Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE–merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som

er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgia, oppfyller kravene til følgende direktiver og standarder, som endret: Direktiv for lystbåter: Direktiv for maskineri EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Mikäli perämoottorin sarjanumerolevyssä on CE–merkki vasemmassa alakulmassa, seuraava ilmoitus on voimassa: Tämä perämoottori, jonka on valmistanut Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA tai Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgium, täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset, muutokset mukaanlukien: Huviveneitä koskeva direktiivi: 94/25/EC; normi ISO 8665, ISO 11547 Koneita koskeva direktiivi: 98/37/EC EMC Direktiivi: 89/336/EC; normi EN50081–1, SAE J551 (CISPR julkaisu 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey President, Mercury Marine, Fond du Lac, USA Når det gjelder europeiske bestemmelser, ta kontakt med: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Euroopan säädöksiä koskeva yhteys: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Om utombordsmotorns serienummerplåt har CE–markeringen i nedre vänstra hörnet, gäller följande: Denna utombordsmotor, tillverkad av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien, uppfyller kraven i följande direktiv och standarder, enligt följande tillägg: Direktiv för fritidsbåt: Maskindirektiv: EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Hvis der findes et CE–mærke i det nederste venstre hjørne på påhængsmotorens serienummerplade, gælder følgende erklæring: Denne påhængsmotor, fremstillet af Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc., Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver og standarder, som rettet: Direktiv for fritidsfartøjer: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547, Direktiv for maskineri: EMC–direktiv: 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey Président - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontaktorgan för europeiska bestämmelser: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontakt mht. europæiske love: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD INSTRUKTIONBOK FÖR MANÖVRERING OCH UNDERHÅLL AV KÄYTTÖĆJA HUOLTOKÄSIKIRJA BETJENINGSĆ OG VEDLIGEHOLDELSESĆ HÅNDBOG

 2001, Mercury Marine
90-10212X20

90Ć10212X20 201 –1

N

30

40 (4-Stroke)

S

SF

DK

TUSEN TAKK
For at du kjøpte en av de beste utenbordsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Utenbordsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens ledere innen marineteknologi og produksjon av utenbordsmotorer siden 1939. Disse årene med erfaring har vært fokusert på å produsere produkter av førsteklasses kvalitet. Mercury Marine har derfor fått et omdømme for streng kvalitetskontroll, utmerkede egenskaper, holdbarhet og varig ytelse. De har også ord på seg for å yte best støtte etter at salget har funnet sted. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye før utenbordsmotoren tas i bruk. Denne instruksjonsboken er tilrettelagt som en hjelp til drift, sikker bruk og behandling av utenbordsmotoren. Alle hos Mercury Marine har satt sin ære i å bygge denne utenbordsmotoren, og ønsker deg mange år med fornøyelse og sikkerhet på sjøen. Takk igjen for din tiltro til Mercury Marine. Garanti Produktet du har kjøpt, leveres med en begrenset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelsene er framsatt under Garantiinformasjon i denne håndboken. Garantibetingelsene inneholder en beskrivelse av det som dekkes, det som ikke dekkes, dekningens varighet, hvordan skaffe garantidekning på enkleste måte, viktig ansvarsfraskrivelse for skader og annen relatert informasjon. Vennligst les gjennom denne viktige informasjonen.

KIITOS
Olet hankkinut yhden markkinoiden hienoimmista perämoottoreista. Olet panostanut viisaasti veneilynautintoon. Perämoottorisi valmistaja, Mercury Marine, on johtavassa asemassa veneilytekniikan taitajana ja tunnettu vuodesta 1939 lähtien maailman laajuisesti perämoottorien valmistajana. Näiden vuosien aikana saatu kokemus on laatutuotteidemme perusta. Tästä oli seurauksena Mercury Marinen maine tiukasta laadunvalvonnasta, korkealuokkaisuudesta, kestävyydestä, pysyvästä suorituskyvystä ja parhaan myynninjälkeisen tuen antamisesta. Kehotamme lukemaan tämän käsikirjan huolellisesti ennen perämoottorisi käyttöä. Tämä käsikirja on laadittu auttamaan perämoottorisi toimintaa, turvallista käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa. Mercury Marinen piirissä olemme kaikki vastuuntuntoisia perämoottorisi valmistuksessa ja toivotamme sinulle mieluista ja turvallista veneilyiloa vuosikausiksi eteenpäin. Kiitämme vielä kerran Mercury Marinelle osoittamastasi luottamuksesta. Takuuilmoitus Ostamasi tuote käsittää Mercury Marinen rajoitetun takuun, takuuehdot ovat tämän käsikirjan osassa Takuutiedot. Takuulauseke sisältää selostuksen siitä mitä takuu kattaa, mitä se ei kata, takuuajan, miten parhaiten voi saada takuukatteen, tärkeitä vastuuvapautuslausekkeita ja vahinkojen rajoituksia ja muuta asiaankuuluvaa tietoa. Lue nämä tärkeät tiedot!

TACK!
Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en god investering! Din utombordare är tillverkad av Mercury Marine, ett marknadsledande företag vad gäller marin teknologi och tillverkning sedan 1939. Under alla dessa år har målet varit att producera kvalitetsprodukter. Mercury Marine har rykte om sig att vara ledande vad gäller kvalitetskontroll, kvalitet, hållbarhet och prestanda, och företaget är ledande vad gäller uppföljning av sina produkter. Vi ber er vänligen att noga läsa denna Instruktionsbok innan motorn tas i bruk. Instruktionsboken har framställts för att bli till hjälp vid körning, säker användning och skötsel av utombordaren. Samtliga medarbetare vid Mercury Marine har bidragit med sin expertis för att bygga Din utombordare, och alla önskar Dig många år av trivsamma och säkra båtturer. Vi tackar Dig igen för att Du litar på Mercury Marine. Meddelande angående garantin Produkten du inhandlat kommer med en begränsad garanti från Mercury Marine, och villkoren beskrivs i avsnittet Garantiinformation, i denna handbok. Där informeras om vad som täcks och inte täcks av garantin, hur lång garantitiden är, hur man bäst skaffar garantin, viktiga friskrivningsklausuler och begränsningar vad gäller skador, och annan information. Var vänlig och läs denna viktiga information.

TAK
for dit køb af en af de bedste påhængsmotorer på markedet. Det er en god investering i bådglæde. Din påhængsmotor er fabrikeret af Mercury Marine, en verdensleder inden for marineteknologi og fabrikation af påhængsmotorer siden 1939. Gennem mange års erfaring har Mercury forpligtiget sig til at fremstille de bedste kvalitetsprodukter. Dette har ført til Mercury Marine’s ry om streng kvalitetskontrol, dygtighed, holdbarhed, vedvarende ydeevne og den bedste kundesupport efter produktsalg. Læs denne håndbog omhyggeligt, før påhængsmotoren tages i brug. Håndbogen er udarbejdet med henblik på at hjælpe dig med betjening, sikker brug og pleje af din påhængsmotor. Her hos Mercury Marine sætter vi en ære i at bygge din påhængsmotor og ønsker dig mange års ubekymret og sikker bådbrug. Endnu en gang tak for din tillid til Mercury Marine. Garantimeddelelse Det produkt, du har købt kommer med en begrænset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelser er fremlagt i sektionen Garantioplysninger i denne vejledning. Garantierklæringen indeholder en beskrivelse af hvad der er dækket, hvad der ikke er dækket, garantiens varighed, den bedste måde at anskaffe garantidækkelse på, vigtige afskrivelser og begrænsninger for skade og andre tilknyttede oplysninger. Du bedes gennemlæse disse vigtige oplysninger.

0

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Garantiinformasjon Overførbar garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Internasjonal garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrenset garanti for firetakts utenbordsmotor . . . . . . . . . 8 3 års begrenset garanti mot korrosjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidekning og unntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelle opplysninger Båtførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før utenbordsmotoren brukes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Båtens motorkapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manøvrering i høy hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotorens fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merknad ved fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dødmannsstoppbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varsomhet i nærheten av badende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhetsmelding for passasjerer – pongtongbåter og dekkbåter . . . . . . Hopping på bølger og kjølevann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grunnstøting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksosutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjøvett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestanddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Takuutiedot Takuun siirto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Takuun rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvallat ja Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine 4-tahtisen perämoottorin rajoitettu takuu . . . . . . . . . . . . . . 8 3 vuoden rajoitettu takuu korroosiota vastaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Takuun kattavuus ja rajoitusehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Yleistietoa 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35
oaa

Veneilijäin vastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ennen perämoottorin käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veneen teho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pikamoottoriveneen ja suurtehoisen veneen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perämoottorin kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kauko-ohjausta koskeva varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hätäkatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedessä olevien henkilöiden suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matkustajien turvallisuus - Ponttooniveneet ja kansiveneet . . . . . . . . . . . . Aallokossa ja vanavedessä hyppäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedenalaiset vaarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakokaasujen päästöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisälaitteiden valinta perämoottoriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opastusta turvalliseen veneilyyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valmistusnumeron muistiin merkitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INNEHÅLL
Garantiinformation Överlåtelse av garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantibevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Utanför Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begränsade garanti för 4-taktare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 års begränsad garanti mot korrosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantins täckning och undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Allmän information Förarens skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innan du startar utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Högsta motorstyrka för båten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning med körning med “high–performance”–båt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjärreglage för utombordsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varning om styrsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstoppskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Var uppmärksam på personer i vattnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Säkerhetsmeddelande för passagerare - Pontonbåtar och båtar med däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning över vågor och bakvatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risken för att köra på undervattensföremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avgasutsläpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att välja tillbehör till din utombordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förslag om båtsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriv upp serienumret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Översiktsbild över komponenterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INDHOLDSFORTEGNELSE
Garantioplysninger Overførsel af garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uden for USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrænset garanti for fire–takts påhængsmotorer . . . . . . 8 3 års begrænset garanti mod tæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidækning og undtagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelt Bådførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før du starter påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bådens hestekræfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højhastigheds– og high performance bådbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotorens fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bemærkning om fjernstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstopkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse af mennesker i vandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhedsmeddelelse til passagerer – Pontonbåde og både med dæk . Spring over bølger og kølvand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenstød med farer under vandoverfladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udstødningsemission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af tilbehør til din påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Råd om sikker sejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrering af serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponentidentifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

90-10212X20

1

oag

oac

INNHOLD
Montering Montering av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Valg av propell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport Transport av båt/motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bærbare drivstofftanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Drivstoff og olje Anbefalt bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fylling av bensintanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalt motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjekke og fylle på motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponenter og kontrollspaker Fjernkontrollfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varselsystem – modeller med forgassere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varselsystem – Modeller med elektronisk drivstofftilførsel (EFI) . . . . . . . . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis utstyrt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Justering av gassfriksjonen - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av styrefriksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av trimror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (forts. neste side)
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Asennus Perämoottorin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Potkurin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kuljetus Veneen/perämoottorin kuljettaminen perävaunulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kannettavien polttoainesäiliöiden kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Polttoaine & öljy 40 41 42 43 Bensiinisuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainesäiliön täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljysuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn tarkistus ja lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat & käyttölaitteet Kauko–ohjaimen erikoisominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varoitusjärjestelmä – Kaasuttimilla varustetut mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varoitusjärjestelmä – Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Käsinkallistusjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim ja kallistus (jos on varusteena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kaasukahvan kitkan säätö - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ohjauskitkan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Trimmievän säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (jatkuu seuraavalla sivulla)
oaa

40 41 42 43

INNEHÅLL
Installation Montering av utbordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Val av propeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport

INDHOLDSFORTEGNELSE
Montering Montering af påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Propelvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transportering af motoren

Trailertransport av båten/utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bärbara bränsletankar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Bränsle & olja

Transportering af båd og påhængsmotor med trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transportering af bærbare benzintanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Brændstof og olie

Bränslerekommendationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyllning av bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekommenderad motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll och påfyllning av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur reglage och system fungerar

40 41 42 43

Benzinanbefalinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyldning af brændstoftank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalet motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér og påfyld motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorens særlige egenskaber og kontrolmekanismer

40 41 42 43

Fjärreglagets funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varningssystem – förgasarmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varningssystem – EFI–modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Manuellt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Powertrim och tilt (extrautr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Inställning av gashandtagets friktion - modeller med rorkult . . . . . . . . . . . 60 Inställning av styrfriktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Inställning av trimrodrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsättning på nästa sida)

Fjernkontrolfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Advarselssystem – Modeller med karburatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Advarselssystem – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis en sådan er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Indstilling af gashåndtagets friktion - modeller med styrehåndtag . . . . . . . 60 Indstilling af styremodstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering af trimtap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsættes på næste side)

2

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Bruk Sjekkliste før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk i kuldegrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjøring i saltvann eller forurenset vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruksjoner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremgangsmåte ved innkjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Girskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopp av motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikehold Vedlikehold av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylling av kjølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerning og montering av toppdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvendig vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drivstoffsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fester for styreoverføringsstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offeranode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm . . . . . . . . . . . . Sjekking og utskifting av tennplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skifte av sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspeksjon av registerremmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smørepunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollere væskenivået i power-trim-pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oljeskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girkasse – girkasse med 83 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girhus – girkasse med 108 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotor som har vært under vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Perämoottorin käyttö 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72 Käynnistystä edeltävä tarkistuslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäätymislämpötiloissa ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajo merivedessä tai saastuneessa vedessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistystä edeltävät toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - kaukosäätömallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistys hätätilanteessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huolto 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98
oaa

62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

Perämoottorin huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varaosien valitseminen perämoottoriisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarkastus- ja huoltotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yläkopan poisto ja asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulkopinnan huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainejärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohjauksen niveltangon kiinnikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korroosion estoanodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . Sytytystulpan tarkastus ja vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akun tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulakkeiden uusiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajastushihnan tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voitelukohteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulisen ajokulman säätönesteen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiston voitelu - 83 mm läpim. vaihdelaatikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteistokotelon voitelu - 108 mm läpim. vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . Uponnut perämoottori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98

INNEHÅLL
Körning Avprickningslista före körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning under den kalla årstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning i saltvatten eller förorenat vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Före start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkörning av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att starta motorn - modeller med fjärreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motorn – modeller med rorkultshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Växling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att stänga av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll Utombordarens skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservdelar till utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektions- och underhållsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spolning av kylsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demontering och montering av motorkåpan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll av motorns yttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bränslesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styrlänkstagets fästen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korrosionskontrollanod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion och byte av tändstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av kamaxelrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjställen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollera power trim-vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 83 mm dia. växelhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 108 mm dia. växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dränkt motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

INDHOLDSFORTEGNELSE
Betjening af påhængsmotoren Huskeliste før sejlads med påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening frostvejr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening i saltvand og forurenet vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruktioner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilkøring af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med fjernkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med styrehåndtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gearskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standsning af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse Pleje af påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af reservedele til påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyns- og vedligeholdelsesskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylning af kølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aftagning og påsætning af topdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse af eksteriør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændstofsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastgørelse af styreforbindelsesstangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tæringskontrolanode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn og udskiftning af tændrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskiftning af sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af tandrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøresteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér power trim-væsken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskift motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 83 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 108 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotor, der har været under vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

90-10212X20

3

oag

oac

INNHOLD
Motoropplag Forberedelser til motoropplag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Feilsøking Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Serviceassistanse For Eieren Lokal reparasjonsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service borte fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørsler angående deler og tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -serviceavdelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 De gitte beskrivelser og spesifikasjoner var gjeldende da denne instruksjonsboken ble godkjent for trykking. Mercury Marine vil hele tiden forbedre sine produkter. Mercury Marine forbeholder seg videre retten til å stanse fabrikasjon av modeller når som helst, samt retten til å forandre spesifikasjoner, utforming, metoder eller fremgangsmåter, uten å pådra seg noen forpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende navn er registrerte varemerker i Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster.
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Varastointi Varustaminen varastointia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Vianetsintä Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Omistajan huoltoapu 104 104 104 105 106 Paikallinen korjaushuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korjaustyö, kun et ole kotisi lähettyvillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osia ja lisälaitteita koskevat kyselyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltoapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine service office -osoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltolokikirja Huoltolokikirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Tässä opaskirjassa olevat tekniset tiedot ja opastukset olivat voimassa sen painamisen hyväksymisaikana. Mercury Marine, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteidensa laatua, pidättää oikeuden lakkauttaa yksityisten mallien tuotannon haluamanaan aikana, muuttaa teknisiä yksityiskohtia, muotoilua, menetelmiä tai toimintaa ilman ennakkoilmoituksia tai lisävelvoitteita. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Seuraavat ovat Brunswick Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide ja Thruster.
oaa

104 104 104 105 106

INNEHÅLL
Förvaring Förberedelser för förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Felsökning Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Servicehjälp För Ägaren Lokal reparationsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service när du är hemifrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förfrågningar om reservdelar och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicehjälp för ägaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -servicekontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhållslogg Underhållslogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivningar och specifikationer i denna handbok gällde vid den tidpunkt då boken godkändes för tryckning. Mercury Marine har som policy att ständigt förbättra sina produkter, och förbehåller sig därför rätten att upphöra med en modell när som helst eller att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, och utan att därmed påta sig några förpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Följande är Brunswicksbolagets registrerade varumärken: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide och Thruster. 104 104 104 105 106 Oplagring

INDHOLDSFORTEGNELSE
Klargøring af motoren til oplagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Fejlfinding Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Ejer Assistance Lokalt Eftersyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn væk fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørgsler vedrørende reservedele og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine servicekontorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logbog over vedligeholdelse Logbog over vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivelserne og specifikationerne i denne håndbog var gældende på tidspunktet for bogens trykning. Mercury Marine bestræber sig for til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig ret til når som helst at standse produktionen af en model og at forandre specifikationer, design, metoder og procedurer uden varsel og uden at påtage sig forpligtelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende varemærker tilhører Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster. 104 104 104 105 106

4

90-10212X20

Registreringsoplysningerne øndres i datafilen på fabrikkens computer.O. ota yhtys maahantuojaan tai lähimpään Mercury Marine/Marine Power Service -toimistoon. men kun i den resterende tid af den ubrugte del af den begrænsede garanti. Ved direkte salg foretaget af ejeren Den efterfølgende ejer kan blive registreret som den nye ejer og beholde den ubrugte del af den begrænsede garanti ved at indsende den tidligere ejers plastik garantiregistreringskort og en kopi af salgssedlen som bevis på ejerskabet. OVERFØRBAR GARANTI Den begrensede garantien kan overføres til neste eier. Dette gælder ikke for produkter. Tämä ei koske tuotteita. Direkte salg av eier Den neste eieren kan registreres som ny eier og benytte den ubrukte delen av den begrensede garantien ved å sende den forrige eierens registrerings . I USA og Canada. Denna service är gratis.og garantikort med den nye eierens navn og adresse. kontakta distributören i ditt land eller närmaste Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. Tehtaan tietokonetiedostoon tehdään rekisteröintitietokorjaukset. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Departement Det vil bli utstedt et nytt registrerings . tar du kontakt med distributøren i det aktuelle landet. WI 54936 -1939 Attn.: Warranty Registration Department Uusi Omistajan takuurekisteröintikortti lähetetään uuden omistajan nimellä ja osoitteella.: Warranty Registration Department Ett nytt Ägarens registreringskort kommer att utställas med den nya Ägarens namn och adress. Pioneer Road P. Registreringen kommer att ändras på fabrikens datafil. Det er ingen utgifter forbundet med denne servicen.O. Yhdysvalloissa ja Kanadassa nämä lähetetään osoitteella: Mercury Marine W6250 W. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Department Et nyt garantiregistreringskort med den nye ejers navn og adresse udstedes. WI 54936 -1939 Attn. joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. I Förenta Staterna och Kanada.O. ouk Omistajan suorittama suora myynti Toinen omistaja voidaan rekisteröidä uutena omistajana ja hän voi säilyttää takuusta käyttämättömän osan lähettämällä edellisen omistajan muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin ja ostotositteen todistuksena omistuksesta.og garantikort av plast sammen med en kopi av salgsdokumentet som bekrefter eierforholdet.O. ägaren säljer direkt Den andra ägaren kan registreras som ägare och bibehålla den outnyttjade delen av den ettåriga begränsade garantin genom att sända in den förre ägarens garantiregistreringskort och en kopia av köpebrevet som bevis på ägarskap. mutta ainoastaan rajoitetun takuun jäljellä olevaksi ajaksi. Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. Når det gjelder produkter som er kjøpt andre steder enn i USA og Canada. Tämä palvelu on maksuton. Box 1939 Fond du Lac. Detta gäller inte produkter som används för kommersiella ändamål. För produkter köpta utanför Förenta Staterna och Kanada. Registreringen vil bli endret i fabrikkens dataregistreringskartotek. send til: Mercury Marine W6250 W. eoq2k ÖVERLÅTELSE AV GARANTI Den begränsade garantin får överföras till nästa köpare. Box 1939 Fond du Lac. posta detta till: Mercury Marine W6250 W. Box 1939 Fond du Lac. I USA og Canada skal dette sendes til: Mercury Marine W6250 W. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION eoq2a OVERFØRSEL AF GARANTI Den begrænsede garanti kan overføres til en efterfølgende køber. Kontakt leverandøren i det pågældende land eller det nærmeste Mercury Marine/Marine Power servicekontor for produkter købt uden for USA og Canada. Pioneer Road P. men bara för återstoden av den begränsade garantins oanvända del. Jos tuote on ostettu Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. der anvendes til kommercielle formål.oqg ouc GARANTIINFORMASJON eoq2g eoq2c TAKUUTIEDOT TAKUUN SIIRTO Rajoitettu takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. eller nærmeste Mercury Marine -/Marine Power Service -avdeling. Denne service er gratis. men bare for den ubrukte delen av den begrensede garantien. Box 1939 Fond du Lac. Pioneer Road P. 90-10212X20 5 . Pioneer Road P.

Garantiservice vil ikke bli utført med mindre du har dette kortet. mens dit plastik garantiregistreringskort fremstilles. Ved kjøp av produktet. Når fabrikken mottar registreringskortet. esitä väliaikainen rekisteröintikortti myyjäliikkeelle. namn och adress. Jos tuotteesi tarvitsee huoltoa tänä aikana. skal du vise forhandleren det midlertidige garantiregistreringskort. Rajoitettu takuu ei ole voimassa ennen kuin tuote on rekisteröity tehtaalla. 5. Den begrensede garantien trer ikke i kraft før produktet er registrert ved fabrikken. ou1k GARANTIBEVIS Förenta Staterna och Kanada 1. får du et midlertidig eierregistreringskort. må du ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet. tuote on palautettava heille takuutyötä varten. När fabriken har mottagit garantiregistreringskortet. användningsändamålet och återförsäljarens kod. 2. efter produktet er registreret på fabrikken. Det er viktig at forhandleren fyller garantiregistreringskortet helt ut og sender det tilbake til fabrikken umiddelbart etter avsluttet salg av det nye produktet. 4. Se on esitettävä huoltopisteelle. Da den sælgende forhandler fortsat er personligt interesseret i din tilfredshed. Du vil modtage et midlertidigt garantiregistreringskort. sen varalta. ota yhteys myyjäliikkeeseen. 5. På registreringskortet er det oppgitt navn og adresse til opprinnelig kjøper. 6 90-10212X20 . Ellet saa muovikorttiasi 30 päivän kuluessa uuden tuotteen ostosta. om garantiservice blir aktuellt. käyttötyypin ja myyjäliikkeen koodin. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden. Forhandleren attesterer ligelede. bør du bringe produktet tilbage til ham for garantiservice. salgsdato. OBS: Registreringslistorna måste uppehållas av fabriken och återförsäljaren av marinprodukter sålda i Förenta Staterna i det fall att ett meddelande som angår Federal Boat Safety Act skulle bli aktuellt. Bemærk: Registreringslister skal opretholdes af fabrikken og forhandleren mht. 5. i tilfælde af at notifikation under Federal Boat Safety Act er påkrævet. Det måste uppvisas för återförsäljarens servicecenter. 3. 3. at du er den oprindelige køber og bruger af produktet. Eftersom det ligger i din återförsäljares intresse att ha en nöjd kund. försäljningsdatum. Det identifierar namnet och adressen av originalköparen. udsteder fabrikken et plastik garantiregistreringskort til dig. bör du uppvisa det temporära registreringskortet hos återförsäljaren. 7. viser du det midlertidige registreringskortet til forhandleren. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen tehtaalle välittömästi uuden tuotteen myynnin jälkeen. 3. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. utges Ägarens garantiregistreringskort av plast. skall produkten returneras till honom för garantiservice. Derfor bør produktet leveres til ham for garantiservice.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou1g ou1c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvallat ja Kanada 1. Se tunnistaa alkuperäisen ostajan nimen ja osoitteen. Vänligen kontakta din återförsäljare. har personlig interesse av at du er fornøyd. Ved modtagelse af garantiregistreringskortet.og serienum(re)mer. Kun tehdas on saanut takuurekisteröintikortin. Han vil sætte det på garantiskadeanmeldelsesformen. 2. Garantianspråk kan inte accepteras utan detta kort. Takuuvaateita ei oteta vastaan ilman tätä korttia. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. om ditt plastkort inte mottas inom 30 dagar från den nya produktens försäljningsdatum. Den begrænsede garanti træder først i kraft. Se on voimassa ainoastaan 30 päivää ostopäivästä sillä välin kun muovinen Omistajan takuurekisteröintikortti on valmisteluvaiheessa. bedes du kontakte den sælgende forhandler. Dette kortet må vises til serviceforhandleren ved eventuell garantiservice. Hvis du ikke har mottatt eierregistreringskortet av plast innen 30 dager fra kjøpsdatoen av det nye produktet. 4. form for brug og den sælgende forhandlers kode. salgsdato. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till fabriken omedelbart vid försäljning av en ny produkt. når du køber produktet. dersom det skulle kreves kunngjøring under Federal Boat Safety Act. Erstatningskrav accepteres ikke uden præsentation af dette kort. saat muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin. 7. joka on ainoa pätevä rekisteröintitosite. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou1a GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. 2. Myyjäliike vahvistaa myös. 2. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. nimen ja osoitteen. Dette er kun gyldig i 30 dager fra salgsdatoen mens eierregistreringskortet av plast blir behandlet. 7. Det viser navn og adresse for den originale køber. Koska myyjäliikkeelläsi on jatkuva henkilökohtainen tyytyväisyyteesi. kiinnostus GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. vil du få et eierregistreringskort av plast som er ditt eneste gyldige registreringsbevis. Hän liittää sen takuuvaadelomakkeeseesi. Det er vigtigt at på sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til fabrikken straks efter salget af det nye produkt. I tilfælde af at dit produkt får behov for service i denne periode. bruksområde og forhandlerens kodenummer. Forhandleren som solgte produktet. produktets model . produktmodell . Han kommer att bifoga det till garantianspråksblanketten. Det er gyldigt i 30 dage efter salgsdatoen. Merk: Registreringsoversikter må føres av fabrikken og forhandleren på maritime produkter som selges i USA. i tilfælde af at garantiservice er påkrævet. Det skal vises til den forhandler. Forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. hvilket er din eneste gyldige form for registreringsidentifikation. ouk 6. Om din produkt behöver service under denna tidsperiod. produktmodell og serienummer. 4. Hvis ikke du har modtaget dit plastik garantiregistreringskort i løbet af 30 dage efter salgsdatoen for det nye produkt. vilket är din enda giltiga registreringsidentifikation. 6. 6. jos tarvitaan takuuhuoltoa. Han vil legge det ved skjemaet for garantiservice. som foretager service. navn og adresse. että vaaditaan ilmoitus Federal Boat Safety Act:in (Federaalinen veneturvallisuuslakiasetus) puitteissa. Det gäller 30 dagar från försäljningsdatumet medan Ägarens garantiregistreringskort förbereds. Du får ett temporärt Ägarens garantikort vid produktköpet. navn og adresse. On tärkeätä. Huomautus: Tehtaan ja myyjäliikkeen on pidettävä rekisteröintilistaa koskien Yhdysvalloissa ostettuja venetuotteita. Den begränsade garantin träder i kraft först efter det att produkten registrerats vid fabriken. 7. 3. marine produkter solgt i USA.och serienummer/ -numren. Ostaessasi tuotteen saat väliaikaisen Omistajan rekisteröintikortin. ostopäivän. 5. 6. 4.

En kopi af garantiregistreringskortet. 2. kan du kaste “kjøpers kopi” som du fikk av distributøren/forhandleren da du kjøpte produktet. Om du behöver garantiservice för denna produkt. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. 5. 3.och serienummer/ -numren. että tehdas ja myyjäliike pitävät rekisteröintiluetteloita. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i garantiperioden. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. 2. Hvis du modtager et plastik garantiregistreringskort. ostopäivän. i løbet af 30 dage efter du har modtaget “Fabrikskopien” af garantiregistreringskortet fra leverandøren/forhandleren. navn og adresse. SKAL gives til dig så snart den sælgende leverandør/forhandler har udfyldt kortet fuldstændigt. Jos joskus tarvitset tämän tuotteen takuuhuoltoa. En kopi av registreringskortet. 2. Forhør deg hos forhandleren om systemet med plastkort gjelder for deg. On tärkeätä. käyttötyypin ja maahantuojan/myyjäliikkeen koodin. 5. I vissa länder tilldelar Marine Power Service Center dig ett permanent (plast) garantikort inom 30 dagar efter mottagandet av “Factory Copy” (fabrikens kopia) av garatiregisteringskortet från distributören/återförsäljaren. Lisätietoja takuurekisteröintikortista ja sen suhteesta takuuvaateen käsittelemiseen. at du er den originale køber og bruger af produktet. Behold kortet til evt. og må oppbevares for eventuelt senere bruk. salgsdato. Vær derfor sikker på at forhandleren/distributøren fyller ut registreringskortet umiddelbart og sender fabrikkopien til det aktuelle internasjonale Marine Power -servicesenteret der du bor. for at bekræfte købsdatoen og bruge oplysningerne på kortet til at udfylde garantishadeanmeldelses–formen(e). 4. bruksområde og distributørens/forhandlerens kodenummer. navn og adresse. joka on vastuussa takuurekisteröintiohjelmasta alueellanne. jota kutsutaan “Ostajan kopioksi”. nimen ja osoitteen. I enkelte land vil Marine Power -servicesenteret sende deg et permanent registreringskort av plast innen 30 dager etter at det har mottatt “fabrikkopien” av registreringskortet fra distributøren/forhandleren. Joissakin maissa Marine Power huoltopiste voi antaa sinulle pysyvän (muovisen) takuurekisteröintikortin 30 päivän kuluessa saatuaan maahantuojan/myyjäliikkeen lähettämän “tehtaan kopion” takuurekisteröintikortista. kan du kassere “Køberens kopi. produktmodell og serienummer. kalt “kjøpers kopi”. kun maahantuoja/myyjäliike on täyttänyt kortin. Tiedustele maahantuojalta/myyjäliikkeeltä koskeeko muovikorttiohjelma sinua. Vi ønsker at ALLE produkter er registrede på fabrikken. Det er vigtigt at den sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til leverandøren eller Marine Power servicecentret ansvarlig for administrering af garantiregistrering/ -anmeldelsesprogrammet for dit område. I nogle lande udsteder Marine Power servicecentret et permanent (plastik) garantiregistreringskort. i tilfælde af at det bliver nødvendigt at kontakte dig. 4. användningsändamålet och återförsäljarens kod. Spørg leverandøren/forhandleren om programmet med plastik kort gælder for dig. kan forhandleren be om å få se registreringskortet for å bekrefte kjøpsdato og for å bruke opplysningene på kortet når skjemaet for krav fremsatt under garantien skal fylles ut. 90-10212X20 7 . Detta kort är bevis på din fabriksregistering och skall förvaras av dig för framtida användning vid behov. Dette kort gælder som din fabriksregistreringsidentifikation. kan du kassera “köparens kopia” som du fick av distributören/återförsäljaren vid produktköpet. Sikr dig at leverandøren/forhandleren udfylder garantiregistreringskortet med det samme og sender fabrikskopien til Marine Power International servicecentret for dit område. 3. että maahantuoja/myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin välittömästi ja lähettää tehtaan kopion alueesi Marine Power International huoltopisteeseen. Hvis du mottar et slikt plastregistreringskort. MÅ gis til deg umiddelbart etter at kortet er fylt ut av selgende distributør/forhandler. For yderligere oplysninger vedrørende garantiregistreringskortet og dets forbindelse med behandling af garantianmeldelser. Jos saat muovisen takuurekisteröintikortin. 3. saat lukemalla osan “Kansainvälinen takuu”. Distributøren/forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. jos meidän joskus pitää ottaa yhteys sinuun. TÄRKEÄÄ: Joissakin maissa laki vaatii. produktmodell . Fråga din distributör/återförsäljare om detta plastkortprogram angår dig. senere brug. Garantiregistreringskortet viser dit navn og adresse. voit heittää pois “Ostajan kopion”. Haluamme KAIKKIEN tuotteiden olevan rekisteröityjä tehtaalla. oua GARANTIREGISTRERING Internasjonal garantiregistrering 1. Vi rekommenderar att SAMTLIGA produkter registreras på fabriken om det skulle bli aktuellt att kontakta dig. Garantiregistreringskortet identifierar ditt namn och din adress. 2. Dette kortet er ditt bevis på at kjøpet er registrert på fabrikken. kan din återförsäljare be att får se garantiregistreringskortet för att bekräfta köpedatumet och använda informationen på kortet för att fylla i garantianspråksblanketten/ -blanketterna. salgsdato. myyjäliike voi pyytää sinulta takuurekisteröintikorttia vahvistaakseen ostopäivän ja käyttää kortissa olevia tietoja takuuvaadelomakkeen/ -lomakkeiden täyttöön. 5. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen maahantuojalle tai Marine Power -huoltopisteelle. Kopio takuurekisteröintikortista. 5. kallad “Purchaser ’s Copy” (Köparens kopia) MÅSTE ges åt dig omedelbart efter det att kortet har fyllts i av den säljande distributören/återförsäljaren. 4. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till Marine Power Servicecenter som är ansvarig för administrering av garantiregistrering -/garantianspråksprogrammet för ditt område. Vi håper å ha ALLE produkter registrert ved fabrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å ta kontakt med deg.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou2g ou2c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella 1. form for brug og den sælgende leverandørs/forhandlers kodenummer. Myyjäliike vahvistaa myös. 4. Se under “Internasjonal garanti” for nærmere opplysninger om hvordan registreringskortet fungerer i forhold til behandlingen av krav som fremsettes under garantien. En kopia av garantiregistreringskortet. Det er viktig at forhandleren fyller ut garantiregistreringskortet fullstendig og sender det til distributøren eller det Marine Power -servicesenteret som er ansvarlig for å administrere garantiregistreringen/reklamasjonsprogrammet der du befinner deg. På registreringskortet er det oppgitt ditt navn og din adresse. Hvis du har brug for garantiservice på produktet. Tämä kortti on tosite tehtaan rekisteröinnistä ja se on säilytettävä myöhempää tarvetta varten. benævnt som “Køberens kopi”. namn och adress. Försäkra dig om att din återförsäljare/distributör fyller i garantiregistreringskortet omedelbart och skickar fabrikens kopia till det lokala internationella Marine Power -servicecentret. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. VIKTIGT: I vissa länder bestämmer lagen att registreringslistorna måste behållas av fabriken och återförsäljaren.” som du modtog fra leverandøren/forhandleren. Takuurekisteröintikortti tunnistaa nimesi ja osoitteesi. För ytterligare information om garantiregistereringskortet och dess förhållande till behandling av garantianspråk. se “Internationelll garanti”. Varmista. ouk GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou2a GARANTIREGISTRERING Uden for USA og Canada 1. Om du får ett garantiregisteringskort av plast. Leverandøren/forhandleren attesterer ligeledes. 3. henvises til “International garanti”. jonka sait maahantuojalta/myyjäliikkeeltä tuotteen ostamisen yhteydessä. VIKTIG: I noen land er fabrikken og forhandleren pålagt ved lov å føre registreringsoversikter. produktets model . VIGTIGT: I nogle lande skal registreringslister opretholdes af fabrikken og forhandleren ifølge loven. ou2k GARANTIBEVIS Utanför Förenta Staterna och Kanada 1. da du du købte produktet. beder forhandleren muligvis om at se garantiregistreringskortet. försäljningsdatum. ON annettava välittömästi sinulle.og serienum(re)mer.

och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. etter egen vurdering. hvorpå produktet først tages i brug. Takuun kate tulee voimaan. Reparation eller byte av delar. jolloin se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. jolloin tuote ensimmäisen kerran myytiin vähittäisostajalle tai päivästä. må utføres regelmessig for å opprettholde garantidekningen. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. alt etter hva som inntreffer først. jotka käyttävät tuotetta huvikäyttöön. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. Rutinemæssig vedligeholdelse. Unøjagtige garantiregistreringsoplysninger mht. GARANTIOPLYSNINGER ou23a MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer. 8 90-10212X20 . som producerer indkomst. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. ombyggda delar. tai myöhemmin tapahtunut muutos vapaa–ajan käytöstä kaupalliseen (jollei rekisteröidä asianmukaisesti uudelleen) voi mitätöidä takuun Mercury Marinen yksinomaisen päätöksen nojalla. eller utförd service under denna garanti. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. at dets nye produkter er fri for defekter i materiale og fabrikation under perioden beskrevet nedenfor. Näiden tuotteiden kaupalliset käyttäjät saavat takuukatteen joko yhdeksi (1) vuodeksi ensimmäisestä jälleenmyyntipäivästä lähtien tai kunnes on kertynyt 500 käyttötuntia. Garantier. som køber produktet hos en forhandler. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. skal udføres tidsmæssigt for at modtage garantidækning. KATTEEN KESTOAIKA: Asiakkaille. Oriktig information på garantiregistreringen vad gäller Produktens användning för fritidsbruk. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir ett (1) års dekning fra den datoen produktet først selges til en detaljkunde for fritidsbruk. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken. eller efterföljande ändring från fritids– till kommersiellt bruk (utom då anvisad omregistrering skett). Osien korjaus tai vaihto. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou23g ou23c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa uusien tuotteidensa olevan vapaita materiaali– ja valmistusvirheistä alla kuvattuna aikana. että asianmukainen huolto on suoritettu. beroende på vilket som inträffar först. Garantidækning er disponibel. FORHOLD. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. som ikke er udløbet. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. ouk GARANTIINFORMATION ou23k MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att dess nya produkter är fria från defekter i material och utförande (se garantins längd. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. eller senere bruksendring fra fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte). afhængigt af hvad der forekommer først. kan overføres til en efterfølgende køber efter korrekt genregistrering af produktet. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at nye produkter er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er beskrevet nedenfor. eller eventuell bruk av produktet. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. beroende på vilket som inträffar först. valintamme mukaan. kumpi tahansa ensin tapahtuu. nedan). skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. även om det endast är tillfälligt. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. Garantien som gjelder for reparasjon eller erstatning av deler eller utførelse. som finder sted før leveringen. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. å reparere defekte deler. DÆKNINGSTID: Denne begrænsede garanti yder fritidsforbrugere med dækning i ét (1) år fra den dato. varer ikke utover den originale utløpsdatoen. eller den datoen da produktet blir tatt i bruk. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. viallisen osan korjaukseen. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. kan oppheve garantien etter Mercury Marines egen vurdering. rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. kan overføres til ny kjøper ved rett omregistrering av produktet. afhængigt af hvad der forekommer først. alt etter hva som inntreffer først. GARANTINS LÄNGD: För ägare av fritidsbåtar ger denna Begränsade garanti skydd under ett (1) år från första försäljningsdatum. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. Kommersiell bruk er definert som bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. som blev fremstillet tidligere. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita. hvor salget fandt sted. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittellemä ennen–toimitusta suoritettava tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. MITÄ MERCURY TEKEE Mercury :n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. VAD SOM ÅLIGGER MERCURY : Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt givna anvisningar för att garantiskyddet skall bibehållas. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. kumpi tahansa ensin tapahtuu. efter eget valgt. SOM SKAL OPFYLDES. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. at reparere en defekt del. Takuun katteen ylläpitämiseksi tulee suorittaa ajoissa käyttö– ja huoltokäsikirjassa kuvattu rutiinihuolto. ELLER upp till 500 körtimmar. Kommercielle brugere af disse produkter modtager enten dækning i ét (1) år fra den første salgsdato eller i 500 driftstimer. DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. Kommersielle brukere av disse produktene får garantidekning enten i ett (1) år fra første detaljsalgsdato. jossa myynti tapahtui. som genererer inntekt i en del av garantiperioden. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. förlänger inte garantins längd utöver ursprungligt förfallodatum. udskifte en sådan del eller dele med nye eller Mercury marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. eller for akkumulering av 500 driftstimer. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. Epätarkat takuurekisteröintitiedot koskien vapaa–ajan käyttöä. ger Mercury Marine rätten att efter eget gottfinnande upphäva garantin. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. tämä rajoitettu takuu kattaa yhden (1) vuoden ajan joko siitä päivästä. Ägare av fritidsbåtar erhåller garantiskydd under antingen ett (1) år från första försäljningsdatum. hvor produktet først blev solgt til en detailforbruger. fritidsbrug eller efterfølgende ændring af brugsformålet fra fritidsbrug til kommerciel brug (medmindre produktet er korrekt registreret) kan efter Mercury Marines enevurdering annullere garantien. er fuldført og dokumenteret. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. Feilaktig garantiregistreringsinformasjon vedrørende fritidsbruk. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. eller den dato. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt.

det skal præsenteres til forhandleren. Mikäli suoritetut huoltotehtävät eivät ole tämän takuun kattamia. jotta takuukate on saatavissa. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. skall kunden betala alla arbets– och materialkostnader. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. I sådant fall skall kunden betala för kostnader som uppstår för transport och/eller restid. og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. Takuuvaateet on tehtävä toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–jälleenmyyjälle. Mercury:lle pitää tehdä siitä kirjallinen ilmoitus. med mindre Mercury ber om det. og alle andre utgifter i forbindelse med denne servicen. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä rekisteröinnin tunnus ja se pitää esittää myyjälle silloin. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. Kjøperen skal ikke. Kunden skall inte skicka produkten eller delar därav direkt till Mercury. medmindre Mercury anmoder derom. Ostajan ei tule lähettää tuotetta tai osia suoraan Mercury:lle ellei Mercury näin pyydä tekemään. skal Mercury informeres skriftligt. Når fordringer fremsettes under garantien. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. Mikäli ostaja ei voi tuoda tuotetta tällaiselle myyjälle. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och utföra alla reparationer som täcks av garantin. for at drage fordel af dækningen. Om den service som utförs inte täcks av denna garanti. utom på direkt begäran från Mercury. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. må vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. 90-10212X20 9 . Om kunden inte kan leverera produkten till sådan återförsäljare. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. ouk TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITEN TAKUUKORJAUS JÄRJESTETÄÄN: Asiakkaan on annettava Mercury:lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen takuutyön suorittamiseen. Tässä tapauksessa ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät kuljetus– ja/tai matkakulut. skal produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. samt andre udgifter i forbindelse med den service. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. når der anmodes om garantiservice. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. Järjestämme sitten tarkastuksen ja mahdollisen takuun alaisen korjauksen. Hvis den utførte servicen ikke er dekket av denne garantien. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. måste detta meddelas skriftligt till Mercury. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät työ– ja materiaalikulut sekä kaikki muut kyseiseen palveluun liittyvät kulut. kun takuutyötä pyydetään. for eftersyn. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. och andra därmed sammanhängande kostnader som uppstått vid denna service. som er autoriseret til at udføre service på produktet.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid.

om motorn körts torr på vatten. jotka liittyvät veneen rakenteesta johtuvaan luoksepääsyyn. ulejlighed. telefonutgifter. telefonsamtal. eller skada på Produkten som orsakats av otillräcklig vattentillförsel som i sin tur orsakats av blockering i kylsystemet av främmande föremål. ilmanottoaukon tai pakokaasujärjestelmän kautta. luftinntaket eller eksossystemet. säilytykseen. slipavgifter. i Instruktionsbok för körning och underhåll. eller om båten körts med motorn för långt uttrimmad. som trænger ind i motoren gennem benzinindsugningen. slæbning. vakuutuksen hankintaan. hinaukseen. försäkringsskydd. vanrøgt. bruk av propell– og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på full gass (se håndboken for bruk og vedlikehold). bedding. kjøring med drivstoff. normaalia kulumista. johon tarvitaan eri osastojen tai materiaalien irrottaminen ja/tai takaisinpano. for å få tilgang til produktet. laiturimaksuihin. olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold). andre justeringer. epänormaalista käytöstä. felaktig installation (korrekta installationsspecifikationer och metoder beskrivs i Produktens monteringsanvisningar). forkert service. veteen uppoaminen. sjösättning. bogsering. ikke dekket av denne garantien. telefon. väärä asennus (asianmukaiset asennusta koskevat tekniset tiedot ja menettelyt ovat tuotteen asennusohjeissa). forsikring. eller kjøring med en girhusenhet for racerkjøring på ethvert tidspunkt. mikäli on käytetty polttoainetta. indkomst eller andre former for tilfældige eller følgeskader dækkes ikke af denne garanti. havneavgifter. epäasianmukainen huolto. Vesiltä pois ottamiseen. tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader er ikke dekket av denne garantien. felaktigt underhåll. eller körning med ett (undre) växelhus av tävlingstyp. ändringar eller avlägsnande av delar. sjøsetting. motorjustering. skade pga. unormal bruk. for at få adgang til produktet. skade som følge av misbruk. försummelse. leje. leie. körning med bränsle. amorteringar. Tävlingskörning eller annan konkurrerande aktivitet med Produkten. kjøre motoren når den ikke er i vannet. tauing. Brug af produktet til racing eller andre konkurrenceaktiviteter eller betjening med en racing–type lavere enhed på et eller andet tidspunkt. Mikäli tuotetta käytetään kilpa–ajoon tai muuhun kilpailutoimintaan tai jos siinä on käytetty kilpailuun tarkoitettua alayksikköä. tab af tid. eller vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. öljyä tai voiteluaineita. jos käytetään potkuria tai välityssuhdetta. joka johtuu väärinkäytöstä. betjening med brændstoffer. besværligheter. hvilket forårsages af blokeringer pga. mikäli tuotetta käytetään tavalla. virityksiä. förlorad tid och/eller inkomst. for høj montering af motoren på agterspejlet eller kørsel af båden med motoren trimmet ud af vandet. olägenhet. eller annan typ av indirekta skador. fremmede genstande i kølesystemet. jotka eivät ole sopivia tuotteen kanssa käytettäviksi (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). huolto–ohjekirjaa). luftintag eller avgassystem. joka on vastoin Käyttö– ja huolto–ohjekirjan suositteleman käyttö/toimintajakson ohjeita. lagring. onormal användning. som ikke giver motoren mulighed for at køre ved det anbefalede omdrejningsområde ved fuldt åbent gasspjæld (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). säätöjä. osien muuntaminen tai poisto tai veden pääsy moottoriin polttoaineen tuloaukon. eller vatten som kommit in i motorn genom bränsleintag. forsikring og lån. Utgifter i forbindelse med opphaling. upphäver garantin. Inte heller täcks kostnader som uppstår i samband med avlägsnande och/eller utbyte av båtens skiljeväggar eller material som kan bli nödvändiga för att komma åt Produkten. vesille laskuun. annullerer garantien. ulykke. feilaktig service eller bruk av et ekstrautstyr eller del som ikke er produsert eller solgt av Mercury. Udgifter i forbindelse med optagning af og isætning i vandet. dækkes heller ikke af denne garanti. brug af en propel eller gearudveksling. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold. ændring eller fjernelse af dele. milloin tahansa. justeringar. mikäli syynä on huolimattomuus. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla kierroslukualueella (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). nedsenking i vann. hyra. onnettomuus. puhelimen käyttöön. olietyper eller smøremidler. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla täyskaasukierroslukualueella (katso Käyttö–. ouk GARANTIINFORMATION ou24k GARANTIOPLYSNINGER ou24a MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Denna begränsade garanti täcker inte rutinunderhåll. om Produkten varit under vattenytan. normal slitasje. mikä ei ollut valmistamamme tai myymämme. Udgifter i forbindelse med fjernelse og/eller erstatning af skillevægge eller materialer på grund af bådens design. myös edellisen omistajan aikana. täcks inte av denna garanti. vannjetpumpeimpellere og innerkledning. lainan maksuihin. Samoin kulut. luftindsugningen eller udstødningssystemet. nedsænkning. misbrug. jetpumpens impellrar och foder. avdrag på lån. montere motoren for høyt opp på hekken eller kjøre båten med motoren trimmet altfor langt ut. brug af tilbehør eller dele. jetpumperotorer og –oplejninger. endringer eller fjerning av deler. eller beskadigelse af produktet på grund af utilstrækkeligt kølevand. aiheutuneeseen haittaan. användning av tillbehör eller del som inte var tillverkad eller såld av oss. uheld. skada orsakad av vårdslöshet. olycka. körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn att köras vid sitt rekommenderade varvtalsområde (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). som ikke er egnet til brug sammen med dette produkt (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). tap av tid. eller vand. tuninger. ansioiden menetykseen tai mihin tahansa muun tyyppiseen satunnais– tai seurannaisvahinkoon liittyvät kustannukset eivät ole tämän takuun kattamia. vuokraan. justeringer. motortrimningar. lisävarusteen tai osan käyttö. eller skade på produktet som følge av utilstrekkelig kjølevann fordi kjølesystemet er blokkert av et fremmedelement. produktbetjening på en måde. förvaring. bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med anbefalingene i avsnittet for drift/utnyttelsesgrad i håndboken for bruk og vedlikehold. olja eller smörjmedel som är olämpliga för Produkten (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). selv af en tidligere produktejer. og som ikke fremstilles eller sælges af os. Bruk av produktet til båtrace eller annen konkurransevirksomhet.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou24g ou24c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata rutiinihuoltokohteita. MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke rutinemæssige punkter. normalt slid. opbevaring. ajan hukkaan. abnorm brug. som beskadiger Mercury produktet. eivät ole tämän takuun kattamia. suihkupumpun siipipyörä ja sisäkkeet. forsømmelse. Kostnader som rör upphalning. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller –materiale på grunn av båtens design. körning med Produkten på sätt som strider mot vad som rekommenderas i avsnittet ”Körning/Driftsklassning”. (även om tidigare ägare varit inblandad i detta). selv av en tidligere eier av produktet. takuu ei ole voimassa. vahinkoa. normalt slitage. montering av motorn för högt på akterspegeln. mikäli tuotetta käytetään tavalla. annullerer garantien. feilaktig installasjon (riktige installasjonsspesifikasjoner og –teknikker er beskrevet i installasjonsanvisningene for produktet). forkert installation (korrekte installationsspecifikationer og –teknikker findes i produktets installationsinstruktioner). som ikke er konsekvent med sektionen Anbefalet betjenings–/driftscyklus i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. 10 90-10212X20 . kørsel af motoren ude af vandet.

90-10212X20 11 . OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. Om andra garantier eller löften ställts. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. edustusta tai takuuta paitsi niitä. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. mukaan luettuina Mercury Marine:n valtuutetut myyjäliikkeet. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. som er indarbejdet som reference i denne garanti. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) Intet individ eller entitet inklusive Mercury Marine autoriserede forhandlere er autoriseret af Mercury Marine til at give bekræftelse. på sidene som følger etter denne garantien. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. jotka sisältyvät tähän rajoitettuun takuuseen. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. inklusive av Mercury Marine auktoriserade återförsäljare. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. SIINÄ TAPAUKSESSA. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. kan Mercury Marine ikke holdes ansvarlig derfor. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). inklusive Mercury Marine–autoriserte forhandlere. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. repræsentationer eller garantier fremlægges. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. ja jos sellaisia on annettu. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. har fått tillatelse fra Mercury Marine til å gi eventuell annen forsikring. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. ja niistä. har fått rätten av Mercury Marine att utlova annat vad gäller denna produkt än det som anges i denna begränsade garanti. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. antamaan mitään tuotetta koskevaa vakuutusta. ouk oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) Ingen person eller instans. repræsentation eller garanti i forbindelse med produktet. LAGLIGA RÄTTIGHETER. TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) Mercury Marine ei ole valtuuttanut ketään yksilöä tai entiteettiä. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. og hvis sådanne bekræftelser. katso Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som omfattes av denne begrensede garantien. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. ne eivät ole kannekelpoisia Mercury Marine:a vastaan. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. joita se ei kata. kan inte Mercury Marine hållas ansvariga för dessa. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. udover hvad denne begrænsede garanti omfatter. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti.

Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. Korrosjonshindrende utstyr som er angitt i bruks– og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten. utskifting av offeranoder. jossa myynti tapahtui. hvorpå produktet først tages i brug. GARANTIOPLYSNINGER ou19a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer at ingen nye Mercury. Mariner. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle (ei kaupallinen käyttö). jolloin tuote ensimmäiseksi myytiin tai siitä päivämäärästä. Mercury Racing. ettei mikään uusi Mercury. MerCruiser Inboard eller stern–drev motor (produkt) gøres uarbejdsdygtige som et direkte resultat af tæring i perioden beskrevet nedenfor. Mariner. Mercury Racing. MerCruiser Inboard eller hekkmotor (produktet) vil ikke settes ut av funksjon som et direkte resultat av korrosjon for den tidsperioden som er beskrevet nedenfor. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. Garantier. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. er fuldført og dokumenteret. määriteltyjen voiteluaineiden käyttö ja kuluneiden kohtien ja naarmujen maalaus) takuukatteen ylläpitämiseksi. oua 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at hver ny Mercury. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden vaatia todistetta asianmukaisesta huollosta. Takuun kate tulee voimaan. DÆKNINGSTID:Denne begrænsede tæringsgaranti yder dækning i tre (3) år fra den dato. M2 Jet Drive. M2 Jet Drive. Sport Jet. hvor salget fandt sted. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. De korrosionsskyddande anordningar som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste användas på båten. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. Sport Jet. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert. jolloin se ensiksi otettiin käyttöön. Garantidækning er disponibel. ouk GARANTIINFORMATION ou19k 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att alla nya Mercury. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. MerCruiser Inboard eller ”Sterndrevs”–motorer (Produkten) inte kommer att ha problem som direkt kan spåras till korrosion under den tid som anges nedan. SOM SKAL OPFYLDES. Tracker fra Mercury Marine Outboard. eller den dato. Sport Jet. brug af bestemte smøremidler og pletmaling af ridser og skrammer) for at opretholde garantidækning. användande av specificerade oljor. etc. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. eller utførelse av service. 12 90-10212X20 . Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. och det rutinunderhåll som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt anvisningarna (inklusive obegränsat byte av offeranoder. KATTEEN KESTOAIKA: Tämä rajoitettu korroosiotakuu kattaa kolmen (3) vuoden ajan joko siitä päivämäärästä. Tracker by Mercury Marine Outboard. bruk av angitte smøremidler og utbedring av hakk og riper) for å opprettholde garantidekningen. Tracker fra Mercury Marine Outboard. uten begrensing. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. byte av delar.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou19g ou19c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa. beroende på vilket som inträffar först. Sport Jet. som ikke er udløbet. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. kumpi tahansa ensiksi tapahtuu. alt etter hva som inntreffer først. forlenger ikke garantien utover den originale utløpsdatoen. Tiden för reparation. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare (icke–kommersiellt bruk). Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgarantien gir tre (3) års dekning fra den datoen produktet først selges. Tracker Mercury Marine perämoottori. M2 Jet Drive. Mercury Racing. GARANTINS LÄNGD: Denna begränsade korrosionsgaranti skyddar produkten under tre (3) år från första försäljningsdatum. kan overføres til ny kjøper (ikke–kommersiell bruk) ved riktig omregistrering av produktet. som køber produktet hos en forhandler. Mariner. Tæringsforebyggende enheder. och målning av repor.) för att garantiskyddet skall bibehållas. som finder sted før leveringen. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. FORHOLD. eller utförande av service under denna garanti. Mercury Racing. Osien korjaus tai vaihto. Veneessä on käytettävä Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritellyt korroosionestolaitteet ja Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritelty rutiinihuolto on suoritettava ajallaan (mukaan luettuna ilman rajoitusta suoja–anodien vaihto. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. hvor produktet først blev solgt. afhængigt af hvad der forekommer først. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. skal anvendes på båden og rutinemæssig vedligeholdelse. som skitseres i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne skal foretages rettidigt (inklusive uden begrænsning udskiftning af offeranoder. eller den datoen da produktet først ble tatt i bruk. että asianmukainen huolto on suoritettu. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. M2 Jet Drive. MerCruiser sisämoottori tai perävetolaitteen moottori (Tuote) tule toimintakyvyttömäksi suoraan korroosiosta johtuen alla kuvattuna aikana. Reparasjon eller erstatning av deler. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittelemä ennen–toimitusta tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. Mariner. sträcker sig inte längre än till den ursprungligt angivna sista garantidagen. kan overføres til en efterfølgende (ikke kommerciel brug) køber efter korrekt genregistrering af produktet.

Hvis den utførte servicen ikke dekkes av denne garantien. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. Järjestämme sitten tarkastuksen ja kaiken takuun kattaman korjauksen. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. oua GARANTIINFORMATION 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM ÅLIGGER MERCURY: Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. viallisen osan korjaukseen. Jollei ostaja voi toimittaa tuotetta sellaiselle myyjäliikkeelle. Kunden får inte skicka Produkt eller delar därav direkt till Mercury. som er autoriseret til at udføre service på produktet. lähettää tuotetta tai tuotteen osia suoraan Mercury:lle. jollei Mercury sitä vaadi. GARANTIOPLYSNINGER 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. kan vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita MITEN TAKUUKATE SAADAAN Asiakkaan on annettava Mercury: lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen huoltotyön suorittamiseksi. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. udskifte en sådan del eller dele med nye Mercury Marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. for at drage fordel af dækningen. ouk TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ MERCURY TEKEE Mercury: n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. Takuuvaateet tehdään toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–myyjäliikkeelle. och andra därmed sammanhängande kostnader. å reparere defekte deler. Kjøperen skal ikke. at reparere en defekt del. og gi rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Jos suoritettu huolto ei ole tämän takuun kattama. Ostaja ei saa. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. ombyggda delar. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. debiteras kunden för alla arbets– och materialkostnader. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. Om det utförda underhållet inte täcks av denna garanti. Ostajan on siinä tapauksessa maksettava kaikki siihen liittyvät kuljetuskustannukset ja/tai matkustusaika. hänen on lähetettävä kirjallinen ilmoitus Mercury:lle. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. det skal præsenteres til forhandleren. må produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. skal Mercury informeres skriftligt.oug ouc GARANTIINFORMASJON 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. valintamme mukaan. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. som blev fremstillet tidligere. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. 90-10212X20 13 . måste detta skriftligt framföras till Mercury. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. og alle andre utgifter i forbindelse med servicen. Om kunden inte kan leverera Produkten till sådan återförsäljare. utom vid direkt anmodan från Mercury. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. samt andre udgifter i forbindelse med den service. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. efter eget valgt. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. ostajan on maksettaja kaikki siihen liittyvät työ– ja materiaalikustannukset ja kaikki muut siihen huoltoon liittyvät kulut. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. etter egen vurdering. når der anmodes om garantiservice. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä todiste rekisteröinnistä ja takuun saamiseksi se on esitettävä myyjäliikkeelle takuuhuoltoa pyydettäessä. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. Når fordringer fremsettes under garantien. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och reparation som täcks av garantin. medmindre Mercury anmoder derom. med mindre Mercury ber om det. I sådana fall debiteras kunden för kostnader som uppstår i samband med transport och/eller resor. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. for eftersyn.

anbefales Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baseret anti–begroningsmaling ved brug på MerCruiser både og både med påhængsmotorer. tæring af tilbehør. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skade. joilla TBTA –pohjaiset maalit ovat kiellettyjä. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. ohjausjärjestelmien korroosiota. utan korrosionsskydd som t ex Mercury precisionsdelar eller Quicksilver MerCathode system och/eller Galvanisk isolator måste användas.eks. produkt som sålts med mindre än ett års begränsad garanti. Hvis anti–begroningsbeskyttelse er påkrævet. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. ja niistä. esim. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. I områder hvor TBTA–baseret maling er forbudt. voidaan käyttää kuparipohjaisia maaleja runkoon ja peräpeiliin. tæring på grund af skade. skador från undervattensväxter. varomatonta käsittelyä tai väärää huoltoa.8 cm maalaamaton väli peräpeiliyksikön ympärille. korroosiota tehtaan asentamalle ‘‘jet’’–vetolaitteelle. tæring af fabriksinstalleret jet drev–enhed. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. joita se ei kata. Älä sivele maalia suoraan perämoottoriin tai MerCruiser–tuotteeseen. Der henvises til bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne for yderligere oplysninger. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. täcks inte av denna korrosionsgaranti. korrosion som endast orsakar obetydlig. Videre må eieren være påpasselig med å unngå en elektrisk forbindelse mellom det garanterte produktet og malingen. SIINÄ TAPAUKSESSA. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. Skade som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkoblinger på land. beskadigelse på grund af marinevækst. og skal beskyttes mot ved bruk av et korrosjonsbeskyttelsessystem. korrosjon på fabrikkinstallert vannjetdrevenhet. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. inkludert som referanse i denne garantien ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA.8 cm rundt hekkplateenheten være umalt. produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset garantideksning. Tæringsbeskadigelse på grund af krybestrøm (strømforbindelser på land. instrumenter. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. Korrosjonsskade som skyldes feilaktig påføring av kobberbasert antigro–maling dekkes heller ikke av denne begrensede garantien. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. produkter. som bruges til kommerciel brug. Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode–system og/eller galvanisk isolasjon. som udelukkende forårsager kosmetisk skade. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. Se bruks– og vedlikeholdshåndboken for flere detaljer. lisävarusteiden. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. suosittelemme tri–butyyli–tina–adipaatti (TBTA) –pohjaisia kasvullisuudenestomaaleja perämoottoreille ja Mer–Cruiser veneilysovelluksiin. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). MerCruiser–tuotteessa on jätettävä vähintään 3.8 cm runt skölden. vaurioitumisen aiheuttamaa korroosiota. Hajavirtakorroosio. korrosjon på tilbehør. utan vi rekommenderar att utombords– och MerCruiser–applikationer skyddas med Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baserad beväxningsskyddande färg. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. instrumenttien. LAGLIGA RÄTTIGHETER. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. ouk GARANTIINFORMATION ou27k oua 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Den begränsade garantin täcker inte korrosion i elsystem. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. utbytesdelar (sådana som kunden själv köpt). dekkes ikke av korrosjonsgarantien. vad gäller ytterligare detaljer. Jos tarvitaan kasvullisuudenestomaalia. kan kopperbaserte malingstyper brukes på skroget og hekken. metall i vannet). joka aiheuttaa ainoastaan kosmeettista vahinkoa. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke korrosjon på det elektriske systemet. Konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll. Korrosionsskada som uppstått från felaktig applicering av kopparbaserad beväxningsskyddande färg täcks heller inte av denna begränsade garanti. Måla inte utombordaren eller MerCruiser–produkten. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. tai mikä tahansa käyttö. korrosion på tillbehör. produkter som er brukt kommersielt. korrosion på fabriksinstallerat jetaggregat.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou27g ou27c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata sähköjärjestelmän korroosiota. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. 14 90-10212X20 . DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. styresystemer. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. även om det endast är tillfälligt. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. skall du lämna en omålad sträng på minst 3. varaosia (asiakkaan ostamia varaosia). JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. vedenalaisesta metallista) ei ole tämän korroosiotakuun kattamaa ja sitä pitäisi suojata käyttämällä korroosiosuojajärjestelmää. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. Mikäli korroosiovahinko on aiheutunut kuparipohjaisten kasvullisuudenestomaalin väärästä sovelluksesta. anbefales bruk av TBTA–basert (Tri–Butyl–Tin–Adipate) antigro–maling på båter med utenbordsmotor eller MerCruiser. Var dessutom försiktig så att elektrisk kontakt mellan den garanterade Produkten och färgen. jos tuote on myyty alle vuoden rajoitetulla tuotetakuulla. ytlig skada. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. styrsystem. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. ekstradeler (deler som brukeren har kjøpt). misskötsel eller felaktig service. eller eventuell bruk av produktet som genererer inntekt i noen del av garantiperioden. jos tuotetta on käytetty kaupalliseen tarkoitukseen. vanrøgt eller forkert service. skade som følge av marinevekster. kan kopparbaserad färg användas på skrov och akterspegel. I forbindelse med MerCruiser produkter bør et umalet mellemrum på mindst 3. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. korrosjon som følge av skade. kan kobberbaseret maling bruges på bådens skrog og agterspejl. korrosion som orsakats av skada. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. nærliggende båter. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. metal under vandet) dækkes ikke af denne tæringsgaranti. metall under vattenytan). AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. Alueilla. Mercury Precision Parts tai Quicksilver MerCathode system ja/tai galvaanista eristintä. Bruk ikke maling på utenbordsmotoren eller MerCruiser–produktet. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. läheisistä veneistä. joka johtuu hajavirroista (teholiitännöistä rannalla. Det er endvidere vigtigt at udvise forsigtighed for at undgå en elektrisk sammenkobling mellem det garantidækkede produkt og malingen. og produktet bør beskyttes mod tæring med et tæringsbeskyttelsessystem såsom Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode System og/eller galvaniske isolatorer. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. korroosiota. Vad gäller MerCruiser–produkt. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. I områden där sådan TBTA–baserad färg inte får användas enligt lag. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. misbruk eller feilaktig service. saat katsomalla Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. närliggande båtar. Läckströmskorrosion (orsakad av landströmsanslutningar. instrument. produkter som används för kommersiellt bruk. f. GARANTIOPLYSNINGER ou27a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke tæring af det elektriske system. Lisätietoja saat Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. Maling må ikke bruges på påhængsmotorer eller MerCruiser produkter. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. tæring. reservedele (dele købt af kunden). För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. se ei myöskään ole tämän rajoitetun takuun kattama. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. Tæringsskade på grund af forkert anvendelse af kobberbaseret anti–begroningsmaling dækkes heller ikke af denne begrænsede garanti. nærliggende både.8 cm efterlades omkring agterspejlssamlingen. som er indarbejdet som reference i denne garanti. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. I områder der TBTA–basert maling er forbudt ved lov. På MerCruiser–produkter skal en avstand på minst 3. som producerer indkomst. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. solgte produkter med mindre end ét års begrænset produktgaranti. instrumenter. Hvis det er påkrevd med antigro–beskyttelse. styresystem. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. vesikasvullisuuden aiheuttamaa vahinkoa. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. Sen lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköistä vuoroliitäntää taatun tuotteen ja maalin välillä. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista.

Fabriksinstallerade Jet -Drive -enheter . som et resultat af ukorrekt vedligehold. karburatorindstillinger. Telakallenostoa. Kunden må sørge for rimelig tilgang til produktet for service under garantien. fininnstillinger inkludert kontroller. samt vandbeskadede drevaksellejer. og kun når salget til forbrugeren kontroller. 3. oua GARANTIINFORMATION op5k op5a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER Formålet med dette afsnit er at forebygge nogle af de mere vanligt forekommende misforståelser angående hvad garantien dækker. tändningskomponenter. Pieniä säätöjä ja virityksiä. Yderligere servicearbejde på forbrugerens anmodning ud over det af garantien forpligtigede. Monteringsfeil. olyckor. Rimlig tillgång till Produkten måste ordnas för garantiservice. som eventuellt kan uppkomma. for at garantiydelser kan udføres. hinaus . että takuu kattaa takuuaikana tarvittavat korjaukset. den internationella begränsade utombordsmotorgarantin och den begränsade utombordsmotorgarantin för Förenta Staterna och Kanada. jotta päästään käsiksi Tuotteeseen. joka johtuu huolimattomuudesta. 5. remmer. Forbrugeren skal selv transportere/levere produktet til en autoriseret forhandler. De svarar med glädje på dina frågor. Seuraavat edellytykset on sisällytetty kolmen vuoden rajoitettuun takuuseen syöpymistä vastaan. sytytyskomponentit. mangelfullt vedlikehold. forkert installation eller mangelfuld service. bogsering. Informasjonen nedenfor gjør rede for en del av de serivicetyper som ikke dekkes av garantien. Asiakkaan pyytämää lisähuoltotyötä. Skader som følge av vanskjøtsel. båtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgang til produktet. uheld.Specifika delar som inte täcks av garantin är: Jetdrevimpeller och jetdrevsinlägg som skadats pga slitage och vattenskadade drivaxellagrar som följd av dåligt underhåll. kaasuttimen asetukset. Nedenfor gives en forklaring på forskellige slags eftersyn. Skade opstået på grund af forsømmelighed. Mindre justeringar och finjusteringar. ouk Takuun yleiset rajoitusehdot 1. Asennusvirheet. Generella undantag från garantin: 1. onormal körning eller fel installation och service.og fabrikasjonsfeil. hvad garantien dækker. 2. puhdistus tai säätö. normal slitage og mange andre årsager. Garantin begränsas till defekter i material eller utförande. Rimelig adgang skal skaffes til produktet. rengøring eller justering af tændrør. beskadiget på grund af stød eller slitage. normaali kuluminen ja monet muut seikat. Han vil med glæde besvare alle dine spørgsmål. hihnat säätimet ja normaalin huollon yhteydessä suoritettu voitelun tarkistus. 90-10212X20 15 . Servicearbeid som kunden ber om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under garantien.og fabrikasjonsfeil som utføres innenfor garantiperioden.Seuraavat osat ovat takuun ulkopuolella: Suutinlaitteen potkuri ja suutinlaitteen sisäke. Extra servicearbete som kunden har begärt utöver garantiförpliktelsen. som er autoriseret af os til distribution og smøringskontrol foretaget ved normal service. mangel på vedligehold. søsætning. alle transportafgifter og/eller rejsetid i forbindelse dermed osv. Fabriksinstallerede jet -drive units . filtre. normalt slitage och en del andra orsaker. vesillelasku. tenningskomponenter. jossa olemme valtuuttaneet jakelun. GARANTIDEKNING OG UNNTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen av de vanligste misforståelsene når det gjelder garantidekning. 4. rengöring eller inställning av tändstift. inklusive kontrol. Kostnader för uthaling. rengjøring eller justering av tennplugger. jotka vaikuttavat Tuotteeseen. ulykker. brist på underhåll. Jetdrivenheter som er installert på fabrikken . sjøsetting eller sleping. 5. täcks inte av garantin. Installationsfejl. som påverkar Produkten. 3. International begrænset garanti af påhængsmotoren og Begrænset garanti af påhængsmotoren for USA og Canada. ota yhteys valtuutettuun myyjäliikkeeseen. fjernelse og/eller udskiftning af bådens skillevægge eller materiale på grund af bådens design med det formål at opnå nødvendig adgang til produktet. Bestemmelsene som er fremlagt nedenfor. 2. Vær oppmerksom på at garantien dekker nødvendige reparasjoner som følge av material . kontakt da den autoriserede forhandler. men bare når forbrukerkjøpet er gjort i land der vi har godkjent distribusjon. 3. dekkes ikke. unormalt bruk og uriktig montering eller service. normal slitasje og forskjellige andre årsaker som har innvirkning på produktet. 4.Specifikke dele ekskluderede fra garantien er: Jet -drive impeller og jet -drive oplejring. 4. jos kuluttaja on ostanut Tuotteen maassa. slæbning. forgasserinnstillinger. mikä voi olla tarpeellista. kontroller og smørekontroll som er foretatt i forbindelse med normal service. 2. at garantien dækker påkrævede reparationer i garantiperioden. GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG Avsikten med detta avsnitt är att hjälpa till att eliminera en del vanliga missförståenden om vad garantin täcker. Afgifter for bugsering. Hvis du skulle ha spørsmål angående garantidekningen. alla relaterade transportkostnader och/eller resetid osv. Generelle garantiundtagelser: 1.tai materiaalivirheestä. som er opstået på grund af materialeeller fabrikationsfejl. Skada till följd av försummelse. Mindre justeringer. Jos sinulla on takuun kattavuutta koskevia kysymyksiä. unormal betjening. onnettomuudesta. ulykker. Takuu rajoittuu materiaali . Asiakkaan on toimitettava Tuote valtuutetulle myyjäliikkeelle.Bestemte deler som unntas fra garantien er: Skade på jet for vannpumperotor og støtabsorberende materiale for jetdrev mot støt eller slitasje. suodattimet. onnettomuudet. Tuotteeseen on päästävä käsiksi kohtuullisen helposti takuuhuoltoa varten. Muista. förgasarinställningar. fandt sted i et land. Installationsfel. He vastaavat mielihyvin mahdollisiin kysymyksiisi. fjerning og/eller utskifting av båtinndelinger eller materiale som pga.ja varastointikustannuksia. der ikke dækkes af garantien. filter. der påvirker produktet. Tehtaan asentamat suutinlaitteet . tændingskomponenter.ja tekovirheisiin. bes du ta kontakt med vår godkjente forhandler som gjerne besvarer dem. 5. samt vannskade på drivakselens kulelagre som en følge av mangelfullt vedlikehold. 3. borttagning och/eller utbyte av båtens mellanväggar eller material när det gäller nödvändig tillgång till Produkten. jos se ei ole takuun puitteissa. epänormaalista käytöstä tai väärästä asennuksesta tai huollosta. i vores 3 års begrænset tøringsgaranti. Generelle unntak fra garantien: 1. olycka. Kom ihåg att garantin täcker alla nödvändiga reparationer under garantitiden pga defekter i material eller utförande. mukaan luettuna sytytystulppien tarkistus. reglage och smörjmedelskontroller som utförs i samband av normalservice. Følgende betingelser er blevet inkorporeret. Kontakta din återförsäljare om du har några andra frågor om vad garantin täcker. Följande information beskriver vilken typ av service inte täcks av garantin. Kunden måste leverera Produkten till en auktoriserad återförsäljare. Har du eventuelt andre spørgsmål mht. t ex kontroll. Husk på. mutta ainoastaan. remmar. Seuraavat tiedot selittävät mikä huolto ei ole takuun kattamaa. Kansainväliseen rajoitettuun perämoottoritakuuseen ja Yhdysvaltojen ja Kanadan rajoitettuun perämoottoritakuuseen. alle transport . ved reference. veneen rakenteesta johtuvaa väliseinärakenteiden tai materiaalin poistoa. Utgifter i forbindelse med opphaling. uheld. Mindre justeringer og tuninger. dækkes ikke. Garantien begrænses til materialeeller fabrikationsfejl. joka on vioittunut kulumisen vuoksi ja veden vahingoittamat käyttöakselin laakerit. filtre.oug ouc GARANTIINFORMASJON op5g op5c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT Tämän osan tarkoituksena on auttaa poistamaan muutamia tavallisimmista takuuta koskevista väärinkäsityksistä. er inkorporert som referanse i den tre års begrensede garantien mot korrosjonsfeil. 4. mikäli ne johtuvat teko . Garantien er begrenset til material . 5. sjösättning. väärän huollon johdosta. 2. den internasjonale begrensede garantien for utenbordsmotor og den begrensede garantien som gjelder for utenbordsmotorer i USA og Canada. Kunden må levere produktet til en godkjent forhandler. Vahinko. mitään siihen liittyvää kuljetuskustannusta ja/tai matkustusaikakorvausta jne.og/eller reisetidskostnader i forbindelse med dette osv. huollon puutteesta. remme. men endast när konsumenten har köpt Produkten i ett land där distribution är auktoriserad av oss. Bestämmelserna förkunnade i det följande har inkluderats genom referens i den 3 -åriga begränsade garantin mot korrosionsskada. eivät ole takuun kattamia.

Motorljud behöver inte nödvändigtvis betyda att motorn har ett allvarligt problem. 10. Alla oförutsedda skador och/eller följdskador (Förvaringskostnader. måste tillståndet som orsakar ljudet åtgärdas under garantin. Omistaja on vastuussa kaikista satunnaisista ja/tai seurannaisvahingoista (varastointi. telefon eller hyreskostnader av någon typ. joka voi johtaa epäkuntoon. Bruk av drivstoff eller smøremidler som ikke passer til dette produktet. Fel. Vand. vilket har inträffat pga att startmotorn är ut ur vatten. 13. dekkes av garantien hvis vilkårene for den begrensede garantien for det aktuelle produktet oppfylles for øvrig. eller på grunn av nedsenking i vann. että niiden menetys tai saastuminen johtuu tuotteessa ilmenneestä viasta. uvedkommende objekter blokkerer vanninntakene. som inte kan hänföras till användning av sådana delar och tillbehör. 12. ja mikäli tehdas on antanut etukäteen suostumuksensa korjaukseen tässä verstaassa). 15. som skjer når motoren startes oppe av vannet. Bruk av andre deler enn Mercury Precision– eller Quicksilver–deler ved reparasjoner under garantien.) 7. ouk 9. Hvis en diagnose angiver en alvorlig intern motortilstand. Arbete utfört av annan än en auktoriserad återförsäljare kan endast täckas under följande förhållanden: Om arbetet utförs i en nödsituation (när ingen auktoriserad återförsäljare finns. Moottorin melun ei välttämättä tarvitse merkitä vakavaa moottorivikaa. ne ovat takuun kattamia. 14. alt bryderi eller tap av tid eller arbeidsinntekt) er eierens ansvar. Der henvises til afsnittet Vedligeholdelse. 7. 16 90-10212X20 . All tilfeldig og/eller følgeskade (utgifter til oppbevaring. då garantireparationer utförs. der er i stand til at bugsere osv. 9. der kan udføre det påkrævede arbejder eller har et reparationsanlæg. motorn har monterats för högt eller trimmats för långt ut. 15.. 14. anses som en risiko til sjøs. Om vatten intränger motorn via förgasaren eller avgassystemet eller nedsänkning. 15. smøremidler og væsker som blir skiftet som en del av det normale vedlikeholdet. Alle tilfældige skader og/eller følgeskader (oplagringsafgifter. Vår begrensede garanti gjelder ikke skade på våre produkter forårsaket av montering eller bruk av deler eller tilleggsutstyr som ikke er fabrikert eller solgt av oss. Mikäli toimintahäiriöt eivät johdu näiden osien tai lisälaitteiden käytöstä. Svikt som ikke har forbindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret. alle telefon . der ikke egner sig til brug sammen med eller i produktet. jos moottori on asennettu liian korkealle tai trimmattu liian kauas. 8. vieraiden aineiden joutumisesta tuloaukkoihin. Tuotteelle sopimattomien nesteiden ja polttoaineiden käytöstä. eller ved bruk av en nedre enhet som er beregnet på racerbåter. 10. koska on isketty vedenalaiseen esteeseen. 14. når der foretages garantireparationer. Hvis diagnosen tyder på alvorlige. Rajoitettu takuumme ei kata mitään tuotteellemme sattunutta vahinkoa. Kunden er ansvarlig for oljer. är ägarens skyldighet om inte förlust eller förorening av sådan orsakats pga produktfel som faller under garantin. Vores begrænsede garanti dækker ikke skade på vore produkter forårsaget af installation eller brug af dele eller tilbehør. Jonkin osan toimintahäiriö. innvendige tilstander som kan føre til svikt. 11. 14. Användande av bränslen eller smörjmedel som inte är lämpade för användning med eller på Proudkten. Mikäli alayksikkö ja/tai potkuri vioittuu. forårsaket av produktsvikt. se on takuun kattamaa vain seuraavissa olosuhteissa: Jos se on suoritettu hätätilanteessa (jollei alueella ole valtuutettua myyjäliikettä. orsakade av installation eller användnig av delar och tillbehör som inte tillverkas eller säljs av oss. 16. 12. osaa Huolto. 9. olägenghet eller förlust av tid eller inkomst) är ägarens skyldighet. 12. Deler som svikter pga. luftinntaket eller eksossystemet. Udskiftning af olie. Slå opp på delen som handler om vedlikehold i håndboken. mikä voi tapahtua. Ks. ilmantuloaukosta tai pakokaasujärjestelmästä tai moottorin joutumisesta veden alle. som et resultat af motorstart oppe af vandet. Motorstøj er ikke nødvendigvis et tegn på et alvorligt motorproblem. voiteluaineet tai nesteet. 13. om de i andra avseenden möter bestämmelserna för den begränsade garantin för denna Produkt. och fabriken har godkänt att arbetet kan utföras på denna verkstad. mangel på kjølevann. 7. der ikke er relateret til brug af sådanne dele eller tilbehør. oua GARANTIINFORMATION op6k GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG 6. Fejl. puhelin tai vuokrakustannuksista. tidsspild eller tab af indkomst) er på ejerens eget ansvar.oug ouc GARANTIINFORMASJON op6g op6c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT 6. Svigt af enhver del opstået på grund af manglende kølevand. der blokerer indsugningsåbningerne. Arbeid som er utført av andre enn den godkjente forhandleren. Vår begränsade garanti gäller inte för skada på våra Produkter. eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for langt ut. smøremidler eller væsker i forbindelse med normalt vedligehold er forbrugerens ansvar. 7. betragtes som en almindelig sejlads risiko. gener. Vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. med mindre tab eller forurening af samme opstår på grund af produktfejl. 11. op6a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER 6. Arbejde udført af andre personer end den autoriserede forhandler dækkes kun af garantien under følgende omstændigheder: Arbejdet udføres i en nødssituation (forudsat. som kan utföra nödvändigt arbete. Skade på den nedre enheten og/eller propellen forårsaket av at motoren støter bort i en undervannshindring. Unntatt er tap eller forurensning av samme. 13. Brug af andet end Mercury Precision eller Quicksilver dele. osv. Brug af benzin eller smøremidler. som byts ut i samband med normalt underhåll. hankaluuksista tai ajan tai tulojen menetyksestä). Deltagelse i eller forberedelse til racing eller anden konkurrenceaktivitet eller betjening med en racing -type bundenhed. fremmedlegemer. Veden pääsystä moottoriin polttoaineen tuloaukosta. Osallistumisesta tai valmistumisesta kilpa -ajoon tai muuhun kilpailuluontoiseen toimintaan tai käytöstä kilpailutyyppisen alemman yksikön kanssa. 10. der kan medføre motorsvigt. osakat av brist på kylvatten. rettes på under garantien. jos moottoria ei käynnistetä vedessä. Jos työn on suorittanut muu kuin valtuutettu myyjäliike. der eventuelt er dækket af garantien. sen katsotaan olevan veneilyä koskeva vaaratekijä. 16. 11. telefon . joka voisi suorittaa tarvittavan työn. Asiakkaan normaalina huoltovelvollisuutena on vaihtaa öljy. at de opfylder kravene i den begrænsede garanti for det pågældende produkt. der trænger ind i motoren via benzinindsugningen. som opstod fordi en genstand under vandoverfladen blev ramt. joka johtuu osien tai lisävarusteiden. Deltakelse i eller forberedelse til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. dekkes bare under følgende omstendigheter: Når det utføres i et nødstilfelle (forutsatt at det ikke finnes godkjente forhandlere i området som kan utføre det nødvendige arbeidet eller som ikke har muligheter til opphaling osv. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et alvorlig problem. jos ne muissa suhteissa täyttävät sen tuotteen rajoitetun takuun ehdot. Fel på någon del. Se avsnittet Underhåll. 13. eller uthaling inte kan ordnas. melun aiheuttama tila on korjattava takuun puitteissa. Skade på bundenheden og/eller propellen. Videre må fabrikken på forhånd ha fått tillatelse til å utføre arbeidet på dette verkstedet). 8. 9.eller brugsafgifter af enhver art. Om diagnosen anger ett allvarligt invändigt fel som kan resultera i motorstopp. Användandet av delar som inte kommer från Mercury Precision eller Quicksilver. joka johtuu jäähdytysveden puutteesta. Muiden kuin Mercury takuukorjauksissa. Oljor smörjmedel eller vätskor. Deltagande eller förberedelser för racing eller annan tävlingsbetonad verksamhet eller körning med en nedre enhet av tävlingstyp. 8. hvis denne svikten er berettiget til overveielse under garantien. Nedre enhet och/eller propellerskada som orsakats av påkörning av ett undervattenshinder anses vara en sjöfara. at som ikke er en autoriseret forhandler inden for området. skal det pågældende problem afhjælpes i henhold til garantien. tai jos ei mahdollista viedä telakalle jne. og efter at forudgående godkendelse fra fabrikken er blevet indhentet for at få arbejdet udført på et sådant anlæg). joka on takuun alainen. 11. främmande material blockerar intagshål. täcks av garantin. dækkes af garantien under forbeholdning af. 16. 15. Jos vianhaun tuloksena on vakava sisäinen moottorin tila. 8. der ikke fremstilles eller sælges af os. eller fordi motoren er monteret for højt eller trimmet for langt ud. Precision tai Quicksilver –osien käyttö GARANTIDEKNING OG UNNTAK 6. 12. luftindsugningen eller udstødningssystemet eller under motorens neddypning. asentamisesta tai käytöstä. 16. 10. joita emme ole myyneet tai valmistaneet. må tilstanden som er årsaken til lyden. paitsi siinä tapauksessa.eller leieutgifter.

Genom att följa instruktionerna om säkerhet och körning i denna bok. Nedanstående symboler återfinns i handboken. benyttes følgende advarsler for at skærpe din opmærksomhed overfor særlige sikkerhedsforanstaltninger.Farer eller farlige fremgangsmåder. FORSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET! . FØR DU STARTER PÅHÆNGSMOTOREN Læs denne håndbog nøje. obb1k GENERELT oba1a BÅDFØRERENS ANSVAR Bådføreren er ansvarlig for korrekt og sikker betjening af båden.fara eller farligt tillvägagångssätt.Farer eller farlige fremgangsmåder. VARNING VARNING! .vamman tai kuoleman. Kontakt din forhandler. för att fästa din uppmärksamhet på de speciella säkerhetsanvisningar som måste följas. oba ALLMÄN INFORMATION oba1k FÖRARENS SKYLDIGHETER Föraren är ansvarig för att båten framförs på ett korrekt och säkert sätt med tanke på passagerare och allmänhet. Det anbefales på det stærkeste at føreren læser og forstår hele denne håndbog før påhængsmotoren bruges. että jokainen veneen käyttäjä (ohjaaja) lukee ja tuntee täysin tämän käsikirjan sisällön kokonaisuudessaan ennen perämoottorin käyttämistä. som KOMMER att orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Er det noe du ikke forstår. Toimien turvallisuus. FARE FARE . Lær hvordan motoren bør betjenes. hvis du har spørgsmål. Suosittelemme vakavasti. Kontakta din återförsäljare om du har några frågor. obb1g FØR UTENBORDSMOTOREN BRUKES Les denne håndboken grundig. som bør følges. och tillämpa vanligt sjövett. samt sikkerheden af dens passagerer og andre. Tulee varmistaa.fara eller farligt tillvägagångssätt. Vi rekommenderar att varje förare läser och förstår hela handboken innan utombordaren används. Tässä käsikirjassa ja perämoottoriisi kiinnitetyissä varoituskilvissä käytetään seuraavia varoitusmerkkejä huomion kiinnittämiseksi erikoisiin turvallisuusohjeisiin. että ainakin yksi henkilö ohjaajan lisäksi on tietoinen perämoottorin käynnistyksen. obk VAROITUS VAROITUS . obb1c BÅTFØRERENS ANSVAR Båtføreren er ansvarlig for sikker og riktig bruk. och på dekaler placerade påutombordaren. og lær hvordan utenbordsmotoren skal brukes.omedelbar fara. Sikkerhet og kunnskap om bruk i kombinasjon med sunt vett.Her advares det mot bruk som KAN føre til mindre personskader eller skader på båt eller utstyr. ADVARSEL ADVARSEL .eller materielskader. Det anbefales på det sterkeste at alle båtfører e leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes. joita tulee noudattaa. mikä AIHEUTTAA vakavan henkilö. FORSIKTIG FORSIKTIG . som kan resultere i mindre person. I denne håndbog såvel som på mærkater på påhængsmotoren. at føreren er ude af stand til at betjene båden.Vaara tai vaarallinen toimenpide. mikä voi aiheuttaa vähäisen henkilö vamman tai tuotteen tai muun omaisuuden vaurioitumisen.Her advares det mot bruk som KAN føre til alvorlige personskader eller død.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER oba1g oba1c YLEISTIETOA VENEILIJÄIN VASTUU Veneen käyttäjä (ohjaaja) on vastuussa veneen oikeasta ja turvallisesta ohjaamisesta sekä veneessä olevien ja muiden henkilöiden turvallisuudesta.ja ajo-ohjeiden mukaisesti ja käyttäen luontevaa ja asianmukaista harkintaa eri ajotilanteissa loukkaantumisilta ja tuotteen vaurioitumiselta voidaan välttyä. Se till att ytterligare en person ombord har grundläggande kunskaper om hur man startar och kör båten.Her advares det mot bruk som VIL føre til alvorlige personskader eller død. som KAN orsaka i allvarlig personskada eller dödsfall. som KAN resultere i alvorlig personskade eller død. ota yhteyttä kauppiaaseesi.Øjeblikkelig fare som VIL resultere i alvorlig personskade eller død.Välitön vaara. Merk deg følgende varselsymboler som du vil se både i denne håndboken og på selve påhengsmotoren. FORSIGTIG FORSIGTIG . käytön ja käsittelyn perusperiaatteista siltä varalta. VAARA VAARA . De er meget viktige av hensyn til sikkerheten: ENNEN PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖÄ Lue tämä käsikirja huolellisesti! Opi käyttämään perämoottoriasi oikein! Jos jokin kohta on epäselvä. että ohjaaja on veneen käyttöön kykenemätön. obb1a INNAN DU STARTAR UTOMBORDAREN Läs handboken omsorgsfullt.og betjeningsvejledninger samt brug af almindelig sund fornuft. samt for sikkerheten til både passasjerer og folk som befinner seg i nærheten av båten. 90-10212X20 17 . kan forhindre personskader og skade på utenbordsmotoren. FARA FARA! . kan man förebygga skador på person och båt.Vaara tai vaarallinen toimenpide. kontakt forhandleren. som kan resultera i mindre personskada eller skada på båt eller motor. Sørg for at mindst en person udover til føreren er instrueret i generelle start– og betjeningsprocedurer af påhængsmotoren samt almindelig bådbehandling i tilfælde af. kjenner start. Sørg for at minst én person ombord utenom føreren. ADVARSEL ADVARSEL . mikä VOI aiheuttaa vakavan henkilö vamman tai kuoleman. Forebyggelse af skader på personer og materiel kan bedst sikres ved overholdelse af sikkerheds. GEVAAR FARE . Lär dig hur båten handhas korrekt. VAROITUS VAROITUS . ifall föraren skulle bli förhindrad att göra detta.og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten.

distributøren eller Mercury Marine. der overskrider bådens maksimale hestekræfter. der viser den maksimalt acceptable drivkraft og last ifølge retningslinjer i lovgivningen. ennen kuin olet saanut myyjäliikkeeltä tai samanlaisen vene-perämoottoriyhdistelmän käyttöön tottuneelta veneilijältä opastus.gob12 U. 2. forårsake at båtkonstuksjonen bryter sammen. 90-848481). Att utrusta en båt med för stark motor. som du inte är van vid. eller overlastes. forandre vektbalansen i båten. HØJHASTIGHEDS– OG HIGH PERFORMANCE BÅDBETJENING 2 Hvis din påhængsmotor skal bruges på en højhastigheds– eller high performance båd. 2) placere for meget vægt ved hækbjælken og forandre bådens normale flydeevne. Kontakt forhandleren i tvilstilfelle. maahantuojalta tai Mercury Marine-yhtiöltä. hestekræfter såvel som last ombord. eller av någon annan kunnig person som är van vid denna utombordare/båtkombination. især ved hækbjælken. mikä ylittää veneen suurimman sallitun hevosvoimarajan. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX XXX 1 obg obc 2 YLEISTIETOA obc2c GENERELLE OPPLYSNINGER obc2g BÅTENS MOTORKAPASITET 1 Båten må ikke påmonteres for kraftig motor. Kontakt din forhandler eller bådfabrikanten. som du ikke er vant til.ja harjoitusajon. jossa on veneen valmistajan hallintaohjeiden mukaisesti määrittelemä suurin sallittu moottorin hevosvoima ja kuormitus. voi 1. kan leda till allvarlig skada. oba ALLMÄN INFORMATION obc2k HÖGSTA MOTORSTYRKA FÖR BÅTEN 1 Använd inte för stark motor och ha inte för stor last i båten. 90-848481) hos forhandleren. Kontakta din återförsäljare om du är tveksam. anbefaler vi at du ikke benytter den ved fuld hastighed uden en forudgående orientering og demonstration med din forhandler eller en bådfører. der har erfaring med din kombination af båd og påhængsmotor. förlust av manöverförmågan. 3) føre til at båden bryder sammen. Jos asia ei ole selvä. “Hi-Performance Boat Operarion” (Del nr. Useimmat veneet on varustettu tarpeellisella tunnistuskilvellä. 90-848481) hos din forhandler eller direkte fra Mercury Marine for yderligere oplysninger. VENEEN TEHO 1 Älä käytä liian voimakasta moottoria äläkä ylikuormita venettäsi. obd2k BÅDENS HESTEKRÆFTER 1 Undgå at overbelaste båden mht. De flesta båtar måste ha en märkplåt. Ytterligare information finns i broschyren “Hi-Performance Boat Operation” (best. 2. ADVARSEL Bruk av en påhengsmotor som overskrider båtens motorkapasitet kan: 1. De fleste både vil være udstyret med en påkrævet plade. For ytterligere informasjon bør du få tak i heftet “Hi-Performance Boat Operation” (delnr. forårsake tap av kontroll over båten. kuolema tai veneen vahingoittuminen. obk PIKAMOOTTORIVENEEN JA SUURTEHOISEN VENEEN KÄYTTÖ 2 Jos perämoottorisi tullaan asentamaan pikaveneeseen tai suurtehoiseen ajoon tarkoitettuun veneeseen. For de fleste båter er det angitt en maksimal laste. eller 3. Overskridelse af bådens maksimale hestekræfter kan således forårsage alvorlig personskade. asettaa liiaksi painoa perään aiheuttaen veneen tasapainoasennon häiriintymisen tai 3. obd2a KÖRNING MED KÖRNING MED “HIGH–PERFORMANCE”–BÅT 2 Om din utombordare skall användas på en snabbgående ”HIGH–PERFORMANCE”–BÅT. jollaisen ohjaamiseen et ole tottunut.nr. 2. för hög vikt i aktern. Lisätietojen saamiseksi hanki kirjanen “Hi-Performance Boat Operation” (“Suurtehoisen veneen käyttö”) (osanumero 90-848481) myyjäliikkeeltä. eller 3. obd2g VAROITUS Sellaisen perämoottorin käyttäminen. anbefales det at båten ikke kjøres i høy hastighet før forhandleren har blitt kontaktet vedrørende båt/motor-kombinasjon. rekommenderar vi att du inte kör den på högsta hastighet förrän du fått en genomgång och en demonstrationskörning av din återförsäljare. som du kan beställa från din återförsäljare eller distributör eller direkt från Mercury Marine. død eller skade på båten. som anger hur stark motor den har och hur mycket last den kan ha i enlighet med de regler som gäller. dödsfall eller skador på båten. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. ADVARSEL Benyttelse af en påhængsmotor. Anskaf håndbogen. 18 90-10212X20 .S. kan 1) føre til tab af kontrol over båden. Montering av for stor motor på båten kan resultere i alvorlig skade. samt at det er gitt en grundig demonstrasjon av bruk i høy hastighet. särskilt runt aktern. død eller beskadigelse af båden. aiheuttaa veneen hajoamisen erikoisesti peräpeilin alueella. että et käytä sitä korkeilla nopeuksilla. kan leda till följande: 1. suosittelemme. ota yhteyttä kauppiaaseesi tai veneen valmistajaan. vilket ändrar båtens flytegenskaper. båten kan brytas sönder. hvis du er i tvivl. obd2c MANØVRERING I HØY HASTIGHET 2 Hvis påhengsmotoren skal brukes på en passbåt som føreren ikke er kjent med. aiheuttaa veneen hallinnan menetyksen. GENERELT obc2a VARNING Att använda en motor med en effekt som överstiger den som rekommenderats för båten.og motorkapasitet. spesielt ved akterspeilet. Veneen varustamisesta liian suurella moottorilla voi olla seurauksena vakava vamma.

oba ALLMÄN INFORMATION obe1k FJÄRREGLAGE FÖR UTOMBORDSMOTOR 1 Fjärreglaget för din utombordsmotor måste vara VARNING GENERELT obe1a utrustat med en neutralstartsbrytare. eftersom sådana kommer att lossna så att länkstaget kopplas ur. der ikke er selvlåsende. da sidstnævnte vil blive løse på grund af vibrationer og forårsage at styreforbindelsesarmen frakobles. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller død på grund af uventet acceleration. terävän täyskäännnöksen. som förbinder styrkabeln med motorn. Konstruksjonen av denne utenbordsmotoren krever at fjernkontrollen som brukes til den. sillä sellaiset löystyvät ajan kuluessa tärinän johdosta ja putoavat pois. KAUKO-OHJAUSTA KOSKEVA VAROITUS 2 Ohjauksen niveltangon. som er koplet til utenbordsmotoren. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brå og uventet akselerasjon når motoren startes. der forhindrer motoren i starte. obk VAROITUS Niveltangon irtoamisen seurauksena vene voi tehdä äkillisen. PERÄMOOTTORIN KAUKO-OHJAIN 1 Perämoottoriisi asennetun kauko-ohjaimen täytyy olla varustettu “käynnistys vapaalla”-suojalaitteella. obf1k udstyret med en “start-i-neutral” beskyttelsesindretning. Dette forhindrer at motoren starter når giret står i en annen stilling enn fri. joka yhdistää ohjauskaapelin moottoriin. Näitä lukittuvia muttereita ei saa milloinkaan vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. når motoren startes. måste skruvas fast med självlåsande muttrar (“a”). når gearskiftet igangsættes fra en hvilken som helst anden position end neutral (frigear). Dessa självlåsande muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande). må være utstyrt med en beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. En sådan hindrar start av motorn med ilagd växel. Tämän perämoottorin rakenne vaatii. VARNING Om länkstaget lossnar kan båten göra en plötslig och skarp gir. skal fæstnes med selvlåsende møtrikker (“a”). joka ehkäisee moottorin käynnistymisen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. on oltava kiinnitettynä itselukittuvilla muttereilla (a). vilket kan få de ombordvarande att kastas överbord och utsättas för allvarlig personskada eller dödsfall. Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. kan det leda till att båten gör en plötslig. ADVARSEL Hvis styreforbindelsesarmen frakobles kan det føre til at båden pludselig tager et skarpt sving og medføre at passagerer kastes over bord med risiko for kvæstelse eller død til følge. että sen yhteydessä käytettävässä kauko-ohjaimessa on siihen sisältyvä laite. skarp sväng. da disse vil løsne som følge av vibrasjon og forårsake styresvikt. kan båten plutselig ta en krapp sving. obf1g VAROITUS Ehkäise äkillisen. 90-10212X20 19 . obf1a VARNING OM STYRSYSTEM 2 Styrlänkstaget. jolloin tanko irtoaa. och de ombordvarande kastas överbord och utsätts för livsfara. ADVARSEL Dersom styrestaget løsner. Påhængsmotorens design kræver. PÅHÆNGSMOTORENS FJERNBETJENING 1 Fjernkontrollen tilsluttet påhængsmotoren skal være Om styrlänkstaget lossnar.gob20 a 1 obg 2 obc obe1c a YLEISTIETOA GENERELLE OPPLYSNINGER obe1g UTENBORDSMOTORENS FJERNKONTROLL 1 Fjernkontrollen. Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vanlige muttere. arvaamattoman kiihdytyksen aiheuttama vakava vammautuminen tai kuolema. joka estää käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. Disse selvlåsende møtrikker må aldrig skiftes ud med normale møtrikker. at den benyttede fjernkontrol skal have en “start–i–gear” beskyttelsesindretning indbygget. obf1c MERKNAD VED FJERNKONTROLL 2 Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må være festet med spesielle låsemuttere (a). BEMÆRKNING OM FJERNSTYRING 2 Styreforbindelsesarmen som forbinder styrekablet med motoren. Tämä mahdollisesti raju liike voi aiheuttaa veneessä olevien henkilöiden viskautumisen yli laidan ja vakavan vammautumisen tai kuoleman. må ha en innebygd beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”.

Suoraksi vedettynä sen on oltava niin pitkä. så att inte nödstoppet utlöses oavsiktligt om föraren skulle vilja röra sig inom det normala förarutrymmet. slik at den er så kort som mulig når den ikke er i bruk. for at gøre den så kort som muligt og samtidig minimere risikoen for at den vikles sammen med genstande i nærheden. eller du kan binde en knude på snoren. 2 Dødmannssnoren er vanligvis mellom 122 og 152 cm lang når den er utstrakt. når den er udstrukket. Utombordare med rorkultshandtag och några fjärrstyrda modeller. jotta se ei takertuisi läheisiin esineisiin. hvormed snoren kan fastgøres på operatøren. hvis operatøren flytter sig omkring inden for et område tæt på den normale operatørposition. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba obk ALLMÄN INFORMATION obg6k GENERELT obg6a NÖDSTOPPSKONTAKT 1 Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. En nødstopkontakt kan installeres som ekstraudstyr – som regel på instrumentbordet eller på siden der støder op til operatørpositionen. der som regel er mellem 122 og 152 cm lang. Videre er den lang nok i utstrakt tilstand til at mulighetene for utilsiktet aktivering er liten dersom båtføreren skulle bevege seg litt rundt i nærheten av den vanlige førerstillingen. Snoren er sammenspolet. Hvis du ønsker en kortere nødstopkontakt. kan den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein. neste side) 2 Hätäkatkaisin on vetonaru. joka on tavallisesti 122–152 cm pituinen kokonaan suoraksi vedettynä. (fortsättning på nästa sida) 2 Nødkontakten består af en snor. Dødmannssnoren er kveilet opp. joutuessaan vahingossa heitetyksi pois kuljettajan paikalta) aktivoidakseen katkaisimen. Linans längd i utsträckt läge är baserad på ett rimligt avstånd mellan föraren och förarplatsen. I ene enden har den et element som stikkes inn i bryteren. (forts. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen (som ved tilfældig udstødning fra operatørpositionen) til at aktivere kontakten. eller det kan knytes en knute på den. reglage. kiedo naru kuljettajan ranteen tai jalan ympäri tai sido silmukka vetonaruun. Linan kan förkortas. I udstrukket tilstand er snoren lang nok til at nedsætte risikoen for tilfældig aktivering. Mikäli hätäkatkaisimen narua halutaan lyhentää. NØDSTOPKONTAKT 1 Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. jos kuljettaja liikkuu normaalin ajoasennon puitteissa. Hätäkatkaisin voidaan asentaa lisävarusteena – tavallisesti kojelautaan tai sivulle. Utenbordsmotorer med styrekulthåndtak og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmannsstoppbryter. eller att man helt enkelt gör en knut på linan. En dødmannsstôppbryter kan installeres som tilbehør – vanligvis på instrumentpanelet. eller på siden nærmest førerplassen. kun kuljettaja siirtyy tarpeeksi kauas ajoasennosta (esim. som kan monteras separat – vanligtvis på instrumentbrädan. genom att den lindas runt förarens handled eller ben.5 meter lång i utsträckt läge. og i den andre enden en låsekrok som festes til båtføreren. så att den blir så kort som möjligt när den inte är utsträckt. ettei sen tahaton aktivoituminen ole todennäköistä. Hvis en kortere dødmannssnor er ønskelig.2 – 1. med en anslutning i ena änden för nödstoppskontakten. ajoasennon viereen. DØDMANNSSTOPPBRYTER 1 Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses (dette kan eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fra førerplassen). sen toisen pään elementti pannaan kytkimeen ja jousilukko toisessa päässä kiinnitetään kuljettajaan. joten se on lepoasennossaan mahdollisimman lyhyt. I den ene ende af snoren er der en enhed. Dette reduserer mulighetene for at dødmannssnoren hekter seg opp i andre objekter i nærheten. Ohjauskahvalliset perämoottorit ja jotkut kauko–ohjainyksiköt ovat varustetut hätäkatkaisimella. och en utlösningsanordning i den andra änden som fästs på föraren. (fortsættes på næste side) 20 90-10212X20 . kan snoren vikles om operatørens håndled eller ben. 2 Nödstoppslinan är vanligtvis 1. om så önskas. Hätäkatkaisinnaru on kelattu.gob8 2 1 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obg6g obg6c YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN 1 Hätäkatkaisimen tarkoituksena on pysäyttää moottori. eller vid sidan om förarplatsen. etc. og i den anden ende er der en lås. och för att minska risken att den trasslar in sig i något annat föremål. är att motorn stängs av om föraren t ex ofrivilligt tappar kontrollen över båten och hamnar utom räckhåll från stoppreglaget. Linan är av spiraltyp. Udenbordsmotorer med styrehåndtag og visse fjernkontrolenheder er udstyret med en nødstopkontakt. der skal sættes ind i kontakten. är utrustade med sådan nödstoppskontakt.

Yhdistä aina kunnolla hätäkatkaisimen molemmat päät – katkaisimeen ja kuljettajaan. jos istutaan tuolinnojalla tai reelingillä plaanausnopeuksilla tai seisotaan plaanausnopeuksilla. stå oppreist under stor fart. bruge narkotika eller foretage dristige højhastigheds bådmanøvreringer. Selv om aktivering af nødstopkontakten vil stoppe motoren øjeblikkeligt. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 21 . Uhell hvor båtføreren rives vekk fra førerplassen eller faller overbord. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen til at aktivere kontakten. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat todennäköisimmin määrätynlaisissa veneissä. slippe taket i rattet eller når dette trekker til én side. som t ex att vid planingshastigheter sitta på ryggstödet eller på relingen. matalalaitaisissa kumi– yms. eller att utföra våghalsiga manövrar i hög fart. vene jatkaa liikkumista jonkin matkaa riippuen nopeudesta ja veneen kulmasta sammutushetkellä. Suosittelemme vakavasti. sitte på opphøyde fiskebåtdekk. att stå upp. kan mulighetene for alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli overkjørt av båten. ajetaan korkeilla nopeuksilla matalissa tai esteitä täynnä olevissa vesissä. være påvirket av alkohol eller andre rusmidler. att sitta på upphöjda fiskebåtsdäck. Selv om motoren stopper umiddelbart når dødmannsstoppbryteren aktiveres. som for eksempel oppblåsbare båter med lav båtripe småbåter. bli betraktelig mindre ved at motoren stopper umiddelbart. josta on seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. Tilfældige udstødninger og fald overbords er mere sandsynlige med visse bådtyper såsom oppustelige både med lave sider eller bass både. såsom at sidde på ryggen af et sæde eller på rælingen under planeringshastigheder. styringsfølsomme fiskebåde. kan risikoen for at båden kører over ham/hende. Tärkeä turvallisuustieto: Tämän hätäkatkaisimen tarkoituksena on sammuttaa moottori koska tahansa kuljettajan siirtyessä tarpeeksi kauas ajoasennosta aktivoidakseen katkaisimen. etc). Viktig säkerhetsinformation: Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. (jatkuu seuraavalla sivulla) ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Läs följande säkerhetsanvisningar. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat myös seurauksena huonoista käyttötottumuksista: esim. kan risken för allvarlig personskada eller dödsfall. eller falla överbord. lättmanövrerade fiskebåtar med manuell rorkult. høyytelsesbåter. stängs motorn omedelbart av. kalastusveneissä ja korkeatehoisilla moottoreilla varustetuissa veneissä sekä kevyissä. inträffar oftare i vissa båttyper med låga fribord. innan du går vidare. från att köras över av båten. avhengig av velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. allt beroende på den hastighet och den svängradie som den höll före nödstoppskontakten utlöstes. Denne typen uhell kan også skje som et resultat av uvørenhet. att köra i planingshastigheter i vatten som är grunt eller fyllt med allehanda föremål. Se därför till att nödstoppslinans båda ändar är ordentligt anslutna till nödstoppskontakten och till föraren. med eller utan motor igång. Att slungas omkring i båten och falla överbord. että muita veneessä olijoita opetetaan käynnistämään ja ohjaamaan venettä. minskas avsevärt. at betjene båden ved planeringshastigheder i lavt vand eller vand. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren faller overbord. moottori on pysäytettävä heti ja näin voidaan vähentää mahdollisuutta. at andre passagerer instrueres i korrekte opstarts– og betjeningsprocedurer. käsiohjaimella varustetuissa veneissä. som t ex “bass”–båtar. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Lue alla oleva turvallisuustieto ennen kuin jatkat eteenpäin.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. inden du fortsætter.) Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. är så att föraren skall kunna stänga av motorn om han/hon befinner sig för långt borta från förarplatsen för att nå nödstoppskontakten. reduceres drastisk ved at stoppe motoren øjeblikkeligt. der trækker i en bestemt retning. Tämä tapahtuu. uppblåsbara båtar. att släppa ratt eller rorkult som drar åt ett håll. kan också bli resultatet av olämpliga förarmetoder. Viktig sikkerhetsinformasjon: Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Hvis operatøren falder ud af båden. hvis operatøren udstødes ved et uheld). och lätta. Då nödstoppskontakten utlöses. skjer som oftest i visse båttyper. joka vetää yhteen suuntaan. Mens båten driver. hvis operatøren ved et uheld falder overbords eller flytter omkring i båden en tilstrækkelig afstand fra operatørpositionen. fortsetter båten å drive et stykke. att förtära alkohol eller droger. high–performance både og lette. Veneen liikkuessa inertian voimalla. jos istutaan korotetuilla kalastusveneen kansilla. som når den kjører med motoren i gang. der betjenes ved hjælp af et styrehåndtag. der er fyldt med forhindringer. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. En sådan situation kan uppstå om föraren skulle falla överbord. Forbind altid begge ender af nødstop kontakten – til stopkontakten og operatøren. vil en båd fortsat løbe i frigear en vis afstand afhængig af hastigheden og eventuelle sving ved slukning. se voi aiheuttaa loukkaantumisen kelle tahansa veneen tielle tulevalle. Vi anbefaler stærkt. at sidde på eleverede dæk på fiskebåde. “high performance”–båtar. som er i dens bane. og forårsager alvorlig personskade eller dødsfald. hvis de er nødsaget til at betjene båden i tilfælde af en nødsituation (f. hvis båtføreren blir revet vekk fra førerplassen ved et uhell). että hän joutuu veneen yliajettavaksi. Dette vil ske. Tilfældige udstødninger og fald overbords kan også forekomme på grund af dårlige betjeningsvaner. og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må manøvreres med varsomhet.eks. esim. ja onnettomuus voi olla yhtä vakava kuin veneen ajaessa täydellä teholla. Båden vil dog ikke fuldføre en hel cirkel. oba GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Læs følgende sikkerhedsoplysninger. skulle de bli tvungna att manövrera båten i en nödsituation (dvs om föraren har fallit överbord. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. at drikke spiritus. slik som å sitte på stolryggen eller båtripa under stor fart. kjøre med høy hastighet i grunt farvann eller på steder med mange hindringer. Vaikka hätäkatkaisimen aktivointi pysäyttää moottorin välittömästi. at stå op under planeringshastigheder. jos kuljettaja putoaa vahingossa yli laidan tai liikkuu veneessä riittävän pitkälle ajoasennosta. Vi rekommenderar därför starkt att medföljande passagerare informeras om start– och körrutiner. Fest alltid begge endene av dødmannssnoren forsvarlig til dødmannsstoppbryteren og båtføreren. ADVARSEL Dersom båtføreren skulle falle overbord. veneissä. jos ote päästetään irti ohjauspyörästä tai ohjauskahvasta. neste side) obk VAROITUS Jos kuljettaja putoaa veneestä. eller förflytta sig tillräckligt långt från förarplatsen. Mens båden løber i frigear. Vi anbefaler på det sterkeste at andre passasjerer i båten får instruksjoner om riktige start– og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en nødsituasjon (f. Att slungas bort från förarplatsen. Båten kommer dock inte att utföra en hel cirkel. ajetaan alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai suoritetaan uhkarohkeita ohjausliikkeitä korkeanopeuksilla. herkkäliikkeisissä. lige så alvorligt som når den er motordrevet. eller når føreren flytter seg for langt unna førerplassen i båten. kan den skade personer. jos heidän tarvitsee ajaa venettä hätätilanteessa (jos kuljettaja onnettomuuden sattuessa ei ole kykenevä ajamaan). Vene ei kuitenkaan tee täyttä kierrosta. Men båten fortsätter att glida ett stycke. (forts. genom att motorn omedelbart stängs av. at slippe grebet på et rat eller styringshåndtag. kan åsamka allvarlig personskada för den som kommer i vägen. Notera att en båt i rörelse. VARNING Skulle föraren falla överbord. kan den forårsake like alvorlige personskader på personer som oppholder seg i båtens farvann. eller foreta vågestykker i stor fart.eks.

Tämä voi aiheuttaa jonkin tai kaikki alla luetellut mahdolliset vaaratilanteet: 1. jotka voivat sinkoutua keulan yli ja joutua vaihdelaatikon tai potkurin iskun alaisiksi. mikä voi tapahtua. VARNING Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten. Passagerer kastes fremad på grund af uforventet tab af den fremadgående bevægelse – specielt en risiko for passagerer forrest i båden. som kan kastes ud over bådens forstavn og derved muligvis rammes af gearkassen eller propellen. Hallinnan menetys laituriin kiinnitettäessä. starka strömmar eller kraftiga vindar. 3. 2. 3. Tap av kontroll når båten skal legges til land. Tehon ja suunnanhallinnan menetys korkean aallokon. 2. och påföljande kraftiga nedbromsning. Förlorad kontroll vid dockning. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Vahingossa tapahtunut tai tahaton kytkimen aktivointi normaaliajon aikana voi myös tapahtua. Passagerare kan kastas mot fören. Bådoperatøren bør aldrig forlade operatørstationen uden først at fjerne nødstop kontakten fra sig. Båtføreren skal aldri forlate førerplassen uten først å koble seg fra dødmannssnoren. oba ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten kan inträffa. obk VAROITUS Vältä vauhdin hidastamisesta johtuvaa vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. 3. sterke strømmer eller sterk vind. Dette kan forårsake noen av eller alle de følgende faresituasjoner: 1. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af decelerationskrafter som et resultat af tilfældig aktivering af stopkontakten eller aktivering ved et uheld. Veneessä olijat voivat sinkoutua eteenpäin odottamattoman eteenpäinliikkeen keskeytymisen johdosta – tämä voi sattua varsinkin veneen etuosassa oleville. voimakkaan virran tai kovan tuulen vallitessa. 2. som kan stupe over baugen og bli truffet av girkassen eller propellen. 3. 2. 22 90-10212X20 . Dette er spesielt farlig for passasjerene foran i båten. på grund av det oväntade stoppet – speciellt allvarligt kan det bli för dem som sitter framtill i båten och kan komma att kastas över bogen och ev. Tab af kraft og retningskontrol i store bølger. Tab af kontrol når båden bringes i dok.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. Av det skälet bör föraren aldrig lämna förarplatsen utan att först koppla loss nödstoppslinan från sig själv. Veneen kuljettaja ei saa koskaan jättää ajoasemaansa irrottamatta itseään hätäkatkaisimesta. GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Tilfældig aktivering af kontakten eller aktivering ved et uheld under normal betjening er ligeledes en mulighed. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av at farten senkes etter utilsiktet aktivering av dødmannstoppbryteren. Det kan forårsage en eller flere af følgende farlige situationer: 1. skadas av undre växelhuset eller propeller. stærke strømme eller høje vinde. Motorstopp och förlust av styrförmåga i grov sjö. kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Följden av detta kan orsaka någon eller några av följande riskmoment: 1.) Utilsiktet aktivering av dødmannsstoppbryteren er også mulig under normal drift. kun hätäkatkaisin aktivoidaan vahingossa tai tahattomasti. Tap av fart og retningskontroll i høy sjø. Passasjerer kan bli kastet forover hvis båten plutselig og uventet taper foroverbevegelsen.

e løs girkasse i bevegelse eller en fast gjenstand som er festet til båten eller girkassen. udgiver vandet nok kraft til at dreje propellen. Alvorlig personskade kan opstå ved berøring med en roterende propel. liikkuvasta veneestä. jos havaitset henkilön vedessä lähellä venettäsi. Alvorlig personskade kan oppstå hvis noen kommer borti en roterende propell. Senk farten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bader. en båt i bevegelse. När båten ligger förtöjd Växla till friläge och stäng av motorn innan du låter folk vistas i vattnet kring båten. og giret står i nøytral. Aina kun vene liikkuu vapaasti perämoottorin vaihde vapaa-asennossa. og slå av utenbordsmotoren før du lar folk oppholde seg i vannet nær båten. vaihdekotelosta tai liikkuvaan veneeseen tai vaihdekoteloon tiukkaan kiinnitetystä lisälaitteesta. Veneen ollessa paikallaan Vaihda perämoottori vapaalle ja sammuta moottori. även om båten kör sakta.gob3 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA VEDESSÄ OLEVIEN HENKILÖIDEN SUOJAAMINEN Veneen liikkuessa Vedessä seisovan tai kelluvan henkilön on vaikea siirtyä syrjään nähdessään moottoriveneen tulevan kohti jopa hiljaisellakin vauhdilla. en båd i bevægelse. joissa voi olla ihmisiä vedessä. och var ytterst försiktig och uppmärksam. som står eller svømmer i vandet. Når en båt beveger seg. Allvarliga personskador kan inträffa om en person blir påkörd av en båt. eller träffas av ett växelhus. Denna neutrala propellerrotation kan ge upphov till allvarliga skador. ennen kuin sallit ihmisten uida tai seisoa vedessä lähellä venettä. obk VAROITUS Pysäytä moottori välittömästi. Närhelst en båt rör sig genom vattnet med växeln i neutralläge är detta tillräckligt för att få propellern att rotera. kan vannet drive propellen rundt. når båden er i nærheden af badende personer. en propeller. at flytte sig hurtigt for en motorbåd. Mens båten ligger stille Sett giret i nøytral. selv om båten kjører sakte. 90-10212X20 23 . inden du lader nogen svømme eller være i vandet i nærheden af båden. Mens båden ligger stille Sæt altid påhængsmotoren i frigear og stands motoren. Tämä potkurin vapaa pyöriminen voi aiheuttaa vakavan vamman. Denne propellrotasjonen i nøytral-stilling kan forårsake alvorlig personskade. Når en båd er i bevægelse (flyder) og påhængsmotoren er i frigear. GENERELT obh2a BESKYTTELSE AF MENNESKER I VANDET Mens båden sejler Det er meget vanskeligt for en person. en gearkasse eller andre hårde genstande koblet til en sejlende båd eller gearkasse. ympäröivä vesi aiheuttaa potkurin pyörimisen. der kommer imod ham. ADVARSEL Stopp motoren umiddelbart hvis noen oppholder seg i vannet nær båten. Se därför till att du saktar ner när du närmar dig någon i vattnet. VARSOMHET I NÆRHETEN AV BADENDE Mens båten er i fart Det er vanskelig for svømmere og badende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg. eller något annat föremål som sitter fast på båten. Sæt altid farten ned og udvis den største forsigtighed. selv hvis båden sejler langsomt. VARNING Stäng omedelbart av motorn om någon befinner sig i vattnet i närheten av båten. Hidasta aina vauhtia ja aja erittäin varovaisesti paikoilla. oba ALLMÄN INFORMATION obh2k VAR UPPMÄRKSAM PÅ PERSONER I VATTNET När du kör båten Det är mycket svårt för en person som står eller flyter i vatten att komma undan en motorbåt som nalkas. ADVARSEL Stands straks motoren. jos vedessä oleva henkilö saa iskun pyörivästä potkurista. Vaikea vamma on todennäköinen. Denne neutrale propeldrejning kan forårsage alvorlig personskade. når nogen er i vandet i nærheden af båden.

gob3 1 obg 2 obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA MATKUSTAJIEN TURVALLISUUS .tai uistonopeutta korkeammalla nopeudella. kan passasjerene slynges over baugen på båten. kan de blive kørt over af påhængsmotoren. Hvis noen faller ut foran båten mellom de to pongtongene. obk VAROITUS Vältä vakavaa vammaa tai kuolemaa. gassen plutselig senkes eller båten svinges brått. Istu ainoastaan tuoleissa. når båden er i bevægelse. Pidä kaikki matkustajat keulakaiteen tai aitauksen takana. kan nemt gribes af en bølge og trækkes ned i vandet. Pludselig. Undvik att vistas på främre däcket. en plötslig varvtalssänkning med gasreglaget. jotka ovat tarkoitetut korkeampiin nopeuksiin. Mikä tahansa odottamaton. ADVARSEL Undvik allvarlig skada eller dödsfall som kan inträffa om du faller över bord framtill på en ponton. Personer skal oppholde seg på god avstand fra framdelen av dekket og sitte ned mens båten er i bevegelse. f. jotka antavat jalkojensa riippua keulakaiteen yli.eller trollinghastigheter. äkillinen veneen nopeuden alennus voi johtaa siihen. Sitt bare på seter som er beregnet på kjøring i høyere hastigheter. och sitt alltid ned medan båten är i gång. der er beregnet til sejlads ved hurtigere hastigheder. Likaså kan personer som sitter och dinglar med benen över främre däcket fastna med fötterna i en våg och dras ned i vattnet. som er angivet til brug ved hastigheder over tomgang. eftersom en plötslig fartsänkning. eller använda säten andra än sådana som är avsedda för körhastigheter över tomgång. voimakkaan aallon tai vanaveden kohtaaminen. Sid kun i sæder. utan alla passagerare måste befinna sig bakom den främre inhägnaden. at den højtsiddende passager falder over forsiden af båden. Ingen personer bør befinde sig på dækket foran hegnet. 1 Båter med åpent framdekk: 1 Veneet. 1 1 Både med et åbent fordæk: Båtar med ett öppet däck fram: Ingen får någonsin befinna sig på däcket framför inhägnaden då båten är igång.eller dekkbåt og påfølgende overkjøring av utenbordsmotoren. som t ex att båten stöter på en kraftig våg. Låt ingen stå upp. kan fanges av en bølge og trekkes ned i vannet. ADVARSEL Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved fald over forsiden af en pontonbåd eller en båd med dæk. Personer på fordækket kan nemt kastes overbords. tarkkaile kaikkien matkustajien sijaintia. da en pludselig nedsættelse af bådens hastighed såsom ved styrtning ind i store bølger eller kølvand. joissa on avoin keulakansi: Passasjerer skal aldri oppholde seg på dekket utenfor rekkverket mens båten er i bevegelse. Kenenkään ei pidä olla kannella kaiteen edessä veneen ollessa liikkeessä. eller en tvär gir. SIKKERHEDSMEDDELELSE TIL PASSAGERER – PONTONBÅDE OG BÅDE MED DÆK Når båden er i bevægelse. joka johtuu ponttooni. kan de bli overkjørt av utenbordsmotoren. kan kaste dem over forsiden af båden. jos vene kulkee jouto.eks. 24 90-10212X20 . Sitt bara i stolar som är avsedda att sitta i vid högre hastigheter. skal placeringen af alle passagerer overvåges. Älä anna kenenkään matkustajan seistä tai käyttää muita istuimia kuin niitä. jotka ovat tarkoitetut joutokäyntinopeutta korkeammille nopeuksille. og undgå at blive kørt over af påhængsmotoren.eller trollinghastigheder. når båden er i bevægelse. Eventuell uventet og plutselig senking av hastigheten på båten kan føre til at passasjerer i opphøyde seter slynges over baugen på båten.tai kansiveneen keulan yli putoamisesta ja joutumisesta perämoottorin alle. oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obh2a obh2k SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR PASSAGERARE PONTONBÅTAR OCH BÅTAR MED DÄCK Håll alltid ett öga på var passagerarna befinner sig då båten är i rörelse. Nämä kohotetut kalastustuolit eivät ole tarkoitetut käytettäväksi. korotetut kalastustuolit: Båter med opphøyd fiskesete som er montert foran på båten: Disse opphøyde fiskesetene er ikke beregnet på bruk når hastigheten på båten er høyere enn tomgangs. SIKKERHETSMELDING FOR PASSASJERER – PONGTONGBÅTER OG DEKKBÅTER Hold øye med plasseringen av alle passasjerer når båten er i bevegelse. uventet sænkning af bådens hastighed kan resultere i. Ingen passasjerer skal stå eller bruke andre seter enn de som er beregnet på kjøring i hastigheter over tomgangshastighet. upphöjda fiskestolar: Dessa upphöjda fiskestolar är inte avsedda att användas då båten körs fortare än tomgångs.PONTTOONIVENEET JA KANSIVENEET Veneen ollessa liikkeessä. kan få passagerare i en upphöjd stol att falla över bord framför båten. perämoottori ajaa hänen päälleen. Person som faller över bord vid fören kommer att hamna mellan de två pontonerna och köras över av utombordaren. Disse eleverede fiskesæder er ikke beregnet til brug. Keulakannella oleskelevat henkilöt voivat helposti joutua heitetyiksi laidan yli ja vastaantuleva aalto voi vetää veteen henkilöt. som lader fødderne hænge ud over forkanten. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall etter fall over baugen på en pongtong. Hold dig væk fra forsiden af dækket og bliv siddende. En båt som oväntat och plötsligt saktar in. esim. että kohotetulla istuimella istuva matkustaja putoaa yli laidan veneen eteen. kan kasta passagerare över bord. Hold alle passagerer bagved forhegnet eller indelukket. Personer på framdekket kan lett slynges overbord..eller dorgehastighet. äkillinen kaasun vähennys tai jyrkkä käännös. en pludselig gasspjældsreduktion eller en voldsom ændring af bådens retning. voi heittää heidät laidan yli veneen keulassa. og personer som dingler med beina over kanten på baugen av båten. Jos joku putoaa veneen eteen kahden ponttoonin väliin. hvis båten treffer en stor bølge eller kjølevannsbølge. når båden sejler hurtigere end tomgangs. hævede sokkel-fiskesæder: 2 Båtar med frontmonterade. etc. 2 2 Veneet. og personer.eller däcksbåt. Personer som befinner sig på främre däck kan mycket lätt komma att kastas över bord. Pysyttele pois kannen etuosasta ja istu aina kun vene on liikkeessä. Hvis de falder over forsiden af båden mellem de to pontoner. Hvis hastigheten på båten plutselig reduseres. 2 Både med formonterede. joiden keulassa on kiinniasennetut. Lad ikke passagerer stå op eller bruge sæder ud over dem. Sørg for at alle passasjerene oppholder seg innenfor rekkverket på baugen eller i kahytten. koska äkillinen alennus veneen vauhdissa.

Suurin vaara on veneen suunnan muutos hypyn aikana. Om båtfören pekar nedåt för mycket under tiden båten lämnat vattenytan. mens båden er i luften. specielt når båden igen får kontakt med vandet. varsinkin veneen laskeutuessa takaisin veteen. syntyy määrätynlaisia vaaratilanteita. se voi vettä koskettaessaan mennä veden alle ja siitä tulee hetkeksi ”vedenalainen alus”. Når dette foretages med tilstrækkelig hastighed til at tvinge bådens skrog delvist eller helt ud af vandet. Båten kan också komma att gira kraftigt åt ett håll. Kun vene sitten koskettaa uudelleen vettä. Båten kan også ta en skarp sving til én side. se voi muuttaa äkkinäisesti suuntaa. että veneen runko on osittain tai kokonaan vedestä kohonneena. då båten studsar över vågor eller bakvatten. Tämä pysäyttää veneen melkein heti ja voi singota veneessä olijat eteenpäin. då denna aktivitet utförs i sådan hastighet att båtens skrov helt eller delvis lämnar vattenytan. uppstår vissa risker. hvis båden får lov til at kaste sig over bølger og kølvand. speciellt då båten landar på vattenytan igen. nästan tvärstoppar båten. että jos näin tapahtuu. slik at passasjerene flyr forover. heidän on pysyteltävä mahdollisimman alhaalla ja pidettävä kiinni mistä tahansa veneen kiinteästä osasta. Jos veneen keula on kallistunut ilmassa ollessaan tarpeeksi kauas alaspäin. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli slynget ut av båten når den lander etter et hopp på en bølge eller kjølevannsbølge. når den lander efter at have sprunget over bølger eller kølvand. Inträffar detta. och de ombordvarande riskerar att kastas ur sina säten eller kastas överbord. och fungera nästan som en ubåt under ett ögonblick. Muistuta kaikkia veneessä olijoita. Det er en annen mindre vanlig fare som kan oppstå som følge av at båten tar av fra en bølge eller kjølevannsbølge. må de holde seg lavt i båten og holde seg fast i eventuelle håndtak på båten. Men. Det største problem er at båden kan ændre retning midt i springet. der kan forekomme. kan den dyka ned för djupt under vattenytan då den landar. Dette bringer båden til et næsten øjeblikkeligt stop og kan sende passagerer flyvende fremad. kan båten komma att gira kraftigt då den landar. kun vene laskeutuu takaisin veteen hypättyään aallon tai vanaveden yli. Informera alla ombordvarande om att böja sig ned och hålla fast i handtag och liknande. oppstår visse faremomenter. oba ALLMÄN INFORMATION obu1k KÖRNING ÖVER VÅGOR OCH BAKVATTEN Att köra över vågor och bakvatten med fritidsbåtar är normalt. 90-10212X20 25 . Undvik denna typ av körning när detta är möjligt. Slike brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. kan den dykke under vandet ved kontakt med vandoverfladen og ”være undersøisk” et kort øjeblik. obk VAROITUS Vältä vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. I sådanne tilfælde kan landingen få båden til at svinge voldsomt i en anden retning. Dette får båten til å bråstoppe. Vene voi myös ohjautua jyrkästi toiselle puolelle. Hvis baugen på båten kastes langt nok ned mens den er i luften. Största risken är att båten ändrar körriktning då den lämnar vattenytan. Der er et andet knapt så almindeligt men farligt resultat. Näin jyrkkä suunnan muutos voi singota veneessä olijat istuimistaan tai laidan yli. Den største faren er at båten endrer retning mens den er midt i et hopp. Vältä aallon ja vanaveden aiheuttamia hyppyjä mikäli mahdollista. opstår der dog visse farer. Instruér alle passagerer om at placere sig lavt og holde fast i et håndgreb på båden. eller kastas överbord då båten landar efter att ha studsat över vågor eller bakvatten. Hvis bådens forstavn hælder nok nedad. Instruer alle passasjerene om at hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølevannsbølge. Båden kan også styre voldsomt til én side. Ett annat mindre vanligt riskmoment uppstår då båten studsar över vågor eller bakvatten. HOPPING PÅ BØLGER OG KJØLEVANN Kjøring av lystbåter over bølger og kjølevannsbølger er en naturlig del av ferdselen på sjøen. spesielt når båten faller ned på vannet igjen. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från att kastas omkring i båten.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obu1g obu1c YLEISTIETOA AALLOKOSSA JA VANAVEDESSÄ HYPPÄYS Vapaa–ajan käyttöön tarkoitettujen veneiden ajo aallokossa ja vanavedessä on luonnollinen osa veneilystä. hvis der forekommer spring over bølger eller kølvand. joka voi johtaa veneessä tai laidan yli sinkoamiseen. GENERELT obu1a SPRING OVER BØLGER OG KØLVAND Betjening af fritidsbåde over bølger og kølvand er en naturlig del af sejlads. Jos tämä suoritetaan riittävällä nopeudella siten. kan den trenge ned under vannflaten og komme helt under vann et øyeblikk. I slike tilfeller kan landingen føre til at båten vender brått en annen vei. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. och de ombordvarande kastas framåt. Når dette imidlertid gjøres med så stor hastighet at båtskroget tvinges helt eller delvis ut av vannet. On myös toinen harvemmin aiheutuva vaarallinen tilanne. Unngå hopping på bølger eller kjølevannsbølger hvis det er mulig. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at blive kastet omkring inde i eller ud af båden. jos venettä ajetaan aallokossa tai vanavedessä. Inträffar detta.

som påhængsmotoren eller bunden af båden kan støde på. Dele af påhængsmotoren eller hele påhængsmotoren kan rives løs og flyve ind i båden. efter att ha träffat ett föremål på eller under vattenytan. Osa perämoottoria tai koko perämoottori voi irtautua ja sinkoutua veneeseen. En rask hastighetsreduksjon. että veneessä olijat heittäytyvät tahtomattaan eteenpäin tai jopa laidan yli. Slagskade på påhængsmotoren og/eller båden. Dette fører til at passasjerene kastes forover. d. kan lossna och kastas in i båten. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Bevar en tophastighed. Loukkaantumisten tai iskuvaurioiden vähentämisen kannalta on kaikkein tärkeintä. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från delar av en utombordare som kastas in i båten. Slagskade på utenbordsmotoren og/eller båten. iskettyään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. Brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kan brytes løs og fly inn i båten. Under slike forhold bør hastigheten på båten holdes på en minimums planingshastighet (15 til 25 mph). (forts.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt4g obt4c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Alenna nopeutta ja aja varovaisesti matalassa vedessä tai alueilla. der svarer til den minimale planeringshastighed. Vene voi siirtyä äkkiä uuteen suuntaan. skall planingshastigheten hållas vid minimum. är att ha kontroll över båtens hastighet. b. Att köra på ett föremål på eller under vattenytan kan leda till många riskmoment. En hurtig nedsætning af hastighed. c. ved å kontrollere hastigheten på båten. b. d. eller til og med ut av båten. (fortsættes på næste side) oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obt4a SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Sæt farten ned og fortsæt forsigtigt. Äkillinen nopeuden alennus. d. Det viktigaste du kan göra för att minska risken för att köra på ett föremål på eller under vattenytan. eller till och med överbord. joihin perämoottori tai veneenpohja voi iskeä. er at kontrollere bådens hastighed. at der findes hindringer under vandoverfladen. b. som kan kasta ut alla ombordvarande ur både säte och båt. som kastar alla ombordvarande framåt i båten. 25 – 30 km/t. c. når du sejler en båd i lavvandsområder eller i områder. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. neste side) obk VAROITUS Vakavan henkilövamman tai kuolemantuottamuksen välttämiseksi. Noen av disse situasjonene kan innebære følgende: a. ved å holde en topphastighet som ikke overstiger planingshastighet. c. kan det føre til utallige faresituasjoner. Näissä olosuhteissa veneen nopeus olisi pidettävä alimmalla plaanausnopeudella (15–25 mailia/t). (fortsættes på næste side) 26 90-10212X20 . Rajaton määrä erilaisia tilanteita voi syntyä. jos isketään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. joilla epäilet olevan vedenalaisia esteitä. että veneessä olijat sinkoutuvat istuimistaan tai laidan yli. som i sin tur kan leda till något av följande: a. että hallitset veneen nopeuden. Dette kan forårsage at passagerer kastes fremad og muligvis ud af båden. Båten kan göra en plötslig gir. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra eventuelle deler av utenbordsmotoren som flyr inn i båten etter å ha truffet et flytende objekt eller undervannsobjekt. obt4k RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Sänk alltid hastigheten och iakttag försiktighet vid grundvattenkörning eller i områden där du misstänker att det kan finnas undervattensföremål som kan träffas av utombordaren eller båtens botten. Under sådanne tilstande bør bådens hastighed holdes ved en minimal planeringshastighed (15 til 25 MPH). Delar av. Nogle af disse situationer kan resultere i følgende: a. jos koko perämoottori tai osa siitä tulee veneeseen. hvor du har mistanke om. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervannsobjekt. genom att inte köra fortare än med lägsta planingshastighet. Det vigtigste du kan gøre for at reducere personskade eller skade på grund af sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. for at undgå alvorlig personskade eller dødsfald forårsaget af en påhængsmotor eller dele af en påhængsmotor. Båden kan pludseligt bevæge sig i en anden retning. Kollisionsskador på utombordare och/eller båt. c. Iskuvaurio perämoottorille ja/tai veneelle. Mainitsemme näistä joitakin: a. I farvatten där du är osäker på riskmomenten. Sammenstød med en flydende genstand eller genstande under vandoverfladen kan resultere i et uendeligt antal situationer. d. Tämä aiheuttaa. Sellainen jyrkkä suunnanmuutos voi aiheuttaa. der kommer ind i båden efter sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. b. Det viktigste er å prøve å redusere personskader eller slagskader fra objekter som flyter på vannet eller befinner seg nedi vannet. eller i områder der det er fare for undervannshindringer som kan treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. GRUNNSTØTING Senk hastigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt farvann. En hastig fartsänkning. Båten kan plutselig bevege seg en annen vei. ylläpidä korkeimpana nopeutena alinta plaanausnopeutta. eller hela utombordaren.

Se till att motorn blir inspekterad. og båten undersøkes for eventuelle ødelagte eller løse deler. Båden bør også undersøges for eventuel beskadigelse af skroget. må dette gjøres på sterkt redusert hastighet. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall. kan utombordaren lossna från akterspegeln och kastas in i båten. er å holde båtens hastighet under kontroll. perämoottori on vietävä valtuutettuun myyjäliikkeeseen. eller påverka båtens kontroll. Vaurioituneella perämoottorilla ajaminen voi aiheuttaa lisävaurioita muille perämoottorin osille tai voi vaikuttaa veneen hallintaan. eller om båten läcker. kan detta leda till andra skador på utombordaren. Få påhængsmotoren undersøgt og eventuelle reparationer foretaget. er det muligt at påhængsmotoren kan flyve af agterspejlet og muligvis lande i båden. perämoottori voi irtautua peräpeilistä ja sinkoutua veneeseen. Ytterligare säkerhetsanvisningar för utombordare med rorkult Om kollision inträffar vid planingshastighet och utombordaren inte är fastsatt på akterspegeln med genomgående bultar. i tillägg till upphängningsbygelns tvingskruvar. Jos isket vedenalaiseen esineeseen. Hvis det har oppstått skade eller det antas å være skader. eikä perämoottoria ole kiristysruuvien lisäksi kiinnitetty veneen peräpeiliin läpi menevillä pulteilla. Vene on pidettävä alimmalla mahdollisella plaanausnopeudella. at det bedste du kan gøre for at reducere kvæstelser eller stødskader i disse situationer er. Få utenbordsmotoren grundig sjekket. Fortsatt körning med allvarligt kollisionskadad motor. obk Käsikahvalla varustettuja perämoottoreita koskevia lisäturvallisuusohjeita Jos isketään johonkin esineeseen plaanausnopeudella. voi seurauksena olla äkillinen rakenneosan toimintähäiriö. agterspejlsbrud eller vandutætheder. pysäytä moottori niin pian kuin mahdollista ja tarkasta onko perämoottorissa mitään rikkinäisiä tai irtonaisia osia. kan leda till att andra delar i motorn slutar fungera av sig själv. 90-10212X20 27 . och att nödvändig service blir utförd. Kontrollera också om det finns skador på skrov och akterspegel. eller der er mistanke om skade. joissa tiedetään olevan vedenalaisia esteitä. Båthastigheten skall vara vid lägsta planingshastighet vid körning i vatten där det är känt att undervattensföremål förekommer. eller om det lekker vann. Hvis det er nødvendigt at fortsætte sejladsen. Bådens hastighed bør holdes ved minimum planeringshastighed under kørsel i vande. Hvis påhængsmotoren er beskadiget. Jos veneen ajamista jatketaan huomattavan iskuvaurion jälkeen. oba ALLMÄN INFORMATION obt6k obt6a GENERELT SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Vær opmærksom på. Fortsat sejlads efter større slagskade kan resultere i pludselig fejlfunktion af påhængsmotorkomponenter med eller uden efterfølgende skade. ettei veneen runko tai peräpeili ole vaurioitunut tai ettei ole vuotoa. skall du stänga av motorn och inspektera om några delar på utombordaren gått sönder eller lossnat. VAROITUS Vältä veneen hallinnan menetyksestä johtuvaa vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. Efter sammenstød med en genstand under vandoverfladen skal motoren stoppes hurtigst muligt og påhængsmotoren skal undersøges for ødelagte eller løse dele. kan utenbordsmotoren slenges av hekken og kanskje lande i båten. skal utenbordsmotoren leveres inn til en autorisert forhandler for inspeksjon og nødvendige reparasjoner. RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Kom ihåg att det viktigaste du kan göra för att minska risken för person– eller stötskador. Yderligere sikkerhedsinstruktioner for håndstyrede påhængsmotorer Hvis en hindring rammes ved planeringshastighed og påhængsmotoren ikke er fastgjort til bådens agterspejl med gennemgående bolte samt agterspejlsklemmeskruer. Bruk av en skadet utenbordsmotor kan føre til ytterligere skade på andre deler av utenbordsmotoren. orsakat av att båtens kontroll gått förlorad. eller kan påvirke operatørens kontrol over båden. skall du lämna in den på en auktoriserad verkstad för grundlig inspektion och nödvändig reparation. kan føre til at én av komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter. med eller uten påfølgende slag. Om utombordaren har synliga skador. Om fortsatt körning blir nödvändig. Etter å ha truffet et undervannsobjekt. at kontrollere bådens hastighed. Jos vaurio on tapahtunut tai epäilet sen tapahtuneen. og nødvendige reparasjoner utført. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for utenbordsmotorer med manuell styrekult Hvis båten treffer en hindring ved planingshastighet. skal det gøres ved yderst nedsatte hastigheder. kun ajetaan vesillä. Hvis det er nødvendig å fortsette kjøringen. On myös tarkastettava.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt6g obt6c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Muista. Betjening med en beskadiget påhængsmotor kan føre til yderligere skade på andre dele af påhængsmotoren. GRUNNSTØTING Husk at det viktigste du kan gjøre for å forhindre personskade eller slagskader i disse situasjonene. Vie perämoottori perusteelliseen tarkastukseen ja suorituta tarpeelliset korjaukset. skal motoren stanses så fort som mulig. Fortsatt kjøring av båten etter at den er påført store slagskader. Fortsätter man att köra en skadad utombordare. eller det kan innvirke på styringen av båten. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra tap av kontroll over båten. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken. Båtens hastighet bør holdes på en minimal planingshastighet ved kjøring i farvann med undervannshindringer. Omedelbart efter det att du kört på ett föremål. eller du misstänker att den kan vara skadad. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at kontrollen over båden mistes. jossa se voidaan tarkastaa perusteellisesti ja tarvittaessa korjata. Jos on välttämätöntä jatkaa ajamista. toistuvan iskun aiheuttamana tai ilman. är att ha kontroll över båtens hastighet. alenna nopeutta huomattavasti. skall denna ske med kraftigt minskad hastighet. skal den bringes til en autoriseret forhandler for et grundigt eftersyn og eventuel reparation. og utenbordsmotoren ikke er festet til båthekken med gjennomgående bolter i tillegg til hekkfesteklemmeskruene. som er kendte for at have genstande under vandoverfladen. että tärkeintä mitä voit tehdä näissä tilanteissa loukkaantumis– tai törmäysvahinkojen vähentämiseksi on veneen nopeuden hallinta.

Tidlige symptomer på kullosforgiftning. Tidlige tegn på carbonmonoxidforgiftning. pakokaasuissa. svimmelhet. Hiilimonoksidi on hengenvaarallinen kaasu. ADVARSEL Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted. som overfører kraft til forskelligt bådtilbehør. som er farveløs. VAROITUS Vältä ajamasta venettä. døsighed og kvalme. hjerneskade eller dødsfall. dåsighet och illamående. hvis ventilationsforholdene er dårlige. samt lugt– og smagsfri. Koloxid är luktfri. åbn sidegardinerne eller lugerne foran i båden. hjerneskade eller dødsfald. Hiilimonoksidimyrkytyksen varhaisoireisiin. EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på faren for kullosforgiftning Det dannes kullos i eksosavgassene fra alle interne forbrenningsmotorer. Carbonmonoxid er en dræbende gasart. omfatter hovedpine. generaattoreiden jne. 1 oba Esimerkki hyvästä tuuletuksesta . kuuluvat päänsärky. avaa sivuverhot tai etuluukut kaasujen poistamiseksi. ADVARSEL Undgå at køre motoren. inkludert utenbordsmotorer. “stern drive”–modeller och inombordsmotorer. Öppna segelduken och luckorna på fördäcket för att vädra ut avgaserna. samt generatorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på båten. perävetolaitteiden ja sisämoottoreiden pakokaasuissa on hiilimonoksidia. VARNING Se alltid till att utrymmet runt motorn är välventilerat. Vedvarende udsættelse for tilstrækkelig koncentration af carbonmonoxid kan føre til bevidstløshed. uneliaisuus ja pahoinvointi. agterendedrev– og indenbordsmotorer. Pitkällinen altistus riittävän voimakkaalle hiilimonoksidille voi johtaa tajuttomuuteen. hekkaggregater og innenbordsmotorer som driver båtpropeller. 1 obk Eksempel på god ventilasjon .gob4 1 obg obc Courtesy of ABYC GENERELLE OPPLYSNINGER obi2g obi2c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT Varo hiilimonoksidimyrkytystä Kaikkien venettä kuljettavien polttomoottoreiden. Tidiga symptom på koloxidförgiftning – som inte skall förväxlas med sjösjuka eller berusning! – inkluderar huvudvärk. inklusive utombordare. joka on hajuton.Haluttu ilmanvirtaus veneen läpi ALLMÄN INFORMATION obi2k obi2a GENERELT UDSTØDNINGSEMISSION Vær opmærksom på carbonmonoxidforgiftning Carbonmonoxid er til stede i udstødningsluftarter i alle interne forbrændingsmotorer. God ventilation Se till att du har god ventilation på båten. som ikke bør fejltages for søsyge eller beruselse. hjärnskada eller dödsfall. Langvarig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrasjon kan føre til bevisstløshet. Hyvä tuuletus Tuuleta matkustaja-alue. omfatter hodepine. samt generatorerne. färg– och smaklös. kan leda till medvetslöshet. God ventilation Ventilér passagerområdet. svimmelhed. AVGASUTSLÄPP Undvik koloxidförgiftning Koloxid förekommer i alla förbränningsmotorer. som fremdriver både. samoin veneen eri lisävarusteita sähköistävien moottorien. søvnighet og kvalme. Åpne sidevinduene eller lukene foran i båten for å bli kvitt eventuelle dunster. jos tuuletus on huono. aivovaurioon tai kuolemaan. inklusive påhængsmotorer. som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstand. God ventilasjon Sørg for god ventilasjon rundt passasjerene. 1 Exempel på god ventilation . for at fjerne gasse. yrsel. väritön ja mauton. joita ei pidä sekoittaa merisairauteen tai humaltumiseen. Kullos er en dødelig gass uten farge.Passende luftstrøm gennem båden 28 90-10212X20 . i tillräcklig koncentration. Långvarig utsatthet för koloxid. pyörrytys.ideell luftstrøm gjennom båten. samt i de generatorer som alstrar ström till diverse båttillbehör. myös perämoottoreiden.Önskad luftström i båten 1 Eksempel på god ventilaiton . lukt eller smak.

b. joissa on riittämätön tuuletus. Moottorin käyminen veneen ollessa ankkuroituna ahtaassa tilassa. er åpne (stasjonsvogn–effekt). med. Fortøjning tæt på en anden båd. jotka oleskelevat paikalaan olevan veneen avoimella alueella. eller som befinner seg i nærheten av en båt som har motoren i gang. tyhjäkäynnillä olevan veneen lähellä. Veneen ajaminen keulan ajokulman ollessa liian korkean. tai joka on lähellä sitä. 90-10212X20 29 . kan svømmere og passagerer. Veneen ajaminen (farmariautoilmiö). Kjøring av båten uten at luker som vender forover. på en meget stille dag udsættes for farlige carbonmonoxidniveauer. Veneen liikkuessa. Ankkuroituna toisen. GENERELT obi3a UDSTØDNINGSEMISSION (FORTSAT) Dårlig ventilation Under visse kørsels– og/eller vindforhold. EKSOSUTSLIPP (FORTS. d. en motor som är igång. så kan det hända under en lugn dag att simmare och passagerare i ett öppet utrymme på en stillaliggande båt. oba kaikkien eturuuman luukkujen ollessa kiinni ALLMÄN INFORMATION obi3k AVGASUTSLÄPP (FORTS) Dålig ventilation Under vissa kör– och/eller vindförhållanden. Även om det inte inträffar ofta. Vaikka tämä on harvinaista. että uimarit ja matkustajat. eller i nærheden af en motor. Att köra båten utan (stationsvagnseffekt). kan permanent aflukkede kabiner eller kanvaskabiner eller cockpits. Kørsel af motoren. b. kan utsättas för farliga nivåer av koloxid. a.gob39 a b c d obc 2 obg GENERELLE OPPLYSNINGER obi3g obi3c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT (JATKUU) Huono tuuletus Määrätyissä ajo– ja/tai tuuliolosuhteissa. og som har utilstrekkelig ventilasjon. d. jossa moottori sijaitsee. någon av de främre luckorna öppna 2 Eksempler på dårlig ventilation a. joskus hyvin tyynenä päivänä sattuu. Når båden ligger stille. Kjøring av båten med for stor trimvinkel på baugen. Asenna yksi tai useampi hiilimonoksidin ilmaisin veneeseesi. indtage carbonmonoxid. c. Att låta motorn vara igång då båten ligger för ankar i ett trångt utrymme. Selv om det er yderst sjældent.) Dårlig ventilasjon Under visse kjøre– og/eller vindforhold kan det sive inn kullos i kabiner eller styrehus som er fast innelukket eller omgitt med kalesje. voivat joutua altistetuiksi vaaralliselle tasolle hiilimonoksidia. d. Når båden er i bevægelse c. d. kan i sjeldne tilfeller bli utsatt for livsfarlige mengder med kullos på vindstille dager. der kører. kan koloxid tränga in i kabiner eller förarhytter. Att köra båten med bogens trimvinkel för hög. mens båden er fortøjet i et begrænset område. pysyvästi peitetyissä tai tuulikankaalla peitetyissä hyteissä tai ohjaamoissa. som är helt eller delvis täckta och har otillfredsställande ventilation. Når båten kjører c. som befinder sig i et uaflukket område på en stilleliggende båd. hvis motor kører. Kørsel af båden uden at have nogen af de forreste luger åbne (stationcar–effekt). hiilimonoksidia voi päästä sisään. Når båten ligger fortøyd nær en annen båt som har motoren i gang. Installér én eller flere carbonmonoxidfølere i båden. Kørsel af båden med stævnens trimvinkel for højt oppe. Montera koloxidvarnare i din båt. Badende og passasjerer i et åpent område på en båt som ligger stille med motoren i gang. 2 Exempel på dålig ventilation Medan båten ligger för ankar a. b. hvor der er utilstrækkelig ventilation. Kjøring av motoren når båten ligger fortøyd på et innelukket sted. b. obk 2 Esimerkkejä huonosta tuuletuksesta Veneen ollessa paikallaan. eller i närheten av. hvis motor går i tomgang. Installer én eller flere kullos–målere på slike steder. Att ankra båten bredvid en annan båt som har motorn igång. 2 Eksempler på dårlig ventilasjon Mens båten ligger stille a. Medan båten körs c.

oppfyller ikke sikkerhetskravene. død eller skade på motoren. død eller materielskade. Överbelasta inte båten. obk1g VAROITUS Tiedustele lisälaitteiden sopivuutta myyjäliikkeiltä ennen niiden asentamista. Ha en godkänd flytväst i passande storlek för varje passagerare ombord och se till att de används. Der henvises til bådens fabrikant. (fortsættes på næste side) 30 90-10212X20 . Genomför alla säkerhetskontroller och allt periodiskt underhåll vid avsedda tidpunkter och se till att reparationer utförs på ett korrekt sätt. Användning av tillbehör som inte tillverkats eller sålts av Mercury Marine rekommenderas inte. at du anskaffer og læser Monterings-. Felaktig användning av tillbehören. ADVARSEL Ta kontakt med forhandleren før tilleggsutstyr monteres. Jotkut lisälaitteet. dödsfall eller att produkterna går sönder. der ikke er fabrikeret eller solgt af Mercury Marine. tutustu paikallisiin ja yleisiin veneilyn sääntöihin ja rajoituksiin ja ota huomioon seuraavat ohjeet. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. og at de er lett tilgjengelige. samt beakta följande: Använd flytväst. Vi anbefaler deg å lese bruks. inden du monterer tilbehør. että kaikki korjaukset on suoritettu asianmukaisesti. neste side) obk OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN Jotta vesiteistä voitaisiin turvallisesti nauttia. GENERELT obj2a VALG AF TILBEHØR TIL DIN PÅHÆNGSMOTOR Mercury Precision eller Quicksilver tilbehør er konstrueret og afprøvet specielt til din påhængsmotor. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION obj2k ATT VÄLJA TILLBEHÖR TILL DIN UTOMBORDARE Mercury Precision eller Quicksilver tillbehör har konstruerats och testats speciellt för din utombordare. sopivan kokoinen. Pidä viranomaisten hyväksymä henkilökohtainen. Bruk livredningsutstyr. Sørg for at det finnes godkjente redningsvester til alle passasjerer ombord. eller montering av ukurant tilleggsutstyr.ja huoltokäsikirjat. Kontakt forhandleren eller produsenten i tvilstilfelle. Kontakt din forhandler eller bådfabrikant. kan leda till allvarliga skador. Det anbefales. obk1c SJØVETT Gjør deg kjent med generelle navigasjonsregler og lokale bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen. ota yhteyttä myyjään tai veneen valmistajaan. Käytä kelluntavälineitä. Foretag regelmæssige sikkerhedskontroller og den nødvendige vedligeholdelse. kan resultere i ulykker. er ikke nødvendigvis konstrueret. Vi anbefaler deg å lese bruks. Älä ylikuormita venettä.og vedligeholdelseshåndbøgerne til alt dit tilbehør. De flesta båtar är testade och klassade för en viss högsta last (vikt). kuoleman tai tuotteen toiminnan menetyksen. TILLEGGSUTSTYR Deler til Mercury Precision eller Quicksilver er spesiallaget og testet for utenbordsmotoren.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret.Dessa tillbehör finns tillgängliga hos Mercury Marine-återförsäljare. og sørg for at alle reparationer er udført forsvarligt. må du sætte dig ind i lokal og statlig lovgivning vedrørende sejlads og tage følgende forslag i betragtning. Overfyld ikke din båd. og sørg for at vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. De fleste både har en maksimal lastkapacitet (vægt). obk1k ADVARSEL Konsultér med din forhandler. VARNING Kontrollera med din återförsäljare innan du installerar ett tillbehör. (forts. Se båtens typskylt. hvis du er i tvivl. Feil montering av kurant tilleggsutstyr.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. Benyt redningsvest (flotationsudstyr) Sørg for at have en godkendt redningsvest til hver passager ombord let tilgængelig. Ikke overlast båten. Kontakta din återförsäljare i tveksamma fall. Kontroller motoren jevnlig. kapacitetsplade. Dette tilbehør kan anskaffes hos Mercury Marine forhandlere. Suorita turvallisuustarkastukset ja vaadittu huolto säännöllisen aikataulun mukaan ja varmista. Forkert brug af tilbehør eller benyttelse af forkert udstyr. Pyydä ja lue kaikkien valitsemiesi lisälaitteiden asennus-. obk1a FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET För att kunna njuta av att vara ute på sjön bör du lära dig vilka bestämmelser som gäller. Jos tämä ei ole selvä. jotka eivät ole Mercury Marinen tuottamia tai myymiä. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. (fortsättning på nästa sida) RÅD OM SIKKER SEJLADS For at kunne nyde en sikker sejlads. Om din utombordare eller dess manöversystem är utrustat med något tillbehör som inte är tillverkat av Mercury Marine. eivät sovellu käytettäviksi turvallisesti perämoottorisi tai sen toimintamekanismin yhteydessä. eller användning av felaktiga tillbehör. kan føre til alvorlig personskade. inden det tages i brug. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obj2g obj2c YLEISTIETOA LISÄLAITTEIDEN VALINTA PERÄMOOTTORIIN Alkuperäiset Mercury Precision tai Quicksilver -lisälaitteet on erikoisesti suunniteltu ja kokeiltu sopiviksi perämoottoriasi varten. Tilbehør. så det er sikkert at benytte det sammen med din påhængsmotor eller operativsystem. drifts. måste du ta reda på hur det fungerar genom att läsa handboken innan det används. käyttö. Sopivien lisälaitteiden väärinkäyttö tai sopimattomien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman. Useimmat veneet on luokiteltu ja hyväksytty käyttöön suurimman sallitun kuormituksen (painon) mukaan (katso veneen kuormituskilvestä). Noen deler som ikke er fabrikert eller solgt av Mercury Marine.

Det räcker inte att bara lägga ur växeln. Lær opp andre i bruken av båten. kannet. Sørg for at minst én person om bord. keula. framförallt vid aktern. oväntade stopp. idet han kan falde. Om din båt exempelvis gör 40 km/tim så kör du ifatt en fallen vattenskidåkare på 5 sek om denne befinner sig 61 m framför dig. For eksempel. Pysäytä moottori aina. bov. der står på vandski. vil din båd i løbet af 5 sekunder indhente en faldet vandskiløber. pludselig standsning.(ja kuulo) -tähystyksen ylläpitämisestä. losning eller hvis passagerer er i nærheden af bagenden af båden eller skruen. poistuvat veneestä tai ovat lähellä veneen perää (potkuria). hvor pludselig. Älä anna kenenkään istua tai oleskella sellaisissa veneen osissa. Ingen passagerer. reling. neste side) obk YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Perehdy kaikkiin merenkulkusääntöihin ja vesistölakeihin. ophøjede.) Gjør deg kjent med og overhold alle lover og regler som gjelder på sjøen.og vurderingsevne. Varmista. Älä mene vesille ollessasi alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Näiden aineiden käyttö vaikuttaa harkintakykyysi ja hidastaa suuresti toimintanopeuttasi. korotetut kalastustuolit. (fortsättning på nästa sida) GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Kend og respektér alle søfartsregler og farvandslove. jossa odottamaton vauhdin lisäys. Forbered andre bådførere. Verken passasjerer. uventet tab af bådstyring eller pludselig bådbevægelse vil kunne få en person til at kastes overbord eller ind i båden. Sejl aldrig lige bag én. Älä milloinkaan aja venettä suoraan vesihiihtäjän taakse sillä hiihtäjä voi kaatua. Stands motoren ved ombordstigning. Sådanne midler svækker din reaktions. Alla båtägare bör genomgå en kurs i båtsäkerhet. Se upp! Föraren av båten är skyldig att hålla noggrann uppsikt (och lyssna ordentligt). dekk. Sørg for at alle i båten sitter forsvarlig. deler av båten som ikke er beregnet til slik bruk. Matkustajien veneeseentulo. Ombordstigning af passagerer. Niinpä esimerkiksi 40 km:n tuntinopeudella kulkeva vene saavuttaa 61 m:n päähän veneen eteen kaatuneen hiihtäjän 5 sekunnissa. Se till att inget hindrar förarens synfält när båten körs. uventet acceleration. hekk. da disse påvirker dømmekraften og nedsetter reaksjonsevnen. Tillat aldri at noen får sitte på eller lene seg mot. Ved ombordstigning. opphøyde fiskeseter. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Läs och iakttag alla de lagar och förordningar som gäller till sjöss. relingar. däck. Låt ingen sitta eller åka i någon del av båten som inte är avsedd för sådant bruk. Veneen ohjaajan tulisi suorittaa veneilyn turvallisuuskurssi. ethvert roterende fiskesete. että ohjaaja ei kykene toimimaan tai putoaa veteen. peräpeili. Instruér mindst én person ombord om grundbegreberne angående start og betjening af den jetdrevne udenbordsmotor samt bådhåndtering i tilfælde af. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 31 . Perämoottorin vaihtaminen vapaalle ei ole riittävä varotoimenpide. når båden sejles i mere end tomgang. stiger ur båten. Vær på vakt. (forts. että jokainen veneessä olija istuu paikallaan. jotka eivät ole tarkoitetut siihen tarkoitukseen. skall motorn stängas av. Tillad aldrig personer at sidde eller hvile på en båddel. uventet tap av kontroll over båten eller brå bevegelser av båten kan få en person til å falle over bord eller ned i båten. missään sellaisessa veneen osassa. at bådføreren mister førligheden eller falder overbord. Kjør aldri båten rett bak en person som står på vannski i tilfelle vedkommende faller. Kurser anordnas av olika föreningar och organisationer. Bådføreren er forpligtet til at have behørigt udkig og et frit udsyn. ethvert sted. Se till att alla sitter ner ordentligt i båten. Bådførere bør følge et kursus i bådsikkerhed. Det är olagligt och omdömeslöst att vara påverkad av alkohol eller droger i samband med körning – både till sjöss och på land. Båtføreren er ansvarlig for at det er tilstrekkelig sikt fra førerplassen. pyörivä kalastustuoli. alle steder hvor brå og plutselig akselerering. Föraren måste speciellt ha god uppsikt framåt. äkkinäinen pysähtyminen. odottamaton veneen ohjauksen menetys tai äkkinäinen veneen liike voi heittää henkilön yli laidan tai veneeseen. der på faldstidspunktet var 61 meter foran dig. fiskersæder eller last bør spærre for førerens udsyn. last eller fiskeutstyr må blokkere utsikten for båtføreren når det kjøres over tomgangshastighet. kuorma tai kalastusistuimet eivät saa peittää ohjaajan näköalaa. hvis din båt har en hastighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder ta igjen en person på vannski som var 61 m foran deg. Kör aldrig direkt bakom en vattenskidåkare. utenom føreren. oväntad förlust av styrförmåga eller oväntad båtrörelse kan orsaka att en person kastas överbord eller in i båten. Lär åtminstone en person ombord grundreglerna för start och drift av utombordaren och båthantering i det fall att föraren inte kan ta hand om båten eller faller överbord. ja noudata niitä. för den händelse att denne skulle falla. upphöjda och/eller roterande havsfiskestolar. akterspegel. rælinger. Stopp alltid motoren når passasjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten av båtens akterende (propell).obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. eller drejelige fiske-stole. Opeta ainakin yhdelle veneessä olevalle henkilölle perusohjeet perämoottorin käynnistämisessä ja veneen ohjauksessa sen varalta. Det er ikke tilstrekkelig å bare sette giret i nøytral. kjenner til grunnleggende prosedyrer for start og bruk av påhengsmotoren samt håndtering av båten. bråstopp. Dette gælder ryglæn. Ole valpas! Veneen ohjaaja on vastuussa asianmukaisen näkö. Vær aldrig påvirket af alkohol eller andre berusende stoffer. Det anbefales å ta båtførerprøven. kun venettä ajetaan tyhjäkäyntiä suuremmalla nopeudella. agterspejl. baug. Ohjaajalla on oltava esteetön näköala erikoisesti veneen eteen. reelingit. kun matkustajat nousevat veneeseen. var som helst där oväntad acceleration. Matkustajat. dæk. Vær opmærksom. der ikke er bestemt til et sådant formål. Dette gjelder stolrygger. Förbered andra båtförare. Sørg for at alle passagerer sidder forsvarligt i båden. Vær aldri under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler når du ferdes på sjøen. Valmista muita veneen ohjaajia. Det er ikke tilstrækkeligt at sætte motoren i frigear. bog. Tähän kuuluvat istuinten takaosat. I detta ingår ryggstöd. Då passagerare går ombord. eller lastar ur. Eksempel: Hvis du sejler med 40 km i timen. i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten eller falle over bord.

Valmistusnumeron sijainti perämoottorissa näkyy alla olevasta kuvasta. Serienummeret er plassert på motoren som vist nedenfor. kun palaat takaisin hiihtäjää auttamaan. Rapportér alle ulykker. Rapportera olyckor. Bådføreren må aldrig miste synet af vandskiløberen nede i vandet og aldrig bakke hen mod denne eller andre personer. Serienummeret er placeret på motoren som vist nedenfor. Modelbetegnelse d. at en falden vandskiløber eller en vandskiløber nede i vandet befinder sig på bådens førerside. Mallin merkintä d. (efter behov) 32 90-10212X20 . i syne. Bilden visar var serienumret återfinns på utombordaren. Serienummer b.3 a. Föraren ska alltid hålla ett öga på personen i vattnet. obl9k GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Hold udkig efter faldne vandskiløbere. Fremstillingsår e. obl9g YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Varo kaatuneita vesihiihtäjiä. pidä aina kaatunut vesihiihtäjä veneen ohjaajan puolella. Vahvistettu Euroopan merkkii (mikäli koskee tapausta) oba obk ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Se upp för vattenskidåkare som fallit! När du använder båten för vattenskidåkning eller dylik verksamhet. Produksjonsår e. slik som loven tilsier.1 a. der befinder sig i vandet. Tillverkningsår e. Sarjanumero b. er det vigtigt altid at sørge for. og aldri rygge inntil verken en person på vannski eller noen som oppholder seg i vannet. se till att en vattenskidåkare som fallit är på förarsidan av båten när du återvänder för att hjälpa denne. Merket for godkjennelse i Europa (CE) (etter hva som er aktuelt) VALMISTUSNUMERON MUISTIIN MERKITSEMINEN Tämän numeron muistiin merkitseminen on tärkeää tulevaa tarvetta varten. Serienumret b. Modellbeteckning d. Serienummer b. Meld fra om båtulykker til lokale myndigheter.gob21 a OTXXXXXX 20XX XXXX b c e d XX obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. kommer på førersiden av båten når vedkommende vender tilbake for å hjelpe personen med vannskiene. Modelår c. Modellangivelse d.3 a. Rapporter ulykker til de lokale myndigheder.) Se opp for personer på vannski som har falt i vannet. obl9c SERIENUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig referanse. Benyttes båden til vandskiløbning eller en lignende aktivitet. som loven foreskriver.l. Årsmodell c. Årsmodell c. Valmistusvuosi e. Jos käytät venettäsi vesihiihtoon tai samanlaisiin toimiin. Mallin vuosi c. obl9a SKRIV UPP SERIENUMRET Det är viktigt att skriva upp serienumret för framtida behov. Ilmoita onnettomuudet.3 a. bør føreren alltid sørge for at en person som eventuelt har falt eller ligger i vannet. Båtføreren bør til enhver tid ha vedkommende som har falt i vannet. Anna paikallisille viranomaisille lakimääräinen ilmoitus veneonnettomuuksista. och aldrig backa upp till denne eller någon annan person i vattnet.. Rapportera alla olyckor till berörda myndigheter. Når båten brukes til å trekke personer på vannski e. når man drejer for at komme vandskiløberen til undsætning. Emblem med europæisk certifikation. Gi melding om ulykker. Märket för Europa-godkännande (om tillämpligt) REGISTRERING AF SERIENUMMER Det er vigtigt at optegne dette nummer for fremtidig reference. Ohjaajan on aina pidettävä kaatunut hiihtäjä näköpiirissään eikä koskaan peräydyttävä hiihtäjän tai kenenkään muun vedessä olevan luo.

0mm 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.4 29.0mm ALLMÄN INFORMATION obm71k obm71a GENERELT SPECIFIKATIONER 40 Hestekræfter Kilowatt o/m ved fuld gas Tomgangshastighed i fremadgående gear Modeller med karburator EFI modeller Antal cylindre Stempelvolume Cylinderdiameter Slag SPECIFIKATIONER Modell Effekt.25 mm 0. hk Effekt.8 30 40 22.25–0.0mm 30 40 22.4 40 40 29.15–0.9mm Champion RA8HC 1.8 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.25–0.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.25 mm 0.15–0.9mm Champion RA8HC 1.4 29.25 mm 0.15–0.25–0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obm71g obm71c YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT 40 Malli Hevosvoima Kilowatti Täysi kaasu k/min alue Tyhjäkäyntinopeus eteenpäinvaihteella Kaasuttimella varustetut mallit EFI mallit Sylinteriluku Iskutilavuus Sylinterin halkaisija Iskun pituus Venttiilin välys (kylmä) Imuventtiili Poistoventtiili Suositelttu sytytystulppa Kaasuttimella varustetut mallit Sytytystulpan kipinäväli EFI mallit Sytytystulpan kipinäväli oba SPESIFIKASJONER Modelos Effekt HK Effekt kw Maksimal gasshastighet o/min Tomgangshastighet (i gir) Modeller med forgasser EFI–modeller Antall sylindre Slagvolum Sylinderboring Slaglengde Ventilklaring (kald) Inntaksventil Eksosventil Anbefalt tennplugg Modeller med forgasser Tennplugg–gap EFI–modeller Tennplugg–gap obk 30 30 40 30 40 22. kW Fullgas.15–0.0mm Ventilspillerum (kold) Indsugningsventil Udstødningsventil Anbefalet tændrør Modeller med karburator Gnistgab EFI modeller Gnistgab 90-10212X20 33 .35 mm NGK DPR6EA–9 0.25–0.9mm Champion RA8HC 1. r/min Tomgångsvarvtal med ilagd framåtväxel Förgasarmodeller EFI–modeller Antal cylindrar Slagvolym Cylinderlopp Slaglängd Ventilspel (kall) Insugningsventil Avgasventil Rekommenderade tändstift Förgasarmodeller Elektrodavstånd EFI–modeller Elektrodavstånd 30 Modelos 30 30 22.9mm Champion RA8HC 1.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.25 mm 0.4 29.

00:1 2.) Modelos Girutveksling Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Anbefalt bensin Anbefalt olje Girkassens smøringskapasitet Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Girkassens oljekapasitet Batteri Drift over 0 °C Drift under 0 °C Amperetimer (At) obk YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT (JATKUU) 40 Malli Vaihdesuhde 83 mm läpim. gearkasse Anbefalet benzin Anbefalet olie Smøringskapacitet for gearkassen 83 mm diam.0 L 30 2. vaihdelaatikko 108 mm läpim.00:1 2. växellåda Rekommenderad bensin Rekommenderad olja Smörjoljevolym.0 L 465 merikäynnistysampeeria tai 350 kylmäkäynnistysampeeria 1000 merikäynnistysampeeria tai 750 kylmäkäynnistysampeeria 70Ć100 465 marinestart ampere (MCA) eller 350 kaldstart ampere (CCA) 1000 marinestart ampere (MCA) eller 750 kaldstart ampere (CCA) 70Ć100 ALLMÄN INFORMATION SPECIFIKATIONER (FORTS) Modell Utväxling 83 mm dia. gearkasse 108 mm diam. gearkasse 108 mm diam. växellåda 108 mm dia.3:1 40 Se Bränsle & olja Se Bränsle & olja 440 ml 710 ml 3. gearkasse Motoroliekapacitet Batteriydelse Drift over 0°C Batteri mærkekapacitet Drift under 0°C Amp–timer (At) 30 2.3:1 Se Drivstoff Se Drivstoff 440 ml 710 ml 3.00:1 2.0 L 465 amp ved 05C koldstart eller 350 amp ved Ć185C koldstart 1000 amp ved 05C koldstart eller 750 amp ved Ć185C koldstart 70Ć100 34 90-10212X20 .0 L 465 Marinstartsamperer eller 350 kallstartsamperer 1000 Marinstartsamperer eller 750 kallstartsamperer 70Ć100 Se afsnittet Benzin Se afsnittet Benzin 440 ml 710 ml 3. växelhus 83 mm dia. växellåda 108 mm dia. vaihdelaatikko Moottoriöljykapasiteetti Akun kapasiteetti Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö yli 0° C Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö alle 0° C Ampeeritunnit (Ah) 30 2.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SPESIFIKASJONER (FORTS. vaihdelaatikko 108 mm läpim.3:1 40 Katso osaa Polttoaine Katso osaa Polttoaine 440 ml 710 ml 3.3:1 SPECIFIKATIONER (FORTSAT) Modelos Gearforhold 83 mm diam. Körning vid temperaturer under 0°C. Amperetimmar (Ah) oba GENERELT 40 30 2. växellåda Oljevolym.00:1 2. vaihdelaatikko Suositeltava bensiini Suositelttu öljy Vaihdekotelon voiteluainetilavuus 83 mm läpim. motor Batteriklass Körning vid temperaturer över 0°C.

Övre motorkåpa 2. Ekstra tiltknap 8. Moottorin katkaisin 15. Ohjauskitkan säätövipu (kahvallisissa malleissa) 18. Kaasuvivun kitkan säätönuppi 16. Trimmilevy 7. Justeringsknott for styrefriksjon (Modeller med rorpinne) 18. Kjølevannskontroll 4. Nederste skjold 3. Vandpumpeinspektionshul 4. Nödstoppskontakt 17.gob22 13 1 7 8 9 2 3 14 15 16 17 18 4 5 10 11 obg 6 obc 12 GENERELLE OPPLYSNINGER 11. Yläkoppa 2. Drevakselhus 5. Antiventilasjonsplate 6. Akterspeilbraketter 10. Girhus 12. Sekundært kjølevannsinntak (standardmodeller) 13. Spak för styrfriktionsjustering (modeller med rorkultshandtag) 18. Sekundær kølevandsindsugning (Standard modeller) 13. Reservetiltbryter 8. Tiltlåsespak (Modeller uten powertrim) YLEISTIETOA obn21c obn21g BESTANDDELER 1. Nødstoppbryter 17. Toissijainen jäähdytysveden otto (vakiomallit) 13. Primær kølevandsindsugning 11. Motor stopkontakt 15. Extra tiltströmbrytare 8. Tiltstøttepind 9. Motorstamme 5. Agterspejlsbøjler 10. Vesipumpun ilmaisureikä 4. Motorstoppkontakt 15. Knap til indstilling af gashåndtagets friktion 16. Primært kjølevannsinntak obk MOOTTORIN OSAT 1. Sekundärt kylvattenintag (standardmodeller) 13. Justeringsknott for gassfriksjon 16. Justering av gasfriktion 16. Styrefriktionsjusteringsknap (modeller med styrehåndtag) 18. Nødstopkontakt 17. Topdæksel 2. Växelhus 12. Skiftehåndtag 14. Vaihteistokotelo 12. Riggvinkelpinne 9. Girspak 14. Trimror 7. joissa ei ole PowerTrimmia) ALLMÄN INFORMATION obn21k obn21a GENERELT KOMPONENTIDENTIFIKATION 1. Toppdeksel 2. Antikavitaatiolevy 6. Hål för vattenpumpens skvallerstråle 4. Tippspärr (Modeller utan Power Trim) 90-10212X20 35 . Trimroder 7. Undre motorkåpa 3. Peräpeilin kiinnikkeet 10. Primärt kylvattenintag 11. Stoppknapp 15. Växelspak 14. Upphängningsbyglar 10. Kippilukon vipu (Mallit. Underdeksel 3. Varakallistuskytkin 8. Trimtap 7. Tiltlåsearm (Modeller uden Power Trim) ÖVERSIKTSBILD ÖVER KOMPONENTERNA 1. Kippilukon tappi 9. Ensisijainen jäähdytysveden otto oba 11. Gearkasse 12. Antiventilationsplade 6. Vetoakselin kotelo 5. Antikavitationsplatta 6. Drivaxelhus 5. Tiltstøttepinne 9. Hätäkatkaisin 17. Alakoppa 3. Vaihdekahva 14.

som følger med utenbordsmotoren. følg da vejledningerne i Monteringshåndbogen. ELLER med festetvinger (a) og Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. Vi rekommenderar starkt att du låter återförsäljaren ombesörja monteringen av utombordaren och dess tillbehör. joissa on peräpeilin tuen kiristysruuvit 2 2 Perämoottori on kiinnitettävä peräpeiliin yhdellä kahdesta tavasta: JOKO kiristysruuveilla (a) ja kahdella mukana seuraavalla kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (b). Modeller med hekkfestetvinger Utenbordsmotoren må festes til hekken på én av to måter: ENTEN med festetvinger (a) og de to monteringsboltene og låsemutrene (b) som følger med. ELLER ved hjælp af klemmeskruerne (a) og valgfri Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit nr. hvorved alvorlig kvæstelse. som igjen kan føre til alvorlig personskade. hvis du monterer utenbordsmotoren selv. måste den vara ordentligt monterad med fästanordningar. der leveres sammen med påhængsmotoren. 812432A4 (c). dödsolyckor och skador på utrustning. Modeller med klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 2 36 90-10212X20 . Aseta kaksi pulttia ylempiin reikiin ja kaksi pulttia alempiin reikiin. Mallit. Følg anvisningene i utenbordsmotorens monteringsanvisninger. TAI kiristysruuveilla (a) ja lisävarusteena saatavalla Quicksilver tai Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. Jos itse asennat perämoottorisi. Om motorn inte sitter fast ordentligt kan den släppa från akterspegeln och förorsaka allvarliga personskador. slik som vist på illustrasjonen. ock oca INSTALLATION oca12k MONTERING oca12a MONTERING AV UTBORDAREN VARNING Innan utombordaren används.). bilderna. Påhængsmotoren skal fastspændes til hækbjælken ved ENTEN at benytte de medleverede klemmeskruer (a) og to monteringsbolte og låsemøtrikker (b). at den slynges af bådens hækbjælke. som vist. (Två bultar i de övre hålen och två bultar i de undre hålen). som er et ekstrautstyr. että myyntiliike asentaa perämoottorisi ja siihen liittyvät lisälaitteet. Ellei perämoottoria kiinnitetä kunnolla. Oikean asennuksen ja hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi on erittäin suositeltavaa. Modeller uden klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 1 Modeller med tvingskruvar Påhængsmotoren skal fastgøres til hækbjælken med de fire medleverede 1/2-tommers monteringsbolte og låsemøtrikker. at den er installeret ordentligt og skaffer god ydelse. Hvis påhængsmotoren monteres forkert. Perämoottori tulee kiinnittää peräpeiliin perämoottorin mukana tulevalla neljällä puolentuuman läpimittaisella kiinnityspultilla ja lukkomuttereilla. kan dette medføre. R/N 812432A4 (extra utr. så man er sikker på. må den monteres på riktig måte med anbefalte monteringsdeler. enl. Modeller utan tvingskruvar 1 Utombordaren måste säkras i aktern med de fyra 1/2” fästbultar och låsmuttrar som medföljer. samt låsemutrene (inkludert). ELLER med tvingskruvarna (a) och Quicksilver eller Mercury Precision Parts fästsats för utombordare (c). se on asennettava oikein käyttäen kuvassa esitettyjä kiinnitysosia. Om du monterar motorn själv. MONTERING AF PÅHÆNGSMOTOR ADVARSEL Før påhængsmotoren betjenes. Hvis du selv vil montere påhængsmotoren. Vi anbefaler stærkt. at din forhandler monterer påhængsmotoren og modsvarende tilbehør.goc10 a a b 1 ocg 2 occ oca12c c ASENNUS PERÄMOOTTORIN ASENNUS VAROITUS Ennen kuin perämoottoria käytetään. død eller skade på utstyret. noudata sen mukana saamasi perämoottorin asennuskäsikirjan antamia ohjeita. mikä voi aiheuttaa vakavan vamman. kan dette føre til at utenbordsmotoren løsner fra båthekken. død eller beskadigelse af ejendom kan ske. Hvis utenbordsmotoren ikke festes riktig. skal den monteres ordentligt ved brug af nødvendigt monteringsmateriel. som måler 1/2 tomme i diameter. Modeller uten hekkfestetvinger Mallit ilman peräpeilin tuen kiristysruuveja 1 1 Utenbordsmotoren må festes til hekken med de fire monteringsboltene. seurauksena saattaa olla sen irtautuminen veneen peräpeilistä. Skub to bolte gennem det øverste hulpar og to gennem det nederste hulpar. kuoleman tai omaisuusvahinkoa. 812432A4 (c). 2 Utombordaren måste säkras i aktern på ett av följande två sätt: ANTINGEN med tvingskruvarna (a) och två av de fästbultar och låsmuttrar (b) som medföljer. är det noga att du följer anvisningarna i monteringshandboken som medföljer utombordaren. Monter to bolter gjennom de øverste hullene og to bolter gjennom de nederste hullene. MONTERING oca12g MONTERING AV UTENBORDSMOTOREN ADVARSEL Før utenbordsmotoren tas i bruk. Vi anbefaler på det sterkeste at forhandleren monterer utenbordsmotoren og tilhørende tilleggsutstyr for å sikre forsvarlig montering og best ytelse. 812432A4 (c).

Tämä kierrosnopeusalue mahdollistaa paremman kiihtyvyyden. utan att propellern “rusar iväg”. ock POTKURIVAATIMUKSET – 40 HV BIGFOOT-MALLIT 40 hv Bigfoot–malleissa on käytettävä erityisesti suunniteltuja kuminapapotkureita vaihteistokotelon kytkimen kolinan esiintymisen vähentämiseksi ja vaimentamiseksi.goc11 ocg ocxc MONTERING ocb2g ocb2c ASENNUS POTKURIN VALINTA Saavuttaaksesi parhaan kokonaissuorituskyvyn perämoottorisi ja veneesi yhdistelmästä valitse potkuri. med motorn uttrimmad till ett balanserat styrläge (samma kraft för styrning i bägge riktningarna). Det kan være nødvendigt at skifte propel eller at rengøre den. selvom det ikke har nogen skadelig indvirkning på præstation eller holdbarhed. Kontrollera fullgasvarvtalet med hjälp av en exakt varvräknare. Målingen foretages med motoren trimmet ud i en balanceret styretilstand (styreindsatsen skal være ens i begge retninger) uden at foråsrage at propellen “trækker sig løs”. entistä lämpimämpi ja kosteampi sää. Jos kierrosnopeus laskee suositellun alueen alapuolelle olosuhteissa tapahtuneen muutoksen johdosta (esim. VALG AV PROPELL Velg en propell som gjør at motoren kan kjøres i øvre halvdel av anbefalt turtallsområde ved full hastighet på motoren med normal last for best ytelse fra utenbordsmotor/båt (se SPESIFIKASJONER). när båten är normalt belastad (se Specifikationer). kan det være nødvendig å skifte propell eller foreta rengjøring for å opprettholde utenbordsmotorens ytelse og varighet. I dette RPM-interval kan båden accelerere bedre. KRAV PÅ PROPELLER FÖR – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modellerna behöver speciella propellrar med gumminav för att minska förekomst och omfattning på skrammel i växellådan. hvis skiftende forhold (så som varmere og fugtigere vejr. Dette turtallsområdet gir bedre akselerasjon samtidig som båten opprettholder maksimal hastighet. mens den maksimale fart holdes. användning på högre höjd över havet. øget last eller en snavset bund/gearkasse) bevirker. Detta varvtalsomfång möjliggör bättre acceleration samtidigt som du kan hålla maximal hastighet. voi johtaa kytkimen kolinaan. for at bevare ydeevnen og sikre påhængsmotorens holdbarhed. kan resultere i koblingsraslen. sejlads i højere liggende områder. Om andra propellrar används. mer last i båten eller en tilgrodd båtbunn/girhus). KRAV TIL PROPELL – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modeller krever bruk av spesialkonstruerte propeller med gumminav for å redusere både forekomstene og styrken på koplingsskrangling i girkassen. vilket i och för sig inte nedsätter växellådans prestanda eller livslängd. selv om dette verken påvirker ytelsen eller holdbarheten. potkurin vaihto tai puhdistus saattaa tulla tarpeelliseksi suorituskyvyn säilyttämiseksi ja perämoottorin kestävyyden varmistamiseksi. bruk i høyereliggende strøk. mens motoren er trimmet ut til balansestyring (styrekraften er lik i begge retninger) uten at dette får propellen til å løsne. korkeammilla paikoilla ajo. veneen kuormituksen lisäys tai veneen pohjan/vaihteistokotelon likaantuminen). ökad last i båten eller smuts på botten/undre växelhus). vaikka se ei varsinaisesti haittaisi suoritusta tai kestävyyttä . joka sallii moottorin käydä suositellun täyskaasun kierrosnopeusalueen puolivälin yläpuolella veneen ollessa normaalilastissa (katso osaa Tekniset tiedot). että potkuri ei sen johdosta “ryntää”. Bruk av andre propeller kan gi koplingsskrangling. Tarkasta täyskaasun kierrosnopeus tarkan takometrin avulla. Hvis endring av forholdene fører til at turtallet synker under anbefalt område (slik som varmere og fuktigere vær. Brug af andre propeller. Kontroller turtallet ved full gass med et nøyaktig takometer. oca INSTALLATION ocb2k VAL AV PROPELLER För att din utombordar/båtkombination skall få bästa möjliga prestanda skall du välja en propeller som gör att din motor kan arbeta inom den övre hälften av det rekommenderade fullgasomfånget. MONTERING ocb2a PROPELVALG Påhængsmotor/båd kombinationen giver den bedste ydeevne. kun moottori on trimmattu ulos ohjauksen tasapainotilaan (ohjaamiseen tarvittava voima on yhtä suurin kumpaankin suuntaan) siten. Muiden potkureiden käyttö. kan rengöring eller byte av propeller fordras för att bibehålla motorns prestanda och livslängd.. hvis du vælger en skrue. Specifikationer) kører i den øvre halvdel af det anbefalede o/m ved fuld gas. PROPELKRAV – 40 HK BIGFOOT MODELLER 40 Hk Bigfoot modeller kræver brug af specielt konstruerede propelnav af gummi for at reducere både muligheden for og alvorligheden af koblingsraslen i gearkassen. at motorens o/m falder til under det anbefalede interval. samalla kun se säilyttää veneen huippunopeuden. 90-10212X20 37 . kan de orsaka skrammel. der med normal last (se afsnittet. Benyt et præcist takometer til måling af o/m ved fuld gas. Om ändrade förhållanden leder till att varvtalet sjunker under det rekommenderade omfånget (t ex varmare eller fuktigare väder.

VIGTIGT: Vær ikke afhængig af trim/tiltsystemet eller tiltstøttearmen til at bevare korrekt afstand til vejbanen under kørsel med trailer. Tiltstøtten er ikke ment som en støtte for utenbordsmotoren under transport. perämoottori on kallistettava ylöspäin käyttäen perämoottoriin lisävarusteena saatavaa tukilaitetta. Ytterligere klaring kan være nødvendig over jernbaneoverganger. Tämä estää potkuria pyörimästä vapaasti. på uppfarter och om lastvagnen fjädrar. skal påhængsmotoren vippes opad med støttetilbehøret opad. Om det krävs ytterligare markfrigång måste utombordsmotorn tiltas upp med ett extra stöd. Detta hindrar propellern från att rotera fritt. TRANSPORTERING odc1a TRANSPORTERING AF BÅD OG PÅHÆNGSMOTOR MED TRAILER Transport af din båd med trailer bør ske med påhængsmotoren tiltet ned (lodret driftsposition). Paikallinen myyntiliike voi suositella. Motorns tiltstödspak är inte avsedd att hålla motorn i läge under transport. Be den lokala återförsäljaren om råd. i oppkjørsler og hvis båthengeren fjærer. Den lokale forhandler giver gerne nærmere forklaringer herom. Dette forhindrer at propellen spinner fritt. Ta kontakt med nærmeste forhandler. Hvis det er nødvendig med ytterligere klaring til bakken. 38 90-10212X20 . Perämoottorin kallistuksen tukivartta ei ole tarkoitettu perämoottorin kannattamiseen sitä perävaunulla kuljetettaessa. VIKTIG: stol ikke på at power trim-/tiltsystemet eller tiltstøtten gir nok klaring til bakken under transport. Sett utenbordsmotoren i forovergir. ved jernbaneoverskæringer. indkørsler og hvis påhængsvognen hopper op og ned under kørslen. Dette forhindrer propellen i frit at dreje rundt. Der kræves muligvis yderligere afstand til vejbanen. Påhængsmotorens tiltstøttearm er ikke beregnet til at støtte påhængsmotoren under kørsel med trailer.god9 odg odc TRANSPORT odc1g odc1c KULJETUS VENEEN/PERÄMOOTTORIN KULJETTAMINEN PERÄVAUNULLA Kuljettaessasi venettäsi perävaunulla pidä perämoottori alas kallistettuna (pystysuorassa ajoasennossa). Hvis der kræves yderligere afstand til vejbanen. Lisää maavaraa voidaan tarvita rautatieylikäytävien. må utenbordsmotoren tiltes til opp-stilling ved hjelp av et ekstra støtteutstyr. ajoteiden ja perävaunun hyppimisen vuoksi. Aseta perämoottorin vaihde eteenpäinvaihteelle. VIKTIGT: Förlita dig inte på att Powertrim/tiltsystemet eller tiltstödspaken skall ge tillräcklig markfrigång. TÄRKEÄÄ: Älä turvaudu koneelliseen trimmaus/kallistusjärjestelmään tai kallistuksen tukivarteen perävaunulla kuljettamisessa tarvittavan sopivan maavaran ylläpitämiseksi. Sæt påhængsmotoren i fremadgående gear. Jos tarvitaan lisää maavaraa. Lägg i framåtväxeln. Ytterligare spel kan behövas vid järnvägskorsningar. oda TRANSPORT AV BÅT/MOTOR Transporter båten med utenbordsmotoren tiltet ned (vertikal driftsposisjon). odk TRANSPORT odc1k TRAILERTRANSPORT AV BÅTEN/UTOMBORDAREN Vid trailertransport av båten ska motorn vara nedtiltad (vertikalt körläge).

odk Asenna säiliöön kiinnitetty kansi (a) polttoaineletkun liittimen varteen (b). ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af benzinbrand eller eksplosion. Transportér benzintanken i et velventileret område væk fra åbne flammer eller gnister. VAROITUS Vältä bensiinitulen tai räjähdyksen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Monter en klemme (a) over koblingsdelen for drivstoffslagen (b). Detta förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. TANKTYPE TIL AUTOMATISK UDLUFTNING AF BENZIN 2 3 VARNING Undvik allvarlig personskada eller död pga bensineldsvåda eller explosion. Kuljeta polttoainesäiliötä hyvin tuuletetulla alueella. Följ transportinstruktionerna för bärbara bränsletankar. jolla ei ole avotulta eikä kipinöitä. Følg anvisningene for transport av bærbar drivstofftank. Transporter drivstofftanken på et godt ventilert sted og i god avstand fra åpen ild eller gnister. Installér bindselshætten (a) over benzinslangens forbindelsesstamme (b). Dette vil forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. Dette vil beskytte forbindelsesstammen mod tilfældig indskubning. 90-10212X20 39 . 2 3 Koble den separate drivstoffslangen fra tanken. Montera locket (a). Følg transportinstruktionerne for den bærbare benzintank. Dette forhindrer at koblingsdelen for drivstoffslangen blir skjøvet inn ved en feiltakelse. Detta sluter till avluftningshålet och förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. Kobl den fjerne benzinslange fra tanken. 2 3 Koppla bort den utvändiga bränsleledningen från tanken. vilket möjliggör att ångorna kan läcka ur. på bränsleslangens anslutningsarm (b). sulkee ADVARSEL Unngå alvorlig personskade og dødsfall som følge av bensinbrann eller eksplosjon. AUTOMAATTISELLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ 2 3 Kytke ulkopuolinen polttoainejohto irti säiliöstä.god19 b F a 1 odg 2-3 odc TRANSPORT odh1g odh1c KULJETUS KANNETTAVIEN POLTTOAINESÄILIÖIDEN KULJETUS KÄSIN TOIMIVALLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ TRANSPORT AV BÆRBARE DRIVSTOFFTANKER DRIVSTOFFTANK MED MANUELL UTLUFTING 1 Lukk lufteventilen på drivstofftanken under transport av tanken. som är fäst på tanken. Dette stenger lufteventilen og forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. oda TRANSPORT odh1k TRANSPORT AV BÄRBARA BRÄNSLETANKAR BRÄNSLETANKAR MED MANUELL AVLUFTNING TRANSPORTERING odh1a TRANSPORTERING AF BÆRBARE BENZINTANKE TANKTYPE TIL MANUEL UDLUFTNING AF BENZIN 1 Stäng bränsletankens avluftningshål under transport. Detta förhindrar att armen oavsiktligt trycks in. og som følge heraf udsivning af benzin og dampe. slik at drivstoff og dunster kan sive ut. Tämä estää liitinvarren tahattoman sisäänpainamisen ja höyryjen ulospääsyn. Transporten bör bra ske på ett område där det inte finns öppen eld eller gnistor. 1 BRÄNSLETANKAR MED AUTOMATISK AVLUFTNING Luk benzintankens luftudluftning når tanken transporteres. 1 DRIVSTOFFTANK MED AUTOMATISK UTLUFTING Sulje polttoainesäiliön ilmanpoistoreikä kuljetuksen ajaksi. Dette forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. Tämä ilmanpoistoaukon ja estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. Noudata kannettavan polttoainesäiliön kuljetusohjeita. Tämä estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. Dette vil lukke luftudluftningen og forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken.

Muut maat Käytä tunnettua merkkiä olevaa lyijytöntä autobensiiniä. Parhaan moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi suosittelemme polttoainesuihkutuksen puhdistusainetta sisältävää autobensiiniä. mikä johtaa vaiheeseen. må den som regel ikke indeholde mere end 10% ethanol eller 5% methanol. • Sisäisten moottorin osien kulumista ja vahinkoa. Blybensin anbefales ikke. • Ilmalukon tai polttoaineen puutteen. En del av dessa skadliga resultat uppstår pga att alkoholhaltig bensin har en tendens att absorbera fuktighet ur luften. Alkoholholdig bensin Vi anbefaler ikke bruk av alkoholholdig bensin på grunn av eventuelle ugunstige innvirkninger som alkoholen kan ha på drivstoffsystemet. som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning. Jotkut näistä haitallisista vaikutteista johtuvat alkoholipitoisen bensiinin pyrkimyksestä imeä kosteutta ilmasta. En middels grad av blyfri bensin for biler. på grund af de virkninger alkohol kan have på brændstofsystemet. • Slid og beskadigelse af indre maskindele. foretrækkes for yderlig intern motorrenlighed. • Nedbryting av elastomer og deler av plast. dannes.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oeb6g oeb6c POLTTOAINE & ÖLJY BENSIINISUOSITUKSET Yhdysvallat ja Kanada Käytä tunnettua tavallista lyijytöntä bensiiniä. er den eneste tilgængelige benzintype. Lyijypitoista bensiiniä ei suositella. er å anbefale for å holde motoren renere innvendig. • Slitasje og skade på interne deler i motoren. Internationellt Använd ett känt märke av blyfri bensin med ett oktantal på minst 90RON. • Start og driftsvanskeligheder. der adskilles fra benzinen inde i brændstoftanken. oek Alkoholi bensiinissä Emme suosittele alkoholia sisältävän bensiinin käyttöä. Alkoholholdig bensin kan forårsake følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet: • Korrosjon på metalldeler. tarkistaen silmämääräisesti. Suosittelemme keskilaatuista autobensiiniä. De ugunstige effektene av alkohol er mer alvorlige med metanol. öka inspektioner med bränslesystemet och kontrollera visuellt om bränsleläckage eller avvikelser förekommer. Alkoholholdig benzin kan skabe følgende problemer i påhængsmotoren og brændstofsystemet: • Tæring af metaldele. Blyhaltig benzin rekommenderas inte. Vi anbefaler brug af mellem-oktantal benzin med benzinindsprøjtningsrenser for at øge motorens interne renlighed. Alkoholin haittavaikutukset ovat vakavampia metanolissa ja pahenevat alkoholipitoisuuden lisääntyessä. som indeholder alkohol. Bensin som innehåller alkohol kan orsaka följande problem för din utombordsmotor och bränslesystem: • Korrosion av metalldelar. Om alkoholhaltig bensin används. joka sisältää polttoaineruiskun puhdistusainetta moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi. Blyhaltig bensin kan användas om blyfri bensin inte finns tillgänglig. • Bränslelås eller brist på bränsle i bensinledningen. skal inspektionen af brændstofsystemet udvides. Bensin som inneholder rensemidler for bensininnsprøytning. Benzin. 40 90-10212X20 . och att ett vattenavskiljande filter installeras. oeb6a BRÆNDSTOF OG OLIE BENZINANBEFALINGER USA og Canada Benyt blyfri benzin af et kendt mærke med et oktantal på mindst 87. • Nedbrydning af elastomerer og plastikdele. Noen av disse ugunstige effektene kommer av at alkoholholdig bensin har en tendens til å absorbere fuktighet fra luften. 87 oktan. International Brug et kendt mærke af blyfri benzin til biler med en minimum listet oktanklassificering på 90RON. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. jolla on mimimi oktaaniluku 87. oea BRÄNSLE & OLJA oeb6k BRÄNSLEREKOMMENDATIONER USA och Canada Använd ett välkänt märke av vanlig blyfri bensin med min. som fører til en fase av vann og alkohol som skiller seg fra bensinen i drivstofftanken. • Elastomeerien ja muoviosien huononemista. • Damplås eller for ringe brændstoftilførsel. se ei saa sisältää enemmän kuin 10% etanolia tai 5% metanolia. som indeholder benzinindsprøjtningsrenser. • Start och körsvårigheter. ANBEFALT BENSIN USA og Canada Bruk vanlig. • Vanskeligheter med starting og kjøring. • Slitage och skada på invändiga motordelar. ettei esiinny polttoainevuotoa tai mitään muuta poikkeavaa. som inneholder minst 90RON. Blybensin kan brukes på steder der blyfri bensin ikke kan skaffes. Alkoholipitoinen bensiini voi aiheuttaa seuraavia ongelmia perämoottorissa ja polttoainejärjestelmässä: • Metalliosien korroosiota. Den skadliga inverkan av alkohol är mer allvarlig med metanol och blir värre med ökande alkoholhalt. Generellt gäller dock att om enbart bränsle med alkohol finns tillgängligt. jossa alkoholi erottuu bensiinistä polttoainesäiliössä. Yleisenä ohjeena voidaan sanoa. Blyholdig benzin accepteres i områder. og se etter om det forekommer oljelekkasjer eller andre unormale tilstander. Lyijypitoinen bensiini on hyväksyttävää alueilla. og i tillegg anbefales bruk av et vannutskillende drivstoffilter. er å anbefale for å holde motoren renere invendig.ja käyntivaikeuksia. että bensiinissä on alkoholia. og i øvrigt med stigende alkoholindhold. En vanlig bensin som innehåller insprutarrengörare rekommenderas för ökad rengöring i motorn. Hvis alkoholholdig benzin benyttes eller der er mistanke om tilstedeværelsen af alkohol i benzinen. Hvis derimot bare alkoholholdig bensin er tilgjengelig. Alkoholens negative virkninger øges ved tilstedeværelsen af methanol. eftersom alkoholen kan ha negativ effekt på bränslesystemet. får det inte innehålla mer än 10 % etanol eller 5 % metanol. • Nedbrytning av plastdelar. joilla lyijytöntä bensiiniä ei ole saatavilla. jonka oktaaniluku on vähintään 90RON. tarkista polttoainejärjestelmä useammin. sen lisäksi suositamme polttoaineen vedenerotussuodattimen käyttöä. hvor blyfri benzin ikke er tilgængelig. som indeholder alkohol. og forverres ved øk alkoholinnhold. og tilføjelsen af et brændstofsfilter med vandudskillelse anbefales. Jos käytetään alkoholipitoista bensiiniä. Hvis det benyttes alkoholholdig bensin. Blyholdigt benzin anbefales ikke. kan den ikke inneholde mer enn 10 % etanol eller 5 % metanol. eller hvis det er mistanke om at bensinen inneholder alkohol. som inneholder minst 87 oktan. tai jos epäilet. Vi rekommenderar vanlig bensin med insprutar rengörare för ökad rengöring i motorn. vilket kan resultera en kombination av vatten och alkohol som separerar från bensinen i bränsletanken. Nogle af disse negative virkninger skyldes tilbøjeligheden af alkohol til at absorbere luftens fugtighed. Alkohol i bensin Vi rekommenderar inte användandet av bensin som innehåller alkohol. että jos ainoastaan alkoholia sisältävää bensiiniä on saatavana. undersøk drivstoffsystemet oftere. • Käynnistys. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. johtuen alkoholin mahdollisista haittavaikutuksista polttoainejärjestelmälle. visuelt kontrolleres for brændstoflækager eller abnormaliteter. • Kondens eller kvelning av motoren. Internasjonalt Bruk vanlig. Alkoholholdig benzin Vi anbefaler ikke brug af benzin. Hvis benzin. eller om du misstänker att bensinen innehåller alkohol. hvorved en vand/alkohol-fase.

Plassering av bærbar drivstofftank i båten Plasser drivstofftanken i båten. Jätä se noin 10% alle täyden tilavuuden. Stopp alltid motoren før tankene fylles. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Täytä polttoainesäiliöt ulkona kaukana lämmityslaitteesta. 10% af tanken være tom. Ota siirrettävät polttoainesäiliöt pois veneestä niiden uudelleen täyttämistä varten. om tanken är full. Avlägsna bärbara tankar från båten före bränslepåfyllning. Stands altid motoren.væk fra varme. La ca. Stäng alltid av motorn. Placering av bärbar bränsletank i båten Placera bränsletanken i båten så att tankens avluftningshål är på högre nivå än bränslenivån i tanken under normala körförhållanden. slik at tankventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tanken under normale forhold.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oee8g oee8c POLTTOAINE & ÖLJY POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. eller tillåt öppen låga eller gnistor där du fyller på bränsle. Påfyldning af brændstof skal foregå udendørs . Drivstoffvolumet utvider seg når temperaturen stiger. langt unna varme. gnister og åben ild. Sammuta aina moottori ennen säiliöiden uudelleen täyttämistä. Tanka utomhus och inte i närheten av hetta. Stäng alltid av motorn vid tankning. Ta bærbare tanker ut av båten når de skal fylles. kan benzin sive ud. Tag altid bærbare brændstoftanke ud af båden. mens brændstof påfyldes. Bränsle expanderar när temperaturen höjs och kan läcka under tryck. Lad ca. BRÆNDSTOF OG OLIE oee8a PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOFTANK ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død fra en benzinbrand eller -eksplosion. och rök INTE. Stopp alltid motoren og pass på at INGEN røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin. Placering af bærbar benzintank i båden Placér benzintanken i båden således at tankudluftningen vil forblive højere end benzinstanden i tanken under normale bådbetjeningstilstande. kipinöistä ja avotulesta. Stands altid motoren før tankene fyldes. når de skal fyldes. 10% av tankvolumet gjenstå. hvis tanken er helt fyldt. 90-10212X20 41 . Lämna ca 10% av tanken ofylld. Fyll inte på bränsletanken helt. oea BRÄNSLE & OLJA oee8k PÅFYLLNING AV BRÄNSLE VARNING Undvik allvarliga personskador och dödsolyckor orsakade av brinnande eller exploderande bensin. missä täytät polttoainesäiliöitä. og kan lekke under trykk hvis tanken er fylt helt opp. oek Kannettavan polttoainesäiliön sijoittaminen veneeseen Aseta polttoainesäiliö veneeseen siten. Da benzin udvider sig ved stigende temperatur. gnistor och öppen eld. Fyll drivstofftanker utendørs. Fyld ikke benzintankene helt. Polttoainetilavuus laajenee lämpötilan noustessa ja polttoaine voi vuotaa paineen alaisena säiliön ollessa täynnä. Älä täytä polttoainesäiliöitä täysin. gnistkilder og åpen ild. ryg IKKE og tillad ikke åben ild eller gnister. FYLLING AV BENSINTANKEN ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av bensinbrann eller eksplosjon. että säiliön venttiili on korkeammalla kuin säiliön polttoainetaso normaaleissa ajo–olosuhteissa. Fyll ikke drivstofftanken helt full.

med rätt viskositet för den temperatur som förväntas där du befinner dig (konsultera tabellen ovan). eller i en kombination av följande API–klasser (American Petroleum Institute): SH. Hvis smøremidlet ikke kan anskaffes. CE. Om ingen av dessa oljor finns tillgänglig. Anbefalet SAE (Society of Automotive Engineers) viskositet for motorolie. 42 90-10212X20 . SF. • • SAE 10W–30 viskositet olie anbefales til brug ved alle temperaturforhold. CD. som minst uppfyller kraven i var och en. SAE 25W–40 viskositets olja kan användas vid alla temperaturer över 4°C. kan en 4–cyklus motorolie af høj kvalitet bruges.goe2 F° +100 +80 +60 +40 +20 0 C° +38 +27 +16 +4 –7 –18 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oej2g oej2c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYSUOSITUKSET Käytä Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants voiteluöljyjä. ANBEFALT MOTOROLJE Bruk bare firetaktsolje for utenbordsmotorer eller firetakts båtmotorolje av typen Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants. jotka on tarkoitettu nelitahtisille perämoottoreille tai nelitahtista venekäyttöön tarkoitettua moottoriöljyä. CF–4. CF–4. käytä hyvänlaatuista nelitahtista moottoriöljyä. SG. SG. CDII. med riktig viskositet i forhold til forventet temperatur i det aktuelle området (se diagrammet nedenfor). joka on vahvistettu täyttämään tai ylittämään jokin tai kaikki seuraavista American Petroleum Institute:n (API) huoltoluokitteluista SH. CE. SF. SF. SG. skall du använda en 4–takts motorolja av hög kvalitet. Rekommenderad SAE–viskositet för motorolja • • SAE 10W–30 viskositets olja rekommenderas för användning vid alla temperaturer. SG. CDII. CDII for American Petroleum Institute (API). SAE 25W–40 viskositet olie kan bruges ved temperaturer over 4°C. yllä olevaa taulukkoa). jonka viskositeetti on sopiva alueesi odotetulle lämpötilalle (ks. Anbefalt Sae–viskositet For Motorolje • Olje med SAE 10W–30 viskositet anbefales til bruk ved alle temperaturer . CD. CDII. Hvis riktig type ikke kan skaffes. SAE 25W–40 viskositeetin öljyä voidaan käyttää yli 4°C lämpötiloissa. REKOMMENDERAD MOTOROLJA Använd Quicksilver eller Mercury ”Precision Lubricants” 4–takts motorolja eller 4–takts marina motorolja. som er garanteret at være i overensstemmelse med eller overstige alle enkelte eller en kombination af følgende American Petroleum Institute (API) serviceklassificeringer SH. CD. Mikäli sitä ei ole saatavissa. • oek Suositeltu moottoriöljyn SAE–viskositeetti • • oea Olje med SAE 25W–40 viskositet kan brukes ved temperaturer over 4° C SAE 10W–30 viskositeetin öljyä suositellaan käytettäväksi kaikissa lämpötiloissa. CF–4. SF. er det greit å bruke en firetakts motorolje av god kvalitet. CD. BRÄNSLE & OLJA oej2k oej2a BRÆNDSTOF OG OLIE ANBEFALET MOTOROLIE Brug Quicksilver eller Mercury Precision smøremidlers 4–slags påhængsmotorolie eller 4–cyklus marine motorolie med den korrekte viskositet til de forventede temperaturforhold i det aktuelle område (se diagrammet ovenfor). CE. CE. som er sertifisert til å imøtekomme eller overstige én enkelt eller en kombinasjon av serviceklassifikasjonene SH. CF–4.

SJEKKE OG FYLLE PÅ MOTOROLJE VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Hvis oliestanden er lav. skrur du av oljelokket (b) og fyller på anbefalt olje opp til (men ikke over) det øvre merket. 4 90-10212X20 43 . Ta av toppdekselet. Aseta perämoottori pystysuoraan toiminta-asentoon ja poista yläsuojus. og vipp deretter hendelen ned for å låse peilestaven på plass. Försäkra dig om att utombordsmotorn är upprätt (ej lutad) när oljan kontrolleras. Pyyhi se puhtaalla räsyllä tai pyyhkeellä ja pane takaisin sisään koko matkan. Olie indeholdende vand har en mælkeagtig farve. VIKTIG: Undersøk om oljen er forurenset. til man når (men ikke overgår) den højeste oliestand. skall återförsäljaren se över motorn. Avlägsna motorkåpan. og skru det godt til for hånd. Placera utombordsmotorn i upprätt läge. jotta öljytikku lukittuu paikoilleen. Fjern topdækslet. Lossa handtaget uppåt och drag ut mätstickan (a). Vid påfyllning. oen1a BRÆNDSTOF OG OLIE KONTROLLÉR OG PÅFYLD MOTOROLIE VIGTIGT: Undgå at overfylde. Sett utenbordsmotoren i vertikal driftsstilling. fjern oliepåfyldningsdækslet (b) og påfyld med anbefalet olie. kun tarkastat öljyn. og trekk ut peilepinnen (a). 1 2 3 Pysäytä moottori. että perämoottori on pystysuorassa asennossa (ei kallistettuna). med rekommenderad motorolja. Skruva sedan tillbaka påfyllningslocket ordentligt för hand. Hvis oljenivået er lavt. Aftør den med en ren klud eller et håndklæde og skub den hele vejen ind igen. VIGTIGT: Undersøg om olien er forurenet. Varmista. VIKTIGT: Kontrollera om oljan verkar förorenad. Olje som er blandet med vann. Forhandleren bør undersøke motoren hvis oljen er forurenset. Kontroller at utenbordsmotoren er i oppreist stilling (ikke tiltet) når oljen sjekkes. får en kraftig bränslelukt. TÄRKEÄÄ: Tarkasta. Trekk ut peilepinnen igjen. Skru oliepåfyldningsdækslet på igen og fastspænd det stramt med hånden. lukter sterkt av drivstoff. Asenna öljyntäyttöputken kansi ja kiristä kunnolla käsin. 1 2 3 Stäng av motorn. Skub målepinden helt ind igen. Olja som blandats med vatten får en mjölkliknande konsistens. Sørg for at påhængsmotoren er opretstående (ikke vippet). Sett på oljelokket. lad motoren blive undersøgt af din forhandler. Skyv peilestaven helt inn i røret. har en melkeaktig farge. 4 Työnnä öljytikku takaisin sisään koko matkan.goe6 b a 1-4 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oen1g oen1c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYN TARKISTUS JA LISÄYS TÄRKEÄÄ: Älä täytä liikaa. Nosta kädensija ylös ja vedä öljytason mittatikku (a) ulos. och tryck in den så långt det går igen. skall locket (b) avlägsnas och olja fyllas på till den övre nivån (men inte högre). Veden saastuttama öljy on sameanväristä. Drag ut mätstickan igen och kontrollera oljenivån. 4 oek Vedä öljytikku takaisin ulos ja tarkkaile öljyntasoa. Om något av dessa tillstånd noteras. Tørk den en ren fille eller klut. Vipp hendelen opp. Træk målepinden ud igen og iagttag oliestanden. når oliestanden kontrolleres. Hvis forurenet olie bemærkes. vip derefter håndgrebet ned for at fastlåse målepinden. pane sitten kahva takaisin alas. poista öljyntäyttöputken kansi (b) ja täytä suositetulla öljyllä ylempään öljytasoon (mutta ei sen yli). 1 2 3 Slå av motoren. polttoaineen saastuttamassa öljyssä on voimakas polttoaineen haju. on annettava myyjäliikkeen tarkastaa moottori. medan olja som blandats med bränsle. og les av oljenivået. Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. 4 För in mätstickan helt. og sett den helt ned i røret igjen. ettei öljy ole saastunutta. Jos havaitaan öljyn saastutusta. Jos öljyntaso on alhainen. Vip håndgrebet op og træk målepinden ud (a). säkra handtaget så att mätstickan hålls på plats. Olje som er blandet med drivstoff. 1 2 3 Sluk motoren. BRÄNSLE & OLJA oen1k oea KONTROLL OCH PÅFYLLNING AV MOTOROLJA VIKTIGT: Fyll inte på för mycket. olie indeholdende benzin har en stærk benzinlugt. Torka av den med en ren trasa.

Start (Käynnistys). Friutløserspak. Ks. Justering av gassfriksjon – På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering. Kun–gas knap – Tryk på knappen for at avancere kontrolhåndtaget og derved øge motorens tomgangshastighed uden at sætte påhængsmotoren i gear.gog142 3 2 8 3 1 7 2 1 3 6 1 9 9 4 4 5 5 ogc oge11c 6 7 6 ogg KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER oge11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAUKO–OHJAIMEN ERIKOISOMINAISUUDET Veneessäsi voi olla yksi näytetyistä Mercury Precision tai Quicksilver kauko-ohjaimista. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER oge11a FJERNKONTROLFUNKTIONER Din båd er muligvis udstyret med en af de viste Mercury Precision eller Quicksilver fjernkontroller. ökas motorns tomgångsvarvtal i neutralläget. Bakåt. Hvis ikke. Trim/tiltkontakt (extra utr. Se Start af motoren i afsnittet Betjening. Moottorin käynnistys. Vapaa. Knapp för “endast gas” – Med denna knapp intryckt. Neutral udløserarm. Trim/tilt–bryter (hvis utstyrt med) – Se under Bruk av power trim. Se Start af motoren i afsnittet Betjening. Nopean tyhjäkäynnin vipu – Vivun kohotus lisää moottorin tyhjäkäyntinopeutta vapaalla. että perämoottorin vaihde kytketään päälle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ohjauskahva – Eteenpäin. i avsnittet Körning. Ks. Bare gass–knapp – Når denne knappen trykkes inn. Vapaavipu. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. Choke (Rikastin). Hydraulisen ajokulman säätö. Start.) – Se anvisningarna för “Power Trim”. Choke. fri. Trim/tilt kontakt (hvis en sådan er monteret). Utlösare för neutral. og og advarslen advarslen om om Gasfriktionsjustering – Det er nødvendigt at fjerne dækslet for at justere konsolkontroller. choke. revers. osaa Käyttö. neutral. Taaksepäin. Justering av gasfriktion – Kåpan på konsolmonterade reglage måste avlägsnas för justering. Nødstopkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. Se: Start av motorn. Hurtigtomgangsspak – Heving av spaken vil øke motorens tomgangshastighet i fri. Se: Start av motorn. Sytytyskytkin – Off (Pois). tar du kontakt med forhandleren og ber om en beskrivelse av funksjonene og bruken av fjernkontrollen. 44 90-10212X20 . Tændingsnøglekontakt – Off (FRA). start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrollhåndtak – Forover. Trimmi–/Kippikatkaisin (jos varustettu) – Ks. Tenningsbryter – Off (Av). så kontakta återförsäljaren för en beskrivning av hur sådana fungerar. kan du kontakte forhandleren for at få en beskrivelse af funktionerne og betjeningerne på fjernkontrollen. Moottorin käynnistys. i avsnittet Körning. Nödstoppskontakt – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. Nödstoppslina – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. Kaasuvivun kitkan säätö – Konsolin säätimet vaativat kannen poiston säädettäessä. kan du föra gasreglaget framåt och öka motorns tomgångsvarvtal utan att lägga i en växel. Hvis det ikke er tilfældet. Nødkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. Choke. FJERNKONTROLLFUNKSJONER Båten kan være utstyrt med én av Mercury Precision eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor. Start. että ohjausvipua voi siirtää moottorin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi ilman. On (TIL). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrolhåndtag – Fremad. Nødstoppbryter – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. osaa Käyttö. Tändningslås – Off (Från). Nødstoppline – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR oge11k FJÄRREGLAGETS FUNKTIONER Om din båt inte är utrustad med en av Mercury Precision eller Quicksilvers fjärrkontroller (på bilden). neuvottele myyntiliikkeen kanssa kauko-ohjaimesta ja sen toiminnasta. Neutral. On (På). blir det mulig å skyve kontrollhåndtaket framover for å øke motorens tomgangshastighet uten å sette utenbordsmotoren i gir. On (Till). bak. Hurtig tomgangsarm – Løft armen for at øge motorens tomgangshastighed i neutral. Spak för snabbtomgång – Då spaken höjs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reglagehandtag – Framåt. Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. Vain kaasuvipu– painike – Painallus mahdollistaa. Se Power Trim betjening. On (Päälle). Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. Jos ei ole.

Oljetrycket kan vara för lågt. må hastigheten på motoren straks reduseres til tomgangshastighet. Modeller med fjernkontrol har et advarselshorn inden i fjernkontrollen (a) eller forbundet med tændingsnøglens kontakt (b). stop motoren og kontrollér oliestanden. om en jævn vandstrøm (e) flyder ud af vandpumpens indikatorhul. pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso. eller oljetrykket synker for lavt. Varningshornet ljuder kontinuerligt och varvtalet begränsas till 2000 r/min. alenna heti moottorin nopeus joutokäynnille. Öljynpaine voi olla liian alhainen.gog55 d 1 a b c e 2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb78g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb78c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE 1 Utenbordsmotorens varselsystem består av et varselhorn i båten. Aktiveret alarmsystem 2 Hvis alarmsystemet aktiveres. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkasta visuaalisesti tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta (e). at pumpen ikke fungerer og at motoren overopheder. Kahvallisissa malleissa varoitustorvi sijaitsee virtalukon paneelissa (c). Når varselsystemet er aktivert 2 Hvis varselsystemet er aktivert. Hvis vand strømmer ud af vandpumpens indikatorhul. Hvis det kommer vann ut fra kjølevannskontrollen. Sett utenbordsmotoren i fri. På modeller med fjärreglage. ei vesipumppu toimi ja moottori ylikuumenee. aktiveras varningssystemet. skal man øjeblikkeligt mindske motorens hastighed til tomgang. finnes en forklaring. Moottorin ylikuumeneminen seuraavalla sivulla. På neste side under Motoren blir overopphetet. Advarselshornet lyder vedvarende og motorens fart begrænses til 2000 o/min. Varningssystem Om motorn överhettas eller oljetrycket faller för lågt. utløses varselsystemet. eller være koplet til tenningen (b). fungerar inte vattenpumpen och motorn överhettas. Varselhornet vil gi fra seg en sammenhengende lyd. Skift påhængsmotorens til frigear og inspicér visuelt. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb78a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. og undersøk om det kommer en jevn vannstrøm (e) ut av kjølevannskontrollen. skal motoren stoppes og oljen sjekkes. Hvis det ikke kommer ut vann. Varoitusjärjestelmän toiminta Jos moottori ylikuumenee tai öljynpaine putoaa liian alas. Se forklaringerne i afsnittet Lavt olietryk på næste side. varoitusjärjestelmä aktivoituu. sitter varningshornet på tändlåsets panel (c). Om vatten kommer ut ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Varoitusääni kuuluu jatkuvasti ja moottorin nopeus rajoittuu 2000 k/minuutissa. Ellei vettä tule ulos. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan varoitustorven. Der kan være opstået et problem med lavt olietryk. Ks. og på modeller med manuell starter sitter det nedenfor styrekulten (d). På modeller med styrehåndtag er advarselshornet placeret i tændingsnøglepanelet (c) på modeller med elektrisk start eller under styrehåndtaget (d) på modeller med manuel start. og hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. aktiveres alarmsystemet. stanna motorn och kontrollera oljenivån. ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb78k oga VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER 1 Utombordarens varningssystem innefattar ett varningshorn i båten. eller under rorkultshandtaget (d) på modeller med manuell start. Slik virker varselsystemet Hvis motoren blir overopphetet. eller är anslutet till tändningslåset (b). jos kysymyksessä on sähkökäynnisteinen malli ja ohjauskahvan (d) alla käsin käynnistettävissä malleissa. Ks. Se Lågt oljetryck på nästa sida. Aktiverat varningssystem Alarmsystemets funktion Hvis motoren overopheder eller olietrykket falder for meget. 2 Om varningssystemet är aktiverat. Se Överhettning av motor på nästa sida. betyder det. og motoren blir overopphetet. Se forklaringerne i afsnittet Motor overophedning på næste side. Kauko–ohjatuissa veneissä on varoitustorvi. Alhainen öljynpaine seuraavalla sivulla. Om inget vatten kommer ut. Problemet kan være for lavt oljetrykk. På modeller med rorkultshandtag och elektrisk start. Växla utombordsmotorn till neutral och kontrollera visuellt att ett stadigt vattenflöde (e) kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. På modeller med styrekult og elektrisk starter sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). virker ikke vannpumpen. sitter varningshornet placerat inuti fjärreglaget (a). Hvis intet vand flyder ud. skall varvtalet omedelbart minskas till tomgång. Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). Jos vettä tulee vesipumpun ilmaisureiästä. På neste side under Motoren blir overopphetet. joka sijaitsee kauko–ohjaimen (a) sisällä tai liitettynä virta–lukkoon (b). Varoitusjärjestelmä aktivoitu 2 Jos varoitusjärjestelmä on aktivoitu. 90-10212X20 45 . er dette forklart nærmere.

mens man er strandet. Er dette ikke tilfældet. Hvis inntakene ikke er blokkert. stop motoren og lad den nedkøle. Påfyld olie. ogw1a Lågt oljetryck Varningssystemet aktiveras om oljetrycket faller för lågt. Ks. Pysäytä ensin moottori ja tarkasta öljynpaine. da dette sædvanligvis giver mulighed for yderligere kørsel med lav fart (tomgang). skall du stänga av motorn och låta den svalna. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. tämä antaa tavallisesti jonkinverran lisäaikaa alhaisella nopeudella (joutokäynti) ennen kuin moottori alkaa ylikuumentua uudelleen. Hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. og varselhornet fortsetter å gi lyd fra seg. Om man kör en överhettad motor. innan motorn överhettas igen. Hvis vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul i en jævn strøm og motoren fortsætter med at overophede. skal man undersøge. Ta kontakt med forhandleren dersom oljenivået er innenfor anbefalt område. Om inget hinder förekommer. Se bemærkningen nedenfor. Fyll på olja. Ellei vettä tule vesipumpun ilmaisureiästä tai jos virtaus on epätasaista. om kølevandsindtagets huller er tilstoppede. voi jäähdytysveden järjestelmässä olla este tai vesipumpussa voi olla vikaa. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb77k VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER Motorn överhettas Stäng av motorn. kan kølesystemet være blokeret eller der kan være opstået et problem med vandpumpen. Bemærk: Opstår der overophedning. Hvis oliestanden er den anbefalede og advarselshornet fortsætter med at lyde. Låt återförsäljaren kontrollera utombordsmotorn. alla olevaa huomautusta. men motoren fortsetter å gå varm. må kjølevannsinntakene undersøkes for eventuelle blokkeringer. Ks. men du ska inte fortsätta att köra motorn. Du bør imidlertid ikke fortsette å kjøre motoren. Se följande anmärkning. pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä. Merk: Hvis motoren blir overopphetet og du er et stykke fra land. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. medfører det motorskade. Se följande anmärkning. Les merknaden nedenfor. Jos öljy on suositetulla tasolla ja varoitusääni kuuluu edelleen. ogw1k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb77a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER Motor overophedning Stop motoren. kan det tyde på en blokkering i kjølekretsen eller en feil med vannpumpen. Lavt olietryk Alarmsystemet aktiveres. kontrollera då om kylvattenshålen är igensatta. Moottorin nopeus rajoitetaan 2000 k/minuutissa. tarkasta. Om ett stadigt vattenflöde kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle och motorn fortsätter att överhettas. Kører man med en overophedet motor. Jos vesipumpun ilmaisureiästä tulee tasainen vesivirta ja moottori ylikuumenee edelleen. Les merknaden nedenfor. 46 90-10212X20 . Huomautus: Jos ylikuumentuminen tapahtuu. konsultera din återförsäljare. ogw1g VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT Moottorin ylikuumennus Pysäytä moottori. hvis olietrykket falder for meget. Kører man med en overophedet motor. OBS: Om överhettning skulle inträffa och du är strandsatt. Därmed får man normalt lite extra körtid på lågt varv (tomgång). jos tarpeellista. Lisää öljyä. Få påhængsmotoren undersøgt af din forhandler. jos öljynpaine laskee liian alas. Motorhastigheten begränsas till 2000 v/min. Motorens hastighed begrænses til 2000 o/min.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb77g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb77c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE Motoren blir overopphetet Stopp motoren. Ellet löydä esteitä. ota yhteys myyntiliikkeeseen. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen eller strømmen er ujevn. Stäng av motorn och kontrollera sedan oljenivån. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade. skal man kontakte sin forhandler. kan motoren stoppes og avkjøles. Se bemærkningen nedenfor. men fortsæt alligevel ikke med at køre motoren. kommer detta att leda till motorskada. om nødvendig. om nødvendigt. Om inget vatten kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle eller flödet är oregelbundet. kan kylsystemet ha ett stopp eller det kan vara fel med vattenpumpen. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade på motoren. Om man kör en överhettad motor. kontakt din forhandler. Dette gjør det mulig å kjøre motoren ved lav hastighet eller på tomgang en liten stund til før motoren begynner å gå varm igjen. inden motoren begynder at overophede igen. kontakta återförsäljaren. Fyll på olje. ota yhteys myyntiliikkeeseen. ettei jäähdytysveden ottoaukoissa ole esteitä. älä kuitenkaan jatka moottorin käyttöä. Hvis intet vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul eller hvis vandet flyder ud i en ujævn strøm. Anna myyntiliikkeen tarkastaa perämoottori. kommer detta att leda till motorskada. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. ogk Alhainen öljynpaine Varoitusjärjestelmä aktivoituu. Om oljan är vid rekommenderad nivå och varningshornet fortsätter att ljuda. etkä pääse eteenpäin. ogw1c Lavt oljetrykk Varselsystemet blir aktivert hvis oljetrykket synker for lavt. alla olevaa huomautusta. Ta kontakt med forhandleren dersom det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollene. om det behövs. medfører det motorskade. Stop først motoren og kontrollér oliestanden.

Varoitustorven äänimerkit Kun avainkytkin on asennossa ON (PÄÄLLÄ). på sidan 50. Det har oppstått et problem med motoren. På modeller med fjernkontroller findes advarselshornet inde i fjernkontrollen (a). Saadaksesi visuaalisen näytön moottorin eri toiminnoista ja yksityiskohtaisia tietoja moottorista. Motoren vil måske ikke starte. 90-10212X20 47 . kan du se en illustrasjon av de spesifikke motorfunksjonene og ytterligere motordata. lyder varselhornet et øyeblikk. og bidrar dessuten til å identifisere disse problemene. På modeller med rorkultshandtag sitter varningshornet på panelen med tändningsnyckeln (c). eller den er forbundet med tændingsnøglekontakten (b). Ohjauskahvalla varustetuissa malleissa varoitustorvi on virta–avaintaululla (c). Der henvises til SmartCraft produktinformation på side 50 for et visuelt display af bestemte motorfunktioner og for yderligere motordata. eller være koplet til tenningsbryteren (b) på fjernstyrte modeller. Moottorissa on vikaa. Varoitustorvi Toiminto Käynnistys Moottorivika Ääni Yksi piippaus Kuusi piippausta käynnistettäessä tai ajettaessa Kuvaus Normaali järjestelmätesti Varoitusääni kuuluu. Få forhandleren til at undersøge motoren snarest muligt. Varselhornsignaler Når tenningsbryteren vris til ON–stilling (PÅ). Dette gjør båtføreren oppmerksom på følgende problemer (se tabellen nedenfor). På modeller med styrehåndtag findes advarselshornet i tændingsnøglepanelet (c). Der er opstået et problem med motoren. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. Under Produktinformasjon for SmartCraft på side 50. Att föra fjärreglagets funktion för neutral snabbtomgång. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan torven. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Dessa ljud uppmärksammar föraren. Motorfusk Tre signaler hvert 4. På modeller med fjärreglage sitter varningshornet i reglaget (a). eller att vrida rorkultens gasreglage halvvägs kan bli till hjälp. Tämä hälyttää käyttäjää ja auttaa seuraavien tilanteiden tunnistamisessa (katso alla olevaa taulukkoa). Konsultera ”SmartCraft” produktinformation. vad gäller visning av specifika motorfunktioner. minutt Moottorivika Kolme piippausta joka neljäs minuutti oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb75k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb75a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER 1 I motorns varningssystem ingår ett varningshorn på båtens insida. Varningshorn Funktion Start Motorfel Ljud En tonsignal Sex tonsignaler vid start eller under gång Beskrivning Normal systemtest Hornet ljuder då det kan vara problem med någon motorfunktion. Dette er bare en test for å kontrollere at det fungerer. Motoren starter kanskje ikke. Varselhornet vil enten avgi et uavbrutt lydsignal. vil hornet lyde et kort øjeblik som en test. Motorn kanske inte startar igen. eller støtvise signaler. ljuder hornet ett ögonblick. at det virker. Moottori käy kankeasti ja/tai lakkoilee. Varningshornet ljuder antingen oavbrutet eller med korta stötar. eller också är det kopplat till tändningslåset (b). Få forhandleren til at undersøge motoren. Därmed indikeras att hornet fungerar. for at lade dig vide. joka osoittaa torven toimivan. når der kan være et problem med en af motorfunktionerne. Varoitustorvi antaa joko jatkuvan piippauksen tai toistuvia lyhyitä piippauksia.gog55 1 ogg ogb75g a b ogc ogb75c c MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) 1 Utenbordsmotorens varslingssystem består av et varselhorn i båten. Varningshornets signaler Då tändningslåset vrids till ”ON”. På modeller med styrekult sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). Det kan lette start af motoren at flytte fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion eller styrehåndtagets gasspjældsgreb fremad. La forhandleren sjekke motoren. och hjälper till att identifiera nedan angivna situationer. Motoren fusker og/eller stanser. katso SmartCraft tuotetietoja sivulla 50. Låt återförsäljaren kontrollera motorn snarast. Motorproblem har inträffat. Det kan være lettere å starte motoren hvis du skyver hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover eller gasshåndtaket på styrekulten til halvveis stilling. La forhandleren sjekke motoren så fort som mulig. Dette vil advare operatøren og hjælpe med at identificere følgende angivne situationer (se skemaet nedenfor). Kauko–ohjaimella varustetuissa malleissa varoitustorvi on kauko–ohjaimen (a) sisällä tai yhdistettynä virta–avainkytkimeen (b). Moottori ei ehkä käynnisty. Varselhorn Funksjon Oppstart Motorfusk Lydsignal Ett signal Seks signaler ved oppstart eller under kjøring Beskrivelse Normal systemtest Hornet varsler når det er et mulig problem med en av motorfunksjonene. Advarselshorn Funktion Opstart Motorfejl Et bip Seks bip ved start eller under kørsel Lyd Beskrivelse Normal systemtest Hornet lyder. Advarselshornet vil enten afgive et kontinuerligt bip eller intermitterende korte bip. Motorfel Tre tonsignaler var 4:e minut Motorfejl Tre bip hvert fjerde minut. kun jossakin moottoritoiminnassa voi olla vikaa. Låt återförsäljaren kontrollera motorn Advarselshornsignaler Når nøglekontakten er drejet til positionen ON (TIL). Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori pian. Kauko–ohjaimen nopean tyhjäkäynnin vivun edistäminen tai ohjauskahvan edistäminen puoleenväliin voi auttaa käynnistystä. torvi antaa kokeeksi lyhyen äänimerkin. och för ytterligare motordata. Motorn går ojämnt och/eller stoppar. Motoren vil køre ujævnt og/eller gå i stå. Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a).

Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen. skal motoren stoppes og vandindsugningshullerne kontrolleres for blokeringer. Sett utenbordsmotoren i fri. La forhandleren sjekke motoren. Strømgrænsen afhænger af overophedningsniveauet. Motoren vil ikke gå. Engine Guardian System on aktivoitu. Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpens indikatorhul. Varvtalet begränsas till 2000.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb74g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb74c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) Varselhorn Funksjon Motorfusk Lydsignal Støtvise signaler Beskrivelse Det har oppstått et problem med motoren. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. eller om flödet är ojämnt. Problemer med kjølesystemet Uavbrutt Jäähdytysjärjes telmän ongelma Jatkuva Alhainen öljynpaine Jatkuva Lavt oljetrykk Uavbrutt oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb74k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb74a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER Varningshorn Funktion Motorfel Ljud Stötvis tonsignal Beskrivning Motorproblem har inträffat. Låt återförsäljaren kontrollera motorn. Kraft vil være begrænset til 2000 o/m. Effektgrensen vil variere i forhold til nivået av overoppheting. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Moottori ei käy. Motorn går inte. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) Advarselshorn Funktion Motorfejl Lyd Intermitterende bip Beskrivelse Der er opstået et problem med motoren. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) Varoitustorvi Toiminto Moottorivika Ääni Toistuva piippaus Kuvaus Moottorissa on vikaa. pysäytä moottori ja tarkista. Jollei vettä tule vesipumpun indikaattorireiästä tai virtaus on katkonaista. Tilføj om nødvendigt olie. Pysäytä ensiksi moottori ja tarkista öljytaso. Skift påhængsmotoren til neutral og kontrollér. Motoren vil ikke køre. Stäng av motorn nu och kontrollera oljenivån. og sjekk at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen. Tehonrajoitus on 2000 k/min. at der kommer en jævn vandstrøm ud af vandpumpens indikatorhul. ettei vedenottoreiässä ole esteitä. Varvtalet varierar med graden av överhettning. Tehoraja vaihtelee ylikuumennustason mukaan. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkista tuleeko vesipumpun indikaattorireiästä tasainen vesivirta. Problem med kylsystemet Oavbrutet Kølesystemproblemer Kontinuerligt Lågt oljetryck Oavbrutet Lavt olietryk Kontinuerligt 48 90-10212X20 . skal motoren stoppes så vanninntaket kan undersøkes om det er blokkert. Fyll på olja vid behov. eller vannstrømmen er ujevn. Om inget vatten är synligt. skall du stänga av motorn och kontrollera om intagshålen är tilltäppta. Engine Guardian System on aktivoitu. Motorns övervakningssystem är aktiverat. eller hvis gennemstrømningen er uregelmæssig. Stop først motoren og kontrollér oliestanden. Fyll på olje om nødvendig. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Frikoppla motorn och kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. Effekten vil bli begrenset til 2000 o/min. Lisää öljyä tarpeen mukaan. Få forhandleren til at undersøge motoren.

Systemet gir respons på et problem ved å utstøte et uavbrutt lydsignal og/eller redusere motoreffekten for å beskytte motoren. ogk Engine Guardian System valvoo moottorin kriittisiä antureita tunnistaen aikaisia osoituksia ongelmista. motorhøyde. Systemet begränsar varvtalet till inom det tillåtna. Motoroverdrejning angiver en tilstand. trimvinkel. Järjestelmä rajoittaa moottorin nopeuden sallitulle nopeusalueelle. Overdrejning kan være et resultat af forkert propelstigning. Rusing kan forårsakes av feil propellstigning. Motorens overvåkingssystem aktiveres. ol. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER Advarselshorn Funktion Motoroverdrejning Lyd Kontinuerligt Beskrivelse Advarselshornet aktiveres altid. kun moottori ylittää sallitun kierrosnopeuden. Om motorns övervakningssystem har aktiverats. trimvinkel. Orsaken kan vara felaktig propellerstigning. Engine Guardian System on aktivoitu. Torven äänimerkki loppuu. För hög eller låg batterispänning Problem med kylvätskesensorn Oavbrutet Oavbrutet Batterispænding for høj eller for lav Kontinuerligt Motorns övervakningssystem Detta system övervakar motorns viktigaste sensorer för tidiga tecken på problem. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 75%. Varvtalet begränsas till 50 %. 90-10212X20 49 . trimvinkel. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 75 %. Systemet vil reagere på et problem ved at afgive et kontinuerligt bip og/eller reducere motorstrømmen for at yde motorbeskyttelse. Systemet reagerar på ett problem genom att avge en oavbruten tonsignal. Batterispenning for høyt eller for lavt Uavbrutt Akun jännite liian korkea tai liian alhainen Jäähdytysaineanturi vika Jatkuva Jatkuva Feil med kjøleveskesensor Uavbrutt Engine Guardian System Motorovervåkingssystem Motorens overvåkingssystem overvåker de kritiske sensorene på motoren og fange opp tidlige tegn på problemer. Hornet deaktiveres. joka on korjattava. motorhøjde. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Järjestelmä ilmoittaa ongelmista päästämällä jatkuvan piippauksen ja / tai alentamalla moottorin tehoa suojatakseen moottoria. Hvis overvåkingssystemet er aktivert. kun kaasunopeus on sallituissa rajoissa. skal gasspjældshastigheden reduceres. etc. Engine Guardian System on aktivoitu. Moottorin ylikierrokset osoittavat tilan. Hvis beskyttelsessystemet er blevet aktiveret. Konsultera återförsäljaren om hjälp. osv. Ta kontakt med forhandleren for assistanse. For høy hastighet på motoren angir en tilstand som bør rettes. Om motorn rusar. och/eller genom att sänka varvtalet och därmed skydda motorn.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER Varselhorn Funksjon Overturtall på motor Lydsignal Uavbrutt Beskrivelse Varselhornet aktiveres hver gang motorens hastighet overskrider maksimumverdien for tillatt turtall. Ylikierrosten aiheuttajana voi olla väärä potkurin nousu. Varvtalet begränsas till 75 %. Systemet vil begrænse motorhastigheden til en hastighed inden for det tilladte område. Jos Guardian System on aktivoitu. når gasspjældshastigheden er inden for den tilladelige grænse. trimmikulma jne. når motorhastigheden overskrider den maksimalt tilladte omdrejningshastighed. behöver den ses över. Motorens overvåkingssystem aktiveres. alenna kaasunopeutta. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR Varningshorn Funktion Motorn rusar Ljud Oavbrutet Beskrivning Varningshornet aktiveras varje gång som motorvarvtalet överskrider det högsta tillåtna. Hornet slutar ljuda då varvtalet ligger inom tillåten gräns. Kølevæske sensorfejl Kontinuerligt Motorens beskyttelsessystem Motorens beskyttelsessystem overvåger kritiske sensorer på motoren for tidlige tegn på problemer. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 50%:iin. Henvend dig til forhandleren for assistance. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 50 %. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 75%:iin. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 50%. Systemet begrenser motorhastigheten til den er innenfor tillatt område. motorhöjd. Hornet slås av når gasshastigheten er innenfor tillatt verdiområde. moottorin korkeus. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Ota yhteys myyjäliikkeeseen saadaksesi apua. Motorns övervakningssystem är aktiverat. skall varvtalet minskas. som bør korrigeres. skal gasshastigheten reduseres. MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET Varoitustorvi Toiminto Moottorin ylikierrokset Jatkuva Ääni Kuvaus Varoitustorvi aktivoituu heti.

SmartCraft instrumentpakken viser kritisk alarmdata for motoren og mulige problemer. A Instrumenttipaketin näyttämiä toimintoja ovat mm. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb73a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) SMARTCRAFT produkt En Mercury SmartCraft system instrumentpakke kan købes for denne påhængsmotor. SmartCraft–instrumentpakken vil vise kritiske alarmdata for motoren og potensielle problemer. benzinforbrug og motorens driftstimer. kjøletemperaturen. kylvätsketemperatur. batterispænding. Detta instrumentpaket övervakar bl a motorns varvtal. Nogle af de funktioner.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb73g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb73c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) SmartCraft–produkt Til denne utenbordsmotoren kan det kjøpes en Mercury SmartCraft System–instrumentpakke. er motorens omdrejningshastighed. bränsleförbrukning och antal körtimmar. SmartCraft instrumenttipaketti näyttää myös kriittisiä moottorihälytystietoja ja mahdollisia ongelmia. er motorturtallet. kølevæsketemperatur. SmartCraft–system. SmartCraft–instrumentpakken gir også veiledning om diagnostisering av motorens overvåkingssystem. ett s. SmartCraft–systemet blir också till hjälp för diagnosen som motorns övervakningssystem utför. batterispänning. batterispenningen. polttoainekulutus ja käyttötunnit. jäähdytysaineen lämpötila. SmartCraft instrumenttipakkaus auttaa myös Engine Guardian vianhaussa. Noen av de funksjonene som instrumentpakken vil vise. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb73k VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER SmartCraft–system Denna utombordare kan förses med ett Mercury instrumentpaket. drivstofforbruket og motorens driftstimer. SmartCraft–systemet visar viktig larmdata från motorn.k. ogk VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) SmartCraft– tuote Mercury SmartCraft System instrumenttipaketti voidaan ostaa tälle perämoottorille. akun jännite. 50 90-10212X20 . och potentiella problem. som instrumentpakken vil vise. moottorin kierrosluku. SmartCraft instrumentpakken vil også hjælpe motorens beskyttelsessystem ved diagnosebestemmelser.

Om utombordaren inte låses i tiltläget. Tiltningsförfarande 2 Flytta tippspärren (a) till läget TILT (b). står i fri eller har motoren avslått. kan den komma att tippa upp ur vattnet vid inbromsning eller backning. joka mahdollistaa. ADVARSEL Før bruk må utenbordsmotoren låses i tiltstilling ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). kuolemaan tai venevaurioon. Tätä kallistusjärjestelmää voi säätää perämoottorin ollessa joutokäynnissä tai moottorin ollessa poiskytkettynä. että käyttäjä voi helposti kallistaa ja lukita perämoottorin mihin tahansa kallistusasentoon täysin alhaalta täysin ylös. Hvis ikke utenbordsmotoren blir låst i tiltstilling. 90-10212X20 51 . med tippspärren (a). Undlades det at fastlåse påhængsmotoren i opvippet position. og lås den på plass ved å skyve tiltlåsespaken tilbake til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør) (c). måste den låsas i tiltläget. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja lukitse se paikoilleen siirtämällä kippilukon vipu takaisin asentoon (LUKITUS/AJO) (c). eller bådskade ske. Detta tiltsystem får endast justeras med motorn på tomgång. Tilt utenbordsmotoren til ønsket stilling. at den vipper op ad vandet under nedbremsning eller når man kører i bakgear. KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Malleissa. VARNING Innan utombordaren körs. se on lukittava kallistusasentoon siirtämällä kippilukon vipu entoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Tilt udenbordsmotoren til den ønskede position og lås den på plads ved at flytte tiltlåsearmen tilbage til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR) (c). i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). død. Detta i sin tur kan leda till allvarliga personskador. 1 Før betjening skal påhængsmotoren låses i tiltpositionen ved at flytte tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). ADVARSEL Inden påhængsmotoren betjenes. och båtens kontroll går förlorad. eller då motorn är avstängd. mistä voi seurata veneen hallinnan menetys. hvilket gør det nemmere for bådføreren at tilte og låse udenbordsmotoren i enhver tiltposition. Tap av kontrollen over båten kan føre til alvorlig personskade. med tippspärren (a). 1 Innan utombordaren körs. hvilket kan føre til tap av kontrollen over båten. skal den fastlåses i opvippet position ved at skubbe tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Tilta utombordsmotorn till önskat läge och lås den på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR) (c). eller skador på båten. dødsfall eller skade på båten. joissa ei ole Power Trim-lisälaitetta. 1 Ennen käyttöä on perämoottorin lukittava kallistusasentoonsa siirtämällä kippilukon vipu (a) asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Ellei perämoottori ole lukitusasennossa se voi ponnahtaa ylös vedestä vauhdin hidastamisen aikana tai peräytettäessä. Tiltsystemet er konstrueret til at kunne indstilles. Generel tiltbetjening 2 Flyt tiltlåsearmen (a) til positionen TILT (b). Dette gjøres ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør). Veneen ohjauksen hallinnan menetys voi johtaa vakaviin vammoihin. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu8k MANUELLT TILTSYSTEM Modeller utan Power Trim är utrustade med ett tilthjälpsystem som underlättar för föraren att tilta och låsa utombordaren i samtliga tiltlägen. on kallistusapujärjestelmä. Vanlig bruk av tilt Peruskallistus 2 Skyv tiltlåsespaken (a) til TILT (b)–stilling. i neutralläge. VAROITUS Ennen perämoottorin käynnistystä. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu8a MANUELT TILTSYSTEM Modeller uden power trim er udstyret med en tilt–hjælpesystem.gog44 b c a 1-2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu8g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu8c MANUELT TILTSYSTEM Modeller uten powertrim er utstyrt med et tilthjelpesystem som gjør brukeren i stand til å tilte og låse utenbordsmotoren i alle tiltstillinger mellom helt ned og helt opp stilling på en enkel måte. dödsfall. kan dette medføre. 1 Før bruk skal utenbordsmotoren være låst i tiltstilling. 2 Siirrä kippilukon vipu (a) asentoon TILT (KALLISTUS) (b). kan alvorlig personskade. mens påhængsmotoren kører i tomgang. dvs. eller når motoren er slukket. Dette tilsystemet er konstruert for å bli justert når utenbordsmotoren går på tomgang. i neutral. måste den låsas i tiltläget. hvorved du kan miste kontrol over båden. kan det føre til at den tilter opp av vannet under senking av farten eller ved kjøring bakover. fra helt nede til helt oppe. Mister du kontrol over båden.

Laske perämoottori alas siten. Sørg for at kølevandsindtagningshullerne er nedsænkede i vandet og fortsæt med at kontrollere vandudstødningen fra vandpumpeinspektionshullet. Ta tak i toppdekselet og reis utenbordsmotoren helt opp. 1 Att tilta utombordaren maximalt uppåt 2 3 4 5 6 Stanna motorn. Tag fat i grebet på topdækslet og løft påhængsmotoren til helt-op-position. Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. og kontroller stadig om det kommer vann ut av vannpumpens indikatorhull. Sænk påhængsmotoren. Tilt påhængsmotoren til helt-op-position 2 3 4 5 6 52 90-10212X20 . genom att vrida vredet (b). Skyv tiltlåsespaken til TILT-stilling. Käytä perämoottoria hitaalla nopeudella sen ollessa kallistettuna matalikkoajoa varten. Perämoottorin kallistus täysin ylös asentoon Tilting Av Motoren Helt Opp 2 3 4 5 6 ogk 2 Stopp motoren. Lås utombordsmotorn på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR).. että vesi valuu vesipumpun ilmaisureiästä. Grip tag i kåphandtaget och lyft utombordsmotorn till fullt upp-läget. Sänk utombordsmotorn för att vila mot tiltstödspaken. Kople ut tiltstøtten ved å reise utenbordsmotoren opp fra tiltstøtten og vri spaken ned. når den er opvippet for lavvandssejlads. Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. Tartu yläsuojuksen kahvaan ja korota perämoottori täyteen kallistusasentoon. Lås påhængsmotoren på plads ved at flytte tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Kör din utombordsmotor med en låg hastighet när den tiltats upp för grundvattenkörning. (KALLISTUS). Lås utenbordsmotoren på plass ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). således at den hviler på tiltstøttearmen. Lukitse perämoottori paikoilleen siirtämällä kallistussäätövarsi asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Pysäytä moottori. Flytta tippspärren till läget TILT. Flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Deaktivér tiltstøttearmen ved at løfte påhængsmotoren af tiltstøttearmen og dreje armen nedad. Kytke tukivipu irti kohottamalla perämoottoria tukivivusta ja kiertämällä vipua alas. Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. kan du indstille og fastlåse påhængsmotoren i en højere vippet position. Kjør utenbordsmotoren i lav hastighet når den er tiltet opp for kjøring i grunt farvannn. kan utenbordsmotoren justeres og låses i en høyere tilvinkel. Skub tiltlåsearmen til positionen TILT. Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. että se lepää kallitustustukivipua vasten. Sänk utombordsmotorn. Stop motoren. Håll kylvattnets intagshål nedsänkta i vatten och fortsätt att kontrollera vattenflödet från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Flyt tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Pass på at hullene for kjølevannsinntakene er under vann. Sænk påhængsmotoren. Siirrä kallistussäätövarsi asentoon TILT. Kør påhængsmotoren ved langsom fart. Pidä jäähdytysvedenottoaukot veden alla ja huolehdi. 3 4 5 6 oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu16k MANUELLT TILTSYSTEM Körning i grunt vatten MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu16a MANUELT TILTSYSTEM Betjening på lavt vand 1 Vid grundvattenkörning kan utombordsmotorn justeras och låsas vid en högre lutningsvinkel.gog45 a 1 ogg ogu16g 2 ogc ogu16c 3-6 b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER MANUELT TILTSYSTEM Kjøring I Grunt Farvann MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Matalassa Vedessä Ajo 1 Når båten kjøres i grunt farvann. Senk utenbordsmotoren til den hviler på tilstøtten.. Koppla ur tiltstödspaken genom att lyfta utombordsmotorn från stödspaken och vrida spaken ned. Siirrä kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Når du sejler med båden på lavt vand. Senk utenbordsmotoren. 1 Matalikkoajossa voidaan perämoottoria säätää ja se voidaan lukita korkeampaan kallistuskulmaan. Laske perämoottori alas. Skyv tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling).

vene kulkee tasaisesti parhaalla suorituskyvyllä ja ohjaus on helppoa. Bemærk: Vil du indstille driftsvinklen på påhængsmotoren. Korrekt justering lader båden køre jævnt.gog46 a 1 2 3 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu11c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel Den vertikale driftsvinkelen på utenbordsmotoren justeres ved å endre stilling på tiltpinnen (a) i de fem justeringshullene.forstavnen hævet) For lille vinkel (agterstavnen hævet . asettamalla kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Placér passagerer og gods i båden således. Tiltpinden bør indstilles. neste side) 1 2 3 Liian paljon kulmaa (perä alhaalla . Arranger passasjerer og lasten i båten slik at vekten er jevnt fordelt. opnår optimal ydeevne og minimerer styreindsatsen. henvises der til forklaringerne på næste side. Utenbordsmotoren skal låses mot denne tiltpinnen ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN–stilling (LÅS/KJØR). Dermed har du mulighed for at sejle parallelt med vandoverfladen. Riggvinkelpinnen ska justeras så att utombordsmotorn befinner sig vinkelrätt mot vattenytan. Utombordaren låses mot riggvinkelpinnen.bog upp) Inte tillräcklig stor vinkel (akter upp . Därmed körs båten parallellt med vattenytan. således at påhængsmotoren anbringes lodret i forhold til vandoverfladen ved fuld fart. Tiltpinnen bør justers slik at utenbordsmotoren stilles til å kjøre i en loddrett vinkel med vannflaten når båten kjøres i topp hastighet.keula ylhäällä) Ei tarpeeksi kulmaa (perä ylhäällä . Merk: Se tabellen på neste side når utenbordsmotorens driftsvinkel skal justeres. OBS: Se listorna på nästa sida. KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö Perämoottorisi pystysuora ajokulma on säädettävissä kallistuksen säätöpuikon (a) avulla viidessään eri säätöreikään. Perämoottori on lukittava kallistuksen säätöpuikkoa vasten.baugen ned) Riktig justert vinkel (Baugen litt opp) (forts. Jos säätö on oikea. med högsta prestanda och med minsta styransträngning. Dette gjør at båten kjører parallelt med vannflaten. kun asetat perämoottorisi ohjauskulmaa. Sijoita matkustajat ja kuorma siten. että venettä voidaan ajaa yhdensuuntaisesti veteen nähden. at vægten fordeles jævnt. när båten körs med full hastighet. går båten stadigt.keula alhaalla) Kulma oikein säädettynä (keula hiukan ylhäällä) (jatkuu seuraavalla sivulla) ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu11k oga MANUELL TILTSYSTEM UTOMBORDARENS KÖRVINKEL Utombordarens vertikala körvinkel justeras genom att riggvinkelpinnen (a) flyttas mellan de fem hålen. oppnår optimal ytelse og minimalt styremoment. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu11a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen Påhængsmotorens lodrette driftsvinkel justeres ved at skifte tiltpindens (a) position i de fem indstillingshuller. että paino jakautuu tasaisesti. Riktig justering gjør at båten kjører stabilt. Påhængsmotoren bør låses mod denne tiltpind ved at indstille tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR).baugen opp) For liten vinkel (Akterenden opp .bog ned) Korrekt inställning av vinkeln (bog något upp) (fortsättning på nästa sida) 1 2 3 For stor vinkel (agterstavnen sænket . innan du justerar utombordarens körvinkel. Ordna passagerarna och ladda in båten så att vikten vikten är jämnt fördelad.forstavnen sænket) Korrekt indstillet vinkel (forstavnen hævet let) (fortsættes på næste side) 90-10212X20 53 . genom att tippspärren ställs i läge “LOCK/RUN”. Huomautus: Katso seuraavallla sivulla olevia listoja. Rätt inställd. että perämoottori on kohtisuorassa asennossa veteen nähden veneen ollessa täydessä vauhdissa. Kallistuspuikkoa on säädettävä siten. 1 2 3 För stor vinkel (akter ned . Tämä mahdollistaa. 1 2 3 For stor vinkel (Akterenden ned .

3. Forstavnen komme til at løfte ud af vandet. 4. Øke styremomentet eller trekke mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). Alentaa keulaa. 5. 3. Sejladsen generelt forbedres i uroligt farvand. 4. voi tämä: 1. 5. jos yritetään kääntyä tai jos kohdataan huomattava aalto.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu12g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu12c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel (forts. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu12a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen (fortsat) Når påhængsmotorens arbejdsvinkel indstilles. 3. 2. 2. jossa ne alkavat kyntää vettä keulallaan. Tämä voi johtaa odottamattomaan käännökseen kumpaan tahansa suuntaan. Justering av utenbordsmotoren vekk fra hekken kan: 1. Senke baugen ytterligere på enkelte båter til et punkt der de begynner å ploge med baugen i vannet mens de planer. Lisäksi alentaa joidenkin veneiden keulaa siihen pisteeseen. hvis du forsøger at dreje eller du møder en stor vandbølge. spesielt med tung last eller baktung båt. 2. Bogen sänks. 3. Topphastigheten vanligtvis ökar. Generelt forbedre kjøring i høy sjø. eller baktung båt. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til venstre (med normal højrehånds roterende propel). at den begynder at pløje gennem vandet under plan sejlads. eller då en större våg träffas. 4. Topfarten generelt øge.k. Løfte baugen høyere opp i vannet. kun ne ovat veden pinnalla. eller båten drar åt vänster (med normal högerroterande propeller). 4. Båten tumlar. 4. Justering av utenbordsmotoren nær inntil hekken kan: 1. Forstavnen komme til at tippe ned.) Beakta det följande då du ställer in utombordarens körvinkel. eller hvis man møter på en høy bølge. forstavnen på visse både tippe ned så meget. Hvis der indstilles for kraftigt. Utombordare som justeras bort från akterspegeln.” eller “överstyrning” inträffar vid vändförsök. Hvis der indstilles for kraftigt. Lisäksi aiheuttaa veneen hyppimisen aallolta aallolle tai potkurin tuuletuksen. Mikäli perämoottori asennetaan pois peräpeilin läheisyydestä. Dette kan medføre at båden uforudset drejer til en af siderne. 54 90-10212X20 . Aiheuttaa nopeamman tasoituksen. 2. 5. 5.) Harkitse seuraavia seikkoja huolellisesti perämoottorin ajokulman säädössä. Senke baugen. Lisää ohjausvääntövoimaa tai oikealle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla). Bogen sänks på vissa båtar tills de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. kaldet “forstavnsstyring” eller “overstyring”. 3. især hvis du sejler med tungt gods eller båden har en tung agterstavn. Dette kan føre til en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning. s.) Vurder følgende lister nøye når du skal justere driftsvinkelen til utenbordsmotoren. Nostaa keulan vedestä. Du hurtigere opnå plan sejlads. 4. få båden til at slå smut hen over vandet (bumpe) eller forårsage propelventilation. 4. ogk KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö (jtk. Snabbare urplaning. 2. Indstilles påhængsmotoren med en lille afstand til agterspejlet kan: 1. voi tämä: 1. Avståndet ökas till föremål under vattenytan eller till botten. kan resultera i att: 1. Føre til at båten planer lettere. Styrmotståndet ökas. Frihøjden øge over genstande under vandlinien eller over lav bund. speciellt med tungt lastad. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. Utombordare som justeras nära akterspegeln. eller propellern “suger luft”. 5. “bog–. 5. HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu12k oga MANUELLT TILTSYSTEM Inställning av körvinkeln (forts. Lisätä varaa vedenalaisten kohteiden tai matalikon yli. Styrmotståndet ökas. Indstilles udenbordsmotoren i retning væk fra agterspejlet kan: 1. 3. Färden i allmänhet blir bekvämare i grov sjö. 5. kan resultera i att: 1. eller båten drar åt höger (med normal högerroterande propeller). 4. Mikäli perämoottori asennetaan peräpeilin läheisyyteen. 3. Detta kan leda till oväntad girning åt något håll. 2. bør du referere til følgende liste. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til højre (med normal højrehånds roterende propel). 2. 3. Parantaa aallokossa ajoa. Lisätä korkeinta nopeutta. Øke styremomentet eller dragningen til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). Generelt øke topphastigheten. 2. asennuskorkeudella 5. I tillegg kan båten begynne å vake “hoppe” eller det kan oppstå propellventilasjon. Bogen lyfts upp ur vattnet. sitä kutsutaan “keulaohjaukseksi” tai “yliohjaukseksi”. varsinkin jos kyseessä on raskas kuorma tai peräraskas vene. Lisätä ohjausvääntövoimaa tai vasemmalle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla).

Begreppet tiltning används om motorn vinklas upp ytterligare ur vattnet (c). exempelvis för körning på grunt vatten. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogs1a POWER TRIM OG TILT (HVIS EN SÅDAN ER MONTERET) Din påhængsmotor har en trim/tilt-mekanisme agterspejl. Justering av utenbordsmotoren lengere inn mot båthekken kalles trimming “inn” eller “ned”. Når motoren er standset. hvis der f.gog52 a a c b ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogs1g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogs1c POWER TRIM OG TILT (HVIS UTSTYRT) Utenbordsmotoren har en trim/tiltkontroll kalt “Power Trim”. når man bevæger påhængsmotoren tættere på bådens agterspejl. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 55 . Prestandahöjningen är kopplad till ett större ansvar för föraren. hvor du ønsker at udnytte trimmekanismen fuldt ud. Sen avulla kuljettaja voi säätää helposti perämoottorin asentoa trimmikatkaisinta (a) painamalla. Begreppet trimning används normalt för de första 20 graderna av inställningen (b). kan man tilte (vippe) den ud af vandet. er behov for det til sejlads på grundt vand. idet motoren trimmes fuldstændigt ind eller ud. Begrebet “trim” bruges normalt til beskrivelse af de første 20 graders bevægelse af motoren (b). der kaldes “Power Trim”. Detta är de inställningar som används vid planing. Dette bevegelsesområdet brukes når båten planer. Betegnelsen “tilt” henviser hovedsaklig til når utenbordsmotoren justeres opp og ut av vannet (c). Det kaldes at “trimme ud” eller “op”. neste side) ogk Power Trim:in käyttö Trimmausalueen puolivälin tienoilla ajaminen tuottaa tyydyttäviä tuloksia useimmissa veneissä. Påhængsmotoren kan iøvrigt ved lav tomgangshastighed tiltes ud over trimvinklen. Perämoottorin kääntämistä lähemmäksi veneen peräpeiliä kutsutaan “sisään” tai “alas” trimmaamiseksi.) Din utombordsmotor är försedd med ett trim/tiltreglage betecknat “Powertrim”. Dette interval bruges. Bruk av Power trim For de fleste båter vil kjøring rundt midten av “trim”-området gi tilfredsstillende drift. Det kan emellertid finnas situationer då det kan vara bra att trimma in eller ut motorn helt.eks gjør det mulig å kjøre i grunt farvann. hvilket blandt andet indebærer viden om nogle af de potentielle farer. matalassa vedessä ajoon. når der er tale om en yderligere bevægelse af motoren ud af vandet (c). som f. mihin sisältyy tietoisuus joistakin ohjaukseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista. (fortsättning på nästa sida) Betjening af Power Trim Med de fleste både vil det give tilfredsstillende resultater at betjene motoren omkring midten af trimintervallet. Denne gjør båtføreren i stand til å justere stillingen på utenbordsmotoren på en enkel måte ved å trykke på trimbryteren (a). Termiä “kallistus” käytetään yleensä perämoottorin kääntämisestä tätä kauemmaksi vedenpinnan yläpuolelle (c). Muutamien suorituskyvyn parannusten mukana tulee kuljettajalle lisää vastuuta. että sitä voidaan käyttää esim. När motorn är avstängd kan den tippas upp ur vattnet. Der kan imidlertid være situationer. Denne mekanisme giver bådføreren mulighed for at justere påhængsmotorens stilling ved at trykke på trimknappen (a). (forts. kun vene on liukuajossa. När den körs med lågt tomgångsvarv kan den också tippas upp utöver trimomfånget. Powertrim De flesta båtar fungerar bra i ett medeltrimläge. Betegnelsen “trim” henviser vanligvis til justeringen av utenbordsmotoren innenfor et bevegelsesområde på 20 grader (b). Tätä liikkuma-alaa käytetään. Begrebet “tilt” bruges normalt. Med dess hjälp kan föraren lätt ändra motorns position. Forbedrelse af motorens performance på visse punkter giver samtidig bådføreren et større ansvar. I tillegg til bedre driftsegenskaper følger det med større ansvar for båtføreren. Det kaldes at “trimme ind” eller “ned”. Justering av utenbordsmotoren lengere ut fra båthekken kalles trimming “ut” eller “opp”. genom att trycka på trimkontakten (a). Att föra motorn närmare akterspegeln kallas för intrimning. som må være oppmerksom på eventuelle farer under manøvrering. Att föra motorn längre bort från akterspegeln kallas uttrimning. Alhaisella joutokäyntinopeudella ajettaessa perämoottoria voidaan myös kallistaa ylös trimmausalueen ulkopuolelle niin.eks. Perämoottorin kääntämistä kauemmaksi veneen peräpeilistä kutsutaan “ulos” tai “ylös” trimmaamiseksi. POWER TRIM JA KALLISTUS (JOS ON VARUSTEENA) Perämoottorissasi on “trimmi/kippisäädin. kan utenbordsmotoren tiltes opp av vannet. når man bevæger påhængsmotoren væk fra bådens agterspejl. I enkelte tilfeller vil det være fordelaktig å trimme motoren helt inn eller ut for å oppnå maksimal fordel av trimkapasiteten. Termi “trimmaus” tarkoittaa yleensä perämoottorin säätämistä ensimmäisten 20° liikkuma-alan (b) sisällä. jota kutsutaan nimellä “Power Trim”. Ved lav tomgangshastighet kan utenbordsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet. der er ved kontrolmekanismerne. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogs1k POWERTRIM OCH TILT (EXTRAUTR. framför allt att vara medveten om vissa tänkbara kontrollproblem. Når motoren er avslått. når du planer din båd. Perämoottori voidaan kallistaa kokonaan ylös vedestä moottorin ollessa sammutettuna. Toisinaan voit kuitenkin päättää trimmata perämoottorisi täysin sisään tai ulos käyttääksesi sen trimmauskykyä mahdollisimman hyödyllisesti.

4. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. Gjøre at båten går bedre i høy sjø. Tällöin vene voi “liirtää” ulos ajoreitiltä tai tehdä jyrkän äkkikäännöksen. at den pludselig begynder at pløje igennem vandet. som kan føles på rattet eller styrehåndtaget. (forts. Detta kan leda till att båten “spinner ut”. Senke baugen.) Den verste faren under manøvrering er en dragning som kan føles på rattet eller styrekulthåndtaket. Tämä ohjauksen vääntömomentti aiheutuu perämoottorin trimmaamisesta asentoon. kan det resultere i et træk eller “vrid” i rattet eller styrehåndtaget til den ene eller anden side. 2. Kun perämoottori on trimmattuna sisään tai ulos ohjauksen neutraaliasennon ulkopuolelle. Seurauksena saattaa olla ns. kan forårsage. Når utenbordsmotoren er trimmet inn eller ut av nøytral driftstilling. Båden planer hurtigere. 3. Om detta inträffar. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia. spesielt med tung last eller når båten er baktung. Når påhængsmotoren er trimmet ind eller udover en almindelig styrestilling. at påhængsmotoren er trimmet således. Leda till snabbare planing. Især med en tung last eller en bagtung båd. 5. Hvis man ikke har et godt. hvis du forsøger at dreje eller sejler over en betydelig bølge. eller kastas överbord. 2. Dette kan resultere i. Sejladsen bliver bedre. toisin sanoen oikealle puoltamista (oikeakätistä vakiopotkuria käytettäessä). Yleensä parantaa ristiaallokossa ajoa.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc3g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc3c POWER TRIM OG TILT (FORTS. hvis det kommer uventet. erityisesti veneen ollessa raskaasti kuormitettu tai peräpainoinen. speciellt om båten är tungt lastad eller är aktertung. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) Merkittävin ohjaukseen liittyvä vaara on ruorissa tai ajokahvassa tuntuva vetovoima eli “vääntömomentti”. fast grep på rattet eller styrekulthåndtaket i en slik situasjon. mens man planer. Leda till behagligare gång i krabb sjö. 3. Båten kan nå “spinne” eller begynne å gå rundt i en liten sirkel. Det kaldes “forstavnsstyring” eller “overstyring”. Harkitse seuraavaa luetteloa huolellisesti. neste side) ogk VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. at passagerer i båden kastes overbord eller falder inde i båden. (fortsættes på næste side) 56 90-10212X20 . När utombordaren är trimmad in eller ut förbi neutral styrning.som kallas “bogstyrning” eller “överstyrning” . Ellei ruorista tai ohjauskahvasta pidetä jatkuvasti tukevasti kiinni tässä tilanteessa. at propelakslen ikke er parallel med vandoverfladen. eller gör en kraftig gir. kan ett ryck inträffa i ratten eller rorkulten.vid ingång i en gir. Hvis du ikke har et fast greb omkring rattet eller styrehåndtaget i en sådan situation. 4. Senke baugen på enkelte båter ytterligere til et punkt hvor de begynner å ploge med baugen i vannet mens den planer. Om den överdrivs sänks bogen på vissa båtar så mycket att de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. Båden kan således spinne ud eller tage en meget snæver drejning. der. Den beror på att motorn har trimmats så att propelleraxeln inte är parallell med vattenytan.) Bruk av Power Trim (forts. mikä voi kaataa yllättyneet veneessäolijat veneeseen tai viskata nämä ulos veneestä. Intrimning kan: 1. 4. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse eller død. 5. eller få den att dra åt höger (med den vanliga högerroterande propellern). Johtaa liukuvauhdin pikaisempaan aloitukseen. Forstavnen sænkes så meget. Gå igenom följande punkter omsorgsfullt. seurauksena voi olla veneen ohjauksen menetys perämoottorin kääntyessä vapaasti. 2.”keulaohjauksen” tai “liikaohjauksen” aiheuttama odottamaton kääntyminen jommallekummalle puolelle käännöstä yritettäessä tai isohkoon aaltoon ajettaessa. Dette kan resultere i en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning. især på ustadigt hav. Resultere i at båten planer lettere. VARNING Undvik risken för allvarliga personskador eller dödsfall. Tag følgende liste i betragtning. kan det føre til tab af kontrol over båden. Om detta inträffar oväntat. Trimming inn eller ned kan: 1. Dette styremoment er et resultat af. eller hvis man møter på en høy bølge. at båden tager en uventet drejning til en af siderne. Det kan leda till en överraskande gir åt endera hållet . kan passagerare och förare kastas omkring i båten. 4. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc3a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) Den mest mærkbare fare er et træk eller “vrid”. Studer følgende liste nøye. Forstavnen sænkes nedad. Laskea keulaa alas. kan det føre til tap av styrekontroll fordi utenbordsmotoren kan dreie fritt. kan kontrollen förloras och utombordaren komma att svänga fritt. Øke styremomentet eller dra mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). 2. Sänka bogen. että ne alkavat kyntää vettä keulallaan liukuvauhdissa ollessaan. eller vid större vågor. 3. Denne dragningen ved styring av båten kommer av at påhengsmotoren er trimmet slik at propellakselen ikke er parallell med vannflaten. och föraren inte håller stadigt i styrandordningen. jossa potkuriakseli ei ole vedenpinnan suuntainen. Trimning ind eller ned kan resultere i at: 1. Styremomentet forøges og båden trækker til højre (med normal højrehånds roterende propel). hvilket kan føre til (hvis det skjer uventet) at passasjerene blir kastet rundt i båten eller faller overbord. kan det resultere i en dragning på rattet eller styrekulthåndtaket i begge retninger. idet påhængsmotoren styrer sig selv. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc3k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) Den viktigaste av dessa risker är en vridkraft som kan kännas i ratten eller rorkulten. Sisään tai alas trimmaaminen voi 1. 5. Göra styrningen tyngre. Liiallisena alentaa joidenkin veneiden keulaa niin paljon. 5. 3. siitä voi olla seurauksena ruoriin tai ohjauskahvaan kohdistuva veto jommallekummalle puolelle.

6. 4. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. jos perämoottori on trimmattu äärimmäisen kauas sisään tai alas ja ruorissa tai ohjauskahvassa tuntuu vetoa. 2. som følge af. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc7k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador eller dödsolyckor. 6. Motoren overophedes. (forts. hvis et eller flere af kølevandsindtagene er over vandoverfladen. Yleensä lisätä huippunopeutta. at den skrider ud. kan ägaren önska begränsa trimmen. Detta kan göras genom att genom att flytta riggvinkelpinnen till önskvärt hål i upphängningsbygeln. Ulos tai ylös trimmaus voi: 1. 2. I vissa omständigheter. neste side) ogk POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. 2. 4. og sette den i hvilket som helst av justeringshullene i hekkbrakettene som er ønskelig. (fortsättning på nästa sida) MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc7a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) ADVARSEL Undgå mulig kvæstelse og død. hvis trimningen er ekstrem. Båden slår smut hen over vandet eller skruen ventileres.. Öka frigångshöjden från dolda undervattensföremål och i grunda vatten. ved en normal installationshøjde (med normal højrehånds roterende skrue). 6. ind i et af indstillingshullerne i hækbjælkekonsollen. 3. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 57 . jos jäähdytysveden tuloaukot ovat vedenpinnan yläpuolella. jotta vältyt veneestä ulos viskautumiselta sen liirtäessä pois ajoreitiltä. Juster påhengsmotoren til en middels trimstilling med det samme båten begynner å plane for å unngå mulig utslynging på grunn av at båten kommer i spinn. Øke generell topphastighet. således at man undgår at blive kastet ud af båden. 5. Öka styrmotståndet eller dra åt vänster vid normal installationshöjd (med den vanliga högerroterande propellern). Ut– eller upptrimning kan: 1. Liikaa tehtynä aiheuttaa veneen aallolta aallolle hyppimistä (ponnahtelua) tai potkurin ventilaatiota. Harvinaisissa tapauksissa voi omistaja haluta rajoittaa trimmiä.) Bruk av Power Trim (forts. Frihøjden over nedsænkede objekter eller grundt vand øges. 5. Leda till att motorn överhettas . 6. Indstil påhængsmotorens trim på et mellemtrin. Försök inte svänga under planing om motorn är extremt intrimmad och en dragkraft kan kännas i ratten eller rorkulten. Øke styremomentet eller dragning til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). hvis påhængsmotoren er trimmet ekstremt ind eller ned og man kan mærke et træk i rattet eller styrepinden. Placera motorn i ett mellantrimläge så snart båten börjar plana. Styremomentet forøges og båden trækkes til venstre.) ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc7g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc7c POWER TRIM OG TILT (FORTS. Aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. Prøv Ikke å dreie båten når den planer hvis utenbordsmotoren er trimmet ekstremt inn eller ned. Tämä käy päinsä perämoottorin mukana seuraavien kallistuksen säätöpuikkojen avulla ja panemalla ne haluttuihin peräpeilin pitimien reikiin. 2. eller att propellern suger luft. 5. Forsøg ikke at dreje en planende båd. der leveres sammen med påhængsmotoren. 4. Dette kan gjøres ved hjelp av tiltpinnen som følger med utenbordsmotoren. hvilket kan gøres ved at stikke vippepinden. 5. 6. I sjeldne tilfeller kan eieren ønske å begrense trimmingen innover. 3. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia tai vetää vasemmalle asennuskorkeuden ollessa normaali (oikeanpuolista vakiopotkuria käytettäessä). Om den överdrivs leda till att båten tumlar. Vanligen höja maxhastigheten. og det er en dragning på rattet eller styrekulten. för att båten inte skall kunna kastas ut på grund av slag. 6. Boven løftes længere op af vandet. Lyfta bogen högre upp ur vattnet. så snart båden planer. 3. Lisätä etäisyyttä vedenalaisista esineistä tai matalasta pohjasta. 3. Løfte baugen høyere opp i vannet. Säädä perämoottorin trimmaus keskiasentoon välittömästi veneen saavutettua liukunopeuden. 6.om intagshålen för kylvatten hamnar ovanför vattenytan. Føre til at motoren blir overopphetet hvis noen av kjølevannsinntakene over vannlinjen. Nostaa keulan ylemmäksi vedestä. Trimning ud og op kan resultere i at: 1. I tillegg kan båten begynne å vake hoppe eller det kan oppstå propellventilasjon. 6. Maksimumshastigheden forøges. Älä yritä kääntää liukuvauhdissa olevaa venettä. 4. Trimming ut eller opp kan: 1. Til tider kan bådejeren måske ønske at begrænse trimmet.

Laske perämoottori alas. Manuell tiltning Om det inte går att tilta motorn med den mekaniska trim/tiltomkopplaren kan man i stället tilta manuellt. eller tills den når max. kan påhengsmotoren tiltes manuelt. Kople ut tiltstøttepinnen ved å heve påhengsmotoren opp fra støttepinnen og trekke ut støttepinnen. Senk påhengsmotoren. Perämoottori kallistuu ylöspäin. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc8a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af tilt Motoren standses og trim/tilt-kontakten eller hjælpekontakten til tilt føres til op-stillingen. 1 2 3 Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. Tämä mahdollistaa perämoottorin käsin suoritettavan kallistuksen. Dette giver mulighed for manuel tiltning af påhængsmotoren. 1 2 3 Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. Manuell tilting Hvis påhengsmotoren ikke kan tiltes ved hjelp av power trim/tilbryteren. Tilt påhængsmotoren til den ønskede position og stram den manuelle tiltudløsningsventil til. Koppla ur tiltstödspinnen genom att lyfta utombordsmotorn från stödpinnen och dra ut stödpinnen. OBS: Den manuella klaffen för tiltfrigöring måste dras åt innan motorn används. Utombordaren tiltas upp tills man släpper omkopplaren. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja tiukenna käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili. (fortsättning på nästa sida) 4 Skru den manuelle tiltudløsningsventil 3 omdrejninger ud (imod uret). kan den tiltes manuelt. Huomautus: Käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili tulee kiristää ennen perämoottorin käyttämistä. 4 Vrid ut den manuella klaffen för tiltfrigöringen tre varv (moturs). Käsin kallistus Jos koneellisen trimmauksen/kallistuksen kytkintä ei voida käyttää perämoottorin kallistamiseen. Vippesikringstappen udkobles ved at løfte påhængsmotoren af sikringstappen og trække sikringstappen ud.) Tilting av motoren Slå av motoren og tilt påhengsmotoren ved å skyve trim/tilt-bryteren eller reserve tilt-bryteren opp. Påhengsmotoren vil tilte opp til bryteren frigjøres. således at man undgår. Påhængsmotoren tiltes nu opad. indtil man slipper kontakten. Sænk påhængsmotoren til den hviler på sikringsstiften. Motorn kan sedan tiltas manuellt. (fortsættes på næste side) 58 90-10212X20 . POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Kallistuksen käyttö Sammuta moottori ja paina trimmi/kallistuskytkin tai kallistuksen apukytkin yläasentoon perämoottorin kallistamiseksi. 4 Merk: Den manuelle tiltutløserskruen må være festet før påhengsmotoren brukes for å forhindre at påhengsmotoren tilter opp når den settes i revers. kunnes kytkintä lakataan painamasta tai se saavuttaa suurimman mahdollisen kallistusasentonsa. Påhengsmotoren kan nå tiltes manuelt. 4 Drei den manuelle tiltutløserskruen 3 ganger (i urviserens retning).gog42 a ogg b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER 1-3 4 ogc MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc8c ogc8g POWER TRIM OG TILT (FORTS. før man kører motoren. 1 2 3 Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. för att hindra motorn från att tilta upp under backning. neste side) ogk Höllennä käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiiliä kolmen kierroksen verran (vastapäivään). Tilta den till önskat läge och drag åt den manuella klaffen för tiltfrigöring. jotta perämoottori ei peruutettaessa kallistu ylöspäin. eller til den når maksimal tiltstilling. at den vipper op under sejlads i bakgear. Kytke irti kallistustukivarsi nostamalla perämoottori pois tukivarresta ja vetämällä ulos tukivarsi. se voidaan kallistaa käsin. Sänk ned utombordsmotorn. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc8k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Tiltning För att tilta utombordaren stannar man motorn och trycker trim/tiltomkopplaren uppåt. (forts. genom att vrida vredet (b). Bemærk: Den manuelle tiltudløsningsventil skal strammes til. Sänk ned utombordsmotorn så att den vilar mot tiltstödpinnen. Senk påhengsmotoren til den hviler på tiltstøtten. 1 2 3 Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling og fest den manuelle tiltutløserskruen. Sænk herefter påhængsmotoren. Manuel vipning Hvis påhængsmotoren ikke kan tiltes ved brug af den elektriske trim/tilt-kontakt. eller indtil den når sin yderste tiltposition. tiltläge. Laske perämoottori kallistustuen nojaan.

a. c.gog57 1 ogg ogc 2 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc6c KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc6g POWER TRIM OG TILT (FORTS. a. 2 Ajaessasi venettäsi matalassa vedessä voit välttää pohjaan törmäämistä kallistamalla perämoottorin suurimman mahdollisen trimmikulman ylitse. Tilta upp utombordaren. c. 1 Tätä kytkintä voidaan käyttää perämoottorin ylös ja alas kallistamiseen koneellista trimmausjärjestelmää hyväksi käyttäen. sænkes påhængsmotoren automatisk til dens maksimale trimgrænse. Kør kun motoren ved lav hastighed.) Reservetiltbryter POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Lisäkallistuskytkin 1 Denne bryteren kan brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved bruk av power trim-systemet. kan du. Tilt påhængsmotoren op. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc6k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Extra tiltströmbrytare MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc6a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Ekstra tilt–knap 1 Denna brytare kan användas för att tilta utombordaren upp eller ned med hjälp av trimsystemet. 2 När båten körs i grunt vatten kan motorn fällas upp över maximal trimvinkel för att inte slå i botten. Kallista perämoottori ylöspäin. Sørg for at alle vandindtagshullerne altid er under vandet. Sejlads på grundt vand 2 90-10212X20 59 . Om varvtalet överskrider 2000 kommer motorn automatiskt att återgå till max. Jos moottorin nopeus ylittää 2000 k/min. a. Kjør utenbordsmotoren kun i sakte fart. c. vil utenbordsmotoren automatisk gå tilbake til det maksimale trimområdet. Når du sejler på grundt vand. b. Pass på at vanninntakene er under vann til enhver tid. a. Käytä moottoria ainoastaan pienillä nopeuksilla. b. Varmista. Tilt utenbordsmotoren opp. c. trimvinkel. for at undgå at støde på bunden. Försäkra dig om att alla vattenintag befinner sig under vattenytan. perämoottori palautuu automaattisesti suurimman mahdollisen trimmausalueen puolelle. Reduser motorhastigheten til 2000 o/min. Hvis motorhastigheten blir høyere enn 2000 o/min. Sänk varvtalet till under 2000. Kjøring i grunt farvann Matalassa vedessä käyttö 2 Når båten kjøres på grunt vann. että kaikki vedentuloaukot ovat koko ajan veden alla. b. Kör endast motorn på lågvarv. Körning i grunt vatten 1 Denne knap kan bruges til at tilte påhængsmotoren op eller ned ved brug af det elektriske Power Trim system. Vähennä moottorin kierrosnopeus 2000 r/min alapuolelle. Hvis omdrejningshastigheden overskrider 2000 RPM. Sænk motorens omdrejningshastighed til under 2000 RPM. tilte din påhængsmotor ud over det maksimale triminterval. b. kan utenbordsmotoren tiltes forbi det maksimale trimområdet for å unngå at den støter ned i bunnen.

at båden går ind i en fuld drejning.Vrid på denna ratt för att ställa in och uppehålla önskad hastighet.Indstil denne arm for at opnå ønsket styremodstand i styrehåndtaget.Juster denne skruen for å oppnå ønsket styrefriksjon på rattet. 2 OBS: För att behålla rätt justering. Käännä nuppia kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Indstilling af styremodstand . Ha en tillräcklig styrfriktion för att båten inte skall gå in i en skarp gir om rorkulten eller ratten släpps. Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi.Drej friktionsknappen INDSTILLING AF STYREMODSTANDEN Modeller med styrehåndtag INSTÄLLNING AV STYRFRIKTIONEN Modeller med rorkult for at indstille og holde gashåndtaget ved ønsket hastighed.Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa. 3 Inställning av styrfriktion .Justera denna spak för att få önskad styrfriktion på rorkulten. kiristä lukitusmutteria (c). KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER JUSTERING AV GASSFRIKSJONEN .gog36 b b a a c b a 1 ogg ogt4g 2 ogc ogt4c 3 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAASUKAHVAN KITKAN SÄÄTÖ OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 1 Kaasukahvan kitkanuppi . Fjärrstyrningsmodeller Bemærk: Korrekt justering kan opnås ved at stramme sikringsmøtrikken (c) øverst på styrefriktionshåndtagets drejeaksel. Vri knotten mot (a) for å stramme friksjonen og mot (b) for å løsne på friksjonen.Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa. ADVARSEL Unngå eventuelle alvorlige personskader eller dødsfall som følge av tap av kontrollen over båten. JUSTERING AV STYREFRIKSJONEN Modeller med styrekult 2 Justering av styrefriksjonen . Oppretthold nok styrefriksjon til å forhindre at utenbordsmotoren styrer inn i en sirkel når styrekulten eller rattet slippes. Drej skruen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for at mindske modstanden. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogt4k INSTÄLLNING AV GASHANDTAGETS FRIKTION MODELLER MED RORKULT 1 Gashandtagets friktionsratt . jotta estät perämoottoria tekemästä täyskäännöstä.MODELLER MED STYREKULT 1 Friksjonsknotten for gasshåndtaket . Indstilling af styremodstanden . 60 90-10212X20 . joka sijaitsee ohjauskitkavivun akselilla.Justera denna skruv för att få önskad styrfriktion på ratten.Juster denne spaken for å oppnå ønsket styrefriksjon på styrekulten. 2 Ohjauskitkan säätö . 3 Ohjauskitkan säätö . 2 Inställning av styrfriktion . Modeller med fjernstyring Kauko-ohjattavat mallit 3 Justering av styrefriksjonen . MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogt4a INDSTILLING AF GASHÅNDTAGETS FRIKTION MODELLER MED STYREHÅNDTAG 1 Knap til indstilling af gashåndtagets friktion . Oprethold tilstrækkelig styremodstand for at undgå. ogk VAROITUS Vältä ohjauksen menetyksestä mahdollisesti aiheutuvaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Pidä yllä riittävää ohjauskitkaa. Vri skruen mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen.Indstil denne skrue for at opnå ønsket styremodstand i rattet. kan låsmuttern (c) [ovanpå den ledade axeln för styrningens friktionsspak] dras åt.Vri på friksjonsknotten for å innstille og opprettholde gassen i ønsket hastighet.Käännä kitkanuppia OHJAUSKITKAN SÄÄTÖ Kahvalliset mallit halutun kaasumäärän ylläpitämiseksi halutulla nopeudella. Vrid ratten mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. ADVARSEL Undgå muligvis alvorlig personskade og død på grund af. Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Flytta spaken mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. Merk: Låsemutteren (c) øverst på styrefriksjonsspakens dreieaksel kan strammes for å opprettholde riktig justering. Skub armen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for mindske modstanden. at man mister kontrol med båden. Huomautus: Oikean säädön ylläpitämiseksi. Flytta skruven mot (a) för att öka friktionen eller vrid mot (b) för att minska friktionen. Drej knappen mod (a) for at øge friktionen og drej knappen mod (b) for at mindske friktionen. hvis styrehåndtaget eller rattet slippes. jos otteesi irtoaa ohjauskahvasta tai ohjauspyörästä. Fjernstyringsmodeller 3 VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador och dödsolyckor på grund av förlorad kontroll över båten. Skyv spaken mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen.

että potkuriakseli olisi vedenpinnan suuntainen. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. Jos säätö on tarpeen. jos perämoottori on asennettu siten. vil justering af trimtappen have begrænset virkning på styremomentet. Tämä ohjauksen vääntömomentti on normaali-ilmiö. at påhængsmotoren ikke er trimmet på en sådan måde. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogn2k INSTÄLLNING AV TRIMRODRETS Propellerns styrmoment får båten att dra åt det ena hållet. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogn2a JUSTERING AF TRIMTAP Propellens styremoment vil forårsage at din båd trække i én retning. Modeller uten power trim. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. Hvis båden nemmest drejer til venstre. Drag åt bulten och prova på nytt. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. Trimroret kan kompensere for styremoment(et) i mange tilfeller og kan justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn kraft på styringen. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. Bemærk: Hvis påhængsmotoren har anti-ventilationspladen installeret cirka 50 mm eller mere over bådens bund. Detta styrmoment är normalt och beror på att utombordaren inte har trimmats så att propelleraxeln befinner sig parallellt med vattenytan. 90-10212X20 61 . Hvis båden nemmest drejer til højre. Stram bolten og foreta en ny test. joissa on Power Trim Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon. Om trimrodret behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. idet den justeres en lille tand ad gangen. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. Trimmievä voi monesti auttaa tämän ohjauksen vääntömomentin/tasaamisessa. Hvis båden nemmest drejer til højre. ilman Power Trim:iä Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon asianmukaiseen reikäänsä asetetun kallistustapin avulla. så den reducerer ubalancen i styreindsatsen. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. että kavitaatiolevy on kauempana kuin noin 50 mm veneen pohjan yläpuolella. da den til en vis grad kan indstilles. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. Mallit. Hvis båden nemmest drejer til venstre. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. Jos säätö on tarpeen. Kjør båten i normal hastighet. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Huomautus: Trimmievän säätäminen vaikuttaa vain vähän ohjauksen vääntömomentin vähentämiseen. Hvis justering påkræves. Detta styrmoment kan ofta kompenseras med hjälp av trimrodret. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. Drej båden til højre og til venstre. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Modeller utan Powertrim Kör båten med normal marschhastighet och trimmad till önskat läge med riggvinkelpinnen i önskat hål. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. trimmet i ønsket stilling. joka johtuu siitä. Dette styremoment er et almindeligt resultat af. skal trimtappens bolt løsnes. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. Modeller med Powertrim Kör båten med normal marschfart och trimmad till önskat läge. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. OBS: Inställning av trimrodret får mycket liten effekt om motorn har installerats med antikavitationsplattan 50 mm eller mer över båtens botten. Drej båden til højre og til venstre. Hvis justering påkræves. Hvis båten går lettere til høyre side. at propelakslen er parallel med vandoverfladen. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. TRIMMIEVÄN SÄÄTÖ Potkurin aiheuttama ohjauksen vääntömomentti saa veneesi vetämään jommallekummalle puolelle. Hvis båten går lettere til venstre side. Kjør båten i normal hastighet. Modeller uden Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. Trimtappen kan i mange tilfælde virke kompenserende for dette styremoment. idet tiltpinden sættes i det ønskede tiltpindehul. että perämoottoriasi ei ole trimmattu niin. Om behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. Dette styremoment(et) er normalt fordi utenbordsmotoren ikke er trimmet slik at propellakselen er parallell med vannflaten. Hvis båten går lettere til venstre side. idet den justeres den en lille tand ad gangen. ja sitä voidaan säätää eräin rajoituksin ohjaamiseen tarvittavassa voimassa esiintyvien epätasaisuuksien vähentämiseksi. Trekk til bolten og foreta en ny test. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin.gog54 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogn2g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogn2c JUSTERING AV TRIMROR Propellens styremoment(et) kan føre til at båten drar til én av sidene. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. Hvis båten går lettere til høyre side. Merk: Justering av trimroret vil ha liten innvirkning på reduseringen av styremomentet hvis utenbordsmotoren er montert med antiventilasjonsplaten ca 5 cm eller mer ovenfor bunnen av båten. Modeller med Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. ogk Mallit. trimmet i ønsket stilling ved å sette tiltepinnen i ønsket hull. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Drag åt bulten och prova på nytt. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. skal trimtappens bolt løsnes. Modeller med power trim.

Se Underhållssektionen. j En livbøye eller flåte som er konstruert for å kastes ut til folk i vannet. j On lainvastaista ajaa venettä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. j Tunne veneilyyn käyttämäsi vesistöt ja alueet: vuorovedet. Der henvises til afsnittet. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. j Meld fra om hvor dere har tenkt å reise. ofk KÖRNING ofa1k AVPRICKNINGSLISTA FÖRE KÖRNING j Föraren känner till båten och vet hur man navigerar och kör den på ett säkert sätt. og at de er lett tilgjengelige. grunner og andre farer). og hvornår du regner med at komme tilbage. avsedd att kastas till en person som befinner sig i vattnet. että käyttäjä hallitsee turvallisen ohjauksen. ofa SJEKKLISTE FØR START j Føreren kjenner til sikker navigasjon og bruksprosedyrer. Katso veneesi kuormituskilpeä. minne menet ja milloin palaat. j Det är olagligt att köra båt under påverkan av alkohol eller droger. j Overlast ikke båten. strömmar. sejlads og driftsprocedurer. j Fortæl nogen hvor du skal hen. sandbanker. veneilyn ja käyttöä koskevat toimenpiteet. j Känn till dina farvatten. klipper og andre farer. Vedligeholdelse. j Sørg for at det finnes godkjente redningsvester for alle ombord. j Godkendte redningsveste i de rette størrelser til hver person ombord er let tilgængelige. der er beregnet til at kaste ud til en person i vandet. og at alle sitter på et forsvarlig sete. j Sørg for at passagerer og last er jævnt fordelt i båden og at alle ombordværende sidder på et egnet sæde. j Lær farvandet og området hvori du sejler at kende samt tidevande. j Ole tietoinen veneesi kuormitusrajasta. j Suorita tarkastukset ja vaadittu huolto huoltotaulukon mukaan. 62 90-10212X20 . ofa1a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN HUSKELISTE FØR SEJLADS MED PÅHÆNGSMOTOREN j Føreren kender til sikker navigering. j Pidä veneessä veteen joutuneelle henkilölle heitettäväksi tarkoitettu pelastusrengas tai uimatyyny. j Tala om för någon vart du åker och beräknad återkomsttid. j Efterse motoren som beskrevet i Eftersyn. j Gå gjennom sjekklisten (se VEDLIKEHOLD). og når dere forventer å være tilbake. j Pidä viranomaisten hyväksymä. sandrev. strømme. j Kjenn til de farvann og områder dere skal ferdes i (tidevann. j En redningskrans eller redningspude. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. karit ja muut vaarat. sandbanker. henkilökohtainen. Se kapacitetspladen. Katso osaa Huolto. j Fördela passagerare och last jämnt ombord och se till att alla sitter på en ordentlig sittplats. j Känner till båtens maxlast. hvis man er spiritus. j Kend din båds maksimale lastkapacitet. j Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff ombord. j Brændstofreserven er tilstrækkelig. j Det er ulovligt at betjene en båd. j Ha tillräckligt med bränsle ombord.ofg ofc BRUK ofa1g ofa1c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA j Tulee varmistaa. j Godkända flytvästar i rätt storlek finns för alla ombord och är lätt tillgängliga. j Pricka av punkterna i listan i Inspektion och underhåll. j Sørg for at vekten av passasjerer og last er jevnt fordelt i båten. että paino jakautuu tasaisesti ja jokaisella on asianmukainen istuin. Titta på båtens typskylt. j Varaa tarpeeksi polttoainetta. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. j Sijoita matkustajat ja lasti veneessä siten. j Kerro jollekin henkilölle. strømforhold.eller narkotikapåvirket. j Det er forbudt å føre båten under påvirkning av alkohol eller medikamenter. sopivan kokoinen.og Vedligeholdelsesskemaet. hiekkasärkät. klippor och andra riskmoment. j En frälsarkrans eller motsvarande. virtaukset.

som kan blokere vandpassagerne. eller ligger förtöjd med båten. kun se ei ole käytössä. i delen Vedlikehold. one3g KJØRING I SALTVANN ELLER FORURENSET VANN Vi anbefaler at du skyller kjølevannskretsen i utenbordsmotoren med ferskvann etter at den har vært brukt i salt eller forurenset vann. että vaihteisto on veden alla. Hvis vand fryser til is i motorens drevakselhus. Om du alltid har båten förtöjd i vattnet skall du tänka på att alltid tilta upp motorn så att ingen del av växelhuset ligger under vatten när motorn inte används. vann i girhuset fryser og forårsaker skade på vannpumpen og andre komponenter. one3a KÖRNING I SALTVATTEN ELLER FÖRORENAT VATTEN Vi rekommenderar att du spolar de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten efter varje gång som båten använts i saltvatten eller förorenat vatten. skall växelhuset alltid befinna sig under vattenytan. Detta hindrar att vattnet i växelhuset fryser och ställer till skada på vattenpumpen eller andra delar. Vask motoren utvendig og skyll eksosuttaket ved propellen og girhuset med ferskvann etter hver bruk. Hvis båten ligger fortøyd. Spreja varje månad Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard utanpå motorenheten. Is i vanninntakene kan blokkere kjølevannsstrømmen og forårsake skade. at vand i gearkassen fryser og forårsager skade på vandpumpen og andre motordele. at de indvendige vandpassager skylles med ferskvand efter hver sejlads i saltvand eller forurenet vand. (utom vid temperaturer under noll). Ruiskuta Mercury Precision tai Quicksilver Corrosion Guard -ainetta moottorin ulkopintaan. kallista perämoottori niin. ofa KÖRNING onf2k KÖRNING UNDER DEN KALLA ÅRSTIDEN Om motorn används. bør utenbordsmotoren alltid tas opp. se voi estää veden kierron moottoriin ja aiheuttaa vaurioitumista. blokeres vandpassagen til motoren. skal motoren tages ud af vandet og tømmes fuldstændigt for vand. Tvätta motorns utsidor och spola avgasutloppet på propellern och växelhuset med färskvatten efter varje användning. sørg for at girkassen er under vann. och skador kommer sannolikt att uppstå. slik at girkassen er fullstendig oppe av vannet når den ikke brukes (bortsett fra når det er kuldegrader). måste utombordaren tas upp och tömmas helt på vatten. Dette forhindrer ophobning af aflejringer. one3c BRUK I KULDEGRADER Når utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrader. elektriske komponenter og andre metalloverflater hver måned. sähkölaitteiston osiin ja muihin metallipintoihin kuukausittain (älä ruiskuta syöpymistä ehkäiseviä anodeja. skal påhængsmotoren holdes vippet nede så gearkassen er under vand. Jos pidät veneesi ankkuroituna vedessä. Dette vil forhindre at det dannes belegg som kan blokkere kjølevannskretsen. Der henvises til “Skylning af Kølesystemet” i afsnittet. Dette forhindrer. da anodernes effektivitet derved forringes).ofg ofc BRUK onf2g onf2c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ JÄÄTYMISLÄMPÖTILOISSA AJO Jos perämoottoriasi tullaan käyttämään tai se ankkuroidaan jäätymislämpötilassa tai sen tuntumassa. blockeras vattenflödet till motorn. da dette vil redusere anodeeffekten. må utenbordsmotoren fjernes og tappes for vann. Vedligeholdelse. Sprøjt hver måned Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard på udvendige metaloverflader (undgå at sprøjte på karburatorrørene. når den ikke er i brug (undtagen i frostvejr). perämoottori tulee poistaa vedestä ja antaa veden valua pois täydellisesti. Jos perämoottorin ajoakselistoon muodostuu jäätä veden pinnan tasalle. Vask påhængsmotoren udvendigt og skyl udstødningsåbningen til propellen og gearkassen med ferskvand efter hver brug. Läs avsnittet i Spolning av kylsystemet i underhållsavsnittet. Hvis vandet fryser til is. Spray ikke anoder for korrosjonskontroll. Katso “jäähdytysjärjestelmän huuhtelu” -menetelmää osasta Huolto. vid temperaturer runt noll eller lägre. Hvis din båd fortøjes i vandet. pidä perämoottori koko ajan alas kallistettuna niin. Jos on olemassa mahdollisuus veden jäätymiseen. BETJENING I SALTVAND OG FORURENET VAND Vi anbefaler. Pese perämoottorin ulkopinta ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihteistokotelo puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. då detta sätter ned effektiviteten på dessa). sillä se aiheuttaa anodien toimintakyvyn heikkenemisen). että vaihteistokotelo on ulkona vedestä (paitsi jäätymislämpötiloissa) aina. one3k onf2a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN BETJENING FROSTVEJR Når motoren betjenes eller fortøjes i frostvejr eller ved temperaturer nær frysepunktet. Dersom det er en mulighet for isdannelse på vannet. että huuhdot perämoottorisi sisäiset vesitiehyet puhtaalla vedellä joka kerran suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. Detta kommer att förhindra uppkomst av avlagringar i vattenpassagerna. Sørg for at gearkassen er fuldstændigt ude af vandet. Vid risk för isläggning. Om det skulle bildas is inne i drivaxelhuset. ofk AJO MERIVEDESSÄ TAI SAASTUNEESSA VEDESSÄ Suosittelemme. hvilket kan forårsage skader. Tämä ehkäisee saostumien muodostumisen ja vesitiehyeiden tukkeutumisen. skal motoren altid vippes ud af vandet. Dette forhindrer at ev. Spray Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guardutvendig på motoren. Tämä estää sisään jääneen veden jäätymisen ja vesipumpun tai muiden osien vaurioitumisen. 90-10212X20 63 . elektriska komponenter och andra metallytor (spreja inte på anoderna för korrosionskontroll. Se “Spyling av kjølesystemet” for fremgangsmåte for spyling.

at kølevandsindtaget er fuldstændigt (a) under vand. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes hetkellisesti) ilman että vesi kiertää jäähdytysveden imuaukon kautta vaihdekopassa vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. Under den anden driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger op til 4500 o/min eller 3/4 fuld gas. 1 minut hvert 10. ofk MOOTTORIN SISÄÄNAJO VAROITUS Seuraavassa esitetyn moottorin sisäänajomenetelmän noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan moottorivaurioon. Varmista. Sørg for at 2 3 Kontrollera motorns oljenivå. että jäähdytysveden sisääntuloaukko (a) on veden alla. 2. Första körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar som inte överstiger 3500 r/min eller vid cirka halvgas. 2 3 FORSIKTIG Tarkista moottorin öljyntaso. 2. og under denne periode skal der køres med fuld gas i ca. Under den første driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger uden at overstige 3500 o/min eller ca. että liitin napsahtaa kiinni. minut. idet beskadigelse af vandpumpen (den kan løbe tør) samt overophedning af motoren derved forhindres. Toisen käyttötunnin aikana on moottorin käytävä eri kaasuasetuksilla aina 4500 k/min asti tai kolme neljäsosa kaasulla ja tänä aikan aja sitä täydellä kaasulla noin minuutin verran joka kymmenes minuutti. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofc2a INSTRUKTIONER FØR START 1 Forbind den fjerne benzinslange til forbindelsesleddet er på plads (i hak). 2. halv gass. for å forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. trekvart gass under den andre driftstimen. til utenbordsmotoren. Unngå vedvarende kjøring på full gass i mer enn fem minutter om gangen i de neste åtte driftstimene. Kontrollera att anslutningen snäpper fast i läge. halv gas. Vær sikker på. Pass på at 2 3 Sjekk oljenivået i motoren. 1. I den første driftstimen skal motoren kjøres i forskjellige gassinnstillinger uten å overstige 3500 o/min. jotka eivät ylitä 3500 k/min ensimmäisen käyttötunnin aikana tai suunnilleen puolella kaasulla. ofd5c Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv bare for et kort øyeblikk) uten vannsirkulasjon gjennom kjølevannsinntaket i girkassen. 2. påhængsmotoren. 1. BRUK ofc2g INSTRUKSJONER FØR START 1 Koble den separate drivstoffslangen koblingen har “kneppet” på plass. Pass på at kjølevannsinntaket (a) er under vann. Seuraavan kahdeksan käyttötunnin aikana. Följande åtta körtimmar: undvik kontinuerlig körning vid fullgas mer än fem minuter i taget. Kjør motoren med forskjellige gasshastigheter opp til 4500 o/min eller på ca. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. og kjør motoren på full gass i ca. vältä jatkuvaa käyttöä täydellä kaasulla muuta kuin yli viiden minuutin ajan kerrallaan. ofd5k INKÖRNING AV MOTORN FORSIKTIGHET Svår skada kan uppstå på motorn om man inte följer inkörningsinstruktionerna. Käytä moottoria eri kaasuasetuksilla. 3. 1.gof23 1 ofg a 2 ofc ofc2c 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄT TOIMENPITEET 1 Yhdistä erillisestä polttoainesäiliöstä tuleva polttoaineletku Varmista. ofd5a Kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom kylvatteninloppet. 3. 2 3 FORSIKTIGHET Kontrollér motorens oliestand. FORSIGTIG Start aldrig og kør aldrig påhængsmotoren (ikke engang kortvarigt) uden vand cirkulerende gennem kølevandsindtaget ind i gearkassen. 64 90-10212X20 . Under de næste otte timers drift skal man undgå kontinuerlig kørsel med fuld fart i mere end fem minutter ad gangen. ofd5g FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING FORSIKTIG Alvorlig skade på motoren kan oppstå hvis fremgangsmåten for innkjøring av motoren ikke blir fulgt. ofa KÖRNING ofc2k FÖRE START 1 Anslut bränsleslangen till utombordaren. Försäkra dig om att kylvattenintaget (a) är under vatten. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. 1. och under denna tidsperiod kör den med fullgas i cirka en minut var tionde minut. 3. Andra körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar upp till 4500 r/min eller vid trekvarts gas. hvis man ikke følger nedenstående tilkøringsprocedure. TILKØRING AF MOTOREN FORSIGTIG Alvorlig beskadigelse af motoren kan forekomme. perämoottoriin. eller på ca. 3.

MOOTTORIN KÄYNNISTYS . FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren. Sett utenbordsmotoren i fri (N). VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. INSTRUKSJONER VED SPESIELL BRUK OG FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING på de første tre sidene i BRUK. 3 4 5 ofa Aseta narullinen pysäytyskytkin RUN-asentoon. Mallit ilman PowerTrim–säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (lukitus). Pump tilføringsblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanken (på tanklokket) på drivstofftanker med manuell lufting. på de första tre sidorna i Körning. bør du læse afsnittene. Modeller uten power–trim – Sett tiltlåsespaken i Lock–stilling (Låst). genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. les SJEKKLISTE FØR START. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. overophedes. Betjening. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. indtil den føles fast. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. Sæt påhængsmotoren i frigear (N).MODELLER MED FJÄRREGLAGE Innan du startar motorn skall du läsa avsnitten Checklista innan körning. efter motoren er varmet op. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. Körning vid minusgrader. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. for å forhindre at motoren blir sur. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. 3 4 5 Ställ nödstoppskontakten vid läge “RUN”. 3 4 5 ofk Sett dødmannsbryteren på RUN. Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. START AF MOTOREN . Modeller utan ”power trim” – För tippspärren till spärrläget. 1 2 På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. Före start och Inkörning av motorn. Tryck flera gånger på handpumpblåsan tills den är hård.MODELLER MED FJERNKONTROL Før motoren startes.KAUKOSÄÄTÖMALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. Purista polttoaineputken rikastin. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. 1 2 Öppna bränsletankens avluftningsskruv (placerad i tanklocket på tankar med manuell avluftning). FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. kunnes se tuntuu kovalta. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. Lägg i neutralläget (N). för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn.MODELLER MED FJERNKONTROLL Før start. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. KÖRNING ofg20k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg20a ATT STARTA MOTORN . nødstopkontakten i afsnittet Generelt. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). Modeller uden power trim – Skub tiltlåsearmen i den låste position. Checkliste før start.gof57 1 N 2 3 4 ofg ofc 5 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofg20c BRUK ofg20g START AV MOTOREN . Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). 90-10212X20 65 .

Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). 66 90-10212X20 . Starting av sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet. EFI–modeller Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till det avstängda läget. og fortsett å starte motoren. indtilmotoren er varmet op. Vähennä heti nopeus normaaliin sen käynnistyttyä. Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång. Senk motorhastigheten med én gang motoren er startet. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. Tulviva moottori – Siirrä nopean joutokäynnin vipu maksimiin nopean joutokäyntiasentoon (b) ja jatka moottorin pyörittämistä sen käynnistämiseksi. (a).MODELLER MED FJERNKONTROL 6 Placér fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion på følgende måde: Modeller med karburatorer Koldstart – Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position(a). Varm motor – Skyv den nøytrale hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover til maksimal hurtigtomgangshastighet (b). ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Siirrä nopean joutokäynnin vipu täysin suljettuun asentoon (a). Efter at motoren er startet. Varm motor – Bevæg den neutrale hurtigtomgangsfart–anordning på fjernkontrollen til maksimal hurtig tomgangsposition (b). kunnes moottori on lämmin. og fortsett å starte motoren. Oversvømmet motor – Flyt den neutrale tomgangsfunktion til positionen for den maksimale hurtig tomgangshastighed (b) og forsæt med at starte motoren. tills motorn är uppvärmd. Minska tomgångsvarvtalet omedelbart efter det att motorn gått igång. Varm motor – Öka frilägets snabbtomgång till det maximala på fjärreglaget (b). OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn startat. och fortsätt med startförsöken. ofa KÖRNING ofg24k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg24a ATT STARTA MOTORN . Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång. Start af en druknet motor – Avancér den neutrale hurtig tomgangsfunktion til positionen for maksimum hurtig tomgangshastighed og fortsæt med at starte motoren. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. Etter at motoren har startet. skal tomgangshastigheten umiddelbart reduseres til normal hastighet. sænk straks tomgangsfarten til normal.KAUKOSÄÄTÖMALLIT 6 Aseta kauko–ohjain nopeaan joutokäyntiasentoon seuraavasti: Kaasuttimella varustetut mallit Kylmäkäynnistys – Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toiminto sen kokonaan suljettuun asentoon (a). och fortsätt att dra runt motorn för start. Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position (a). Start av sur motor – Öka tomgångsvarvtalet maximalt med reglaget för neutrallägets höga tomgång. START AF MOTOREN . skall du långsamt öka tomgångsvarvtalet med reglaget för neutrallägets höga tomgång. Sur motor – Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till läget (b). efter motoren starter. Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. Begynn å senke motorhastigheten med én gang motoren starter. skal hurtigtomgangsspaken skyves sakte forover for å øke hastigheten til motoren er oppvarmet. Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. Liian rikasta polttoaineseosta saaneen moottorin käynnistys– Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa eteenpäin sen nopean tyhjäkäynnin maksimiasentoon ja jatka moottorin pyöritystä sen käynnistämiseksi.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 6 Placera fjärreglaget för snabbtomgång i NEUTRAL–läge. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 6 Still hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen på følgende måte: Modeller med forgassere Kald start – Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a).gof64 a b b a 6 ofg ofc BRUK ofg24g ofg24c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C – Etter at motoren er startet. efter motoren starter. Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C – Moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa hitaasti eteenpäin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi. Lämmin moottori – Siirrä kauko–ohjaimen vapaan nopean tyhjäkäynnin vipu tai vain kaasuvipu täyskaasuasentoon (b).avanceres den neutrale hurtig tomgangsfunktion for at øge tomgangshastigheden. enligt nedan: Förgasarmodeller Kallstart – För reglaget för neutrallägets höga tomgång till stängt läge (a). Sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet (b).

Kontrollér at der flyder en konstant vandstrøm ud af vandpumpeinspektionshullet.KAUKOSÄÄTÖMALLIT 7 Käännä virta-avain asentoon START (KÄYNNISTYS). VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. Jos se ei ole tukkeutunut. Hvis en overophedet motor betjenes. mens den kører i tomgang. 8 Så snart motorn startar. drej nøglen tilbage til positionen ON (TIL). Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. skall du kontrollera att vattnet rinner i en jämn stråle ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. sammuta moottori ja tarkasta. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 7 Vri tenningsnøkkelen til START. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. 90-10212X20 67 . 8 Kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av vannpumpens kjølevannskontroll etter at motoren har startet.gof64 7 ofg 8 ofc BRUK ofg25g ofg25c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS .MODELLER MED FJERNKONTROL 7 Drej tændingsnøglen til START-position. Hvis du ikke finder nogen urenheder. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. vil det beskadige den alvorligt. START AF MOTOREN . Moottorin käynnistyttyä. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeinspektionshullet. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. Hvis motoren ikke starter i løbet af 10 sekunder. Disse tilstande fører til at motoren overophedes. vent 30 sekunder og forsøg igen. TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. Låt din återförsäljare titta på motorn. Hvis motoren brukes når den er overopphetet. Hvis dette ikke er tilfelle. Hvis motoren ikke 8 starter i løpet av 10 sekunder. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. skal nøkkelen vris tilbake til ON (PÅ).MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 7 Vrid tändningsnyckeln till START. kan det føre til alvorlige skader på motoren. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. Vent 30 sekunder og prøv igjen. bør du standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilstoppet. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. ofk KÖRNING ofg25k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg25a ATT STARTA MOTORN . kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. Ellei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. palauta avain ON (PÄÄLLÄ) asentoon. om det inte kommer något vatten. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. 8 Uppvärmning av motor Låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter innan den körs. Efter motoren er startet. lad motoren opvarme i 3 minutter. Detta kommer att överhetta motorn. Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. Tarkastuta perämoottorisi myyjäliikkeessä. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. Om motorn inte startar inom tio sekunder skall nyckeln vridas tillbaka till ON (TILL). Vänta i 30 sekunder och försök igen. ofa Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. tarkasta tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta. Opvarmning af motoren Inden du begynder sejlads. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket.

Avprickningslista före körning. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. Tryck flera gånger på bränsleslangens pumpblåsa tills den är hård. Modeller utan Power Trim – Ställ tippspärren spärrläget. Purista polttoaineputken rikastinta. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. les Sjekkliste før start. indtil den føles fast. älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt.OHJAUSKAHVALLISET MALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. 1 2 VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. läs. ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren overophedes. På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off20a START AF MOTOREN . Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. 3 4 5 ofk Sett dødmannsstoppbryteren på RUN. FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. KÖRNING off20k START AV MOTORN – MODELLER MED RORKULTSHANDTAG Innan du startar motorn. Modeller uten Power trim – Sett tiltlåsespaken i låsestilling. Betjening.MODELLER MED STYREHÅNDTAG Før motoren startes. 68 90-10212X20 . at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR).MODELLER MED STYREKULT Før start. Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. bør du læse afsnittene. på de tre första sidorna i avsnittet Körning.gof65 1 2 N 3 4 ofg 5 ofc BRUK off20g off20c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Speciella körinstruktioner och Motorns inkörningsrutin. Instruksjoner ved spesielt bruk og Fremgangsmåte ved innkjøring på de første tre sidene i bruk. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). Checkliste før start. for å forhindre at motoren blir sur. kunnes se tuntuu kovalta. nødstopkontakten i afsnittet Generelt. START AV MOTOREN . 1 2 Öppna luftskruven på bränsletanken (i locket) på tankar där avluftningen sker manuellt. 3 4 5 Sätt nödstoppskontakten till RUN-läget. Lägg i neutralläget (N). lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). Modeller uden power trim – Skub tiltlåsarmen i låst position. efter motoren er varmet op. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanker (på tanklokket) med manuell lufting. Mallit ilman kallistuskulman säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (Lukitus). Pump drivstoffpumpeblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. Sett utenbordsmotoren i fri (N). 3 4 5 Aseta hätäkatkaisin RUN-asentoon.

ofa KÖRNING off26k ATT STARTA MOTORN . Lämmin moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b).OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 6 Aseta kaasukahva seuraavasti: Kaasuttimilla varustetut mallit Kylmä moottori – Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). Tulvivan moottorin käynnistys – Aseta kaasukahva asentoon (b). Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Sett gasshåndtaket i startstilling (a). ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C. indtil motoren er varmet op. START AV MOTOREN . kunnes moottori on lämmin. Starting av sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). Varm motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b).gof66 0%100 b START 0%100 a START START START 6 ofg ofc BRUK off26g off26c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . Oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C. Sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). Start av sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). EFI–modeller Ställ vridgasreglaget i startläget (a).MODELLER MED STYREKULT 6 Still gasshåndtaket på følgende måte: MODELLER MED FORGASSERE Kald motor – Sett gasshåndtaket i startstilling (a). BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off26a START AF MOTOREN . skal gasspaken skyves forover til motoren er oppvarmet.MODELLER MED RORKULT 6 Placera vridgasreglaget så här: Förgasarmodeller Kall motor – Ställ vridgasreglaget i startläget (a).MODELLER MED STYREHÅNDTAG 6 Placér gasspjældsgrebet på følgende måde: Modeller med karburatorer Kold motor – Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). Varm motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). skall du öka varvtalet långsamt med gasspaken. tills motorn är uppvärmd. moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä kaasutinnopeutta hitaasti eteenpäin. Sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). Start af en oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). Tulviva moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b). Varm motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn har gått igång.avanceres gasspjældshastigheden langsomt. 90-10212X20 69 . Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. Etter at motoren er startet.

Hvis ikke motoren starter i løbet af ti sekunder. alenna moottorin nopeus hitaalle. Gjenta til motoren starter.MODELLER MED RORKULT 7 Modeller med manuell start – Drag sakta i startsnöret tills du känner 8 ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off22a att startmotorn kopplar in. Vent 30 sekunder og prøv igjen. Tämä estää nopean kiihdytyksen. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. Sähkökäynnisteiset mallit – Käännä virta–avain asentoon START (KÄYNNISTYS). Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. Vent 30 sekunder og prøv igen. lad motoren opvarme i 3 minutter.OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 7 Käsin käynnistettävät mallit – Vedä hitaasti käynnistinnarusta kunnes tunnet käynnistimen kytkeytyvän. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . START AF MOTOREN . VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeindikatorhullet. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene.gof66 7 ofg 8 ofc 9 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ off22c BRUK off22g START AV MOTOREN . tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä ulos tasainen vesivirta. Om motorn inte startar inom tio sekunder. sammuta moottori ja tarkasta. Lad snoren returnere langsomt. at starteren griber fat. Dette vil forhindre hurtig acceleration. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. Jos se ei ole tukkeutunut. Uppvärmning av motor Innan körning. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. och skadas eller dödas. Modeller med elektrisk start – Vrid startnyckeln till läge START. skal motorhastigheden sænkes til langsom. Låt startsnöret lindas upp långsamt. skrus nøkkelen tilbake til ON–stilling. Drag därefter snabbt för att starta motorn. 8 ADVARSEL FARE VED HURTIG AKSELERERING – Før utenbordsmotoren skiftes fra fri og settes i gir. Hvis man ikke finder nogen urenheder. Hvis en overophedet motor betjenes. palauta avain asentoon ON (PÄÄLLE). indtil motoren starter. trekk deretter raskt for å starte motoren. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. Disse tilstande fører til at motoren overophedes. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. Opvarmning af motoren Inden man begynder sejlads. som igjen kan føre til personskade eller dødsfall.MODELLER MED STYREHÅNDTAG 7 Modeller med manuel start – Træk langsomt i startsnoren. Hvis motoren ikke starter i løpet av ti sekunder. Upprepa tills motorn startar. Låt din återförsäljare titta på motorn. 8 Modeller med elektrisk start – Drej tændingsnøglen til positionen START. skal motorhastigheten senkes til lav hastighet. om det inte kommer något vatten. skall nyckeln föras till läge “ON”. mens den kører i tomgang. mistä on seurauksena henkilövamma tai kuolema. Anna narun palautua hitaasti. indtil du kan mærke. Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. 70 90-10212X20 . La snoren gå sakte tilbake. vil det beskadige den alvorligt. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. VAROITUS NOPEAN KIIHDYTYKSEN AIHEUTTAMA VAARA . Jollei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. 9 Efterse om en stadig strøm af vand flyder ud af vandpumpeindikatorhullet. Vänta sedan i 30 sekunder innan nästa startförsök görs. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. 9 Sjekk at kjølevannsstrømmen renner jevnt fra kjølevannskontrollene. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Dette forhindrer rask akselerering som kan medføre at personer i båten kastes ut av setene eller båten. Hvis motoren brukes når den er overopphetet.Ennen kuin vaihdat perämoottorin vapaalta vaihteeseen. 9 Kontrollera att det kommer en jämn vattenström från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. VARNING FARA VID SNABB ACCELERATION . Detta kommer att överhetta motorn. vedä sitten nopeasti käynnistääksesi moottorin. joka voi aiheuttaa veneessä olijoiden heiton istuimistaan tai laidan yli. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. hvilket kan forårsage kvæstelser eller dødsfald. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. skal nøglen drejes til positionen ON (TIL). bør man standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilsat. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. 8 Modeller med elektrisk starter – Vri tenningsnøkkelen til START–stilling. KÖRNING off22k ATT STARTA MOTORN . Gentag. 9 Tarkasta.Sakta ned motorvarvtalet avsevärt innan du lägger i växel från neutralläget. Tarkastuta perämoottorisi kauppiaasi huoltamolla. kan det føre til alvorlige skader på motoren. som kan resultere i at personer i båden kastes ud af sæderne eller båden. Toista kunnes moottori käynnistyy. Därmed undviker du en snabb acceleration som kan få passagerare att kastas över bord.MODELLER MED STYREKULT 7 Modeller med manuell starter – Trekk sakte i startsnoren til starteren kobles inn. ofk TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. Hvis dette ikke er tilfelle. Træk derefter hurtigt for at starte motoren. ADVARSEL FARE I FORBINDELSE MED HURTIG ACCELERATION – Før påhængsmotoren skiftes fra neutral til gear.

stop altid i neutral position og lad motorens fart returnere til tomgang. Kytke vaihde päälle aina nopealla liikkeellä. Växla alltid med en snabb rörelse. Vri tenningsnøkkelen til ”OFF”-stilling. Påhængsmotoren har tre gearpositioner: Fremadgående gear (F). 7 ofa Ohjauskahvalliset mallit . Etter å ha satt motoren i gir. Modeller med fjernkontrol .Vähennä moottorin nopeutta ja aseta perämoottorin vaihde vapaalle. for at forøge hastigheden.Reduser hastigheten på motoren til tomgang før girskift. Ohjauskahvalliset mallit . skall varvtalet regleras med reglagespaken respektive rorkultshandtaget (beroende på modell).Reduser hastigheten på motoren og skift til fri. Käännä virta-avain OFF-asentoon. Skift alltid gir med en rask bevegelse.Når du skifter gear. Tændingsnøglen drejes til OFF-positionen.Innan du lägger i ny växel. KÖRNING ofj4k VÄXLING VIKTIGT: Lägg märke till följande: • Lägg aldrig i en växel på utombordsmotorn. Sæt ikke påhængsmotoren i bakgear (Reverse). Modeller med styrekulthåndtak . lisää nopeutta työntämällä kauko-ohjainvipua eteenpäin tai kääntämällä kaasuvipua (ohjauskahvallisissa malleissa) lisää. Tryck in motorns stoppknapp eller vrid startnyckeln till OFF (FRÅN). Når du har sat motoren i gear.Alenna moottorin ropeus joutokäyntinopeudelle ennen vaihteen asetusta.Minska motorns varvtal och lägg utombordsmotorns växel i neutralläge.gof60 F N R F N R 1 2 START 3 ofg 6 ofc ofj4c 7 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ VAIHTEIDEN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Noudata seuraavia ohjeita: • Älä koskaan kytke perämoottoria. Modeller med fjernkontroll . 90-10212X20 71 . ofm3g STOPP AV MOTOREN 6 Modeller med fjernstyring 7 ofk ofm3c . jollei moottori ole käynnissä. 1 2 3 4 5 Utenbordsmotoren har tre girposisjoner: forover (F). Neutral/Friläge (N) och Bakåt (R). 7 Modeller med styrehåndtag – Sænk motorens fart og sæt påhængsmotoren i neutral position (frigear). BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofj4a GEARSKIFTE VIGTIGT: Overhold følgende: • • Sæt aldrig påhængsmotoren i gear.Sænk motorens fart til tomgang. • Motoren skal ikke settes i revers når motoren ikke er i gang.Senk hastigheten på motoren. skall du förbli i neutralläget (N) tills varvtalet återgått till tomgång. Trykk inn stopp-knappen. utom när motorn går på tomgång. og sett påhengsmotoren i fri. STANDSNING AF MOTOREN 6 Modeller med fjernkontrol . Paina moottorin katkaisinta tai käännä virta-avain asentoon OFF (POIS). Kun perämoottorin vaihde on kytketty. Modeller med styrehåndtag . Modeller med rorkultshandtag . frigear (N) og bakgear (R). vapaakäyntiasento (poissa vaihteelta) ja peruutusasento (R). 1 2 3 4 5 ofm3k ATT STÄNGA AV MOTORN 6 Modeller med fjärreglage . BRUK ofj4g GIRSKIFT VIKTIG: Legg merke til følgende: • Sett aldri utenbordsmotoren i gir med mindre motoren går på tomgang. fri (ikke i gir) og revers (R). 1 2 3 4 5 Utombordaren har tre växellägen: Framåt (F).Sæt hastigheden ned og sæt påhængsmotoren i frigear (N). Kaukoohjattavat mallit . • Lägg aldrig i R (bakåt) på utombordsmotorn när motorn inte är i gång. innan en växel läggs i. MOOTTORIN PYSÄYTYS 6 Kaukoohjain .ved girskift skal giret alltid stanses i fri-stilling. føres fjernkontrollens håndtag fremad eller gashåndtaget (på modeller med styrehåndtag) drejes yderligere. Modeller med styrekulthåndtak . Tryk motorens stopknap ind eller drej tændingsnøglen til OFF-(FRA).Alenna moottorin nopeutta ja vaihda vapaalle. Skift altid gear med en hurtig bevægelse. Slå av ofm3a 7 Modeller med rorkultshandtag .Minska motorvarvtalet till tomgång.Sänk varvtalet och gå till neutralläget. medmindre motoren kører i tomgang. tändningen. inden du skifter gear. eller vri tenningsnøkkelen til OFF (AV). 1 2 3 4 5 Perämoottorissasi on kolme vaihdeasentoa: eteenpäinajoasento (F). jollei moottori käy joutokäynnillä. hvis motoren er stoppet. slik at hastigheten på motoren reduseres til tomgang. skyv kontrollspaken opp eller vri gassen (modeller med styrekulthåndtak) for å øke hastigheten. Modeller med fjärreglage . Då växel lagts i. • Älä kytke peruutusvaihdetta.Vaihdettaessa on aina pysähdyttävä vapaa-asentoon ja annettava moottorinopeuden palautua joutokäyntiin.

KÖRNING ofp25k 3 ofa Sähkökäynnisteiset Mallit . joka ehkäisee käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä. Gör så här: BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp25a 1 2 Avlägsna svänghjulskåpan eller manuellstartsenheten.Käännä virta-avain ON-päälle asentoon. virker ikke fjernkontrollens sperre for start i gir. og gjør følgende: KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA Jos käynnistysjärjestelmä ei toimi. Äkillinen. 3 ofk Modeller med elektrisk starter . Sett utenbordsmotoren i fri (N). at motoren er i frigear. VAROITUS Kun käytetään varakäynnistysnarua moottorin käynnistämiseen. odottamaton kiihdytys voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). että perämoottorin vaihde on vapaalla estääksesi moottorin käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä. er “start-i-gear” beskyttelsen ude af funktion. 72 90-10212X20 . uventet akselerasjon kan føre til alvorlig personskade eller død. Brå. kaukosäädön yhteydessä oleva suojalaite. ei ole toiminnassa. NØDSTART Hvis startersystemet ikke fungerer. Plötslig oväntad acceleration kan förorsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. ADVARSEL Når reservestartsnoren brukes til å starte motoren.Drej tændingsnøglen til ON (TIL). käytä varakäynnistysnarua (mukana moottorissa) ja menettele seuraavasti: 1 2 Fjern svinghjuldekselet eller den manuelle starterenheten. med hjälp av reservstartsnöret (som medföljer). ADVARSEL Når nødstartsnoren benyttes til at starte motoren. 3 Elektrisk Start-modeller . VARNING När man använder reservstartsnöret fungerar inte den skyddsmekanism som förhindrar start med ilagd växel. for at undgå. Pludselig og uventet acceleration kan føre til alvorlig personskade eller død.gof69 1 N 2 ofg ofc 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofp25c BRUK ofp25g NØDSTART Hvis starteren svikter. 1 2 Fjern svinghjulets dæksel eller den manuelle startersamling. benyt da reserve startsnoren (vedlagt) og følg instruktionerne nedenfor. Se till att växeln är i neutralläget innan motorn startas. Varmista. 1 2 Poista vauhtipyörän suojus tai käsikäyttöinen käynistysasennelma. 3 Modeller med elektrisk startanordning – Slå på tändningen. NÖDSTART Om startsystemet inte fungerar kan motorn ändå startas. Sørg for at giret står i fri før motoren startes. at den starter i gear.Vri tenningsnøkkelen til ON-stilling. bruk reservestartsnoren som følger med. Sørg for. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). Lägg i neutralläget (N).

Se proceduren ”Start af motoren”. tøj. ADVARSEL Når svinghjulet går rundt. Start motoren ved å trekke i startsnoren. Katso menetelmää ”Moottorin käynnistys”. ledningene eller tennpluggledninger når motoren startes eller er i gang. tukkasi. kan det forårsake alvorlig skade. ofa Aseta käynnistysnarun solmu vauhtipyörän loveen ja kierrä naru myötäpäivään vauhtipyörän ympärille. 5 6 KÖRNING ofp28k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp28a NÖDSTART VARNING Undvik elektriska stötar . NØDSTART ADVARSEL Unngå elektrisk støt. mens motoren er i gang. ÄLÄ kosketa mitään sytytysjärjestelmän osaa. og vikle snoren i urviserens retning rundt svinghjulet. NØDSTART ADVARSEL For at undgå elektrisk chock: Rør IKKE ved nogen tændingsdel. Prøv Ikke å tvinne tilbake startermekanismen eller sette tilbake toppdekslet med motoren i gang. klær. mens den startes eller kører.RÖR INTE någon del av tändsystemet vid start eller under gång. BERØR IKKE noen av tenningskomponentene. och linda snöret medurs runt svänghjulet. Pidä kätesi. Älä ryhdy asettamaan vauhtipyörän suojusto tai yläkoppaa paikoilleen. verktøy eller andre gjenstander holdes på forsvarlig avstand fra svinghjulet når motoren startes eller er i gang. ledning eller tændrørsledning. Vedä käynnistysnarusta moottorin käynnistämiseksi. Försök INTE att sätta tillbaka svänghjulskåpan eller motorkåpan då motorn är igång. kan orsaka allvarlig personskada. VAROITUS Esillä oleva liikkuva vauhtipyörä voi aiheuttaa vakavan vamman. hår. Se fremgangsmåten under “Starting av motoren”. VARNING Ett roterande svänghjul UTAN kåpa. hår. værktøj og andet grej væk fra motoren. Træk i starterrebet for at starte motoren.gof70 4-6 ofg ofc BRUK ofp28g ofp28c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA VAROITUS Vältä sähköiskua. ”Start av motor”. vaatteet. uten at det er skjermet av dekslet. mens motoren startes eller kører. kun moottori on käynnissä. 4 5 6 4 Placera startsnörets knut i svänghjulets urtag. Håll händer. johtoja tai sytytystulpan johtoa kun käynnistät tai käytät moottoria. Konsultera proceduren beskriven i. 4 5 6 ofk 4 Sett knuten på startsnoren inn i sporet i svinghjulet. Hold dine hænder. Forsøg ikke at montere tilbagespolingsenheden eller sætte topdækslet på. ADVARSEL Det udækkede svinghjul kan forårsage alvorlige personskader. verktyg och andra föremål borta från motorn vid start eller under gång. Placer starterrebknuden i hakket i svinghjulet og tvind rebet med uret rundt om svinghjulet. Drag i startsnöret tills motorn startar. hår. kläder. 5 6 90-10212X20 73 . Sørg for at hender. työkalut ja muut esineet kaukana moottorista. kun käynnistät tai käytät moottoria.

eller försök att reparera eller underhålla motorn på felaktigt sätt. Pidä kirjaa suoritetuista huoltotoimista käsikirjaan liitetyn lokikirjan avulla.og sikkerhedsprocedurer. er det vigtigt at du sørger for regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. Kehotamme Sinua vakavasti huoltamaan moottorisi asianmukaisesti oman ja muiden mukana olevien turvallisuuden ja perämoottorin toimintavalmiuden ylläpitämiseksi. død eller materialeskade. og for at opretholde motorens pålidelighed. for at sikre din og dine passagerers sikkerhed. RESERVEDELER Vi anbefaler bruk av originale Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricants (original smøring). VEDLIKEHOLD AV UTENBORDSMOTOREN For å holde motoren i topp stand. med ledning av underhållsschemat. at man bruger Mercury Percision eller Quicksilver reservedele og ægte smøremidler. VARAOSIEN VALITSEMINEN PERÄMOOTTORIISI Suosittelemme alkuperäisten Mercury Precision tai Quicksilver vaihto-osien ja aitojen voiteluaineiden käyttöä. Dette er avgjørende både for passasjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet. kan leda till personskador. että se tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti huoltotaulukossa annettujen ohjeiden mukaisesti. dödsolyckor eller båt/motorskador. VAROITUS Perämoottorisi huollon laiminlyönti tai yritys suorittaa veneesi huoltotyö ja korjaus tuntematta oikeita turvallisuus. VARNING Underlåtenhet att utföra inspektion och underhåll av utombordaren. at motoren vedligeholdes ordentligt. ADVARSEL Bruk av en uegnet del som ikke er original. kan dette medføre personskade.ohg ohc VEDLIKEHOLD oha4g oha4c HUOLTO PERÄMOOTTORIN HUOLTO Perämoottorisi pitämiseksi parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa on tärkeää. død eller skade på motoren. ADVARSEL Brug af reservedele som er af dårligere kvalitet end de originale. Skriv in all service som har blivit utförd i Underhållsloggen längst bak i den här handboken. og behold alle kvitteringer. ADVARSEL Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte. kan resultere i personskade. og ta vare på verkstedskvitteringer.ja korjausmenetelmiä. eller vedlikeholdet blir utført av ukvalifiserte personer. Bokfør vedlikehold bak i denne boka i Vedlikeholdsoversikt. voi aiheuttaa henkilövamman. som beskrevet i Vedlikehold. Vi uppmanar dig att underhålla den ordentligt för att du och dina passagerare skall få bästa säkerhet och pålitlighet. ohk VAROITUS Sellaisen varaosan käyttäminen. VALG AF RESERVEDELE TIL PÅHÆNGSMOTOREN Vi anbefaler. Samme advarsel gælder. kan forårsake personskade. dödsolyckor eller skador på båt/motor. Talleta kaikki työlistat ja kuitit. oha UNDERHÅLL oha4k UTOMBORDARENS SKÖTSEL För att hålla motorn i bästa skick är det viktigt att kontrollera den ofta och med regelbundna mellanrum. er det viktig at kontroll og vedlikehold blir utført regelmessig. voi aiheuttaa vamman. Vi anbefaler på det stærkeste. Registrer al vedligeholdelse i logbogen bag i denne håndbog. 74 90-10212X20 . som beskrevet i Eftersyns– og vedligeholdelsesplanen. kuoleman tai omaisuuden menetyksen. død. eller materialeskade. tuotteen viottumisen joka ei vastaa alkuperäistä laadultaan tai sopivuudeltaan. død eller skade på motoren. RESERVDELAR TILL UTOMBORDAREN Vi rekommenderar användning av Mercury Precision eller Quicksilver reservdelar och smörjmedel. hvis du selv forsøger at udføre vedligeholdelse eller reparationer på din påhængsmotor uden at have kendskab til de korrekte service. kuoleman tai tuotteen vioittumisen. VARNING Användning av reservdelar som är sämre än originalet kan leda till personskador. ADVARSEL Forsømmelse af eftersyn og vedligeholdelse af din motor kan føre til personskade. VEDLIGEHOLDELSE oha4a PLEJE AF PÅHÆNGSMOTOREN For at vedligeholde din påhængsmotor.

Tidsindstillingsspecifikation i. Tomgangshastighet b. Tomgångsvarvtal b. Ägaren/föraren får inte modifiera motorn på sätt som ändrar dess effekt. Valmistuspäivä e. Fabrikationsdato e. Serienummer g. 90-10212X20 75 . Ventilklaring (hvis det er aktuelt) oti7g f. joka voisi muuttaa hevosvoimaa tai sallia päästötasojen ylittää tehtaan edeltä käsin tehtaan antamia teknisiä tietoja. Kolvdeplacement d. Joutokäyntinopeus b. Motorens hestekrefter c. a. placeras på motorn vid tillverkningen a. Ejeren/operatøren må ikke foretage modifikationer på motoren. Anbefalt tennplugg–gap f.a b c d e ohg ohc f g h i VEDLIKEHOLD oti6g oti6c HUOLTO PÄÄSTÖVAHVISTUSTARRA Päästövahvistustarra. settes på motoren når den produseres. Motorens hestekrafter c. Max. EJERENS ANSVAR Det kræves. Ventilspel (om tillämpligt) oti7k EMISSIONSCERTIFIKATIONSMÆRKAT En emissionscertifikationsmærkat. Ventilfrirum (hvis aktuelt) oti7a f. och inte heller låta avgasnivåerna överskrida de fabriksangivna specifikationerna. Stempelslagvolum d. Eieren/båtføreren skal ikke endre motoren på en måte som kan endre antallet hestekrefter. Suositettu sytytystulppa ja väli EIERS ANSVAR Eieren/båtføreren er pålagt å utføre vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivåene innenfor de foreskrevne sertifiseringsstandardene. Maksimal utslippseffekt for motorserien h. sijoitetaan moottoriin valmistuksen aikana a. jotta päästötasot ovat määritettyjen vahvistettujen vakioiden mukaan. Motorfamiljens nr. som på nogen måde vil ændre hestekrafterne eller lade emissionsniveauerne overskride de forudbestemte fabriksspecifikationer. som viser emissionsniveauer og motorspecifikationer direkte forbundet med emissioner. oha UNDERHÅLL oti6k VEDLIGEHOLDELSE oti6a AVGASRENINGSDEKAL En avgasreningsdekal som anger avgasnivåer och motorspecifikationer som direkt rör avgasreningen. Maksimum emissionsoutput motorserien h. Sylinterin iskutilavuus d. Tändinställningsspecifikation i. Motoreffekt c. avgasutsläpp för motorfamiljen h. Moottoriperheen maksimipäästö h. Anbefalet tændrør og gab for ÄGARENS ANSVAR Det åligger ägaren/föraren att utföra underhåll så att avgasnivåerna bibehålls inom de standardnivåer som anges för produkten. sættes på motoren under fabrikation a. Tillverkningsdatum e. Rekommenderat tändstift & gap f. Tomgangshastighed b. Omistaja/käyttäjä ei saa tehdä mitään muutoksia moottoriin tavalla. Venttiilivälys (jos sovellettavissa) oti7c SERTIFISERINGSSKILT FOR UTSLIPP Et sertifiseringsskilt. Perhenumero g. ohk OMISTAJAN VASTUU Omistaja/käyttäjä on velvollinen huolehtimaan moottorin huollosta. som viser utslippsnivåer og motorspesifikasjoner som har direkte tilknytning til utslipp. Slagvolumen d. g. Produksjonsdato e. Ajastustiedot i. eller la utslippsnivået overskride de forhåndsangitte fabrikkspesifikasjonene. Moottorin hevosvoima c. joka näyttää päästötasot ja päästöjä koskevat moottorin tekniset tiedot. at brugeren/operatøren får motoren vedligeholdt for at holde emissionsniveauerne inden for de foreskrevne certifikationsstandarder. Serienummer g. Spesifikasjoner for tenningsjustering i.

alt etter hva som inntreffer først 1. Tarkista moottorin öljyn pinnan taso. 6. Tarkasta ohjausmekanismi takertuneiden tai löysien osien varalta. Kontroller om det er skade på propellbladene. hvis du har sejlet i saltvand. Smør alle smørepunkter. (Side 91). Efterse at styrestang-låsemøtrikkerne er stramme. Tarkasta. VEDLIKEHOLDSOVERSIKT Før hver bruk 1. Olien skal skiftes oftere. jos venettä ajetaan vaikeissa ajo–olosuhteissa. 3. esim. Efter hver brug 1. Jokaisen käytön jälkeen 1.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA Före varje användning skall man 1. 2. 5. og se etter løse komponenter. 2. som for eksempel ved dorging over lengre strekninger (side 93). 1. Huuhdo perämoottorin jäähdytysjärjestelmä suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. 5. når motoren arbejder under hårde forhold. Udskift tændrørene efter de første 100 timer eller det første år. 3. (sid 82) 7. Kontrollera att inga delar i styrsystemet kärvar eller sitter löst. Tarkasta. neste side) ohk Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. Byt tändstiften vid behov. (sid. Kontrollera motoroljenivån. 2. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 91). Var 100:e körtimme eller en gång om året. Kontroller oljenivået (side 43). 4. Byt motorolja och rengör oljefiltret. Spola ur utombordarens kylsystem med sötvatten om den körts i saltvatten eller förorenat vatten. että ohjauksen yhdystangon kiinnittimet ovat sopivan tiukkoja. Därefter skall tändstiften inspekteras var 100:e körtimme. Se efter forringelse og utætheder i brændstofsystemet. Kontrollera att utombordaren är säkert monterad på akterspegeln. Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. Katso. driftstime eller én gang i året. (side 88) (fortsættes på næste side) 76 90-10212X20 . Tjek motorens oliestand. Kontrollera att nödstoppskontakten stänger av motorn.eks. Skift motorolje og oljefilteret. Smør oftere ved brug i saltvand. Hver 100. Kontrollera att styrlänkarnas stagfästen är korrekt åtdragna. Skift motorolie og rens oliefiltret. 2. Smörj alla smörjpunkter. Efterse at nødafbryderen standser motoren. beroende på vilket som inträffar först 1. om motorn körts i saltvatten. Byt tändstift efter de första 100 körtimmarna. Kontroller at motoren sitter forsvarlig på hekken. 6. Efterse styresystemet for binding eller løse dele. Skyl motorens kølesystem. Udskift tændrørene efter behov. Spyll kjølesystemet hvis motoren har vært brukt i salt. 3. (side 88). Smør oftere ved bruk i saltvann (side 91). Kontroller at styresystemet fungerer uhindret. mikä ensin tapahtuu. että hätäukatkaisin pysäyttää moottorin. 2.ohg ohc VEDLIKEHOLD ohd50g ohd50c HUOLTO TARKASTUS. (Sivu 88) (jatkuu seuraavalla sivulla) oha UNDERHÅLL ohd50k INSPEKTIONS. Katso. Smør ved alle smørepunkter. Etter hver bruk 1. Efterse at skruebladene ikke er beskadiget. (sid 78) 2. (sivu 82) 7. afhængig af hvilket der kommer først 1. hvis motoren har vært brukt i saltvann. Kontroller drivstoffsystemet for mulig forringelse eller lekkasje. driftstime eller én gang i året. Voitele useammin. Efter varje användning skall man 1.JA HUOLTOTAULUKKO Ennen jokaista käyttöä 1. (forts. 4. ettei polttoainejärjestelmässä ole syöpyneitä kohtia tai vuotoa. tarkasta sytytystulpat joka 100 tunnin jälkeen tai kerran vuodessa. että perämoottori on kiinnitetty lujasti perälautaan.eller forurenset vann (side 78). eller en gång om året. 3. 5. Se efter om propellerbladen är skadade. eller under det första året. (sid 43) 2.OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Før hver brug 1. Smörj oftare om båten körs i saltvatten (sid. (side 82) 7. 3. 3. langvarig trolarig (side 93). hvis du har sejlet i saltvand eller i forurenet vand (side 78). 3. 4. 6. och spola ur propellerns och växelhusets utblås med sötvatten. Oljen bør skiftes oftere når motoren kjøres under ugunstige forhold. Skift tennpluggene etter behov. Vask med ferskvand alle saltaflejringer af og skyl skibsskruens og gearkassens udstødningsudløb. (sivu 78) 2. Sjekk at dødsmannsstoppbryteren stopper motoren. Efterse at motoren er fastspændt. 4. (side 43) 2. f. Oljan ska bytas oftare om motorn körs under svåra förhållanden t ex långvarig trolling. Sen jälkeen. 5. pitkäaikaisessa uistelussa (sivu 93). Vask av saltbelegg og spyl eksosuttakene på propellen og girkassen med ferskvann. 6. 3. Spola av alla utvändiga saltavlagringar. Pese kakki suolasaostumat pois ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihdekotelo puhtaalla vedellä suolaisessa vedessä ajon jälkeen. Öljy on vaihdettava useammin. Titta efter om bränslesystemet har skador eller läckor. Vaihda tulpat tarvittaessa. ohd50a VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. 91). 2. driftstime eller én gang om året. Tarkasta potkurin lavat vioittumien varalta. Se etter om festene for styreoverføringsstaget sitter forsvarlig. Inspiser deretter tennpluggene hver 100. (sivu 43) 2. (Sida 88) (fortsättning på nästa sida) Hver 100. 2. Vaihda sytytystulpat ensimmäisten 100 tunnin tai ensimmäisen vuoden jälkeen. Voitele kaikki voitelukohdat. 93). (side 82) 7. Tændrørene skal derefter efterses hver 100 timer eller én gang om året. Vaihda moottoriöljy ja puhdista öljysuodatin.

Inspektera kamaxelremmen. Tarkasta. Sørg for at termostaten lukker helt ved rumtemperatur. 9. Tarkasta moottorin hammashihna (sivu 90)* 15. Tarkasta moottorin ajastusasetukset. Voitele vetoakselin urat. ettei termostaatti ole syöpynyt ja ettei jousi ole vioittunut. (sid. ohk Ennen ajokausien välistä säilytystä 1.* 10. Kontroller justeringene for kontrollkabelen. Kontroller anodene for korrosjonskontroll.) Hver 100. (Side 90) 15.* 11. Inspicér visuelt om termostaten er korroderet og om fjederen er brækket. 88). Tarkasta ohjauskaapelin säädöt. Var 300:e körtimme eller en gång om året. VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. 12. 8.* 11. 6. Kontroller væskenivået i power–trim–pumpen (side 92). Kontroller om drivstoffilteret er forurenset (side 80.* 7. 12.* 10. muttereiden ja muiden kiinnikkeiden kireys. Kontrollera att termostaten sluter helt vid rumstemperatur. mutrer og andre festeanordninger sitter stramt. Undersøg om motorfiltret indeholder forureningsstoffer. Kontroller oftere ved bruk i saltvann (side 83). Kontrollera Power Trim–vätska (sid. jos tarpeellista.* 10. Inden oplagring 1. om nødvendigt. (Side 80. Tarkasta useammin. Se förvaringsförfarandet (sid. Kontrollér styrekabelindstillingerne. 9. Tarkasta venttiilin välys. Skift vannpumpeimpelleren (oftere hvis det oppstår overoppheting eller vanntrykket synker). 95 – 97). Kontrollera och justera ventilspelet. Hver 300. HUOLTO TARKASTUS. Kontrollera motorns tändningsinställning.* 11. 6. 80. 13. Inspicér batteriet. 8. Se efter om termostaten är korroderad eller om fjädern gått av. 9.* Joka 300 ajotunnin jälkeen tai joka kolmas vuosi 1. beroende på vilket som inträffar först 4. 81). Udskift vandpumpens rotor (oftere hvis overophedning sker eller vandtrykket reduceres). Kontrollér korrosionskontrolanoderne. 81). driftstime eller én gang om året. 81) 6. Inspicér knastremmen. driftstime eller én gang i året.* 7. Tarkasta hydraulisen ajokulman säätöneste (sivu 92).ohg ohc VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSOVERSIKT (FORTS. Inspektera batteriet (sid.* 5. 15. Kontrollér at bolte. om nødvendig. Kontrollera att bultar.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA (FORTS) Var 100:e körtimme eller en gång om året. om det behövs. S Service bør utføres hos en godkjent forhandler. Se over termostaten og undersøk om det forekommer korrosjon eller om fjæren er røket.* 5. Kontroller at bolter. Drener og skift girolje (side 95 – 97). mikä ensin tapahtuu. Katso kohtaa Varustaminen säilytystä varten (sivu 99) * Valtuutetun myyjäliikkeen on huollettava nämä.* 10. (Side 83). Uusi vesipumpun juoksupyörä (useammin. Kontrollér motorens tændingsindstilling. 81). 99).* 14. Tarkasta visuaalisesti. Kontrollér oftere ved brug i saltvand. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 83). Kontrollera oftare om båten körs i saltvatten (sid. driftstime eller hvert tredje år 1.JA HUOLTOTAULUKKO (JATKUU) Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa.* 14. 90). Tarkasta korroosionestoanodit. Kontroller og juster ventilklaringer. jos esiintyy ylikuumenemista tai havaitaan vedenpaineen laskua).* 7.OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA (FORTSAT) Hver 100. 90-10212X20 77 . Kontrollér og justér ventiltolerancerne.* Före förvaring 1. 6. Se under “Motoropplag” (side 99). Valuta voiteluaine vaihteistosta ja täytä se uudella voiteluaineella (sivu 95 – 97).* 5. 12. Kontroller tenningsjusteringen. Ersätt impellern (oftare om överhettning inträffar eller minskat vattentryck upptäcks). Kontroller at termostaten lukkes helt ved romtemperatur. Varmista. alt etter hva som inntreffer først 4. 15. Kontrollera korrosionskontrollanoderna. beroende på vilket som inträffar först 1. Smør rillene på drivakselen. Inspiser batteriet (side 88). 92). (Side 95–97) 9. (Side 88) 13. 83). driftstime eller hvert tredje år 1. Tarkasta akku (sivu 88). (Side 99) * Disse elementer skal vedligeholdes af en autoriseret forhandler. møtrikker og andre fastspændinger sidder stramt.* 11.* 7.* 14.* Før opplag 1. että termostaatti sulkeutuu täysin huoneenlämpötilassa. 8. Se proceduren Oplagring. Inspiser registerremmen (side 90). Dränera och byt växellådans smörjmedel (sid. 8. Tarkasta pulttien. Kontrollér powertrim–væsken. oha UNDERHÅLL INSPEKTIONS. *Underhållet av dessa artiklar måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.* Hver 300. 13. 4. Smør drivakslens noter. muttrar och andra fastsättningsanordningar sitter ordentligt.* 5. (Side 92) 12. Kontrollera reglagekabelns justeringar. Aftap og udskift smøremidlet i gearkassen. Smörj drivaxelns splines. 13. Kontrollera motorns bränslefilter för föroreningar (sid.* 14. afhængig af hvilket der kommer først 4. ettei polttoainesuodatin ole likainen (sivu 80.

VIKTIGT: Motorn bör endast köras på tomgång vid spolning. Pidä moottorin nopeus joutokäynnillä. och öppna kranen till högst hälften.goh88 1-5 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohe5g ohe5c HUOLTO JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN HUUHTELU Huuhtele perämoottorin sisäiset vesiputket puhtaalla vedellä aina suolaisessa. Skift påhængsmotoren til frigear. OBS: Vid spolning kan utombordsmotorn vara i tilt. Dette vil forhindre belegg som kan blokkere vannstrømmen. 1 2 3 Placera utombordsmotorn antingen i körläge (upprätt) eller i tiltläge. Sätt tillbaka propellern. Stop og afbryd motoren. 4 5 Montér en vandslange på de bagerste beslag. Se Byte av propeller. Således undgås en ophobning af søaflejringer. Start motoren. TÄRKEÄÄ: Moottoria on käytettävä huuhtelun aikana. Luk den ikke helt op for at undgå. som kan tilstoppe vandpassagerne. ADVARSEL Fjern skruen.eller forurenset vann. Katso kohtaa Potkurin vaihto. Se SKIFTE AV PROPELL. Potkurin vaihto). 4 5 ohk 4 5 oha Sett utenbordsmotoren i fri. Bemærk: Mens man skyller (spuler). 1 2 3 Anbring påhængsmotoren enten i arbejdsposition (lodret) eller i vippet position. Kør hele tiden kun i tomgang. koska tämä sallii veden korkeapainevirtauksen. VAROITUS Mahdollisen vammautumisen ehkäisemiseksi huuhtelua suorittaessasi poista potkuri.eller upprätt körläge. Kierrä vesiletku takaliittimeen. eftersom det ger ett oönskat högtrycksflöde. Åpne vannkranen litt (maks. jotta termostaatti avautuu ja kuljettaa vettä virtausteiden läpi. halvveis). Merk: Utenbordsmotoren kan enten være tiltet eller stå i vertikal driftsstilling under skyllesprosessen. Sett på propellen igjen. Start motoren og udskyl kølesystemet i mindst 5 minutter. Vaihda perämoottori vapaalle. 4 5 78 90-10212X20 . Asenna potkuri uudelleen. Motoren skal hele tiden kjøre på tomgangshastighet. da dette vil føre til høyt vanntrykk. og skyll kjølesystemet i minst 5 minutter. Koppla en vattenslang till bakre anslutningen. 1 2 3 Aseta perämoottori joko käyttöasentoon (pystysuoraan) tai kallistusasentoon. Udskiftning af skrue. VIKTIG: Motoren må ikke kjøres raskere enn tomgangshastighet under skylleprosessen. Ta bort propellern (se Byte av propeller). Detta kommer att förhindra att det bildas avlagringar i vattenpassagerna. Öppna inte kranen helt. Stäng av vattnet och ta bort slangen. Skru av vannet og fjern slangen. Sæt bådskruen på igen. mens der skylles. UNDERHÅLL ohe5k ohe5a VEDLIGEHOLDELSE SKYLNING AF KØLESYSTEMET Skyl motorens indvendige vandpassager med ferskvand hver gang du har sejlet i saltvand. ADVARSEL Fjern propellen for å unngå personskade under skylling. Käynnistä moottori ja huuhtele jäähdytysjärjestelmää vähintään 5 minuuttia. VIGTIGT: Motoren skal køres under udskylningen for at få termostaten til at åbne og vand til at cirkulere gennem vandpassagerne. og for at vannet skal sirkulere gjennom vannpassasjene. kan man lade påhængsmotoren være vippet eller i lodret (opretstående) position. Älä avaa vesihanaa koko matkan. når den skylles. 1 2 3 Plasser utenbordsmotoren enten i driftsstilling (vertikal) eller i en tiltet stilling. Starta motorn och spola kylsystemet i minst 5 minuter. Ta av propellen (slå opp under Skifte av propell). for at undgå ulykker. VIKTIG: Motoren må være i gang under skylleprosessen for å åpne termostaten. VIKTIGT: Motorn måste vara igång vid spolning för att öppna termostaten och cirkulera vatten genom vattenpassagerna. Poista potkuri (ks. saastaisessa tai mutaisessa vedessä ajon jälkeen. SPOLNING AV KYLSYSTEMET Spola de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten varje gång båten har varit i saltvatten eller förorenat vatten. Luk vandhanen en smule op (ikke mere end halvvejs). Stopp motoren. Luk for vandet og fjern slangen. Vannkranen må ikke åpnes helt opp. Sulje vesi ja poista letku. Se afsnittet. Fjern bådskruen (se Udskiftning af bådskrue). forurenet eller mudret vand. TÄRKEÄÄ: Älä anna moottorin käydä joutokäynnillä huuhdottaessa. Avaa vesihana osittain (enintään 1/2). VIGTIGT: Kør ikke motoren med mere end tomgangsfart. Pysäytä moottori. Håll motorn på tomgång. at en højtryksvandstrøm sprøjter ud. Sett en vannslange inn i den bakre koblingen. Huomautus: Perämoottori voi olla käyttöasennossa huuhtelun aikana. kallistetussa tai pystysuorassa SKYLLING AV KJØLESYSTEMET Skyll alltid kjølekretsen med ferskvann etter at motoren har vært brukt i salt. Tämä ehkäisee saostumien kerääntymisen ja vesiputkien tukkeutumisen. VARNING Ta bort propellern för att eliminera skaderisken under spolningen. Stäng av motorn. Växla till neutral.

Baglåsen føres op. Lyft kåpan baktill och lossa haken framtill. Rengör och vaxa den ofta. Nosta kopan takaosaa ja irrota etukoukku. omi1k Påsætning Sæt dækslet på. omi1c UTVENDIG VEDLIKEHOLD 3 Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid emaljebelegg. så det kommer fri af krogen foran. Använd rengöringsmedel och vax för marint bruk. omi1g Asennus Kiinnitä etukoukku ja työnnä koppa takaisin tiivisteen päälle. Työnnä koppaa alaspäin ja siirrä takasalvan vipu lukitusasentoon. ohk ULKOPINNAN HUOLTO 3 Perämoottoriasi suojaa kestävä emalilakkaus.goh89 1 ohg 2 ohc ohf2c 3 HUOLTO YLÄKOPAN POISTO JA ASENNUS Poisto VEDLIKEHOLD ohf2g FJERNING OG MONTERING AV TOPPDEKSEL Fjerning 1 2 Åpne den bakre låsen ved å skyve spaken ned. 1 2 Der låses op for baglåsen ved at skubbe den nedad. bådrengøringsmidler og voks til ofte at rengøre motorens ydre. Rengjør og poler med voks ofte med et maritimt rengjøringsmiddel og polervoks. 1 2 Avaa takasalpa painamalla vipu alas. oha Puhdista ja vahaa se usein UNDERHÅLL ohf2k ohf2a VEDLIGEHOLDELSE AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF TOPDÆKSEL Aftagning DEMONTERING OCH MONTERING AV MOTORKÅPAN Borttagning 1 2 Lossa den bakre spärren genom att trycka spaken nedåt. Montering Haka i haken framtill och tryck kåpan bakåt över kåptätningen. veneenpuhdistusaineita ja -vahoja käyttäen. Tryck ned kåpan och vrid upp spärren baktill så att kåpan sitter fast. omi1a UNDERHÅLL AV MOTORNS YTTRE 3 Din utombordare skyddas av en tålig brännemalj. så dækslet låses på plads. Løft bakre del av dekslet og løsne det fra festet. og skub derefter dækslet nedad. Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp. Den bageste del af dækslet løftes opad. Montering Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilbake over bakre feste. så det passer ind i krogen foran. Brug 90-10212X20 79 . VEDLIGEHOLDELSE AF EKSTERIØR 3 Din påhængsmotor er beskyttet med en holdbar lak.

Dræn benzinsystemet fuldstændigt. i drivstofføringer eller tilføringsblæren. Benyt en godkendt benzinbeholder. drivstoffsøl må tørkes opp med en gang. Polttoaineletkun Tarkastus Tutki silmämääräisesti. Använd godkänt kärl för uppsamling och förvaring. der har været i berøring med brændstof. DRIVSTOFFSYSTEMET ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brann eller eksplosjon. mens der udføres vedligeholdelsesarbejde på benzinsystemet. Hvis man finder sådanne symptomer. Polttoainejohdon suodatin – Kaasuttimilla varustetut mallit Tarkista polttonestejohdon suodin. INGEN rökning. indtil den er fast. Tillad ikke åben ild eller gnister i nærheden. 1 Benzinslangefilter – Modeller med karburatorer 1 Efterse benzinslangens filter. hårdhed eller andre tegn på nedbrydelse eller beskadigelse. VIGTIGT: Efterse visuelt om der forekommer benzinlækage i filterforbindelserne ved at trykke på primerbolden. Kaikki polttoainejärjestelmän huolto tulee toimittaa hyvin tuuletetussa paikassa. Valuta polttoainejärjestelmä täysin tyhjäksi. sammuta moottori ja irrota akku. och tvingar in bränsle i filtret. Tarkasta kaikki huolletut osat mahdollisen vuodon varalta huollon suorituksen jälkeen. Jos merkkejä tällaisesta esiintyy. skall bränsleslangen eller pumpblåsan ersättas. TÄRKEÄÄ: Tarkista silmämääräisesti. skal udføres i et velventileret område. Eftersyn af benzinslangen Efterse benzinslangen og primerbolden for revner. VEDLIGEHOLDELSE ohh7a BRÆNDSTOFSYSTEM ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død som følge af benzinbrand eller -eksplosion. skal benzinslangen eller primerbolden udskiftes. Nouda tarkasti kaikkia polttoainejärjestelmän huoltamista koskevia ohjeita. Ethvert eftersyn af benzinsystemet. vuotoa. Käytä hyväksyttävää astiaa polttoaineen keräämiseen ja säilyttämiseen. Ennen kuin ryhdyt huoltamaan mitään polttoainejärjestelmän osaa. Stopp alltid motoren. Kontroller at det ikke er lekkasje i systemet etter overhaling. bør motoren standses og batteriet frakobles. Drivstoffilter – modeller med forgassere 1 Undersøk drivstofffilteret. Pyyhi pois kaikki läikkynyt polttoaine välittömästi. Inspektion av bränsleslang Inspektera noga om bränsleslangen eller pumpblåsan är spruckna. All overhaling av drivstoffsystemet må foregå under god ventilasjon. pullistumia.l. sprekker. Bränslet måste lämnas till ett uppsamlingsställe för använt bränsle. Tøm drivstoffsystemet fullstendig. skal det aftages og udskiftes. VIKTIGT: Inspektera noga om det förekommer bränsleläckage från filteranslutningarna. Dränera systemet fullständigt. hvilket presser drivstoff inn i filteret. Stäng alltid först av motorn. pakottaen näin polttoainetta suotimeen. uppsvällda. IKKE RØYK eller ha åpen ild eller gnister i nærheten av stedet hvor det utføres service på deler av drivstoffsystemet. Stands altid motoren og RYG IKKE. onko polttoaineletkussa tai rikastimessa säröjä. Skift filteret hvis det virker forurenset. Stäng av och koppla bort batteriet innan du utför någon service på bränslesystemet. poista se ja vaihda uuteen. Er filtret forurenet. Siivoamiseen käytetyt tarvikkeet tulee hävittää hyväksyttävää astiaa käyttäen. Før drivstoffsystemet overhales. skall det avlägsnas och ersättas. deformasjon. kovettumia tai muita kulumisen tai vioittumisen merkkejä. genom att klämma på pumpblåsan tills den fylls.goh90 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh7g ohh7c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Filler o. Dersom noe av dette kan påvises. En klud. Følg alle serviceanvisninger nøye. Følg nøje alle instruktioner vedrørende vedligeholdelse og eftersyn af benzinsystemet. förhårdnade. Kontroll av drivstofføringer Påse at det ikke er lekkasjer. missä huollat polttoainejärjestelmää ja sen osia. Bränslefilter – förgasarmodeller Inspektera bränsleslangen. Bruk en godkjent beholder til oppsamling av drivstoff. 80 90-10212X20 . Efterse om der er benzinlækager efter hvert serviceeftersyn. som er blitt brukt til å tørke opp må kastes på forsvarlig måte. udspiling. Allt arbete måste utföras i välventilerad lokal. må motoren stoppes og batteriet frakobles. etteivät suodinliitännät vuoda puristamalla rikastinta kunnes se tuntuu lujalta. Torka genast upp spillt bränsle. Spildt benzin tørres straks op. ohk 1 UNDERHÅLL ohh7k BRÄNSLESYSTEMET VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från brinnande eller exploderande bränsle. öppna lågor eller gnistor får förekomma i närheten av någon del av bränslesystemet under service. utætheder. må drivstofføringer eller tilføringsblæren skiftes. Iakttag alla säkerhetsanvisningar vid service av bränslesystemet. polttoaineletku ja rikastintäytyy uusia. Kontrollera efter servicen att inga läckor förekommer. oha VIKTIG: Se etter om det forekommer bensinlekkasje fra filterforbindelsene ved å klemme på tilføringsblæren til den blir hard. Om filtret verkar förorenat. Jos suodin vaikuttaa likaiselta. eller uppvisar andra tecken på nedbrytning eller skador. Ev. skal opbevares i en godkendt skraldespand. Før benzinsystemet efterses. således at benzin tvinges ind i filtret. Om något av ovannämnda tecken påträffas. osv. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla.

Trekk ut filteret fra festet.goh23 a c d b 1–6 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh20g ohh20c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (JTK. oha UNDERHÅLL ohh20k BRÄNSLESYSTEM (FORTS. och därmed tvinga in bränsle i filtret. Hold på lokket (a) for å hindre at det vrir seg. Töm innehållet i en därför avsedd behållare. Håll fast kåpan (a) så att den inte vrids.) Polttoainesuodatin– Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Tarkista. og skru den gjennomsiktige beholderen for hånd inn i lokket. ettei polttoainesuodattimeen ole kertynyt vettä tai sakkaa.) Bränslefilter – EFI–modeller Kontrollera om det förekommer vatten eller slam i bränslefiltret. Tyhjennä sisältö hyväksyttyyn astiaan. jos tarpeellista. Hvis der er vand i benzinen. Asennus Paina suodatinelementti kanteen. Installation Skub filterelementet ind i dækslet. VIGTIGT: Efterse visuelt for benzinudsivninger fra filteret ved at sammenpresse primerbolden. 1 2 3 4 5 6 Lue polttoainejärjestelmän huolto–ohjeet ja edellisellä sivulla oleva varoitus. VEDLIGEHOLDELSE ohh20a BENZINSYSTEM (FORTSAT) Benzinfilter – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Undersøg benzinfilteret for ophobning af vand eller bundfald. skall du avlägsna synglaset (b) och tappa ur vattnet. Paina suodatinyksikkö takaisin alustaan. Tøm innholdet i en godkjent beholder. Avlägsnande 1 2 3 4 5 6 Läs information och varning på föregående sida. puristamalla polttoaineen VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fra filteret ved å klemme på tilføringsblæren til den er hard. och avlägsna synglaset (b). och byt den vid behov. Træk filterelementet (c) ud og udskift om nødvendigt. pakottaen suodattimeen.) Drivstoffilter – modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Kontroller om det forekommer vannansamling eller slam i drivstoffilteret. innan du utför service på bränslesystem. Installation Skjut in filterinsatsen i kåpan. DRIVSTOFFSYSTEMET (FORTS. Drag ut filterenheten från sitt fäste. og fjern den gjennomsiktige beholderen (b). Hvis filteret forekommer kontamineret. 90-10212X20 81 . Installasjon Trykk filterelementet inn i lokket. skal den gjennomsiktige beholderen (b) fjernes og vannet dreneres. genom att klämma på pumpblåsan tills den är fylld. Hvis filteret er forurenset. och skruva fast synglaset för hand i kåpan. Vedä suodatinyksikkö pois alustasta. Placér O–ringens pakning (d) i den korrekte position på inspektionsskålen og skru inspektionsskålen fingerstramt i dækslet. Trekk ut filterelementet (c) og skift det om nødvendig. Hold fast på dækslet (a) for at forhindre det i at dreje og fjern inspektionsskålen (b). Hvis det er vann i drivstoffilteret. skal inspektionsskålen (b) fjernes og tømmes for vand. Placera o–ringstätningen (d) i rätt läge på synglaset. Skub filtersamlingen tilbage i monteringen. indtil den forekommer fast. Om det förekommer vatten i bränslet. VIKTIGT: Kontrollera noga att bränslefiltret inte läcker. Jos suodatin vaikuttaa likaiselta. og derved tvinge benzin ind i filteret. Fjernelse 1 2 3 4 5 6 Læs serviceinformationen og advarslerne for benzinsystemet på forrige side. poista läpinäkyvä astia (b) ja valuta vesi pois. skal det fjernes og skiftes ut. Pidä kiinni kannesta (a) estääksesi sitä kääntymästä ja poista läpinäkyvä astia (b). poista ja vaihda. Tøm indholdet over i en egnet beholder. Træk filtersamlingen ud af monteringen. skall det avlägsnas och bytas. Jos polttoaineessa on vettä. Fjerning Poisto 1 2 3 4 5 6 Les serviceinformasjonen og advarselen på foregående side vedrørende drivstoffsystemet. ohk TÄRKEÄÄ: Tarkasta visuaalisesti vuotaako suodatin rikastinpalloa kunnes se tuntuu lujalta. Sett o–ring–tetningen (d) på plass i den gjennomsiktige beholderen. Om filtret verkar förorenat. Pane o–rengastiiviste (d) oikeaan asentoon tarkistuslasiin ja ruuvaa tarkistuslasi sormitiukalle kanteen kiinni. slik at drivstoffet tvinges inn i filteret. Drag ut filterinsatsen (c). Skjut tillbaka filterenheten in i fästet. Vedä suodatinelementti (c) ulos ja vaihda. Trykk filteret tilbake inn i festet. skal det fjernes og udskiftes.

). låsemøtrik (“c” . låsmutter (“c” . och få länkstaget att släppa.osanumero 11-34863). Montera styrledsstången till motorn med en speciell mellanläggsbult (“a” detaljnummer 10-90041). och därefter låsmuttern (c) med 27 N–m (20 lb. Monter styreoverføringsstaget til motoren med spesialskivebolten (“a” . at båden pludseligt tager et fuldt. Fest styreoverføringsstaget til styrekabelen med to flate skiver (d) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” . ADVARSEL Dersom styreoverføringsstaget løsner. oha UNDERHÅLL ohi2k STYRLÄNKSTAGETS FÄSTEN VIKTIGT: Styrlänken mellan styrkabel och motor måste fästas med specialbulten (“a” . og derefter låsemøtrikken (c) til 27 Nm. hvorved styrestangen frigøres. tvär gir. Drag först bulten (a) med 27 N–m (20 lb.Delnr. Disse låsemutterne må aldri skiftes ut med vanlige mutrer da disse vil løsne og forårsake styresvikt.ft.delnumer 10-90041).delnummer 11-34863) og mellemlægsskive (“e” . Liitä ohjauksen yhdystanko ohjauskaapeliin kahdella litteällä aluslevyllä (d) ja itselukittuvalla nailonsisusteisella lukkomutterilla (“b” . och skruva sedan av den 1/4 varv. at ombordværende kastes over bord. 10-90041) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” og “c” . Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. Fäst styrlänkstaget vid styrkabeln med två plana brickor (d) och en självlåsande nylonmantlad låsmutter (“b” .osanumero 11-34863). hvorefter den drejes 1/4 omgang tilbage. kiristä sitten lukkomutteri (c) 27 N-m:iin. skal fastgøres ved brug af særlige dele.Delnr. Kiristä ruuvi (a) ensin 27 N-m:iin. VEDLIGEHOLDELSE ohi2a FASTGØRELSE AF STYREFORBINDELSESSTANGEN VIGTIGT: Styreforbindelsesstangen. Asenna ohjauksen niveltanko moottoriin erikoisella aluslevykansiruuvilla (“a” osanumero 10-90041).artikelnummer 10-90041) och de självlåsande nylonmantlade låsmuttrarna (“b” och “c” .). kan båten plutselig ta en krapp sving. lukkomutterilla (“c” . 82 90-10212X20 . sillä sellaiset höllentyvät ja irtoavat tärinän johdosta päästäen niveltangon irtautumaan.12-71970). kunnes se on tiukasti paikallaan. stram først til bolten (a) til 27 N-m. Kiristä lukkomutteria (b). Trekk til låsemutteren (b) til den sitter på plass. Det kan leda till att passagerarna kastas överbord och till allvarliga personskador eller dödsolyckor.artikelnummer 11-34863). nailonsisusteisilla lukkomuttereilla (“b” ja “c” .osanumero 11-34863) ja välilevyllä (“e” . ja kierrä mutteri sitten auki neljänneskierroksen verran. og deretter låsemutteren (c) til 27 N-m. Drag åt låsmuttern (b) tills den bottnar. 10-90041). 11-34863). låsemutter (“c” . nemlig (a) en bolt med spændskivehoved (del nr. 10-90041) og (b og c) selvlåsende nylonindsats-låsemøtrikker (del nr. ADVARSEL Hvis styrestangen frigøres.Delnr. Sæt styreforbindelsesstangen og styrekablet sammen ved brug af to flade spændeskiver (d) og selvlåsende nylonindsatslåsemøtrikker (b) (del nr.detaljnummer 11-34863) och mellanläggsbricka (“e”-12-71970).delnr. idet de vil vibreres løse. 11-34863). kan det resultere i. skarpt sving. Låsemøtrikken (b) strammes indtil den sætter sig på plads. 11-34863) og avstandsskive (“e” .ft. FESTER FOR STYREOVERFØRINGSSTAG VIKTIG: Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må festes med spesielle skivebolter (“a” . Tämän mahdollisesti rajun liikkeen johdosta veneessäolijat voivat viskautua yli laidan joutuen siten alttiiksi vakavalle vahingoittumiselle tai hengen menetykselle. som forbinder styrekablet til motoren. VARNING Om ett länkstag lossnar kan båten göra en plötslig.artikelnummer 11-34863). Näitä lukkomuttereita ei saa vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. hvorved de udsættes for eventuel alvorlig kvæstelse og død. Stram først bolten (a) strammes til 27 Nm. Styreplejlstangen til motoren skal monteres med en særlig pakning-hovedbolt (“a” . 11-34863). Denne potentielt farlige hændelse kan forårsage.delnr. ohk VAROITUS Niveltangon irtoamisesta voi olla seurauksena veneen äkillinen ja terävä täyskäännös.goh91 c e b d a ohg ohc VEDLIKEHOLD ohi2g ohi2c HUOLTO OHJAUKSEN NIVELTANGON KIINNIKKEET TÄRKEÄÄ: Ohjauskaapelin moottoriin yhdistävä ohjauksen niveltanko on kiinnitettävä erityisellä aluslevyllisellä kansipultilla (“a” . Dessa muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande) eftersom sådana kommer att lossna. 11-34863).12-71970).osanumero 10-90041) ja itselukittuvilla.12-71970). og vri deretter mutteren tilbake en 1/4 omdreining. Disse låsemøtrikker må aldrig udskiftes med almindelige møtrikker (ikke-låsende).

OFFERANODE Utenbordsmotoren har kontrollanoder på forskjellige steder.goh92 c b 1 ohg a ohc VEDLIKEHOLD ohk15g ohk15c HUOLTO KORROOSION ESTOANODI Perämoottorissasi on säätöanodeja eri paikoissa. että perämoottorin metallit syöpyisivät. Hver anode må kontrolleres med jevne mellomrom. Mal eller påfør aldri et beskyttende stoff på anoden. fordi dette vil redusere effektiviteten av anoden. Undre växelhuset med 108 mm/diam. Tämän korroosiosuojan ylläpitämiseksi. Säätöevä (b) on myös anodi 83 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa. genom att låta sin metall sakta erodera istället för utombordarens metaller. Yksi anodeista on säätöevä (b) ja kaksi anodeista (c) sijaitsee sivulla. før de er fuldstændig eroderet. En anode hjælper med at beskytte påhængsmotoren mod galvanisk tæring ved at ofre sin metal til langsom nedbrydning i stedet for påhængsmotorens metaller. Én av anodene er trimroret (b) og to anoder (c) er plassert på hver side. Trimroret (b) er også en anode på girkassen som måler 83 mm i diameter. Girkassen. 1 Anodi (a) asennetaan peräpeilin kiinnikeasennelmaan. 1 En anode (a) er installeret på bunden af agterspejlsbøjlesamlingen. Anoden skall inte bestrykas med färg eller annat skyddande skikt. Gearkassen med en diameter på 108 mm har tre anoder. speciellt vid körning i saltvatten. VEDLIGEHOLDELSE ohk15a TÆRINGSKONTROLANODE Påhængsmotoren er udstyret med kontrolanoder forskellige steder. En av dessa anoder är trimrodret (b). varsinkin jos perämoottoria käytetään suolaisessa vedessä. Älä maalaa tai sivele suojaavaa kerrosta anodiin. vaihda anodi aina uuteen ennen kuin se on täysin syöpynyt. För att uppehålla detta korrosionsskydd. som fremskynder tæringen. 108 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa on kolme anodia. 1 En anod (a) placeras underst på upphängningsbygelenheten. på undre växelhuset med 83 mm/diam. idet det vil reducere deres virkning. Anoderne skal efterses regelmæssigt. Trimrodret (b) är också en anod. där frätningen sker snabbare. Trimtappen (b) er ligeledes en anode på gearkassen med en diameter på 83 mm. 1 En anode (a) er montert nederst på hekkbraketten. 90-10212X20 83 . Jokainen anodi tarvitsee määräaikaisia tarkastuksia. har tre anoder. spesielt hvis motoren brukes i saltvann som påskynder erosjonen. eftersom nedsätter dess effektivitet. slik at dette eroderer sakte i stedet for metallet på utenbordsmotoren. har tre anoder. Anoderne må aldrig påføres maling eller andet beskyttelseslag. joka kiihdyttää syöpymistä. ohk UNDERHÅLL ohk15k oha KORROSIONSKONTROLLANOD Din utombordare har kontrollanoder på olika ställen. koska se vähentää anodin tehokkuutta. For at vedligeholde denne tæringsbeskyttelse skal anoderne altid udskiftes. specielt ved brug i saltvand. En anod hjälper till att skydda utombordaren mot galvanisk korrosion. Korrosjonsbeskyttelsen kan opprettholdes hvis anoden alltid blir skiftet ut før den er fullstendig erodert. Varje anod behöver kontrolleras periodiskt. En anode beskytter utenbordsmotoren mot galvanisk korrosjon ved å ofre sitt metall. En af disse anoder er trimtappen (b) og to anoder er placeret (c) på siden af gearkassen. skall anoden bytas ut innan den är helt sönderfrätt. som måler 108 mm i diameter. och de två andra anoderna (c) sitter på sidan.. Anodi auttaa suojaamaan perämoottoria galvaanista syöpymistä vastaan uhraamalla metallinsa hitaasti syöpyen sen sijaan.

johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. kan motoren begynde at starte. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. at motoren starter. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. og fjern propelmøtrikken. må propellen fjernes av en autorisert forhandler. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. kan motoren starte. når skruen efterses. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). För att förhindra detta. bør den fjernes af en autoriseret forhandler. VEDLIGEHOLDELSE ohl10a Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. der kan holde propellen. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. mens motoren er i gear. så att motorn inte kan starta. Koppla bort tändstiftskablarna. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. så den ikke kan tages af. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen.goh93 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl10g ohl10c HUOLTO Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. Hvis propellen binder til akslen. Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. kun huollat potkuria. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. Træk propellen lige af akslen. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. Dra av propellern rakt från axeln. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. 84 90-10212X20 . moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. mellem gearkassen og propellen. Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. UNDERHÅLL ohl10k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. Placer en træklods. Trekk propellen rett av akselen.

propellen (b). den utbytbara drivhylsan (c). Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. 7 8 9 10 Fastgør propelmøtrikken ved at bøje fligene (b) opad og mod fladsiden på 11 Installér tændrørskablerne igen. spesielt ved kjøring i saltvann. den udskiftelige drevslæde (c). propellmutteren. baktrycknav (d). potkuri (b). varsinkin merivesiajossa. 10 Fäst 11 Montera tillbaka tändstiftskablarna. potkurin mutterin kiinnike (c) ja potkurin mutteri (d) akseliin. Flo–Torque II Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter fremre trykknav (a). speciellt vid saltvattenkörning. oha VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl36a ohl36k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. pidätin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin väliin ja kiristä potkurin kiinnitysmutteri 75 N•m:n tiukkuuteen sovittaen potkurin mutterin tasaiset sivut potkurin mutterin lukon kielekkeiden kanssa. 10 Kiinnitä potkurin 10 Fest propellmutteren ved å bøye tappene (b) opp og mot de flate sidene på 11 Sett tilbake tennpluggledningene. holder (e) og propellmutteren (f) på akselen. Flo–Torque I drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). takapainelevy (d). specielt i saltvand. bakre trykk (d). propellen (b). holderen (e) og propelmøtrikken (f) på akslen.goh62 d c 6 f e d 7 a b a b 8 ohg ohl36g c b a ohc b a HUOLTO 9-10 ohl36c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm (FORTS.. 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter fremre trykknav (a). Flo–Torque I vetonavan potkurit – Asenna eteenpäintyöntönapa (a). på axeln.) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. ohk 11 Pane sytytystulpan johtimet takaisin paikoilleen. Rett inn den flate siden av propellmutteren med tappene på holdmekanismen for propellmutteren. VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. mutteri taivuttamalla kielekkeet (b) ylös potkurin mutterin sileitä sivuja vasten. og opret fladsiden på propelmøtrikken med fligene på propellens møtrikholder. Anbring propellens møtrikholder over pindene (a). Aseta potkurin mutterin lukko tappien (a) päälle. propeller (b). Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort. propellens møtrikholder (c). holder for propellmutter (c) og propellmutter (d) på akselen. Flo–Torque II ohjainnapapotkurit – Asenna etupainelevy (a). Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. 90-10212X20 85 . hållare (e) och propellermutter (f) på axeln. sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. propeller (b). propelmøtrikken. VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. propellerns hållmutter (c) och propellermutter (d). Placér en træklods mellem gearkassen og propellen og stram propelmøtrikken til 75 Nm. kun potkuri irrotetaan. Sett låsekiven for propellen over pinnene (a). og trekk til propellmutteren til 75 N-m. vaihdettava ohjaimen kaulus (c). Placera propellermutterns hållmutter över tapparna (a). og propelmøtrikken (d) på akslen. propellen (b). propellermuttern genom att böja upp flikarna (b) och emot propellermutterns släta sidor. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern och dra åt propellermuttern med 75 Nm och ställ in propellermutterns släta sidor med flikarna på propellerns hållmuttrar. 7 8 9 Flo–Torque I Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). den bagerste trykindsats (d). Flo–Torque II drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). potkuri (b). utskiftbar drevforing (c) . propell (b).

johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. VEDLIGEHOLDELSE ohl12a Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. mellem gearkassen og propellen.goh208 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl12g ohl12c HUOLTO Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). må propellen fjernes av en autorisert forhandler. der kan holde propellen. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. og fjern propelmøtrikken. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. når skruen efterses. Dra av propellern rakt från axeln. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. 86 90-10212X20 . och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. bør den fjernes af en autoriseret forhandler. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. så den ikke kan tages af. Placer en træklods. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). Træk propellen lige af akslen. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). at motoren starter. UNDERHÅLL ohl12k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. För att förhindra detta. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. kun huollat potkuria. Hvis propellen binder til akslen. kan motoren starte. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. Trekk propellen rett av akselen. så att motorn inte kan starta. mens motoren er i gear. Koppla bort tändstiftskablarna. kan motoren begynde at starte. Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren.

propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. genom att bända in tre av flikarna i trycknavets spår. propellern (c). varsinkin merivesiajossa. maadoitusprikka (c). potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. vaihdettava vetoyksikön kaulus (b). propellen (c). Flo–Torq II Drive Hub–propellrar – Installera främre trycknavet (a). potkuri (c). VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. och propellermuttern (f) på axeln. Flo–Torq I vetolaitteen navan potkurit – Asenna painelevy (a). trykknav (d). specielt i saltvand. ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort.) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. trykindsatsen (d). potkuri (b). Flo–Torq II vetolaitteen navan potkurit – Asenna eteenpäinpaineen levy (a). Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter forovertrykknav (a). 10 Säkra propellermuttern. Flo–Torq I drevnavpropeller – Installér trykskiven (a). 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter trykkskive (a). for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. spesielt ved kjøring i saltvann. Anbring en træblok mellem gearkassen og propellen og drej propelmøtrikken til et moment på 75 N⋅m. sprengskive (c). 10 Sikr propelmøtrikken ved at bøje tre af tapperne ind i trykindsatsrillerne. trykindsatsen (d). potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. painelevy (d). propellern (b). Placera ett träblock mellan växelhus och propeller. ohk VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl34a ohl34k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. oha 10 Fest propellmutteren ved å bøye tre av tappene inn i trykknavsporene. Flo–Torq II drevnavpropeller – Installér for–trykindsatsen (a). propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. den utbytbara drivhylsan (b). 90-10212X20 87 . Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. trykknav (d). propellen (b). trycknavet (d). 10 Kiinnitä potkurin mutteri taivuttamalla kolme kielekettä painelevyn uurteisiin. Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. painelevy (d).goh83 e d f 6 f e 7 c b a 8 ohg ohl34g d c b a ohc 9-10 HUOLTO ohl34c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm (FORTS. propell (b). trycknavet (d). Aseta puupalikka vaihteistokotelon ja potkurin väliin ja kiristä potkurin mutteri 75 N⋅m kireydelle. propellermutterns hållare (e) och propellermuttern (f) på axeln. forbindelsesskiven (c). speciellt vid saltvattenkörning. propellermutterns hållare (e). Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. förbindningsbrickan (c). og stram propellen til et moment på 75 N–m. 7 8 9 7 8 9 Flo–Torq I Drive Hub–propellrar – Installera tryckbrickan (a). utskiftbar drevfôring (b) propell (c). den udskiftelig drevrevmuffe (b). och momentdrag propellermuttern till 75 N⋅m. propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. kun potkuri irrotetaan.

88 90-10212X20 . har blærer eller er sotet. Hæld vand i batteriet. innan tändstiften monteras tillbaka. 4. strammet og monteret rigtigt. och därefter ytterligare 1/4 varv. “Generel Information”. Sluk motoren før batteriet efterses. että akku on varustettu eristävällä päällyssuojalla. 4. för att förhindra oavsiktlig kortslutning mellan batterianslutningarna. Byt tändstift om elektroden är sliten. ettei se liiku paikallaan. som følger med batteriet. Se SPESIFIKASJONER under GENERELLE OPPLYSNINGER. jos elektrodi on kulunut tai eristys on karkea. 2 3 4 Fjern tændrørene og efterse dem. oha UNDERHÅLL ohm12k INSPEKTION OCH BYTE AV TÄNDSTIFT 1 Koppla bort tändkablarna från tändstiften genom att gummiöverdragen. Kontrollera regelbundet att batteriets vätskenivå är den rätta. Sørg for at batteriet er udrustet med et isolerende skjold så kortslutning af batteriforbindelserne undgås. Batterikabler og terminaler må være rene. Sørg for at batteriet sitter godt fast. Batterianslutningarna skall hållas rena. Stäng av motorn innan batteriet kontrolleras. eller om isolatorn är ojämn. hvis elektroden er slidt eller isolatoren er grov. 4. 2 3 4 Avlägsna och inspektera tändstiften.og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med batteriet. positiivinen positiivisessa ja negatiivinen negatiivisessa navassa. 3. Ennen sytytystulppien uudelleenasennusta. Udskift tændrøret. ødelagt. Asenna tulpat sormitiukalle ja kiristä 1/4 kierrosta tai väännä momenttiasetukseen 27 N-m. Fjern snavs på tændrørslejerne. 2. VIGTIGT: Læs sikkerheds. mikä estää vahingossa tapahtuvan napojen välisen oikosulun. puhdista sytytystulppien istukat. 5. 3. että akku on kiinnitetty niin. inden tændrørene geninstalleres. 2 3 4 Ta ut tennpluggen for å sjekke dem. Varmista. ohn1g KONTROLL AV BATTERI Batteriet bør kontrolleres med jevne mellomrom for å være sikker på at det har tilstrekkelig startkapasitet. Skru tennpluggene i for hånd. Skift tennpluggen hvis elektroden er slitt. 4. 3. eller isolasjonen er frynset. ohn1k INSPEKTION AV BATTERIET Batteriet ska kontrolleras med jämna intervaller. slik at batteriet er fullt. Säädä sytytystulpan kipinäväli. 1. siinä on rakkuloita tai se on likainen. Sørg for at batteriterminalene er isolerte. eller stram til et dreiemoment på 27 N-m. että akku on jatkuvasti täynnä. VIKTIG: Les sikkerhets. Tilsett vann om nødvendig.ja huolto-ohjeet. VIKTIGT: Läs de underhålls. har blåsor eller är nedsotad. og koblingen må sitte godt og være riktig montert. Se till att batteriet är försett med isolerande skärmning. Se Specifikationer i avsnittet Allmän information.og vedligeholdelsesvejledningerne.och säkerhetsinstruktioner som medföljer batteriet. lujalla ja oikein asennettuja. positiv til positiv og negativ til negativ. 1. Positiv til positiv og negativ til negativ. 2 3 4 Irrota sytytystulpat ja tarkasta ne. sprukket. Batterikabelforbindelserne skal være rene. revnet. Se till att batteriet sitter fast ordentligt.goh14 1 ohg 2 ohc ohm12c 3 HUOLTO SYTYTYSTULPAN TARKASTUS JA VAIHTO 1 Irrota sytytystulppien johdot kiertämällä kevyesti kumisuojuksista ja vedä ne ulos. 1. belagt med blærer eller tilsodet. Fjern eventuell skitt fra tennpluggholderne før tennpluggene settes tilbake. rikkinäinen. haljennut. hvis det er nødvendigt for at holde det fuldt. 5. Katso Tekniset tiedot -taulukkoa osasta Yleistietoutta. og stram en 1/4 omdreining. 5. Varmista. 2. ohk ohn1c AKUN TARKASTUS Akku tulee tarkastaa säännöllisin aikavälein moottorin käynnistymiskyvyn varmistamiseksi. Ställ in elektrodavståndet. at motoren kan startes. ødelagt. eller momentdra dem med 27 N-m. Vaihda sytytystulpat. Käännä virta pois moottorista ennen kuin huollat akkua. VEDLIGEHOLDELSE ohm12a vrida något och dra i EFTERSYN OG UDSKIFTNING AF TÆNDRØR 1 Tændrørslederne aftages ved at vride gummihanen lidt og trække den af. Sørg for. 3. Drag först åt tändstiften för hand. VEDLIKEHOLD ohm12g SJEKKING OG UTSKIFTING AV TENNPLUGG 1 Fjern tennpluggledningen ved å vri lett på gummimansjettene og trekk dem av. ohn1a EFTERSYN AF BATTERIET Batteriet skal efterses regelmæssigt for at sikre. för att man skall vara säker på att det har tillräcklig kapacitet för att kunna starta motorn. väl åtdragna och rätt kopplade (positiv till positiv och negativ till negativ). Installér rørene ved at stramme dem til med fingrene og drej en 1/4 omdrejning eller spænd til 27 N-m. 2. Akun kaapelikenkien tulee olla puhtaita. trasig. Indstil elektrodeafstanden. Innstill tennplugg–gapet. at batteriet ikke kan bevæge sig. Lisää vettä tarpeen mukaan niin. Rengör tändstiftssätena. TÄRKEÄÄ: Lue akun mukana olevat turvallisuus. sprucken. Se Specifikationsskemaet i afsnittet. Slå av motoren før det utføres service på batteriet. 5. 2. slik at det ikke kan oppstå kortslutning mellom terminalene. 1.

(3) Päärele/Lisävarusteet – 20 AMP sulake. b. c. (2) Benzinpumpe/Tomgang luftkontrol/Benzinindsprøjtning kredsløb – SFE 20 AMP sikring. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. c. De elektriske ledningskredsløb på påhængsmotoren er beskyttet mod overbelastning af sikringer i ledningsnettet. d. (1) SmartCraft–databusskrets – 15–ampere sikring. c. Blir ikke årsaken funnet. joka on samanarvoinen. vaihda sulake. b. e. Jos sulake palaa. (4) Krets for tenningscoil – 20–ampere sikring. (2) Kretser for drivstoffpumpe/IAC (Idle Air Control)/drivstoffinjektor – SFE 20–ampere sikring. (1) SmartCraft Data Bus kredsløb – 15 AMP sikring. Vara 20 AMP sulake oha SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. Sulakkeet ja piirit tunnistetaan seuraavasti: a. Sikringerne og kredsløbene identificeres på følgende måde: a. Utombordarens elektriska ledningskretsar skyddas mot överbelastning av ledningsmonterade säkringar. prøv å finne og rette årsaken til overbelastningen. (4) Tændingsspolens kredsløb – 20 AMP sikring. (1) SmartCraft tietoväyläpiiri – 15 AMP sulake b. kan sikringen ryke igjen. Hvis en sikring ryker. (2) Polttoainepumppu/Tyhjäkäynnin ilmanohjaus/Polttoaineruiskutuspiirit – SFE 20 AMP sulake. Ekstra 20–ampere sikring Sikringene og kretsene er angitt på følgende måte: ohk UNDERHÅLL ohj12k VEDLIGEHOLDELSE ohj12a BYTE AV SÄKRING EFI–modeller VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. Om bandet är brutet. (2) Kretsar för Bränslepump/Tomgångsluftkontroll/Bränsleinsprutare – SFE 20 A säkring. Skift sikringen hvis båndet er brutt. prøv at finde og korrigere årsagen til overbelastningen. kan sikringen springe igen. Jos nauha on katkennut. byt ut säkringen. d. c. (4) Sytytyspuolapiiri – 20 AMP sulake e. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. (3) Huvudrelä/Tillbehör – 20 A säkring. (4) Tändspolekrets – 20 A säkring e. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. skal sikringen udskiftes. a. Ekstra 20 AMP sikring 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal.goh121 a c 1 15 3 2 b 4 d e 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohj12g ohj12c HUOLTO SULAKKEIDEN UUSIMINEN Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Perämoottorin sähköiset piirit ovat suojatut ylikuormitukselta johdotuksen sulakkeilla. a. (3) Hovedrelæ/Tilbehør – 20 AMP sikring. 1 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. skall du försöka att lokalisera och korrigera orsaken till överbelastningen. d. Hvis årsagen ikke kan findes. (3) Hovedrelé/ekstrautstyr – 20–ampere sikring. e. I annat fall kan säkringen gå igen. Hvis båndet er brudt (a). yritä löytää ja korjata ylikuormituksen syy. Hvis en sikring springer. Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. Jos syy ei selviä. Extra 20 A säkring 1 Säkringar och kretsar känns igen på följande: 90-10212X20 89 . UDSKIFTNING AF SIKRINGER Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. De elektriske ledningskretsene på utenbordsmotoren er beskyttet mot overbelastning med sikringer i ledningen. sulake voi palaa uudelleen. d. (1) SmartCraft Data Bus–krets – 15 A säkring. Om en säkring går. b. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse.

orsaken till överbelastningen. joka on samanarvoinen. Tegn på slitage af kanter eller ydre remflader. Tegn på slitasje på kantene eller de ytre flatene på remmen. Den elektriska startkretsen skyddas från överbelastning av en 20A –säkring. Byt ut den om något av följande upptäcks: a. Forsøg at finde og afhjælpe årsagen til overbelastningen. Kulumisen merkkejä hihnan reunoilla tai ulkopinnoilla. Overflaten på remmen har blitt ru. Slitasje nederst på tennene. AJASTUSHIHNAN TARKASTUS 2 Tarkista ajastushihna ja mikäli havaitset mitään seuraavista vioista. Halkeamia hihnan takapuolella tai hihnan hampaiden juuressa. hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: a. e. kan sikringen springe igen. sähköinen käynnistysmoottori ei toimi. Gummidelen opsvulmet på grund af olie. Huomattavaa kulumista hampaiden juurissa. d. utan att orsaken till överbelastningen klargjorts. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. Hvis sikringen springer. kan säkringen gå igen. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. vaihda se. Hvis ikke årsaken finnes. Kumiosa öljyn pullistama. Försök att hitta. 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. c. 90 90-10212X20 . b. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. Yritä paikallistaa ja korjata ylikuormituksen syy. Jos syytä ei löydy. vil ikke startmotoren virke. Gummidelen er oppsvulmet av olje. b. omd2a omd2k INSPEKTION AV KAMAXELREM 2 Inspektera kamaxelremmen. e. Hvis årsagen ikke findes. Skift sikringen hvis båndet er brutt (a). byt ut säkringen. Remflader er opruet. e. skal sikringen udskiftes. c. Kraftigt rottslitage på kuggarna. Hvis båndet er brudt (a). Om säkringen har gått. b. och korrigera. Tecken på slitage på remmens kanter eller utsida. e. Den elektriske starterkretsen er beskyttet mot overbelastning av en 20 AMP sikring. Hihnan pinnat karhentuneet. a. d. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. 1 Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. b. Hvis sikringen er gått. Jos sulake on palanut.goh95 a 1 ohg ohc 2 HUOLTO omc7c VEDLIKEHOLD omc7g SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med forgasser og elektrisk starter VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. Revner i remmens bagside eller på remtændernes basisflade. kan sikringen gå igjen. d. Den elektriske startkreds er beskyttet mod overbelastning med en 20 AMP –sikring. EFTERSYN AF TANDREM 2 Efterse tandremmen og få den udskiftet af en autoriseret forhandler. Remytorna är förhårdnade. Gummidelen är uppsvälld från olja. d. omd2g omd2c INSPEKSJON AV REGISTERREMMEN 2 Undersøk registerremmen og få den skiftet hos en autorisert forhandeler hvis noen av følgende tilstander forekommer. Sprekker på baksiden av remmen eller i basen av remtennene. Jos nauha on katkennut (a). oha ohk UNDERHÅLL omc7k VEDLIGEHOLDELSE omc7a BYTE AV SÄKRING Förgasarmodeller med elstart VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. sulake voi palaa uudelleen. c. Sprickor baktill på remmen och inuti remtänderna. 1 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. SULAKKEIDEN UUSIMINEN Kaasuttimilla varustetut sähköisesti käynnistettävät mallit TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Käynnistysvirtapiiri on suojattu ylikuormitusta vastaan 20 AMP -sulakkeella. Om bandet är brutet (a). Finn årsaken. vaihda sulake. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. a. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Elektrisk start modeller med karburatorer VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. c. Om en ny säkring sätts i. ophører den elektriske startmotor med at fungere. For stor slitage ved hjultændernes fødder. og skoft sikringen. fungerar inte startmotorn.

For avtagning og montering av propell. (forts. Liikuta ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana.Smør gjennom smørenippel.Smør gjennom smørenippel. 2 3 4 5 Tiltrør . VEDLIGEHOLDELSE oho65a SMØRESTEDER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant med Teflon. Bestryk hela propelleraxeln med smörjmedel.Smörj genom smörjnippel. så det undgås at skruenavet tæres og binder til akslen. Punkterna 2-6 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon eller Special Lubricant 101. Tiltrør . 1 Propellakselen . Apuohjainakseli (Ohjainkahvaiset mallit) – Voitele nipan läpi. Flytta styrfriktionsspaken fram–och–tillbaka under smörjningen. Co-Pilot-aksel (modeller med styrekult) .voitele läpiliitin. 2 3 4 5 Kallistusputki . Beveg styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører. 2 3 4 5 Styrbromsspak . Svingkonsol . Smør hele skrueakslen ind i et lag smøremiddel. Potkuriakseli . Udskiftning af Skrue. Styrsadel . Toisen ohjaajan vaihdevipu (ohjauskahvallisissa malleissa) . (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk UNDERHÅLL oho65k oha SMÖRJSTÄLLEN Punkt 1 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.For vejledning i aftagning og installering af skibsskruen henvises der til afsnittet. Andenaksel (modeller med styrehåndtag) – Smør gennem fittingen. neste side) Voitele kohteet 2-6 voiteluaineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon tai Special Lubricant 101. Co–pilot–aksel (modeller med styrekult) – Smør gjennom nippel. Flyt styrefriktionshåndtaget frem og tilbage under smøring. SMØREPUNKTER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 91 . Skyv styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører.goh96 1 4 5 2 3 ohg ohc VEDLIKEHOLD oho65g oho65c HUOLTO VOITELUKOHTEET Voitele kohde 1 aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.Smøres gennem fitting. Svingbraketten . 1 Propelleraxeln .Anvisningar om demontering och montering av propeller finns i stycket Byte av propeller.Smörj genom smörjnippel. Sivele voiteluainetta koko potkuriakselin pituudelle potkurin navan syöpymisen ja akseliin kiinnitarttumisen estämiseksi. se skifte av propell.Katso osasta Potkurin vaihto potkurin irrotus.ja asennusohjeita. Styrbromsaxel (rorkultsmodeller) – Smörj nippeln.Voitele liitin. 1 Smør punktene 2 til 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med teflon eller Special Lubricant 101. Smörj gängorna på tvingskruvarna (om så utrustad). Smør inn hele porpellakselen for å forhindre at propellen ruster fast i akselen. Siirrä ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana.Voitele liitin Kääntörunko . (fortsättning på nästa sida) 2 3 4 5 Tiltstøttestangen – Smør gennem fittingen. Smør punkter 2 gennem 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med Teflon eller Special Lubricant 101. 1 Skrueaksel .Smøres gennem fitting. för att hindra propellernavet från att korrodera och fastna på axeln.Smør gjennom smørenipler.

Hydraulisesti lukittunut ohjauskaapeli voi aiheuttaa ohjauksen menetyksen ja mahdollisesti aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Væskenivået bør være i flukt med bunnen av påfyllingshullet. inden styrekablet smøres. 92 90-10212X20 . Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Dersom det smøres gjennom smørenippelen når styrekabelen er helt uttrukket. Dette medfører. ohp3c HYDRAULISEN AJOKULMAN SÄÄTÖNESTEEN TARKASTUS 8 Kallista perämoottori täysin ylös asentoon ja kiinnitä kallistustukilukko. använd olja för automatisk transmission (ATF). Vätskenivån bör vara vid påfyllningshålets underdel.goh97 8 6-b 6-a 7 ohg ohc 9 HUOLTO oho43c VEDLIKEHOLD oho43g SMØREPUNKTER (FORTS. käytä autokäyttöön tarkoitettua (ATF) automaattivaihteistonestettä. oha VEDLIGEHOLDELSE oho43a VARNING Änden på styrkabeln måste vara helt indragen i tiltröret innan man smörjer. slik at enden på styrekabelen (a) blir trukket helt inn i motorens tiltrør. brug automatisk biltransmissionsvæske. 9 Ta bort tanklocket och kontrollera vätskenivån. Voitele liitin (b). Lisää Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid-nestettä.Käännä ruoria vetääksesi ohjauskaapelin pään (a) perämoottorin kallistusputkeen. Om man smörjer kabeln när den är utdragen kan det ge upphov till ett hydrauliskt lås i styrkabeln. 7 Smør styreforbindelsesarmens drejepunkter. 9 Fjern påfyldningsdækslet og kontrollér væskestanden.Smør punkter. Hvis kablet er fuldt udtrukket. ohp3k Smør punkt 7 med letvægtsolie KONTROLLERA POWER TRIM-VÄTSKA 8 Tilta utombordmotorn till fullt upp-läget och lås den i detta läge. således at styrekablets ende (a) trækkes helt ind i påhængsmotorens tiltrør. at du mister kontrol over styringen. ADVARSEL Styrekablets ende skal være trukket helt ind i påhængsmotorens tiltrør. Smörj genom nippeln (b). ennen kuin voiteluainetta pannaan nippaan. Nestetason on oltava täyttöreiän pohjan tasolla. Smörj punkt 7 med tunn olja 7 Styrlänkstagets leder . Hvis denne ikke er tilgængelig. VOITELUKOHTEET (JATKUU) 6 Ohjauskaapelin rasvanippa (jos sellainen on) – .Vrid ratten så att styrkabelns ände (a) dras in helt i utbordarens tiltrör. Dette kan føre til tap av styrekontroll. ohp3g KONTROLLERE VÆSKENIVÅET I POWER-TRIM-PUMPEN 8 Hev utenbordsmotoren til oppreist stilling og koble inn tiltstøttelåsen. 7 Dreiepunkter på styreoverføringsstag . Jos sitä ei ole saatavana. ohk UNDERHÅLL oho43k SMÖRJSTÄLLEN (FORTS) 6 Styrkabelns smörjnippel (om så utrustad). Voiteluaineen paneminen ohjauskaapeliin sen ollessa ulkona putkesta voi aiheuttaa kaapelin hydraulisen lukkoutumisen. 9 Poista täyttöaukon kansi ja tarkasta nestetaso. SMØREPUNKTER (FORTSAT) 6 Styrekabelsmørenippel (hvis en sådan er monteret) . Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid.Voitele nivelkohdat. kan styrekabelen bli hydraulisk lukket. kan (ATF) girolje for biler med automatgir brukes. ADVARSEL Enden på styrekabelen må være trukket helt inn i motorens tiltrør før den smøres. kan det fastlåses hydraulisk. Påfyld Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Smør punkt 7 med lettvekt motorolje. hvilket kan resultere i personskade eller død. Hvis dette ikke kan skaffes. VAROITUS Ohjauskaapelin pään täytyy olla kokonaan kallistusputkessa. ohp3a KONTROLLÉR POWER TRIM-VÆSKEN 8 Vip påhængsmotoren til helt-op-position og aktivér tiltstøttelåsen. som igjen kan forårsake alvorlig skade eller død. Voitele kohde 7 kevytöljyllä. Detta kan leda till förlust av styrförmågan och orsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. Smør gjennom smørenippel (b).) 6 Eventuell smørenippel for styrekabel . Væskestanden skal være lige ved påfyldningshullets underkant.smörj lederna. Om den inte finns tillgänglig.drej rattet. 7 Ohjauksen yhdystangon nivelkohdat . 9 Skru av påfyllingslokket og kontroller væskenivået. når det smøres.Vri om rattet. Smør gennem tilpasningen (b).

(fortsættes på næste side) 90-10212X20 93 . neste side) 1 2 Kallista perämoottori ylös vetoasentoon. (fortsättning på nästa sida) 1 2 Vip påhængsmotoren op til trailer-position. Drej styret på påhængsmotoren. Poista valutustulppa ja valuta moottoriöljy sopivaan astiaan. och sätt tillbaka den. Smør tætningen på bundproppen med olie og påsæt bundproppen igen.0 litraa. Fjern dreneringspluggen og tøm motoroljen ut i et egnet oljekar. og skru den tilbake på plass.goh98 a 1-2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ome13g ome13c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Moottoriöljyn kapasiteetti 3. että valutusreikä (a) on alaspäin. således at bundproppen (a) vender nedad. OLJESKIFT Motoroljekapasitet 3 liter. Drei styringen på utenbordsmotoren. Smør pakningen på dreneringspluggen med olje. Fjern bundproppen og aftap motorolien ned i en passende beholder. (forts.0 liter BYTE AV MOTOROLJA Motorns oljevolym 3. Oljebyte Olieskift procedure 1 2 Tilta utombordsmotorn uppåt till trailerläge. Voitele pohjatulpan tiiviste öljyllä ja pane takaisin paikoilleen. Kierrä perämoottorin ohjausta siten. slik at avtappingshullet (a) vender ned. Avlägsna pluggen och töm oljan i ett lämpligt kärl. Vrid styrningen så att utombordarens avtappningshål (a) riktas nedåt. Olja in tätningen på pluggen. (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk oha UNDERHÅLL ome13k ome13a VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFT MOTOROLIE Motorens oliekapacitet 3.0 liter. Fremgangsmåte for oljeskift Öljynvaihto 1 2 Vipp utenbordsmotoren opp i transportstilling.

Lisää öljyä. Påfør et tynt lag med olje på filterpakningen. Käytä moottoria joutokäynnillä ja tarkasta. Bruk ikke smøring. kiristä sitten 3/4-1 kierrosta. Skru av det gamle filteret ved å vri filteret mot venstre (a). om nødvendig. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä suotimen tiivisteeseen. Påfør en tynd oliefilm på filterpakningen. Älä käytä rasvaa. Använd inte smörjmedel. Skruva loss det gamla filtret genom att vrida filtret till vänster (a). Ruuvaa irti vanha suodin kiertämällä suodinta vasemmalle (a). och applicera ett tunt lager olja på tätningen. ettei ole vuotoja. om nødvendigt. indtil pakningen berører sokkelen. Lad motoren køre i tomgang i fem minutter og kontrollér. Skru på et nytt filter til pakningen kommer i kontakt med basen. Rengör filtrets fästyta. 3 4 5 Aseta räsy tai pyyhe öljynsuotimen alle.goh99 a c 3-5 ohg 6-7 ohc VEDLIKEHOLD ome4g ome4c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Öljynsuotimen vaihto OLJESKIFT Fremgangsmåte for skifte av oljefilter 3 4 5 Legg en fille eller klut under oljefilteret. Fyll på om det behövs. Låt motorn gå på tomgång i fem minuter och kontrollera att inget läckage förekommer. Påfyld olie. Stop motoren og kontrollér oliestanden med målepinden. 6 7 94 90-10212X20 . og trekk til fra 3/4 til en hel omdreining. hvis den spilles. ohk UNDERHÅLL ome4k VEDLIGEHOLDELSE ome4a BYTE AV MOTOROLJA Oljefilterbyte UDSKIFT MOTOROLIE Udskiftning af oliefilter 3 4 5 3 4 5 Placera en trasa eller handduk under oljefiltret för att absorbera ev. Skru et nyt filter på. Skruva åt det nya filtret tills tätningen kommer i kontakt med filterhuvudet – därefter ytterligare 3/4 – 1 varv. Pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso mittatikulla. Puhdista asennusalusta. Rengør sokkelen. 6 7 oha Poista öljysäiliön kansi (c) ja lisää öljyä kunnes se on oikealla käyttötasolla. Anbring en klud eller et håndklæde under oliefiltret for at opsuge olie. og stram herefter med en trekvarts eller en hel omdrejning. jotta voit imeä siihen kaiken valuneen öljyn. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån med oljestickan. jos tarpeellista. Fjern oliepåfyldningsdækslet (c) og påfyld olie til passende arbejdsniveau. slik at dette kan absorbere eventuelt oljesøl. at den ikke lækker. Oljepåfylling Öljyn täyttö 6 7 Ta av oljelokket (c) og fyll på olje opp til passende nivå. spillolja. Fyll på mer olje. Brug ikke smørefedt. Rengjør sokkelen. Oljepåfyllning Påfyldning af olie 6 7 Ta bort tanklocket (c) och fyll på till lämplig nivå. La motoren gå på tomgang i fem minutter for å sjekke om det forekommer lekkasje. Skru det gamle filter af ved at dreje det til venstre (a). Stopp motoren og sjekk oljenivået på peilestaven. Ruuvaa uutta suodinta päälle kunnes tiiviste koskettaa alustaa.

Hvis der er vand. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. anna huoltamosi tarkistaa vaihteisto. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. VAIHDELAATIKKO Kun lisäät tai vaihdat vaihteiston voiteluainetta. Tømming av girkassen 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. avluftningspluggen. Låt återförsäljaren inspektera växelhuset. då temperaturen går under fryspunkten. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. Jos vettä havaitaan. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. Fjern ventilasjonspluggene og påfyllings/drenerings pluggen og drener oljen. SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girkassen når det tilsettes eller skiftes girolje. om vatten påträffas. eller också kan vattnet komma att blandas med smörjmedlet och ge det en mjölkliknande konsistens. skall man kontrollera om det förekommer vatten i smörjmedlet. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen.83 MM DIAM. VÄXELHUS Vid påfyllning eller byte av smörjmedel i undre växelhuset. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos. och töm smörjmedlet. Vaihteistokotelon 1 2 3 ohv4c Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. att vattnet fryser och orsakar skada på växelhuset. om der er vand i smøremidlet. og vil renne ut før oljen. Placera en avtappningsbalja under utombordaren.83 MM DIA. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . vil vannet fryse og ødelegge girkassen. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. eller. Avlägsna avtappnings–/påfyllningspluggen. ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset. Aseta valutusastia perämoottorin alle. 90-10212X20 95 . Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. ohv4g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 440 ml. Hvis vann er tilstede. la forhandleren undersøke girkassen. ohv4a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 440 ml smøremiddel. Sett tømmekaret under motoren. kan vattnet ha sjunkit till botten och rinner ut före smörjmedlet. Lad din forhandler efterse gearkassen.ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos.68 nesteunssia).68 fl. Vatten i smörjmedlet kan resultera i att lagren förstörs i ett tidigt skede. Placer en aftapningspande under motoren. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. Vand i smøremidlet kan bevirke. se efter. Om så är fallet. Tarkasta. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. Jos vettä on. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. eller det vil ha blandet seg med oljen. og hvis det er kuldegrader.). En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. I såfall.goh66 3 1 2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohq15g ohq15c HUOLTO VAIHTEISTON VOITELU . Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler. katso onko voiteluaineessa vettä. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. at lejerne slides for hurtigt. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. slik at den har et melkeaktig utseende. oz.83 MM LÄPIM. Växelhusets smörjmedelsvolym Växelhuset rymmer cirka 440 ml (14. VEDLIGEHOLDELSE ohq15a SMØRING AF GEARKASSE . Tömning av undre växelhus 1 2 3 ohv4k Placera utombordaren i vertikalt körläge. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. ohk Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq15k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 440 ml (14. hvis du bemærker vand.

GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel i gearkassen 1 2 3 Placera utombordaren i vertikalt körläge. VIGTIGT: Hvis pakningsskiverne er beskadigede.i. om skadade. sættes den bagerste luftprop og pakningsskiven (a) . Fyll på smörjmedel med tuben (b) i påfyllningshålet. Pane ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (a) paikoilleen. Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. 4 5 oha Lopeta voiteluaineen lisääminen. 4 5 ohk Stopp ifyllingen av olje. tills smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (c). VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå VEDLIGEHOLDELSE ohq9a SMØRING AF GEARKASSE . UNDERHÅLL ohq9k SMÖRJNING AV VÄXELHUS . Før tuben med smøremiddel fjernes. Tag bort tuben. 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. och sätt tillbaka den avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (d). Avlägsna pluggen från avluftningshålet (a). Skift pakningen hvis den er skadet.ja valutustulppa ja tiivistysrengas (d) takaisin paikoilleen. VIKTIG: Skift pakningen hvis den er skadet. 1 2 3 Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition.83 MM DIAM. Poista ilmareiän tulppa (a). Sett tilbake ventilasjonspluggen og pakningen (a) og skru til før smøretuben fjernes. indtil det kommer til syne i lufthullet (c). Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (d) .i. 96 90-10212X20 . Aseta voiteluaineputkilo (b) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. TÄRKEÄÄ: Vaihda tiivisteet uusiin. ennen kuin poistat voiteluaineputkilon. Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (d).goh67 c a d 1-5 ohg b ohc VEDLIKEHOLD ohq9g ohq9c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . Fjern luftproppen (a). skall avluftningspluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. VIKTIGT: Byt ut tätningsbrickorna. rengjorda 4 5 Tilsæt ikke mere smøremiddel.83 MM LÄPIM. 4 5 Innan tuben tas bort. Placér tuben med smøremiddel (b) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel. jos ne ovat vahingoittuneet. skal de udskiftes.83 MM DIA. Plasser smørenippelen (b) inn i påfyllingshullet og fyll i olje til den kommer til syne i ventilasjonshullet (c). Fjern ventilasjonspluggen (a). VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. kunnes se tulee näkyviin ilmareiästä (c).

VÄXELLÅDA Vid byte eller påfyllning av växelhusolja skall man kontrollera om det förekommer vatten i oljan. se efter. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . Dränering av växelhuset 1 2 3 Placera motorn i vertikalt arbetsläge. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. VEDLIGEHOLDELSE ohq16a SMØRING AF GEARKASSE . Sett tømmekaret under motoren. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler. Vaihteistokotelon tyhjennys 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. VAIHTEISTOKOTELO Kun lisäät tai vaihdat vaihteistokotelon voiteluainetta. om der er vand i smøremidlet. ohv18g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 710 ml. og hvis det er kuldegrader.goh86 1 2 ohg ohc 3 VEDLIKEHOLD ohq16g ohq16c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . katso onko voiteluaineessa vettä. eller också kan det vara blandat med oljan och ge denna ett mjölkaktigt utseende. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset.108 MM DIAM.108 MM DIA. Vatten i smörjmedlet kan leda till för tidig lageråldring. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. og vil renne ut før oljen. Hvis der er vand. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. Fjern luftepluggene og påfyllings/tappe-pluggen og tapp ut oljen. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. ohv18k Oljemängd i växelhuset Växelhuset rymmer ungefär 710 ml olja. eller det vil ha blandet seg med oljen. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. SMØRING AV GIRHUS – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girhuset når det tilsettes eller skiftes girolje. ohk ohv18c Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq16k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 710 ml (24 nesteunssia).ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. Skruva ur luftningspluggarna och påfyllnings/dräneringspluggen och tappa av oljan. Tømming av girhuset 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. Jos vettä havaitaan. Placer en aftapningspande under motoren. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. Om det finns vatten i smörjmedlet skall du kontakta din återförsäljare.108 MM LÄPIM. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. Jos vettä on. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. ohv18a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 710 ml smøremiddel. Aseta valutusastia perämoottorin alle. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. vil vannet fryse og ødelegge girhuset. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. Tarkasta. I såfall. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. 90-10212X20 97 . Hvis vann er tilstede. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. slik at den har et melkeaktig utseende. Placera en dräneringsskål under motorn. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. la forhandleren undersøke girhuset. at lejerne slides for hurtigt. anna myyjäliikkeen tarkistaa vaihteisto. Vid minusgrader kan det frysa till is och spränga växelhuset. hvis du bemærker vand. Vand i smøremidlet kan bevirke. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. Lad din forhandler efterse gearkassen. Om så är fallet kommer vattnet att finnas på bottnen och rinna ut först.

ennen kuin poistat voiteluaineputkilon. jotta moottorin sisustan kärsimä syöpymisvaurio olisi mahdollisimman vähäinen. Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (f). GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel til gearkassen 1 2 3 4 5 6 ohr1k Placera utombordaren i vertikalt körläge. Då smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (d). Lopeta voiteluaineen lisääminen. PÅHÆNGSMOTOR. Fortsæt med at tilsætte smøremiddel. Fyll inte på mera smörjmedel. Aseta voiteluaineputkilo (c) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. Denne øjeblikkelige behandling af motoren er nødvendig. Sett smørenippelen (c) inn i smørehullet og fyll i olje til den kommer til syne i fremre ventilasjonsplugg (d). Nå skal fremre ventilasjonsplugg og pakningen (a) settes i.108 MM DIAM. 98 90-10212X20 . indtil det kommer til syne i det bageste lufthul (e). kun moottori on joutunut ilman vaikutuksen alaiseksi.108 MM LÄPIM. DER HAR VÆRET UNDER VAND Påhængsmotoren bør sendes til service hos en forhandler indenfor de første par timer efter bjærgning. for at minimere indvendig tæring. når motoren bringes i kontakt med atmosfæren. UTENBORDSMOTOR SOM HAR VÆRT UNDER VANN En utenbordsmotor som har vært nedsenket i vann. Pane takimmainen ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (b) paikoilleen.108 MM DIA. Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (f) i. kunnes se tulee näkyviin takimmaisesta ilmareiästä (e). ohk UPONNUT PERÄMOOTTORI Uponnut perämoottori on huollettava valtuutetussa huoltopisteessä muutaman tunnin sisällä perämoottorin vedestä nostamisesta. for å minske faren for innvendig korrosjonsskade i motoren. Fortsätt att fylla på smörjmedel tills det blir synligt vid bakre avluftningshålet (e). Denne umiddelbare behandlingen hos en serviceforhandler er nødvendig med én gang motoren utsettes for luft. kunnes se tulee näkyviin etummaisesta ilmareiästä (d). Fortsett å fylle på olje til den kommer til syne ved bakre ventilasjonsplugg (e). Fjern den forreste luftprop (a) og den bageste luftprop (b). bør tas til service innen noen få timer hos en autorisert forhandler med én gang utenbordsmotoren er tatt opp av vannet. Aseta nyt etummaisen ilmareiän tulppa ja tiivistyslevy (a) takaisin paikoilleen. sættes den bageste luftprop og pakningsskiven (b) i. Stopp fylling av olje. oha UNDERHÅLL ohq11k SMÖRJNING AV VÄXELHUS . 1 2 3 4 5 6 ohr1c Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. Nu sættes den forreste luftprop og pakningsskiven (a) i. Før tuben med smøremiddel fjernes. Sett tilbake bakre ventilasjonsplugg og pakningen (b) og skru til før smøretuben fjernes. Detta för att minska invändig korrosionsskada på motorn. Fjern fremre ventilasjonsplugg (a) og bakre ventilasjonsplugg (b). innan tuben avlägsnas. Tilsæt ikke mere smøremiddel. VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå ohq11a VEDLIGEHOLDELSE SMØRING AF GEARKASSE . DRÄNKT MOTOR En motor som hamnat under vatten. Fyll på smörjmedel med tuben (c) i påfyllningshålet. måste ses över av en auktoriserad verkstad inom några timmar efter den bärgats. skall den främre pluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. Sätt tillbaka den bakre avluftningspluggen och tätningsbrickan (b).ja valutustulppa ja tiivistysrengas takaisin paikoilleen (f). Avlägsna tuben med smörjmedel. Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. Jatka voiteluaineen lisäämistä. Placer tuben med smøremiddel (c) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel indtil det kommer til syne i det forreste lufthul (d). Tämä huoltapisteen suoritettee huolto on välttämätön heti.goh87 e a d c f ohc b 1-6 ohg VEDLIKEHOLD ohq11g ohq11c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . Avlägsna främre (a) och bakre (b) avluftningsplugg. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 4 5 6 ohr1g Sett motoren i vertikal stilling. Poista etummaisen ilmareiän tulppa (a) ja takimmaisen ilmareiän tulppa (b). och sätt tillbaka den rengjorda avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (f). 1 2 3 4 5 6 ohr1a Anbring påhængsmotoren i lodret driftsposition. da tæringen begynder.

1 liter bensin. että käsitelty polttoaine pääsee kaasuttimeen. og kan beskadige benzinsystemet. Kaada tarvittava määrä polttoaineen lisäainetta ja öljyä erilliseen astiaan ja sekoita yhteen litraan polttoainetta. 2. 2. Häll i erforderlig mängd med bensinstabiliseringsmedel och olja i en separat behållare. så der er vandcirkulation. eller användning av etanol eller metanol. Special instruktion for permanent monterede benzintanke. Hvis der bruges alkoholholdig benzin. Alkoholblandat bränsle. kan dra åt sig fukt. Fortsæt med følgende instruktioner. tæring og frostsprængninger på grund af indespærret vand. Modeller med forgasser 3. Käytä moottoria kymmenen minuutin ajan niin. Bland med én liter benzin. 1. er å beskytte den mot rustog frostskader som følge av vann i motoren. eib15a Bränslesystem VIKTIGT: Det är viktigt att förebygga avlagringar i bränslesystemets delar såsom förgasare.Jatka seuraavien ohjeiden mukaan. Aseta perämoottori veteen tai kiinnitä siihen huuhtelulisälaite jäähdytysveden kierrättämiseksi. Sådant bränsle ska tappas av. Förgasarmodeller 3. eib15g VAROITUS Älä milloinkaan käytä perämoottoria (edes hetkisen). 2. Bærbar bensintank . uden at vand cirkulerer gennem vandindtagene i gearkassen. Speciella rekommendationer för fastmonterade bränsletankar.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i en separat beholder. Hvis bensinen som benyttes inneholder alkohol. så att oönskade avlagringar förhindras. eller anslut spoltillsats för kylvattencirkulation. 1. eller att motorn överhettas. Erikoisohjeet kiinteää polttoainesäiliötä varten. Transportabel benzintank: Hæld den anbefalede mængde “Gasoline Stabilizer” i benzintanken (følg instruktionerne på beholderen). Fyll bränsletank och motorns bränslesystem med bränsle och en tillsats med anti–koaguleringsmedel. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren ens för ett ögonblick. . neste side) oik Polttoainejärjestelmä TÄRKEÄÄ: Alkoholia (etanolia tai metanolia) sisältävä bensiini voi aiheuttaa hapon muodostumista varastoinnin aikana ja voi vahingoittaa polttoainejärjestelmää. Vip tanken frem og tilbage nogle gange så stabilisatoren blandes med benzinen. Siirrettävä polttoainesäiliö . for å unngå at vannpumpen kjøres tørr og motoren overopphetes. Fortsett med anvisningene nedenfor. syöpymiseltä ja sisään jääneen veden jäätymisen aiheuttamilta vaurioilta. Følgende fremgangsmåter for lagring bør følges hvis motoren ikke skal brukes på mer enn 2 måneder: FORSIKTIG Kjør aldri motoren. Modeller med karburator 3. 1. bränslefilter. Kaada tämä sekoitus senjälkeen polttoainesäiliöön. och blanda med 1 liter bensin.under förvaring. utan att vatten cirkulerar genom växelhusets kylvattenintag. og bland med ca. at der dannes syre under oplagringen. Häll sedan blandningen i bränsletanken. polttoaineletkusta ja moottorin polttoainejärjestelmästä. Fyll drivstofftanken og motorens drivstoffsystem med behandlet (stabilisert) drivstoff for å hindre dannelse av fernissering og gummi. uten at vann sirkulerer gjennom vanninntakene i girkassen. Kjør motoren i 10 minutter slik at det stabiliserte drivstoffet når frem til forgasseren. Plassemotoren i vann eller koble til spyletilkoplingen for å få kjølevannet til å sirkulere. Hæld denne blanding i tanken. Jos käytetty bensiini sisältää alkoholia. Kör motorn i tio minuter. Fyld benzintanken og motorens benzinsystem med behandlet (stabiliseret) benzin for at hjælpe med at forebygge formering af lak og gummi. anbefales det at aftappe så meget som muligt af den tiloversblevne benzin fra benzintanken. Hæld den nødvendige mængde benzinstabilisator og olien i en separat beholder. Fortsätt enligt följande. så den behandlede benzin spreder sig til karburatoren. och skaka tanken så att stabiliseringsvätskan blandas väl med bränslet. eib15k FORSIGTIG For at undgå skade på vandpumpen (der kan løbe tør) og overophedning af motoren må du aldrig lade din påhængsmotor køre (ikke engang et kort øjeblik). Lad den køre i ti minutter. drivstofføring og drivstoffsystem. jos vesi ei kierrä vaihteiston vedenottoaukoista. både fra tank. benzinslangen og benzinsystemet. eftersom det leder till att vattenpumpen skadas (körs torr). (forts. Täytä polttoainesäiliö ja moottori polttoainejärjestelmä lisäaineella käsitellyllä (stabiloidulla) polttoaineella.Kaada vaadittu määrä Gasoline Stabilizer -käsittelyainetta (seuraa astiassa olevia ohjeita) polttoainesäiliöön. Seuraavat varastointivalmistelut tulee suorittaa perämoottorin varustamiseksi veneilykausien välistä tai pitkäaikaista säilytystä varten (kaksi kuukautta tai enemmän). Fastmontert bensintank . så att det behandlade bränslet hinner komma fram till förgasaren. (fortsättning på nästa sida) Benzinsystemet VIGTIGT: Benzin. Kallistele säiliötä edestakaisin aineen sekoittamiseksi bensiiniin. on suositeltavaa valuttaa mahdollisimman paljon jäljellä olevasta bensiinistä pois polttoainesäiliöstä.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i tanken. anbefales det å tappe ut så mye som mulig av den resterende alkoholholdige bensinen før motoren skal i opplag. OPLAGRING oia1a GØR KLAR TIL OPLAGRING Det vigtigste i forberedelserne til oplagring af din båd er at beskytte den imod rust. vilket kan bilda syra. Bärbar bränsletank – Häll i erforderlig mängd med Gasoline Stabilizer (följ anvisningarna på behållaren) i bränsletanken. slang och tank . Hell blandingen i tanken.oig oic MOTOROPPLAG oia1g oia1c VARASTOINTI VARUSTAMINEN VARASTOINTIA VARTEN Perämoottorin varustamisessa varastointia varten päähuomio on sen suojaamisessa ruostumiselta. joka auttaa estämään lakan ja hartsin muodostumista. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 99 . Följande förvaringsprocedur ska följas för att förbereda utombordaren för en längre tids förvaring (två månader eller längre). Placera utombordaren i vatten. Placer påhængsmotoren i vand eller forbind skylleapparaturet. eib15c Drivstoffsystemet VIKTIG: Bensin som inneholder alkohol (etanol eller metanol) kan under lagring danne syre som kan skade drivstoffsystemet. FORBEREDELSER TIL MOTORLAGRING Det viktigste å ta hensyn til når motoren skal til lagring. 2. (ætylalkohol eller metanol) kan forårsage. Näin estät vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) sekä moottorin ylikuumenemisen. Beveg tanken litt frem og tilbake så stabilisatoren blander seg med bensinen. selv ikke bare for en kort stund. korrosion och frysskador från kvarvarande vatten. (jatkuu seuraavalla sivulla) oia FÖRVARING oia1k FÖRBEREDELSER FÖR FÖRVARING Det viktigaste vid förvaring är att skydda motorn mot rost. 1. Følgende oplagringsprocedurer bør følges for at gøre din påhængsmotor klar til vinteroplagring (2 måneder eller længere). Kaasuttimella varustetut mallit 3. som indeholder alkohol.

jotta lisäaineella käsitelty polttoaine täyttää moottorin polttoainejärjestelmän. Smør alle motordele. Drej svinghjulet med hånden adskillige gange for at fordele olien i cylindrene. Låt motorn vara igång i 15 minuter. 2. 2. kjølevann eller regnvann. så vandet kan drænes fra den. Avlägsna bränslefiltrets synglas. tills bränsle med anti–koaguleringsmedel fyllt bränslesystemet. Voitele kaikki Tarkastus. Rotera svänghjulet för hand några gånger. 2. Installér tændrørene igen. Hell 3 cm# (1/2 teskje) bensinstabilisator i den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret. Kunnosta kaikki kohdat. Käytä moottoria 15 minuuttia. i enlighet med vad som anges i Inspektions– och underhållsschemat. FORSIKTIG Hvis motoren lagres vertikalt i kuldegrader. så att vattnet kan rinna ur. innan det sätts tillbaka. oie1c Girkasse 1. Vaihda moottoriöljy. Gearkasse 1. vad gäller avlägsnande och installation av filtret. Fjern benzinfilterets inspektionsskål og tøm indholdet over i en egnet beholder. kunne fryse til is og skade påhengsmotoren. Poista sytytystulpat ja ruiskuta pieni määrä moottoriöljyä jokaisen sylinterin sisään. Tilføj 3 cc (1/2 teskefuld) benzinstabilisator til benzinfilterets inspektionsskål og geninstallér. som har kommet inn gjennom eksosutløpet. joista maali on lähtenyt pois. Asenna sytytystulpat uudelleen. Riper i lakken bør behandles. oid3c Beskyttelse av motorens indre deler 1. oid3a Skydd av utombordarens invändiga komponenter 1. som har kommit in i avgasutsläppet. “Eftersynsog 2. Sprøjt Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard på eksterne metalflader (undtagen tæringskontrolanoder). Ruiskuta Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard-ainetta ulkopuolisiin metallipintoihin (paitsi syöpymistä estäviin anodeihin). Poista polttoainesuodattimen tarkistuslasi ja tyhjennä sisältö sopivaan astiaan. oie1k Beskyttelse af indvendige motordele 1. Roter svinghjulet manuelt flere ganger for å fordele oljen i sylinderne. Placér påhængsmotoren i vandet eller forbind skyllekittet for at cirkulere kølevand. eller koble til spyletilkoblingen for å sirkulere kjølevannet. oid3g Perämoottorin ulkoisten osien suojaaminen 1. Perämoottorin asettaminen varastoon Varastoi perämoottori pystysuorassa asennossa. 2. Påhængsmotorens oplagringsstilling Påhængsmotoren oplagres i lodretstående position. Konsultera Underhållsavsnittet. 100 90-10212X20 . oic4c Beskyttelse av motorens ytre deler 1. så att oljan fördelas i cylindrarna. Töm växelhuset på olja och fyll det på nytt (se underhållsrutinen). og sett den tilbake. oie1a Växelhuset 1. Pyöritä vauhtipyörää käsin useita kertoja jotta öljy menee tasaisesti sylintereihin. 3. Tiedustele myyjäliikkeettä viimeistelymaalia. Kjør motoren i 15 minutter. Ohjeet suodattimen tarkistuslasin poistosta ja asennuksesta saat osasta ”Huolto”. huoltomenetelmä).ja huoltotaulukossa mainitut perämoottorin osat. oic4k OPLAGRING Benzinsystemet Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) 4. slik at det behandlede drivstoffet fyller motorens drivstoffsystem. 3. Smør alle motorens smørepunkter som beskrevet i Vedlikeholdsoversikt. Kontakt forhandleren ang. oie1g Moottorin sisäisten osien suojaaminen 1. Aftap og påfyld gearkassens smøremiddel (der henvises til afsnittet om vedligeholdelsesprocedurer). 5. sisään jäänyt jäähdytysvesi tai sadevesi. jotta vesi pääsee valumaan pois perämoottorista. oif3g Vaihteistokotelo 1. kan kølevand eller regnvand i propellens udstødningsmunding i gearkassen fryse og forårsage beskadigelse af motoren. Bättra på ställen där färgen flagnat. Ta ut tennpluggene og sprøyt litt motorolje inn i hver sylinder. oid3k Beskyttelse af påhængsmotorens udvendige dele 1. der er nævnt i afsnittet. Kør motoren i 15 minutter for at lade behandlet benzin fylde motorens benzinsystem oic4a Skydd av utombordarens utvändiga komponenter 1. vedligeholdelsesplan”. Lisää 3 cl (1/2 teelusikallista) bensiinin stabilointiainetta polttoainesuodattimen tarkistuslasiin ja asenna uudelleen. Skift motorolie. Smörj utombordarens alla komponenter. Giv alle skrammer frisk maling. 3. oik VAROITUS Jos perämoottori on varastoitu kallistetussa asennossa jäätymislämpötiloissa. 3. 3. Placera utombordaren i vatten. Sprut Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (rustmiddel) på utvendige metallflater (unntatt på anodene for korrosjonskontroll). Sett tilbake tennpluggene.oig oic MOTOROPPLAG Drivstoffsystemet EFI–modeller (Electronic Fuel Injection) 4. Skift motoroljen. Avlägsna tändstiften och spruta in lite motorolja i varje cylinder. voi jäätyä ja aiheuttaa vauriota perämoottorille. 5. 2. frysa och förorsaka skador på motorn. oif3a FORSIKTIGHET Om motorn förvaras upptiltad i temperaturer under noll kan instängt kyleller regnvatten. Återförsäljaren har färg 3. 3. oif3c Plassering av motoren for opplag La motoren stå i vertikal stilling slik at vann kan renne ut. 3. Fjern den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret og tøm innholdet i en egnet beholder. 2. Se under Vedlikehold for beskrivelse av hvordan filteret fjernes og monteres. vil ev. (Se VEDLIKEHOLD). Der henvises til sektionen Vedligeholdelse for oplysninger om aftagning og installation af filtre. Aseta perämoottori veteen tai yhdistä huuhtelulaite jäähdytysveden kiertoon. Sätt tillbaka tändstiften. Valuta ja täytä vaihdelaatikokotelon voiteluaine (ks. Fjern tændrørene og sprøjt en lille mængde maskinolie ind i hver cylinder. repareringslakk. Få den rette maling hos din forhandler. Senk utenbordsmoteren ned i vannet. Skift girolje. Spreja Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (korrosionsskydd) på de yttre metallytorna (UTOM på korrosionskontrollanoder). FORSIGTIG Hvis motoren oplagres i opvippet stilling i frostvejr. Byt motoroljan. eller koppla sköljadaptern för cirkulerande kylvatten. oic4g VARASTOINTI Polttoainejärjestelmä Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) 4. joka on mahdollisesti päässyt sisään vaihteiston pakokaasukanavista. oia FÖRVARING Bränslesystem EFI–modeller 4. Häll en 1/2 tesked anti–koaguleringsmedel i bränslefiltrets synglas. och töm innehållet i en därför avsedd behållare. 5. 2. oif3k Placering av utombordaren vid förvaring Förvara utombordaren i upprätt ställning. 5.

oig

oic

MOTOROPPLAG
oig1g oig1c

VARASTOINTI
Akun varastointi
1. Seuraa akun valmistajan ohjeita akun varastoimiseksi ja uudelleen lataamiseksi. 2. Poista akku veneestä ja tarkasta veden korkeus. Tarpeen vaatiessa lataa uudelleen. 3. Varastoi akku viileään, kuivaan paikkaan. 4. Aika ajoin tarkasta veden taso ja lataa akku varastoinnin aikana.

Lagring av batteriet
1. Følg fabrikantens anvisninger for lagring og opplading av batteriet. 2. Fjern batteriet fra båten, og sjekk væskenivå. Lad opp om nødvendig. 3. Sett batteriet på et kaldt og tørt sted. 4. Kontroller væskenivået i batteriet regelmessig, og lad opp om nødvendig under lagring.
oik

FÖRVARING
oig1k

oia

Batteriförvaring
1. Följ tillverkarens instruktioner om förvaring och laddning. 2. Ta ur batteriet ur båten och kontrollera elektrolytnivån. Ladda om vid behov. 3. Förvara batteriet på en torr och sval plats. 4. Kontrollera batteriets elektrolytnivå periodvis, och ladda om batteriet under förvaringen.

OPLAGRING
oig1a

Oplagring af batteriet
1. Følg batterifabrikantens vejledninger vedr. oplagring og genopladning. 2. Fjern batteriet fra båden og kontrollér vandstanden. Genoplad batteriet, hvis det er nødvendigt. 3. Batteriet skal oplagres koldt og tørt. 4. Kontrollér vandstanden regelmæssigt og oplad batteriet under oplagringen.

90-10212X20

101

ojg

ojc

FEILSØKING
ojb4g ojb4c

VIANETSINTÄ
1
• • • • • • KÄYNNISTYSMOOTTORI EI SAA (SÄHKÖKÄYNNISTEISET MALLIT) MOOTTORIA PYÖRIMÄÄN

1
• • • • • •

STARTMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) En 20–ampere sikring i startkretsen (modeller med forgasser) eller kretsen for hovedstrømsreléen/ekstrautstyret (EFI–modeller) er røket. Se delen Vedlikehold. Utenbordsmotoren står ikke i fri. Dårlig batteri eller batteriforbindelsene er løse eller korrodert. Det er feil med tenningsnøkkelen. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Det er en feil med startmotoren eller startkabelen. MOTOREN VIL IKKE STARTE Dødmannsbryteren står ikke i “RUN”-stilling. Uriktig startprosedyre. Se BRUK. Gammel eller forurenset bensin. Motoren har fått for mye bensin. Se BRUK. Motoren får ikke nok bensin. a. Tom bensintank. b. Ventilen på drivstofftanken er stengt eller blokkert. c. Bensinslangen er frakoblet eller har en knekk. d. Tilføringsblæren har ikke blitt pumpet. e. Det er en feil med sikkerhetsventilen på tilføringsblæren. f. Tette bensinfiltre. Se VEDLIKEHOLD. g. Det er en feil med drivstoffpumpen.

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt
Palanut 20 Amp sulake käynnistyspiirissä (kaasutinmalleissa) päätehorele/lisävarustepiirissä (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Perämoottorin vaihde ei ole vapaalla. Heikko akku tai akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Vika virtalukossa Johdotus– tai sähköliitäntävika. Vika käynnistysmoottorissa tai käynnistyssolenoidissa. MOOTTORI EI KÄYNNISTY Hätäkatkaisin ei ole RUN-asennossa. Väärä käynnistysmenettely. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Bensiini vanhaa tai saastunutta. Moottori saanut liikaa polttoainetta. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Polttoainetta ei pääse moottoriin. a. Polttoainesäiliö on tyhjä. b. Polttoainesäiliön ilmareikä ei ole avoin tai siinä on supistuma. c. Polttoaineletku irronnut tai mutkalla. d. Rikastinta ei ole puristettu. e. Rikastimen sulkuventtiili on viallinen. f. Polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. g. Vika polttoainepumpussa. • • • •
oja

tai

2
• • • • •

2
• • • • •

Mahdolliset syyt

Mulige årsaker

• • • •
ojk

h. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. 20–ampere sikring er røket (EFI–modeller). Se delen Vedlikehold. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD.

h. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. Palanut 20 Amp sulake (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Vika sytytysjärjestelmän jossain osassa. Johdotus– tai sähköliitäntävika. Sytytystulpat likaisia tai viallisia. Katso osaa Huolto.

FELSÖKNING
ojb4k

FEJLFINDING
ojb4a

1
• • • • • •

1
STARTMOTORN DRAR INTE RUNT MOTORN (MODELLER MED ELSTART) En 20 A säkring har gått i startkretsen (förgasarmodeller), eller i huvudströmsreläet/tillbehörskretsen (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Neutralläget är inte ilagt. Svagt batteri, lösa eller korroderade anslutningar. Fel i tändnyckelkresen. Problem med kabel– eller elanslutning. Fel på startmotorn eller startmotorns solenoid. MOTORN STARTAR INTE Nödstoppskontakten är inte i läge “RUN”. Felaktig startrutin. Se avsnittet Körning. Gammalt eller förorenat bränsle. Sur motor. Se avsnittet Körning. Bränsle kommer inte fram till motorn. a. Bränsletanken är tom. b. Bränsletankens luftningshål inte öppet, eller igensatt. c. Bränsleslangen har lossnat eller är klämd. d. Pumpblåsan har inte använts. e. Fel på pumpblåsans backventil. f. Igensatt bränslefilter. Se underhållsavsnittet. g. Fel på bränslepumpen. • • • • • •

STARTERMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) Sprunget 20 AMP sikring i startkredsløbet (modeller med karburatorer) eller hovedstrømsrelæet/tilbehørskredsløb (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Påhængsmotoren er ikke i neutral position (frigear). Svagt batteri eller løse eller tærede batteriforbindelser. Fejl i tændingsnøglekontakten. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Fejl i startermotor eller starterrelæ. MOTOREN VIL IKKE STARTE Nødstopkontakten er ikke i positionen RUN (KØR). Fejlagtig startprocedure. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Gammel eller snavset benzin. Motoren er druknet. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Benzinen når ikke frem til motoren. a. Benzintanken er tom. b. Benzintankens ventil er ikke åben eller er blokeret. c. Benzinslangen er ikke forbundet eller den slår knæk. d. Primerbolden blev ikke klemt. e. Der opstod fejl i primerboldens kontrolventil. f. Benzinfiltret er tilstoppet. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. g. Fejl i brændstofpumpen.

Mulige årsager

Möjliga orsaker

2
• • • • •

2
• • • • •

Mulige årsager

Möjliga orsaker

• • • •

h. Bränsletankens filter igensatt. 20 A säkring har gått (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med kabel– eller elanslutning. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet.

• • • •

h. Filtret i benzintanken er tilstoppet. Sprunget 20 AMP sikring (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Tændrørene er snavsede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”.

102

90-10212X20

ojg

ojc

FEILSØKING
3
• • • • MOTOREN GÅR UJEVNT Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD. Uriktig montering og justering. Motoren får ikke nok drivstoff. a. Motorens drivstoffilter er tilstoppet. Se om Vedlikehold. b. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. c. Tilbakeslagsventilen sitter fast. Denne finnes på innebygde, fastmonterte drivstofftanker. • • • d. Drivstoffslangen er har en knekk eller er sammenklemt. Det er en feil med drivstoffpumpen. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Feil med komponent i drivstofftilførselssystemet (EFI–modeller). TAP AV YTEEVNE Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Gassen er ikke helt åpen. Skadet eller uriktig propell. Gal “motortiming”, justering eller montering. Båten er overbelastet eller lasten er dårlig fordelt. For mye slagvann. Bunnen av båten er tilgrodd eller skadet. BATTERIET HOLDER SEG IKKE OPPLADET Batteriforbindelsene er løse eller korroderte. Lavt elektrolysenivå i batteriet. Utbrukt eller ueffektivt batteri. For mye bruk av elektrisk tilleggsutstyr. Defekt likeretter, dynamo eller spenningsregulator. • • •

VIANETSINTÄ
3
• • • • MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Sytytystulpat likaiset tai vialliset. Katso osaa Huolto. Asennus ja säädöt vääriä. Polttoaine ei pääse vapaasti moottoriin. a. Moottorin polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. b. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. c. Kiinteästi sisäänrakennettujen juuttunut kiinni. polttoainesäiliöiden takaiskuventtiili

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

d. Polttoaineletku mutkalla tai litistynyt. Vikaa polttoainepumpussa. Vikaa sytytysjärjestelmän jossain osassa. Polttoaineruiaskutuksen rakenneosan vika (EFI–mallit). TEHON MENETYS Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Kaasuläppä ei ole täysin auki. Potkuri vahingoittunut tai vääränkokoinen. Moottorin ajoitus, säädöt tai asennus väärä. Vene ylikuormitettu tai kuorma väärin jakautunut. Pilssissä liikaa vettä. Veneen pohja likainen tai vaurioitunut. AKKU EI PYSY VARAUTUNEENA Akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Akussa alhainen määrä happoa. Akku kulunut tai vajaatehoinen. Sähkölisälaitteita käytetty liikaa. Tasasuuntain, vaihtovirtalaturi tai jännitteensäädin viallinen.

4
• • • • • • •

4
• • • • • • •

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

5
• • • • •
ojk

5
• • • • •
oja

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

FELSÖKNING
3
• • • • MOTORN GÅR OJÄMNT Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet. Felaktiga inställningar. Bränsleflödet till motorn begränsat. a. Motorns bränslefilter igensatt. Se underhållsavsnittet. b. Bränsletankens filter igensatt. c. Anti–hävertventilen på inbyggd bränsletank har fastnat. • • • d. Bränsleslangen är böjd eller klämd. Fel på bränslepumpen. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med bränsleinsprutningskomponent (EFI–modeller). EFFEKTSVAG MOTOR Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. För lågt gaspådrag. Skadad propeller, eller propeller av fel storlek. Felaktig tändinställning, eller annan justering. Båten överbelastad, eller lasten ojämnt fördelad. För mycket vatten i länsen. Båtens botten är förorenad eller skadad. BATTERIET TAPPAR LADDNINGEN Batterianslutningarna lösa eller korroderade. Låg elektrolytnivå i batteriet. Utslitet eller ineffektivt batteri. För många eltillbehör. Fel på likriktaren, växelströmsgeneratorn eller spänningsregulatorn.

FEJLFINDING
3
• • • • MOTOREN KØRER UREGELMÆSSIGT Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Tændrørene er tilsodede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. Indstillinger og justeringer er ukorrekte. Benzinen kommer ikke frem til motoren. a. Motorens benzinfilter “Vedligeholdelse”. er tilstoppet. Der henvises til afsnittet,

Möjliga orsaker

Mulige årsager

b. Filtret i benzintanken er tilstoppet. c. En anti-tilbageslagsventil har sat sig fast. Findes på indbyggede benzintanke. • • • d. Benzinslangen slår knæk eller er klemt. Fejl i benzinpumpen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Benzinindsprøjtningskomponentfejl (EFI modeller). TAB AF PRÆSTATION Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Gasspjældet er ikke helt åbent. En beskadiget propel eller en propel af forkert størrelse. Ukorrekt motortiming, motorjusteringer eller indstilling af motoren. Båden er overbelastet eller vægten er ujævnt fordelt. For meget vand i bunden. Bådens bund er snavset eller beskadiget. BATTERIET VIL IKKE HOLDE DETS LADNING Batteriforbindelserne er enten løse eller tærede. Lav elektrolytstand i batteriet. Batteriet er brugt op eller er ineffektivt. Overforbrug af elektrisk apparatur/tilbehør. Defekt ensretter, generator eller spændingsregulator.

4
• • • • • • •

Möjliga orsaker

4
• • • • • • •

Mulige årsager

5
• • • • •

Möjliga orsaker

5
• • • • •

Mulige årsager

90-10212X20

103

Varaosa– ja lisävarustetiedusteluissa myyjäliikkeelle on annettava malli– ja sarjanumero oikeiden osien tilaamiseksi. Forhandleren har oplysninger om bestilling af reservedele og tilbehør. Vid sådan kontakt. 104 90-10212X20 . erfaring. Ved forespørsler om deler og tilbehør krever forhandleren at du oppgir modell– og serienummer for å kunne bestille de riktige delene. De kjenner motoren best. valtuutetulle myyjäliikkeelle. FÖRFRÅGNINGAR OM RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR Konsultera din lokala. eor2c LOKAL REPARASJONSSERVICE Send alltid utenbordsmotoren til nærmeste autoriserte forhandler dersom det skulle oppstå behov for service. eor2k SERVICE VÆK FRA HJEMSTEDET Hvis du er væk fra din lokale forhandler. or7g KORJAUSTYÖ. kontakta den närmaste auktoriserade återförsäljaren. Forhandleren kender motoren bedst. jos se tarvitsee huoltoa. eor2g SERVICE BORTE FRA HJEMSTEDET Hvis behovet for service skulle melde seg når du ikke oppholder deg i nærheten av din vanlige forhandler. Denne har nödvändig information för att beställa de reservdelar och tillbehör som du behöver. den kunskap. eor2a LOKAL REPARATIONSSERVICE Om service behöver utföras på din utombordare. or7k FORESPØRGSLER VEDRØRENDE RESERVEDELE OG TILBEHØR Alle spørgsmål vedrørende ægte reservedele og tilbehør skal rettes til den lokale. Vain heillä on tehtaan kouluttamia mekaanikkoja. valtuutettuun myyjäliikkeeseen. KUN ET OLE KOTISI LÄHETTYVILLÄ Jos olet kaukana paikallisesta myyjäliikkeestä ja tarvitset huoltoa. autoriserede forhandler. Slå op i telefonbogen. de äkta reservdelar och tillbehör som behövs. kontakt det nærmeste Mercury Marine (international) Marine Power servicekontor. spesialverktøy og –utstyr samt originaldeler og –tilbehør til å utføre tilfredsstillende service hvis behovet skulle melde seg. or7c OSIA JA LISÄLAITTEITA KOSKEVAT KYSELYT Kaikki alkuperäsiä varaosia ja lisävarusteita koskevat kyselyt on osoitettava paikalliselle. skal du kontakte den nærmeste autoriserede forhandler. ota yhteys lähimpään valtuutettuun myyjäliikkeeseen. erikoistyökalut ja laitteisto sekä alkuperäisiä osia ja lisävarusteita moottorisi oikeaan huoltoon. de specialverktyg. hvis der er behov for service. auktoriserade återförsäljare om du har frågor angående äkta reservdelar och tillbehör. Jollet jostakin syystä saa huoltoa. kendskab til produktet. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få service. skall du alltid leverera den till den lokala. Kun forhandleren har fabriksuddannede mekanikere. Där känner man din motor bäst. Forhandleren kræver model– og serienumre i forbindelse med spørgsmål om reservedele og tilbehør. He tuntevat moottorisi parhaiten. ork EJER ASSISTANCE eor6a SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor6k LOKALTEFTERSYN Returnér altid påhængsmotoren til den lokale. hvis det er nødvendigt. ora FORESPØRSLER ANGÅENDE DELER OG TILLEGGSUTSTYR Alle forespørsler angående originale deler og ekstrautstyr skal rettes til nærmeste autoriserte forhandler. Endast där finns det fabriksutbildad personal. ber vi dig att ha motorns modell och serienummer nära till hands. Dette er det eneste stedet som har spesialopplærte mekanikere. for at kunne bestille de korrekte reservedele. för att servicen på din motor skall bli den bästa. auktoriserade verkstaden. Om du av någon orsak inte kan få service. og der opstår behov for service. autoriserede forhandler. slår du opp i yrkeslista i telefonkatalogen for å finne nærmeste godkjente forhandler. joilla on tarvittavat tiedot. kontakta närmaste (Internationella) Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. Myyjäliikkeellä on osien ja lisävarusteiden tilaamiseen tarvittavat tiedot. Hvis du af en eller anden grund ikke kan få service. den utrustning. specielt værktøj og udstyr.org orc SERVICEASSISTANSE FOR EIEREN eor6g eor6c OMISTAJAN HUOLTOAPU PAIKALLINEN KORJAUSHUOLTO Vie perämoottori aina paikalliseen. or7a SERVICE NÄR DU ÄR HEMIFRÅN Om du inte är i närheten av din lokala återförsäljare när du behöver service. Forhandleren har nødvendig informasjon for å bestille deler og ekstrautstyr til sine kunder. ota yhteys lähimpään Mercury Marine (Kansainväliseen) Marine Power– huoltopisteeseen. samt ægte reservedele og tilbehør til at foretage service på motoren på korrekt vis. Adressen hittar du på “gula sidorna” i telefonkatalogen. tar du kontakt med nærmeste Mercury Marine (internasjonal) Marine Power -serviceavdeling.

kysymyksiä tai jos olet huolissasi jostakin perämoottoria koskevasta asiasta. eller hvis du har eventuelle spørsmål eller lurer på noe angående utenbordsmotoren. Jos sinulla on kysymys. Jos olet jo näin tehnyt. Tal med forhandlerens salgseller serviceleder. 1 2 Hvis du har eventuelle spørsmål.or4g orc EIERASSISTANSE eor4g eor4c OMISTAJAN HUOLTOAPU HUOLTOAPU Tyytyväisyytesi perämoottorituotteeseen on hyvin tärkeätä myyjäliikkeelle ja meille. gör så här. ota yhteys myyjäliikkeen omistajaan. De vil snakke med forhandleren for å løse eventuelle problemer. dagtid • Modell . Om du har ett problem eller en fråga som gäller service. ota yhteys Mercury Marine Service Office:een (kansainväliseen). Hvis du har et spørgsmål. De kommer att arbeta med din återförsäljare för att lösa alla problem.servicekontor (Internationellt) för hjälp. Hvis du har problemer eller spørgsmål vedr. jota myyjäliike ei pysty ratkaisemaan. Om du redan har gjort det. ota yhteys myyjäliikkeeseesi tai johonkin valtuutettuun Mercury Marine -myyjäliikkeeseen. menettele näin: SERVICE Din tilfredshet med utenbordsmotoren er av største betydning for forhandleren og for oss. Service Office tarvitsee seuraavat tiedot: • Nimesi ja osoitteesi • Puhelinnumerosi päivisin • Perämoottorisi sarjanumeron ja mallin • Myyjäliikkeesi nimen ja osoitteen • Ongelman laadun Mercury Marine Service Office -osoitteet ovat seuraavalla sivulla. kontakta först återförsäljaren eller en auktoriserad Mercury Marine -filial. huoli tai ongelma. Hvis dette allerede er gjort. Gjør følgende hvis det kreves ytterligere assistanse: 1 2 Snakk først med salgssjefen eller servicesjefen hos forhandleren. ora SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor4k SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN Din belåtenhet är av största betydelse för din återförsäljare och för oss. Hvis du allerede har gjort dette.och serienummer av din utombordsmotor • Namn och adress av din återförsäljare • Problemets natur En förteckning över Mercury Marine -servicekontor finns på följande sida. Følgende oplysninger er nødvendige for servicekontoret: • Dit navn og din adresse • Telefonnummer i løbet af dagen • Model . kontakt din forhandler eller en hvilken som helst autoriseret forhandler. Hvis der er behov for yderligere assistance. Hvis det skulle oppstå problemer. kan du kontakte forhandlerens ejer. som ikke kan løses af forhandleren.og serienummer på påhængsanordningen • Din forhandlers navn og adresse • Beskrivelse af problemet En liste over Mercury Marine servicekontorer findes på næste side.og serienummer på utenbordsmotoren • Navn og adresse til forhandleren • Beskrivelse av problemet Mercury Marine -serviceavdelinger er oppført på neste side. kontakta ägaren. bedes du kontakte Mercury Marine servicekontoret (international) Marine Power serviceafdelingen eller– forhandleren for assistance de vil i salmar bejde med din forhandler gøre sit bedste for at løse alle problemer. 1 2 Om du har ett problem eller en fråga som inte kan lösas av återförsäljaren. Jos sinulla on mitään pulmia. försäljning eller körning av din utombordsmotor. ork Neuvottele myyjäliikkeen myyntipäällikön tai huoltopäällikön kanssa. Följande information behövs av servicekontoret: • Ditt namn och adress • Telefonnummer. EJERASSISTANCE eor4a ASSISTANCE Din tilfredshed med påhængsproduktet er yderst vigtig for din forhandler og for os. Jos tarvitset lisäapua. en bekymring eller et problem. gør da følgende: 1 2 Rådgör med återförsäljarens försäljningschef eller verkstadschefen. josta saat apua. Om ytterligare hjälp behövs. ta kontakt med forhandleren eller en godkjent forhandler. tar du kontakt med innehaveren av forhandlerfirmaet. lurer på noe eller har problemer som ikke kan løses hos forhandleren. tar du kontakt med Mercury Marine (International) Marine Power -avdeling eller distributørens serviceavdeling for assistanse. 90-10212X20 105 . He auttavat sinua ja myyjäliikettä ratkaisemaan kaikki ongelmat. påhængsproduktet. Serviceavdelingen vil trenge følgende informasjon: • Navn og adresse • Telefonnummer på dagtid • Modell . kontakta Mercury Marine .

Japani Japan Mercury Marine . Mellemøsten. 137th Ave. 435-0005 Japan Aasia. Australia Eurooppa. Stillehavsområdene Australien. telefax eller skriv for assistance. Karibiska havet (305) 385-9585 Japan Japan 81-53-423-2500 81-53-423-2510 (305) 385-5507 Meksiko. faksata tai kirjoittaa. Central Amerika. de vestindiske øyer Mexiko. Shizuoka. Mellom -Amerika.Japan 283-1 Anshin-cho Hamamatsu. ora MERCURY MARINE -SERVICEAVDELINGER Trenger du hjelp. Singapore Asien. Midt -Østen. Afrikka Europa. Suite 226 Miami. Afrika (32) (87) 32 • 32 • 11 (32) (87) 31 • 19 • 65 Marine Power . Afrika Europa. Karibianmeren seutu Mexico. Inc. voit soittaa. Tyynen Valtameren Alue Australien.Rechain B-4800 Verviers. Parc Industriel de Petit. Sydamerika. Lähi -Itä. Sydamerika. samt post og telefax korrespondance. Pioneer Road. jos kirjoitat tai lähetät faksin. Mellemamerika. faxa eller skriv.or orc EIERASSISTANSE or10g or10c OMISTAJAN HUOLTOAPU MERCURY MARINE SERVICE OFFICE -OSOITTEET Tarvitessasi apua. 2395 Meadowpine Blvd. Var god ange ditt telefonnummer (dagtid) om du skriver eller faxar. Mississauga.S. Singapore 5466160 5467789 Mercury Marine Singapore 72 Loyang Way Singapore 508762 106 90-10212X20 . Ole hyvä anna puhelinnumerosi päivisin. Singapore Asia. Belgium (61) (3) 9793-5880 Australia. Etelä -Amerikka.Europe.W. Stillehavet Mercury Marine Australia 132-140 Frankston Road Dandenong. USA Förenta Staterna (920) 929-5040 Canada Kanada (905) 567-6372 (905) 567-8515 Mercury Marine Ltd. EJERASSISTANCE or10a MERCURY MARINE SERVICEKONTORER Ring. sende en telefaks eller skrive. P. Stilla havets område (61) (3) 9791-5822 Europa. ring. Victoria 3164. USA Yhdysvallat USA Kanada Canada Australia. Inkludér venligst dit telefonnummer i løbet af dagen. ork SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN or10k MERCURY MARINE -SERVICEKONTOR För hjälp. Ontario L5N 7W6 (920) 929-5893 Mercury Marine W6250 W. er det bare å ringe. FL 33186 U. Mellersta Östern.A. Afrika Mexico. Singapore Asien.O. Box 1939 Fond du Lac. Wi 54936-1939. Sør -Amerika..Latin America & Caribbean 9010 S. Vestindien Mercury Marine . Keski -Amerikka.

oka Noter alt vedlikehold som er utført på motoren her. Ta vare på alle verkstedskvitteringer. Spara alla kvitton på reparationer och service. Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer 90-10212X20 107 . Notera allt underhåll som utförs. Muista säilyttää kaikki työlistat ja kuitit. okk UNDERHÅLLSLOGG oka1k oka1a VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Notér vedligeholdelse på din påhængsmotor skal nedtegnes her.okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT oka1g oka1c HUOLTOLOKIKIRJA Merkitse kaikki suoritetut perämoottorin huoltotoimet tähän. Sørg for at opbevare alle ordrer og kvitteringer.

okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT okk oka HUOLTOLOKIKIRJA VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer UNDERHÅLLSLOGG Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse 108 90-10212X20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times