Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE–merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som

er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgia, oppfyller kravene til følgende direktiver og standarder, som endret: Direktiv for lystbåter: Direktiv for maskineri EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Mikäli perämoottorin sarjanumerolevyssä on CE–merkki vasemmassa alakulmassa, seuraava ilmoitus on voimassa: Tämä perämoottori, jonka on valmistanut Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA tai Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgium, täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset, muutokset mukaanlukien: Huviveneitä koskeva direktiivi: 94/25/EC; normi ISO 8665, ISO 11547 Koneita koskeva direktiivi: 98/37/EC EMC Direktiivi: 89/336/EC; normi EN50081–1, SAE J551 (CISPR julkaisu 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey President, Mercury Marine, Fond du Lac, USA Når det gjelder europeiske bestemmelser, ta kontakt med: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Euroopan säädöksiä koskeva yhteys: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Om utombordsmotorns serienummerplåt har CE–markeringen i nedre vänstra hörnet, gäller följande: Denna utombordsmotor, tillverkad av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien, uppfyller kraven i följande direktiv och standarder, enligt följande tillägg: Direktiv för fritidsbåt: Maskindirektiv: EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Hvis der findes et CE–mærke i det nederste venstre hjørne på påhængsmotorens serienummerplade, gælder følgende erklæring: Denne påhængsmotor, fremstillet af Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc., Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver og standarder, som rettet: Direktiv for fritidsfartøjer: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547, Direktiv for maskineri: EMC–direktiv: 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey Président - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontaktorgan för europeiska bestämmelser: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontakt mht. europæiske love: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD INSTRUKTIONBOK FÖR MANÖVRERING OCH UNDERHÅLL AV KÄYTTÖĆJA HUOLTOKÄSIKIRJA BETJENINGSĆ OG VEDLIGEHOLDELSESĆ HÅNDBOG

 2001, Mercury Marine
90-10212X20

90Ć10212X20 201 –1

N

30

40 (4-Stroke)

S

SF

DK

TUSEN TAKK
For at du kjøpte en av de beste utenbordsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Utenbordsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens ledere innen marineteknologi og produksjon av utenbordsmotorer siden 1939. Disse årene med erfaring har vært fokusert på å produsere produkter av førsteklasses kvalitet. Mercury Marine har derfor fått et omdømme for streng kvalitetskontroll, utmerkede egenskaper, holdbarhet og varig ytelse. De har også ord på seg for å yte best støtte etter at salget har funnet sted. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye før utenbordsmotoren tas i bruk. Denne instruksjonsboken er tilrettelagt som en hjelp til drift, sikker bruk og behandling av utenbordsmotoren. Alle hos Mercury Marine har satt sin ære i å bygge denne utenbordsmotoren, og ønsker deg mange år med fornøyelse og sikkerhet på sjøen. Takk igjen for din tiltro til Mercury Marine. Garanti Produktet du har kjøpt, leveres med en begrenset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelsene er framsatt under Garantiinformasjon i denne håndboken. Garantibetingelsene inneholder en beskrivelse av det som dekkes, det som ikke dekkes, dekningens varighet, hvordan skaffe garantidekning på enkleste måte, viktig ansvarsfraskrivelse for skader og annen relatert informasjon. Vennligst les gjennom denne viktige informasjonen.

KIITOS
Olet hankkinut yhden markkinoiden hienoimmista perämoottoreista. Olet panostanut viisaasti veneilynautintoon. Perämoottorisi valmistaja, Mercury Marine, on johtavassa asemassa veneilytekniikan taitajana ja tunnettu vuodesta 1939 lähtien maailman laajuisesti perämoottorien valmistajana. Näiden vuosien aikana saatu kokemus on laatutuotteidemme perusta. Tästä oli seurauksena Mercury Marinen maine tiukasta laadunvalvonnasta, korkealuokkaisuudesta, kestävyydestä, pysyvästä suorituskyvystä ja parhaan myynninjälkeisen tuen antamisesta. Kehotamme lukemaan tämän käsikirjan huolellisesti ennen perämoottorisi käyttöä. Tämä käsikirja on laadittu auttamaan perämoottorisi toimintaa, turvallista käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa. Mercury Marinen piirissä olemme kaikki vastuuntuntoisia perämoottorisi valmistuksessa ja toivotamme sinulle mieluista ja turvallista veneilyiloa vuosikausiksi eteenpäin. Kiitämme vielä kerran Mercury Marinelle osoittamastasi luottamuksesta. Takuuilmoitus Ostamasi tuote käsittää Mercury Marinen rajoitetun takuun, takuuehdot ovat tämän käsikirjan osassa Takuutiedot. Takuulauseke sisältää selostuksen siitä mitä takuu kattaa, mitä se ei kata, takuuajan, miten parhaiten voi saada takuukatteen, tärkeitä vastuuvapautuslausekkeita ja vahinkojen rajoituksia ja muuta asiaankuuluvaa tietoa. Lue nämä tärkeät tiedot!

TACK!
Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en god investering! Din utombordare är tillverkad av Mercury Marine, ett marknadsledande företag vad gäller marin teknologi och tillverkning sedan 1939. Under alla dessa år har målet varit att producera kvalitetsprodukter. Mercury Marine har rykte om sig att vara ledande vad gäller kvalitetskontroll, kvalitet, hållbarhet och prestanda, och företaget är ledande vad gäller uppföljning av sina produkter. Vi ber er vänligen att noga läsa denna Instruktionsbok innan motorn tas i bruk. Instruktionsboken har framställts för att bli till hjälp vid körning, säker användning och skötsel av utombordaren. Samtliga medarbetare vid Mercury Marine har bidragit med sin expertis för att bygga Din utombordare, och alla önskar Dig många år av trivsamma och säkra båtturer. Vi tackar Dig igen för att Du litar på Mercury Marine. Meddelande angående garantin Produkten du inhandlat kommer med en begränsad garanti från Mercury Marine, och villkoren beskrivs i avsnittet Garantiinformation, i denna handbok. Där informeras om vad som täcks och inte täcks av garantin, hur lång garantitiden är, hur man bäst skaffar garantin, viktiga friskrivningsklausuler och begränsningar vad gäller skador, och annan information. Var vänlig och läs denna viktiga information.

TAK
for dit køb af en af de bedste påhængsmotorer på markedet. Det er en god investering i bådglæde. Din påhængsmotor er fabrikeret af Mercury Marine, en verdensleder inden for marineteknologi og fabrikation af påhængsmotorer siden 1939. Gennem mange års erfaring har Mercury forpligtiget sig til at fremstille de bedste kvalitetsprodukter. Dette har ført til Mercury Marine’s ry om streng kvalitetskontrol, dygtighed, holdbarhed, vedvarende ydeevne og den bedste kundesupport efter produktsalg. Læs denne håndbog omhyggeligt, før påhængsmotoren tages i brug. Håndbogen er udarbejdet med henblik på at hjælpe dig med betjening, sikker brug og pleje af din påhængsmotor. Her hos Mercury Marine sætter vi en ære i at bygge din påhængsmotor og ønsker dig mange års ubekymret og sikker bådbrug. Endnu en gang tak for din tillid til Mercury Marine. Garantimeddelelse Det produkt, du har købt kommer med en begrænset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelser er fremlagt i sektionen Garantioplysninger i denne vejledning. Garantierklæringen indeholder en beskrivelse af hvad der er dækket, hvad der ikke er dækket, garantiens varighed, den bedste måde at anskaffe garantidækkelse på, vigtige afskrivelser og begrænsninger for skade og andre tilknyttede oplysninger. Du bedes gennemlæse disse vigtige oplysninger.

0

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Garantiinformasjon Overførbar garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Internasjonal garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrenset garanti for firetakts utenbordsmotor . . . . . . . . . 8 3 års begrenset garanti mot korrosjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidekning og unntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelle opplysninger Båtførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før utenbordsmotoren brukes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Båtens motorkapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manøvrering i høy hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotorens fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merknad ved fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dødmannsstoppbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varsomhet i nærheten av badende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhetsmelding for passasjerer – pongtongbåter og dekkbåter . . . . . . Hopping på bølger og kjølevann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grunnstøting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksosutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjøvett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestanddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Takuutiedot Takuun siirto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Takuun rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvallat ja Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine 4-tahtisen perämoottorin rajoitettu takuu . . . . . . . . . . . . . . 8 3 vuoden rajoitettu takuu korroosiota vastaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Takuun kattavuus ja rajoitusehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Yleistietoa 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35
oaa

Veneilijäin vastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ennen perämoottorin käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veneen teho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pikamoottoriveneen ja suurtehoisen veneen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perämoottorin kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kauko-ohjausta koskeva varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hätäkatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedessä olevien henkilöiden suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matkustajien turvallisuus - Ponttooniveneet ja kansiveneet . . . . . . . . . . . . Aallokossa ja vanavedessä hyppäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedenalaiset vaarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakokaasujen päästöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisälaitteiden valinta perämoottoriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opastusta turvalliseen veneilyyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valmistusnumeron muistiin merkitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INNEHÅLL
Garantiinformation Överlåtelse av garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantibevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Utanför Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begränsade garanti för 4-taktare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 års begränsad garanti mot korrosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantins täckning och undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Allmän information Förarens skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innan du startar utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Högsta motorstyrka för båten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning med körning med “high–performance”–båt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjärreglage för utombordsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varning om styrsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstoppskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Var uppmärksam på personer i vattnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Säkerhetsmeddelande för passagerare - Pontonbåtar och båtar med däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning över vågor och bakvatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risken för att köra på undervattensföremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avgasutsläpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att välja tillbehör till din utombordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förslag om båtsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriv upp serienumret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Översiktsbild över komponenterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INDHOLDSFORTEGNELSE
Garantioplysninger Overførsel af garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uden for USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrænset garanti for fire–takts påhængsmotorer . . . . . . 8 3 års begrænset garanti mod tæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidækning og undtagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelt Bådførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før du starter påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bådens hestekræfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højhastigheds– og high performance bådbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotorens fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bemærkning om fjernstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstopkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse af mennesker i vandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhedsmeddelelse til passagerer – Pontonbåde og både med dæk . Spring over bølger og kølvand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenstød med farer under vandoverfladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udstødningsemission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af tilbehør til din påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Råd om sikker sejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrering af serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponentidentifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

90-10212X20

1

oag

oac

INNHOLD
Montering Montering av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Valg av propell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport Transport av båt/motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bærbare drivstofftanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Drivstoff og olje Anbefalt bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fylling av bensintanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalt motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjekke og fylle på motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponenter og kontrollspaker Fjernkontrollfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varselsystem – modeller med forgassere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varselsystem – Modeller med elektronisk drivstofftilførsel (EFI) . . . . . . . . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis utstyrt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Justering av gassfriksjonen - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av styrefriksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av trimror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (forts. neste side)
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Asennus Perämoottorin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Potkurin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kuljetus Veneen/perämoottorin kuljettaminen perävaunulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kannettavien polttoainesäiliöiden kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Polttoaine & öljy 40 41 42 43 Bensiinisuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainesäiliön täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljysuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn tarkistus ja lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat & käyttölaitteet Kauko–ohjaimen erikoisominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varoitusjärjestelmä – Kaasuttimilla varustetut mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varoitusjärjestelmä – Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Käsinkallistusjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim ja kallistus (jos on varusteena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kaasukahvan kitkan säätö - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ohjauskitkan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Trimmievän säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (jatkuu seuraavalla sivulla)
oaa

40 41 42 43

INNEHÅLL
Installation Montering av utbordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Val av propeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport

INDHOLDSFORTEGNELSE
Montering Montering af påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Propelvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transportering af motoren

Trailertransport av båten/utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bärbara bränsletankar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Bränsle & olja

Transportering af båd og påhængsmotor med trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transportering af bærbare benzintanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Brændstof og olie

Bränslerekommendationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyllning av bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekommenderad motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll och påfyllning av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur reglage och system fungerar

40 41 42 43

Benzinanbefalinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyldning af brændstoftank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalet motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér og påfyld motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorens særlige egenskaber og kontrolmekanismer

40 41 42 43

Fjärreglagets funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varningssystem – förgasarmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varningssystem – EFI–modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Manuellt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Powertrim och tilt (extrautr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Inställning av gashandtagets friktion - modeller med rorkult . . . . . . . . . . . 60 Inställning av styrfriktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Inställning av trimrodrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsättning på nästa sida)

Fjernkontrolfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Advarselssystem – Modeller med karburatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Advarselssystem – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis en sådan er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Indstilling af gashåndtagets friktion - modeller med styrehåndtag . . . . . . . 60 Indstilling af styremodstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering af trimtap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsættes på næste side)

2

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Bruk Sjekkliste før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk i kuldegrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjøring i saltvann eller forurenset vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruksjoner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremgangsmåte ved innkjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Girskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopp av motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikehold Vedlikehold av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylling av kjølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerning og montering av toppdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvendig vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drivstoffsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fester for styreoverføringsstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offeranode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm . . . . . . . . . . . . Sjekking og utskifting av tennplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skifte av sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspeksjon av registerremmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smørepunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollere væskenivået i power-trim-pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oljeskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girkasse – girkasse med 83 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girhus – girkasse med 108 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotor som har vært under vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Perämoottorin käyttö 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72 Käynnistystä edeltävä tarkistuslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäätymislämpötiloissa ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajo merivedessä tai saastuneessa vedessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistystä edeltävät toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - kaukosäätömallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistys hätätilanteessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huolto 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98
oaa

62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

Perämoottorin huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varaosien valitseminen perämoottoriisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarkastus- ja huoltotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yläkopan poisto ja asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulkopinnan huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainejärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohjauksen niveltangon kiinnikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korroosion estoanodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . Sytytystulpan tarkastus ja vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akun tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulakkeiden uusiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajastushihnan tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voitelukohteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulisen ajokulman säätönesteen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiston voitelu - 83 mm läpim. vaihdelaatikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteistokotelon voitelu - 108 mm läpim. vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . Uponnut perämoottori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98

INNEHÅLL
Körning Avprickningslista före körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning under den kalla årstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning i saltvatten eller förorenat vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Före start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkörning av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att starta motorn - modeller med fjärreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motorn – modeller med rorkultshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Växling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att stänga av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll Utombordarens skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservdelar till utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektions- och underhållsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spolning av kylsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demontering och montering av motorkåpan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll av motorns yttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bränslesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styrlänkstagets fästen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korrosionskontrollanod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion och byte av tändstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av kamaxelrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjställen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollera power trim-vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 83 mm dia. växelhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 108 mm dia. växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dränkt motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

INDHOLDSFORTEGNELSE
Betjening af påhængsmotoren Huskeliste før sejlads med påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening frostvejr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening i saltvand og forurenet vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruktioner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilkøring af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med fjernkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med styrehåndtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gearskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standsning af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse Pleje af påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af reservedele til påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyns- og vedligeholdelsesskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylning af kølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aftagning og påsætning af topdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse af eksteriør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændstofsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastgørelse af styreforbindelsesstangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tæringskontrolanode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn og udskiftning af tændrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskiftning af sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af tandrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøresteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér power trim-væsken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskift motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 83 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 108 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotor, der har været under vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

90-10212X20

3

oag

oac

INNHOLD
Motoropplag Forberedelser til motoropplag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Feilsøking Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Serviceassistanse For Eieren Lokal reparasjonsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service borte fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørsler angående deler og tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -serviceavdelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 De gitte beskrivelser og spesifikasjoner var gjeldende da denne instruksjonsboken ble godkjent for trykking. Mercury Marine vil hele tiden forbedre sine produkter. Mercury Marine forbeholder seg videre retten til å stanse fabrikasjon av modeller når som helst, samt retten til å forandre spesifikasjoner, utforming, metoder eller fremgangsmåter, uten å pådra seg noen forpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende navn er registrerte varemerker i Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster.
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Varastointi Varustaminen varastointia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Vianetsintä Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Omistajan huoltoapu 104 104 104 105 106 Paikallinen korjaushuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korjaustyö, kun et ole kotisi lähettyvillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osia ja lisälaitteita koskevat kyselyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltoapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine service office -osoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltolokikirja Huoltolokikirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Tässä opaskirjassa olevat tekniset tiedot ja opastukset olivat voimassa sen painamisen hyväksymisaikana. Mercury Marine, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteidensa laatua, pidättää oikeuden lakkauttaa yksityisten mallien tuotannon haluamanaan aikana, muuttaa teknisiä yksityiskohtia, muotoilua, menetelmiä tai toimintaa ilman ennakkoilmoituksia tai lisävelvoitteita. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Seuraavat ovat Brunswick Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide ja Thruster.
oaa

104 104 104 105 106

INNEHÅLL
Förvaring Förberedelser för förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Felsökning Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Servicehjälp För Ägaren Lokal reparationsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service när du är hemifrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förfrågningar om reservdelar och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicehjälp för ägaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -servicekontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhållslogg Underhållslogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivningar och specifikationer i denna handbok gällde vid den tidpunkt då boken godkändes för tryckning. Mercury Marine har som policy att ständigt förbättra sina produkter, och förbehåller sig därför rätten att upphöra med en modell när som helst eller att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, och utan att därmed påta sig några förpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Följande är Brunswicksbolagets registrerade varumärken: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide och Thruster. 104 104 104 105 106 Oplagring

INDHOLDSFORTEGNELSE
Klargøring af motoren til oplagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Fejlfinding Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Ejer Assistance Lokalt Eftersyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn væk fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørgsler vedrørende reservedele og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine servicekontorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logbog over vedligeholdelse Logbog over vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivelserne og specifikationerne i denne håndbog var gældende på tidspunktet for bogens trykning. Mercury Marine bestræber sig for til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig ret til når som helst at standse produktionen af en model og at forandre specifikationer, design, metoder og procedurer uden varsel og uden at påtage sig forpligtelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende varemærker tilhører Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster. 104 104 104 105 106

4

90-10212X20

joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. send til: Mercury Marine W6250 W.og garantikort med den nye eierens navn og adresse. Ved direkte salg foretaget af ejeren Den efterfølgende ejer kan blive registreret som den nye ejer og beholde den ubrugte del af den begrænsede garanti ved at indsende den tidligere ejers plastik garantiregistreringskort og en kopi af salgssedlen som bevis på ejerskabet.O.og garantikort av plast sammen med en kopi av salgsdokumentet som bekrefter eierforholdet. Box 1939 Fond du Lac. Box 1939 Fond du Lac.O. I USA og Canada skal dette sendes til: Mercury Marine W6250 W. Jos tuote on ostettu Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä palvelu on maksuton.oqg ouc GARANTIINFORMASJON eoq2g eoq2c TAKUUTIEDOT TAKUUN SIIRTO Rajoitettu takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. men bara för återstoden av den begränsade garantins oanvända del. Registreringen vil bli endret i fabrikkens dataregistreringskartotek. WI 54936 -1939 Attn. Pioneer Road P. Box 1939 Fond du Lac. ouk Omistajan suorittama suora myynti Toinen omistaja voidaan rekisteröidä uutena omistajana ja hän voi säilyttää takuusta käyttämättömän osan lähettämällä edellisen omistajan muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin ja ostotositteen todistuksena omistuksesta. eoq2k ÖVERLÅTELSE AV GARANTI Den begränsade garantin får överföras till nästa köpare. För produkter köpta utanför Förenta Staterna och Kanada. tar du kontakt med distributøren i det aktuelle landet. I USA og Canada. Dette gælder ikke for produkter.: Warranty Registration Department Ett nytt Ägarens registreringskort kommer att utställas med den nya Ägarens namn och adress. Pioneer Road P. Tehtaan tietokonetiedostoon tehdään rekisteröintitietokorjaukset. kontakta distributören i ditt land eller närmaste Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. men bare for den ubrukte delen av den begrensede garantien.: Warranty Registration Department Uusi Omistajan takuurekisteröintikortti lähetetään uuden omistajan nimellä ja osoitteella. Tämä ei koske tuotteita. Detta gäller inte produkter som används för kommersiella ändamål. mutta ainoastaan rajoitetun takuun jäljellä olevaksi ajaksi. Box 1939 Fond du Lac. 90-10212X20 5 . ota yhtys maahantuojaan tai lähimpään Mercury Marine/Marine Power Service -toimistoon. eller nærmeste Mercury Marine -/Marine Power Service -avdeling. Direkte salg av eier Den neste eieren kan registreres som ny eier og benytte den ubrukte delen av den begrensede garantien ved å sende den forrige eierens registrerings . der anvendes til kommercielle formål. I Förenta Staterna och Kanada. posta detta till: Mercury Marine W6250 W. ägaren säljer direkt Den andra ägaren kan registreras som ägare och bibehålla den outnyttjade delen av den ettåriga begränsade garantin genom att sända in den förre ägarens garantiregistreringskort och en kopia av köpebrevet som bevis på ägarskap. Denne service er gratis. Kontakt leverandøren i det pågældende land eller det nærmeste Mercury Marine/Marine Power servicekontor for produkter købt uden for USA og Canada.O. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Departement Det vil bli utstedt et nytt registrerings . oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION eoq2a OVERFØRSEL AF GARANTI Den begrænsede garanti kan overføres til en efterfølgende køber. OVERFØRBAR GARANTI Den begrensede garantien kan overføres til neste eier. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Department Et nyt garantiregistreringskort med den nye ejers navn og adresse udstedes.O. Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. men kun i den resterende tid af den ubrugte del af den begrænsede garanti. Registreringen kommer att ändras på fabrikens datafil. Pioneer Road P. Denna service är gratis. Pioneer Road P. WI 54936 -1939 Attn. Registreringsoplysningerne øndres i datafilen på fabrikkens computer. Det er ingen utgifter forbundet med denne servicen. Yhdysvalloissa ja Kanadassa nämä lähetetään osoitteella: Mercury Marine W6250 W. Når det gjelder produkter som er kjøpt andre steder enn i USA og Canada.

5. Den begrensede garantien trer ikke i kraft før produktet er registrert ved fabrikken. Det er vigtigt at på sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til fabrikken straks efter salget af det nye produkt. Kun tehdas on saanut takuurekisteröintikortin. 6 90-10212X20 . dersom det skulle kreves kunngjøring under Federal Boat Safety Act. I tilfælde af at dit produkt får behov for service i denne periode. 6. Ellet saa muovikorttiasi 30 päivän kuluessa uuden tuotteen ostosta. 4. Se on voimassa ainoastaan 30 päivää ostopäivästä sillä välin kun muovinen Omistajan takuurekisteröintikortti on valmisteluvaiheessa. När fabriken har mottagit garantiregistreringskortet. användningsändamålet och återförsäljarens kod. nimen ja osoitteen. produktets model . 3. ostopäivän. Hvis ikke du har modtaget dit plastik garantiregistreringskort i løbet af 30 dage efter salgsdatoen for det nye produkt. Når fabrikken mottar registreringskortet. Rajoitettu takuu ei ole voimassa ennen kuin tuote on rekisteröity tehtaalla. Garantianspråk kan inte accepteras utan detta kort. Hän liittää sen takuuvaadelomakkeeseesi. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen tehtaalle välittömästi uuden tuotteen myynnin jälkeen. salgsdato. Det gäller 30 dagar från försäljningsdatumet medan Ägarens garantiregistreringskort förbereds. 7. Erstatningskrav accepteres ikke uden præsentation af dette kort. når du køber produktet. että vaaditaan ilmoitus Federal Boat Safety Act:in (Federaalinen veneturvallisuuslakiasetus) puitteissa. Koska myyjäliikkeelläsi on jatkuva henkilökohtainen tyytyväisyyteesi. Den begränsade garantin träder i kraft först efter det att produkten registrerats vid fabriken. Du vil modtage et midlertidigt garantiregistreringskort. 4. 3.og serienum(re)mer. bedes du kontakte den sælgende forhandler.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou1g ou1c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvallat ja Kanada 1. Det identifierar namnet och adressen av originalköparen. form for brug og den sælgende forhandlers kode. Han kommer att bifoga det till garantianspråksblanketten. OBS: Registreringslistorna måste uppehållas av fabriken och återförsäljaren av marinprodukter sålda i Förenta Staterna i det fall att ett meddelande som angår Federal Boat Safety Act skulle bli aktuellt. marine produkter solgt i USA. hvilket er din eneste gyldige form for registreringsidentifikation. Eftersom det ligger i din återförsäljares intresse att ha en nöjd kund. saat muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin. ouk 6. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. jos tarvitaan takuuhuoltoa. om ditt plastkort inte mottas inom 30 dagar från den nya produktens försäljningsdatum. Da den sælgende forhandler fortsat er personligt interesseret i din tilfredshed. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. Vänligen kontakta din återförsäljare. ota yhteys myyjäliikkeeseen. 3. salgsdato. navn og adresse. Huomautus: Tehtaan ja myyjäliikkeen on pidettävä rekisteröintilistaa koskien Yhdysvalloissa ostettuja venetuotteita. 3. produktmodell . On tärkeätä. Det er gyldigt i 30 dage efter salgsdatoen. På registreringskortet er det oppgitt navn og adresse til opprinnelig kjøper. Hvis du ikke har mottatt eierregistreringskortet av plast innen 30 dager fra kjøpsdatoen av det nye produktet. Forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. utges Ägarens garantiregistreringskort av plast. om garantiservice blir aktuellt. försäljningsdatum. Den begrænsede garanti træder først i kraft. vil du få et eierregistreringskort av plast som er ditt eneste gyldige registreringsbevis. bør du bringe produktet tilbage til ham for garantiservice. Merk: Registreringsoversikter må føres av fabrikken og forhandleren på maritime produkter som selges i USA. 5. 6. 4. Bemærk: Registreringslister skal opretholdes af fabrikken og forhandleren mht. bör du uppvisa det temporära registreringskortet hos återförsäljaren. vilket är din enda giltiga registreringsidentifikation. käyttötyypin ja myyjäliikkeen koodin. sen varalta. esitä väliaikainen rekisteröintikortti myyjäliikkeelle. Se on esitettävä huoltopisteelle. Ved kjøp av produktet. udsteder fabrikken et plastik garantiregistreringskort til dig. Det viser navn og adresse for den originale køber. Du får ett temporärt Ägarens garantikort vid produktköpet. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till fabriken omedelbart vid försäljning av en ny produkt. Dette er kun gyldig i 30 dager fra salgsdatoen mens eierregistreringskortet av plast blir behandlet. navn og adresse. Det er viktig at forhandleren fyller garantiregistreringskortet helt ut og sender det tilbake til fabrikken umiddelbart etter avsluttet salg av det nye produktet. skall produkten returneras till honom för garantiservice. Garantiservice vil ikke bli utført med mindre du har dette kortet. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden. Forhandleren attesterer ligelede. 7. Om din produkt behöver service under denna tidsperiod. bruksområde og forhandlerens kodenummer. 4. 5. 2. Ostaessasi tuotteen saat väliaikaisen Omistajan rekisteröintikortin. 7. viser du det midlertidige registreringskortet til forhandleren. får du et midlertidig eierregistreringskort. efter produktet er registreret på fabrikken. må du ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet. 2. Det måste uppvisas för återförsäljarens servicecenter. produktmodell og serienummer. Se tunnistaa alkuperäisen ostajan nimen ja osoitteen.och serienummer/ -numren. Han vil sætte det på garantiskadeanmeldelsesformen. Dette kortet må vises til serviceforhandleren ved eventuell garantiservice. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. Jos tuotteesi tarvitsee huoltoa tänä aikana. tuote on palautettava heille takuutyötä varten. Takuuvaateita ei oteta vastaan ilman tätä korttia. at du er den oprindelige køber og bruger af produktet. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou1a GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. joka on ainoa pätevä rekisteröintitosite. 7. 5. 2. Ved modtagelse af garantiregistreringskortet. Myyjäliike vahvistaa myös. ou1k GARANTIBEVIS Förenta Staterna och Kanada 1. skal du vise forhandleren det midlertidige garantiregistreringskort. kiinnostus GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. i tilfælde af at garantiservice er påkrævet. Han vil legge det ved skjemaet for garantiservice. 6. Derfor bør produktet leveres til ham for garantiservice. Forhandleren som solgte produktet. i tilfælde af at notifikation under Federal Boat Safety Act er påkrævet. mens dit plastik garantiregistreringskort fremstilles. 2. som foretager service. Det skal vises til den forhandler. namn och adress. har personlig interesse av at du er fornøyd.

4. da du du købte produktet. 5. senere brug. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i garantiperioden. kalt “kjøpers kopi”. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen maahantuojalle tai Marine Power -huoltopisteelle. og må oppbevares for eventuelt senere bruk. Försäkra dig om att din återförsäljare/distributör fyller i garantiregistreringskortet omedelbart och skickar fabrikens kopia till det lokala internationella Marine Power -servicecentret. 5. benævnt som “Køberens kopi”. 3. Vi ønsker at ALLE produkter er registrede på fabrikken. 3. Hvis du har brug for garantiservice på produktet. I vissa länder tilldelar Marine Power Service Center dig ett permanent (plast) garantikort inom 30 dagar efter mottagandet av “Factory Copy” (fabrikens kopia) av garatiregisteringskortet från distributören/återförsäljaren. Garantiregistreringskortet viser dit navn og adresse. Varmista. 4. i løbet af 30 dage efter du har modtaget “Fabrikskopien” af garantiregistreringskortet fra leverandøren/forhandleren. Vi rekommenderar att SAMTLIGA produkter registreras på fabriken om det skulle bli aktuellt att kontakta dig. SKAL gives til dig så snart den sælgende leverandør/forhandler har udfyldt kortet fuldstændigt. se “Internationelll garanti”. försäljningsdatum. oua GARANTIREGISTRERING Internasjonal garantiregistrering 1. namn och adress. että tehdas ja myyjäliike pitävät rekisteröintiluetteloita. användningsändamålet och återförsäljarens kod. TÄRKEÄÄ: Joissakin maissa laki vaatii. kan du kaste “kjøpers kopi” som du fikk av distributøren/forhandleren da du kjøpte produktet. 4.” som du modtog fra leverandøren/forhandleren. Vi håper å ha ALLE produkter registrert ved fabrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å ta kontakt med deg. Dette kortet er ditt bevis på at kjøpet er registrert på fabrikken. Tiedustele maahantuojalta/myyjäliikkeeltä koskeeko muovikorttiohjelma sinua. salgsdato. jonka sait maahantuojalta/myyjäliikkeeltä tuotteen ostamisen yhteydessä. Spørg leverandøren/forhandleren om programmet med plastik kort gælder for dig. Kopio takuurekisteröintikortista. For yderligere oplysninger vedrørende garantiregistreringskortet og dets forbindelse med behandling af garantianmeldelser. Takuurekisteröintikortti tunnistaa nimesi ja osoitteesi. jota kutsutaan “Ostajan kopioksi”. käyttötyypin ja maahantuojan/myyjäliikkeen koodin. 4. kan din återförsäljare be att får se garantiregistreringskortet för att bekräfta köpedatumet och använda informationen på kortet för att fylla i garantianspråksblanketten/ -blanketterna. Haluamme KAIKKIEN tuotteiden olevan rekisteröityjä tehtaalla.og serienum(re)mer. Garantiregistreringskortet identifierar ditt namn och din adress. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till Marine Power Servicecenter som är ansvarig för administrering av garantiregistrering -/garantianspråksprogrammet för ditt område. joka on vastuussa takuurekisteröintiohjelmasta alueellanne. form for brug og den sælgende leverandørs/forhandlers kodenummer. En kopi av registreringskortet.och serienummer/ -numren. nimen ja osoitteen. Det er vigtigt at den sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til leverandøren eller Marine Power servicecentret ansvarlig for administrering af garantiregistrering/ -anmeldelsesprogrammet for dit område. Hvis du mottar et slikt plastregistreringskort. jos meidän joskus pitää ottaa yhteys sinuun. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. Om du behöver garantiservice för denna produkt. 90-10212X20 7 . Lisätietoja takuurekisteröintikortista ja sen suhteesta takuuvaateen käsittelemiseen. Det er viktig at forhandleren fyller ut garantiregistreringskortet fullstendig og sender det til distributøren eller det Marine Power -servicesenteret som er ansvarlig for å administrere garantiregistreringen/reklamasjonsprogrammet der du befinner deg. Jos saat muovisen takuurekisteröintikortin. I enkelte land vil Marine Power -servicesenteret sende deg et permanent registreringskort av plast innen 30 dager etter at det har mottatt “fabrikkopien” av registreringskortet fra distributøren/forhandleren. En kopia av garantiregistreringskortet. kan forhandleren be om å få se registreringskortet for å bekrefte kjøpsdato og for å bruke opplysningene på kortet når skjemaet for krav fremsatt under garantien skal fylles ut. För ytterligare information om garantiregistereringskortet och dess förhållande till behandling av garantianspråk. ouk GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou2a GARANTIREGISTRERING Uden for USA og Canada 1. En kopi af garantiregistreringskortet. 5. kun maahantuoja/myyjäliike on täyttänyt kortin. 2. salgsdato. Joissakin maissa Marine Power huoltopiste voi antaa sinulle pysyvän (muovisen) takuurekisteröintikortin 30 päivän kuluessa saatuaan maahantuojan/myyjäliikkeen lähettämän “tehtaan kopion” takuurekisteröintikortista.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou2g ou2c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella 1. voit heittää pois “Ostajan kopion”. Hvis du modtager et plastik garantiregistreringskort. 2. Fråga din distributör/återförsäljare om detta plastkortprogram angår dig. On tärkeätä. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. 2. VIGTIGT: I nogle lande skal registreringslister opretholdes af fabrikken og forhandleren ifølge loven. produktets model . kallad “Purchaser ’s Copy” (Köparens kopia) MÅSTE ges åt dig omedelbart efter det att kortet har fyllts i av den säljande distributören/återförsäljaren. saat lukemalla osan “Kansainvälinen takuu”. Jos joskus tarvitset tämän tuotteen takuuhuoltoa. Distributøren/forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. henvises til “International garanti”. at du er den originale køber og bruger af produktet. 3. Vær derfor sikker på at forhandleren/distributøren fyller ut registreringskortet umiddelbart og sender fabrikkopien til det aktuelle internasjonale Marine Power -servicesenteret der du bor. 3. 2. produktmodell . bruksområde og distributørens/forhandlerens kodenummer. kan du kassera “köparens kopia” som du fick av distributören/återförsäljaren vid produktköpet. että maahantuoja/myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin välittömästi ja lähettää tehtaan kopion alueesi Marine Power International huoltopisteeseen. ON annettava välittömästi sinulle. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. I nogle lande udsteder Marine Power servicecentret et permanent (plastik) garantiregistreringskort. for at bekræfte købsdatoen og bruge oplysningerne på kortet til at udfylde garantishadeanmeldelses–formen(e). Om du får ett garantiregisteringskort av plast. navn og adresse. VIKTIGT: I vissa länder bestämmer lagen att registreringslistorna måste behållas av fabriken och återförsäljaren. kan du kassere “Køberens kopi. i tilfælde af at det bliver nødvendigt at kontakte dig. Forhør deg hos forhandleren om systemet med plastkort gjelder for deg. produktmodell og serienummer. MÅ gis til deg umiddelbart etter at kortet er fylt ut av selgende distributør/forhandler. ostopäivän. myyjäliike voi pyytää sinulta takuurekisteröintikorttia vahvistaakseen ostopäivän ja käyttää kortissa olevia tietoja takuuvaadelomakkeen/ -lomakkeiden täyttöön. Sikr dig at leverandøren/forhandleren udfylder garantiregistreringskortet med det samme og sender fabrikskopien til Marine Power International servicecentret for dit område. Se under “Internasjonal garanti” for nærmere opplysninger om hvordan registreringskortet fungerer i forhold til behandlingen av krav som fremsettes under garantien. beder forhandleren muligvis om at se garantiregistreringskortet. 5. Behold kortet til evt. På registreringskortet er det oppgitt ditt navn og din adresse. Tämä kortti on tosite tehtaan rekisteröinnistä ja se on säilytettävä myöhempää tarvetta varten. navn og adresse. Myyjäliike vahvistaa myös. VIKTIG: I noen land er fabrikken og forhandleren pålagt ved lov å føre registreringsoversikter. Dette kort gælder som din fabriksregistreringsidentifikation. Detta kort är bevis på din fabriksregistering och skall förvaras av dig för framtida användning vid behov. Leverandøren/forhandleren attesterer ligeledes. ou2k GARANTIBEVIS Utanför Förenta Staterna och Kanada 1.

skal udføres tidsmæssigt for at modtage garantidækning. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. kan oppheve garantien etter Mercury Marines egen vurdering. som finder sted før leveringen. hvor salget fandt sted. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. Kommercielle brugere af disse produkter modtager enten dækning i ét (1) år fra den første salgsdato eller i 500 driftstimer. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare. Garantien som gjelder for reparasjon eller erstatning av deler eller utførelse. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. KATTEEN KESTOAIKA: Asiakkaille. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. at dets nye produkter er fri for defekter i materiale og fabrikation under perioden beskrevet nedenfor. eller senere bruksendring fra fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte). Feilaktig garantiregistreringsinformasjon vedrørende fritidsbruk. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. FORHOLD. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. ELLER upp till 500 körtimmar. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. valintamme mukaan. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. Kommersielle brukere av disse produktene får garantidekning enten i ett (1) år fra første detaljsalgsdato. Garantidækning er disponibel. Kommersiell bruk er definert som bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. må utføres regelmessig for å opprettholde garantidekningen. ouk GARANTIINFORMATION ou23k MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att dess nya produkter är fria från defekter i material och utförande (se garantins längd. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. beroende på vilket som inträffar först. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. 8 90-10212X20 . että asianmukainen huolto on suoritettu. Oriktig information på garantiregistreringen vad gäller Produktens användning för fritidsbruk. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. nedan). etter egen vurdering. efter eget valgt. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken. Reparation eller byte av delar. udskifte en sådan del eller dele med nye eller Mercury marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. jolloin tuote ensimmäisen kerran myytiin vähittäisostajalle tai päivästä. jossa myynti tapahtui. Epätarkat takuurekisteröintitiedot koskien vapaa–ajan käyttöä. Näiden tuotteiden kaupalliset käyttäjät saavat takuukatteen joko yhdeksi (1) vuodeksi ensimmäisestä jälleenmyyntipäivästä lähtien tai kunnes on kertynyt 500 käyttötuntia. ger Mercury Marine rätten att efter eget gottfinnande upphäva garantin. förlänger inte garantins längd utöver ursprungligt förfallodatum. eller efterföljande ändring från fritids– till kommersiellt bruk (utom då anvisad omregistrering skett). som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. at reparere en defekt del. beroende på vilket som inträffar först. DÆKNINGSTID: Denne begrænsede garanti yder fritidsforbrugere med dækning i ét (1) år fra den dato. Osien korjaus tai vaihto. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. varer ikke utover den originale utløpsdatoen. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. afhængigt af hvad der forekommer først. VAD SOM ÅLIGGER MERCURY : Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. Takuun katteen ylläpitämiseksi tulee suorittaa ajoissa käyttö– ja huoltokäsikirjassa kuvattu rutiinihuolto. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. kumpi tahansa ensin tapahtuu. eller den dato. som genererer inntekt i en del av garantiperioden. Rutinemæssig vedligeholdelse. ombyggda delar. tämä rajoitettu takuu kattaa yhden (1) vuoden ajan joko siitä päivästä. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. alt etter hva som inntreffer først. som ikke er udløbet. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. hvorpå produktet først tages i brug. eller for akkumulering av 500 driftstimer. GARANTINS LÄNGD: För ägare av fritidsbåtar ger denna Begränsade garanti skydd under ett (1) år från första försäljningsdatum. även om det endast är tillfälligt. SOM SKAL OPFYLDES. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. viallisen osan korjaukseen. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt givna anvisningar för att garantiskyddet skall bibehållas. DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. fritidsbrug eller efterfølgende ændring af brugsformålet fra fritidsbrug til kommerciel brug (medmindre produktet er korrekt registreret) kan efter Mercury Marines enevurdering annullere garantien. jotka käyttävät tuotetta huvikäyttöön. Unøjagtige garantiregistreringsoplysninger mht. tai myöhemmin tapahtunut muutos vapaa–ajan käytöstä kaupalliseen (jollei rekisteröidä asianmukaisesti uudelleen) voi mitätöidä takuun Mercury Marinen yksinomaisen päätöksen nojalla. afhængigt af hvad der forekommer først. Ägare av fritidsbåtar erhåller garantiskydd under antingen ett (1) år från första försäljningsdatum. GARANTIOPLYSNINGER ou23a MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. som køber produktet hos en forhandler. eller den datoen da produktet blir tatt i bruk. kumpi tahansa ensin tapahtuu. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at nye produkter er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er beskrevet nedenfor. som blev fremstillet tidligere. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. å reparere defekte deler. eller utförd service under denna garanti. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou23g ou23c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa uusien tuotteidensa olevan vapaita materiaali– ja valmistusvirheistä alla kuvattuna aikana. kan overføres til en efterfølgende køber efter korrekt genregistrering af produktet. HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. MITÄ MERCURY TEKEE Mercury :n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. Garantier. hvor produktet først blev solgt til en detailforbruger. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittellemä ennen–toimitusta suoritettava tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. er fuldført og dokumenteret. jolloin se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir ett (1) års dekning fra den datoen produktet først selges til en detaljkunde for fritidsbruk. kan overføres til ny kjøper ved rett omregistrering av produktet. eller eventuell bruk av produktet. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. Takuun kate tulee voimaan. alt etter hva som inntreffer først. som producerer indkomst.

Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. skal Mercury informeres skriftligt. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. for at drage fordel af dækningen.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. Mikäli ostaja ei voi tuoda tuotetta tällaiselle myyjälle. 90-10212X20 9 . må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. må vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. Tässä tapauksessa ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät kuljetus– ja/tai matkakulut. Kunden skall inte skicka produkten eller delar därav direkt till Mercury. medmindre Mercury anmoder derom. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. utom på direkt begäran från Mercury. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. og alle andre utgifter i forbindelse med denne servicen. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. Kjøperen skal ikke. Mikäli suoritetut huoltotehtävät eivät ole tämän takuun kattamia. I sådant fall skall kunden betala för kostnader som uppstår för transport och/eller restid. jotta takuukate on saatavissa. som er autoriseret til at udføre service på produktet. Järjestämme sitten tarkastuksen ja mahdollisen takuun alaisen korjauksen. ouk TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITEN TAKUUKORJAUS JÄRJESTETÄÄN: Asiakkaan on annettava Mercury:lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen takuutyön suorittamiseen. Om den service som utförs inte täcks av denna garanti. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. Når fordringer fremsettes under garantien. och andra därmed sammanhängande kostnader som uppstått vid denna service. med mindre Mercury ber om det. skall kunden betala alla arbets– och materialkostnader. Om kunden inte kan leverera produkten till sådan återförsäljare. Takuuvaateet on tehtävä toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–jälleenmyyjälle. Mercury:lle pitää tehdä siitä kirjallinen ilmoitus. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och utföra alla reparationer som täcks av garantin. måste detta meddelas skriftligt till Mercury. kun takuutyötä pyydetään. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. skal produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. når der anmodes om garantiservice. Hvis den utførte servicen ikke er dekket av denne garantien. og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Ostajan ei tule lähettää tuotetta tai osia suoraan Mercury:lle ellei Mercury näin pyydä tekemään. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. samt andre udgifter i forbindelse med den service. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. det skal præsenteres til forhandleren. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät työ– ja materiaalikulut sekä kaikki muut kyseiseen palveluun liittyvät kulut. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä rekisteröinnin tunnus ja se pitää esittää myyjälle silloin. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. for eftersyn. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice.

ansioiden menetykseen tai mihin tahansa muun tyyppiseen satunnais– tai seurannaisvahinkoon liittyvät kustannukset eivät ole tämän takuun kattamia. feilaktig installasjon (riktige installasjonsspesifikasjoner og –teknikker er beskrevet i installasjonsanvisningene for produktet). tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader er ikke dekket av denne garantien. Mikäli tuotetta käytetään kilpa–ajoon tai muuhun kilpailutoimintaan tai jos siinä on käytetty kilpailuun tarkoitettua alayksikköä. eller skade på produktet som følge av utilstrekkelig kjølevann fordi kjølesystemet er blokkert av et fremmedelement. jetpumperotorer og –oplejninger. förvaring. for at få adgang til produktet. luftintag eller avgassystem. eller om båten körts med motorn för långt uttrimmad. som ikke er konsekvent med sektionen Anbefalet betjenings–/driftscyklus i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. nedsenking i vann. misbrug. selv av en tidligere eier av produktet. ulejlighed. montering av motorn för högt på akterspegeln. veteen uppoaminen. skade som følge av misbruk. bedding. sjøsetting. luftinntaket eller eksossystemet. suihkupumpun siipipyörä ja sisäkkeet. Brug af produktet til racing eller andre konkurrenceaktiviteter eller betjening med en racing–type lavere enhed på et eller andet tidspunkt. i Instruktionsbok för körning och underhåll. olietyper eller smøremidler. Vesiltä pois ottamiseen. säätöjä. motorjustering. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla täyskaasukierroslukualueella (katso Käyttö–. fremmede genstande i kølesystemet. avdrag på lån. skade pga. vannjetpumpeimpellere og innerkledning. onormal användning. (även om tidigare ägare varit inblandad i detta). normaalia kulumista. olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold). eller vand. eller körning med ett (undre) växelhus av tävlingstyp. om Produkten varit under vattenytan. försäkringsskydd. skada orsakad av vårdslöshet. for å få tilgang til produktet. indkomst eller andre former for tilfældige eller følgeskader dækkes ikke af denne garanti. ændring eller fjernelse af dele. brug af en propel eller gearudveksling. abnorm brug. jotka eivät ole sopivia tuotteen kanssa käytettäviksi (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). andre justeringer. Samoin kulut. Tävlingskörning eller annan konkurrerande aktivitet med Produkten. felaktigt underhåll. epänormaalista käytöstä. hinaukseen. opbevaring. ajan hukkaan. felaktig installation (korrekta installationsspecifikationer och metoder beskrivs i Produktens monteringsanvisningar). tap av tid. produktbetjening på en måde. vahinkoa. telefon. förlorad tid och/eller inkomst. havneavgifter. mikäli tuotetta käytetään tavalla. takuu ei ole voimassa. slipavgifter. lisävarusteen tai osan käyttö. mikäli tuotetta käytetään tavalla. säilytykseen. besværligheter. feilaktig service eller bruk av et ekstrautstyr eller del som ikke er produsert eller solgt av Mercury. tab af tid. eller vatten som kommit in i motorn genom bränsleintag. Utgifter i forbindelse med opphaling. ulykke. uheld. bruk av propell– og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på full gass (se håndboken for bruk og vedlikehold). mikä ei ollut valmistamamme tai myymämme. leie. eller vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. körning med bränsle. mikäli syynä on huolimattomuus. bogsering. täcks inte av denna garanti. aiheutuneeseen haittaan. epäasianmukainen huolto. ouk GARANTIINFORMATION ou24k GARANTIOPLYSNINGER ou24a MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Denna begränsade garanti täcker inte rutinunderhåll. normalt slitage. Udgifter i forbindelse med fjernelse og/eller erstatning af skillevægge eller materialer på grund af bådens design. körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn att köras vid sitt rekommenderade varvtalsområde (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). osien muuntaminen tai poisto tai veden pääsy moottoriin polttoaineen tuloaukon.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou24g ou24c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata rutiinihuoltokohteita. justeringar. for høj montering af motoren på agterspejlet eller kørsel af båden med motoren trimmet ud af vandet. selv af en tidligere produktejer. tauing. öljyä tai voiteluaineita. puhelimen käyttöön. brug af tilbehør eller dele. joka on vastoin Käyttö– ja huolto–ohjekirjan suositteleman käyttö/toimintajakson ohjeita. amorteringar. som beskadiger Mercury produktet. MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke rutinemæssige punkter. olägenhet. onnettomuus. normal slitasje. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold. Kostnader som rör upphalning. annullerer garantien. huolto–ohjekirjaa). eller skada på Produkten som orsakats av otillräcklig vattentillförsel som i sin tur orsakats av blockering i kylsystemet av främmande föremål. endringer eller fjerning av deler. mikäli on käytetty polttoainetta. motortrimningar. leje. vuokraan. johon tarvitaan eri osastojen tai materiaalien irrottaminen ja/tai takaisinpano. ilmanottoaukon tai pakokaasujärjestelmän kautta. Udgifter i forbindelse med optagning af og isætning i vandet. sjösättning. om motorn körts torr på vatten. unormal bruk. eller kjøring med en girhusenhet for racerkjøring på ethvert tidspunkt. olja eller smörjmedel som är olämpliga för Produkten (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). telefonutgifter. som ikke er egnet til brug sammen med dette produkt (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). Inte heller täcks kostnader som uppstår i samband med avlägsnande och/eller utbyte av båtens skiljeväggar eller material som kan bli nödvändiga för att komma åt Produkten. ändringar eller avlägsnande av delar. luftindsugningen eller udstødningssystemet. joka johtuu väärinkäytöstä. kørsel af motoren ude af vandet. eller annan typ av indirekta skador. slæbning. forsømmelse. laiturimaksuihin. telefonsamtal. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller –materiale på grunn av båtens design. vanrøgt. forkert service. kjøre motoren når den ikke er i vannet. forkert installation (korrekte installationsspecifikationer og –teknikker findes i produktets installationsinstruktioner). Bruk av produktet til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. forsikring. eller beskadigelse af produktet på grund af utilstrækkeligt kølevand. montere motoren for høyt opp på hekken eller kjøre båten med motoren trimmet altfor langt ut. väärä asennus (asianmukaiset asennusta koskevat tekniset tiedot ja menettelyt ovat tuotteen asennusohjeissa). forsikring og lån. som ikke giver motoren mulighed for at køre ved det anbefalede omdrejningsområde ved fuldt åbent gasspjæld (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). vakuutuksen hankintaan. hvilket forårsages af blokeringer pga. betjening med brændstoffer. tuninger. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla kierroslukualueella (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). 10 90-10212X20 . bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med anbefalingene i avsnittet for drift/utnyttelsesgrad i håndboken for bruk og vedlikehold. myös edellisen omistajan aikana. försummelse. hyra. annullerer garantien. justeringer. og som ikke fremstilles eller sælges af os. eivät ole tämän takuun kattamia. körning med Produkten på sätt som strider mot vad som rekommenderas i avsnittet ”Körning/Driftsklassning”. milloin tahansa. lagring. kjøring med drivstoff. normalt slid. nedsænkning. som trænger ind i motoren gennem benzinindsugningen. upphäver garantin. olycka. jos käytetään potkuria tai välityssuhdetta. dækkes heller ikke af denne garanti. virityksiä. jetpumpens impellrar och foder. användning av tillbehör eller del som inte var tillverkad eller såld av oss. jotka liittyvät veneen rakenteesta johtuvaan luoksepääsyyn. ikke dekket av denne garantien. lainan maksuihin. vesille laskuun.

DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) Mercury Marine ei ole valtuuttanut ketään yksilöä tai entiteettiä. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. ja jos sellaisia on annettu. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. kan inte Mercury Marine hållas ansvariga för dessa. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine. udover hvad denne begrænsede garanti omfatter. har fått tillatelse fra Mercury Marine til å gi eventuell annen forsikring. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. kan Mercury Marine ikke holdes ansvarlig derfor. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. repræsentationer eller garantier fremlægges. ne eivät ole kannekelpoisia Mercury Marine:a vastaan. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. inklusive Mercury Marine–autoriserte forhandlere. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. som er indarbejdet som reference i denne garanti. joita se ei kata. på sidene som følger etter denne garantien. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. edustusta tai takuuta paitsi niitä. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. LAGLIGA RÄTTIGHETER. og hvis sådanne bekræftelser. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som omfattes av denne begrensede garantien. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. ja niistä. katso Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. inklusive av Mercury Marine auktoriserade återförsäljare. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. har fått rätten av Mercury Marine att utlova annat vad gäller denna produkt än det som anges i denna begränsade garanti. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. 90-10212X20 11 . SIINÄ TAPAUKSESSA. ouk oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) Ingen person eller instans. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) Intet individ eller entitet inklusive Mercury Marine autoriserede forhandlere er autoriseret af Mercury Marine til at give bekræftelse. antamaan mitään tuotetta koskevaa vakuutusta. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. repræsentation eller garanti i forbindelse med produktet. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. Om andra garantier eller löften ställts. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. jotka sisältyvät tähän rajoitettuun takuuseen. mukaan luettuina Mercury Marine:n valtuutetut myyjäliikkeet. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI.

Tracker fra Mercury Marine Outboard. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare (icke–kommersiellt bruk). som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. afhængigt af hvad der forekommer først. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. forlenger ikke garantien utover den originale utløpsdatoen. GARANTIOPLYSNINGER ou19a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer at ingen nye Mercury. jolloin tuote ensimmäiseksi myytiin tai siitä päivämäärästä. som ikke er udløbet. uten begrensing. M2 Jet Drive. De korrosionsskyddande anordningar som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste användas på båten. hvor salget fandt sted. og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert. ouk GARANTIINFORMATION ou19k 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att alla nya Mercury. som finder sted før leveringen. KATTEEN KESTOAIKA: Tämä rajoitettu korroosiotakuu kattaa kolmen (3) vuoden ajan joko siitä päivämäärästä. som skitseres i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne skal foretages rettidigt (inklusive uden begrænsning udskiftning af offeranoder. M2 Jet Drive. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. Mercury Racing. eller utførelse av service. Sport Jet. GARANTINS LÄNGD: Denna begränsade korrosionsgaranti skyddar produkten under tre (3) år från första försäljningsdatum. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. Veneessä on käytettävä Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritellyt korroosionestolaitteet ja Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritelty rutiinihuolto on suoritettava ajallaan (mukaan luettuna ilman rajoitusta suoja–anodien vaihto. FORHOLD. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. beroende på vilket som inträffar först. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. Mercury Racing. och det rutinunderhåll som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt anvisningarna (inklusive obegränsat byte av offeranoder. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. MerCruiser Inboard eller ”Sterndrevs”–motorer (Produkten) inte kommer att ha problem som direkt kan spåras till korrosion under den tid som anges nedan. Sport Jet. Tracker Mercury Marine perämoottori. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. Tracker by Mercury Marine Outboard. Sport Jet. SOM SKAL OPFYLDES. kan overføres til ny kjøper (ikke–kommersiell bruk) ved riktig omregistrering av produktet. DÆKNINGSTID:Denne begrænsede tæringsgaranti yder dækning i tre (3) år fra den dato. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. että asianmukainen huolto on suoritettu. och målning av repor. M2 Jet Drive. Reparasjon eller erstatning av deler. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle (ei kaupallinen käyttö). Sport Jet. kumpi tahansa ensiksi tapahtuu. M2 Jet Drive. Mariner. Korrosjonshindrende utstyr som er angitt i bruks– og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. jossa myynti tapahtui. Tæringsforebyggende enheder. eller utförande av service under denna garanti. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. 12 90-10212X20 . Mariner. hvor produktet først blev solgt. Mercury Racing. jolloin se ensiksi otettiin käyttöön. ettei mikään uusi Mercury. hvorpå produktet først tages i brug. MerCruiser Inboard eller stern–drev motor (produkt) gøres uarbejdsdygtige som et direkte resultat af tæring i perioden beskrevet nedenfor. byte av delar. etc. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. Mariner. oua 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at hver ny Mercury. kan overføres til en efterfølgende (ikke kommerciel brug) køber efter korrekt genregistrering af produktet. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. brug af bestemte smøremidler og pletmaling af ridser og skrammer) for at opretholde garantidækning. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. Mariner. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgarantien gir tre (3) års dekning fra den datoen produktet først selges.) för att garantiskyddet skall bibehållas. sträcker sig inte längre än till den ursprungligt angivna sista garantidagen. användande av specificerade oljor. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. er fuldført og dokumenteret. som køber produktet hos en forhandler. määriteltyjen voiteluaineiden käyttö ja kuluneiden kohtien ja naarmujen maalaus) takuukatteen ylläpitämiseksi. Garantidækning er disponibel. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. Garantier. Osien korjaus tai vaihto. MerCruiser Inboard eller hekkmotor (produktet) vil ikke settes ut av funksjon som et direkte resultat av korrosjon for den tidsperioden som er beskrevet nedenfor. utskifting av offeranoder. alt etter hva som inntreffer først. bruk av angitte smøremidler og utbedring av hakk og riper) for å opprettholde garantidekningen. eller den dato. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. Takuun kate tulee voimaan. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden vaatia todistetta asianmukaisesta huollosta.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou19g ou19c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa. Tracker fra Mercury Marine Outboard. Mercury Racing. Tiden för reparation. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. skal anvendes på båden og rutinemæssig vedligeholdelse. eller den datoen da produktet først ble tatt i bruk. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittelemä ennen–toimitusta tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. MerCruiser sisämoottori tai perävetolaitteen moottori (Tuote) tule toimintakyvyttömäksi suoraan korroosiosta johtuen alla kuvattuna aikana.

sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. valintamme mukaan. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. I sådana fall debiteras kunden för kostnader som uppstår i samband med transport och/eller resor. måste detta skriftligt framföras till Mercury. for eftersyn. Jos suoritettu huolto ei ole tämän takuun kattama. lähettää tuotetta tai tuotteen osia suoraan Mercury:lle. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. medmindre Mercury anmoder derom. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. viallisen osan korjaukseen. Jollei ostaja voi toimittaa tuotetta sellaiselle myyjäliikkeelle. Ostaja ei saa. når der anmodes om garantiservice. Hvis den utførte servicen ikke dekkes av denne garantien. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och reparation som täcks av garantin. som blev fremstillet tidligere. ouk TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ MERCURY TEKEE Mercury: n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. debiteras kunden för alla arbets– och materialkostnader. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. kan vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. ostajan on maksettaja kaikki siihen liittyvät työ– ja materiaalikustannukset ja kaikki muut siihen huoltoon liittyvät kulut. 90-10212X20 13 . HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. må produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. efter eget valgt. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. udskifte en sådan del eller dele med nye Mercury Marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä todiste rekisteröinnistä ja takuun saamiseksi se on esitettävä myyjäliikkeelle takuuhuoltoa pyydettäessä. som er autoriseret til at udføre service på produktet. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. med mindre Mercury ber om det. å reparere defekte deler. utom vid direkt anmodan från Mercury. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. at reparere en defekt del. Om det utförda underhållet inte täcks av denna garanti. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. GARANTIOPLYSNINGER 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. Järjestämme sitten tarkastuksen ja kaiken takuun kattaman korjauksen. ombyggda delar. oua GARANTIINFORMATION 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM ÅLIGGER MERCURY: Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. Ostajan on siinä tapauksessa maksettava kaikki siihen liittyvät kuljetuskustannukset ja/tai matkustusaika. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. for at drage fordel af dækningen. Kjøperen skal ikke. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. Om kunden inte kan leverera Produkten till sådan återförsäljare.oug ouc GARANTIINFORMASJON 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. Takuuvaateet tehdään toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–myyjäliikkeelle. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. etter egen vurdering. hänen on lähetettävä kirjallinen ilmoitus Mercury:lle. jollei Mercury sitä vaadi. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita MITEN TAKUUKATE SAADAAN Asiakkaan on annettava Mercury: lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen huoltotyön suorittamiseksi. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. och andra därmed sammanhängande kostnader. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. det skal præsenteres til forhandleren. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. Kunden får inte skicka Produkt eller delar därav direkt till Mercury. og alle andre utgifter i forbindelse med servicen. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. Når fordringer fremsettes under garantien. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. skal Mercury informeres skriftligt. samt andre udgifter i forbindelse med den service. og gi rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation.

SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. Mercury Precision Parts tai Quicksilver MerCathode system ja/tai galvaanista eristintä. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. utan korrosionsskydd som t ex Mercury precisionsdelar eller Quicksilver MerCathode system och/eller Galvanisk isolator måste användas. anbefales bruk av TBTA–basert (Tri–Butyl–Tin–Adipate) antigro–maling på båter med utenbordsmotor eller MerCruiser. Videre må eieren være påpasselig med å unngå en elektrisk forbindelse mellom det garanterte produktet og malingen. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. Korrosionsskada som uppstått från felaktig applicering av kopparbaserad beväxningsskyddande färg täcks heller inte av denna begränsade garanti. I områder der TBTA–basert maling er forbudt ved lov. eller eventuell bruk av produktet som genererer inntekt i noen del av garantiperioden. Läckströmskorrosion (orsakad av landströmsanslutningar. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). Lisätietoja saat Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. Hajavirtakorroosio. även om det endast är tillfälligt. Konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll. metall i vannet). INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. produkt som sålts med mindre än ett års begränsad garanti. vaurioitumisen aiheuttamaa korroosiota. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. lisävarusteiden. I områden där sådan TBTA–baserad färg inte får användas enligt lag. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. joka aiheuttaa ainoastaan kosmeettista vahinkoa. nærliggende både. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. korrosion som orsakats av skada. korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skade. utan vi rekommenderar att utombords– och MerCruiser–applikationer skyddas med Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baserad beväxningsskyddande färg. ohjausjärjestelmien korroosiota. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. korrosion som endast orsakar obetydlig. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. og skal beskyttes mot ved bruk av et korrosjonsbeskyttelsessystem. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI.eks.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou27g ou27c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata sähköjärjestelmän korroosiota. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. anbefales Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baseret anti–begroningsmaling ved brug på MerCruiser både og både med påhængsmotorer. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. ouk GARANTIINFORMATION ou27k oua 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Den begränsade garantin täcker inte korrosion i elsystem. instrument. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. Skade som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkoblinger på land. som udelukkende forårsager kosmetisk skade. skador från undervattensväxter. ytlig skada. som producerer indkomst. produkter som er brukt kommersielt. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. esim. vesikasvullisuuden aiheuttamaa vahinkoa. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. Jos tarvitaan kasvullisuudenestomaalia. produkter. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. täcks inte av denna korrosionsgaranti. korrosion på tillbehör. som bruges til kommerciel brug. LAGLIGA RÄTTIGHETER. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. reservedele (dele købt af kunden). ja niistä. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. Sen lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköistä vuoroliitäntää taatun tuotteen ja maalin välillä. kan kopperbaserte malingstyper brukes på skroget og hekken. joka johtuu hajavirroista (teholiitännöistä rannalla. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. Det er endvidere vigtigt at udvise forsigtighed for at undgå en elektrisk sammenkobling mellem det garantidækkede produkt og malingen. I områder hvor TBTA–baseret maling er forbudt. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. korrosjon på tilbehør. varaosia (asiakkaan ostamia varaosia). vad gäller ytterligare detaljer. tæring af tilbehør. saat katsomalla Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. instrumenter. tæring på grund af skade.8 cm rundt hekkplateenheten være umalt. Vad gäller MerCruiser–produkt. korrosjon som følge av skade. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Alueilla. styrsystem. korroosiota. 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke korrosjon på det elektriske systemet. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. Var dessutom försiktig så att elektrisk kontakt mellan den garanterade Produkten och färgen. Korrosjonsskade som skyldes feilaktig påføring av kobberbasert antigro–maling dekkes heller ikke av denne begrensede garantien. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. solgte produkter med mindre end ét års begrænset produktgaranti. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. beskadigelse på grund af marinevækst. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. og produktet bør beskyttes mod tæring med et tæringsbeskyttelsessystem såsom Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode System og/eller galvaniske isolatorer.8 cm runt skölden. kan kobberbaseret maling bruges på bådens skrog og agterspejl. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. nærliggende båter. Tæringsskade på grund af forkert anvendelse af kobberbaseret anti–begroningsmaling dækkes heller ikke af denne begrænsede garanti. närliggande båtar. 14 90-10212X20 . instrumenttien. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. dekkes ikke av korrosjonsgarantien. Hvis anti–begroningsbeskyttelse er påkrævet. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. joilla TBTA –pohjaiset maalit ovat kiellettyjä. läheisistä veneistä. tai mikä tahansa käyttö. varomatonta käsittelyä tai väärää huoltoa. vedenalaisesta metallista) ei ole tämän korroosiotakuun kattamaa ja sitä pitäisi suojata käyttämällä korroosiosuojajärjestelmää. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. korrosion på fabriksinstallerat jetaggregat. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. inkludert som referanse i denne garantien ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset garantideksning. Bruk ikke maling på utenbordsmotoren eller MerCruiser–produktet. skall du lämna en omålad sträng på minst 3. se ei myöskään ole tämän rajoitetun takuun kattama. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. Mikäli korroosiovahinko on aiheutunut kuparipohjaisten kasvullisuudenestomaalin väärästä sovelluksesta. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. instrumenter. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. GARANTIOPLYSNINGER ou27a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke tæring af det elektriske system. I forbindelse med MerCruiser produkter bør et umalet mellemrum på mindst 3. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. styresystemer. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. Se bruks– og vedlikeholdshåndboken for flere detaljer. metal under vandet) dækkes ikke af denne tæringsgaranti. vanrøgt eller forkert service. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES.8 cm maalaamaton väli peräpeiliyksikön ympärille. joita se ei kata. Hvis det er påkrevd med antigro–beskyttelse. tæring af fabriksinstalleret jet drev–enhed. SIINÄ TAPAUKSESSA. Måla inte utombordaren eller MerCruiser–produkten. jos tuote on myyty alle vuoden rajoitetulla tuotetakuulla.8 cm efterlades omkring agterspejlssamlingen. Tæringsbeskadigelse på grund af krybestrøm (strømforbindelser på land. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. jos tuotetta on käytetty kaupalliseen tarkoitukseen. korroosiota tehtaan asentamalle ‘‘jet’’–vetolaitteelle. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. utbytesdelar (sådana som kunden själv köpt). ekstradeler (deler som brukeren har kjøpt). produkter som används för kommersiellt bruk. korrosjon på fabrikkinstallert vannjetdrevenhet. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. På MerCruiser–produkter skal en avstand på minst 3. MerCruiser–tuotteessa on jätettävä vähintään 3. skade som følge av marinevekster. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. Maling må ikke bruges på påhængsmotorer eller MerCruiser produkter. som er indarbejdet som reference i denne garanti. suosittelemme tri–butyyli–tina–adipaatti (TBTA) –pohjaisia kasvullisuudenestomaaleja perämoottoreille ja Mer–Cruiser veneilysovelluksiin. Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode–system og/eller galvanisk isolasjon. Älä sivele maalia suoraan perämoottoriin tai MerCruiser–tuotteeseen. Der henvises til bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne for yderligere oplysninger. misbruk eller feilaktig service. misskötsel eller felaktig service. tæring. f. styresystem. voidaan käyttää kuparipohjaisia maaleja runkoon ja peräpeiliin. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. metall under vattenytan). kan kopparbaserad färg användas på skrov och akterspegel. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne.

Han vil med glæde besvare alle dine spørgsmål. jos kuluttaja on ostanut Tuotteen maassa. der ikke dækkes af garantien. Installationsfel. ved reference. samt vannskade på drivakselens kulelagre som en følge av mangelfullt vedlikehold. oua GARANTIINFORMATION op5k op5a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER Formålet med dette afsnit er at forebygge nogle af de mere vanligt forekommende misforståelser angående hvad garantien dækker. Rimelig adgang skal skaffes til produktet. normaali kuluminen ja monet muut seikat. eivät ole takuun kattamia.og fabrikasjonsfeil som utføres innenfor garantiperioden. Kansainväliseen rajoitettuun perämoottoritakuuseen ja Yhdysvaltojen ja Kanadan rajoitettuun perämoottoritakuuseen. for at garantiydelser kan udføres. ulykker. 2. Generelle garantiundtagelser: 1. Rimlig tillgång till Produkten måste ordnas för garantiservice. båtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgang til produktet. tændingskomponenter. dækkes ikke. Nedenfor gives en forklaring på forskellige slags eftersyn. onormal körning eller fel installation och service. Mindre justeringer. inklusive kontrol.og/eller reisetidskostnader i forbindelse med dette osv. normal slitasje og forskjellige andre årsaker som har innvirkning på produktet.Seuraavat osat ovat takuun ulkopuolella: Suutinlaitteen potkuri ja suutinlaitteen sisäke. Asiakkaan pyytämää lisähuoltotyötä. Följande information beskriver vilken typ av service inte täcks av garantin. Garantien er begrenset til material .og fabrikasjonsfeil. Kom ihåg att garantin täcker alla nödvändiga reparationer under garantitiden pga defekter i material eller utförande. Skade opstået på grund af forsømmelighed. vesillelasku. beskadiget på grund af stød eller slitage. Seuraavat tiedot selittävät mikä huolto ei ole takuun kattamaa. remme. 5. Kostnader för uthaling. rengøring eller justering af tændrør. fjernelse og/eller udskiftning af bådens skillevægge eller materiale på grund af bådens design med det formål at opnå nødvendig adgang til produktet. GARANTIDEKNING OG UNNTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen av de vanligste misforståelsene når det gjelder garantidekning. bes du ta kontakt med vår godkjente forhandler som gjerne besvarer dem. Extra servicearbete som kunden har begärt utöver garantiförpliktelsen. rengjøring eller justering av tennplugger. at garantien dækker påkrævede reparationer i garantiperioden. 4. som er autoriseret af os til distribution og smøringskontrol foretaget ved normal service.Specifikke dele ekskluderede fra garantien er: Jet -drive impeller og jet -drive oplejring. Telakallenostoa. He vastaavat mielihyvin mahdollisiin kysymyksiisi. filtre. unormalt bruk og uriktig montering eller service. slæbning. 90-10212X20 15 . ota yhteys valtuutettuun myyjäliikkeeseen. jossa olemme valtuuttaneet jakelun. rengöring eller inställning av tändstift. normalt slitage och en del andra orsaker. 3. ulykker. filtre. jotka vaikuttavat Tuotteeseen. Bestemmelsene som er fremlagt nedenfor. mikäli ne johtuvat teko . Pieniä säätöjä ja virityksiä. International begrænset garanti af påhængsmotoren og Begrænset garanti af påhængsmotoren for USA og Canada. ouk Takuun yleiset rajoitusehdot 1. Garantin begränsas till defekter i material eller utförande.Specifika delar som inte täcks av garantin är: Jetdrevimpeller och jetdrevsinlägg som skadats pga slitage och vattenskadade drivaxellagrar som följd av dåligt underhåll. sjösättning. Tehtaan asentamat suutinlaitteet . Mindre justeringer og tuninger. samt vandbeskadede drevaksellejer. Generella undantag från garantin: 1. den internationella begränsade utombordsmotorgarantin och den begränsade utombordsmotorgarantin för Förenta Staterna och Kanada. Kunden må sørge for rimelig tilgang til produktet for service under garantien. mikä voi olla tarpeellista. kontakt da den autoriserede forhandler. karburatorindstillinger. Muista. unormal betjening. 2. Generelle unntak fra garantien: 1. Kunden må levere produktet til en godkjent forhandler. uheld. förgasarinställningar. 4. borttagning och/eller utbyte av båtens mellanväggar eller material när det gäller nödvändig tillgång till Produkten. Seuraavat edellytykset on sisällytetty kolmen vuoden rajoitettuun takuuseen syöpymistä vastaan. brist på underhåll. väärän huollon johdosta. Har du eventuelt andre spørgsmål mht. reglage och smörjmedelskontroller som utförs i samband av normalservice. t ex kontroll. sjøsetting eller sleping. alle transportafgifter og/eller rejsetid i forbindelse dermed osv. että takuu kattaa takuuaikana tarvittavat korjaukset. Vær oppmerksom på at garantien dekker nødvendige reparasjoner som følge av material . kontroller og smørekontroll som er foretatt i forbindelse med normal service. mangelfullt vedlikehold. Kontakta din återförsäljare om du har några andra frågor om vad garantin täcker.tai materiaalivirheestä. Forbrugeren skal selv transportere/levere produktet til en autoriseret forhandler. 5. GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG Avsikten med detta avsnitt är att hjälpa till att eliminera en del vanliga missförståenden om vad garantin täcker. bogsering. hvad garantien dækker. Informasjonen nedenfor gjør rede for en del av de serivicetyper som ikke dekkes av garantien. onnettomuudesta. Asiakkaan on toimitettava Tuote valtuutetulle myyjäliikkeelle. den internasjonale begrensede garantien for utenbordsmotor og den begrensede garantien som gjelder for utenbordsmotorer i USA og Canada. jotta päästään käsiksi Tuotteeseen.ja tekovirheisiin. Husk på. Fabriksinstallerede jet -drive units . og kun når salget til forbrugeren kontroller. joka johtuu huolimattomuudesta. puhdistus tai säätö. hinaus . 4. 2. 4. tenningskomponenter. 3. Jetdrivenheter som er installert på fabrikken . joka on vioittunut kulumisen vuoksi ja veden vahingoittamat käyttöakselin laakerit. Afgifter for bugsering. alle transport . olyckor. tändningskomponenter. Kunden måste leverera Produkten till en auktoriserad återförsäljare. alla relaterade transportkostnader och/eller resetid osv. forgasserinnstillinger. Garantien begrænses til materialeeller fabrikationsfejl. epänormaalista käytöstä tai väärästä asennuksesta tai huollosta. De svarar med glädje på dina frågor. 5. mangel på vedligehold. men endast när konsumenten har köpt Produkten i ett land där distribution är auktoriserad av oss. der påvirker produktet. Bestämmelserna förkunnade i det följande har inkluderats genom referens i den 3 -åriga begränsade garantin mot korrosionsskada. Servicearbeid som kunden ber om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under garantien. fininnstillinger inkludert kontroller. Utgifter i forbindelse med opphaling. Tuotteeseen on päästävä käsiksi kohtuullisen helposti takuuhuoltoa varten. som påverkar Produkten.oug ouc GARANTIINFORMASJON op5g op5c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT Tämän osan tarkoituksena on auttaa poistamaan muutamia tavallisimmista takuuta koskevista väärinkäsityksistä.Bestemte deler som unntas fra garantien er: Skade på jet for vannpumperotor og støtabsorberende materiale for jetdrev mot støt eller slitasje. hihnat säätimet ja normaalin huollon yhteydessä suoritettu voitelun tarkistus. jos se ei ole takuun puitteissa. er inkorporert som referanse i den tre års begrensede garantien mot korrosjonsfeil. filter. Installationsfejl. mutta ainoastaan. Vahinko. forkert installation eller mangelfuld service. 3. som er opstået på grund af materialeeller fabrikationsfejl.ja varastointikustannuksia. Asennusvirheet. täcks inte av garantin. Takuu rajoittuu materiaali . som eventuellt kan uppkomma. som et resultat af ukorrekt vedligehold. Skader som følge av vanskjøtsel. veneen rakenteesta johtuvaa väliseinärakenteiden tai materiaalin poistoa. søsætning. normal slitage og mange andre årsager. onnettomuudet. Hvis du skulle ha spørsmål angående garantidekningen. 3. Yderligere servicearbejde på forbrugerens anmodning ud over det af garantien forpligtigede. remmer. 5. mukaan luettuna sytytystulppien tarkistus. remmar. 2. Jos sinulla on takuun kattavuutta koskevia kysymyksiä. sytytyskomponentit. Mindre justeringar och finjusteringar. dekkes ikke. fjerning og/eller utskifting av båtinndelinger eller materiale som pga. uheld. Skada till följd av försummelse. Følgende betingelser er blevet inkorporeret. Fabriksinstallerade Jet -Drive -enheter . Monteringsfeil. i vores 3 års begrænset tøringsgaranti. fandt sted i et land. men bare når forbrukerkjøpet er gjort i land der vi har godkjent distribusjon. kaasuttimen asetukset. suodattimet. huollon puutteesta. mitään siihen liittyvää kuljetuskustannusta ja/tai matkustusaikakorvausta jne. olycka.

som skjer når motoren startes oppe av vannet. främmande material blockerar intagshål. jos moottori on asennettu liian korkealle tai trimmattu liian kauas. 8. som inte kan hänföras till användning av sådana delar och tillbehör. Arbejde udført af andre personer end den autoriserede forhandler dækkes kun af garantien under følgende omstændigheder: Arbejdet udføres i en nødssituation (forudsat. må tilstanden som er årsaken til lyden. der ikke fremstilles eller sælges af os. Bruk av andre deler enn Mercury Precision– eller Quicksilver–deler ved reparasjoner under garantien. että niiden menetys tai saastuminen johtuu tuotteessa ilmenneestä viasta. rettes på under garantien. dekkes av garantien hvis vilkårene for den begrensede garantien for det aktuelle produktet oppfylles for øvrig. betragtes som en almindelig sejlads risiko. telefon eller hyreskostnader av någon typ. 12. Veden pääsystä moottoriin polttoaineen tuloaukosta. Vand. oua GARANTIINFORMATION op6k GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG 6. Arbeid som er utført av andre enn den godkjente forhandleren. Deltagelse i eller forberedelse til racing eller anden konkurrenceaktivitet eller betjening med en racing -type bundenhed. Skade på bundenheden og/eller propellen. 7. alle telefon . 14. Jos työn on suorittanut muu kuin valtuutettu myyjäliike. paitsi siinä tapauksessa. 14. koska on isketty vedenalaiseen esteeseen. Jos vianhaun tuloksena on vakava sisäinen moottorin tila. Användande av bränslen eller smörjmedel som inte är lämpade för användning med eller på Proudkten. Unntatt er tap eller forurensning av samme. når der foretages garantireparationer. då garantireparationer utförs. Mikäli alayksikkö ja/tai potkuri vioittuu. som kan utföra nödvändigt arbete. och fabriken har godkänt att arbetet kan utföras på denna verkstad. forårsaket av produktsvikt. mikä voi tapahtua. der eventuelt er dækket af garantien. op6a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER 6. Udskiftning af olie. Tuotteelle sopimattomien nesteiden ja polttoaineiden käytöstä. eller fordi motoren er monteret for højt eller trimmet for langt ud. jos moottoria ei käynnistetä vedessä. der blokerer indsugningsåbningerne. 16 90-10212X20 .oug ouc GARANTIINFORMASJON op6g op6c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT 6. Vår begränsade garanti gäller inte för skada på våra Produkter. olägenghet eller förlust av tid eller inkomst) är ägarens skyldighet. joka johtuu jäähdytysveden puutteesta. voiteluaineet tai nesteet. Rajoitettu takuumme ei kata mitään tuotteellemme sattunutta vahinkoa. 15. asentamisesta tai käytöstä. med mindre tab eller forurening af samme opstår på grund af produktfejl. at som ikke er en autoriseret forhandler inden for området. Vores begrænsede garanti dækker ikke skade på vore produkter forårsaget af installation eller brug af dele eller tilbehør. der ikke er relateret til brug af sådanne dele eller tilbehør. 10. 8. Precision tai Quicksilver –osien käyttö GARANTIDEKNING OG UNNTAK 6. 11. ne ovat takuun kattamia. Hvis en diagnose angiver en alvorlig intern motortilstand. 9. Om diagnosen anger ett allvarligt invändigt fel som kan resultera i motorstopp. 7. Muiden kuin Mercury takuukorjauksissa. om de i andra avseenden möter bestämmelserna för den begränsade garantin för denna Produkt. 10. Fejl. Kunden er ansvarlig for oljer. Ks. joka on takuun alainen. 16. Alle tilfældige skader og/eller følgeskader (oplagringsafgifter. Vår begrensede garanti gjelder ikke skade på våre produkter forårsaket av montering eller bruk av deler eller tilleggsutstyr som ikke er fabrikert eller solgt av oss. Omistaja on vastuussa kaikista satunnaisista ja/tai seurannaisvahingoista (varastointi. orsakade av installation eller användnig av delar och tillbehör som inte tillverkas eller säljs av oss. Deler som svikter pga. der kan medføre motorsvigt. luftinntaket eller eksossystemet. dækkes af garantien under forbeholdning af. at de opfylder kravene i den begrænsede garanti for det pågældende produkt. 16. der kan udføre det påkrævede arbejder eller har et reparationsanlæg. Brug af andet end Mercury Precision eller Quicksilver dele.eller brugsafgifter af enhver art. Deltakelse i eller forberedelse til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. 13. 11. Om vatten intränger motorn via förgasaren eller avgassystemet eller nedsänkning. All tilfeldig og/eller følgeskade (utgifter til oppbevaring. 15. puhelin tai vuokrakustannuksista. som byts ut i samband med normalt underhåll. eller på grunn av nedsenking i vann. Fel på någon del. alt bryderi eller tap av tid eller arbeidsinntekt) er eierens ansvar. Videre må fabrikken på forhånd ha fått tillatelse til å utføre arbeidet på dette verkstedet). Deltagande eller förberedelser för racing eller annan tävlingsbetonad verksamhet eller körning med en nedre enhet av tävlingstyp. sen katsotaan olevan veneilyä koskeva vaaratekijä. 12. anses som en risiko til sjøs.) 7. 14. osakat av brist på kylvatten. Slå opp på delen som handler om vedlikehold i håndboken. ilmantuloaukosta tai pakokaasujärjestelmästä tai moottorin joutumisesta veden alle. tidsspild eller tab af indkomst) er på ejerens eget ansvar. mangel på kjølevann. 12. gener. som et resultat af motorstart oppe af vandet. joka voi johtaa epäkuntoon. motorn har monterats för högt eller trimmats för långt ut. joita emme ole myyneet tai valmistaneet. telefon . osaa Huolto. Nedre enhet och/eller propellerskada som orsakats av påkörning av ett undervattenshinder anses vara en sjöfara. joka voisi suorittaa tarvittavan työn. Svigt af enhver del opstået på grund af manglende kølevand. vieraiden aineiden joutumisesta tuloaukkoihin. Mikäli toimintahäiriöt eivät johdu näiden osien tai lisälaitteiden käytöstä. som opstod fordi en genstand under vandoverfladen blev ramt. Se avsnittet Underhåll. eller uthaling inte kan ordnas. Der henvises til afsnittet Vedligeholdelse. 13. og efter at forudgående godkendelse fra fabrikken er blevet indhentet for at få arbejdet udført på et sådant anlæg). eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for langt ut. dekkes bare under følgende omstendigheter: Når det utføres i et nødstilfelle (forutsatt at det ikke finnes godkjente forhandlere i området som kan utføre det nødvendige arbeidet eller som ikke har muligheter til opphaling osv. hvis denne svikten er berettiget til overveielse under garantien. osv. der er i stand til at bugsere osv. Fel. joka johtuu osien tai lisävarusteiden. 10. 15. är ägarens skyldighet om inte förlust eller förorening av sådan orsakats pga produktfel som faller under garantin. Asiakkaan normaalina huoltovelvollisuutena on vaihtaa öljy. smøremidler eller væsker i forbindelse med normalt vedligehold er forbrugerens ansvar. Alla oförutsedda skador och/eller följdskador (Förvaringskostnader. 13. 16. Osallistumisesta tai valmistumisesta kilpa -ajoon tai muuhun kilpailuluontoiseen toimintaan tai käytöstä kilpailutyyppisen alemman yksikön kanssa. ouk 9. 11. luftindsugningen eller udstødningssystemet eller under motorens neddypning. Moottorin melun ei välttämättä tarvitse merkitä vakavaa moottorivikaa. 9. 7. måste tillståndet som orsakar ljudet åtgärdas under garantin. 13. 12. Svikt som ikke har forbindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret. se on takuun kattamaa vain seuraavissa olosuhteissa: Jos se on suoritettu hätätilanteessa (jollei alueella ole valtuutettua myyjäliikettä. Användandet av delar som inte kommer från Mercury Precision eller Quicksilver.. 8. Hvis diagnosen tyder på alvorlige. der trænger ind i motoren via benzinindsugningen. Bruk av drivstoff eller smøremidler som ikke passer til dette produktet. Motorljud behöver inte nödvändigtvis betyda att motorn har ett allvarligt problem. fremmedlegemer. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et alvorlig problem. Jonkin osan toimintahäiriö. tai jos ei mahdollista viedä telakalle jne. uvedkommende objekter blokkerer vanninntakene. der ikke egner sig til brug sammen med eller i produktet. melun aiheuttama tila on korjattava takuun puitteissa. 15. 8. hankaluuksista tai ajan tai tulojen menetyksestä). täcks av garantin. smøremidler og væsker som blir skiftet som en del av det normale vedlikeholdet. jos ne muissa suhteissa täyttävät sen tuotteen rajoitetun takuun ehdot. 16. Brug af benzin eller smøremidler. Vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. Oljor smörjmedel eller vätskor. 9. 14. Skade på den nedre enheten og/eller propellen forårsaket av at motoren støter bort i en undervannshindring. vilket har inträffat pga att startmotorn är ut ur vatten. skal det pågældende problem afhjælpes i henhold til garantien. ja mikäli tehdas on antanut etukäteen suostumuksensa korjaukseen tässä verstaassa). Arbete utfört av annan än en auktoriserad återförsäljare kan endast täckas under följande förhållanden: Om arbetet utförs i en nödsituation (när ingen auktoriserad återförsäljare finns. 11.eller leieutgifter. 10. innvendige tilstander som kan føre til svikt. eller ved bruk av en nedre enhet som er beregnet på racerbåter. Motorstøj er ikke nødvendigvis et tegn på et alvorligt motorproblem.

joita tulee noudattaa. ADVARSEL ADVARSEL . FARE FARE . som KOMMER att orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Sørg for at mindst en person udover til føreren er instrueret i generelle start– og betjeningsprocedurer af påhængsmotoren samt almindelig bådbehandling i tilfælde af. FORSIKTIG FORSIKTIG . Suosittelemme vakavasti. ota yhteyttä kauppiaaseesi. Toimien turvallisuus.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER oba1g oba1c YLEISTIETOA VENEILIJÄIN VASTUU Veneen käyttäjä (ohjaaja) on vastuussa veneen oikeasta ja turvallisesta ohjaamisesta sekä veneessä olevien ja muiden henkilöiden turvallisuudesta. kan forhindre personskader og skade på utenbordsmotoren.eller materielskader. kjenner start. De er meget viktige av hensyn til sikkerheten: ENNEN PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖÄ Lue tämä käsikirja huolellisesti! Opi käyttämään perämoottoriasi oikein! Jos jokin kohta on epäselvä.Her advares det mot bruk som VIL føre til alvorlige personskader eller død. at føreren er ude af stand til at betjene båden.ja ajo-ohjeiden mukaisesti ja käyttäen luontevaa ja asianmukaista harkintaa eri ajotilanteissa loukkaantumisilta ja tuotteen vaurioitumiselta voidaan välttyä. Sikkerhet og kunnskap om bruk i kombinasjon med sunt vett. obb1c BÅTFØRERENS ANSVAR Båtføreren er ansvarlig for sikker og riktig bruk. ADVARSEL ADVARSEL . hvis du har spørgsmål. mikä VOI aiheuttaa vakavan henkilö vamman tai kuoleman.fara eller farligt tillvägagångssätt. Kontakta din återförsäljare om du har några frågor.og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten. Lær hvordan motoren bør betjenes. og lær hvordan utenbordsmotoren skal brukes. ifall föraren skulle bli förhindrad att göra detta. som kan resultere i mindre person. että ainakin yksi henkilö ohjaajan lisäksi on tietoinen perämoottorin käynnistyksen. obb1g FØR UTENBORDSMOTOREN BRUKES Les denne håndboken grundig. Sørg for at minst én person ombord utenom føreren. mikä voi aiheuttaa vähäisen henkilö vamman tai tuotteen tai muun omaisuuden vaurioitumisen.omedelbar fara. Nedanstående symboler återfinns i handboken. Genom att följa instruktionerna om säkerhet och körning i denna bok.Farer eller farlige fremgangsmåder. kontakt forhandleren. Er det noe du ikke forstår. VARNING VARNING! . FORSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET! . Kontakt din forhandler. som KAN orsaka i allvarlig personskada eller dödsfall. Vi rekommenderar att varje förare läser och förstår hela handboken innan utombordaren används. som kan resultera i mindre personskada eller skada på båt eller motor. Tulee varmistaa.fara eller farligt tillvägagångssätt. käytön ja käsittelyn perusperiaatteista siltä varalta. samt for sikkerheten til både passasjerer og folk som befinner seg i nærheten av båten.Vaara tai vaarallinen toimenpide. mikä AIHEUTTAA vakavan henkilö. Det anbefales på det stærkeste at føreren læser og forstår hele denne håndbog før påhængsmotoren bruges. Merk deg følgende varselsymboler som du vil se både i denne håndboken og på selve påhengsmotoren.Välitön vaara.Vaara tai vaarallinen toimenpide. som bør følges. obb1a INNAN DU STARTAR UTOMBORDAREN Läs handboken omsorgsfullt. että ohjaaja on veneen käyttöön kykenemätön. Se till att ytterligare en person ombord har grundläggande kunskaper om hur man startar och kör båten.Øjeblikkelig fare som VIL resultere i alvorlig personskade eller død. benyttes følgende advarsler for at skærpe din opmærksomhed overfor særlige sikkerhedsforanstaltninger. obk VAROITUS VAROITUS . kan man förebygga skador på person och båt. Lär dig hur båten handhas korrekt. och tillämpa vanligt sjövett. FØR DU STARTER PÅHÆNGSMOTOREN Læs denne håndbog nøje.Her advares det mot bruk som KAN føre til alvorlige personskader eller død. että jokainen veneen käyttäjä (ohjaaja) lukee ja tuntee täysin tämän käsikirjan sisällön kokonaisuudessaan ennen perämoottorin käyttämistä. VAARA VAARA . obb1k GENERELT oba1a BÅDFØRERENS ANSVAR Bådføreren er ansvarlig for korrekt og sikker betjening af båden.vamman tai kuoleman.Her advares det mot bruk som KAN føre til mindre personskader eller skader på båt eller utstyr. 90-10212X20 17 . Tässä käsikirjassa ja perämoottoriisi kiinnitetyissä varoituskilvissä käytetään seuraavia varoitusmerkkejä huomion kiinnittämiseksi erikoisiin turvallisuusohjeisiin. samt sikkerheden af dens passagerer og andre. I denne håndbog såvel som på mærkater på påhængsmotoren. GEVAAR FARE .Farer eller farlige fremgangsmåder. för att fästa din uppmärksamhet på de speciella säkerhetsanvisningar som måste följas.og betjeningsvejledninger samt brug af almindelig sund fornuft. Det anbefales på det sterkeste at alle båtfører e leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes. och på dekaler placerade påutombordaren. Forebyggelse af skader på personer og materiel kan bedst sikres ved overholdelse af sikkerheds. oba ALLMÄN INFORMATION oba1k FÖRARENS SKYLDIGHETER Föraren är ansvarig för att båten framförs på ett korrekt och säkert sätt med tanke på passagerare och allmänhet. FARA FARA! . som KAN resultere i alvorlig personskade eller død. FORSIGTIG FORSIGTIG . VAROITUS VAROITUS .

som du inte är van vid. anbefaler vi at du ikke benytter den ved fuld hastighed uden en forudgående orientering og demonstration med din forhandler eller en bådfører. For de fleste båter er det angitt en maksimal laste. aiheuttaa veneen hallinnan menetyksen. anbefales det at båten ikke kjøres i høy hastighet før forhandleren har blitt kontaktet vedrørende båt/motor-kombinasjon. 90-848481) hos forhandleren. kuolema tai veneen vahingoittuminen. død eller beskadigelse af båden. 18 90-10212X20 . ota yhteyttä kauppiaaseesi tai veneen valmistajaan. särskilt runt aktern. 2) placere for meget vægt ved hækbjælken og forandre bådens normale flydeevne. för hög vikt i aktern. voi 1. forårsake at båtkonstuksjonen bryter sammen. ADVARSEL Bruk av en påhengsmotor som overskrider båtens motorkapasitet kan: 1. især ved hækbjælken. For ytterligere informasjon bør du få tak i heftet “Hi-Performance Boat Operation” (delnr. asettaa liiaksi painoa perään aiheuttaen veneen tasapainoasennon häiriintymisen tai 3. jossa on veneen valmistajan hallintaohjeiden mukaisesti määrittelemä suurin sallittu moottorin hevosvoima ja kuormitus. 2. 90-848481) hos din forhandler eller direkte fra Mercury Marine for yderligere oplysninger. kan 1) føre til tab af kontrol over båden. som du ikke er vant til. VENEEN TEHO 1 Älä käytä liian voimakasta moottoria äläkä ylikuormita venettäsi. aiheuttaa veneen hajoamisen erikoisesti peräpeilin alueella. eller overlastes. ennen kuin olet saanut myyjäliikkeeltä tai samanlaisen vene-perämoottoriyhdistelmän käyttöön tottuneelta veneilijältä opastus. GENERELT obc2a VARNING Att använda en motor med en effekt som överstiger den som rekommenderats för båten. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX XXX 1 obg obc 2 YLEISTIETOA obc2c GENERELLE OPPLYSNINGER obc2g BÅTENS MOTORKAPASITET 1 Båten må ikke påmonteres for kraftig motor. että et käytä sitä korkeilla nopeuksilla. De fleste både vil være udstyret med en påkrævet plade. Montering av for stor motor på båten kan resultere i alvorlig skade. HØJHASTIGHEDS– OG HIGH PERFORMANCE BÅDBETJENING 2 Hvis din påhængsmotor skal bruges på en højhastigheds– eller high performance båd. der har erfaring med din kombination af båd og påhængsmotor. eller av någon annan kunnig person som är van vid denna utombordare/båtkombination. Kontakt forhandleren i tvilstilfelle. 90-848481). Overskridelse af bådens maksimale hestekræfter kan således forårsage alvorlig personskade. rekommenderar vi att du inte kör den på högsta hastighet förrän du fått en genomgång och en demonstrationskörning av din återförsäljare. kan leda till följande: 1. død eller skade på båten. Lisätietojen saamiseksi hanki kirjanen “Hi-Performance Boat Operation” (“Suurtehoisen veneen käyttö”) (osanumero 90-848481) myyjäliikkeeltä. som anger hur stark motor den har och hur mycket last den kan ha i enlighet med de regler som gäller.S. Kontakt din forhandler eller bådfabrikanten. maahantuojalta tai Mercury Marine-yhtiöltä. oba ALLMÄN INFORMATION obc2k HÖGSTA MOTORSTYRKA FÖR BÅTEN 1 Använd inte för stark motor och ha inte för stor last i båten. obd2a KÖRNING MED KÖRNING MED “HIGH–PERFORMANCE”–BÅT 2 Om din utombordare skall användas på en snabbgående ”HIGH–PERFORMANCE”–BÅT. båten kan brytas sönder. der viser den maksimalt acceptable drivkraft og last ifølge retningslinjer i lovgivningen. forandre vektbalansen i båten. Att utrusta en båt med för stark motor. eller 3.nr.ja harjoitusajon. De flesta båtar måste ha en märkplåt. 3) føre til at båden bryder sammen. obk PIKAMOOTTORIVENEEN JA SUURTEHOISEN VENEEN KÄYTTÖ 2 Jos perämoottorisi tullaan asentamaan pikaveneeseen tai suurtehoiseen ajoon tarkoitettuun veneeseen. der overskrider bådens maksimale hestekræfter. 2. ADVARSEL Benyttelse af en påhængsmotor. samt at det er gitt en grundig demonstrasjon av bruk i høy hastighet. obd2k BÅDENS HESTEKRÆFTER 1 Undgå at overbelaste båden mht. forårsake tap av kontroll over båten. eller 3. spesielt ved akterspeilet. Useimmat veneet on varustettu tarpeellisella tunnistuskilvellä. hvis du er i tvivl. förlust av manöverförmågan. dödsfall eller skador på båten. 2. Kontakta din återförsäljare om du är tveksam. Veneen varustamisesta liian suurella moottorilla voi olla seurauksena vakava vamma. Anskaf håndbogen. suosittelemme. jollaisen ohjaamiseen et ole tottunut. mikä ylittää veneen suurimman sallitun hevosvoimarajan. Jos asia ei ole selvä. vilket ändrar båtens flytegenskaper.gob12 U. som du kan beställa från din återförsäljare eller distributör eller direkt från Mercury Marine. distributøren eller Mercury Marine.og motorkapasitet. kan leda till allvarlig skada. hestekræfter såvel som last ombord. obd2c MANØVRERING I HØY HASTIGHET 2 Hvis påhengsmotoren skal brukes på en passbåt som føreren ikke er kjent med. Ytterligare information finns i broschyren “Hi-Performance Boat Operation” (best. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. obd2g VAROITUS Sellaisen perämoottorin käyttäminen. “Hi-Performance Boat Operarion” (Del nr.

obf1c MERKNAD VED FJERNKONTROLL 2 Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må være festet med spesielle låsemuttere (a). En sådan hindrar start av motorn med ilagd växel. arvaamattoman kiihdytyksen aiheuttama vakava vammautuminen tai kuolema. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller død på grund af uventet acceleration. och de ombordvarande kastas överbord och utsätts för livsfara. Tämä mahdollisesti raju liike voi aiheuttaa veneessä olevien henkilöiden viskautumisen yli laidan ja vakavan vammautumisen tai kuoleman. eftersom sådana kommer att lossna så att länkstaget kopplas ur. BEMÆRKNING OM FJERNSTYRING 2 Styreforbindelsesarmen som forbinder styrekablet med motoren. obk VAROITUS Niveltangon irtoamisen seurauksena vene voi tehdä äkillisen. Näitä lukittuvia muttereita ei saa milloinkaan vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. PÅHÆNGSMOTORENS FJERNBETJENING 1 Fjernkontrollen tilsluttet påhængsmotoren skal være Om styrlänkstaget lossnar. da sidstnævnte vil blive løse på grund af vibrationer og forårsage at styreforbindelsesarmen frakobles. skarp sväng. Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vanlige muttere.gob20 a 1 obg 2 obc obe1c a YLEISTIETOA GENERELLE OPPLYSNINGER obe1g UTENBORDSMOTORENS FJERNKONTROLL 1 Fjernkontrollen. Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. että sen yhteydessä käytettävässä kauko-ohjaimessa on siihen sisältyvä laite. Påhængsmotorens design kræver. når gearskiftet igangsættes fra en hvilken som helst anden position end neutral (frigear). da disse vil løsne som følge av vibrasjon og forårsake styresvikt. oba ALLMÄN INFORMATION obe1k FJÄRREGLAGE FÖR UTOMBORDSMOTOR 1 Fjärreglaget för din utombordsmotor måste vara VARNING GENERELT obe1a utrustat med en neutralstartsbrytare. kan båten plutselig ta en krapp sving. der forhindrer motoren i starte. joka estää käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. vilket kan få de ombordvarande att kastas överbord och utsättas för allvarlig personskada eller dödsfall. obf1k udstyret med en “start-i-neutral” beskyttelsesindretning. on oltava kiinnitettynä itselukittuvilla muttereilla (a). ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brå og uventet akselerasjon når motoren startes. som er koplet til utenbordsmotoren. måste skruvas fast med självlåsande muttrar (“a”). der ikke er selvlåsende. obf1g VAROITUS Ehkäise äkillisen. må ha en innebygd beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. ADVARSEL Hvis styreforbindelsesarmen frakobles kan det føre til at båden pludselig tager et skarpt sving og medføre at passagerer kastes over bord med risiko for kvæstelse eller død til følge. 90-10212X20 19 . når motoren startes. at den benyttede fjernkontrol skal have en “start–i–gear” beskyttelsesindretning indbygget. Dette forhindrer at motoren starter når giret står i en annen stilling enn fri. må være utstyrt med en beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. sillä sellaiset löystyvät ajan kuluessa tärinän johdosta ja putoavat pois. joka yhdistää ohjauskaapelin moottoriin. ADVARSEL Dersom styrestaget løsner. Konstruksjonen av denne utenbordsmotoren krever at fjernkontrollen som brukes til den. jolloin tanko irtoaa. som förbinder styrkabeln med motorn. PERÄMOOTTORIN KAUKO-OHJAIN 1 Perämoottoriisi asennetun kauko-ohjaimen täytyy olla varustettu “käynnistys vapaalla”-suojalaitteella. Dessa självlåsande muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande). kan det leda till att båten gör en plötslig. joka ehkäisee moottorin käynnistymisen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. KAUKO-OHJAUSTA KOSKEVA VAROITUS 2 Ohjauksen niveltangon. Disse selvlåsende møtrikker må aldrig skiftes ud med normale møtrikker. terävän täyskäännnöksen. Tämän perämoottorin rakenne vaatii. skal fæstnes med selvlåsende møtrikker (“a”). obf1a VARNING OM STYRSYSTEM 2 Styrlänkstaget. VARNING Om länkstaget lossnar kan båten göra en plötslig och skarp gir.

är utrustade med sådan nödstoppskontakt. som kan monteras separat – vanligtvis på instrumentbrädan. I udstrukket tilstand er snoren lang nok til at nedsætte risikoen for tilfældig aktivering. joka on tavallisesti 122–152 cm pituinen kokonaan suoraksi vedettynä. eller det kan knytes en knute på den. kun kuljettaja siirtyy tarpeeksi kauas ajoasennosta (esim. Ohjauskahvalliset perämoottorit ja jotkut kauko–ohjainyksiköt ovat varustetut hätäkatkaisimella. om så önskas. Suoraksi vedettynä sen on oltava niin pitkä. NØDSTOPKONTAKT 1 Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. Mikäli hätäkatkaisimen narua halutaan lyhentää. Hvis en kortere dødmannssnor er ønskelig. I den ene ende af snoren er der en enhed. (fortsättning på nästa sida) 2 Nødkontakten består af en snor. eller vid sidan om förarplatsen. Snoren er sammenspolet. jotta se ei takertuisi läheisiin esineisiin. och för att minska risken att den trasslar in sig i något annat föremål. joutuessaan vahingossa heitetyksi pois kuljettajan paikalta) aktivoidakseen katkaisimen. Dødmannssnoren er kveilet opp. eller du kan binde en knude på snoren. eller att man helt enkelt gör en knut på linan. sen toisen pään elementti pannaan kytkimeen ja jousilukko toisessa päässä kiinnitetään kuljettajaan. når den er udstrukket. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen (som ved tilfældig udstødning fra operatørpositionen) til at aktivere kontakten.gob8 2 1 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obg6g obg6c YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN 1 Hätäkatkaisimen tarkoituksena on pysäyttää moottori. og i den anden ende er der en lås. der som regel er mellem 122 og 152 cm lang. genom att den lindas runt förarens handled eller ben.2 – 1. der skal sættes ind i kontakten. Hvis du ønsker en kortere nødstopkontakt. En dødmannsstôppbryter kan installeres som tilbehør – vanligvis på instrumentpanelet. kan snoren vikles om operatørens håndled eller ben. hvormed snoren kan fastgøres på operatøren. Linan är av spiraltyp. slik at den er så kort som mulig når den ikke er i bruk. etc. 2 Nödstoppslinan är vanligtvis 1. Hätäkatkaisinnaru on kelattu. I ene enden har den et element som stikkes inn i bryteren. DØDMANNSSTOPPBRYTER 1 Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses (dette kan eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fra førerplassen). Utombordare med rorkultshandtag och några fjärrstyrda modeller. Videre er den lang nok i utstrakt tilstand til at mulighetene for utilsiktet aktivering er liten dersom båtføreren skulle bevege seg litt rundt i nærheten av den vanlige førerstillingen. är att motorn stängs av om föraren t ex ofrivilligt tappar kontrollen över båten och hamnar utom räckhåll från stoppreglaget. och en utlösningsanordning i den andra änden som fästs på föraren. neste side) 2 Hätäkatkaisin on vetonaru. så att den blir så kort som möjligt när den inte är utsträckt. joten se on lepoasennossaan mahdollisimman lyhyt. ajoasennon viereen. så att inte nödstoppet utlöses oavsiktligt om föraren skulle vilja röra sig inom det normala förarutrymmet. Udenbordsmotorer med styrehåndtag og visse fjernkontrolenheder er udstyret med en nødstopkontakt. reglage. 2 Dødmannssnoren er vanligvis mellom 122 og 152 cm lang når den er utstrakt. Linans längd i utsträckt läge är baserad på ett rimligt avstånd mellan föraren och förarplatsen. (fortsættes på næste side) 20 90-10212X20 . (forts. hvis operatøren flytter sig omkring inden for et område tæt på den normale operatørposition. kan den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein. ettei sen tahaton aktivoituminen ole todennäköistä. med en anslutning i ena änden för nödstoppskontakten. Linan kan förkortas. for at gøre den så kort som muligt og samtidig minimere risikoen for at den vikles sammen med genstande i nærheden. jos kuljettaja liikkuu normaalin ajoasennon puitteissa. Hätäkatkaisin voidaan asentaa lisävarusteena – tavallisesti kojelautaan tai sivulle. Utenbordsmotorer med styrekulthåndtak og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmannsstoppbryter. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba obk ALLMÄN INFORMATION obg6k GENERELT obg6a NÖDSTOPPSKONTAKT 1 Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. eller på siden nærmest førerplassen.5 meter lång i utsträckt läge. og i den andre enden en låsekrok som festes til båtføreren. Dette reduserer mulighetene for at dødmannssnoren hekter seg opp i andre objekter i nærheten. kiedo naru kuljettajan ranteen tai jalan ympäri tai sido silmukka vetonaruun. En nødstopkontakt kan installeres som ekstraudstyr – som regel på instrumentbordet eller på siden der støder op til operatørpositionen.

Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren faller overbord. vene jatkaa liikkumista jonkin matkaa riippuen nopeudesta ja veneen kulmasta sammutushetkellä. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen til at aktivere kontakten. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 21 . høyytelsesbåter. Yhdistä aina kunnolla hätäkatkaisimen molemmat päät – katkaisimeen ja kuljettajaan. styringsfølsomme fiskebåde. että muita veneessä olijoita opetetaan käynnistämään ja ohjaamaan venettä. jos ote päästetään irti ohjauspyörästä tai ohjauskahvasta. och lätta. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. Suosittelemme vakavasti. at betjene båden ved planeringshastigheder i lavt vand eller vand. at stå op under planeringshastigheder. (forts. jos kuljettaja putoaa vahingossa yli laidan tai liikkuu veneessä riittävän pitkälle ajoasennosta. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Hvis operatøren falder ud af båden. Då nödstoppskontakten utlöses. ja onnettomuus voi olla yhtä vakava kuin veneen ajaessa täydellä teholla. kan åsamka allvarlig personskada för den som kommer i vägen. fortsetter båten å drive et stykke. VARNING Skulle föraren falla överbord. som t ex att vid planingshastigheter sitta på ryggstödet eller på relingen.eks. käsiohjaimella varustetuissa veneissä. hvis de er nødsaget til at betjene båden i tilfælde af en nødsituation (f. En sådan situation kan uppstå om föraren skulle falla överbord. eller foreta vågestykker i stor fart. hvis båtføreren blir revet vekk fra førerplassen ved et uhell). Notera att en båt i rörelse. Att slungas bort från förarplatsen. matalalaitaisissa kumi– yms. eller att utföra våghalsiga manövrar i hög fart. med eller utan motor igång. vil en båd fortsat løbe i frigear en vis afstand afhængig af hastigheden og eventuelle sving ved slukning. high–performance både og lette. att köra i planingshastigheter i vatten som är grunt eller fyllt med allehanda föremål. inden du fortsætter. Veneen liikkuessa inertian voimalla. (jatkuu seuraavalla sivulla) ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Läs följande säkerhetsanvisningar. kan risikoen for at båden kører over ham/hende. Selv om aktivering af nødstopkontakten vil stoppe motoren øjeblikkeligt. att förtära alkohol eller droger. slippe taket i rattet eller når dette trekker til én side. moottori on pysäytettävä heti ja näin voidaan vähentää mahdollisuutta. bli betraktelig mindre ved at motoren stopper umiddelbart. allt beroende på den hastighet och den svängradie som den höll före nödstoppskontakten utlöstes. se voi aiheuttaa loukkaantumisen kelle tahansa veneen tielle tulevalle. Selv om motoren stopper umiddelbart når dødmannsstoppbryteren aktiveres. Viktig säkerhetsinformation: Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. että hän joutuu veneen yliajettavaksi. kan den forårsake like alvorlige personskader på personer som oppholder seg i båtens farvann. stängs motorn omedelbart av. Forbind altid begge ender af nødstop kontakten – til stopkontakten og operatøren. kalastusveneissä ja korkeatehoisilla moottoreilla varustetuissa veneissä sekä kevyissä. stå oppreist under stor fart. etc). Uhell hvor båtføreren rives vekk fra førerplassen eller faller overbord. Vi anbefaler stærkt. skulle de bli tvungna att manövrera båten i en nödsituation (dvs om föraren har fallit överbord. Tärkeä turvallisuustieto: Tämän hätäkatkaisimen tarkoituksena on sammuttaa moottori koska tahansa kuljettajan siirtyessä tarpeeksi kauas ajoasennosta aktivoidakseen katkaisimen. eller förflytta sig tillräckligt långt från förarplatsen. inträffar oftare i vissa båttyper med låga fribord. ajetaan alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai suoritetaan uhkarohkeita ohjausliikkeitä korkeanopeuksilla. som t ex “bass”–båtar. at slippe grebet på et rat eller styringshåndtag. der er fyldt med forhindringer. oba GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Læs følgende sikkerhedsoplysninger. att släppa ratt eller rorkult som drar åt ett håll. såsom at sidde på ryggen af et sæde eller på rælingen under planeringshastigheder. der betjenes ved hjælp af et styrehåndtag. Vaikka hätäkatkaisimen aktivointi pysäyttää moottorin välittömästi. at sidde på eleverede dæk på fiskebåde. joka vetää yhteen suuntaan. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat myös seurauksena huonoista käyttötottumuksista: esim. som når den kjører med motoren i gang. Tilfældige udstødninger og fald overbords kan også forekomme på grund af dårlige betjeningsvaner. Vi rekommenderar därför starkt att medföljande passagerare informeras om start– och körrutiner. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Lue alla oleva turvallisuustieto ennen kuin jatkat eteenpäin. josta on seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. veneissä. jos istutaan korotetuilla kalastusveneen kansilla. avhengig av velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. som er i dens bane.) Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. som for eksempel oppblåsbare båter med lav båtripe småbåter. at drikke spiritus. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat todennäköisimmin määrätynlaisissa veneissä. neste side) obk VAROITUS Jos kuljettaja putoaa veneestä. kan risken för allvarlig personskada eller dödsfall. kan den skade personer. jos heidän tarvitsee ajaa venettä hätätilanteessa (jos kuljettaja onnettomuuden sattuessa ei ole kykenevä ajamaan). herkkäliikkeisissä. hvis operatøren ved et uheld falder overbords eller flytter omkring i båden en tilstrækkelig afstand fra operatørpositionen. Se därför till att nödstoppslinans båda ändar är ordentligt anslutna till nödstoppskontakten och till föraren. lige så alvorligt som når den er motordrevet. bruge narkotika eller foretage dristige højhastigheds bådmanøvreringer. från att köras över av båten. skjer som oftest i visse båttyper. og forårsager alvorlig personskade eller dødsfald. kan också bli resultatet av olämpliga förarmetoder. der trækker i en bestemt retning. att stå upp. og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må manøvreres med varsomhet. jos istutaan tuolinnojalla tai reelingillä plaanausnopeuksilla tai seisotaan plaanausnopeuksilla. Men båten fortsätter att glida ett stycke. att sitta på upphöjda fiskebåtsdäck. Mens båten driver. hvis operatøren udstødes ved et uheld). Tilfældige udstødninger og fald overbords er mere sandsynlige med visse bådtyper såsom oppustelige både med lave sider eller bass både. kan mulighetene for alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli overkjørt av båten. Tämä tapahtuu. Att slungas omkring i båten och falla överbord. være påvirket av alkohol eller andre rusmidler. är så att föraren skall kunna stänga av motorn om han/hon befinner sig för långt borta från förarplatsen för att nå nödstoppskontakten. at andre passagerer instrueres i korrekte opstarts– og betjeningsprocedurer. ADVARSEL Dersom båtføreren skulle falle overbord. minskas avsevärt. lättmanövrerade fiskebåtar med manuell rorkult. Viktig sikkerhetsinformasjon: Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses. kjøre med høy hastighet i grunt farvann eller på steder med mange hindringer. Vi anbefaler på det sterkeste at andre passasjerer i båten får instruksjoner om riktige start– og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en nødsituasjon (f.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. ajetaan korkeilla nopeuksilla matalissa tai esteitä täynnä olevissa vesissä. uppblåsbara båtar. esim. Båten kommer dock inte att utföra en hel cirkel. Vene ei kuitenkaan tee täyttä kierrosta. Fest alltid begge endene av dødmannssnoren forsvarlig til dødmannsstoppbryteren og båtføreren. eller falla överbord. slik som å sitte på stolryggen eller båtripa under stor fart. genom att motorn omedelbart stängs av. Denne typen uhell kan også skje som et resultat av uvørenhet. innan du går vidare. “high performance”–båtar. eller når føreren flytter seg for langt unna førerplassen i båten. Båden vil dog ikke fuldføre en hel cirkel.eks. reduceres drastisk ved at stoppe motoren øjeblikkeligt. Mens båden løber i frigear. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. sitte på opphøyde fiskebåtdekk. Dette vil ske.

Motorstopp och förlust av styrförmåga i grov sjö. Passagerer kastes fremad på grund af uforventet tab af den fremadgående bevægelse – specielt en risiko for passagerer forrest i båden. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af decelerationskrafter som et resultat af tilfældig aktivering af stopkontakten eller aktivering ved et uheld. jotka voivat sinkoutua keulan yli ja joutua vaihdelaatikon tai potkurin iskun alaisiksi. Tab af kontrol når båden bringes i dok. mikä voi tapahtua. stærke strømme eller høje vinde. Tämä voi aiheuttaa jonkin tai kaikki alla luetellut mahdolliset vaaratilanteet: 1. 2. GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Tilfældig aktivering af kontakten eller aktivering ved et uheld under normal betjening er ligeledes en mulighed. på grund av det oväntade stoppet – speciellt allvarligt kan det bli för dem som sitter framtill i båten och kan komma att kastas över bogen och ev. 3. oba ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten kan inträffa. starka strömmar eller kraftiga vindar. Följden av detta kan orsaka någon eller några av följande riskmoment: 1. voimakkaan virran tai kovan tuulen vallitessa.) Utilsiktet aktivering av dødmannsstoppbryteren er også mulig under normal drift. som kan kastes ud over bådens forstavn og derved muligvis rammes af gearkassen eller propellen. Bådoperatøren bør aldrig forlade operatørstationen uden først at fjerne nødstop kontakten fra sig. Förlorad kontroll vid dockning. 2. 2. Tehon ja suunnanhallinnan menetys korkean aallokon. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Vahingossa tapahtunut tai tahaton kytkimen aktivointi normaaliajon aikana voi myös tapahtua. obk VAROITUS Vältä vauhdin hidastamisesta johtuvaa vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. 22 90-10212X20 . Veneessä olijat voivat sinkoutua eteenpäin odottamattoman eteenpäinliikkeen keskeytymisen johdosta – tämä voi sattua varsinkin veneen etuosassa oleville. Dette er spesielt farlig for passasjerene foran i båten. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av at farten senkes etter utilsiktet aktivering av dødmannstoppbryteren. Tab af kraft og retningskontrol i store bølger. skadas av undre växelhuset eller propeller. kun hätäkatkaisin aktivoidaan vahingossa tai tahattomasti. Av det skälet bör föraren aldrig lämna förarplatsen utan att först koppla loss nödstoppslinan från sig själv. 2. Dette kan forårsake noen av eller alle de følgende faresituasjoner: 1. Passagerare kan kastas mot fören. sterke strømmer eller sterk vind. Båtføreren skal aldri forlate førerplassen uten først å koble seg fra dødmannssnoren. Tap av fart og retningskontroll i høy sjø. 3. VARNING Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. Hallinnan menetys laituriin kiinnitettäessä. 3. Tap av kontroll når båten skal legges til land. och påföljande kraftiga nedbromsning. Det kan forårsage en eller flere af følgende farlige situationer: 1. som kan stupe over baugen og bli truffet av girkassen eller propellen. Veneen kuljettaja ei saa koskaan jättää ajoasemaansa irrottamatta itseään hätäkatkaisimesta. kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Passasjerer kan bli kastet forover hvis båten plutselig og uventet taper foroverbevegelsen. 3.

Alvorlig personskade kan oppstå hvis noen kommer borti en roterende propell. når nogen er i vandet i nærheden af båden. eller träffas av ett växelhus. en propeller. VARNING Stäng omedelbart av motorn om någon befinner sig i vattnet i närheten av båten. 90-10212X20 23 . vaihdekotelosta tai liikkuvaan veneeseen tai vaihdekoteloon tiukkaan kiinnitetystä lisälaitteesta. Senk farten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bader. Vaikea vamma on todennäköinen. en gearkasse eller andre hårde genstande koblet til en sejlende båd eller gearkasse. eller något annat föremål som sitter fast på båten. en båt i bevegelse. Denne neutrale propeldrejning kan forårsage alvorlig personskade. GENERELT obh2a BESKYTTELSE AF MENNESKER I VANDET Mens båden sejler Det er meget vanskeligt for en person. udgiver vandet nok kraft til at dreje propellen. og giret står i nøytral. en båd i bevægelse. som står eller svømmer i vandet. jos vedessä oleva henkilö saa iskun pyörivästä potkurista. oba ALLMÄN INFORMATION obh2k VAR UPPMÄRKSAM PÅ PERSONER I VATTNET När du kör båten Det är mycket svårt för en person som står eller flyter i vatten att komma undan en motorbåt som nalkas. ADVARSEL Stopp motoren umiddelbart hvis noen oppholder seg i vannet nær båten. ADVARSEL Stands straks motoren. e løs girkasse i bevegelse eller en fast gjenstand som er festet til båten eller girkassen. der kommer imod ham. och var ytterst försiktig och uppmärksam. selv om båten kjører sakte. selv hvis båden sejler langsomt. Mens båden ligger stille Sæt altid påhængsmotoren i frigear og stands motoren. även om båten kör sakta. VARSOMHET I NÆRHETEN AV BADENDE Mens båten er i fart Det er vanskelig for svømmere og badende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg. inden du lader nogen svømme eller være i vandet i nærheden af båden. Se därför till att du saktar ner när du närmar dig någon i vattnet. ympäröivä vesi aiheuttaa potkurin pyörimisen. når båden er i nærheden af badende personer. Alvorlig personskade kan opstå ved berøring med en roterende propel. obk VAROITUS Pysäytä moottori välittömästi. liikkuvasta veneestä. Sæt altid farten ned og udvis den største forsigtighed. kan vannet drive propellen rundt. Når en båd er i bevægelse (flyder) og påhængsmotoren er i frigear. joissa voi olla ihmisiä vedessä. ennen kuin sallit ihmisten uida tai seisoa vedessä lähellä venettä. jos havaitset henkilön vedessä lähellä venettäsi. Mens båten ligger stille Sett giret i nøytral. Når en båt beveger seg. Tämä potkurin vapaa pyöriminen voi aiheuttaa vakavan vamman. Denna neutrala propellerrotation kan ge upphov till allvarliga skador. Hidasta aina vauhtia ja aja erittäin varovaisesti paikoilla.gob3 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA VEDESSÄ OLEVIEN HENKILÖIDEN SUOJAAMINEN Veneen liikkuessa Vedessä seisovan tai kelluvan henkilön on vaikea siirtyä syrjään nähdessään moottoriveneen tulevan kohti jopa hiljaisellakin vauhdilla. og slå av utenbordsmotoren før du lar folk oppholde seg i vannet nær båten. Allvarliga personskador kan inträffa om en person blir påkörd av en båt. at flytte sig hurtigt for en motorbåd. Denne propellrotasjonen i nøytral-stilling kan forårsake alvorlig personskade. När båten ligger förtöjd Växla till friläge och stäng av motorn innan du låter folk vistas i vattnet kring båten. Veneen ollessa paikallaan Vaihda perämoottori vapaalle ja sammuta moottori. Aina kun vene liikkuu vapaasti perämoottorin vaihde vapaa-asennossa. Närhelst en båt rör sig genom vattnet med växeln i neutralläge är detta tillräckligt för att få propellern att rotera.

hævede sokkel-fiskesæder: 2 Båtar med frontmonterade. når båden er i bevægelse. kan fanges av en bølge og trekkes ned i vannet.eller trollinghastigheter. Likaså kan personer som sitter och dinglar med benen över främre däcket fastna med fötterna i en våg och dras ned i vattnet. Pidä kaikki matkustajat keulakaiteen tai aitauksen takana. Mikä tahansa odottamaton. der er beregnet til sejlads ved hurtigere hastigheder. voi heittää heidät laidan yli veneen keulassa.eller trollinghastigheder. en pludselig gasspjældsreduktion eller en voldsom ændring af bådens retning. Jos joku putoaa veneen eteen kahden ponttoonin väliin. Sitt bara i stolar som är avsedda att sitta i vid högre hastigheter. ADVARSEL Undvik allvarlig skada eller dödsfall som kan inträffa om du faller över bord framtill på en ponton. Lad ikke passagerer stå op eller bruge sæder ud over dem. SIKKERHETSMELDING FOR PASSASJERER – PONGTONGBÅTER OG DEKKBÅTER Hold øye med plasseringen av alle passasjerer når båten er i bevegelse. Hold alle passagerer bagved forhegnet eller indelukket. kan passasjerene slynges over baugen på båten. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall etter fall over baugen på en pongtong.PONTTOONIVENEET JA KANSIVENEET Veneen ollessa liikkeessä. kan kasta passagerare över bord. som t ex att båten stöter på en kraftig våg. ADVARSEL Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved fald over forsiden af en pontonbåd eller en båd med dæk. kan de blive kørt over af påhængsmotoren.eller däcksbåt. Personer skal oppholde seg på god avstand fra framdelen av dekket og sitte ned mens båten er i bevegelse. En båt som oväntat och plötsligt saktar in. etc. Ingen passasjerer skal stå eller bruke andre seter enn de som er beregnet på kjøring i hastigheter over tomgangshastighet. upphöjda fiskestolar: Dessa upphöjda fiskestolar är inte avsedda att användas då båten körs fortare än tomgångs. Sitt bare på seter som er beregnet på kjøring i høyere hastigheter. jotka ovat tarkoitetut korkeampiin nopeuksiin.gob3 1 obg 2 obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA MATKUSTAJIEN TURVALLISUUS . koska äkillinen alennus veneen vauhdissa. at den højtsiddende passager falder over forsiden af båden.tai kansiveneen keulan yli putoamisesta ja joutumisesta perämoottorin alle. Personer på fordækket kan nemt kastes overbords. Eventuell uventet og plutselig senking av hastigheten på båten kan føre til at passasjerer i opphøyde seter slynges over baugen på båten. uventet sænkning af bådens hastighed kan resultere i. eller använda säten andra än sådana som är avsedda för körhastigheter över tomgång. Sørg for at alle passasjerene oppholder seg innenfor rekkverket på baugen eller i kahytten. eftersom en plötslig fartsänkning. Hvis hastigheten på båten plutselig reduseres. äkillinen kaasun vähennys tai jyrkkä käännös. jos vene kulkee jouto. f. jotka antavat jalkojensa riippua keulakaiteen yli. gassen plutselig senkes eller båten svinges brått. kan få passagerare i en upphöjd stol att falla över bord framför båten. Pludselig. tarkkaile kaikkien matkustajien sijaintia. Personer som befinner sig på främre däck kan mycket lätt komma att kastas över bord. Hold dig væk fra forsiden af dækket og bliv siddende. joiden keulassa on kiinniasennetut. oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obh2a obh2k SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR PASSAGERARE PONTONBÅTAR OCH BÅTAR MED DÄCK Håll alltid ett öga på var passagerarna befinner sig då båten är i rörelse. og personer. Disse eleverede fiskesæder er ikke beregnet til brug. når båden er i bevægelse. Hvis noen faller ut foran båten mellom de to pongtongene. jotka ovat tarkoitetut joutokäyntinopeutta korkeammille nopeuksille. skal placeringen af alle passagerer overvåges. Pysyttele pois kannen etuosasta ja istu aina kun vene on liikkeessä. SIKKERHEDSMEDDELELSE TIL PASSAGERER – PONTONBÅDE OG BÅDE MED DÆK Når båden er i bevægelse. Ingen personer bør befinde sig på dækket foran hegnet. Person som faller över bord vid fören kommer att hamna mellan de två pontonerna och köras över av utombordaren. en plötslig varvtalssänkning med gasreglaget. og undgå at blive kørt over af påhængsmotoren. hvis båten treffer en stor bølge eller kjølevannsbølge.eller dorgehastighet. og personer som dingler med beina over kanten på baugen av båten. 1 1 Både med et åbent fordæk: Båtar med ett öppet däck fram: Ingen får någonsin befinna sig på däcket framför inhägnaden då båten är igång. 2 Både med formonterede. kan nemt gribes af en bølge og trækkes ned i vandet. som er angivet til brug ved hastigheder over tomgang. joissa on avoin keulakansi: Passasjerer skal aldri oppholde seg på dekket utenfor rekkverket mens båten er i bevegelse. obk VAROITUS Vältä vakavaa vammaa tai kuolemaa. Istu ainoastaan tuoleissa. kan kaste dem over forsiden af båden. eller en tvär gir. korotetut kalastustuolit: Båter med opphøyd fiskesete som er montert foran på båten: Disse opphøyde fiskesetene er ikke beregnet på bruk når hastigheten på båten er høyere enn tomgangs. och sitt alltid ned medan båten är i gång. Kenenkään ei pidä olla kannella kaiteen edessä veneen ollessa liikkeessä. äkillinen veneen nopeuden alennus voi johtaa siihen. 1 Båter med åpent framdekk: 1 Veneet. 2 2 Veneet. Personer på framdekket kan lett slynges overbord. Hvis de falder over forsiden af båden mellem de to pontoner. Undvik att vistas på främre däcket. Sid kun i sæder. joka johtuu ponttooni. voimakkaan aallon tai vanaveden kohtaaminen.tai uistonopeutta korkeammalla nopeudella. som lader fødderne hænge ud over forkanten. Keulakannella oleskelevat henkilöt voivat helposti joutua heitetyiksi laidan yli ja vastaantuleva aalto voi vetää veteen henkilöt.eller dekkbåt og påfølgende overkjøring av utenbordsmotoren.eks. perämoottori ajaa hänen päälleen. Låt ingen stå upp. når båden sejler hurtigere end tomgangs. Nämä kohotetut kalastustuolit eivät ole tarkoitetut käytettäväksi. Älä anna kenenkään matkustajan seistä tai käyttää muita istuimia kuin niitä. utan alla passagerare måste befinna sig bakom den främre inhägnaden. esim. kan de bli overkjørt av utenbordsmotoren.. että kohotetulla istuimella istuva matkustaja putoaa yli laidan veneen eteen. 24 90-10212X20 . da en pludselig nedsættelse af bådens hastighed såsom ved styrtning ind i store bølger eller kølvand.

Instruér alle passagerer om at placere sig lavt og holde fast i et håndgreb på båden. speciellt då båten landar på vattenytan igen. når den lander efter at have sprunget over bølger eller kølvand. syntyy määrätynlaisia vaaratilanteita. se voi vettä koskettaessaan mennä veden alle ja siitä tulee hetkeksi ”vedenalainen alus”. Inträffar detta. kan båten komma att gira kraftigt då den landar. Suurin vaara on veneen suunnan muutos hypyn aikana. Tämä pysäyttää veneen melkein heti ja voi singota veneessä olijat eteenpäin. Det største problem er at båden kan ændre retning midt i springet. och de ombordvarande kastas framåt. Om båtfören pekar nedåt för mycket under tiden båten lämnat vattenytan. Når dette foretages med tilstrækkelig hastighed til at tvinge bådens skrog delvist eller helt ud af vandet. I slike tilfeller kan landingen føre til at båten vender brått en annen vei. Informera alla ombordvarande om att böja sig ned och hålla fast i handtag och liknande. HOPPING PÅ BØLGER OG KJØLEVANN Kjøring av lystbåter over bølger og kjølevannsbølger er en naturlig del av ferdselen på sjøen. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli slynget ut av båten når den lander etter et hopp på en bølge eller kjølevannsbølge. obk VAROITUS Vältä vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från att kastas omkring i båten. eller kastas överbord då båten landar efter att ha studsat över vågor eller bakvatten. jos venettä ajetaan aallokossa tai vanavedessä. Den største faren er at båten endrer retning mens den er midt i et hopp. då båten studsar över vågor eller bakvatten. Vältä aallon ja vanaveden aiheuttamia hyppyjä mikäli mahdollista. uppstår vissa risker. että jos näin tapahtuu. Inträffar detta. Dette får båten til å bråstoppe. kan den trenge ned under vannflaten og komme helt under vann et øyeblikk. I sådanne tilfælde kan landingen få båden til at svinge voldsomt i en anden retning. Instruer alle passasjerene om at hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølevannsbølge. Båten kan också komma att gira kraftigt åt ett håll. kan den dyka ned för djupt under vattenytan då den landar. oba ALLMÄN INFORMATION obu1k KÖRNING ÖVER VÅGOR OCH BAKVATTEN Att köra över vågor och bakvatten med fritidsbåtar är normalt. Men.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obu1g obu1c YLEISTIETOA AALLOKOSSA JA VANAVEDESSÄ HYPPÄYS Vapaa–ajan käyttöön tarkoitettujen veneiden ajo aallokossa ja vanavedessä on luonnollinen osa veneilystä. joka voi johtaa veneessä tai laidan yli sinkoamiseen. och fungera nästan som en ubåt under ett ögonblick. då denna aktivitet utförs i sådan hastighet att båtens skrov helt eller delvis lämnar vattenytan. Båten kan også ta en skarp sving til én side. Hvis bådens forstavn hælder nok nedad. 90-10212X20 25 . må de holde seg lavt i båten og holde seg fast i eventuelle håndtak på båten. Undvik denna typ av körning när detta är möjligt. Näin jyrkkä suunnan muutos voi singota veneessä olijat istuimistaan tai laidan yli. Jos veneen keula on kallistunut ilmassa ollessaan tarpeeksi kauas alaspäin. spesielt når båten faller ned på vannet igjen. hvis båden får lov til at kaste sig over bølger og kølvand. slik at passasjerene flyr forover. specielt når båden igen får kontakt med vandet. Unngå hopping på bølger eller kjølevannsbølger hvis det er mulig. Det er en annen mindre vanlig fare som kan oppstå som følge av at båten tar av fra en bølge eller kjølevannsbølge. hvis der forekommer spring over bølger eller kølvand. Jos tämä suoritetaan riittävällä nopeudella siten. opstår der dog visse farer. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at blive kastet omkring inde i eller ud af båden. kun vene laskeutuu takaisin veteen hypättyään aallon tai vanaveden yli. Båden kan også styre voldsomt til én side. GENERELT obu1a SPRING OVER BØLGER OG KØLVAND Betjening af fritidsbåde over bølger og kølvand er en naturlig del af sejlads. Slike brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. Ett annat mindre vanligt riskmoment uppstår då båten studsar över vågor eller bakvatten. Vene voi myös ohjautua jyrkästi toiselle puolelle. Dette bringer båden til et næsten øjeblikkeligt stop og kan sende passagerer flyvende fremad. oppstår visse faremomenter. heidän on pysyteltävä mahdollisimman alhaalla ja pidettävä kiinni mistä tahansa veneen kiinteästä osasta. kan den dykke under vandet ved kontakt med vandoverfladen og ”være undersøisk” et kort øjeblik. Der er et andet knapt så almindeligt men farligt resultat. että veneen runko on osittain tai kokonaan vedestä kohonneena. varsinkin veneen laskeutuessa takaisin veteen. der kan forekomme. och de ombordvarande riskerar att kastas ur sina säten eller kastas överbord. Hvis baugen på båten kastes langt nok ned mens den er i luften. nästan tvärstoppar båten. Kun vene sitten koskettaa uudelleen vettä. Når dette imidlertid gjøres med så stor hastighet at båtskroget tvinges helt eller delvis ut av vannet. Muistuta kaikkia veneessä olijoita. On myös toinen harvemmin aiheutuva vaarallinen tilanne. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. mens båden er i luften. Största risken är att båten ändrar körriktning då den lämnar vattenytan. se voi muuttaa äkkinäisesti suuntaa.

hvor du har mistanke om. Under sådanne tilstande bør bådens hastighed holdes ved en minimal planeringshastighed (15 til 25 MPH). kan det føre til utallige faresituasjoner. genom att inte köra fortare än med lägsta planingshastighet. som kan kasta ut alla ombordvarande ur både säte och båt. (forts. b. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från delar av en utombordare som kastas in i båten. Båten kan plutselig bevege seg en annen vei. Loukkaantumisten tai iskuvaurioiden vähentämisen kannalta on kaikkein tärkeintä. b. c. Båden kan pludseligt bevæge sig i en anden retning. jos isketään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. Det viktigste er å prøve å redusere personskader eller slagskader fra objekter som flyter på vannet eller befinner seg nedi vannet. (fortsættes på næste side) 26 90-10212X20 . Dette kan forårsage at passagerer kastes fremad og muligvis ud af båden. Delar av. jos koko perämoottori tai osa siitä tulee veneeseen. Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kan brytes løs og fly inn i båten. skall planingshastigheten hållas vid minimum. eller till och med överbord. der kommer ind i båden efter sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. ved å kontrollere hastigheten på båten. Näissä olosuhteissa veneen nopeus olisi pidettävä alimmalla plaanausnopeudella (15–25 mailia/t). Under slike forhold bør hastigheten på båten holdes på en minimums planingshastighet (15 til 25 mph). Osa perämoottoria tai koko perämoottori voi irtautua ja sinkoutua veneeseen. ylläpidä korkeimpana nopeutena alinta plaanausnopeutta. eller til og med ut av båten. joilla epäilet olevan vedenalaisia esteitä. joihin perämoottori tai veneenpohja voi iskeä. Dele af påhængsmotoren eller hele påhængsmotoren kan rives løs og flyve ind i båden. Sellainen jyrkkä suunnanmuutos voi aiheuttaa. 25 – 30 km/t. obt4k RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Sänk alltid hastigheten och iakttag försiktighet vid grundvattenkörning eller i områden där du misstänker att det kan finnas undervattensföremål som kan träffas av utombordaren eller båtens botten. neste side) obk VAROITUS Vakavan henkilövamman tai kuolemantuottamuksen välttämiseksi. at der findes hindringer under vandoverfladen. b. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Bevar en tophastighed. Brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. Vene voi siirtyä äkkiä uuteen suuntaan. er at kontrollere bådens hastighed. Iskuvaurio perämoottorille ja/tai veneelle. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervannsobjekt. b. (fortsættes på næste side) oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obt4a SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Sæt farten ned og fortsæt forsigtigt. En rask hastighetsreduksjon. for at undgå alvorlig personskade eller dødsfald forårsaget af en påhængsmotor eller dele af en påhængsmotor. Dette fører til at passasjerene kastes forover. c. että veneessä olijat heittäytyvät tahtomattaan eteenpäin tai jopa laidan yli. En hurtig nedsætning af hastighed. Slagskade på påhængsmotoren og/eller båden. eller hela utombordaren. eller i områder der det er fare for undervannshindringer som kan treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. Slagskade på utenbordsmotoren og/eller båten. d. d. der svarer til den minimale planeringshastighed.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt4g obt4c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Alenna nopeutta ja aja varovaisesti matalassa vedessä tai alueilla. En hastig fartsänkning. c. efter att ha träffat ett föremål på eller under vattenytan. Mainitsemme näistä joitakin: a. som påhængsmotoren eller bunden af båden kan støde på. iskettyään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. Nogle af disse situationer kan resultere i følgende: a. c. Det vigtigste du kan gøre for at reducere personskade eller skade på grund af sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. når du sejler en båd i lavvandsområder eller i områder. Båten kan göra en plötslig gir. I farvatten där du är osäker på riskmomenten. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra eventuelle deler av utenbordsmotoren som flyr inn i båten etter å ha truffet et flytende objekt eller undervannsobjekt. som kastar alla ombordvarande framåt i båten. Kollisionsskador på utombordare och/eller båt. Det viktigaste du kan göra för att minska risken för att köra på ett föremål på eller under vattenytan. että veneessä olijat sinkoutuvat istuimistaan tai laidan yli. Äkillinen nopeuden alennus. som i sin tur kan leda till något av följande: a. Rajaton määrä erilaisia tilanteita voi syntyä. Noen av disse situasjonene kan innebære følgende: a. Sammenstød med en flydende genstand eller genstande under vandoverfladen kan resultere i et uendeligt antal situationer. ved å holde en topphastighet som ikke overstiger planingshastighet. Tämä aiheuttaa. är att ha kontroll över båtens hastighet. d. kan lossna och kastas in i båten. että hallitset veneen nopeuden. Att köra på ett föremål på eller under vattenytan kan leda till många riskmoment. GRUNNSTØTING Senk hastigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt farvann. d.

Fortsatt körning med allvarligt kollisionskadad motor. som er kendte for at have genstande under vandoverfladen. Fortsatt kjøring av båten etter at den er påført store slagskader. eller om det lekker vann. kan leda till att andra delar i motorn slutar fungera av sig själv. eller der er mistanke om skade. eller påverka båtens kontroll. alenna nopeutta huomattavasti. kan utombordaren lossna från akterspegeln och kastas in i båten. Vene on pidettävä alimmalla mahdollisella plaanausnopeudella. Betjening med en beskadiget påhængsmotor kan føre til yderligere skade på andre dele af påhængsmotoren. Hvis det er nødvendig å fortsette kjøringen. Om utombordaren har synliga skador. Jos isket vedenalaiseen esineeseen. 90-10212X20 27 . obk Käsikahvalla varustettuja perämoottoreita koskevia lisäturvallisuusohjeita Jos isketään johonkin esineeseen plaanausnopeudella. agterspejlsbrud eller vandutætheder. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken. Efter sammenstød med en genstand under vandoverfladen skal motoren stoppes hurtigst muligt og påhængsmotoren skal undersøges for ødelagte eller løse dele. Jos vaurio on tapahtunut tai epäilet sen tapahtuneen. skall du lämna in den på en auktoriserad verkstad för grundlig inspektion och nödvändig reparation. skal det gøres ved yderst nedsatte hastigheder. Vie perämoottori perusteelliseen tarkastukseen ja suorituta tarpeelliset korjaukset. orsakat av att båtens kontroll gått förlorad. Bruk av en skadet utenbordsmotor kan føre til ytterligere skade på andre deler av utenbordsmotoren. Omedelbart efter det att du kört på ett föremål. oba ALLMÄN INFORMATION obt6k obt6a GENERELT SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Vær opmærksom på. Kontrollera också om det finns skador på skrov och akterspegel. kan utenbordsmotoren slenges av hekken og kanskje lande i båten. skal motoren stanses så fort som mulig. og utenbordsmotoren ikke er festet til båthekken med gjennomgående bolter i tillegg til hekkfesteklemmeskruene. Få utenbordsmotoren grundig sjekket. Båtens hastighet bør holdes på en minimal planingshastighet ved kjøring i farvann med undervannshindringer. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for utenbordsmotorer med manuell styrekult Hvis båten treffer en hindring ved planingshastighet. eikä perämoottoria ole kiristysruuvien lisäksi kiinnitetty veneen peräpeiliin läpi menevillä pulteilla. eller det kan innvirke på styringen av båten. pysäytä moottori niin pian kuin mahdollista ja tarkasta onko perämoottorissa mitään rikkinäisiä tai irtonaisia osia. er det muligt at påhængsmotoren kan flyve af agterspejlet og muligvis lande i båden. kun ajetaan vesillä. og båten undersøkes for eventuelle ødelagte eller løse deler. är att ha kontroll över båtens hastighet. GRUNNSTØTING Husk at det viktigste du kan gjøre for å forhindre personskade eller slagskader i disse situasjonene. skall denna ske med kraftigt minskad hastighet.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt6g obt6c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Muista. Fortsätter man att köra en skadad utombordare. Vaurioituneella perämoottorilla ajaminen voi aiheuttaa lisävaurioita muille perämoottorin osille tai voi vaikuttaa veneen hallintaan. Bådens hastighed bør holdes ved minimum planeringshastighed under kørsel i vande. og nødvendige reparasjoner utført. at kontrollere bådens hastighed. Se till att motorn blir inspekterad. että tärkeintä mitä voit tehdä näissä tilanteissa loukkaantumis– tai törmäysvahinkojen vähentämiseksi on veneen nopeuden hallinta. med eller uten påfølgende slag. perämoottori on vietävä valtuutettuun myyjäliikkeeseen. Båthastigheten skall vara vid lägsta planingshastighet vid körning i vatten där det är känt att undervattensföremål förekommer. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra tap av kontroll over båten. Jos veneen ajamista jatketaan huomattavan iskuvaurion jälkeen. kan føre til at én av komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter. skal utenbordsmotoren leveres inn til en autorisert forhandler for inspeksjon og nødvendige reparasjoner. ettei veneen runko tai peräpeili ole vaurioitunut tai ettei ole vuotoa. skall du stänga av motorn och inspektera om några delar på utombordaren gått sönder eller lossnat. Etter å ha truffet et undervannsobjekt. Hvis påhængsmotoren er beskadiget. skal den bringes til en autoriseret forhandler for et grundigt eftersyn og eventuel reparation. jossa se voidaan tarkastaa perusteellisesti ja tarvittaessa korjata. Om fortsatt körning blir nödvändig. RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Kom ihåg att det viktigaste du kan göra för att minska risken för person– eller stötskador. i tillägg till upphängningsbygelns tvingskruvar. må dette gjøres på sterkt redusert hastighet. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at kontrollen over båden mistes. och att nödvändig service blir utförd. Jos on välttämätöntä jatkaa ajamista. Få påhængsmotoren undersøgt og eventuelle reparationer foretaget. voi seurauksena olla äkillinen rakenneosan toimintähäiriö. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall. Båden bør også undersøges for eventuel beskadigelse af skroget. eller om båten läcker. er å holde båtens hastighet under kontroll. Ytterligare säkerhetsanvisningar för utombordare med rorkult Om kollision inträffar vid planingshastighet och utombordaren inte är fastsatt på akterspegeln med genomgående bultar. On myös tarkastettava. perämoottori voi irtautua peräpeilistä ja sinkoutua veneeseen. eller du misstänker att den kan vara skadad. Hvis det er nødvendigt at fortsætte sejladsen. VAROITUS Vältä veneen hallinnan menetyksestä johtuvaa vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. Fortsat sejlads efter større slagskade kan resultere i pludselig fejlfunktion af påhængsmotorkomponenter med eller uden efterfølgende skade. eller kan påvirke operatørens kontrol over båden. Hvis det har oppstått skade eller det antas å være skader. toistuvan iskun aiheuttamana tai ilman. kan detta leda till andra skador på utombordaren. Yderligere sikkerhedsinstruktioner for håndstyrede påhængsmotorer Hvis en hindring rammes ved planeringshastighed og påhængsmotoren ikke er fastgjort til bådens agterspejl med gennemgående bolte samt agterspejlsklemmeskruer. joissa tiedetään olevan vedenalaisia esteitä. at det bedste du kan gøre for at reducere kvæstelser eller stødskader i disse situationer er.

Koloxid är luktfri. samt lugt– og smagsfri. som er farveløs. myös perämoottoreiden. i tillräcklig koncentration. Carbonmonoxid er en dræbende gasart. omfatter hovedpine. agterendedrev– og indenbordsmotorer. pyörrytys. som fremdriver både. som ikke bør fejltages for søsyge eller beruselse. dåsighet och illamående. Tidiga symptom på koloxidförgiftning – som inte skall förväxlas med sjösjuka eller berusning! – inkluderar huvudvärk.Önskad luftström i båten 1 Eksempel på god ventilaiton . Åpne sidevinduene eller lukene foran i båten for å bli kvitt eventuelle dunster. Hyvä tuuletus Tuuleta matkustaja-alue. ADVARSEL Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted.gob4 1 obg obc Courtesy of ABYC GENERELLE OPPLYSNINGER obi2g obi2c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT Varo hiilimonoksidimyrkytystä Kaikkien venettä kuljettavien polttomoottoreiden. Pitkällinen altistus riittävän voimakkaalle hiilimonoksidille voi johtaa tajuttomuuteen. lukt eller smak. omfatter hodepine. God ventilasjon Sørg for god ventilasjon rundt passasjerene. 1 Exempel på god ventilation . AVGASUTSLÄPP Undvik koloxidförgiftning Koloxid förekommer i alla förbränningsmotorer. yrsel. hvis ventilationsforholdene er dårlige. søvnighet og kvalme. Kullos er en dødelig gass uten farge. svimmelhet. avaa sivuverhot tai etuluukut kaasujen poistamiseksi. väritön ja mauton. Vedvarende udsættelse for tilstrækkelig koncentration af carbonmonoxid kan føre til bevidstløshed. aivovaurioon tai kuolemaan. VARNING Se alltid till att utrymmet runt motorn är välventilerat. inklusive påhængsmotorer. inklusive utombordare. hjerneskade eller dødsfald. kuuluvat päänsärky. “stern drive”–modeller och inombordsmotorer. Tidlige tegn på carbonmonoxidforgiftning. perävetolaitteiden ja sisämoottoreiden pakokaasuissa on hiilimonoksidia. Öppna segelduken och luckorna på fördäcket för att vädra ut avgaserna. färg– och smaklös. VAROITUS Vältä ajamasta venettä. Langvarig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrasjon kan føre til bevisstløshet. God ventilation Ventilér passagerområdet. 1 oba Esimerkki hyvästä tuuletuksesta . jos tuuletus on huono. kan leda till medvetslöshet. Hiilimonoksidimyrkytyksen varhaisoireisiin. som overfører kraft til forskelligt bådtilbehør. døsighed og kvalme. generaattoreiden jne. EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på faren for kullosforgiftning Det dannes kullos i eksosavgassene fra alle interne forbrenningsmotorer. ADVARSEL Undgå at køre motoren. joka on hajuton. hjerneskade eller dødsfall. Tidlige symptomer på kullosforgiftning. uneliaisuus ja pahoinvointi. samoin veneen eri lisävarusteita sähköistävien moottorien. pakokaasuissa. 1 obk Eksempel på god ventilasjon . Långvarig utsatthet för koloxid. åbn sidegardinerne eller lugerne foran i båden.ideell luftstrøm gjennom båten. samt generatorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på båten. samt generatorerne. samt i de generatorer som alstrar ström till diverse båttillbehör.Haluttu ilmanvirtaus veneen läpi ALLMÄN INFORMATION obi2k obi2a GENERELT UDSTØDNINGSEMISSION Vær opmærksom på carbonmonoxidforgiftning Carbonmonoxid er til stede i udstødningsluftarter i alle interne forbrændingsmotorer. joita ei pidä sekoittaa merisairauteen tai humaltumiseen.Passende luftstrøm gennem båden 28 90-10212X20 . svimmelhed. for at fjerne gasse. inkludert utenbordsmotorer. God ventilation Se till att du har god ventilation på båten. hjärnskada eller dödsfall. som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstand. hekkaggregater og innenbordsmotorer som driver båtpropeller. Hiilimonoksidi on hengenvaarallinen kaasu.

tyhjäkäynnillä olevan veneen lähellä. Kjøring av båten uten at luker som vender forover. som är helt eller delvis täckta och har otillfredsställande ventilation. joskus hyvin tyynenä päivänä sattuu. kan utsättas för farliga nivåer av koloxid. b. Att låta motorn vara igång då båten ligger för ankar i ett trångt utrymme. jossa moottori sijaitsee. Når båten ligger fortøyd nær en annen båt som har motoren i gang. Kjøring av motoren når båten ligger fortøyd på et innelukket sted. Ankkuroituna toisen. og som har utilstrekkelig ventilasjon. Når båden ligger stille.gob39 a b c d obc 2 obg GENERELLE OPPLYSNINGER obi3g obi3c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT (JATKUU) Huono tuuletus Määrätyissä ajo– ja/tai tuuliolosuhteissa. Selv om det er yderst sjældent. b. 90-10212X20 29 . d. d. Att köra båten utan (stationsvagnseffekt). mens båden er fortøjet i et begrænset område. 2 Exempel på dålig ventilation Medan båten ligger för ankar a. indtage carbonmonoxid. hvor der er utilstrækkelig ventilation. en motor som är igång. eller i närheten av. kan i sjeldne tilfeller bli utsatt for livsfarlige mengder med kullos på vindstille dager. joissa on riittämätön tuuletus. oba kaikkien eturuuman luukkujen ollessa kiinni ALLMÄN INFORMATION obi3k AVGASUTSLÄPP (FORTS) Dålig ventilation Under vissa kör– och/eller vindförhållanden. Även om det inte inträffar ofta. Kørsel af motoren. som befinder sig i et uaflukket område på en stilleliggende båd. voivat joutua altistetuiksi vaaralliselle tasolle hiilimonoksidia. Vaikka tämä on harvinaista. b. c. EKSOSUTSLIPP (FORTS. så kan det hända under en lugn dag att simmare och passagerare i ett öppet utrymme på en stillaliggande båt. d. että uimarit ja matkustajat. pysyvästi peitetyissä tai tuulikankaalla peitetyissä hyteissä tai ohjaamoissa. eller som befinner seg i nærheten av en båt som har motoren i gang. någon av de främre luckorna öppna 2 Eksempler på dårlig ventilation a. hvis motor går i tomgang.) Dårlig ventilasjon Under visse kjøre– og/eller vindforhold kan det sive inn kullos i kabiner eller styrehus som er fast innelukket eller omgitt med kalesje. eller i nærheden af en motor. a. Kjøring av båten med for stor trimvinkel på baugen. Veneen ajaminen keulan ajokulman ollessa liian korkean. GENERELT obi3a UDSTØDNINGSEMISSION (FORTSAT) Dårlig ventilation Under visse kørsels– og/eller vindforhold. Veneen ajaminen (farmariautoilmiö). Fortøjning tæt på en anden båd. b. d. Kørsel af båden uden at have nogen af de forreste luger åbne (stationcar–effekt). kan koloxid tränga in i kabiner eller förarhytter. kan permanent aflukkede kabiner eller kanvaskabiner eller cockpits. Moottorin käyminen veneen ollessa ankkuroituna ahtaassa tilassa. hvis motor kører. Att ankra båten bredvid en annan båt som har motorn igång. Installer én eller flere kullos–målere på slike steder. der kører. Badende og passasjerer i et åpent område på en båt som ligger stille med motoren i gang. Installér én eller flere carbonmonoxidfølere i båden. jotka oleskelevat paikalaan olevan veneen avoimella alueella. Asenna yksi tai useampi hiilimonoksidin ilmaisin veneeseesi. tai joka on lähellä sitä. på en meget stille dag udsættes for farlige carbonmonoxidniveauer. Montera koloxidvarnare i din båt. Att köra båten med bogens trimvinkel för hög. Kørsel af båden med stævnens trimvinkel for højt oppe. Når båten kjører c. Medan båten körs c. obk 2 Esimerkkejä huonosta tuuletuksesta Veneen ollessa paikallaan. Når båden er i bevægelse c. 2 Eksempler på dårlig ventilasjon Mens båten ligger stille a. er åpne (stasjonsvogn–effekt). Veneen liikkuessa. hiilimonoksidia voi päästä sisään. kan svømmere og passagerer. med.

(jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION obj2k ATT VÄLJA TILLBEHÖR TILL DIN UTOMBORDARE Mercury Precision eller Quicksilver tillbehör har konstruerats och testats speciellt för din utombordare. VARNING Kontrollera med din återförsäljare innan du installerar ett tillbehör.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obj2g obj2c YLEISTIETOA LISÄLAITTEIDEN VALINTA PERÄMOOTTORIIN Alkuperäiset Mercury Precision tai Quicksilver -lisälaitteet on erikoisesti suunniteltu ja kokeiltu sopiviksi perämoottoriasi varten. kan føre til alvorlig personskade. Genomför alla säkerhetskontroller och allt periodiskt underhåll vid avsedda tidpunkter och se till att reparationer utförs på ett korrekt sätt. Ikke overlast båten. Bruk livredningsutstyr. Kontakta din återförsäljare i tveksamma fall. at du anskaffer og læser Monterings-. dödsfall eller att produkterna går sönder. että kaikki korjaukset on suoritettu asianmukaisesti. (fortsättning på nästa sida) RÅD OM SIKKER SEJLADS For at kunne nyde en sikker sejlads. jotka eivät ole Mercury Marinen tuottamia tai myymiä. Ha en godkänd flytväst i passande storlek för varje passagerare ombord och se till att de används. og sørg for at vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. Käytä kelluntavälineitä. kuoleman tai tuotteen toiminnan menetyksen. kan resultere i ulykker. (forts. og at de er lett tilgjengelige. Kontroller motoren jevnlig. De fleste både har en maksimal lastkapacitet (vægt). Användning av tillbehör som inte tillverkats eller sålts av Mercury Marine rekommenderas inte. De flesta båtar är testade och klassade för en viss högsta last (vikt). Kontakt din forhandler eller bådfabrikant. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. obk1g VAROITUS Tiedustele lisälaitteiden sopivuutta myyjäliikkeiltä ennen niiden asentamista. Kontakt forhandleren eller produsenten i tvilstilfelle. Vi anbefaler deg å lese bruks. TILLEGGSUTSTYR Deler til Mercury Precision eller Quicksilver er spesiallaget og testet for utenbordsmotoren. hvis du er i tvivl. så det er sikkert at benytte det sammen med din påhængsmotor eller operativsystem. Feil montering av kurant tilleggsutstyr. inden du monterer tilbehør. ADVARSEL Ta kontakt med forhandleren før tilleggsutstyr monteres. Suorita turvallisuustarkastukset ja vaadittu huolto säännöllisen aikataulun mukaan ja varmista. obk1k ADVARSEL Konsultér med din forhandler. og sørg for at alle reparationer er udført forsvarligt. Vi anbefaler deg å lese bruks.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. Dette tilbehør kan anskaffes hos Mercury Marine forhandlere. Noen deler som ikke er fabrikert eller solgt av Mercury Marine. Pidä viranomaisten hyväksymä henkilökohtainen. kapacitetsplade. Det anbefales. oppfyller ikke sikkerhetskravene. inden det tages i brug. Overfyld ikke din båd. Der henvises til bådens fabrikant. neste side) obk OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN Jotta vesiteistä voitaisiin turvallisesti nauttia. eller användning av felaktiga tillbehör. Se båtens typskylt. Överbelasta inte båten. må du sætte dig ind i lokal og statlig lovgivning vedrørende sejlads og tage følgende forslag i betragtning. Sørg for at det finnes godkjente redningsvester til alle passasjerer ombord. Jotkut lisälaitteet. Felaktig användning av tillbehören. obk1c SJØVETT Gjør deg kjent med generelle navigasjonsregler og lokale bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen. måste du ta reda på hur det fungerar genom att läsa handboken innan det används. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. käyttö. ota yhteyttä myyjään tai veneen valmistajaan. Jos tämä ei ole selvä. samt beakta följande: Använd flytväst. kan leda till allvarliga skador. eller montering av ukurant tilleggsutstyr. er ikke nødvendigvis konstrueret. død eller skade på motoren. Om din utombordare eller dess manöversystem är utrustat med något tillbehör som inte är tillverkat av Mercury Marine. sopivan kokoinen. eivät sovellu käytettäviksi turvallisesti perämoottorisi tai sen toimintamekanismin yhteydessä. Pyydä ja lue kaikkien valitsemiesi lisälaitteiden asennus-.Dessa tillbehör finns tillgängliga hos Mercury Marine-återförsäljare. Useimmat veneet on luokiteltu ja hyväksytty käyttöön suurimman sallitun kuormituksen (painon) mukaan (katso veneen kuormituskilvestä). Forkert brug af tilbehør eller benyttelse af forkert udstyr. Sopivien lisälaitteiden väärinkäyttö tai sopimattomien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman. drifts. GENERELT obj2a VALG AF TILBEHØR TIL DIN PÅHÆNGSMOTOR Mercury Precision eller Quicksilver tilbehør er konstrueret og afprøvet specielt til din påhængsmotor. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä.ja huoltokäsikirjat. død eller materielskade.og vedligeholdelseshåndbøgerne til alt dit tilbehør. Foretag regelmæssige sikkerhedskontroller og den nødvendige vedligeholdelse. (fortsættes på næste side) 30 90-10212X20 . der ikke er fabrikeret eller solgt af Mercury Marine.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. Benyt redningsvest (flotationsudstyr) Sørg for at have en godkendt redningsvest til hver passager ombord let tilgængelig. Tilbehør. tutustu paikallisiin ja yleisiin veneilyn sääntöihin ja rajoituksiin ja ota huomioon seuraavat ohjeet. Älä ylikuormita venettä. obk1a FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET För att kunna njuta av att vara ute på sjön bör du lära dig vilka bestämmelser som gäller.

peräpeili. når båden sejles i mere end tomgang. Älä anna kenenkään istua tai oleskella sellaisissa veneen osissa. Det er ikke tilstrækkeligt at sætte motoren i frigear. deler av båten som ikke er beregnet til slik bruk. kannet. Varmista. Det är olagligt och omdömeslöst att vara påverkad av alkohol eller droger i samband med körning – både till sjöss och på land. Eksempel: Hvis du sejler med 40 km i timen. ophøjede. Kjør aldri båten rett bak en person som står på vannski i tilfelle vedkommende faller. Lär åtminstone en person ombord grundreglerna för start och drift av utombordaren och båthantering i det fall att föraren inte kan ta hand om båten eller faller överbord. Ole valpas! Veneen ohjaaja on vastuussa asianmukaisen näkö. dæk. Vær på vakt. alle steder hvor brå og plutselig akselerering. Verken passasjerer. last eller fiskeutstyr må blokkere utsikten for båtføreren når det kjøres over tomgangshastighet. Låt ingen sitta eller åka i någon del av båten som inte är avsedd för sådant bruk. Älä milloinkaan aja venettä suoraan vesihiihtäjän taakse sillä hiihtäjä voi kaatua. Niinpä esimerkiksi 40 km:n tuntinopeudella kulkeva vene saavuttaa 61 m:n päähän veneen eteen kaatuneen hiihtäjän 5 sekunnissa. Se till att alla sitter ner ordentligt i båten. Ingen passagerer. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 31 . Valmista muita veneen ohjaajia. Matkustajat. bov. Dette gjelder stolrygger. Matkustajien veneeseentulo. Pysäytä moottori aina. Instruér mindst én person ombord om grundbegreberne angående start og betjening af den jetdrevne udenbordsmotor samt bådhåndtering i tilfælde af.) Gjør deg kjent med og overhold alle lover og regler som gjelder på sjøen. Forbered andre bådførere. poistuvat veneestä tai ovat lähellä veneen perää (potkuria). Om din båt exempelvis gör 40 km/tim så kör du ifatt en fallen vattenskidåkare på 5 sek om denne befinner sig 61 m framför dig. Det räcker inte att bara lägga ur växeln. Ved ombordstigning. fiskersæder eller last bør spærre for førerens udsyn. Se upp! Föraren av båten är skyldig att hålla noggrann uppsikt (och lyssna ordentligt). opphøyde fiskeseter. bog. upphöjda och/eller roterande havsfiskestolar. kun matkustajat nousevat veneeseen. I detta ingår ryggstöd. uventet acceleration. pludselig standsning. kjenner til grunnleggende prosedyrer for start og bruk av påhengsmotoren samt håndtering av båten. Perämoottorin vaihtaminen vapaalle ei ole riittävä varotoimenpide. Vær opmærksom. reling. (fortsättning på nästa sida) GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Kend og respektér alle søfartsregler og farvandslove. että jokainen veneessä olija istuu paikallaan. missään sellaisessa veneen osassa. der står på vandski. oväntad förlust av styrförmåga eller oväntad båtrörelse kan orsaka att en person kastas överbord eller in i båten. Tillad aldrig personer at sidde eller hvile på en båddel. rælinger. odottamaton veneen ohjauksen menetys tai äkkinäinen veneen liike voi heittää henkilön yli laidan tai veneeseen. Bådførere bør følge et kursus i bådsikkerhed. Bådføreren er forpligtet til at have behørigt udkig og et frit udsyn. hvor pludselig. Ombordstigning af passagerer. uventet tap av kontroll over båten eller brå bevegelser av båten kan få en person til å falle over bord eller ned i båten. vil din båd i løbet af 5 sekunder indhente en faldet vandskiløber. ethvert sted. da disse påvirker dømmekraften og nedsetter reaksjonsevnen. var som helst där oväntad acceleration. idet han kan falde. Sørg for at alle i båten sitter forsvarlig. agterspejl. Båtføreren er ansvarlig for at det er tilstrekkelig sikt fra førerplassen. äkkinäinen pysähtyminen. der ikke er bestemt til et sådant formål. framförallt vid aktern. relingar. (forts. Näiden aineiden käyttö vaikuttaa harkintakykyysi ja hidastaa suuresti toimintanopeuttasi. däck. keula. Stopp alltid motoren når passasjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten av båtens akterende (propell). eller drejelige fiske-stole.(ja kuulo) -tähystyksen ylläpitämisestä. Sørg for at minst én person om bord. Stands motoren ved ombordstigning.og vurderingsevne. Kurser anordnas av olika föreningar och organisationer. Tähän kuuluvat istuinten takaosat. Kör aldrig direkt bakom en vattenskidåkare. Opeta ainakin yhdelle veneessä olevalle henkilölle perusohjeet perämoottorin käynnistämisessä ja veneen ohjauksessa sen varalta. Det er ikke tilstrekkelig å bare sette giret i nøytral. kun venettä ajetaan tyhjäkäyntiä suuremmalla nopeudella. Ohjaajalla on oltava esteetön näköala erikoisesti veneen eteen. hvis din båt har en hastighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder ta igjen en person på vannski som var 61 m foran deg. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Läs och iakttag alla de lagar och förordningar som gäller till sjöss. eller lastar ur. Föraren måste speciellt ha god uppsikt framåt. kuorma tai kalastusistuimet eivät saa peittää ohjaajan näköalaa. Då passagerare går ombord. Se till att inget hindrar förarens synfält när båten körs. korotetut kalastustuolit. dekk. Tillat aldri at noen får sitte på eller lene seg mot. reelingit. Alla båtägare bör genomgå en kurs i båtsäkerhet. Vær aldri under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler når du ferdes på sjøen. stiger ur båten. skall motorn stängas av. For eksempel. Sejl aldrig lige bag én. jotka eivät ole tarkoitetut siihen tarkoitukseen. Veneen ohjaajan tulisi suorittaa veneilyn turvallisuuskurssi. för den händelse att denne skulle falla. bråstopp. der på faldstidspunktet var 61 meter foran dig. at bådføreren mister førligheden eller falder overbord. akterspegel. jossa odottamaton vauhdin lisäys. losning eller hvis passagerer er i nærheden af bagenden af båden eller skruen. i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten eller falle over bord. oväntade stopp. uventet tab af bådstyring eller pludselig bådbevægelse vil kunne få en person til at kastes overbord eller ind i båden. utenom føreren. Lær opp andre i bruken av båten. Sørg for at alle passagerer sidder forsvarligt i båden. Det anbefales å ta båtførerprøven. ethvert roterende fiskesete. Vær aldrig påvirket af alkohol eller andre berusende stoffer. että ohjaaja ei kykene toimimaan tai putoaa veteen. pyörivä kalastustuoli. ja noudata niitä. Sådanne midler svækker din reaktions. hekk. Dette gælder ryglæn.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. neste side) obk YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Perehdy kaikkiin merenkulkusääntöihin ja vesistölakeihin. Förbered andra båtförare. baug. Älä mene vesille ollessasi alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

slik som loven tilsier. Modellbeteckning d. i syne. Serienummeret er placeret på motoren som vist nedenfor. Rapportera olyckor. Valmistusnumeron sijainti perämoottorissa näkyy alla olevasta kuvasta. Serienummer b. Ilmoita onnettomuudet. Tillverkningsår e. Emblem med europæisk certifikation. er det vigtigt altid at sørge for. Gi melding om ulykker. Båtføreren bør til enhver tid ha vedkommende som har falt i vannet.gob21 a OTXXXXXX 20XX XXXX b c e d XX obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. Merket for godkjennelse i Europa (CE) (etter hva som er aktuelt) VALMISTUSNUMERON MUISTIIN MERKITSEMINEN Tämän numeron muistiin merkitseminen on tärkeää tulevaa tarvetta varten. Serienumret b. og aldri rygge inntil verken en person på vannski eller noen som oppholder seg i vannet.. obl9c SERIENUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig referanse. pidä aina kaatunut vesihiihtäjä veneen ohjaajan puolella. Modellangivelse d. Når båten brukes til å trekke personer på vannski e. bør føreren alltid sørge for at en person som eventuelt har falt eller ligger i vannet. Mallin merkintä d. at en falden vandskiløber eller en vandskiløber nede i vandet befinder sig på bådens førerside. Modelår c. Vahvistettu Euroopan merkkii (mikäli koskee tapausta) oba obk ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Se upp för vattenskidåkare som fallit! När du använder båten för vattenskidåkning eller dylik verksamhet.3 a. Märket för Europa-godkännande (om tillämpligt) REGISTRERING AF SERIENUMMER Det er vigtigt at optegne dette nummer for fremtidig reference. Årsmodell c. kun palaat takaisin hiihtäjää auttamaan. Fremstillingsår e.3 a.l. kommer på førersiden av båten når vedkommende vender tilbake for å hjelpe personen med vannskiene. Serienummeret er plassert på motoren som vist nedenfor.1 a. Produksjonsår e. Jos käytät venettäsi vesihiihtoon tai samanlaisiin toimiin. och aldrig backa upp till denne eller någon annan person i vattnet. Bådføreren må aldrig miste synet af vandskiløberen nede i vandet og aldrig bakke hen mod denne eller andre personer. Benyttes båden til vandskiløbning eller en lignende aktivitet. Årsmodell c. obl9k GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Hold udkig efter faldne vandskiløbere. Rapporter ulykker til de lokale myndigheder. Rapportera alla olyckor till berörda myndigheter. Rapportér alle ulykker. som loven foreskriver. (efter behov) 32 90-10212X20 .3 a. Bilden visar var serienumret återfinns på utombordaren. obl9g YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Varo kaatuneita vesihiihtäjiä. obl9a SKRIV UPP SERIENUMRET Det är viktigt att skriva upp serienumret för framtida behov. Serienummer b. når man drejer for at komme vandskiløberen til undsætning. Mallin vuosi c. se till att en vattenskidåkare som fallit är på förarsidan av båten när du återvänder för att hjälpa denne. Sarjanumero b. Ohjaajan on aina pidettävä kaatunut hiihtäjä näköpiirissään eikä koskaan peräydyttävä hiihtäjän tai kenenkään muun vedessä olevan luo. Meld fra om båtulykker til lokale myndigheter. Modelbetegnelse d.) Se opp for personer på vannski som har falt i vannet. der befinder sig i vandet. Föraren ska alltid hålla ett öga på personen i vattnet. Valmistusvuosi e. Anna paikallisille viranomaisille lakimääräinen ilmoitus veneonnettomuuksista.

4 29.35 mm NGK DPR6EA–9 0. hk Effekt. r/min Tomgångsvarvtal med ilagd framåtväxel Förgasarmodeller EFI–modeller Antal cylindrar Slagvolym Cylinderlopp Slaglängd Ventilspel (kall) Insugningsventil Avgasventil Rekommenderade tändstift Förgasarmodeller Elektrodavstånd EFI–modeller Elektrodavstånd 30 Modelos 30 30 22.25 mm 0.15–0.25–0.25 mm 0.25 mm 0.25–0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obm71g obm71c YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT 40 Malli Hevosvoima Kilowatti Täysi kaasu k/min alue Tyhjäkäyntinopeus eteenpäinvaihteella Kaasuttimella varustetut mallit EFI mallit Sylinteriluku Iskutilavuus Sylinterin halkaisija Iskun pituus Venttiilin välys (kylmä) Imuventtiili Poistoventtiili Suositelttu sytytystulppa Kaasuttimella varustetut mallit Sytytystulpan kipinäväli EFI mallit Sytytystulpan kipinäväli oba SPESIFIKASJONER Modelos Effekt HK Effekt kw Maksimal gasshastighet o/min Tomgangshastighet (i gir) Modeller med forgasser EFI–modeller Antall sylindre Slagvolum Sylinderboring Slaglengde Ventilklaring (kald) Inntaksventil Eksosventil Anbefalt tennplugg Modeller med forgasser Tennplugg–gap EFI–modeller Tennplugg–gap obk 30 30 40 30 40 22.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.25–0.9mm Champion RA8HC 1.9mm Champion RA8HC 1.25–0.15–0.9mm Champion RA8HC 1.0mm Ventilspillerum (kold) Indsugningsventil Udstødningsventil Anbefalet tændrør Modeller med karburator Gnistgab EFI modeller Gnistgab 90-10212X20 33 .25 mm 0.4 40 40 29.0mm 30 40 22.8 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.15–0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.4 29. kW Fullgas.0mm ALLMÄN INFORMATION obm71k obm71a GENERELT SPECIFIKATIONER 40 Hestekræfter Kilowatt o/m ved fuld gas Tomgangshastighed i fremadgående gear Modeller med karburator EFI modeller Antal cylindre Stempelvolume Cylinderdiameter Slag SPECIFIKATIONER Modell Effekt.9mm Champion RA8HC 1.0mm 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.15–0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.4 29.8 30 40 22.

vaihdelaatikko 108 mm läpim. gearkasse Motoroliekapacitet Batteriydelse Drift over 0°C Batteri mærkekapacitet Drift under 0°C Amp–timer (At) 30 2.0 L 465 Marinstartsamperer eller 350 kallstartsamperer 1000 Marinstartsamperer eller 750 kallstartsamperer 70Ć100 Se afsnittet Benzin Se afsnittet Benzin 440 ml 710 ml 3.0 L 465 merikäynnistysampeeria tai 350 kylmäkäynnistysampeeria 1000 merikäynnistysampeeria tai 750 kylmäkäynnistysampeeria 70Ć100 465 marinestart ampere (MCA) eller 350 kaldstart ampere (CCA) 1000 marinestart ampere (MCA) eller 750 kaldstart ampere (CCA) 70Ć100 ALLMÄN INFORMATION SPECIFIKATIONER (FORTS) Modell Utväxling 83 mm dia.00:1 2.3:1 40 Katso osaa Polttoaine Katso osaa Polttoaine 440 ml 710 ml 3.3:1 SPECIFIKATIONER (FORTSAT) Modelos Gearforhold 83 mm diam. gearkasse Anbefalet benzin Anbefalet olie Smøringskapacitet for gearkassen 83 mm diam.) Modelos Girutveksling Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Anbefalt bensin Anbefalt olje Girkassens smøringskapasitet Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Girkassens oljekapasitet Batteri Drift over 0 °C Drift under 0 °C Amperetimer (At) obk YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT (JATKUU) 40 Malli Vaihdesuhde 83 mm läpim. gearkasse 108 mm diam. växelhus 83 mm dia.00:1 2.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SPESIFIKASJONER (FORTS. vaihdelaatikko Moottoriöljykapasiteetti Akun kapasiteetti Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö yli 0° C Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö alle 0° C Ampeeritunnit (Ah) 30 2.3:1 40 Se Bränsle & olja Se Bränsle & olja 440 ml 710 ml 3.00:1 2.00:1 2. växellåda 108 mm dia. växellåda Rekommenderad bensin Rekommenderad olja Smörjoljevolym. vaihdelaatikko Suositeltava bensiini Suositelttu öljy Vaihdekotelon voiteluainetilavuus 83 mm läpim. växellåda 108 mm dia.3:1 Se Drivstoff Se Drivstoff 440 ml 710 ml 3.0 L 465 amp ved 05C koldstart eller 350 amp ved Ć185C koldstart 1000 amp ved 05C koldstart eller 750 amp ved Ć185C koldstart 70Ć100 34 90-10212X20 . Körning vid temperaturer under 0°C.0 L 30 2. gearkasse 108 mm diam. vaihdelaatikko 108 mm läpim. motor Batteriklass Körning vid temperaturer över 0°C. Amperetimmar (Ah) oba GENERELT 40 30 2. växellåda Oljevolym.

Gearkasse 12. Peräpeilin kiinnikkeet 10. Ekstra tiltknap 8. joissa ei ole PowerTrimmia) ALLMÄN INFORMATION obn21k obn21a GENERELT KOMPONENTIDENTIFIKATION 1. Toissijainen jäähdytysveden otto (vakiomallit) 13. Girhus 12. Yläkoppa 2. Riggvinkelpinne 9. Tippspärr (Modeller utan Power Trim) 90-10212X20 35 . Vaihteistokotelo 12. Kaasuvivun kitkan säätönuppi 16. Underdeksel 3. Nederste skjold 3. Antikavitaatiolevy 6. Tiltlåsearm (Modeller uden Power Trim) ÖVERSIKTSBILD ÖVER KOMPONENTERNA 1. Motorstoppkontakt 15. Antikavitationsplatta 6. Drivaxelhus 5. Kjølevannskontroll 4. Sekundært kjølevannsinntak (standardmodeller) 13. Växelspak 14. Kippilukon tappi 9. Nødstopkontakt 17. Spak för styrfriktionsjustering (modeller med rorkultshandtag) 18. Ensisijainen jäähdytysveden otto oba 11. Tiltlåsespak (Modeller uten powertrim) YLEISTIETOA obn21c obn21g BESTANDDELER 1. Övre motorkåpa 2. Trimroder 7.gob22 13 1 7 8 9 2 3 14 15 16 17 18 4 5 10 11 obg 6 obc 12 GENERELLE OPPLYSNINGER 11. Tiltstøttepinne 9. Kippilukon vipu (Mallit. Ohjauskitkan säätövipu (kahvallisissa malleissa) 18. Girspak 14. Agterspejlsbøjler 10. Varakallistuskytkin 8. Trimtap 7. Primær kølevandsindsugning 11. Sekundær kølevandsindsugning (Standard modeller) 13. Vandpumpeinspektionshul 4. Knap til indstilling af gashåndtagets friktion 16. Drevakselhus 5. Trimror 7. Motorstamme 5. Hål för vattenpumpens skvallerstråle 4. Topdæksel 2. Vesipumpun ilmaisureikä 4. Justering av gasfriktion 16. Alakoppa 3. Stoppknapp 15. Justeringsknott for styrefriksjon (Modeller med rorpinne) 18. Nødstoppbryter 17. Upphängningsbyglar 10. Trimmilevy 7. Skiftehåndtag 14. Reservetiltbryter 8. Motor stopkontakt 15. Primärt kylvattenintag 11. Akterspeilbraketter 10. Undre motorkåpa 3. Tiltstøttepind 9. Växelhus 12. Nödstoppskontakt 17. Primært kjølevannsinntak obk MOOTTORIN OSAT 1. Hätäkatkaisin 17. Vaihdekahva 14. Styrefriktionsjusteringsknap (modeller med styrehåndtag) 18. Extra tiltströmbrytare 8. Toppdeksel 2. Antiventilationsplade 6. Vetoakselin kotelo 5. Justeringsknott for gassfriksjon 16. Antiventilasjonsplate 6. Sekundärt kylvattenintag (standardmodeller) 13. Moottorin katkaisin 15.

Om motorn inte sitter fast ordentligt kan den släppa från akterspegeln och förorsaka allvarliga personskador. 812432A4 (c). Om du monterar motorn själv. 812432A4 (c). kan dette medføre. Modeller utan tvingskruvar 1 Utombordaren måste säkras i aktern med de fyra 1/2” fästbultar och låsmuttrar som medföljer. som er et ekstrautstyr. dödsolyckor och skador på utrustning. som måler 1/2 tomme i diameter. Vi anbefaler på det sterkeste at forhandleren monterer utenbordsmotoren og tilhørende tilleggsutstyr for å sikre forsvarlig montering og best ytelse. død eller beskadigelse af ejendom kan ske. kan dette føre til at utenbordsmotoren løsner fra båthekken. ELLER med tvingskruvarna (a) och Quicksilver eller Mercury Precision Parts fästsats för utombordare (c). Hvis utenbordsmotoren ikke festes riktig. enl. Følg anvisningene i utenbordsmotorens monteringsanvisninger. ELLER med festetvinger (a) og Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. som følger med utenbordsmotoren. Vi rekommenderar starkt att du låter återförsäljaren ombesörja monteringen av utombordaren och dess tillbehör. hvis du monterer utenbordsmotoren selv. Hvis du selv vil montere påhængsmotoren. 812432A4 (c). Modeller med klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 2 36 90-10212X20 . skal den monteres ordentligt ved brug af nødvendigt monteringsmateriel. at din forhandler monterer påhængsmotoren og modsvarende tilbehør. som igjen kan føre til alvorlig personskade. så man er sikker på. 2 Utombordaren måste säkras i aktern på ett av följande två sätt: ANTINGEN med tvingskruvarna (a) och två av de fästbultar och låsmuttrar (b) som medföljer. at den slynges af bådens hækbjælke. Perämoottori tulee kiinnittää peräpeiliin perämoottorin mukana tulevalla neljällä puolentuuman läpimittaisella kiinnityspultilla ja lukkomuttereilla. måste den vara ordentligt monterad med fästanordningar. bilderna. der leveres sammen med påhængsmotoren. Hvis påhængsmotoren monteres forkert. seurauksena saattaa olla sen irtautuminen veneen peräpeilistä. että myyntiliike asentaa perämoottorisi ja siihen liittyvät lisälaitteet. Vi anbefaler stærkt. følg da vejledningerne i Monteringshåndbogen. är det noga att du följer anvisningarna i monteringshandboken som medföljer utombordaren. MONTERING AF PÅHÆNGSMOTOR ADVARSEL Før påhængsmotoren betjenes. joissa on peräpeilin tuen kiristysruuvit 2 2 Perämoottori on kiinnitettävä peräpeiliin yhdellä kahdesta tavasta: JOKO kiristysruuveilla (a) ja kahdella mukana seuraavalla kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (b). Ellei perämoottoria kiinnitetä kunnolla. kuoleman tai omaisuusvahinkoa. samt låsemutrene (inkludert). Påhængsmotoren skal fastspændes til hækbjælken ved ENTEN at benytte de medleverede klemmeskruer (a) og to monteringsbolte og låsemøtrikker (b).goc10 a a b 1 ocg 2 occ oca12c c ASENNUS PERÄMOOTTORIN ASENNUS VAROITUS Ennen kuin perämoottoria käytetään. Mallit.). hvorved alvorlig kvæstelse. Skub to bolte gennem det øverste hulpar og to gennem det nederste hulpar. se on asennettava oikein käyttäen kuvassa esitettyjä kiinnitysosia. Monter to bolter gjennom de øverste hullene og to bolter gjennom de nederste hullene. slik som vist på illustrasjonen. Aseta kaksi pulttia ylempiin reikiin ja kaksi pulttia alempiin reikiin. ELLER ved hjælp af klemmeskruerne (a) og valgfri Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit nr. noudata sen mukana saamasi perämoottorin asennuskäsikirjan antamia ohjeita. Modeller uten hekkfestetvinger Mallit ilman peräpeilin tuen kiristysruuveja 1 1 Utenbordsmotoren må festes til hekken med de fire monteringsboltene. som vist. Oikean asennuksen ja hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi on erittäin suositeltavaa. MONTERING oca12g MONTERING AV UTENBORDSMOTOREN ADVARSEL Før utenbordsmotoren tas i bruk. må den monteres på riktig måte med anbefalte monteringsdeler. ock oca INSTALLATION oca12k MONTERING oca12a MONTERING AV UTBORDAREN VARNING Innan utombordaren används. Modeller med hekkfestetvinger Utenbordsmotoren må festes til hekken på én av to måter: ENTEN med festetvinger (a) og de to monteringsboltene og låsemutrene (b) som følger med. TAI kiristysruuveilla (a) ja lisävarusteena saatavalla Quicksilver tai Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. død eller skade på utstyret. Modeller uden klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 1 Modeller med tvingskruvar Påhængsmotoren skal fastgøres til hækbjælken med de fire medleverede 1/2-tommers monteringsbolte og låsemøtrikker. (Två bultar i de övre hålen och två bultar i de undre hålen). mikä voi aiheuttaa vakavan vamman. R/N 812432A4 (extra utr. Jos itse asennat perämoottorisi. at den er installeret ordentligt og skaffer god ydelse.

voi johtaa kytkimen kolinaan. användning på högre höjd över havet. Detta varvtalsomfång möjliggör bättre acceleration samtidigt som du kan hålla maximal hastighet. joka sallii moottorin käydä suositellun täyskaasun kierrosnopeusalueen puolivälin yläpuolella veneen ollessa normaalilastissa (katso osaa Tekniset tiedot). että potkuri ei sen johdosta “ryntää”. MONTERING ocb2a PROPELVALG Påhængsmotor/båd kombinationen giver den bedste ydeevne. Muiden potkureiden käyttö.goc11 ocg ocxc MONTERING ocb2g ocb2c ASENNUS POTKURIN VALINTA Saavuttaaksesi parhaan kokonaissuorituskyvyn perämoottorisi ja veneesi yhdistelmästä valitse potkuri. Tarkasta täyskaasun kierrosnopeus tarkan takometrin avulla. entistä lämpimämpi ja kosteampi sää. veneen kuormituksen lisäys tai veneen pohjan/vaihteistokotelon likaantuminen). Kontroller turtallet ved full gass med et nøyaktig takometer. Bruk av andre propeller kan gi koplingsskrangling. oca INSTALLATION ocb2k VAL AV PROPELLER För att din utombordar/båtkombination skall få bästa möjliga prestanda skall du välja en propeller som gör att din motor kan arbeta inom den övre hälften av det rekommenderade fullgasomfånget. Brug af andre propeller. KRAV TIL PROPELL – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modeller krever bruk av spesialkonstruerte propeller med gumminav for å redusere både forekomstene og styrken på koplingsskrangling i girkassen. kun moottori on trimmattu ulos ohjauksen tasapainotilaan (ohjaamiseen tarvittava voima on yhtä suurin kumpaankin suuntaan) siten. selv om dette verken påvirker ytelsen eller holdbarheten. Kontrollera fullgasvarvtalet med hjälp av en exakt varvräknare. Hvis endring av forholdene fører til at turtallet synker under anbefalt område (slik som varmere og fuktigere vær. øget last eller en snavset bund/gearkasse) bevirker. for at bevare ydeevnen og sikre påhængsmotorens holdbarhed. kan de orsaka skrammel. Specifikationer) kører i den øvre halvdel af det anbefalede o/m ved fuld gas. Dette turtallsområdet gir bedre akselerasjon samtidig som båten opprettholder maksimal hastighet. ökad last i båten eller smuts på botten/undre växelhus). kan resultere i koblingsraslen. Benyt et præcist takometer til måling af o/m ved fuld gas. Tämä kierrosnopeusalue mahdollistaa paremman kiihtyvyyden. hvis du vælger en skrue. Det kan være nødvendigt at skifte propel eller at rengøre den. der med normal last (se afsnittet.. bruk i høyereliggende strøk. mens motoren er trimmet ut til balansestyring (styrekraften er lik i begge retninger) uten at dette får propellen til å løsne. Om andra propellrar används. mens den maksimale fart holdes. VALG AV PROPELL Velg en propell som gjør at motoren kan kjøres i øvre halvdel av anbefalt turtallsområde ved full hastighet på motoren med normal last for best ytelse fra utenbordsmotor/båt (se SPESIFIKASJONER). I dette RPM-interval kan båden accelerere bedre. KRAV PÅ PROPELLER FÖR – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modellerna behöver speciella propellrar med gumminav för att minska förekomst och omfattning på skrammel i växellådan. med motorn uttrimmad till ett balanserat styrläge (samma kraft för styrning i bägge riktningarna). Jos kierrosnopeus laskee suositellun alueen alapuolelle olosuhteissa tapahtuneen muutoksen johdosta (esim. korkeammilla paikoilla ajo. potkurin vaihto tai puhdistus saattaa tulla tarpeelliseksi suorituskyvyn säilyttämiseksi ja perämoottorin kestävyyden varmistamiseksi. 90-10212X20 37 . mer last i båten eller en tilgrodd båtbunn/girhus). vaikka se ei varsinaisesti haittaisi suoritusta tai kestävyyttä . Målingen foretages med motoren trimmet ud i en balanceret styretilstand (styreindsatsen skal være ens i begge retninger) uden at foråsrage at propellen “trækker sig løs”. hvis skiftende forhold (så som varmere og fugtigere vejr. at motorens o/m falder til under det anbefalede interval. vilket i och för sig inte nedsätter växellådans prestanda eller livslängd. sejlads i højere liggende områder. selvom det ikke har nogen skadelig indvirkning på præstation eller holdbarhed. kan det være nødvendig å skifte propell eller foreta rengjøring for å opprettholde utenbordsmotorens ytelse og varighet. utan att propellern “rusar iväg”. PROPELKRAV – 40 HK BIGFOOT MODELLER 40 Hk Bigfoot modeller kræver brug af specielt konstruerede propelnav af gummi for at reducere både muligheden for og alvorligheden af koblingsraslen i gearkassen. samalla kun se säilyttää veneen huippunopeuden. kan rengöring eller byte av propeller fordras för att bibehålla motorns prestanda och livslängd. ock POTKURIVAATIMUKSET – 40 HV BIGFOOT-MALLIT 40 hv Bigfoot–malleissa on käytettävä erityisesti suunniteltuja kuminapapotkureita vaihteistokotelon kytkimen kolinan esiintymisen vähentämiseksi ja vaimentamiseksi. Om ändrade förhållanden leder till att varvtalet sjunker under det rekommenderade omfånget (t ex varmare eller fuktigare väder. när båten är normalt belastad (se Specifikationer).

Motorns tiltstödspak är inte avsedd att hålla motorn i läge under transport. Detta hindrar propellern från att rotera fritt. ved jernbaneoverskæringer. Jos tarvitaan lisää maavaraa. må utenbordsmotoren tiltes til opp-stilling ved hjelp av et ekstra støtteutstyr. oda TRANSPORT AV BÅT/MOTOR Transporter båten med utenbordsmotoren tiltet ned (vertikal driftsposisjon). Hvis det er nødvendig med ytterligere klaring til bakken. Paikallinen myyntiliike voi suositella. TRANSPORTERING odc1a TRANSPORTERING AF BÅD OG PÅHÆNGSMOTOR MED TRAILER Transport af din båd med trailer bør ske med påhængsmotoren tiltet ned (lodret driftsposition). Hvis der kræves yderligere afstand til vejbanen. VIKTIG: stol ikke på at power trim-/tiltsystemet eller tiltstøtten gir nok klaring til bakken under transport. Lisää maavaraa voidaan tarvita rautatieylikäytävien. Tiltstøtten er ikke ment som en støtte for utenbordsmotoren under transport.god9 odg odc TRANSPORT odc1g odc1c KULJETUS VENEEN/PERÄMOOTTORIN KULJETTAMINEN PERÄVAUNULLA Kuljettaessasi venettäsi perävaunulla pidä perämoottori alas kallistettuna (pystysuorassa ajoasennossa). ajoteiden ja perävaunun hyppimisen vuoksi. TÄRKEÄÄ: Älä turvaudu koneelliseen trimmaus/kallistusjärjestelmään tai kallistuksen tukivarteen perävaunulla kuljettamisessa tarvittavan sopivan maavaran ylläpitämiseksi. VIGTIGT: Vær ikke afhængig af trim/tiltsystemet eller tiltstøttearmen til at bevare korrekt afstand til vejbanen under kørsel med trailer. 38 90-10212X20 . Aseta perämoottorin vaihde eteenpäinvaihteelle. Dette forhindrer at propellen spinner fritt. Be den lokala återförsäljaren om råd. Perämoottorin kallistuksen tukivartta ei ole tarkoitettu perämoottorin kannattamiseen sitä perävaunulla kuljetettaessa. Om det krävs ytterligare markfrigång måste utombordsmotorn tiltas upp med ett extra stöd. Ytterligare spel kan behövas vid järnvägskorsningar. Påhængsmotorens tiltstøttearm er ikke beregnet til at støtte påhængsmotoren under kørsel med trailer. Der kræves muligvis yderligere afstand til vejbanen. indkørsler og hvis påhængsvognen hopper op og ned under kørslen. Sæt påhængsmotoren i fremadgående gear. Ta kontakt med nærmeste forhandler. Lägg i framåtväxeln. odk TRANSPORT odc1k TRAILERTRANSPORT AV BÅTEN/UTOMBORDAREN Vid trailertransport av båten ska motorn vara nedtiltad (vertikalt körläge). perämoottori on kallistettava ylöspäin käyttäen perämoottoriin lisävarusteena saatavaa tukilaitetta. Den lokale forhandler giver gerne nærmere forklaringer herom. VIKTIGT: Förlita dig inte på att Powertrim/tiltsystemet eller tiltstödspaken skall ge tillräcklig markfrigång. på uppfarter och om lastvagnen fjädrar. i oppkjørsler og hvis båthengeren fjærer. Sett utenbordsmotoren i forovergir. Tämä estää potkuria pyörimästä vapaasti. skal påhængsmotoren vippes opad med støttetilbehøret opad. Dette forhindrer propellen i frit at dreje rundt. Ytterligere klaring kan være nødvendig over jernbaneoverganger.

og som følge heraf udsivning af benzin og dampe. Kuljeta polttoainesäiliötä hyvin tuuletetulla alueella. sulkee ADVARSEL Unngå alvorlig personskade og dødsfall som følge av bensinbrann eller eksplosjon. som är fäst på tanken. Transporten bör bra ske på ett område där det inte finns öppen eld eller gnistor. Detta sluter till avluftningshålet och förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. Dette vil beskytte forbindelsesstammen mod tilfældig indskubning. Transportér benzintanken i et velventileret område væk fra åbne flammer eller gnister. Noudata kannettavan polttoainesäiliön kuljetusohjeita. Dette forhindrer at koblingsdelen for drivstoffslangen blir skjøvet inn ved en feiltakelse. på bränsleslangens anslutningsarm (b). Dette stenger lufteventilen og forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. AUTOMAATTISELLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ 2 3 Kytke ulkopuolinen polttoainejohto irti säiliöstä. 1 BRÄNSLETANKAR MED AUTOMATISK AVLUFTNING Luk benzintankens luftudluftning når tanken transporteres. Følg transportinstruktionerne for den bærbare benzintank. Kobl den fjerne benzinslange fra tanken. Montera locket (a). Tämä estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af benzinbrand eller eksplosion. TANKTYPE TIL AUTOMATISK UDLUFTNING AF BENZIN 2 3 VARNING Undvik allvarlig personskada eller död pga bensineldsvåda eller explosion. Følg anvisningene for transport av bærbar drivstofftank. Dette vil lukke luftudluftningen og forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. odk Asenna säiliöön kiinnitetty kansi (a) polttoaineletkun liittimen varteen (b). Tämä estää liitinvarren tahattoman sisäänpainamisen ja höyryjen ulospääsyn. VAROITUS Vältä bensiinitulen tai räjähdyksen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Monter en klemme (a) over koblingsdelen for drivstoffslagen (b). 90-10212X20 39 . jolla ei ole avotulta eikä kipinöitä. slik at drivstoff og dunster kan sive ut. Tämä ilmanpoistoaukon ja estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. oda TRANSPORT odh1k TRANSPORT AV BÄRBARA BRÄNSLETANKAR BRÄNSLETANKAR MED MANUELL AVLUFTNING TRANSPORTERING odh1a TRANSPORTERING AF BÆRBARE BENZINTANKE TANKTYPE TIL MANUEL UDLUFTNING AF BENZIN 1 Stäng bränsletankens avluftningshål under transport. 2 3 Koble den separate drivstoffslangen fra tanken. Transporter drivstofftanken på et godt ventilert sted og i god avstand fra åpen ild eller gnister. vilket möjliggör att ångorna kan läcka ur. Dette forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken.god19 b F a 1 odg 2-3 odc TRANSPORT odh1g odh1c KULJETUS KANNETTAVIEN POLTTOAINESÄILIÖIDEN KULJETUS KÄSIN TOIMIVALLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ TRANSPORT AV BÆRBARE DRIVSTOFFTANKER DRIVSTOFFTANK MED MANUELL UTLUFTING 1 Lukk lufteventilen på drivstofftanken under transport av tanken. Installér bindselshætten (a) over benzinslangens forbindelsesstamme (b). 1 DRIVSTOFFTANK MED AUTOMATISK UTLUFTING Sulje polttoainesäiliön ilmanpoistoreikä kuljetuksen ajaksi. Följ transportinstruktionerna för bärbara bränsletankar. Detta förhindrar att armen oavsiktligt trycks in. Dette vil forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. 2 3 Koppla bort den utvändiga bränsleledningen från tanken. Detta förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken.

• Vanskeligheter med starting og kjøring. som inneholder minst 87 oktan. som indeholder alkohol. Noen av disse ugunstige effektene kommer av at alkoholholdig bensin har en tendens til å absorbere fuktighet fra luften. Lyijypitoinen bensiini on hyväksyttävää alueilla. Bensin som inneholder rensemidler for bensininnsprøytning. Om alkoholhaltig bensin används. tarkista polttoainejärjestelmä useammin. som inneholder minst 90RON. En del av dessa skadliga resultat uppstår pga att alkoholhaltig bensin har en tendens att absorbera fuktighet ur luften. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning. • Start och körsvårigheter. Benzin. visuelt kontrolleres for brændstoflækager eller abnormaliteter. ANBEFALT BENSIN USA og Canada Bruk vanlig. tai jos epäilet. Alkohol i bensin Vi rekommenderar inte användandet av bensin som innehåller alkohol. tarkistaen silmämääräisesti. Suosittelemme keskilaatuista autobensiiniä. oeb6a BRÆNDSTOF OG OLIE BENZINANBEFALINGER USA og Canada Benyt blyfri benzin af et kendt mærke med et oktantal på mindst 87. Nogle af disse negative virkninger skyldes tilbøjeligheden af alkohol til at absorbere luftens fugtighed. Hvis alkoholholdig benzin benyttes eller der er mistanke om tilstedeværelsen af alkohol i benzinen. En vanlig bensin som innehåller insprutarrengörare rekommenderas för ökad rengöring i motorn. jossa alkoholi erottuu bensiinistä polttoainesäiliössä. • Nedbryting av elastomer og deler av plast. som indeholder benzinindsprøjtningsrenser. og i øvrigt med stigende alkoholindhold. får det inte innehålla mer än 10 % etanol eller 5 % metanol. som fører til en fase av vann og alkohol som skiller seg fra bensinen i drivstofftanken. Hvis benzin. kan den ikke inneholde mer enn 10 % etanol eller 5 % metanol. Alkoholholdig benzin Vi anbefaler ikke brug af benzin. Alkoholholdig bensin kan forårsake følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet: • Korrosjon på metalldeler. Internationellt Använd ett känt märke av blyfri bensin med ett oktantal på minst 90RON. Alkoholipitoinen bensiini voi aiheuttaa seuraavia ongelmia perämoottorissa ja polttoainejärjestelmässä: • Metalliosien korroosiota. se ei saa sisältää enemmän kuin 10% etanolia tai 5% metanolia. eller hvis det er mistanke om at bensinen inneholder alkohol. Internasjonalt Bruk vanlig. sen lisäksi suositamme polttoaineen vedenerotussuodattimen käyttöä. 40 90-10212X20 . Hvis det benyttes alkoholholdig bensin. Alkoholin haittavaikutukset ovat vakavampia metanolissa ja pahenevat alkoholipitoisuuden lisääntyessä. Hvis derimot bare alkoholholdig bensin er tilgjengelig. hvor blyfri benzin ikke er tilgængelig. joilla lyijytöntä bensiiniä ei ole saatavilla. jolla on mimimi oktaaniluku 87. eftersom alkoholen kan ha negativ effekt på bränslesystemet. oek Alkoholi bensiinissä Emme suosittele alkoholia sisältävän bensiinin käyttöä. Alkoholholdig benzin kan skabe følgende problemer i påhængsmotoren og brændstofsystemet: • Tæring af metaldele. Jotkut näistä haitallisista vaikutteista johtuvat alkoholipitoisen bensiinin pyrkimyksestä imeä kosteutta ilmasta. 87 oktan. • Nedbrydning af elastomerer og plastikdele. och att ett vattenavskiljande filter installeras. • Damplås eller for ringe brændstoftilførsel. • Elastomeerien ja muoviosien huononemista. • Käynnistys.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oeb6g oeb6c POLTTOAINE & ÖLJY BENSIINISUOSITUKSET Yhdysvallat ja Kanada Käytä tunnettua tavallista lyijytöntä bensiiniä. • Start og driftsvanskeligheder. Den skadliga inverkan av alkohol är mer allvarlig med metanol och blir värre med ökande alkoholhalt. että bensiinissä on alkoholia. • Slitasje og skade på interne deler i motoren. eller om du misstänker att bensinen innehåller alkohol. og tilføjelsen af et brændstofsfilter med vandudskillelse anbefales. Blybensin anbefales ikke. Muut maat Käytä tunnettua merkkiä olevaa lyijytöntä autobensiiniä. Blyhaltig bensin kan användas om blyfri bensin inte finns tillgänglig. og forverres ved øk alkoholinnhold. Blyholdigt benzin anbefales ikke. • Nedbrytning av plastdelar. Vi anbefaler brug af mellem-oktantal benzin med benzinindsprøjtningsrenser for at øge motorens interne renlighed. Blyhaltig benzin rekommenderas inte. Generellt gäller dock att om enbart bränsle med alkohol finns tillgängligt. må den som regel ikke indeholde mere end 10% ethanol eller 5% methanol. jonka oktaaniluku on vähintään 90RON. skal inspektionen af brændstofsystemet udvides. ettei esiinny polttoainevuotoa tai mitään muuta poikkeavaa. oea BRÄNSLE & OLJA oeb6k BRÄNSLEREKOMMENDATIONER USA och Canada Använd ett välkänt märke av vanlig blyfri bensin med min. Yleisenä ohjeena voidaan sanoa. der adskilles fra benzinen inde i brændstoftanken. og i tillegg anbefales bruk av et vannutskillende drivstoffilter. • Ilmalukon tai polttoaineen puutteen. • Bränslelås eller brist på bränsle i bensinledningen. Blyholdig benzin accepteres i områder. että jos ainoastaan alkoholia sisältävää bensiiniä on saatavana. Parhaan moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi suosittelemme polttoainesuihkutuksen puhdistusainetta sisältävää autobensiiniä. • Sisäisten moottorin osien kulumista ja vahinkoa. öka inspektioner med bränslesystemet och kontrollera visuellt om bränsleläckage eller avvikelser förekommer. Bensin som innehåller alkohol kan orsaka följande problem för din utombordsmotor och bränslesystem: • Korrosion av metalldelar. dannes. En middels grad av blyfri bensin for biler. Blybensin kan brukes på steder der blyfri bensin ikke kan skaffes. er å anbefale for å holde motoren renere innvendig. på grund af de virkninger alkohol kan have på brændstofsystemet.ja käyntivaikeuksia. De ugunstige effektene av alkohol er mer alvorlige med metanol. og se etter om det forekommer oljelekkasjer eller andre unormale tilstander. foretrækkes for yderlig intern motorrenlighed. Alkoholens negative virkninger øges ved tilstedeværelsen af methanol. Lyijypitoista bensiiniä ei suositella. • Slitage och skada på invändiga motordelar. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. joka sisältää polttoaineruiskun puhdistusainetta moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi. • Kondens eller kvelning av motoren. er den eneste tilgængelige benzintype. johtuen alkoholin mahdollisista haittavaikutuksista polttoainejärjestelmälle. mikä johtaa vaiheeseen. undersøk drivstoffsystemet oftere. International Brug et kendt mærke af blyfri benzin til biler med en minimum listet oktanklassificering på 90RON. er å anbefale for å holde motoren renere invendig. som indeholder alkohol. hvorved en vand/alkohol-fase. Jos käytetään alkoholipitoista bensiiniä. vilket kan resultera en kombination av vatten och alkohol som separerar från bensinen i bränsletanken. Alkoholholdig bensin Vi anbefaler ikke bruk av alkoholholdig bensin på grunn av eventuelle ugunstige innvirkninger som alkoholen kan ha på drivstoffsystemet. • Slid og beskadigelse af indre maskindele. Vi rekommenderar vanlig bensin med insprutar rengörare för ökad rengöring i motorn.

10% af tanken være tom. Sammuta aina moottori ennen säiliöiden uudelleen täyttämistä. Stands altid motoren. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Bränsle expanderar när temperaturen höjs och kan läcka under tryck. slik at tankventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tanken under normale forhold. missä täytät polttoainesäiliöitä. Tanka utomhus och inte i närheten av hetta. La ca. når de skal fyldes. og kan lekke under trykk hvis tanken er fylt helt opp. Stands altid motoren før tankene fyldes. Drivstoffvolumet utvider seg når temperaturen stiger. Fyld ikke benzintankene helt. eller tillåt öppen låga eller gnistor där du fyller på bränsle. Älä täytä polttoainesäiliöitä täysin. gnistor och öppen eld. Placering af bærbar benzintank i båden Placér benzintanken i båden således at tankudluftningen vil forblive højere end benzinstanden i tanken under normale bådbetjeningstilstande. BRÆNDSTOF OG OLIE oee8a PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOFTANK ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død fra en benzinbrand eller -eksplosion. hvis tanken er helt fyldt. oek Kannettavan polttoainesäiliön sijoittaminen veneeseen Aseta polttoainesäiliö veneeseen siten. Lad ca.væk fra varme. kan benzin sive ud. että säiliön venttiili on korkeammalla kuin säiliön polttoainetaso normaaleissa ajo–olosuhteissa. Stäng alltid av motorn vid tankning. Fyll inte på bränsletanken helt. 90-10212X20 41 . Avlägsna bärbara tankar från båten före bränslepåfyllning.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oee8g oee8c POLTTOAINE & ÖLJY POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Ta bærbare tanker ut av båten når de skal fylles. oea BRÄNSLE & OLJA oee8k PÅFYLLNING AV BRÄNSLE VARNING Undvik allvarliga personskador och dödsolyckor orsakade av brinnande eller exploderande bensin. Fyll ikke drivstofftanken helt full. gnistkilder og åpen ild. langt unna varme. Stopp alltid motoren og pass på at INGEN røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin. gnister og åben ild. Placering av bärbar bränsletank i båten Placera bränsletanken i båten så att tankens avluftningshål är på högre nivå än bränslenivån i tanken under normala körförhållanden. FYLLING AV BENSINTANKEN ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av bensinbrann eller eksplosjon. och rök INTE. Stäng alltid av motorn. mens brændstof påfyldes. Lämna ca 10% av tanken ofylld. Täytä polttoainesäiliöt ulkona kaukana lämmityslaitteesta. Tag altid bærbare brændstoftanke ud af båden. Plassering av bærbar drivstofftank i båten Plasser drivstofftanken i båten. Ota siirrettävät polttoainesäiliöt pois veneestä niiden uudelleen täyttämistä varten. Påfyldning af brændstof skal foregå udendørs . Stopp alltid motoren før tankene fylles. kipinöistä ja avotulesta. om tanken är full. Fyll drivstofftanker utendørs. Jätä se noin 10% alle täyden tilavuuden. Polttoainetilavuus laajenee lämpötilan noustessa ja polttoaine voi vuotaa paineen alaisena säiliön ollessa täynnä. ryg IKKE og tillad ikke åben ild eller gnister. Da benzin udvider sig ved stigende temperatur. 10% av tankvolumet gjenstå.

CF–4. eller i en kombination av följande API–klasser (American Petroleum Institute): SH. som er sertifisert til å imøtekomme eller overstige én enkelt eller en kombinasjon av serviceklassifikasjonene SH. CD. CE. SG. skall du använda en 4–takts motorolja av hög kvalitet. CD. REKOMMENDERAD MOTOROLJA Använd Quicksilver eller Mercury ”Precision Lubricants” 4–takts motorolja eller 4–takts marina motorolja. CE. Om ingen av dessa oljor finns tillgänglig. 42 90-10212X20 . käytä hyvänlaatuista nelitahtista moottoriöljyä. Anbefalet SAE (Society of Automotive Engineers) viskositet for motorolie. SF. BRÄNSLE & OLJA oej2k oej2a BRÆNDSTOF OG OLIE ANBEFALET MOTOROLIE Brug Quicksilver eller Mercury Precision smøremidlers 4–slags påhængsmotorolie eller 4–cyklus marine motorolie med den korrekte viskositet til de forventede temperaturforhold i det aktuelle område (se diagrammet ovenfor). som er garanteret at være i overensstemmelse med eller overstige alle enkelte eller en kombination af følgende American Petroleum Institute (API) serviceklassificeringer SH. • oek Suositeltu moottoriöljyn SAE–viskositeetti • • oea Olje med SAE 25W–40 viskositet kan brukes ved temperaturer over 4° C SAE 10W–30 viskositeetin öljyä suositellaan käytettäväksi kaikissa lämpötiloissa. CF–4. SG. jotka on tarkoitettu nelitahtisille perämoottoreille tai nelitahtista venekäyttöön tarkoitettua moottoriöljyä. CE. joka on vahvistettu täyttämään tai ylittämään jokin tai kaikki seuraavista American Petroleum Institute:n (API) huoltoluokitteluista SH. SAE 25W–40 viskositeetin öljyä voidaan käyttää yli 4°C lämpötiloissa.goe2 F° +100 +80 +60 +40 +20 0 C° +38 +27 +16 +4 –7 –18 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oej2g oej2c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYSUOSITUKSET Käytä Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants voiteluöljyjä. SAE 25W–40 viskositets olja kan användas vid alla temperaturer över 4°C. Hvis smøremidlet ikke kan anskaffes. SF. som minst uppfyller kraven i var och en. med riktig viskositet i forhold til forventet temperatur i det aktuelle området (se diagrammet nedenfor). CDII. CD. • • SAE 10W–30 viskositet olie anbefales til brug ved alle temperaturforhold. SG. er det greit å bruke en firetakts motorolje av god kvalitet. CE. Rekommenderad SAE–viskositet för motorolja • • SAE 10W–30 viskositets olja rekommenderas för användning vid alla temperaturer. med rätt viskositet för den temperatur som förväntas där du befinner dig (konsultera tabellen ovan). CD. SG. CDII for American Petroleum Institute (API). yllä olevaa taulukkoa). CF–4. SF. CF–4. Anbefalt Sae–viskositet For Motorolje • Olje med SAE 10W–30 viskositet anbefales til bruk ved alle temperaturer . SF. SAE 25W–40 viskositet olie kan bruges ved temperaturer over 4°C. Mikäli sitä ei ole saatavissa. kan en 4–cyklus motorolie af høj kvalitet bruges. jonka viskositeetti on sopiva alueesi odotetulle lämpötilalle (ks. Hvis riktig type ikke kan skaffes. ANBEFALT MOTOROLJE Bruk bare firetaktsolje for utenbordsmotorer eller firetakts båtmotorolje av typen Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants. CDII. CDII.

Aseta perämoottori pystysuoraan toiminta-asentoon ja poista yläsuojus. skrur du av oljelokket (b) og fyller på anbefalt olje opp til (men ikke over) det øvre merket. Försäkra dig om att utombordsmotorn är upprätt (ej lutad) när oljan kontrolleras. BRÄNSLE & OLJA oen1k oea KONTROLL OCH PÅFYLLNING AV MOTOROLJA VIKTIGT: Fyll inte på för mycket. Vipp hendelen opp. Drag ut mätstickan igen och kontrollera oljenivån. Skyv peilestaven helt inn i røret. Veden saastuttama öljy on sameanväristä. VIKTIGT: Kontrollera om oljan verkar förorenad. Sørg for at påhængsmotoren er opretstående (ikke vippet). TÄRKEÄÄ: Tarkasta. og trekk ut peilepinnen (a). 1 2 3 Pysäytä moottori. Sett utenbordsmotoren i vertikal driftsstilling. että perämoottori on pystysuorassa asennossa (ei kallistettuna). Olje som er blandet med vann. 1 2 3 Sluk motoren. säkra handtaget så att mätstickan hålls på plats. lukter sterkt av drivstoff. og vipp deretter hendelen ned for å låse peilestaven på plass. Jos öljyntaso on alhainen. Træk målepinden ud igen og iagttag oliestanden. ettei öljy ole saastunutta. Torka av den med en ren trasa. Kontroller at utenbordsmotoren er i oppreist stilling (ikke tiltet) når oljen sjekkes. 4 90-10212X20 43 . og skru det godt til for hånd. oen1a BRÆNDSTOF OG OLIE KONTROLLÉR OG PÅFYLD MOTOROLIE VIGTIGT: Undgå at overfylde. Fjern topdækslet. Placera utombordsmotorn i upprätt läge. Nosta kädensija ylös ja vedä öljytason mittatikku (a) ulos. polttoaineen saastuttamassa öljyssä on voimakas polttoaineen haju. Trekk ut peilepinnen igjen. Hvis forurenet olie bemærkes. kun tarkastat öljyn. lad motoren blive undersøgt af din forhandler. VIKTIG: Undersøk om oljen er forurenset. 4 oek Vedä öljytikku takaisin ulos ja tarkkaile öljyntasoa. vip derefter håndgrebet ned for at fastlåse målepinden. Om något av dessa tillstånd noteras. Vip håndgrebet op og træk målepinden ud (a). Avlägsna motorkåpan. olie indeholdende benzin har en stærk benzinlugt. når oliestanden kontrolleres. Skub målepinden helt ind igen. Vid påfyllning. Olie indeholdende vand har en mælkeagtig farve. Hvis oljenivået er lavt. får en kraftig bränslelukt. Ta av toppdekselet. Hvis oliestanden er lav. Tørk den en ren fille eller klut. Pyyhi se puhtaalla räsyllä tai pyyhkeellä ja pane takaisin sisään koko matkan. och tryck in den så långt det går igen. 4 För in mätstickan helt. 1 2 3 Stäng av motorn. VIGTIGT: Undersøg om olien er forurenet. Olja som blandats med vatten får en mjölkliknande konsistens. Varmista. Skru oliepåfyldningsdækslet på igen og fastspænd det stramt med hånden. Skruva sedan tillbaka påfyllningslocket ordentligt för hand. Olje som er blandet med drivstoff. Forhandleren bør undersøke motoren hvis oljen er forurenset.goe6 b a 1-4 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oen1g oen1c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYN TARKISTUS JA LISÄYS TÄRKEÄÄ: Älä täytä liikaa. og sett den helt ned i røret igjen. jotta öljytikku lukittuu paikoilleen. skall återförsäljaren se över motorn. 4 Työnnä öljytikku takaisin sisään koko matkan. Jos havaitaan öljyn saastutusta. til man når (men ikke overgår) den højeste oliestand. og les av oljenivået. med rekommenderad motorolja. on annettava myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Sett på oljelokket. skall locket (b) avlägsnas och olja fyllas på till den övre nivån (men inte högre). Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. medan olja som blandats med bränsle. fjern oliepåfyldningsdækslet (b) og påfyld med anbefalet olie. Asenna öljyntäyttöputken kansi ja kiristä kunnolla käsin. pane sitten kahva takaisin alas. har en melkeaktig farge. 1 2 3 Slå av motoren. poista öljyntäyttöputken kansi (b) ja täytä suositetulla öljyllä ylempään öljytasoon (mutta ei sen yli). Aftør den med en ren klud eller et håndklæde og skub den hele vejen ind igen. Lossa handtaget uppåt och drag ut mätstickan (a). SJEKKE OG FYLLE PÅ MOTOROLJE VIKTIG: Fyll ikke på for mye.

Start. Taaksepäin. FJERNKONTROLLFUNKSJONER Båten kan være utstyrt med én av Mercury Precision eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor. Nödstoppskontakt – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. Nødstoppbryter – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. Nødstopkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrollhåndtak – Forover. neutral. Trimmi–/Kippikatkaisin (jos varustettu) – Ks. Knapp för “endast gas” – Med denna knapp intryckt. että ohjausvipua voi siirtää moottorin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi ilman. osaa Käyttö. revers. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER oge11a FJERNKONTROLFUNKTIONER Din båd er muligvis udstyret med en af de viste Mercury Precision eller Quicksilver fjernkontroller. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ohjauskahva – Eteenpäin. Choke (Rikastin). neuvottele myyntiliikkeen kanssa kauko-ohjaimesta ja sen toiminnasta. og og advarslen advarslen om om Gasfriktionsjustering – Det er nødvendigt at fjerne dækslet for at justere konsolkontroller. Justering av gassfriksjon – På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering. Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. Nødstoppline – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. On (Päälle). Kaasuvivun kitkan säätö – Konsolin säätimet vaativat kannen poiston säädettäessä. Se Power Trim betjening. Trim/tilt kontakt (hvis en sådan er monteret).gog142 3 2 8 3 1 7 2 1 3 6 1 9 9 4 4 5 5 ogc oge11c 6 7 6 ogg KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER oge11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAUKO–OHJAIMEN ERIKOISOMINAISUUDET Veneessäsi voi olla yksi näytetyistä Mercury Precision tai Quicksilver kauko-ohjaimista. Neutral. Bare gass–knapp – Når denne knappen trykkes inn. 44 90-10212X20 . On (På). Nødkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt.) – Se anvisningarna för “Power Trim”. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR oge11k FJÄRREGLAGETS FUNKTIONER Om din båt inte är utrustad med en av Mercury Precision eller Quicksilvers fjärrkontroller (på bilden). Tändningslås – Off (Från). On (TIL). Nödstoppslina – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. Neutral udløserarm. blir det mulig å skyve kontrollhåndtaket framover for å øke motorens tomgangshastighet uten å sette utenbordsmotoren i gir. Bakåt. Nopean tyhjäkäynnin vipu – Vivun kohotus lisää moottorin tyhjäkäyntinopeutta vapaalla. choke. start. Utlösare för neutral. Hurtigtomgangsspak – Heving av spaken vil øke motorens tomgangshastighet i fri. kan du kontakte forhandleren for at få en beskrivelse af funktionerne og betjeningerne på fjernkontrollen. Se: Start av motorn. Hvis det ikke er tilfældet. Trim/tiltkontakt (extra utr. Spak för snabbtomgång – Då spaken höjs. Kun–gas knap – Tryk på knappen for at avancere kontrolhåndtaget og derved øge motorens tomgangshastighed uden at sætte påhængsmotoren i gear. Vapaavipu. fri. Start (Käynnistys). Se Start af motoren i afsnittet Betjening. Hurtig tomgangsarm – Løft armen for at øge motorens tomgangshastighed i neutral. Ks. Hydraulisen ajokulman säätö. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrolhåndtag – Fremad. että perämoottorin vaihde kytketään päälle. Start. Justering av gasfriktion – Kåpan på konsolmonterade reglage måste avlägsnas för justering. Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. Sytytyskytkin – Off (Pois). osaa Käyttö. ökas motorns tomgångsvarvtal i neutralläget. bak. Choke. Moottorin käynnistys. Choke. Moottorin käynnistys. i avsnittet Körning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reglagehandtag – Framåt. Se Start af motoren i afsnittet Betjening. Jos ei ole. tar du kontakt med forhandleren og ber om en beskrivelse av funksjonene og bruken av fjernkontrollen. Se: Start av motorn. Friutløserspak. Trim/tilt–bryter (hvis utstyrt med) – Se under Bruk av power trim. Tændingsnøglekontakt – Off (FRA). Ks. On (Till). Hvis ikke. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. Tenningsbryter – Off (Av). så kontakta återförsäljaren för en beskrivning av hur sådana fungerar. i avsnittet Körning. Vapaa. kan du föra gasreglaget framåt och öka motorns tomgångsvarvtal utan att lägga i en växel. Vain kaasuvipu– painike – Painallus mahdollistaa. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk.

og undersøk om det kommer en jevn vannstrøm (e) ut av kjølevannskontrollen. utløses varselsystemet. at pumpen ikke fungerer og at motoren overopheder. Varningshornet ljuder kontinuerligt och varvtalet begränsas till 2000 r/min. Jos vettä tulee vesipumpun ilmaisureiästä. stanna motorn och kontrollera oljenivån. Når varselsystemet er aktivert 2 Hvis varselsystemet er aktivert. Ks. om en jævn vandstrøm (e) flyder ud af vandpumpens indikatorhul. På neste side under Motoren blir overopphetet. Modeller med fjernkontrol har et advarselshorn inden i fjernkontrollen (a) eller forbundet med tændingsnøglens kontakt (b). og på modeller med manuell starter sitter det nedenfor styrekulten (d). MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb78a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. sitter varningshornet placerat inuti fjärreglaget (a). På modeller med styrekult og elektrisk starter sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). Om inget vatten kommer ut. Skift påhængsmotorens til frigear og inspicér visuelt. Varoitusjärjestelmä aktivoitu 2 Jos varoitusjärjestelmä on aktivoitu. 2 Om varningssystemet är aktiverat. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkasta visuaalisesti tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta (e). Problemet kan være for lavt oljetrykk. Se Överhettning av motor på nästa sida. Hvis det ikke kommer ut vann. ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb78k oga VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER 1 Utombordarens varningssystem innefattar ett varningshorn i båten. Se Lågt oljetryck på nästa sida. Ellei vettä tule ulos. og motoren blir overopphetet. På modeller med styrehåndtag er advarselshornet placeret i tændingsnøglepanelet (c) på modeller med elektrisk start eller under styrehåndtaget (d) på modeller med manuel start. er dette forklart nærmere. Alhainen öljynpaine seuraavalla sivulla. Aktiverat varningssystem Alarmsystemets funktion Hvis motoren overopheder eller olietrykket falder for meget. og hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. jos kysymyksessä on sähkökäynnisteinen malli ja ohjauskahvan (d) alla käsin käynnistettävissä malleissa. Se forklaringerne i afsnittet Lavt olietryk på næste side. joka sijaitsee kauko–ohjaimen (a) sisällä tai liitettynä virta–lukkoon (b). Der kan være opstået et problem med lavt olietryk. 90-10212X20 45 . VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan varoitustorven. skal motoren stoppes og oljen sjekkes. betyder det. Om vatten kommer ut ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Oljetrycket kan vara för lågt. fungerar inte vattenpumpen och motorn överhettas. finnes en forklaring. stop motoren og kontrollér oliestanden. Hvis det kommer vann ut fra kjølevannskontrollen. Se forklaringerne i afsnittet Motor overophedning på næste side. eller oljetrykket synker for lavt. må hastigheten på motoren straks reduseres til tomgangshastighet. Varningssystem Om motorn överhettas eller oljetrycket faller för lågt. aktiveras varningssystemet. Advarselshornet lyder vedvarende og motorens fart begrænses til 2000 o/min. Ks. Öljynpaine voi olla liian alhainen. eller under rorkultshandtaget (d) på modeller med manuell start. pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso. Växla utombordsmotorn till neutral och kontrollera visuellt att ett stadigt vattenflöde (e) kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. alenna heti moottorin nopeus joutokäynnille. Varoitusääni kuuluu jatkuvasti ja moottorin nopeus rajoittuu 2000 k/minuutissa. Varselhornet vil gi fra seg en sammenhengende lyd. Hvis intet vand flyder ud. Slik virker varselsystemet Hvis motoren blir overopphetet. Kahvallisissa malleissa varoitustorvi sijaitsee virtalukon paneelissa (c). På modeller med fjärreglage. virker ikke vannpumpen. Sett utenbordsmotoren i fri. Moottorin ylikuumeneminen seuraavalla sivulla. Aktiveret alarmsystem 2 Hvis alarmsystemet aktiveres. Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). Varoitusjärjestelmän toiminta Jos moottori ylikuumenee tai öljynpaine putoaa liian alas.gog55 d 1 a b c e 2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb78g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb78c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE 1 Utenbordsmotorens varselsystem består av et varselhorn i båten. Kauko–ohjatuissa veneissä on varoitustorvi. skal man øjeblikkeligt mindske motorens hastighed til tomgang. På modeller med rorkultshandtag och elektrisk start. Hvis vand strømmer ud af vandpumpens indikatorhul. På neste side under Motoren blir overopphetet. eller være koplet til tenningen (b). aktiveres alarmsystemet. sitter varningshornet på tändlåsets panel (c). ei vesipumppu toimi ja moottori ylikuumenee. eller är anslutet till tändningslåset (b). varoitusjärjestelmä aktivoituu. skall varvtalet omedelbart minskas till tomgång.

Stop først motoren og kontrollér oliestanden. Du bør imidlertid ikke fortsette å kjøre motoren. tämä antaa tavallisesti jonkinverran lisäaikaa alhaisella nopeudella (joutokäynti) ennen kuin moottori alkaa ylikuumentua uudelleen. pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä. Låt återförsäljaren kontrollera utombordsmotorn. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. Få påhængsmotoren undersøgt af din forhandler. ogw1k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb77a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER Motor overophedning Stop motoren. om nødvendigt. Om ett stadigt vattenflöde kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle och motorn fortsätter att överhettas. Se bemærkningen nedenfor. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade på motoren. Se följande anmärkning. Ks. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade. alla olevaa huomautusta. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb77k VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER Motorn överhettas Stäng av motorn. Moottorin nopeus rajoitetaan 2000 k/minuutissa. Bemærk: Opstår der overophedning. etkä pääse eteenpäin. Ta kontakt med forhandleren dersom oljenivået er innenfor anbefalt område. Hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. må kjølevannsinntakene undersøkes for eventuelle blokkeringer. kontakta återförsäljaren. Er dette ikke tilfældet. men fortsæt alligevel ikke med at køre motoren. Om inget hinder förekommer. Ellei vettä tule vesipumpun ilmaisureiästä tai jos virtaus on epätasaista. Les merknaden nedenfor. voi jäähdytysveden järjestelmässä olla este tai vesipumpussa voi olla vikaa. kan kylsystemet ha ett stopp eller det kan vara fel med vattenpumpen. om kølevandsindtagets huller er tilstoppede. Ks. stop motoren og lad den nedkøle. Lisää öljyä. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. kontakt din forhandler. Se följande anmärkning. konsultera din återförsäljare. Om inget vatten kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle eller flödet är oregelbundet. Kører man med en overophedet motor. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen eller strømmen er ujevn. älä kuitenkaan jatka moottorin käyttöä. Anna myyntiliikkeen tarkastaa perämoottori. Hvis inntakene ikke er blokkert. kan motoren stoppes og avkjøles. om nødvendig. ota yhteys myyntiliikkeeseen. om det behövs. hvis olietrykket falder for meget. Fyll på olje. jos öljynpaine laskee liian alas. ota yhteys myyntiliikkeeseen. Lavt olietryk Alarmsystemet aktiveres. ettei jäähdytysveden ottoaukoissa ole esteitä. men motoren fortsetter å gå varm. Huomautus: Jos ylikuumentuminen tapahtuu. Hvis oliestanden er den anbefalede og advarselshornet fortsætter med at lyde. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. tarkasta. medfører det motorskade. Om man kör en överhettad motor. kan det tyde på en blokkering i kjølekretsen eller en feil med vannpumpen. Ellet löydä esteitä. Om oljan är vid rekommenderad nivå och varningshornet fortsätter att ljuda.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb77g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb77c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE Motoren blir overopphetet Stopp motoren. og varselhornet fortsetter å gi lyd fra seg. Därmed får man normalt lite extra körtid på lågt varv (tomgång). men du ska inte fortsätta att köra motorn. 46 90-10212X20 . Ta kontakt med forhandleren dersom det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollene. innan motorn överhettas igen. Stäng av motorn och kontrollera sedan oljenivån. Pysäytä ensin moottori ja tarkasta öljynpaine. Dette gjør det mulig å kjøre motoren ved lav hastighet eller på tomgang en liten stund til før motoren begynner å gå varm igjen. skal man undersøge. OBS: Om överhettning skulle inträffa och du är strandsatt. ogw1g VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT Moottorin ylikuumennus Pysäytä moottori. ogw1c Lavt oljetrykk Varselsystemet blir aktivert hvis oljetrykket synker for lavt. kommer detta att leda till motorskada. Om man kör en överhettad motor. Motorhastigheten begränsas till 2000 v/min. ogw1a Lågt oljetryck Varningssystemet aktiveras om oljetrycket faller för lågt. medfører det motorskade. Påfyld olie. ogk Alhainen öljynpaine Varoitusjärjestelmä aktivoituu. Kører man med en overophedet motor. Hvis intet vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul eller hvis vandet flyder ud i en ujævn strøm. kontrollera då om kylvattenshålen är igensatta. Hvis vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul i en jævn strøm og motoren fortsætter med at overophede. Les merknaden nedenfor. Merk: Hvis motoren blir overopphetet og du er et stykke fra land. Fyll på olja. kommer detta att leda till motorskada. mens man er strandet. skal man kontakte sin forhandler. kan kølesystemet være blokeret eller der kan være opstået et problem med vandpumpen. da dette sædvanligvis giver mulighed for yderligere kørsel med lav fart (tomgang). jos tarpeellista. Motorens hastighed begrænses til 2000 o/min. inden motoren begynder at overophede igen. Se bemærkningen nedenfor. Jos öljy on suositetulla tasolla ja varoitusääni kuuluu edelleen. alla olevaa huomautusta. Jos vesipumpun ilmaisureiästä tulee tasainen vesivirta ja moottori ylikuumenee edelleen. skall du stänga av motorn och låta den svalna. Stopp først motoren og sjekk oljenivået.

Varoitustorven äänimerkit Kun avainkytkin on asennossa ON (PÄÄLLÄ).gog55 1 ogg ogb75g a b ogc ogb75c c MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) 1 Utenbordsmotorens varslingssystem består av et varselhorn i båten. La forhandleren sjekke motoren. Moottorissa on vikaa. På modeller med fjärreglage sitter varningshornet i reglaget (a). Under Produktinformasjon for SmartCraft på side 50. Varselhornet vil enten avgi et uavbrutt lydsignal. minutt Moottorivika Kolme piippausta joka neljäs minuutti oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb75k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb75a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER 1 I motorns varningssystem ingår ett varningshorn på båtens insida. Dessa ljud uppmärksammar föraren. Motorn kanske inte startar igen. Därmed indikeras att hornet fungerar. På modeller med styrekult sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). Få forhandleren til at undersøge motoren snarest muligt. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori pian. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan torven. Motoren starter kanskje ikke. Motoren vil køre ujævnt og/eller gå i stå. Motorn går ojämnt och/eller stoppar. Saadaksesi visuaalisen näytön moottorin eri toiminnoista ja yksityiskohtaisia tietoja moottorista. Varselhornsignaler Når tenningsbryteren vris til ON–stilling (PÅ). eller være koplet til tenningsbryteren (b) på fjernstyrte modeller. Advarselshorn Funktion Opstart Motorfejl Et bip Seks bip ved start eller under kørsel Lyd Beskrivelse Normal systemtest Hornet lyder. Det har oppstått et problem med motoren. Motoren fusker og/eller stanser. eller den er forbundet med tændingsnøglekontakten (b). Kauko–ohjaimen nopean tyhjäkäynnin vivun edistäminen tai ohjauskahvan edistäminen puoleenväliin voi auttaa käynnistystä. vad gäller visning av specifika motorfunktioner. La forhandleren sjekke motoren så fort som mulig. og bidrar dessuten til å identifisere disse problemene. Varningshorn Funktion Start Motorfel Ljud En tonsignal Sex tonsignaler vid start eller under gång Beskrivning Normal systemtest Hornet ljuder då det kan vara problem med någon motorfunktion. på sidan 50. Moottori ei ehkä käynnisty. Der er opstået et problem med motoren. torvi antaa kokeeksi lyhyen äänimerkin. Der henvises til SmartCraft produktinformation på side 50 for et visuelt display af bestemte motorfunktioner og for yderligere motordata. joka osoittaa torven toimivan. Varningshornet ljuder antingen oavbrutet eller med korta stötar. Motorfusk Tre signaler hvert 4. På modeller med fjernkontroller findes advarselshornet inde i fjernkontrollen (a). Låt återförsäljaren kontrollera motorn snarast. Låt återförsäljaren kontrollera motorn Advarselshornsignaler Når nøglekontakten er drejet til positionen ON (TIL). katso SmartCraft tuotetietoja sivulla 50. Att föra fjärreglagets funktion för neutral snabbtomgång. eller också är det kopplat till tändningslåset (b). eller att vrida rorkultens gasreglage halvvägs kan bli till hjälp. at det virker. Motoren vil måske ikke starte. Varoitustorvi Toiminto Käynnistys Moottorivika Ääni Yksi piippaus Kuusi piippausta käynnistettäessä tai ajettaessa Kuvaus Normaali järjestelmätesti Varoitusääni kuuluu. Varselhorn Funksjon Oppstart Motorfusk Lydsignal Ett signal Seks signaler ved oppstart eller under kjøring Beskrivelse Normal systemtest Hornet varsler når det er et mulig problem med en av motorfunksjonene. lyder varselhornet et øyeblikk. och hjälper till att identifiera nedan angivna situationer. Dette er bare en test for å kontrollere at det fungerer. Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). Motorproblem har inträffat. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Få forhandleren til at undersøge motoren. Varoitustorvi antaa joko jatkuvan piippauksen tai toistuvia lyhyitä piippauksia. for at lade dig vide. Det kan lette start af motoren at flytte fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion eller styrehåndtagets gasspjældsgreb fremad. Dette vil advare operatøren og hjælpe med at identificere følgende angivne situationer (se skemaet nedenfor). Det kan være lettere å starte motoren hvis du skyver hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover eller gasshåndtaket på styrekulten til halvveis stilling. Moottori käy kankeasti ja/tai lakkoilee. 90-10212X20 47 . ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. På modeller med styrehåndtag findes advarselshornet i tændingsnøglepanelet (c). och för ytterligare motordata. Kauko–ohjaimella varustetuissa malleissa varoitustorvi on kauko–ohjaimen (a) sisällä tai yhdistettynä virta–avainkytkimeen (b). Konsultera ”SmartCraft” produktinformation. vil hornet lyde et kort øjeblik som en test. når der kan være et problem med en af motorfunktionerne. Ohjauskahvalla varustetuissa malleissa varoitustorvi on virta–avaintaululla (c). kun jossakin moottoritoiminnassa voi olla vikaa. Advarselshornet vil enten afgive et kontinuerligt bip eller intermitterende korte bip. ljuder hornet ett ögonblick. Motorfel Tre tonsignaler var 4:e minut Motorfejl Tre bip hvert fjerde minut. eller støtvise signaler. Varningshornets signaler Då tändningslåset vrids till ”ON”. På modeller med rorkultshandtag sitter varningshornet på panelen med tändningsnyckeln (c). Tämä hälyttää käyttäjää ja auttaa seuraavien tilanteiden tunnistamisessa (katso alla olevaa taulukkoa). kan du se en illustrasjon av de spesifikke motorfunksjonene og ytterligere motordata. Dette gjør båtføreren oppmerksom på følgende problemer (se tabellen nedenfor).

ettei vedenottoreiässä ole esteitä. Få forhandleren til at undersøge motoren. Problem med kylsystemet Oavbrutet Kølesystemproblemer Kontinuerligt Lågt oljetryck Oavbrutet Lavt olietryk Kontinuerligt 48 90-10212X20 . VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) Varoitustorvi Toiminto Moottorivika Ääni Toistuva piippaus Kuvaus Moottorissa on vikaa. Motoren vil ikke køre. Frikoppla motorn och kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. Fyll på olja vid behov. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpens indikatorhul. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Problemer med kjølesystemet Uavbrutt Jäähdytysjärjes telmän ongelma Jatkuva Alhainen öljynpaine Jatkuva Lavt oljetrykk Uavbrutt oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb74k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb74a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER Varningshorn Funktion Motorfel Ljud Stötvis tonsignal Beskrivning Motorproblem har inträffat. Lisää öljyä tarpeen mukaan. Effektgrensen vil variere i forhold til nivået av overoppheting. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Motoren vil ikke gå. skal motoren stoppes og vandindsugningshullerne kontrolleres for blokeringer. at der kommer en jævn vandstrøm ud af vandpumpens indikatorhul. Engine Guardian System on aktivoitu. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Tehoraja vaihtelee ylikuumennustason mukaan. Pysäytä ensiksi moottori ja tarkista öljytaso. Fyll på olje om nødvendig. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen. Tilføj om nødvendigt olie. Engine Guardian System on aktivoitu. Stäng av motorn nu och kontrollera oljenivån. Skift påhængsmotoren til neutral og kontrollér. skall du stänga av motorn och kontrollera om intagshålen är tilltäppta. eller vannstrømmen er ujevn. Effekten vil bli begrenset til 2000 o/min. Låt återförsäljaren kontrollera motorn. skal motoren stoppes så vanninntaket kan undersøkes om det er blokkert. pysäytä moottori ja tarkista. Om inget vatten är synligt. Tehonrajoitus on 2000 k/min. eller hvis gennemstrømningen er uregelmæssig. Kraft vil være begrænset til 2000 o/m. Jollei vettä tule vesipumpun indikaattorireiästä tai virtaus on katkonaista. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Sett utenbordsmotoren i fri. Varvtalet varierar med graden av överhettning.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb74g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb74c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) Varselhorn Funksjon Motorfusk Lydsignal Støtvise signaler Beskrivelse Det har oppstått et problem med motoren. eller om flödet är ojämnt. La forhandleren sjekke motoren. Moottori ei käy. Strømgrænsen afhænger af overophedningsniveauet. Varvtalet begränsas till 2000. Stop først motoren og kontrollér oliestanden. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Motorn går inte. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkista tuleeko vesipumpun indikaattorireiästä tasainen vesivirta. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) Advarselshorn Funktion Motorfejl Lyd Intermitterende bip Beskrivelse Der er opstået et problem med motoren. og sjekk at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen.

skal gasspjældshastigheden reduceres. Hornet deaktiveres. joka on korjattava. som bør korrigeres. Systemet reagerar på ett problem genom att avge en oavbruten tonsignal. Om motorn rusar. MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET Varoitustorvi Toiminto Moottorin ylikierrokset Jatkuva Ääni Kuvaus Varoitustorvi aktivoituu heti.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER Varselhorn Funksjon Overturtall på motor Lydsignal Uavbrutt Beskrivelse Varselhornet aktiveres hver gang motorens hastighet overskrider maksimumverdien for tillatt turtall. Torven äänimerkki loppuu. trimmikulma jne. Konsultera återförsäljaren om hjälp. Järjestelmä rajoittaa moottorin nopeuden sallitulle nopeusalueelle. Motorens overvåkingssystem aktiveres. alenna kaasunopeutta. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Varvtalet begränsas till 75 %. Engine Guardian System on aktivoitu. Hvis beskyttelsessystemet er blevet aktiveret. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 75%:iin. motorhøyde. Hornet slutar ljuda då varvtalet ligger inom tillåten gräns. Jos Guardian System on aktivoitu. Systemet begrenser motorhastigheten til den er innenfor tillatt område. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 75%. Varvtalet begränsas till 50 %. För hög eller låg batterispänning Problem med kylvätskesensorn Oavbrutet Oavbrutet Batterispænding for høj eller for lav Kontinuerligt Motorns övervakningssystem Detta system övervakar motorns viktigaste sensorer för tidiga tecken på problem. och/eller genom att sänka varvtalet och därmed skydda motorn. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. skal gasshastigheten reduseres. Ylikierrosten aiheuttajana voi olla väärä potkurin nousu. trimvinkel. Hornet slås av når gasshastigheten er innenfor tillatt verdiområde. Overdrejning kan være et resultat af forkert propelstigning. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Rusing kan forårsakes av feil propellstigning. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 50%. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Systemet vil begrænse motorhastigheden til en hastighed inden for det tilladte område. Kølevæske sensorfejl Kontinuerligt Motorens beskyttelsessystem Motorens beskyttelsessystem overvåger kritiske sensorer på motoren for tidlige tegn på problemer. Motoroverdrejning angiver en tilstand. Systemet gir respons på et problem ved å utstøte et uavbrutt lydsignal og/eller redusere motoreffekten for å beskytte motoren. Systemet begränsar varvtalet till inom det tillåtna. behöver den ses över. Engine Guardian System on aktivoitu. Järjestelmä ilmoittaa ongelmista päästämällä jatkuvan piippauksen ja / tai alentamalla moottorin tehoa suojatakseen moottoria. Henvend dig til forhandleren for assistance. når motorhastigheden overskrider den maksimalt tilladte omdrejningshastighed. Hvis overvåkingssystemet er aktivert. ol. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR Varningshorn Funktion Motorn rusar Ljud Oavbrutet Beskrivning Varningshornet aktiveras varje gång som motorvarvtalet överskrider det högsta tillåtna. motorhöjd. moottorin korkeus. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 75 %. når gasspjældshastigheden er inden for den tilladelige grænse. etc. ogk Engine Guardian System valvoo moottorin kriittisiä antureita tunnistaen aikaisia osoituksia ongelmista. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 50%:iin. trimvinkel. kun moottori ylittää sallitun kierrosnopeuden. Om motorns övervakningssystem har aktiverats. Batterispenning for høyt eller for lavt Uavbrutt Akun jännite liian korkea tai liian alhainen Jäähdytysaineanturi vika Jatkuva Jatkuva Feil med kjøleveskesensor Uavbrutt Engine Guardian System Motorovervåkingssystem Motorens overvåkingssystem overvåker de kritiske sensorene på motoren og fange opp tidlige tegn på problemer. Ota yhteys myyjäliikkeeseen saadaksesi apua. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 50 %. motorhøjde. Ta kontakt med forhandleren for assistanse. trimvinkel. Orsaken kan vara felaktig propellerstigning. For høy hastighet på motoren angir en tilstand som bør rettes. Moottorin ylikierrokset osoittavat tilan. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER Advarselshorn Funktion Motoroverdrejning Lyd Kontinuerligt Beskrivelse Advarselshornet aktiveres altid. Systemet vil reagere på et problem ved at afgive et kontinuerligt bip og/eller reducere motorstrømmen for at yde motorbeskyttelse. 90-10212X20 49 . skall varvtalet minskas. osv. kun kaasunopeus on sallituissa rajoissa.

SmartCraft–systemet blir också till hjälp för diagnosen som motorns övervakningssystem utför. SmartCraft instrumentpakken vil også hjælpe motorens beskyttelsessystem ved diagnosebestemmelser. och potentiella problem. SmartCraft–instrumentpakken vil vise kritiske alarmdata for motoren og potensielle problemer. ogk VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) SmartCraft– tuote Mercury SmartCraft System instrumenttipaketti voidaan ostaa tälle perämoottorille. Nogle af de funktioner. polttoainekulutus ja käyttötunnit. moottorin kierrosluku. 50 90-10212X20 . SmartCraft instrumenttipakkaus auttaa myös Engine Guardian vianhaussa. SmartCraft instrumenttipaketti näyttää myös kriittisiä moottorihälytystietoja ja mahdollisia ongelmia. jäähdytysaineen lämpötila.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb73g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb73c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) SmartCraft–produkt Til denne utenbordsmotoren kan det kjøpes en Mercury SmartCraft System–instrumentpakke. SmartCraft instrumentpakken viser kritisk alarmdata for motoren og mulige problemer. A Instrumenttipaketin näyttämiä toimintoja ovat mm. drivstofforbruket og motorens driftstimer. SmartCraft–system. ett s. er motorens omdrejningshastighed. kylvätsketemperatur. SmartCraft–systemet visar viktig larmdata från motorn. er motorturtallet. Noen av de funksjonene som instrumentpakken vil vise. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb73a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) SMARTCRAFT produkt En Mercury SmartCraft system instrumentpakke kan købes for denne påhængsmotor. batterispänning. SmartCraft–instrumentpakken gir også veiledning om diagnostisering av motorens overvåkingssystem. kølevæsketemperatur. batterispænding. bränsleförbrukning och antal körtimmar. benzinforbrug og motorens driftstimer. akun jännite. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb73k VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER SmartCraft–system Denna utombordare kan förses med ett Mercury instrumentpaket. batterispenningen. kjøletemperaturen.k. Detta instrumentpaket övervakar bl a motorns varvtal. som instrumentpakken vil vise.

kan den komma att tippa upp ur vattnet vid inbromsning eller backning. se on lukittava kallistusasentoon siirtämällä kippilukon vipu entoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu8a MANUELT TILTSYSTEM Modeller uden power trim er udstyret med en tilt–hjælpesystem. Generel tiltbetjening 2 Flyt tiltlåsearmen (a) til positionen TILT (b). on kallistusapujärjestelmä. dvs. med tippspärren (a). joka mahdollistaa. i neutralläge. død. Tätä kallistusjärjestelmää voi säätää perämoottorin ollessa joutokäynnissä tai moottorin ollessa poiskytkettynä. kan alvorlig personskade. Om utombordaren inte låses i tiltläget. Tilta utombordsmotorn till önskat läge och lås den på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR) (c). Mister du kontrol over båden. hvilket kan føre til tap av kontrollen over båten. Veneen ohjauksen hallinnan menetys voi johtaa vakaviin vammoihin.gog44 b c a 1-2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu8g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu8c MANUELT TILTSYSTEM Modeller uten powertrim er utstyrt med et tilthjelpesystem som gjør brukeren i stand til å tilte og låse utenbordsmotoren i alle tiltstillinger mellom helt ned og helt opp stilling på en enkel måte. mistä voi seurata veneen hallinnan menetys. i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Hvis ikke utenbordsmotoren blir låst i tiltstilling. dödsfall. mens påhængsmotoren kører i tomgang. hvorved du kan miste kontrol over båden. Detta i sin tur kan leda till allvarliga personskador. ADVARSEL Inden påhængsmotoren betjenes. dødsfall eller skade på båten. måste den låsas i tiltläget. 1 Før betjening skal påhængsmotoren låses i tiltpositionen ved at flytte tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). 1 Innan utombordaren körs. hvilket gør det nemmere for bådføreren at tilte og låse udenbordsmotoren i enhver tiltposition. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu8k MANUELLT TILTSYSTEM Modeller utan Power Trim är utrustade med ett tilthjälpsystem som underlättar för föraren att tilta och låsa utombordaren i samtliga tiltlägen. Tilt utenbordsmotoren til ønsket stilling. Tiltningsförfarande 2 Flytta tippspärren (a) till läget TILT (b). i neutral. Detta tiltsystem får endast justeras med motorn på tomgång. Dette tilsystemet er konstruert for å bli justert når utenbordsmotoren går på tomgang. ADVARSEL Før bruk må utenbordsmotoren låses i tiltstilling ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). VARNING Innan utombordaren körs. Tap av kontrollen over båten kan føre til alvorlig personskade. står i fri eller har motoren avslått. och båtens kontroll går förlorad. että käyttäjä voi helposti kallistaa ja lukita perämoottorin mihin tahansa kallistusasentoon täysin alhaalta täysin ylös. med tippspärren (a). joissa ei ole Power Trim-lisälaitetta. eller då motorn är avstängd. 2 Siirrä kippilukon vipu (a) asentoon TILT (KALLISTUS) (b). kan dette medføre. måste den låsas i tiltläget. Undlades det at fastlåse påhængsmotoren i opvippet position. KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Malleissa. Vanlig bruk av tilt Peruskallistus 2 Skyv tiltlåsespaken (a) til TILT (b)–stilling. at den vipper op ad vandet under nedbremsning eller når man kører i bakgear. eller skador på båten. fra helt nede til helt oppe. eller bådskade ske. 1 Ennen käyttöä on perämoottorin lukittava kallistusasentoonsa siirtämällä kippilukon vipu (a) asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). skal den fastlåses i opvippet position ved at skubbe tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja lukitse se paikoilleen siirtämällä kippilukon vipu takaisin asentoon (LUKITUS/AJO) (c). eller når motoren er slukket. kan det føre til at den tilter opp av vannet under senking av farten eller ved kjøring bakover. 90-10212X20 51 . Tiltsystemet er konstrueret til at kunne indstilles. kuolemaan tai venevaurioon. i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Dette gjøres ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør). Ellei perämoottori ole lukitusasennossa se voi ponnahtaa ylös vedestä vauhdin hidastamisen aikana tai peräytettäessä. VAROITUS Ennen perämoottorin käynnistystä. og lås den på plass ved å skyve tiltlåsespaken tilbake til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør) (c). 1 Før bruk skal utenbordsmotoren være låst i tiltstilling. Tilt udenbordsmotoren til den ønskede position og lås den på plads ved at flytte tiltlåsearmen tilbage til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR) (c).

Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. Skyv tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. 3 4 5 6 oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu16k MANUELLT TILTSYSTEM Körning i grunt vatten MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu16a MANUELT TILTSYSTEM Betjening på lavt vand 1 Vid grundvattenkörning kan utombordsmotorn justeras och låsas vid en högre lutningsvinkel.. Når du sejler med båden på lavt vand. Håll kylvattnets intagshål nedsänkta i vatten och fortsätt att kontrollera vattenflödet från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Lås utombordsmotorn på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Pidä jäähdytysvedenottoaukot veden alla ja huolehdi. 1 Matalikkoajossa voidaan perämoottoria säätää ja se voidaan lukita korkeampaan kallistuskulmaan. Lukitse perämoottori paikoilleen siirtämällä kallistussäätövarsi asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Perämoottorin kallistus täysin ylös asentoon Tilting Av Motoren Helt Opp 2 3 4 5 6 ogk 2 Stopp motoren. Sænk påhængsmotoren. kan utenbordsmotoren justeres og låses i en høyere tilvinkel. Pysäytä moottori. Sænk påhængsmotoren. Flyt tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Kör din utombordsmotor med en låg hastighet när den tiltats upp för grundvattenkörning. Laske perämoottori alas. genom att vrida vredet (b). Sänk utombordsmotorn. Laske perämoottori alas siten. Deaktivér tiltstøttearmen ved at løfte påhængsmotoren af tiltstøttearmen og dreje armen nedad. Siirrä kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Pass på at hullene for kjølevannsinntakene er under vann. Kjør utenbordsmotoren i lav hastighet når den er tiltet opp for kjøring i grunt farvannn. 1 Att tilta utombordaren maximalt uppåt 2 3 4 5 6 Stanna motorn. että se lepää kallitustustukivipua vasten.. Skub tiltlåsearmen til positionen TILT. Sänk utombordsmotorn för att vila mot tiltstödspaken. når den er opvippet for lavvandssejlads. Flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). og kontroller stadig om det kommer vann ut av vannpumpens indikatorhull. Kytke tukivipu irti kohottamalla perämoottoria tukivivusta ja kiertämällä vipua alas. Kør påhængsmotoren ved langsom fart. Käytä perämoottoria hitaalla nopeudella sen ollessa kallistettuna matalikkoajoa varten. Lås påhængsmotoren på plads ved at flytte tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). kan du indstille og fastlåse påhængsmotoren i en højere vippet position. Tilt påhængsmotoren til helt-op-position 2 3 4 5 6 52 90-10212X20 . Ta tak i toppdekselet og reis utenbordsmotoren helt opp. Kople ut tiltstøtten ved å reise utenbordsmotoren opp fra tiltstøtten og vri spaken ned. Grip tag i kåphandtaget och lyft utombordsmotorn till fullt upp-läget. Tartu yläsuojuksen kahvaan ja korota perämoottori täyteen kallistusasentoon. Senk utenbordsmotoren til den hviler på tilstøtten. Siirrä kallistussäätövarsi asentoon TILT. Senk utenbordsmotoren. Skyv tiltlåsespaken til TILT-stilling.gog45 a 1 ogg ogu16g 2 ogc ogu16c 3-6 b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER MANUELT TILTSYSTEM Kjøring I Grunt Farvann MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Matalassa Vedessä Ajo 1 Når båten kjøres i grunt farvann. Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. Lås utenbordsmotoren på plass ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). Tag fat i grebet på topdækslet og løft påhængsmotoren til helt-op-position. således at den hviler på tiltstøttearmen. Sørg for at kølevandsindtagningshullerne er nedsænkede i vandet og fortsæt med at kontrollere vandudstødningen fra vandpumpeinspektionshullet. että vesi valuu vesipumpun ilmaisureiästä. Stop motoren. Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. (KALLISTUS). Flytta tippspärren till läget TILT. Koppla ur tiltstödspaken genom att lyfta utombordsmotorn från stödspaken och vrida spaken ned.

Dette gjør at båten kjører parallelt med vannflaten.gog46 a 1 2 3 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu11c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel Den vertikale driftsvinkelen på utenbordsmotoren justeres ved å endre stilling på tiltpinnen (a) i de fem justeringshullene. 1 2 3 For stor vinkel (Akterenden ned . Tiltpinnen bør justers slik at utenbordsmotoren stilles til å kjøre i en loddrett vinkel med vannflaten når båten kjøres i topp hastighet. Placér passagerer og gods i båden således. Perämoottori on lukittava kallistuksen säätöpuikkoa vasten. kun asetat perämoottorisi ohjauskulmaa. Sijoita matkustajat ja kuorma siten. asettamalla kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). opnår optimal ydeevne og minimerer styreindsatsen. Huomautus: Katso seuraavallla sivulla olevia listoja. Ordna passagerarna och ladda in båten så att vikten vikten är jämnt fördelad. således at påhængsmotoren anbringes lodret i forhold til vandoverfladen ved fuld fart.baugen opp) For liten vinkel (Akterenden opp . Tämä mahdollistaa. Utenbordsmotoren skal låses mot denne tiltpinnen ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN–stilling (LÅS/KJØR). henvises der til forklaringerne på næste side. että perämoottori on kohtisuorassa asennossa veteen nähden veneen ollessa täydessä vauhdissa. genom att tippspärren ställs i läge “LOCK/RUN”. OBS: Se listorna på nästa sida.forstavnen hævet) For lille vinkel (agterstavnen hævet .bog upp) Inte tillräcklig stor vinkel (akter upp . innan du justerar utombordarens körvinkel. Arranger passasjerer og lasten i båten slik at vekten er jevnt fordelt. går båten stadigt. Utombordaren låses mot riggvinkelpinnen. Dermed har du mulighed for at sejle parallelt med vandoverfladen. at vægten fordeles jævnt. Riktig justering gjør at båten kjører stabilt.bog ned) Korrekt inställning av vinkeln (bog något upp) (fortsättning på nästa sida) 1 2 3 For stor vinkel (agterstavnen sænket . oppnår optimal ytelse og minimalt styremoment. Rätt inställd. 1 2 3 För stor vinkel (akter ned . Bemærk: Vil du indstille driftsvinklen på påhængsmotoren. med högsta prestanda och med minsta styransträngning. Kallistuspuikkoa on säädettävä siten. että venettä voidaan ajaa yhdensuuntaisesti veteen nähden. Riggvinkelpinnen ska justeras så att utombordsmotorn befinner sig vinkelrätt mot vattenytan. vene kulkee tasaisesti parhaalla suorituskyvyllä ja ohjaus on helppoa.keula ylhäällä) Ei tarpeeksi kulmaa (perä ylhäällä . että paino jakautuu tasaisesti.baugen ned) Riktig justert vinkel (Baugen litt opp) (forts. Tiltpinden bør indstilles. Påhængsmotoren bør låses mod denne tiltpind ved at indstille tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). neste side) 1 2 3 Liian paljon kulmaa (perä alhaalla .forstavnen sænket) Korrekt indstillet vinkel (forstavnen hævet let) (fortsættes på næste side) 90-10212X20 53 . MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu11a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen Påhængsmotorens lodrette driftsvinkel justeres ved at skifte tiltpindens (a) position i de fem indstillingshuller. Därmed körs båten parallellt med vattenytan. Merk: Se tabellen på neste side når utenbordsmotorens driftsvinkel skal justeres.keula alhaalla) Kulma oikein säädettynä (keula hiukan ylhäällä) (jatkuu seuraavalla sivulla) ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu11k oga MANUELL TILTSYSTEM UTOMBORDARENS KÖRVINKEL Utombordarens vertikala körvinkel justeras genom att riggvinkelpinnen (a) flyttas mellan de fem hålen. KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö Perämoottorisi pystysuora ajokulma on säädettävissä kallistuksen säätöpuikon (a) avulla viidessään eri säätöreikään. Korrekt justering lader båden køre jævnt. när båten körs med full hastighet. Jos säätö on oikea.

HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu12k oga MANUELLT TILTSYSTEM Inställning av körvinkeln (forts. Tämä voi johtaa odottamattomaan käännökseen kumpaan tahansa suuntaan. Dette kan føre til en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning. Justering av utenbordsmotoren nær inntil hekken kan: 1. Løfte baugen høyere opp i vannet. speciellt med tungt lastad. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu12a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen (fortsat) Når påhængsmotorens arbejdsvinkel indstilles. Indstilles påhængsmotoren med en lille afstand til agterspejlet kan: 1. varsinkin jos kyseessä on raskas kuorma tai peräraskas vene. forstavnen på visse både tippe ned så meget. Topphastigheten vanligtvis ökar. 2. 5. 3. kan resultera i att: 1. få båden til at slå smut hen over vandet (bumpe) eller forårsage propelventilation. Generelt forbedre kjøring i høy sjø. Øke styremomentet eller trekke mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). 3. voi tämä: 1.” eller “överstyrning” inträffar vid vändförsök. I tillegg kan båten begynne å vake “hoppe” eller det kan oppstå propellventilasjon. kun ne ovat veden pinnalla. 2. 4.) Beakta det följande då du ställer in utombordarens körvinkel. Alentaa keulaa. jos yritetään kääntyä tai jos kohdataan huomattava aalto. “bog–. Senke baugen ytterligere på enkelte båter til et punkt der de begynner å ploge med baugen i vannet mens de planer. Lisätä korkeinta nopeutta. sitä kutsutaan “keulaohjaukseksi” tai “yliohjaukseksi”. Hvis der indstilles for kraftigt. Nostaa keulan vedestä. Du hurtigere opnå plan sejlads. 3. Lisäksi alentaa joidenkin veneiden keulaa siihen pisteeseen. Mikäli perämoottori asennetaan peräpeilin läheisyyteen. bør du referere til følgende liste. eller då en större våg träffas. 5. Forstavnen komme til at tippe ned. 3. Lisätä varaa vedenalaisten kohteiden tai matalikon yli. eller propellern “suger luft”. at den begynder at pløje gennem vandet under plan sejlads. Bogen lyfts upp ur vattnet. 4. ogk KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö (jtk. voi tämä: 1. Lisää ohjausvääntövoimaa tai oikealle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla). eller båten drar åt höger (med normal högerroterande propeller). jossa ne alkavat kyntää vettä keulallaan. Føre til at båten planer lettere. Båten tumlar. Styrmotståndet ökas. Indstilles udenbordsmotoren i retning væk fra agterspejlet kan: 1. 2. Frihøjden øge over genstande under vandlinien eller over lav bund. Lisätä ohjausvääntövoimaa tai vasemmalle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla). Styremomentet øge eller båden komme til at trække til venstre (med normal højrehånds roterende propel). 2. eller båten drar åt vänster (med normal högerroterande propeller). s. Aiheuttaa nopeamman tasoituksen. 2. især hvis du sejler med tungt gods eller båden har en tung agterstavn. hvis du forsøger at dreje eller du møder en stor vandbølge.) Harkitse seuraavia seikkoja huolellisesti perämoottorin ajokulman säädössä. Øke styremomentet eller dragningen til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). kaldet “forstavnsstyring” eller “overstyring”. Lisäksi aiheuttaa veneen hyppimisen aallolta aallolle tai potkurin tuuletuksen. 2. 3. 54 90-10212X20 . Utombordare som justeras nära akterspegeln.) Vurder følgende lister nøye når du skal justere driftsvinkelen til utenbordsmotoren. 3. Bogen sänks. Hvis der indstilles for kraftigt. eller hvis man møter på en høy bølge. 3. Dette kan medføre at båden uforudset drejer til en af siderne. 5. 4. 5. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner.k. Detta kan leda till oväntad girning åt något håll. Sejladsen generelt forbedres i uroligt farvand. Topfarten generelt øge. 4.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu12g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu12c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel (forts. Snabbare urplaning. 2. asennuskorkeudella 5. Senke baugen. 5. 5. Styrmotståndet ökas. 2. Färden i allmänhet blir bekvämare i grov sjö. 4. Mikäli perämoottori asennetaan pois peräpeilin läheisyydestä. Generelt øke topphastigheten. spesielt med tung last eller baktung båt. 3. 4. 4. eller baktung båt. Utombordare som justeras bort från akterspegeln. 4. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til højre (med normal højrehånds roterende propel). kan resultera i att: 1. Justering av utenbordsmotoren vekk fra hekken kan: 1. Avståndet ökas till föremål under vattenytan eller till botten. Bogen sänks på vissa båtar tills de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. Forstavnen komme til at løfte ud af vandet. Parantaa aallokossa ajoa. 5.

(fortsättning på nästa sida) Betjening af Power Trim Med de fleste både vil det give tilfredsstillende resultater at betjene motoren omkring midten af trimintervallet. Bruk av Power trim For de fleste båter vil kjøring rundt midten av “trim”-området gi tilfredsstillende drift. Muutamien suorituskyvyn parannusten mukana tulee kuljettajalle lisää vastuuta. Betegnelsen “tilt” henviser hovedsaklig til når utenbordsmotoren justeres opp og ut av vannet (c). Termi “trimmaus” tarkoittaa yleensä perämoottorin säätämistä ensimmäisten 20° liikkuma-alan (b) sisällä. matalassa vedessä ajoon. hvilket blandt andet indebærer viden om nogle af de potentielle farer. når man bevæger påhængsmotoren væk fra bådens agterspejl. Når motoren er standset. Begrebet “tilt” bruges normalt. mihin sisältyy tietoisuus joistakin ohjaukseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista. når man bevæger påhængsmotoren tættere på bådens agterspejl. Toisinaan voit kuitenkin päättää trimmata perämoottorisi täysin sisään tai ulos käyttääksesi sen trimmauskykyä mahdollisimman hyödyllisesti. Att föra motorn närmare akterspegeln kallas för intrimning. Sen avulla kuljettaja voi säätää helposti perämoottorin asentoa trimmikatkaisinta (a) painamalla. Powertrim De flesta båtar fungerar bra i ett medeltrimläge. Der kan imidlertid være situationer. Perämoottorin kääntämistä kauemmaksi veneen peräpeilistä kutsutaan “ulos” tai “ylös” trimmaamiseksi. I enkelte tilfeller vil det være fordelaktig å trimme motoren helt inn eller ut for å oppnå maksimal fordel av trimkapasiteten. der er ved kontrolmekanismerne. som må være oppmerksom på eventuelle farer under manøvrering. Prestandahöjningen är kopplad till ett större ansvar för föraren. että sitä voidaan käyttää esim. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogs1a POWER TRIM OG TILT (HVIS EN SÅDAN ER MONTERET) Din påhængsmotor har en trim/tilt-mekanisme agterspejl. Denne gjør båtføreren i stand til å justere stillingen på utenbordsmotoren på en enkel måte ved å trykke på trimbryteren (a).eks. som f. kun vene on liukuajossa. der kaldes “Power Trim”. Begrebet “trim” bruges normalt til beskrivelse af de første 20 graders bevægelse af motoren (b). Dette interval bruges. Detta är de inställningar som används vid planing. hvor du ønsker at udnytte trimmekanismen fuldt ud. Dette bevegelsesområdet brukes når båten planer. Alhaisella joutokäyntinopeudella ajettaessa perämoottoria voidaan myös kallistaa ylös trimmausalueen ulkopuolelle niin. Begreppet trimning används normalt för de första 20 graderna av inställningen (b). når der er tale om en yderligere bevægelse af motoren ud af vandet (c). Termiä “kallistus” käytetään yleensä perämoottorin kääntämisestä tätä kauemmaksi vedenpinnan yläpuolelle (c). genom att trycka på trimkontakten (a). Det kan emellertid finnas situationer då det kan vara bra att trimma in eller ut motorn helt.) Din utombordsmotor är försedd med ett trim/tiltreglage betecknat “Powertrim”. Det kaldes at “trimme ind” eller “ned”. När den körs med lågt tomgångsvarv kan den också tippas upp utöver trimomfånget. När motorn är avstängd kan den tippas upp ur vattnet. Perämoottorin kääntämistä lähemmäksi veneen peräpeiliä kutsutaan “sisään” tai “alas” trimmaamiseksi. Att föra motorn längre bort från akterspegeln kallas uttrimning. når du planer din båd. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogs1k POWERTRIM OCH TILT (EXTRAUTR. Tätä liikkuma-alaa käytetään. Justering av utenbordsmotoren lengere ut fra båthekken kalles trimming “ut” eller “opp”. Ved lav tomgangshastighet kan utenbordsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet. idet motoren trimmes fuldstændigt ind eller ud. Betegnelsen “trim” henviser vanligvis til justeringen av utenbordsmotoren innenfor et bevegelsesområde på 20 grader (b). Det kaldes at “trimme ud” eller “op”. framför allt att vara medveten om vissa tänkbara kontrollproblem. exempelvis för körning på grunt vatten. Begreppet tiltning används om motorn vinklas upp ytterligare ur vattnet (c). (fortsættes på næste side) 90-10212X20 55 . Når motoren er avslått. Påhængsmotoren kan iøvrigt ved lav tomgangshastighed tiltes ud over trimvinklen. Med dess hjälp kan föraren lätt ändra motorns position. POWER TRIM JA KALLISTUS (JOS ON VARUSTEENA) Perämoottorissasi on “trimmi/kippisäädin. neste side) ogk Power Trim:in käyttö Trimmausalueen puolivälin tienoilla ajaminen tuottaa tyydyttäviä tuloksia useimmissa veneissä. jota kutsutaan nimellä “Power Trim”. Perämoottori voidaan kallistaa kokonaan ylös vedestä moottorin ollessa sammutettuna. I tillegg til bedre driftsegenskaper følger det med større ansvar for båtføreren. er behov for det til sejlads på grundt vand. Justering av utenbordsmotoren lengere inn mot båthekken kalles trimming “inn” eller “ned”. hvis der f. (forts.eks gjør det mulig å kjøre i grunt farvann. Denne mekanisme giver bådføreren mulighed for at justere påhængsmotorens stilling ved at trykke på trimknappen (a). Forbedrelse af motorens performance på visse punkter giver samtidig bådføreren et større ansvar.gog52 a a c b ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogs1g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogs1c POWER TRIM OG TILT (HVIS UTSTYRT) Utenbordsmotoren har en trim/tiltkontroll kalt “Power Trim”. kan utenbordsmotoren tiltes opp av vannet. kan man tilte (vippe) den ud af vandet.

2. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc3a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) Den mest mærkbare fare er et træk eller “vrid”. hvilket kan føre til (hvis det skjer uventet) at passasjerene blir kastet rundt i båten eller faller overbord. spesielt med tung last eller når båten er baktung. Leda till snabbare planing.vid ingång i en gir. jossa potkuriakseli ei ole vedenpinnan suuntainen. När utombordaren är trimmad in eller ut förbi neutral styrning. at passagerer i båden kastes overbord eller falder inde i båden. Studer følgende liste nøye. Sisään tai alas trimmaaminen voi 1. eller hvis man møter på en høy bølge. 5. Om detta inträffar. Kun perämoottori on trimmattuna sisään tai ulos ohjauksen neutraaliasennon ulkopuolelle. (forts. toisin sanoen oikealle puoltamista (oikeakätistä vakiopotkuria käytettäessä). Dette kan resultere i. hvis det kommer uventet. Gå igenom följande punkter omsorgsfullt. at den pludselig begynder at pløje igennem vandet. Om detta inträffar oväntat. Senke baugen på enkelte båter ytterligere til et punkt hvor de begynner å ploge med baugen i vannet mens den planer. kan det resultere i en dragning på rattet eller styrekulthåndtaket i begge retninger. Især med en tung last eller en bagtung båd. især på ustadigt hav. 3. Dette kan resultere i en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. Hvis du ikke har et fast greb omkring rattet eller styrehåndtaget i en sådan situation. som kan føles på rattet eller styrehåndtaget. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc3k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) Den viktigaste av dessa risker är en vridkraft som kan kännas i ratten eller rorkulten. Trimning ind eller ned kan resultere i at: 1.) Den verste faren under manøvrering er en dragning som kan føles på rattet eller styrekulthåndtaket. Tag følgende liste i betragtning. Intrimning kan: 1. idet påhængsmotoren styrer sig selv. Hvis man ikke har et godt. kan det resultere i et træk eller “vrid” i rattet eller styrehåndtaget til den ene eller anden side. Resultere i at båten planer lettere.) Bruk av Power Trim (forts. eller gör en kraftig gir. Båten kan nå “spinne” eller begynne å gå rundt i en liten sirkel. Gjøre at båten går bedre i høy sjø. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) Merkittävin ohjaukseen liittyvä vaara on ruorissa tai ajokahvassa tuntuva vetovoima eli “vääntömomentti”. 2. kan det føre til tab af kontrol over båden. Når påhængsmotoren er trimmet ind eller udover en almindelig styrestilling. Göra styrningen tyngre. Laskea keulaa alas. Denne dragningen ved styring av båten kommer av at påhengsmotoren er trimmet slik at propellakselen ikke er parallell med vannflaten. Sejladsen bliver bedre. och föraren inte håller stadigt i styrandordningen. Detta kan leda till att båten “spinner ut”. että ne alkavat kyntää vettä keulallaan liukuvauhdissa ollessaan. 5. Båden planer hurtigere. kan forårsage. Yleensä parantaa ristiaallokossa ajoa. Øke styremomentet eller dra mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse eller død. Johtaa liukuvauhdin pikaisempaan aloitukseen. kan ett ryck inträffa i ratten eller rorkulten. kan passagerare och förare kastas omkring i båten. 4. Forstavnen sænkes nedad. Forstavnen sænkes så meget. Om den överdrivs sänks bogen på vissa båtar så mycket att de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. eller få den att dra åt höger (med den vanliga högerroterande propellern). seurauksena voi olla veneen ohjauksen menetys perämoottorin kääntyessä vapaasti. der. at båden tager en uventet drejning til en af siderne. Tällöin vene voi “liirtää” ulos ajoreitiltä tai tehdä jyrkän äkkikäännöksen.”keulaohjauksen” tai “liikaohjauksen” aiheuttama odottamaton kääntyminen jommallekummalle puolelle käännöstä yritettäessä tai isohkoon aaltoon ajettaessa. 4. fast grep på rattet eller styrekulthåndtaket i en slik situasjon. at propelakslen ikke er parallel med vandoverfladen. hvis du forsøger at dreje eller sejler over en betydelig bølge. 3. Sänka bogen. kan kontrollen förloras och utombordaren komma att svänga fritt. 5. 2. Styremomentet forøges og båden trækker til højre (med normal højrehånds roterende propel). 3. at påhængsmotoren er trimmet således. (fortsættes på næste side) 56 90-10212X20 . 4. erityisesti veneen ollessa raskaasti kuormitettu tai peräpainoinen. Leda till behagligare gång i krabb sjö. Senke baugen. VARNING Undvik risken för allvarliga personskador eller dödsfall. 4. mikä voi kaataa yllättyneet veneessäolijat veneeseen tai viskata nämä ulos veneestä. 5.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc3g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc3c POWER TRIM OG TILT (FORTS. eller vid större vågor. Når utenbordsmotoren er trimmet inn eller ut av nøytral driftstilling. 2. Liiallisena alentaa joidenkin veneiden keulaa niin paljon.som kallas “bogstyrning” eller “överstyrning” . eller kastas överbord. Det kan leda till en överraskande gir åt endera hållet . Tämä ohjauksen vääntömomentti aiheutuu perämoottorin trimmaamisesta asentoon. 3. Seurauksena saattaa olla ns. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia. mens man planer. Harkitse seuraavaa luetteloa huolellisesti. kan det føre til tap av styrekontroll fordi utenbordsmotoren kan dreie fritt. Dette styremoment er et resultat af. Ellei ruorista tai ohjauskahvasta pidetä jatkuvasti tukevasti kiinni tässä tilanteessa. speciellt om båten är tungt lastad eller är aktertung. Trimming inn eller ned kan: 1. Båden kan således spinne ud eller tage en meget snæver drejning. Den beror på att motorn har trimmats så att propelleraxeln inte är parallell med vattenytan. neste side) ogk VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. Det kaldes “forstavnsstyring” eller “overstyring”. siitä voi olla seurauksena ruoriin tai ohjauskahvaan kohdistuva veto jommallekummalle puolelle.

. 5. 2. neste side) ogk POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. 6. Harvinaisissa tapauksissa voi omistaja haluta rajoittaa trimmiä. 4. Forsøg ikke at dreje en planende båd. Løfte baugen høyere opp i vannet. 5. Frihøjden over nedsænkede objekter eller grundt vand øges. Yleensä lisätä huippunopeutta. Öka frigångshöjden från dolda undervattensföremål och i grunda vatten. 6. Öka styrmotståndet eller dra åt vänster vid normal installationshöjd (med den vanliga högerroterande propellern). at den skrider ud. Føre til at motoren blir overopphetet hvis noen av kjølevannsinntakene over vannlinjen. ved en normal installationshøjde (med normal højrehånds roterende skrue). kan ägaren önska begränsa trimmen. ind i et af indstillingshullerne i hækbjælkekonsollen. Vanligen höja maxhastigheten. hvis et eller flere af kølevandsindtagene er over vandoverfladen. jos jäähdytysveden tuloaukot ovat vedenpinnan yläpuolella. 3.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc7g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc7c POWER TRIM OG TILT (FORTS.om intagshålen för kylvatten hamnar ovanför vattenytan. Dette kan gjøres ved hjelp av tiltpinnen som følger med utenbordsmotoren. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. 6. 5. der leveres sammen med påhængsmotoren. Motoren overophedes. Aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. 2. hvis trimningen er ekstrem. Juster påhengsmotoren til en middels trimstilling med det samme båten begynner å plane for å unngå mulig utslynging på grunn av at båten kommer i spinn. Båden slår smut hen over vandet eller skruen ventileres. 3. (fortsättning på nästa sida) MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc7a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) ADVARSEL Undgå mulig kvæstelse og død. eller att propellern suger luft. (forts. så snart båden planer. för att båten inte skall kunna kastas ut på grund av slag. I tillegg kan båten begynne å vake hoppe eller det kan oppstå propellventilasjon. Trimming ut eller opp kan: 1. 6. I sjeldne tilfeller kan eieren ønske å begrense trimmingen innover. Detta kan göras genom att genom att flytta riggvinkelpinnen till önskvärt hål i upphängningsbygeln. jos perämoottori on trimmattu äärimmäisen kauas sisään tai alas ja ruorissa tai ohjauskahvassa tuntuu vetoa. 2. 6. som følge af.) Bruk av Power Trim (forts. Liikaa tehtynä aiheuttaa veneen aallolta aallolle hyppimistä (ponnahtelua) tai potkurin ventilaatiota. Prøv Ikke å dreie båten når den planer hvis utenbordsmotoren er trimmet ekstremt inn eller ned. Maksimumshastigheden forøges. 6. 4. Säädä perämoottorin trimmaus keskiasentoon välittömästi veneen saavutettua liukunopeuden. I vissa omständigheter. Øke styremomentet eller dragning til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). Om den överdrivs leda till att båten tumlar. 6. Øke generell topphastighet. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia tai vetää vasemmalle asennuskorkeuden ollessa normaali (oikeanpuolista vakiopotkuria käytettäessä). Placera motorn i ett mellantrimläge så snart båten börjar plana. Boven løftes længere op af vandet. Indstil påhængsmotorens trim på et mellemtrin.) ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. Tämä käy päinsä perämoottorin mukana seuraavien kallistuksen säätöpuikkojen avulla ja panemalla ne haluttuihin peräpeilin pitimien reikiin. 4. således at man undgår at blive kastet ud af båden. Styremomentet forøges og båden trækkes til venstre. Trimning ud og op kan resultere i at: 1. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc7k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador eller dödsolyckor. Ut– eller upptrimning kan: 1. Lisätä etäisyyttä vedenalaisista esineistä tai matalasta pohjasta. Lyfta bogen högre upp ur vattnet. 3. 4. Ulos tai ylös trimmaus voi: 1. Nostaa keulan ylemmäksi vedestä. 5. 6. og det er en dragning på rattet eller styrekulten. 2. Försök inte svänga under planing om motorn är extremt intrimmad och en dragkraft kan kännas i ratten eller rorkulten. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 57 . Leda till att motorn överhettas . Til tider kan bådejeren måske ønske at begrænse trimmet. hvilket kan gøres ved at stikke vippepinden. jotta vältyt veneestä ulos viskautumiselta sen liirtäessä pois ajoreitiltä. og sette den i hvilket som helst av justeringshullene i hekkbrakettene som er ønskelig. hvis påhængsmotoren er trimmet ekstremt ind eller ned og man kan mærke et træk i rattet eller styrepinden. Älä yritä kääntää liukuvauhdissa olevaa venettä. 3.

Manuel vipning Hvis påhængsmotoren ikke kan tiltes ved brug af den elektriske trim/tilt-kontakt. Utombordaren tiltas upp tills man släpper omkopplaren. 1 2 3 Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. Tilta den till önskat läge och drag åt den manuella klaffen för tiltfrigöring. at den vipper op under sejlads i bakgear. Sänk ned utombordsmotorn så att den vilar mot tiltstödpinnen. neste side) ogk Höllennä käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiiliä kolmen kierroksen verran (vastapäivään). eller tills den når max. Sænk herefter påhængsmotoren. kunnes kytkintä lakataan painamasta tai se saavuttaa suurimman mahdollisen kallistusasentonsa. eller indtil den når sin yderste tiltposition. jotta perämoottori ei peruutettaessa kallistu ylöspäin. (fortsættes på næste side) 58 90-10212X20 . indtil man slipper kontakten. Senk påhengsmotoren. tiltläge. Käsin kallistus Jos koneellisen trimmauksen/kallistuksen kytkintä ei voida käyttää perämoottorin kallistamiseen. genom att vrida vredet (b). OBS: Den manuella klaffen för tiltfrigöring måste dras åt innan motorn används. Tämä mahdollistaa perämoottorin käsin suoritettavan kallistuksen. (forts. Laske perämoottori kallistustuen nojaan. för att hindra motorn från att tilta upp under backning. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc8k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Tiltning För att tilta utombordaren stannar man motorn och trycker trim/tiltomkopplaren uppåt. Motorn kan sedan tiltas manuellt.gog42 a ogg b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER 1-3 4 ogc MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc8c ogc8g POWER TRIM OG TILT (FORTS. Påhengsmotoren vil tilte opp til bryteren frigjøres. før man kører motoren. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Kallistuksen käyttö Sammuta moottori ja paina trimmi/kallistuskytkin tai kallistuksen apukytkin yläasentoon perämoottorin kallistamiseksi.) Tilting av motoren Slå av motoren og tilt påhengsmotoren ved å skyve trim/tilt-bryteren eller reserve tilt-bryteren opp. 1 2 3 Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. Sänk ned utombordsmotorn. kan påhengsmotoren tiltes manuelt. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja tiukenna käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili. Påhengsmotoren kan nå tiltes manuelt. Laske perämoottori alas. Dette giver mulighed for manuel tiltning af påhængsmotoren. 4 Vrid ut den manuella klaffen för tiltfrigöringen tre varv (moturs). Huomautus: Käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili tulee kiristää ennen perämoottorin käyttämistä. kan den tiltes manuelt. Senk påhengsmotoren til den hviler på tiltstøtten. Manuell tiltning Om det inte går att tilta motorn med den mekaniska trim/tiltomkopplaren kan man i stället tilta manuellt. Bemærk: Den manuelle tiltudløsningsventil skal strammes til. (fortsättning på nästa sida) 4 Skru den manuelle tiltudløsningsventil 3 omdrejninger ud (imod uret). 1 2 3 Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. 4 Merk: Den manuelle tiltutløserskruen må være festet før påhengsmotoren brukes for å forhindre at påhengsmotoren tilter opp når den settes i revers. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc8a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af tilt Motoren standses og trim/tilt-kontakten eller hjælpekontakten til tilt føres til op-stillingen. Vippesikringstappen udkobles ved at løfte påhængsmotoren af sikringstappen og trække sikringstappen ud. Sænk påhængsmotoren til den hviler på sikringsstiften. Tilt påhængsmotoren til den ønskede position og stram den manuelle tiltudløsningsventil til. eller til den når maksimal tiltstilling. 1 2 3 Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. Perämoottori kallistuu ylöspäin. se voidaan kallistaa käsin. således at man undgår. Koppla ur tiltstödspinnen genom att lyfta utombordsmotorn från stödpinnen och dra ut stödpinnen. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling og fest den manuelle tiltutløserskruen. Kople ut tiltstøttepinnen ved å heve påhengsmotoren opp fra støttepinnen og trekke ut støttepinnen. 4 Drei den manuelle tiltutløserskruen 3 ganger (i urviserens retning). Påhængsmotoren tiltes nu opad. Kytke irti kallistustukivarsi nostamalla perämoottori pois tukivarresta ja vetämällä ulos tukivarsi. Manuell tilting Hvis påhengsmotoren ikke kan tiltes ved hjelp av power trim/tilbryteren.

vil utenbordsmotoren automatisk gå tilbake til det maksimale trimområdet. Kallista perämoottori ylöspäin. Kør kun motoren ved lav hastighed. a. tilte din påhængsmotor ud over det maksimale triminterval. b. c. sænkes påhængsmotoren automatisk til dens maksimale trimgrænse. b. Pass på at vanninntakene er under vann til enhver tid. Kjør utenbordsmotoren kun i sakte fart. perämoottori palautuu automaattisesti suurimman mahdollisen trimmausalueen puolelle. Hvis omdrejningshastigheden overskrider 2000 RPM. Tilt påhængsmotoren op. Varmista. että kaikki vedentuloaukot ovat koko ajan veden alla. Kjøring i grunt farvann Matalassa vedessä käyttö 2 Når båten kjøres på grunt vann. b. Hvis motorhastigheten blir høyere enn 2000 o/min. Tilta upp utombordaren. Sänk varvtalet till under 2000. a. Sørg for at alle vandindtagshullerne altid er under vandet. a. Reduser motorhastigheten til 2000 o/min. for at undgå at støde på bunden. Kör endast motorn på lågvarv. kan du. a. Vähennä moottorin kierrosnopeus 2000 r/min alapuolelle. Tilt utenbordsmotoren opp. b. c. 2 Ajaessasi venettäsi matalassa vedessä voit välttää pohjaan törmäämistä kallistamalla perämoottorin suurimman mahdollisen trimmikulman ylitse. Om varvtalet överskrider 2000 kommer motorn automatiskt att återgå till max. Jos moottorin nopeus ylittää 2000 k/min. trimvinkel. Käytä moottoria ainoastaan pienillä nopeuksilla. Körning i grunt vatten 1 Denne knap kan bruges til at tilte påhængsmotoren op eller ned ved brug af det elektriske Power Trim system. Når du sejler på grundt vand. c. Sænk motorens omdrejningshastighed til under 2000 RPM. 2 När båten körs i grunt vatten kan motorn fällas upp över maximal trimvinkel för att inte slå i botten.gog57 1 ogg ogc 2 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc6c KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc6g POWER TRIM OG TILT (FORTS. Sejlads på grundt vand 2 90-10212X20 59 . 1 Tätä kytkintä voidaan käyttää perämoottorin ylös ja alas kallistamiseen koneellista trimmausjärjestelmää hyväksi käyttäen. c. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc6k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Extra tiltströmbrytare MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc6a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Ekstra tilt–knap 1 Denna brytare kan användas för att tilta utombordaren upp eller ned med hjälp av trimsystemet.) Reservetiltbryter POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Lisäkallistuskytkin 1 Denne bryteren kan brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved bruk av power trim-systemet. kan utenbordsmotoren tiltes forbi det maksimale trimområdet for å unngå at den støter ned i bunnen. Försäkra dig om att alla vattenintag befinner sig under vattenytan.

Modeller med fjernstyring Kauko-ohjattavat mallit 3 Justering av styrefriksjonen .Juster denne skruen for å oppnå ønsket styrefriksjon på rattet. at man mister kontrol med båden. ADVARSEL Unngå eventuelle alvorlige personskader eller dødsfall som følge av tap av kontrollen over båten. kan låsmuttern (c) [ovanpå den ledade axeln för styrningens friktionsspak] dras åt. Drej skruen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for at mindske modstanden.Juster denne spaken for å oppnå ønsket styrefriksjon på styrekulten. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogt4a INDSTILLING AF GASHÅNDTAGETS FRIKTION MODELLER MED STYREHÅNDTAG 1 Knap til indstilling af gashåndtagets friktion . Indstilling af styremodstand . Fjärrstyrningsmodeller Bemærk: Korrekt justering kan opnås ved at stramme sikringsmøtrikken (c) øverst på styrefriktionshåndtagets drejeaksel. 3 Ohjauskitkan säätö . Fjernstyringsmodeller 3 VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador och dödsolyckor på grund av förlorad kontroll över båten. JUSTERING AV STYREFRIKSJONEN Modeller med styrekult 2 Justering av styrefriksjonen . joka sijaitsee ohjauskitkavivun akselilla. Pidä yllä riittävää ohjauskitkaa. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogt4k INSTÄLLNING AV GASHANDTAGETS FRIKTION MODELLER MED RORKULT 1 Gashandtagets friktionsratt . Vri knotten mot (a) for å stramme friksjonen og mot (b) for å løsne på friksjonen. Indstilling af styremodstanden . 2 Ohjauskitkan säätö . Drej knappen mod (a) for at øge friktionen og drej knappen mod (b) for at mindske friktionen. Flytta skruven mot (a) för att öka friktionen eller vrid mot (b) för att minska friktionen.Justera denna spak för att få önskad styrfriktion på rorkulten. Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. ADVARSEL Undgå muligvis alvorlig personskade og død på grund af. Käännä nuppia kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Huomautus: Oikean säädön ylläpitämiseksi. 3 Inställning av styrfriktion .Vrid på denna ratt för att ställa in och uppehålla önskad hastighet. Oprethold tilstrækkelig styremodstand for at undgå.Käännä kitkanuppia OHJAUSKITKAN SÄÄTÖ Kahvalliset mallit halutun kaasumäärän ylläpitämiseksi halutulla nopeudella. KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER JUSTERING AV GASSFRIKSJONEN . Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. 2 Inställning av styrfriktion .MODELLER MED STYREKULT 1 Friksjonsknotten for gasshåndtaket . Ha en tillräcklig styrfriktion för att båten inte skall gå in i en skarp gir om rorkulten eller ratten släpps.Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa.Justera denna skruv för att få önskad styrfriktion på ratten. Skub armen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for mindske modstanden.Vri på friksjonsknotten for å innstille og opprettholde gassen i ønsket hastighet. hvis styrehåndtaget eller rattet slippes.Drej friktionsknappen INDSTILLING AF STYREMODSTANDEN Modeller med styrehåndtag INSTÄLLNING AV STYRFRIKTIONEN Modeller med rorkult for at indstille og holde gashåndtaget ved ønsket hastighed.gog36 b b a a c b a 1 ogg ogt4g 2 ogc ogt4c 3 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAASUKAHVAN KITKAN SÄÄTÖ OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 1 Kaasukahvan kitkanuppi . Oppretthold nok styrefriksjon til å forhindre at utenbordsmotoren styrer inn i en sirkel når styrekulten eller rattet slippes. at båden går ind i en fuld drejning. jos otteesi irtoaa ohjauskahvasta tai ohjauspyörästä. Skyv spaken mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen. jotta estät perämoottoria tekemästä täyskäännöstä. kiristä lukitusmutteria (c). 2 OBS: För att behålla rätt justering. Merk: Låsemutteren (c) øverst på styrefriksjonsspakens dreieaksel kan strammes for å opprettholde riktig justering. ogk VAROITUS Vältä ohjauksen menetyksestä mahdollisesti aiheutuvaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. 60 90-10212X20 .Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa. Flytta spaken mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. Vri skruen mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen.Indstil denne skrue for at opnå ønsket styremodstand i rattet.Indstil denne arm for at opnå ønsket styremodstand i styrehåndtaget. Vrid ratten mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen.

Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. Drej båden til højre og til venstre. Trimroret kan kompensere for styremoment(et) i mange tilfeller og kan justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn kraft på styringen. että perämoottoriasi ei ole trimmattu niin. idet tiltpinden sættes i det ønskede tiltpindehul. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Modeller med power trim. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. Hvis båden nemmest drejer til højre. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. Hvis justering påkræves. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. vil justering af trimtappen have begrænset virkning på styremomentet. at påhængsmotoren ikke er trimmet på en sådan måde. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. joissa on Power Trim Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. että potkuriakseli olisi vedenpinnan suuntainen. Kjør båten i normal hastighet. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. Detta styrmoment kan ofta kompenseras med hjälp av trimrodret. Drag åt bulten och prova på nytt. Stram bolten og foreta en ny test. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. Hvis båten går lettere til høyre side. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. Modeller med Powertrim Kör båten med normal marschfart och trimmad till önskat läge. 90-10212X20 61 . Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. Hvis båten går lettere til venstre side. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. idet den justeres en lille tand ad gangen. ja sitä voidaan säätää eräin rajoituksin ohjaamiseen tarvittavassa voimassa esiintyvien epätasaisuuksien vähentämiseksi. ogk Mallit. skal trimtappens bolt løsnes. TRIMMIEVÄN SÄÄTÖ Potkurin aiheuttama ohjauksen vääntömomentti saa veneesi vetämään jommallekummalle puolelle. Detta styrmoment är normalt och beror på att utombordaren inte har trimmats så att propelleraxeln befinner sig parallellt med vattenytan. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogn2k INSTÄLLNING AV TRIMRODRETS Propellerns styrmoment får båten att dra åt det ena hållet. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. Hvis båden nemmest drejer til venstre. Tämä ohjauksen vääntömomentti on normaali-ilmiö. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. ilman Power Trim:iä Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon asianmukaiseen reikäänsä asetetun kallistustapin avulla. Bemærk: Hvis påhængsmotoren har anti-ventilationspladen installeret cirka 50 mm eller mere over bådens bund. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. så den reducerer ubalancen i styreindsatsen. trimmet i ønsket stilling ved å sette tiltepinnen i ønsket hull. Hvis båden nemmest drejer til venstre. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. Modeller utan Powertrim Kör båten med normal marschhastighet och trimmad till önskat läge med riggvinkelpinnen i önskat hål. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. joka johtuu siitä. da den til en vis grad kan indstilles. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. Merk: Justering av trimroret vil ha liten innvirkning på reduseringen av styremomentet hvis utenbordsmotoren er montert med antiventilasjonsplaten ca 5 cm eller mer ovenfor bunnen av båten. Hvis båten går lettere til høyre side. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. idet den justeres den en lille tand ad gangen. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. jos perämoottori on asennettu siten. Jos säätö on tarpeen. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. että kavitaatiolevy on kauempana kuin noin 50 mm veneen pohjan yläpuolella. Om trimrodret behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget.gog54 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogn2g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogn2c JUSTERING AV TRIMROR Propellens styremoment(et) kan føre til at båten drar til én av sidene. trimmet i ønsket stilling. Modeller uten power trim. Drag åt bulten och prova på nytt. Drej båden til højre og til venstre. Jos säätö on tarpeen. Modeller uden Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. OBS: Inställning av trimrodret får mycket liten effekt om motorn har installerats med antikavitationsplattan 50 mm eller mer över båtens botten. Dette styremoment er et almindeligt resultat af. Om behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. Hvis båden nemmest drejer til højre. Modeller med Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. Hvis justering påkræves. Trekk til bolten og foreta en ny test. Huomautus: Trimmievän säätäminen vaikuttaa vain vähän ohjauksen vääntömomentin vähentämiseen. Mallit. Trimtappen kan i mange tilfælde virke kompenserende for dette styremoment. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. Hvis båten går lettere til venstre side. Dette styremoment(et) er normalt fordi utenbordsmotoren ikke er trimmet slik at propellakselen er parallell med vannflaten. at propelakslen er parallel med vandoverfladen. skal trimtappens bolt løsnes. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. Trimmievä voi monesti auttaa tämän ohjauksen vääntömomentin/tasaamisessa. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogn2a JUSTERING AF TRIMTAP Propellens styremoment vil forårsage at din båd trække i én retning. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Kjør båten i normal hastighet. skal bagkanten af trimtappen føres til højre.

j Sørg for at det finnes godkjente redningsvester for alle ombord. og hvornår du regner med at komme tilbage. klippor och andra riskmoment. avsedd att kastas till en person som befinner sig i vattnet. j Brændstofreserven er tilstrækkelig. ofk KÖRNING ofa1k AVPRICKNINGSLISTA FÖRE KÖRNING j Föraren känner till båten och vet hur man navigerar och kör den på ett säkert sätt. Se kapacitetspladen. j Det är olagligt att köra båt under påverkan av alkohol eller droger. Titta på båtens typskylt. j Fortæl nogen hvor du skal hen. j Pidä veneessä veteen joutuneelle henkilölle heitettäväksi tarkoitettu pelastusrengas tai uimatyyny. j Det er forbudt å føre båten under påvirkning av alkohol eller medikamenter. virtaukset. j Kend din båds maksimale lastkapacitet. j Känner till båtens maxlast. j Pidä viranomaisten hyväksymä. Vedligeholdelse.eller narkotikapåvirket. j Fördela passagerare och last jämnt ombord och se till att alla sitter på en ordentlig sittplats. j Gå gjennom sjekklisten (se VEDLIKEHOLD). grunner og andre farer). j Tala om för någon vart du åker och beräknad återkomsttid. j On lainvastaista ajaa venettä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. j En redningskrans eller redningspude. j Kjenn til de farvann og områder dere skal ferdes i (tidevann. hiekkasärkät. Der henvises til afsnittet. strømme. minne menet ja milloin palaat. og at de er lett tilgjengelige. j Lær farvandet og området hvori du sejler at kende samt tidevande. veneilyn ja käyttöä koskevat toimenpiteet. j Sørg for at passagerer og last er jævnt fordelt i båden og at alle ombordværende sidder på et egnet sæde. der er beregnet til at kaste ud til en person i vandet. og når dere forventer å være tilbake. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. sejlads og driftsprocedurer. strømforhold. j Känn till dina farvatten. sandbanker. j Pricka av punkterna i listan i Inspektion och underhåll.og Vedligeholdelsesskemaet. j Efterse motoren som beskrevet i Eftersyn. klipper og andre farer. j Det er ulovligt at betjene en båd. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. og at alle sitter på et forsvarlig sete. ofa SJEKKLISTE FØR START j Føreren kjenner til sikker navigasjon og bruksprosedyrer. että paino jakautuu tasaisesti ja jokaisella on asianmukainen istuin. Katso veneesi kuormituskilpeä. j En livbøye eller flåte som er konstruert for å kastes ut til folk i vannet. henkilökohtainen. j Overlast ikke båten. j Godkända flytvästar i rätt storlek finns för alla ombord och är lätt tillgängliga. 62 90-10212X20 . Katso osaa Huolto. strömmar.ofg ofc BRUK ofa1g ofa1c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA j Tulee varmistaa. karit ja muut vaarat. j Ha tillräckligt med bränsle ombord. että käyttäjä hallitsee turvallisen ohjauksen. j Tunne veneilyyn käyttämäsi vesistöt ja alueet: vuorovedet. j Godkendte redningsveste i de rette størrelser til hver person ombord er let tilgængelige. ofa1a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN HUSKELISTE FØR SEJLADS MED PÅHÆNGSMOTOREN j Føreren kender til sikker navigering. hvis man er spiritus. j Sijoita matkustajat ja lasti veneessä siten. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. Se Underhållssektionen. j Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff ombord. j Kerro jollekin henkilölle. j Sørg for at vekten av passasjerer og last er jevnt fordelt i båten. j En frälsarkrans eller motsvarande. sandbanker. sopivan kokoinen. j Suorita tarkastukset ja vaadittu huolto huoltotaulukon mukaan. j Ole tietoinen veneesi kuormitusrajasta. j Varaa tarpeeksi polttoainetta. j Meld fra om hvor dere har tenkt å reise. sandrev.

Jos on olemassa mahdollisuus veden jäätymiseen. BETJENING I SALTVAND OG FORURENET VAND Vi anbefaler. Detta kommer att förhindra uppkomst av avlagringar i vattenpassagerna. Se “Spyling av kjølesystemet” for fremgangsmåte for spyling. Ruiskuta Mercury Precision tai Quicksilver Corrosion Guard -ainetta moottorin ulkopintaan. one3k onf2a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN BETJENING FROSTVEJR Når motoren betjenes eller fortøjes i frostvejr eller ved temperaturer nær frysepunktet. Jos perämoottorin ajoakselistoon muodostuu jäätä veden pinnan tasalle. at vand i gearkassen fryser og forårsager skade på vandpumpen og andre motordele. slik at girkassen er fullstendig oppe av vannet når den ikke brukes (bortsett fra når det er kuldegrader). i delen Vedlikehold. perämoottori tulee poistaa vedestä ja antaa veden valua pois täydellisesti. ofa KÖRNING onf2k KÖRNING UNDER DEN KALLA ÅRSTIDEN Om motorn används. vann i girhuset fryser og forårsaker skade på vannpumpen og andre komponenter. että vaihteistokotelo on ulkona vedestä (paitsi jäätymislämpötiloissa) aina. da dette vil redusere anodeeffekten. bør utenbordsmotoren alltid tas opp. må utenbordsmotoren fjernes og tappes for vann. elektriske komponenter og andre metalloverflater hver måned. at de indvendige vandpassager skylles med ferskvand efter hver sejlads i saltvand eller forurenet vand. Detta hindrar att vattnet i växelhuset fryser och ställer till skada på vattenpumpen eller andra delar. måste utombordaren tas upp och tömmas helt på vatten. sähkölaitteiston osiin ja muihin metallipintoihin kuukausittain (älä ruiskuta syöpymistä ehkäiseviä anodeja. kallista perämoottori niin. elektriska komponenter och andra metallytor (spreja inte på anoderna för korrosionskontroll. Läs avsnittet i Spolning av kylsystemet i underhållsavsnittet. Tvätta motorns utsidor och spola avgasutloppet på propellern och växelhuset med färskvatten efter varje användning. one3c BRUK I KULDEGRADER Når utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrader. Sprøjt hver måned Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard på udvendige metaloverflader (undgå at sprøjte på karburatorrørene. Der henvises til “Skylning af Kølesystemet” i afsnittet. Vid risk för isläggning. (utom vid temperaturer under noll). Tämä estää sisään jääneen veden jäätymisen ja vesipumpun tai muiden osien vaurioitumisen. Hvis vandet fryser til is. Spray ikke anoder for korrosjonskontroll. Tämä ehkäisee saostumien muodostumisen ja vesitiehyeiden tukkeutumisen. Spreja varje månad Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard utanpå motorenheten. että huuhdot perämoottorisi sisäiset vesitiehyet puhtaalla vedellä joka kerran suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. skal motoren tages ud af vandet og tømmes fuldstændigt for vand. 90-10212X20 63 . och skador kommer sannolikt att uppstå. one3a KÖRNING I SALTVATTEN ELLER FÖRORENAT VATTEN Vi rekommenderar att du spolar de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten efter varje gång som båten använts i saltvatten eller förorenat vatten. da anodernes effektivitet derved forringes). blokeres vandpassagen til motoren. one3g KJØRING I SALTVANN ELLER FORURENSET VANN Vi anbefaler at du skyller kjølevannskretsen i utenbordsmotoren med ferskvann etter at den har vært brukt i salt eller forurenset vann. som kan blokere vandpassagerne. Vask motoren utvendig og skyll eksosuttaket ved propellen og girhuset med ferskvann etter hver bruk. når den ikke er i brug (undtagen i frostvejr). Hvis vand fryser til is i motorens drevakselhus. pidä perämoottori koko ajan alas kallistettuna niin. Dette forhindrer. Katso “jäähdytysjärjestelmän huuhtelu” -menetelmää osasta Huolto. että vaihteisto on veden alla. Dette vil forhindre at det dannes belegg som kan blokkere kjølevannskretsen. blockeras vattenflödet till motorn. eller ligger förtöjd med båten. vid temperaturer runt noll eller lägre. Om det skulle bildas is inne i drivaxelhuset. Dersom det er en mulighet for isdannelse på vannet. sørg for at girkassen er under vann.ofg ofc BRUK onf2g onf2c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ JÄÄTYMISLÄMPÖTILOISSA AJO Jos perämoottoriasi tullaan käyttämään tai se ankkuroidaan jäätymislämpötilassa tai sen tuntumassa. Jos pidät veneesi ankkuroituna vedessä. Pese perämoottorin ulkopinta ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihteistokotelo puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Vask påhængsmotoren udvendigt og skyl udstødningsåbningen til propellen og gearkassen med ferskvand efter hver brug. se voi estää veden kierron moottoriin ja aiheuttaa vaurioitumista. Spray Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guardutvendig på motoren. Dette forhindrer at ev. skall växelhuset alltid befinna sig under vattenytan. sillä se aiheuttaa anodien toimintakyvyn heikkenemisen). Sørg for at gearkassen er fuldstændigt ude af vandet. då detta sätter ned effektiviteten på dessa). Is i vanninntakene kan blokkere kjølevannsstrømmen og forårsake skade. Dette forhindrer ophobning af aflejringer. skal påhængsmotoren holdes vippet nede så gearkassen er under vand. hvilket kan forårsage skader. Vedligeholdelse. ofk AJO MERIVEDESSÄ TAI SAASTUNEESSA VEDESSÄ Suosittelemme. Om du alltid har båten förtöjd i vattnet skall du tänka på att alltid tilta upp motorn så att ingen del av växelhuset ligger under vatten när motorn inte används. Hvis båten ligger fortøyd. skal motoren altid vippes ud af vandet. kun se ei ole käytössä. Hvis din båd fortøjes i vandet.

halv gas. 3. ofd5c Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv bare for et kort øyeblikk) uten vannsirkulasjon gjennom kjølevannsinntaket i girkassen. BRUK ofc2g INSTRUKSJONER FØR START 1 Koble den separate drivstoffslangen koblingen har “kneppet” på plass. että liitin napsahtaa kiinni. for å forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. 2. Seuraavan kahdeksan käyttötunnin aikana. at kølevandsindtaget er fuldstændigt (a) under vand. 2 3 FORSIKTIG Tarkista moottorin öljyntaso. ofd5a Kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom kylvatteninloppet. og under denne periode skal der køres med fuld gas i ca. Följande åtta körtimmar: undvik kontinuerlig körning vid fullgas mer än fem minuter i taget. 64 90-10212X20 . Kontrollera att anslutningen snäpper fast i läge. Försäkra dig om att kylvattenintaget (a) är under vatten. Varmista. Under den anden driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger op til 4500 o/min eller 3/4 fuld gas. Vær sikker på. og kjør motoren på full gass i ca. 1. Kjør motoren med forskjellige gasshastigheter opp til 4500 o/min eller på ca. Toisen käyttötunnin aikana on moottorin käytävä eri kaasuasetuksilla aina 4500 k/min asti tai kolme neljäsosa kaasulla ja tänä aikan aja sitä täydellä kaasulla noin minuutin verran joka kymmenes minuutti. ofd5k INKÖRNING AV MOTORN FORSIKTIGHET Svår skada kan uppstå på motorn om man inte följer inkörningsinstruktionerna. Andra körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar upp till 4500 r/min eller vid trekvarts gas. til utenbordsmotoren.gof23 1 ofg a 2 ofc ofc2c 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄT TOIMENPITEET 1 Yhdistä erillisestä polttoainesäiliöstä tuleva polttoaineletku Varmista. 1. 1. idet beskadigelse af vandpumpen (den kan løbe tør) samt overophedning af motoren derved forhindres. 2. Sørg for at 2 3 Kontrollera motorns oljenivå. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes hetkellisesti) ilman että vesi kiertää jäähdytysveden imuaukon kautta vaihdekopassa vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. ofd5g FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING FORSIKTIG Alvorlig skade på motoren kan oppstå hvis fremgangsmåten for innkjøring av motoren ikke blir fulgt. 2. Käytä moottoria eri kaasuasetuksilla. FORSIGTIG Start aldrig og kør aldrig påhængsmotoren (ikke engang kortvarigt) uden vand cirkulerende gennem kølevandsindtaget ind i gearkassen. I den første driftstimen skal motoren kjøres i forskjellige gassinnstillinger uten å overstige 3500 o/min. hvis man ikke følger nedenstående tilkøringsprocedure. halv gass. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofc2a INSTRUKTIONER FØR START 1 Forbind den fjerne benzinslange til forbindelsesleddet er på plads (i hak). ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. trekvart gass under den andre driftstimen. påhængsmotoren. 1 minut hvert 10. 3. Första körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar som inte överstiger 3500 r/min eller vid cirka halvgas. och under denna tidsperiod kör den med fullgas i cirka en minut var tionde minut. 3. 3. että jäähdytysveden sisääntuloaukko (a) on veden alla. perämoottoriin. Pass på at kjølevannsinntaket (a) er under vann. vältä jatkuvaa käyttöä täydellä kaasulla muuta kuin yli viiden minuutin ajan kerrallaan. Under den første driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger uden at overstige 3500 o/min eller ca. ofk MOOTTORIN SISÄÄNAJO VAROITUS Seuraavassa esitetyn moottorin sisäänajomenetelmän noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan moottorivaurioon. jotka eivät ylitä 3500 k/min ensimmäisen käyttötunnin aikana tai suunnilleen puolella kaasulla. 2 3 FORSIKTIGHET Kontrollér motorens oliestand. Under de næste otte timers drift skal man undgå kontinuerlig kørsel med fuld fart i mere end fem minutter ad gangen. 1. minut. TILKØRING AF MOTOREN FORSIGTIG Alvorlig beskadigelse af motoren kan forekomme. eller på ca. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. Unngå vedvarende kjøring på full gass i mer enn fem minutter om gangen i de neste åtte driftstimene. Pass på at 2 3 Sjekk oljenivået i motoren. 2. ofa KÖRNING ofc2k FÖRE START 1 Anslut bränsleslangen till utombordaren.

VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. Tryck flera gånger på handpumpblåsan tills den är hård. FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. for å forhindre at motoren blir sur. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanken (på tanklokket) på drivstofftanker med manuell lufting. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. indtil den føles fast.gof57 1 N 2 3 4 ofg ofc 5 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofg20c BRUK ofg20g START AV MOTOREN .KAUKOSÄÄTÖMALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsearmen i den låste position. Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. Körning vid minusgrader. Lägg i neutralläget (N). Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. Pump tilføringsblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. kunnes se tuntuu kovalta. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Mallit ilman PowerTrim–säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (lukitus). efter motoren er varmet op. 1 2 På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. 3 4 5 Ställ nödstoppskontakten vid läge “RUN”. Modeller uten power–trim – Sett tiltlåsespaken i Lock–stilling (Låst).MODELLER MED FJERNKONTROL Før motoren startes. Checkliste før start. Betjening. 3 4 5 ofk Sett dødmannsbryteren på RUN. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. overophedes. Modeller utan ”power trim” – För tippspärren till spärrläget. 3 4 5 ofa Aseta narullinen pysäytyskytkin RUN-asentoon. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. INSTRUKSJONER VED SPESIELL BRUK OG FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING på de første tre sidene i BRUK. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. bør du læse afsnittene. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren. KÖRNING ofg20k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg20a ATT STARTA MOTORN . START AF MOTOREN . Klem benzinslangens primerbold nogle gange. nødstopkontakten i afsnittet Generelt. 1 2 Öppna bränsletankens avluftningsskruv (placerad i tanklocket på tankar med manuell avluftning). TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta.MODELLER MED FJERNKONTROLL Før start. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. Sett utenbordsmotoren i fri (N). 90-10212X20 65 . les SJEKKLISTE FØR START. på de första tre sidorna i Körning. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). Sæt påhængsmotoren i frigear (N). Före start och Inkörning av motorn. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd.MODELLER MED FJÄRREGLAGE Innan du startar motorn skall du läsa avsnitten Checklista innan körning. älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. Purista polttoaineputken rikastin. lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR).

efter motoren starter. Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position (a). Varm motor – Bevæg den neutrale hurtigtomgangsfart–anordning på fjernkontrollen til maksimal hurtig tomgangsposition (b). Start af en druknet motor – Avancér den neutrale hurtig tomgangsfunktion til positionen for maksimum hurtig tomgangshastighed og fortsæt med at starte motoren.KAUKOSÄÄTÖMALLIT 6 Aseta kauko–ohjain nopeaan joutokäyntiasentoon seuraavasti: Kaasuttimella varustetut mallit Kylmäkäynnistys – Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toiminto sen kokonaan suljettuun asentoon (a). Senk motorhastigheten med én gang motoren er startet. kunnes moottori on lämmin. efter motoren starter. (a). OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn startat. skall du långsamt öka tomgångsvarvtalet med reglaget för neutrallägets höga tomgång. Start av sur motor – Öka tomgångsvarvtalet maximalt med reglaget för neutrallägets höga tomgång. Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. enligt nedan: Förgasarmodeller Kallstart – För reglaget för neutrallägets höga tomgång till stängt läge (a). 66 90-10212X20 . og fortsett å starte motoren. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 6 Still hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen på følgende måte: Modeller med forgassere Kald start – Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. START AF MOTOREN . skal tomgangshastigheten umiddelbart reduseres til normal hastighet. og fortsett å starte motoren. Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C – Etter at motoren er startet. Sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet (b). och fortsätt att dra runt motorn för start. EFI–modeller Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till det avstängda läget. Minska tomgångsvarvtalet omedelbart efter det att motorn gått igång. indtilmotoren er varmet op. Etter at motoren har startet. Lämmin moottori – Siirrä kauko–ohjaimen vapaan nopean tyhjäkäynnin vipu tai vain kaasuvipu täyskaasuasentoon (b). Sur motor – Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till läget (b). Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). Starting av sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet. Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång. Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C – Moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa hitaasti eteenpäin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi. tills motorn är uppvärmd. ofa KÖRNING ofg24k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg24a ATT STARTA MOTORN . Liian rikasta polttoaineseosta saaneen moottorin käynnistys– Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa eteenpäin sen nopean tyhjäkäynnin maksimiasentoon ja jatka moottorin pyöritystä sen käynnistämiseksi. Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. och fortsätt med startförsöken. Varm motor – Skyv den nøytrale hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover til maksimal hurtigtomgangshastighet (b). Tulviva moottori – Siirrä nopean joutokäynnin vipu maksimiin nopean joutokäyntiasentoon (b) ja jatka moottorin pyörittämistä sen käynnistämiseksi.avanceres den neutrale hurtig tomgangsfunktion for at øge tomgangshastigheden. skal hurtigtomgangsspaken skyves sakte forover for å øke hastigheten til motoren er oppvarmet. Begynn å senke motorhastigheten med én gang motoren starter. Efter at motoren er startet. ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Siirrä nopean joutokäynnin vipu täysin suljettuun asentoon (a). Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 6 Placera fjärreglaget för snabbtomgång i NEUTRAL–läge. Vähennä heti nopeus normaaliin sen käynnistyttyä.gof64 a b b a 6 ofg ofc BRUK ofg24g ofg24c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . sænk straks tomgangsfarten til normal. Oversvømmet motor – Flyt den neutrale tomgangsfunktion til positionen for den maksimale hurtig tomgangshastighed (b) og forsæt med at starte motoren. Varm motor – Öka frilägets snabbtomgång till det maximala på fjärreglaget (b).MODELLER MED FJERNKONTROL 6 Placér fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion på følgende måde: Modeller med karburatorer Koldstart – Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position(a).

Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. Vent 30 sekunder og prøv igjen. drej nøglen tilbage til positionen ON (TIL). kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Tarkastuta perämoottorisi myyjäliikkeessä. Hvis motoren brukes når den er overopphetet. Opvarmning af motoren Inden du begynder sejlads. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. Om motorn inte startar inom tio sekunder skall nyckeln vridas tillbaka till ON (TILL). Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. palauta avain ON (PÄÄLLÄ) asentoon. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. skal nøkkelen vris tilbake til ON (PÅ). Jos se ei ole tukkeutunut. ofk KÖRNING ofg25k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg25a ATT STARTA MOTORN . Hvis dette ikke er tilfelle. Ellei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. Kontrollér at der flyder en konstant vandstrøm ud af vandpumpeinspektionshullet.KAUKOSÄÄTÖMALLIT 7 Käännä virta-avain asentoon START (KÄYNNISTYS). skall du kontrollera att vattnet rinner i en jämn stråle ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. om det inte kommer något vatten. tarkasta tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta.gof64 7 ofg 8 ofc BRUK ofg25g ofg25c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . 8 Så snart motorn startar. Hvis motoren ikke starter i løbet af 10 sekunder. mens den kører i tomgang.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 7 Vrid tändningsnyckeln till START. Hvis en overophedet motor betjenes. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. 8 Kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av vannpumpens kjølevannskontroll etter at motoren har startet.MODELLER MED FJERNKONTROL 7 Drej tændingsnøglen til START-position. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeinspektionshullet. sammuta moottori ja tarkasta. Låt din återförsäljare titta på motorn. Hvis du ikke finder nogen urenheder. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. Moottorin käynnistyttyä. START AF MOTOREN . Disse tilstande fører til at motoren overophedes. kan det føre til alvorlige skader på motoren. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 7 Vri tenningsnøkkelen til START. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. Detta kommer att överhetta motorn. ofa Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. 90-10212X20 67 . bør du standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilstoppet. vil det beskadige den alvorligt. Vänta i 30 sekunder och försök igen. Efter motoren er startet. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. lad motoren opvarme i 3 minutter. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. vent 30 sekunder og forsøg igen. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. 8 Uppvärmning av motor Låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter innan den körs. Hvis motoren ikke 8 starter i løpet av 10 sekunder. Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio.

lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). 3 4 5 Aseta hätäkatkaisin RUN-asentoon.MODELLER MED STYREKULT Før start. kunnes se tuntuu kovalta. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). 3 4 5 ofk Sett dødmannsstoppbryteren på RUN. Checkliste før start. ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren overophedes. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. Lägg i neutralläget (N). Mallit ilman kallistuskulman säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (Lukitus). genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. Tryck flera gånger på bränsleslangens pumpblåsa tills den är hård. 1 2 Öppna luftskruven på bränsletanken (i locket) på tankar där avluftningen sker manuellt. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. KÖRNING off20k START AV MOTORN – MODELLER MED RORKULTSHANDTAG Innan du startar motorn. FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. Modeller uten Power trim – Sett tiltlåsespaken i låsestilling. START AV MOTOREN . 1 2 VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanker (på tanklokket) med manuell lufting. Pump drivstoffpumpeblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. nødstopkontakten i afsnittet Generelt. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. indtil den føles fast. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. efter motoren er varmet op. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon).OHJAUSKAHVALLISET MALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin.MODELLER MED STYREHÅNDTAG Før motoren startes. ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off20a START AF MOTOREN . På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. Betjening. Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. läs. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. bør du læse afsnittene. Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. Speciella körinstruktioner och Motorns inkörningsrutin. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsarmen i låst position. les Sjekkliste før start. älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. Sett utenbordsmotoren i fri (N). Purista polttoaineputken rikastinta. for å forhindre at motoren blir sur. på de tre första sidorna i avsnittet Körning. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht.gof65 1 2 N 3 4 ofg 5 ofc BRUK off20g off20c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Modeller utan Power Trim – Ställ tippspärren spärrläget. 3 4 5 Sätt nödstoppskontakten till RUN-läget. Avprickningslista före körning. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. 68 90-10212X20 . FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. Instruksjoner ved spesielt bruk og Fremgangsmåte ved innkjøring på de første tre sidene i bruk.

Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C. indtil motoren er varmet op. Sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). ofa KÖRNING off26k ATT STARTA MOTORN . Sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b).MODELLER MED STYREKULT 6 Still gasshåndtaket på følgende måte: MODELLER MED FORGASSERE Kald motor – Sett gasshåndtaket i startstilling (a). Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. Varm motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b).MODELLER MED RORKULT 6 Placera vridgasreglaget så här: Förgasarmodeller Kall motor – Ställ vridgasreglaget i startläget (a). START AV MOTOREN . Start av sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b).avanceres gasspjældshastigheden langsomt. Varm motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). Tulviva moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b). 90-10212X20 69 . Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Sett gasshåndtaket i startstilling (a). Etter at motoren er startet. Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C. OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn har gått igång. Lämmin moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b). Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). Tulvivan moottorin käynnistys – Aseta kaasukahva asentoon (b). skall du öka varvtalet långsamt med gasspaken. kunnes moottori on lämmin. ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). skal gasspaken skyves forover til motoren er oppvarmet. tills motorn är uppvärmd. moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä kaasutinnopeutta hitaasti eteenpäin.gof66 0%100 b START 0%100 a START START START 6 ofg ofc BRUK off26g off26c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b).MODELLER MED STYREHÅNDTAG 6 Placér gasspjældsgrebet på følgende måde: Modeller med karburatorer Kold motor – Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). Start af en oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). Starting av sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b).OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 6 Aseta kaasukahva seuraavasti: Kaasuttimilla varustetut mallit Kylmä moottori – Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). Varm motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off26a START AF MOTOREN . EFI–modeller Ställ vridgasreglaget i startläget (a).

indtil motoren starter. at starteren griber fat. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. Dette vil forhindre hurtig acceleration. hvilket kan forårsage kvæstelser eller dødsfald. Hvis motoren brukes når den er overopphetet. om det inte kommer något vatten. Låt startsnöret lindas upp långsamt. Jollei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. Vent 30 sekunder og prøv igjen. Disse tilstande fører til at motoren overophedes.MODELLER MED STYREKULT 7 Modeller med manuell starter – Trekk sakte i startsnoren til starteren kobles inn. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. som igjen kan føre til personskade eller dødsfall. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. Opvarmning af motoren Inden man begynder sejlads. trekk deretter raskt for å starte motoren. Upprepa tills motorn startar. mistä on seurauksena henkilövamma tai kuolema.Ennen kuin vaihdat perämoottorin vapaalta vaihteeseen. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. Tarkastuta perämoottorisi kauppiaasi huoltamolla. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä ulos tasainen vesivirta. skall nyckeln föras till läge “ON”. Gentag. Lad snoren returnere langsomt. 9 Kontrollera att det kommer en jämn vattenström från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Jos se ei ole tukkeutunut. Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. Anna narun palautua hitaasti. och skadas eller dödas. bør man standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilsat. 9 Efterse om en stadig strøm af vand flyder ud af vandpumpeindikatorhullet. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeindikatorhullet. joka voi aiheuttaa veneessä olijoiden heiton istuimistaan tai laidan yli.MODELLER MED STYREHÅNDTAG 7 Modeller med manuel start – Træk langsomt i startsnoren. 9 Sjekk at kjølevannsstrømmen renner jevnt fra kjølevannskontrollene. Drag därefter snabbt för att starta motorn. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. lad motoren opvarme i 3 minutter. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. Træk derefter hurtigt for at starte motoren. kan det føre til alvorlige skader på motoren. vedä sitten nopeasti käynnistääksesi moottorin. Dette forhindrer rask akselerering som kan medføre at personer i båten kastes ut av setene eller båten.OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 7 Käsin käynnistettävät mallit – Vedä hitaasti käynnistinnarusta kunnes tunnet käynnistimen kytkeytyvän. Modeller med elektrisk start – Vrid startnyckeln till läge START.gof66 7 ofg 8 ofc 9 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ off22c BRUK off22g START AV MOTOREN . Tämä estää nopean kiihdytyksen. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Vänta sedan i 30 sekunder innan nästa startförsök görs. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. Gjenta til motoren starter. Hvis ikke motoren starter i løbet af ti sekunder. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. som kan resultere i at personer i båden kastes ud af sæderne eller båden. Låt din återförsäljare titta på motorn. VAROITUS NOPEAN KIIHDYTYKSEN AIHEUTTAMA VAARA . Hvis man ikke finder nogen urenheder. palauta avain asentoon ON (PÄÄLLE). Hvis en overophedet motor betjenes. ofk TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. sammuta moottori ja tarkasta. START AF MOTOREN . KÖRNING off22k ATT STARTA MOTORN . La snoren gå sakte tilbake. vil det beskadige den alvorligt. 9 Tarkasta. skal nøglen drejes til positionen ON (TIL). 8 Modeller med elektrisk start – Drej tændingsnøglen til positionen START. skal motorhastigheden sænkes til langsom. VARNING FARA VID SNABB ACCELERATION . skrus nøkkelen tilbake til ON–stilling. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. Om motorn inte startar inom tio sekunder. Hvis dette ikke er tilfelle. 70 90-10212X20 . 8 Modeller med elektrisk starter – Vri tenningsnøkkelen til START–stilling. Sähkökäynnisteiset mallit – Käännä virta–avain asentoon START (KÄYNNISTYS). ADVARSEL FARE I FORBINDELSE MED HURTIG ACCELERATION – Før påhængsmotoren skiftes fra neutral til gear. Därmed undviker du en snabb acceleration som kan få passagerare att kastas över bord. Toista kunnes moottori käynnistyy. Uppvärmning av motor Innan körning. Detta kommer att överhetta motorn.Sakta ned motorvarvtalet avsevärt innan du lägger i växel från neutralläget. indtil du kan mærke. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. 8 ADVARSEL FARE VED HURTIG AKSELERERING – Før utenbordsmotoren skiftes fra fri og settes i gir. mens den kører i tomgang. Hvis motoren ikke starter i løpet av ti sekunder.MODELLER MED RORKULT 7 Modeller med manuell start – Drag sakta i startsnöret tills du känner 8 ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off22a att startmotorn kopplar in. alenna moottorin nopeus hitaalle. Vent 30 sekunder og prøv igen. låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter. Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. skal motorhastigheten senkes til lav hastighet.

gof60 F N R F N R 1 2 START 3 ofg 6 ofc ofj4c 7 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ VAIHTEIDEN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Noudata seuraavia ohjeita: • Älä koskaan kytke perämoottoria.Alenna moottorin nopeutta ja vaihda vapaalle.Reduser hastigheten på motoren til tomgang før girskift. Då växel lagts i. Slå av ofm3a 7 Modeller med rorkultshandtag . lisää nopeutta työntämällä kauko-ohjainvipua eteenpäin tai kääntämällä kaasuvipua (ohjauskahvallisissa malleissa) lisää. • Älä kytke peruutusvaihdetta.Alenna moottorin ropeus joutokäyntinopeudelle ennen vaihteen asetusta. medmindre motoren kører i tomgang. 7 ofa Ohjauskahvalliset mallit . 1 2 3 4 5 Perämoottorissasi on kolme vaihdeasentoa: eteenpäinajoasento (F). hvis motoren er stoppet. ofm3g STOPP AV MOTOREN 6 Modeller med fjernstyring 7 ofk ofm3c . frigear (N) og bakgear (R). eller vri tenningsnøkkelen til OFF (AV). Modeller med rorkultshandtag . Käännä virta-avain OFF-asentoon. Kaukoohjattavat mallit .Minska motorvarvtalet till tomgång. Tryck in motorns stoppknapp eller vrid startnyckeln till OFF (FRÅN). 1 2 3 4 5 Utombordaren har tre växellägen: Framåt (F). Neutral/Friläge (N) och Bakåt (R). 7 Modeller med styrehåndtag – Sænk motorens fart og sæt påhængsmotoren i neutral position (frigear). vapaakäyntiasento (poissa vaihteelta) ja peruutusasento (R). skall varvtalet regleras med reglagespaken respektive rorkultshandtaget (beroende på modell). utom när motorn går på tomgång. Skift altid gear med en hurtig bevægelse.Sänk varvtalet och gå till neutralläget. BRUK ofj4g GIRSKIFT VIKTIG: Legg merke til følgende: • Sett aldri utenbordsmotoren i gir med mindre motoren går på tomgang. Tændingsnøglen drejes til OFF-positionen. jollei moottori ole käynnissä. • Motoren skal ikke settes i revers når motoren ikke er i gang. Kytke vaihde päälle aina nopealla liikkeellä. Modeller med styrekulthåndtak . Modeller med fjärreglage . Modeller med fjernkontrol . MOOTTORIN PYSÄYTYS 6 Kaukoohjain . inden du skifter gear. Trykk inn stopp-knappen. Skift alltid gir med en rask bevegelse. Påhængsmotoren har tre gearpositioner: Fremadgående gear (F). 90-10212X20 71 .ved girskift skal giret alltid stanses i fri-stilling.Sænk motorens fart til tomgang. Modeller med fjernkontroll . slik at hastigheten på motoren reduseres til tomgang.Reduser hastigheten på motoren og skift til fri. stop altid i neutral position og lad motorens fart returnere til tomgang. KÖRNING ofj4k VÄXLING VIKTIGT: Lägg märke till följande: • Lägg aldrig i en växel på utombordsmotorn.Sæt hastigheden ned og sæt påhængsmotoren i frigear (N). føres fjernkontrollens håndtag fremad eller gashåndtaget (på modeller med styrehåndtag) drejes yderligere. Växla alltid med en snabb rörelse. Når du har sat motoren i gear. og sett påhengsmotoren i fri.Innan du lägger i ny växel. Modeller med styrehåndtag .Minska motorns varvtal och lägg utombordsmotorns växel i neutralläge. Vri tenningsnøkkelen til ”OFF”-stilling.Når du skifter gear. jollei moottori käy joutokäynnillä. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofj4a GEARSKIFTE VIGTIGT: Overhold følgende: • • Sæt aldrig påhængsmotoren i gear. Tryk motorens stopknap ind eller drej tændingsnøglen til OFF-(FRA).Senk hastigheten på motoren. skyv kontrollspaken opp eller vri gassen (modeller med styrekulthåndtak) for å øke hastigheten. Sæt ikke påhængsmotoren i bakgear (Reverse). tändningen. 1 2 3 4 5 ofm3k ATT STÄNGA AV MOTORN 6 Modeller med fjärreglage . fri (ikke i gir) og revers (R). Modeller med styrekulthåndtak .Vaihdettaessa on aina pysähdyttävä vapaa-asentoon ja annettava moottorinopeuden palautua joutokäyntiin. for at forøge hastigheden. Paina moottorin katkaisinta tai käännä virta-avain asentoon OFF (POIS). STANDSNING AF MOTOREN 6 Modeller med fjernkontrol . Kun perämoottorin vaihde on kytketty. • Lägg aldrig i R (bakåt) på utombordsmotorn när motorn inte är i gång. Ohjauskahvalliset mallit . skall du förbli i neutralläget (N) tills varvtalet återgått till tomgång.Vähennä moottorin nopeutta ja aseta perämoottorin vaihde vapaalle. Etter å ha satt motoren i gir. innan en växel läggs i. 1 2 3 4 5 Utenbordsmotoren har tre girposisjoner: forover (F).

Äkillinen. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). KÖRNING ofp25k 3 ofa Sähkökäynnisteiset Mallit . er “start-i-gear” beskyttelsen ude af funktion. ei ole toiminnassa. että perämoottorin vaihde on vapaalla estääksesi moottorin käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä. 3 Elektrisk Start-modeller . Se till att växeln är i neutralläget innan motorn startas. VAROITUS Kun käytetään varakäynnistysnarua moottorin käynnistämiseen. uventet akselerasjon kan føre til alvorlig personskade eller død. Sørg for at giret står i fri før motoren startes. Lägg i neutralläget (N). Plötslig oväntad acceleration kan förorsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. ADVARSEL Når nødstartsnoren benyttes til at starte motoren. ADVARSEL Når reservestartsnoren brukes til å starte motoren. käytä varakäynnistysnarua (mukana moottorissa) ja menettele seuraavasti: 1 2 Fjern svinghjuldekselet eller den manuelle starterenheten. Pludselig og uventet acceleration kan føre til alvorlig personskade eller død. at den starter i gear. 3 Modeller med elektrisk startanordning – Slå på tändningen. VARNING När man använder reservstartsnöret fungerar inte den skyddsmekanism som förhindrar start med ilagd växel. 3 ofk Modeller med elektrisk starter . NÖDSTART Om startsystemet inte fungerar kan motorn ändå startas. Brå.gof69 1 N 2 ofg ofc 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofp25c BRUK ofp25g NØDSTART Hvis starteren svikter. virker ikke fjernkontrollens sperre for start i gir. bruk reservestartsnoren som følger med. 1 2 Poista vauhtipyörän suojus tai käsikäyttöinen käynistysasennelma.Drej tændingsnøglen til ON (TIL). 72 90-10212X20 . Gör så här: BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp25a 1 2 Avlägsna svänghjulskåpan eller manuellstartsenheten. og gjør følgende: KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA Jos käynnistysjärjestelmä ei toimi.Käännä virta-avain ON-päälle asentoon.Vri tenningsnøkkelen til ON-stilling. odottamaton kiihdytys voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. 1 2 Fjern svinghjulets dæksel eller den manuelle startersamling. kaukosäädön yhteydessä oleva suojalaite. Sørg for. joka ehkäisee käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä. Varmista. benyt da reserve startsnoren (vedlagt) og følg instruktionerne nedenfor. at motoren er i frigear. NØDSTART Hvis startersystemet ikke fungerer. for at undgå. Sett utenbordsmotoren i fri (N). med hjälp av reservstartsnöret (som medföljer). Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon).

Forsøg ikke at montere tilbagespolingsenheden eller sætte topdækslet på. Försök INTE att sätta tillbaka svänghjulskåpan eller motorkåpan då motorn är igång. työkalut ja muut esineet kaukana moottorista. Pidä kätesi. 5 6 90-10212X20 73 . Placer starterrebknuden i hakket i svinghjulet og tvind rebet med uret rundt om svinghjulet. verktyg och andra föremål borta från motorn vid start eller under gång. VAROITUS Esillä oleva liikkuva vauhtipyörä voi aiheuttaa vakavan vamman. mens den startes eller kører. Håll händer. kun moottori on käynnissä. ”Start av motor”. kan orsaka allvarlig personskada. hår. och linda snöret medurs runt svänghjulet. ADVARSEL Det udækkede svinghjul kan forårsage alvorlige personskader. Se proceduren ”Start af motoren”. tøj. Konsultera proceduren beskriven i. NØDSTART ADVARSEL Unngå elektrisk støt. mens motoren er i gang. BERØR IKKE noen av tenningskomponentene. Træk i starterrebet for at starte motoren. VARNING Ett roterande svänghjul UTAN kåpa. Se fremgangsmåten under “Starting av motoren”. Start motoren ved å trekke i startsnoren. ÄLÄ kosketa mitään sytytysjärjestelmän osaa. ledningene eller tennpluggledninger når motoren startes eller er i gang. mens motoren startes eller kører. NØDSTART ADVARSEL For at undgå elektrisk chock: Rør IKKE ved nogen tændingsdel. kan det forårsake alvorlig skade. ofa Aseta käynnistysnarun solmu vauhtipyörän loveen ja kierrä naru myötäpäivään vauhtipyörän ympärille. 4 5 6 ofk 4 Sett knuten på startsnoren inn i sporet i svinghjulet. Vedä käynnistysnarusta moottorin käynnistämiseksi. klær. hår. tukkasi. kläder. Drag i startsnöret tills motorn startar. 5 6 KÖRNING ofp28k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp28a NÖDSTART VARNING Undvik elektriska stötar . Sørg for at hender. verktøy eller andre gjenstander holdes på forsvarlig avstand fra svinghjulet når motoren startes eller er i gang. ledning eller tændrørsledning. kun käynnistät tai käytät moottoria. Hold dine hænder. vaatteet. Älä ryhdy asettamaan vauhtipyörän suojusto tai yläkoppaa paikoilleen. 4 5 6 4 Placera startsnörets knut i svänghjulets urtag. værktøj og andet grej væk fra motoren. johtoja tai sytytystulpan johtoa kun käynnistät tai käytät moottoria. Prøv Ikke å tvinne tilbake startermekanismen eller sette tilbake toppdekslet med motoren i gang.RÖR INTE någon del av tändsystemet vid start eller under gång.gof70 4-6 ofg ofc BRUK ofp28g ofp28c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA VAROITUS Vältä sähköiskua. og vikle snoren i urviserens retning rundt svinghjulet. hår. Katso menetelmää ”Moottorin käynnistys”. ADVARSEL Når svinghjulet går rundt. uten at det er skjermet av dekslet.

RESERVDELAR TILL UTOMBORDAREN Vi rekommenderar användning av Mercury Precision eller Quicksilver reservdelar och smörjmedel. for at sikre din og dine passagerers sikkerhed. er det vigtigt at du sørger for regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. Dette er avgjørende både for passasjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet. kan forårsake personskade. er det viktig at kontroll og vedlikehold blir utført regelmessig. VARAOSIEN VALITSEMINEN PERÄMOOTTORIISI Suosittelemme alkuperäisten Mercury Precision tai Quicksilver vaihto-osien ja aitojen voiteluaineiden käyttöä. eller försök att reparera eller underhålla motorn på felaktigt sätt. Skriv in all service som har blivit utförd i Underhållsloggen längst bak i den här handboken. 74 90-10212X20 . dödsolyckor eller skador på båt/motor. kan resultere i personskade. som beskrevet i Eftersyns– og vedligeholdelsesplanen. hvis du selv forsøger at udføre vedligeholdelse eller reparationer på din påhængsmotor uden at have kendskab til de korrekte service. at man bruger Mercury Percision eller Quicksilver reservedele og ægte smøremidler. ADVARSEL Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte.ja korjausmenetelmiä. Talleta kaikki työlistat ja kuitit. eller materialeskade. Pidä kirjaa suoritetuista huoltotoimista käsikirjaan liitetyn lokikirjan avulla. VEDLIKEHOLD AV UTENBORDSMOTOREN For å holde motoren i topp stand. VAROITUS Perämoottorisi huollon laiminlyönti tai yritys suorittaa veneesi huoltotyö ja korjaus tuntematta oikeita turvallisuus. voi aiheuttaa vamman. og ta vare på verkstedskvitteringer. VEDLIGEHOLDELSE oha4a PLEJE AF PÅHÆNGSMOTOREN For at vedligeholde din påhængsmotor. tuotteen viottumisen joka ei vastaa alkuperäistä laadultaan tai sopivuudeltaan. RESERVEDELER Vi anbefaler bruk av originale Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricants (original smøring).ohg ohc VEDLIKEHOLD oha4g oha4c HUOLTO PERÄMOOTTORIN HUOLTO Perämoottorisi pitämiseksi parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa on tärkeää. oha UNDERHÅLL oha4k UTOMBORDARENS SKÖTSEL För att hålla motorn i bästa skick är det viktigt att kontrollera den ofta och med regelbundna mellanrum. død. voi aiheuttaa henkilövamman. Samme advarsel gælder. VARNING Användning av reservdelar som är sämre än originalet kan leda till personskador. Registrer al vedligeholdelse i logbogen bag i denne håndbog. ADVARSEL Bruk av en uegnet del som ikke er original. VALG AF RESERVEDELE TIL PÅHÆNGSMOTOREN Vi anbefaler. ohk VAROITUS Sellaisen varaosan käyttäminen. kuoleman tai omaisuuden menetyksen. ADVARSEL Forsømmelse af eftersyn og vedligeholdelse af din motor kan føre til personskade. død eller skade på motoren. kuoleman tai tuotteen vioittumisen. ADVARSEL Brug af reservedele som er af dårligere kvalitet end de originale. että se tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti huoltotaulukossa annettujen ohjeiden mukaisesti. med ledning av underhållsschemat. og behold alle kvitteringer. VARNING Underlåtenhet att utföra inspektion och underhåll av utombordaren. eller vedlikeholdet blir utført av ukvalifiserte personer. død eller materialeskade. og for at opretholde motorens pålidelighed. dödsolyckor eller båt/motorskador. Vi anbefaler på det stærkeste. Bokfør vedlikehold bak i denne boka i Vedlikeholdsoversikt. at motoren vedligeholdes ordentligt. kan leda till personskador. Vi uppmanar dig att underhålla den ordentligt för att du och dina passagerare skall få bästa säkerhet och pålitlighet. som beskrevet i Vedlikehold.og sikkerhedsprocedurer. Kehotamme Sinua vakavasti huoltamaan moottorisi asianmukaisesti oman ja muiden mukana olevien turvallisuuden ja perämoottorin toimintavalmiuden ylläpitämiseksi. kan dette medføre personskade. død eller skade på motoren.

Moottorin hevosvoima c. Max. Motoreffekt c.a b c d e ohg ohc f g h i VEDLIKEHOLD oti6g oti6c HUOLTO PÄÄSTÖVAHVISTUSTARRA Päästövahvistustarra. g. Anbefalet tændrør og gab for ÄGARENS ANSVAR Det åligger ägaren/föraren att utföra underhåll så att avgasnivåerna bibehålls inom de standardnivåer som anges för produkten. som viser utslippsnivåer og motorspesifikasjoner som har direkte tilknytning til utslipp. Moottoriperheen maksimipäästö h. och inte heller låta avgasnivåerna överskrida de fabriksangivna specifikationerna. Stempelslagvolum d. Tomgangshastighet b. Venttiilivälys (jos sovellettavissa) oti7c SERTIFISERINGSSKILT FOR UTSLIPP Et sertifiseringsskilt. Tomgangshastighed b. 90-10212X20 75 . Motorens hestekrafter c. Serienummer g. Ventilspel (om tillämpligt) oti7k EMISSIONSCERTIFIKATIONSMÆRKAT En emissionscertifikationsmærkat. Tidsindstillingsspecifikation i. Rekommenderat tändstift & gap f. a. Tändinställningsspecifikation i. Motorens hestekrefter c. Ventilfrirum (hvis aktuelt) oti7a f. at brugeren/operatøren får motoren vedligeholdt for at holde emissionsniveauerne inden for de foreskrevne certifikationsstandarder. eller la utslippsnivået overskride de forhåndsangitte fabrikkspesifikasjonene. som på nogen måde vil ændre hestekrafterne eller lade emissionsniveauerne overskride de forudbestemte fabriksspecifikationer. Perhenumero g. Fabrikationsdato e. Ejeren/operatøren må ikke foretage modifikationer på motoren. Tomgångsvarvtal b. Spesifikasjoner for tenningsjustering i. Anbefalt tennplugg–gap f. placeras på motorn vid tillverkningen a. Ajastustiedot i. Serienummer g. Kolvdeplacement d. oha UNDERHÅLL oti6k VEDLIGEHOLDELSE oti6a AVGASRENINGSDEKAL En avgasreningsdekal som anger avgasnivåer och motorspecifikationer som direkt rör avgasreningen. Maksimal utslippseffekt for motorserien h. sijoitetaan moottoriin valmistuksen aikana a. sættes på motoren under fabrikation a. Motorfamiljens nr. jotta päästötasot ovat määritettyjen vahvistettujen vakioiden mukaan. joka voisi muuttaa hevosvoimaa tai sallia päästötasojen ylittää tehtaan edeltä käsin tehtaan antamia teknisiä tietoja. Valmistuspäivä e. Tillverkningsdatum e. Slagvolumen d. Maksimum emissionsoutput motorserien h. settes på motoren når den produseres. Sylinterin iskutilavuus d. EJERENS ANSVAR Det kræves. Omistaja/käyttäjä ei saa tehdä mitään muutoksia moottoriin tavalla. avgasutsläpp för motorfamiljen h. Joutokäyntinopeus b. Produksjonsdato e. joka näyttää päästötasot ja päästöjä koskevat moottorin tekniset tiedot. Ägaren/föraren får inte modifiera motorn på sätt som ändrar dess effekt. Suositettu sytytystulppa ja väli EIERS ANSVAR Eieren/båtføreren er pålagt å utføre vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivåene innenfor de foreskrevne sertifiseringsstandardene. Eieren/båtføreren skal ikke endre motoren på en måte som kan endre antallet hestekrefter. som viser emissionsniveauer og motorspecifikationer direkte forbundet med emissioner. Ventilklaring (hvis det er aktuelt) oti7g f. ohk OMISTAJAN VASTUU Omistaja/käyttäjä on velvollinen huolehtimaan moottorin huollosta.

Pese kakki suolasaostumat pois ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihdekotelo puhtaalla vedellä suolaisessa vedessä ajon jälkeen. Sen jälkeen. Smør ved alle smørepunkter. Efterse at styrestang-låsemøtrikkerne er stramme. beroende på vilket som inträffar först 1. som for eksempel ved dorging over lengre strekninger (side 93). Vaihda sytytystulpat ensimmäisten 100 tunnin tai ensimmäisen vuoden jälkeen. Efterse at motoren er fastspændt. Udskift tændrørene efter de første 100 timer eller det første år. driftstime eller én gang i året. 3. 2. 6. og se etter løse komponenter. Byt tändstiften vid behov. (side 82) 7. (side 82) 7. Voitele useammin. 3. 3. tarkasta sytytystulpat joka 100 tunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Huuhdo perämoottorin jäähdytysjärjestelmä suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. 91). 3. ohd50a VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. Titta efter om bränslesystemet har skador eller läckor. Kontrollera motoroljenivån. (forts. (side 43) 2. Tarkista moottorin öljyn pinnan taso. Kontroller drivstoffsystemet for mulig forringelse eller lekkasje. (sivu 82) 7.ohg ohc VEDLIKEHOLD ohd50g ohd50c HUOLTO TARKASTUS. Vask med ferskvand alle saltaflejringer af og skyl skibsskruens og gearkassens udstødningsudløb. VEDLIKEHOLDSOVERSIKT Før hver bruk 1. Tarkasta. (sid 43) 2. Kontrollera att inga delar i styrsystemet kärvar eller sitter löst. Spyll kjølesystemet hvis motoren har vært brukt i salt. Öljy on vaihdettava useammin. (Side 91). jos venettä ajetaan vaikeissa ajo–olosuhteissa. ettei polttoainejärjestelmässä ole syöpyneitä kohtia tai vuotoa.JA HUOLTOTAULUKKO Ennen jokaista käyttöä 1. Skyl motorens kølesystem. Inspiser deretter tennpluggene hver 100. 4. f. että perämoottori on kiinnitetty lujasti perälautaan. och spola ur propellerns och växelhusets utblås med sötvatten. Smörj alla smörjpunkter. Kontrollera att nödstoppskontakten stänger av motorn. (sid 78) 2. når motoren arbejder under hårde forhold. Oljen bør skiftes oftere når motoren kjøres under ugunstige forhold. (Sivu 88) (jatkuu seuraavalla sivulla) oha UNDERHÅLL ohd50k INSPEKTIONS. 4. Skift motorolje og oljefilteret. Hver 100. 2. Efter varje användning skall man 1. neste side) ohk Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Sjekk at dødsmannsstoppbryteren stopper motoren. (sivu 43) 2. Kontrollera att utombordaren är säkert monterad på akterspegeln. 93). 2. 4. mikä ensin tapahtuu. 2. (Sida 88) (fortsättning på nästa sida) Hver 100. Efterse at skruebladene ikke er beskadiget. Efter hver brug 1. Tjek motorens oliestand. Skift motorolie og rens oliefiltret. Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. Kontroller oljenivået (side 43). afhængig af hvilket der kommer først 1. 2. driftstime eller én gang i året. Smør oftere ved bruk i saltvann (side 91). Var 100:e körtimme eller en gång om året. Vaihda tulpat tarvittaessa. Efterse styresystemet for binding eller løse dele. Tændrørene skal derefter efterses hver 100 timer eller én gang om året. Katso. Jokaisen käytön jälkeen 1. (sid 82) 7. Därefter skall tändstiften inspekteras var 100:e körtimme. 3. 5. 3. Tarkasta ohjausmekanismi takertuneiden tai löysien osien varalta. 3. eller under det första året. om motorn körts i saltvatten. (side 88). 6. Se efter om propellerbladen är skadade. Skift tennpluggene etter behov. 6. että hätäukatkaisin pysäyttää moottorin. 5. Smør oftere ved brug i saltvand. Kontroller om det er skade på propellbladene. pitkäaikaisessa uistelussa (sivu 93). jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 91). että ohjauksen yhdystangon kiinnittimet ovat sopivan tiukkoja. Kontrollera att styrlänkarnas stagfästen är korrekt åtdragna. 4. Etter hver bruk 1. Tarkasta. Tarkasta potkurin lavat vioittumien varalta. 2. Se etter om festene for styreoverføringsstaget sitter forsvarlig. Byt tändstift efter de första 100 körtimmarna. (side 88) (fortsættes på næste side) 76 90-10212X20 . Oljan ska bytas oftare om motorn körs under svåra förhållanden t ex långvarig trolling. Smør alle smørepunkter. hvis du har sejlet i saltvand. 5. driftstime eller én gang om året. Se efter forringelse og utætheder i brændstofsystemet. hvis du har sejlet i saltvand eller i forurenet vand (side 78). 5.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA Före varje användning skall man 1. eller en gång om året. Olien skal skiftes oftere. Vaihda moottoriöljy ja puhdista öljysuodatin. Vask av saltbelegg og spyl eksosuttakene på propellen og girkassen med ferskvann. Efterse at nødafbryderen standser motoren. Udskift tændrørene efter behov. alt etter hva som inntreffer først 1. Byt motorolja och rengör oljefiltret. 1. Voitele kaikki voitelukohdat. 6. Spola av alla utvändiga saltavlagringar. 2. (sivu 78) 2. esim. Spola ur utombordarens kylsystem med sötvatten om den körts i saltvatten eller förorenat vatten.eller forurenset vann (side 78). Smörj oftare om båten körs i saltvatten (sid. Kontroller at motoren sitter forsvarlig på hekken. Kontroller at styresystemet fungerer uhindret. 3.OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Før hver brug 1.eks. langvarig trolarig (side 93). hvis motoren har vært brukt i saltvann. (sid. Katso.

* 5. Se over termostaten og undersøk om det forekommer korrosjon eller om fjæren er røket. 92). Kontroller at termostaten lukkes helt ved romtemperatur.* 14. Aftap og udskift smøremidlet i gearkassen. Tarkasta akku (sivu 88). Tarkasta visuaalisesti. Voitele vetoakselin urat. beroende på vilket som inträffar först 4.* 14. 8. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 83). Se efter om termostaten är korroderad eller om fjädern gått av. Kontrollera och justera ventilspelet. Kontroller at bolter. (Side 83). Kontrollér motorens tændingsindstilling. Inspektera kamaxelremmen. Se proceduren Oplagring. 88). Kontrollera motorns bränslefilter för föroreningar (sid. afhængig af hvilket der kommer først 4.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA (FORTS) Var 100:e körtimme eller en gång om året. Skift vannpumpeimpelleren (oftere hvis det oppstår overoppheting eller vanntrykket synker).* 10. Varmista. beroende på vilket som inträffar först 1.* 14. Dränera och byt växellådans smörjmedel (sid. Kontrollér styrekabelindstillingerne. Udskift vandpumpens rotor (oftere hvis overophedning sker eller vandtrykket reduceres). 90-10212X20 77 .* 11. 9. driftstime eller hvert tredje år 1. møtrikker og andre fastspændinger sidder stramt. Var 300:e körtimme eller en gång om året.* 7. 15. mikä ensin tapahtuu. Inspiser registerremmen (side 90).) Hver 100. Smörj drivaxelns splines. 90). (Side 90) 15. Kontrollera oftare om båten körs i saltvatten (sid. 80. Tarkasta hydraulisen ajokulman säätöneste (sivu 92). Tarkasta pulttien.* Joka 300 ajotunnin jälkeen tai joka kolmas vuosi 1.* 10. driftstime eller én gang i året.* Før opplag 1. Se under “Motoropplag” (side 99). (Side 99) * Disse elementer skal vedligeholdes af en autoriseret forhandler.* 10. 81). Undersøg om motorfiltret indeholder forureningsstoffer. Tarkasta venttiilin välys. alt etter hva som inntreffer først 4. Kontrollera motorns tändningsinställning. jos tarpeellista. Kontroller oftere ved bruk i saltvann (side 83). Inden oplagring 1. muttrar och andra fastsättningsanordningar sitter ordentligt. Kontrollera att termostaten sluter helt vid rumstemperatur. 81) 6. 6. Ersätt impellern (oftare om överhettning inträffar eller minskat vattentryck upptäcks).OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA (FORTSAT) Hver 100. 9.* 14. Valuta voiteluaine vaihteistosta ja täytä se uudella voiteluaineella (sivu 95 – 97).ohg ohc VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSOVERSIKT (FORTS. 8. 99). S Service bør utføres hos en godkjent forhandler. Kontrollér powertrim–væsken. että termostaatti sulkeutuu täysin huoneenlämpötilassa. Kontrollera Power Trim–vätska (sid. 9. Kontroller og juster ventilklaringer. Tarkasta. 13. Se förvaringsförfarandet (sid. Kontrollér oftere ved brug i saltvand. Kontrollera korrosionskontrollanoderna. driftstime eller hvert tredje år 1. Inspektera batteriet (sid. Hver 300. (Side 88) 13. 12. Uusi vesipumpun juoksupyörä (useammin. Kontroller tenningsjusteringen. mutrer og andre festeanordninger sitter stramt. Sørg for at termostaten lukker helt ved rumtemperatur.* 11.* 10.* 5. Kontrollera att bultar. 13. 12. 13. 12. VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. 15.* 5.* Hver 300. HUOLTO TARKASTUS. Drener og skift girolje (side 95 – 97). Tarkasta moottorin ajastusasetukset. muttereiden ja muiden kiinnikkeiden kireys. Kontrollér og justér ventiltolerancerne. ohk Ennen ajokausien välistä säilytystä 1. 6. Inspicér batteriet. Tarkasta ohjauskaapelin säädöt. Inspiser batteriet (side 88).* 7. Tarkasta korroosionestoanodit. 8. (Side 95–97) 9. Kontroller anodene for korrosjonskontroll. 95 – 97). (Side 80. ettei polttoainesuodatin ole likainen (sivu 80.* 11. Kontroller væskenivået i power–trim–pumpen (side 92). Tarkasta moottorin hammashihna (sivu 90)* 15. om det behövs. Kontrollér at bolte. om nødvendig. *Underhållet av dessa artiklar måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.* Före förvaring 1. Kontrollera reglagekabelns justeringar.* 7. Katso kohtaa Varustaminen säilytystä varten (sivu 99) * Valtuutetun myyjäliikkeen on huollettava nämä. (Side 92) 12. 83).JA HUOLTOTAULUKKO (JATKUU) Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Kontrollér korrosionskontrolanoderne. ettei termostaatti ole syöpynyt ja ettei jousi ole vioittunut. Inspicér knastremmen. oha UNDERHÅLL INSPEKTIONS. 81). om nødvendigt. Smør drivakslens noter. Kontroller om drivstoffilteret er forurenset (side 80. Kontroller justeringene for kontrollkabelen. 8.* 7. 6. (sid. Tarkasta useammin.* 11. 4.* 5. jos esiintyy ylikuumenemista tai havaitaan vedenpaineen laskua). Smør rillene på drivakselen. driftstime eller én gang om året. 81). Inspicér visuelt om termostaten er korroderet og om fjederen er brækket.

Asenna potkuri uudelleen. Sulje vesi ja poista letku. ADVARSEL Fjern propellen for å unngå personskade under skylling. mens der skylles. Katso kohtaa Potkurin vaihto. Starta motorn och spola kylsystemet i minst 5 minuter. Stop og afbryd motoren. som kan tilstoppe vandpassagerne. VIKTIGT: Motorn måste vara igång vid spolning för att öppna termostaten och cirkulera vatten genom vattenpassagerna. kallistetussa tai pystysuorassa SKYLLING AV KJØLESYSTEMET Skyll alltid kjølekretsen med ferskvann etter at motoren har vært brukt i salt. Sæt bådskruen på igen. Huomautus: Perämoottori voi olla käyttöasennossa huuhtelun aikana. Sett en vannslange inn i den bakre koblingen. Poista potkuri (ks. Öppna inte kranen helt. TÄRKEÄÄ: Moottoria on käytettävä huuhtelun aikana. Bemærk: Mens man skyller (spuler). Vannkranen må ikke åpnes helt opp. Koppla en vattenslang till bakre anslutningen. Sett på propellen igjen. Start motoren og udskyl kølesystemet i mindst 5 minutter. och öppna kranen till högst hälften. TÄRKEÄÄ: Älä anna moottorin käydä joutokäynnillä huuhdottaessa. Dette vil forhindre belegg som kan blokkere vannstrømmen. VAROITUS Mahdollisen vammautumisen ehkäisemiseksi huuhtelua suorittaessasi poista potkuri. Stäng av vattnet och ta bort slangen. 4 5 ohk 4 5 oha Sett utenbordsmotoren i fri. og for at vannet skal sirkulere gjennom vannpassasjene. halvveis). Skru av vannet og fjern slangen. forurenet eller mudret vand. saastaisessa tai mutaisessa vedessä ajon jälkeen. VIKTIGT: Motorn bör endast köras på tomgång vid spolning. 1 2 3 Anbring påhængsmotoren enten i arbejdsposition (lodret) eller i vippet position. UNDERHÅLL ohe5k ohe5a VEDLIGEHOLDELSE SKYLNING AF KØLESYSTEMET Skyl motorens indvendige vandpassager med ferskvand hver gang du har sejlet i saltvand. Älä avaa vesihanaa koko matkan. jotta termostaatti avautuu ja kuljettaa vettä virtausteiden läpi. Kør hele tiden kun i tomgang. Se afsnittet. Pysäytä moottori. VIKTIG: Motoren må ikke kjøres raskere enn tomgangshastighet under skylleprosessen. når den skylles. Växla till neutral. Motoren skal hele tiden kjøre på tomgangshastighet. Sätt tillbaka propellern. Skift påhængsmotoren til frigear. Start motoren. Käynnistä moottori ja huuhtele jäähdytysjärjestelmää vähintään 5 minuuttia. SPOLNING AV KYLSYSTEMET Spola de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten varje gång båten har varit i saltvatten eller förorenat vatten. Luk den ikke helt op for at undgå. Luk vandhanen en smule op (ikke mere end halvvejs). Detta kommer att förhindra att det bildas avlagringar i vattenpassagerna. Ta bort propellern (se Byte av propeller). Åpne vannkranen litt (maks. 1 2 3 Placera utombordsmotorn antingen i körläge (upprätt) eller i tiltläge. 4 5 78 90-10212X20 . Stäng av motorn. Luk for vandet og fjern slangen. Se SKIFTE AV PROPELL. Stopp motoren. Håll motorn på tomgång. VARNING Ta bort propellern för att eliminera skaderisken under spolningen. ADVARSEL Fjern skruen. koska tämä sallii veden korkeapainevirtauksen. 1 2 3 Aseta perämoottori joko käyttöasentoon (pystysuoraan) tai kallistusasentoon. Tämä ehkäisee saostumien kerääntymisen ja vesiputkien tukkeutumisen.eller upprätt körläge. Pidä moottorin nopeus joutokäynnillä. kan man lade påhængsmotoren være vippet eller i lodret (opretstående) position. VIKTIG: Motoren må være i gang under skylleprosessen for å åpne termostaten. Ta av propellen (slå opp under Skifte av propell). Se Byte av propeller. Fjern bådskruen (se Udskiftning af bådskrue).eller forurenset vann. da dette vil føre til høyt vanntrykk. at en højtryksvandstrøm sprøjter ud. Kierrä vesiletku takaliittimeen. Potkurin vaihto). VIGTIGT: Kør ikke motoren med mere end tomgangsfart. VIGTIGT: Motoren skal køres under udskylningen for at få termostaten til at åbne og vand til at cirkulere gennem vandpassagerne. Udskiftning af skrue. Således undgås en ophobning af søaflejringer. Avaa vesihana osittain (enintään 1/2). eftersom det ger ett oönskat högtrycksflöde.goh88 1-5 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohe5g ohe5c HUOLTO JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN HUUHTELU Huuhtele perämoottorin sisäiset vesiputket puhtaalla vedellä aina suolaisessa. OBS: Vid spolning kan utombordsmotorn vara i tilt. Vaihda perämoottori vapaalle. 1 2 3 Plasser utenbordsmotoren enten i driftsstilling (vertikal) eller i en tiltet stilling. for at undgå ulykker. 4 5 Montér en vandslange på de bagerste beslag. Merk: Utenbordsmotoren kan enten være tiltet eller stå i vertikal driftsstilling under skyllesprosessen. og skyll kjølesystemet i minst 5 minutter.

omi1a UNDERHÅLL AV MOTORNS YTTRE 3 Din utombordare skyddas av en tålig brännemalj. Rengör och vaxa den ofta.goh89 1 ohg 2 ohc ohf2c 3 HUOLTO YLÄKOPAN POISTO JA ASENNUS Poisto VEDLIKEHOLD ohf2g FJERNING OG MONTERING AV TOPPDEKSEL Fjerning 1 2 Åpne den bakre låsen ved å skyve spaken ned. omi1k Påsætning Sæt dækslet på. så dækslet låses på plads. Tryck ned kåpan och vrid upp spärren baktill så att kåpan sitter fast. Den bageste del af dækslet løftes opad. Baglåsen føres op. så det passer ind i krogen foran. VEDLIGEHOLDELSE AF EKSTERIØR 3 Din påhængsmotor er beskyttet med en holdbar lak. Lyft kåpan baktill och lossa haken framtill. Työnnä koppaa alaspäin ja siirrä takasalvan vipu lukitusasentoon. Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp. Nosta kopan takaosaa ja irrota etukoukku. og skub derefter dækslet nedad. Montering Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilbake over bakre feste. Montering Haka i haken framtill och tryck kåpan bakåt över kåptätningen. Använd rengöringsmedel och vax för marint bruk. 1 2 Avaa takasalpa painamalla vipu alas. veneenpuhdistusaineita ja -vahoja käyttäen. 1 2 Der låses op for baglåsen ved at skubbe den nedad. Brug 90-10212X20 79 . oha Puhdista ja vahaa se usein UNDERHÅLL ohf2k ohf2a VEDLIGEHOLDELSE AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF TOPDÆKSEL Aftagning DEMONTERING OCH MONTERING AV MOTORKÅPAN Borttagning 1 2 Lossa den bakre spärren genom att trycka spaken nedåt. omi1g Asennus Kiinnitä etukoukku ja työnnä koppa takaisin tiivisteen päälle. ohk ULKOPINNAN HUOLTO 3 Perämoottoriasi suojaa kestävä emalilakkaus. Rengjør og poler med voks ofte med et maritimt rengjøringsmiddel og polervoks. så det kommer fri af krogen foran. Løft bakre del av dekslet og løsne det fra festet. bådrengøringsmidler og voks til ofte at rengøre motorens ydre. omi1c UTVENDIG VEDLIKEHOLD 3 Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid emaljebelegg.

DRIVSTOFFSYSTEMET ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brann eller eksplosjon. eller uppvisar andra tecken på nedbrytning eller skador. Bränslefilter – förgasarmodeller Inspektera bränsleslangen. Kontroller at det ikke er lekkasje i systemet etter overhaling. Polttoainejohdon suodatin – Kaasuttimilla varustetut mallit Tarkista polttonestejohdon suodin. Bruk en godkjent beholder til oppsamling av drivstoff. vuotoa. Iakttag alla säkerhetsanvisningar vid service av bränslesystemet. mens der udføres vedligeholdelsesarbejde på benzinsystemet. Torka genast upp spillt bränsle. INGEN rökning. IKKE RØYK eller ha åpen ild eller gnister i nærheten av stedet hvor det utføres service på deler av drivstoffsystemet. således at benzin tvinges ind i filtret. må motoren stoppes og batteriet frakobles. etteivät suodinliitännät vuoda puristamalla rikastinta kunnes se tuntuu lujalta. Benyt en godkendt benzinbeholder. i drivstofføringer eller tilføringsblæren. All overhaling av drivstoffsystemet må foregå under god ventilasjon. indtil den er fast. En klud. Allt arbete måste utföras i välventilerad lokal. bør motoren standses og batteriet frakobles. öppna lågor eller gnistor får förekomma i närheten av någon del av bränslesystemet under service. skal benzinslangen eller primerbolden udskiftes. förhårdnade. Stopp alltid motoren. Eftersyn af benzinslangen Efterse benzinslangen og primerbolden for revner. VIGTIGT: Efterse visuelt om der forekommer benzinlækage i filterforbindelserne ved at trykke på primerbolden. Stäng av och koppla bort batteriet innan du utför någon service på bränslesystemet. der har været i berøring med brændstof. polttoaineletku ja rikastintäytyy uusia. Nouda tarkasti kaikkia polttoainejärjestelmän huoltamista koskevia ohjeita. Spildt benzin tørres straks op. skal det aftages og udskiftes. Ennen kuin ryhdyt huoltamaan mitään polttoainejärjestelmän osaa. Ethvert eftersyn af benzinsystemet. drivstoffsøl må tørkes opp med en gang. och tvingar in bränsle i filtret. Inspektion av bränsleslang Inspektera noga om bränsleslangen eller pumpblåsan är spruckna. osv. genom att klämma på pumpblåsan tills den fylls. Hvis man finder sådanne symptomer. VEDLIGEHOLDELSE ohh7a BRÆNDSTOFSYSTEM ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død som følge af benzinbrand eller -eksplosion. Valuta polttoainejärjestelmä täysin tyhjäksi. Er filtret forurenet. onko polttoaineletkussa tai rikastimessa säröjä. skall bränsleslangen eller pumpblåsan ersättas. Stands altid motoren og RYG IKKE. Dränera systemet fullständigt.goh90 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh7g ohh7c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Tillad ikke åben ild eller gnister i nærheden. Jos merkkejä tällaisesta esiintyy. Jos suodin vaikuttaa likaiselta.l. skall det avlägsnas och ersättas. hårdhed eller andre tegn på nedbrydelse eller beskadigelse. Dersom noe av dette kan påvises. Kontrollera efter servicen att inga läckor förekommer. Om något av ovannämnda tecken påträffas. Stäng alltid först av motorn. Kontroll av drivstofføringer Påse at det ikke er lekkasjer. Drivstoffilter – modeller med forgassere 1 Undersøk drivstofffilteret. skal udføres i et velventileret område. pullistumia. sprekker. Använd godkänt kärl för uppsamling och förvaring. som er blitt brukt til å tørke opp må kastes på forsvarlig måte. Kaikki polttoainejärjestelmän huolto tulee toimittaa hyvin tuuletetussa paikassa. Filler o. kovettumia tai muita kulumisen tai vioittumisen merkkejä. Skift filteret hvis det virker forurenset. oha VIKTIG: Se etter om det forekommer bensinlekkasje fra filterforbindelsene ved å klemme på tilføringsblæren til den blir hard. poista se ja vaihda uuteen. pakottaen näin polttoainetta suotimeen. hvilket presser drivstoff inn i filteret. missä huollat polttoainejärjestelmää ja sen osia. Efterse om der er benzinlækager efter hvert serviceeftersyn. TÄRKEÄÄ: Tarkista silmämääräisesti. VIKTIGT: Inspektera noga om det förekommer bränsleläckage från filteranslutningarna. utætheder. Ev. udspiling. ohk 1 UNDERHÅLL ohh7k BRÄNSLESYSTEMET VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från brinnande eller exploderande bränsle. sammuta moottori ja irrota akku. uppsvällda. må drivstofføringer eller tilføringsblæren skiftes. Polttoaineletkun Tarkastus Tutki silmämääräisesti. Før benzinsystemet efterses. deformasjon. Følg nøje alle instruktioner vedrørende vedligeholdelse og eftersyn af benzinsystemet. Før drivstoffsystemet overhales. Dræn benzinsystemet fuldstændigt. Tarkasta kaikki huolletut osat mahdollisen vuodon varalta huollon suorituksen jälkeen. skal opbevares i en godkendt skraldespand. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Bränslet måste lämnas till ett uppsamlingsställe för använt bränsle. 80 90-10212X20 . Følg alle serviceanvisninger nøye. 1 Benzinslangefilter – Modeller med karburatorer 1 Efterse benzinslangens filter. Om filtret verkar förorenat. Siivoamiseen käytetyt tarvikkeet tulee hävittää hyväksyttävää astiaa käyttäen. Tøm drivstoffsystemet fullstendig. Käytä hyväksyttävää astiaa polttoaineen keräämiseen ja säilyttämiseen. Pyyhi pois kaikki läikkynyt polttoaine välittömästi.

Hold fast på dækslet (a) for at forhindre det i at dreje og fjern inspektionsskålen (b). 90-10212X20 81 . ohk TÄRKEÄÄ: Tarkasta visuaalisesti vuotaako suodatin rikastinpalloa kunnes se tuntuu lujalta. Töm innehållet i en därför avsedd behållare. Om det förekommer vatten i bränslet. og skru den gjennomsiktige beholderen for hånd inn i lokket. VIGTIGT: Efterse visuelt for benzinudsivninger fra filteret ved at sammenpresse primerbolden. Installasjon Trykk filterelementet inn i lokket. poista ja vaihda. Skjut tillbaka filterenheten in i fästet. Jos suodatin vaikuttaa likaiselta. oha UNDERHÅLL ohh20k BRÄNSLESYSTEM (FORTS. Hvis filteret forekommer kontamineret. og derved tvinge benzin ind i filteret. Vedä suodatinelementti (c) ulos ja vaihda. Fjernelse 1 2 3 4 5 6 Læs serviceinformationen og advarslerne for benzinsystemet på forrige side. och därmed tvinga in bränsle i filtret. skal det fjernes og skiftes ut. indtil den forekommer fast. Tøm innholdet i en godkjent beholder.) Polttoainesuodatin– Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Tarkista. poista läpinäkyvä astia (b) ja valuta vesi pois. slik at drivstoffet tvinges inn i filteret. och skruva fast synglaset för hand i kåpan. skal inspektionsskålen (b) fjernes og tømmes for vand.) Drivstoffilter – modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Kontroller om det forekommer vannansamling eller slam i drivstoffilteret. Asennus Paina suodatinelementti kanteen. Hvis der er vand i benzinen. VIKTIGT: Kontrollera noga att bränslefiltret inte läcker. Installation Skjut in filterinsatsen i kåpan. Hvis det er vann i drivstoffilteret.) Bränslefilter – EFI–modeller Kontrollera om det förekommer vatten eller slam i bränslefiltret. Paina suodatinyksikkö takaisin alustaan. Tyhjennä sisältö hyväksyttyyn astiaan. 1 2 3 4 5 6 Lue polttoainejärjestelmän huolto–ohjeet ja edellisellä sivulla oleva varoitus. Vedä suodatinyksikkö pois alustasta. Hold på lokket (a) for å hindre at det vrir seg. DRIVSTOFFSYSTEMET (FORTS. jos tarpeellista. skal det fjernes og udskiftes. og fjern den gjennomsiktige beholderen (b). Træk filtersamlingen ud af monteringen. genom att klämma på pumpblåsan tills den är fylld. Sett o–ring–tetningen (d) på plass i den gjennomsiktige beholderen. Trekk ut filterelementet (c) og skift det om nødvendig. Hvis filteret er forurenset. pakottaen suodattimeen. ettei polttoainesuodattimeen ole kertynyt vettä tai sakkaa. Fjerning Poisto 1 2 3 4 5 6 Les serviceinformasjonen og advarselen på foregående side vedrørende drivstoffsystemet. puristamalla polttoaineen VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fra filteret ved å klemme på tilføringsblæren til den er hard. Tøm indholdet over i en egnet beholder. Pidä kiinni kannesta (a) estääksesi sitä kääntymästä ja poista läpinäkyvä astia (b). Træk filterelementet (c) ud og udskift om nødvendigt. innan du utför service på bränslesystem. Drag ut filterenheten från sitt fäste.goh23 a c d b 1–6 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh20g ohh20c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (JTK. Avlägsnande 1 2 3 4 5 6 Läs information och varning på föregående sida. och avlägsna synglaset (b). skall du avlägsna synglaset (b) och tappa ur vattnet. VEDLIGEHOLDELSE ohh20a BENZINSYSTEM (FORTSAT) Benzinfilter – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Undersøg benzinfilteret for ophobning af vand eller bundfald. skall det avlägsnas och bytas. Om filtret verkar förorenat. Håll fast kåpan (a) så att den inte vrids. Trykk filteret tilbake inn i festet. Placera o–ringstätningen (d) i rätt läge på synglaset. Trekk ut filteret fra festet. och byt den vid behov. skal den gjennomsiktige beholderen (b) fjernes og vannet dreneres. Placér O–ringens pakning (d) i den korrekte position på inspektionsskålen og skru inspektionsskålen fingerstramt i dækslet. Pane o–rengastiiviste (d) oikeaan asentoon tarkistuslasiin ja ruuvaa tarkistuslasi sormitiukalle kanteen kiinni. Jos polttoaineessa on vettä. Drag ut filterinsatsen (c). Skub filtersamlingen tilbage i monteringen. Installation Skub filterelementet ind i dækslet.

lukkomutterilla (“c” .ft. Tämän mahdollisesti rajun liikkeen johdosta veneessäolijat voivat viskautua yli laidan joutuen siten alttiiksi vakavalle vahingoittumiselle tai hengen menetykselle.delnr. som forbinder styrekablet til motoren. kan det resultere i. Fest styreoverføringsstaget til styrekabelen med to flate skiver (d) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” .ft. Dessa muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande) eftersom sådana kommer att lossna. Monter styreoverføringsstaget til motoren med spesialskivebolten (“a” . Montera styrledsstången till motorn med en speciell mellanläggsbult (“a” detaljnummer 10-90041). tvär gir. nemlig (a) en bolt med spændskivehoved (del nr. VEDLIGEHOLDELSE ohi2a FASTGØRELSE AF STYREFORBINDELSESSTANGEN VIGTIGT: Styreforbindelsesstangen.artikelnummer 10-90041) och de självlåsande nylonmantlade låsmuttrarna (“b” och “c” . nailonsisusteisilla lukkomuttereilla (“b” ja “c” . Asenna ohjauksen niveltanko moottoriin erikoisella aluslevykansiruuvilla (“a” osanumero 10-90041).osanumero 11-34863).artikelnummer 11-34863). 11-34863). Disse låsemutterne må aldri skiftes ut med vanlige mutrer da disse vil løsne og forårsake styresvikt. Låsemøtrikken (b) strammes indtil den sætter sig på plads. 10-90041). idet de vil vibreres løse. Stram først bolten (a) strammes til 27 Nm. 11-34863). kunnes se on tiukasti paikallaan.).osanumero 11-34863) ja välilevyllä (“e” . Kiristä lukkomutteria (b). oha UNDERHÅLL ohi2k STYRLÄNKSTAGETS FÄSTEN VIKTIGT: Styrlänken mellan styrkabel och motor måste fästas med specialbulten (“a” . at båden pludseligt tager et fuldt. och därefter låsmuttern (c) med 27 N–m (20 lb. stram først til bolten (a) til 27 N-m. Drag åt låsmuttern (b) tills den bottnar.osanumero 10-90041) ja itselukittuvilla. hvorefter den drejes 1/4 omgang tilbage. Drag först bulten (a) med 27 N–m (20 lb.Delnr. och skruva sedan av den 1/4 varv. skal fastgøres ved brug af særlige dele. Näitä lukkomuttereita ei saa vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin.delnumer 10-90041). Liitä ohjauksen yhdystanko ohjauskaapeliin kahdella litteällä aluslevyllä (d) ja itselukittuvalla nailonsisusteisella lukkomutterilla (“b” . 82 90-10212X20 . Disse låsemøtrikker må aldrig udskiftes med almindelige møtrikker (ikke-låsende).). låsemutter (“c” . at ombordværende kastes over bord.12-71970). Det kan leda till att passagerarna kastas överbord och till allvarliga personskador eller dödsolyckor. kiristä sitten lukkomutteri (c) 27 N-m:iin. ADVARSEL Dersom styreoverføringsstaget løsner. Sæt styreforbindelsesstangen og styrekablet sammen ved brug af to flade spændeskiver (d) og selvlåsende nylonindsatslåsemøtrikker (b) (del nr. Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. Kiristä ruuvi (a) ensin 27 N-m:iin. Styreplejlstangen til motoren skal monteres med en særlig pakning-hovedbolt (“a” . och få länkstaget att släppa.12-71970). Fäst styrlänkstaget vid styrkabeln med två plana brickor (d) och en självlåsande nylonmantlad låsmutter (“b” . VARNING Om ett länkstag lossnar kan båten göra en plötslig.osanumero 11-34863). og vri deretter mutteren tilbake en 1/4 omdreining.artikelnummer 11-34863). låsmutter (“c” .detaljnummer 11-34863) och mellanläggsbricka (“e”-12-71970). og deretter låsemutteren (c) til 27 N-m. 11-34863). hvorved de udsættes for eventuel alvorlig kvæstelse og død. 10-90041) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” og “c” . sillä sellaiset höllentyvät ja irtoavat tärinän johdosta päästäen niveltangon irtautumaan. hvorved styrestangen frigøres.12-71970). og derefter låsemøtrikken (c) til 27 Nm. Trekk til låsemutteren (b) til den sitter på plass. ja kierrä mutteri sitten auki neljänneskierroksen verran.Delnr. FESTER FOR STYREOVERFØRINGSSTAG VIKTIG: Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må festes med spesielle skivebolter (“a” . kan båten plutselig ta en krapp sving.goh91 c e b d a ohg ohc VEDLIKEHOLD ohi2g ohi2c HUOLTO OHJAUKSEN NIVELTANGON KIINNIKKEET TÄRKEÄÄ: Ohjauskaapelin moottoriin yhdistävä ohjauksen niveltanko on kiinnitettävä erityisellä aluslevyllisellä kansipultilla (“a” .delnr.delnummer 11-34863) og mellemlægsskive (“e” .Delnr. 11-34863). ohk VAROITUS Niveltangon irtoamisesta voi olla seurauksena veneen äkillinen ja terävä täyskäännös. låsemøtrik (“c” . 11-34863) og avstandsskive (“e” . ADVARSEL Hvis styrestangen frigøres. 10-90041) og (b og c) selvlåsende nylonindsats-låsemøtrikker (del nr. skarpt sving. Denne potentielt farlige hændelse kan forårsage.

fordi dette vil redusere effektiviteten av anoden. har tre anoder. Älä maalaa tai sivele suojaavaa kerrosta anodiin. Korrosjonsbeskyttelsen kan opprettholdes hvis anoden alltid blir skiftet ut før den er fullstendig erodert. Trimtappen (b) er ligeledes en anode på gearkassen med en diameter på 83 mm. slik at dette eroderer sakte i stedet for metallet på utenbordsmotoren. En av dessa anoder är trimrodret (b). skall anoden bytas ut innan den är helt sönderfrätt. 1 En anode (a) er installeret på bunden af agterspejlsbøjlesamlingen. Trimrodret (b) är också en anod. genom att låta sin metall sakta erodera istället för utombordarens metaller. där frätningen sker snabbare. Säätöevä (b) on myös anodi 83 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa. joka kiihdyttää syöpymistä. spesielt hvis motoren brukes i saltvann som påskynder erosjonen. varsinkin jos perämoottoria käytetään suolaisessa vedessä. För att uppehålla detta korrosionsskydd. som måler 108 mm i diameter. Undre växelhuset med 108 mm/diam. For at vedligeholde denne tæringsbeskyttelse skal anoderne altid udskiftes.. että perämoottorin metallit syöpyisivät. koska se vähentää anodin tehokkuutta. Gearkassen med en diameter på 108 mm har tre anoder. før de er fuldstændig eroderet. vaihda anodi aina uuteen ennen kuin se on täysin syöpynyt. och de två andra anoderna (c) sitter på sidan. VEDLIGEHOLDELSE ohk15a TÆRINGSKONTROLANODE Påhængsmotoren er udstyret med kontrolanoder forskellige steder. ohk UNDERHÅLL ohk15k oha KORROSIONSKONTROLLANOD Din utombordare har kontrollanoder på olika ställen. Varje anod behöver kontrolleras periodiskt. Yksi anodeista on säätöevä (b) ja kaksi anodeista (c) sijaitsee sivulla.goh92 c b 1 ohg a ohc VEDLIKEHOLD ohk15g ohk15c HUOLTO KORROOSION ESTOANODI Perämoottorissasi on säätöanodeja eri paikoissa. eftersom nedsätter dess effektivitet. En anode beskytter utenbordsmotoren mot galvanisk korrosjon ved å ofre sitt metall. 1 Anodi (a) asennetaan peräpeilin kiinnikeasennelmaan. på undre växelhuset med 83 mm/diam. speciellt vid körning i saltvatten. 108 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa on kolme anodia. Tämän korroosiosuojan ylläpitämiseksi. har tre anoder. 90-10212X20 83 . Anoderne må aldrig påføres maling eller andet beskyttelseslag. Jokainen anodi tarvitsee määräaikaisia tarkastuksia. Anodi auttaa suojaamaan perämoottoria galvaanista syöpymistä vastaan uhraamalla metallinsa hitaasti syöpyen sen sijaan. Girkassen. idet det vil reducere deres virkning. En anode hjælper med at beskytte påhængsmotoren mod galvanisk tæring ved at ofre sin metal til langsom nedbrydning i stedet for påhængsmotorens metaller. Anoden skall inte bestrykas med färg eller annat skyddande skikt. Mal eller påfør aldri et beskyttende stoff på anoden. Hver anode må kontrolleres med jevne mellomrom. Trimroret (b) er også en anode på girkassen som måler 83 mm i diameter. 1 En anode (a) er montert nederst på hekkbraketten. specielt ved brug i saltvand. OFFERANODE Utenbordsmotoren har kontrollanoder på forskjellige steder. Én av anodene er trimroret (b) og to anoder (c) er plassert på hver side. En anod hjälper till att skydda utombordaren mot galvanisk korrosion. 1 En anod (a) placeras underst på upphängningsbygelenheten. Anoderne skal efterses regelmæssigt. som fremskynder tæringen. En af disse anoder er trimtappen (b) og to anoder er placeret (c) på siden af gearkassen.

Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. Dra av propellern rakt från axeln. og fjern propelmøtrikken. mellem gearkassen og propellen. at motoren starter. johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. mens motoren er i gear. För att förhindra detta. når skruen efterses. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. Hvis propellen binder til akslen. kan motoren starte. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. kun huollat potkuria. Koppla bort tändstiftskablarna. Trekk propellen rett av akselen. kan motoren begynde at starte. UNDERHÅLL ohl10k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. VEDLIGEHOLDELSE ohl10a Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). Træk propellen lige af akslen. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. der kan holde propellen. 84 90-10212X20 . For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen. så att motorn inte kan starta. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N).goh93 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl10g ohl10c HUOLTO Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. Placer en træklods. må propellen fjernes av en autorisert forhandler. så den ikke kan tages af. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. bør den fjernes af en autoriseret forhandler.

7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter fremre trykknav (a). Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern och dra åt propellermuttern med 75 Nm och ställ in propellermutterns släta sidor med flikarna på propellerns hållmuttrar. Flo–Torque II ohjainnapapotkurit – Asenna etupainelevy (a). Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. propell (b).) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. propellens møtrikholder (c). varsinkin merivesiajossa. og opret fladsiden på propelmøtrikken med fligene på propellens møtrikholder. den utbytbara drivhylsan (c). Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin väliin ja kiristä potkurin kiinnitysmutteri 75 N•m:n tiukkuuteen sovittaen potkurin mutterin tasaiset sivut potkurin mutterin lukon kielekkeiden kanssa. Anbring propellens møtrikholder over pindene (a). den bagerste trykindsats (d). utskiftbar drevforing (c) . Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. potkuri (b). 90-10212X20 85 . Sett låsekiven for propellen over pinnene (a). Flo–Torque I vetonavan potkurit – Asenna eteenpäintyöntönapa (a). holder for propellmutter (c) og propellmutter (d) på akselen. VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. ohk 11 Pane sytytystulpan johtimet takaisin paikoilleen. propeller (b).. 10 Fäst 11 Montera tillbaka tändstiftskablarna. den udskiftelige drevslæde (c). baktrycknav (d). ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort. mutteri taivuttamalla kielekkeet (b) ylös potkurin mutterin sileitä sivuja vasten. Placér en træklods mellem gearkassen og propellen og stram propelmøtrikken til 75 Nm. propellermuttern genom att böja upp flikarna (b) och emot propellermutterns släta sidor. oha VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl36a ohl36k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. og propelmøtrikken (d) på akslen. 10 Kiinnitä potkurin 10 Fest propellmutteren ved å bøye tappene (b) opp og mot de flate sidene på 11 Sett tilbake tennpluggledningene. Aseta potkurin mutterin lukko tappien (a) päälle. Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. bakre trykk (d). 7 8 9 Flo–Torque I Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). Flo–Torque II Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). specielt i saltvand. Placera propellermutterns hållmutter över tapparna (a). holderen (e) og propelmøtrikken (f) på akslen. Rett inn den flate siden av propellmutteren med tappene på holdmekanismen for propellmutteren. potkuri (b). sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. hållare (e) och propellermutter (f) på axeln. propellen (b). takapainelevy (d).goh62 d c 6 f e d 7 a b a b 8 ohg ohl36g c b a ohc b a HUOLTO 9-10 ohl36c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm (FORTS. Flo–Torque II drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). propeller (b). speciellt vid saltvattenkörning. vaihdettava ohjaimen kaulus (c). VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. propellen (b). propellen (b). Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. potkurin mutterin kiinnike (c) ja potkurin mutteri (d) akseliin. kun potkuri irrotetaan. 7 8 9 10 Fastgør propelmøtrikken ved at bøje fligene (b) opad og mod fladsiden på 11 Installér tændrørskablerne igen. holder (e) og propellmutteren (f) på akselen. Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter fremre trykknav (a). Flo–Torque I drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). pidätin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. på axeln. og trekk til propellmutteren til 75 N-m. spesielt ved kjøring i saltvann. propellerns hållmutter (c) och propellermutter (d). propellmutteren. propelmøtrikken.

För att förhindra detta. Træk propellen lige af akslen. UNDERHÅLL ohl12k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. der kan holde propellen. VEDLIGEHOLDELSE ohl12a Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). så den ikke kan tages af. bør den fjernes af en autoriseret forhandler. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. Hvis propellen binder til akslen. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. Trekk propellen rett av akselen. Dra av propellern rakt från axeln. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Koppla bort tändstiftskablarna.goh208 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl12g ohl12c HUOLTO Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). må propellen fjernes av en autorisert forhandler. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. så att motorn inte kan starta. Placer en træklods. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen. Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. mens motoren er i gear. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. 86 90-10212X20 . kan motoren begynde at starte. når skruen efterses. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. kun huollat potkuria. mellem gearkassen og propellen. at motoren starter. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. og fjern propelmøtrikken. kan motoren starte. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri.

90-10212X20 87 . propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. Anbring en træblok mellem gearkassen og propellen og drej propelmøtrikken til et moment på 75 N⋅m.goh83 e d f 6 f e 7 c b a 8 ohg ohl34g d c b a ohc 9-10 HUOLTO ohl34c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm (FORTS. propellen (b). potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. och propellermuttern (f) på axeln. 10 Kiinnitä potkurin mutteri taivuttamalla kolme kielekettä painelevyn uurteisiin. potkuri (b). propellermutterns hållare (e) och propellermuttern (f) på axeln. Flo–Torq I drevnavpropeller – Installér trykskiven (a). potkuri (c). Flo–Torq II Drive Hub–propellrar – Installera främre trycknavet (a). painelevy (d). kun potkuri irrotetaan. och momentdrag propellermuttern till 75 N⋅m. potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. Flo–Torq II vetolaitteen navan potkurit – Asenna eteenpäinpaineen levy (a). propellermutterns hållare (e). propell (b). ohk VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl34a ohl34k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. 10 Säkra propellermuttern. forbindelsesskiven (c). propellern (c). Aseta puupalikka vaihteistokotelon ja potkurin väliin ja kiristä potkurin mutteri 75 N⋅m kireydelle.) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. trykknav (d). 7 8 9 7 8 9 Flo–Torq I Drive Hub–propellrar – Installera tryckbrickan (a). genom att bända in tre av flikarna i trycknavets spår. trykindsatsen (d). trykknav (d). og stram propellen til et moment på 75 N–m. propellern (b). den utbytbara drivhylsan (b). 10 Sikr propelmøtrikken ved at bøje tre af tapperne ind i trykindsatsrillerne. förbindningsbrickan (c). utskiftbar drevfôring (b) propell (c). trycknavet (d). varsinkin merivesiajossa. spesielt ved kjøring i saltvann. TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. Flo–Torq II drevnavpropeller – Installér for–trykindsatsen (a). maadoitusprikka (c). painelevy (d). Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter trykkskive (a). propellen (c). sprengskive (c). Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter forovertrykknav (a). Placera ett träblock mellan växelhus och propeller. for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. specielt i saltvand. oha 10 Fest propellmutteren ved å bøye tre av tappene inn i trykknavsporene. VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. trykindsatsen (d). vaihdettava vetoyksikön kaulus (b). Flo–Torq I vetolaitteen navan potkurit – Asenna painelevy (a). trycknavet (d). speciellt vid saltvattenkörning. den udskiftelig drevrevmuffe (b). Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort.

Drag först åt tändstiften för hand. VIGTIGT: Læs sikkerheds. Akun kaapelikenkien tulee olla puhtaita. että akku on kiinnitetty niin. Katso Tekniset tiedot -taulukkoa osasta Yleistietoutta. VIKTIGT: Läs de underhålls. inden tændrørene geninstalleres. ohk ohn1c AKUN TARKASTUS Akku tulee tarkastaa säännöllisin aikavälein moottorin käynnistymiskyvyn varmistamiseksi. Sørg for at batteriet er udrustet med et isolerende skjold så kortslutning af batteriforbindelserne undgås. Ennen sytytystulppien uudelleenasennusta. 2 3 4 Ta ut tennpluggen for å sjekke dem. eller isolasjonen er frynset. VEDLIGEHOLDELSE ohm12a vrida något och dra i EFTERSYN OG UDSKIFTNING AF TÆNDRØR 1 Tændrørslederne aftages ved at vride gummihanen lidt og trække den af. rikkinäinen. Varmista. 1. “Generel Information”. 3. että akku on varustettu eristävällä päällyssuojalla. Sørg for at batteriet sitter godt fast. eller om isolatorn är ojämn. strammet og monteret rigtigt. slik at batteriet er fullt. 5. 3. 1. hvis elektroden er slidt eller isolatoren er grov. 1. 5. mikä estää vahingossa tapahtuvan napojen välisen oikosulun. og stram en 1/4 omdreining. oha UNDERHÅLL ohm12k INSPEKTION OCH BYTE AV TÄNDSTIFT 1 Koppla bort tändkablarna från tändstiften genom att gummiöverdragen. Se till att batteriet är försett med isolerande skärmning. ohn1g KONTROLL AV BATTERI Batteriet bør kontrolleres med jevne mellomrom for å være sikker på at det har tilstrekkelig startkapasitet. 4. Se SPESIFIKASJONER under GENERELLE OPPLYSNINGER. jos elektrodi on kulunut tai eristys on karkea. 2. eller stram til et dreiemoment på 27 N-m. Asenna tulpat sormitiukalle ja kiristä 1/4 kierrosta tai väännä momenttiasetukseen 27 N-m. ødelagt. Ställ in elektrodavståndet.ja huolto-ohjeet. siinä on rakkuloita tai se on likainen. innan tändstiften monteras tillbaka. Innstill tennplugg–gapet. hvis det er nødvendigt for at holde det fuldt. Byt tändstift om elektroden är sliten. Sluk motoren før batteriet efterses. VIKTIG: Les sikkerhets. 3. Kontrollera regelbundet att batteriets vätskenivå är den rätta.och säkerhetsinstruktioner som medföljer batteriet. sprukket. 2. 2 3 4 Irrota sytytystulpat ja tarkasta ne. 1. Sørg for. som følger med batteriet. TÄRKEÄÄ: Lue akun mukana olevat turvallisuus. 88 90-10212X20 . Batterianslutningarna skall hållas rena. Se till att batteriet sitter fast ordentligt. Fjern eventuell skitt fra tennpluggholderne før tennpluggene settes tilbake. 2 3 4 Fjern tændrørene og efterse dem. 4. har blærer eller er sotet. trasig.goh14 1 ohg 2 ohc ohm12c 3 HUOLTO SYTYTYSTULPAN TARKASTUS JA VAIHTO 1 Irrota sytytystulppien johdot kiertämällä kevyesti kumisuojuksista ja vedä ne ulos. at motoren kan startes. har blåsor eller är nedsotad. positiivinen positiivisessa ja negatiivinen negatiivisessa navassa. Batterikabelforbindelserne skal være rene. 4. Se Specifikationsskemaet i afsnittet. Fjern snavs på tændrørslejerne. Skru tennpluggene i for hånd. sprucken. haljennut. Udskift tændrøret. 5. slik at det ikke kan oppstå kortslutning mellom terminalene. Batterikabler og terminaler må være rene. og koblingen må sitte godt og være riktig montert. 4. ødelagt. Stäng av motorn innan batteriet kontrolleras. Tilsett vann om nødvendig. Käännä virta pois moottorista ennen kuin huollat akkua. Skift tennpluggen hvis elektroden er slitt. 5. revnet. VEDLIKEHOLD ohm12g SJEKKING OG UTSKIFTING AV TENNPLUGG 1 Fjern tennpluggledningen ved å vri lett på gummimansjettene og trekk dem av. och därefter ytterligare 1/4 varv. belagt med blærer eller tilsodet. että akku on jatkuvasti täynnä.og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med batteriet. Slå av motoren før det utføres service på batteriet. Vaihda sytytystulpat. 2 3 4 Avlägsna och inspektera tändstiften. 2. Rengör tändstiftssätena. Lisää vettä tarpeen mukaan niin. Sørg for at batteriterminalene er isolerte. 3. positiv til positiv og negativ til negativ. väl åtdragna och rätt kopplade (positiv till positiv och negativ till negativ). Varmista. Hæld vand i batteriet.og vedligeholdelsesvejledningerne. at batteriet ikke kan bevæge sig. för att förhindra oavsiktlig kortslutning mellan batterianslutningarna. för att man skall vara säker på att det har tillräcklig kapacitet för att kunna starta motorn. ettei se liiku paikallaan. Se Specifikationer i avsnittet Allmän information. 2. eller momentdra dem med 27 N-m. ohn1a EFTERSYN AF BATTERIET Batteriet skal efterses regelmæssigt for at sikre. lujalla ja oikein asennettuja. Säädä sytytystulpan kipinäväli. puhdista sytytystulppien istukat. ohn1k INSPEKTION AV BATTERIET Batteriet ska kontrolleras med jämna intervaller. Installér rørene ved at stramme dem til med fingrene og drej en 1/4 omdrejning eller spænd til 27 N-m. Positiv til positiv og negativ til negativ. Indstil elektrodeafstanden.

UDSKIFTNING AF SIKRINGER Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. (4) Krets for tenningscoil – 20–ampere sikring. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. byt ut säkringen. Hvis en sikring ryker. Jos nauha on katkennut. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. Om en säkring går. Hvis årsagen ikke kan findes. d. 1 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. (1) SmartCraft–databusskrets – 15–ampere sikring.goh121 a c 1 15 3 2 b 4 d e 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohj12g ohj12c HUOLTO SULAKKEIDEN UUSIMINEN Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Perämoottorin sähköiset piirit ovat suojatut ylikuormitukselta johdotuksen sulakkeilla. Ekstra 20–ampere sikring Sikringene og kretsene er angitt på følgende måte: ohk UNDERHÅLL ohj12k VEDLIGEHOLDELSE ohj12a BYTE AV SÄKRING EFI–modeller VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. Sulakkeet ja piirit tunnistetaan seuraavasti: a. Hvis en sikring springer. d. Om bandet är brutet. I annat fall kan säkringen gå igen. (4) Tändspolekrets – 20 A säkring e. Blir ikke årsaken funnet. c. Sikringerne og kredsløbene identificeres på følgende måde: a. b. d. (2) Benzinpumpe/Tomgang luftkontrol/Benzinindsprøjtning kredsløb – SFE 20 AMP sikring. Jos sulake palaa. (4) Tændingsspolens kredsløb – 20 AMP sikring. (3) Huvudrelä/Tillbehör – 20 A säkring. Hvis båndet er brudt (a). skal sikringen udskiftes. (3) Päärele/Lisävarusteet – 20 AMP sulake. Skift sikringen hvis båndet er brutt. Utombordarens elektriska ledningskretsar skyddas mot överbelastning av ledningsmonterade säkringar. (3) Hovedrelæ/Tilbehør – 20 AMP sikring. joka on samanarvoinen. a. prøv at finde og korrigere årsagen til overbelastningen. prøv å finne og rette årsaken til overbelastningen. yritä löytää ja korjata ylikuormituksen syy. (1) SmartCraft Data Bus kredsløb – 15 AMP sikring. (2) Polttoainepumppu/Tyhjäkäynnin ilmanohjaus/Polttoaineruiskutuspiirit – SFE 20 AMP sulake. De elektriske ledningskredsløb på påhængsmotoren er beskyttet mod overbelastning af sikringer i ledningsnettet. c. b. e. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. vaihda sulake. (1) SmartCraft tietoväyläpiiri – 15 AMP sulake b. c. c. sulake voi palaa uudelleen. (3) Hovedrelé/ekstrautstyr – 20–ampere sikring. De elektriske ledningskretsene på utenbordsmotoren er beskyttet mot overbelastning med sikringer i ledningen. kan sikringen ryke igjen. d. skall du försöka att lokalisera och korrigera orsaken till överbelastningen. kan sikringen springe igen. Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. e. (1) SmartCraft Data Bus–krets – 15 A säkring. (2) Kretser for drivstoffpumpe/IAC (Idle Air Control)/drivstoffinjektor – SFE 20–ampere sikring. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. (4) Sytytyspuolapiiri – 20 AMP sulake e. a. (2) Kretsar för Bränslepump/Tomgångsluftkontroll/Bränsleinsprutare – SFE 20 A säkring. b. Jos syy ei selviä. Extra 20 A säkring 1 Säkringar och kretsar känns igen på följande: 90-10212X20 89 . Ekstra 20 AMP sikring 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. Vara 20 AMP sulake oha SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer.

och korrigera. c. Huomattavaa kulumista hampaiden juurissa. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. Kumiosa öljyn pullistama. kan säkringen gå igen. a. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. Gummidelen er oppsvulmet av olje. EFTERSYN AF TANDREM 2 Efterse tandremmen og få den udskiftet af en autoriseret forhandler. vaihda se. Hvis ikke årsaken finnes. Om bandet är brutet (a). Jos sulake on palanut. Hvis sikringen er gått. AJASTUSHIHNAN TARKASTUS 2 Tarkista ajastushihna ja mikäli havaitset mitään seuraavista vioista. sähköinen käynnistysmoottori ei toimi. d. Gummidelen är uppsvälld från olja. Kulumisen merkkejä hihnan reunoilla tai ulkopinnoilla. sulake voi palaa uudelleen. Hvis sikringen springer. Tecken på slitage på remmens kanter eller utsida. e. Den elektriske starterkretsen er beskyttet mot overbelastning av en 20 AMP sikring. d. Revner i remmens bagside eller på remtændernes basisflade. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. utan att orsaken till överbelastningen klargjorts. 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. Hihnan pinnat karhentuneet. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. skal sikringen udskiftes. Remytorna är förhårdnade. Overflaten på remmen har blitt ru. For stor slitage ved hjultændernes fødder. b. ophører den elektriske startmotor med at fungere. byt ut säkringen. omd2a omd2k INSPEKTION AV KAMAXELREM 2 Inspektera kamaxelremmen. Om en ny säkring sätts i. Jos nauha on katkennut (a). fungerar inte startmotorn. Tegn på slitage af kanter eller ydre remflader. Försök att hitta. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Elektrisk start modeller med karburatorer VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. Sprickor baktill på remmen och inuti remtänderna. b. vil ikke startmotoren virke. Tegn på slitasje på kantene eller de ytre flatene på remmen. d. Slitasje nederst på tennene. Hvis båndet er brudt (a). b. vaihda sulake. Finn årsaken. 1 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. omd2g omd2c INSPEKSJON AV REGISTERREMMEN 2 Undersøk registerremmen og få den skiftet hos en autorisert forhandeler hvis noen av følgende tilstander forekommer. e. a. kan sikringen gå igjen. Remflader er opruet. Jos syytä ei löydy. e. Forsøg at finde og afhjælpe årsagen til overbelastningen. Den elektriske startkreds er beskyttet mod overbelastning med en 20 AMP –sikring. Sprekker på baksiden av remmen eller i basen av remtennene. Den elektriska startkretsen skyddas från överbelastning av en 20A –säkring. joka on samanarvoinen. hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: a. Yritä paikallistaa ja korjata ylikuormituksen syy. e. orsaken till överbelastningen. Byt ut den om något av följande upptäcks: a. 1 Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. Gummidelen opsvulmet på grund af olie. SULAKKEIDEN UUSIMINEN Kaasuttimilla varustetut sähköisesti käynnistettävät mallit TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Käynnistysvirtapiiri on suojattu ylikuormitusta vastaan 20 AMP -sulakkeella. Kraftigt rottslitage på kuggarna. d. b. oha ohk UNDERHÅLL omc7k VEDLIGEHOLDELSE omc7a BYTE AV SÄKRING Förgasarmodeller med elstart VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. c. Om säkringen har gått. c. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. Hvis årsagen ikke findes. 90 90-10212X20 . kan sikringen springe igen. c. Skift sikringen hvis båndet er brutt (a).goh95 a 1 ohg ohc 2 HUOLTO omc7c VEDLIKEHOLD omc7g SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med forgasser og elektrisk starter VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. Halkeamia hihnan takapuolella tai hihnan hampaiden juuressa. og skoft sikringen.

For avtagning og montering av propell.voitele läpiliitin. Smør inn hele porpellakselen for å forhindre at propellen ruster fast i akselen. Beveg styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører. (fortsättning på nästa sida) 2 3 4 5 Tiltstøttestangen – Smør gennem fittingen. Smør punkter 2 gennem 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med Teflon eller Special Lubricant 101. 2 3 4 5 Styrbromsspak .Voitele liitin. Styrbromsaxel (rorkultsmodeller) – Smörj nippeln. Liikuta ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana. 1 Smør punktene 2 til 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med teflon eller Special Lubricant 101.For vejledning i aftagning og installering af skibsskruen henvises der til afsnittet. Co-Pilot-aksel (modeller med styrekult) . Flytta styrfriktionsspaken fram–och–tillbaka under smörjningen. VEDLIGEHOLDELSE oho65a SMØRESTEDER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant med Teflon.Smør gjennom smørenipler. Udskiftning af Skrue. Apuohjainakseli (Ohjainkahvaiset mallit) – Voitele nipan läpi.Smør gjennom smørenippel.Smør gjennom smørenippel. Co–pilot–aksel (modeller med styrekult) – Smør gjennom nippel. för att hindra propellernavet från att korrodera och fastna på axeln. 1 Propelleraxeln . se skifte av propell.Anvisningar om demontering och montering av propeller finns i stycket Byte av propeller. 1 Propellakselen . (fortsættes på næste side) 90-10212X20 91 . Siirrä ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana.Smøres gennem fitting. Svingkonsol . 1 Skrueaksel . Sivele voiteluainetta koko potkuriakselin pituudelle potkurin navan syöpymisen ja akseliin kiinnitarttumisen estämiseksi.Smörj genom smörjnippel. 2 3 4 5 Tiltrør . Potkuriakseli . (forts. 2 3 4 5 Kallistusputki . Svingbraketten .Voitele liitin Kääntörunko . så det undgås at skruenavet tæres og binder til akslen.ja asennusohjeita. Andenaksel (modeller med styrehåndtag) – Smør gennem fittingen.Smøres gennem fitting. (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk UNDERHÅLL oho65k oha SMÖRJSTÄLLEN Punkt 1 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Skyv styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører.Smörj genom smörjnippel. neste side) Voitele kohteet 2-6 voiteluaineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon tai Special Lubricant 101. Smør hele skrueakslen ind i et lag smøremiddel. Toisen ohjaajan vaihdevipu (ohjauskahvallisissa malleissa) . Tiltrør . Flyt styrefriktionshåndtaget frem og tilbage under smøring. SMØREPUNKTER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon.Katso osasta Potkurin vaihto potkurin irrotus.goh96 1 4 5 2 3 ohg ohc VEDLIKEHOLD oho65g oho65c HUOLTO VOITELUKOHTEET Voitele kohde 1 aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Styrsadel . Smörj gängorna på tvingskruvarna (om så utrustad). Punkterna 2-6 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon eller Special Lubricant 101. Bestryk hela propelleraxeln med smörjmedel.

Om man smörjer kabeln när den är utdragen kan det ge upphov till ett hydrauliskt lås i styrkabeln. Hvis dette ikke kan skaffes. Nestetason on oltava täyttöreiän pohjan tasolla. 9 Poista täyttöaukon kansi ja tarkasta nestetaso. 9 Fjern påfyldningsdækslet og kontrollér væskestanden. således at styrekablets ende (a) trækkes helt ind i påhængsmotorens tiltrør. Dette medfører. 7 Smør styreforbindelsesarmens drejepunkter.) 6 Eventuell smørenippel for styrekabel . Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. använd olja för automatisk transmission (ATF).Vri om rattet. VAROITUS Ohjauskaapelin pään täytyy olla kokonaan kallistusputkessa. Hvis denne ikke er tilgængelig. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Dette kan føre til tap av styrekontroll. ennen kuin voiteluainetta pannaan nippaan. ohp3k Smør punkt 7 med letvægtsolie KONTROLLERA POWER TRIM-VÄTSKA 8 Tilta utombordmotorn till fullt upp-läget och lås den i detta läge. kan (ATF) girolje for biler med automatgir brukes. 9 Ta bort tanklocket och kontrollera vätskenivån. 7 Ohjauksen yhdystangon nivelkohdat . Om den inte finns tillgänglig. Jos sitä ei ole saatavana. Dersom det smøres gjennom smørenippelen når styrekabelen er helt uttrukket. VOITELUKOHTEET (JATKUU) 6 Ohjauskaapelin rasvanippa (jos sellainen on) – . ohp3a KONTROLLÉR POWER TRIM-VÆSKEN 8 Vip påhængsmotoren til helt-op-position og aktivér tiltstøttelåsen. ADVARSEL Styrekablets ende skal være trukket helt ind i påhængsmotorens tiltrør. Påfyld Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Lisää Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid-nestettä. hvilket kan resultere i personskade eller død. oha VEDLIGEHOLDELSE oho43a VARNING Änden på styrkabeln måste vara helt indragen i tiltröret innan man smörjer. Voiteluaineen paneminen ohjauskaapeliin sen ollessa ulkona putkesta voi aiheuttaa kaapelin hydraulisen lukkoutumisen. brug automatisk biltransmissionsvæske. Smörj punkt 7 med tunn olja 7 Styrlänkstagets leder . Væskestanden skal være lige ved påfyldningshullets underkant. kan det fastlåses hydraulisk.drej rattet. käytä autokäyttöön tarkoitettua (ATF) automaattivaihteistonestettä. Detta kan leda till förlust av styrförmågan och orsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. ohk UNDERHÅLL oho43k SMÖRJSTÄLLEN (FORTS) 6 Styrkabelns smörjnippel (om så utrustad). Smør gjennom smørenippel (b). Smør gennem tilpasningen (b).goh97 8 6-b 6-a 7 ohg ohc 9 HUOLTO oho43c VEDLIKEHOLD oho43g SMØREPUNKTER (FORTS. ADVARSEL Enden på styrekabelen må være trukket helt inn i motorens tiltrør før den smøres. 92 90-10212X20 . slik at enden på styrekabelen (a) blir trukket helt inn i motorens tiltrør.Voitele nivelkohdat.smörj lederna. SMØREPUNKTER (FORTSAT) 6 Styrekabelsmørenippel (hvis en sådan er monteret) . kan styrekabelen bli hydraulisk lukket. Hydraulisesti lukittunut ohjauskaapeli voi aiheuttaa ohjauksen menetyksen ja mahdollisesti aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. 9 Skru av påfyllingslokket og kontroller væskenivået. at du mister kontrol over styringen. Voitele liitin (b). Smörj genom nippeln (b). 7 Dreiepunkter på styreoverføringsstag . Voitele kohde 7 kevytöljyllä. som igjen kan forårsake alvorlig skade eller død. Hvis kablet er fuldt udtrukket.Vrid ratten så att styrkabelns ände (a) dras in helt i utbordarens tiltrör. Væskenivået bør være i flukt med bunnen av påfyllingshullet. Smør punkt 7 med lettvekt motorolje. når det smøres. ohp3g KONTROLLERE VÆSKENIVÅET I POWER-TRIM-PUMPEN 8 Hev utenbordsmotoren til oppreist stilling og koble inn tiltstøttelåsen.Smør punkter. inden styrekablet smøres. ohp3c HYDRAULISEN AJOKULMAN SÄÄTÖNESTEEN TARKASTUS 8 Kallista perämoottori täysin ylös asentoon ja kiinnitä kallistustukilukko. Vätskenivån bör vara vid påfyllningshålets underdel.Käännä ruoria vetääksesi ohjauskaapelin pään (a) perämoottorin kallistusputkeen.

Smør pakningen på dreneringspluggen med olje. Drej styret på påhængsmotoren. slik at avtappingshullet (a) vender ned. että valutusreikä (a) on alaspäin. Olja in tätningen på pluggen. neste side) 1 2 Kallista perämoottori ylös vetoasentoon.0 litraa. Fjern dreneringspluggen og tøm motoroljen ut i et egnet oljekar. (forts. Drei styringen på utenbordsmotoren.0 liter BYTE AV MOTOROLJA Motorns oljevolym 3. Vrid styrningen så att utombordarens avtappningshål (a) riktas nedåt. Fremgangsmåte for oljeskift Öljynvaihto 1 2 Vipp utenbordsmotoren opp i transportstilling. (fortsättning på nästa sida) 1 2 Vip påhængsmotoren op til trailer-position. således at bundproppen (a) vender nedad. og skru den tilbake på plass. Smør tætningen på bundproppen med olie og påsæt bundproppen igen. Oljebyte Olieskift procedure 1 2 Tilta utombordsmotorn uppåt till trailerläge. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 93 .goh98 a 1-2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ome13g ome13c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Moottoriöljyn kapasiteetti 3. Poista valutustulppa ja valuta moottoriöljy sopivaan astiaan. Fjern bundproppen og aftap motorolien ned i en passende beholder.0 liter. (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk oha UNDERHÅLL ome13k ome13a VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFT MOTOROLIE Motorens oliekapacitet 3. Voitele pohjatulpan tiiviste öljyllä ja pane takaisin paikoilleen. Avlägsna pluggen och töm oljan i ett lämpligt kärl. OLJESKIFT Motoroljekapasitet 3 liter. och sätt tillbaka den. Kierrä perämoottorin ohjausta siten.

Stäng av motorn och kontrollera oljenivån med oljestickan. Anbring en klud eller et håndklæde under oliefiltret for at opsuge olie. Bruk ikke smøring. Brug ikke smørefedt. La motoren gå på tomgang i fem minutter for å sjekke om det forekommer lekkasje. Oljepåfyllning Påfyldning af olie 6 7 Ta bort tanklocket (c) och fyll på till lämplig nivå. om nødvendig. Fyll på mer olje. at den ikke lækker. 6 7 oha Poista öljysäiliön kansi (c) ja lisää öljyä kunnes se on oikealla käyttötasolla.goh99 a c 3-5 ohg 6-7 ohc VEDLIKEHOLD ome4g ome4c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Öljynsuotimen vaihto OLJESKIFT Fremgangsmåte for skifte av oljefilter 3 4 5 Legg en fille eller klut under oljefilteret. og stram herefter med en trekvarts eller en hel omdrejning. om nødvendigt. Skru på et nytt filter til pakningen kommer i kontakt med basen. Använd inte smörjmedel. Ruuvaa irti vanha suodin kiertämällä suodinta vasemmalle (a). spillolja. Påfør et tynt lag med olje på filterpakningen. Ruuvaa uutta suodinta päälle kunnes tiiviste koskettaa alustaa. Låt motorn gå på tomgång i fem minuter och kontrollera att inget läckage förekommer. Käytä moottoria joutokäynnillä ja tarkasta. Påfør en tynd oliefilm på filterpakningen. Skruva åt det nya filtret tills tätningen kommer i kontakt med filterhuvudet – därefter ytterligare 3/4 – 1 varv. ohk UNDERHÅLL ome4k VEDLIGEHOLDELSE ome4a BYTE AV MOTOROLJA Oljefilterbyte UDSKIFT MOTOROLIE Udskiftning af oliefilter 3 4 5 3 4 5 Placera en trasa eller handduk under oljefiltret för att absorbera ev. Fjern oliepåfyldningsdækslet (c) og påfyld olie til passende arbejdsniveau. Fyll på om det behövs. Rengör filtrets fästyta. indtil pakningen berører sokkelen. slik at dette kan absorbere eventuelt oljesøl. Stopp motoren og sjekk oljenivået på peilestaven. Oljepåfylling Öljyn täyttö 6 7 Ta av oljelokket (c) og fyll på olje opp til passende nivå. kiristä sitten 3/4-1 kierrosta. Lisää öljyä. Älä käytä rasvaa. og trekk til fra 3/4 til en hel omdreining. Puhdista asennusalusta. Skru det gamle filter af ved at dreje det til venstre (a). ettei ole vuotoja. 3 4 5 Aseta räsy tai pyyhe öljynsuotimen alle. hvis den spilles. jos tarpeellista. Påfyld olie. 6 7 94 90-10212X20 . Stop motoren og kontrollér oliestanden med målepinden. Skru et nyt filter på. Rengør sokkelen. Skruva loss det gamla filtret genom att vrida filtret till vänster (a). jotta voit imeä siihen kaiken valuneen öljyn. Rengjør sokkelen. Lad motoren køre i tomgang i fem minutter og kontrollér. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä suotimen tiivisteeseen. och applicera ett tunt lager olja på tätningen. Skru av det gamle filteret ved å vri filteret mot venstre (a). Pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso mittatikulla.

En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler. Aseta valutusastia perämoottorin alle. Sett tømmekaret under motoren. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. Vaihteistokotelon 1 2 3 ohv4c Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet.68 fl. ohv4g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 440 ml. Jos vettä on. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta.83 MM DIAM. Placera en avtappningsbalja under utombordaren. Växelhusets smörjmedelsvolym Växelhuset rymmer cirka 440 ml (14. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos.83 MM LÄPIM. Hvis der er vand. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. kan vattnet ha sjunkit till botten och rinner ut före smörjmedlet. Tarkasta. VAIHDELAATIKKO Kun lisäät tai vaihdat vaihteiston voiteluainetta. Avlägsna avtappnings–/påfyllningspluggen. Hvis vann er tilstede. Vatten i smörjmedlet kan resultera i att lagren förstörs i ett tidigt skede. om der er vand i smøremidlet. vil vannet fryse og ødelegge girkassen. skall man kontrollera om det förekommer vatten i smörjmedlet. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. Fjern ventilasjonspluggene og påfyllings/drenerings pluggen og drener oljen. och töm smörjmedlet. eller också kan vattnet komma att blandas med smörjmedlet och ge det en mjölkliknande konsistens.ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. Låt återförsäljaren inspektera växelhuset. ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. ohk Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq15k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 440 ml (14. at lejerne slides for hurtigt. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. Jos vettä havaitaan. I såfall. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. og vil renne ut før oljen. om vatten påträffas.83 MM DIA. oz. la forhandleren undersøke girkassen. se efter. Placer en aftapningspande under motoren. anna huoltamosi tarkistaa vaihteisto.). Tömning av undre växelhus 1 2 3 ohv4k Placera utombordaren i vertikalt körläge. VÄXELHUS Vid påfyllning eller byte av smörjmedel i undre växelhuset. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. 90-10212X20 95 . En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset. og hvis det er kuldegrader. eller det vil ha blandet seg med oljen. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. VEDLIGEHOLDELSE ohq15a SMØRING AF GEARKASSE .goh66 3 1 2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohq15g ohq15c HUOLTO VAIHTEISTON VOITELU . Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . eller. då temperaturen går under fryspunkten. Tømming av girkassen 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. ohv4a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 440 ml smøremiddel. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. Om så är fallet. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. Lad din forhandler efterse gearkassen. slik at den har et melkeaktig utseende. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. att vattnet fryser och orsakar skada på växelhuset. katso onko voiteluaineessa vettä. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. avluftningspluggen. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. Vand i smøremidlet kan bevirke. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö.68 nesteunssia). hvis du bemærker vand. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girkassen når det tilsettes eller skiftes girolje.

83 MM LÄPIM. 96 90-10212X20 . Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (d). Fjern ventilasjonspluggen (a). Fjern luftproppen (a). sættes den bagerste luftprop og pakningsskiven (a) . Fyll på smörjmedel med tuben (b) i påfyllningshålet. Avlägsna pluggen från avluftningshålet (a). 4 5 oha Lopeta voiteluaineen lisääminen. rengjorda 4 5 Tilsæt ikke mere smøremiddel. indtil det kommer til syne i lufthullet (c). Skift pakningen hvis den er skadet. 4 5 Innan tuben tas bort.83 MM DIA. 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå VEDLIGEHOLDELSE ohq9a SMØRING AF GEARKASSE . Plasser smørenippelen (b) inn i påfyllingshullet og fyll i olje til den kommer til syne i ventilasjonshullet (c).ja valutustulppa ja tiivistysrengas (d) takaisin paikoilleen. VIKTIGT: Byt ut tätningsbrickorna. skall avluftningspluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. om skadade. 4 5 ohk Stopp ifyllingen av olje. ennen kuin poistat voiteluaineputkilon. VIKTIG: Skift pakningen hvis den er skadet. Før tuben med smøremiddel fjernes. kunnes se tulee näkyviin ilmareiästä (c). tills smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (c). TÄRKEÄÄ: Vaihda tiivisteet uusiin. UNDERHÅLL ohq9k SMÖRJNING AV VÄXELHUS .83 MM DIAM.i. Pane ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (a) paikoilleen. Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (d) . Placér tuben med smøremiddel (b) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel. VIGTIGT: Hvis pakningsskiverne er beskadigede. Aseta voiteluaineputkilo (b) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. och sätt tillbaka den avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (d). Poista ilmareiän tulppa (a).goh67 c a d 1-5 ohg b ohc VEDLIKEHOLD ohq9g ohq9c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . Sett tilbake ventilasjonspluggen og pakningen (a) og skru til før smøretuben fjernes. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling.i. jos ne ovat vahingoittuneet. GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel i gearkassen 1 2 3 Placera utombordaren i vertikalt körläge. 1 2 3 Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. Tag bort tuben. skal de udskiftes.

katso onko voiteluaineessa vettä. Hvis vann er tilstede. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. anna myyjäliikkeen tarkistaa vaihteisto. Skruva ur luftningspluggarna och påfyllnings/dräneringspluggen och tappa av oljan. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. VEDLIGEHOLDELSE ohq16a SMØRING AF GEARKASSE . Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. I såfall. Vand i smøremidlet kan bevirke. Dränering av växelhuset 1 2 3 Placera motorn i vertikalt arbetsläge. at lejerne slides for hurtigt. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. Vaihteistokotelon tyhjennys 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. Lad din forhandler efterse gearkassen. la forhandleren undersøke girhuset. om der er vand i smøremidlet. Aseta valutusastia perämoottorin alle. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. ohv18a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 710 ml smøremiddel. Vid minusgrader kan det frysa till is och spränga växelhuset. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . ohv18g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 710 ml. Placera en dräneringsskål under motorn.goh86 1 2 ohg ohc 3 VEDLIKEHOLD ohq16g ohq16c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler. Hvis der er vand. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. og hvis det er kuldegrader. Jos vettä havaitaan. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. 90-10212X20 97 . Sett tømmekaret under motoren. Om det finns vatten i smörjmedlet skall du kontakta din återförsäljare. Tarkasta. slik at den har et melkeaktig utseende. hvis du bemærker vand. vil vannet fryse og ødelegge girhuset. SMØRING AV GIRHUS – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girhuset når det tilsettes eller skiftes girolje. VAIHTEISTOKOTELO Kun lisäät tai vaihdat vaihteistokotelon voiteluainetta. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. eller det vil ha blandet seg med oljen. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. ohk ohv18c Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq16k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 710 ml (24 nesteunssia). ohv18k Oljemängd i växelhuset Växelhuset rymmer ungefär 710 ml olja. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. Placer en aftapningspande under motoren. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. Jos vettä on.ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. Om så är fallet kommer vattnet att finnas på bottnen och rinna ut först. eller också kan det vara blandat med oljan och ge denna ett mjölkaktigt utseende. Fjern luftepluggene og påfyllings/tappe-pluggen og tapp ut oljen. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. se efter. VÄXELLÅDA Vid byte eller påfyllning av växelhusolja skall man kontrollera om det förekommer vatten i oljan. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet.108 MM DIAM.108 MM DIA. Vatten i smörjmedlet kan leda till för tidig lageråldring. og vil renne ut før oljen. Tømming av girhuset 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling.108 MM LÄPIM.

och sätt tillbaka den rengjorda avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (f). da tæringen begynder. Tilsæt ikke mere smøremiddel. Fortsett å fylle på olje til den kommer til syne ved bakre ventilasjonsplugg (e). for at minimere indvendig tæring. når motoren bringes i kontakt med atmosfæren. skall den främre pluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. jotta moottorin sisustan kärsimä syöpymisvaurio olisi mahdollisimman vähäinen. Fortsæt med at tilsætte smøremiddel. måste ses över av en auktoriserad verkstad inom några timmar efter den bärgats. Denne umiddelbare behandlingen hos en serviceforhandler er nødvendig med én gang motoren utsettes for luft. DER HAR VÆRET UNDER VAND Påhængsmotoren bør sendes til service hos en forhandler indenfor de første par timer efter bjærgning. VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå ohq11a VEDLIGEHOLDELSE SMØRING AF GEARKASSE . 1 2 3 4 5 6 ohr1a Anbring påhængsmotoren i lodret driftsposition. Avlägsna tuben med smörjmedel. Før tuben med smøremiddel fjernes. Pane takimmainen ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (b) paikoilleen. for å minske faren for innvendig korrosjonsskade i motoren. Fjern fremre ventilasjonsplugg (a) og bakre ventilasjonsplugg (b). ohk UPONNUT PERÄMOOTTORI Uponnut perämoottori on huollettava valtuutetussa huoltopisteessä muutaman tunnin sisällä perämoottorin vedestä nostamisesta. sættes den bageste luftprop og pakningsskiven (b) i. kun moottori on joutunut ilman vaikutuksen alaiseksi.goh87 e a d c f ohc b 1-6 ohg VEDLIKEHOLD ohq11g ohq11c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . Fyll på smörjmedel med tuben (c) i påfyllningshålet. Fortsätt att fylla på smörjmedel tills det blir synligt vid bakre avluftningshålet (e). Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (f) i. Aseta nyt etummaisen ilmareiän tulppa ja tiivistyslevy (a) takaisin paikoilleen. Tämä huoltapisteen suoritettee huolto on välttämätön heti. Fyll inte på mera smörjmedel. Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. kunnes se tulee näkyviin takimmaisesta ilmareiästä (e). Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (f). ennen kuin poistat voiteluaineputkilon. Då smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (d). oha UNDERHÅLL ohq11k SMÖRJNING AV VÄXELHUS .ja valutustulppa ja tiivistysrengas takaisin paikoilleen (f).108 MM DIAM. Placer tuben med smøremiddel (c) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel indtil det kommer til syne i det forreste lufthul (d). Sätt tillbaka den bakre avluftningspluggen och tätningsbrickan (b). Poista etummaisen ilmareiän tulppa (a) ja takimmaisen ilmareiän tulppa (b). Jatka voiteluaineen lisäämistä. Nu sættes den forreste luftprop og pakningsskiven (a) i. PÅHÆNGSMOTOR. Lopeta voiteluaineen lisääminen.108 MM LÄPIM. 1 2 3 4 5 6 ohr1c Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel til gearkassen 1 2 3 4 5 6 ohr1k Placera utombordaren i vertikalt körläge. indtil det kommer til syne i det bageste lufthul (e).108 MM DIA. Fjern den forreste luftprop (a) og den bageste luftprop (b). Detta för att minska invändig korrosionsskada på motorn. UTENBORDSMOTOR SOM HAR VÆRT UNDER VANN En utenbordsmotor som har vært nedsenket i vann. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 4 5 6 ohr1g Sett motoren i vertikal stilling. Nå skal fremre ventilasjonsplugg og pakningen (a) settes i. DRÄNKT MOTOR En motor som hamnat under vatten. Avlägsna främre (a) och bakre (b) avluftningsplugg. 98 90-10212X20 . Sett smørenippelen (c) inn i smørehullet og fyll i olje til den kommer til syne i fremre ventilasjonsplugg (d). bør tas til service innen noen få timer hos en autorisert forhandler med én gang utenbordsmotoren er tatt opp av vannet. Denne øjeblikkelige behandling af motoren er nødvendig. kunnes se tulee näkyviin etummaisesta ilmareiästä (d). Aseta voiteluaineputkilo (c) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. Sett tilbake bakre ventilasjonsplugg og pakningen (b) og skru til før smøretuben fjernes. innan tuben avlägsnas. Stopp fylling av olje.

Placer påhængsmotoren i vand eller forbind skylleapparaturet. 2. polttoaineletkusta ja moottorin polttoainejärjestelmästä. Fortsett med anvisningene nedenfor. bränslefilter. så der er vandcirkulation. Speciella rekommendationer för fastmonterade bränsletankar. FORBEREDELSER TIL MOTORLAGRING Det viktigste å ta hensyn til når motoren skal til lagring. (fortsättning på nästa sida) Benzinsystemet VIGTIGT: Benzin. 1 liter bensin. Följande förvaringsprocedur ska följas för att förbereda utombordaren för en längre tids förvaring (två månader eller längre). Transportabel benzintank: Hæld den anbefalede mængde “Gasoline Stabilizer” i benzintanken (følg instruktionerne på beholderen). 1.Kaada vaadittu määrä Gasoline Stabilizer -käsittelyainetta (seuraa astiassa olevia ohjeita) polttoainesäiliöön. Bland med én liter benzin. neste side) oik Polttoainejärjestelmä TÄRKEÄÄ: Alkoholia (etanolia tai metanolia) sisältävä bensiini voi aiheuttaa hapon muodostumista varastoinnin aikana ja voi vahingoittaa polttoainejärjestelmää. slang och tank . Hvis der bruges alkoholholdig benzin.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i en separat beholder. eftersom det leder till att vattenpumpen skadas (körs torr). Plassemotoren i vann eller koble til spyletilkoplingen for å få kjølevannet til å sirkulere. Täytä polttoainesäiliö ja moottori polttoainejärjestelmä lisäaineella käsitellyllä (stabiloidulla) polttoaineella. benzinslangen og benzinsystemet. Sådant bränsle ska tappas av. både fra tank. Modeller med karburator 3. Fastmontert bensintank . Seuraavat varastointivalmistelut tulee suorittaa perämoottorin varustamiseksi veneilykausien välistä tai pitkäaikaista säilytystä varten (kaksi kuukautta tai enemmän). Hell blandingen i tanken. 2. som indeholder alkohol.oig oic MOTOROPPLAG oia1g oia1c VARASTOINTI VARUSTAMINEN VARASTOINTIA VARTEN Perämoottorin varustamisessa varastointia varten päähuomio on sen suojaamisessa ruostumiselta. Kjør motoren i 10 minutter slik at det stabiliserte drivstoffet når frem til forgasseren. Hvis bensinen som benyttes inneholder alkohol. (jatkuu seuraavalla sivulla) oia FÖRVARING oia1k FÖRBEREDELSER FÖR FÖRVARING Det viktigaste vid förvaring är att skydda motorn mot rost. Fyld benzintanken og motorens benzinsystem med behandlet (stabiliseret) benzin for at hjælpe med at forebygge formering af lak og gummi. Fyll bränsletank och motorns bränslesystem med bränsle och en tillsats med anti–koaguleringsmedel. joka auttaa estämään lakan ja hartsin muodostumista. og kan beskadige benzinsystemet. Bärbar bränsletank – Häll i erforderlig mängd med Gasoline Stabilizer (följ anvisningarna på behållaren) i bränsletanken. och blanda med 1 liter bensin. er å beskytte den mot rustog frostskader som følge av vann i motoren. Følgende fremgangsmåter for lagring bør følges hvis motoren ikke skal brukes på mer enn 2 måneder: FORSIKTIG Kjør aldri motoren. Käytä moottoria kymmenen minuutin ajan niin. 1. 2. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 99 . Følgende oplagringsprocedurer bør følges for at gøre din påhængsmotor klar til vinteroplagring (2 måneder eller længere). jos vesi ei kierrä vaihteiston vedenottoaukoista. syöpymiseltä ja sisään jääneen veden jäätymisen aiheuttamilta vaurioilta. Fortsätt enligt följande. och skaka tanken så att stabiliseringsvätskan blandas väl med bränslet. for å unngå at vannpumpen kjøres tørr og motoren overopphetes. Modeller med forgasser 3. Placera utombordaren i vatten. tæring og frostsprængninger på grund af indespærret vand. så att det behandlade bränslet hinner komma fram till förgasaren. että käsitelty polttoaine pääsee kaasuttimeen. 1. Kaada tarvittava määrä polttoaineen lisäainetta ja öljyä erilliseen astiaan ja sekoita yhteen litraan polttoainetta. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren ens för ett ögonblick. Näin estät vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) sekä moottorin ylikuumenemisen. Siirrettävä polttoainesäiliö . (forts. eib15c Drivstoffsystemet VIKTIG: Bensin som inneholder alkohol (etanol eller metanol) kan under lagring danne syre som kan skade drivstoffsystemet. anbefales det å tappe ut så mye som mulig av den resterende alkoholholdige bensinen før motoren skal i opplag. utan att vatten cirkulerar genom växelhusets kylvattenintag. Fyll drivstofftanken og motorens drivstoffsystem med behandlet (stabilisert) drivstoff for å hindre dannelse av fernissering og gummi.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i tanken. så den behandlede benzin spreder sig til karburatoren. on suositeltavaa valuttaa mahdollisimman paljon jäljellä olevasta bensiinistä pois polttoainesäiliöstä. Vip tanken frem og tilbage nogle gange så stabilisatoren blandes med benzinen. Bærbar bensintank . anbefales det at aftappe så meget som muligt af den tiloversblevne benzin fra benzintanken. Fortsæt med følgende instruktioner. Lad den køre i ti minutter. Special instruktion for permanent monterede benzintanke.Jatka seuraavien ohjeiden mukaan. drivstofføring og drivstoffsystem. korrosion och frysskador från kvarvarande vatten. eller anslut spoltillsats för kylvattencirkulation. . vilket kan bilda syra. eller användning av etanol eller metanol. selv ikke bare for en kort stund. eib15k FORSIGTIG For at undgå skade på vandpumpen (der kan løbe tør) og overophedning af motoren må du aldrig lade din påhængsmotor køre (ikke engang et kort øjeblik). og bland med ca. Kaasuttimella varustetut mallit 3. OPLAGRING oia1a GØR KLAR TIL OPLAGRING Det vigtigste i forberedelserne til oplagring af din båd er at beskytte den imod rust. Alkoholblandat bränsle. (ætylalkohol eller metanol) kan forårsage. at der dannes syre under oplagringen. Förgasarmodeller 3. Hæld denne blanding i tanken. Erikoisohjeet kiinteää polttoainesäiliötä varten. uden at vand cirkulerer gennem vandindtagene i gearkassen.under förvaring. 1. 2. Häll sedan blandningen i bränsletanken. kan dra åt sig fukt. Beveg tanken litt frem og tilbake så stabilisatoren blander seg med bensinen. Hæld den nødvendige mængde benzinstabilisator og olien i en separat beholder. Kallistele säiliötä edestakaisin aineen sekoittamiseksi bensiiniin. Kör motorn i tio minuter. uten at vann sirkulerer gjennom vanninntakene i girkassen. eib15a Bränslesystem VIKTIGT: Det är viktigt att förebygga avlagringar i bränslesystemets delar såsom förgasare. Häll i erforderlig mängd med bensinstabiliseringsmedel och olja i en separat behållare. så att oönskade avlagringar förhindras. Kaada tämä sekoitus senjälkeen polttoainesäiliöön. eib15g VAROITUS Älä milloinkaan käytä perämoottoria (edes hetkisen). eller att motorn överhettas. Jos käytetty bensiini sisältää alkoholia. Aseta perämoottori veteen tai kiinnitä siihen huuhtelulisälaite jäähdytysveden kierrättämiseksi.

Installér tændrørene igen. 5. eller koble til spyletilkoblingen for å sirkulere kjølevannet. Ruiskuta Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard-ainetta ulkopuolisiin metallipintoihin (paitsi syöpymistä estäviin anodeihin). Smør alle motorens smørepunkter som beskrevet i Vedlikeholdsoversikt. Hell 3 cm# (1/2 teskje) bensinstabilisator i den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret. Avlägsna tändstiften och spruta in lite motorolja i varje cylinder. Vaihda moottoriöljy. Poista sytytystulpat ja ruiskuta pieni määrä moottoriöljyä jokaisen sylinterin sisään. 5. så vandet kan drænes fra den. innan det sätts tillbaka. Fjern den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret og tøm innholdet i en egnet beholder. eller koppla sköljadaptern för cirkulerande kylvatten. Påhængsmotorens oplagringsstilling Påhængsmotoren oplagres i lodretstående position. Der henvises til sektionen Vedligeholdelse for oplysninger om aftagning og installation af filtre. 2. 3. Skift motoroljen. Sprøjt Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard på eksterne metalflader (undtagen tæringskontrolanoder). 2. sisään jäänyt jäähdytysvesi tai sadevesi. 2. Placér påhængsmotoren i vandet eller forbind skyllekittet for at cirkulere kølevand. Konsultera Underhållsavsnittet. Tiedustele myyjäliikkeettä viimeistelymaalia. Häll en 1/2 tesked anti–koaguleringsmedel i bränslefiltrets synglas. Smør alle motordele. Käytä moottoria 15 minuuttia. Aseta perämoottori veteen tai yhdistä huuhtelulaite jäähdytysveden kiertoon. kan kølevand eller regnvand i propellens udstødningsmunding i gearkassen fryse og forårsage beskadigelse af motoren. Giv alle skrammer frisk maling. oif3g Vaihteistokotelo 1. 100 90-10212X20 . og sett den tilbake. FORSIGTIG Hvis motoren oplagres i opvippet stilling i frostvejr. Asenna sytytystulpat uudelleen. Se under Vedlikehold for beskrivelse av hvordan filteret fjernes og monteres. som har kommit in i avgasutsläppet. 5. Smörj utombordarens alla komponenter. 3. FORSIKTIG Hvis motoren lagres vertikalt i kuldegrader. kunne fryse til is og skade påhengsmotoren. 5. vad gäller avlägsnande och installation av filtret. Gearkasse 1. Kør motoren i 15 minutter for at lade behandlet benzin fylde motorens benzinsystem oic4a Skydd av utombordarens utvändiga komponenter 1. Låt motorn vara igång i 15 minuter. oie1g Moottorin sisäisten osien suojaaminen 1. Tilføj 3 cc (1/2 teskefuld) benzinstabilisator til benzinfilterets inspektionsskål og geninstallér. Fjern tændrørene og sprøjt en lille mængde maskinolie ind i hver cylinder. Återförsäljaren har färg 3. oid3g Perämoottorin ulkoisten osien suojaaminen 1. vil ev. oic4g VARASTOINTI Polttoainejärjestelmä Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) 4. vedligeholdelsesplan”. 3. oie1a Växelhuset 1. oie1c Girkasse 1. 3. 2. oik VAROITUS Jos perämoottori on varastoitu kallistetussa asennossa jäätymislämpötiloissa. “Eftersynsog 2. Sprut Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (rustmiddel) på utvendige metallflater (unntatt på anodene for korrosjonskontroll). Sett tilbake tennpluggene. 3. oia FÖRVARING Bränslesystem EFI–modeller 4. oic4k OPLAGRING Benzinsystemet Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) 4. Roter svinghjulet manuelt flere ganger for å fordele oljen i sylinderne. i enlighet med vad som anges i Inspektions– och underhållsschemat. som har kommet inn gjennom eksosutløpet. Riper i lakken bør behandles. Poista polttoainesuodattimen tarkistuslasi ja tyhjennä sisältö sopivaan astiaan. Få den rette maling hos din forhandler. joista maali on lähtenyt pois. Valuta ja täytä vaihdelaatikokotelon voiteluaine (ks. tills bränsle med anti–koaguleringsmedel fyllt bränslesystemet. repareringslakk. (Se VEDLIKEHOLD). Töm växelhuset på olja och fyll det på nytt (se underhållsrutinen). så att vattnet kan rinna ur. Perämoottorin asettaminen varastoon Varastoi perämoottori pystysuorassa asennossa. Kjør motoren i 15 minutter. oid3c Beskyttelse av motorens indre deler 1. jotta vesi pääsee valumaan pois perämoottorista. Sätt tillbaka tändstiften. oie1k Beskyttelse af indvendige motordele 1. frysa och förorsaka skador på motorn. kjølevann eller regnvann. joka on mahdollisesti päässyt sisään vaihteiston pakokaasukanavista. Placera utombordaren i vatten. der er nævnt i afsnittet. Ta ut tennpluggene og sprøyt litt motorolje inn i hver sylinder. Lisää 3 cl (1/2 teelusikallista) bensiinin stabilointiainetta polttoainesuodattimen tarkistuslasiin ja asenna uudelleen. Kunnosta kaikki kohdat. slik at det behandlede drivstoffet fyller motorens drivstoffsystem. oif3k Placering av utombordaren vid förvaring Förvara utombordaren i upprätt ställning. Kontakt forhandleren ang. 2.ja huoltotaulukossa mainitut perämoottorin osat. Senk utenbordsmoteren ned i vannet. Voitele kaikki Tarkastus. Avlägsna bränslefiltrets synglas. Bättra på ställen där färgen flagnat. Rotera svänghjulet för hand några gånger. 3. Byt motoroljan. 2. oif3c Plassering av motoren for opplag La motoren stå i vertikal stilling slik at vann kan renne ut. Skift girolje. Drej svinghjulet med hånden adskillige gange for at fordele olien i cylindrene. oif3a FORSIKTIGHET Om motorn förvaras upptiltad i temperaturer under noll kan instängt kyleller regnvatten. Ohjeet suodattimen tarkistuslasin poistosta ja asennuksesta saat osasta ”Huolto”. Spreja Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (korrosionsskydd) på de yttre metallytorna (UTOM på korrosionskontrollanoder). oid3k Beskyttelse af påhængsmotorens udvendige dele 1. så att oljan fördelas i cylindrarna. 2. 3. Aftap og påfyld gearkassens smøremiddel (der henvises til afsnittet om vedligeholdelsesprocedurer). och töm innehållet i en därför avsedd behållare. oid3a Skydd av utombordarens invändiga komponenter 1.oig oic MOTOROPPLAG Drivstoffsystemet EFI–modeller (Electronic Fuel Injection) 4. Fjern benzinfilterets inspektionsskål og tøm indholdet over i en egnet beholder. Pyöritä vauhtipyörää käsin useita kertoja jotta öljy menee tasaisesti sylintereihin. oic4c Beskyttelse av motorens ytre deler 1. voi jäätyä ja aiheuttaa vauriota perämoottorille. jotta lisäaineella käsitelty polttoaine täyttää moottorin polttoainejärjestelmän. huoltomenetelmä). Skift motorolie.

oig

oic

MOTOROPPLAG
oig1g oig1c

VARASTOINTI
Akun varastointi
1. Seuraa akun valmistajan ohjeita akun varastoimiseksi ja uudelleen lataamiseksi. 2. Poista akku veneestä ja tarkasta veden korkeus. Tarpeen vaatiessa lataa uudelleen. 3. Varastoi akku viileään, kuivaan paikkaan. 4. Aika ajoin tarkasta veden taso ja lataa akku varastoinnin aikana.

Lagring av batteriet
1. Følg fabrikantens anvisninger for lagring og opplading av batteriet. 2. Fjern batteriet fra båten, og sjekk væskenivå. Lad opp om nødvendig. 3. Sett batteriet på et kaldt og tørt sted. 4. Kontroller væskenivået i batteriet regelmessig, og lad opp om nødvendig under lagring.
oik

FÖRVARING
oig1k

oia

Batteriförvaring
1. Följ tillverkarens instruktioner om förvaring och laddning. 2. Ta ur batteriet ur båten och kontrollera elektrolytnivån. Ladda om vid behov. 3. Förvara batteriet på en torr och sval plats. 4. Kontrollera batteriets elektrolytnivå periodvis, och ladda om batteriet under förvaringen.

OPLAGRING
oig1a

Oplagring af batteriet
1. Følg batterifabrikantens vejledninger vedr. oplagring og genopladning. 2. Fjern batteriet fra båden og kontrollér vandstanden. Genoplad batteriet, hvis det er nødvendigt. 3. Batteriet skal oplagres koldt og tørt. 4. Kontrollér vandstanden regelmæssigt og oplad batteriet under oplagringen.

90-10212X20

101

ojg

ojc

FEILSØKING
ojb4g ojb4c

VIANETSINTÄ
1
• • • • • • KÄYNNISTYSMOOTTORI EI SAA (SÄHKÖKÄYNNISTEISET MALLIT) MOOTTORIA PYÖRIMÄÄN

1
• • • • • •

STARTMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) En 20–ampere sikring i startkretsen (modeller med forgasser) eller kretsen for hovedstrømsreléen/ekstrautstyret (EFI–modeller) er røket. Se delen Vedlikehold. Utenbordsmotoren står ikke i fri. Dårlig batteri eller batteriforbindelsene er løse eller korrodert. Det er feil med tenningsnøkkelen. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Det er en feil med startmotoren eller startkabelen. MOTOREN VIL IKKE STARTE Dødmannsbryteren står ikke i “RUN”-stilling. Uriktig startprosedyre. Se BRUK. Gammel eller forurenset bensin. Motoren har fått for mye bensin. Se BRUK. Motoren får ikke nok bensin. a. Tom bensintank. b. Ventilen på drivstofftanken er stengt eller blokkert. c. Bensinslangen er frakoblet eller har en knekk. d. Tilføringsblæren har ikke blitt pumpet. e. Det er en feil med sikkerhetsventilen på tilføringsblæren. f. Tette bensinfiltre. Se VEDLIKEHOLD. g. Det er en feil med drivstoffpumpen.

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt
Palanut 20 Amp sulake käynnistyspiirissä (kaasutinmalleissa) päätehorele/lisävarustepiirissä (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Perämoottorin vaihde ei ole vapaalla. Heikko akku tai akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Vika virtalukossa Johdotus– tai sähköliitäntävika. Vika käynnistysmoottorissa tai käynnistyssolenoidissa. MOOTTORI EI KÄYNNISTY Hätäkatkaisin ei ole RUN-asennossa. Väärä käynnistysmenettely. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Bensiini vanhaa tai saastunutta. Moottori saanut liikaa polttoainetta. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Polttoainetta ei pääse moottoriin. a. Polttoainesäiliö on tyhjä. b. Polttoainesäiliön ilmareikä ei ole avoin tai siinä on supistuma. c. Polttoaineletku irronnut tai mutkalla. d. Rikastinta ei ole puristettu. e. Rikastimen sulkuventtiili on viallinen. f. Polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. g. Vika polttoainepumpussa. • • • •
oja

tai

2
• • • • •

2
• • • • •

Mahdolliset syyt

Mulige årsaker

• • • •
ojk

h. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. 20–ampere sikring er røket (EFI–modeller). Se delen Vedlikehold. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD.

h. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. Palanut 20 Amp sulake (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Vika sytytysjärjestelmän jossain osassa. Johdotus– tai sähköliitäntävika. Sytytystulpat likaisia tai viallisia. Katso osaa Huolto.

FELSÖKNING
ojb4k

FEJLFINDING
ojb4a

1
• • • • • •

1
STARTMOTORN DRAR INTE RUNT MOTORN (MODELLER MED ELSTART) En 20 A säkring har gått i startkretsen (förgasarmodeller), eller i huvudströmsreläet/tillbehörskretsen (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Neutralläget är inte ilagt. Svagt batteri, lösa eller korroderade anslutningar. Fel i tändnyckelkresen. Problem med kabel– eller elanslutning. Fel på startmotorn eller startmotorns solenoid. MOTORN STARTAR INTE Nödstoppskontakten är inte i läge “RUN”. Felaktig startrutin. Se avsnittet Körning. Gammalt eller förorenat bränsle. Sur motor. Se avsnittet Körning. Bränsle kommer inte fram till motorn. a. Bränsletanken är tom. b. Bränsletankens luftningshål inte öppet, eller igensatt. c. Bränsleslangen har lossnat eller är klämd. d. Pumpblåsan har inte använts. e. Fel på pumpblåsans backventil. f. Igensatt bränslefilter. Se underhållsavsnittet. g. Fel på bränslepumpen. • • • • • •

STARTERMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) Sprunget 20 AMP sikring i startkredsløbet (modeller med karburatorer) eller hovedstrømsrelæet/tilbehørskredsløb (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Påhængsmotoren er ikke i neutral position (frigear). Svagt batteri eller løse eller tærede batteriforbindelser. Fejl i tændingsnøglekontakten. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Fejl i startermotor eller starterrelæ. MOTOREN VIL IKKE STARTE Nødstopkontakten er ikke i positionen RUN (KØR). Fejlagtig startprocedure. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Gammel eller snavset benzin. Motoren er druknet. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Benzinen når ikke frem til motoren. a. Benzintanken er tom. b. Benzintankens ventil er ikke åben eller er blokeret. c. Benzinslangen er ikke forbundet eller den slår knæk. d. Primerbolden blev ikke klemt. e. Der opstod fejl i primerboldens kontrolventil. f. Benzinfiltret er tilstoppet. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. g. Fejl i brændstofpumpen.

Mulige årsager

Möjliga orsaker

2
• • • • •

2
• • • • •

Mulige årsager

Möjliga orsaker

• • • •

h. Bränsletankens filter igensatt. 20 A säkring har gått (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med kabel– eller elanslutning. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet.

• • • •

h. Filtret i benzintanken er tilstoppet. Sprunget 20 AMP sikring (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Tændrørene er snavsede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”.

102

90-10212X20

ojg

ojc

FEILSØKING
3
• • • • MOTOREN GÅR UJEVNT Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD. Uriktig montering og justering. Motoren får ikke nok drivstoff. a. Motorens drivstoffilter er tilstoppet. Se om Vedlikehold. b. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. c. Tilbakeslagsventilen sitter fast. Denne finnes på innebygde, fastmonterte drivstofftanker. • • • d. Drivstoffslangen er har en knekk eller er sammenklemt. Det er en feil med drivstoffpumpen. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Feil med komponent i drivstofftilførselssystemet (EFI–modeller). TAP AV YTEEVNE Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Gassen er ikke helt åpen. Skadet eller uriktig propell. Gal “motortiming”, justering eller montering. Båten er overbelastet eller lasten er dårlig fordelt. For mye slagvann. Bunnen av båten er tilgrodd eller skadet. BATTERIET HOLDER SEG IKKE OPPLADET Batteriforbindelsene er løse eller korroderte. Lavt elektrolysenivå i batteriet. Utbrukt eller ueffektivt batteri. For mye bruk av elektrisk tilleggsutstyr. Defekt likeretter, dynamo eller spenningsregulator. • • •

VIANETSINTÄ
3
• • • • MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Sytytystulpat likaiset tai vialliset. Katso osaa Huolto. Asennus ja säädöt vääriä. Polttoaine ei pääse vapaasti moottoriin. a. Moottorin polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. b. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. c. Kiinteästi sisäänrakennettujen juuttunut kiinni. polttoainesäiliöiden takaiskuventtiili

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

d. Polttoaineletku mutkalla tai litistynyt. Vikaa polttoainepumpussa. Vikaa sytytysjärjestelmän jossain osassa. Polttoaineruiaskutuksen rakenneosan vika (EFI–mallit). TEHON MENETYS Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Kaasuläppä ei ole täysin auki. Potkuri vahingoittunut tai vääränkokoinen. Moottorin ajoitus, säädöt tai asennus väärä. Vene ylikuormitettu tai kuorma väärin jakautunut. Pilssissä liikaa vettä. Veneen pohja likainen tai vaurioitunut. AKKU EI PYSY VARAUTUNEENA Akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Akussa alhainen määrä happoa. Akku kulunut tai vajaatehoinen. Sähkölisälaitteita käytetty liikaa. Tasasuuntain, vaihtovirtalaturi tai jännitteensäädin viallinen.

4
• • • • • • •

4
• • • • • • •

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

5
• • • • •
ojk

5
• • • • •
oja

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

FELSÖKNING
3
• • • • MOTORN GÅR OJÄMNT Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet. Felaktiga inställningar. Bränsleflödet till motorn begränsat. a. Motorns bränslefilter igensatt. Se underhållsavsnittet. b. Bränsletankens filter igensatt. c. Anti–hävertventilen på inbyggd bränsletank har fastnat. • • • d. Bränsleslangen är böjd eller klämd. Fel på bränslepumpen. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med bränsleinsprutningskomponent (EFI–modeller). EFFEKTSVAG MOTOR Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. För lågt gaspådrag. Skadad propeller, eller propeller av fel storlek. Felaktig tändinställning, eller annan justering. Båten överbelastad, eller lasten ojämnt fördelad. För mycket vatten i länsen. Båtens botten är förorenad eller skadad. BATTERIET TAPPAR LADDNINGEN Batterianslutningarna lösa eller korroderade. Låg elektrolytnivå i batteriet. Utslitet eller ineffektivt batteri. För många eltillbehör. Fel på likriktaren, växelströmsgeneratorn eller spänningsregulatorn.

FEJLFINDING
3
• • • • MOTOREN KØRER UREGELMÆSSIGT Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Tændrørene er tilsodede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. Indstillinger og justeringer er ukorrekte. Benzinen kommer ikke frem til motoren. a. Motorens benzinfilter “Vedligeholdelse”. er tilstoppet. Der henvises til afsnittet,

Möjliga orsaker

Mulige årsager

b. Filtret i benzintanken er tilstoppet. c. En anti-tilbageslagsventil har sat sig fast. Findes på indbyggede benzintanke. • • • d. Benzinslangen slår knæk eller er klemt. Fejl i benzinpumpen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Benzinindsprøjtningskomponentfejl (EFI modeller). TAB AF PRÆSTATION Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Gasspjældet er ikke helt åbent. En beskadiget propel eller en propel af forkert størrelse. Ukorrekt motortiming, motorjusteringer eller indstilling af motoren. Båden er overbelastet eller vægten er ujævnt fordelt. For meget vand i bunden. Bådens bund er snavset eller beskadiget. BATTERIET VIL IKKE HOLDE DETS LADNING Batteriforbindelserne er enten løse eller tærede. Lav elektrolytstand i batteriet. Batteriet er brugt op eller er ineffektivt. Overforbrug af elektrisk apparatur/tilbehør. Defekt ensretter, generator eller spændingsregulator.

4
• • • • • • •

Möjliga orsaker

4
• • • • • • •

Mulige årsager

5
• • • • •

Möjliga orsaker

5
• • • • •

Mulige årsager

90-10212X20

103

Hvis du af en eller anden grund ikke kan få service. KUN ET OLE KOTISI LÄHETTYVILLÄ Jos olet kaukana paikallisesta myyjäliikkeestä ja tarvitset huoltoa. Myyjäliikkeellä on osien ja lisävarusteiden tilaamiseen tarvittavat tiedot.org orc SERVICEASSISTANSE FOR EIEREN eor6g eor6c OMISTAJAN HUOLTOAPU PAIKALLINEN KORJAUSHUOLTO Vie perämoottori aina paikalliseen. hvis det er nødvendigt. kendskab til produktet. Forhandleren kender motoren bedst. samt ægte reservedele og tilbehør til at foretage service på motoren på korrekt vis. Adressen hittar du på “gula sidorna” i telefonkatalogen. eor2a LOKAL REPARATIONSSERVICE Om service behöver utföras på din utombordare. Om du av någon orsak inte kan få service. slår du opp i yrkeslista i telefonkatalogen for å finne nærmeste godkjente forhandler. jos se tarvitsee huoltoa. Forhandleren har oplysninger om bestilling af reservedele og tilbehør. specielt værktøj og udstyr. Vain heillä on tehtaan kouluttamia mekaanikkoja. 104 90-10212X20 . valtuutettuun myyjäliikkeeseen. Ved forespørsler om deler og tilbehør krever forhandleren at du oppgir modell– og serienummer for å kunne bestille de riktige delene. hvis der er behov for service. ota yhteys lähimpään Mercury Marine (Kansainväliseen) Marine Power– huoltopisteeseen. Dette er det eneste stedet som har spesialopplærte mekanikere. skall du alltid leverera den till den lokala. De kjenner motoren best. ora FORESPØRSLER ANGÅENDE DELER OG TILLEGGSUTSTYR Alle forespørsler angående originale deler og ekstrautstyr skal rettes til nærmeste autoriserte forhandler. Slå op i telefonbogen. den kunskap. ota yhteys lähimpään valtuutettuun myyjäliikkeeseen. og der opstår behov for service. för att servicen på din motor skall bli den bästa. autoriserede forhandler. Varaosa– ja lisävarustetiedusteluissa myyjäliikkeelle on annettava malli– ja sarjanumero oikeiden osien tilaamiseksi. Där känner man din motor bäst. spesialverktøy og –utstyr samt originaldeler og –tilbehør til å utføre tilfredsstillende service hvis behovet skulle melde seg. autoriserede forhandler. de specialverktyg. or7g KORJAUSTYÖ. erfaring. erikoistyökalut ja laitteisto sekä alkuperäisiä osia ja lisävarusteita moottorisi oikeaan huoltoon. or7a SERVICE NÄR DU ÄR HEMIFRÅN Om du inte är i närheten av din lokala återförsäljare när du behöver service. FÖRFRÅGNINGAR OM RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR Konsultera din lokala. for at kunne bestille de korrekte reservedele. eor2g SERVICE BORTE FRA HJEMSTEDET Hvis behovet for service skulle melde seg når du ikke oppholder deg i nærheten av din vanlige forhandler. Forhandleren har nødvendig informasjon for å bestille deler og ekstrautstyr til sine kunder. joilla on tarvittavat tiedot. Vid sådan kontakt. auktoriserade återförsäljare om du har frågor angående äkta reservdelar och tillbehör. kontakta den närmaste auktoriserade återförsäljaren. Kun forhandleren har fabriksuddannede mekanikere. or7c OSIA JA LISÄLAITTEITA KOSKEVAT KYSELYT Kaikki alkuperäsiä varaosia ja lisävarusteita koskevat kyselyt on osoitettava paikalliselle. Endast där finns det fabriksutbildad personal. den utrustning. valtuutetulle myyjäliikkeelle. eor2c LOKAL REPARASJONSSERVICE Send alltid utenbordsmotoren til nærmeste autoriserte forhandler dersom det skulle oppstå behov for service. Jollet jostakin syystä saa huoltoa. auktoriserade verkstaden. skal du kontakte den nærmeste autoriserede forhandler. Denne har nödvändig information för att beställa de reservdelar och tillbehör som du behöver. He tuntevat moottorisi parhaiten. or7k FORESPØRGSLER VEDRØRENDE RESERVEDELE OG TILBEHØR Alle spørgsmål vedrørende ægte reservedele og tilbehør skal rettes til den lokale. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få service. ber vi dig att ha motorns modell och serienummer nära till hands. kontakt det nærmeste Mercury Marine (international) Marine Power servicekontor. ork EJER ASSISTANCE eor6a SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor6k LOKALTEFTERSYN Returnér altid påhængsmotoren til den lokale. de äkta reservdelar och tillbehör som behövs. eor2k SERVICE VÆK FRA HJEMSTEDET Hvis du er væk fra din lokale forhandler. kontakta närmaste (Internationella) Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. tar du kontakt med nærmeste Mercury Marine (internasjonal) Marine Power -serviceavdeling. Forhandleren kræver model– og serienumre i forbindelse med spørgsmål om reservedele og tilbehør.

kysymyksiä tai jos olet huolissasi jostakin perämoottoria koskevasta asiasta. Om du har ett problem eller en fråga som gäller service. He auttavat sinua ja myyjäliikettä ratkaisemaan kaikki ongelmat. gør da følgende: 1 2 Rådgör med återförsäljarens försäljningschef eller verkstadschefen. dagtid • Modell . kan du kontakte forhandlerens ejer. tar du kontakt med innehaveren av forhandlerfirmaet. Jos tarvitset lisäapua. försäljning eller körning av din utombordsmotor. påhængsproduktet. Gjør følgende hvis det kreves ytterligere assistanse: 1 2 Snakk først med salgssjefen eller servicesjefen hos forhandleren. Om du redan har gjort det. Hvis det skulle oppstå problemer. tar du kontakt med Mercury Marine (International) Marine Power -avdeling eller distributørens serviceavdeling for assistanse. kontakta först återförsäljaren eller en auktoriserad Mercury Marine -filial. 1 2 Hvis du har eventuelle spørsmål. Om ytterligare hjälp behövs. eller hvis du har eventuelle spørsmål eller lurer på noe angående utenbordsmotoren. Tal med forhandlerens salgseller serviceleder. ora SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor4k SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN Din belåtenhet är av största betydelse för din återförsäljare och för oss. Serviceavdelingen vil trenge følgende informasjon: • Navn og adresse • Telefonnummer på dagtid • Modell . De kommer att arbeta med din återförsäljare för att lösa alla problem. ork Neuvottele myyjäliikkeen myyntipäällikön tai huoltopäällikön kanssa. som ikke kan løses af forhandleren. EJERASSISTANCE eor4a ASSISTANCE Din tilfredshed med påhængsproduktet er yderst vigtig for din forhandler og for os. ta kontakt med forhandleren eller en godkjent forhandler. bedes du kontakte Mercury Marine servicekontoret (international) Marine Power serviceafdelingen eller– forhandleren for assistance de vil i salmar bejde med din forhandler gøre sit bedste for at løse alle problemer. Jos olet jo näin tehnyt. Følgende oplysninger er nødvendige for servicekontoret: • Dit navn og din adresse • Telefonnummer i løbet af dagen • Model .servicekontor (Internationellt) för hjälp. jota myyjäliike ei pysty ratkaisemaan. gör så här. Hvis du allerede har gjort dette. Hvis dette allerede er gjort. Hvis du har problemer eller spørgsmål vedr.och serienummer av din utombordsmotor • Namn och adress av din återförsäljare • Problemets natur En förteckning över Mercury Marine -servicekontor finns på följande sida. Jos sinulla on mitään pulmia. menettele näin: SERVICE Din tilfredshet med utenbordsmotoren er av største betydning for forhandleren og for oss. ota yhteys myyjäliikkeen omistajaan. josta saat apua.og serienummer på påhængsanordningen • Din forhandlers navn og adresse • Beskrivelse af problemet En liste over Mercury Marine servicekontorer findes på næste side. kontakt din forhandler eller en hvilken som helst autoriseret forhandler. 90-10212X20 105 . ota yhteys Mercury Marine Service Office:een (kansainväliseen). kontakta ägaren. Service Office tarvitsee seuraavat tiedot: • Nimesi ja osoitteesi • Puhelinnumerosi päivisin • Perämoottorisi sarjanumeron ja mallin • Myyjäliikkeesi nimen ja osoitteen • Ongelman laadun Mercury Marine Service Office -osoitteet ovat seuraavalla sivulla. Jos sinulla on kysymys. en bekymring eller et problem. huoli tai ongelma. 1 2 Om du har ett problem eller en fråga som inte kan lösas av återförsäljaren.og serienummer på utenbordsmotoren • Navn og adresse til forhandleren • Beskrivelse av problemet Mercury Marine -serviceavdelinger er oppført på neste side. lurer på noe eller har problemer som ikke kan løses hos forhandleren. De vil snakke med forhandleren for å løse eventuelle problemer. Följande information behövs av servicekontoret: • Ditt namn och adress • Telefonnummer. ota yhteys myyjäliikkeeseesi tai johonkin valtuutettuun Mercury Marine -myyjäliikkeeseen. Hvis der er behov for yderligere assistance. kontakta Mercury Marine .or4g orc EIERASSISTANSE eor4g eor4c OMISTAJAN HUOLTOAPU HUOLTOAPU Tyytyväisyytesi perämoottorituotteeseen on hyvin tärkeätä myyjäliikkeelle ja meille. Hvis du har et spørgsmål.

Sydamerika. sende en telefaks eller skrive. Sør -Amerika. Shizuoka. 137th Ave. Pioneer Road.W. Belgium (61) (3) 9793-5880 Australia. er det bare å ringe.S. Karibiska havet (305) 385-9585 Japan Japan 81-53-423-2500 81-53-423-2510 (305) 385-5507 Meksiko. EJERASSISTANCE or10a MERCURY MARINE SERVICEKONTORER Ring. Japani Japan Mercury Marine . Afrika Europa. Inc. de vestindiske øyer Mexiko. Singapore Asien. Inkludér venligst dit telefonnummer i løbet af dagen. ring. USA Yhdysvallat USA Kanada Canada Australia. Etelä -Amerikka. Midt -Østen. ora MERCURY MARINE -SERVICEAVDELINGER Trenger du hjelp. 435-0005 Japan Aasia.O. samt post og telefax korrespondance. Mellersta Östern. Box 1939 Fond du Lac. Stilla havets område (61) (3) 9791-5822 Europa.Japan 283-1 Anshin-cho Hamamatsu. Mellom -Amerika. 2395 Meadowpine Blvd. Lähi -Itä. Ole hyvä anna puhelinnumerosi päivisin. P. faksata tai kirjoittaa. jos kirjoitat tai lähetät faksin. Wi 54936-1939. Var god ange ditt telefonnummer (dagtid) om du skriver eller faxar.Europe. Australia Eurooppa.. Singapore 5466160 5467789 Mercury Marine Singapore 72 Loyang Way Singapore 508762 106 90-10212X20 . Afrika Mexico.or orc EIERASSISTANSE or10g or10c OMISTAJAN HUOLTOAPU MERCURY MARINE SERVICE OFFICE -OSOITTEET Tarvitessasi apua. Keski -Amerikka. Afrika (32) (87) 32 • 32 • 11 (32) (87) 31 • 19 • 65 Marine Power . Parc Industriel de Petit.Rechain B-4800 Verviers. Mellemamerika. Stillehavet Mercury Marine Australia 132-140 Frankston Road Dandenong. Tyynen Valtameren Alue Australien. Victoria 3164. Afrikka Europa. Vestindien Mercury Marine . telefax eller skriv for assistance. Mellemøsten. Ontario L5N 7W6 (920) 929-5893 Mercury Marine W6250 W. voit soittaa. ork SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN or10k MERCURY MARINE -SERVICEKONTOR För hjälp. Sydamerika. Singapore Asia. faxa eller skriv. Suite 226 Miami. USA Förenta Staterna (920) 929-5040 Canada Kanada (905) 567-6372 (905) 567-8515 Mercury Marine Ltd.A. FL 33186 U. Central Amerika. Stillehavsområdene Australien. Mississauga. Singapore Asien. Karibianmeren seutu Mexico.Latin America & Caribbean 9010 S.

Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer 90-10212X20 107 . Spara alla kvitton på reparationer och service.okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT oka1g oka1c HUOLTOLOKIKIRJA Merkitse kaikki suoritetut perämoottorin huoltotoimet tähän. Ta vare på alle verkstedskvitteringer. okk UNDERHÅLLSLOGG oka1k oka1a VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Notér vedligeholdelse på din påhængsmotor skal nedtegnes her. Muista säilyttää kaikki työlistat ja kuitit. Notera allt underhåll som utförs. Sørg for at opbevare alle ordrer og kvitteringer. oka Noter alt vedlikehold som er utført på motoren her.

okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT okk oka HUOLTOLOKIKIRJA VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer UNDERHÅLLSLOGG Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse 108 90-10212X20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful