Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE–merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som

er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgia, oppfyller kravene til følgende direktiver og standarder, som endret: Direktiv for lystbåter: Direktiv for maskineri EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Mikäli perämoottorin sarjanumerolevyssä on CE–merkki vasemmassa alakulmassa, seuraava ilmoitus on voimassa: Tämä perämoottori, jonka on valmistanut Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA tai Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgium, täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset, muutokset mukaanlukien: Huviveneitä koskeva direktiivi: 94/25/EC; normi ISO 8665, ISO 11547 Koneita koskeva direktiivi: 98/37/EC EMC Direktiivi: 89/336/EC; normi EN50081–1, SAE J551 (CISPR julkaisu 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey President, Mercury Marine, Fond du Lac, USA Når det gjelder europeiske bestemmelser, ta kontakt med: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Euroopan säädöksiä koskeva yhteys: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Om utombordsmotorns serienummerplåt har CE–markeringen i nedre vänstra hörnet, gäller följande: Denna utombordsmotor, tillverkad av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien, uppfyller kraven i följande direktiv och standarder, enligt följande tillägg: Direktiv för fritidsbåt: Maskindirektiv: EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Hvis der findes et CE–mærke i det nederste venstre hjørne på påhængsmotorens serienummerplade, gælder følgende erklæring: Denne påhængsmotor, fremstillet af Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc., Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver og standarder, som rettet: Direktiv for fritidsfartøjer: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547, Direktiv for maskineri: EMC–direktiv: 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey Président - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontaktorgan för europeiska bestämmelser: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontakt mht. europæiske love: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD INSTRUKTIONBOK FÖR MANÖVRERING OCH UNDERHÅLL AV KÄYTTÖĆJA HUOLTOKÄSIKIRJA BETJENINGSĆ OG VEDLIGEHOLDELSESĆ HÅNDBOG

 2001, Mercury Marine
90-10212X20

90Ć10212X20 201 –1

N

30

40 (4-Stroke)

S

SF

DK

TUSEN TAKK
For at du kjøpte en av de beste utenbordsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Utenbordsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens ledere innen marineteknologi og produksjon av utenbordsmotorer siden 1939. Disse årene med erfaring har vært fokusert på å produsere produkter av førsteklasses kvalitet. Mercury Marine har derfor fått et omdømme for streng kvalitetskontroll, utmerkede egenskaper, holdbarhet og varig ytelse. De har også ord på seg for å yte best støtte etter at salget har funnet sted. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye før utenbordsmotoren tas i bruk. Denne instruksjonsboken er tilrettelagt som en hjelp til drift, sikker bruk og behandling av utenbordsmotoren. Alle hos Mercury Marine har satt sin ære i å bygge denne utenbordsmotoren, og ønsker deg mange år med fornøyelse og sikkerhet på sjøen. Takk igjen for din tiltro til Mercury Marine. Garanti Produktet du har kjøpt, leveres med en begrenset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelsene er framsatt under Garantiinformasjon i denne håndboken. Garantibetingelsene inneholder en beskrivelse av det som dekkes, det som ikke dekkes, dekningens varighet, hvordan skaffe garantidekning på enkleste måte, viktig ansvarsfraskrivelse for skader og annen relatert informasjon. Vennligst les gjennom denne viktige informasjonen.

KIITOS
Olet hankkinut yhden markkinoiden hienoimmista perämoottoreista. Olet panostanut viisaasti veneilynautintoon. Perämoottorisi valmistaja, Mercury Marine, on johtavassa asemassa veneilytekniikan taitajana ja tunnettu vuodesta 1939 lähtien maailman laajuisesti perämoottorien valmistajana. Näiden vuosien aikana saatu kokemus on laatutuotteidemme perusta. Tästä oli seurauksena Mercury Marinen maine tiukasta laadunvalvonnasta, korkealuokkaisuudesta, kestävyydestä, pysyvästä suorituskyvystä ja parhaan myynninjälkeisen tuen antamisesta. Kehotamme lukemaan tämän käsikirjan huolellisesti ennen perämoottorisi käyttöä. Tämä käsikirja on laadittu auttamaan perämoottorisi toimintaa, turvallista käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa. Mercury Marinen piirissä olemme kaikki vastuuntuntoisia perämoottorisi valmistuksessa ja toivotamme sinulle mieluista ja turvallista veneilyiloa vuosikausiksi eteenpäin. Kiitämme vielä kerran Mercury Marinelle osoittamastasi luottamuksesta. Takuuilmoitus Ostamasi tuote käsittää Mercury Marinen rajoitetun takuun, takuuehdot ovat tämän käsikirjan osassa Takuutiedot. Takuulauseke sisältää selostuksen siitä mitä takuu kattaa, mitä se ei kata, takuuajan, miten parhaiten voi saada takuukatteen, tärkeitä vastuuvapautuslausekkeita ja vahinkojen rajoituksia ja muuta asiaankuuluvaa tietoa. Lue nämä tärkeät tiedot!

TACK!
Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en god investering! Din utombordare är tillverkad av Mercury Marine, ett marknadsledande företag vad gäller marin teknologi och tillverkning sedan 1939. Under alla dessa år har målet varit att producera kvalitetsprodukter. Mercury Marine har rykte om sig att vara ledande vad gäller kvalitetskontroll, kvalitet, hållbarhet och prestanda, och företaget är ledande vad gäller uppföljning av sina produkter. Vi ber er vänligen att noga läsa denna Instruktionsbok innan motorn tas i bruk. Instruktionsboken har framställts för att bli till hjälp vid körning, säker användning och skötsel av utombordaren. Samtliga medarbetare vid Mercury Marine har bidragit med sin expertis för att bygga Din utombordare, och alla önskar Dig många år av trivsamma och säkra båtturer. Vi tackar Dig igen för att Du litar på Mercury Marine. Meddelande angående garantin Produkten du inhandlat kommer med en begränsad garanti från Mercury Marine, och villkoren beskrivs i avsnittet Garantiinformation, i denna handbok. Där informeras om vad som täcks och inte täcks av garantin, hur lång garantitiden är, hur man bäst skaffar garantin, viktiga friskrivningsklausuler och begränsningar vad gäller skador, och annan information. Var vänlig och läs denna viktiga information.

TAK
for dit køb af en af de bedste påhængsmotorer på markedet. Det er en god investering i bådglæde. Din påhængsmotor er fabrikeret af Mercury Marine, en verdensleder inden for marineteknologi og fabrikation af påhængsmotorer siden 1939. Gennem mange års erfaring har Mercury forpligtiget sig til at fremstille de bedste kvalitetsprodukter. Dette har ført til Mercury Marine’s ry om streng kvalitetskontrol, dygtighed, holdbarhed, vedvarende ydeevne og den bedste kundesupport efter produktsalg. Læs denne håndbog omhyggeligt, før påhængsmotoren tages i brug. Håndbogen er udarbejdet med henblik på at hjælpe dig med betjening, sikker brug og pleje af din påhængsmotor. Her hos Mercury Marine sætter vi en ære i at bygge din påhængsmotor og ønsker dig mange års ubekymret og sikker bådbrug. Endnu en gang tak for din tillid til Mercury Marine. Garantimeddelelse Det produkt, du har købt kommer med en begrænset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelser er fremlagt i sektionen Garantioplysninger i denne vejledning. Garantierklæringen indeholder en beskrivelse af hvad der er dækket, hvad der ikke er dækket, garantiens varighed, den bedste måde at anskaffe garantidækkelse på, vigtige afskrivelser og begrænsninger for skade og andre tilknyttede oplysninger. Du bedes gennemlæse disse vigtige oplysninger.

0

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Garantiinformasjon Overførbar garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Internasjonal garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrenset garanti for firetakts utenbordsmotor . . . . . . . . . 8 3 års begrenset garanti mot korrosjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidekning og unntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelle opplysninger Båtførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før utenbordsmotoren brukes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Båtens motorkapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manøvrering i høy hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotorens fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merknad ved fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dødmannsstoppbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varsomhet i nærheten av badende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhetsmelding for passasjerer – pongtongbåter og dekkbåter . . . . . . Hopping på bølger og kjølevann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grunnstøting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksosutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjøvett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestanddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Takuutiedot Takuun siirto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Takuun rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvallat ja Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine 4-tahtisen perämoottorin rajoitettu takuu . . . . . . . . . . . . . . 8 3 vuoden rajoitettu takuu korroosiota vastaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Takuun kattavuus ja rajoitusehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Yleistietoa 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35
oaa

Veneilijäin vastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ennen perämoottorin käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veneen teho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pikamoottoriveneen ja suurtehoisen veneen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perämoottorin kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kauko-ohjausta koskeva varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hätäkatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedessä olevien henkilöiden suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matkustajien turvallisuus - Ponttooniveneet ja kansiveneet . . . . . . . . . . . . Aallokossa ja vanavedessä hyppäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedenalaiset vaarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakokaasujen päästöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisälaitteiden valinta perämoottoriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opastusta turvalliseen veneilyyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valmistusnumeron muistiin merkitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INNEHÅLL
Garantiinformation Överlåtelse av garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantibevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Utanför Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begränsade garanti för 4-taktare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 års begränsad garanti mot korrosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantins täckning och undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Allmän information Förarens skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innan du startar utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Högsta motorstyrka för båten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning med körning med “high–performance”–båt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjärreglage för utombordsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varning om styrsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstoppskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Var uppmärksam på personer i vattnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Säkerhetsmeddelande för passagerare - Pontonbåtar och båtar med däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning över vågor och bakvatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risken för att köra på undervattensföremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avgasutsläpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att välja tillbehör till din utombordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förslag om båtsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriv upp serienumret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Översiktsbild över komponenterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INDHOLDSFORTEGNELSE
Garantioplysninger Overførsel af garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uden for USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrænset garanti for fire–takts påhængsmotorer . . . . . . 8 3 års begrænset garanti mod tæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidækning og undtagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelt Bådførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før du starter påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bådens hestekræfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højhastigheds– og high performance bådbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotorens fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bemærkning om fjernstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstopkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse af mennesker i vandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhedsmeddelelse til passagerer – Pontonbåde og både med dæk . Spring over bølger og kølvand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenstød med farer under vandoverfladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udstødningsemission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af tilbehør til din påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Råd om sikker sejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrering af serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponentidentifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

90-10212X20

1

oag

oac

INNHOLD
Montering Montering av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Valg av propell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport Transport av båt/motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bærbare drivstofftanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Drivstoff og olje Anbefalt bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fylling av bensintanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalt motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjekke og fylle på motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponenter og kontrollspaker Fjernkontrollfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varselsystem – modeller med forgassere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varselsystem – Modeller med elektronisk drivstofftilførsel (EFI) . . . . . . . . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis utstyrt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Justering av gassfriksjonen - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av styrefriksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av trimror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (forts. neste side)
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Asennus Perämoottorin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Potkurin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kuljetus Veneen/perämoottorin kuljettaminen perävaunulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kannettavien polttoainesäiliöiden kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Polttoaine & öljy 40 41 42 43 Bensiinisuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainesäiliön täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljysuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn tarkistus ja lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat & käyttölaitteet Kauko–ohjaimen erikoisominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varoitusjärjestelmä – Kaasuttimilla varustetut mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varoitusjärjestelmä – Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Käsinkallistusjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim ja kallistus (jos on varusteena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kaasukahvan kitkan säätö - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ohjauskitkan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Trimmievän säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (jatkuu seuraavalla sivulla)
oaa

40 41 42 43

INNEHÅLL
Installation Montering av utbordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Val av propeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport

INDHOLDSFORTEGNELSE
Montering Montering af påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Propelvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transportering af motoren

Trailertransport av båten/utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bärbara bränsletankar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Bränsle & olja

Transportering af båd og påhængsmotor med trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transportering af bærbare benzintanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Brændstof og olie

Bränslerekommendationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyllning av bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekommenderad motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll och påfyllning av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur reglage och system fungerar

40 41 42 43

Benzinanbefalinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyldning af brændstoftank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalet motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér og påfyld motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorens særlige egenskaber og kontrolmekanismer

40 41 42 43

Fjärreglagets funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varningssystem – förgasarmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varningssystem – EFI–modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Manuellt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Powertrim och tilt (extrautr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Inställning av gashandtagets friktion - modeller med rorkult . . . . . . . . . . . 60 Inställning av styrfriktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Inställning av trimrodrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsättning på nästa sida)

Fjernkontrolfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Advarselssystem – Modeller med karburatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Advarselssystem – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis en sådan er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Indstilling af gashåndtagets friktion - modeller med styrehåndtag . . . . . . . 60 Indstilling af styremodstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering af trimtap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsættes på næste side)

2

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Bruk Sjekkliste før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk i kuldegrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjøring i saltvann eller forurenset vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruksjoner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremgangsmåte ved innkjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Girskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopp av motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikehold Vedlikehold av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylling av kjølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerning og montering av toppdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvendig vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drivstoffsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fester for styreoverføringsstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offeranode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm . . . . . . . . . . . . Sjekking og utskifting av tennplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skifte av sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspeksjon av registerremmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smørepunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollere væskenivået i power-trim-pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oljeskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girkasse – girkasse med 83 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girhus – girkasse med 108 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotor som har vært under vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Perämoottorin käyttö 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72 Käynnistystä edeltävä tarkistuslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäätymislämpötiloissa ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajo merivedessä tai saastuneessa vedessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistystä edeltävät toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - kaukosäätömallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistys hätätilanteessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huolto 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98
oaa

62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

Perämoottorin huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varaosien valitseminen perämoottoriisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarkastus- ja huoltotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yläkopan poisto ja asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulkopinnan huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainejärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohjauksen niveltangon kiinnikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korroosion estoanodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . Sytytystulpan tarkastus ja vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akun tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulakkeiden uusiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajastushihnan tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voitelukohteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulisen ajokulman säätönesteen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiston voitelu - 83 mm läpim. vaihdelaatikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteistokotelon voitelu - 108 mm läpim. vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . Uponnut perämoottori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98

INNEHÅLL
Körning Avprickningslista före körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning under den kalla årstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning i saltvatten eller förorenat vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Före start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkörning av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att starta motorn - modeller med fjärreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motorn – modeller med rorkultshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Växling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att stänga av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll Utombordarens skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservdelar till utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektions- och underhållsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spolning av kylsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demontering och montering av motorkåpan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll av motorns yttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bränslesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styrlänkstagets fästen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korrosionskontrollanod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion och byte av tändstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av kamaxelrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjställen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollera power trim-vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 83 mm dia. växelhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 108 mm dia. växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dränkt motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

INDHOLDSFORTEGNELSE
Betjening af påhængsmotoren Huskeliste før sejlads med påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening frostvejr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening i saltvand og forurenet vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruktioner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilkøring af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med fjernkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med styrehåndtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gearskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standsning af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse Pleje af påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af reservedele til påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyns- og vedligeholdelsesskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylning af kølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aftagning og påsætning af topdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse af eksteriør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændstofsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastgørelse af styreforbindelsesstangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tæringskontrolanode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn og udskiftning af tændrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskiftning af sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af tandrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøresteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér power trim-væsken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskift motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 83 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 108 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotor, der har været under vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

90-10212X20

3

oag

oac

INNHOLD
Motoropplag Forberedelser til motoropplag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Feilsøking Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Serviceassistanse For Eieren Lokal reparasjonsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service borte fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørsler angående deler og tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -serviceavdelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 De gitte beskrivelser og spesifikasjoner var gjeldende da denne instruksjonsboken ble godkjent for trykking. Mercury Marine vil hele tiden forbedre sine produkter. Mercury Marine forbeholder seg videre retten til å stanse fabrikasjon av modeller når som helst, samt retten til å forandre spesifikasjoner, utforming, metoder eller fremgangsmåter, uten å pådra seg noen forpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende navn er registrerte varemerker i Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster.
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Varastointi Varustaminen varastointia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Vianetsintä Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Omistajan huoltoapu 104 104 104 105 106 Paikallinen korjaushuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korjaustyö, kun et ole kotisi lähettyvillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osia ja lisälaitteita koskevat kyselyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltoapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine service office -osoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltolokikirja Huoltolokikirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Tässä opaskirjassa olevat tekniset tiedot ja opastukset olivat voimassa sen painamisen hyväksymisaikana. Mercury Marine, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteidensa laatua, pidättää oikeuden lakkauttaa yksityisten mallien tuotannon haluamanaan aikana, muuttaa teknisiä yksityiskohtia, muotoilua, menetelmiä tai toimintaa ilman ennakkoilmoituksia tai lisävelvoitteita. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Seuraavat ovat Brunswick Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide ja Thruster.
oaa

104 104 104 105 106

INNEHÅLL
Förvaring Förberedelser för förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Felsökning Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Servicehjälp För Ägaren Lokal reparationsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service när du är hemifrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förfrågningar om reservdelar och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicehjälp för ägaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -servicekontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhållslogg Underhållslogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivningar och specifikationer i denna handbok gällde vid den tidpunkt då boken godkändes för tryckning. Mercury Marine har som policy att ständigt förbättra sina produkter, och förbehåller sig därför rätten att upphöra med en modell när som helst eller att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, och utan att därmed påta sig några förpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Följande är Brunswicksbolagets registrerade varumärken: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide och Thruster. 104 104 104 105 106 Oplagring

INDHOLDSFORTEGNELSE
Klargøring af motoren til oplagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Fejlfinding Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Ejer Assistance Lokalt Eftersyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn væk fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørgsler vedrørende reservedele og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine servicekontorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logbog over vedligeholdelse Logbog over vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivelserne og specifikationerne i denne håndbog var gældende på tidspunktet for bogens trykning. Mercury Marine bestræber sig for til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig ret til når som helst at standse produktionen af en model og at forandre specifikationer, design, metoder og procedurer uden varsel og uden at påtage sig forpligtelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende varemærker tilhører Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster. 104 104 104 105 106

4

90-10212X20

Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. 90-10212X20 5 . Når det gjelder produkter som er kjøpt andre steder enn i USA og Canada. WI 54936 -1939 Attn. Pioneer Road P. Jos tuote on ostettu Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Box 1939 Fond du Lac. Tämä palvelu on maksuton. Direkte salg av eier Den neste eieren kan registreres som ny eier og benytte den ubrukte delen av den begrensede garantien ved å sende den forrige eierens registrerings . Kontakt leverandøren i det pågældende land eller det nærmeste Mercury Marine/Marine Power servicekontor for produkter købt uden for USA og Canada.: Warranty Registration Department Uusi Omistajan takuurekisteröintikortti lähetetään uuden omistajan nimellä ja osoitteella. Dette gælder ikke for produkter. tar du kontakt med distributøren i det aktuelle landet. Denna service är gratis. Registreringen vil bli endret i fabrikkens dataregistreringskartotek.O. ägaren säljer direkt Den andra ägaren kan registreras som ägare och bibehålla den outnyttjade delen av den ettåriga begränsade garantin genom att sända in den förre ägarens garantiregistreringskort och en kopia av köpebrevet som bevis på ägarskap.O. Pioneer Road P. kontakta distributören i ditt land eller närmaste Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor.og garantikort av plast sammen med en kopi av salgsdokumentet som bekrefter eierforholdet.: Warranty Registration Department Ett nytt Ägarens registreringskort kommer att utställas med den nya Ägarens namn och adress. joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.O. Box 1939 Fond du Lac. För produkter köpta utanför Förenta Staterna och Kanada. Tämä ei koske tuotteita. ouk Omistajan suorittama suora myynti Toinen omistaja voidaan rekisteröidä uutena omistajana ja hän voi säilyttää takuusta käyttämättömän osan lähettämällä edellisen omistajan muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin ja ostotositteen todistuksena omistuksesta. Registreringsoplysningerne øndres i datafilen på fabrikkens computer. I USA og Canada skal dette sendes til: Mercury Marine W6250 W. men bare for den ubrukte delen av den begrensede garantien. Yhdysvalloissa ja Kanadassa nämä lähetetään osoitteella: Mercury Marine W6250 W. eller nærmeste Mercury Marine -/Marine Power Service -avdeling.og garantikort med den nye eierens navn og adresse. der anvendes til kommercielle formål. WI 54936 -1939 Attn. Tehtaan tietokonetiedostoon tehdään rekisteröintitietokorjaukset.oqg ouc GARANTIINFORMASJON eoq2g eoq2c TAKUUTIEDOT TAKUUN SIIRTO Rajoitettu takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. OVERFØRBAR GARANTI Den begrensede garantien kan overføres til neste eier. Box 1939 Fond du Lac. Box 1939 Fond du Lac. mutta ainoastaan rajoitetun takuun jäljellä olevaksi ajaksi. I Förenta Staterna och Kanada. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Department Et nyt garantiregistreringskort med den nye ejers navn og adresse udstedes. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION eoq2a OVERFØRSEL AF GARANTI Den begrænsede garanti kan overføres til en efterfølgende køber. posta detta till: Mercury Marine W6250 W. I USA og Canada. Registreringen kommer att ändras på fabrikens datafil. men kun i den resterende tid af den ubrugte del af den begrænsede garanti. men bara för återstoden av den begränsade garantins oanvända del. Pioneer Road P. send til: Mercury Marine W6250 W. ota yhtys maahantuojaan tai lähimpään Mercury Marine/Marine Power Service -toimistoon.O. Ved direkte salg foretaget af ejeren Den efterfølgende ejer kan blive registreret som den nye ejer og beholde den ubrugte del af den begrænsede garanti ved at indsende den tidligere ejers plastik garantiregistreringskort og en kopi af salgssedlen som bevis på ejerskabet. Denne service er gratis. Detta gäller inte produkter som används för kommersiella ändamål. Det er ingen utgifter forbundet med denne servicen. Pioneer Road P. eoq2k ÖVERLÅTELSE AV GARANTI Den begränsade garantin får överföras till nästa köpare. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Departement Det vil bli utstedt et nytt registrerings .

oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou1a GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. Det er gyldigt i 30 dage efter salgsdatoen. Det er viktig at forhandleren fyller garantiregistreringskortet helt ut og sender det tilbake til fabrikken umiddelbart etter avsluttet salg av det nye produktet. vil du få et eierregistreringskort av plast som er ditt eneste gyldige registreringsbevis. 7. Garantianspråk kan inte accepteras utan detta kort. 2. at du er den oprindelige køber og bruger af produktet. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden. Bemærk: Registreringslister skal opretholdes af fabrikken og forhandleren mht. hvilket er din eneste gyldige form for registreringsidentifikation. produktets model . Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. bör du uppvisa det temporära registreringskortet hos återförsäljaren. Ved kjøp av produktet. Vänligen kontakta din återförsäljare. Det måste uppvisas för återförsäljarens servicecenter. Hvis ikke du har modtaget dit plastik garantiregistreringskort i løbet af 30 dage efter salgsdatoen for det nye produkt. 5. 6. Garantiservice vil ikke bli utført med mindre du har dette kortet. Det identifierar namnet och adressen av originalköparen. bedes du kontakte den sælgende forhandler. 3. ouk 6. ostopäivän. sen varalta. Dette er kun gyldig i 30 dager fra salgsdatoen mens eierregistreringskortet av plast blir behandlet. 2. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till fabriken omedelbart vid försäljning av en ny produkt. 5. Du vil modtage et midlertidigt garantiregistreringskort. bør du bringe produktet tilbage til ham for garantiservice. ou1k GARANTIBEVIS Förenta Staterna och Kanada 1. 4. Den begränsade garantin träder i kraft först efter det att produkten registrerats vid fabriken. Det er vigtigt at på sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til fabrikken straks efter salget af det nye produkt. Takuuvaateita ei oteta vastaan ilman tätä korttia. När fabriken har mottagit garantiregistreringskortet. Når fabrikken mottar registreringskortet. Den begrænsede garanti træder først i kraft. produktmodell . Han kommer att bifoga det till garantianspråksblanketten. Forhandleren attesterer ligelede. Se on esitettävä huoltopisteelle. 6. Ved modtagelse af garantiregistreringskortet. salgsdato. Se tunnistaa alkuperäisen ostajan nimen ja osoitteen. Myyjäliike vahvistaa myös. Du får ett temporärt Ägarens garantikort vid produktköpet. jos tarvitaan takuuhuoltoa. 2. 3. nimen ja osoitteen. salgsdato. Forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. Merk: Registreringsoversikter må føres av fabrikken og forhandleren på maritime produkter som selges i USA. Den begrensede garantien trer ikke i kraft før produktet er registrert ved fabrikken. Erstatningskrav accepteres ikke uden præsentation af dette kort. i tilfælde af at notifikation under Federal Boat Safety Act er påkrævet. produktmodell og serienummer. Hän liittää sen takuuvaadelomakkeeseesi. efter produktet er registreret på fabrikken. 2. får du et midlertidig eierregistreringskort. Huomautus: Tehtaan ja myyjäliikkeen on pidettävä rekisteröintilistaa koskien Yhdysvalloissa ostettuja venetuotteita. vilket är din enda giltiga registreringsidentifikation. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen tehtaalle välittömästi uuden tuotteen myynnin jälkeen. form for brug og den sælgende forhandlers kode. käyttötyypin ja myyjäliikkeen koodin. må du ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou1g ou1c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvallat ja Kanada 1. OBS: Registreringslistorna måste uppehållas av fabriken och återförsäljaren av marinprodukter sålda i Förenta Staterna i det fall att ett meddelande som angår Federal Boat Safety Act skulle bli aktuellt. tuote on palautettava heille takuutyötä varten. 3. navn og adresse. Jos tuotteesi tarvitsee huoltoa tänä aikana. kiinnostus GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. 7. Da den sælgende forhandler fortsat er personligt interesseret i din tilfredshed. Ostaessasi tuotteen saat väliaikaisen Omistajan rekisteröintikortin. försäljningsdatum. På registreringskortet er det oppgitt navn og adresse til opprinnelig kjøper. Rajoitettu takuu ei ole voimassa ennen kuin tuote on rekisteröity tehtaalla.og serienum(re)mer. 7. Om din produkt behöver service under denna tidsperiod. skall produkten returneras till honom för garantiservice. 6. 3. dersom det skulle kreves kunngjøring under Federal Boat Safety Act. navn og adresse. användningsändamålet och återförsäljarens kod.och serienummer/ -numren. som foretager service. I tilfælde af at dit produkt får behov for service i denne periode. 4. 5. 5. On tärkeätä. esitä väliaikainen rekisteröintikortti myyjäliikkeelle. bruksområde og forhandlerens kodenummer. marine produkter solgt i USA. Forhandleren som solgte produktet. Eftersom det ligger i din återförsäljares intresse att ha en nöjd kund. saat muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin. Hvis du ikke har mottatt eierregistreringskortet av plast innen 30 dager fra kjøpsdatoen av det nye produktet. Det skal vises til den forhandler. når du køber produktet. ota yhteys myyjäliikkeeseen. har personlig interesse av at du er fornøyd. 7. 4. joka on ainoa pätevä rekisteröintitosite. skal du vise forhandleren det midlertidige garantiregistreringskort. 6 90-10212X20 . että vaaditaan ilmoitus Federal Boat Safety Act:in (Federaalinen veneturvallisuuslakiasetus) puitteissa. Kun tehdas on saanut takuurekisteröintikortin. mens dit plastik garantiregistreringskort fremstilles. Han vil legge det ved skjemaet for garantiservice. Se on voimassa ainoastaan 30 päivää ostopäivästä sillä välin kun muovinen Omistajan takuurekisteröintikortti on valmisteluvaiheessa. 4. Det viser navn og adresse for den originale køber. Det gäller 30 dagar från försäljningsdatumet medan Ägarens garantiregistreringskort förbereds. Han vil sætte det på garantiskadeanmeldelsesformen. Ellet saa muovikorttiasi 30 päivän kuluessa uuden tuotteen ostosta. udsteder fabrikken et plastik garantiregistreringskort til dig. Dette kortet må vises til serviceforhandleren ved eventuell garantiservice. viser du det midlertidige registreringskortet til forhandleren. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. om ditt plastkort inte mottas inom 30 dagar från den nya produktens försäljningsdatum. utges Ägarens garantiregistreringskort av plast. Derfor bør produktet leveres til ham for garantiservice. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. Koska myyjäliikkeelläsi on jatkuva henkilökohtainen tyytyväisyyteesi. namn och adress. om garantiservice blir aktuellt. i tilfælde af at garantiservice er påkrævet.

5. Behold kortet til evt. Om du får ett garantiregisteringskort av plast. En kopi av registreringskortet. Kopio takuurekisteröintikortista. og må oppbevares for eventuelt senere bruk. myyjäliike voi pyytää sinulta takuurekisteröintikorttia vahvistaakseen ostopäivän ja käyttää kortissa olevia tietoja takuuvaadelomakkeen/ -lomakkeiden täyttöön. nimen ja osoitteen. 3. Hvis du har brug for garantiservice på produktet. Se under “Internasjonal garanti” for nærmere opplysninger om hvordan registreringskortet fungerer i forhold til behandlingen av krav som fremsettes under garantien. joka on vastuussa takuurekisteröintiohjelmasta alueellanne.” som du modtog fra leverandøren/forhandleren. bruksområde og distributørens/forhandlerens kodenummer. salgsdato. Vi håper å ha ALLE produkter registrert ved fabrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å ta kontakt med deg. benævnt som “Køberens kopi”. ou2k GARANTIBEVIS Utanför Förenta Staterna och Kanada 1. En kopia av garantiregistreringskortet. I vissa länder tilldelar Marine Power Service Center dig ett permanent (plast) garantikort inom 30 dagar efter mottagandet av “Factory Copy” (fabrikens kopia) av garatiregisteringskortet från distributören/återförsäljaren. kallad “Purchaser ’s Copy” (Köparens kopia) MÅSTE ges åt dig omedelbart efter det att kortet har fyllts i av den säljande distributören/återförsäljaren. Distributøren/forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. On tärkeätä. MÅ gis til deg umiddelbart etter at kortet er fylt ut av selgende distributør/forhandler. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen maahantuojalle tai Marine Power -huoltopisteelle. kan forhandleren be om å få se registreringskortet for å bekrefte kjøpsdato og for å bruke opplysningene på kortet når skjemaet for krav fremsatt under garantien skal fylles ut. 4. 3. 3. TÄRKEÄÄ: Joissakin maissa laki vaatii. form for brug og den sælgende leverandørs/forhandlers kodenummer. SKAL gives til dig så snart den sælgende leverandør/forhandler har udfyldt kortet fuldstændigt. että tehdas ja myyjäliike pitävät rekisteröintiluetteloita. Vær derfor sikker på at forhandleren/distributøren fyller ut registreringskortet umiddelbart og sender fabrikkopien til det aktuelle internasjonale Marine Power -servicesenteret der du bor. Tämä kortti on tosite tehtaan rekisteröinnistä ja se on säilytettävä myöhempää tarvetta varten. användningsändamålet och återförsäljarens kod. kan du kassere “Køberens kopi. Takuurekisteröintikortti tunnistaa nimesi ja osoitteesi. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. 2. Spørg leverandøren/forhandleren om programmet med plastik kort gælder for dig.og serienum(re)mer. ON annettava välittömästi sinulle. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i garantiperioden. VIKTIG: I noen land er fabrikken og forhandleren pålagt ved lov å føre registreringsoversikter. 5. Vi ønsker at ALLE produkter er registrede på fabrikken. 4. Garantiregistreringskortet identifierar ditt namn och din adress. Varmista. i løbet af 30 dage efter du har modtaget “Fabrikskopien” af garantiregistreringskortet fra leverandøren/forhandleren. 5. Dette kortet er ditt bevis på at kjøpet er registrert på fabrikken. Det er vigtigt at den sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til leverandøren eller Marine Power servicecentret ansvarlig for administrering af garantiregistrering/ -anmeldelsesprogrammet for dit område. voit heittää pois “Ostajan kopion”. Detta kort är bevis på din fabriksregistering och skall förvaras av dig för framtida användning vid behov. produktmodell og serienummer. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. Jos joskus tarvitset tämän tuotteen takuuhuoltoa. namn och adress. saat lukemalla osan “Kansainvälinen takuu”. Myyjäliike vahvistaa myös. senere brug. 5. henvises til “International garanti”. produktmodell . Leverandøren/forhandleren attesterer ligeledes. at du er den originale køber og bruger af produktet. da du du købte produktet. jota kutsutaan “Ostajan kopioksi”. Försäkra dig om att din återförsäljare/distributör fyller i garantiregistreringskortet omedelbart och skickar fabrikens kopia till det lokala internationella Marine Power -servicecentret. i tilfælde af at det bliver nødvendigt at kontakte dig. 3. En kopi af garantiregistreringskortet. Fråga din distributör/återförsäljare om detta plastkortprogram angår dig. Forhør deg hos forhandleren om systemet med plastkort gjelder for deg. For yderligere oplysninger vedrørende garantiregistreringskortet og dets forbindelse med behandling af garantianmeldelser. Haluamme KAIKKIEN tuotteiden olevan rekisteröityjä tehtaalla.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou2g ou2c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella 1. Jos saat muovisen takuurekisteröintikortin. Det er viktig at forhandleren fyller ut garantiregistreringskortet fullstendig og sender det til distributøren eller det Marine Power -servicesenteret som er ansvarlig for å administrere garantiregistreringen/reklamasjonsprogrammet der du befinner deg. kalt “kjøpers kopi”. jos meidän joskus pitää ottaa yhteys sinuun. for at bekræfte købsdatoen og bruge oplysningerne på kortet til at udfylde garantishadeanmeldelses–formen(e). Sikr dig at leverandøren/forhandleren udfylder garantiregistreringskortet med det samme og sender fabrikskopien til Marine Power International servicecentret for dit område. 2. käyttötyypin ja maahantuojan/myyjäliikkeen koodin. 2. I enkelte land vil Marine Power -servicesenteret sende deg et permanent registreringskort av plast innen 30 dager etter at det har mottatt “fabrikkopien” av registreringskortet fra distributøren/forhandleren. Lisätietoja takuurekisteröintikortista ja sen suhteesta takuuvaateen käsittelemiseen. VIKTIGT: I vissa länder bestämmer lagen att registreringslistorna måste behållas av fabriken och återförsäljaren. 4. produktets model . jonka sait maahantuojalta/myyjäliikkeeltä tuotteen ostamisen yhteydessä. salgsdato. kan du kaste “kjøpers kopi” som du fikk av distributøren/forhandleren da du kjøpte produktet. På registreringskortet er det oppgitt ditt navn og din adresse. 2. kan din återförsäljare be att får se garantiregistreringskortet för att bekräfta köpedatumet och använda informationen på kortet för att fylla i garantianspråksblanketten/ -blanketterna. Tiedustele maahantuojalta/myyjäliikkeeltä koskeeko muovikorttiohjelma sinua. 90-10212X20 7 . Om du behöver garantiservice för denna produkt. Garantiregistreringskortet viser dit navn og adresse. beder forhandleren muligvis om at se garantiregistreringskortet. oua GARANTIREGISTRERING Internasjonal garantiregistrering 1. försäljningsdatum. kan du kassera “köparens kopia” som du fick av distributören/återförsäljaren vid produktköpet. Dette kort gælder som din fabriksregistreringsidentifikation. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. I nogle lande udsteder Marine Power servicecentret et permanent (plastik) garantiregistreringskort. Hvis du mottar et slikt plastregistreringskort. ostopäivän. Hvis du modtager et plastik garantiregistreringskort. 4. ouk GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou2a GARANTIREGISTRERING Uden for USA og Canada 1. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till Marine Power Servicecenter som är ansvarig för administrering av garantiregistrering -/garantianspråksprogrammet för ditt område. Vi rekommenderar att SAMTLIGA produkter registreras på fabriken om det skulle bli aktuellt att kontakta dig.och serienummer/ -numren. kun maahantuoja/myyjäliike on täyttänyt kortin. navn og adresse. että maahantuoja/myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin välittömästi ja lähettää tehtaan kopion alueesi Marine Power International huoltopisteeseen. se “Internationelll garanti”. navn og adresse. VIGTIGT: I nogle lande skal registreringslister opretholdes af fabrikken og forhandleren ifølge loven. Joissakin maissa Marine Power huoltopiste voi antaa sinulle pysyvän (muovisen) takuurekisteröintikortin 30 päivän kuluessa saatuaan maahantuojan/myyjäliikkeen lähettämän “tehtaan kopion” takuurekisteröintikortista. För ytterligare information om garantiregistereringskortet och dess förhållande till behandling av garantianspråk.

Reparation eller byte av delar. DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. ombyggda delar. eller efterföljande ändring från fritids– till kommersiellt bruk (utom då anvisad omregistrering skett). Osien korjaus tai vaihto. eller den dato. Takuun kate tulee voimaan. jolloin se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. at reparere en defekt del. Näiden tuotteiden kaupalliset käyttäjät saavat takuukatteen joko yhdeksi (1) vuodeksi ensimmäisestä jälleenmyyntipäivästä lähtien tai kunnes on kertynyt 500 käyttötuntia. Rutinemæssig vedligeholdelse. afhængigt af hvad der forekommer først. udskifte en sådan del eller dele med nye eller Mercury marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. som ikke er udløbet. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. kan overføres til en efterfølgende køber efter korrekt genregistrering af produktet. Kommercielle brugere af disse produkter modtager enten dækning i ét (1) år fra den første salgsdato eller i 500 driftstimer. valintamme mukaan. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. jotka käyttävät tuotetta huvikäyttöön. nedan). eller eventuell bruk av produktet. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita. ELLER upp till 500 körtimmar. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. efter eget valgt. Epätarkat takuurekisteröintitiedot koskien vapaa–ajan käyttöä. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. fritidsbrug eller efterfølgende ændring af brugsformålet fra fritidsbrug til kommerciel brug (medmindre produktet er korrekt registreret) kan efter Mercury Marines enevurdering annullere garantien. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. at dets nye produkter er fri for defekter i materiale og fabrikation under perioden beskrevet nedenfor. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt givna anvisningar för att garantiskyddet skall bibehållas. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittellemä ennen–toimitusta suoritettava tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. MITÄ MERCURY TEKEE Mercury :n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. skal udføres tidsmæssigt for at modtage garantidækning. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. eller den datoen da produktet blir tatt i bruk. Garantier. afhængigt af hvad der forekommer først. tämä rajoitettu takuu kattaa yhden (1) vuoden ajan joko siitä päivästä. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. Oriktig information på garantiregistreringen vad gäller Produktens användning för fritidsbruk. även om det endast är tillfälligt. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. Unøjagtige garantiregistreringsoplysninger mht. må utføres regelmessig for å opprettholde garantidekningen. DÆKNINGSTID: Denne begrænsede garanti yder fritidsforbrugere med dækning i ét (1) år fra den dato. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. som blev fremstillet tidligere. Ägare av fritidsbåtar erhåller garantiskydd under antingen ett (1) år från första försäljningsdatum. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare. Garantidækning er disponibel. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at nye produkter er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er beskrevet nedenfor. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. som producerer indkomst. kumpi tahansa ensin tapahtuu. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. hvor produktet først blev solgt til en detailforbruger. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. jossa myynti tapahtui. Kommersielle brukere av disse produktene får garantidekning enten i ett (1) år fra første detaljsalgsdato. kan oppheve garantien etter Mercury Marines egen vurdering. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. er fuldført og dokumenteret. beroende på vilket som inträffar först. som finder sted før leveringen. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir ett (1) års dekning fra den datoen produktet først selges til en detaljkunde for fritidsbruk. hvor salget fandt sted. GARANTINS LÄNGD: För ägare av fritidsbåtar ger denna Begränsade garanti skydd under ett (1) år från första försäljningsdatum. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. hvorpå produktet først tages i brug. HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Garantien som gjelder for reparasjon eller erstatning av deler eller utførelse. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. ger Mercury Marine rätten att efter eget gottfinnande upphäva garantin. eller senere bruksendring fra fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte). Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken. että asianmukainen huolto on suoritettu. kumpi tahansa ensin tapahtuu. å reparere defekte deler. eller utförd service under denna garanti. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. Feilaktig garantiregistreringsinformasjon vedrørende fritidsbruk. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. som genererer inntekt i en del av garantiperioden. FORHOLD. tai myöhemmin tapahtunut muutos vapaa–ajan käytöstä kaupalliseen (jollei rekisteröidä asianmukaisesti uudelleen) voi mitätöidä takuun Mercury Marinen yksinomaisen päätöksen nojalla. alt etter hva som inntreffer først. etter egen vurdering.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou23g ou23c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa uusien tuotteidensa olevan vapaita materiaali– ja valmistusvirheistä alla kuvattuna aikana. alt etter hva som inntreffer først. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. Kommersiell bruk er definert som bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. kan overføres til ny kjøper ved rett omregistrering av produktet. SOM SKAL OPFYLDES. ouk GARANTIINFORMATION ou23k MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att dess nya produkter är fria från defekter i material och utförande (se garantins längd. varer ikke utover den originale utløpsdatoen. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. VAD SOM ÅLIGGER MERCURY : Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. GARANTIOPLYSNINGER ou23a MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. jolloin tuote ensimmäisen kerran myytiin vähittäisostajalle tai päivästä. viallisen osan korjaukseen. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. eller for akkumulering av 500 driftstimer. 8 90-10212X20 . Takuun katteen ylläpitämiseksi tulee suorittaa ajoissa käyttö– ja huoltokäsikirjassa kuvattu rutiinihuolto. beroende på vilket som inträffar först. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. förlänger inte garantins längd utöver ursprungligt förfallodatum. som køber produktet hos en forhandler. KATTEEN KESTOAIKA: Asiakkaille.

og alle andre utgifter i forbindelse med denne servicen. Järjestämme sitten tarkastuksen ja mahdollisen takuun alaisen korjauksen. skal Mercury informeres skriftligt. 90-10212X20 9 . Takuuvaateet on tehtävä toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–jälleenmyyjälle. Mercury:lle pitää tehdä siitä kirjallinen ilmoitus. Om den service som utförs inte täcks av denna garanti. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. Når fordringer fremsettes under garantien. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. Om kunden inte kan leverera produkten till sådan återförsäljare. som er autoriseret til at udføre service på produktet. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. det skal præsenteres til forhandleren. skal produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä rekisteröinnin tunnus ja se pitää esittää myyjälle silloin. I sådant fall skall kunden betala för kostnader som uppstår för transport och/eller restid. for at drage fordel af dækningen. ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät työ– ja materiaalikulut sekä kaikki muut kyseiseen palveluun liittyvät kulut. Ostajan ei tule lähettää tuotetta tai osia suoraan Mercury:lle ellei Mercury näin pyydä tekemään. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. Mikäli suoritetut huoltotehtävät eivät ole tämän takuun kattamia. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. samt andre udgifter i forbindelse med den service. må vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. Kunden skall inte skicka produkten eller delar därav direkt till Mercury. Mikäli ostaja ei voi tuoda tuotetta tällaiselle myyjälle. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. med mindre Mercury ber om det. kun takuutyötä pyydetään. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och utföra alla reparationer som täcks av garantin. Tässä tapauksessa ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät kuljetus– ja/tai matkakulut. for eftersyn. oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. når der anmodes om garantiservice. måste detta meddelas skriftligt till Mercury. jotta takuukate on saatavissa. och andra därmed sammanhängande kostnader som uppstått vid denna service. ouk TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITEN TAKUUKORJAUS JÄRJESTETÄÄN: Asiakkaan on annettava Mercury:lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen takuutyön suorittamiseen. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. Hvis den utførte servicen ikke er dekket av denne garantien. utom på direkt begäran från Mercury.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. skall kunden betala alla arbets– och materialkostnader. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. medmindre Mercury anmoder derom. Kjøperen skal ikke. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer.

unormal bruk. hyra. jos käytetään potkuria tai välityssuhdetta. eller skade på produktet som følge av utilstrekkelig kjølevann fordi kjølesystemet er blokkert av et fremmedelement. Udgifter i forbindelse med fjernelse og/eller erstatning af skillevægge eller materialer på grund af bådens design. normaalia kulumista. Inte heller täcks kostnader som uppstår i samband med avlägsnande och/eller utbyte av båtens skiljeväggar eller material som kan bli nödvändiga för att komma åt Produkten. som ikke giver motoren mulighed for at køre ved det anbefalede omdrejningsområde ved fuldt åbent gasspjæld (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). motorjustering. lainan maksuihin. skada orsakad av vårdslöshet. takuu ei ole voimassa. hinaukseen. olägenhet. olietyper eller smøremidler. abnorm brug. og som ikke fremstilles eller sælges af os. luftinntaket eller eksossystemet. onnettomuus. eivät ole tämän takuun kattamia. körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn att köras vid sitt rekommenderade varvtalsområde (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). forsikring. produktbetjening på en måde. for høj montering af motoren på agterspejlet eller kørsel af båden med motoren trimmet ud af vandet. försummelse. felaktig installation (korrekta installationsspecifikationer och metoder beskrivs i Produktens monteringsanvisningar). slipavgifter. telefon. eller om båten körts med motorn för långt uttrimmad. laiturimaksuihin. tap av tid. hvilket forårsages af blokeringer pga. nedsenking i vann. upphäver garantin. förvaring. amorteringar. ændring eller fjernelse af dele. om Produkten varit under vattenytan. som beskadiger Mercury produktet. Brug af produktet til racing eller andre konkurrenceaktiviteter eller betjening med en racing–type lavere enhed på et eller andet tidspunkt. bedding. kørsel af motoren ude af vandet. skade pga. fremmede genstande i kølesystemet. ouk GARANTIINFORMATION ou24k GARANTIOPLYSNINGER ou24a MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Denna begränsade garanti täcker inte rutinunderhåll. slæbning. milloin tahansa. ändringar eller avlägsnande av delar. annullerer garantien. olycka. eller beskadigelse af produktet på grund af utilstrækkeligt kølevand. i Instruktionsbok för körning och underhåll. mikä ei ollut valmistamamme tai myymämme. motortrimningar. eller skada på Produkten som orsakats av otillräcklig vattentillförsel som i sin tur orsakats av blockering i kylsystemet av främmande föremål. kjøre motoren når den ikke er i vannet. öljyä tai voiteluaineita. justeringar. om motorn körts torr på vatten. nedsænkning. for at få adgang til produktet. Vesiltä pois ottamiseen. jotka eivät ole sopivia tuotteen kanssa käytettäviksi (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). Bruk av produktet til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. skade som følge av misbruk. Udgifter i forbindelse med optagning af og isætning i vandet. eller annan typ av indirekta skador. vakuutuksen hankintaan. vanrøgt. tauing. ulykke. epäasianmukainen huolto. som trænger ind i motoren gennem benzinindsugningen. johon tarvitaan eri osastojen tai materiaalien irrottaminen ja/tai takaisinpano. vahinkoa. ansioiden menetykseen tai mihin tahansa muun tyyppiseen satunnais– tai seurannaisvahinkoon liittyvät kustannukset eivät ole tämän takuun kattamia. väärä asennus (asianmukaiset asennusta koskevat tekniset tiedot ja menettelyt ovat tuotteen asennusohjeissa). körning med bränsle. 10 90-10212X20 . Samoin kulut. tuninger. försäkringsskydd. forkert service. Kostnader som rör upphalning. mikäli on käytetty polttoainetta. puhelimen käyttöön. selv af en tidligere produktejer. myös edellisen omistajan aikana. brug af en propel eller gearudveksling. som ikke er konsekvent med sektionen Anbefalet betjenings–/driftscyklus i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. felaktigt underhåll. mikäli tuotetta käytetään tavalla. jetpumperotorer og –oplejninger. indkomst eller andre former for tilfældige eller følgeskader dækkes ikke af denne garanti. tab af tid. leie. epänormaalista käytöstä. eller kjøring med en girhusenhet for racerkjøring på ethvert tidspunkt. bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med anbefalingene i avsnittet for drift/utnyttelsesgrad i håndboken for bruk og vedlikehold. onormal användning. misbrug. säätöjä. veteen uppoaminen. som ikke er egnet til brug sammen med dette produkt (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). körning med Produkten på sätt som strider mot vad som rekommenderas i avsnittet ”Körning/Driftsklassning”. sjøsetting. feilaktig service eller bruk av et ekstrautstyr eller del som ikke er produsert eller solgt av Mercury. normalt slid. aiheutuneeseen haittaan. vannjetpumpeimpellere og innerkledning. feilaktig installasjon (riktige installasjonsspesifikasjoner og –teknikker er beskrevet i installasjonsanvisningene for produktet). användning av tillbehör eller del som inte var tillverkad eller såld av oss. förlorad tid och/eller inkomst. dækkes heller ikke af denne garanti. eller körning med ett (undre) växelhus av tävlingstyp. vuokraan. olja eller smörjmedel som är olämpliga för Produkten (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). havneavgifter. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller –materiale på grunn av båtens design. suihkupumpun siipipyörä ja sisäkkeet. bogsering. ikke dekket av denne garantien. eller vand. bruk av propell– og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på full gass (se håndboken for bruk og vedlikehold). selv av en tidligere eier av produktet. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla kierroslukualueella (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). jotka liittyvät veneen rakenteesta johtuvaan luoksepääsyyn. ajan hukkaan. montere motoren for høyt opp på hekken eller kjøre båten med motoren trimmet altfor langt ut. Mikäli tuotetta käytetään kilpa–ajoon tai muuhun kilpailutoimintaan tai jos siinä on käytetty kilpailuun tarkoitettua alayksikköä. jetpumpens impellrar och foder. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla täyskaasukierroslukualueella (katso Käyttö–. lisävarusteen tai osan käyttö. forsikring og lån. endringer eller fjerning av deler. joka on vastoin Käyttö– ja huolto–ohjekirjan suositteleman käyttö/toimintajakson ohjeita. tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader er ikke dekket av denne garantien. vesille laskuun. telefonutgifter. (även om tidigare ägare varit inblandad i detta). telefonsamtal. sjösättning. andre justeringer. montering av motorn för högt på akterspegeln. täcks inte av denna garanti.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou24g ou24c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata rutiinihuoltokohteita. huolto–ohjekirjaa). ilmanottoaukon tai pakokaasujärjestelmän kautta. ulejlighed. Utgifter i forbindelse med opphaling. eller vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. betjening med brændstoffer. joka johtuu väärinkäytöstä. Tävlingskörning eller annan konkurrerande aktivitet med Produkten. luftindsugningen eller udstødningssystemet. for å få tilgang til produktet. olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold). brug af tilbehør eller dele. normal slitasje. lagring. forkert installation (korrekte installationsspecifikationer og –teknikker findes i produktets installationsinstruktioner). annullerer garantien. leje. osien muuntaminen tai poisto tai veden pääsy moottoriin polttoaineen tuloaukon. eller vatten som kommit in i motorn genom bränsleintag. forsømmelse. besværligheter. virityksiä. luftintag eller avgassystem. mikäli syynä on huolimattomuus. säilytykseen. opbevaring. kjøring med drivstoff. normalt slitage. mikäli tuotetta käytetään tavalla. MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke rutinemæssige punkter. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold. uheld. avdrag på lån. justeringer.

I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. ja niistä. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. repræsentation eller garanti i forbindelse med produktet. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. mukaan luettuina Mercury Marine:n valtuutetut myyjäliikkeet. fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som omfattes av denne begrensede garantien. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. ouk oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) Ingen person eller instans. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. Om andra garantier eller löften ställts. TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) Mercury Marine ei ole valtuuttanut ketään yksilöä tai entiteettiä. LAGLIGA RÄTTIGHETER. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. SIINÄ TAPAUKSESSA. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. 90-10212X20 11 . inklusive Mercury Marine–autoriserte forhandlere. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. har fått rätten av Mercury Marine att utlova annat vad gäller denna produkt än det som anges i denna begränsade garanti. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet. jotka sisältyvät tähän rajoitettuun takuuseen. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) Intet individ eller entitet inklusive Mercury Marine autoriserede forhandlere er autoriseret af Mercury Marine til at give bekræftelse. inklusive av Mercury Marine auktoriserade återförsäljare. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. på sidene som følger etter denne garantien. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. ja jos sellaisia on annettu. kan inte Mercury Marine hållas ansvariga för dessa. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. joita se ei kata. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). og hvis sådanne bekræftelser. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. udover hvad denne begrænsede garanti omfatter. som er indarbejdet som reference i denne garanti. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. katso Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. ne eivät ole kannekelpoisia Mercury Marine:a vastaan. edustusta tai takuuta paitsi niitä. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. repræsentationer eller garantier fremlægges. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. har fått tillatelse fra Mercury Marine til å gi eventuell annen forsikring. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. kan Mercury Marine ikke holdes ansvarlig derfor. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. antamaan mitään tuotetta koskevaa vakuutusta. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES.

eller utförande av service under denna garanti. kumpi tahansa ensiksi tapahtuu. Sport Jet. Mariner. GARANTINS LÄNGD: Denna begränsade korrosionsgaranti skyddar produkten under tre (3) år från första försäljningsdatum. beroende på vilket som inträffar först. MerCruiser sisämoottori tai perävetolaitteen moottori (Tuote) tule toimintakyvyttömäksi suoraan korroosiosta johtuen alla kuvattuna aikana. hvor produktet først blev solgt. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. Mercury Racing. som ikke er udløbet. hvor salget fandt sted. M2 Jet Drive. 12 90-10212X20 . jolloin se ensiksi otettiin käyttöön. skal anvendes på båden og rutinemæssig vedligeholdelse. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare (icke–kommersiellt bruk). tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. Tracker fra Mercury Marine Outboard. brug af bestemte smøremidler og pletmaling af ridser og skrammer) for at opretholde garantidækning. Mercury Racing. och det rutinunderhåll som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt anvisningarna (inklusive obegränsat byte av offeranoder. Veneessä on käytettävä Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritellyt korroosionestolaitteet ja Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritelty rutiinihuolto on suoritettava ajallaan (mukaan luettuna ilman rajoitusta suoja–anodien vaihto. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. Mercury Racing. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. Sport Jet. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. Tracker Mercury Marine perämoottori. Garantier. ouk GARANTIINFORMATION ou19k 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att alla nya Mercury. MerCruiser Inboard eller hekkmotor (produktet) vil ikke settes ut av funksjon som et direkte resultat av korrosjon for den tidsperioden som er beskrevet nedenfor. Tiden för reparation. MerCruiser Inboard eller ”Sterndrevs”–motorer (Produkten) inte kommer att ha problem som direkt kan spåras till korrosion under den tid som anges nedan. GARANTIOPLYSNINGER ou19a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer at ingen nye Mercury. että asianmukainen huolto on suoritettu. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. alt etter hva som inntreffer først. Sport Jet. utskifting av offeranoder. Mercury Racing. SOM SKAL OPFYLDES.) för att garantiskyddet skall bibehållas. sträcker sig inte längre än till den ursprungligt angivna sista garantidagen. Mariner. användande av specificerade oljor. hvorpå produktet først tages i brug. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. som køber produktet hos en forhandler. som finder sted før leveringen. byte av delar. Takuun kate tulee voimaan. oua 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at hver ny Mercury. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. er fuldført og dokumenteret. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. uten begrensing. De korrosionsskyddande anordningar som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste användas på båten. Mariner. DÆKNINGSTID:Denne begrænsede tæringsgaranti yder dækning i tre (3) år fra den dato. och målning av repor. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittelemä ennen–toimitusta tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. eller utførelse av service. KATTEEN KESTOAIKA: Tämä rajoitettu korroosiotakuu kattaa kolmen (3) vuoden ajan joko siitä päivämäärästä. og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. eller den dato. kan overføres til ny kjøper (ikke–kommersiell bruk) ved riktig omregistrering av produktet. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgarantien gir tre (3) års dekning fra den datoen produktet først selges. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle (ei kaupallinen käyttö). Mercury Marine varaa itselleen oikeuden vaatia todistetta asianmukaisesta huollosta. Tracker fra Mercury Marine Outboard. Sport Jet. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Korrosjonshindrende utstyr som er angitt i bruks– og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. etc. jolloin tuote ensimmäiseksi myytiin tai siitä päivämäärästä. Tæringsforebyggende enheder. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. FORHOLD. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. som skitseres i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne skal foretages rettidigt (inklusive uden begrænsning udskiftning af offeranoder. eller den datoen da produktet først ble tatt i bruk. M2 Jet Drive. määriteltyjen voiteluaineiden käyttö ja kuluneiden kohtien ja naarmujen maalaus) takuukatteen ylläpitämiseksi. forlenger ikke garantien utover den originale utløpsdatoen.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou19g ou19c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa. Osien korjaus tai vaihto. ettei mikään uusi Mercury. Garantidækning er disponibel. MerCruiser Inboard eller stern–drev motor (produkt) gøres uarbejdsdygtige som et direkte resultat af tæring i perioden beskrevet nedenfor. M2 Jet Drive. kan overføres til en efterfølgende (ikke kommerciel brug) køber efter korrekt genregistrering af produktet. Reparasjon eller erstatning av deler. Tracker by Mercury Marine Outboard. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. jossa myynti tapahtui. afhængigt af hvad der forekommer først. M2 Jet Drive. Mariner. bruk av angitte smøremidler og utbedring av hakk og riper) for å opprettholde garantidekningen. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet.

ostajan on maksettaja kaikki siihen liittyvät työ– ja materiaalikustannukset ja kaikki muut siihen huoltoon liittyvät kulut. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. skal Mercury informeres skriftligt. oua GARANTIINFORMATION 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM ÅLIGGER MERCURY: Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. å reparere defekte deler. jollei Mercury sitä vaadi. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. som blev fremstillet tidligere. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. ombyggda delar. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. det skal præsenteres til forhandleren. Jollei ostaja voi toimittaa tuotetta sellaiselle myyjäliikkeelle. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och reparation som täcks av garantin. utom vid direkt anmodan från Mercury. Kjøperen skal ikke. for at drage fordel af dækningen. medmindre Mercury anmoder derom. och andra därmed sammanhängande kostnader. må produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. som er autoriseret til at udføre service på produktet. HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker.oug ouc GARANTIINFORMASJON 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. Om kunden inte kan leverera Produkten till sådan återförsäljare. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. Om det utförda underhållet inte täcks av denna garanti. hänen on lähetettävä kirjallinen ilmoitus Mercury:lle. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. kan vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita MITEN TAKUUKATE SAADAAN Asiakkaan on annettava Mercury: lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen huoltotyön suorittamiseksi. måste detta skriftligt framföras till Mercury. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. Ostajan on siinä tapauksessa maksettava kaikki siihen liittyvät kuljetuskustannukset ja/tai matkustusaika. og alle andre utgifter i forbindelse med servicen. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. Kunden får inte skicka Produkt eller delar därav direkt till Mercury. samt andre udgifter i forbindelse med den service. Hvis den utførte servicen ikke dekkes av denne garantien. Når fordringer fremsettes under garantien. 90-10212X20 13 . når der anmodes om garantiservice. Järjestämme sitten tarkastuksen ja kaiken takuun kattaman korjauksen. Takuuvaateet tehdään toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–myyjäliikkeelle. at reparere en defekt del. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. udskifte en sådan del eller dele med nye Mercury Marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. lähettää tuotetta tai tuotteen osia suoraan Mercury:lle. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. med mindre Mercury ber om det. Ostaja ei saa. GARANTIOPLYSNINGER 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. og gi rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. efter eget valgt. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. Jos suoritettu huolto ei ole tämän takuun kattama. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. etter egen vurdering. viallisen osan korjaukseen. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. I sådana fall debiteras kunden för kostnader som uppstår i samband med transport och/eller resor. ouk TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ MERCURY TEKEE Mercury: n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä todiste rekisteröinnistä ja takuun saamiseksi se on esitettävä myyjäliikkeelle takuuhuoltoa pyydettäessä. for eftersyn. valintamme mukaan. debiteras kunden för alla arbets– och materialkostnader.

joka aiheuttaa ainoastaan kosmeettista vahinkoa. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. produkter. og skal beskyttes mot ved bruk av et korrosjonsbeskyttelsessystem. voidaan käyttää kuparipohjaisia maaleja runkoon ja peräpeiliin. ekstradeler (deler som brukeren har kjøpt). I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. produkter som används för kommersiellt bruk. utan korrosionsskydd som t ex Mercury precisionsdelar eller Quicksilver MerCathode system och/eller Galvanisk isolator måste användas. Vad gäller MerCruiser–produkt. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. Maling må ikke bruges på påhængsmotorer eller MerCruiser produkter. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. eller eventuell bruk av produktet som genererer inntekt i noen del av garantiperioden. Jos tarvitaan kasvullisuudenestomaalia. joita se ei kata. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. jos tuotetta on käytetty kaupalliseen tarkoitukseen. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode–system og/eller galvanisk isolasjon. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. lisävarusteiden. korroosiota. reservedele (dele købt af kunden). esim. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou27g ou27c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata sähköjärjestelmän korroosiota. Måla inte utombordaren eller MerCruiser–produkten. tæring på grund af skade. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. som producerer indkomst. vesikasvullisuuden aiheuttamaa vahinkoa. misskötsel eller felaktig service. korrosjon på tilbehør. varomatonta käsittelyä tai väärää huoltoa. styresystem. Mikäli korroosiovahinko on aiheutunut kuparipohjaisten kasvullisuudenestomaalin väärästä sovelluksesta. SIINÄ TAPAUKSESSA. beskadigelse på grund af marinevækst. korrosjon som følge av skade. vaurioitumisen aiheuttamaa korroosiota. Alueilla. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. skador från undervattensväxter. misbruk eller feilaktig service. kan kobberbaseret maling bruges på bådens skrog og agterspejl. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. Korrosionsskada som uppstått från felaktig applicering av kopparbaserad beväxningsskyddande färg täcks heller inte av denna begränsade garanti. korrosion som endast orsakar obetydlig. anbefales bruk av TBTA–basert (Tri–Butyl–Tin–Adipate) antigro–maling på båter med utenbordsmotor eller MerCruiser. tæring. Sen lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköistä vuoroliitäntää taatun tuotteen ja maalin välillä. läheisistä veneistä. skall du lämna en omålad sträng på minst 3. saat katsomalla Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. korrosion på tillbehör. Tæringsbeskadigelse på grund af krybestrøm (strømforbindelser på land. produkt som sålts med mindre än ett års begränsad garanti. korrosjon på fabrikkinstallert vannjetdrevenhet. närliggande båtar. I områder hvor TBTA–baseret maling er forbudt. instrumenttien. LAGLIGA RÄTTIGHETER. vad gäller ytterligare detaljer. styrsystem. ja niistä. varaosia (asiakkaan ostamia varaosia). korroosiota tehtaan asentamalle ‘‘jet’’–vetolaitteelle. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke korrosjon på det elektriske systemet. utbytesdelar (sådana som kunden själv köpt). DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. Mercury Precision Parts tai Quicksilver MerCathode system ja/tai galvaanista eristintä. I områden där sådan TBTA–baserad färg inte får användas enligt lag. även om det endast är tillfälligt. Konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll. GARANTIOPLYSNINGER ou27a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke tæring af det elektriske system. kan kopparbaserad färg användas på skrov och akterspegel. täcks inte av denna korrosionsgaranti. nærliggende både. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skade. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. se ei myöskään ole tämän rajoitetun takuun kattama. tæring af fabriksinstalleret jet drev–enhed. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. I forbindelse med MerCruiser produkter bør et umalet mellemrum på mindst 3. Skade som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkoblinger på land. MerCruiser–tuotteessa on jätettävä vähintään 3. Videre må eieren være påpasselig med å unngå en elektrisk forbindelse mellom det garanterte produktet og malingen. suosittelemme tri–butyyli–tina–adipaatti (TBTA) –pohjaisia kasvullisuudenestomaaleja perämoottoreille ja Mer–Cruiser veneilysovelluksiin. 14 90-10212X20 . Se bruks– og vedlikeholdshåndboken for flere detaljer. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. instrumenter. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. styresystemer. inkludert som referanse i denne garantien ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. korrosion på fabriksinstallerat jetaggregat. metall i vannet). Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold.8 cm maalaamaton väli peräpeiliyksikön ympärille. skade som følge av marinevekster. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. solgte produkter med mindre end ét års begrænset produktgaranti. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. joka johtuu hajavirroista (teholiitännöistä rannalla. Lisätietoja saat Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. produkter som er brukt kommersielt. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. joilla TBTA –pohjaiset maalit ovat kiellettyjä.eks. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. kan kopperbaserte malingstyper brukes på skroget og hekken. Hvis anti–begroningsbeskyttelse er påkrævet. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. instrument. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. vanrøgt eller forkert service. Bruk ikke maling på utenbordsmotoren eller MerCruiser–produktet.8 cm runt skölden. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. Der henvises til bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne for yderligere oplysninger. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. På MerCruiser–produkter skal en avstand på minst 3. instrumenter. Det er endvidere vigtigt at udvise forsigtighed for at undgå en elektrisk sammenkobling mellem det garantidækkede produkt og malingen. og produktet bør beskyttes mod tæring med et tæringsbeskyttelsessystem såsom Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode System og/eller galvaniske isolatorer. Hajavirtakorroosio. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. korrosion som orsakats av skada. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. ouk GARANTIINFORMATION ou27k oua 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Den begränsade garantin täcker inte korrosion i elsystem. tai mikä tahansa käyttö. anbefales Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baseret anti–begroningsmaling ved brug på MerCruiser både og både med påhængsmotorer. produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset garantideksning. metal under vandet) dækkes ikke af denne tæringsgaranti. Korrosjonsskade som skyldes feilaktig påføring av kobberbasert antigro–maling dekkes heller ikke av denne begrensede garantien. som udelukkende forårsager kosmetisk skade. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. I områder der TBTA–basert maling er forbudt ved lov. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. utan vi rekommenderar att utombords– och MerCruiser–applikationer skyddas med Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baserad beväxningsskyddande färg. Hvis det er påkrevd med antigro–beskyttelse. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. ohjausjärjestelmien korroosiota. ytlig skada. metall under vattenytan). TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. som bruges til kommerciel brug. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. nærliggende båter. Älä sivele maalia suoraan perämoottoriin tai MerCruiser–tuotteeseen. jos tuote on myyty alle vuoden rajoitetulla tuotetakuulla. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN.8 cm rundt hekkplateenheten være umalt. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA.8 cm efterlades omkring agterspejlssamlingen. vedenalaisesta metallista) ei ole tämän korroosiotakuun kattamaa ja sitä pitäisi suojata käyttämällä korroosiosuojajärjestelmää. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. f. Läckströmskorrosion (orsakad av landströmsanslutningar. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. Var dessutom försiktig så att elektrisk kontakt mellan den garanterade Produkten och färgen. Tæringsskade på grund af forkert anvendelse af kobberbaseret anti–begroningsmaling dækkes heller ikke af denne begrænsede garanti. dekkes ikke av korrosjonsgarantien. tæring af tilbehør. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). som er indarbejdet som reference i denne garanti.

Tuotteeseen on päästävä käsiksi kohtuullisen helposti takuuhuoltoa varten. bogsering. ulykker. Kontakta din återförsäljare om du har några andra frågor om vad garantin täcker. tændingskomponenter. 2. at garantien dækker påkrævede reparationer i garantiperioden. rengøring eller justering af tændrør.Seuraavat osat ovat takuun ulkopuolella: Suutinlaitteen potkuri ja suutinlaitteen sisäke. Asiakkaan on toimitettava Tuote valtuutetulle myyjäliikkeelle. Skade opstået på grund af forsømmelighed. GARANTIDEKNING OG UNNTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen av de vanligste misforståelsene når det gjelder garantidekning. 3. kontroller og smørekontroll som er foretatt i forbindelse med normal service. reglage och smörjmedelskontroller som utförs i samband av normalservice. Husk på. jotta päästään käsiksi Tuotteeseen. Yderligere servicearbejde på forbrugerens anmodning ud over det af garantien forpligtigede. Hvis du skulle ha spørsmål angående garantidekningen. fjerning og/eller utskifting av båtinndelinger eller materiale som pga. der ikke dækkes af garantien. 2. Jetdrivenheter som er installert på fabrikken . som et resultat af ukorrekt vedligehold. hinaus . 90-10212X20 15 . sytytyskomponentit. että takuu kattaa takuuaikana tarvittavat korjaukset. jos kuluttaja on ostanut Tuotteen maassa. fandt sted i et land. slæbning. olycka.tai materiaalivirheestä. alla relaterade transportkostnader och/eller resetid osv. Vær oppmerksom på at garantien dekker nødvendige reparasjoner som følge av material . Servicearbeid som kunden ber om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under garantien. men bare når forbrukerkjøpet er gjort i land der vi har godkjent distribusjon. mangel på vedligehold. huollon puutteesta. borttagning och/eller utbyte av båtens mellanväggar eller material när det gäller nödvändig tillgång till Produkten. 3. veneen rakenteesta johtuvaa väliseinärakenteiden tai materiaalin poistoa. i vores 3 års begrænset tøringsgaranti. alle transportafgifter og/eller rejsetid i forbindelse dermed osv. bes du ta kontakt med vår godkjente forhandler som gjerne besvarer dem.ja tekovirheisiin. fjernelse og/eller udskiftning af bådens skillevægge eller materiale på grund af bådens design med det formål at opnå nødvendig adgang til produktet. forkert installation eller mangelfuld service. Forbrugeren skal selv transportere/levere produktet til en autoriseret forhandler. 4. Asiakkaan pyytämää lisähuoltotyötä. Generelle garantiundtagelser: 1. täcks inte av garantin. filtre. dækkes ikke. båtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgang til produktet. remme. samt vannskade på drivakselens kulelagre som en følge av mangelfullt vedlikehold. 2. onormal körning eller fel installation och service. 2. uheld. Tehtaan asentamat suutinlaitteet . ota yhteys valtuutettuun myyjäliikkeeseen. International begrænset garanti af påhængsmotoren og Begrænset garanti af påhængsmotoren for USA og Canada. remmer.oug ouc GARANTIINFORMASJON op5g op5c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT Tämän osan tarkoituksena on auttaa poistamaan muutamia tavallisimmista takuuta koskevista väärinkäsityksistä. Monteringsfeil. Rimelig adgang skal skaffes til produktet. Kunden må sørge for rimelig tilgang til produktet for service under garantien. rengöring eller inställning av tändstift. eivät ole takuun kattamia. filtre. Generelle unntak fra garantien: 1. den internasjonale begrensede garantien for utenbordsmotor og den begrensede garantien som gjelder for utenbordsmotorer i USA og Canada.og fabrikasjonsfeil. Garantien er begrenset til material . vesillelasku. Fabriksinstallerade Jet -Drive -enheter .Specifikke dele ekskluderede fra garantien er: Jet -drive impeller og jet -drive oplejring. karburatorindstillinger. mutta ainoastaan. ulykker. 4. 4. jossa olemme valtuuttaneet jakelun. joka on vioittunut kulumisen vuoksi ja veden vahingoittamat käyttöakselin laakerit. hihnat säätimet ja normaalin huollon yhteydessä suoritettu voitelun tarkistus. Garantien begrænses til materialeeller fabrikationsfejl. sjösättning. förgasarinställningar. alle transport . Skada till följd av försummelse. inklusive kontrol.ja varastointikustannuksia. Informasjonen nedenfor gjør rede for en del av de serivicetyper som ikke dekkes av garantien. Telakallenostoa. onnettomuudesta. Mindre justeringer og tuninger. He vastaavat mielihyvin mahdollisiin kysymyksiisi. uheld. der påvirker produktet. rengjøring eller justering av tennplugger. som er opstået på grund af materialeeller fabrikationsfejl. Mindre justeringar och finjusteringar. normal slitage og mange andre årsager. som er autoriseret af os til distribution og smøringskontrol foretaget ved normal service. Fabriksinstallerede jet -drive units . Seuraavat edellytykset on sisällytetty kolmen vuoden rajoitettuun takuuseen syöpymistä vastaan. mangelfullt vedlikehold. joka johtuu huolimattomuudesta. GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG Avsikten med detta avsnitt är att hjälpa till att eliminera en del vanliga missförståenden om vad garantin täcker. Rimlig tillgång till Produkten måste ordnas för garantiservice. olyckor.og fabrikasjonsfeil som utføres innenfor garantiperioden. Seuraavat tiedot selittävät mikä huolto ei ole takuun kattamaa. De svarar med glädje på dina frågor. Bestämmelserna förkunnade i det följande har inkluderats genom referens i den 3 -åriga begränsade garantin mot korrosionsskada. Kom ihåg att garantin täcker alla nödvändiga reparationer under garantitiden pga defekter i material eller utförande. Muista. Asennusvirheet. Mindre justeringer. Installationsfel. oua GARANTIINFORMATION op5k op5a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER Formålet med dette afsnit er at forebygge nogle af de mere vanligt forekommende misforståelser angående hvad garantien dækker. som eventuellt kan uppkomma. forgasserinnstillinger. og kun når salget til forbrugeren kontroller. tändningskomponenter. Pieniä säätöjä ja virityksiä. kontakt da den autoriserede forhandler. kaasuttimen asetukset. Nedenfor gives en forklaring på forskellige slags eftersyn. Takuu rajoittuu materiaali .Bestemte deler som unntas fra garantien er: Skade på jet for vannpumperotor og støtabsorberende materiale for jetdrev mot støt eller slitasje. 5. som påverkar Produkten. søsætning. väärän huollon johdosta. 5. sjøsetting eller sleping. mikäli ne johtuvat teko . hvad garantien dækker. beskadiget på grund af stød eller slitage. Generella undantag från garantin: 1. brist på underhåll. remmar. unormal betjening. Kansainväliseen rajoitettuun perämoottoritakuuseen ja Yhdysvaltojen ja Kanadan rajoitettuun perämoottoritakuuseen. puhdistus tai säätö. Skader som følge av vanskjøtsel. Vahinko. Installationsfejl. normalt slitage och en del andra orsaker. Kunden måste leverera Produkten till en auktoriserad återförsäljare. epänormaalista käytöstä tai väärästä asennuksesta tai huollosta. fininnstillinger inkludert kontroller. mitään siihen liittyvää kuljetuskustannusta ja/tai matkustusaikakorvausta jne. suodattimet. filter. samt vandbeskadede drevaksellejer. ouk Takuun yleiset rajoitusehdot 1.Specifika delar som inte täcks av garantin är: Jetdrevimpeller och jetdrevsinlägg som skadats pga slitage och vattenskadade drivaxellagrar som följd av dåligt underhåll. tenningskomponenter. jos se ei ole takuun puitteissa.og/eller reisetidskostnader i forbindelse med dette osv. normal slitasje og forskjellige andre årsaker som har innvirkning på produktet. Afgifter for bugsering. men endast när konsumenten har köpt Produkten i ett land där distribution är auktoriserad av oss. Garantin begränsas till defekter i material eller utförande. 5. mikä voi olla tarpeellista. for at garantiydelser kan udføres. Har du eventuelt andre spørgsmål mht. dekkes ikke. mukaan luettuna sytytystulppien tarkistus. unormalt bruk og uriktig montering eller service. normaali kuluminen ja monet muut seikat. Extra servicearbete som kunden har begärt utöver garantiförpliktelsen. 3. onnettomuudet. ved reference. Bestemmelsene som er fremlagt nedenfor. 5. jotka vaikuttavat Tuotteeseen. t ex kontroll. Han vil med glæde besvare alle dine spørgsmål. 4. Följande information beskriver vilken typ av service inte täcks av garantin. den internationella begränsade utombordsmotorgarantin och den begränsade utombordsmotorgarantin för Förenta Staterna och Kanada. Kostnader för uthaling. Kunden må levere produktet til en godkjent forhandler. Jos sinulla on takuun kattavuutta koskevia kysymyksiä. Utgifter i forbindelse med opphaling. er inkorporert som referanse i den tre års begrensede garantien mot korrosjonsfeil. Følgende betingelser er blevet inkorporeret. 3.

mikä voi tapahtua. Skade på bundenheden og/eller propellen. alt bryderi eller tap av tid eller arbeidsinntekt) er eierens ansvar. Om vatten intränger motorn via förgasaren eller avgassystemet eller nedsänkning. Arbeid som er utført av andre enn den godkjente forhandleren. joita emme ole myyneet tai valmistaneet. luftinntaket eller eksossystemet. 8. 13. Moottorin melun ei välttämättä tarvitse merkitä vakavaa moottorivikaa. och fabriken har godkänt att arbetet kan utföras på denna verkstad. eller uthaling inte kan ordnas. når der foretages garantireparationer. som inte kan hänföras till användning av sådana delar och tillbehör. joka on takuun alainen. Deltagelse i eller forberedelse til racing eller anden konkurrenceaktivitet eller betjening med en racing -type bundenhed. der eventuelt er dækket af garantien. 16. Arbejde udført af andre personer end den autoriserede forhandler dækkes kun af garantien under følgende omstændigheder: Arbejdet udføres i en nødssituation (forudsat. Bruk av drivstoff eller smøremidler som ikke passer til dette produktet. ouk 9. 12. Arbete utfört av annan än en auktoriserad återförsäljare kan endast täckas under följande förhållanden: Om arbetet utförs i en nödsituation (när ingen auktoriserad återförsäljare finns. 16. sen katsotaan olevan veneilyä koskeva vaaratekijä. der kan medføre motorsvigt. 9. Vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. All tilfeldig og/eller følgeskade (utgifter til oppbevaring. Asiakkaan normaalina huoltovelvollisuutena on vaihtaa öljy. og efter at forudgående godkendelse fra fabrikken er blevet indhentet for at få arbejdet udført på et sådant anlæg). motorn har monterats för högt eller trimmats för långt ut. 13.. Jos työn on suorittanut muu kuin valtuutettu myyjäliike. mangel på kjølevann.) 7. jos moottori on asennettu liian korkealle tai trimmattu liian kauas. Mikäli alayksikkö ja/tai potkuri vioittuu. eller på grunn av nedsenking i vann. 9. oua GARANTIINFORMATION op6k GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG 6. 10. Se avsnittet Underhåll. Svikt som ikke har forbindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret. Unntatt er tap eller forurensning av samme. ja mikäli tehdas on antanut etukäteen suostumuksensa korjaukseen tässä verstaassa). Fel. forårsaket av produktsvikt. 11. eller fordi motoren er monteret for højt eller trimmet for langt ud. Osallistumisesta tai valmistumisesta kilpa -ajoon tai muuhun kilpailuluontoiseen toimintaan tai käytöstä kilpailutyyppisen alemman yksikön kanssa. Alle tilfældige skader og/eller følgeskader (oplagringsafgifter. Motorstøj er ikke nødvendigvis et tegn på et alvorligt motorproblem. 12. Deler som svikter pga. Svigt af enhver del opstået på grund af manglende kølevand. der ikke fremstilles eller sælges af os. 10. se on takuun kattamaa vain seuraavissa olosuhteissa: Jos se on suoritettu hätätilanteessa (jollei alueella ole valtuutettua myyjäliikettä. Brug af benzin eller smøremidler.eller leieutgifter. dækkes af garantien under forbeholdning af. Vår begränsade garanti gäller inte för skada på våra Produkter. dekkes bare under følgende omstendigheter: Når det utføres i et nødstilfelle (forutsatt at det ikke finnes godkjente forhandlere i området som kan utføre det nødvendige arbeidet eller som ikke har muligheter til opphaling osv.oug ouc GARANTIINFORMASJON op6g op6c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT 6. Muiden kuin Mercury takuukorjauksissa. Om diagnosen anger ett allvarligt invändigt fel som kan resultera i motorstopp. Alla oförutsedda skador och/eller följdskador (Förvaringskostnader. joka voi johtaa epäkuntoon. osv. at de opfylder kravene i den begrænsede garanti for det pågældende produkt. 16. Tuotteelle sopimattomien nesteiden ja polttoaineiden käytöstä. som kan utföra nödvändigt arbete. hvis denne svikten er berettiget til overveielse under garantien. Motorljud behöver inte nödvändigtvis betyda att motorn har ett allvarligt problem. 7. tai jos ei mahdollista viedä telakalle jne. 8. 7. Veden pääsystä moottoriin polttoaineen tuloaukosta. paitsi siinä tapauksessa. Nedre enhet och/eller propellerskada som orsakats av påkörning av ett undervattenshinder anses vara en sjöfara. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et alvorlig problem. Der henvises til afsnittet Vedligeholdelse. jos ne muissa suhteissa täyttävät sen tuotteen rajoitetun takuun ehdot. Mikäli toimintahäiriöt eivät johdu näiden osien tai lisälaitteiden käytöstä. Omistaja on vastuussa kaikista satunnaisista ja/tai seurannaisvahingoista (varastointi. Brug af andet end Mercury Precision eller Quicksilver dele. då garantireparationer utförs. dekkes av garantien hvis vilkårene for den begrensede garantien for det aktuelle produktet oppfylles for øvrig. hankaluuksista tai ajan tai tulojen menetyksestä). Hvis en diagnose angiver en alvorlig intern motortilstand. vilket har inträffat pga att startmotorn är ut ur vatten. 8. osaa Huolto. 15. Jonkin osan toimintahäiriö. Vand. Jos vianhaun tuloksena on vakava sisäinen moottorin tila. der ikke egner sig til brug sammen med eller i produktet. Vår begrensede garanti gjelder ikke skade på våre produkter forårsaket av montering eller bruk av deler eller tilleggsutstyr som ikke er fabrikert eller solgt av oss. 14. betragtes som en almindelig sejlads risiko. med mindre tab eller forurening af samme opstår på grund af produktfejl. smøremidler og væsker som blir skiftet som en del av det normale vedlikeholdet. melun aiheuttama tila on korjattava takuun puitteissa. ilmantuloaukosta tai pakokaasujärjestelmästä tai moottorin joutumisesta veden alle. 15. 16 90-10212X20 . Användandet av delar som inte kommer från Mercury Precision eller Quicksilver. osakat av brist på kylvatten. är ägarens skyldighet om inte förlust eller förorening av sådan orsakats pga produktfel som faller under garantin. 11. främmande material blockerar intagshål. må tilstanden som er årsaken til lyden. Hvis diagnosen tyder på alvorlige. asentamisesta tai käytöstä. vieraiden aineiden joutumisesta tuloaukkoihin. der trænger ind i motoren via benzinindsugningen. der ikke er relateret til brug af sådanne dele eller tilbehør. Skade på den nedre enheten og/eller propellen forårsaket av at motoren støter bort i en undervannshindring. Fejl.eller brugsafgifter af enhver art. Rajoitettu takuumme ei kata mitään tuotteellemme sattunutta vahinkoa. 11. puhelin tai vuokrakustannuksista. joka johtuu jäähdytysveden puutteesta. der er i stand til at bugsere osv. ne ovat takuun kattamia. että niiden menetys tai saastuminen johtuu tuotteessa ilmenneestä viasta. 9. anses som en risiko til sjøs. Deltagande eller förberedelser för racing eller annan tävlingsbetonad verksamhet eller körning med en nedre enhet av tävlingstyp. der blokerer indsugningsåbningerne. Användande av bränslen eller smörjmedel som inte är lämpade för användning med eller på Proudkten. eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for langt ut. jos moottoria ei käynnistetä vedessä. 15. gener. 10. fremmedlegemer. 7. 13. telefon eller hyreskostnader av någon typ. Fel på någon del. innvendige tilstander som kan føre til svikt. täcks av garantin. måste tillståndet som orsakar ljudet åtgärdas under garantin. 12. voiteluaineet tai nesteet. 14. Ks. som et resultat af motorstart oppe af vandet. smøremidler eller væsker i forbindelse med normalt vedligehold er forbrugerens ansvar. uvedkommende objekter blokkerer vanninntakene. om de i andra avseenden möter bestämmelserna för den begränsade garantin för denna Produkt. Udskiftning af olie. 8. 11. Vores begrænsede garanti dækker ikke skade på vore produkter forårsaget af installation eller brug af dele eller tilbehør. 13. telefon . 15. Slå opp på delen som handler om vedlikehold i håndboken. op6a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER 6. 14. Bruk av andre deler enn Mercury Precision– eller Quicksilver–deler ved reparasjoner under garantien. 14. rettes på under garantien. Videre må fabrikken på forhånd ha fått tillatelse til å utføre arbeidet på dette verkstedet). Precision tai Quicksilver –osien käyttö GARANTIDEKNING OG UNNTAK 6. alle telefon . skal det pågældende problem afhjælpes i henhold til garantien. Deltakelse i eller forberedelse til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. tidsspild eller tab af indkomst) er på ejerens eget ansvar. koska on isketty vedenalaiseen esteeseen. som skjer når motoren startes oppe av vannet. at som ikke er en autoriseret forhandler inden for området. 10. der kan udføre det påkrævede arbejder eller har et reparationsanlæg. joka voisi suorittaa tarvittavan työn. joka johtuu osien tai lisävarusteiden. 16. eller ved bruk av en nedre enhet som er beregnet på racerbåter. 12. orsakade av installation eller användnig av delar och tillbehör som inte tillverkas eller säljs av oss. som opstod fordi en genstand under vandoverfladen blev ramt. olägenghet eller förlust av tid eller inkomst) är ägarens skyldighet. luftindsugningen eller udstødningssystemet eller under motorens neddypning. som byts ut i samband med normalt underhåll. Kunden er ansvarlig for oljer. Oljor smörjmedel eller vätskor.

Her advares det mot bruk som KAN føre til alvorlige personskader eller død. för att fästa din uppmärksamhet på de speciella säkerhetsanvisningar som måste följas. Det anbefales på det stærkeste at føreren læser og forstår hele denne håndbog før påhængsmotoren bruges. Sørg for at minst én person ombord utenom føreren. samt sikkerheden af dens passagerer og andre. joita tulee noudattaa. kjenner start.Her advares det mot bruk som VIL føre til alvorlige personskader eller død. että ainakin yksi henkilö ohjaajan lisäksi on tietoinen perämoottorin käynnistyksen. mikä AIHEUTTAA vakavan henkilö. Toimien turvallisuus. samt for sikkerheten til både passasjerer og folk som befinner seg i nærheten av båten.ja ajo-ohjeiden mukaisesti ja käyttäen luontevaa ja asianmukaista harkintaa eri ajotilanteissa loukkaantumisilta ja tuotteen vaurioitumiselta voidaan välttyä. obb1g FØR UTENBORDSMOTOREN BRUKES Les denne håndboken grundig. FORSIGTIG FORSIGTIG . och tillämpa vanligt sjövett. käytön ja käsittelyn perusperiaatteista siltä varalta. kan forhindre personskader og skade på utenbordsmotoren. som KOMMER att orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. FARE FARE . obb1a INNAN DU STARTAR UTOMBORDAREN Läs handboken omsorgsfullt. Er det noe du ikke forstår.Her advares det mot bruk som KAN føre til mindre personskader eller skader på båt eller utstyr. Genom att följa instruktionerna om säkerhet och körning i denna bok. FORSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET! . 90-10212X20 17 . hvis du har spørgsmål.Vaara tai vaarallinen toimenpide.eller materielskader. FORSIKTIG FORSIKTIG . som kan resultera i mindre personskada eller skada på båt eller motor. oba ALLMÄN INFORMATION oba1k FÖRARENS SKYLDIGHETER Föraren är ansvarig för att båten framförs på ett korrekt och säkert sätt med tanke på passagerare och allmänhet. VAARA VAARA . og lær hvordan utenbordsmotoren skal brukes. Sørg for at mindst en person udover til føreren er instrueret i generelle start– og betjeningsprocedurer af påhængsmotoren samt almindelig bådbehandling i tilfælde af.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER oba1g oba1c YLEISTIETOA VENEILIJÄIN VASTUU Veneen käyttäjä (ohjaaja) on vastuussa veneen oikeasta ja turvallisesta ohjaamisesta sekä veneessä olevien ja muiden henkilöiden turvallisuudesta. Vi rekommenderar att varje förare läser och förstår hela handboken innan utombordaren används.og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten.fara eller farligt tillvägagångssätt. VAROITUS VAROITUS . och på dekaler placerade påutombordaren. FARA FARA! . Kontakt din forhandler. benyttes følgende advarsler for at skærpe din opmærksomhed overfor særlige sikkerhedsforanstaltninger.Farer eller farlige fremgangsmåder. Tulee varmistaa. som bør følges.omedelbar fara. GEVAAR FARE . että jokainen veneen käyttäjä (ohjaaja) lukee ja tuntee täysin tämän käsikirjan sisällön kokonaisuudessaan ennen perämoottorin käyttämistä. VARNING VARNING! . I denne håndbog såvel som på mærkater på påhængsmotoren.Farer eller farlige fremgangsmåder. Forebyggelse af skader på personer og materiel kan bedst sikres ved overholdelse af sikkerheds. Kontakta din återförsäljare om du har några frågor. mikä voi aiheuttaa vähäisen henkilö vamman tai tuotteen tai muun omaisuuden vaurioitumisen. ota yhteyttä kauppiaaseesi. mikä VOI aiheuttaa vakavan henkilö vamman tai kuoleman. Merk deg følgende varselsymboler som du vil se både i denne håndboken og på selve påhengsmotoren.Välitön vaara. että ohjaaja on veneen käyttöön kykenemätön. Suosittelemme vakavasti. Sikkerhet og kunnskap om bruk i kombinasjon med sunt vett.og betjeningsvejledninger samt brug af almindelig sund fornuft. obb1c BÅTFØRERENS ANSVAR Båtføreren er ansvarlig for sikker og riktig bruk. Lär dig hur båten handhas korrekt. Se till att ytterligare en person ombord har grundläggande kunskaper om hur man startar och kör båten. kontakt forhandleren. ADVARSEL ADVARSEL . Tässä käsikirjassa ja perämoottoriisi kiinnitetyissä varoituskilvissä käytetään seuraavia varoitusmerkkejä huomion kiinnittämiseksi erikoisiin turvallisuusohjeisiin. som KAN resultere i alvorlig personskade eller død. som kan resultere i mindre person. Det anbefales på det sterkeste at alle båtfører e leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes. obk VAROITUS VAROITUS .Vaara tai vaarallinen toimenpide. ADVARSEL ADVARSEL .Øjeblikkelig fare som VIL resultere i alvorlig personskade eller død. kan man förebygga skador på person och båt. De er meget viktige av hensyn til sikkerheten: ENNEN PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖÄ Lue tämä käsikirja huolellisesti! Opi käyttämään perämoottoriasi oikein! Jos jokin kohta on epäselvä.fara eller farligt tillvägagångssätt. Lær hvordan motoren bør betjenes. obb1k GENERELT oba1a BÅDFØRERENS ANSVAR Bådføreren er ansvarlig for korrekt og sikker betjening af båden. FØR DU STARTER PÅHÆNGSMOTOREN Læs denne håndbog nøje. ifall föraren skulle bli förhindrad att göra detta. Nedanstående symboler återfinns i handboken. som KAN orsaka i allvarlig personskada eller dödsfall. at føreren er ude af stand til at betjene båden.vamman tai kuoleman.

anbefaler vi at du ikke benytter den ved fuld hastighed uden en forudgående orientering og demonstration med din forhandler eller en bådfører. 90-848481) hos forhandleren. VENEEN TEHO 1 Älä käytä liian voimakasta moottoria äläkä ylikuormita venettäsi. der viser den maksimalt acceptable drivkraft og last ifølge retningslinjer i lovgivningen. särskilt runt aktern. eller 3. rekommenderar vi att du inte kör den på högsta hastighet förrän du fått en genomgång och en demonstrationskörning av din återförsäljare. maahantuojalta tai Mercury Marine-yhtiöltä. Anskaf håndbogen. Att utrusta en båt med för stark motor. Montering av for stor motor på båten kan resultere i alvorlig skade. eller av någon annan kunnig person som är van vid denna utombordare/båtkombination. kuolema tai veneen vahingoittuminen. aiheuttaa veneen hajoamisen erikoisesti peräpeilin alueella. “Hi-Performance Boat Operarion” (Del nr. som du inte är van vid. hvis du er i tvivl. kan leda till allvarlig skada. voi 1. 90-848481). For de fleste båter er det angitt en maksimal laste. ennen kuin olet saanut myyjäliikkeeltä tai samanlaisen vene-perämoottoriyhdistelmän käyttöön tottuneelta veneilijältä opastus. De fleste både vil være udstyret med en påkrævet plade. 2. forandre vektbalansen i båten. 2) placere for meget vægt ved hækbjælken og forandre bådens normale flydeevne. jollaisen ohjaamiseen et ole tottunut. død eller skade på båten. 2. för hög vikt i aktern. jossa on veneen valmistajan hallintaohjeiden mukaisesti määrittelemä suurin sallittu moottorin hevosvoima ja kuormitus. Jos asia ei ole selvä. oba ALLMÄN INFORMATION obc2k HÖGSTA MOTORSTYRKA FÖR BÅTEN 1 Använd inte för stark motor och ha inte för stor last i båten. De flesta båtar måste ha en märkplåt. vilket ändrar båtens flytegenskaper. että et käytä sitä korkeilla nopeuksilla. spesielt ved akterspeilet. samt at det er gitt en grundig demonstrasjon av bruk i høy hastighet. 18 90-10212X20 . obd2a KÖRNING MED KÖRNING MED “HIGH–PERFORMANCE”–BÅT 2 Om din utombordare skall användas på en snabbgående ”HIGH–PERFORMANCE”–BÅT. anbefales det at båten ikke kjøres i høy hastighet før forhandleren har blitt kontaktet vedrørende båt/motor-kombinasjon. ADVARSEL Bruk av en påhengsmotor som overskrider båtens motorkapasitet kan: 1. Lisätietojen saamiseksi hanki kirjanen “Hi-Performance Boat Operation” (“Suurtehoisen veneen käyttö”) (osanumero 90-848481) myyjäliikkeeltä. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX XXX 1 obg obc 2 YLEISTIETOA obc2c GENERELLE OPPLYSNINGER obc2g BÅTENS MOTORKAPASITET 1 Båten må ikke påmonteres for kraftig motor. aiheuttaa veneen hallinnan menetyksen.nr. GENERELT obc2a VARNING Att använda en motor med en effekt som överstiger den som rekommenderats för båten. forårsake at båtkonstuksjonen bryter sammen. eller overlastes. der overskrider bådens maksimale hestekræfter. Kontakta din återförsäljare om du är tveksam. förlust av manöverförmågan. kan 1) føre til tab af kontrol over båden. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten.og motorkapasitet. eller 3.ja harjoitusajon. især ved hækbjælken. asettaa liiaksi painoa perään aiheuttaen veneen tasapainoasennon häiriintymisen tai 3.S. Overskridelse af bådens maksimale hestekræfter kan således forårsage alvorlig personskade. suosittelemme. Veneen varustamisesta liian suurella moottorilla voi olla seurauksena vakava vamma. 3) føre til at båden bryder sammen. obd2k BÅDENS HESTEKRÆFTER 1 Undgå at overbelaste båden mht. Useimmat veneet on varustettu tarpeellisella tunnistuskilvellä. forårsake tap av kontroll over båten. HØJHASTIGHEDS– OG HIGH PERFORMANCE BÅDBETJENING 2 Hvis din påhængsmotor skal bruges på en højhastigheds– eller high performance båd. Kontakt din forhandler eller bådfabrikanten. distributøren eller Mercury Marine. død eller beskadigelse af båden. Kontakt forhandleren i tvilstilfelle. som anger hur stark motor den har och hur mycket last den kan ha i enlighet med de regler som gäller. båten kan brytas sönder.gob12 U. 90-848481) hos din forhandler eller direkte fra Mercury Marine for yderligere oplysninger. ADVARSEL Benyttelse af en påhængsmotor. Ytterligare information finns i broschyren “Hi-Performance Boat Operation” (best. hestekræfter såvel som last ombord. dödsfall eller skador på båten. For ytterligere informasjon bør du få tak i heftet “Hi-Performance Boat Operation” (delnr. som du ikke er vant til. mikä ylittää veneen suurimman sallitun hevosvoimarajan. obk PIKAMOOTTORIVENEEN JA SUURTEHOISEN VENEEN KÄYTTÖ 2 Jos perämoottorisi tullaan asentamaan pikaveneeseen tai suurtehoiseen ajoon tarkoitettuun veneeseen. 2. obd2c MANØVRERING I HØY HASTIGHET 2 Hvis påhengsmotoren skal brukes på en passbåt som føreren ikke er kjent med. ota yhteyttä kauppiaaseesi tai veneen valmistajaan. kan leda till följande: 1. der har erfaring med din kombination af båd og påhængsmotor. som du kan beställa från din återförsäljare eller distributör eller direkt från Mercury Marine. obd2g VAROITUS Sellaisen perämoottorin käyttäminen.

sillä sellaiset löystyvät ajan kuluessa tärinän johdosta ja putoavat pois. måste skruvas fast med självlåsande muttrar (“a”). joka estää käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. Dette forhindrer at motoren starter når giret står i en annen stilling enn fri. PERÄMOOTTORIN KAUKO-OHJAIN 1 Perämoottoriisi asennetun kauko-ohjaimen täytyy olla varustettu “käynnistys vapaalla”-suojalaitteella. som er koplet til utenbordsmotoren. obf1g VAROITUS Ehkäise äkillisen. obf1k udstyret med en “start-i-neutral” beskyttelsesindretning. PÅHÆNGSMOTORENS FJERNBETJENING 1 Fjernkontrollen tilsluttet påhængsmotoren skal være Om styrlänkstaget lossnar. vilket kan få de ombordvarande att kastas överbord och utsättas för allvarlig personskada eller dödsfall.gob20 a 1 obg 2 obc obe1c a YLEISTIETOA GENERELLE OPPLYSNINGER obe1g UTENBORDSMOTORENS FJERNKONTROLL 1 Fjernkontrollen. når motoren startes. jolloin tanko irtoaa. skal fæstnes med selvlåsende møtrikker (“a”). Konstruksjonen av denne utenbordsmotoren krever at fjernkontrollen som brukes til den. må ha en innebygd beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. 90-10212X20 19 . obf1a VARNING OM STYRSYSTEM 2 Styrlänkstaget. joka yhdistää ohjauskaapelin moottoriin. Tämän perämoottorin rakenne vaatii. Näitä lukittuvia muttereita ei saa milloinkaan vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. arvaamattoman kiihdytyksen aiheuttama vakava vammautuminen tai kuolema. da sidstnævnte vil blive løse på grund af vibrationer og forårsage at styreforbindelsesarmen frakobles. må være utstyrt med en beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. når gearskiftet igangsættes fra en hvilken som helst anden position end neutral (frigear). obk VAROITUS Niveltangon irtoamisen seurauksena vene voi tehdä äkillisen. Tämä mahdollisesti raju liike voi aiheuttaa veneessä olevien henkilöiden viskautumisen yli laidan ja vakavan vammautumisen tai kuoleman. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller død på grund af uventet acceleration. VARNING Om länkstaget lossnar kan båten göra en plötslig och skarp gir. Disse selvlåsende møtrikker må aldrig skiftes ud med normale møtrikker. der forhindrer motoren i starte. Dessa självlåsande muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande). oba ALLMÄN INFORMATION obe1k FJÄRREGLAGE FÖR UTOMBORDSMOTOR 1 Fjärreglaget för din utombordsmotor måste vara VARNING GENERELT obe1a utrustat med en neutralstartsbrytare. Påhængsmotorens design kræver. ADVARSEL Hvis styreforbindelsesarmen frakobles kan det føre til at båden pludselig tager et skarpt sving og medføre at passagerer kastes over bord med risiko for kvæstelse eller død til følge. da disse vil løsne som følge av vibrasjon og forårsake styresvikt. Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vanlige muttere. der ikke er selvlåsende. skarp sväng. BEMÆRKNING OM FJERNSTYRING 2 Styreforbindelsesarmen som forbinder styrekablet med motoren. En sådan hindrar start av motorn med ilagd växel. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brå og uventet akselerasjon når motoren startes. on oltava kiinnitettynä itselukittuvilla muttereilla (a). eftersom sådana kommer att lossna så att länkstaget kopplas ur. ADVARSEL Dersom styrestaget løsner. at den benyttede fjernkontrol skal have en “start–i–gear” beskyttelsesindretning indbygget. KAUKO-OHJAUSTA KOSKEVA VAROITUS 2 Ohjauksen niveltangon. Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. kan båten plutselig ta en krapp sving. och de ombordvarande kastas överbord och utsätts för livsfara. kan det leda till att båten gör en plötslig. joka ehkäisee moottorin käynnistymisen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. som förbinder styrkabeln med motorn. terävän täyskäännnöksen. että sen yhteydessä käytettävässä kauko-ohjaimessa on siihen sisältyvä laite. obf1c MERKNAD VED FJERNKONTROLL 2 Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må være festet med spesielle låsemuttere (a).

når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen (som ved tilfældig udstødning fra operatørpositionen) til at aktivere kontakten. Dødmannssnoren er kveilet opp. med en anslutning i ena änden för nödstoppskontakten. eller vid sidan om förarplatsen. och för att minska risken att den trasslar in sig i något annat föremål. så att den blir så kort som möjligt när den inte är utsträckt. som kan monteras separat – vanligtvis på instrumentbrädan. Suoraksi vedettynä sen on oltava niin pitkä. Utombordare med rorkultshandtag och några fjärrstyrda modeller. for at gøre den så kort som muligt og samtidig minimere risikoen for at den vikles sammen med genstande i nærheden.5 meter lång i utsträckt läge. Ohjauskahvalliset perämoottorit ja jotkut kauko–ohjainyksiköt ovat varustetut hätäkatkaisimella. Utenbordsmotorer med styrekulthåndtak og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmannsstoppbryter. Hätäkatkaisinnaru on kelattu. I ene enden har den et element som stikkes inn i bryteren. kun kuljettaja siirtyy tarpeeksi kauas ajoasennosta (esim. och en utlösningsanordning i den andra änden som fästs på föraren. Linan är av spiraltyp. I den ene ende af snoren er der en enhed. der som regel er mellem 122 og 152 cm lang.gob8 2 1 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obg6g obg6c YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN 1 Hätäkatkaisimen tarkoituksena on pysäyttää moottori. Linan kan förkortas. är utrustade med sådan nödstoppskontakt. (fortsättning på nästa sida) 2 Nødkontakten består af en snor. Hvis du ønsker en kortere nødstopkontakt. Hvis en kortere dødmannssnor er ønskelig. der skal sættes ind i kontakten. I udstrukket tilstand er snoren lang nok til at nedsætte risikoen for tilfældig aktivering. joten se on lepoasennossaan mahdollisimman lyhyt. eller det kan knytes en knute på den. En nødstopkontakt kan installeres som ekstraudstyr – som regel på instrumentbordet eller på siden der støder op til operatørpositionen. Udenbordsmotorer med styrehåndtag og visse fjernkontrolenheder er udstyret med en nødstopkontakt. (forts. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba obk ALLMÄN INFORMATION obg6k GENERELT obg6a NÖDSTOPPSKONTAKT 1 Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. jotta se ei takertuisi läheisiin esineisiin. kan den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein. hvormed snoren kan fastgøres på operatøren. jos kuljettaja liikkuu normaalin ajoasennon puitteissa. slik at den er så kort som mulig når den ikke er i bruk. är att motorn stängs av om föraren t ex ofrivilligt tappar kontrollen över båten och hamnar utom räckhåll från stoppreglaget. Snoren er sammenspolet. etc. joutuessaan vahingossa heitetyksi pois kuljettajan paikalta) aktivoidakseen katkaisimen. kan snoren vikles om operatørens håndled eller ben. når den er udstrukket. eller du kan binde en knude på snoren. neste side) 2 Hätäkatkaisin on vetonaru. Linans längd i utsträckt läge är baserad på ett rimligt avstånd mellan föraren och förarplatsen. (fortsættes på næste side) 20 90-10212X20 . om så önskas. joka on tavallisesti 122–152 cm pituinen kokonaan suoraksi vedettynä. ettei sen tahaton aktivoituminen ole todennäköistä. og i den andre enden en låsekrok som festes til båtføreren. Mikäli hätäkatkaisimen narua halutaan lyhentää. Dette reduserer mulighetene for at dødmannssnoren hekter seg opp i andre objekter i nærheten. En dødmannsstôppbryter kan installeres som tilbehør – vanligvis på instrumentpanelet. reglage. 2 Nödstoppslinan är vanligtvis 1. Videre er den lang nok i utstrakt tilstand til at mulighetene for utilsiktet aktivering er liten dersom båtføreren skulle bevege seg litt rundt i nærheten av den vanlige førerstillingen. kiedo naru kuljettajan ranteen tai jalan ympäri tai sido silmukka vetonaruun. så att inte nödstoppet utlöses oavsiktligt om föraren skulle vilja röra sig inom det normala förarutrymmet. 2 Dødmannssnoren er vanligvis mellom 122 og 152 cm lang når den er utstrakt. eller att man helt enkelt gör en knut på linan. og i den anden ende er der en lås. ajoasennon viereen.2 – 1. sen toisen pään elementti pannaan kytkimeen ja jousilukko toisessa päässä kiinnitetään kuljettajaan. eller på siden nærmest førerplassen. NØDSTOPKONTAKT 1 Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. genom att den lindas runt förarens handled eller ben. DØDMANNSSTOPPBRYTER 1 Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses (dette kan eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fra førerplassen). Hätäkatkaisin voidaan asentaa lisävarusteena – tavallisesti kojelautaan tai sivulle. hvis operatøren flytter sig omkring inden for et område tæt på den normale operatørposition.

hvis båtføreren blir revet vekk fra førerplassen ved et uhell). kalastusveneissä ja korkeatehoisilla moottoreilla varustetuissa veneissä sekä kevyissä. bli betraktelig mindre ved at motoren stopper umiddelbart. Att slungas bort från förarplatsen. lättmanövrerade fiskebåtar med manuell rorkult. se voi aiheuttaa loukkaantumisen kelle tahansa veneen tielle tulevalle. kan mulighetene for alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli overkjørt av båten. ADVARSEL Dersom båtføreren skulle falle overbord. että hän joutuu veneen yliajettavaksi. hvis de er nødsaget til at betjene båden i tilfælde af en nødsituation (f.eks. og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må manøvreres med varsomhet. kan den skade personer. Notera att en båt i rörelse. Tilfældige udstødninger og fald overbords kan også forekomme på grund af dårlige betjeningsvaner. Båden vil dog ikke fuldføre en hel cirkel. Vi rekommenderar därför starkt att medföljande passagerare informeras om start– och körrutiner. Båten kommer dock inte att utföra en hel cirkel. kan också bli resultatet av olämpliga förarmetoder. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Lue alla oleva turvallisuustieto ennen kuin jatkat eteenpäin.eks. skulle de bli tvungna att manövrera båten i en nödsituation (dvs om föraren har fallit överbord. eller når føreren flytter seg for langt unna førerplassen i båten. att köra i planingshastigheter i vatten som är grunt eller fyllt med allehanda föremål. ajetaan korkeilla nopeuksilla matalissa tai esteitä täynnä olevissa vesissä. bruge narkotika eller foretage dristige højhastigheds bådmanøvreringer. at betjene båden ved planeringshastigheder i lavt vand eller vand. En sådan situation kan uppstå om föraren skulle falla överbord. inden du fortsætter. vil en båd fortsat løbe i frigear en vis afstand afhængig af hastigheden og eventuelle sving ved slukning. minskas avsevärt. at slippe grebet på et rat eller styringshåndtag. genom att motorn omedelbart stängs av. Veneen liikkuessa inertian voimalla. ajetaan alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai suoritetaan uhkarohkeita ohjausliikkeitä korkeanopeuksilla. Forbind altid begge ender af nødstop kontakten – til stopkontakten og operatøren. kan åsamka allvarlig personskada för den som kommer i vägen. VARNING Skulle föraren falla överbord. såsom at sidde på ryggen af et sæde eller på rælingen under planeringshastigheder. hvis operatøren ved et uheld falder overbords eller flytter omkring i båden en tilstrækkelig afstand fra operatørpositionen. som for eksempel oppblåsbare båter med lav båtripe småbåter. Men båten fortsätter att glida ett stycke. att släppa ratt eller rorkult som drar åt ett håll. at sidde på eleverede dæk på fiskebåde. Vene ei kuitenkaan tee täyttä kierrosta. Tärkeä turvallisuustieto: Tämän hätäkatkaisimen tarkoituksena on sammuttaa moottori koska tahansa kuljettajan siirtyessä tarpeeksi kauas ajoasennosta aktivoidakseen katkaisimen. Yhdistä aina kunnolla hätäkatkaisimen molemmat päät – katkaisimeen ja kuljettajaan. och lätta. neste side) obk VAROITUS Jos kuljettaja putoaa veneestä. Fest alltid begge endene av dødmannssnoren forsvarlig til dødmannsstoppbryteren og båtføreren. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 21 . oba GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Læs følgende sikkerhedsoplysninger. etc).obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat todennäköisimmin määrätynlaisissa veneissä. käsiohjaimella varustetuissa veneissä. Selv om motoren stopper umiddelbart når dødmannsstoppbryteren aktiveres. är så att föraren skall kunna stänga av motorn om han/hon befinner sig för långt borta från förarplatsen för att nå nödstoppskontakten. Då nödstoppskontakten utlöses. att stå upp. jos ote päästetään irti ohjauspyörästä tai ohjauskahvasta. innan du går vidare. herkkäliikkeisissä. att sitta på upphöjda fiskebåtsdäck. allt beroende på den hastighet och den svängradie som den höll före nödstoppskontakten utlöstes. være påvirket av alkohol eller andre rusmidler. stå oppreist under stor fart. esim. som er i dens bane. että muita veneessä olijoita opetetaan käynnistämään ja ohjaamaan venettä. Viktig sikkerhetsinformasjon: Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses. at drikke spiritus. inträffar oftare i vissa båttyper med låga fribord. reduceres drastisk ved at stoppe motoren øjeblikkeligt. matalalaitaisissa kumi– yms. avhengig av velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Hvis operatøren falder ud af båden. (jatkuu seuraavalla sivulla) ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Läs följande säkerhetsanvisningar. jos istutaan korotetuilla kalastusveneen kansilla. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren faller overbord. Selv om aktivering af nødstopkontakten vil stoppe motoren øjeblikkeligt. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. eller att utföra våghalsiga manövrar i hög fart. från att köras över av båten. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen til at aktivere kontakten. joka vetää yhteen suuntaan. josta on seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. stängs motorn omedelbart av. der trækker i en bestemt retning. Mens båden løber i frigear. kan den forårsake like alvorlige personskader på personer som oppholder seg i båtens farvann. jos istutaan tuolinnojalla tai reelingillä plaanausnopeuksilla tai seisotaan plaanausnopeuksilla. eller falla överbord. Tilfældige udstødninger og fald overbords er mere sandsynlige med visse bådtyper såsom oppustelige både med lave sider eller bass både. som t ex att vid planingshastigheter sitta på ryggstödet eller på relingen. Att slungas omkring i båten och falla överbord. som når den kjører med motoren i gang. slippe taket i rattet eller når dette trekker til én side. Se därför till att nödstoppslinans båda ändar är ordentligt anslutna till nödstoppskontakten och till föraren. ja onnettomuus voi olla yhtä vakava kuin veneen ajaessa täydellä teholla. Tämä tapahtuu. (forts. veneissä. high–performance både og lette. skjer som oftest i visse båttyper. att förtära alkohol eller droger. hvis operatøren udstødes ved et uheld). Uhell hvor båtføreren rives vekk fra førerplassen eller faller overbord. jos heidän tarvitsee ajaa venettä hätätilanteessa (jos kuljettaja onnettomuuden sattuessa ei ole kykenevä ajamaan). med eller utan motor igång. at andre passagerer instrueres i korrekte opstarts– og betjeningsprocedurer. kan risken för allvarlig personskada eller dödsfall. slik som å sitte på stolryggen eller båtripa under stor fart. vene jatkaa liikkumista jonkin matkaa riippuen nopeudesta ja veneen kulmasta sammutushetkellä. styringsfølsomme fiskebåde. eller foreta vågestykker i stor fart. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat myös seurauksena huonoista käyttötottumuksista: esim. der betjenes ved hjælp af et styrehåndtag. eller förflytta sig tillräckligt långt från förarplatsen. fortsetter båten å drive et stykke. “high performance”–båtar. Vi anbefaler på det sterkeste at andre passasjerer i båten får instruksjoner om riktige start– og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en nødsituasjon (f. Dette vil ske. sitte på opphøyde fiskebåtdekk. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. jos kuljettaja putoaa vahingossa yli laidan tai liikkuu veneessä riittävän pitkälle ajoasennosta. og forårsager alvorlig personskade eller dødsfald. som t ex “bass”–båtar. lige så alvorligt som når den er motordrevet. uppblåsbara båtar. høyytelsesbåter. Vi anbefaler stærkt. kan risikoen for at båden kører over ham/hende. der er fyldt med forhindringer. Viktig säkerhetsinformation: Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. at stå op under planeringshastigheder. Suosittelemme vakavasti.) Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. moottori on pysäytettävä heti ja näin voidaan vähentää mahdollisuutta. kjøre med høy hastighet i grunt farvann eller på steder med mange hindringer. Denne typen uhell kan også skje som et resultat av uvørenhet. Mens båten driver. Vaikka hätäkatkaisimen aktivointi pysäyttää moottorin välittömästi.

Dette kan forårsake noen av eller alle de følgende faresituasjoner: 1. 3.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. Passagerer kastes fremad på grund af uforventet tab af den fremadgående bevægelse – specielt en risiko for passagerer forrest i båden. 2. mikä voi tapahtua. kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Veneessä olijat voivat sinkoutua eteenpäin odottamattoman eteenpäinliikkeen keskeytymisen johdosta – tämä voi sattua varsinkin veneen etuosassa oleville.) Utilsiktet aktivering av dødmannsstoppbryteren er også mulig under normal drift. kun hätäkatkaisin aktivoidaan vahingossa tai tahattomasti. Tab af kraft og retningskontrol i store bølger. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Vahingossa tapahtunut tai tahaton kytkimen aktivointi normaaliajon aikana voi myös tapahtua. obk VAROITUS Vältä vauhdin hidastamisesta johtuvaa vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Tilfældig aktivering af kontakten eller aktivering ved et uheld under normal betjening er ligeledes en mulighed. Av det skälet bör föraren aldrig lämna förarplatsen utan att först koppla loss nödstoppslinan från sig själv. Passagerare kan kastas mot fören. voimakkaan virran tai kovan tuulen vallitessa. 2. 22 90-10212X20 . starka strömmar eller kraftiga vindar. 3. och påföljande kraftiga nedbromsning. VARNING Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten. som kan kastes ud over bådens forstavn og derved muligvis rammes af gearkassen eller propellen. Tab af kontrol når båden bringes i dok. Tap av kontroll når båten skal legges til land. oba ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten kan inträffa. Följden av detta kan orsaka någon eller några av följande riskmoment: 1. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av at farten senkes etter utilsiktet aktivering av dødmannstoppbryteren. Passasjerer kan bli kastet forover hvis båten plutselig og uventet taper foroverbevegelsen. Dette er spesielt farlig for passasjerene foran i båten. stærke strømme eller høje vinde. Tap av fart og retningskontroll i høy sjø. 2. Tämä voi aiheuttaa jonkin tai kaikki alla luetellut mahdolliset vaaratilanteet: 1. på grund av det oväntade stoppet – speciellt allvarligt kan det bli för dem som sitter framtill i båten och kan komma att kastas över bogen och ev. 3. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af decelerationskrafter som et resultat af tilfældig aktivering af stopkontakten eller aktivering ved et uheld. Veneen kuljettaja ei saa koskaan jättää ajoasemaansa irrottamatta itseään hätäkatkaisimesta. Motorstopp och förlust av styrförmåga i grov sjö. Båtføreren skal aldri forlate førerplassen uten først å koble seg fra dødmannssnoren. Förlorad kontroll vid dockning. 2. Tehon ja suunnanhallinnan menetys korkean aallokon. sterke strømmer eller sterk vind. skadas av undre växelhuset eller propeller. Bådoperatøren bør aldrig forlade operatørstationen uden først at fjerne nødstop kontakten fra sig. 3. jotka voivat sinkoutua keulan yli ja joutua vaihdelaatikon tai potkurin iskun alaisiksi. som kan stupe over baugen og bli truffet av girkassen eller propellen. Det kan forårsage en eller flere af følgende farlige situationer: 1. Hallinnan menetys laituriin kiinnitettäessä.

når båden er i nærheden af badende personer. VARNING Stäng omedelbart av motorn om någon befinner sig i vattnet i närheten av båten. Når en båd er i bevægelse (flyder) og påhængsmotoren er i frigear. Se därför till att du saktar ner när du närmar dig någon i vattnet. VARSOMHET I NÆRHETEN AV BADENDE Mens båten er i fart Det er vanskelig for svømmere og badende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg. eller något annat föremål som sitter fast på båten. e løs girkasse i bevegelse eller en fast gjenstand som er festet til båten eller girkassen. Aina kun vene liikkuu vapaasti perämoottorin vaihde vapaa-asennossa. även om båten kör sakta. Närhelst en båt rör sig genom vattnet med växeln i neutralläge är detta tillräckligt för att få propellern att rotera. Hidasta aina vauhtia ja aja erittäin varovaisesti paikoilla. oba ALLMÄN INFORMATION obh2k VAR UPPMÄRKSAM PÅ PERSONER I VATTNET När du kör båten Det är mycket svårt för en person som står eller flyter i vatten att komma undan en motorbåt som nalkas. Tämä potkurin vapaa pyöriminen voi aiheuttaa vakavan vamman. ADVARSEL Stopp motoren umiddelbart hvis noen oppholder seg i vannet nær båten. som står eller svømmer i vandet. en båd i bevægelse. obk VAROITUS Pysäytä moottori välittömästi. selv hvis båden sejler langsomt. När båten ligger förtöjd Växla till friläge och stäng av motorn innan du låter folk vistas i vattnet kring båten. Mens båten ligger stille Sett giret i nøytral. udgiver vandet nok kraft til at dreje propellen. Denne neutrale propeldrejning kan forårsage alvorlig personskade. Mens båden ligger stille Sæt altid påhængsmotoren i frigear og stands motoren. 90-10212X20 23 . Når en båt beveger seg. at flytte sig hurtigt for en motorbåd. ympäröivä vesi aiheuttaa potkurin pyörimisen. Alvorlig personskade kan oppstå hvis noen kommer borti en roterende propell. Vaikea vamma on todennäköinen. Senk farten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bader. kan vannet drive propellen rundt. der kommer imod ham. en propeller. och var ytterst försiktig och uppmärksam. Denna neutrala propellerrotation kan ge upphov till allvarliga skador.gob3 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA VEDESSÄ OLEVIEN HENKILÖIDEN SUOJAAMINEN Veneen liikkuessa Vedessä seisovan tai kelluvan henkilön on vaikea siirtyä syrjään nähdessään moottoriveneen tulevan kohti jopa hiljaisellakin vauhdilla. ennen kuin sallit ihmisten uida tai seisoa vedessä lähellä venettä. Allvarliga personskador kan inträffa om en person blir påkörd av en båt. eller träffas av ett växelhus. Veneen ollessa paikallaan Vaihda perämoottori vapaalle ja sammuta moottori. jos havaitset henkilön vedessä lähellä venettäsi. ADVARSEL Stands straks motoren. joissa voi olla ihmisiä vedessä. Alvorlig personskade kan opstå ved berøring med en roterende propel. jos vedessä oleva henkilö saa iskun pyörivästä potkurista. en gearkasse eller andre hårde genstande koblet til en sejlende båd eller gearkasse. og giret står i nøytral. selv om båten kjører sakte. vaihdekotelosta tai liikkuvaan veneeseen tai vaihdekoteloon tiukkaan kiinnitetystä lisälaitteesta. når nogen er i vandet i nærheden af båden. en båt i bevegelse. Denne propellrotasjonen i nøytral-stilling kan forårsake alvorlig personskade. inden du lader nogen svømme eller være i vandet i nærheden af båden. og slå av utenbordsmotoren før du lar folk oppholde seg i vannet nær båten. GENERELT obh2a BESKYTTELSE AF MENNESKER I VANDET Mens båden sejler Det er meget vanskeligt for en person. liikkuvasta veneestä. Sæt altid farten ned og udvis den største forsigtighed.

uventet sænkning af bådens hastighed kan resultere i. koska äkillinen alennus veneen vauhdissa. eller använda säten andra än sådana som är avsedda för körhastigheter över tomgång. Kenenkään ei pidä olla kannella kaiteen edessä veneen ollessa liikkeessä. at den højtsiddende passager falder over forsiden af båden. Lad ikke passagerer stå op eller bruge sæder ud over dem. jotka ovat tarkoitetut korkeampiin nopeuksiin. ADVARSEL Undvik allvarlig skada eller dödsfall som kan inträffa om du faller över bord framtill på en ponton. kan kasta passagerare över bord.tai kansiveneen keulan yli putoamisesta ja joutumisesta perämoottorin alle. Keulakannella oleskelevat henkilöt voivat helposti joutua heitetyiksi laidan yli ja vastaantuleva aalto voi vetää veteen henkilöt. Mikä tahansa odottamaton.PONTTOONIVENEET JA KANSIVENEET Veneen ollessa liikkeessä. skal placeringen af alle passagerer overvåges. som t ex att båten stöter på en kraftig våg. 24 90-10212X20 . Pidä kaikki matkustajat keulakaiteen tai aitauksen takana. Person som faller över bord vid fören kommer att hamna mellan de två pontonerna och köras över av utombordaren. når båden sejler hurtigere end tomgangs. 2 Både med formonterede. Personer på fordækket kan nemt kastes overbords. og personer. Sid kun i sæder. kan fanges av en bølge og trekkes ned i vannet. SIKKERHETSMELDING FOR PASSASJERER – PONGTONGBÅTER OG DEKKBÅTER Hold øye med plasseringen av alle passasjerer når båten er i bevegelse. voimakkaan aallon tai vanaveden kohtaaminen. som lader fødderne hænge ud over forkanten. gassen plutselig senkes eller båten svinges brått.eller dorgehastighet. oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obh2a obh2k SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR PASSAGERARE PONTONBÅTAR OCH BÅTAR MED DÄCK Håll alltid ett öga på var passagerarna befinner sig då båten är i rörelse.. jotka antavat jalkojensa riippua keulakaiteen yli. etc.eller trollinghastigheter. 1 Båter med åpent framdekk: 1 Veneet. Hvis noen faller ut foran båten mellom de to pongtongene. Älä anna kenenkään matkustajan seistä tai käyttää muita istuimia kuin niitä. En båt som oväntat och plötsligt saktar in. obk VAROITUS Vältä vakavaa vammaa tai kuolemaa. og personer som dingler med beina over kanten på baugen av båten. Undvik att vistas på främre däcket. Sitt bare på seter som er beregnet på kjøring i høyere hastigheter. jos vene kulkee jouto. voi heittää heidät laidan yli veneen keulassa. kan få passagerare i en upphöjd stol att falla över bord framför båten. SIKKERHEDSMEDDELELSE TIL PASSAGERER – PONTONBÅDE OG BÅDE MED DÆK Når båden er i bevægelse. f. Ingen passasjerer skal stå eller bruke andre seter enn de som er beregnet på kjøring i hastigheter over tomgangshastighet.eller däcksbåt. perämoottori ajaa hänen päälleen. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall etter fall over baugen på en pongtong. äkillinen veneen nopeuden alennus voi johtaa siihen. tarkkaile kaikkien matkustajien sijaintia. Personer skal oppholde seg på god avstand fra framdelen av dekket og sitte ned mens båten er i bevegelse. Sørg for at alle passasjerene oppholder seg innenfor rekkverket på baugen eller i kahytten. upphöjda fiskestolar: Dessa upphöjda fiskestolar är inte avsedda att användas då båten körs fortare än tomgångs. Jos joku putoaa veneen eteen kahden ponttoonin väliin. hævede sokkel-fiskesæder: 2 Båtar med frontmonterade. Hvis de falder over forsiden af båden mellem de to pontoner. joka johtuu ponttooni. Hold dig væk fra forsiden af dækket og bliv siddende. utan alla passagerare måste befinna sig bakom den främre inhägnaden. hvis båten treffer en stor bølge eller kjølevannsbølge. Pysyttele pois kannen etuosasta ja istu aina kun vene on liikkeessä. når båden er i bevægelse. esim. Pludselig. som er angivet til brug ved hastigheder over tomgang. en pludselig gasspjældsreduktion eller en voldsom ændring af bådens retning. Ingen personer bør befinde sig på dækket foran hegnet. da en pludselig nedsættelse af bådens hastighed såsom ved styrtning ind i store bølger eller kølvand. kan nemt gribes af en bølge og trækkes ned i vandet. korotetut kalastustuolit: Båter med opphøyd fiskesete som er montert foran på båten: Disse opphøyde fiskesetene er ikke beregnet på bruk når hastigheten på båten er høyere enn tomgangs. der er beregnet til sejlads ved hurtigere hastigheder.eller dekkbåt og påfølgende overkjøring av utenbordsmotoren. Hold alle passagerer bagved forhegnet eller indelukket. ADVARSEL Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved fald over forsiden af en pontonbåd eller en båd med dæk. Låt ingen stå upp. eller en tvär gir. Hvis hastigheten på båten plutselig reduseres. joissa on avoin keulakansi: Passasjerer skal aldri oppholde seg på dekket utenfor rekkverket mens båten er i bevegelse. joiden keulassa on kiinniasennetut. og undgå at blive kørt over af påhængsmotoren.eks. Disse eleverede fiskesæder er ikke beregnet til brug. Eventuell uventet og plutselig senking av hastigheten på båten kan føre til at passasjerer i opphøyde seter slynges over baugen på båten. Personer som befinner sig på främre däck kan mycket lätt komma att kastas över bord. en plötslig varvtalssänkning med gasreglaget. 2 2 Veneet. Istu ainoastaan tuoleissa. eftersom en plötslig fartsänkning. Personer på framdekket kan lett slynges overbord. Nämä kohotetut kalastustuolit eivät ole tarkoitetut käytettäväksi. Sitt bara i stolar som är avsedda att sitta i vid högre hastigheter. kan kaste dem over forsiden af båden. kan passasjerene slynges over baugen på båten.eller trollinghastigheder. äkillinen kaasun vähennys tai jyrkkä käännös.tai uistonopeutta korkeammalla nopeudella. kan de blive kørt over af påhængsmotoren. kan de bli overkjørt av utenbordsmotoren. 1 1 Både med et åbent fordæk: Båtar med ett öppet däck fram: Ingen får någonsin befinna sig på däcket framför inhägnaden då båten är igång. että kohotetulla istuimella istuva matkustaja putoaa yli laidan veneen eteen. jotka ovat tarkoitetut joutokäyntinopeutta korkeammille nopeuksille. når båden er i bevægelse.gob3 1 obg 2 obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA MATKUSTAJIEN TURVALLISUUS . Likaså kan personer som sitter och dinglar med benen över främre däcket fastna med fötterna i en våg och dras ned i vattnet. och sitt alltid ned medan båten är i gång.

eller kastas överbord då båten landar efter att ha studsat över vågor eller bakvatten. jos venettä ajetaan aallokossa tai vanavedessä. slik at passasjerene flyr forover. då denna aktivitet utförs i sådan hastighet att båtens skrov helt eller delvis lämnar vattenytan. Näin jyrkkä suunnan muutos voi singota veneessä olijat istuimistaan tai laidan yli. Dette bringer båden til et næsten øjeblikkeligt stop og kan sende passagerer flyvende fremad. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från att kastas omkring i båten. Den største faren er at båten endrer retning mens den er midt i et hopp.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obu1g obu1c YLEISTIETOA AALLOKOSSA JA VANAVEDESSÄ HYPPÄYS Vapaa–ajan käyttöön tarkoitettujen veneiden ajo aallokossa ja vanavedessä on luonnollinen osa veneilystä. obk VAROITUS Vältä vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. Båten kan också komma att gira kraftigt åt ett håll. syntyy määrätynlaisia vaaratilanteita. då båten studsar över vågor eller bakvatten. I slike tilfeller kan landingen føre til at båten vender brått en annen vei. kan den trenge ned under vannflaten og komme helt under vann et øyeblikk. Informera alla ombordvarande om att böja sig ned och hålla fast i handtag och liknande. kan båten komma att gira kraftigt då den landar. Båten kan også ta en skarp sving til én side. Men. heidän on pysyteltävä mahdollisimman alhaalla ja pidettävä kiinni mistä tahansa veneen kiinteästä osasta. Når dette imidlertid gjøres med så stor hastighet at båtskroget tvinges helt eller delvis ut av vannet. Der er et andet knapt så almindeligt men farligt resultat. I sådanne tilfælde kan landingen få båden til at svinge voldsomt i en anden retning. opstår der dog visse farer. HOPPING PÅ BØLGER OG KJØLEVANN Kjøring av lystbåter over bølger og kjølevannsbølger er en naturlig del av ferdselen på sjøen. Vältä aallon ja vanaveden aiheuttamia hyppyjä mikäli mahdollista. Tämä pysäyttää veneen melkein heti ja voi singota veneessä olijat eteenpäin. Ett annat mindre vanligt riskmoment uppstår då båten studsar över vågor eller bakvatten. Når dette foretages med tilstrækkelig hastighed til at tvinge bådens skrog delvist eller helt ud af vandet. och de ombordvarande kastas framåt. når den lander efter at have sprunget over bølger eller kølvand. speciellt då båten landar på vattenytan igen. specielt når båden igen får kontakt med vandet. GENERELT obu1a SPRING OVER BØLGER OG KØLVAND Betjening af fritidsbåde over bølger og kølvand er en naturlig del af sejlads. Jos tämä suoritetaan riittävällä nopeudella siten. Om båtfören pekar nedåt för mycket under tiden båten lämnat vattenytan. On myös toinen harvemmin aiheutuva vaarallinen tilanne. oppstår visse faremomenter. Undvik denna typ av körning när detta är möjligt. Slike brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. Dette får båten til å bråstoppe. Det er en annen mindre vanlig fare som kan oppstå som følge av at båten tar av fra en bølge eller kjølevannsbølge. että veneen runko on osittain tai kokonaan vedestä kohonneena. Hvis bådens forstavn hælder nok nedad. hvis der forekommer spring over bølger eller kølvand. Båden kan også styre voldsomt til én side. kan den dyka ned för djupt under vattenytan då den landar. oba ALLMÄN INFORMATION obu1k KÖRNING ÖVER VÅGOR OCH BAKVATTEN Att köra över vågor och bakvatten med fritidsbåtar är normalt. se voi vettä koskettaessaan mennä veden alle ja siitä tulee hetkeksi ”vedenalainen alus”. Suurin vaara on veneen suunnan muutos hypyn aikana. må de holde seg lavt i båten og holde seg fast i eventuelle håndtak på båten. Hvis baugen på båten kastes langt nok ned mens den er i luften. och fungera nästan som en ubåt under ett ögonblick. Instruér alle passagerer om at placere sig lavt og holde fast i et håndgreb på båden. spesielt når båten faller ned på vannet igjen. nästan tvärstoppar båten. varsinkin veneen laskeutuessa takaisin veteen. 90-10212X20 25 . joka voi johtaa veneessä tai laidan yli sinkoamiseen. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli slynget ut av båten når den lander etter et hopp på en bølge eller kjølevannsbølge. Muistuta kaikkia veneessä olijoita. och de ombordvarande riskerar att kastas ur sina säten eller kastas överbord. Unngå hopping på bølger eller kjølevannsbølger hvis det er mulig. Jos veneen keula on kallistunut ilmassa ollessaan tarpeeksi kauas alaspäin. kan den dykke under vandet ved kontakt med vandoverfladen og ”være undersøisk” et kort øjeblik. se voi muuttaa äkkinäisesti suuntaa. kun vene laskeutuu takaisin veteen hypättyään aallon tai vanaveden yli. Inträffar detta. Största risken är att båten ändrar körriktning då den lämnar vattenytan. että jos näin tapahtuu. hvis båden får lov til at kaste sig over bølger og kølvand. mens båden er i luften. Det største problem er at båden kan ændre retning midt i springet. Vene voi myös ohjautua jyrkästi toiselle puolelle. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. der kan forekomme. Instruer alle passasjerene om at hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølevannsbølge. uppstår vissa risker. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at blive kastet omkring inde i eller ud af båden. Kun vene sitten koskettaa uudelleen vettä. Inträffar detta.

Osa perämoottoria tai koko perämoottori voi irtautua ja sinkoutua veneeseen. (forts. Dette kan forårsage at passagerer kastes fremad og muligvis ud af båden. b. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Bevar en tophastighed. En rask hastighetsreduksjon. Båden kan pludseligt bevæge sig i en anden retning. b. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. joihin perämoottori tai veneenpohja voi iskeä. obt4k RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Sänk alltid hastigheten och iakttag försiktighet vid grundvattenkörning eller i områden där du misstänker att det kan finnas undervattensföremål som kan träffas av utombordaren eller båtens botten. kan det føre til utallige faresituasjoner. b. Det vigtigste du kan gøre for at reducere personskade eller skade på grund af sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. Noen av disse situasjonene kan innebære følgende: a. Mainitsemme näistä joitakin: a. d. kan lossna och kastas in i båten. Rajaton määrä erilaisia tilanteita voi syntyä. joilla epäilet olevan vedenalaisia esteitä. iskettyään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. Under sådanne tilstande bør bådens hastighed holdes ved en minimal planeringshastighed (15 til 25 MPH). Båten kan plutselig bevege seg en annen vei. Delar av. for at undgå alvorlig personskade eller dødsfald forårsaget af en påhængsmotor eller dele af en påhængsmotor. että veneessä olijat sinkoutuvat istuimistaan tai laidan yli. eller i områder der det er fare for undervannshindringer som kan treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. der kommer ind i båden efter sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. der svarer til den minimale planeringshastighed. että veneessä olijat heittäytyvät tahtomattaan eteenpäin tai jopa laidan yli. (fortsættes på næste side) oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obt4a SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Sæt farten ned og fortsæt forsigtigt. som påhængsmotoren eller bunden af båden kan støde på. c. som i sin tur kan leda till något av följande: a. eller til og med ut av båten. En hurtig nedsætning af hastighed. at der findes hindringer under vandoverfladen. Sellainen jyrkkä suunnanmuutos voi aiheuttaa. Näissä olosuhteissa veneen nopeus olisi pidettävä alimmalla plaanausnopeudella (15–25 mailia/t). ylläpidä korkeimpana nopeutena alinta plaanausnopeutta. skall planingshastigheten hållas vid minimum. että hallitset veneen nopeuden. jos koko perämoottori tai osa siitä tulee veneeseen. Vene voi siirtyä äkkiä uuteen suuntaan. är att ha kontroll över båtens hastighet. neste side) obk VAROITUS Vakavan henkilövamman tai kuolemantuottamuksen välttämiseksi. Äkillinen nopeuden alennus. er at kontrollere bådens hastighed. som kan kasta ut alla ombordvarande ur både säte och båt. eller till och med överbord. Nogle af disse situationer kan resultere i følgende: a. c. Slagskade på påhængsmotoren og/eller båden. GRUNNSTØTING Senk hastigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt farvann. Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kan brytes løs og fly inn i båten. efter att ha träffat ett föremål på eller under vattenytan. 25 – 30 km/t. Kollisionsskador på utombordare och/eller båt. genom att inte köra fortare än med lägsta planingshastighet. Det viktigste er å prøve å redusere personskader eller slagskader fra objekter som flyter på vannet eller befinner seg nedi vannet. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra eventuelle deler av utenbordsmotoren som flyr inn i båten etter å ha truffet et flytende objekt eller undervannsobjekt. Att köra på ett föremål på eller under vattenytan kan leda till många riskmoment. Det viktigaste du kan göra för att minska risken för att köra på ett föremål på eller under vattenytan. c. Dette fører til at passasjerene kastes forover. En hastig fartsänkning. Slagskade på utenbordsmotoren og/eller båten. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervannsobjekt. I farvatten där du är osäker på riskmomenten. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från delar av en utombordare som kastas in i båten. (fortsættes på næste side) 26 90-10212X20 . Loukkaantumisten tai iskuvaurioiden vähentämisen kannalta on kaikkein tärkeintä. som kastar alla ombordvarande framåt i båten. hvor du har mistanke om. jos isketään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. når du sejler en båd i lavvandsområder eller i områder. d.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt4g obt4c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Alenna nopeutta ja aja varovaisesti matalassa vedessä tai alueilla. Under slike forhold bør hastigheten på båten holdes på en minimums planingshastighet (15 til 25 mph). b. Iskuvaurio perämoottorille ja/tai veneelle. ved å holde en topphastighet som ikke overstiger planingshastighet. ved å kontrollere hastigheten på båten. d. eller hela utombordaren. Tämä aiheuttaa. d. Båten kan göra en plötslig gir. Sammenstød med en flydende genstand eller genstande under vandoverfladen kan resultere i et uendeligt antal situationer. c. Dele af påhængsmotoren eller hele påhængsmotoren kan rives løs og flyve ind i båden. Brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten.

Vie perämoottori perusteelliseen tarkastukseen ja suorituta tarpeelliset korjaukset. kan detta leda till andra skador på utombordaren. perämoottori on vietävä valtuutettuun myyjäliikkeeseen. voi seurauksena olla äkillinen rakenneosan toimintähäiriö. Etter å ha truffet et undervannsobjekt. Jos isket vedenalaiseen esineeseen. pysäytä moottori niin pian kuin mahdollista ja tarkasta onko perämoottorissa mitään rikkinäisiä tai irtonaisia osia. oba ALLMÄN INFORMATION obt6k obt6a GENERELT SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Vær opmærksom på. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for utenbordsmotorer med manuell styrekult Hvis båten treffer en hindring ved planingshastighet. skal det gøres ved yderst nedsatte hastigheder. och att nödvändig service blir utförd. Fortsatt körning med allvarligt kollisionskadad motor. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at kontrollen over båden mistes. Båthastigheten skall vara vid lägsta planingshastighet vid körning i vatten där det är känt att undervattensföremål förekommer. Hvis det er nødvendig å fortsette kjøringen. kan utenbordsmotoren slenges av hekken og kanskje lande i båten. Båden bør også undersøges for eventuel beskadigelse af skroget. eller der er mistanke om skade. eller påverka båtens kontroll. Jos vaurio on tapahtunut tai epäilet sen tapahtuneen. 90-10212X20 27 . i tillägg till upphängningsbygelns tvingskruvar. GRUNNSTØTING Husk at det viktigste du kan gjøre for å forhindre personskade eller slagskader i disse situasjonene. Hvis det har oppstått skade eller det antas å være skader. kan leda till att andra delar i motorn slutar fungera av sig själv. kun ajetaan vesillä. og nødvendige reparasjoner utført. Se till att motorn blir inspekterad. må dette gjøres på sterkt redusert hastighet. eller om båten läcker. skal utenbordsmotoren leveres inn til en autorisert forhandler for inspeksjon og nødvendige reparasjoner. On myös tarkastettava. toistuvan iskun aiheuttamana tai ilman. jossa se voidaan tarkastaa perusteellisesti ja tarvittaessa korjata. Om fortsatt körning blir nödvändig. Om utombordaren har synliga skador. VAROITUS Vältä veneen hallinnan menetyksestä johtuvaa vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall. kan føre til at én av komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter. obk Käsikahvalla varustettuja perämoottoreita koskevia lisäturvallisuusohjeita Jos isketään johonkin esineeseen plaanausnopeudella. Betjening med en beskadiget påhængsmotor kan føre til yderligere skade på andre dele af påhængsmotoren. skall du lämna in den på en auktoriserad verkstad för grundlig inspektion och nödvändig reparation. som er kendte for at have genstande under vandoverfladen. eller kan påvirke operatørens kontrol over båden. og båten undersøkes for eventuelle ødelagte eller løse deler. at det bedste du kan gøre for at reducere kvæstelser eller stødskader i disse situationer er. joissa tiedetään olevan vedenalaisia esteitä. Bådens hastighed bør holdes ved minimum planeringshastighed under kørsel i vande. skal den bringes til en autoriseret forhandler for et grundigt eftersyn og eventuel reparation. skall du stänga av motorn och inspektera om några delar på utombordaren gått sönder eller lossnat. skal motoren stanses så fort som mulig. Fortsätter man att köra en skadad utombordare. at kontrollere bådens hastighed. Få utenbordsmotoren grundig sjekket. er det muligt at påhængsmotoren kan flyve af agterspejlet og muligvis lande i båden. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra tap av kontroll over båten. Jos veneen ajamista jatketaan huomattavan iskuvaurion jälkeen. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken. är att ha kontroll över båtens hastighet. Yderligere sikkerhedsinstruktioner for håndstyrede påhængsmotorer Hvis en hindring rammes ved planeringshastighed og påhængsmotoren ikke er fastgjort til bådens agterspejl med gennemgående bolte samt agterspejlsklemmeskruer. er å holde båtens hastighet under kontroll. skall denna ske med kraftigt minskad hastighet. ettei veneen runko tai peräpeili ole vaurioitunut tai ettei ole vuotoa. agterspejlsbrud eller vandutætheder. med eller uten påfølgende slag. Fortsat sejlads efter større slagskade kan resultere i pludselig fejlfunktion af påhængsmotorkomponenter med eller uden efterfølgende skade. Vene on pidettävä alimmalla mahdollisella plaanausnopeudella. Hvis det er nødvendigt at fortsætte sejladsen.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt6g obt6c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Muista. Fortsatt kjøring av båten etter at den er påført store slagskader. Få påhængsmotoren undersøgt og eventuelle reparationer foretaget. eller det kan innvirke på styringen av båten. että tärkeintä mitä voit tehdä näissä tilanteissa loukkaantumis– tai törmäysvahinkojen vähentämiseksi on veneen nopeuden hallinta. Båtens hastighet bør holdes på en minimal planingshastighet ved kjøring i farvann med undervannshindringer. Ytterligare säkerhetsanvisningar för utombordare med rorkult Om kollision inträffar vid planingshastighet och utombordaren inte är fastsatt på akterspegeln med genomgående bultar. orsakat av att båtens kontroll gått förlorad. kan utombordaren lossna från akterspegeln och kastas in i båten. RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Kom ihåg att det viktigaste du kan göra för att minska risken för person– eller stötskador. Omedelbart efter det att du kört på ett föremål. eller om det lekker vann. perämoottori voi irtautua peräpeilistä ja sinkoutua veneeseen. Hvis påhængsmotoren er beskadiget. eller du misstänker att den kan vara skadad. alenna nopeutta huomattavasti. Efter sammenstød med en genstand under vandoverfladen skal motoren stoppes hurtigst muligt og påhængsmotoren skal undersøges for ødelagte eller løse dele. Bruk av en skadet utenbordsmotor kan føre til ytterligere skade på andre deler av utenbordsmotoren. Kontrollera också om det finns skador på skrov och akterspegel. Jos on välttämätöntä jatkaa ajamista. Vaurioituneella perämoottorilla ajaminen voi aiheuttaa lisävaurioita muille perämoottorin osille tai voi vaikuttaa veneen hallintaan. og utenbordsmotoren ikke er festet til båthekken med gjennomgående bolter i tillegg til hekkfesteklemmeskruene. eikä perämoottoria ole kiristysruuvien lisäksi kiinnitetty veneen peräpeiliin läpi menevillä pulteilla.

dåsighet och illamående. Åpne sidevinduene eller lukene foran i båten for å bli kvitt eventuelle dunster. omfatter hovedpine. svimmelhet. samt i de generatorer som alstrar ström till diverse båttillbehör. EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på faren for kullosforgiftning Det dannes kullos i eksosavgassene fra alle interne forbrenningsmotorer. inkludert utenbordsmotorer. God ventilation Ventilér passagerområdet. Tidiga symptom på koloxidförgiftning – som inte skall förväxlas med sjösjuka eller berusning! – inkluderar huvudvärk. som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstand. inklusive utombordare. for at fjerne gasse. väritön ja mauton. myös perämoottoreiden. 1 Exempel på god ventilation . som er farveløs. VARNING Se alltid till att utrymmet runt motorn är välventilerat. som fremdriver både. uneliaisuus ja pahoinvointi. hjärnskada eller dödsfall. Langvarig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrasjon kan føre til bevisstløshet. søvnighet og kvalme. joka on hajuton.Passende luftstrøm gennem båden 28 90-10212X20 . färg– och smaklös.Önskad luftström i båten 1 Eksempel på god ventilaiton .Haluttu ilmanvirtaus veneen läpi ALLMÄN INFORMATION obi2k obi2a GENERELT UDSTØDNINGSEMISSION Vær opmærksom på carbonmonoxidforgiftning Carbonmonoxid er til stede i udstødningsluftarter i alle interne forbrændingsmotorer. inklusive påhængsmotorer. God ventilasjon Sørg for god ventilasjon rundt passasjerene. pyörrytys. Tidlige symptomer på kullosforgiftning. perävetolaitteiden ja sisämoottoreiden pakokaasuissa on hiilimonoksidia. hekkaggregater og innenbordsmotorer som driver båtpropeller. Pitkällinen altistus riittävän voimakkaalle hiilimonoksidille voi johtaa tajuttomuuteen. Hiilimonoksidi on hengenvaarallinen kaasu. Öppna segelduken och luckorna på fördäcket för att vädra ut avgaserna. åbn sidegardinerne eller lugerne foran i båden. 1 obk Eksempel på god ventilasjon . kuuluvat päänsärky. Hiilimonoksidimyrkytyksen varhaisoireisiin. Vedvarende udsættelse for tilstrækkelig koncentration af carbonmonoxid kan føre til bevidstløshed. pakokaasuissa. Hyvä tuuletus Tuuleta matkustaja-alue. Carbonmonoxid er en dræbende gasart.ideell luftstrøm gjennom båten. døsighed og kvalme. samt lugt– og smagsfri. jos tuuletus on huono. ADVARSEL Undgå at køre motoren. hjerneskade eller dødsfald. omfatter hodepine. Långvarig utsatthet för koloxid. samt generatorerne. God ventilation Se till att du har god ventilation på båten. svimmelhed. hjerneskade eller dødsfall. joita ei pidä sekoittaa merisairauteen tai humaltumiseen. agterendedrev– og indenbordsmotorer. Tidlige tegn på carbonmonoxidforgiftning. samoin veneen eri lisävarusteita sähköistävien moottorien. aivovaurioon tai kuolemaan. ADVARSEL Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted. samt generatorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på båten. som overfører kraft til forskelligt bådtilbehør. avaa sivuverhot tai etuluukut kaasujen poistamiseksi.gob4 1 obg obc Courtesy of ABYC GENERELLE OPPLYSNINGER obi2g obi2c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT Varo hiilimonoksidimyrkytystä Kaikkien venettä kuljettavien polttomoottoreiden. lukt eller smak. Koloxid är luktfri. yrsel. hvis ventilationsforholdene er dårlige. AVGASUTSLÄPP Undvik koloxidförgiftning Koloxid förekommer i alla förbränningsmotorer. generaattoreiden jne. i tillräcklig koncentration. Kullos er en dødelig gass uten farge. “stern drive”–modeller och inombordsmotorer. VAROITUS Vältä ajamasta venettä. kan leda till medvetslöshet. 1 oba Esimerkki hyvästä tuuletuksesta . som ikke bør fejltages for søsyge eller beruselse.

d.) Dårlig ventilasjon Under visse kjøre– og/eller vindforhold kan det sive inn kullos i kabiner eller styrehus som er fast innelukket eller omgitt med kalesje. kan utsättas för farliga nivåer av koloxid. d. Fortøjning tæt på en anden båd. Badende og passasjerer i et åpent område på en båt som ligger stille med motoren i gang. Veneen ajaminen (farmariautoilmiö). og som har utilstrekkelig ventilasjon. Asenna yksi tai useampi hiilimonoksidin ilmaisin veneeseesi. Når båden er i bevægelse c. eller i närheten av. Kjøring av båten uten at luker som vender forover. Att köra båten med bogens trimvinkel för hög. Kørsel af motoren. obk 2 Esimerkkejä huonosta tuuletuksesta Veneen ollessa paikallaan. tai joka on lähellä sitä. EKSOSUTSLIPP (FORTS. Kørsel af båden med stævnens trimvinkel for højt oppe. med. hvis motor går i tomgang. Ankkuroituna toisen. som är helt eller delvis täckta och har otillfredsställande ventilation. oba kaikkien eturuuman luukkujen ollessa kiinni ALLMÄN INFORMATION obi3k AVGASUTSLÄPP (FORTS) Dålig ventilation Under vissa kör– och/eller vindförhållanden. indtage carbonmonoxid. er åpne (stasjonsvogn–effekt). GENERELT obi3a UDSTØDNINGSEMISSION (FORTSAT) Dårlig ventilation Under visse kørsels– og/eller vindforhold. Installér én eller flere carbonmonoxidfølere i båden. Moottorin käyminen veneen ollessa ankkuroituna ahtaassa tilassa. kan permanent aflukkede kabiner eller kanvaskabiner eller cockpits. Installer én eller flere kullos–målere på slike steder. b. hvis motor kører. som befinder sig i et uaflukket område på en stilleliggende båd. kan koloxid tränga in i kabiner eller förarhytter. någon av de främre luckorna öppna 2 Eksempler på dårlig ventilation a. kan i sjeldne tilfeller bli utsatt for livsfarlige mengder med kullos på vindstille dager. Att ankra båten bredvid en annan båt som har motorn igång. 2 Eksempler på dårlig ventilasjon Mens båten ligger stille a. b. Montera koloxidvarnare i din båt. pysyvästi peitetyissä tai tuulikankaalla peitetyissä hyteissä tai ohjaamoissa. så kan det hända under en lugn dag att simmare och passagerare i ett öppet utrymme på en stillaliggande båt. c. Selv om det er yderst sjældent. eller i nærheden af en motor. d. kan svømmere og passagerer. joskus hyvin tyynenä päivänä sattuu.gob39 a b c d obc 2 obg GENERELLE OPPLYSNINGER obi3g obi3c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT (JATKUU) Huono tuuletus Määrätyissä ajo– ja/tai tuuliolosuhteissa. Veneen liikkuessa. d. på en meget stille dag udsættes for farlige carbonmonoxidniveauer. b. Vaikka tämä on harvinaista. että uimarit ja matkustajat. en motor som är igång. der kører. Även om det inte inträffar ofta. Når båten kjører c. hvor der er utilstrækkelig ventilation. Når båten ligger fortøyd nær en annen båt som har motoren i gang. Medan båten körs c. Att låta motorn vara igång då båten ligger för ankar i ett trångt utrymme. 2 Exempel på dålig ventilation Medan båten ligger för ankar a. Kørsel af båden uden at have nogen af de forreste luger åbne (stationcar–effekt). Veneen ajaminen keulan ajokulman ollessa liian korkean. 90-10212X20 29 . joissa on riittämätön tuuletus. eller som befinner seg i nærheten av en båt som har motoren i gang. jotka oleskelevat paikalaan olevan veneen avoimella alueella. Kjøring av motoren når båten ligger fortøyd på et innelukket sted. jossa moottori sijaitsee. b. Att köra båten utan (stationsvagnseffekt). Når båden ligger stille. Kjøring av båten med for stor trimvinkel på baugen. hiilimonoksidia voi päästä sisään. mens båden er fortøjet i et begrænset område. tyhjäkäynnillä olevan veneen lähellä. a. voivat joutua altistetuiksi vaaralliselle tasolle hiilimonoksidia.

Se båtens typskylt. sopivan kokoinen. dödsfall eller att produkterna går sönder. og at de er lett tilgjengelige. Kontroller motoren jevnlig. kan føre til alvorlig personskade. Överbelasta inte båten. død eller skade på motoren. kan resultere i ulykker. så det er sikkert at benytte det sammen med din påhængsmotor eller operativsystem. Kontakt forhandleren eller produsenten i tvilstilfelle. jotka eivät ole Mercury Marinen tuottamia tai myymiä. VARNING Kontrollera med din återförsäljare innan du installerar ett tillbehör. og sørg for at alle reparationer er udført forsvarligt. Sørg for at det finnes godkjente redningsvester til alle passasjerer ombord. Useimmat veneet on luokiteltu ja hyväksytty käyttöön suurimman sallitun kuormituksen (painon) mukaan (katso veneen kuormituskilvestä). Ha en godkänd flytväst i passande storlek för varje passagerare ombord och se till att de används. kan leda till allvarliga skador. obk1a FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET För att kunna njuta av att vara ute på sjön bör du lära dig vilka bestämmelser som gäller. Jotkut lisälaitteet. De flesta båtar är testade och klassade för en viss högsta last (vikt). der ikke er fabrikeret eller solgt af Mercury Marine.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. kuoleman tai tuotteen toiminnan menetyksen. måste du ta reda på hur det fungerar genom att läsa handboken innan det används. neste side) obk OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN Jotta vesiteistä voitaisiin turvallisesti nauttia. Sopivien lisälaitteiden väärinkäyttö tai sopimattomien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman. død eller materielskade. ADVARSEL Ta kontakt med forhandleren før tilleggsutstyr monteres. tutustu paikallisiin ja yleisiin veneilyn sääntöihin ja rajoituksiin ja ota huomioon seuraavat ohjeet. Användning av tillbehör som inte tillverkats eller sålts av Mercury Marine rekommenderas inte. TILLEGGSUTSTYR Deler til Mercury Precision eller Quicksilver er spesiallaget og testet for utenbordsmotoren. inden du monterer tilbehør. Foretag regelmæssige sikkerhedskontroller og den nødvendige vedligeholdelse. Vi anbefaler deg å lese bruks. käyttö. obk1g VAROITUS Tiedustele lisälaitteiden sopivuutta myyjäliikkeiltä ennen niiden asentamista. samt beakta följande: Använd flytväst. Der henvises til bådens fabrikant. Noen deler som ikke er fabrikert eller solgt av Mercury Marine.ja huoltokäsikirjat. Jos tämä ei ole selvä. Pidä viranomaisten hyväksymä henkilökohtainen. Genomför alla säkerhetskontroller och allt periodiskt underhåll vid avsedda tidpunkter och se till att reparationer utförs på ett korrekt sätt. Dette tilbehør kan anskaffes hos Mercury Marine forhandlere. Bruk livredningsutstyr. Overfyld ikke din båd. obk1k ADVARSEL Konsultér med din forhandler. Suorita turvallisuustarkastukset ja vaadittu huolto säännöllisen aikataulun mukaan ja varmista. (fortsättning på nästa sida) RÅD OM SIKKER SEJLADS For at kunne nyde en sikker sejlads. Det anbefales. oppfyller ikke sikkerhetskravene. Ikke overlast båten.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. hvis du er i tvivl. Benyt redningsvest (flotationsudstyr) Sørg for at have en godkendt redningsvest til hver passager ombord let tilgængelig. De fleste både har en maksimal lastkapacitet (vægt).Dessa tillbehör finns tillgängliga hos Mercury Marine-återförsäljare. og sørg for at vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. må du sætte dig ind i lokal og statlig lovgivning vedrørende sejlads og tage følgende forslag i betragtning. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. eivät sovellu käytettäviksi turvallisesti perämoottorisi tai sen toimintamekanismin yhteydessä. GENERELT obj2a VALG AF TILBEHØR TIL DIN PÅHÆNGSMOTOR Mercury Precision eller Quicksilver tilbehør er konstrueret og afprøvet specielt til din påhængsmotor. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. (fortsættes på næste side) 30 90-10212X20 . (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION obj2k ATT VÄLJA TILLBEHÖR TILL DIN UTOMBORDARE Mercury Precision eller Quicksilver tillbehör har konstruerats och testats speciellt för din utombordare. Felaktig användning av tillbehören. eller användning av felaktiga tillbehör. Om din utombordare eller dess manöversystem är utrustat med något tillbehör som inte är tillverkat av Mercury Marine. Kontakt din forhandler eller bådfabrikant. kapacitetsplade. Vi anbefaler deg å lese bruks. drifts. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. Älä ylikuormita venettä. er ikke nødvendigvis konstrueret. inden det tages i brug. Forkert brug af tilbehør eller benyttelse af forkert udstyr. Tilbehør.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obj2g obj2c YLEISTIETOA LISÄLAITTEIDEN VALINTA PERÄMOOTTORIIN Alkuperäiset Mercury Precision tai Quicksilver -lisälaitteet on erikoisesti suunniteltu ja kokeiltu sopiviksi perämoottoriasi varten. at du anskaffer og læser Monterings-. että kaikki korjaukset on suoritettu asianmukaisesti. ota yhteyttä myyjään tai veneen valmistajaan. Käytä kelluntavälineitä. Kontakta din återförsäljare i tveksamma fall. Feil montering av kurant tilleggsutstyr. obk1c SJØVETT Gjør deg kjent med generelle navigasjonsregler og lokale bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen. eller montering av ukurant tilleggsutstyr. Pyydä ja lue kaikkien valitsemiesi lisälaitteiden asennus-. (forts.og vedligeholdelseshåndbøgerne til alt dit tilbehør.

Tähän kuuluvat istuinten takaosat. Bådføreren er forpligtet til at have behørigt udkig og et frit udsyn. eller drejelige fiske-stole. Se till att inget hindrar förarens synfält när båten körs. Eksempel: Hvis du sejler med 40 km i timen. var som helst där oväntad acceleration. Sejl aldrig lige bag én. da disse påvirker dømmekraften og nedsetter reaksjonsevnen. Se upp! Föraren av båten är skyldig att hålla noggrann uppsikt (och lyssna ordentligt). för den händelse att denne skulle falla. däck. bråstopp. For eksempel. Stands motoren ved ombordstigning. Kjør aldri båten rett bak en person som står på vannski i tilfelle vedkommende faller. että jokainen veneessä olija istuu paikallaan. pyörivä kalastustuoli.(ja kuulo) -tähystyksen ylläpitämisestä. Se till att alla sitter ner ordentligt i båten. Veneen ohjaajan tulisi suorittaa veneilyn turvallisuuskurssi. Bådførere bør følge et kursus i bådsikkerhed. kun matkustajat nousevat veneeseen. kun venettä ajetaan tyhjäkäyntiä suuremmalla nopeudella. että ohjaaja ei kykene toimimaan tai putoaa veteen. Valmista muita veneen ohjaajia. odottamaton veneen ohjauksen menetys tai äkkinäinen veneen liike voi heittää henkilön yli laidan tai veneeseen. oväntade stopp. uventet tap av kontroll over båten eller brå bevegelser av båten kan få en person til å falle over bord eller ned i båten. bov. missään sellaisessa veneen osassa. Lär åtminstone en person ombord grundreglerna för start och drift av utombordaren och båthantering i det fall att föraren inte kan ta hand om båten eller faller överbord. Tillat aldri at noen får sitte på eller lene seg mot. Det anbefales å ta båtførerprøven. jossa odottamaton vauhdin lisäys. (fortsättning på nästa sida) GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Kend og respektér alle søfartsregler og farvandslove. hvis din båt har en hastighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder ta igjen en person på vannski som var 61 m foran deg. oväntad förlust av styrförmåga eller oväntad båtrörelse kan orsaka att en person kastas överbord eller in i båten. Vær opmærksom. Verken passasjerer. Det er ikke tilstrekkelig å bare sette giret i nøytral. der ikke er bestemt til et sådant formål. upphöjda och/eller roterande havsfiskestolar. last eller fiskeutstyr må blokkere utsikten for båtføreren når det kjøres over tomgangshastighet. agterspejl. opphøyde fiskeseter. pludselig standsning. Det er ikke tilstrækkeligt at sætte motoren i frigear. Perämoottorin vaihtaminen vapaalle ei ole riittävä varotoimenpide. peräpeili. at bådføreren mister førligheden eller falder overbord.) Gjør deg kjent med og overhold alle lover og regler som gjelder på sjøen. jotka eivät ole tarkoitetut siihen tarkoitukseen. Föraren måste speciellt ha god uppsikt framåt. ethvert roterende fiskesete. Vær på vakt. Låt ingen sitta eller åka i någon del av båten som inte är avsedd för sådant bruk. skall motorn stängas av. neste side) obk YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Perehdy kaikkiin merenkulkusääntöihin ja vesistölakeihin. bog. uventet tab af bådstyring eller pludselig bådbevægelse vil kunne få en person til at kastes overbord eller ind i båden. Stopp alltid motoren når passasjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten av båtens akterende (propell). Dette gjelder stolrygger. (forts. ethvert sted. Varmista. uventet acceleration. Det är olagligt och omdömeslöst att vara påverkad av alkohol eller droger i samband med körning – både till sjöss och på land. Näiden aineiden käyttö vaikuttaa harkintakykyysi ja hidastaa suuresti toimintanopeuttasi. korotetut kalastustuolit. Dette gælder ryglæn. reling. der står på vandski. Opeta ainakin yhdelle veneessä olevalle henkilölle perusohjeet perämoottorin käynnistämisessä ja veneen ohjauksessa sen varalta. Då passagerare går ombord. Ohjaajalla on oltava esteetön näköala erikoisesti veneen eteen. Lær opp andre i bruken av båten. I detta ingår ryggstöd. Vær aldrig påvirket af alkohol eller andre berusende stoffer.og vurderingsevne. dekk. Sørg for at alle i båten sitter forsvarlig. keula. Om din båt exempelvis gör 40 km/tim så kör du ifatt en fallen vattenskidåkare på 5 sek om denne befinner sig 61 m framför dig. Ole valpas! Veneen ohjaaja on vastuussa asianmukaisen näkö. Niinpä esimerkiksi 40 km:n tuntinopeudella kulkeva vene saavuttaa 61 m:n päähän veneen eteen kaatuneen hiihtäjän 5 sekunnissa. poistuvat veneestä tai ovat lähellä veneen perää (potkuria). Ombordstigning af passagerer. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 31 . Tillad aldrig personer at sidde eller hvile på en båddel. Förbered andra båtförare. Ingen passagerer. hvor pludselig. Matkustajien veneeseentulo. Sådanne midler svækker din reaktions. når båden sejles i mere end tomgang.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. Älä anna kenenkään istua tai oleskella sellaisissa veneen osissa. Alla båtägare bör genomgå en kurs i båtsäkerhet. rælinger. baug. reelingit. ja noudata niitä. dæk. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Läs och iakttag alla de lagar och förordningar som gäller till sjöss. akterspegel. Kör aldrig direkt bakom en vattenskidåkare. Forbered andre bådførere. deler av båten som ikke er beregnet til slik bruk. fiskersæder eller last bør spærre for førerens udsyn. kjenner til grunnleggende prosedyrer for start og bruk av påhengsmotoren samt håndtering av båten. hekk. Pysäytä moottori aina. der på faldstidspunktet var 61 meter foran dig. i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten eller falle over bord. äkkinäinen pysähtyminen. Älä mene vesille ollessasi alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. eller lastar ur. Sørg for at minst én person om bord. utenom føreren. Sørg for at alle passagerer sidder forsvarligt i båden. ophøjede. Det räcker inte att bara lägga ur växeln. Ved ombordstigning. Instruér mindst én person ombord om grundbegreberne angående start og betjening af den jetdrevne udenbordsmotor samt bådhåndtering i tilfælde af. kannet. Vær aldri under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler når du ferdes på sjøen. alle steder hvor brå og plutselig akselerering. relingar. Båtføreren er ansvarlig for at det er tilstrekkelig sikt fra førerplassen. framförallt vid aktern. idet han kan falde. vil din båd i løbet af 5 sekunder indhente en faldet vandskiløber. kuorma tai kalastusistuimet eivät saa peittää ohjaajan näköalaa. stiger ur båten. Älä milloinkaan aja venettä suoraan vesihiihtäjän taakse sillä hiihtäjä voi kaatua. losning eller hvis passagerer er i nærheden af bagenden af båden eller skruen. Kurser anordnas av olika föreningar och organisationer. Matkustajat.

Årsmodell c. Modelbetegnelse d. obl9g YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Varo kaatuneita vesihiihtäjiä.. Anna paikallisille viranomaisille lakimääräinen ilmoitus veneonnettomuuksista. pidä aina kaatunut vesihiihtäjä veneen ohjaajan puolella. se till att en vattenskidåkare som fallit är på förarsidan av båten när du återvänder för att hjälpa denne. Mallin vuosi c. Meld fra om båtulykker til lokale myndigheter. Sarjanumero b. Modellbeteckning d. Märket för Europa-godkännande (om tillämpligt) REGISTRERING AF SERIENUMMER Det er vigtigt at optegne dette nummer for fremtidig reference. Mallin merkintä d. Rapportér alle ulykker.3 a.3 a. Modelår c. er det vigtigt altid at sørge for. och aldrig backa upp till denne eller någon annan person i vattnet. Valmistusnumeron sijainti perämoottorissa näkyy alla olevasta kuvasta. obl9c SERIENUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig referanse. (efter behov) 32 90-10212X20 . Serienummer b. obl9k GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Hold udkig efter faldne vandskiløbere. Produksjonsår e. Rapportera alla olyckor till berörda myndigheter. Serienummeret er placeret på motoren som vist nedenfor. Föraren ska alltid hålla ett öga på personen i vattnet. Bådføreren må aldrig miste synet af vandskiløberen nede i vandet og aldrig bakke hen mod denne eller andre personer. Valmistusvuosi e. Gi melding om ulykker.gob21 a OTXXXXXX 20XX XXXX b c e d XX obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. at en falden vandskiløber eller en vandskiløber nede i vandet befinder sig på bådens førerside.1 a. Rapportera olyckor. obl9a SKRIV UPP SERIENUMRET Det är viktigt att skriva upp serienumret för framtida behov. Serienummer b. Vahvistettu Euroopan merkkii (mikäli koskee tapausta) oba obk ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Se upp för vattenskidåkare som fallit! När du använder båten för vattenskidåkning eller dylik verksamhet. Tillverkningsår e. Båtføreren bør til enhver tid ha vedkommende som har falt i vannet. når man drejer for at komme vandskiløberen til undsætning. Fremstillingsår e.l.) Se opp for personer på vannski som har falt i vannet. Serienumret b.3 a. Merket for godkjennelse i Europa (CE) (etter hva som er aktuelt) VALMISTUSNUMERON MUISTIIN MERKITSEMINEN Tämän numeron muistiin merkitseminen on tärkeää tulevaa tarvetta varten. Emblem med europæisk certifikation. Når båten brukes til å trekke personer på vannski e. der befinder sig i vandet. Ohjaajan on aina pidettävä kaatunut hiihtäjä näköpiirissään eikä koskaan peräydyttävä hiihtäjän tai kenenkään muun vedessä olevan luo. Bilden visar var serienumret återfinns på utombordaren. Jos käytät venettäsi vesihiihtoon tai samanlaisiin toimiin. slik som loven tilsier. Ilmoita onnettomuudet. kommer på førersiden av båten når vedkommende vender tilbake for å hjelpe personen med vannskiene. som loven foreskriver. i syne. kun palaat takaisin hiihtäjää auttamaan. Serienummeret er plassert på motoren som vist nedenfor. bør føreren alltid sørge for at en person som eventuelt har falt eller ligger i vannet. Modellangivelse d. Årsmodell c. Rapporter ulykker til de lokale myndigheder. Benyttes båden til vandskiløbning eller en lignende aktivitet. og aldri rygge inntil verken en person på vannski eller noen som oppholder seg i vannet.

15–0.0mm 30 40 22.9mm Champion RA8HC 1.25–0.8 30 40 22.9mm Champion RA8HC 1.9mm Champion RA8HC 1.25–0.15–0.25 mm 0.4 29.25–0.25 mm 0.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.4 40 40 29.35 mm NGK DPR6EA–9 0.15–0.9mm Champion RA8HC 1.4 29.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obm71g obm71c YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT 40 Malli Hevosvoima Kilowatti Täysi kaasu k/min alue Tyhjäkäyntinopeus eteenpäinvaihteella Kaasuttimella varustetut mallit EFI mallit Sylinteriluku Iskutilavuus Sylinterin halkaisija Iskun pituus Venttiilin välys (kylmä) Imuventtiili Poistoventtiili Suositelttu sytytystulppa Kaasuttimella varustetut mallit Sytytystulpan kipinäväli EFI mallit Sytytystulpan kipinäväli oba SPESIFIKASJONER Modelos Effekt HK Effekt kw Maksimal gasshastighet o/min Tomgangshastighet (i gir) Modeller med forgasser EFI–modeller Antall sylindre Slagvolum Sylinderboring Slaglengde Ventilklaring (kald) Inntaksventil Eksosventil Anbefalt tennplugg Modeller med forgasser Tennplugg–gap EFI–modeller Tennplugg–gap obk 30 30 40 30 40 22.8 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.4 29.0mm Ventilspillerum (kold) Indsugningsventil Udstødningsventil Anbefalet tændrør Modeller med karburator Gnistgab EFI modeller Gnistgab 90-10212X20 33 .25–0.25 mm 0. hk Effekt.25 mm 0.0mm 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0. kW Fullgas.35 mm NGK DPR6EA–9 0.0mm ALLMÄN INFORMATION obm71k obm71a GENERELT SPECIFIKATIONER 40 Hestekræfter Kilowatt o/m ved fuld gas Tomgangshastighed i fremadgående gear Modeller med karburator EFI modeller Antal cylindre Stempelvolume Cylinderdiameter Slag SPECIFIKATIONER Modell Effekt.15–0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.35 mm NGK DPR6EA–9 0. r/min Tomgångsvarvtal med ilagd framåtväxel Förgasarmodeller EFI–modeller Antal cylindrar Slagvolym Cylinderlopp Slaglängd Ventilspel (kall) Insugningsventil Avgasventil Rekommenderade tändstift Förgasarmodeller Elektrodavstånd EFI–modeller Elektrodavstånd 30 Modelos 30 30 22.

Körning vid temperaturer under 0°C.3:1 40 Katso osaa Polttoaine Katso osaa Polttoaine 440 ml 710 ml 3. växellåda Oljevolym. växellåda Rekommenderad bensin Rekommenderad olja Smörjoljevolym. vaihdelaatikko 108 mm läpim.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SPESIFIKASJONER (FORTS. gearkasse Motoroliekapacitet Batteriydelse Drift over 0°C Batteri mærkekapacitet Drift under 0°C Amp–timer (At) 30 2.00:1 2. växelhus 83 mm dia. gearkasse Anbefalet benzin Anbefalet olie Smøringskapacitet for gearkassen 83 mm diam.0 L 465 amp ved 05C koldstart eller 350 amp ved Ć185C koldstart 1000 amp ved 05C koldstart eller 750 amp ved Ć185C koldstart 70Ć100 34 90-10212X20 .) Modelos Girutveksling Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Anbefalt bensin Anbefalt olje Girkassens smøringskapasitet Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Girkassens oljekapasitet Batteri Drift over 0 °C Drift under 0 °C Amperetimer (At) obk YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT (JATKUU) 40 Malli Vaihdesuhde 83 mm läpim. växellåda 108 mm dia. gearkasse 108 mm diam.0 L 30 2. motor Batteriklass Körning vid temperaturer över 0°C.3:1 SPECIFIKATIONER (FORTSAT) Modelos Gearforhold 83 mm diam. gearkasse 108 mm diam.3:1 Se Drivstoff Se Drivstoff 440 ml 710 ml 3.3:1 40 Se Bränsle & olja Se Bränsle & olja 440 ml 710 ml 3. vaihdelaatikko Moottoriöljykapasiteetti Akun kapasiteetti Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö yli 0° C Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö alle 0° C Ampeeritunnit (Ah) 30 2. växellåda 108 mm dia.0 L 465 merikäynnistysampeeria tai 350 kylmäkäynnistysampeeria 1000 merikäynnistysampeeria tai 750 kylmäkäynnistysampeeria 70Ć100 465 marinestart ampere (MCA) eller 350 kaldstart ampere (CCA) 1000 marinestart ampere (MCA) eller 750 kaldstart ampere (CCA) 70Ć100 ALLMÄN INFORMATION SPECIFIKATIONER (FORTS) Modell Utväxling 83 mm dia.00:1 2. Amperetimmar (Ah) oba GENERELT 40 30 2.00:1 2. vaihdelaatikko 108 mm läpim.0 L 465 Marinstartsamperer eller 350 kallstartsamperer 1000 Marinstartsamperer eller 750 kallstartsamperer 70Ć100 Se afsnittet Benzin Se afsnittet Benzin 440 ml 710 ml 3.00:1 2. vaihdelaatikko Suositeltava bensiini Suositelttu öljy Vaihdekotelon voiteluainetilavuus 83 mm läpim.

Vetoakselin kotelo 5. Knap til indstilling af gashåndtagets friktion 16. Motorstoppkontakt 15. Spak för styrfriktionsjustering (modeller med rorkultshandtag) 18. Antikavitationsplatta 6. Ohjauskitkan säätövipu (kahvallisissa malleissa) 18. Vaihteistokotelo 12. Vesipumpun ilmaisureikä 4. Tippspärr (Modeller utan Power Trim) 90-10212X20 35 . Gearkasse 12. Tiltstøttepinne 9. Underdeksel 3. Övre motorkåpa 2. Nederste skjold 3. Trimtap 7. Agterspejlsbøjler 10. Sekundær kølevandsindsugning (Standard modeller) 13. Växelhus 12. joissa ei ole PowerTrimmia) ALLMÄN INFORMATION obn21k obn21a GENERELT KOMPONENTIDENTIFIKATION 1. Girhus 12. Reservetiltbryter 8. Växelspak 14.gob22 13 1 7 8 9 2 3 14 15 16 17 18 4 5 10 11 obg 6 obc 12 GENERELLE OPPLYSNINGER 11. Kaasuvivun kitkan säätönuppi 16. Girspak 14. Extra tiltströmbrytare 8. Kippilukon tappi 9. Antiventilationsplade 6. Nødstoppbryter 17. Styrefriktionsjusteringsknap (modeller med styrehåndtag) 18. Akterspeilbraketter 10. Yläkoppa 2. Nödstoppskontakt 17. Kippilukon vipu (Mallit. Moottorin katkaisin 15. Riggvinkelpinne 9. Hätäkatkaisin 17. Sekundært kjølevannsinntak (standardmodeller) 13. Antiventilasjonsplate 6. Alakoppa 3. Nødstopkontakt 17. Antikavitaatiolevy 6. Vandpumpeinspektionshul 4. Stoppknapp 15. Kjølevannskontroll 4. Tiltlåsespak (Modeller uten powertrim) YLEISTIETOA obn21c obn21g BESTANDDELER 1. Toissijainen jäähdytysveden otto (vakiomallit) 13. Justering av gasfriktion 16. Trimroder 7. Drevakselhus 5. Motorstamme 5. Toppdeksel 2. Hål för vattenpumpens skvallerstråle 4. Vaihdekahva 14. Drivaxelhus 5. Motor stopkontakt 15. Trimror 7. Primært kjølevannsinntak obk MOOTTORIN OSAT 1. Undre motorkåpa 3. Ekstra tiltknap 8. Peräpeilin kiinnikkeet 10. Justeringsknott for styrefriksjon (Modeller med rorpinne) 18. Primärt kylvattenintag 11. Upphängningsbyglar 10. Tiltlåsearm (Modeller uden Power Trim) ÖVERSIKTSBILD ÖVER KOMPONENTERNA 1. Justeringsknott for gassfriksjon 16. Ensisijainen jäähdytysveden otto oba 11. Skiftehåndtag 14. Topdæksel 2. Sekundärt kylvattenintag (standardmodeller) 13. Trimmilevy 7. Varakallistuskytkin 8. Tiltstøttepind 9. Primær kølevandsindsugning 11.

että myyntiliike asentaa perämoottorisi ja siihen liittyvät lisälaitteet. Vi anbefaler stærkt. skal den monteres ordentligt ved brug af nødvendigt monteringsmateriel. är det noga att du följer anvisningarna i monteringshandboken som medföljer utombordaren. R/N 812432A4 (extra utr. død eller skade på utstyret. Skub to bolte gennem det øverste hulpar og to gennem det nederste hulpar. som vist. se on asennettava oikein käyttäen kuvassa esitettyjä kiinnitysosia. Mallit. Modeller med hekkfestetvinger Utenbordsmotoren må festes til hekken på én av to måter: ENTEN med festetvinger (a) og de to monteringsboltene og låsemutrene (b) som følger med. 812432A4 (c). som måler 1/2 tomme i diameter. Om motorn inte sitter fast ordentligt kan den släppa från akterspegeln och förorsaka allvarliga personskador. død eller beskadigelse af ejendom kan ske. Modeller med klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 2 36 90-10212X20 . Hvis du selv vil montere påhængsmotoren. kuoleman tai omaisuusvahinkoa. følg da vejledningerne i Monteringshåndbogen. Perämoottori tulee kiinnittää peräpeiliin perämoottorin mukana tulevalla neljällä puolentuuman läpimittaisella kiinnityspultilla ja lukkomuttereilla. Vi rekommenderar starkt att du låter återförsäljaren ombesörja monteringen av utombordaren och dess tillbehör. hvorved alvorlig kvæstelse. så man er sikker på. mikä voi aiheuttaa vakavan vamman. seurauksena saattaa olla sen irtautuminen veneen peräpeilistä. kan dette medføre. slik som vist på illustrasjonen. dödsolyckor och skador på utrustning. noudata sen mukana saamasi perämoottorin asennuskäsikirjan antamia ohjeita. (Två bultar i de övre hålen och två bultar i de undre hålen). Ellei perämoottoria kiinnitetä kunnolla. som igjen kan føre til alvorlig personskade. at den slynges af bådens hækbjælke. ELLER med festetvinger (a) og Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. som følger med utenbordsmotoren. joissa on peräpeilin tuen kiristysruuvit 2 2 Perämoottori on kiinnitettävä peräpeiliin yhdellä kahdesta tavasta: JOKO kiristysruuveilla (a) ja kahdella mukana seuraavalla kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (b). Påhængsmotoren skal fastspændes til hækbjælken ved ENTEN at benytte de medleverede klemmeskruer (a) og to monteringsbolte og låsemøtrikker (b). Modeller uden klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 1 Modeller med tvingskruvar Påhængsmotoren skal fastgøres til hækbjælken med de fire medleverede 1/2-tommers monteringsbolte og låsemøtrikker. Aseta kaksi pulttia ylempiin reikiin ja kaksi pulttia alempiin reikiin. at den er installeret ordentligt og skaffer god ydelse. Oikean asennuksen ja hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi on erittäin suositeltavaa. at din forhandler monterer påhængsmotoren og modsvarende tilbehør. måste den vara ordentligt monterad med fästanordningar. Modeller uten hekkfestetvinger Mallit ilman peräpeilin tuen kiristysruuveja 1 1 Utenbordsmotoren må festes til hekken med de fire monteringsboltene.). 812432A4 (c). MONTERING oca12g MONTERING AV UTENBORDSMOTOREN ADVARSEL Før utenbordsmotoren tas i bruk. ock oca INSTALLATION oca12k MONTERING oca12a MONTERING AV UTBORDAREN VARNING Innan utombordaren används. der leveres sammen med påhængsmotoren. ELLER med tvingskruvarna (a) och Quicksilver eller Mercury Precision Parts fästsats för utombordare (c). ELLER ved hjælp af klemmeskruerne (a) og valgfri Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit nr. Modeller utan tvingskruvar 1 Utombordaren måste säkras i aktern med de fyra 1/2” fästbultar och låsmuttrar som medföljer. Følg anvisningene i utenbordsmotorens monteringsanvisninger. hvis du monterer utenbordsmotoren selv. Hvis påhængsmotoren monteres forkert. enl. MONTERING AF PÅHÆNGSMOTOR ADVARSEL Før påhængsmotoren betjenes. må den monteres på riktig måte med anbefalte monteringsdeler. 812432A4 (c). Hvis utenbordsmotoren ikke festes riktig.goc10 a a b 1 ocg 2 occ oca12c c ASENNUS PERÄMOOTTORIN ASENNUS VAROITUS Ennen kuin perämoottoria käytetään. Om du monterar motorn själv. Jos itse asennat perämoottorisi. Monter to bolter gjennom de øverste hullene og to bolter gjennom de nederste hullene. kan dette føre til at utenbordsmotoren løsner fra båthekken. som er et ekstrautstyr. 2 Utombordaren måste säkras i aktern på ett av följande två sätt: ANTINGEN med tvingskruvarna (a) och två av de fästbultar och låsmuttrar (b) som medföljer. samt låsemutrene (inkludert). TAI kiristysruuveilla (a) ja lisävarusteena saatavalla Quicksilver tai Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. bilderna. Vi anbefaler på det sterkeste at forhandleren monterer utenbordsmotoren og tilhørende tilleggsutstyr for å sikre forsvarlig montering og best ytelse.

Om ändrade förhållanden leder till att varvtalet sjunker under det rekommenderade omfånget (t ex varmare eller fuktigare väder. voi johtaa kytkimen kolinaan. VALG AV PROPELL Velg en propell som gjør at motoren kan kjøres i øvre halvdel av anbefalt turtallsområde ved full hastighet på motoren med normal last for best ytelse fra utenbordsmotor/båt (se SPESIFIKASJONER). Brug af andre propeller. oca INSTALLATION ocb2k VAL AV PROPELLER För att din utombordar/båtkombination skall få bästa möjliga prestanda skall du välja en propeller som gör att din motor kan arbeta inom den övre hälften av det rekommenderade fullgasomfånget. sejlads i højere liggende områder. Detta varvtalsomfång möjliggör bättre acceleration samtidigt som du kan hålla maximal hastighet. ock POTKURIVAATIMUKSET – 40 HV BIGFOOT-MALLIT 40 hv Bigfoot–malleissa on käytettävä erityisesti suunniteltuja kuminapapotkureita vaihteistokotelon kytkimen kolinan esiintymisen vähentämiseksi ja vaimentamiseksi. kan resultere i koblingsraslen. Hvis endring av forholdene fører til at turtallet synker under anbefalt område (slik som varmere og fuktigere vær. selv om dette verken påvirker ytelsen eller holdbarheten. Jos kierrosnopeus laskee suositellun alueen alapuolelle olosuhteissa tapahtuneen muutoksen johdosta (esim. Målingen foretages med motoren trimmet ud i en balanceret styretilstand (styreindsatsen skal være ens i begge retninger) uden at foråsrage at propellen “trækker sig løs”. Om andra propellrar används. kan de orsaka skrammel. Dette turtallsområdet gir bedre akselerasjon samtidig som båten opprettholder maksimal hastighet. KRAV PÅ PROPELLER FÖR – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modellerna behöver speciella propellrar med gumminav för att minska förekomst och omfattning på skrammel i växellådan. med motorn uttrimmad till ett balanserat styrläge (samma kraft för styrning i bägge riktningarna). utan att propellern “rusar iväg”. der med normal last (se afsnittet. veneen kuormituksen lisäys tai veneen pohjan/vaihteistokotelon likaantuminen). hvis skiftende forhold (så som varmere og fugtigere vejr. Tarkasta täyskaasun kierrosnopeus tarkan takometrin avulla. KRAV TIL PROPELL – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modeller krever bruk av spesialkonstruerte propeller med gumminav for å redusere både forekomstene og styrken på koplingsskrangling i girkassen. korkeammilla paikoilla ajo. samalla kun se säilyttää veneen huippunopeuden.goc11 ocg ocxc MONTERING ocb2g ocb2c ASENNUS POTKURIN VALINTA Saavuttaaksesi parhaan kokonaissuorituskyvyn perämoottorisi ja veneesi yhdistelmästä valitse potkuri. MONTERING ocb2a PROPELVALG Påhængsmotor/båd kombinationen giver den bedste ydeevne. kan rengöring eller byte av propeller fordras för att bibehålla motorns prestanda och livslängd. joka sallii moottorin käydä suositellun täyskaasun kierrosnopeusalueen puolivälin yläpuolella veneen ollessa normaalilastissa (katso osaa Tekniset tiedot). kan det være nødvendig å skifte propell eller foreta rengjøring for å opprettholde utenbordsmotorens ytelse og varighet.. Kontrollera fullgasvarvtalet med hjälp av en exakt varvräknare. Kontroller turtallet ved full gass med et nøyaktig takometer. at motorens o/m falder til under det anbefalede interval. vilket i och för sig inte nedsätter växellådans prestanda eller livslängd. kun moottori on trimmattu ulos ohjauksen tasapainotilaan (ohjaamiseen tarvittava voima on yhtä suurin kumpaankin suuntaan) siten. mens motoren er trimmet ut til balansestyring (styrekraften er lik i begge retninger) uten at dette får propellen til å løsne. øget last eller en snavset bund/gearkasse) bevirker. bruk i høyereliggende strøk. vaikka se ei varsinaisesti haittaisi suoritusta tai kestävyyttä . mer last i båten eller en tilgrodd båtbunn/girhus). Benyt et præcist takometer til måling af o/m ved fuld gas. ökad last i båten eller smuts på botten/undre växelhus). selvom det ikke har nogen skadelig indvirkning på præstation eller holdbarhed. när båten är normalt belastad (se Specifikationer). Tämä kierrosnopeusalue mahdollistaa paremman kiihtyvyyden. Muiden potkureiden käyttö. Det kan være nødvendigt at skifte propel eller at rengøre den. användning på högre höjd över havet. että potkuri ei sen johdosta “ryntää”. mens den maksimale fart holdes. 90-10212X20 37 . I dette RPM-interval kan båden accelerere bedre. Specifikationer) kører i den øvre halvdel af det anbefalede o/m ved fuld gas. for at bevare ydeevnen og sikre påhængsmotorens holdbarhed. PROPELKRAV – 40 HK BIGFOOT MODELLER 40 Hk Bigfoot modeller kræver brug af specielt konstruerede propelnav af gummi for at reducere både muligheden for og alvorligheden af koblingsraslen i gearkassen. entistä lämpimämpi ja kosteampi sää. potkurin vaihto tai puhdistus saattaa tulla tarpeelliseksi suorituskyvyn säilyttämiseksi ja perämoottorin kestävyyden varmistamiseksi. Bruk av andre propeller kan gi koplingsskrangling. hvis du vælger en skrue.

Der kræves muligvis yderligere afstand til vejbanen. indkørsler og hvis påhængsvognen hopper op og ned under kørslen. i oppkjørsler og hvis båthengeren fjærer. Hvis der kræves yderligere afstand til vejbanen. Dette forhindrer propellen i frit at dreje rundt. Perämoottorin kallistuksen tukivartta ei ole tarkoitettu perämoottorin kannattamiseen sitä perävaunulla kuljetettaessa. Tämä estää potkuria pyörimästä vapaasti. Ytterligere klaring kan være nødvendig over jernbaneoverganger. Paikallinen myyntiliike voi suositella. Detta hindrar propellern från att rotera fritt. VIKTIGT: Förlita dig inte på att Powertrim/tiltsystemet eller tiltstödspaken skall ge tillräcklig markfrigång. Tiltstøtten er ikke ment som en støtte for utenbordsmotoren under transport. TRANSPORTERING odc1a TRANSPORTERING AF BÅD OG PÅHÆNGSMOTOR MED TRAILER Transport af din båd med trailer bør ske med påhængsmotoren tiltet ned (lodret driftsposition). må utenbordsmotoren tiltes til opp-stilling ved hjelp av et ekstra støtteutstyr. Den lokale forhandler giver gerne nærmere forklaringer herom. Sett utenbordsmotoren i forovergir. Sæt påhængsmotoren i fremadgående gear.god9 odg odc TRANSPORT odc1g odc1c KULJETUS VENEEN/PERÄMOOTTORIN KULJETTAMINEN PERÄVAUNULLA Kuljettaessasi venettäsi perävaunulla pidä perämoottori alas kallistettuna (pystysuorassa ajoasennossa). ajoteiden ja perävaunun hyppimisen vuoksi. skal påhængsmotoren vippes opad med støttetilbehøret opad. odk TRANSPORT odc1k TRAILERTRANSPORT AV BÅTEN/UTOMBORDAREN Vid trailertransport av båten ska motorn vara nedtiltad (vertikalt körläge). Be den lokala återförsäljaren om råd. Motorns tiltstödspak är inte avsedd att hålla motorn i läge under transport. oda TRANSPORT AV BÅT/MOTOR Transporter båten med utenbordsmotoren tiltet ned (vertikal driftsposisjon). ved jernbaneoverskæringer. VIKTIG: stol ikke på at power trim-/tiltsystemet eller tiltstøtten gir nok klaring til bakken under transport. Ytterligare spel kan behövas vid järnvägskorsningar. TÄRKEÄÄ: Älä turvaudu koneelliseen trimmaus/kallistusjärjestelmään tai kallistuksen tukivarteen perävaunulla kuljettamisessa tarvittavan sopivan maavaran ylläpitämiseksi. Jos tarvitaan lisää maavaraa. Lägg i framåtväxeln. Påhængsmotorens tiltstøttearm er ikke beregnet til at støtte påhængsmotoren under kørsel med trailer. perämoottori on kallistettava ylöspäin käyttäen perämoottoriin lisävarusteena saatavaa tukilaitetta. Lisää maavaraa voidaan tarvita rautatieylikäytävien. Ta kontakt med nærmeste forhandler. VIGTIGT: Vær ikke afhængig af trim/tiltsystemet eller tiltstøttearmen til at bevare korrekt afstand til vejbanen under kørsel med trailer. Om det krävs ytterligare markfrigång måste utombordsmotorn tiltas upp med ett extra stöd. på uppfarter och om lastvagnen fjädrar. 38 90-10212X20 . Aseta perämoottorin vaihde eteenpäinvaihteelle. Hvis det er nødvendig med ytterligere klaring til bakken. Dette forhindrer at propellen spinner fritt.

1 BRÄNSLETANKAR MED AUTOMATISK AVLUFTNING Luk benzintankens luftudluftning når tanken transporteres. Installér bindselshætten (a) over benzinslangens forbindelsesstamme (b). 2 3 Koppla bort den utvändiga bränsleledningen från tanken. 1 DRIVSTOFFTANK MED AUTOMATISK UTLUFTING Sulje polttoainesäiliön ilmanpoistoreikä kuljetuksen ajaksi. og som følge heraf udsivning af benzin og dampe. Følg anvisningene for transport av bærbar drivstofftank. vilket möjliggör att ångorna kan läcka ur. slik at drivstoff og dunster kan sive ut. Detta förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. Montera locket (a). Kobl den fjerne benzinslange fra tanken. Transporter drivstofftanken på et godt ventilert sted og i god avstand fra åpen ild eller gnister. Kuljeta polttoainesäiliötä hyvin tuuletetulla alueella. Monter en klemme (a) over koblingsdelen for drivstoffslagen (b). Tämä estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. Tämä estää liitinvarren tahattoman sisäänpainamisen ja höyryjen ulospääsyn. Dette stenger lufteventilen og forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. Transportér benzintanken i et velventileret område væk fra åbne flammer eller gnister. TANKTYPE TIL AUTOMATISK UDLUFTNING AF BENZIN 2 3 VARNING Undvik allvarlig personskada eller död pga bensineldsvåda eller explosion.god19 b F a 1 odg 2-3 odc TRANSPORT odh1g odh1c KULJETUS KANNETTAVIEN POLTTOAINESÄILIÖIDEN KULJETUS KÄSIN TOIMIVALLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ TRANSPORT AV BÆRBARE DRIVSTOFFTANKER DRIVSTOFFTANK MED MANUELL UTLUFTING 1 Lukk lufteventilen på drivstofftanken under transport av tanken. som är fäst på tanken. Dette vil forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. på bränsleslangens anslutningsarm (b). Detta förhindrar att armen oavsiktligt trycks in. Följ transportinstruktionerna för bärbara bränsletankar. Følg transportinstruktionerne for den bærbare benzintank. Dette vil beskytte forbindelsesstammen mod tilfældig indskubning. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af benzinbrand eller eksplosion. jolla ei ole avotulta eikä kipinöitä. oda TRANSPORT odh1k TRANSPORT AV BÄRBARA BRÄNSLETANKAR BRÄNSLETANKAR MED MANUELL AVLUFTNING TRANSPORTERING odh1a TRANSPORTERING AF BÆRBARE BENZINTANKE TANKTYPE TIL MANUEL UDLUFTNING AF BENZIN 1 Stäng bränsletankens avluftningshål under transport. Detta sluter till avluftningshålet och förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. 2 3 Koble den separate drivstoffslangen fra tanken. Transporten bör bra ske på ett område där det inte finns öppen eld eller gnistor. Tämä ilmanpoistoaukon ja estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. VAROITUS Vältä bensiinitulen tai räjähdyksen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Dette forhindrer at koblingsdelen for drivstoffslangen blir skjøvet inn ved en feiltakelse. Dette forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. 90-10212X20 39 . sulkee ADVARSEL Unngå alvorlig personskade og dødsfall som følge av bensinbrann eller eksplosjon. odk Asenna säiliöön kiinnitetty kansi (a) polttoaineletkun liittimen varteen (b). Dette vil lukke luftudluftningen og forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. AUTOMAATTISELLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ 2 3 Kytke ulkopuolinen polttoainejohto irti säiliöstä. Noudata kannettavan polttoainesäiliön kuljetusohjeita.

som indeholder benzinindsprøjtningsrenser. på grund af de virkninger alkohol kan have på brændstofsystemet. En del av dessa skadliga resultat uppstår pga att alkoholhaltig bensin har en tendens att absorbera fuktighet ur luften. eftersom alkoholen kan ha negativ effekt på bränslesystemet. • Elastomeerien ja muoviosien huononemista. som indeholder alkohol. Alkoholipitoinen bensiini voi aiheuttaa seuraavia ongelmia perämoottorissa ja polttoainejärjestelmässä: • Metalliosien korroosiota. Alkoholholdig benzin Vi anbefaler ikke brug af benzin. En vanlig bensin som innehåller insprutarrengörare rekommenderas för ökad rengöring i motorn. som fører til en fase av vann og alkohol som skiller seg fra bensinen i drivstofftanken. Generellt gäller dock att om enbart bränsle med alkohol finns tillgängligt. Vi anbefaler brug af mellem-oktantal benzin med benzinindsprøjtningsrenser for at øge motorens interne renlighed. • Käynnistys. jossa alkoholi erottuu bensiinistä polttoainesäiliössä. International Brug et kendt mærke af blyfri benzin til biler med en minimum listet oktanklassificering på 90RON. 40 90-10212X20 . • Nedbryting av elastomer og deler av plast. • Nedbrytning av plastdelar. som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning. • Bränslelås eller brist på bränsle i bensinledningen. • Vanskeligheter med starting og kjøring. må den som regel ikke indeholde mere end 10% ethanol eller 5% methanol. vilket kan resultera en kombination av vatten och alkohol som separerar från bensinen i bränsletanken. Blybensin kan brukes på steder der blyfri bensin ikke kan skaffes. oeb6a BRÆNDSTOF OG OLIE BENZINANBEFALINGER USA og Canada Benyt blyfri benzin af et kendt mærke med et oktantal på mindst 87. Noen av disse ugunstige effektene kommer av at alkoholholdig bensin har en tendens til å absorbere fuktighet fra luften. Alkoholholdig benzin kan skabe følgende problemer i påhængsmotoren og brændstofsystemet: • Tæring af metaldele. dannes. De ugunstige effektene av alkohol er mer alvorlige med metanol. Alkoholens negative virkninger øges ved tilstedeværelsen af methanol. visuelt kontrolleres for brændstoflækager eller abnormaliteter. Om alkoholhaltig bensin används. Lyijypitoista bensiiniä ei suositella. Hvis benzin. och att ett vattenavskiljande filter installeras. tarkista polttoainejärjestelmä useammin. • Ilmalukon tai polttoaineen puutteen. får det inte innehålla mer än 10 % etanol eller 5 % metanol.ja käyntivaikeuksia. Alkoholholdig bensin kan forårsake følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet: • Korrosjon på metalldeler. eller om du misstänker att bensinen innehåller alkohol. Alkoholholdig bensin Vi anbefaler ikke bruk av alkoholholdig bensin på grunn av eventuelle ugunstige innvirkninger som alkoholen kan ha på drivstoffsystemet. der adskilles fra benzinen inde i brændstoftanken. öka inspektioner med bränslesystemet och kontrollera visuellt om bränsleläckage eller avvikelser förekommer. Jos käytetään alkoholipitoista bensiiniä. skal inspektionen af brændstofsystemet udvides. foretrækkes for yderlig intern motorrenlighed. som inneholder minst 87 oktan. Blyholdigt benzin anbefales ikke. er å anbefale for å holde motoren renere invendig. • Slitage och skada på invändiga motordelar. oea BRÄNSLE & OLJA oeb6k BRÄNSLEREKOMMENDATIONER USA och Canada Använd ett välkänt märke av vanlig blyfri bensin med min. Blyhaltig benzin rekommenderas inte. Alkoholin haittavaikutukset ovat vakavampia metanolissa ja pahenevat alkoholipitoisuuden lisääntyessä. ettei esiinny polttoainevuotoa tai mitään muuta poikkeavaa. Bensin som inneholder rensemidler for bensininnsprøytning. Blyhaltig bensin kan användas om blyfri bensin inte finns tillgänglig. Nogle af disse negative virkninger skyldes tilbøjeligheden af alkohol til at absorbere luftens fugtighed. • Sisäisten moottorin osien kulumista ja vahinkoa. joka sisältää polttoaineruiskun puhdistusainetta moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi. og tilføjelsen af et brændstofsfilter med vandudskillelse anbefales. eller hvis det er mistanke om at bensinen inneholder alkohol. Alkohol i bensin Vi rekommenderar inte användandet av bensin som innehåller alkohol. og i tillegg anbefales bruk av et vannutskillende drivstoffilter. Hvis det benyttes alkoholholdig bensin. Bensin som innehåller alkohol kan orsaka följande problem för din utombordsmotor och bränslesystem: • Korrosion av metalldelar.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oeb6g oeb6c POLTTOAINE & ÖLJY BENSIINISUOSITUKSET Yhdysvallat ja Kanada Käytä tunnettua tavallista lyijytöntä bensiiniä. • Start och körsvårigheter. undersøk drivstoffsystemet oftere. Suosittelemme keskilaatuista autobensiiniä. og se etter om det forekommer oljelekkasjer eller andre unormale tilstander. jonka oktaaniluku on vähintään 90RON. Parhaan moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi suosittelemme polttoainesuihkutuksen puhdistusainetta sisältävää autobensiiniä. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. tarkistaen silmämääräisesti. tai jos epäilet. Vi rekommenderar vanlig bensin med insprutar rengörare för ökad rengöring i motorn. er den eneste tilgængelige benzintype. og i øvrigt med stigende alkoholindhold. Jotkut näistä haitallisista vaikutteista johtuvat alkoholipitoisen bensiinin pyrkimyksestä imeä kosteutta ilmasta. oek Alkoholi bensiinissä Emme suosittele alkoholia sisältävän bensiinin käyttöä. Den skadliga inverkan av alkohol är mer allvarlig med metanol och blir värre med ökande alkoholhalt. Benzin. sen lisäksi suositamme polttoaineen vedenerotussuodattimen käyttöä. johtuen alkoholin mahdollisista haittavaikutuksista polttoainejärjestelmälle. 87 oktan. • Slitasje og skade på interne deler i motoren. hvor blyfri benzin ikke er tilgængelig. er å anbefale for å holde motoren renere innvendig. ANBEFALT BENSIN USA og Canada Bruk vanlig. og forverres ved øk alkoholinnhold. että bensiinissä on alkoholia. Hvis alkoholholdig benzin benyttes eller der er mistanke om tilstedeværelsen af alkohol i benzinen. Muut maat Käytä tunnettua merkkiä olevaa lyijytöntä autobensiiniä. joilla lyijytöntä bensiiniä ei ole saatavilla. • Kondens eller kvelning av motoren. että jos ainoastaan alkoholia sisältävää bensiiniä on saatavana. Lyijypitoinen bensiini on hyväksyttävää alueilla. • Slid og beskadigelse af indre maskindele. Hvis derimot bare alkoholholdig bensin er tilgjengelig. Internasjonalt Bruk vanlig. • Damplås eller for ringe brændstoftilførsel. Yleisenä ohjeena voidaan sanoa. se ei saa sisältää enemmän kuin 10% etanolia tai 5% metanolia. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. Blyholdig benzin accepteres i områder. kan den ikke inneholde mer enn 10 % etanol eller 5 % metanol. mikä johtaa vaiheeseen. som inneholder minst 90RON. hvorved en vand/alkohol-fase. Internationellt Använd ett känt märke av blyfri bensin med ett oktantal på minst 90RON. jolla on mimimi oktaaniluku 87. Blybensin anbefales ikke. • Nedbrydning af elastomerer og plastikdele. • Start og driftsvanskeligheder. En middels grad av blyfri bensin for biler. som indeholder alkohol.

Stäng alltid av motorn vid tankning. Fyll drivstofftanker utendørs. Fyll inte på bränsletanken helt. om tanken är full. Ota siirrettävät polttoainesäiliöt pois veneestä niiden uudelleen täyttämistä varten. mens brændstof påfyldes. Sammuta aina moottori ennen säiliöiden uudelleen täyttämistä. La ca. Ta bærbare tanker ut av båten når de skal fylles. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. BRÆNDSTOF OG OLIE oee8a PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOFTANK ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død fra en benzinbrand eller -eksplosion. Tag altid bærbare brændstoftanke ud af båden. kipinöistä ja avotulesta. 10% af tanken være tom. FYLLING AV BENSINTANKEN ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av bensinbrann eller eksplosjon. eller tillåt öppen låga eller gnistor där du fyller på bränsle. Fyld ikke benzintankene helt. kan benzin sive ud. Fyll ikke drivstofftanken helt full. ryg IKKE og tillad ikke åben ild eller gnister. langt unna varme. Avlägsna bärbara tankar från båten före bränslepåfyllning. Placering af bærbar benzintank i båden Placér benzintanken i båden således at tankudluftningen vil forblive højere end benzinstanden i tanken under normale bådbetjeningstilstande. och rök INTE. slik at tankventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tanken under normale forhold. oek Kannettavan polttoainesäiliön sijoittaminen veneeseen Aseta polttoainesäiliö veneeseen siten. Placering av bärbar bränsletank i båten Placera bränsletanken i båten så att tankens avluftningshål är på högre nivå än bränslenivån i tanken under normala körförhållanden. og kan lekke under trykk hvis tanken er fylt helt opp. Drivstoffvolumet utvider seg når temperaturen stiger. gnister og åben ild. Stands altid motoren før tankene fyldes. Tanka utomhus och inte i närheten av hetta. missä täytät polttoainesäiliöitä. Plassering av bærbar drivstofftank i båten Plasser drivstofftanken i båten. Stands altid motoren. että säiliön venttiili on korkeammalla kuin säiliön polttoainetaso normaaleissa ajo–olosuhteissa. Lad ca. Älä täytä polttoainesäiliöitä täysin. når de skal fyldes. Lämna ca 10% av tanken ofylld. Påfyldning af brændstof skal foregå udendørs . 10% av tankvolumet gjenstå. gnistkilder og åpen ild. Jätä se noin 10% alle täyden tilavuuden. Stopp alltid motoren og pass på at INGEN røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin. oea BRÄNSLE & OLJA oee8k PÅFYLLNING AV BRÄNSLE VARNING Undvik allvarliga personskador och dödsolyckor orsakade av brinnande eller exploderande bensin. Stäng alltid av motorn.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oee8g oee8c POLTTOAINE & ÖLJY POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Täytä polttoainesäiliöt ulkona kaukana lämmityslaitteesta. Bränsle expanderar när temperaturen höjs och kan läcka under tryck. Da benzin udvider sig ved stigende temperatur. Stopp alltid motoren før tankene fylles. hvis tanken er helt fyldt. gnistor och öppen eld. Polttoainetilavuus laajenee lämpötilan noustessa ja polttoaine voi vuotaa paineen alaisena säiliön ollessa täynnä.væk fra varme. 90-10212X20 41 .

jotka on tarkoitettu nelitahtisille perämoottoreille tai nelitahtista venekäyttöön tarkoitettua moottoriöljyä. ANBEFALT MOTOROLJE Bruk bare firetaktsolje for utenbordsmotorer eller firetakts båtmotorolje av typen Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants. jonka viskositeetti on sopiva alueesi odotetulle lämpötilalle (ks. SG. skall du använda en 4–takts motorolja av hög kvalitet. CD. SG. er det greit å bruke en firetakts motorolje av god kvalitet. CDII. CD. Anbefalet SAE (Society of Automotive Engineers) viskositet for motorolie. som er garanteret at være i overensstemmelse med eller overstige alle enkelte eller en kombination af følgende American Petroleum Institute (API) serviceklassificeringer SH. SAE 25W–40 viskositeetin öljyä voidaan käyttää yli 4°C lämpötiloissa. Hvis smøremidlet ikke kan anskaffes. Mikäli sitä ei ole saatavissa. SAE 25W–40 viskositets olja kan användas vid alla temperaturer över 4°C. käytä hyvänlaatuista nelitahtista moottoriöljyä. CE. CF–4. yllä olevaa taulukkoa). Om ingen av dessa oljor finns tillgänglig. som minst uppfyller kraven i var och en. 42 90-10212X20 . kan en 4–cyklus motorolie af høj kvalitet bruges. CE. CD. CDII. CF–4. CDII for American Petroleum Institute (API). Hvis riktig type ikke kan skaffes. SF. joka on vahvistettu täyttämään tai ylittämään jokin tai kaikki seuraavista American Petroleum Institute:n (API) huoltoluokitteluista SH. • • SAE 10W–30 viskositet olie anbefales til brug ved alle temperaturforhold. CDII.goe2 F° +100 +80 +60 +40 +20 0 C° +38 +27 +16 +4 –7 –18 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oej2g oej2c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYSUOSITUKSET Käytä Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants voiteluöljyjä. CF–4. REKOMMENDERAD MOTOROLJA Använd Quicksilver eller Mercury ”Precision Lubricants” 4–takts motorolja eller 4–takts marina motorolja. SG. med rätt viskositet för den temperatur som förväntas där du befinner dig (konsultera tabellen ovan). CE. CD. eller i en kombination av följande API–klasser (American Petroleum Institute): SH. Rekommenderad SAE–viskositet för motorolja • • SAE 10W–30 viskositets olja rekommenderas för användning vid alla temperaturer. SG. BRÄNSLE & OLJA oej2k oej2a BRÆNDSTOF OG OLIE ANBEFALET MOTOROLIE Brug Quicksilver eller Mercury Precision smøremidlers 4–slags påhængsmotorolie eller 4–cyklus marine motorolie med den korrekte viskositet til de forventede temperaturforhold i det aktuelle område (se diagrammet ovenfor). Anbefalt Sae–viskositet For Motorolje • Olje med SAE 10W–30 viskositet anbefales til bruk ved alle temperaturer . CE. • oek Suositeltu moottoriöljyn SAE–viskositeetti • • oea Olje med SAE 25W–40 viskositet kan brukes ved temperaturer over 4° C SAE 10W–30 viskositeetin öljyä suositellaan käytettäväksi kaikissa lämpötiloissa. SF. SAE 25W–40 viskositet olie kan bruges ved temperaturer over 4°C. SF. med riktig viskositet i forhold til forventet temperatur i det aktuelle området (se diagrammet nedenfor). CF–4. som er sertifisert til å imøtekomme eller overstige én enkelt eller en kombinasjon av serviceklassifikasjonene SH. SF.

Lossa handtaget uppåt och drag ut mätstickan (a). Sørg for at påhængsmotoren er opretstående (ikke vippet). Sett på oljelokket. Om något av dessa tillstånd noteras. skall locket (b) avlägsnas och olja fyllas på till den övre nivån (men inte högre). skall återförsäljaren se över motorn. 4 oek Vedä öljytikku takaisin ulos ja tarkkaile öljyntasoa. Skruva sedan tillbaka påfyllningslocket ordentligt för hand. Fjern topdækslet. 4 90-10212X20 43 . VIKTIGT: Kontrollera om oljan verkar förorenad. Aftør den med en ren klud eller et håndklæde og skub den hele vejen ind igen. BRÄNSLE & OLJA oen1k oea KONTROLL OCH PÅFYLLNING AV MOTOROLJA VIKTIGT: Fyll inte på för mycket. Drag ut mätstickan igen och kontrollera oljenivån. og sett den helt ned i røret igjen. Hvis forurenet olie bemærkes. Olje som er blandet med drivstoff. Torka av den med en ren trasa. polttoaineen saastuttamassa öljyssä on voimakas polttoaineen haju. poista öljyntäyttöputken kansi (b) ja täytä suositetulla öljyllä ylempään öljytasoon (mutta ei sen yli). jotta öljytikku lukittuu paikoilleen. 4 Työnnä öljytikku takaisin sisään koko matkan. Varmista. Forhandleren bør undersøke motoren hvis oljen er forurenset. til man når (men ikke overgår) den højeste oliestand. Træk målepinden ud igen og iagttag oliestanden. Olje som er blandet med vann. 1 2 3 Slå av motoren. Olja som blandats med vatten får en mjölkliknande konsistens. medan olja som blandats med bränsle. Skru oliepåfyldningsdækslet på igen og fastspænd det stramt med hånden. Kontroller at utenbordsmotoren er i oppreist stilling (ikke tiltet) når oljen sjekkes. 1 2 3 Pysäytä moottori. och tryck in den så långt det går igen. og les av oljenivået. VIGTIGT: Undersøg om olien er forurenet. säkra handtaget så att mätstickan hålls på plats. SJEKKE OG FYLLE PÅ MOTOROLJE VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Försäkra dig om att utombordsmotorn är upprätt (ej lutad) när oljan kontrolleras. Vipp hendelen opp. 1 2 3 Sluk motoren. Pyyhi se puhtaalla räsyllä tai pyyhkeellä ja pane takaisin sisään koko matkan. Aseta perämoottori pystysuoraan toiminta-asentoon ja poista yläsuojus. lad motoren blive undersøgt af din forhandler. Nosta kädensija ylös ja vedä öljytason mittatikku (a) ulos. pane sitten kahva takaisin alas. Tørk den en ren fille eller klut. Avlägsna motorkåpan. Veden saastuttama öljy on sameanväristä. Skyv peilestaven helt inn i røret.goe6 b a 1-4 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oen1g oen1c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYN TARKISTUS JA LISÄYS TÄRKEÄÄ: Älä täytä liikaa. og trekk ut peilepinnen (a). Trekk ut peilepinnen igjen. on annettava myyjäliikkeen tarkastaa moottori. med rekommenderad motorolja. Vid påfyllning. får en kraftig bränslelukt. Ta av toppdekselet. 1 2 3 Stäng av motorn. Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. når oliestanden kontrolleres. og vipp deretter hendelen ned for å låse peilestaven på plass. VIKTIG: Undersøk om oljen er forurenset. har en melkeaktig farge. Jos öljyntaso on alhainen. 4 För in mätstickan helt. Hvis oljenivået er lavt. että perämoottori on pystysuorassa asennossa (ei kallistettuna). Jos havaitaan öljyn saastutusta. TÄRKEÄÄ: Tarkasta. skrur du av oljelokket (b) og fyller på anbefalt olje opp til (men ikke over) det øvre merket. Asenna öljyntäyttöputken kansi ja kiristä kunnolla käsin. Skub målepinden helt ind igen. vip derefter håndgrebet ned for at fastlåse målepinden. og skru det godt til for hånd. fjern oliepåfyldningsdækslet (b) og påfyld med anbefalet olie. Hvis oliestanden er lav. lukter sterkt av drivstoff. Olie indeholdende vand har en mælkeagtig farve. oen1a BRÆNDSTOF OG OLIE KONTROLLÉR OG PÅFYLD MOTOROLIE VIGTIGT: Undgå at overfylde. olie indeholdende benzin har en stærk benzinlugt. Placera utombordsmotorn i upprätt läge. kun tarkastat öljyn. Sett utenbordsmotoren i vertikal driftsstilling. Vip håndgrebet op og træk målepinden ud (a). ettei öljy ole saastunutta.

Se Start af motoren i afsnittet Betjening. Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. bak. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reglagehandtag – Framåt. Neutral. Nødstoppline – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. että ohjausvipua voi siirtää moottorin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi ilman. tar du kontakt med forhandleren og ber om en beskrivelse av funksjonene og bruken av fjernkontrollen. start. Kaasuvivun kitkan säätö – Konsolin säätimet vaativat kannen poiston säädettäessä. Choke. Vapaa. osaa Käyttö. On (Päälle). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ohjauskahva – Eteenpäin. Utlösare för neutral. så kontakta återförsäljaren för en beskrivning av hur sådana fungerar. Hurtig tomgangsarm – Løft armen for at øge motorens tomgangshastighed i neutral. Friutløserspak. Ks. i avsnittet Körning. Bare gass–knapp – Når denne knappen trykkes inn. kan du föra gasreglaget framåt och öka motorns tomgångsvarvtal utan att lägga i en växel. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR oge11k FJÄRREGLAGETS FUNKTIONER Om din båt inte är utrustad med en av Mercury Precision eller Quicksilvers fjärrkontroller (på bilden). Neutral udløserarm. osaa Käyttö. Choke. On (TIL). Se Power Trim betjening. Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. Nødkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. neuvottele myyntiliikkeen kanssa kauko-ohjaimesta ja sen toiminnasta.gog142 3 2 8 3 1 7 2 1 3 6 1 9 9 4 4 5 5 ogc oge11c 6 7 6 ogg KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER oge11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAUKO–OHJAIMEN ERIKOISOMINAISUUDET Veneessäsi voi olla yksi näytetyistä Mercury Precision tai Quicksilver kauko-ohjaimista. Bakåt. Nødstoppbryter – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. Vapaavipu. Justering av gasfriktion – Kåpan på konsolmonterade reglage måste avlägsnas för justering. blir det mulig å skyve kontrollhåndtaket framover for å øke motorens tomgangshastighet uten å sette utenbordsmotoren i gir.) – Se anvisningarna för “Power Trim”. Spak för snabbtomgång – Då spaken höjs. Moottorin käynnistys. Se Start af motoren i afsnittet Betjening. ökas motorns tomgångsvarvtal i neutralläget. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER oge11a FJERNKONTROLFUNKTIONER Din båd er muligvis udstyret med en af de viste Mercury Precision eller Quicksilver fjernkontroller. choke. 44 90-10212X20 . kan du kontakte forhandleren for at få en beskrivelse af funktionerne og betjeningerne på fjernkontrollen. Hurtigtomgangsspak – Heving av spaken vil øke motorens tomgangshastighet i fri. neutral. FJERNKONTROLLFUNKSJONER Båten kan være utstyrt med én av Mercury Precision eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor. Taaksepäin. Ks. fri. Jos ei ole. Se: Start av motorn. että perämoottorin vaihde kytketään päälle. Nopean tyhjäkäynnin vipu – Vivun kohotus lisää moottorin tyhjäkäyntinopeutta vapaalla. Justering av gassfriksjon – På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering. Trim/tilt–bryter (hvis utstyrt med) – Se under Bruk av power trim. Start (Käynnistys). Choke (Rikastin). Nödstoppslina – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. Start. revers. On (På). Knapp för “endast gas” – Med denna knapp intryckt. Se: Start av motorn. Nödstoppskontakt – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrolhåndtag – Fremad. Moottorin käynnistys. Trimmi–/Kippikatkaisin (jos varustettu) – Ks. On (Till). Nødstopkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. Trim/tilt kontakt (hvis en sådan er monteret). i avsnittet Körning. og og advarslen advarslen om om Gasfriktionsjustering – Det er nødvendigt at fjerne dækslet for at justere konsolkontroller. Hydraulisen ajokulman säätö. Tenningsbryter – Off (Av). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrollhåndtak – Forover. Hvis ikke. Vain kaasuvipu– painike – Painallus mahdollistaa. Tændingsnøglekontakt – Off (FRA). Tändningslås – Off (Från). Kun–gas knap – Tryk på knappen for at avancere kontrolhåndtaget og derved øge motorens tomgangshastighed uden at sætte påhængsmotoren i gear. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. Sytytyskytkin – Off (Pois). Hvis det ikke er tilfældet. Trim/tiltkontakt (extra utr.

VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan varoitustorven. Moottorin ylikuumeneminen seuraavalla sivulla. Varoitusjärjestelmä aktivoitu 2 Jos varoitusjärjestelmä on aktivoitu. Ellei vettä tule ulos. ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb78k oga VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER 1 Utombordarens varningssystem innefattar ett varningshorn i båten. Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). Advarselshornet lyder vedvarende og motorens fart begrænses til 2000 o/min. Modeller med fjernkontrol har et advarselshorn inden i fjernkontrollen (a) eller forbundet med tændingsnøglens kontakt (b). Varoitusääni kuuluu jatkuvasti ja moottorin nopeus rajoittuu 2000 k/minuutissa. om en jævn vandstrøm (e) flyder ud af vandpumpens indikatorhul. betyder det. Ks. Varningshornet ljuder kontinuerligt och varvtalet begränsas till 2000 r/min. 2 Om varningssystemet är aktiverat. På neste side under Motoren blir overopphetet. Alhainen öljynpaine seuraavalla sivulla. Se Lågt oljetryck på nästa sida. På neste side under Motoren blir overopphetet. aktiveras varningssystemet. stanna motorn och kontrollera oljenivån. Kahvallisissa malleissa varoitustorvi sijaitsee virtalukon paneelissa (c). Slik virker varselsystemet Hvis motoren blir overopphetet. Sett utenbordsmotoren i fri. aktiveres alarmsystemet. og motoren blir overopphetet. skal man øjeblikkeligt mindske motorens hastighed til tomgang. joka sijaitsee kauko–ohjaimen (a) sisällä tai liitettynä virta–lukkoon (b). virker ikke vannpumpen. Varningssystem Om motorn överhettas eller oljetrycket faller för lågt. Växla utombordsmotorn till neutral och kontrollera visuellt att ett stadigt vattenflöde (e) kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Jos vettä tulee vesipumpun ilmaisureiästä. Om vatten kommer ut ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. jos kysymyksessä on sähkökäynnisteinen malli ja ohjauskahvan (d) alla käsin käynnistettävissä malleissa. 90-10212X20 45 . og undersøk om det kommer en jevn vannstrøm (e) ut av kjølevannskontrollen. og hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. eller være koplet til tenningen (b). eller under rorkultshandtaget (d) på modeller med manuell start. Om inget vatten kommer ut. sitter varningshornet placerat inuti fjärreglaget (a). finnes en forklaring. På modeller med styrehåndtag er advarselshornet placeret i tændingsnøglepanelet (c) på modeller med elektrisk start eller under styrehåndtaget (d) på modeller med manuel start. Problemet kan være for lavt oljetrykk. Varselhornet vil gi fra seg en sammenhengende lyd. at pumpen ikke fungerer og at motoren overopheder. Aktiverat varningssystem Alarmsystemets funktion Hvis motoren overopheder eller olietrykket falder for meget. varoitusjärjestelmä aktivoituu.gog55 d 1 a b c e 2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb78g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb78c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE 1 Utenbordsmotorens varselsystem består av et varselhorn i båten. Oljetrycket kan vara för lågt. og på modeller med manuell starter sitter det nedenfor styrekulten (d). stop motoren og kontrollér oliestanden. Öljynpaine voi olla liian alhainen. er dette forklart nærmere. Hvis det kommer vann ut fra kjølevannskontrollen. På modeller med fjärreglage. sitter varningshornet på tändlåsets panel (c). MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb78a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. Varoitusjärjestelmän toiminta Jos moottori ylikuumenee tai öljynpaine putoaa liian alas. Hvis det ikke kommer ut vann. Ks. På modeller med rorkultshandtag och elektrisk start. På modeller med styrekult og elektrisk starter sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). Aktiveret alarmsystem 2 Hvis alarmsystemet aktiveres. alenna heti moottorin nopeus joutokäynnille. Se forklaringerne i afsnittet Lavt olietryk på næste side. Se Överhettning av motor på nästa sida. Hvis vand strømmer ud af vandpumpens indikatorhul. skal motoren stoppes og oljen sjekkes. Skift påhængsmotorens til frigear og inspicér visuelt. eller är anslutet till tändningslåset (b). Kauko–ohjatuissa veneissä on varoitustorvi. må hastigheten på motoren straks reduseres til tomgangshastighet. Hvis intet vand flyder ud. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkasta visuaalisesti tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta (e). Se forklaringerne i afsnittet Motor overophedning på næste side. Der kan være opstået et problem med lavt olietryk. utløses varselsystemet. ei vesipumppu toimi ja moottori ylikuumenee. skall varvtalet omedelbart minskas till tomgång. fungerar inte vattenpumpen och motorn överhettas. pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso. Når varselsystemet er aktivert 2 Hvis varselsystemet er aktivert. eller oljetrykket synker for lavt.

Se följande anmärkning. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb77k VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER Motorn överhettas Stäng av motorn. Ellei vettä tule vesipumpun ilmaisureiästä tai jos virtaus on epätasaista. inden motoren begynder at overophede igen. Moottorin nopeus rajoitetaan 2000 k/minuutissa. ogw1k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb77a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER Motor overophedning Stop motoren. Du bør imidlertid ikke fortsette å kjøre motoren. älä kuitenkaan jatka moottorin käyttöä. Bemærk: Opstår der overophedning. Hvis intet vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul eller hvis vandet flyder ud i en ujævn strøm. konsultera din återförsäljare. Ellet löydä esteitä. Motorens hastighed begrænses til 2000 o/min. Se bemærkningen nedenfor. Stop først motoren og kontrollér oliestanden. kan det tyde på en blokkering i kjølekretsen eller en feil med vannpumpen. Kører man med en overophedet motor. men fortsæt alligevel ikke med at køre motoren. Påfyld olie. Om inget hinder förekommer. kommer detta att leda till motorskada. skall du stänga av motorn och låta den svalna. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. tarkasta. Les merknaden nedenfor. Huomautus: Jos ylikuumentuminen tapahtuu. ogk Alhainen öljynpaine Varoitusjärjestelmä aktivoituu. Lisää öljyä. hvis olietrykket falder for meget. kan kølesystemet være blokeret eller der kan være opstået et problem med vandpumpen. kan motoren stoppes og avkjøles. kontrollera då om kylvattenshålen är igensatta. 46 90-10212X20 . om nødvendigt. Om man kör en överhettad motor. da dette sædvanligvis giver mulighed for yderligere kørsel med lav fart (tomgang). Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. Ta kontakt med forhandleren dersom det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollene. ogw1g VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT Moottorin ylikuumennus Pysäytä moottori. Merk: Hvis motoren blir overopphetet og du er et stykke fra land. kan kylsystemet ha ett stopp eller det kan vara fel med vattenpumpen. Se följande anmärkning. innan motorn överhettas igen. Jos vesipumpun ilmaisureiästä tulee tasainen vesivirta ja moottori ylikuumenee edelleen. om nødvendig. Fyll på olja. alla olevaa huomautusta. OBS: Om överhettning skulle inträffa och du är strandsatt. skal man kontakte sin forhandler. Ks. medfører det motorskade. om det behövs. kontakt din forhandler. jos tarpeellista. Jos öljy on suositetulla tasolla ja varoitusääni kuuluu edelleen. Anna myyntiliikkeen tarkastaa perämoottori. tämä antaa tavallisesti jonkinverran lisäaikaa alhaisella nopeudella (joutokäynti) ennen kuin moottori alkaa ylikuumentua uudelleen. Fyll på olje. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen eller strømmen er ujevn. Se bemærkningen nedenfor. Pysäytä ensin moottori ja tarkasta öljynpaine. men du ska inte fortsätta att köra motorn. Om man kör en överhettad motor. men motoren fortsetter å gå varm. kommer detta att leda till motorskada. Om ett stadigt vattenflöde kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle och motorn fortsätter att överhettas. Få påhængsmotoren undersøgt af din forhandler.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb77g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb77c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE Motoren blir overopphetet Stopp motoren. ota yhteys myyntiliikkeeseen. Hvis vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul i en jævn strøm og motoren fortsætter med at overophede. Om inget vatten kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle eller flödet är oregelbundet. kontakta återförsäljaren. stop motoren og lad den nedkøle. Hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. Dette gjør det mulig å kjøre motoren ved lav hastighet eller på tomgang en liten stund til før motoren begynner å gå varm igjen. ettei jäähdytysveden ottoaukoissa ole esteitä. om kølevandsindtagets huller er tilstoppede. jos öljynpaine laskee liian alas. alla olevaa huomautusta. ogw1a Lågt oljetryck Varningssystemet aktiveras om oljetrycket faller för lågt. skal man undersøge. pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä. Lavt olietryk Alarmsystemet aktiveres. Stäng av motorn och kontrollera sedan oljenivån. Hvis oliestanden er den anbefalede og advarselshornet fortsætter med at lyde. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade. Kører man med en overophedet motor. Motorhastigheten begränsas till 2000 v/min. voi jäähdytysveden järjestelmässä olla este tai vesipumpussa voi olla vikaa. Hvis inntakene ikke er blokkert. Ta kontakt med forhandleren dersom oljenivået er innenfor anbefalt område. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade på motoren. mens man er strandet. Les merknaden nedenfor. medfører det motorskade. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. etkä pääse eteenpäin. ogw1c Lavt oljetrykk Varselsystemet blir aktivert hvis oljetrykket synker for lavt. ota yhteys myyntiliikkeeseen. Ks. Er dette ikke tilfældet. og varselhornet fortsetter å gi lyd fra seg. Låt återförsäljaren kontrollera utombordsmotorn. Om oljan är vid rekommenderad nivå och varningshornet fortsätter att ljuda. Därmed får man normalt lite extra körtid på lågt varv (tomgång). må kjølevannsinntakene undersøkes for eventuelle blokkeringer. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion.

Motoren vil måske ikke starte. På modeller med styrekult sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). Varningshorn Funktion Start Motorfel Ljud En tonsignal Sex tonsignaler vid start eller under gång Beskrivning Normal systemtest Hornet ljuder då det kan vara problem med någon motorfunktion. Moottorissa on vikaa. Dessa ljud uppmärksammar föraren. eller också är det kopplat till tändningslåset (b). vad gäller visning av specifika motorfunktioner. Kauko–ohjaimella varustetuissa malleissa varoitustorvi on kauko–ohjaimen (a) sisällä tai yhdistettynä virta–avainkytkimeen (b). Moottori käy kankeasti ja/tai lakkoilee. Det kan være lettere å starte motoren hvis du skyver hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover eller gasshåndtaket på styrekulten til halvveis stilling. Dette gjør båtføreren oppmerksom på følgende problemer (se tabellen nedenfor). Motorn går ojämnt och/eller stoppar. Varningshornet ljuder antingen oavbrutet eller med korta stötar. Kauko–ohjaimen nopean tyhjäkäynnin vivun edistäminen tai ohjauskahvan edistäminen puoleenväliin voi auttaa käynnistystä. Låt återförsäljaren kontrollera motorn snarast. Motorfusk Tre signaler hvert 4. kan du se en illustrasjon av de spesifikke motorfunksjonene og ytterligere motordata. Låt återförsäljaren kontrollera motorn Advarselshornsignaler Når nøglekontakten er drejet til positionen ON (TIL). Det har oppstått et problem med motoren. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori pian. Varoitustorven äänimerkit Kun avainkytkin on asennossa ON (PÄÄLLÄ). 90-10212X20 47 . Motoren starter kanskje ikke. og bidrar dessuten til å identifisere disse problemene.gog55 1 ogg ogb75g a b ogc ogb75c c MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) 1 Utenbordsmotorens varslingssystem består av et varselhorn i båten. Därmed indikeras att hornet fungerar. Få forhandleren til at undersøge motoren snarest muligt. eller være koplet til tenningsbryteren (b) på fjernstyrte modeller. Varselhornsignaler Når tenningsbryteren vris til ON–stilling (PÅ). Saadaksesi visuaalisen näytön moottorin eri toiminnoista ja yksityiskohtaisia tietoja moottorista. Motoren fusker og/eller stanser. Dette er bare en test for å kontrollere at det fungerer. Moottori ei ehkä käynnisty. eller den er forbundet med tændingsnøglekontakten (b). Varoitustorvi antaa joko jatkuvan piippauksen tai toistuvia lyhyitä piippauksia. Det kan lette start af motoren at flytte fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion eller styrehåndtagets gasspjældsgreb fremad. Varselhorn Funksjon Oppstart Motorfusk Lydsignal Ett signal Seks signaler ved oppstart eller under kjøring Beskrivelse Normal systemtest Hornet varsler når det er et mulig problem med en av motorfunksjonene. Konsultera ”SmartCraft” produktinformation. På modeller med fjärreglage sitter varningshornet i reglaget (a). och hjälper till att identifiera nedan angivna situationer. katso SmartCraft tuotetietoja sivulla 50. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan torven. når der kan være et problem med en af motorfunktionerne. Varningshornets signaler Då tändningslåset vrids till ”ON”. Motoren vil køre ujævnt og/eller gå i stå. Advarselshorn Funktion Opstart Motorfejl Et bip Seks bip ved start eller under kørsel Lyd Beskrivelse Normal systemtest Hornet lyder. på sidan 50. minutt Moottorivika Kolme piippausta joka neljäs minuutti oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb75k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb75a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER 1 I motorns varningssystem ingår ett varningshorn på båtens insida. joka osoittaa torven toimivan. eller støtvise signaler. ljuder hornet ett ögonblick. at det virker. Att föra fjärreglagets funktion för neutral snabbtomgång. Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). Motorfel Tre tonsignaler var 4:e minut Motorfejl Tre bip hvert fjerde minut. Ohjauskahvalla varustetuissa malleissa varoitustorvi on virta–avaintaululla (c). vil hornet lyde et kort øjeblik som en test. La forhandleren sjekke motoren. Dette vil advare operatøren og hjælpe med at identificere følgende angivne situationer (se skemaet nedenfor). kun jossakin moottoritoiminnassa voi olla vikaa. La forhandleren sjekke motoren så fort som mulig. Varselhornet vil enten avgi et uavbrutt lydsignal. Der henvises til SmartCraft produktinformation på side 50 for et visuelt display af bestemte motorfunktioner og for yderligere motordata. lyder varselhornet et øyeblikk. På modeller med styrehåndtag findes advarselshornet i tændingsnøglepanelet (c). Tämä hälyttää käyttäjää ja auttaa seuraavien tilanteiden tunnistamisessa (katso alla olevaa taulukkoa). Få forhandleren til at undersøge motoren. Advarselshornet vil enten afgive et kontinuerligt bip eller intermitterende korte bip. Der er opstået et problem med motoren. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. På modeller med fjernkontroller findes advarselshornet inde i fjernkontrollen (a). eller att vrida rorkultens gasreglage halvvägs kan bli till hjälp. torvi antaa kokeeksi lyhyen äänimerkin. Under Produktinformasjon for SmartCraft på side 50. for at lade dig vide. Varoitustorvi Toiminto Käynnistys Moottorivika Ääni Yksi piippaus Kuusi piippausta käynnistettäessä tai ajettaessa Kuvaus Normaali järjestelmätesti Varoitusääni kuuluu. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Motorn kanske inte startar igen. och för ytterligare motordata. På modeller med rorkultshandtag sitter varningshornet på panelen med tändningsnyckeln (c). Motorproblem har inträffat.

Fyll på olja vid behov. Fyll på olje om nødvendig. at der kommer en jævn vandstrøm ud af vandpumpens indikatorhul. skal motoren stoppes og vandindsugningshullerne kontrolleres for blokeringer. eller vannstrømmen er ujevn. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Stäng av motorn nu och kontrollera oljenivån. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpens indikatorhul. Moottori ei käy. Kraft vil være begrænset til 2000 o/m. Motoren vil ikke køre. Skift påhængsmotoren til neutral og kontrollér. Engine Guardian System on aktivoitu. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkista tuleeko vesipumpun indikaattorireiästä tasainen vesivirta. Tehoraja vaihtelee ylikuumennustason mukaan. Stop først motoren og kontrollér oliestanden. Motoren vil ikke gå. skal motoren stoppes så vanninntaket kan undersøkes om det er blokkert. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) Advarselshorn Funktion Motorfejl Lyd Intermitterende bip Beskrivelse Der er opstået et problem med motoren. Jollei vettä tule vesipumpun indikaattorireiästä tai virtaus on katkonaista. Om inget vatten är synligt. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) Varoitustorvi Toiminto Moottorivika Ääni Toistuva piippaus Kuvaus Moottorissa on vikaa. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Lisää öljyä tarpeen mukaan. skall du stänga av motorn och kontrollera om intagshålen är tilltäppta. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Låt återförsäljaren kontrollera motorn. Effektgrensen vil variere i forhold til nivået av overoppheting. La forhandleren sjekke motoren. Tilføj om nødvendigt olie. eller hvis gennemstrømningen er uregelmæssig. Motorens overvåkingssystem aktiveres. ettei vedenottoreiässä ole esteitä. eller om flödet är ojämnt. Stopp først motoren og sjekk oljenivået.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb74g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb74c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) Varselhorn Funksjon Motorfusk Lydsignal Støtvise signaler Beskrivelse Det har oppstått et problem med motoren. Engine Guardian System on aktivoitu. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Effekten vil bli begrenset til 2000 o/min. Sett utenbordsmotoren i fri. Få forhandleren til at undersøge motoren. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen. og sjekk at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen. Varvtalet varierar med graden av överhettning. Problemer med kjølesystemet Uavbrutt Jäähdytysjärjes telmän ongelma Jatkuva Alhainen öljynpaine Jatkuva Lavt oljetrykk Uavbrutt oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb74k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb74a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER Varningshorn Funktion Motorfel Ljud Stötvis tonsignal Beskrivning Motorproblem har inträffat. Tehonrajoitus on 2000 k/min. Strømgrænsen afhænger af overophedningsniveauet. Motorn går inte. Pysäytä ensiksi moottori ja tarkista öljytaso. Frikoppla motorn och kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. Problem med kylsystemet Oavbrutet Kølesystemproblemer Kontinuerligt Lågt oljetryck Oavbrutet Lavt olietryk Kontinuerligt 48 90-10212X20 . pysäytä moottori ja tarkista. Varvtalet begränsas till 2000.

Motorns övervakningssystem är aktiverat. Hvis beskyttelsessystemet er blevet aktiveret. Overdrejning kan være et resultat af forkert propelstigning. motorhøyde. Om motorns övervakningssystem har aktiverats. Hornet deaktiveres. Systemet vil begrænse motorhastigheden til en hastighed inden for det tilladte område. Varvtalet begränsas till 75 %. ol. skal gasspjældshastigheden reduceres. Rusing kan forårsakes av feil propellstigning. Kølevæske sensorfejl Kontinuerligt Motorens beskyttelsessystem Motorens beskyttelsessystem overvåger kritiske sensorer på motoren for tidlige tegn på problemer. Motorns övervakningssystem är aktiverat. moottorin korkeus. joka on korjattava. Järjestelmä rajoittaa moottorin nopeuden sallitulle nopeusalueelle. Systemet vil reagere på et problem ved at afgive et kontinuerligt bip og/eller reducere motorstrømmen for at yde motorbeskyttelse. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 50%:iin. Hvis overvåkingssystemet er aktivert. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 50%. trimmikulma jne. For høy hastighet på motoren angir en tilstand som bør rettes. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 50 %. Hornet slutar ljuda då varvtalet ligger inom tillåten gräns. Ylikierrosten aiheuttajana voi olla väärä potkurin nousu. alenna kaasunopeutta. skall varvtalet minskas. Moottorin ylikierrokset osoittavat tilan. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR Varningshorn Funktion Motorn rusar Ljud Oavbrutet Beskrivning Varningshornet aktiveras varje gång som motorvarvtalet överskrider det högsta tillåtna. Systemet begränsar varvtalet till inom det tillåtna. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 75%:iin. trimvinkel. trimvinkel. motorhöjd.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER Varselhorn Funksjon Overturtall på motor Lydsignal Uavbrutt Beskrivelse Varselhornet aktiveres hver gang motorens hastighet overskrider maksimumverdien for tillatt turtall. behöver den ses över. och/eller genom att sänka varvtalet och därmed skydda motorn. osv. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. etc. som bør korrigeres. Konsultera återförsäljaren om hjälp. Engine Guardian System on aktivoitu. Varvtalet begränsas till 50 %. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Systemet reagerar på ett problem genom att avge en oavbruten tonsignal. Systemet gir respons på et problem ved å utstøte et uavbrutt lydsignal og/eller redusere motoreffekten for å beskytte motoren. Systemet begrenser motorhastigheten til den er innenfor tillatt område. Ota yhteys myyjäliikkeeseen saadaksesi apua. Orsaken kan vara felaktig propellerstigning. trimvinkel. når gasspjældshastigheden er inden for den tilladelige grænse. skal gasshastigheten reduseres. Ta kontakt med forhandleren for assistanse. når motorhastigheden overskrider den maksimalt tilladte omdrejningshastighed. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 75 %. ogk Engine Guardian System valvoo moottorin kriittisiä antureita tunnistaen aikaisia osoituksia ongelmista. Motorens overvåkingssystem aktiveres. MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET Varoitustorvi Toiminto Moottorin ylikierrokset Jatkuva Ääni Kuvaus Varoitustorvi aktivoituu heti. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER Advarselshorn Funktion Motoroverdrejning Lyd Kontinuerligt Beskrivelse Advarselshornet aktiveres altid. Batterispenning for høyt eller for lavt Uavbrutt Akun jännite liian korkea tai liian alhainen Jäähdytysaineanturi vika Jatkuva Jatkuva Feil med kjøleveskesensor Uavbrutt Engine Guardian System Motorovervåkingssystem Motorens overvåkingssystem overvåker de kritiske sensorene på motoren og fange opp tidlige tegn på problemer. Hornet slås av når gasshastigheten er innenfor tillatt verdiområde. Engine Guardian System on aktivoitu. motorhøjde. Jos Guardian System on aktivoitu. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Järjestelmä ilmoittaa ongelmista päästämällä jatkuvan piippauksen ja / tai alentamalla moottorin tehoa suojatakseen moottoria. 90-10212X20 49 . kun kaasunopeus on sallituissa rajoissa. För hög eller låg batterispänning Problem med kylvätskesensorn Oavbrutet Oavbrutet Batterispænding for høj eller for lav Kontinuerligt Motorns övervakningssystem Detta system övervakar motorns viktigaste sensorer för tidiga tecken på problem. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 75%. Henvend dig til forhandleren for assistance. Motoroverdrejning angiver en tilstand. Om motorn rusar. kun moottori ylittää sallitun kierrosnopeuden. Torven äänimerkki loppuu.

Detta instrumentpaket övervakar bl a motorns varvtal. drivstofforbruket og motorens driftstimer. kjøletemperaturen. batterispenningen. SmartCraft–systemet visar viktig larmdata från motorn. SmartCraft instrumenttipaketti näyttää myös kriittisiä moottorihälytystietoja ja mahdollisia ongelmia. batterispänning. Noen av de funksjonene som instrumentpakken vil vise. akun jännite. jäähdytysaineen lämpötila. er motorens omdrejningshastighed. SmartCraft instrumenttipakkaus auttaa myös Engine Guardian vianhaussa.k. SmartCraft–instrumentpakken vil vise kritiske alarmdata for motoren og potensielle problemer. bränsleförbrukning och antal körtimmar. kylvätsketemperatur. ogk VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) SmartCraft– tuote Mercury SmartCraft System instrumenttipaketti voidaan ostaa tälle perämoottorille. 50 90-10212X20 . MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb73a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) SMARTCRAFT produkt En Mercury SmartCraft system instrumentpakke kan købes for denne påhængsmotor. batterispænding. ett s. SmartCraft–instrumentpakken gir også veiledning om diagnostisering av motorens overvåkingssystem. som instrumentpakken vil vise. A Instrumenttipaketin näyttämiä toimintoja ovat mm. kølevæsketemperatur. SmartCraft–system. Nogle af de funktioner.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb73g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb73c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) SmartCraft–produkt Til denne utenbordsmotoren kan det kjøpes en Mercury SmartCraft System–instrumentpakke. polttoainekulutus ja käyttötunnit. SmartCraft–systemet blir också till hjälp för diagnosen som motorns övervakningssystem utför. och potentiella problem. benzinforbrug og motorens driftstimer. SmartCraft instrumentpakken vil også hjælpe motorens beskyttelsessystem ved diagnosebestemmelser. moottorin kierrosluku. SmartCraft instrumentpakken viser kritisk alarmdata for motoren og mulige problemer. er motorturtallet. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb73k VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER SmartCraft–system Denna utombordare kan förses med ett Mercury instrumentpaket.

että käyttäjä voi helposti kallistaa ja lukita perämoottorin mihin tahansa kallistusasentoon täysin alhaalta täysin ylös. og lås den på plass ved å skyve tiltlåsespaken tilbake til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør) (c). on kallistusapujärjestelmä. Detta i sin tur kan leda till allvarliga personskador. Tiltningsförfarande 2 Flytta tippspärren (a) till läget TILT (b). hvilket kan føre til tap av kontrollen over båten. VAROITUS Ennen perämoottorin käynnistystä. kan dette medføre. 2 Siirrä kippilukon vipu (a) asentoon TILT (KALLISTUS) (b). Veneen ohjauksen hallinnan menetys voi johtaa vakaviin vammoihin. joissa ei ole Power Trim-lisälaitetta. dødsfall eller skade på båten. mistä voi seurata veneen hallinnan menetys. eller skador på båten. eller bådskade ske. død. Dette gjøres ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør). Mister du kontrol over båden. med tippspärren (a). 90-10212X20 51 . i neutral. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu8a MANUELT TILTSYSTEM Modeller uden power trim er udstyret med en tilt–hjælpesystem. fra helt nede til helt oppe. ADVARSEL Før bruk må utenbordsmotoren låses i tiltstilling ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). eller då motorn är avstängd. och båtens kontroll går förlorad. 1 Før bruk skal utenbordsmotoren være låst i tiltstilling. Tilt utenbordsmotoren til ønsket stilling. joka mahdollistaa. ADVARSEL Inden påhængsmotoren betjenes.gog44 b c a 1-2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu8g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu8c MANUELT TILTSYSTEM Modeller uten powertrim er utstyrt med et tilthjelpesystem som gjør brukeren i stand til å tilte og låse utenbordsmotoren i alle tiltstillinger mellom helt ned og helt opp stilling på en enkel måte. Dette tilsystemet er konstruert for å bli justert når utenbordsmotoren går på tomgang. Generel tiltbetjening 2 Flyt tiltlåsearmen (a) til positionen TILT (b). hvorved du kan miste kontrol over båden. med tippspärren (a). Tiltsystemet er konstrueret til at kunne indstilles. 1 Innan utombordaren körs. Detta tiltsystem får endast justeras med motorn på tomgång. kuolemaan tai venevaurioon. at den vipper op ad vandet under nedbremsning eller når man kører i bakgear. kan den komma att tippa upp ur vattnet vid inbromsning eller backning. kan alvorlig personskade. Vanlig bruk av tilt Peruskallistus 2 Skyv tiltlåsespaken (a) til TILT (b)–stilling. dvs. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu8k MANUELLT TILTSYSTEM Modeller utan Power Trim är utrustade med ett tilthjälpsystem som underlättar för föraren att tilta och låsa utombordaren i samtliga tiltlägen. eller når motoren er slukket. mens påhængsmotoren kører i tomgang. Ellei perämoottori ole lukitusasennossa se voi ponnahtaa ylös vedestä vauhdin hidastamisen aikana tai peräytettäessä. skal den fastlåses i opvippet position ved at skubbe tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). i neutralläge. KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Malleissa. står i fri eller har motoren avslått. se on lukittava kallistusasentoon siirtämällä kippilukon vipu entoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Undlades det at fastlåse påhængsmotoren i opvippet position. måste den låsas i tiltläget. VARNING Innan utombordaren körs. 1 Før betjening skal påhængsmotoren låses i tiltpositionen ved at flytte tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Tilta utombordsmotorn till önskat läge och lås den på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR) (c). i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Tap av kontrollen over båten kan føre til alvorlig personskade. Tilt udenbordsmotoren til den ønskede position og lås den på plads ved at flytte tiltlåsearmen tilbage til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR) (c). kan det føre til at den tilter opp av vannet under senking av farten eller ved kjøring bakover. dödsfall. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja lukitse se paikoilleen siirtämällä kippilukon vipu takaisin asentoon (LUKITUS/AJO) (c). Tätä kallistusjärjestelmää voi säätää perämoottorin ollessa joutokäynnissä tai moottorin ollessa poiskytkettynä. hvilket gør det nemmere for bådføreren at tilte og låse udenbordsmotoren i enhver tiltposition. Om utombordaren inte låses i tiltläget. måste den låsas i tiltläget. Hvis ikke utenbordsmotoren blir låst i tiltstilling. 1 Ennen käyttöä on perämoottorin lukittava kallistusasentoonsa siirtämällä kippilukon vipu (a) asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO).

Sænk påhængsmotoren. Flytta tippspärren till läget TILT. että se lepää kallitustustukivipua vasten. (KALLISTUS). Grip tag i kåphandtaget och lyft utombordsmotorn till fullt upp-läget. Siirrä kallistussäätövarsi asentoon TILT.gog45 a 1 ogg ogu16g 2 ogc ogu16c 3-6 b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER MANUELT TILTSYSTEM Kjøring I Grunt Farvann MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Matalassa Vedessä Ajo 1 Når båten kjøres i grunt farvann. Senk utenbordsmotoren til den hviler på tilstøtten. Tilt påhængsmotoren til helt-op-position 2 3 4 5 6 52 90-10212X20 . Koppla ur tiltstödspaken genom att lyfta utombordsmotorn från stödspaken och vrida spaken ned. Flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. Lås utombordsmotorn på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. 1 Att tilta utombordaren maximalt uppåt 2 3 4 5 6 Stanna motorn. 3 4 5 6 oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu16k MANUELLT TILTSYSTEM Körning i grunt vatten MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu16a MANUELT TILTSYSTEM Betjening på lavt vand 1 Vid grundvattenkörning kan utombordsmotorn justeras och låsas vid en högre lutningsvinkel. Perämoottorin kallistus täysin ylös asentoon Tilting Av Motoren Helt Opp 2 3 4 5 6 ogk 2 Stopp motoren. Lukitse perämoottori paikoilleen siirtämällä kallistussäätövarsi asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Sænk påhængsmotoren. kan utenbordsmotoren justeres og låses i en høyere tilvinkel.. että vesi valuu vesipumpun ilmaisureiästä. Kjør utenbordsmotoren i lav hastighet når den er tiltet opp for kjøring i grunt farvannn. når den er opvippet for lavvandssejlads. Käytä perämoottoria hitaalla nopeudella sen ollessa kallistettuna matalikkoajoa varten. Flyt tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Laske perämoottori alas siten. Skyv tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). Pysäytä moottori.. Kør påhængsmotoren ved langsom fart. Pidä jäähdytysvedenottoaukot veden alla ja huolehdi. Siirrä kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). kan du indstille og fastlåse påhængsmotoren i en højere vippet position. Kytke tukivipu irti kohottamalla perämoottoria tukivivusta ja kiertämällä vipua alas. Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. Kör din utombordsmotor med en låg hastighet när den tiltats upp för grundvattenkörning. Skyv tiltlåsespaken til TILT-stilling. 1 Matalikkoajossa voidaan perämoottoria säätää ja se voidaan lukita korkeampaan kallistuskulmaan. Tag fat i grebet på topdækslet og løft påhængsmotoren til helt-op-position. Sänk utombordsmotorn. Lås påhængsmotoren på plads ved at flytte tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Senk utenbordsmotoren. Når du sejler med båden på lavt vand. Lås utenbordsmotoren på plass ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). Sørg for at kølevandsindtagningshullerne er nedsænkede i vandet og fortsæt med at kontrollere vandudstødningen fra vandpumpeinspektionshullet. Tartu yläsuojuksen kahvaan ja korota perämoottori täyteen kallistusasentoon. Deaktivér tiltstøttearmen ved at løfte påhængsmotoren af tiltstøttearmen og dreje armen nedad. Skub tiltlåsearmen til positionen TILT. Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. og kontroller stadig om det kommer vann ut av vannpumpens indikatorhull. således at den hviler på tiltstøttearmen. Kople ut tiltstøtten ved å reise utenbordsmotoren opp fra tiltstøtten og vri spaken ned. Laske perämoottori alas. Pass på at hullene for kjølevannsinntakene er under vann. Sänk utombordsmotorn för att vila mot tiltstödspaken. Ta tak i toppdekselet og reis utenbordsmotoren helt opp. genom att vrida vredet (b). Håll kylvattnets intagshål nedsänkta i vatten och fortsätt att kontrollera vattenflödet från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Stop motoren.

neste side) 1 2 3 Liian paljon kulmaa (perä alhaalla . OBS: Se listorna på nästa sida. oppnår optimal ytelse og minimalt styremoment. Utenbordsmotoren skal låses mot denne tiltpinnen ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN–stilling (LÅS/KJØR). går båten stadigt. Rätt inställd. Merk: Se tabellen på neste side når utenbordsmotorens driftsvinkel skal justeres. Riktig justering gjør at båten kjører stabilt. Kallistuspuikkoa on säädettävä siten. vene kulkee tasaisesti parhaalla suorituskyvyllä ja ohjaus on helppoa. Ordna passagerarna och ladda in båten så att vikten vikten är jämnt fördelad. Därmed körs båten parallellt med vattenytan. Huomautus: Katso seuraavallla sivulla olevia listoja. että paino jakautuu tasaisesti.forstavnen hævet) For lille vinkel (agterstavnen hævet . således at påhængsmotoren anbringes lodret i forhold til vandoverfladen ved fuld fart. KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö Perämoottorisi pystysuora ajokulma on säädettävissä kallistuksen säätöpuikon (a) avulla viidessään eri säätöreikään.baugen ned) Riktig justert vinkel (Baugen litt opp) (forts. genom att tippspärren ställs i läge “LOCK/RUN”.forstavnen sænket) Korrekt indstillet vinkel (forstavnen hævet let) (fortsættes på næste side) 90-10212X20 53 . Bemærk: Vil du indstille driftsvinklen på påhængsmotoren.bog ned) Korrekt inställning av vinkeln (bog något upp) (fortsättning på nästa sida) 1 2 3 For stor vinkel (agterstavnen sænket . Jos säätö on oikea. Sijoita matkustajat ja kuorma siten. när båten körs med full hastighet. Utombordaren låses mot riggvinkelpinnen. että perämoottori on kohtisuorassa asennossa veteen nähden veneen ollessa täydessä vauhdissa. innan du justerar utombordarens körvinkel. asettamalla kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). henvises der til forklaringerne på næste side.gog46 a 1 2 3 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu11c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel Den vertikale driftsvinkelen på utenbordsmotoren justeres ved å endre stilling på tiltpinnen (a) i de fem justeringshullene. med högsta prestanda och med minsta styransträngning. at vægten fordeles jævnt. Dette gjør at båten kjører parallelt med vannflaten. Placér passagerer og gods i båden således.keula ylhäällä) Ei tarpeeksi kulmaa (perä ylhäällä . Tämä mahdollistaa. Påhængsmotoren bør låses mod denne tiltpind ved at indstille tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Tiltpinnen bør justers slik at utenbordsmotoren stilles til å kjøre i en loddrett vinkel med vannflaten når båten kjøres i topp hastighet. että venettä voidaan ajaa yhdensuuntaisesti veteen nähden. Perämoottori on lukittava kallistuksen säätöpuikkoa vasten. 1 2 3 För stor vinkel (akter ned . Tiltpinden bør indstilles. opnår optimal ydeevne og minimerer styreindsatsen. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu11a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen Påhængsmotorens lodrette driftsvinkel justeres ved at skifte tiltpindens (a) position i de fem indstillingshuller. kun asetat perämoottorisi ohjauskulmaa. Korrekt justering lader båden køre jævnt.bog upp) Inte tillräcklig stor vinkel (akter upp .baugen opp) For liten vinkel (Akterenden opp . Arranger passasjerer og lasten i båten slik at vekten er jevnt fordelt. Dermed har du mulighed for at sejle parallelt med vandoverfladen. 1 2 3 For stor vinkel (Akterenden ned .keula alhaalla) Kulma oikein säädettynä (keula hiukan ylhäällä) (jatkuu seuraavalla sivulla) ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu11k oga MANUELL TILTSYSTEM UTOMBORDARENS KÖRVINKEL Utombordarens vertikala körvinkel justeras genom att riggvinkelpinnen (a) flyttas mellan de fem hålen. Riggvinkelpinnen ska justeras så att utombordsmotorn befinner sig vinkelrätt mot vattenytan.

k. Hvis der indstilles for kraftigt. 3. 5. Justering av utenbordsmotoren vekk fra hekken kan: 1. asennuskorkeudella 5. Alentaa keulaa. 5. Lisää ohjausvääntövoimaa tai oikealle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla). eller båten drar åt vänster (med normal högerroterande propeller). sitä kutsutaan “keulaohjaukseksi” tai “yliohjaukseksi”. Mikäli perämoottori asennetaan pois peräpeilin läheisyydestä. Generelt øke topphastigheten.) Beakta det följande då du ställer in utombordarens körvinkel. “bog–. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til venstre (med normal højrehånds roterende propel). Nostaa keulan vedestä. Føre til at båten planer lettere. Senke baugen. Justering av utenbordsmotoren nær inntil hekken kan: 1. 3. 2. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu12a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen (fortsat) Når påhængsmotorens arbejdsvinkel indstilles. Topphastigheten vanligtvis ökar. Topfarten generelt øge. kaldet “forstavnsstyring” eller “overstyring”. at den begynder at pløje gennem vandet under plan sejlads. varsinkin jos kyseessä on raskas kuorma tai peräraskas vene. 4. 4. kan resultera i att: 1. I tillegg kan båten begynne å vake “hoppe” eller det kan oppstå propellventilasjon. Lisäksi alentaa joidenkin veneiden keulaa siihen pisteeseen. jos yritetään kääntyä tai jos kohdataan huomattava aalto. 2.” eller “överstyrning” inträffar vid vändförsök. 54 90-10212X20 . 3. eller hvis man møter på en høy bølge. voi tämä: 1. Aiheuttaa nopeamman tasoituksen. Øke styremomentet eller trekke mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). 2. Avståndet ökas till föremål under vattenytan eller till botten. 4. Båten tumlar. Lisätä varaa vedenalaisten kohteiden tai matalikon yli. forstavnen på visse både tippe ned så meget. jossa ne alkavat kyntää vettä keulallaan. Färden i allmänhet blir bekvämare i grov sjö. 3. Mikäli perämoottori asennetaan peräpeilin läheisyyteen. Lisätä korkeinta nopeutta. 5. eller båten drar åt höger (med normal högerroterande propeller). Du hurtigere opnå plan sejlads. 5. Lisätä ohjausvääntövoimaa tai vasemmalle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla). Utombordare som justeras bort från akterspegeln. Bogen sänks på vissa båtar tills de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. 5. voi tämä: 1. eller baktung båt. Dette kan medføre at båden uforudset drejer til en af siderne. Parantaa aallokossa ajoa. Styrmotståndet ökas. Tämä voi johtaa odottamattomaan käännökseen kumpaan tahansa suuntaan. Utombordare som justeras nära akterspegeln. 5. 4. 3. især hvis du sejler med tungt gods eller båden har en tung agterstavn. s. Hvis der indstilles for kraftigt. Øke styremomentet eller dragningen til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). 2. Generelt forbedre kjøring i høy sjø.) Vurder følgende lister nøye når du skal justere driftsvinkelen til utenbordsmotoren. Forstavnen komme til at tippe ned. kan resultera i att: 1. 2. 4. 2. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til højre (med normal højrehånds roterende propel). eller propellern “suger luft”. speciellt med tungt lastad. Lisäksi aiheuttaa veneen hyppimisen aallolta aallolle tai potkurin tuuletuksen. Dette kan føre til en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning. få båden til at slå smut hen over vandet (bumpe) eller forårsage propelventilation.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu12g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu12c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel (forts. spesielt med tung last eller baktung båt. 5. 4.) Harkitse seuraavia seikkoja huolellisesti perämoottorin ajokulman säädössä. hvis du forsøger at dreje eller du møder en stor vandbølge. Indstilles påhængsmotoren med en lille afstand til agterspejlet kan: 1. 2. 3. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. 3. Styrmotståndet ökas. Bogen lyfts upp ur vattnet. 4. 4. Snabbare urplaning. Løfte baugen høyere opp i vannet. Frihøjden øge over genstande under vandlinien eller over lav bund. Senke baugen ytterligere på enkelte båter til et punkt der de begynner å ploge med baugen i vannet mens de planer. Detta kan leda till oväntad girning åt något håll. Indstilles udenbordsmotoren i retning væk fra agterspejlet kan: 1. 3. bør du referere til følgende liste. kun ne ovat veden pinnalla. Sejladsen generelt forbedres i uroligt farvand. Forstavnen komme til at løfte ud af vandet. eller då en större våg träffas. Bogen sänks. 2. HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu12k oga MANUELLT TILTSYSTEM Inställning av körvinkeln (forts. ogk KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö (jtk.

I tillegg til bedre driftsegenskaper følger det med større ansvar for båtføreren. Begreppet tiltning används om motorn vinklas upp ytterligare ur vattnet (c). mihin sisältyy tietoisuus joistakin ohjaukseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista. Denne gjør båtføreren i stand til å justere stillingen på utenbordsmotoren på en enkel måte ved å trykke på trimbryteren (a). når man bevæger påhængsmotoren tættere på bådens agterspejl. Det kaldes at “trimme ind” eller “ned”. hvilket blandt andet indebærer viden om nogle af de potentielle farer. Betegnelsen “trim” henviser vanligvis til justeringen av utenbordsmotoren innenfor et bevegelsesområde på 20 grader (b). genom att trycka på trimkontakten (a). Med dess hjälp kan föraren lätt ändra motorns position. Begrebet “tilt” bruges normalt. når man bevæger påhængsmotoren væk fra bådens agterspejl. että sitä voidaan käyttää esim. Termi “trimmaus” tarkoittaa yleensä perämoottorin säätämistä ensimmäisten 20° liikkuma-alan (b) sisällä. (forts. Att föra motorn närmare akterspegeln kallas för intrimning. När den körs med lågt tomgångsvarv kan den också tippas upp utöver trimomfånget. Begrebet “trim” bruges normalt til beskrivelse af de første 20 graders bevægelse af motoren (b).eks gjør det mulig å kjøre i grunt farvann. jota kutsutaan nimellä “Power Trim”. Det kaldes at “trimme ud” eller “op”. Perämoottori voidaan kallistaa kokonaan ylös vedestä moottorin ollessa sammutettuna. er behov for det til sejlads på grundt vand. matalassa vedessä ajoon. Alhaisella joutokäyntinopeudella ajettaessa perämoottoria voidaan myös kallistaa ylös trimmausalueen ulkopuolelle niin. Att föra motorn längre bort från akterspegeln kallas uttrimning. der er ved kontrolmekanismerne. Tätä liikkuma-alaa käytetään. Dette bevegelsesområdet brukes når båten planer. Der kan imidlertid være situationer. kan utenbordsmotoren tiltes opp av vannet. som må være oppmerksom på eventuelle farer under manøvrering. Powertrim De flesta båtar fungerar bra i ett medeltrimläge. Påhængsmotoren kan iøvrigt ved lav tomgangshastighed tiltes ud over trimvinklen. exempelvis för körning på grunt vatten. Forbedrelse af motorens performance på visse punkter giver samtidig bådføreren et større ansvar. Bruk av Power trim For de fleste båter vil kjøring rundt midten av “trim”-området gi tilfredsstillende drift. neste side) ogk Power Trim:in käyttö Trimmausalueen puolivälin tienoilla ajaminen tuottaa tyydyttäviä tuloksia useimmissa veneissä. Denne mekanisme giver bådføreren mulighed for at justere påhængsmotorens stilling ved at trykke på trimknappen (a). I enkelte tilfeller vil det være fordelaktig å trimme motoren helt inn eller ut for å oppnå maksimal fordel av trimkapasiteten. Justering av utenbordsmotoren lengere inn mot båthekken kalles trimming “inn” eller “ned”. framför allt att vara medveten om vissa tänkbara kontrollproblem. När motorn är avstängd kan den tippas upp ur vattnet. (fortsättning på nästa sida) Betjening af Power Trim Med de fleste både vil det give tilfredsstillende resultater at betjene motoren omkring midten af trimintervallet. kun vene on liukuajossa. Begreppet trimning används normalt för de första 20 graderna av inställningen (b). Termiä “kallistus” käytetään yleensä perämoottorin kääntämisestä tätä kauemmaksi vedenpinnan yläpuolelle (c). Dette interval bruges. Betegnelsen “tilt” henviser hovedsaklig til når utenbordsmotoren justeres opp og ut av vannet (c). idet motoren trimmes fuldstændigt ind eller ud. Når motoren er avslått. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogs1a POWER TRIM OG TILT (HVIS EN SÅDAN ER MONTERET) Din påhængsmotor har en trim/tilt-mekanisme agterspejl. hvor du ønsker at udnytte trimmekanismen fuldt ud. når der er tale om en yderligere bevægelse af motoren ud af vandet (c). Perämoottorin kääntämistä kauemmaksi veneen peräpeilistä kutsutaan “ulos” tai “ylös” trimmaamiseksi.eks.) Din utombordsmotor är försedd med ett trim/tiltreglage betecknat “Powertrim”. Prestandahöjningen är kopplad till ett större ansvar för föraren.gog52 a a c b ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogs1g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogs1c POWER TRIM OG TILT (HVIS UTSTYRT) Utenbordsmotoren har en trim/tiltkontroll kalt “Power Trim”. Sen avulla kuljettaja voi säätää helposti perämoottorin asentoa trimmikatkaisinta (a) painamalla. som f. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogs1k POWERTRIM OCH TILT (EXTRAUTR. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 55 . Muutamien suorituskyvyn parannusten mukana tulee kuljettajalle lisää vastuuta. Ved lav tomgangshastighet kan utenbordsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet. Justering av utenbordsmotoren lengere ut fra båthekken kalles trimming “ut” eller “opp”. Når motoren er standset. kan man tilte (vippe) den ud af vandet. hvis der f. Toisinaan voit kuitenkin päättää trimmata perämoottorisi täysin sisään tai ulos käyttääksesi sen trimmauskykyä mahdollisimman hyödyllisesti. Perämoottorin kääntämistä lähemmäksi veneen peräpeiliä kutsutaan “sisään” tai “alas” trimmaamiseksi. Detta är de inställningar som används vid planing. når du planer din båd. Det kan emellertid finnas situationer då det kan vara bra att trimma in eller ut motorn helt. POWER TRIM JA KALLISTUS (JOS ON VARUSTEENA) Perämoottorissasi on “trimmi/kippisäädin. der kaldes “Power Trim”.

) Den verste faren under manøvrering er en dragning som kan føles på rattet eller styrekulthåndtaket. speciellt om båten är tungt lastad eller är aktertung. Styremomentet forøges og båden trækker til højre (med normal højrehånds roterende propel). Lisätä ohjauksen vääntömomenttia. Studer følgende liste nøye. at propelakslen ikke er parallel med vandoverfladen. eller hvis man møter på en høy bølge. kan det føre til tap av styrekontroll fordi utenbordsmotoren kan dreie fritt. Båten kan nå “spinne” eller begynne å gå rundt i en liten sirkel. Dette kan resultere i en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning. Leda till behagligare gång i krabb sjö. Senke baugen. kan det resultere i et træk eller “vrid” i rattet eller styrehåndtaget til den ene eller anden side. kan forårsage. Trimming inn eller ned kan: 1. Seurauksena saattaa olla ns. Senke baugen på enkelte båter ytterligere til et punkt hvor de begynner å ploge med baugen i vannet mens den planer. jossa potkuriakseli ei ole vedenpinnan suuntainen. som kan føles på rattet eller styrehåndtaget. erityisesti veneen ollessa raskaasti kuormitettu tai peräpainoinen. toisin sanoen oikealle puoltamista (oikeakätistä vakiopotkuria käytettäessä). 2. Båden planer hurtigere. eller vid större vågor. 2. eller kastas överbord. at passagerer i båden kastes overbord eller falder inde i båden. spesielt med tung last eller når båten er baktung.”keulaohjauksen” tai “liikaohjauksen” aiheuttama odottamaton kääntyminen jommallekummalle puolelle käännöstä yritettäessä tai isohkoon aaltoon ajettaessa. 3. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc3k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) Den viktigaste av dessa risker är en vridkraft som kan kännas i ratten eller rorkulten. seurauksena voi olla veneen ohjauksen menetys perämoottorin kääntyessä vapaasti. kan kontrollen förloras och utombordaren komma att svänga fritt. Sisään tai alas trimmaaminen voi 1. Den beror på att motorn har trimmats så att propelleraxeln inte är parallell med vattenytan.som kallas “bogstyrning” eller “överstyrning” . Kun perämoottori on trimmattuna sisään tai ulos ohjauksen neutraaliasennon ulkopuolelle.) Bruk av Power Trim (forts. (fortsættes på næste side) 56 90-10212X20 . Laskea keulaa alas. kan det resultere i en dragning på rattet eller styrekulthåndtaket i begge retninger. 4. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse eller død. Intrimning kan: 1. Forstavnen sænkes nedad. Denne dragningen ved styring av båten kommer av at påhengsmotoren er trimmet slik at propellakselen ikke er parallell med vannflaten. Hvis du ikke har et fast greb omkring rattet eller styrehåndtaget i en sådan situation. 2. hvilket kan føre til (hvis det skjer uventet) at passasjerene blir kastet rundt i båten eller faller overbord. Især med en tung last eller en bagtung båd. mikä voi kaataa yllättyneet veneessäolijat veneeseen tai viskata nämä ulos veneestä. Johtaa liukuvauhdin pikaisempaan aloitukseen. Når utenbordsmotoren er trimmet inn eller ut av nøytral driftstilling. 4. 4. Harkitse seuraavaa luetteloa huolellisesti. Resultere i at båten planer lettere. at båden tager en uventet drejning til en af siderne. eller gör en kraftig gir. Forstavnen sænkes så meget. at den pludselig begynder at pløje igennem vandet. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) Merkittävin ohjaukseen liittyvä vaara on ruorissa tai ajokahvassa tuntuva vetovoima eli “vääntömomentti”. 5. Göra styrningen tyngre. 5. Detta kan leda till att båten “spinner ut”. och föraren inte håller stadigt i styrandordningen. Tämä ohjauksen vääntömomentti aiheutuu perämoottorin trimmaamisesta asentoon.vid ingång i en gir. hvis du forsøger at dreje eller sejler over en betydelig bølge. 3. 3. 4. Leda till snabbare planing. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. että ne alkavat kyntää vettä keulallaan liukuvauhdissa ollessaan. Yleensä parantaa ristiaallokossa ajoa.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc3g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc3c POWER TRIM OG TILT (FORTS. Dette styremoment er et resultat af. VARNING Undvik risken för allvarliga personskador eller dödsfall. Når påhængsmotoren er trimmet ind eller udover en almindelig styrestilling. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc3a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) Den mest mærkbare fare er et træk eller “vrid”. kan passagerare och förare kastas omkring i båten. 3. Det kaldes “forstavnsstyring” eller “overstyring”. Dette kan resultere i. Trimning ind eller ned kan resultere i at: 1. kan ett ryck inträffa i ratten eller rorkulten. Ellei ruorista tai ohjauskahvasta pidetä jatkuvasti tukevasti kiinni tässä tilanteessa. fast grep på rattet eller styrekulthåndtaket i en slik situasjon. Sänka bogen. 2. eller få den att dra åt höger (med den vanliga högerroterande propellern). Hvis man ikke har et godt. hvis det kommer uventet. Tällöin vene voi “liirtää” ulos ajoreitiltä tai tehdä jyrkän äkkikäännöksen. Om den överdrivs sänks bogen på vissa båtar så mycket att de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. siitä voi olla seurauksena ruoriin tai ohjauskahvaan kohdistuva veto jommallekummalle puolelle. idet påhængsmotoren styrer sig selv. mens man planer. der. (forts. Øke styremomentet eller dra mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). Om detta inträffar. især på ustadigt hav. Gjøre at båten går bedre i høy sjø. Det kan leda till en överraskande gir åt endera hållet . Sejladsen bliver bedre. Tag følgende liste i betragtning. at påhængsmotoren er trimmet således. kan det føre til tab af kontrol over båden. Båden kan således spinne ud eller tage en meget snæver drejning. 5. 5. Gå igenom följande punkter omsorgsfullt. neste side) ogk VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. Liiallisena alentaa joidenkin veneiden keulaa niin paljon. Om detta inträffar oväntat. När utombordaren är trimmad in eller ut förbi neutral styrning.

som følge af. 4. 5. Indstil påhængsmotorens trim på et mellemtrin. 3. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc7k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador eller dödsolyckor. Vanligen höja maxhastigheten. Styremomentet forøges og båden trækkes til venstre. 5. 4. 4. 6. Försök inte svänga under planing om motorn är extremt intrimmad och en dragkraft kan kännas i ratten eller rorkulten. Løfte baugen høyere opp i vannet. I sjeldne tilfeller kan eieren ønske å begrense trimmingen innover. og det er en dragning på rattet eller styrekulten. Öka styrmotståndet eller dra åt vänster vid normal installationshöjd (med den vanliga högerroterande propellern). Ulos tai ylös trimmaus voi: 1. Øke generell topphastighet. Om den överdrivs leda till att båten tumlar. 2. Motoren overophedes. hvilket kan gøres ved at stikke vippepinden. Prøv Ikke å dreie båten når den planer hvis utenbordsmotoren er trimmet ekstremt inn eller ned. Frihøjden over nedsænkede objekter eller grundt vand øges. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. ind i et af indstillingshullerne i hækbjælkekonsollen. för att båten inte skall kunna kastas ut på grund av slag. eller att propellern suger luft. Ut– eller upptrimning kan: 1. Til tider kan bådejeren måske ønske at begrænse trimmet. og sette den i hvilket som helst av justeringshullene i hekkbrakettene som er ønskelig. Liikaa tehtynä aiheuttaa veneen aallolta aallolle hyppimistä (ponnahtelua) tai potkurin ventilaatiota. 2. Lyfta bogen högre upp ur vattnet. Juster påhengsmotoren til en middels trimstilling med det samme båten begynner å plane for å unngå mulig utslynging på grunn av at båten kommer i spinn. 5. jos jäähdytysveden tuloaukot ovat vedenpinnan yläpuolella. kan ägaren önska begränsa trimmen. Aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. Harvinaisissa tapauksissa voi omistaja haluta rajoittaa trimmiä. Tämä käy päinsä perämoottorin mukana seuraavien kallistuksen säätöpuikkojen avulla ja panemalla ne haluttuihin peräpeilin pitimien reikiin. Føre til at motoren blir overopphetet hvis noen av kjølevannsinntakene over vannlinjen. (forts.om intagshålen för kylvatten hamnar ovanför vattenytan. hvis et eller flere af kølevandsindtagene er over vandoverfladen. Nostaa keulan ylemmäksi vedestä. 5. så snart båden planer. 3. 4. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia tai vetää vasemmalle asennuskorkeuden ollessa normaali (oikeanpuolista vakiopotkuria käytettäessä). der leveres sammen med påhængsmotoren. Placera motorn i ett mellantrimläge så snart båten börjar plana. 6. Säädä perämoottorin trimmaus keskiasentoon välittömästi veneen saavutettua liukunopeuden. Leda till att motorn överhettas . jotta vältyt veneestä ulos viskautumiselta sen liirtäessä pois ajoreitiltä. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 57 . jos perämoottori on trimmattu äärimmäisen kauas sisään tai alas ja ruorissa tai ohjauskahvassa tuntuu vetoa.. 6. Båden slår smut hen over vandet eller skruen ventileres. Älä yritä kääntää liukuvauhdissa olevaa venettä. Lisätä etäisyyttä vedenalaisista esineistä tai matalasta pohjasta. I tillegg kan båten begynne å vake hoppe eller det kan oppstå propellventilasjon. Trimming ut eller opp kan: 1. Trimning ud og op kan resultere i at: 1. Maksimumshastigheden forøges. Øke styremomentet eller dragning til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). 6. 6. (fortsättning på nästa sida) MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc7a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) ADVARSEL Undgå mulig kvæstelse og død. Dette kan gjøres ved hjelp av tiltpinnen som følger med utenbordsmotoren. 6. 3. således at man undgår at blive kastet ud af båden. Detta kan göras genom att genom att flytta riggvinkelpinnen till önskvärt hål i upphängningsbygeln. Boven løftes længere op af vandet.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc7g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc7c POWER TRIM OG TILT (FORTS. 6. hvis trimningen er ekstrem. Forsøg ikke at dreje en planende båd. at den skrider ud. Öka frigångshöjden från dolda undervattensföremål och i grunda vatten.) Bruk av Power Trim (forts. 2. 6. I vissa omständigheter. 2.) ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. hvis påhængsmotoren er trimmet ekstremt ind eller ned og man kan mærke et træk i rattet eller styrepinden. Yleensä lisätä huippunopeutta. neste side) ogk POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. 3. ved en normal installationshøjde (med normal højrehånds roterende skrue).

Sænk påhængsmotoren til den hviler på sikringsstiften. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja tiukenna käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili. 1 2 3 Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. således at man undgår. Kople ut tiltstøttepinnen ved å heve påhengsmotoren opp fra støttepinnen og trekke ut støttepinnen. Laske perämoottori alas. tiltläge. Tämä mahdollistaa perämoottorin käsin suoritettavan kallistuksen. jotta perämoottori ei peruutettaessa kallistu ylöspäin. 4 Vrid ut den manuella klaffen för tiltfrigöringen tre varv (moturs). Påhengsmotoren kan nå tiltes manuelt. Sänk ned utombordsmotorn. (fortsättning på nästa sida) 4 Skru den manuelle tiltudløsningsventil 3 omdrejninger ud (imod uret). neste side) ogk Höllennä käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiiliä kolmen kierroksen verran (vastapäivään). Tilt påhængsmotoren til den ønskede position og stram den manuelle tiltudløsningsventil til. 1 2 3 Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. kan den tiltes manuelt. Manuel vipning Hvis påhængsmotoren ikke kan tiltes ved brug af den elektriske trim/tilt-kontakt. før man kører motoren. Motorn kan sedan tiltas manuellt. (forts. Koppla ur tiltstödspinnen genom att lyfta utombordsmotorn från stödpinnen och dra ut stödpinnen. eller indtil den når sin yderste tiltposition. Kytke irti kallistustukivarsi nostamalla perämoottori pois tukivarresta ja vetämällä ulos tukivarsi. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Kallistuksen käyttö Sammuta moottori ja paina trimmi/kallistuskytkin tai kallistuksen apukytkin yläasentoon perämoottorin kallistamiseksi. Sænk herefter påhængsmotoren. Senk påhengsmotoren til den hviler på tiltstøtten. eller til den når maksimal tiltstilling. indtil man slipper kontakten. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc8k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Tiltning För att tilta utombordaren stannar man motorn och trycker trim/tiltomkopplaren uppåt. genom att vrida vredet (b). Huomautus: Käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili tulee kiristää ennen perämoottorin käyttämistä. Sänk ned utombordsmotorn så att den vilar mot tiltstödpinnen. Påhengsmotoren vil tilte opp til bryteren frigjøres. Tilta den till önskat läge och drag åt den manuella klaffen för tiltfrigöring. 1 2 3 Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. at den vipper op under sejlads i bakgear.) Tilting av motoren Slå av motoren og tilt påhengsmotoren ved å skyve trim/tilt-bryteren eller reserve tilt-bryteren opp. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc8a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af tilt Motoren standses og trim/tilt-kontakten eller hjælpekontakten til tilt føres til op-stillingen. Senk påhengsmotoren. Utombordaren tiltas upp tills man släpper omkopplaren. 1 2 3 Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. kunnes kytkintä lakataan painamasta tai se saavuttaa suurimman mahdollisen kallistusasentonsa. Bemærk: Den manuelle tiltudløsningsventil skal strammes til. Manuell tilting Hvis påhengsmotoren ikke kan tiltes ved hjelp av power trim/tilbryteren. eller tills den når max. Perämoottori kallistuu ylöspäin. Vippesikringstappen udkobles ved at løfte påhængsmotoren af sikringstappen og trække sikringstappen ud. för att hindra motorn från att tilta upp under backning. (fortsættes på næste side) 58 90-10212X20 .gog42 a ogg b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER 1-3 4 ogc MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc8c ogc8g POWER TRIM OG TILT (FORTS. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling og fest den manuelle tiltutløserskruen. Påhængsmotoren tiltes nu opad. se voidaan kallistaa käsin. Laske perämoottori kallistustuen nojaan. Manuell tiltning Om det inte går att tilta motorn med den mekaniska trim/tiltomkopplaren kan man i stället tilta manuellt. Dette giver mulighed for manuel tiltning af påhængsmotoren. OBS: Den manuella klaffen för tiltfrigöring måste dras åt innan motorn används. 4 Merk: Den manuelle tiltutløserskruen må være festet før påhengsmotoren brukes for å forhindre at påhengsmotoren tilter opp når den settes i revers. 4 Drei den manuelle tiltutløserskruen 3 ganger (i urviserens retning). kan påhengsmotoren tiltes manuelt. Käsin kallistus Jos koneellisen trimmauksen/kallistuksen kytkintä ei voida käyttää perämoottorin kallistamiseen.

b. kan du. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc6k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Extra tiltströmbrytare MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc6a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Ekstra tilt–knap 1 Denna brytare kan användas för att tilta utombordaren upp eller ned med hjälp av trimsystemet. Kallista perämoottori ylöspäin. a. sænkes påhængsmotoren automatisk til dens maksimale trimgrænse. perämoottori palautuu automaattisesti suurimman mahdollisen trimmausalueen puolelle. a. vil utenbordsmotoren automatisk gå tilbake til det maksimale trimområdet. Om varvtalet överskrider 2000 kommer motorn automatiskt att återgå till max. c. Kør kun motoren ved lav hastighed. Når du sejler på grundt vand. Försäkra dig om att alla vattenintag befinner sig under vattenytan. Sänk varvtalet till under 2000. c. Sænk motorens omdrejningshastighed til under 2000 RPM. c. Sejlads på grundt vand 2 90-10212X20 59 . Jos moottorin nopeus ylittää 2000 k/min. 1 Tätä kytkintä voidaan käyttää perämoottorin ylös ja alas kallistamiseen koneellista trimmausjärjestelmää hyväksi käyttäen. Pass på at vanninntakene er under vann til enhver tid. 2 När båten körs i grunt vatten kan motorn fällas upp över maximal trimvinkel för att inte slå i botten. Sørg for at alle vandindtagshullerne altid er under vandet. Hvis omdrejningshastigheden overskrider 2000 RPM.) Reservetiltbryter POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Lisäkallistuskytkin 1 Denne bryteren kan brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved bruk av power trim-systemet. a. a. Körning i grunt vatten 1 Denne knap kan bruges til at tilte påhængsmotoren op eller ned ved brug af det elektriske Power Trim system. b. Kör endast motorn på lågvarv. b.gog57 1 ogg ogc 2 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc6c KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc6g POWER TRIM OG TILT (FORTS. Varmista. b. Kjøring i grunt farvann Matalassa vedessä käyttö 2 Når båten kjøres på grunt vann. kan utenbordsmotoren tiltes forbi det maksimale trimområdet for å unngå at den støter ned i bunnen. Reduser motorhastigheten til 2000 o/min. että kaikki vedentuloaukot ovat koko ajan veden alla. Hvis motorhastigheten blir høyere enn 2000 o/min. Vähennä moottorin kierrosnopeus 2000 r/min alapuolelle. Tilta upp utombordaren. Tilt påhængsmotoren op. tilte din påhængsmotor ud over det maksimale triminterval. trimvinkel. Käytä moottoria ainoastaan pienillä nopeuksilla. Tilt utenbordsmotoren opp. Kjør utenbordsmotoren kun i sakte fart. for at undgå at støde på bunden. 2 Ajaessasi venettäsi matalassa vedessä voit välttää pohjaan törmäämistä kallistamalla perämoottorin suurimman mahdollisen trimmikulman ylitse. c.

Vri skruen mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen. Skyv spaken mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen.Justera denna spak för att få önskad styrfriktion på rorkulten.MODELLER MED STYREKULT 1 Friksjonsknotten for gasshåndtaket .Drej friktionsknappen INDSTILLING AF STYREMODSTANDEN Modeller med styrehåndtag INSTÄLLNING AV STYRFRIKTIONEN Modeller med rorkult for at indstille og holde gashåndtaget ved ønsket hastighed.Indstil denne arm for at opnå ønsket styremodstand i styrehåndtaget. ADVARSEL Undgå muligvis alvorlig personskade og død på grund af. 2 Ohjauskitkan säätö . 3 Ohjauskitkan säätö . 2 OBS: För att behålla rätt justering. Ha en tillräcklig styrfriktion för att båten inte skall gå in i en skarp gir om rorkulten eller ratten släpps. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogt4k INSTÄLLNING AV GASHANDTAGETS FRIKTION MODELLER MED RORKULT 1 Gashandtagets friktionsratt . KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER JUSTERING AV GASSFRIKSJONEN .Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa. at man mister kontrol med båden. Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Huomautus: Oikean säädön ylläpitämiseksi. kiristä lukitusmutteria (c). Flytta skruven mot (a) för att öka friktionen eller vrid mot (b) för att minska friktionen. jotta estät perämoottoria tekemästä täyskäännöstä. Vrid ratten mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. ogk VAROITUS Vältä ohjauksen menetyksestä mahdollisesti aiheutuvaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. joka sijaitsee ohjauskitkavivun akselilla. Drej skruen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for at mindske modstanden.Juster denne skruen for å oppnå ønsket styrefriksjon på rattet.Käännä kitkanuppia OHJAUSKITKAN SÄÄTÖ Kahvalliset mallit halutun kaasumäärän ylläpitämiseksi halutulla nopeudella. Fjernstyringsmodeller 3 VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador och dödsolyckor på grund av förlorad kontroll över båten.Juster denne spaken for å oppnå ønsket styrefriksjon på styrekulten. Skub armen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for mindske modstanden. Drej knappen mod (a) for at øge friktionen og drej knappen mod (b) for at mindske friktionen. Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogt4a INDSTILLING AF GASHÅNDTAGETS FRIKTION MODELLER MED STYREHÅNDTAG 1 Knap til indstilling af gashåndtagets friktion . Fjärrstyrningsmodeller Bemærk: Korrekt justering kan opnås ved at stramme sikringsmøtrikken (c) øverst på styrefriktionshåndtagets drejeaksel.Indstil denne skrue for at opnå ønsket styremodstand i rattet. jos otteesi irtoaa ohjauskahvasta tai ohjauspyörästä.Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa. JUSTERING AV STYREFRIKSJONEN Modeller med styrekult 2 Justering av styrefriksjonen . hvis styrehåndtaget eller rattet slippes.Vri på friksjonsknotten for å innstille og opprettholde gassen i ønsket hastighet. Oppretthold nok styrefriksjon til å forhindre at utenbordsmotoren styrer inn i en sirkel når styrekulten eller rattet slippes. Flytta spaken mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. Indstilling af styremodstand . kan låsmuttern (c) [ovanpå den ledade axeln för styrningens friktionsspak] dras åt. Indstilling af styremodstanden . Käännä nuppia kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Merk: Låsemutteren (c) øverst på styrefriksjonsspakens dreieaksel kan strammes for å opprettholde riktig justering. ADVARSEL Unngå eventuelle alvorlige personskader eller dødsfall som følge av tap av kontrollen over båten. at båden går ind i en fuld drejning. 2 Inställning av styrfriktion . Pidä yllä riittävää ohjauskitkaa.Justera denna skruv för att få önskad styrfriktion på ratten.Vrid på denna ratt för att ställa in och uppehålla önskad hastighet. 60 90-10212X20 . Modeller med fjernstyring Kauko-ohjattavat mallit 3 Justering av styrefriksjonen . 3 Inställning av styrfriktion . Vri knotten mot (a) for å stramme friksjonen og mot (b) for å løsne på friksjonen.gog36 b b a a c b a 1 ogg ogt4g 2 ogc ogt4c 3 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAASUKAHVAN KITKAN SÄÄTÖ OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 1 Kaasukahvan kitkanuppi . Oprethold tilstrækkelig styremodstand for at undgå.

siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogn2k INSTÄLLNING AV TRIMRODRETS Propellerns styrmoment får båten att dra åt det ena hållet. ogk Mallit. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. Hvis båden nemmest drejer til venstre. Bemærk: Hvis påhængsmotoren har anti-ventilationspladen installeret cirka 50 mm eller mere over bådens bund. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. Drag åt bulten och prova på nytt. Om trimrodret behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. skal trimtappens bolt løsnes. Modeller med Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. että perämoottoriasi ei ole trimmattu niin. Drej båden til højre og til venstre. Trimroret kan kompensere for styremoment(et) i mange tilfeller og kan justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn kraft på styringen. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. Hvis justering påkræves. Trimtappen kan i mange tilfælde virke kompenserende for dette styremoment. Detta styrmoment kan ofta kompenseras med hjälp av trimrodret. OBS: Inställning av trimrodret får mycket liten effekt om motorn har installerats med antikavitationsplattan 50 mm eller mer över båtens botten. Hvis båden nemmest drejer til højre. TRIMMIEVÄN SÄÄTÖ Potkurin aiheuttama ohjauksen vääntömomentti saa veneesi vetämään jommallekummalle puolelle. Modeller uten power trim. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. Modeller med Powertrim Kör båten med normal marschfart och trimmad till önskat läge. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Modeller utan Powertrim Kör båten med normal marschhastighet och trimmad till önskat läge med riggvinkelpinnen i önskat hål. jos perämoottori on asennettu siten. Kjør båten i normal hastighet. Stram bolten og foreta en ny test. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogn2a JUSTERING AF TRIMTAP Propellens styremoment vil forårsage at din båd trække i én retning. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. Hvis båten går lettere til høyre side. vil justering af trimtappen have begrænset virkning på styremomentet. så den reducerer ubalancen i styreindsatsen. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. idet den justeres den en lille tand ad gangen. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. skal trimtappens bolt løsnes. joissa on Power Trim Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon. Merk: Justering av trimroret vil ha liten innvirkning på reduseringen av styremomentet hvis utenbordsmotoren er montert med antiventilasjonsplaten ca 5 cm eller mer ovenfor bunnen av båten. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. Drag åt bulten och prova på nytt. 90-10212X20 61 . at påhængsmotoren ikke er trimmet på en sådan måde. Modeller uden Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. Jos säätö on tarpeen. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. Hvis båten går lettere til venstre side. Tämä ohjauksen vääntömomentti on normaali-ilmiö. ja sitä voidaan säätää eräin rajoituksin ohjaamiseen tarvittavassa voimassa esiintyvien epätasaisuuksien vähentämiseksi. että kavitaatiolevy on kauempana kuin noin 50 mm veneen pohjan yläpuolella. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. Dette styremoment er et almindeligt resultat af. idet tiltpinden sættes i det ønskede tiltpindehul. Hvis båden nemmest drejer til højre. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. ilman Power Trim:iä Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon asianmukaiseen reikäänsä asetetun kallistustapin avulla. Drej båden til højre og til venstre. joka johtuu siitä. at propelakslen er parallel med vandoverfladen. Detta styrmoment är normalt och beror på att utombordaren inte har trimmats så att propelleraxeln befinner sig parallellt med vattenytan. Jos säätö on tarpeen. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. Mallit. Hvis justering påkræves. Modeller med power trim. idet den justeres en lille tand ad gangen. Hvis båden nemmest drejer til venstre. da den til en vis grad kan indstilles. Hvis båten går lettere til høyre side. trimmet i ønsket stilling. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. Kjør båten i normal hastighet. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Trekk til bolten og foreta en ny test. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. Om behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. että potkuriakseli olisi vedenpinnan suuntainen. trimmet i ønsket stilling ved å sette tiltepinnen i ønsket hull. Trimmievä voi monesti auttaa tämän ohjauksen vääntömomentin/tasaamisessa. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Dette styremoment(et) er normalt fordi utenbordsmotoren ikke er trimmet slik at propellakselen er parallell med vannflaten. Huomautus: Trimmievän säätäminen vaikuttaa vain vähän ohjauksen vääntömomentin vähentämiseen. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. Hvis båten går lettere til venstre side.gog54 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogn2g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogn2c JUSTERING AV TRIMROR Propellens styremoment(et) kan føre til at båten drar til én av sidene.

j Godkendte redningsveste i de rette størrelser til hver person ombord er let tilgængelige. j Fördela passagerare och last jämnt ombord och se till att alla sitter på en ordentlig sittplats. että käyttäjä hallitsee turvallisen ohjauksen. j Gå gjennom sjekklisten (se VEDLIKEHOLD). j Meld fra om hvor dere har tenkt å reise. j Varaa tarpeeksi polttoainetta. strømforhold. j En frälsarkrans eller motsvarande. j Känn till dina farvatten. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. että paino jakautuu tasaisesti ja jokaisella on asianmukainen istuin. ofk KÖRNING ofa1k AVPRICKNINGSLISTA FÖRE KÖRNING j Föraren känner till båten och vet hur man navigerar och kör den på ett säkert sätt. der er beregnet til at kaste ud til en person i vandet. j Känner till båtens maxlast. j Det är olagligt att köra båt under påverkan av alkohol eller droger. hvis man er spiritus. j Ha tillräckligt med bränsle ombord. j Lær farvandet og området hvori du sejler at kende samt tidevande. j Ole tietoinen veneesi kuormitusrajasta. sandbanker. veneilyn ja käyttöä koskevat toimenpiteet. j En redningskrans eller redningspude. sandbanker. Der henvises til afsnittet. 62 90-10212X20 . j Sørg for at vekten av passasjerer og last er jevnt fordelt i båten. og at alle sitter på et forsvarlig sete. j Kjenn til de farvann og områder dere skal ferdes i (tidevann. j Kerro jollekin henkilölle. Titta på båtens typskylt. j Sijoita matkustajat ja lasti veneessä siten. ofa SJEKKLISTE FØR START j Føreren kjenner til sikker navigasjon og bruksprosedyrer. klippor och andra riskmoment.ofg ofc BRUK ofa1g ofa1c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA j Tulee varmistaa. virtaukset. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. j Sørg for at passagerer og last er jævnt fordelt i båden og at alle ombordværende sidder på et egnet sæde. strömmar. sejlads og driftsprocedurer. Se kapacitetspladen. j On lainvastaista ajaa venettä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. j Sørg for at det finnes godkjente redningsvester for alle ombord. Se Underhållssektionen. ofa1a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN HUSKELISTE FØR SEJLADS MED PÅHÆNGSMOTOREN j Føreren kender til sikker navigering. Katso osaa Huolto. j Godkända flytvästar i rätt storlek finns för alla ombord och är lätt tillgängliga. grunner og andre farer). sopivan kokoinen. j Overlast ikke båten. klipper og andre farer. j Brændstofreserven er tilstrækkelig. j Pidä viranomaisten hyväksymä. j Suorita tarkastukset ja vaadittu huolto huoltotaulukon mukaan. strømme. Katso veneesi kuormituskilpeä. hiekkasärkät. j Kend din båds maksimale lastkapacitet. j Tala om för någon vart du åker och beräknad återkomsttid. j Pidä veneessä veteen joutuneelle henkilölle heitettäväksi tarkoitettu pelastusrengas tai uimatyyny. j Det er ulovligt at betjene en båd. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. karit ja muut vaarat. henkilökohtainen. j Fortæl nogen hvor du skal hen. j Efterse motoren som beskrevet i Eftersyn. minne menet ja milloin palaat. og når dere forventer å være tilbake. sandrev.og Vedligeholdelsesskemaet.eller narkotikapåvirket. j Det er forbudt å føre båten under påvirkning av alkohol eller medikamenter. og hvornår du regner med at komme tilbage. avsedd att kastas till en person som befinner sig i vattnet. j Tunne veneilyyn käyttämäsi vesistöt ja alueet: vuorovedet. j En livbøye eller flåte som er konstruert for å kastes ut til folk i vannet. og at de er lett tilgjengelige. j Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff ombord. Vedligeholdelse. j Pricka av punkterna i listan i Inspektion och underhåll.

ofk AJO MERIVEDESSÄ TAI SAASTUNEESSA VEDESSÄ Suosittelemme. että vaihteisto on veden alla. Se “Spyling av kjølesystemet” for fremgangsmåte for spyling. skal motoren tages ud af vandet og tømmes fuldstændigt for vand. Dersom det er en mulighet for isdannelse på vannet. Ruiskuta Mercury Precision tai Quicksilver Corrosion Guard -ainetta moottorin ulkopintaan. one3g KJØRING I SALTVANN ELLER FORURENSET VANN Vi anbefaler at du skyller kjølevannskretsen i utenbordsmotoren med ferskvann etter at den har vært brukt i salt eller forurenset vann. Hvis din båd fortøjes i vandet. blockeras vattenflödet till motorn. då detta sätter ned effektiviteten på dessa). vid temperaturer runt noll eller lägre. må utenbordsmotoren fjernes og tappes for vann. Is i vanninntakene kan blokkere kjølevannsstrømmen og forårsake skade. Katso “jäähdytysjärjestelmän huuhtelu” -menetelmää osasta Huolto. Jos perämoottorin ajoakselistoon muodostuu jäätä veden pinnan tasalle. Sørg for at gearkassen er fuldstændigt ude af vandet. Läs avsnittet i Spolning av kylsystemet i underhållsavsnittet. Vask påhængsmotoren udvendigt og skyl udstødningsåbningen til propellen og gearkassen med ferskvand efter hver brug.ofg ofc BRUK onf2g onf2c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ JÄÄTYMISLÄMPÖTILOISSA AJO Jos perämoottoriasi tullaan käyttämään tai se ankkuroidaan jäätymislämpötilassa tai sen tuntumassa. Vedligeholdelse. som kan blokere vandpassagerne. Tvätta motorns utsidor och spola avgasutloppet på propellern och växelhuset med färskvatten efter varje användning. Hvis båten ligger fortøyd. se voi estää veden kierron moottoriin ja aiheuttaa vaurioitumista. Detta kommer att förhindra uppkomst av avlagringar i vattenpassagerna. da dette vil redusere anodeeffekten. Pese perämoottorin ulkopinta ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihteistokotelo puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Spray Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guardutvendig på motoren. sillä se aiheuttaa anodien toimintakyvyn heikkenemisen). Dette forhindrer. elektriska komponenter och andra metallytor (spreja inte på anoderna för korrosionskontroll. Jos on olemassa mahdollisuus veden jäätymiseen. 90-10212X20 63 . BETJENING I SALTVAND OG FORURENET VAND Vi anbefaler. Dette forhindrer at ev. ofa KÖRNING onf2k KÖRNING UNDER DEN KALLA ÅRSTIDEN Om motorn används. skal påhængsmotoren holdes vippet nede så gearkassen er under vand. Dette forhindrer ophobning af aflejringer. pidä perämoottori koko ajan alas kallistettuna niin. Vask motoren utvendig og skyll eksosuttaket ved propellen og girhuset med ferskvann etter hver bruk. Jos pidät veneesi ankkuroituna vedessä. Hvis vandet fryser til is. Spreja varje månad Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard utanpå motorenheten. bør utenbordsmotoren alltid tas opp. one3a KÖRNING I SALTVATTEN ELLER FÖRORENAT VATTEN Vi rekommenderar att du spolar de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten efter varje gång som båten använts i saltvatten eller förorenat vatten. Der henvises til “Skylning af Kølesystemet” i afsnittet. one3k onf2a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN BETJENING FROSTVEJR Når motoren betjenes eller fortøjes i frostvejr eller ved temperaturer nær frysepunktet. i delen Vedlikehold. at vand i gearkassen fryser og forårsager skade på vandpumpen og andre motordele. Spray ikke anoder for korrosjonskontroll. one3c BRUK I KULDEGRADER Når utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrader. da anodernes effektivitet derved forringes). Detta hindrar att vattnet i växelhuset fryser och ställer till skada på vattenpumpen eller andra delar. (utom vid temperaturer under noll). slik at girkassen er fullstendig oppe av vannet når den ikke brukes (bortsett fra når det er kuldegrader). Om du alltid har båten förtöjd i vattnet skall du tänka på att alltid tilta upp motorn så att ingen del av växelhuset ligger under vatten när motorn inte används. hvilket kan forårsage skader. kun se ei ole käytössä. blokeres vandpassagen til motoren. och skador kommer sannolikt att uppstå. Tämä ehkäisee saostumien muodostumisen ja vesitiehyeiden tukkeutumisen. Vid risk för isläggning. Tämä estää sisään jääneen veden jäätymisen ja vesipumpun tai muiden osien vaurioitumisen. eller ligger förtöjd med båten. vann i girhuset fryser og forårsaker skade på vannpumpen og andre komponenter. elektriske komponenter og andre metalloverflater hver måned. sørg for at girkassen er under vann. skall växelhuset alltid befinna sig under vattenytan. skal motoren altid vippes ud af vandet. perämoottori tulee poistaa vedestä ja antaa veden valua pois täydellisesti. Dette vil forhindre at det dannes belegg som kan blokkere kjølevannskretsen. kallista perämoottori niin. måste utombordaren tas upp och tömmas helt på vatten. että vaihteistokotelo on ulkona vedestä (paitsi jäätymislämpötiloissa) aina. sähkölaitteiston osiin ja muihin metallipintoihin kuukausittain (älä ruiskuta syöpymistä ehkäiseviä anodeja. Hvis vand fryser til is i motorens drevakselhus. Sprøjt hver måned Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard på udvendige metaloverflader (undgå at sprøjte på karburatorrørene. että huuhdot perämoottorisi sisäiset vesitiehyet puhtaalla vedellä joka kerran suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. at de indvendige vandpassager skylles med ferskvand efter hver sejlads i saltvand eller forurenet vand. Om det skulle bildas is inne i drivaxelhuset. når den ikke er i brug (undtagen i frostvejr).

Sørg for at 2 3 Kontrollera motorns oljenivå. Toisen käyttötunnin aikana on moottorin käytävä eri kaasuasetuksilla aina 4500 k/min asti tai kolme neljäsosa kaasulla ja tänä aikan aja sitä täydellä kaasulla noin minuutin verran joka kymmenes minuutti. FORSIGTIG Start aldrig og kør aldrig påhængsmotoren (ikke engang kortvarigt) uden vand cirkulerende gennem kølevandsindtaget ind i gearkassen. Under de næste otte timers drift skal man undgå kontinuerlig kørsel med fuld fart i mere end fem minutter ad gangen. 1. for å forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. hvis man ikke følger nedenstående tilkøringsprocedure. Första körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar som inte överstiger 3500 r/min eller vid cirka halvgas. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. 2. halv gas. 2. Pass på at 2 3 Sjekk oljenivået i motoren. 64 90-10212X20 . för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. påhængsmotoren. idet beskadigelse af vandpumpen (den kan løbe tør) samt overophedning af motoren derved forhindres. Under den første driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger uden at overstige 3500 o/min eller ca. 3. perämoottoriin. Seuraavan kahdeksan käyttötunnin aikana. 3. trekvart gass under den andre driftstimen. 3. 2 3 FORSIKTIGHET Kontrollér motorens oliestand. 2. ofd5k INKÖRNING AV MOTORN FORSIKTIGHET Svår skada kan uppstå på motorn om man inte följer inkörningsinstruktionerna.gof23 1 ofg a 2 ofc ofc2c 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄT TOIMENPITEET 1 Yhdistä erillisestä polttoainesäiliöstä tuleva polttoaineletku Varmista. Kontrollera att anslutningen snäpper fast i läge. ofd5a Kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom kylvatteninloppet. Försäkra dig om att kylvattenintaget (a) är under vatten. til utenbordsmotoren. TILKØRING AF MOTOREN FORSIGTIG Alvorlig beskadigelse af motoren kan forekomme. eller på ca. halv gass. BRUK ofc2g INSTRUKSJONER FØR START 1 Koble den separate drivstoffslangen koblingen har “kneppet” på plass. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes hetkellisesti) ilman että vesi kiertää jäähdytysveden imuaukon kautta vaihdekopassa vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. vältä jatkuvaa käyttöä täydellä kaasulla muuta kuin yli viiden minuutin ajan kerrallaan. 3. että liitin napsahtaa kiinni. 2. Vær sikker på. että jäähdytysveden sisääntuloaukko (a) on veden alla. 2 3 FORSIKTIG Tarkista moottorin öljyntaso. Unngå vedvarende kjøring på full gass i mer enn fem minutter om gangen i de neste åtte driftstimene. Följande åtta körtimmar: undvik kontinuerlig körning vid fullgas mer än fem minuter i taget. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofc2a INSTRUKTIONER FØR START 1 Forbind den fjerne benzinslange til forbindelsesleddet er på plads (i hak). Under den anden driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger op til 4500 o/min eller 3/4 fuld gas. Kjør motoren med forskjellige gasshastigheter opp til 4500 o/min eller på ca. og kjør motoren på full gass i ca. 1. ofk MOOTTORIN SISÄÄNAJO VAROITUS Seuraavassa esitetyn moottorin sisäänajomenetelmän noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan moottorivaurioon. ofd5g FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING FORSIKTIG Alvorlig skade på motoren kan oppstå hvis fremgangsmåten for innkjøring av motoren ikke blir fulgt. ofd5c Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv bare for et kort øyeblikk) uten vannsirkulasjon gjennom kjølevannsinntaket i girkassen. 1. Andra körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar upp till 4500 r/min eller vid trekvarts gas. och under denna tidsperiod kör den med fullgas i cirka en minut var tionde minut. Käytä moottoria eri kaasuasetuksilla. at kølevandsindtaget er fuldstændigt (a) under vand. Pass på at kjølevannsinntaket (a) er under vann. minut. Varmista. og under denne periode skal der køres med fuld gas i ca. 1 minut hvert 10. jotka eivät ylitä 3500 k/min ensimmäisen käyttötunnin aikana tai suunnilleen puolella kaasulla. 1. ofa KÖRNING ofc2k FÖRE START 1 Anslut bränsleslangen till utombordaren. I den første driftstimen skal motoren kjøres i forskjellige gassinnstillinger uten å overstige 3500 o/min.

1 2 På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. overophedes. Före start och Inkörning av motorn. 3 4 5 ofa Aseta narullinen pysäytyskytkin RUN-asentoon. Modeller uten power–trim – Sett tiltlåsespaken i Lock–stilling (Låst). Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanken (på tanklokket) på drivstofftanker med manuell lufting. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). Körning vid minusgrader. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). Betjening.MODELLER MED FJERNKONTROLL Før start. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. efter motoren er varmet op. Sett utenbordsmotoren i fri (N).KAUKOSÄÄTÖMALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. bør du læse afsnittene. på de första tre sidorna i Körning. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsearmen i den låste position. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. INSTRUKSJONER VED SPESIELL BRUK OG FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING på de første tre sidene i BRUK. Lägg i neutralläget (N). FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. Purista polttoaineputken rikastin. 3 4 5 Ställ nödstoppskontakten vid läge “RUN”. lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. indtil den føles fast. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. les SJEKKLISTE FØR START. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. 90-10212X20 65 . for å forhindre at motoren blir sur. Pump tilføringsblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. 3 4 5 ofk Sett dødmannsbryteren på RUN. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. Mallit ilman PowerTrim–säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (lukitus). 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. KÖRNING ofg20k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg20a ATT STARTA MOTORN . Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Tryck flera gånger på handpumpblåsan tills den är hård.MODELLER MED FJERNKONTROL Før motoren startes. Checkliste før start. kunnes se tuntuu kovalta. nødstopkontakten i afsnittet Generelt.MODELLER MED FJÄRREGLAGE Innan du startar motorn skall du läsa avsnitten Checklista innan körning. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). Modeller utan ”power trim” – För tippspärren till spärrläget. 1 2 Öppna bränsletankens avluftningsskruv (placerad i tanklocket på tankar med manuell avluftning). VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet.gof57 1 N 2 3 4 ofg ofc 5 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofg20c BRUK ofg20g START AV MOTOREN . Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. START AF MOTOREN .

indtilmotoren er varmet op. Tulviva moottori – Siirrä nopean joutokäynnin vipu maksimiin nopean joutokäyntiasentoon (b) ja jatka moottorin pyörittämistä sen käynnistämiseksi. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. og fortsett å starte motoren. 66 90-10212X20 . Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn startat. Varm motor – Öka frilägets snabbtomgång till det maximala på fjärreglaget (b). Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). (a). Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C – Etter at motoren er startet. Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång. Senk motorhastigheten med én gang motoren er startet. skal hurtigtomgangsspaken skyves sakte forover for å øke hastigheten til motoren er oppvarmet. Etter at motoren har startet.KAUKOSÄÄTÖMALLIT 6 Aseta kauko–ohjain nopeaan joutokäyntiasentoon seuraavasti: Kaasuttimella varustetut mallit Kylmäkäynnistys – Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toiminto sen kokonaan suljettuun asentoon (a). Minska tomgångsvarvtalet omedelbart efter det att motorn gått igång. Begynn å senke motorhastigheten med én gang motoren starter. Start av sur motor – Öka tomgångsvarvtalet maximalt med reglaget för neutrallägets höga tomgång. efter motoren starter. Start af en druknet motor – Avancér den neutrale hurtig tomgangsfunktion til positionen for maksimum hurtig tomgangshastighed og fortsæt med at starte motoren.gof64 a b b a 6 ofg ofc BRUK ofg24g ofg24c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Varm motor – Bevæg den neutrale hurtigtomgangsfart–anordning på fjernkontrollen til maksimal hurtig tomgangsposition (b). Liian rikasta polttoaineseosta saaneen moottorin käynnistys– Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa eteenpäin sen nopean tyhjäkäynnin maksimiasentoon ja jatka moottorin pyöritystä sen käynnistämiseksi. efter motoren starter.MODELLER MED FJERNKONTROL 6 Placér fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion på følgende måde: Modeller med karburatorer Koldstart – Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position(a). ofa KÖRNING ofg24k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg24a ATT STARTA MOTORN . Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position (a). Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 6 Placera fjärreglaget för snabbtomgång i NEUTRAL–läge. Vähennä heti nopeus normaaliin sen käynnistyttyä. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. Oversvømmet motor – Flyt den neutrale tomgangsfunktion til positionen for den maksimale hurtig tomgangshastighed (b) og forsæt med at starte motoren. Lämmin moottori – Siirrä kauko–ohjaimen vapaan nopean tyhjäkäynnin vipu tai vain kaasuvipu täyskaasuasentoon (b). Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C – Moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa hitaasti eteenpäin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi. ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Siirrä nopean joutokäynnin vipu täysin suljettuun asentoon (a). enligt nedan: Förgasarmodeller Kallstart – För reglaget för neutrallägets höga tomgång till stängt läge (a). START AF MOTOREN . og fortsett å starte motoren. kunnes moottori on lämmin. Efter at motoren er startet.avanceres den neutrale hurtig tomgangsfunktion for at øge tomgangshastigheden. Sur motor – Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till läget (b). skal tomgangshastigheten umiddelbart reduseres til normal hastighet. och fortsätt med startförsöken. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 6 Still hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen på følgende måte: Modeller med forgassere Kald start – Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). Varm motor – Skyv den nøytrale hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover til maksimal hurtigtomgangshastighet (b). Starting av sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet. EFI–modeller Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till det avstängda läget. Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. skall du långsamt öka tomgångsvarvtalet med reglaget för neutrallägets höga tomgång. Sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet (b). och fortsätt att dra runt motorn för start. tills motorn är uppvärmd. sænk straks tomgangsfarten til normal.

Vänta i 30 sekunder och försök igen. Opvarmning af motoren Inden du begynder sejlads. lad motoren opvarme i 3 minutter. mens den kører i tomgang.MODELLER MED FJERNKONTROL 7 Drej tændingsnøglen til START-position. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista.KAUKOSÄÄTÖMALLIT 7 Käännä virta-avain asentoon START (KÄYNNISTYS). bør du standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilstoppet. Hvis motoren brukes når den er overopphetet. drej nøglen tilbage til positionen ON (TIL). TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeinspektionshullet. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. kan det føre til alvorlige skader på motoren. 8 Så snart motorn startar. Om motorn inte startar inom tio sekunder skall nyckeln vridas tillbaka till ON (TILL). Hvis motoren ikke 8 starter i løpet av 10 sekunder. vil det beskadige den alvorligt. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut.gof64 7 ofg 8 ofc BRUK ofg25g ofg25c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Hvis en overophedet motor betjenes. sammuta moottori ja tarkasta. Efter motoren er startet. ofk KÖRNING ofg25k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg25a ATT STARTA MOTORN . Ellei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. Jos se ei ole tukkeutunut. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. 8 Uppvärmning av motor Låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter innan den körs. START AF MOTOREN . ofa Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. skall du kontrollera att vattnet rinner i en jämn stråle ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Hvis motoren ikke starter i løbet af 10 sekunder. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. palauta avain ON (PÄÄLLÄ) asentoon. 90-10212X20 67 . 8 Kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av vannpumpens kjølevannskontroll etter at motoren har startet. om det inte kommer något vatten. Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. tarkasta tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. Låt din återförsäljare titta på motorn. Kontrollér at der flyder en konstant vandstrøm ud af vandpumpeinspektionshullet. Hvis du ikke finder nogen urenheder. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. Hvis dette ikke er tilfelle.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 7 Vrid tändningsnyckeln till START. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. skal nøkkelen vris tilbake til ON (PÅ). Tarkastuta perämoottorisi myyjäliikkeessä. Vent 30 sekunder og prøv igjen. vent 30 sekunder og forsøg igen. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. Moottorin käynnistyttyä. Detta kommer att överhetta motorn. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. Disse tilstande fører til at motoren overophedes. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 7 Vri tenningsnøkkelen til START.

FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. Sett utenbordsmotoren i fri (N). efter motoren er varmet op. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. 1 2 VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. Avprickningslista före körning. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. läs. Tryck flera gånger på bränsleslangens pumpblåsa tills den är hård. på de tre första sidorna i avsnittet Körning. START AV MOTOREN . Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. Purista polttoaineputken rikastinta. 1 2 Öppna luftskruven på bränsletanken (i locket) på tankar där avluftningen sker manuellt. Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). les Sjekkliste før start. Instruksjoner ved spesielt bruk og Fremgangsmåte ved innkjøring på de første tre sidene i bruk. nødstopkontakten i afsnittet Generelt. Pump drivstoffpumpeblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard.gof65 1 2 N 3 4 ofg 5 ofc BRUK off20g off20c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . for å forhindre at motoren blir sur. 3 4 5 Sätt nödstoppskontakten till RUN-läget. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). 68 90-10212X20 . Mallit ilman kallistuskulman säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (Lukitus). 3 4 5 Aseta hätäkatkaisin RUN-asentoon. älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. bør du læse afsnittene.MODELLER MED STYREKULT Før start. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. indtil den føles fast. ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren overophedes. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. Checkliste før start. kunnes se tuntuu kovalta. FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. Modeller uten Power trim – Sett tiltlåsespaken i låsestilling. KÖRNING off20k START AV MOTORN – MODELLER MED RORKULTSHANDTAG Innan du startar motorn.MODELLER MED STYREHÅNDTAG Før motoren startes. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsarmen i låst position. Speciella körinstruktioner och Motorns inkörningsrutin. ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off20a START AF MOTOREN . 3 4 5 ofk Sett dødmannsstoppbryteren på RUN. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanker (på tanklokket) med manuell lufting. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. Lägg i neutralläget (N). jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. Betjening. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. Modeller utan Power Trim – Ställ tippspärren spärrläget. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon).OHJAUSKAHVALLISET MALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin.

Varm motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). EFI–modeller Ställ vridgasreglaget i startläget (a). kunnes moottori on lämmin.gof66 0%100 b START 0%100 a START START START 6 ofg ofc BRUK off26g off26c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Sett gasshåndtaket i startstilling (a).OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 6 Aseta kaasukahva seuraavasti: Kaasuttimilla varustetut mallit Kylmä moottori – Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). Tulviva moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b). tills motorn är uppvärmd. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off26a START AF MOTOREN . START AV MOTOREN . skal gasspaken skyves forover til motoren er oppvarmet. ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a).avanceres gasspjældshastigheden langsomt. Sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). indtil motoren er varmet op. 90-10212X20 69 . Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C. Varm motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä kaasutinnopeutta hitaasti eteenpäin. Varm motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C. Sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b).MODELLER MED RORKULT 6 Placera vridgasreglaget så här: Förgasarmodeller Kall motor – Ställ vridgasreglaget i startläget (a). skall du öka varvtalet långsamt med gasspaken. Lämmin moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b).MODELLER MED STYREKULT 6 Still gasshåndtaket på følgende måte: MODELLER MED FORGASSERE Kald motor – Sett gasshåndtaket i startstilling (a). Start af en oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). Oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). Tulvivan moottorin käynnistys – Aseta kaasukahva asentoon (b). ofa KÖRNING off26k ATT STARTA MOTORN . OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn har gått igång.MODELLER MED STYREHÅNDTAG 6 Placér gasspjældsgrebet på følgende måde: Modeller med karburatorer Kold motor – Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). Start av sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). Starting av sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). Etter at motoren er startet.

START AF MOTOREN . hvilket kan forårsage kvæstelser eller dødsfald. Gentag. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. Detta kommer att överhetta motorn. VAROITUS NOPEAN KIIHDYTYKSEN AIHEUTTAMA VAARA . Sähkökäynnisteiset mallit – Käännä virta–avain asentoon START (KÄYNNISTYS). onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. Hvis ikke motoren starter i løbet af ti sekunder. Tämä estää nopean kiihdytyksen. 70 90-10212X20 . mistä on seurauksena henkilövamma tai kuolema. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. Opvarmning af motoren Inden man begynder sejlads. som kan resultere i at personer i båden kastes ud af sæderne eller båden. Dette vil forhindre hurtig acceleration. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. 9 Efterse om en stadig strøm af vand flyder ud af vandpumpeindikatorhullet.MODELLER MED STYREHÅNDTAG 7 Modeller med manuel start – Træk langsomt i startsnoren. indtil motoren starter. Hvis motoren ikke starter i løpet av ti sekunder. lad motoren opvarme i 3 minutter. bør man standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilsat. kan det føre til alvorlige skader på motoren. VARNING FARA VID SNABB ACCELERATION . 9 Kontrollera att det kommer en jämn vattenström från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. 8 ADVARSEL FARE VED HURTIG AKSELERERING – Før utenbordsmotoren skiftes fra fri og settes i gir. Om motorn inte startar inom tio sekunder. skrus nøkkelen tilbake til ON–stilling. skall nyckeln föras till läge “ON”. indtil du kan mærke. Uppvärmning av motor Innan körning. Træk derefter hurtigt for at starte motoren. Hvis motoren brukes når den er overopphetet. som igjen kan føre til personskade eller dødsfall. Tarkastuta perämoottorisi kauppiaasi huoltamolla. vil det beskadige den alvorligt. vedä sitten nopeasti käynnistääksesi moottorin. 9 Tarkasta. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. Drag därefter snabbt för att starta motorn. 9 Sjekk at kjølevannsstrømmen renner jevnt fra kjølevannskontrollene.Sakta ned motorvarvtalet avsevärt innan du lägger i växel från neutralläget. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. Disse tilstande fører til at motoren overophedes. Hvis en overophedet motor betjenes. 8 Modeller med elektrisk starter – Vri tenningsnøkkelen til START–stilling. Lad snoren returnere langsomt. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. 8 Modeller med elektrisk start – Drej tændingsnøglen til positionen START. Låt din återförsäljare titta på motorn. Hvis dette ikke er tilfelle. La snoren gå sakte tilbake. och skadas eller dödas. trekk deretter raskt for å starte motoren. alenna moottorin nopeus hitaalle. Gjenta til motoren starter. Vent 30 sekunder og prøv igjen.gof66 7 ofg 8 ofc 9 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ off22c BRUK off22g START AV MOTOREN .OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 7 Käsin käynnistettävät mallit – Vedä hitaasti käynnistinnarusta kunnes tunnet käynnistimen kytkeytyvän. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. at starteren griber fat. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeindikatorhullet. sammuta moottori ja tarkasta. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Modeller med elektrisk start – Vrid startnyckeln till läge START. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. Hvis man ikke finder nogen urenheder. Vent 30 sekunder og prøv igen. Låt startsnöret lindas upp långsamt. skal motorhastigheten senkes til lav hastighet. om det inte kommer något vatten. Vänta sedan i 30 sekunder innan nästa startförsök görs. Anna narun palautua hitaasti. ofk TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. skal nøglen drejes til positionen ON (TIL). Toista kunnes moottori käynnistyy. KÖRNING off22k ATT STARTA MOTORN . Dette forhindrer rask akselerering som kan medføre at personer i båten kastes ut av setene eller båten.MODELLER MED RORKULT 7 Modeller med manuell start – Drag sakta i startsnöret tills du känner 8 ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off22a att startmotorn kopplar in. Jos se ei ole tukkeutunut. palauta avain asentoon ON (PÄÄLLE). Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. Därmed undviker du en snabb acceleration som kan få passagerare att kastas över bord. joka voi aiheuttaa veneessä olijoiden heiton istuimistaan tai laidan yli. Jollei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä ulos tasainen vesivirta. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma.Ennen kuin vaihdat perämoottorin vapaalta vaihteeseen.MODELLER MED STYREKULT 7 Modeller med manuell starter – Trekk sakte i startsnoren til starteren kobles inn. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. Upprepa tills motorn startar. skal motorhastigheden sænkes til langsom. låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter. mens den kører i tomgang. ADVARSEL FARE I FORBINDELSE MED HURTIG ACCELERATION – Før påhængsmotoren skiftes fra neutral til gear.

Senk hastigheten på motoren. Vri tenningsnøkkelen til ”OFF”-stilling. skall du förbli i neutralläget (N) tills varvtalet återgått till tomgång. inden du skifter gear. hvis motoren er stoppet.Minska motorns varvtal och lägg utombordsmotorns växel i neutralläge.Sænk motorens fart til tomgang. Tryk motorens stopknap ind eller drej tændingsnøglen til OFF-(FRA). tändningen. Ohjauskahvalliset mallit . Modeller med styrekulthåndtak . Modeller med rorkultshandtag . Når du har sat motoren i gear. 7 Modeller med styrehåndtag – Sænk motorens fart og sæt påhængsmotoren i neutral position (frigear). • Lägg aldrig i R (bakåt) på utombordsmotorn när motorn inte är i gång. • Motoren skal ikke settes i revers når motoren ikke er i gang. skyv kontrollspaken opp eller vri gassen (modeller med styrekulthåndtak) for å øke hastigheten. vapaakäyntiasento (poissa vaihteelta) ja peruutusasento (R). 1 2 3 4 5 ofm3k ATT STÄNGA AV MOTORN 6 Modeller med fjärreglage . medmindre motoren kører i tomgang. Neutral/Friläge (N) och Bakåt (R). Paina moottorin katkaisinta tai käännä virta-avain asentoon OFF (POIS). Kytke vaihde päälle aina nopealla liikkeellä. og sett påhengsmotoren i fri. Skift altid gear med en hurtig bevægelse. Sæt ikke påhængsmotoren i bakgear (Reverse). Modeller med fjernkontrol . slik at hastigheten på motoren reduseres til tomgang. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofj4a GEARSKIFTE VIGTIGT: Overhold følgende: • • Sæt aldrig påhængsmotoren i gear. Modeller med styrehåndtag . jollei moottori ole käynnissä.Reduser hastigheten på motoren og skift til fri.Alenna moottorin nopeutta ja vaihda vapaalle. Modeller med fjärreglage . Modeller med fjernkontroll . Käännä virta-avain OFF-asentoon. føres fjernkontrollens håndtag fremad eller gashåndtaget (på modeller med styrehåndtag) drejes yderligere. ofm3g STOPP AV MOTOREN 6 Modeller med fjernstyring 7 ofk ofm3c . lisää nopeutta työntämällä kauko-ohjainvipua eteenpäin tai kääntämällä kaasuvipua (ohjauskahvallisissa malleissa) lisää. MOOTTORIN PYSÄYTYS 6 Kaukoohjain .Sæt hastigheden ned og sæt påhængsmotoren i frigear (N). 1 2 3 4 5 Utenbordsmotoren har tre girposisjoner: forover (F).Vähennä moottorin nopeutta ja aseta perämoottorin vaihde vapaalle.Alenna moottorin ropeus joutokäyntinopeudelle ennen vaihteen asetusta. skall varvtalet regleras med reglagespaken respektive rorkultshandtaget (beroende på modell). KÖRNING ofj4k VÄXLING VIKTIGT: Lägg märke till följande: • Lägg aldrig i en växel på utombordsmotorn. Modeller med styrekulthåndtak .ved girskift skal giret alltid stanses i fri-stilling. STANDSNING AF MOTOREN 6 Modeller med fjernkontrol .Minska motorvarvtalet till tomgång. innan en växel läggs i.Innan du lägger i ny växel.Når du skifter gear. 90-10212X20 71 . eller vri tenningsnøkkelen til OFF (AV).Vaihdettaessa on aina pysähdyttävä vapaa-asentoon ja annettava moottorinopeuden palautua joutokäyntiin. 7 ofa Ohjauskahvalliset mallit . fri (ikke i gir) og revers (R). BRUK ofj4g GIRSKIFT VIKTIG: Legg merke til følgende: • Sett aldri utenbordsmotoren i gir med mindre motoren går på tomgang.gof60 F N R F N R 1 2 START 3 ofg 6 ofc ofj4c 7 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ VAIHTEIDEN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Noudata seuraavia ohjeita: • Älä koskaan kytke perämoottoria. Kun perämoottorin vaihde on kytketty. • Älä kytke peruutusvaihdetta. frigear (N) og bakgear (R). for at forøge hastigheden. utom när motorn går på tomgång. Skift alltid gir med en rask bevegelse. stop altid i neutral position og lad motorens fart returnere til tomgang. Tryck in motorns stoppknapp eller vrid startnyckeln till OFF (FRÅN). 1 2 3 4 5 Perämoottorissasi on kolme vaihdeasentoa: eteenpäinajoasento (F). Då växel lagts i. Tændingsnøglen drejes til OFF-positionen. Etter å ha satt motoren i gir. Kaukoohjattavat mallit . jollei moottori käy joutokäynnillä.Sänk varvtalet och gå till neutralläget. Trykk inn stopp-knappen. Slå av ofm3a 7 Modeller med rorkultshandtag .Reduser hastigheten på motoren til tomgang før girskift. 1 2 3 4 5 Utombordaren har tre växellägen: Framåt (F). Påhængsmotoren har tre gearpositioner: Fremadgående gear (F). Växla alltid med en snabb rörelse.

Se till att växeln är i neutralläget innan motorn startas. VARNING När man använder reservstartsnöret fungerar inte den skyddsmekanism som förhindrar start med ilagd växel. että perämoottorin vaihde on vapaalla estääksesi moottorin käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä. ADVARSEL Når nødstartsnoren benyttes til at starte motoren. Plötslig oväntad acceleration kan förorsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon).Vri tenningsnøkkelen til ON-stilling. Sørg for at giret står i fri før motoren startes. kaukosäädön yhteydessä oleva suojalaite. NØDSTART Hvis startersystemet ikke fungerer. og gjør følgende: KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA Jos käynnistysjärjestelmä ei toimi. Äkillinen. 1 2 Fjern svinghjulets dæksel eller den manuelle startersamling. ei ole toiminnassa. Varmista. KÖRNING ofp25k 3 ofa Sähkökäynnisteiset Mallit . at motoren er i frigear. Gör så här: BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp25a 1 2 Avlägsna svänghjulskåpan eller manuellstartsenheten. for at undgå. VAROITUS Kun käytetään varakäynnistysnarua moottorin käynnistämiseen. at den starter i gear. virker ikke fjernkontrollens sperre for start i gir. Pludselig og uventet acceleration kan føre til alvorlig personskade eller død. NÖDSTART Om startsystemet inte fungerar kan motorn ändå startas. Sett utenbordsmotoren i fri (N). odottamaton kiihdytys voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. 72 90-10212X20 . 1 2 Poista vauhtipyörän suojus tai käsikäyttöinen käynistysasennelma.Käännä virta-avain ON-päälle asentoon.gof69 1 N 2 ofg ofc 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofp25c BRUK ofp25g NØDSTART Hvis starteren svikter. Brå. Lägg i neutralläget (N). benyt da reserve startsnoren (vedlagt) og følg instruktionerne nedenfor. er “start-i-gear” beskyttelsen ude af funktion. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). 3 Elektrisk Start-modeller . 3 ofk Modeller med elektrisk starter . ADVARSEL Når reservestartsnoren brukes til å starte motoren. Sørg for.Drej tændingsnøglen til ON (TIL). 3 Modeller med elektrisk startanordning – Slå på tändningen. med hjälp av reservstartsnöret (som medföljer). uventet akselerasjon kan føre til alvorlig personskade eller død. bruk reservestartsnoren som følger med. käytä varakäynnistysnarua (mukana moottorissa) ja menettele seuraavasti: 1 2 Fjern svinghjuldekselet eller den manuelle starterenheten. joka ehkäisee käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä.

Start motoren ved å trekke i startsnoren. Prøv Ikke å tvinne tilbake startermekanismen eller sette tilbake toppdekslet med motoren i gang. och linda snöret medurs runt svänghjulet. ledning eller tændrørsledning. vaatteet. tøj. Hold dine hænder. hår. Pidä kätesi. ”Start av motor”. VARNING Ett roterande svänghjul UTAN kåpa. Sørg for at hender. ofa Aseta käynnistysnarun solmu vauhtipyörän loveen ja kierrä naru myötäpäivään vauhtipyörän ympärille.RÖR INTE någon del av tändsystemet vid start eller under gång. kan det forårsake alvorlig skade.gof70 4-6 ofg ofc BRUK ofp28g ofp28c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA VAROITUS Vältä sähköiskua. hår. johtoja tai sytytystulpan johtoa kun käynnistät tai käytät moottoria. værktøj og andet grej væk fra motoren. verktøy eller andre gjenstander holdes på forsvarlig avstand fra svinghjulet når motoren startes eller er i gang. ADVARSEL Det udækkede svinghjul kan forårsage alvorlige personskader. Forsøg ikke at montere tilbagespolingsenheden eller sætte topdækslet på. NØDSTART ADVARSEL Unngå elektrisk støt. 4 5 6 ofk 4 Sett knuten på startsnoren inn i sporet i svinghjulet. verktyg och andra föremål borta från motorn vid start eller under gång. NØDSTART ADVARSEL For at undgå elektrisk chock: Rør IKKE ved nogen tændingsdel. Placer starterrebknuden i hakket i svinghjulet og tvind rebet med uret rundt om svinghjulet. Se proceduren ”Start af motoren”. mens den startes eller kører. og vikle snoren i urviserens retning rundt svinghjulet. Katso menetelmää ”Moottorin käynnistys”. ledningene eller tennpluggledninger når motoren startes eller er i gang. BERØR IKKE noen av tenningskomponentene. VAROITUS Esillä oleva liikkuva vauhtipyörä voi aiheuttaa vakavan vamman. Træk i starterrebet for at starte motoren. Älä ryhdy asettamaan vauhtipyörän suojusto tai yläkoppaa paikoilleen. Vedä käynnistysnarusta moottorin käynnistämiseksi. uten at det er skjermet av dekslet. 4 5 6 4 Placera startsnörets knut i svänghjulets urtag. mens motoren startes eller kører. tukkasi. Se fremgangsmåten under “Starting av motoren”. mens motoren er i gang. Drag i startsnöret tills motorn startar. kun moottori on käynnissä. ÄLÄ kosketa mitään sytytysjärjestelmän osaa. työkalut ja muut esineet kaukana moottorista. kläder. 5 6 90-10212X20 73 . Håll händer. Konsultera proceduren beskriven i. ADVARSEL Når svinghjulet går rundt. kun käynnistät tai käytät moottoria. kan orsaka allvarlig personskada. hår. Försök INTE att sätta tillbaka svänghjulskåpan eller motorkåpan då motorn är igång. klær. 5 6 KÖRNING ofp28k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp28a NÖDSTART VARNING Undvik elektriska stötar .

kan leda till personskador. død eller materialeskade. VEDLIGEHOLDELSE oha4a PLEJE AF PÅHÆNGSMOTOREN For at vedligeholde din påhængsmotor. VARNING Användning av reservdelar som är sämre än originalet kan leda till personskador. med ledning av underhållsschemat. og for at opretholde motorens pålidelighed. Pidä kirjaa suoritetuista huoltotoimista käsikirjaan liitetyn lokikirjan avulla. død. voi aiheuttaa henkilövamman. VARAOSIEN VALITSEMINEN PERÄMOOTTORIISI Suosittelemme alkuperäisten Mercury Precision tai Quicksilver vaihto-osien ja aitojen voiteluaineiden käyttöä. hvis du selv forsøger at udføre vedligeholdelse eller reparationer på din påhængsmotor uden at have kendskab til de korrekte service. som beskrevet i Eftersyns– og vedligeholdelsesplanen. er det viktig at kontroll og vedlikehold blir utført regelmessig.og sikkerhedsprocedurer. kuoleman tai omaisuuden menetyksen. VALG AF RESERVEDELE TIL PÅHÆNGSMOTOREN Vi anbefaler. Skriv in all service som har blivit utförd i Underhållsloggen längst bak i den här handboken. VAROITUS Perämoottorisi huollon laiminlyönti tai yritys suorittaa veneesi huoltotyö ja korjaus tuntematta oikeita turvallisuus. dödsolyckor eller skador på båt/motor. eller försök att reparera eller underhålla motorn på felaktigt sätt. RESERVEDELER Vi anbefaler bruk av originale Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricants (original smøring). että se tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti huoltotaulukossa annettujen ohjeiden mukaisesti. oha UNDERHÅLL oha4k UTOMBORDARENS SKÖTSEL För att hålla motorn i bästa skick är det viktigt att kontrollera den ofta och med regelbundna mellanrum. kan resultere i personskade. kuoleman tai tuotteen vioittumisen. og ta vare på verkstedskvitteringer. ADVARSEL Forsømmelse af eftersyn og vedligeholdelse af din motor kan føre til personskade. kan dette medføre personskade. voi aiheuttaa vamman. eller materialeskade. ohk VAROITUS Sellaisen varaosan käyttäminen.ja korjausmenetelmiä. Kehotamme Sinua vakavasti huoltamaan moottorisi asianmukaisesti oman ja muiden mukana olevien turvallisuuden ja perämoottorin toimintavalmiuden ylläpitämiseksi. er det vigtigt at du sørger for regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. død eller skade på motoren. og behold alle kvitteringer. ADVARSEL Bruk av en uegnet del som ikke er original. Vi anbefaler på det stærkeste. dödsolyckor eller båt/motorskador. Vi uppmanar dig att underhålla den ordentligt för att du och dina passagerare skall få bästa säkerhet och pålitlighet. død eller skade på motoren. Registrer al vedligeholdelse i logbogen bag i denne håndbog. RESERVDELAR TILL UTOMBORDAREN Vi rekommenderar användning av Mercury Precision eller Quicksilver reservdelar och smörjmedel. eller vedlikeholdet blir utført av ukvalifiserte personer. kan forårsake personskade. tuotteen viottumisen joka ei vastaa alkuperäistä laadultaan tai sopivuudeltaan.ohg ohc VEDLIKEHOLD oha4g oha4c HUOLTO PERÄMOOTTORIN HUOLTO Perämoottorisi pitämiseksi parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa on tärkeää. VEDLIKEHOLD AV UTENBORDSMOTOREN For å holde motoren i topp stand. som beskrevet i Vedlikehold. ADVARSEL Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte. for at sikre din og dine passagerers sikkerhed. Dette er avgjørende både for passasjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet. Bokfør vedlikehold bak i denne boka i Vedlikeholdsoversikt. at man bruger Mercury Percision eller Quicksilver reservedele og ægte smøremidler. at motoren vedligeholdes ordentligt. ADVARSEL Brug af reservedele som er af dårligere kvalitet end de originale. 74 90-10212X20 . Samme advarsel gælder. Talleta kaikki työlistat ja kuitit. VARNING Underlåtenhet att utföra inspektion och underhåll av utombordaren.

Anbefalt tennplugg–gap f. oha UNDERHÅLL oti6k VEDLIGEHOLDELSE oti6a AVGASRENINGSDEKAL En avgasreningsdekal som anger avgasnivåer och motorspecifikationer som direkt rör avgasreningen. Ventilfrirum (hvis aktuelt) oti7a f. Ventilklaring (hvis det er aktuelt) oti7g f. sættes på motoren under fabrikation a. a. Tomgangshastighed b. Ejeren/operatøren må ikke foretage modifikationer på motoren. Tändinställningsspecifikation i. avgasutsläpp för motorfamiljen h. Anbefalet tændrør og gab for ÄGARENS ANSVAR Det åligger ägaren/föraren att utföra underhåll så att avgasnivåerna bibehålls inom de standardnivåer som anges för produkten. Eieren/båtføreren skal ikke endre motoren på en måte som kan endre antallet hestekrefter. Valmistuspäivä e. som viser utslippsnivåer og motorspesifikasjoner som har direkte tilknytning til utslipp. Perhenumero g. ohk OMISTAJAN VASTUU Omistaja/käyttäjä on velvollinen huolehtimaan moottorin huollosta. Produksjonsdato e. Slagvolumen d. joka näyttää päästötasot ja päästöjä koskevat moottorin tekniset tiedot. jotta päästötasot ovat määritettyjen vahvistettujen vakioiden mukaan.a b c d e ohg ohc f g h i VEDLIKEHOLD oti6g oti6c HUOLTO PÄÄSTÖVAHVISTUSTARRA Päästövahvistustarra. Tomgångsvarvtal b. Max. joka voisi muuttaa hevosvoimaa tai sallia päästötasojen ylittää tehtaan edeltä käsin tehtaan antamia teknisiä tietoja. placeras på motorn vid tillverkningen a. Kolvdeplacement d. Maksimal utslippseffekt for motorserien h. Stempelslagvolum d. EJERENS ANSVAR Det kræves. Ajastustiedot i. Venttiilivälys (jos sovellettavissa) oti7c SERTIFISERINGSSKILT FOR UTSLIPP Et sertifiseringsskilt. Rekommenderat tändstift & gap f. Serienummer g. Moottoriperheen maksimipäästö h. Motorens hestekrafter c. Serienummer g. Spesifikasjoner for tenningsjustering i. Sylinterin iskutilavuus d. Ventilspel (om tillämpligt) oti7k EMISSIONSCERTIFIKATIONSMÆRKAT En emissionscertifikationsmærkat. eller la utslippsnivået overskride de forhåndsangitte fabrikkspesifikasjonene. Tillverkningsdatum e. Maksimum emissionsoutput motorserien h. Suositettu sytytystulppa ja väli EIERS ANSVAR Eieren/båtføreren er pålagt å utføre vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivåene innenfor de foreskrevne sertifiseringsstandardene. Fabrikationsdato e. g. som viser emissionsniveauer og motorspecifikationer direkte forbundet med emissioner. Moottorin hevosvoima c. som på nogen måde vil ændre hestekrafterne eller lade emissionsniveauerne overskride de forudbestemte fabriksspecifikationer. Motoreffekt c. settes på motoren når den produseres. Motorfamiljens nr. 90-10212X20 75 . Tomgangshastighet b. Joutokäyntinopeus b. Tidsindstillingsspecifikation i. sijoitetaan moottoriin valmistuksen aikana a. at brugeren/operatøren får motoren vedligeholdt for at holde emissionsniveauerne inden for de foreskrevne certifikationsstandarder. Ägaren/föraren får inte modifiera motorn på sätt som ändrar dess effekt. Omistaja/käyttäjä ei saa tehdä mitään muutoksia moottoriin tavalla. Motorens hestekrefter c. och inte heller låta avgasnivåerna överskrida de fabriksangivna specifikationerna.

pitkäaikaisessa uistelussa (sivu 93). 91).eller forurenset vann (side 78). Tændrørene skal derefter efterses hver 100 timer eller én gang om året. 4. Kontroller at motoren sitter forsvarlig på hekken. Vask med ferskvand alle saltaflejringer af og skyl skibsskruens og gearkassens udstødningsudløb. Skyl motorens kølesystem. afhængig af hvilket der kommer først 1. Kontroller at styresystemet fungerer uhindret. når motoren arbejder under hårde forhold. Kontroller om det er skade på propellbladene. Kontroller oljenivået (side 43). (sid. Tarkasta potkurin lavat vioittumien varalta. driftstime eller én gang i året. Sjekk at dødsmannsstoppbryteren stopper motoren. Tarkista moottorin öljyn pinnan taso. Voitele kaikki voitelukohdat. 2. driftstime eller én gang i året. Jokaisen käytön jälkeen 1. 4. 3. esim. mikä ensin tapahtuu. (side 82) 7. Se efter om propellerbladen är skadade. Skift motorolie og rens oliefiltret. 4. (sid 82) 7. (forts. ohd50a VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. beroende på vilket som inträffar först 1. Se efter forringelse og utætheder i brændstofsystemet. että hätäukatkaisin pysäyttää moottorin. Vaihda sytytystulpat ensimmäisten 100 tunnin tai ensimmäisen vuoden jälkeen. Var 100:e körtimme eller en gång om året. Inspiser deretter tennpluggene hver 100. 3. Sen jälkeen. 6. 2. 3. 2. Kontrollera att utombordaren är säkert monterad på akterspegeln. Hver 100. (side 43) 2. (Sivu 88) (jatkuu seuraavalla sivulla) oha UNDERHÅLL ohd50k INSPEKTIONS. (side 88). Smør alle smørepunkter. ettei polttoainejärjestelmässä ole syöpyneitä kohtia tai vuotoa. eller en gång om året. Olien skal skiftes oftere. Smörj alla smörjpunkter. Udskift tændrørene efter behov. Tarkasta ohjausmekanismi takertuneiden tai löysien osien varalta. 5. Efterse at nødafbryderen standser motoren. Oljen bør skiftes oftere når motoren kjøres under ugunstige forhold. Smörj oftare om båten körs i saltvatten (sid. och spola ur propellerns och växelhusets utblås med sötvatten. (sid 43) 2. som for eksempel ved dorging over lengre strekninger (side 93). Kontrollera att nödstoppskontakten stänger av motorn. f. 6. hvis motoren har vært brukt i saltvann. Huuhdo perämoottorin jäähdytysjärjestelmä suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. 2. Vask av saltbelegg og spyl eksosuttakene på propellen og girkassen med ferskvann. (side 88) (fortsættes på næste side) 76 90-10212X20 . eller under det första året. Spyll kjølesystemet hvis motoren har vært brukt i salt. että perämoottori on kiinnitetty lujasti perälautaan. Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. 6. Tarkasta. driftstime eller én gang om året. Efter varje användning skall man 1. 2. hvis du har sejlet i saltvand. og se etter løse komponenter. Därefter skall tändstiften inspekteras var 100:e körtimme. (side 82) 7. neste side) ohk Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Tarkasta.eks. om motorn körts i saltvatten.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA Före varje användning skall man 1. Öljy on vaihdettava useammin. 2.ohg ohc VEDLIKEHOLD ohd50g ohd50c HUOLTO TARKASTUS. Pese kakki suolasaostumat pois ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihdekotelo puhtaalla vedellä suolaisessa vedessä ajon jälkeen. Vaihda tulpat tarvittaessa. 5. Skift tennpluggene etter behov. Se etter om festene for styreoverføringsstaget sitter forsvarlig. Efter hver brug 1. 3. VEDLIKEHOLDSOVERSIKT Før hver bruk 1. 4. Voitele useammin. 2. 6. (Side 91). Kontrollera att inga delar i styrsystemet kärvar eller sitter löst. alt etter hva som inntreffer først 1. Katso. Spola ur utombordarens kylsystem med sötvatten om den körts i saltvatten eller förorenat vatten. Oljan ska bytas oftare om motorn körs under svåra förhållanden t ex långvarig trolling. Efterse at motoren er fastspændt. 3. Kontrollera att styrlänkarnas stagfästen är korrekt åtdragna. (sivu 82) 7. Spola av alla utvändiga saltavlagringar. Vaihda moottoriöljy ja puhdista öljysuodatin. langvarig trolarig (side 93). 3. jos venettä ajetaan vaikeissa ajo–olosuhteissa. Titta efter om bränslesystemet har skador eller läckor. Smør oftere ved bruk i saltvann (side 91). Efterse styresystemet for binding eller løse dele. Udskift tændrørene efter de første 100 timer eller det første år. Byt tändstift efter de första 100 körtimmarna. 1. Katso. Efterse at styrestang-låsemøtrikkerne er stramme. 5. että ohjauksen yhdystangon kiinnittimet ovat sopivan tiukkoja. 3. Skift motorolje og oljefilteret. hvis du har sejlet i saltvand eller i forurenet vand (side 78). tarkasta sytytystulpat joka 100 tunnin jälkeen tai kerran vuodessa. (sid 78) 2. (sivu 78) 2. (Sida 88) (fortsättning på nästa sida) Hver 100. Etter hver bruk 1. 93). Smør ved alle smørepunkter. 5. (sivu 43) 2. Efterse at skruebladene ikke er beskadiget. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 91). Byt motorolja och rengör oljefiltret.OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Før hver brug 1. 3. Smør oftere ved brug i saltvand.JA HUOLTOTAULUKKO Ennen jokaista käyttöä 1. Kontrollera motoroljenivån. Byt tändstiften vid behov. Tjek motorens oliestand. Kontroller drivstoffsystemet for mulig forringelse eller lekkasje.

Kontrollér korrosionskontrolanoderne. Aftap og udskift smøremidlet i gearkassen.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA (FORTS) Var 100:e körtimme eller en gång om året. 83). 8. Kontrollera motorns tändningsinställning. om det behövs. Inden oplagring 1. Uusi vesipumpun juoksupyörä (useammin. Inspicér visuelt om termostaten er korroderet og om fjederen er brækket.) Hver 100. (Side 95–97) 9.* 14.* 14. 15. 6. Tarkasta korroosionestoanodit. 15. Kontrollera motorns bränslefilter för föroreningar (sid. (Side 99) * Disse elementer skal vedligeholdes af en autoriseret forhandler. Se proceduren Oplagring.* 11. Kontroller anodene for korrosjonskontroll. beroende på vilket som inträffar först 4. ettei polttoainesuodatin ole likainen (sivu 80. 92).* 11. Kontroller og juster ventilklaringer. Inspektera batteriet (sid. Varmista. S Service bør utføres hos en godkjent forhandler.* 10. 8.* 7.* 7. jos tarpeellista. Var 300:e körtimme eller en gång om året. Se under “Motoropplag” (side 99). VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. Se efter om termostaten är korroderad eller om fjädern gått av. om nødvendig. 95 – 97). driftstime eller én gang om året. Tarkasta moottorin hammashihna (sivu 90)* 15. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 83). Kontroller justeringene for kontrollkabelen. Tarkasta venttiilin välys. 4. Kontrollera oftare om båten körs i saltvatten (sid. Sørg for at termostaten lukker helt ved rumtemperatur. Tarkasta ohjauskaapelin säädöt.* Joka 300 ajotunnin jälkeen tai joka kolmas vuosi 1. Kontrollér at bolte. 13. Tarkasta hydraulisen ajokulman säätöneste (sivu 92). Tarkasta. HUOLTO TARKASTUS. 9. 81). Kontrollera och justera ventilspelet.* 11. 9.* 11. beroende på vilket som inträffar först 1. oha UNDERHÅLL INSPEKTIONS. Tarkasta akku (sivu 88).* Hver 300.* 10. Drener og skift girolje (side 95 – 97). Se over termostaten og undersøk om det forekommer korrosjon eller om fjæren er røket. Kontrollér powertrim–væsken. Tarkasta useammin. Smør rillene på drivakselen.* 10. Inspicér batteriet.* Före förvaring 1. Smør drivakslens noter. 12. Kontroller oftere ved bruk i saltvann (side 83). 8. että termostaatti sulkeutuu täysin huoneenlämpötilassa. (Side 92) 12. 9. Kontrollera reglagekabelns justeringar.* 14.* 5. afhængig af hvilket der kommer først 4. 8. Dränera och byt växellådans smörjmedel (sid. driftstime eller hvert tredje år 1.ohg ohc VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSOVERSIKT (FORTS. muttrar och andra fastsättningsanordningar sitter ordentligt. Hver 300. Voitele vetoakselin urat. 81) 6. Katso kohtaa Varustaminen säilytystä varten (sivu 99) * Valtuutetun myyjäliikkeen on huollettava nämä. Kontrollera Power Trim–vätska (sid. Kontrollera korrosionskontrollanoderna. (Side 90) 15. 90). 90-10212X20 77 . Inspicér knastremmen. 6. Kontrollera att termostaten sluter helt vid rumstemperatur. Kontrollér styrekabelindstillingerne. 80. Valuta voiteluaine vaihteistosta ja täytä se uudella voiteluaineella (sivu 95 – 97). Kontroller tenningsjusteringen. Skift vannpumpeimpelleren (oftere hvis det oppstår overoppheting eller vanntrykket synker). 6. Smörj drivaxelns splines. driftstime eller hvert tredje år 1.* 10. 12. alt etter hva som inntreffer først 4. ohk Ennen ajokausien välistä säilytystä 1. 99). muttereiden ja muiden kiinnikkeiden kireys. Kontroller at termostaten lukkes helt ved romtemperatur. ettei termostaatti ole syöpynyt ja ettei jousi ole vioittunut. Kontrollera att bultar. mikä ensin tapahtuu. 13.* Før opplag 1. Udskift vandpumpens rotor (oftere hvis overophedning sker eller vandtrykket reduceres). Tarkasta pulttien.* 14.* 7. 88). møtrikker og andre fastspændinger sidder stramt. Kontrollér motorens tændingsindstilling.* 5. Inspiser registerremmen (side 90).* 7. Tarkasta visuaalisesti. Tarkasta moottorin ajastusasetukset. Kontroller væskenivået i power–trim–pumpen (side 92). (Side 80.OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA (FORTSAT) Hver 100. (sid. Se förvaringsförfarandet (sid. Ersätt impellern (oftare om överhettning inträffar eller minskat vattentryck upptäcks).* 5. Kontrollér og justér ventiltolerancerne. 81). driftstime eller én gang i året. Inspektera kamaxelremmen. 13. Kontrollér oftere ved brug i saltvand. 12. Undersøg om motorfiltret indeholder forureningsstoffer. om nødvendigt. Kontroller at bolter. jos esiintyy ylikuumenemista tai havaitaan vedenpaineen laskua). Inspiser batteriet (side 88). (Side 83).* 5. Kontroller om drivstoffilteret er forurenset (side 80.JA HUOLTOTAULUKKO (JATKUU) Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. *Underhållet av dessa artiklar måste utföras av en auktoriserad återförsäljare. (Side 88) 13. 81). mutrer og andre festeanordninger sitter stramt.

Sulje vesi ja poista letku. Poista potkuri (ks. Stäng av motorn. VIKTIGT: Motorn bör endast köras på tomgång vid spolning. Älä avaa vesihanaa koko matkan. da dette vil føre til høyt vanntrykk. OBS: Vid spolning kan utombordsmotorn vara i tilt. Avaa vesihana osittain (enintään 1/2). Huomautus: Perämoottori voi olla käyttöasennossa huuhtelun aikana. Fjern bådskruen (se Udskiftning af bådskrue). og skyll kjølesystemet i minst 5 minutter. Vannkranen må ikke åpnes helt opp. Detta kommer att förhindra att det bildas avlagringar i vattenpassagerna.eller upprätt körläge. Således undgås en ophobning af søaflejringer. VIGTIGT: Kør ikke motoren med mere end tomgangsfart. Pidä moottorin nopeus joutokäynnillä. Skift påhængsmotoren til frigear. Sæt bådskruen på igen. Skru av vannet og fjern slangen. VIGTIGT: Motoren skal køres under udskylningen for at få termostaten til at åbne og vand til at cirkulere gennem vandpassagerne. Starta motorn och spola kylsystemet i minst 5 minuter. 4 5 78 90-10212X20 . jotta termostaatti avautuu ja kuljettaa vettä virtausteiden läpi. VIKTIGT: Motorn måste vara igång vid spolning för att öppna termostaten och cirkulera vatten genom vattenpassagerna. Kierrä vesiletku takaliittimeen. Ta bort propellern (se Byte av propeller). Stäng av vattnet och ta bort slangen. kan man lade påhængsmotoren være vippet eller i lodret (opretstående) position. Åpne vannkranen litt (maks. eftersom det ger ett oönskat högtrycksflöde. Öppna inte kranen helt. saastaisessa tai mutaisessa vedessä ajon jälkeen. Ta av propellen (slå opp under Skifte av propell). VIKTIG: Motoren må ikke kjøres raskere enn tomgangshastighet under skylleprosessen. Dette vil forhindre belegg som kan blokkere vannstrømmen. Motoren skal hele tiden kjøre på tomgangshastighet. Sett en vannslange inn i den bakre koblingen. UNDERHÅLL ohe5k ohe5a VEDLIGEHOLDELSE SKYLNING AF KØLESYSTEMET Skyl motorens indvendige vandpassager med ferskvand hver gang du har sejlet i saltvand. og for at vannet skal sirkulere gjennom vannpassasjene. VIKTIG: Motoren må være i gang under skylleprosessen for å åpne termostaten. Se Byte av propeller. Start motoren og udskyl kølesystemet i mindst 5 minutter. Luk vandhanen en smule op (ikke mere end halvvejs). ADVARSEL Fjern propellen for å unngå personskade under skylling. Udskiftning af skrue. 1 2 3 Plasser utenbordsmotoren enten i driftsstilling (vertikal) eller i en tiltet stilling. når den skylles. TÄRKEÄÄ: Moottoria on käytettävä huuhtelun aikana. och öppna kranen till högst hälften. Tämä ehkäisee saostumien kerääntymisen ja vesiputkien tukkeutumisen.eller forurenset vann. Stopp motoren. Sett på propellen igjen. Start motoren. mens der skylles. Käynnistä moottori ja huuhtele jäähdytysjärjestelmää vähintään 5 minuuttia. Håll motorn på tomgång. ADVARSEL Fjern skruen. Koppla en vattenslang till bakre anslutningen. 1 2 3 Placera utombordsmotorn antingen i körläge (upprätt) eller i tiltläge. Se SKIFTE AV PROPELL. VAROITUS Mahdollisen vammautumisen ehkäisemiseksi huuhtelua suorittaessasi poista potkuri. Katso kohtaa Potkurin vaihto. koska tämä sallii veden korkeapainevirtauksen. for at undgå ulykker. 4 5 ohk 4 5 oha Sett utenbordsmotoren i fri. kallistetussa tai pystysuorassa SKYLLING AV KJØLESYSTEMET Skyll alltid kjølekretsen med ferskvann etter at motoren har vært brukt i salt. Asenna potkuri uudelleen. Potkurin vaihto). Pysäytä moottori. TÄRKEÄÄ: Älä anna moottorin käydä joutokäynnillä huuhdottaessa. Kør hele tiden kun i tomgang. Merk: Utenbordsmotoren kan enten være tiltet eller stå i vertikal driftsstilling under skyllesprosessen. Bemærk: Mens man skyller (spuler).goh88 1-5 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohe5g ohe5c HUOLTO JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN HUUHTELU Huuhtele perämoottorin sisäiset vesiputket puhtaalla vedellä aina suolaisessa. Växla till neutral. Se afsnittet. Sätt tillbaka propellern. forurenet eller mudret vand. Luk for vandet og fjern slangen. 4 5 Montér en vandslange på de bagerste beslag. VARNING Ta bort propellern för att eliminera skaderisken under spolningen. som kan tilstoppe vandpassagerne. at en højtryksvandstrøm sprøjter ud. halvveis). Stop og afbryd motoren. 1 2 3 Anbring påhængsmotoren enten i arbejdsposition (lodret) eller i vippet position. Luk den ikke helt op for at undgå. Vaihda perämoottori vapaalle. SPOLNING AV KYLSYSTEMET Spola de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten varje gång båten har varit i saltvatten eller förorenat vatten. 1 2 3 Aseta perämoottori joko käyttöasentoon (pystysuoraan) tai kallistusasentoon.

1 2 Avaa takasalpa painamalla vipu alas. omi1g Asennus Kiinnitä etukoukku ja työnnä koppa takaisin tiivisteen päälle. Montering Haka i haken framtill och tryck kåpan bakåt över kåptätningen. 1 2 Der låses op for baglåsen ved at skubbe den nedad. bådrengøringsmidler og voks til ofte at rengøre motorens ydre. Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp. oha Puhdista ja vahaa se usein UNDERHÅLL ohf2k ohf2a VEDLIGEHOLDELSE AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF TOPDÆKSEL Aftagning DEMONTERING OCH MONTERING AV MOTORKÅPAN Borttagning 1 2 Lossa den bakre spärren genom att trycka spaken nedåt. Rengjør og poler med voks ofte med et maritimt rengjøringsmiddel og polervoks. Rengör och vaxa den ofta. Lyft kåpan baktill och lossa haken framtill. Tryck ned kåpan och vrid upp spärren baktill så att kåpan sitter fast. veneenpuhdistusaineita ja -vahoja käyttäen. VEDLIGEHOLDELSE AF EKSTERIØR 3 Din påhængsmotor er beskyttet med en holdbar lak. Den bageste del af dækslet løftes opad. og skub derefter dækslet nedad. omi1k Påsætning Sæt dækslet på. så det passer ind i krogen foran. Työnnä koppaa alaspäin ja siirrä takasalvan vipu lukitusasentoon. Montering Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilbake over bakre feste. omi1a UNDERHÅLL AV MOTORNS YTTRE 3 Din utombordare skyddas av en tålig brännemalj. så dækslet låses på plads. så det kommer fri af krogen foran. Baglåsen føres op. Brug 90-10212X20 79 . Använd rengöringsmedel och vax för marint bruk. Løft bakre del av dekslet og løsne det fra festet. ohk ULKOPINNAN HUOLTO 3 Perämoottoriasi suojaa kestävä emalilakkaus.goh89 1 ohg 2 ohc ohf2c 3 HUOLTO YLÄKOPAN POISTO JA ASENNUS Poisto VEDLIKEHOLD ohf2g FJERNING OG MONTERING AV TOPPDEKSEL Fjerning 1 2 Åpne den bakre låsen ved å skyve spaken ned. Nosta kopan takaosaa ja irrota etukoukku. omi1c UTVENDIG VEDLIKEHOLD 3 Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid emaljebelegg.

skall bränsleslangen eller pumpblåsan ersättas. TÄRKEÄÄ: Tarkista silmämääräisesti. eller uppvisar andra tecken på nedbrytning eller skador. Siivoamiseen käytetyt tarvikkeet tulee hävittää hyväksyttävää astiaa käyttäen. genom att klämma på pumpblåsan tills den fylls. Dræn benzinsystemet fuldstændigt. Kontroller at det ikke er lekkasje i systemet etter overhaling. oha VIKTIG: Se etter om det forekommer bensinlekkasje fra filterforbindelsene ved å klemme på tilføringsblæren til den blir hard. etteivät suodinliitännät vuoda puristamalla rikastinta kunnes se tuntuu lujalta. drivstoffsøl må tørkes opp med en gang. Kontroll av drivstofføringer Påse at det ikke er lekkasjer. Hvis man finder sådanne symptomer. Jos suodin vaikuttaa likaiselta. skal benzinslangen eller primerbolden udskiftes. Polttoaineletkun Tarkastus Tutki silmämääräisesti. Efterse om der er benzinlækager efter hvert serviceeftersyn. Benyt en godkendt benzinbeholder. Bränslet måste lämnas till ett uppsamlingsställe för använt bränsle. poista se ja vaihda uuteen. förhårdnade. Drivstoffilter – modeller med forgassere 1 Undersøk drivstofffilteret. missä huollat polttoainejärjestelmää ja sen osia. Før drivstoffsystemet overhales. Jos merkkejä tällaisesta esiintyy. Tarkasta kaikki huolletut osat mahdollisen vuodon varalta huollon suorituksen jälkeen. Tillad ikke åben ild eller gnister i nærheden. 80 90-10212X20 . Er filtret forurenet. Før benzinsystemet efterses. skal det aftages og udskiftes. osv. uppsvällda. således at benzin tvinges ind i filtret. VEDLIGEHOLDELSE ohh7a BRÆNDSTOFSYSTEM ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død som følge af benzinbrand eller -eksplosion. Pyyhi pois kaikki läikkynyt polttoaine välittömästi. Stäng alltid först av motorn. må drivstofføringer eller tilføringsblæren skiftes. Tøm drivstoffsystemet fullstendig. Dränera systemet fullständigt. i drivstofføringer eller tilføringsblæren. Ev. Stopp alltid motoren. Ethvert eftersyn af benzinsystemet. VIKTIGT: Inspektera noga om det förekommer bränsleläckage från filteranslutningarna. skall det avlägsnas och ersättas. DRIVSTOFFSYSTEMET ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brann eller eksplosjon. Använd godkänt kärl för uppsamling och förvaring. INGEN rökning. må motoren stoppes og batteriet frakobles. Bruk en godkjent beholder til oppsamling av drivstoff. kovettumia tai muita kulumisen tai vioittumisen merkkejä. Inspektion av bränsleslang Inspektera noga om bränsleslangen eller pumpblåsan är spruckna. En klud. Om något av ovannämnda tecken påträffas. deformasjon. Kontrollera efter servicen att inga läckor förekommer. sprekker. Om filtret verkar förorenat.goh90 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh7g ohh7c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Torka genast upp spillt bränsle. Valuta polttoainejärjestelmä täysin tyhjäksi. All overhaling av drivstoffsystemet må foregå under god ventilasjon. Käytä hyväksyttävää astiaa polttoaineen keräämiseen ja säilyttämiseen. pullistumia. hårdhed eller andre tegn på nedbrydelse eller beskadigelse. Eftersyn af benzinslangen Efterse benzinslangen og primerbolden for revner. Stands altid motoren og RYG IKKE. öppna lågor eller gnistor får förekomma i närheten av någon del av bränslesystemet under service. hvilket presser drivstoff inn i filteret. och tvingar in bränsle i filtret. Allt arbete måste utföras i välventilerad lokal. pakottaen näin polttoainetta suotimeen. bør motoren standses og batteriet frakobles.l. Polttoainejohdon suodatin – Kaasuttimilla varustetut mallit Tarkista polttonestejohdon suodin. skal udføres i et velventileret område. Skift filteret hvis det virker forurenset. polttoaineletku ja rikastintäytyy uusia. Filler o. Iakttag alla säkerhetsanvisningar vid service av bränslesystemet. der har været i berøring med brændstof. 1 Benzinslangefilter – Modeller med karburatorer 1 Efterse benzinslangens filter. VIGTIGT: Efterse visuelt om der forekommer benzinlækage i filterforbindelserne ved at trykke på primerbolden. udspiling. onko polttoaineletkussa tai rikastimessa säröjä. som er blitt brukt til å tørke opp må kastes på forsvarlig måte. mens der udføres vedligeholdelsesarbejde på benzinsystemet. skal opbevares i en godkendt skraldespand. IKKE RØYK eller ha åpen ild eller gnister i nærheten av stedet hvor det utføres service på deler av drivstoffsystemet. ohk 1 UNDERHÅLL ohh7k BRÄNSLESYSTEMET VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från brinnande eller exploderande bränsle. Følg nøje alle instruktioner vedrørende vedligeholdelse og eftersyn af benzinsystemet. Spildt benzin tørres straks op. indtil den er fast. Dersom noe av dette kan påvises. Følg alle serviceanvisninger nøye. Bränslefilter – förgasarmodeller Inspektera bränsleslangen. Ennen kuin ryhdyt huoltamaan mitään polttoainejärjestelmän osaa. Kaikki polttoainejärjestelmän huolto tulee toimittaa hyvin tuuletetussa paikassa. Stäng av och koppla bort batteriet innan du utför någon service på bränslesystemet. utætheder. vuotoa. sammuta moottori ja irrota akku. Nouda tarkasti kaikkia polttoainejärjestelmän huoltamista koskevia ohjeita.

och skruva fast synglaset för hand i kåpan. slik at drivstoffet tvinges inn i filteret. skal det fjernes og skiftes ut. Avlägsnande 1 2 3 4 5 6 Läs information och varning på föregående sida. genom att klämma på pumpblåsan tills den är fylld. skall du avlägsna synglaset (b) och tappa ur vattnet. ohk TÄRKEÄÄ: Tarkasta visuaalisesti vuotaako suodatin rikastinpalloa kunnes se tuntuu lujalta. Pidä kiinni kannesta (a) estääksesi sitä kääntymästä ja poista läpinäkyvä astia (b). Tøm indholdet over i en egnet beholder. 90-10212X20 81 . poista läpinäkyvä astia (b) ja valuta vesi pois. Hold fast på dækslet (a) for at forhindre det i at dreje og fjern inspektionsskålen (b). Trykk filteret tilbake inn i festet. 1 2 3 4 5 6 Lue polttoainejärjestelmän huolto–ohjeet ja edellisellä sivulla oleva varoitus. Vedä suodatinelementti (c) ulos ja vaihda. Jos polttoaineessa on vettä. Installation Skub filterelementet ind i dækslet. Placera o–ringstätningen (d) i rätt läge på synglaset. Installasjon Trykk filterelementet inn i lokket.goh23 a c d b 1–6 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh20g ohh20c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (JTK. Om det förekommer vatten i bränslet. Placér O–ringens pakning (d) i den korrekte position på inspektionsskålen og skru inspektionsskålen fingerstramt i dækslet. Håll fast kåpan (a) så att den inte vrids.) Drivstoffilter – modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Kontroller om det forekommer vannansamling eller slam i drivstoffilteret. VEDLIGEHOLDELSE ohh20a BENZINSYSTEM (FORTSAT) Benzinfilter – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Undersøg benzinfilteret for ophobning af vand eller bundfald. Fjernelse 1 2 3 4 5 6 Læs serviceinformationen og advarslerne for benzinsystemet på forrige side. Sett o–ring–tetningen (d) på plass i den gjennomsiktige beholderen. VIGTIGT: Efterse visuelt for benzinudsivninger fra filteret ved at sammenpresse primerbolden. Hold på lokket (a) for å hindre at det vrir seg. Vedä suodatinyksikkö pois alustasta. skal inspektionsskålen (b) fjernes og tømmes for vand. skall det avlägsnas och bytas. Skub filtersamlingen tilbage i monteringen. Paina suodatinyksikkö takaisin alustaan. innan du utför service på bränslesystem. Hvis det er vann i drivstoffilteret. Trekk ut filterelementet (c) og skift det om nødvendig. oha UNDERHÅLL ohh20k BRÄNSLESYSTEM (FORTS.) Polttoainesuodatin– Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Tarkista. Installation Skjut in filterinsatsen i kåpan. DRIVSTOFFSYSTEMET (FORTS. puristamalla polttoaineen VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fra filteret ved å klemme på tilføringsblæren til den er hard. Asennus Paina suodatinelementti kanteen. indtil den forekommer fast. poista ja vaihda. Hvis filteret er forurenset. og fjern den gjennomsiktige beholderen (b).) Bränslefilter – EFI–modeller Kontrollera om det förekommer vatten eller slam i bränslefiltret. Hvis filteret forekommer kontamineret. Hvis der er vand i benzinen. Om filtret verkar förorenat. Jos suodatin vaikuttaa likaiselta. pakottaen suodattimeen. Skjut tillbaka filterenheten in i fästet. og derved tvinge benzin ind i filteret. Töm innehållet i en därför avsedd behållare. skal den gjennomsiktige beholderen (b) fjernes og vannet dreneres. og skru den gjennomsiktige beholderen for hånd inn i lokket. Træk filtersamlingen ud af monteringen. Trekk ut filteret fra festet. VIKTIGT: Kontrollera noga att bränslefiltret inte läcker. skal det fjernes og udskiftes. och avlägsna synglaset (b). Drag ut filterinsatsen (c). Pane o–rengastiiviste (d) oikeaan asentoon tarkistuslasiin ja ruuvaa tarkistuslasi sormitiukalle kanteen kiinni. och byt den vid behov. Fjerning Poisto 1 2 3 4 5 6 Les serviceinformasjonen og advarselen på foregående side vedrørende drivstoffsystemet. och därmed tvinga in bränsle i filtret. jos tarpeellista. Træk filterelementet (c) ud og udskift om nødvendigt. ettei polttoainesuodattimeen ole kertynyt vettä tai sakkaa. Tyhjennä sisältö hyväksyttyyn astiaan. Drag ut filterenheten från sitt fäste. Tøm innholdet i en godkjent beholder.

delnummer 11-34863) og mellemlægsskive (“e” . Styreplejlstangen til motoren skal monteres med en særlig pakning-hovedbolt (“a” . 10-90041). kunnes se on tiukasti paikallaan. 10-90041) og (b og c) selvlåsende nylonindsats-låsemøtrikker (del nr. låsemøtrik (“c” . Tämän mahdollisesti rajun liikkeen johdosta veneessäolijat voivat viskautua yli laidan joutuen siten alttiiksi vakavalle vahingoittumiselle tai hengen menetykselle. 11-34863) og avstandsskive (“e” . VARNING Om ett länkstag lossnar kan båten göra en plötslig. kiristä sitten lukkomutteri (c) 27 N-m:iin. 11-34863). Stram først bolten (a) strammes til 27 Nm. at ombordværende kastes over bord. Låsemøtrikken (b) strammes indtil den sætter sig på plads. lukkomutterilla (“c” . ADVARSEL Hvis styrestangen frigøres. Fäst styrlänkstaget vid styrkabeln med två plana brickor (d) och en självlåsande nylonmantlad låsmutter (“b” . Liitä ohjauksen yhdystanko ohjauskaapeliin kahdella litteällä aluslevyllä (d) ja itselukittuvalla nailonsisusteisella lukkomutterilla (“b” . Asenna ohjauksen niveltanko moottoriin erikoisella aluslevykansiruuvilla (“a” osanumero 10-90041). Kiristä ruuvi (a) ensin 27 N-m:iin.12-71970). som forbinder styrekablet til motoren.delnumer 10-90041). Sæt styreforbindelsesstangen og styrekablet sammen ved brug af to flade spændeskiver (d) og selvlåsende nylonindsatslåsemøtrikker (b) (del nr. skal fastgøres ved brug af særlige dele.12-71970). nailonsisusteisilla lukkomuttereilla (“b” ja “c” . Drag åt låsmuttern (b) tills den bottnar. sillä sellaiset höllentyvät ja irtoavat tärinän johdosta päästäen niveltangon irtautumaan. kan det resultere i.delnr. FESTER FOR STYREOVERFØRINGSSTAG VIKTIG: Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må festes med spesielle skivebolter (“a” . och få länkstaget att släppa. 11-34863). skarpt sving. Det kan leda till att passagerarna kastas överbord och till allvarliga personskador eller dödsolyckor.). nemlig (a) en bolt med spændskivehoved (del nr. 11-34863).).12-71970). hvorved de udsættes for eventuel alvorlig kvæstelse og død. hvorefter den drejes 1/4 omgang tilbage. låsemutter (“c” . og deretter låsemutteren (c) til 27 N-m. Montera styrledsstången till motorn med en speciell mellanläggsbult (“a” detaljnummer 10-90041).ft. Disse låsemøtrikker må aldrig udskiftes med almindelige møtrikker (ikke-låsende).delnr.Delnr. og derefter låsemøtrikken (c) til 27 Nm. at båden pludseligt tager et fuldt. Disse låsemutterne må aldri skiftes ut med vanlige mutrer da disse vil løsne og forårsake styresvikt. ohk VAROITUS Niveltangon irtoamisesta voi olla seurauksena veneen äkillinen ja terävä täyskäännös. kan båten plutselig ta en krapp sving.ft. VEDLIGEHOLDELSE ohi2a FASTGØRELSE AF STYREFORBINDELSESSTANGEN VIGTIGT: Styreforbindelsesstangen. oha UNDERHÅLL ohi2k STYRLÄNKSTAGETS FÄSTEN VIKTIGT: Styrlänken mellan styrkabel och motor måste fästas med specialbulten (“a” . ja kierrä mutteri sitten auki neljänneskierroksen verran. stram først til bolten (a) til 27 N-m. 11-34863). Denne potentielt farlige hændelse kan forårsage. Kiristä lukkomutteria (b). 82 90-10212X20 .detaljnummer 11-34863) och mellanläggsbricka (“e”-12-71970). och därefter låsmuttern (c) med 27 N–m (20 lb.osanumero 11-34863). og vri deretter mutteren tilbake en 1/4 omdreining. och skruva sedan av den 1/4 varv. hvorved styrestangen frigøres. ADVARSEL Dersom styreoverføringsstaget løsner. idet de vil vibreres løse.osanumero 11-34863).osanumero 11-34863) ja välilevyllä (“e” . Monter styreoverføringsstaget til motoren med spesialskivebolten (“a” . låsmutter (“c” .goh91 c e b d a ohg ohc VEDLIKEHOLD ohi2g ohi2c HUOLTO OHJAUKSEN NIVELTANGON KIINNIKKEET TÄRKEÄÄ: Ohjauskaapelin moottoriin yhdistävä ohjauksen niveltanko on kiinnitettävä erityisellä aluslevyllisellä kansipultilla (“a” .artikelnummer 11-34863). tvär gir. Dessa muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande) eftersom sådana kommer att lossna.osanumero 10-90041) ja itselukittuvilla. Trekk til låsemutteren (b) til den sitter på plass. Fest styreoverføringsstaget til styrekabelen med to flate skiver (d) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” . Näitä lukkomuttereita ei saa vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin.Delnr. Drag först bulten (a) med 27 N–m (20 lb.artikelnummer 10-90041) och de självlåsande nylonmantlade låsmuttrarna (“b” och “c” .artikelnummer 11-34863). 10-90041) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” og “c” .Delnr. Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død.

Hver anode må kontrolleres med jevne mellomrom. Anoden skall inte bestrykas med färg eller annat skyddande skikt. Varje anod behöver kontrolleras periodiskt.. Trimtappen (b) er ligeledes en anode på gearkassen med en diameter på 83 mm. skall anoden bytas ut innan den är helt sönderfrätt. VEDLIGEHOLDELSE ohk15a TÆRINGSKONTROLANODE Påhængsmotoren er udstyret med kontrolanoder forskellige steder. En av dessa anoder är trimrodret (b). Gearkassen med en diameter på 108 mm har tre anoder. som fremskynder tæringen. specielt ved brug i saltvand. 1 En anode (a) er montert nederst på hekkbraketten. har tre anoder. 1 En anode (a) er installeret på bunden af agterspejlsbøjlesamlingen. och de två andra anoderna (c) sitter på sidan. 90-10212X20 83 . For at vedligeholde denne tæringsbeskyttelse skal anoderne altid udskiftes. där frätningen sker snabbare. fordi dette vil redusere effektiviteten av anoden. Girkassen. varsinkin jos perämoottoria käytetään suolaisessa vedessä. koska se vähentää anodin tehokkuutta. En af disse anoder er trimtappen (b) og to anoder er placeret (c) på siden af gearkassen. Anodi auttaa suojaamaan perämoottoria galvaanista syöpymistä vastaan uhraamalla metallinsa hitaasti syöpyen sen sijaan. En anode beskytter utenbordsmotoren mot galvanisk korrosjon ved å ofre sitt metall. på undre växelhuset med 83 mm/diam. før de er fuldstændig eroderet. vaihda anodi aina uuteen ennen kuin se on täysin syöpynyt. Jokainen anodi tarvitsee määräaikaisia tarkastuksia. OFFERANODE Utenbordsmotoren har kontrollanoder på forskjellige steder. että perämoottorin metallit syöpyisivät. joka kiihdyttää syöpymistä.goh92 c b 1 ohg a ohc VEDLIKEHOLD ohk15g ohk15c HUOLTO KORROOSION ESTOANODI Perämoottorissasi on säätöanodeja eri paikoissa. speciellt vid körning i saltvatten. Säätöevä (b) on myös anodi 83 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa. Trimroret (b) er også en anode på girkassen som måler 83 mm i diameter. För att uppehålla detta korrosionsskydd. Korrosjonsbeskyttelsen kan opprettholdes hvis anoden alltid blir skiftet ut før den er fullstendig erodert. En anode hjælper med at beskytte påhængsmotoren mod galvanisk tæring ved at ofre sin metal til langsom nedbrydning i stedet for påhængsmotorens metaller. ohk UNDERHÅLL ohk15k oha KORROSIONSKONTROLLANOD Din utombordare har kontrollanoder på olika ställen. har tre anoder. Älä maalaa tai sivele suojaavaa kerrosta anodiin. 1 En anod (a) placeras underst på upphängningsbygelenheten. Anoderne må aldrig påføres maling eller andet beskyttelseslag. som måler 108 mm i diameter. idet det vil reducere deres virkning. Én av anodene er trimroret (b) og to anoder (c) er plassert på hver side. Tämän korroosiosuojan ylläpitämiseksi. Undre växelhuset med 108 mm/diam. Yksi anodeista on säätöevä (b) ja kaksi anodeista (c) sijaitsee sivulla. Anoderne skal efterses regelmæssigt. slik at dette eroderer sakte i stedet for metallet på utenbordsmotoren. eftersom nedsätter dess effektivitet. Mal eller påfør aldri et beskyttende stoff på anoden. En anod hjälper till att skydda utombordaren mot galvanisk korrosion. Trimrodret (b) är också en anod. spesielt hvis motoren brukes i saltvann som påskynder erosjonen. genom att låta sin metall sakta erodera istället för utombordarens metaller. 108 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa on kolme anodia. 1 Anodi (a) asennetaan peräpeilin kiinnikeasennelmaan.

Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. og fjern propelmøtrikken.goh93 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl10g ohl10c HUOLTO Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. Koppla bort tändstiftskablarna. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. når skruen efterses. Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. at motoren starter. så att motorn inte kan starta. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. VEDLIGEHOLDELSE ohl10a Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. Træk propellen lige af akslen. Hvis propellen binder til akslen. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. Dra av propellern rakt från axeln. Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen. der kan holde propellen. johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. må propellen fjernes av en autorisert forhandler. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. För att förhindra detta. Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. kan motoren starte. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. mellem gearkassen og propellen. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. UNDERHÅLL ohl10k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. Trekk propellen rett av akselen. så den ikke kan tages af. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. 84 90-10212X20 . bør den fjernes af en autoriseret forhandler. Placer en træklods. mens motoren er i gear. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. kan motoren begynde at starte. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). kun huollat potkuria. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern.

VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. og opret fladsiden på propelmøtrikken med fligene på propellens møtrikholder. Flo–Torque II ohjainnapapotkurit – Asenna etupainelevy (a). propell (b). 90-10212X20 85 . Flo–Torque I drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). 7 8 9 Flo–Torque I Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). holder for propellmutter (c) og propellmutter (d) på akselen. mutteri taivuttamalla kielekkeet (b) ylös potkurin mutterin sileitä sivuja vasten. 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter fremre trykknav (a). bakre trykk (d). for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. propellen (b). specielt i saltvand. kun potkuri irrotetaan. Aseta potkurin mutterin lukko tappien (a) päälle. og trekk til propellmutteren til 75 N-m. propellen (b). hållare (e) och propellermutter (f) på axeln. propeller (b). propeller (b). Flo–Torque I vetonavan potkurit – Asenna eteenpäintyöntönapa (a). og propelmøtrikken (d) på akslen. potkuri (b). vaihdettava ohjaimen kaulus (c). Rett inn den flate siden av propellmutteren med tappene på holdmekanismen for propellmutteren. potkuri (b). pidätin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. propellermuttern genom att böja upp flikarna (b) och emot propellermutterns släta sidor. propellens møtrikholder (c). ohk 11 Pane sytytystulpan johtimet takaisin paikoilleen.. oha VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl36a ohl36k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. Sett låsekiven for propellen over pinnene (a). VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort. propellmutteren. 10 Fäst 11 Montera tillbaka tändstiftskablarna. Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. den bagerste trykindsats (d). holderen (e) og propelmøtrikken (f) på akslen.goh62 d c 6 f e d 7 a b a b 8 ohg ohl36g c b a ohc b a HUOLTO 9-10 ohl36c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm (FORTS. den utbytbara drivhylsan (c). 7 8 9 10 Fastgør propelmøtrikken ved at bøje fligene (b) opad og mod fladsiden på 11 Installér tændrørskablerne igen. baktrycknav (d). takapainelevy (d). Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. potkurin mutterin kiinnike (c) ja potkurin mutteri (d) akseliin.) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. 10 Kiinnitä potkurin 10 Fest propellmutteren ved å bøye tappene (b) opp og mot de flate sidene på 11 Sett tilbake tennpluggledningene. holder (e) og propellmutteren (f) på akselen. utskiftbar drevforing (c) . VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. speciellt vid saltvattenkörning. Placér en træklods mellem gearkassen og propellen og stram propelmøtrikken til 75 Nm. Flo–Torque II drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin väliin ja kiristä potkurin kiinnitysmutteri 75 N•m:n tiukkuuteen sovittaen potkurin mutterin tasaiset sivut potkurin mutterin lukon kielekkeiden kanssa. propellen (b). spesielt ved kjøring i saltvann. Flo–Torque II Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). propelmøtrikken. Anbring propellens møtrikholder over pindene (a). Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern och dra åt propellermuttern med 75 Nm och ställ in propellermutterns släta sidor med flikarna på propellerns hållmuttrar. Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. propellerns hållmutter (c) och propellermutter (d). TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. varsinkin merivesiajossa. Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter fremre trykknav (a). Placera propellermutterns hållmutter över tapparna (a). på axeln. sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. den udskiftelige drevslæde (c).

der kan holde propellen. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. För att förhindra detta. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. mens motoren er i gear. Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. når skruen efterses. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. kun huollat potkuria. kan motoren starte. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. så den ikke kan tages af. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. VEDLIGEHOLDELSE ohl12a Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. må propellen fjernes av en autorisert forhandler. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. bør den fjernes af en autoriseret forhandler. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. UNDERHÅLL ohl12k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). og fjern propelmøtrikken. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. Placer en træklods. 86 90-10212X20 . skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. Træk propellen lige af akslen. Hvis propellen binder til akslen. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). Trekk propellen rett av akselen. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. mellem gearkassen og propellen. kan motoren begynde at starte. så att motorn inte kan starta. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. at motoren starter. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen.goh208 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl12g ohl12c HUOLTO Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. Dra av propellern rakt från axeln. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. Koppla bort tändstiftskablarna.

oha 10 Fest propellmutteren ved å bøye tre av tappene inn i trykknavsporene. varsinkin merivesiajossa. ohk VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl34a ohl34k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. propellermutterns hållare (e) och propellermuttern (f) på axeln. kun potkuri irrotetaan.goh83 e d f 6 f e 7 c b a 8 ohg ohl34g d c b a ohc 9-10 HUOLTO ohl34c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm (FORTS. ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort. propellen (b). trykindsatsen (d). utskiftbar drevfôring (b) propell (c). trycknavet (d). 7 8 9 7 8 9 Flo–Torq I Drive Hub–propellrar – Installera tryckbrickan (a). 10 Säkra propellermuttern. trykindsatsen (d). Flo–Torq I vetolaitteen navan potkurit – Asenna painelevy (a). specielt i saltvand. propell (b). propellern (b). VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. den utbytbara drivhylsan (b). painelevy (d). propellermutterns hållare (e). vaihdettava vetoyksikön kaulus (b). Aseta puupalikka vaihteistokotelon ja potkurin väliin ja kiristä potkurin mutteri 75 N⋅m kireydelle. painelevy (d). Flo–Torq II drevnavpropeller – Installér for–trykindsatsen (a). Anbring en træblok mellem gearkassen og propellen og drej propelmøtrikken til et moment på 75 N⋅m. propellern (c). Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. 10 Sikr propelmøtrikken ved at bøje tre af tapperne ind i trykindsatsrillerne. Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. spesielt ved kjøring i saltvann. potkuri (b). speciellt vid saltvattenkörning. den udskiftelig drevrevmuffe (b). potkuri (c). VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. maadoitusprikka (c). 10 Kiinnitä potkurin mutteri taivuttamalla kolme kielekettä painelevyn uurteisiin. Flo–Torq II vetolaitteen navan potkurit – Asenna eteenpäinpaineen levy (a). forbindelsesskiven (c). og stram propellen til et moment på 75 N–m. VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. Flo–Torq II Drive Hub–propellrar – Installera främre trycknavet (a). 90-10212X20 87 . 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter trykkskive (a). sprengskive (c). Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. propellen (c). TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. trykknav (d). och momentdrag propellermuttern till 75 N⋅m. genom att bända in tre av flikarna i trycknavets spår.) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. och propellermuttern (f) på axeln. Placera ett träblock mellan växelhus och propeller. trycknavet (d). förbindningsbrickan (c). propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter forovertrykknav (a). trykknav (d). Flo–Torq I drevnavpropeller – Installér trykskiven (a).

4. slik at batteriet er fullt. 3. 1. positiv til positiv og negativ til negativ. ødelagt. rikkinäinen. mikä estää vahingossa tapahtuvan napojen välisen oikosulun. Se till att batteriet sitter fast ordentligt. Sørg for at batteriet sitter godt fast. belagt med blærer eller tilsodet. och därefter ytterligare 1/4 varv. strammet og monteret rigtigt. at motoren kan startes. 2. eller momentdra dem med 27 N-m. Sørg for at batteriterminalene er isolerte.ja huolto-ohjeet. 1.og vedligeholdelsesvejledningerne. sprukket. Varmista. 5. ohn1k INSPEKTION AV BATTERIET Batteriet ska kontrolleras med jämna intervaller. 2. Rengör tändstiftssätena. 5. ohk ohn1c AKUN TARKASTUS Akku tulee tarkastaa säännöllisin aikavälein moottorin käynnistymiskyvyn varmistamiseksi.goh14 1 ohg 2 ohc ohm12c 3 HUOLTO SYTYTYSTULPAN TARKASTUS JA VAIHTO 1 Irrota sytytystulppien johdot kiertämällä kevyesti kumisuojuksista ja vedä ne ulos. siinä on rakkuloita tai se on likainen. 4. 3. Käännä virta pois moottorista ennen kuin huollat akkua. ødelagt. Innstill tennplugg–gapet. Akun kaapelikenkien tulee olla puhtaita. “Generel Information”. Installér rørene ved at stramme dem til med fingrene og drej en 1/4 omdrejning eller spænd til 27 N-m. inden tændrørene geninstalleres. 5. 1. sprucken. Slå av motoren før det utføres service på batteriet. 2 3 4 Avlägsna och inspektera tändstiften. eller stram til et dreiemoment på 27 N-m. puhdista sytytystulppien istukat. Ennen sytytystulppien uudelleenasennusta. har blærer eller er sotet. oha UNDERHÅLL ohm12k INSPEKTION OCH BYTE AV TÄNDSTIFT 1 Koppla bort tändkablarna från tändstiften genom att gummiöverdragen. har blåsor eller är nedsotad. för att man skall vara säker på att det har tillräcklig kapacitet för att kunna starta motorn. että akku on varustettu eristävällä päällyssuojalla. Batterianslutningarna skall hållas rena. 88 90-10212X20 . Batterikabelforbindelserne skal være rene. slik at det ikke kan oppstå kortslutning mellom terminalene. som følger med batteriet. Stäng av motorn innan batteriet kontrolleras. väl åtdragna och rätt kopplade (positiv till positiv och negativ till negativ). 5. 2 3 4 Fjern tændrørene og efterse dem. Sluk motoren før batteriet efterses. Lisää vettä tarpeen mukaan niin. Säädä sytytystulpan kipinäväli. lujalla ja oikein asennettuja. Varmista. Indstil elektrodeafstanden. haljennut. Se till att batteriet är försett med isolerande skärmning. Positiv til positiv og negativ til negativ. 3. 2. jos elektrodi on kulunut tai eristys on karkea. 2 3 4 Irrota sytytystulpat ja tarkasta ne. Asenna tulpat sormitiukalle ja kiristä 1/4 kierrosta tai väännä momenttiasetukseen 27 N-m. Skift tennpluggen hvis elektroden er slitt. innan tändstiften monteras tillbaka. Se Specifikationer i avsnittet Allmän information. Se SPESIFIKASJONER under GENERELLE OPPLYSNINGER. 2 3 4 Ta ut tennpluggen for å sjekke dem. Skru tennpluggene i for hånd. Ställ in elektrodavståndet. VIGTIGT: Læs sikkerheds. Katso Tekniset tiedot -taulukkoa osasta Yleistietoutta. Byt tändstift om elektroden är sliten. 4. VIKTIG: Les sikkerhets. Sørg for at batteriet er udrustet med et isolerende skjold så kortslutning af batteriforbindelserne undgås. Sørg for. og koblingen må sitte godt og være riktig montert. Batterikabler og terminaler må være rene. Fjern snavs på tændrørslejerne. ettei se liiku paikallaan. og stram en 1/4 omdreining. ohn1a EFTERSYN AF BATTERIET Batteriet skal efterses regelmæssigt for at sikre. positiivinen positiivisessa ja negatiivinen negatiivisessa navassa. eller om isolatorn är ojämn. trasig. Hæld vand i batteriet. VIKTIGT: Läs de underhålls. hvis elektroden er slidt eller isolatoren er grov. 2. että akku on kiinnitetty niin. Kontrollera regelbundet att batteriets vätskenivå är den rätta. eller isolasjonen er frynset. että akku on jatkuvasti täynnä. VEDLIKEHOLD ohm12g SJEKKING OG UTSKIFTING AV TENNPLUGG 1 Fjern tennpluggledningen ved å vri lett på gummimansjettene og trekk dem av. Fjern eventuell skitt fra tennpluggholderne før tennpluggene settes tilbake. 3. at batteriet ikke kan bevæge sig. för att förhindra oavsiktlig kortslutning mellan batterianslutningarna. 4. VEDLIGEHOLDELSE ohm12a vrida något och dra i EFTERSYN OG UDSKIFTNING AF TÆNDRØR 1 Tændrørslederne aftages ved at vride gummihanen lidt og trække den af. TÄRKEÄÄ: Lue akun mukana olevat turvallisuus. hvis det er nødvendigt for at holde det fuldt. ohn1g KONTROLL AV BATTERI Batteriet bør kontrolleres med jevne mellomrom for å være sikker på at det har tilstrekkelig startkapasitet.och säkerhetsinstruktioner som medföljer batteriet. 1. revnet. Drag först åt tändstiften för hand. Tilsett vann om nødvendig.og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med batteriet. Se Specifikationsskemaet i afsnittet. Udskift tændrøret. Vaihda sytytystulpat.

Blir ikke årsaken funnet. Hvis en sikring springer. c. sulake voi palaa uudelleen. skal sikringen udskiftes. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. b. prøv å finne og rette årsaken til overbelastningen. (1) SmartCraft tietoväyläpiiri – 15 AMP sulake b. Hvis årsagen ikke kan findes. Skift sikringen hvis båndet er brutt. Hvis en sikring ryker. Hvis båndet er brudt (a). (2) Polttoainepumppu/Tyhjäkäynnin ilmanohjaus/Polttoaineruiskutuspiirit – SFE 20 AMP sulake. Jos nauha on katkennut. (2) Kretsar för Bränslepump/Tomgångsluftkontroll/Bränsleinsprutare – SFE 20 A säkring. Jos syy ei selviä. b. joka on samanarvoinen. d. Ekstra 20 AMP sikring 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. Sulakkeet ja piirit tunnistetaan seuraavasti: a. 1 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. byt ut säkringen. I annat fall kan säkringen gå igen. d. (3) Hovedrelé/ekstrautstyr – 20–ampere sikring. c. De elektriske ledningskretsene på utenbordsmotoren er beskyttet mot overbelastning med sikringer i ledningen. skall du försöka att lokalisera och korrigera orsaken till överbelastningen. De elektriske ledningskredsløb på påhængsmotoren er beskyttet mod overbelastning af sikringer i ledningsnettet. (4) Krets for tenningscoil – 20–ampere sikring. c. Om en säkring går. Sikringerne og kredsløbene identificeres på følgende måde: a. e. (2) Kretser for drivstoffpumpe/IAC (Idle Air Control)/drivstoffinjektor – SFE 20–ampere sikring. (1) SmartCraft–databusskrets – 15–ampere sikring. Ekstra 20–ampere sikring Sikringene og kretsene er angitt på følgende måte: ohk UNDERHÅLL ohj12k VEDLIGEHOLDELSE ohj12a BYTE AV SÄKRING EFI–modeller VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. kan sikringen springe igen. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. Utombordarens elektriska ledningskretsar skyddas mot överbelastning av ledningsmonterade säkringar. (4) Sytytyspuolapiiri – 20 AMP sulake e. (3) Hovedrelæ/Tilbehør – 20 AMP sikring. (4) Tändspolekrets – 20 A säkring e. Jos sulake palaa. d. Om bandet är brutet. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. (4) Tændingsspolens kredsløb – 20 AMP sikring. (3) Päärele/Lisävarusteet – 20 AMP sulake. (1) SmartCraft Data Bus–krets – 15 A säkring. (2) Benzinpumpe/Tomgang luftkontrol/Benzinindsprøjtning kredsløb – SFE 20 AMP sikring. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. Extra 20 A säkring 1 Säkringar och kretsar känns igen på följande: 90-10212X20 89 . Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. a. d. a. Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. kan sikringen ryke igjen. vaihda sulake. Vara 20 AMP sulake oha SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. b. (1) SmartCraft Data Bus kredsløb – 15 AMP sikring. (3) Huvudrelä/Tillbehör – 20 A säkring. c. yritä löytää ja korjata ylikuormituksen syy. e. prøv at finde og korrigere årsagen til overbelastningen.goh121 a c 1 15 3 2 b 4 d e 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohj12g ohj12c HUOLTO SULAKKEIDEN UUSIMINEN Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Perämoottorin sähköiset piirit ovat suojatut ylikuormitukselta johdotuksen sulakkeilla. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal.

Remytorna är förhårdnade. d. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. Gummidelen er oppsvulmet av olje. omd2a omd2k INSPEKTION AV KAMAXELREM 2 Inspektera kamaxelremmen. Slitasje nederst på tennene. Försök att hitta. skal sikringen udskiftes. b. Huomattavaa kulumista hampaiden juurissa. omd2g omd2c INSPEKSJON AV REGISTERREMMEN 2 Undersøk registerremmen og få den skiftet hos en autorisert forhandeler hvis noen av følgende tilstander forekommer. Yritä paikallistaa ja korjata ylikuormituksen syy. Jos sulake on palanut. d. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. d. Jos nauha on katkennut (a). Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. sulake voi palaa uudelleen. Overflaten på remmen har blitt ru. Forsøg at finde og afhjælpe årsagen til overbelastningen. Hihnan pinnat karhentuneet. Kumiosa öljyn pullistama. e. kan sikringen gå igjen. b. sähköinen käynnistysmoottori ei toimi.goh95 a 1 ohg ohc 2 HUOLTO omc7c VEDLIKEHOLD omc7g SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med forgasser og elektrisk starter VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. b. Halkeamia hihnan takapuolella tai hihnan hampaiden juuressa. 90 90-10212X20 . Skift sikringen hvis båndet er brutt (a). Revner i remmens bagside eller på remtændernes basisflade. 1 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. Finn årsaken. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. Den elektriska startkretsen skyddas från överbelastning av en 20A –säkring. Den elektriske startkreds er beskyttet mod overbelastning med en 20 AMP –sikring. c. Den elektriske starterkretsen er beskyttet mot overbelastning av en 20 AMP sikring. AJASTUSHIHNAN TARKASTUS 2 Tarkista ajastushihna ja mikäli havaitset mitään seuraavista vioista. og skoft sikringen. vaihda se. fungerar inte startmotorn. utan att orsaken till överbelastningen klargjorts. Byt ut den om något av följande upptäcks: a. orsaken till överbelastningen. kan sikringen springe igen. Tecken på slitage på remmens kanter eller utsida. joka on samanarvoinen. oha ohk UNDERHÅLL omc7k VEDLIGEHOLDELSE omc7a BYTE AV SÄKRING Förgasarmodeller med elstart VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. Remflader er opruet. hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: a. b. SULAKKEIDEN UUSIMINEN Kaasuttimilla varustetut sähköisesti käynnistettävät mallit TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Käynnistysvirtapiiri on suojattu ylikuormitusta vastaan 20 AMP -sulakkeella. Kulumisen merkkejä hihnan reunoilla tai ulkopinnoilla. Hvis sikringen er gått. byt ut säkringen. Sprickor baktill på remmen och inuti remtänderna. Om en ny säkring sätts i. vil ikke startmotoren virke. c. Gummidelen är uppsvälld från olja. For stor slitage ved hjultændernes fødder. Hvis sikringen springer. Hvis årsagen ikke findes. e. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Elektrisk start modeller med karburatorer VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. Om bandet är brutet (a). Hvis båndet er brudt (a). c. Gummidelen opsvulmet på grund af olie. Om säkringen har gått. EFTERSYN AF TANDREM 2 Efterse tandremmen og få den udskiftet af en autoriseret forhandler. Tegn på slitasje på kantene eller de ytre flatene på remmen. vaihda sulake. d. e. 1 Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. Kraftigt rottslitage på kuggarna. a. Jos syytä ei löydy. c. e. och korrigera. Sprekker på baksiden av remmen eller i basen av remtennene. Hvis ikke årsaken finnes. Tegn på slitage af kanter eller ydre remflader. ophører den elektriske startmotor med at fungere. a. kan säkringen gå igen.

goh96 1 4 5 2 3 ohg ohc VEDLIKEHOLD oho65g oho65c HUOLTO VOITELUKOHTEET Voitele kohde 1 aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.Smøres gennem fitting.For vejledning i aftagning og installering af skibsskruen henvises der til afsnittet. se skifte av propell. Tiltrør .Smøres gennem fitting. 1 Propellakselen .Voitele liitin. neste side) Voitele kohteet 2-6 voiteluaineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon tai Special Lubricant 101. Apuohjainakseli (Ohjainkahvaiset mallit) – Voitele nipan läpi. 2 3 4 5 Styrbromsspak . Sivele voiteluainetta koko potkuriakselin pituudelle potkurin navan syöpymisen ja akseliin kiinnitarttumisen estämiseksi.For avtagning og montering av propell. Styrbromsaxel (rorkultsmodeller) – Smörj nippeln. Bestryk hela propelleraxeln med smörjmedel. Siirrä ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 91 .ja asennusohjeita. 2 3 4 5 Kallistusputki .Smörj genom smörjnippel. Beveg styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører. Flyt styrefriktionshåndtaget frem og tilbage under smøring. Co–pilot–aksel (modeller med styrekult) – Smør gjennom nippel. Liikuta ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana.Smörj genom smörjnippel.Smør gjennom smørenippel. Skyv styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører.Smør gjennom smørenipler. Toisen ohjaajan vaihdevipu (ohjauskahvallisissa malleissa) . 2 3 4 5 Tiltrør .Voitele liitin Kääntörunko . Smør inn hele porpellakselen for å forhindre at propellen ruster fast i akselen. 1 Skrueaksel .voitele läpiliitin. Potkuriakseli . för att hindra propellernavet från att korrodera och fastna på axeln. (forts. Andenaksel (modeller med styrehåndtag) – Smør gennem fittingen. Styrsadel . Smør punkter 2 gennem 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med Teflon eller Special Lubricant 101.Smør gjennom smørenippel. (fortsättning på nästa sida) 2 3 4 5 Tiltstøttestangen – Smør gennem fittingen. VEDLIGEHOLDELSE oho65a SMØRESTEDER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant med Teflon. Flytta styrfriktionsspaken fram–och–tillbaka under smörjningen. Svingkonsol . (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk UNDERHÅLL oho65k oha SMÖRJSTÄLLEN Punkt 1 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Udskiftning af Skrue. så det undgås at skruenavet tæres og binder til akslen. Svingbraketten . Punkterna 2-6 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon eller Special Lubricant 101. 1 Smør punktene 2 til 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med teflon eller Special Lubricant 101. Co-Pilot-aksel (modeller med styrekult) . Smörj gängorna på tvingskruvarna (om så utrustad). 1 Propelleraxeln . Smør hele skrueakslen ind i et lag smøremiddel.Anvisningar om demontering och montering av propeller finns i stycket Byte av propeller. SMØREPUNKTER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon.Katso osasta Potkurin vaihto potkurin irrotus.

ohp3k Smør punkt 7 med letvægtsolie KONTROLLERA POWER TRIM-VÄTSKA 8 Tilta utombordmotorn till fullt upp-läget och lås den i detta läge. ohp3g KONTROLLERE VÆSKENIVÅET I POWER-TRIM-PUMPEN 8 Hev utenbordsmotoren til oppreist stilling og koble inn tiltstøttelåsen. Vätskenivån bör vara vid påfyllningshålets underdel. Dette medfører.Käännä ruoria vetääksesi ohjauskaapelin pään (a) perämoottorin kallistusputkeen.Voitele nivelkohdat. ennen kuin voiteluainetta pannaan nippaan. Hvis denne ikke er tilgængelig. Voitele kohde 7 kevytöljyllä.Vrid ratten så att styrkabelns ände (a) dras in helt i utbordarens tiltrör. 92 90-10212X20 . slik at enden på styrekabelen (a) blir trukket helt inn i motorens tiltrør. 9 Poista täyttöaukon kansi ja tarkasta nestetaso. 9 Ta bort tanklocket och kontrollera vätskenivån. Påfyld Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. ohp3a KONTROLLÉR POWER TRIM-VÆSKEN 8 Vip påhængsmotoren til helt-op-position og aktivér tiltstøttelåsen. Detta kan leda till förlust av styrförmågan och orsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. Voitele liitin (b). Dersom det smøres gjennom smørenippelen når styrekabelen er helt uttrukket. Hvis kablet er fuldt udtrukket. VAROITUS Ohjauskaapelin pään täytyy olla kokonaan kallistusputkessa. hvilket kan resultere i personskade eller død. Om den inte finns tillgänglig. når det smøres. inden styrekablet smøres. ADVARSEL Styrekablets ende skal være trukket helt ind i påhængsmotorens tiltrør.Vri om rattet. kan styrekabelen bli hydraulisk lukket. Voiteluaineen paneminen ohjauskaapeliin sen ollessa ulkona putkesta voi aiheuttaa kaapelin hydraulisen lukkoutumisen. VOITELUKOHTEET (JATKUU) 6 Ohjauskaapelin rasvanippa (jos sellainen on) – . brug automatisk biltransmissionsvæske. Væskenivået bør være i flukt med bunnen av påfyllingshullet. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Om man smörjer kabeln när den är utdragen kan det ge upphov till ett hydrauliskt lås i styrkabeln. således at styrekablets ende (a) trækkes helt ind i påhængsmotorens tiltrør. Smörj punkt 7 med tunn olja 7 Styrlänkstagets leder . Smörj genom nippeln (b). Væskestanden skal være lige ved påfyldningshullets underkant.drej rattet. ADVARSEL Enden på styrekabelen må være trukket helt inn i motorens tiltrør før den smøres. Smør gennem tilpasningen (b). kan det fastlåses hydraulisk. 7 Smør styreforbindelsesarmens drejepunkter. 9 Fjern påfyldningsdækslet og kontrollér væskestanden.goh97 8 6-b 6-a 7 ohg ohc 9 HUOLTO oho43c VEDLIKEHOLD oho43g SMØREPUNKTER (FORTS. Nestetason on oltava täyttöreiän pohjan tasolla. at du mister kontrol over styringen. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid.smörj lederna. som igjen kan forårsake alvorlig skade eller død. använd olja för automatisk transmission (ATF).Smør punkter. 9 Skru av påfyllingslokket og kontroller væskenivået. Smør punkt 7 med lettvekt motorolje. Jos sitä ei ole saatavana. 7 Ohjauksen yhdystangon nivelkohdat . kan (ATF) girolje for biler med automatgir brukes. oha VEDLIGEHOLDELSE oho43a VARNING Änden på styrkabeln måste vara helt indragen i tiltröret innan man smörjer. Dette kan føre til tap av styrekontroll. Smør gjennom smørenippel (b). ohk UNDERHÅLL oho43k SMÖRJSTÄLLEN (FORTS) 6 Styrkabelns smörjnippel (om så utrustad). käytä autokäyttöön tarkoitettua (ATF) automaattivaihteistonestettä. Hvis dette ikke kan skaffes. SMØREPUNKTER (FORTSAT) 6 Styrekabelsmørenippel (hvis en sådan er monteret) . 7 Dreiepunkter på styreoverføringsstag . ohp3c HYDRAULISEN AJOKULMAN SÄÄTÖNESTEEN TARKASTUS 8 Kallista perämoottori täysin ylös asentoon ja kiinnitä kallistustukilukko. Hydraulisesti lukittunut ohjauskaapeli voi aiheuttaa ohjauksen menetyksen ja mahdollisesti aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.) 6 Eventuell smørenippel for styrekabel . Lisää Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid-nestettä.

Fjern dreneringspluggen og tøm motoroljen ut i et egnet oljekar. (forts. Smør tætningen på bundproppen med olie og påsæt bundproppen igen. Drej styret på påhængsmotoren. (fortsättning på nästa sida) 1 2 Vip påhængsmotoren op til trailer-position.0 liter BYTE AV MOTOROLJA Motorns oljevolym 3. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 93 .0 liter. Olja in tätningen på pluggen. Smør pakningen på dreneringspluggen med olje. således at bundproppen (a) vender nedad. että valutusreikä (a) on alaspäin. Oljebyte Olieskift procedure 1 2 Tilta utombordsmotorn uppåt till trailerläge. Fjern bundproppen og aftap motorolien ned i en passende beholder.goh98 a 1-2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ome13g ome13c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Moottoriöljyn kapasiteetti 3. Vrid styrningen så att utombordarens avtappningshål (a) riktas nedåt. OLJESKIFT Motoroljekapasitet 3 liter. Kierrä perämoottorin ohjausta siten. og skru den tilbake på plass. neste side) 1 2 Kallista perämoottori ylös vetoasentoon. slik at avtappingshullet (a) vender ned. Drei styringen på utenbordsmotoren. Fremgangsmåte for oljeskift Öljynvaihto 1 2 Vipp utenbordsmotoren opp i transportstilling. Avlägsna pluggen och töm oljan i ett lämpligt kärl.0 litraa. och sätt tillbaka den. Voitele pohjatulpan tiiviste öljyllä ja pane takaisin paikoilleen. (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk oha UNDERHÅLL ome13k ome13a VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFT MOTOROLIE Motorens oliekapacitet 3. Poista valutustulppa ja valuta moottoriöljy sopivaan astiaan.

Skruva åt det nya filtret tills tätningen kommer i kontakt med filterhuvudet – därefter ytterligare 3/4 – 1 varv. Fyll på mer olje. Använd inte smörjmedel. ettei ole vuotoja. Skru det gamle filter af ved at dreje det til venstre (a). Skru et nyt filter på. Lisää öljyä. 3 4 5 Aseta räsy tai pyyhe öljynsuotimen alle. Käytä moottoria joutokäynnillä ja tarkasta. Skruva loss det gamla filtret genom att vrida filtret till vänster (a). Påfyld olie. Rengør sokkelen. Pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso mittatikulla. hvis den spilles. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä suotimen tiivisteeseen. Rengjør sokkelen. Ruuvaa irti vanha suodin kiertämällä suodinta vasemmalle (a). Skru på et nytt filter til pakningen kommer i kontakt med basen. om nødvendig. Rengör filtrets fästyta. Puhdista asennusalusta. indtil pakningen berører sokkelen. kiristä sitten 3/4-1 kierrosta. 6 7 oha Poista öljysäiliön kansi (c) ja lisää öljyä kunnes se on oikealla käyttötasolla. slik at dette kan absorbere eventuelt oljesøl. at den ikke lækker. Påfør en tynd oliefilm på filterpakningen. Fyll på om det behövs. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån med oljestickan. Stopp motoren og sjekk oljenivået på peilestaven. Påfør et tynt lag med olje på filterpakningen. Anbring en klud eller et håndklæde under oliefiltret for at opsuge olie. om nødvendigt. Oljepåfylling Öljyn täyttö 6 7 Ta av oljelokket (c) og fyll på olje opp til passende nivå. Lad motoren køre i tomgang i fem minutter og kontrollér. Bruk ikke smøring. jos tarpeellista. og trekk til fra 3/4 til en hel omdreining. Låt motorn gå på tomgång i fem minuter och kontrollera att inget läckage förekommer. Fjern oliepåfyldningsdækslet (c) og påfyld olie til passende arbejdsniveau. La motoren gå på tomgang i fem minutter for å sjekke om det forekommer lekkasje. jotta voit imeä siihen kaiken valuneen öljyn. Ruuvaa uutta suodinta päälle kunnes tiiviste koskettaa alustaa. Skru av det gamle filteret ved å vri filteret mot venstre (a). Älä käytä rasvaa. Brug ikke smørefedt. Oljepåfyllning Påfyldning af olie 6 7 Ta bort tanklocket (c) och fyll på till lämplig nivå. 6 7 94 90-10212X20 . ohk UNDERHÅLL ome4k VEDLIGEHOLDELSE ome4a BYTE AV MOTOROLJA Oljefilterbyte UDSKIFT MOTOROLIE Udskiftning af oliefilter 3 4 5 3 4 5 Placera en trasa eller handduk under oljefiltret för att absorbera ev.goh99 a c 3-5 ohg 6-7 ohc VEDLIKEHOLD ome4g ome4c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Öljynsuotimen vaihto OLJESKIFT Fremgangsmåte for skifte av oljefilter 3 4 5 Legg en fille eller klut under oljefilteret. Stop motoren og kontrollér oliestanden med målepinden. och applicera ett tunt lager olja på tätningen. og stram herefter med en trekvarts eller en hel omdrejning. spillolja.

Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. Låt återförsäljaren inspektera växelhuset. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos. Om så är fallet. Tarkasta. 90-10212X20 95 . I såfall. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. skall man kontrollera om det förekommer vatten i smörjmedlet. Placer en aftapningspande under motoren. Hvis vann er tilstede. katso onko voiteluaineessa vettä. Jos vettä havaitaan. SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girkassen når det tilsettes eller skiftes girolje. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. ohv4g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 440 ml. Tømming av girkassen 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. Avlägsna avtappnings–/påfyllningspluggen. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. vil vannet fryse og ødelegge girkassen. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . VAIHDELAATIKKO Kun lisäät tai vaihdat vaihteiston voiteluainetta. Placera en avtappningsbalja under utombordaren. avluftningspluggen. at lejerne slides for hurtigt.68 nesteunssia).goh66 3 1 2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohq15g ohq15c HUOLTO VAIHTEISTON VOITELU . Sett tømmekaret under motoren. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. Växelhusets smörjmedelsvolym Växelhuset rymmer cirka 440 ml (14. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. hvis du bemærker vand. se efter. anna huoltamosi tarkistaa vaihteisto. ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. om der er vand i smøremidlet. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. VÄXELHUS Vid påfyllning eller byte av smörjmedel i undre växelhuset. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. Jos vettä on. og vil renne ut før oljen. att vattnet fryser och orsakar skada på växelhuset. og hvis det er kuldegrader. eller också kan vattnet komma att blandas med smörjmedlet och ge det en mjölkliknande konsistens. Tömning av undre växelhus 1 2 3 ohv4k Placera utombordaren i vertikalt körläge. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. VEDLIGEHOLDELSE ohq15a SMØRING AF GEARKASSE . slik at den har et melkeaktig utseende. Vand i smøremidlet kan bevirke. kan vattnet ha sjunkit till botten och rinner ut före smörjmedlet.83 MM LÄPIM. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. Vaihteistokotelon 1 2 3 ohv4c Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler.83 MM DIA. och töm smörjmedlet.).ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. Aseta valutusastia perämoottorin alle. eller det vil ha blandet seg med oljen. då temperaturen går under fryspunkten. ohk Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq15k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 440 ml (14. om vatten påträffas. Fjern ventilasjonspluggene og påfyllings/drenerings pluggen og drener oljen. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. ohv4a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 440 ml smøremiddel.68 fl. Lad din forhandler efterse gearkassen. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. oz. Hvis der er vand. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. Vatten i smörjmedlet kan resultera i att lagren förstörs i ett tidigt skede.83 MM DIAM. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. eller. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. la forhandleren undersøke girkassen. En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset.

4 5 Innan tuben tas bort.i. jos ne ovat vahingoittuneet. Aseta voiteluaineputkilo (b) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. rengjorda 4 5 Tilsæt ikke mere smøremiddel. TÄRKEÄÄ: Vaihda tiivisteet uusiin. Skift pakningen hvis den er skadet.goh67 c a d 1-5 ohg b ohc VEDLIKEHOLD ohq9g ohq9c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . sættes den bagerste luftprop og pakningsskiven (a) . 96 90-10212X20 . Fyll på smörjmedel med tuben (b) i påfyllningshålet. 4 5 ohk Stopp ifyllingen av olje. Pane ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (a) paikoilleen. skall avluftningspluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka.83 MM DIAM. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. kunnes se tulee näkyviin ilmareiästä (c). UNDERHÅLL ohq9k SMÖRJNING AV VÄXELHUS . Plasser smørenippelen (b) inn i påfyllingshullet og fyll i olje til den kommer til syne i ventilasjonshullet (c). Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon.83 MM LÄPIM. VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå VEDLIGEHOLDELSE ohq9a SMØRING AF GEARKASSE . Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (d). Poista ilmareiän tulppa (a). GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel i gearkassen 1 2 3 Placera utombordaren i vertikalt körläge. ennen kuin poistat voiteluaineputkilon.83 MM DIA. skal de udskiftes. Avlägsna pluggen från avluftningshålet (a). tills smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (c). Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (d) .i. VIKTIG: Skift pakningen hvis den er skadet. Før tuben med smøremiddel fjernes. 1 2 3 Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. indtil det kommer til syne i lufthullet (c). Fjern luftproppen (a). Sett tilbake ventilasjonspluggen og pakningen (a) og skru til før smøretuben fjernes. VIKTIGT: Byt ut tätningsbrickorna. VIGTIGT: Hvis pakningsskiverne er beskadigede. 4 5 oha Lopeta voiteluaineen lisääminen.ja valutustulppa ja tiivistysrengas (d) takaisin paikoilleen. Tag bort tuben. och sätt tillbaka den avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (d). Placér tuben med smøremiddel (b) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel. om skadade. Fjern ventilasjonspluggen (a).

eller det vil ha blandet seg med oljen. Om det finns vatten i smörjmedlet skall du kontakta din återförsäljare. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. ohv18g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 710 ml. En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. Fjern luftepluggene og påfyllings/tappe-pluggen og tapp ut oljen. ohv18k Oljemängd i växelhuset Växelhuset rymmer ungefär 710 ml olja. Hvis der er vand. Vatten i smörjmedlet kan leda till för tidig lageråldring. katso onko voiteluaineessa vettä. Aseta valutusastia perämoottorin alle. Dränering av växelhuset 1 2 3 Placera motorn i vertikalt arbetsläge.108 MM LÄPIM. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. SMØRING AV GIRHUS – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girhuset når det tilsettes eller skiftes girolje. se efter. VEDLIGEHOLDELSE ohq16a SMØRING AF GEARKASSE . se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. Placer en aftapningspande under motoren. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. Jos vettä on. Tarkasta. Om så är fallet kommer vattnet att finnas på bottnen och rinna ut först.108 MM DIAM. Vand i smøremidlet kan bevirke. vil vannet fryse og ødelegge girhuset. I såfall. la forhandleren undersøke girhuset. om der er vand i smøremidlet. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. ohv18a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 710 ml smøremiddel. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. hvis du bemærker vand. eller också kan det vara blandat med oljan och ge denna ett mjölkaktigt utseende. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler. Vaihteistokotelon tyhjennys 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. Jos vettä havaitaan. ohk ohv18c Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq16k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 710 ml (24 nesteunssia).ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. VAIHTEISTOKOTELO Kun lisäät tai vaihdat vaihteistokotelon voiteluainetta.108 MM DIA. og hvis det er kuldegrader. og vil renne ut før oljen. VÄXELLÅDA Vid byte eller påfyllning av växelhusolja skall man kontrollera om det förekommer vatten i oljan. Skruva ur luftningspluggarna och påfyllnings/dräneringspluggen och tappa av oljan. Lad din forhandler efterse gearkassen. Vid minusgrader kan det frysa till is och spränga växelhuset. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. Sett tømmekaret under motoren. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad.goh86 1 2 ohg ohc 3 VEDLIKEHOLD ohq16g ohq16c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . Tømming av girhuset 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. slik at den har et melkeaktig utseende. anna myyjäliikkeen tarkistaa vaihteisto. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. 90-10212X20 97 . Hvis vann er tilstede. Placera en dräneringsskål under motorn. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. at lejerne slides for hurtigt. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid.

UTENBORDSMOTOR SOM HAR VÆRT UNDER VANN En utenbordsmotor som har vært nedsenket i vann. når motoren bringes i kontakt med atmosfæren. sættes den bageste luftprop og pakningsskiven (b) i. kun moottori on joutunut ilman vaikutuksen alaiseksi. Lopeta voiteluaineen lisääminen. Fortsätt att fylla på smörjmedel tills det blir synligt vid bakre avluftningshålet (e). Stopp fylling av olje. Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (f).108 MM LÄPIM. måste ses över av en auktoriserad verkstad inom några timmar efter den bärgats.108 MM DIA. jotta moottorin sisustan kärsimä syöpymisvaurio olisi mahdollisimman vähäinen. da tæringen begynder. Fjern den forreste luftprop (a) og den bageste luftprop (b). Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. Før tuben med smøremiddel fjernes. 1 2 3 4 5 6 ohr1c Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. Poista etummaisen ilmareiän tulppa (a) ja takimmaisen ilmareiän tulppa (b).goh87 e a d c f ohc b 1-6 ohg VEDLIKEHOLD ohq11g ohq11c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU .108 MM DIAM.ja valutustulppa ja tiivistysrengas takaisin paikoilleen (f). Placer tuben med smøremiddel (c) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel indtil det kommer til syne i det forreste lufthul (d). Nå skal fremre ventilasjonsplugg og pakningen (a) settes i. GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel til gearkassen 1 2 3 4 5 6 ohr1k Placera utombordaren i vertikalt körläge. Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (f) i. Jatka voiteluaineen lisäämistä. Avlägsna tuben med smörjmedel. och sätt tillbaka den rengjorda avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (f). ennen kuin poistat voiteluaineputkilon. oha UNDERHÅLL ohq11k SMÖRJNING AV VÄXELHUS . innan tuben avlägsnas. VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå ohq11a VEDLIGEHOLDELSE SMØRING AF GEARKASSE . Aseta nyt etummaisen ilmareiän tulppa ja tiivistyslevy (a) takaisin paikoilleen. for å minske faren for innvendig korrosjonsskade i motoren. Detta för att minska invändig korrosionsskada på motorn. 1 2 3 4 5 6 ohr1a Anbring påhængsmotoren i lodret driftsposition. DRÄNKT MOTOR En motor som hamnat under vatten. Fyll inte på mera smörjmedel. kunnes se tulee näkyviin etummaisesta ilmareiästä (d). ohk UPONNUT PERÄMOOTTORI Uponnut perämoottori on huollettava valtuutetussa huoltopisteessä muutaman tunnin sisällä perämoottorin vedestä nostamisesta. Denne øjeblikkelige behandling af motoren er nødvendig. Sett smørenippelen (c) inn i smørehullet og fyll i olje til den kommer til syne i fremre ventilasjonsplugg (d). Aseta voiteluaineputkilo (c) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. indtil det kommer til syne i det bageste lufthul (e). Pane takimmainen ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (b) paikoilleen. skall den främre pluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. Sett tilbake bakre ventilasjonsplugg og pakningen (b) og skru til før smøretuben fjernes. Nu sættes den forreste luftprop og pakningsskiven (a) i. Tämä huoltapisteen suoritettee huolto on välttämätön heti. DER HAR VÆRET UNDER VAND Påhængsmotoren bør sendes til service hos en forhandler indenfor de første par timer efter bjærgning. Tilsæt ikke mere smøremiddel. Fortsæt med at tilsætte smøremiddel. for at minimere indvendig tæring. Fortsett å fylle på olje til den kommer til syne ved bakre ventilasjonsplugg (e). bør tas til service innen noen få timer hos en autorisert forhandler med én gang utenbordsmotoren er tatt opp av vannet. PÅHÆNGSMOTOR. Denne umiddelbare behandlingen hos en serviceforhandler er nødvendig med én gang motoren utsettes for luft. Fjern fremre ventilasjonsplugg (a) og bakre ventilasjonsplugg (b). Sätt tillbaka den bakre avluftningspluggen och tätningsbrickan (b). 98 90-10212X20 . Fyll på smörjmedel med tuben (c) i påfyllningshålet. Då smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (d). Avlägsna främre (a) och bakre (b) avluftningsplugg. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 4 5 6 ohr1g Sett motoren i vertikal stilling. kunnes se tulee näkyviin takimmaisesta ilmareiästä (e).

Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i tanken. og kan beskadige benzinsystemet. kan dra åt sig fukt. 2. Häll sedan blandningen i bränsletanken. Vip tanken frem og tilbage nogle gange så stabilisatoren blandes med benzinen. eib15a Bränslesystem VIKTIGT: Det är viktigt att förebygga avlagringar i bränslesystemets delar såsom förgasare. eib15c Drivstoffsystemet VIKTIG: Bensin som inneholder alkohol (etanol eller metanol) kan under lagring danne syre som kan skade drivstoffsystemet. så att oönskade avlagringar förhindras. for å unngå at vannpumpen kjøres tørr og motoren overopphetes. Kör motorn i tio minuter. så den behandlede benzin spreder sig til karburatoren. eib15k FORSIGTIG For at undgå skade på vandpumpen (der kan løbe tør) og overophedning af motoren må du aldrig lade din påhængsmotor køre (ikke engang et kort øjeblik). Käytä moottoria kymmenen minuutin ajan niin. som indeholder alkohol. (fortsättning på nästa sida) Benzinsystemet VIGTIGT: Benzin. så der er vandcirkulation. Täytä polttoainesäiliö ja moottori polttoainejärjestelmä lisäaineella käsitellyllä (stabiloidulla) polttoaineella. (jatkuu seuraavalla sivulla) oia FÖRVARING oia1k FÖRBEREDELSER FÖR FÖRVARING Det viktigaste vid förvaring är att skydda motorn mot rost. eftersom det leder till att vattenpumpen skadas (körs torr). Kjør motoren i 10 minutter slik at det stabiliserte drivstoffet når frem til forgasseren. Alkoholblandat bränsle. . och blanda med 1 liter bensin. Förgasarmodeller 3. Näin estät vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) sekä moottorin ylikuumenemisen. bränslefilter. Lad den køre i ti minutter. uden at vand cirkulerer gennem vandindtagene i gearkassen. (ætylalkohol eller metanol) kan forårsage. FORBEREDELSER TIL MOTORLAGRING Det viktigste å ta hensyn til når motoren skal til lagring. (forts. anbefales det at aftappe så meget som muligt af den tiloversblevne benzin fra benzintanken. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren ens för ett ögonblick.Kaada vaadittu määrä Gasoline Stabilizer -käsittelyainetta (seuraa astiassa olevia ohjeita) polttoainesäiliöön. neste side) oik Polttoainejärjestelmä TÄRKEÄÄ: Alkoholia (etanolia tai metanolia) sisältävä bensiini voi aiheuttaa hapon muodostumista varastoinnin aikana ja voi vahingoittaa polttoainejärjestelmää. Bärbar bränsletank – Häll i erforderlig mängd med Gasoline Stabilizer (följ anvisningarna på behållaren) i bränsletanken. 1. Beveg tanken litt frem og tilbake så stabilisatoren blander seg med bensinen. Fyld benzintanken og motorens benzinsystem med behandlet (stabiliseret) benzin for at hjælpe med at forebygge formering af lak og gummi. drivstofføring og drivstoffsystem. selv ikke bare for en kort stund.Jatka seuraavien ohjeiden mukaan. Fortsæt med følgende instruktioner. korrosion och frysskador från kvarvarande vatten. Jos käytetty bensiini sisältää alkoholia. Speciella rekommendationer för fastmonterade bränsletankar. at der dannes syre under oplagringen. Fyll bränsletank och motorns bränslesystem med bränsle och en tillsats med anti–koaguleringsmedel. eib15g VAROITUS Älä milloinkaan käytä perämoottoria (edes hetkisen). Placera utombordaren i vatten. Aseta perämoottori veteen tai kiinnitä siihen huuhtelulisälaite jäähdytysveden kierrättämiseksi. Bland med én liter benzin. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 99 . Sådant bränsle ska tappas av. Seuraavat varastointivalmistelut tulee suorittaa perämoottorin varustamiseksi veneilykausien välistä tai pitkäaikaista säilytystä varten (kaksi kuukautta tai enemmän). Hvis bensinen som benyttes inneholder alkohol. Fortsett med anvisningene nedenfor. Häll i erforderlig mängd med bensinstabiliseringsmedel och olja i en separat behållare. eller anslut spoltillsats för kylvattencirkulation. Fortsätt enligt följande. 2. Plassemotoren i vann eller koble til spyletilkoplingen for å få kjølevannet til å sirkulere. 1 liter bensin. Placer påhængsmotoren i vand eller forbind skylleapparaturet.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i en separat beholder. så att det behandlade bränslet hinner komma fram till förgasaren. Følgende fremgangsmåter for lagring bør følges hvis motoren ikke skal brukes på mer enn 2 måneder: FORSIKTIG Kjør aldri motoren. Kaasuttimella varustetut mallit 3. utan att vatten cirkulerar genom växelhusets kylvattenintag. polttoaineletkusta ja moottorin polttoainejärjestelmästä. Modeller med forgasser 3. Følgende oplagringsprocedurer bør følges for at gøre din påhængsmotor klar til vinteroplagring (2 måneder eller længere). tæring og frostsprængninger på grund af indespærret vand. og bland med ca. Fastmontert bensintank . både fra tank. Special instruktion for permanent monterede benzintanke. 2. Kaada tämä sekoitus senjälkeen polttoainesäiliöön. Bærbar bensintank . och skaka tanken så att stabiliseringsvätskan blandas väl med bränslet. 1. Följande förvaringsprocedur ska följas för att förbereda utombordaren för en längre tids förvaring (två månader eller längre). Hvis der bruges alkoholholdig benzin. Kallistele säiliötä edestakaisin aineen sekoittamiseksi bensiiniin. anbefales det å tappe ut så mye som mulig av den resterende alkoholholdige bensinen før motoren skal i opplag. Fyll drivstofftanken og motorens drivstoffsystem med behandlet (stabilisert) drivstoff for å hindre dannelse av fernissering og gummi. Erikoisohjeet kiinteää polttoainesäiliötä varten. Hæld denne blanding i tanken. OPLAGRING oia1a GØR KLAR TIL OPLAGRING Det vigtigste i forberedelserne til oplagring af din båd er at beskytte den imod rust. Hæld den nødvendige mængde benzinstabilisator og olien i en separat beholder. Modeller med karburator 3. joka auttaa estämään lakan ja hartsin muodostumista. on suositeltavaa valuttaa mahdollisimman paljon jäljellä olevasta bensiinistä pois polttoainesäiliöstä. slang och tank . Siirrettävä polttoainesäiliö . Kaada tarvittava määrä polttoaineen lisäainetta ja öljyä erilliseen astiaan ja sekoita yhteen litraan polttoainetta.under förvaring. että käsitelty polttoaine pääsee kaasuttimeen. 1. er å beskytte den mot rustog frostskader som følge av vann i motoren. eller användning av etanol eller metanol.oig oic MOTOROPPLAG oia1g oia1c VARASTOINTI VARUSTAMINEN VARASTOINTIA VARTEN Perämoottorin varustamisessa varastointia varten päähuomio on sen suojaamisessa ruostumiselta. jos vesi ei kierrä vaihteiston vedenottoaukoista. eller att motorn överhettas. benzinslangen og benzinsystemet. Transportabel benzintank: Hæld den anbefalede mængde “Gasoline Stabilizer” i benzintanken (følg instruktionerne på beholderen). uten at vann sirkulerer gjennom vanninntakene i girkassen. 2. vilket kan bilda syra. syöpymiseltä ja sisään jääneen veden jäätymisen aiheuttamilta vaurioilta. 1. Hell blandingen i tanken.

vil ev. 3. Återförsäljaren har färg 3. Bättra på ställen där färgen flagnat. Skift girolje. vad gäller avlägsnande och installation av filtret. kunne fryse til is og skade påhengsmotoren. Pyöritä vauhtipyörää käsin useita kertoja jotta öljy menee tasaisesti sylintereihin. (Se VEDLIKEHOLD). Käytä moottoria 15 minuuttia. Installér tændrørene igen. oia FÖRVARING Bränslesystem EFI–modeller 4. innan det sätts tillbaka. joka on mahdollisesti päässyt sisään vaihteiston pakokaasukanavista. Spreja Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (korrosionsskydd) på de yttre metallytorna (UTOM på korrosionskontrollanoder). 2. 3. “Eftersynsog 2. oif3c Plassering av motoren for opplag La motoren stå i vertikal stilling slik at vann kan renne ut. 2. som har kommet inn gjennom eksosutløpet. Drej svinghjulet med hånden adskillige gange for at fordele olien i cylindrene. Töm växelhuset på olja och fyll det på nytt (se underhållsrutinen). Giv alle skrammer frisk maling. 3. Ta ut tennpluggene og sprøyt litt motorolje inn i hver sylinder. 2. Riper i lakken bør behandles. oie1c Girkasse 1. Senk utenbordsmoteren ned i vannet. tills bränsle med anti–koaguleringsmedel fyllt bränslesystemet. Lisää 3 cl (1/2 teelusikallista) bensiinin stabilointiainetta polttoainesuodattimen tarkistuslasiin ja asenna uudelleen. voi jäätyä ja aiheuttaa vauriota perämoottorille. jotta vesi pääsee valumaan pois perämoottorista. oie1a Växelhuset 1. Kunnosta kaikki kohdat. oid3k Beskyttelse af påhængsmotorens udvendige dele 1. joista maali on lähtenyt pois. kan kølevand eller regnvand i propellens udstødningsmunding i gearkassen fryse og forårsage beskadigelse af motoren. Låt motorn vara igång i 15 minuter. 3. Skift motorolie. och töm innehållet i en därför avsedd behållare. så att vattnet kan rinna ur. Placér påhængsmotoren i vandet eller forbind skyllekittet for at cirkulere kølevand. Skift motoroljen. Perämoottorin asettaminen varastoon Varastoi perämoottori pystysuorassa asennossa. oic4g VARASTOINTI Polttoainejärjestelmä Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) 4. 2. eller koppla sköljadaptern för cirkulerande kylvatten. Hell 3 cm# (1/2 teskje) bensinstabilisator i den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret. oic4c Beskyttelse av motorens ytre deler 1. 5. 3. oid3g Perämoottorin ulkoisten osien suojaaminen 1. jotta lisäaineella käsitelty polttoaine täyttää moottorin polttoainejärjestelmän. Se under Vedlikehold for beskrivelse av hvordan filteret fjernes og monteres. Konsultera Underhållsavsnittet. Ruiskuta Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard-ainetta ulkopuolisiin metallipintoihin (paitsi syöpymistä estäviin anodeihin). repareringslakk. Poista sytytystulpat ja ruiskuta pieni määrä moottoriöljyä jokaisen sylinterin sisään.ja huoltotaulukossa mainitut perämoottorin osat. Avlägsna tändstiften och spruta in lite motorolja i varje cylinder. Aftap og påfyld gearkassens smøremiddel (der henvises til afsnittet om vedligeholdelsesprocedurer). oie1k Beskyttelse af indvendige motordele 1. Få den rette maling hos din forhandler. Placera utombordaren i vatten. 2. Kontakt forhandleren ang. Kjør motoren i 15 minutter. og sett den tilbake. Valuta ja täytä vaihdelaatikokotelon voiteluaine (ks. 5. Sprut Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (rustmiddel) på utvendige metallflater (unntatt på anodene for korrosjonskontroll). huoltomenetelmä). 100 90-10212X20 . FORSIKTIG Hvis motoren lagres vertikalt i kuldegrader. Smörj utombordarens alla komponenter. Fjern benzinfilterets inspektionsskål og tøm indholdet over i en egnet beholder. så att oljan fördelas i cylindrarna. 2. Der henvises til sektionen Vedligeholdelse for oplysninger om aftagning og installation af filtre. Kør motoren i 15 minutter for at lade behandlet benzin fylde motorens benzinsystem oic4a Skydd av utombordarens utvändiga komponenter 1. Vaihda moottoriöljy. Fjern den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret og tøm innholdet i en egnet beholder. 5. Tilføj 3 cc (1/2 teskefuld) benzinstabilisator til benzinfilterets inspektionsskål og geninstallér. oif3a FORSIKTIGHET Om motorn förvaras upptiltad i temperaturer under noll kan instängt kyleller regnvatten. som har kommit in i avgasutsläppet. Asenna sytytystulpat uudelleen. Byt motoroljan. Rotera svänghjulet för hand några gånger. oik VAROITUS Jos perämoottori on varastoitu kallistetussa asennossa jäätymislämpötiloissa. Sett tilbake tennpluggene. Påhængsmotorens oplagringsstilling Påhængsmotoren oplagres i lodretstående position. 3. 3. oic4k OPLAGRING Benzinsystemet Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) 4. frysa och förorsaka skador på motorn. Smør alle motorens smørepunkter som beskrevet i Vedlikeholdsoversikt. 2. Aseta perämoottori veteen tai yhdistä huuhtelulaite jäähdytysveden kiertoon. 5. Tiedustele myyjäliikkeettä viimeistelymaalia. der er nævnt i afsnittet. Smør alle motordele. i enlighet med vad som anges i Inspektions– och underhållsschemat. Poista polttoainesuodattimen tarkistuslasi ja tyhjennä sisältö sopivaan astiaan.oig oic MOTOROPPLAG Drivstoffsystemet EFI–modeller (Electronic Fuel Injection) 4. Fjern tændrørene og sprøjt en lille mængde maskinolie ind i hver cylinder. Sätt tillbaka tändstiften. Avlägsna bränslefiltrets synglas. sisään jäänyt jäähdytysvesi tai sadevesi. kjølevann eller regnvann. oid3c Beskyttelse av motorens indre deler 1. FORSIGTIG Hvis motoren oplagres i opvippet stilling i frostvejr. oif3g Vaihteistokotelo 1. vedligeholdelsesplan”. Sprøjt Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard på eksterne metalflader (undtagen tæringskontrolanoder). Roter svinghjulet manuelt flere ganger for å fordele oljen i sylinderne. Gearkasse 1. oid3a Skydd av utombordarens invändiga komponenter 1. eller koble til spyletilkoblingen for å sirkulere kjølevannet. så vandet kan drænes fra den. Voitele kaikki Tarkastus. Ohjeet suodattimen tarkistuslasin poistosta ja asennuksesta saat osasta ”Huolto”. slik at det behandlede drivstoffet fyller motorens drivstoffsystem. oie1g Moottorin sisäisten osien suojaaminen 1. oif3k Placering av utombordaren vid förvaring Förvara utombordaren i upprätt ställning. Häll en 1/2 tesked anti–koaguleringsmedel i bränslefiltrets synglas.

oig

oic

MOTOROPPLAG
oig1g oig1c

VARASTOINTI
Akun varastointi
1. Seuraa akun valmistajan ohjeita akun varastoimiseksi ja uudelleen lataamiseksi. 2. Poista akku veneestä ja tarkasta veden korkeus. Tarpeen vaatiessa lataa uudelleen. 3. Varastoi akku viileään, kuivaan paikkaan. 4. Aika ajoin tarkasta veden taso ja lataa akku varastoinnin aikana.

Lagring av batteriet
1. Følg fabrikantens anvisninger for lagring og opplading av batteriet. 2. Fjern batteriet fra båten, og sjekk væskenivå. Lad opp om nødvendig. 3. Sett batteriet på et kaldt og tørt sted. 4. Kontroller væskenivået i batteriet regelmessig, og lad opp om nødvendig under lagring.
oik

FÖRVARING
oig1k

oia

Batteriförvaring
1. Följ tillverkarens instruktioner om förvaring och laddning. 2. Ta ur batteriet ur båten och kontrollera elektrolytnivån. Ladda om vid behov. 3. Förvara batteriet på en torr och sval plats. 4. Kontrollera batteriets elektrolytnivå periodvis, och ladda om batteriet under förvaringen.

OPLAGRING
oig1a

Oplagring af batteriet
1. Følg batterifabrikantens vejledninger vedr. oplagring og genopladning. 2. Fjern batteriet fra båden og kontrollér vandstanden. Genoplad batteriet, hvis det er nødvendigt. 3. Batteriet skal oplagres koldt og tørt. 4. Kontrollér vandstanden regelmæssigt og oplad batteriet under oplagringen.

90-10212X20

101

ojg

ojc

FEILSØKING
ojb4g ojb4c

VIANETSINTÄ
1
• • • • • • KÄYNNISTYSMOOTTORI EI SAA (SÄHKÖKÄYNNISTEISET MALLIT) MOOTTORIA PYÖRIMÄÄN

1
• • • • • •

STARTMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) En 20–ampere sikring i startkretsen (modeller med forgasser) eller kretsen for hovedstrømsreléen/ekstrautstyret (EFI–modeller) er røket. Se delen Vedlikehold. Utenbordsmotoren står ikke i fri. Dårlig batteri eller batteriforbindelsene er løse eller korrodert. Det er feil med tenningsnøkkelen. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Det er en feil med startmotoren eller startkabelen. MOTOREN VIL IKKE STARTE Dødmannsbryteren står ikke i “RUN”-stilling. Uriktig startprosedyre. Se BRUK. Gammel eller forurenset bensin. Motoren har fått for mye bensin. Se BRUK. Motoren får ikke nok bensin. a. Tom bensintank. b. Ventilen på drivstofftanken er stengt eller blokkert. c. Bensinslangen er frakoblet eller har en knekk. d. Tilføringsblæren har ikke blitt pumpet. e. Det er en feil med sikkerhetsventilen på tilføringsblæren. f. Tette bensinfiltre. Se VEDLIKEHOLD. g. Det er en feil med drivstoffpumpen.

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt
Palanut 20 Amp sulake käynnistyspiirissä (kaasutinmalleissa) päätehorele/lisävarustepiirissä (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Perämoottorin vaihde ei ole vapaalla. Heikko akku tai akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Vika virtalukossa Johdotus– tai sähköliitäntävika. Vika käynnistysmoottorissa tai käynnistyssolenoidissa. MOOTTORI EI KÄYNNISTY Hätäkatkaisin ei ole RUN-asennossa. Väärä käynnistysmenettely. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Bensiini vanhaa tai saastunutta. Moottori saanut liikaa polttoainetta. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Polttoainetta ei pääse moottoriin. a. Polttoainesäiliö on tyhjä. b. Polttoainesäiliön ilmareikä ei ole avoin tai siinä on supistuma. c. Polttoaineletku irronnut tai mutkalla. d. Rikastinta ei ole puristettu. e. Rikastimen sulkuventtiili on viallinen. f. Polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. g. Vika polttoainepumpussa. • • • •
oja

tai

2
• • • • •

2
• • • • •

Mahdolliset syyt

Mulige årsaker

• • • •
ojk

h. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. 20–ampere sikring er røket (EFI–modeller). Se delen Vedlikehold. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD.

h. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. Palanut 20 Amp sulake (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Vika sytytysjärjestelmän jossain osassa. Johdotus– tai sähköliitäntävika. Sytytystulpat likaisia tai viallisia. Katso osaa Huolto.

FELSÖKNING
ojb4k

FEJLFINDING
ojb4a

1
• • • • • •

1
STARTMOTORN DRAR INTE RUNT MOTORN (MODELLER MED ELSTART) En 20 A säkring har gått i startkretsen (förgasarmodeller), eller i huvudströmsreläet/tillbehörskretsen (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Neutralläget är inte ilagt. Svagt batteri, lösa eller korroderade anslutningar. Fel i tändnyckelkresen. Problem med kabel– eller elanslutning. Fel på startmotorn eller startmotorns solenoid. MOTORN STARTAR INTE Nödstoppskontakten är inte i läge “RUN”. Felaktig startrutin. Se avsnittet Körning. Gammalt eller förorenat bränsle. Sur motor. Se avsnittet Körning. Bränsle kommer inte fram till motorn. a. Bränsletanken är tom. b. Bränsletankens luftningshål inte öppet, eller igensatt. c. Bränsleslangen har lossnat eller är klämd. d. Pumpblåsan har inte använts. e. Fel på pumpblåsans backventil. f. Igensatt bränslefilter. Se underhållsavsnittet. g. Fel på bränslepumpen. • • • • • •

STARTERMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) Sprunget 20 AMP sikring i startkredsløbet (modeller med karburatorer) eller hovedstrømsrelæet/tilbehørskredsløb (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Påhængsmotoren er ikke i neutral position (frigear). Svagt batteri eller løse eller tærede batteriforbindelser. Fejl i tændingsnøglekontakten. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Fejl i startermotor eller starterrelæ. MOTOREN VIL IKKE STARTE Nødstopkontakten er ikke i positionen RUN (KØR). Fejlagtig startprocedure. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Gammel eller snavset benzin. Motoren er druknet. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Benzinen når ikke frem til motoren. a. Benzintanken er tom. b. Benzintankens ventil er ikke åben eller er blokeret. c. Benzinslangen er ikke forbundet eller den slår knæk. d. Primerbolden blev ikke klemt. e. Der opstod fejl i primerboldens kontrolventil. f. Benzinfiltret er tilstoppet. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. g. Fejl i brændstofpumpen.

Mulige årsager

Möjliga orsaker

2
• • • • •

2
• • • • •

Mulige årsager

Möjliga orsaker

• • • •

h. Bränsletankens filter igensatt. 20 A säkring har gått (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med kabel– eller elanslutning. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet.

• • • •

h. Filtret i benzintanken er tilstoppet. Sprunget 20 AMP sikring (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Tændrørene er snavsede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”.

102

90-10212X20

ojg

ojc

FEILSØKING
3
• • • • MOTOREN GÅR UJEVNT Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD. Uriktig montering og justering. Motoren får ikke nok drivstoff. a. Motorens drivstoffilter er tilstoppet. Se om Vedlikehold. b. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. c. Tilbakeslagsventilen sitter fast. Denne finnes på innebygde, fastmonterte drivstofftanker. • • • d. Drivstoffslangen er har en knekk eller er sammenklemt. Det er en feil med drivstoffpumpen. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Feil med komponent i drivstofftilførselssystemet (EFI–modeller). TAP AV YTEEVNE Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Gassen er ikke helt åpen. Skadet eller uriktig propell. Gal “motortiming”, justering eller montering. Båten er overbelastet eller lasten er dårlig fordelt. For mye slagvann. Bunnen av båten er tilgrodd eller skadet. BATTERIET HOLDER SEG IKKE OPPLADET Batteriforbindelsene er løse eller korroderte. Lavt elektrolysenivå i batteriet. Utbrukt eller ueffektivt batteri. For mye bruk av elektrisk tilleggsutstyr. Defekt likeretter, dynamo eller spenningsregulator. • • •

VIANETSINTÄ
3
• • • • MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Sytytystulpat likaiset tai vialliset. Katso osaa Huolto. Asennus ja säädöt vääriä. Polttoaine ei pääse vapaasti moottoriin. a. Moottorin polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. b. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. c. Kiinteästi sisäänrakennettujen juuttunut kiinni. polttoainesäiliöiden takaiskuventtiili

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

d. Polttoaineletku mutkalla tai litistynyt. Vikaa polttoainepumpussa. Vikaa sytytysjärjestelmän jossain osassa. Polttoaineruiaskutuksen rakenneosan vika (EFI–mallit). TEHON MENETYS Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Kaasuläppä ei ole täysin auki. Potkuri vahingoittunut tai vääränkokoinen. Moottorin ajoitus, säädöt tai asennus väärä. Vene ylikuormitettu tai kuorma väärin jakautunut. Pilssissä liikaa vettä. Veneen pohja likainen tai vaurioitunut. AKKU EI PYSY VARAUTUNEENA Akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Akussa alhainen määrä happoa. Akku kulunut tai vajaatehoinen. Sähkölisälaitteita käytetty liikaa. Tasasuuntain, vaihtovirtalaturi tai jännitteensäädin viallinen.

4
• • • • • • •

4
• • • • • • •

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

5
• • • • •
ojk

5
• • • • •
oja

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

FELSÖKNING
3
• • • • MOTORN GÅR OJÄMNT Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet. Felaktiga inställningar. Bränsleflödet till motorn begränsat. a. Motorns bränslefilter igensatt. Se underhållsavsnittet. b. Bränsletankens filter igensatt. c. Anti–hävertventilen på inbyggd bränsletank har fastnat. • • • d. Bränsleslangen är böjd eller klämd. Fel på bränslepumpen. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med bränsleinsprutningskomponent (EFI–modeller). EFFEKTSVAG MOTOR Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. För lågt gaspådrag. Skadad propeller, eller propeller av fel storlek. Felaktig tändinställning, eller annan justering. Båten överbelastad, eller lasten ojämnt fördelad. För mycket vatten i länsen. Båtens botten är förorenad eller skadad. BATTERIET TAPPAR LADDNINGEN Batterianslutningarna lösa eller korroderade. Låg elektrolytnivå i batteriet. Utslitet eller ineffektivt batteri. För många eltillbehör. Fel på likriktaren, växelströmsgeneratorn eller spänningsregulatorn.

FEJLFINDING
3
• • • • MOTOREN KØRER UREGELMÆSSIGT Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Tændrørene er tilsodede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. Indstillinger og justeringer er ukorrekte. Benzinen kommer ikke frem til motoren. a. Motorens benzinfilter “Vedligeholdelse”. er tilstoppet. Der henvises til afsnittet,

Möjliga orsaker

Mulige årsager

b. Filtret i benzintanken er tilstoppet. c. En anti-tilbageslagsventil har sat sig fast. Findes på indbyggede benzintanke. • • • d. Benzinslangen slår knæk eller er klemt. Fejl i benzinpumpen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Benzinindsprøjtningskomponentfejl (EFI modeller). TAB AF PRÆSTATION Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Gasspjældet er ikke helt åbent. En beskadiget propel eller en propel af forkert størrelse. Ukorrekt motortiming, motorjusteringer eller indstilling af motoren. Båden er overbelastet eller vægten er ujævnt fordelt. For meget vand i bunden. Bådens bund er snavset eller beskadiget. BATTERIET VIL IKKE HOLDE DETS LADNING Batteriforbindelserne er enten løse eller tærede. Lav elektrolytstand i batteriet. Batteriet er brugt op eller er ineffektivt. Overforbrug af elektrisk apparatur/tilbehør. Defekt ensretter, generator eller spændingsregulator.

4
• • • • • • •

Möjliga orsaker

4
• • • • • • •

Mulige årsager

5
• • • • •

Möjliga orsaker

5
• • • • •

Mulige årsager

90-10212X20

103

skal du kontakte den nærmeste autoriserede forhandler. Adressen hittar du på “gula sidorna” i telefonkatalogen. Hvis du af en eller anden grund ikke kan få service. eor2k SERVICE VÆK FRA HJEMSTEDET Hvis du er væk fra din lokale forhandler. den utrustning. Slå op i telefonbogen. erfaring. tar du kontakt med nærmeste Mercury Marine (internasjonal) Marine Power -serviceavdeling. kontakt det nærmeste Mercury Marine (international) Marine Power servicekontor. jos se tarvitsee huoltoa. eor2g SERVICE BORTE FRA HJEMSTEDET Hvis behovet for service skulle melde seg når du ikke oppholder deg i nærheten av din vanlige forhandler. or7k FORESPØRGSLER VEDRØRENDE RESERVEDELE OG TILBEHØR Alle spørgsmål vedrørende ægte reservedele og tilbehør skal rettes til den lokale. de äkta reservdelar och tillbehör som behövs. or7g KORJAUSTYÖ. Myyjäliikkeellä on osien ja lisävarusteiden tilaamiseen tarvittavat tiedot. kendskab til produktet. ber vi dig att ha motorns modell och serienummer nära till hands. ora FORESPØRSLER ANGÅENDE DELER OG TILLEGGSUTSTYR Alle forespørsler angående originale deler og ekstrautstyr skal rettes til nærmeste autoriserte forhandler. hvis der er behov for service. Ved forespørsler om deler og tilbehør krever forhandleren at du oppgir modell– og serienummer for å kunne bestille de riktige delene. Denne har nödvändig information för att beställa de reservdelar och tillbehör som du behöver.org orc SERVICEASSISTANSE FOR EIEREN eor6g eor6c OMISTAJAN HUOLTOAPU PAIKALLINEN KORJAUSHUOLTO Vie perämoottori aina paikalliseen. spesialverktøy og –utstyr samt originaldeler og –tilbehør til å utføre tilfredsstillende service hvis behovet skulle melde seg. 104 90-10212X20 . erikoistyökalut ja laitteisto sekä alkuperäisiä osia ja lisävarusteita moottorisi oikeaan huoltoon. ota yhteys lähimpään valtuutettuun myyjäliikkeeseen. autoriserede forhandler. og der opstår behov for service. KUN ET OLE KOTISI LÄHETTYVILLÄ Jos olet kaukana paikallisesta myyjäliikkeestä ja tarvitset huoltoa. skall du alltid leverera den till den lokala. eor2a LOKAL REPARATIONSSERVICE Om service behöver utföras på din utombordare. Om du av någon orsak inte kan få service. autoriserede forhandler. valtuutettuun myyjäliikkeeseen. den kunskap. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få service. Vain heillä on tehtaan kouluttamia mekaanikkoja. specielt værktøj og udstyr. hvis det er nødvendigt. Vid sådan kontakt. FÖRFRÅGNINGAR OM RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR Konsultera din lokala. or7a SERVICE NÄR DU ÄR HEMIFRÅN Om du inte är i närheten av din lokala återförsäljare när du behöver service. joilla on tarvittavat tiedot. Endast där finns det fabriksutbildad personal. for at kunne bestille de korrekte reservedele. samt ægte reservedele og tilbehør til at foretage service på motoren på korrekt vis. slår du opp i yrkeslista i telefonkatalogen for å finne nærmeste godkjente forhandler. de specialverktyg. Forhandleren kræver model– og serienumre i forbindelse med spørgsmål om reservedele og tilbehør. kontakta närmaste (Internationella) Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. för att servicen på din motor skall bli den bästa. Forhandleren har oplysninger om bestilling af reservedele og tilbehør. kontakta den närmaste auktoriserade återförsäljaren. Där känner man din motor bäst. or7c OSIA JA LISÄLAITTEITA KOSKEVAT KYSELYT Kaikki alkuperäsiä varaosia ja lisävarusteita koskevat kyselyt on osoitettava paikalliselle. ota yhteys lähimpään Mercury Marine (Kansainväliseen) Marine Power– huoltopisteeseen. Forhandleren har nødvendig informasjon for å bestille deler og ekstrautstyr til sine kunder. Jollet jostakin syystä saa huoltoa. auktoriserade verkstaden. auktoriserade återförsäljare om du har frågor angående äkta reservdelar och tillbehör. Forhandleren kender motoren bedst. Kun forhandleren har fabriksuddannede mekanikere. De kjenner motoren best. Varaosa– ja lisävarustetiedusteluissa myyjäliikkeelle on annettava malli– ja sarjanumero oikeiden osien tilaamiseksi. valtuutetulle myyjäliikkeelle. eor2c LOKAL REPARASJONSSERVICE Send alltid utenbordsmotoren til nærmeste autoriserte forhandler dersom det skulle oppstå behov for service. He tuntevat moottorisi parhaiten. ork EJER ASSISTANCE eor6a SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor6k LOKALTEFTERSYN Returnér altid påhængsmotoren til den lokale. Dette er det eneste stedet som har spesialopplærte mekanikere.

ota yhteys myyjäliikkeen omistajaan. kysymyksiä tai jos olet huolissasi jostakin perämoottoria koskevasta asiasta. kan du kontakte forhandlerens ejer.or4g orc EIERASSISTANSE eor4g eor4c OMISTAJAN HUOLTOAPU HUOLTOAPU Tyytyväisyytesi perämoottorituotteeseen on hyvin tärkeätä myyjäliikkeelle ja meille. kontakta först återförsäljaren eller en auktoriserad Mercury Marine -filial. gør da følgende: 1 2 Rådgör med återförsäljarens försäljningschef eller verkstadschefen. Jos sinulla on mitään pulmia. jota myyjäliike ei pysty ratkaisemaan. Följande information behövs av servicekontoret: • Ditt namn och adress • Telefonnummer. Service Office tarvitsee seuraavat tiedot: • Nimesi ja osoitteesi • Puhelinnumerosi päivisin • Perämoottorisi sarjanumeron ja mallin • Myyjäliikkeesi nimen ja osoitteen • Ongelman laadun Mercury Marine Service Office -osoitteet ovat seuraavalla sivulla. De kommer att arbeta med din återförsäljare för att lösa alla problem. tar du kontakt med Mercury Marine (International) Marine Power -avdeling eller distributørens serviceavdeling for assistanse. EJERASSISTANCE eor4a ASSISTANCE Din tilfredshed med påhængsproduktet er yderst vigtig for din forhandler og for os. bedes du kontakte Mercury Marine servicekontoret (international) Marine Power serviceafdelingen eller– forhandleren for assistance de vil i salmar bejde med din forhandler gøre sit bedste for at løse alle problemer. Gjør følgende hvis det kreves ytterligere assistanse: 1 2 Snakk først med salgssjefen eller servicesjefen hos forhandleren. en bekymring eller et problem. huoli tai ongelma. He auttavat sinua ja myyjäliikettä ratkaisemaan kaikki ongelmat. eller hvis du har eventuelle spørsmål eller lurer på noe angående utenbordsmotoren. Jos sinulla on kysymys.servicekontor (Internationellt) för hjälp. 90-10212X20 105 . ota yhteys Mercury Marine Service Office:een (kansainväliseen). försäljning eller körning av din utombordsmotor. dagtid • Modell . Om ytterligare hjälp behövs. kontakt din forhandler eller en hvilken som helst autoriseret forhandler. kontakta ägaren. ota yhteys myyjäliikkeeseesi tai johonkin valtuutettuun Mercury Marine -myyjäliikkeeseen. Hvis dette allerede er gjort. tar du kontakt med innehaveren av forhandlerfirmaet. 1 2 Hvis du har eventuelle spørsmål. ora SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor4k SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN Din belåtenhet är av största betydelse för din återförsäljare och för oss. Om du har ett problem eller en fråga som gäller service. lurer på noe eller har problemer som ikke kan løses hos forhandleren. påhængsproduktet. Hvis der er behov for yderligere assistance.og serienummer på utenbordsmotoren • Navn og adresse til forhandleren • Beskrivelse av problemet Mercury Marine -serviceavdelinger er oppført på neste side. kontakta Mercury Marine . Om du redan har gjort det. som ikke kan løses af forhandleren. ork Neuvottele myyjäliikkeen myyntipäällikön tai huoltopäällikön kanssa.og serienummer på påhængsanordningen • Din forhandlers navn og adresse • Beskrivelse af problemet En liste over Mercury Marine servicekontorer findes på næste side. De vil snakke med forhandleren for å løse eventuelle problemer. Hvis det skulle oppstå problemer. Jos olet jo näin tehnyt. Tal med forhandlerens salgseller serviceleder. Hvis du har et spørgsmål. Følgende oplysninger er nødvendige for servicekontoret: • Dit navn og din adresse • Telefonnummer i løbet af dagen • Model . menettele näin: SERVICE Din tilfredshet med utenbordsmotoren er av største betydning for forhandleren og for oss. Hvis du har problemer eller spørgsmål vedr. 1 2 Om du har ett problem eller en fråga som inte kan lösas av återförsäljaren. ta kontakt med forhandleren eller en godkjent forhandler. gör så här. josta saat apua. Serviceavdelingen vil trenge følgende informasjon: • Navn og adresse • Telefonnummer på dagtid • Modell . Jos tarvitset lisäapua.och serienummer av din utombordsmotor • Namn och adress av din återförsäljare • Problemets natur En förteckning över Mercury Marine -servicekontor finns på följande sida. Hvis du allerede har gjort dette.

Victoria 3164. Central Amerika. voit soittaa. Sydamerika. Karibianmeren seutu Mexico. sende en telefaks eller skrive. er det bare å ringe. Mellemøsten. Afrika Europa. Suite 226 Miami. Singapore Asien. Shizuoka.W. Wi 54936-1939. Mississauga. Keski -Amerikka. Singapore Asia. faxa eller skriv. Afrika Mexico. Australia Eurooppa. Stilla havets område (61) (3) 9791-5822 Europa.Japan 283-1 Anshin-cho Hamamatsu. Mellersta Östern.A. USA Yhdysvallat USA Kanada Canada Australia. Belgium (61) (3) 9793-5880 Australia. Lähi -Itä. ring. Var god ange ditt telefonnummer (dagtid) om du skriver eller faxar. Ontario L5N 7W6 (920) 929-5893 Mercury Marine W6250 W. 435-0005 Japan Aasia. Mellemamerika. Etelä -Amerikka.Rechain B-4800 Verviers. 137th Ave. ork SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN or10k MERCURY MARINE -SERVICEKONTOR För hjälp. de vestindiske øyer Mexiko. Tyynen Valtameren Alue Australien. samt post og telefax korrespondance.. Midt -Østen. FL 33186 U. ora MERCURY MARINE -SERVICEAVDELINGER Trenger du hjelp. P. Afrikka Europa. Ole hyvä anna puhelinnumerosi päivisin. Afrika (32) (87) 32 • 32 • 11 (32) (87) 31 • 19 • 65 Marine Power . Parc Industriel de Petit. Stillehavsområdene Australien. Japani Japan Mercury Marine . USA Förenta Staterna (920) 929-5040 Canada Kanada (905) 567-6372 (905) 567-8515 Mercury Marine Ltd. Sydamerika. telefax eller skriv for assistance.S. Box 1939 Fond du Lac. Karibiska havet (305) 385-9585 Japan Japan 81-53-423-2500 81-53-423-2510 (305) 385-5507 Meksiko.Latin America & Caribbean 9010 S. Sør -Amerika. Stillehavet Mercury Marine Australia 132-140 Frankston Road Dandenong. Inkludér venligst dit telefonnummer i løbet af dagen. Singapore Asien. faksata tai kirjoittaa. Mellom -Amerika. Vestindien Mercury Marine .O. 2395 Meadowpine Blvd.Europe. Pioneer Road.or orc EIERASSISTANSE or10g or10c OMISTAJAN HUOLTOAPU MERCURY MARINE SERVICE OFFICE -OSOITTEET Tarvitessasi apua. jos kirjoitat tai lähetät faksin. EJERASSISTANCE or10a MERCURY MARINE SERVICEKONTORER Ring. Singapore 5466160 5467789 Mercury Marine Singapore 72 Loyang Way Singapore 508762 106 90-10212X20 . Inc.

Sørg for at opbevare alle ordrer og kvitteringer. Muista säilyttää kaikki työlistat ja kuitit. Spara alla kvitton på reparationer och service. Ta vare på alle verkstedskvitteringer.okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT oka1g oka1c HUOLTOLOKIKIRJA Merkitse kaikki suoritetut perämoottorin huoltotoimet tähän. okk UNDERHÅLLSLOGG oka1k oka1a VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Notér vedligeholdelse på din påhængsmotor skal nedtegnes her. Notera allt underhåll som utförs. oka Noter alt vedlikehold som er utført på motoren her. Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer 90-10212X20 107 .

okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT okk oka HUOLTOLOKIKIRJA VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer UNDERHÅLLSLOGG Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse 108 90-10212X20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful