Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE–merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som

er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgia, oppfyller kravene til følgende direktiver og standarder, som endret: Direktiv for lystbåter: Direktiv for maskineri EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Mikäli perämoottorin sarjanumerolevyssä on CE–merkki vasemmassa alakulmassa, seuraava ilmoitus on voimassa: Tämä perämoottori, jonka on valmistanut Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA tai Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgium, täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset, muutokset mukaanlukien: Huviveneitä koskeva direktiivi: 94/25/EC; normi ISO 8665, ISO 11547 Koneita koskeva direktiivi: 98/37/EC EMC Direktiivi: 89/336/EC; normi EN50081–1, SAE J551 (CISPR julkaisu 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey President, Mercury Marine, Fond du Lac, USA Når det gjelder europeiske bestemmelser, ta kontakt med: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Euroopan säädöksiä koskeva yhteys: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Om utombordsmotorns serienummerplåt har CE–markeringen i nedre vänstra hörnet, gäller följande: Denna utombordsmotor, tillverkad av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien, uppfyller kraven i följande direktiv och standarder, enligt följande tillägg: Direktiv för fritidsbåt: Maskindirektiv: EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Hvis der findes et CE–mærke i det nederste venstre hjørne på påhængsmotorens serienummerplade, gælder følgende erklæring: Denne påhængsmotor, fremstillet af Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc., Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver og standarder, som rettet: Direktiv for fritidsfartøjer: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547, Direktiv for maskineri: EMC–direktiv: 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey Président - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontaktorgan för europeiska bestämmelser: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontakt mht. europæiske love: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD INSTRUKTIONBOK FÖR MANÖVRERING OCH UNDERHÅLL AV KÄYTTÖĆJA HUOLTOKÄSIKIRJA BETJENINGSĆ OG VEDLIGEHOLDELSESĆ HÅNDBOG

 2001, Mercury Marine
90-10212X20

90Ć10212X20 201 –1

N

30

40 (4-Stroke)

S

SF

DK

TUSEN TAKK
For at du kjøpte en av de beste utenbordsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Utenbordsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens ledere innen marineteknologi og produksjon av utenbordsmotorer siden 1939. Disse årene med erfaring har vært fokusert på å produsere produkter av førsteklasses kvalitet. Mercury Marine har derfor fått et omdømme for streng kvalitetskontroll, utmerkede egenskaper, holdbarhet og varig ytelse. De har også ord på seg for å yte best støtte etter at salget har funnet sted. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye før utenbordsmotoren tas i bruk. Denne instruksjonsboken er tilrettelagt som en hjelp til drift, sikker bruk og behandling av utenbordsmotoren. Alle hos Mercury Marine har satt sin ære i å bygge denne utenbordsmotoren, og ønsker deg mange år med fornøyelse og sikkerhet på sjøen. Takk igjen for din tiltro til Mercury Marine. Garanti Produktet du har kjøpt, leveres med en begrenset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelsene er framsatt under Garantiinformasjon i denne håndboken. Garantibetingelsene inneholder en beskrivelse av det som dekkes, det som ikke dekkes, dekningens varighet, hvordan skaffe garantidekning på enkleste måte, viktig ansvarsfraskrivelse for skader og annen relatert informasjon. Vennligst les gjennom denne viktige informasjonen.

KIITOS
Olet hankkinut yhden markkinoiden hienoimmista perämoottoreista. Olet panostanut viisaasti veneilynautintoon. Perämoottorisi valmistaja, Mercury Marine, on johtavassa asemassa veneilytekniikan taitajana ja tunnettu vuodesta 1939 lähtien maailman laajuisesti perämoottorien valmistajana. Näiden vuosien aikana saatu kokemus on laatutuotteidemme perusta. Tästä oli seurauksena Mercury Marinen maine tiukasta laadunvalvonnasta, korkealuokkaisuudesta, kestävyydestä, pysyvästä suorituskyvystä ja parhaan myynninjälkeisen tuen antamisesta. Kehotamme lukemaan tämän käsikirjan huolellisesti ennen perämoottorisi käyttöä. Tämä käsikirja on laadittu auttamaan perämoottorisi toimintaa, turvallista käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa. Mercury Marinen piirissä olemme kaikki vastuuntuntoisia perämoottorisi valmistuksessa ja toivotamme sinulle mieluista ja turvallista veneilyiloa vuosikausiksi eteenpäin. Kiitämme vielä kerran Mercury Marinelle osoittamastasi luottamuksesta. Takuuilmoitus Ostamasi tuote käsittää Mercury Marinen rajoitetun takuun, takuuehdot ovat tämän käsikirjan osassa Takuutiedot. Takuulauseke sisältää selostuksen siitä mitä takuu kattaa, mitä se ei kata, takuuajan, miten parhaiten voi saada takuukatteen, tärkeitä vastuuvapautuslausekkeita ja vahinkojen rajoituksia ja muuta asiaankuuluvaa tietoa. Lue nämä tärkeät tiedot!

TACK!
Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en god investering! Din utombordare är tillverkad av Mercury Marine, ett marknadsledande företag vad gäller marin teknologi och tillverkning sedan 1939. Under alla dessa år har målet varit att producera kvalitetsprodukter. Mercury Marine har rykte om sig att vara ledande vad gäller kvalitetskontroll, kvalitet, hållbarhet och prestanda, och företaget är ledande vad gäller uppföljning av sina produkter. Vi ber er vänligen att noga läsa denna Instruktionsbok innan motorn tas i bruk. Instruktionsboken har framställts för att bli till hjälp vid körning, säker användning och skötsel av utombordaren. Samtliga medarbetare vid Mercury Marine har bidragit med sin expertis för att bygga Din utombordare, och alla önskar Dig många år av trivsamma och säkra båtturer. Vi tackar Dig igen för att Du litar på Mercury Marine. Meddelande angående garantin Produkten du inhandlat kommer med en begränsad garanti från Mercury Marine, och villkoren beskrivs i avsnittet Garantiinformation, i denna handbok. Där informeras om vad som täcks och inte täcks av garantin, hur lång garantitiden är, hur man bäst skaffar garantin, viktiga friskrivningsklausuler och begränsningar vad gäller skador, och annan information. Var vänlig och läs denna viktiga information.

TAK
for dit køb af en af de bedste påhængsmotorer på markedet. Det er en god investering i bådglæde. Din påhængsmotor er fabrikeret af Mercury Marine, en verdensleder inden for marineteknologi og fabrikation af påhængsmotorer siden 1939. Gennem mange års erfaring har Mercury forpligtiget sig til at fremstille de bedste kvalitetsprodukter. Dette har ført til Mercury Marine’s ry om streng kvalitetskontrol, dygtighed, holdbarhed, vedvarende ydeevne og den bedste kundesupport efter produktsalg. Læs denne håndbog omhyggeligt, før påhængsmotoren tages i brug. Håndbogen er udarbejdet med henblik på at hjælpe dig med betjening, sikker brug og pleje af din påhængsmotor. Her hos Mercury Marine sætter vi en ære i at bygge din påhængsmotor og ønsker dig mange års ubekymret og sikker bådbrug. Endnu en gang tak for din tillid til Mercury Marine. Garantimeddelelse Det produkt, du har købt kommer med en begrænset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelser er fremlagt i sektionen Garantioplysninger i denne vejledning. Garantierklæringen indeholder en beskrivelse af hvad der er dækket, hvad der ikke er dækket, garantiens varighed, den bedste måde at anskaffe garantidækkelse på, vigtige afskrivelser og begrænsninger for skade og andre tilknyttede oplysninger. Du bedes gennemlæse disse vigtige oplysninger.

0

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Garantiinformasjon Overførbar garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Internasjonal garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrenset garanti for firetakts utenbordsmotor . . . . . . . . . 8 3 års begrenset garanti mot korrosjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidekning og unntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelle opplysninger Båtførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før utenbordsmotoren brukes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Båtens motorkapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manøvrering i høy hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotorens fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merknad ved fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dødmannsstoppbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varsomhet i nærheten av badende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhetsmelding for passasjerer – pongtongbåter og dekkbåter . . . . . . Hopping på bølger og kjølevann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grunnstøting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksosutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjøvett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestanddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Takuutiedot Takuun siirto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Takuun rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvallat ja Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine 4-tahtisen perämoottorin rajoitettu takuu . . . . . . . . . . . . . . 8 3 vuoden rajoitettu takuu korroosiota vastaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Takuun kattavuus ja rajoitusehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Yleistietoa 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35
oaa

Veneilijäin vastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ennen perämoottorin käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veneen teho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pikamoottoriveneen ja suurtehoisen veneen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perämoottorin kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kauko-ohjausta koskeva varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hätäkatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedessä olevien henkilöiden suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matkustajien turvallisuus - Ponttooniveneet ja kansiveneet . . . . . . . . . . . . Aallokossa ja vanavedessä hyppäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedenalaiset vaarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakokaasujen päästöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisälaitteiden valinta perämoottoriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opastusta turvalliseen veneilyyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valmistusnumeron muistiin merkitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INNEHÅLL
Garantiinformation Överlåtelse av garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantibevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Utanför Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begränsade garanti för 4-taktare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 års begränsad garanti mot korrosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantins täckning och undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Allmän information Förarens skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innan du startar utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Högsta motorstyrka för båten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning med körning med “high–performance”–båt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjärreglage för utombordsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varning om styrsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstoppskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Var uppmärksam på personer i vattnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Säkerhetsmeddelande för passagerare - Pontonbåtar och båtar med däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning över vågor och bakvatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risken för att köra på undervattensföremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avgasutsläpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att välja tillbehör till din utombordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förslag om båtsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriv upp serienumret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Översiktsbild över komponenterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INDHOLDSFORTEGNELSE
Garantioplysninger Overførsel af garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uden for USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrænset garanti for fire–takts påhængsmotorer . . . . . . 8 3 års begrænset garanti mod tæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidækning og undtagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelt Bådførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før du starter påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bådens hestekræfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højhastigheds– og high performance bådbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotorens fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bemærkning om fjernstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstopkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse af mennesker i vandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhedsmeddelelse til passagerer – Pontonbåde og både med dæk . Spring over bølger og kølvand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenstød med farer under vandoverfladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udstødningsemission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af tilbehør til din påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Råd om sikker sejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrering af serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponentidentifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

90-10212X20

1

oag

oac

INNHOLD
Montering Montering av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Valg av propell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport Transport av båt/motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bærbare drivstofftanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Drivstoff og olje Anbefalt bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fylling av bensintanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalt motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjekke og fylle på motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponenter og kontrollspaker Fjernkontrollfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varselsystem – modeller med forgassere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varselsystem – Modeller med elektronisk drivstofftilførsel (EFI) . . . . . . . . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis utstyrt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Justering av gassfriksjonen - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av styrefriksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av trimror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (forts. neste side)
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Asennus Perämoottorin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Potkurin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kuljetus Veneen/perämoottorin kuljettaminen perävaunulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kannettavien polttoainesäiliöiden kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Polttoaine & öljy 40 41 42 43 Bensiinisuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainesäiliön täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljysuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn tarkistus ja lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat & käyttölaitteet Kauko–ohjaimen erikoisominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varoitusjärjestelmä – Kaasuttimilla varustetut mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varoitusjärjestelmä – Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Käsinkallistusjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim ja kallistus (jos on varusteena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kaasukahvan kitkan säätö - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ohjauskitkan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Trimmievän säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (jatkuu seuraavalla sivulla)
oaa

40 41 42 43

INNEHÅLL
Installation Montering av utbordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Val av propeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport

INDHOLDSFORTEGNELSE
Montering Montering af påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Propelvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transportering af motoren

Trailertransport av båten/utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bärbara bränsletankar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Bränsle & olja

Transportering af båd og påhængsmotor med trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transportering af bærbare benzintanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Brændstof og olie

Bränslerekommendationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyllning av bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekommenderad motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll och påfyllning av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur reglage och system fungerar

40 41 42 43

Benzinanbefalinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyldning af brændstoftank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalet motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér og påfyld motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorens særlige egenskaber og kontrolmekanismer

40 41 42 43

Fjärreglagets funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varningssystem – förgasarmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varningssystem – EFI–modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Manuellt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Powertrim och tilt (extrautr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Inställning av gashandtagets friktion - modeller med rorkult . . . . . . . . . . . 60 Inställning av styrfriktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Inställning av trimrodrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsättning på nästa sida)

Fjernkontrolfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Advarselssystem – Modeller med karburatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Advarselssystem – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis en sådan er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Indstilling af gashåndtagets friktion - modeller med styrehåndtag . . . . . . . 60 Indstilling af styremodstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering af trimtap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsættes på næste side)

2

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Bruk Sjekkliste før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk i kuldegrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjøring i saltvann eller forurenset vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruksjoner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremgangsmåte ved innkjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Girskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopp av motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikehold Vedlikehold av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylling av kjølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerning og montering av toppdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvendig vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drivstoffsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fester for styreoverføringsstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offeranode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm . . . . . . . . . . . . Sjekking og utskifting av tennplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skifte av sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspeksjon av registerremmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smørepunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollere væskenivået i power-trim-pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oljeskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girkasse – girkasse med 83 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girhus – girkasse med 108 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotor som har vært under vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Perämoottorin käyttö 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72 Käynnistystä edeltävä tarkistuslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäätymislämpötiloissa ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajo merivedessä tai saastuneessa vedessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistystä edeltävät toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - kaukosäätömallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistys hätätilanteessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huolto 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98
oaa

62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

Perämoottorin huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varaosien valitseminen perämoottoriisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarkastus- ja huoltotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yläkopan poisto ja asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulkopinnan huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainejärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohjauksen niveltangon kiinnikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korroosion estoanodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . Sytytystulpan tarkastus ja vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akun tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulakkeiden uusiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajastushihnan tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voitelukohteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulisen ajokulman säätönesteen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiston voitelu - 83 mm läpim. vaihdelaatikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteistokotelon voitelu - 108 mm läpim. vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . Uponnut perämoottori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98

INNEHÅLL
Körning Avprickningslista före körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning under den kalla årstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning i saltvatten eller förorenat vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Före start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkörning av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att starta motorn - modeller med fjärreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motorn – modeller med rorkultshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Växling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att stänga av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll Utombordarens skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservdelar till utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektions- och underhållsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spolning av kylsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demontering och montering av motorkåpan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll av motorns yttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bränslesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styrlänkstagets fästen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korrosionskontrollanod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion och byte av tändstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av kamaxelrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjställen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollera power trim-vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 83 mm dia. växelhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 108 mm dia. växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dränkt motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

INDHOLDSFORTEGNELSE
Betjening af påhængsmotoren Huskeliste før sejlads med påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening frostvejr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening i saltvand og forurenet vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruktioner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilkøring af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med fjernkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med styrehåndtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gearskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standsning af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse Pleje af påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af reservedele til påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyns- og vedligeholdelsesskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylning af kølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aftagning og påsætning af topdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse af eksteriør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændstofsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastgørelse af styreforbindelsesstangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tæringskontrolanode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn og udskiftning af tændrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskiftning af sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af tandrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøresteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér power trim-væsken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskift motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 83 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 108 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotor, der har været under vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

90-10212X20

3

oag

oac

INNHOLD
Motoropplag Forberedelser til motoropplag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Feilsøking Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Serviceassistanse For Eieren Lokal reparasjonsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service borte fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørsler angående deler og tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -serviceavdelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 De gitte beskrivelser og spesifikasjoner var gjeldende da denne instruksjonsboken ble godkjent for trykking. Mercury Marine vil hele tiden forbedre sine produkter. Mercury Marine forbeholder seg videre retten til å stanse fabrikasjon av modeller når som helst, samt retten til å forandre spesifikasjoner, utforming, metoder eller fremgangsmåter, uten å pådra seg noen forpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende navn er registrerte varemerker i Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster.
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Varastointi Varustaminen varastointia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Vianetsintä Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Omistajan huoltoapu 104 104 104 105 106 Paikallinen korjaushuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korjaustyö, kun et ole kotisi lähettyvillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osia ja lisälaitteita koskevat kyselyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltoapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine service office -osoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltolokikirja Huoltolokikirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Tässä opaskirjassa olevat tekniset tiedot ja opastukset olivat voimassa sen painamisen hyväksymisaikana. Mercury Marine, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteidensa laatua, pidättää oikeuden lakkauttaa yksityisten mallien tuotannon haluamanaan aikana, muuttaa teknisiä yksityiskohtia, muotoilua, menetelmiä tai toimintaa ilman ennakkoilmoituksia tai lisävelvoitteita. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Seuraavat ovat Brunswick Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide ja Thruster.
oaa

104 104 104 105 106

INNEHÅLL
Förvaring Förberedelser för förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Felsökning Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Servicehjälp För Ägaren Lokal reparationsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service när du är hemifrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förfrågningar om reservdelar och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicehjälp för ägaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -servicekontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhållslogg Underhållslogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivningar och specifikationer i denna handbok gällde vid den tidpunkt då boken godkändes för tryckning. Mercury Marine har som policy att ständigt förbättra sina produkter, och förbehåller sig därför rätten att upphöra med en modell när som helst eller att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, och utan att därmed påta sig några förpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Följande är Brunswicksbolagets registrerade varumärken: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide och Thruster. 104 104 104 105 106 Oplagring

INDHOLDSFORTEGNELSE
Klargøring af motoren til oplagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Fejlfinding Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Ejer Assistance Lokalt Eftersyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn væk fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørgsler vedrørende reservedele og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine servicekontorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logbog over vedligeholdelse Logbog over vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivelserne og specifikationerne i denne håndbog var gældende på tidspunktet for bogens trykning. Mercury Marine bestræber sig for til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig ret til når som helst at standse produktionen af en model og at forandre specifikationer, design, metoder og procedurer uden varsel og uden at påtage sig forpligtelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende varemærker tilhører Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster. 104 104 104 105 106

4

90-10212X20

Denne service er gratis. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Department Et nyt garantiregistreringskort med den nye ejers navn og adresse udstedes.oqg ouc GARANTIINFORMASJON eoq2g eoq2c TAKUUTIEDOT TAKUUN SIIRTO Rajoitettu takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. mutta ainoastaan rajoitetun takuun jäljellä olevaksi ajaksi. men bare for den ubrukte delen av den begrensede garantien. Tämä ei koske tuotteita. men kun i den resterende tid af den ubrugte del af den begrænsede garanti.O. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Departement Det vil bli utstedt et nytt registrerings . kontakta distributören i ditt land eller närmaste Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. tar du kontakt med distributøren i det aktuelle landet.: Warranty Registration Department Uusi Omistajan takuurekisteröintikortti lähetetään uuden omistajan nimellä ja osoitteella.O. I USA og Canada. Jos tuote on ostettu Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Detta gäller inte produkter som används för kommersiella ändamål. Tämä palvelu on maksuton.og garantikort av plast sammen med en kopi av salgsdokumentet som bekrefter eierforholdet.: Warranty Registration Department Ett nytt Ägarens registreringskort kommer att utställas med den nya Ägarens namn och adress. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION eoq2a OVERFØRSEL AF GARANTI Den begrænsede garanti kan overføres til en efterfølgende køber. WI 54936 -1939 Attn. ouk Omistajan suorittama suora myynti Toinen omistaja voidaan rekisteröidä uutena omistajana ja hän voi säilyttää takuusta käyttämättömän osan lähettämällä edellisen omistajan muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin ja ostotositteen todistuksena omistuksesta. Dette gælder ikke for produkter. ota yhtys maahantuojaan tai lähimpään Mercury Marine/Marine Power Service -toimistoon. Det er ingen utgifter forbundet med denne servicen. eoq2k ÖVERLÅTELSE AV GARANTI Den begränsade garantin får överföras till nästa köpare.O.O. Yhdysvalloissa ja Kanadassa nämä lähetetään osoitteella: Mercury Marine W6250 W. Registreringen vil bli endret i fabrikkens dataregistreringskartotek. posta detta till: Mercury Marine W6250 W. 90-10212X20 5 . der anvendes til kommercielle formål. Box 1939 Fond du Lac. Kontakt leverandøren i det pågældende land eller det nærmeste Mercury Marine/Marine Power servicekontor for produkter købt uden for USA og Canada. Pioneer Road P. Registreringen kommer att ändras på fabrikens datafil. eller nærmeste Mercury Marine -/Marine Power Service -avdeling. Direkte salg av eier Den neste eieren kan registreres som ny eier og benytte den ubrukte delen av den begrensede garantien ved å sende den forrige eierens registrerings . Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. Når det gjelder produkter som er kjøpt andre steder enn i USA og Canada. ägaren säljer direkt Den andra ägaren kan registreras som ägare och bibehålla den outnyttjade delen av den ettåriga begränsade garantin genom att sända in den förre ägarens garantiregistreringskort och en kopia av köpebrevet som bevis på ägarskap. OVERFØRBAR GARANTI Den begrensede garantien kan overføres til neste eier. Pioneer Road P. joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. Denna service är gratis. Ved direkte salg foretaget af ejeren Den efterfølgende ejer kan blive registreret som den nye ejer og beholde den ubrugte del af den begrænsede garanti ved at indsende den tidligere ejers plastik garantiregistreringskort og en kopi af salgssedlen som bevis på ejerskabet. WI 54936 -1939 Attn. I Förenta Staterna och Kanada.og garantikort med den nye eierens navn og adresse. send til: Mercury Marine W6250 W. Pioneer Road P. Box 1939 Fond du Lac. Pioneer Road P. I USA og Canada skal dette sendes til: Mercury Marine W6250 W. Registreringsoplysningerne øndres i datafilen på fabrikkens computer. Tehtaan tietokonetiedostoon tehdään rekisteröintitietokorjaukset. men bara för återstoden av den begränsade garantins oanvända del. För produkter köpta utanför Förenta Staterna och Kanada. Box 1939 Fond du Lac. Box 1939 Fond du Lac.

Forhandleren som solgte produktet. 7. 2. Dette kortet må vises til serviceforhandleren ved eventuell garantiservice. om garantiservice blir aktuellt. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. Koska myyjäliikkeelläsi on jatkuva henkilökohtainen tyytyväisyyteesi. når du køber produktet. Det er viktig at forhandleren fyller garantiregistreringskortet helt ut og sender det tilbake til fabrikken umiddelbart etter avsluttet salg av det nye produktet. Ellet saa muovikorttiasi 30 päivän kuluessa uuden tuotteen ostosta. Du får ett temporärt Ägarens garantikort vid produktköpet. joka on ainoa pätevä rekisteröintitosite. Ostaessasi tuotteen saat väliaikaisen Omistajan rekisteröintikortin. namn och adress. Hän liittää sen takuuvaadelomakkeeseesi. Det måste uppvisas för återförsäljarens servicecenter. Merk: Registreringsoversikter må føres av fabrikken og forhandleren på maritime produkter som selges i USA. efter produktet er registreret på fabrikken. ouk 6. När fabriken har mottagit garantiregistreringskortet. Da den sælgende forhandler fortsat er personligt interesseret i din tilfredshed. kiinnostus GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till fabriken omedelbart vid försäljning av en ny produkt. försäljningsdatum. Den begränsade garantin träder i kraft först efter det att produkten registrerats vid fabriken. Erstatningskrav accepteres ikke uden præsentation af dette kort. skall produkten returneras till honom för garantiservice. 6. 3. Du vil modtage et midlertidigt garantiregistreringskort. produktets model . viser du det midlertidige registreringskortet til forhandleren. marine produkter solgt i USA. må du ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet. saat muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin. Myyjäliike vahvistaa myös. Se on esitettävä huoltopisteelle. Derfor bør produktet leveres til ham for garantiservice. Det gäller 30 dagar från försäljningsdatumet medan Ägarens garantiregistreringskort förbereds. ou1k GARANTIBEVIS Förenta Staterna och Kanada 1. OBS: Registreringslistorna måste uppehållas av fabriken och återförsäljaren av marinprodukter sålda i Förenta Staterna i det fall att ett meddelande som angår Federal Boat Safety Act skulle bli aktuellt. Når fabrikken mottar registreringskortet. 7. Rajoitettu takuu ei ole voimassa ennen kuin tuote on rekisteröity tehtaalla. 2. Det viser navn og adresse for den originale køber. i tilfælde af at notifikation under Federal Boat Safety Act er påkrævet.och serienummer/ -numren. hvilket er din eneste gyldige form for registreringsidentifikation. Om din produkt behöver service under denna tidsperiod. bruksområde og forhandlerens kodenummer. 5. produktmodell og serienummer. Ved modtagelse af garantiregistreringskortet. Det er gyldigt i 30 dage efter salgsdatoen. 6. Hvis du ikke har mottatt eierregistreringskortet av plast innen 30 dager fra kjøpsdatoen av det nye produktet. 4. Se tunnistaa alkuperäisen ostajan nimen ja osoitteen. På registreringskortet er det oppgitt navn og adresse til opprinnelig kjøper. nimen ja osoitteen. Garantianspråk kan inte accepteras utan detta kort. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. Det er vigtigt at på sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til fabrikken straks efter salget af det nye produkt. har personlig interesse av at du er fornøyd. Kun tehdas on saanut takuurekisteröintikortin. On tärkeätä. form for brug og den sælgende forhandlers kode. Huomautus: Tehtaan ja myyjäliikkeen on pidettävä rekisteröintilistaa koskien Yhdysvalloissa ostettuja venetuotteita. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. Forhandleren attesterer ligelede. navn og adresse. Forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. dersom det skulle kreves kunngjøring under Federal Boat Safety Act. Bemærk: Registreringslister skal opretholdes af fabrikken og forhandleren mht. Ved kjøp av produktet. Vänligen kontakta din återförsäljare. Det identifierar namnet och adressen av originalköparen. om ditt plastkort inte mottas inom 30 dagar från den nya produktens försäljningsdatum. 7. navn og adresse. udsteder fabrikken et plastik garantiregistreringskort til dig. jos tarvitaan takuuhuoltoa. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou1a GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. Takuuvaateita ei oteta vastaan ilman tätä korttia. Det skal vises til den forhandler. at du er den oprindelige køber og bruger af produktet. tuote on palautettava heille takuutyötä varten. 3. Den begrensede garantien trer ikke i kraft før produktet er registrert ved fabrikken. Dette er kun gyldig i 30 dager fra salgsdatoen mens eierregistreringskortet av plast blir behandlet. 5. 3. får du et midlertidig eierregistreringskort. 4. i tilfælde af at garantiservice er påkrævet.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou1g ou1c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvallat ja Kanada 1. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden. salgsdato. Den begrænsede garanti træder først i kraft. skal du vise forhandleren det midlertidige garantiregistreringskort. sen varalta. 5. Han kommer att bifoga det till garantianspråksblanketten. produktmodell . 7. esitä väliaikainen rekisteröintikortti myyjäliikkeelle. 2. Jos tuotteesi tarvitsee huoltoa tänä aikana. Hvis ikke du har modtaget dit plastik garantiregistreringskort i løbet af 30 dage efter salgsdatoen for det nye produkt. Garantiservice vil ikke bli utført med mindre du har dette kortet. 4. 4. vil du få et eierregistreringskort av plast som er ditt eneste gyldige registreringsbevis. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen tehtaalle välittömästi uuden tuotteen myynnin jälkeen. käyttötyypin ja myyjäliikkeen koodin. användningsändamålet och återförsäljarens kod. 3. 5. ota yhteys myyjäliikkeeseen. som foretager service. vilket är din enda giltiga registreringsidentifikation. I tilfælde af at dit produkt får behov for service i denne periode. bör du uppvisa det temporära registreringskortet hos återförsäljaren. utges Ägarens garantiregistreringskort av plast. Han vil legge det ved skjemaet for garantiservice. 2. Se on voimassa ainoastaan 30 päivää ostopäivästä sillä välin kun muovinen Omistajan takuurekisteröintikortti on valmisteluvaiheessa. 6. salgsdato. että vaaditaan ilmoitus Federal Boat Safety Act:in (Federaalinen veneturvallisuuslakiasetus) puitteissa. ostopäivän. bør du bringe produktet tilbage til ham for garantiservice. bedes du kontakte den sælgende forhandler. 6 90-10212X20 . Han vil sætte det på garantiskadeanmeldelsesformen. Eftersom det ligger i din återförsäljares intresse att ha en nöjd kund. mens dit plastik garantiregistreringskort fremstilles.og serienum(re)mer.

i løbet af 30 dage efter du har modtaget “Fabrikskopien” af garantiregistreringskortet fra leverandøren/forhandleren. Jos saat muovisen takuurekisteröintikortin. jonka sait maahantuojalta/myyjäliikkeeltä tuotteen ostamisen yhteydessä. benævnt som “Køberens kopi”. SKAL gives til dig så snart den sælgende leverandør/forhandler har udfyldt kortet fuldstændigt. Tiedustele maahantuojalta/myyjäliikkeeltä koskeeko muovikorttiohjelma sinua. I vissa länder tilldelar Marine Power Service Center dig ett permanent (plast) garantikort inom 30 dagar efter mottagandet av “Factory Copy” (fabrikens kopia) av garatiregisteringskortet från distributören/återförsäljaren. I enkelte land vil Marine Power -servicesenteret sende deg et permanent registreringskort av plast innen 30 dager etter at det har mottatt “fabrikkopien” av registreringskortet fra distributøren/forhandleren. Försäkra dig om att din återförsäljare/distributör fyller i garantiregistreringskortet omedelbart och skickar fabrikens kopia till det lokala internationella Marine Power -servicecentret. Om du behöver garantiservice för denna produkt. että maahantuoja/myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin välittömästi ja lähettää tehtaan kopion alueesi Marine Power International huoltopisteeseen. henvises til “International garanti”. Se under “Internasjonal garanti” for nærmere opplysninger om hvordan registreringskortet fungerer i forhold til behandlingen av krav som fremsettes under garantien. at du er den originale køber og bruger af produktet. For yderligere oplysninger vedrørende garantiregistreringskortet og dets forbindelse med behandling af garantianmeldelser. Hvis du har brug for garantiservice på produktet. joka on vastuussa takuurekisteröintiohjelmasta alueellanne. ou2k GARANTIBEVIS Utanför Förenta Staterna och Kanada 1. namn och adress. Sikr dig at leverandøren/forhandleren udfylder garantiregistreringskortet med det samme og sender fabrikskopien til Marine Power International servicecentret for dit område. Myyjäliike vahvistaa myös. En kopi av registreringskortet. VIKTIGT: I vissa länder bestämmer lagen att registreringslistorna måste behållas av fabriken och återförsäljaren. kalt “kjøpers kopi”. 5. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i garantiperioden. jos meidän joskus pitää ottaa yhteys sinuun. Dette kortet er ditt bevis på at kjøpet er registrert på fabrikken. On tärkeätä. Vi håper å ha ALLE produkter registrert ved fabrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å ta kontakt med deg. senere brug. 5. navn og adresse. salgsdato. i tilfælde af at det bliver nødvendigt at kontakte dig. Vær derfor sikker på at forhandleren/distributøren fyller ut registreringskortet umiddelbart og sender fabrikkopien til det aktuelle internasjonale Marine Power -servicesenteret der du bor. Varmista. 3. salgsdato. 5. Vi rekommenderar att SAMTLIGA produkter registreras på fabriken om det skulle bli aktuellt att kontakta dig. Takuurekisteröintikortti tunnistaa nimesi ja osoitteesi. 3. Vi ønsker at ALLE produkter er registrede på fabrikken. TÄRKEÄÄ: Joissakin maissa laki vaatii. produktmodell .og serienum(re)mer. beder forhandleren muligvis om at se garantiregistreringskortet. Haluamme KAIKKIEN tuotteiden olevan rekisteröityjä tehtaalla. ouk GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou2a GARANTIREGISTRERING Uden for USA og Canada 1. for at bekræfte købsdatoen og bruge oplysningerne på kortet til at udfylde garantishadeanmeldelses–formen(e). En kopia av garantiregistreringskortet. 2. oua GARANTIREGISTRERING Internasjonal garantiregistrering 1. Joissakin maissa Marine Power huoltopiste voi antaa sinulle pysyvän (muovisen) takuurekisteröintikortin 30 päivän kuluessa saatuaan maahantuojan/myyjäliikkeen lähettämän “tehtaan kopion” takuurekisteröintikortista. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. Hvis du modtager et plastik garantiregistreringskort. VIGTIGT: I nogle lande skal registreringslister opretholdes af fabrikken og forhandleren ifølge loven. MÅ gis til deg umiddelbart etter at kortet er fylt ut av selgende distributør/forhandler.” som du modtog fra leverandøren/forhandleren. kan din återförsäljare be att får se garantiregistreringskortet för att bekräfta köpedatumet och använda informationen på kortet för att fylla i garantianspråksblanketten/ -blanketterna. En kopi af garantiregistreringskortet. käyttötyypin ja maahantuojan/myyjäliikkeen koodin. Det er vigtigt at den sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til leverandøren eller Marine Power servicecentret ansvarlig for administrering af garantiregistrering/ -anmeldelsesprogrammet for dit område. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. Distributøren/forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. 2. og må oppbevares for eventuelt senere bruk. jota kutsutaan “Ostajan kopioksi”. kan du kaste “kjøpers kopi” som du fikk av distributøren/forhandleren da du kjøpte produktet. 2. da du du købte produktet. nimen ja osoitteen. Leverandøren/forhandleren attesterer ligeledes. kan du kassera “köparens kopia” som du fick av distributören/återförsäljaren vid produktköpet. 3. kallad “Purchaser ’s Copy” (Köparens kopia) MÅSTE ges åt dig omedelbart efter det att kortet har fyllts i av den säljande distributören/återförsäljaren. Fråga din distributör/återförsäljare om detta plastkortprogram angår dig. ostopäivän. Om du får ett garantiregisteringskort av plast. 4. Garantiregistreringskortet identifierar ditt namn och din adress. 90-10212X20 7 . 5. Tämä kortti on tosite tehtaan rekisteröinnistä ja se on säilytettävä myöhempää tarvetta varten. 4. Kopio takuurekisteröintikortista.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou2g ou2c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella 1. För ytterligare information om garantiregistereringskortet och dess förhållande till behandling av garantianspråk. Spørg leverandøren/forhandleren om programmet med plastik kort gælder for dig. voit heittää pois “Ostajan kopion”. form for brug og den sælgende leverandørs/forhandlers kodenummer. Hvis du mottar et slikt plastregistreringskort. bruksområde og distributørens/forhandlerens kodenummer. että tehdas ja myyjäliike pitävät rekisteröintiluetteloita. I nogle lande udsteder Marine Power servicecentret et permanent (plastik) garantiregistreringskort. Forhør deg hos forhandleren om systemet med plastkort gjelder for deg. Behold kortet til evt. På registreringskortet er det oppgitt ditt navn og din adresse. användningsändamålet och återförsäljarens kod. 4. 2. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till Marine Power Servicecenter som är ansvarig för administrering av garantiregistrering -/garantianspråksprogrammet för ditt område. saat lukemalla osan “Kansainvälinen takuu”. 3. produktmodell og serienummer.och serienummer/ -numren. Dette kort gælder som din fabriksregistreringsidentifikation. Jos joskus tarvitset tämän tuotteen takuuhuoltoa. 4. myyjäliike voi pyytää sinulta takuurekisteröintikorttia vahvistaakseen ostopäivän ja käyttää kortissa olevia tietoja takuuvaadelomakkeen/ -lomakkeiden täyttöön. navn og adresse. kan du kassere “Køberens kopi. Detta kort är bevis på din fabriksregistering och skall förvaras av dig för framtida användning vid behov. se “Internationelll garanti”. Lisätietoja takuurekisteröintikortista ja sen suhteesta takuuvaateen käsittelemiseen. försäljningsdatum. kan forhandleren be om å få se registreringskortet for å bekrefte kjøpsdato og for å bruke opplysningene på kortet når skjemaet for krav fremsatt under garantien skal fylles ut. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. Garantiregistreringskortet viser dit navn og adresse. ON annettava välittömästi sinulle. VIKTIG: I noen land er fabrikken og forhandleren pålagt ved lov å føre registreringsoversikter. Det er viktig at forhandleren fyller ut garantiregistreringskortet fullstendig og sender det til distributøren eller det Marine Power -servicesenteret som er ansvarlig for å administrere garantiregistreringen/reklamasjonsprogrammet der du befinner deg. produktets model . kun maahantuoja/myyjäliike on täyttänyt kortin. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen maahantuojalle tai Marine Power -huoltopisteelle.

som finder sted før leveringen. er fuldført og dokumenteret. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. 8 90-10212X20 . Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. viallisen osan korjaukseen. skal udføres tidsmæssigt for at modtage garantidækning. udskifte en sådan del eller dele med nye eller Mercury marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. Garantier. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. som blev fremstillet tidligere. varer ikke utover den originale utløpsdatoen. hvor produktet først blev solgt til en detailforbruger. jolloin se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. kan oppheve garantien etter Mercury Marines egen vurdering. eller senere bruksendring fra fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte). at reparere en defekt del. beroende på vilket som inträffar först. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. FORHOLD. afhængigt af hvad der forekommer først. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. nedan). kan overføres til en efterfølgende køber efter korrekt genregistrering af produktet. kumpi tahansa ensin tapahtuu. GARANTIOPLYSNINGER ou23a MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. at dets nye produkter er fri for defekter i materiale og fabrikation under perioden beskrevet nedenfor. SOM SKAL OPFYLDES. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. tai myöhemmin tapahtunut muutos vapaa–ajan käytöstä kaupalliseen (jollei rekisteröidä asianmukaisesti uudelleen) voi mitätöidä takuun Mercury Marinen yksinomaisen päätöksen nojalla. hvorpå produktet først tages i brug. fritidsbrug eller efterfølgende ændring af brugsformålet fra fritidsbrug til kommerciel brug (medmindre produktet er korrekt registreret) kan efter Mercury Marines enevurdering annullere garantien. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. Epätarkat takuurekisteröintitiedot koskien vapaa–ajan käyttöä. tämä rajoitettu takuu kattaa yhden (1) vuoden ajan joko siitä päivästä. eller eventuell bruk av produktet. jolloin tuote ensimmäisen kerran myytiin vähittäisostajalle tai päivästä. Kommersiell bruk er definert som bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. että asianmukainen huolto on suoritettu. förlänger inte garantins längd utöver ursprungligt förfallodatum. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. Unøjagtige garantiregistreringsoplysninger mht. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. jossa myynti tapahtui. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. afhængigt af hvad der forekommer først. eller den datoen da produktet blir tatt i bruk. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at nye produkter er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er beskrevet nedenfor. Rutinemæssig vedligeholdelse. å reparere defekte deler. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. Garantien som gjelder for reparasjon eller erstatning av deler eller utførelse. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou23g ou23c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa uusien tuotteidensa olevan vapaita materiaali– ja valmistusvirheistä alla kuvattuna aikana. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt givna anvisningar för att garantiskyddet skall bibehållas. Reparation eller byte av delar. kumpi tahansa ensin tapahtuu. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. KATTEEN KESTOAIKA: Asiakkaille. som ikke er udløbet. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. efter eget valgt. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittellemä ennen–toimitusta suoritettava tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. Takuun kate tulee voimaan. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. som køber produktet hos en forhandler. ouk GARANTIINFORMATION ou23k MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att dess nya produkter är fria från defekter i material och utförande (se garantins längd. valintamme mukaan. Osien korjaus tai vaihto. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. Feilaktig garantiregistreringsinformasjon vedrørende fritidsbruk. Näiden tuotteiden kaupalliset käyttäjät saavat takuukatteen joko yhdeksi (1) vuodeksi ensimmäisestä jälleenmyyntipäivästä lähtien tai kunnes on kertynyt 500 käyttötuntia. alt etter hva som inntreffer først. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. Kommersielle brukere av disse produktene får garantidekning enten i ett (1) år fra første detaljsalgsdato. Ägare av fritidsbåtar erhåller garantiskydd under antingen ett (1) år från första försäljningsdatum. DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. eller utförd service under denna garanti. MITÄ MERCURY TEKEE Mercury :n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. Takuun katteen ylläpitämiseksi tulee suorittaa ajoissa käyttö– ja huoltokäsikirjassa kuvattu rutiinihuolto. ELLER upp till 500 körtimmar. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. jotka käyttävät tuotetta huvikäyttöön. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. ombyggda delar. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. GARANTINS LÄNGD: För ägare av fritidsbåtar ger denna Begränsade garanti skydd under ett (1) år från första försäljningsdatum. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. som genererer inntekt i en del av garantiperioden. etter egen vurdering. rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. kan overføres til ny kjøper ved rett omregistrering av produktet. DÆKNINGSTID: Denne begrænsede garanti yder fritidsforbrugere med dækning i ét (1) år fra den dato. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir ett (1) års dekning fra den datoen produktet først selges til en detaljkunde for fritidsbruk. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare. eller for akkumulering av 500 driftstimer. även om det endast är tillfälligt. Garantidækning er disponibel. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. hvor salget fandt sted. som producerer indkomst. eller efterföljande ändring från fritids– till kommersiellt bruk (utom då anvisad omregistrering skett). Oriktig information på garantiregistreringen vad gäller Produktens användning för fritidsbruk. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. beroende på vilket som inträffar först. eller den dato. alt etter hva som inntreffer først. Kommercielle brugere af disse produkter modtager enten dækning i ét (1) år fra den første salgsdato eller i 500 driftstimer. ger Mercury Marine rätten att efter eget gottfinnande upphäva garantin. VAD SOM ÅLIGGER MERCURY : Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. må utføres regelmessig for å opprettholde garantidekningen.

Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. Mercury:lle pitää tehdä siitä kirjallinen ilmoitus. Tässä tapauksessa ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät kuljetus– ja/tai matkakulut. det skal præsenteres til forhandleren. skall kunden betala alla arbets– och materialkostnader. skal produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. måste detta meddelas skriftligt till Mercury. ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät työ– ja materiaalikulut sekä kaikki muut kyseiseen palveluun liittyvät kulut. samt andre udgifter i forbindelse med den service. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. med mindre Mercury ber om det. som er autoriseret til at udføre service på produktet. for at drage fordel af dækningen. Om den service som utförs inte täcks av denna garanti. Järjestämme sitten tarkastuksen ja mahdollisen takuun alaisen korjauksen. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. kun takuutyötä pyydetään. 90-10212X20 9 . skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. Hvis den utførte servicen ikke er dekket av denne garantien. medmindre Mercury anmoder derom. oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. utom på direkt begäran från Mercury. for eftersyn. Når fordringer fremsettes under garantien. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. skal Mercury informeres skriftligt. Kjøperen skal ikke. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. Om kunden inte kan leverera produkten till sådan återförsäljare. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. må vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. och andra därmed sammanhängande kostnader som uppstått vid denna service. Takuuvaateet on tehtävä toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–jälleenmyyjälle. Mikäli ostaja ei voi tuoda tuotetta tällaiselle myyjälle. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. Kunden skall inte skicka produkten eller delar därav direkt till Mercury. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä rekisteröinnin tunnus ja se pitää esittää myyjälle silloin. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. I sådant fall skall kunden betala för kostnader som uppstår för transport och/eller restid. ouk TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITEN TAKUUKORJAUS JÄRJESTETÄÄN: Asiakkaan on annettava Mercury:lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen takuutyön suorittamiseen. Mikäli suoritetut huoltotehtävät eivät ole tämän takuun kattamia. når der anmodes om garantiservice. Ostajan ei tule lähettää tuotetta tai osia suoraan Mercury:lle ellei Mercury näin pyydä tekemään. og alle andre utgifter i forbindelse med denne servicen. jotta takuukate on saatavissa. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och utföra alla reparationer som täcks av garantin.

i Instruktionsbok för körning och underhåll. täcks inte av denna garanti. jos käytetään potkuria tai välityssuhdetta. uheld. ulejlighed. motorjustering. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold. kjøring med drivstoff. Vesiltä pois ottamiseen. vesille laskuun. og som ikke fremstilles eller sælges af os. kørsel af motoren ude af vandet. forkert installation (korrekte installationsspecifikationer og –teknikker findes i produktets installationsinstruktioner). hyra. onormal användning. forsømmelse. annullerer garantien. tab af tid. olycka. kjøre motoren når den ikke er i vannet. brug af tilbehør eller dele. forsikring og lån. säätöjä. selv av en tidligere eier av produktet. puhelimen käyttöön. skada orsakad av vårdslöshet. körning med Produkten på sätt som strider mot vad som rekommenderas i avsnittet ”Körning/Driftsklassning”. körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn att köras vid sitt rekommenderade varvtalsområde (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). jetpumperotorer og –oplejninger. havneavgifter. förlorad tid och/eller inkomst. abnorm brug. skade pga. montere motoren for høyt opp på hekken eller kjøre båten med motoren trimmet altfor langt ut. tauing. eller vatten som kommit in i motorn genom bränsleintag. Tävlingskörning eller annan konkurrerande aktivitet med Produkten. for høj montering af motoren på agterspejlet eller kørsel af båden med motoren trimmet ud af vandet. vahinkoa. bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med anbefalingene i avsnittet for drift/utnyttelsesgrad i håndboken for bruk og vedlikehold. körning med bränsle. eller skada på Produkten som orsakats av otillräcklig vattentillförsel som i sin tur orsakats av blockering i kylsystemet av främmande föremål. eivät ole tämän takuun kattamia. justeringer. mikäli tuotetta käytetään tavalla. försäkringsskydd. mikäli on käytetty polttoainetta. aiheutuneeseen haittaan. eller skade på produktet som følge av utilstrekkelig kjølevann fordi kjølesystemet er blokkert av et fremmedelement. andre justeringer. som beskadiger Mercury produktet. förvaring. Inte heller täcks kostnader som uppstår i samband med avlägsnande och/eller utbyte av båtens skiljeväggar eller material som kan bli nödvändiga för att komma åt Produkten. annullerer garantien. försummelse. besværligheter. om Produkten varit under vattenytan. ändringar eller avlägsnande av delar. opbevaring. som ikke er egnet til brug sammen med dette produkt (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla kierroslukualueella (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). mikäli syynä on huolimattomuus. nedsenking i vann. lainan maksuihin. Kostnader som rör upphalning. mikä ei ollut valmistamamme tai myymämme. Utgifter i forbindelse med opphaling. slipavgifter. normal slitasje. tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader er ikke dekket av denne garantien.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou24g ou24c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata rutiinihuoltokohteita. joka on vastoin Käyttö– ja huolto–ohjekirjan suositteleman käyttö/toimintajakson ohjeita. epänormaalista käytöstä. ansioiden menetykseen tai mihin tahansa muun tyyppiseen satunnais– tai seurannaisvahinkoon liittyvät kustannukset eivät ole tämän takuun kattamia. Mikäli tuotetta käytetään kilpa–ajoon tai muuhun kilpailutoimintaan tai jos siinä on käytetty kilpailuun tarkoitettua alayksikköä. leie. lagring. luftintag eller avgassystem. hinaukseen. dækkes heller ikke af denne garanti. vanrøgt. milloin tahansa. eller om båten körts med motorn för långt uttrimmad. endringer eller fjerning av deler. jotka liittyvät veneen rakenteesta johtuvaan luoksepääsyyn. vannjetpumpeimpellere og innerkledning. (även om tidigare ägare varit inblandad i detta). som ikke giver motoren mulighed for at køre ved det anbefalede omdrejningsområde ved fuldt åbent gasspjæld (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). feilaktig installasjon (riktige installasjonsspesifikasjoner og –teknikker er beskrevet i installasjonsanvisningene for produktet). suihkupumpun siipipyörä ja sisäkkeet. om motorn körts torr på vatten. felaktigt underhåll. Samoin kulut. ændring eller fjernelse af dele. upphäver garantin. ulykke. fremmede genstande i kølesystemet. ajan hukkaan. leje. användning av tillbehör eller del som inte var tillverkad eller såld av oss. huolto–ohjekirjaa). onnettomuus. väärä asennus (asianmukaiset asennusta koskevat tekniset tiedot ja menettelyt ovat tuotteen asennusohjeissa). slæbning. tap av tid. MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke rutinemæssige punkter. amorteringar. 10 90-10212X20 . for å få tilgang til produktet. eller kjøring med en girhusenhet for racerkjøring på ethvert tidspunkt. johon tarvitaan eri osastojen tai materiaalien irrottaminen ja/tai takaisinpano. betjening med brændstoffer. motortrimningar. normalt slitage. justeringar. olja eller smörjmedel som är olämpliga för Produkten (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). produktbetjening på en måde. vuokraan. skade som følge av misbruk. säilytykseen. eller vand. forsikring. eller vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. telefonsamtal. Brug af produktet til racing eller andre konkurrenceaktiviteter eller betjening med en racing–type lavere enhed på et eller andet tidspunkt. luftindsugningen eller udstødningssystemet. osien muuntaminen tai poisto tai veden pääsy moottoriin polttoaineen tuloaukon. eller annan typ av indirekta skador. nedsænkning. telefon. montering av motorn för högt på akterspegeln. som trænger ind i motoren gennem benzinindsugningen. Bruk av produktet til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. misbrug. ouk GARANTIINFORMATION ou24k GARANTIOPLYSNINGER ou24a MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Denna begränsade garanti täcker inte rutinunderhåll. joka johtuu väärinkäytöstä. öljyä tai voiteluaineita. normalt slid. normaalia kulumista. brug af en propel eller gearudveksling. for at få adgang til produktet. feilaktig service eller bruk av et ekstrautstyr eller del som ikke er produsert eller solgt av Mercury. olietyper eller smøremidler. indkomst eller andre former for tilfældige eller følgeskader dækkes ikke af denne garanti. forkert service. virityksiä. takuu ei ole voimassa. avdrag på lån. epäasianmukainen huolto. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller –materiale på grunn av båtens design. unormal bruk. hvilket forårsages af blokeringer pga. som ikke er konsekvent med sektionen Anbefalet betjenings–/driftscyklus i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. sjøsetting. eller beskadigelse af produktet på grund af utilstrækkeligt kølevand. myös edellisen omistajan aikana. selv af en tidligere produktejer. bruk av propell– og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på full gass (se håndboken for bruk og vedlikehold). telefonutgifter. laiturimaksuihin. jetpumpens impellrar och foder. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla täyskaasukierroslukualueella (katso Käyttö–. ikke dekket av denne garantien. bogsering. tuninger. luftinntaket eller eksossystemet. mikäli tuotetta käytetään tavalla. Udgifter i forbindelse med optagning af og isætning i vandet. vakuutuksen hankintaan. sjösättning. jotka eivät ole sopivia tuotteen kanssa käytettäviksi (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). veteen uppoaminen. lisävarusteen tai osan käyttö. Udgifter i forbindelse med fjernelse og/eller erstatning af skillevægge eller materialer på grund af bådens design. ilmanottoaukon tai pakokaasujärjestelmän kautta. olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold). olägenhet. bedding. felaktig installation (korrekta installationsspecifikationer och metoder beskrivs i Produktens monteringsanvisningar). eller körning med ett (undre) växelhus av tävlingstyp.

ouk oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) Ingen person eller instans. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. Om andra garantier eller löften ställts. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. ne eivät ole kannekelpoisia Mercury Marine:a vastaan. joita se ei kata. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. SIINÄ TAPAUKSESSA.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. inklusive Mercury Marine–autoriserte forhandlere. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. mukaan luettuina Mercury Marine:n valtuutetut myyjäliikkeet. ja jos sellaisia on annettu. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. katso Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. har fått tillatelse fra Mercury Marine til å gi eventuell annen forsikring. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. ja niistä. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. har fått rätten av Mercury Marine att utlova annat vad gäller denna produkt än det som anges i denna begränsade garanti. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. som er indarbejdet som reference i denne garanti. inklusive av Mercury Marine auktoriserade återförsäljare. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. repræsentationer eller garantier fremlægges. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. jotka sisältyvät tähän rajoitettuun takuuseen. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. og hvis sådanne bekræftelser. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. edustusta tai takuuta paitsi niitä. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. antamaan mitään tuotetta koskevaa vakuutusta. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. udover hvad denne begrænsede garanti omfatter. TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) Mercury Marine ei ole valtuuttanut ketään yksilöä tai entiteettiä. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) Intet individ eller entitet inklusive Mercury Marine autoriserede forhandlere er autoriseret af Mercury Marine til at give bekræftelse. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. repræsentation eller garanti i forbindelse med produktet. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. på sidene som følger etter denne garantien. 90-10212X20 11 . LAGLIGA RÄTTIGHETER. fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som omfattes av denne begrensede garantien. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. kan Mercury Marine ikke holdes ansvarlig derfor. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. kan inte Mercury Marine hållas ansvariga för dessa. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning).

Veneessä on käytettävä Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritellyt korroosionestolaitteet ja Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritelty rutiinihuolto on suoritettava ajallaan (mukaan luettuna ilman rajoitusta suoja–anodien vaihto. som køber produktet hos en forhandler. eller utförande av service under denna garanti. eller utførelse av service. som ikke er udløbet. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. MerCruiser Inboard eller ”Sterndrevs”–motorer (Produkten) inte kommer att ha problem som direkt kan spåras till korrosion under den tid som anges nedan. GARANTIOPLYSNINGER ou19a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer at ingen nye Mercury. Sport Jet. Mariner. Garantier. jolloin se ensiksi otettiin käyttöön. som finder sted før leveringen. KATTEEN KESTOAIKA: Tämä rajoitettu korroosiotakuu kattaa kolmen (3) vuoden ajan joko siitä päivämäärästä. GARANTINS LÄNGD: Denna begränsade korrosionsgaranti skyddar produkten under tre (3) år från första försäljningsdatum. Osien korjaus tai vaihto.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou19g ou19c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare (icke–kommersiellt bruk). oua 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at hver ny Mercury. M2 Jet Drive. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. SOM SKAL OPFYLDES. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. bruk av angitte smøremidler og utbedring av hakk og riper) for å opprettholde garantidekningen. M2 Jet Drive. M2 Jet Drive. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. Tracker fra Mercury Marine Outboard. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. Tæringsforebyggende enheder. eller den dato. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgarantien gir tre (3) års dekning fra den datoen produktet først selges. kan overføres til en efterfølgende (ikke kommerciel brug) køber efter korrekt genregistrering af produktet. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. määriteltyjen voiteluaineiden käyttö ja kuluneiden kohtien ja naarmujen maalaus) takuukatteen ylläpitämiseksi. De korrosionsskyddande anordningar som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste användas på båten. Tiden för reparation. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. utskifting av offeranoder. Tracker fra Mercury Marine Outboard. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. MerCruiser sisämoottori tai perävetolaitteen moottori (Tuote) tule toimintakyvyttömäksi suoraan korroosiosta johtuen alla kuvattuna aikana. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden vaatia todistetta asianmukaisesta huollosta. 12 90-10212X20 . Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. eller den datoen da produktet først ble tatt i bruk. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. etc. användande av specificerade oljor. uten begrensing. Sport Jet. kan overføres til ny kjøper (ikke–kommersiell bruk) ved riktig omregistrering av produktet. byte av delar. Sport Jet. ettei mikään uusi Mercury. og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert. beroende på vilket som inträffar först. Mercury Racing. Tracker Mercury Marine perämoottori. Garantidækning er disponibel. och det rutinunderhåll som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt anvisningarna (inklusive obegränsat byte av offeranoder. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. alt etter hva som inntreffer først. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. jossa myynti tapahtui. M2 Jet Drive. Mariner. Takuun kate tulee voimaan. kumpi tahansa ensiksi tapahtuu. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle (ei kaupallinen käyttö). ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittelemä ennen–toimitusta tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. Sport Jet. Mercury Racing. forlenger ikke garantien utover den originale utløpsdatoen. DÆKNINGSTID:Denne begrænsede tæringsgaranti yder dækning i tre (3) år fra den dato. sträcker sig inte längre än till den ursprungligt angivna sista garantidagen. jolloin tuote ensimmäiseksi myytiin tai siitä päivämäärästä.) för att garantiskyddet skall bibehållas. afhængigt af hvad der forekommer først. Korrosjonshindrende utstyr som er angitt i bruks– og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten. och målning av repor. FORHOLD. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. MerCruiser Inboard eller stern–drev motor (produkt) gøres uarbejdsdygtige som et direkte resultat af tæring i perioden beskrevet nedenfor. Mariner. ouk GARANTIINFORMATION ou19k 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att alla nya Mercury. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. hvor produktet først blev solgt. er fuldført og dokumenteret. Reparasjon eller erstatning av deler. brug af bestemte smøremidler og pletmaling af ridser og skrammer) for at opretholde garantidækning. Mercury Racing. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. että asianmukainen huolto on suoritettu. skal anvendes på båden og rutinemæssig vedligeholdelse. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. hvorpå produktet først tages i brug. Mercury Racing. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. Mariner. som skitseres i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne skal foretages rettidigt (inklusive uden begrænsning udskiftning af offeranoder. hvor salget fandt sted. Tracker by Mercury Marine Outboard. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. MerCruiser Inboard eller hekkmotor (produktet) vil ikke settes ut av funksjon som et direkte resultat av korrosjon for den tidsperioden som er beskrevet nedenfor.

kan vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. at reparere en defekt del. debiteras kunden för alla arbets– och materialkostnader. I sådana fall debiteras kunden för kostnader som uppstår i samband med transport och/eller resor. ouk TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ MERCURY TEKEE Mercury: n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. Jos suoritettu huolto ei ole tämän takuun kattama. ostajan on maksettaja kaikki siihen liittyvät työ– ja materiaalikustannukset ja kaikki muut siihen huoltoon liittyvät kulut. HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. Om det utförda underhållet inte täcks av denna garanti. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och reparation som täcks av garantin. etter egen vurdering. Om kunden inte kan leverera Produkten till sådan återförsäljare. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. måste detta skriftligt framföras till Mercury. for at drage fordel af dækningen. Kjøperen skal ikke. når der anmodes om garantiservice. valintamme mukaan. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. med mindre Mercury ber om det. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. GARANTIOPLYSNINGER 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. oua GARANTIINFORMATION 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM ÅLIGGER MERCURY: Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. Når fordringer fremsettes under garantien. det skal præsenteres til forhandleren. må produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. som blev fremstillet tidligere. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. och andra därmed sammanhängande kostnader. skal Mercury informeres skriftligt. efter eget valgt. å reparere defekte deler. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Takuuvaateet tehdään toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–myyjäliikkeelle. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. ombyggda delar. samt andre udgifter i forbindelse med den service. Ostaja ei saa. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. Kunden får inte skicka Produkt eller delar därav direkt till Mercury. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita MITEN TAKUUKATE SAADAAN Asiakkaan on annettava Mercury: lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen huoltotyön suorittamiseksi. og alle andre utgifter i forbindelse med servicen. lähettää tuotetta tai tuotteen osia suoraan Mercury:lle. Ostajan on siinä tapauksessa maksettava kaikki siihen liittyvät kuljetuskustannukset ja/tai matkustusaika. medmindre Mercury anmoder derom. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. Jollei ostaja voi toimittaa tuotetta sellaiselle myyjäliikkeelle. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. udskifte en sådan del eller dele med nye Mercury Marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä todiste rekisteröinnistä ja takuun saamiseksi se on esitettävä myyjäliikkeelle takuuhuoltoa pyydettäessä.oug ouc GARANTIINFORMASJON 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. jollei Mercury sitä vaadi. utom vid direkt anmodan från Mercury. og gi rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. Järjestämme sitten tarkastuksen ja kaiken takuun kattaman korjauksen. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. for eftersyn. 90-10212X20 13 . Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. som er autoriseret til at udføre service på produktet. viallisen osan korjaukseen. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. hänen on lähetettävä kirjallinen ilmoitus Mercury:lle. Hvis den utførte servicen ikke dekkes av denne garantien.

oug ouc GARANTIINFORMASJON ou27g ou27c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata sähköjärjestelmän korroosiota. som bruges til kommerciel brug. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. instrumenter. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. og skal beskyttes mot ved bruk av et korrosjonsbeskyttelsessystem. vanrøgt eller forkert service.eks. Mercury Precision Parts tai Quicksilver MerCathode system ja/tai galvaanista eristintä. korrosion som endast orsakar obetydlig. skall du lämna en omålad sträng på minst 3. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. utbytesdelar (sådana som kunden själv köpt). ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. Korrosjonsskade som skyldes feilaktig påføring av kobberbasert antigro–maling dekkes heller ikke av denne begrensede garantien. Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode–system og/eller galvanisk isolasjon. vad gäller ytterligare detaljer. I forbindelse med MerCruiser produkter bør et umalet mellemrum på mindst 3. korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skade. instrumenttien. nærliggende båter. Hajavirtakorroosio. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. skade som følge av marinevekster. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. eller eventuell bruk av produktet som genererer inntekt i noen del av garantiperioden. kan kobberbaseret maling bruges på bådens skrog og agterspejl. tæring af tilbehør. GARANTIOPLYSNINGER ou27a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke tæring af det elektriske system. kan kopperbaserte malingstyper brukes på skroget og hekken. esim. korrosjon som følge av skade. Det er endvidere vigtigt at udvise forsigtighed for at undgå en elektrisk sammenkobling mellem det garantidækkede produkt og malingen. täcks inte av denna korrosionsgaranti. utan vi rekommenderar att utombords– och MerCruiser–applikationer skyddas med Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baserad beväxningsskyddande färg. nærliggende både. Jos tarvitaan kasvullisuudenestomaalia. suosittelemme tri–butyyli–tina–adipaatti (TBTA) –pohjaisia kasvullisuudenestomaaleja perämoottoreille ja Mer–Cruiser veneilysovelluksiin. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. produkter som används för kommersiellt bruk. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. joka johtuu hajavirroista (teholiitännöistä rannalla. utan korrosionsskydd som t ex Mercury precisionsdelar eller Quicksilver MerCathode system och/eller Galvanisk isolator måste användas. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. korrosjon på fabrikkinstallert vannjetdrevenhet. Der henvises til bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne for yderligere oplysninger. korrosion som orsakats av skada. 14 90-10212X20 . SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. Skade som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkoblinger på land. korroosiota. anbefales bruk av TBTA–basert (Tri–Butyl–Tin–Adipate) antigro–maling på båter med utenbordsmotor eller MerCruiser. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. ekstradeler (deler som brukeren har kjøpt). RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. tai mikä tahansa käyttö. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. ja niistä. produkter som er brukt kommersielt. I områder der TBTA–basert maling er forbudt ved lov. beskadigelse på grund af marinevækst. styresystem. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. MerCruiser–tuotteessa on jätettävä vähintään 3. SIINÄ TAPAUKSESSA. tæring på grund af skade. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. varaosia (asiakkaan ostamia varaosia). ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. Bruk ikke maling på utenbordsmotoren eller MerCruiser–produktet. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. närliggande båtar.8 cm rundt hekkplateenheten være umalt.8 cm efterlades omkring agterspejlssamlingen. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. I områden där sådan TBTA–baserad färg inte får användas enligt lag. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke korrosjon på det elektriske systemet. Var dessutom försiktig så att elektrisk kontakt mellan den garanterade Produkten och färgen. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. Maling må ikke bruges på påhængsmotorer eller MerCruiser produkter. Konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll. produkter. instrumenter. misbruk eller feilaktig service. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. skador från undervattensväxter. tæring. ohjausjärjestelmien korroosiota. se ei myöskään ole tämän rajoitetun takuun kattama. metall i vannet). korrosion på fabriksinstallerat jetaggregat. korrosion på tillbehör. Läckströmskorrosion (orsakad av landströmsanslutningar. f. produkt som sålts med mindre än ett års begränsad garanti. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. saat katsomalla Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. kan kopparbaserad färg användas på skrov och akterspegel. korroosiota tehtaan asentamalle ‘‘jet’’–vetolaitteelle. som udelukkende forårsager kosmetisk skade. Lisätietoja saat Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. joka aiheuttaa ainoastaan kosmeettista vahinkoa. som producerer indkomst. tæring af fabriksinstalleret jet drev–enhed. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. inkludert som referanse i denne garantien ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset garantideksning. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. voidaan käyttää kuparipohjaisia maaleja runkoon ja peräpeiliin. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. korrosjon på tilbehør. metall under vattenytan). ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. misskötsel eller felaktig service. Måla inte utombordaren eller MerCruiser–produkten. Sen lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköistä vuoroliitäntää taatun tuotteen ja maalin välillä. Mikäli korroosiovahinko on aiheutunut kuparipohjaisten kasvullisuudenestomaalin väärästä sovelluksesta. vaurioitumisen aiheuttamaa korroosiota. varomatonta käsittelyä tai väärää huoltoa. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. läheisistä veneistä. Tæringsskade på grund af forkert anvendelse af kobberbaseret anti–begroningsmaling dækkes heller ikke af denne begrænsede garanti. även om det endast är tillfälligt. som er indarbejdet som reference i denne garanti. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. lisävarusteiden. jos tuote on myyty alle vuoden rajoitetulla tuotetakuulla. Vad gäller MerCruiser–produkt. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. anbefales Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baseret anti–begroningsmaling ved brug på MerCruiser både og både med påhængsmotorer. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. I områder hvor TBTA–baseret maling er forbudt. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. joita se ei kata. metal under vandet) dækkes ikke af denne tæringsgaranti. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. ytlig skada. vedenalaisesta metallista) ei ole tämän korroosiotakuun kattamaa ja sitä pitäisi suojata käyttämällä korroosiosuojajärjestelmää. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. Hvis anti–begroningsbeskyttelse er påkrævet. Älä sivele maalia suoraan perämoottoriin tai MerCruiser–tuotteeseen. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne.8 cm maalaamaton väli peräpeiliyksikön ympärille. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. jos tuotetta on käytetty kaupalliseen tarkoitukseen.8 cm runt skölden. ouk GARANTIINFORMATION ou27k oua 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Den begränsade garantin täcker inte korrosion i elsystem. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. På MerCruiser–produkter skal en avstand på minst 3. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. instrument. styresystemer. Hvis det er påkrevd med antigro–beskyttelse. styrsystem. og produktet bør beskyttes mod tæring med et tæringsbeskyttelsessystem såsom Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode System og/eller galvaniske isolatorer. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. Se bruks– og vedlikeholdshåndboken for flere detaljer. reservedele (dele købt af kunden). Korrosionsskada som uppstått från felaktig applicering av kopparbaserad beväxningsskyddande färg täcks heller inte av denna begränsade garanti. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. Alueilla. dekkes ikke av korrosjonsgarantien. Videre må eieren være påpasselig med å unngå en elektrisk forbindelse mellom det garanterte produktet og malingen. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. joilla TBTA –pohjaiset maalit ovat kiellettyjä. vesikasvullisuuden aiheuttamaa vahinkoa. LAGLIGA RÄTTIGHETER. Tæringsbeskadigelse på grund af krybestrøm (strømforbindelser på land. solgte produkter med mindre end ét års begrænset produktgaranti.

Mindre justeringer og tuninger. että takuu kattaa takuuaikana tarvittavat korjaukset. fandt sted i et land. onnettomuudet. 2. Kontakta din återförsäljare om du har några andra frågor om vad garantin täcker. Bestämmelserna förkunnade i det följande har inkluderats genom referens i den 3 -åriga begränsade garantin mot korrosionsskada. Bestemmelsene som er fremlagt nedenfor. Installationsfel. rengjøring eller justering av tennplugger. Jos sinulla on takuun kattavuutta koskevia kysymyksiä. som er opstået på grund af materialeeller fabrikationsfejl. tændingskomponenter. Asiakkaan on toimitettava Tuote valtuutetulle myyjäliikkeelle. Kunden må sørge for rimelig tilgang til produktet for service under garantien.og fabrikasjonsfeil som utføres innenfor garantiperioden. olyckor. rengøring eller justering af tændrør. rengöring eller inställning av tändstift. 3. Seuraavat tiedot selittävät mikä huolto ei ole takuun kattamaa. kontroller og smørekontroll som er foretatt i forbindelse med normal service. Garantin begränsas till defekter i material eller utförande.og fabrikasjonsfeil. er inkorporert som referanse i den tre års begrensede garantien mot korrosjonsfeil. Installationsfejl. tändningskomponenter. brist på underhåll. GARANTIDEKNING OG UNNTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen av de vanligste misforståelsene når det gjelder garantidekning. mitään siihen liittyvää kuljetuskustannusta ja/tai matkustusaikakorvausta jne. Tehtaan asentamat suutinlaitteet . slæbning. normalt slitage och en del andra orsaker. 4. den internasjonale begrensede garantien for utenbordsmotor og den begrensede garantien som gjelder for utenbordsmotorer i USA og Canada. i vores 3 års begrænset tøringsgaranti. Extra servicearbete som kunden har begärt utöver garantiförpliktelsen.ja varastointikustannuksia. båtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgang til produktet. Monteringsfeil. Pieniä säätöjä ja virityksiä. den internationella begränsade utombordsmotorgarantin och den begränsade utombordsmotorgarantin för Förenta Staterna och Kanada. t ex kontroll. Garantien er begrenset til material . Rimlig tillgång till Produkten måste ordnas för garantiservice. Servicearbeid som kunden ber om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under garantien.Seuraavat osat ovat takuun ulkopuolella: Suutinlaitteen potkuri ja suutinlaitteen sisäke. remmer. jotka vaikuttavat Tuotteeseen. Har du eventuelt andre spørgsmål mht. Kostnader för uthaling. Kansainväliseen rajoitettuun perämoottoritakuuseen ja Yhdysvaltojen ja Kanadan rajoitettuun perämoottoritakuuseen. normal slitasje og forskjellige andre årsaker som har innvirkning på produktet. der påvirker produktet. 5. ulykker. samt vandbeskadede drevaksellejer. sjösättning.og/eller reisetidskostnader i forbindelse med dette osv. Garantien begrænses til materialeeller fabrikationsfejl. joka johtuu huolimattomuudesta. He vastaavat mielihyvin mahdollisiin kysymyksiisi. mikäli ne johtuvat teko . 4. normaali kuluminen ja monet muut seikat. Takuu rajoittuu materiaali .Bestemte deler som unntas fra garantien er: Skade på jet for vannpumperotor og støtabsorberende materiale for jetdrev mot støt eller slitasje. 3. søsætning. mangelfullt vedlikehold. filter. jos kuluttaja on ostanut Tuotteen maassa. remmar. Hvis du skulle ha spørsmål angående garantidekningen. mukaan luettuna sytytystulppien tarkistus. inklusive kontrol. 2. 3. Vahinko. jos se ei ole takuun puitteissa. Skada till följd av försummelse. fjernelse og/eller udskiftning af bådens skillevægge eller materiale på grund af bådens design med det formål at opnå nødvendig adgang til produktet. forkert installation eller mangelfuld service. Mindre justeringar och finjusteringar.ja tekovirheisiin. jotta päästään käsiksi Tuotteeseen. ulykker. Fabriksinstallerade Jet -Drive -enheter . uheld. som påverkar Produkten. olycka. Generelle unntak fra garantien: 1. Skade opstået på grund af forsømmelighed. som er autoriseret af os til distribution og smøringskontrol foretaget ved normal service. förgasarinställningar. 5. bes du ta kontakt med vår godkjente forhandler som gjerne besvarer dem. Telakallenostoa. som eventuellt kan uppkomma. jossa olemme valtuuttaneet jakelun. onnettomuudesta. hinaus . unormalt bruk og uriktig montering eller service. og kun når salget til forbrugeren kontroller. sjøsetting eller sleping. mangel på vedligehold. hvad garantien dækker. Fabriksinstallerede jet -drive units . unormal betjening. 2. Muista. De svarar med glädje på dina frågor. filtre. alla relaterade transportkostnader och/eller resetid osv. reglage och smörjmedelskontroller som utförs i samband av normalservice. 3. samt vannskade på drivakselens kulelagre som en følge av mangelfullt vedlikehold. dekkes ikke. huollon puutteesta. som et resultat af ukorrekt vedligehold. ved reference. normal slitage og mange andre årsager. täcks inte av garantin. men bare når forbrukerkjøpet er gjort i land der vi har godkjent distribusjon. Asiakkaan pyytämää lisähuoltotyötä. Mindre justeringer. ota yhteys valtuutettuun myyjäliikkeeseen. 4.oug ouc GARANTIINFORMASJON op5g op5c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT Tämän osan tarkoituksena on auttaa poistamaan muutamia tavallisimmista takuuta koskevista väärinkäsityksistä. tenningskomponenter. Asennusvirheet. Skader som følge av vanskjøtsel. veneen rakenteesta johtuvaa väliseinärakenteiden tai materiaalin poistoa. der ikke dækkes af garantien. International begrænset garanti af påhængsmotoren og Begrænset garanti af påhængsmotoren for USA og Canada. hihnat säätimet ja normaalin huollon yhteydessä suoritettu voitelun tarkistus. ouk Takuun yleiset rajoitusehdot 1. Følgende betingelser er blevet inkorporeret. puhdistus tai säätö. Forbrugeren skal selv transportere/levere produktet til en autoriseret forhandler. Husk på. borttagning och/eller utbyte av båtens mellanväggar eller material när det gäller nödvändig tillgång till Produkten. vesillelasku. 4. Följande information beskriver vilken typ av service inte täcks av garantin. mutta ainoastaan. Yderligere servicearbejde på forbrugerens anmodning ud over det af garantien forpligtigede. Kunden må levere produktet til en godkjent forhandler. filtre. forgasserinnstillinger. 5. Informasjonen nedenfor gjør rede for en del av de serivicetyper som ikke dekkes av garantien. mikä voi olla tarpeellista. Generelle garantiundtagelser: 1. fininnstillinger inkludert kontroller. kaasuttimen asetukset. at garantien dækker påkrævede reparationer i garantiperioden. eivät ole takuun kattamia. Nedenfor gives en forklaring på forskellige slags eftersyn. suodattimet. sytytyskomponentit. alle transportafgifter og/eller rejsetid i forbindelse dermed osv. Jetdrivenheter som er installert på fabrikken . kontakt da den autoriserede forhandler. Utgifter i forbindelse med opphaling. karburatorindstillinger. bogsering. for at garantiydelser kan udføres.tai materiaalivirheestä.Specifika delar som inte täcks av garantin är: Jetdrevimpeller och jetdrevsinlägg som skadats pga slitage och vattenskadade drivaxellagrar som följd av dåligt underhåll. onormal körning eller fel installation och service. Rimelig adgang skal skaffes til produktet. uheld.Specifikke dele ekskluderede fra garantien er: Jet -drive impeller og jet -drive oplejring. remme. Kunden måste leverera Produkten till en auktoriserad återförsäljare. Seuraavat edellytykset on sisällytetty kolmen vuoden rajoitettuun takuuseen syöpymistä vastaan. beskadiget på grund af stød eller slitage. Tuotteeseen on päästävä käsiksi kohtuullisen helposti takuuhuoltoa varten. väärän huollon johdosta. epänormaalista käytöstä tai väärästä asennuksesta tai huollosta. Han vil med glæde besvare alle dine spørgsmål. joka on vioittunut kulumisen vuoksi ja veden vahingoittamat käyttöakselin laakerit. Generella undantag från garantin: 1. Vær oppmerksom på at garantien dekker nødvendige reparasjoner som følge av material . dækkes ikke. alle transport . oua GARANTIINFORMATION op5k op5a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER Formålet med dette afsnit er at forebygge nogle af de mere vanligt forekommende misforståelser angående hvad garantien dækker. 5. Afgifter for bugsering. fjerning og/eller utskifting av båtinndelinger eller materiale som pga. Kom ihåg att garantin täcker alla nödvändiga reparationer under garantitiden pga defekter i material eller utförande. men endast när konsumenten har köpt Produkten i ett land där distribution är auktoriserad av oss. 90-10212X20 15 . 2. GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG Avsikten med detta avsnitt är att hjälpa till att eliminera en del vanliga missförståenden om vad garantin täcker.

joka johtuu osien tai lisävarusteiden. innvendige tilstander som kan føre til svikt. då garantireparationer utförs. Svikt som ikke har forbindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret. ne ovat takuun kattamia. tidsspild eller tab af indkomst) er på ejerens eget ansvar. olägenghet eller förlust av tid eller inkomst) är ägarens skyldighet. 10. Unntatt er tap eller forurensning av samme. Jos vianhaun tuloksena on vakava sisäinen moottorin tila. Bruk av drivstoff eller smøremidler som ikke passer til dette produktet. alle telefon . Tuotteelle sopimattomien nesteiden ja polttoaineiden käytöstä. Deler som svikter pga. Om diagnosen anger ett allvarligt invändigt fel som kan resultera i motorstopp. tai jos ei mahdollista viedä telakalle jne. smøremidler og væsker som blir skiftet som en del av det normale vedlikeholdet. måste tillståndet som orsakar ljudet åtgärdas under garantin. Svigt af enhver del opstået på grund af manglende kølevand. är ägarens skyldighet om inte förlust eller förorening av sådan orsakats pga produktfel som faller under garantin. ja mikäli tehdas on antanut etukäteen suostumuksensa korjaukseen tässä verstaassa). 11. uvedkommende objekter blokkerer vanninntakene. 13. 11. 7. Deltagelse i eller forberedelse til racing eller anden konkurrenceaktivitet eller betjening med en racing -type bundenhed. Hvis diagnosen tyder på alvorlige. telefon eller hyreskostnader av någon typ. der eventuelt er dækket af garantien. puhelin tai vuokrakustannuksista. Mikäli toimintahäiriöt eivät johdu näiden osien tai lisälaitteiden käytöstä. anses som en risiko til sjøs. at som ikke er en autoriseret forhandler inden for området. og efter at forudgående godkendelse fra fabrikken er blevet indhentet for at få arbejdet udført på et sådant anlæg). 13. 12. Hvis en diagnose angiver en alvorlig intern motortilstand. dekkes av garantien hvis vilkårene for den begrensede garantien for det aktuelle produktet oppfylles for øvrig. 12. hvis denne svikten er berettiget til overveielse under garantien. främmande material blockerar intagshål. mikä voi tapahtua. 8. fremmedlegemer. osv. 7. Motorstøj er ikke nødvendigvis et tegn på et alvorligt motorproblem. som skjer når motoren startes oppe av vannet. joka voisi suorittaa tarvittavan työn. der er i stand til at bugsere osv. eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for langt ut. som kan utföra nödvändigt arbete. skal det pågældende problem afhjælpes i henhold til garantien. Fejl. eller uthaling inte kan ordnas. 15. Arbejde udført af andre personer end den autoriserede forhandler dækkes kun af garantien under følgende omstændigheder: Arbejdet udføres i en nødssituation (forudsat. Alla oförutsedda skador och/eller följdskador (Förvaringskostnader. Användande av bränslen eller smörjmedel som inte är lämpade för användning med eller på Proudkten. der ikke er relateret til brug af sådanne dele eller tilbehør. Udskiftning af olie. jos moottoria ei käynnistetä vedessä. sen katsotaan olevan veneilyä koskeva vaaratekijä. joka voi johtaa epäkuntoon. Brug af benzin eller smøremidler. gener.oug ouc GARANTIINFORMASJON op6g op6c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT 6. 11. Motorljud behöver inte nödvändigtvis betyda att motorn har ett allvarligt problem. at de opfylder kravene i den begrænsede garanti for det pågældende produkt. der ikke fremstilles eller sælges af os. 13. osaa Huolto. 12. 14. Vand. må tilstanden som er årsaken til lyden. eller på grunn av nedsenking i vann. om de i andra avseenden möter bestämmelserna för den begränsade garantin för denna Produkt. 15. Ks. luftinntaket eller eksossystemet. 8. Mikäli alayksikkö ja/tai potkuri vioittuu. Osallistumisesta tai valmistumisesta kilpa -ajoon tai muuhun kilpailuluontoiseen toimintaan tai käytöstä kilpailutyyppisen alemman yksikön kanssa. Videre må fabrikken på forhånd ha fått tillatelse til å utføre arbeidet på dette verkstedet). 16. ouk 9. täcks av garantin.eller leieutgifter. voiteluaineet tai nesteet. 14. motorn har monterats för högt eller trimmats för långt ut. Kunden er ansvarlig for oljer. mangel på kjølevann. joka johtuu jäähdytysveden puutteesta. Skade på bundenheden og/eller propellen. rettes på under garantien. 9. 14. joita emme ole myyneet tai valmistaneet. forårsaket av produktsvikt. Bruk av andre deler enn Mercury Precision– eller Quicksilver–deler ved reparasjoner under garantien. Rajoitettu takuumme ei kata mitään tuotteellemme sattunutta vahinkoa. hankaluuksista tai ajan tai tulojen menetyksestä). 16. Muiden kuin Mercury takuukorjauksissa. Användandet av delar som inte kommer från Mercury Precision eller Quicksilver. ilmantuloaukosta tai pakokaasujärjestelmästä tai moottorin joutumisesta veden alle. 15. Precision tai Quicksilver –osien käyttö GARANTIDEKNING OG UNNTAK 6.. asentamisesta tai käytöstä. vieraiden aineiden joutumisesta tuloaukkoihin. Jos työn on suorittanut muu kuin valtuutettu myyjäliike. All tilfeldig og/eller følgeskade (utgifter til oppbevaring. Omistaja on vastuussa kaikista satunnaisista ja/tai seurannaisvahingoista (varastointi. Der henvises til afsnittet Vedligeholdelse. betragtes som en almindelig sejlads risiko. Arbete utfört av annan än en auktoriserad återförsäljare kan endast täckas under följande förhållanden: Om arbetet utförs i en nödsituation (när ingen auktoriserad återförsäljare finns. der blokerer indsugningsåbningerne. orsakade av installation eller användnig av delar och tillbehör som inte tillverkas eller säljs av oss. med mindre tab eller forurening af samme opstår på grund af produktfejl.eller brugsafgifter af enhver art. Nedre enhet och/eller propellerskada som orsakats av påkörning av ett undervattenshinder anses vara en sjöfara. 10.) 7. 10. op6a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER 6. se on takuun kattamaa vain seuraavissa olosuhteissa: Jos se on suoritettu hätätilanteessa (jollei alueella ole valtuutettua myyjäliikettä. Deltakelse i eller forberedelse til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. som byts ut i samband med normalt underhåll. 14. luftindsugningen eller udstødningssystemet eller under motorens neddypning. 11. oua GARANTIINFORMATION op6k GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG 6. der trænger ind i motoren via benzinindsugningen. 9. osakat av brist på kylvatten. Vores begrænsede garanti dækker ikke skade på vore produkter forårsaget af installation eller brug af dele eller tilbehør. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et alvorlig problem. Fel på någon del. Asiakkaan normaalina huoltovelvollisuutena on vaihtaa öljy. joka on takuun alainen. Se avsnittet Underhåll. Slå opp på delen som handler om vedlikehold i håndboken. 10. eller ved bruk av en nedre enhet som er beregnet på racerbåter. telefon . Veden pääsystä moottoriin polttoaineen tuloaukosta. 8. 7. Vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. 16. Oljor smörjmedel eller vätskor. Om vatten intränger motorn via förgasaren eller avgassystemet eller nedsänkning. Skade på den nedre enheten og/eller propellen forårsaket av at motoren støter bort i en undervannshindring. Brug af andet end Mercury Precision eller Quicksilver dele. paitsi siinä tapauksessa. 16 90-10212X20 . Jonkin osan toimintahäiriö. Arbeid som er utført av andre enn den godkjente forhandleren. melun aiheuttama tila on korjattava takuun puitteissa. dekkes bare under følgende omstendigheter: Når det utføres i et nødstilfelle (forutsatt at det ikke finnes godkjente forhandlere i området som kan utføre det nødvendige arbeidet eller som ikke har muligheter til opphaling osv. som opstod fordi en genstand under vandoverfladen blev ramt. dækkes af garantien under forbeholdning af. der kan udføre det påkrævede arbejder eller har et reparationsanlæg. der kan medføre motorsvigt. 13. som et resultat af motorstart oppe af vandet. Fel. Vår begrensede garanti gjelder ikke skade på våre produkter forårsaket av montering eller bruk av deler eller tilleggsutstyr som ikke er fabrikert eller solgt av oss. 12. och fabriken har godkänt att arbetet kan utföras på denna verkstad. Deltagande eller förberedelser för racing eller annan tävlingsbetonad verksamhet eller körning med en nedre enhet av tävlingstyp. koska on isketty vedenalaiseen esteeseen. som inte kan hänföras till användning av sådana delar och tillbehör. der ikke egner sig til brug sammen med eller i produktet. jos ne muissa suhteissa täyttävät sen tuotteen rajoitetun takuun ehdot. 9. 16. että niiden menetys tai saastuminen johtuu tuotteessa ilmenneestä viasta. når der foretages garantireparationer. Alle tilfældige skader og/eller følgeskader (oplagringsafgifter. 15. 8. alt bryderi eller tap av tid eller arbeidsinntekt) er eierens ansvar. smøremidler eller væsker i forbindelse med normalt vedligehold er forbrugerens ansvar. jos moottori on asennettu liian korkealle tai trimmattu liian kauas. vilket har inträffat pga att startmotorn är ut ur vatten. Moottorin melun ei välttämättä tarvitse merkitä vakavaa moottorivikaa. eller fordi motoren er monteret for højt eller trimmet for langt ud. Vår begränsade garanti gäller inte för skada på våra Produkter.

ADVARSEL ADVARSEL . Se till att ytterligare en person ombord har grundläggande kunskaper om hur man startar och kör båten. obb1k GENERELT oba1a BÅDFØRERENS ANSVAR Bådføreren er ansvarlig for korrekt og sikker betjening af båden.fara eller farligt tillvägagångssätt. obb1a INNAN DU STARTAR UTOMBORDAREN Läs handboken omsorgsfullt. Genom att följa instruktionerna om säkerhet och körning i denna bok. Vi rekommenderar att varje förare läser och förstår hela handboken innan utombordaren används. Kontakt din forhandler. Det anbefales på det sterkeste at alle båtfører e leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes.omedelbar fara. ADVARSEL ADVARSEL . Tulee varmistaa. FORSIKTIG FORSIKTIG . och på dekaler placerade påutombordaren. Toimien turvallisuus. De er meget viktige av hensyn til sikkerheten: ENNEN PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖÄ Lue tämä käsikirja huolellisesti! Opi käyttämään perämoottoriasi oikein! Jos jokin kohta on epäselvä. mikä voi aiheuttaa vähäisen henkilö vamman tai tuotteen tai muun omaisuuden vaurioitumisen. Sørg for at minst én person ombord utenom føreren.vamman tai kuoleman.Her advares det mot bruk som VIL føre til alvorlige personskader eller død. obk VAROITUS VAROITUS . kjenner start. Nedanstående symboler återfinns i handboken. oba ALLMÄN INFORMATION oba1k FÖRARENS SKYLDIGHETER Föraren är ansvarig för att båten framförs på ett korrekt och säkert sätt med tanke på passagerare och allmänhet. Lär dig hur båten handhas korrekt. että ohjaaja on veneen käyttöön kykenemätön.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER oba1g oba1c YLEISTIETOA VENEILIJÄIN VASTUU Veneen käyttäjä (ohjaaja) on vastuussa veneen oikeasta ja turvallisesta ohjaamisesta sekä veneessä olevien ja muiden henkilöiden turvallisuudesta. kan man förebygga skador på person och båt. VAARA VAARA . Lær hvordan motoren bør betjenes. obb1c BÅTFØRERENS ANSVAR Båtføreren er ansvarlig for sikker og riktig bruk. Sørg for at mindst en person udover til føreren er instrueret i generelle start– og betjeningsprocedurer af påhængsmotoren samt almindelig bådbehandling i tilfælde af. som kan resultere i mindre person. että ainakin yksi henkilö ohjaajan lisäksi on tietoinen perämoottorin käynnistyksen.Vaara tai vaarallinen toimenpide. samt for sikkerheten til både passasjerer og folk som befinner seg i nærheten av båten. I denne håndbog såvel som på mærkater på påhængsmotoren.eller materielskader. som KOMMER att orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. GEVAAR FARE .Farer eller farlige fremgangsmåder. og lær hvordan utenbordsmotoren skal brukes. som bør følges. Sikkerhet og kunnskap om bruk i kombinasjon med sunt vett. kontakt forhandleren.Välitön vaara. som KAN orsaka i allvarlig personskada eller dödsfall. benyttes følgende advarsler for at skærpe din opmærksomhed overfor særlige sikkerhedsforanstaltninger. mikä VOI aiheuttaa vakavan henkilö vamman tai kuoleman. Er det noe du ikke forstår.Her advares det mot bruk som KAN føre til alvorlige personskader eller død. FARE FARE .fara eller farligt tillvägagångssätt. hvis du har spørgsmål.ja ajo-ohjeiden mukaisesti ja käyttäen luontevaa ja asianmukaista harkintaa eri ajotilanteissa loukkaantumisilta ja tuotteen vaurioitumiselta voidaan välttyä. som KAN resultere i alvorlig personskade eller død.og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten. som kan resultera i mindre personskada eller skada på båt eller motor. samt sikkerheden af dens passagerer og andre. VAROITUS VAROITUS . Suosittelemme vakavasti. ifall föraren skulle bli förhindrad att göra detta. mikä AIHEUTTAA vakavan henkilö. FØR DU STARTER PÅHÆNGSMOTOREN Læs denne håndbog nøje. kan forhindre personskader og skade på utenbordsmotoren. at føreren er ude af stand til at betjene båden. för att fästa din uppmärksamhet på de speciella säkerhetsanvisningar som måste följas. Tässä käsikirjassa ja perämoottoriisi kiinnitetyissä varoituskilvissä käytetään seuraavia varoitusmerkkejä huomion kiinnittämiseksi erikoisiin turvallisuusohjeisiin. och tillämpa vanligt sjövett. ota yhteyttä kauppiaaseesi.og betjeningsvejledninger samt brug af almindelig sund fornuft.Her advares det mot bruk som KAN føre til mindre personskader eller skader på båt eller utstyr. Forebyggelse af skader på personer og materiel kan bedst sikres ved overholdelse af sikkerheds. FORSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET! .Øjeblikkelig fare som VIL resultere i alvorlig personskade eller død. käytön ja käsittelyn perusperiaatteista siltä varalta. obb1g FØR UTENBORDSMOTOREN BRUKES Les denne håndboken grundig. VARNING VARNING! . joita tulee noudattaa. Kontakta din återförsäljare om du har några frågor. FARA FARA! . 90-10212X20 17 . Det anbefales på det stærkeste at føreren læser og forstår hele denne håndbog før påhængsmotoren bruges. Merk deg følgende varselsymboler som du vil se både i denne håndboken og på selve påhengsmotoren.Vaara tai vaarallinen toimenpide. FORSIGTIG FORSIGTIG .Farer eller farlige fremgangsmåder. että jokainen veneen käyttäjä (ohjaaja) lukee ja tuntee täysin tämän käsikirjan sisällön kokonaisuudessaan ennen perämoottorin käyttämistä.

død eller beskadigelse af båden. Ytterligare information finns i broschyren “Hi-Performance Boat Operation” (best. jollaisen ohjaamiseen et ole tottunut.S. Lisätietojen saamiseksi hanki kirjanen “Hi-Performance Boat Operation” (“Suurtehoisen veneen käyttö”) (osanumero 90-848481) myyjäliikkeeltä. för hög vikt i aktern. distributøren eller Mercury Marine. Anskaf håndbogen. vilket ändrar båtens flytegenskaper. särskilt runt aktern. HØJHASTIGHEDS– OG HIGH PERFORMANCE BÅDBETJENING 2 Hvis din påhængsmotor skal bruges på en højhastigheds– eller high performance båd. GENERELT obc2a VARNING Att använda en motor med en effekt som överstiger den som rekommenderats för båten. että et käytä sitä korkeilla nopeuksilla. maahantuojalta tai Mercury Marine-yhtiöltä. De flesta båtar måste ha en märkplåt. eller overlastes. 90-848481) hos forhandleren. kan leda till följande: 1. Montering av for stor motor på båten kan resultere i alvorlig skade. der har erfaring med din kombination af båd og påhængsmotor. 2. voi 1. eller 3. kan 1) føre til tab af kontrol over båden. förlust av manöverförmågan. Veneen varustamisesta liian suurella moottorilla voi olla seurauksena vakava vamma. som du kan beställa från din återförsäljare eller distributör eller direkt från Mercury Marine. ennen kuin olet saanut myyjäliikkeeltä tai samanlaisen vene-perämoottoriyhdistelmän käyttöön tottuneelta veneilijältä opastus. obd2a KÖRNING MED KÖRNING MED “HIGH–PERFORMANCE”–BÅT 2 Om din utombordare skall användas på en snabbgående ”HIGH–PERFORMANCE”–BÅT. VENEEN TEHO 1 Älä käytä liian voimakasta moottoria äläkä ylikuormita venettäsi. samt at det er gitt en grundig demonstrasjon av bruk i høy hastighet. De fleste både vil være udstyret med en påkrævet plade. dödsfall eller skador på båten. ADVARSEL Benyttelse af en påhængsmotor. 18 90-10212X20 . Kontakt forhandleren i tvilstilfelle. som anger hur stark motor den har och hur mycket last den kan ha i enlighet med de regler som gäller.nr. forårsake at båtkonstuksjonen bryter sammen.gob12 U. jossa on veneen valmistajan hallintaohjeiden mukaisesti määrittelemä suurin sallittu moottorin hevosvoima ja kuormitus. forårsake tap av kontroll over båten.ja harjoitusajon. For de fleste båter er det angitt en maksimal laste. båten kan brytas sönder. anbefales det at båten ikke kjøres i høy hastighet før forhandleren har blitt kontaktet vedrørende båt/motor-kombinasjon. Overskridelse af bådens maksimale hestekræfter kan således forårsage alvorlig personskade. hestekræfter såvel som last ombord. Jos asia ei ole selvä. ADVARSEL Bruk av en påhengsmotor som overskrider båtens motorkapasitet kan: 1. ota yhteyttä kauppiaaseesi tai veneen valmistajaan.og motorkapasitet. aiheuttaa veneen hajoamisen erikoisesti peräpeilin alueella. forandre vektbalansen i båten. 2) placere for meget vægt ved hækbjælken og forandre bådens normale flydeevne. 2. asettaa liiaksi painoa perään aiheuttaen veneen tasapainoasennon häiriintymisen tai 3. eller 3. mikä ylittää veneen suurimman sallitun hevosvoimarajan. obd2k BÅDENS HESTEKRÆFTER 1 Undgå at overbelaste båden mht. som du ikke er vant til. spesielt ved akterspeilet. især ved hækbjælken. oba ALLMÄN INFORMATION obc2k HÖGSTA MOTORSTYRKA FÖR BÅTEN 1 Använd inte för stark motor och ha inte för stor last i båten. død eller skade på båten. suosittelemme. som du inte är van vid. anbefaler vi at du ikke benytter den ved fuld hastighed uden en forudgående orientering og demonstration med din forhandler eller en bådfører. Kontakt din forhandler eller bådfabrikanten. aiheuttaa veneen hallinnan menetyksen. kan leda till allvarlig skada. obk PIKAMOOTTORIVENEEN JA SUURTEHOISEN VENEEN KÄYTTÖ 2 Jos perämoottorisi tullaan asentamaan pikaveneeseen tai suurtehoiseen ajoon tarkoitettuun veneeseen. “Hi-Performance Boat Operarion” (Del nr. 2. der viser den maksimalt acceptable drivkraft og last ifølge retningslinjer i lovgivningen. kuolema tai veneen vahingoittuminen. der overskrider bådens maksimale hestekræfter. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. hvis du er i tvivl. eller av någon annan kunnig person som är van vid denna utombordare/båtkombination. obd2c MANØVRERING I HØY HASTIGHET 2 Hvis påhengsmotoren skal brukes på en passbåt som føreren ikke er kjent med. obd2g VAROITUS Sellaisen perämoottorin käyttäminen. Useimmat veneet on varustettu tarpeellisella tunnistuskilvellä. Att utrusta en båt med för stark motor. For ytterligere informasjon bør du få tak i heftet “Hi-Performance Boat Operation” (delnr. rekommenderar vi att du inte kör den på högsta hastighet förrän du fått en genomgång och en demonstrationskörning av din återförsäljare. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX XXX 1 obg obc 2 YLEISTIETOA obc2c GENERELLE OPPLYSNINGER obc2g BÅTENS MOTORKAPASITET 1 Båten må ikke påmonteres for kraftig motor. Kontakta din återförsäljare om du är tveksam. 3) føre til at båden bryder sammen. 90-848481). 90-848481) hos din forhandler eller direkte fra Mercury Marine for yderligere oplysninger.

som er koplet til utenbordsmotoren. obf1c MERKNAD VED FJERNKONTROLL 2 Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må være festet med spesielle låsemuttere (a). ADVARSEL Dersom styrestaget løsner. som förbinder styrkabeln med motorn.gob20 a 1 obg 2 obc obe1c a YLEISTIETOA GENERELLE OPPLYSNINGER obe1g UTENBORDSMOTORENS FJERNKONTROLL 1 Fjernkontrollen. kan båten plutselig ta en krapp sving. skal fæstnes med selvlåsende møtrikker (“a”). eftersom sådana kommer att lossna så att länkstaget kopplas ur. ADVARSEL Hvis styreforbindelsesarmen frakobles kan det føre til at båden pludselig tager et skarpt sving og medføre at passagerer kastes over bord med risiko for kvæstelse eller død til følge. Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vanlige muttere. at den benyttede fjernkontrol skal have en “start–i–gear” beskyttelsesindretning indbygget. når motoren startes. että sen yhteydessä käytettävässä kauko-ohjaimessa on siihen sisältyvä laite. Näitä lukittuvia muttereita ei saa milloinkaan vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. sillä sellaiset löystyvät ajan kuluessa tärinän johdosta ja putoavat pois. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brå og uventet akselerasjon når motoren startes. joka estää käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. der ikke er selvlåsende. obf1g VAROITUS Ehkäise äkillisen. arvaamattoman kiihdytyksen aiheuttama vakava vammautuminen tai kuolema. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller død på grund af uventet acceleration. når gearskiftet igangsættes fra en hvilken som helst anden position end neutral (frigear). Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. joka yhdistää ohjauskaapelin moottoriin. BEMÆRKNING OM FJERNSTYRING 2 Styreforbindelsesarmen som forbinder styrekablet med motoren. Dessa självlåsande muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande). Tämän perämoottorin rakenne vaatii. 90-10212X20 19 . da disse vil løsne som følge av vibrasjon og forårsake styresvikt. Dette forhindrer at motoren starter når giret står i en annen stilling enn fri. VARNING Om länkstaget lossnar kan båten göra en plötslig och skarp gir. Påhængsmotorens design kræver. PÅHÆNGSMOTORENS FJERNBETJENING 1 Fjernkontrollen tilsluttet påhængsmotoren skal være Om styrlänkstaget lossnar. on oltava kiinnitettynä itselukittuvilla muttereilla (a). må være utstyrt med en beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. PERÄMOOTTORIN KAUKO-OHJAIN 1 Perämoottoriisi asennetun kauko-ohjaimen täytyy olla varustettu “käynnistys vapaalla”-suojalaitteella. Konstruksjonen av denne utenbordsmotoren krever at fjernkontrollen som brukes til den. kan det leda till att båten gör en plötslig. KAUKO-OHJAUSTA KOSKEVA VAROITUS 2 Ohjauksen niveltangon. må ha en innebygd beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. jolloin tanko irtoaa. da sidstnævnte vil blive løse på grund af vibrationer og forårsage at styreforbindelsesarmen frakobles. oba ALLMÄN INFORMATION obe1k FJÄRREGLAGE FÖR UTOMBORDSMOTOR 1 Fjärreglaget för din utombordsmotor måste vara VARNING GENERELT obe1a utrustat med en neutralstartsbrytare. obf1k udstyret med en “start-i-neutral” beskyttelsesindretning. skarp sväng. En sådan hindrar start av motorn med ilagd växel. terävän täyskäännnöksen. Disse selvlåsende møtrikker må aldrig skiftes ud med normale møtrikker. vilket kan få de ombordvarande att kastas överbord och utsättas för allvarlig personskada eller dödsfall. obf1a VARNING OM STYRSYSTEM 2 Styrlänkstaget. Tämä mahdollisesti raju liike voi aiheuttaa veneessä olevien henkilöiden viskautumisen yli laidan ja vakavan vammautumisen tai kuoleman. der forhindrer motoren i starte. och de ombordvarande kastas överbord och utsätts för livsfara. joka ehkäisee moottorin käynnistymisen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. måste skruvas fast med självlåsande muttrar (“a”). obk VAROITUS Niveltangon irtoamisen seurauksena vene voi tehdä äkillisen.

jotta se ei takertuisi läheisiin esineisiin. jos kuljettaja liikkuu normaalin ajoasennon puitteissa. genom att den lindas runt förarens handled eller ben. Hätäkatkaisin voidaan asentaa lisävarusteena – tavallisesti kojelautaan tai sivulle. och för att minska risken att den trasslar in sig i något annat föremål.gob8 2 1 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obg6g obg6c YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN 1 Hätäkatkaisimen tarkoituksena on pysäyttää moottori.5 meter lång i utsträckt läge. eller att man helt enkelt gör en knut på linan. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba obk ALLMÄN INFORMATION obg6k GENERELT obg6a NÖDSTOPPSKONTAKT 1 Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. Ohjauskahvalliset perämoottorit ja jotkut kauko–ohjainyksiköt ovat varustetut hätäkatkaisimella. (fortsättning på nästa sida) 2 Nødkontakten består af en snor. der skal sættes ind i kontakten. eller på siden nærmest førerplassen. ajoasennon viereen. kan den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein.2 – 1. Utombordare med rorkultshandtag och några fjärrstyrda modeller. är utrustade med sådan nödstoppskontakt. (forts. etc. I ene enden har den et element som stikkes inn i bryteren. kan snoren vikles om operatørens håndled eller ben. kun kuljettaja siirtyy tarpeeksi kauas ajoasennosta (esim. I den ene ende af snoren er der en enhed. Videre er den lang nok i utstrakt tilstand til at mulighetene for utilsiktet aktivering er liten dersom båtføreren skulle bevege seg litt rundt i nærheten av den vanlige førerstillingen. Snoren er sammenspolet. Hvis du ønsker en kortere nødstopkontakt. og i den andre enden en låsekrok som festes til båtføreren. så att inte nödstoppet utlöses oavsiktligt om föraren skulle vilja röra sig inom det normala förarutrymmet. Utenbordsmotorer med styrekulthåndtak og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmannsstoppbryter. hvis operatøren flytter sig omkring inden for et område tæt på den normale operatørposition. sen toisen pään elementti pannaan kytkimeen ja jousilukko toisessa päässä kiinnitetään kuljettajaan. reglage. NØDSTOPKONTAKT 1 Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. eller det kan knytes en knute på den. for at gøre den så kort som muligt og samtidig minimere risikoen for at den vikles sammen med genstande i nærheden. der som regel er mellem 122 og 152 cm lang. så att den blir så kort som möjligt när den inte är utsträckt. 2 Nödstoppslinan är vanligtvis 1. Udenbordsmotorer med styrehåndtag og visse fjernkontrolenheder er udstyret med en nødstopkontakt. og i den anden ende er der en lås. med en anslutning i ena änden för nödstoppskontakten. (fortsættes på næste side) 20 90-10212X20 . En dødmannsstôppbryter kan installeres som tilbehør – vanligvis på instrumentpanelet. Dødmannssnoren er kveilet opp. eller du kan binde en knude på snoren. kiedo naru kuljettajan ranteen tai jalan ympäri tai sido silmukka vetonaruun. En nødstopkontakt kan installeres som ekstraudstyr – som regel på instrumentbordet eller på siden der støder op til operatørpositionen. är att motorn stängs av om föraren t ex ofrivilligt tappar kontrollen över båten och hamnar utom räckhåll från stoppreglaget. eller vid sidan om förarplatsen. hvormed snoren kan fastgøres på operatøren. Dette reduserer mulighetene for at dødmannssnoren hekter seg opp i andre objekter i nærheten. och en utlösningsanordning i den andra änden som fästs på föraren. om så önskas. Linan är av spiraltyp. DØDMANNSSTOPPBRYTER 1 Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses (dette kan eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fra førerplassen). slik at den er så kort som mulig når den ikke er i bruk. når den er udstrukket. Hvis en kortere dødmannssnor er ønskelig. joten se on lepoasennossaan mahdollisimman lyhyt. joutuessaan vahingossa heitetyksi pois kuljettajan paikalta) aktivoidakseen katkaisimen. Linans längd i utsträckt läge är baserad på ett rimligt avstånd mellan föraren och förarplatsen. 2 Dødmannssnoren er vanligvis mellom 122 og 152 cm lang når den er utstrakt. joka on tavallisesti 122–152 cm pituinen kokonaan suoraksi vedettynä. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen (som ved tilfældig udstødning fra operatørpositionen) til at aktivere kontakten. Hätäkatkaisinnaru on kelattu. Linan kan förkortas. ettei sen tahaton aktivoituminen ole todennäköistä. I udstrukket tilstand er snoren lang nok til at nedsætte risikoen for tilfældig aktivering. neste side) 2 Hätäkatkaisin on vetonaru. som kan monteras separat – vanligtvis på instrumentbrädan. Suoraksi vedettynä sen on oltava niin pitkä. Mikäli hätäkatkaisimen narua halutaan lyhentää.

är så att föraren skall kunna stänga av motorn om han/hon befinner sig för långt borta från förarplatsen för att nå nödstoppskontakten. että hän joutuu veneen yliajettavaksi. Viktig sikkerhetsinformasjon: Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses. Att slungas bort från förarplatsen. neste side) obk VAROITUS Jos kuljettaja putoaa veneestä. innan du går vidare. att köra i planingshastigheter i vatten som är grunt eller fyllt med allehanda föremål. kalastusveneissä ja korkeatehoisilla moottoreilla varustetuissa veneissä sekä kevyissä. ajetaan korkeilla nopeuksilla matalissa tai esteitä täynnä olevissa vesissä. Selv om motoren stopper umiddelbart når dødmannsstoppbryteren aktiveres. Då nödstoppskontakten utlöses. att sitta på upphöjda fiskebåtsdäck. kan mulighetene for alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli overkjørt av båten. “high performance”–båtar. och lätta. käsiohjaimella varustetuissa veneissä. genom att motorn omedelbart stängs av. Vi anbefaler på det sterkeste at andre passasjerer i båten får instruksjoner om riktige start– og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en nødsituasjon (f. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren faller overbord. der trækker i en bestemt retning. veneissä. Vi anbefaler stærkt. hvis de er nødsaget til at betjene båden i tilfælde af en nødsituation (f. allt beroende på den hastighet och den svängradie som den höll före nödstoppskontakten utlöstes. inträffar oftare i vissa båttyper med låga fribord. som for eksempel oppblåsbare båter med lav båtripe småbåter. avhengig av velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. josta on seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. Denne typen uhell kan også skje som et resultat av uvørenhet. og forårsager alvorlig personskade eller dødsfald. som t ex att vid planingshastigheter sitta på ryggstödet eller på relingen. slippe taket i rattet eller når dette trekker til én side. hvis operatøren udstødes ved et uheld). ja onnettomuus voi olla yhtä vakava kuin veneen ajaessa täydellä teholla. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat myös seurauksena huonoista käyttötottumuksista: esim. VARNING Skulle föraren falla överbord. styringsfølsomme fiskebåde. minskas avsevärt. reduceres drastisk ved at stoppe motoren øjeblikkeligt. at sidde på eleverede dæk på fiskebåde. være påvirket av alkohol eller andre rusmidler. inden du fortsætter. lige så alvorligt som når den er motordrevet. som t ex “bass”–båtar. kan också bli resultatet av olämpliga förarmetoder. joka vetää yhteen suuntaan. ajetaan alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai suoritetaan uhkarohkeita ohjausliikkeitä korkeanopeuksilla. såsom at sidde på ryggen af et sæde eller på rælingen under planeringshastigheder. at slippe grebet på et rat eller styringshåndtag. bli betraktelig mindre ved at motoren stopper umiddelbart. eller foreta vågestykker i stor fart. kjøre med høy hastighet i grunt farvann eller på steder med mange hindringer. ADVARSEL Dersom båtføreren skulle falle overbord. herkkäliikkeisissä. Mens båten driver. Selv om aktivering af nødstopkontakten vil stoppe motoren øjeblikkeligt. Fest alltid begge endene av dødmannssnoren forsvarlig til dødmannsstoppbryteren og båtføreren. että muita veneessä olijoita opetetaan käynnistämään ja ohjaamaan venettä. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren.eks.) Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. eller falla överbord. skulle de bli tvungna att manövrera båten i en nödsituation (dvs om föraren har fallit överbord. Tärkeä turvallisuustieto: Tämän hätäkatkaisimen tarkoituksena on sammuttaa moottori koska tahansa kuljettajan siirtyessä tarpeeksi kauas ajoasennosta aktivoidakseen katkaisimen. att förtära alkohol eller droger. kan risken för allvarlig personskada eller dödsfall. der er fyldt med forhindringer. med eller utan motor igång. En sådan situation kan uppstå om föraren skulle falla överbord. jos istutaan tuolinnojalla tai reelingillä plaanausnopeuksilla tai seisotaan plaanausnopeuksilla. matalalaitaisissa kumi– yms. Se därför till att nödstoppslinans båda ändar är ordentligt anslutna till nödstoppskontakten och till föraren. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 21 . bruge narkotika eller foretage dristige højhastigheds bådmanøvreringer. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat todennäköisimmin määrätynlaisissa veneissä. at betjene båden ved planeringshastigheder i lavt vand eller vand. Vaikka hätäkatkaisimen aktivointi pysäyttää moottorin välittömästi. Tilfældige udstødninger og fald overbords er mere sandsynlige med visse bådtyper såsom oppustelige både med lave sider eller bass både. jos kuljettaja putoaa vahingossa yli laidan tai liikkuu veneessä riittävän pitkälle ajoasennosta. kan den skade personer. og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må manøvreres med varsomhet.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. Viktig säkerhetsinformation: Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. Suosittelemme vakavasti.eks. kan risikoen for at båden kører over ham/hende. att släppa ratt eller rorkult som drar åt ett håll. eller når føreren flytter seg for langt unna førerplassen i båten. vene jatkaa liikkumista jonkin matkaa riippuen nopeudesta ja veneen kulmasta sammutushetkellä. eller förflytta sig tillräckligt långt från förarplatsen. som når den kjører med motoren i gang. jos istutaan korotetuilla kalastusveneen kansilla. Men båten fortsätter att glida ett stycke. Dette vil ske. lättmanövrerade fiskebåtar med manuell rorkult. se voi aiheuttaa loukkaantumisen kelle tahansa veneen tielle tulevalle. kan den forårsake like alvorlige personskader på personer som oppholder seg i båtens farvann. skjer som oftest i visse båttyper. fortsetter båten å drive et stykke. at stå op under planeringshastigheder. uppblåsbara båtar. (forts. Veneen liikkuessa inertian voimalla. stå oppreist under stor fart. stängs motorn omedelbart av. vil en båd fortsat løbe i frigear en vis afstand afhængig af hastigheden og eventuelle sving ved slukning. hvis båtføreren blir revet vekk fra førerplassen ved et uhell). moottori on pysäytettävä heti ja näin voidaan vähentää mahdollisuutta. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen til at aktivere kontakten. esim. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Lue alla oleva turvallisuustieto ennen kuin jatkat eteenpäin. att stå upp. høyytelsesbåter. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Hvis operatøren falder ud af båden. Tämä tapahtuu. at drikke spiritus. slik som å sitte på stolryggen eller båtripa under stor fart. at andre passagerer instrueres i korrekte opstarts– og betjeningsprocedurer. jos heidän tarvitsee ajaa venettä hätätilanteessa (jos kuljettaja onnettomuuden sattuessa ei ole kykenevä ajamaan). Båden vil dog ikke fuldføre en hel cirkel. Forbind altid begge ender af nødstop kontakten – til stopkontakten og operatøren. från att köras över av båten. Båten kommer dock inte att utföra en hel cirkel. oba GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Læs følgende sikkerhedsoplysninger. som er i dens bane. der betjenes ved hjælp af et styrehåndtag. etc). Tilfældige udstødninger og fald overbords kan også forekomme på grund af dårlige betjeningsvaner. high–performance både og lette. sitte på opphøyde fiskebåtdekk. Mens båden løber i frigear. Vi rekommenderar därför starkt att medföljande passagerare informeras om start– och körrutiner. Yhdistä aina kunnolla hätäkatkaisimen molemmat päät – katkaisimeen ja kuljettajaan. Vene ei kuitenkaan tee täyttä kierrosta. eller att utföra våghalsiga manövrar i hög fart. Notera att en båt i rörelse. Att slungas omkring i båten och falla överbord. jos ote päästetään irti ohjauspyörästä tai ohjauskahvasta. hvis operatøren ved et uheld falder overbords eller flytter omkring i båden en tilstrækkelig afstand fra operatørpositionen. Uhell hvor båtføreren rives vekk fra førerplassen eller faller overbord. kan åsamka allvarlig personskada för den som kommer i vägen. (jatkuu seuraavalla sivulla) ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Läs följande säkerhetsanvisningar.

Veneessä olijat voivat sinkoutua eteenpäin odottamattoman eteenpäinliikkeen keskeytymisen johdosta – tämä voi sattua varsinkin veneen etuosassa oleville. 3. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af decelerationskrafter som et resultat af tilfældig aktivering af stopkontakten eller aktivering ved et uheld. GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Tilfældig aktivering af kontakten eller aktivering ved et uheld under normal betjening er ligeledes en mulighed. sterke strømmer eller sterk vind. Tap av kontroll når båten skal legges til land. Bådoperatøren bør aldrig forlade operatørstationen uden først at fjerne nødstop kontakten fra sig. Dette er spesielt farlig for passasjerene foran i båten. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av at farten senkes etter utilsiktet aktivering av dødmannstoppbryteren. Det kan forårsage en eller flere af følgende farlige situationer: 1. på grund av det oväntade stoppet – speciellt allvarligt kan det bli för dem som sitter framtill i båten och kan komma att kastas över bogen och ev. mikä voi tapahtua. starka strömmar eller kraftiga vindar. Dette kan forårsake noen av eller alle de følgende faresituasjoner: 1. Passasjerer kan bli kastet forover hvis båten plutselig og uventet taper foroverbevegelsen. Hallinnan menetys laituriin kiinnitettäessä. 2. Motorstopp och förlust av styrförmåga i grov sjö. voimakkaan virran tai kovan tuulen vallitessa. Av det skälet bör föraren aldrig lämna förarplatsen utan att först koppla loss nödstoppslinan från sig själv. kun hätäkatkaisin aktivoidaan vahingossa tai tahattomasti. 2. Förlorad kontroll vid dockning. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Vahingossa tapahtunut tai tahaton kytkimen aktivointi normaaliajon aikana voi myös tapahtua. Tehon ja suunnanhallinnan menetys korkean aallokon. och påföljande kraftiga nedbromsning. stærke strømme eller høje vinde. Veneen kuljettaja ei saa koskaan jättää ajoasemaansa irrottamatta itseään hätäkatkaisimesta. VARNING Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten. 3. 22 90-10212X20 . som kan stupe over baugen og bli truffet av girkassen eller propellen. som kan kastes ud over bådens forstavn og derved muligvis rammes af gearkassen eller propellen. 3. skadas av undre växelhuset eller propeller. Tab af kraft og retningskontrol i store bølger. Båtføreren skal aldri forlate førerplassen uten først å koble seg fra dødmannssnoren. Passagerare kan kastas mot fören. Tap av fart og retningskontroll i høy sjø. Passagerer kastes fremad på grund af uforventet tab af den fremadgående bevægelse – specielt en risiko for passagerer forrest i båden.) Utilsiktet aktivering av dødmannsstoppbryteren er også mulig under normal drift. Följden av detta kan orsaka någon eller några av följande riskmoment: 1. 3. obk VAROITUS Vältä vauhdin hidastamisesta johtuvaa vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. jotka voivat sinkoutua keulan yli ja joutua vaihdelaatikon tai potkurin iskun alaisiksi.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. Tab af kontrol når båden bringes i dok. 2. Tämä voi aiheuttaa jonkin tai kaikki alla luetellut mahdolliset vaaratilanteet: 1. oba ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten kan inträffa. 2.

oba ALLMÄN INFORMATION obh2k VAR UPPMÄRKSAM PÅ PERSONER I VATTNET När du kör båten Det är mycket svårt för en person som står eller flyter i vatten att komma undan en motorbåt som nalkas. en båt i bevegelse. GENERELT obh2a BESKYTTELSE AF MENNESKER I VANDET Mens båden sejler Det er meget vanskeligt for en person. Aina kun vene liikkuu vapaasti perämoottorin vaihde vapaa-asennossa. Alvorlig personskade kan oppstå hvis noen kommer borti en roterende propell. Denne neutrale propeldrejning kan forårsage alvorlig personskade. ennen kuin sallit ihmisten uida tai seisoa vedessä lähellä venettä. eller träffas av ett växelhus. en propeller. vaihdekotelosta tai liikkuvaan veneeseen tai vaihdekoteloon tiukkaan kiinnitetystä lisälaitteesta. ADVARSEL Stands straks motoren. Veneen ollessa paikallaan Vaihda perämoottori vapaalle ja sammuta moottori. Hidasta aina vauhtia ja aja erittäin varovaisesti paikoilla. Se därför till att du saktar ner när du närmar dig någon i vattnet. ADVARSEL Stopp motoren umiddelbart hvis noen oppholder seg i vannet nær båten. VARSOMHET I NÆRHETEN AV BADENDE Mens båten er i fart Det er vanskelig for svømmere og badende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg. når nogen er i vandet i nærheden af båden. Alvorlig personskade kan opstå ved berøring med en roterende propel. der kommer imod ham. når båden er i nærheden af badende personer. Når en båd er i bevægelse (flyder) og påhængsmotoren er i frigear. jos vedessä oleva henkilö saa iskun pyörivästä potkurista. Närhelst en båt rör sig genom vattnet med växeln i neutralläge är detta tillräckligt för att få propellern att rotera. som står eller svømmer i vandet. Denna neutrala propellerrotation kan ge upphov till allvarliga skador. Senk farten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bader. ympäröivä vesi aiheuttaa potkurin pyörimisen. Sæt altid farten ned og udvis den største forsigtighed. selv hvis båden sejler langsomt. När båten ligger förtöjd Växla till friläge och stäng av motorn innan du låter folk vistas i vattnet kring båten. Denne propellrotasjonen i nøytral-stilling kan forårsake alvorlig personskade. liikkuvasta veneestä. at flytte sig hurtigt for en motorbåd. Vaikea vamma on todennäköinen. även om båten kör sakta. Tämä potkurin vapaa pyöriminen voi aiheuttaa vakavan vamman. Når en båt beveger seg. joissa voi olla ihmisiä vedessä. en gearkasse eller andre hårde genstande koblet til en sejlende båd eller gearkasse. Allvarliga personskador kan inträffa om en person blir påkörd av en båt. og slå av utenbordsmotoren før du lar folk oppholde seg i vannet nær båten. obk VAROITUS Pysäytä moottori välittömästi. och var ytterst försiktig och uppmärksam. kan vannet drive propellen rundt. e løs girkasse i bevegelse eller en fast gjenstand som er festet til båten eller girkassen. eller något annat föremål som sitter fast på båten. selv om båten kjører sakte. VARNING Stäng omedelbart av motorn om någon befinner sig i vattnet i närheten av båten. Mens båten ligger stille Sett giret i nøytral. 90-10212X20 23 . en båd i bevægelse. Mens båden ligger stille Sæt altid påhængsmotoren i frigear og stands motoren. inden du lader nogen svømme eller være i vandet i nærheden af båden. udgiver vandet nok kraft til at dreje propellen. og giret står i nøytral. jos havaitset henkilön vedessä lähellä venettäsi.gob3 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA VEDESSÄ OLEVIEN HENKILÖIDEN SUOJAAMINEN Veneen liikkuessa Vedessä seisovan tai kelluvan henkilön on vaikea siirtyä syrjään nähdessään moottoriveneen tulevan kohti jopa hiljaisellakin vauhdilla.

Hold alle passagerer bagved forhegnet eller indelukket. äkillinen veneen nopeuden alennus voi johtaa siihen. Hvis hastigheten på båten plutselig reduseres. 24 90-10212X20 . kan passasjerene slynges over baugen på båten. eftersom en plötslig fartsänkning. kan nemt gribes af en bølge og trækkes ned i vandet. Personer skal oppholde seg på god avstand fra framdelen av dekket og sitte ned mens båten er i bevegelse. Pidä kaikki matkustajat keulakaiteen tai aitauksen takana. hævede sokkel-fiskesæder: 2 Båtar med frontmonterade. joissa on avoin keulakansi: Passasjerer skal aldri oppholde seg på dekket utenfor rekkverket mens båten er i bevegelse. som er angivet til brug ved hastigheder over tomgang. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall etter fall over baugen på en pongtong. der er beregnet til sejlads ved hurtigere hastigheder. Sitt bara i stolar som är avsedda att sitta i vid högre hastigheter. og personer som dingler med beina over kanten på baugen av båten. eller en tvär gir. Likaså kan personer som sitter och dinglar med benen över främre däcket fastna med fötterna i en våg och dras ned i vattnet. Personer på framdekket kan lett slynges overbord. Istu ainoastaan tuoleissa. jotka antavat jalkojensa riippua keulakaiteen yli. Eventuell uventet og plutselig senking av hastigheten på båten kan føre til at passasjerer i opphøyde seter slynges over baugen på båten. kan kasta passagerare över bord. Person som faller över bord vid fören kommer att hamna mellan de två pontonerna och köras över av utombordaren. gassen plutselig senkes eller båten svinges brått. 1 1 Både med et åbent fordæk: Båtar med ett öppet däck fram: Ingen får någonsin befinna sig på däcket framför inhägnaden då båten är igång. Sørg for at alle passasjerene oppholder seg innenfor rekkverket på baugen eller i kahytten. en pludselig gasspjældsreduktion eller en voldsom ændring af bådens retning. Låt ingen stå upp.eller dorgehastighet. Personer på fordækket kan nemt kastes overbords. Mikä tahansa odottamaton. når båden sejler hurtigere end tomgangs. obk VAROITUS Vältä vakavaa vammaa tai kuolemaa. kan fanges av en bølge og trekkes ned i vannet. en plötslig varvtalssänkning med gasreglaget. jotka ovat tarkoitetut korkeampiin nopeuksiin. Jos joku putoaa veneen eteen kahden ponttoonin väliin. joiden keulassa on kiinniasennetut. äkillinen kaasun vähennys tai jyrkkä käännös. 2 Både med formonterede. kan kaste dem over forsiden af båden. Sitt bare på seter som er beregnet på kjøring i høyere hastigheter. Pysyttele pois kannen etuosasta ja istu aina kun vene on liikkeessä.PONTTOONIVENEET JA KANSIVENEET Veneen ollessa liikkeessä. som t ex att båten stöter på en kraftig våg. når båden er i bevægelse. och sitt alltid ned medan båten är i gång. Hold dig væk fra forsiden af dækket og bliv siddende. f. og personer.tai kansiveneen keulan yli putoamisesta ja joutumisesta perämoottorin alle.eks.eller däcksbåt. SIKKERHETSMELDING FOR PASSASJERER – PONGTONGBÅTER OG DEKKBÅTER Hold øye med plasseringen av alle passasjerer når båten er i bevegelse. etc. että kohotetulla istuimella istuva matkustaja putoaa yli laidan veneen eteen. da en pludselig nedsættelse af bådens hastighed såsom ved styrtning ind i store bølger eller kølvand. skal placeringen af alle passagerer overvåges.eller trollinghastigheter. Hvis de falder over forsiden af båden mellem de to pontoner. som lader fødderne hænge ud over forkanten. eller använda säten andra än sådana som är avsedda för körhastigheter över tomgång. Älä anna kenenkään matkustajan seistä tai käyttää muita istuimia kuin niitä. esim. kan de bli overkjørt av utenbordsmotoren.gob3 1 obg 2 obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA MATKUSTAJIEN TURVALLISUUS . utan alla passagerare måste befinna sig bakom den främre inhägnaden.. Ingen passasjerer skal stå eller bruke andre seter enn de som er beregnet på kjøring i hastigheter over tomgangshastighet. hvis båten treffer en stor bølge eller kjølevannsbølge.eller trollinghastigheder. SIKKERHEDSMEDDELELSE TIL PASSAGERER – PONTONBÅDE OG BÅDE MED DÆK Når båden er i bevægelse. Keulakannella oleskelevat henkilöt voivat helposti joutua heitetyiksi laidan yli ja vastaantuleva aalto voi vetää veteen henkilöt. Disse eleverede fiskesæder er ikke beregnet til brug. tarkkaile kaikkien matkustajien sijaintia. når båden er i bevægelse. ADVARSEL Undvik allvarlig skada eller dödsfall som kan inträffa om du faller över bord framtill på en ponton. korotetut kalastustuolit: Båter med opphøyd fiskesete som er montert foran på båten: Disse opphøyde fiskesetene er ikke beregnet på bruk når hastigheten på båten er høyere enn tomgangs. Hvis noen faller ut foran båten mellom de to pongtongene. En båt som oväntat och plötsligt saktar in. at den højtsiddende passager falder over forsiden af båden. perämoottori ajaa hänen päälleen. Lad ikke passagerer stå op eller bruge sæder ud over dem. Undvik att vistas på främre däcket. og undgå at blive kørt over af påhængsmotoren. uventet sænkning af bådens hastighed kan resultere i. joka johtuu ponttooni. Sid kun i sæder.eller dekkbåt og påfølgende overkjøring av utenbordsmotoren. kan de blive kørt over af påhængsmotoren. oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obh2a obh2k SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR PASSAGERARE PONTONBÅTAR OCH BÅTAR MED DÄCK Håll alltid ett öga på var passagerarna befinner sig då båten är i rörelse. kan få passagerare i en upphöjd stol att falla över bord framför båten. jos vene kulkee jouto. Ingen personer bør befinde sig på dækket foran hegnet. Nämä kohotetut kalastustuolit eivät ole tarkoitetut käytettäväksi. jotka ovat tarkoitetut joutokäyntinopeutta korkeammille nopeuksille. upphöjda fiskestolar: Dessa upphöjda fiskestolar är inte avsedda att användas då båten körs fortare än tomgångs. voi heittää heidät laidan yli veneen keulassa. koska äkillinen alennus veneen vauhdissa. voimakkaan aallon tai vanaveden kohtaaminen. Pludselig. Personer som befinner sig på främre däck kan mycket lätt komma att kastas över bord. ADVARSEL Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved fald over forsiden af en pontonbåd eller en båd med dæk.tai uistonopeutta korkeammalla nopeudella. 1 Båter med åpent framdekk: 1 Veneet. 2 2 Veneet. Kenenkään ei pidä olla kannella kaiteen edessä veneen ollessa liikkeessä.

når den lander efter at have sprunget over bølger eller kølvand. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. kun vene laskeutuu takaisin veteen hypättyään aallon tai vanaveden yli. Ett annat mindre vanligt riskmoment uppstår då båten studsar över vågor eller bakvatten. kan den trenge ned under vannflaten og komme helt under vann et øyeblikk. nästan tvärstoppar båten. Jos tämä suoritetaan riittävällä nopeudella siten. että veneen runko on osittain tai kokonaan vedestä kohonneena. Tämä pysäyttää veneen melkein heti ja voi singota veneessä olijat eteenpäin. Der er et andet knapt så almindeligt men farligt resultat. Når dette imidlertid gjøres med så stor hastighet at båtskroget tvinges helt eller delvis ut av vannet. obk VAROITUS Vältä vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. syntyy määrätynlaisia vaaratilanteita. Kun vene sitten koskettaa uudelleen vettä. Inträffar detta. että jos näin tapahtuu. må de holde seg lavt i båten og holde seg fast i eventuelle håndtak på båten. Vältä aallon ja vanaveden aiheuttamia hyppyjä mikäli mahdollista. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från att kastas omkring i båten. se voi muuttaa äkkinäisesti suuntaa. specielt når båden igen får kontakt med vandet. Båten kan också komma att gira kraftigt åt ett håll. Jos veneen keula on kallistunut ilmassa ollessaan tarpeeksi kauas alaspäin. Slike brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. Hvis baugen på båten kastes langt nok ned mens den er i luften. Den største faren er at båten endrer retning mens den er midt i et hopp. då denna aktivitet utförs i sådan hastighet att båtens skrov helt eller delvis lämnar vattenytan. se voi vettä koskettaessaan mennä veden alle ja siitä tulee hetkeksi ”vedenalainen alus”. då båten studsar över vågor eller bakvatten. kan den dykke under vandet ved kontakt med vandoverfladen og ”være undersøisk” et kort øjeblik. HOPPING PÅ BØLGER OG KJØLEVANN Kjøring av lystbåter over bølger og kjølevannsbølger er en naturlig del av ferdselen på sjøen. Vene voi myös ohjautua jyrkästi toiselle puolelle. och de ombordvarande riskerar att kastas ur sina säten eller kastas överbord. Når dette foretages med tilstrækkelig hastighed til at tvinge bådens skrog delvist eller helt ud af vandet. Det største problem er at båden kan ændre retning midt i springet. slik at passasjerene flyr forover. Näin jyrkkä suunnan muutos voi singota veneessä olijat istuimistaan tai laidan yli. I sådanne tilfælde kan landingen få båden til at svinge voldsomt i en anden retning. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli slynget ut av båten når den lander etter et hopp på en bølge eller kjølevannsbølge. Unngå hopping på bølger eller kjølevannsbølger hvis det er mulig. hvis der forekommer spring over bølger eller kølvand. joka voi johtaa veneessä tai laidan yli sinkoamiseen. jos venettä ajetaan aallokossa tai vanavedessä. kan båten komma att gira kraftigt då den landar. uppstår vissa risker. Hvis bådens forstavn hælder nok nedad. spesielt når båten faller ned på vannet igjen. On myös toinen harvemmin aiheutuva vaarallinen tilanne. opstår der dog visse farer. Dette får båten til å bråstoppe. oba ALLMÄN INFORMATION obu1k KÖRNING ÖVER VÅGOR OCH BAKVATTEN Att köra över vågor och bakvatten med fritidsbåtar är normalt. mens båden er i luften. Dette bringer båden til et næsten øjeblikkeligt stop og kan sende passagerer flyvende fremad. Båden kan også styre voldsomt til én side. Men. Muistuta kaikkia veneessä olijoita. Inträffar detta. Undvik denna typ av körning när detta är möjligt. I slike tilfeller kan landingen føre til at båten vender brått en annen vei. och fungera nästan som en ubåt under ett ögonblick. Om båtfören pekar nedåt för mycket under tiden båten lämnat vattenytan. der kan forekomme. speciellt då båten landar på vattenytan igen. Instruér alle passagerer om at placere sig lavt og holde fast i et håndgreb på båden. heidän on pysyteltävä mahdollisimman alhaalla ja pidettävä kiinni mistä tahansa veneen kiinteästä osasta. Båten kan også ta en skarp sving til én side. Det er en annen mindre vanlig fare som kan oppstå som følge av at båten tar av fra en bølge eller kjølevannsbølge. GENERELT obu1a SPRING OVER BØLGER OG KØLVAND Betjening af fritidsbåde over bølger og kølvand er en naturlig del af sejlads.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obu1g obu1c YLEISTIETOA AALLOKOSSA JA VANAVEDESSÄ HYPPÄYS Vapaa–ajan käyttöön tarkoitettujen veneiden ajo aallokossa ja vanavedessä on luonnollinen osa veneilystä. Största risken är att båten ändrar körriktning då den lämnar vattenytan. varsinkin veneen laskeutuessa takaisin veteen. kan den dyka ned för djupt under vattenytan då den landar. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at blive kastet omkring inde i eller ud af båden. Instruer alle passasjerene om at hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølevannsbølge. och de ombordvarande kastas framåt. eller kastas överbord då båten landar efter att ha studsat över vågor eller bakvatten. 90-10212X20 25 . hvis båden får lov til at kaste sig over bølger og kølvand. oppstår visse faremomenter. Informera alla ombordvarande om att böja sig ned och hålla fast i handtag och liknande. Suurin vaara on veneen suunnan muutos hypyn aikana.

obt4k RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Sänk alltid hastigheten och iakttag försiktighet vid grundvattenkörning eller i områden där du misstänker att det kan finnas undervattensföremål som kan träffas av utombordaren eller båtens botten. eller till och med överbord. Vene voi siirtyä äkkiä uuteen suuntaan. Loukkaantumisten tai iskuvaurioiden vähentämisen kannalta on kaikkein tärkeintä. että veneessä olijat sinkoutuvat istuimistaan tai laidan yli. Kollisionsskador på utombordare och/eller båt. (forts. I farvatten där du är osäker på riskmomenten. Noen av disse situasjonene kan innebære følgende: a. että veneessä olijat heittäytyvät tahtomattaan eteenpäin tai jopa laidan yli. genom att inte köra fortare än med lägsta planingshastighet. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervannsobjekt. Dette kan forårsage at passagerer kastes fremad og muligvis ud af båden. Slagskade på påhængsmotoren og/eller båden. Brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. är att ha kontroll över båtens hastighet. som kan kasta ut alla ombordvarande ur både säte och båt. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. ved å holde en topphastighet som ikke overstiger planingshastighet. som i sin tur kan leda till något av följande: a. b. hvor du har mistanke om. Tämä aiheuttaa. Delar av. En hastig fartsänkning. eller til og med ut av båten. c. (fortsættes på næste side) 26 90-10212X20 . d. eller i områder der det er fare for undervannshindringer som kan treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. jos isketään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. ved å kontrollere hastigheten på båten. Båten kan göra en plötslig gir. 25 – 30 km/t. Det viktigaste du kan göra för att minska risken för att köra på ett föremål på eller under vattenytan. (fortsættes på næste side) oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obt4a SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Sæt farten ned og fortsæt forsigtigt. d. d. kan lossna och kastas in i båten. joilla epäilet olevan vedenalaisia esteitä. Nogle af disse situationer kan resultere i følgende: a. som påhængsmotoren eller bunden af båden kan støde på. Att köra på ett föremål på eller under vattenytan kan leda till många riskmoment. Osa perämoottoria tai koko perämoottori voi irtautua ja sinkoutua veneeseen. joihin perämoottori tai veneenpohja voi iskeä. Båten kan plutselig bevege seg en annen vei. Slagskade på utenbordsmotoren og/eller båten. Mainitsemme näistä joitakin: a. Iskuvaurio perämoottorille ja/tai veneelle. En rask hastighetsreduksjon. jos koko perämoottori tai osa siitä tulee veneeseen. b.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt4g obt4c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Alenna nopeutta ja aja varovaisesti matalassa vedessä tai alueilla. Båden kan pludseligt bevæge sig i en anden retning. d. at der findes hindringer under vandoverfladen. c. for at undgå alvorlig personskade eller dødsfald forårsaget af en påhængsmotor eller dele af en påhængsmotor. som kastar alla ombordvarande framåt i båten. ylläpidä korkeimpana nopeutena alinta plaanausnopeutta. der svarer til den minimale planeringshastighed. eller hela utombordaren. Rajaton määrä erilaisia tilanteita voi syntyä. b. En hurtig nedsætning af hastighed. Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kan brytes løs og fly inn i båten. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Bevar en tophastighed. c. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra eventuelle deler av utenbordsmotoren som flyr inn i båten etter å ha truffet et flytende objekt eller undervannsobjekt. Näissä olosuhteissa veneen nopeus olisi pidettävä alimmalla plaanausnopeudella (15–25 mailia/t). että hallitset veneen nopeuden. iskettyään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från delar av en utombordare som kastas in i båten. skall planingshastigheten hållas vid minimum. Under sådanne tilstande bør bådens hastighed holdes ved en minimal planeringshastighed (15 til 25 MPH). GRUNNSTØTING Senk hastigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt farvann. når du sejler en båd i lavvandsområder eller i områder. b. Det viktigste er å prøve å redusere personskader eller slagskader fra objekter som flyter på vannet eller befinner seg nedi vannet. c. Äkillinen nopeuden alennus. Sellainen jyrkkä suunnanmuutos voi aiheuttaa. Dette fører til at passasjerene kastes forover. Sammenstød med en flydende genstand eller genstande under vandoverfladen kan resultere i et uendeligt antal situationer. efter att ha träffat ett föremål på eller under vattenytan. er at kontrollere bådens hastighed. kan det føre til utallige faresituasjoner. Under slike forhold bør hastigheten på båten holdes på en minimums planingshastighet (15 til 25 mph). Dele af påhængsmotoren eller hele påhængsmotoren kan rives løs og flyve ind i båden. Det vigtigste du kan gøre for at reducere personskade eller skade på grund af sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. der kommer ind i båden efter sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. neste side) obk VAROITUS Vakavan henkilövamman tai kuolemantuottamuksen välttämiseksi.

ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at kontrollen over båden mistes. Hvis det er nødvendigt at fortsætte sejladsen. Ytterligare säkerhetsanvisningar för utombordare med rorkult Om kollision inträffar vid planingshastighet och utombordaren inte är fastsatt på akterspegeln med genomgående bultar. RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Kom ihåg att det viktigaste du kan göra för att minska risken för person– eller stötskador. voi seurauksena olla äkillinen rakenneosan toimintähäiriö. Efter sammenstød med en genstand under vandoverfladen skal motoren stoppes hurtigst muligt og påhængsmotoren skal undersøges for ødelagte eller løse dele. Hvis det har oppstått skade eller det antas å være skader. skall du lämna in den på en auktoriserad verkstad för grundlig inspektion och nödvändig reparation. Om fortsatt körning blir nödvändig. Jos isket vedenalaiseen esineeseen. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall. kun ajetaan vesillä. og nødvendige reparasjoner utført. skal det gøres ved yderst nedsatte hastigheder. Betjening med en beskadiget påhængsmotor kan føre til yderligere skade på andre dele af påhængsmotoren. skall du stänga av motorn och inspektera om några delar på utombordaren gått sönder eller lossnat. Jos veneen ajamista jatketaan huomattavan iskuvaurion jälkeen. Båthastigheten skall vara vid lägsta planingshastighet vid körning i vatten där det är känt att undervattensföremål förekommer. Omedelbart efter det att du kört på ett föremål. jossa se voidaan tarkastaa perusteellisesti ja tarvittaessa korjata. Etter å ha truffet et undervannsobjekt. är att ha kontroll över båtens hastighet. kan utenbordsmotoren slenges av hekken og kanskje lande i båten. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken. eikä perämoottoria ole kiristysruuvien lisäksi kiinnitetty veneen peräpeiliin läpi menevillä pulteilla. eller det kan innvirke på styringen av båten. skal den bringes til en autoriseret forhandler for et grundigt eftersyn og eventuel reparation. skall denna ske med kraftigt minskad hastighet. On myös tarkastettava. skal utenbordsmotoren leveres inn til en autorisert forhandler for inspeksjon og nødvendige reparasjoner. ettei veneen runko tai peräpeili ole vaurioitunut tai ettei ole vuotoa. kan detta leda till andra skador på utombordaren. må dette gjøres på sterkt redusert hastighet. pysäytä moottori niin pian kuin mahdollista ja tarkasta onko perämoottorissa mitään rikkinäisiä tai irtonaisia osia. alenna nopeutta huomattavasti. Bådens hastighed bør holdes ved minimum planeringshastighed under kørsel i vande. Fortsatt körning med allvarligt kollisionskadad motor. agterspejlsbrud eller vandutætheder. er det muligt at påhængsmotoren kan flyve af agterspejlet og muligvis lande i båden. eller om det lekker vann.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt6g obt6c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Muista. Båden bør også undersøges for eventuel beskadigelse af skroget. og utenbordsmotoren ikke er festet til båthekken med gjennomgående bolter i tillegg til hekkfesteklemmeskruene. perämoottori voi irtautua peräpeilistä ja sinkoutua veneeseen. i tillägg till upphängningsbygelns tvingskruvar. kan føre til at én av komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter. skal motoren stanses så fort som mulig. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra tap av kontroll over båten. kan utombordaren lossna från akterspegeln och kastas in i båten. että tärkeintä mitä voit tehdä näissä tilanteissa loukkaantumis– tai törmäysvahinkojen vähentämiseksi on veneen nopeuden hallinta. eller påverka båtens kontroll. VAROITUS Vältä veneen hallinnan menetyksestä johtuvaa vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. 90-10212X20 27 . at kontrollere bådens hastighed. Få påhængsmotoren undersøgt og eventuelle reparationer foretaget. Vaurioituneella perämoottorilla ajaminen voi aiheuttaa lisävaurioita muille perämoottorin osille tai voi vaikuttaa veneen hallintaan. Hvis det er nødvendig å fortsette kjøringen. eller der er mistanke om skade. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for utenbordsmotorer med manuell styrekult Hvis båten treffer en hindring ved planingshastighet. och att nödvändig service blir utförd. Vie perämoottori perusteelliseen tarkastukseen ja suorituta tarpeelliset korjaukset. perämoottori on vietävä valtuutettuun myyjäliikkeeseen. Kontrollera också om det finns skador på skrov och akterspegel. som er kendte for at have genstande under vandoverfladen. toistuvan iskun aiheuttamana tai ilman. eller om båten läcker. at det bedste du kan gøre for at reducere kvæstelser eller stødskader i disse situationer er. er å holde båtens hastighet under kontroll. Få utenbordsmotoren grundig sjekket. med eller uten påfølgende slag. GRUNNSTØTING Husk at det viktigste du kan gjøre for å forhindre personskade eller slagskader i disse situasjonene. eller du misstänker att den kan vara skadad. Jos vaurio on tapahtunut tai epäilet sen tapahtuneen. eller kan påvirke operatørens kontrol over båden. Hvis påhængsmotoren er beskadiget. Yderligere sikkerhedsinstruktioner for håndstyrede påhængsmotorer Hvis en hindring rammes ved planeringshastighed og påhængsmotoren ikke er fastgjort til bådens agterspejl med gennemgående bolte samt agterspejlsklemmeskruer. joissa tiedetään olevan vedenalaisia esteitä. oba ALLMÄN INFORMATION obt6k obt6a GENERELT SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Vær opmærksom på. Om utombordaren har synliga skador. Båtens hastighet bør holdes på en minimal planingshastighet ved kjøring i farvann med undervannshindringer. og båten undersøkes for eventuelle ødelagte eller løse deler. Fortsätter man att köra en skadad utombordare. Vene on pidettävä alimmalla mahdollisella plaanausnopeudella. kan leda till att andra delar i motorn slutar fungera av sig själv. Bruk av en skadet utenbordsmotor kan føre til ytterligere skade på andre deler av utenbordsmotoren. Fortsatt kjøring av båten etter at den er påført store slagskader. Se till att motorn blir inspekterad. obk Käsikahvalla varustettuja perämoottoreita koskevia lisäturvallisuusohjeita Jos isketään johonkin esineeseen plaanausnopeudella. orsakat av att båtens kontroll gått förlorad. Jos on välttämätöntä jatkaa ajamista. Fortsat sejlads efter større slagskade kan resultere i pludselig fejlfunktion af påhængsmotorkomponenter med eller uden efterfølgende skade.

joka on hajuton. God ventilation Se till att du har god ventilation på båten. som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstand. lukt eller smak. hjerneskade eller dødsfall. avaa sivuverhot tai etuluukut kaasujen poistamiseksi. Carbonmonoxid er en dræbende gasart. Åpne sidevinduene eller lukene foran i båten for å bli kvitt eventuelle dunster. hjerneskade eller dødsfald.Passende luftstrøm gennem båden 28 90-10212X20 . for at fjerne gasse. Hiilimonoksidimyrkytyksen varhaisoireisiin. färg– och smaklös. Hyvä tuuletus Tuuleta matkustaja-alue. EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på faren for kullosforgiftning Det dannes kullos i eksosavgassene fra alle interne forbrenningsmotorer. samoin veneen eri lisävarusteita sähköistävien moottorien. Hiilimonoksidi on hengenvaarallinen kaasu. Pitkällinen altistus riittävän voimakkaalle hiilimonoksidille voi johtaa tajuttomuuteen. hjärnskada eller dödsfall. väritön ja mauton. omfatter hovedpine. Vedvarende udsættelse for tilstrækkelig koncentration af carbonmonoxid kan føre til bevidstløshed. kuuluvat päänsärky. perävetolaitteiden ja sisämoottoreiden pakokaasuissa on hiilimonoksidia. søvnighet og kvalme. Koloxid är luktfri. ADVARSEL Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted. Tidiga symptom på koloxidförgiftning – som inte skall förväxlas med sjösjuka eller berusning! – inkluderar huvudvärk. åbn sidegardinerne eller lugerne foran i båden. Öppna segelduken och luckorna på fördäcket för att vädra ut avgaserna. VARNING Se alltid till att utrymmet runt motorn är välventilerat. samt generatorerne. Kullos er en dødelig gass uten farge. uneliaisuus ja pahoinvointi. inklusive påhængsmotorer. Tidlige symptomer på kullosforgiftning.gob4 1 obg obc Courtesy of ABYC GENERELLE OPPLYSNINGER obi2g obi2c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT Varo hiilimonoksidimyrkytystä Kaikkien venettä kuljettavien polttomoottoreiden. pyörrytys. kan leda till medvetslöshet. svimmelhet. yrsel. AVGASUTSLÄPP Undvik koloxidförgiftning Koloxid förekommer i alla förbränningsmotorer. joita ei pidä sekoittaa merisairauteen tai humaltumiseen. 1 Exempel på god ventilation . døsighed og kvalme. i tillräcklig koncentration.Önskad luftström i båten 1 Eksempel på god ventilaiton . hvis ventilationsforholdene er dårlige. Langvarig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrasjon kan føre til bevisstløshet. God ventilasjon Sørg for god ventilasjon rundt passasjerene. samt i de generatorer som alstrar ström till diverse båttillbehör. inkludert utenbordsmotorer. som er farveløs.Haluttu ilmanvirtaus veneen läpi ALLMÄN INFORMATION obi2k obi2a GENERELT UDSTØDNINGSEMISSION Vær opmærksom på carbonmonoxidforgiftning Carbonmonoxid er til stede i udstødningsluftarter i alle interne forbrændingsmotorer. hekkaggregater og innenbordsmotorer som driver båtpropeller. omfatter hodepine. samt generatorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på båten.ideell luftstrøm gjennom båten. Tidlige tegn på carbonmonoxidforgiftning. 1 obk Eksempel på god ventilasjon . aivovaurioon tai kuolemaan. som ikke bør fejltages for søsyge eller beruselse. God ventilation Ventilér passagerområdet. VAROITUS Vältä ajamasta venettä. som fremdriver både. generaattoreiden jne. myös perämoottoreiden. jos tuuletus on huono. som overfører kraft til forskelligt bådtilbehør. Långvarig utsatthet för koloxid. agterendedrev– og indenbordsmotorer. svimmelhed. ADVARSEL Undgå at køre motoren. samt lugt– og smagsfri. inklusive utombordare. dåsighet och illamående. 1 oba Esimerkki hyvästä tuuletuksesta . “stern drive”–modeller och inombordsmotorer. pakokaasuissa.

Moottorin käyminen veneen ollessa ankkuroituna ahtaassa tilassa. Badende og passasjerer i et åpent område på en båt som ligger stille med motoren i gang. Kørsel af båden med stævnens trimvinkel for højt oppe. b. Fortøjning tæt på en anden båd. hiilimonoksidia voi päästä sisään. c. Att ankra båten bredvid en annan båt som har motorn igång. jossa moottori sijaitsee. någon av de främre luckorna öppna 2 Eksempler på dårlig ventilation a. b. joskus hyvin tyynenä päivänä sattuu. b. pysyvästi peitetyissä tai tuulikankaalla peitetyissä hyteissä tai ohjaamoissa.gob39 a b c d obc 2 obg GENERELLE OPPLYSNINGER obi3g obi3c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT (JATKUU) Huono tuuletus Määrätyissä ajo– ja/tai tuuliolosuhteissa. en motor som är igång. kan svømmere og passagerer. Når båden er i bevægelse c. Når båten ligger fortøyd nær en annen båt som har motoren i gang. d. obk 2 Esimerkkejä huonosta tuuletuksesta Veneen ollessa paikallaan. mens båden er fortøjet i et begrænset område. tyhjäkäynnillä olevan veneen lähellä. eller i nærheden af en motor. d. Installér én eller flere carbonmonoxidfølere i båden. a. som är helt eller delvis täckta och har otillfredsställande ventilation. kan utsättas för farliga nivåer av koloxid. d. indtage carbonmonoxid. Att köra båten utan (stationsvagnseffekt). Installer én eller flere kullos–målere på slike steder. Att köra båten med bogens trimvinkel för hög. b. Veneen ajaminen keulan ajokulman ollessa liian korkean. kan i sjeldne tilfeller bli utsatt for livsfarlige mengder med kullos på vindstille dager. Kjøring av båten med for stor trimvinkel på baugen. 2 Exempel på dålig ventilation Medan båten ligger för ankar a. d. Kjøring av båten uten at luker som vender forover. Kjøring av motoren når båten ligger fortøyd på et innelukket sted. Selv om det er yderst sjældent. Når båden ligger stille. Att låta motorn vara igång då båten ligger för ankar i ett trångt utrymme. oba kaikkien eturuuman luukkujen ollessa kiinni ALLMÄN INFORMATION obi3k AVGASUTSLÄPP (FORTS) Dålig ventilation Under vissa kör– och/eller vindförhållanden. Veneen ajaminen (farmariautoilmiö).) Dårlig ventilasjon Under visse kjøre– og/eller vindforhold kan det sive inn kullos i kabiner eller styrehus som er fast innelukket eller omgitt med kalesje. så kan det hända under en lugn dag att simmare och passagerare i ett öppet utrymme på en stillaliggande båt. Även om det inte inträffar ofta. kan koloxid tränga in i kabiner eller förarhytter. med. Montera koloxidvarnare i din båt. GENERELT obi3a UDSTØDNINGSEMISSION (FORTSAT) Dårlig ventilation Under visse kørsels– og/eller vindforhold. jotka oleskelevat paikalaan olevan veneen avoimella alueella. hvis motor går i tomgang. voivat joutua altistetuiksi vaaralliselle tasolle hiilimonoksidia. joissa on riittämätön tuuletus. Ankkuroituna toisen. eller som befinner seg i nærheten av en båt som har motoren i gang. Asenna yksi tai useampi hiilimonoksidin ilmaisin veneeseesi. hvor der er utilstrækkelig ventilation. Når båten kjører c. kan permanent aflukkede kabiner eller kanvaskabiner eller cockpits. tai joka on lähellä sitä. Kørsel af båden uden at have nogen af de forreste luger åbne (stationcar–effekt). Kørsel af motoren. Medan båten körs c. på en meget stille dag udsættes for farlige carbonmonoxidniveauer. eller i närheten av. EKSOSUTSLIPP (FORTS. som befinder sig i et uaflukket område på en stilleliggende båd. hvis motor kører. Vaikka tämä on harvinaista. og som har utilstrekkelig ventilasjon. Veneen liikkuessa. der kører. että uimarit ja matkustajat. er åpne (stasjonsvogn–effekt). 90-10212X20 29 . 2 Eksempler på dårlig ventilasjon Mens båten ligger stille a.

og vedligeholdelseshåndbøgerne til alt dit tilbehør.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obj2g obj2c YLEISTIETOA LISÄLAITTEIDEN VALINTA PERÄMOOTTORIIN Alkuperäiset Mercury Precision tai Quicksilver -lisälaitteet on erikoisesti suunniteltu ja kokeiltu sopiviksi perämoottoriasi varten. Noen deler som ikke er fabrikert eller solgt av Mercury Marine. Sopivien lisälaitteiden väärinkäyttö tai sopimattomien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman. Kontroller motoren jevnlig. obk1k ADVARSEL Konsultér med din forhandler. jotka eivät ole Mercury Marinen tuottamia tai myymiä. Kontakt din forhandler eller bådfabrikant. Vi anbefaler deg å lese bruks. død eller skade på motoren. Kontakt forhandleren eller produsenten i tvilstilfelle. (forts. että kaikki korjaukset on suoritettu asianmukaisesti. ota yhteyttä myyjään tai veneen valmistajaan. obk1c SJØVETT Gjør deg kjent med generelle navigasjonsregler og lokale bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen. Vi anbefaler deg å lese bruks. (fortsättning på nästa sida) RÅD OM SIKKER SEJLADS For at kunne nyde en sikker sejlads. De flesta båtar är testade och klassade för en viss högsta last (vikt). eller användning av felaktiga tillbehör. kan resultere i ulykker. Pidä viranomaisten hyväksymä henkilökohtainen. Pyydä ja lue kaikkien valitsemiesi lisälaitteiden asennus-. oppfyller ikke sikkerhetskravene. er ikke nødvendigvis konstrueret. De fleste både har en maksimal lastkapacitet (vægt). så det er sikkert at benytte det sammen med din påhængsmotor eller operativsystem. Feil montering av kurant tilleggsutstyr. kan leda till allvarliga skador. Ha en godkänd flytväst i passande storlek för varje passagerare ombord och se till att de används. ADVARSEL Ta kontakt med forhandleren før tilleggsutstyr monteres. (fortsættes på næste side) 30 90-10212X20 . veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. Useimmat veneet on luokiteltu ja hyväksytty käyttöön suurimman sallitun kuormituksen (painon) mukaan (katso veneen kuormituskilvestä). kapacitetsplade. GENERELT obj2a VALG AF TILBEHØR TIL DIN PÅHÆNGSMOTOR Mercury Precision eller Quicksilver tilbehør er konstrueret og afprøvet specielt til din påhængsmotor. Om din utombordare eller dess manöversystem är utrustat med något tillbehör som inte är tillverkat av Mercury Marine. Ikke overlast båten. må du sætte dig ind i lokal og statlig lovgivning vedrørende sejlads og tage følgende forslag i betragtning. Forkert brug af tilbehør eller benyttelse af forkert udstyr. Foretag regelmæssige sikkerhedskontroller og den nødvendige vedligeholdelse. tutustu paikallisiin ja yleisiin veneilyn sääntöihin ja rajoituksiin ja ota huomioon seuraavat ohjeet. der ikke er fabrikeret eller solgt af Mercury Marine. Bruk livredningsutstyr. TILLEGGSUTSTYR Deler til Mercury Precision eller Quicksilver er spesiallaget og testet for utenbordsmotoren. død eller materielskade. Käytä kelluntavälineitä. Felaktig användning av tillbehören. dödsfall eller att produkterna går sönder. sopivan kokoinen. Jotkut lisälaitteet. Användning av tillbehör som inte tillverkats eller sålts av Mercury Marine rekommenderas inte. Överbelasta inte båten. Dette tilbehør kan anskaffes hos Mercury Marine forhandlere. samt beakta följande: Använd flytväst. Det anbefales. inden det tages i brug. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet.ja huoltokäsikirjat. VARNING Kontrollera med din återförsäljare innan du installerar ett tillbehör. og at de er lett tilgjengelige. eller montering av ukurant tilleggsutstyr.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. inden du monterer tilbehør. kuoleman tai tuotteen toiminnan menetyksen. Jos tämä ei ole selvä. obk1a FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET För att kunna njuta av att vara ute på sjön bör du lära dig vilka bestämmelser som gäller. eivät sovellu käytettäviksi turvallisesti perämoottorisi tai sen toimintamekanismin yhteydessä. Se båtens typskylt. Suorita turvallisuustarkastukset ja vaadittu huolto säännöllisen aikataulun mukaan ja varmista. drifts. Älä ylikuormita venettä. hvis du er i tvivl. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. Der henvises til bådens fabrikant. Overfyld ikke din båd.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret.Dessa tillbehör finns tillgängliga hos Mercury Marine-återförsäljare. neste side) obk OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN Jotta vesiteistä voitaisiin turvallisesti nauttia. obk1g VAROITUS Tiedustele lisälaitteiden sopivuutta myyjäliikkeiltä ennen niiden asentamista. og sørg for at alle reparationer er udført forsvarligt. måste du ta reda på hur det fungerar genom att läsa handboken innan det används. Genomför alla säkerhetskontroller och allt periodiskt underhåll vid avsedda tidpunkter och se till att reparationer utförs på ett korrekt sätt. käyttö. Kontakta din återförsäljare i tveksamma fall. og sørg for at vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. at du anskaffer og læser Monterings-. kan føre til alvorlig personskade. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION obj2k ATT VÄLJA TILLBEHÖR TILL DIN UTOMBORDARE Mercury Precision eller Quicksilver tillbehör har konstruerats och testats speciellt för din utombordare. Tilbehør. Benyt redningsvest (flotationsudstyr) Sørg for at have en godkendt redningsvest til hver passager ombord let tilgængelig. Sørg for at det finnes godkjente redningsvester til alle passasjerer ombord.

Perämoottorin vaihtaminen vapaalle ei ole riittävä varotoimenpide. hekk. opphøyde fiskeseter. hvor pludselig. agterspejl. oväntad förlust av styrförmåga eller oväntad båtrörelse kan orsaka att en person kastas överbord eller in i båten. Låt ingen sitta eller åka i någon del av båten som inte är avsedd för sådant bruk. Det är olagligt och omdömeslöst att vara påverkad av alkohol eller droger i samband med körning – både till sjöss och på land. da disse påvirker dømmekraften og nedsetter reaksjonsevnen. kun matkustajat nousevat veneeseen. Ombordstigning af passagerer. Se till att alla sitter ner ordentligt i båten. Älä anna kenenkään istua tai oleskella sellaisissa veneen osissa. ethvert sted. i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten eller falle over bord. Vær opmærksom. odottamaton veneen ohjauksen menetys tai äkkinäinen veneen liike voi heittää henkilön yli laidan tai veneeseen. relingar. korotetut kalastustuolit. poistuvat veneestä tai ovat lähellä veneen perää (potkuria). bråstopp. reling. Kjør aldri båten rett bak en person som står på vannski i tilfelle vedkommende faller. utenom føreren. dekk. hvis din båt har en hastighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder ta igjen en person på vannski som var 61 m foran deg. Verken passasjerer. jotka eivät ole tarkoitetut siihen tarkoitukseen. dæk. Föraren måste speciellt ha god uppsikt framåt. Tillad aldrig personer at sidde eller hvile på en båddel. skall motorn stängas av. Om din båt exempelvis gör 40 km/tim så kör du ifatt en fallen vattenskidåkare på 5 sek om denne befinner sig 61 m framför dig. der ikke er bestemt til et sådant formål. losning eller hvis passagerer er i nærheden af bagenden af båden eller skruen. bov. Opeta ainakin yhdelle veneessä olevalle henkilölle perusohjeet perämoottorin käynnistämisessä ja veneen ohjauksessa sen varalta. Sådanne midler svækker din reaktions. Stopp alltid motoren når passasjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten av båtens akterende (propell). Pysäytä moottori aina. kannet. Stands motoren ved ombordstigning.og vurderingsevne. deler av båten som ikke er beregnet til slik bruk. alle steder hvor brå og plutselig akselerering. kjenner til grunnleggende prosedyrer for start og bruk av påhengsmotoren samt håndtering av båten. ethvert roterende fiskesete. Varmista. Dette gjelder stolrygger. Se till att inget hindrar förarens synfält när båten körs. upphöjda och/eller roterande havsfiskestolar. Det anbefales å ta båtførerprøven. Sejl aldrig lige bag én. eller lastar ur. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 31 . framförallt vid aktern. Näiden aineiden käyttö vaikuttaa harkintakykyysi ja hidastaa suuresti toimintanopeuttasi. Förbered andra båtförare.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. Valmista muita veneen ohjaajia. rælinger. peräpeili. Kurser anordnas av olika föreningar och organisationer. uventet tap av kontroll over båten eller brå bevegelser av båten kan få en person til å falle over bord eller ned i båten. reelingit. pludselig standsning. Vær aldrig påvirket af alkohol eller andre berusende stoffer. Det räcker inte att bara lägga ur växeln. Ole valpas! Veneen ohjaaja on vastuussa asianmukaisen näkö. kun venettä ajetaan tyhjäkäyntiä suuremmalla nopeudella. Lær opp andre i bruken av båten. jossa odottamaton vauhdin lisäys. kuorma tai kalastusistuimet eivät saa peittää ohjaajan näköalaa. Båtføreren er ansvarlig for at det er tilstrekkelig sikt fra førerplassen. når båden sejles i mere end tomgang. Dette gælder ryglæn. för den händelse att denne skulle falla. Tähän kuuluvat istuinten takaosat. ja noudata niitä. uventet tab af bådstyring eller pludselig bådbevægelse vil kunne få en person til at kastes overbord eller ind i båden. Ved ombordstigning. I detta ingår ryggstöd. Matkustajat. Vær aldri under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler når du ferdes på sjøen. oväntade stopp. däck. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Läs och iakttag alla de lagar och förordningar som gäller till sjöss.) Gjør deg kjent med og overhold alle lover og regler som gjelder på sjøen. Veneen ohjaajan tulisi suorittaa veneilyn turvallisuuskurssi. fiskersæder eller last bør spærre for førerens udsyn. der står på vandski. Lär åtminstone en person ombord grundreglerna för start och drift av utombordaren och båthantering i det fall att föraren inte kan ta hand om båten eller faller överbord. Älä milloinkaan aja venettä suoraan vesihiihtäjän taakse sillä hiihtäjä voi kaatua. ophøjede. Då passagerare går ombord. Forbered andre bådførere. missään sellaisessa veneen osassa. der på faldstidspunktet var 61 meter foran dig. eller drejelige fiske-stole. Ingen passagerer. Eksempel: Hvis du sejler med 40 km i timen. at bådføreren mister førligheden eller falder overbord. Vær på vakt. var som helst där oväntad acceleration. Det er ikke tilstrækkeligt at sætte motoren i frigear. Sørg for at minst én person om bord. Kör aldrig direkt bakom en vattenskidåkare. keula. (fortsättning på nästa sida) GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Kend og respektér alle søfartsregler og farvandslove. Alla båtägare bör genomgå en kurs i båtsäkerhet. last eller fiskeutstyr må blokkere utsikten for båtføreren når det kjøres over tomgangshastighet. vil din båd i løbet af 5 sekunder indhente en faldet vandskiløber. Ohjaajalla on oltava esteetön näköala erikoisesti veneen eteen. Tillat aldri at noen får sitte på eller lene seg mot. Älä mene vesille ollessasi alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Matkustajien veneeseentulo. (forts. Det er ikke tilstrekkelig å bare sette giret i nøytral. että jokainen veneessä olija istuu paikallaan. äkkinäinen pysähtyminen. uventet acceleration.(ja kuulo) -tähystyksen ylläpitämisestä. bog. neste side) obk YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Perehdy kaikkiin merenkulkusääntöihin ja vesistölakeihin. Sørg for at alle passagerer sidder forsvarligt i båden. Bådføreren er forpligtet til at have behørigt udkig og et frit udsyn. Bådførere bør følge et kursus i bådsikkerhed. että ohjaaja ei kykene toimimaan tai putoaa veteen. baug. akterspegel. Instruér mindst én person ombord om grundbegreberne angående start og betjening af den jetdrevne udenbordsmotor samt bådhåndtering i tilfælde af. For eksempel. stiger ur båten. Niinpä esimerkiksi 40 km:n tuntinopeudella kulkeva vene saavuttaa 61 m:n päähän veneen eteen kaatuneen hiihtäjän 5 sekunnissa. pyörivä kalastustuoli. Se upp! Föraren av båten är skyldig att hålla noggrann uppsikt (och lyssna ordentligt). idet han kan falde. Sørg for at alle i båten sitter forsvarlig.

Märket för Europa-godkännande (om tillämpligt) REGISTRERING AF SERIENUMMER Det er vigtigt at optegne dette nummer for fremtidig reference. Modelbetegnelse d. Ilmoita onnettomuudet. bør føreren alltid sørge for at en person som eventuelt har falt eller ligger i vannet. se till att en vattenskidåkare som fallit är på förarsidan av båten när du återvänder för att hjälpa denne. Anna paikallisille viranomaisille lakimääräinen ilmoitus veneonnettomuuksista. Rapporter ulykker til de lokale myndigheder. Mallin vuosi c. Serienummer b. Föraren ska alltid hålla ett öga på personen i vattnet. obl9a SKRIV UPP SERIENUMRET Det är viktigt att skriva upp serienumret för framtida behov. Produksjonsår e. obl9c SERIENUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig referanse. er det vigtigt altid at sørge for. at en falden vandskiløber eller en vandskiløber nede i vandet befinder sig på bådens førerside. (efter behov) 32 90-10212X20 . Valmistusnumeron sijainti perämoottorissa näkyy alla olevasta kuvasta. Serienummer b.3 a. Meld fra om båtulykker til lokale myndigheter. pidä aina kaatunut vesihiihtäjä veneen ohjaajan puolella. som loven foreskriver. Jos käytät venettäsi vesihiihtoon tai samanlaisiin toimiin. Modellbeteckning d.gob21 a OTXXXXXX 20XX XXXX b c e d XX obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. Bilden visar var serienumret återfinns på utombordaren.. Modellangivelse d.3 a. Benyttes båden til vandskiløbning eller en lignende aktivitet. Fremstillingsår e. Rapportera olyckor. kommer på førersiden av båten når vedkommende vender tilbake for å hjelpe personen med vannskiene. Rapportér alle ulykker. Årsmodell c. kun palaat takaisin hiihtäjää auttamaan. Ohjaajan on aina pidettävä kaatunut hiihtäjä näköpiirissään eikä koskaan peräydyttävä hiihtäjän tai kenenkään muun vedessä olevan luo. Valmistusvuosi e. når man drejer for at komme vandskiløberen til undsætning. slik som loven tilsier. Serienummeret er plassert på motoren som vist nedenfor.) Se opp for personer på vannski som har falt i vannet. obl9g YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Varo kaatuneita vesihiihtäjiä. og aldri rygge inntil verken en person på vannski eller noen som oppholder seg i vannet. Når båten brukes til å trekke personer på vannski e. i syne.3 a. Tillverkningsår e. och aldrig backa upp till denne eller någon annan person i vattnet. Merket for godkjennelse i Europa (CE) (etter hva som er aktuelt) VALMISTUSNUMERON MUISTIIN MERKITSEMINEN Tämän numeron muistiin merkitseminen on tärkeää tulevaa tarvetta varten. Sarjanumero b. Modelår c. Vahvistettu Euroopan merkkii (mikäli koskee tapausta) oba obk ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Se upp för vattenskidåkare som fallit! När du använder båten för vattenskidåkning eller dylik verksamhet. Bådføreren må aldrig miste synet af vandskiløberen nede i vandet og aldrig bakke hen mod denne eller andre personer. Emblem med europæisk certifikation. Båtføreren bør til enhver tid ha vedkommende som har falt i vannet. Serienumret b. Mallin merkintä d. Årsmodell c. Serienummeret er placeret på motoren som vist nedenfor. Rapportera alla olyckor till berörda myndigheter. der befinder sig i vandet. Gi melding om ulykker.1 a. obl9k GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Hold udkig efter faldne vandskiløbere.l.

25–0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0. kW Fullgas.35 mm NGK DPR6EA–9 0.9mm Champion RA8HC 1. hk Effekt.0mm ALLMÄN INFORMATION obm71k obm71a GENERELT SPECIFIKATIONER 40 Hestekræfter Kilowatt o/m ved fuld gas Tomgangshastighed i fremadgående gear Modeller med karburator EFI modeller Antal cylindre Stempelvolume Cylinderdiameter Slag SPECIFIKATIONER Modell Effekt.35 mm NGK DPR6EA–9 0.4 29.15–0.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0. r/min Tomgångsvarvtal med ilagd framåtväxel Förgasarmodeller EFI–modeller Antal cylindrar Slagvolym Cylinderlopp Slaglängd Ventilspel (kall) Insugningsventil Avgasventil Rekommenderade tändstift Förgasarmodeller Elektrodavstånd EFI–modeller Elektrodavstånd 30 Modelos 30 30 22.0mm Ventilspillerum (kold) Indsugningsventil Udstødningsventil Anbefalet tændrør Modeller med karburator Gnistgab EFI modeller Gnistgab 90-10212X20 33 .25 mm 0.25–0.4 40 40 29.4 29.25–0.9mm Champion RA8HC 1.25 mm 0.25–0.9mm Champion RA8HC 1.0mm 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.0mm 30 40 22.35 mm NGK DPR6EA–9 0.25 mm 0.15–0.25 mm 0.4 29.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obm71g obm71c YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT 40 Malli Hevosvoima Kilowatti Täysi kaasu k/min alue Tyhjäkäyntinopeus eteenpäinvaihteella Kaasuttimella varustetut mallit EFI mallit Sylinteriluku Iskutilavuus Sylinterin halkaisija Iskun pituus Venttiilin välys (kylmä) Imuventtiili Poistoventtiili Suositelttu sytytystulppa Kaasuttimella varustetut mallit Sytytystulpan kipinäväli EFI mallit Sytytystulpan kipinäväli oba SPESIFIKASJONER Modelos Effekt HK Effekt kw Maksimal gasshastighet o/min Tomgangshastighet (i gir) Modeller med forgasser EFI–modeller Antall sylindre Slagvolum Sylinderboring Slaglengde Ventilklaring (kald) Inntaksventil Eksosventil Anbefalt tennplugg Modeller med forgasser Tennplugg–gap EFI–modeller Tennplugg–gap obk 30 30 40 30 40 22.9mm Champion RA8HC 1.8 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.8 30 40 22.15–0.15–0.

3:1 40 Katso osaa Polttoaine Katso osaa Polttoaine 440 ml 710 ml 3.00:1 2. växelhus 83 mm dia.00:1 2.0 L 30 2. vaihdelaatikko Suositeltava bensiini Suositelttu öljy Vaihdekotelon voiteluainetilavuus 83 mm läpim. gearkasse 108 mm diam.0 L 465 merikäynnistysampeeria tai 350 kylmäkäynnistysampeeria 1000 merikäynnistysampeeria tai 750 kylmäkäynnistysampeeria 70Ć100 465 marinestart ampere (MCA) eller 350 kaldstart ampere (CCA) 1000 marinestart ampere (MCA) eller 750 kaldstart ampere (CCA) 70Ć100 ALLMÄN INFORMATION SPECIFIKATIONER (FORTS) Modell Utväxling 83 mm dia.3:1 40 Se Bränsle & olja Se Bränsle & olja 440 ml 710 ml 3. gearkasse Motoroliekapacitet Batteriydelse Drift over 0°C Batteri mærkekapacitet Drift under 0°C Amp–timer (At) 30 2. gearkasse 108 mm diam.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SPESIFIKASJONER (FORTS. växellåda 108 mm dia.3:1 Se Drivstoff Se Drivstoff 440 ml 710 ml 3. motor Batteriklass Körning vid temperaturer över 0°C.00:1 2. vaihdelaatikko 108 mm läpim. Amperetimmar (Ah) oba GENERELT 40 30 2. Körning vid temperaturer under 0°C. vaihdelaatikko Moottoriöljykapasiteetti Akun kapasiteetti Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö yli 0° C Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö alle 0° C Ampeeritunnit (Ah) 30 2.) Modelos Girutveksling Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Anbefalt bensin Anbefalt olje Girkassens smøringskapasitet Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Girkassens oljekapasitet Batteri Drift over 0 °C Drift under 0 °C Amperetimer (At) obk YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT (JATKUU) 40 Malli Vaihdesuhde 83 mm läpim.0 L 465 Marinstartsamperer eller 350 kallstartsamperer 1000 Marinstartsamperer eller 750 kallstartsamperer 70Ć100 Se afsnittet Benzin Se afsnittet Benzin 440 ml 710 ml 3. vaihdelaatikko 108 mm läpim. växellåda Rekommenderad bensin Rekommenderad olja Smörjoljevolym.3:1 SPECIFIKATIONER (FORTSAT) Modelos Gearforhold 83 mm diam.00:1 2.0 L 465 amp ved 05C koldstart eller 350 amp ved Ć185C koldstart 1000 amp ved 05C koldstart eller 750 amp ved Ć185C koldstart 70Ć100 34 90-10212X20 . gearkasse Anbefalet benzin Anbefalet olie Smøringskapacitet for gearkassen 83 mm diam. växellåda 108 mm dia. växellåda Oljevolym.

Kaasuvivun kitkan säätönuppi 16. Trimmilevy 7. Antiventilasjonsplate 6. Toppdeksel 2. Alakoppa 3. Undre motorkåpa 3. Trimtap 7. Växelspak 14.gob22 13 1 7 8 9 2 3 14 15 16 17 18 4 5 10 11 obg 6 obc 12 GENERELLE OPPLYSNINGER 11. Extra tiltströmbrytare 8. Sekundært kjølevannsinntak (standardmodeller) 13. Agterspejlsbøjler 10. Nødstoppbryter 17. Justering av gasfriktion 16. Primær kølevandsindsugning 11. Nederste skjold 3. Trimroder 7. Drevakselhus 5. Drivaxelhus 5. Yläkoppa 2. Tiltstøttepind 9. Primärt kylvattenintag 11. Stoppknapp 15. Gearkasse 12. Akterspeilbraketter 10. Tippspärr (Modeller utan Power Trim) 90-10212X20 35 . Nödstoppskontakt 17. Ensisijainen jäähdytysveden otto oba 11. Varakallistuskytkin 8. Topdæksel 2. Knap til indstilling af gashåndtagets friktion 16. Girspak 14. Ohjauskitkan säätövipu (kahvallisissa malleissa) 18. Antikavitationsplatta 6. joissa ei ole PowerTrimmia) ALLMÄN INFORMATION obn21k obn21a GENERELT KOMPONENTIDENTIFIKATION 1. Spak för styrfriktionsjustering (modeller med rorkultshandtag) 18. Växelhus 12. Vaihteistokotelo 12. Justeringsknott for gassfriksjon 16. Motorstoppkontakt 15. Antikavitaatiolevy 6. Justeringsknott for styrefriksjon (Modeller med rorpinne) 18. Sekundær kølevandsindsugning (Standard modeller) 13. Motorstamme 5. Underdeksel 3. Vaihdekahva 14. Styrefriktionsjusteringsknap (modeller med styrehåndtag) 18. Riggvinkelpinne 9. Moottorin katkaisin 15. Tiltlåsearm (Modeller uden Power Trim) ÖVERSIKTSBILD ÖVER KOMPONENTERNA 1. Tiltlåsespak (Modeller uten powertrim) YLEISTIETOA obn21c obn21g BESTANDDELER 1. Tiltstøttepinne 9. Kippilukon tappi 9. Upphängningsbyglar 10. Hål för vattenpumpens skvallerstråle 4. Hätäkatkaisin 17. Trimror 7. Ekstra tiltknap 8. Primært kjølevannsinntak obk MOOTTORIN OSAT 1. Reservetiltbryter 8. Peräpeilin kiinnikkeet 10. Vesipumpun ilmaisureikä 4. Skiftehåndtag 14. Sekundärt kylvattenintag (standardmodeller) 13. Antiventilationsplade 6. Girhus 12. Nødstopkontakt 17. Kippilukon vipu (Mallit. Motor stopkontakt 15. Toissijainen jäähdytysveden otto (vakiomallit) 13. Vetoakselin kotelo 5. Kjølevannskontroll 4. Övre motorkåpa 2. Vandpumpeinspektionshul 4.

Vi anbefaler stærkt. Oikean asennuksen ja hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi on erittäin suositeltavaa. Jos itse asennat perämoottorisi. R/N 812432A4 (extra utr. noudata sen mukana saamasi perämoottorin asennuskäsikirjan antamia ohjeita. som vist. kuoleman tai omaisuusvahinkoa. måste den vara ordentligt monterad med fästanordningar. Skub to bolte gennem det øverste hulpar og to gennem det nederste hulpar. der leveres sammen med påhængsmotoren. seurauksena saattaa olla sen irtautuminen veneen peräpeilistä. Om motorn inte sitter fast ordentligt kan den släppa från akterspegeln och förorsaka allvarliga personskador. se on asennettava oikein käyttäen kuvassa esitettyjä kiinnitysosia. død eller skade på utstyret. Monter to bolter gjennom de øverste hullene og to bolter gjennom de nederste hullene. kan dette føre til at utenbordsmotoren løsner fra båthekken. että myyntiliike asentaa perämoottorisi ja siihen liittyvät lisälaitteet. som måler 1/2 tomme i diameter. MONTERING oca12g MONTERING AV UTENBORDSMOTOREN ADVARSEL Før utenbordsmotoren tas i bruk. enl. følg da vejledningerne i Monteringshåndbogen. är det noga att du följer anvisningarna i monteringshandboken som medföljer utombordaren. mikä voi aiheuttaa vakavan vamman. hvorved alvorlig kvæstelse. at den er installeret ordentligt og skaffer god ydelse. at den slynges af bådens hækbjælke. Modeller uden klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 1 Modeller med tvingskruvar Påhængsmotoren skal fastgøres til hækbjælken med de fire medleverede 1/2-tommers monteringsbolte og låsemøtrikker. 812432A4 (c). slik som vist på illustrasjonen. hvis du monterer utenbordsmotoren selv. ELLER med tvingskruvarna (a) och Quicksilver eller Mercury Precision Parts fästsats för utombordare (c). Perämoottori tulee kiinnittää peräpeiliin perämoottorin mukana tulevalla neljällä puolentuuman läpimittaisella kiinnityspultilla ja lukkomuttereilla. kan dette medføre. Aseta kaksi pulttia ylempiin reikiin ja kaksi pulttia alempiin reikiin. Modeller utan tvingskruvar 1 Utombordaren måste säkras i aktern med de fyra 1/2” fästbultar och låsmuttrar som medföljer. at din forhandler monterer påhængsmotoren og modsvarende tilbehør.).goc10 a a b 1 ocg 2 occ oca12c c ASENNUS PERÄMOOTTORIN ASENNUS VAROITUS Ennen kuin perämoottoria käytetään. joissa on peräpeilin tuen kiristysruuvit 2 2 Perämoottori on kiinnitettävä peräpeiliin yhdellä kahdesta tavasta: JOKO kiristysruuveilla (a) ja kahdella mukana seuraavalla kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (b). ock oca INSTALLATION oca12k MONTERING oca12a MONTERING AV UTBORDAREN VARNING Innan utombordaren används. som er et ekstrautstyr. Påhængsmotoren skal fastspændes til hækbjælken ved ENTEN at benytte de medleverede klemmeskruer (a) og to monteringsbolte og låsemøtrikker (b). Modeller med klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 2 36 90-10212X20 . ELLER med festetvinger (a) og Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. så man er sikker på. 812432A4 (c). Modeller uten hekkfestetvinger Mallit ilman peräpeilin tuen kiristysruuveja 1 1 Utenbordsmotoren må festes til hekken med de fire monteringsboltene. som følger med utenbordsmotoren. Modeller med hekkfestetvinger Utenbordsmotoren må festes til hekken på én av to måter: ENTEN med festetvinger (a) og de to monteringsboltene og låsemutrene (b) som følger med. Vi rekommenderar starkt att du låter återförsäljaren ombesörja monteringen av utombordaren och dess tillbehör. som igjen kan føre til alvorlig personskade. MONTERING AF PÅHÆNGSMOTOR ADVARSEL Før påhængsmotoren betjenes. Vi anbefaler på det sterkeste at forhandleren monterer utenbordsmotoren og tilhørende tilleggsutstyr for å sikre forsvarlig montering og best ytelse. TAI kiristysruuveilla (a) ja lisävarusteena saatavalla Quicksilver tai Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. Følg anvisningene i utenbordsmotorens monteringsanvisninger. 2 Utombordaren måste säkras i aktern på ett av följande två sätt: ANTINGEN med tvingskruvarna (a) och två av de fästbultar och låsmuttrar (b) som medföljer. Hvis påhængsmotoren monteres forkert. skal den monteres ordentligt ved brug af nødvendigt monteringsmateriel. 812432A4 (c). ELLER ved hjælp af klemmeskruerne (a) og valgfri Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit nr. Om du monterar motorn själv. (Två bultar i de övre hålen och två bultar i de undre hålen). samt låsemutrene (inkludert). Hvis du selv vil montere påhængsmotoren. Ellei perämoottoria kiinnitetä kunnolla. død eller beskadigelse af ejendom kan ske. dödsolyckor och skador på utrustning. Hvis utenbordsmotoren ikke festes riktig. Mallit. må den monteres på riktig måte med anbefalte monteringsdeler. bilderna.

Bruk av andre propeller kan gi koplingsskrangling. Tämä kierrosnopeusalue mahdollistaa paremman kiihtyvyyden. selv om dette verken påvirker ytelsen eller holdbarheten. sejlads i højere liggende områder. Det kan være nødvendigt at skifte propel eller at rengøre den. vilket i och för sig inte nedsätter växellådans prestanda eller livslängd. øget last eller en snavset bund/gearkasse) bevirker. Hvis endring av forholdene fører til at turtallet synker under anbefalt område (slik som varmere og fuktigere vær. for at bevare ydeevnen og sikre påhængsmotorens holdbarhed. veneen kuormituksen lisäys tai veneen pohjan/vaihteistokotelon likaantuminen). voi johtaa kytkimen kolinaan. mer last i båten eller en tilgrodd båtbunn/girhus). Kontrollera fullgasvarvtalet med hjälp av en exakt varvräknare. Om ändrade förhållanden leder till att varvtalet sjunker under det rekommenderade omfånget (t ex varmare eller fuktigare väder. 90-10212X20 37 . korkeammilla paikoilla ajo. utan att propellern “rusar iväg”. Jos kierrosnopeus laskee suositellun alueen alapuolelle olosuhteissa tapahtuneen muutoksen johdosta (esim. at motorens o/m falder til under det anbefalede interval. kan det være nødvendig å skifte propell eller foreta rengjøring for å opprettholde utenbordsmotorens ytelse og varighet. hvis du vælger en skrue. vaikka se ei varsinaisesti haittaisi suoritusta tai kestävyyttä . entistä lämpimämpi ja kosteampi sää. KRAV TIL PROPELL – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modeller krever bruk av spesialkonstruerte propeller med gumminav for å redusere både forekomstene og styrken på koplingsskrangling i girkassen. Om andra propellrar används. MONTERING ocb2a PROPELVALG Påhængsmotor/båd kombinationen giver den bedste ydeevne. der med normal last (se afsnittet. Detta varvtalsomfång möjliggör bättre acceleration samtidigt som du kan hålla maximal hastighet. Tarkasta täyskaasun kierrosnopeus tarkan takometrin avulla. joka sallii moottorin käydä suositellun täyskaasun kierrosnopeusalueen puolivälin yläpuolella veneen ollessa normaalilastissa (katso osaa Tekniset tiedot). Kontroller turtallet ved full gass med et nøyaktig takometer. med motorn uttrimmad till ett balanserat styrläge (samma kraft för styrning i bägge riktningarna). Benyt et præcist takometer til måling af o/m ved fuld gas. ock POTKURIVAATIMUKSET – 40 HV BIGFOOT-MALLIT 40 hv Bigfoot–malleissa on käytettävä erityisesti suunniteltuja kuminapapotkureita vaihteistokotelon kytkimen kolinan esiintymisen vähentämiseksi ja vaimentamiseksi. oca INSTALLATION ocb2k VAL AV PROPELLER För att din utombordar/båtkombination skall få bästa möjliga prestanda skall du välja en propeller som gör att din motor kan arbeta inom den övre hälften av det rekommenderade fullgasomfånget. hvis skiftende forhold (så som varmere og fugtigere vejr. användning på högre höjd över havet. PROPELKRAV – 40 HK BIGFOOT MODELLER 40 Hk Bigfoot modeller kræver brug af specielt konstruerede propelnav af gummi for at reducere både muligheden for og alvorligheden af koblingsraslen i gearkassen. bruk i høyereliggende strøk. Muiden potkureiden käyttö. Specifikationer) kører i den øvre halvdel af det anbefalede o/m ved fuld gas. että potkuri ei sen johdosta “ryntää”. Målingen foretages med motoren trimmet ud i en balanceret styretilstand (styreindsatsen skal være ens i begge retninger) uden at foråsrage at propellen “trækker sig løs”.goc11 ocg ocxc MONTERING ocb2g ocb2c ASENNUS POTKURIN VALINTA Saavuttaaksesi parhaan kokonaissuorituskyvyn perämoottorisi ja veneesi yhdistelmästä valitse potkuri. ökad last i båten eller smuts på botten/undre växelhus). VALG AV PROPELL Velg en propell som gjør at motoren kan kjøres i øvre halvdel av anbefalt turtallsområde ved full hastighet på motoren med normal last for best ytelse fra utenbordsmotor/båt (se SPESIFIKASJONER). kan resultere i koblingsraslen. mens motoren er trimmet ut til balansestyring (styrekraften er lik i begge retninger) uten at dette får propellen til å løsne. samalla kun se säilyttää veneen huippunopeuden. kan de orsaka skrammel. Dette turtallsområdet gir bedre akselerasjon samtidig som båten opprettholder maksimal hastighet. Brug af andre propeller. KRAV PÅ PROPELLER FÖR – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modellerna behöver speciella propellrar med gumminav för att minska förekomst och omfattning på skrammel i växellådan. kan rengöring eller byte av propeller fordras för att bibehålla motorns prestanda och livslängd. när båten är normalt belastad (se Specifikationer). mens den maksimale fart holdes.. selvom det ikke har nogen skadelig indvirkning på præstation eller holdbarhed. kun moottori on trimmattu ulos ohjauksen tasapainotilaan (ohjaamiseen tarvittava voima on yhtä suurin kumpaankin suuntaan) siten. potkurin vaihto tai puhdistus saattaa tulla tarpeelliseksi suorituskyvyn säilyttämiseksi ja perämoottorin kestävyyden varmistamiseksi. I dette RPM-interval kan båden accelerere bedre.

Der kræves muligvis yderligere afstand til vejbanen. Ta kontakt med nærmeste forhandler. Sett utenbordsmotoren i forovergir. Ytterligere klaring kan være nødvendig over jernbaneoverganger. Dette forhindrer propellen i frit at dreje rundt. Lägg i framåtväxeln. TÄRKEÄÄ: Älä turvaudu koneelliseen trimmaus/kallistusjärjestelmään tai kallistuksen tukivarteen perävaunulla kuljettamisessa tarvittavan sopivan maavaran ylläpitämiseksi. Ytterligare spel kan behövas vid järnvägskorsningar. ved jernbaneoverskæringer. VIKTIG: stol ikke på at power trim-/tiltsystemet eller tiltstøtten gir nok klaring til bakken under transport. Tiltstøtten er ikke ment som en støtte for utenbordsmotoren under transport. Om det krävs ytterligare markfrigång måste utombordsmotorn tiltas upp med ett extra stöd. Dette forhindrer at propellen spinner fritt. TRANSPORTERING odc1a TRANSPORTERING AF BÅD OG PÅHÆNGSMOTOR MED TRAILER Transport af din båd med trailer bør ske med påhængsmotoren tiltet ned (lodret driftsposition). Paikallinen myyntiliike voi suositella. Påhængsmotorens tiltstøttearm er ikke beregnet til at støtte påhængsmotoren under kørsel med trailer. indkørsler og hvis påhængsvognen hopper op og ned under kørslen. på uppfarter och om lastvagnen fjädrar. Hvis det er nødvendig med ytterligere klaring til bakken. VIKTIGT: Förlita dig inte på att Powertrim/tiltsystemet eller tiltstödspaken skall ge tillräcklig markfrigång. perämoottori on kallistettava ylöspäin käyttäen perämoottoriin lisävarusteena saatavaa tukilaitetta. oda TRANSPORT AV BÅT/MOTOR Transporter båten med utenbordsmotoren tiltet ned (vertikal driftsposisjon). Den lokale forhandler giver gerne nærmere forklaringer herom. Perämoottorin kallistuksen tukivartta ei ole tarkoitettu perämoottorin kannattamiseen sitä perävaunulla kuljetettaessa. Motorns tiltstödspak är inte avsedd att hålla motorn i läge under transport. Aseta perämoottorin vaihde eteenpäinvaihteelle.god9 odg odc TRANSPORT odc1g odc1c KULJETUS VENEEN/PERÄMOOTTORIN KULJETTAMINEN PERÄVAUNULLA Kuljettaessasi venettäsi perävaunulla pidä perämoottori alas kallistettuna (pystysuorassa ajoasennossa). Hvis der kræves yderligere afstand til vejbanen. odk TRANSPORT odc1k TRAILERTRANSPORT AV BÅTEN/UTOMBORDAREN Vid trailertransport av båten ska motorn vara nedtiltad (vertikalt körläge). skal påhængsmotoren vippes opad med støttetilbehøret opad. ajoteiden ja perävaunun hyppimisen vuoksi. Jos tarvitaan lisää maavaraa. Lisää maavaraa voidaan tarvita rautatieylikäytävien. i oppkjørsler og hvis båthengeren fjærer. Sæt påhængsmotoren i fremadgående gear. må utenbordsmotoren tiltes til opp-stilling ved hjelp av et ekstra støtteutstyr. Be den lokala återförsäljaren om råd. VIGTIGT: Vær ikke afhængig af trim/tiltsystemet eller tiltstøttearmen til at bevare korrekt afstand til vejbanen under kørsel med trailer. Detta hindrar propellern från att rotera fritt. 38 90-10212X20 . Tämä estää potkuria pyörimästä vapaasti.

god19 b F a 1 odg 2-3 odc TRANSPORT odh1g odh1c KULJETUS KANNETTAVIEN POLTTOAINESÄILIÖIDEN KULJETUS KÄSIN TOIMIVALLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ TRANSPORT AV BÆRBARE DRIVSTOFFTANKER DRIVSTOFFTANK MED MANUELL UTLUFTING 1 Lukk lufteventilen på drivstofftanken under transport av tanken. Detta förhindrar att armen oavsiktligt trycks in. som är fäst på tanken. Dette vil beskytte forbindelsesstammen mod tilfældig indskubning. Følg anvisningene for transport av bærbar drivstofftank. Monter en klemme (a) over koblingsdelen for drivstoffslagen (b). Transporten bör bra ske på ett område där det inte finns öppen eld eller gnistor. VAROITUS Vältä bensiinitulen tai räjähdyksen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Montera locket (a). Transporter drivstofftanken på et godt ventilert sted og i god avstand fra åpen ild eller gnister. slik at drivstoff og dunster kan sive ut. Noudata kannettavan polttoainesäiliön kuljetusohjeita. jolla ei ole avotulta eikä kipinöitä. Transportér benzintanken i et velventileret område væk fra åbne flammer eller gnister. AUTOMAATTISELLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ 2 3 Kytke ulkopuolinen polttoainejohto irti säiliöstä. vilket möjliggör att ångorna kan läcka ur. Dette vil forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. Detta förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. 90-10212X20 39 . 2 3 Koppla bort den utvändiga bränsleledningen från tanken. Dette forhindrer at koblingsdelen for drivstoffslangen blir skjøvet inn ved en feiltakelse. Dette vil lukke luftudluftningen og forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. odk Asenna säiliöön kiinnitetty kansi (a) polttoaineletkun liittimen varteen (b). Kobl den fjerne benzinslange fra tanken. og som følge heraf udsivning af benzin og dampe. Installér bindselshætten (a) over benzinslangens forbindelsesstamme (b). Tämä estää liitinvarren tahattoman sisäänpainamisen ja höyryjen ulospääsyn. på bränsleslangens anslutningsarm (b). Kuljeta polttoainesäiliötä hyvin tuuletetulla alueella. Detta sluter till avluftningshålet och förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. 1 BRÄNSLETANKAR MED AUTOMATISK AVLUFTNING Luk benzintankens luftudluftning når tanken transporteres. TANKTYPE TIL AUTOMATISK UDLUFTNING AF BENZIN 2 3 VARNING Undvik allvarlig personskada eller död pga bensineldsvåda eller explosion. 2 3 Koble den separate drivstoffslangen fra tanken. Följ transportinstruktionerna för bärbara bränsletankar. oda TRANSPORT odh1k TRANSPORT AV BÄRBARA BRÄNSLETANKAR BRÄNSLETANKAR MED MANUELL AVLUFTNING TRANSPORTERING odh1a TRANSPORTERING AF BÆRBARE BENZINTANKE TANKTYPE TIL MANUEL UDLUFTNING AF BENZIN 1 Stäng bränsletankens avluftningshål under transport. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af benzinbrand eller eksplosion. Tämä estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. Dette forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. sulkee ADVARSEL Unngå alvorlig personskade og dødsfall som følge av bensinbrann eller eksplosjon. Dette stenger lufteventilen og forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. Tämä ilmanpoistoaukon ja estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. 1 DRIVSTOFFTANK MED AUTOMATISK UTLUFTING Sulje polttoainesäiliön ilmanpoistoreikä kuljetuksen ajaksi. Følg transportinstruktionerne for den bærbare benzintank.

• Käynnistys. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. • Start og driftsvanskeligheder. Jos käytetään alkoholipitoista bensiiniä. Yleisenä ohjeena voidaan sanoa. Blyholdig benzin accepteres i områder. • Ilmalukon tai polttoaineen puutteen. International Brug et kendt mærke af blyfri benzin til biler med en minimum listet oktanklassificering på 90RON. • Elastomeerien ja muoviosien huononemista. että bensiinissä on alkoholia. må den som regel ikke indeholde mere end 10% ethanol eller 5% methanol. Om alkoholhaltig bensin används. oea BRÄNSLE & OLJA oeb6k BRÄNSLEREKOMMENDATIONER USA och Canada Använd ett välkänt märke av vanlig blyfri bensin med min. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. Alkoholholdig benzin kan skabe følgende problemer i påhængsmotoren og brændstofsystemet: • Tæring af metaldele. Muut maat Käytä tunnettua merkkiä olevaa lyijytöntä autobensiiniä. Vi rekommenderar vanlig bensin med insprutar rengörare för ökad rengöring i motorn. og i øvrigt med stigende alkoholindhold. vilket kan resultera en kombination av vatten och alkohol som separerar från bensinen i bränsletanken. Bensin som innehåller alkohol kan orsaka följande problem för din utombordsmotor och bränslesystem: • Korrosion av metalldelar. Hvis benzin. Generellt gäller dock att om enbart bränsle med alkohol finns tillgängligt. öka inspektioner med bränslesystemet och kontrollera visuellt om bränsleläckage eller avvikelser förekommer. Lyijypitoista bensiiniä ei suositella. kan den ikke inneholde mer enn 10 % etanol eller 5 % metanol. Internationellt Använd ett känt märke av blyfri bensin med ett oktantal på minst 90RON. 40 90-10212X20 . jolla on mimimi oktaaniluku 87. joilla lyijytöntä bensiiniä ei ole saatavilla. Vi anbefaler brug af mellem-oktantal benzin med benzinindsprøjtningsrenser for at øge motorens interne renlighed. De ugunstige effektene av alkohol er mer alvorlige med metanol. En middels grad av blyfri bensin for biler. skal inspektionen af brændstofsystemet udvides. • Slitage och skada på invändiga motordelar. eller hvis det er mistanke om at bensinen inneholder alkohol. • Damplås eller for ringe brændstoftilførsel. og se etter om det forekommer oljelekkasjer eller andre unormale tilstander. Nogle af disse negative virkninger skyldes tilbøjeligheden af alkohol til at absorbere luftens fugtighed. eller om du misstänker att bensinen innehåller alkohol. ANBEFALT BENSIN USA og Canada Bruk vanlig. Parhaan moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi suosittelemme polttoainesuihkutuksen puhdistusainetta sisältävää autobensiiniä. Hvis det benyttes alkoholholdig bensin. jonka oktaaniluku on vähintään 90RON. er den eneste tilgængelige benzintype. Den skadliga inverkan av alkohol är mer allvarlig med metanol och blir värre med ökande alkoholhalt. jossa alkoholi erottuu bensiinistä polttoainesäiliössä. Blyholdigt benzin anbefales ikke. se ei saa sisältää enemmän kuin 10% etanolia tai 5% metanolia. Blybensin anbefales ikke. Suosittelemme keskilaatuista autobensiiniä.ja käyntivaikeuksia.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oeb6g oeb6c POLTTOAINE & ÖLJY BENSIINISUOSITUKSET Yhdysvallat ja Kanada Käytä tunnettua tavallista lyijytöntä bensiiniä. • Bränslelås eller brist på bränsle i bensinledningen. että jos ainoastaan alkoholia sisältävää bensiiniä on saatavana. som fører til en fase av vann og alkohol som skiller seg fra bensinen i drivstofftanken. Noen av disse ugunstige effektene kommer av at alkoholholdig bensin har en tendens til å absorbere fuktighet fra luften. Bensin som inneholder rensemidler for bensininnsprøytning. hvorved en vand/alkohol-fase. • Nedbrydning af elastomerer og plastikdele. som inneholder minst 90RON. • Nedbrytning av plastdelar. hvor blyfri benzin ikke er tilgængelig. dannes. 87 oktan. der adskilles fra benzinen inde i brændstoftanken. Blybensin kan brukes på steder der blyfri bensin ikke kan skaffes. mikä johtaa vaiheeseen. och att ett vattenavskiljande filter installeras. som indeholder alkohol. • Kondens eller kvelning av motoren. Alkoholholdig bensin Vi anbefaler ikke bruk av alkoholholdig bensin på grunn av eventuelle ugunstige innvirkninger som alkoholen kan ha på drivstoffsystemet. eftersom alkoholen kan ha negativ effekt på bränslesystemet. • Vanskeligheter med starting og kjøring. Hvis alkoholholdig benzin benyttes eller der er mistanke om tilstedeværelsen af alkohol i benzinen. johtuen alkoholin mahdollisista haittavaikutuksista polttoainejärjestelmälle. Blyhaltig bensin kan användas om blyfri bensin inte finns tillgänglig. • Sisäisten moottorin osien kulumista ja vahinkoa. som inneholder minst 87 oktan. Benzin. på grund af de virkninger alkohol kan have på brændstofsystemet. og forverres ved øk alkoholinnhold. tai jos epäilet. er å anbefale for å holde motoren renere invendig. • Slid og beskadigelse af indre maskindele. Internasjonalt Bruk vanlig. og tilføjelsen af et brændstofsfilter med vandudskillelse anbefales. • Nedbryting av elastomer og deler av plast. tarkistaen silmämääräisesti. sen lisäksi suositamme polttoaineen vedenerotussuodattimen käyttöä. som indeholder benzinindsprøjtningsrenser. og i tillegg anbefales bruk av et vannutskillende drivstoffilter. tarkista polttoainejärjestelmä useammin. oeb6a BRÆNDSTOF OG OLIE BENZINANBEFALINGER USA og Canada Benyt blyfri benzin af et kendt mærke med et oktantal på mindst 87. visuelt kontrolleres for brændstoflækager eller abnormaliteter. oek Alkoholi bensiinissä Emme suosittele alkoholia sisältävän bensiinin käyttöä. som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning. får det inte innehålla mer än 10 % etanol eller 5 % metanol. Alkohol i bensin Vi rekommenderar inte användandet av bensin som innehåller alkohol. Alkoholipitoinen bensiini voi aiheuttaa seuraavia ongelmia perämoottorissa ja polttoainejärjestelmässä: • Metalliosien korroosiota. undersøk drivstoffsystemet oftere. Alkoholin haittavaikutukset ovat vakavampia metanolissa ja pahenevat alkoholipitoisuuden lisääntyessä. foretrækkes for yderlig intern motorrenlighed. • Start och körsvårigheter. ettei esiinny polttoainevuotoa tai mitään muuta poikkeavaa. Lyijypitoinen bensiini on hyväksyttävää alueilla. er å anbefale for å holde motoren renere innvendig. joka sisältää polttoaineruiskun puhdistusainetta moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi. Hvis derimot bare alkoholholdig bensin er tilgjengelig. En del av dessa skadliga resultat uppstår pga att alkoholhaltig bensin har en tendens att absorbera fuktighet ur luften. En vanlig bensin som innehåller insprutarrengörare rekommenderas för ökad rengöring i motorn. Blyhaltig benzin rekommenderas inte. som indeholder alkohol. Alkoholholdig benzin Vi anbefaler ikke brug af benzin. Jotkut näistä haitallisista vaikutteista johtuvat alkoholipitoisen bensiinin pyrkimyksestä imeä kosteutta ilmasta. • Slitasje og skade på interne deler i motoren. Alkoholholdig bensin kan forårsake følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet: • Korrosjon på metalldeler. Alkoholens negative virkninger øges ved tilstedeværelsen af methanol.

Lad ca. når de skal fyldes. Plassering av bærbar drivstofftank i båten Plasser drivstofftanken i båten. och rök INTE. Lämna ca 10% av tanken ofylld. gnister og åben ild. Stopp alltid motoren før tankene fylles. kan benzin sive ud. eller tillåt öppen låga eller gnistor där du fyller på bränsle. gnistor och öppen eld. Stäng alltid av motorn. Jätä se noin 10% alle täyden tilavuuden. Ota siirrettävät polttoainesäiliöt pois veneestä niiden uudelleen täyttämistä varten. Fyll ikke drivstofftanken helt full. om tanken är full.væk fra varme. Stands altid motoren. Bränsle expanderar när temperaturen höjs och kan läcka under tryck. oea BRÄNSLE & OLJA oee8k PÅFYLLNING AV BRÄNSLE VARNING Undvik allvarliga personskador och dödsolyckor orsakade av brinnande eller exploderande bensin. että säiliön venttiili on korkeammalla kuin säiliön polttoainetaso normaaleissa ajo–olosuhteissa. hvis tanken er helt fyldt. 10% av tankvolumet gjenstå. 10% af tanken være tom. Fyld ikke benzintankene helt. Ta bærbare tanker ut av båten når de skal fylles. Fyll drivstofftanker utendørs. La ca. langt unna varme. Påfyldning af brændstof skal foregå udendørs . Sammuta aina moottori ennen säiliöiden uudelleen täyttämistä. Placering av bärbar bränsletank i båten Placera bränsletanken i båten så att tankens avluftningshål är på högre nivå än bränslenivån i tanken under normala körförhållanden. Täytä polttoainesäiliöt ulkona kaukana lämmityslaitteesta. missä täytät polttoainesäiliöitä. mens brændstof påfyldes. Stands altid motoren før tankene fyldes. Tanka utomhus och inte i närheten av hetta. BRÆNDSTOF OG OLIE oee8a PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOFTANK ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død fra en benzinbrand eller -eksplosion. FYLLING AV BENSINTANKEN ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av bensinbrann eller eksplosjon. gnistkilder og åpen ild.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oee8g oee8c POLTTOAINE & ÖLJY POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. 90-10212X20 41 . Stäng alltid av motorn vid tankning. Tag altid bærbare brændstoftanke ud af båden. Da benzin udvider sig ved stigende temperatur. kipinöistä ja avotulesta. oek Kannettavan polttoainesäiliön sijoittaminen veneeseen Aseta polttoainesäiliö veneeseen siten. Fyll inte på bränsletanken helt. slik at tankventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tanken under normale forhold. og kan lekke under trykk hvis tanken er fylt helt opp. Stopp alltid motoren og pass på at INGEN røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin. Polttoainetilavuus laajenee lämpötilan noustessa ja polttoaine voi vuotaa paineen alaisena säiliön ollessa täynnä. Drivstoffvolumet utvider seg når temperaturen stiger. Älä täytä polttoainesäiliöitä täysin. ryg IKKE og tillad ikke åben ild eller gnister. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Avlägsna bärbara tankar från båten före bränslepåfyllning. Placering af bærbar benzintank i båden Placér benzintanken i båden således at tankudluftningen vil forblive højere end benzinstanden i tanken under normale bådbetjeningstilstande.

Om ingen av dessa oljor finns tillgänglig. CDII. Rekommenderad SAE–viskositet för motorolja • • SAE 10W–30 viskositets olja rekommenderas för användning vid alla temperaturer. jotka on tarkoitettu nelitahtisille perämoottoreille tai nelitahtista venekäyttöön tarkoitettua moottoriöljyä. yllä olevaa taulukkoa).goe2 F° +100 +80 +60 +40 +20 0 C° +38 +27 +16 +4 –7 –18 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oej2g oej2c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYSUOSITUKSET Käytä Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants voiteluöljyjä. SF. som er garanteret at være i overensstemmelse med eller overstige alle enkelte eller en kombination af følgende American Petroleum Institute (API) serviceklassificeringer SH. som er sertifisert til å imøtekomme eller overstige én enkelt eller en kombinasjon av serviceklassifikasjonene SH. ANBEFALT MOTOROLJE Bruk bare firetaktsolje for utenbordsmotorer eller firetakts båtmotorolje av typen Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants. • oek Suositeltu moottoriöljyn SAE–viskositeetti • • oea Olje med SAE 25W–40 viskositet kan brukes ved temperaturer over 4° C SAE 10W–30 viskositeetin öljyä suositellaan käytettäväksi kaikissa lämpötiloissa. Hvis smøremidlet ikke kan anskaffes. SF. jonka viskositeetti on sopiva alueesi odotetulle lämpötilalle (ks. SAE 25W–40 viskositet olie kan bruges ved temperaturer over 4°C. CD. CE. CD. CE. SAE 25W–40 viskositets olja kan användas vid alla temperaturer över 4°C. med rätt viskositet för den temperatur som förväntas där du befinner dig (konsultera tabellen ovan). som minst uppfyller kraven i var och en. CDII. er det greit å bruke en firetakts motorolje av god kvalitet. CE. SG. CDII. SF. Mikäli sitä ei ole saatavissa. Hvis riktig type ikke kan skaffes. SG. eller i en kombination av följande API–klasser (American Petroleum Institute): SH. SG. • • SAE 10W–30 viskositet olie anbefales til brug ved alle temperaturforhold. SG. Anbefalet SAE (Society of Automotive Engineers) viskositet for motorolie. SF. CF–4. BRÄNSLE & OLJA oej2k oej2a BRÆNDSTOF OG OLIE ANBEFALET MOTOROLIE Brug Quicksilver eller Mercury Precision smøremidlers 4–slags påhængsmotorolie eller 4–cyklus marine motorolie med den korrekte viskositet til de forventede temperaturforhold i det aktuelle område (se diagrammet ovenfor). REKOMMENDERAD MOTOROLJA Använd Quicksilver eller Mercury ”Precision Lubricants” 4–takts motorolja eller 4–takts marina motorolja. CE. CF–4. käytä hyvänlaatuista nelitahtista moottoriöljyä. kan en 4–cyklus motorolie af høj kvalitet bruges. 42 90-10212X20 . joka on vahvistettu täyttämään tai ylittämään jokin tai kaikki seuraavista American Petroleum Institute:n (API) huoltoluokitteluista SH. skall du använda en 4–takts motorolja av hög kvalitet. Anbefalt Sae–viskositet For Motorolje • Olje med SAE 10W–30 viskositet anbefales til bruk ved alle temperaturer . CF–4. CD. CF–4. CD. CDII for American Petroleum Institute (API). SAE 25W–40 viskositeetin öljyä voidaan käyttää yli 4°C lämpötiloissa. med riktig viskositet i forhold til forventet temperatur i det aktuelle området (se diagrammet nedenfor).

Avlägsna motorkåpan. 4 oek Vedä öljytikku takaisin ulos ja tarkkaile öljyntasoa. pane sitten kahva takaisin alas. Veden saastuttama öljy on sameanväristä. Sett utenbordsmotoren i vertikal driftsstilling. on annettava myyjäliikkeen tarkastaa moottori. jotta öljytikku lukittuu paikoilleen. skrur du av oljelokket (b) og fyller på anbefalt olje opp til (men ikke over) det øvre merket. Olje som er blandet med vann. og skru det godt til for hånd. Træk målepinden ud igen og iagttag oliestanden. ettei öljy ole saastunutta. Aftør den med en ren klud eller et håndklæde og skub den hele vejen ind igen. Sett på oljelokket. Hvis forurenet olie bemærkes. säkra handtaget så att mätstickan hålls på plats. med rekommenderad motorolja. Varmista. poista öljyntäyttöputken kansi (b) ja täytä suositetulla öljyllä ylempään öljytasoon (mutta ei sen yli). Vipp hendelen opp. Tørk den en ren fille eller klut. Olje som er blandet med drivstoff. Aseta perämoottori pystysuoraan toiminta-asentoon ja poista yläsuojus. VIGTIGT: Undersøg om olien er forurenet. Skru oliepåfyldningsdækslet på igen og fastspænd det stramt med hånden. Forhandleren bør undersøke motoren hvis oljen er forurenset. VIKTIGT: Kontrollera om oljan verkar förorenad. Ta av toppdekselet. 4 Työnnä öljytikku takaisin sisään koko matkan. og sett den helt ned i røret igjen. Asenna öljyntäyttöputken kansi ja kiristä kunnolla käsin. BRÄNSLE & OLJA oen1k oea KONTROLL OCH PÅFYLLNING AV MOTOROLJA VIKTIGT: Fyll inte på för mycket. Vid påfyllning. 1 2 3 Slå av motoren. lad motoren blive undersøgt af din forhandler. lukter sterkt av drivstoff.goe6 b a 1-4 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oen1g oen1c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYN TARKISTUS JA LISÄYS TÄRKEÄÄ: Älä täytä liikaa. Torka av den med en ren trasa. polttoaineen saastuttamassa öljyssä on voimakas polttoaineen haju. Placera utombordsmotorn i upprätt läge. til man når (men ikke overgår) den højeste oliestand. Kontroller at utenbordsmotoren er i oppreist stilling (ikke tiltet) når oljen sjekkes. vip derefter håndgrebet ned for at fastlåse målepinden. Jos öljyntaso on alhainen. olie indeholdende benzin har en stærk benzinlugt. og vipp deretter hendelen ned for å låse peilestaven på plass. Nosta kädensija ylös ja vedä öljytason mittatikku (a) ulos. Jos havaitaan öljyn saastutusta. 1 2 3 Pysäytä moottori. 4 För in mätstickan helt. Pyyhi se puhtaalla räsyllä tai pyyhkeellä ja pane takaisin sisään koko matkan. skall återförsäljaren se över motorn. Om något av dessa tillstånd noteras. Skub målepinden helt ind igen. että perämoottori on pystysuorassa asennossa (ei kallistettuna). og les av oljenivået. Skruva sedan tillbaka påfyllningslocket ordentligt för hand. Olja som blandats med vatten får en mjölkliknande konsistens. skall locket (b) avlägsnas och olja fyllas på till den övre nivån (men inte högre). Olie indeholdende vand har en mælkeagtig farve. VIKTIG: Undersøk om oljen er forurenset. når oliestanden kontrolleres. kun tarkastat öljyn. Fjern topdækslet. 1 2 3 Stäng av motorn. får en kraftig bränslelukt. TÄRKEÄÄ: Tarkasta. har en melkeaktig farge. 4 90-10212X20 43 . Hvis oliestanden er lav. Drag ut mätstickan igen och kontrollera oljenivån. Skyv peilestaven helt inn i røret. Lossa handtaget uppåt och drag ut mätstickan (a). 1 2 3 Sluk motoren. og trekk ut peilepinnen (a). Vip håndgrebet op og træk målepinden ud (a). SJEKKE OG FYLLE PÅ MOTOROLJE VIKTIG: Fyll ikke på for mye. medan olja som blandats med bränsle. Trekk ut peilepinnen igjen. Försäkra dig om att utombordsmotorn är upprätt (ej lutad) när oljan kontrolleras. Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. och tryck in den så långt det går igen. Hvis oljenivået er lavt. Sørg for at påhængsmotoren er opretstående (ikke vippet). oen1a BRÆNDSTOF OG OLIE KONTROLLÉR OG PÅFYLD MOTOROLIE VIGTIGT: Undgå at overfylde. fjern oliepåfyldningsdækslet (b) og påfyld med anbefalet olie.

Trim/tilt–bryter (hvis utstyrt med) – Se under Bruk av power trim. On (Päälle). i avsnittet Körning. Sytytyskytkin – Off (Pois). Choke. että perämoottorin vaihde kytketään päälle. Bakåt. Vain kaasuvipu– painike – Painallus mahdollistaa. Nödstoppslina – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER oge11a FJERNKONTROLFUNKTIONER Din båd er muligvis udstyret med en af de viste Mercury Precision eller Quicksilver fjernkontroller. Choke (Rikastin). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrolhåndtag – Fremad. Neutral udløserarm. Hurtigtomgangsspak – Heving av spaken vil øke motorens tomgangshastighet i fri. Ks. että ohjausvipua voi siirtää moottorin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi ilman. On (Till). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reglagehandtag – Framåt. Moottorin käynnistys. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR oge11k FJÄRREGLAGETS FUNKTIONER Om din båt inte är utrustad med en av Mercury Precision eller Quicksilvers fjärrkontroller (på bilden). On (På). Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. Nødstopkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ohjauskahva – Eteenpäin. Utlösare för neutral. Bare gass–knapp – Når denne knappen trykkes inn. Hvis det ikke er tilfældet. tar du kontakt med forhandleren og ber om en beskrivelse av funksjonene og bruken av fjernkontrollen. FJERNKONTROLLFUNKSJONER Båten kan være utstyrt med én av Mercury Precision eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor. Justering av gasfriktion – Kåpan på konsolmonterade reglage måste avlägsnas för justering. Vapaa. blir det mulig å skyve kontrollhåndtaket framover for å øke motorens tomgangshastighet uten å sette utenbordsmotoren i gir. Nödstoppskontakt – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. 44 90-10212X20 . Trim/tilt kontakt (hvis en sådan er monteret). Start. Nødstoppbryter – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. Nopean tyhjäkäynnin vipu – Vivun kohotus lisää moottorin tyhjäkäyntinopeutta vapaalla. revers. Friutløserspak. Trimmi–/Kippikatkaisin (jos varustettu) – Ks. Tændingsnøglekontakt – Off (FRA). kan du kontakte forhandleren for at få en beskrivelse af funktionerne og betjeningerne på fjernkontrollen. fri. Nødkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. Jos ei ole. kan du föra gasreglaget framåt och öka motorns tomgångsvarvtal utan att lägga i en växel. Tändningslås – Off (Från). og og advarslen advarslen om om Gasfriktionsjustering – Det er nødvendigt at fjerne dækslet for at justere konsolkontroller. Tenningsbryter – Off (Av). Hydraulisen ajokulman säätö. Hurtig tomgangsarm – Løft armen for at øge motorens tomgangshastighed i neutral. Se: Start av motorn.) – Se anvisningarna för “Power Trim”. ökas motorns tomgångsvarvtal i neutralläget. Start (Käynnistys). Se Start af motoren i afsnittet Betjening. Se Power Trim betjening. Choke. Neutral. Kun–gas knap – Tryk på knappen for at avancere kontrolhåndtaget og derved øge motorens tomgangshastighed uden at sætte påhængsmotoren i gear. Vapaavipu. bak. osaa Käyttö. neutral. så kontakta återförsäljaren för en beskrivning av hur sådana fungerar. i avsnittet Körning. Knapp för “endast gas” – Med denna knapp intryckt.gog142 3 2 8 3 1 7 2 1 3 6 1 9 9 4 4 5 5 ogc oge11c 6 7 6 ogg KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER oge11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAUKO–OHJAIMEN ERIKOISOMINAISUUDET Veneessäsi voi olla yksi näytetyistä Mercury Precision tai Quicksilver kauko-ohjaimista. Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. neuvottele myyntiliikkeen kanssa kauko-ohjaimesta ja sen toiminnasta. Ks. Spak för snabbtomgång – Då spaken höjs. Trim/tiltkontakt (extra utr. osaa Käyttö. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. On (TIL). Moottorin käynnistys. Justering av gassfriksjon – På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering. Se: Start av motorn. Taaksepäin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrollhåndtak – Forover. Se Start af motoren i afsnittet Betjening. Hvis ikke. choke. Start. Nødstoppline – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. Kaasuvivun kitkan säätö – Konsolin säätimet vaativat kannen poiston säädettäessä. start.

På modeller med styrekult og elektrisk starter sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). Se Lågt oljetryck på nästa sida. Hvis intet vand flyder ud. og undersøk om det kommer en jevn vannstrøm (e) ut av kjølevannskontrollen. Kauko–ohjatuissa veneissä on varoitustorvi. Der kan være opstået et problem med lavt olietryk. Hvis det kommer vann ut fra kjølevannskontrollen. Aktiverat varningssystem Alarmsystemets funktion Hvis motoren overopheder eller olietrykket falder for meget. om en jævn vandstrøm (e) flyder ud af vandpumpens indikatorhul. Skift påhængsmotorens til frigear og inspicér visuelt. På modeller med rorkultshandtag och elektrisk start. jos kysymyksessä on sähkökäynnisteinen malli ja ohjauskahvan (d) alla käsin käynnistettävissä malleissa. og på modeller med manuell starter sitter det nedenfor styrekulten (d). skal motoren stoppes og oljen sjekkes. Aktiveret alarmsystem 2 Hvis alarmsystemet aktiveres. virker ikke vannpumpen. Advarselshornet lyder vedvarende og motorens fart begrænses til 2000 o/min. og motoren blir overopphetet. Varningssystem Om motorn överhettas eller oljetrycket faller för lågt. betyder det. sitter varningshornet på tändlåsets panel (c). aktiveras varningssystemet. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb78a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. Moottorin ylikuumeneminen seuraavalla sivulla. ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb78k oga VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER 1 Utombordarens varningssystem innefattar ett varningshorn i båten. Hvis vand strømmer ud af vandpumpens indikatorhul. Växla utombordsmotorn till neutral och kontrollera visuellt att ett stadigt vattenflöde (e) kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Om inget vatten kommer ut. Sett utenbordsmotoren i fri. Modeller med fjernkontrol har et advarselshorn inden i fjernkontrollen (a) eller forbundet med tændingsnøglens kontakt (b). Varoitusjärjestelmä aktivoitu 2 Jos varoitusjärjestelmä on aktivoitu. På modeller med fjärreglage. varoitusjärjestelmä aktivoituu. skal man øjeblikkeligt mindske motorens hastighed til tomgang. Ks. stop motoren og kontrollér oliestanden. På neste side under Motoren blir overopphetet. må hastigheten på motoren straks reduseres til tomgangshastighet. Jos vettä tulee vesipumpun ilmaisureiästä. Se forklaringerne i afsnittet Motor overophedning på næste side. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan varoitustorven. pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso. Hvis det ikke kommer ut vann. Om vatten kommer ut ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Alhainen öljynpaine seuraavalla sivulla. finnes en forklaring. Varoitusjärjestelmän toiminta Jos moottori ylikuumenee tai öljynpaine putoaa liian alas. Slik virker varselsystemet Hvis motoren blir overopphetet. alenna heti moottorin nopeus joutokäynnille. eller är anslutet till tändningslåset (b). Ellei vettä tule ulos. eller være koplet til tenningen (b). Varningshornet ljuder kontinuerligt och varvtalet begränsas till 2000 r/min. sitter varningshornet placerat inuti fjärreglaget (a). stanna motorn och kontrollera oljenivån. Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). Varselhornet vil gi fra seg en sammenhengende lyd. Se Överhettning av motor på nästa sida. Kahvallisissa malleissa varoitustorvi sijaitsee virtalukon paneelissa (c). Problemet kan være for lavt oljetrykk. at pumpen ikke fungerer og at motoren overopheder. Se forklaringerne i afsnittet Lavt olietryk på næste side. eller under rorkultshandtaget (d) på modeller med manuell start. eller oljetrykket synker for lavt. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkasta visuaalisesti tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta (e). Ks. Når varselsystemet er aktivert 2 Hvis varselsystemet er aktivert. fungerar inte vattenpumpen och motorn överhettas. På neste side under Motoren blir overopphetet. joka sijaitsee kauko–ohjaimen (a) sisällä tai liitettynä virta–lukkoon (b). 90-10212X20 45 . aktiveres alarmsystemet. Oljetrycket kan vara för lågt.gog55 d 1 a b c e 2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb78g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb78c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE 1 Utenbordsmotorens varselsystem består av et varselhorn i båten. og hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. er dette forklart nærmere. ei vesipumppu toimi ja moottori ylikuumenee. På modeller med styrehåndtag er advarselshornet placeret i tændingsnøglepanelet (c) på modeller med elektrisk start eller under styrehåndtaget (d) på modeller med manuel start. Öljynpaine voi olla liian alhainen. utløses varselsystemet. 2 Om varningssystemet är aktiverat. skall varvtalet omedelbart minskas till tomgång. Varoitusääni kuuluu jatkuvasti ja moottorin nopeus rajoittuu 2000 k/minuutissa.

kan kølesystemet være blokeret eller der kan være opstået et problem med vandpumpen. men fortsæt alligevel ikke med at køre motoren. medfører det motorskade. Om man kör en överhettad motor. Om ett stadigt vattenflöde kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle och motorn fortsätter att överhettas. Se följande anmärkning. Moottorin nopeus rajoitetaan 2000 k/minuutissa. men motoren fortsetter å gå varm. Jos vesipumpun ilmaisureiästä tulee tasainen vesivirta ja moottori ylikuumenee edelleen. Du bør imidlertid ikke fortsette å kjøre motoren. ota yhteys myyntiliikkeeseen. men du ska inte fortsätta att köra motorn. kommer detta att leda till motorskada. Påfyld olie. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb77k VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER Motorn överhettas Stäng av motorn. Fyll på olja. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. Jos öljy on suositetulla tasolla ja varoitusääni kuuluu edelleen. ettei jäähdytysveden ottoaukoissa ole esteitä. Pysäytä ensin moottori ja tarkasta öljynpaine. om det behövs. medfører det motorskade. Motorens hastighed begrænses til 2000 o/min. jos tarpeellista. Hvis inntakene ikke er blokkert. kan kylsystemet ha ett stopp eller det kan vara fel med vattenpumpen. hvis olietrykket falder for meget. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. Ta kontakt med forhandleren dersom oljenivået er innenfor anbefalt område. om kølevandsindtagets huller er tilstoppede. Om inget hinder förekommer. Motorhastigheten begränsas till 2000 v/min. Se bemærkningen nedenfor. OBS: Om överhettning skulle inträffa och du är strandsatt. ogw1g VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT Moottorin ylikuumennus Pysäytä moottori. Lavt olietryk Alarmsystemet aktiveres. alla olevaa huomautusta. inden motoren begynder at overophede igen. Hvis vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul i en jævn strøm og motoren fortsætter med at overophede. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. konsultera din återförsäljare. kan motoren stoppes og avkjøles. Ks. Er dette ikke tilfældet. ogw1k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb77a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER Motor overophedning Stop motoren. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade. Stop først motoren og kontrollér oliestanden.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb77g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb77c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE Motoren blir overopphetet Stopp motoren. kontakt din forhandler. tarkasta. voi jäähdytysveden järjestelmässä olla este tai vesipumpussa voi olla vikaa. ogw1a Lågt oljetryck Varningssystemet aktiveras om oljetrycket faller för lågt. Ks. Låt återförsäljaren kontrollera utombordsmotorn. Om inget vatten kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle eller flödet är oregelbundet. Merk: Hvis motoren blir overopphetet og du er et stykke fra land. alla olevaa huomautusta. og varselhornet fortsetter å gi lyd fra seg. om nødvendigt. kan det tyde på en blokkering i kjølekretsen eller en feil med vannpumpen. innan motorn överhettas igen. ota yhteys myyntiliikkeeseen. Ellei vettä tule vesipumpun ilmaisureiästä tai jos virtaus on epätasaista. Få påhængsmotoren undersøgt af din forhandler. jos öljynpaine laskee liian alas. ogw1c Lavt oljetrykk Varselsystemet blir aktivert hvis oljetrykket synker for lavt. älä kuitenkaan jatka moottorin käyttöä. Se följande anmärkning. Hvis intet vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul eller hvis vandet flyder ud i en ujævn strøm. Fyll på olje. må kjølevannsinntakene undersøkes for eventuelle blokkeringer. Om man kör en överhettad motor. tämä antaa tavallisesti jonkinverran lisäaikaa alhaisella nopeudella (joutokäynti) ennen kuin moottori alkaa ylikuumentua uudelleen. Huomautus: Jos ylikuumentuminen tapahtuu. Ellet löydä esteitä. Stäng av motorn och kontrollera sedan oljenivån. Hvis oliestanden er den anbefalede og advarselshornet fortsætter med at lyde. ogk Alhainen öljynpaine Varoitusjärjestelmä aktivoituu. skal man kontakte sin forhandler. Kører man med en overophedet motor. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen eller strømmen er ujevn. mens man er strandet. etkä pääse eteenpäin. Se bemærkningen nedenfor. Därmed får man normalt lite extra körtid på lågt varv (tomgång). Dette gjør det mulig å kjøre motoren ved lav hastighet eller på tomgang en liten stund til før motoren begynner å gå varm igjen. pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä. da dette sædvanligvis giver mulighed for yderligere kørsel med lav fart (tomgang). 46 90-10212X20 . Anna myyntiliikkeen tarkastaa perämoottori. kontakta återförsäljaren. Ta kontakt med forhandleren dersom det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollene. Les merknaden nedenfor. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade på motoren. Kører man med en overophedet motor. kommer detta att leda till motorskada. Bemærk: Opstår der overophedning. Om oljan är vid rekommenderad nivå och varningshornet fortsätter att ljuda. Hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. Les merknaden nedenfor. skall du stänga av motorn och låta den svalna. kontrollera då om kylvattenshålen är igensatta. om nødvendig. stop motoren og lad den nedkøle. Lisää öljyä. skal man undersøge.

Varningshornets signaler Då tändningslåset vrids till ”ON”. når der kan være et problem med en af motorfunktionerne. Låt återförsäljaren kontrollera motorn Advarselshornsignaler Når nøglekontakten er drejet til positionen ON (TIL). Motorn kanske inte startar igen. Der er opstået et problem med motoren.gog55 1 ogg ogb75g a b ogc ogb75c c MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) 1 Utenbordsmotorens varslingssystem består av et varselhorn i båten. Advarselshorn Funktion Opstart Motorfejl Et bip Seks bip ved start eller under kørsel Lyd Beskrivelse Normal systemtest Hornet lyder. och för ytterligare motordata. Kauko–ohjaimen nopean tyhjäkäynnin vivun edistäminen tai ohjauskahvan edistäminen puoleenväliin voi auttaa käynnistystä. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. Under Produktinformasjon for SmartCraft på side 50. Få forhandleren til at undersøge motoren. Varselhornsignaler Når tenningsbryteren vris til ON–stilling (PÅ). På modeller med rorkultshandtag sitter varningshornet på panelen med tändningsnyckeln (c). Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. och hjälper till att identifiera nedan angivna situationer. Dette vil advare operatøren og hjælpe med at identificere følgende angivne situationer (se skemaet nedenfor). Dette er bare en test for å kontrollere at det fungerer. På modeller med styrekult sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). La forhandleren sjekke motoren. eller också är det kopplat till tändningslåset (b). joka osoittaa torven toimivan. katso SmartCraft tuotetietoja sivulla 50. Varningshornet ljuder antingen oavbrutet eller med korta stötar. Det har oppstått et problem med motoren. minutt Moottorivika Kolme piippausta joka neljäs minuutti oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb75k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb75a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER 1 I motorns varningssystem ingår ett varningshorn på båtens insida. kun jossakin moottoritoiminnassa voi olla vikaa. ljuder hornet ett ögonblick. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan torven. Varoitustorvi Toiminto Käynnistys Moottorivika Ääni Yksi piippaus Kuusi piippausta käynnistettäessä tai ajettaessa Kuvaus Normaali järjestelmätesti Varoitusääni kuuluu. Dette gjør båtføreren oppmerksom på følgende problemer (se tabellen nedenfor). La forhandleren sjekke motoren så fort som mulig. Att föra fjärreglagets funktion för neutral snabbtomgång. Varselhorn Funksjon Oppstart Motorfusk Lydsignal Ett signal Seks signaler ved oppstart eller under kjøring Beskrivelse Normal systemtest Hornet varsler når det er et mulig problem med en av motorfunksjonene. Låt återförsäljaren kontrollera motorn snarast. at det virker. Varningshorn Funktion Start Motorfel Ljud En tonsignal Sex tonsignaler vid start eller under gång Beskrivning Normal systemtest Hornet ljuder då det kan vara problem med någon motorfunktion. Det kan være lettere å starte motoren hvis du skyver hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover eller gasshåndtaket på styrekulten til halvveis stilling. Motorfel Tre tonsignaler var 4:e minut Motorfejl Tre bip hvert fjerde minut. Konsultera ”SmartCraft” produktinformation. på sidan 50. Advarselshornet vil enten afgive et kontinuerligt bip eller intermitterende korte bip. Kauko–ohjaimella varustetuissa malleissa varoitustorvi on kauko–ohjaimen (a) sisällä tai yhdistettynä virta–avainkytkimeen (b). Därmed indikeras att hornet fungerar. vil hornet lyde et kort øjeblik som en test. eller støtvise signaler. Motoren vil måske ikke starte. lyder varselhornet et øyeblikk. Motoren vil køre ujævnt og/eller gå i stå. eller den er forbundet med tændingsnøglekontakten (b). Ohjauskahvalla varustetuissa malleissa varoitustorvi on virta–avaintaululla (c). Motorproblem har inträffat. Moottori ei ehkä käynnisty. På modeller med fjärreglage sitter varningshornet i reglaget (a). Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori pian. Motoren fusker og/eller stanser. Moottori käy kankeasti ja/tai lakkoilee. eller være koplet til tenningsbryteren (b) på fjernstyrte modeller. torvi antaa kokeeksi lyhyen äänimerkin. På modeller med fjernkontroller findes advarselshornet inde i fjernkontrollen (a). og bidrar dessuten til å identifisere disse problemene. Varoitustorvi antaa joko jatkuvan piippauksen tai toistuvia lyhyitä piippauksia. kan du se en illustrasjon av de spesifikke motorfunksjonene og ytterligere motordata. Få forhandleren til at undersøge motoren snarest muligt. Motorn går ojämnt och/eller stoppar. for at lade dig vide. Motorfusk Tre signaler hvert 4. Der henvises til SmartCraft produktinformation på side 50 for et visuelt display af bestemte motorfunktioner og for yderligere motordata. På modeller med styrehåndtag findes advarselshornet i tændingsnøglepanelet (c). Saadaksesi visuaalisen näytön moottorin eri toiminnoista ja yksityiskohtaisia tietoja moottorista. Varoitustorven äänimerkit Kun avainkytkin on asennossa ON (PÄÄLLÄ). Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). 90-10212X20 47 . Varselhornet vil enten avgi et uavbrutt lydsignal. Moottorissa on vikaa. eller att vrida rorkultens gasreglage halvvägs kan bli till hjälp. vad gäller visning av specifika motorfunktioner. Dessa ljud uppmärksammar föraren. Tämä hälyttää käyttäjää ja auttaa seuraavien tilanteiden tunnistamisessa (katso alla olevaa taulukkoa). Motoren starter kanskje ikke. Det kan lette start af motoren at flytte fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion eller styrehåndtagets gasspjældsgreb fremad.

Kraft vil være begrænset til 2000 o/m. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkista tuleeko vesipumpun indikaattorireiästä tasainen vesivirta. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) Varoitustorvi Toiminto Moottorivika Ääni Toistuva piippaus Kuvaus Moottorissa on vikaa. Tehonrajoitus on 2000 k/min. Sett utenbordsmotoren i fri. ettei vedenottoreiässä ole esteitä. Varvtalet begränsas till 2000. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen. Skift påhængsmotoren til neutral og kontrollér. Effektgrensen vil variere i forhold til nivået av overoppheting. Fyll på olja vid behov. Problemer med kjølesystemet Uavbrutt Jäähdytysjärjes telmän ongelma Jatkuva Alhainen öljynpaine Jatkuva Lavt oljetrykk Uavbrutt oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb74k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb74a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER Varningshorn Funktion Motorfel Ljud Stötvis tonsignal Beskrivning Motorproblem har inträffat. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpens indikatorhul. Motoren vil ikke køre.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb74g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb74c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) Varselhorn Funksjon Motorfusk Lydsignal Støtvise signaler Beskrivelse Det har oppstått et problem med motoren. La forhandleren sjekke motoren. Stäng av motorn nu och kontrollera oljenivån. skall du stänga av motorn och kontrollera om intagshålen är tilltäppta. eller om flödet är ojämnt. skal motoren stoppes så vanninntaket kan undersøkes om det er blokkert. Få forhandleren til at undersøge motoren. Engine Guardian System on aktivoitu. eller hvis gennemstrømningen er uregelmæssig. Om inget vatten är synligt. Tehoraja vaihtelee ylikuumennustason mukaan. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Pysäytä ensiksi moottori ja tarkista öljytaso. Engine Guardian System on aktivoitu. Stop først motoren og kontrollér oliestanden. Moottori ei käy. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) Advarselshorn Funktion Motorfejl Lyd Intermitterende bip Beskrivelse Der er opstået et problem med motoren. Jollei vettä tule vesipumpun indikaattorireiästä tai virtaus on katkonaista. Lisää öljyä tarpeen mukaan. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Effekten vil bli begrenset til 2000 o/min. Fyll på olje om nødvendig. Strømgrænsen afhænger af overophedningsniveauet. at der kommer en jævn vandstrøm ud af vandpumpens indikatorhul. Tilføj om nødvendigt olie. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. og sjekk at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen. eller vannstrømmen er ujevn. skal motoren stoppes og vandindsugningshullerne kontrolleres for blokeringer. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Problem med kylsystemet Oavbrutet Kølesystemproblemer Kontinuerligt Lågt oljetryck Oavbrutet Lavt olietryk Kontinuerligt 48 90-10212X20 . Låt återförsäljaren kontrollera motorn. Varvtalet varierar med graden av överhettning. Motoren vil ikke gå. Motorn går inte. Motorns övervakningssystem är aktiverat. pysäytä moottori ja tarkista. Frikoppla motorn och kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori.

når motorhastigheden overskrider den maksimalt tilladte omdrejningshastighed. motorhøyde. Hornet deaktiveres. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Om motorn rusar. Henvend dig til forhandleren for assistance. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER Advarselshorn Funktion Motoroverdrejning Lyd Kontinuerligt Beskrivelse Advarselshornet aktiveres altid. skall varvtalet minskas. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 50%:iin. Motoroverdrejning angiver en tilstand. Systemet begränsar varvtalet till inom det tillåtna. Konsultera återförsäljaren om hjälp. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 50%. Overdrejning kan være et resultat af forkert propelstigning. Ota yhteys myyjäliikkeeseen saadaksesi apua. alenna kaasunopeutta. ol. Järjestelmä rajoittaa moottorin nopeuden sallitulle nopeusalueelle. Rusing kan forårsakes av feil propellstigning. Orsaken kan vara felaktig propellerstigning. Systemet reagerar på ett problem genom att avge en oavbruten tonsignal. For høy hastighet på motoren angir en tilstand som bør rettes. joka on korjattava. etc. ogk Engine Guardian System valvoo moottorin kriittisiä antureita tunnistaen aikaisia osoituksia ongelmista. når gasspjældshastigheden er inden for den tilladelige grænse. motorhøjde. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR Varningshorn Funktion Motorn rusar Ljud Oavbrutet Beskrivning Varningshornet aktiveras varje gång som motorvarvtalet överskrider det högsta tillåtna. trimvinkel. och/eller genom att sänka varvtalet och därmed skydda motorn. trimvinkel. motorhöjd. Varvtalet begränsas till 75 %. Engine Guardian System on aktivoitu. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 75 %. Torven äänimerkki loppuu. som bør korrigeres. Varvtalet begränsas till 50 %. Systemet vil reagere på et problem ved at afgive et kontinuerligt bip og/eller reducere motorstrømmen for at yde motorbeskyttelse. Jos Guardian System on aktivoitu. kun kaasunopeus on sallituissa rajoissa. trimvinkel. Systemet begrenser motorhastigheten til den er innenfor tillatt område.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER Varselhorn Funksjon Overturtall på motor Lydsignal Uavbrutt Beskrivelse Varselhornet aktiveres hver gang motorens hastighet overskrider maksimumverdien for tillatt turtall. Hvis overvåkingssystemet er aktivert. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 75%:iin. osv. Motorens overvåkingssystem aktiveres. MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET Varoitustorvi Toiminto Moottorin ylikierrokset Jatkuva Ääni Kuvaus Varoitustorvi aktivoituu heti. Ta kontakt med forhandleren for assistanse. Systemet vil begrænse motorhastigheden til en hastighed inden for det tilladte område. skal gasshastigheten reduseres. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 50 %. moottorin korkeus. Motorns övervakningssystem är aktiverat. skal gasspjældshastigheden reduceres. Engine Guardian System on aktivoitu. Järjestelmä ilmoittaa ongelmista päästämällä jatkuvan piippauksen ja / tai alentamalla moottorin tehoa suojatakseen moottoria. trimmikulma jne. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Moottorin ylikierrokset osoittavat tilan. Systemet gir respons på et problem ved å utstøte et uavbrutt lydsignal og/eller redusere motoreffekten for å beskytte motoren. kun moottori ylittää sallitun kierrosnopeuden. Batterispenning for høyt eller for lavt Uavbrutt Akun jännite liian korkea tai liian alhainen Jäähdytysaineanturi vika Jatkuva Jatkuva Feil med kjøleveskesensor Uavbrutt Engine Guardian System Motorovervåkingssystem Motorens overvåkingssystem overvåker de kritiske sensorene på motoren og fange opp tidlige tegn på problemer. Hornet slås av når gasshastigheten er innenfor tillatt verdiområde. För hög eller låg batterispänning Problem med kylvätskesensorn Oavbrutet Oavbrutet Batterispænding for høj eller for lav Kontinuerligt Motorns övervakningssystem Detta system övervakar motorns viktigaste sensorer för tidiga tecken på problem. 90-10212X20 49 . Hvis beskyttelsessystemet er blevet aktiveret. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Ylikierrosten aiheuttajana voi olla väärä potkurin nousu. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 75%. Om motorns övervakningssystem har aktiverats. Hornet slutar ljuda då varvtalet ligger inom tillåten gräns. Kølevæske sensorfejl Kontinuerligt Motorens beskyttelsessystem Motorens beskyttelsessystem overvåger kritiske sensorer på motoren for tidlige tegn på problemer. behöver den ses över.

akun jännite. SmartCraft–systemet visar viktig larmdata från motorn. er motorturtallet. kjøletemperaturen. A Instrumenttipaketin näyttämiä toimintoja ovat mm. er motorens omdrejningshastighed. batterispænding. SmartCraft–system. SmartCraft instrumentpakken viser kritisk alarmdata for motoren og mulige problemer. kølevæsketemperatur. batterispenningen. kylvätsketemperatur. batterispänning. SmartCraft–instrumentpakken gir også veiledning om diagnostisering av motorens overvåkingssystem. som instrumentpakken vil vise. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb73k VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER SmartCraft–system Denna utombordare kan förses med ett Mercury instrumentpaket. ett s. 50 90-10212X20 . Nogle af de funktioner. SmartCraft instrumentpakken vil også hjælpe motorens beskyttelsessystem ved diagnosebestemmelser. Detta instrumentpaket övervakar bl a motorns varvtal. jäähdytysaineen lämpötila. drivstofforbruket og motorens driftstimer. SmartCraft–systemet blir också till hjälp för diagnosen som motorns övervakningssystem utför. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb73a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) SMARTCRAFT produkt En Mercury SmartCraft system instrumentpakke kan købes for denne påhængsmotor.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb73g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb73c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) SmartCraft–produkt Til denne utenbordsmotoren kan det kjøpes en Mercury SmartCraft System–instrumentpakke. SmartCraft instrumenttipaketti näyttää myös kriittisiä moottorihälytystietoja ja mahdollisia ongelmia. SmartCraft–instrumentpakken vil vise kritiske alarmdata for motoren og potensielle problemer. bränsleförbrukning och antal körtimmar. SmartCraft instrumenttipakkaus auttaa myös Engine Guardian vianhaussa. benzinforbrug og motorens driftstimer. ogk VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) SmartCraft– tuote Mercury SmartCraft System instrumenttipaketti voidaan ostaa tälle perämoottorille. moottorin kierrosluku. och potentiella problem. polttoainekulutus ja käyttötunnit. Noen av de funksjonene som instrumentpakken vil vise.k.

ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu8k MANUELLT TILTSYSTEM Modeller utan Power Trim är utrustade med ett tilthjälpsystem som underlättar för föraren att tilta och låsa utombordaren i samtliga tiltlägen. 1 Innan utombordaren körs. kan det føre til at den tilter opp av vannet under senking av farten eller ved kjøring bakover. død. Vanlig bruk av tilt Peruskallistus 2 Skyv tiltlåsespaken (a) til TILT (b)–stilling. och båtens kontroll går förlorad. i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). 1 Før betjening skal påhængsmotoren låses i tiltpositionen ved at flytte tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). mens påhængsmotoren kører i tomgang. eller då motorn är avstängd. skal den fastlåses i opvippet position ved at skubbe tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Veneen ohjauksen hallinnan menetys voi johtaa vakaviin vammoihin. Dette tilsystemet er konstruert for å bli justert når utenbordsmotoren går på tomgang. Tiltningsförfarande 2 Flytta tippspärren (a) till läget TILT (b). med tippspärren (a). kuolemaan tai venevaurioon. fra helt nede til helt oppe. ADVARSEL Inden påhængsmotoren betjenes. Hvis ikke utenbordsmotoren blir låst i tiltstilling. 90-10212X20 51 . VAROITUS Ennen perämoottorin käynnistystä. måste den låsas i tiltläget. hvorved du kan miste kontrol over båden. joka mahdollistaa. Detta tiltsystem får endast justeras med motorn på tomgång. og lås den på plass ved å skyve tiltlåsespaken tilbake til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør) (c). Detta i sin tur kan leda till allvarliga personskador. Ellei perämoottori ole lukitusasennossa se voi ponnahtaa ylös vedestä vauhdin hidastamisen aikana tai peräytettäessä. dvs. hvilket gør det nemmere for bådføreren at tilte og låse udenbordsmotoren i enhver tiltposition. måste den låsas i tiltläget. eller bådskade ske. i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). dødsfall eller skade på båten. i neutral. Tätä kallistusjärjestelmää voi säätää perämoottorin ollessa joutokäynnissä tai moottorin ollessa poiskytkettynä. kan alvorlig personskade. kan dette medføre. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja lukitse se paikoilleen siirtämällä kippilukon vipu takaisin asentoon (LUKITUS/AJO) (c). Om utombordaren inte låses i tiltläget. VARNING Innan utombordaren körs. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu8a MANUELT TILTSYSTEM Modeller uden power trim er udstyret med en tilt–hjælpesystem. se on lukittava kallistusasentoon siirtämällä kippilukon vipu entoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). kan den komma att tippa upp ur vattnet vid inbromsning eller backning.gog44 b c a 1-2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu8g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu8c MANUELT TILTSYSTEM Modeller uten powertrim er utstyrt med et tilthjelpesystem som gjør brukeren i stand til å tilte og låse utenbordsmotoren i alle tiltstillinger mellom helt ned og helt opp stilling på en enkel måte. hvilket kan føre til tap av kontrollen over båten. Tilta utombordsmotorn till önskat läge och lås den på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR) (c). Tiltsystemet er konstrueret til at kunne indstilles. i neutralläge. Undlades det at fastlåse påhængsmotoren i opvippet position. står i fri eller har motoren avslått. eller skador på båten. 1 Før bruk skal utenbordsmotoren være låst i tiltstilling. on kallistusapujärjestelmä. mistä voi seurata veneen hallinnan menetys. että käyttäjä voi helposti kallistaa ja lukita perämoottorin mihin tahansa kallistusasentoon täysin alhaalta täysin ylös. KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Malleissa. Tilt udenbordsmotoren til den ønskede position og lås den på plads ved at flytte tiltlåsearmen tilbage til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR) (c). 2 Siirrä kippilukon vipu (a) asentoon TILT (KALLISTUS) (b). Generel tiltbetjening 2 Flyt tiltlåsearmen (a) til positionen TILT (b). joissa ei ole Power Trim-lisälaitetta. ADVARSEL Før bruk må utenbordsmotoren låses i tiltstilling ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). med tippspärren (a). dödsfall. at den vipper op ad vandet under nedbremsning eller når man kører i bakgear. Tilt utenbordsmotoren til ønsket stilling. Tap av kontrollen over båten kan føre til alvorlig personskade. Dette gjøres ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør). Mister du kontrol over båden. 1 Ennen käyttöä on perämoottorin lukittava kallistusasentoonsa siirtämällä kippilukon vipu (a) asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). eller når motoren er slukket.

. Lås utenbordsmotoren på plass ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). että vesi valuu vesipumpun ilmaisureiästä. genom att vrida vredet (b). Pass på at hullene for kjølevannsinntakene er under vann. Sænk påhængsmotoren. Pidä jäähdytysvedenottoaukot veden alla ja huolehdi. Stop motoren. Ta tak i toppdekselet og reis utenbordsmotoren helt opp. Lukitse perämoottori paikoilleen siirtämällä kallistussäätövarsi asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Skub tiltlåsearmen til positionen TILT. Sørg for at kølevandsindtagningshullerne er nedsænkede i vandet og fortsæt med at kontrollere vandudstødningen fra vandpumpeinspektionshullet. Kytke tukivipu irti kohottamalla perämoottoria tukivivusta ja kiertämällä vipua alas. Flytta tippspärren till läget TILT. Laske perämoottori alas siten. Håll kylvattnets intagshål nedsänkta i vatten och fortsätt att kontrollera vattenflödet från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. 1 Matalikkoajossa voidaan perämoottoria säätää ja se voidaan lukita korkeampaan kallistuskulmaan. 1 Att tilta utombordaren maximalt uppåt 2 3 4 5 6 Stanna motorn. Flyt tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. Lås utombordsmotorn på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Deaktivér tiltstøttearmen ved at løfte påhængsmotoren af tiltstøttearmen og dreje armen nedad.. Pysäytä moottori. (KALLISTUS). Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. Tag fat i grebet på topdækslet og løft påhængsmotoren til helt-op-position. Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. Siirrä kallistussäätövarsi asentoon TILT. Käytä perämoottoria hitaalla nopeudella sen ollessa kallistettuna matalikkoajoa varten. Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. Når du sejler med båden på lavt vand. Perämoottorin kallistus täysin ylös asentoon Tilting Av Motoren Helt Opp 2 3 4 5 6 ogk 2 Stopp motoren. og kontroller stadig om det kommer vann ut av vannpumpens indikatorhull. Skyv tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). Sænk påhængsmotoren. Kople ut tiltstøtten ved å reise utenbordsmotoren opp fra tiltstøtten og vri spaken ned. Senk utenbordsmotoren til den hviler på tilstøtten.gog45 a 1 ogg ogu16g 2 ogc ogu16c 3-6 b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER MANUELT TILTSYSTEM Kjøring I Grunt Farvann MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Matalassa Vedessä Ajo 1 Når båten kjøres i grunt farvann. Sänk utombordsmotorn. Senk utenbordsmotoren. kan utenbordsmotoren justeres og låses i en høyere tilvinkel. 3 4 5 6 oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu16k MANUELLT TILTSYSTEM Körning i grunt vatten MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu16a MANUELT TILTSYSTEM Betjening på lavt vand 1 Vid grundvattenkörning kan utombordsmotorn justeras och låsas vid en högre lutningsvinkel. että se lepää kallitustustukivipua vasten. Kjør utenbordsmotoren i lav hastighet når den er tiltet opp for kjøring i grunt farvannn. når den er opvippet for lavvandssejlads. Lås påhængsmotoren på plads ved at flytte tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). således at den hviler på tiltstøttearmen. Kør påhængsmotoren ved langsom fart. Koppla ur tiltstödspaken genom att lyfta utombordsmotorn från stödspaken och vrida spaken ned. Siirrä kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Laske perämoottori alas. Sänk utombordsmotorn för att vila mot tiltstödspaken. Grip tag i kåphandtaget och lyft utombordsmotorn till fullt upp-läget. Flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Tilt påhængsmotoren til helt-op-position 2 3 4 5 6 52 90-10212X20 . kan du indstille og fastlåse påhængsmotoren i en højere vippet position. Skyv tiltlåsespaken til TILT-stilling. Tartu yläsuojuksen kahvaan ja korota perämoottori täyteen kallistusasentoon. Kör din utombordsmotor med en låg hastighet när den tiltats upp för grundvattenkörning.

Utombordaren låses mot riggvinkelpinnen. Rätt inställd.bog upp) Inte tillräcklig stor vinkel (akter upp . Tiltpinden bør indstilles. että perämoottori on kohtisuorassa asennossa veteen nähden veneen ollessa täydessä vauhdissa. Dermed har du mulighed for at sejle parallelt med vandoverfladen.keula ylhäällä) Ei tarpeeksi kulmaa (perä ylhäällä . Tiltpinnen bør justers slik at utenbordsmotoren stilles til å kjøre i en loddrett vinkel med vannflaten når båten kjøres i topp hastighet. Påhængsmotoren bør låses mod denne tiltpind ved at indstille tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR).baugen ned) Riktig justert vinkel (Baugen litt opp) (forts. Merk: Se tabellen på neste side når utenbordsmotorens driftsvinkel skal justeres. genom att tippspärren ställs i läge “LOCK/RUN”. Korrekt justering lader båden køre jævnt. Perämoottori on lukittava kallistuksen säätöpuikkoa vasten. vene kulkee tasaisesti parhaalla suorituskyvyllä ja ohjaus on helppoa. går båten stadigt. således at påhængsmotoren anbringes lodret i forhold til vandoverfladen ved fuld fart. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu11a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen Påhængsmotorens lodrette driftsvinkel justeres ved at skifte tiltpindens (a) position i de fem indstillingshuller. Riggvinkelpinnen ska justeras så att utombordsmotorn befinner sig vinkelrätt mot vattenytan.gog46 a 1 2 3 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu11c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel Den vertikale driftsvinkelen på utenbordsmotoren justeres ved å endre stilling på tiltpinnen (a) i de fem justeringshullene. 1 2 3 För stor vinkel (akter ned . henvises der til forklaringerne på næste side. med högsta prestanda och med minsta styransträngning. innan du justerar utombordarens körvinkel. asettamalla kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Ordna passagerarna och ladda in båten så att vikten vikten är jämnt fördelad. Kallistuspuikkoa on säädettävä siten. när båten körs med full hastighet. OBS: Se listorna på nästa sida. 1 2 3 For stor vinkel (Akterenden ned . oppnår optimal ytelse og minimalt styremoment. Dette gjør at båten kjører parallelt med vannflaten. neste side) 1 2 3 Liian paljon kulmaa (perä alhaalla . Arranger passasjerer og lasten i båten slik at vekten er jevnt fordelt. että paino jakautuu tasaisesti. Jos säätö on oikea. että venettä voidaan ajaa yhdensuuntaisesti veteen nähden.bog ned) Korrekt inställning av vinkeln (bog något upp) (fortsättning på nästa sida) 1 2 3 For stor vinkel (agterstavnen sænket .forstavnen hævet) For lille vinkel (agterstavnen hævet . Bemærk: Vil du indstille driftsvinklen på påhængsmotoren. Huomautus: Katso seuraavallla sivulla olevia listoja.forstavnen sænket) Korrekt indstillet vinkel (forstavnen hævet let) (fortsættes på næste side) 90-10212X20 53 . KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö Perämoottorisi pystysuora ajokulma on säädettävissä kallistuksen säätöpuikon (a) avulla viidessään eri säätöreikään.keula alhaalla) Kulma oikein säädettynä (keula hiukan ylhäällä) (jatkuu seuraavalla sivulla) ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu11k oga MANUELL TILTSYSTEM UTOMBORDARENS KÖRVINKEL Utombordarens vertikala körvinkel justeras genom att riggvinkelpinnen (a) flyttas mellan de fem hålen.baugen opp) For liten vinkel (Akterenden opp . Utenbordsmotoren skal låses mot denne tiltpinnen ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN–stilling (LÅS/KJØR). kun asetat perämoottorisi ohjauskulmaa. Därmed körs båten parallellt med vattenytan. Placér passagerer og gods i båden således. Sijoita matkustajat ja kuorma siten. Tämä mahdollistaa. Riktig justering gjør at båten kjører stabilt. at vægten fordeles jævnt. opnår optimal ydeevne og minimerer styreindsatsen.

2. Justering av utenbordsmotoren nær inntil hekken kan: 1. Färden i allmänhet blir bekvämare i grov sjö. kan resultera i att: 1. Sejladsen generelt forbedres i uroligt farvand. spesielt med tung last eller baktung båt. Alentaa keulaa. at den begynder at pløje gennem vandet under plan sejlads. Bogen lyfts upp ur vattnet.) Beakta det följande då du ställer in utombordarens körvinkel. Indstilles påhængsmotoren med en lille afstand til agterspejlet kan: 1. Frihøjden øge over genstande under vandlinien eller over lav bund. Generelt øke topphastigheten. Forstavnen komme til at løfte ud af vandet. Generelt forbedre kjøring i høy sjø. eller båten drar åt vänster (med normal högerroterande propeller). Snabbare urplaning. Aiheuttaa nopeamman tasoituksen. asennuskorkeudella 5. 2. varsinkin jos kyseessä on raskas kuorma tai peräraskas vene.k. jossa ne alkavat kyntää vettä keulallaan. HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu12k oga MANUELLT TILTSYSTEM Inställning av körvinkeln (forts. 5. 5. forstavnen på visse både tippe ned så meget. speciellt med tungt lastad.” eller “överstyrning” inträffar vid vändförsök. Båten tumlar. Lisätä ohjausvääntövoimaa tai vasemmalle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla). 2. Topfarten generelt øge. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu12a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen (fortsat) Når påhængsmotorens arbejdsvinkel indstilles. eller båten drar åt höger (med normal högerroterande propeller). Styremomentet øge eller båden komme til at trække til højre (med normal højrehånds roterende propel). kan resultera i att: 1. Forstavnen komme til at tippe ned. 3. 2. Tämä voi johtaa odottamattomaan käännökseen kumpaan tahansa suuntaan. Mikäli perämoottori asennetaan peräpeilin läheisyyteen. 3. 4. 3. 2. 4. voi tämä: 1. Øke styremomentet eller trekke mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). Løfte baugen høyere opp i vannet. eller propellern “suger luft”. Lisätä varaa vedenalaisten kohteiden tai matalikon yli. 5. Lisää ohjausvääntövoimaa tai oikealle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla). Senke baugen. 5. 4. 4. Utombordare som justeras nära akterspegeln.) Vurder følgende lister nøye når du skal justere driftsvinkelen til utenbordsmotoren. Dette kan føre til en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning. 2. kun ne ovat veden pinnalla. bør du referere til følgende liste. Avståndet ökas till föremål under vattenytan eller till botten. 4. især hvis du sejler med tungt gods eller båden har en tung agterstavn. Føre til at båten planer lettere. Utombordare som justeras bort från akterspegeln. Dette kan medføre at båden uforudset drejer til en af siderne. 5. 3. Hvis der indstilles for kraftigt. 3. 5. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. 3. sitä kutsutaan “keulaohjaukseksi” tai “yliohjaukseksi”. ogk KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö (jtk. Øke styremomentet eller dragningen til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). s. 4. 2. 54 90-10212X20 . Lisäksi aiheuttaa veneen hyppimisen aallolta aallolle tai potkurin tuuletuksen. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til venstre (med normal højrehånds roterende propel). voi tämä: 1. eller då en större våg träffas. Lisäksi alentaa joidenkin veneiden keulaa siihen pisteeseen. Indstilles udenbordsmotoren i retning væk fra agterspejlet kan: 1. få båden til at slå smut hen over vandet (bumpe) eller forårsage propelventilation. eller baktung båt.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu12g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu12c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel (forts. hvis du forsøger at dreje eller du møder en stor vandbølge. Mikäli perämoottori asennetaan pois peräpeilin läheisyydestä. Du hurtigere opnå plan sejlads. Hvis der indstilles for kraftigt. Senke baugen ytterligere på enkelte båter til et punkt der de begynner å ploge med baugen i vannet mens de planer. “bog–. Styrmotståndet ökas. eller hvis man møter på en høy bølge. 3. jos yritetään kääntyä tai jos kohdataan huomattava aalto. Parantaa aallokossa ajoa. Lisätä korkeinta nopeutta. Bogen sänks på vissa båtar tills de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. 4. Topphastigheten vanligtvis ökar. Nostaa keulan vedestä. 5. I tillegg kan båten begynne å vake “hoppe” eller det kan oppstå propellventilasjon. 2. Styrmotståndet ökas. kaldet “forstavnsstyring” eller “overstyring”. Justering av utenbordsmotoren vekk fra hekken kan: 1. Bogen sänks.) Harkitse seuraavia seikkoja huolellisesti perämoottorin ajokulman säädössä. Detta kan leda till oväntad girning åt något håll. 4. 3.

Prestandahöjningen är kopplad till ett större ansvar för föraren. Når motoren er standset. når man bevæger påhængsmotoren væk fra bådens agterspejl. Begreppet trimning används normalt för de första 20 graderna av inställningen (b). hvis der f. POWER TRIM JA KALLISTUS (JOS ON VARUSTEENA) Perämoottorissasi on “trimmi/kippisäädin. framför allt att vara medveten om vissa tänkbara kontrollproblem. hvor du ønsker at udnytte trimmekanismen fuldt ud. Termiä “kallistus” käytetään yleensä perämoottorin kääntämisestä tätä kauemmaksi vedenpinnan yläpuolelle (c). kan utenbordsmotoren tiltes opp av vannet. Begrebet “trim” bruges normalt til beskrivelse af de første 20 graders bevægelse af motoren (b). Ved lav tomgangshastighet kan utenbordsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet. exempelvis för körning på grunt vatten. Justering av utenbordsmotoren lengere ut fra båthekken kalles trimming “ut” eller “opp”. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 55 . Perämoottorin kääntämistä kauemmaksi veneen peräpeilistä kutsutaan “ulos” tai “ylös” trimmaamiseksi. der er ved kontrolmekanismerne. som f.gog52 a a c b ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogs1g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogs1c POWER TRIM OG TILT (HVIS UTSTYRT) Utenbordsmotoren har en trim/tiltkontroll kalt “Power Trim”. Toisinaan voit kuitenkin päättää trimmata perämoottorisi täysin sisään tai ulos käyttääksesi sen trimmauskykyä mahdollisimman hyödyllisesti. når der er tale om en yderligere bevægelse af motoren ud af vandet (c). Forbedrelse af motorens performance på visse punkter giver samtidig bådføreren et større ansvar. kun vene on liukuajossa. idet motoren trimmes fuldstændigt ind eller ud. Sen avulla kuljettaja voi säätää helposti perämoottorin asentoa trimmikatkaisinta (a) painamalla. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogs1k POWERTRIM OCH TILT (EXTRAUTR. er behov for det til sejlads på grundt vand. Begrebet “tilt” bruges normalt. Det kan emellertid finnas situationer då det kan vara bra att trimma in eller ut motorn helt. Att föra motorn längre bort från akterspegeln kallas uttrimning. Betegnelsen “trim” henviser vanligvis til justeringen av utenbordsmotoren innenfor et bevegelsesområde på 20 grader (b). Detta är de inställningar som används vid planing. Med dess hjälp kan föraren lätt ändra motorns position. Påhængsmotoren kan iøvrigt ved lav tomgangshastighed tiltes ud over trimvinklen. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogs1a POWER TRIM OG TILT (HVIS EN SÅDAN ER MONTERET) Din påhængsmotor har en trim/tilt-mekanisme agterspejl. Att föra motorn närmare akterspegeln kallas för intrimning. Tätä liikkuma-alaa käytetään. Perämoottorin kääntämistä lähemmäksi veneen peräpeiliä kutsutaan “sisään” tai “alas” trimmaamiseksi. neste side) ogk Power Trim:in käyttö Trimmausalueen puolivälin tienoilla ajaminen tuottaa tyydyttäviä tuloksia useimmissa veneissä. Det kaldes at “trimme ind” eller “ned”. När den körs med lågt tomgångsvarv kan den också tippas upp utöver trimomfånget. genom att trycka på trimkontakten (a). der kaldes “Power Trim”. Perämoottori voidaan kallistaa kokonaan ylös vedestä moottorin ollessa sammutettuna. Når motoren er avslått. kan man tilte (vippe) den ud af vandet. jota kutsutaan nimellä “Power Trim”. Der kan imidlertid være situationer. Termi “trimmaus” tarkoittaa yleensä perämoottorin säätämistä ensimmäisten 20° liikkuma-alan (b) sisällä. (forts. Det kaldes at “trimme ud” eller “op”. mihin sisältyy tietoisuus joistakin ohjaukseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista. som må være oppmerksom på eventuelle farer under manøvrering. Denne gjør båtføreren i stand til å justere stillingen på utenbordsmotoren på en enkel måte ved å trykke på trimbryteren (a). Alhaisella joutokäyntinopeudella ajettaessa perämoottoria voidaan myös kallistaa ylös trimmausalueen ulkopuolelle niin. Muutamien suorituskyvyn parannusten mukana tulee kuljettajalle lisää vastuuta. että sitä voidaan käyttää esim. Betegnelsen “tilt” henviser hovedsaklig til når utenbordsmotoren justeres opp og ut av vannet (c). När motorn är avstängd kan den tippas upp ur vattnet. Powertrim De flesta båtar fungerar bra i ett medeltrimläge. (fortsättning på nästa sida) Betjening af Power Trim Med de fleste både vil det give tilfredsstillende resultater at betjene motoren omkring midten af trimintervallet. Denne mekanisme giver bådføreren mulighed for at justere påhængsmotorens stilling ved at trykke på trimknappen (a).eks gjør det mulig å kjøre i grunt farvann. når man bevæger påhængsmotoren tættere på bådens agterspejl. Dette bevegelsesområdet brukes når båten planer. Begreppet tiltning används om motorn vinklas upp ytterligare ur vattnet (c).) Din utombordsmotor är försedd med ett trim/tiltreglage betecknat “Powertrim”. I tillegg til bedre driftsegenskaper følger det med større ansvar for båtføreren. Bruk av Power trim For de fleste båter vil kjøring rundt midten av “trim”-området gi tilfredsstillende drift. Dette interval bruges. når du planer din båd.eks. hvilket blandt andet indebærer viden om nogle af de potentielle farer. I enkelte tilfeller vil det være fordelaktig å trimme motoren helt inn eller ut for å oppnå maksimal fordel av trimkapasiteten. matalassa vedessä ajoon. Justering av utenbordsmotoren lengere inn mot båthekken kalles trimming “inn” eller “ned”.

Resultere i at båten planer lettere. 3. Forstavnen sænkes så meget. Göra styrningen tyngre. Liiallisena alentaa joidenkin veneiden keulaa niin paljon. 2. 4. eller gör en kraftig gir. 4. hvilket kan føre til (hvis det skjer uventet) at passasjerene blir kastet rundt i båten eller faller overbord. 2. että ne alkavat kyntää vettä keulallaan liukuvauhdissa ollessaan.) Den verste faren under manøvrering er en dragning som kan føles på rattet eller styrekulthåndtaket. När utombordaren är trimmad in eller ut förbi neutral styrning. erityisesti veneen ollessa raskaasti kuormitettu tai peräpainoinen. Gjøre at båten går bedre i høy sjø. Leda till snabbare planing. Harkitse seuraavaa luetteloa huolellisesti. især på ustadigt hav.) Bruk av Power Trim (forts. Tämä ohjauksen vääntömomentti aiheutuu perämoottorin trimmaamisesta asentoon. Båten kan nå “spinne” eller begynne å gå rundt i en liten sirkel. der. Trimning ind eller ned kan resultere i at: 1. Om detta inträffar. och föraren inte håller stadigt i styrandordningen. 5. kan passagerare och förare kastas omkring i båten. kan ett ryck inträffa i ratten eller rorkulten. 3. Sisään tai alas trimmaaminen voi 1. Kun perämoottori on trimmattuna sisään tai ulos ohjauksen neutraaliasennon ulkopuolelle. at påhængsmotoren er trimmet således. at passagerer i båden kastes overbord eller falder inde i båden. Denne dragningen ved styring av båten kommer av at påhengsmotoren er trimmet slik at propellakselen ikke er parallell med vannflaten. Båden kan således spinne ud eller tage en meget snæver drejning. Dette kan resultere i. 3. 2. siitä voi olla seurauksena ruoriin tai ohjauskahvaan kohdistuva veto jommallekummalle puolelle. Forstavnen sænkes nedad. Især med en tung last eller en bagtung båd. mikä voi kaataa yllättyneet veneessäolijat veneeseen tai viskata nämä ulos veneestä. 4. Den beror på att motorn har trimmats så att propelleraxeln inte är parallell med vattenytan. 5. kan det føre til tab af kontrol over båden. (forts. hvis det kommer uventet.som kallas “bogstyrning” eller “överstyrning” . Tag følgende liste i betragtning. eller vid större vågor. Om detta inträffar oväntat. speciellt om båten är tungt lastad eller är aktertung. Trimming inn eller ned kan: 1. Styremomentet forøges og båden trækker til højre (med normal højrehånds roterende propel). kan det resultere i et træk eller “vrid” i rattet eller styrehåndtaget til den ene eller anden side. Når påhængsmotoren er trimmet ind eller udover en almindelig styrestilling. Dette styremoment er et resultat af. Om den överdrivs sänks bogen på vissa båtar så mycket att de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. kan det resultere i en dragning på rattet eller styrekulthåndtaket i begge retninger. Båden planer hurtigere. Dette kan resultere i en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc3g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc3c POWER TRIM OG TILT (FORTS. 5.vid ingång i en gir. Sänka bogen. Det kaldes “forstavnsstyring” eller “overstyring”. kan det føre til tap av styrekontroll fordi utenbordsmotoren kan dreie fritt. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) Merkittävin ohjaukseen liittyvä vaara on ruorissa tai ajokahvassa tuntuva vetovoima eli “vääntömomentti”. som kan føles på rattet eller styrehåndtaget. Detta kan leda till att båten “spinner ut”. Yleensä parantaa ristiaallokossa ajoa. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc3k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) Den viktigaste av dessa risker är en vridkraft som kan kännas i ratten eller rorkulten. Johtaa liukuvauhdin pikaisempaan aloitukseen. eller kastas överbord. Ellei ruorista tai ohjauskahvasta pidetä jatkuvasti tukevasti kiinni tässä tilanteessa. (fortsættes på næste side) 56 90-10212X20 . Øke styremomentet eller dra mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). kan kontrollen förloras och utombordaren komma att svänga fritt. jossa potkuriakseli ei ole vedenpinnan suuntainen. neste side) ogk VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. 4. seurauksena voi olla veneen ohjauksen menetys perämoottorin kääntyessä vapaasti. Gå igenom följande punkter omsorgsfullt. eller få den att dra åt höger (med den vanliga högerroterande propellern). at den pludselig begynder at pløje igennem vandet. Når utenbordsmotoren er trimmet inn eller ut av nøytral driftstilling. at propelakslen ikke er parallel med vandoverfladen. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse eller død. Hvis man ikke har et godt. eller hvis man møter på en høy bølge. Sejladsen bliver bedre. hvis du forsøger at dreje eller sejler over en betydelig bølge. mens man planer. Det kan leda till en överraskande gir åt endera hållet . Seurauksena saattaa olla ns. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc3a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) Den mest mærkbare fare er et træk eller “vrid”.”keulaohjauksen” tai “liikaohjauksen” aiheuttama odottamaton kääntyminen jommallekummalle puolelle käännöstä yritettäessä tai isohkoon aaltoon ajettaessa. at båden tager en uventet drejning til en af siderne. idet påhængsmotoren styrer sig selv. Intrimning kan: 1. 2. 3. Studer følgende liste nøye. Senke baugen. toisin sanoen oikealle puoltamista (oikeakätistä vakiopotkuria käytettäessä). VARNING Undvik risken för allvarliga personskador eller dödsfall. kan forårsage. Laskea keulaa alas. Tällöin vene voi “liirtää” ulos ajoreitiltä tai tehdä jyrkän äkkikäännöksen. fast grep på rattet eller styrekulthåndtaket i en slik situasjon. Senke baugen på enkelte båter ytterligere til et punkt hvor de begynner å ploge med baugen i vannet mens den planer. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. Leda till behagligare gång i krabb sjö. Hvis du ikke har et fast greb omkring rattet eller styrehåndtaget i en sådan situation. 5. spesielt med tung last eller når båten er baktung.

Ut– eller upptrimning kan: 1. (fortsättning på nästa sida) MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc7a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) ADVARSEL Undgå mulig kvæstelse og død. 2. 4. Forsøg ikke at dreje en planende båd. 5. at den skrider ud. Trimning ud og op kan resultere i at: 1. 6. der leveres sammen med påhængsmotoren. Tämä käy päinsä perämoottorin mukana seuraavien kallistuksen säätöpuikkojen avulla ja panemalla ne haluttuihin peräpeilin pitimien reikiin. Styremomentet forøges og båden trækkes til venstre. ind i et af indstillingshullerne i hækbjælkekonsollen. Öka frigångshöjden från dolda undervattensföremål och i grunda vatten. og sette den i hvilket som helst av justeringshullene i hekkbrakettene som er ønskelig. 3. I sjeldne tilfeller kan eieren ønske å begrense trimmingen innover. Dette kan gjøres ved hjelp av tiltpinnen som følger med utenbordsmotoren. 3. Føre til at motoren blir overopphetet hvis noen av kjølevannsinntakene over vannlinjen. Yleensä lisätä huippunopeutta. Juster påhengsmotoren til en middels trimstilling med det samme båten begynner å plane for å unngå mulig utslynging på grunn av at båten kommer i spinn. jotta vältyt veneestä ulos viskautumiselta sen liirtäessä pois ajoreitiltä. Løfte baugen høyere opp i vannet. 6.) ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. Lisätä etäisyyttä vedenalaisista esineistä tai matalasta pohjasta. 5. 6. Älä yritä kääntää liukuvauhdissa olevaa venettä. 6. Indstil påhængsmotorens trim på et mellemtrin. Öka styrmotståndet eller dra åt vänster vid normal installationshöjd (med den vanliga högerroterande propellern). Øke generell topphastighet.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc7g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc7c POWER TRIM OG TILT (FORTS. Leda till att motorn överhettas . (fortsættes på næste side) 90-10212X20 57 . 5. hvilket kan gøres ved at stikke vippepinden. eller att propellern suger luft. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia tai vetää vasemmalle asennuskorkeuden ollessa normaali (oikeanpuolista vakiopotkuria käytettäessä). jos jäähdytysveden tuloaukot ovat vedenpinnan yläpuolella. Prøv Ikke å dreie båten når den planer hvis utenbordsmotoren er trimmet ekstremt inn eller ned. (forts.. I tillegg kan båten begynne å vake hoppe eller det kan oppstå propellventilasjon. Frihøjden over nedsænkede objekter eller grundt vand øges. så snart båden planer. 2. Lyfta bogen högre upp ur vattnet. Aiheuttaa moottorin ylikuumenemista.om intagshålen för kylvatten hamnar ovanför vattenytan. Til tider kan bådejeren måske ønske at begrænse trimmet. Øke styremomentet eller dragning til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). Liikaa tehtynä aiheuttaa veneen aallolta aallolle hyppimistä (ponnahtelua) tai potkurin ventilaatiota. Båden slår smut hen over vandet eller skruen ventileres. Säädä perämoottorin trimmaus keskiasentoon välittömästi veneen saavutettua liukunopeuden. 5. kan ägaren önska begränsa trimmen. således at man undgår at blive kastet ud af båden. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc7k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador eller dödsolyckor. Detta kan göras genom att genom att flytta riggvinkelpinnen till önskvärt hål i upphängningsbygeln. og det er en dragning på rattet eller styrekulten. 4. ved en normal installationshøjde (med normal højrehånds roterende skrue). som følge af. 6. 6. för att båten inte skall kunna kastas ut på grund av slag. 3. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. 2. Maksimumshastigheden forøges. neste side) ogk POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. Försök inte svänga under planing om motorn är extremt intrimmad och en dragkraft kan kännas i ratten eller rorkulten. hvis påhængsmotoren er trimmet ekstremt ind eller ned og man kan mærke et træk i rattet eller styrepinden. Om den överdrivs leda till att båten tumlar.) Bruk av Power Trim (forts. Placera motorn i ett mellantrimläge så snart båten börjar plana. jos perämoottori on trimmattu äärimmäisen kauas sisään tai alas ja ruorissa tai ohjauskahvassa tuntuu vetoa. 2. Motoren overophedes. Vanligen höja maxhastigheten. Boven løftes længere op af vandet. I vissa omständigheter. Nostaa keulan ylemmäksi vedestä. 6. 4. Ulos tai ylös trimmaus voi: 1. hvis trimningen er ekstrem. 6. Trimming ut eller opp kan: 1. hvis et eller flere af kølevandsindtagene er over vandoverfladen. 3. 4. Harvinaisissa tapauksissa voi omistaja haluta rajoittaa trimmiä.

eller indtil den når sin yderste tiltposition. Perämoottori kallistuu ylöspäin. Manuell tilting Hvis påhengsmotoren ikke kan tiltes ved hjelp av power trim/tilbryteren. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling og fest den manuelle tiltutløserskruen. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja tiukenna käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili. 4 Vrid ut den manuella klaffen för tiltfrigöringen tre varv (moturs). genom att vrida vredet (b). jotta perämoottori ei peruutettaessa kallistu ylöspäin. eller til den når maksimal tiltstilling. tiltläge. Sänk ned utombordsmotorn. Tilta den till önskat läge och drag åt den manuella klaffen för tiltfrigöring. Sænk herefter påhængsmotoren. Påhengsmotoren kan nå tiltes manuelt. kunnes kytkintä lakataan painamasta tai se saavuttaa suurimman mahdollisen kallistusasentonsa. för att hindra motorn från att tilta upp under backning. kan den tiltes manuelt. Laske perämoottori alas.) Tilting av motoren Slå av motoren og tilt påhengsmotoren ved å skyve trim/tilt-bryteren eller reserve tilt-bryteren opp. 1 2 3 Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc8a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af tilt Motoren standses og trim/tilt-kontakten eller hjælpekontakten til tilt føres til op-stillingen. at den vipper op under sejlads i bakgear. Kople ut tiltstøttepinnen ved å heve påhengsmotoren opp fra støttepinnen og trekke ut støttepinnen. eller tills den når max. før man kører motoren. Manuell tiltning Om det inte går att tilta motorn med den mekaniska trim/tiltomkopplaren kan man i stället tilta manuellt. Utombordaren tiltas upp tills man släpper omkopplaren. (forts. Sänk ned utombordsmotorn så att den vilar mot tiltstödpinnen. Käsin kallistus Jos koneellisen trimmauksen/kallistuksen kytkintä ei voida käyttää perämoottorin kallistamiseen. neste side) ogk Höllennä käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiiliä kolmen kierroksen verran (vastapäivään). Tämä mahdollistaa perämoottorin käsin suoritettavan kallistuksen. 4 Merk: Den manuelle tiltutløserskruen må være festet før påhengsmotoren brukes for å forhindre at påhengsmotoren tilter opp når den settes i revers. kan påhengsmotoren tiltes manuelt. se voidaan kallistaa käsin. Koppla ur tiltstödspinnen genom att lyfta utombordsmotorn från stödpinnen och dra ut stödpinnen. 1 2 3 Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. således at man undgår. Vippesikringstappen udkobles ved at løfte påhængsmotoren af sikringstappen og trække sikringstappen ud. (fortsättning på nästa sida) 4 Skru den manuelle tiltudløsningsventil 3 omdrejninger ud (imod uret). (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc8k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Tiltning För att tilta utombordaren stannar man motorn och trycker trim/tiltomkopplaren uppåt. Senk påhengsmotoren til den hviler på tiltstøtten. Dette giver mulighed for manuel tiltning af påhængsmotoren. Huomautus: Käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili tulee kiristää ennen perämoottorin käyttämistä. Påhengsmotoren vil tilte opp til bryteren frigjøres. Manuel vipning Hvis påhængsmotoren ikke kan tiltes ved brug af den elektriske trim/tilt-kontakt. Påhængsmotoren tiltes nu opad. Tilt påhængsmotoren til den ønskede position og stram den manuelle tiltudløsningsventil til. (fortsættes på næste side) 58 90-10212X20 . Sænk påhængsmotoren til den hviler på sikringsstiften. Laske perämoottori kallistustuen nojaan. Senk påhengsmotoren. 1 2 3 Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. Motorn kan sedan tiltas manuellt. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Kallistuksen käyttö Sammuta moottori ja paina trimmi/kallistuskytkin tai kallistuksen apukytkin yläasentoon perämoottorin kallistamiseksi. Bemærk: Den manuelle tiltudløsningsventil skal strammes til.gog42 a ogg b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER 1-3 4 ogc MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc8c ogc8g POWER TRIM OG TILT (FORTS. OBS: Den manuella klaffen för tiltfrigöring måste dras åt innan motorn används. Kytke irti kallistustukivarsi nostamalla perämoottori pois tukivarresta ja vetämällä ulos tukivarsi. 1 2 3 Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. indtil man slipper kontakten. 4 Drei den manuelle tiltutløserskruen 3 ganger (i urviserens retning).

b. a. c. Sejlads på grundt vand 2 90-10212X20 59 . c. a. Körning i grunt vatten 1 Denne knap kan bruges til at tilte påhængsmotoren op eller ned ved brug af det elektriske Power Trim system. tilte din påhængsmotor ud over det maksimale triminterval. Kør kun motoren ved lav hastighed. kan du. Tilt utenbordsmotoren opp. Kör endast motorn på lågvarv. Reduser motorhastigheten til 2000 o/min. c. Hvis omdrejningshastigheden overskrider 2000 RPM. Sänk varvtalet till under 2000. b. Kjør utenbordsmotoren kun i sakte fart. Vähennä moottorin kierrosnopeus 2000 r/min alapuolelle. Når du sejler på grundt vand. että kaikki vedentuloaukot ovat koko ajan veden alla. Sænk motorens omdrejningshastighed til under 2000 RPM. Kjøring i grunt farvann Matalassa vedessä käyttö 2 Når båten kjøres på grunt vann. a.) Reservetiltbryter POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Lisäkallistuskytkin 1 Denne bryteren kan brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved bruk av power trim-systemet. c.gog57 1 ogg ogc 2 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc6c KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc6g POWER TRIM OG TILT (FORTS. 2 Ajaessasi venettäsi matalassa vedessä voit välttää pohjaan törmäämistä kallistamalla perämoottorin suurimman mahdollisen trimmikulman ylitse. Kallista perämoottori ylöspäin. Jos moottorin nopeus ylittää 2000 k/min. kan utenbordsmotoren tiltes forbi det maksimale trimområdet for å unngå at den støter ned i bunnen. b. for at undgå at støde på bunden. trimvinkel. Sørg for at alle vandindtagshullerne altid er under vandet. vil utenbordsmotoren automatisk gå tilbake til det maksimale trimområdet. b. 1 Tätä kytkintä voidaan käyttää perämoottorin ylös ja alas kallistamiseen koneellista trimmausjärjestelmää hyväksi käyttäen. perämoottori palautuu automaattisesti suurimman mahdollisen trimmausalueen puolelle. Pass på at vanninntakene er under vann til enhver tid. sænkes påhængsmotoren automatisk til dens maksimale trimgrænse. 2 När båten körs i grunt vatten kan motorn fällas upp över maximal trimvinkel för att inte slå i botten. Tilt påhængsmotoren op. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc6k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Extra tiltströmbrytare MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc6a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Ekstra tilt–knap 1 Denna brytare kan användas för att tilta utombordaren upp eller ned med hjälp av trimsystemet. Varmista. a. Käytä moottoria ainoastaan pienillä nopeuksilla. Om varvtalet överskrider 2000 kommer motorn automatiskt att återgå till max. Försäkra dig om att alla vattenintag befinner sig under vattenytan. Tilta upp utombordaren. Hvis motorhastigheten blir høyere enn 2000 o/min.

2 Inställning av styrfriktion . 2 Ohjauskitkan säätö . Indstilling af styremodstanden .gog36 b b a a c b a 1 ogg ogt4g 2 ogc ogt4c 3 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAASUKAHVAN KITKAN SÄÄTÖ OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 1 Kaasukahvan kitkanuppi . KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER JUSTERING AV GASSFRIKSJONEN . 2 OBS: För att behålla rätt justering. kan låsmuttern (c) [ovanpå den ledade axeln för styrningens friktionsspak] dras åt. ADVARSEL Unngå eventuelle alvorlige personskader eller dødsfall som følge av tap av kontrollen over båten. Huomautus: Oikean säädön ylläpitämiseksi. ADVARSEL Undgå muligvis alvorlig personskade og død på grund af.Drej friktionsknappen INDSTILLING AF STYREMODSTANDEN Modeller med styrehåndtag INSTÄLLNING AV STYRFRIKTIONEN Modeller med rorkult for at indstille og holde gashåndtaget ved ønsket hastighed. Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi.Juster denne spaken for å oppnå ønsket styrefriksjon på styrekulten. Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Fjernstyringsmodeller 3 VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador och dödsolyckor på grund av förlorad kontroll över båten. Oprethold tilstrækkelig styremodstand for at undgå. hvis styrehåndtaget eller rattet slippes. 3 Inställning av styrfriktion .Juster denne skruen for å oppnå ønsket styrefriksjon på rattet.Indstil denne skrue for at opnå ønsket styremodstand i rattet.Justera denna skruv för att få önskad styrfriktion på ratten.MODELLER MED STYREKULT 1 Friksjonsknotten for gasshåndtaket . Vrid ratten mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen.Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa. jotta estät perämoottoria tekemästä täyskäännöstä. Drej knappen mod (a) for at øge friktionen og drej knappen mod (b) for at mindske friktionen. Skyv spaken mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen. at båden går ind i en fuld drejning. Vri skruen mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen. Käännä nuppia kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Skub armen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for mindske modstanden.Indstil denne arm for at opnå ønsket styremodstand i styrehåndtaget. Vri knotten mot (a) for å stramme friksjonen og mot (b) for å løsne på friksjonen. JUSTERING AV STYREFRIKSJONEN Modeller med styrekult 2 Justering av styrefriksjonen .Käännä kitkanuppia OHJAUSKITKAN SÄÄTÖ Kahvalliset mallit halutun kaasumäärän ylläpitämiseksi halutulla nopeudella. Merk: Låsemutteren (c) øverst på styrefriksjonsspakens dreieaksel kan strammes for å opprettholde riktig justering.Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa.Vri på friksjonsknotten for å innstille og opprettholde gassen i ønsket hastighet. jos otteesi irtoaa ohjauskahvasta tai ohjauspyörästä. kiristä lukitusmutteria (c). 60 90-10212X20 . Modeller med fjernstyring Kauko-ohjattavat mallit 3 Justering av styrefriksjonen . ogk VAROITUS Vältä ohjauksen menetyksestä mahdollisesti aiheutuvaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Fjärrstyrningsmodeller Bemærk: Korrekt justering kan opnås ved at stramme sikringsmøtrikken (c) øverst på styrefriktionshåndtagets drejeaksel. Flytta spaken mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. at man mister kontrol med båden. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogt4a INDSTILLING AF GASHÅNDTAGETS FRIKTION MODELLER MED STYREHÅNDTAG 1 Knap til indstilling af gashåndtagets friktion .Vrid på denna ratt för att ställa in och uppehålla önskad hastighet. Indstilling af styremodstand . Flytta skruven mot (a) för att öka friktionen eller vrid mot (b) för att minska friktionen. Ha en tillräcklig styrfriktion för att båten inte skall gå in i en skarp gir om rorkulten eller ratten släpps. Drej skruen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for at mindske modstanden. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogt4k INSTÄLLNING AV GASHANDTAGETS FRIKTION MODELLER MED RORKULT 1 Gashandtagets friktionsratt . joka sijaitsee ohjauskitkavivun akselilla. Pidä yllä riittävää ohjauskitkaa.Justera denna spak för att få önskad styrfriktion på rorkulten. 3 Ohjauskitkan säätö . Oppretthold nok styrefriksjon til å forhindre at utenbordsmotoren styrer inn i en sirkel når styrekulten eller rattet slippes.

siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. vil justering af trimtappen have begrænset virkning på styremomentet. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. trimmet i ønsket stilling ved å sette tiltepinnen i ønsket hull. että perämoottoriasi ei ole trimmattu niin. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. Hvis båten går lettere til høyre side. skal trimtappens bolt løsnes. Drej båden til højre og til venstre. Modeller med Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. Om behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. Jos säätö on tarpeen. ilman Power Trim:iä Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon asianmukaiseen reikäänsä asetetun kallistustapin avulla. idet den justeres den en lille tand ad gangen. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogn2a JUSTERING AF TRIMTAP Propellens styremoment vil forårsage at din båd trække i én retning. Huomautus: Trimmievän säätäminen vaikuttaa vain vähän ohjauksen vääntömomentin vähentämiseen. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. at propelakslen er parallel med vandoverfladen. jos perämoottori on asennettu siten. joka johtuu siitä. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. da den til en vis grad kan indstilles. OBS: Inställning av trimrodret får mycket liten effekt om motorn har installerats med antikavitationsplattan 50 mm eller mer över båtens botten. Trimmievä voi monesti auttaa tämän ohjauksen vääntömomentin/tasaamisessa. Jos säätö on tarpeen. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. Hvis justering påkræves. ja sitä voidaan säätää eräin rajoituksin ohjaamiseen tarvittavassa voimassa esiintyvien epätasaisuuksien vähentämiseksi. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. Hvis båten går lettere til venstre side. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. ogk Mallit. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. Dette styremoment er et almindeligt resultat af. Modeller utan Powertrim Kör båten med normal marschhastighet och trimmad till önskat läge med riggvinkelpinnen i önskat hål. 90-10212X20 61 . Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. Mallit. Modeller med Powertrim Kör båten med normal marschfart och trimmad till önskat läge. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. Om trimrodret behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. Tämä ohjauksen vääntömomentti on normaali-ilmiö. Drag åt bulten och prova på nytt. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. Modeller uten power trim. Hvis båden nemmest drejer til venstre. Modeller uden Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. Hvis båten går lettere til venstre side. Trimroret kan kompensere for styremoment(et) i mange tilfeller og kan justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn kraft på styringen. Modeller med power trim. at påhængsmotoren ikke er trimmet på en sådan måde. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. trimmet i ønsket stilling. että potkuriakseli olisi vedenpinnan suuntainen. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. Detta styrmoment är normalt och beror på att utombordaren inte har trimmats så att propelleraxeln befinner sig parallellt med vattenytan. idet tiltpinden sættes i det ønskede tiltpindehul. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. Detta styrmoment kan ofta kompenseras med hjälp av trimrodret. skal trimtappens bolt løsnes. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. että kavitaatiolevy on kauempana kuin noin 50 mm veneen pohjan yläpuolella. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Drej båden til højre og til venstre. Trekk til bolten og foreta en ny test. så den reducerer ubalancen i styreindsatsen. Trimtappen kan i mange tilfælde virke kompenserende for dette styremoment. TRIMMIEVÄN SÄÄTÖ Potkurin aiheuttama ohjauksen vääntömomentti saa veneesi vetämään jommallekummalle puolelle. Hvis båden nemmest drejer til venstre. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. Hvis båten går lettere til høyre side. Stram bolten og foreta en ny test. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Kjør båten i normal hastighet. joissa on Power Trim Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogn2k INSTÄLLNING AV TRIMRODRETS Propellerns styrmoment får båten att dra åt det ena hållet.gog54 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogn2g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogn2c JUSTERING AV TRIMROR Propellens styremoment(et) kan føre til at båten drar til én av sidene. Bemærk: Hvis påhængsmotoren har anti-ventilationspladen installeret cirka 50 mm eller mere over bådens bund. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. Drag åt bulten och prova på nytt. Hvis justering påkræves. Hvis båden nemmest drejer til højre. Dette styremoment(et) er normalt fordi utenbordsmotoren ikke er trimmet slik at propellakselen er parallell med vannflaten. idet den justeres en lille tand ad gangen. Kjør båten i normal hastighet. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. Hvis båden nemmest drejer til højre. Merk: Justering av trimroret vil ha liten innvirkning på reduseringen av styremomentet hvis utenbordsmotoren er montert med antiventilasjonsplaten ca 5 cm eller mer ovenfor bunnen av båten.

ofg ofc BRUK ofa1g ofa1c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA j Tulee varmistaa. j Meld fra om hvor dere har tenkt å reise. että käyttäjä hallitsee turvallisen ohjauksen. sandbanker. Der henvises til afsnittet. klippor och andra riskmoment. j Det är olagligt att köra båt under påverkan av alkohol eller droger. j Tala om för någon vart du åker och beräknad återkomsttid. klipper og andre farer. Se kapacitetspladen. j Fördela passagerare och last jämnt ombord och se till att alla sitter på en ordentlig sittplats. Katso veneesi kuormituskilpeä. j On lainvastaista ajaa venettä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. j Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff ombord. j Kerro jollekin henkilölle. j Känn till dina farvatten. j Efterse motoren som beskrevet i Eftersyn. sandbanker. j Lær farvandet og området hvori du sejler at kende samt tidevande.og Vedligeholdelsesskemaet. hiekkasärkät. henkilökohtainen. j Sørg for at vekten av passasjerer og last er jevnt fordelt i båten. karit ja muut vaarat. og når dere forventer å være tilbake. j Tunne veneilyyn käyttämäsi vesistöt ja alueet: vuorovedet. avsedd att kastas till en person som befinner sig i vattnet. hvis man er spiritus. virtaukset. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. Vedligeholdelse. j Ha tillräckligt med bränsle ombord. sandrev. og hvornår du regner med at komme tilbage. j En livbøye eller flåte som er konstruert for å kastes ut til folk i vannet. j Känner till båtens maxlast. j Varaa tarpeeksi polttoainetta. der er beregnet til at kaste ud til en person i vandet. j Ole tietoinen veneesi kuormitusrajasta. veneilyn ja käyttöä koskevat toimenpiteet. j Brændstofreserven er tilstrækkelig. j Godkendte redningsveste i de rette størrelser til hver person ombord er let tilgængelige. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. Katso osaa Huolto. että paino jakautuu tasaisesti ja jokaisella on asianmukainen istuin. j Pricka av punkterna i listan i Inspektion och underhåll. Titta på båtens typskylt. j Sørg for at det finnes godkjente redningsvester for alle ombord. grunner og andre farer). strømforhold. j Det er ulovligt at betjene en båd. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. strømme. j Pidä viranomaisten hyväksymä. minne menet ja milloin palaat. Se Underhållssektionen. ofa SJEKKLISTE FØR START j Føreren kjenner til sikker navigasjon og bruksprosedyrer. j Godkända flytvästar i rätt storlek finns för alla ombord och är lätt tillgängliga. j Det er forbudt å føre båten under påvirkning av alkohol eller medikamenter. j Gå gjennom sjekklisten (se VEDLIKEHOLD). og at alle sitter på et forsvarlig sete. j En frälsarkrans eller motsvarande. ofk KÖRNING ofa1k AVPRICKNINGSLISTA FÖRE KÖRNING j Föraren känner till båten och vet hur man navigerar och kör den på ett säkert sätt. j Pidä veneessä veteen joutuneelle henkilölle heitettäväksi tarkoitettu pelastusrengas tai uimatyyny. sopivan kokoinen. 62 90-10212X20 . og at de er lett tilgjengelige. ofa1a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN HUSKELISTE FØR SEJLADS MED PÅHÆNGSMOTOREN j Føreren kender til sikker navigering. j En redningskrans eller redningspude. j Overlast ikke båten. j Sørg for at passagerer og last er jævnt fordelt i båden og at alle ombordværende sidder på et egnet sæde. j Fortæl nogen hvor du skal hen.eller narkotikapåvirket. strömmar. j Sijoita matkustajat ja lasti veneessä siten. j Suorita tarkastukset ja vaadittu huolto huoltotaulukon mukaan. j Kjenn til de farvann og områder dere skal ferdes i (tidevann. j Kend din båds maksimale lastkapacitet. sejlads og driftsprocedurer.

da anodernes effektivitet derved forringes). at vand i gearkassen fryser og forårsager skade på vandpumpen og andre motordele. Jos perämoottorin ajoakselistoon muodostuu jäätä veden pinnan tasalle. Pese perämoottorin ulkopinta ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihteistokotelo puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Dette forhindrer at ev. Hvis vand fryser til is i motorens drevakselhus. skal motoren altid vippes ud af vandet. Spray Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guardutvendig på motoren. och skador kommer sannolikt att uppstå. perämoottori tulee poistaa vedestä ja antaa veden valua pois täydellisesti. sørg for at girkassen er under vann. måste utombordaren tas upp och tömmas helt på vatten. hvilket kan forårsage skader. når den ikke er i brug (undtagen i frostvejr). Läs avsnittet i Spolning av kylsystemet i underhållsavsnittet. Tämä estää sisään jääneen veden jäätymisen ja vesipumpun tai muiden osien vaurioitumisen. ofk AJO MERIVEDESSÄ TAI SAASTUNEESSA VEDESSÄ Suosittelemme. elektriska komponenter och andra metallytor (spreja inte på anoderna för korrosionskontroll. one3g KJØRING I SALTVANN ELLER FORURENSET VANN Vi anbefaler at du skyller kjølevannskretsen i utenbordsmotoren med ferskvann etter at den har vært brukt i salt eller forurenset vann. BETJENING I SALTVAND OG FORURENET VAND Vi anbefaler. one3c BRUK I KULDEGRADER Når utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrader. pidä perämoottori koko ajan alas kallistettuna niin. Dersom det er en mulighet for isdannelse på vannet. blockeras vattenflödet till motorn.ofg ofc BRUK onf2g onf2c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ JÄÄTYMISLÄMPÖTILOISSA AJO Jos perämoottoriasi tullaan käyttämään tai se ankkuroidaan jäätymislämpötilassa tai sen tuntumassa. se voi estää veden kierron moottoriin ja aiheuttaa vaurioitumista. Vid risk för isläggning. Jos pidät veneesi ankkuroituna vedessä. kun se ei ole käytössä. kallista perämoottori niin. Detta kommer att förhindra uppkomst av avlagringar i vattenpassagerna. Jos on olemassa mahdollisuus veden jäätymiseen. ofa KÖRNING onf2k KÖRNING UNDER DEN KALLA ÅRSTIDEN Om motorn används. Hvis båten ligger fortøyd. blokeres vandpassagen til motoren. Sprøjt hver måned Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard på udvendige metaloverflader (undgå at sprøjte på karburatorrørene. Tämä ehkäisee saostumien muodostumisen ja vesitiehyeiden tukkeutumisen. må utenbordsmotoren fjernes og tappes for vann. elektriske komponenter og andre metalloverflater hver måned. bør utenbordsmotoren alltid tas opp. vann i girhuset fryser og forårsaker skade på vannpumpen og andre komponenter. Der henvises til “Skylning af Kølesystemet” i afsnittet. Om du alltid har båten förtöjd i vattnet skall du tänka på att alltid tilta upp motorn så att ingen del av växelhuset ligger under vatten när motorn inte används. 90-10212X20 63 . Spreja varje månad Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard utanpå motorenheten. (utom vid temperaturer under noll). vid temperaturer runt noll eller lägre. että vaihteistokotelo on ulkona vedestä (paitsi jäätymislämpötiloissa) aina. skal motoren tages ud af vandet og tømmes fuldstændigt for vand. slik at girkassen er fullstendig oppe av vannet når den ikke brukes (bortsett fra når det er kuldegrader). Katso “jäähdytysjärjestelmän huuhtelu” -menetelmää osasta Huolto. Dette vil forhindre at det dannes belegg som kan blokkere kjølevannskretsen. Om det skulle bildas is inne i drivaxelhuset. i delen Vedlikehold. one3a KÖRNING I SALTVATTEN ELLER FÖRORENAT VATTEN Vi rekommenderar att du spolar de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten efter varje gång som båten använts i saltvatten eller förorenat vatten. Sørg for at gearkassen er fuldstændigt ude af vandet. Is i vanninntakene kan blokkere kjølevannsstrømmen og forårsake skade. skall växelhuset alltid befinna sig under vattenytan. eller ligger förtöjd med båten. som kan blokere vandpassagerne. sillä se aiheuttaa anodien toimintakyvyn heikkenemisen). da dette vil redusere anodeeffekten. Dette forhindrer. Detta hindrar att vattnet i växelhuset fryser och ställer till skada på vattenpumpen eller andra delar. skal påhængsmotoren holdes vippet nede så gearkassen er under vand. sähkölaitteiston osiin ja muihin metallipintoihin kuukausittain (älä ruiskuta syöpymistä ehkäiseviä anodeja. Dette forhindrer ophobning af aflejringer. Tvätta motorns utsidor och spola avgasutloppet på propellern och växelhuset med färskvatten efter varje användning. Se “Spyling av kjølesystemet” for fremgangsmåte for spyling. Ruiskuta Mercury Precision tai Quicksilver Corrosion Guard -ainetta moottorin ulkopintaan. että huuhdot perämoottorisi sisäiset vesitiehyet puhtaalla vedellä joka kerran suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. että vaihteisto on veden alla. Vedligeholdelse. då detta sätter ned effektiviteten på dessa). Hvis vandet fryser til is. Spray ikke anoder for korrosjonskontroll. Vask motoren utvendig og skyll eksosuttaket ved propellen og girhuset med ferskvann etter hver bruk. Hvis din båd fortøjes i vandet. one3k onf2a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN BETJENING FROSTVEJR Når motoren betjenes eller fortøjes i frostvejr eller ved temperaturer nær frysepunktet. Vask påhængsmotoren udvendigt og skyl udstødningsåbningen til propellen og gearkassen med ferskvand efter hver brug. at de indvendige vandpassager skylles med ferskvand efter hver sejlads i saltvand eller forurenet vand.

Pass på at 2 3 Sjekk oljenivået i motoren. jotka eivät ylitä 3500 k/min ensimmäisen käyttötunnin aikana tai suunnilleen puolella kaasulla. 3. 1 minut hvert 10. Kjør motoren med forskjellige gasshastigheter opp til 4500 o/min eller på ca. trekvart gass under den andre driftstimen. Pass på at kjølevannsinntaket (a) er under vann. ofd5g FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING FORSIKTIG Alvorlig skade på motoren kan oppstå hvis fremgangsmåten for innkjøring av motoren ikke blir fulgt. 1. FORSIGTIG Start aldrig og kør aldrig påhængsmotoren (ikke engang kortvarigt) uden vand cirkulerende gennem kølevandsindtaget ind i gearkassen. TILKØRING AF MOTOREN FORSIGTIG Alvorlig beskadigelse af motoren kan forekomme. at kølevandsindtaget er fuldstændigt (a) under vand. til utenbordsmotoren. Varmista. Käytä moottoria eri kaasuasetuksilla. 1. Första körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar som inte överstiger 3500 r/min eller vid cirka halvgas. Unngå vedvarende kjøring på full gass i mer enn fem minutter om gangen i de neste åtte driftstimene. vältä jatkuvaa käyttöä täydellä kaasulla muuta kuin yli viiden minuutin ajan kerrallaan. Försäkra dig om att kylvattenintaget (a) är under vatten. Följande åtta körtimmar: undvik kontinuerlig körning vid fullgas mer än fem minuter i taget. hvis man ikke følger nedenstående tilkøringsprocedure. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofc2a INSTRUKTIONER FØR START 1 Forbind den fjerne benzinslange til forbindelsesleddet er på plads (i hak). halv gas. 3. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. perämoottoriin. 64 90-10212X20 . Under de næste otte timers drift skal man undgå kontinuerlig kørsel med fuld fart i mere end fem minutter ad gangen. ofd5c Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv bare for et kort øyeblikk) uten vannsirkulasjon gjennom kjølevannsinntaket i girkassen. että liitin napsahtaa kiinni. Vær sikker på. og kjør motoren på full gass i ca. idet beskadigelse af vandpumpen (den kan løbe tør) samt overophedning af motoren derved forhindres. ofd5a Kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom kylvatteninloppet. Toisen käyttötunnin aikana on moottorin käytävä eri kaasuasetuksilla aina 4500 k/min asti tai kolme neljäsosa kaasulla ja tänä aikan aja sitä täydellä kaasulla noin minuutin verran joka kymmenes minuutti. että jäähdytysveden sisääntuloaukko (a) on veden alla. 1. BRUK ofc2g INSTRUKSJONER FØR START 1 Koble den separate drivstoffslangen koblingen har “kneppet” på plass. 2. och under denna tidsperiod kör den med fullgas i cirka en minut var tionde minut. 2. Sørg for at 2 3 Kontrollera motorns oljenivå. 3. ofa KÖRNING ofc2k FÖRE START 1 Anslut bränsleslangen till utombordaren. eller på ca. Under den første driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger uden at overstige 3500 o/min eller ca. for å forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. 2. påhængsmotoren. Under den anden driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger op til 4500 o/min eller 3/4 fuld gas. Seuraavan kahdeksan käyttötunnin aikana. I den første driftstimen skal motoren kjøres i forskjellige gassinnstillinger uten å overstige 3500 o/min. 2 3 FORSIKTIGHET Kontrollér motorens oliestand. Andra körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar upp till 4500 r/min eller vid trekvarts gas. ofd5k INKÖRNING AV MOTORN FORSIKTIGHET Svår skada kan uppstå på motorn om man inte följer inkörningsinstruktionerna. minut. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes hetkellisesti) ilman että vesi kiertää jäähdytysveden imuaukon kautta vaihdekopassa vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. og under denne periode skal der køres med fuld gas i ca. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. Kontrollera att anslutningen snäpper fast i läge. halv gass. 2 3 FORSIKTIG Tarkista moottorin öljyntaso. ofk MOOTTORIN SISÄÄNAJO VAROITUS Seuraavassa esitetyn moottorin sisäänajomenetelmän noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan moottorivaurioon. 2. 1.gof23 1 ofg a 2 ofc ofc2c 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄT TOIMENPITEET 1 Yhdistä erillisestä polttoainesäiliöstä tuleva polttoaineletku Varmista. 3.

kunnes se tuntuu kovalta. FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. for å forhindre at motoren blir sur. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. 1 2 Öppna bränsletankens avluftningsskruv (placerad i tanklocket på tankar med manuell avluftning). Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. INSTRUKSJONER VED SPESIELL BRUK OG FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING på de første tre sidene i BRUK. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. indtil den føles fast. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. efter motoren er varmet op. Modeller uten power–trim – Sett tiltlåsespaken i Lock–stilling (Låst). Purista polttoaineputken rikastin. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. START AF MOTOREN . overophedes. 3 4 5 ofk Sett dødmannsbryteren på RUN. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. Checkliste før start.MODELLER MED FJERNKONTROL Før motoren startes. 90-10212X20 65 . Tryck flera gånger på handpumpblåsan tills den är hård. Modeller utan ”power trim” – För tippspärren till spärrläget. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. KÖRNING ofg20k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg20a ATT STARTA MOTORN . för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. Mallit ilman PowerTrim–säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (lukitus). 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. Pump tilføringsblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). nødstopkontakten i afsnittet Generelt. 3 4 5 ofa Aseta narullinen pysäytyskytkin RUN-asentoon. 3 4 5 Ställ nödstoppskontakten vid läge “RUN”. les SJEKKLISTE FØR START. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen.MODELLER MED FJÄRREGLAGE Innan du startar motorn skall du läsa avsnitten Checklista innan körning. ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren.MODELLER MED FJERNKONTROLL Før start. Före start och Inkörning av motorn. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsearmen i den låste position. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanken (på tanklokket) på drivstofftanker med manuell lufting. 1 2 På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes.KAUKOSÄÄTÖMALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. Lägg i neutralläget (N). VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). Körning vid minusgrader. bør du læse afsnittene. Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. Betjening. Sæt påhængsmotoren i frigear (N).gof57 1 N 2 3 4 ofg ofc 5 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofg20c BRUK ofg20g START AV MOTOREN . Sett utenbordsmotoren i fri (N). på de första tre sidorna i Körning. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information.

avanceres den neutrale hurtig tomgangsfunktion for at øge tomgangshastigheden. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. START AF MOTOREN . Start af en druknet motor – Avancér den neutrale hurtig tomgangsfunktion til positionen for maksimum hurtig tomgangshastighed og fortsæt med at starte motoren. Tulviva moottori – Siirrä nopean joutokäynnin vipu maksimiin nopean joutokäyntiasentoon (b) ja jatka moottorin pyörittämistä sen käynnistämiseksi. ofa KÖRNING ofg24k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg24a ATT STARTA MOTORN . Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed.gof64 a b b a 6 ofg ofc BRUK ofg24g ofg24c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . 66 90-10212X20 . Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C – Etter at motoren er startet. Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. Senk motorhastigheten med én gang motoren er startet. Sur motor – Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till läget (b). Lämmin moottori – Siirrä kauko–ohjaimen vapaan nopean tyhjäkäynnin vipu tai vain kaasuvipu täyskaasuasentoon (b). Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C – Moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa hitaasti eteenpäin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi. sænk straks tomgangsfarten til normal. OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn startat. enligt nedan: Förgasarmodeller Kallstart – För reglaget för neutrallägets höga tomgång till stängt läge (a). og fortsett å starte motoren. Sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet (b). och fortsätt med startförsöken. indtilmotoren er varmet op. Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång. Oversvømmet motor – Flyt den neutrale tomgangsfunktion til positionen for den maksimale hurtig tomgangshastighed (b) og forsæt med at starte motoren. Efter at motoren er startet. (a). Starting av sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet. Start av sur motor – Öka tomgångsvarvtalet maximalt med reglaget för neutrallägets höga tomgång.MODELLER MED FJERNKONTROL 6 Placér fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion på følgende måde: Modeller med karburatorer Koldstart – Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position(a). skal tomgangshastigheten umiddelbart reduseres til normal hastighet. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 6 Still hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen på følgende måte: Modeller med forgassere Kald start – Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). Begynn å senke motorhastigheten med én gang motoren starter. Varm motor – Bevæg den neutrale hurtigtomgangsfart–anordning på fjernkontrollen til maksimal hurtig tomgangsposition (b). efter motoren starter. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. skall du långsamt öka tomgångsvarvtalet med reglaget för neutrallägets höga tomgång. Etter at motoren har startet. ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Siirrä nopean joutokäynnin vipu täysin suljettuun asentoon (a). Minska tomgångsvarvtalet omedelbart efter det att motorn gått igång. og fortsett å starte motoren.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 6 Placera fjärreglaget för snabbtomgång i NEUTRAL–läge. Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång. Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. tills motorn är uppvärmd. Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position (a). Liian rikasta polttoaineseosta saaneen moottorin käynnistys– Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa eteenpäin sen nopean tyhjäkäynnin maksimiasentoon ja jatka moottorin pyöritystä sen käynnistämiseksi. kunnes moottori on lämmin. och fortsätt att dra runt motorn för start. EFI–modeller Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till det avstängda läget. Varm motor – Öka frilägets snabbtomgång till det maximala på fjärreglaget (b).KAUKOSÄÄTÖMALLIT 6 Aseta kauko–ohjain nopeaan joutokäyntiasentoon seuraavasti: Kaasuttimella varustetut mallit Kylmäkäynnistys – Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toiminto sen kokonaan suljettuun asentoon (a). Vähennä heti nopeus normaaliin sen käynnistyttyä. efter motoren starter. Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). skal hurtigtomgangsspaken skyves sakte forover for å øke hastigheten til motoren er oppvarmet. Varm motor – Skyv den nøytrale hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover til maksimal hurtigtomgangshastighet (b).

gof64 7 ofg 8 ofc BRUK ofg25g ofg25c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Hvis du ikke finder nogen urenheder. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. Vänta i 30 sekunder och försök igen. Hvis en overophedet motor betjenes. Tarkastuta perämoottorisi myyjäliikkeessä.MODELLER MED FJERNKONTROL 7 Drej tændingsnøglen til START-position. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Om motorn inte startar inom tio sekunder skall nyckeln vridas tillbaka till ON (TILL). Disse tilstande fører til at motoren overophedes. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. Hvis dette ikke er tilfelle. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. Vent 30 sekunder og prøv igjen. skall du kontrollera att vattnet rinner i en jämn stråle ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. 8 Så snart motorn startar. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeinspektionshullet. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. vent 30 sekunder og forsøg igen. kan det føre til alvorlige skader på motoren. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. START AF MOTOREN . ofk KÖRNING ofg25k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg25a ATT STARTA MOTORN . Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. Hvis motoren ikke 8 starter i løpet av 10 sekunder. Låt din återförsäljare titta på motorn. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. skal nøkkelen vris tilbake til ON (PÅ). ofa Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. Ellei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. Detta kommer att överhetta motorn. tarkasta tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. palauta avain ON (PÄÄLLÄ) asentoon. Hvis motoren brukes når den er overopphetet. Hvis motoren ikke starter i løbet af 10 sekunder. Jos se ei ole tukkeutunut. 8 Uppvärmning av motor Låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter innan den körs. lad motoren opvarme i 3 minutter. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. vil det beskadige den alvorligt. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. mens den kører i tomgang. 90-10212X20 67 . START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 7 Vri tenningsnøkkelen til START. Opvarmning af motoren Inden du begynder sejlads. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 7 Vrid tändningsnyckeln till START. Kontrollér at der flyder en konstant vandstrøm ud af vandpumpeinspektionshullet. Moottorin käynnistyttyä. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. Efter motoren er startet. 8 Kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av vannpumpens kjølevannskontroll etter at motoren har startet. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. om det inte kommer något vatten. sammuta moottori ja tarkasta. TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. drej nøglen tilbage til positionen ON (TIL).KAUKOSÄÄTÖMALLIT 7 Käännä virta-avain asentoon START (KÄYNNISTYS). bør du standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilstoppet.

efter motoren er varmet op. START AV MOTOREN . VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. nødstopkontakten i afsnittet Generelt. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen.MODELLER MED STYREHÅNDTAG Før motoren startes. bør du læse afsnittene. Checkliste før start. 3 4 5 Sätt nödstoppskontakten till RUN-läget. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. Lägg i neutralläget (N). FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. 1 2 Öppna luftskruven på bränsletanken (i locket) på tankar där avluftningen sker manuellt. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. 3 4 5 ofk Sett dødmannsstoppbryteren på RUN. Sett utenbordsmotoren i fri (N). KÖRNING off20k START AV MOTORN – MODELLER MED RORKULTSHANDTAG Innan du startar motorn. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. 1 2 VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren overophedes. Betjening. lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet.MODELLER MED STYREKULT Før start. kunnes se tuntuu kovalta. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. på de tre första sidorna i avsnittet Körning. Tryck flera gånger på bränsleslangens pumpblåsa tills den är hård. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. Avprickningslista före körning. Instruksjoner ved spesielt bruk og Fremgangsmåte ved innkjøring på de første tre sidene i bruk. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. les Sjekkliste før start. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. Speciella körinstruktioner och Motorns inkörningsrutin. ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off20a START AF MOTOREN . Purista polttoaineputken rikastinta. Mallit ilman kallistuskulman säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (Lukitus). FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanker (på tanklokket) med manuell lufting. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). Modeller uten Power trim – Sett tiltlåsespaken i låsestilling. 68 90-10212X20 . VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. läs. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. for å forhindre at motoren blir sur. 3 4 5 Aseta hätäkatkaisin RUN-asentoon. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. Modeller utan Power Trim – Ställ tippspärren spärrläget. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon).gof65 1 2 N 3 4 ofg 5 ofc BRUK off20g off20c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsarmen i låst position. Pump drivstoffpumpeblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. indtil den føles fast.OHJAUSKAHVALLISET MALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo.

indtil motoren er varmet op. Start av sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). ofa KÖRNING off26k ATT STARTA MOTORN . Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Sett gasshåndtaket i startstilling (a). Varm motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). Start af en oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). 90-10212X20 69 .gof66 0%100 b START 0%100 a START START START 6 ofg ofc BRUK off26g off26c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Starting av sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). skal gasspaken skyves forover til motoren er oppvarmet. kunnes moottori on lämmin. Varm motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). Tulvivan moottorin käynnistys – Aseta kaasukahva asentoon (b). Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C. EFI–modeller Ställ vridgasreglaget i startläget (a). Tulviva moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b). Lämmin moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b).MODELLER MED STYREKULT 6 Still gasshåndtaket på følgende måte: MODELLER MED FORGASSERE Kald motor – Sett gasshåndtaket i startstilling (a). Sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b).OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 6 Aseta kaasukahva seuraavasti: Kaasuttimilla varustetut mallit Kylmä moottori – Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a).MODELLER MED STYREHÅNDTAG 6 Placér gasspjældsgrebet på følgende måde: Modeller med karburatorer Kold motor – Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn har gått igång. START AV MOTOREN .MODELLER MED RORKULT 6 Placera vridgasreglaget så här: Förgasarmodeller Kall motor – Ställ vridgasreglaget i startläget (a). Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. tills motorn är uppvärmd.avanceres gasspjældshastigheden langsomt. Etter at motoren er startet. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off26a START AF MOTOREN . skall du öka varvtalet långsamt med gasspaken. Varm motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C. moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä kaasutinnopeutta hitaasti eteenpäin. Sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). Oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b).

Anna narun palautua hitaasti. 8 Modeller med elektrisk starter – Vri tenningsnøkkelen til START–stilling. Hvis dette ikke er tilfelle. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. 9 Kontrollera att det kommer en jämn vattenström från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Dette vil forhindre hurtig acceleration. om det inte kommer något vatten.MODELLER MED STYREHÅNDTAG 7 Modeller med manuel start – Træk langsomt i startsnoren. VAROITUS NOPEAN KIIHDYTYKSEN AIHEUTTAMA VAARA . Opvarmning af motoren Inden man begynder sejlads. Därmed undviker du en snabb acceleration som kan få passagerare att kastas över bord. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket.Sakta ned motorvarvtalet avsevärt innan du lägger i växel från neutralläget. tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä ulos tasainen vesivirta. Modeller med elektrisk start – Vrid startnyckeln till läge START. hvilket kan forårsage kvæstelser eller dødsfald. Dette forhindrer rask akselerering som kan medføre at personer i båten kastes ut av setene eller båten. Jos se ei ole tukkeutunut. Hvis ikke motoren starter i løbet af ti sekunder. Om motorn inte startar inom tio sekunder.MODELLER MED STYREKULT 7 Modeller med manuell starter – Trekk sakte i startsnoren til starteren kobles inn. Upprepa tills motorn startar.MODELLER MED RORKULT 7 Modeller med manuell start – Drag sakta i startsnöret tills du känner 8 ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off22a att startmotorn kopplar in. mens den kører i tomgang. 9 Efterse om en stadig strøm af vand flyder ud af vandpumpeindikatorhullet. Gentag. skal motorhastigheden sænkes til langsom. 9 Sjekk at kjølevannsstrømmen renner jevnt fra kjølevannskontrollene. ofk TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. ADVARSEL FARE I FORBINDELSE MED HURTIG ACCELERATION – Før påhængsmotoren skiftes fra neutral til gear. Drag därefter snabbt för att starta motorn. Låt din återförsäljare titta på motorn. alenna moottorin nopeus hitaalle. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. Sähkökäynnisteiset mallit – Käännä virta–avain asentoon START (KÄYNNISTYS). La snoren gå sakte tilbake. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. Tämä estää nopean kiihdytyksen. skrus nøkkelen tilbake til ON–stilling. Detta kommer att överhetta motorn. sammuta moottori ja tarkasta. Vent 30 sekunder og prøv igen. 8 ADVARSEL FARE VED HURTIG AKSELERERING – Før utenbordsmotoren skiftes fra fri og settes i gir. Disse tilstande fører til at motoren overophedes. som igjen kan føre til personskade eller dødsfall. och skadas eller dödas. at starteren griber fat. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. som kan resultere i at personer i båden kastes ud af sæderne eller båden. VARNING FARA VID SNABB ACCELERATION . Træk derefter hurtigt for at starte motoren. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. Vänta sedan i 30 sekunder innan nästa startförsök görs. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. 9 Tarkasta. lad motoren opvarme i 3 minutter. Gjenta til motoren starter. vil det beskadige den alvorligt. Hvis motoren brukes når den er overopphetet. indtil du kan mærke. Låt startsnöret lindas upp långsamt. låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. kan det føre til alvorlige skader på motoren. Uppvärmning av motor Innan körning. 8 Modeller med elektrisk start – Drej tændingsnøglen til positionen START. mistä on seurauksena henkilövamma tai kuolema. indtil motoren starter. Jollei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut.Ennen kuin vaihdat perämoottorin vapaalta vaihteeseen.gof66 7 ofg 8 ofc 9 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ off22c BRUK off22g START AV MOTOREN . Hvis motoren ikke starter i løpet av ti sekunder. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. 70 90-10212X20 . KÖRNING off22k ATT STARTA MOTORN . VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeindikatorhullet. bør man standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilsat. Vent 30 sekunder og prøv igjen. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. Hvis man ikke finder nogen urenheder. joka voi aiheuttaa veneessä olijoiden heiton istuimistaan tai laidan yli. Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Tarkastuta perämoottorisi kauppiaasi huoltamolla. Hvis en overophedet motor betjenes. START AF MOTOREN . trekk deretter raskt for å starte motoren.OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 7 Käsin käynnistettävät mallit – Vedä hitaasti käynnistinnarusta kunnes tunnet käynnistimen kytkeytyvän. Lad snoren returnere langsomt. skal nøglen drejes til positionen ON (TIL). MOOTTORIN KÄYNNISTYS . vedä sitten nopeasti käynnistääksesi moottorin. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. palauta avain asentoon ON (PÄÄLLE). skal motorhastigheten senkes til lav hastighet. skall nyckeln föras till läge “ON”. Toista kunnes moottori käynnistyy.

Modeller med fjernkontrol . BRUK ofj4g GIRSKIFT VIKTIG: Legg merke til følgende: • Sett aldri utenbordsmotoren i gir med mindre motoren går på tomgang. jollei moottori käy joutokäynnillä. 1 2 3 4 5 Utombordaren har tre växellägen: Framåt (F). føres fjernkontrollens håndtag fremad eller gashåndtaget (på modeller med styrehåndtag) drejes yderligere.Sänk varvtalet och gå till neutralläget. utom när motorn går på tomgång. Trykk inn stopp-knappen. Modeller med fjärreglage . Modeller med fjernkontroll . tändningen.Sæt hastigheden ned og sæt påhængsmotoren i frigear (N). STANDSNING AF MOTOREN 6 Modeller med fjernkontrol . KÖRNING ofj4k VÄXLING VIKTIGT: Lägg märke till följande: • Lägg aldrig i en växel på utombordsmotorn.Alenna moottorin nopeutta ja vaihda vapaalle.Minska motorns varvtal och lägg utombordsmotorns växel i neutralläge. for at forøge hastigheden. skall varvtalet regleras med reglagespaken respektive rorkultshandtaget (beroende på modell). innan en växel läggs i. Etter å ha satt motoren i gir.Innan du lägger i ny växel.gof60 F N R F N R 1 2 START 3 ofg 6 ofc ofj4c 7 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ VAIHTEIDEN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Noudata seuraavia ohjeita: • Älä koskaan kytke perämoottoria.ved girskift skal giret alltid stanses i fri-stilling. jollei moottori ole käynnissä. hvis motoren er stoppet.Når du skifter gear.Reduser hastigheten på motoren til tomgang før girskift. • Älä kytke peruutusvaihdetta. Växla alltid med en snabb rörelse. fri (ikke i gir) og revers (R). Sæt ikke påhængsmotoren i bakgear (Reverse). 90-10212X20 71 .Alenna moottorin ropeus joutokäyntinopeudelle ennen vaihteen asetusta. Modeller med rorkultshandtag . Neutral/Friläge (N) och Bakåt (R).Senk hastigheten på motoren. Då växel lagts i. Skift alltid gir med en rask bevegelse. 7 Modeller med styrehåndtag – Sænk motorens fart og sæt påhængsmotoren i neutral position (frigear). BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofj4a GEARSKIFTE VIGTIGT: Overhold følgende: • • Sæt aldrig påhængsmotoren i gear. eller vri tenningsnøkkelen til OFF (AV). 1 2 3 4 5 Utenbordsmotoren har tre girposisjoner: forover (F). Påhængsmotoren har tre gearpositioner: Fremadgående gear (F). ofm3g STOPP AV MOTOREN 6 Modeller med fjernstyring 7 ofk ofm3c . Modeller med styrehåndtag . medmindre motoren kører i tomgang. Modeller med styrekulthåndtak . Käännä virta-avain OFF-asentoon. frigear (N) og bakgear (R). lisää nopeutta työntämällä kauko-ohjainvipua eteenpäin tai kääntämällä kaasuvipua (ohjauskahvallisissa malleissa) lisää. Tryk motorens stopknap ind eller drej tændingsnøglen til OFF-(FRA). 1 2 3 4 5 ofm3k ATT STÄNGA AV MOTORN 6 Modeller med fjärreglage . Kaukoohjattavat mallit . Slå av ofm3a 7 Modeller med rorkultshandtag . stop altid i neutral position og lad motorens fart returnere til tomgang. Kun perämoottorin vaihde on kytketty. • Lägg aldrig i R (bakåt) på utombordsmotorn när motorn inte är i gång.Reduser hastigheten på motoren og skift til fri. Ohjauskahvalliset mallit . slik at hastigheten på motoren reduseres til tomgang.Vähennä moottorin nopeutta ja aseta perämoottorin vaihde vapaalle. Tryck in motorns stoppknapp eller vrid startnyckeln till OFF (FRÅN). og sett påhengsmotoren i fri. Når du har sat motoren i gear. inden du skifter gear.Sænk motorens fart til tomgang. skall du förbli i neutralläget (N) tills varvtalet återgått till tomgång. Paina moottorin katkaisinta tai käännä virta-avain asentoon OFF (POIS). skyv kontrollspaken opp eller vri gassen (modeller med styrekulthåndtak) for å øke hastigheten.Minska motorvarvtalet till tomgång. Skift altid gear med en hurtig bevægelse. 1 2 3 4 5 Perämoottorissasi on kolme vaihdeasentoa: eteenpäinajoasento (F). Modeller med styrekulthåndtak . MOOTTORIN PYSÄYTYS 6 Kaukoohjain .Vaihdettaessa on aina pysähdyttävä vapaa-asentoon ja annettava moottorinopeuden palautua joutokäyntiin. 7 ofa Ohjauskahvalliset mallit . vapaakäyntiasento (poissa vaihteelta) ja peruutusasento (R). • Motoren skal ikke settes i revers når motoren ikke er i gang. Vri tenningsnøkkelen til ”OFF”-stilling. Tændingsnøglen drejes til OFF-positionen. Kytke vaihde päälle aina nopealla liikkeellä.

er “start-i-gear” beskyttelsen ude af funktion. uventet akselerasjon kan føre til alvorlig personskade eller død. 72 90-10212X20 . Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Se till att växeln är i neutralläget innan motorn startas. med hjälp av reservstartsnöret (som medföljer). Lägg i neutralläget (N). NØDSTART Hvis startersystemet ikke fungerer. Brå.Drej tændingsnøglen til ON (TIL). Gör så här: BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp25a 1 2 Avlägsna svänghjulskåpan eller manuellstartsenheten. Plötslig oväntad acceleration kan förorsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. ADVARSEL Når reservestartsnoren brukes til å starte motoren. og gjør følgende: KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA Jos käynnistysjärjestelmä ei toimi. NÖDSTART Om startsystemet inte fungerar kan motorn ändå startas.Käännä virta-avain ON-päälle asentoon. at den starter i gear.Vri tenningsnøkkelen til ON-stilling. bruk reservestartsnoren som følger med. VAROITUS Kun käytetään varakäynnistysnarua moottorin käynnistämiseen. at motoren er i frigear. joka ehkäisee käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä. benyt da reserve startsnoren (vedlagt) og følg instruktionerne nedenfor. käytä varakäynnistysnarua (mukana moottorissa) ja menettele seuraavasti: 1 2 Fjern svinghjuldekselet eller den manuelle starterenheten. että perämoottorin vaihde on vapaalla estääksesi moottorin käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä.gof69 1 N 2 ofg ofc 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofp25c BRUK ofp25g NØDSTART Hvis starteren svikter. VARNING När man använder reservstartsnöret fungerar inte den skyddsmekanism som förhindrar start med ilagd växel. Äkillinen. 1 2 Poista vauhtipyörän suojus tai käsikäyttöinen käynistysasennelma. KÖRNING ofp25k 3 ofa Sähkökäynnisteiset Mallit . 3 Modeller med elektrisk startanordning – Slå på tändningen. 3 ofk Modeller med elektrisk starter . kaukosäädön yhteydessä oleva suojalaite. 3 Elektrisk Start-modeller . for at undgå. ADVARSEL Når nødstartsnoren benyttes til at starte motoren. virker ikke fjernkontrollens sperre for start i gir. Varmista. Sett utenbordsmotoren i fri (N). odottamaton kiihdytys voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. Sørg for. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). ei ole toiminnassa. Pludselig og uventet acceleration kan føre til alvorlig personskade eller død. Sørg for at giret står i fri før motoren startes. 1 2 Fjern svinghjulets dæksel eller den manuelle startersamling.

tøj. Försök INTE att sätta tillbaka svänghjulskåpan eller motorkåpan då motorn är igång. kun käynnistät tai käytät moottoria. Start motoren ved å trekke i startsnoren. ADVARSEL Når svinghjulet går rundt. VARNING Ett roterande svänghjul UTAN kåpa. uten at det er skjermet av dekslet. 4 5 6 4 Placera startsnörets knut i svänghjulets urtag. verktøy eller andre gjenstander holdes på forsvarlig avstand fra svinghjulet når motoren startes eller er i gang. Konsultera proceduren beskriven i. johtoja tai sytytystulpan johtoa kun käynnistät tai käytät moottoria. Se proceduren ”Start af motoren”. Håll händer. 4 5 6 ofk 4 Sett knuten på startsnoren inn i sporet i svinghjulet. vaatteet. ADVARSEL Det udækkede svinghjul kan forårsage alvorlige personskader. ledning eller tændrørsledning. Sørg for at hender. Træk i starterrebet for at starte motoren. työkalut ja muut esineet kaukana moottorista. Prøv Ikke å tvinne tilbake startermekanismen eller sette tilbake toppdekslet med motoren i gang. kan orsaka allvarlig personskada. klær. ÄLÄ kosketa mitään sytytysjärjestelmän osaa. hår. Älä ryhdy asettamaan vauhtipyörän suojusto tai yläkoppaa paikoilleen. kan det forårsake alvorlig skade. Placer starterrebknuden i hakket i svinghjulet og tvind rebet med uret rundt om svinghjulet. mens den startes eller kører. hår. Katso menetelmää ”Moottorin käynnistys”. 5 6 90-10212X20 73 . BERØR IKKE noen av tenningskomponentene. ”Start av motor”. hår. och linda snöret medurs runt svänghjulet. og vikle snoren i urviserens retning rundt svinghjulet. kläder. mens motoren startes eller kører. Pidä kätesi. VAROITUS Esillä oleva liikkuva vauhtipyörä voi aiheuttaa vakavan vamman. Se fremgangsmåten under “Starting av motoren”. ofa Aseta käynnistysnarun solmu vauhtipyörän loveen ja kierrä naru myötäpäivään vauhtipyörän ympärille. Drag i startsnöret tills motorn startar. verktyg och andra föremål borta från motorn vid start eller under gång. kun moottori on käynnissä.RÖR INTE någon del av tändsystemet vid start eller under gång. Vedä käynnistysnarusta moottorin käynnistämiseksi. NØDSTART ADVARSEL For at undgå elektrisk chock: Rør IKKE ved nogen tændingsdel.gof70 4-6 ofg ofc BRUK ofp28g ofp28c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA VAROITUS Vältä sähköiskua. Hold dine hænder. 5 6 KÖRNING ofp28k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp28a NÖDSTART VARNING Undvik elektriska stötar . NØDSTART ADVARSEL Unngå elektrisk støt. Forsøg ikke at montere tilbagespolingsenheden eller sætte topdækslet på. mens motoren er i gang. tukkasi. ledningene eller tennpluggledninger når motoren startes eller er i gang. værktøj og andet grej væk fra motoren.

ADVARSEL Bruk av en uegnet del som ikke er original. ohk VAROITUS Sellaisen varaosan käyttäminen. for at sikre din og dine passagerers sikkerhed. VARNING Underlåtenhet att utföra inspektion och underhåll av utombordaren. Skriv in all service som har blivit utförd i Underhållsloggen längst bak i den här handboken. että se tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti huoltotaulukossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Samme advarsel gælder. tuotteen viottumisen joka ei vastaa alkuperäistä laadultaan tai sopivuudeltaan. og ta vare på verkstedskvitteringer. voi aiheuttaa vamman. Talleta kaikki työlistat ja kuitit. VARAOSIEN VALITSEMINEN PERÄMOOTTORIISI Suosittelemme alkuperäisten Mercury Precision tai Quicksilver vaihto-osien ja aitojen voiteluaineiden käyttöä. kan leda till personskador. VEDLIKEHOLD AV UTENBORDSMOTOREN For å holde motoren i topp stand. død eller materialeskade. dödsolyckor eller båt/motorskador. Pidä kirjaa suoritetuista huoltotoimista käsikirjaan liitetyn lokikirjan avulla. eller materialeskade. Registrer al vedligeholdelse i logbogen bag i denne håndbog. Vi anbefaler på det stærkeste. ADVARSEL Forsømmelse af eftersyn og vedligeholdelse af din motor kan føre til personskade. kan forårsake personskade. død eller skade på motoren. VAROITUS Perämoottorisi huollon laiminlyönti tai yritys suorittaa veneesi huoltotyö ja korjaus tuntematta oikeita turvallisuus. som beskrevet i Eftersyns– og vedligeholdelsesplanen. kan dette medføre personskade. ADVARSEL Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte. oha UNDERHÅLL oha4k UTOMBORDARENS SKÖTSEL För att hålla motorn i bästa skick är det viktigt att kontrollera den ofta och med regelbundna mellanrum. Bokfør vedlikehold bak i denne boka i Vedlikeholdsoversikt. og behold alle kvitteringer. kuoleman tai tuotteen vioittumisen.og sikkerhedsprocedurer. voi aiheuttaa henkilövamman. dödsolyckor eller skador på båt/motor. er det vigtigt at du sørger for regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. eller vedlikeholdet blir utført av ukvalifiserte personer. død eller skade på motoren. hvis du selv forsøger at udføre vedligeholdelse eller reparationer på din påhængsmotor uden at have kendskab til de korrekte service. RESERVDELAR TILL UTOMBORDAREN Vi rekommenderar användning av Mercury Precision eller Quicksilver reservdelar och smörjmedel. at motoren vedligeholdes ordentligt.ohg ohc VEDLIKEHOLD oha4g oha4c HUOLTO PERÄMOOTTORIN HUOLTO Perämoottorisi pitämiseksi parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa on tärkeää. kuoleman tai omaisuuden menetyksen. med ledning av underhållsschemat. Vi uppmanar dig att underhålla den ordentligt för att du och dina passagerare skall få bästa säkerhet och pålitlighet. kan resultere i personskade. Dette er avgjørende både for passasjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet. eller försök att reparera eller underhålla motorn på felaktigt sätt. ADVARSEL Brug af reservedele som er af dårligere kvalitet end de originale. VEDLIGEHOLDELSE oha4a PLEJE AF PÅHÆNGSMOTOREN For at vedligeholde din påhængsmotor.ja korjausmenetelmiä. RESERVEDELER Vi anbefaler bruk av originale Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricants (original smøring). Kehotamme Sinua vakavasti huoltamaan moottorisi asianmukaisesti oman ja muiden mukana olevien turvallisuuden ja perämoottorin toimintavalmiuden ylläpitämiseksi. er det viktig at kontroll og vedlikehold blir utført regelmessig. 74 90-10212X20 . som beskrevet i Vedlikehold. og for at opretholde motorens pålidelighed. VALG AF RESERVEDELE TIL PÅHÆNGSMOTOREN Vi anbefaler. død. VARNING Användning av reservdelar som är sämre än originalet kan leda till personskador. at man bruger Mercury Percision eller Quicksilver reservedele og ægte smøremidler.

EJERENS ANSVAR Det kræves. eller la utslippsnivået overskride de forhåndsangitte fabrikkspesifikasjonene. at brugeren/operatøren får motoren vedligeholdt for at holde emissionsniveauerne inden for de foreskrevne certifikationsstandarder. Rekommenderat tändstift & gap f. Suositettu sytytystulppa ja väli EIERS ANSVAR Eieren/båtføreren er pålagt å utføre vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivåene innenfor de foreskrevne sertifiseringsstandardene. Tomgangshastighet b. sættes på motoren under fabrikation a. Ventilfrirum (hvis aktuelt) oti7a f. settes på motoren når den produseres. a. Omistaja/käyttäjä ei saa tehdä mitään muutoksia moottoriin tavalla. Venttiilivälys (jos sovellettavissa) oti7c SERTIFISERINGSSKILT FOR UTSLIPP Et sertifiseringsskilt. Motorens hestekrefter c. som viser emissionsniveauer og motorspecifikationer direkte forbundet med emissioner. oha UNDERHÅLL oti6k VEDLIGEHOLDELSE oti6a AVGASRENINGSDEKAL En avgasreningsdekal som anger avgasnivåer och motorspecifikationer som direkt rör avgasreningen. Tomgangshastighed b. Perhenumero g. Sylinterin iskutilavuus d. Tändinställningsspecifikation i. avgasutsläpp för motorfamiljen h. Motorens hestekrafter c. Serienummer g. Maksimum emissionsoutput motorserien h. ohk OMISTAJAN VASTUU Omistaja/käyttäjä on velvollinen huolehtimaan moottorin huollosta. Fabrikationsdato e. Ventilklaring (hvis det er aktuelt) oti7g f. Moottorin hevosvoima c. Valmistuspäivä e. Ventilspel (om tillämpligt) oti7k EMISSIONSCERTIFIKATIONSMÆRKAT En emissionscertifikationsmærkat. 90-10212X20 75 . Stempelslagvolum d. Serienummer g. Ajastustiedot i. jotta päästötasot ovat määritettyjen vahvistettujen vakioiden mukaan. placeras på motorn vid tillverkningen a. Eieren/båtføreren skal ikke endre motoren på en måte som kan endre antallet hestekrefter. Ejeren/operatøren må ikke foretage modifikationer på motoren. sijoitetaan moottoriin valmistuksen aikana a. Joutokäyntinopeus b. som på nogen måde vil ændre hestekrafterne eller lade emissionsniveauerne overskride de forudbestemte fabriksspecifikationer. Tomgångsvarvtal b. joka näyttää päästötasot ja päästöjä koskevat moottorin tekniset tiedot. Slagvolumen d. och inte heller låta avgasnivåerna överskrida de fabriksangivna specifikationerna. Motorfamiljens nr. Moottoriperheen maksimipäästö h.a b c d e ohg ohc f g h i VEDLIKEHOLD oti6g oti6c HUOLTO PÄÄSTÖVAHVISTUSTARRA Päästövahvistustarra. Max. Maksimal utslippseffekt for motorserien h. Tillverkningsdatum e. Kolvdeplacement d. Tidsindstillingsspecifikation i. som viser utslippsnivåer og motorspesifikasjoner som har direkte tilknytning til utslipp. Produksjonsdato e. Ägaren/föraren får inte modifiera motorn på sätt som ändrar dess effekt. g. joka voisi muuttaa hevosvoimaa tai sallia päästötasojen ylittää tehtaan edeltä käsin tehtaan antamia teknisiä tietoja. Spesifikasjoner for tenningsjustering i. Anbefalt tennplugg–gap f. Motoreffekt c. Anbefalet tændrør og gab for ÄGARENS ANSVAR Det åligger ägaren/föraren att utföra underhåll så att avgasnivåerna bibehålls inom de standardnivåer som anges för produkten.

Efterse at motoren er fastspændt. neste side) ohk Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Vaihda tulpat tarvittaessa. Hver 100. Byt tändstiften vid behov. 3. Titta efter om bränslesystemet har skador eller läckor. Udskift tændrørene efter behov. Byt tändstift efter de första 100 körtimmarna. Efterse at nødafbryderen standser motoren. 4.ohg ohc VEDLIKEHOLD ohd50g ohd50c HUOLTO TARKASTUS. 6. Kontrollera att inga delar i styrsystemet kärvar eller sitter löst. pitkäaikaisessa uistelussa (sivu 93). beroende på vilket som inträffar först 1. Kontrollera att styrlänkarnas stagfästen är korrekt åtdragna. Efter varje användning skall man 1. (sid 82) 7. mikä ensin tapahtuu. Tarkista moottorin öljyn pinnan taso. (sid 43) 2. Tarkasta potkurin lavat vioittumien varalta. (Sivu 88) (jatkuu seuraavalla sivulla) oha UNDERHÅLL ohd50k INSPEKTIONS. 2. (sivu 43) 2. 2. Olien skal skiftes oftere. 2.eller forurenset vann (side 78). Etter hver bruk 1. (sivu 78) 2. Tjek motorens oliestand. (side 88). Sjekk at dødsmannsstoppbryteren stopper motoren. Inspiser deretter tennpluggene hver 100. 2. Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. 4. 5. 4. Katso. Se efter om propellerbladen är skadade. Smør oftere ved brug i saltvand. Vaihda moottoriöljy ja puhdista öljysuodatin. Oljen bør skiftes oftere når motoren kjøres under ugunstige forhold. (sivu 82) 7. Därefter skall tändstiften inspekteras var 100:e körtimme. Kontroller at styresystemet fungerer uhindret. 2. f. Kontroller drivstoffsystemet for mulig forringelse eller lekkasje. om motorn körts i saltvatten. Jokaisen käytön jälkeen 1. langvarig trolarig (side 93).eks. 6. Kontroller om det er skade på propellbladene. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 91). Öljy on vaihdettava useammin. (side 82) 7. 3. 1. jos venettä ajetaan vaikeissa ajo–olosuhteissa.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA Före varje användning skall man 1. että hätäukatkaisin pysäyttää moottorin. Efterse at skruebladene ikke er beskadiget. Skyl motorens kølesystem. Kontrollera motoroljenivån. (Side 91). og se etter løse komponenter. 91). driftstime eller én gang i året. Skift tennpluggene etter behov. som for eksempel ved dorging over lengre strekninger (side 93). Vask med ferskvand alle saltaflejringer af og skyl skibsskruens og gearkassens udstødningsudløb. Tarkasta. Sen jälkeen. Kontroller at motoren sitter forsvarlig på hekken. Voitele useammin. Var 100:e körtimme eller en gång om året. afhængig af hvilket der kommer først 1. Kontroller oljenivået (side 43). 93). 5. Skift motorolie og rens oliefiltret. Efter hver brug 1. 2. Smør oftere ved bruk i saltvann (side 91). Tændrørene skal derefter efterses hver 100 timer eller én gang om året. 3. Vask av saltbelegg og spyl eksosuttakene på propellen og girkassen med ferskvann. (side 82) 7. (sid 78) 2. Smør alle smørepunkter. 6. driftstime eller én gang om året. 5. että perämoottori on kiinnitetty lujasti perälautaan. Spola ur utombordarens kylsystem med sötvatten om den körts i saltvatten eller förorenat vatten. 4. 3. Oljan ska bytas oftare om motorn körs under svåra förhållanden t ex långvarig trolling. Smør ved alle smørepunkter. Efterse styresystemet for binding eller løse dele.OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Før hver brug 1. (side 43) 2. Smörj oftare om båten körs i saltvatten (sid. Efterse at styrestang-låsemøtrikkerne er stramme. alt etter hva som inntreffer først 1. Kontrollera att nödstoppskontakten stänger av motorn. Tarkasta. driftstime eller én gang i året. (Sida 88) (fortsättning på nästa sida) Hver 100. eller under det första året. että ohjauksen yhdystangon kiinnittimet ovat sopivan tiukkoja. Skift motorolje og oljefilteret. 3. Tarkasta ohjausmekanismi takertuneiden tai löysien osien varalta. (forts. Huuhdo perämoottorin jäähdytysjärjestelmä suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. Spola av alla utvändiga saltavlagringar. Pese kakki suolasaostumat pois ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihdekotelo puhtaalla vedellä suolaisessa vedessä ajon jälkeen. Vaihda sytytystulpat ensimmäisten 100 tunnin tai ensimmäisen vuoden jälkeen.JA HUOLTOTAULUKKO Ennen jokaista käyttöä 1. VEDLIKEHOLDSOVERSIKT Før hver bruk 1. Se efter forringelse og utætheder i brændstofsystemet. hvis du har sejlet i saltvand. esim. 3. Byt motorolja och rengör oljefiltret. 5. Udskift tændrørene efter de første 100 timer eller det første år. (side 88) (fortsættes på næste side) 76 90-10212X20 . och spola ur propellerns och växelhusets utblås med sötvatten. hvis du har sejlet i saltvand eller i forurenet vand (side 78). ohd50a VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. 2. Voitele kaikki voitelukohdat. Spyll kjølesystemet hvis motoren har vært brukt i salt. ettei polttoainejärjestelmässä ole syöpyneitä kohtia tai vuotoa. når motoren arbejder under hårde forhold. tarkasta sytytystulpat joka 100 tunnin jälkeen tai kerran vuodessa. 6. Katso. 3. hvis motoren har vært brukt i saltvann. eller en gång om året. Kontrollera att utombordaren är säkert monterad på akterspegeln. Se etter om festene for styreoverføringsstaget sitter forsvarlig. 3. Smörj alla smörjpunkter. (sid.

* 7. 6. 12. Kontrollér styrekabelindstillingerne. 95 – 97). 92). Kontrollera motorns tändningsinställning. 81). (Side 88) 13. 13. 81). 6. mikä ensin tapahtuu. Valuta voiteluaine vaihteistosta ja täytä se uudella voiteluaineella (sivu 95 – 97). Se under “Motoropplag” (side 99). Kontroller anodene for korrosjonskontroll. Skift vannpumpeimpelleren (oftere hvis det oppstår overoppheting eller vanntrykket synker). Tarkasta korroosionestoanodit. beroende på vilket som inträffar först 4. Kontroller at termostaten lukkes helt ved romtemperatur. Uusi vesipumpun juoksupyörä (useammin.) Hver 100. 9. Kontroller tenningsjusteringen. afhængig af hvilket der kommer først 4. Tarkasta visuaalisesti. Tarkasta venttiilin välys. ohk Ennen ajokausien välistä säilytystä 1. Inspektera batteriet (sid. muttrar och andra fastsättningsanordningar sitter ordentligt.* 10. 8. Kontroller og juster ventilklaringer. Se over termostaten og undersøk om det forekommer korrosjon eller om fjæren er røket. Smør drivakslens noter. Kontrollér og justér ventiltolerancerne. VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. 12. Aftap og udskift smøremidlet i gearkassen. (Side 80. Kontroller oftere ved bruk i saltvann (side 83).OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA (FORTSAT) Hver 100. Kontrollera Power Trim–vätska (sid. Tarkasta akku (sivu 88). Smörj drivaxelns splines. Tarkasta moottorin ajastusasetukset. (Side 95–97) 9. 6. 13. 12. 80. 83). Kontrollér powertrim–væsken. Sørg for at termostaten lukker helt ved rumtemperatur. 4. Voitele vetoakselin urat. Inspiser registerremmen (side 90). 13. Kontroller væskenivået i power–trim–pumpen (side 92). jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 83). Kontrollera och justera ventilspelet. Kontrollera oftare om båten körs i saltvatten (sid. Varmista. Kontroller at bolter. HUOLTO TARKASTUS. Hver 300.* 11. Se proceduren Oplagring.* 7. 15.* 11. Dränera och byt växellådans smörjmedel (sid. Udskift vandpumpens rotor (oftere hvis overophedning sker eller vandtrykket reduceres). beroende på vilket som inträffar först 1.* 5. Kontrollér oftere ved brug i saltvand.* 5. Tarkasta ohjauskaapelin säädöt. Inspicér knastremmen. Kontroller justeringene for kontrollkabelen. 81) 6.* 5. (sid. 8. Se efter om termostaten är korroderad eller om fjädern gått av.* 10. driftstime eller hvert tredje år 1. (Side 99) * Disse elementer skal vedligeholdes af en autoriseret forhandler. driftstime eller én gang i året. Tarkasta pulttien. Inspektera kamaxelremmen.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA (FORTS) Var 100:e körtimme eller en gång om året. 90-10212X20 77 . Inden oplagring 1. jos esiintyy ylikuumenemista tai havaitaan vedenpaineen laskua). Kontrollera att termostaten sluter helt vid rumstemperatur. Tarkasta moottorin hammashihna (sivu 90)* 15. Inspicér batteriet. om nødvendig. 15. 9. jos tarpeellista.* Før opplag 1. ettei polttoainesuodatin ole likainen (sivu 80. 9.* 7. Ersätt impellern (oftare om överhettning inträffar eller minskat vattentryck upptäcks). Tarkasta. *Underhållet av dessa artiklar måste utföras av en auktoriserad återförsäljare. Var 300:e körtimme eller en gång om året. Tarkasta hydraulisen ajokulman säätöneste (sivu 92). Kontrollér motorens tændingsindstilling. Inspicér visuelt om termostaten er korroderet og om fjederen er brækket. että termostaatti sulkeutuu täysin huoneenlämpötilassa. (Side 90) 15. om nødvendigt. S Service bør utføres hos en godkjent forhandler. (Side 83).* 10.* Joka 300 ajotunnin jälkeen tai joka kolmas vuosi 1.* Hver 300. Smør rillene på drivakselen.* 14. møtrikker og andre fastspændinger sidder stramt. Kontroller om drivstoffilteret er forurenset (side 80. driftstime eller hvert tredje år 1. Kontrollera motorns bränslefilter för föroreningar (sid. Kontrollera att bultar. 99). 81). 8. Kontrollera reglagekabelns justeringar.* 7. 88). Undersøg om motorfiltret indeholder forureningsstoffer. om det behövs. Se förvaringsförfarandet (sid. Kontrollér at bolte. Drener og skift girolje (side 95 – 97). ettei termostaatti ole syöpynyt ja ettei jousi ole vioittunut.* Före förvaring 1. (Side 92) 12. Kontrollera korrosionskontrollanoderna.* 10. oha UNDERHÅLL INSPEKTIONS. Inspiser batteriet (side 88).* 14.* 11. driftstime eller én gang om året. 8. mutrer og andre festeanordninger sitter stramt. Tarkasta useammin. 90).* 11.ohg ohc VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSOVERSIKT (FORTS.* 14.* 14.JA HUOLTOTAULUKKO (JATKUU) Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Kontrollér korrosionskontrolanoderne. alt etter hva som inntreffer først 4. Katso kohtaa Varustaminen säilytystä varten (sivu 99) * Valtuutetun myyjäliikkeen on huollettava nämä. muttereiden ja muiden kiinnikkeiden kireys.* 5.

forurenet eller mudret vand. Sett på propellen igjen. Detta kommer att förhindra att det bildas avlagringar i vattenpassagerna. och öppna kranen till högst hälften. Starta motorn och spola kylsystemet i minst 5 minuter. Motoren skal hele tiden kjøre på tomgangshastighet. VAROITUS Mahdollisen vammautumisen ehkäisemiseksi huuhtelua suorittaessasi poista potkuri. Katso kohtaa Potkurin vaihto. saastaisessa tai mutaisessa vedessä ajon jälkeen. VIKTIG: Motoren må være i gang under skylleprosessen for å åpne termostaten. SPOLNING AV KYLSYSTEMET Spola de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten varje gång båten har varit i saltvatten eller förorenat vatten. Sulje vesi ja poista letku. Öppna inte kranen helt. eftersom det ger ett oönskat högtrycksflöde. VIKTIGT: Motorn måste vara igång vid spolning för att öppna termostaten och cirkulera vatten genom vattenpassagerna. Avaa vesihana osittain (enintään 1/2). når den skylles. Stopp motoren. Skift påhængsmotoren til frigear. da dette vil føre til høyt vanntrykk. Dette vil forhindre belegg som kan blokkere vannstrømmen. 1 2 3 Placera utombordsmotorn antingen i körläge (upprätt) eller i tiltläge. OBS: Vid spolning kan utombordsmotorn vara i tilt. Vannkranen må ikke åpnes helt opp. Merk: Utenbordsmotoren kan enten være tiltet eller stå i vertikal driftsstilling under skyllesprosessen. koska tämä sallii veden korkeapainevirtauksen. Koppla en vattenslang till bakre anslutningen. mens der skylles. Således undgås en ophobning af søaflejringer. Potkurin vaihto).goh88 1-5 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohe5g ohe5c HUOLTO JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN HUUHTELU Huuhtele perämoottorin sisäiset vesiputket puhtaalla vedellä aina suolaisessa. Sätt tillbaka propellern. Ta bort propellern (se Byte av propeller). Tämä ehkäisee saostumien kerääntymisen ja vesiputkien tukkeutumisen. Älä avaa vesihanaa koko matkan. Bemærk: Mens man skyller (spuler). Se afsnittet. Åpne vannkranen litt (maks. Poista potkuri (ks. Ta av propellen (slå opp under Skifte av propell). 4 5 ohk 4 5 oha Sett utenbordsmotoren i fri. 1 2 3 Aseta perämoottori joko käyttöasentoon (pystysuoraan) tai kallistusasentoon. Skru av vannet og fjern slangen. Pysäytä moottori. ADVARSEL Fjern skruen. TÄRKEÄÄ: Moottoria on käytettävä huuhtelun aikana. VIGTIGT: Motoren skal køres under udskylningen for at få termostaten til at åbne og vand til at cirkulere gennem vandpassagerne. Se Byte av propeller. Stop og afbryd motoren. ADVARSEL Fjern propellen for å unngå personskade under skylling. og for at vannet skal sirkulere gjennom vannpassasjene. VARNING Ta bort propellern för att eliminera skaderisken under spolningen. og skyll kjølesystemet i minst 5 minutter. for at undgå ulykker. Fjern bådskruen (se Udskiftning af bådskrue). Huomautus: Perämoottori voi olla käyttöasennossa huuhtelun aikana. Asenna potkuri uudelleen. at en højtryksvandstrøm sprøjter ud. Käynnistä moottori ja huuhtele jäähdytysjärjestelmää vähintään 5 minuuttia. UNDERHÅLL ohe5k ohe5a VEDLIGEHOLDELSE SKYLNING AF KØLESYSTEMET Skyl motorens indvendige vandpassager med ferskvand hver gang du har sejlet i saltvand. halvveis). som kan tilstoppe vandpassagerne. kan man lade påhængsmotoren være vippet eller i lodret (opretstående) position.eller upprätt körläge. Udskiftning af skrue. Håll motorn på tomgång. Luk for vandet og fjern slangen. VIKTIG: Motoren må ikke kjøres raskere enn tomgangshastighet under skylleprosessen. Start motoren og udskyl kølesystemet i mindst 5 minutter. VIKTIGT: Motorn bör endast köras på tomgång vid spolning. Sæt bådskruen på igen. Luk den ikke helt op for at undgå. Växla till neutral. jotta termostaatti avautuu ja kuljettaa vettä virtausteiden läpi. 4 5 Montér en vandslange på de bagerste beslag. Vaihda perämoottori vapaalle. Kierrä vesiletku takaliittimeen. Pidä moottorin nopeus joutokäynnillä. 1 2 3 Plasser utenbordsmotoren enten i driftsstilling (vertikal) eller i en tiltet stilling. TÄRKEÄÄ: Älä anna moottorin käydä joutokäynnillä huuhdottaessa. Se SKIFTE AV PROPELL. Start motoren. Luk vandhanen en smule op (ikke mere end halvvejs). 4 5 78 90-10212X20 . VIGTIGT: Kør ikke motoren med mere end tomgangsfart. Stäng av vattnet och ta bort slangen. 1 2 3 Anbring påhængsmotoren enten i arbejdsposition (lodret) eller i vippet position. kallistetussa tai pystysuorassa SKYLLING AV KJØLESYSTEMET Skyll alltid kjølekretsen med ferskvann etter at motoren har vært brukt i salt. Stäng av motorn. Sett en vannslange inn i den bakre koblingen. Kør hele tiden kun i tomgang.eller forurenset vann.

1 2 Der låses op for baglåsen ved at skubbe den nedad. omi1g Asennus Kiinnitä etukoukku ja työnnä koppa takaisin tiivisteen päälle.goh89 1 ohg 2 ohc ohf2c 3 HUOLTO YLÄKOPAN POISTO JA ASENNUS Poisto VEDLIKEHOLD ohf2g FJERNING OG MONTERING AV TOPPDEKSEL Fjerning 1 2 Åpne den bakre låsen ved å skyve spaken ned. bådrengøringsmidler og voks til ofte at rengøre motorens ydre. omi1c UTVENDIG VEDLIKEHOLD 3 Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid emaljebelegg. veneenpuhdistusaineita ja -vahoja käyttäen. Använd rengöringsmedel och vax för marint bruk. Nosta kopan takaosaa ja irrota etukoukku. 1 2 Avaa takasalpa painamalla vipu alas. omi1a UNDERHÅLL AV MOTORNS YTTRE 3 Din utombordare skyddas av en tålig brännemalj. VEDLIGEHOLDELSE AF EKSTERIØR 3 Din påhængsmotor er beskyttet med en holdbar lak. så det passer ind i krogen foran. Tryck ned kåpan och vrid upp spärren baktill så att kåpan sitter fast. Rengjør og poler med voks ofte med et maritimt rengjøringsmiddel og polervoks. ohk ULKOPINNAN HUOLTO 3 Perämoottoriasi suojaa kestävä emalilakkaus. Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp. Rengör och vaxa den ofta. Montering Haka i haken framtill och tryck kåpan bakåt över kåptätningen. Työnnä koppaa alaspäin ja siirrä takasalvan vipu lukitusasentoon. Den bageste del af dækslet løftes opad. så det kommer fri af krogen foran. oha Puhdista ja vahaa se usein UNDERHÅLL ohf2k ohf2a VEDLIGEHOLDELSE AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF TOPDÆKSEL Aftagning DEMONTERING OCH MONTERING AV MOTORKÅPAN Borttagning 1 2 Lossa den bakre spärren genom att trycka spaken nedåt. Løft bakre del av dekslet og løsne det fra festet. Lyft kåpan baktill och lossa haken framtill. Baglåsen føres op. omi1k Påsætning Sæt dækslet på. og skub derefter dækslet nedad. så dækslet låses på plads. Montering Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilbake over bakre feste. Brug 90-10212X20 79 .

DRIVSTOFFSYSTEMET ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brann eller eksplosjon. missä huollat polttoainejärjestelmää ja sen osia. Kaikki polttoainejärjestelmän huolto tulee toimittaa hyvin tuuletetussa paikassa. Dræn benzinsystemet fuldstændigt. onko polttoaineletkussa tai rikastimessa säröjä. Bränslefilter – förgasarmodeller Inspektera bränsleslangen. må motoren stoppes og batteriet frakobles. kovettumia tai muita kulumisen tai vioittumisen merkkejä. Kontroll av drivstofføringer Påse at det ikke er lekkasjer. Ennen kuin ryhdyt huoltamaan mitään polttoainejärjestelmän osaa. Siivoamiseen käytetyt tarvikkeet tulee hävittää hyväksyttävää astiaa käyttäen. och tvingar in bränsle i filtret. Følg nøje alle instruktioner vedrørende vedligeholdelse og eftersyn af benzinsystemet.goh90 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh7g ohh7c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Drivstoffilter – modeller med forgassere 1 Undersøk drivstofffilteret. Hvis man finder sådanne symptomer. skal det aftages og udskiftes. Jos merkkejä tällaisesta esiintyy. INGEN rökning. Polttoainejohdon suodatin – Kaasuttimilla varustetut mallit Tarkista polttonestejohdon suodin. mens der udføres vedligeholdelsesarbejde på benzinsystemet. Stopp alltid motoren. skal udføres i et velventileret område. Bruk en godkjent beholder til oppsamling av drivstoff. Om filtret verkar förorenat. eller uppvisar andra tecken på nedbrytning eller skador. Iakttag alla säkerhetsanvisningar vid service av bränslesystemet. deformasjon. ohk 1 UNDERHÅLL ohh7k BRÄNSLESYSTEMET VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från brinnande eller exploderande bränsle. Eftersyn af benzinslangen Efterse benzinslangen og primerbolden for revner. hvilket presser drivstoff inn i filteret. polttoaineletku ja rikastintäytyy uusia. oha VIKTIG: Se etter om det forekommer bensinlekkasje fra filterforbindelsene ved å klemme på tilføringsblæren til den blir hard. udspiling. Om något av ovannämnda tecken påträffas. skal opbevares i en godkendt skraldespand. Benyt en godkendt benzinbeholder. Filler o. osv. VEDLIGEHOLDELSE ohh7a BRÆNDSTOFSYSTEM ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død som følge af benzinbrand eller -eksplosion. Følg alle serviceanvisninger nøye.l. Er filtret forurenet. som er blitt brukt til å tørke opp må kastes på forsvarlig måte. Kontrollera efter servicen att inga läckor förekommer. i drivstofføringer eller tilføringsblæren. skall det avlägsnas och ersättas. bør motoren standses og batteriet frakobles. Allt arbete måste utföras i välventilerad lokal. VIKTIGT: Inspektera noga om det förekommer bränsleläckage från filteranslutningarna. Før benzinsystemet efterses. Nouda tarkasti kaikkia polttoainejärjestelmän huoltamista koskevia ohjeita. 1 Benzinslangefilter – Modeller med karburatorer 1 Efterse benzinslangens filter. sprekker. Använd godkänt kärl för uppsamling och förvaring. Käytä hyväksyttävää astiaa polttoaineen keräämiseen ja säilyttämiseen. VIGTIGT: Efterse visuelt om der forekommer benzinlækage i filterforbindelserne ved at trykke på primerbolden. Jos suodin vaikuttaa likaiselta. pakottaen näin polttoainetta suotimeen. hårdhed eller andre tegn på nedbrydelse eller beskadigelse. Tillad ikke åben ild eller gnister i nærheden. Tarkasta kaikki huolletut osat mahdollisen vuodon varalta huollon suorituksen jälkeen. öppna lågor eller gnistor får förekomma i närheten av någon del av bränslesystemet under service. Ethvert eftersyn af benzinsystemet. etteivät suodinliitännät vuoda puristamalla rikastinta kunnes se tuntuu lujalta. vuotoa. Ev. 80 90-10212X20 . Pyyhi pois kaikki läikkynyt polttoaine välittömästi. indtil den er fast. IKKE RØYK eller ha åpen ild eller gnister i nærheten av stedet hvor det utføres service på deler av drivstoffsystemet. sammuta moottori ja irrota akku. poista se ja vaihda uuteen. drivstoffsøl må tørkes opp med en gang. Bränslet måste lämnas till ett uppsamlingsställe för använt bränsle. må drivstofføringer eller tilføringsblæren skiftes. Stäng av och koppla bort batteriet innan du utför någon service på bränslesystemet. der har været i berøring med brændstof. Valuta polttoainejärjestelmä täysin tyhjäksi. Kontroller at det ikke er lekkasje i systemet etter overhaling. En klud. uppsvällda. Dränera systemet fullständigt. pullistumia. Torka genast upp spillt bränsle. Dersom noe av dette kan påvises. skal benzinslangen eller primerbolden udskiftes. genom att klämma på pumpblåsan tills den fylls. Spildt benzin tørres straks op. Før drivstoffsystemet overhales. All overhaling av drivstoffsystemet må foregå under god ventilasjon. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Stäng alltid först av motorn. Polttoaineletkun Tarkastus Tutki silmämääräisesti. Inspektion av bränsleslang Inspektera noga om bränsleslangen eller pumpblåsan är spruckna. Stands altid motoren og RYG IKKE. Efterse om der er benzinlækager efter hvert serviceeftersyn. TÄRKEÄÄ: Tarkista silmämääräisesti. Tøm drivstoffsystemet fullstendig. således at benzin tvinges ind i filtret. Skift filteret hvis det virker forurenset. förhårdnade. skall bränsleslangen eller pumpblåsan ersättas. utætheder.

Installasjon Trykk filterelementet inn i lokket. ettei polttoainesuodattimeen ole kertynyt vettä tai sakkaa. Tøm innholdet i en godkjent beholder.) Drivstoffilter – modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Kontroller om det forekommer vannansamling eller slam i drivstoffilteret. Placera o–ringstätningen (d) i rätt läge på synglaset. Hvis filteret forekommer kontamineret. slik at drivstoffet tvinges inn i filteret. skal det fjernes og skiftes ut. skal den gjennomsiktige beholderen (b) fjernes og vannet dreneres. og fjern den gjennomsiktige beholderen (b). Installation Skjut in filterinsatsen i kåpan. skall det avlägsnas och bytas. Trekk ut filterelementet (c) og skift det om nødvendig.) Polttoainesuodatin– Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Tarkista. och därmed tvinga in bränsle i filtret. och skruva fast synglaset för hand i kåpan. Sett o–ring–tetningen (d) på plass i den gjennomsiktige beholderen. og derved tvinge benzin ind i filteret. Drag ut filterinsatsen (c). Trykk filteret tilbake inn i festet. Asennus Paina suodatinelementti kanteen. skal det fjernes og udskiftes. jos tarpeellista. Om filtret verkar förorenat. VIGTIGT: Efterse visuelt for benzinudsivninger fra filteret ved at sammenpresse primerbolden. 90-10212X20 81 . pakottaen suodattimeen. indtil den forekommer fast. Töm innehållet i en därför avsedd behållare. Paina suodatinyksikkö takaisin alustaan. Hvis filteret er forurenset. Hvis det er vann i drivstoffilteret. Skjut tillbaka filterenheten in i fästet. Fjerning Poisto 1 2 3 4 5 6 Les serviceinformasjonen og advarselen på foregående side vedrørende drivstoffsystemet. Placér O–ringens pakning (d) i den korrekte position på inspektionsskålen og skru inspektionsskålen fingerstramt i dækslet. oha UNDERHÅLL ohh20k BRÄNSLESYSTEM (FORTS. Tyhjennä sisältö hyväksyttyyn astiaan. Jos suodatin vaikuttaa likaiselta. Hold fast på dækslet (a) for at forhindre det i at dreje og fjern inspektionsskålen (b). ohk TÄRKEÄÄ: Tarkasta visuaalisesti vuotaako suodatin rikastinpalloa kunnes se tuntuu lujalta. Skub filtersamlingen tilbage i monteringen. Pidä kiinni kannesta (a) estääksesi sitä kääntymästä ja poista läpinäkyvä astia (b). Avlägsnande 1 2 3 4 5 6 Läs information och varning på föregående sida. DRIVSTOFFSYSTEMET (FORTS. och byt den vid behov. och avlägsna synglaset (b). skal inspektionsskålen (b) fjernes og tømmes for vand. Håll fast kåpan (a) så att den inte vrids. Tøm indholdet over i en egnet beholder.) Bränslefilter – EFI–modeller Kontrollera om det förekommer vatten eller slam i bränslefiltret. Trekk ut filteret fra festet. poista ja vaihda. VEDLIGEHOLDELSE ohh20a BENZINSYSTEM (FORTSAT) Benzinfilter – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Undersøg benzinfilteret for ophobning af vand eller bundfald. Træk filterelementet (c) ud og udskift om nødvendigt. Vedä suodatinyksikkö pois alustasta. Hold på lokket (a) for å hindre at det vrir seg.goh23 a c d b 1–6 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh20g ohh20c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (JTK. poista läpinäkyvä astia (b) ja valuta vesi pois. genom att klämma på pumpblåsan tills den är fylld. Drag ut filterenheten från sitt fäste. Træk filtersamlingen ud af monteringen. Pane o–rengastiiviste (d) oikeaan asentoon tarkistuslasiin ja ruuvaa tarkistuslasi sormitiukalle kanteen kiinni. skall du avlägsna synglaset (b) och tappa ur vattnet. Jos polttoaineessa on vettä. Vedä suodatinelementti (c) ulos ja vaihda. Om det förekommer vatten i bränslet. puristamalla polttoaineen VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fra filteret ved å klemme på tilføringsblæren til den er hard. innan du utför service på bränslesystem. og skru den gjennomsiktige beholderen for hånd inn i lokket. VIKTIGT: Kontrollera noga att bränslefiltret inte läcker. Installation Skub filterelementet ind i dækslet. Hvis der er vand i benzinen. Fjernelse 1 2 3 4 5 6 Læs serviceinformationen og advarslerne for benzinsystemet på forrige side. 1 2 3 4 5 6 Lue polttoainejärjestelmän huolto–ohjeet ja edellisellä sivulla oleva varoitus.

kan det resultere i.artikelnummer 10-90041) och de självlåsande nylonmantlade låsmuttrarna (“b” och “c” .detaljnummer 11-34863) och mellanläggsbricka (“e”-12-71970). Kiristä lukkomutteria (b). og derefter låsemøtrikken (c) til 27 Nm.Delnr.delnr. VEDLIGEHOLDELSE ohi2a FASTGØRELSE AF STYREFORBINDELSESSTANGEN VIGTIGT: Styreforbindelsesstangen. 10-90041) og (b og c) selvlåsende nylonindsats-låsemøtrikker (del nr. Disse låsemutterne må aldri skiftes ut med vanlige mutrer da disse vil løsne og forårsake styresvikt.). låsmutter (“c” . 11-34863).delnr. Kiristä ruuvi (a) ensin 27 N-m:iin.artikelnummer 11-34863). VARNING Om ett länkstag lossnar kan båten göra en plötslig.goh91 c e b d a ohg ohc VEDLIKEHOLD ohi2g ohi2c HUOLTO OHJAUKSEN NIVELTANGON KIINNIKKEET TÄRKEÄÄ: Ohjauskaapelin moottoriin yhdistävä ohjauksen niveltanko on kiinnitettävä erityisellä aluslevyllisellä kansipultilla (“a” . låsemutter (“c” . Näitä lukkomuttereita ei saa vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. Sæt styreforbindelsesstangen og styrekablet sammen ved brug af to flade spændeskiver (d) og selvlåsende nylonindsatslåsemøtrikker (b) (del nr. Tämän mahdollisesti rajun liikkeen johdosta veneessäolijat voivat viskautua yli laidan joutuen siten alttiiksi vakavalle vahingoittumiselle tai hengen menetykselle. skal fastgøres ved brug af særlige dele. Fest styreoverføringsstaget til styrekabelen med to flate skiver (d) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” .delnummer 11-34863) og mellemlægsskive (“e” .Delnr. Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. Asenna ohjauksen niveltanko moottoriin erikoisella aluslevykansiruuvilla (“a” osanumero 10-90041). sillä sellaiset höllentyvät ja irtoavat tärinän johdosta päästäen niveltangon irtautumaan. Låsemøtrikken (b) strammes indtil den sætter sig på plads. hvorved styrestangen frigøres. 11-34863).ft.12-71970). ADVARSEL Hvis styrestangen frigøres.osanumero 11-34863) ja välilevyllä (“e” . Liitä ohjauksen yhdystanko ohjauskaapeliin kahdella litteällä aluslevyllä (d) ja itselukittuvalla nailonsisusteisella lukkomutterilla (“b” . tvär gir. stram først til bolten (a) til 27 N-m.). 10-90041) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” og “c” .osanumero 11-34863). kunnes se on tiukasti paikallaan. ja kierrä mutteri sitten auki neljänneskierroksen verran. 10-90041). Stram først bolten (a) strammes til 27 Nm. 11-34863).ft.Delnr. at ombordværende kastes over bord. Drag först bulten (a) med 27 N–m (20 lb.12-71970). Drag åt låsmuttern (b) tills den bottnar. Det kan leda till att passagerarna kastas överbord och till allvarliga personskador eller dödsolyckor. 11-34863) og avstandsskive (“e” . Trekk til låsemutteren (b) til den sitter på plass. Dessa muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande) eftersom sådana kommer att lossna. Styreplejlstangen til motoren skal monteres med en særlig pakning-hovedbolt (“a” . Montera styrledsstången till motorn med en speciell mellanläggsbult (“a” detaljnummer 10-90041).osanumero 10-90041) ja itselukittuvilla. Denne potentielt farlige hændelse kan forårsage. lukkomutterilla (“c” .delnumer 10-90041). och därefter låsmuttern (c) med 27 N–m (20 lb. Fäst styrlänkstaget vid styrkabeln med två plana brickor (d) och en självlåsande nylonmantlad låsmutter (“b” . ohk VAROITUS Niveltangon irtoamisesta voi olla seurauksena veneen äkillinen ja terävä täyskäännös. hvorefter den drejes 1/4 omgang tilbage. oha UNDERHÅLL ohi2k STYRLÄNKSTAGETS FÄSTEN VIKTIGT: Styrlänken mellan styrkabel och motor måste fästas med specialbulten (“a” .artikelnummer 11-34863). Disse låsemøtrikker må aldrig udskiftes med almindelige møtrikker (ikke-låsende). nemlig (a) en bolt med spændskivehoved (del nr. låsemøtrik (“c” . at båden pludseligt tager et fuldt. kan båten plutselig ta en krapp sving. ADVARSEL Dersom styreoverføringsstaget løsner. hvorved de udsættes for eventuel alvorlig kvæstelse og død. och skruva sedan av den 1/4 varv. och få länkstaget att släppa. nailonsisusteisilla lukkomuttereilla (“b” ja “c” . kiristä sitten lukkomutteri (c) 27 N-m:iin. FESTER FOR STYREOVERFØRINGSSTAG VIKTIG: Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må festes med spesielle skivebolter (“a” . som forbinder styrekablet til motoren. Monter styreoverføringsstaget til motoren med spesialskivebolten (“a” . 11-34863).osanumero 11-34863). og deretter låsemutteren (c) til 27 N-m. og vri deretter mutteren tilbake en 1/4 omdreining. 82 90-10212X20 . idet de vil vibreres løse. skarpt sving.12-71970).

Korrosjonsbeskyttelsen kan opprettholdes hvis anoden alltid blir skiftet ut før den er fullstendig erodert. 90-10212X20 83 . har tre anoder. Anoderne må aldrig påføres maling eller andet beskyttelseslag. 1 En anode (a) er montert nederst på hekkbraketten. där frätningen sker snabbare. En anode hjælper med at beskytte påhængsmotoren mod galvanisk tæring ved at ofre sin metal til langsom nedbrydning i stedet for påhængsmotorens metaller. ohk UNDERHÅLL ohk15k oha KORROSIONSKONTROLLANOD Din utombordare har kontrollanoder på olika ställen. 1 Anodi (a) asennetaan peräpeilin kiinnikeasennelmaan. Anodi auttaa suojaamaan perämoottoria galvaanista syöpymistä vastaan uhraamalla metallinsa hitaasti syöpyen sen sijaan. och de två andra anoderna (c) sitter på sidan. För att uppehålla detta korrosionsskydd. Tämän korroosiosuojan ylläpitämiseksi. Älä maalaa tai sivele suojaavaa kerrosta anodiin. Anoden skall inte bestrykas med färg eller annat skyddande skikt. Anoderne skal efterses regelmæssigt. OFFERANODE Utenbordsmotoren har kontrollanoder på forskjellige steder. genom att låta sin metall sakta erodera istället för utombordarens metaller. Hver anode må kontrolleres med jevne mellomrom. 108 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa on kolme anodia. vaihda anodi aina uuteen ennen kuin se on täysin syöpynyt. joka kiihdyttää syöpymistä. slik at dette eroderer sakte i stedet for metallet på utenbordsmotoren. eftersom nedsätter dess effektivitet. spesielt hvis motoren brukes i saltvann som påskynder erosjonen. Girkassen.goh92 c b 1 ohg a ohc VEDLIKEHOLD ohk15g ohk15c HUOLTO KORROOSION ESTOANODI Perämoottorissasi on säätöanodeja eri paikoissa. For at vedligeholde denne tæringsbeskyttelse skal anoderne altid udskiftes. fordi dette vil redusere effektiviteten av anoden. koska se vähentää anodin tehokkuutta. Säätöevä (b) on myös anodi 83 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa. som måler 108 mm i diameter. idet det vil reducere deres virkning. før de er fuldstændig eroderet. Gearkassen med en diameter på 108 mm har tre anoder. på undre växelhuset med 83 mm/diam. speciellt vid körning i saltvatten.. Yksi anodeista on säätöevä (b) ja kaksi anodeista (c) sijaitsee sivulla. Undre växelhuset med 108 mm/diam. Trimrodret (b) är också en anod. että perämoottorin metallit syöpyisivät. Varje anod behöver kontrolleras periodiskt. specielt ved brug i saltvand. 1 En anode (a) er installeret på bunden af agterspejlsbøjlesamlingen. En anode beskytter utenbordsmotoren mot galvanisk korrosjon ved å ofre sitt metall. Mal eller påfør aldri et beskyttende stoff på anoden. Trimroret (b) er også en anode på girkassen som måler 83 mm i diameter. Én av anodene er trimroret (b) og to anoder (c) er plassert på hver side. skall anoden bytas ut innan den är helt sönderfrätt. som fremskynder tæringen. 1 En anod (a) placeras underst på upphängningsbygelenheten. Trimtappen (b) er ligeledes en anode på gearkassen med en diameter på 83 mm. En af disse anoder er trimtappen (b) og to anoder er placeret (c) på siden af gearkassen. varsinkin jos perämoottoria käytetään suolaisessa vedessä. En anod hjälper till att skydda utombordaren mot galvanisk korrosion. Jokainen anodi tarvitsee määräaikaisia tarkastuksia. VEDLIGEHOLDELSE ohk15a TÆRINGSKONTROLANODE Påhængsmotoren er udstyret med kontrolanoder forskellige steder. En av dessa anoder är trimrodret (b). har tre anoder.

Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. må propellen fjernes av en autorisert forhandler. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. mens motoren er i gear. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. kan motoren begynde at starte. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. at motoren starter. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. mellem gearkassen og propellen. 84 90-10212X20 . Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. så den ikke kan tages af. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. UNDERHÅLL ohl10k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. når skruen efterses. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Koppla bort tändstiftskablarna. der kan holde propellen. Placer en træklods. För att förhindra detta. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. Trekk propellen rett av akselen. Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). bør den fjernes af en autoriseret forhandler. Træk propellen lige af akslen. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. kan motoren starte. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen.goh93 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl10g ohl10c HUOLTO Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. kun huollat potkuria. Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. og fjern propelmøtrikken. så att motorn inte kan starta. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. VEDLIGEHOLDELSE ohl10a Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. Hvis propellen binder til akslen. Dra av propellern rakt från axeln. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes.

propellmutteren. 90-10212X20 85 . propellermuttern genom att böja upp flikarna (b) och emot propellermutterns släta sidor. og trekk til propellmutteren til 75 N-m. Placera propellermutterns hållmutter över tapparna (a). Rett inn den flate siden av propellmutteren med tappene på holdmekanismen for propellmutteren. propeller (b). propell (b). på axeln. Sett låsekiven for propellen over pinnene (a). propelmøtrikken. og opret fladsiden på propelmøtrikken med fligene på propellens møtrikholder. den bagerste trykindsats (d). bakre trykk (d). 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter fremre trykknav (a). 7 8 9 10 Fastgør propelmøtrikken ved at bøje fligene (b) opad og mod fladsiden på 11 Installér tændrørskablerne igen. for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. holderen (e) og propelmøtrikken (f) på akslen. mutteri taivuttamalla kielekkeet (b) ylös potkurin mutterin sileitä sivuja vasten. og propelmøtrikken (d) på akslen. propellen (b).goh62 d c 6 f e d 7 a b a b 8 ohg ohl36g c b a ohc b a HUOLTO 9-10 ohl36c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm (FORTS. pidätin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. Flo–Torque II ohjainnapapotkurit – Asenna etupainelevy (a). Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. potkuri (b). TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. Aseta potkurin mutterin lukko tappien (a) päälle. Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. Flo–Torque II drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran.) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. holder (e) og propellmutteren (f) på akselen. holder for propellmutter (c) og propellmutter (d) på akselen. takapainelevy (d). varsinkin merivesiajossa. propellens møtrikholder (c).. propellerns hållmutter (c) och propellermutter (d). potkurin mutterin kiinnike (c) ja potkurin mutteri (d) akseliin. ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort. spesielt ved kjøring i saltvann. VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. 10 Kiinnitä potkurin 10 Fest propellmutteren ved å bøye tappene (b) opp og mot de flate sidene på 11 Sett tilbake tennpluggledningene. hållare (e) och propellermutter (f) på axeln. specielt i saltvand. baktrycknav (d). propeller (b). Flo–Torque I drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). Placér en træklods mellem gearkassen og propellen og stram propelmøtrikken til 75 Nm. VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. propellen (b). Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. Anbring propellens møtrikholder over pindene (a). Flo–Torque I vetonavan potkurit – Asenna eteenpäintyöntönapa (a). Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter fremre trykknav (a). VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. den utbytbara drivhylsan (c). 7 8 9 Flo–Torque I Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). vaihdettava ohjaimen kaulus (c). 10 Fäst 11 Montera tillbaka tändstiftskablarna. propellen (b). utskiftbar drevforing (c) . potkuri (b). Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern och dra åt propellermuttern med 75 Nm och ställ in propellermutterns släta sidor med flikarna på propellerns hållmuttrar. den udskiftelige drevslæde (c). kun potkuri irrotetaan. ohk 11 Pane sytytystulpan johtimet takaisin paikoilleen. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin väliin ja kiristä potkurin kiinnitysmutteri 75 N•m:n tiukkuuteen sovittaen potkurin mutterin tasaiset sivut potkurin mutterin lukon kielekkeiden kanssa. Flo–Torque II Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). oha VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl36a ohl36k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. speciellt vid saltvattenkörning.

och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. Træk propellen lige af akslen. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. bør den fjernes af en autoriseret forhandler. Koppla bort tändstiftskablarna. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. kan motoren begynde at starte. mellem gearkassen og propellen. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. Placer en træklods. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). må propellen fjernes av en autorisert forhandler.goh208 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl12g ohl12c HUOLTO Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. kun huollat potkuria. mens motoren er i gear. Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. der kan holde propellen. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). kan motoren starte. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. Dra av propellern rakt från axeln. så att motorn inte kan starta. UNDERHÅLL ohl12k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. at motoren starter. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. når skruen efterses. så den ikke kan tages af. 86 90-10212X20 . Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. VEDLIGEHOLDELSE ohl12a Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). Trekk propellen rett av akselen. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. og fjern propelmøtrikken. För att förhindra detta. Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Hvis propellen binder til akslen.

propell (b). 7 8 9 7 8 9 Flo–Torq I Drive Hub–propellrar – Installera tryckbrickan (a). och momentdrag propellermuttern till 75 N⋅m. Flo–Torq II drevnavpropeller – Installér for–trykindsatsen (a). Flo–Torq I drevnavpropeller – Installér trykskiven (a). VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. propellen (c). propellermutterns hållare (e). sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. varsinkin merivesiajossa. Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Aseta puupalikka vaihteistokotelon ja potkurin väliin ja kiristä potkurin mutteri 75 N⋅m kireydelle. propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. trykknav (d). 90-10212X20 87 . ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort. Flo–Torq II Drive Hub–propellrar – Installera främre trycknavet (a). propellen (b). och propellermuttern (f) på axeln. Flo–Torq II vetolaitteen navan potkurit – Asenna eteenpäinpaineen levy (a). trycknavet (d). ohk VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl34a ohl34k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. propellermutterns hållare (e) och propellermuttern (f) på axeln. maadoitusprikka (c). painelevy (d). trykindsatsen (d). sprengskive (c). VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. specielt i saltvand. Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter forovertrykknav (a). förbindningsbrickan (c). propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. propellern (b). den utbytbara drivhylsan (b). potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. propellern (c). potkuri (b). Placera ett träblock mellan växelhus och propeller. propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. kun potkuri irrotetaan. vaihdettava vetoyksikön kaulus (b). utskiftbar drevfôring (b) propell (c). for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. potkuri (c). Flo–Torq I vetolaitteen navan potkurit – Asenna painelevy (a). trycknavet (d). potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. speciellt vid saltvattenkörning. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. 10 Säkra propellermuttern. TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. 10 Kiinnitä potkurin mutteri taivuttamalla kolme kielekettä painelevyn uurteisiin. Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. spesielt ved kjøring i saltvann. 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter trykkskive (a). painelevy (d). Anbring en træblok mellem gearkassen og propellen og drej propelmøtrikken til et moment på 75 N⋅m. forbindelsesskiven (c). trykindsatsen (d). trykknav (d). oha 10 Fest propellmutteren ved å bøye tre av tappene inn i trykknavsporene. genom att bända in tre av flikarna i trycknavets spår. 10 Sikr propelmøtrikken ved at bøje tre af tapperne ind i trykindsatsrillerne.goh83 e d f 6 f e 7 c b a 8 ohg ohl34g d c b a ohc 9-10 HUOLTO ohl34c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm (FORTS. den udskiftelig drevrevmuffe (b). og stram propellen til et moment på 75 N–m. VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln.) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon.

Se till att batteriet är försett med isolerande skärmning. Sørg for at batteriet er udrustet med et isolerende skjold så kortslutning af batteriforbindelserne undgås. Batterikabelforbindelserne skal være rene. jos elektrodi on kulunut tai eristys on karkea. 3.og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med batteriet. Tilsett vann om nødvendig. Slå av motoren før det utføres service på batteriet. 4. at batteriet ikke kan bevæge sig. 5. Se Specifikationsskemaet i afsnittet. sprucken. Säädä sytytystulpan kipinäväli. Batterikabler og terminaler må være rene. och därefter ytterligare 1/4 varv. Ennen sytytystulppien uudelleenasennusta. 88 90-10212X20 . 3. eller om isolatorn är ojämn. VEDLIKEHOLD ohm12g SJEKKING OG UTSKIFTING AV TENNPLUGG 1 Fjern tennpluggledningen ved å vri lett på gummimansjettene og trekk dem av. ohn1k INSPEKTION AV BATTERIET Batteriet ska kontrolleras med jämna intervaller. VIGTIGT: Læs sikkerheds.ja huolto-ohjeet.och säkerhetsinstruktioner som medföljer batteriet. 2. 3. Se till att batteriet sitter fast ordentligt. slik at batteriet er fullt. Lisää vettä tarpeen mukaan niin. 1. Batterianslutningarna skall hållas rena. ødelagt.goh14 1 ohg 2 ohc ohm12c 3 HUOLTO SYTYTYSTULPAN TARKASTUS JA VAIHTO 1 Irrota sytytystulppien johdot kiertämällä kevyesti kumisuojuksista ja vedä ne ulos. haljennut. VIKTIG: Les sikkerhets. Varmista. trasig. Vaihda sytytystulpat. 5. Hæld vand i batteriet. TÄRKEÄÄ: Lue akun mukana olevat turvallisuus. ødelagt. sprukket. Installér rørene ved at stramme dem til med fingrene og drej en 1/4 omdrejning eller spænd til 27 N-m. rikkinäinen. lujalla ja oikein asennettuja. 2 3 4 Avlägsna och inspektera tändstiften. Skru tennpluggene i for hånd. Byt tändstift om elektroden är sliten. inden tændrørene geninstalleres. at motoren kan startes. että akku on varustettu eristävällä päällyssuojalla. oha UNDERHÅLL ohm12k INSPEKTION OCH BYTE AV TÄNDSTIFT 1 Koppla bort tändkablarna från tändstiften genom att gummiöverdragen. 4. Skift tennpluggen hvis elektroden er slitt. että akku on kiinnitetty niin. 1. Rengör tändstiftssätena. eller isolasjonen er frynset. Sørg for at batteriterminalene er isolerte.og vedligeholdelsesvejledningerne. Indstil elektrodeafstanden. 2. mikä estää vahingossa tapahtuvan napojen välisen oikosulun. positiivinen positiivisessa ja negatiivinen negatiivisessa navassa. VIKTIGT: Läs de underhålls. 5. strammet og monteret rigtigt. hvis elektroden er slidt eller isolatoren er grov. että akku on jatkuvasti täynnä. revnet. för att förhindra oavsiktlig kortslutning mellan batterianslutningarna. ohn1a EFTERSYN AF BATTERIET Batteriet skal efterses regelmæssigt for at sikre. puhdista sytytystulppien istukat. 1. 3. 1. 2. Drag först åt tändstiften för hand. slik at det ikke kan oppstå kortslutning mellom terminalene. Sørg for. hvis det er nødvendigt for at holde det fuldt. 2. siinä on rakkuloita tai se on likainen. Asenna tulpat sormitiukalle ja kiristä 1/4 kierrosta tai väännä momenttiasetukseen 27 N-m. ohn1g KONTROLL AV BATTERI Batteriet bør kontrolleres med jevne mellomrom for å være sikker på at det har tilstrekkelig startkapasitet. eller stram til et dreiemoment på 27 N-m. 4. Positiv til positiv og negativ til negativ. VEDLIGEHOLDELSE ohm12a vrida något och dra i EFTERSYN OG UDSKIFTNING AF TÆNDRØR 1 Tændrørslederne aftages ved at vride gummihanen lidt og trække den af. Fjern snavs på tændrørslejerne. Ställ in elektrodavståndet. belagt med blærer eller tilsodet. ohk ohn1c AKUN TARKASTUS Akku tulee tarkastaa säännöllisin aikavälein moottorin käynnistymiskyvyn varmistamiseksi. väl åtdragna och rätt kopplade (positiv till positiv och negativ till negativ). Innstill tennplugg–gapet. Sørg for at batteriet sitter godt fast. Kontrollera regelbundet att batteriets vätskenivå är den rätta. og stram en 1/4 omdreining. innan tändstiften monteras tillbaka. eller momentdra dem med 27 N-m. 2 3 4 Fjern tændrørene og efterse dem. 2 3 4 Ta ut tennpluggen for å sjekke dem. Sluk motoren før batteriet efterses. Katso Tekniset tiedot -taulukkoa osasta Yleistietoutta. har blærer eller er sotet. ettei se liiku paikallaan. har blåsor eller är nedsotad. Se Specifikationer i avsnittet Allmän information. för att man skall vara säker på att det har tillräcklig kapacitet för att kunna starta motorn. og koblingen må sitte godt og være riktig montert. Käännä virta pois moottorista ennen kuin huollat akkua. 2 3 4 Irrota sytytystulpat ja tarkasta ne. Stäng av motorn innan batteriet kontrolleras. “Generel Information”. 5. Udskift tændrøret. Akun kaapelikenkien tulee olla puhtaita. som følger med batteriet. positiv til positiv og negativ til negativ. Fjern eventuell skitt fra tennpluggholderne før tennpluggene settes tilbake. Varmista. Se SPESIFIKASJONER under GENERELLE OPPLYSNINGER. 4.

(2) Benzinpumpe/Tomgang luftkontrol/Benzinindsprøjtning kredsløb – SFE 20 AMP sikring. (4) Sytytyspuolapiiri – 20 AMP sulake e. (2) Kretser for drivstoffpumpe/IAC (Idle Air Control)/drivstoffinjektor – SFE 20–ampere sikring. Hvis en sikring ryker. (3) Hovedrelé/ekstrautstyr – 20–ampere sikring. Extra 20 A säkring 1 Säkringar och kretsar känns igen på följande: 90-10212X20 89 . De elektriske ledningskredsløb på påhængsmotoren er beskyttet mod overbelastning af sikringer i ledningsnettet. Om en säkring går. Skift sikringen hvis båndet er brutt. skal sikringen udskiftes. Sulakkeet ja piirit tunnistetaan seuraavasti: a. b. c. b. Hvis båndet er brudt (a). Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. Ekstra 20 AMP sikring 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. Utombordarens elektriska ledningskretsar skyddas mot överbelastning av ledningsmonterade säkringar.goh121 a c 1 15 3 2 b 4 d e 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohj12g ohj12c HUOLTO SULAKKEIDEN UUSIMINEN Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Perämoottorin sähköiset piirit ovat suojatut ylikuormitukselta johdotuksen sulakkeilla. kan sikringen springe igen. Jos syy ei selviä. (1) SmartCraft Data Bus–krets – 15 A säkring. c. Hvis årsagen ikke kan findes. prøv å finne og rette årsaken til overbelastningen. c. (3) Huvudrelä/Tillbehör – 20 A säkring. (3) Päärele/Lisävarusteet – 20 AMP sulake. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. sulake voi palaa uudelleen. c. I annat fall kan säkringen gå igen. (1) SmartCraft–databusskrets – 15–ampere sikring. e. d. (2) Kretsar för Bränslepump/Tomgångsluftkontroll/Bränsleinsprutare – SFE 20 A säkring. Jos nauha on katkennut. a. vaihda sulake. (3) Hovedrelæ/Tilbehør – 20 AMP sikring. Hvis en sikring springer. d. a. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. (2) Polttoainepumppu/Tyhjäkäynnin ilmanohjaus/Polttoaineruiskutuspiirit – SFE 20 AMP sulake. d. (4) Krets for tenningscoil – 20–ampere sikring. Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. prøv at finde og korrigere årsagen til overbelastningen. Vara 20 AMP sulake oha SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. e. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. Om bandet är brutet. joka on samanarvoinen. (4) Tändspolekrets – 20 A säkring e. (1) SmartCraft Data Bus kredsløb – 15 AMP sikring. yritä löytää ja korjata ylikuormituksen syy. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. (4) Tændingsspolens kredsløb – 20 AMP sikring. byt ut säkringen. Jos sulake palaa. skall du försöka att lokalisera och korrigera orsaken till överbelastningen. De elektriske ledningskretsene på utenbordsmotoren er beskyttet mot overbelastning med sikringer i ledningen. b. d. kan sikringen ryke igjen. Blir ikke årsaken funnet. 1 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. Ekstra 20–ampere sikring Sikringene og kretsene er angitt på følgende måte: ohk UNDERHÅLL ohj12k VEDLIGEHOLDELSE ohj12a BYTE AV SÄKRING EFI–modeller VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. (1) SmartCraft tietoväyläpiiri – 15 AMP sulake b. Sikringerne og kredsløbene identificeres på følgende måde: a.

Hvis sikringen springer. orsaken till överbelastningen. fungerar inte startmotorn. byt ut säkringen.goh95 a 1 ohg ohc 2 HUOLTO omc7c VEDLIKEHOLD omc7g SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med forgasser og elektrisk starter VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. Skift sikringen hvis båndet er brutt (a). Kraftigt rottslitage på kuggarna. 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. Om en ny säkring sätts i. Slitasje nederst på tennene. Yritä paikallistaa ja korjata ylikuormituksen syy. Om säkringen har gått. vaihda se. Kulumisen merkkejä hihnan reunoilla tai ulkopinnoilla. Om bandet är brutet (a). b. Forsøg at finde og afhjælpe årsagen til overbelastningen. Den elektriske startkreds er beskyttet mod overbelastning med en 20 AMP –sikring. 1 Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. For stor slitage ved hjultændernes fødder. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Elektrisk start modeller med karburatorer VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. d. c. kan sikringen gå igjen. hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: a. sähköinen käynnistysmoottori ei toimi. sulake voi palaa uudelleen. och korrigera. Jos syytä ei löydy. Tegn på slitasje på kantene eller de ytre flatene på remmen. Försök att hitta. kan säkringen gå igen. Remflader er opruet. og skoft sikringen. oha ohk UNDERHÅLL omc7k VEDLIGEHOLDELSE omc7a BYTE AV SÄKRING Förgasarmodeller med elstart VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. Jos sulake on palanut. b. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. d. c. joka on samanarvoinen. Kumiosa öljyn pullistama. 1 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. vil ikke startmotoren virke. ophører den elektriske startmotor med at fungere. e. Revner i remmens bagside eller på remtændernes basisflade. Hvis ikke årsaken finnes. Sprekker på baksiden av remmen eller i basen av remtennene. Tecken på slitage på remmens kanter eller utsida. e. Hvis båndet er brudt (a). Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. SULAKKEIDEN UUSIMINEN Kaasuttimilla varustetut sähköisesti käynnistettävät mallit TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Käynnistysvirtapiiri on suojattu ylikuormitusta vastaan 20 AMP -sulakkeella. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. a. Finn årsaken. c. Halkeamia hihnan takapuolella tai hihnan hampaiden juuressa. Hvis sikringen er gått. Gummidelen opsvulmet på grund af olie. Tegn på slitage af kanter eller ydre remflader. Den elektriska startkretsen skyddas från överbelastning av en 20A –säkring. utan att orsaken till överbelastningen klargjorts. Sprickor baktill på remmen och inuti remtänderna. Gummidelen er oppsvulmet av olje. Hvis årsagen ikke findes. c. Huomattavaa kulumista hampaiden juurissa. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. Gummidelen är uppsvälld från olja. omd2a omd2k INSPEKTION AV KAMAXELREM 2 Inspektera kamaxelremmen. AJASTUSHIHNAN TARKASTUS 2 Tarkista ajastushihna ja mikäli havaitset mitään seuraavista vioista. skal sikringen udskiftes. e. EFTERSYN AF TANDREM 2 Efterse tandremmen og få den udskiftet af en autoriseret forhandler. Overflaten på remmen har blitt ru. omd2g omd2c INSPEKSJON AV REGISTERREMMEN 2 Undersøk registerremmen og få den skiftet hos en autorisert forhandeler hvis noen av følgende tilstander forekommer. e. b. d. a. 90 90-10212X20 . Byt ut den om något av följande upptäcks: a. Jos nauha on katkennut (a). Remytorna är förhårdnade. Hihnan pinnat karhentuneet. kan sikringen springe igen. Den elektriske starterkretsen er beskyttet mot overbelastning av en 20 AMP sikring. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. vaihda sulake. b. d.

VEDLIGEHOLDELSE oho65a SMØRESTEDER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant med Teflon. Co-Pilot-aksel (modeller med styrekult) . Liikuta ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana. Flyt styrefriktionshåndtaget frem og tilbage under smøring. Smør hele skrueakslen ind i et lag smøremiddel. neste side) Voitele kohteet 2-6 voiteluaineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon tai Special Lubricant 101. Svingbraketten .Voitele liitin.Smør gjennom smørenipler. 1 Propelleraxeln .Smörj genom smörjnippel.Anvisningar om demontering och montering av propeller finns i stycket Byte av propeller.ja asennusohjeita. Andenaksel (modeller med styrehåndtag) – Smør gennem fittingen. Smörj gängorna på tvingskruvarna (om så utrustad). Toisen ohjaajan vaihdevipu (ohjauskahvallisissa malleissa) .Smörj genom smörjnippel. 1 Skrueaksel . så det undgås at skruenavet tæres og binder til akslen. Smør inn hele porpellakselen for å forhindre at propellen ruster fast i akselen. Co–pilot–aksel (modeller med styrekult) – Smør gjennom nippel.Smøres gennem fitting. Bestryk hela propelleraxeln med smörjmedel.Smør gjennom smørenippel. (fortsättning på nästa sida) 2 3 4 5 Tiltstøttestangen – Smør gennem fittingen. (forts.For avtagning og montering av propell. för att hindra propellernavet från att korrodera och fastna på axeln. Punkterna 2-6 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon eller Special Lubricant 101. Smør punkter 2 gennem 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med Teflon eller Special Lubricant 101. Sivele voiteluainetta koko potkuriakselin pituudelle potkurin navan syöpymisen ja akseliin kiinnitarttumisen estämiseksi.Voitele liitin Kääntörunko . Potkuriakseli .voitele läpiliitin. Tiltrør . Skyv styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører. 2 3 4 5 Kallistusputki . Udskiftning af Skrue.Smør gjennom smørenippel. (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk UNDERHÅLL oho65k oha SMÖRJSTÄLLEN Punkt 1 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Styrsadel . Svingkonsol . se skifte av propell. Beveg styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører.Katso osasta Potkurin vaihto potkurin irrotus. 2 3 4 5 Tiltrør . (fortsættes på næste side) 90-10212X20 91 .For vejledning i aftagning og installering af skibsskruen henvises der til afsnittet. 1 Smør punktene 2 til 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med teflon eller Special Lubricant 101.Smøres gennem fitting. Styrbromsaxel (rorkultsmodeller) – Smörj nippeln. 2 3 4 5 Styrbromsspak . Apuohjainakseli (Ohjainkahvaiset mallit) – Voitele nipan läpi.goh96 1 4 5 2 3 ohg ohc VEDLIKEHOLD oho65g oho65c HUOLTO VOITELUKOHTEET Voitele kohde 1 aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Siirrä ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana. 1 Propellakselen . Flytta styrfriktionsspaken fram–och–tillbaka under smörjningen. SMØREPUNKTER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon.

Voitele kohde 7 kevytöljyllä. slik at enden på styrekabelen (a) blir trukket helt inn i motorens tiltrør. 7 Dreiepunkter på styreoverføringsstag . 9 Skru av påfyllingslokket og kontroller væskenivået. VAROITUS Ohjauskaapelin pään täytyy olla kokonaan kallistusputkessa. hvilket kan resultere i personskade eller død. Detta kan leda till förlust av styrförmågan och orsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. SMØREPUNKTER (FORTSAT) 6 Styrekabelsmørenippel (hvis en sådan er monteret) . Om den inte finns tillgänglig.drej rattet. at du mister kontrol over styringen. 9 Poista täyttöaukon kansi ja tarkasta nestetaso. Voitele liitin (b). som igjen kan forårsake alvorlig skade eller død. Voiteluaineen paneminen ohjauskaapeliin sen ollessa ulkona putkesta voi aiheuttaa kaapelin hydraulisen lukkoutumisen. 9 Fjern påfyldningsdækslet og kontrollér væskestanden. 9 Ta bort tanklocket och kontrollera vätskenivån. Vätskenivån bör vara vid påfyllningshålets underdel.goh97 8 6-b 6-a 7 ohg ohc 9 HUOLTO oho43c VEDLIKEHOLD oho43g SMØREPUNKTER (FORTS.Vrid ratten så att styrkabelns ände (a) dras in helt i utbordarens tiltrör. Hvis dette ikke kan skaffes. 92 90-10212X20 . når det smøres. Hvis denne ikke er tilgængelig. oha VEDLIGEHOLDELSE oho43a VARNING Änden på styrkabeln måste vara helt indragen i tiltröret innan man smörjer. använd olja för automatisk transmission (ATF). ohp3c HYDRAULISEN AJOKULMAN SÄÄTÖNESTEEN TARKASTUS 8 Kallista perämoottori täysin ylös asentoon ja kiinnitä kallistustukilukko. brug automatisk biltransmissionsvæske. inden styrekablet smøres. Hvis kablet er fuldt udtrukket. Smør gennem tilpasningen (b). Påfyld Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid.) 6 Eventuell smørenippel for styrekabel . 7 Ohjauksen yhdystangon nivelkohdat . Smörj punkt 7 med tunn olja 7 Styrlänkstagets leder . Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Dette medfører. kan det fastlåses hydraulisk. Jos sitä ei ole saatavana. 7 Smør styreforbindelsesarmens drejepunkter. ADVARSEL Enden på styrekabelen må være trukket helt inn i motorens tiltrør før den smøres. ohp3a KONTROLLÉR POWER TRIM-VÆSKEN 8 Vip påhængsmotoren til helt-op-position og aktivér tiltstøttelåsen. Smør gjennom smørenippel (b). Om man smörjer kabeln när den är utdragen kan det ge upphov till ett hydrauliskt lås i styrkabeln. ohk UNDERHÅLL oho43k SMÖRJSTÄLLEN (FORTS) 6 Styrkabelns smörjnippel (om så utrustad).smörj lederna. Væskestanden skal være lige ved påfyldningshullets underkant. Dersom det smøres gjennom smørenippelen når styrekabelen er helt uttrukket. Smør punkt 7 med lettvekt motorolje.Vri om rattet. Nestetason on oltava täyttöreiän pohjan tasolla. Smörj genom nippeln (b). VOITELUKOHTEET (JATKUU) 6 Ohjauskaapelin rasvanippa (jos sellainen on) – . Lisää Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid-nestettä. Hydraulisesti lukittunut ohjauskaapeli voi aiheuttaa ohjauksen menetyksen ja mahdollisesti aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.Smør punkter.Voitele nivelkohdat. ohp3g KONTROLLERE VÆSKENIVÅET I POWER-TRIM-PUMPEN 8 Hev utenbordsmotoren til oppreist stilling og koble inn tiltstøttelåsen. således at styrekablets ende (a) trækkes helt ind i påhængsmotorens tiltrør.Käännä ruoria vetääksesi ohjauskaapelin pään (a) perämoottorin kallistusputkeen. kan styrekabelen bli hydraulisk lukket. ennen kuin voiteluainetta pannaan nippaan. Væskenivået bør være i flukt med bunnen av påfyllingshullet. ADVARSEL Styrekablets ende skal være trukket helt ind i påhængsmotorens tiltrør. käytä autokäyttöön tarkoitettua (ATF) automaattivaihteistonestettä. Dette kan føre til tap av styrekontroll. kan (ATF) girolje for biler med automatgir brukes. ohp3k Smør punkt 7 med letvægtsolie KONTROLLERA POWER TRIM-VÄTSKA 8 Tilta utombordmotorn till fullt upp-läget och lås den i detta läge.

Drej styret på påhængsmotoren. slik at avtappingshullet (a) vender ned. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 93 . Fjern bundproppen og aftap motorolien ned i en passende beholder. Vrid styrningen så att utombordarens avtappningshål (a) riktas nedåt. Poista valutustulppa ja valuta moottoriöljy sopivaan astiaan. Kierrä perämoottorin ohjausta siten. Smør tætningen på bundproppen med olie og påsæt bundproppen igen. således at bundproppen (a) vender nedad. (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk oha UNDERHÅLL ome13k ome13a VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFT MOTOROLIE Motorens oliekapacitet 3. neste side) 1 2 Kallista perämoottori ylös vetoasentoon. (fortsättning på nästa sida) 1 2 Vip påhængsmotoren op til trailer-position. Fjern dreneringspluggen og tøm motoroljen ut i et egnet oljekar.0 liter BYTE AV MOTOROLJA Motorns oljevolym 3. Avlägsna pluggen och töm oljan i ett lämpligt kärl. Oljebyte Olieskift procedure 1 2 Tilta utombordsmotorn uppåt till trailerläge. och sätt tillbaka den.goh98 a 1-2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ome13g ome13c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Moottoriöljyn kapasiteetti 3. OLJESKIFT Motoroljekapasitet 3 liter. Fremgangsmåte for oljeskift Öljynvaihto 1 2 Vipp utenbordsmotoren opp i transportstilling. (forts. Drei styringen på utenbordsmotoren.0 litraa. Voitele pohjatulpan tiiviste öljyllä ja pane takaisin paikoilleen. Olja in tätningen på pluggen. että valutusreikä (a) on alaspäin. Smør pakningen på dreneringspluggen med olje.0 liter. og skru den tilbake på plass.

om nødvendigt. 3 4 5 Aseta räsy tai pyyhe öljynsuotimen alle. Fjern oliepåfyldningsdækslet (c) og påfyld olie til passende arbejdsniveau. Ruuvaa irti vanha suodin kiertämällä suodinta vasemmalle (a). indtil pakningen berører sokkelen. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä suotimen tiivisteeseen. och applicera ett tunt lager olja på tätningen. om nødvendig. 6 7 94 90-10212X20 . La motoren gå på tomgang i fem minutter for å sjekke om det forekommer lekkasje. hvis den spilles. Brug ikke smørefedt. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån med oljestickan. Lad motoren køre i tomgang i fem minutter og kontrollér.goh99 a c 3-5 ohg 6-7 ohc VEDLIKEHOLD ome4g ome4c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Öljynsuotimen vaihto OLJESKIFT Fremgangsmåte for skifte av oljefilter 3 4 5 Legg en fille eller klut under oljefilteret. slik at dette kan absorbere eventuelt oljesøl. Skru av det gamle filteret ved å vri filteret mot venstre (a). 6 7 oha Poista öljysäiliön kansi (c) ja lisää öljyä kunnes se on oikealla käyttötasolla. Lisää öljyä. Påfyld olie. og stram herefter med en trekvarts eller en hel omdrejning. Oljepåfyllning Påfyldning af olie 6 7 Ta bort tanklocket (c) och fyll på till lämplig nivå. at den ikke lækker. Stopp motoren og sjekk oljenivået på peilestaven. Rengør sokkelen. Älä käytä rasvaa. Skru et nyt filter på. Stop motoren og kontrollér oliestanden med målepinden. Låt motorn gå på tomgång i fem minuter och kontrollera att inget läckage förekommer. Påfør et tynt lag med olje på filterpakningen. Skru på et nytt filter til pakningen kommer i kontakt med basen. Skruva åt det nya filtret tills tätningen kommer i kontakt med filterhuvudet – därefter ytterligare 3/4 – 1 varv. jos tarpeellista. Oljepåfylling Öljyn täyttö 6 7 Ta av oljelokket (c) og fyll på olje opp til passende nivå. Använd inte smörjmedel. Fyll på mer olje. Rengjør sokkelen. ettei ole vuotoja. Skruva loss det gamla filtret genom att vrida filtret till vänster (a). kiristä sitten 3/4-1 kierrosta. Påfør en tynd oliefilm på filterpakningen. Skru det gamle filter af ved at dreje det til venstre (a). Pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso mittatikulla. jotta voit imeä siihen kaiken valuneen öljyn. Anbring en klud eller et håndklæde under oliefiltret for at opsuge olie. Ruuvaa uutta suodinta päälle kunnes tiiviste koskettaa alustaa. Käytä moottoria joutokäynnillä ja tarkasta. Rengör filtrets fästyta. og trekk til fra 3/4 til en hel omdreining. Puhdista asennusalusta. Fyll på om det behövs. ohk UNDERHÅLL ome4k VEDLIGEHOLDELSE ome4a BYTE AV MOTOROLJA Oljefilterbyte UDSKIFT MOTOROLIE Udskiftning af oliefilter 3 4 5 3 4 5 Placera en trasa eller handduk under oljefiltret för att absorbera ev. spillolja. Bruk ikke smøring.

om der er vand i smøremidlet.68 nesteunssia). oz. Lad din forhandler efterse gearkassen. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler.68 fl. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. att vattnet fryser och orsakar skada på växelhuset.83 MM LÄPIM. ohk Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq15k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 440 ml (14. eller det vil ha blandet seg med oljen. og vil renne ut før oljen.83 MM DIA. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. hvis du bemærker vand. ohv4g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 440 ml. anna huoltamosi tarkistaa vaihteisto. Hvis der er vand. slik at den har et melkeaktig utseende. 90-10212X20 95 . Jos vettä havaitaan. vil vannet fryse og ødelegge girkassen. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. Vand i smøremidlet kan bevirke. VÄXELHUS Vid påfyllning eller byte av smörjmedel i undre växelhuset. Aseta valutusastia perämoottorin alle.goh66 3 1 2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohq15g ohq15c HUOLTO VAIHTEISTON VOITELU . En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen.). om vatten påträffas. skall man kontrollera om det förekommer vatten i smörjmedlet. Om så är fallet. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . Placera en avtappningsbalja under utombordaren. eller också kan vattnet komma att blandas med smörjmedlet och ge det en mjölkliknande konsistens. I såfall. Jos vettä on. kan vattnet ha sjunkit till botten och rinner ut före smörjmedlet. og hvis det er kuldegrader. katso onko voiteluaineessa vettä. Sett tømmekaret under motoren. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. se efter. Avlägsna avtappnings–/påfyllningspluggen. VEDLIGEHOLDELSE ohq15a SMØRING AF GEARKASSE . Placer en aftapningspande under motoren. la forhandleren undersøke girkassen. Tarkasta. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. Växelhusets smörjmedelsvolym Växelhuset rymmer cirka 440 ml (14. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. Vatten i smörjmedlet kan resultera i att lagren förstörs i ett tidigt skede. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos.ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. at lejerne slides for hurtigt. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. eller. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. och töm smörjmedlet. SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girkassen når det tilsettes eller skiftes girolje. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. Låt återförsäljaren inspektera växelhuset. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. ohv4a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 440 ml smøremiddel. VAIHDELAATIKKO Kun lisäät tai vaihdat vaihteiston voiteluainetta. ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. avluftningspluggen. En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. Vaihteistokotelon 1 2 3 ohv4c Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. Fjern ventilasjonspluggene og påfyllings/drenerings pluggen og drener oljen. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. Hvis vann er tilstede. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. då temperaturen går under fryspunkten. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. Tømming av girkassen 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling.83 MM DIAM. Tömning av undre växelhus 1 2 3 ohv4k Placera utombordaren i vertikalt körläge.

ennen kuin poistat voiteluaineputkilon. om skadade. Sett tilbake ventilasjonspluggen og pakningen (a) og skru til før smøretuben fjernes. Fjern ventilasjonspluggen (a). VIGTIGT: Hvis pakningsskiverne er beskadigede. tills smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (c).83 MM LÄPIM. Avlägsna pluggen från avluftningshålet (a).83 MM DIAM. Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (d). 1 2 3 Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. Tag bort tuben. Før tuben med smøremiddel fjernes. GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel i gearkassen 1 2 3 Placera utombordaren i vertikalt körläge. 96 90-10212X20 . VIKTIG: Skift pakningen hvis den er skadet. skall avluftningspluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling.i. 4 5 ohk Stopp ifyllingen av olje. Plasser smørenippelen (b) inn i påfyllingshullet og fyll i olje til den kommer til syne i ventilasjonshullet (c). UNDERHÅLL ohq9k SMÖRJNING AV VÄXELHUS .83 MM DIA.goh67 c a d 1-5 ohg b ohc VEDLIKEHOLD ohq9g ohq9c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . rengjorda 4 5 Tilsæt ikke mere smøremiddel. och sätt tillbaka den avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (d). VIKTIGT: Byt ut tätningsbrickorna. indtil det kommer til syne i lufthullet (c).ja valutustulppa ja tiivistysrengas (d) takaisin paikoilleen. 4 5 oha Lopeta voiteluaineen lisääminen. Fyll på smörjmedel med tuben (b) i påfyllningshålet. 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. Aseta voiteluaineputkilo (b) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. TÄRKEÄÄ: Vaihda tiivisteet uusiin. skal de udskiftes.i. jos ne ovat vahingoittuneet. kunnes se tulee näkyviin ilmareiästä (c). Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå VEDLIGEHOLDELSE ohq9a SMØRING AF GEARKASSE . sættes den bagerste luftprop og pakningsskiven (a) . Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (d) . Placér tuben med smøremiddel (b) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel. Fjern luftproppen (a). Poista ilmareiän tulppa (a). 4 5 Innan tuben tas bort. Skift pakningen hvis den er skadet. Pane ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (a) paikoilleen.

VEDLIGEHOLDELSE ohq16a SMØRING AF GEARKASSE . Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler. Jos vettä havaitaan. la forhandleren undersøke girhuset. Lad din forhandler efterse gearkassen. Fjern luftepluggene og påfyllings/tappe-pluggen og tapp ut oljen. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. se efter. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. I såfall. Tarkasta. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad.ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. Skruva ur luftningspluggarna och påfyllnings/dräneringspluggen och tappa av oljan. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. at lejerne slides for hurtigt. anna myyjäliikkeen tarkistaa vaihteisto. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. eller det vil ha blandet seg med oljen. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. Hvis der er vand. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. Placera en dräneringsskål under motorn. slik at den har et melkeaktig utseende. Vaihteistokotelon tyhjennys 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. eller också kan det vara blandat med oljan och ge denna ett mjölkaktigt utseende. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. katso onko voiteluaineessa vettä. Placer en aftapningspande under motoren. Tømming av girhuset 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. vil vannet fryse og ødelegge girhuset. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. om der er vand i smøremidlet. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. Sett tømmekaret under motoren.goh86 1 2 ohg ohc 3 VEDLIKEHOLD ohq16g ohq16c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel.108 MM LÄPIM. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. Vand i smøremidlet kan bevirke.108 MM DIAM. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. hvis du bemærker vand. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. Om det finns vatten i smörjmedlet skall du kontakta din återförsäljare. ohk ohv18c Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq16k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 710 ml (24 nesteunssia). og hvis det er kuldegrader. VAIHTEISTOKOTELO Kun lisäät tai vaihdat vaihteistokotelon voiteluainetta. Vid minusgrader kan det frysa till is och spränga växelhuset. Hvis vann er tilstede.108 MM DIA. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. ohv18k Oljemängd i växelhuset Växelhuset rymmer ungefär 710 ml olja. Aseta valutusastia perämoottorin alle. Om så är fallet kommer vattnet att finnas på bottnen och rinna ut först. ohv18a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 710 ml smøremiddel. SMØRING AV GIRHUS – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girhuset når det tilsettes eller skiftes girolje. VÄXELLÅDA Vid byte eller påfyllning av växelhusolja skall man kontrollera om det förekommer vatten i oljan. ohv18g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 710 ml. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. Dränering av växelhuset 1 2 3 Placera motorn i vertikalt arbetsläge. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . Jos vettä on. Vatten i smörjmedlet kan leda till för tidig lageråldring. og vil renne ut før oljen. 90-10212X20 97 . En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset.

DER HAR VÆRET UNDER VAND Påhængsmotoren bør sendes til service hos en forhandler indenfor de første par timer efter bjærgning. Avlägsna främre (a) och bakre (b) avluftningsplugg. Aseta voiteluaineputkilo (c) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. Fyll på smörjmedel med tuben (c) i påfyllningshålet. kunnes se tulee näkyviin etummaisesta ilmareiästä (d). sættes den bageste luftprop og pakningsskiven (b) i. skall den främre pluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. Fjern fremre ventilasjonsplugg (a) og bakre ventilasjonsplugg (b). når motoren bringes i kontakt med atmosfæren. UTENBORDSMOTOR SOM HAR VÆRT UNDER VANN En utenbordsmotor som har vært nedsenket i vann. ennen kuin poistat voiteluaineputkilon. indtil det kommer til syne i det bageste lufthul (e). Nå skal fremre ventilasjonsplugg og pakningen (a) settes i. Tämä huoltapisteen suoritettee huolto on välttämätön heti. ohk UPONNUT PERÄMOOTTORI Uponnut perämoottori on huollettava valtuutetussa huoltopisteessä muutaman tunnin sisällä perämoottorin vedestä nostamisesta. Denne øjeblikkelige behandling af motoren er nødvendig. innan tuben avlägsnas. 1 2 3 4 5 6 ohr1c Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. Stopp fylling av olje. Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. Aseta nyt etummaisen ilmareiän tulppa ja tiivistyslevy (a) takaisin paikoilleen. Tilsæt ikke mere smøremiddel. 1 2 3 4 5 6 ohr1a Anbring påhængsmotoren i lodret driftsposition. Sett tilbake bakre ventilasjonsplugg og pakningen (b) og skru til før smøretuben fjernes. Denne umiddelbare behandlingen hos en serviceforhandler er nødvendig med én gang motoren utsettes for luft. Jatka voiteluaineen lisäämistä. måste ses över av en auktoriserad verkstad inom några timmar efter den bärgats. for at minimere indvendig tæring. Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (f) i. Poista etummaisen ilmareiän tulppa (a) ja takimmaisen ilmareiän tulppa (b). Fortsett å fylle på olje til den kommer til syne ved bakre ventilasjonsplugg (e). kun moottori on joutunut ilman vaikutuksen alaiseksi. Lopeta voiteluaineen lisääminen. Fortsätt att fylla på smörjmedel tills det blir synligt vid bakre avluftningshålet (e).108 MM LÄPIM.108 MM DIA. da tæringen begynder. 98 90-10212X20 . och sätt tillbaka den rengjorda avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (f). Før tuben med smøremiddel fjernes. Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (f). DRÄNKT MOTOR En motor som hamnat under vatten. Sätt tillbaka den bakre avluftningspluggen och tätningsbrickan (b). Sett smørenippelen (c) inn i smørehullet og fyll i olje til den kommer til syne i fremre ventilasjonsplugg (d). Fortsæt med at tilsætte smøremiddel. Placer tuben med smøremiddel (c) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel indtil det kommer til syne i det forreste lufthul (d). Avlägsna tuben med smörjmedel.ja valutustulppa ja tiivistysrengas takaisin paikoilleen (f). Fjern den forreste luftprop (a) og den bageste luftprop (b). kunnes se tulee näkyviin takimmaisesta ilmareiästä (e). GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel til gearkassen 1 2 3 4 5 6 ohr1k Placera utombordaren i vertikalt körläge.goh87 e a d c f ohc b 1-6 ohg VEDLIKEHOLD ohq11g ohq11c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . Pane takimmainen ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (b) paikoilleen. Fyll inte på mera smörjmedel. PÅHÆNGSMOTOR. VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå ohq11a VEDLIGEHOLDELSE SMØRING AF GEARKASSE . Detta för att minska invändig korrosionsskada på motorn. bør tas til service innen noen få timer hos en autorisert forhandler med én gang utenbordsmotoren er tatt opp av vannet. jotta moottorin sisustan kärsimä syöpymisvaurio olisi mahdollisimman vähäinen. oha UNDERHÅLL ohq11k SMÖRJNING AV VÄXELHUS . VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 4 5 6 ohr1g Sett motoren i vertikal stilling. Nu sættes den forreste luftprop og pakningsskiven (a) i. for å minske faren for innvendig korrosjonsskade i motoren.108 MM DIAM. Då smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (d).

och blanda med 1 liter bensin. selv ikke bare for en kort stund. että käsitelty polttoaine pääsee kaasuttimeen. korrosion och frysskador från kvarvarande vatten. 1 liter bensin. at der dannes syre under oplagringen. Fortsätt enligt följande. tæring og frostsprængninger på grund af indespærret vand. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 99 . neste side) oik Polttoainejärjestelmä TÄRKEÄÄ: Alkoholia (etanolia tai metanolia) sisältävä bensiini voi aiheuttaa hapon muodostumista varastoinnin aikana ja voi vahingoittaa polttoainejärjestelmää. Följande förvaringsprocedur ska följas för att förbereda utombordaren för en längre tids förvaring (två månader eller längre). Kallistele säiliötä edestakaisin aineen sekoittamiseksi bensiiniin. 2. uden at vand cirkulerer gennem vandindtagene i gearkassen. Häll sedan blandningen i bränsletanken. joka auttaa estämään lakan ja hartsin muodostumista. så att det behandlade bränslet hinner komma fram till förgasaren. Fastmontert bensintank . for å unngå at vannpumpen kjøres tørr og motoren overopphetes. . Kör motorn i tio minuter. Kaada tarvittava määrä polttoaineen lisäainetta ja öljyä erilliseen astiaan ja sekoita yhteen litraan polttoainetta. eftersom det leder till att vattenpumpen skadas (körs torr). anbefales det at aftappe så meget som muligt af den tiloversblevne benzin fra benzintanken. (ætylalkohol eller metanol) kan forårsage. Fortsæt med følgende instruktioner. Fyll drivstofftanken og motorens drivstoffsystem med behandlet (stabilisert) drivstoff for å hindre dannelse av fernissering og gummi. drivstofføring og drivstoffsystem. Bärbar bränsletank – Häll i erforderlig mängd med Gasoline Stabilizer (följ anvisningarna på behållaren) i bränsletanken. Häll i erforderlig mängd med bensinstabiliseringsmedel och olja i en separat behållare. og bland med ca. Placera utombordaren i vatten. Beveg tanken litt frem og tilbake så stabilisatoren blander seg med bensinen. som indeholder alkohol. Siirrettävä polttoainesäiliö .Kaada vaadittu määrä Gasoline Stabilizer -käsittelyainetta (seuraa astiassa olevia ohjeita) polttoainesäiliöön. Modeller med karburator 3. eib15k FORSIGTIG For at undgå skade på vandpumpen (der kan løbe tør) og overophedning af motoren må du aldrig lade din påhængsmotor køre (ikke engang et kort øjeblik). så der er vandcirkulation. Fyll bränsletank och motorns bränslesystem med bränsle och en tillsats med anti–koaguleringsmedel.oig oic MOTOROPPLAG oia1g oia1c VARASTOINTI VARUSTAMINEN VARASTOINTIA VARTEN Perämoottorin varustamisessa varastointia varten päähuomio on sen suojaamisessa ruostumiselta. bränslefilter. Täytä polttoainesäiliö ja moottori polttoainejärjestelmä lisäaineella käsitellyllä (stabiloidulla) polttoaineella. Modeller med forgasser 3. 1. Vip tanken frem og tilbage nogle gange så stabilisatoren blandes med benzinen. polttoaineletkusta ja moottorin polttoainejärjestelmästä. Følgende fremgangsmåter for lagring bør følges hvis motoren ikke skal brukes på mer enn 2 måneder: FORSIKTIG Kjør aldri motoren. syöpymiseltä ja sisään jääneen veden jäätymisen aiheuttamilta vaurioilta. Kaasuttimella varustetut mallit 3. Käytä moottoria kymmenen minuutin ajan niin. Hæld denne blanding i tanken.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i tanken. slang och tank . utan att vatten cirkulerar genom växelhusets kylvattenintag. eib15a Bränslesystem VIKTIGT: Det är viktigt att förebygga avlagringar i bränslesystemets delar såsom förgasare. Special instruktion for permanent monterede benzintanke. eller anslut spoltillsats för kylvattencirkulation. Erikoisohjeet kiinteää polttoainesäiliötä varten. Hvis der bruges alkoholholdig benzin. Speciella rekommendationer för fastmonterade bränsletankar. anbefales det å tappe ut så mye som mulig av den resterende alkoholholdige bensinen før motoren skal i opplag. Seuraavat varastointivalmistelut tulee suorittaa perämoottorin varustamiseksi veneilykausien välistä tai pitkäaikaista säilytystä varten (kaksi kuukautta tai enemmän). benzinslangen og benzinsystemet. Alkoholblandat bränsle. Hell blandingen i tanken. kan dra åt sig fukt. uten at vann sirkulerer gjennom vanninntakene i girkassen. och skaka tanken så att stabiliseringsvätskan blandas väl med bränslet. eib15g VAROITUS Älä milloinkaan käytä perämoottoria (edes hetkisen). så att oönskade avlagringar förhindras. (forts.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i en separat beholder. Kjør motoren i 10 minutter slik at det stabiliserte drivstoffet når frem til forgasseren. Bærbar bensintank . Aseta perämoottori veteen tai kiinnitä siihen huuhtelulisälaite jäähdytysveden kierrättämiseksi. Bland med én liter benzin. OPLAGRING oia1a GØR KLAR TIL OPLAGRING Det vigtigste i forberedelserne til oplagring af din båd er at beskytte den imod rust. 2. Hæld den nødvendige mængde benzinstabilisator og olien i en separat beholder. 1. on suositeltavaa valuttaa mahdollisimman paljon jäljellä olevasta bensiinistä pois polttoainesäiliöstä. Følgende oplagringsprocedurer bør følges for at gøre din påhængsmotor klar til vinteroplagring (2 måneder eller længere). 2. Lad den køre i ti minutter. både fra tank. (jatkuu seuraavalla sivulla) oia FÖRVARING oia1k FÖRBEREDELSER FÖR FÖRVARING Det viktigaste vid förvaring är att skydda motorn mot rost. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren ens för ett ögonblick. Fyld benzintanken og motorens benzinsystem med behandlet (stabiliseret) benzin for at hjælpe med at forebygge formering af lak og gummi. eller användning av etanol eller metanol. jos vesi ei kierrä vaihteiston vedenottoaukoista. eller att motorn överhettas. Kaada tämä sekoitus senjälkeen polttoainesäiliöön. 1. Näin estät vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) sekä moottorin ylikuumenemisen.Jatka seuraavien ohjeiden mukaan. og kan beskadige benzinsystemet. Placer påhængsmotoren i vand eller forbind skylleapparaturet. Plassemotoren i vann eller koble til spyletilkoplingen for å få kjølevannet til å sirkulere. så den behandlede benzin spreder sig til karburatoren. Fortsett med anvisningene nedenfor. Transportabel benzintank: Hæld den anbefalede mængde “Gasoline Stabilizer” i benzintanken (følg instruktionerne på beholderen). FORBEREDELSER TIL MOTORLAGRING Det viktigste å ta hensyn til når motoren skal til lagring. 2. eib15c Drivstoffsystemet VIKTIG: Bensin som inneholder alkohol (etanol eller metanol) kan under lagring danne syre som kan skade drivstoffsystemet. er å beskytte den mot rustog frostskader som følge av vann i motoren. Sådant bränsle ska tappas av. vilket kan bilda syra. 1. Jos käytetty bensiini sisältää alkoholia. Förgasarmodeller 3.under förvaring. (fortsättning på nästa sida) Benzinsystemet VIGTIGT: Benzin. Hvis bensinen som benyttes inneholder alkohol.

og sett den tilbake. oie1c Girkasse 1. oie1a Växelhuset 1. Riper i lakken bør behandles. oic4g VARASTOINTI Polttoainejärjestelmä Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) 4. (Se VEDLIKEHOLD). 100 90-10212X20 . Perämoottorin asettaminen varastoon Varastoi perämoottori pystysuorassa asennossa. Aftap og påfyld gearkassens smøremiddel (der henvises til afsnittet om vedligeholdelsesprocedurer). Kunnosta kaikki kohdat. oie1k Beskyttelse af indvendige motordele 1. oid3c Beskyttelse av motorens indre deler 1. Bättra på ställen där färgen flagnat. Spreja Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (korrosionsskydd) på de yttre metallytorna (UTOM på korrosionskontrollanoder). Gearkasse 1. oid3k Beskyttelse af påhængsmotorens udvendige dele 1. Asenna sytytystulpat uudelleen. Häll en 1/2 tesked anti–koaguleringsmedel i bränslefiltrets synglas. eller koble til spyletilkoblingen for å sirkulere kjølevannet. vad gäller avlägsnande och installation av filtret. 3. i enlighet med vad som anges i Inspektions– och underhållsschemat. Hell 3 cm# (1/2 teskje) bensinstabilisator i den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret. oid3g Perämoottorin ulkoisten osien suojaaminen 1. Sätt tillbaka tändstiften. oie1g Moottorin sisäisten osien suojaaminen 1. Giv alle skrammer frisk maling. oic4k OPLAGRING Benzinsystemet Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) 4. Låt motorn vara igång i 15 minuter. Töm växelhuset på olja och fyll det på nytt (se underhållsrutinen). Se under Vedlikehold for beskrivelse av hvordan filteret fjernes og monteres. 2. som har kommet inn gjennom eksosutløpet. 3. sisään jäänyt jäähdytysvesi tai sadevesi. Fjern benzinfilterets inspektionsskål og tøm indholdet over i en egnet beholder. och töm innehållet i en därför avsedd behållare. oif3a FORSIKTIGHET Om motorn förvaras upptiltad i temperaturer under noll kan instängt kyleller regnvatten. voi jäätyä ja aiheuttaa vauriota perämoottorille. 2. 2. Smörj utombordarens alla komponenter. Valuta ja täytä vaihdelaatikokotelon voiteluaine (ks. Ruiskuta Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard-ainetta ulkopuolisiin metallipintoihin (paitsi syöpymistä estäviin anodeihin). 3. Senk utenbordsmoteren ned i vannet. jotta lisäaineella käsitelty polttoaine täyttää moottorin polttoainejärjestelmän. så vandet kan drænes fra den. tills bränsle med anti–koaguleringsmedel fyllt bränslesystemet. huoltomenetelmä). kjølevann eller regnvann. joka on mahdollisesti päässyt sisään vaihteiston pakokaasukanavista. Poista sytytystulpat ja ruiskuta pieni määrä moottoriöljyä jokaisen sylinterin sisään. oif3g Vaihteistokotelo 1. Ohjeet suodattimen tarkistuslasin poistosta ja asennuksesta saat osasta ”Huolto”. Återförsäljaren har färg 3. Kør motoren i 15 minutter for at lade behandlet benzin fylde motorens benzinsystem oic4a Skydd av utombordarens utvändiga komponenter 1. Käytä moottoria 15 minuuttia. oia FÖRVARING Bränslesystem EFI–modeller 4. 2. kan kølevand eller regnvand i propellens udstødningsmunding i gearkassen fryse og forårsage beskadigelse af motoren. 2. Avlägsna bränslefiltrets synglas. 5. Påhængsmotorens oplagringsstilling Påhængsmotoren oplagres i lodretstående position.ja huoltotaulukossa mainitut perämoottorin osat. så att oljan fördelas i cylindrarna. repareringslakk. Sett tilbake tennpluggene. slik at det behandlede drivstoffet fyller motorens drivstoffsystem. Aseta perämoottori veteen tai yhdistä huuhtelulaite jäähdytysveden kiertoon. oik VAROITUS Jos perämoottori on varastoitu kallistetussa asennossa jäätymislämpötiloissa. som har kommit in i avgasutsläppet. 5. oic4c Beskyttelse av motorens ytre deler 1. Sprøjt Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard på eksterne metalflader (undtagen tæringskontrolanoder). Tilføj 3 cc (1/2 teskefuld) benzinstabilisator til benzinfilterets inspektionsskål og geninstallér. FORSIKTIG Hvis motoren lagres vertikalt i kuldegrader. Smør alle motorens smørepunkter som beskrevet i Vedlikeholdsoversikt. der er nævnt i afsnittet. 2. kunne fryse til is og skade påhengsmotoren. eller koppla sköljadaptern för cirkulerande kylvatten. Ta ut tennpluggene og sprøyt litt motorolje inn i hver sylinder. Kjør motoren i 15 minutter. Kontakt forhandleren ang. “Eftersynsog 2. 5. Placér påhængsmotoren i vandet eller forbind skyllekittet for at cirkulere kølevand. innan det sätts tillbaka. Sprut Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (rustmiddel) på utvendige metallflater (unntatt på anodene for korrosjonskontroll). 5. Voitele kaikki Tarkastus. oif3k Placering av utombordaren vid förvaring Förvara utombordaren i upprätt ställning. Installér tændrørene igen. 3. Få den rette maling hos din forhandler. så att vattnet kan rinna ur. vedligeholdelsesplan”. Vaihda moottoriöljy. Skift girolje. Drej svinghjulet med hånden adskillige gange for at fordele olien i cylindrene. Byt motoroljan. Skift motoroljen. Lisää 3 cl (1/2 teelusikallista) bensiinin stabilointiainetta polttoainesuodattimen tarkistuslasiin ja asenna uudelleen. vil ev. Fjern den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret og tøm innholdet i en egnet beholder. 3. Der henvises til sektionen Vedligeholdelse for oplysninger om aftagning og installation af filtre. Rotera svänghjulet för hand några gånger. Konsultera Underhållsavsnittet. Tiedustele myyjäliikkeettä viimeistelymaalia.oig oic MOTOROPPLAG Drivstoffsystemet EFI–modeller (Electronic Fuel Injection) 4. 3. Poista polttoainesuodattimen tarkistuslasi ja tyhjennä sisältö sopivaan astiaan. Placera utombordaren i vatten. Fjern tændrørene og sprøjt en lille mængde maskinolie ind i hver cylinder. oif3c Plassering av motoren for opplag La motoren stå i vertikal stilling slik at vann kan renne ut. Pyöritä vauhtipyörää käsin useita kertoja jotta öljy menee tasaisesti sylintereihin. Avlägsna tändstiften och spruta in lite motorolja i varje cylinder. Smør alle motordele. frysa och förorsaka skador på motorn. oid3a Skydd av utombordarens invändiga komponenter 1. jotta vesi pääsee valumaan pois perämoottorista. 3. Roter svinghjulet manuelt flere ganger for å fordele oljen i sylinderne. 2. FORSIGTIG Hvis motoren oplagres i opvippet stilling i frostvejr. Skift motorolie. joista maali on lähtenyt pois.

oig

oic

MOTOROPPLAG
oig1g oig1c

VARASTOINTI
Akun varastointi
1. Seuraa akun valmistajan ohjeita akun varastoimiseksi ja uudelleen lataamiseksi. 2. Poista akku veneestä ja tarkasta veden korkeus. Tarpeen vaatiessa lataa uudelleen. 3. Varastoi akku viileään, kuivaan paikkaan. 4. Aika ajoin tarkasta veden taso ja lataa akku varastoinnin aikana.

Lagring av batteriet
1. Følg fabrikantens anvisninger for lagring og opplading av batteriet. 2. Fjern batteriet fra båten, og sjekk væskenivå. Lad opp om nødvendig. 3. Sett batteriet på et kaldt og tørt sted. 4. Kontroller væskenivået i batteriet regelmessig, og lad opp om nødvendig under lagring.
oik

FÖRVARING
oig1k

oia

Batteriförvaring
1. Följ tillverkarens instruktioner om förvaring och laddning. 2. Ta ur batteriet ur båten och kontrollera elektrolytnivån. Ladda om vid behov. 3. Förvara batteriet på en torr och sval plats. 4. Kontrollera batteriets elektrolytnivå periodvis, och ladda om batteriet under förvaringen.

OPLAGRING
oig1a

Oplagring af batteriet
1. Følg batterifabrikantens vejledninger vedr. oplagring og genopladning. 2. Fjern batteriet fra båden og kontrollér vandstanden. Genoplad batteriet, hvis det er nødvendigt. 3. Batteriet skal oplagres koldt og tørt. 4. Kontrollér vandstanden regelmæssigt og oplad batteriet under oplagringen.

90-10212X20

101

ojg

ojc

FEILSØKING
ojb4g ojb4c

VIANETSINTÄ
1
• • • • • • KÄYNNISTYSMOOTTORI EI SAA (SÄHKÖKÄYNNISTEISET MALLIT) MOOTTORIA PYÖRIMÄÄN

1
• • • • • •

STARTMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) En 20–ampere sikring i startkretsen (modeller med forgasser) eller kretsen for hovedstrømsreléen/ekstrautstyret (EFI–modeller) er røket. Se delen Vedlikehold. Utenbordsmotoren står ikke i fri. Dårlig batteri eller batteriforbindelsene er løse eller korrodert. Det er feil med tenningsnøkkelen. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Det er en feil med startmotoren eller startkabelen. MOTOREN VIL IKKE STARTE Dødmannsbryteren står ikke i “RUN”-stilling. Uriktig startprosedyre. Se BRUK. Gammel eller forurenset bensin. Motoren har fått for mye bensin. Se BRUK. Motoren får ikke nok bensin. a. Tom bensintank. b. Ventilen på drivstofftanken er stengt eller blokkert. c. Bensinslangen er frakoblet eller har en knekk. d. Tilføringsblæren har ikke blitt pumpet. e. Det er en feil med sikkerhetsventilen på tilføringsblæren. f. Tette bensinfiltre. Se VEDLIKEHOLD. g. Det er en feil med drivstoffpumpen.

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt
Palanut 20 Amp sulake käynnistyspiirissä (kaasutinmalleissa) päätehorele/lisävarustepiirissä (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Perämoottorin vaihde ei ole vapaalla. Heikko akku tai akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Vika virtalukossa Johdotus– tai sähköliitäntävika. Vika käynnistysmoottorissa tai käynnistyssolenoidissa. MOOTTORI EI KÄYNNISTY Hätäkatkaisin ei ole RUN-asennossa. Väärä käynnistysmenettely. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Bensiini vanhaa tai saastunutta. Moottori saanut liikaa polttoainetta. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Polttoainetta ei pääse moottoriin. a. Polttoainesäiliö on tyhjä. b. Polttoainesäiliön ilmareikä ei ole avoin tai siinä on supistuma. c. Polttoaineletku irronnut tai mutkalla. d. Rikastinta ei ole puristettu. e. Rikastimen sulkuventtiili on viallinen. f. Polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. g. Vika polttoainepumpussa. • • • •
oja

tai

2
• • • • •

2
• • • • •

Mahdolliset syyt

Mulige årsaker

• • • •
ojk

h. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. 20–ampere sikring er røket (EFI–modeller). Se delen Vedlikehold. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD.

h. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. Palanut 20 Amp sulake (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Vika sytytysjärjestelmän jossain osassa. Johdotus– tai sähköliitäntävika. Sytytystulpat likaisia tai viallisia. Katso osaa Huolto.

FELSÖKNING
ojb4k

FEJLFINDING
ojb4a

1
• • • • • •

1
STARTMOTORN DRAR INTE RUNT MOTORN (MODELLER MED ELSTART) En 20 A säkring har gått i startkretsen (förgasarmodeller), eller i huvudströmsreläet/tillbehörskretsen (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Neutralläget är inte ilagt. Svagt batteri, lösa eller korroderade anslutningar. Fel i tändnyckelkresen. Problem med kabel– eller elanslutning. Fel på startmotorn eller startmotorns solenoid. MOTORN STARTAR INTE Nödstoppskontakten är inte i läge “RUN”. Felaktig startrutin. Se avsnittet Körning. Gammalt eller förorenat bränsle. Sur motor. Se avsnittet Körning. Bränsle kommer inte fram till motorn. a. Bränsletanken är tom. b. Bränsletankens luftningshål inte öppet, eller igensatt. c. Bränsleslangen har lossnat eller är klämd. d. Pumpblåsan har inte använts. e. Fel på pumpblåsans backventil. f. Igensatt bränslefilter. Se underhållsavsnittet. g. Fel på bränslepumpen. • • • • • •

STARTERMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) Sprunget 20 AMP sikring i startkredsløbet (modeller med karburatorer) eller hovedstrømsrelæet/tilbehørskredsløb (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Påhængsmotoren er ikke i neutral position (frigear). Svagt batteri eller løse eller tærede batteriforbindelser. Fejl i tændingsnøglekontakten. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Fejl i startermotor eller starterrelæ. MOTOREN VIL IKKE STARTE Nødstopkontakten er ikke i positionen RUN (KØR). Fejlagtig startprocedure. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Gammel eller snavset benzin. Motoren er druknet. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Benzinen når ikke frem til motoren. a. Benzintanken er tom. b. Benzintankens ventil er ikke åben eller er blokeret. c. Benzinslangen er ikke forbundet eller den slår knæk. d. Primerbolden blev ikke klemt. e. Der opstod fejl i primerboldens kontrolventil. f. Benzinfiltret er tilstoppet. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. g. Fejl i brændstofpumpen.

Mulige årsager

Möjliga orsaker

2
• • • • •

2
• • • • •

Mulige årsager

Möjliga orsaker

• • • •

h. Bränsletankens filter igensatt. 20 A säkring har gått (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med kabel– eller elanslutning. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet.

• • • •

h. Filtret i benzintanken er tilstoppet. Sprunget 20 AMP sikring (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Tændrørene er snavsede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”.

102

90-10212X20

ojg

ojc

FEILSØKING
3
• • • • MOTOREN GÅR UJEVNT Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD. Uriktig montering og justering. Motoren får ikke nok drivstoff. a. Motorens drivstoffilter er tilstoppet. Se om Vedlikehold. b. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. c. Tilbakeslagsventilen sitter fast. Denne finnes på innebygde, fastmonterte drivstofftanker. • • • d. Drivstoffslangen er har en knekk eller er sammenklemt. Det er en feil med drivstoffpumpen. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Feil med komponent i drivstofftilførselssystemet (EFI–modeller). TAP AV YTEEVNE Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Gassen er ikke helt åpen. Skadet eller uriktig propell. Gal “motortiming”, justering eller montering. Båten er overbelastet eller lasten er dårlig fordelt. For mye slagvann. Bunnen av båten er tilgrodd eller skadet. BATTERIET HOLDER SEG IKKE OPPLADET Batteriforbindelsene er løse eller korroderte. Lavt elektrolysenivå i batteriet. Utbrukt eller ueffektivt batteri. For mye bruk av elektrisk tilleggsutstyr. Defekt likeretter, dynamo eller spenningsregulator. • • •

VIANETSINTÄ
3
• • • • MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Sytytystulpat likaiset tai vialliset. Katso osaa Huolto. Asennus ja säädöt vääriä. Polttoaine ei pääse vapaasti moottoriin. a. Moottorin polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. b. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. c. Kiinteästi sisäänrakennettujen juuttunut kiinni. polttoainesäiliöiden takaiskuventtiili

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

d. Polttoaineletku mutkalla tai litistynyt. Vikaa polttoainepumpussa. Vikaa sytytysjärjestelmän jossain osassa. Polttoaineruiaskutuksen rakenneosan vika (EFI–mallit). TEHON MENETYS Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Kaasuläppä ei ole täysin auki. Potkuri vahingoittunut tai vääränkokoinen. Moottorin ajoitus, säädöt tai asennus väärä. Vene ylikuormitettu tai kuorma väärin jakautunut. Pilssissä liikaa vettä. Veneen pohja likainen tai vaurioitunut. AKKU EI PYSY VARAUTUNEENA Akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Akussa alhainen määrä happoa. Akku kulunut tai vajaatehoinen. Sähkölisälaitteita käytetty liikaa. Tasasuuntain, vaihtovirtalaturi tai jännitteensäädin viallinen.

4
• • • • • • •

4
• • • • • • •

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

5
• • • • •
ojk

5
• • • • •
oja

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

FELSÖKNING
3
• • • • MOTORN GÅR OJÄMNT Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet. Felaktiga inställningar. Bränsleflödet till motorn begränsat. a. Motorns bränslefilter igensatt. Se underhållsavsnittet. b. Bränsletankens filter igensatt. c. Anti–hävertventilen på inbyggd bränsletank har fastnat. • • • d. Bränsleslangen är böjd eller klämd. Fel på bränslepumpen. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med bränsleinsprutningskomponent (EFI–modeller). EFFEKTSVAG MOTOR Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. För lågt gaspådrag. Skadad propeller, eller propeller av fel storlek. Felaktig tändinställning, eller annan justering. Båten överbelastad, eller lasten ojämnt fördelad. För mycket vatten i länsen. Båtens botten är förorenad eller skadad. BATTERIET TAPPAR LADDNINGEN Batterianslutningarna lösa eller korroderade. Låg elektrolytnivå i batteriet. Utslitet eller ineffektivt batteri. För många eltillbehör. Fel på likriktaren, växelströmsgeneratorn eller spänningsregulatorn.

FEJLFINDING
3
• • • • MOTOREN KØRER UREGELMÆSSIGT Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Tændrørene er tilsodede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. Indstillinger og justeringer er ukorrekte. Benzinen kommer ikke frem til motoren. a. Motorens benzinfilter “Vedligeholdelse”. er tilstoppet. Der henvises til afsnittet,

Möjliga orsaker

Mulige årsager

b. Filtret i benzintanken er tilstoppet. c. En anti-tilbageslagsventil har sat sig fast. Findes på indbyggede benzintanke. • • • d. Benzinslangen slår knæk eller er klemt. Fejl i benzinpumpen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Benzinindsprøjtningskomponentfejl (EFI modeller). TAB AF PRÆSTATION Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Gasspjældet er ikke helt åbent. En beskadiget propel eller en propel af forkert størrelse. Ukorrekt motortiming, motorjusteringer eller indstilling af motoren. Båden er overbelastet eller vægten er ujævnt fordelt. For meget vand i bunden. Bådens bund er snavset eller beskadiget. BATTERIET VIL IKKE HOLDE DETS LADNING Batteriforbindelserne er enten løse eller tærede. Lav elektrolytstand i batteriet. Batteriet er brugt op eller er ineffektivt. Overforbrug af elektrisk apparatur/tilbehør. Defekt ensretter, generator eller spændingsregulator.

4
• • • • • • •

Möjliga orsaker

4
• • • • • • •

Mulige årsager

5
• • • • •

Möjliga orsaker

5
• • • • •

Mulige årsager

90-10212X20

103

skall du alltid leverera den till den lokala. de äkta reservdelar och tillbehör som behövs. slår du opp i yrkeslista i telefonkatalogen for å finne nærmeste godkjente forhandler. og der opstår behov for service. Där känner man din motor bäst. specielt værktøj og udstyr. or7c OSIA JA LISÄLAITTEITA KOSKEVAT KYSELYT Kaikki alkuperäsiä varaosia ja lisävarusteita koskevat kyselyt on osoitettava paikalliselle. jos se tarvitsee huoltoa. He tuntevat moottorisi parhaiten. or7k FORESPØRGSLER VEDRØRENDE RESERVEDELE OG TILBEHØR Alle spørgsmål vedrørende ægte reservedele og tilbehør skal rettes til den lokale. KUN ET OLE KOTISI LÄHETTYVILLÄ Jos olet kaukana paikallisesta myyjäliikkeestä ja tarvitset huoltoa. tar du kontakt med nærmeste Mercury Marine (internasjonal) Marine Power -serviceavdeling. ork EJER ASSISTANCE eor6a SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor6k LOKALTEFTERSYN Returnér altid påhængsmotoren til den lokale. Forhandleren har nødvendig informasjon for å bestille deler og ekstrautstyr til sine kunder. eor2k SERVICE VÆK FRA HJEMSTEDET Hvis du er væk fra din lokale forhandler. Om du av någon orsak inte kan få service. Forhandleren har oplysninger om bestilling af reservedele og tilbehør. or7g KORJAUSTYÖ. Hvis du af en eller anden grund ikke kan få service. ber vi dig att ha motorns modell och serienummer nära till hands. autoriserede forhandler. Varaosa– ja lisävarustetiedusteluissa myyjäliikkeelle on annettava malli– ja sarjanumero oikeiden osien tilaamiseksi. Jollet jostakin syystä saa huoltoa. valtuutettuun myyjäliikkeeseen. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få service. De kjenner motoren best. skal du kontakte den nærmeste autoriserede forhandler. Ved forespørsler om deler og tilbehør krever forhandleren at du oppgir modell– og serienummer for å kunne bestille de riktige delene. auktoriserade återförsäljare om du har frågor angående äkta reservdelar och tillbehör. samt ægte reservedele og tilbehør til at foretage service på motoren på korrekt vis. hvis det er nødvendigt. de specialverktyg. Slå op i telefonbogen. FÖRFRÅGNINGAR OM RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR Konsultera din lokala. 104 90-10212X20 . Kun forhandleren har fabriksuddannede mekanikere. Denne har nödvändig information för att beställa de reservdelar och tillbehör som du behöver. eor2c LOKAL REPARASJONSSERVICE Send alltid utenbordsmotoren til nærmeste autoriserte forhandler dersom det skulle oppstå behov for service. den kunskap. Vain heillä on tehtaan kouluttamia mekaanikkoja. eor2a LOKAL REPARATIONSSERVICE Om service behöver utföras på din utombordare. Forhandleren kræver model– og serienumre i forbindelse med spørgsmål om reservedele og tilbehør. hvis der er behov for service. Myyjäliikkeellä on osien ja lisävarusteiden tilaamiseen tarvittavat tiedot. kontakt det nærmeste Mercury Marine (international) Marine Power servicekontor. or7a SERVICE NÄR DU ÄR HEMIFRÅN Om du inte är i närheten av din lokala återförsäljare när du behöver service. kontakta den närmaste auktoriserade återförsäljaren. ota yhteys lähimpään Mercury Marine (Kansainväliseen) Marine Power– huoltopisteeseen. erikoistyökalut ja laitteisto sekä alkuperäisiä osia ja lisävarusteita moottorisi oikeaan huoltoon. for at kunne bestille de korrekte reservedele. den utrustning. Adressen hittar du på “gula sidorna” i telefonkatalogen. ora FORESPØRSLER ANGÅENDE DELER OG TILLEGGSUTSTYR Alle forespørsler angående originale deler og ekstrautstyr skal rettes til nærmeste autoriserte forhandler. Forhandleren kender motoren bedst. för att servicen på din motor skall bli den bästa. Vid sådan kontakt. eor2g SERVICE BORTE FRA HJEMSTEDET Hvis behovet for service skulle melde seg når du ikke oppholder deg i nærheten av din vanlige forhandler. erfaring. valtuutetulle myyjäliikkeelle. Dette er det eneste stedet som har spesialopplærte mekanikere. auktoriserade verkstaden. kendskab til produktet.org orc SERVICEASSISTANSE FOR EIEREN eor6g eor6c OMISTAJAN HUOLTOAPU PAIKALLINEN KORJAUSHUOLTO Vie perämoottori aina paikalliseen. Endast där finns det fabriksutbildad personal. joilla on tarvittavat tiedot. ota yhteys lähimpään valtuutettuun myyjäliikkeeseen. spesialverktøy og –utstyr samt originaldeler og –tilbehør til å utføre tilfredsstillende service hvis behovet skulle melde seg. kontakta närmaste (Internationella) Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. autoriserede forhandler.

ota yhteys myyjäliikkeeseesi tai johonkin valtuutettuun Mercury Marine -myyjäliikkeeseen. 90-10212X20 105 . eller hvis du har eventuelle spørsmål eller lurer på noe angående utenbordsmotoren. påhængsproduktet. bedes du kontakte Mercury Marine servicekontoret (international) Marine Power serviceafdelingen eller– forhandleren for assistance de vil i salmar bejde med din forhandler gøre sit bedste for at løse alle problemer. He auttavat sinua ja myyjäliikettä ratkaisemaan kaikki ongelmat. dagtid • Modell . Följande information behövs av servicekontoret: • Ditt namn och adress • Telefonnummer. ora SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor4k SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN Din belåtenhet är av största betydelse för din återförsäljare och för oss.och serienummer av din utombordsmotor • Namn och adress av din återförsäljare • Problemets natur En förteckning över Mercury Marine -servicekontor finns på följande sida. ota yhteys Mercury Marine Service Office:een (kansainväliseen).or4g orc EIERASSISTANSE eor4g eor4c OMISTAJAN HUOLTOAPU HUOLTOAPU Tyytyväisyytesi perämoottorituotteeseen on hyvin tärkeätä myyjäliikkeelle ja meille. Gjør følgende hvis det kreves ytterligere assistanse: 1 2 Snakk først med salgssjefen eller servicesjefen hos forhandleren. gör så här. jota myyjäliike ei pysty ratkaisemaan.og serienummer på påhængsanordningen • Din forhandlers navn og adresse • Beskrivelse af problemet En liste over Mercury Marine servicekontorer findes på næste side. Hvis du allerede har gjort dette. ota yhteys myyjäliikkeen omistajaan. kysymyksiä tai jos olet huolissasi jostakin perämoottoria koskevasta asiasta. Serviceavdelingen vil trenge følgende informasjon: • Navn og adresse • Telefonnummer på dagtid • Modell . huoli tai ongelma. kan du kontakte forhandlerens ejer. De vil snakke med forhandleren for å løse eventuelle problemer. Om du redan har gjort det. Hvis der er behov for yderligere assistance. tar du kontakt med Mercury Marine (International) Marine Power -avdeling eller distributørens serviceavdeling for assistanse. De kommer att arbeta med din återförsäljare för att lösa alla problem. gør da følgende: 1 2 Rådgör med återförsäljarens försäljningschef eller verkstadschefen. Jos sinulla on mitään pulmia. som ikke kan løses af forhandleren. kontakt din forhandler eller en hvilken som helst autoriseret forhandler. lurer på noe eller har problemer som ikke kan løses hos forhandleren. kontakta först återförsäljaren eller en auktoriserad Mercury Marine -filial. Jos olet jo näin tehnyt.og serienummer på utenbordsmotoren • Navn og adresse til forhandleren • Beskrivelse av problemet Mercury Marine -serviceavdelinger er oppført på neste side. Hvis du har problemer eller spørgsmål vedr. Jos sinulla on kysymys. Om ytterligare hjälp behövs. Tal med forhandlerens salgseller serviceleder. Service Office tarvitsee seuraavat tiedot: • Nimesi ja osoitteesi • Puhelinnumerosi päivisin • Perämoottorisi sarjanumeron ja mallin • Myyjäliikkeesi nimen ja osoitteen • Ongelman laadun Mercury Marine Service Office -osoitteet ovat seuraavalla sivulla. kontakta ägaren. försäljning eller körning av din utombordsmotor. menettele näin: SERVICE Din tilfredshet med utenbordsmotoren er av største betydning for forhandleren og for oss. Hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du har et spørgsmål. Jos tarvitset lisäapua. Hvis dette allerede er gjort. 1 2 Om du har ett problem eller en fråga som inte kan lösas av återförsäljaren.servicekontor (Internationellt) för hjälp. 1 2 Hvis du har eventuelle spørsmål. ta kontakt med forhandleren eller en godkjent forhandler. tar du kontakt med innehaveren av forhandlerfirmaet. en bekymring eller et problem. Om du har ett problem eller en fråga som gäller service. Følgende oplysninger er nødvendige for servicekontoret: • Dit navn og din adresse • Telefonnummer i løbet af dagen • Model . ork Neuvottele myyjäliikkeen myyntipäällikön tai huoltopäällikön kanssa. josta saat apua. kontakta Mercury Marine . EJERASSISTANCE eor4a ASSISTANCE Din tilfredshed med påhængsproduktet er yderst vigtig for din forhandler og for os.

435-0005 Japan Aasia. Tyynen Valtameren Alue Australien. Mellom -Amerika. Mississauga. Japani Japan Mercury Marine . Belgium (61) (3) 9793-5880 Australia. Stillehavet Mercury Marine Australia 132-140 Frankston Road Dandenong. Singapore Asia. 137th Ave. er det bare å ringe. Afrika Mexico. Var god ange ditt telefonnummer (dagtid) om du skriver eller faxar. 2395 Meadowpine Blvd. telefax eller skriv for assistance. Karibiska havet (305) 385-9585 Japan Japan 81-53-423-2500 81-53-423-2510 (305) 385-5507 Meksiko. faxa eller skriv. Etelä -Amerikka. Inkludér venligst dit telefonnummer i løbet af dagen.Europe. Singapore Asien. Lähi -Itä. USA Yhdysvallat USA Kanada Canada Australia. faksata tai kirjoittaa. Sør -Amerika. ora MERCURY MARINE -SERVICEAVDELINGER Trenger du hjelp. Vestindien Mercury Marine . Sydamerika. Sydamerika. Parc Industriel de Petit. Ole hyvä anna puhelinnumerosi päivisin. voit soittaa. Singapore 5466160 5467789 Mercury Marine Singapore 72 Loyang Way Singapore 508762 106 90-10212X20 .A.Japan 283-1 Anshin-cho Hamamatsu. Singapore Asien. ring. Afrika Europa.Rechain B-4800 Verviers. Mellemamerika. Inc. Box 1939 Fond du Lac. Mellemøsten. Central Amerika. jos kirjoitat tai lähetät faksin. EJERASSISTANCE or10a MERCURY MARINE SERVICEKONTORER Ring. Midt -Østen. Keski -Amerikka. Pioneer Road. Afrikka Europa.O. Suite 226 Miami.or orc EIERASSISTANSE or10g or10c OMISTAJAN HUOLTOAPU MERCURY MARINE SERVICE OFFICE -OSOITTEET Tarvitessasi apua. Wi 54936-1939. USA Förenta Staterna (920) 929-5040 Canada Kanada (905) 567-6372 (905) 567-8515 Mercury Marine Ltd. samt post og telefax korrespondance. ork SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN or10k MERCURY MARINE -SERVICEKONTOR För hjälp. Australia Eurooppa. Stillehavsområdene Australien.W.Latin America & Caribbean 9010 S. FL 33186 U. Ontario L5N 7W6 (920) 929-5893 Mercury Marine W6250 W. Victoria 3164.. Mellersta Östern. sende en telefaks eller skrive. Shizuoka. Afrika (32) (87) 32 • 32 • 11 (32) (87) 31 • 19 • 65 Marine Power .S. P. Stilla havets område (61) (3) 9791-5822 Europa. Karibianmeren seutu Mexico. de vestindiske øyer Mexiko.

Sørg for at opbevare alle ordrer og kvitteringer.okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT oka1g oka1c HUOLTOLOKIKIRJA Merkitse kaikki suoritetut perämoottorin huoltotoimet tähän. Ta vare på alle verkstedskvitteringer. Spara alla kvitton på reparationer och service. Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer 90-10212X20 107 . Muista säilyttää kaikki työlistat ja kuitit. Notera allt underhåll som utförs. okk UNDERHÅLLSLOGG oka1k oka1a VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Notér vedligeholdelse på din påhængsmotor skal nedtegnes her. oka Noter alt vedlikehold som er utført på motoren her.

okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT okk oka HUOLTOLOKIKIRJA VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer UNDERHÅLLSLOGG Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse 108 90-10212X20 .