Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE–merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som

er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgia, oppfyller kravene til følgende direktiver og standarder, som endret: Direktiv for lystbåter: Direktiv for maskineri EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Mikäli perämoottorin sarjanumerolevyssä on CE–merkki vasemmassa alakulmassa, seuraava ilmoitus on voimassa: Tämä perämoottori, jonka on valmistanut Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA tai Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgium, täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset, muutokset mukaanlukien: Huviveneitä koskeva direktiivi: 94/25/EC; normi ISO 8665, ISO 11547 Koneita koskeva direktiivi: 98/37/EC EMC Direktiivi: 89/336/EC; normi EN50081–1, SAE J551 (CISPR julkaisu 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey President, Mercury Marine, Fond du Lac, USA Når det gjelder europeiske bestemmelser, ta kontakt med: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Euroopan säädöksiä koskeva yhteys: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Om utombordsmotorns serienummerplåt har CE–markeringen i nedre vänstra hörnet, gäller följande: Denna utombordsmotor, tillverkad av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien, uppfyller kraven i följande direktiv och standarder, enligt följande tillägg: Direktiv för fritidsbåt: Maskindirektiv: EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Hvis der findes et CE–mærke i det nederste venstre hjørne på påhængsmotorens serienummerplade, gælder følgende erklæring: Denne påhængsmotor, fremstillet af Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc., Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver og standarder, som rettet: Direktiv for fritidsfartøjer: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547, Direktiv for maskineri: EMC–direktiv: 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey Président - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontaktorgan för europeiska bestämmelser: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontakt mht. europæiske love: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD INSTRUKTIONBOK FÖR MANÖVRERING OCH UNDERHÅLL AV KÄYTTÖĆJA HUOLTOKÄSIKIRJA BETJENINGSĆ OG VEDLIGEHOLDELSESĆ HÅNDBOG

 2001, Mercury Marine
90-10212X20

90Ć10212X20 201 –1

N

30

40 (4-Stroke)

S

SF

DK

TUSEN TAKK
For at du kjøpte en av de beste utenbordsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Utenbordsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens ledere innen marineteknologi og produksjon av utenbordsmotorer siden 1939. Disse årene med erfaring har vært fokusert på å produsere produkter av førsteklasses kvalitet. Mercury Marine har derfor fått et omdømme for streng kvalitetskontroll, utmerkede egenskaper, holdbarhet og varig ytelse. De har også ord på seg for å yte best støtte etter at salget har funnet sted. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye før utenbordsmotoren tas i bruk. Denne instruksjonsboken er tilrettelagt som en hjelp til drift, sikker bruk og behandling av utenbordsmotoren. Alle hos Mercury Marine har satt sin ære i å bygge denne utenbordsmotoren, og ønsker deg mange år med fornøyelse og sikkerhet på sjøen. Takk igjen for din tiltro til Mercury Marine. Garanti Produktet du har kjøpt, leveres med en begrenset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelsene er framsatt under Garantiinformasjon i denne håndboken. Garantibetingelsene inneholder en beskrivelse av det som dekkes, det som ikke dekkes, dekningens varighet, hvordan skaffe garantidekning på enkleste måte, viktig ansvarsfraskrivelse for skader og annen relatert informasjon. Vennligst les gjennom denne viktige informasjonen.

KIITOS
Olet hankkinut yhden markkinoiden hienoimmista perämoottoreista. Olet panostanut viisaasti veneilynautintoon. Perämoottorisi valmistaja, Mercury Marine, on johtavassa asemassa veneilytekniikan taitajana ja tunnettu vuodesta 1939 lähtien maailman laajuisesti perämoottorien valmistajana. Näiden vuosien aikana saatu kokemus on laatutuotteidemme perusta. Tästä oli seurauksena Mercury Marinen maine tiukasta laadunvalvonnasta, korkealuokkaisuudesta, kestävyydestä, pysyvästä suorituskyvystä ja parhaan myynninjälkeisen tuen antamisesta. Kehotamme lukemaan tämän käsikirjan huolellisesti ennen perämoottorisi käyttöä. Tämä käsikirja on laadittu auttamaan perämoottorisi toimintaa, turvallista käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa. Mercury Marinen piirissä olemme kaikki vastuuntuntoisia perämoottorisi valmistuksessa ja toivotamme sinulle mieluista ja turvallista veneilyiloa vuosikausiksi eteenpäin. Kiitämme vielä kerran Mercury Marinelle osoittamastasi luottamuksesta. Takuuilmoitus Ostamasi tuote käsittää Mercury Marinen rajoitetun takuun, takuuehdot ovat tämän käsikirjan osassa Takuutiedot. Takuulauseke sisältää selostuksen siitä mitä takuu kattaa, mitä se ei kata, takuuajan, miten parhaiten voi saada takuukatteen, tärkeitä vastuuvapautuslausekkeita ja vahinkojen rajoituksia ja muuta asiaankuuluvaa tietoa. Lue nämä tärkeät tiedot!

TACK!
Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en god investering! Din utombordare är tillverkad av Mercury Marine, ett marknadsledande företag vad gäller marin teknologi och tillverkning sedan 1939. Under alla dessa år har målet varit att producera kvalitetsprodukter. Mercury Marine har rykte om sig att vara ledande vad gäller kvalitetskontroll, kvalitet, hållbarhet och prestanda, och företaget är ledande vad gäller uppföljning av sina produkter. Vi ber er vänligen att noga läsa denna Instruktionsbok innan motorn tas i bruk. Instruktionsboken har framställts för att bli till hjälp vid körning, säker användning och skötsel av utombordaren. Samtliga medarbetare vid Mercury Marine har bidragit med sin expertis för att bygga Din utombordare, och alla önskar Dig många år av trivsamma och säkra båtturer. Vi tackar Dig igen för att Du litar på Mercury Marine. Meddelande angående garantin Produkten du inhandlat kommer med en begränsad garanti från Mercury Marine, och villkoren beskrivs i avsnittet Garantiinformation, i denna handbok. Där informeras om vad som täcks och inte täcks av garantin, hur lång garantitiden är, hur man bäst skaffar garantin, viktiga friskrivningsklausuler och begränsningar vad gäller skador, och annan information. Var vänlig och läs denna viktiga information.

TAK
for dit køb af en af de bedste påhængsmotorer på markedet. Det er en god investering i bådglæde. Din påhængsmotor er fabrikeret af Mercury Marine, en verdensleder inden for marineteknologi og fabrikation af påhængsmotorer siden 1939. Gennem mange års erfaring har Mercury forpligtiget sig til at fremstille de bedste kvalitetsprodukter. Dette har ført til Mercury Marine’s ry om streng kvalitetskontrol, dygtighed, holdbarhed, vedvarende ydeevne og den bedste kundesupport efter produktsalg. Læs denne håndbog omhyggeligt, før påhængsmotoren tages i brug. Håndbogen er udarbejdet med henblik på at hjælpe dig med betjening, sikker brug og pleje af din påhængsmotor. Her hos Mercury Marine sætter vi en ære i at bygge din påhængsmotor og ønsker dig mange års ubekymret og sikker bådbrug. Endnu en gang tak for din tillid til Mercury Marine. Garantimeddelelse Det produkt, du har købt kommer med en begrænset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelser er fremlagt i sektionen Garantioplysninger i denne vejledning. Garantierklæringen indeholder en beskrivelse af hvad der er dækket, hvad der ikke er dækket, garantiens varighed, den bedste måde at anskaffe garantidækkelse på, vigtige afskrivelser og begrænsninger for skade og andre tilknyttede oplysninger. Du bedes gennemlæse disse vigtige oplysninger.

0

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Garantiinformasjon Overførbar garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Internasjonal garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrenset garanti for firetakts utenbordsmotor . . . . . . . . . 8 3 års begrenset garanti mot korrosjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidekning og unntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelle opplysninger Båtførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før utenbordsmotoren brukes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Båtens motorkapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manøvrering i høy hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotorens fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merknad ved fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dødmannsstoppbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varsomhet i nærheten av badende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhetsmelding for passasjerer – pongtongbåter og dekkbåter . . . . . . Hopping på bølger og kjølevann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grunnstøting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksosutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjøvett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestanddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Takuutiedot Takuun siirto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Takuun rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvallat ja Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine 4-tahtisen perämoottorin rajoitettu takuu . . . . . . . . . . . . . . 8 3 vuoden rajoitettu takuu korroosiota vastaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Takuun kattavuus ja rajoitusehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Yleistietoa 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35
oaa

Veneilijäin vastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ennen perämoottorin käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veneen teho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pikamoottoriveneen ja suurtehoisen veneen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perämoottorin kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kauko-ohjausta koskeva varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hätäkatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedessä olevien henkilöiden suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matkustajien turvallisuus - Ponttooniveneet ja kansiveneet . . . . . . . . . . . . Aallokossa ja vanavedessä hyppäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedenalaiset vaarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakokaasujen päästöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisälaitteiden valinta perämoottoriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opastusta turvalliseen veneilyyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valmistusnumeron muistiin merkitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INNEHÅLL
Garantiinformation Överlåtelse av garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantibevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Utanför Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begränsade garanti för 4-taktare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 års begränsad garanti mot korrosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantins täckning och undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Allmän information Förarens skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innan du startar utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Högsta motorstyrka för båten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning med körning med “high–performance”–båt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjärreglage för utombordsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varning om styrsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstoppskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Var uppmärksam på personer i vattnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Säkerhetsmeddelande för passagerare - Pontonbåtar och båtar med däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning över vågor och bakvatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risken för att köra på undervattensföremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avgasutsläpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att välja tillbehör till din utombordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förslag om båtsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriv upp serienumret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Översiktsbild över komponenterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INDHOLDSFORTEGNELSE
Garantioplysninger Overførsel af garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uden for USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrænset garanti for fire–takts påhængsmotorer . . . . . . 8 3 års begrænset garanti mod tæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidækning og undtagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelt Bådførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før du starter påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bådens hestekræfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højhastigheds– og high performance bådbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotorens fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bemærkning om fjernstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstopkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse af mennesker i vandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhedsmeddelelse til passagerer – Pontonbåde og både med dæk . Spring over bølger og kølvand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenstød med farer under vandoverfladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udstødningsemission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af tilbehør til din påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Råd om sikker sejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrering af serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponentidentifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

90-10212X20

1

oag

oac

INNHOLD
Montering Montering av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Valg av propell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport Transport av båt/motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bærbare drivstofftanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Drivstoff og olje Anbefalt bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fylling av bensintanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalt motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjekke og fylle på motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponenter og kontrollspaker Fjernkontrollfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varselsystem – modeller med forgassere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varselsystem – Modeller med elektronisk drivstofftilførsel (EFI) . . . . . . . . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis utstyrt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Justering av gassfriksjonen - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av styrefriksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av trimror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (forts. neste side)
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Asennus Perämoottorin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Potkurin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kuljetus Veneen/perämoottorin kuljettaminen perävaunulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kannettavien polttoainesäiliöiden kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Polttoaine & öljy 40 41 42 43 Bensiinisuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainesäiliön täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljysuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn tarkistus ja lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat & käyttölaitteet Kauko–ohjaimen erikoisominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varoitusjärjestelmä – Kaasuttimilla varustetut mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varoitusjärjestelmä – Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Käsinkallistusjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim ja kallistus (jos on varusteena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kaasukahvan kitkan säätö - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ohjauskitkan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Trimmievän säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (jatkuu seuraavalla sivulla)
oaa

40 41 42 43

INNEHÅLL
Installation Montering av utbordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Val av propeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport

INDHOLDSFORTEGNELSE
Montering Montering af påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Propelvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transportering af motoren

Trailertransport av båten/utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bärbara bränsletankar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Bränsle & olja

Transportering af båd og påhængsmotor med trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transportering af bærbare benzintanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Brændstof og olie

Bränslerekommendationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyllning av bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekommenderad motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll och påfyllning av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur reglage och system fungerar

40 41 42 43

Benzinanbefalinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyldning af brændstoftank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalet motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér og påfyld motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorens særlige egenskaber og kontrolmekanismer

40 41 42 43

Fjärreglagets funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varningssystem – förgasarmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varningssystem – EFI–modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Manuellt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Powertrim och tilt (extrautr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Inställning av gashandtagets friktion - modeller med rorkult . . . . . . . . . . . 60 Inställning av styrfriktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Inställning av trimrodrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsättning på nästa sida)

Fjernkontrolfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Advarselssystem – Modeller med karburatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Advarselssystem – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis en sådan er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Indstilling af gashåndtagets friktion - modeller med styrehåndtag . . . . . . . 60 Indstilling af styremodstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering af trimtap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsættes på næste side)

2

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Bruk Sjekkliste før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk i kuldegrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjøring i saltvann eller forurenset vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruksjoner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremgangsmåte ved innkjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Girskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopp av motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikehold Vedlikehold av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylling av kjølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerning og montering av toppdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvendig vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drivstoffsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fester for styreoverføringsstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offeranode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm . . . . . . . . . . . . Sjekking og utskifting av tennplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skifte av sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspeksjon av registerremmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smørepunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollere væskenivået i power-trim-pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oljeskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girkasse – girkasse med 83 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girhus – girkasse med 108 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotor som har vært under vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Perämoottorin käyttö 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72 Käynnistystä edeltävä tarkistuslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäätymislämpötiloissa ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajo merivedessä tai saastuneessa vedessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistystä edeltävät toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - kaukosäätömallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistys hätätilanteessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huolto 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98
oaa

62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

Perämoottorin huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varaosien valitseminen perämoottoriisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarkastus- ja huoltotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yläkopan poisto ja asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulkopinnan huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainejärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohjauksen niveltangon kiinnikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korroosion estoanodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . Sytytystulpan tarkastus ja vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akun tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulakkeiden uusiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajastushihnan tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voitelukohteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulisen ajokulman säätönesteen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiston voitelu - 83 mm läpim. vaihdelaatikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteistokotelon voitelu - 108 mm läpim. vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . Uponnut perämoottori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98

INNEHÅLL
Körning Avprickningslista före körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning under den kalla årstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning i saltvatten eller förorenat vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Före start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkörning av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att starta motorn - modeller med fjärreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motorn – modeller med rorkultshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Växling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att stänga av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll Utombordarens skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservdelar till utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektions- och underhållsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spolning av kylsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demontering och montering av motorkåpan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll av motorns yttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bränslesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styrlänkstagets fästen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korrosionskontrollanod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion och byte av tändstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av kamaxelrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjställen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollera power trim-vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 83 mm dia. växelhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 108 mm dia. växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dränkt motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

INDHOLDSFORTEGNELSE
Betjening af påhængsmotoren Huskeliste før sejlads med påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening frostvejr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening i saltvand og forurenet vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruktioner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilkøring af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med fjernkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med styrehåndtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gearskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standsning af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse Pleje af påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af reservedele til påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyns- og vedligeholdelsesskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylning af kølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aftagning og påsætning af topdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse af eksteriør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændstofsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastgørelse af styreforbindelsesstangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tæringskontrolanode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn og udskiftning af tændrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskiftning af sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af tandrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøresteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér power trim-væsken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskift motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 83 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 108 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotor, der har været under vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

90-10212X20

3

oag

oac

INNHOLD
Motoropplag Forberedelser til motoropplag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Feilsøking Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Serviceassistanse For Eieren Lokal reparasjonsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service borte fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørsler angående deler og tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -serviceavdelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 De gitte beskrivelser og spesifikasjoner var gjeldende da denne instruksjonsboken ble godkjent for trykking. Mercury Marine vil hele tiden forbedre sine produkter. Mercury Marine forbeholder seg videre retten til å stanse fabrikasjon av modeller når som helst, samt retten til å forandre spesifikasjoner, utforming, metoder eller fremgangsmåter, uten å pådra seg noen forpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende navn er registrerte varemerker i Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster.
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Varastointi Varustaminen varastointia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Vianetsintä Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Omistajan huoltoapu 104 104 104 105 106 Paikallinen korjaushuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korjaustyö, kun et ole kotisi lähettyvillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osia ja lisälaitteita koskevat kyselyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltoapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine service office -osoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltolokikirja Huoltolokikirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Tässä opaskirjassa olevat tekniset tiedot ja opastukset olivat voimassa sen painamisen hyväksymisaikana. Mercury Marine, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteidensa laatua, pidättää oikeuden lakkauttaa yksityisten mallien tuotannon haluamanaan aikana, muuttaa teknisiä yksityiskohtia, muotoilua, menetelmiä tai toimintaa ilman ennakkoilmoituksia tai lisävelvoitteita. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Seuraavat ovat Brunswick Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide ja Thruster.
oaa

104 104 104 105 106

INNEHÅLL
Förvaring Förberedelser för förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Felsökning Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Servicehjälp För Ägaren Lokal reparationsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service när du är hemifrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förfrågningar om reservdelar och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicehjälp för ägaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -servicekontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhållslogg Underhållslogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivningar och specifikationer i denna handbok gällde vid den tidpunkt då boken godkändes för tryckning. Mercury Marine har som policy att ständigt förbättra sina produkter, och förbehåller sig därför rätten att upphöra med en modell när som helst eller att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, och utan att därmed påta sig några förpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Följande är Brunswicksbolagets registrerade varumärken: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide och Thruster. 104 104 104 105 106 Oplagring

INDHOLDSFORTEGNELSE
Klargøring af motoren til oplagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Fejlfinding Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Ejer Assistance Lokalt Eftersyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn væk fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørgsler vedrørende reservedele og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine servicekontorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logbog over vedligeholdelse Logbog over vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivelserne og specifikationerne i denne håndbog var gældende på tidspunktet for bogens trykning. Mercury Marine bestræber sig for til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig ret til når som helst at standse produktionen af en model og at forandre specifikationer, design, metoder og procedurer uden varsel og uden at påtage sig forpligtelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende varemærker tilhører Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster. 104 104 104 105 106

4

90-10212X20

Registreringen vil bli endret i fabrikkens dataregistreringskartotek. OVERFØRBAR GARANTI Den begrensede garantien kan overføres til neste eier.og garantikort med den nye eierens navn og adresse. ägaren säljer direkt Den andra ägaren kan registreras som ägare och bibehålla den outnyttjade delen av den ettåriga begränsade garantin genom att sända in den förre ägarens garantiregistreringskort och en kopia av köpebrevet som bevis på ägarskap. Yhdysvalloissa ja Kanadassa nämä lähetetään osoitteella: Mercury Marine W6250 W. ota yhtys maahantuojaan tai lähimpään Mercury Marine/Marine Power Service -toimistoon. Box 1939 Fond du Lac. Pioneer Road P. I Förenta Staterna och Kanada. posta detta till: Mercury Marine W6250 W. Denne service er gratis. send til: Mercury Marine W6250 W. Tämä palvelu on maksuton. joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.og garantikort av plast sammen med en kopi av salgsdokumentet som bekrefter eierforholdet. eoq2k ÖVERLÅTELSE AV GARANTI Den begränsade garantin får överföras till nästa köpare. Box 1939 Fond du Lac. Ved direkte salg foretaget af ejeren Den efterfølgende ejer kan blive registreret som den nye ejer og beholde den ubrugte del af den begrænsede garanti ved at indsende den tidligere ejers plastik garantiregistreringskort og en kopi af salgssedlen som bevis på ejerskabet. men bara för återstoden av den begränsade garantins oanvända del. men kun i den resterende tid af den ubrugte del af den begrænsede garanti. kontakta distributören i ditt land eller närmaste Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. ouk Omistajan suorittama suora myynti Toinen omistaja voidaan rekisteröidä uutena omistajana ja hän voi säilyttää takuusta käyttämättömän osan lähettämällä edellisen omistajan muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin ja ostotositteen todistuksena omistuksesta.O. tar du kontakt med distributøren i det aktuelle landet.O. Pioneer Road P.oqg ouc GARANTIINFORMASJON eoq2g eoq2c TAKUUTIEDOT TAKUUN SIIRTO Rajoitettu takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle.: Warranty Registration Department Ett nytt Ägarens registreringskort kommer att utställas med den nya Ägarens namn och adress. Jos tuote on ostettu Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. WI 54936 -1939 Attn. WI 54936 -1939 Attn. 90-10212X20 5 .: Warranty Registration Department Uusi Omistajan takuurekisteröintikortti lähetetään uuden omistajan nimellä ja osoitteella. Detta gäller inte produkter som används för kommersiella ändamål. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Department Et nyt garantiregistreringskort med den nye ejers navn og adresse udstedes. Pioneer Road P. Pioneer Road P. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Departement Det vil bli utstedt et nytt registrerings . Dette gælder ikke for produkter. Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. Tämä ei koske tuotteita. I USA og Canada. Denna service är gratis.O. Når det gjelder produkter som er kjøpt andre steder enn i USA og Canada. Direkte salg av eier Den neste eieren kan registreres som ny eier og benytte den ubrukte delen av den begrensede garantien ved å sende den forrige eierens registrerings . Box 1939 Fond du Lac. eller nærmeste Mercury Marine -/Marine Power Service -avdeling. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION eoq2a OVERFØRSEL AF GARANTI Den begrænsede garanti kan overføres til en efterfølgende køber. Det er ingen utgifter forbundet med denne servicen. men bare for den ubrukte delen av den begrensede garantien. mutta ainoastaan rajoitetun takuun jäljellä olevaksi ajaksi. Registreringsoplysningerne øndres i datafilen på fabrikkens computer. För produkter köpta utanför Förenta Staterna och Kanada. I USA og Canada skal dette sendes til: Mercury Marine W6250 W. Registreringen kommer att ändras på fabrikens datafil. Tehtaan tietokonetiedostoon tehdään rekisteröintitietokorjaukset.O. Kontakt leverandøren i det pågældende land eller det nærmeste Mercury Marine/Marine Power servicekontor for produkter købt uden for USA og Canada. Box 1939 Fond du Lac. der anvendes til kommercielle formål.

navn og adresse. 6. Det gäller 30 dagar från försäljningsdatumet medan Ägarens garantiregistreringskort förbereds. bedes du kontakte den sælgende forhandler. dersom det skulle kreves kunngjøring under Federal Boat Safety Act. 4.og serienum(re)mer. 2. i tilfælde af at notifikation under Federal Boat Safety Act er påkrævet. Dette er kun gyldig i 30 dager fra salgsdatoen mens eierregistreringskortet av plast blir behandlet. 3. i tilfælde af at garantiservice er påkrævet. har personlig interesse av at du er fornøyd. ostopäivän. Du vil modtage et midlertidigt garantiregistreringskort. produktmodell . 7. Da den sælgende forhandler fortsat er personligt interesseret i din tilfredshed. 6. 5. salgsdato. om ditt plastkort inte mottas inom 30 dagar från den nya produktens försäljningsdatum. Forhandleren attesterer ligelede. Eftersom det ligger i din återförsäljares intresse att ha en nöjd kund. udsteder fabrikken et plastik garantiregistreringskort til dig. Den begrensede garantien trer ikke i kraft før produktet er registrert ved fabrikken. 6 90-10212X20 . On tärkeätä. Han kommer att bifoga det till garantianspråksblanketten. tuote on palautettava heille takuutyötä varten. 4. Den begrænsede garanti træder først i kraft. Han vil sætte det på garantiskadeanmeldelsesformen. Bemærk: Registreringslister skal opretholdes af fabrikken og forhandleren mht. 2. bör du uppvisa det temporära registreringskortet hos återförsäljaren. Han vil legge det ved skjemaet for garantiservice. Det viser navn og adresse for den originale køber. Hän liittää sen takuuvaadelomakkeeseesi. produktets model . Ved kjøp av produktet. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till fabriken omedelbart vid försäljning av en ny produkt. ota yhteys myyjäliikkeeseen. namn och adress. OBS: Registreringslistorna måste uppehållas av fabriken och återförsäljaren av marinprodukter sålda i Förenta Staterna i det fall att ett meddelande som angår Federal Boat Safety Act skulle bli aktuellt. Forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. Ved modtagelse af garantiregistreringskortet. 3. 3. I tilfælde af at dit produkt får behov for service i denne periode. 2. Jos tuotteesi tarvitsee huoltoa tänä aikana. 5. Når fabrikken mottar registreringskortet.och serienummer/ -numren. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. produktmodell og serienummer. nimen ja osoitteen. Det er vigtigt at på sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til fabrikken straks efter salget af det nye produkt. marine produkter solgt i USA. 7. 3. Takuuvaateita ei oteta vastaan ilman tätä korttia. ou1k GARANTIBEVIS Förenta Staterna och Kanada 1. 5. Se on esitettävä huoltopisteelle. bør du bringe produktet tilbage til ham for garantiservice. Ellet saa muovikorttiasi 30 päivän kuluessa uuden tuotteen ostosta. Erstatningskrav accepteres ikke uden præsentation af dette kort. joka on ainoa pätevä rekisteröintitosite. Se on voimassa ainoastaan 30 päivää ostopäivästä sillä välin kun muovinen Omistajan takuurekisteröintikortti on valmisteluvaiheessa. Dette kortet må vises til serviceforhandleren ved eventuell garantiservice. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. Huomautus: Tehtaan ja myyjäliikkeen on pidettävä rekisteröintilistaa koskien Yhdysvalloissa ostettuja venetuotteita.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou1g ou1c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvallat ja Kanada 1. bruksområde og forhandlerens kodenummer. että vaaditaan ilmoitus Federal Boat Safety Act:in (Federaalinen veneturvallisuuslakiasetus) puitteissa. Forhandleren som solgte produktet. På registreringskortet er det oppgitt navn og adresse til opprinnelig kjøper. salgsdato. Den begränsade garantin träder i kraft först efter det att produkten registrerats vid fabriken. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou1a GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. Det er viktig at forhandleren fyller garantiregistreringskortet helt ut og sender det tilbake til fabrikken umiddelbart etter avsluttet salg av det nye produktet. Det er gyldigt i 30 dage efter salgsdatoen. ouk 6. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen tehtaalle välittömästi uuden tuotteen myynnin jälkeen. Derfor bør produktet leveres til ham for garantiservice. må du ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet. När fabriken har mottagit garantiregistreringskortet. 6. viser du det midlertidige registreringskortet til forhandleren. 4. navn og adresse. om garantiservice blir aktuellt. Vänligen kontakta din återförsäljare. försäljningsdatum. käyttötyypin ja myyjäliikkeen koodin. Merk: Registreringsoversikter må føres av fabrikken og forhandleren på maritime produkter som selges i USA. vil du få et eierregistreringskort av plast som er ditt eneste gyldige registreringsbevis. 5. Myyjäliike vahvistaa myös. Du får ett temporärt Ägarens garantikort vid produktköpet. sen varalta. 2. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. får du et midlertidig eierregistreringskort. saat muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin. utges Ägarens garantiregistreringskort av plast. skall produkten returneras till honom för garantiservice. Ostaessasi tuotteen saat väliaikaisen Omistajan rekisteröintikortin. jos tarvitaan takuuhuoltoa. at du er den oprindelige køber og bruger af produktet. Hvis ikke du har modtaget dit plastik garantiregistreringskort i løbet af 30 dage efter salgsdatoen for det nye produkt. 7. som foretager service. efter produktet er registreret på fabrikken. Garantiservice vil ikke bli utført med mindre du har dette kortet. form for brug og den sælgende forhandlers kode. når du køber produktet. kiinnostus GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. Om din produkt behöver service under denna tidsperiod. skal du vise forhandleren det midlertidige garantiregistreringskort. Se tunnistaa alkuperäisen ostajan nimen ja osoitteen. Det skal vises til den forhandler. Kun tehdas on saanut takuurekisteröintikortin. 4. mens dit plastik garantiregistreringskort fremstilles. Koska myyjäliikkeelläsi on jatkuva henkilökohtainen tyytyväisyyteesi. Hvis du ikke har mottatt eierregistreringskortet av plast innen 30 dager fra kjøpsdatoen av det nye produktet. Rajoitettu takuu ei ole voimassa ennen kuin tuote on rekisteröity tehtaalla. esitä väliaikainen rekisteröintikortti myyjäliikkeelle. vilket är din enda giltiga registreringsidentifikation. användningsändamålet och återförsäljarens kod. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden. 7. hvilket er din eneste gyldige form for registreringsidentifikation. Garantianspråk kan inte accepteras utan detta kort. Det identifierar namnet och adressen av originalköparen. Det måste uppvisas för återförsäljarens servicecenter.

Försäkra dig om att din återförsäljare/distributör fyller i garantiregistreringskortet omedelbart och skickar fabrikens kopia till det lokala internationella Marine Power -servicecentret. kan din återförsäljare be att får se garantiregistreringskortet för att bekräfta köpedatumet och använda informationen på kortet för att fylla i garantianspråksblanketten/ -blanketterna. En kopi af garantiregistreringskortet. VIKTIGT: I vissa länder bestämmer lagen att registreringslistorna måste behållas av fabriken och återförsäljaren. da du du købte produktet. Vær derfor sikker på at forhandleren/distributøren fyller ut registreringskortet umiddelbart og sender fabrikkopien til det aktuelle internasjonale Marine Power -servicesenteret der du bor. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. navn og adresse. Varmista. Hvis du har brug for garantiservice på produktet. että maahantuoja/myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin välittömästi ja lähettää tehtaan kopion alueesi Marine Power International huoltopisteeseen. 4. Haluamme KAIKKIEN tuotteiden olevan rekisteröityjä tehtaalla. 2. Om du får ett garantiregisteringskort av plast. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. jonka sait maahantuojalta/myyjäliikkeeltä tuotteen ostamisen yhteydessä. kan forhandleren be om å få se registreringskortet for å bekrefte kjøpsdato og for å bruke opplysningene på kortet når skjemaet for krav fremsatt under garantien skal fylles ut. På registreringskortet er det oppgitt ditt navn og din adresse. 3. Hvis du modtager et plastik garantiregistreringskort. senere brug. 2. 3. kallad “Purchaser ’s Copy” (Köparens kopia) MÅSTE ges åt dig omedelbart efter det att kortet har fyllts i av den säljande distributören/återförsäljaren. form for brug og den sælgende leverandørs/forhandlers kodenummer. ou2k GARANTIBEVIS Utanför Förenta Staterna och Kanada 1. I nogle lande udsteder Marine Power servicecentret et permanent (plastik) garantiregistreringskort. voit heittää pois “Ostajan kopion”. 4. Tiedustele maahantuojalta/myyjäliikkeeltä koskeeko muovikorttiohjelma sinua. 5. jos meidän joskus pitää ottaa yhteys sinuun. produktmodell . 90-10212X20 7 .och serienummer/ -numren. 3. Vi ønsker at ALLE produkter er registrede på fabrikken.” som du modtog fra leverandøren/forhandleren. försäljningsdatum. henvises til “International garanti”. Myyjäliike vahvistaa myös. Spørg leverandøren/forhandleren om programmet med plastik kort gælder for dig. Takuurekisteröintikortti tunnistaa nimesi ja osoitteesi. namn och adress. kalt “kjøpers kopi”. for at bekræfte købsdatoen og bruge oplysningerne på kortet til at udfylde garantishadeanmeldelses–formen(e). 5. 5. Vi håper å ha ALLE produkter registrert ved fabrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å ta kontakt med deg. i tilfælde af at det bliver nødvendigt at kontakte dig. beder forhandleren muligvis om at se garantiregistreringskortet. nimen ja osoitteen. Kopio takuurekisteröintikortista. Se under “Internasjonal garanti” for nærmere opplysninger om hvordan registreringskortet fungerer i forhold til behandlingen av krav som fremsettes under garantien. saat lukemalla osan “Kansainvälinen takuu”. Det er viktig at forhandleren fyller ut garantiregistreringskortet fullstendig og sender det til distributøren eller det Marine Power -servicesenteret som er ansvarlig for å administrere garantiregistreringen/reklamasjonsprogrammet der du befinner deg. oua GARANTIREGISTRERING Internasjonal garantiregistrering 1. I vissa länder tilldelar Marine Power Service Center dig ett permanent (plast) garantikort inom 30 dagar efter mottagandet av “Factory Copy” (fabrikens kopia) av garatiregisteringskortet från distributören/återförsäljaren. benævnt som “Køberens kopi”. at du er den originale køber og bruger af produktet. 2. joka on vastuussa takuurekisteröintiohjelmasta alueellanne. kan du kaste “kjøpers kopi” som du fikk av distributøren/forhandleren da du kjøpte produktet. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen maahantuojalle tai Marine Power -huoltopisteelle. kan du kassere “Køberens kopi. Hvis du mottar et slikt plastregistreringskort. Distributøren/forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. 2. Lisätietoja takuurekisteröintikortista ja sen suhteesta takuuvaateen käsittelemiseen. Behold kortet til evt. salgsdato. SKAL gives til dig så snart den sælgende leverandør/forhandler har udfyldt kortet fuldstændigt. jota kutsutaan “Ostajan kopioksi”. Dette kort gælder som din fabriksregistreringsidentifikation. TÄRKEÄÄ: Joissakin maissa laki vaatii. En kopi av registreringskortet. kun maahantuoja/myyjäliike on täyttänyt kortin.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou2g ou2c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella 1. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i garantiperioden. Leverandøren/forhandleren attesterer ligeledes. og må oppbevares for eventuelt senere bruk. On tärkeätä. MÅ gis til deg umiddelbart etter at kortet er fylt ut av selgende distributør/forhandler. I enkelte land vil Marine Power -servicesenteret sende deg et permanent registreringskort av plast innen 30 dager etter at det har mottatt “fabrikkopien” av registreringskortet fra distributøren/forhandleren. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till Marine Power Servicecenter som är ansvarig för administrering av garantiregistrering -/garantianspråksprogrammet för ditt område. Detta kort är bevis på din fabriksregistering och skall förvaras av dig för framtida användning vid behov. Sikr dig at leverandøren/forhandleren udfylder garantiregistreringskortet med det samme og sender fabrikskopien til Marine Power International servicecentret for dit område. VIKTIG: I noen land er fabrikken og forhandleren pålagt ved lov å føre registreringsoversikter. For yderligere oplysninger vedrørende garantiregistreringskortet og dets forbindelse med behandling af garantianmeldelser. Forhør deg hos forhandleren om systemet med plastkort gjelder for deg. Jos joskus tarvitset tämän tuotteen takuuhuoltoa. Garantiregistreringskortet identifierar ditt namn och din adress. salgsdato. Tämä kortti on tosite tehtaan rekisteröinnistä ja se on säilytettävä myöhempää tarvetta varten. että tehdas ja myyjäliike pitävät rekisteröintiluetteloita. Garantiregistreringskortet viser dit navn og adresse. Jos saat muovisen takuurekisteröintikortin. Det er vigtigt at den sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til leverandøren eller Marine Power servicecentret ansvarlig for administrering af garantiregistrering/ -anmeldelsesprogrammet for dit område. 4. produktets model . bruksområde og distributørens/forhandlerens kodenummer. Fråga din distributör/återförsäljare om detta plastkortprogram angår dig. i løbet af 30 dage efter du har modtaget “Fabrikskopien” af garantiregistreringskortet fra leverandøren/forhandleren. användningsändamålet och återförsäljarens kod. 4. Om du behöver garantiservice för denna produkt. käyttötyypin ja maahantuojan/myyjäliikkeen koodin. kan du kassera “köparens kopia” som du fick av distributören/återförsäljaren vid produktköpet. ON annettava välittömästi sinulle. navn og adresse. Vi rekommenderar att SAMTLIGA produkter registreras på fabriken om det skulle bli aktuellt att kontakta dig. En kopia av garantiregistreringskortet. produktmodell og serienummer.og serienum(re)mer. ouk GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou2a GARANTIREGISTRERING Uden for USA og Canada 1. 5. ostopäivän. myyjäliike voi pyytää sinulta takuurekisteröintikorttia vahvistaakseen ostopäivän ja käyttää kortissa olevia tietoja takuuvaadelomakkeen/ -lomakkeiden täyttöön. För ytterligare information om garantiregistereringskortet och dess förhållande till behandling av garantianspråk. se “Internationelll garanti”. VIGTIGT: I nogle lande skal registreringslister opretholdes af fabrikken og forhandleren ifølge loven. 3. Dette kortet er ditt bevis på at kjøpet er registrert på fabrikken. Joissakin maissa Marine Power huoltopiste voi antaa sinulle pysyvän (muovisen) takuurekisteröintikortin 30 päivän kuluessa saatuaan maahantuojan/myyjäliikkeen lähettämän “tehtaan kopion” takuurekisteröintikortista.

8 90-10212X20 . Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. Garantien som gjelder for reparasjon eller erstatning av deler eller utførelse. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita. alt etter hva som inntreffer først. kumpi tahansa ensin tapahtuu. at reparere en defekt del. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. Feilaktig garantiregistreringsinformasjon vedrørende fritidsbruk. ger Mercury Marine rätten att efter eget gottfinnande upphäva garantin. skal udføres tidsmæssigt for at modtage garantidækning. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir ett (1) års dekning fra den datoen produktet først selges til en detaljkunde for fritidsbruk. FORHOLD. eller efterföljande ändring från fritids– till kommersiellt bruk (utom då anvisad omregistrering skett). FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. Oriktig information på garantiregistreringen vad gäller Produktens användning för fritidsbruk. kan overføres til en efterfølgende køber efter korrekt genregistrering af produktet. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at nye produkter er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er beskrevet nedenfor. eller den dato. må utføres regelmessig for å opprettholde garantidekningen. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. hvor salget fandt sted. Rutinemæssig vedligeholdelse. som ikke er udløbet. kan overføres til ny kjøper ved rett omregistrering av produktet. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. alt etter hva som inntreffer først. Epätarkat takuurekisteröintitiedot koskien vapaa–ajan käyttöä. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. Kommersiell bruk er definert som bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. även om det endast är tillfälligt. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou23g ou23c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa uusien tuotteidensa olevan vapaita materiaali– ja valmistusvirheistä alla kuvattuna aikana. GARANTINS LÄNGD: För ägare av fritidsbåtar ger denna Begränsade garanti skydd under ett (1) år från första försäljningsdatum. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. jolloin tuote ensimmäisen kerran myytiin vähittäisostajalle tai päivästä. varer ikke utover den originale utløpsdatoen. beroende på vilket som inträffar först. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. ouk GARANTIINFORMATION ou23k MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att dess nya produkter är fria från defekter i material och utförande (se garantins längd. Osien korjaus tai vaihto. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittellemä ennen–toimitusta suoritettava tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. Kommersielle brukere av disse produktene får garantidekning enten i ett (1) år fra første detaljsalgsdato. Reparation eller byte av delar. förlänger inte garantins längd utöver ursprungligt förfallodatum. Takuun kate tulee voimaan. jolloin se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. afhængigt af hvad der forekommer først. Ägare av fritidsbåtar erhåller garantiskydd under antingen ett (1) år från första försäljningsdatum. er fuldført og dokumenteret. tämä rajoitettu takuu kattaa yhden (1) vuoden ajan joko siitä päivästä. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. VAD SOM ÅLIGGER MERCURY : Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. hvorpå produktet først tages i brug. jotka käyttävät tuotetta huvikäyttöön. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. som køber produktet hos en forhandler. kan oppheve garantien etter Mercury Marines egen vurdering. beroende på vilket som inträffar först. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. kumpi tahansa ensin tapahtuu. eller eventuell bruk av produktet. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. jossa myynti tapahtui. MITÄ MERCURY TEKEE Mercury :n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. hvor produktet først blev solgt til en detailforbruger. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt givna anvisningar för att garantiskyddet skall bibehållas. että asianmukainen huolto on suoritettu. Garantier. etter egen vurdering. fritidsbrug eller efterfølgende ændring af brugsformålet fra fritidsbrug til kommerciel brug (medmindre produktet er korrekt registreret) kan efter Mercury Marines enevurdering annullere garantien. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. eller for akkumulering av 500 driftstimer. nedan). å reparere defekte deler. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. Unøjagtige garantiregistreringsoplysninger mht. HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. som genererer inntekt i en del av garantiperioden. som finder sted før leveringen. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. som blev fremstillet tidligere. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Garantidækning er disponibel. DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. eller senere bruksendring fra fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte). KATTEEN KESTOAIKA: Asiakkaille. eller utförd service under denna garanti. udskifte en sådan del eller dele med nye eller Mercury marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. viallisen osan korjaukseen. GARANTIOPLYSNINGER ou23a MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer. eller den datoen da produktet blir tatt i bruk. tai myöhemmin tapahtunut muutos vapaa–ajan käytöstä kaupalliseen (jollei rekisteröidä asianmukaisesti uudelleen) voi mitätöidä takuun Mercury Marinen yksinomaisen päätöksen nojalla. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. Takuun katteen ylläpitämiseksi tulee suorittaa ajoissa käyttö– ja huoltokäsikirjassa kuvattu rutiinihuolto. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare. DÆKNINGSTID: Denne begrænsede garanti yder fritidsforbrugere med dækning i ét (1) år fra den dato. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. SOM SKAL OPFYLDES. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken. at dets nye produkter er fri for defekter i materiale og fabrikation under perioden beskrevet nedenfor. ombyggda delar. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. efter eget valgt. valintamme mukaan. Näiden tuotteiden kaupalliset käyttäjät saavat takuukatteen joko yhdeksi (1) vuodeksi ensimmäisestä jälleenmyyntipäivästä lähtien tai kunnes on kertynyt 500 käyttötuntia. ELLER upp till 500 körtimmar. afhængigt af hvad der forekommer først. som producerer indkomst. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. Kommercielle brugere af disse produkter modtager enten dækning i ét (1) år fra den første salgsdato eller i 500 driftstimer.

Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. 90-10212X20 9 . joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. och andra därmed sammanhängande kostnader som uppstått vid denna service. må vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. når der anmodes om garantiservice. ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät työ– ja materiaalikulut sekä kaikki muut kyseiseen palveluun liittyvät kulut. Tässä tapauksessa ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät kuljetus– ja/tai matkakulut. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. utom på direkt begäran från Mercury. Ostajan ei tule lähettää tuotetta tai osia suoraan Mercury:lle ellei Mercury näin pyydä tekemään. skal produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och utföra alla reparationer som täcks av garantin. med mindre Mercury ber om det. det skal præsenteres til forhandleren. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. Takuuvaateet on tehtävä toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–jälleenmyyjälle. ouk TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITEN TAKUUKORJAUS JÄRJESTETÄÄN: Asiakkaan on annettava Mercury:lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen takuutyön suorittamiseen. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. Om den service som utförs inte täcks av denna garanti. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä rekisteröinnin tunnus ja se pitää esittää myyjälle silloin. I sådant fall skall kunden betala för kostnader som uppstår för transport och/eller restid. Mercury:lle pitää tehdä siitä kirjallinen ilmoitus. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. medmindre Mercury anmoder derom. Mikäli ostaja ei voi tuoda tuotetta tällaiselle myyjälle. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. kun takuutyötä pyydetään. jotta takuukate on saatavissa. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. måste detta meddelas skriftligt till Mercury. Mikäli suoritetut huoltotehtävät eivät ole tämän takuun kattamia. for eftersyn. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. som er autoriseret til at udføre service på produktet. Hvis den utførte servicen ikke er dekket av denne garantien. skal Mercury informeres skriftligt. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. Kunden skall inte skicka produkten eller delar därav direkt till Mercury. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. og alle andre utgifter i forbindelse med denne servicen. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. Når fordringer fremsettes under garantien. Järjestämme sitten tarkastuksen ja mahdollisen takuun alaisen korjauksen. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. for at drage fordel af dækningen. samt andre udgifter i forbindelse med den service. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. Om kunden inte kan leverera produkten till sådan återförsäljare. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. skall kunden betala alla arbets– och materialkostnader. Kjøperen skal ikke.

misbrug. veteen uppoaminen. ulykke. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold. eller om båten körts med motorn för långt uttrimmad. montering av motorn för högt på akterspegeln. motortrimningar. ändringar eller avlägsnande av delar. slipavgifter. förvaring. skada orsakad av vårdslöshet. tap av tid. olycka. uheld. som ikke giver motoren mulighed for at køre ved det anbefalede omdrejningsområde ved fuldt åbent gasspjæld (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). skade pga. bruk av propell– og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på full gass (se håndboken for bruk og vedlikehold). väärä asennus (asianmukaiset asennusta koskevat tekniset tiedot ja menettelyt ovat tuotteen asennusohjeissa). ouk GARANTIINFORMATION ou24k GARANTIOPLYSNINGER ou24a MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Denna begränsade garanti täcker inte rutinunderhåll. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla kierroslukualueella (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). Samoin kulut. Udgifter i forbindelse med fjernelse og/eller erstatning af skillevægge eller materialer på grund af bådens design. som trænger ind i motoren gennem benzinindsugningen. körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn att köras vid sitt rekommenderade varvtalsområde (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). öljyä tai voiteluaineita. eller vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. myös edellisen omistajan aikana. Mikäli tuotetta käytetään kilpa–ajoon tai muuhun kilpailutoimintaan tai jos siinä on käytetty kilpailuun tarkoitettua alayksikköä. annullerer garantien. Udgifter i forbindelse med optagning af og isætning i vandet. virityksiä. jetpumpens impellrar och foder. for at få adgang til produktet. tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader er ikke dekket av denne garantien. produktbetjening på en måde. leie. bedding. feilaktig installasjon (riktige installasjonsspesifikasjoner og –teknikker er beskrevet i installasjonsanvisningene for produktet). normal slitasje. vahinkoa. olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold). eller annan typ av indirekta skador. opbevaring. ansioiden menetykseen tai mihin tahansa muun tyyppiseen satunnais– tai seurannaisvahinkoon liittyvät kustannukset eivät ole tämän takuun kattamia. selv af en tidligere produktejer. sjösättning. hyra. upphäver garantin. olietyper eller smøremidler. motorjustering. brug af tilbehør eller dele. montere motoren for høyt opp på hekken eller kjøre båten med motoren trimmet altfor langt ut. eivät ole tämän takuun kattamia. forsømmelse. luftintag eller avgassystem. förlorad tid och/eller inkomst. bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med anbefalingene i avsnittet for drift/utnyttelsesgrad i håndboken for bruk og vedlikehold. felaktigt underhåll. annullerer garantien. joka johtuu väärinkäytöstä. Vesiltä pois ottamiseen. indkomst eller andre former for tilfældige eller følgeskader dækkes ikke af denne garanti. aiheutuneeseen haittaan. forsikring og lån.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou24g ou24c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata rutiinihuoltokohteita. luftindsugningen eller udstødningssystemet. lisävarusteen tai osan käyttö. Utgifter i forbindelse med opphaling. tauing. unormal bruk. nedsænkning. felaktig installation (korrekta installationsspecifikationer och metoder beskrivs i Produktens monteringsanvisningar). og som ikke fremstilles eller sælges af os. eller beskadigelse af produktet på grund af utilstrækkeligt kølevand. ikke dekket av denne garantien. jotka liittyvät veneen rakenteesta johtuvaan luoksepääsyyn. normalt slid. hinaukseen. milloin tahansa. avdrag på lån. fremmede genstande i kølesystemet. (även om tidigare ägare varit inblandad i detta). mikäli tuotetta käytetään tavalla. MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke rutinemæssige punkter. försäkringsskydd. som ikke er egnet til brug sammen med dette produkt (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). ilmanottoaukon tai pakokaasujärjestelmän kautta. kjøre motoren når den ikke er i vannet. eller skada på Produkten som orsakats av otillräcklig vattentillförsel som i sin tur orsakats av blockering i kylsystemet av främmande föremål. sjøsetting. eller körning med ett (undre) växelhus av tävlingstyp. for høj montering af motoren på agterspejlet eller kørsel af båden med motoren trimmet ud af vandet. selv av en tidligere eier av produktet. huolto–ohjekirjaa). betjening med brændstoffer. vanrøgt. andre justeringer. ændring eller fjernelse af dele. körning med bränsle. mikäli on käytetty polttoainetta. olägenhet. telefon. eller vatten som kommit in i motorn genom bränsleintag. mikä ei ollut valmistamamme tai myymämme. joka on vastoin Käyttö– ja huolto–ohjekirjan suositteleman käyttö/toimintajakson ohjeita. försummelse. som beskadiger Mercury produktet. bogsering. ajan hukkaan. normaalia kulumista. vakuutuksen hankintaan. havneavgifter. tuninger. kjøring med drivstoff. som ikke er konsekvent med sektionen Anbefalet betjenings–/driftscyklus i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. Bruk av produktet til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. användning av tillbehör eller del som inte var tillverkad eller såld av oss. onnettomuus. säätöjä. ulejlighed. justeringar. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller –materiale på grunn av båtens design. takuu ei ole voimassa. 10 90-10212X20 . laiturimaksuihin. körning med Produkten på sätt som strider mot vad som rekommenderas i avsnittet ”Körning/Driftsklassning”. jos käytetään potkuria tai välityssuhdetta. mikäli syynä on huolimattomuus. vannjetpumpeimpellere og innerkledning. nedsenking i vann. osien muuntaminen tai poisto tai veden pääsy moottoriin polttoaineen tuloaukon. vuokraan. feilaktig service eller bruk av et ekstrautstyr eller del som ikke er produsert eller solgt av Mercury. olja eller smörjmedel som är olämpliga för Produkten (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). luftinntaket eller eksossystemet. Kostnader som rör upphalning. hvilket forårsages af blokeringer pga. for å få tilgang til produktet. besværligheter. leje. onormal användning. om Produkten varit under vattenytan. eller skade på produktet som følge av utilstrekkelig kjølevann fordi kjølesystemet er blokkert av et fremmedelement. forkert service. epänormaalista käytöstä. mikäli tuotetta käytetään tavalla. om motorn körts torr på vatten. puhelimen käyttöön. telefonsamtal. kørsel af motoren ude af vandet. abnorm brug. forsikring. endringer eller fjerning av deler. dækkes heller ikke af denne garanti. slæbning. vesille laskuun. täcks inte av denna garanti. johon tarvitaan eri osastojen tai materiaalien irrottaminen ja/tai takaisinpano. Tävlingskörning eller annan konkurrerande aktivitet med Produkten. jetpumperotorer og –oplejninger. i Instruktionsbok för körning och underhåll. eller kjøring med en girhusenhet for racerkjøring på ethvert tidspunkt. tab af tid. brug af en propel eller gearudveksling. eller vand. Brug af produktet til racing eller andre konkurrenceaktiviteter eller betjening med en racing–type lavere enhed på et eller andet tidspunkt. normalt slitage. amorteringar. Inte heller täcks kostnader som uppstår i samband med avlägsnande och/eller utbyte av båtens skiljeväggar eller material som kan bli nödvändiga för att komma åt Produkten. suihkupumpun siipipyörä ja sisäkkeet. lainan maksuihin. säilytykseen. justeringer. lagring. jotka eivät ole sopivia tuotteen kanssa käytettäviksi (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). telefonutgifter. forkert installation (korrekte installationsspecifikationer og –teknikker findes i produktets installationsinstruktioner). joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla täyskaasukierroslukualueella (katso Käyttö–. skade som følge av misbruk. epäasianmukainen huolto.

BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som omfattes av denne begrensede garantien. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. ja niistä. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. repræsentationer eller garantier fremlægges. har fått tillatelse fra Mercury Marine til å gi eventuell annen forsikring. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. joita se ei kata. 90-10212X20 11 . som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. katso Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. ne eivät ole kannekelpoisia Mercury Marine:a vastaan. mukaan luettuina Mercury Marine:n valtuutetut myyjäliikkeet. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. som er indarbejdet som reference i denne garanti. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) Intet individ eller entitet inklusive Mercury Marine autoriserede forhandlere er autoriseret af Mercury Marine til at give bekræftelse. LAGLIGA RÄTTIGHETER. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. kan Mercury Marine ikke holdes ansvarlig derfor. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. har fått rätten av Mercury Marine att utlova annat vad gäller denna produkt än det som anges i denna begränsade garanti. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. ouk oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) Ingen person eller instans. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) Mercury Marine ei ole valtuuttanut ketään yksilöä tai entiteettiä. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. inklusive av Mercury Marine auktoriserade återförsäljare. edustusta tai takuuta paitsi niitä. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. jotka sisältyvät tähän rajoitettuun takuuseen. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. inklusive Mercury Marine–autoriserte forhandlere. repræsentation eller garanti i forbindelse med produktet. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. antamaan mitään tuotetta koskevaa vakuutusta. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. og hvis sådanne bekræftelser. SIINÄ TAPAUKSESSA. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. kan inte Mercury Marine hållas ansvariga för dessa. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. udover hvad denne begrænsede garanti omfatter. Om andra garantier eller löften ställts. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. på sidene som følger etter denne garantien. ja jos sellaisia on annettu. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER.

) för att garantiskyddet skall bibehållas. jossa myynti tapahtui. Tracker by Mercury Marine Outboard. Korrosjonshindrende utstyr som er angitt i bruks– og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten. Mercury Racing. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. hvorpå produktet først tages i brug. Mercury Racing. GARANTINS LÄNGD: Denna begränsade korrosionsgaranti skyddar produkten under tre (3) år från första försäljningsdatum. Mercury Racing. kan overføres til ny kjøper (ikke–kommersiell bruk) ved riktig omregistrering av produktet. hvor salget fandt sted. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle (ei kaupallinen käyttö). som køber produktet hos en forhandler. Garantidækning er disponibel. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare (icke–kommersiellt bruk). Tracker fra Mercury Marine Outboard. utskifting av offeranoder. Mariner. Tracker fra Mercury Marine Outboard. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. jolloin se ensiksi otettiin käyttöön. Veneessä on käytettävä Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritellyt korroosionestolaitteet ja Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritelty rutiinihuolto on suoritettava ajallaan (mukaan luettuna ilman rajoitusta suoja–anodien vaihto. Takuun kate tulee voimaan. bruk av angitte smøremidler og utbedring av hakk og riper) for å opprettholde garantidekningen. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. MerCruiser Inboard eller hekkmotor (produktet) vil ikke settes ut av funksjon som et direkte resultat av korrosjon for den tidsperioden som er beskrevet nedenfor. Sport Jet. SOM SKAL OPFYLDES. sträcker sig inte längre än till den ursprungligt angivna sista garantidagen. MerCruiser sisämoottori tai perävetolaitteen moottori (Tuote) tule toimintakyvyttömäksi suoraan korroosiosta johtuen alla kuvattuna aikana. som skitseres i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne skal foretages rettidigt (inklusive uden begrænsning udskiftning af offeranoder. eller utförande av service under denna garanti. M2 Jet Drive. jolloin tuote ensimmäiseksi myytiin tai siitä päivämäärästä. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. De korrosionsskyddande anordningar som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste användas på båten. DÆKNINGSTID:Denne begrænsede tæringsgaranti yder dækning i tre (3) år fra den dato. että asianmukainen huolto on suoritettu. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. ouk GARANTIINFORMATION ou19k 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att alla nya Mercury. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Tiden för reparation. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittelemä ennen–toimitusta tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. kan overføres til en efterfølgende (ikke kommerciel brug) køber efter korrekt genregistrering af produktet. Sport Jet. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. Tracker Mercury Marine perämoottori. KATTEEN KESTOAIKA: Tämä rajoitettu korroosiotakuu kattaa kolmen (3) vuoden ajan joko siitä päivämäärästä. FORHOLD. oua 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at hver ny Mercury. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. Mariner. Mercury Racing. Mariner. M2 Jet Drive. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden vaatia todistetta asianmukaisesta huollosta. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. eller den datoen da produktet først ble tatt i bruk. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou19g ou19c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. MerCruiser Inboard eller ”Sterndrevs”–motorer (Produkten) inte kommer att ha problem som direkt kan spåras till korrosion under den tid som anges nedan. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert. brug af bestemte smøremidler og pletmaling af ridser og skrammer) for at opretholde garantidækning. och målning av repor. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. ettei mikään uusi Mercury. M2 Jet Drive. uten begrensing. er fuldført og dokumenteret. kumpi tahansa ensiksi tapahtuu. Osien korjaus tai vaihto. som ikke er udløbet. forlenger ikke garantien utover den originale utløpsdatoen. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. määriteltyjen voiteluaineiden käyttö ja kuluneiden kohtien ja naarmujen maalaus) takuukatteen ylläpitämiseksi. M2 Jet Drive. Sport Jet. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgarantien gir tre (3) års dekning fra den datoen produktet først selges. etc. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. Mariner. som finder sted før leveringen. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. eller utførelse av service. afhængigt af hvad der forekommer først. Reparasjon eller erstatning av deler. MerCruiser Inboard eller stern–drev motor (produkt) gøres uarbejdsdygtige som et direkte resultat af tæring i perioden beskrevet nedenfor. användande av specificerade oljor. 12 90-10212X20 . och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. Garantier. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. GARANTIOPLYSNINGER ou19a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer at ingen nye Mercury. och det rutinunderhåll som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt anvisningarna (inklusive obegränsat byte av offeranoder. Tæringsforebyggende enheder. Sport Jet. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. skal anvendes på båden og rutinemæssig vedligeholdelse. byte av delar. eller den dato. alt etter hva som inntreffer først. beroende på vilket som inträffar först. hvor produktet først blev solgt. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk.

Ostaja ei saa. ouk TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ MERCURY TEKEE Mercury: n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. måste detta skriftligt framföras till Mercury. lähettää tuotetta tai tuotteen osia suoraan Mercury:lle. skal Mercury informeres skriftligt.oug ouc GARANTIINFORMASJON 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. Ostajan on siinä tapauksessa maksettava kaikki siihen liittyvät kuljetuskustannukset ja/tai matkustusaika. Kjøperen skal ikke. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. samt andre udgifter i forbindelse med den service. Takuuvaateet tehdään toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–myyjäliikkeelle. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och reparation som täcks av garantin. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. GARANTIOPLYSNINGER 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. for eftersyn. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. Jollei ostaja voi toimittaa tuotetta sellaiselle myyjäliikkeelle. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. och andra därmed sammanhängande kostnader. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. med mindre Mercury ber om det. og gi rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Om kunden inte kan leverera Produkten till sådan återförsäljare. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. å reparere defekte deler. debiteras kunden för alla arbets– och materialkostnader. utom vid direkt anmodan från Mercury. HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. ostajan on maksettaja kaikki siihen liittyvät työ– ja materiaalikustannukset ja kaikki muut siihen huoltoon liittyvät kulut. kan vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. hänen on lähetettävä kirjallinen ilmoitus Mercury:lle. 90-10212X20 13 . efter eget valgt. når der anmodes om garantiservice. som blev fremstillet tidligere. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita MITEN TAKUUKATE SAADAAN Asiakkaan on annettava Mercury: lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen huoltotyön suorittamiseksi. oua GARANTIINFORMATION 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM ÅLIGGER MERCURY: Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. som er autoriseret til at udføre service på produktet. jollei Mercury sitä vaadi. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Jos suoritettu huolto ei ole tämän takuun kattama. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. valintamme mukaan. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. I sådana fall debiteras kunden för kostnader som uppstår i samband med transport och/eller resor. at reparere en defekt del. Om det utförda underhållet inte täcks av denna garanti. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. og alle andre utgifter i forbindelse med servicen. Järjestämme sitten tarkastuksen ja kaiken takuun kattaman korjauksen. viallisen osan korjaukseen. Hvis den utførte servicen ikke dekkes av denne garantien. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. etter egen vurdering. medmindre Mercury anmoder derom. Når fordringer fremsettes under garantien. for at drage fordel af dækningen. udskifte en sådan del eller dele med nye Mercury Marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä todiste rekisteröinnistä ja takuun saamiseksi se on esitettävä myyjäliikkeelle takuuhuoltoa pyydettäessä. det skal præsenteres til forhandleren. må produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. ombyggda delar. Kunden får inte skicka Produkt eller delar därav direkt till Mercury.

Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. produkter som används för kommersiellt bruk. instrumenter. saat katsomalla Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. kan kopperbaserte malingstyper brukes på skroget og hekken. korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skade. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. LAGLIGA RÄTTIGHETER. ytlig skada. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. ohjausjärjestelmien korroosiota. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. tæring på grund af skade. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. nærliggende båter. anbefales Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baseret anti–begroningsmaling ved brug på MerCruiser både og både med påhængsmotorer. som er indarbejdet som reference i denne garanti. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. Läckströmskorrosion (orsakad av landströmsanslutningar. varaosia (asiakkaan ostamia varaosia). DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. Måla inte utombordaren eller MerCruiser–produkten. tæring. tai mikä tahansa käyttö. metal under vandet) dækkes ikke af denne tæringsgaranti. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset garantideksning. Vad gäller MerCruiser–produkt. Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode–system og/eller galvanisk isolasjon. som udelukkende forårsager kosmetisk skade. og produktet bør beskyttes mod tæring med et tæringsbeskyttelsessystem såsom Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode System og/eller galvaniske isolatorer. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. produkter som er brukt kommersielt. eller eventuell bruk av produktet som genererer inntekt i noen del av garantiperioden. Älä sivele maalia suoraan perämoottoriin tai MerCruiser–tuotteeseen. instrumenter. misbruk eller feilaktig service. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Hvis anti–begroningsbeskyttelse er påkrævet. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. Maling må ikke bruges på påhængsmotorer eller MerCruiser produkter. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. Det er endvidere vigtigt at udvise forsigtighed for at undgå en elektrisk sammenkobling mellem det garantidækkede produkt og malingen. jos tuotetta on käytetty kaupalliseen tarkoitukseen. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. även om det endast är tillfälligt. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. suosittelemme tri–butyyli–tina–adipaatti (TBTA) –pohjaisia kasvullisuudenestomaaleja perämoottoreille ja Mer–Cruiser veneilysovelluksiin. f. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. reservedele (dele købt af kunden). utan korrosionsskydd som t ex Mercury precisionsdelar eller Quicksilver MerCathode system och/eller Galvanisk isolator måste användas. joita se ei kata.8 cm maalaamaton väli peräpeiliyksikön ympärille. joka aiheuttaa ainoastaan kosmeettista vahinkoa. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER.8 cm rundt hekkplateenheten være umalt. og skal beskyttes mot ved bruk av et korrosjonsbeskyttelsessystem. Alueilla. som bruges til kommerciel brug. se ei myöskään ole tämän rajoitetun takuun kattama. Mercury Precision Parts tai Quicksilver MerCathode system ja/tai galvaanista eristintä. Korrosjonsskade som skyldes feilaktig påføring av kobberbasert antigro–maling dekkes heller ikke av denne begrensede garantien. vesikasvullisuuden aiheuttamaa vahinkoa. korroosiota. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. esim. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. Se bruks– og vedlikeholdshåndboken for flere detaljer. Konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll. styrsystem. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. Videre må eieren være påpasselig med å unngå en elektrisk forbindelse mellom det garanterte produktet og malingen. solgte produkter med mindre end ét års begrænset produktgaranti. vad gäller ytterligare detaljer. jos tuote on myyty alle vuoden rajoitetulla tuotetakuulla. 14 90-10212X20 . metall i vannet). styresystem. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti.eks. I forbindelse med MerCruiser produkter bør et umalet mellemrum på mindst 3. lisävarusteiden. styresystemer. kan kopparbaserad färg användas på skrov och akterspegel. metall under vattenytan). TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. Skade som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkoblinger på land. korrosion som endast orsakar obetydlig. dekkes ikke av korrosjonsgarantien. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. inkludert som referanse i denne garantien ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. misskötsel eller felaktig service. Sen lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköistä vuoroliitäntää taatun tuotteen ja maalin välillä. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. varomatonta käsittelyä tai väärää huoltoa. korrosion på tillbehör. instrument. instrumenttien. tæring af tilbehør. korrosion på fabriksinstallerat jetaggregat. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. voidaan käyttää kuparipohjaisia maaleja runkoon ja peräpeiliin. utan vi rekommenderar att utombords– och MerCruiser–applikationer skyddas med Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baserad beväxningsskyddande färg. MerCruiser–tuotteessa on jätettävä vähintään 3. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. Mikäli korroosiovahinko on aiheutunut kuparipohjaisten kasvullisuudenestomaalin väärästä sovelluksesta. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. vedenalaisesta metallista) ei ole tämän korroosiotakuun kattamaa ja sitä pitäisi suojata käyttämällä korroosiosuojajärjestelmää. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. ouk GARANTIINFORMATION ou27k oua 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Den begränsade garantin täcker inte korrosion i elsystem. Tæringsbeskadigelse på grund af krybestrøm (strømforbindelser på land. kan kobberbaseret maling bruges på bådens skrog og agterspejl. ja niistä. joka johtuu hajavirroista (teholiitännöistä rannalla. anbefales bruk av TBTA–basert (Tri–Butyl–Tin–Adipate) antigro–maling på båter med utenbordsmotor eller MerCruiser. läheisistä veneistä. Hvis det er påkrevd med antigro–beskyttelse. korrosjon på tilbehør. Jos tarvitaan kasvullisuudenestomaalia. skador från undervattensväxter. täcks inte av denna korrosionsgaranti. Var dessutom försiktig så att elektrisk kontakt mellan den garanterade Produkten och färgen. ekstradeler (deler som brukeren har kjøpt). DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. skall du lämna en omålad sträng på minst 3. joilla TBTA –pohjaiset maalit ovat kiellettyjä. korrosjon på fabrikkinstallert vannjetdrevenhet. tæring af fabriksinstalleret jet drev–enhed. Bruk ikke maling på utenbordsmotoren eller MerCruiser–produktet. beskadigelse på grund af marinevækst. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. närliggande båtar. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. vanrøgt eller forkert service. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. korrosjon som følge av skade. I områden där sådan TBTA–baserad färg inte får användas enligt lag. Korrosionsskada som uppstått från felaktig applicering av kopparbaserad beväxningsskyddande färg täcks heller inte av denna begränsade garanti. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. Tæringsskade på grund af forkert anvendelse af kobberbaseret anti–begroningsmaling dækkes heller ikke af denne begrænsede garanti. GARANTIOPLYSNINGER ou27a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke tæring af det elektriske system. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. produkt som sålts med mindre än ett års begränsad garanti. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. I områder der TBTA–basert maling er forbudt ved lov. skade som følge av marinevekster. vaurioitumisen aiheuttamaa korroosiota. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. utbytesdelar (sådana som kunden själv köpt).8 cm runt skölden. Der henvises til bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne for yderligere oplysninger. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. På MerCruiser–produkter skal en avstand på minst 3. som producerer indkomst. korrosion som orsakats av skada. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. nærliggende både. 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke korrosjon på det elektriske systemet. produkter. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. korroosiota tehtaan asentamalle ‘‘jet’’–vetolaitteelle. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne.8 cm efterlades omkring agterspejlssamlingen. Hajavirtakorroosio. Lisätietoja saat Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou27g ou27c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata sähköjärjestelmän korroosiota. SIINÄ TAPAUKSESSA. I områder hvor TBTA–baseret maling er forbudt.

samt vandbeskadede drevaksellejer. Kunden måste leverera Produkten till en auktoriserad återförsäljare. olycka. 5.og fabrikasjonsfeil. täcks inte av garantin. karburatorindstillinger. båtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgang til produktet. 5. Kontakta din återförsäljare om du har några andra frågor om vad garantin täcker. Skader som følge av vanskjøtsel. 4. som et resultat af ukorrekt vedligehold. remmar. Takuu rajoittuu materiaali . onnettomuudesta. kontroller og smørekontroll som er foretatt i forbindelse med normal service. epänormaalista käytöstä tai väärästä asennuksesta tai huollosta. Utgifter i forbindelse med opphaling. jotta päästään käsiksi Tuotteeseen. hvad garantien dækker. hihnat säätimet ja normaalin huollon yhteydessä suoritettu voitelun tarkistus.ja varastointikustannuksia. mutta ainoastaan. Installationsfel. mitään siihen liittyvää kuljetuskustannusta ja/tai matkustusaikakorvausta jne. der ikke dækkes af garantien. Mindre justeringer. tändningskomponenter. Hvis du skulle ha spørsmål angående garantidekningen. Asiakkaan on toimitettava Tuote valtuutetulle myyjäliikkeelle. rengøring eller justering af tændrør. Informasjonen nedenfor gjør rede for en del av de serivicetyper som ikke dekkes av garantien. ved reference. förgasarinställningar. Kunden må levere produktet til en godkjent forhandler. normaali kuluminen ja monet muut seikat. tændingskomponenter. jos se ei ole takuun puitteissa. ouk Takuun yleiset rajoitusehdot 1. Har du eventuelt andre spørgsmål mht. 4. 2. ota yhteys valtuutettuun myyjäliikkeeseen. suodattimet. puhdistus tai säätö. Muista. Pieniä säätöjä ja virityksiä. Seuraavat edellytykset on sisällytetty kolmen vuoden rajoitettuun takuuseen syöpymistä vastaan. Kunden må sørge for rimelig tilgang til produktet for service under garantien. Bestämmelserna förkunnade i det följande har inkluderats genom referens i den 3 -åriga begränsade garantin mot korrosionsskada. jotka vaikuttavat Tuotteeseen. onormal körning eller fel installation och service. Tehtaan asentamat suutinlaitteet . men bare når forbrukerkjøpet er gjort i land der vi har godkjent distribusjon. uheld. joka johtuu huolimattomuudesta. Fabriksinstallerade Jet -Drive -enheter . 5. alla relaterade transportkostnader och/eller resetid osv. samt vannskade på drivakselens kulelagre som en følge av mangelfullt vedlikehold. uheld. for at garantiydelser kan udføres. alle transport . Asiakkaan pyytämää lisähuoltotyötä. Kansainväliseen rajoitettuun perämoottoritakuuseen ja Yhdysvaltojen ja Kanadan rajoitettuun perämoottoritakuuseen. Garantin begränsas till defekter i material eller utförande. remme.og/eller reisetidskostnader i forbindelse med dette osv. Fabriksinstallerede jet -drive units . Telakallenostoa. fjerning og/eller utskifting av båtinndelinger eller materiale som pga. borttagning och/eller utbyte av båtens mellanväggar eller material när det gäller nödvändig tillgång till Produkten. Vær oppmerksom på at garantien dekker nødvendige reparasjoner som følge av material . International begrænset garanti af påhængsmotoren og Begrænset garanti af påhængsmotoren for USA og Canada. fjernelse og/eller udskiftning af bådens skillevægge eller materiale på grund af bådens design med det formål at opnå nødvendig adgang til produktet.Specifika delar som inte täcks av garantin är: Jetdrevimpeller och jetdrevsinlägg som skadats pga slitage och vattenskadade drivaxellagrar som följd av dåligt underhåll. som er autoriseret af os til distribution og smøringskontrol foretaget ved normal service. søsætning. huollon puutteesta. fandt sted i et land. forgasserinnstillinger.ja tekovirheisiin. eivät ole takuun kattamia. jos kuluttaja on ostanut Tuotteen maassa. 4. tenningskomponenter. GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG Avsikten med detta avsnitt är att hjälpa till att eliminera en del vanliga missförståenden om vad garantin täcker. Rimlig tillgång till Produkten måste ordnas för garantiservice. Generella undantag från garantin: 1. sjösättning.og fabrikasjonsfeil som utføres innenfor garantiperioden. rengöring eller inställning av tändstift. unormal betjening. bes du ta kontakt med vår godkjente forhandler som gjerne besvarer dem. som eventuellt kan uppkomma. rengjøring eller justering av tennplugger. reglage och smörjmedelskontroller som utförs i samband av normalservice. 3. Husk på. Asennusvirheet. Følgende betingelser er blevet inkorporeret. Monteringsfeil. Afgifter for bugsering. normal slitasje og forskjellige andre årsaker som har innvirkning på produktet. sjøsetting eller sleping. 5. Vahinko. joka on vioittunut kulumisen vuoksi ja veden vahingoittamat käyttöakselin laakerit.Seuraavat osat ovat takuun ulkopuolella: Suutinlaitteen potkuri ja suutinlaitteen sisäke. at garantien dækker påkrævede reparationer i garantiperioden. vesillelasku. Generelle unntak fra garantien: 1. Rimelig adgang skal skaffes til produktet. Installationsfejl. 3. dekkes ikke. i vores 3 års begrænset tøringsgaranti.Specifikke dele ekskluderede fra garantien er: Jet -drive impeller og jet -drive oplejring. Jetdrivenheter som er installert på fabrikken . Mindre justeringar och finjusteringar. mangelfullt vedlikehold. Nedenfor gives en forklaring på forskellige slags eftersyn. Forbrugeren skal selv transportere/levere produktet til en autoriseret forhandler. GARANTIDEKNING OG UNNTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen av de vanligste misforståelsene når det gjelder garantidekning. mikäli ne johtuvat teko . men endast när konsumenten har köpt Produkten i ett land där distribution är auktoriserad av oss. inklusive kontrol. Servicearbeid som kunden ber om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under garantien. Garantien er begrenset til material . Han vil med glæde besvare alle dine spørgsmål. Garantien begrænses til materialeeller fabrikationsfejl. He vastaavat mielihyvin mahdollisiin kysymyksiisi.oug ouc GARANTIINFORMASJON op5g op5c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT Tämän osan tarkoituksena on auttaa poistamaan muutamia tavallisimmista takuuta koskevista väärinkäsityksistä. Tuotteeseen on päästävä käsiksi kohtuullisen helposti takuuhuoltoa varten. De svarar med glädje på dina frågor. veneen rakenteesta johtuvaa väliseinärakenteiden tai materiaalin poistoa. 3. beskadiget på grund af stød eller slitage. normalt slitage och en del andra orsaker. Mindre justeringer og tuninger.Bestemte deler som unntas fra garantien er: Skade på jet for vannpumperotor og støtabsorberende materiale for jetdrev mot støt eller slitasje.tai materiaalivirheestä. Bestemmelsene som er fremlagt nedenfor. 2. Yderligere servicearbejde på forbrugerens anmodning ud over det af garantien forpligtigede. brist på underhåll. slæbning. Seuraavat tiedot selittävät mikä huolto ei ole takuun kattamaa. alle transportafgifter og/eller rejsetid i forbindelse dermed osv. forkert installation eller mangelfuld service. Extra servicearbete som kunden har begärt utöver garantiförpliktelsen. onnettomuudet. Skada till följd av försummelse. mikä voi olla tarpeellista. 90-10212X20 15 . unormalt bruk og uriktig montering eller service. jossa olemme valtuuttaneet jakelun. 2. kaasuttimen asetukset. mangel på vedligehold. den internasjonale begrensede garantien for utenbordsmotor og den begrensede garantien som gjelder for utenbordsmotorer i USA og Canada. 3. ulykker. oua GARANTIINFORMATION op5k op5a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER Formålet med dette afsnit er at forebygge nogle af de mere vanligt forekommende misforståelser angående hvad garantien dækker. bogsering. remmer. hinaus . den internationella begränsade utombordsmotorgarantin och den begränsade utombordsmotorgarantin för Förenta Staterna och Kanada. filter. og kun når salget til forbrugeren kontroller. olyckor. er inkorporert som referanse i den tre års begrensede garantien mot korrosjonsfeil. Kom ihåg att garantin täcker alla nödvändiga reparationer under garantitiden pga defekter i material eller utförande. väärän huollon johdosta. että takuu kattaa takuuaikana tarvittavat korjaukset. mukaan luettuna sytytystulppien tarkistus. filtre. dækkes ikke. Generelle garantiundtagelser: 1. sytytyskomponentit. som påverkar Produkten. ulykker. kontakt da den autoriserede forhandler. Jos sinulla on takuun kattavuutta koskevia kysymyksiä. 2. fininnstillinger inkludert kontroller. som er opstået på grund af materialeeller fabrikationsfejl. der påvirker produktet. Kostnader för uthaling. Skade opstået på grund af forsømmelighed. 4. filtre. Följande information beskriver vilken typ av service inte täcks av garantin. normal slitage og mange andre årsager. t ex kontroll.

asentamisesta tai käytöstä. Jos työn on suorittanut muu kuin valtuutettu myyjäliike. at som ikke er en autoriseret forhandler inden for området. och fabriken har godkänt att arbetet kan utföras på denna verkstad. Hvis diagnosen tyder på alvorlige. 15. ilmantuloaukosta tai pakokaasujärjestelmästä tai moottorin joutumisesta veden alle. rettes på under garantien. Arbete utfört av annan än en auktoriserad återförsäljare kan endast täckas under följande förhållanden: Om arbetet utförs i en nödsituation (när ingen auktoriserad återförsäljare finns. alt bryderi eller tap av tid eller arbeidsinntekt) er eierens ansvar. Alla oförutsedda skador och/eller följdskador (Förvaringskostnader. fremmedlegemer. 11. Användande av bränslen eller smörjmedel som inte är lämpade för användning med eller på Proudkten. når der foretages garantireparationer. hankaluuksista tai ajan tai tulojen menetyksestä). Mikäli alayksikkö ja/tai potkuri vioittuu. Nedre enhet och/eller propellerskada som orsakats av påkörning av ett undervattenshinder anses vara en sjöfara. Om diagnosen anger ett allvarligt invändigt fel som kan resultera i motorstopp. 15. 12. 12. joita emme ole myyneet tai valmistaneet. Udskiftning af olie. som byts ut i samband med normalt underhåll. 16 90-10212X20 . 9. Slå opp på delen som handler om vedlikehold i håndboken. puhelin tai vuokrakustannuksista. Precision tai Quicksilver –osien käyttö GARANTIDEKNING OG UNNTAK 6. Kunden er ansvarlig for oljer. Videre må fabrikken på forhånd ha fått tillatelse til å utføre arbeidet på dette verkstedet). mangel på kjølevann. dekkes av garantien hvis vilkårene for den begrensede garantien for det aktuelle produktet oppfylles for øvrig. 14. op6a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER 6. innvendige tilstander som kan føre til svikt. med mindre tab eller forurening af samme opstår på grund af produktfejl. eller fordi motoren er monteret for højt eller trimmet for langt ud. telefon eller hyreskostnader av någon typ. 9. jos moottoria ei käynnistetä vedessä. 12. osakat av brist på kylvatten. Om vatten intränger motorn via förgasaren eller avgassystemet eller nedsänkning. luftinntaket eller eksossystemet. joka johtuu osien tai lisävarusteiden. som inte kan hänföras till användning av sådana delar och tillbehör. Asiakkaan normaalina huoltovelvollisuutena on vaihtaa öljy. Fel på någon del. Vår begrensede garanti gjelder ikke skade på våre produkter forårsaket av montering eller bruk av deler eller tilleggsutstyr som ikke er fabrikert eller solgt av oss. dækkes af garantien under forbeholdning af. melun aiheuttama tila on korjattava takuun puitteissa. uvedkommende objekter blokkerer vanninntakene. vilket har inträffat pga att startmotorn är ut ur vatten. sen katsotaan olevan veneilyä koskeva vaaratekijä. 10. der ikke egner sig til brug sammen med eller i produktet. måste tillståndet som orsakar ljudet åtgärdas under garantin. ne ovat takuun kattamia. jos ne muissa suhteissa täyttävät sen tuotteen rajoitetun takuun ehdot. Ks. eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for langt ut. voiteluaineet tai nesteet. som skjer når motoren startes oppe av vannet. då garantireparationer utförs. Muiden kuin Mercury takuukorjauksissa.) 7. Svikt som ikke har forbindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret. joka on takuun alainen. 13. Användandet av delar som inte kommer från Mercury Precision eller Quicksilver. joka johtuu jäähdytysveden puutteesta. Bruk av drivstoff eller smøremidler som ikke passer til dette produktet. 8. Jos vianhaun tuloksena on vakava sisäinen moottorin tila. 10. 16. Rajoitettu takuumme ei kata mitään tuotteellemme sattunutta vahinkoa. om de i andra avseenden möter bestämmelserna för den begränsade garantin för denna Produkt. der ikke er relateret til brug af sådanne dele eller tilbehør. motorn har monterats för högt eller trimmats för långt ut. smøremidler og væsker som blir skiftet som en del av det normale vedlikeholdet. tai jos ei mahdollista viedä telakalle jne.eller brugsafgifter af enhver art. Fejl. Motorljud behöver inte nödvändigtvis betyda att motorn har ett allvarligt problem. 12. gener. främmande material blockerar intagshål. betragtes som en almindelig sejlads risiko. 10. der ikke fremstilles eller sælges af os. Vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. Tuotteelle sopimattomien nesteiden ja polttoaineiden käytöstä. og efter at forudgående godkendelse fra fabrikken er blevet indhentet for at få arbejdet udført på et sådant anlæg). Brug af benzin eller smøremidler. Skade på den nedre enheten og/eller propellen forårsaket av at motoren støter bort i en undervannshindring. Deltagelse i eller forberedelse til racing eller anden konkurrenceaktivitet eller betjening med en racing -type bundenhed. må tilstanden som er årsaken til lyden. Deltagande eller förberedelser för racing eller annan tävlingsbetonad verksamhet eller körning med en nedre enhet av tävlingstyp. eller ved bruk av en nedre enhet som er beregnet på racerbåter. oua GARANTIINFORMATION op6k GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG 6. Deler som svikter pga. jos moottori on asennettu liian korkealle tai trimmattu liian kauas. 7. täcks av garantin. anses som en risiko til sjøs. että niiden menetys tai saastuminen johtuu tuotteessa ilmenneestä viasta. eller på grunn av nedsenking i vann. som kan utföra nödvändigt arbete. 14. der er i stand til at bugsere osv. paitsi siinä tapauksessa. Alle tilfældige skader og/eller følgeskader (oplagringsafgifter. är ägarens skyldighet om inte förlust eller förorening av sådan orsakats pga produktfel som faller under garantin. Veden pääsystä moottoriin polttoaineen tuloaukosta. luftindsugningen eller udstødningssystemet eller under motorens neddypning. at de opfylder kravene i den begrænsede garanti for det pågældende produkt. 14. 16. Der henvises til afsnittet Vedligeholdelse. Se avsnittet Underhåll. 14. 13. vieraiden aineiden joutumisesta tuloaukkoihin. Brug af andet end Mercury Precision eller Quicksilver dele. Moottorin melun ei välttämättä tarvitse merkitä vakavaa moottorivikaa. der kan udføre det påkrævede arbejder eller har et reparationsanlæg. Arbeid som er utført av andre enn den godkjente forhandleren. 7.oug ouc GARANTIINFORMASJON op6g op6c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT 6. Mikäli toimintahäiriöt eivät johdu näiden osien tai lisälaitteiden käytöstä. Osallistumisesta tai valmistumisesta kilpa -ajoon tai muuhun kilpailuluontoiseen toimintaan tai käytöstä kilpailutyyppisen alemman yksikön kanssa. joka voi johtaa epäkuntoon. 13. Unntatt er tap eller forurensning av samme. 16. Omistaja on vastuussa kaikista satunnaisista ja/tai seurannaisvahingoista (varastointi. Oljor smörjmedel eller vätskor. ouk 9. All tilfeldig og/eller følgeskade (utgifter til oppbevaring. Motorstøj er ikke nødvendigvis et tegn på et alvorligt motorproblem. alle telefon . 15. 8. Fel. ja mikäli tehdas on antanut etukäteen suostumuksensa korjaukseen tässä verstaassa). 9. telefon . 11. tidsspild eller tab af indkomst) er på ejerens eget ansvar. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et alvorlig problem. Jonkin osan toimintahäiriö. Svigt af enhver del opstået på grund af manglende kølevand. der eventuelt er dækket af garantien. skal det pågældende problem afhjælpes i henhold til garantien. Hvis en diagnose angiver en alvorlig intern motortilstand.. der trænger ind i motoren via benzinindsugningen. 10. osv. 15. osaa Huolto. mikä voi tapahtua. eller uthaling inte kan ordnas. som et resultat af motorstart oppe af vandet. Arbejde udført af andre personer end den autoriserede forhandler dækkes kun af garantien under følgende omstændigheder: Arbejdet udføres i en nødssituation (forudsat. 8. orsakade av installation eller användnig av delar och tillbehör som inte tillverkas eller säljs av oss. Deltakelse i eller forberedelse til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. der blokerer indsugningsåbningerne. som opstod fordi en genstand under vandoverfladen blev ramt. hvis denne svikten er berettiget til overveielse under garantien. 13. Vand. 11. koska on isketty vedenalaiseen esteeseen. forårsaket av produktsvikt. dekkes bare under følgende omstendigheter: Når det utføres i et nødstilfelle (forutsatt at det ikke finnes godkjente forhandlere i området som kan utføre det nødvendige arbeidet eller som ikke har muligheter til opphaling osv. joka voisi suorittaa tarvittavan työn. 16. Skade på bundenheden og/eller propellen. 11. 7.eller leieutgifter. olägenghet eller förlust av tid eller inkomst) är ägarens skyldighet. Vores begrænsede garanti dækker ikke skade på vore produkter forårsaget af installation eller brug af dele eller tilbehør. 8. Vår begränsade garanti gäller inte för skada på våra Produkter. der kan medføre motorsvigt. smøremidler eller væsker i forbindelse med normalt vedligehold er forbrugerens ansvar. se on takuun kattamaa vain seuraavissa olosuhteissa: Jos se on suoritettu hätätilanteessa (jollei alueella ole valtuutettua myyjäliikettä. Bruk av andre deler enn Mercury Precision– eller Quicksilver–deler ved reparasjoner under garantien.

och på dekaler placerade påutombordaren. som KOMMER att orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.Farer eller farlige fremgangsmåder. samt sikkerheden af dens passagerer og andre. Det anbefales på det stærkeste at føreren læser og forstår hele denne håndbog før påhængsmotoren bruges. Nedanstående symboler återfinns i handboken. mikä VOI aiheuttaa vakavan henkilö vamman tai kuoleman.og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten. FORSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET! . Tulee varmistaa. oba ALLMÄN INFORMATION oba1k FÖRARENS SKYLDIGHETER Föraren är ansvarig för att båten framförs på ett korrekt och säkert sätt med tanke på passagerare och allmänhet. Lær hvordan motoren bør betjenes. Forebyggelse af skader på personer og materiel kan bedst sikres ved overholdelse af sikkerheds. Genom att följa instruktionerna om säkerhet och körning i denna bok. obk VAROITUS VAROITUS . ADVARSEL ADVARSEL . mikä AIHEUTTAA vakavan henkilö.fara eller farligt tillvägagångssätt. Kontakta din återförsäljare om du har några frågor. FORSIGTIG FORSIGTIG . joita tulee noudattaa.Her advares det mot bruk som VIL føre til alvorlige personskader eller død. och tillämpa vanligt sjövett.vamman tai kuoleman. VAARA VAARA . kontakt forhandleren. Det anbefales på det sterkeste at alle båtfører e leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes. FØR DU STARTER PÅHÆNGSMOTOREN Læs denne håndbog nøje. Toimien turvallisuus. 90-10212X20 17 .Vaara tai vaarallinen toimenpide. VAROITUS VAROITUS .eller materielskader. Sørg for at mindst en person udover til føreren er instrueret i generelle start– og betjeningsprocedurer af påhængsmotoren samt almindelig bådbehandling i tilfælde af. että ainakin yksi henkilö ohjaajan lisäksi on tietoinen perämoottorin käynnistyksen. Suosittelemme vakavasti. kjenner start. hvis du har spørgsmål.omedelbar fara. som bør følges.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER oba1g oba1c YLEISTIETOA VENEILIJÄIN VASTUU Veneen käyttäjä (ohjaaja) on vastuussa veneen oikeasta ja turvallisesta ohjaamisesta sekä veneessä olevien ja muiden henkilöiden turvallisuudesta. som KAN resultere i alvorlig personskade eller død. Kontakt din forhandler. Er det noe du ikke forstår. samt for sikkerheten til både passasjerer og folk som befinner seg i nærheten av båten. som KAN orsaka i allvarlig personskada eller dödsfall.og betjeningsvejledninger samt brug af almindelig sund fornuft.Her advares det mot bruk som KAN føre til alvorlige personskader eller død. obb1g FØR UTENBORDSMOTOREN BRUKES Les denne håndboken grundig. obb1k GENERELT oba1a BÅDFØRERENS ANSVAR Bådføreren er ansvarlig for korrekt og sikker betjening af båden. Se till att ytterligare en person ombord har grundläggande kunskaper om hur man startar och kör båten. som kan resultera i mindre personskada eller skada på båt eller motor.Øjeblikkelig fare som VIL resultere i alvorlig personskade eller død. obb1a INNAN DU STARTAR UTOMBORDAREN Läs handboken omsorgsfullt. I denne håndbog såvel som på mærkater på påhængsmotoren.ja ajo-ohjeiden mukaisesti ja käyttäen luontevaa ja asianmukaista harkintaa eri ajotilanteissa loukkaantumisilta ja tuotteen vaurioitumiselta voidaan välttyä. kan man förebygga skador på person och båt. FARE FARE .Välitön vaara. Vi rekommenderar att varje förare läser och förstår hela handboken innan utombordaren används. ifall föraren skulle bli förhindrad att göra detta. FARA FARA! . ota yhteyttä kauppiaaseesi.Farer eller farlige fremgangsmåder.fara eller farligt tillvägagångssätt. että ohjaaja on veneen käyttöön kykenemätön. Sikkerhet og kunnskap om bruk i kombinasjon med sunt vett. som kan resultere i mindre person. VARNING VARNING! . för att fästa din uppmärksamhet på de speciella säkerhetsanvisningar som måste följas. kan forhindre personskader og skade på utenbordsmotoren. og lær hvordan utenbordsmotoren skal brukes. mikä voi aiheuttaa vähäisen henkilö vamman tai tuotteen tai muun omaisuuden vaurioitumisen. että jokainen veneen käyttäjä (ohjaaja) lukee ja tuntee täysin tämän käsikirjan sisällön kokonaisuudessaan ennen perämoottorin käyttämistä. käytön ja käsittelyn perusperiaatteista siltä varalta. benyttes følgende advarsler for at skærpe din opmærksomhed overfor særlige sikkerhedsforanstaltninger. GEVAAR FARE . FORSIKTIG FORSIKTIG . Merk deg følgende varselsymboler som du vil se både i denne håndboken og på selve påhengsmotoren. ADVARSEL ADVARSEL .Her advares det mot bruk som KAN føre til mindre personskader eller skader på båt eller utstyr. at føreren er ude af stand til at betjene båden. De er meget viktige av hensyn til sikkerheten: ENNEN PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖÄ Lue tämä käsikirja huolellisesti! Opi käyttämään perämoottoriasi oikein! Jos jokin kohta on epäselvä. Lär dig hur båten handhas korrekt.Vaara tai vaarallinen toimenpide. obb1c BÅTFØRERENS ANSVAR Båtføreren er ansvarlig for sikker og riktig bruk. Tässä käsikirjassa ja perämoottoriisi kiinnitetyissä varoituskilvissä käytetään seuraavia varoitusmerkkejä huomion kiinnittämiseksi erikoisiin turvallisuusohjeisiin. Sørg for at minst én person ombord utenom føreren.

förlust av manöverförmågan. obk PIKAMOOTTORIVENEEN JA SUURTEHOISEN VENEEN KÄYTTÖ 2 Jos perämoottorisi tullaan asentamaan pikaveneeseen tai suurtehoiseen ajoon tarkoitettuun veneeseen. HØJHASTIGHEDS– OG HIGH PERFORMANCE BÅDBETJENING 2 Hvis din påhængsmotor skal bruges på en højhastigheds– eller high performance båd. For de fleste båter er det angitt en maksimal laste. båten kan brytas sönder. ota yhteyttä kauppiaaseesi tai veneen valmistajaan. 2. Jos asia ei ole selvä. Att utrusta en båt med för stark motor. der har erfaring med din kombination af båd og påhængsmotor. kan leda till följande: 1. død eller skade på båten. voi 1. kuolema tai veneen vahingoittuminen. eller overlastes. että et käytä sitä korkeilla nopeuksilla.ja harjoitusajon. jossa on veneen valmistajan hallintaohjeiden mukaisesti määrittelemä suurin sallittu moottorin hevosvoima ja kuormitus. forårsake at båtkonstuksjonen bryter sammen. GENERELT obc2a VARNING Att använda en motor med en effekt som överstiger den som rekommenderats för båten. “Hi-Performance Boat Operarion” (Del nr. ADVARSEL Benyttelse af en påhængsmotor. 2. der viser den maksimalt acceptable drivkraft og last ifølge retningslinjer i lovgivningen. som du inte är van vid. vilket ändrar båtens flytegenskaper. 18 90-10212X20 . Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. Montering av for stor motor på båten kan resultere i alvorlig skade. som du ikke er vant til. obd2k BÅDENS HESTEKRÆFTER 1 Undgå at overbelaste båden mht. Kontakta din återförsäljare om du är tveksam. som anger hur stark motor den har och hur mycket last den kan ha i enlighet med de regler som gäller. forandre vektbalansen i båten. kan 1) føre til tab af kontrol over båden. hvis du er i tvivl. för hög vikt i aktern. aiheuttaa veneen hallinnan menetyksen. ennen kuin olet saanut myyjäliikkeeltä tai samanlaisen vene-perämoottoriyhdistelmän käyttöön tottuneelta veneilijältä opastus. anbefaler vi at du ikke benytter den ved fuld hastighed uden en forudgående orientering og demonstration med din forhandler eller en bådfører. anbefales det at båten ikke kjøres i høy hastighet før forhandleren har blitt kontaktet vedrørende båt/motor-kombinasjon. Overskridelse af bådens maksimale hestekræfter kan således forårsage alvorlig personskade. eller 3. oba ALLMÄN INFORMATION obc2k HÖGSTA MOTORSTYRKA FÖR BÅTEN 1 Använd inte för stark motor och ha inte för stor last i båten. For ytterligere informasjon bør du få tak i heftet “Hi-Performance Boat Operation” (delnr. De flesta båtar måste ha en märkplåt. eller 3. Kontakt forhandleren i tvilstilfelle. eller av någon annan kunnig person som är van vid denna utombordare/båtkombination. jollaisen ohjaamiseen et ole tottunut. død eller beskadigelse af båden. distributøren eller Mercury Marine. Useimmat veneet on varustettu tarpeellisella tunnistuskilvellä.nr. samt at det er gitt en grundig demonstrasjon av bruk i høy hastighet. obd2c MANØVRERING I HØY HASTIGHET 2 Hvis påhengsmotoren skal brukes på en passbåt som føreren ikke er kjent med. 90-848481) hos forhandleren. VENEEN TEHO 1 Älä käytä liian voimakasta moottoria äläkä ylikuormita venettäsi. hestekræfter såvel som last ombord. dödsfall eller skador på båten. 3) føre til at båden bryder sammen. der overskrider bådens maksimale hestekræfter. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX XXX 1 obg obc 2 YLEISTIETOA obc2c GENERELLE OPPLYSNINGER obc2g BÅTENS MOTORKAPASITET 1 Båten må ikke påmonteres for kraftig motor. Ytterligare information finns i broschyren “Hi-Performance Boat Operation” (best. som du kan beställa från din återförsäljare eller distributör eller direkt från Mercury Marine. Lisätietojen saamiseksi hanki kirjanen “Hi-Performance Boat Operation” (“Suurtehoisen veneen käyttö”) (osanumero 90-848481) myyjäliikkeeltä. Kontakt din forhandler eller bådfabrikanten. forårsake tap av kontroll over båten. kan leda till allvarlig skada. särskilt runt aktern. asettaa liiaksi painoa perään aiheuttaen veneen tasapainoasennon häiriintymisen tai 3. Anskaf håndbogen. aiheuttaa veneen hajoamisen erikoisesti peräpeilin alueella. De fleste både vil være udstyret med en påkrævet plade.S. 90-848481). 90-848481) hos din forhandler eller direkte fra Mercury Marine for yderligere oplysninger. obd2g VAROITUS Sellaisen perämoottorin käyttäminen.gob12 U. 2) placere for meget vægt ved hækbjælken og forandre bådens normale flydeevne. ADVARSEL Bruk av en påhengsmotor som overskrider båtens motorkapasitet kan: 1. rekommenderar vi att du inte kör den på högsta hastighet förrän du fått en genomgång och en demonstrationskörning av din återförsäljare. især ved hækbjælken. 2. maahantuojalta tai Mercury Marine-yhtiöltä.og motorkapasitet. mikä ylittää veneen suurimman sallitun hevosvoimarajan. suosittelemme. spesielt ved akterspeilet. Veneen varustamisesta liian suurella moottorilla voi olla seurauksena vakava vamma. obd2a KÖRNING MED KÖRNING MED “HIGH–PERFORMANCE”–BÅT 2 Om din utombordare skall användas på en snabbgående ”HIGH–PERFORMANCE”–BÅT.

joka ehkäisee moottorin käynnistymisen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. obf1g VAROITUS Ehkäise äkillisen. En sådan hindrar start av motorn med ilagd växel. terävän täyskäännnöksen. joka yhdistää ohjauskaapelin moottoriin. Näitä lukittuvia muttereita ei saa milloinkaan vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. Påhængsmotorens design kræver. da disse vil løsne som følge av vibrasjon og forårsake styresvikt. on oltava kiinnitettynä itselukittuvilla muttereilla (a). obf1a VARNING OM STYRSYSTEM 2 Styrlänkstaget. ADVARSEL Hvis styreforbindelsesarmen frakobles kan det føre til at båden pludselig tager et skarpt sving og medføre at passagerer kastes over bord med risiko for kvæstelse eller død til følge. da sidstnævnte vil blive løse på grund af vibrationer og forårsage at styreforbindelsesarmen frakobles. och de ombordvarande kastas överbord och utsätts för livsfara. jolloin tanko irtoaa. PERÄMOOTTORIN KAUKO-OHJAIN 1 Perämoottoriisi asennetun kauko-ohjaimen täytyy olla varustettu “käynnistys vapaalla”-suojalaitteella. obf1k udstyret med en “start-i-neutral” beskyttelsesindretning. ADVARSEL Dersom styrestaget løsner. skal fæstnes med selvlåsende møtrikker (“a”). joka estää käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. der forhindrer motoren i starte. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brå og uventet akselerasjon når motoren startes. 90-10212X20 19 . må være utstyrt med en beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. KAUKO-OHJAUSTA KOSKEVA VAROITUS 2 Ohjauksen niveltangon. Tämä mahdollisesti raju liike voi aiheuttaa veneessä olevien henkilöiden viskautumisen yli laidan ja vakavan vammautumisen tai kuoleman. Disse selvlåsende møtrikker må aldrig skiftes ud med normale møtrikker. Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. må ha en innebygd beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. vilket kan få de ombordvarande att kastas överbord och utsättas för allvarlig personskada eller dödsfall.gob20 a 1 obg 2 obc obe1c a YLEISTIETOA GENERELLE OPPLYSNINGER obe1g UTENBORDSMOTORENS FJERNKONTROLL 1 Fjernkontrollen. obk VAROITUS Niveltangon irtoamisen seurauksena vene voi tehdä äkillisen. Tämän perämoottorin rakenne vaatii. obf1c MERKNAD VED FJERNKONTROLL 2 Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må være festet med spesielle låsemuttere (a). VARNING Om länkstaget lossnar kan båten göra en plötslig och skarp gir. som förbinder styrkabeln med motorn. skarp sväng. Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vanlige muttere. Konstruksjonen av denne utenbordsmotoren krever at fjernkontrollen som brukes til den. kan det leda till att båten gör en plötslig. måste skruvas fast med självlåsande muttrar (“a”). BEMÆRKNING OM FJERNSTYRING 2 Styreforbindelsesarmen som forbinder styrekablet med motoren. kan båten plutselig ta en krapp sving. der ikke er selvlåsende. PÅHÆNGSMOTORENS FJERNBETJENING 1 Fjernkontrollen tilsluttet påhængsmotoren skal være Om styrlänkstaget lossnar. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller død på grund af uventet acceleration. som er koplet til utenbordsmotoren. sillä sellaiset löystyvät ajan kuluessa tärinän johdosta ja putoavat pois. når motoren startes. at den benyttede fjernkontrol skal have en “start–i–gear” beskyttelsesindretning indbygget. arvaamattoman kiihdytyksen aiheuttama vakava vammautuminen tai kuolema. että sen yhteydessä käytettävässä kauko-ohjaimessa on siihen sisältyvä laite. når gearskiftet igangsættes fra en hvilken som helst anden position end neutral (frigear). Dessa självlåsande muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande). oba ALLMÄN INFORMATION obe1k FJÄRREGLAGE FÖR UTOMBORDSMOTOR 1 Fjärreglaget för din utombordsmotor måste vara VARNING GENERELT obe1a utrustat med en neutralstartsbrytare. eftersom sådana kommer att lossna så att länkstaget kopplas ur. Dette forhindrer at motoren starter når giret står i en annen stilling enn fri.

når den er udstrukket. I ene enden har den et element som stikkes inn i bryteren. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen (som ved tilfældig udstødning fra operatørpositionen) til at aktivere kontakten. ajoasennon viereen. der som regel er mellem 122 og 152 cm lang. joka on tavallisesti 122–152 cm pituinen kokonaan suoraksi vedettynä. Dette reduserer mulighetene for at dødmannssnoren hekter seg opp i andre objekter i nærheten. reglage. for at gøre den så kort som muligt og samtidig minimere risikoen for at den vikles sammen med genstande i nærheden. Hvis du ønsker en kortere nødstopkontakt. og i den andre enden en låsekrok som festes til båtføreren. eller det kan knytes en knute på den. kun kuljettaja siirtyy tarpeeksi kauas ajoasennosta (esim. kan den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein. Hätäkatkaisinnaru on kelattu. är utrustade med sådan nödstoppskontakt. Utombordare med rorkultshandtag och några fjärrstyrda modeller. hvormed snoren kan fastgøres på operatøren. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba obk ALLMÄN INFORMATION obg6k GENERELT obg6a NÖDSTOPPSKONTAKT 1 Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. (fortsättning på nästa sida) 2 Nødkontakten består af en snor. som kan monteras separat – vanligtvis på instrumentbrädan. joutuessaan vahingossa heitetyksi pois kuljettajan paikalta) aktivoidakseen katkaisimen. Hätäkatkaisin voidaan asentaa lisävarusteena – tavallisesti kojelautaan tai sivulle. etc. neste side) 2 Hätäkatkaisin on vetonaru. Dødmannssnoren er kveilet opp.5 meter lång i utsträckt läge. (forts. Linan kan förkortas. Videre er den lang nok i utstrakt tilstand til at mulighetene for utilsiktet aktivering er liten dersom båtføreren skulle bevege seg litt rundt i nærheten av den vanlige førerstillingen. der skal sættes ind i kontakten. Linan är av spiraltyp. I udstrukket tilstand er snoren lang nok til at nedsætte risikoen for tilfældig aktivering. Utenbordsmotorer med styrekulthåndtak og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmannsstoppbryter. 2 Dødmannssnoren er vanligvis mellom 122 og 152 cm lang når den er utstrakt. eller du kan binde en knude på snoren. Ohjauskahvalliset perämoottorit ja jotkut kauko–ohjainyksiköt ovat varustetut hätäkatkaisimella. jotta se ei takertuisi läheisiin esineisiin. ettei sen tahaton aktivoituminen ole todennäköistä.2 – 1. eller på siden nærmest førerplassen. og i den anden ende er der en lås. Linans längd i utsträckt läge är baserad på ett rimligt avstånd mellan föraren och förarplatsen. 2 Nödstoppslinan är vanligtvis 1. sen toisen pään elementti pannaan kytkimeen ja jousilukko toisessa päässä kiinnitetään kuljettajaan. Snoren er sammenspolet. kiedo naru kuljettajan ranteen tai jalan ympäri tai sido silmukka vetonaruun. och en utlösningsanordning i den andra änden som fästs på föraren.gob8 2 1 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obg6g obg6c YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN 1 Hätäkatkaisimen tarkoituksena on pysäyttää moottori. DØDMANNSSTOPPBRYTER 1 Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses (dette kan eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fra førerplassen). genom att den lindas runt förarens handled eller ben. Suoraksi vedettynä sen on oltava niin pitkä. NØDSTOPKONTAKT 1 Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. om så önskas. Udenbordsmotorer med styrehåndtag og visse fjernkontrolenheder er udstyret med en nødstopkontakt. med en anslutning i ena änden för nödstoppskontakten. En nødstopkontakt kan installeres som ekstraudstyr – som regel på instrumentbordet eller på siden der støder op til operatørpositionen. kan snoren vikles om operatørens håndled eller ben. I den ene ende af snoren er der en enhed. hvis operatøren flytter sig omkring inden for et område tæt på den normale operatørposition. så att inte nödstoppet utlöses oavsiktligt om föraren skulle vilja röra sig inom det normala förarutrymmet. eller vid sidan om förarplatsen. så att den blir så kort som möjligt när den inte är utsträckt. Mikäli hätäkatkaisimen narua halutaan lyhentää. Hvis en kortere dødmannssnor er ønskelig. slik at den er så kort som mulig når den ikke er i bruk. eller att man helt enkelt gör en knut på linan. En dødmannsstôppbryter kan installeres som tilbehør – vanligvis på instrumentpanelet. och för att minska risken att den trasslar in sig i något annat föremål. jos kuljettaja liikkuu normaalin ajoasennon puitteissa. är att motorn stängs av om föraren t ex ofrivilligt tappar kontrollen över båten och hamnar utom räckhåll från stoppreglaget. (fortsættes på næste side) 20 90-10212X20 . joten se on lepoasennossaan mahdollisimman lyhyt.

Veneen liikkuessa inertian voimalla. Då nödstoppskontakten utlöses. minskas avsevärt. ajetaan korkeilla nopeuksilla matalissa tai esteitä täynnä olevissa vesissä. että hän joutuu veneen yliajettavaksi. hvis båtføreren blir revet vekk fra førerplassen ved et uhell). etc). Vi anbefaler på det sterkeste at andre passasjerer i båten får instruksjoner om riktige start– og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en nødsituasjon (f. kalastusveneissä ja korkeatehoisilla moottoreilla varustetuissa veneissä sekä kevyissä. uppblåsbara båtar. jos ote päästetään irti ohjauspyörästä tai ohjauskahvasta. Selv om motoren stopper umiddelbart når dødmannsstoppbryteren aktiveres. og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må manøvreres med varsomhet. att sitta på upphöjda fiskebåtsdäck. sitte på opphøyde fiskebåtdekk. Suosittelemme vakavasti. der trækker i en bestemt retning. joka vetää yhteen suuntaan. hvis de er nødsaget til at betjene båden i tilfælde af en nødsituation (f. høyytelsesbåter. Se därför till att nödstoppslinans båda ändar är ordentligt anslutna till nödstoppskontakten och till föraren. Notera att en båt i rörelse. stängs motorn omedelbart av. kan åsamka allvarlig personskada för den som kommer i vägen. Yhdistä aina kunnolla hätäkatkaisimen molemmat päät – katkaisimeen ja kuljettajaan. Selv om aktivering af nødstopkontakten vil stoppe motoren øjeblikkeligt. der betjenes ved hjælp af et styrehåndtag. Fest alltid begge endene av dødmannssnoren forsvarlig til dødmannsstoppbryteren og båtføreren. käsiohjaimella varustetuissa veneissä. at stå op under planeringshastigheder. inden du fortsætter. Vi anbefaler stærkt.eks.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. Tämä tapahtuu.) Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. lättmanövrerade fiskebåtar med manuell rorkult. Denne typen uhell kan også skje som et resultat av uvørenhet. skulle de bli tvungna att manövrera båten i en nödsituation (dvs om föraren har fallit överbord. som t ex att vid planingshastigheter sitta på ryggstödet eller på relingen. että muita veneessä olijoita opetetaan käynnistämään ja ohjaamaan venettä. og forårsager alvorlig personskade eller dødsfald. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 21 . Tärkeä turvallisuustieto: Tämän hätäkatkaisimen tarkoituksena on sammuttaa moottori koska tahansa kuljettajan siirtyessä tarpeeksi kauas ajoasennosta aktivoidakseen katkaisimen. Att slungas omkring i båten och falla överbord.eks. Att slungas bort från förarplatsen. Vaikka hätäkatkaisimen aktivointi pysäyttää moottorin välittömästi. jos heidän tarvitsee ajaa venettä hätätilanteessa (jos kuljettaja onnettomuuden sattuessa ei ole kykenevä ajamaan). jos istutaan tuolinnojalla tai reelingillä plaanausnopeuksilla tai seisotaan plaanausnopeuksilla. Viktig säkerhetsinformation: Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. Mens båden løber i frigear. Dette vil ske. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat myös seurauksena huonoista käyttötottumuksista: esim. allt beroende på den hastighet och den svängradie som den höll före nödstoppskontakten utlöstes. hvis operatøren udstødes ved et uheld). Viktig sikkerhetsinformasjon: Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses. stå oppreist under stor fart. der er fyldt med forhindringer. veneissä. som for eksempel oppblåsbare båter med lav båtripe småbåter. som når den kjører med motoren i gang. Uhell hvor båtføreren rives vekk fra førerplassen eller faller overbord. VARNING Skulle föraren falla överbord. esim. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Hvis operatøren falder ud af båden. från att köras över av båten. Vene ei kuitenkaan tee täyttä kierrosta. være påvirket av alkohol eller andre rusmidler. eller når føreren flytter seg for langt unna førerplassen i båten. bli betraktelig mindre ved at motoren stopper umiddelbart. oba GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Læs følgende sikkerhedsoplysninger. Båten kommer dock inte att utföra en hel cirkel. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Lue alla oleva turvallisuustieto ennen kuin jatkat eteenpäin. Forbind altid begge ender af nødstop kontakten – til stopkontakten og operatøren. reduceres drastisk ved at stoppe motoren øjeblikkeligt. neste side) obk VAROITUS Jos kuljettaja putoaa veneestä. som er i dens bane. slik som å sitte på stolryggen eller båtripa under stor fart. skjer som oftest i visse båttyper. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. herkkäliikkeisissä. fortsetter båten å drive et stykke. at sidde på eleverede dæk på fiskebåde. moottori on pysäytettävä heti ja näin voidaan vähentää mahdollisuutta. (forts. at betjene båden ved planeringshastigheder i lavt vand eller vand. ADVARSEL Dersom båtføreren skulle falle overbord. at slippe grebet på et rat eller styringshåndtag. En sådan situation kan uppstå om föraren skulle falla överbord. Båden vil dog ikke fuldføre en hel cirkel. avhengig av velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. genom att motorn omedelbart stängs av. jos istutaan korotetuilla kalastusveneen kansilla. är så att föraren skall kunna stänga av motorn om han/hon befinner sig för långt borta från förarplatsen för att nå nödstoppskontakten. inträffar oftare i vissa båttyper med låga fribord. (jatkuu seuraavalla sivulla) ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Läs följande säkerhetsanvisningar. såsom at sidde på ryggen af et sæde eller på rælingen under planeringshastigheder. Mens båten driver. ajetaan alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai suoritetaan uhkarohkeita ohjausliikkeitä korkeanopeuksilla. och lätta. eller förflytta sig tillräckligt långt från förarplatsen. josta on seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. att köra i planingshastigheter i vatten som är grunt eller fyllt med allehanda föremål. med eller utan motor igång. at andre passagerer instrueres i korrekte opstarts– og betjeningsprocedurer. ja onnettomuus voi olla yhtä vakava kuin veneen ajaessa täydellä teholla. kjøre med høy hastighet i grunt farvann eller på steder med mange hindringer. bruge narkotika eller foretage dristige højhastigheds bådmanøvreringer. innan du går vidare. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen til at aktivere kontakten. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat todennäköisimmin määrätynlaisissa veneissä. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren faller overbord. hvis operatøren ved et uheld falder overbords eller flytter omkring i båden en tilstrækkelig afstand fra operatørpositionen. “high performance”–båtar. kan den forårsake like alvorlige personskader på personer som oppholder seg i båtens farvann. vene jatkaa liikkumista jonkin matkaa riippuen nopeudesta ja veneen kulmasta sammutushetkellä. kan den skade personer. kan också bli resultatet av olämpliga förarmetoder. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. att förtära alkohol eller droger. som t ex “bass”–båtar. Vi rekommenderar därför starkt att medföljande passagerare informeras om start– och körrutiner. lige så alvorligt som når den er motordrevet. kan risikoen for at båden kører over ham/hende. Tilfældige udstødninger og fald overbords er mere sandsynlige med visse bådtyper såsom oppustelige både med lave sider eller bass både. Men båten fortsätter att glida ett stycke. att stå upp. at drikke spiritus. styringsfølsomme fiskebåde. eller att utföra våghalsiga manövrar i hög fart. Tilfældige udstødninger og fald overbords kan også forekomme på grund af dårlige betjeningsvaner. slippe taket i rattet eller når dette trekker til én side. eller falla överbord. kan mulighetene for alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli overkjørt av båten. kan risken för allvarlig personskada eller dödsfall. jos kuljettaja putoaa vahingossa yli laidan tai liikkuu veneessä riittävän pitkälle ajoasennosta. vil en båd fortsat løbe i frigear en vis afstand afhængig af hastigheden og eventuelle sving ved slukning. matalalaitaisissa kumi– yms. eller foreta vågestykker i stor fart. se voi aiheuttaa loukkaantumisen kelle tahansa veneen tielle tulevalle. att släppa ratt eller rorkult som drar åt ett håll. high–performance både og lette.

Dette er spesielt farlig for passasjerene foran i båten. Tab af kraft og retningskontrol i store bølger. 3. Passasjerer kan bli kastet forover hvis båten plutselig og uventet taper foroverbevegelsen. Tehon ja suunnanhallinnan menetys korkean aallokon. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af decelerationskrafter som et resultat af tilfældig aktivering af stopkontakten eller aktivering ved et uheld. mikä voi tapahtua. kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Veneessä olijat voivat sinkoutua eteenpäin odottamattoman eteenpäinliikkeen keskeytymisen johdosta – tämä voi sattua varsinkin veneen etuosassa oleville. Förlorad kontroll vid dockning. starka strömmar eller kraftiga vindar. kun hätäkatkaisin aktivoidaan vahingossa tai tahattomasti. skadas av undre växelhuset eller propeller. oba ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten kan inträffa. 2. på grund av det oväntade stoppet – speciellt allvarligt kan det bli för dem som sitter framtill i båten och kan komma att kastas över bogen och ev. jotka voivat sinkoutua keulan yli ja joutua vaihdelaatikon tai potkurin iskun alaisiksi. Följden av detta kan orsaka någon eller några av följande riskmoment: 1. och påföljande kraftiga nedbromsning. GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Tilfældig aktivering af kontakten eller aktivering ved et uheld under normal betjening er ligeledes en mulighed. obk VAROITUS Vältä vauhdin hidastamisesta johtuvaa vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. Tap av kontroll når båten skal legges til land. Bådoperatøren bør aldrig forlade operatørstationen uden først at fjerne nødstop kontakten fra sig. som kan stupe over baugen og bli truffet av girkassen eller propellen. Båtføreren skal aldri forlate førerplassen uten først å koble seg fra dødmannssnoren. voimakkaan virran tai kovan tuulen vallitessa. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av at farten senkes etter utilsiktet aktivering av dødmannstoppbryteren. 3. Passagerer kastes fremad på grund af uforventet tab af den fremadgående bevægelse – specielt en risiko for passagerer forrest i båden. 2. Dette kan forårsake noen av eller alle de følgende faresituasjoner: 1. Passagerare kan kastas mot fören. Av det skälet bör föraren aldrig lämna förarplatsen utan att först koppla loss nödstoppslinan från sig själv. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Vahingossa tapahtunut tai tahaton kytkimen aktivointi normaaliajon aikana voi myös tapahtua.) Utilsiktet aktivering av dødmannsstoppbryteren er også mulig under normal drift. som kan kastes ud over bådens forstavn og derved muligvis rammes af gearkassen eller propellen. Det kan forårsage en eller flere af følgende farlige situationer: 1. VARNING Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten. sterke strømmer eller sterk vind. 3. Motorstopp och förlust av styrförmåga i grov sjö. 22 90-10212X20 . Tab af kontrol når båden bringes i dok.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. Tämä voi aiheuttaa jonkin tai kaikki alla luetellut mahdolliset vaaratilanteet: 1. 2. Tap av fart og retningskontroll i høy sjø. Veneen kuljettaja ei saa koskaan jättää ajoasemaansa irrottamatta itseään hätäkatkaisimesta. Hallinnan menetys laituriin kiinnitettäessä. 2. stærke strømme eller høje vinde. 3.

en båd i bevægelse. som står eller svømmer i vandet. Denne propellrotasjonen i nøytral-stilling kan forårsake alvorlig personskade. ennen kuin sallit ihmisten uida tai seisoa vedessä lähellä venettä. og slå av utenbordsmotoren før du lar folk oppholde seg i vannet nær båten. ympäröivä vesi aiheuttaa potkurin pyörimisen. Vaikea vamma on todennäköinen. Alvorlig personskade kan opstå ved berøring med en roterende propel. selv om båten kjører sakte. udgiver vandet nok kraft til at dreje propellen. e løs girkasse i bevegelse eller en fast gjenstand som er festet til båten eller girkassen. ADVARSEL Stopp motoren umiddelbart hvis noen oppholder seg i vannet nær båten. 90-10212X20 23 . joissa voi olla ihmisiä vedessä. GENERELT obh2a BESKYTTELSE AF MENNESKER I VANDET Mens båden sejler Det er meget vanskeligt for en person. Hidasta aina vauhtia ja aja erittäin varovaisesti paikoilla. Allvarliga personskador kan inträffa om en person blir påkörd av en båt. och var ytterst försiktig och uppmärksam. Sæt altid farten ned og udvis den største forsigtighed. Tämä potkurin vapaa pyöriminen voi aiheuttaa vakavan vamman. liikkuvasta veneestä. oba ALLMÄN INFORMATION obh2k VAR UPPMÄRKSAM PÅ PERSONER I VATTNET När du kör båten Det är mycket svårt för en person som står eller flyter i vatten att komma undan en motorbåt som nalkas. eller något annat föremål som sitter fast på båten. eller träffas av ett växelhus. obk VAROITUS Pysäytä moottori välittömästi. en propeller. Mens båten ligger stille Sett giret i nøytral. jos havaitset henkilön vedessä lähellä venettäsi. Når en båt beveger seg. Denne neutrale propeldrejning kan forårsage alvorlig personskade. ADVARSEL Stands straks motoren. Veneen ollessa paikallaan Vaihda perämoottori vapaalle ja sammuta moottori. jos vedessä oleva henkilö saa iskun pyörivästä potkurista. VARSOMHET I NÆRHETEN AV BADENDE Mens båten er i fart Det er vanskelig for svømmere og badende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg. Alvorlig personskade kan oppstå hvis noen kommer borti en roterende propell. der kommer imod ham. kan vannet drive propellen rundt. inden du lader nogen svømme eller være i vandet i nærheden af båden. Mens båden ligger stille Sæt altid påhængsmotoren i frigear og stands motoren. Se därför till att du saktar ner när du närmar dig någon i vattnet. Närhelst en båt rör sig genom vattnet med växeln i neutralläge är detta tillräckligt för att få propellern att rotera. Aina kun vene liikkuu vapaasti perämoottorin vaihde vapaa-asennossa. når båden er i nærheden af badende personer.gob3 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA VEDESSÄ OLEVIEN HENKILÖIDEN SUOJAAMINEN Veneen liikkuessa Vedessä seisovan tai kelluvan henkilön on vaikea siirtyä syrjään nähdessään moottoriveneen tulevan kohti jopa hiljaisellakin vauhdilla. at flytte sig hurtigt for en motorbåd. Senk farten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bader. Denna neutrala propellerrotation kan ge upphov till allvarliga skador. VARNING Stäng omedelbart av motorn om någon befinner sig i vattnet i närheten av båten. När båten ligger förtöjd Växla till friläge och stäng av motorn innan du låter folk vistas i vattnet kring båten. en båt i bevegelse. selv hvis båden sejler langsomt. og giret står i nøytral. en gearkasse eller andre hårde genstande koblet til en sejlende båd eller gearkasse. Når en båd er i bevægelse (flyder) og påhængsmotoren er i frigear. även om båten kör sakta. vaihdekotelosta tai liikkuvaan veneeseen tai vaihdekoteloon tiukkaan kiinnitetystä lisälaitteesta. når nogen er i vandet i nærheden af båden.

En båt som oväntat och plötsligt saktar in. 2 2 Veneet. SIKKERHETSMELDING FOR PASSASJERER – PONGTONGBÅTER OG DEKKBÅTER Hold øye med plasseringen av alle passasjerer når båten er i bevegelse. når båden er i bevægelse. Sitt bare på seter som er beregnet på kjøring i høyere hastigheter. Istu ainoastaan tuoleissa. jotka antavat jalkojensa riippua keulakaiteen yli.tai kansiveneen keulan yli putoamisesta ja joutumisesta perämoottorin alle. äkillinen veneen nopeuden alennus voi johtaa siihen. og undgå at blive kørt over af påhængsmotoren. hvis båten treffer en stor bølge eller kjølevannsbølge. Hvis hastigheten på båten plutselig reduseres. at den højtsiddende passager falder over forsiden af båden. jotka ovat tarkoitetut joutokäyntinopeutta korkeammille nopeuksille. eller använda säten andra än sådana som är avsedda för körhastigheter över tomgång. da en pludselig nedsættelse af bådens hastighed såsom ved styrtning ind i store bølger eller kølvand. eller en tvär gir. tarkkaile kaikkien matkustajien sijaintia. som er angivet til brug ved hastigheder over tomgang. joka johtuu ponttooni. Personer skal oppholde seg på god avstand fra framdelen av dekket og sitte ned mens båten er i bevegelse. Nämä kohotetut kalastustuolit eivät ole tarkoitetut käytettäväksi. Ingen personer bør befinde sig på dækket foran hegnet. eftersom en plötslig fartsänkning. Undvik att vistas på främre däcket. upphöjda fiskestolar: Dessa upphöjda fiskestolar är inte avsedda att användas då båten körs fortare än tomgångs. 1 Båter med åpent framdekk: 1 Veneet. Eventuell uventet og plutselig senking av hastigheten på båten kan føre til at passasjerer i opphøyde seter slynges over baugen på båten.eller trollinghastigheder. jos vene kulkee jouto. ADVARSEL Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved fald over forsiden af en pontonbåd eller en båd med dæk. etc. Hold alle passagerer bagved forhegnet eller indelukket. Pludselig. Personer på framdekket kan lett slynges overbord. Jos joku putoaa veneen eteen kahden ponttoonin väliin. oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obh2a obh2k SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR PASSAGERARE PONTONBÅTAR OCH BÅTAR MED DÄCK Håll alltid ett öga på var passagerarna befinner sig då båten är i rörelse. 24 90-10212X20 . Personer som befinner sig på främre däck kan mycket lätt komma att kastas över bord. Sid kun i sæder. Pysyttele pois kannen etuosasta ja istu aina kun vene on liikkeessä. gassen plutselig senkes eller båten svinges brått. 1 1 Både med et åbent fordæk: Båtar med ett öppet däck fram: Ingen får någonsin befinna sig på däcket framför inhägnaden då båten är igång. Hold dig væk fra forsiden af dækket og bliv siddende. Hvis de falder over forsiden af båden mellem de to pontoner. når båden er i bevægelse. Disse eleverede fiskesæder er ikke beregnet til brug. kan kaste dem over forsiden af båden. joiden keulassa on kiinniasennetut. Älä anna kenenkään matkustajan seistä tai käyttää muita istuimia kuin niitä. der er beregnet til sejlads ved hurtigere hastigheder. kan kasta passagerare över bord. korotetut kalastustuolit: Båter med opphøyd fiskesete som er montert foran på båten: Disse opphøyde fiskesetene er ikke beregnet på bruk når hastigheten på båten er høyere enn tomgangs. voi heittää heidät laidan yli veneen keulassa. voimakkaan aallon tai vanaveden kohtaaminen. Personer på fordækket kan nemt kastes overbords. kan passasjerene slynges over baugen på båten. Sitt bara i stolar som är avsedda att sitta i vid högre hastigheter. esim. SIKKERHEDSMEDDELELSE TIL PASSAGERER – PONTONBÅDE OG BÅDE MED DÆK Når båden er i bevægelse. Keulakannella oleskelevat henkilöt voivat helposti joutua heitetyiksi laidan yli ja vastaantuleva aalto voi vetää veteen henkilöt. kan nemt gribes af en bølge og trækkes ned i vandet. obk VAROITUS Vältä vakavaa vammaa tai kuolemaa. Person som faller över bord vid fören kommer att hamna mellan de två pontonerna och köras över av utombordaren. Hvis noen faller ut foran båten mellom de to pongtongene. Likaså kan personer som sitter och dinglar med benen över främre däcket fastna med fötterna i en våg och dras ned i vattnet.eks. når båden sejler hurtigere end tomgangs. og personer. f. utan alla passagerare måste befinna sig bakom den främre inhägnaden. ADVARSEL Undvik allvarlig skada eller dödsfall som kan inträffa om du faller över bord framtill på en ponton. en pludselig gasspjældsreduktion eller en voldsom ændring af bådens retning.tai uistonopeutta korkeammalla nopeudella. Mikä tahansa odottamaton. että kohotetulla istuimella istuva matkustaja putoaa yli laidan veneen eteen. skal placeringen af alle passagerer overvåges. perämoottori ajaa hänen päälleen.eller dorgehastighet. Ingen passasjerer skal stå eller bruke andre seter enn de som er beregnet på kjøring i hastigheter over tomgangshastighet. Kenenkään ei pidä olla kannella kaiteen edessä veneen ollessa liikkeessä. kan de blive kørt over af påhængsmotoren. joissa on avoin keulakansi: Passasjerer skal aldri oppholde seg på dekket utenfor rekkverket mens båten er i bevegelse.PONTTOONIVENEET JA KANSIVENEET Veneen ollessa liikkeessä. koska äkillinen alennus veneen vauhdissa.gob3 1 obg 2 obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA MATKUSTAJIEN TURVALLISUUS . Sørg for at alle passasjerene oppholder seg innenfor rekkverket på baugen eller i kahytten..eller däcksbåt. uventet sænkning af bådens hastighed kan resultere i. kan de bli overkjørt av utenbordsmotoren. kan fanges av en bølge og trekkes ned i vannet.eller trollinghastigheter. 2 Både med formonterede. jotka ovat tarkoitetut korkeampiin nopeuksiin. og personer som dingler med beina over kanten på baugen av båten. hævede sokkel-fiskesæder: 2 Båtar med frontmonterade. och sitt alltid ned medan båten är i gång. kan få passagerare i en upphöjd stol att falla över bord framför båten. en plötslig varvtalssänkning med gasreglaget. Pidä kaikki matkustajat keulakaiteen tai aitauksen takana. Låt ingen stå upp. äkillinen kaasun vähennys tai jyrkkä käännös. Lad ikke passagerer stå op eller bruge sæder ud over dem. som lader fødderne hænge ud over forkanten. som t ex att båten stöter på en kraftig våg. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall etter fall over baugen på en pongtong.eller dekkbåt og påfølgende overkjøring av utenbordsmotoren.

slik at passasjerene flyr forover. eller kastas överbord då båten landar efter att ha studsat över vågor eller bakvatten. der kan forekomme. I sådanne tilfælde kan landingen få båden til at svinge voldsomt i en anden retning. Informera alla ombordvarande om att böja sig ned och hålla fast i handtag och liknande. On myös toinen harvemmin aiheutuva vaarallinen tilanne. Hvis baugen på båten kastes langt nok ned mens den er i luften. Når dette foretages med tilstrækkelig hastighed til at tvinge bådens skrog delvist eller helt ud af vandet. Muistuta kaikkia veneessä olijoita. Instruer alle passasjerene om at hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølevannsbølge. Båten kan også ta en skarp sving til én side. kan den trenge ned under vannflaten og komme helt under vann et øyeblikk. kan den dyka ned för djupt under vattenytan då den landar. Dette bringer båden til et næsten øjeblikkeligt stop og kan sende passagerer flyvende fremad. varsinkin veneen laskeutuessa takaisin veteen. mens båden er i luften. och de ombordvarande kastas framåt. når den lander efter at have sprunget over bølger eller kølvand. kan den dykke under vandet ved kontakt med vandoverfladen og ”være undersøisk” et kort øjeblik. että jos näin tapahtuu. Vältä aallon ja vanaveden aiheuttamia hyppyjä mikäli mahdollista.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obu1g obu1c YLEISTIETOA AALLOKOSSA JA VANAVEDESSÄ HYPPÄYS Vapaa–ajan käyttöön tarkoitettujen veneiden ajo aallokossa ja vanavedessä on luonnollinen osa veneilystä. obk VAROITUS Vältä vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. må de holde seg lavt i båten og holde seg fast i eventuelle håndtak på båten. och de ombordvarande riskerar att kastas ur sina säten eller kastas överbord. Näin jyrkkä suunnan muutos voi singota veneessä olijat istuimistaan tai laidan yli. Jos tämä suoritetaan riittävällä nopeudella siten. Kun vene sitten koskettaa uudelleen vettä. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från att kastas omkring i båten. oba ALLMÄN INFORMATION obu1k KÖRNING ÖVER VÅGOR OCH BAKVATTEN Att köra över vågor och bakvatten med fritidsbåtar är normalt. heidän on pysyteltävä mahdollisimman alhaalla ja pidettävä kiinni mistä tahansa veneen kiinteästä osasta. Det største problem er at båden kan ændre retning midt i springet. opstår der dog visse farer. då båten studsar över vågor eller bakvatten. Tämä pysäyttää veneen melkein heti ja voi singota veneessä olijat eteenpäin. Den største faren er at båten endrer retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kan landingen føre til at båten vender brått en annen vei. Undvik denna typ av körning när detta är möjligt. specielt når båden igen får kontakt med vandet. Inträffar detta. Ett annat mindre vanligt riskmoment uppstår då båten studsar över vågor eller bakvatten. Der er et andet knapt så almindeligt men farligt resultat. se voi muuttaa äkkinäisesti suuntaa. speciellt då båten landar på vattenytan igen. spesielt når båten faller ned på vannet igjen. då denna aktivitet utförs i sådan hastighet att båtens skrov helt eller delvis lämnar vattenytan. Båten kan också komma att gira kraftigt åt ett håll. Om båtfören pekar nedåt för mycket under tiden båten lämnat vattenytan. uppstår vissa risker. Unngå hopping på bølger eller kjølevannsbølger hvis det er mulig. Det er en annen mindre vanlig fare som kan oppstå som følge av at båten tar av fra en bølge eller kjølevannsbølge. Båden kan også styre voldsomt til én side. Instruér alle passagerer om at placere sig lavt og holde fast i et håndgreb på båden. och fungera nästan som en ubåt under ett ögonblick. HOPPING PÅ BØLGER OG KJØLEVANN Kjøring av lystbåter over bølger og kjølevannsbølger er en naturlig del av ferdselen på sjøen. joka voi johtaa veneessä tai laidan yli sinkoamiseen. Suurin vaara on veneen suunnan muutos hypyn aikana. Dette får båten til å bråstoppe. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at blive kastet omkring inde i eller ud af båden. että veneen runko on osittain tai kokonaan vedestä kohonneena. Inträffar detta. syntyy määrätynlaisia vaaratilanteita. Vene voi myös ohjautua jyrkästi toiselle puolelle. kun vene laskeutuu takaisin veteen hypättyään aallon tai vanaveden yli. nästan tvärstoppar båten. se voi vettä koskettaessaan mennä veden alle ja siitä tulee hetkeksi ”vedenalainen alus”. Når dette imidlertid gjøres med så stor hastighet at båtskroget tvinges helt eller delvis ut av vannet. 90-10212X20 25 . ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli slynget ut av båten når den lander etter et hopp på en bølge eller kjølevannsbølge. Största risken är att båten ändrar körriktning då den lämnar vattenytan. hvis båden får lov til at kaste sig over bølger og kølvand. hvis der forekommer spring over bølger eller kølvand. oppstår visse faremomenter. kan båten komma att gira kraftigt då den landar. Slike brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. jos venettä ajetaan aallokossa tai vanavedessä. GENERELT obu1a SPRING OVER BØLGER OG KØLVAND Betjening af fritidsbåde over bølger og kølvand er en naturlig del af sejlads. Men. Hvis bådens forstavn hælder nok nedad. Jos veneen keula on kallistunut ilmassa ollessaan tarpeeksi kauas alaspäin. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden.

gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt4g obt4c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Alenna nopeutta ja aja varovaisesti matalassa vedessä tai alueilla. ved å holde en topphastighet som ikke overstiger planingshastighet. Under slike forhold bør hastigheten på båten holdes på en minimums planingshastighet (15 til 25 mph). skall planingshastigheten hållas vid minimum. Äkillinen nopeuden alennus. der svarer til den minimale planeringshastighed. kan lossna och kastas in i båten. että veneessä olijat sinkoutuvat istuimistaan tai laidan yli. är att ha kontroll över båtens hastighet. En hastig fartsänkning. iskettyään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. Dette fører til at passasjerene kastes forover. En rask hastighetsreduksjon. der kommer ind i båden efter sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. c. Nogle af disse situationer kan resultere i følgende: a. for at undgå alvorlig personskade eller dødsfald forårsaget af en påhængsmotor eller dele af en påhængsmotor. eller til og med ut av båten. Mainitsemme näistä joitakin: a. Loukkaantumisten tai iskuvaurioiden vähentämisen kannalta on kaikkein tärkeintä. er at kontrollere bådens hastighed. hvor du har mistanke om. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra eventuelle deler av utenbordsmotoren som flyr inn i båten etter å ha truffet et flytende objekt eller undervannsobjekt. b. jos isketään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. obt4k RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Sänk alltid hastigheten och iakttag försiktighet vid grundvattenkörning eller i områden där du misstänker att det kan finnas undervattensföremål som kan träffas av utombordaren eller båtens botten. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. (fortsættes på næste side) oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obt4a SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Sæt farten ned og fortsæt forsigtigt. som i sin tur kan leda till något av följande: a. b. neste side) obk VAROITUS Vakavan henkilövamman tai kuolemantuottamuksen välttämiseksi. Osa perämoottoria tai koko perämoottori voi irtautua ja sinkoutua veneeseen. Det vigtigste du kan gøre for at reducere personskade eller skade på grund af sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. som kastar alla ombordvarande framåt i båten. d. at der findes hindringer under vandoverfladen. Delar av. (fortsættes på næste side) 26 90-10212X20 . Vene voi siirtyä äkkiä uuteen suuntaan. jos koko perämoottori tai osa siitä tulee veneeseen. Rajaton määrä erilaisia tilanteita voi syntyä. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervannsobjekt. c. GRUNNSTØTING Senk hastigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt farvann. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Bevar en tophastighed. d. c. 25 – 30 km/t. b. Båden kan pludseligt bevæge sig i en anden retning. I farvatten där du är osäker på riskmomenten. eller till och med överbord. Under sådanne tilstande bør bådens hastighed holdes ved en minimal planeringshastighed (15 til 25 MPH). VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från delar av en utombordare som kastas in i båten. Kollisionsskador på utombordare och/eller båt. Slagskade på påhængsmotoren og/eller båden. ved å kontrollere hastigheten på båten. joihin perämoottori tai veneenpohja voi iskeä. Dette kan forårsage at passagerer kastes fremad og muligvis ud af båden. Iskuvaurio perämoottorille ja/tai veneelle. että veneessä olijat heittäytyvät tahtomattaan eteenpäin tai jopa laidan yli. som kan kasta ut alla ombordvarande ur både säte och båt. som påhængsmotoren eller bunden af båden kan støde på. Noen av disse situasjonene kan innebære følgende: a. En hurtig nedsætning af hastighed. (forts. ylläpidä korkeimpana nopeutena alinta plaanausnopeutta. eller i områder der det er fare for undervannshindringer som kan treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. c. kan det føre til utallige faresituasjoner. eller hela utombordaren. Det viktigaste du kan göra för att minska risken för att köra på ett föremål på eller under vattenytan. Båten kan göra en plötslig gir. Sammenstød med en flydende genstand eller genstande under vandoverfladen kan resultere i et uendeligt antal situationer. d. når du sejler en båd i lavvandsområder eller i områder. Dele af påhængsmotoren eller hele påhængsmotoren kan rives løs og flyve ind i båden. Näissä olosuhteissa veneen nopeus olisi pidettävä alimmalla plaanausnopeudella (15–25 mailia/t). että hallitset veneen nopeuden. joilla epäilet olevan vedenalaisia esteitä. efter att ha träffat ett föremål på eller under vattenytan. Brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. Att köra på ett föremål på eller under vattenytan kan leda till många riskmoment. b. Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kan brytes løs og fly inn i båten. Båten kan plutselig bevege seg en annen vei. Det viktigste er å prøve å redusere personskader eller slagskader fra objekter som flyter på vannet eller befinner seg nedi vannet. Slagskade på utenbordsmotoren og/eller båten. d. Tämä aiheuttaa. Sellainen jyrkkä suunnanmuutos voi aiheuttaa. genom att inte köra fortare än med lägsta planingshastighet.

Båtens hastighet bør holdes på en minimal planingshastighet ved kjøring i farvann med undervannshindringer. og båten undersøkes for eventuelle ødelagte eller løse deler. oba ALLMÄN INFORMATION obt6k obt6a GENERELT SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Vær opmærksom på. som er kendte for at have genstande under vandoverfladen. skal den bringes til en autoriseret forhandler for et grundigt eftersyn og eventuel reparation. skall du lämna in den på en auktoriserad verkstad för grundlig inspektion och nödvändig reparation. joissa tiedetään olevan vedenalaisia esteitä. Hvis påhængsmotoren er beskadiget. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at kontrollen over båden mistes. Fortsatt kjøring av båten etter at den er påført store slagskader. toistuvan iskun aiheuttamana tai ilman. Etter å ha truffet et undervannsobjekt. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for utenbordsmotorer med manuell styrekult Hvis båten treffer en hindring ved planingshastighet. eller du misstänker att den kan vara skadad. kan føre til at én av komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter. Jos vaurio on tapahtunut tai epäilet sen tapahtuneen.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt6g obt6c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Muista. kan detta leda till andra skador på utombordaren. Bådens hastighed bør holdes ved minimum planeringshastighed under kørsel i vande. eller det kan innvirke på styringen av båten. jossa se voidaan tarkastaa perusteellisesti ja tarvittaessa korjata. Yderligere sikkerhedsinstruktioner for håndstyrede påhængsmotorer Hvis en hindring rammes ved planeringshastighed og påhængsmotoren ikke er fastgjort til bådens agterspejl med gennemgående bolte samt agterspejlsklemmeskruer. että tärkeintä mitä voit tehdä näissä tilanteissa loukkaantumis– tai törmäysvahinkojen vähentämiseksi on veneen nopeuden hallinta. Vene on pidettävä alimmalla mahdollisella plaanausnopeudella. må dette gjøres på sterkt redusert hastighet. Hvis det har oppstått skade eller det antas å være skader. Jos on välttämätöntä jatkaa ajamista. skall denna ske med kraftigt minskad hastighet. On myös tarkastettava. kan leda till att andra delar i motorn slutar fungera av sig själv. eikä perämoottoria ole kiristysruuvien lisäksi kiinnitetty veneen peräpeiliin läpi menevillä pulteilla. Fortsatt körning med allvarligt kollisionskadad motor. skal det gøres ved yderst nedsatte hastigheder. Vaurioituneella perämoottorilla ajaminen voi aiheuttaa lisävaurioita muille perämoottorin osille tai voi vaikuttaa veneen hallintaan. alenna nopeutta huomattavasti. eller påverka båtens kontroll. eller om båten läcker. 90-10212X20 27 . ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra tap av kontroll over båten. RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Kom ihåg att det viktigaste du kan göra för att minska risken för person– eller stötskador. kun ajetaan vesillä. obk Käsikahvalla varustettuja perämoottoreita koskevia lisäturvallisuusohjeita Jos isketään johonkin esineeseen plaanausnopeudella. kan utenbordsmotoren slenges av hekken og kanskje lande i båten. kan utombordaren lossna från akterspegeln och kastas in i båten. og utenbordsmotoren ikke er festet til båthekken med gjennomgående bolter i tillegg til hekkfesteklemmeskruene. og nødvendige reparasjoner utført. Jos veneen ajamista jatketaan huomattavan iskuvaurion jälkeen. med eller uten påfølgende slag. eller der er mistanke om skade. Betjening med en beskadiget påhængsmotor kan føre til yderligere skade på andre dele af påhængsmotoren. er å holde båtens hastighet under kontroll. Vie perämoottori perusteelliseen tarkastukseen ja suorituta tarpeelliset korjaukset. i tillägg till upphängningsbygelns tvingskruvar. Hvis det er nødvendigt at fortsætte sejladsen. Se till att motorn blir inspekterad. voi seurauksena olla äkillinen rakenneosan toimintähäiriö. ettei veneen runko tai peräpeili ole vaurioitunut tai ettei ole vuotoa. är att ha kontroll över båtens hastighet. at det bedste du kan gøre for at reducere kvæstelser eller stødskader i disse situationer er. Få påhængsmotoren undersøgt og eventuelle reparationer foretaget. Efter sammenstød med en genstand under vandoverfladen skal motoren stoppes hurtigst muligt og påhængsmotoren skal undersøges for ødelagte eller løse dele. agterspejlsbrud eller vandutætheder. Jos isket vedenalaiseen esineeseen. Få utenbordsmotoren grundig sjekket. skal motoren stanses så fort som mulig. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall. orsakat av att båtens kontroll gått förlorad. pysäytä moottori niin pian kuin mahdollista ja tarkasta onko perämoottorissa mitään rikkinäisiä tai irtonaisia osia. perämoottori on vietävä valtuutettuun myyjäliikkeeseen. Ytterligare säkerhetsanvisningar för utombordare med rorkult Om kollision inträffar vid planingshastighet och utombordaren inte är fastsatt på akterspegeln med genomgående bultar. Kontrollera också om det finns skador på skrov och akterspegel. Hvis det er nødvendig å fortsette kjøringen. Omedelbart efter det att du kört på ett föremål. GRUNNSTØTING Husk at det viktigste du kan gjøre for å forhindre personskade eller slagskader i disse situasjonene. Om utombordaren har synliga skador. skall du stänga av motorn och inspektera om några delar på utombordaren gått sönder eller lossnat. Båden bør også undersøges for eventuel beskadigelse af skroget. Om fortsatt körning blir nödvändig. och att nödvändig service blir utförd. er det muligt at påhængsmotoren kan flyve af agterspejlet og muligvis lande i båden. eller kan påvirke operatørens kontrol over båden. Fortsat sejlads efter større slagskade kan resultere i pludselig fejlfunktion af påhængsmotorkomponenter med eller uden efterfølgende skade. eller om det lekker vann. Båthastigheten skall vara vid lägsta planingshastighet vid körning i vatten där det är känt att undervattensföremål förekommer. VAROITUS Vältä veneen hallinnan menetyksestä johtuvaa vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. skal utenbordsmotoren leveres inn til en autorisert forhandler for inspeksjon og nødvendige reparasjoner. perämoottori voi irtautua peräpeilistä ja sinkoutua veneeseen. Fortsätter man att köra en skadad utombordare. at kontrollere bådens hastighed. Bruk av en skadet utenbordsmotor kan føre til ytterligere skade på andre deler av utenbordsmotoren. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken.

hjerneskade eller dødsfall.ideell luftstrøm gjennom båten. samt generatorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på båten. God ventilation Ventilér passagerområdet. ADVARSEL Undgå at køre motoren. Öppna segelduken och luckorna på fördäcket för att vädra ut avgaserna. omfatter hovedpine. samt lugt– og smagsfri. aivovaurioon tai kuolemaan. avaa sivuverhot tai etuluukut kaasujen poistamiseksi. myös perämoottoreiden. inklusive påhængsmotorer. døsighed og kvalme. omfatter hodepine. God ventilation Se till att du har god ventilation på båten. AVGASUTSLÄPP Undvik koloxidförgiftning Koloxid förekommer i alla förbränningsmotorer. 1 obk Eksempel på god ventilasjon . Koloxid är luktfri. som er farveløs. VARNING Se alltid till att utrymmet runt motorn är välventilerat. EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på faren for kullosforgiftning Det dannes kullos i eksosavgassene fra alle interne forbrenningsmotorer. lukt eller smak. uneliaisuus ja pahoinvointi. generaattoreiden jne. väritön ja mauton. Hiilimonoksidi on hengenvaarallinen kaasu. joka on hajuton. Åpne sidevinduene eller lukene foran i båten for å bli kvitt eventuelle dunster. Langvarig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrasjon kan føre til bevisstløshet. svimmelhed. VAROITUS Vältä ajamasta venettä. ADVARSEL Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted. hvis ventilationsforholdene er dårlige. Pitkällinen altistus riittävän voimakkaalle hiilimonoksidille voi johtaa tajuttomuuteen. i tillräcklig koncentration. inkludert utenbordsmotorer. for at fjerne gasse.Önskad luftström i båten 1 Eksempel på god ventilaiton . inklusive utombordare. kan leda till medvetslöshet. hekkaggregater og innenbordsmotorer som driver båtpropeller. yrsel. Carbonmonoxid er en dræbende gasart.Passende luftstrøm gennem båden 28 90-10212X20 . samt generatorerne. søvnighet og kvalme. pakokaasuissa. svimmelhet. som overfører kraft til forskelligt bådtilbehør. Långvarig utsatthet för koloxid. åbn sidegardinerne eller lugerne foran i båden. kuuluvat päänsärky. Hyvä tuuletus Tuuleta matkustaja-alue. Tidiga symptom på koloxidförgiftning – som inte skall förväxlas med sjösjuka eller berusning! – inkluderar huvudvärk. samoin veneen eri lisävarusteita sähköistävien moottorien. Kullos er en dødelig gass uten farge. agterendedrev– og indenbordsmotorer.gob4 1 obg obc Courtesy of ABYC GENERELLE OPPLYSNINGER obi2g obi2c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT Varo hiilimonoksidimyrkytystä Kaikkien venettä kuljettavien polttomoottoreiden. hjerneskade eller dødsfald. jos tuuletus on huono. dåsighet och illamående. pyörrytys. “stern drive”–modeller och inombordsmotorer. Tidlige tegn på carbonmonoxidforgiftning.Haluttu ilmanvirtaus veneen läpi ALLMÄN INFORMATION obi2k obi2a GENERELT UDSTØDNINGSEMISSION Vær opmærksom på carbonmonoxidforgiftning Carbonmonoxid er til stede i udstødningsluftarter i alle interne forbrændingsmotorer. perävetolaitteiden ja sisämoottoreiden pakokaasuissa on hiilimonoksidia. hjärnskada eller dödsfall. som fremdriver både. som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstand. färg– och smaklös. samt i de generatorer som alstrar ström till diverse båttillbehör. Tidlige symptomer på kullosforgiftning. joita ei pidä sekoittaa merisairauteen tai humaltumiseen. Vedvarende udsættelse for tilstrækkelig koncentration af carbonmonoxid kan føre til bevidstløshed. som ikke bør fejltages for søsyge eller beruselse. 1 Exempel på god ventilation . God ventilasjon Sørg for god ventilasjon rundt passasjerene. Hiilimonoksidimyrkytyksen varhaisoireisiin. 1 oba Esimerkki hyvästä tuuletuksesta .

obk 2 Esimerkkejä huonosta tuuletuksesta Veneen ollessa paikallaan. Ankkuroituna toisen. Kjøring av båten med for stor trimvinkel på baugen. d. GENERELT obi3a UDSTØDNINGSEMISSION (FORTSAT) Dårlig ventilation Under visse kørsels– og/eller vindforhold.) Dårlig ventilasjon Under visse kjøre– og/eller vindforhold kan det sive inn kullos i kabiner eller styrehus som er fast innelukket eller omgitt med kalesje. joissa on riittämätön tuuletus. c. Att köra båten med bogens trimvinkel för hög. hvor der er utilstrækkelig ventilation. 90-10212X20 29 . og som har utilstrekkelig ventilasjon. jossa moottori sijaitsee. 2 Exempel på dålig ventilation Medan båten ligger för ankar a. Att köra båten utan (stationsvagnseffekt). Moottorin käyminen veneen ollessa ankkuroituna ahtaassa tilassa. tyhjäkäynnillä olevan veneen lähellä. Installer én eller flere kullos–målere på slike steder. Veneen ajaminen (farmariautoilmiö). Att låta motorn vara igång då båten ligger för ankar i ett trångt utrymme. Badende og passasjerer i et åpent område på en båt som ligger stille med motoren i gang. hvis motor kører. som är helt eller delvis täckta och har otillfredsställande ventilation. hvis motor går i tomgang.gob39 a b c d obc 2 obg GENERELLE OPPLYSNINGER obi3g obi3c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT (JATKUU) Huono tuuletus Määrätyissä ajo– ja/tai tuuliolosuhteissa. Montera koloxidvarnare i din båt. kan utsättas för farliga nivåer av koloxid. Vaikka tämä on harvinaista. kan i sjeldne tilfeller bli utsatt for livsfarlige mengder med kullos på vindstille dager. Veneen ajaminen keulan ajokulman ollessa liian korkean. Även om det inte inträffar ofta. joskus hyvin tyynenä päivänä sattuu. EKSOSUTSLIPP (FORTS. någon av de främre luckorna öppna 2 Eksempler på dårlig ventilation a. en motor som är igång. på en meget stille dag udsættes for farlige carbonmonoxidniveauer. d. mens båden er fortøjet i et begrænset område. Veneen liikkuessa. så kan det hända under en lugn dag att simmare och passagerare i ett öppet utrymme på en stillaliggande båt. kan svømmere og passagerer. er åpne (stasjonsvogn–effekt). Kjøring av motoren når båten ligger fortøyd på et innelukket sted. Når båten kjører c. der kører. voivat joutua altistetuiksi vaaralliselle tasolle hiilimonoksidia. eller i nærheden af en motor. som befinder sig i et uaflukket område på en stilleliggende båd. pysyvästi peitetyissä tai tuulikankaalla peitetyissä hyteissä tai ohjaamoissa. b. d. d. Kørsel af båden med stævnens trimvinkel for højt oppe. hiilimonoksidia voi päästä sisään. 2 Eksempler på dårlig ventilasjon Mens båten ligger stille a. Selv om det er yderst sjældent. med. Asenna yksi tai useampi hiilimonoksidin ilmaisin veneeseesi. Kørsel af båden uden at have nogen af de forreste luger åbne (stationcar–effekt). kan permanent aflukkede kabiner eller kanvaskabiner eller cockpits. oba kaikkien eturuuman luukkujen ollessa kiinni ALLMÄN INFORMATION obi3k AVGASUTSLÄPP (FORTS) Dålig ventilation Under vissa kör– och/eller vindförhållanden. Att ankra båten bredvid en annan båt som har motorn igång. Når båden er i bevægelse c. Fortøjning tæt på en anden båd. Installér én eller flere carbonmonoxidfølere i båden. Kjøring av båten uten at luker som vender forover. b. kan koloxid tränga in i kabiner eller förarhytter. Når båden ligger stille. Kørsel af motoren. että uimarit ja matkustajat. jotka oleskelevat paikalaan olevan veneen avoimella alueella. Når båten ligger fortøyd nær en annen båt som har motoren i gang. b. eller i närheten av. eller som befinner seg i nærheten av en båt som har motoren i gang. Medan båten körs c. b. indtage carbonmonoxid. tai joka on lähellä sitä. a.

Kontroller motoren jevnlig. De fleste både har en maksimal lastkapacitet (vægt). oppfyller ikke sikkerhetskravene. Sopivien lisälaitteiden väärinkäyttö tai sopimattomien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman. og at de er lett tilgjengelige.ja huoltokäsikirjat. TILLEGGSUTSTYR Deler til Mercury Precision eller Quicksilver er spesiallaget og testet for utenbordsmotoren. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. Kontakt forhandleren eller produsenten i tvilstilfelle. og sørg for at vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. kuoleman tai tuotteen toiminnan menetyksen. kan føre til alvorlig personskade. måste du ta reda på hur det fungerar genom att läsa handboken innan det används. Kontakta din återförsäljare i tveksamma fall. Det anbefales. Felaktig användning av tillbehören. ota yhteyttä myyjään tai veneen valmistajaan. at du anskaffer og læser Monterings-.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obj2g obj2c YLEISTIETOA LISÄLAITTEIDEN VALINTA PERÄMOOTTORIIN Alkuperäiset Mercury Precision tai Quicksilver -lisälaitteet on erikoisesti suunniteltu ja kokeiltu sopiviksi perämoottoriasi varten. Användning av tillbehör som inte tillverkats eller sålts av Mercury Marine rekommenderas inte. Vi anbefaler deg å lese bruks. Dette tilbehør kan anskaffes hos Mercury Marine forhandlere. Ha en godkänd flytväst i passande storlek för varje passagerare ombord och se till att de används. kapacitetsplade. neste side) obk OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN Jotta vesiteistä voitaisiin turvallisesti nauttia. Suorita turvallisuustarkastukset ja vaadittu huolto säännöllisen aikataulun mukaan ja varmista. eller användning av felaktiga tillbehör. dödsfall eller att produkterna går sönder. että kaikki korjaukset on suoritettu asianmukaisesti. Vi anbefaler deg å lese bruks. må du sætte dig ind i lokal og statlig lovgivning vedrørende sejlads og tage følgende forslag i betragtning. Om din utombordare eller dess manöversystem är utrustat med något tillbehör som inte är tillverkat av Mercury Marine. VARNING Kontrollera med din återförsäljare innan du installerar ett tillbehör. Överbelasta inte båten.Dessa tillbehör finns tillgängliga hos Mercury Marine-återförsäljare. kan resultere i ulykker. Kontakt din forhandler eller bådfabrikant. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION obj2k ATT VÄLJA TILLBEHÖR TILL DIN UTOMBORDARE Mercury Precision eller Quicksilver tillbehör har konstruerats och testats speciellt för din utombordare. Älä ylikuormita venettä. sopivan kokoinen. er ikke nødvendigvis konstrueret. eivät sovellu käytettäviksi turvallisesti perämoottorisi tai sen toimintamekanismin yhteydessä. drifts. Käytä kelluntavälineitä. inden det tages i brug. Useimmat veneet on luokiteltu ja hyväksytty käyttöön suurimman sallitun kuormituksen (painon) mukaan (katso veneen kuormituskilvestä). jotka eivät ole Mercury Marinen tuottamia tai myymiä. käyttö. Bruk livredningsutstyr. tutustu paikallisiin ja yleisiin veneilyn sääntöihin ja rajoituksiin ja ota huomioon seuraavat ohjeet. Overfyld ikke din båd. obk1k ADVARSEL Konsultér med din forhandler. så det er sikkert at benytte det sammen med din påhængsmotor eller operativsystem. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. ADVARSEL Ta kontakt med forhandleren før tilleggsutstyr monteres. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. Se båtens typskylt. Noen deler som ikke er fabrikert eller solgt av Mercury Marine. kan leda till allvarliga skador. Foretag regelmæssige sikkerhedskontroller og den nødvendige vedligeholdelse.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. obk1c SJØVETT Gjør deg kjent med generelle navigasjonsregler og lokale bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen. Tilbehør. død eller materielskade. Genomför alla säkerhetskontroller och allt periodiskt underhåll vid avsedda tidpunkter och se till att reparationer utförs på ett korrekt sätt. Pyydä ja lue kaikkien valitsemiesi lisälaitteiden asennus-. (forts. Forkert brug af tilbehør eller benyttelse af forkert udstyr. Der henvises til bådens fabrikant. og sørg for at alle reparationer er udført forsvarligt. hvis du er i tvivl. (fortsættes på næste side) 30 90-10212X20 . Sørg for at det finnes godkjente redningsvester til alle passasjerer ombord. Jotkut lisälaitteet. Pidä viranomaisten hyväksymä henkilökohtainen. (fortsättning på nästa sida) RÅD OM SIKKER SEJLADS For at kunne nyde en sikker sejlads. Jos tämä ei ole selvä. Benyt redningsvest (flotationsudstyr) Sørg for at have en godkendt redningsvest til hver passager ombord let tilgængelig. Feil montering av kurant tilleggsutstyr. død eller skade på motoren. De flesta båtar är testade och klassade för en viss högsta last (vikt). inden du monterer tilbehør. GENERELT obj2a VALG AF TILBEHØR TIL DIN PÅHÆNGSMOTOR Mercury Precision eller Quicksilver tilbehør er konstrueret og afprøvet specielt til din påhængsmotor. obk1a FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET För att kunna njuta av att vara ute på sjön bör du lära dig vilka bestämmelser som gäller. samt beakta följande: Använd flytväst. der ikke er fabrikeret eller solgt af Mercury Marine. Ikke overlast båten.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. obk1g VAROITUS Tiedustele lisälaitteiden sopivuutta myyjäliikkeiltä ennen niiden asentamista.og vedligeholdelseshåndbøgerne til alt dit tilbehør. eller montering av ukurant tilleggsutstyr.

että ohjaaja ei kykene toimimaan tai putoaa veteen. Veneen ohjaajan tulisi suorittaa veneilyn turvallisuuskurssi. Se upp! Föraren av båten är skyldig att hålla noggrann uppsikt (och lyssna ordentligt). framförallt vid aktern. että jokainen veneessä olija istuu paikallaan. skall motorn stängas av. dekk. Älä anna kenenkään istua tai oleskella sellaisissa veneen osissa. losning eller hvis passagerer er i nærheden af bagenden af båden eller skruen. når båden sejles i mere end tomgang. Sejl aldrig lige bag én. Matkustajat. ophøjede. Ole valpas! Veneen ohjaaja on vastuussa asianmukaisen näkö. Se till att inget hindrar förarens synfält när båten körs. kannet. odottamaton veneen ohjauksen menetys tai äkkinäinen veneen liike voi heittää henkilön yli laidan tai veneeseen. Dette gælder ryglæn. Vær aldrig påvirket af alkohol eller andre berusende stoffer. Sørg for at alle i båten sitter forsvarlig. oväntade stopp. der står på vandski. Vær opmærksom.(ja kuulo) -tähystyksen ylläpitämisestä. korotetut kalastustuolit. Instruér mindst én person ombord om grundbegreberne angående start og betjening af den jetdrevne udenbordsmotor samt bådhåndtering i tilfælde af. Ved ombordstigning. neste side) obk YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Perehdy kaikkiin merenkulkusääntöihin ja vesistölakeihin. vil din båd i løbet af 5 sekunder indhente en faldet vandskiløber. For eksempel. Kurser anordnas av olika föreningar och organisationer. reelingit. Tähän kuuluvat istuinten takaosat. utenom føreren. Sørg for at minst én person om bord. Det anbefales å ta båtførerprøven. eller lastar ur. Det er ikke tilstrekkelig å bare sette giret i nøytral. dæk. jossa odottamaton vauhdin lisäys. rælinger. idet han kan falde. upphöjda och/eller roterande havsfiskestolar. Niinpä esimerkiksi 40 km:n tuntinopeudella kulkeva vene saavuttaa 61 m:n päähän veneen eteen kaatuneen hiihtäjän 5 sekunnissa. Vær på vakt. hekk. Tillad aldrig personer at sidde eller hvile på en båddel. Tillat aldri at noen får sitte på eller lene seg mot. uventet acceleration. oväntad förlust av styrförmåga eller oväntad båtrörelse kan orsaka att en person kastas överbord eller in i båten. Älä mene vesille ollessasi alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. hvor pludselig. uventet tab af bådstyring eller pludselig bådbevægelse vil kunne få en person til at kastes overbord eller ind i båden. akterspegel. Forbered andre bådførere. hvis din båt har en hastighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder ta igjen en person på vannski som var 61 m foran deg. Båtføreren er ansvarlig for at det er tilstrekkelig sikt fra førerplassen.) Gjør deg kjent med og overhold alle lover og regler som gjelder på sjøen. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Läs och iakttag alla de lagar och förordningar som gäller till sjöss. Perämoottorin vaihtaminen vapaalle ei ole riittävä varotoimenpide. agterspejl. Pysäytä moottori aina. kuorma tai kalastusistuimet eivät saa peittää ohjaajan näköalaa. Varmista. Näiden aineiden käyttö vaikuttaa harkintakykyysi ja hidastaa suuresti toimintanopeuttasi. Förbered andra båtförare. däck. at bådføreren mister førligheden eller falder overbord. i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten eller falle over bord. deler av båten som ikke er beregnet til slik bruk. baug. Lär åtminstone en person ombord grundreglerna för start och drift av utombordaren och båthantering i det fall att föraren inte kan ta hand om båten eller faller överbord. kun venettä ajetaan tyhjäkäyntiä suuremmalla nopeudella. ethvert sted. Då passagerare går ombord. poistuvat veneestä tai ovat lähellä veneen perää (potkuria). Verken passasjerer. Det räcker inte att bara lägga ur växeln. Matkustajien veneeseentulo. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 31 . fiskersæder eller last bør spærre for førerens udsyn. Kör aldrig direkt bakom en vattenskidåkare. Ingen passagerer. relingar. Det er ikke tilstrækkeligt at sætte motoren i frigear. da disse påvirker dømmekraften og nedsetter reaksjonsevnen. last eller fiskeutstyr må blokkere utsikten for båtføreren når det kjøres over tomgangshastighet. eller drejelige fiske-stole. Ombordstigning af passagerer. Lær opp andre i bruken av båten. (forts. Dette gjelder stolrygger. Bådførere bør følge et kursus i bådsikkerhed. kjenner til grunnleggende prosedyrer for start og bruk av påhengsmotoren samt håndtering av båten.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. keula. bov. ethvert roterende fiskesete. uventet tap av kontroll over båten eller brå bevegelser av båten kan få en person til å falle over bord eller ned i båten. alle steder hvor brå og plutselig akselerering.og vurderingsevne. reling. I detta ingår ryggstöd. ja noudata niitä. jotka eivät ole tarkoitetut siihen tarkoitukseen. Älä milloinkaan aja venettä suoraan vesihiihtäjän taakse sillä hiihtäjä voi kaatua. var som helst där oväntad acceleration. Föraren måste speciellt ha god uppsikt framåt. Ohjaajalla on oltava esteetön näköala erikoisesti veneen eteen. pyörivä kalastustuoli. Eksempel: Hvis du sejler med 40 km i timen. Stopp alltid motoren når passasjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten av båtens akterende (propell). peräpeili. missään sellaisessa veneen osassa. (fortsättning på nästa sida) GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Kend og respektér alle søfartsregler og farvandslove. Vær aldri under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler når du ferdes på sjøen. äkkinäinen pysähtyminen. pludselig standsning. Kjør aldri båten rett bak en person som står på vannski i tilfelle vedkommende faller. Bådføreren er forpligtet til at have behørigt udkig og et frit udsyn. Sørg for at alle passagerer sidder forsvarligt i båden. der på faldstidspunktet var 61 meter foran dig. Sådanne midler svækker din reaktions. Stands motoren ved ombordstigning. opphøyde fiskeseter. för den händelse att denne skulle falla. kun matkustajat nousevat veneeseen. Opeta ainakin yhdelle veneessä olevalle henkilölle perusohjeet perämoottorin käynnistämisessä ja veneen ohjauksessa sen varalta. Valmista muita veneen ohjaajia. stiger ur båten. Om din båt exempelvis gör 40 km/tim så kör du ifatt en fallen vattenskidåkare på 5 sek om denne befinner sig 61 m framför dig. Alla båtägare bör genomgå en kurs i båtsäkerhet. der ikke er bestemt til et sådant formål. bråstopp. bog. Låt ingen sitta eller åka i någon del av båten som inte är avsedd för sådant bruk. Det är olagligt och omdömeslöst att vara påverkad av alkohol eller droger i samband med körning – både till sjöss och på land. Se till att alla sitter ner ordentligt i båten.

Emblem med europæisk certifikation. Rapportér alle ulykker. (efter behov) 32 90-10212X20 . Modellangivelse d. Tillverkningsår e. Gi melding om ulykker. Märket för Europa-godkännande (om tillämpligt) REGISTRERING AF SERIENUMMER Det er vigtigt at optegne dette nummer for fremtidig reference. Ohjaajan on aina pidettävä kaatunut hiihtäjä näköpiirissään eikä koskaan peräydyttävä hiihtäjän tai kenenkään muun vedessä olevan luo. når man drejer for at komme vandskiløberen til undsætning. Årsmodell c. Modelbetegnelse d.gob21 a OTXXXXXX 20XX XXXX b c e d XX obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. obl9c SERIENUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig referanse. Valmistusnumeron sijainti perämoottorissa näkyy alla olevasta kuvasta. Serienummer b.l.3 a. Anna paikallisille viranomaisille lakimääräinen ilmoitus veneonnettomuuksista. slik som loven tilsier. obl9g YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Varo kaatuneita vesihiihtäjiä. Mallin merkintä d. er det vigtigt altid at sørge for. Rapportera olyckor. Bådføreren må aldrig miste synet af vandskiløberen nede i vandet og aldrig bakke hen mod denne eller andre personer. Mallin vuosi c. Når båten brukes til å trekke personer på vannski e. Ilmoita onnettomuudet. Meld fra om båtulykker til lokale myndigheter. Sarjanumero b.) Se opp for personer på vannski som har falt i vannet. se till att en vattenskidåkare som fallit är på förarsidan av båten när du återvänder för att hjälpa denne.3 a. kun palaat takaisin hiihtäjää auttamaan. Bilden visar var serienumret återfinns på utombordaren. Föraren ska alltid hålla ett öga på personen i vattnet. obl9k GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Hold udkig efter faldne vandskiløbere. och aldrig backa upp till denne eller någon annan person i vattnet.1 a. Båtføreren bør til enhver tid ha vedkommende som har falt i vannet. Jos käytät venettäsi vesihiihtoon tai samanlaisiin toimiin. Rapporter ulykker til de lokale myndigheder. Valmistusvuosi e. der befinder sig i vandet.. Serienummeret er placeret på motoren som vist nedenfor. Modellbeteckning d. Fremstillingsår e. Produksjonsår e.3 a. at en falden vandskiløber eller en vandskiløber nede i vandet befinder sig på bådens førerside. obl9a SKRIV UPP SERIENUMRET Det är viktigt att skriva upp serienumret för framtida behov. Rapportera alla olyckor till berörda myndigheter. bør føreren alltid sørge for at en person som eventuelt har falt eller ligger i vannet. Årsmodell c. Serienumret b. kommer på førersiden av båten når vedkommende vender tilbake for å hjelpe personen med vannskiene. pidä aina kaatunut vesihiihtäjä veneen ohjaajan puolella. Benyttes båden til vandskiløbning eller en lignende aktivitet. Serienummeret er plassert på motoren som vist nedenfor. Serienummer b. i syne. som loven foreskriver. Merket for godkjennelse i Europa (CE) (etter hva som er aktuelt) VALMISTUSNUMERON MUISTIIN MERKITSEMINEN Tämän numeron muistiin merkitseminen on tärkeää tulevaa tarvetta varten. og aldri rygge inntil verken en person på vannski eller noen som oppholder seg i vannet. Modelår c. Vahvistettu Euroopan merkkii (mikäli koskee tapausta) oba obk ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Se upp för vattenskidåkare som fallit! När du använder båten för vattenskidåkning eller dylik verksamhet.

15–0.25 mm 0.25 mm 0.15–0.0mm Ventilspillerum (kold) Indsugningsventil Udstødningsventil Anbefalet tændrør Modeller med karburator Gnistgab EFI modeller Gnistgab 90-10212X20 33 .25 mm 0.0mm 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.9mm Champion RA8HC 1.35 mm NGK DPR6EA–9 0. hk Effekt.35 mm NGK DPR6EA–9 0. r/min Tomgångsvarvtal med ilagd framåtväxel Förgasarmodeller EFI–modeller Antal cylindrar Slagvolym Cylinderlopp Slaglängd Ventilspel (kall) Insugningsventil Avgasventil Rekommenderade tändstift Förgasarmodeller Elektrodavstånd EFI–modeller Elektrodavstånd 30 Modelos 30 30 22.4 40 40 29.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.25–0.9mm Champion RA8HC 1.35 mm NGK DPR6EA–9 0.4 29.4 29. kW Fullgas.15–0.9mm Champion RA8HC 1.9mm Champion RA8HC 1.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obm71g obm71c YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT 40 Malli Hevosvoima Kilowatti Täysi kaasu k/min alue Tyhjäkäyntinopeus eteenpäinvaihteella Kaasuttimella varustetut mallit EFI mallit Sylinteriluku Iskutilavuus Sylinterin halkaisija Iskun pituus Venttiilin välys (kylmä) Imuventtiili Poistoventtiili Suositelttu sytytystulppa Kaasuttimella varustetut mallit Sytytystulpan kipinäväli EFI mallit Sytytystulpan kipinäväli oba SPESIFIKASJONER Modelos Effekt HK Effekt kw Maksimal gasshastighet o/min Tomgangshastighet (i gir) Modeller med forgasser EFI–modeller Antall sylindre Slagvolum Sylinderboring Slaglengde Ventilklaring (kald) Inntaksventil Eksosventil Anbefalt tennplugg Modeller med forgasser Tennplugg–gap EFI–modeller Tennplugg–gap obk 30 30 40 30 40 22.0mm ALLMÄN INFORMATION obm71k obm71a GENERELT SPECIFIKATIONER 40 Hestekræfter Kilowatt o/m ved fuld gas Tomgangshastighed i fremadgående gear Modeller med karburator EFI modeller Antal cylindre Stempelvolume Cylinderdiameter Slag SPECIFIKATIONER Modell Effekt.25–0.8 30 40 22.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.25–0.25–0.4 29.15–0.8 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.0mm 30 40 22.25 mm 0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.

Amperetimmar (Ah) oba GENERELT 40 30 2. vaihdelaatikko Suositeltava bensiini Suositelttu öljy Vaihdekotelon voiteluainetilavuus 83 mm läpim. motor Batteriklass Körning vid temperaturer över 0°C. gearkasse Motoroliekapacitet Batteriydelse Drift over 0°C Batteri mærkekapacitet Drift under 0°C Amp–timer (At) 30 2.0 L 465 amp ved 05C koldstart eller 350 amp ved Ć185C koldstart 1000 amp ved 05C koldstart eller 750 amp ved Ć185C koldstart 70Ć100 34 90-10212X20 . växellåda Rekommenderad bensin Rekommenderad olja Smörjoljevolym. växellåda Oljevolym. växellåda 108 mm dia. vaihdelaatikko 108 mm läpim.) Modelos Girutveksling Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Anbefalt bensin Anbefalt olje Girkassens smøringskapasitet Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Girkassens oljekapasitet Batteri Drift over 0 °C Drift under 0 °C Amperetimer (At) obk YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT (JATKUU) 40 Malli Vaihdesuhde 83 mm läpim.00:1 2.0 L 465 Marinstartsamperer eller 350 kallstartsamperer 1000 Marinstartsamperer eller 750 kallstartsamperer 70Ć100 Se afsnittet Benzin Se afsnittet Benzin 440 ml 710 ml 3. gearkasse 108 mm diam. växellåda 108 mm dia.0 L 30 2.0 L 465 merikäynnistysampeeria tai 350 kylmäkäynnistysampeeria 1000 merikäynnistysampeeria tai 750 kylmäkäynnistysampeeria 70Ć100 465 marinestart ampere (MCA) eller 350 kaldstart ampere (CCA) 1000 marinestart ampere (MCA) eller 750 kaldstart ampere (CCA) 70Ć100 ALLMÄN INFORMATION SPECIFIKATIONER (FORTS) Modell Utväxling 83 mm dia.00:1 2.3:1 Se Drivstoff Se Drivstoff 440 ml 710 ml 3.3:1 40 Se Bränsle & olja Se Bränsle & olja 440 ml 710 ml 3. vaihdelaatikko Moottoriöljykapasiteetti Akun kapasiteetti Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö yli 0° C Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö alle 0° C Ampeeritunnit (Ah) 30 2. gearkasse Anbefalet benzin Anbefalet olie Smøringskapacitet for gearkassen 83 mm diam.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SPESIFIKASJONER (FORTS.3:1 40 Katso osaa Polttoaine Katso osaa Polttoaine 440 ml 710 ml 3.00:1 2. vaihdelaatikko 108 mm läpim. Körning vid temperaturer under 0°C. växelhus 83 mm dia. gearkasse 108 mm diam.3:1 SPECIFIKATIONER (FORTSAT) Modelos Gearforhold 83 mm diam.00:1 2.

Primært kjølevannsinntak obk MOOTTORIN OSAT 1. Vaihdekahva 14. Justeringsknott for styrefriksjon (Modeller med rorpinne) 18. Justering av gasfriktion 16. Ensisijainen jäähdytysveden otto oba 11. Sekundært kjølevannsinntak (standardmodeller) 13. Motorstamme 5. Kippilukon vipu (Mallit. Primärt kylvattenintag 11. Primær kølevandsindsugning 11. Girhus 12. Tiltlåsespak (Modeller uten powertrim) YLEISTIETOA obn21c obn21g BESTANDDELER 1. Topdæksel 2. Knap til indstilling af gashåndtagets friktion 16. Moottorin katkaisin 15. Motorstoppkontakt 15. Antikavitationsplatta 6. Akterspeilbraketter 10. Peräpeilin kiinnikkeet 10. Undre motorkåpa 3. Vaihteistokotelo 12. Hätäkatkaisin 17. Justeringsknott for gassfriksjon 16. Tiltstøttepinne 9. Gearkasse 12. Tippspärr (Modeller utan Power Trim) 90-10212X20 35 . Agterspejlsbøjler 10. Trimror 7. Reservetiltbryter 8. Stoppknapp 15. Drivaxelhus 5. Trimmilevy 7. Kaasuvivun kitkan säätönuppi 16. Spak för styrfriktionsjustering (modeller med rorkultshandtag) 18. Toppdeksel 2. Nederste skjold 3. Varakallistuskytkin 8. Övre motorkåpa 2. Antiventilasjonsplate 6. Trimroder 7. Upphängningsbyglar 10. Nödstoppskontakt 17. Underdeksel 3. Kjølevannskontroll 4. Tiltstøttepind 9. Växelhus 12. Drevakselhus 5. Hål för vattenpumpens skvallerstråle 4. Sekundärt kylvattenintag (standardmodeller) 13. Motor stopkontakt 15. Alakoppa 3. Nødstoppbryter 17. Trimtap 7. Kippilukon tappi 9. Nødstopkontakt 17. Växelspak 14. Extra tiltströmbrytare 8. Vetoakselin kotelo 5. Skiftehåndtag 14.gob22 13 1 7 8 9 2 3 14 15 16 17 18 4 5 10 11 obg 6 obc 12 GENERELLE OPPLYSNINGER 11. Vesipumpun ilmaisureikä 4. Styrefriktionsjusteringsknap (modeller med styrehåndtag) 18. Toissijainen jäähdytysveden otto (vakiomallit) 13. Ekstra tiltknap 8. Sekundær kølevandsindsugning (Standard modeller) 13. Antikavitaatiolevy 6. Ohjauskitkan säätövipu (kahvallisissa malleissa) 18. Antiventilationsplade 6. Riggvinkelpinne 9. Yläkoppa 2. Vandpumpeinspektionshul 4. Girspak 14. Tiltlåsearm (Modeller uden Power Trim) ÖVERSIKTSBILD ÖVER KOMPONENTERNA 1. joissa ei ole PowerTrimmia) ALLMÄN INFORMATION obn21k obn21a GENERELT KOMPONENTIDENTIFIKATION 1.

MONTERING AF PÅHÆNGSMOTOR ADVARSEL Før påhængsmotoren betjenes. som måler 1/2 tomme i diameter. så man er sikker på. Monter to bolter gjennom de øverste hullene og to bolter gjennom de nederste hullene. Modeller med hekkfestetvinger Utenbordsmotoren må festes til hekken på én av to måter: ENTEN med festetvinger (a) og de to monteringsboltene og låsemutrene (b) som følger med. skal den monteres ordentligt ved brug af nødvendigt monteringsmateriel. Vi rekommenderar starkt att du låter återförsäljaren ombesörja monteringen av utombordaren och dess tillbehör. som igjen kan føre til alvorlig personskade. (Två bultar i de övre hålen och två bultar i de undre hålen). Følg anvisningene i utenbordsmotorens monteringsanvisninger. Mallit. Modeller utan tvingskruvar 1 Utombordaren måste säkras i aktern med de fyra 1/2” fästbultar och låsmuttrar som medföljer. 812432A4 (c). Om motorn inte sitter fast ordentligt kan den släppa från akterspegeln och förorsaka allvarliga personskador. MONTERING oca12g MONTERING AV UTENBORDSMOTOREN ADVARSEL Før utenbordsmotoren tas i bruk. hvis du monterer utenbordsmotoren selv. må den monteres på riktig måte med anbefalte monteringsdeler. mikä voi aiheuttaa vakavan vamman. noudata sen mukana saamasi perämoottorin asennuskäsikirjan antamia ohjeita. Skub to bolte gennem det øverste hulpar og to gennem det nederste hulpar. seurauksena saattaa olla sen irtautuminen veneen peräpeilistä. død eller beskadigelse af ejendom kan ske. Vi anbefaler stærkt. Hvis påhængsmotoren monteres forkert. Vi anbefaler på det sterkeste at forhandleren monterer utenbordsmotoren og tilhørende tilleggsutstyr for å sikre forsvarlig montering og best ytelse. Modeller med klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 2 36 90-10212X20 . ELLER ved hjælp af klemmeskruerne (a) og valgfri Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit nr. ELLER med festetvinger (a) og Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. kan dette føre til at utenbordsmotoren løsner fra båthekken. är det noga att du följer anvisningarna i monteringshandboken som medföljer utombordaren. som er et ekstrautstyr. som følger med utenbordsmotoren. Ellei perämoottoria kiinnitetä kunnolla. Hvis du selv vil montere påhængsmotoren. at den er installeret ordentligt og skaffer god ydelse. at den slynges af bådens hækbjælke. Hvis utenbordsmotoren ikke festes riktig. hvorved alvorlig kvæstelse. Aseta kaksi pulttia ylempiin reikiin ja kaksi pulttia alempiin reikiin. 812432A4 (c). kan dette medføre. Jos itse asennat perämoottorisi. Påhængsmotoren skal fastspændes til hækbjælken ved ENTEN at benytte de medleverede klemmeskruer (a) og to monteringsbolte og låsemøtrikker (b). Om du monterar motorn själv. at din forhandler monterer påhængsmotoren og modsvarende tilbehør. Modeller uten hekkfestetvinger Mallit ilman peräpeilin tuen kiristysruuveja 1 1 Utenbordsmotoren må festes til hekken med de fire monteringsboltene. følg da vejledningerne i Monteringshåndbogen. 812432A4 (c). slik som vist på illustrasjonen. kuoleman tai omaisuusvahinkoa. ock oca INSTALLATION oca12k MONTERING oca12a MONTERING AV UTBORDAREN VARNING Innan utombordaren används.). der leveres sammen med påhængsmotoren. Perämoottori tulee kiinnittää peräpeiliin perämoottorin mukana tulevalla neljällä puolentuuman läpimittaisella kiinnityspultilla ja lukkomuttereilla. TAI kiristysruuveilla (a) ja lisävarusteena saatavalla Quicksilver tai Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. joissa on peräpeilin tuen kiristysruuvit 2 2 Perämoottori on kiinnitettävä peräpeiliin yhdellä kahdesta tavasta: JOKO kiristysruuveilla (a) ja kahdella mukana seuraavalla kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (b). samt låsemutrene (inkludert). bilderna. Oikean asennuksen ja hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi on erittäin suositeltavaa.goc10 a a b 1 ocg 2 occ oca12c c ASENNUS PERÄMOOTTORIN ASENNUS VAROITUS Ennen kuin perämoottoria käytetään. Modeller uden klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 1 Modeller med tvingskruvar Påhængsmotoren skal fastgøres til hækbjælken med de fire medleverede 1/2-tommers monteringsbolte og låsemøtrikker. enl. død eller skade på utstyret. dödsolyckor och skador på utrustning. että myyntiliike asentaa perämoottorisi ja siihen liittyvät lisälaitteet. ELLER med tvingskruvarna (a) och Quicksilver eller Mercury Precision Parts fästsats för utombordare (c). 2 Utombordaren måste säkras i aktern på ett av följande två sätt: ANTINGEN med tvingskruvarna (a) och två av de fästbultar och låsmuttrar (b) som medföljer. R/N 812432A4 (extra utr. som vist. måste den vara ordentligt monterad med fästanordningar. se on asennettava oikein käyttäen kuvassa esitettyjä kiinnitysosia.

korkeammilla paikoilla ajo. Om andra propellrar används. användning på högre höjd över havet. med motorn uttrimmad till ett balanserat styrläge (samma kraft för styrning i bägge riktningarna). Tarkasta täyskaasun kierrosnopeus tarkan takometrin avulla. Benyt et præcist takometer til måling af o/m ved fuld gas. oca INSTALLATION ocb2k VAL AV PROPELLER För att din utombordar/båtkombination skall få bästa möjliga prestanda skall du välja en propeller som gör att din motor kan arbeta inom den övre hälften av det rekommenderade fullgasomfånget. Det kan være nødvendigt at skifte propel eller at rengøre den. när båten är normalt belastad (se Specifikationer). utan att propellern “rusar iväg”. että potkuri ei sen johdosta “ryntää”. mer last i båten eller en tilgrodd båtbunn/girhus). joka sallii moottorin käydä suositellun täyskaasun kierrosnopeusalueen puolivälin yläpuolella veneen ollessa normaalilastissa (katso osaa Tekniset tiedot). Kontroller turtallet ved full gass med et nøyaktig takometer. kan resultere i koblingsraslen. for at bevare ydeevnen og sikre påhængsmotorens holdbarhed. ökad last i båten eller smuts på botten/undre växelhus). sejlads i højere liggende områder. I dette RPM-interval kan båden accelerere bedre. voi johtaa kytkimen kolinaan.. Om ändrade förhållanden leder till att varvtalet sjunker under det rekommenderade omfånget (t ex varmare eller fuktigare väder. hvis skiftende forhold (så som varmere og fugtigere vejr. øget last eller en snavset bund/gearkasse) bevirker. vaikka se ei varsinaisesti haittaisi suoritusta tai kestävyyttä . MONTERING ocb2a PROPELVALG Påhængsmotor/båd kombinationen giver den bedste ydeevne. der med normal last (se afsnittet. ock POTKURIVAATIMUKSET – 40 HV BIGFOOT-MALLIT 40 hv Bigfoot–malleissa on käytettävä erityisesti suunniteltuja kuminapapotkureita vaihteistokotelon kytkimen kolinan esiintymisen vähentämiseksi ja vaimentamiseksi. kan de orsaka skrammel. Jos kierrosnopeus laskee suositellun alueen alapuolelle olosuhteissa tapahtuneen muutoksen johdosta (esim. Brug af andre propeller. VALG AV PROPELL Velg en propell som gjør at motoren kan kjøres i øvre halvdel av anbefalt turtallsområde ved full hastighet på motoren med normal last for best ytelse fra utenbordsmotor/båt (se SPESIFIKASJONER). bruk i høyereliggende strøk. mens motoren er trimmet ut til balansestyring (styrekraften er lik i begge retninger) uten at dette får propellen til å løsne. potkurin vaihto tai puhdistus saattaa tulla tarpeelliseksi suorituskyvyn säilyttämiseksi ja perämoottorin kestävyyden varmistamiseksi. selv om dette verken påvirker ytelsen eller holdbarheten. Kontrollera fullgasvarvtalet med hjälp av en exakt varvräknare. veneen kuormituksen lisäys tai veneen pohjan/vaihteistokotelon likaantuminen). Hvis endring av forholdene fører til at turtallet synker under anbefalt område (slik som varmere og fuktigere vær. 90-10212X20 37 . Dette turtallsområdet gir bedre akselerasjon samtidig som båten opprettholder maksimal hastighet. kun moottori on trimmattu ulos ohjauksen tasapainotilaan (ohjaamiseen tarvittava voima on yhtä suurin kumpaankin suuntaan) siten. Muiden potkureiden käyttö. samalla kun se säilyttää veneen huippunopeuden. Specifikationer) kører i den øvre halvdel af det anbefalede o/m ved fuld gas. mens den maksimale fart holdes. kan det være nødvendig å skifte propell eller foreta rengjøring for å opprettholde utenbordsmotorens ytelse og varighet. Bruk av andre propeller kan gi koplingsskrangling. vilket i och för sig inte nedsätter växellådans prestanda eller livslängd. PROPELKRAV – 40 HK BIGFOOT MODELLER 40 Hk Bigfoot modeller kræver brug af specielt konstruerede propelnav af gummi for at reducere både muligheden for og alvorligheden af koblingsraslen i gearkassen. Målingen foretages med motoren trimmet ud i en balanceret styretilstand (styreindsatsen skal være ens i begge retninger) uden at foråsrage at propellen “trækker sig løs”. entistä lämpimämpi ja kosteampi sää. Detta varvtalsomfång möjliggör bättre acceleration samtidigt som du kan hålla maximal hastighet. kan rengöring eller byte av propeller fordras för att bibehålla motorns prestanda och livslängd. Tämä kierrosnopeusalue mahdollistaa paremman kiihtyvyyden.goc11 ocg ocxc MONTERING ocb2g ocb2c ASENNUS POTKURIN VALINTA Saavuttaaksesi parhaan kokonaissuorituskyvyn perämoottorisi ja veneesi yhdistelmästä valitse potkuri. KRAV TIL PROPELL – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modeller krever bruk av spesialkonstruerte propeller med gumminav for å redusere både forekomstene og styrken på koplingsskrangling i girkassen. selvom det ikke har nogen skadelig indvirkning på præstation eller holdbarhed. hvis du vælger en skrue. KRAV PÅ PROPELLER FÖR – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modellerna behöver speciella propellrar med gumminav för att minska förekomst och omfattning på skrammel i växellådan. at motorens o/m falder til under det anbefalede interval.

perämoottori on kallistettava ylöspäin käyttäen perämoottoriin lisävarusteena saatavaa tukilaitetta. Ytterligere klaring kan være nødvendig over jernbaneoverganger. Dette forhindrer at propellen spinner fritt. indkørsler og hvis påhængsvognen hopper op og ned under kørslen.god9 odg odc TRANSPORT odc1g odc1c KULJETUS VENEEN/PERÄMOOTTORIN KULJETTAMINEN PERÄVAUNULLA Kuljettaessasi venettäsi perävaunulla pidä perämoottori alas kallistettuna (pystysuorassa ajoasennossa). på uppfarter och om lastvagnen fjädrar. Perämoottorin kallistuksen tukivartta ei ole tarkoitettu perämoottorin kannattamiseen sitä perävaunulla kuljetettaessa. Be den lokala återförsäljaren om råd. Paikallinen myyntiliike voi suositella. Om det krävs ytterligare markfrigång måste utombordsmotorn tiltas upp med ett extra stöd. ved jernbaneoverskæringer. TRANSPORTERING odc1a TRANSPORTERING AF BÅD OG PÅHÆNGSMOTOR MED TRAILER Transport af din båd med trailer bør ske med påhængsmotoren tiltet ned (lodret driftsposition). Tämä estää potkuria pyörimästä vapaasti. Detta hindrar propellern från att rotera fritt. TÄRKEÄÄ: Älä turvaudu koneelliseen trimmaus/kallistusjärjestelmään tai kallistuksen tukivarteen perävaunulla kuljettamisessa tarvittavan sopivan maavaran ylläpitämiseksi. Tiltstøtten er ikke ment som en støtte for utenbordsmotoren under transport. må utenbordsmotoren tiltes til opp-stilling ved hjelp av et ekstra støtteutstyr. Der kræves muligvis yderligere afstand til vejbanen. Sett utenbordsmotoren i forovergir. oda TRANSPORT AV BÅT/MOTOR Transporter båten med utenbordsmotoren tiltet ned (vertikal driftsposisjon). skal påhængsmotoren vippes opad med støttetilbehøret opad. i oppkjørsler og hvis båthengeren fjærer. Aseta perämoottorin vaihde eteenpäinvaihteelle. Lisää maavaraa voidaan tarvita rautatieylikäytävien. VIKTIGT: Förlita dig inte på att Powertrim/tiltsystemet eller tiltstödspaken skall ge tillräcklig markfrigång. 38 90-10212X20 . Påhængsmotorens tiltstøttearm er ikke beregnet til at støtte påhængsmotoren under kørsel med trailer. Den lokale forhandler giver gerne nærmere forklaringer herom. Jos tarvitaan lisää maavaraa. Lägg i framåtväxeln. Ytterligare spel kan behövas vid järnvägskorsningar. Dette forhindrer propellen i frit at dreje rundt. Hvis det er nødvendig med ytterligere klaring til bakken. odk TRANSPORT odc1k TRAILERTRANSPORT AV BÅTEN/UTOMBORDAREN Vid trailertransport av båten ska motorn vara nedtiltad (vertikalt körläge). VIGTIGT: Vær ikke afhængig af trim/tiltsystemet eller tiltstøttearmen til at bevare korrekt afstand til vejbanen under kørsel med trailer. ajoteiden ja perävaunun hyppimisen vuoksi. Hvis der kræves yderligere afstand til vejbanen. Sæt påhængsmotoren i fremadgående gear. Motorns tiltstödspak är inte avsedd att hålla motorn i läge under transport. VIKTIG: stol ikke på at power trim-/tiltsystemet eller tiltstøtten gir nok klaring til bakken under transport. Ta kontakt med nærmeste forhandler.

ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af benzinbrand eller eksplosion. sulkee ADVARSEL Unngå alvorlig personskade og dødsfall som følge av bensinbrann eller eksplosjon. Montera locket (a). Dette forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. TANKTYPE TIL AUTOMATISK UDLUFTNING AF BENZIN 2 3 VARNING Undvik allvarlig personskada eller död pga bensineldsvåda eller explosion. 1 BRÄNSLETANKAR MED AUTOMATISK AVLUFTNING Luk benzintankens luftudluftning når tanken transporteres. jolla ei ole avotulta eikä kipinöitä. Transporter drivstofftanken på et godt ventilert sted og i god avstand fra åpen ild eller gnister. Kuljeta polttoainesäiliötä hyvin tuuletetulla alueella. Følg transportinstruktionerne for den bærbare benzintank. Detta förhindrar att armen oavsiktligt trycks in. Följ transportinstruktionerna för bärbara bränsletankar. Dette vil forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. Dette vil lukke luftudluftningen og forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. oda TRANSPORT odh1k TRANSPORT AV BÄRBARA BRÄNSLETANKAR BRÄNSLETANKAR MED MANUELL AVLUFTNING TRANSPORTERING odh1a TRANSPORTERING AF BÆRBARE BENZINTANKE TANKTYPE TIL MANUEL UDLUFTNING AF BENZIN 1 Stäng bränsletankens avluftningshål under transport. Tämä ilmanpoistoaukon ja estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. 2 3 Koble den separate drivstoffslangen fra tanken. AUTOMAATTISELLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ 2 3 Kytke ulkopuolinen polttoainejohto irti säiliöstä. Tämä estää liitinvarren tahattoman sisäänpainamisen ja höyryjen ulospääsyn. Detta förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. 2 3 Koppla bort den utvändiga bränsleledningen från tanken. slik at drivstoff og dunster kan sive ut. Detta sluter till avluftningshålet och förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. Tämä estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä.god19 b F a 1 odg 2-3 odc TRANSPORT odh1g odh1c KULJETUS KANNETTAVIEN POLTTOAINESÄILIÖIDEN KULJETUS KÄSIN TOIMIVALLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ TRANSPORT AV BÆRBARE DRIVSTOFFTANKER DRIVSTOFFTANK MED MANUELL UTLUFTING 1 Lukk lufteventilen på drivstofftanken under transport av tanken. VAROITUS Vältä bensiinitulen tai räjähdyksen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Transportér benzintanken i et velventileret område væk fra åbne flammer eller gnister. Kobl den fjerne benzinslange fra tanken. Noudata kannettavan polttoainesäiliön kuljetusohjeita. og som følge heraf udsivning af benzin og dampe. Dette stenger lufteventilen og forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. 90-10212X20 39 . Monter en klemme (a) over koblingsdelen for drivstoffslagen (b). Dette forhindrer at koblingsdelen for drivstoffslangen blir skjøvet inn ved en feiltakelse. Installér bindselshætten (a) over benzinslangens forbindelsesstamme (b). Dette vil beskytte forbindelsesstammen mod tilfældig indskubning. vilket möjliggör att ångorna kan läcka ur. Transporten bör bra ske på ett område där det inte finns öppen eld eller gnistor. Følg anvisningene for transport av bærbar drivstofftank. på bränsleslangens anslutningsarm (b). 1 DRIVSTOFFTANK MED AUTOMATISK UTLUFTING Sulje polttoainesäiliön ilmanpoistoreikä kuljetuksen ajaksi. odk Asenna säiliöön kiinnitetty kansi (a) polttoaineletkun liittimen varteen (b). som är fäst på tanken.

oeb6a BRÆNDSTOF OG OLIE BENZINANBEFALINGER USA og Canada Benyt blyfri benzin af et kendt mærke med et oktantal på mindst 87. • Nedbrydning af elastomerer og plastikdele. får det inte innehålla mer än 10 % etanol eller 5 % metanol. Internationellt Använd ett känt märke av blyfri bensin med ett oktantal på minst 90RON. että jos ainoastaan alkoholia sisältävää bensiiniä on saatavana. • Nedbryting av elastomer og deler av plast. eller om du misstänker att bensinen innehåller alkohol. som inneholder minst 90RON. En vanlig bensin som innehåller insprutarrengörare rekommenderas för ökad rengöring i motorn. Bensin som inneholder rensemidler for bensininnsprøytning. som indeholder alkohol. skal inspektionen af brændstofsystemet udvides. • Slitasje og skade på interne deler i motoren. Vi anbefaler brug af mellem-oktantal benzin med benzinindsprøjtningsrenser for at øge motorens interne renlighed. Om alkoholhaltig bensin används. og se etter om det forekommer oljelekkasjer eller andre unormale tilstander. Blyholdigt benzin anbefales ikke. og i øvrigt med stigende alkoholindhold. Noen av disse ugunstige effektene kommer av at alkoholholdig bensin har en tendens til å absorbere fuktighet fra luften. eller hvis det er mistanke om at bensinen inneholder alkohol. • Slitage och skada på invändiga motordelar. 87 oktan. • Bränslelås eller brist på bränsle i bensinledningen. • Vanskeligheter med starting og kjøring. sen lisäksi suositamme polttoaineen vedenerotussuodattimen käyttöä. Blyhaltig benzin rekommenderas inte. tarkistaen silmämääräisesti. • Ilmalukon tai polttoaineen puutteen. der adskilles fra benzinen inde i brændstoftanken. og tilføjelsen af et brændstofsfilter med vandudskillelse anbefales. Alkohol i bensin Vi rekommenderar inte användandet av bensin som innehåller alkohol. som fører til en fase av vann og alkohol som skiller seg fra bensinen i drivstofftanken. • Kondens eller kvelning av motoren. Hvis det benyttes alkoholholdig bensin. og i tillegg anbefales bruk av et vannutskillende drivstoffilter. som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning. Internasjonalt Bruk vanlig. må den som regel ikke indeholde mere end 10% ethanol eller 5% methanol. ettei esiinny polttoainevuotoa tai mitään muuta poikkeavaa. Bensin som innehåller alkohol kan orsaka följande problem för din utombordsmotor och bränslesystem: • Korrosion av metalldelar. Yleisenä ohjeena voidaan sanoa. öka inspektioner med bränslesystemet och kontrollera visuellt om bränsleläckage eller avvikelser förekommer. • Nedbrytning av plastdelar. De ugunstige effektene av alkohol er mer alvorlige med metanol. Lyijypitoinen bensiini on hyväksyttävää alueilla. oek Alkoholi bensiinissä Emme suosittele alkoholia sisältävän bensiinin käyttöä. hvorved en vand/alkohol-fase. • Damplås eller for ringe brændstoftilførsel. Alkoholholdig benzin kan skabe følgende problemer i påhængsmotoren og brændstofsystemet: • Tæring af metaldele. • Slid og beskadigelse af indre maskindele. Generellt gäller dock att om enbart bränsle med alkohol finns tillgängligt. joka sisältää polttoaineruiskun puhdistusainetta moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi. og forverres ved øk alkoholinnhold. En del av dessa skadliga resultat uppstår pga att alkoholhaltig bensin har en tendens att absorbera fuktighet ur luften. jonka oktaaniluku on vähintään 90RON. mikä johtaa vaiheeseen. hvor blyfri benzin ikke er tilgængelig. som indeholder alkohol. Alkoholholdig bensin kan forårsake følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet: • Korrosjon på metalldeler. Hvis derimot bare alkoholholdig bensin er tilgjengelig. Blybensin kan brukes på steder der blyfri bensin ikke kan skaffes. että bensiinissä on alkoholia. • Start og driftsvanskeligheder. Hvis benzin. oea BRÄNSLE & OLJA oeb6k BRÄNSLEREKOMMENDATIONER USA och Canada Använd ett välkänt märke av vanlig blyfri bensin med min. Alkoholin haittavaikutukset ovat vakavampia metanolissa ja pahenevat alkoholipitoisuuden lisääntyessä. er den eneste tilgængelige benzintype. kan den ikke inneholde mer enn 10 % etanol eller 5 % metanol. på grund af de virkninger alkohol kan have på brændstofsystemet. En middels grad av blyfri bensin for biler. Hvis alkoholholdig benzin benyttes eller der er mistanke om tilstedeværelsen af alkohol i benzinen. dannes. se ei saa sisältää enemmän kuin 10% etanolia tai 5% metanolia. jossa alkoholi erottuu bensiinistä polttoainesäiliössä. foretrækkes for yderlig intern motorrenlighed. Suosittelemme keskilaatuista autobensiiniä. Blyholdig benzin accepteres i områder. • Start och körsvårigheter. Alkoholipitoinen bensiini voi aiheuttaa seuraavia ongelmia perämoottorissa ja polttoainejärjestelmässä: • Metalliosien korroosiota. er å anbefale for å holde motoren renere invendig. Den skadliga inverkan av alkohol är mer allvarlig med metanol och blir värre med ökande alkoholhalt. Benzin. vilket kan resultera en kombination av vatten och alkohol som separerar från bensinen i bränsletanken. Alkoholholdig benzin Vi anbefaler ikke brug af benzin. • Käynnistys. Jotkut näistä haitallisista vaikutteista johtuvat alkoholipitoisen bensiinin pyrkimyksestä imeä kosteutta ilmasta. joilla lyijytöntä bensiiniä ei ole saatavilla. Blyhaltig bensin kan användas om blyfri bensin inte finns tillgänglig. jolla on mimimi oktaaniluku 87. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. • Sisäisten moottorin osien kulumista ja vahinkoa. som inneholder minst 87 oktan. undersøk drivstoffsystemet oftere. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. johtuen alkoholin mahdollisista haittavaikutuksista polttoainejärjestelmälle. Blybensin anbefales ikke. Lyijypitoista bensiiniä ei suositella. • Elastomeerien ja muoviosien huononemista. tai jos epäilet. er å anbefale for å holde motoren renere innvendig. eftersom alkoholen kan ha negativ effekt på bränslesystemet. Muut maat Käytä tunnettua merkkiä olevaa lyijytöntä autobensiiniä. visuelt kontrolleres for brændstoflækager eller abnormaliteter. Jos käytetään alkoholipitoista bensiiniä. Alkoholholdig bensin Vi anbefaler ikke bruk av alkoholholdig bensin på grunn av eventuelle ugunstige innvirkninger som alkoholen kan ha på drivstoffsystemet. 40 90-10212X20 .ja käyntivaikeuksia. Nogle af disse negative virkninger skyldes tilbøjeligheden af alkohol til at absorbere luftens fugtighed. Parhaan moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi suosittelemme polttoainesuihkutuksen puhdistusainetta sisältävää autobensiiniä. Alkoholens negative virkninger øges ved tilstedeværelsen af methanol. som indeholder benzinindsprøjtningsrenser. ANBEFALT BENSIN USA og Canada Bruk vanlig. Vi rekommenderar vanlig bensin med insprutar rengörare för ökad rengöring i motorn.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oeb6g oeb6c POLTTOAINE & ÖLJY BENSIINISUOSITUKSET Yhdysvallat ja Kanada Käytä tunnettua tavallista lyijytöntä bensiiniä. och att ett vattenavskiljande filter installeras. International Brug et kendt mærke af blyfri benzin til biler med en minimum listet oktanklassificering på 90RON. tarkista polttoainejärjestelmä useammin.

Sammuta aina moottori ennen säiliöiden uudelleen täyttämistä. hvis tanken er helt fyldt. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Ota siirrettävät polttoainesäiliöt pois veneestä niiden uudelleen täyttämistä varten. Täytä polttoainesäiliöt ulkona kaukana lämmityslaitteesta. Fyll ikke drivstofftanken helt full. La ca. mens brændstof påfyldes. Stopp alltid motoren før tankene fylles. ryg IKKE og tillad ikke åben ild eller gnister. missä täytät polttoainesäiliöitä. og kan lekke under trykk hvis tanken er fylt helt opp. Bränsle expanderar när temperaturen höjs och kan läcka under tryck. 90-10212X20 41 . gnister og åben ild. Placering av bärbar bränsletank i båten Placera bränsletanken i båten så att tankens avluftningshål är på högre nivå än bränslenivån i tanken under normala körförhållanden. Älä täytä polttoainesäiliöitä täysin. eller tillåt öppen låga eller gnistor där du fyller på bränsle. FYLLING AV BENSINTANKEN ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av bensinbrann eller eksplosjon. Ta bærbare tanker ut av båten når de skal fylles. Polttoainetilavuus laajenee lämpötilan noustessa ja polttoaine voi vuotaa paineen alaisena säiliön ollessa täynnä. om tanken är full. 10% av tankvolumet gjenstå. Påfyldning af brændstof skal foregå udendørs . och rök INTE. kipinöistä ja avotulesta.væk fra varme. langt unna varme. Jätä se noin 10% alle täyden tilavuuden. Lämna ca 10% av tanken ofylld. Stäng alltid av motorn.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oee8g oee8c POLTTOAINE & ÖLJY POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. gnistor och öppen eld. Tanka utomhus och inte i närheten av hetta. Plassering av bærbar drivstofftank i båten Plasser drivstofftanken i båten. 10% af tanken være tom. BRÆNDSTOF OG OLIE oee8a PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOFTANK ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død fra en benzinbrand eller -eksplosion. Stopp alltid motoren og pass på at INGEN røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin. Tag altid bærbare brændstoftanke ud af båden. Placering af bærbar benzintank i båden Placér benzintanken i båden således at tankudluftningen vil forblive højere end benzinstanden i tanken under normale bådbetjeningstilstande. Da benzin udvider sig ved stigende temperatur. että säiliön venttiili on korkeammalla kuin säiliön polttoainetaso normaaleissa ajo–olosuhteissa. Stäng alltid av motorn vid tankning. når de skal fyldes. oek Kannettavan polttoainesäiliön sijoittaminen veneeseen Aseta polttoainesäiliö veneeseen siten. kan benzin sive ud. Stands altid motoren. Stands altid motoren før tankene fyldes. Fyll drivstofftanker utendørs. Fyld ikke benzintankene helt. gnistkilder og åpen ild. Lad ca. slik at tankventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tanken under normale forhold. Fyll inte på bränsletanken helt. Avlägsna bärbara tankar från båten före bränslepåfyllning. oea BRÄNSLE & OLJA oee8k PÅFYLLNING AV BRÄNSLE VARNING Undvik allvarliga personskador och dödsolyckor orsakade av brinnande eller exploderande bensin. Drivstoffvolumet utvider seg når temperaturen stiger.

SG. CDII. Anbefalt Sae–viskositet For Motorolje • Olje med SAE 10W–30 viskositet anbefales til bruk ved alle temperaturer . som er sertifisert til å imøtekomme eller overstige én enkelt eller en kombinasjon av serviceklassifikasjonene SH. käytä hyvänlaatuista nelitahtista moottoriöljyä. CF–4. som minst uppfyller kraven i var och en. Rekommenderad SAE–viskositet för motorolja • • SAE 10W–30 viskositets olja rekommenderas för användning vid alla temperaturer. er det greit å bruke en firetakts motorolje av god kvalitet. BRÄNSLE & OLJA oej2k oej2a BRÆNDSTOF OG OLIE ANBEFALET MOTOROLIE Brug Quicksilver eller Mercury Precision smøremidlers 4–slags påhængsmotorolie eller 4–cyklus marine motorolie med den korrekte viskositet til de forventede temperaturforhold i det aktuelle område (se diagrammet ovenfor). CD. 42 90-10212X20 . CDII. SAE 25W–40 viskositeetin öljyä voidaan käyttää yli 4°C lämpötiloissa. kan en 4–cyklus motorolie af høj kvalitet bruges. CE. CD. ANBEFALT MOTOROLJE Bruk bare firetaktsolje for utenbordsmotorer eller firetakts båtmotorolje av typen Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants. som er garanteret at være i overensstemmelse med eller overstige alle enkelte eller en kombination af følgende American Petroleum Institute (API) serviceklassificeringer SH. • • SAE 10W–30 viskositet olie anbefales til brug ved alle temperaturforhold. jotka on tarkoitettu nelitahtisille perämoottoreille tai nelitahtista venekäyttöön tarkoitettua moottoriöljyä. CDII for American Petroleum Institute (API). CF–4. SG. eller i en kombination av följande API–klasser (American Petroleum Institute): SH. CE. CD. Hvis smøremidlet ikke kan anskaffes. SAE 25W–40 viskositet olie kan bruges ved temperaturer over 4°C. SF. SF. skall du använda en 4–takts motorolja av hög kvalitet. med riktig viskositet i forhold til forventet temperatur i det aktuelle området (se diagrammet nedenfor). CE. Mikäli sitä ei ole saatavissa. CF–4. med rätt viskositet för den temperatur som förväntas där du befinner dig (konsultera tabellen ovan). SF. Om ingen av dessa oljor finns tillgänglig. jonka viskositeetti on sopiva alueesi odotetulle lämpötilalle (ks. SF. CE.goe2 F° +100 +80 +60 +40 +20 0 C° +38 +27 +16 +4 –7 –18 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oej2g oej2c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYSUOSITUKSET Käytä Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants voiteluöljyjä. CD. CDII. joka on vahvistettu täyttämään tai ylittämään jokin tai kaikki seuraavista American Petroleum Institute:n (API) huoltoluokitteluista SH. yllä olevaa taulukkoa). • oek Suositeltu moottoriöljyn SAE–viskositeetti • • oea Olje med SAE 25W–40 viskositet kan brukes ved temperaturer over 4° C SAE 10W–30 viskositeetin öljyä suositellaan käytettäväksi kaikissa lämpötiloissa. SG. SG. REKOMMENDERAD MOTOROLJA Använd Quicksilver eller Mercury ”Precision Lubricants” 4–takts motorolja eller 4–takts marina motorolja. CF–4. Anbefalet SAE (Society of Automotive Engineers) viskositet for motorolie. Hvis riktig type ikke kan skaffes. SAE 25W–40 viskositets olja kan användas vid alla temperaturer över 4°C.

Skruva sedan tillbaka påfyllningslocket ordentligt för hand. Hvis oljenivået er lavt. og les av oljenivået. Ta av toppdekselet.goe6 b a 1-4 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oen1g oen1c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYN TARKISTUS JA LISÄYS TÄRKEÄÄ: Älä täytä liikaa. Tørk den en ren fille eller klut. Kontroller at utenbordsmotoren er i oppreist stilling (ikke tiltet) når oljen sjekkes. Placera utombordsmotorn i upprätt läge. og skru det godt til for hånd. VIKTIGT: Kontrollera om oljan verkar förorenad. Nosta kädensija ylös ja vedä öljytason mittatikku (a) ulos. Vip håndgrebet op og træk målepinden ud (a). 4 oek Vedä öljytikku takaisin ulos ja tarkkaile öljyntasoa. Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. Sett utenbordsmotoren i vertikal driftsstilling. Avlägsna motorkåpan. Olja som blandats med vatten får en mjölkliknande konsistens. Drag ut mätstickan igen och kontrollera oljenivån. jotta öljytikku lukittuu paikoilleen. Torka av den med en ren trasa. VIKTIG: Undersøk om oljen er forurenset. skall återförsäljaren se över motorn. 1 2 3 Sluk motoren. vip derefter håndgrebet ned for at fastlåse målepinden. on annettava myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Forhandleren bør undersøke motoren hvis oljen er forurenset. Olje som er blandet med drivstoff. med rekommenderad motorolja. och tryck in den så långt det går igen. og trekk ut peilepinnen (a). og sett den helt ned i røret igjen. har en melkeaktig farge. fjern oliepåfyldningsdækslet (b) og påfyld med anbefalet olie. Skub målepinden helt ind igen. Skru oliepåfyldningsdækslet på igen og fastspænd det stramt med hånden. Om något av dessa tillstånd noteras. ettei öljy ole saastunutta. SJEKKE OG FYLLE PÅ MOTOROLJE VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Olje som er blandet med vann. Trekk ut peilepinnen igjen. 1 2 3 Pysäytä moottori. skall locket (b) avlägsnas och olja fyllas på till den övre nivån (men inte högre). Aftør den med en ren klud eller et håndklæde og skub den hele vejen ind igen. Jos havaitaan öljyn saastutusta. olie indeholdende benzin har en stærk benzinlugt. Aseta perämoottori pystysuoraan toiminta-asentoon ja poista yläsuojus. oen1a BRÆNDSTOF OG OLIE KONTROLLÉR OG PÅFYLD MOTOROLIE VIGTIGT: Undgå at overfylde. poista öljyntäyttöputken kansi (b) ja täytä suositetulla öljyllä ylempään öljytasoon (mutta ei sen yli). får en kraftig bränslelukt. 1 2 3 Slå av motoren. Jos öljyntaso on alhainen. 4 För in mätstickan helt. Hvis forurenet olie bemærkes. säkra handtaget så att mätstickan hålls på plats. TÄRKEÄÄ: Tarkasta. og vipp deretter hendelen ned for å låse peilestaven på plass. 1 2 3 Stäng av motorn. når oliestanden kontrolleres. lad motoren blive undersøgt af din forhandler. Fjern topdækslet. skrur du av oljelokket (b) og fyller på anbefalt olje opp til (men ikke over) det øvre merket. BRÄNSLE & OLJA oen1k oea KONTROLL OCH PÅFYLLNING AV MOTOROLJA VIKTIGT: Fyll inte på för mycket. 4 Työnnä öljytikku takaisin sisään koko matkan. Asenna öljyntäyttöputken kansi ja kiristä kunnolla käsin. Sørg for at påhængsmotoren er opretstående (ikke vippet). medan olja som blandats med bränsle. til man når (men ikke overgår) den højeste oliestand. Skyv peilestaven helt inn i røret. Veden saastuttama öljy on sameanväristä. lukter sterkt av drivstoff. Olie indeholdende vand har en mælkeagtig farve. polttoaineen saastuttamassa öljyssä on voimakas polttoaineen haju. Varmista. Pyyhi se puhtaalla räsyllä tai pyyhkeellä ja pane takaisin sisään koko matkan. Försäkra dig om att utombordsmotorn är upprätt (ej lutad) när oljan kontrolleras. Vipp hendelen opp. pane sitten kahva takaisin alas. Hvis oliestanden er lav. Lossa handtaget uppåt och drag ut mätstickan (a). että perämoottori on pystysuorassa asennossa (ei kallistettuna). kun tarkastat öljyn. 4 90-10212X20 43 . Træk målepinden ud igen og iagttag oliestanden. Vid påfyllning. Sett på oljelokket. VIGTIGT: Undersøg om olien er forurenet.

Start (Käynnistys). Justering av gassfriksjon – På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering.gog142 3 2 8 3 1 7 2 1 3 6 1 9 9 4 4 5 5 ogc oge11c 6 7 6 ogg KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER oge11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAUKO–OHJAIMEN ERIKOISOMINAISUUDET Veneessäsi voi olla yksi näytetyistä Mercury Precision tai Quicksilver kauko-ohjaimista. Bare gass–knapp – Når denne knappen trykkes inn. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER oge11a FJERNKONTROLFUNKTIONER Din båd er muligvis udstyret med en af de viste Mercury Precision eller Quicksilver fjernkontroller. Hurtig tomgangsarm – Løft armen for at øge motorens tomgangshastighed i neutral. Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. så kontakta återförsäljaren för en beskrivning av hur sådana fungerar. Tändningslås – Off (Från). Se Start af motoren i afsnittet Betjening. Se: Start av motorn. Trim/tilt kontakt (hvis en sådan er monteret). revers. Vain kaasuvipu– painike – Painallus mahdollistaa. FJERNKONTROLLFUNKSJONER Båten kan være utstyrt med én av Mercury Precision eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor.) – Se anvisningarna för “Power Trim”. Sytytyskytkin – Off (Pois). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reglagehandtag – Framåt. Neutral. Vapaavipu. Se: Start av motorn. Nødstopkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. i avsnittet Körning. Ks. Hurtigtomgangsspak – Heving av spaken vil øke motorens tomgangshastighet i fri. kan du föra gasreglaget framåt och öka motorns tomgångsvarvtal utan att lägga i en växel. start. bak. Trimmi–/Kippikatkaisin (jos varustettu) – Ks. osaa Käyttö. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. Nødstoppline – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. fri. Vapaa. Taaksepäin. Hvis ikke. Trim/tilt–bryter (hvis utstyrt med) – Se under Bruk av power trim. neutral. Utlösare för neutral. Bakåt. Se Power Trim betjening. neuvottele myyntiliikkeen kanssa kauko-ohjaimesta ja sen toiminnasta. On (Till). ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR oge11k FJÄRREGLAGETS FUNKTIONER Om din båt inte är utrustad med en av Mercury Precision eller Quicksilvers fjärrkontroller (på bilden). Justering av gasfriktion – Kåpan på konsolmonterade reglage måste avlägsnas för justering. Trim/tiltkontakt (extra utr. Moottorin käynnistys. Choke. osaa Käyttö. tar du kontakt med forhandleren og ber om en beskrivelse av funksjonene og bruken av fjernkontrollen. og og advarslen advarslen om om Gasfriktionsjustering – Det er nødvendigt at fjerne dækslet for at justere konsolkontroller. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrollhåndtak – Forover. Nødkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrolhåndtag – Fremad. blir det mulig å skyve kontrollhåndtaket framover for å øke motorens tomgangshastighet uten å sette utenbordsmotoren i gir. Tændingsnøglekontakt – Off (FRA). Knapp för “endast gas” – Med denna knapp intryckt. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. Kaasuvivun kitkan säätö – Konsolin säätimet vaativat kannen poiston säädettäessä. Kun–gas knap – Tryk på knappen for at avancere kontrolhåndtaget og derved øge motorens tomgangshastighed uden at sætte påhængsmotoren i gear. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ohjauskahva – Eteenpäin. että ohjausvipua voi siirtää moottorin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi ilman. Neutral udløserarm. Nødstoppbryter – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. että perämoottorin vaihde kytketään päälle. Choke (Rikastin). Friutløserspak. Choke. Hvis det ikke er tilfældet. kan du kontakte forhandleren for at få en beskrivelse af funktionerne og betjeningerne på fjernkontrollen. 44 90-10212X20 . Tenningsbryter – Off (Av). Nödstoppslina – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. On (På). Moottorin käynnistys. Nopean tyhjäkäynnin vipu – Vivun kohotus lisää moottorin tyhjäkäyntinopeutta vapaalla. Ks. Spak för snabbtomgång – Då spaken höjs. Se Start af motoren i afsnittet Betjening. choke. i avsnittet Körning. Nödstoppskontakt – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. Hydraulisen ajokulman säätö. Start. Jos ei ole. On (Päälle). ökas motorns tomgångsvarvtal i neutralläget. On (TIL). Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa.

Se forklaringerne i afsnittet Motor overophedning på næste side. Se forklaringerne i afsnittet Lavt olietryk på næste side. På modeller med styrekult og elektrisk starter sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). eller oljetrykket synker for lavt. er dette forklart nærmere. virker ikke vannpumpen. Jos vettä tulee vesipumpun ilmaisureiästä. aktiveres alarmsystemet. 2 Om varningssystemet är aktiverat. jos kysymyksessä on sähkökäynnisteinen malli ja ohjauskahvan (d) alla käsin käynnistettävissä malleissa. Varoitusääni kuuluu jatkuvasti ja moottorin nopeus rajoittuu 2000 k/minuutissa. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan varoitustorven. om en jævn vandstrøm (e) flyder ud af vandpumpens indikatorhul. Om inget vatten kommer ut. Sett utenbordsmotoren i fri. Kauko–ohjatuissa veneissä on varoitustorvi.gog55 d 1 a b c e 2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb78g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb78c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE 1 Utenbordsmotorens varselsystem består av et varselhorn i båten. fungerar inte vattenpumpen och motorn överhettas. Der kan være opstået et problem med lavt olietryk. Slik virker varselsystemet Hvis motoren blir overopphetet. pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso. På neste side under Motoren blir overopphetet. skal motoren stoppes og oljen sjekkes. Om vatten kommer ut ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Moottorin ylikuumeneminen seuraavalla sivulla. Aktiveret alarmsystem 2 Hvis alarmsystemet aktiveres. Se Lågt oljetryck på nästa sida. eller är anslutet till tändningslåset (b). eller under rorkultshandtaget (d) på modeller med manuell start. På modeller med styrehåndtag er advarselshornet placeret i tændingsnøglepanelet (c) på modeller med elektrisk start eller under styrehåndtaget (d) på modeller med manuel start. og på modeller med manuell starter sitter det nedenfor styrekulten (d). skal man øjeblikkeligt mindske motorens hastighed til tomgang. sitter varningshornet på tändlåsets panel (c). Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkasta visuaalisesti tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta (e). ei vesipumppu toimi ja moottori ylikuumenee. at pumpen ikke fungerer og at motoren overopheder. varoitusjärjestelmä aktivoituu. finnes en forklaring. Se Överhettning av motor på nästa sida. Advarselshornet lyder vedvarende og motorens fart begrænses til 2000 o/min. utløses varselsystemet. stop motoren og kontrollér oliestanden. Ellei vettä tule ulos. På neste side under Motoren blir overopphetet. Aktiverat varningssystem Alarmsystemets funktion Hvis motoren overopheder eller olietrykket falder for meget. Varoitusjärjestelmän toiminta Jos moottori ylikuumenee tai öljynpaine putoaa liian alas. På modeller med fjärreglage. Når varselsystemet er aktivert 2 Hvis varselsystemet er aktivert. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb78a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb78k oga VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER 1 Utombordarens varningssystem innefattar ett varningshorn i båten. Hvis det kommer vann ut fra kjølevannskontrollen. Varoitusjärjestelmä aktivoitu 2 Jos varoitusjärjestelmä on aktivoitu. og hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. Oljetrycket kan vara för lågt. Skift påhængsmotorens til frigear og inspicér visuelt. skall varvtalet omedelbart minskas till tomgång. På modeller med rorkultshandtag och elektrisk start. Växla utombordsmotorn till neutral och kontrollera visuellt att ett stadigt vattenflöde (e) kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Ks. og motoren blir overopphetet. må hastigheten på motoren straks reduseres til tomgangshastighet. og undersøk om det kommer en jevn vannstrøm (e) ut av kjølevannskontrollen. Hvis intet vand flyder ud. Öljynpaine voi olla liian alhainen. alenna heti moottorin nopeus joutokäynnille. aktiveras varningssystemet. Ks. 90-10212X20 45 . stanna motorn och kontrollera oljenivån. Problemet kan være for lavt oljetrykk. Hvis vand strømmer ud af vandpumpens indikatorhul. betyder det. Varningssystem Om motorn överhettas eller oljetrycket faller för lågt. Kahvallisissa malleissa varoitustorvi sijaitsee virtalukon paneelissa (c). Alhainen öljynpaine seuraavalla sivulla. joka sijaitsee kauko–ohjaimen (a) sisällä tai liitettynä virta–lukkoon (b). Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). sitter varningshornet placerat inuti fjärreglaget (a). Varselhornet vil gi fra seg en sammenhengende lyd. Varningshornet ljuder kontinuerligt och varvtalet begränsas till 2000 r/min. Hvis det ikke kommer ut vann. Modeller med fjernkontrol har et advarselshorn inden i fjernkontrollen (a) eller forbundet med tændingsnøglens kontakt (b). eller være koplet til tenningen (b).

konsultera din återförsäljare. alla olevaa huomautusta. kontakt din forhandler. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb77g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb77c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE Motoren blir overopphetet Stopp motoren. Därmed får man normalt lite extra körtid på lågt varv (tomgång). skall du stänga av motorn och låta den svalna. Se bemærkningen nedenfor. Les merknaden nedenfor. Se bemærkningen nedenfor. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. Om oljan är vid rekommenderad nivå och varningshornet fortsätter att ljuda. inden motoren begynder at overophede igen. Motorens hastighed begrænses til 2000 o/min. Ta kontakt med forhandleren dersom oljenivået er innenfor anbefalt område. kontrollera då om kylvattenshålen är igensatta. pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä. skal man kontakte sin forhandler. Dette gjør det mulig å kjøre motoren ved lav hastighet eller på tomgang en liten stund til før motoren begynner å gå varm igjen. Låt återförsäljaren kontrollera utombordsmotorn. 46 90-10212X20 . Fyll på olja. hvis olietrykket falder for meget. tämä antaa tavallisesti jonkinverran lisäaikaa alhaisella nopeudella (joutokäynti) ennen kuin moottori alkaa ylikuumentua uudelleen. ettei jäähdytysveden ottoaukoissa ole esteitä. Hvis inntakene ikke er blokkert. men du ska inte fortsätta att köra motorn. Motorhastigheten begränsas till 2000 v/min. mens man er strandet. Påfyld olie. kommer detta att leda till motorskada. ogw1c Lavt oljetrykk Varselsystemet blir aktivert hvis oljetrykket synker for lavt. Du bør imidlertid ikke fortsette å kjøre motoren. skal man undersøge. Moottorin nopeus rajoitetaan 2000 k/minuutissa. om kølevandsindtagets huller er tilstoppede. Hvis vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul i en jævn strøm og motoren fortsætter med at overophede. voi jäähdytysveden järjestelmässä olla este tai vesipumpussa voi olla vikaa. Om man kör en överhettad motor. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen eller strømmen er ujevn. om nødvendigt. Kører man med en overophedet motor. OBS: Om överhettning skulle inträffa och du är strandsatt. Om man kör en överhettad motor. Om inget vatten kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle eller flödet är oregelbundet. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. Ks. Lavt olietryk Alarmsystemet aktiveres. Lisää öljyä. älä kuitenkaan jatka moottorin käyttöä. Pysäytä ensin moottori ja tarkasta öljynpaine. Bemærk: Opstår der overophedning. Hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. Om inget hinder förekommer. stop motoren og lad den nedkøle. Ellet löydä esteitä. kan motoren stoppes og avkjøles. Hvis intet vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul eller hvis vandet flyder ud i en ujævn strøm. innan motorn överhettas igen. Ellei vettä tule vesipumpun ilmaisureiästä tai jos virtaus on epätasaista. da dette sædvanligvis giver mulighed for yderligere kørsel med lav fart (tomgang). Stop først motoren og kontrollér oliestanden. jos tarpeellista. Jos vesipumpun ilmaisureiästä tulee tasainen vesivirta ja moottori ylikuumenee edelleen. ogk Alhainen öljynpaine Varoitusjärjestelmä aktivoituu. kan kølesystemet være blokeret eller der kan være opstået et problem med vandpumpen. alla olevaa huomautusta. Kører man med en overophedet motor. tarkasta. om det behövs. kontakta återförsäljaren. Se följande anmärkning. Merk: Hvis motoren blir overopphetet og du er et stykke fra land. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade på motoren. Ta kontakt med forhandleren dersom det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollene. om nødvendig. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. ogw1a Lågt oljetryck Varningssystemet aktiveras om oljetrycket faller för lågt. etkä pääse eteenpäin. Jos öljy on suositetulla tasolla ja varoitusääni kuuluu edelleen. ota yhteys myyntiliikkeeseen. kan det tyde på en blokkering i kjølekretsen eller en feil med vannpumpen. men motoren fortsetter å gå varm. Ks. og varselhornet fortsetter å gi lyd fra seg. Om ett stadigt vattenflöde kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle och motorn fortsätter att överhettas. men fortsæt alligevel ikke med at køre motoren. Er dette ikke tilfældet. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade. Hvis oliestanden er den anbefalede og advarselshornet fortsætter med at lyde. medfører det motorskade. Anna myyntiliikkeen tarkastaa perämoottori. Fyll på olje. ogw1k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb77a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER Motor overophedning Stop motoren. Stäng av motorn och kontrollera sedan oljenivån. ogw1g VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT Moottorin ylikuumennus Pysäytä moottori. kan kylsystemet ha ett stopp eller det kan vara fel med vattenpumpen. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb77k VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER Motorn överhettas Stäng av motorn. Les merknaden nedenfor. må kjølevannsinntakene undersøkes for eventuelle blokkeringer. medfører det motorskade. Få påhængsmotoren undersøgt af din forhandler. jos öljynpaine laskee liian alas. Huomautus: Jos ylikuumentuminen tapahtuu. Se följande anmärkning. kommer detta att leda till motorskada. ota yhteys myyntiliikkeeseen.

Moottori käy kankeasti ja/tai lakkoilee. Varoitustorvi antaa joko jatkuvan piippauksen tai toistuvia lyhyitä piippauksia. når der kan være et problem med en af motorfunktionerne. Der henvises til SmartCraft produktinformation på side 50 for et visuelt display af bestemte motorfunktioner og for yderligere motordata. Låt återförsäljaren kontrollera motorn snarast. torvi antaa kokeeksi lyhyen äänimerkin. Under Produktinformasjon for SmartCraft på side 50. På modeller med fjernkontroller findes advarselshornet inde i fjernkontrollen (a). Det har oppstått et problem med motoren. vad gäller visning av specifika motorfunktioner. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan torven. Varoitustorvi Toiminto Käynnistys Moottorivika Ääni Yksi piippaus Kuusi piippausta käynnistettäessä tai ajettaessa Kuvaus Normaali järjestelmätesti Varoitusääni kuuluu. Dette vil advare operatøren og hjælpe med at identificere følgende angivne situationer (se skemaet nedenfor). Motoren starter kanskje ikke. På modeller med rorkultshandtag sitter varningshornet på panelen med tändningsnyckeln (c). katso SmartCraft tuotetietoja sivulla 50. Der er opstået et problem med motoren. på sidan 50. ljuder hornet ett ögonblick. La forhandleren sjekke motoren så fort som mulig. La forhandleren sjekke motoren. Låt återförsäljaren kontrollera motorn Advarselshornsignaler Når nøglekontakten er drejet til positionen ON (TIL). Att föra fjärreglagets funktion för neutral snabbtomgång. Få forhandleren til at undersøge motoren. Advarselshorn Funktion Opstart Motorfejl Et bip Seks bip ved start eller under kørsel Lyd Beskrivelse Normal systemtest Hornet lyder. eller støtvise signaler. minutt Moottorivika Kolme piippausta joka neljäs minuutti oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb75k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb75a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER 1 I motorns varningssystem ingår ett varningshorn på båtens insida. Motorfusk Tre signaler hvert 4. lyder varselhornet et øyeblikk. Varningshornets signaler Då tändningslåset vrids till ”ON”. På modeller med styrehåndtag findes advarselshornet i tændingsnøglepanelet (c). at det virker. 90-10212X20 47 . Konsultera ”SmartCraft” produktinformation. Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori pian. Det kan lette start af motoren at flytte fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion eller styrehåndtagets gasspjældsgreb fremad. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. Advarselshornet vil enten afgive et kontinuerligt bip eller intermitterende korte bip. Varselhornsignaler Når tenningsbryteren vris til ON–stilling (PÅ). Kauko–ohjaimella varustetuissa malleissa varoitustorvi on kauko–ohjaimen (a) sisällä tai yhdistettynä virta–avainkytkimeen (b). eller att vrida rorkultens gasreglage halvvägs kan bli till hjälp. eller være koplet til tenningsbryteren (b) på fjernstyrte modeller. Motoren fusker og/eller stanser. Motoren vil køre ujævnt og/eller gå i stå. Moottori ei ehkä käynnisty. og bidrar dessuten til å identifisere disse problemene. Motorproblem har inträffat. for at lade dig vide. vil hornet lyde et kort øjeblik som en test. Varningshorn Funktion Start Motorfel Ljud En tonsignal Sex tonsignaler vid start eller under gång Beskrivning Normal systemtest Hornet ljuder då det kan vara problem med någon motorfunktion. Motorn går ojämnt och/eller stoppar. och för ytterligare motordata. joka osoittaa torven toimivan. kun jossakin moottoritoiminnassa voi olla vikaa.gog55 1 ogg ogb75g a b ogc ogb75c c MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) 1 Utenbordsmotorens varslingssystem består av et varselhorn i båten. Dette gjør båtføreren oppmerksom på følgende problemer (se tabellen nedenfor). och hjälper till att identifiera nedan angivna situationer. På modeller med styrekult sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). Varoitustorven äänimerkit Kun avainkytkin on asennossa ON (PÄÄLLÄ). kan du se en illustrasjon av de spesifikke motorfunksjonene og ytterligere motordata. Saadaksesi visuaalisen näytön moottorin eri toiminnoista ja yksityiskohtaisia tietoja moottorista. Dessa ljud uppmärksammar föraren. Det kan være lettere å starte motoren hvis du skyver hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover eller gasshåndtaket på styrekulten til halvveis stilling. Varselhornet vil enten avgi et uavbrutt lydsignal. Ohjauskahvalla varustetuissa malleissa varoitustorvi on virta–avaintaululla (c). Motorn kanske inte startar igen. Moottorissa on vikaa. Varningshornet ljuder antingen oavbrutet eller med korta stötar. Därmed indikeras att hornet fungerar. Få forhandleren til at undersøge motoren snarest muligt. Motorfel Tre tonsignaler var 4:e minut Motorfejl Tre bip hvert fjerde minut. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Tämä hälyttää käyttäjää ja auttaa seuraavien tilanteiden tunnistamisessa (katso alla olevaa taulukkoa). Dette er bare en test for å kontrollere at det fungerer. eller också är det kopplat till tändningslåset (b). Varselhorn Funksjon Oppstart Motorfusk Lydsignal Ett signal Seks signaler ved oppstart eller under kjøring Beskrivelse Normal systemtest Hornet varsler når det er et mulig problem med en av motorfunksjonene. eller den er forbundet med tændingsnøglekontakten (b). Motoren vil måske ikke starte. Kauko–ohjaimen nopean tyhjäkäynnin vivun edistäminen tai ohjauskahvan edistäminen puoleenväliin voi auttaa käynnistystä. På modeller med fjärreglage sitter varningshornet i reglaget (a).

Fyll på olje om nødvendig. La forhandleren sjekke motoren. Stop først motoren og kontrollér oliestanden. Motoren vil ikke gå. Pysäytä ensiksi moottori ja tarkista öljytaso. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Problem med kylsystemet Oavbrutet Kølesystemproblemer Kontinuerligt Lågt oljetryck Oavbrutet Lavt olietryk Kontinuerligt 48 90-10212X20 . Effektgrensen vil variere i forhold til nivået av overoppheting. Tehonrajoitus on 2000 k/min. Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpens indikatorhul. Stäng av motorn nu och kontrollera oljenivån. Tilføj om nødvendigt olie. Sett utenbordsmotoren i fri.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb74g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb74c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) Varselhorn Funksjon Motorfusk Lydsignal Støtvise signaler Beskrivelse Det har oppstått et problem med motoren. eller hvis gennemstrømningen er uregelmæssig. Varvtalet varierar med graden av överhettning. pysäytä moottori ja tarkista. Engine Guardian System on aktivoitu. at der kommer en jævn vandstrøm ud af vandpumpens indikatorhul. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen. Låt återförsäljaren kontrollera motorn. eller vannstrømmen er ujevn. skal motoren stoppes så vanninntaket kan undersøkes om det er blokkert. Tehoraja vaihtelee ylikuumennustason mukaan. skall du stänga av motorn och kontrollera om intagshålen är tilltäppta. Varvtalet begränsas till 2000. Skift påhængsmotoren til neutral og kontrollér. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Få forhandleren til at undersøge motoren. og sjekk at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen. skal motoren stoppes og vandindsugningshullerne kontrolleres for blokeringer. Problemer med kjølesystemet Uavbrutt Jäähdytysjärjes telmän ongelma Jatkuva Alhainen öljynpaine Jatkuva Lavt oljetrykk Uavbrutt oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb74k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb74a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER Varningshorn Funktion Motorfel Ljud Stötvis tonsignal Beskrivning Motorproblem har inträffat. Motorn går inte. Frikoppla motorn och kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) Varoitustorvi Toiminto Moottorivika Ääni Toistuva piippaus Kuvaus Moottorissa on vikaa. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) Advarselshorn Funktion Motorfejl Lyd Intermitterende bip Beskrivelse Der er opstået et problem med motoren. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkista tuleeko vesipumpun indikaattorireiästä tasainen vesivirta. Effekten vil bli begrenset til 2000 o/min. ettei vedenottoreiässä ole esteitä. Kraft vil være begrænset til 2000 o/m. Engine Guardian System on aktivoitu. Motoren vil ikke køre. Fyll på olja vid behov. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Lisää öljyä tarpeen mukaan. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Motorens overvåkingssystem aktiveres. eller om flödet är ojämnt. Jollei vettä tule vesipumpun indikaattorireiästä tai virtaus on katkonaista. Om inget vatten är synligt. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Moottori ei käy. Strømgrænsen afhænger af overophedningsniveauet.

motorhöjd. Systemet reagerar på ett problem genom att avge en oavbruten tonsignal. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 50%:iin.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER Varselhorn Funksjon Overturtall på motor Lydsignal Uavbrutt Beskrivelse Varselhornet aktiveres hver gang motorens hastighet overskrider maksimumverdien for tillatt turtall. motorhøjde. motorhøyde. Ylikierrosten aiheuttajana voi olla väärä potkurin nousu. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 50%. Systemet begrenser motorhastigheten til den er innenfor tillatt område. Engine Guardian System on aktivoitu. Konsultera återförsäljaren om hjälp. etc. Torven äänimerkki loppuu. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Orsaken kan vara felaktig propellerstigning. Varvtalet begränsas till 50 %. Hornet slutar ljuda då varvtalet ligger inom tillåten gräns. Järjestelmä rajoittaa moottorin nopeuden sallitulle nopeusalueelle. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 75%:iin. Moottorin ylikierrokset osoittavat tilan. når gasspjældshastigheden er inden for den tilladelige grænse. Motorns övervakningssystem är aktiverat. kun moottori ylittää sallitun kierrosnopeuden. Hvis overvåkingssystemet er aktivert. moottorin korkeus. når motorhastigheden overskrider den maksimalt tilladte omdrejningshastighed. MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET Varoitustorvi Toiminto Moottorin ylikierrokset Jatkuva Ääni Kuvaus Varoitustorvi aktivoituu heti. osv. Varvtalet begränsas till 75 %. Engine Guardian System on aktivoitu. 90-10212X20 49 . Järjestelmä ilmoittaa ongelmista päästämällä jatkuvan piippauksen ja / tai alentamalla moottorin tehoa suojatakseen moottoria. alenna kaasunopeutta. och/eller genom att sänka varvtalet och därmed skydda motorn. trimvinkel. Motorens overvåkingssystem aktiveres. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER Advarselshorn Funktion Motoroverdrejning Lyd Kontinuerligt Beskrivelse Advarselshornet aktiveres altid. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 75 %. Jos Guardian System on aktivoitu. Henvend dig til forhandleren for assistance. kun kaasunopeus on sallituissa rajoissa. For høy hastighet på motoren angir en tilstand som bør rettes. Kølevæske sensorfejl Kontinuerligt Motorens beskyttelsessystem Motorens beskyttelsessystem overvåger kritiske sensorer på motoren for tidlige tegn på problemer. ol. Rusing kan forårsakes av feil propellstigning. Hornet slås av når gasshastigheten er innenfor tillatt verdiområde. trimvinkel. joka on korjattava. skal gasshastigheten reduseres. För hög eller låg batterispänning Problem med kylvätskesensorn Oavbrutet Oavbrutet Batterispænding for høj eller for lav Kontinuerligt Motorns övervakningssystem Detta system övervakar motorns viktigaste sensorer för tidiga tecken på problem. Motorens overvåkingssystem aktiveres. som bør korrigeres. Systemet vil reagere på et problem ved at afgive et kontinuerligt bip og/eller reducere motorstrømmen for at yde motorbeskyttelse. trimvinkel. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. ogk Engine Guardian System valvoo moottorin kriittisiä antureita tunnistaen aikaisia osoituksia ongelmista. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR Varningshorn Funktion Motorn rusar Ljud Oavbrutet Beskrivning Varningshornet aktiveras varje gång som motorvarvtalet överskrider det högsta tillåtna. Systemet vil begrænse motorhastigheden til en hastighed inden for det tilladte område. Systemet begränsar varvtalet till inom det tillåtna. skall varvtalet minskas. skal gasspjældshastigheden reduceres. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Systemet gir respons på et problem ved å utstøte et uavbrutt lydsignal og/eller redusere motoreffekten for å beskytte motoren. Hornet deaktiveres. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 50 %. Ta kontakt med forhandleren for assistanse. Batterispenning for høyt eller for lavt Uavbrutt Akun jännite liian korkea tai liian alhainen Jäähdytysaineanturi vika Jatkuva Jatkuva Feil med kjøleveskesensor Uavbrutt Engine Guardian System Motorovervåkingssystem Motorens overvåkingssystem overvåker de kritiske sensorene på motoren og fange opp tidlige tegn på problemer. Hvis beskyttelsessystemet er blevet aktiveret. Motoroverdrejning angiver en tilstand. Overdrejning kan være et resultat af forkert propelstigning. Om motorn rusar. trimmikulma jne. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 75%. behöver den ses över. Om motorns övervakningssystem har aktiverats. Ota yhteys myyjäliikkeeseen saadaksesi apua.

ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb73g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb73c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) SmartCraft–produkt Til denne utenbordsmotoren kan det kjøpes en Mercury SmartCraft System–instrumentpakke. SmartCraft–instrumentpakken gir også veiledning om diagnostisering av motorens overvåkingssystem. er motorturtallet. jäähdytysaineen lämpötila. SmartCraft–instrumentpakken vil vise kritiske alarmdata for motoren og potensielle problemer. A Instrumenttipaketin näyttämiä toimintoja ovat mm. batterispænding. Noen av de funksjonene som instrumentpakken vil vise. batterispenningen. polttoainekulutus ja käyttötunnit. er motorens omdrejningshastighed. SmartCraft–system. kjøletemperaturen. Detta instrumentpaket övervakar bl a motorns varvtal. 50 90-10212X20 . bränsleförbrukning och antal körtimmar. SmartCraft–systemet blir också till hjälp för diagnosen som motorns övervakningssystem utför. Nogle af de funktioner. SmartCraft–systemet visar viktig larmdata från motorn. SmartCraft instrumentpakken vil også hjælpe motorens beskyttelsessystem ved diagnosebestemmelser. SmartCraft instrumenttipaketti näyttää myös kriittisiä moottorihälytystietoja ja mahdollisia ongelmia. SmartCraft instrumenttipakkaus auttaa myös Engine Guardian vianhaussa. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb73k VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER SmartCraft–system Denna utombordare kan förses med ett Mercury instrumentpaket. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb73a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) SMARTCRAFT produkt En Mercury SmartCraft system instrumentpakke kan købes for denne påhængsmotor. som instrumentpakken vil vise. kylvätsketemperatur. akun jännite. ett s.k. ogk VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) SmartCraft– tuote Mercury SmartCraft System instrumenttipaketti voidaan ostaa tälle perämoottorille. batterispänning. drivstofforbruket og motorens driftstimer. SmartCraft instrumentpakken viser kritisk alarmdata for motoren og mulige problemer. kølevæsketemperatur. moottorin kierrosluku. och potentiella problem. benzinforbrug og motorens driftstimer.

fra helt nede til helt oppe. Tätä kallistusjärjestelmää voi säätää perämoottorin ollessa joutokäynnissä tai moottorin ollessa poiskytkettynä. i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). eller då motorn är avstängd. Om utombordaren inte låses i tiltläget. mens påhængsmotoren kører i tomgang. står i fri eller har motoren avslått. og lås den på plass ved å skyve tiltlåsespaken tilbake til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør) (c). Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja lukitse se paikoilleen siirtämällä kippilukon vipu takaisin asentoon (LUKITUS/AJO) (c). se on lukittava kallistusasentoon siirtämällä kippilukon vipu entoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Tilta utombordsmotorn till önskat läge och lås den på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR) (c). Veneen ohjauksen hallinnan menetys voi johtaa vakaviin vammoihin. Tilt udenbordsmotoren til den ønskede position og lås den på plads ved at flytte tiltlåsearmen tilbage til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR) (c). eller skador på båten. dvs. kan det føre til at den tilter opp av vannet under senking av farten eller ved kjøring bakover. i neutral. eller bådskade ske. i neutralläge. ADVARSEL Før bruk må utenbordsmotoren låses i tiltstilling ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). 1 Før bruk skal utenbordsmotoren være låst i tiltstilling. at den vipper op ad vandet under nedbremsning eller når man kører i bakgear. Undlades det at fastlåse påhængsmotoren i opvippet position. mistä voi seurata veneen hallinnan menetys. måste den låsas i tiltläget. Generel tiltbetjening 2 Flyt tiltlåsearmen (a) til positionen TILT (b). ADVARSEL Inden påhængsmotoren betjenes. Tiltningsförfarande 2 Flytta tippspärren (a) till läget TILT (b). skal den fastlåses i opvippet position ved at skubbe tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Mister du kontrol over båden. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu8k MANUELLT TILTSYSTEM Modeller utan Power Trim är utrustade med ett tilthjälpsystem som underlättar för föraren att tilta och låsa utombordaren i samtliga tiltlägen. Hvis ikke utenbordsmotoren blir låst i tiltstilling. VAROITUS Ennen perämoottorin käynnistystä. måste den låsas i tiltläget. Detta i sin tur kan leda till allvarliga personskador. Vanlig bruk av tilt Peruskallistus 2 Skyv tiltlåsespaken (a) til TILT (b)–stilling. Dette gjøres ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør). että käyttäjä voi helposti kallistaa ja lukita perämoottorin mihin tahansa kallistusasentoon täysin alhaalta täysin ylös.gog44 b c a 1-2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu8g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu8c MANUELT TILTSYSTEM Modeller uten powertrim er utstyrt med et tilthjelpesystem som gjør brukeren i stand til å tilte og låse utenbordsmotoren i alle tiltstillinger mellom helt ned og helt opp stilling på en enkel måte. Tiltsystemet er konstrueret til at kunne indstilles. Tap av kontrollen over båten kan føre til alvorlig personskade. VARNING Innan utombordaren körs. dødsfall eller skade på båten. kan den komma att tippa upp ur vattnet vid inbromsning eller backning. eller når motoren er slukket. dödsfall. død. kuolemaan tai venevaurioon. med tippspärren (a). joka mahdollistaa. joissa ei ole Power Trim-lisälaitetta. 90-10212X20 51 . on kallistusapujärjestelmä. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu8a MANUELT TILTSYSTEM Modeller uden power trim er udstyret med en tilt–hjælpesystem. hvorved du kan miste kontrol over båden. hvilket kan føre til tap av kontrollen over båten. 1 Innan utombordaren körs. Ellei perämoottori ole lukitusasennossa se voi ponnahtaa ylös vedestä vauhdin hidastamisen aikana tai peräytettäessä. 2 Siirrä kippilukon vipu (a) asentoon TILT (KALLISTUS) (b). i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Tilt utenbordsmotoren til ønsket stilling. 1 Før betjening skal påhængsmotoren låses i tiltpositionen ved at flytte tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). 1 Ennen käyttöä on perämoottorin lukittava kallistusasentoonsa siirtämällä kippilukon vipu (a) asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). och båtens kontroll går förlorad. Dette tilsystemet er konstruert for å bli justert når utenbordsmotoren går på tomgang. KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Malleissa. med tippspärren (a). Detta tiltsystem får endast justeras med motorn på tomgång. hvilket gør det nemmere for bådføreren at tilte og låse udenbordsmotoren i enhver tiltposition. kan alvorlig personskade. kan dette medføre.

Tilt påhængsmotoren til helt-op-position 2 3 4 5 6 52 90-10212X20 . Lukitse perämoottori paikoilleen siirtämällä kallistussäätövarsi asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. Ta tak i toppdekselet og reis utenbordsmotoren helt opp. Sænk påhængsmotoren. että vesi valuu vesipumpun ilmaisureiästä. Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. Lås utenbordsmotoren på plass ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). Koppla ur tiltstödspaken genom att lyfta utombordsmotorn från stödspaken och vrida spaken ned. Flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Senk utenbordsmotoren. Sænk påhængsmotoren. Kjør utenbordsmotoren i lav hastighet når den er tiltet opp for kjøring i grunt farvannn. Tartu yläsuojuksen kahvaan ja korota perämoottori täyteen kallistusasentoon. Kör din utombordsmotor med en låg hastighet när den tiltats upp för grundvattenkörning. 1 Att tilta utombordaren maximalt uppåt 2 3 4 5 6 Stanna motorn. 1 Matalikkoajossa voidaan perämoottoria säätää ja se voidaan lukita korkeampaan kallistuskulmaan.gog45 a 1 ogg ogu16g 2 ogc ogu16c 3-6 b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER MANUELT TILTSYSTEM Kjøring I Grunt Farvann MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Matalassa Vedessä Ajo 1 Når båten kjøres i grunt farvann. Siirrä kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Laske perämoottori alas. kan utenbordsmotoren justeres og låses i en høyere tilvinkel. Grip tag i kåphandtaget och lyft utombordsmotorn till fullt upp-läget. Stop motoren. Sørg for at kølevandsindtagningshullerne er nedsænkede i vandet og fortsæt med at kontrollere vandudstødningen fra vandpumpeinspektionshullet. Skyv tiltlåsespaken til TILT-stilling. Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. Deaktivér tiltstøttearmen ved at løfte påhængsmotoren af tiltstøttearmen og dreje armen nedad. Kør påhængsmotoren ved langsom fart. Skub tiltlåsearmen til positionen TILT. Når du sejler med båden på lavt vand. Pysäytä moottori. että se lepää kallitustustukivipua vasten. Laske perämoottori alas siten. Kytke tukivipu irti kohottamalla perämoottoria tukivivusta ja kiertämällä vipua alas. Lås utombordsmotorn på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Skyv tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). Sänk utombordsmotorn. Flytta tippspärren till läget TILT. Senk utenbordsmotoren til den hviler på tilstøtten. kan du indstille og fastlåse påhængsmotoren i en højere vippet position. når den er opvippet for lavvandssejlads. (KALLISTUS). 3 4 5 6 oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu16k MANUELLT TILTSYSTEM Körning i grunt vatten MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu16a MANUELT TILTSYSTEM Betjening på lavt vand 1 Vid grundvattenkörning kan utombordsmotorn justeras och låsas vid en högre lutningsvinkel. Kople ut tiltstøtten ved å reise utenbordsmotoren opp fra tiltstøtten og vri spaken ned. Tag fat i grebet på topdækslet og løft påhængsmotoren til helt-op-position. således at den hviler på tiltstøttearmen. Perämoottorin kallistus täysin ylös asentoon Tilting Av Motoren Helt Opp 2 3 4 5 6 ogk 2 Stopp motoren.. Pidä jäähdytysvedenottoaukot veden alla ja huolehdi. Siirrä kallistussäätövarsi asentoon TILT. Flyt tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Håll kylvattnets intagshål nedsänkta i vatten och fortsätt att kontrollera vattenflödet från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. genom att vrida vredet (b).. Käytä perämoottoria hitaalla nopeudella sen ollessa kallistettuna matalikkoajoa varten. Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. og kontroller stadig om det kommer vann ut av vannpumpens indikatorhull. Sänk utombordsmotorn för att vila mot tiltstödspaken. Lås påhængsmotoren på plads ved at flytte tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Pass på at hullene for kjølevannsinntakene er under vann.

Dermed har du mulighed for at sejle parallelt med vandoverfladen. Arranger passasjerer og lasten i båten slik at vekten er jevnt fordelt.baugen opp) For liten vinkel (Akterenden opp . MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu11a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen Påhængsmotorens lodrette driftsvinkel justeres ved at skifte tiltpindens (a) position i de fem indstillingshuller. således at påhængsmotoren anbringes lodret i forhold til vandoverfladen ved fuld fart.bog ned) Korrekt inställning av vinkeln (bog något upp) (fortsättning på nästa sida) 1 2 3 For stor vinkel (agterstavnen sænket . Utombordaren låses mot riggvinkelpinnen. Placér passagerer og gods i båden således. Perämoottori on lukittava kallistuksen säätöpuikkoa vasten. 1 2 3 For stor vinkel (Akterenden ned . Huomautus: Katso seuraavallla sivulla olevia listoja. Riktig justering gjør at båten kjører stabilt. Rätt inställd.keula ylhäällä) Ei tarpeeksi kulmaa (perä ylhäällä . Dette gjør at båten kjører parallelt med vannflaten. genom att tippspärren ställs i läge “LOCK/RUN”. 1 2 3 För stor vinkel (akter ned . Merk: Se tabellen på neste side når utenbordsmotorens driftsvinkel skal justeres.forstavnen hævet) For lille vinkel (agterstavnen hævet . Påhængsmotoren bør låses mod denne tiltpind ved at indstille tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). että venettä voidaan ajaa yhdensuuntaisesti veteen nähden. Tiltpinden bør indstilles. Korrekt justering lader båden køre jævnt. Tämä mahdollistaa. oppnår optimal ytelse og minimalt styremoment.keula alhaalla) Kulma oikein säädettynä (keula hiukan ylhäällä) (jatkuu seuraavalla sivulla) ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu11k oga MANUELL TILTSYSTEM UTOMBORDARENS KÖRVINKEL Utombordarens vertikala körvinkel justeras genom att riggvinkelpinnen (a) flyttas mellan de fem hålen. Bemærk: Vil du indstille driftsvinklen på påhængsmotoren. går båten stadigt. Riggvinkelpinnen ska justeras så att utombordsmotorn befinner sig vinkelrätt mot vattenytan. Därmed körs båten parallellt med vattenytan. Ordna passagerarna och ladda in båten så att vikten vikten är jämnt fördelad. asettamalla kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO).baugen ned) Riktig justert vinkel (Baugen litt opp) (forts. Tiltpinnen bør justers slik at utenbordsmotoren stilles til å kjøre i en loddrett vinkel med vannflaten når båten kjøres i topp hastighet.bog upp) Inte tillräcklig stor vinkel (akter upp .forstavnen sænket) Korrekt indstillet vinkel (forstavnen hævet let) (fortsættes på næste side) 90-10212X20 53 . KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö Perämoottorisi pystysuora ajokulma on säädettävissä kallistuksen säätöpuikon (a) avulla viidessään eri säätöreikään. Kallistuspuikkoa on säädettävä siten. että paino jakautuu tasaisesti. opnår optimal ydeevne og minimerer styreindsatsen. henvises der til forklaringerne på næste side. neste side) 1 2 3 Liian paljon kulmaa (perä alhaalla . OBS: Se listorna på nästa sida. Sijoita matkustajat ja kuorma siten. med högsta prestanda och med minsta styransträngning.gog46 a 1 2 3 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu11c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel Den vertikale driftsvinkelen på utenbordsmotoren justeres ved å endre stilling på tiltpinnen (a) i de fem justeringshullene. at vægten fordeles jævnt. että perämoottori on kohtisuorassa asennossa veteen nähden veneen ollessa täydessä vauhdissa. kun asetat perämoottorisi ohjauskulmaa. vene kulkee tasaisesti parhaalla suorituskyvyllä ja ohjaus on helppoa. Utenbordsmotoren skal låses mot denne tiltpinnen ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN–stilling (LÅS/KJØR). när båten körs med full hastighet. innan du justerar utombordarens körvinkel. Jos säätö on oikea.

forstavnen på visse både tippe ned så meget. Styrmotståndet ökas. Tämä voi johtaa odottamattomaan käännökseen kumpaan tahansa suuntaan. Øke styremomentet eller dragningen til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen).k. Justering av utenbordsmotoren vekk fra hekken kan: 1. kun ne ovat veden pinnalla. jos yritetään kääntyä tai jos kohdataan huomattava aalto. 3. Øke styremomentet eller trekke mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). 2.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu12g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu12c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel (forts. kaldet “forstavnsstyring” eller “overstyring”. Frihøjden øge over genstande under vandlinien eller over lav bund. jossa ne alkavat kyntää vettä keulallaan. 4. Senke baugen. Bogen lyfts upp ur vattnet. spesielt med tung last eller baktung båt. Senke baugen ytterligere på enkelte båter til et punkt der de begynner å ploge med baugen i vannet mens de planer. varsinkin jos kyseessä on raskas kuorma tai peräraskas vene. Parantaa aallokossa ajoa. Utombordare som justeras nära akterspegeln. Mikäli perämoottori asennetaan pois peräpeilin läheisyydestä. eller baktung båt. 4. Justering av utenbordsmotoren nær inntil hekken kan: 1. Hvis der indstilles for kraftigt. “bog–. Snabbare urplaning. 4. Avståndet ökas till föremål under vattenytan eller till botten. ogk KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö (jtk. Indstilles påhængsmotoren med en lille afstand til agterspejlet kan: 1. kan resultera i att: 1. speciellt med tungt lastad. Detta kan leda till oväntad girning åt något håll. 3. at den begynder at pløje gennem vandet under plan sejlads. Lisää ohjausvääntövoimaa tai oikealle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla). Bogen sänks på vissa båtar tills de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. Dette kan medføre at båden uforudset drejer til en af siderne. asennuskorkeudella 5. 5. Indstilles udenbordsmotoren i retning væk fra agterspejlet kan: 1. Nostaa keulan vedestä. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til venstre (med normal højrehånds roterende propel). Lisätä korkeinta nopeutta. 4. Aiheuttaa nopeamman tasoituksen. 4. Bogen sänks. Dette kan føre til en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning.” eller “överstyrning” inträffar vid vändförsök.) Beakta det följande då du ställer in utombordarens körvinkel.) Harkitse seuraavia seikkoja huolellisesti perämoottorin ajokulman säädössä. I tillegg kan båten begynne å vake “hoppe” eller det kan oppstå propellventilasjon. 4. 5. eller hvis man møter på en høy bølge. HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu12k oga MANUELLT TILTSYSTEM Inställning av körvinkeln (forts. eller båten drar åt vänster (med normal högerroterande propeller). Alentaa keulaa. Lisätä ohjausvääntövoimaa tai vasemmalle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla). bør du referere til følgende liste. eller då en större våg träffas. eller propellern “suger luft”. 5. Färden i allmänhet blir bekvämare i grov sjö. 54 90-10212X20 . Lisäksi aiheuttaa veneen hyppimisen aallolta aallolle tai potkurin tuuletuksen. 3. 5. 2.) Vurder følgende lister nøye når du skal justere driftsvinkelen til utenbordsmotoren. Føre til at båten planer lettere. Lisätä varaa vedenalaisten kohteiden tai matalikon yli. Topphastigheten vanligtvis ökar. eller båten drar åt höger (med normal högerroterande propeller). 3. 3. 4. hvis du forsøger at dreje eller du møder en stor vandbølge. s. Båten tumlar. 2. Sejladsen generelt forbedres i uroligt farvand. Utombordare som justeras bort från akterspegeln. især hvis du sejler med tungt gods eller båden har en tung agterstavn. 5. 3. Du hurtigere opnå plan sejlads. Forstavnen komme til at tippe ned. Lisäksi alentaa joidenkin veneiden keulaa siihen pisteeseen. voi tämä: 1. sitä kutsutaan “keulaohjaukseksi” tai “yliohjaukseksi”. Mikäli perämoottori asennetaan peräpeilin läheisyyteen. 5. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. 4. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu12a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen (fortsat) Når påhængsmotorens arbejdsvinkel indstilles. 2. kan resultera i att: 1. Topfarten generelt øge. få båden til at slå smut hen over vandet (bumpe) eller forårsage propelventilation. 2. Løfte baugen høyere opp i vannet. 2. Generelt forbedre kjøring i høy sjø. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til højre (med normal højrehånds roterende propel). Generelt øke topphastigheten. Hvis der indstilles for kraftigt. 3. 3. voi tämä: 1. 2. Styrmotståndet ökas. 2. Forstavnen komme til at løfte ud af vandet. 5.

når der er tale om en yderligere bevægelse af motoren ud af vandet (c). Når motoren er avslått. Denne gjør båtføreren i stand til å justere stillingen på utenbordsmotoren på en enkel måte ved å trykke på trimbryteren (a). som må være oppmerksom på eventuelle farer under manøvrering. I enkelte tilfeller vil det være fordelaktig å trimme motoren helt inn eller ut for å oppnå maksimal fordel av trimkapasiteten. POWER TRIM JA KALLISTUS (JOS ON VARUSTEENA) Perämoottorissasi on “trimmi/kippisäädin. idet motoren trimmes fuldstændigt ind eller ud.gog52 a a c b ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogs1g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogs1c POWER TRIM OG TILT (HVIS UTSTYRT) Utenbordsmotoren har en trim/tiltkontroll kalt “Power Trim”. der kaldes “Power Trim”. Når motoren er standset.eks gjør det mulig å kjøre i grunt farvann. Justering av utenbordsmotoren lengere ut fra båthekken kalles trimming “ut” eller “opp”. Begreppet trimning används normalt för de första 20 graderna av inställningen (b). Sen avulla kuljettaja voi säätää helposti perämoottorin asentoa trimmikatkaisinta (a) painamalla. kun vene on liukuajossa. kan utenbordsmotoren tiltes opp av vannet. Dette bevegelsesområdet brukes når båten planer. som f. Att föra motorn närmare akterspegeln kallas för intrimning. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 55 . matalassa vedessä ajoon. mihin sisältyy tietoisuus joistakin ohjaukseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista. Prestandahöjningen är kopplad till ett större ansvar för föraren. Dette interval bruges. jota kutsutaan nimellä “Power Trim”. Med dess hjälp kan föraren lätt ändra motorns position. Att föra motorn längre bort från akterspegeln kallas uttrimning. Powertrim De flesta båtar fungerar bra i ett medeltrimläge. når du planer din båd. Ved lav tomgangshastighet kan utenbordsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet. Muutamien suorituskyvyn parannusten mukana tulee kuljettajalle lisää vastuuta. Perämoottorin kääntämistä lähemmäksi veneen peräpeiliä kutsutaan “sisään” tai “alas” trimmaamiseksi. Det kan emellertid finnas situationer då det kan vara bra att trimma in eller ut motorn helt. Detta är de inställningar som används vid planing. hvilket blandt andet indebærer viden om nogle af de potentielle farer.eks. Bruk av Power trim For de fleste båter vil kjøring rundt midten av “trim”-området gi tilfredsstillende drift. När den körs med lågt tomgångsvarv kan den också tippas upp utöver trimomfånget. genom att trycka på trimkontakten (a). Perämoottori voidaan kallistaa kokonaan ylös vedestä moottorin ollessa sammutettuna. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogs1k POWERTRIM OCH TILT (EXTRAUTR.) Din utombordsmotor är försedd med ett trim/tiltreglage betecknat “Powertrim”. Der kan imidlertid være situationer. Det kaldes at “trimme ind” eller “ned”. I tillegg til bedre driftsegenskaper følger det med større ansvar for båtføreren. Betegnelsen “trim” henviser vanligvis til justeringen av utenbordsmotoren innenfor et bevegelsesområde på 20 grader (b). Begreppet tiltning används om motorn vinklas upp ytterligare ur vattnet (c). exempelvis för körning på grunt vatten. Termi “trimmaus” tarkoittaa yleensä perämoottorin säätämistä ensimmäisten 20° liikkuma-alan (b) sisällä. framför allt att vara medveten om vissa tänkbara kontrollproblem. Begrebet “tilt” bruges normalt. Toisinaan voit kuitenkin päättää trimmata perämoottorisi täysin sisään tai ulos käyttääksesi sen trimmauskykyä mahdollisimman hyödyllisesti. Tätä liikkuma-alaa käytetään. Påhængsmotoren kan iøvrigt ved lav tomgangshastighed tiltes ud over trimvinklen. (forts. er behov for det til sejlads på grundt vand. hvor du ønsker at udnytte trimmekanismen fuldt ud. Betegnelsen “tilt” henviser hovedsaklig til når utenbordsmotoren justeres opp og ut av vannet (c). Termiä “kallistus” käytetään yleensä perämoottorin kääntämisestä tätä kauemmaksi vedenpinnan yläpuolelle (c). Begrebet “trim” bruges normalt til beskrivelse af de første 20 graders bevægelse af motoren (b). der er ved kontrolmekanismerne. kan man tilte (vippe) den ud af vandet. När motorn är avstängd kan den tippas upp ur vattnet. (fortsättning på nästa sida) Betjening af Power Trim Med de fleste både vil det give tilfredsstillende resultater at betjene motoren omkring midten af trimintervallet. når man bevæger påhængsmotoren væk fra bådens agterspejl. Forbedrelse af motorens performance på visse punkter giver samtidig bådføreren et større ansvar. Denne mekanisme giver bådføreren mulighed for at justere påhængsmotorens stilling ved at trykke på trimknappen (a). når man bevæger påhængsmotoren tættere på bådens agterspejl. Perämoottorin kääntämistä kauemmaksi veneen peräpeilistä kutsutaan “ulos” tai “ylös” trimmaamiseksi. hvis der f. Alhaisella joutokäyntinopeudella ajettaessa perämoottoria voidaan myös kallistaa ylös trimmausalueen ulkopuolelle niin. neste side) ogk Power Trim:in käyttö Trimmausalueen puolivälin tienoilla ajaminen tuottaa tyydyttäviä tuloksia useimmissa veneissä. Justering av utenbordsmotoren lengere inn mot båthekken kalles trimming “inn” eller “ned”. että sitä voidaan käyttää esim. Det kaldes at “trimme ud” eller “op”. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogs1a POWER TRIM OG TILT (HVIS EN SÅDAN ER MONTERET) Din påhængsmotor har en trim/tilt-mekanisme agterspejl.

Gå igenom följande punkter omsorgsfullt. Seurauksena saattaa olla ns. hvis du forsøger at dreje eller sejler over en betydelig bølge. Forstavnen sænkes så meget. Ellei ruorista tai ohjauskahvasta pidetä jatkuvasti tukevasti kiinni tässä tilanteessa. Båden planer hurtigere. Det kan leda till en överraskande gir åt endera hållet . neste side) ogk VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. Yleensä parantaa ristiaallokossa ajoa. kan det føre til tab af kontrol over båden. että ne alkavat kyntää vettä keulallaan liukuvauhdissa ollessaan. eller hvis man møter på en høy bølge. Denne dragningen ved styring av båten kommer av at påhengsmotoren er trimmet slik at propellakselen ikke er parallell med vannflaten. Johtaa liukuvauhdin pikaisempaan aloitukseen. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia. siitä voi olla seurauksena ruoriin tai ohjauskahvaan kohdistuva veto jommallekummalle puolelle. Tämä ohjauksen vääntömomentti aiheutuu perämoottorin trimmaamisesta asentoon. Om den överdrivs sänks bogen på vissa båtar så mycket att de börjar plöja med bogen i vattnet under planing.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc3g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc3c POWER TRIM OG TILT (FORTS. speciellt om båten är tungt lastad eller är aktertung. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) Merkittävin ohjaukseen liittyvä vaara on ruorissa tai ajokahvassa tuntuva vetovoima eli “vääntömomentti”. kan det resultere i et træk eller “vrid” i rattet eller styrehåndtaget til den ene eller anden side. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse eller død. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. at båden tager en uventet drejning til en af siderne. Senke baugen. Styremomentet forøges og båden trækker til højre (med normal højrehånds roterende propel). 5. spesielt med tung last eller når båten er baktung.) Den verste faren under manøvrering er en dragning som kan føles på rattet eller styrekulthåndtaket. Når påhængsmotoren er trimmet ind eller udover en almindelig styrestilling.”keulaohjauksen” tai “liikaohjauksen” aiheuttama odottamaton kääntyminen jommallekummalle puolelle käännöstä yritettäessä tai isohkoon aaltoon ajettaessa. 2. Dette styremoment er et resultat af. Båden kan således spinne ud eller tage en meget snæver drejning. at propelakslen ikke er parallel med vandoverfladen. især på ustadigt hav. Senke baugen på enkelte båter ytterligere til et punkt hvor de begynner å ploge med baugen i vannet mens den planer. Trimming inn eller ned kan: 1. (forts. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc3k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) Den viktigaste av dessa risker är en vridkraft som kan kännas i ratten eller rorkulten. kan det resultere i en dragning på rattet eller styrekulthåndtaket i begge retninger. kan forårsage. Når utenbordsmotoren er trimmet inn eller ut av nøytral driftstilling. Om detta inträffar. 3. Leda till behagligare gång i krabb sjö. 4. Göra styrningen tyngre. VARNING Undvik risken för allvarliga personskador eller dödsfall. 4. seurauksena voi olla veneen ohjauksen menetys perämoottorin kääntyessä vapaasti. eller vid större vågor. Om detta inträffar oväntat. 5. eller få den att dra åt höger (med den vanliga högerroterande propellern). at påhængsmotoren er trimmet således. Resultere i at båten planer lettere. mens man planer. 3. Gjøre at båten går bedre i høy sjø. 2. Trimning ind eller ned kan resultere i at: 1. Især med en tung last eller en bagtung båd. at den pludselig begynder at pløje igennem vandet. Intrimning kan: 1. Sänka bogen. När utombordaren är trimmad in eller ut förbi neutral styrning. kan ett ryck inträffa i ratten eller rorkulten. 4. 2. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc3a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) Den mest mærkbare fare er et træk eller “vrid”. hvilket kan føre til (hvis det skjer uventet) at passasjerene blir kastet rundt i båten eller faller overbord. och föraren inte håller stadigt i styrandordningen. Studer følgende liste nøye. hvis det kommer uventet. toisin sanoen oikealle puoltamista (oikeakätistä vakiopotkuria käytettäessä). Hvis du ikke har et fast greb omkring rattet eller styrehåndtaget i en sådan situation. 5. Kun perämoottori on trimmattuna sisään tai ulos ohjauksen neutraaliasennon ulkopuolelle. erityisesti veneen ollessa raskaasti kuormitettu tai peräpainoinen. 4. Sejladsen bliver bedre. Dette kan resultere i. idet påhængsmotoren styrer sig selv. 5. 3. Detta kan leda till att båten “spinner ut”.) Bruk av Power Trim (forts. kan kontrollen förloras och utombordaren komma att svänga fritt. (fortsættes på næste side) 56 90-10212X20 . mikä voi kaataa yllättyneet veneessäolijat veneeseen tai viskata nämä ulos veneestä. Båten kan nå “spinne” eller begynne å gå rundt i en liten sirkel. eller kastas överbord. at passagerer i båden kastes overbord eller falder inde i båden.som kallas “bogstyrning” eller “överstyrning” . Øke styremomentet eller dra mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). kan det føre til tap av styrekontroll fordi utenbordsmotoren kan dreie fritt. Forstavnen sænkes nedad. Tällöin vene voi “liirtää” ulos ajoreitiltä tai tehdä jyrkän äkkikäännöksen. 3. fast grep på rattet eller styrekulthåndtaket i en slik situasjon. jossa potkuriakseli ei ole vedenpinnan suuntainen. Sisään tai alas trimmaaminen voi 1. kan passagerare och förare kastas omkring i båten. Leda till snabbare planing. 2.vid ingång i en gir. der. Dette kan resultere i en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning. som kan føles på rattet eller styrehåndtaget. Tag følgende liste i betragtning. Harkitse seuraavaa luetteloa huolellisesti. Liiallisena alentaa joidenkin veneiden keulaa niin paljon. eller gör en kraftig gir. Den beror på att motorn har trimmats så att propelleraxeln inte är parallell med vattenytan. Det kaldes “forstavnsstyring” eller “overstyring”. Hvis man ikke har et godt. Laskea keulaa alas.

Öka frigångshöjden från dolda undervattensföremål och i grunda vatten. Øke generell topphastighet. Forsøg ikke at dreje en planende båd. og sette den i hvilket som helst av justeringshullene i hekkbrakettene som er ønskelig. Leda till att motorn överhettas . som følge af. neste side) ogk POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc7g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc7c POWER TRIM OG TILT (FORTS. Trimning ud og op kan resultere i at: 1. Boven løftes længere op af vandet. Ut– eller upptrimning kan: 1. 3. Älä yritä kääntää liukuvauhdissa olevaa venettä. 6. 2. Yleensä lisätä huippunopeutta. 6. 4. Dette kan gjøres ved hjelp av tiltpinnen som følger med utenbordsmotoren. hvis trimningen er ekstrem. 3. Lyfta bogen högre upp ur vattnet. 5. 6. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 57 . (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc7k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador eller dödsolyckor.) ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. Styremomentet forøges og båden trækkes til venstre. 2. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. 6. Liikaa tehtynä aiheuttaa veneen aallolta aallolle hyppimistä (ponnahtelua) tai potkurin ventilaatiota. Juster påhengsmotoren til en middels trimstilling med det samme båten begynner å plane for å unngå mulig utslynging på grunn av at båten kommer i spinn. Trimming ut eller opp kan: 1. 2. 6. Tämä käy päinsä perämoottorin mukana seuraavien kallistuksen säätöpuikkojen avulla ja panemalla ne haluttuihin peräpeilin pitimien reikiin. Om den överdrivs leda till att båten tumlar. jos jäähdytysveden tuloaukot ovat vedenpinnan yläpuolella. hvis et eller flere af kølevandsindtagene er over vandoverfladen. Aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. Øke styremomentet eller dragning til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). 3. jos perämoottori on trimmattu äärimmäisen kauas sisään tai alas ja ruorissa tai ohjauskahvassa tuntuu vetoa. Ulos tai ylös trimmaus voi: 1. 3. 5. Til tider kan bådejeren måske ønske at begrænse trimmet. hvis påhængsmotoren er trimmet ekstremt ind eller ned og man kan mærke et træk i rattet eller styrepinden. at den skrider ud. 5. för att båten inte skall kunna kastas ut på grund av slag. Detta kan göras genom att genom att flytta riggvinkelpinnen till önskvärt hål i upphängningsbygeln. Prøv Ikke å dreie båten når den planer hvis utenbordsmotoren er trimmet ekstremt inn eller ned. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia tai vetää vasemmalle asennuskorkeuden ollessa normaali (oikeanpuolista vakiopotkuria käytettäessä). (fortsättning på nästa sida) MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc7a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) ADVARSEL Undgå mulig kvæstelse og død. 2. således at man undgår at blive kastet ud af båden.) Bruk av Power Trim (forts. 6. Føre til at motoren blir overopphetet hvis noen av kjølevannsinntakene over vannlinjen. Försök inte svänga under planing om motorn är extremt intrimmad och en dragkraft kan kännas i ratten eller rorkulten.om intagshålen för kylvatten hamnar ovanför vattenytan. Lisätä etäisyyttä vedenalaisista esineistä tai matalasta pohjasta. der leveres sammen med påhængsmotoren. Öka styrmotståndet eller dra åt vänster vid normal installationshöjd (med den vanliga högerroterande propellern). Båden slår smut hen over vandet eller skruen ventileres. I tillegg kan båten begynne å vake hoppe eller det kan oppstå propellventilasjon. ved en normal installationshøjde (med normal højrehånds roterende skrue). 6.. 4. I vissa omständigheter. jotta vältyt veneestä ulos viskautumiselta sen liirtäessä pois ajoreitiltä. Motoren overophedes. og det er en dragning på rattet eller styrekulten. 4. 4. 6. (forts. Frihøjden over nedsænkede objekter eller grundt vand øges. ind i et af indstillingshullerne i hækbjælkekonsollen. Nostaa keulan ylemmäksi vedestä. eller att propellern suger luft. Løfte baugen høyere opp i vannet. I sjeldne tilfeller kan eieren ønske å begrense trimmingen innover. Säädä perämoottorin trimmaus keskiasentoon välittömästi veneen saavutettua liukunopeuden. hvilket kan gøres ved at stikke vippepinden. Vanligen höja maxhastigheten. kan ägaren önska begränsa trimmen. Indstil påhængsmotorens trim på et mellemtrin. Placera motorn i ett mellantrimläge så snart båten börjar plana. så snart båden planer. 5. Harvinaisissa tapauksissa voi omistaja haluta rajoittaa trimmiä. Maksimumshastigheden forøges.

1 2 3 Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling og fest den manuelle tiltutløserskruen. kan den tiltes manuelt. kan påhengsmotoren tiltes manuelt. jotta perämoottori ei peruutettaessa kallistu ylöspäin. (forts. genom att vrida vredet (b). Laske perämoottori alas. Tämä mahdollistaa perämoottorin käsin suoritettavan kallistuksen. før man kører motoren. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja tiukenna käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili. Tilt påhængsmotoren til den ønskede position og stram den manuelle tiltudløsningsventil til. Senk påhengsmotoren til den hviler på tiltstøtten. Utombordaren tiltas upp tills man släpper omkopplaren. 4 Vrid ut den manuella klaffen för tiltfrigöringen tre varv (moturs). eller indtil den når sin yderste tiltposition. Manuel vipning Hvis påhængsmotoren ikke kan tiltes ved brug af den elektriske trim/tilt-kontakt. 1 2 3 Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. Påhængsmotoren tiltes nu opad. Sänk ned utombordsmotorn så att den vilar mot tiltstödpinnen. Manuell tiltning Om det inte går att tilta motorn med den mekaniska trim/tiltomkopplaren kan man i stället tilta manuellt. Påhengsmotoren kan nå tiltes manuelt. Perämoottori kallistuu ylöspäin. 4 Merk: Den manuelle tiltutløserskruen må være festet før påhengsmotoren brukes for å forhindre at påhengsmotoren tilter opp når den settes i revers. OBS: Den manuella klaffen för tiltfrigöring måste dras åt innan motorn används. Kople ut tiltstøttepinnen ved å heve påhengsmotoren opp fra støttepinnen og trekke ut støttepinnen. eller tills den når max. at den vipper op under sejlads i bakgear. Huomautus: Käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili tulee kiristää ennen perämoottorin käyttämistä.gog42 a ogg b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER 1-3 4 ogc MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc8c ogc8g POWER TRIM OG TILT (FORTS. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Kallistuksen käyttö Sammuta moottori ja paina trimmi/kallistuskytkin tai kallistuksen apukytkin yläasentoon perämoottorin kallistamiseksi. Sänk ned utombordsmotorn.) Tilting av motoren Slå av motoren og tilt påhengsmotoren ved å skyve trim/tilt-bryteren eller reserve tilt-bryteren opp. Sænk påhængsmotoren til den hviler på sikringsstiften. se voidaan kallistaa käsin. Manuell tilting Hvis påhengsmotoren ikke kan tiltes ved hjelp av power trim/tilbryteren. Senk påhengsmotoren. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc8a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af tilt Motoren standses og trim/tilt-kontakten eller hjælpekontakten til tilt føres til op-stillingen. Vippesikringstappen udkobles ved at løfte påhængsmotoren af sikringstappen og trække sikringstappen ud. Laske perämoottori kallistustuen nojaan. 1 2 3 Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. neste side) ogk Höllennä käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiiliä kolmen kierroksen verran (vastapäivään). 1 2 3 Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. Motorn kan sedan tiltas manuellt. således at man undgår. eller til den når maksimal tiltstilling. Käsin kallistus Jos koneellisen trimmauksen/kallistuksen kytkintä ei voida käyttää perämoottorin kallistamiseen. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc8k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Tiltning För att tilta utombordaren stannar man motorn och trycker trim/tiltomkopplaren uppåt. för att hindra motorn från att tilta upp under backning. (fortsættes på næste side) 58 90-10212X20 . (fortsättning på nästa sida) 4 Skru den manuelle tiltudløsningsventil 3 omdrejninger ud (imod uret). Tilta den till önskat läge och drag åt den manuella klaffen för tiltfrigöring. Sænk herefter påhængsmotoren. Påhengsmotoren vil tilte opp til bryteren frigjøres. Kytke irti kallistustukivarsi nostamalla perämoottori pois tukivarresta ja vetämällä ulos tukivarsi. kunnes kytkintä lakataan painamasta tai se saavuttaa suurimman mahdollisen kallistusasentonsa. Koppla ur tiltstödspinnen genom att lyfta utombordsmotorn från stödpinnen och dra ut stödpinnen. Dette giver mulighed for manuel tiltning af påhængsmotoren. Bemærk: Den manuelle tiltudløsningsventil skal strammes til. tiltläge. indtil man slipper kontakten. 4 Drei den manuelle tiltutløserskruen 3 ganger (i urviserens retning).

Kör endast motorn på lågvarv. 1 Tätä kytkintä voidaan käyttää perämoottorin ylös ja alas kallistamiseen koneellista trimmausjärjestelmää hyväksi käyttäen. Kallista perämoottori ylöspäin. for at undgå at støde på bunden. kan du. Om varvtalet överskrider 2000 kommer motorn automatiskt att återgå till max. Når du sejler på grundt vand. Hvis omdrejningshastigheden overskrider 2000 RPM. Kjør utenbordsmotoren kun i sakte fart. Varmista. Hvis motorhastigheten blir høyere enn 2000 o/min. kan utenbordsmotoren tiltes forbi det maksimale trimområdet for å unngå at den støter ned i bunnen. vil utenbordsmotoren automatisk gå tilbake til det maksimale trimområdet. Kjøring i grunt farvann Matalassa vedessä käyttö 2 Når båten kjøres på grunt vann. Kør kun motoren ved lav hastighed. Körning i grunt vatten 1 Denne knap kan bruges til at tilte påhængsmotoren op eller ned ved brug af det elektriske Power Trim system. että kaikki vedentuloaukot ovat koko ajan veden alla. Sänk varvtalet till under 2000. Sænk motorens omdrejningshastighed til under 2000 RPM. a. Sejlads på grundt vand 2 90-10212X20 59 . a.gog57 1 ogg ogc 2 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc6c KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc6g POWER TRIM OG TILT (FORTS. b. trimvinkel. Jos moottorin nopeus ylittää 2000 k/min. tilte din påhængsmotor ud over det maksimale triminterval. c. Käytä moottoria ainoastaan pienillä nopeuksilla. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc6k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Extra tiltströmbrytare MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc6a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Ekstra tilt–knap 1 Denna brytare kan användas för att tilta utombordaren upp eller ned med hjälp av trimsystemet. c. b. Tilt utenbordsmotoren opp. Tilta upp utombordaren. c. Försäkra dig om att alla vattenintag befinner sig under vattenytan. a. sænkes påhængsmotoren automatisk til dens maksimale trimgrænse. b. a. 2 Ajaessasi venettäsi matalassa vedessä voit välttää pohjaan törmäämistä kallistamalla perämoottorin suurimman mahdollisen trimmikulman ylitse. Vähennä moottorin kierrosnopeus 2000 r/min alapuolelle. Tilt påhængsmotoren op. Pass på at vanninntakene er under vann til enhver tid. perämoottori palautuu automaattisesti suurimman mahdollisen trimmausalueen puolelle. Reduser motorhastigheten til 2000 o/min. b.) Reservetiltbryter POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Lisäkallistuskytkin 1 Denne bryteren kan brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved bruk av power trim-systemet. c. 2 När båten körs i grunt vatten kan motorn fällas upp över maximal trimvinkel för att inte slå i botten. Sørg for at alle vandindtagshullerne altid er under vandet.

2 OBS: För att behålla rätt justering. Ha en tillräcklig styrfriktion för att båten inte skall gå in i en skarp gir om rorkulten eller ratten släpps. at båden går ind i en fuld drejning. Merk: Låsemutteren (c) øverst på styrefriksjonsspakens dreieaksel kan strammes for å opprettholde riktig justering. Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Vri skruen mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen.Justera denna spak för att få önskad styrfriktion på rorkulten.Indstil denne skrue for at opnå ønsket styremodstand i rattet. jotta estät perämoottoria tekemästä täyskäännöstä. Drej knappen mod (a) for at øge friktionen og drej knappen mod (b) for at mindske friktionen. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogt4a INDSTILLING AF GASHÅNDTAGETS FRIKTION MODELLER MED STYREHÅNDTAG 1 Knap til indstilling af gashåndtagets friktion . Flytta spaken mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. 2 Ohjauskitkan säätö . jos otteesi irtoaa ohjauskahvasta tai ohjauspyörästä. hvis styrehåndtaget eller rattet slippes.Vri på friksjonsknotten for å innstille og opprettholde gassen i ønsket hastighet. Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Käännä nuppia kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi.Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa. KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER JUSTERING AV GASSFRIKSJONEN . 3 Ohjauskitkan säätö . Indstilling af styremodstand . Indstilling af styremodstanden . JUSTERING AV STYREFRIKSJONEN Modeller med styrekult 2 Justering av styrefriksjonen .Indstil denne arm for at opnå ønsket styremodstand i styrehåndtaget. Skyv spaken mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen. Huomautus: Oikean säädön ylläpitämiseksi.Drej friktionsknappen INDSTILLING AF STYREMODSTANDEN Modeller med styrehåndtag INSTÄLLNING AV STYRFRIKTIONEN Modeller med rorkult for at indstille og holde gashåndtaget ved ønsket hastighed.Vrid på denna ratt för att ställa in och uppehålla önskad hastighet. Oppretthold nok styrefriksjon til å forhindre at utenbordsmotoren styrer inn i en sirkel når styrekulten eller rattet slippes. 2 Inställning av styrfriktion . 60 90-10212X20 .Käännä kitkanuppia OHJAUSKITKAN SÄÄTÖ Kahvalliset mallit halutun kaasumäärän ylläpitämiseksi halutulla nopeudella.Juster denne skruen for å oppnå ønsket styrefriksjon på rattet. Pidä yllä riittävää ohjauskitkaa.Juster denne spaken for å oppnå ønsket styrefriksjon på styrekulten. ogk VAROITUS Vältä ohjauksen menetyksestä mahdollisesti aiheutuvaa vakavaa vammaa tai kuolemaa.MODELLER MED STYREKULT 1 Friksjonsknotten for gasshåndtaket . Oprethold tilstrækkelig styremodstand for at undgå.gog36 b b a a c b a 1 ogg ogt4g 2 ogc ogt4c 3 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAASUKAHVAN KITKAN SÄÄTÖ OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 1 Kaasukahvan kitkanuppi . Flytta skruven mot (a) för att öka friktionen eller vrid mot (b) för att minska friktionen. Vri knotten mot (a) for å stramme friksjonen og mot (b) for å løsne på friksjonen. Modeller med fjernstyring Kauko-ohjattavat mallit 3 Justering av styrefriksjonen . Fjernstyringsmodeller 3 VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador och dödsolyckor på grund av förlorad kontroll över båten. 3 Inställning av styrfriktion . kan låsmuttern (c) [ovanpå den ledade axeln för styrningens friktionsspak] dras åt. ADVARSEL Unngå eventuelle alvorlige personskader eller dødsfall som følge av tap av kontrollen over båten. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogt4k INSTÄLLNING AV GASHANDTAGETS FRIKTION MODELLER MED RORKULT 1 Gashandtagets friktionsratt . Drej skruen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for at mindske modstanden. joka sijaitsee ohjauskitkavivun akselilla.Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa.Justera denna skruv för att få önskad styrfriktion på ratten. Vrid ratten mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. ADVARSEL Undgå muligvis alvorlig personskade og død på grund af. Skub armen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for mindske modstanden. Fjärrstyrningsmodeller Bemærk: Korrekt justering kan opnås ved at stramme sikringsmøtrikken (c) øverst på styrefriktionshåndtagets drejeaksel. kiristä lukitusmutteria (c). at man mister kontrol med båden.

ilman Power Trim:iä Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon asianmukaiseen reikäänsä asetetun kallistustapin avulla. joka johtuu siitä. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. Tämä ohjauksen vääntömomentti on normaali-ilmiö. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. että perämoottoriasi ei ole trimmattu niin. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogn2k INSTÄLLNING AV TRIMRODRETS Propellerns styrmoment får båten att dra åt det ena hållet. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. Modeller med Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. trimmet i ønsket stilling. Jos säätö on tarpeen. vil justering af trimtappen have begrænset virkning på styremomentet. Hvis båden nemmest drejer til højre. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Hvis justering påkræves. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. Trimroret kan kompensere for styremoment(et) i mange tilfeller og kan justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn kraft på styringen. at propelakslen er parallel med vandoverfladen. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. Drag åt bulten och prova på nytt. idet tiltpinden sættes i det ønskede tiltpindehul. Trekk til bolten og foreta en ny test. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. at påhængsmotoren ikke er trimmet på en sådan måde. Kjør båten i normal hastighet. Hvis båten går lettere til høyre side. joissa on Power Trim Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon. idet den justeres en lille tand ad gangen. 90-10212X20 61 . vri den bakre delen av trimroret mot høyre. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Hvis båden nemmest drejer til venstre. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. ja sitä voidaan säätää eräin rajoituksin ohjaamiseen tarvittavassa voimassa esiintyvien epätasaisuuksien vähentämiseksi. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. Detta styrmoment är normalt och beror på att utombordaren inte har trimmats så att propelleraxeln befinner sig parallellt med vattenytan. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogn2a JUSTERING AF TRIMTAP Propellens styremoment vil forårsage at din båd trække i én retning. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. Bemærk: Hvis påhængsmotoren har anti-ventilationspladen installeret cirka 50 mm eller mere over bådens bund. Hvis båden nemmest drejer til venstre. Hvis båten går lettere til høyre side. Hvis båden nemmest drejer til højre. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. Modeller utan Powertrim Kör båten med normal marschhastighet och trimmad till önskat läge med riggvinkelpinnen i önskat hål. skal trimtappens bolt løsnes. Hvis justering påkræves.gog54 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogn2g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogn2c JUSTERING AV TRIMROR Propellens styremoment(et) kan føre til at båten drar til én av sidene. Kjør båten i normal hastighet. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. TRIMMIEVÄN SÄÄTÖ Potkurin aiheuttama ohjauksen vääntömomentti saa veneesi vetämään jommallekummalle puolelle. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. Mallit. da den til en vis grad kan indstilles. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. Trimmievä voi monesti auttaa tämän ohjauksen vääntömomentin/tasaamisessa. så den reducerer ubalancen i styreindsatsen. Detta styrmoment kan ofta kompenseras med hjälp av trimrodret. Huomautus: Trimmievän säätäminen vaikuttaa vain vähän ohjauksen vääntömomentin vähentämiseen. Drej båden til højre og til venstre. Drej båden til højre og til venstre. Modeller uden Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. että potkuriakseli olisi vedenpinnan suuntainen. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. Dette styremoment(et) er normalt fordi utenbordsmotoren ikke er trimmet slik at propellakselen er parallell med vannflaten. että kavitaatiolevy on kauempana kuin noin 50 mm veneen pohjan yläpuolella. OBS: Inställning av trimrodret får mycket liten effekt om motorn har installerats med antikavitationsplattan 50 mm eller mer över båtens botten. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. jos perämoottori on asennettu siten. idet den justeres den en lille tand ad gangen. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Dette styremoment er et almindeligt resultat af. Trimtappen kan i mange tilfælde virke kompenserende for dette styremoment. Hvis båten går lettere til venstre side. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Drag åt bulten och prova på nytt. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. Stram bolten og foreta en ny test. Merk: Justering av trimroret vil ha liten innvirkning på reduseringen av styremomentet hvis utenbordsmotoren er montert med antiventilasjonsplaten ca 5 cm eller mer ovenfor bunnen av båten. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Om trimrodret behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. trimmet i ønsket stilling ved å sette tiltepinnen i ønsket hull. Modeller med power trim. Om behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. ogk Mallit. Modeller uten power trim. Jos säätö on tarpeen. skal trimtappens bolt løsnes. Hvis båten går lettere til venstre side. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. Modeller med Powertrim Kör båten med normal marschfart och trimmad till önskat läge.

strømforhold. karit ja muut vaarat. strömmar. j Pidä veneessä veteen joutuneelle henkilölle heitettäväksi tarkoitettu pelastusrengas tai uimatyyny. Vedligeholdelse. og at de er lett tilgjengelige. j Overlast ikke båten. klippor och andra riskmoment. j Gå gjennom sjekklisten (se VEDLIKEHOLD). grunner og andre farer). j Lær farvandet og området hvori du sejler at kende samt tidevande. der er beregnet til at kaste ud til en person i vandet. j Brændstofreserven er tilstrækkelig. j Sørg for at passagerer og last er jævnt fordelt i båden og at alle ombordværende sidder på et egnet sæde. j Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff ombord. j Det är olagligt att köra båt under påverkan av alkohol eller droger. Se kapacitetspladen. hiekkasärkät.og Vedligeholdelsesskemaet. sandbanker. j On lainvastaista ajaa venettä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. j Det er forbudt å føre båten under påvirkning av alkohol eller medikamenter. j Känn till dina farvatten. Katso osaa Huolto. sandrev. 62 90-10212X20 .ofg ofc BRUK ofa1g ofa1c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA j Tulee varmistaa. j Pidä viranomaisten hyväksymä. j Efterse motoren som beskrevet i Eftersyn. j Fördela passagerare och last jämnt ombord och se till att alla sitter på en ordentlig sittplats. ofa1a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN HUSKELISTE FØR SEJLADS MED PÅHÆNGSMOTOREN j Føreren kender til sikker navigering. klipper og andre farer. Katso veneesi kuormituskilpeä. j Suorita tarkastukset ja vaadittu huolto huoltotaulukon mukaan. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. j Det er ulovligt at betjene en båd. j Sørg for at vekten av passasjerer og last er jevnt fordelt i båten.eller narkotikapåvirket. j En frälsarkrans eller motsvarande. Titta på båtens typskylt. j Tunne veneilyyn käyttämäsi vesistöt ja alueet: vuorovedet. Se Underhållssektionen. og at alle sitter på et forsvarlig sete. j Ole tietoinen veneesi kuormitusrajasta. ofk KÖRNING ofa1k AVPRICKNINGSLISTA FÖRE KÖRNING j Föraren känner till båten och vet hur man navigerar och kör den på ett säkert sätt. että käyttäjä hallitsee turvallisen ohjauksen. sopivan kokoinen. j En redningskrans eller redningspude. j Fortæl nogen hvor du skal hen. henkilökohtainen. j Kerro jollekin henkilölle. j Känner till båtens maxlast. j Sijoita matkustajat ja lasti veneessä siten. sandbanker. avsedd att kastas till en person som befinner sig i vattnet. minne menet ja milloin palaat. og hvornår du regner med at komme tilbage. sejlads og driftsprocedurer. j Godkendte redningsveste i de rette størrelser til hver person ombord er let tilgængelige. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. että paino jakautuu tasaisesti ja jokaisella on asianmukainen istuin. j En livbøye eller flåte som er konstruert for å kastes ut til folk i vannet. strømme. Der henvises til afsnittet. ofa SJEKKLISTE FØR START j Føreren kjenner til sikker navigasjon og bruksprosedyrer. j Kjenn til de farvann og områder dere skal ferdes i (tidevann. j Meld fra om hvor dere har tenkt å reise. j Kend din båds maksimale lastkapacitet. veneilyn ja käyttöä koskevat toimenpiteet. j Ha tillräckligt med bränsle ombord. j Tala om för någon vart du åker och beräknad återkomsttid. hvis man er spiritus. j Godkända flytvästar i rätt storlek finns för alla ombord och är lätt tillgängliga. virtaukset. j Pricka av punkterna i listan i Inspektion och underhåll. j Sørg for at det finnes godkjente redningsvester for alle ombord. j Varaa tarpeeksi polttoainetta. og når dere forventer å være tilbake.

Se “Spyling av kjølesystemet” for fremgangsmåte for spyling. Dette forhindrer ophobning af aflejringer. vann i girhuset fryser og forårsaker skade på vannpumpen og andre komponenter. että vaihteisto on veden alla. eller ligger förtöjd med båten. Tvätta motorns utsidor och spola avgasutloppet på propellern och växelhuset med färskvatten efter varje användning. Spray Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guardutvendig på motoren. ofk AJO MERIVEDESSÄ TAI SAASTUNEESSA VEDESSÄ Suosittelemme. one3k onf2a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN BETJENING FROSTVEJR Når motoren betjenes eller fortøjes i frostvejr eller ved temperaturer nær frysepunktet. hvilket kan forårsage skader. elektriske komponenter og andre metalloverflater hver måned. må utenbordsmotoren fjernes og tappes for vann. Vid risk för isläggning. one3c BRUK I KULDEGRADER Når utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrader. Der henvises til “Skylning af Kølesystemet” i afsnittet. ofa KÖRNING onf2k KÖRNING UNDER DEN KALLA ÅRSTIDEN Om motorn används. som kan blokere vandpassagerne. skall växelhuset alltid befinna sig under vattenytan. Jos pidät veneesi ankkuroituna vedessä. BETJENING I SALTVAND OG FORURENET VAND Vi anbefaler. Dette forhindrer. sillä se aiheuttaa anodien toimintakyvyn heikkenemisen). Is i vanninntakene kan blokkere kjølevannsstrømmen og forårsake skade. Detta hindrar att vattnet i växelhuset fryser och ställer till skada på vattenpumpen eller andra delar. Dette forhindrer at ev. slik at girkassen er fullstendig oppe av vannet når den ikke brukes (bortsett fra når det er kuldegrader). at vand i gearkassen fryser og forårsager skade på vandpumpen og andre motordele. da anodernes effektivitet derved forringes). Om du alltid har båten förtöjd i vattnet skall du tänka på att alltid tilta upp motorn så att ingen del av växelhuset ligger under vatten när motorn inte används. Hvis din båd fortøjes i vandet. pidä perämoottori koko ajan alas kallistettuna niin. one3g KJØRING I SALTVANN ELLER FORURENSET VANN Vi anbefaler at du skyller kjølevannskretsen i utenbordsmotoren med ferskvann etter at den har vært brukt i salt eller forurenset vann. Tämä estää sisään jääneen veden jäätymisen ja vesipumpun tai muiden osien vaurioitumisen. Detta kommer att förhindra uppkomst av avlagringar i vattenpassagerna.ofg ofc BRUK onf2g onf2c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ JÄÄTYMISLÄMPÖTILOISSA AJO Jos perämoottoriasi tullaan käyttämään tai se ankkuroidaan jäätymislämpötilassa tai sen tuntumassa. då detta sätter ned effektiviteten på dessa). Sørg for at gearkassen er fuldstændigt ude af vandet. Hvis vand fryser til is i motorens drevakselhus. blockeras vattenflödet till motorn. Dette vil forhindre at det dannes belegg som kan blokkere kjølevannskretsen. i delen Vedlikehold. Sprøjt hver måned Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard på udvendige metaloverflader (undgå at sprøjte på karburatorrørene. että vaihteistokotelo on ulkona vedestä (paitsi jäätymislämpötiloissa) aina. sähkölaitteiston osiin ja muihin metallipintoihin kuukausittain (älä ruiskuta syöpymistä ehkäiseviä anodeja. da dette vil redusere anodeeffekten. Tämä ehkäisee saostumien muodostumisen ja vesitiehyeiden tukkeutumisen. blokeres vandpassagen til motoren. se voi estää veden kierron moottoriin ja aiheuttaa vaurioitumista. elektriska komponenter och andra metallytor (spreja inte på anoderna för korrosionskontroll. at de indvendige vandpassager skylles med ferskvand efter hver sejlads i saltvand eller forurenet vand. one3a KÖRNING I SALTVATTEN ELLER FÖRORENAT VATTEN Vi rekommenderar att du spolar de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten efter varje gång som båten använts i saltvatten eller förorenat vatten. perämoottori tulee poistaa vedestä ja antaa veden valua pois täydellisesti. Läs avsnittet i Spolning av kylsystemet i underhållsavsnittet. kun se ei ole käytössä. Vask motoren utvendig og skyll eksosuttaket ved propellen og girhuset med ferskvann etter hver bruk. Ruiskuta Mercury Precision tai Quicksilver Corrosion Guard -ainetta moottorin ulkopintaan. Spray ikke anoder for korrosjonskontroll. når den ikke er i brug (undtagen i frostvejr). skal motoren altid vippes ud af vandet. sørg for at girkassen er under vann. bør utenbordsmotoren alltid tas opp. Om det skulle bildas is inne i drivaxelhuset. Jos perämoottorin ajoakselistoon muodostuu jäätä veden pinnan tasalle. skal påhængsmotoren holdes vippet nede så gearkassen er under vand. että huuhdot perämoottorisi sisäiset vesitiehyet puhtaalla vedellä joka kerran suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. Katso “jäähdytysjärjestelmän huuhtelu” -menetelmää osasta Huolto. måste utombordaren tas upp och tömmas helt på vatten. Pese perämoottorin ulkopinta ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihteistokotelo puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Vedligeholdelse. Spreja varje månad Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard utanpå motorenheten. vid temperaturer runt noll eller lägre. Dersom det er en mulighet for isdannelse på vannet. (utom vid temperaturer under noll). 90-10212X20 63 . skal motoren tages ud af vandet og tømmes fuldstændigt for vand. kallista perämoottori niin. Jos on olemassa mahdollisuus veden jäätymiseen. och skador kommer sannolikt att uppstå. Hvis vandet fryser til is. Hvis båten ligger fortøyd. Vask påhængsmotoren udvendigt og skyl udstødningsåbningen til propellen og gearkassen med ferskvand efter hver brug.

til utenbordsmotoren. Unngå vedvarende kjøring på full gass i mer enn fem minutter om gangen i de neste åtte driftstimene. Sørg for at 2 3 Kontrollera motorns oljenivå. 1. 1. BRUK ofc2g INSTRUKSJONER FØR START 1 Koble den separate drivstoffslangen koblingen har “kneppet” på plass. 2. Under den anden driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger op til 4500 o/min eller 3/4 fuld gas. ofd5c Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv bare for et kort øyeblikk) uten vannsirkulasjon gjennom kjølevannsinntaket i girkassen. Följande åtta körtimmar: undvik kontinuerlig körning vid fullgas mer än fem minuter i taget. FORSIGTIG Start aldrig og kør aldrig påhængsmotoren (ikke engang kortvarigt) uden vand cirkulerende gennem kølevandsindtaget ind i gearkassen. Varmista. ofd5a Kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom kylvatteninloppet. Kontrollera att anslutningen snäpper fast i läge. Toisen käyttötunnin aikana on moottorin käytävä eri kaasuasetuksilla aina 4500 k/min asti tai kolme neljäsosa kaasulla ja tänä aikan aja sitä täydellä kaasulla noin minuutin verran joka kymmenes minuutti. Försäkra dig om att kylvattenintaget (a) är under vatten. Andra körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar upp till 4500 r/min eller vid trekvarts gas. ofk MOOTTORIN SISÄÄNAJO VAROITUS Seuraavassa esitetyn moottorin sisäänajomenetelmän noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan moottorivaurioon. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofc2a INSTRUKTIONER FØR START 1 Forbind den fjerne benzinslange til forbindelsesleddet er på plads (i hak). 2. että jäähdytysveden sisääntuloaukko (a) on veden alla. ofa KÖRNING ofc2k FÖRE START 1 Anslut bränsleslangen till utombordaren. 1. Seuraavan kahdeksan käyttötunnin aikana. Under den første driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger uden at overstige 3500 o/min eller ca. idet beskadigelse af vandpumpen (den kan løbe tør) samt overophedning af motoren derved forhindres. Käytä moottoria eri kaasuasetuksilla. 2. I den første driftstimen skal motoren kjøres i forskjellige gassinnstillinger uten å overstige 3500 o/min. halv gass. 1. Pass på at kjølevannsinntaket (a) er under vann. että liitin napsahtaa kiinni. 2. 3. Kjør motoren med forskjellige gasshastigheter opp til 4500 o/min eller på ca. og under denne periode skal der køres med fuld gas i ca. halv gas. ofd5g FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING FORSIKTIG Alvorlig skade på motoren kan oppstå hvis fremgangsmåten for innkjøring av motoren ikke blir fulgt. for å forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. 2 3 FORSIKTIG Tarkista moottorin öljyntaso. 3. perämoottoriin. eller på ca. 2 3 FORSIKTIGHET Kontrollér motorens oliestand. og kjør motoren på full gass i ca. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes hetkellisesti) ilman että vesi kiertää jäähdytysveden imuaukon kautta vaihdekopassa vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. Vær sikker på. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. påhængsmotoren. trekvart gass under den andre driftstimen. hvis man ikke følger nedenstående tilkøringsprocedure. TILKØRING AF MOTOREN FORSIGTIG Alvorlig beskadigelse af motoren kan forekomme.gof23 1 ofg a 2 ofc ofc2c 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄT TOIMENPITEET 1 Yhdistä erillisestä polttoainesäiliöstä tuleva polttoaineletku Varmista. Under de næste otte timers drift skal man undgå kontinuerlig kørsel med fuld fart i mere end fem minutter ad gangen. 1 minut hvert 10. minut. 3. ofd5k INKÖRNING AV MOTORN FORSIKTIGHET Svår skada kan uppstå på motorn om man inte följer inkörningsinstruktionerna. Första körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar som inte överstiger 3500 r/min eller vid cirka halvgas. 3. at kølevandsindtaget er fuldstændigt (a) under vand. Pass på at 2 3 Sjekk oljenivået i motoren. 64 90-10212X20 . och under denna tidsperiod kör den med fullgas i cirka en minut var tionde minut. vältä jatkuvaa käyttöä täydellä kaasulla muuta kuin yli viiden minuutin ajan kerrallaan. jotka eivät ylitä 3500 k/min ensimmäisen käyttötunnin aikana tai suunnilleen puolella kaasulla.

3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. overophedes. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. efter motoren er varmet op. indtil den føles fast. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. Körning vid minusgrader. Purista polttoaineputken rikastin. bør du læse afsnittene. Sett utenbordsmotoren i fri (N). INSTRUKSJONER VED SPESIELL BRUK OG FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING på de første tre sidene i BRUK. 1 2 På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. for å forhindre at motoren blir sur. Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. KÖRNING ofg20k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg20a ATT STARTA MOTORN . Sæt påhængsmotoren i frigear (N). 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanken (på tanklokket) på drivstofftanker med manuell lufting. 1 2 Öppna bränsletankens avluftningsskruv (placerad i tanklocket på tankar med manuell avluftning). Före start och Inkörning av motorn. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Betjening.KAUKOSÄÄTÖMALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. Modeller utan ”power trim” – För tippspärren till spärrläget.MODELLER MED FJERNKONTROLL Før start. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. Tryck flera gånger på handpumpblåsan tills den är hård. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. Lägg i neutralläget (N). på de första tre sidorna i Körning. 90-10212X20 65 . Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. nødstopkontakten i afsnittet Generelt. kunnes se tuntuu kovalta.MODELLER MED FJÄRREGLAGE Innan du startar motorn skall du läsa avsnitten Checklista innan körning. FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden.MODELLER MED FJERNKONTROL Før motoren startes. les SJEKKLISTE FØR START. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus.gof57 1 N 2 3 4 ofg ofc 5 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofg20c BRUK ofg20g START AV MOTOREN . START AF MOTOREN . ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. Mallit ilman PowerTrim–säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (lukitus). 3 4 5 ofa Aseta narullinen pysäytyskytkin RUN-asentoon. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. 3 4 5 ofk Sett dødmannsbryteren på RUN. Pump tilføringsblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. Checkliste før start. lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsearmen i den låste position. Modeller uten power–trim – Sett tiltlåsespaken i Lock–stilling (Låst). Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. 3 4 5 Ställ nödstoppskontakten vid läge “RUN”. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä).

skall du långsamt öka tomgångsvarvtalet med reglaget för neutrallägets höga tomgång.MODELLER MED FJERNKONTROL 6 Placér fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion på følgende måde: Modeller med karburatorer Koldstart – Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position(a). Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. Vähennä heti nopeus normaaliin sen käynnistyttyä. Varm motor – Skyv den nøytrale hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover til maksimal hurtigtomgangshastighet (b). Varm motor – Bevæg den neutrale hurtigtomgangsfart–anordning på fjernkontrollen til maksimal hurtig tomgangsposition (b). Starting av sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet. OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn startat. ofa KÖRNING ofg24k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg24a ATT STARTA MOTORN . efter motoren starter. Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång. Senk motorhastigheten med én gang motoren er startet. START AF MOTOREN . Liian rikasta polttoaineseosta saaneen moottorin käynnistys– Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa eteenpäin sen nopean tyhjäkäynnin maksimiasentoon ja jatka moottorin pyöritystä sen käynnistämiseksi. (a). Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position (a). Varm motor – Öka frilägets snabbtomgång till det maximala på fjärreglaget (b).KAUKOSÄÄTÖMALLIT 6 Aseta kauko–ohjain nopeaan joutokäyntiasentoon seuraavasti: Kaasuttimella varustetut mallit Kylmäkäynnistys – Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toiminto sen kokonaan suljettuun asentoon (a). Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. sænk straks tomgangsfarten til normal. enligt nedan: Förgasarmodeller Kallstart – För reglaget för neutrallägets höga tomgång till stängt läge (a). Minska tomgångsvarvtalet omedelbart efter det att motorn gått igång. indtilmotoren er varmet op. Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång. og fortsett å starte motoren. Etter at motoren har startet. tills motorn är uppvärmd. Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C – Moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa hitaasti eteenpäin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi. skal tomgangshastigheten umiddelbart reduseres til normal hastighet. Sur motor – Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till läget (b). Oversvømmet motor – Flyt den neutrale tomgangsfunktion til positionen for den maksimale hurtig tomgangshastighed (b) og forsæt med at starte motoren. Start af en druknet motor – Avancér den neutrale hurtig tomgangsfunktion til positionen for maksimum hurtig tomgangshastighed og fortsæt med at starte motoren. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä.avanceres den neutrale hurtig tomgangsfunktion for at øge tomgangshastigheden. och fortsätt att dra runt motorn för start. Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). Begynn å senke motorhastigheten med én gang motoren starter. Efter at motoren er startet. och fortsätt med startförsöken. og fortsett å starte motoren. 66 90-10212X20 . EFI–modeller Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till det avstängda läget.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 6 Placera fjärreglaget för snabbtomgång i NEUTRAL–läge. Sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet (b). ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Siirrä nopean joutokäynnin vipu täysin suljettuun asentoon (a). Start av sur motor – Öka tomgångsvarvtalet maximalt med reglaget för neutrallägets höga tomgång. efter motoren starter. skal hurtigtomgangsspaken skyves sakte forover for å øke hastigheten til motoren er oppvarmet. Lämmin moottori – Siirrä kauko–ohjaimen vapaan nopean tyhjäkäynnin vipu tai vain kaasuvipu täyskaasuasentoon (b). kunnes moottori on lämmin. Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. Tulviva moottori – Siirrä nopean joutokäynnin vipu maksimiin nopean joutokäyntiasentoon (b) ja jatka moottorin pyörittämistä sen käynnistämiseksi.gof64 a b b a 6 ofg ofc BRUK ofg24g ofg24c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 6 Still hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen på følgende måte: Modeller med forgassere Kald start – Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C – Etter at motoren er startet.

skal nøkkelen vris tilbake til ON (PÅ). Disse tilstande fører til at motoren overophedes. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. Kontrollér at der flyder en konstant vandstrøm ud af vandpumpeinspektionshullet. skall du kontrollera att vattnet rinner i en jämn stråle ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. vent 30 sekunder og forsøg igen. kan det føre til alvorlige skader på motoren. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. Detta kommer att överhetta motorn. Hvis dette ikke er tilfelle.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 7 Vrid tändningsnyckeln till START. Jos se ei ole tukkeutunut. Ellei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. Om motorn inte startar inom tio sekunder skall nyckeln vridas tillbaka till ON (TILL). START AF MOTOREN . Låt din återförsäljare titta på motorn. lad motoren opvarme i 3 minutter. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. bør du standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilstoppet. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeinspektionshullet. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. Vänta i 30 sekunder och försök igen.KAUKOSÄÄTÖMALLIT 7 Käännä virta-avain asentoon START (KÄYNNISTYS). Moottorin käynnistyttyä. ofa Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. Opvarmning af motoren Inden du begynder sejlads. 8 Uppvärmning av motor Låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter innan den körs. Vent 30 sekunder og prøv igjen. 8 Så snart motorn startar. Hvis motoren brukes når den er overopphetet. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. mens den kører i tomgang. tarkasta tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta. Hvis motoren ikke starter i løbet af 10 sekunder. vil det beskadige den alvorligt. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 7 Vri tenningsnøkkelen til START. Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. Efter motoren er startet. Tarkastuta perämoottorisi myyjäliikkeessä.MODELLER MED FJERNKONTROL 7 Drej tændingsnøglen til START-position. sammuta moottori ja tarkasta. 8 Kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av vannpumpens kjølevannskontroll etter at motoren har startet.gof64 7 ofg 8 ofc BRUK ofg25g ofg25c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. Hvis du ikke finder nogen urenheder. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. Hvis en overophedet motor betjenes. ofk KÖRNING ofg25k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg25a ATT STARTA MOTORN . kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. 90-10212X20 67 . om det inte kommer något vatten. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. drej nøglen tilbage til positionen ON (TIL). palauta avain ON (PÄÄLLÄ) asentoon. Hvis motoren ikke 8 starter i løpet av 10 sekunder. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene.

3 4 5 ofk Sett dødmannsstoppbryteren på RUN. Tryck flera gånger på bränsleslangens pumpblåsa tills den är hård. for å forhindre at motoren blir sur.MODELLER MED STYREKULT Før start. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. Modeller utan Power Trim – Ställ tippspärren spärrläget. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. på de tre första sidorna i avsnittet Körning. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. Purista polttoaineputken rikastinta. les Sjekkliste før start. Betjening. Sett utenbordsmotoren i fri (N). 1 2 VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. 3 4 5 Aseta hätäkatkaisin RUN-asentoon.MODELLER MED STYREHÅNDTAG Før motoren startes. START AV MOTOREN . Checkliste før start. 1 2 Öppna luftskruven på bränsletanken (i locket) på tankar där avluftningen sker manuellt.gof65 1 2 N 3 4 ofg 5 ofc BRUK off20g off20c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . bør du læse afsnittene. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. Lägg i neutralläget (N). Avprickningslista före körning. 68 90-10212X20 .OHJAUSKAHVALLISET MALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. indtil den føles fast. ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren overophedes. På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. 3 4 5 Sätt nödstoppskontakten till RUN-läget. efter motoren er varmet op. Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanker (på tanklokket) med manuell lufting. ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off20a START AF MOTOREN . Modeller uten Power trim – Sett tiltlåsespaken i låsestilling. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Pump drivstoffpumpeblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. läs. Mallit ilman kallistuskulman säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (Lukitus). nødstopkontakten i afsnittet Generelt. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. kunnes se tuntuu kovalta. Speciella körinstruktioner och Motorns inkörningsrutin. Instruksjoner ved spesielt bruk og Fremgangsmåte ved innkjøring på de første tre sidene i bruk. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsarmen i låst position. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. KÖRNING off20k START AV MOTORN – MODELLER MED RORKULTSHANDTAG Innan du startar motorn. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren.

MODELLER MED STYREHÅNDTAG 6 Placér gasspjældsgrebet på følgende måde: Modeller med karburatorer Kold motor – Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). tills motorn är uppvärmd. ofa KÖRNING off26k ATT STARTA MOTORN . Varm motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). START AV MOTOREN . Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C. EFI–modeller Ställ vridgasreglaget i startläget (a). BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off26a START AF MOTOREN . indtil motoren er varmet op. Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C. OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn har gått igång. Starting av sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). Tulvivan moottorin käynnistys – Aseta kaasukahva asentoon (b). Sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b).MODELLER MED RORKULT 6 Placera vridgasreglaget så här: Förgasarmodeller Kall motor – Ställ vridgasreglaget i startläget (a). Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). Varm motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). Etter at motoren er startet. Oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). Varm motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä kaasutinnopeutta hitaasti eteenpäin. Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Sett gasshåndtaket i startstilling (a). Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet.avanceres gasspjældshastigheden langsomt. Start av sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b).gof66 0%100 b START 0%100 a START START START 6 ofg ofc BRUK off26g off26c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . skal gasspaken skyves forover til motoren er oppvarmet. Sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b).OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 6 Aseta kaasukahva seuraavasti: Kaasuttimilla varustetut mallit Kylmä moottori – Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). Start af en oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). skall du öka varvtalet långsamt med gasspaken. Tulviva moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b).MODELLER MED STYREKULT 6 Still gasshåndtaket på følgende måte: MODELLER MED FORGASSERE Kald motor – Sett gasshåndtaket i startstilling (a). Lämmin moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b). 90-10212X20 69 . ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). kunnes moottori on lämmin.

START AF MOTOREN .MODELLER MED STYREKULT 7 Modeller med manuell starter – Trekk sakte i startsnoren til starteren kobles inn. vedä sitten nopeasti käynnistääksesi moottorin. låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. Låt din återförsäljare titta på motorn. ofk TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. som kan resultere i at personer i båden kastes ud af sæderne eller båden. Tarkastuta perämoottorisi kauppiaasi huoltamolla. Dette vil forhindre hurtig acceleration. Därmed undviker du en snabb acceleration som kan få passagerare att kastas över bord. som igjen kan føre til personskade eller dødsfall. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeindikatorhullet. 9 Kontrollera att det kommer en jämn vattenström från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. skall nyckeln föras till läge “ON”. Lad snoren returnere langsomt. trekk deretter raskt for å starte motoren. Gentag. lad motoren opvarme i 3 minutter. Hvis en overophedet motor betjenes. KÖRNING off22k ATT STARTA MOTORN . kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. skal motorhastigheden sænkes til langsom. Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Hvis motoren brukes når den er overopphetet. Uppvärmning av motor Innan körning. skal motorhastigheten senkes til lav hastighet. Vent 30 sekunder og prøv igen. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. alenna moottorin nopeus hitaalle.Sakta ned motorvarvtalet avsevärt innan du lägger i växel från neutralläget. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. hvilket kan forårsage kvæstelser eller dødsfald. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. 9 Sjekk at kjølevannsstrømmen renner jevnt fra kjølevannskontrollene. skal nøglen drejes til positionen ON (TIL). mens den kører i tomgang. tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä ulos tasainen vesivirta. Disse tilstande fører til at motoren overophedes. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. kan det føre til alvorlige skader på motoren. Gjenta til motoren starter. Detta kommer att överhetta motorn. Om motorn inte startar inom tio sekunder. at starteren griber fat. och skadas eller dödas. 8 ADVARSEL FARE VED HURTIG AKSELERERING – Før utenbordsmotoren skiftes fra fri og settes i gir. Låt startsnöret lindas upp långsamt. Toista kunnes moottori käynnistyy. indtil du kan mærke. om det inte kommer något vatten. Træk derefter hurtigt for at starte motoren. VAROITUS NOPEAN KIIHDYTYKSEN AIHEUTTAMA VAARA . mistä on seurauksena henkilövamma tai kuolema. Tämä estää nopean kiihdytyksen. Hvis ikke motoren starter i løbet af ti sekunder.gof66 7 ofg 8 ofc 9 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ off22c BRUK off22g START AV MOTOREN . Jos se ei ole tukkeutunut. Upprepa tills motorn startar. 70 90-10212X20 . Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. Jollei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. Anna narun palautua hitaasti. Opvarmning af motoren Inden man begynder sejlads. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. 9 Efterse om en stadig strøm af vand flyder ud af vandpumpeindikatorhullet. sammuta moottori ja tarkasta. Vänta sedan i 30 sekunder innan nästa startförsök görs. Hvis motoren ikke starter i løpet av ti sekunder. Modeller med elektrisk start – Vrid startnyckeln till läge START. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. ADVARSEL FARE I FORBINDELSE MED HURTIG ACCELERATION – Før påhængsmotoren skiftes fra neutral til gear. Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio.OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 7 Käsin käynnistettävät mallit – Vedä hitaasti käynnistinnarusta kunnes tunnet käynnistimen kytkeytyvän. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. La snoren gå sakte tilbake. indtil motoren starter. 8 Modeller med elektrisk starter – Vri tenningsnøkkelen til START–stilling. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet.MODELLER MED RORKULT 7 Modeller med manuell start – Drag sakta i startsnöret tills du känner 8 ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off22a att startmotorn kopplar in.MODELLER MED STYREHÅNDTAG 7 Modeller med manuel start – Træk langsomt i startsnoren. bør man standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilsat. 9 Tarkasta. Vent 30 sekunder og prøv igjen. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. 8 Modeller med elektrisk start – Drej tændingsnøglen til positionen START. skrus nøkkelen tilbake til ON–stilling. Drag därefter snabbt för att starta motorn. Hvis man ikke finder nogen urenheder. Sähkökäynnisteiset mallit – Käännä virta–avain asentoon START (KÄYNNISTYS). Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. joka voi aiheuttaa veneessä olijoiden heiton istuimistaan tai laidan yli. Hvis dette ikke er tilfelle. palauta avain asentoon ON (PÄÄLLE).Ennen kuin vaihdat perämoottorin vapaalta vaihteeseen. vil det beskadige den alvorligt. Dette forhindrer rask akselerering som kan medføre at personer i båten kastes ut av setene eller båten. VARNING FARA VID SNABB ACCELERATION . odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen.

Ohjauskahvalliset mallit . Påhængsmotoren har tre gearpositioner: Fremadgående gear (F).Alenna moottorin ropeus joutokäyntinopeudelle ennen vaihteen asetusta.Innan du lägger i ny växel. lisää nopeutta työntämällä kauko-ohjainvipua eteenpäin tai kääntämällä kaasuvipua (ohjauskahvallisissa malleissa) lisää. Modeller med styrekulthåndtak . vapaakäyntiasento (poissa vaihteelta) ja peruutusasento (R). • Lägg aldrig i R (bakåt) på utombordsmotorn när motorn inte är i gång. Modeller med styrehåndtag . innan en växel läggs i. tändningen. utom när motorn går på tomgång. Kytke vaihde päälle aina nopealla liikkeellä. slik at hastigheten på motoren reduseres til tomgang.Sänk varvtalet och gå till neutralläget. jollei moottori ole käynnissä.Sænk motorens fart til tomgang. MOOTTORIN PYSÄYTYS 6 Kaukoohjain . jollei moottori käy joutokäynnillä. Tryk motorens stopknap ind eller drej tændingsnøglen til OFF-(FRA). • Älä kytke peruutusvaihdetta. Slå av ofm3a 7 Modeller med rorkultshandtag . skyv kontrollspaken opp eller vri gassen (modeller med styrekulthåndtak) for å øke hastigheten. Neutral/Friläge (N) och Bakåt (R). og sett påhengsmotoren i fri.gof60 F N R F N R 1 2 START 3 ofg 6 ofc ofj4c 7 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ VAIHTEIDEN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Noudata seuraavia ohjeita: • Älä koskaan kytke perämoottoria.Sæt hastigheden ned og sæt påhængsmotoren i frigear (N). Trykk inn stopp-knappen. skall du förbli i neutralläget (N) tills varvtalet återgått till tomgång. medmindre motoren kører i tomgang. Når du har sat motoren i gear. STANDSNING AF MOTOREN 6 Modeller med fjernkontrol .ved girskift skal giret alltid stanses i fri-stilling. 1 2 3 4 5 Perämoottorissasi on kolme vaihdeasentoa: eteenpäinajoasento (F).Vähennä moottorin nopeutta ja aseta perämoottorin vaihde vapaalle. Då växel lagts i. Kaukoohjattavat mallit .Minska motorns varvtal och lägg utombordsmotorns växel i neutralläge. Tryck in motorns stoppknapp eller vrid startnyckeln till OFF (FRÅN). Modeller med rorkultshandtag . inden du skifter gear. Etter å ha satt motoren i gir.Reduser hastigheten på motoren og skift til fri.Alenna moottorin nopeutta ja vaihda vapaalle. Käännä virta-avain OFF-asentoon. Skift altid gear med en hurtig bevægelse.Reduser hastigheten på motoren til tomgang før girskift. fri (ikke i gir) og revers (R). 90-10212X20 71 . Paina moottorin katkaisinta tai käännä virta-avain asentoon OFF (POIS). Modeller med fjärreglage . for at forøge hastigheden. Modeller med fjernkontrol . hvis motoren er stoppet. KÖRNING ofj4k VÄXLING VIKTIGT: Lägg märke till följande: • Lägg aldrig i en växel på utombordsmotorn. Modeller med styrekulthåndtak . ofm3g STOPP AV MOTOREN 6 Modeller med fjernstyring 7 ofk ofm3c . 1 2 3 4 5 Utombordaren har tre växellägen: Framåt (F). Tændingsnøglen drejes til OFF-positionen. føres fjernkontrollens håndtag fremad eller gashåndtaget (på modeller med styrehåndtag) drejes yderligere. 1 2 3 4 5 Utenbordsmotoren har tre girposisjoner: forover (F). skall varvtalet regleras med reglagespaken respektive rorkultshandtaget (beroende på modell). Modeller med fjernkontroll . BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofj4a GEARSKIFTE VIGTIGT: Overhold følgende: • • Sæt aldrig påhængsmotoren i gear. eller vri tenningsnøkkelen til OFF (AV). Sæt ikke påhængsmotoren i bakgear (Reverse). stop altid i neutral position og lad motorens fart returnere til tomgang.Minska motorvarvtalet till tomgång.Senk hastigheten på motoren. 7 ofa Ohjauskahvalliset mallit .Når du skifter gear. Växla alltid med en snabb rörelse. • Motoren skal ikke settes i revers når motoren ikke er i gang. Vri tenningsnøkkelen til ”OFF”-stilling. Kun perämoottorin vaihde on kytketty. BRUK ofj4g GIRSKIFT VIKTIG: Legg merke til følgende: • Sett aldri utenbordsmotoren i gir med mindre motoren går på tomgang.Vaihdettaessa on aina pysähdyttävä vapaa-asentoon ja annettava moottorinopeuden palautua joutokäyntiin. frigear (N) og bakgear (R). Skift alltid gir med en rask bevegelse. 1 2 3 4 5 ofm3k ATT STÄNGA AV MOTORN 6 Modeller med fjärreglage . 7 Modeller med styrehåndtag – Sænk motorens fart og sæt påhængsmotoren i neutral position (frigear).

at motoren er i frigear. for at undgå. Brå. benyt da reserve startsnoren (vedlagt) og følg instruktionerne nedenfor. ADVARSEL Når nødstartsnoren benyttes til at starte motoren. 3 Elektrisk Start-modeller . käytä varakäynnistysnarua (mukana moottorissa) ja menettele seuraavasti: 1 2 Fjern svinghjuldekselet eller den manuelle starterenheten. Varmista.gof69 1 N 2 ofg ofc 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofp25c BRUK ofp25g NØDSTART Hvis starteren svikter. uventet akselerasjon kan føre til alvorlig personskade eller død. og gjør følgende: KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA Jos käynnistysjärjestelmä ei toimi. at den starter i gear. NÖDSTART Om startsystemet inte fungerar kan motorn ändå startas.Käännä virta-avain ON-päälle asentoon. KÖRNING ofp25k 3 ofa Sähkökäynnisteiset Mallit .Vri tenningsnøkkelen til ON-stilling. että perämoottorin vaihde on vapaalla estääksesi moottorin käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä.Drej tændingsnøglen til ON (TIL). kaukosäädön yhteydessä oleva suojalaite. Se till att växeln är i neutralläget innan motorn startas. med hjälp av reservstartsnöret (som medföljer). 1 2 Poista vauhtipyörän suojus tai käsikäyttöinen käynistysasennelma. Sett utenbordsmotoren i fri (N). 72 90-10212X20 . Lägg i neutralläget (N). NØDSTART Hvis startersystemet ikke fungerer. 1 2 Fjern svinghjulets dæksel eller den manuelle startersamling. Pludselig og uventet acceleration kan føre til alvorlig personskade eller død. virker ikke fjernkontrollens sperre for start i gir. ADVARSEL Når reservestartsnoren brukes til å starte motoren. odottamaton kiihdytys voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. VAROITUS Kun käytetään varakäynnistysnarua moottorin käynnistämiseen. 3 Modeller med elektrisk startanordning – Slå på tändningen. Gör så här: BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp25a 1 2 Avlägsna svänghjulskåpan eller manuellstartsenheten. bruk reservestartsnoren som følger med. VARNING När man använder reservstartsnöret fungerar inte den skyddsmekanism som förhindrar start med ilagd växel. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). Sørg for at giret står i fri før motoren startes. Sørg for. Äkillinen. Plötslig oväntad acceleration kan förorsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. er “start-i-gear” beskyttelsen ude af funktion. joka ehkäisee käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä. 3 ofk Modeller med elektrisk starter . ei ole toiminnassa. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon).

NØDSTART ADVARSEL Unngå elektrisk støt. og vikle snoren i urviserens retning rundt svinghjulet. BERØR IKKE noen av tenningskomponentene. uten at det er skjermet av dekslet. verktyg och andra föremål borta från motorn vid start eller under gång. Se fremgangsmåten under “Starting av motoren”. Træk i starterrebet for at starte motoren. NØDSTART ADVARSEL For at undgå elektrisk chock: Rør IKKE ved nogen tændingsdel. ADVARSEL Det udækkede svinghjul kan forårsage alvorlige personskader. hår. Hold dine hænder. ADVARSEL Når svinghjulet går rundt. verktøy eller andre gjenstander holdes på forsvarlig avstand fra svinghjulet når motoren startes eller er i gang. 5 6 KÖRNING ofp28k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp28a NÖDSTART VARNING Undvik elektriska stötar . kun käynnistät tai käytät moottoria. klær. mens motoren startes eller kører. Konsultera proceduren beskriven i. 4 5 6 4 Placera startsnörets knut i svänghjulets urtag. kläder. Placer starterrebknuden i hakket i svinghjulet og tvind rebet med uret rundt om svinghjulet. Start motoren ved å trekke i startsnoren. 5 6 90-10212X20 73 . johtoja tai sytytystulpan johtoa kun käynnistät tai käytät moottoria.gof70 4-6 ofg ofc BRUK ofp28g ofp28c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA VAROITUS Vältä sähköiskua. Vedä käynnistysnarusta moottorin käynnistämiseksi. Se proceduren ”Start af motoren”. VAROITUS Esillä oleva liikkuva vauhtipyörä voi aiheuttaa vakavan vamman. Sørg for at hender. Håll händer. kan det forårsake alvorlig skade. vaatteet. mens den startes eller kører. ÄLÄ kosketa mitään sytytysjärjestelmän osaa. Älä ryhdy asettamaan vauhtipyörän suojusto tai yläkoppaa paikoilleen.RÖR INTE någon del av tändsystemet vid start eller under gång. hår. Försök INTE att sätta tillbaka svänghjulskåpan eller motorkåpan då motorn är igång. 4 5 6 ofk 4 Sett knuten på startsnoren inn i sporet i svinghjulet. och linda snöret medurs runt svänghjulet. Prøv Ikke å tvinne tilbake startermekanismen eller sette tilbake toppdekslet med motoren i gang. ofa Aseta käynnistysnarun solmu vauhtipyörän loveen ja kierrä naru myötäpäivään vauhtipyörän ympärille. tukkasi. kan orsaka allvarlig personskada. Drag i startsnöret tills motorn startar. Katso menetelmää ”Moottorin käynnistys”. hår. työkalut ja muut esineet kaukana moottorista. tøj. VARNING Ett roterande svänghjul UTAN kåpa. ”Start av motor”. værktøj og andet grej væk fra motoren. Pidä kätesi. ledningene eller tennpluggledninger når motoren startes eller er i gang. mens motoren er i gang. ledning eller tændrørsledning. Forsøg ikke at montere tilbagespolingsenheden eller sætte topdækslet på. kun moottori on käynnissä.

voi aiheuttaa vamman. VARNING Underlåtenhet att utföra inspektion och underhåll av utombordaren. ohk VAROITUS Sellaisen varaosan käyttäminen. VEDLIKEHOLD AV UTENBORDSMOTOREN For å holde motoren i topp stand. og ta vare på verkstedskvitteringer. at man bruger Mercury Percision eller Quicksilver reservedele og ægte smøremidler. RESERVDELAR TILL UTOMBORDAREN Vi rekommenderar användning av Mercury Precision eller Quicksilver reservdelar och smörjmedel. ADVARSEL Bruk av en uegnet del som ikke er original. død eller skade på motoren. Talleta kaikki työlistat ja kuitit. ADVARSEL Forsømmelse af eftersyn og vedligeholdelse af din motor kan føre til personskade. og behold alle kvitteringer. kan resultere i personskade.ohg ohc VEDLIKEHOLD oha4g oha4c HUOLTO PERÄMOOTTORIN HUOLTO Perämoottorisi pitämiseksi parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa on tärkeää. og for at opretholde motorens pålidelighed. Kehotamme Sinua vakavasti huoltamaan moottorisi asianmukaisesti oman ja muiden mukana olevien turvallisuuden ja perämoottorin toimintavalmiuden ylläpitämiseksi. død eller materialeskade. RESERVEDELER Vi anbefaler bruk av originale Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricants (original smøring). oha UNDERHÅLL oha4k UTOMBORDARENS SKÖTSEL För att hålla motorn i bästa skick är det viktigt att kontrollera den ofta och med regelbundna mellanrum. er det vigtigt at du sørger for regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. voi aiheuttaa henkilövamman. med ledning av underhållsschemat. että se tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti huoltotaulukossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Vi anbefaler på det stærkeste. kuoleman tai omaisuuden menetyksen. eller försök att reparera eller underhålla motorn på felaktigt sätt. eller materialeskade. død eller skade på motoren. for at sikre din og dine passagerers sikkerhed. kan forårsake personskade. Vi uppmanar dig att underhålla den ordentligt för att du och dina passagerare skall få bästa säkerhet och pålitlighet. Samme advarsel gælder. død. Skriv in all service som har blivit utförd i Underhållsloggen längst bak i den här handboken. ADVARSEL Brug af reservedele som er af dårligere kvalitet end de originale. Pidä kirjaa suoritetuista huoltotoimista käsikirjaan liitetyn lokikirjan avulla. eller vedlikeholdet blir utført av ukvalifiserte personer. Dette er avgjørende både for passasjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet. kan dette medføre personskade. VALG AF RESERVEDELE TIL PÅHÆNGSMOTOREN Vi anbefaler. dödsolyckor eller båt/motorskador. ADVARSEL Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte. dödsolyckor eller skador på båt/motor. er det viktig at kontroll og vedlikehold blir utført regelmessig. VARNING Användning av reservdelar som är sämre än originalet kan leda till personskador. 74 90-10212X20 . VARAOSIEN VALITSEMINEN PERÄMOOTTORIISI Suosittelemme alkuperäisten Mercury Precision tai Quicksilver vaihto-osien ja aitojen voiteluaineiden käyttöä. VEDLIGEHOLDELSE oha4a PLEJE AF PÅHÆNGSMOTOREN For at vedligeholde din påhængsmotor.og sikkerhedsprocedurer. kan leda till personskador. tuotteen viottumisen joka ei vastaa alkuperäistä laadultaan tai sopivuudeltaan. VAROITUS Perämoottorisi huollon laiminlyönti tai yritys suorittaa veneesi huoltotyö ja korjaus tuntematta oikeita turvallisuus. som beskrevet i Vedlikehold. hvis du selv forsøger at udføre vedligeholdelse eller reparationer på din påhængsmotor uden at have kendskab til de korrekte service. Registrer al vedligeholdelse i logbogen bag i denne håndbog. som beskrevet i Eftersyns– og vedligeholdelsesplanen.ja korjausmenetelmiä. at motoren vedligeholdes ordentligt. Bokfør vedlikehold bak i denne boka i Vedlikeholdsoversikt. kuoleman tai tuotteen vioittumisen.

oha UNDERHÅLL oti6k VEDLIGEHOLDELSE oti6a AVGASRENINGSDEKAL En avgasreningsdekal som anger avgasnivåer och motorspecifikationer som direkt rör avgasreningen. Anbefalet tændrør og gab for ÄGARENS ANSVAR Det åligger ägaren/föraren att utföra underhåll så att avgasnivåerna bibehålls inom de standardnivåer som anges för produkten. a. Slagvolumen d. Spesifikasjoner for tenningsjustering i. Max. Serienummer g. Tomgångsvarvtal b. Serienummer g. settes på motoren når den produseres. Tändinställningsspecifikation i. Stempelslagvolum d. Ventilklaring (hvis det er aktuelt) oti7g f. g. joka voisi muuttaa hevosvoimaa tai sallia päästötasojen ylittää tehtaan edeltä käsin tehtaan antamia teknisiä tietoja.a b c d e ohg ohc f g h i VEDLIKEHOLD oti6g oti6c HUOLTO PÄÄSTÖVAHVISTUSTARRA Päästövahvistustarra. Tidsindstillingsspecifikation i. Moottorin hevosvoima c. Ägaren/föraren får inte modifiera motorn på sätt som ändrar dess effekt. Venttiilivälys (jos sovellettavissa) oti7c SERTIFISERINGSSKILT FOR UTSLIPP Et sertifiseringsskilt. Motorens hestekrefter c. Motorens hestekrafter c. 90-10212X20 75 . eller la utslippsnivået overskride de forhåndsangitte fabrikkspesifikasjonene. Tomgangshastighet b. Joutokäyntinopeus b. Anbefalt tennplugg–gap f. Valmistuspäivä e. Eieren/båtføreren skal ikke endre motoren på en måte som kan endre antallet hestekrefter. Maksimum emissionsoutput motorserien h. Rekommenderat tändstift & gap f. placeras på motorn vid tillverkningen a. sættes på motoren under fabrikation a. Motorfamiljens nr. som viser utslippsnivåer og motorspesifikasjoner som har direkte tilknytning til utslipp. och inte heller låta avgasnivåerna överskrida de fabriksangivna specifikationerna. avgasutsläpp för motorfamiljen h. Motoreffekt c. joka näyttää päästötasot ja päästöjä koskevat moottorin tekniset tiedot. Suositettu sytytystulppa ja väli EIERS ANSVAR Eieren/båtføreren er pålagt å utføre vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivåene innenfor de foreskrevne sertifiseringsstandardene. Ventilfrirum (hvis aktuelt) oti7a f. Sylinterin iskutilavuus d. Perhenumero g. som viser emissionsniveauer og motorspecifikationer direkte forbundet med emissioner. Maksimal utslippseffekt for motorserien h. Tomgangshastighed b. Fabrikationsdato e. EJERENS ANSVAR Det kræves. Omistaja/käyttäjä ei saa tehdä mitään muutoksia moottoriin tavalla. Moottoriperheen maksimipäästö h. Kolvdeplacement d. sijoitetaan moottoriin valmistuksen aikana a. Ejeren/operatøren må ikke foretage modifikationer på motoren. at brugeren/operatøren får motoren vedligeholdt for at holde emissionsniveauerne inden for de foreskrevne certifikationsstandarder. som på nogen måde vil ændre hestekrafterne eller lade emissionsniveauerne overskride de forudbestemte fabriksspecifikationer. jotta päästötasot ovat määritettyjen vahvistettujen vakioiden mukaan. Tillverkningsdatum e. Produksjonsdato e. Ajastustiedot i. Ventilspel (om tillämpligt) oti7k EMISSIONSCERTIFIKATIONSMÆRKAT En emissionscertifikationsmærkat. ohk OMISTAJAN VASTUU Omistaja/käyttäjä on velvollinen huolehtimaan moottorin huollosta.

Smörj oftare om båten körs i saltvatten (sid. Katso. 2. 4. Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. Etter hver bruk 1. (Side 91). Tjek motorens oliestand. pitkäaikaisessa uistelussa (sivu 93). (Sida 88) (fortsättning på nästa sida) Hver 100. (sivu 43) 2. (side 88) (fortsættes på næste side) 76 90-10212X20 . som for eksempel ved dorging over lengre strekninger (side 93). Udskift tændrørene efter behov.JA HUOLTOTAULUKKO Ennen jokaista käyttöä 1. Voitele useammin. (sivu 78) 2. Smörj alla smörjpunkter. että perämoottori on kiinnitetty lujasti perälautaan. Kontroller oljenivået (side 43).OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Før hver brug 1. Tarkasta ohjausmekanismi takertuneiden tai löysien osien varalta. VEDLIKEHOLDSOVERSIKT Før hver bruk 1. 2. Tarkasta. Byt tändstiften vid behov. (Sivu 88) (jatkuu seuraavalla sivulla) oha UNDERHÅLL ohd50k INSPEKTIONS. Se etter om festene for styreoverføringsstaget sitter forsvarlig. (side 88). että hätäukatkaisin pysäyttää moottorin. Se efter om propellerbladen är skadade. hvis du har sejlet i saltvand. Huuhdo perämoottorin jäähdytysjärjestelmä suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. Vask av saltbelegg og spyl eksosuttakene på propellen og girkassen med ferskvann. Efter hver brug 1. (sid 78) 2. hvis motoren har vært brukt i saltvann. 6. Voitele kaikki voitelukohdat. että ohjauksen yhdystangon kiinnittimet ovat sopivan tiukkoja. Efter varje användning skall man 1. Kontrollera att styrlänkarnas stagfästen är korrekt åtdragna. om motorn körts i saltvatten. Jokaisen käytön jälkeen 1. Udskift tændrørene efter de første 100 timer eller det første år. 6. (forts. Skift tennpluggene etter behov. Spola ur utombordarens kylsystem med sötvatten om den körts i saltvatten eller förorenat vatten. (sid 82) 7. Efterse at motoren er fastspændt. 91). Kontrollera att inga delar i styrsystemet kärvar eller sitter löst. 6. Spola av alla utvändiga saltavlagringar. Efterse at skruebladene ikke er beskadiget. Smør ved alle smørepunkter. Var 100:e körtimme eller en gång om året. Tarkasta potkurin lavat vioittumien varalta. Kontroller at styresystemet fungerer uhindret.eller forurenset vann (side 78). Kontrollera att utombordaren är säkert monterad på akterspegeln. 4. 3. f. Kontrollera att nödstoppskontakten stänger av motorn. når motoren arbejder under hårde forhold. 5. tarkasta sytytystulpat joka 100 tunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Kontroller at motoren sitter forsvarlig på hekken. Vaihda moottoriöljy ja puhdista öljysuodatin. 3. hvis du har sejlet i saltvand eller i forurenet vand (side 78). driftstime eller én gang i året. 5. Vaihda tulpat tarvittaessa. 5. Tarkista moottorin öljyn pinnan taso. ohd50a VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. Skyl motorens kølesystem. 2. 3. Efterse styresystemet for binding eller løse dele. og se etter løse komponenter. 4. 93). afhængig af hvilket der kommer først 1. (sid 43) 2. Sen jälkeen. Oljan ska bytas oftare om motorn körs under svåra förhållanden t ex långvarig trolling. 3. Efterse at nødafbryderen standser motoren. och spola ur propellerns och växelhusets utblås med sötvatten. Smør oftere ved brug i saltvand. Olien skal skiftes oftere. alt etter hva som inntreffer først 1. 3. ettei polttoainejärjestelmässä ole syöpyneitä kohtia tai vuotoa. Spyll kjølesystemet hvis motoren har vært brukt i salt. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 91). langvarig trolarig (side 93). driftstime eller én gang om året. Smør oftere ved bruk i saltvann (side 91). Pese kakki suolasaostumat pois ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihdekotelo puhtaalla vedellä suolaisessa vedessä ajon jälkeen. Skift motorolje og oljefilteret. 2. Kontroller drivstoffsystemet for mulig forringelse eller lekkasje.ohg ohc VEDLIKEHOLD ohd50g ohd50c HUOLTO TARKASTUS. 5. Kontroller om det er skade på propellbladene. 3. Katso. beroende på vilket som inträffar först 1. 4. Se efter forringelse og utætheder i brændstofsystemet. (side 82) 7. (side 82) 7. Oljen bør skiftes oftere når motoren kjøres under ugunstige forhold. Tarkasta. Kontrollera motoroljenivån. neste side) ohk Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Titta efter om bränslesystemet har skador eller läckor. Smør alle smørepunkter. Tændrørene skal derefter efterses hver 100 timer eller én gang om året. 2. Sjekk at dødsmannsstoppbryteren stopper motoren. jos venettä ajetaan vaikeissa ajo–olosuhteissa. Vaihda sytytystulpat ensimmäisten 100 tunnin tai ensimmäisen vuoden jälkeen. Därefter skall tändstiften inspekteras var 100:e körtimme. Öljy on vaihdettava useammin.eks. Byt motorolja och rengör oljefiltret. 6. 2. (sid. Hver 100. Vask med ferskvand alle saltaflejringer af og skyl skibsskruens og gearkassens udstødningsudløb. 3. mikä ensin tapahtuu. eller under det första året. esim. Skift motorolie og rens oliefiltret.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA Före varje användning skall man 1. Byt tändstift efter de första 100 körtimmarna. 3. (side 43) 2. 1. Inspiser deretter tennpluggene hver 100. eller en gång om året. 2. driftstime eller én gang i året. Efterse at styrestang-låsemøtrikkerne er stramme. (sivu 82) 7.

Kontrollera motorns tändningsinställning. om nødvendig.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA (FORTS) Var 100:e körtimme eller en gång om året. Kontrollér oftere ved brug i saltvand. (Side 92) 12. alt etter hva som inntreffer først 4. Smörj drivaxelns splines. Kontroller væskenivået i power–trim–pumpen (side 92). mikä ensin tapahtuu. Uusi vesipumpun juoksupyörä (useammin. Tarkasta useammin. 9. 92). Kontrollera korrosionskontrollanoderna. Kontroller anodene for korrosjonskontroll. oha UNDERHÅLL INSPEKTIONS. että termostaatti sulkeutuu täysin huoneenlämpötilassa. driftstime eller én gang i året. afhængig af hvilket der kommer først 4. 90-10212X20 77 . Valuta voiteluaine vaihteistosta ja täytä se uudella voiteluaineella (sivu 95 – 97).* Före förvaring 1. Kontroller at termostaten lukkes helt ved romtemperatur. Ersätt impellern (oftare om överhettning inträffar eller minskat vattentryck upptäcks). Kontrollér korrosionskontrolanoderne. 15. Kontrollera att bultar. Inspicér visuelt om termostaten er korroderet og om fjederen er brækket. Smør drivakslens noter. Kontrollér powertrim–væsken. *Underhållet av dessa artiklar måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.) Hver 100. Kontroller oftere ved bruk i saltvann (side 83). 6. Hver 300. om nødvendigt. Inspiser registerremmen (side 90).ohg ohc VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSOVERSIKT (FORTS. Smør rillene på drivakselen.* 14. 95 – 97). (Side 83).* 7. 12. Kontrollera motorns bränslefilter för föroreningar (sid.* Joka 300 ajotunnin jälkeen tai joka kolmas vuosi 1. Voitele vetoakselin urat.* 11. Inspicér batteriet. Se efter om termostaten är korroderad eller om fjädern gått av. 13.* 11. beroende på vilket som inträffar först 1. Aftap og udskift smøremidlet i gearkassen. Tarkasta pulttien. driftstime eller hvert tredje år 1. 9. 81) 6. Kontrollera att termostaten sluter helt vid rumstemperatur. møtrikker og andre fastspændinger sidder stramt. 15. 88). Inspiser batteriet (side 88). 80. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 83). 13. S Service bør utføres hos en godkjent forhandler. Inspektera kamaxelremmen. Tarkasta moottorin hammashihna (sivu 90)* 15. Kontrollér at bolte. Tarkasta ohjauskaapelin säädöt. 6. Se förvaringsförfarandet (sid. muttrar och andra fastsättningsanordningar sitter ordentligt.* 7.* 10.* Før opplag 1. jos tarpeellista.* 5. 90). muttereiden ja muiden kiinnikkeiden kireys. ettei polttoainesuodatin ole likainen (sivu 80. 13. Kontroller at bolter.* 10.JA HUOLTOTAULUKKO (JATKUU) Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. (Side 80. (sid. Skift vannpumpeimpelleren (oftere hvis det oppstår overoppheting eller vanntrykket synker).* 10. 81). VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. (Side 88) 13. Sørg for at termostaten lukker helt ved rumtemperatur. Drener og skift girolje (side 95 – 97). Tarkasta korroosionestoanodit. Kontroller og juster ventilklaringer. 81). Kontroller tenningsjusteringen. Kontroller justeringene for kontrollkabelen. Undersøg om motorfiltret indeholder forureningsstoffer. Var 300:e körtimme eller en gång om året. Varmista. driftstime eller hvert tredje år 1.* 11. Tarkasta venttiilin välys. jos esiintyy ylikuumenemista tai havaitaan vedenpaineen laskua). HUOLTO TARKASTUS. 8. Kontrollera Power Trim–vätska (sid. 12. Inden oplagring 1. Kontrollera reglagekabelns justeringar. Se over termostaten og undersøk om det forekommer korrosjon eller om fjæren er røket. Kontrollér motorens tændingsindstilling. 81). 12. 6. Kontrollér styrekabelindstillingerne. 4.* 7.* 7. Tarkasta visuaalisesti. Kontrollera oftare om båten körs i saltvatten (sid.* Hver 300. Udskift vandpumpens rotor (oftere hvis overophedning sker eller vandtrykket reduceres).* 14. 8. Katso kohtaa Varustaminen säilytystä varten (sivu 99) * Valtuutetun myyjäliikkeen on huollettava nämä. Kontroller om drivstoffilteret er forurenset (side 80. Tarkasta.* 14.* 14. 8. Kontrollera och justera ventilspelet. 99).* 10.OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA (FORTSAT) Hver 100. mutrer og andre festeanordninger sitter stramt. Inspicér knastremmen. 9. Se proceduren Oplagring. Dränera och byt växellådans smörjmedel (sid. Tarkasta akku (sivu 88).* 5. 8.* 5. 83). Tarkasta hydraulisen ajokulman säätöneste (sivu 92). (Side 95–97) 9. (Side 99) * Disse elementer skal vedligeholdes af en autoriseret forhandler. (Side 90) 15. ettei termostaatti ole syöpynyt ja ettei jousi ole vioittunut.* 5. Inspektera batteriet (sid. ohk Ennen ajokausien välistä säilytystä 1.* 11. beroende på vilket som inträffar först 4. Tarkasta moottorin ajastusasetukset. Kontrollér og justér ventiltolerancerne. Se under “Motoropplag” (side 99). om det behövs. driftstime eller én gang om året.

koska tämä sallii veden korkeapainevirtauksen. Vannkranen må ikke åpnes helt opp. Käynnistä moottori ja huuhtele jäähdytysjärjestelmää vähintään 5 minuuttia. 1 2 3 Anbring påhængsmotoren enten i arbejdsposition (lodret) eller i vippet position.eller forurenset vann. eftersom det ger ett oönskat högtrycksflöde. kallistetussa tai pystysuorassa SKYLLING AV KJØLESYSTEMET Skyll alltid kjølekretsen med ferskvann etter at motoren har vært brukt i salt. Åpne vannkranen litt (maks. Start motoren. ADVARSEL Fjern propellen for å unngå personskade under skylling. Håll motorn på tomgång. Se Byte av propeller. Se afsnittet. Växla till neutral. Poista potkuri (ks. Således undgås en ophobning af søaflejringer. Merk: Utenbordsmotoren kan enten være tiltet eller stå i vertikal driftsstilling under skyllesprosessen. VIGTIGT: Kør ikke motoren med mere end tomgangsfart. for at undgå ulykker. Starta motorn och spola kylsystemet i minst 5 minuter. Se SKIFTE AV PROPELL. SPOLNING AV KYLSYSTEMET Spola de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten varje gång båten har varit i saltvatten eller förorenat vatten. Avaa vesihana osittain (enintään 1/2). VIKTIG: Motoren må ikke kjøres raskere enn tomgangshastighet under skylleprosessen. Stop og afbryd motoren. og skyll kjølesystemet i minst 5 minutter. Sett en vannslange inn i den bakre koblingen. TÄRKEÄÄ: Älä anna moottorin käydä joutokäynnillä huuhdottaessa. Bemærk: Mens man skyller (spuler). Katso kohtaa Potkurin vaihto. 1 2 3 Placera utombordsmotorn antingen i körläge (upprätt) eller i tiltläge. Ta bort propellern (se Byte av propeller). TÄRKEÄÄ: Moottoria on käytettävä huuhtelun aikana. 1 2 3 Plasser utenbordsmotoren enten i driftsstilling (vertikal) eller i en tiltet stilling. Udskiftning af skrue. Sett på propellen igjen. ADVARSEL Fjern skruen. VIGTIGT: Motoren skal køres under udskylningen for at få termostaten til at åbne og vand til at cirkulere gennem vandpassagerne. Tämä ehkäisee saostumien kerääntymisen ja vesiputkien tukkeutumisen. Pysäytä moottori. 4 5 78 90-10212X20 .eller upprätt körläge. Dette vil forhindre belegg som kan blokkere vannstrømmen. og for at vannet skal sirkulere gjennom vannpassasjene. mens der skylles. forurenet eller mudret vand. Luk for vandet og fjern slangen. VARNING Ta bort propellern för att eliminera skaderisken under spolningen. VAROITUS Mahdollisen vammautumisen ehkäisemiseksi huuhtelua suorittaessasi poista potkuri. VIKTIG: Motoren må være i gang under skylleprosessen for å åpne termostaten. da dette vil føre til høyt vanntrykk. Asenna potkuri uudelleen. Ta av propellen (slå opp under Skifte av propell). halvveis). och öppna kranen till högst hälften.goh88 1-5 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohe5g ohe5c HUOLTO JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN HUUHTELU Huuhtele perämoottorin sisäiset vesiputket puhtaalla vedellä aina suolaisessa. Sæt bådskruen på igen. OBS: Vid spolning kan utombordsmotorn vara i tilt. Fjern bådskruen (se Udskiftning af bådskrue). Stäng av vattnet och ta bort slangen. UNDERHÅLL ohe5k ohe5a VEDLIGEHOLDELSE SKYLNING AF KØLESYSTEMET Skyl motorens indvendige vandpassager med ferskvand hver gang du har sejlet i saltvand. jotta termostaatti avautuu ja kuljettaa vettä virtausteiden läpi. Öppna inte kranen helt. at en højtryksvandstrøm sprøjter ud. Älä avaa vesihanaa koko matkan. Sätt tillbaka propellern. Start motoren og udskyl kølesystemet i mindst 5 minutter. Stäng av motorn. Potkurin vaihto). Skift påhængsmotoren til frigear. Koppla en vattenslang till bakre anslutningen. Kierrä vesiletku takaliittimeen. Luk den ikke helt op for at undgå. når den skylles. Detta kommer att förhindra att det bildas avlagringar i vattenpassagerna. som kan tilstoppe vandpassagerne. Vaihda perämoottori vapaalle. kan man lade påhængsmotoren være vippet eller i lodret (opretstående) position. Huomautus: Perämoottori voi olla käyttöasennossa huuhtelun aikana. 4 5 ohk 4 5 oha Sett utenbordsmotoren i fri. saastaisessa tai mutaisessa vedessä ajon jälkeen. VIKTIGT: Motorn måste vara igång vid spolning för att öppna termostaten och cirkulera vatten genom vattenpassagerna. Sulje vesi ja poista letku. VIKTIGT: Motorn bör endast köras på tomgång vid spolning. Luk vandhanen en smule op (ikke mere end halvvejs). Pidä moottorin nopeus joutokäynnillä. Skru av vannet og fjern slangen. Stopp motoren. 4 5 Montér en vandslange på de bagerste beslag. Motoren skal hele tiden kjøre på tomgangshastighet. 1 2 3 Aseta perämoottori joko käyttöasentoon (pystysuoraan) tai kallistusasentoon. Kør hele tiden kun i tomgang.

omi1c UTVENDIG VEDLIKEHOLD 3 Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid emaljebelegg. så det kommer fri af krogen foran. Løft bakre del av dekslet og løsne det fra festet. Baglåsen føres op. Lyft kåpan baktill och lossa haken framtill. og skub derefter dækslet nedad. Työnnä koppaa alaspäin ja siirrä takasalvan vipu lukitusasentoon. 1 2 Der låses op for baglåsen ved at skubbe den nedad. så det passer ind i krogen foran. Tryck ned kåpan och vrid upp spärren baktill så att kåpan sitter fast. Montering Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilbake over bakre feste. VEDLIGEHOLDELSE AF EKSTERIØR 3 Din påhængsmotor er beskyttet med en holdbar lak. omi1g Asennus Kiinnitä etukoukku ja työnnä koppa takaisin tiivisteen päälle. så dækslet låses på plads. veneenpuhdistusaineita ja -vahoja käyttäen. bådrengøringsmidler og voks til ofte at rengøre motorens ydre. omi1k Påsætning Sæt dækslet på. Brug 90-10212X20 79 .goh89 1 ohg 2 ohc ohf2c 3 HUOLTO YLÄKOPAN POISTO JA ASENNUS Poisto VEDLIKEHOLD ohf2g FJERNING OG MONTERING AV TOPPDEKSEL Fjerning 1 2 Åpne den bakre låsen ved å skyve spaken ned. Den bageste del af dækslet løftes opad. ohk ULKOPINNAN HUOLTO 3 Perämoottoriasi suojaa kestävä emalilakkaus. Montering Haka i haken framtill och tryck kåpan bakåt över kåptätningen. oha Puhdista ja vahaa se usein UNDERHÅLL ohf2k ohf2a VEDLIGEHOLDELSE AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF TOPDÆKSEL Aftagning DEMONTERING OCH MONTERING AV MOTORKÅPAN Borttagning 1 2 Lossa den bakre spärren genom att trycka spaken nedåt. Använd rengöringsmedel och vax för marint bruk. Nosta kopan takaosaa ja irrota etukoukku. 1 2 Avaa takasalpa painamalla vipu alas. Rengjør og poler med voks ofte med et maritimt rengjøringsmiddel og polervoks. omi1a UNDERHÅLL AV MOTORNS YTTRE 3 Din utombordare skyddas av en tålig brännemalj. Rengör och vaxa den ofta. Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp.

kovettumia tai muita kulumisen tai vioittumisen merkkejä. DRIVSTOFFSYSTEMET ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brann eller eksplosjon. Stopp alltid motoren. Hvis man finder sådanne symptomer. hårdhed eller andre tegn på nedbrydelse eller beskadigelse. Kontrollera efter servicen att inga läckor förekommer. Spildt benzin tørres straks op. udspiling. Kontroll av drivstofføringer Påse at det ikke er lekkasjer. utætheder. i drivstofføringer eller tilføringsblæren. Stäng alltid först av motorn. ohk 1 UNDERHÅLL ohh7k BRÄNSLESYSTEMET VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från brinnande eller exploderande bränsle. Använd godkänt kärl för uppsamling och förvaring. Tarkasta kaikki huolletut osat mahdollisen vuodon varalta huollon suorituksen jälkeen. drivstoffsøl må tørkes opp med en gang. Benyt en godkendt benzinbeholder. Følg alle serviceanvisninger nøye. eller uppvisar andra tecken på nedbrytning eller skador. Er filtret forurenet. således at benzin tvinges ind i filtret. skal opbevares i en godkendt skraldespand. onko polttoaineletkussa tai rikastimessa säröjä. skal udføres i et velventileret område. Jos merkkejä tällaisesta esiintyy. bør motoren standses og batteriet frakobles. Skift filteret hvis det virker forurenset. skall det avlägsnas och ersättas. Om filtret verkar förorenat. pakottaen näin polttoainetta suotimeen. Bränslet måste lämnas till ett uppsamlingsställe för använt bränsle. uppsvällda. Efterse om der er benzinlækager efter hvert serviceeftersyn. genom att klämma på pumpblåsan tills den fylls. pullistumia. Nouda tarkasti kaikkia polttoainejärjestelmän huoltamista koskevia ohjeita. Ev. må drivstofføringer eller tilføringsblæren skiftes. 80 90-10212X20 . förhårdnade. Siivoamiseen käytetyt tarvikkeet tulee hävittää hyväksyttävää astiaa käyttäen. der har været i berøring med brændstof. sammuta moottori ja irrota akku. Før benzinsystemet efterses. polttoaineletku ja rikastintäytyy uusia. som er blitt brukt til å tørke opp må kastes på forsvarlig måte. Dersom noe av dette kan påvises. Dræn benzinsystemet fuldstændigt. indtil den er fast. All overhaling av drivstoffsystemet må foregå under god ventilasjon. Bruk en godkjent beholder til oppsamling av drivstoff. etteivät suodinliitännät vuoda puristamalla rikastinta kunnes se tuntuu lujalta. hvilket presser drivstoff inn i filteret. TÄRKEÄÄ: Tarkista silmämääräisesti. skall bränsleslangen eller pumpblåsan ersättas. vuotoa. öppna lågor eller gnistor får förekomma i närheten av någon del av bränslesystemet under service. Tøm drivstoffsystemet fullstendig. Torka genast upp spillt bränsle. Dränera systemet fullständigt. Pyyhi pois kaikki läikkynyt polttoaine välittömästi. Polttoaineletkun Tarkastus Tutki silmämääräisesti. Om något av ovannämnda tecken påträffas.goh90 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh7g ohh7c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Bränslefilter – förgasarmodeller Inspektera bränsleslangen. Stäng av och koppla bort batteriet innan du utför någon service på bränslesystemet. Kontroller at det ikke er lekkasje i systemet etter overhaling. Stands altid motoren og RYG IKKE. Tillad ikke åben ild eller gnister i nærheden. deformasjon. Filler o. Før drivstoffsystemet overhales. Inspektion av bränsleslang Inspektera noga om bränsleslangen eller pumpblåsan är spruckna. poista se ja vaihda uuteen. osv. INGEN rökning. må motoren stoppes og batteriet frakobles. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Käytä hyväksyttävää astiaa polttoaineen keräämiseen ja säilyttämiseen. Polttoainejohdon suodatin – Kaasuttimilla varustetut mallit Tarkista polttonestejohdon suodin. En klud. sprekker. Allt arbete måste utföras i välventilerad lokal. VEDLIGEHOLDELSE ohh7a BRÆNDSTOFSYSTEM ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død som følge af benzinbrand eller -eksplosion. 1 Benzinslangefilter – Modeller med karburatorer 1 Efterse benzinslangens filter. VIKTIGT: Inspektera noga om det förekommer bränsleläckage från filteranslutningarna. oha VIKTIG: Se etter om det forekommer bensinlekkasje fra filterforbindelsene ved å klemme på tilføringsblæren til den blir hard.l. VIGTIGT: Efterse visuelt om der forekommer benzinlækage i filterforbindelserne ved at trykke på primerbolden. och tvingar in bränsle i filtret. Ennen kuin ryhdyt huoltamaan mitään polttoainejärjestelmän osaa. missä huollat polttoainejärjestelmää ja sen osia. mens der udføres vedligeholdelsesarbejde på benzinsystemet. IKKE RØYK eller ha åpen ild eller gnister i nærheten av stedet hvor det utføres service på deler av drivstoffsystemet. Drivstoffilter – modeller med forgassere 1 Undersøk drivstofffilteret. Eftersyn af benzinslangen Efterse benzinslangen og primerbolden for revner. Ethvert eftersyn af benzinsystemet. Iakttag alla säkerhetsanvisningar vid service av bränslesystemet. Valuta polttoainejärjestelmä täysin tyhjäksi. skal det aftages og udskiftes. Kaikki polttoainejärjestelmän huolto tulee toimittaa hyvin tuuletetussa paikassa. skal benzinslangen eller primerbolden udskiftes. Jos suodin vaikuttaa likaiselta. Følg nøje alle instruktioner vedrørende vedligeholdelse og eftersyn af benzinsystemet.

pakottaen suodattimeen. och därmed tvinga in bränsle i filtret. Fjernelse 1 2 3 4 5 6 Læs serviceinformationen og advarslerne for benzinsystemet på forrige side. Vedä suodatinyksikkö pois alustasta. Trekk ut filterelementet (c) og skift det om nødvendig. Pidä kiinni kannesta (a) estääksesi sitä kääntymästä ja poista läpinäkyvä astia (b). ohk TÄRKEÄÄ: Tarkasta visuaalisesti vuotaako suodatin rikastinpalloa kunnes se tuntuu lujalta. skal inspektionsskålen (b) fjernes og tømmes for vand. innan du utför service på bränslesystem. slik at drivstoffet tvinges inn i filteret. Om filtret verkar förorenat. VEDLIGEHOLDELSE ohh20a BENZINSYSTEM (FORTSAT) Benzinfilter – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Undersøg benzinfilteret for ophobning af vand eller bundfald. Hvis filteret forekommer kontamineret. genom att klämma på pumpblåsan tills den är fylld. Skjut tillbaka filterenheten in i fästet. Installasjon Trykk filterelementet inn i lokket. Placera o–ringstätningen (d) i rätt läge på synglaset. Skub filtersamlingen tilbage i monteringen. skal det fjernes og udskiftes. och avlägsna synglaset (b). indtil den forekommer fast. puristamalla polttoaineen VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fra filteret ved å klemme på tilføringsblæren til den er hard. Hvis det er vann i drivstoffilteret. Installation Skub filterelementet ind i dækslet. Sett o–ring–tetningen (d) på plass i den gjennomsiktige beholderen. Hvis filteret er forurenset. Paina suodatinyksikkö takaisin alustaan. VIGTIGT: Efterse visuelt for benzinudsivninger fra filteret ved at sammenpresse primerbolden. VIKTIGT: Kontrollera noga att bränslefiltret inte läcker. Pane o–rengastiiviste (d) oikeaan asentoon tarkistuslasiin ja ruuvaa tarkistuslasi sormitiukalle kanteen kiinni. og skru den gjennomsiktige beholderen for hånd inn i lokket. Om det förekommer vatten i bränslet. Placér O–ringens pakning (d) i den korrekte position på inspektionsskålen og skru inspektionsskålen fingerstramt i dækslet. og fjern den gjennomsiktige beholderen (b). Drag ut filterinsatsen (c). Tyhjennä sisältö hyväksyttyyn astiaan.goh23 a c d b 1–6 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh20g ohh20c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (JTK. Avlägsnande 1 2 3 4 5 6 Läs information och varning på föregående sida. DRIVSTOFFSYSTEMET (FORTS. Tøm innholdet i en godkjent beholder. 1 2 3 4 5 6 Lue polttoainejärjestelmän huolto–ohjeet ja edellisellä sivulla oleva varoitus. skal det fjernes og skiftes ut. skal den gjennomsiktige beholderen (b) fjernes og vannet dreneres. 90-10212X20 81 . Trekk ut filteret fra festet.) Polttoainesuodatin– Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Tarkista.) Bränslefilter – EFI–modeller Kontrollera om det förekommer vatten eller slam i bränslefiltret. oha UNDERHÅLL ohh20k BRÄNSLESYSTEM (FORTS. poista ja vaihda. ettei polttoainesuodattimeen ole kertynyt vettä tai sakkaa. jos tarpeellista. och skruva fast synglaset för hand i kåpan. skall det avlägsnas och bytas. Drag ut filterenheten från sitt fäste.) Drivstoffilter – modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Kontroller om det forekommer vannansamling eller slam i drivstoffilteret. Asennus Paina suodatinelementti kanteen. Hold fast på dækslet (a) for at forhindre det i at dreje og fjern inspektionsskålen (b). Vedä suodatinelementti (c) ulos ja vaihda. Trykk filteret tilbake inn i festet. og derved tvinge benzin ind i filteret. Træk filtersamlingen ud af monteringen. Töm innehållet i en därför avsedd behållare. Installation Skjut in filterinsatsen i kåpan. Tøm indholdet over i en egnet beholder. Jos suodatin vaikuttaa likaiselta. Hvis der er vand i benzinen. och byt den vid behov. Hold på lokket (a) for å hindre at det vrir seg. Håll fast kåpan (a) så att den inte vrids. Jos polttoaineessa on vettä. poista läpinäkyvä astia (b) ja valuta vesi pois. Træk filterelementet (c) ud og udskift om nødvendigt. skall du avlägsna synglaset (b) och tappa ur vattnet. Fjerning Poisto 1 2 3 4 5 6 Les serviceinformasjonen og advarselen på foregående side vedrørende drivstoffsystemet.

och därefter låsmuttern (c) med 27 N–m (20 lb.osanumero 11-34863) ja välilevyllä (“e” . ohk VAROITUS Niveltangon irtoamisesta voi olla seurauksena veneen äkillinen ja terävä täyskäännös. nailonsisusteisilla lukkomuttereilla (“b” ja “c” . och få länkstaget att släppa. Stram først bolten (a) strammes til 27 Nm. hvorved styrestangen frigøres. skal fastgøres ved brug af særlige dele. hvorefter den drejes 1/4 omgang tilbage. Monter styreoverføringsstaget til motoren med spesialskivebolten (“a” . Asenna ohjauksen niveltanko moottoriin erikoisella aluslevykansiruuvilla (“a” osanumero 10-90041). 11-34863) og avstandsskive (“e” .osanumero 11-34863). Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. sillä sellaiset höllentyvät ja irtoavat tärinän johdosta päästäen niveltangon irtautumaan. 82 90-10212X20 . som forbinder styrekablet til motoren.delnr. Tämän mahdollisesti rajun liikkeen johdosta veneessäolijat voivat viskautua yli laidan joutuen siten alttiiksi vakavalle vahingoittumiselle tai hengen menetykselle. Kiristä ruuvi (a) ensin 27 N-m:iin. kan båten plutselig ta en krapp sving. Disse låsemøtrikker må aldrig udskiftes med almindelige møtrikker (ikke-låsende). VEDLIGEHOLDELSE ohi2a FASTGØRELSE AF STYREFORBINDELSESSTANGEN VIGTIGT: Styreforbindelsesstangen. FESTER FOR STYREOVERFØRINGSSTAG VIKTIG: Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må festes med spesielle skivebolter (“a” .goh91 c e b d a ohg ohc VEDLIKEHOLD ohi2g ohi2c HUOLTO OHJAUKSEN NIVELTANGON KIINNIKKEET TÄRKEÄÄ: Ohjauskaapelin moottoriin yhdistävä ohjauksen niveltanko on kiinnitettävä erityisellä aluslevyllisellä kansipultilla (“a” . kunnes se on tiukasti paikallaan.). at ombordværende kastes over bord. Sæt styreforbindelsesstangen og styrekablet sammen ved brug af to flade spændeskiver (d) og selvlåsende nylonindsatslåsemøtrikker (b) (del nr. Montera styrledsstången till motorn med en speciell mellanläggsbult (“a” detaljnummer 10-90041). oha UNDERHÅLL ohi2k STYRLÄNKSTAGETS FÄSTEN VIKTIGT: Styrlänken mellan styrkabel och motor måste fästas med specialbulten (“a” . 10-90041) og (b og c) selvlåsende nylonindsats-låsemøtrikker (del nr.osanumero 10-90041) ja itselukittuvilla.detaljnummer 11-34863) och mellanläggsbricka (“e”-12-71970).delnumer 10-90041). 11-34863).12-71970).Delnr. VARNING Om ett länkstag lossnar kan båten göra en plötslig. 11-34863). idet de vil vibreres løse. Liitä ohjauksen yhdystanko ohjauskaapeliin kahdella litteällä aluslevyllä (d) ja itselukittuvalla nailonsisusteisella lukkomutterilla (“b” . Dessa muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande) eftersom sådana kommer att lossna.ft.delnummer 11-34863) og mellemlægsskive (“e” . kan det resultere i. Låsemøtrikken (b) strammes indtil den sætter sig på plads.delnr. Näitä lukkomuttereita ei saa vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. og derefter låsemøtrikken (c) til 27 Nm. og vri deretter mutteren tilbake en 1/4 omdreining. Kiristä lukkomutteria (b).Delnr. Drag först bulten (a) med 27 N–m (20 lb. 11-34863). Disse låsemutterne må aldri skiftes ut med vanlige mutrer da disse vil løsne og forårsake styresvikt. Det kan leda till att passagerarna kastas överbord och till allvarliga personskador eller dödsolyckor. Styreplejlstangen til motoren skal monteres med en særlig pakning-hovedbolt (“a” . hvorved de udsættes for eventuel alvorlig kvæstelse og død. Fest styreoverføringsstaget til styrekabelen med to flate skiver (d) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” .).artikelnummer 11-34863).12-71970). Fäst styrlänkstaget vid styrkabeln med två plana brickor (d) och en självlåsande nylonmantlad låsmutter (“b” .artikelnummer 10-90041) och de självlåsande nylonmantlade låsmuttrarna (“b” och “c” . 11-34863). tvär gir. och skruva sedan av den 1/4 varv. 10-90041) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” og “c” . at båden pludseligt tager et fuldt. skarpt sving.Delnr. Denne potentielt farlige hændelse kan forårsage. låsmutter (“c” . ja kierrä mutteri sitten auki neljänneskierroksen verran. nemlig (a) en bolt med spændskivehoved (del nr. 10-90041).12-71970). ADVARSEL Hvis styrestangen frigøres. lukkomutterilla (“c” .artikelnummer 11-34863). ADVARSEL Dersom styreoverføringsstaget løsner. og deretter låsemutteren (c) til 27 N-m. kiristä sitten lukkomutteri (c) 27 N-m:iin.osanumero 11-34863). låsemøtrik (“c” . Drag åt låsmuttern (b) tills den bottnar. låsemutter (“c” . stram først til bolten (a) til 27 N-m.ft. Trekk til låsemutteren (b) til den sitter på plass.

där frätningen sker snabbare. Mal eller påfør aldri et beskyttende stoff på anoden. Anoderne skal efterses regelmæssigt. på undre växelhuset med 83 mm/diam. ohk UNDERHÅLL ohk15k oha KORROSIONSKONTROLLANOD Din utombordare har kontrollanoder på olika ställen. Anoderne må aldrig påføres maling eller andet beskyttelseslag. Trimroret (b) er også en anode på girkassen som måler 83 mm i diameter. varsinkin jos perämoottoria käytetään suolaisessa vedessä. 90-10212X20 83 . Hver anode må kontrolleres med jevne mellomrom. For at vedligeholde denne tæringsbeskyttelse skal anoderne altid udskiftes. idet det vil reducere deres virkning. før de er fuldstændig eroderet. För att uppehålla detta korrosionsskydd.goh92 c b 1 ohg a ohc VEDLIKEHOLD ohk15g ohk15c HUOLTO KORROOSION ESTOANODI Perämoottorissasi on säätöanodeja eri paikoissa. eftersom nedsätter dess effektivitet. Jokainen anodi tarvitsee määräaikaisia tarkastuksia. spesielt hvis motoren brukes i saltvann som påskynder erosjonen. Anoden skall inte bestrykas med färg eller annat skyddande skikt. joka kiihdyttää syöpymistä. OFFERANODE Utenbordsmotoren har kontrollanoder på forskjellige steder. och de två andra anoderna (c) sitter på sidan. Anodi auttaa suojaamaan perämoottoria galvaanista syöpymistä vastaan uhraamalla metallinsa hitaasti syöpyen sen sijaan. En anod hjälper till att skydda utombordaren mot galvanisk korrosion. fordi dette vil redusere effektiviteten av anoden. som fremskynder tæringen. Trimtappen (b) er ligeledes en anode på gearkassen med en diameter på 83 mm. En af disse anoder er trimtappen (b) og to anoder er placeret (c) på siden af gearkassen. Trimrodret (b) är också en anod.. 1 Anodi (a) asennetaan peräpeilin kiinnikeasennelmaan. har tre anoder. VEDLIGEHOLDELSE ohk15a TÆRINGSKONTROLANODE Påhængsmotoren er udstyret med kontrolanoder forskellige steder. En anode beskytter utenbordsmotoren mot galvanisk korrosjon ved å ofre sitt metall. vaihda anodi aina uuteen ennen kuin se on täysin syöpynyt. skall anoden bytas ut innan den är helt sönderfrätt. Älä maalaa tai sivele suojaavaa kerrosta anodiin. Korrosjonsbeskyttelsen kan opprettholdes hvis anoden alltid blir skiftet ut før den er fullstendig erodert. 108 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa on kolme anodia. slik at dette eroderer sakte i stedet for metallet på utenbordsmotoren. Varje anod behöver kontrolleras periodiskt. 1 En anode (a) er montert nederst på hekkbraketten. Tämän korroosiosuojan ylläpitämiseksi. Gearkassen med en diameter på 108 mm har tre anoder. Én av anodene er trimroret (b) og to anoder (c) er plassert på hver side. 1 En anode (a) er installeret på bunden af agterspejlsbøjlesamlingen. En anode hjælper med at beskytte påhængsmotoren mod galvanisk tæring ved at ofre sin metal til langsom nedbrydning i stedet for påhængsmotorens metaller. 1 En anod (a) placeras underst på upphängningsbygelenheten. En av dessa anoder är trimrodret (b). Undre växelhuset med 108 mm/diam. genom att låta sin metall sakta erodera istället för utombordarens metaller. koska se vähentää anodin tehokkuutta. speciellt vid körning i saltvatten. Yksi anodeista on säätöevä (b) ja kaksi anodeista (c) sijaitsee sivulla. Girkassen. Säätöevä (b) on myös anodi 83 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa. har tre anoder. että perämoottorin metallit syöpyisivät. som måler 108 mm i diameter. specielt ved brug i saltvand.

Koppla bort tändstiftskablarna. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. der kan holde propellen. bør den fjernes af en autoriseret forhandler. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. når skruen efterses. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. Placer en træklods. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter.goh93 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl10g ohl10c HUOLTO Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. 84 90-10212X20 . Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. Trekk propellen rett av akselen. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. Træk propellen lige af akslen. kan motoren begynde at starte. mellem gearkassen og propellen. må propellen fjernes av en autorisert forhandler. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). at motoren starter. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. og fjern propelmøtrikken. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. kun huollat potkuria. VEDLIGEHOLDELSE ohl10a Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. så att motorn inte kan starta. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. kan motoren starte. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. Hvis propellen binder til akslen. mens motoren er i gear. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen. Dra av propellern rakt från axeln. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. UNDERHÅLL ohl10k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. så den ikke kan tages af. johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. För att förhindra detta.

sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. 10 Fäst 11 Montera tillbaka tändstiftskablarna. propeller (b). 7 8 9 10 Fastgør propelmøtrikken ved at bøje fligene (b) opad og mod fladsiden på 11 Installér tændrørskablerne igen. hållare (e) och propellermutter (f) på axeln. spesielt ved kjøring i saltvann. kun potkuri irrotetaan. specielt i saltvand. Anbring propellens møtrikholder over pindene (a). potkuri (b). pidätin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. mutteri taivuttamalla kielekkeet (b) ylös potkurin mutterin sileitä sivuja vasten. Flo–Torque II Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter fremre trykknav (a). Flo–Torque I drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). propellmutteren. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. propellens møtrikholder (c). VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. propellermuttern genom att böja upp flikarna (b) och emot propellermutterns släta sidor. baktrycknav (d). TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. propellen (b). Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter fremre trykknav (a).goh62 d c 6 f e d 7 a b a b 8 ohg ohl36g c b a ohc b a HUOLTO 9-10 ohl36c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm (FORTS. Sett låsekiven for propellen over pinnene (a). takapainelevy (d). Flo–Torque II ohjainnapapotkurit – Asenna etupainelevy (a). 90-10212X20 85 . speciellt vid saltvattenkörning. propellen (b). den bagerste trykindsats (d). bakre trykk (d). Rett inn den flate siden av propellmutteren med tappene på holdmekanismen for propellmutteren. potkuri (b). og propelmøtrikken (d) på akslen. propell (b). Flo–Torque I vetonavan potkurit – Asenna eteenpäintyöntönapa (a). utskiftbar drevforing (c) . varsinkin merivesiajossa.. holder (e) og propellmutteren (f) på akselen. ohk 11 Pane sytytystulpan johtimet takaisin paikoilleen. 10 Kiinnitä potkurin 10 Fest propellmutteren ved å bøye tappene (b) opp og mot de flate sidene på 11 Sett tilbake tennpluggledningene. Placera propellermutterns hållmutter över tapparna (a). Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. på axeln. propellerns hållmutter (c) och propellermutter (d). VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. Placér en træklods mellem gearkassen og propellen og stram propelmøtrikken til 75 Nm. Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. Flo–Torque II drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). Aseta potkurin mutterin lukko tappien (a) päälle. VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. propeller (b). propelmøtrikken. 7 8 9 Flo–Torque I Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). og trekk til propellmutteren til 75 N-m. ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort. propellen (b). og opret fladsiden på propelmøtrikken med fligene på propellens møtrikholder. vaihdettava ohjaimen kaulus (c).) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin väliin ja kiristä potkurin kiinnitysmutteri 75 N•m:n tiukkuuteen sovittaen potkurin mutterin tasaiset sivut potkurin mutterin lukon kielekkeiden kanssa. den udskiftelige drevslæde (c). den utbytbara drivhylsan (c). oha VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl36a ohl36k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. holderen (e) og propelmøtrikken (f) på akslen. potkurin mutterin kiinnike (c) ja potkurin mutteri (d) akseliin. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern och dra åt propellermuttern med 75 Nm och ställ in propellermutterns släta sidor med flikarna på propellerns hållmuttrar. holder for propellmutter (c) og propellmutter (d) på akselen. for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen.

må propellen fjernes av en autorisert forhandler. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. För att förhindra detta. Hvis propellen binder til akslen. Placer en træklods. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren.goh208 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl12g ohl12c HUOLTO Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. kun huollat potkuria. Træk propellen lige af akslen. mens motoren er i gear. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. VEDLIGEHOLDELSE ohl12a Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. Dra av propellern rakt från axeln. 86 90-10212X20 . johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. mellem gearkassen og propellen. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. så att motorn inte kan starta. kan motoren starte. Koppla bort tändstiftskablarna. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. der kan holde propellen. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. så den ikke kan tages af. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. kan motoren begynde at starte. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. når skruen efterses. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. at motoren starter. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). Trekk propellen rett av akselen. bør den fjernes af en autoriseret forhandler. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. UNDERHÅLL ohl12k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. og fjern propelmøtrikken.

propellermutterns hållare (e) och propellermuttern (f) på axeln. förbindningsbrickan (c). Anbring en træblok mellem gearkassen og propellen og drej propelmøtrikken til et moment på 75 N⋅m. propellermutterns hållare (e). propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter trykkskive (a). Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. 10 Säkra propellermuttern. vaihdettava vetoyksikön kaulus (b). ohk VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl34a ohl34k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. 7 8 9 7 8 9 Flo–Torq I Drive Hub–propellrar – Installera tryckbrickan (a). Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. trykindsatsen (d). propellen (b). och momentdrag propellermuttern till 75 N⋅m. Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Placera ett träblock mellan växelhus och propeller. propellen (c). propellern (b). Flo–Torq II vetolaitteen navan potkurit – Asenna eteenpäinpaineen levy (a). 90-10212X20 87 . painelevy (d). Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. kun potkuri irrotetaan. VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. 10 Kiinnitä potkurin mutteri taivuttamalla kolme kielekettä painelevyn uurteisiin. potkuri (c). Flo–Torq II Drive Hub–propellrar – Installera främre trycknavet (a). propellern (c). Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter forovertrykknav (a). propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. varsinkin merivesiajossa. propell (b). og stram propellen til et moment på 75 N–m. 10 Sikr propelmøtrikken ved at bøje tre af tapperne ind i trykindsatsrillerne. och propellermuttern (f) på axeln.goh83 e d f 6 f e 7 c b a 8 ohg ohl34g d c b a ohc 9-10 HUOLTO ohl34c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm (FORTS. trykindsatsen (d). propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet.) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. trycknavet (d). VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. maadoitusprikka (c). potkuri (b). den utbytbara drivhylsan (b). trykknav (d). den udskiftelig drevrevmuffe (b). Flo–Torq I drevnavpropeller – Installér trykskiven (a). trycknavet (d). specielt i saltvand. speciellt vid saltvattenkörning. Flo–Torq I vetolaitteen navan potkurit – Asenna painelevy (a). propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. Flo–Torq II drevnavpropeller – Installér for–trykindsatsen (a). painelevy (d). genom att bända in tre av flikarna i trycknavets spår. potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. spesielt ved kjøring i saltvann. potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. trykknav (d). utskiftbar drevfôring (b) propell (c). Aseta puupalikka vaihteistokotelon ja potkurin väliin ja kiristä potkurin mutteri 75 N⋅m kireydelle. forbindelsesskiven (c). oha 10 Fest propellmutteren ved å bøye tre av tappene inn i trykknavsporene. sprengskive (c). ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort.

Skru tennpluggene i for hånd. 3. puhdista sytytystulppien istukat. 2. har blåsor eller är nedsotad. som følger med batteriet. Batterianslutningarna skall hållas rena. 3. 88 90-10212X20 . för att man skall vara säker på att det har tillräcklig kapacitet för att kunna starta motorn. Skift tennpluggen hvis elektroden er slitt. revnet. Batterikabelforbindelserne skal være rene. Se Specifikationer i avsnittet Allmän information. Sørg for at batteriet er udrustet med et isolerende skjold så kortslutning af batteriforbindelserne undgås. inden tændrørene geninstalleres. että akku on kiinnitetty niin. Stäng av motorn innan batteriet kontrolleras. eller isolasjonen er frynset. Akun kaapelikenkien tulee olla puhtaita. eller stram til et dreiemoment på 27 N-m. 1. 2. og stram en 1/4 omdreining. ohk ohn1c AKUN TARKASTUS Akku tulee tarkastaa säännöllisin aikavälein moottorin käynnistymiskyvyn varmistamiseksi. 5. Lisää vettä tarpeen mukaan niin. 5.och säkerhetsinstruktioner som medföljer batteriet. 2. ohn1a EFTERSYN AF BATTERIET Batteriet skal efterses regelmæssigt for at sikre. belagt med blærer eller tilsodet. Ennen sytytystulppien uudelleenasennusta. Hæld vand i batteriet. Byt tändstift om elektroden är sliten. 4. Kontrollera regelbundet att batteriets vätskenivå är den rätta. 1. VEDLIGEHOLDELSE ohm12a vrida något och dra i EFTERSYN OG UDSKIFTNING AF TÆNDRØR 1 Tændrørslederne aftages ved at vride gummihanen lidt og trække den af. ohn1k INSPEKTION AV BATTERIET Batteriet ska kontrolleras med jämna intervaller. för att förhindra oavsiktlig kortslutning mellan batterianslutningarna. Varmista. Se till att batteriet sitter fast ordentligt. Installér rørene ved at stramme dem til med fingrene og drej en 1/4 omdrejning eller spænd til 27 N-m. Varmista. lujalla ja oikein asennettuja. Sluk motoren før batteriet efterses. Rengör tändstiftssätena. VIGTIGT: Læs sikkerheds. 3. Se till att batteriet är försett med isolerande skärmning. 4. 2 3 4 Ta ut tennpluggen for å sjekke dem. jos elektrodi on kulunut tai eristys on karkea. VEDLIKEHOLD ohm12g SJEKKING OG UTSKIFTING AV TENNPLUGG 1 Fjern tennpluggledningen ved å vri lett på gummimansjettene og trekk dem av. Ställ in elektrodavståndet. Batterikabler og terminaler må være rene. “Generel Information”. haljennut. Asenna tulpat sormitiukalle ja kiristä 1/4 kierrosta tai väännä momenttiasetukseen 27 N-m. ettei se liiku paikallaan. Fjern snavs på tændrørslejerne. ohn1g KONTROLL AV BATTERI Batteriet bør kontrolleres med jevne mellomrom for å være sikker på at det har tilstrekkelig startkapasitet.og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med batteriet. 2. Positiv til positiv og negativ til negativ. eller om isolatorn är ojämn.goh14 1 ohg 2 ohc ohm12c 3 HUOLTO SYTYTYSTULPAN TARKASTUS JA VAIHTO 1 Irrota sytytystulppien johdot kiertämällä kevyesti kumisuojuksista ja vedä ne ulos. siinä on rakkuloita tai se on likainen. TÄRKEÄÄ: Lue akun mukana olevat turvallisuus.ja huolto-ohjeet. Sørg for at batteriterminalene er isolerte. oha UNDERHÅLL ohm12k INSPEKTION OCH BYTE AV TÄNDSTIFT 1 Koppla bort tändkablarna från tändstiften genom att gummiöverdragen. 1. Katso Tekniset tiedot -taulukkoa osasta Yleistietoutta. 4. 1. 2 3 4 Fjern tændrørene og efterse dem. 3. Slå av motoren før det utføres service på batteriet. eller momentdra dem med 27 N-m. positiv til positiv og negativ til negativ. Sørg for at batteriet sitter godt fast. Fjern eventuell skitt fra tennpluggholderne før tennpluggene settes tilbake. 2 3 4 Avlägsna och inspektera tändstiften. Käännä virta pois moottorista ennen kuin huollat akkua. 2 3 4 Irrota sytytystulpat ja tarkasta ne. sprucken. slik at batteriet er fullt. Sørg for. ødelagt. 5. hvis det er nødvendigt for at holde det fuldt. väl åtdragna och rätt kopplade (positiv till positiv och negativ till negativ). 4. og koblingen må sitte godt og være riktig montert. Drag först åt tändstiften för hand. Se SPESIFIKASJONER under GENERELLE OPPLYSNINGER. Se Specifikationsskemaet i afsnittet. innan tändstiften monteras tillbaka. slik at det ikke kan oppstå kortslutning mellom terminalene. rikkinäinen. positiivinen positiivisessa ja negatiivinen negatiivisessa navassa. Tilsett vann om nødvendig. 5. Vaihda sytytystulpat. och därefter ytterligare 1/4 varv. että akku on varustettu eristävällä päällyssuojalla. että akku on jatkuvasti täynnä. at motoren kan startes. at batteriet ikke kan bevæge sig. Innstill tennplugg–gapet. ødelagt. mikä estää vahingossa tapahtuvan napojen välisen oikosulun. Udskift tændrøret. VIKTIGT: Läs de underhålls. VIKTIG: Les sikkerhets. har blærer eller er sotet.og vedligeholdelsesvejledningerne. sprukket. Säädä sytytystulpan kipinäväli. Indstil elektrodeafstanden. trasig. strammet og monteret rigtigt. hvis elektroden er slidt eller isolatoren er grov.

c. sulake voi palaa uudelleen. d. e. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. Hvis båndet er brudt (a). Om bandet är brutet. (2) Polttoainepumppu/Tyhjäkäynnin ilmanohjaus/Polttoaineruiskutuspiirit – SFE 20 AMP sulake. Om en säkring går. byt ut säkringen. Vara 20 AMP sulake oha SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. b. (3) Hovedrelé/ekstrautstyr – 20–ampere sikring. d. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. kan sikringen springe igen. (2) Kretser for drivstoffpumpe/IAC (Idle Air Control)/drivstoffinjektor – SFE 20–ampere sikring. a. Jos syy ei selviä. prøv at finde og korrigere årsagen til overbelastningen. d. Hvis en sikring ryker. b. Skift sikringen hvis båndet er brutt. vaihda sulake. (3) Hovedrelæ/Tilbehør – 20 AMP sikring. c. (3) Huvudrelä/Tillbehör – 20 A säkring. Extra 20 A säkring 1 Säkringar och kretsar känns igen på följande: 90-10212X20 89 . skall du försöka att lokalisera och korrigera orsaken till överbelastningen. 1 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. kan sikringen ryke igjen. Jos nauha on katkennut. yritä löytää ja korjata ylikuormituksen syy. (2) Benzinpumpe/Tomgang luftkontrol/Benzinindsprøjtning kredsløb – SFE 20 AMP sikring. Hvis en sikring springer. Blir ikke årsaken funnet. (1) SmartCraft tietoväyläpiiri – 15 AMP sulake b. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. De elektriske ledningskretsene på utenbordsmotoren er beskyttet mot overbelastning med sikringer i ledningen.goh121 a c 1 15 3 2 b 4 d e 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohj12g ohj12c HUOLTO SULAKKEIDEN UUSIMINEN Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Perämoottorin sähköiset piirit ovat suojatut ylikuormitukselta johdotuksen sulakkeilla. skal sikringen udskiftes. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. (4) Sytytyspuolapiiri – 20 AMP sulake e. prøv å finne og rette årsaken til overbelastningen. b. De elektriske ledningskredsløb på påhængsmotoren er beskyttet mod overbelastning af sikringer i ledningsnettet. (4) Tändspolekrets – 20 A säkring e. Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. Sulakkeet ja piirit tunnistetaan seuraavasti: a. (2) Kretsar för Bränslepump/Tomgångsluftkontroll/Bränsleinsprutare – SFE 20 A säkring. Hvis årsagen ikke kan findes. Ekstra 20 AMP sikring 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. e. (1) SmartCraft Data Bus–krets – 15 A säkring. Utombordarens elektriska ledningskretsar skyddas mot överbelastning av ledningsmonterade säkringar. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. Ekstra 20–ampere sikring Sikringene og kretsene er angitt på følgende måte: ohk UNDERHÅLL ohj12k VEDLIGEHOLDELSE ohj12a BYTE AV SÄKRING EFI–modeller VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. c. (4) Tændingsspolens kredsløb – 20 AMP sikring. joka on samanarvoinen. (1) SmartCraft–databusskrets – 15–ampere sikring. I annat fall kan säkringen gå igen. Jos sulake palaa. (4) Krets for tenningscoil – 20–ampere sikring. c. (3) Päärele/Lisävarusteet – 20 AMP sulake. (1) SmartCraft Data Bus kredsløb – 15 AMP sikring. d. a. Sikringerne og kredsløbene identificeres på følgende måde: a.

goh95 a 1 ohg ohc 2 HUOLTO omc7c VEDLIKEHOLD omc7g SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med forgasser og elektrisk starter VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. Hvis sikringen springer. Slitasje nederst på tennene. 1 Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. Kraftigt rottslitage på kuggarna. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. och korrigera. a. Den elektriske starterkretsen er beskyttet mot overbelastning av en 20 AMP sikring. vaihda se. a. Sprickor baktill på remmen och inuti remtänderna. d. e. Remflader er opruet. For stor slitage ved hjultændernes fødder. d. c. Sprekker på baksiden av remmen eller i basen av remtennene. Hvis årsagen ikke findes. 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. Tegn på slitage af kanter eller ydre remflader. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Elektrisk start modeller med karburatorer VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. vaihda sulake. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. orsaken till överbelastningen. 90 90-10212X20 . Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. Forsøg at finde og afhjælpe årsagen til overbelastningen. d. Hvis båndet er brudt (a). Byt ut den om något av följande upptäcks: a. skal sikringen udskiftes. Om en ny säkring sätts i. Gummidelen opsvulmet på grund af olie. Yritä paikallistaa ja korjata ylikuormituksen syy. fungerar inte startmotorn. vil ikke startmotoren virke. Om bandet är brutet (a). utan att orsaken till överbelastningen klargjorts. e. Huomattavaa kulumista hampaiden juurissa. Den elektriska startkretsen skyddas från överbelastning av en 20A –säkring. Revner i remmens bagside eller på remtændernes basisflade. e. b. Halkeamia hihnan takapuolella tai hihnan hampaiden juuressa. EFTERSYN AF TANDREM 2 Efterse tandremmen og få den udskiftet af en autoriseret forhandler. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. omd2a omd2k INSPEKTION AV KAMAXELREM 2 Inspektera kamaxelremmen. Jos syytä ei löydy. kan sikringen springe igen. ophører den elektriske startmotor med at fungere. oha ohk UNDERHÅLL omc7k VEDLIGEHOLDELSE omc7a BYTE AV SÄKRING Förgasarmodeller med elstart VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. c. b. c. Finn årsaken. b. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. b. kan sikringen gå igjen. Gummidelen är uppsvälld från olja. byt ut säkringen. Overflaten på remmen har blitt ru. 1 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. Jos sulake on palanut. omd2g omd2c INSPEKSJON AV REGISTERREMMEN 2 Undersøk registerremmen og få den skiftet hos en autorisert forhandeler hvis noen av følgende tilstander forekommer. Kulumisen merkkejä hihnan reunoilla tai ulkopinnoilla. AJASTUSHIHNAN TARKASTUS 2 Tarkista ajastushihna ja mikäli havaitset mitään seuraavista vioista. Kumiosa öljyn pullistama. Skift sikringen hvis båndet er brutt (a). Hihnan pinnat karhentuneet. hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: a. Remytorna är förhårdnade. Tegn på slitasje på kantene eller de ytre flatene på remmen. Den elektriske startkreds er beskyttet mod overbelastning med en 20 AMP –sikring. joka on samanarvoinen. Hvis sikringen er gått. Jos nauha on katkennut (a). og skoft sikringen. kan säkringen gå igen. SULAKKEIDEN UUSIMINEN Kaasuttimilla varustetut sähköisesti käynnistettävät mallit TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Käynnistysvirtapiiri on suojattu ylikuormitusta vastaan 20 AMP -sulakkeella. Om säkringen har gått. c. Försök att hitta. Gummidelen er oppsvulmet av olje. e. Tecken på slitage på remmens kanter eller utsida. Hvis ikke årsaken finnes. d. sulake voi palaa uudelleen. sähköinen käynnistysmoottori ei toimi.

Potkuriakseli . 2 3 4 5 Tiltrør .Smør gjennom smørenipler.Voitele liitin Kääntörunko . Andenaksel (modeller med styrehåndtag) – Smør gennem fittingen. 1 Skrueaksel . se skifte av propell. Skyv styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører. Smør inn hele porpellakselen for å forhindre at propellen ruster fast i akselen. 2 3 4 5 Kallistusputki . så det undgås at skruenavet tæres og binder til akslen. Styrsadel . 1 Propellakselen . neste side) Voitele kohteet 2-6 voiteluaineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon tai Special Lubricant 101.Smörj genom smörjnippel. Styrbromsaxel (rorkultsmodeller) – Smörj nippeln. Co-Pilot-aksel (modeller med styrekult) . Smörj gängorna på tvingskruvarna (om så utrustad).Anvisningar om demontering och montering av propeller finns i stycket Byte av propeller. Flyt styrefriktionshåndtaget frem og tilbage under smøring. (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk UNDERHÅLL oho65k oha SMÖRJSTÄLLEN Punkt 1 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Flytta styrfriktionsspaken fram–och–tillbaka under smörjningen. Tiltrør . Punkterna 2-6 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon eller Special Lubricant 101. VEDLIGEHOLDELSE oho65a SMØRESTEDER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant med Teflon. 1 Smør punktene 2 til 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med teflon eller Special Lubricant 101. Udskiftning af Skrue. Co–pilot–aksel (modeller med styrekult) – Smør gjennom nippel. Apuohjainakseli (Ohjainkahvaiset mallit) – Voitele nipan läpi.For avtagning og montering av propell.Smøres gennem fitting. Svingkonsol . Toisen ohjaajan vaihdevipu (ohjauskahvallisissa malleissa) .ja asennusohjeita. 2 3 4 5 Styrbromsspak . (fortsättning på nästa sida) 2 3 4 5 Tiltstøttestangen – Smør gennem fittingen. Liikuta ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana. Beveg styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører. Bestryk hela propelleraxeln med smörjmedel.Voitele liitin. Svingbraketten . Sivele voiteluainetta koko potkuriakselin pituudelle potkurin navan syöpymisen ja akseliin kiinnitarttumisen estämiseksi.Katso osasta Potkurin vaihto potkurin irrotus. Smør hele skrueakslen ind i et lag smøremiddel. för att hindra propellernavet från att korrodera och fastna på axeln. Siirrä ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 91 .Smør gjennom smørenippel.goh96 1 4 5 2 3 ohg ohc VEDLIKEHOLD oho65g oho65c HUOLTO VOITELUKOHTEET Voitele kohde 1 aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. (forts.Smøres gennem fitting.Smør gjennom smørenippel.For vejledning i aftagning og installering af skibsskruen henvises der til afsnittet.voitele läpiliitin.Smörj genom smörjnippel. Smør punkter 2 gennem 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med Teflon eller Special Lubricant 101. 1 Propelleraxeln . SMØREPUNKTER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon.

ennen kuin voiteluainetta pannaan nippaan. 7 Smør styreforbindelsesarmens drejepunkter. 9 Ta bort tanklocket och kontrollera vätskenivån. 9 Skru av påfyllingslokket og kontroller væskenivået.Vri om rattet. oha VEDLIGEHOLDELSE oho43a VARNING Änden på styrkabeln måste vara helt indragen i tiltröret innan man smörjer. Væskestanden skal være lige ved påfyldningshullets underkant. Væskenivået bør være i flukt med bunnen av påfyllingshullet. ADVARSEL Styrekablets ende skal være trukket helt ind i påhængsmotorens tiltrør. käytä autokäyttöön tarkoitettua (ATF) automaattivaihteistonestettä. ohp3g KONTROLLERE VÆSKENIVÅET I POWER-TRIM-PUMPEN 8 Hev utenbordsmotoren til oppreist stilling og koble inn tiltstøttelåsen. når det smøres. kan (ATF) girolje for biler med automatgir brukes. 7 Ohjauksen yhdystangon nivelkohdat . brug automatisk biltransmissionsvæske. Smörj punkt 7 med tunn olja 7 Styrlänkstagets leder .Voitele nivelkohdat. ohp3a KONTROLLÉR POWER TRIM-VÆSKEN 8 Vip påhængsmotoren til helt-op-position og aktivér tiltstøttelåsen. SMØREPUNKTER (FORTSAT) 6 Styrekabelsmørenippel (hvis en sådan er monteret) . inden styrekablet smøres. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Hvis kablet er fuldt udtrukket. 9 Fjern påfyldningsdækslet og kontrollér væskestanden. at du mister kontrol over styringen. VAROITUS Ohjauskaapelin pään täytyy olla kokonaan kallistusputkessa. som igjen kan forårsake alvorlig skade eller død. ADVARSEL Enden på styrekabelen må være trukket helt inn i motorens tiltrør før den smøres. kan det fastlåses hydraulisk. Lisää Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid-nestettä. Jos sitä ei ole saatavana.drej rattet. Påfyld Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Smør punkt 7 med lettvekt motorolje. 9 Poista täyttöaukon kansi ja tarkasta nestetaso. ohp3c HYDRAULISEN AJOKULMAN SÄÄTÖNESTEEN TARKASTUS 8 Kallista perämoottori täysin ylös asentoon ja kiinnitä kallistustukilukko. kan styrekabelen bli hydraulisk lukket.) 6 Eventuell smørenippel for styrekabel . Nestetason on oltava täyttöreiän pohjan tasolla. slik at enden på styrekabelen (a) blir trukket helt inn i motorens tiltrør.goh97 8 6-b 6-a 7 ohg ohc 9 HUOLTO oho43c VEDLIKEHOLD oho43g SMØREPUNKTER (FORTS. 7 Dreiepunkter på styreoverføringsstag . använd olja för automatisk transmission (ATF). Dette medfører. Smörj genom nippeln (b). således at styrekablets ende (a) trækkes helt ind i påhængsmotorens tiltrør. Om den inte finns tillgänglig. hvilket kan resultere i personskade eller død. ohp3k Smør punkt 7 med letvægtsolie KONTROLLERA POWER TRIM-VÄTSKA 8 Tilta utombordmotorn till fullt upp-läget och lås den i detta läge. Voitele liitin (b). Dette kan føre til tap av styrekontroll.smörj lederna. Om man smörjer kabeln när den är utdragen kan det ge upphov till ett hydrauliskt lås i styrkabeln. Hvis denne ikke er tilgængelig. VOITELUKOHTEET (JATKUU) 6 Ohjauskaapelin rasvanippa (jos sellainen on) – . Smør gjennom smørenippel (b). Voiteluaineen paneminen ohjauskaapeliin sen ollessa ulkona putkesta voi aiheuttaa kaapelin hydraulisen lukkoutumisen. Hvis dette ikke kan skaffes. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Dersom det smøres gjennom smørenippelen når styrekabelen er helt uttrukket.Käännä ruoria vetääksesi ohjauskaapelin pään (a) perämoottorin kallistusputkeen. Hydraulisesti lukittunut ohjauskaapeli voi aiheuttaa ohjauksen menetyksen ja mahdollisesti aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Smør gennem tilpasningen (b).Vrid ratten så att styrkabelns ände (a) dras in helt i utbordarens tiltrör. 92 90-10212X20 . Vätskenivån bör vara vid påfyllningshålets underdel. Detta kan leda till förlust av styrförmågan och orsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. Voitele kohde 7 kevytöljyllä. ohk UNDERHÅLL oho43k SMÖRJSTÄLLEN (FORTS) 6 Styrkabelns smörjnippel (om så utrustad).Smør punkter.

slik at avtappingshullet (a) vender ned. Oljebyte Olieskift procedure 1 2 Tilta utombordsmotorn uppåt till trailerläge. OLJESKIFT Motoroljekapasitet 3 liter.0 litraa. Kierrä perämoottorin ohjausta siten. Fremgangsmåte for oljeskift Öljynvaihto 1 2 Vipp utenbordsmotoren opp i transportstilling. (forts. således at bundproppen (a) vender nedad. Drei styringen på utenbordsmotoren. og skru den tilbake på plass. Fjern dreneringspluggen og tøm motoroljen ut i et egnet oljekar.goh98 a 1-2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ome13g ome13c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Moottoriöljyn kapasiteetti 3. Smør tætningen på bundproppen med olie og påsæt bundproppen igen. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 93 . (fortsättning på nästa sida) 1 2 Vip påhængsmotoren op til trailer-position. Drej styret på påhængsmotoren. Smør pakningen på dreneringspluggen med olje.0 liter BYTE AV MOTOROLJA Motorns oljevolym 3. Avlägsna pluggen och töm oljan i ett lämpligt kärl. Voitele pohjatulpan tiiviste öljyllä ja pane takaisin paikoilleen. että valutusreikä (a) on alaspäin. (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk oha UNDERHÅLL ome13k ome13a VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFT MOTOROLIE Motorens oliekapacitet 3.0 liter. Poista valutustulppa ja valuta moottoriöljy sopivaan astiaan. Vrid styrningen så att utombordarens avtappningshål (a) riktas nedåt. Fjern bundproppen og aftap motorolien ned i en passende beholder. och sätt tillbaka den. neste side) 1 2 Kallista perämoottori ylös vetoasentoon. Olja in tätningen på pluggen.

Skru av det gamle filteret ved å vri filteret mot venstre (a). Anbring en klud eller et håndklæde under oliefiltret for at opsuge olie. Fyll på mer olje. Ruuvaa irti vanha suodin kiertämällä suodinta vasemmalle (a). Låt motorn gå på tomgång i fem minuter och kontrollera att inget läckage förekommer. Bruk ikke smøring. og trekk til fra 3/4 til en hel omdreining. 6 7 94 90-10212X20 . om nødvendig. kiristä sitten 3/4-1 kierrosta. 3 4 5 Aseta räsy tai pyyhe öljynsuotimen alle. Använd inte smörjmedel. Fyll på om det behövs. Skruva åt det nya filtret tills tätningen kommer i kontakt med filterhuvudet – därefter ytterligare 3/4 – 1 varv. Lad motoren køre i tomgang i fem minutter og kontrollér. ettei ole vuotoja. Rengör filtrets fästyta. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä suotimen tiivisteeseen. Skru på et nytt filter til pakningen kommer i kontakt med basen. och applicera ett tunt lager olja på tätningen. Stop motoren og kontrollér oliestanden med målepinden. slik at dette kan absorbere eventuelt oljesøl. Oljepåfylling Öljyn täyttö 6 7 Ta av oljelokket (c) og fyll på olje opp til passende nivå. Fjern oliepåfyldningsdækslet (c) og påfyld olie til passende arbejdsniveau. Lisää öljyä. Ruuvaa uutta suodinta päälle kunnes tiiviste koskettaa alustaa. Rengjør sokkelen. Oljepåfyllning Påfyldning af olie 6 7 Ta bort tanklocket (c) och fyll på till lämplig nivå. og stram herefter med en trekvarts eller en hel omdrejning. om nødvendigt. Skru et nyt filter på. Påfør en tynd oliefilm på filterpakningen. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån med oljestickan. jotta voit imeä siihen kaiken valuneen öljyn. Pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso mittatikulla. Rengør sokkelen. indtil pakningen berører sokkelen. at den ikke lækker. Brug ikke smørefedt. Puhdista asennusalusta. Skru det gamle filter af ved at dreje det til venstre (a). Älä käytä rasvaa. spillolja.goh99 a c 3-5 ohg 6-7 ohc VEDLIKEHOLD ome4g ome4c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Öljynsuotimen vaihto OLJESKIFT Fremgangsmåte for skifte av oljefilter 3 4 5 Legg en fille eller klut under oljefilteret. Påfyld olie. La motoren gå på tomgang i fem minutter for å sjekke om det forekommer lekkasje. Påfør et tynt lag med olje på filterpakningen. jos tarpeellista. hvis den spilles. Skruva loss det gamla filtret genom att vrida filtret till vänster (a). Stopp motoren og sjekk oljenivået på peilestaven. ohk UNDERHÅLL ome4k VEDLIGEHOLDELSE ome4a BYTE AV MOTOROLJA Oljefilterbyte UDSKIFT MOTOROLIE Udskiftning af oliefilter 3 4 5 3 4 5 Placera en trasa eller handduk under oljefiltret för att absorbera ev. Käytä moottoria joutokäynnillä ja tarkasta. 6 7 oha Poista öljysäiliön kansi (c) ja lisää öljyä kunnes se on oikealla käyttötasolla.

Tømming av girkassen 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. om vatten påträffas. katso onko voiteluaineessa vettä. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. Hvis vann er tilstede. VEDLIGEHOLDELSE ohq15a SMØRING AF GEARKASSE . VÄXELHUS Vid påfyllning eller byte av smörjmedel i undre växelhuset. ohv4a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 440 ml smøremiddel. og vil renne ut før oljen. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. ohk Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq15k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 440 ml (14. anna huoltamosi tarkistaa vaihteisto. Vatten i smörjmedlet kan resultera i att lagren förstörs i ett tidigt skede. Om så är fallet. I såfall. Tömning av undre växelhus 1 2 3 ohv4k Placera utombordaren i vertikalt körläge. Placera en avtappningsbalja under utombordaren. Sett tømmekaret under motoren. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling.). Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. Placer en aftapningspande under motoren. Tarkasta. att vattnet fryser och orsakar skada på växelhuset.goh66 3 1 2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohq15g ohq15c HUOLTO VAIHTEISTON VOITELU . eller det vil ha blandet seg med oljen. se efter.68 nesteunssia). Fjern ventilasjonspluggene og påfyllings/drenerings pluggen og drener oljen. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. eller.83 MM LÄPIM. och töm smörjmedlet. VAIHDELAATIKKO Kun lisäät tai vaihdat vaihteiston voiteluainetta. Jos vettä havaitaan. eller också kan vattnet komma att blandas med smörjmedlet och ge det en mjölkliknande konsistens.83 MM DIAM. at lejerne slides for hurtigt. Hvis der er vand. avluftningspluggen. hvis du bemærker vand. Aseta valutusastia perämoottorin alle. oz. Jos vettä on. vil vannet fryse og ødelegge girkassen. la forhandleren undersøke girkassen. Vaihteistokotelon 1 2 3 ohv4c Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. då temperaturen går under fryspunkten. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. Vand i smøremidlet kan bevirke. kan vattnet ha sjunkit till botten och rinner ut före smörjmedlet. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia.83 MM DIA. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. Låt återförsäljaren inspektera växelhuset. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. og hvis det er kuldegrader. ohv4g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 440 ml. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girkassen når det tilsettes eller skiftes girolje. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler.ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset. Avlägsna avtappnings–/påfyllningspluggen. Växelhusets smörjmedelsvolym Växelhuset rymmer cirka 440 ml (14. ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. Lad din forhandler efterse gearkassen. skall man kontrollera om det förekommer vatten i smörjmedlet.68 fl. slik at den har et melkeaktig utseende. 90-10212X20 95 . om der er vand i smøremidlet.

83 MM DIAM. om skadade.83 MM DIA. Tag bort tuben. GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel i gearkassen 1 2 3 Placera utombordaren i vertikalt körläge. 1 2 3 Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (d) . sættes den bagerste luftprop og pakningsskiven (a) . jos ne ovat vahingoittuneet. Skift pakningen hvis den er skadet. Sett tilbake ventilasjonspluggen og pakningen (a) og skru til før smøretuben fjernes. Plasser smørenippelen (b) inn i påfyllingshullet og fyll i olje til den kommer til syne i ventilasjonshullet (c). Fjern luftproppen (a). Avlägsna pluggen från avluftningshålet (a). och sätt tillbaka den avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (d). Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (d). indtil det kommer til syne i lufthullet (c).i. UNDERHÅLL ohq9k SMÖRJNING AV VÄXELHUS . 4 5 Innan tuben tas bort.ja valutustulppa ja tiivistysrengas (d) takaisin paikoilleen.i. 4 5 ohk Stopp ifyllingen av olje. VIKTIGT: Byt ut tätningsbrickorna. 96 90-10212X20 . skall avluftningspluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. Poista ilmareiän tulppa (a). rengjorda 4 5 Tilsæt ikke mere smøremiddel. skal de udskiftes. VIGTIGT: Hvis pakningsskiverne er beskadigede. Aseta voiteluaineputkilo (b) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. 4 5 oha Lopeta voiteluaineen lisääminen. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. Fjern ventilasjonspluggen (a). TÄRKEÄÄ: Vaihda tiivisteet uusiin. Fyll på smörjmedel med tuben (b) i påfyllningshålet.83 MM LÄPIM. Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö.goh67 c a d 1-5 ohg b ohc VEDLIKEHOLD ohq9g ohq9c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . tills smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (c). 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. Før tuben med smøremiddel fjernes. VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå VEDLIGEHOLDELSE ohq9a SMØRING AF GEARKASSE . Placér tuben med smøremiddel (b) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel. kunnes se tulee näkyviin ilmareiästä (c). ennen kuin poistat voiteluaineputkilon. Pane ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (a) paikoilleen. VIKTIG: Skift pakningen hvis den er skadet.

Tarkasta.ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. Dränering av växelhuset 1 2 3 Placera motorn i vertikalt arbetsläge. I såfall. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. anna myyjäliikkeen tarkistaa vaihteisto. at lejerne slides for hurtigt. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. og vil renne ut før oljen. eller det vil ha blandet seg med oljen. Placer en aftapningspande under motoren. 90-10212X20 97 . SMØRING AV GIRHUS – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girhuset når det tilsettes eller skiftes girolje. Om det finns vatten i smörjmedlet skall du kontakta din återförsäljare. vil vannet fryse og ødelegge girhuset.108 MM DIA. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. Vid minusgrader kan det frysa till is och spränga växelhuset. Vand i smøremidlet kan bevirke. Lad din forhandler efterse gearkassen. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö.goh86 1 2 ohg ohc 3 VEDLIKEHOLD ohq16g ohq16c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset. Hvis der er vand. Aseta valutusastia perämoottorin alle.108 MM DIAM. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. og hvis det er kuldegrader. Sett tømmekaret under motoren. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. VAIHTEISTOKOTELO Kun lisäät tai vaihdat vaihteistokotelon voiteluainetta. eller också kan det vara blandat med oljan och ge denna ett mjölkaktigt utseende. ohk ohv18c Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq16k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 710 ml (24 nesteunssia). se efter. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . Jos vettä on. ohv18g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 710 ml. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. Skruva ur luftningspluggarna och påfyllnings/dräneringspluggen och tappa av oljan. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. Fjern luftepluggene og påfyllings/tappe-pluggen og tapp ut oljen. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. Jos vettä havaitaan. om der er vand i smøremidlet. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. katso onko voiteluaineessa vettä. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler. VEDLIGEHOLDELSE ohq16a SMØRING AF GEARKASSE . Tømming av girhuset 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. ohv18a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 710 ml smøremiddel. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. VÄXELLÅDA Vid byte eller påfyllning av växelhusolja skall man kontrollera om det förekommer vatten i oljan. Om så är fallet kommer vattnet att finnas på bottnen och rinna ut först. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. la forhandleren undersøke girhuset. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. Vaihteistokotelon tyhjennys 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. slik at den har et melkeaktig utseende. hvis du bemærker vand. Vatten i smörjmedlet kan leda till för tidig lageråldring. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. Hvis vann er tilstede. Placera en dräneringsskål under motorn. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. vil det sannsynligvis ligge på bunnen.108 MM LÄPIM. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. ohv18k Oljemängd i växelhuset Växelhuset rymmer ungefär 710 ml olja.

108 MM LÄPIM. Avlägsna främre (a) och bakre (b) avluftningsplugg. måste ses över av en auktoriserad verkstad inom några timmar efter den bärgats. 1 2 3 4 5 6 ohr1c Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. skall den främre pluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. Nu sættes den forreste luftprop og pakningsskiven (a) i.108 MM DIAM. for å minske faren for innvendig korrosjonsskade i motoren. Avlägsna tuben med smörjmedel. innan tuben avlägsnas. Aseta nyt etummaisen ilmareiän tulppa ja tiivistyslevy (a) takaisin paikoilleen. Fyll på smörjmedel med tuben (c) i påfyllningshålet. Aseta voiteluaineputkilo (c) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. ohk UPONNUT PERÄMOOTTORI Uponnut perämoottori on huollettava valtuutetussa huoltopisteessä muutaman tunnin sisällä perämoottorin vedestä nostamisesta. Detta för att minska invändig korrosionsskada på motorn. Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. kun moottori on joutunut ilman vaikutuksen alaiseksi. 98 90-10212X20 . Då smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (d). Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (f) i. Tämä huoltapisteen suoritettee huolto on välttämätön heti. Sätt tillbaka den bakre avluftningspluggen och tätningsbrickan (b).goh87 e a d c f ohc b 1-6 ohg VEDLIKEHOLD ohq11g ohq11c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . Sett tilbake bakre ventilasjonsplugg og pakningen (b) og skru til før smøretuben fjernes. da tæringen begynder. jotta moottorin sisustan kärsimä syöpymisvaurio olisi mahdollisimman vähäinen.ja valutustulppa ja tiivistysrengas takaisin paikoilleen (f). Jatka voiteluaineen lisäämistä. DRÄNKT MOTOR En motor som hamnat under vatten. Denne øjeblikkelige behandling af motoren er nødvendig. Fjern den forreste luftprop (a) og den bageste luftprop (b). sættes den bageste luftprop og pakningsskiven (b) i. Fjern fremre ventilasjonsplugg (a) og bakre ventilasjonsplugg (b). GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel til gearkassen 1 2 3 4 5 6 ohr1k Placera utombordaren i vertikalt körläge. Fyll inte på mera smörjmedel. Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (f). når motoren bringes i kontakt med atmosfæren. Lopeta voiteluaineen lisääminen. Nå skal fremre ventilasjonsplugg og pakningen (a) settes i. for at minimere indvendig tæring. UTENBORDSMOTOR SOM HAR VÆRT UNDER VANN En utenbordsmotor som har vært nedsenket i vann. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 4 5 6 ohr1g Sett motoren i vertikal stilling. 1 2 3 4 5 6 ohr1a Anbring påhængsmotoren i lodret driftsposition. PÅHÆNGSMOTOR. kunnes se tulee näkyviin takimmaisesta ilmareiästä (e). Placer tuben med smøremiddel (c) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel indtil det kommer til syne i det forreste lufthul (d). och sätt tillbaka den rengjorda avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (f). Denne umiddelbare behandlingen hos en serviceforhandler er nødvendig med én gang motoren utsettes for luft. kunnes se tulee näkyviin etummaisesta ilmareiästä (d). Fortsätt att fylla på smörjmedel tills det blir synligt vid bakre avluftningshålet (e).108 MM DIA. oha UNDERHÅLL ohq11k SMÖRJNING AV VÄXELHUS . Tilsæt ikke mere smøremiddel. Sett smørenippelen (c) inn i smørehullet og fyll i olje til den kommer til syne i fremre ventilasjonsplugg (d). DER HAR VÆRET UNDER VAND Påhængsmotoren bør sendes til service hos en forhandler indenfor de første par timer efter bjærgning. Pane takimmainen ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (b) paikoilleen. VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå ohq11a VEDLIGEHOLDELSE SMØRING AF GEARKASSE . indtil det kommer til syne i det bageste lufthul (e). Fortsett å fylle på olje til den kommer til syne ved bakre ventilasjonsplugg (e). Før tuben med smøremiddel fjernes. Poista etummaisen ilmareiän tulppa (a) ja takimmaisen ilmareiän tulppa (b). Fortsæt med at tilsætte smøremiddel. Stopp fylling av olje. bør tas til service innen noen få timer hos en autorisert forhandler med én gang utenbordsmotoren er tatt opp av vannet. ennen kuin poistat voiteluaineputkilon.

eib15g VAROITUS Älä milloinkaan käytä perämoottoria (edes hetkisen). Speciella rekommendationer för fastmonterade bränsletankar. 2. Modeller med karburator 3. så der er vandcirkulation. korrosion och frysskador från kvarvarande vatten. eib15c Drivstoffsystemet VIKTIG: Bensin som inneholder alkohol (etanol eller metanol) kan under lagring danne syre som kan skade drivstoffsystemet. Bland med én liter benzin. Beveg tanken litt frem og tilbake så stabilisatoren blander seg med bensinen. Bærbar bensintank . neste side) oik Polttoainejärjestelmä TÄRKEÄÄ: Alkoholia (etanolia tai metanolia) sisältävä bensiini voi aiheuttaa hapon muodostumista varastoinnin aikana ja voi vahingoittaa polttoainejärjestelmää. Seuraavat varastointivalmistelut tulee suorittaa perämoottorin varustamiseksi veneilykausien välistä tai pitkäaikaista säilytystä varten (kaksi kuukautta tai enemmän). Fyll bränsletank och motorns bränslesystem med bränsle och en tillsats med anti–koaguleringsmedel. Fortsæt med følgende instruktioner. Fastmontert bensintank . 2. utan att vatten cirkulerar genom växelhusets kylvattenintag. Plassemotoren i vann eller koble til spyletilkoplingen for å få kjølevannet til å sirkulere. Kallistele säiliötä edestakaisin aineen sekoittamiseksi bensiiniin. Alkoholblandat bränsle. . 1. Kaada tämä sekoitus senjälkeen polttoainesäiliöön. så att det behandlade bränslet hinner komma fram till förgasaren. polttoaineletkusta ja moottorin polttoainejärjestelmästä. joka auttaa estämään lakan ja hartsin muodostumista. Kjør motoren i 10 minutter slik at det stabiliserte drivstoffet når frem til forgasseren. Kaada tarvittava määrä polttoaineen lisäainetta ja öljyä erilliseen astiaan ja sekoita yhteen litraan polttoainetta. Hvis bensinen som benyttes inneholder alkohol. Sådant bränsle ska tappas av. Lad den køre i ti minutter.Kaada vaadittu määrä Gasoline Stabilizer -käsittelyainetta (seuraa astiassa olevia ohjeita) polttoainesäiliöön. Vip tanken frem og tilbage nogle gange så stabilisatoren blandes med benzinen. 2. drivstofføring og drivstoffsystem. anbefales det at aftappe så meget som muligt af den tiloversblevne benzin fra benzintanken. OPLAGRING oia1a GØR KLAR TIL OPLAGRING Det vigtigste i forberedelserne til oplagring af din båd er at beskytte den imod rust. eftersom det leder till att vattenpumpen skadas (körs torr). og bland med ca. on suositeltavaa valuttaa mahdollisimman paljon jäljellä olevasta bensiinistä pois polttoainesäiliöstä. 1 liter bensin. bränslefilter. jos vesi ei kierrä vaihteiston vedenottoaukoista. Bärbar bränsletank – Häll i erforderlig mängd med Gasoline Stabilizer (följ anvisningarna på behållaren) i bränsletanken. Fortsett med anvisningene nedenfor. Placer påhængsmotoren i vand eller forbind skylleapparaturet. anbefales det å tappe ut så mye som mulig av den resterende alkoholholdige bensinen før motoren skal i opplag. Erikoisohjeet kiinteää polttoainesäiliötä varten. at der dannes syre under oplagringen. Placera utombordaren i vatten. både fra tank. Hæld denne blanding i tanken. Hell blandingen i tanken. Kaasuttimella varustetut mallit 3. 1.Jatka seuraavien ohjeiden mukaan. Häll sedan blandningen i bränsletanken. så den behandlede benzin spreder sig til karburatoren. syöpymiseltä ja sisään jääneen veden jäätymisen aiheuttamilta vaurioilta. eller användning av etanol eller metanol. Förgasarmodeller 3. (jatkuu seuraavalla sivulla) oia FÖRVARING oia1k FÖRBEREDELSER FÖR FÖRVARING Det viktigaste vid förvaring är att skydda motorn mot rost. eller anslut spoltillsats för kylvattencirkulation. (ætylalkohol eller metanol) kan forårsage. Hvis der bruges alkoholholdig benzin. (forts. slang och tank . Jos käytetty bensiini sisältää alkoholia. Aseta perämoottori veteen tai kiinnitä siihen huuhtelulisälaite jäähdytysveden kierrättämiseksi. og kan beskadige benzinsystemet. Käytä moottoria kymmenen minuutin ajan niin. että käsitelty polttoaine pääsee kaasuttimeen. uden at vand cirkulerer gennem vandindtagene i gearkassen. Transportabel benzintank: Hæld den anbefalede mængde “Gasoline Stabilizer” i benzintanken (følg instruktionerne på beholderen). eib15a Bränslesystem VIKTIGT: Det är viktigt att förebygga avlagringar i bränslesystemets delar såsom förgasare. er å beskytte den mot rustog frostskader som følge av vann i motoren. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 99 . Special instruktion for permanent monterede benzintanke.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i en separat beholder. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren ens för ett ögonblick. Häll i erforderlig mängd med bensinstabiliseringsmedel och olja i en separat behållare. selv ikke bare for en kort stund. Fyld benzintanken og motorens benzinsystem med behandlet (stabiliseret) benzin for at hjælpe med at forebygge formering af lak og gummi.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i tanken. Kör motorn i tio minuter. Fortsätt enligt följande. eller att motorn överhettas. och skaka tanken så att stabiliseringsvätskan blandas väl med bränslet. Hæld den nødvendige mængde benzinstabilisator og olien i en separat beholder. Følgende fremgangsmåter for lagring bør følges hvis motoren ikke skal brukes på mer enn 2 måneder: FORSIKTIG Kjør aldri motoren. tæring og frostsprængninger på grund af indespærret vand. och blanda med 1 liter bensin. Følgende oplagringsprocedurer bør følges for at gøre din påhængsmotor klar til vinteroplagring (2 måneder eller længere).under förvaring. kan dra åt sig fukt. Följande förvaringsprocedur ska följas för att förbereda utombordaren för en längre tids förvaring (två månader eller längre). eib15k FORSIGTIG For at undgå skade på vandpumpen (der kan løbe tør) og overophedning af motoren må du aldrig lade din påhængsmotor køre (ikke engang et kort øjeblik). Modeller med forgasser 3. (fortsättning på nästa sida) Benzinsystemet VIGTIGT: Benzin. benzinslangen og benzinsystemet. vilket kan bilda syra. 1. uten at vann sirkulerer gjennom vanninntakene i girkassen. 2. Siirrettävä polttoainesäiliö . for å unngå at vannpumpen kjøres tørr og motoren overopphetes. 1. så att oönskade avlagringar förhindras. FORBEREDELSER TIL MOTORLAGRING Det viktigste å ta hensyn til når motoren skal til lagring. som indeholder alkohol.oig oic MOTOROPPLAG oia1g oia1c VARASTOINTI VARUSTAMINEN VARASTOINTIA VARTEN Perämoottorin varustamisessa varastointia varten päähuomio on sen suojaamisessa ruostumiselta. Fyll drivstofftanken og motorens drivstoffsystem med behandlet (stabilisert) drivstoff for å hindre dannelse av fernissering og gummi. Täytä polttoainesäiliö ja moottori polttoainejärjestelmä lisäaineella käsitellyllä (stabiloidulla) polttoaineella. Näin estät vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) sekä moottorin ylikuumenemisen.

oif3g Vaihteistokotelo 1. Bättra på ställen där färgen flagnat. slik at det behandlede drivstoffet fyller motorens drivstoffsystem. oie1g Moottorin sisäisten osien suojaaminen 1. Smörj utombordarens alla komponenter. Fjern tændrørene og sprøjt en lille mængde maskinolie ind i hver cylinder. Riper i lakken bør behandles. Aseta perämoottori veteen tai yhdistä huuhtelulaite jäähdytysveden kiertoon. sisään jäänyt jäähdytysvesi tai sadevesi. Rotera svänghjulet för hand några gånger. oie1a Växelhuset 1. som har kommet inn gjennom eksosutløpet. Hell 3 cm# (1/2 teskje) bensinstabilisator i den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret. 5. Sett tilbake tennpluggene. 100 90-10212X20 . oic4c Beskyttelse av motorens ytre deler 1. Lisää 3 cl (1/2 teelusikallista) bensiinin stabilointiainetta polttoainesuodattimen tarkistuslasiin ja asenna uudelleen. Tiedustele myyjäliikkeettä viimeistelymaalia. FORSIGTIG Hvis motoren oplagres i opvippet stilling i frostvejr. 2. oik VAROITUS Jos perämoottori on varastoitu kallistetussa asennossa jäätymislämpötiloissa. 3. Skift motorolie. 3. som har kommit in i avgasutsläppet. Käytä moottoria 15 minuuttia. oic4k OPLAGRING Benzinsystemet Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) 4. vad gäller avlägsnande och installation av filtret. Återförsäljaren har färg 3. kan kølevand eller regnvand i propellens udstødningsmunding i gearkassen fryse og forårsage beskadigelse af motoren. Valuta ja täytä vaihdelaatikokotelon voiteluaine (ks. Poista polttoainesuodattimen tarkistuslasi ja tyhjennä sisältö sopivaan astiaan. Häll en 1/2 tesked anti–koaguleringsmedel i bränslefiltrets synglas. eller koppla sköljadaptern för cirkulerande kylvatten. Ta ut tennpluggene og sprøyt litt motorolje inn i hver sylinder. 2. 5. Se under Vedlikehold for beskrivelse av hvordan filteret fjernes og monteres. tills bränsle med anti–koaguleringsmedel fyllt bränslesystemet. 2. joista maali on lähtenyt pois. oid3a Skydd av utombordarens invändiga komponenter 1. repareringslakk. oia FÖRVARING Bränslesystem EFI–modeller 4. oif3k Placering av utombordaren vid förvaring Förvara utombordaren i upprätt ställning. oid3k Beskyttelse af påhængsmotorens udvendige dele 1. Fjern den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret og tøm innholdet i en egnet beholder. FORSIKTIG Hvis motoren lagres vertikalt i kuldegrader. Skift motoroljen. och töm innehållet i en därför avsedd behållare. 3. innan det sätts tillbaka. 2. oic4g VARASTOINTI Polttoainejärjestelmä Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) 4. 5. Konsultera Underhållsavsnittet. i enlighet med vad som anges i Inspektions– och underhållsschemat. Smør alle motorens smørepunkter som beskrevet i Vedlikeholdsoversikt. Voitele kaikki Tarkastus. der er nævnt i afsnittet. oif3c Plassering av motoren for opplag La motoren stå i vertikal stilling slik at vann kan renne ut. 2. så vandet kan drænes fra den. og sett den tilbake. 3. huoltomenetelmä). “Eftersynsog 2. Aftap og påfyld gearkassens smøremiddel (der henvises til afsnittet om vedligeholdelsesprocedurer). 2. voi jäätyä ja aiheuttaa vauriota perämoottorille. Smør alle motordele. Vaihda moottoriöljy. Sätt tillbaka tändstiften. Kør motoren i 15 minutter for at lade behandlet benzin fylde motorens benzinsystem oic4a Skydd av utombordarens utvändiga komponenter 1. vedligeholdelsesplan”. oie1c Girkasse 1. Skift girolje. Roter svinghjulet manuelt flere ganger for å fordele oljen i sylinderne. Ruiskuta Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard-ainetta ulkopuolisiin metallipintoihin (paitsi syöpymistä estäviin anodeihin). frysa och förorsaka skador på motorn. oid3g Perämoottorin ulkoisten osien suojaaminen 1. Der henvises til sektionen Vedligeholdelse for oplysninger om aftagning og installation af filtre. joka on mahdollisesti päässyt sisään vaihteiston pakokaasukanavista. oid3c Beskyttelse av motorens indre deler 1. vil ev. (Se VEDLIKEHOLD).ja huoltotaulukossa mainitut perämoottorin osat. Byt motoroljan. Placér påhængsmotoren i vandet eller forbind skyllekittet for at cirkulere kølevand. 3. Fjern benzinfilterets inspektionsskål og tøm indholdet over i en egnet beholder. jotta lisäaineella käsitelty polttoaine täyttää moottorin polttoainejärjestelmän. Poista sytytystulpat ja ruiskuta pieni määrä moottoriöljyä jokaisen sylinterin sisään. Påhængsmotorens oplagringsstilling Påhængsmotoren oplagres i lodretstående position. Giv alle skrammer frisk maling. kjølevann eller regnvann. 3. 3. oie1k Beskyttelse af indvendige motordele 1. eller koble til spyletilkoblingen for å sirkulere kjølevannet. så att oljan fördelas i cylindrarna. så att vattnet kan rinna ur. jotta vesi pääsee valumaan pois perämoottorista. Drej svinghjulet med hånden adskillige gange for at fordele olien i cylindrene. Asenna sytytystulpat uudelleen. Låt motorn vara igång i 15 minuter. Avlägsna tändstiften och spruta in lite motorolja i varje cylinder. Ohjeet suodattimen tarkistuslasin poistosta ja asennuksesta saat osasta ”Huolto”. Kunnosta kaikki kohdat. Perämoottorin asettaminen varastoon Varastoi perämoottori pystysuorassa asennossa. Gearkasse 1. oif3a FORSIKTIGHET Om motorn förvaras upptiltad i temperaturer under noll kan instängt kyleller regnvatten. Placera utombordaren i vatten. Sprut Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (rustmiddel) på utvendige metallflater (unntatt på anodene for korrosjonskontroll). Få den rette maling hos din forhandler. Spreja Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (korrosionsskydd) på de yttre metallytorna (UTOM på korrosionskontrollanoder). Kjør motoren i 15 minutter. Kontakt forhandleren ang. 2. Installér tændrørene igen. Avlägsna bränslefiltrets synglas. Töm växelhuset på olja och fyll det på nytt (se underhållsrutinen). Tilføj 3 cc (1/2 teskefuld) benzinstabilisator til benzinfilterets inspektionsskål og geninstallér. Sprøjt Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard på eksterne metalflader (undtagen tæringskontrolanoder).oig oic MOTOROPPLAG Drivstoffsystemet EFI–modeller (Electronic Fuel Injection) 4. 5. kunne fryse til is og skade påhengsmotoren. Senk utenbordsmoteren ned i vannet. Pyöritä vauhtipyörää käsin useita kertoja jotta öljy menee tasaisesti sylintereihin.

oig

oic

MOTOROPPLAG
oig1g oig1c

VARASTOINTI
Akun varastointi
1. Seuraa akun valmistajan ohjeita akun varastoimiseksi ja uudelleen lataamiseksi. 2. Poista akku veneestä ja tarkasta veden korkeus. Tarpeen vaatiessa lataa uudelleen. 3. Varastoi akku viileään, kuivaan paikkaan. 4. Aika ajoin tarkasta veden taso ja lataa akku varastoinnin aikana.

Lagring av batteriet
1. Følg fabrikantens anvisninger for lagring og opplading av batteriet. 2. Fjern batteriet fra båten, og sjekk væskenivå. Lad opp om nødvendig. 3. Sett batteriet på et kaldt og tørt sted. 4. Kontroller væskenivået i batteriet regelmessig, og lad opp om nødvendig under lagring.
oik

FÖRVARING
oig1k

oia

Batteriförvaring
1. Följ tillverkarens instruktioner om förvaring och laddning. 2. Ta ur batteriet ur båten och kontrollera elektrolytnivån. Ladda om vid behov. 3. Förvara batteriet på en torr och sval plats. 4. Kontrollera batteriets elektrolytnivå periodvis, och ladda om batteriet under förvaringen.

OPLAGRING
oig1a

Oplagring af batteriet
1. Følg batterifabrikantens vejledninger vedr. oplagring og genopladning. 2. Fjern batteriet fra båden og kontrollér vandstanden. Genoplad batteriet, hvis det er nødvendigt. 3. Batteriet skal oplagres koldt og tørt. 4. Kontrollér vandstanden regelmæssigt og oplad batteriet under oplagringen.

90-10212X20

101

ojg

ojc

FEILSØKING
ojb4g ojb4c

VIANETSINTÄ
1
• • • • • • KÄYNNISTYSMOOTTORI EI SAA (SÄHKÖKÄYNNISTEISET MALLIT) MOOTTORIA PYÖRIMÄÄN

1
• • • • • •

STARTMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) En 20–ampere sikring i startkretsen (modeller med forgasser) eller kretsen for hovedstrømsreléen/ekstrautstyret (EFI–modeller) er røket. Se delen Vedlikehold. Utenbordsmotoren står ikke i fri. Dårlig batteri eller batteriforbindelsene er løse eller korrodert. Det er feil med tenningsnøkkelen. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Det er en feil med startmotoren eller startkabelen. MOTOREN VIL IKKE STARTE Dødmannsbryteren står ikke i “RUN”-stilling. Uriktig startprosedyre. Se BRUK. Gammel eller forurenset bensin. Motoren har fått for mye bensin. Se BRUK. Motoren får ikke nok bensin. a. Tom bensintank. b. Ventilen på drivstofftanken er stengt eller blokkert. c. Bensinslangen er frakoblet eller har en knekk. d. Tilføringsblæren har ikke blitt pumpet. e. Det er en feil med sikkerhetsventilen på tilføringsblæren. f. Tette bensinfiltre. Se VEDLIKEHOLD. g. Det er en feil med drivstoffpumpen.

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt
Palanut 20 Amp sulake käynnistyspiirissä (kaasutinmalleissa) päätehorele/lisävarustepiirissä (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Perämoottorin vaihde ei ole vapaalla. Heikko akku tai akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Vika virtalukossa Johdotus– tai sähköliitäntävika. Vika käynnistysmoottorissa tai käynnistyssolenoidissa. MOOTTORI EI KÄYNNISTY Hätäkatkaisin ei ole RUN-asennossa. Väärä käynnistysmenettely. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Bensiini vanhaa tai saastunutta. Moottori saanut liikaa polttoainetta. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Polttoainetta ei pääse moottoriin. a. Polttoainesäiliö on tyhjä. b. Polttoainesäiliön ilmareikä ei ole avoin tai siinä on supistuma. c. Polttoaineletku irronnut tai mutkalla. d. Rikastinta ei ole puristettu. e. Rikastimen sulkuventtiili on viallinen. f. Polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. g. Vika polttoainepumpussa. • • • •
oja

tai

2
• • • • •

2
• • • • •

Mahdolliset syyt

Mulige årsaker

• • • •
ojk

h. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. 20–ampere sikring er røket (EFI–modeller). Se delen Vedlikehold. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD.

h. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. Palanut 20 Amp sulake (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Vika sytytysjärjestelmän jossain osassa. Johdotus– tai sähköliitäntävika. Sytytystulpat likaisia tai viallisia. Katso osaa Huolto.

FELSÖKNING
ojb4k

FEJLFINDING
ojb4a

1
• • • • • •

1
STARTMOTORN DRAR INTE RUNT MOTORN (MODELLER MED ELSTART) En 20 A säkring har gått i startkretsen (förgasarmodeller), eller i huvudströmsreläet/tillbehörskretsen (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Neutralläget är inte ilagt. Svagt batteri, lösa eller korroderade anslutningar. Fel i tändnyckelkresen. Problem med kabel– eller elanslutning. Fel på startmotorn eller startmotorns solenoid. MOTORN STARTAR INTE Nödstoppskontakten är inte i läge “RUN”. Felaktig startrutin. Se avsnittet Körning. Gammalt eller förorenat bränsle. Sur motor. Se avsnittet Körning. Bränsle kommer inte fram till motorn. a. Bränsletanken är tom. b. Bränsletankens luftningshål inte öppet, eller igensatt. c. Bränsleslangen har lossnat eller är klämd. d. Pumpblåsan har inte använts. e. Fel på pumpblåsans backventil. f. Igensatt bränslefilter. Se underhållsavsnittet. g. Fel på bränslepumpen. • • • • • •

STARTERMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) Sprunget 20 AMP sikring i startkredsløbet (modeller med karburatorer) eller hovedstrømsrelæet/tilbehørskredsløb (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Påhængsmotoren er ikke i neutral position (frigear). Svagt batteri eller løse eller tærede batteriforbindelser. Fejl i tændingsnøglekontakten. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Fejl i startermotor eller starterrelæ. MOTOREN VIL IKKE STARTE Nødstopkontakten er ikke i positionen RUN (KØR). Fejlagtig startprocedure. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Gammel eller snavset benzin. Motoren er druknet. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Benzinen når ikke frem til motoren. a. Benzintanken er tom. b. Benzintankens ventil er ikke åben eller er blokeret. c. Benzinslangen er ikke forbundet eller den slår knæk. d. Primerbolden blev ikke klemt. e. Der opstod fejl i primerboldens kontrolventil. f. Benzinfiltret er tilstoppet. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. g. Fejl i brændstofpumpen.

Mulige årsager

Möjliga orsaker

2
• • • • •

2
• • • • •

Mulige årsager

Möjliga orsaker

• • • •

h. Bränsletankens filter igensatt. 20 A säkring har gått (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med kabel– eller elanslutning. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet.

• • • •

h. Filtret i benzintanken er tilstoppet. Sprunget 20 AMP sikring (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Tændrørene er snavsede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”.

102

90-10212X20

ojg

ojc

FEILSØKING
3
• • • • MOTOREN GÅR UJEVNT Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD. Uriktig montering og justering. Motoren får ikke nok drivstoff. a. Motorens drivstoffilter er tilstoppet. Se om Vedlikehold. b. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. c. Tilbakeslagsventilen sitter fast. Denne finnes på innebygde, fastmonterte drivstofftanker. • • • d. Drivstoffslangen er har en knekk eller er sammenklemt. Det er en feil med drivstoffpumpen. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Feil med komponent i drivstofftilførselssystemet (EFI–modeller). TAP AV YTEEVNE Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Gassen er ikke helt åpen. Skadet eller uriktig propell. Gal “motortiming”, justering eller montering. Båten er overbelastet eller lasten er dårlig fordelt. For mye slagvann. Bunnen av båten er tilgrodd eller skadet. BATTERIET HOLDER SEG IKKE OPPLADET Batteriforbindelsene er løse eller korroderte. Lavt elektrolysenivå i batteriet. Utbrukt eller ueffektivt batteri. For mye bruk av elektrisk tilleggsutstyr. Defekt likeretter, dynamo eller spenningsregulator. • • •

VIANETSINTÄ
3
• • • • MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Sytytystulpat likaiset tai vialliset. Katso osaa Huolto. Asennus ja säädöt vääriä. Polttoaine ei pääse vapaasti moottoriin. a. Moottorin polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. b. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. c. Kiinteästi sisäänrakennettujen juuttunut kiinni. polttoainesäiliöiden takaiskuventtiili

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

d. Polttoaineletku mutkalla tai litistynyt. Vikaa polttoainepumpussa. Vikaa sytytysjärjestelmän jossain osassa. Polttoaineruiaskutuksen rakenneosan vika (EFI–mallit). TEHON MENETYS Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Kaasuläppä ei ole täysin auki. Potkuri vahingoittunut tai vääränkokoinen. Moottorin ajoitus, säädöt tai asennus väärä. Vene ylikuormitettu tai kuorma väärin jakautunut. Pilssissä liikaa vettä. Veneen pohja likainen tai vaurioitunut. AKKU EI PYSY VARAUTUNEENA Akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Akussa alhainen määrä happoa. Akku kulunut tai vajaatehoinen. Sähkölisälaitteita käytetty liikaa. Tasasuuntain, vaihtovirtalaturi tai jännitteensäädin viallinen.

4
• • • • • • •

4
• • • • • • •

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

5
• • • • •
ojk

5
• • • • •
oja

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

FELSÖKNING
3
• • • • MOTORN GÅR OJÄMNT Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet. Felaktiga inställningar. Bränsleflödet till motorn begränsat. a. Motorns bränslefilter igensatt. Se underhållsavsnittet. b. Bränsletankens filter igensatt. c. Anti–hävertventilen på inbyggd bränsletank har fastnat. • • • d. Bränsleslangen är böjd eller klämd. Fel på bränslepumpen. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med bränsleinsprutningskomponent (EFI–modeller). EFFEKTSVAG MOTOR Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. För lågt gaspådrag. Skadad propeller, eller propeller av fel storlek. Felaktig tändinställning, eller annan justering. Båten överbelastad, eller lasten ojämnt fördelad. För mycket vatten i länsen. Båtens botten är förorenad eller skadad. BATTERIET TAPPAR LADDNINGEN Batterianslutningarna lösa eller korroderade. Låg elektrolytnivå i batteriet. Utslitet eller ineffektivt batteri. För många eltillbehör. Fel på likriktaren, växelströmsgeneratorn eller spänningsregulatorn.

FEJLFINDING
3
• • • • MOTOREN KØRER UREGELMÆSSIGT Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Tændrørene er tilsodede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. Indstillinger og justeringer er ukorrekte. Benzinen kommer ikke frem til motoren. a. Motorens benzinfilter “Vedligeholdelse”. er tilstoppet. Der henvises til afsnittet,

Möjliga orsaker

Mulige årsager

b. Filtret i benzintanken er tilstoppet. c. En anti-tilbageslagsventil har sat sig fast. Findes på indbyggede benzintanke. • • • d. Benzinslangen slår knæk eller er klemt. Fejl i benzinpumpen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Benzinindsprøjtningskomponentfejl (EFI modeller). TAB AF PRÆSTATION Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Gasspjældet er ikke helt åbent. En beskadiget propel eller en propel af forkert størrelse. Ukorrekt motortiming, motorjusteringer eller indstilling af motoren. Båden er overbelastet eller vægten er ujævnt fordelt. For meget vand i bunden. Bådens bund er snavset eller beskadiget. BATTERIET VIL IKKE HOLDE DETS LADNING Batteriforbindelserne er enten løse eller tærede. Lav elektrolytstand i batteriet. Batteriet er brugt op eller er ineffektivt. Overforbrug af elektrisk apparatur/tilbehør. Defekt ensretter, generator eller spændingsregulator.

4
• • • • • • •

Möjliga orsaker

4
• • • • • • •

Mulige årsager

5
• • • • •

Möjliga orsaker

5
• • • • •

Mulige årsager

90-10212X20

103

Myyjäliikkeellä on osien ja lisävarusteiden tilaamiseen tarvittavat tiedot. kontakt det nærmeste Mercury Marine (international) Marine Power servicekontor. Forhandleren har oplysninger om bestilling af reservedele og tilbehør. för att servicen på din motor skall bli den bästa. specielt værktøj og udstyr. ota yhteys lähimpään Mercury Marine (Kansainväliseen) Marine Power– huoltopisteeseen. den kunskap. joilla on tarvittavat tiedot. autoriserede forhandler. Vain heillä on tehtaan kouluttamia mekaanikkoja. autoriserede forhandler. or7k FORESPØRGSLER VEDRØRENDE RESERVEDELE OG TILBEHØR Alle spørgsmål vedrørende ægte reservedele og tilbehør skal rettes til den lokale. hvis der er behov for service. valtuutetulle myyjäliikkeelle. og der opstår behov for service. for at kunne bestille de korrekte reservedele. Vid sådan kontakt. skall du alltid leverera den till den lokala. Denne har nödvändig information för att beställa de reservdelar och tillbehör som du behöver. kendskab til produktet. ber vi dig att ha motorns modell och serienummer nära till hands. jos se tarvitsee huoltoa. auktoriserade verkstaden. kontakta närmaste (Internationella) Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. Forhandleren kræver model– og serienumre i forbindelse med spørgsmål om reservedele og tilbehør. Forhandleren har nødvendig informasjon for å bestille deler og ekstrautstyr til sine kunder. FÖRFRÅGNINGAR OM RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR Konsultera din lokala. Varaosa– ja lisävarustetiedusteluissa myyjäliikkeelle on annettava malli– ja sarjanumero oikeiden osien tilaamiseksi. ork EJER ASSISTANCE eor6a SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor6k LOKALTEFTERSYN Returnér altid påhængsmotoren til den lokale. Forhandleren kender motoren bedst. kontakta den närmaste auktoriserade återförsäljaren. de äkta reservdelar och tillbehör som behövs. Om du av någon orsak inte kan få service. Adressen hittar du på “gula sidorna” i telefonkatalogen. Kun forhandleren har fabriksuddannede mekanikere.org orc SERVICEASSISTANSE FOR EIEREN eor6g eor6c OMISTAJAN HUOLTOAPU PAIKALLINEN KORJAUSHUOLTO Vie perämoottori aina paikalliseen. or7c OSIA JA LISÄLAITTEITA KOSKEVAT KYSELYT Kaikki alkuperäsiä varaosia ja lisävarusteita koskevat kyselyt on osoitettava paikalliselle. Hvis du af en eller anden grund ikke kan få service. eor2a LOKAL REPARATIONSSERVICE Om service behöver utföras på din utombordare. Ved forespørsler om deler og tilbehør krever forhandleren at du oppgir modell– og serienummer for å kunne bestille de riktige delene. eor2k SERVICE VÆK FRA HJEMSTEDET Hvis du er væk fra din lokale forhandler. skal du kontakte den nærmeste autoriserede forhandler. Dette er det eneste stedet som har spesialopplærte mekanikere. Slå op i telefonbogen. or7g KORJAUSTYÖ. ota yhteys lähimpään valtuutettuun myyjäliikkeeseen. valtuutettuun myyjäliikkeeseen. Endast där finns det fabriksutbildad personal. erikoistyökalut ja laitteisto sekä alkuperäisiä osia ja lisävarusteita moottorisi oikeaan huoltoon. Där känner man din motor bäst. De kjenner motoren best. or7a SERVICE NÄR DU ÄR HEMIFRÅN Om du inte är i närheten av din lokala återförsäljare när du behöver service. ora FORESPØRSLER ANGÅENDE DELER OG TILLEGGSUTSTYR Alle forespørsler angående originale deler og ekstrautstyr skal rettes til nærmeste autoriserte forhandler. 104 90-10212X20 . Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få service. eor2c LOKAL REPARASJONSSERVICE Send alltid utenbordsmotoren til nærmeste autoriserte forhandler dersom det skulle oppstå behov for service. He tuntevat moottorisi parhaiten. hvis det er nødvendigt. erfaring. de specialverktyg. Jollet jostakin syystä saa huoltoa. slår du opp i yrkeslista i telefonkatalogen for å finne nærmeste godkjente forhandler. auktoriserade återförsäljare om du har frågor angående äkta reservdelar och tillbehör. tar du kontakt med nærmeste Mercury Marine (internasjonal) Marine Power -serviceavdeling. samt ægte reservedele og tilbehør til at foretage service på motoren på korrekt vis. spesialverktøy og –utstyr samt originaldeler og –tilbehør til å utføre tilfredsstillende service hvis behovet skulle melde seg. den utrustning. KUN ET OLE KOTISI LÄHETTYVILLÄ Jos olet kaukana paikallisesta myyjäliikkeestä ja tarvitset huoltoa. eor2g SERVICE BORTE FRA HJEMSTEDET Hvis behovet for service skulle melde seg når du ikke oppholder deg i nærheten av din vanlige forhandler.

EJERASSISTANCE eor4a ASSISTANCE Din tilfredshed med påhængsproduktet er yderst vigtig for din forhandler og for os. Hvis dette allerede er gjort.servicekontor (Internationellt) för hjälp. dagtid • Modell . ta kontakt med forhandleren eller en godkjent forhandler. som ikke kan løses af forhandleren. en bekymring eller et problem. Om du redan har gjort det. Følgende oplysninger er nødvendige for servicekontoret: • Dit navn og din adresse • Telefonnummer i løbet af dagen • Model . huoli tai ongelma. 1 2 Hvis du har eventuelle spørsmål. påhængsproduktet.or4g orc EIERASSISTANSE eor4g eor4c OMISTAJAN HUOLTOAPU HUOLTOAPU Tyytyväisyytesi perämoottorituotteeseen on hyvin tärkeätä myyjäliikkeelle ja meille. Service Office tarvitsee seuraavat tiedot: • Nimesi ja osoitteesi • Puhelinnumerosi päivisin • Perämoottorisi sarjanumeron ja mallin • Myyjäliikkeesi nimen ja osoitteen • Ongelman laadun Mercury Marine Service Office -osoitteet ovat seuraavalla sivulla. kontakt din forhandler eller en hvilken som helst autoriseret forhandler. menettele näin: SERVICE Din tilfredshet med utenbordsmotoren er av største betydning for forhandleren og for oss. Jos tarvitset lisäapua.och serienummer av din utombordsmotor • Namn och adress av din återförsäljare • Problemets natur En förteckning över Mercury Marine -servicekontor finns på följande sida. Följande information behövs av servicekontoret: • Ditt namn och adress • Telefonnummer. Om ytterligare hjälp behövs. Jos sinulla on kysymys. ota yhteys myyjäliikkeen omistajaan. ork Neuvottele myyjäliikkeen myyntipäällikön tai huoltopäällikön kanssa. De vil snakke med forhandleren for å løse eventuelle problemer. Tal med forhandlerens salgseller serviceleder. försäljning eller körning av din utombordsmotor.og serienummer på påhængsanordningen • Din forhandlers navn og adresse • Beskrivelse af problemet En liste over Mercury Marine servicekontorer findes på næste side. tar du kontakt med innehaveren av forhandlerfirmaet. lurer på noe eller har problemer som ikke kan løses hos forhandleren. Hvis du allerede har gjort dette. De kommer att arbeta med din återförsäljare för att lösa alla problem. tar du kontakt med Mercury Marine (International) Marine Power -avdeling eller distributørens serviceavdeling for assistanse. kontakta ägaren. Hvis det skulle oppstå problemer. ota yhteys myyjäliikkeeseesi tai johonkin valtuutettuun Mercury Marine -myyjäliikkeeseen. Serviceavdelingen vil trenge følgende informasjon: • Navn og adresse • Telefonnummer på dagtid • Modell . Hvis du har problemer eller spørgsmål vedr. Jos olet jo näin tehnyt. He auttavat sinua ja myyjäliikettä ratkaisemaan kaikki ongelmat. Hvis der er behov for yderligere assistance. Hvis du har et spørgsmål. Om du har ett problem eller en fråga som gäller service. 1 2 Om du har ett problem eller en fråga som inte kan lösas av återförsäljaren.og serienummer på utenbordsmotoren • Navn og adresse til forhandleren • Beskrivelse av problemet Mercury Marine -serviceavdelinger er oppført på neste side. kontakta Mercury Marine . eller hvis du har eventuelle spørsmål eller lurer på noe angående utenbordsmotoren. josta saat apua. bedes du kontakte Mercury Marine servicekontoret (international) Marine Power serviceafdelingen eller– forhandleren for assistance de vil i salmar bejde med din forhandler gøre sit bedste for at løse alle problemer. gør da følgende: 1 2 Rådgör med återförsäljarens försäljningschef eller verkstadschefen. kysymyksiä tai jos olet huolissasi jostakin perämoottoria koskevasta asiasta. Gjør følgende hvis det kreves ytterligere assistanse: 1 2 Snakk først med salgssjefen eller servicesjefen hos forhandleren. ota yhteys Mercury Marine Service Office:een (kansainväliseen). jota myyjäliike ei pysty ratkaisemaan. kontakta först återförsäljaren eller en auktoriserad Mercury Marine -filial. 90-10212X20 105 . Jos sinulla on mitään pulmia. kan du kontakte forhandlerens ejer. ora SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor4k SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN Din belåtenhet är av största betydelse för din återförsäljare och för oss. gör så här.

Var god ange ditt telefonnummer (dagtid) om du skriver eller faxar. EJERASSISTANCE or10a MERCURY MARINE SERVICEKONTORER Ring. Parc Industriel de Petit. FL 33186 U.Rechain B-4800 Verviers. ork SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN or10k MERCURY MARINE -SERVICEKONTOR För hjälp. Inkludér venligst dit telefonnummer i løbet af dagen.Europe. USA Förenta Staterna (920) 929-5040 Canada Kanada (905) 567-6372 (905) 567-8515 Mercury Marine Ltd. Lähi -Itä. ora MERCURY MARINE -SERVICEAVDELINGER Trenger du hjelp. Etelä -Amerikka. de vestindiske øyer Mexiko. Ontario L5N 7W6 (920) 929-5893 Mercury Marine W6250 W. Mellersta Östern. 435-0005 Japan Aasia. Japani Japan Mercury Marine .A. Stilla havets område (61) (3) 9791-5822 Europa. USA Yhdysvallat USA Kanada Canada Australia. Karibianmeren seutu Mexico.W. Stillehavsområdene Australien. Afrika (32) (87) 32 • 32 • 11 (32) (87) 31 • 19 • 65 Marine Power . Stillehavet Mercury Marine Australia 132-140 Frankston Road Dandenong. Central Amerika. er det bare å ringe. ring. Singapore Asien. Singapore Asien. Singapore Asia. Keski -Amerikka. Inc. faxa eller skriv.O. Victoria 3164..S. Shizuoka. 2395 Meadowpine Blvd. Suite 226 Miami. Sydamerika. Afrikka Europa. Wi 54936-1939. faksata tai kirjoittaa. Australia Eurooppa. Mississauga. Ole hyvä anna puhelinnumerosi päivisin. Afrika Europa. Sydamerika. Karibiska havet (305) 385-9585 Japan Japan 81-53-423-2500 81-53-423-2510 (305) 385-5507 Meksiko. Vestindien Mercury Marine . 137th Ave. Mellemamerika. Belgium (61) (3) 9793-5880 Australia. P. Pioneer Road. Mellemøsten. Singapore 5466160 5467789 Mercury Marine Singapore 72 Loyang Way Singapore 508762 106 90-10212X20 . voit soittaa. samt post og telefax korrespondance. telefax eller skriv for assistance. Tyynen Valtameren Alue Australien. Midt -Østen. Sør -Amerika. Mellom -Amerika.Latin America & Caribbean 9010 S.Japan 283-1 Anshin-cho Hamamatsu. Box 1939 Fond du Lac. Afrika Mexico.or orc EIERASSISTANSE or10g or10c OMISTAJAN HUOLTOAPU MERCURY MARINE SERVICE OFFICE -OSOITTEET Tarvitessasi apua. sende en telefaks eller skrive. jos kirjoitat tai lähetät faksin.

okk UNDERHÅLLSLOGG oka1k oka1a VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Notér vedligeholdelse på din påhængsmotor skal nedtegnes her. Sørg for at opbevare alle ordrer og kvitteringer.okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT oka1g oka1c HUOLTOLOKIKIRJA Merkitse kaikki suoritetut perämoottorin huoltotoimet tähän. Muista säilyttää kaikki työlistat ja kuitit. Spara alla kvitton på reparationer och service. Ta vare på alle verkstedskvitteringer. Notera allt underhåll som utförs. oka Noter alt vedlikehold som er utført på motoren her. Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer 90-10212X20 107 .

okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT okk oka HUOLTOLOKIKIRJA VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer UNDERHÅLLSLOGG Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse 108 90-10212X20 .