer
af deres søndag af til at samle
ind. Det er virkelig noget, der
batter og giver tusindvis af
mennesker håb om en bedre
fremtid, siger Mette Svensson,
der er indsamlingsansvarlig for
Flot indsamling til Røde Kors
i vores områder
Stor et års fødselsdag
Nogle gør mere ud
af det end andre når
børnene skal fejres.
Søndag blev der
gjort noget helt spe-
cielt ud af det da der
skulle fejres et års
fødselsdag i Vanløse
Kulturhus. Som det
ses på billedet var
der lagt op til den
helt store fest.
JD
- Vi er alvorligt bekymrede for
danskernes flysikkerhed. Med
de nye regler kan vi ikke længe-
re garantere vores passagerer
den bedst mulige sikkerhed
ombord, vores piloter og kabine-
personale er simpelthen for træt-
te. De danske politikere må i
alles interesse sætte sig imod det
nye forslag. Tænk bare på, hvor
mange af landets politikere, der
flyver til og fra deres arbejde i
Folketinget hver dag, siger
Verner Lundtoft Jensen, der bak-
kes op af formanden for
Sammenslutningen af Danske
Erhvervspiloter, Mogens
Holgaard:
- Vi føler, at lovgiverne svigter
deres ansvar, når de fuldstændig
tilsidesætter konkrete anbefa-
linger fra en enig gruppe af
eksperter om at begrænse
arbejdstiden til et niveau, som er
flyvesikkerhedsmæssigt for-
svarligt. Det kan simpelthen
ikke være rigtigt, at arbejdsdage-
ne kan have en længde, hvor
piloternes fejlprocent stiger med
op til 500%", siger Mogens
Holgaard.
Vækkeur - nyt instrument i
cockpittet
Den nye kampagne 'Dødtræt'
går på vingerne over hele
Europa i dag den 5. oktober
2009. Den danske kampagne
symboliseres af et vækkeur
under parolen 'Dødtrætte piloter
har taget et nyt instrument i brug
i cockpittet'. Derfor modtager
samtlige 179 medlemmer af
Folketinget i dag mandag et
vækkeur med posten, som nød-
vendigt ekstraudstyr til besæt-
ningen på deres næste flyvetur.
Herhjemme markeres kampag-
nen yderligere med en lands-
dækkende annoncekampagne i
de store dagblade, en oplys-
ningsfilm og et kampagneweb-
site.
nende nødvendigheder ofte er
langt større, end den behøver at
være. Derfor er de nu gået
sammen om fælles indkøbsaf-
taler, forklarer Tommy Jensen,
der hjælper med at realisere
besparelserne for virksomhe-
derne.
(red af JD)
Røde Kors i Hovedstaden.
Det er stadig muligt at støtte
indsamlingen. Sms ’rk50’ til
1414 og bidrag med 50 kroner,
støt via nettet på drk.dk eller på
giro 695 0000. Man kan også
ringe på 90 56 50 11 og give
100 kroner over telefonen og
samtidig være med i konkur-
rencen om en helt ny Suzuki
Alto til en værdi af 116.670
kroner. Læs mere på www.ind-
samler.dk
Lokal@viserne.dk 9 Torsdag 8. Oktober 2009
Løse proteser og
manglende tænder
hører fortiden til
Tandimplantater er løsningen
Vores funklende nye klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og Rosenørns
Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus
2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet med det mest moderne og avan-
cerede tandlægeudstyr der fndes.
Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi 15 års erfaring med implantat
behandling.
Vi inviterer til et gratis informations-
møde om denne meget sikre be-
handlings mulighed.
På mødet vil vi fortælle om mulig-
heden for igen at få faste og sunde
tænder.
Gavekort
På mødet vil der blive uddelt gavekort
til en gratis undersøgelse med forslag
til en eventuel implantatbehandling.
Undersøgelsen inkluderer en digital-
panoramarøntgenoptagelse, der viser
alle tænder og begge kæber.
Faste tænder
øget livskvalitet
Mødet fnder sted:
Tirsdag den 08. 09. kl. 19 til 21
H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.
1879 Frederiksberg C
www.forumtand.dk
Tilmelding
Ring 38 344222
mail@forumtand.dk
Tandlægerne
Tove Thrane og
Peter Gade
Midt i finanskrise, butiksdø-
dens hærgen og det faktum, at
der er i hundredvis af tomme
erhvervslokaler, er der også
solstråle-historier. For det er
skam ikke alle erhvervsdriven-
de, der klager.
Et eksempel er Vanløse
Cykelcenter, Jernbane Allé,
hvor omsætningen ikke fejler
noget. Indehaver Otte fortæller,
at der er god gang i forretning-
en, for som han siger:
- Folk skal jo hele tiden bruge
en cykel og de skal hele tiden
have repareret deres cykel.
Otte har oveni købet udvidet
sin forretning med konceptet
Erhvervscykler og Klickfix:
Det sidste er et koncept med
mange muligheder for at sætte
kurve og tasker fast på cyklen.
En anden der er tilfreds er fri-
sør André på Sallingvej. Han
melder om et udmærket flow i
sin lille salon – og historien
viser da også, at noget af det
sidste, der lukker er byens fri-
sør. Man ser det i de små sam-
fund i det danske land, hvor der
kun er Brugsen og en frisør til-
bage.
Dametøjs-forretningen Livsstil
på Jernbane Allé melder lige-
frem om en stigende omsæt-
ning.
Jette Hill, der har butikken, for-
tæller:
- Jeg tror, at det handler meget
om at forny sig, om at have et
bredt udvalg af varer i mange
prislag. Og så handler det selv-
følgelig også om beliggenhe-
den.
- Og folk skal også have lov til
at ose i min forretning. Der
skal ikke være nogen købet-
vang. Folk skal have lov til at
se – og så kommer de måske
tilbage om tre dage og køber.
Gang i butikken
På fode igen
Heller ikke Manniche sko og
Tang sko klager. Man kan sige,
at de begge er på fode igen.
Tang sko stod ellers over for
lukning, men nu er man kom-
met stærkt tilbage med et godt
udvalg af sko.
Også hos guldsmedene i
Vanløse meldes om tilfredsstil-
lende omsætning.
JD
Jette Hill, Livsstil klager ikke.
Hun har tværtimod øget
omsætningen midt i finanskri-
sen. –Det handler om at forny
sig, siger hun.
Frisør André har nok at lave.
Dog ikke lige da vi mødte
ham. Da tog han sig en slap-
per med avisen.
Vanløse Cykelcenter. Her mel-
der man om et godt salg – og
så har man endda udvidet.
Lokal@viserne.dk 10 Torsdag 8. Oktober 2009
Debat
Mindre bureaukrati
– mere effektivitet
Af Emil Lykke Jensen -
kandidat til Københavns
Borgerrepræsentationen for
Liberal Alliance.
Københavns Kommune er
ved at sande til i bureaukrati
og ineffektivitet, havde med-
lemmerne af Københavns
Borgerrepræsentation haft
modet, kunne de have fjernet
overadministrationen for
længst – til gavn for alle
københavnere.
Der bliver i Københavns
Kommune brugt omkring 1
milliard kroner om året på
overadministration. Ove-
radministration der ikke tje-
ner andet formål end at flytte
penge fra ældreplejen, bør-
nepasningen, skatteyderne
mv. over i en ineffektiv kom-
munal forvaltning.
Vi kan
kontrollere hash
Af Mikkel Warming, social-
borgmester, Enhedslisten
En milliard kriminelle kro-
ner svarer til, at 2000 men-
nesker tjener en halv million
sorte kroner om året. Sådan
kanaliserer vi for tiden peng-
ene fra et omfattende hash-
salg i København ned i de
forkerte lommer, og på sam-
me tid undrer nogen sig
over, at politiet og socialt
arbejde ikke kan stoppe en
blodig bandekrig.
Mange af problemerne kan
spores tilbage til vores for-
bud mod hash, og spørgsmå-
let må i sidste ende være,
hvilken gavn samfundet har
af det? Først skal man vur-
dere, hvor farligt hash er. Jeg
sidder ikke selv med nogen
ekspertviden, men hæfter
mig ved, at EU's overvåg-
ningscenter for narkotika har
lavet en omfattende gen-
nemgang af hashforskning-
en. De konkluderer, at hash
skader cirka lige så meget
som alkohol. Det i sig selv
udgør ikke et argument for
afkriminalisering, men
sammenholdt med, at alle,
der vil have hash, blot skal
gå ned på et gadehjørne for
at købe det, så slutter jeg, at
vi hellere skal få brugen af
hash ind under kontrollerede
forhold.
Formålet med det skal stå
lysende klart. Vi skal undgå,
at folk kommer ud i et mis-
brug, og vi skal hive en mil-
liard kroner ud af de krimi-
nelles lommer. Det kan virke
Dette skyldes at politikkerne
på Københavns Rådhus ikke
har modet og/eller viljen til at
få en mere effektiv kommu-
ne, en kommune hvor peng-
ene ikke går til bureaukrati,
men til københavnerne.
Det synes jeg er en skam. Jeg
synes det er udtryk for en
smule arrogance over for
københavnernes penge, når
man er mere optaget af at
krasse så mange penge som
muligt ind til sit ejet borg-
mesterkontor, end man er
optaget af at forvalte de
penge man har, så effektivt
og fornuftigt som muligt.
Dagsorden for et fremtidigt
medlem af Københavns
Borgerrepræsentationen bør
derfor være klar - få bugt
med overadministrationen,
få effektiviseret Københavns
Kommune og få ryddet op
på rådhuset!
Den 17. november bestem-
mer du – sæt dit kryds ved
Liberal Alliance.
paradoksalt, at jeg vil undgå
et misbrug ved at gøre det
lovligt. Men der er en stor
forskel mellem at noget er
ulovligt, og at det er util-
gængeligt.
Når nogen vælger at sælge
hash, gør de det ofte fordi de
nemme penge frister for
meget. Men den her og nu
tænkning skader desværre
deres liv på langt sigt. Så uan-
set hvordan man vender og
drejer det, vil det være godt
for både hashhandlerne og
køberne at trække en milliard
kroner ud af markedet.
Som socialborgmester ser jeg
naturligvis alvorligt på, at
unge kan ende i et misbrug.
Her har et vigtigt argument
for mig været, at de holland-
ske erfaringer viser, at antal-
let af misbrugere ikke steg
efter legaliseringen. Og vi
kan gøre det endnu bedre
med kontrolleret hash i
København. I modsætning til
hashhandlerne vil kommuna-
le medarbejdere ikke prøve at
opgradere kunderne til en
større model, men tværtimod
give dem råd om, hvor man
kan søge hjælp for et mis-
brug. For man skal ikke
glemme, at hele idéen med
en forsøgsordning er, at den
stopper, hvis vi ikke får de
ønskede resultater. Heldigvis
ved regeringen, at sandheder
ikke står uforanderlige.
Engang underkendte den
miljøarbejdet, og engang
underkendte Brian
Mikkelsen det forebyggende
sociale arbejde. De blev klo-
gere. Lad os håbe, at de bli-
ver det igen.
Ichiban
fejrer
1 års fød-
selsdag
Ichiban, den japanske sushi-
restaurant på Sallingvej 3, fej-
rer sin 1-årige fødselsdag med
mange gode tilbud. Louise,
som er indehaver af restauran-
ten, takker for den støtte hun
har fået det første år - og glæ-
der sig over at restauranten
'overlevede' finanskrisen.
Louise håber at se alle sine
gamle som nye kunder i de
næste mange år til måske
byens bedste sushi - ifølge
AOK.
Louise er glad og stolt over, at
det første år er gået så godt.
Ålekistevej 134
– det er adressen på
den nye energibutik i
vores område. Det er
Michael B. Tollund,
der efter i flere år at
have serviceret
kunder som selvstæn-
dig, besluttede sig til
at åbne butik.
- Jeg sælger, monterer, service-
rer og reparerer pillefyr, olie-
fyr, oliekedler, stålskorstene,
pillebrændeovne med central-
varme, e-veksler til radiator og
brugsvand m.v.
MBTollund energiteknik har
speciale i pillefyr og oliefyr til
opvarmning af centralvarme-
anlæg. Formålet er at forenkle
opgaven, når det gælder salg,
service og installation af kom-
ponenter til opvarmning af
ejendomme.
Grøn og varm snak i ny energibutik
I samarbejde med andre virk-
somheder/ organisationer kan
der tilbydes levering af brænd-
sel i form af træpiller eller olie.
Vi kan tilbyde komplet hand-
lingsplan for hele installatio-
nen i overensstemmelse med
Energistyrelsens krav om
uddannelse og certificering.
- din lokale avis
-alle siders go’e
Lokalavis
Jyllingevej 55-57
tlf 3879 3400
Bedst med
det VIGTIGSTE
77 m
2
andel, 3 vær.
Stue med stor
kanap, soveværelse,
børneværelse/
kontor, køkken,
badeværelse med
badekar. 2 altaner,
gratis vaskeri. I alt
557.000 kr. mdr.
4.900 + fjernvarme.
Tlf. 60 74 10 73
S
Æ
L
G
E
S
Vil du sælge din bolig?
Vi ønsker at bo i enten
Brønshøj, Vanløse eller
Valby. Alt mellem nedrivn-
ings- og indfytningsklar
har interesse. Fx hus med
2 villalejligheder, bungalow
på min 80 m
2
(min 600m
2
grund), eller stort hus til
ud- eller ombygning.
Skriv til: nythus@live.dk
Brønshøj: Mens resten af
landets ejendomsmæglere i
stort omfang begynder at
tage penge for at være
mægler uanset resultat, så
lancerer home nu lokalt
"solgt-eller-gratis" hos
home i Brønshøj.
- De fleste ejendomsmæglere
har lige nu opgivet solgt-eller-
gratis som følge af boligkrisen,
men vi mangler faktisk boliger
til salg og vil gerne dele en til-
tagende optimisme med vore
sælgere, så de tilbydes "solgt-
eller-gratis i de seks home-for-
retninger, som vi driver, siger
statsautoriseret ejendomsmæg-
ler og dagligleder Jesper
Ravnborg fra home i Brønshøj.
Det er de seneste to år blevet
sværere at sælge ejerbolig. Det
har de fleste ejendomsmæglere
taget konsekvensen af.
Derfor er det mange steder helt
slut med at sætte huset til salg
gratis, så der skal ofte betales
et vist beløb, uanset om huset
bliver solgt eller ej. Altså hos en
del af landets ejendomsmægle-
re.
Men home i Brønshøj har valgt
at gå imod strømmen og tilbyde
solgt eller gratis. Så bliver huset
ikke solgt, så får man eksempel-
vis et halvt års arbejde gratis,
hvor home-mægleren har for-
søgt at sælge ens ejendom. Altså
uden en betaling af honorar til
home-mægleren.
- Det er ellers ikke helt så popu-
lært at tilbyde alle sine varer helt
gratis, men en homemægler
kan lokalt give de tilbud og
lave den her slags fordelagtige
aftaler, hvis de har lyst til det,
men på landsplan er tendensen
klar. Der er færre, der har solgt
eller gratis, fortæller Niels H.
Carstensen, der er kommunika-
tionschef for hele home-kæden i
Danmark.
Han understreger, at også i home
er den lokale home-chef, der
beslutter, om han vil køre solgt
eller gratis, da det er selvstændi-
ge ejendomsmæglere, der driver
homes forretninger.
Din ejendomsmægler i Brøns-
høj skal dog kun have penge for
hans arbejde, hvis du også får
succes med at være kunde hos
home, siger Jesper Ravnborg.
På den måde vil vi godt være
med til at investere i kundens
succes, tilføjer han.
Solgt eller gratis lokalt
i home Brønshøj
Vi udfører el-opgaver for
små som store kunder.
Belysningsanlæg
Intelligente installationer
Svagstrømsanlæg
Kameraovervågning
Datanetværk
Telefoncentraler
Hurtig og omhyggelig
service til private og erhverv.
Dit bedste el-ternativ
Danmarks kendeste spring-
rytter Tina Lund og Poda
Hegn er sammen gået til
kamp for sikre hestehegn.
Formålet er at oplyse heste-
ejere over hele landet om,
hvor vigtigt det er at ind-
hegne sine heste rigtigt og
sikkert.
Tina Lund har fået sat lægtehegn
med el-sikring og trælåger op
omkring foldene på familien
Lunds stutteri, Stutteri Lyngs-
holm, og sammen med den
populære rytter håber Poda
Hegn at løfte niveauet for viden
og kundskab om hestehegn, så
ulykker kan undgås i fremtiden.
Det handler om tryghed
Baggrunden er, at utallige heste
hvert år kommer alvorligt til
skade i farlige hegn, og der
jævnligt sker alvorlige ulykker i
trafikken på grund af undslupne
heste på vejene.
Tina Lund fortæller: "Hegnet er
nok det sidste man tænker på,
men det burde være meget mere
i fokus. Det er hestenes tryghed
og sikkerhed der står på spil. Vi
har 2 gange tidligere været ude
for at finde vores heste ude på
vejen - heldigvis uden at der ske-
te nogen ulykker - så jeg er utro-
ligt glad for samarbejdet med
Poda Hegn. Hegnene er smukke
og holdbare, og når det også er
sat professionelt op, så véd man
bare det er i orden. Det giver en
tryg hverdag." Hos Poda Hegn
er man også glade for at have
Tina Lund med som ambassa-
dør for sikre hestehegn. "Det er
et kæmpe oplysningsarbejde vi
er i gang med." siger Klaus
Fuglsang fra Poda Entreprise,
der har salgsmontører over hele
Sjælland og på Lolland-Falster.
Tina Lund til kamp for sikre hestehegn
Tina Lund er et spring tættere på olympiaden i 2012. De nye hegn om
hendes heste er fra Poda Hegn.
Ikke tidsbegrænset lejemål til leje
Solfyldt 60 m2 stor lejlighed beliggende på 1. sal i Vanløse med flot udsigt til
grønt villaområde, og tæt på Damhussøen og grønne områder. Nyistandsat og til
leje straks. Lejemålet består af fordelingsentré, stor stue på 27 m2, soveværelse
samt badeværelse med brus. Fjernvarme. Gode trafikforbindelser, S-tog, Metro
samt bus. Gode indkøbsmuligheder. Hvis du synes dette lyder godt kan Vanløse
området byde på meget. Vanløse er i stadig udvikling, som forstad til København,
fra gammel ”landsby” til hyper moderne bydel med et utal af muligheder.
Henvendelse under billetmærke 271054, lokalaviserne, Jyllingevej 55, 2720
Vanløse
KUNST
MAD &
VIN FESTIVAL
23-25|okt. KB-Hallen
Fre: 14-19
Lør: 10-18
Søn: 10-17
120 udstillere
Se kunstmesse.dk
Bülow & Gram Lars Hornstrøm Robin Rasmussen Christina Jakobsen Morten Jørgensen Daniel Madsen Tanja E. Ulsø
LokalBolig - Bülow & Gram
Frederikssundsvej 185
2700 Brønshøj · Tlf 38 80 98 10
Søborg Hovedgade 14
2870 Dyssegård · Tlf 39 30 93 10
14 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk BRØNSHØJ • BAGSVÆRD • DYSSEGÅRD • HERLEV • SØBORG • VANLØSE
Morten Gram Lone Bülow Lars Hornstrøm Christina Jakobsen Daisy Møller Daniel Madsen Tanja E. Ulsø
LokalBolig - Bülow & Gram
Frederikssundsvej 185
2700 Brønshøj · Tlf 38 80 98 10
Søborg Hovedgade 14
2870 Dyssegård · Tlf 39 30 93 10
Lokal@viserne.dk 12 Torsdag 8. Oktober 2009
STENLØSEVEJ 104B, BRØNSHØJ
2.245.000 Knt.: .......................................................
115.000 Udb: ..........................................................
15.856/13.132 B/N: ..............................................
Alternativ finansering
8.619/7.529 Afd.fri X1. ...............................................
101 m² Bolig: ..........................................................
300 m² Grund: ...............................................................
1/2 Stue/vær.: ................................................................
1990 Opført: ..................................................................
Velbeliggende bolig på stille villavej i Brønshøj med
overkommelig have og minimum vedligeholdelse, da
ejendommen er opført i 1990. Der er kort afstand til of-
fentlig transport, skole og masser af gode handlemulig-
heder.
Denne hyggelige bolig er et halvt dobbelthus og inde-
holder følgende: Entre. Bryggers med nyindlagt fjern-
varme installation, der er vaskemaskine og nydeligt
klinkegulv. Gæstetoilet. Dejlig stor og lys stue med flot-
te plankegulve. Nydeligt køkken med mulighed for lille
spiseplads. Gæstetoilet.
På 1. salen er der et godt stort badeværelse. Soveværel-
se med skabsvæg samt et børneværelse.
En super god begynderbolig, som er beliggende på stille
villavej og med kort afstand til alt.
Overtagelse er efter aftale med sælger.
Sag: 2094-17/Tlf. 38 80 98 10
UGENS BOLIG - UGENS BOLIG - UGENS BOLIG - UGENS BOLIG - UGENS BOLIG
Bülow & Gram Michael Mårtensen Lars Hornstrøm Christina Jakobsen Daisy Møller Daniel Flørning Tanja Ulsø
LokalBolig - Bülow & Gram
Søborg Hovedgade 14
· Tlf 39 30 93 10
Frederikssundsvej 185
· Tlf 38 80 98 10
16 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk
Lokal@viserne.dk 13 Torsdag 8. Oktober 2009
Autoriseret låneformidler for BRFkredit
Kom godt videre
Hvidovre
36 77 18 44
Rødovre
36 72 28 44
Brønshøj
38 60 62 11
Vanløse
38 74 22 80
Ballerup
44 97 10 98
Værløse
44 98 44 44
Farum
44 95 02 73
Birkerød
33 34 88 90
Arne Madsen a/s
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDE
Hos EDC Arne Madsen a/s sælger vi ikke boliger, men hjem.
Kom og oplev hvordan – den 8. oktober mellem kl. 19 og 21 –
når vi, i anledning af vores 20 års fødselsdag, gør en ekstra
indsats for, at boligkøberne får en oplevelse ud over det sæd-
vanlige. Vi kalder det ÅBENT HJEM og det går i al sin enkelt-
hed ud på, at sælger selv tager imod interesserede købere
på privatadressen og inviterer indenfor til en personlig frem-
visning af hjemmet og en kop kaffe med lidt sødt til. Alle EDC
Arne Madsen a/s’ butikker holder åbent i samme tidsrum, og
her er alle også velkomne til at komme forbi til kaffe og kage
og en uformel snak om alt indenfor køb og salg af private
hjem. Vi glæder os til at møde jer!
Holdet bag de otte ejendomsmæglerforretninger i Storkøbenhavn, privatrådgiverteamet og servicecentret. Lokalkendskab og engagement er kernen – i dag som for 20 år siden.
Borrebyvej 2 Villa Sagsnummer 27009745
Kagsvang 25 Villa Sagsnummer 27009704
Storegårdsvej 4, 1, lejl. 17 Lejlighed Sagsnummer 27009405
Astersvej 4 Villa Sagsnummer 27009798
Veksøvej 81 Villa Sagsnummer 27009772
Frederikssundsvej 74C, 2. tv. Andel Sagsnummer 27009779
Skippingevej 13. 1. sal Villalejlighed Sagsnummer 27009458
Knabstrupvej 52A Villa Sagsnummer 27009502
Hampeland 20 Villa Sagsnummer 27009500
Frederikssundsvej 400. st. tv. Lejlighed Sagsnummer 27009749
Vi fejrer 20 års fødselsdag med ÅBENT HJEM
den 8. oktober fra kl. 19-21 på følgende adresser:
Velkommen til
ÅBENT HJEM
ALLE
EDC ARNE MADSEN’S
BUTIKKER HOLDER ÅBENT
8. OKTOBER
FRA KL. 19-21
Se præsentationen af boligen på edc.dk – brug sagsnummeret og se billeder og salgsopstilling
Lokal@viserne.dk 14 Torsdag 8. Oktober 2009
Se flere boliger på www.home.dk
Se mere på
Brønshøj | Højlandsvangen 69
Med fantastisk beliggenhed ved Utterslev
Mose udbydes denne charmerende klas-
siske Brønshøjvilla, som byder på mange
spændende indretningsmuligheder.
168 87 617 1934 6
Villa
102R6198
home 102R6198 til 1277
Kontantpris: 4.200.000
210.000
27.861/23.419
15.313/13.566
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K g f d n
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Fuglsang Allé 69, 1.
Attraktiv villalejlighed på stille vej i det ef-
tertragtede og rolige kvarter ved Degne-
mosen. Trænger til istandsættelse, men
byder på et utal af muligheder.
90 112 615 1933 3
Ideel anpart
102R6114
home 102R6114 til 1277
Kontantpris: 1.495.000
75.000
9.981/8.317
6.230/5.268
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K g f d n
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Smørumvej 24
Beliggende på rolig villavej udbydes
denne dejlige 1. plans villa med mulighed
for 3 sovevær. i samme plan. Solrig og
ugeneret grund.
134 563 1958 5 1
Villa
102G6175
home 102G6175 til 1277
Kontantpris: 2.695.000
135.000
18.247/15.353
11.006/9.525
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K f d n C
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Stubbevangen 13
På stille vej i eftertragtet kvarter ligger
denne flotte veldisponerede villa med et
utal af muligheder. Villaen fremstår utro-
lig indbydende og charmerende.
110 52 595 1927 3
Villa
102G6214
home 102G6214 til 1277
Kontantpris: 2.795.000
140.000
19.696/16.772
11.097/10.048
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K g f d C
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Højlandsvangen 71
Vil du bo i denne gennemrenoveret villa
i lækre kvalitetsmaterialer og med en
fantastisk beliggenhed? Kontakt home
Brønshøj for fremvisning på 38281818.
134 89 610 1951 3
Villa
102R6110
home 102R6110 til 1277
Kontantpris: 4.600.000
230.000
30.188/24.836
16.851/14.257
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K g f d C
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Vindingevej 10
Gedigen bungalow med velindrettet kæl-
der med rigtig gode vær. Ejendommen
er sat flot istand. Dejlig solrig have med
gammel beplantning.
74 74 788 1940 20
Villa
102G6139
home 102G6139 til 1277
Kontantpris: 2.495.000
125.000
16.827/14.062
10.035/8.605
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K g f d k
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
118 59 630 59 1933
Villa
Brønshøj | Tersløsevej 38
På stille vej i børnevenligt kvarter
udbydes denne spændene og hyggelige
ejendom. Her oser af hygge og svensk
idyl. Ejendommen er oprindeligt en
bungalow.
102G6210
home 102G6210 til 1277
3.500.000
175.000
23.101/19.025
12.550/10.748
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
Kontantpris:
Brutto/Netto
Udb.:
K e f g d
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Højstrupvej 158
Her udbydes fantastisk spændende hus
med masser af muligheder, perfekt til
familien der vil sætte sit eget præg. Et
spændende hus der skal ses.
128 128 565 64 1939
½ dobbelthus
102R6072
home 102R6072 til 1277
Kontantpris: 2.395.000
120.000
16.640/14.382
10.286/9.258
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K e f g d
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
50 72 442 1905 1
Ideel anpart
Brønshøj | Degnemose Allé 57, 1.
Ønsker du en super veludnyttet villalej-
lighed med udsigt over Degnemosen?
Denne byder på stort lækker køkken/
alrum samt udnyttet loftetage med 2
gode vær.
102R6146
home 102R6146 til 1277
1.795.000
90.000
11.627/9.880
6.781/5.981
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
Kontantpris:
Brutto/Netto
Udb.:
K g f d m
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Brønshøjvej 52
Klassisk villa centralt beliggende i Brøns-
høj med gåafstand til Brønshøj Torv.
Trænger til nogen istandsættelse.
117 83 651 1934 4
Villa
102R6174
home 102R6174 til 1277
Kontantpris: 2.995.000
150.000
20.671/17.567
11.537/10.397
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K g f d n
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
BRØNSHØJ
v/ Carsten Alstrøm
Statsaut. ejendomsmægler
Frederikssundvej 145, 2700 Brønshøj
broenshoej@home.dk
Tlf. 38 28 18 18
Lokal@viserne.dk 15 Torsdag 8. Oktober 2009
Se flere boliger på www.home.dk
Se mere på
Brønshøj | Storegårdsvej 4
Her udbydes super indflytningsklar nyere
lejlighed med stor vestvendt altan. Lej-
ligheden fremstår lys og venlig med god
planløsning.
78 3 1 2002 Ja
Ejerlejlighed
102R6222
home 102R6222 til 1277
Kontantpris: 1.895.000
95.000
12.744/10.527
7.082/6.085
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K n m d q
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
86 365 1975 26 3
½ Dobbelthus
Brønshøj | Faksingevej 11B
Beliggende på rolig villavej i Brønshøj
udbydes velindrettet familie bolig med
3 sovevær. Dejlig solrig grund og huset
fremtræder stort set indflytningsklart.
102G6168
home 102G6168 til 1277
2.195.000
110.000
14.879/12.762
8.995/8.033
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
Kontantpris:
Brutto/Netto
Udb.:
K f d k h
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Dyssevænget 40A
Her udbydes dejlig 1-plans villa med fan-
tastisk planløsning, som blandt andet
byder på stort pænt spise køkken samt
mulighed for 3 gode værelser.
101 101 540 0 1970
Villa
102R6220
home 102R6220 til 1277
Kontantpris: 1.995.000
100.000
13.542/11.448
7.536/6.728
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K e f g d
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Sandbygårdvej 5, 3.
Andelsbolig. Her udbydes indflytnings-
klar stor 3’v som fremstår utrolig flot
med mange lækre detaljer, som fritlagte
loftbjælker og flotte askegulve.
78 1928 3 2 Ja
Andelslejlighed
102R6223
home 102R6223 til 1277
K d n h p
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
895.000
3.050/330
Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:
Brønshøj | Veksøvej 17, 1. mf. tv.
Andelsbolig. 2 vær. med altan til en
yderst fornuftig pris. Lejligheden fremstår
lys og imødekommende, men trænger til
nogen istandsættelse.
43 1936 2 2 Ja
Andelslejlighed
102R6122
home 102R6122 til 1277
K d n h p
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
425.000
1.954/311
Købspris:
Mdl. boligydl./anv.udg.:
1.954/1.954
Finansieringsforslag
Udbetaling: 395.000
Mdl. husleje/anv.udg.:
53 2 1 1938 Ja
Ejerlejlighed
Brønshøj | Kabbelejevej 1, 1. th.
God og regulær 2 vær. lejlighed
beliggende på en af Brønshøjs bedste
adresser nær Uttelsev Mose. Oplagt
delelejlighed eller forældrekøb.
102G6208
home 102G6208 til 1277
950.000
50.000
7.189/6.227
4.412/4.043
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
Kontantpris:
Brutto/Netto
Udb.:
K n m d q
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Nyhed!
Brønshøj | Aggersvoldvej 9
Indflytningsklar og nyrenoveret lejlighed
med flot nyt hvidt køkken, lækkert bade-
værelse, fuldspartlede vægge og nyt el.
Flotte aføvlede plankegulve.
47 2 st. 1934 Ja
Ejerlejlighed
102G6207
home 102G6207 til 1277
Kontantpris: 1.095.000
55.000
8.313/6.966
4.943/4.327
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K n m d p
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
113 4 3 1968 Ja
Ejerlejlighed
Brønshøj | Svenskelejren 14, 3.
Til den kræsne, der værdsætter det
unikke, udbydes her fantastisk pent-
house lejlighed med egen tagterrasse
og udsigt til det grønne område ved
Degnemosen.
102R6196
home 102R6196 til 1277
2.395.000
120.000
17.019/14.407
10.158/8.957
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
Kontantpris:
Brutto/Netto
Udb.:
K n m d q
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
Brønshøj | Brønshøjvej 15C
På stille sidevej til Brønshøjvej ved det
charmerende Brønshøj Torv finder vi
denne attraktive lejlighed.
81 3 2 1933 Ja
Ejerlejlighed
102G6206
home 102G6206 til 1277
Kontantpris: 1.550.000
80.000
11.127/9.607
6.358/5.872
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
K n m d p
Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:
Sag:
Se mere på home.dk
SMS:
www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
BRØNSHØJ
v/ Carsten Alstrøm
Statsaut. ejendomsmægler
Frederikssundvej 145, 2700 Brønshøj
broenshoej@home.dk
Tlf. 38 28 18 18
Lokal@viserne.dk 16 Torsdag 8. Oktober 2009
ASTRUPVEJ 74 1.TV, BRØNSHØJ
Lejligheden: Rummelig entre. Stor lys stue med
udgang til altan. Dejligt soveværelse ligeledes
med udgang til altan, dog med morgensol. Pænt
hvidt flisebadeværelse i en god størrelse. Origi-
nalt og meget hyggeligt køkken med skønt kik
over det flotte grønne gårdmiljø. Nydelige plan-
kegulve og stuklofter i stuen og soveværelset.
Sag: 2067-17/Tlf. 38 80 98 10
0 Knt.: .........................
0 Udb: .........................
0 B/N: ..........................
51 m² Bolig: ...............
55 m² BBR: ...................
1/1 Stue/vær.: .............
1935 Opført: ................
S
O
L
G
T
-

l
i
g
n
e
n
d
e

s
ø
g
e
s
LILLIENDALSVEJ 14, BRØNSHØJ
Ejendommen er på 312 kvm. inkl. kælder. Boligen
byder på to charmerende stuer ensuite med en
yderst charmerende flot rundmuret vindueskar-
nap. Stort herreværelse eller blot en stue med
udgang til haven. Gammelt køkken i forbindelse
med stuen.
1 sal: Meget stort badeværelse. Gæstetoilet.
Stort forældresoveværelse og tre børneværelser.
Sag: 2069-17/Tlf. 38 80 98 10
0 Knt.: .........................
0 Udb: .........................
0 B/N: ..........................
202 m² Bolig: ............
683 m² Grund: ............
3/4 Stue/vær.: .............
1924 Opført: ................
123 m² Kælder/garage....
S
O
L
G
T
-

l
i
g
n
e
n
d
e

s
ø
g
e
s
SØVEJ 66, DRAGØR
Stor entre. To gode børneværelser. Foræl-
dresoveværelse. Hyggelig stue og dejlig sydvest
vendt terrasse med markise. Velholdt flisebade-
værelse med badekar og bruser. HTH spisekøk-
ken. Bryggers med naturgasinstallation og va-
skeforhold.
Sag: 2083-17/Tlf. 38 80 98 10
0 Knt.: .........................
0 Udb: .........................
0 B/N: ..........................
98 m² Bolig: ...............
706 m² Grund: ............
1/3 Stue/vær.: .............
1974 Opført: ................
6 m² udhus ...................
S
O
L
G
T
-

l
i
g
n
e
n
d
e

s
ø
g
e
s
BORUPS ALLÉ 249A 1. TV., KØBENHAVN NV
Lejligheden er med plankegulve, stuklofter og in-
deholder følgende: God stor entré. Stor fornem
spisestue. Dejlig opholdstue, ligeledes med en
hyggelig vindueskarnap. Stort rummeligt sove-
værelse med smart og praktisk garderobe arran-
gement. Endnu et soveværelse, eller et fornemt
kontorrum. Velfungerende køkken med hyggelig
spiseplads. Nydeligt flisebadeværelse.
Sag: 2044-17/Tlf. 38 80 98 10
0 Knt.: .........................
0 Udb: .........................
0 B/N: ..........................
121 m² Bolig: ............
130 m² BBR: .................
2/2 Stue/vær.: .............
1921 Opført: ................
S
O
L
G
T
-

l
i
g
n
e
n
d
e

s
ø
g
e
s
TØLLØSEVEJ 19 2. TV, BRØNSHØJ
Lejligheden er beliggende i virkelig veldrevet
ejendom med nyere tag (2004)
Lejligheden er disponeret således: Entré . Lækkert
badeværelse. Lys og rummelig stue. Stort og flot
køkken/alrum. 1. sal: repos og to rigtig gode væ-
relser.
Sag: 2033-17/Tlf. 38 80 98 10
0 Knt.: .........................
0 Udb: .........................
0 B/N: ..........................
91 m² Bolig: ...............
96 m² BBR: ...................
1/2 Stue/vær.: .............
1939 Opført: ................
S
O
L
G
T
-

l
i
g
n
e
n
d
e

s
ø
g
e
s
ÅGERUPVEJ 45, BRØNSHØJ
Indeholder i stueplan: Entre. Ældre badeværelse
med badekar. Gammelt køkken med spiseplads.
Soveværelse. To stuer ensuite. Fra den ene stue
er der udgang til haven. 1. sal indeholder: Køk-
ken. Ældre badeværelse med badekar. Sovevæ-
relse. To stuer ensuite. Kælderen indeholder: Va-
skerum. Fyrrum med fjernvarmeinstallation.
Værkstedsrum. To disponible rum.
Sag: 2082-17/Tlf. 38 80 98 10
0 Knt.: .........................
0 Udb: .........................
0 B/N: ..........................
165 m² Bolig: ............
537 m² Grund: ............
3/3 Stue/vær.: .............
1935 Opført: ................
85 m² Kælder................
S
O
L
G
T
-

l
i
g
n
e
n
d
e

s
ø
g
e
s
Brønshøj - Vanløse - Herlev - Brønshøj - Vanløse - Herlev - Brønshøj - Vanløse - Herlev
Bülow & Gram Michael Mårtensen Lars Hornstrøm Christina Jakobsen Daisy Møller Daniel Flørning Tanja Ulsø
LokalBolig - Bülow & Gram
Søborg Hovedgade 14
· Tlf 39 30 93 10
Frederikssundsvej 185
· Tlf 38 80 98 10
16 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk
Lokal@viserne.dk 17 Torsdag 8. Oktober 2009
KABBELEJEVEJ 5 2. TH, BRØNSHØJ
Usædvanlig dejlig lejlighed i flot stand med her-
lig stor altan. Lejlighed indeholder følgende: Præ-
sentabel entre med dørtelefon. Nydeligt fliseba-
deværelse med bruser. Pænt lyst og virkeligt ve-
lindrettet køkken med masser af skabsplads.
Stort dejligt soveværelse med plads til stor dob-
beltseng, skabe og skrivebord. Stor hyggelig stue
med flotte stuklofter.
Sag: 2073-17/Tlf. 38 80 98 10
949.000 Knt.: ............
50.000 Udb: ...............
7.613/6.516 B/N: .....
Alternativ finansering
4.604/4.185 Afd.fri X1. ....
51 m² Bolig: ...............
56 m² BBR: ...................
1/1 Stue/vær.: .............
1938 Opført: ................
R
E
S
E
R
V
E
R
E
T
FREDERIKSSUNDSVEJ 203 3. TH., BRØNSHØJ
Charmerende og unik lejlighed i 2 plan.
Lejligheden: Fra opgangen træder man ind i en
rummelig entre. Pænt og særdeles velholdt køk-
ken. Rigtig stort badeværelse. Stort værelse. To
lyse stuer en suite. Fra den ene stue er der ad-
gang op til den udnyttede og godkendte tageta-
ge. Derudover har man en kæmpe og yderst
charmerede opholdsstue med udgang til en fan-
tastisk tagterrasse. Sag: 2103-17/Tlf. 38 80 98 10
1.595.000 Knt.: .........
1.595.000 Udb: .........
6.427 B/N: .................
1.595.000 Indskud: ...
4.793 Boligafgift: .....
1.100 Anv. udgift: ....
135 m² Bolig: ............
0 m² Grund: .................
2/2 Stue/vær.: .............
1931 Opført: ................
R
E
S
E
R
V
E
R
E
T
KLINTHOLMVEJ 2 ST. TH., BRØNSHØJ
Indretning: Fra opgangen kommer man ind på en
lille repos. En trappe fører direkte ned i den store
højloftede stue med søjler. Fra stuen kan man
gå ud i køkkenet, hvor man finder bl.a. Smeg gas
komfur, flot mørkt træbordplade. Soveværelse
med rå murstens detaljer. Fra stuen kan man
yderligere en trappe ned til bryggers med god
plads. Hernede er finder man desuden Meget
stort badeværelse. Sag: 2075-17/Tlf. 38 80 98 10
1.025.000 Knt.: .........
55.000 Udb: ...............
8.129/6.439 B/N: .....
Alternativ finansering
4.912/3.948 Afd.fri X1. ....
74 m² Bolig: ...............
64 m² BBR: ...................
1/1 Stue/vær.: .............
1935 Opført: ................
R
E
S
E
R
V
E
R
E
T
AUGUSTVEJ 125, HERLEV
Huset indeholder: Entre. Stort alrumkøkken og
udgang til den dejlige have. Hyggelig opholds-
stue og en meget stor spisestue. Alle rum er med
plankegulve. Flot badeværelse med gulvvarme,
muret bruseniche.
6 kvm. kælderrum med naturgasinstallation . 1.
sal: tre store lyse soveværelse. Toiletrum med
håndvask og vaskefaciliteter.
Sag: 2088-17/Tlf. 38 80 98 10
2.675.000 Knt.: .........
135.000 Udb: ............
18.170/14.906 B/N: ...
Alternativ finansering
9.538/8.227 Afd.fri X1. ....
128 m² Bolig: ............
646 m² Grund: ............
2/4 Stue/vær.: .............
1942 Opført: ................
41 m² Kælder/carport/udhus.....
R
E
S
E
R
V
E
R
E
T
HØJSTRUPVEJ 142, BRØNSHØJ
Ejendommen: Entre. Nydeligt badeværelse med
seperat bruseniche. Hyggelig åbent "landkøkken"
i forbindelse med spisestuen. Spisestuen er med
super flotte stuklofter og plankegulve. Stor op-
holdsstue med udgang til lækker terrasser. To
gode soveværelser. To fine "værelser" på 1. sal
der ikke er medregnet boligarealet og er ikke
godkendt til beboelse. Kælderrum på ca. 18 kvm.
Sag: 2096-17/Tlf. 38 80 98 10
0 Knt.: .........................
0 Udb: .........................
0 B/N: ..........................
105 m² Bolig: ............
836 m² Grund: ............
2/2 Stue/vær.: .............
1932 Opført: ................
18 m² Kælder................
S
O
L
G
T
-

l
i
g
n
e
n
d
e

s
ø
g
e
s
Brønshøj - Vanløse - Herlev - Brønshøj - Vanløse - Herlev - Brønshøj - Vanløse - Herlev
Vi solgte 14 boliger i sidste måned
Men vi har mange flere købere!
Ring: 38 809 810
for en gratis salgsvurdering
LokalBolig - Bülow & Gram
Frederikssundsvej 185 · 2700 Brønshøj
Tlf 38 80 98 10
Åbningstider
Man - Tors 10:00 - 18:00
Fre 10:00 - 17:00
Søn 10:00 - 16:00
16 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk
Lokal@viserne.dk 18 Torsdag 8. Oktober 2009
675.000 Knt.: ...............
675.000 Udb: ...............
3.639/3.709 B/N: ........
675.000 Indskud: ........
3.290 Boligafgift: ........
420 Anv. udgift: ..........
64 m² Bolig: .................
0 m² Grund: ....................
1/1 Stue/vær.: ................
1929 Opført: ..................
RYTTERSKOLEHØJ 6 1. TV., BRØNSHØJ
Super flot og totalt i standsat 2'v andel på hele 64 kvm. Et køkken ud over
det sædvantlige og stilrent flisebadeværelse, flotte gulve, stor lys stue og
stort værelse med god skabspalds. Centralt beliggende ved Brønshøj Torv.
Sag: 2108-17/Tlf. 38 80 98 10
0 Knt.: ............................
0 Udb: ............................
0 B/N: ............................
0 Indskud: .....................
0 Boligafgift: ................
0 Anv. udgift: ...............
74 m² Bolig: .................
0 m² Grund: ....................
1/2 Stue/vær.: ................
Opført: ............................
KATRINEDALSVEJ 3B 3, TV, VANLØSE
Lejligheden: Beliggende i toppen af ejemdommen med lækker sydvendt al-
tan. 2 stuer en-suite hver den bagerste stue har udgang til den lækre altan.
Godt soveværelse med plads til det hele. pæn størrelse badeværelse med
brus. køkken. Sag: 2107-17/Tlf. 38 80 98 10
N
Y
H
E
D
SANDBYGÅRDVEJ 34 1. TV., BRØNSHØJ
Lejlighedens disponering: Rummelig entre. Pænt
flisebadeværelse. Ældre med funktionelt køkken i
særdeles god størrelse, hvor der er mulighed for
at fjerne nogle af de mange skabe og lave en spi-
seplads. Stue i god størrelse. Værelse i fin stør-
relse med indbygget skab. Under gulvtæpperne
ligger de originale plankegulve, der ved en afslib-
ning ville blive rigtig flotte og lyse.
Sag: 2106-17/Tlf. 38 80 98 10
495.000 Knt.: ............
495.000 Udb: ............
3.308 B/N: .................
495.000 Indskud: ......
2.772 Boligafgift: .....
409 Anv. udgift: ........
62 m² Bolig: ...............
0 m² Grund: .................
1/1 Stue/vær.: .............
1929 Opført: ................
N
Y
H
E
D
KATRINEDALSVEJ 3B ST.TV., VANLØSE
Lejligheden: Fordelingsentre med stort indbygget
skab. Stort og stilrent flisebadeværelset fra
2007/2008 med væghængt toilet og separat
bruseniche. Ældre men funktionelt køkken med
lille spisekrog. To lyse værelser i god størrelse.
Stue med et herligt lysindfald og skøn udsigt. Fra
stuen er der udgang til den overdækkede altan
med plads til cafebord og stole.
Sag: 2109-17/Tlf. 38 80 98 10
875.000 Knt.: ............
875.000 Udb: ............
2.800 B/N: .................
875.000 Indskud: ......
2.100 Boligafgift: .....
700 Anv. udgift: ........
74 m² Bolig: ...............
0 m² Grund: .................
1/2 Stue/vær.: .............
1952 Opført: ................
N
Y
H
E
D
HIMMERLANDSVEJ 17 ST. TH., VANLØSE
Disponering: Entre. Flisebadeværelse. Ældre men
funktionelt køkken. Soveværelse i den gode stør-
relse med vindue mod gårdmiljøet. Hyggelig og
helt ugenert stue med flot stuk og roset. Der er
oprindelige plankegulve i lejligheden. Et oplagt
forældrekøb eller førstegangs køb til den stude-
rende, der ønsker at bo tæt på centrum, måske
med en ven?
Sag: 2066-17/Tlf. 38 80 98 10
895.000 Knt.: ............
45.000 Udb: ...............
6.738/5.910 B/N: .....
Alternativ finansering
4.508/4.115 Afd.fri X1. ....
48 m² Bolig: ...............
55 m² BBR: ...................
1/1 Stue/vær.: .............
1934 Opført: ................
1.399.000 Knt.: ............
70.000 Udb: .................
9.323/7.815 B/N: ........
Alternativ finansering
5.578/4.827 Afd.fri X1. ...
60 m² Bolig: .................
65 m² BBR: ......................
1/2 Stue/vær.: ................
1950 Opført: ..................
DEGNEMOSE ALLÉ 16 3. TH., BRØNSHØJ
Lejligheden: Rummelig fordelingsentré. Flot nyere køkken med god skabs-
plads og egen vaskemaskine. Lys stue med udgang til sydvendt altan. Pænt
lyst flisebadeværelse. Soveværelse og walk-in-closet samt stort børneværel-
se. Sag: 2068-17/Tlf. 38 80 98 10
SØBORG HOVEDGADE 10A 1. SAL, DYSSEGÅRD
STOR 3 VÆRELSES MED FANTASTISK LYSIND-
FALD! Disponeret således: Rummelig
fordelingsentré med indbyggede skabe. Stort spi-
sekøkken med kvalitets hårde hvidevarer. Flot
badeværelse med separat bruseniche. Fantastisk
lys stue. 2 store soveværelser, hvoraf det ene er
med fransk altan.
Sag: 1040-16/Tlf. 39 30 93 10
1.699.000 Knt.: .........
85.000 Udb: ...............
11.728/10.371 B/N: ...
Alternativ finansering
7.168/6.694 Afd.fri X1. ....
79 m² Bolig: ...............
92 m² BBR: ...................
1/2 Stue/vær.: .............
1987 Opført: ................
Brønshøj - Vanløse - Herlev - Brønshøj - Vanløse - Herlev - Brønshøj - Vanløse - Herlev
Bülow & Gram Michael Mårtensen Lars Hornstrøm Christina Jakobsen Daisy Møller Daniel Flørning Tanja Ulsø
LokalBolig - Bülow & Gram
Søborg Hovedgade 14
· Tlf 39 30 93 10
Frederikssundsvej 185
· Tlf 38 80 98 10
16 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk
Lokal@viserne.dk 19 Torsdag 8. Oktober 2009
HVEDEVEJ 40, BRØNSHØJ
4.675.000 Knt.: ............
235.000 Udb: ................
30.564/25.506 B/N: ....
Alternativ finansering
17.972/15.469 Afd.fri X1. ....
166 m² Bolig: ................
796 m² Grund: ................
3/4 Stue/vær.: .................
1934 Opført: ...................
126 m² Kælder/carport...
Her er der tale om en usædvanlig velbeliggende og stor ejendom
med plads til to familier, eller en meget pladskrævende familie.
Boligerne er med hver deres indgang. Fra lejligheden i stuetagen
er der adgang til hele ejendommens kælder.
Villaen er beliggende på hjørnet af Gåseurtvej og Hvedevej som
må siges, at være gamle Brønshøj absolut bedste og mest efter-
tragtede område. Et fortryllende, helt stille og super hyggeligt
villakvarter med enestående dejlige naturoplevelser rundt om
hjørnet ved Utterslev Mose. Grunden er på 796 kvm. og der er
dobbelt carport. Ejendommen indeholder på 1. salen: Tre gode
soveværelser. Badeværelse. Dejlig stort familievenligt alrum-
skøkken med brændeovn og helt åbent ud til stuen med spise-
afdeling og sofahjørne. Flot stueetage som indeholder. Entre. To
hyggelige stuer ènsuite med stuklofter, plankegulve, dejlig bræn-
deovn og udgang til haven. Stort soveværelse ligeledes med stu-
klofter og plankegulve. Bedårende "landkøkken" med spiseplads
og alt i hårde hvidevarer. Nydeligt toilet med håndvask.
Kælderen indeholder tre disponible rum, Vaskerum. Fyrrum. Æl-
dre badeværelse.
Sag: 2104-17/Tlf. 38 80 98 10
N
Y
H
E
D
SOLRØDVEJ 41, 1+2 SAL, BRØNSHØJ
2.175.000 Knt.: ............
110.000 Udb: ................
15.740/13.236 B/N: ....
Alternativ finansering
12.583/11.670 Afd.fri X1. ....
146 m² Bolig: ................
146 m² BBR: ....................
2/4 Stue/vær.: .................
1948 Opført: ...................
Usædvanlig stor og spændende lejlighed i to plan med brugsret
til dejligt lukket havemiljø med tumleplads til børnene.
Ejendommen er beliggende i stille villakvarter med kort afstand
til skole, offentlig transport og handlevenlige Frederikssundsvej.
Lejligheden indeholder: God størrelse entre. Nydeligt gæstetoilet
med flotte klinker og vaskesøjle. Lyst og familievenligt alrum-
skøkken med hyggelig spiseplads til hele familen. Stort sovevæ-
relse, som evt. kunne indrages til stuen.
2. sal indeholder: Stor og hyggelig opholdsstue i vinkel. To gode
store soveværelser. Flot flisebadeværelse med bruser.
Lejligheden fremtræder utrolig lys og venlig, den er veldispone-
ret og rummer gode anvendelsesmuligheder. Der er pæne plan-
kegulve, parketgulve, hvidmalet lyse vægge overalt.
Der er adgang til pulterrum i kælderen. Der er termovinduer i lej-
ligheden, kabel-tv og varmekilden er fjernvarme.
Sag: 2016-17/Tlf. 38 80 98 10
1
4
6

K
V
M
.
Brønshøj - Vanløse - Herlev - Brønshøj - Vanløse - Herlev - Brønshøj - Vanløse - Herlev
LokalBolig - Bülow & Gram
Frederikssundsvej 185 · 2700 Brønshøj
Tlf 38 80 98 10
Åbningstider
Man - Tors 10:00 - 18:00
Fre 10:00 - 17:00
Søn 10:00 - 16:00
16 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk
Lokal@viserne.dk 20 Torsdag 8. Oktober 2009
Der mangler 700 vug-
gestuepladser i hele
København og derfor
er jagten på nye plad-
ser gået ind overalt i
byen.
15-20 daginstitutionsledere fra
Vanløse, Brønshøj, Husum og
Tingbjerg mødtes i sidste uge
med ledende embedsmænd fra
Børne- og
Ungdomsforvaltningen for i
fællesskab at finde flere plad-
ser til de vuggestuebørn, der
akut står og mangler en plads
både i dele af
Vanløse/Brønshøj- Husum og i
nabo-bydelene især.
København er lige nu midt i et
sandt babyboom, som
befolkningsprognoserne ikke
har taget højde for, og derfor
mangler der godt 700 vugge-
stuepladser i hele byen.
Direktør i Børne- og ungdoms-
forvaltningen, Henrik
Laybourn, deltog i mødet med
daginstitutionslederne på
Linde Alle. Han siger:
- Nu går vi hjem og undersøger
institutionsledernes ideer nær-
mere. Institutionerne her i
området har allerede bidraget
flot med at skaffe pladser, men
behovet er enormt, og derfor er
vi kommet i dag for at se, om
der kan skaffes endnu flere
vuggestuepladser, siger Lay-
bourn.
Med vedtagelsen forleden af
kommunens budget for 2010
kan bydelen i øvrigt se frem til
flere permanente børnehave-
og vuggestuepladser de kom-
mende par år.
Skolerne
Også flere af områdets skoler
har udsigt til forandringer. Med
Budget 2010 udvides
Kirkebjerg Skole med et ekstra
såkaldt spor, det vil sige en
ekstra række 1.-9 klasser.
Tilsvarende blev det med bud-
gettet vedtaget, at Vanløse
Skole får en ekstra række 1.-9.
klasser, og skolens fælles 10.
Babyboom giver jagt
på vuggestuepladser
Livets Skole i Vanløse byt-
tede lokaler med en sko-
le på Falster – og fik en
spændende uge i naturen
ganske gratis.
Selv om man er en holistisk sko-
le, kan man sagtens tænke på
penge. Livets Skole i Vanløse
har netop præsteret det ellers
svære kunststykke at få en hel
masse for ingenting, da man en
hel uge byttede skole med
Horbelev Friskole på Falster. De
to skoler, der hver kun har
omkring 70 elever, sendte sim-
pelt hen eleverne af sted i hver
sin retning med rygsæk og sove-
pose og indlogerede sig i hinan-
dens lokaler. Børnene fra
Horbelev fik en uge i storbyen –
og eleverne på Livets skole fik
ligeså længe under åben himmel
klasses center for bydelen ryk-
ker til den nedlagte
Frederikssundsvejens Skole. I
budgetteksten blev det også
føjet ind, at der i budgettet for
2011 skal findes penge til, at
Brønshøj Skole udbygges med
et fjerde spor. Udbygningerne
kommer til at ske i tæt samar-
bejde med de berørte skoler.
Stort babyboom i Københavns
betyder mangel på vuggestue-
pladser. Nu forsøger man at
skabe flere pladser i både
Vanløse, Brønshøj, Husum og
Tingbjerg.
Livets skole fik noget for ingenting
med skovture, økologisk lands-
by, madlavning under åben ild
og ridderturneringer i Nykø-
bings spektakulære middelal-
dercenter. Samværet var også
helt specielt – fjerde til niende
klasse sov sammen i ét stort
lokale, og det samme gjorde
børnehave-klasssen til tredje
klasse.
- Turen gav os nye måder at
være sammen på - og nogle rela-
tioner, der normalt ikke opstår
på skolen. Og lærerne nød at
have mere tid med børnene,
siger skoleleder Dorte Saitz,
hvis skole netop arbejder meget
med at dyrke relationer på tværs
af klasserne for at skabe et trygt
og mobbe-frit miljø. Og så hav-
de hun heller ikke noget imod
prisen:
- Vi fik en tur, der var gratis.
Man kan som skole rejse gratis
med DSB en gang om året.
Mange forældre støttede op om
det praktiske, og resten betalte
50 kr. om dagen for hvert barn.
Det eneste vi har betalt, er da vi
lejede en bus til middelalder-
centret.
Livets skole www.livetsskole.dk
har i et årti ligget på Skjulhøj
Allé i Vanløse, hvor den kombi-
nerer en normal folkeskolegang
med ting som kostbevidsthed,
fysiske øvelser til styrkelse af
indlæringen, fag som livsforstå-
else og andre ting, der styrker
den menneskelige side af skole-
gangen.
(red af JD)
Livets skole byttede skole for en
uge med en lille skole på Falster.
Det kom der meget godt ud af.
Løse proteser og
manglende tænder
hører fortiden til
Tandimplantater er løsningen
Vores funklende nye klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og Rosenørns
Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus
2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet med det mest moderne og avan-
cerede tandlægeudstyr der fndes.
Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi 15 års erfaring med implantat
behandling.
Vi inviterer til et gratis informations-
møde om denne meget sikre be-
handlings mulighed.
På mødet vil vi fortælle om mulig-
heden for igen at få faste og sunde
tænder.
Gavekort
På mødet vil der blive uddelt gavekort
til en gratis undersøgelse med forslag
til en eventuel implantatbehandling.
Undersøgelsen inkluderer en digital-
panoramarøntgenoptagelse, der viser
alle tænder og begge kæber.
Faste tænder
øget livskvalitet
Mødet fnder sted:
Tirsdag den 20. 10. kl. 19 til 21
H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.
1879 Frederiksberg C
www.forumtand.dk
Tilmelding
Ring 38 344222
mail@forumtand.dk
Tandlægerne
Tove Thrane og
Peter Gade
Lokal@viserne.dk 21 Torsdag 8. Oktober 2009
UDPLUK AF SALG I SEPTEMBER!
Martin A. Olesen Kasper Christensen Steffen Sørensen Alexander K. Nielsen Julie Feldborg Staal
Martin A. Olesen & Partner
www.realmaeglerne.dk
real2720@mail.dk
Tlf. 38742111
2720 Vanløse
Ålekistevej 84
Statsaut. ejendomsmgl. MDE
Fredag samt søndag 10 - 16
Mandag - torsdag 9 - 18
Åbningstider
Rækkehus
Thorupgård Allé. Præmieret række-
hus fra 1940 med egen have og fælles
lukket park sælges efter 17 år. Bedst
udnyttede og istandsatte rækkehus af
bebyggelsens 38 huse. Smagfuldt re-
noveret med bl.a. nyt tag og ny el. Se
yderligere på www.hasselvaenget.dk
195 KVM SKØNT RÆKKEHUS
145-9001 Sag.nr.
4 Værelser
4 Plan
110/55 Bolig/kld.
55 Bebygget
282 Grund
1940/1962 Opført
30 Hems
TÆT på søen
TÆT PÅ SØEN
2. fam ejendom
Rebildvej. Ejendommen har et samlet
boligareal på 206 kvm samt 103 kvm
anvendelig kælder. StueplanIndehol-
der fordelingsentré, to store gode væ-
relser samt ældre badeværelse. Vel-
holdt renoveret køkken med mulighed
for at åbne til stuen.
309 M2 UNDER TAG
145-9007 Sag.nr.
9 Værelser
3 Plan
206/103 Bolig/kld.
113 Bebygget
410 Grund
1935 Opført
2 Familie ejendom
2 FAMILIE EJENDOM
Villa
Ålekistevej. 2 lyse værelser med ind-
byggede skabe og udgang til haven,
flisebadeværelse med både bruseni-
che og karbad, stort lyst værelse der
er muligt at opdele til 2 værelser, 2
store sydvendte. Fra stuen er der kig
ned til Damhussøen!
CHARMERENDE VELHOLDT 1-PLANS VILLA
145-9048 Sag.nr.
6 Værelser
1 Plan
132 Bolig
132 Bebygget
455 Grund
1965 Opført
KIK TIL DAMHUSSØEN
KIK TIL DAMHUSSØEN
Fritidshus
Hovager. Hyggeligt og charmerende
kolonihavehus med beliggenhed i Hvi-
dovre, hvor en blanding af fritidshuse
og villaer. Området er der gode facilte-
ter såsom: Præstemoseskolen, frilufts-
bad, flere store sportshaller, indkøbs-
muligheder.
HYGGELIGT FRITIDSHUS
145-8081 Sag.nr.
1 Værelser
1 Plan
32 Bolig
32 Bebygget
300 Grund
1930 Opført
SOLGT
SOLGT
GODT BELIGGENDE
GODT BELIGGENDE
Analyse viser, at RealMæglerne er
bedst og hurtigst til at sælge din bolig
Læs mere på www.realmaeglerne.dk
- stil krav til din mægler når boligen skal sælges
Bedst i test
Rækkehus
Bogholder Allé 3A-D. Unikt arkitekt-
tegnet enderækkehus hvor der er lagt
stor vægt på god og enkel arkitektur
og som er opført i kvalitetsmaterialer
der også holder i fremtiden. Facaden
fremstår pudset og hvidmalet samt
med mahogni beklædning.
4 NYOPFØRTE RÆKKEHUSE
145-8148 Sag.nr.
4 Værelser
2 Plan
114 Bolig
68 Bebygget
244 Grund
2008 Opført
3 Solgte!
3 SOLGTE!
Ejerlejlighed
Bogholder Allé. I Kastaniegården -
nok Vanløses mest eftertragtede ejer-
forening, udbydes nu den bedst belig-
gende ""penthouse"" 3 vær. lej. Øverst
i ejendommen med kæmpe vestvendt
altan med sol om sommeren fra kl. 10
til kl. 21.
PENTHOUSE
145-9029 Sag.nr.
3 Værelser
3. sal Plan
86 Bolig
Ja. Altan
1981 Opført
KASTANIEGÅRDEN
KASTANIEGÅRDEN
Ejerlejlighed
Flakholmen. Indeholder, rummelig
fordelingsentré, skønt køkken/alrum i
flotte hvide elementer, med plads til
vaskemaskine og tørretumbler. Ba-
deværelset er med seperat brus. Dejlig
let-møblerbar stue og fantastisk
lysindfald samt stort soveværelse.
LYS 3V MED ALTAN OG KØKKEN/ALRUM
145-9135 Sag.nr.
3 Værelser
2. sal Plan
59 Bolig
Ja. Altan
1938 Opført
INFLYTNINGSKLAR
INFLYTNINGSKLAR
Ejerlejlighed
Bogholder Allé. Stor fordelingsentre.
Stor lys stue med adgang til træterras-
se, fra stuen adgang til flot køkken.
Der er derudover rummeligt badevæ-
relse med brusiniche, badekar samt
vaskesøjle. Derudover to gode store
værelser.
LEJLIGHED MED EGEN HAVE
145-8177 Sag.nr.
3 Værelser
Stuen Plan
87 Bolig
1981 Opført
Kastaniegården
KASTANIEGÅRDEN
Andel
Vinkelager. Du bydes velkommen i
fordelingsentré med indbygget gar-
derobeskab. Dejlig stor stue med ud-
gang til sydvendt altan samt rumme-
ligt soveværelse. Velindrettet badevæ-
relse med terrazzogulv og separat
bruseniche samt pænt lyst køkken.
BILLIG BOLIGAFGIFT
145-8234 Sag.nr.
2 Værelser
1. sal Plan
57 Bolig
0 Bebygget
0 Grund
1938 Opført
Billig andel
BILLIG ANDEL
Andel
Rønnebærvej. Rummelig entré med
massere af plads. Flot funktionelt køk-
ken med god skabsplads samt mulig-
hed for etablering af lille spiseplads.
Velholdt flisebadeværelse med separat
bruseafdeling. Dejlig stort lyst værel-
se/stue med store vinduespartier.
BILLIG ANDELSBOLIG
145-9158 Sag.nr.
1 Værelser
2. sal Plan
39 Bolig
1965 Opført
BILLIG BOLIGAFGIFT
BILLIG BOLIGAFGIFT
Ejerlejlighed
Himmerlandsvej. Fordelingsentré,
flot nyt badeværelse fra 2006, velholdt
lyst køkken med grå elementer med
skabs- og spiseplads, stort østvendt
værelse. Stor lys stue en-suité til min-
dre værelse og med udgang til skøn
vestvendt altan.
SMUKT RENOVERET 3V MED ALTAN
145-9117 Sag.nr.
3 Værelser
2. sal Plan
64 Bolig
Ja. Altan
1936 Opført
PERFEKT STAND
PERFEKT STAND
Lokal@viserne.dk 22 Torsdag 8. Oktober 2009
Basseralle med basser og kaffe
Af Kaare Vissing
Takket være en række pensio-
nistklubber og -centre i Brøns-
høj, Husum og Tingbjerg trives
de ældre herligt i disse bydele.
Det gælder både i Aktiv-Center,
der folder sig ud i Kulturhuset
Pilegården, Fællesrådet for
Omsorgsarbejdet i Brønshøj-
Husum-Utterslev, som Selma
Svensson styrer hårdt med blid
hånd og vindende smil, Husum
Vænge Centret, der endda byder
på aktiviteter det meste af ugen,
og i Tingbjerg Pensionistklub i
Terrasserne 40.
Og hvad bliver det så ikke til, når
disse festlige foreninger slår sig
sammen om et arrangement?
Det fik man et flot eksempel på,
da de havde engageret den mun-
tre duo Basseralle til et par
timers underholdning tirsdag
eftermiddag den 29. september.
Basseralle består af Lene Riis,
der nok forstår at trække i har-
monikaen, og Ole Spillemand
Jensen, der giver den både på
guitar, violin, savblad og skeer
m.m. – alt imens parret synger
juveler frem fra den danske
sangskat i form af sømandsviser
og gårdsange og andre poetiske
præstationer.
Der var fuldt hus i Tingbjerg
Pensionistklub hin eftermiddag,
og alle muntrede sig – også hen-
de som Basseralle gav chokbe-
handling, så den snegl, hun sad
med i munden skyndsomt flyg-
tede ned i den gale hals. Alle
overlevede underholdningen,
endda med overskud til at stå de
kommende dagligdage igennem
– til næste gang de friske pensio-
nistklubber kalder til samling.
Duoen Basseralle blev et muntert musikalsk midtpunkt for medlemmerne af en række pensionistklub-
ber i Brønshøj, Husum og Tingbjerg.
Pelé – en perle i Tingbjerg
Af Kaare Vissing
Brønshøj Boldklub og Tingbjerg
Stadion stod på den anden ende
tirsdag formiddag den 29. sep-
tember – kl. 10.00 skulle ver-
dens største spiller gennem
tiderne, Pelé, ankomme til bold-
klubben, hvis ledere var mindst
lige så forventningsfulde som de
mange børn og unge, der da træ-
nede inde på stadion.
Op mod et halvt hundrede pres-
sefotografer og tv-folk stod klar
til at få dagens scoop, men blev
ikke behandlet ligeværdigt af
arrangøren DIF, Danmarks
Idræts-Forbund. Således fik
nogle lov til at komme med ind i
klubhuset, da verdensstjernen
arriverede, andre ikke –efter en
totalt uigennemskuelig slag-
plan!?
Pelé ankom godt ti minutter for-
sinket, men så gik det også hur-
tigt. Et par hundrede mennesker
tog imod ham ved indgangen til
klubhuset, deriblandt Brønshøj
Boldklubs formand Finn Ryberg
og repræsentanter for den brasi-
lianske ambassade. Snart efter
blev det til en kort reception inde
i selve klubhuset, inden Pelé
med en snes personer i sit følge
endelig kom ud og fik græs
under fødderne – på Tingbjerg
Stadion hvor han blev modtaget
af op mod hundrede ungdoms-
spillere på plænen og godt og vel
tusind begejstrede fans på tribu-
nen og neden for denne.
Finn Ryberg bød velkommen,
og UEFA’s pressechef Fritz
Ahlstrøm interviewede på eng-
elsk Pelé, der dog fik lov at sva-
re på portugisisk, hvad der så
blev oversat til dansk. Alt imens
skød fotograferne løs fra godt ti
meters afstand.
Snart efter skød de mange ung-
domsspillere på mål i den ende,
der grænser op til klubhuset, og
adskillige fik endda lov til at
gøre det på en aflevering fra
selveste Pelé. I øvrigt var det den
tidligere landsholdsspiller Marc
Riber og Brønshøjs 1. holdstræ-
ner Bo Henriksen, der stod for
denne del af seancen. Der blev
også taget adskillige holdfotos
med Pelé som den centrale del af
holdet.
Derefter var tiden inde til, at Pelé
uddelte bolde til ungdomsspil-
Verdensstjernen med et par friske BB-drenge. Bagved ses bl.a. Bo Henriksen, Finn Ryberg og Fritz
Ahlstrøm. (Foto: Kaare Vissing)
Pelé – en perle i centrum! (Foto: Kaare Vissing)
lerne. Han blev herunder set i
selskab med folketingspolitike-
ren Yildiz Akdogan og kultur-
borgmester Pia Allerslev, samt
den tidligere professionelle fod-
boldspiller John Kyndbøl, der er
en af de få danskere, som har
spillet mod Pelé. Herom fortæl-
ler John Kyndbøl: ”Jeg spillede i
1960’erne for Washington
Whips Soccer Club, og i 1968
mødte vi Santos fra Brasilien
med Pelé på holdet. 25.000 til-
skuere så os tabe 1-3 til verdens-
stjernerne, men jeg fik lejlighed
til at lave en tunnel på Pelé. Der
blev taget et foto af os sekundet
efter dette, og det billede røg på
forsiden af Washington Post. Jeg
har for længst fået billedet for-
størret og sat i guldramme, men
i dag er det kommet ud på græs
– og nu har jeg lige fået Pelé til
at pryde det sort-hvide foto med
en hilsen skrevet med grønt!”
Det godt tusind tilskuere store
publikum talte såmænd selv
adskillige fodboldstjerner.
Således havde de gamle lands-
holdsspillere Helge Jørgensen
fra KFUM og BB’s egen Per
Røntved fundet sammen med
den farverige BB’er John
Bengtson, der i sin tid kun var en
kridtstreg fra at komme på
landsholdet.
Pelé er i dag som FIFAambas-
sadør for integration og sport
lige så sympatisk, som han var
som verdens bedste spiller fra
1958-70, og han blev en stor
oplevelse for store som små på
Tingbjerg – selv på behørig
afstand!
Debat
Børns sundhed
skal på
dagordenen
Af Cecilia Lonning (V),
BR-medlem
Hvert fjerde barn på de
københavnske folkeskoler er
overvægtig. Det er både et
stort problem for hvert enkelt
overvægtigt barn og for sam-
fundet, der på sigt kommer
til at betale kassen for
behandling af alle de livs-
stilssygdomme, som fedme
bærer med sig.
Af begge årsager har Venstre
lagt meget vægt på at få
bremset den skæve udvik-
ling. Vi har f.eks. arbejdet
for, at alle børn i de køben-
havnske børnehaver fra nytår
får et sundt og nærende mål-
tid mad hver dag. Og vi ser
af samme grund frem til, at
Stadig lige
meget affald i
Hovedstaden
Nye tal viser, at mængden af
affald i hovedstaden næsten
ikke er fadet i 2008. Der er
kun kommet 0,7 procent
mindre affald til behandling i
2008 i forholdet til rekordå-
ret 2007, hvor mængderne
var de højeste nogensinde.
Samtidig er mængden af
både byggeaffald og affald
fra erhverv steget.
- Det mest bemærkelsesvær-
dige i de nye tal er, at vi ikke
kan se finanskrisen i den
samlede mængde affald i
2008. Mængden af affald er
næsten nøjagtig den samme
som i 2007, hvor vi fik aller-
mest affald, fortæller pro-
jektleder Susanne Lindeneg
fra Amagerforbrænding,
som står bag undersøgelsen.
Hvert år laver Amager-
forbrænding i samarbejde
med kommunerne og
Veksebo Miljørådgivning en
detaljeret kortlægning af
affaldet fra Dragør, Frede-
riksberg, Hvidovre, Køben-
havn og Tårnby. I alt produ-
cerede indbyggerne og virk-
somhederne i de fem kom-
muner omkring 1,2 millio-
ner ton affald i 2008. - En
anden overraskelse i tallene
er, at mængden af affald fra
virksomheder og bygge- og
anlægsbranchen faktisk er
steget med henholdsvis to og
tre procent. Til gengæld er
mængden af affald i stor-
skraldordningen faldet, siger
Susanne Lindeneg.
Mere bliver genanvendt
Amagerforbrænding kort-
lægger affaldet hvert år for at
kunne følge ud-viklingen og
sikre opdateret viden om
mængder, typer og behand-
ling. - Vi har lavet affalds-
kortlægning siden 2001, og
det giver os en masse nyttig
viden, som vi bruger til at
sikre den bedste håndtering
af affaldet. For eksempel
ved vi nu af erfaring, at
mængden af haveaffald kan
variere meget fra år til år, så
vi begynder ikke at lave
mindre plads til at modtage
startproblemerne for skole-
madstilbuddet, EAT, snart er
overstået, så samtlige skole-
børn har et sundt alternativ til
grillen eller bageren.
Det er dog også klart, at sund
mad ikke gør det alene. Nye
tiltag er derfor med Venstres
støtte allerede blevet sat i
gang, så tykke børn og deres
familier får hjælp til at sætte
sund kost og motion på fami-
liens dagsorden. Næste skridt
i vores arbejde er, at vi
ønsker 50 idræts-børnehaver
i byen i løbet af de næste par
år. Det er børnehaver, hvor
personalet er særlig uddannet
og hvor børnene på en god
og sund måde blive motive-
ret til at lege og bevæge sig
mere end i en normal børne-
have. Af samme grund var vi
med til at sikre penge til
idrætsprofilskolen Bellahøj,
og vi håber og tror, at skolen
kan bruges som skabelon for
flere idrætsprofilskoler, så vi
for alvor kan få skolebørnene
i gang.
denne type affald på gen-
brugspladserne, bare fordi
tallene viser et fald i 2008,
forklarer Susanne Lindeneg.
- Et af de vigtigste mål for os
er at så meget affald som
muligt bliver genanvendt. I
undersøgelsen kan vi se, at
det går den rigtige vej – gen-
anvendelsen er steget med to
procent siden 2006, siger hun
videre. Flere tal fra undersø-
gelsen på næste side
Amagerforbrænding er en
affalds- og energivirksom-
hed, som arbejder med at
udnytte de ressourcer, der er i
affald. Virksomheden driver
otte genbrugspladser til ind-
samling af affald, et forbræn-
dingsanlæg, hvor affald bli-
ver til grøn energi og miljø-
sikkert deponi.
FAKTA:
Tal fra undersøgelsen -
Borgere og virksomheder i
de fem kommuner produce-
rede samlet 1.222.700 ton
affald i 2008 – 0,7 procent
mindre end i 2007
- Mængderne af dagrenova-
tion, erhvervsaffald og byg-
geaffald er ste-get med hen-
holdsvis 0,4 %, 1,8 % og 3,2
% fra 2007 til 2008 -
Mængderne af storskrald,
haveaffald og farligt affald er
faldet med henholdsvis 16,1
%, 17,3 % og 24,6 % fra
2007 til 2008 - 57 % af affal-
det blev genanvendt, 39 pro-
cent blev brændt og lavet til
grøn energi og varme og
mindre end 4 % blev depone-
ret eller special-behandlet i
2008.
BEMÆRK!
Indlæg/læserbreve optages
i den rækkefølge disse ind-
løber. Redaktionen påtager
sig ikke noget ansvar for
evt. fejlcitater og lign.
Lokal@viserne.dk 23 Torsdag 8. Oktober 2009
Få en uforpligtende fremvisning og gode råd ad libitum
Estate P E T E R S E P S T R U P
Tlf. 38 80 21 22
Statsaut.ejendomsmægler, Frederikssundsvej 330, 2700 Brønshøj - 2700@estate-maeglerne.dk
Mille & Peter
BRØNSHØJ - BRUNEVANG 22
Med skønne grønne moseområder direkte i baghaven og i et hyggeligt villakvarter
Med skønne grønne moseområder
direkte i baghaven og i et hyggeligt
villakvarter med rolige lukkede veje
nær voldene, finder du dette store
velindrettede 1 plans hus. Du har 15
min. til Rådhuspladsen og en
beliggenhed som boede du langt ude
på landet. Skønt og velindrettet OC
hus fra 1998. Et hjem for dig som vil
nyde livet og ikke bruge tid og penge
på istandsættelse. Det er logisk og
praktisk indrettet og nutidens
bekvemmeligheder såsom IHC anlæg,
genvex og gulvvarme overalt.
Overalt er her lækkert og der er
tænkt lys ind i alle rum. Her er flotte
klinke gulve, massive trægulve.
EN EJENDOM SOM MÅ OPLEVES !
BESTIL EN FREMVISNING ALLEREDE I
DAG!
Sagsnr: 3-5519 1- familieshus
Alternativ finansiering:
14.382 / 12.617 Pauselån F1:
3.995.000 Kontantpris:
200.000 Udbetaling:
26.167 Brutto:
21.865 Netto:
155 Bolig i m²:
700 Grundareal i m²:
1998 Opført:
1 / 4 Stuer / vær.:
SPÆNDENDE NYHED SOM VI GLÆDER OS TIL AT FREMVISE
BRØNSHØJ - IRISVEJ 3
Helt usædvanlig elegant murermestervilla 100 m. fra Utterslev Mose.
Villaen er fra 1913 med ornamentik i
gavlene, særprægede gesimser og et
smukt mønstret murværk. Der er kort
afstand til flere af Brønshøjs gode
handelsmuligheder, skoler og
offentlig transport. Ejendommen
indeholder blandt andet entré med
stor garderobe. Stor lys spisestue med
flotte plankegulve og udgang til
dejlig terrasse samt haven. Yderst
charmerende stue med flotte
stuklofter og plankegulv. I kælderen:
Stort luksusbadeværelse med lækker
jacuzzi og separat bruseniche. Hele
kælderen er udgravet for optimal
udnyttelse og perfekt lofthøjde. Der
er nylagte flotte klinker med
gulvvarme i næsten hele kælderen
og nye gipslofter med lyssports.
Alt i alt en usædvanlig flot ejendom.
Sagsnr: 4-5527 1- familieshus
Alternativ finansiering:
16.697 / 13.764 Pauselån F1:
4.695.000 Kontantpris:
235.000 Udbetaling:
30.359 Brutto:
24.503 Netto:
142 / 72 Bolig / kld. i m²:
623 Grundareal i m²:
1913 Opført:
1 / 5 Stuer / vær.:
NYHED
Lokal@viserne.dk 24 Torsdag 8. Oktober 2009
Oktober 2009 • Tekst og billeder: AnneMarie Sørensen
Phlox paniculta (Høstfloks) findes udover hvid i en
masse farvekombinationer indenfor det rosa og lilla,
næsten blå. For at udskyde blomstringen til septem-
ber-oktober klippes de nye skud 1/3 ned i maj måned,
hele planten eller kun nogle af skuddene. Physostegia
’Vivid’ (Drejeblomst) er en gammel, sent blomstrende
sort. Chelone oblique (Duehoved) er også en gam-
meldags staude, som bør bruges meget mere.
Echinaceae purpurea (Purpursolhat) har en meget
skulpturel blomst, der holder rigtigt længe. Den er høj-
este mode og findes i en masse forskellige sorter. Se
f.eks. www.staudefeen.dk. Rudbeckia (Solhat) er
Echinaceae’s nære slægtning med gule blomster. Der
findes forskellige arter og sorter i handlen. Helenium
er en slægt med varmt gule, orange og bronzefarve-
de blomster, som blomstrer længe, hvis man fjerner
de afblomstrede stande. Asters findes i mange arter
og sorter og udover hvid altid i rosa og blå nuancer.
Aster novae-anglia er høj og står stabil på vokseste-
det, Aster novii-belgi er knapt så høj og spreder sig
med underjordiske stængler, ligesom den meget min-
dre og sent blomstrende Aster dumosus. Aster amel-
lus er også relativ lav og breder sig kun langsomt fra
sin center. Dendranthema indicum (Vinterkrys-ante-
mum) er de senest blomstrende og kan pryde haven
helt hen i december måned, hvis der ikke har været
stærk frost. Der findes vinterfaste sorter både med
varme og kølige farver.
Dette var kun et udvalg af efterårsblomstrende stau-
der. Der findes flere, bl.a. en masse prydgræsser, som
vil passe fint sammen med de nævnte.
Baggrundsbilledet viser pampasgræs (Cortaderia).
Dendranthema indicum ’Bolero’
Aster novii-belgi
’Royal Blue’
Helenium ’Sahins Early Flowerer’
Helenium
’M
oerheim
Beauty’
Dendram
them
a indicum
’Venus’
Psysostegia ’Vivid’
Aster novae-angliae
Phlox paniculata ’Blue Paradise’
Echinacea ’Coconut Lime’
Aster amellus ’Brilliant’
Rudbeckia ’Goldsturm’
Chelone oblique
Lokal@viserne.dk 25 Torsdag 8. Oktober 2009
EFTERÅRSFERIE
I DET RETTE UDSTYR!
Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648
Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370
info@fiskegrej.dk • www.fiskegrej.dk
Vi fører et kæmpesortiment i funktionel beklædning og dejligt varmt
og vandtæt fodtøj. Her et lille udpluk af vores store sortiment, fra Sorel,
Columbia, LaCrosse, Helly-Hansen, Fjällräven og Kamik. Se meget mere i
butikken eller på www.fiskegrej.dk
Nu
899,-
849,- 999,-
549,-
1699,-
1199,-
1249,-
Nu
599,-
Nu
1499,-
Nu
399,-
Sorel Yoot Pac,
Buff, vandtæt PU
coated læder, 9mm
udtagelig filtsok rated
til -40C. Str. 25–39.
Sorel Youth Cumberland II,
vandafvisende, 200gr isole-
ring, rated -25C. Str. 30-36.
Sorel Shila, vandtæt
og fleeceforet, str 36-40
Sorel Joan Of Artic,
vandtæt og
åndbar ruskind,
med 9mm
udtagelig
filtsok,
rated -40C.
Str. 37-41
Sorel Torino,
vandtæt,
200gr Thinsulate
isolering +
fleece,
str. 36-40
Sorel Hailey, vandafvisende,
fleeceforet,
str. 36- 40
Columbia Ice Axe,
vandtæt herre
softshell
Før 1299.-
Columbia Black Rock,
str.41-45 Før 799,-
Columbia Valdez
Parka, 3-i-1 herrejakke,
vandtæt og åndbar.
Udtagelig inderjakke i
Softshell. Str. L, XL og
X XXL Før 2999,-
Columbia Packus
Ridge, vandtæt,
str. 40-47
Før 799,-
Columbia Heavenly Glow
Jacket, foret damejakke,
vandafvisende.
Ta’ med os på Øresund i efterårsferien og prøv
det spændende fiskeri efter fladfisk. Vi har le-
dige pladser onsdag d.16/10- torsdag d. 17/10 og
fredag d.18/10. Vi sejler med det gode skib Sværd
fra Helsingør Nordhavn, fra kl. 8.00 -15.00. Pris
250 kr. Tilmelding i butikken eller på
www.fiskegrej.dk
399,-
Fortsat fra forsiden
Ældredagen dansede
Vanløse Ældreråd og Husum
Vænge Centret. Men de havde
fået flot assistance af Aktiv-
Centret i Pilegården, Brønshøj
Museums Venner, Røde Kors,
Brønshøj Bibliotek og en lang
række andre institutioner og
foreninger.
Ældredagen i Brønshøj og
Vanløse er med årene for alvor
sat på skinner: Velkomst ved
forebyggel seskonsul ent
Ingeborg Byskov og
Områdechef Lone Jørgensen,
åbningstale ved Sundheds- og
omsorgsborgmester Mogens
Lønborg, og endelig ved Frank
Bøgelund fra Folkesundhed
København en introduktion
om Pilegårdens nye Fit-in-cen-
ter i kælderen, der ikke mindst
er skabt for at styrke de ældre.
En engageret borgmester
Københavns sundhedsborg-
mester Mogens Lønborg fra
De konservative er kendt for i
ældresammenhæng at holde
dybt engagerede taler – gerne
krydret med personlige erfa-
ringer.
Hans åbningstale i år var som
skabt af en koreograf. Med ele-
gante trin i sin tale kom han
godt rundt på dansegulvet med
emner som ”Vild med dans”,
og han kom særligt ind på Britt
Bendixen, der er det nævnte
tv-programs mest underhol-
dende dommer. Mogens
Lønborg kom ind på, hvor vig-
tigt det er, at især ældre motio-
nerer – og hvorfor ikke gøre
dette på den sjove og sociale
måde, som dansen byder op til.
Og han havde bemærket, at
folk altid var glade efter en
svingom!
En af borgmesterens kæpheste
er foreningerne med den idea-
listiske og frivillige arbejds-
kraft. Sådanne mennesker og
foreninger er Mogens Lønborg
meget taknemmelig overfor.
Han erkendte også ved denne
lejlighed, at kommunen slet og
ret ikke kan klare sig uden dis-
se. Endelig fik han slået et slag
for de 14 sundhedshuse kom-
munen påtænker at opføre i de
kommende år. Deraf vil de fire
allerede være en realitet næste
år, bl.a. et i Brønshøj, nærmere
bestemt i den tidligere
Voldparken Skole, og et i
Vanløse på et endnu ukendt
sted.
Efter sin tale klippede Mogens
Lønborg snoren over til en
kondicykel som symbol på, at
Ældredagen var åbnet. Så tog
han sig en tur på cyklen og
besøgte derefter de mange
stande, inden han hastede vide-
re til næste punkt på sin
dagsorden – for en borgmester
udi sundhed og omsorg har
nok at se til i dagens hoved-
stad.
Gode råd fra politiet
Lige inden middag var tiden
inde til dagens nyttigste punkt,
idet lederen af Frederiksberg
Lokalpoliti, Jakob Vilner, gav
sine tilhørere gode råd til værn
mod lomme- og tasketyve og
mod hjemmerøverier. Sådanne
ynkelige forbrydelser, der går
ud over samfundets ældste og
svageste medborgere, tager jo
desværre til i disse år. Og det er
væsentligt for forebyggelsen af
dette onde, at vore pensionister
til stadighed bliver mindet
derom og er på vagt.
Festfyrværkeriet
Britt Bendixen
Dagens højdepunkt var så ube-
tinget Britt Bendixens causeri.
Hun indledte med at fortælle,
at hun blev født på i 1942 på
Kabbelejevej – hvor siden
Bjarne Reuter voksede op, og
hvorfra hans ustyrligt mor-
somme børne- og ungdomsbø-
ger tog deres udgangspunkt.
Også Britt Bendixen er en
fremragende fortæller. Hun
fortalte om sine forældre Mitzi
og Frode Bendixen, der først
havde danseskole på hjørnet af
Sonnerupvej og Frederiks-
sundsvej, men i 1945 fik opført
Pejsegården længere ude i
Husum. Samtidig var faderen
overlærer på Husum Skole, og
det viste sig, at nogle blandt
publikum havde haft ham som
lærer, men at endnu flere hav-
de fået danseundervisning i
Pejsegården.
Siden fortalte Britt Bendixen
åbent og morsomt om sit liv
som danser og koreograf, bl.a.
som ansat ved Cirkusrevyen
og samarbejdet dér med per-
sonligheder som Poul Sabroe,
Preben Kaas og Dirch Passer
m.fl.
Endelig tog hun sit publikum
med storm, da hun bød det op
til siddende dans – ikke alene
spjæt med arme og ben, men
tillige tango for lattermuskler-
ne og jive for smilehullerne.
Selv sit causeris punktum
bibragte hun alle palettens far-
ver: Da hun lod danseparret
Emma på ni og Jakob på 11 år
erobre dansegulvet og publi-
kums hjerter med en række
forrygende dansenumre. De er
ikke for intet danmarksmestre!
Al landsens ældreklubber bør
på skift byde Britt Bendixen op
til causeri!
Danseren og koreografen Britt Bendixen fra Pejsegården i Husum
viste sig som en veloplagt og vittig fortæller.
Fra venstre ses vinderen af den første flotte kurv fra Intervare, Lise
Bo Nielsen, Gitte Kristensen fra Intervare og Ingeborg Byskov.
Holdet fra Husum Vænge Centret som stod for den mest brogede
stand. Bagerst ses lederen af centret, René Pedersen.
annoncer
3879 3400
Lokal@viserne.dk 26 Torsdag 8. Oktober 2009
KLIMA
KAMPAGNE
S
P
A
R
2
5
0
0
,-
www.contura.eu/dk
Islevdalvej 39 - 2610 Rødovre - tlf. 47 38 00 25
Mandag lukket - Tirs.- fred. 13 – 17 - Lørd. 10 – 13
Smøleri, siger SFer Bjarne P.
Nielsen. Og de unge må bare
vente
Vanløse får ikke sin kunstgræs-
bane i år. Vi har modtaget føl-
gende fra projektleder Peter
Voergaard, Kultur- og
Fritidsforvaltningen:
- Ved syn- og skønsforretningen
den 15. juni 2009 var alle parter
enige om, at sagen skulle frem-
mes, så kunstgræsbanerne kun-
ne blive færdige i 2009.
Forudsætningerne for dette var,
• at der ikke skulle laves yderli-
gere undersøgelser af banerne
• at parterne blev enige om syn-
og skønstemaet (de spørgsmål
som skønsmanden skal besvare)
umiddelbart efter sommerferien.
- Desværre har parternes advo-
kater ikke kunnet blive enige om
ordlyden i spørgsmålene, og
yderligere er vi nu i den situa-
tion, at en af modparterne
betvivler, at der overhovedet er
et drænproblem, fortsætter Peter
Voergaard.
- Københavns Ejendomme har
med fotos af lørdag d. 3. oktober
2009 dokumenteret vand ståen-
de på de tre baner. Vi håber der-
for, at modparterne erkender, at
der er drænproblemer på alle tre
baner.
- På grund af uenigheden i syn
og skønssagen er det nu ikke
længere realistisk, at banernes
drænforhold kan bringes i orden,
og at kunstgræsset kan lægges i
2009.
- Københavns Ejendomme
arbejder derfor på yderligere
dokumentation, så syn- og
skønssagen kan komme så langt,
at bevisforholdene er afklaret, så
der åbnes mulighed for, at baner-
ne midlertidig kan lægges om til
grusbaner med ibrugtagning
senest januar 2010.
SFeren Bjarne P. Nielsen, der
har fulgt sagen tæt, siger til
lokalavisen:
- Der er tale om et utroligt for-
valtnings-smøleri og en direktør,
der åbenbart ikke har været i
stand til at briefe sin borgmester,
Pia Allerslev, der allerede i
december 2008 lovede at baner-
ne vil blive istandgjort hurtigst
muligt. Synd for brugerne og de
frivillige ledere. Jeg er glad for at
borgmesteren har lyttet til mit
råd om i det mindste at gøre
banerne grusklare til 1. januar.
Tak for det.
JD
Tirsdag den 13. oktober kl. 17-
18 kan du på Vanløse Bibliotek
få en introduktion til netlydbog
og netmusik.
Netmusik.dk og netlydbog.dk
er begge nye gode tilbud fra
bibliotekerne i Københavns
Kommune. Begge ordninger
har været rigtig populære, for-
di du kan sidde derhjemme og
downloade helt nyt musik eller
en helt ny lydbog og lytte til det
på din computer eller mp3-
afspiller. På kursus viser vi
hvordan du gør og forsøger at
rådgive omkring hvad der
eventuelt går galt, når du prø-
ver derhjemme. Du får et styk-
ke papir med vejledning og en
liste over de mp3-
afspillere/mobiltelefoner, der
fungerer med netmusik og net-
lydbog. Kurset er gratis og
åbent for alle. Vi serverer en
forfriskning undervejs.
Tilmelding på Vanløse
Bibliotek -
senest den 9. oktober.
Noget om netlyd-
bog og netmusik
Vanløse får ikke
kunstgræsbane i år
"Fodboldlegenden Pelé var i Brønshøj Boldklub forleden,
fordi han gerne ville se Tingbjerg's mangfoldige spillere.
Legenden både hilste på de mange glade hold og gav dem
også gode råd. Sport kan som bekendt også føre til god
integration eller som jeg plejer at sige "deltagelse" siger den
lokale folketingskandidat, Yildiz Akdogan, der her ses
sammen med legenden Pelé.
Lokal@viserne.dk 27 Torsdag 8. Oktober 2009
BODY YOGA
FORKÆL DIG SELV - KOM TIL YOGA & PILATES
Bodyyoga har hold alle ugens dage undtagen søndag, både
formiddag, e ermiddag og a enhold i dejlige lyse lokaler på
2. Sal over Kulturhuset, centralt med Vanløse Station.
Nye hold opstartes i uge 43.
For tilmelding kontakt Gi e på 20711024 eller gi e@bodyyoga.dk
Yderligere info findes på www.bodyyoga.dk
• Børneyoga 6 – 11 år
• Hatha yoga
• Vinyasa yoga
• Yoga & afstress
• E erfødselstræning
• Pilates
annoncer 3879 3400
Ud med fimsede
latinoer. Ind med
gode, solide dan-
ske mænd.
Nu kan helt almindelige dan-
ske mænd godt droppe kom-
plekserne, når de skal ud og
supplere garderoben. Det fast-
slår tøjkæden DIN TØJ-
MAND i en stort anlagt kam-
pagne, som hylder mænd, der
tør stå ved, at de er mænd.
Trendy at være helt almindelig
Kædens administrerende
direktør, Anders Vedel siger:
”Traditionelle tøjreklamer
viser altid den samme total-
tjekkede mandetype. Men
vores kunder er hverken fimse-
de latinoer eller mystiske
machomænd, som ligner
noget, der er hevet ud af en
actionfilm. De mænd, vi hen-
vender os til, er helt almindeli-
ge. Og det er dem, vi gerne vil
hylde. Faktisk vil vi gerne gøre
det lidt trendy at være en god,
solid og - ja, helt almindelig
mand.”
Mandehørm på tv
DIN TØJMAND kører hen
over efteråret en række tv-
reklamer, der med glimt i øjet
sætter fokus på situationer,
som danske mænd kan gen-
kende sig selv i.
”Når mænd mødes uden koner
og kærester, opstår der gerne
en eller anden form for hygge-
lig mandehørm. Og den vil vi
godt ha’ lidt mere af - også i
vores butikker, hvor det jo
naturligt nok mest er mænd,
der kommer” siger Anders
Vedel.
Kenneth Carlsen som tøjmodel
Som et led i bestræbelserne på
at hylde den danske mand, har
DIN TØJMAND valgt at bru-
ge den tidligere tennisstjerne
Kenneth Carlsen som model i
kædens næste kataloger.
”Kenneth Carlsen er indbegre-
bet af den danske mand og
præcis den type, vi gerne vil
bruge i vores kataloger. Så vi er
meget glade for, at han har sagt
ja til at være med”, siger
Anders Vedel.
Fra støvet til strømlinet
Ud over at sætte fokus på de
danske mænd og deres behov
skal DIN TØJMANDs nye
kampagne også være med til at
give kædens image et løft.
”Vi ved fra analyser, at kend-
skabet til DIN TØJMANDs
koncept og sortiment ikke er
højt nok. Så et vigtigt mål med
kampagnen er naturligvis at få
ændret dette og få udbredt
kendskabet til vores kvaliteter.
Vores sortiment er utroligt
bredt og omfatter for eksempel
præcis de samme mærker, som
du finder i de nyere trendbutik-
ker.”
Og Anders Vedel slutter: ”Lidt
frækt formuleret kan man vel
sige, at der, hvor vi virkelig
skiller os fra vores konkurren-
ter, er på personalesiden. Vores
ekspedienter kan mere end at
finde den rigtige størrelse og
slå beløbet ind på kassen. De
ved, hvad de har med at gøre
og er helt suveræne til at hjæl-
pe – også når det gælder de
kunder, som for eksempel er
usikre på, hvilke farver eller
modeller, der klæder dem”
Din Tøjmand Vanløse finder
du på Ålekistevej 38 og i
Hvidovre Stations Center. I
Brønshøj hos Mik M på
Frederikssundsvej 288.
DIN TØJMAND hylder
den danske mand
SØKVIST
EL-ANLÆG A/S
AUT. EL.INSTALLATØR
BELYSNING • HVIDEVARER
Vanløse 38742026
NV 3819 1026
Ålekistevej 36 • Vanløse
Frederikssundsvej 30 • NV
Alt i indbo købes, nyt og gammelt
Dødsboer ryddes og købes!
Billige flytninger udføres!
Tlf. 38 81 17 02 - 40 57 91 55
Husum Hus Antik
38 88 04 80
RENGØRING I PRIVATE
HJEM OG ERHVERV
www.danskhjemmeservice.dk
DØDSBO
EDB
EL-INSTALLATØR
RENGØRING
PREBENS
GULVBELÆGNING
KØKKENBORDE
udføres:
Novillon • Formica •
Linoleum • Nålefilt • Vinyl •
Kork • Trapper
samt Parketgulve
PREBEN’s GULVE
TLF. 3253 4605
MOBIL TLF. 4015 8061
GULVAFSLIBNING
gulvafhøvling, gulvafslibning
ludbehandling, lakering, lak m.v.
ludeffekt, oliebehandling.
Gratis uforbindende tilbud.
15% RABAT
JP Gulvservice
Tlf. 3968 3398
Mobiltlf. 4057 3398
GULV
HAVEARBEJDE
Træfældning samt
græsslåning til
private, ejendomme
og erhverv tilbydes.
Tlf. 38 88 76 33
Sønderskov
Thorupgård Alle 57
2720 Vanløse T
l
f
.
3
8
8
8
7
6
3
3
35 26 04 18
DE FLINKE
VINDUESPOLERERE
mandag-fredag kl. 7.45-16.30
VINDUESPUDS
ALT I GULVE
2 x Lak/Lud kun 55 kr. pr. kvm.
Excl. moms - 1 års garanti
Ring dag - aften - week-end
4038 1440
www.gulveksperten.dk
Dødsboer
købes/ryddes
Alt i ældre indbo købes.
Kontant afregning.
Ring venligst 26 22 33 44
VVS INSTALLATØR
38 28 00 28
Christiansen og Andersen
v/Steen Christiansen
• Højtryksspuling
• Ventilation
• Naturgas
• Fjernvarme
• Varme
• Sanitet
• Blik
ARNESVEJ 5 • 2700 BRH.
G

A

R

A

N

T

I
Dansk VVS
ADVOKAT
38 74 42 08
Billige
forsatsvinduer i
plastikramme
Alt glarmester- og
forsikringsarbejde udføres.
Spec. glas mod tyveri
Altan/læskærme opsættes.
Tilbud uden forbindende
J. & S. Nilausen ApS
Hylteberg Allé 8, Vanløse
Glarmester
til altaner/terrasser
Aluminiumsrammer
med farvet glas
opsættes hurtigt og billigt
Billige Fortsatsvinduer
i plastrammer
Alt glarmester og
Forsikringsarbejde udføres
Tilbud uden forpligtelse
Læskærme – markiser
GLARMESTER
MURER
MALER
’ s Eftf. A/S
FLYTTEFORRETNING
FLYTNING OG OPBEVARING
Ålekistevej 144 - 2720 Vanløse
TLF: 3871 2077
Fax 3670 4050
Tæbyvej 3-5 B - 2610 Rødovre
Tlf: 3672 7374
www.gundermann-flyt.dk
FLYTNING
AUT. KLINISK TANDTEKNIKER
Birgitte Holm
Sallingvej 79 - Vanløse
3871 3160
ÅBEN DAGLIG 9-16
ONSDAG 9-13
ANDEN TID EFTER AFTALE
Overenskomst med det offentlige
og sygesikringen danmark
TANDTEKNIK
Aut. VVS-Installatør
Blikkenslager- og kloakmester
A/S Erik Schmidt VVS
www.3blaa.dk
Arnesvej 1 • 2700 Brønshøj
38889 9091
Speciale: fjernvarme
Nødhjælp: VVS-VAGTEN
3889 0889
3889 9091
VVS
TØMRER
FESTSANGE
Festsange forfattes
lynhurtigt.
Jeg henter og bringer.
Tlf. 5326 0465
Transport
MARKEDER
Gratis coaching tlf. 28602053
Gratis til afhentning, Dobbeltseng
m/tilhørende toiletmøbel + sengebord
og 2 sengeskamler, hvidmalet ege-
træ, ældre model tlf. 41588148
Ønskes: Har du en cykel du alligevel
har tænkt dig at smide ud? Lad være
ring nu. Jeg henter gerne med det
samme tlf. 26592131 + 28158500
Købes: Tam hunundulat til min blå
han Selin snart fem år. Hun får mas-
ser af kærlighed, flyveture og sel-
skab. sanq@vanlosenet.dk
tlf.28783304.
Sælges: Squash-ketsjer Prince R P
Extender (os Techlite) 185 gr. Har
aldrig været brugt nypris ca 1.000 kr.
nu 500 kr. tlf. 53579798
Sælges: Håndsyede lampeskærme
priser 35- 350 kr. tlf. 38283034
Sælges: Mobilteefon NOKIA N95, 5
mgp foto og videokamera flot stand
700 kr. tlf. 60680197
Sælges: Romakine model TITAN
der kan vise tid, hastighed, tæller og
kalorieforbrug. Har aldrig været brugt.
sælges for 300 kr. telefon 21745653
Sælges: 2 stk. analoge kameraer,
Canon TX spejlrefleks 50 mm med
tele 35 x 135 mm 550 kr., Olympus
Super Zoom 110 24 x 36 150 kr. tlf.
38747862
Sælges: 2 stk kameraer Yaschica
FX-1 spejlrefleks 50 mm m. tele 70 -
210 mm. Org. taske og
manual.Voigtländer Vito B Samlet
pris kr. 450 tlf. 38795504
Sælges Knallert GIZMO, sølv grå
årg. 2006 kørt 1298 km. 4 taks hon-
da motor 4 gear lås følger med pris
3.500kr tlf. 40792223
Sælges: Smuk silkesælskindsjakke
str.42 meget lidt brugt pris 1.500
tlf.60860642
Sælges: Male-sprøjtepistol Bosh Fitv,
sprøjtesystem PFS 65, finere påfø-
ring mindre sprøjtetåge bærbar hurtig
rengøring uåbnet og ej brugt nypris
900 kr. sælges ved o.k. bud over 600
kr. tlf. 96100822
Sælges: Smuk kopi af antik 3 pers.
Rocco sofa gylden brun kun brugt til
udstilling 1.200 kr. tlf. 40285859
Sælges: B&O LX 5000 25" TV med
fjernbetjening Velfungerende, Hvidt.
tlf. 38602534
Sælges: 1 sæk duplo legoklodser
250 kr. tlf. 20612062
Spisebord max L 255cm B85 m. 4
stole ialt 1100 kr. Lænestol chesterfi-
eld stil 550 kr Sofabord ovalt mar-
morplade m. forkromet understel L.
130 B85. 700 kr. alt velholdt.
Ring uforb. 38606927 mobil 5059
KØB / SALG / BYTTE DE GULE ANNONCER
Det skal vi fejre Uden
foto Max 20 0rd. GRATIS
Privat køb/salg/byt
Max 20 ord! GRATIS
Loppemarkeder/
foreningsmeddelelser
Max 30. ord! Send kr. 120.-
Det skal vi fejre m. foto,
max 20 ord max højde
65 mm - vedlagt kr. 100.-
FÆLLESMARKEDET• KØB / SALG / BYTTE
DET SKAL VI FEJRE
Sendes/indleveres til SENEST fredag lige uger!
mail: sb.lokal@viserne.dk
Lokalaviserne Jyllingevej 55, 2720 Vanløse
(mærk annoncer)
Lejlighed/huse/bytte/salg
Max 30 ord Vedlagt kr. 200.-
Betaling via Home-bank til:
5330- 0300068
Lokal@viserne.dk 29 Torsdag 8. Oktober 2009
SPORT
LOKAL
Af Finn Edvard Foto: sportsnyt.nu
Fodbold. Brønshøj mistede lidt
af pusten, da KB vandt 4-2 i
Tingbjerg lørdag eftermiddag
Patrick Tronborg og Rasmus
Sørensen blev dagens mænd for
”Hvepsene”, da deres hold ellers
tabte 2-4 til KB lørdag eftermid-
dag hjemme i Tingbjerg.
De to Brønshøj-spillere var beg-
ge blandt holdets bedste – og i
øvrigt også de to målscorere for
Brønshøj.
Nederlaget var det første for
Brønshøj på hjemmebane her i
efteråret. Men nu er KB jo også
en svær modstander, fordi man
aldrig rigtig ved, hvilket hold
KB’erne – der også kalder sig
FCK II – stiller op med.
Nogle gange er det ikke stort
andet end et forvokset ynglinge-
hold – andre gange kommer hol-
det anstigende med to-tre mand
fra Superligaen, øh-bøh!
KB’s første mål faldt allerede i
det første minut ved Thomas
Delaney. Det var en, der sved,
for det er aldrig rart at komme
bagud så tidligt i en kamp. Godt
20 minutter senere blev det hele
endnu sværere for Brønshøj, da
Andreas Moos gjorde det til 0-2.
Kort efter pausen reducerede
Patrick Tronborg til 1-2, og det
gav håb om, at Brønshøj kunne
vende billedet blandt de godt
250 tilskuere, der var mødt frem
– ikke mange, men vejret var
sandelig heller ikke til udendørs
fodbold, skulle vi hilse og sige.
Men blot et kvarter efter blev
lyset i realiteten slukket for
Brønshøj, da Sean
Christoffersen gjorde det til 1-3,
og da det blev 1-4 ved Saban
Özdogan i det 90. minut (straffe-
spark), var det bal forbi. Rasmus
Sørensen nåede dog at pynte på
resultatet til 2-4, inden sidste
mand havde forladt den blæsen-
de Tingbjerg Idrætspark.
Mod topholdet
Nu skal Brønshøj på udebane i
næste runde, hvor holdet skal
møde topholdet fra Søllerød-
Vedbæk. Hjemmeholdet er 2.
division’s største overraskelse i
år, hvor flere havde ventet, at
netop Brønshøj og B.93 skulle
ligge i spids lige fra starten.
Sådan er det ikke gået: B.93 har
rigeligt besvær med at holde sig
fra nedrykningsstregen, og
Brønshøj må takket være lørda-
gens nederlag tage til takke med
en middelmådig sjetteplads.
Kampen mod Søllerød-Vedbæk
bliver ikke nem for Brønshøj,
men naturligvis kan hjemmehol-
det besejres. Så godt spiller de
heller ikke…
Et nyt nederlag kan imidlertid
betyde, at Brønshøj kan blive
overhalet af op til flere hold, og
så er vejen tilbage til toppen lige
pludselig meget lang…
Brønshøj-spillerne kunne kigge langt efter sejren, da KB kom, så
og sejrede i strid blæst i Tingbjerg lørdag eftermiddag. Her en situ-
ation fra Brønshøjs kamp mod LFA
Fodbold. Fix har tabt pusten
og fik kun uafgjort mod
bundholdet Viktoria
Det passede bestemt ikke chef-
træner Kim Olsson, at hans trop-
per på Fix bedste mandskab kun
opnåede det ene points, da hol-
det spillede på hjemmebane i
lørdags mod Københavnsseri-
ens absolutte bundprop fra
Viktoria.
Inden lørdagens opgør hjemme i
Gadelandet havde de blå fra
Viktorias ikke opnået et eneste
points i ni kampe – og så skulle
det første points komme mod
Kim Olssons hold!
Okay, på et eller andet tidspunkt
skulle Viktoria have points, men
det burde ikke have været mod
Fix, der har haft to store succes-
oplevelser bag sig: Sejren over
Fremad Valby og det rene mål-
orgie, da B.1908’s divisionsre-
server blev besejret – på hjem-
mebane – med hele 9-1!
Inden da havde Fix tillige spillet
to kampe uden nederlag, så man
må sige, at 3-3 kampen i lørdags
var lidt af en mavepuster for Fix.
Det uafgjorte resultat betyder
også, at holdet mister kontakten
til KS-seriens bedste hold, men
det tager Olsson nok ganske
roligt, for målsætningen er blot
en pæn placering i midten af
rækken i år.
Møder HB lørdag
Og netop næste rundes kamp
mod de tidligere Københavns-
mestre fra HB bliver ”Slaget om
midten”, for i dag er Fix num-
mer seks med 14 points og HB
lige efter med 13 points.
Fix kan derfor blive overhalet af
HB, der ikke har tabt de sidste
kampe – og efter en svag start nu
er ved at finde formen igen.
Der er derfor lagt op til et spæn-
dende opgør lørdag kl. 15 i
Gadelandet, når de sorte fra HB
– den legendariske tv-reporter
Gunnar ”Nu” Hansens gamle
klub – kommer på besøg.
Slaget om
midten
Der bliver stadig gjort et stort
stykke arbejde i mange fodbold-
klubber blandt børn og unge, og
indenfor kort tid er nogle af
byens bedste klubber i den ret-
ning, Fremad Valby og
Brønshøj blevet beæret med
besøg af store fodboldkapacite-
ter. Som hele Danmark vil vide
var den brasilianske fodboldhelt
Pelé på besøg i Brønshøj (de
fleste mener, at han stadig er den
bedste spiller, der har eksisteret
gennem tiderne) og på nogen-
lunde samme tid aflagde den
berømte, tyske fodboldpædagog
Horst Wein besøg i Fremad
Valby.
KBU havde benyttet sig af lej-
ligheden til at invitere ungdoms-
trænere fra hele Køben-havn og
det meste af Sjælland til at kom-
me forbi til en spændende dag,
hvor Horst Wein fortalte – og
viste i praksis – hvordan han
mener, at børn og unge skal træ-
nes som fodboldspillere.
Og det var fodboldbørn fra
Fremad Valby, der var ”forsøgs-
kaniner”, da den spændende dag
gik i gang, og KBU var meget
tilfreds med dagen.
Træner i Barcelona
- Det var en stor succes, fortæller
Freddy Lund Jørgensen, der dels
er KBU’s børnekonsulent, dels
er DBU’s breddekonsulent.
Freddy Lund Jørgensen kunne
med glæde konstatere, at der var
mødt hele 623 fodboldtrænere
op til morgenmaden – og de
repræsenterede ialt 35 klubber.
Også trænere fra Brønshøj og
Vanløse var med på denne
spændende fodbold-dag, hvor
de mange fodboldtrænere lærte
en masse af Horst Wein, som er
en af de førende i hele verden
indenfor børne- og ungdoms-
fodbold. Den tyskfødte træner,
har i mange år været bosat i
Barcelona, hvor han blandt
andet har arbejdet med FC
Barcelona´s ungdomsafdeling.
Horst Wein er en kendt forfatter
og hans bøger har dannet grund-
lag for "Den nye vej" i dansk
fodbold. Han har desuden holdt
seminarer i mere end 51 lande
på fire kontinenter.
Horst Wein fortalte om baggrun-
den og filosofien bag spil- og
fodboldintelligens, og han har
både i teori og praksis mange til-
gange til hvordan de små fod-
boldspillere bedst muligt lærer at
spille fodbold.
Fra klokken ni om morgenen
stod dagen i fodboldens tegn, og
det var nogle glade trænere, der
kørte hjem sidst på eftermidda-
gen medhelt ny viden og masser
af inspiration. Men det kommer
fodboldbørnene i Fremad Valby,
Brønshøj og Vanløse til at høre
meget mere om i fremtiden.
En fodboldpædagog kom på besøg
Den berømte tyske fodboldpædagog Horst Wein havde spænden-
de timer med fodboldtrænere fra Fremad Valby, Vanløse og
Brønshøj – og fodboldbørn fra Fremad Valby
Vanløse får ikke sin kunstgræs-
bane i år. Vi har modtaget føl-
gende fra projektleder Peter
Voergaard, Kultur- og
Fritidsforvaltningen:
- Ved syn- og skønsforretningen
den 15. juni 2009 var alle parter
enige om, at sagen skulle frem-
mes, så kunstgræsbanerne kun-
ne blive færdige i 2009.
Forudsætningerne for dette var,
• at der ikke skulle laves yderli-
gere undersøgelser af banerne
• at parterne blev enige om syn-
og skønstemaet (de spørgsmål
som skønsmanden skal besva-
re) umiddelbart efter sommer-
ferien.
- Desværre har parternes advo-
kater ikke kunnet blive enige om
ordlyden i spørgsmålene, og
yderligere er vi nu i den situa-
tion, at en af modparterne
betvivler, at der overhovedet er
et drænproblem, fortsætter Peter
Voergaard.
- Københavns Ejendomme har
med fotos af lørdag d. 3. oktober
2009 dokumenteret vand ståen-
de på de tre baner. Vi håber der-
for, at modparterne erkender, at
der er drænproblemer på alle tre
baner.
- På grund af uenigheden i syn
og skønssagen er det nu ikke
længere realistisk, at banernes
drænforhold kan bringes i orden,
og at kunstgræsset kan lægges i
2009.
-Københavns Ejendomme ar-
bejder derfor på yderligere
dokumentation, så syn- og
skønssagen kan komme så langt,
at bevisforholdene er afklaret, så
der åbnes mulighed for, at baner-
ne midlertidig kan lægges om til
grusbaner med ibrugtagning
senest januar 2010.
SFeren Bjarne P. Nielsen, der
har fulgt sagen tæt, siger til
lokalavisen:
- Der er tale om et utroligt for-
valtnings-smøleri og en direktør,
der åbenbart ikke har været i
stand til at briefe sin borgmester,
Pia Allerslev, der allerede i
december 2008 lovede at baner-
ne vil blive istandgjort hurtigst
muligt. Synd for brugerne og de
frivillige ledere. Jeg er glad for at
borgmesteren har lyttet til mit
råd om i det mindste at gøre
banerne grusklare til 1. januar.
Tak for det.
JD
Vanløse får ikke kunstgræsbane i år
Fodbold. Fremad Valby lagde
baner til og ungdomstrænere
fra Vanløse og Brønshøj var
med, da den berømte tyske
fodboldpædagog Horst Wein
kom til byen for at gøre
talenterne endnu bedre
Smøleri, siger SFer Bjarne P.
Nielsen. Og de unge må bare
vente
Ungdomstræning i Floorbal
Endnu engang var der ung-
domstræning i Floorball-
Fællesskabet København i høj
fart og med godt humør.
Der er nu ved at være mange
børn, som kommer til træning i
FFK. Torsdagens træning var
ingen undtagelse. Efter at børn
og forældre have hjulpet med at
sætte en bane op, som var endnu
større end sidst, var det tid til at
få fat i stave og bolde. Der var
højt humør fra begyndelsen, for
beskeden om, at vi skulle spille
fem mod fem til sidst, vakte glæ-
de og spænding.
Førts skulle der varmes op med
driblinger; alle havde en bold og
løb ind og ud mellem hinanden.
Der skulle dribles uden om hin-
anden, og derefter skulle man
forsøge at dække sin egen bold
og skyde de andres væk.
Herefter legede vi Høg og Due,
kom igennem en forhindrings-
bane, og der blev grinet, løbet og
fanget og fintet i stor stil.
Efter en lille times leg og floor-
ball var det tid til en pause med
vindruer og figenstænger. Dette
fik energien tilbage i kroppen,
og alle var klar til kamp.
Endelige! Kamp - fem mod
fem. Begge hold var hurtige til
at finde på kampråb, og så var
de klar. Face off fra midten, og
kampen var i gang. Det var en
meget jævnbyrdig kamp, som
endte uafgjort, trods fight til det
sidste fløjt. Men at dømme efter
de glade børn, som løb rundt på
banen, så gjorde det ikke så
meget.
Vi ses på banen, og tag bare jeres
kammerater med!
annoncer
3879 3400
Klub K V U T Score P
Søllerød-Vedbæk 9 6 1 2 18-10 19
Brøndby 9 5 2 2 22-10 17
Avarta 9 5 1 3 15-11 16
Nordvest FC 9 4 4 1 13-11 16
Stenløse 9 4 3 2 18-16 15
Brønshøj 9 4 2 3 14-12 14
KB 9 3 4 2 1-16 13
BGA 9 4 1 4 15-14 13
HIK 9 4 1 4 11-13 13
Vanløse 9 3 3 3 8-8 12
B 1908 9 3 2 4 14-14 11
B.93 9 3 1 5 17-18 10
Greve 9 2 4 3 13-15 10
LFA 9 2 3 4 6-13 9
Allerød 9 2 1 6 9-14 7
Skjold 9 0 3 6 7-22 3
UGE 41 Stillingen
2. division (2div Øst)
Første nederlag på hjemmebane
Lokal@viserne.dk 30 Torsdag 8. Oktober 2009
MÅNEDENS TILBUD
SUSHI MENU 5
8 stk. Futo Maki - 2 stk. Laks Nigiri,
2 stk. Tun Nigiri - 2 stk. Rejer Nigiri,
Ialt 16 stk. før 169,- NU 108,-
SUSHI MENU 8
8 stk. Futo Maki - 4 stk. Laks Nigiri,
4 stk. Tun Nigiri - 4 stk. Rejer Nigiri,
4 stk. Kammusling Nigiri
8 stk. Tun inside-out Maki
Ialt 40 stk. før 388,- NU 228,-
VANLØSE TORV 3
TLF. 38 71 10 20
Chinese Food Take Away
(gælder ikke sushi)
gælder hele oktober
STOR LUXUS BUFFET
inkl. sushi, is og kaffe.
Åben alle dage kl. 12-23
-
2
0
%
Fre.-Søn.: 118,- Man.-Tor.:
98,-
Når Tivoli åbner porten for 10
halloweendage d. 9. oktober
bliver Halloweenbyen på
Plænen udbygget med et helt
nyt slot, der bl.a. byder på to 7.
meter høje, skævvredne tårne
med spir samt hekseoptræden i
familiehøjde.
15.000 græskar fra Samsø,
majsplanter og et utal af efter-
årsstauder klæder i år Tivoli på
til halloween. Oveni lægges
fugleskræmsler, halmballer og
edderkopper, der danner basis
for
oplevelserne, der finder sted i
dagene 9. – 18. oktober, hvor
Tivoli for fjerde gang tager hul
på efteråret med halloween
dage.
Stemning
Dagene i Tivoli byder på DM i
Kæmpegræskar 09, værksted
hvor børnene udskærer lygter
af græskar og en
Halloweenbyen med mølle,
boder og hekse. Gæsterne kan
boltre sig i den 200 m2 store
halmlabyrint, lege på
Musiklegepladsen eller tage
ture i de kørende forlystelser.
Halloween med vokseværk
Tidligere holdt heksene i Tivoli
til i den gamle mølle, men nu
rykker de ind på deres nye slot
i Halloweenbyen. Hekseslottet
består bl.a. af to 7 m. høje,
skævvredne tårne med ur, spir
og spindelvæv, der danner
rammen om scenen. Heksenes
parader og optræden med
Tivoli-figurerne Columbine,
Harlekin og Pjerrot begynder
på Hekseslottet, hvor børnene
kan hilse og tage billeder af
heksene på slottets trapper.
Tivoli-Garden deltager også i
paraderne og har til lejligheden
erstattet bjørneskindshuerne
med græskarhovedbeklæd-
ning.
Tivoli-Garden nu
også med banjo
For første gang i Tivoli 165 år
Tivoli ta´r hul på
Halloween med nyt hekseslot
lange historie kan Tivoli-
Garden opleves med en banjo-
spillende garder. Det er
Frederik K. Østerberg på 16 år,
der spiller og tilfører Tivoli-
Gardens græskar band på 10
drenge mere end et almindeligt
strejf af swingende Dixieland
stil. Græskarbandet optræder
bl.a. sammen med heksene,
Pjerrot, Columbine og de mere
end 20 drenge der udgør
Tivoli-garden i halloween
parader.
Susanne Breuning står bag
forestillingerne på Hekse-
slottet, der byder på et nyt
radiomedley-danseshow, hvor
heksene har fået fingrene i en
radio og begynder at skrue løs
på kanalvælgeren. Det betyder,
at gæsterne kommer til at ople-
ve alt fra Rachel Rastenni til
Nik & Jay i et familievenligt
danseshow. Der bliver også
gensyn med sidste års populæ-
re trylleshow.
Eventyrteatret og
Mastodonterne
90 børn og unge i
Eventyrteatret opfører musica-
len ”1001 nats eventyr”, som
spiller i Glassalen fra 3. ? 18.
oktober. Derudover opfører
Mastodonterne ”Ronja
Røverdatter” med Sebastians
musik i Koncertsalen fra 9. ?
18. oktober. Billetter til teater-
forestillingerne giver også
adgang til Tivoli.
Se mere på www.sengeloesekro.dk eller ring 4399 8079
Vildtaften
Efterårets vildeste menu med skønne vine...
Fjervildt brandade & parmasanluft -gåselever
med cacao & æble - vagtelæg med urtesalt & mayonnasie
Hertil: Batasiolo Serbato Chardonnay, Italien
Bryst af skovdue samt pocheret pære & nye tyttebær
Hertil: Vina Tarapaca, Pinot Noir, casablanca Valley, Chile
Vildsvine kinder braiseret med morkler, selleri & pancetta i egen sky
Hertil: Cristobal, Hunters Selection, Malbec/shiraz 2007, Argentina
Mundfrisker - “Kung Fu” sorbet
Krondyrmedallion i skiver på mos af blå kartoffel & grønne linser
samt jordskokke mousse & små løg
Hertil: Steenberg, Premium Shiraz, Constantia, sydafrika
Vanillesyltede ferskner
i brændt champagne zabaglione og hvid chokoladeskum
Hertil: Andert Joset, Trockenbeerenauslese, chardonnay, Østrig
Pris pr. couvert kr. 449,- / vinmenu kr. 229,-
Fredag den 30. oktober
Tilmelding nødvendig
Lokal@viserne.dk 31 Torsdag 8. Oktober 2009
Fredag 9.oktober er
der kulturnat i
Adventskirken på
Sallingvej. Under
overskriften: “Den
grønne kirke, det
blå himmelrum, det
røde hjerte” arran-
gerer kirken et
spændende pro-
gram:
Efter Gospel og Gulerødder,
Adventskirkens familie- og
gospelgudstjeneste
kl. 17.00, er der fællesspisning
mellem kl. 18 og 19 (30 kr.).
Aftenen følger herefter med tre
afdelinger:
Kl. 19.30 “Den grønne kirke”
- et inspirerende oplæg ved
Hanna Smidt,
Danske kirkers Råd (initiativ-
tager til projektet
Grøn Kirke) om, hvorfor kir-
ken skal
Kulturnat i
Adventskirken
Tekstildesigner Stine Rønsch,
Vanløse, er med på messen
Kunst, Mad & Vin i KB Hallen
23.-25 oktober, hvor ca. 120
udstillere viser kunst og kunst-
håndværk side om side med
mad og vin.
Stine Rønsch har udviklet et helt
unikt udtryk i sine sirlige håndla-
vede smykker, som er hæklet af
sytrådstyndt garn. De bittesmå
blomster i øreringe, vedhæng
eller ringe er sarte i deres udtryk,
men nemme i brug som farve-
prikken over i’et - enkelt og deli-
kat håndværk.
Hun står også bag en børne- og
boligkollektion af dyr og hynder,
som er smykkernes diametrale
Vanløse-designer på messe
modsætning da hun her arbejder
i oversize-hæklerier i blød mer-
inould. Stines arbejdsunivers
rummer en fascination af hæk-
ling, der blandt andet ses i hen-
des store samling af gamle hånd-
arbejdsblade. Samt en visuel
inspiration der stammer fra far-
verige udklip, loppedimser samt
materialeeksperimenter, som
hele tiden bliver til nye hækleri-
er. Stine Rønsch er uddannet
tekstildesigner fra Danmarks
Designskole i 2005. Firmaet
Stine Rønsch har eksisteret i 1 ?
år. Kollektionen forhandles i en
række butikker landet over, samt
på hendes webshop. Se mere på
www.stineroensch.dk JD
Taizégudstjeneste
om Kristuskransen.
Tirsdag 13. okt. kl. 19.30 er der
kristen meditationsgudstjeneste i
Vanløse Kirke. Temaet er denne
aften Kristuskransen, der er en
slags "folkekirkelig rosenkrans".
Flere har ønsket at vide lidt mere
om den lille krans, der kan ligge
i lommen eller bæres om hånd-
leddet. Kransen består af 18 per-
ler - 12 runde og 6 aflange - og
de runde perler, der hver især
symboliserer en vigtig tanke i
kristendommen, er med til at
fastholde tankerne, akkurat som
det at tænde et lys også kan være
det. Kransen kan bruges når som
helst og hvor som helst og kræ-
ver ingen forudsætninger. Hvis
nogen ønske at have den inden
Taizégudstjenesten, kan den
købes på Diakonissestiftelsen
eller via Unitas Forlag.
END
NU
BILLETTER TILBAG
E
AFHENT GRATIS BILLETTER I VANLØSE BIO
Arrangementer
være “grøn” og dermed gå
aktivt ind i klimadebatten.
Derefter er der mulighed for en
forfriskning i caféen. Kl..
20.30 vil billedkunstner
Susanne Te-shu Chang intro-
ducere sin udstilling “Det blå
himmelrum” - som er udstillet
i kirkens lokaler.
Klokken 21.00 afholdes der en
stemningsfyldt koncert med
solisten Helene Dahl,
korleder for gospelkoret New
Joy i Kirkerummet, som vil
være illumineret af levende lys.
Koncerten vil blive efterfulgt af
en afsluttende andagt med
temaet: Det
røde hjerte.-
(red af JD)
Kulturnat i Advenstkirken fre-
dag den 9. oktober. Det hele
starter kl. 17 og slutter med
koncert kl. 21.
- din lokale avis
-alle siders go’e
Lokalavis
Jyllingevej 55-57
tlf 3879 3400
SE vor nye
hjemmeside
www.dinlokalavis.dk
Lokal@viserne.dk 32 Torsdag 8. Oktober 2009
Af Kaare Vissing
Københavns Folkekor, der
øver hver mandag aften i
Pilegården, er ganske givet
den forening blandt de mange,
som holder til i kulturhuset, der
bedst får dette til at summe af
vellyd. Når dertil kommer, at
korets mangeårige dirigent,
Bent Påske, er en farverig per-
sonlighed, og et af korets med-
lemmer, Ida Sloth Bonnevie, er
en ildsjæl, især i det lokale liv,
kan det ikke undre, at korets
bod under ”2700 Kulturdag”
på Brønshøj Torv den 12. sep-
tember blev en af de mest til-
trækkende.
Ud over at korets bod var
smukt dekoreret med farve-
strålende fotografier fra dets
optrædener i ind- og udland, så
bød boden sine mange gæster
på en morsom quiz på ni
spørgsmål.
Allerede den 21. september var
quizzens dygtige og heldige
vindere udtrukket. Det blev
bare 9-årige Max Østerskov
Fra venstre ses Ida Sloth Bonnevie, Bent Påske og Annette Bartels.
Albek fra Svend Gønges Vej
og Annette Bartels fra
Løvetandsvej. Begge vandt et
gavekort til Brønshøj Bogcafé
– der er et af de bedste steder i
Brønshøj, man kan bruge sine
penge.
Annette Bartels kom såmænd
op i Pilegården i korets pause
mandag aften den 21. septem-
ber – og så fik hun ikke bare sit
gavekort, men også en sang,
Af Kaare Vissing
I år er det 200 år siden, at Felix
Mendelssohn Bartholdy blev
født, og det bliver markeret
verden over. I Brønshøj Kirke
sker det søndag den 18. okto-
ber kl. 15.00 med en koncert
for både orgel og kor.
Brønshøj Kirkes Kor vil synge
duetter, trioer og korsatser af
den særdeles produktive tyske
komponist. Mendelssohn er
givet bedst kendt for sin
Bryllupsmarch fra ”En skær-
sommernatsdrøm”, men under
koncerten vil der blive sat
fokus på hans vokale værker,
kirkelige korsatser og orgel-
musik.
Brønshøj Kirkes Kor, der
består af seks sangere, er kendt
og skattet af mange. Og musik-
alske tunger påstår, at koret har
en og anden tone med i, at
gudstjenesterne i kirken er så
velbesøgte. Ud over koret bli-
ver der lejlighed til at høre kir-
kens organist Bente Kiil
Toftegaard, der bl.a. vil spille
en af Mendelssohns store
orgelsonater.
Både kor og organist vil desu-
den byde på toner af den store
danske komponist Niels W.
Gade, der var samtidig med
koncertens 200-årsfødselar.
Hermed byder Brønshøj Kirke
velkommen til en eftermiddag
med romantisk musik – fyldt
med vellyd og temperament.
Entré 20 kr.
Mendelssohn-koncert i Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke danner ramme om en flot Mendelssohn-koncert.
Arrangementer
Københavns Folkekor – quiz og tenorer
”Min älskning, du er som en
rose”.
At quizzen ikke havde et tien-
de spørgsmål er meget sigen-
de. Det kunne enten have
været: Kan Københavns
Folkekor bruge et par ekstra
tenorer? Eller det kunne have
været: Hvorfor optrådte
Københavns Folkekor ikke på
”2700 Kulturdag”?
Svaret på det første spørgsmål
er, at selv om korets tenorgrup-
pe er af høj kvalitet, så kan det
sagtens bruge 1-2 tenorer!
Men svaret på det andet
spørgsmål får stå hen i det
uvisse, for især med tanke på
korets præstation under forå-
rets fejring af det da afslørede
Carlstad-monument på
Brønshøj Torv må man sige, at
dets sang var stærkt savnet på
kulturdagen!
Selv i sine pauser synger Københavns Folkekor – her til ære for quizvinder Annette Bartels.
Lokal@viserne.dk 33 Torsdag 8. Oktober 2009
L
i
d
t

s
t
æ
r
k


M
e
l
l
e
m

s
t
æ
r
k


M
e
g
e
t

s
t
æ
r
k
L
i
d
t

s
t
æ
r
k
M
e
l
l
e
m

s
t
æ
r
k

M
e
g
e
t

s
t
æ
r
k
F
o
r
r
e
t
t
e
r

P
o
-
p
i
a
-
t
h
o
t

1
0
0


6

s
t
k
.

s
m
å

t
h
a
i
l
a
n
d
s
k
e

f
o
r
å
r
s
r
u
l
l
e
r

m
e
d


s
v
i
n
e
k
ø
d
,

g
l
a
s
n
u
d
l
e
r
,

m
e
d

s
ø
d

c
h
i
l
s
a
u
c
e

3
0
,
-
K
u
n
g

C
h
u
p

b
a
n
g

t
o
d
1
0
1


6

s
t
k
.

i
n
d
b
a
g
t
e

K
i
n
a

r
e
j
e
r
,

m
e
d

s
ø
d

c
h
i
l
i

s
a
u
c
e


4
5
,
-
W
o
n
t
o
n
1
0
2


6

s
t
k
.

w
o
n
t
o
n
s

m
e
d

s
v
i
n
e
k
ø
d
,


h
v
i
d
l
ø
g
,

k
r
y
d
d
e
r
i
e
r
,

m
e
d

s
ø
d

c
h
i
l
i

s
a
u
c
e

3
5
,
-
T
o
d

m
a
n

p
l
a
1
0
3


4

s
t
k
.

T
h
a
i
l
a
n
d
s
k
e


s
k
e
f
r
i
k
a
d
e
l
l
e
r
,

m
e
d

s
ø
d

c
h
i
l
i

s
a
u
c
e

4
5
,
-
B
e
e
k

G
a
i

t
o
d
1
0
4


5

s
t
k
.

l
y
n
s
t
e
g
t
e

k
y
l
l
i
n
g

v
i
n
g
e
r

3
5
,
-

K
h
a
o

k
e
a
b

k
u
n
g

(
K
r
a
b

p
o
o
t
)
1
0
5


R
e
j
e

c
h
i
p
s
,

m
e
d

s
ø
d

c
h
i
l
i

s
a
u
c
e

2
7
,
-
B
a
m
u
i
k

w
o
n
g

w
a
n
1
0
6


B
l
æ
k
s
p
r
u
t
t
e

r
i
n
g
e

2
7
,
-
S
a
t
a
y

G
a
i

1
0
8


4

s
t
k
.

k
y
l
l
i
n
g
e
s
p
y
d

m
e
d

j
o
r
d
n
ø
d
d
e
s
a
u
c
e

3
5
,
-
Y
a
m

1
1
0


T
h
a
i
s
a
l
a
t

m
e
d

o
k
s
e
k
ø
d
,

a
g
u
r
k
,

c
h
i
l
i
,

l
ø
g

o
g

k
o
r
i
a
n
d
e
r

3
5
,
-

1
1
1


T
h
a
i
s
a
l
a
t

m
e
d

b
l
æ
k
s
p
r
u
t
t
e
r
,

a
g
u
r
k
,

c
h
i
l
i
,

l
ø
g

o
g

k
o
r
i
a
n
d
e
r


3
5
.
-

Ø
n
s
k
e
r

D
e

r
e
t
t
e
n

u
d
e
n

k
ø
d
,

g
ø
r

o
s

v
e
n
l
i
g
s
t

o
p
m
æ
r
k
s
o
m

p
å

d
e
t
t
e

v
e
d

b
e
s
t
i
l
l
i
n
g
.
H
o
v
e
d
r
e
t
t
e
r

P
h
a
t

b
r
i
e
w

w
a
n


4
0
1


L
y
n
s
t
e
g
t

k
y
l
l
i
n
g

i

s
u
r

&

s
ø
d

s
a
u
c
e

m
e
d

t
o
m
a
t
,


a
n
a
n
a
s
,

l
ø
g
,

a
g
u
r
k

o
g

p
e
b
e
r
f
r
u
g
t6
5
,
-

4
0
2


L
y
n
s
t
e
g
t

s
v
i
n
e
k
ø
d

i

s
u
r

&

s
ø
d

s
a
u
c
e

m
e
d

t
o
m
a
t
,


a
n
a
n
a
s
,

l
ø
g
,

a
g
u
r
k

o
g

p
e
b
e
r
f
r
u
g
t6
5
,
-
P
h
a
t

n
a
m

m
a
n

h
o
i


m
e
d

m
å
n
e
d
e
n
s

f
r
i
s
k
e

g
r
ø
n
s
a
g
e
r
,

s
e

o
p
s
l
a
g

4
0
3


L
y
n
s
t
e
g
t

k
y
l
l
i
n
g

i

ø
s
t
e
r
s
s
a
u
c
e

m
e
d

g
r
ø
n
s
a
g
e
r


6
5
,
-
4
0
4


L
y
n
s
t
e
g
t

s
v
i
n
e
k
ø
d

i

ø
s
t
e
r
s
s
a
u
c
e

m
e
d

g
r
ø
n
s
a
g
e
r


6
5
,
-
4
0
5


L
y
n
s
t
e
g
t

o
k
s
e
k
ø
d

i

ø
s
t
e
r
s
s
a
u
c
e

m
e
d

g
r
ø
n
s
a
g
e
r


6
5
,
-
P
h
a
t

p
a
k


m
e
d

Å
r
s
t
i
d
e
n
s

f
r
i
s
k
e

g
r
ø
n
s
a
g
e
r
,

s
e

o
p
s
l
a
g

4
0
6


L
y
n
s
t
e
g
t

k
y
l
l
i
n
g

i

s
o
j
a

m
e
d

g
r
ø
n
s
a
g
e
r


6
5
,
-
4
0
7

L
y
n
s
t
e
g
t

s
v
i
n
e
k
ø
d

i

s
o
j
a

m
e
d

g
r
ø
n
s
a
g
e
r


6
5
,
-
4
0
8


L
y
n
s
t
e
g
t

r
e
j
e
r

i

s
o
j
a

m
e
d

g
r
ø
n
s
a
g
e
r

(
4

s
t
k
.

r
e
j
e
r
)


7
8
,
-
P
h
a
t

K
i
n
g
4
0
9


L
y
n
s
t
e
g
t

k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

i
n
g
e
f
æ
r
,

s
v
a
m
p
e

o
g

t
y
n
d
e

s
k
i
v
e
r

s
t
o
r
e

c
h
i
l
i

f
r
u
g
t
e
r

6
5
,
-
4
1
0


L
y
n
s
t
e
g
t

s
v
i
n
e
k
ø
d

m
e
d

i
n
g
e
f
æ
r
,

s
v
a
m
p
e

o
g

t
y
n
d
e

s
k
i
v
e
r

s
t
o
r
e

c
h
i
l
i

f
r
u
g
t
e
r


6
5
,
-
4
1
1


L
y
n
s
t
e
g
t

o
k
s
e
k
ø
d

m
e
d

i
n
g
e
f
æ
r
,

s
v
a
m
p
e

o
g

t
y
n
d
e

s
k
i
v
e
r

s
t
o
r
e

c
h
i
l
i

f
r
u
g
t
e
r

6
5
,
-
P
h
a
t

k
a
p
a
o
4
1
2


L
y
n
s
t
e
g
t

k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

l
ø
g
,

c
h
i
l
i
,

m
i
n
i

m
a
j
s

o
g

h
e
l
l
i
g

b
a
s
i
l
i
k
u
m


6
5
,
-
4
1
3


L
y
n
s
t
e
g
t

s
v
i
n
e
k
ø
d

m
e
d

l
ø
g
,

c
h
i
l
i
,

m
i
n
i

m
a
j
s

o
g

h
e
l
l
i
g

b
a
s
i
l
i
k
u
m


6
5
,
-
4
1
4


L
y
n
s
t
e
g
t

o
k
s
e
k
ø
d

m
e
d

l
ø
g
,

c
h
i
l
i
,

m
i
n
i

m
a
j
s

o
g

h
e
l
l
i
g

b
a
s
i
l
i
k
u
m


6
5
,
-
N
a
m

P
r
i
c
k

P
a
o

4
1
5


L
y
n
s
t
e
g
t

k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

s
o
r
t

c
h
i
l
i
p
a
s
t
a

o
g

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r


6
5
,
-
4
1
6


L
y
n
s
t
e
g
t

s
v
i
n
e
k
ø
d

m
e
d

s
o
r
t

c
h
i
l
i
p
a
s
t
a

o
g

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r


6
5
,
-
4
1
7


L
y
n
s
t
e
g
t

b
l
æ
k
s
p
r
u
t
t
e
r

m
e
d

s
o
r
t

c
h
i
l
i
p
a
s
t
a

o
g

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r


6
5
,
-
K
h
a
t
t
h
i
m

p
r
i
k

t
a
i


m
e
d

m
å
n
e
d
e
n
s

f
r
i
s
k
e

g
r
ø
n
s
a
g
e
r
,

s
e

o
p
s
l
a
g

4
1
8


L
y
n
s
t
e
g
t

k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

h
v
i
d
l
ø
g7
5
,
-
4
1
9


L
y
n
s
t
e
g
t

s
v
i
n
e
k
ø
d

m
e
d

h
v
i
d
l
ø
g


7
5
,
-
4
2
0


L
y
n
s
t
e
g
t

o
k
s
e
k
ø
d

m
e
d

h
v
i
d
l
ø
g


7
5
,
-
P
h
a
t

m
e
t

h
i
m
a
p
h
a
m


g
r
ø
n
s
a
g
e
r
,

s
e

o
p
s
l
a
g

4
2
1


L
y
n
s
t
e
g
t

k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

C
a
s
h
e
w
n
ø
d
d
e
r


6
5
,
-
G
a
n
g

P
a
n
a
n
g

(
m
e
d

k
o
k
o
s
m
æ
l
k
)
4
2
2


k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

p
a
n
a
n
g

k
a
r
r
y
p
a
s
t
am
e
d

t
y
n
d
e

s
k
i
v
e
r

a
f

s
t
o
r
e

c
h
i
l
i

f
r
u
g
t
e
r

o
g

l
i
m
e

b
l
a
d
e


7
5
,
-
4
2
3


s
v
i
n
e
k
ø
d

m
e
d

p
a
n
a
n
g

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a


m
e
d

t
y
n
d
e

s
k
i
v
e
r

a
f

s
t
o
r
e

c
h
i
l
i

f
r
u
g
t
e
r

o
g

l
i
m
e

b
l
a
d
e


7
5
,
-
4
2
4


o
k
s
e
k
ø
d

m
e
d

p
a
n
a
n
g

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a


m
e
d

t
y
n
d
e

s
k
i
v
e
r

a
f

s
t
o
r
e

c
h
i
l
i

f
r
u
g
t
e
r

o
g

l
i
m
e

b
l
a
d
e


7
5
,
-
G
a
n
g

d
a
n
g

(
m
e
d

k
o
k
o
s
m
æ
l
k
)

4
2
5


k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

r
ø
d

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a

o
g

b
a
m
b
u
s

s
k
u
d


6
5
,
-
4
2
6


s
v
i
n
e
k
ø
d

m
e
d

r
ø
d

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a

o
g

b
a
m
b
u
s

s
k
u
d


6
5
,
-
4
2
7


o
k
s
e
k
ø
d

m
e
d

r
ø
d

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a

o
g

b
a
m
b
u
s

s
k
u
d


6
5
,
-
4
5
0


a
n
d

m
e
d

r
ø
d

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a
,

a
n
a
n
a
s
,

t
o
m
a
t
,

t
h
a
i
l
a
n
d
s
k
e

a
u
b
e
r
g
i
n
e
r7
5
,
-
4
5
1


l
a
k
s

m
e
d

r
ø
d

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a
,

t
h
a
i
l
a
n
d
s
k
e

a
u
b
e
r
g
i
n
e
r
7
5
,
-
G
a
n
g

k
h
i
w

w
a
n

(
m
e
d

k
o
k
o
s
m
æ
l
k
)
4
2
8


k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

g
r
ø
n

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a

m
e
d

f
r
i
s
k
e

t
h
a
i
l
a
n
d
s
k
e

a
u
b
e
r
g
i
n
e
r6
5
,
-
4
2
9


s
v
i
n
e
k
ø
d

m
e
d

g
r
ø
n

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a

m
e
d

f
r
i
s
k
e

t
h
a
i
l
a
n
d
s
k
e

a
u
b
e
r
g
i
n
e
r6
5
,
-
4
3
0


o
k
s
e
k
ø
d

m
e
d

g
r
ø
n

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a

m
e
d

f
r
i
s
k
e

t
h
a
i
l
a
n
d
s
k
e

a
u
b
e
r
g
i
n
e
r6
5
,
-
4
6
0


l
a
k
s

m
e
d

g
r
ø
n

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a

o
g

t
h
a
i
l
a
n
d
s
k
e

a
u
b
e
r
g
i
n
e
r7
5
,
-
G
a
n
g

M
a
s
s
a
m
a
n

(
m
e
d

k
o
k
o
s
m
æ
l
k
)
4
3
1


k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

m
a
s
s
a
m
a
n

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a
,

k
a
r
t
o

e
r

o
g

j
o
r
d
n
ø
d
d
e
r


6
5
,
-
4
3
2


o
k
s
e
k
ø
d

m
e
d

m
a
s
s
a
m
a
n

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a
,

k
a
r
t
o

e
r

o
g

j
o
r
d
n
ø
d
d
e
r


6
5
,
-


N
y
h
e
d
:

G
a
n
g

k
a
-
r
i

(
m
e
d

k
o
k
o
s
m
æ
l
k
)
4
7
0

k
y
l
l
i
n
g

m
e
d

g
u
l

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a
,

t
o
m
a
t

o
g

k
a
r
t
o

e
r6
5
,
-
4
7
1


s
v
i
n
e
k
ø
d

m
e
d

g
u
l

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a
,

t
o
m
a
t

o
g

k
a
r
t
o

e
r6
5
,
-
4
7
2


o
k
s
e
k
ø
d

m
e
d

g
u
l

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a
,

t
o
m
a
t

o
g

k
a
r
t
o

e
r6
5
,
-
4
7
3


l
a
k
s

m
e
d

g
u
l

k
a
r
r
y
p
a
s
t
a
,

t
o
m
a
t

o
g

k
a
r
t
o

e
r7
5
,
-
N
u
d
l
e
r

o
g

S
t
e
g
t
e

r
i
s
N
y
h
e
d
:

P
h
a
t

T
h
a
i
3
8
0


S
t
e
g
t
e

r
i
s
n
u
d
l
e
r

m
e
d

4

s
t
k
.

K
i
n
a

r
e
j
e
r
,

b
ø
n
n
e
s
p
i
r
e
,

j
o
r
d
n
ø
d
d
e
r
,


æ
g

o
g

t
a
m
a
r
i
n
d

s
a
u
c
e


8
0
,
-

3
8
1


S
t
e
g
t
e

r
i
s
n
u
d
l
e
r

m
e
d

k
y
l
l
i
n
g
,

b
ø
n
n
e
s
p
i
r
e
,

j
o
r
d
n
ø
d
d
e
r
,

æ
g

o
g

t
a
m
a
r
i
n
d
s
a
u
c
e


7
5
,
-
P
h
a
t

m
e

l
e
u
r
i
n
g
3
0
1


s
t
e
g
t
e

æ
g

n
u
d
l
e
r

m
e
d

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r

o
g

p
o
r
r
e


3
5
,
-

3
2
0


s
t
e
g
t
e

æ
g

n
u
d
l
e
r

m
e
d

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r
,

p
o
r
r
e

o
g

k
y
l
l
i
n
g


6
5
,
-
3
2
1


s
t
e
g
t
e

æ
g

n
u
d
l
e
r

m
e
d

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r
,

p
o
r
r
e

o
g

s
v
i
n
e
k
ø
d


6
5
,
-
3
2
2


s
t
e
g
t
e

æ
g

n
u
d
l
e
r

m
e
d

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r
,

p
o
r
r
e

o
g

o
k
s
e
k
ø
d


6
5
,
-
3
2
3


s
t
e
g
t
e

æ
g

n
u
d
l
e
r

m
e
d

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r
,

p
o
r
r
e

o
g

k
r
a
b
b
e
k
ø
d


6
9
,
-
3
2
4


s
t
e
g
t
e

æ
g

n
u
d
l
e
r

m
e
d

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r
,

p
o
r
r
e

o
g

4

s
t
k
.

k
i
n
a

r
e
j
e
r

7
8
,
-
3
2
5


s
t
e
g
t
e

æ
g

n
u
d
l
e
r

m
e
d

g
u
l
e
r
ø
d
d
e
r
,

p
o
r
r
e

o
g

s
e
a
f
o
o
d
-
m
i
x


6
9
,
-
K
h
a
o

p
h
a
t

3
0
2


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

k
y
l
l
i
n
g
,

l
ø
g
,

æ
g

o
g

f
o
r
å
r
s
l
ø
g

6
5
,
-
3
0
3


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

s
v
i
n
e
k
ø
d
,

l
ø
g
,

æ
g

o
g

f
o
r
å
r
s
l
ø
g

6
5
,
-
3
0
4


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

k
r
a
b
b
e
k
ø
d

l
ø
g
,

æ
g

o
g

f
o
r
å
r
s
l
ø
g

6
9
,
-
3
0
5


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

r
e
j
e
r
,

l
ø
g
,

æ
g

o
g

f
o
r
å
r
s
l
ø
g

(
4

s
t
k
.

k
i
n
a

r
e
j
e
r
)


7
8
,
-

3
4
0


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

o
k
s
e
k
ø
d
,

l
ø
g
,

æ
g

o
g

f
o
r
å
r
s
l
ø
g

6
5
,
-

3
4
1


s
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

s
e
a
f
o
o
d
-
m
i
x
,

l
ø
g
,

æ
g
,

o
g

f
o
r
å
r
s
l
ø
g


6
9
,
-
K
h
a
o

p
h
a
t

k
a
p
a
o
3
0
6


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

s
v
i
n
e
k
ø
d
,

l
ø
g

o
g

h
e
l
l
i
g

b
a
s
i
l
i
k
u
m

6
5
,
-
3
0
7


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

k
y
l
l
i
n
g
,

l
ø
g

o
g

h
e
l
l
i
g

b
a
s
i
l
i
k
u
m

6
5
,
-
3
0
8


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

o
k
s
e
k
ø
d
,

l
ø
g

o
g

h
e
l
l
i
g

b
a
s
i
l
i
k
u
m

6
5
,
-

3
0
9


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

k
r
a
b
b
e
k
ø
d

,

l
ø
g

o
g

h
e
l
l
i
g

b
a
s
i
l
i
k
u
m


6
9
,
-
3
1
0


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

4

s
t
k
.

k
i
n
a

r
e
j
e
r
,

l
ø
g

o
g

h
e
l
l
i
g

b
a
s
i
l
i
k
u
m


7
8
,
-

3
1
1


S
t
e
g
t
e

r
i
s

m
e
d

s
e
a
f
o
o
d
-
m
i
x
,

l
ø
g

o
g

h
e
l
l
i
g

b
a
s
i
l
i
k
u
m


6
9
,
-
E
k
s
t
r
a

5
0
1


J
a
s
m
i
n

r
i
s


1
0
,
-
5
0
3


S
t
e
g
t
e

n
u
d
l
e
r


2
7
,
-
5
0
5


G
r
ø
n
s
a
g
e
r


å
r
s
t
i
d
e
n
s

f
r
i
s
k
e

g
r
ø
n
s
a
g
e
r1
5
,
-
5
0
6


R
e
j
e
r

p
r
.

s
t
k
.


5
,
-
5
0
7


C
h
i
l
i

i


s
k
e
s
a
u
c
e

m
e
d

h
v
i
d
l
ø
g


7
,
-
5
0
8


S
p
e
j
l

æ
g


1
0
,
-
5
0
9


C
a
s
h
e
w
n
ø
d
d
e
r


1
5
,
-
5
1
0


j
o
r
d
n
ø
d
d
e
s
a
u
c
e


1
5
,
-
5
1
1


A
g
u
r
k
e
s
a
l
a
t
:


a
g
u
r
k
,

r
ø
d

c
h
i
l
i
,

r
ø
d

l
ø
g

m
e
d

s
ø
d

r
i
s

e
d
d
i
k
e

s
a
u
c
e


1
5
,
-

5
1
2


b
a
m
b
u
s

s
p
i
s
e
p
i
n
d
e

1

s
æ
t


1
,
-
5
1
3


p
l
a
s
t
i
k

g
a
f
f
e
l
,

k
n
i
v

e
l
l
e
r

s
k
e

p
r
.

d
e
l

f
r
i
t

v
a
l
g


1
,
-
6
0
0


M
å
n
e
d
e
n
s

r
e
t

s
e

o
p
s
l
a
g

i

b
u
t
i
k
k
e
n

e
l
l
e
r

p
å

w
w
w
.
a
s
i
a
t
a
k
e
a
w
a
y
.
d
k

S
u
p
p
e
W
o
n

t
o
n

2
0
1


W
o
n

t
o
n
,

s
v
i
n
e
k
ø
d

b
o
k

c
h
o
y
,

f
o
r
å
r
s
l
ø
g

o
g

k
o
r
i
a
n
d
e
r

3
8
,
-
T
o
m

Y
a
m

2
0
2


Æ
g
t
e

T
h
a
i
l
a
n
d
s
k

s
u
p
p
e

m
e
d

3

s
t
k
.

k
i
n
a

r
e
j
e
r
,

c
i
t
r
o
n
g
r
æ
s

o
g

c
h
i
l
i


4
5
,
-

2
0
3


Æ
g
t
e

T
h
a
i
l
a
n
d
s
k

s
u
p
p
e

m
e
d

k
y
l
l
i
n
g
,

c
i
t
r
o
n
g
r
æ
s

o
g

c
h
i
l
i

3
8
,
-
T
o
m

K
a

2
0
4


K
o
k
o
s
m
æ
l
k
s
u
p
p
e

m
e
d

k
y
l
l
i
n
g

3
8
,
-

2
0
6


k
o
k
o
s
m
æ
l
k
s
u
p
p
e

m
e
d

3

s
t
k
.

k
i
n
a

r
e
j
e
r

4
5
,
-

M
a
m
a

C
u
p
2
0
5


s
u
p
p
e

m
e
d

n
u
d
l
e
r

o
g

k
y
l
l
i
n
g

2
7
,
-

A
l
l
e

h
o
v
e
d
r
e
t
t
e
r

s
e
r
v
e
r
e
s

m
e
d

R
i
s
N
y
e

l
æ
k
r
e

r
e
t
t
e
r
A
s
i
a

T
a
k
e
a
w
a
y

P
e
t
e
r

B
a
n
g
s


V
e
j

1
0
8

-

2
0
0
0

F
r
e
d
e
r
i
k
s
b
e
r
g

-

T
e
l
e
f
o
n

3
8
7
9

1
5
2
0

-

w
w
w
.
a
s
i
a
t
a
k
e
a
w
a
y
.
d
kÅ
b
e
n

a
l
l
e

d
a
g
e

1
7
-
2
1

d
o
g

p
t
.

L
u
k
k
e
t

t
i
r
s
d
a
g
Lokal@viserne.dk 34 Torsdag 8. Oktober 2009
Af Kaare Vissing
Søndag eftermiddag den 4.
oktober indviede Brønshøj
Bibliotek sine nyligt istandsat-
te lokaler. Det skete med lidt
godt til munden og fra tre
sådanne taler for et halvt hun-
drede gæster, mens de mange
bøger viste disse ryggen og
hyggede sig på hylderne.
Den første taler var Finn
Petersen, der er biblioteksleder
for Brønshøj og Husum. Han
indledte med at sige, at man for
forholdsvis få midler og med
kunstneren Kerstin Bergendal
havde gjort noget ved det hele.
Og hans pointe kom til udtryk
med svaret til en kunde (låner),
der havde spurgt: ”Hvor er
kunstværket?”: ”Det er det
hele!” Finn Petersen mente, at
Brønshøj Bibliotek efter reno-
veringen fremstod som mere
åbent og fleksibelt, og det var
hans håb, at såvel lokaludval-
get, kulturhuset og kirkerne
som alle andre i området ville
gøre brug af de mange facilite-
ter, biblioteket kunne byde på.
Endelig slog han et slag for den
nye kunstklub, hvor biblioteket
Kunst og kultur på et nyt Brønshøj Bibliotek
Kulturborgmester Pia Allerslev bistået af sin lille søn Valdemar talte varm for det nye biblioteks høje
serviceniveau. Til høre ses biblioteksleder Finn Petersen.
Fra venstre ses billedkunstner Susanne Volander, Nikolaj, kulturborgmester Pia Allerslev, Valdemar
og Therese.
er gået i samarbejde med
Kunst-hallen Nikolaj.
Derefter var det kulturborg-
mester Pia Allerslev, der holdt
tale. Bistået af sin lille søn,
fastslog hun, at det stadig er
bogen, der er bibliotekets ker-
neopgave, men at man nu kan
få mange andre kulturelle
oplevelser på biblioteket.
Dagens tema var ”Ideen om at
Af Kaare Vissing
Sidste år oprettede Lokalhisto-
risk Selskab for Brønshøj,
Husum og Utterslev en ven-
skabsforbindelse med Lokal-
historisk Forening for Slangerup
Egnen, og søndag den 18. okto-
ber kl. 13.00 – 17.00 afholder de
to foreninger deres første møde.
Det sker i Brønshøj Sognecen-
ter, Præstegårds Allé 5, hvor alle
lokalhistorisk interesserede er
velkomne.
Det har vist sig, at Brønshøj og
Slangerup har langt mere tilfæl-
les, end man umiddelbart skulle
tro. Således havde Leonora
Christina, der efter at have siddet
som fange 22 år i Blåtårn boede
på Husumgård i sommeren
1685, det til fælles med Thomas
Kingo fra Slangerup, at hun
skrev salmer. Sine sidste 13 år
boede Leonora Christina i
Maribo Kloster, og dér fik hun
ofte besøg af Thomas Kingo –
og da er snakken nok af og til
gået om Husum (Brønshøj) og
Slangerup.
Kaare Vissing fortæller om
Leonora Christina, og Stig
Colbjørn fortæller om Thomas
Kingo. Derefter guider Kaare
Vissing de fremmødte på
Brønshøj Museum, inden man
slutter af med en tur på Brønshøj
Kirkegård.
Der bydes på kaffe og kage, og
der er fri entré.
Stort lokalhistorisk arrangement
– Leonora Christina og Thomas Kingo kommer til Brønshøj
Brønshøj Sognecenter danner ramme om stort lokalhistorisk arrangement.
dele”, og det gik som en rød
tråd gennem hendes tale, der
sluttede med, at hun, der bor i
Vanløse, fremover godt kunne
finde på at kigge ind på
Brønshøj Bibliotek, som hun
fandt havde undergået ”en
smuk, smuk forandring”.
Endelig fik Kerstin Bergendal
ordet. Hun takkede dem, der
havde bistået hende i arbejdet,
og slog stærkt på ideen om, at
vi kan noget med hinanden.
Efter disse taler var Pia
Allerslev og Valdemar, samt
andre forældre med børn et
smut nede i børnenes kunst-
værksted, hvor billedkunstne-
ren Susanne Volander var ved
– sammen med børnene – at
omdanne rummet til en fantas-
tisk skov med store sommer-
fugle og andre farverige dyr.
Susanne Volander har en sær-
lig evne til at få børn til at
udtrykke sig i streg og farve,
og hun er lige skattet på biblio-
teket og i Børnekulturhuset til-
knyttet Pilegården.
Arrangementer
LISBET & ULF
40 års jubilæumsshow
Over 180.000 begejstrede publikummer så megasuccesen Cirkusrevyen i år.
Nu fejrer Lisbet & Ulf deres 40 års jubilæum med deres store hits og
highlights fra deres fantastiske karriere.
En aften med garanti for humor - og hvor Ikke et øje er tørt - af bare grin...
SPA Entertainment præsenterer
15. og 16. november kl. 20.00
RADI SSON SAS FALCONER SALEN
Bliv medlem af vores mail klub og få spændende tilbud og rabatter. Gå ind på www.spa-entertainment.dk
BEGRÆ
NSET
ANTAL BILLETTER
FÅ BILLETTER
Lokal@viserne.dk 35 Torsdag 8. Oktober 2009
Arrangementer
Det sker lokalt
Torsdag den 8. oktober.
Kl. 19.30.
Skakopgaver fra nær og fjern.
Arr. Dansk Skakproblem Klub.
Kulturhuset Pilegården,
Brønshøjvej 17.
Kl. 20.00.
Marott Kvartot med Legardh &
Halle. Kulturhuset Pilegården.
Kl. 20.00 – 22.00.
Fagget Fairys + VJ Udart.
Electro-koncert.
Vanløse Kulturhus, Frode
Jakobsens Plads 4, 1. sal.
Fredag den 9. oktober.
Kl. 19.00.
Dans til levende musik. Arr.
Danse-hyggeklubben.
Kulturhuset Pilegården.
Kl. 20.00 – 22.00.
The Mighty Mouse.
Dansk/norsk klaverjazz-trio.
Vanløse Kulturhus.
Søndag den 11. oktober.
Kl. 13.00 – 16.00.
Udstillingen ”I nød og fare”.
Baseret på Svenskekrigene
1657-60. Brønshøj Museum,
Brønshøjvej 1.
Mandag den 12. oktober.
Kl. 9.30 – 10.00.
”En mærkelig Have” ved
Teaterværkstedet Madam Bach.
23 historier af børnebogsforfat-
teren Louis Jensen.
Vanløse Kulturhus.
Kl. 10.00 – 12.00.
Legestue. For børn i alderen 0 –
3 år og deres voksne.
Bellahøj Kirke,
Frederikssundsvej 125 A.
Kl. 13.00 – 15.00.
Strikkeklubben. Der strikkes og
hækles til fordel for Foreningen
til støtte for Rumænien –
afbrudt af kaffepause.
Bellahøj Kirke.
Kl. 17.00 – 18.00.
En særlig computer for demen-
te. Gitte E. Olsen fra
Ældremobiliseringen fortæller
for demente og deres pårøren-
de. Vanløse Bibliotek, Jernbane
Allé 38.
Kl. 18.15 – 21.45.
Knyttede armbånd med perler.
Workshop ved instruktør Maja
Knudsen. Arr. Flittige hænder i
Vanløse. Vanløse Kulturhus.
Tirsdag den 13. oktober.
Kl. 9.30 – 11.30.
Rytmisk legestue ved Signe
Bang Adventskirken, Sallingvej
Kl. 10.00 – 13.00.
Strikkeklubben. Adventskirken.
Kl. 19.30.
”Den kristne forelskelse”.
Foredrag ved tidligere biskop
Jan Lindhardt.
Brønshøj Sognecenter,
Præstegårds Allé 5.
Kl. 20.00 – 21.00.
Om stort og småt i fortid, nutid
og fremtid. Ved Lis Hermansen
fra Brønshøj.
Nørrebro Radio: 106,3 MHz.
Onsdag den 14. oktober.
Kl. 10.00 – 12.00.
Kaffe i konfirmandstuen.
Tingbjerg Kirke, Langhusvej 1.
Kl. 13.00 – 16.00.
Udstillingen ”I nød og fare”.
Brønshøj Museum.
Kl. 20.00.
Stjernenykker Revyen – forpre-
miere. TV-optagelse. Arr.
Pilegården og TV-Bella.
Kulturhuset Pilegården.
Kl. 23.00 – 24.00.
Om stort og småt i fortid, nutid
og fremtid. Ved Lis Hermansen
fra Brønshøj.
Nørrebro Radio: 106,3 MHz.
Torsdag den 15. oktober.
Kl. 11.00 – 14.00.
Aktiv-Center holder 24-årsfød-
selsdagsfest. PS! Kun for med-
lemmer. Kulturhuset
Pilegården.
Kl. 17.00.
Hvad gør lokaludvalget for kul-
turen i Vanløse? Arr. Vanløse
Lokaludvalg og dennes kultur-
arbejdsgruppe. Vanløse
Bibliotek.
Kl. 19.30.
Bytteaften! Og salg til fordel for
SOS-børnebyerne. Arr.
Brønshøj Frimærkeklub.
Kulturhuset Pilegården.
Kl. 19.00 – 21.00.
Alsangsaften.
Bellahøj Kirke,
Frederikssundsvej 125A.
Kl. 20.00.
Morten Wittrock Band. Feat:
Jes Holtsø fra Talent 2009. TV-
Bella Koncert.
Kulturhuset Pilegården.
Kl. 20.00 – 22.30.
Late Night Venture + My
Beloved + Jeniferever. Post-
rock-koncert.
Vanløse Kulturhus.
Fredag den 16. oktober.
Kl. 9.30 – 10.00.
Suttog ved Teater Barkentin.
For de mindste børn.
Vanløse Kulturhus.
Kl. 14.00 – 16.00.
”Grevinden af Bagsværd”.
Karen Margrethe Johansen for-
tæller om Angelica Pierri.
Bellahøj Kirke.
Lørdag den 17. oktober.
Kl. 18.00.
60’er-fest med Respect The
60’s. Velkomstdrink og tre ret-
ters menu.
Kulturhuset Pilegården.
Kl. 19.00.
MC´s Fight Night 2009.
KB Hallen, Peter Bangs Vej
147.
Søndag den 18. oktober.
Kl. 13.00 – 16.00.
Udstillingen ”I nød og fare”.
Brønshøj Museum.
Kl. 13.00 – 17.00.
Leonora Christina og Thomas
Kingo – to berømte salmedigte-
re. Foredrag ved Kaare Vissing
Flintholm have
Dirch Passers Alle 17
2000 Frederiksberg
Tlf: 3888 8856
www.luckysushi.dk
Lucky Sushi
restaurant & take away
DEN NYE RESTAURANT PÅ DIRCH PASSERS ALLE 17
Besøg også
vores forretning
i Køge Havn
Åbningstider: Man.-tors. kl. 14 til 22, Fre.-søn. kl. 12 til 22.
FREM TIL 18. OKTOBER FÅR DU ET
GAVEKORT TIL DIT NÆSTE BESØG.
Se vores menu på www.luckysushi.dk
Undgå ventetid!
-Bestil i forvejen, vores sushi er
ALTID frisklavet.
hhv. Stig Colbjørn. Derefter
besøg på Brønshøj Museum.
Arr. Lokalhistorisk Selskab for
Brønshøj, Husum og Utterslev.
Brønshøj Sognecenter,
Præstegårds Allé 5.
Kl. 15.00.
Koncert i anledning af
Mendelssohns jubilæumsår.
Brønshøj Kirke, Brønshøj
Kirkevej 8.
Kl. 15.00 – 16.00.
Børnejazzklubben. Med Sille
Grønberg & Palle Windfeldt og
Nulle. Vanløse Kulturhus.
Mandag den 19. oktober.
Kl. 10.00 – 12.00.
Legestue. For børn i alderen 0 –
3 år og deres voksne.
Bellahøj Kirke.
Kl. 13.00 – 15.00.
Strikkeklubben.
Bellahøj Kirke.
Kl. 19.30.
Strik dig glad! Strikkecafé ved
Monique.
Kulturhuset Pilegården.
Tirsdag den 20. oktober.
Kl. 17.00.
Sundhedspolitik i lokalt per-
spektiv. Ved Sundheds- og
omsorgsborgmester Mogens
Lønborg.
Vanløse Bibliotek.
Kl. 19.30.
D Svarre.
Vanløse Kulturhus.
Kl. 20.00 – 21.00.
Om stort og småt i fortid, nutid
og fremtid. Ved Lis Hermansen
fra Brønshøj.
Nørrebro Radio: 106,3 MHz.
Onsdag den 21. oktober.
Kl. 10.00 – 11.00.
Rytmisk Fortællekoncert med
tekst af Rune T. Kidde.
Fortællekoncert efterfulgt af
workshops for 4. klasser.
Vanløse Kulturhus.
Kl. 10.00 – 12.00.
Kaffe i konfirmandstuen.
Tingbjerg Kirke.
Kl. 11.30 – 13.30.
Sangskriverværksted. Rytmisk
Fortællekoncert underviser sko-
leklasser.
Vanløse Kulturhus.
Kl. 13.00 – 15.00.
Udstillingen i ”Nød og fare”.
Brønshøj Museum.
Kl. 18.15 – 21.45.
Origami. Workshop ved
instruktør Jonna Rasmussen.
Arr. Flittige hænder i Vanløse.
Vanløse Kulturhus.
Kl. 19.00.
Klarsyn ved Mette Keller. Arr.
Chearts.
Kulturhuset Pilegården.
Kl. 19.30.
Åbent billedværksted. Ved
Susse Volander.
Kulturhuset Pilegården.
Kl. 19.30.
Historien om Københavns
Højskoleforening og ”Haven”
på Damstien. Ved højskolefor-
eningens næstformand Ole
Stenberg. Arr. Vanløse lokalhis-
toriske Forening.
Vanløse Kulturhus.
Kl. 23.00 – 24.00.
Om stort og småt i fortid, nutid
og fremtid. Ved Lis Hermansen
fra Brønshøj.
Nørrebro Radio: 106,3 MHz.
ALTING HAR
EN SJÆL
Skraldekunst af Heerup
Skralde-billeder:
Workshop for børn
d. 14. - 16. okt. kl. 11-15
HENRY HEERUP
28. august 2009 til 3. januar 2010
annoncer
3879 3400
www.dinlokalavis.dk
Bedst med det VIGTIGSTE
Det sker:
Torsdag 8.10. kl. 20.00
Marott Kvartot m/Legardh
& Halle
Fri entre
Lørdag 17.10. kl. 18.00
60er-fest med Respect The 60’s
Velkomstdrink &
3-retter festmenu
Entre: kr. 280,- (onlineforsalg)
Entre efter kl. 20.30: kr. 100,-
Dagens ret hverdage 17-19.
Kr. 55,-
Klippekort:
10 x dagens ret: kr. 450,-
Motionscentret FIT-IN
Mandag-fredag kl. 8-22
Søndag kl. 10-16
Entre: kr. 20,- 10 ture: kr. 150,-
Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj
Tlf. 3860 2860
hverdage kl. 10-14
www.pilegaarden.kk.dk
Lokal@viserne.dk 36 Torsdag 8. Oktober 2009
Kære købere og sælgere!
Der er for alvor ved at komme gang i salget. Køberne slår til i øjeblikket
og vi har haft nogle forrygende måneder. Vi søger derfor akut villaer og
lejligheder i alle prisklasser. Hos Estate har vi kontakt til mange
interesserede købere via vores meget effektive køberkartotek. Går du i
salgstanker, eller går dit salg for langsomt, skal du med andre ord ikke
fortvivle. Efterspørgslen på attraktive boliger er for alvor kommet igang
igen. Så hvorfor ikke lade os give dig et bud på hvad, vi kan sælge din
bolig for! Nedenfor kan du se et udpluk af månedens salg.
Estate P E T E R S E P S T R U P
Tlf. 38 80 21 22
Statsaut.ejendomsmægler, Frederikssundsvej 330, 2700 Brønshøj - 2700@estate-maeglerne.dk
Mille & Peter
BRØNSHØJ - DYSSEVÆNGET 64
Mange kvm. og mulighed for erhverv
Beliggende i stille og børnevenligt villakvarter nær den populære
Kagsmose Høj kælder, ideelt som teenager hybel.
214 / 155 Bolig / kld. i m²:
819 Grundareal i m²:
1933/58 Opført:
2 / 6 Stuer / vær.:
Sagsnr: 3-5427 1- familieshus
SOLGT
BRØNSHØJ - FREDERIKSSUNDSVEJ 412, 3.
En lejlighed på øverste etage
En lejlighed på øverste etage, hvor der ikke er nogen overboer, og
med godt lysindfald
57 Bolig i m²:
57 Grundareal i m²:
1954 Opført:
2 vær.:
3. tv Etage:
Sagsnr: 3-5161 Ejerlejlighed
SOLGT
BRØNSHØJ - BOSERUPVEJ 12
I det rolige og børnevenlige kvarter
Villa opført i røde mursten med flot udsigt til det gamle
voldområde.
112 / 102 Bolig / kld. i m²:
607 Grundareal i m²:
1948 Opført:
3 / 1 Stuer / vær.:
Sagsnr: 1-5485 1- familieshus
SOLGT
KBH NV - NATTERGALEVEJ 102, 1. TV.
God veldrevet andelsforening
Lejligheden står flot og indflytningsklar. Endvidere har foreningen
besluttet at tillade forældrekøb.
70 Bolig i m²:
10223 Grundareal i m²:
1943 Opført:
1 / 2 Stuer / vær.:
1 Etage:
Sagsnr: 1-5511 Andelsbolig
SOLGT
HERLEV - ÅFALDET 70
Suveræn beliggenhed
Flot villa med suveræn beliggenhed i rolige omgivelser på lukket
børnevenlig vej.
120 / 68 Bolig / kld. i m²:
862 Grundareal i m²:
1971 Opført:
1 / 3 Stuer / vær.:
Sagsnr: 1-5477 1- familieshus
SOLGT
HERLEV - JUNI ALLE 184
Der er mange gode kvm.
Mange gode kvm. ialt 177 incl. anvendelig kælder. Fremtræder i
god og vedligeholdt stand overalt.
113 / 64 Bolig / kld. i m²:
648 Grundareal i m²:
1955/64 Opført:
1 / 3 Stuer / vær.:
Sagsnr: 1-5414 1- familieshus
SOLGT
VANLØSE - GRØNDALS PARKVEJ 18, ST.
3- værelses lejlighed på 72 (BBR) kvm.
3- værelses lejlighed på 72 (BBR) kvm. beliggende lige ved grænsen
til Frederiksberg.
69 Bolig i m²:
1937 Opført:
3 vær.:
st. tv. Etage:
Sagsnr: 4-5482 Ejerlejlighed
SOLGT
ATTRAKTIV BELIGGENHED
BRØNSHØJ - HAMPELAND 2
I en lille lukket oase ved voldene
I en lille lukket oase mellem voldene og Frederikssundsvej.
Hyggelige villaveje med en god stemming.
70 Bolig i m²:
674 Grundareal i m²:
1936 Opført:
1 / 2 Stuer / vær.:
Sagsnr: 3-5501 1- familieshus
SOLGT
HERLEV - TUKSHØJEN 40
Flot villa på 255 kvm opført i 1973 i gule mursten
Villa på 255 kvm opført i gule mursten. Beliggende for enden af en
lukket vej, med åen som nabo.
255 Bolig i m²:
885 Grundareal i m²:
1973 Opført:
2 / 7 Stuer / vær.:
Sagsnr: 4-5125 1- familieshus
SOLGT