Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE–merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som

er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgia, oppfyller kravene til følgende direktiver og standarder, som endret: Direktiv for lystbåter: Direktiv for maskineri EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Mikäli perämoottorin sarjanumerolevyssä on CE–merkki vasemmassa alakulmassa, seuraava ilmoitus on voimassa: Tämä perämoottori, jonka on valmistanut Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA tai Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgium, täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset, muutokset mukaanlukien: Huviveneitä koskeva direktiivi: 94/25/EC; normi ISO 8665, ISO 11547 Koneita koskeva direktiivi: 98/37/EC EMC Direktiivi: 89/336/EC; normi EN50081–1, SAE J551 (CISPR julkaisu 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey President, Mercury Marine, Fond du Lac, USA Når det gjelder europeiske bestemmelser, ta kontakt med: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Euroopan säädöksiä koskeva yhteys: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Om utombordsmotorns serienummerplåt har CE–markeringen i nedre vänstra hörnet, gäller följande: Denna utombordsmotor, tillverkad av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien, uppfyller kraven i följande direktiv och standarder, enligt följande tillägg: Direktiv för fritidsbåt: Maskindirektiv: EMC–direktiv: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Hvis der findes et CE–mærke i det nederste venstre hjørne på påhængsmotorens serienummerplade, gælder følgende erklæring: Denne påhængsmotor, fremstillet af Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc., Park Industriel, de Petit–Rechain, Belgien er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver og standarder, som rettet: Direktiv for fritidsfartøjer: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547, Direktiv for maskineri: EMC–direktiv: 98/37/EC 89/336/EC; std. EN50081–1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082–1, IEC 61000 PT4–2, IEC 61000 PT4–3,

Patrick C. Mackey Président - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontaktorgan för europeiska bestämmelser: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

Patrick C. Mackey Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Kontakt mht. europæiske love: Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD INSTRUKTIONBOK FÖR MANÖVRERING OCH UNDERHÅLL AV KÄYTTÖĆJA HUOLTOKÄSIKIRJA BETJENINGSĆ OG VEDLIGEHOLDELSESĆ HÅNDBOG

 2001, Mercury Marine
90-10212X20

90Ć10212X20 201 –1

N

30

40 (4-Stroke)

S

SF

DK

TUSEN TAKK
For at du kjøpte en av de beste utenbordsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Utenbordsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens ledere innen marineteknologi og produksjon av utenbordsmotorer siden 1939. Disse årene med erfaring har vært fokusert på å produsere produkter av førsteklasses kvalitet. Mercury Marine har derfor fått et omdømme for streng kvalitetskontroll, utmerkede egenskaper, holdbarhet og varig ytelse. De har også ord på seg for å yte best støtte etter at salget har funnet sted. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye før utenbordsmotoren tas i bruk. Denne instruksjonsboken er tilrettelagt som en hjelp til drift, sikker bruk og behandling av utenbordsmotoren. Alle hos Mercury Marine har satt sin ære i å bygge denne utenbordsmotoren, og ønsker deg mange år med fornøyelse og sikkerhet på sjøen. Takk igjen for din tiltro til Mercury Marine. Garanti Produktet du har kjøpt, leveres med en begrenset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelsene er framsatt under Garantiinformasjon i denne håndboken. Garantibetingelsene inneholder en beskrivelse av det som dekkes, det som ikke dekkes, dekningens varighet, hvordan skaffe garantidekning på enkleste måte, viktig ansvarsfraskrivelse for skader og annen relatert informasjon. Vennligst les gjennom denne viktige informasjonen.

KIITOS
Olet hankkinut yhden markkinoiden hienoimmista perämoottoreista. Olet panostanut viisaasti veneilynautintoon. Perämoottorisi valmistaja, Mercury Marine, on johtavassa asemassa veneilytekniikan taitajana ja tunnettu vuodesta 1939 lähtien maailman laajuisesti perämoottorien valmistajana. Näiden vuosien aikana saatu kokemus on laatutuotteidemme perusta. Tästä oli seurauksena Mercury Marinen maine tiukasta laadunvalvonnasta, korkealuokkaisuudesta, kestävyydestä, pysyvästä suorituskyvystä ja parhaan myynninjälkeisen tuen antamisesta. Kehotamme lukemaan tämän käsikirjan huolellisesti ennen perämoottorisi käyttöä. Tämä käsikirja on laadittu auttamaan perämoottorisi toimintaa, turvallista käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa. Mercury Marinen piirissä olemme kaikki vastuuntuntoisia perämoottorisi valmistuksessa ja toivotamme sinulle mieluista ja turvallista veneilyiloa vuosikausiksi eteenpäin. Kiitämme vielä kerran Mercury Marinelle osoittamastasi luottamuksesta. Takuuilmoitus Ostamasi tuote käsittää Mercury Marinen rajoitetun takuun, takuuehdot ovat tämän käsikirjan osassa Takuutiedot. Takuulauseke sisältää selostuksen siitä mitä takuu kattaa, mitä se ei kata, takuuajan, miten parhaiten voi saada takuukatteen, tärkeitä vastuuvapautuslausekkeita ja vahinkojen rajoituksia ja muuta asiaankuuluvaa tietoa. Lue nämä tärkeät tiedot!

TACK!
Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en god investering! Din utombordare är tillverkad av Mercury Marine, ett marknadsledande företag vad gäller marin teknologi och tillverkning sedan 1939. Under alla dessa år har målet varit att producera kvalitetsprodukter. Mercury Marine har rykte om sig att vara ledande vad gäller kvalitetskontroll, kvalitet, hållbarhet och prestanda, och företaget är ledande vad gäller uppföljning av sina produkter. Vi ber er vänligen att noga läsa denna Instruktionsbok innan motorn tas i bruk. Instruktionsboken har framställts för att bli till hjälp vid körning, säker användning och skötsel av utombordaren. Samtliga medarbetare vid Mercury Marine har bidragit med sin expertis för att bygga Din utombordare, och alla önskar Dig många år av trivsamma och säkra båtturer. Vi tackar Dig igen för att Du litar på Mercury Marine. Meddelande angående garantin Produkten du inhandlat kommer med en begränsad garanti från Mercury Marine, och villkoren beskrivs i avsnittet Garantiinformation, i denna handbok. Där informeras om vad som täcks och inte täcks av garantin, hur lång garantitiden är, hur man bäst skaffar garantin, viktiga friskrivningsklausuler och begränsningar vad gäller skador, och annan information. Var vänlig och läs denna viktiga information.

TAK
for dit køb af en af de bedste påhængsmotorer på markedet. Det er en god investering i bådglæde. Din påhængsmotor er fabrikeret af Mercury Marine, en verdensleder inden for marineteknologi og fabrikation af påhængsmotorer siden 1939. Gennem mange års erfaring har Mercury forpligtiget sig til at fremstille de bedste kvalitetsprodukter. Dette har ført til Mercury Marine’s ry om streng kvalitetskontrol, dygtighed, holdbarhed, vedvarende ydeevne og den bedste kundesupport efter produktsalg. Læs denne håndbog omhyggeligt, før påhængsmotoren tages i brug. Håndbogen er udarbejdet med henblik på at hjælpe dig med betjening, sikker brug og pleje af din påhængsmotor. Her hos Mercury Marine sætter vi en ære i at bygge din påhængsmotor og ønsker dig mange års ubekymret og sikker bådbrug. Endnu en gang tak for din tillid til Mercury Marine. Garantimeddelelse Det produkt, du har købt kommer med en begrænset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelser er fremlagt i sektionen Garantioplysninger i denne vejledning. Garantierklæringen indeholder en beskrivelse af hvad der er dækket, hvad der ikke er dækket, garantiens varighed, den bedste måde at anskaffe garantidækkelse på, vigtige afskrivelser og begrænsninger for skade og andre tilknyttede oplysninger. Du bedes gennemlæse disse vigtige oplysninger.

0

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Garantiinformasjon Overførbar garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Internasjonal garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrenset garanti for firetakts utenbordsmotor . . . . . . . . . 8 3 års begrenset garanti mot korrosjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidekning og unntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelle opplysninger Båtførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før utenbordsmotoren brukes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Båtens motorkapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manøvrering i høy hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotorens fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merknad ved fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dødmannsstoppbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varsomhet i nærheten av badende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhetsmelding for passasjerer – pongtongbåter og dekkbåter . . . . . . Hopping på bølger og kjølevann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grunnstøting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksosutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjøvett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestanddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Takuutiedot Takuun siirto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Takuun rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvallat ja Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine 4-tahtisen perämoottorin rajoitettu takuu . . . . . . . . . . . . . . 8 3 vuoden rajoitettu takuu korroosiota vastaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Takuun kattavuus ja rajoitusehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Yleistietoa 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35
oaa

Veneilijäin vastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ennen perämoottorin käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veneen teho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pikamoottoriveneen ja suurtehoisen veneen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perämoottorin kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kauko-ohjausta koskeva varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hätäkatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedessä olevien henkilöiden suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matkustajien turvallisuus - Ponttooniveneet ja kansiveneet . . . . . . . . . . . . Aallokossa ja vanavedessä hyppäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedenalaiset vaarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakokaasujen päästöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisälaitteiden valinta perämoottoriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opastusta turvalliseen veneilyyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valmistusnumeron muistiin merkitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INNEHÅLL
Garantiinformation Överlåtelse av garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantibevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Utanför Förenta Staterna och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begränsade garanti för 4-taktare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 års begränsad garanti mot korrosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantins täckning och undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Allmän information Förarens skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innan du startar utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Högsta motorstyrka för båten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning med körning med “high–performance”–båt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjärreglage för utombordsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varning om styrsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstoppskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Var uppmärksam på personer i vattnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Säkerhetsmeddelande för passagerare - Pontonbåtar och båtar med däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning över vågor och bakvatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risken för att köra på undervattensföremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avgasutsläpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att välja tillbehör till din utombordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förslag om båtsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriv upp serienumret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Översiktsbild över komponenterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

INDHOLDSFORTEGNELSE
Garantioplysninger Overførsel af garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Garantiregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uden for USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mercury Marine begrænset garanti for fire–takts påhængsmotorer . . . . . . 8 3 års begrænset garanti mod tæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garantidækning og undtagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generelt Bådførerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Før du starter påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bådens hestekræfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højhastigheds– og high performance bådbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotorens fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bemærkning om fjernstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstopkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse af mennesker i vandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhedsmeddelelse til passagerer – Pontonbåde og både med dæk . Spring over bølger og kølvand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenstød med farer under vandoverfladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udstødningsemission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af tilbehør til din påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Råd om sikker sejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrering af serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponentidentifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 23 24 25 26 28 30 30 32 33 35

90-10212X20

1

oag

oac

INNHOLD
Montering Montering av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Valg av propell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport Transport av båt/motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bærbare drivstofftanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Drivstoff og olje Anbefalt bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fylling av bensintanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalt motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjekke og fylle på motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponenter og kontrollspaker Fjernkontrollfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varselsystem – modeller med forgassere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varselsystem – Modeller med elektronisk drivstofftilførsel (EFI) . . . . . . . . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis utstyrt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Justering av gassfriksjonen - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av styrefriksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering av trimror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (forts. neste side)
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Asennus Perämoottorin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Potkurin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kuljetus Veneen/perämoottorin kuljettaminen perävaunulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kannettavien polttoainesäiliöiden kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Polttoaine & öljy 40 41 42 43 Bensiinisuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainesäiliön täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljysuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn tarkistus ja lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin osat & käyttölaitteet Kauko–ohjaimen erikoisominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varoitusjärjestelmä – Kaasuttimilla varustetut mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varoitusjärjestelmä – Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Käsinkallistusjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim ja kallistus (jos on varusteena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kaasukahvan kitkan säätö - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ohjauskitkan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Trimmievän säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (jatkuu seuraavalla sivulla)
oaa

40 41 42 43

INNEHÅLL
Installation Montering av utbordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Val av propeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transport

INDHOLDSFORTEGNELSE
Montering Montering af påhængsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Propelvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Transportering af motoren

Trailertransport av båten/utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transport av bärbara bränsletankar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Bränsle & olja

Transportering af båd og påhængsmotor med trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Transportering af bærbare benzintanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Brændstof og olie

Bränslerekommendationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyllning av bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekommenderad motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll och påfyllning av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur reglage och system fungerar

40 41 42 43

Benzinanbefalinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påfyldning af brændstoftank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anbefalet motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér og påfyld motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorens særlige egenskaber og kontrolmekanismer

40 41 42 43

Fjärreglagets funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Varningssystem – förgasarmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Varningssystem – EFI–modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Manuellt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Powertrim och tilt (extrautr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Inställning av gashandtagets friktion - modeller med rorkult . . . . . . . . . . . 60 Inställning av styrfriktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Inställning av trimrodrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsättning på nästa sida)

Fjernkontrolfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Advarselssystem – Modeller med karburatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Advarselssystem – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) . 47 Manuelt tiltsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Power trim og tilt (hvis en sådan er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Indstilling af gashåndtagets friktion - modeller med styrehåndtag . . . . . . . 60 Indstilling af styremodstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Justering af trimtap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (fortsættes på næste side)

2

90-10212X20

oag

oac

INNHOLD
Bruk Sjekkliste før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk i kuldegrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjøring i saltvann eller forurenset vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruksjoner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremgangsmåte ved innkjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motoren - modeller med styrekult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Girskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopp av motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikehold Vedlikehold av utenbordsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylling av kjølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerning og montering av toppdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvendig vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drivstoffsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fester for styreoverføringsstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offeranode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm . . . . . . . . . . . . . . Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm . . . . . . . . . . . . Sjekking og utskifting av tennplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skifte av sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspeksjon av registerremmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smørepunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollere væskenivået i power-trim-pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oljeskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girkasse – girkasse med 83 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . Smøring av girhus – girkasse med 108 mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . Utenbordsmotor som har vært under vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Perämoottorin käyttö 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72 Käynnistystä edeltävä tarkistuslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäätymislämpötiloissa ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajo merivedessä tai saastuneessa vedessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistystä edeltävät toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - kaukosäätömallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin käynnistys - ohjauskahvalliset mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottorin pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käynnistys hätätilanteessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huolto 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98
oaa

62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

Perämoottorin huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varaosien valitseminen perämoottoriisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarkastus- ja huoltotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yläkopan poisto ja asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulkopinnan huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polttoainejärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohjauksen niveltangon kiinnikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korroosion estoanodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . . Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . . . Sytytystulpan tarkastus ja vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akun tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulakkeiden uusiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajastushihnan tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voitelukohteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulisen ajokulman säätönesteen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moottoriöljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteiston voitelu - 83 mm läpim. vaihdelaatikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaihteistokotelon voitelu - 108 mm läpim. vaihteistokotelo . . . . . . . . . . . . Uponnut perämoottori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98

INNEHÅLL
Körning Avprickningslista före körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning under den kalla årstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körning i saltvatten eller förorenat vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Före start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkörning av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att starta motorn - modeller med fjärreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start av motorn – modeller med rorkultshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Växling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att stänga av motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nödstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll Utombordarens skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservdelar till utombordaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektions- och underhållsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spolning av kylsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demontering och montering av motorkåpan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhåll av motorns yttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bränslesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styrlänkstagets fästen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korrosionskontrollanod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion och byte av tändstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspektion av kamaxelrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjställen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollera power trim-vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byte av motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 83 mm dia. växelhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smörjning av växelhus - 108 mm dia. växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dränkt motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

INDHOLDSFORTEGNELSE
Betjening af påhængsmotoren Huskeliste før sejlads med påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening frostvejr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betjening i saltvand og forurenet vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruktioner før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilkøring af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med fjernkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start af motoren - modeller med styrehåndtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gearskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standsning af motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nødstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse Pleje af påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af reservedele til påhængsmotoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyns- og vedligeholdelsesskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skylning af kølesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aftagning og påsætning af topdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedligeholdelse af eksteriør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændstofsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastgørelse af styreforbindelsesstangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tæringskontrolanode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn og udskiftning af tændrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskiftning af sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn af tandrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøresteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrollér power trim-væsken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udskift motorolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 83 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smøring af gearkasse - 108 mm diam. gearkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påhængsmotor, der har været under vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 76 78 79 79 80 82 83 84 86 88 88 89 90 91 92 93 95 97 98 62 63 63 64 64 65 68 71 71 72

90-10212X20

3

oag

oac

INNHOLD
Motoropplag Forberedelser til motoropplag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Feilsøking Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Serviceassistanse For Eieren Lokal reparasjonsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service borte fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørsler angående deler og tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -serviceavdelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 De gitte beskrivelser og spesifikasjoner var gjeldende da denne instruksjonsboken ble godkjent for trykking. Mercury Marine vil hele tiden forbedre sine produkter. Mercury Marine forbeholder seg videre retten til å stanse fabrikasjon av modeller når som helst, samt retten til å forandre spesifikasjoner, utforming, metoder eller fremgangsmåter, uten å pådra seg noen forpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende navn er registrerte varemerker i Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster.
oak

SISÄLLYSLUETTELO
Varastointi Varustaminen varastointia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Vianetsintä Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Omistajan huoltoapu 104 104 104 105 106 Paikallinen korjaushuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korjaustyö, kun et ole kotisi lähettyvillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osia ja lisälaitteita koskevat kyselyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltoapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine service office -osoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huoltolokikirja Huoltolokikirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Tässä opaskirjassa olevat tekniset tiedot ja opastukset olivat voimassa sen painamisen hyväksymisaikana. Mercury Marine, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteidensa laatua, pidättää oikeuden lakkauttaa yksityisten mallien tuotannon haluamanaan aikana, muuttaa teknisiä yksityiskohtia, muotoilua, menetelmiä tai toimintaa ilman ennakkoilmoituksia tai lisävelvoitteita. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Seuraavat ovat Brunswick Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide ja Thruster.
oaa

104 104 104 105 106

INNEHÅLL
Förvaring Förberedelser för förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Felsökning Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Servicehjälp För Ägaren Lokal reparationsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service när du är hemifrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förfrågningar om reservdelar och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicehjälp för ägaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine -servicekontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underhållslogg Underhållslogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivningar och specifikationer i denna handbok gällde vid den tidpunkt då boken godkändes för tryckning. Mercury Marine har som policy att ständigt förbättra sina produkter, och förbehåller sig därför rätten att upphöra med en modell när som helst eller att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, och utan att därmed påta sig några förpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Följande är Brunswicksbolagets registrerade varumärken: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide och Thruster. 104 104 104 105 106 Oplagring

INDHOLDSFORTEGNELSE
Klargøring af motoren til oplagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Fejlfinding Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Ejer Assistance Lokalt Eftersyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftersyn væk fra hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forespørgsler vedrørende reservedele og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercury Marine servicekontorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logbog over vedligeholdelse Logbog over vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Beskrivelserne og specifikationerne i denne håndbog var gældende på tidspunktet for bogens trykning. Mercury Marine bestræber sig for til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig ret til når som helst at standse produktionen af en model og at forandre specifikationer, design, metoder og procedurer uden varsel og uden at påtage sig forpligtelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. E 2001, Mercury Marine Følgende varemærker tilhører Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster. 104 104 104 105 106

4

90-10212X20

Box 1939 Fond du Lac.og garantikort av plast sammen med en kopi av salgsdokumentet som bekrefter eierforholdet. kontakta distributören i ditt land eller närmaste Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor.: Warranty Registration Department Uusi Omistajan takuurekisteröintikortti lähetetään uuden omistajan nimellä ja osoitteella. send til: Mercury Marine W6250 W. joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.O. I USA og Canada skal dette sendes til: Mercury Marine W6250 W. men kun i den resterende tid af den ubrugte del af den begrænsede garanti. OVERFØRBAR GARANTI Den begrensede garantien kan overføres til neste eier. Pioneer Road P. WI 54936 -1939 Attn. mutta ainoastaan rajoitetun takuun jäljellä olevaksi ajaksi. Tämä palvelu on maksuton. I USA og Canada.O. Registreringen kommer att ändras på fabrikens datafil. Kontakt leverandøren i det pågældende land eller det nærmeste Mercury Marine/Marine Power servicekontor for produkter købt uden for USA og Canada. Jos tuote on ostettu Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Når det gjelder produkter som er kjøpt andre steder enn i USA og Canada. Direkte salg av eier Den neste eieren kan registreres som ny eier og benytte den ubrukte delen av den begrensede garantien ved å sende den forrige eierens registrerings . Detta gäller inte produkter som används för kommersiella ändamål. posta detta till: Mercury Marine W6250 W. Tämä ei koske tuotteita. men bara för återstoden av den begränsade garantins oanvända del. ota yhtys maahantuojaan tai lähimpään Mercury Marine/Marine Power Service -toimistoon. ägaren säljer direkt Den andra ägaren kan registreras som ägare och bibehålla den outnyttjade delen av den ettåriga begränsade garantin genom att sända in den förre ägarens garantiregistreringskort och en kopia av köpebrevet som bevis på ägarskap.: Warranty Registration Department Ett nytt Ägarens registreringskort kommer att utställas med den nya Ägarens namn och adress. Ved direkte salg foretaget af ejeren Den efterfølgende ejer kan blive registreret som den nye ejer og beholde den ubrugte del af den begrænsede garanti ved at indsende den tidligere ejers plastik garantiregistreringskort og en kopi af salgssedlen som bevis på ejerskabet. Denne service er gratis. Pioneer Road P. Box 1939 Fond du Lac. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Departement Det vil bli utstedt et nytt registrerings . tar du kontakt med distributøren i det aktuelle landet. WI 54936 -1939 Attn: Warranty Registration Department Et nyt garantiregistreringskort med den nye ejers navn og adresse udstedes. 90-10212X20 5 . Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. Box 1939 Fond du Lac. eller nærmeste Mercury Marine -/Marine Power Service -avdeling.og garantikort med den nye eierens navn og adresse. ouk Omistajan suorittama suora myynti Toinen omistaja voidaan rekisteröidä uutena omistajana ja hän voi säilyttää takuusta käyttämättömän osan lähettämällä edellisen omistajan muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin ja ostotositteen todistuksena omistuksesta. Tehtaan tietokonetiedostoon tehdään rekisteröintitietokorjaukset. der anvendes til kommercielle formål. Denna service är gratis. men bare for den ubrukte delen av den begrensede garantien.oqg ouc GARANTIINFORMASJON eoq2g eoq2c TAKUUTIEDOT TAKUUN SIIRTO Rajoitettu takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. Det er ingen utgifter forbundet med denne servicen. Registreringsoplysningerne øndres i datafilen på fabrikkens computer. Registreringen vil bli endret i fabrikkens dataregistreringskartotek.O. eoq2k ÖVERLÅTELSE AV GARANTI Den begränsade garantin får överföras till nästa köpare. WI 54936 -1939 Attn. Dette gælder ikke for produkter. Pioneer Road P. Box 1939 Fond du Lac. För produkter köpta utanför Förenta Staterna och Kanada. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION eoq2a OVERFØRSEL AF GARANTI Den begrænsede garanti kan overføres til en efterfølgende køber. Yhdysvalloissa ja Kanadassa nämä lähetetään osoitteella: Mercury Marine W6250 W.O. I Förenta Staterna och Kanada. Pioneer Road P.

Du vil modtage et midlertidigt garantiregistreringskort. Myyjäliike vahvistaa myös. Det er viktig at forhandleren fyller garantiregistreringskortet helt ut og sender det tilbake til fabrikken umiddelbart etter avsluttet salg av det nye produktet. Huomautus: Tehtaan ja myyjäliikkeen on pidettävä rekisteröintilistaa koskien Yhdysvalloissa ostettuja venetuotteita. Den begränsade garantin träder i kraft först efter det att produkten registrerats vid fabriken. oua GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou1a GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. Se on voimassa ainoastaan 30 päivää ostopäivästä sillä välin kun muovinen Omistajan takuurekisteröintikortti on valmisteluvaiheessa. 6. om garantiservice blir aktuellt. användningsändamålet och återförsäljarens kod. Når fabrikken mottar registreringskortet. som foretager service. form for brug og den sælgende forhandlers kode. 7. produktmodell . När fabriken har mottagit garantiregistreringskortet. 3. Du får ett temporärt Ägarens garantikort vid produktköpet. Koska myyjäliikkeelläsi on jatkuva henkilökohtainen tyytyväisyyteesi. 7. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. Erstatningskrav accepteres ikke uden præsentation af dette kort. ostopäivän. 2. 7. har personlig interesse av at du er fornøyd. Kun tehdas on saanut takuurekisteröintikortin. että vaaditaan ilmoitus Federal Boat Safety Act:in (Federaalinen veneturvallisuuslakiasetus) puitteissa. salgsdato. Jos tuotteesi tarvitsee huoltoa tänä aikana. namn och adress. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. 6. Se on esitettävä huoltopisteelle. marine produkter solgt i USA. utges Ägarens garantiregistreringskort av plast. navn og adresse. 6 90-10212X20 . käyttötyypin ja myyjäliikkeen koodin. 4. I tilfælde af at dit produkt får behov for service i denne periode. Forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. Eftersom det ligger i din återförsäljares intresse att ha en nöjd kund. salgsdato. Takuuvaateita ei oteta vastaan ilman tätä korttia. Se tunnistaa alkuperäisen ostajan nimen ja osoitteen. skal du vise forhandleren det midlertidige garantiregistreringskort. 2. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. ouk 6. sen varalta. 3. Ellet saa muovikorttiasi 30 päivän kuluessa uuden tuotteen ostosta. at du er den oprindelige køber og bruger af produktet. 2. Han vil sætte det på garantiskadeanmeldelsesformen. Den begrænsede garanti træder først i kraft. försäljningsdatum. tuote on palautettava heille takuutyötä varten. Dette er kun gyldig i 30 dager fra salgsdatoen mens eierregistreringskortet av plast blir behandlet. ota yhteys myyjäliikkeeseen. bør du bringe produktet tilbage til ham for garantiservice. får du et midlertidig eierregistreringskort. kiinnostus GARANTIREGISTRERING USA og Canada 1. Vänligen kontakta din återförsäljare. skall produkten returneras till honom för garantiservice. Han vil legge det ved skjemaet for garantiservice. dersom det skulle kreves kunngjøring under Federal Boat Safety Act. 5. Hvis ikke du har modtaget dit plastik garantiregistreringskort i løbet af 30 dage efter salgsdatoen for det nye produkt. Om din produkt behöver service under denna tidsperiod. Ved modtagelse af garantiregistreringskortet. nimen ja osoitteen. saat muovisen Omistajan takuurekisteröintikortin.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou1g ou1c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvallat ja Kanada 1. produktets model . produktmodell og serienummer. i tilfælde af at notifikation under Federal Boat Safety Act er påkrævet. navn og adresse. Da den sælgende forhandler fortsat er personligt interesseret i din tilfredshed. ou1k GARANTIBEVIS Förenta Staterna och Kanada 1. Det skal vises til den forhandler. 5. Det måste uppvisas för återförsäljarens servicecenter. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden. 5. 4. vil du få et eierregistreringskort av plast som er ditt eneste gyldige registreringsbevis. 7. viser du det midlertidige registreringskortet til forhandleren. Garantiservice vil ikke bli utført med mindre du har dette kortet. esitä väliaikainen rekisteröintikortti myyjäliikkeelle. Rajoitettu takuu ei ole voimassa ennen kuin tuote on rekisteröity tehtaalla. udsteder fabrikken et plastik garantiregistreringskort til dig. i tilfælde af at garantiservice er påkrævet. Hän liittää sen takuuvaadelomakkeeseesi. 2. hvilket er din eneste gyldige form for registreringsidentifikation. På registreringskortet er det oppgitt navn og adresse til opprinnelig kjøper. efter produktet er registreret på fabrikken. Ostaessasi tuotteen saat väliaikaisen Omistajan rekisteröintikortin. Han kommer att bifoga det till garantianspråksblanketten. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till fabriken omedelbart vid försäljning av en ny produkt. mens dit plastik garantiregistreringskort fremstilles. Det viser navn og adresse for den originale køber. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen tehtaalle välittömästi uuden tuotteen myynnin jälkeen. om ditt plastkort inte mottas inom 30 dagar från den nya produktens försäljningsdatum. Forhandleren attesterer ligelede.og serienum(re)mer. Hvis du ikke har mottatt eierregistreringskortet av plast innen 30 dager fra kjøpsdatoen av det nye produktet. 3. når du køber produktet.och serienummer/ -numren. Dette kortet må vises til serviceforhandleren ved eventuell garantiservice. Merk: Registreringsoversikter må føres av fabrikken og forhandleren på maritime produkter som selges i USA. 4. bedes du kontakte den sælgende forhandler. On tärkeätä. 6. Det er vigtigt at på sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til fabrikken straks efter salget af det nye produkt. 3. må du ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet. Det er gyldigt i 30 dage efter salgsdatoen. OBS: Registreringslistorna måste uppehållas av fabriken och återförsäljaren av marinprodukter sålda i Förenta Staterna i det fall att ett meddelande som angår Federal Boat Safety Act skulle bli aktuellt. 4. jos tarvitaan takuuhuoltoa. joka on ainoa pätevä rekisteröintitosite. Det gäller 30 dagar från försäljningsdatumet medan Ägarens garantiregistreringskort förbereds. Den begrensede garantien trer ikke i kraft før produktet er registrert ved fabrikken. vilket är din enda giltiga registreringsidentifikation. Garantianspråk kan inte accepteras utan detta kort. Ved kjøp av produktet. 5. Forhandleren som solgte produktet. Bemærk: Registreringslister skal opretholdes af fabrikken og forhandleren mht. bör du uppvisa det temporära registreringskortet hos återförsäljaren. Derfor bør produktet leveres til ham for garantiservice. Det identifierar namnet och adressen av originalköparen. bruksområde og forhandlerens kodenummer.

beder forhandleren muligvis om at se garantiregistreringskortet. ostopäivän. Spørg leverandøren/forhandleren om programmet med plastik kort gælder for dig. 4. jota kutsutaan “Ostajan kopioksi”. Jos joskus tarvitset tämän tuotteen takuuhuoltoa. På registreringskortet er det oppgitt ditt navn og din adresse. Fråga din distributör/återförsäljare om detta plastkortprogram angår dig. kan forhandleren be om å få se registreringskortet for å bekrefte kjøpsdato og for å bruke opplysningene på kortet når skjemaet for krav fremsatt under garantien skal fylles ut. 4. VIKTIGT: I vissa länder bestämmer lagen att registreringslistorna måste behållas av fabriken och återförsäljaren. Kopio takuurekisteröintikortista. voit heittää pois “Ostajan kopion”. jos meidän joskus pitää ottaa yhteys sinuun. senere brug. kan du kaste “kjøpers kopi” som du fikk av distributøren/forhandleren da du kjøpte produktet. Hvis du har brug for garantiservice på produktet. i tilfælde af at det bliver nødvendigt at kontakte dig. 5. 5. Sikr dig at leverandøren/forhandleren udfylder garantiregistreringskortet med det samme og sender fabrikskopien til Marine Power International servicecentret for dit område. ON annettava välittömästi sinulle.” som du modtog fra leverandøren/forhandleren. henvises til “International garanti”. Vi håper å ha ALLE produkter registrert ved fabrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å ta kontakt med deg. 3. nimen ja osoitteen. Jos saat muovisen takuurekisteröintikortin. VIGTIGT: I nogle lande skal registreringslister opretholdes af fabrikken og forhandleren ifølge loven. MÅ gis til deg umiddelbart etter at kortet er fylt ut av selgende distributør/forhandler. namn och adress. produktmodell . Dette kortet er ditt bevis på at kjøpet er registrert på fabrikken. i løbet af 30 dage efter du har modtaget “Fabrikskopien” af garantiregistreringskortet fra leverandøren/forhandleren. Vær derfor sikker på at forhandleren/distributøren fyller ut registreringskortet umiddelbart og sender fabrikkopien til det aktuelle internasjonale Marine Power -servicesenteret der du bor. Lisätietoja takuurekisteröintikortista ja sen suhteesta takuuvaateen käsittelemiseen. Om du får ett garantiregisteringskort av plast. 3. I nogle lande udsteder Marine Power servicecentret et permanent (plastik) garantiregistreringskort. Garantiregistreringskortet identifierar ditt namn och din adress. SKAL gives til dig så snart den sælgende leverandør/forhandler har udfyldt kortet fuldstændigt. användningsändamålet och återförsäljarens kod. Forhør deg hos forhandleren om systemet med plastkort gjelder for deg. joka on vastuussa takuurekisteröintiohjelmasta alueellanne. 4. On tärkeätä. Dette kort gælder som din fabriksregistreringsidentifikation. myyjäliike voi pyytää sinulta takuurekisteröintikorttia vahvistaakseen ostopäivän ja käyttää kortissa olevia tietoja takuuvaadelomakkeen/ -lomakkeiden täyttöön. Garantiregistreringskortet viser dit navn og adresse. Se under “Internasjonal garanti” for nærmere opplysninger om hvordan registreringskortet fungerer i forhold til behandlingen av krav som fremsettes under garantien. Vi ønsker at ALLE produkter er registrede på fabrikken. produktmodell og serienummer. TÄRKEÄÄ: Joissakin maissa laki vaatii. Det er vigtigt at den sælgende forhandler udfylder garantiregistreringskortet fuldstændigt og sender det til leverandøren eller Marine Power servicecentret ansvarlig for administrering af garantiregistrering/ -anmeldelsesprogrammet for dit område. produktets model . navn og adresse. for at bekræfte købsdatoen og bruge oplysningerne på kortet til at udfylde garantishadeanmeldelses–formen(e). Distributøren/forhandleren bekrefter videre at du er den opprinnelige kjøperen og brukeren av produktet. Behold kortet til evt. 90-10212X20 7 .oug ouc GARANTIINFORMASJON ou2g ou2c TAKUUTIEDOT TAKUUN REKISTERÖINTI Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella 1. For yderligere oplysninger vedrørende garantiregistreringskortet og dets forbindelse med behandling af garantianmeldelser. oua GARANTIREGISTRERING Internasjonal garantiregistrering 1. bruksområde og distributørens/forhandlerens kodenummer. VIKTIG: I noen land er fabrikken og forhandleren pålagt ved lov å føre registreringsoversikter. En kopia av garantiregistreringskortet. För ytterligare information om garantiregistereringskortet och dess förhållande till behandling av garantianspråk. saat lukemalla osan “Kansainvälinen takuu”. og må oppbevares for eventuelt senere bruk. että myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin täysin ja postittaa sen maahantuojalle tai Marine Power -huoltopisteelle. Varmista. Myyjäliike vahvistaa myös. että tehdas ja myyjäliike pitävät rekisteröintiluetteloita. Tämä kortti on tosite tehtaan rekisteröinnistä ja se on säilytettävä myöhempää tarvetta varten. Detta kort är bevis på din fabriksregistering och skall förvaras av dig för framtida användning vid behov. Det är viktigt att din lokala återförsäljare fyller i garantiregistreringskortet och postar det till Marine Power Servicecenter som är ansvarig för administrering av garantiregistrering -/garantianspråksprogrammet för ditt område.och serienummer/ -numren. Vi rekommenderar att SAMTLIGA produkter registreras på fabriken om det skulle bli aktuellt att kontakta dig. Hvis du modtager et plastik garantiregistreringskort. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i garantiperioden. 2. kan din återförsäljare be att får se garantiregistreringskortet för att bekräfta köpedatumet och använda informationen på kortet för att fylla i garantianspråksblanketten/ -blanketterna. Försäkra dig om att din återförsäljare/distributör fyller i garantiregistreringskortet omedelbart och skickar fabrikens kopia till det lokala internationella Marine Power -servicecentret. jonka sait maahantuojalta/myyjäliikkeeltä tuotteen ostamisen yhteydessä. Om du behöver garantiservice för denna produkt. että olet tuotteen alkuperäinen ostaja ja käyttäjä. 4. 2. Hvis du mottar et slikt plastregistreringskort. Takuurekisteröintikortti tunnistaa nimesi ja osoitteesi. että maahantuoja/myyjäliike täyttää takuurekisteröintikortin välittömästi ja lähettää tehtaan kopion alueesi Marine Power International huoltopisteeseen. En kopi af garantiregistreringskortet. Det er viktig at forhandleren fyller ut garantiregistreringskortet fullstendig og sender det til distributøren eller det Marine Power -servicesenteret som er ansvarlig for å administrere garantiregistreringen/reklamasjonsprogrammet der du befinner deg. se “Internationelll garanti”. kan du kassere “Køberens kopi. 3. da du du købte produktet. at du er den originale køber og bruger af produktet. försäljningsdatum. 3. Joissakin maissa Marine Power huoltopiste voi antaa sinulle pysyvän (muovisen) takuurekisteröintikortin 30 päivän kuluessa saatuaan maahantuojan/myyjäliikkeen lähettämän “tehtaan kopion” takuurekisteröintikortista. 5. käyttötyypin ja maahantuojan/myyjäliikkeen koodin.og serienum(re)mer. tuotteen mallin ja sarjanumeron/ -numerot. 5. 2. kan du kassera “köparens kopia” som du fick av distributören/återförsäljaren vid produktköpet. benævnt som “Køberens kopi”. Återförsäljaren bekräftar också att du är originalköparen och änvändaren av produkten. Leverandøren/forhandleren attesterer ligeledes. 2. kalt “kjøpers kopi”. En kopi av registreringskortet. I vissa länder tilldelar Marine Power Service Center dig ett permanent (plast) garantikort inom 30 dagar efter mottagandet av “Factory Copy” (fabrikens kopia) av garatiregisteringskortet från distributören/återförsäljaren. Tiedustele maahantuojalta/myyjäliikkeeltä koskeeko muovikorttiohjelma sinua. kallad “Purchaser ’s Copy” (Köparens kopia) MÅSTE ges åt dig omedelbart efter det att kortet har fyllts i av den säljande distributören/återförsäljaren. form for brug og den sælgende leverandørs/forhandlers kodenummer. ouk GARANTIOPLYSNINGER GARANTIINFORMATION ou2a GARANTIREGISTRERING Uden for USA og Canada 1. Haluamme KAIKKIEN tuotteiden olevan rekisteröityjä tehtaalla. I enkelte land vil Marine Power -servicesenteret sende deg et permanent registreringskort av plast innen 30 dager etter at det har mottatt “fabrikkopien” av registreringskortet fra distributøren/forhandleren. salgsdato. salgsdato. navn og adresse. kun maahantuoja/myyjäliike on täyttänyt kortin. ou2k GARANTIBEVIS Utanför Förenta Staterna och Kanada 1.

som finder sted før leveringen. eller for akkumulering av 500 driftstimer. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. som genererer inntekt i en del av garantiperioden. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at nye produkter er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er beskrevet nedenfor. udskifte en sådan del eller dele med nye eller Mercury marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. hvor produktet først blev solgt til en detailforbruger. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. kumpi tahansa ensin tapahtuu. Takuun kate tulee voimaan. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. alt etter hva som inntreffer først. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. Osien korjaus tai vaihto. ouk GARANTIINFORMATION ou23k MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att dess nya produkter är fria från defekter i material och utförande (se garantins längd. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. 8 90-10212X20 . byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. Kommersielle brukere av disse produktene får garantidekning enten i ett (1) år fra første detaljsalgsdato. efter eget valgt. Epätarkat takuurekisteröintitiedot koskien vapaa–ajan käyttöä. eller eventuell bruk av produktet. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. å reparere defekte deler. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir ett (1) års dekning fra den datoen produktet først selges til en detaljkunde for fritidsbruk. GARANTINS LÄNGD: För ägare av fritidsbåtar ger denna Begränsade garanti skydd under ett (1) år från första försäljningsdatum. kan overføres til ny kjøper ved rett omregistrering av produktet. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. afhængigt af hvad der forekommer først. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. at dets nye produkter er fri for defekter i materiale og fabrikation under perioden beskrevet nedenfor. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. afhængigt af hvad der forekommer først. ombyggda delar. DÆKNINGSTID: Denne begrænsede garanti yder fritidsforbrugere med dækning i ét (1) år fra den dato. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. valintamme mukaan. at reparere en defekt del. jolloin tuote ensimmäisen kerran myytiin vähittäisostajalle tai päivästä. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. kumpi tahansa ensin tapahtuu. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. alt etter hva som inntreffer først. FORHOLD. hvorpå produktet først tages i brug. DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. som producerer indkomst. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. jotka käyttävät tuotetta huvikäyttöön. HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. Näiden tuotteiden kaupalliset käyttäjät saavat takuukatteen joko yhdeksi (1) vuodeksi ensimmäisestä jälleenmyyntipäivästä lähtien tai kunnes on kertynyt 500 käyttötuntia. kan oppheve garantien etter Mercury Marines egen vurdering. rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. er fuldført og dokumenteret. Kommersiell bruk er definert som bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. KATTEEN KESTOAIKA: Asiakkaille. som køber produktet hos en forhandler. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken. MITÄ MERCURY TEKEE Mercury :n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. ELLER upp till 500 körtimmar. eller den datoen da produktet blir tatt i bruk. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden. Unøjagtige garantiregistreringsoplysninger mht. Feilaktig garantiregistreringsinformasjon vedrørende fritidsbruk. Reparation eller byte av delar. hvor salget fandt sted. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. som blev fremstillet tidligere.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou23g ou23c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa uusien tuotteidensa olevan vapaita materiaali– ja valmistusvirheistä alla kuvattuna aikana. fritidsbrug eller efterfølgende ændring af brugsformålet fra fritidsbrug til kommerciel brug (medmindre produktet er korrekt registreret) kan efter Mercury Marines enevurdering annullere garantien. förlänger inte garantins längd utöver ursprungligt förfallodatum. beroende på vilket som inträffar först. varer ikke utover den originale utløpsdatoen. Oriktig information på garantiregistreringen vad gäller Produktens användning för fritidsbruk. viallisen osan korjaukseen. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. eller senere bruksendring fra fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte). GARANTIOPLYSNINGER ou23a MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer. tai myöhemmin tapahtunut muutos vapaa–ajan käytöstä kaupalliseen (jollei rekisteröidä asianmukaisesti uudelleen) voi mitätöidä takuun Mercury Marinen yksinomaisen päätöksen nojalla. ger Mercury Marine rätten att efter eget gottfinnande upphäva garantin. skal udføres tidsmæssigt for at modtage garantidækning. jolloin se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. tämä rajoitettu takuu kattaa yhden (1) vuoden ajan joko siitä päivästä. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt givna anvisningar för att garantiskyddet skall bibehållas. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. kan overføres til en efterfølgende køber efter korrekt genregistrering af produktet. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittellemä ennen–toimitusta suoritettava tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. Kommercielle brugere af disse produkter modtager enten dækning i ét (1) år fra den første salgsdato eller i 500 driftstimer. nedan). må utføres regelmessig for å opprettholde garantidekningen. Takuun katteen ylläpitämiseksi tulee suorittaa ajoissa käyttö– ja huoltokäsikirjassa kuvattu rutiinihuolto. eller utförd service under denna garanti. Garantier. Ägare av fritidsbåtar erhåller garantiskydd under antingen ett (1) år från första försäljningsdatum. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. SOM SKAL OPFYLDES. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. Garantien som gjelder for reparasjon eller erstatning av deler eller utførelse. beroende på vilket som inträffar först. etter egen vurdering. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. että asianmukainen huolto on suoritettu. eller den dato. Rutinemæssig vedligeholdelse. VAD SOM ÅLIGGER MERCURY : Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita. som ikke er udløbet. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. eller efterföljande ändring från fritids– till kommersiellt bruk (utom då anvisad omregistrering skett). Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. även om det endast är tillfälligt. Garantidækning er disponibel. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. jossa myynti tapahtui.

Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. og alle andre utgifter i forbindelse med denne servicen. Om den service som utförs inte täcks av denna garanti. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. for at drage fordel af dækningen. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät työ– ja materiaalikulut sekä kaikki muut kyseiseen palveluun liittyvät kulut. for eftersyn. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. Kunden skall inte skicka produkten eller delar därav direkt till Mercury. og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Takuuvaateet on tehtävä toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–jälleenmyyjälle. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. det skal præsenteres til forhandleren. ouk TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITEN TAKUUKORJAUS JÄRJESTETÄÄN: Asiakkaan on annettava Mercury:lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen takuutyön suorittamiseen. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. I sådant fall skall kunden betala för kostnader som uppstår för transport och/eller restid. Ostajan ei tule lähettää tuotetta tai osia suoraan Mercury:lle ellei Mercury näin pyydä tekemään. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. Mikäli suoritetut huoltotehtävät eivät ole tämän takuun kattamia. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. Järjestämme sitten tarkastuksen ja mahdollisen takuun alaisen korjauksen. Kjøperen skal ikke. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä rekisteröinnin tunnus ja se pitää esittää myyjälle silloin. kun takuutyötä pyydetään. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och utföra alla reparationer som täcks av garantin. jotta takuukate on saatavissa. skal Mercury informeres skriftligt. som er autoriseret til at udføre service på produktet. med mindre Mercury ber om det. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. skall kunden betala alla arbets– och materialkostnader. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. Tässä tapauksessa ostaja maksaa kaikki asiaan liittyvät kuljetus– ja/tai matkakulut. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. Mercury:lle pitää tehdä siitä kirjallinen ilmoitus. måste detta meddelas skriftligt till Mercury. utom på direkt begäran från Mercury. må vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. samt andre udgifter i forbindelse med den service. når der anmodes om garantiservice. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. medmindre Mercury anmoder derom. skal produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. Mikäli ostaja ei voi tuoda tuotetta tällaiselle myyjälle. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. 90-10212X20 9 . Om kunden inte kan leverera produkten till sådan återförsäljare. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. och andra därmed sammanhängande kostnader som uppstått vid denna service. oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. Hvis den utførte servicen ikke er dekket av denne garantien. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. Når fordringer fremsettes under garantien.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere.

hinaukseen. justeringer. lagring. körning med bränsle. felaktigt underhåll. som ikke er konsekvent med sektionen Anbefalet betjenings–/driftscyklus i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. puhelimen käyttöön. luftindsugningen eller udstødningssystemet. osien muuntaminen tai poisto tai veden pääsy moottoriin polttoaineen tuloaukon. eller skade på produktet som følge av utilstrekkelig kjølevann fordi kjølesystemet er blokkert av et fremmedelement. havneavgifter. mikäli syynä on huolimattomuus. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller –materiale på grunn av båtens design. feilaktig installasjon (riktige installasjonsspesifikasjoner og –teknikker er beskrevet i installasjonsanvisningene for produktet). forsømmelse. normaalia kulumista. Brug af produktet til racing eller andre konkurrenceaktiviteter eller betjening med en racing–type lavere enhed på et eller andet tidspunkt. milloin tahansa. om motorn körts torr på vatten. tauing. bogsering. bedding. takuu ei ole voimassa. virityksiä. johon tarvitaan eri osastojen tai materiaalien irrottaminen ja/tai takaisinpano. olycka. eller vand. dækkes heller ikke af denne garanti. ilmanottoaukon tai pakokaasujärjestelmän kautta. tuninger. produktbetjening på en måde. sjösättning. jos käytetään potkuria tai välityssuhdetta. ændring eller fjernelse af dele. for høj montering af motoren på agterspejlet eller kørsel af båden med motoren trimmet ud af vandet. joka johtuu väärinkäytöstä. Samoin kulut. eller vatten som kommit in i motorn genom bränsleintag. mikä ei ollut valmistamamme tai myymämme. 10 90-10212X20 . skada orsakad av vårdslöshet. felaktig installation (korrekta installationsspecifikationer och metoder beskrivs i Produktens monteringsanvisningar). uheld. förlorad tid och/eller inkomst. bruk av propell– og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på full gass (se håndboken for bruk og vedlikehold). lisävarusteen tai osan käyttö. som ikke er egnet til brug sammen med dette produkt (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). for å få tilgang til produktet. vannjetpumpeimpellere og innerkledning. olietyper eller smøremidler. slæbning. fremmede genstande i kølesystemet. motortrimningar. eller vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med anbefalingene i avsnittet for drift/utnyttelsesgrad i håndboken for bruk og vedlikehold. vuokraan. vesille laskuun. ikke dekket av denne garantien. eller om båten körts med motorn för långt uttrimmad. skade som følge av misbruk. annullerer garantien. tap av tid. aiheutuneeseen haittaan. slipavgifter. montere motoren for høyt opp på hekken eller kjøre båten med motoren trimmet altfor langt ut. kjøre motoren når den ikke er i vannet. telefon. (även om tidigare ägare varit inblandad i detta). normalt slid. Inte heller täcks kostnader som uppstår i samband med avlägsnande och/eller utbyte av båtens skiljeväggar eller material som kan bli nödvändiga för att komma åt Produkten. jetpumpens impellrar och foder. ulejlighed. telefonsamtal. ulykke. täcks inte av denna garanti. annullerer garantien. forkert service. nedsænkning. kjøring med drivstoff. betjening med brændstoffer. ajan hukkaan. eller kjøring med en girhusenhet for racerkjøring på ethvert tidspunkt. säilytykseen. försummelse. väärä asennus (asianmukaiset asennusta koskevat tekniset tiedot ja menettelyt ovat tuotteen asennusohjeissa). körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn att köras vid sitt rekommenderade varvtalsområde (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). selv af en tidligere produktejer. ändringar eller avlägsnande av delar. oua MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold. körning med Produkten på sätt som strider mot vad som rekommenderas i avsnittet ”Körning/Driftsklassning”. jotka liittyvät veneen rakenteesta johtuvaan luoksepääsyyn. feilaktig service eller bruk av et ekstrautstyr eller del som ikke er produsert eller solgt av Mercury. myös edellisen omistajan aikana. leie. upphäver garantin. besværligheter. om Produkten varit under vattenytan. tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader er ikke dekket av denne garantien. misbrug. luftintag eller avgassystem. amorteringar. normalt slitage. suihkupumpun siipipyörä ja sisäkkeet. skade pga. eivät ole tämän takuun kattamia. Bruk av produktet til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. Kostnader som rör upphalning. Utgifter i forbindelse med opphaling. luftinntaket eller eksossystemet. Mikäli tuotetta käytetään kilpa–ajoon tai muuhun kilpailutoimintaan tai jos siinä on käytetty kilpailuun tarkoitettua alayksikköä. jotka eivät ole sopivia tuotteen kanssa käytettäviksi (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). vanrøgt. endringer eller fjerning av deler. mikäli tuotetta käytetään tavalla. onnettomuus. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla täyskaasukierroslukualueella (katso Käyttö–. Tävlingskörning eller annan konkurrerande aktivitet med Produkten. mikäli on käytetty polttoainetta. veteen uppoaminen. epäasianmukainen huolto. forsikring. ansioiden menetykseen tai mihin tahansa muun tyyppiseen satunnais– tai seurannaisvahinkoon liittyvät kustannukset eivät ole tämän takuun kattamia. indkomst eller andre former for tilfældige eller følgeskader dækkes ikke af denne garanti. for at få adgang til produktet.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou24g ou24c TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata rutiinihuoltokohteita. eller annan typ av indirekta skador. Udgifter i forbindelse med fjernelse og/eller erstatning af skillevægge eller materialer på grund af bådens design. lainan maksuihin. hvilket forårsages af blokeringer pga. montering av motorn för högt på akterspegeln. abnorm brug. forkert installation (korrekte installationsspecifikationer og –teknikker findes i produktets installationsinstruktioner). brug af en propel eller gearudveksling. selv av en tidligere eier av produktet. jetpumperotorer og –oplejninger. olja eller smörjmedel som är olämpliga för Produkten (konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll). MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke rutinemæssige punkter. avdrag på lån. ouk GARANTIINFORMATION ou24k GARANTIOPLYSNINGER ou24a MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Denna begränsade garanti täcker inte rutinunderhåll. olägenhet. som beskadiger Mercury produktet. epänormaalista käytöstä. Udgifter i forbindelse med optagning af og isætning i vandet. eller körning med ett (undre) växelhus av tävlingstyp. onormal användning. opbevaring. telefonutgifter. Vesiltä pois ottamiseen. försäkringsskydd. huolto–ohjekirjaa). forsikring og lån. normal slitasje. öljyä tai voiteluaineita. nedsenking i vann. unormal bruk. tab af tid. i Instruktionsbok för körning och underhåll. användning av tillbehör eller del som inte var tillverkad eller såld av oss. som trænger ind i motoren gennem benzinindsugningen. som ikke giver motoren mulighed for at køre ved det anbefalede omdrejningsområde ved fuldt åbent gasspjæld (se bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne). vakuutuksen hankintaan. joka ei anna moottorin käydä sille suositetulla kierroslukualueella (katso Käyttö– ja huolto–ohjekirjaa). säätöjä. sjøsetting. hyra. laiturimaksuihin. og som ikke fremstilles eller sælges af os. mikäli tuotetta käytetään tavalla. motorjustering. kørsel af motoren ude af vandet. förvaring. eller skada på Produkten som orsakats av otillräcklig vattentillförsel som i sin tur orsakats av blockering i kylsystemet av främmande föremål. leje. brug af tilbehør eller dele. eller beskadigelse af produktet på grund af utilstrækkeligt kølevand. olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold). vahinkoa. andre justeringer. joka on vastoin Käyttö– ja huolto–ohjekirjan suositteleman käyttö/toimintajakson ohjeita. justeringar.

ouk oua GARANTIINFORMATION MERCURY MARINE BEGRÄNSADE GARANTI FÖR 4–TAKTARE (Kanada och Europa) Ingen person eller instans. som er indarbejdet som reference i denne garanti. SIINÄ TAPAUKSESSA. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. inklusive av Mercury Marine auktoriserade återförsäljare. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. repræsentationer eller garantier fremlægges. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. edustusta tai takuuta paitsi niitä. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. har fått rätten av Mercury Marine att utlova annat vad gäller denna produkt än det som anges i denna begränsade garanti. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som omfattes av denne begrensede garantien. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. på sidene som følger etter denne garantien. GARANTIOPLYSNINGER MERCURY MARINE BEGRÆNSET GARANTI FOR FIRE–TAKTS PÅHÆNGSMOTORER (Canada og Europa) Intet individ eller entitet inklusive Mercury Marine autoriserede forhandlere er autoriseret af Mercury Marine til at give bekræftelse. har fått tillatelse fra Mercury Marine til å gi eventuell annen forsikring. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. repræsentation eller garanti i forbindelse med produktet. SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. kan inte Mercury Marine hållas ansvariga för dessa. LAGLIGA RÄTTIGHETER. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine. kan Mercury Marine ikke holdes ansvarlig derfor. ja jos sellaisia on annettu. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. TAKUUTIEDOT MERCURY MARINE 4–TAHTISEN PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU (Kanada ja Eurooppa) Mercury Marine ei ole valtuuttanut ketään yksilöä tai entiteettiä. katso Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. joita se ei kata. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. 90-10212X20 11 . ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. Om andra garantier eller löften ställts. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. ne eivät ole kannekelpoisia Mercury Marine:a vastaan. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. antamaan mitään tuotetta koskevaa vakuutusta. mukaan luettuina Mercury Marine:n valtuutetut myyjäliikkeet. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA.oug ouc GARANTIINFORMASJON MERCURY MARINE BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTS UTENBORDSMOTOR (Canada og Europa) Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. ja niistä. og hvis sådanne bekræftelser. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. inklusive Mercury Marine–autoriserte forhandlere. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. jotka sisältyvät tähän rajoitettuun takuuseen. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. udover hvad denne begrænsede garanti omfatter. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT.

M2 Jet Drive. Garantidekningen blir gyldig ved korrekt registrering av produktet hos den autoriserte forhandleren. utskifting av offeranoder. Tracker fra Mercury Marine Outboard. Tracker Mercury Marine perämoottori. oua 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at hver ny Mercury. VAADITUT OLOSUHTEET TAKUUN KATTEEN SAAMISEKSI: Takuu on saatavissa ainoastaan vähittäismyyntiasiakkaille. FORHOLD. tai huoltotehtävän suorittaminen tämän takuun alaisena eivät pidennä tämän takuun kestoaikaa sen alkuperäistä päättymispäivää kauemmaksi. Sport Jet. M2 Jet Drive. hvorpå produktet først tages i brug. hvor produktet først blev solgt. Mariner. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden vaatia todistetta asianmukaisesta huollosta. afhængigt af hvad der forekommer først. alt etter hva som inntreffer først. skal anvendes på båden og rutinemæssig vedligeholdelse. brug af bestemte smøremidler og pletmaling af ridser og skrammer) for at opretholde garantidækning. Tæringsforebyggende enheder. ja vain sen jälkeen kun Mercury Marine:n määrittelemä ennen–toimitusta tarkastusmenettely on suoritettu ja dokumentoitu. Mercury Racing. och målning av repor. kan overføres til ny kjøper (ikke–kommersiell bruk) ved riktig omregistrering av produktet. som køber produktet hos en forhandler. KATTEEN KESTOAIKA: Tämä rajoitettu korroosiotakuu kattaa kolmen (3) vuoden ajan joko siitä päivämäärästä. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig for detaljkunder som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det landet der salget fant sted. som ikke er udløbet. og kun efter Mercury Marines inspektionsproces. jotka ostavat myyjäliikkeeltä. efter den autoriserede forhandler registrerer produktet. Takuun kate tulee voimaan. Återstående garantitid kan överlåtas till ny köpare (icke–kommersiellt bruk). Garantidækning er disponibel. Mercury Racing. Ei umpeenmennyt takuu voidaan siirtää seuraavalle ostajalle (ei kaupallinen käyttö). VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Garantiskyddet är bara tillgängligt för detaljkunder som inhandlar Produkten från en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury Marine att distribuera Produkten i det land där försäljningen skett. och det rutinunderhåll som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utföras enligt anvisningarna (inklusive obegränsat byte av offeranoder. Mariner. jolloin tuote ensimmäiseksi myytiin tai siitä päivämäärästä. kan overføres til en efterfølgende (ikke kommerciel brug) køber efter korrekt genregistrering af produktet. kun tuote on asianmukaisesti rekisteröity uudelleen. SOM SKAL OPFYLDES. M2 Jet Drive. Tracker fra Mercury Marine Outboard. GARANTINS LÄNGD: Denna begränsade korrosionsgaranti skyddar produkten under tre (3) år från första försäljningsdatum. jolloin se ensiksi otettiin käyttöön. MerCruiser Inboard eller stern–drev motor (produkt) gøres uarbejdsdygtige som et direkte resultat af tæring i perioden beskrevet nedenfor. Mariner. ELLER från den dag Produkten först togs i bruk. Tracker by Mercury Marine Outboard. Osien korjaus tai vaihto. byte av delar. FOR AT MODTAGE GARANTIDÆKNING: Garantidækning ydes kun til detailkunder. Mercury Marine förbehåller sig rätten att ge garantiskydd baserat på att underhållet bevisligen utförts korrekt. och endast efter Mercury Marines specificerade ”Inspektion före leverans” är avslutad och dokumenterad. DÆKNINGSTID:Denne begrænsede tæringsgaranti yder dækning i tre (3) år fra den dato. användande av specificerade oljor. MerCruiser sisämoottori tai perävetolaitteen moottori (Tuote) tule toimintakyvyttömäksi suoraan korroosiosta johtuen alla kuvattuna aikana. De korrosionsskyddande anordningar som specificeras i Instruktionsbok för körning och underhåll måste användas på båten. eller utförande av service under denna garanti. eller utførelse av service. er fuldført og dokumenteret. Reparasjon eller erstatning av deler. sträcker sig inte längre än till den ursprungligt angivna sista garantidagen. Sport Jet. som er autoriseret af Mercury Marine til at distribuere produktet i det land. määriteltyjen voiteluaineiden käyttö ja kuluneiden kohtien ja naarmujen maalaus) takuukatteen ylläpitämiseksi. Korrosjonshindrende utstyr som er angitt i bruks– og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten. Veneessä on käytettävä Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritellyt korroosionestolaitteet ja Käyttö– ja huolto–ohjekirjassa määritelty rutiinihuolto on suoritettava ajallaan (mukaan luettuna ilman rajoitusta suoja–anodien vaihto. että asianmukainen huolto on suoritettu. eller den dato. ouk GARANTIINFORMATION ou19k 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION GARANTINS TÄCKNING: Mercury Marine garanterar att alla nya Mercury. Mercury Marine varaa itselleen oikeuden tehdä takuukatteen riippuvaiseksi todisteesta. Mercury Marine forbeholder sig retten til at gøre garantidækning afhængig af bevis på korrekt vedligeholdelse. Sport Jet. Garantiskyddet träder i kraft efter det att produkten registrerats av den auktoriserade återförsäljaren. ettei mikään uusi Mercury. GARANTIOPLYSNINGER ou19a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES: Mercury Marine garanterer at ingen nye Mercury. Garantier. etc. og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. hvor salget fandt sted. Mercury Racing. MerCruiser Inboard eller ”Sterndrevs”–motorer (Produkten) inte kommer att ha problem som direkt kan spåras till korrosion under den tid som anges nedan. Tiden för reparation.) för att garantiskyddet skall bibehållas. forlenger ikke garantien utover den originale utløpsdatoen. kun valtuutettu myyjä asianmukaisesti rekisteröi tuotteen. som skitseres i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne skal foretages rettidigt (inklusive uden begrænsning udskiftning af offeranoder. joka on Mercury Marine:n valtuuttama tuotteen jälleenmyyjä maassa. og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks– og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert. Sport Jet. jossa myynti tapahtui. bruk av angitte smøremidler og utbedring av hakk og riper) for å opprettholde garantidekningen. förutsatt att Produkten omregistreras på denne. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgarantien gir tre (3) års dekning fra den datoen produktet først selges. kumpi tahansa ensiksi tapahtuu. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt. uten begrensing. beroende på vilket som inträffar först.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou19g ou19c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN KATTEEN LAAJUUS: Mercury Marine takaa. som beskrives i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. som finder sted før leveringen. 12 90-10212X20 . eller den datoen da produktet først ble tatt i bruk. Mercury Racing. MerCruiser Inboard eller hekkmotor (produktet) vil ikke settes ut av funksjon som et direkte resultat av korrosjon for den tidsperioden som er beskrevet nedenfor. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for riktig vedlikehold for videre garantidekning. M2 Jet Drive. Mariner. Reparation eller erstatning af dele eller udførelse af service under denne garanti forlænger ikke garantiperioden ud over den oprindelige udløbsdato.

och måste visas upp för återförsäljaren vid begäran om garantiservice. Hvis den utførte servicen ikke dekkes av denne garantien. Mercury forbeholder sig retten til ind imellem at forbedre eller ændre produkter uden at være ansvarlig for at ændre produkter. I sådana fall debiteras kunden för kostnader som uppstår i samband med transport och/eller resor. GARANTIOPLYSNINGER 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD VILL MERCURY GjRE: Mercurys eneste forpligtigelse under denne garanti er begrænset til. Garantiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning. Takuun rekisteröintikortti on ainoa pätevä todiste rekisteröinnistä ja takuun saamiseksi se on esitettävä myyjäliikkeelle takuuhuoltoa pyydettäessä. utom vid direkt anmodan från Mercury. Køberen skal i dette tilfælde betale for alle forbundne transportudgifter og/eller rejsetid. når der anmodes om garantiservice. lähettää tuotetta tai tuotteen osia suoraan Mercury:lle. ostajan on maksettaja kaikki siihen liittyvät työ– ja materiaalikustannukset ja kaikki muut siihen huoltoon liittyvät kulut. sellaisen osan tai osien vaihtoon uuteen tai uusiin Mercury Marine:n vahvistamiin uudelleenvalmistettuihin osiin tai Mercury–tuotteen ostohinnan takaisinmaksuun. Garantiregistreringskortet är enda giltiga registreringsidentifiering. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere. hänen on lähetettävä kirjallinen ilmoitus Mercury:lle. Kunden får inte skicka Produkt eller delar därav direkt till Mercury. må produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury–forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet.oug ouc GARANTIINFORMASJON 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE VIL MERCURY GJjRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til. det skal præsenteres til forhandleren. skal køberen betale for alle udgifter forbundet med arbejdskraft og materialer. udskifte en sådan del eller dele med nye Mercury Marine autoriserede genfabrikerede dele eller refundere købsprisen for Mercury produktet. Takuuvaateet tehdään toimittamalla tuote tarkastettavaksi Mercury–myyjäliikkeelle. Hvis den udførte service ikke dækkes af denne garanti. for eftersyn. 90-10212X20 13 . etter egen vurdering. Garantiregistreringskortet er den eneste gyldige registreringsidentifikation. efter eget valgt. Järjestämme sitten tarkastuksen ja kaiken takuun kattaman korjauksen. Når fordringer fremsettes under garantien. Om det utförda underhållet inte täcks av denna garanti. som blev fremstillet tidligere. oua GARANTIINFORMATION 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM ÅLIGGER MERCURY: Mercurys enda skyldighet enligt denna Garanti skall vara begränsat till att efter eget gottfinnande reparera en defekt del. HVORDAN ANSKAFFES GARANTIDÆKNING: Kunden skal give Mercury rimelig mulighed for reparation og adgang til produktet for garantiservice. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. byta ut sådan del eller delar med nya eller av Mercury Marine godkända. Vid reklamation skall produkten levereras för inspektion till en återförsäljare som är auktoriserad av Mercury att utföra service på produkten. valintamme mukaan. Kjøperen skal ikke. og alle andre utgifter i forbindelse med servicen. Garantireklamationer foretages ved at levere produktet til en Mercury forhandler. ombyggda delar. Vi vil da foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Ostaja ei saa. for at drage fordel af dækningen. skifte ut slik del eller slike deler med nye Mercury Marine–godkjente refabrikerte deler eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury–produktet. å reparere defekte deler. Køberen skal ikke fragte produktet eller produktdelene direkte til Mercury. viallisen osan korjaukseen. med mindre Mercury ber om det. Hvis ikke køberen kan levere produktet til en sådan forhandler. og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes utført. skal Mercury informeres skriftligt. eller att återbetala inköpskostnaden för Mercury–produkten. och rimlig tillgång till produkten för att kunna utföra garantiservice. Jos suoritettu huolto ei ole tämän takuun kattama. Mercury förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan förpliktelse att utföra dessa ändringar på tidigare tillverkade produkter. debiteras kunden för alla arbets– och materialkostnader. joka on valtuutettu huoltamaan tuotteen. jollei Mercury sitä vaadi. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler. må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer. at reparere en defekt del. og gi rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Vi vil så arrangere et eftersyn og eventuelt dækkede reparationer. Ostajan on siinä tapauksessa maksettava kaikki siihen liittyvät kuljetuskustannukset ja/tai matkustusaika. HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet att utföra reparation. medmindre Mercury anmoder derom. måste detta skriftligt framföras till Mercury. Om kunden inte kan leverera Produkten till sådan återförsäljare. som er autoriseret til at udføre service på produktet. ouk TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ MERCURY TEKEE Mercury: n yksinomainen ja ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on rajoitettu. Vi kommer därefter att ombesörja inspektion och reparation som täcks av garantin. och andra därmed sammanhängande kostnader. samt andre udgifter i forbindelse med den service. sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Jollei ostaja voi toimittaa tuotetta sellaiselle myyjäliikkeelle. kan vedkommende gi skriftlig meddelelse til Mercury. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. Mercury varaa itselleen oikeuden parantaa tai modifioida tuotteita aika ajoin omaksumatta velvoitetta modifioida aikaisemmin valmistettuja tuotteita MITEN TAKUUKATE SAADAAN Asiakkaan on annettava Mercury: lle kohtuullinen tilaisuus korjata ja kohtuullinen luoksepääsy tuotteeseen huoltotyön suorittamiseksi.

TILFÆLDIGE OG FjLGESKADER DÆKKES IKKE AF DENNE GARANTI. produkt som sålts med mindre än ett års begränsad garanti. suosittelemme tri–butyyli–tina–adipaatti (TBTA) –pohjaisia kasvullisuudenestomaaleja perämoottoreille ja Mer–Cruiser veneilysovelluksiin. korrosjon som følge av skade. vaurioitumisen aiheuttamaa korroosiota. Der henvises til bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne for yderligere oplysninger. ber vi er konsultera garantiskyddsavsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll. OG DU HAR MÅSKE OGSÅ ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER. Läckströmskorrosion (orsakad av landströmsanslutningar. Skade som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkoblinger på land. Alueilla. SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND. Var dessutom försiktig så att elektrisk kontakt mellan den garanterade Produkten och färgen. tæring på grund af skade. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes av garantien. styrsystem. ohjausjärjestelmien korroosiota. BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG. Mikäli korroosiovahinko on aiheutunut kuparipohjaisten kasvullisuudenestomaalin väärästä sovelluksesta. Konsultera Instruktionsbok för körning och underhåll. styresystem. som dækkes eller ikke dækkes af denne garanti. På MerCruiser–produkter skal en avstand på minst 3. Jos tarvitaan kasvullisuudenestomaalia. ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. kan kopparbaserad färg användas på skrov och akterspegel. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. kan kobberbaseret maling bruges på bådens skrog og agterspejl. RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA. korrosjon på tilbehør. instrumenter. INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. Lisätietoja saat Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR ALLA ANTYDDA GARANTIER. for yderligere oplysninger i forbindelse med hændelser og omstændigheder. BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR. OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. inkludert som referanse i denne garantien ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. voidaan käyttää kuparipohjaisia maaleja runkoon ja peräpeiliin. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Tæringsskade på grund af forkert anvendelse af kobberbaseret anti–begroningsmaling dækkes heller ikke af denne begrænsede garanti. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET HILJAISET TAKUUT KAUPAKSIMENEVYYDEST Ä JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN OVAT NIMENOMAAN VASTUUVAPAUTETTUJA. dekkes ikke av korrosjonsgarantien. SOM IDENTIFICERES OVENFOR. metall under vattenytan). I områden där sådan TBTA–baserad färg inte får användas enligt lag. utan vi rekommenderar att utombords– och MerCruiser–applikationer skyddas med Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baserad beväxningsskyddande färg. korroosiota tehtaan asentamalle ‘‘jet’’–vetolaitteelle. Sen lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköistä vuoroliitäntää taatun tuotteen ja maalin välillä. solgte produkter med mindre end ét års begrænset produktgaranti. korrosion på tillbehör. Maling må ikke bruges på påhængsmotorer eller MerCruiser produkter. korrosjon på fabrikkinstallert vannjetdrevenhet. nærliggende både. jos tuotetta on käytetty kaupalliseen tarkoitukseen. anbefales bruk av TBTA–basert (Tri–Butyl–Tin–Adipate) antigro–maling på båter med utenbordsmotor eller MerCruiser. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER. läheisistä veneistä. korrosion som orsakats av skada. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsforhold. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER.oug ouc GARANTIINFORMASJON ou27g ou27c TAKUUTIEDOT 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rajoitettu takuu ei kata sähköjärjestelmän korroosiota. styresystemer. GARANTIOPLYSNINGER ou27a 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI MOD TÆRING HVAD DÆKKES IKKE: Denne begrænsede garanti dækker ikke tæring af det elektriske system. SATUNNAISET JA SEURANNAISVAHINGOT OVAT TÄMÄN TAKUUKATTEEN ULKOPUOLELLA. I DEN HÄNDELSE ANTYDDA GARANTIER INTE KAN FÖRNEKAS. varaosia (asiakkaan ostamia varaosia). I forbindelse med MerCruiser produkter bør et umalet mellemrum på mindst 3. AFSKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES UDTRYKKELIGT. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. instrumenter. utbytesdelar (sådana som kunden själv köpt). (inkluderat som referens i denna garantibeskrivning). johon ne sisältyvät tähän takuuseen viitaten.8 cm runt skölden. ekstradeler (deler som brukeren har kjøpt). Korrosjonsskade som skyldes feilaktig påføring av kobberbasert antigro–maling dekkes heller ikke av denne begrensede garantien. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. nærliggende båter. korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skade. LAGLIGA RÄTTIGHETER. I områder hvor TBTA–baseret maling er forbudt. SIINÄ TAPAUKSESSA. f. utan korrosionsskydd som t ex Mercury precisionsdelar eller Quicksilver MerCathode system och/eller Galvanisk isolator måste användas. Bruk ikke maling på utenbordsmotoren eller MerCruiser–produktet. som bruges til kommerciel brug. reservedele (dele købt af kunden). tæring af fabriksinstalleret jet drev–enhed. anbefales Tri–Butyl–Tin–Adipate (TBTA)–baseret anti–begroningsmaling ved brug på MerCruiser både og både med påhængsmotorer. produkter som er brukt kommersielt. og produktet bør beskyttes mod tæring med et tæringsbeskyttelsessystem såsom Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode System og/eller galvaniske isolatorer. korrosion som endast orsakar obetydlig. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER. ETTÄ NE EIVÄT OLISI VASTUUVAPAUTETTUJA. Vad gäller MerCruiser–produkt. Hvis anti–begroningsbeskyttelse er påkrævet. AT DE IKKE KAN AFSKRIVES. finnes i avsnittet om garantidekning i bruks– og vedlikeholdshåndboken. Kommerciel brug defineres som brug af produktet i forbindelse med arbejde eller arbejdskraft eller brug. som udelukkende forårsager kosmetisk skade.eks.8 cm rundt hekkplateenheten være umalt. skador från undervattensväxter. vanrøgt eller forkert service. beskadigelse på grund af marinevækst. kan kopperbaserte malingstyper brukes på skroget og hekken. MerCruiser–tuotteessa on jätettävä vähintään 3. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES. ytlig skada. även om det endast är tillfälligt. metall i vannet). SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. korrosion på fabriksinstallerat jetaggregat. Hvis det er påkrevd med antigro–beskyttelse. Der henvises til sektionen Garantidækning i bruger– og vedligeholdelseshåndbøgerne. instrumenttien. varomatonta käsittelyä tai väärää huoltoa. SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Det er endvidere vigtigt at udvise forsigtighed for at undgå en elektrisk sammenkobling mellem det garantidækkede produkt og malingen. joka tuottaa tuloa jonakin aikana takuuajan kuluessa. under nogen del af garantiperioden selv om produktet kun bruges til sådanne formål en gang imellem. Videre må eieren være påpasselig med å unngå en elektrisk forbindelse mellom det garanterte produktet og malingen. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER. vesikasvullisuuden aiheuttamaa vahinkoa. Se bruks– og vedlikeholdshåndboken for flere detaljer. tæring af tilbehør. og skal beskyttes mot ved bruk av et korrosjonsbeskyttelsessystem. JOTKUT VALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI YLLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA. Korrosionsskada som uppstått från felaktig applicering av kopparbaserad beväxningsskyddande färg täcks heller inte av denna begränsade garanti. metal under vandet) dækkes ikke af denne tæringsgaranti. se ei myöskään ole tämän rajoitetun takuun kattama. misbruk eller feilaktig service. Hajavirtakorroosio. I områder der TBTA–basert maling er forbudt ved lov. 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke korrosjon på det elektriske systemet. närliggande båtar. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER. eller eventuell bruk av produktet som genererer inntekt i noen del av garantiperioden. instrument. Kaupalliseksi käytöksi määritellään mikä tahansa työhön tai työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö. Älä sivele maalia suoraan perämoottoriin tai MerCruiser–tuotteeseen. VISSE STATER/LANDE TILLADER IKKE DE AFSKRIVELSER. saat katsomalla Takuukate–osaa Käyttö– ja huolto–ohjekirjasta. 14 90-10212X20 . vedenalaisesta metallista) ei ole tämän korroosiotakuun kattamaa ja sitä pitäisi suojata käyttämällä korroosiosuojajärjestelmää. Mercury Precision Parts tai Quicksilver MerCathode system ja/tai galvaanista eristintä. produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset garantideksning. Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode–system og/eller galvanisk isolasjon. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA. som producerer indkomst. För ytterligare information i samband med vad som täcks och inte täcks av denna garanti. ja niistä. tæring. lisävarusteiden. produkter. korroosiota. SOM ET RESULTAT DERAF GÆLDER DE MÅSKE IKKE FOR DIG. joita se ei kata. JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA. tai mikä tahansa käyttö. vaikka tuotetta käytettäisiin vain ajoittain sellaisiin tarkoituksiin. joka aiheuttaa ainoastaan kosmeettista vahinkoa. Måla inte utombordaren eller MerCruiser–produkten. esim. som er indarbejdet som reference i denne garanti. SÅ DE KANSKE INTE BERÖR DIG. misskötsel eller felaktig service. ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. ouk GARANTIINFORMATION ou27k oua 3 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI MOT KORROSION VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Den begränsade garantin täcker inte korrosion i elsystem. jos tuote on myyty alle vuoden rajoitetulla tuotetakuulla. Med kommersiellt bruk avses arbete eller annan inkomstbringande verksamhet med Produkten under garantitiden.8 cm maalaamaton väli peräpeiliyksikön ympärille. Lisätietoja tämän takuun kattamista tapahtumista ja olosuhteista. JOTKA VAIHTELEVAT VALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. joilla TBTA –pohjaiset maalit ovat kiellettyjä. SEN VUOKSI NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. täcks inte av denna korrosionsgaranti. vad gäller ytterligare detaljer. skall du lämna en omålad sträng på minst 3. skade som følge av marinevekster. ER DENNE GARANTIEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSEDE TIL FORLjBET AF DEN UDTRYKTE GARANTI SÅ VIDT. Tæringsbeskadigelse på grund af krybestrøm (strømforbindelser på land. joka johtuu hajavirroista (teholiitännöistä rannalla. HILJAISTEN TAKUIDEN KESTOAIKA RAJOITTUU SUORAN TAKUUN AIKAAN.8 cm efterlades omkring agterspejlssamlingen. produkter som används för kommersiellt bruk.

Kostnader för uthaling. He vastaavat mielihyvin mahdollisiin kysymyksiisi. Generella undantag från garantin: 1. Rimlig tillgång till Produkten måste ordnas för garantiservice. mikäli ne johtuvat teko . normal slitasje og forskjellige andre årsaker som har innvirkning på produktet. brist på underhåll. slæbning. normal slitage og mange andre årsager. Asennusvirheet. että takuu kattaa takuuaikana tarvittavat korjaukset.oug ouc GARANTIINFORMASJON op5g op5c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT Tämän osan tarkoituksena on auttaa poistamaan muutamia tavallisimmista takuuta koskevista väärinkäsityksistä. bogsering. tenningskomponenter. samt vandbeskadede drevaksellejer. Bestämmelserna förkunnade i det följande har inkluderats genom referens i den 3 -åriga begränsade garantin mot korrosionsskada. og kun når salget til forbrugeren kontroller. 5. karburatorindstillinger. 4. epänormaalista käytöstä tai väärästä asennuksesta tai huollosta. Generelle garantiundtagelser: 1.ja tekovirheisiin. uheld. tændingskomponenter. kontroller og smørekontroll som er foretatt i forbindelse med normal service. Mindre justeringer og tuninger. normalt slitage och en del andra orsaker. uheld. samt vannskade på drivakselens kulelagre som en følge av mangelfullt vedlikehold. Mindre justeringar och finjusteringar. Nedenfor gives en forklaring på forskellige slags eftersyn. unormal betjening. 5. Hvis du skulle ha spørsmål angående garantidekningen. väärän huollon johdosta.ja varastointikustannuksia. jos kuluttaja on ostanut Tuotteen maassa. joka on vioittunut kulumisen vuoksi ja veden vahingoittamat käyttöakselin laakerit. Har du eventuelt andre spørgsmål mht. remmer. De svarar med glädje på dina frågor. remme. Kom ihåg att garantin täcker alla nödvändiga reparationer under garantitiden pga defekter i material eller utförande. förgasarinställningar. fjerning og/eller utskifting av båtinndelinger eller materiale som pga. reglage och smörjmedelskontroller som utförs i samband av normalservice. Jos sinulla on takuun kattavuutta koskevia kysymyksiä. rengjøring eller justering av tennplugger. 3. sjøsetting eller sleping. bes du ta kontakt med vår godkjente forhandler som gjerne besvarer dem. Generelle unntak fra garantien: 1. joka johtuu huolimattomuudesta. oua GARANTIINFORMATION op5k op5a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER Formålet med dette afsnit er at forebygge nogle af de mere vanligt forekommende misforståelser angående hvad garantien dækker. rengøring eller justering af tændrør. 2. kontakt da den autoriserede forhandler. ouk Takuun yleiset rajoitusehdot 1. den internasjonale begrensede garantien for utenbordsmotor og den begrensede garantien som gjelder for utenbordsmotorer i USA og Canada. mikä voi olla tarpeellista. Kunden må levere produktet til en godkjent forhandler. olyckor. 3. Kunden måste leverera Produkten till en auktoriserad återförsäljare. beskadiget på grund af stød eller slitage. filtre. ulykker. som påverkar Produkten.Specifika delar som inte täcks av garantin är: Jetdrevimpeller och jetdrevsinlägg som skadats pga slitage och vattenskadade drivaxellagrar som följd av dåligt underhåll. Afgifter for bugsering. Monteringsfeil. 4. Kansainväliseen rajoitettuun perämoottoritakuuseen ja Yhdysvaltojen ja Kanadan rajoitettuun perämoottoritakuuseen. onormal körning eller fel installation och service. mukaan luettuna sytytystulppien tarkistus. forgasserinnstillinger. Utgifter i forbindelse med opphaling. alle transport .tai materiaalivirheestä. Servicearbeid som kunden ber om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under garantien. båtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgang til produktet. Forbrugeren skal selv transportere/levere produktet til en autoriseret forhandler. 90-10212X20 15 . sjösättning. mangelfullt vedlikehold. Extra servicearbete som kunden har begärt utöver garantiförpliktelsen. jotta päästään käsiksi Tuotteeseen. i vores 3 års begrænset tøringsgaranti. Kontakta din återförsäljare om du har några andra frågor om vad garantin täcker. Kunden må sørge for rimelig tilgang til produktet for service under garantien. GARANTIDEKNING OG UNNTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen av de vanligste misforståelsene når det gjelder garantidekning. jos se ei ole takuun puitteissa. Skada till följd av försummelse. Rimelig adgang skal skaffes til produktet.Specifikke dele ekskluderede fra garantien er: Jet -drive impeller og jet -drive oplejring. Fabriksinstallerade Jet -Drive -enheter . jossa olemme valtuuttaneet jakelun. Vahinko. 3. 4. dækkes ikke. Muista. søsætning. Installationsfel. olycka. Tuotteeseen on päästävä käsiksi kohtuullisen helposti takuuhuoltoa varten. 2. mutta ainoastaan. 5.og fabrikasjonsfeil. Jetdrivenheter som er installert på fabrikken . den internationella begränsade utombordsmotorgarantin och den begränsade utombordsmotorgarantin för Förenta Staterna och Kanada. men endast när konsumenten har köpt Produkten i ett land där distribution är auktoriserad av oss. Følgende betingelser er blevet inkorporeret. onnettomuudesta.og/eller reisetidskostnader i forbindelse med dette osv. suodattimet. veneen rakenteesta johtuvaa väliseinärakenteiden tai materiaalin poistoa. puhdistus tai säätö. der påvirker produktet. alle transportafgifter og/eller rejsetid i forbindelse dermed osv. Garantien er begrenset til material . jotka vaikuttavat Tuotteeseen. Informasjonen nedenfor gjør rede for en del av de serivicetyper som ikke dekkes av garantien.og fabrikasjonsfeil som utføres innenfor garantiperioden. Telakallenostoa. huollon puutteesta. eivät ole takuun kattamia. unormalt bruk og uriktig montering eller service. fandt sted i et land. borttagning och/eller utbyte av båtens mellanväggar eller material när det gäller nödvändig tillgång till Produkten. hinaus . der ikke dækkes af garantien. Vær oppmerksom på at garantien dekker nødvendige reparasjoner som følge av material . kaasuttimen asetukset. Skader som følge av vanskjøtsel. filtre. Skade opstået på grund af forsømmelighed.Seuraavat osat ovat takuun ulkopuolella: Suutinlaitteen potkuri ja suutinlaitteen sisäke. Han vil med glæde besvare alle dine spørgsmål. Installationsfejl. Seuraavat tiedot selittävät mikä huolto ei ole takuun kattamaa. Bestemmelsene som er fremlagt nedenfor. forkert installation eller mangelfuld service. ota yhteys valtuutettuun myyjäliikkeeseen. 2. ved reference. Garantien begrænses til materialeeller fabrikationsfejl. som er opstået på grund af materialeeller fabrikationsfejl. rengöring eller inställning av tändstift. 2. onnettomuudet. ulykker. täcks inte av garantin. fjernelse og/eller udskiftning af bådens skillevægge eller materiale på grund af bådens design med det formål at opnå nødvendig adgang til produktet. er inkorporert som referanse i den tre års begrensede garantien mot korrosjonsfeil. Mindre justeringer. som eventuellt kan uppkomma. filter. mangel på vedligehold. alla relaterade transportkostnader och/eller resetid osv. normaali kuluminen ja monet muut seikat. fininnstillinger inkludert kontroller. hvad garantien dækker. dekkes ikke. Asiakkaan on toimitettava Tuote valtuutetulle myyjäliikkeelle. Takuu rajoittuu materiaali . 3. at garantien dækker påkrævede reparationer i garantiperioden. Husk på. hihnat säätimet ja normaalin huollon yhteydessä suoritettu voitelun tarkistus. Följande information beskriver vilken typ av service inte täcks av garantin. men bare når forbrukerkjøpet er gjort i land der vi har godkjent distribusjon. som et resultat af ukorrekt vedligehold. t ex kontroll. Garantin begränsas till defekter i material eller utförande. Asiakkaan pyytämää lisähuoltotyötä.Bestemte deler som unntas fra garantien er: Skade på jet for vannpumperotor og støtabsorberende materiale for jetdrev mot støt eller slitasje. International begrænset garanti af påhængsmotoren og Begrænset garanti af påhængsmotoren for USA og Canada. inklusive kontrol. Tehtaan asentamat suutinlaitteet . Pieniä säätöjä ja virityksiä. remmar. Fabriksinstallerede jet -drive units . 4. vesillelasku. Yderligere servicearbejde på forbrugerens anmodning ud over det af garantien forpligtigede. mitään siihen liittyvää kuljetuskustannusta ja/tai matkustusaikakorvausta jne. sytytyskomponentit. Seuraavat edellytykset on sisällytetty kolmen vuoden rajoitettuun takuuseen syöpymistä vastaan. 5. for at garantiydelser kan udføres. tändningskomponenter. som er autoriseret af os til distribution og smøringskontrol foretaget ved normal service. GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG Avsikten med detta avsnitt är att hjälpa till att eliminera en del vanliga missförståenden om vad garantin täcker.

Arbejde udført af andre personer end den autoriserede forhandler dækkes kun af garantien under følgende omstændigheder: Arbejdet udføres i en nødssituation (forudsat. jos moottori on asennettu liian korkealle tai trimmattu liian kauas. 9. der eventuelt er dækket af garantien. Hvis en diagnose angiver en alvorlig intern motortilstand. tidsspild eller tab af indkomst) er på ejerens eget ansvar. osakat av brist på kylvatten. 11. Vår begrensede garanti gjelder ikke skade på våre produkter forårsaket av montering eller bruk av deler eller tilleggsutstyr som ikke er fabrikert eller solgt av oss. Slå opp på delen som handler om vedlikehold i håndboken. Deltagande eller förberedelser för racing eller annan tävlingsbetonad verksamhet eller körning med en nedre enhet av tävlingstyp. med mindre tab eller forurening af samme opstår på grund af produktfejl. 10.eller leieutgifter. 12. betragtes som en almindelig sejlads risiko. 9. rettes på under garantien. Precision tai Quicksilver –osien käyttö GARANTIDEKNING OG UNNTAK 6. että niiden menetys tai saastuminen johtuu tuotteessa ilmenneestä viasta. der ikke egner sig til brug sammen med eller i produktet. jos ne muissa suhteissa täyttävät sen tuotteen rajoitetun takuun ehdot. 10. Vores begrænsede garanti dækker ikke skade på vore produkter forårsaget af installation eller brug af dele eller tilbehør. och fabriken har godkänt att arbetet kan utföras på denna verkstad. motorn har monterats för högt eller trimmats för långt ut. 8. eller på grunn av nedsenking i vann. Nedre enhet och/eller propellerskada som orsakats av påkörning av ett undervattenshinder anses vara en sjöfara. osaa Huolto. 13. Om vatten intränger motorn via förgasaren eller avgassystemet eller nedsänkning. Deltagelse i eller forberedelse til racing eller anden konkurrenceaktivitet eller betjening med en racing -type bundenhed. telefon . 10. 14. som opstod fordi en genstand under vandoverfladen blev ramt. der trænger ind i motoren via benzinindsugningen. der kan udføre det påkrævede arbejder eller har et reparationsanlæg. Deltakelse i eller forberedelse til båtrace eller annen konkurransevirksomhet. voiteluaineet tai nesteet. Fel på någon del. 16. Hvis diagnosen tyder på alvorlige. som inte kan hänföras till användning av sådana delar och tillbehör.oug ouc GARANTIINFORMASJON op6g op6c TAKUUTIEDOT TAKUUN KATTAVUUS JA RAJOITUSEHDOT 6. joka johtuu jäähdytysveden puutteesta. Fel. tai jos ei mahdollista viedä telakalle jne. at de opfylder kravene i den begrænsede garanti for det pågældende produkt. Der henvises til afsnittet Vedligeholdelse. måste tillståndet som orsakar ljudet åtgärdas under garantin. anses som en risiko til sjøs. Arbeid som er utført av andre enn den godkjente forhandleren. Mikäli alayksikkö ja/tai potkuri vioittuu. eller fordi motoren er monteret for højt eller trimmet for langt ud. Svikt som ikke har forbindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret. 15. Mikäli toimintahäiriöt eivät johdu näiden osien tai lisälaitteiden käytöstä. 12. må tilstanden som er årsaken til lyden. joka voi johtaa epäkuntoon. 15. innvendige tilstander som kan føre til svikt. Veden pääsystä moottoriin polttoaineen tuloaukosta. der blokerer indsugningsåbningerne. ilmantuloaukosta tai pakokaasujärjestelmästä tai moottorin joutumisesta veden alle. og efter at forudgående godkendelse fra fabrikken er blevet indhentet for at få arbejdet udført på et sådant anlæg). 16. joita emme ole myyneet tai valmistaneet.. 7. luftindsugningen eller udstødningssystemet eller under motorens neddypning. smøremidler eller væsker i forbindelse med normalt vedligehold er forbrugerens ansvar. mikä voi tapahtua. hvis denne svikten er berettiget til overveielse under garantien. Oljor smörjmedel eller vätskor. uvedkommende objekter blokkerer vanninntakene. joka on takuun alainen. olägenghet eller förlust av tid eller inkomst) är ägarens skyldighet. Tuotteelle sopimattomien nesteiden ja polttoaineiden käytöstä. 13. paitsi siinä tapauksessa. om de i andra avseenden möter bestämmelserna för den begränsade garantin för denna Produkt. 15. Videre må fabrikken på forhånd ha fått tillatelse til å utføre arbeidet på dette verkstedet). Udskiftning af olie. der ikke fremstilles eller sælges af os. Omistaja on vastuussa kaikista satunnaisista ja/tai seurannaisvahingoista (varastointi. 9. Deler som svikter pga. 13. joka johtuu osien tai lisävarusteiden. smøremidler og væsker som blir skiftet som en del av det normale vedlikeholdet. sen katsotaan olevan veneilyä koskeva vaaratekijä. 12. 10. hankaluuksista tai ajan tai tulojen menetyksestä). 14. 7. Jonkin osan toimintahäiriö.) 7. Fejl. melun aiheuttama tila on korjattava takuun puitteissa. at som ikke er en autoriseret forhandler inden for området. Rajoitettu takuumme ei kata mitään tuotteellemme sattunutta vahinkoa. dekkes av garantien hvis vilkårene for den begrensede garantien for det aktuelle produktet oppfylles for øvrig. Ks. der er i stand til at bugsere osv. täcks av garantin. Alla oförutsedda skador och/eller följdskador (Förvaringskostnader. orsakade av installation eller användnig av delar och tillbehör som inte tillverkas eller säljs av oss. 16 90-10212X20 . Arbete utfört av annan än en auktoriserad återförsäljare kan endast täckas under följande förhållanden: Om arbetet utförs i en nödsituation (när ingen auktoriserad återförsäljare finns. mangel på kjølevann. Bruk av drivstoff eller smøremidler som ikke passer til dette produktet. osv. 12. 14. Skade på bundenheden og/eller propellen. jos moottoria ei käynnistetä vedessä. Moottorin melun ei välttämättä tarvitse merkitä vakavaa moottorivikaa. ouk 9. telefon eller hyreskostnader av någon typ. alle telefon . Svigt af enhver del opstået på grund af manglende kølevand. dekkes bare under følgende omstendigheter: Når det utføres i et nødstilfelle (forutsatt at det ikke finnes godkjente forhandlere i området som kan utføre det nødvendige arbeidet eller som ikke har muligheter til opphaling osv. Jos työn on suorittanut muu kuin valtuutettu myyjäliike. når der foretages garantireparationer. som byts ut i samband med normalt underhåll. ne ovat takuun kattamia. främmande material blockerar intagshål. Bruk av andre deler enn Mercury Precision– eller Quicksilver–deler ved reparasjoner under garantien. Användandet av delar som inte kommer från Mercury Precision eller Quicksilver. joka voisi suorittaa tarvittavan työn.eller brugsafgifter af enhver art. som skjer når motoren startes oppe av vannet. op6a GARANTIOPLYSNINGER GARANTIDÆKNING OG UNDTAGELSER 6. Muiden kuin Mercury takuukorjauksissa. koska on isketty vedenalaiseen esteeseen. Asiakkaan normaalina huoltovelvollisuutena on vaihtaa öljy. som et resultat af motorstart oppe af vandet. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et alvorlig problem. då garantireparationer utförs. 8. Jos vianhaun tuloksena on vakava sisäinen moottorin tila. puhelin tai vuokrakustannuksista. Motorstøj er ikke nødvendigvis et tegn på et alvorligt motorproblem. 13. Se avsnittet Underhåll. oua GARANTIINFORMATION op6k GARANTINS TÄCKNING OCH UNDANTAG 6. Vår begränsade garanti gäller inte för skada på våra Produkter. eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for langt ut. 7. Vand. luftinntaket eller eksossystemet. Kunden er ansvarlig for oljer. vieraiden aineiden joutumisesta tuloaukkoihin. der ikke er relateret til brug af sådanne dele eller tilbehør. 11. dækkes af garantien under forbeholdning af. alt bryderi eller tap av tid eller arbeidsinntekt) er eierens ansvar. Osallistumisesta tai valmistumisesta kilpa -ajoon tai muuhun kilpailuluontoiseen toimintaan tai käytöstä kilpailutyyppisen alemman yksikön kanssa. All tilfeldig og/eller følgeskade (utgifter til oppbevaring. ja mikäli tehdas on antanut etukäteen suostumuksensa korjaukseen tässä verstaassa). 15. eller ved bruk av en nedre enhet som er beregnet på racerbåter. Alle tilfældige skader og/eller følgeskader (oplagringsafgifter. forårsaket av produktsvikt. Unntatt er tap eller forurensning av samme. se on takuun kattamaa vain seuraavissa olosuhteissa: Jos se on suoritettu hätätilanteessa (jollei alueella ole valtuutettua myyjäliikettä. 11. vilket har inträffat pga att startmotorn är ut ur vatten. är ägarens skyldighet om inte förlust eller förorening av sådan orsakats pga produktfel som faller under garantin. Användande av bränslen eller smörjmedel som inte är lämpade för användning med eller på Proudkten. Brug af andet end Mercury Precision eller Quicksilver dele. Brug af benzin eller smøremidler. Vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket. 16. Skade på den nedre enheten og/eller propellen forårsaket av at motoren støter bort i en undervannshindring. 8. 16. fremmedlegemer. 11. der kan medføre motorsvigt. Motorljud behöver inte nödvändigtvis betyda att motorn har ett allvarligt problem. gener. Om diagnosen anger ett allvarligt invändigt fel som kan resultera i motorstopp. skal det pågældende problem afhjælpes i henhold til garantien. eller uthaling inte kan ordnas. 14. asentamisesta tai käytöstä. som kan utföra nödvändigt arbete. 8.

Merk deg følgende varselsymboler som du vil se både i denne håndboken og på selve påhengsmotoren. för att fästa din uppmärksamhet på de speciella säkerhetsanvisningar som måste följas. FORSIKTIG FORSIKTIG . Suosittelemme vakavasti. och på dekaler placerade påutombordaren. mikä voi aiheuttaa vähäisen henkilö vamman tai tuotteen tai muun omaisuuden vaurioitumisen. ADVARSEL ADVARSEL . og lær hvordan utenbordsmotoren skal brukes. Lær hvordan motoren bør betjenes. Det anbefales på det stærkeste at føreren læser og forstår hele denne håndbog før påhængsmotoren bruges.Farer eller farlige fremgangsmåder.omedelbar fara. Se till att ytterligare en person ombord har grundläggande kunskaper om hur man startar och kör båten. että ainakin yksi henkilö ohjaajan lisäksi on tietoinen perämoottorin käynnistyksen. som kan resultere i mindre person. obb1c BÅTFØRERENS ANSVAR Båtføreren er ansvarlig for sikker og riktig bruk. som KOMMER att orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. kan man förebygga skador på person och båt. som kan resultera i mindre personskada eller skada på båt eller motor. kontakt forhandleren.og betjeningsvejledninger samt brug af almindelig sund fornuft. FØR DU STARTER PÅHÆNGSMOTOREN Læs denne håndbog nøje. at føreren er ude af stand til at betjene båden. Nedanstående symboler återfinns i handboken.fara eller farligt tillvägagångssätt.Välitön vaara.Øjeblikkelig fare som VIL resultere i alvorlig personskade eller død.Her advares det mot bruk som KAN føre til alvorlige personskader eller død.Vaara tai vaarallinen toimenpide.ja ajo-ohjeiden mukaisesti ja käyttäen luontevaa ja asianmukaista harkintaa eri ajotilanteissa loukkaantumisilta ja tuotteen vaurioitumiselta voidaan välttyä. joita tulee noudattaa.vamman tai kuoleman. Vi rekommenderar att varje förare läser och förstår hela handboken innan utombordaren används. FARE FARE .eller materielskader. FARA FARA! . mikä AIHEUTTAA vakavan henkilö.Vaara tai vaarallinen toimenpide. obb1g FØR UTENBORDSMOTOREN BRUKES Les denne håndboken grundig. obk VAROITUS VAROITUS .fara eller farligt tillvägagångssätt.Her advares det mot bruk som VIL føre til alvorlige personskader eller død. käytön ja käsittelyn perusperiaatteista siltä varalta. että ohjaaja on veneen käyttöön kykenemätön.Farer eller farlige fremgangsmåder. Tässä käsikirjassa ja perämoottoriisi kiinnitetyissä varoituskilvissä käytetään seuraavia varoitusmerkkejä huomion kiinnittämiseksi erikoisiin turvallisuusohjeisiin. som KAN orsaka i allvarlig personskada eller dödsfall. I denne håndbog såvel som på mærkater på påhængsmotoren. samt for sikkerheten til både passasjerer og folk som befinner seg i nærheten av båten. Sørg for at minst én person ombord utenom føreren. ADVARSEL ADVARSEL . kjenner start. ota yhteyttä kauppiaaseesi. och tillämpa vanligt sjövett. obb1a INNAN DU STARTAR UTOMBORDAREN Läs handboken omsorgsfullt. Genom att följa instruktionerna om säkerhet och körning i denna bok. 90-10212X20 17 . Tulee varmistaa. som KAN resultere i alvorlig personskade eller død. FORSIGTIG FORSIGTIG . VARNING VARNING! . FORSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET! . GEVAAR FARE . Lär dig hur båten handhas korrekt. Sørg for at mindst en person udover til føreren er instrueret i generelle start– og betjeningsprocedurer af påhængsmotoren samt almindelig bådbehandling i tilfælde af. VAROITUS VAROITUS . oba ALLMÄN INFORMATION oba1k FÖRARENS SKYLDIGHETER Föraren är ansvarig för att båten framförs på ett korrekt och säkert sätt med tanke på passagerare och allmänhet. ifall föraren skulle bli förhindrad att göra detta. benyttes følgende advarsler for at skærpe din opmærksomhed overfor særlige sikkerhedsforanstaltninger.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER oba1g oba1c YLEISTIETOA VENEILIJÄIN VASTUU Veneen käyttäjä (ohjaaja) on vastuussa veneen oikeasta ja turvallisesta ohjaamisesta sekä veneessä olevien ja muiden henkilöiden turvallisuudesta. hvis du har spørgsmål. Toimien turvallisuus. kan forhindre personskader og skade på utenbordsmotoren. De er meget viktige av hensyn til sikkerheten: ENNEN PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖÄ Lue tämä käsikirja huolellisesti! Opi käyttämään perämoottoriasi oikein! Jos jokin kohta on epäselvä. Det anbefales på det sterkeste at alle båtfører e leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes. Er det noe du ikke forstår. som bør følges. VAARA VAARA . Kontakta din återförsäljare om du har några frågor. että jokainen veneen käyttäjä (ohjaaja) lukee ja tuntee täysin tämän käsikirjan sisällön kokonaisuudessaan ennen perämoottorin käyttämistä.og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten. Sikkerhet og kunnskap om bruk i kombinasjon med sunt vett.Her advares det mot bruk som KAN føre til mindre personskader eller skader på båt eller utstyr. Forebyggelse af skader på personer og materiel kan bedst sikres ved overholdelse af sikkerheds. samt sikkerheden af dens passagerer og andre. Kontakt din forhandler. obb1k GENERELT oba1a BÅDFØRERENS ANSVAR Bådføreren er ansvarlig for korrekt og sikker betjening af båden. mikä VOI aiheuttaa vakavan henkilö vamman tai kuoleman.

død eller beskadigelse af båden.og motorkapasitet. Kontakta din återförsäljare om du är tveksam. der overskrider bådens maksimale hestekræfter. VENEEN TEHO 1 Älä käytä liian voimakasta moottoria äläkä ylikuormita venettäsi. obd2a KÖRNING MED KÖRNING MED “HIGH–PERFORMANCE”–BÅT 2 Om din utombordare skall användas på en snabbgående ”HIGH–PERFORMANCE”–BÅT. 2. maahantuojalta tai Mercury Marine-yhtiöltä. Ytterligare information finns i broschyren “Hi-Performance Boat Operation” (best. især ved hækbjælken. 2) placere for meget vægt ved hækbjælken og forandre bådens normale flydeevne. kan leda till följande: 1. voi 1. distributøren eller Mercury Marine. Useimmat veneet on varustettu tarpeellisella tunnistuskilvellä.nr. 90-848481) hos din forhandler eller direkte fra Mercury Marine for yderligere oplysninger. kan leda till allvarlig skada. GENERELT obc2a VARNING Att använda en motor med en effekt som överstiger den som rekommenderats för båten. Kontakt din forhandler eller bådfabrikanten. som du ikke er vant til. asettaa liiaksi painoa perään aiheuttaen veneen tasapainoasennon häiriintymisen tai 3. kan 1) føre til tab af kontrol over båden. oba ALLMÄN INFORMATION obc2k HÖGSTA MOTORSTYRKA FÖR BÅTEN 1 Använd inte för stark motor och ha inte för stor last i båten.gob12 U. ota yhteyttä kauppiaaseesi tai veneen valmistajaan.S. anbefaler vi at du ikke benytter den ved fuld hastighed uden en forudgående orientering og demonstration med din forhandler eller en bådfører. 90-848481) hos forhandleren. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. eller overlastes. forårsake tap av kontroll over båten. HØJHASTIGHEDS– OG HIGH PERFORMANCE BÅDBETJENING 2 Hvis din påhængsmotor skal bruges på en højhastigheds– eller high performance båd. rekommenderar vi att du inte kör den på högsta hastighet förrän du fått en genomgång och en demonstrationskörning av din återförsäljare. 3) føre til at båden bryder sammen. spesielt ved akterspeilet. obk PIKAMOOTTORIVENEEN JA SUURTEHOISEN VENEEN KÄYTTÖ 2 Jos perämoottorisi tullaan asentamaan pikaveneeseen tai suurtehoiseen ajoon tarkoitettuun veneeseen. “Hi-Performance Boat Operarion” (Del nr. død eller skade på båten. eller av någon annan kunnig person som är van vid denna utombordare/båtkombination. ADVARSEL Bruk av en påhengsmotor som overskrider båtens motorkapasitet kan: 1. vilket ändrar båtens flytegenskaper. Veneen varustamisesta liian suurella moottorilla voi olla seurauksena vakava vamma. eller 3. 90-848481). jollaisen ohjaamiseen et ole tottunut. dödsfall eller skador på båten. som du inte är van vid. De fleste både vil være udstyret med en påkrævet plade. Att utrusta en båt med för stark motor. för hög vikt i aktern. hvis du er i tvivl. 2. suosittelemme. mikä ylittää veneen suurimman sallitun hevosvoimarajan. forandre vektbalansen i båten. som anger hur stark motor den har och hur mycket last den kan ha i enlighet med de regler som gäller. kuolema tai veneen vahingoittuminen. For ytterligere informasjon bør du få tak i heftet “Hi-Performance Boat Operation” (delnr. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX XXX 1 obg obc 2 YLEISTIETOA obc2c GENERELLE OPPLYSNINGER obc2g BÅTENS MOTORKAPASITET 1 Båten må ikke påmonteres for kraftig motor. jossa on veneen valmistajan hallintaohjeiden mukaisesti määrittelemä suurin sallittu moottorin hevosvoima ja kuormitus. hestekræfter såvel som last ombord. että et käytä sitä korkeilla nopeuksilla. 2. Lisätietojen saamiseksi hanki kirjanen “Hi-Performance Boat Operation” (“Suurtehoisen veneen käyttö”) (osanumero 90-848481) myyjäliikkeeltä. obd2c MANØVRERING I HØY HASTIGHET 2 Hvis påhengsmotoren skal brukes på en passbåt som føreren ikke er kjent med. Overskridelse af bådens maksimale hestekræfter kan således forårsage alvorlig personskade. der viser den maksimalt acceptable drivkraft og last ifølge retningslinjer i lovgivningen. Kontakt forhandleren i tvilstilfelle. Montering av for stor motor på båten kan resultere i alvorlig skade. som du kan beställa från din återförsäljare eller distributör eller direkt från Mercury Marine.ja harjoitusajon. forårsake at båtkonstuksjonen bryter sammen. båten kan brytas sönder. särskilt runt aktern. der har erfaring med din kombination af båd og påhængsmotor. anbefales det at båten ikke kjøres i høy hastighet før forhandleren har blitt kontaktet vedrørende båt/motor-kombinasjon. förlust av manöverförmågan. Anskaf håndbogen. eller 3. ennen kuin olet saanut myyjäliikkeeltä tai samanlaisen vene-perämoottoriyhdistelmän käyttöön tottuneelta veneilijältä opastus. aiheuttaa veneen hajoamisen erikoisesti peräpeilin alueella. 18 90-10212X20 . aiheuttaa veneen hallinnan menetyksen. obd2k BÅDENS HESTEKRÆFTER 1 Undgå at overbelaste båden mht. samt at det er gitt en grundig demonstrasjon av bruk i høy hastighet. For de fleste båter er det angitt en maksimal laste. ADVARSEL Benyttelse af en påhængsmotor. Jos asia ei ole selvä. obd2g VAROITUS Sellaisen perämoottorin käyttäminen. De flesta båtar måste ha en märkplåt.

jolloin tanko irtoaa. Konstruksjonen av denne utenbordsmotoren krever at fjernkontrollen som brukes til den.gob20 a 1 obg 2 obc obe1c a YLEISTIETOA GENERELLE OPPLYSNINGER obe1g UTENBORDSMOTORENS FJERNKONTROLL 1 Fjernkontrollen. KAUKO-OHJAUSTA KOSKEVA VAROITUS 2 Ohjauksen niveltangon. kan det leda till att båten gör en plötslig. obk VAROITUS Niveltangon irtoamisen seurauksena vene voi tehdä äkillisen. on oltava kiinnitettynä itselukittuvilla muttereilla (a). ADVARSEL Hvis styreforbindelsesarmen frakobles kan det føre til at båden pludselig tager et skarpt sving og medføre at passagerer kastes over bord med risiko for kvæstelse eller død til følge. BEMÆRKNING OM FJERNSTYRING 2 Styreforbindelsesarmen som forbinder styrekablet med motoren. kan båten plutselig ta en krapp sving. PÅHÆNGSMOTORENS FJERNBETJENING 1 Fjernkontrollen tilsluttet påhængsmotoren skal være Om styrlänkstaget lossnar. som förbinder styrkabeln med motorn. oba ALLMÄN INFORMATION obe1k FJÄRREGLAGE FÖR UTOMBORDSMOTOR 1 Fjärreglaget för din utombordsmotor måste vara VARNING GENERELT obe1a utrustat med en neutralstartsbrytare. och de ombordvarande kastas överbord och utsätts för livsfara. Disse selvlåsende møtrikker må aldrig skiftes ud med normale møtrikker. obf1g VAROITUS Ehkäise äkillisen. at den benyttede fjernkontrol skal have en “start–i–gear” beskyttelsesindretning indbygget. Dette forhindrer at motoren starter når giret står i en annen stilling enn fri. obf1c MERKNAD VED FJERNKONTROLL 2 Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må være festet med spesielle låsemuttere (a). skarp sväng. må ha en innebygd beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. måste skruvas fast med självlåsande muttrar (“a”). että sen yhteydessä käytettävässä kauko-ohjaimessa on siihen sisältyvä laite. arvaamattoman kiihdytyksen aiheuttama vakava vammautuminen tai kuolema. da sidstnævnte vil blive løse på grund af vibrationer og forårsage at styreforbindelsesarmen frakobles. eftersom sådana kommer att lossna så att länkstaget kopplas ur. når gearskiftet igangsættes fra en hvilken som helst anden position end neutral (frigear). må være utstyrt med en beskyttelsesanordning for “starting kun i fri”. 90-10212X20 19 . Påhængsmotorens design kræver. som er koplet til utenbordsmotoren. Dessa självlåsande muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande). sillä sellaiset löystyvät ajan kuluessa tärinän johdosta ja putoavat pois. der ikke er selvlåsende. En sådan hindrar start av motorn med ilagd växel. PERÄMOOTTORIN KAUKO-OHJAIN 1 Perämoottoriisi asennetun kauko-ohjaimen täytyy olla varustettu “käynnistys vapaalla”-suojalaitteella. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brå og uventet akselerasjon når motoren startes. Tämän perämoottorin rakenne vaatii. Tämä mahdollisesti raju liike voi aiheuttaa veneessä olevien henkilöiden viskautumisen yli laidan ja vakavan vammautumisen tai kuoleman. VARNING Om länkstaget lossnar kan båten göra en plötslig och skarp gir. Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død. da disse vil løsne som følge av vibrasjon og forårsake styresvikt. vilket kan få de ombordvarande att kastas överbord och utsättas för allvarlig personskada eller dödsfall. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller død på grund af uventet acceleration. ADVARSEL Dersom styrestaget løsner. obf1a VARNING OM STYRSYSTEM 2 Styrlänkstaget. joka ehkäisee moottorin käynnistymisen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. når motoren startes. der forhindrer motoren i starte. skal fæstnes med selvlåsende møtrikker (“a”). terävän täyskäännnöksen. obf1k udstyret med en “start-i-neutral” beskyttelsesindretning. Näitä lukittuvia muttereita ei saa milloinkaan vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. joka estää käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä mihin tahansa muuhun asentoon kuin vapaavaihteelle. Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vanlige muttere. joka yhdistää ohjauskaapelin moottoriin.

eller det kan knytes en knute på den. Linan är av spiraltyp. är att motorn stängs av om föraren t ex ofrivilligt tappar kontrollen över båten och hamnar utom räckhåll från stoppreglaget. joka on tavallisesti 122–152 cm pituinen kokonaan suoraksi vedettynä. 2 Nödstoppslinan är vanligtvis 1. og i den andre enden en låsekrok som festes til båtføreren. joten se on lepoasennossaan mahdollisimman lyhyt. kan den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein. ajoasennon viereen. (fortsättning på nästa sida) 2 Nødkontakten består af en snor. Videre er den lang nok i utstrakt tilstand til at mulighetene for utilsiktet aktivering er liten dersom båtføreren skulle bevege seg litt rundt i nærheten av den vanlige førerstillingen. genom att den lindas runt förarens handled eller ben. om så önskas. Snoren er sammenspolet. joutuessaan vahingossa heitetyksi pois kuljettajan paikalta) aktivoidakseen katkaisimen. kan snoren vikles om operatørens håndled eller ben. Mikäli hätäkatkaisimen narua halutaan lyhentää. der som regel er mellem 122 og 152 cm lang. En nødstopkontakt kan installeres som ekstraudstyr – som regel på instrumentbordet eller på siden der støder op til operatørpositionen. så att inte nödstoppet utlöses oavsiktligt om föraren skulle vilja röra sig inom det normala förarutrymmet. I den ene ende af snoren er der en enhed. eller vid sidan om förarplatsen. En dødmannsstôppbryter kan installeres som tilbehør – vanligvis på instrumentpanelet. for at gøre den så kort som muligt og samtidig minimere risikoen for at den vikles sammen med genstande i nærheden. ettei sen tahaton aktivoituminen ole todennäköistä. som kan monteras separat – vanligtvis på instrumentbrädan. eller du kan binde en knude på snoren. Udenbordsmotorer med styrehåndtag og visse fjernkontrolenheder er udstyret med en nødstopkontakt. reglage. eller på siden nærmest førerplassen.5 meter lång i utsträckt läge. sen toisen pään elementti pannaan kytkimeen ja jousilukko toisessa päässä kiinnitetään kuljettajaan. og i den anden ende er der en lås. Utombordare med rorkultshandtag och några fjärrstyrda modeller. Ohjauskahvalliset perämoottorit ja jotkut kauko–ohjainyksiköt ovat varustetut hätäkatkaisimella. kun kuljettaja siirtyy tarpeeksi kauas ajoasennosta (esim. kiedo naru kuljettajan ranteen tai jalan ympäri tai sido silmukka vetonaruun. Linans längd i utsträckt läge är baserad på ett rimligt avstånd mellan föraren och förarplatsen. Hvis du ønsker en kortere nødstopkontakt. neste side) 2 Hätäkatkaisin on vetonaru. (forts. I ene enden har den et element som stikkes inn i bryteren. jos kuljettaja liikkuu normaalin ajoasennon puitteissa. är utrustade med sådan nödstoppskontakt. Suoraksi vedettynä sen on oltava niin pitkä. och en utlösningsanordning i den andra änden som fästs på föraren. med en anslutning i ena änden för nödstoppskontakten. Hätäkatkaisin voidaan asentaa lisävarusteena – tavallisesti kojelautaan tai sivulle. hvormed snoren kan fastgøres på operatøren. Dette reduserer mulighetene for at dødmannssnoren hekter seg opp i andre objekter i nærheten. och för att minska risken att den trasslar in sig i något annat föremål. Hätäkatkaisinnaru on kelattu. der skal sættes ind i kontakten. NØDSTOPKONTAKT 1 Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. 2 Dødmannssnoren er vanligvis mellom 122 og 152 cm lang når den er utstrakt. eller att man helt enkelt gör en knut på linan. Hvis en kortere dødmannssnor er ønskelig. når den er udstrukket. (fortsættes på næste side) 20 90-10212X20 . I udstrukket tilstand er snoren lang nok til at nedsætte risikoen for tilfældig aktivering. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen (som ved tilfældig udstødning fra operatørpositionen) til at aktivere kontakten.2 – 1. DØDMANNSSTOPPBRYTER 1 Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses (dette kan eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fra førerplassen). (jatkuu seuraavalla sivulla) oba obk ALLMÄN INFORMATION obg6k GENERELT obg6a NÖDSTOPPSKONTAKT 1 Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. jotta se ei takertuisi läheisiin esineisiin.gob8 2 1 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obg6g obg6c YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN 1 Hätäkatkaisimen tarkoituksena on pysäyttää moottori. slik at den er så kort som mulig når den ikke er i bruk. så att den blir så kort som möjligt när den inte är utsträckt. hvis operatøren flytter sig omkring inden for et område tæt på den normale operatørposition. etc. Linan kan förkortas. Utenbordsmotorer med styrekulthåndtak og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmannsstoppbryter. Dødmannssnoren er kveilet opp.

minskas avsevärt. Fest alltid begge endene av dødmannssnoren forsvarlig til dødmannsstoppbryteren og båtføreren.eks.eks. hvis operatøren udstødes ved et uheld). høyytelsesbåter. Forbind altid begge ender af nødstop kontakten – til stopkontakten og operatøren. Då nödstoppskontakten utlöses. eller når føreren flytter seg for langt unna førerplassen i båten. VARNING Skulle föraren falla överbord. uppblåsbara båtar. Vi anbefaler stærkt. lättmanövrerade fiskebåtar med manuell rorkult. kan åsamka allvarlig personskada för den som kommer i vägen. att köra i planingshastigheter i vatten som är grunt eller fyllt med allehanda föremål. matalalaitaisissa kumi– yms. “high performance”–båtar. der er fyldt med forhindringer. esim. reduceres drastisk ved at stoppe motoren øjeblikkeligt. Selv om aktivering af nødstopkontakten vil stoppe motoren øjeblikkeligt. fortsetter båten å drive et stykke. etc). ja onnettomuus voi olla yhtä vakava kuin veneen ajaessa täydellä teholla. käsiohjaimella varustetuissa veneissä. att släppa ratt eller rorkult som drar åt ett håll.) Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. som for eksempel oppblåsbare båter med lav båtripe småbåter. Men båten fortsätter att glida ett stycke. lige så alvorligt som når den er motordrevet. high–performance både og lette. Vi anbefaler på det sterkeste at andre passasjerer i båten får instruksjoner om riktige start– og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en nødsituasjon (f. slik som å sitte på stolryggen eller båtripa under stor fart. att förtära alkohol eller droger. kan den skade personer. hvis båtføreren blir revet vekk fra førerplassen ved et uhell). Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren faller overbord. kan mulighetene for alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli overkjørt av båten. kan risken för allvarlig personskada eller dödsfall. sitte på opphøyde fiskebåtdekk. Notera att en båt i rörelse. Uhell hvor båtføreren rives vekk fra førerplassen eller faller overbord. være påvirket av alkohol eller andre rusmidler. kjøre med høy hastighet i grunt farvann eller på steder med mange hindringer. Tämä tapahtuu. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Hvis operatøren falder ud af båden. at betjene båden ved planeringshastigheder i lavt vand eller vand. ajetaan korkeilla nopeuksilla matalissa tai esteitä täynnä olevissa vesissä. att stå upp. at drikke spiritus. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Formålet med en nødstopkontakt er at slukke for motoren. og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må manøvreres med varsomhet. stängs motorn omedelbart av. että hän joutuu veneen yliajettavaksi. der betjenes ved hjælp af et styrehåndtag. med eller utan motor igång. Vene ei kuitenkaan tee täyttä kierrosta. En sådan situation kan uppstå om föraren skulle falla överbord. jos istutaan korotetuilla kalastusveneen kansilla. från att köras över av båten. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. styringsfølsomme fiskebåde. innan du går vidare. Selv om motoren stopper umiddelbart når dødmannsstoppbryteren aktiveres. som t ex att vid planingshastigheter sitta på ryggstödet eller på relingen. som når den kjører med motoren i gang. Veneen liikkuessa inertian voimalla. hvis de er nødsaget til at betjene båden i tilfælde af en nødsituation (f. hvis operatøren ved et uheld falder overbords eller flytter omkring i båden en tilstrækkelig afstand fra operatørpositionen. Se därför till att nödstoppslinans båda ändar är ordentligt anslutna till nödstoppskontakten och till föraren. Vi rekommenderar därför starkt att medföljande passagerare informeras om start– och körrutiner. jos kuljettaja putoaa vahingossa yli laidan tai liikkuu veneessä riittävän pitkälle ajoasennosta. at sidde på eleverede dæk på fiskebåde. kan risikoen for at båden kører over ham/hende. (forts. että muita veneessä olijoita opetetaan käynnistämään ja ohjaamaan venettä. Tärkeä turvallisuustieto: Tämän hätäkatkaisimen tarkoituksena on sammuttaa moottori koska tahansa kuljettajan siirtyessä tarpeeksi kauas ajoasennosta aktivoidakseen katkaisimen. josta on seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. ajetaan alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai suoritetaan uhkarohkeita ohjausliikkeitä korkeanopeuksilla. allt beroende på den hastighet och den svängradie som den höll före nödstoppskontakten utlöstes. Denne typen uhell kan også skje som et resultat av uvørenhet. skulle de bli tvungna att manövrera båten i en nödsituation (dvs om föraren har fallit överbord. eller foreta vågestykker i stor fart. neste side) obk VAROITUS Jos kuljettaja putoaa veneestä. se voi aiheuttaa loukkaantumisen kelle tahansa veneen tielle tulevalle. Att slungas bort från förarplatsen. oba GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Læs følgende sikkerhedsoplysninger. är så att föraren skall kunna stänga av motorn om han/hon befinner sig för långt borta från förarplatsen för att nå nödstoppskontakten. eller att utföra våghalsiga manövrar i hög fart. jos istutaan tuolinnojalla tai reelingillä plaanausnopeuksilla tai seisotaan plaanausnopeuksilla. Viktig säkerhetsinformation: Syftet med en lina ansluten till nödstoppskontakten. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 21 . Yhdistä aina kunnolla hätäkatkaisimen molemmat päät – katkaisimeen ja kuljettajaan. kan också bli resultatet av olämpliga förarmetoder. såsom at sidde på ryggen af et sæde eller på rælingen under planeringshastigheder. Att slungas omkring i båten och falla överbord. Båten kommer dock inte att utföra en hel cirkel. Viktig sikkerhetsinformasjon: Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så langt fra førerplassen at bryteren utløses. veneissä. og forårsager alvorlig personskade eller dødsfald. Suosittelemme vakavasti. Mens båden løber i frigear. inträffar oftare i vissa båttyper med låga fribord. slippe taket i rattet eller når dette trekker til én side. når operatøren bevæger sig langt nok væk fra operatørpositionen til at aktivere kontakten. eller falla överbord. at andre passagerer instrueres i korrekte opstarts– og betjeningsprocedurer. at stå op under planeringshastigheder. Dette vil ske. skjer som oftest i visse båttyper. Mens båten driver. der trækker i en bestemt retning. stå oppreist under stor fart. eller förflytta sig tillräckligt långt från förarplatsen. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat myös seurauksena huonoista käyttötottumuksista: esim. ADVARSEL Dersom båtføreren skulle falle overbord. (jatkuu seuraavalla sivulla) ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Läs följande säkerhetsanvisningar. Vaikka hätäkatkaisimen aktivointi pysäyttää moottorin välittömästi. inden du fortsætter. Tilfældige udstødninger og fald overbords kan også forekomme på grund af dårlige betjeningsvaner. att sitta på upphöjda fiskebåtsdäck. som er i dens bane. Tahattomat sinkoutumiset ja putoamiset yli laidan tapahtuvat todennäköisimmin määrätynlaisissa veneissä. vil en båd fortsat løbe i frigear en vis afstand afhængig af hastigheden og eventuelle sving ved slukning. bruge narkotika eller foretage dristige højhastigheds bådmanøvreringer. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Lue alla oleva turvallisuustieto ennen kuin jatkat eteenpäin. kan den forårsake like alvorlige personskader på personer som oppholder seg i båtens farvann. genom att motorn omedelbart stängs av. jos heidän tarvitsee ajaa venettä hätätilanteessa (jos kuljettaja onnettomuuden sattuessa ei ole kykenevä ajamaan). Tilfældige udstødninger og fald overbords er mere sandsynlige med visse bådtyper såsom oppustelige både med lave sider eller bass både. at slippe grebet på et rat eller styringshåndtag.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. avhengig av velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. jos ote päästetään irti ohjauspyörästä tai ohjauskahvasta. som t ex “bass”–båtar. bli betraktelig mindre ved at motoren stopper umiddelbart. Båden vil dog ikke fuldføre en hel cirkel. moottori on pysäytettävä heti ja näin voidaan vähentää mahdollisuutta. herkkäliikkeisissä. och lätta. joka vetää yhteen suuntaan. kalastusveneissä ja korkeatehoisilla moottoreilla varustetuissa veneissä sekä kevyissä. vene jatkaa liikkumista jonkin matkaa riippuen nopeudesta ja veneen kulmasta sammutushetkellä.

Passagerare kan kastas mot fören. Veneessä olijat voivat sinkoutua eteenpäin odottamattoman eteenpäinliikkeen keskeytymisen johdosta – tämä voi sattua varsinkin veneen etuosassa oleville. Av det skälet bör föraren aldrig lämna förarplatsen utan att först koppla loss nödstoppslinan från sig själv. Tap av fart og retningskontroll i høy sjø. Tämä voi aiheuttaa jonkin tai kaikki alla luetellut mahdolliset vaaratilanteet: 1. Dette er spesielt farlig for passasjerene foran i båten.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS. Bådoperatøren bør aldrig forlade operatørstationen uden først at fjerne nødstop kontakten fra sig. Följden av detta kan orsaka någon eller några av följande riskmoment: 1. VARNING Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten. 3. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af decelerationskrafter som et resultat af tilfældig aktivering af stopkontakten eller aktivering ved et uheld. Förlorad kontroll vid dockning. sterke strømmer eller sterk vind. Motorstopp och förlust av styrförmåga i grov sjö. 2. Passagerer kastes fremad på grund af uforventet tab af den fremadgående bevægelse – specielt en risiko for passagerer forrest i båden. obk VAROITUS Vältä vauhdin hidastamisesta johtuvaa vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. Tap av kontroll når båten skal legges til land. 3. voimakkaan virran tai kovan tuulen vallitessa. kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. kun hätäkatkaisin aktivoidaan vahingossa tai tahattomasti. Dette kan forårsake noen av eller alle de følgende faresituasjoner: 1. 3. Tab af kontrol når båden bringes i dok. Passasjerer kan bli kastet forover hvis båten plutselig og uventet taper foroverbevegelsen. 3. som kan kastes ud over bådens forstavn og derved muligvis rammes af gearkassen eller propellen. 22 90-10212X20 . 2. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av at farten senkes etter utilsiktet aktivering av dødmannstoppbryteren. som kan stupe over baugen og bli truffet av girkassen eller propellen. Tab af kraft og retningskontrol i store bølger. 2. stærke strømme eller høje vinde. skadas av undre växelhuset eller propeller. Hallinnan menetys laituriin kiinnitettäessä. Tehon ja suunnanhallinnan menetys korkean aallokon. jotka voivat sinkoutua keulan yli ja joutua vaihdelaatikon tai potkurin iskun alaisiksi.) Utilsiktet aktivering av dødmannsstoppbryteren er også mulig under normal drift. 2. oba ALLMÄN INFORMATION NÖDSTOPPSKONTAKT (FORTSÄTTNING) Oavsiktlig utlösning av nödstoppskontakten kan inträffa. och påföljande kraftiga nedbromsning. Båtføreren skal aldri forlate førerplassen uten først å koble seg fra dødmannssnoren. YLEISTIETOA HÄTÄKATKAISIN (JATKUU) Vahingossa tapahtunut tai tahaton kytkimen aktivointi normaaliajon aikana voi myös tapahtua. på grund av det oväntade stoppet – speciellt allvarligt kan det bli för dem som sitter framtill i båten och kan komma att kastas över bogen och ev. mikä voi tapahtua. starka strömmar eller kraftiga vindar. Veneen kuljettaja ei saa koskaan jättää ajoasemaansa irrottamatta itseään hätäkatkaisimesta. Det kan forårsage en eller flere af følgende farlige situationer: 1. GENERELT NØDSTOPKONTAKT (FORTSAT) Tilfældig aktivering af kontakten eller aktivering ved et uheld under normal betjening er ligeledes en mulighed.

selv om båten kjører sakte. eller träffas av ett växelhus. jos vedessä oleva henkilö saa iskun pyörivästä potkurista. Alvorlig personskade kan oppstå hvis noen kommer borti en roterende propell. en propeller. VARNING Stäng omedelbart av motorn om någon befinner sig i vattnet i närheten av båten. når båden er i nærheden af badende personer. oba ALLMÄN INFORMATION obh2k VAR UPPMÄRKSAM PÅ PERSONER I VATTNET När du kör båten Det är mycket svårt för en person som står eller flyter i vatten att komma undan en motorbåt som nalkas. Når en båd er i bevægelse (flyder) og påhængsmotoren er i frigear. Mens båten ligger stille Sett giret i nøytral. Senk farten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bader. e løs girkasse i bevegelse eller en fast gjenstand som er festet til båten eller girkassen. Når en båt beveger seg. som står eller svømmer i vandet. når nogen er i vandet i nærheden af båden. GENERELT obh2a BESKYTTELSE AF MENNESKER I VANDET Mens båden sejler Det er meget vanskeligt for en person. vaihdekotelosta tai liikkuvaan veneeseen tai vaihdekoteloon tiukkaan kiinnitetystä lisälaitteesta. udgiver vandet nok kraft til at dreje propellen. og slå av utenbordsmotoren før du lar folk oppholde seg i vannet nær båten. obk VAROITUS Pysäytä moottori välittömästi. och var ytterst försiktig och uppmärksam. Se därför till att du saktar ner när du närmar dig någon i vattnet. eller något annat föremål som sitter fast på båten. ennen kuin sallit ihmisten uida tai seisoa vedessä lähellä venettä. Hidasta aina vauhtia ja aja erittäin varovaisesti paikoilla. Allvarliga personskador kan inträffa om en person blir påkörd av en båt. ympäröivä vesi aiheuttaa potkurin pyörimisen. ADVARSEL Stopp motoren umiddelbart hvis noen oppholder seg i vannet nær båten. 90-10212X20 23 . inden du lader nogen svømme eller være i vandet i nærheden af båden. en båd i bevægelse. Sæt altid farten ned og udvis den største forsigtighed. der kommer imod ham. at flytte sig hurtigt for en motorbåd. Veneen ollessa paikallaan Vaihda perämoottori vapaalle ja sammuta moottori. Denne neutrale propeldrejning kan forårsage alvorlig personskade. ADVARSEL Stands straks motoren. kan vannet drive propellen rundt. VARSOMHET I NÆRHETEN AV BADENDE Mens båten er i fart Det er vanskelig for svømmere og badende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg. Mens båden ligger stille Sæt altid påhængsmotoren i frigear og stands motoren. Närhelst en båt rör sig genom vattnet med växeln i neutralläge är detta tillräckligt för att få propellern att rotera. joissa voi olla ihmisiä vedessä. selv hvis båden sejler langsomt. Denna neutrala propellerrotation kan ge upphov till allvarliga skador. en gearkasse eller andre hårde genstande koblet til en sejlende båd eller gearkasse. en båt i bevegelse. Vaikea vamma on todennäköinen. När båten ligger förtöjd Växla till friläge och stäng av motorn innan du låter folk vistas i vattnet kring båten. liikkuvasta veneestä. Denne propellrotasjonen i nøytral-stilling kan forårsake alvorlig personskade. jos havaitset henkilön vedessä lähellä venettäsi.gob3 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA VEDESSÄ OLEVIEN HENKILÖIDEN SUOJAAMINEN Veneen liikkuessa Vedessä seisovan tai kelluvan henkilön on vaikea siirtyä syrjään nähdessään moottoriveneen tulevan kohti jopa hiljaisellakin vauhdilla. Aina kun vene liikkuu vapaasti perämoottorin vaihde vapaa-asennossa. Tämä potkurin vapaa pyöriminen voi aiheuttaa vakavan vamman. og giret står i nøytral. även om båten kör sakta. Alvorlig personskade kan opstå ved berøring med en roterende propel.

Undvik att vistas på främre däcket. 24 90-10212X20 . etc. Personer som befinner sig på främre däck kan mycket lätt komma att kastas över bord. oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obh2a obh2k SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR PASSAGERARE PONTONBÅTAR OCH BÅTAR MED DÄCK Håll alltid ett öga på var passagerarna befinner sig då båten är i rörelse. Nämä kohotetut kalastustuolit eivät ole tarkoitetut käytettäväksi. Lad ikke passagerer stå op eller bruge sæder ud over dem. Personer skal oppholde seg på god avstand fra framdelen av dekket og sitte ned mens båten er i bevegelse. Ingen passasjerer skal stå eller bruke andre seter enn de som er beregnet på kjøring i hastigheter over tomgangshastighet. kan de blive kørt over af påhængsmotoren. joka johtuu ponttooni. som er angivet til brug ved hastigheder over tomgang. obk VAROITUS Vältä vakavaa vammaa tai kuolemaa. og undgå at blive kørt over af påhængsmotoren. Sid kun i sæder. når båden sejler hurtigere end tomgangs. en plötslig varvtalssänkning med gasreglaget. som t ex att båten stöter på en kraftig våg. hvis båten treffer en stor bølge eller kjølevannsbølge. Hvis de falder over forsiden af båden mellem de to pontoner. Hvis noen faller ut foran båten mellom de to pongtongene. og personer. Hvis hastigheten på båten plutselig reduseres. Disse eleverede fiskesæder er ikke beregnet til brug. som lader fødderne hænge ud over forkanten. joissa on avoin keulakansi: Passasjerer skal aldri oppholde seg på dekket utenfor rekkverket mens båten er i bevegelse. esim.tai kansiveneen keulan yli putoamisesta ja joutumisesta perämoottorin alle. kan få passagerare i en upphöjd stol att falla över bord framför båten. SIKKERHEDSMEDDELELSE TIL PASSAGERER – PONTONBÅDE OG BÅDE MED DÆK Når båden er i bevægelse. gassen plutselig senkes eller båten svinges brått. ADVARSEL Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved fald over forsiden af en pontonbåd eller en båd med dæk. Personer på framdekket kan lett slynges overbord. Kenenkään ei pidä olla kannella kaiteen edessä veneen ollessa liikkeessä. upphöjda fiskestolar: Dessa upphöjda fiskestolar är inte avsedda att användas då båten körs fortare än tomgångs. når båden er i bevægelse. kan de bli overkjørt av utenbordsmotoren.eks. kan passasjerene slynges over baugen på båten. ADVARSEL Undvik allvarlig skada eller dödsfall som kan inträffa om du faller över bord framtill på en ponton. 2 Både med formonterede. Pidä kaikki matkustajat keulakaiteen tai aitauksen takana. f. tarkkaile kaikkien matkustajien sijaintia. Sitt bare på seter som er beregnet på kjøring i høyere hastigheter..eller dekkbåt og påfølgende overkjøring av utenbordsmotoren. och sitt alltid ned medan båten är i gång. eller en tvär gir. Sitt bara i stolar som är avsedda att sitta i vid högre hastigheter. en pludselig gasspjældsreduktion eller en voldsom ændring af bådens retning. Pysyttele pois kannen etuosasta ja istu aina kun vene on liikkeessä. kan nemt gribes af en bølge og trækkes ned i vandet. Älä anna kenenkään matkustajan seistä tai käyttää muita istuimia kuin niitä. Sørg for at alle passasjerene oppholder seg innenfor rekkverket på baugen eller i kahytten. når båden er i bevægelse. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall etter fall over baugen på en pongtong. Keulakannella oleskelevat henkilöt voivat helposti joutua heitetyiksi laidan yli ja vastaantuleva aalto voi vetää veteen henkilöt.PONTTOONIVENEET JA KANSIVENEET Veneen ollessa liikkeessä. SIKKERHETSMELDING FOR PASSASJERER – PONGTONGBÅTER OG DEKKBÅTER Hold øye med plasseringen av alle passasjerer når båten er i bevegelse. Mikä tahansa odottamaton. Ingen personer bør befinde sig på dækket foran hegnet. jotka antavat jalkojensa riippua keulakaiteen yli. Personer på fordækket kan nemt kastes overbords. da en pludselig nedsættelse af bådens hastighed såsom ved styrtning ind i store bølger eller kølvand. hævede sokkel-fiskesæder: 2 Båtar med frontmonterade. kan kasta passagerare över bord. voimakkaan aallon tai vanaveden kohtaaminen. Eventuell uventet og plutselig senking av hastigheten på båten kan føre til at passasjerer i opphøyde seter slynges over baugen på båten. että kohotetulla istuimella istuva matkustaja putoaa yli laidan veneen eteen. skal placeringen af alle passagerer overvåges. 2 2 Veneet.gob3 1 obg 2 obc GENERELLE OPPLYSNINGER obh2g obh2c YLEISTIETOA MATKUSTAJIEN TURVALLISUUS . joiden keulassa on kiinniasennetut. äkillinen veneen nopeuden alennus voi johtaa siihen.eller dorgehastighet. kan kaste dem over forsiden af båden.eller däcksbåt. Istu ainoastaan tuoleissa. En båt som oväntat och plötsligt saktar in. kan fanges av en bølge og trekkes ned i vannet. voi heittää heidät laidan yli veneen keulassa.eller trollinghastigheter. der er beregnet til sejlads ved hurtigere hastigheder. äkillinen kaasun vähennys tai jyrkkä käännös. og personer som dingler med beina over kanten på baugen av båten. eftersom en plötslig fartsänkning. Jos joku putoaa veneen eteen kahden ponttoonin väliin. Pludselig. jotka ovat tarkoitetut korkeampiin nopeuksiin. eller använda säten andra än sådana som är avsedda för körhastigheter över tomgång.tai uistonopeutta korkeammalla nopeudella. 1 Båter med åpent framdekk: 1 Veneet. uventet sænkning af bådens hastighed kan resultere i. at den højtsiddende passager falder over forsiden af båden.eller trollinghastigheder. 1 1 Både med et åbent fordæk: Båtar med ett öppet däck fram: Ingen får någonsin befinna sig på däcket framför inhägnaden då båten är igång. Låt ingen stå upp. korotetut kalastustuolit: Båter med opphøyd fiskesete som er montert foran på båten: Disse opphøyde fiskesetene er ikke beregnet på bruk når hastigheten på båten er høyere enn tomgangs. Likaså kan personer som sitter och dinglar med benen över främre däcket fastna med fötterna i en våg och dras ned i vattnet. Person som faller över bord vid fören kommer att hamna mellan de två pontonerna och köras över av utombordaren. Hold alle passagerer bagved forhegnet eller indelukket. koska äkillinen alennus veneen vauhdissa. jos vene kulkee jouto. jotka ovat tarkoitetut joutokäyntinopeutta korkeammille nopeuksille. perämoottori ajaa hänen päälleen. Hold dig væk fra forsiden af dækket og bliv siddende. utan alla passagerare måste befinna sig bakom den främre inhägnaden.

Det er en annen mindre vanlig fare som kan oppstå som følge av at båten tar av fra en bølge eller kjølevannsbølge. Näin jyrkkä suunnan muutos voi singota veneessä olijat istuimistaan tai laidan yli. kun vene laskeutuu takaisin veteen hypättyään aallon tai vanaveden yli. Men. Når dette foretages med tilstrækkelig hastighed til at tvinge bådens skrog delvist eller helt ud af vandet. Unngå hopping på bølger eller kjølevannsbølger hvis det er mulig. nästan tvärstoppar båten. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från att kastas omkring i båten. Vene voi myös ohjautua jyrkästi toiselle puolelle. HOPPING PÅ BØLGER OG KJØLEVANN Kjøring av lystbåter over bølger og kjølevannsbølger er en naturlig del av ferdselen på sjøen. och de ombordvarande kastas framåt. Informera alla ombordvarande om att böja sig ned och hålla fast i handtag och liknande. specielt når båden igen får kontakt med vandet. Dette får båten til å bråstoppe. Båten kan også ta en skarp sving til én side. heidän on pysyteltävä mahdollisimman alhaalla ja pidettävä kiinni mistä tahansa veneen kiinteästä osasta. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. opstår der dog visse farer. Suurin vaara on veneen suunnan muutos hypyn aikana. Vältä aallon ja vanaveden aiheuttamia hyppyjä mikäli mahdollista. Ett annat mindre vanligt riskmoment uppstår då båten studsar över vågor eller bakvatten. speciellt då båten landar på vattenytan igen. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli slynget ut av båten når den lander etter et hopp på en bølge eller kjølevannsbølge. hvis der forekommer spring over bølger eller kølvand. Instruer alle passasjerene om at hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølevannsbølge. hvis båden får lov til at kaste sig over bølger og kølvand. uppstår vissa risker. Slike brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. oppstår visse faremomenter. On myös toinen harvemmin aiheutuva vaarallinen tilanne. Hvis bådens forstavn hælder nok nedad.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obu1g obu1c YLEISTIETOA AALLOKOSSA JA VANAVEDESSÄ HYPPÄYS Vapaa–ajan käyttöön tarkoitettujen veneiden ajo aallokossa ja vanavedessä on luonnollinen osa veneilystä. Om båtfören pekar nedåt för mycket under tiden båten lämnat vattenytan. eller kastas överbord då båten landar efter att ha studsat över vågor eller bakvatten. joka voi johtaa veneessä tai laidan yli sinkoamiseen. Jos veneen keula on kallistunut ilmassa ollessaan tarpeeksi kauas alaspäin. Dette bringer båden til et næsten øjeblikkeligt stop og kan sende passagerer flyvende fremad. GENERELT obu1a SPRING OVER BØLGER OG KØLVAND Betjening af fritidsbåde over bølger og kølvand er en naturlig del af sejlads. kan den dyka ned för djupt under vattenytan då den landar. varsinkin veneen laskeutuessa takaisin veteen. må de holde seg lavt i båten og holde seg fast i eventuelle håndtak på båten. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at blive kastet omkring inde i eller ud af båden. Undvik denna typ av körning när detta är möjligt. Kun vene sitten koskettaa uudelleen vettä. Hvis baugen på båten kastes langt nok ned mens den er i luften. I slike tilfeller kan landingen føre til at båten vender brått en annen vei. I sådanne tilfælde kan landingen få båden til at svinge voldsomt i en anden retning. Når dette imidlertid gjøres med så stor hastighet at båtskroget tvinges helt eller delvis ut av vannet. och de ombordvarande riskerar att kastas ur sina säten eller kastas överbord. että jos näin tapahtuu. Inträffar detta. och fungera nästan som en ubåt under ett ögonblick. Båden kan også styre voldsomt til én side. kan båten komma att gira kraftigt då den landar. obk VAROITUS Vältä vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa. Största risken är att båten ändrar körriktning då den lämnar vattenytan. Der er et andet knapt så almindeligt men farligt resultat. että veneen runko on osittain tai kokonaan vedestä kohonneena. Inträffar detta. kan den dykke under vandet ved kontakt med vandoverfladen og ”være undersøisk” et kort øjeblik. se voi muuttaa äkkinäisesti suuntaa. slik at passasjerene flyr forover. Tämä pysäyttää veneen melkein heti ja voi singota veneessä olijat eteenpäin. syntyy määrätynlaisia vaaratilanteita. oba ALLMÄN INFORMATION obu1k KÖRNING ÖVER VÅGOR OCH BAKVATTEN Att köra över vågor och bakvatten med fritidsbåtar är normalt. kan den trenge ned under vannflaten og komme helt under vann et øyeblikk. når den lander efter at have sprunget over bølger eller kølvand. Båten kan också komma att gira kraftigt åt ett håll. Den største faren er at båten endrer retning mens den er midt i et hopp. då båten studsar över vågor eller bakvatten. jos venettä ajetaan aallokossa tai vanavedessä. se voi vettä koskettaessaan mennä veden alle ja siitä tulee hetkeksi ”vedenalainen alus”. 90-10212X20 25 . Det største problem er at båden kan ændre retning midt i springet. då denna aktivitet utförs i sådan hastighet att båtens skrov helt eller delvis lämnar vattenytan. spesielt når båten faller ned på vannet igjen. der kan forekomme. Jos tämä suoritetaan riittävällä nopeudella siten. Muistuta kaikkia veneessä olijoita. mens båden er i luften. Instruér alle passagerer om at placere sig lavt og holde fast i et håndgreb på båden.

Båden kan pludseligt bevæge sig i en anden retning. når du sejler en båd i lavvandsområder eller i områder. Det vigtigste du kan gøre for at reducere personskade eller skade på grund af sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. Sellainen jyrkkä suunnanmuutos voi aiheuttaa. En hastig fartsänkning. jos isketään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. Dette kan forårsage at passagerer kastes fremad og muligvis ud af båden. I farvatten där du är osäker på riskmomenten. Tämä aiheuttaa. Båten kan göra en plötslig gir. Osa perämoottoria tai koko perämoottori voi irtautua ja sinkoutua veneeseen. En rask hastighetsreduksjon. b. d. genom att inte köra fortare än med lägsta planingshastighet. der svarer til den minimale planeringshastighed. Dele af påhængsmotoren eller hele påhængsmotoren kan rives løs og flyve ind i båden. ved å kontrollere hastigheten på båten. Näissä olosuhteissa veneen nopeus olisi pidettävä alimmalla plaanausnopeudella (15–25 mailia/t). Båten kan plutselig bevege seg en annen vei. iskettyään kelluvaan tai vedenalaiseen esteeseen. Slagskade på påhængsmotoren og/eller båden. Det viktigste er å prøve å redusere personskader eller slagskader fra objekter som flyter på vannet eller befinner seg nedi vannet. Vene voi siirtyä äkkiä uuteen suuntaan. b. Delar av. Brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene eller båten. että veneessä olijat sinkoutuvat istuimistaan tai laidan yli. obt4k RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Sänk alltid hastigheten och iakttag försiktighet vid grundvattenkörning eller i områden där du misstänker att det kan finnas undervattensföremål som kan träffas av utombordaren eller båtens botten. Sammenstød med en flydende genstand eller genstande under vandoverfladen kan resultere i et uendeligt antal situationer. Att köra på ett föremål på eller under vattenytan kan leda till många riskmoment. Iskuvaurio perämoottorille ja/tai veneelle. 25 – 30 km/t. d. että hallitset veneen nopeuden. En voldsom retningsændring kan forårsage at passagerer kastes ud af deres siddepladser eller ud af båden. der kommer ind i båden efter sammenstød med flydende genstande eller genstande under vandoverfladen. kan det føre til utallige faresituasjoner. Loukkaantumisten tai iskuvaurioiden vähentämisen kannalta on kaikkein tärkeintä. c. (forts. efter att ha träffat ett föremål på eller under vattenytan. Kollisionsskador på utombordare och/eller båt. kan lossna och kastas in i båten. että veneessä olijat heittäytyvät tahtomattaan eteenpäin tai jopa laidan yli. c. eller til og med ut av båten. joihin perämoottori tai veneenpohja voi iskeä. (fortsættes på næste side) oba GENERELT ALLMÄN INFORMATION obt4a SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Sæt farten ned og fortsæt forsigtigt. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Bevar en tophastighed. Under sådanne tilstande bør bådens hastighed holdes ved en minimal planeringshastighed (15 til 25 MPH). eller hela utombordaren. c. c. GRUNNSTØTING Senk hastigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt farvann. skall planingshastigheten hållas vid minimum. Rajaton määrä erilaisia tilanteita voi syntyä. En hurtig nedsætning af hastighed. som i sin tur kan leda till något av följande: a. (fortsættes på næste side) 26 90-10212X20 . Slagskade på utenbordsmotoren og/eller båten. er at kontrollere bådens hastighed. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra eventuelle deler av utenbordsmotoren som flyr inn i båten etter å ha truffet et flytende objekt eller undervannsobjekt. neste side) obk VAROITUS Vakavan henkilövamman tai kuolemantuottamuksen välttämiseksi. eller till och med överbord. Det viktigaste du kan göra för att minska risken för att köra på ett föremål på eller under vattenytan. Noen av disse situasjonene kan innebære følgende: a. ved å holde en topphastighet som ikke overstiger planingshastighet. jos koko perämoottori tai osa siitä tulee veneeseen. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från delar av en utombordare som kastas in i båten. joilla epäilet olevan vedenalaisia esteitä. som påhængsmotoren eller bunden af båden kan støde på. Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kan brytes løs og fly inn i båten. ylläpidä korkeimpana nopeutena alinta plaanausnopeutta. Nogle af disse situationer kan resultere i følgende: a. Mainitsemme näistä joitakin: a. som kastar alla ombordvarande framåt i båten. Äkillinen nopeuden alennus. for at undgå alvorlig personskade eller dødsfald forårsaget af en påhængsmotor eller dele af en påhængsmotor. at der findes hindringer under vandoverfladen. som kan kasta ut alla ombordvarande ur både säte och båt. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervannsobjekt. b. är att ha kontroll över båtens hastighet. hvor du har mistanke om. d.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt4g obt4c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Alenna nopeutta ja aja varovaisesti matalassa vedessä tai alueilla. d. Dette fører til at passasjerene kastes forover. eller i områder der det er fare for undervannshindringer som kan treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. Under slike forhold bør hastigheten på båten holdes på en minimums planingshastighet (15 til 25 mph). b.

som er kendte for at have genstande under vandoverfladen. eller det kan innvirke på styringen av båten. Kontrollera också om det finns skador på skrov och akterspegel. Bådens hastighed bør holdes ved minimum planeringshastighed under kørsel i vande. Hvis påhængsmotoren er beskadiget. må dette gjøres på sterkt redusert hastighet. er det muligt at påhængsmotoren kan flyve af agterspejlet og muligvis lande i båden. orsakat av att båtens kontroll gått förlorad. skall du stänga av motorn och inspektera om några delar på utombordaren gått sönder eller lossnat. että tärkeintä mitä voit tehdä näissä tilanteissa loukkaantumis– tai törmäysvahinkojen vähentämiseksi on veneen nopeuden hallinta. Få påhængsmotoren undersøgt og eventuelle reparationer foretaget. skall du lämna in den på en auktoriserad verkstad för grundlig inspektion och nödvändig reparation. pysäytä moottori niin pian kuin mahdollista ja tarkasta onko perämoottorissa mitään rikkinäisiä tai irtonaisia osia. Vie perämoottori perusteelliseen tarkastukseen ja suorituta tarpeelliset korjaukset. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af at kontrollen over båden mistes. Hvis det har oppstått skade eller det antas å være skader. VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall. oba ALLMÄN INFORMATION obt6k obt6a GENERELT SAMMENSTØD MED FARER UNDER VANDOVERFLADEN Vær opmærksom på. 90-10212X20 27 . kan utenbordsmotoren slenges av hekken og kanskje lande i båten. Efter sammenstød med en genstand under vandoverfladen skal motoren stoppes hurtigst muligt og påhængsmotoren skal undersøges for ødelagte eller løse dele. og båten undersøkes for eventuelle ødelagte eller løse deler. Båden bør også undersøges for eventuel beskadigelse af skroget. Hvis det er nødvendig å fortsette kjøringen. alenna nopeutta huomattavasti. Ytterligare säkerhetsanvisningar för utombordare med rorkult Om kollision inträffar vid planingshastighet och utombordaren inte är fastsatt på akterspegeln med genomgående bultar. Om fortsatt körning blir nödvändig. Bruk av en skadet utenbordsmotor kan føre til ytterligere skade på andre deler av utenbordsmotoren. skal utenbordsmotoren leveres inn til en autorisert forhandler for inspeksjon og nødvendige reparasjoner. Fortsätter man att köra en skadad utombordare. og utenbordsmotoren ikke er festet til båthekken med gjennomgående bolter i tillegg til hekkfesteklemmeskruene. og nødvendige reparasjoner utført. Etter å ha truffet et undervannsobjekt. RISKEN FÖR ATT KÖRA PÅ UNDERVATTENSFÖREMÅL Kom ihåg att det viktigaste du kan göra för att minska risken för person– eller stötskador. Jos veneen ajamista jatketaan huomattavan iskuvaurion jälkeen. och att nödvändig service blir utförd. obk Käsikahvalla varustettuja perämoottoreita koskevia lisäturvallisuusohjeita Jos isketään johonkin esineeseen plaanausnopeudella. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken. Fortsat sejlads efter større slagskade kan resultere i pludselig fejlfunktion af påhængsmotorkomponenter med eller uden efterfølgende skade. eller om det lekker vann. Få utenbordsmotoren grundig sjekket. eikä perämoottoria ole kiristysruuvien lisäksi kiinnitetty veneen peräpeiliin läpi menevillä pulteilla. agterspejlsbrud eller vandutætheder. Båthastigheten skall vara vid lägsta planingshastighet vid körning i vatten där det är känt att undervattensföremål förekommer. voi seurauksena olla äkillinen rakenneosan toimintähäiriö. eller der er mistanke om skade. är att ha kontroll över båtens hastighet. GRUNNSTØTING Husk at det viktigste du kan gjøre for å forhindre personskade eller slagskader i disse situasjonene. Jos vaurio on tapahtunut tai epäilet sen tapahtuneen. skall denna ske med kraftigt minskad hastighet. med eller uten påfølgende slag. kan detta leda till andra skador på utombordaren. skal den bringes til en autoriseret forhandler for et grundigt eftersyn og eventuel reparation. er å holde båtens hastighet under kontroll. Vene on pidettävä alimmalla mahdollisella plaanausnopeudella. Jos on välttämätöntä jatkaa ajamista. VAROITUS Vältä veneen hallinnan menetyksestä johtuvaa vakavaa henkilövammaa tai kuolemaa.gob4 obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obt6g obt6c YLEISTIETOA VEDENALAISET VAARAT Muista. i tillägg till upphängningsbygelns tvingskruvar. perämoottori on vietävä valtuutettuun myyjäliikkeeseen. Yderligere sikkerhedsinstruktioner for håndstyrede påhængsmotorer Hvis en hindring rammes ved planeringshastighed og påhængsmotoren ikke er fastgjort til bådens agterspejl med gennemgående bolte samt agterspejlsklemmeskruer. eller om båten läcker. at det bedste du kan gøre for at reducere kvæstelser eller stødskader i disse situationer er. at kontrollere bådens hastighed. Båtens hastighet bør holdes på en minimal planingshastighet ved kjøring i farvann med undervannshindringer. skal det gøres ved yderst nedsatte hastigheder. Omedelbart efter det att du kört på ett föremål. On myös tarkastettava. eller du misstänker att den kan vara skadad. eller påverka båtens kontroll. Vaurioituneella perämoottorilla ajaminen voi aiheuttaa lisävaurioita muille perämoottorin osille tai voi vaikuttaa veneen hallintaan. Om utombordaren har synliga skador. eller kan påvirke operatørens kontrol over båden. Hvis det er nødvendigt at fortsætte sejladsen. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for utenbordsmotorer med manuell styrekult Hvis båten treffer en hindring ved planingshastighet. kan føre til at én av komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter. toistuvan iskun aiheuttamana tai ilman. jossa se voidaan tarkastaa perusteellisesti ja tarvittaessa korjata. skal motoren stanses så fort som mulig. kun ajetaan vesillä. kan utombordaren lossna från akterspegeln och kastas in i båten. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra tap av kontroll over båten. Fortsatt kjøring av båten etter at den er påført store slagskader. Jos isket vedenalaiseen esineeseen. kan leda till att andra delar i motorn slutar fungera av sig själv. perämoottori voi irtautua peräpeilistä ja sinkoutua veneeseen. joissa tiedetään olevan vedenalaisia esteitä. ettei veneen runko tai peräpeili ole vaurioitunut tai ettei ole vuotoa. Fortsatt körning med allvarligt kollisionskadad motor. Se till att motorn blir inspekterad. Betjening med en beskadiget påhængsmotor kan føre til yderligere skade på andre dele af påhængsmotoren.

pakokaasuissa. Carbonmonoxid er en dræbende gasart. joita ei pidä sekoittaa merisairauteen tai humaltumiseen. lukt eller smak. som fremdriver både. samt i de generatorer som alstrar ström till diverse båttillbehör. inklusive utombordare. kuuluvat päänsärky. “stern drive”–modeller och inombordsmotorer. pyörrytys. Kullos er en dødelig gass uten farge. färg– och smaklös. som overfører kraft til forskelligt bådtilbehør. jos tuuletus on huono. God ventilation Se till att du har god ventilation på båten. Pitkällinen altistus riittävän voimakkaalle hiilimonoksidille voi johtaa tajuttomuuteen. aivovaurioon tai kuolemaan. samt lugt– og smagsfri. kan leda till medvetslöshet. hekkaggregater og innenbordsmotorer som driver båtpropeller. 1 Exempel på god ventilation . for at fjerne gasse. samt generatorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på båten. inkludert utenbordsmotorer.Haluttu ilmanvirtaus veneen läpi ALLMÄN INFORMATION obi2k obi2a GENERELT UDSTØDNINGSEMISSION Vær opmærksom på carbonmonoxidforgiftning Carbonmonoxid er til stede i udstødningsluftarter i alle interne forbrændingsmotorer. AVGASUTSLÄPP Undvik koloxidförgiftning Koloxid förekommer i alla förbränningsmotorer. uneliaisuus ja pahoinvointi. omfatter hovedpine. Langvarig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrasjon kan føre til bevisstløshet. Långvarig utsatthet för koloxid. yrsel. väritön ja mauton. myös perämoottoreiden.Passende luftstrøm gennem båden 28 90-10212X20 . døsighed og kvalme. perävetolaitteiden ja sisämoottoreiden pakokaasuissa on hiilimonoksidia. hvis ventilationsforholdene er dårlige.gob4 1 obg obc Courtesy of ABYC GENERELLE OPPLYSNINGER obi2g obi2c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT Varo hiilimonoksidimyrkytystä Kaikkien venettä kuljettavien polttomoottoreiden. VARNING Se alltid till att utrymmet runt motorn är välventilerat. i tillräcklig koncentration. Hiilimonoksidimyrkytyksen varhaisoireisiin. Tidiga symptom på koloxidförgiftning – som inte skall förväxlas med sjösjuka eller berusning! – inkluderar huvudvärk. God ventilasjon Sørg for god ventilasjon rundt passasjerene. avaa sivuverhot tai etuluukut kaasujen poistamiseksi. agterendedrev– og indenbordsmotorer. Åpne sidevinduene eller lukene foran i båten for å bli kvitt eventuelle dunster. som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstand. Hyvä tuuletus Tuuleta matkustaja-alue. ADVARSEL Undgå at køre motoren. ADVARSEL Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted.Önskad luftström i båten 1 Eksempel på god ventilaiton . God ventilation Ventilér passagerområdet. Öppna segelduken och luckorna på fördäcket för att vädra ut avgaserna. Koloxid är luktfri. som ikke bør fejltages for søsyge eller beruselse.ideell luftstrøm gjennom båten. Tidlige tegn på carbonmonoxidforgiftning. åbn sidegardinerne eller lugerne foran i båden. som er farveløs. generaattoreiden jne. Tidlige symptomer på kullosforgiftning. hjerneskade eller dødsfald. samt generatorerne. 1 oba Esimerkki hyvästä tuuletuksesta . hjerneskade eller dødsfall. EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på faren for kullosforgiftning Det dannes kullos i eksosavgassene fra alle interne forbrenningsmotorer. Vedvarende udsættelse for tilstrækkelig koncentration af carbonmonoxid kan føre til bevidstløshed. inklusive påhængsmotorer. dåsighet och illamående. svimmelhed. samoin veneen eri lisävarusteita sähköistävien moottorien. søvnighet og kvalme. hjärnskada eller dödsfall. svimmelhet. VAROITUS Vältä ajamasta venettä. joka on hajuton. Hiilimonoksidi on hengenvaarallinen kaasu. omfatter hodepine. 1 obk Eksempel på god ventilasjon .

eller i nærheden af en motor. hvis motor kører. pysyvästi peitetyissä tai tuulikankaalla peitetyissä hyteissä tai ohjaamoissa. Medan båten körs c. voivat joutua altistetuiksi vaaralliselle tasolle hiilimonoksidia. Kørsel af motoren. Att köra båten utan (stationsvagnseffekt). kan utsättas för farliga nivåer av koloxid. med. b. d. Moottorin käyminen veneen ollessa ankkuroituna ahtaassa tilassa. Fortøjning tæt på en anden båd. tyhjäkäynnillä olevan veneen lähellä. Kørsel af båden uden at have nogen af de forreste luger åbne (stationcar–effekt). Installér én eller flere carbonmonoxidfølere i båden. Ankkuroituna toisen. någon av de främre luckorna öppna 2 Eksempler på dårlig ventilation a. obk 2 Esimerkkejä huonosta tuuletuksesta Veneen ollessa paikallaan. Badende og passasjerer i et åpent område på en båt som ligger stille med motoren i gang.gob39 a b c d obc 2 obg GENERELLE OPPLYSNINGER obi3g obi3c YLEISTIETOA PAKOKAASUJEN PÄÄSTÖT (JATKUU) Huono tuuletus Määrätyissä ajo– ja/tai tuuliolosuhteissa. GENERELT obi3a UDSTØDNINGSEMISSION (FORTSAT) Dårlig ventilation Under visse kørsels– og/eller vindforhold. hvis motor går i tomgang. b. eller som befinner seg i nærheten av en båt som har motoren i gang. Att låta motorn vara igång då båten ligger för ankar i ett trångt utrymme. joskus hyvin tyynenä päivänä sattuu. Veneen liikkuessa. EKSOSUTSLIPP (FORTS. kan permanent aflukkede kabiner eller kanvaskabiner eller cockpits. der kører. 2 Eksempler på dårlig ventilasjon Mens båten ligger stille a. så kan det hända under en lugn dag att simmare och passagerare i ett öppet utrymme på en stillaliggande båt. Montera koloxidvarnare i din båt. Når båden er i bevægelse c. jotka oleskelevat paikalaan olevan veneen avoimella alueella. som befinder sig i et uaflukket område på en stilleliggende båd. Når båden ligger stille. hiilimonoksidia voi päästä sisään. d. kan i sjeldne tilfeller bli utsatt for livsfarlige mengder med kullos på vindstille dager. Kjøring av båten uten at luker som vender forover. Asenna yksi tai useampi hiilimonoksidin ilmaisin veneeseesi. jossa moottori sijaitsee. på en meget stille dag udsættes for farlige carbonmonoxidniveauer. og som har utilstrekkelig ventilasjon. eller i närheten av. Installer én eller flere kullos–målere på slike steder. Selv om det er yderst sjældent. b. 2 Exempel på dålig ventilation Medan båten ligger för ankar a. Når båten kjører c. että uimarit ja matkustajat. en motor som är igång. Kjøring av båten med for stor trimvinkel på baugen. Att ankra båten bredvid en annan båt som har motorn igång. mens båden er fortøjet i et begrænset område. kan svømmere og passagerer. Att köra båten med bogens trimvinkel för hög. Vaikka tämä on harvinaista. a. kan koloxid tränga in i kabiner eller förarhytter. hvor der er utilstrækkelig ventilation. oba kaikkien eturuuman luukkujen ollessa kiinni ALLMÄN INFORMATION obi3k AVGASUTSLÄPP (FORTS) Dålig ventilation Under vissa kör– och/eller vindförhållanden. som är helt eller delvis täckta och har otillfredsställande ventilation. Veneen ajaminen keulan ajokulman ollessa liian korkean. d. Kjøring av motoren når båten ligger fortøyd på et innelukket sted. d. joissa on riittämätön tuuletus. Kørsel af båden med stævnens trimvinkel for højt oppe. Veneen ajaminen (farmariautoilmiö).) Dårlig ventilasjon Under visse kjøre– og/eller vindforhold kan det sive inn kullos i kabiner eller styrehus som er fast innelukket eller omgitt med kalesje. 90-10212X20 29 . c. er åpne (stasjonsvogn–effekt). Även om det inte inträffar ofta. indtage carbonmonoxid. tai joka on lähellä sitä. b. Når båten ligger fortøyd nær en annen båt som har motoren i gang.

og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. Sørg for at det finnes godkjente redningsvester til alle passasjerer ombord. Tilbehør. (fortsættes på næste side) 30 90-10212X20 . Sopivien lisälaitteiden väärinkäyttö tai sopimattomien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman. Vi anbefaler deg å lese bruks. Jos tämä ei ole selvä. Noen deler som ikke er fabrikert eller solgt av Mercury Marine. Kontroller motoren jevnlig. TILLEGGSUTSTYR Deler til Mercury Precision eller Quicksilver er spesiallaget og testet for utenbordsmotoren. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. drifts. Der henvises til bådens fabrikant. Jotkut lisälaitteet. Useimmat veneet on luokiteltu ja hyväksytty käyttöön suurimman sallitun kuormituksen (painon) mukaan (katso veneen kuormituskilvestä). obk1g VAROITUS Tiedustele lisälaitteiden sopivuutta myyjäliikkeiltä ennen niiden asentamista. Kontakt din forhandler eller bådfabrikant. Ikke overlast båten.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obj2g obj2c YLEISTIETOA LISÄLAITTEIDEN VALINTA PERÄMOOTTORIIN Alkuperäiset Mercury Precision tai Quicksilver -lisälaitteet on erikoisesti suunniteltu ja kokeiltu sopiviksi perämoottoriasi varten. De flesta båtar är testade och klassade för en viss högsta last (vikt). Suorita turvallisuustarkastukset ja vaadittu huolto säännöllisen aikataulun mukaan ja varmista. Användning av tillbehör som inte tillverkats eller sålts av Mercury Marine rekommenderas inte. Vi anbefaler deg å lese bruks. obk1a FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET För att kunna njuta av att vara ute på sjön bör du lära dig vilka bestämmelser som gäller. VARNING Kontrollera med din återförsäljare innan du installerar ett tillbehör. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. død eller materielskade. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. og sørg for at alle reparationer er udført forsvarligt. der ikke er fabrikeret eller solgt af Mercury Marine. må du sætte dig ind i lokal og statlig lovgivning vedrørende sejlads og tage følgende forslag i betragtning. kan leda till allvarliga skador. Feil montering av kurant tilleggsutstyr. Pidä viranomaisten hyväksymä henkilökohtainen. død eller skade på motoren. (fortsättning på nästa sida) RÅD OM SIKKER SEJLADS For at kunne nyde en sikker sejlads. Käytä kelluntavälineitä. hvis du er i tvivl. at du anskaffer og læser Monterings-. oppfyller ikke sikkerhetskravene. Genomför alla säkerhetskontroller och allt periodiskt underhåll vid avsedda tidpunkter och se till att reparationer utförs på ett korrekt sätt.Dessa tillbehör finns tillgängliga hos Mercury Marine-återförsäljare. måste du ta reda på hur det fungerar genom att läsa handboken innan det används. Se båtens typskylt. dödsfall eller att produkterna går sönder. käyttö. og sørg for at vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. Dette tilbehør kan anskaffes hos Mercury Marine forhandlere. neste side) obk OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN Jotta vesiteistä voitaisiin turvallisesti nauttia. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION obj2k ATT VÄLJA TILLBEHÖR TILL DIN UTOMBORDARE Mercury Precision eller Quicksilver tillbehör har konstruerats och testats speciellt för din utombordare. inden du monterer tilbehør. Pyydä ja lue kaikkien valitsemiesi lisälaitteiden asennus-. De fleste både har en maksimal lastkapacitet (vægt). obk1k ADVARSEL Konsultér med din forhandler. kan resultere i ulykker. Om din utombordare eller dess manöversystem är utrustat med något tillbehör som inte är tillverkat av Mercury Marine. Kontakta din återförsäljare i tveksamma fall. (forts. Älä ylikuormita venettä. Ha en godkänd flytväst i passande storlek för varje passagerare ombord och se till att de används. er ikke nødvendigvis konstrueret. Felaktig användning av tillbehören. Foretag regelmæssige sikkerhedskontroller og den nødvendige vedligeholdelse. eller användning av felaktiga tillbehör. kapacitetsplade.og vedligeholdelseshåndbøgerne til alt dit tilbehør. inden det tages i brug. tutustu paikallisiin ja yleisiin veneilyn sääntöihin ja rajoituksiin ja ota huomioon seuraavat ohjeet. og at de er lett tilgjengelige. Benyt redningsvest (flotationsudstyr) Sørg for at have en godkendt redningsvest til hver passager ombord let tilgængelig.og vedlikeholdsansvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. jotka eivät ole Mercury Marinen tuottamia tai myymiä. eller montering av ukurant tilleggsutstyr. kuoleman tai tuotteen toiminnan menetyksen. ADVARSEL Ta kontakt med forhandleren før tilleggsutstyr monteres. Överbelasta inte båten.ja huoltokäsikirjat. eivät sovellu käytettäviksi turvallisesti perämoottorisi tai sen toimintamekanismin yhteydessä. Kontakt forhandleren eller produsenten i tvilstilfelle. GENERELT obj2a VALG AF TILBEHØR TIL DIN PÅHÆNGSMOTOR Mercury Precision eller Quicksilver tilbehør er konstrueret og afprøvet specielt til din påhængsmotor. obk1c SJØVETT Gjør deg kjent med generelle navigasjonsregler og lokale bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen. kan føre til alvorlig personskade. Forkert brug af tilbehør eller benyttelse af forkert udstyr. samt beakta följande: Använd flytväst. Bruk livredningsutstyr. sopivan kokoinen. ota yhteyttä myyjään tai veneen valmistajaan. Det anbefales. Overfyld ikke din båd. että kaikki korjaukset on suoritettu asianmukaisesti. så det er sikkert at benytte det sammen med din påhængsmotor eller operativsystem.

skall motorn stängas av. peräpeili. Då passagerare går ombord. idet han kan falde. Sejl aldrig lige bag én. uventet acceleration. agterspejl. Ingen passagerer. Sørg for at alle passagerer sidder forsvarligt i båden. Tillad aldrig personer at sidde eller hvile på en båddel. der på faldstidspunktet var 61 meter foran dig. (fortsättning på nästa sida) GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Kend og respektér alle søfartsregler og farvandslove. Stopp alltid motoren når passasjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten av båtens akterende (propell). Vær aldrig påvirket af alkohol eller andre berusende stoffer. Lær opp andre i bruken av båten. Näiden aineiden käyttö vaikuttaa harkintakykyysi ja hidastaa suuresti toimintanopeuttasi. bog. Perämoottorin vaihtaminen vapaalle ei ole riittävä varotoimenpide. Se upp! Föraren av båten är skyldig att hålla noggrann uppsikt (och lyssna ordentligt). ethvert roterende fiskesete. eller lastar ur. että jokainen veneessä olija istuu paikallaan. Det er ikke tilstrekkelig å bare sette giret i nøytral. Det räcker inte att bara lägga ur växeln. Föraren måste speciellt ha god uppsikt framåt. Älä mene vesille ollessasi alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. kuorma tai kalastusistuimet eivät saa peittää ohjaajan näköalaa. For eksempel. Det anbefales å ta båtførerprøven. jotka eivät ole tarkoitetut siihen tarkoitukseen. Det är olagligt och omdömeslöst att vara påverkad av alkohol eller droger i samband med körning – både till sjöss och på land. bov. Vær aldri under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler når du ferdes på sjøen. dekk. Matkustajien veneeseentulo. Se till att inget hindrar förarens synfält när båten körs. alle steder hvor brå og plutselig akselerering. deler av båten som ikke er beregnet til slik bruk. Dette gjelder stolrygger. hvis din båt har en hastighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder ta igjen en person på vannski som var 61 m foran deg. relingar. dæk. för den händelse att denne skulle falla. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 31 . der står på vandski. korotetut kalastustuolit. Sørg for at alle i båten sitter forsvarlig. Ohjaajalla on oltava esteetön näköala erikoisesti veneen eteen. vil din båd i løbet af 5 sekunder indhente en faldet vandskiløber. däck. pyörivä kalastustuoli. da disse påvirker dømmekraften og nedsetter reaksjonsevnen. I detta ingår ryggstöd. Eksempel: Hvis du sejler med 40 km i timen. Instruér mindst én person ombord om grundbegreberne angående start og betjening af den jetdrevne udenbordsmotor samt bådhåndtering i tilfælde af. Forbered andre bådførere. hekk. utenom føreren. Bådførere bør følge et kursus i bådsikkerhed. odottamaton veneen ohjauksen menetys tai äkkinäinen veneen liike voi heittää henkilön yli laidan tai veneeseen. stiger ur båten. fiskersæder eller last bør spærre for førerens udsyn. Kjør aldri båten rett bak en person som står på vannski i tilfelle vedkommende faller.) Gjør deg kjent med og overhold alle lover og regler som gjelder på sjøen. Veneen ohjaajan tulisi suorittaa veneilyn turvallisuuskurssi. kun venettä ajetaan tyhjäkäyntiä suuremmalla nopeudella. kannet. at bådføreren mister førligheden eller falder overbord. Det er ikke tilstrækkeligt at sætte motoren i frigear. når båden sejles i mere end tomgang. uventet tab af bådstyring eller pludselig bådbevægelse vil kunne få en person til at kastes overbord eller ind i båden. jossa odottamaton vauhdin lisäys.og vurderingsevne. Se till att alla sitter ner ordentligt i båten. Kurser anordnas av olika föreningar och organisationer. Älä milloinkaan aja venettä suoraan vesihiihtäjän taakse sillä hiihtäjä voi kaatua. Sørg for at minst én person om bord. Bådføreren er forpligtet til at have behørigt udkig og et frit udsyn. ethvert sted. neste side) obk YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Perehdy kaikkiin merenkulkusääntöihin ja vesistölakeihin. Ombordstigning af passagerer. Ole valpas! Veneen ohjaaja on vastuussa asianmukaisen näkö. ophøjede. bråstopp. Vær opmærksom. Alla båtägare bör genomgå en kurs i båtsäkerhet. opphøyde fiskeseter. Om din båt exempelvis gör 40 km/tim så kör du ifatt en fallen vattenskidåkare på 5 sek om denne befinner sig 61 m framför dig. rælinger. Låt ingen sitta eller åka i någon del av båten som inte är avsedd för sådant bruk. baug. Älä anna kenenkään istua tai oleskella sellaisissa veneen osissa. uventet tap av kontroll over båten eller brå bevegelser av båten kan få en person til å falle over bord eller ned i båten. Tähän kuuluvat istuinten takaosat. missään sellaisessa veneen osassa. framförallt vid aktern. Tillat aldri at noen får sitte på eller lene seg mot. var som helst där oväntad acceleration. (jatkuu seuraavalla sivulla) oba ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Läs och iakttag alla de lagar och förordningar som gäller till sjöss. Kör aldrig direkt bakom en vattenskidåkare. reling. Stands motoren ved ombordstigning. että ohjaaja ei kykene toimimaan tai putoaa veteen. Opeta ainakin yhdelle veneessä olevalle henkilölle perusohjeet perämoottorin käynnistämisessä ja veneen ohjauksessa sen varalta. Dette gælder ryglæn. Båtføreren er ansvarlig for at det er tilstrekkelig sikt fra førerplassen. kjenner til grunnleggende prosedyrer for start og bruk av påhengsmotoren samt håndtering av båten. Förbered andra båtförare. oväntade stopp. kun matkustajat nousevat veneeseen. Sådanne midler svækker din reaktions. losning eller hvis passagerer er i nærheden af bagenden af båden eller skruen. (forts.(ja kuulo) -tähystyksen ylläpitämisestä. der ikke er bestemt til et sådant formål. hvor pludselig. Valmista muita veneen ohjaajia.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS. last eller fiskeutstyr må blokkere utsikten for båtføreren når det kjøres over tomgangshastighet. keula. oväntad förlust av styrförmåga eller oväntad båtrörelse kan orsaka att en person kastas överbord eller in i båten. Matkustajat. äkkinäinen pysähtyminen. eller drejelige fiske-stole. poistuvat veneestä tai ovat lähellä veneen perää (potkuria). pludselig standsning. Niinpä esimerkiksi 40 km:n tuntinopeudella kulkeva vene saavuttaa 61 m:n päähän veneen eteen kaatuneen hiihtäjän 5 sekunnissa. akterspegel. Pysäytä moottori aina. ja noudata niitä. Verken passasjerer. reelingit. Vær på vakt. Varmista. Lär åtminstone en person ombord grundreglerna för start och drift av utombordaren och båthantering i det fall att föraren inte kan ta hand om båten eller faller överbord. i tilfelle føreren skulle bli ute av stand til å føre båten eller falle over bord. upphöjda och/eller roterande havsfiskestolar. Ved ombordstigning.

Serienummeret er placeret på motoren som vist nedenfor. bør føreren alltid sørge for at en person som eventuelt har falt eller ligger i vannet. Emblem med europæisk certifikation. Vahvistettu Euroopan merkkii (mikäli koskee tapausta) oba obk ALLMÄN INFORMATION FÖRSLAG OM BÅTSÄKERHET (FORTS) Se upp för vattenskidåkare som fallit! När du använder båten för vattenskidåkning eller dylik verksamhet. at en falden vandskiløber eller en vandskiløber nede i vandet befinder sig på bådens førerside. Gi melding om ulykker. der befinder sig i vandet. Jos käytät venettäsi vesihiihtoon tai samanlaisiin toimiin. Årsmodell c. Bådføreren må aldrig miste synet af vandskiløberen nede i vandet og aldrig bakke hen mod denne eller andre personer. Modelår c. obl9g YLEISTIETOA OPASTUSTA TURVALLISEEN VENEILYYN (JATKUU) Varo kaatuneita vesihiihtäjiä. Rapportér alle ulykker. Båtføreren bør til enhver tid ha vedkommende som har falt i vannet. Mallin merkintä d. Mallin vuosi c. obl9c SERIENUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig referanse. Serienummeret er plassert på motoren som vist nedenfor. obl9k GENERELT RÅD OM SIKKER SEJLADS (FORTSAT) Hold udkig efter faldne vandskiløbere. Märket för Europa-godkännande (om tillämpligt) REGISTRERING AF SERIENUMMER Det er vigtigt at optegne dette nummer for fremtidig reference. Fremstillingsår e. som loven foreskriver. Föraren ska alltid hålla ett öga på personen i vattnet. i syne.3 a. Bilden visar var serienumret återfinns på utombordaren.) Se opp for personer på vannski som har falt i vannet. Serienummer b.3 a. Ilmoita onnettomuudet.l. Tillverkningsår e. Serienumret b. (efter behov) 32 90-10212X20 .gob21 a OTXXXXXX 20XX XXXX b c e d XX obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SJØVETT (FORTS.1 a. Årsmodell c. Serienummer b. Rapportera alla olyckor till berörda myndigheter. Merket for godkjennelse i Europa (CE) (etter hva som er aktuelt) VALMISTUSNUMERON MUISTIIN MERKITSEMINEN Tämän numeron muistiin merkitseminen on tärkeää tulevaa tarvetta varten. kommer på førersiden av båten når vedkommende vender tilbake for å hjelpe personen med vannskiene. och aldrig backa upp till denne eller någon annan person i vattnet.. er det vigtigt altid at sørge for. Når båten brukes til å trekke personer på vannski e. slik som loven tilsier. når man drejer for at komme vandskiløberen til undsætning. obl9a SKRIV UPP SERIENUMRET Det är viktigt att skriva upp serienumret för framtida behov. Modelbetegnelse d. Valmistusvuosi e. kun palaat takaisin hiihtäjää auttamaan.3 a. og aldri rygge inntil verken en person på vannski eller noen som oppholder seg i vannet. Sarjanumero b. Meld fra om båtulykker til lokale myndigheter. pidä aina kaatunut vesihiihtäjä veneen ohjaajan puolella. Anna paikallisille viranomaisille lakimääräinen ilmoitus veneonnettomuuksista. Valmistusnumeron sijainti perämoottorissa näkyy alla olevasta kuvasta. Produksjonsår e. Modellangivelse d. Rapporter ulykker til de lokale myndigheder. Benyttes båden til vandskiløbning eller en lignende aktivitet. Rapportera olyckor. Ohjaajan on aina pidettävä kaatunut hiihtäjä näköpiirissään eikä koskaan peräydyttävä hiihtäjän tai kenenkään muun vedessä olevan luo. Modellbeteckning d. se till att en vattenskidåkare som fallit är på förarsidan av båten när du återvänder för att hjälpa denne.

hk Effekt.25–0.4 40 40 29.15–0.25 mm 0.9mm Champion RA8HC 1.8 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.9mm Champion RA8HC 1.4 29.15–0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.8 30 40 22.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0. kW Fullgas.0mm ALLMÄN INFORMATION obm71k obm71a GENERELT SPECIFIKATIONER 40 Hestekræfter Kilowatt o/m ved fuld gas Tomgangshastighed i fremadgående gear Modeller med karburator EFI modeller Antal cylindre Stempelvolume Cylinderdiameter Slag SPECIFIKATIONER Modell Effekt.25 mm 0.25–0.25 mm 0.25–0.25 mm 0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.0mm 5500–6000 o/min 800 ± 25 o/min 775 ± 25 o/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0. r/min Tomgångsvarvtal med ilagd framåtväxel Förgasarmodeller EFI–modeller Antal cylindrar Slagvolym Cylinderlopp Slaglängd Ventilspel (kall) Insugningsventil Avgasventil Rekommenderade tändstift Förgasarmodeller Elektrodavstånd EFI–modeller Elektrodavstånd 30 Modelos 30 30 22.35 mm NGK DPR6EA–9 0.9mm Champion RA8HC 1.15–0.9mm Champion RA8HC 1.15–0.0mm 30 40 22.8 5500–6000 r/min 800 ± 25 r/min 775 ± 25 r/min 3 747 cc 65 mm 75 mm 0.35 mm NGK DPR6EA–9 0.4 29.4 29.0mm Ventilspillerum (kold) Indsugningsventil Udstødningsventil Anbefalet tændrør Modeller med karburator Gnistgab EFI modeller Gnistgab 90-10212X20 33 .25–0.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER obm71g obm71c YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT 40 Malli Hevosvoima Kilowatti Täysi kaasu k/min alue Tyhjäkäyntinopeus eteenpäinvaihteella Kaasuttimella varustetut mallit EFI mallit Sylinteriluku Iskutilavuus Sylinterin halkaisija Iskun pituus Venttiilin välys (kylmä) Imuventtiili Poistoventtiili Suositelttu sytytystulppa Kaasuttimella varustetut mallit Sytytystulpan kipinäväli EFI mallit Sytytystulpan kipinäväli oba SPESIFIKASJONER Modelos Effekt HK Effekt kw Maksimal gasshastighet o/min Tomgangshastighet (i gir) Modeller med forgasser EFI–modeller Antall sylindre Slagvolum Sylinderboring Slaglengde Ventilklaring (kald) Inntaksventil Eksosventil Anbefalt tennplugg Modeller med forgasser Tennplugg–gap EFI–modeller Tennplugg–gap obk 30 30 40 30 40 22.

00:1 2. vaihdelaatikko Moottoriöljykapasiteetti Akun kapasiteetti Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö yli 0° C Vaihdekotelon voiteluainetilavuus Käyttö alle 0° C Ampeeritunnit (Ah) 30 2. växelhus 83 mm dia.0 L 30 2. växellåda 108 mm dia. gearkasse 108 mm diam. vaihdelaatikko 108 mm läpim. motor Batteriklass Körning vid temperaturer över 0°C.3:1 SPECIFIKATIONER (FORTSAT) Modelos Gearforhold 83 mm diam. Amperetimmar (Ah) oba GENERELT 40 30 2.00:1 2. vaihdelaatikko Suositeltava bensiini Suositelttu öljy Vaihdekotelon voiteluainetilavuus 83 mm läpim.3:1 40 Katso osaa Polttoaine Katso osaa Polttoaine 440 ml 710 ml 3. vaihdelaatikko 108 mm läpim. växellåda 108 mm dia.0 L 465 amp ved 05C koldstart eller 350 amp ved Ć185C koldstart 1000 amp ved 05C koldstart eller 750 amp ved Ć185C koldstart 70Ć100 34 90-10212X20 .0 L 465 merikäynnistysampeeria tai 350 kylmäkäynnistysampeeria 1000 merikäynnistysampeeria tai 750 kylmäkäynnistysampeeria 70Ć100 465 marinestart ampere (MCA) eller 350 kaldstart ampere (CCA) 1000 marinestart ampere (MCA) eller 750 kaldstart ampere (CCA) 70Ć100 ALLMÄN INFORMATION SPECIFIKATIONER (FORTS) Modell Utväxling 83 mm dia.00:1 2. Körning vid temperaturer under 0°C.00:1 2.) Modelos Girutveksling Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Anbefalt bensin Anbefalt olje Girkassens smøringskapasitet Girkasse med 83 mm diameter Girkasse med 108 mm diameter Girkassens oljekapasitet Batteri Drift over 0 °C Drift under 0 °C Amperetimer (At) obk YLEISTIETOA TEKNISET TIEDOT (JATKUU) 40 Malli Vaihdesuhde 83 mm läpim. gearkasse 108 mm diam.obg obc GENERELLE OPPLYSNINGER SPESIFIKASJONER (FORTS.3:1 Se Drivstoff Se Drivstoff 440 ml 710 ml 3.3:1 40 Se Bränsle & olja Se Bränsle & olja 440 ml 710 ml 3. växellåda Rekommenderad bensin Rekommenderad olja Smörjoljevolym. gearkasse Motoroliekapacitet Batteriydelse Drift over 0°C Batteri mærkekapacitet Drift under 0°C Amp–timer (At) 30 2.0 L 465 Marinstartsamperer eller 350 kallstartsamperer 1000 Marinstartsamperer eller 750 kallstartsamperer 70Ć100 Se afsnittet Benzin Se afsnittet Benzin 440 ml 710 ml 3. gearkasse Anbefalet benzin Anbefalet olie Smøringskapacitet for gearkassen 83 mm diam. växellåda Oljevolym.

Girhus 12. Antiventilasjonsplate 6. Ohjauskitkan säätövipu (kahvallisissa malleissa) 18. Motorstamme 5. Sekundært kjølevannsinntak (standardmodeller) 13.gob22 13 1 7 8 9 2 3 14 15 16 17 18 4 5 10 11 obg 6 obc 12 GENERELLE OPPLYSNINGER 11. Alakoppa 3. Vandpumpeinspektionshul 4. Reservetiltbryter 8. Moottorin katkaisin 15. Motor stopkontakt 15. Ensisijainen jäähdytysveden otto oba 11. Trimmilevy 7. Gearkasse 12. Hätäkatkaisin 17. Drevakselhus 5. Upphängningsbyglar 10. Yläkoppa 2. Spak för styrfriktionsjustering (modeller med rorkultshandtag) 18. Primær kølevandsindsugning 11. Justeringsknott for styrefriksjon (Modeller med rorpinne) 18. Topdæksel 2. Växelspak 14. Nödstoppskontakt 17. Kippilukon vipu (Mallit. Primärt kylvattenintag 11. Agterspejlsbøjler 10. Antikavitaatiolevy 6. joissa ei ole PowerTrimmia) ALLMÄN INFORMATION obn21k obn21a GENERELT KOMPONENTIDENTIFIKATION 1. Drivaxelhus 5. Ekstra tiltknap 8. Sekundärt kylvattenintag (standardmodeller) 13. Akterspeilbraketter 10. Nødstoppbryter 17. Stoppknapp 15. Sekundær kølevandsindsugning (Standard modeller) 13. Trimtap 7. Tiltlåsearm (Modeller uden Power Trim) ÖVERSIKTSBILD ÖVER KOMPONENTERNA 1. Nødstopkontakt 17. Vetoakselin kotelo 5. Justeringsknott for gassfriksjon 16. Toppdeksel 2. Extra tiltströmbrytare 8. Girspak 14. Kjølevannskontroll 4. Justering av gasfriktion 16. Hål för vattenpumpens skvallerstråle 4. Underdeksel 3. Tiltstøttepind 9. Kaasuvivun kitkan säätönuppi 16. Vaihdekahva 14. Primært kjølevannsinntak obk MOOTTORIN OSAT 1. Tiltlåsespak (Modeller uten powertrim) YLEISTIETOA obn21c obn21g BESTANDDELER 1. Övre motorkåpa 2. Växelhus 12. Antikavitationsplatta 6. Kippilukon tappi 9. Styrefriktionsjusteringsknap (modeller med styrehåndtag) 18. Varakallistuskytkin 8. Knap til indstilling af gashåndtagets friktion 16. Trimroder 7. Vaihteistokotelo 12. Tippspärr (Modeller utan Power Trim) 90-10212X20 35 . Antiventilationsplade 6. Peräpeilin kiinnikkeet 10. Toissijainen jäähdytysveden otto (vakiomallit) 13. Skiftehåndtag 14. Riggvinkelpinne 9. Trimror 7. Nederste skjold 3. Vesipumpun ilmaisureikä 4. Undre motorkåpa 3. Tiltstøttepinne 9. Motorstoppkontakt 15.

ELLER ved hjælp af klemmeskruerne (a) og valgfri Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit nr. at den slynges af bådens hækbjælke. som igjen kan føre til alvorlig personskade. måste den vara ordentligt monterad med fästanordningar.). kan dette føre til at utenbordsmotoren løsner fra båthekken. enl. mikä voi aiheuttaa vakavan vamman. ELLER med festetvinger (a) og Quicksilver eller Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. Vi anbefaler på det sterkeste at forhandleren monterer utenbordsmotoren og tilhørende tilleggsutstyr for å sikre forsvarlig montering og best ytelse. Jos itse asennat perämoottorisi. må den monteres på riktig måte med anbefalte monteringsdeler. Vi rekommenderar starkt att du låter återförsäljaren ombesörja monteringen av utombordaren och dess tillbehör. der leveres sammen med påhængsmotoren. som måler 1/2 tomme i diameter. 812432A4 (c). noudata sen mukana saamasi perämoottorin asennuskäsikirjan antamia ohjeita. ELLER med tvingskruvarna (a) och Quicksilver eller Mercury Precision Parts fästsats för utombordare (c). Mallit. som følger med utenbordsmotoren. Hvis påhængsmotoren monteres forkert. Følg anvisningene i utenbordsmotorens monteringsanvisninger. Påhængsmotoren skal fastspændes til hækbjælken ved ENTEN at benytte de medleverede klemmeskruer (a) og to monteringsbolte og låsemøtrikker (b). følg da vejledningerne i Monteringshåndbogen. død eller skade på utstyret. se on asennettava oikein käyttäen kuvassa esitettyjä kiinnitysosia.goc10 a a b 1 ocg 2 occ oca12c c ASENNUS PERÄMOOTTORIN ASENNUS VAROITUS Ennen kuin perämoottoria käytetään. så man er sikker på. samt låsemutrene (inkludert). 812432A4 (c). som vist. 812432A4 (c). är det noga att du följer anvisningarna i monteringshandboken som medföljer utombordaren. (Två bultar i de övre hålen och två bultar i de undre hålen). hvorved alvorlig kvæstelse. som er et ekstrautstyr. slik som vist på illustrasjonen. dödsolyckor och skador på utrustning. Modeller med klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 2 36 90-10212X20 . TAI kiristysruuveilla (a) ja lisävarusteena saatavalla Quicksilver tai Mercury Precision Parts Outboard Mounting Kit No. MONTERING AF PÅHÆNGSMOTOR ADVARSEL Før påhængsmotoren betjenes. Vi anbefaler stærkt. Modeller med hekkfestetvinger Utenbordsmotoren må festes til hekken på én av to måter: ENTEN med festetvinger (a) og de to monteringsboltene og låsemutrene (b) som følger med. Hvis du selv vil montere påhængsmotoren. skal den monteres ordentligt ved brug af nødvendigt monteringsmateriel. død eller beskadigelse af ejendom kan ske. Perämoottori tulee kiinnittää peräpeiliin perämoottorin mukana tulevalla neljällä puolentuuman läpimittaisella kiinnityspultilla ja lukkomuttereilla. Aseta kaksi pulttia ylempiin reikiin ja kaksi pulttia alempiin reikiin. ock oca INSTALLATION oca12k MONTERING oca12a MONTERING AV UTBORDAREN VARNING Innan utombordaren används. 2 Utombordaren måste säkras i aktern på ett av följande två sätt: ANTINGEN med tvingskruvarna (a) och två av de fästbultar och låsmuttrar (b) som medföljer. bilderna. Modeller utan tvingskruvar 1 Utombordaren måste säkras i aktern med de fyra 1/2” fästbultar och låsmuttrar som medföljer. Ellei perämoottoria kiinnitetä kunnolla. Om du monterar motorn själv. joissa on peräpeilin tuen kiristysruuvit 2 2 Perämoottori on kiinnitettävä peräpeiliin yhdellä kahdesta tavasta: JOKO kiristysruuveilla (a) ja kahdella mukana seuraavalla kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (b). Oikean asennuksen ja hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi on erittäin suositeltavaa. at din forhandler monterer påhængsmotoren og modsvarende tilbehør. R/N 812432A4 (extra utr. kan dette medføre. Modeller uden klemmeskruer til fastspænding af hækbjælken 1 Modeller med tvingskruvar Påhængsmotoren skal fastgøres til hækbjælken med de fire medleverede 1/2-tommers monteringsbolte og låsemøtrikker. Hvis utenbordsmotoren ikke festes riktig. Modeller uten hekkfestetvinger Mallit ilman peräpeilin tuen kiristysruuveja 1 1 Utenbordsmotoren må festes til hekken med de fire monteringsboltene. hvis du monterer utenbordsmotoren selv. Monter to bolter gjennom de øverste hullene og to bolter gjennom de nederste hullene. at den er installeret ordentligt og skaffer god ydelse. seurauksena saattaa olla sen irtautuminen veneen peräpeilistä. MONTERING oca12g MONTERING AV UTENBORDSMOTOREN ADVARSEL Før utenbordsmotoren tas i bruk. Skub to bolte gennem det øverste hulpar og to gennem det nederste hulpar. kuoleman tai omaisuusvahinkoa. että myyntiliike asentaa perämoottorisi ja siihen liittyvät lisälaitteet. Om motorn inte sitter fast ordentligt kan den släppa från akterspegeln och förorsaka allvarliga personskador.

for at bevare ydeevnen og sikre påhængsmotorens holdbarhed. bruk i høyereliggende strøk. kan resultere i koblingsraslen. Dette turtallsområdet gir bedre akselerasjon samtidig som båten opprettholder maksimal hastighet. vilket i och för sig inte nedsätter växellådans prestanda eller livslängd. Benyt et præcist takometer til måling af o/m ved fuld gas. KRAV TIL PROPELL – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modeller krever bruk av spesialkonstruerte propeller med gumminav for å redusere både forekomstene og styrken på koplingsskrangling i girkassen. MONTERING ocb2a PROPELVALG Påhængsmotor/båd kombinationen giver den bedste ydeevne. hvis du vælger en skrue. KRAV PÅ PROPELLER FÖR – 40 HK BIGFOOT-MODELLER 40 Hk Bigfoot–modellerna behöver speciella propellrar med gumminav för att minska förekomst och omfattning på skrammel i växellådan. ock POTKURIVAATIMUKSET – 40 HV BIGFOOT-MALLIT 40 hv Bigfoot–malleissa on käytettävä erityisesti suunniteltuja kuminapapotkureita vaihteistokotelon kytkimen kolinan esiintymisen vähentämiseksi ja vaimentamiseksi. mens motoren er trimmet ut til balansestyring (styrekraften er lik i begge retninger) uten at dette får propellen til å løsne. selvom det ikke har nogen skadelig indvirkning på præstation eller holdbarhed. joka sallii moottorin käydä suositellun täyskaasun kierrosnopeusalueen puolivälin yläpuolella veneen ollessa normaalilastissa (katso osaa Tekniset tiedot). 90-10212X20 37 .goc11 ocg ocxc MONTERING ocb2g ocb2c ASENNUS POTKURIN VALINTA Saavuttaaksesi parhaan kokonaissuorituskyvyn perämoottorisi ja veneesi yhdistelmästä valitse potkuri. kan det være nødvendig å skifte propell eller foreta rengjøring for å opprettholde utenbordsmotorens ytelse og varighet. mer last i båten eller en tilgrodd båtbunn/girhus). Tarkasta täyskaasun kierrosnopeus tarkan takometrin avulla. veneen kuormituksen lisäys tai veneen pohjan/vaihteistokotelon likaantuminen). Kontrollera fullgasvarvtalet med hjälp av en exakt varvräknare. Hvis endring av forholdene fører til at turtallet synker under anbefalt område (slik som varmere og fuktigere vær. der med normal last (se afsnittet. Muiden potkureiden käyttö. voi johtaa kytkimen kolinaan. Jos kierrosnopeus laskee suositellun alueen alapuolelle olosuhteissa tapahtuneen muutoksen johdosta (esim. sejlads i højere liggende områder. øget last eller en snavset bund/gearkasse) bevirker. Specifikationer) kører i den øvre halvdel af det anbefalede o/m ved fuld gas. användning på högre höjd över havet. kan rengöring eller byte av propeller fordras för att bibehålla motorns prestanda och livslängd. Om andra propellrar används. ökad last i båten eller smuts på botten/undre växelhus). Detta varvtalsomfång möjliggör bättre acceleration samtidigt som du kan hålla maximal hastighet. vaikka se ei varsinaisesti haittaisi suoritusta tai kestävyyttä . samalla kun se säilyttää veneen huippunopeuden. kan de orsaka skrammel. Bruk av andre propeller kan gi koplingsskrangling. oca INSTALLATION ocb2k VAL AV PROPELLER För att din utombordar/båtkombination skall få bästa möjliga prestanda skall du välja en propeller som gör att din motor kan arbeta inom den övre hälften av det rekommenderade fullgasomfånget. mens den maksimale fart holdes. potkurin vaihto tai puhdistus saattaa tulla tarpeelliseksi suorituskyvyn säilyttämiseksi ja perämoottorin kestävyyden varmistamiseksi. Målingen foretages med motoren trimmet ud i en balanceret styretilstand (styreindsatsen skal være ens i begge retninger) uden at foråsrage at propellen “trækker sig løs”. että potkuri ei sen johdosta “ryntää”. med motorn uttrimmad till ett balanserat styrläge (samma kraft för styrning i bägge riktningarna). när båten är normalt belastad (se Specifikationer). entistä lämpimämpi ja kosteampi sää. utan att propellern “rusar iväg”. Tämä kierrosnopeusalue mahdollistaa paremman kiihtyvyyden.. Det kan være nødvendigt at skifte propel eller at rengøre den. selv om dette verken påvirker ytelsen eller holdbarheten. PROPELKRAV – 40 HK BIGFOOT MODELLER 40 Hk Bigfoot modeller kræver brug af specielt konstruerede propelnav af gummi for at reducere både muligheden for og alvorligheden af koblingsraslen i gearkassen. hvis skiftende forhold (så som varmere og fugtigere vejr. VALG AV PROPELL Velg en propell som gjør at motoren kan kjøres i øvre halvdel av anbefalt turtallsområde ved full hastighet på motoren med normal last for best ytelse fra utenbordsmotor/båt (se SPESIFIKASJONER). at motorens o/m falder til under det anbefalede interval. I dette RPM-interval kan båden accelerere bedre. kun moottori on trimmattu ulos ohjauksen tasapainotilaan (ohjaamiseen tarvittava voima on yhtä suurin kumpaankin suuntaan) siten. Kontroller turtallet ved full gass med et nøyaktig takometer. Brug af andre propeller. korkeammilla paikoilla ajo. Om ändrade förhållanden leder till att varvtalet sjunker under det rekommenderade omfånget (t ex varmare eller fuktigare väder.

ved jernbaneoverskæringer. indkørsler og hvis påhængsvognen hopper op og ned under kørslen. Be den lokala återförsäljaren om råd. Tiltstøtten er ikke ment som en støtte for utenbordsmotoren under transport. Jos tarvitaan lisää maavaraa. Sæt påhængsmotoren i fremadgående gear. skal påhængsmotoren vippes opad med støttetilbehøret opad. Der kræves muligvis yderligere afstand til vejbanen. TÄRKEÄÄ: Älä turvaudu koneelliseen trimmaus/kallistusjärjestelmään tai kallistuksen tukivarteen perävaunulla kuljettamisessa tarvittavan sopivan maavaran ylläpitämiseksi. oda TRANSPORT AV BÅT/MOTOR Transporter båten med utenbordsmotoren tiltet ned (vertikal driftsposisjon). perämoottori on kallistettava ylöspäin käyttäen perämoottoriin lisävarusteena saatavaa tukilaitetta. VIGTIGT: Vær ikke afhængig af trim/tiltsystemet eller tiltstøttearmen til at bevare korrekt afstand til vejbanen under kørsel med trailer. ajoteiden ja perävaunun hyppimisen vuoksi. i oppkjørsler og hvis båthengeren fjærer. Paikallinen myyntiliike voi suositella. Ta kontakt med nærmeste forhandler. odk TRANSPORT odc1k TRAILERTRANSPORT AV BÅTEN/UTOMBORDAREN Vid trailertransport av båten ska motorn vara nedtiltad (vertikalt körläge). Ytterligere klaring kan være nødvendig over jernbaneoverganger. Lisää maavaraa voidaan tarvita rautatieylikäytävien. på uppfarter och om lastvagnen fjädrar. Detta hindrar propellern från att rotera fritt. VIKTIG: stol ikke på at power trim-/tiltsystemet eller tiltstøtten gir nok klaring til bakken under transport. Hvis det er nødvendig med ytterligere klaring til bakken. Hvis der kræves yderligere afstand til vejbanen. Lägg i framåtväxeln. 38 90-10212X20 . Ytterligare spel kan behövas vid järnvägskorsningar. Tämä estää potkuria pyörimästä vapaasti. Dette forhindrer propellen i frit at dreje rundt. Påhængsmotorens tiltstøttearm er ikke beregnet til at støtte påhængsmotoren under kørsel med trailer. Den lokale forhandler giver gerne nærmere forklaringer herom.god9 odg odc TRANSPORT odc1g odc1c KULJETUS VENEEN/PERÄMOOTTORIN KULJETTAMINEN PERÄVAUNULLA Kuljettaessasi venettäsi perävaunulla pidä perämoottori alas kallistettuna (pystysuorassa ajoasennossa). Dette forhindrer at propellen spinner fritt. VIKTIGT: Förlita dig inte på att Powertrim/tiltsystemet eller tiltstödspaken skall ge tillräcklig markfrigång. Motorns tiltstödspak är inte avsedd att hålla motorn i läge under transport. Aseta perämoottorin vaihde eteenpäinvaihteelle. Sett utenbordsmotoren i forovergir. Perämoottorin kallistuksen tukivartta ei ole tarkoitettu perämoottorin kannattamiseen sitä perävaunulla kuljetettaessa. må utenbordsmotoren tiltes til opp-stilling ved hjelp av et ekstra støtteutstyr. TRANSPORTERING odc1a TRANSPORTERING AF BÅD OG PÅHÆNGSMOTOR MED TRAILER Transport af din båd med trailer bør ske med påhængsmotoren tiltet ned (lodret driftsposition). Om det krävs ytterligare markfrigång måste utombordsmotorn tiltas upp med ett extra stöd.

Dette vil forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. Tämä ilmanpoistoaukon ja estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. 90-10212X20 39 . Kobl den fjerne benzinslange fra tanken. Tämä estää polttoainehöyryjen pääsemisen säiliöstä. Installér bindselshætten (a) over benzinslangens forbindelsesstamme (b). VAROITUS Vältä bensiinitulen tai räjähdyksen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Dette stenger lufteventilen og forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken.god19 b F a 1 odg 2-3 odc TRANSPORT odh1g odh1c KULJETUS KANNETTAVIEN POLTTOAINESÄILIÖIDEN KULJETUS KÄSIN TOIMIVALLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ TRANSPORT AV BÆRBARE DRIVSTOFFTANKER DRIVSTOFFTANK MED MANUELL UTLUFTING 1 Lukk lufteventilen på drivstofftanken under transport av tanken. Montera locket (a). Tämä estää liitinvarren tahattoman sisäänpainamisen ja höyryjen ulospääsyn. Følg transportinstruktionerne for den bærbare benzintank. ADVARSEL Undgå alvorlig personskade eller dødsfald på grund af benzinbrand eller eksplosion. Kuljeta polttoainesäiliötä hyvin tuuletetulla alueella. Dette vil lukke luftudluftningen og forhindre at benzin og dampe siver ud af tanken. odk Asenna säiliöön kiinnitetty kansi (a) polttoaineletkun liittimen varteen (b). vilket möjliggör att ångorna kan läcka ur. jolla ei ole avotulta eikä kipinöitä. Noudata kannettavan polttoainesäiliön kuljetusohjeita. 1 DRIVSTOFFTANK MED AUTOMATISK UTLUFTING Sulje polttoainesäiliön ilmanpoistoreikä kuljetuksen ajaksi. Dette forhindrer at drivstoff eller dunster slipper ut av tanken. Transportér benzintanken i et velventileret område væk fra åbne flammer eller gnister. AUTOMAATTISELLA ILMANPOISTOLLA VARUSTETTU POLTTOAINESÄILIÖ 2 3 Kytke ulkopuolinen polttoainejohto irti säiliöstä. 2 3 Koppla bort den utvändiga bränsleledningen från tanken. Dette forhindrer at koblingsdelen for drivstoffslangen blir skjøvet inn ved en feiltakelse. 1 BRÄNSLETANKAR MED AUTOMATISK AVLUFTNING Luk benzintankens luftudluftning når tanken transporteres. på bränsleslangens anslutningsarm (b). som är fäst på tanken. Detta sluter till avluftningshålet och förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. Detta förhindrar bränsleångor att läcka ur tanken. slik at drivstoff og dunster kan sive ut. og som følge heraf udsivning af benzin og dampe. Transporter drivstofftanken på et godt ventilert sted og i god avstand fra åpen ild eller gnister. TANKTYPE TIL AUTOMATISK UDLUFTNING AF BENZIN 2 3 VARNING Undvik allvarlig personskada eller död pga bensineldsvåda eller explosion. oda TRANSPORT odh1k TRANSPORT AV BÄRBARA BRÄNSLETANKAR BRÄNSLETANKAR MED MANUELL AVLUFTNING TRANSPORTERING odh1a TRANSPORTERING AF BÆRBARE BENZINTANKE TANKTYPE TIL MANUEL UDLUFTNING AF BENZIN 1 Stäng bränsletankens avluftningshål under transport. 2 3 Koble den separate drivstoffslangen fra tanken. sulkee ADVARSEL Unngå alvorlig personskade og dødsfall som følge av bensinbrann eller eksplosjon. Følg anvisningene for transport av bærbar drivstofftank. Dette vil beskytte forbindelsesstammen mod tilfældig indskubning. Detta förhindrar att armen oavsiktligt trycks in. Monter en klemme (a) over koblingsdelen for drivstoffslagen (b). Följ transportinstruktionerna för bärbara bränsletankar. Transporten bör bra ske på ett område där det inte finns öppen eld eller gnistor.

som indeholder alkohol. • Start og driftsvanskeligheder. jolla on mimimi oktaaniluku 87. som indeholder benzinindsprøjtningsrenser. • Damplås eller for ringe brændstoftilførsel. öka inspektioner med bränslesystemet och kontrollera visuellt om bränsleläckage eller avvikelser förekommer. Blyholdigt benzin anbefales ikke. • Start och körsvårigheter. • Bränslelås eller brist på bränsle i bensinledningen. og se etter om det forekommer oljelekkasjer eller andre unormale tilstander. että jos ainoastaan alkoholia sisältävää bensiiniä on saatavana. vilket kan resultera en kombination av vatten och alkohol som separerar från bensinen i bränsletanken. Alkoholipitoinen bensiini voi aiheuttaa seuraavia ongelmia perämoottorissa ja polttoainejärjestelmässä: • Metalliosien korroosiota. • Elastomeerien ja muoviosien huononemista. jonka oktaaniluku on vähintään 90RON. eftersom alkoholen kan ha negativ effekt på bränslesystemet. og i øvrigt med stigende alkoholindhold. Jos käytetään alkoholipitoista bensiiniä. • Slid og beskadigelse af indre maskindele. Lyijypitoinen bensiini on hyväksyttävää alueilla. skal inspektionen af brændstofsystemet udvides. Muut maat Käytä tunnettua merkkiä olevaa lyijytöntä autobensiiniä. Noen av disse ugunstige effektene kommer av at alkoholholdig bensin har en tendens til å absorbere fuktighet fra luften. Internationellt Använd ett känt märke av blyfri bensin med ett oktantal på minst 90RON. Alkoholholdig bensin kan forårsake følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet: • Korrosjon på metalldeler. Benzin. tai jos epäilet. og i tillegg anbefales bruk av et vannutskillende drivstoffilter. og forverres ved øk alkoholinnhold. tarkista polttoainejärjestelmä useammin. eller hvis det er mistanke om at bensinen inneholder alkohol. Alkoholin haittavaikutukset ovat vakavampia metanolissa ja pahenevat alkoholipitoisuuden lisääntyessä. undersøk drivstoffsystemet oftere. får det inte innehålla mer än 10 % etanol eller 5 % metanol. visuelt kontrolleres for brændstoflækager eller abnormaliteter. • Nedbrytning av plastdelar. Blyhaltig bensin kan användas om blyfri bensin inte finns tillgänglig. hvorved en vand/alkohol-fase. 87 oktan. og tilføjelsen af et brændstofsfilter med vandudskillelse anbefales. • Sisäisten moottorin osien kulumista ja vahinkoa. Hvis det benyttes alkoholholdig bensin. er den eneste tilgængelige benzintype. på grund af de virkninger alkohol kan have på brændstofsystemet. En vanlig bensin som innehåller insprutarrengörare rekommenderas för ökad rengöring i motorn. kan den ikke inneholde mer enn 10 % etanol eller 5 % metanol. ANBEFALT BENSIN USA og Canada Bruk vanlig. som inneholder minst 90RON. Generellt gäller dock att om enbart bränsle med alkohol finns tillgängligt. että bensiinissä on alkoholia. Yleisenä ohjeena voidaan sanoa. Jotkut näistä haitallisista vaikutteista johtuvat alkoholipitoisen bensiinin pyrkimyksestä imeä kosteutta ilmasta. oeb6a BRÆNDSTOF OG OLIE BENZINANBEFALINGER USA og Canada Benyt blyfri benzin af et kendt mærke med et oktantal på mindst 87. joilla lyijytöntä bensiiniä ei ole saatavilla. Bensin som inneholder rensemidler for bensininnsprøytning. • Käynnistys. • Vanskeligheter med starting og kjøring. er å anbefale for å holde motoren renere invendig. dannes. • Slitasje og skade på interne deler i motoren. • Slitage och skada på invändiga motordelar. 40 90-10212X20 . Hvis benzin. och att ett vattenavskiljande filter installeras. • Nedbrydning af elastomerer og plastikdele. Suosittelemme keskilaatuista autobensiiniä. Vi anbefaler brug af mellem-oktantal benzin med benzinindsprøjtningsrenser for at øge motorens interne renlighed. Om alkoholhaltig bensin används. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. • Nedbryting av elastomer og deler av plast. der adskilles fra benzinen inde i brændstoftanken. Alkoholholdig benzin Vi anbefaler ikke brug af benzin. hvor blyfri benzin ikke er tilgængelig. De ugunstige effektene av alkohol er mer alvorlige med metanol. ettei esiinny polttoainevuotoa tai mitään muuta poikkeavaa. Blyhaltig benzin rekommenderas inte. eller om du misstänker att bensinen innehåller alkohol. International Brug et kendt mærke af blyfri benzin til biler med en minimum listet oktanklassificering på 90RON. Hvis alkoholholdig benzin benyttes eller der er mistanke om tilstedeværelsen af alkohol i benzinen. foretrækkes for yderlig intern motorrenlighed. En del av dessa skadliga resultat uppstår pga att alkoholhaltig bensin har en tendens att absorbera fuktighet ur luften. Blybensin anbefales ikke. johtuen alkoholin mahdollisista haittavaikutuksista polttoainejärjestelmälle. oea BRÄNSLE & OLJA oeb6k BRÄNSLEREKOMMENDATIONER USA och Canada Använd ett välkänt märke av vanlig blyfri bensin med min. Blyholdig benzin accepteres i områder. oek Alkoholi bensiinissä Emme suosittele alkoholia sisältävän bensiinin käyttöä. tarkistaen silmämääräisesti. Bensin som innehåller alkohol kan orsaka följande problem för din utombordsmotor och bränslesystem: • Korrosion av metalldelar. jossa alkoholi erottuu bensiinistä polttoainesäiliössä. som fører til en fase av vann og alkohol som skiller seg fra bensinen i drivstofftanken. sen lisäksi suositamme polttoaineen vedenerotussuodattimen käyttöä. Alkoholholdig benzin kan skabe følgende problemer i påhængsmotoren og brændstofsystemet: • Tæring af metaldele. Internasjonalt Bruk vanlig. Den skadliga inverkan av alkohol är mer allvarlig med metanol och blir värre med ökande alkoholhalt. mikä johtaa vaiheeseen. må den som regel ikke indeholde mere end 10% ethanol eller 5% methanol. er å anbefale for å holde motoren renere innvendig. Alkohol i bensin Vi rekommenderar inte användandet av bensin som innehåller alkohol. Blybensin kan brukes på steder der blyfri bensin ikke kan skaffes. Alkoholholdig bensin Vi anbefaler ikke bruk av alkoholholdig bensin på grunn av eventuelle ugunstige innvirkninger som alkoholen kan ha på drivstoffsystemet. • Kondens eller kvelning av motoren. Nogle af disse negative virkninger skyldes tilbøjeligheden af alkohol til at absorbere luftens fugtighed.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oeb6g oeb6c POLTTOAINE & ÖLJY BENSIINISUOSITUKSET Yhdysvallat ja Kanada Käytä tunnettua tavallista lyijytöntä bensiiniä. blyfri bensin av godt merke beregnet for biler. Alkoholens negative virkninger øges ved tilstedeværelsen af methanol. som inneholder minst 87 oktan. • Ilmalukon tai polttoaineen puutteen. som indeholder alkohol. se ei saa sisältää enemmän kuin 10% etanolia tai 5% metanolia. Parhaan moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi suosittelemme polttoainesuihkutuksen puhdistusainetta sisältävää autobensiiniä. Vi rekommenderar vanlig bensin med insprutar rengörare för ökad rengöring i motorn. En middels grad av blyfri bensin for biler. som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning. Hvis derimot bare alkoholholdig bensin er tilgjengelig.ja käyntivaikeuksia. Lyijypitoista bensiiniä ei suositella. joka sisältää polttoaineruiskun puhdistusainetta moottorin sisäisen puhtauden ylläpitämiseksi.

Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Stands altid motoren. Stopp alltid motoren og pass på at INGEN røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin. Täytä polttoainesäiliöt ulkona kaukana lämmityslaitteesta. ryg IKKE og tillad ikke åben ild eller gnister. gnistor och öppen eld. Sammuta aina moottori ennen säiliöiden uudelleen täyttämistä. 90-10212X20 41 . Da benzin udvider sig ved stigende temperatur. slik at tankventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tanken under normale forhold. Stäng alltid av motorn. oea BRÄNSLE & OLJA oee8k PÅFYLLNING AV BRÄNSLE VARNING Undvik allvarliga personskador och dödsolyckor orsakade av brinnande eller exploderande bensin. BRÆNDSTOF OG OLIE oee8a PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOFTANK ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død fra en benzinbrand eller -eksplosion. Stäng alltid av motorn vid tankning. La ca. missä täytät polttoainesäiliöitä. FYLLING AV BENSINTANKEN ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av bensinbrann eller eksplosjon. Plassering av bærbar drivstofftank i båten Plasser drivstofftanken i båten. och rök INTE. Placering av bärbar bränsletank i båten Placera bränsletanken i båten så att tankens avluftningshål är på högre nivå än bränslenivån i tanken under normala körförhållanden. oek Kannettavan polttoainesäiliön sijoittaminen veneeseen Aseta polttoainesäiliö veneeseen siten. 10% af tanken være tom. Lämna ca 10% av tanken ofylld. Drivstoffvolumet utvider seg når temperaturen stiger. 10% av tankvolumet gjenstå. Ta bærbare tanker ut av båten når de skal fylles. om tanken är full. gnister og åben ild. Älä täytä polttoainesäiliöitä täysin. Påfyldning af brændstof skal foregå udendørs . kan benzin sive ud. Polttoainetilavuus laajenee lämpötilan noustessa ja polttoaine voi vuotaa paineen alaisena säiliön ollessa täynnä. Tanka utomhus och inte i närheten av hetta. Bränsle expanderar när temperaturen höjs och kan läcka under tryck. gnistkilder og åpen ild. og kan lekke under trykk hvis tanken er fylt helt opp. hvis tanken er helt fyldt. Avlägsna bärbara tankar från båten före bränslepåfyllning.oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oee8g oee8c POLTTOAINE & ÖLJY POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa.væk fra varme. Fyll inte på bränsletanken helt. Fyll ikke drivstofftanken helt full. når de skal fyldes. langt unna varme. kipinöistä ja avotulesta. Lad ca. Ota siirrettävät polttoainesäiliöt pois veneestä niiden uudelleen täyttämistä varten. Placering af bærbar benzintank i båden Placér benzintanken i båden således at tankudluftningen vil forblive højere end benzinstanden i tanken under normale bådbetjeningstilstande. Fyld ikke benzintankene helt. mens brændstof påfyldes. Stopp alltid motoren før tankene fylles. Jätä se noin 10% alle täyden tilavuuden. Stands altid motoren før tankene fyldes. että säiliön venttiili on korkeammalla kuin säiliön polttoainetaso normaaleissa ajo–olosuhteissa. Fyll drivstofftanker utendørs. eller tillåt öppen låga eller gnistor där du fyller på bränsle. Tag altid bærbare brændstoftanke ud af båden.

Anbefalet SAE (Society of Automotive Engineers) viskositet for motorolie. som er garanteret at være i overensstemmelse med eller overstige alle enkelte eller en kombination af følgende American Petroleum Institute (API) serviceklassificeringer SH. • • SAE 10W–30 viskositet olie anbefales til brug ved alle temperaturforhold. eller i en kombination av följande API–klasser (American Petroleum Institute): SH. SF.goe2 F° +100 +80 +60 +40 +20 0 C° +38 +27 +16 +4 –7 –18 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oej2g oej2c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYSUOSITUKSET Käytä Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants voiteluöljyjä. ANBEFALT MOTOROLJE Bruk bare firetaktsolje for utenbordsmotorer eller firetakts båtmotorolje av typen Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants. SAE 25W–40 viskositets olja kan användas vid alla temperaturer över 4°C. med rätt viskositet för den temperatur som förväntas där du befinner dig (konsultera tabellen ovan). 42 90-10212X20 . skall du använda en 4–takts motorolja av hög kvalitet. CD. SAE 25W–40 viskositeetin öljyä voidaan käyttää yli 4°C lämpötiloissa. CDII. SG. CF–4. kan en 4–cyklus motorolie af høj kvalitet bruges. SF. CDII for American Petroleum Institute (API). som er sertifisert til å imøtekomme eller overstige én enkelt eller en kombinasjon av serviceklassifikasjonene SH. SAE 25W–40 viskositet olie kan bruges ved temperaturer over 4°C. CE. er det greit å bruke en firetakts motorolje av god kvalitet. SG. SF. CD. joka on vahvistettu täyttämään tai ylittämään jokin tai kaikki seuraavista American Petroleum Institute:n (API) huoltoluokitteluista SH. CF–4. CDII. REKOMMENDERAD MOTOROLJA Använd Quicksilver eller Mercury ”Precision Lubricants” 4–takts motorolja eller 4–takts marina motorolja. Hvis smøremidlet ikke kan anskaffes. SG. Om ingen av dessa oljor finns tillgänglig. Anbefalt Sae–viskositet For Motorolje • Olje med SAE 10W–30 viskositet anbefales til bruk ved alle temperaturer . jotka on tarkoitettu nelitahtisille perämoottoreille tai nelitahtista venekäyttöön tarkoitettua moottoriöljyä. CF–4. CD. som minst uppfyller kraven i var och en. med riktig viskositet i forhold til forventet temperatur i det aktuelle området (se diagrammet nedenfor). SF. CE. Mikäli sitä ei ole saatavissa. CE. yllä olevaa taulukkoa). CF–4. BRÄNSLE & OLJA oej2k oej2a BRÆNDSTOF OG OLIE ANBEFALET MOTOROLIE Brug Quicksilver eller Mercury Precision smøremidlers 4–slags påhængsmotorolie eller 4–cyklus marine motorolie med den korrekte viskositet til de forventede temperaturforhold i det aktuelle område (se diagrammet ovenfor). käytä hyvänlaatuista nelitahtista moottoriöljyä. SG. Hvis riktig type ikke kan skaffes. CE. jonka viskositeetti on sopiva alueesi odotetulle lämpötilalle (ks. CDII. Rekommenderad SAE–viskositet för motorolja • • SAE 10W–30 viskositets olja rekommenderas för användning vid alla temperaturer. • oek Suositeltu moottoriöljyn SAE–viskositeetti • • oea Olje med SAE 25W–40 viskositet kan brukes ved temperaturer over 4° C SAE 10W–30 viskositeetin öljyä suositellaan käytettäväksi kaikissa lämpötiloissa. CD.

får en kraftig bränslelukt. on annettava myyjäliikkeen tarkastaa moottori. og les av oljenivået. skrur du av oljelokket (b) og fyller på anbefalt olje opp til (men ikke over) det øvre merket. Vid påfyllning. och tryck in den så långt det går igen. Træk målepinden ud igen og iagttag oliestanden. Olie indeholdende vand har en mælkeagtig farve. poista öljyntäyttöputken kansi (b) ja täytä suositetulla öljyllä ylempään öljytasoon (mutta ei sen yli). Vip håndgrebet op og træk målepinden ud (a). til man når (men ikke overgår) den højeste oliestand. når oliestanden kontrolleres. Skyv peilestaven helt inn i røret. har en melkeaktig farge. että perämoottori on pystysuorassa asennossa (ei kallistettuna). 4 För in mätstickan helt. polttoaineen saastuttamassa öljyssä on voimakas polttoaineen haju. lad motoren blive undersøgt af din forhandler. Avlägsna motorkåpan. Jos havaitaan öljyn saastutusta. Olje som er blandet med vann. Nosta kädensija ylös ja vedä öljytason mittatikku (a) ulos. vip derefter håndgrebet ned for at fastlåse målepinden. 4 Työnnä öljytikku takaisin sisään koko matkan. säkra handtaget så att mätstickan hålls på plats. med rekommenderad motorolja. Lossa handtaget uppåt och drag ut mätstickan (a). Drag ut mätstickan igen och kontrollera oljenivån. Asenna öljyntäyttöputken kansi ja kiristä kunnolla käsin. Ta av toppdekselet. og trekk ut peilepinnen (a). Aftør den med en ren klud eller et håndklæde og skub den hele vejen ind igen. Sett utenbordsmotoren i vertikal driftsstilling. skall locket (b) avlägsnas och olja fyllas på till den övre nivån (men inte högre). VIGTIGT: Undersøg om olien er forurenet. Jos öljyntaso on alhainen. Sett på oljelokket. kun tarkastat öljyn. Veden saastuttama öljy on sameanväristä. 1 2 3 Slå av motoren. Torka av den med en ren trasa. VIKTIG: Undersøk om oljen er forurenset. Trekk ut peilepinnen igjen. Hvis oliestanden er lav. lukter sterkt av drivstoff. medan olja som blandats med bränsle. Om något av dessa tillstånd noteras. Fjern topdækslet. TÄRKEÄÄ: Tarkasta. Aseta perämoottori pystysuoraan toiminta-asentoon ja poista yläsuojus.goe6 b a 1-4 oeg oec DRIVSTOFF OG OLJE oen1g oen1c POLTTOAINE & ÖLJY MOOTTORIÖLJYN TARKISTUS JA LISÄYS TÄRKEÄÄ: Älä täytä liikaa. Vipp hendelen opp. og skru det godt til for hånd. 1 2 3 Pysäytä moottori. skall återförsäljaren se över motorn. Tørk den en ren fille eller klut. og sett den helt ned i røret igjen. og vipp deretter hendelen ned for å låse peilestaven på plass. Olje som er blandet med drivstoff. Skruva sedan tillbaka påfyllningslocket ordentligt för hand. jotta öljytikku lukittuu paikoilleen. olie indeholdende benzin har en stærk benzinlugt. 4 90-10212X20 43 . Försäkra dig om att utombordsmotorn är upprätt (ej lutad) när oljan kontrolleras. fjern oliepåfyldningsdækslet (b) og påfyld med anbefalet olie. Olja som blandats med vatten får en mjölkliknande konsistens. Kontroller at utenbordsmotoren er i oppreist stilling (ikke tiltet) når oljen sjekkes. 1 2 3 Sluk motoren. Sørg for at påhængsmotoren er opretstående (ikke vippet). Pyyhi se puhtaalla räsyllä tai pyyhkeellä ja pane takaisin sisään koko matkan. 4 oek Vedä öljytikku takaisin ulos ja tarkkaile öljyntasoa. VIKTIGT: Kontrollera om oljan verkar förorenad. oen1a BRÆNDSTOF OG OLIE KONTROLLÉR OG PÅFYLD MOTOROLIE VIGTIGT: Undgå at overfylde. Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. 1 2 3 Stäng av motorn. Skru oliepåfyldningsdækslet på igen og fastspænd det stramt med hånden. BRÄNSLE & OLJA oen1k oea KONTROLL OCH PÅFYLLNING AV MOTOROLJA VIKTIGT: Fyll inte på för mycket. Hvis forurenet olie bemærkes. pane sitten kahva takaisin alas. Placera utombordsmotorn i upprätt läge. Varmista. SJEKKE OG FYLLE PÅ MOTOROLJE VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Forhandleren bør undersøke motoren hvis oljen er forurenset. Skub målepinden helt ind igen. ettei öljy ole saastunutta. Hvis oljenivået er lavt.

Ks.gog142 3 2 8 3 1 7 2 1 3 6 1 9 9 4 4 5 5 ogc oge11c 6 7 6 ogg KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER oge11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAUKO–OHJAIMEN ERIKOISOMINAISUUDET Veneessäsi voi olla yksi näytetyistä Mercury Precision tai Quicksilver kauko-ohjaimista. Kaasuvivun kitkan säätö – Konsolin säätimet vaativat kannen poiston säädettäessä. Trim/tilt kontakt (hvis en sådan er monteret). neuvottele myyntiliikkeen kanssa kauko-ohjaimesta ja sen toiminnasta. Knapp för “endast gas” – Med denna knapp intryckt. blir det mulig å skyve kontrollhåndtaket framover for å øke motorens tomgangshastighet uten å sette utenbordsmotoren i gir. Kun–gas knap – Tryk på knappen for at avancere kontrolhåndtaget og derved øge motorens tomgangshastighed uden at sætte påhængsmotoren i gear. Neutral udløserarm. Hurtig tomgangsarm – Løft armen for at øge motorens tomgangshastighed i neutral. Bakåt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrolhåndtag – Fremad. start. Trim/tilt–bryter (hvis utstyrt med) – Se under Bruk av power trim. bak. Vapaa. Neutral. Jos ei ole. kan du kontakte forhandleren for at få en beskrivelse af funktionerne og betjeningerne på fjernkontrollen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrollhåndtak – Forover. fri. Sytytyskytkin – Off (Pois). og og advarslen advarslen om om Gasfriktionsjustering – Det er nødvendigt at fjerne dækslet for at justere konsolkontroller. kan du föra gasreglaget framåt och öka motorns tomgångsvarvtal utan att lägga i en växel. että perämoottorin vaihde kytketään päälle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ohjauskahva – Eteenpäin. Nödstoppskontakt – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. Tændingsnøglekontakt – Off (FRA). osaa Käyttö. i avsnittet Körning. Se Start af motoren i afsnittet Betjening. Nødkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. neutral. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. Start. On (På). tar du kontakt med forhandleren og ber om en beskrivelse av funksjonene og bruken av fjernkontrollen. Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. että ohjausvipua voi siirtää moottorin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi ilman. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER oge11a FJERNKONTROLFUNKTIONER Din båd er muligvis udstyret med en af de viste Mercury Precision eller Quicksilver fjernkontroller. Se Start af motoren i afsnittet Betjening. 44 90-10212X20 . Nødstoppline – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. On (Till). Nødstopkontakt – Læs sikkerhedsforklaringen nødstopkontakten i afsnittet Generelt. Hvis det ikke er tilfældet. Hydraulisen ajokulman säätö. Justering av gassfriksjon – På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering. Justering av gasfriktion – Kåpan på konsolmonterade reglage måste avlägsnas för justering. Hvis ikke. revers. Taaksepäin.) – Se anvisningarna för “Power Trim”. choke. On (Päälle). FJERNKONTROLLFUNKSJONER Båten kan være utstyrt med én av Mercury Precision eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor. Utlösare för neutral. Se under Starting av motoren i avsnittet Bruk. Hurtigtomgangsspak – Heving av spaken vil øke motorens tomgangshastighet i fri. Choke. Choke (Rikastin). Se: Start av motorn. Tenningsbryter – Off (Av). Choke. Trimmi–/Kippikatkaisin (jos varustettu) – Ks. Se: Start av motorn. Friutløserspak. Nödstoppslina – Läs säkerhetsinstruktion och varning i avsnittet Allmän information: Nödstoppskontakt. i avsnittet Körning. On (TIL). Start. Nopean tyhjäkäynnin vipu – Vivun kohotus lisää moottorin tyhjäkäyntinopeutta vapaalla. Hätäkatkaisin – Lue hätäkatkaisimen turvallisuusselostus ja varoitus osassa Yleistietoa. Vain kaasuvipu– painike – Painallus mahdollistaa. Moottorin käynnistys. ökas motorns tomgångsvarvtal i neutralläget. Bare gass–knapp – Når denne knappen trykkes inn. Trim/tiltkontakt (extra utr. Start (Käynnistys). ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR oge11k FJÄRREGLAGETS FUNKTIONER Om din båt inte är utrustad med en av Mercury Precision eller Quicksilvers fjärrkontroller (på bilden). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reglagehandtag – Framåt. Moottorin käynnistys. Se Power Trim betjening. Nødstoppbryter – Les sikkerhetsreglene og advarslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. Ks. osaa Käyttö. Tändningslås – Off (Från). så kontakta återförsäljaren för en beskrivning av hur sådana fungerar. Spak för snabbtomgång – Då spaken höjs. Vapaavipu.

ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb78k oga VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER 1 Utombordarens varningssystem innefattar ett varningshorn i båten. eller under rorkultshandtaget (d) på modeller med manuell start. eller är anslutet till tändningslåset (b). eller være koplet til tenningen (b). Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a). skal man øjeblikkeligt mindske motorens hastighed til tomgang. jos kysymyksessä on sähkökäynnisteinen malli ja ohjauskahvan (d) alla käsin käynnistettävissä malleissa. stop motoren og kontrollér oliestanden. om en jævn vandstrøm (e) flyder ud af vandpumpens indikatorhul. Aktiverat varningssystem Alarmsystemets funktion Hvis motoren overopheder eller olietrykket falder for meget. utløses varselsystemet. ei vesipumppu toimi ja moottori ylikuumenee. På modeller med styrehåndtag er advarselshornet placeret i tændingsnøglepanelet (c) på modeller med elektrisk start eller under styrehåndtaget (d) på modeller med manuel start. virker ikke vannpumpen. eller oljetrykket synker for lavt. På modeller med fjärreglage. Se forklaringerne i afsnittet Lavt olietryk på næste side. Problemet kan være for lavt oljetrykk.gog55 d 1 a b c e 2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb78g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb78c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE 1 Utenbordsmotorens varselsystem består av et varselhorn i båten. skall varvtalet omedelbart minskas till tomgång. sitter varningshornet på tändlåsets panel (c). og undersøk om det kommer en jevn vannstrøm (e) ut av kjølevannskontrollen. og motoren blir overopphetet. Se forklaringerne i afsnittet Motor overophedning på næste side. Slik virker varselsystemet Hvis motoren blir overopphetet. og på modeller med manuell starter sitter det nedenfor styrekulten (d). er dette forklart nærmere. fungerar inte vattenpumpen och motorn överhettas. Jos vettä tulee vesipumpun ilmaisureiästä. Når varselsystemet er aktivert 2 Hvis varselsystemet er aktivert. Varselhornet vil gi fra seg en sammenhengende lyd. Om inget vatten kommer ut. Kahvallisissa malleissa varoitustorvi sijaitsee virtalukon paneelissa (c). Öljynpaine voi olla liian alhainen. sitter varningshornet placerat inuti fjärreglaget (a). Aktiveret alarmsystem 2 Hvis alarmsystemet aktiveres. Ks. Advarselshornet lyder vedvarende og motorens fart begrænses til 2000 o/min. Varningssystem Om motorn överhettas eller oljetrycket faller för lågt. Ellei vettä tule ulos. Modeller med fjernkontrol har et advarselshorn inden i fjernkontrollen (a) eller forbundet med tændingsnøglens kontakt (b). skal motoren stoppes og oljen sjekkes. Varoitusjärjestelmä aktivoitu 2 Jos varoitusjärjestelmä on aktivoitu. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan varoitustorven. finnes en forklaring. Varoitusjärjestelmän toiminta Jos moottori ylikuumenee tai öljynpaine putoaa liian alas. Se Överhettning av motor på nästa sida. Varningshornet ljuder kontinuerligt och varvtalet begränsas till 2000 r/min. pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso. På neste side under Motoren blir overopphetet. betyder det. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb78a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. Hvis det kommer vann ut fra kjølevannskontrollen. Sett utenbordsmotoren i fri. 90-10212X20 45 . Der kan være opstået et problem med lavt olietryk. og hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. Växla utombordsmotorn till neutral och kontrollera visuellt att ett stadigt vattenflöde (e) kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Se Lågt oljetryck på nästa sida. Alhainen öljynpaine seuraavalla sivulla. alenna heti moottorin nopeus joutokäynnille. 2 Om varningssystemet är aktiverat. På neste side under Motoren blir overopphetet. Moottorin ylikuumeneminen seuraavalla sivulla. Varoitusääni kuuluu jatkuvasti ja moottorin nopeus rajoittuu 2000 k/minuutissa. Hvis intet vand flyder ud. at pumpen ikke fungerer og at motoren overopheder. Hvis det ikke kommer ut vann. Kauko–ohjatuissa veneissä on varoitustorvi. Skift påhængsmotorens til frigear og inspicér visuelt. Ks. må hastigheten på motoren straks reduseres til tomgangshastighet. joka sijaitsee kauko–ohjaimen (a) sisällä tai liitettynä virta–lukkoon (b). varoitusjärjestelmä aktivoituu. På modeller med rorkultshandtag och elektrisk start. aktiveras varningssystemet. stanna motorn och kontrollera oljenivån. Om vatten kommer ut ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. aktiveres alarmsystemet. Hvis vand strømmer ud af vandpumpens indikatorhul. På modeller med styrekult og elektrisk starter sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkasta visuaalisesti tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta (e). Oljetrycket kan vara för lågt.

Hvis vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul i en jævn strøm og motoren fortsætter med at overophede. Låt återförsäljaren kontrollera utombordsmotorn. Lisää öljyä. Kører man med en overophedet motor. jos öljynpaine laskee liian alas. Hvis intet vand flyder ud af vandpumpens indikatorhul eller hvis vandet flyder ud i en ujævn strøm. Les merknaden nedenfor. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade. Dette gjør det mulig å kjøre motoren ved lav hastighet eller på tomgang en liten stund til før motoren begynner å gå varm igjen. Se följande anmärkning. Ks. kontakta återförsäljaren. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. kontrollera då om kylvattenshålen är igensatta. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen eller strømmen er ujevn. kan kølesystemet være blokeret eller der kan være opstået et problem med vandpumpen. kontakt din forhandler. Merk: Hvis motoren blir overopphetet og du er et stykke fra land. ota yhteys myyntiliikkeeseen. Om man kör en överhettad motor. ogw1g VAROITUSJÄRJESTELMÄ – KAASUTTIMILLA VARUSTETUT MALLIT Moottorin ylikuumennus Pysäytä moottori. Ta kontakt med forhandleren dersom oljenivået er innenfor anbefalt område. ota yhteys myyntiliikkeeseen. Jos öljy on suositetulla tasolla ja varoitusääni kuuluu edelleen. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. men motoren fortsetter å gå varm. og varselhornet fortsetter å gi lyd fra seg. Ylikuumentuneen moottorin käyttäminen aiheuttaa moottorivaurion. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. Hvis oliestanden er den anbefalede og advarselshornet fortsætter med at lyde. stop motoren og lad den nedkøle. Huomautus: Jos ylikuumentuminen tapahtuu. älä kuitenkaan jatka moottorin käyttöä. ogw1k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb77a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED KARBURATORER Motor overophedning Stop motoren. skal man kontakte sin forhandler. om nødvendig. Ks. om det behövs. men fortsæt alligevel ikke med at køre motoren. Moottorin nopeus rajoitetaan 2000 k/minuutissa. Om inget vatten kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle eller flödet är oregelbundet. ogw1c Lavt oljetrykk Varselsystemet blir aktivert hvis oljetrykket synker for lavt. Kører man med en overophedet motor. kommer detta att leda till motorskada. Om inget hinder förekommer. Få påhængsmotoren undersøgt af din forhandler. Anna myyntiliikkeen tarkastaa perämoottori. Fyll på olja. konsultera din återförsäljare. Ellei vettä tule vesipumpun ilmaisureiästä tai jos virtaus on epätasaista. Om oljan är vid rekommenderad nivå och varningshornet fortsätter att ljuda. medfører det motorskade. Fyll på olje. Motorhastigheten begränsas till 2000 v/min. ogw1a Lågt oljetryck Varningssystemet aktiveras om oljetrycket faller för lågt. Påfyld olie. Er dette ikke tilfældet. Se följande anmärkning. alla olevaa huomautusta. kan kylsystemet ha ett stopp eller det kan vara fel med vattenpumpen. jos tarpeellista. voi jäähdytysveden järjestelmässä olla este tai vesipumpussa voi olla vikaa. Ellet löydä esteitä. Stop først motoren og kontrollér oliestanden. ogk Alhainen öljynpaine Varoitusjärjestelmä aktivoituu. innan motorn överhettas igen. da dette sædvanligvis giver mulighed for yderligere kørsel med lav fart (tomgang). pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä. hvis olietrykket falder for meget. Hastigheten på motoren reduseres til 2000 O/MIN. ettei jäähdytysveden ottoaukoissa ole esteitä. tarkasta. Därmed får man normalt lite extra körtid på lågt varv (tomgång). Hvis inntakene ikke er blokkert. Ta kontakt med forhandleren dersom det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollene. skall du stänga av motorn och låta den svalna. Se bemærkningen nedenfor.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb77g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb77c VARSELSYSTEM – MODELLER MED FORGASSERE Motoren blir overopphetet Stopp motoren. må kjølevannsinntakene undersøkes for eventuelle blokkeringer. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb77k VARNINGSSYSTEM – FÖRGASARMODELLER Motorn överhettas Stäng av motorn. Om ett stadigt vattenflöde kommer ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle och motorn fortsätter att överhettas. medfører det motorskade. men du ska inte fortsätta att köra motorn. etkä pääse eteenpäin. Kjøring av en overopphetet motor vil føre til skade på motoren. tämä antaa tavallisesti jonkinverran lisäaikaa alhaisella nopeudella (joutokäynti) ennen kuin moottori alkaa ylikuumentua uudelleen. Om man kör en överhettad motor. 46 90-10212X20 . om nødvendigt. Bemærk: Opstår der overophedning. Les merknaden nedenfor. Du bør imidlertid ikke fortsette å kjøre motoren. skal man undersøge. Se bemærkningen nedenfor. Pysäytä ensin moottori ja tarkasta öljynpaine. kan det tyde på en blokkering i kjølekretsen eller en feil med vannpumpen. alla olevaa huomautusta. Lavt olietryk Alarmsystemet aktiveres. kan motoren stoppes og avkjøles. Motorens hastighed begrænses til 2000 o/min. Stäng av motorn och kontrollera sedan oljenivån. mens man er strandet. Jos vesipumpun ilmaisureiästä tulee tasainen vesivirta ja moottori ylikuumenee edelleen. om kølevandsindtagets huller er tilstoppede. kommer detta att leda till motorskada. OBS: Om överhettning skulle inträffa och du är strandsatt. inden motoren begynder at overophede igen.

Advarselshorn Funktion Opstart Motorfejl Et bip Seks bip ved start eller under kørsel Lyd Beskrivelse Normal systemtest Hornet lyder. Varselhornsignaler Når tenningsbryteren vris til ON–stilling (PÅ). Saadaksesi visuaalisen näytön moottorin eri toiminnoista ja yksityiskohtaisia tietoja moottorista. Det kan være lettere å starte motoren hvis du skyver hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover eller gasshåndtaket på styrekulten til halvveis stilling. Varoitustorvi antaa joko jatkuvan piippauksen tai toistuvia lyhyitä piippauksia. Det har oppstått et problem med motoren. for at lade dig vide. eller støtvise signaler. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. torvi antaa kokeeksi lyhyen äänimerkin. Att föra fjärreglagets funktion för neutral snabbtomgång. och för ytterligare motordata. Få forhandleren til at undersøge motoren snarest muligt. På modeller med fjernkontroller findes advarselshornet inde i fjernkontrollen (a). lyder varselhornet et øyeblikk. Advarselshornet vil enten afgive et kontinuerligt bip eller intermitterende korte bip. Dessa ljud uppmärksammar föraren. Ohjauskahvalla varustetuissa malleissa varoitustorvi on virta–avaintaululla (c). Motorn kanske inte startar igen. vad gäller visning av specifika motorfunktioner. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori pian. eller være koplet til tenningsbryteren (b) på fjernstyrte modeller. ljuder hornet ett ögonblick. Kauko–ohjaimella varustetuissa malleissa varoitustorvi on kauko–ohjaimen (a) sisällä tai yhdistettynä virta–avainkytkimeen (b). på sidan 50. På modeller med styrehåndtag findes advarselshornet i tændingsnøglepanelet (c). Dette vil advare operatøren og hjælpe med at identificere følgende angivne situationer (se skemaet nedenfor).gog55 1 ogg ogb75g a b ogc ogb75c c MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) 1 Utenbordsmotorens varslingssystem består av et varselhorn i båten. minutt Moottorivika Kolme piippausta joka neljäs minuutti oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb75k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb75a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER 1 I motorns varningssystem ingår ett varningshorn på båtens insida. vil hornet lyde et kort øjeblik som en test. katso SmartCraft tuotetietoja sivulla 50. Varoitustorvi Toiminto Käynnistys Moottorivika Ääni Yksi piippaus Kuusi piippausta käynnistettäessä tai ajettaessa Kuvaus Normaali järjestelmätesti Varoitusääni kuuluu. Moottori ei ehkä käynnisty. og bidrar dessuten til å identifisere disse problemene. Dette er bare en test for å kontrollere at det fungerer. kun jossakin moottoritoiminnassa voi olla vikaa. På modeller med styrekult sitter varselhornet i tenningsbryterpanelet (c). Under Produktinformasjon for SmartCraft på side 50. Moottori käy kankeasti ja/tai lakkoilee. 90-10212X20 47 . Motorfel Tre tonsignaler var 4:e minut Motorfejl Tre bip hvert fjerde minut. La forhandleren sjekke motoren. Motoren starter kanskje ikke. eller också är det kopplat till tändningslåset (b). Moottorissa on vikaa. Konsultera ”SmartCraft” produktinformation. Det kan lette start af motoren at flytte fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion eller styrehåndtagets gasspjældsgreb fremad. Der henvises til SmartCraft produktinformation på side 50 for et visuelt display af bestemte motorfunktioner og for yderligere motordata. Varselhorn Funksjon Oppstart Motorfusk Lydsignal Ett signal Seks signaler ved oppstart eller under kjøring Beskrivelse Normal systemtest Hornet varsler når det er et mulig problem med en av motorfunksjonene. Motorn går ojämnt och/eller stoppar. Varningshorn Funktion Start Motorfel Ljud En tonsignal Sex tonsignaler vid start eller under gång Beskrivning Normal systemtest Hornet ljuder då det kan vara problem med någon motorfunktion. Motoren vil måske ikke starte. joka osoittaa torven toimivan. Motorfusk Tre signaler hvert 4. eller att vrida rorkultens gasreglage halvvägs kan bli till hjälp. Tämä hälyttää käyttäjää ja auttaa seuraavien tilanteiden tunnistamisessa (katso alla olevaa taulukkoa). Varselhornet vil enten avgi et uavbrutt lydsignal. Låt återförsäljaren kontrollera motorn snarast. La forhandleren sjekke motoren så fort som mulig. Der er opstået et problem med motoren. Därmed indikeras att hornet fungerar. når der kan være et problem med en af motorfunktionerne. kan du se en illustrasjon av de spesifikke motorfunksjonene og ytterligere motordata. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) 1 Påhængsmotorens advarselssystem omfatter et advarselshorn inde i båden. Dette gjør båtføreren oppmerksom på følgende problemer (se tabellen nedenfor). Kauko–ohjaimen nopean tyhjäkäynnin vivun edistäminen tai ohjauskahvan edistäminen puoleenväliin voi auttaa käynnistystä. Få forhandleren til at undersøge motoren. Varoitustorven äänimerkit Kun avainkytkin on asennossa ON (PÄÄLLÄ). Motorproblem har inträffat. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) 1 Perämoottorin varoitusjärjestelmä käsittää veneen sisällä olevan torven. och hjälper till att identifiera nedan angivna situationer. at det virker. Varningshornets signaler Då tändningslåset vrids till ”ON”. Låt återförsäljaren kontrollera motorn Advarselshornsignaler Når nøglekontakten er drejet til positionen ON (TIL). eller den er forbundet med tændingsnøglekontakten (b). Motoren fusker og/eller stanser. På modeller med rorkultshandtag sitter varningshornet på panelen med tändningsnyckeln (c). På modeller med fjärreglage sitter varningshornet i reglaget (a). Motoren vil køre ujævnt og/eller gå i stå. Varningshornet ljuder antingen oavbrutet eller med korta stötar. Varselhornet kan sitte i fjernkontrollen (a).

Frikoppla motorn och kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. skall du stänga av motorn och kontrollera om intagshålen är tilltäppta. Kraft vil være begrænset til 2000 o/m. Engine Guardian System on aktivoitu. skal motoren stoppes så vanninntaket kan undersøkes om det er blokkert. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. og sjekk at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen. Problem med kylsystemet Oavbrutet Kølesystemproblemer Kontinuerligt Lågt oljetryck Oavbrutet Lavt olietryk Kontinuerligt 48 90-10212X20 . Problemer med kjølesystemet Uavbrutt Jäähdytysjärjes telmän ongelma Jatkuva Alhainen öljynpaine Jatkuva Lavt oljetrykk Uavbrutt oga ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb74k MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb74a VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER Varningshorn Funktion Motorfel Ljud Stötvis tonsignal Beskrivning Motorproblem har inträffat. Låt återförsäljaren kontrollera motorn. Fyll på olje om nødvendig. Anna myyjäliikkeen tarkastaa moottori. Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpens indikatorhul. Tehonrajoitus on 2000 k/min. Moottori ei käy. Vaihda perämoottori vapaalle ja tarkista tuleeko vesipumpun indikaattorireiästä tasainen vesivirta. Pysäytä ensiksi moottori ja tarkista öljytaso. Lisää öljyä tarpeen mukaan. ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) Advarselshorn Funktion Motorfejl Lyd Intermitterende bip Beskrivelse Der er opstået et problem med motoren. VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) Varoitustorvi Toiminto Moottorivika Ääni Toistuva piippaus Kuvaus Moottorissa on vikaa. at der kommer en jævn vandstrøm ud af vandpumpens indikatorhul. Motorns övervakningssystem är aktiverat. ettei vedenottoreiässä ole esteitä. eller vannstrømmen er ujevn. skal motoren stoppes og vandindsugningshullerne kontrolleres for blokeringer. Strømgrænsen afhænger af overophedningsniveauet. Få forhandleren til at undersøge motoren. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Om inget vatten är synligt. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Tehoraja vaihtelee ylikuumennustason mukaan. Stäng av motorn nu och kontrollera oljenivån. Engine Guardian System on aktivoitu. Motoren vil ikke gå. eller hvis gennemstrømningen er uregelmæssig. Motoren vil ikke køre. Jollei vettä tule vesipumpun indikaattorireiästä tai virtaus on katkonaista. Varvtalet begränsas till 2000. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. Sett utenbordsmotoren i fri. Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen. pysäytä moottori ja tarkista. Effektgrensen vil variere i forhold til nivået av overoppheting. Fyll på olja vid behov. Varvtalet varierar med graden av överhettning.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb74g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb74c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) Varselhorn Funksjon Motorfusk Lydsignal Støtvise signaler Beskrivelse Det har oppstått et problem med motoren. La forhandleren sjekke motoren. Motorn går inte. Stop først motoren og kontrollér oliestanden. Skift påhængsmotoren til neutral og kontrollér. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Effekten vil bli begrenset til 2000 o/min. Tilføj om nødvendigt olie. eller om flödet är ojämnt. Motorns övervakningssystem är aktiverat.

För hög eller låg batterispänning Problem med kylvätskesensorn Oavbrutet Oavbrutet Batterispænding for høj eller for lav Kontinuerligt Motorns övervakningssystem Detta system övervakar motorns viktigaste sensorer för tidiga tecken på problem. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 75%:iin. och/eller genom att sänka varvtalet och därmed skydda motorn. skal gasspjældshastigheden reduceres. Systemet reagerar på ett problem genom att avge en oavbruten tonsignal. Jos Guardian System on aktivoitu. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 75%. Järjestelmä ilmoittaa ongelmista päästämällä jatkuvan piippauksen ja / tai alentamalla moottorin tehoa suojatakseen moottoria. Varvtalet begränsas till 50 %. Hornet slutar ljuda då varvtalet ligger inom tillåten gräns. når gasspjældshastigheden er inden for den tilladelige grænse. Batterispenning for høyt eller for lavt Uavbrutt Akun jännite liian korkea tai liian alhainen Jäähdytysaineanturi vika Jatkuva Jatkuva Feil med kjøleveskesensor Uavbrutt Engine Guardian System Motorovervåkingssystem Motorens overvåkingssystem overvåker de kritiske sensorene på motoren og fange opp tidlige tegn på problemer. Varvtalet begränsas till 75 %. Järjestelmä rajoittaa moottorin nopeuden sallitulle nopeusalueelle. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. trimvinkel. Systemet vil begrænse motorhastigheden til en hastighed inden for det tilladte område. ogk Engine Guardian System valvoo moottorin kriittisiä antureita tunnistaen aikaisia osoituksia ongelmista. Orsaken kan vara felaktig propellerstigning. Tehonrajoitus rajoittaa moottorin nopeuden 50%:iin. alenna kaasunopeutta. joka on korjattava. Henvend dig til forhandleren for assistance. trimvinkel. Systemet begrenser motorhastigheten til den er innenfor tillatt område. Hvis overvåkingssystemet er aktivert. MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET Varoitustorvi Toiminto Moottorin ylikierrokset Jatkuva Ääni Kuvaus Varoitustorvi aktivoituu heti. Systemet vil reagere på et problem ved at afgive et kontinuerligt bip og/eller reducere motorstrømmen for at yde motorbeskyttelse. Kølevæske sensorfejl Kontinuerligt Motorens beskyttelsessystem Motorens beskyttelsessystem overvåger kritiske sensorer på motoren for tidlige tegn på problemer. etc. For høy hastighet på motoren angir en tilstand som bør rettes. Moottorin ylikierrokset osoittavat tilan. skal gasshastigheten reduseres.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER Varselhorn Funksjon Overturtall på motor Lydsignal Uavbrutt Beskrivelse Varselhornet aktiveres hver gang motorens hastighet overskrider maksimumverdien for tillatt turtall. Hvis beskyttelsessystemet er blevet aktiveret. Hornet slås av når gasshastigheten er innenfor tillatt verdiområde. kun kaasunopeus on sallituissa rajoissa. Rusing kan forårsakes av feil propellstigning. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 75 %. Effektgrensen vil begrense motorhastigheten til 50 %. som bør korrigeres. Torven äänimerkki loppuu. osv. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER Advarselshorn Funktion Motoroverdrejning Lyd Kontinuerligt Beskrivelse Advarselshornet aktiveres altid. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR Varningshorn Funktion Motorn rusar Ljud Oavbrutet Beskrivning Varningshornet aktiveras varje gång som motorvarvtalet överskrider det högsta tillåtna. skall varvtalet minskas. Motorens overvåkingssystem aktiveres. Overdrejning kan være et resultat af forkert propelstigning. Motorens overvåkingssystem aktiveres. moottorin korkeus. motorhøyde. Ta kontakt med forhandleren for assistanse. Om motorn rusar. Motorns övervakningssystem är aktiverat. Motorens beskyttelsessystem er aktiveret. Engine Guardian System on aktivoitu. Kraftgrænsen vil begrænse motorhastigheden til 50%. Ota yhteys myyjäliikkeeseen saadaksesi apua. Motorns övervakningssystem är aktiverat. motorhøjde. behöver den ses över. Hornet deaktiveres. Engine Guardian System on aktivoitu. Motoroverdrejning angiver en tilstand. når motorhastigheden overskrider den maksimalt tilladte omdrejningshastighed. 90-10212X20 49 . Konsultera återförsäljaren om hjälp. trimvinkel. Systemet begränsar varvtalet till inom det tillåtna. trimmikulma jne. ol. motorhöjd. Om motorns övervakningssystem har aktiverats. Systemet gir respons på et problem ved å utstøte et uavbrutt lydsignal og/eller redusere motoreffekten for å beskytte motoren. Ylikierrosten aiheuttajana voi olla väärä potkurin nousu. kun moottori ylittää sallitun kierrosnopeuden.

kylvätsketemperatur. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogb73k VARNINGSSYSTEM – EFI–MODELLER SmartCraft–system Denna utombordare kan förses med ett Mercury instrumentpaket. SmartCraft instrumenttipakkaus auttaa myös Engine Guardian vianhaussa. och potentiella problem. SmartCraft–systemet visar viktig larmdata från motorn. er motorturtallet.k.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogb73g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogb73c VARSELSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK DRIVSTOFFTILFØRSEL (EFI) SmartCraft–produkt Til denne utenbordsmotoren kan det kjøpes en Mercury SmartCraft System–instrumentpakke. SmartCraft–instrumentpakken gir også veiledning om diagnostisering av motorens overvåkingssystem. SmartCraft instrumentpakken viser kritisk alarmdata for motoren og mulige problemer. ett s. A Instrumenttipaketin näyttämiä toimintoja ovat mm. kjøletemperaturen. drivstofforbruket og motorens driftstimer. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogb73a ADVARSELSSYSTEM – MODELLER MED ELEKTRONISK BENZININDSPRØJTNING (EFI) SMARTCRAFT produkt En Mercury SmartCraft system instrumentpakke kan købes for denne påhængsmotor. 50 90-10212X20 . Noen av de funksjonene som instrumentpakken vil vise. batterispenningen. SmartCraft instrumentpakken vil også hjælpe motorens beskyttelsessystem ved diagnosebestemmelser. SmartCraft–system. SmartCraft–instrumentpakken vil vise kritiske alarmdata for motoren og potensielle problemer. batterispänning. SmartCraft–systemet blir också till hjälp för diagnosen som motorns övervakningssystem utför. bränsleförbrukning och antal körtimmar. Detta instrumentpaket övervakar bl a motorns varvtal. jäähdytysaineen lämpötila. benzinforbrug og motorens driftstimer. Nogle af de funktioner. polttoainekulutus ja käyttötunnit. er motorens omdrejningshastighed. som instrumentpakken vil vise. ogk VAROITUSJÄRJESTELMÄ – ELEKTRONISELLA POLTTOAINERUISKUTUKSELLA VARUSTETUT MALLIT (EFI) SmartCraft– tuote Mercury SmartCraft System instrumenttipaketti voidaan ostaa tälle perämoottorille. SmartCraft instrumenttipaketti näyttää myös kriittisiä moottorihälytystietoja ja mahdollisia ongelmia. kølevæsketemperatur. batterispænding. akun jännite. moottorin kierrosluku.

1 Ennen käyttöä on perämoottorin lukittava kallistusasentoonsa siirtämällä kippilukon vipu (a) asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). med tippspärren (a). i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Malleissa. kan det føre til at den tilter opp av vannet under senking av farten eller ved kjøring bakover. måste den låsas i tiltläget. Hvis ikke utenbordsmotoren blir låst i tiltstilling. och båtens kontroll går förlorad. måste den låsas i tiltläget. eller når motoren er slukket. Vanlig bruk av tilt Peruskallistus 2 Skyv tiltlåsespaken (a) til TILT (b)–stilling. 1 Før bruk skal utenbordsmotoren være låst i tiltstilling. Undlades det at fastlåse påhængsmotoren i opvippet position. Mister du kontrol over båden. dödsfall. että käyttäjä voi helposti kallistaa ja lukita perämoottorin mihin tahansa kallistusasentoon täysin alhaalta täysin ylös. kan dette medføre. 1 Innan utombordaren körs. dødsfall eller skade på båten. Ellei perämoottori ole lukitusasennossa se voi ponnahtaa ylös vedestä vauhdin hidastamisen aikana tai peräytettäessä. kan alvorlig personskade. dvs. Dette gjøres ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør). står i fri eller har motoren avslått. i neutral. Detta tiltsystem får endast justeras med motorn på tomgång. i neutralläge. eller skador på båten. Tiltningsförfarande 2 Flytta tippspärren (a) till läget TILT (b). hvilket gør det nemmere for bådføreren at tilte og låse udenbordsmotoren i enhver tiltposition. Om utombordaren inte låses i tiltläget. 2 Siirrä kippilukon vipu (a) asentoon TILT (KALLISTUS) (b). mens påhængsmotoren kører i tomgang. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu8k MANUELLT TILTSYSTEM Modeller utan Power Trim är utrustade med ett tilthjälpsystem som underlättar för föraren att tilta och låsa utombordaren i samtliga tiltlägen. VAROITUS Ennen perämoottorin käynnistystä. i läge LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Tätä kallistusjärjestelmää voi säätää perämoottorin ollessa joutokäynnissä tai moottorin ollessa poiskytkettynä. fra helt nede til helt oppe. 90-10212X20 51 . Tilt utenbordsmotoren til ønsket stilling. og lås den på plass ved å skyve tiltlåsespaken tilbake til LOCK/RUN–stilling (låst/kjør) (c). Tap av kontrollen over båten kan føre til alvorlig personskade. Detta i sin tur kan leda till allvarliga personskador. joissa ei ole Power Trim-lisälaitetta. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu8a MANUELT TILTSYSTEM Modeller uden power trim er udstyret med en tilt–hjælpesystem. Tiltsystemet er konstrueret til at kunne indstilles. hvilket kan føre til tap av kontrollen over båten. død. VARNING Innan utombordaren körs. joka mahdollistaa. Dette tilsystemet er konstruert for å bli justert når utenbordsmotoren går på tomgang. Veneen ohjauksen hallinnan menetys voi johtaa vakaviin vammoihin. Generel tiltbetjening 2 Flyt tiltlåsearmen (a) til positionen TILT (b). ADVARSEL Inden påhængsmotoren betjenes. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja lukitse se paikoilleen siirtämällä kippilukon vipu takaisin asentoon (LUKITUS/AJO) (c). eller bådskade ske. hvorved du kan miste kontrol over båden. mistä voi seurata veneen hallinnan menetys. 1 Før betjening skal påhængsmotoren låses i tiltpositionen ved at flytte tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). med tippspärren (a). kan den komma att tippa upp ur vattnet vid inbromsning eller backning. skal den fastlåses i opvippet position ved at skubbe tiltlåsearmen (a) til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Tilta utombordsmotorn till önskat läge och lås den på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR) (c). at den vipper op ad vandet under nedbremsning eller når man kører i bakgear. se on lukittava kallistusasentoon siirtämällä kippilukon vipu entoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). eller då motorn är avstängd.gog44 b c a 1-2 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu8g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu8c MANUELT TILTSYSTEM Modeller uten powertrim er utstyrt med et tilthjelpesystem som gjør brukeren i stand til å tilte og låse utenbordsmotoren i alle tiltstillinger mellom helt ned og helt opp stilling på en enkel måte. kuolemaan tai venevaurioon. on kallistusapujärjestelmä. ADVARSEL Før bruk må utenbordsmotoren låses i tiltstilling ved å skyve tiltlåsespaken (a) til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). Tilt udenbordsmotoren til den ønskede position og lås den på plads ved at flytte tiltlåsearmen tilbage til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR) (c).

Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. Laske perämoottori alas siten. 1 Att tilta utombordaren maximalt uppåt 2 3 4 5 6 Stanna motorn. når den er opvippet for lavvandssejlads. Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. Senk utenbordsmotoren. Kople ut tiltstøtten ved å reise utenbordsmotoren opp fra tiltstøtten og vri spaken ned. Flytta tippspärren till läget TILT. Ta tak i toppdekselet og reis utenbordsmotoren helt opp. Sænk påhængsmotoren. Grip tag i kåphandtaget och lyft utombordsmotorn till fullt upp-läget. Lås utenbordsmotoren på plass ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). Når du sejler med båden på lavt vand. Sänk utombordsmotorn för att vila mot tiltstödspaken. Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. 1 Matalikkoajossa voidaan perämoottoria säätää ja se voidaan lukita korkeampaan kallistuskulmaan. Lås utombordsmotorn på plats genom att flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Flyt tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). Senk utenbordsmotoren til den hviler på tilstøtten. Skub tiltlåsearmen til positionen TILT. kan du indstille og fastlåse påhængsmotoren i en højere vippet position. Koppla ur tiltstödspaken genom att lyfta utombordsmotorn från stödspaken och vrida spaken ned. Deaktivér tiltstøttearmen ved at løfte påhængsmotoren af tiltstøttearmen og dreje armen nedad. Pidä jäähdytysvedenottoaukot veden alla ja huolehdi. Flytta tippspärren till läget LOCK/RUN (LÅS/KÖR). Stop motoren. Pysäytä moottori.. Håll kylvattnets intagshål nedsänkta i vatten och fortsätt att kontrollera vattenflödet från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Tag fat i grebet på topdækslet og løft påhængsmotoren til helt-op-position. Lås påhængsmotoren på plads ved at flytte tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). kan utenbordsmotoren justeres og låses i en høyere tilvinkel. että se lepää kallitustustukivipua vasten. Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. Tartu yläsuojuksen kahvaan ja korota perämoottori täyteen kallistusasentoon. Siirrä kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). Tilt påhængsmotoren til helt-op-position 2 3 4 5 6 52 90-10212X20 . Skyv tiltlåsespaken til TILT-stilling. Lukitse perämoottori paikoilleen siirtämällä kallistussäätövarsi asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). således at den hviler på tiltstøttearmen. Skyv tiltlåsespaken til LOCK/RUN-stilling (LÅST/KJØR-stilling). että vesi valuu vesipumpun ilmaisureiästä.. genom att vrida vredet (b). (KALLISTUS). Sänk utombordsmotorn. Kytke tukivipu irti kohottamalla perämoottoria tukivivusta ja kiertämällä vipua alas. og kontroller stadig om det kommer vann ut av vannpumpens indikatorhull.gog45 a 1 ogg ogu16g 2 ogc ogu16c 3-6 b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER MANUELT TILTSYSTEM Kjøring I Grunt Farvann MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Matalassa Vedessä Ajo 1 Når båten kjøres i grunt farvann. Käytä perämoottoria hitaalla nopeudella sen ollessa kallistettuna matalikkoajoa varten. Perämoottorin kallistus täysin ylös asentoon Tilting Av Motoren Helt Opp 2 3 4 5 6 ogk 2 Stopp motoren. Laske perämoottori alas. Sænk påhængsmotoren. Kjør utenbordsmotoren i lav hastighet når den er tiltet opp for kjøring i grunt farvannn. Pass på at hullene for kjølevannsinntakene er under vann. Siirrä kallistussäätövarsi asentoon TILT. 3 4 5 6 oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu16k MANUELLT TILTSYSTEM Körning i grunt vatten MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu16a MANUELT TILTSYSTEM Betjening på lavt vand 1 Vid grundvattenkörning kan utombordsmotorn justeras och låsas vid en högre lutningsvinkel. Kør påhængsmotoren ved langsom fart. Kör din utombordsmotor med en låg hastighet när den tiltats upp för grundvattenkörning. Sørg for at kølevandsindtagningshullerne er nedsænkede i vandet og fortsæt med at kontrollere vandudstødningen fra vandpumpeinspektionshullet.

Riktig justering gjør at båten kjører stabilt. Perämoottori on lukittava kallistuksen säätöpuikkoa vasten. när båten körs med full hastighet. kun asetat perämoottorisi ohjauskulmaa. Bemærk: Vil du indstille driftsvinklen på påhængsmotoren. että paino jakautuu tasaisesti. Dermed har du mulighed for at sejle parallelt med vandoverfladen. että perämoottori on kohtisuorassa asennossa veteen nähden veneen ollessa täydessä vauhdissa. Ordna passagerarna och ladda in båten så att vikten vikten är jämnt fördelad.forstavnen hævet) For lille vinkel (agterstavnen hævet . Dette gjør at båten kjører parallelt med vannflaten. går båten stadigt. med högsta prestanda och med minsta styransträngning.bog ned) Korrekt inställning av vinkeln (bog något upp) (fortsättning på nästa sida) 1 2 3 For stor vinkel (agterstavnen sænket . vene kulkee tasaisesti parhaalla suorituskyvyllä ja ohjaus on helppoa.bog upp) Inte tillräcklig stor vinkel (akter upp . Kallistuspuikkoa on säädettävä siten. Rätt inställd. Korrekt justering lader båden køre jævnt. Arranger passasjerer og lasten i båten slik at vekten er jevnt fordelt. Utenbordsmotoren skal låses mot denne tiltpinnen ved å skyve tiltlåsespaken til LOCK/RUN–stilling (LÅS/KJØR). asettamalla kippilukon vipu asentoon LOCK/RUN (LUKITUS/AJO). således at påhængsmotoren anbringes lodret i forhold til vandoverfladen ved fuld fart. at vægten fordeles jævnt. henvises der til forklaringerne på næste side. Tiltpinnen bør justers slik at utenbordsmotoren stilles til å kjøre i en loddrett vinkel med vannflaten når båten kjøres i topp hastighet. oppnår optimal ytelse og minimalt styremoment. KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö Perämoottorisi pystysuora ajokulma on säädettävissä kallistuksen säätöpuikon (a) avulla viidessään eri säätöreikään. että venettä voidaan ajaa yhdensuuntaisesti veteen nähden. Utombordaren låses mot riggvinkelpinnen. 1 2 3 For stor vinkel (Akterenden ned . genom att tippspärren ställs i läge “LOCK/RUN”. 1 2 3 För stor vinkel (akter ned .keula alhaalla) Kulma oikein säädettynä (keula hiukan ylhäällä) (jatkuu seuraavalla sivulla) ogk HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu11k oga MANUELL TILTSYSTEM UTOMBORDARENS KÖRVINKEL Utombordarens vertikala körvinkel justeras genom att riggvinkelpinnen (a) flyttas mellan de fem hålen. opnår optimal ydeevne og minimerer styreindsatsen.gog46 a 1 2 3 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu11g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu11c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel Den vertikale driftsvinkelen på utenbordsmotoren justeres ved å endre stilling på tiltpinnen (a) i de fem justeringshullene.keula ylhäällä) Ei tarpeeksi kulmaa (perä ylhäällä . innan du justerar utombordarens körvinkel. Placér passagerer og gods i båden således. Påhængsmotoren bør låses mod denne tiltpind ved at indstille tiltlåsearmen til positionen LOCK/RUN (LÅS/KØR). OBS: Se listorna på nästa sida.baugen ned) Riktig justert vinkel (Baugen litt opp) (forts. Tiltpinden bør indstilles. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu11a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen Påhængsmotorens lodrette driftsvinkel justeres ved at skifte tiltpindens (a) position i de fem indstillingshuller.forstavnen sænket) Korrekt indstillet vinkel (forstavnen hævet let) (fortsættes på næste side) 90-10212X20 53 . Riggvinkelpinnen ska justeras så att utombordsmotorn befinner sig vinkelrätt mot vattenytan. Huomautus: Katso seuraavallla sivulla olevia listoja. Jos säätö on oikea. Tämä mahdollistaa.baugen opp) For liten vinkel (Akterenden opp . neste side) 1 2 3 Liian paljon kulmaa (perä alhaalla . Därmed körs båten parallellt med vattenytan. Sijoita matkustajat ja kuorma siten. Merk: Se tabellen på neste side når utenbordsmotorens driftsvinkel skal justeres.

Bogen sänks på vissa båtar tills de börjar plöja med bogen i vattnet under planing.) Beakta det följande då du ställer in utombordarens körvinkel. 5. spesielt med tung last eller baktung båt. Lisää ohjausvääntövoimaa tai oikealle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla).) Harkitse seuraavia seikkoja huolellisesti perämoottorin ajokulman säädössä. Snabbare urplaning.) Vurder følgende lister nøye når du skal justere driftsvinkelen til utenbordsmotoren. Frihøjden øge over genstande under vandlinien eller over lav bund. kun ne ovat veden pinnalla. 4. Justering av utenbordsmotoren vekk fra hekken kan: 1. voi tämä: 1. sitä kutsutaan “keulaohjaukseksi” tai “yliohjaukseksi”. Hvis der indstilles for kraftigt.” eller “överstyrning” inträffar vid vändförsök. 2. Lisäksi alentaa joidenkin veneiden keulaa siihen pisteeseen. jos yritetään kääntyä tai jos kohdataan huomattava aalto. Nostaa keulan vedestä. asennuskorkeudella 5. Lisätä varaa vedenalaisten kohteiden tai matalikon yli. Øke styremomentet eller dragningen til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen).ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogu12g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogu12c MANUELT TILTSYSTEM Justering av driftsvinkel (forts. Avståndet ökas till föremål under vattenytan eller till botten. 4. 2. Generelt øke topphastigheten. Hvis der indstilles for kraftigt. kaldet “forstavnsstyring” eller “overstyring”. at den begynder at pløje gennem vandet under plan sejlads. Dette kan føre til en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning. varsinkin jos kyseessä on raskas kuorma tai peräraskas vene. 3. Lisätä ohjausvääntövoimaa tai vasemmalle vetoa (normaalilla myötäpäivään kääntyvällä potkurilla).k. Mikäli perämoottori asennetaan pois peräpeilin läheisyydestä. især hvis du sejler med tungt gods eller båden har en tung agterstavn. få båden til at slå smut hen over vandet (bumpe) eller forårsage propelventilation. Sejladsen generelt forbedres i uroligt farvand. Dette kan medføre at båden uforudset drejer til en af siderne. Topfarten generelt øge. 5. 4. Bogen sänks. 4. 3. 3. Tämä voi johtaa odottamattomaan käännökseen kumpaan tahansa suuntaan. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogu12a MANUELT TILTSYSTEM Justering af betjeningsvinklen (fortsat) Når påhængsmotorens arbejdsvinkel indstilles. Bogen lyfts upp ur vattnet. Senke baugen. eller då en större våg träffas. eller hvis man møter på en høy bølge. hvis du forsøger at dreje eller du møder en stor vandbølge. 5. kan resultera i att: 1. 2. Styrmotståndet ökas. Justering av utenbordsmotoren nær inntil hekken kan: 1. “bog–. 5. 2. Lisätä korkeinta nopeutta. 2. Topphastigheten vanligtvis ökar. kan resultera i att: 1. bør du referere til følgende liste. eller propellern “suger luft”. 3. ogk KÄSINKALLISTUSJÄRJESTELMÄ Käyttökulman säätö (jtk. Styrmotståndet ökas. 5. Utombordare som justeras nära akterspegeln. 4. eller båten drar åt höger (med normal högerroterande propeller). 5. eller baktung båt. I tillegg kan båten begynne å vake “hoppe” eller det kan oppstå propellventilasjon. Løfte baugen høyere opp i vannet. Lisäksi aiheuttaa veneen hyppimisen aallolta aallolle tai potkurin tuuletuksen. 2. Detta kan leda till oväntad girning åt något håll. Generelt forbedre kjøring i høy sjø. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til venstre (med normal højrehånds roterende propel). voi tämä: 1. Forstavnen komme til at løfte ud af vandet. Alentaa keulaa. 3. Føre til at båten planer lettere. 54 90-10212X20 . Mikäli perämoottori asennetaan peräpeilin läheisyyteen. Färden i allmänhet blir bekvämare i grov sjö. 4. Indstilles påhængsmotoren med en lille afstand til agterspejlet kan: 1. Øke styremomentet eller trekke mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). 2. Utombordare som justeras bort från akterspegeln. 3. 4. Senke baugen ytterligere på enkelte båter til et punkt der de begynner å ploge med baugen i vannet mens de planer. speciellt med tungt lastad. HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogu12k oga MANUELLT TILTSYSTEM Inställning av körvinkeln (forts. s. Båten tumlar. 3. 3. Aiheuttaa nopeamman tasoituksen. Indstilles udenbordsmotoren i retning væk fra agterspejlet kan: 1. Styremomentet øge eller båden komme til at trække til højre (med normal højrehånds roterende propel). 5. Forstavnen komme til at tippe ned. forstavnen på visse både tippe ned så meget. 4. eller båten drar åt vänster (med normal högerroterande propeller). Parantaa aallokossa ajoa. 2. jossa ne alkavat kyntää vettä keulallaan. Du hurtigere opnå plan sejlads.

kan utenbordsmotoren tiltes opp av vannet.eks gjør det mulig å kjøre i grunt farvann. Att föra motorn längre bort från akterspegeln kallas uttrimning. (fortsättning på nästa sida) Betjening af Power Trim Med de fleste både vil det give tilfredsstillende resultater at betjene motoren omkring midten af trimintervallet. idet motoren trimmes fuldstændigt ind eller ud. Ved lav tomgangshastighet kan utenbordsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet. Att föra motorn närmare akterspegeln kallas för intrimning. Denne mekanisme giver bådføreren mulighed for at justere påhængsmotorens stilling ved at trykke på trimknappen (a). Betegnelsen “trim” henviser vanligvis til justeringen av utenbordsmotoren innenfor et bevegelsesområde på 20 grader (b). der kaldes “Power Trim”. Bruk av Power trim For de fleste båter vil kjøring rundt midten av “trim”-området gi tilfredsstillende drift. exempelvis för körning på grunt vatten. Når motoren er avslått. Forbedrelse af motorens performance på visse punkter giver samtidig bådføreren et større ansvar. Perämoottorin kääntämistä kauemmaksi veneen peräpeilistä kutsutaan “ulos” tai “ylös” trimmaamiseksi. POWER TRIM JA KALLISTUS (JOS ON VARUSTEENA) Perämoottorissasi on “trimmi/kippisäädin. Dette interval bruges. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 55 . når man bevæger påhængsmotoren væk fra bådens agterspejl. kun vene on liukuajossa. Powertrim De flesta båtar fungerar bra i ett medeltrimläge. Perämoottori voidaan kallistaa kokonaan ylös vedestä moottorin ollessa sammutettuna. er behov for det til sejlads på grundt vand. jota kutsutaan nimellä “Power Trim”. hvor du ønsker at udnytte trimmekanismen fuldt ud. I tillegg til bedre driftsegenskaper følger det med større ansvar for båtføreren. että sitä voidaan käyttää esim. når der er tale om en yderligere bevægelse af motoren ud af vandet (c). Prestandahöjningen är kopplad till ett större ansvar för föraren. som må være oppmerksom på eventuelle farer under manøvrering. når man bevæger påhængsmotoren tættere på bådens agterspejl. Alhaisella joutokäyntinopeudella ajettaessa perämoottoria voidaan myös kallistaa ylös trimmausalueen ulkopuolelle niin. Detta är de inställningar som används vid planing. (forts. Toisinaan voit kuitenkin päättää trimmata perämoottorisi täysin sisään tai ulos käyttääksesi sen trimmauskykyä mahdollisimman hyödyllisesti. Der kan imidlertid være situationer. genom att trycka på trimkontakten (a). Begreppet trimning används normalt för de första 20 graderna av inställningen (b). Begrebet “trim” bruges normalt til beskrivelse af de første 20 graders bevægelse af motoren (b). När motorn är avstängd kan den tippas upp ur vattnet. Muutamien suorituskyvyn parannusten mukana tulee kuljettajalle lisää vastuuta. Termiä “kallistus” käytetään yleensä perämoottorin kääntämisestä tätä kauemmaksi vedenpinnan yläpuolelle (c). Begrebet “tilt” bruges normalt. Det kaldes at “trimme ud” eller “op”. Sen avulla kuljettaja voi säätää helposti perämoottorin asentoa trimmikatkaisinta (a) painamalla. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogs1k POWERTRIM OCH TILT (EXTRAUTR. Termi “trimmaus” tarkoittaa yleensä perämoottorin säätämistä ensimmäisten 20° liikkuma-alan (b) sisällä. Det kaldes at “trimme ind” eller “ned”. Begreppet tiltning används om motorn vinklas upp ytterligare ur vattnet (c). som f. hvilket blandt andet indebærer viden om nogle af de potentielle farer. Med dess hjälp kan föraren lätt ändra motorns position. Justering av utenbordsmotoren lengere ut fra båthekken kalles trimming “ut” eller “opp”. mihin sisältyy tietoisuus joistakin ohjaukseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista. Betegnelsen “tilt” henviser hovedsaklig til når utenbordsmotoren justeres opp og ut av vannet (c). Påhængsmotoren kan iøvrigt ved lav tomgangshastighed tiltes ud over trimvinklen. kan man tilte (vippe) den ud af vandet. Perämoottorin kääntämistä lähemmäksi veneen peräpeiliä kutsutaan “sisään” tai “alas” trimmaamiseksi.gog52 a a c b ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogs1g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogs1c POWER TRIM OG TILT (HVIS UTSTYRT) Utenbordsmotoren har en trim/tiltkontroll kalt “Power Trim”. I enkelte tilfeller vil det være fordelaktig å trimme motoren helt inn eller ut for å oppnå maksimal fordel av trimkapasiteten. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogs1a POWER TRIM OG TILT (HVIS EN SÅDAN ER MONTERET) Din påhængsmotor har en trim/tilt-mekanisme agterspejl.) Din utombordsmotor är försedd med ett trim/tiltreglage betecknat “Powertrim”. når du planer din båd. Justering av utenbordsmotoren lengere inn mot båthekken kalles trimming “inn” eller “ned”. Når motoren er standset. Tätä liikkuma-alaa käytetään. hvis der f.eks. Det kan emellertid finnas situationer då det kan vara bra att trimma in eller ut motorn helt. matalassa vedessä ajoon. framför allt att vara medveten om vissa tänkbara kontrollproblem. der er ved kontrolmekanismerne. neste side) ogk Power Trim:in käyttö Trimmausalueen puolivälin tienoilla ajaminen tuottaa tyydyttäviä tuloksia useimmissa veneissä. Dette bevegelsesområdet brukes når båten planer. När den körs med lågt tomgångsvarv kan den också tippas upp utöver trimomfånget. Denne gjør båtføreren i stand til å justere stillingen på utenbordsmotoren på en enkel måte ved å trykke på trimbryteren (a).

När utombordaren är trimmad in eller ut förbi neutral styrning. Trimming inn eller ned kan: 1. Det kaldes “forstavnsstyring” eller “overstyring”. Ellei ruorista tai ohjauskahvasta pidetä jatkuvasti tukevasti kiinni tässä tilanteessa. 3. Gjøre at båten går bedre i høy sjø. Om detta inträffar oväntat. ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. Båten kan nå “spinne” eller begynne å gå rundt i en liten sirkel.) Den verste faren under manøvrering er en dragning som kan føles på rattet eller styrekulthåndtaket. Forstavnen sænkes så meget. (forts. Især med en tung last eller en bagtung båd. mens man planer. idet påhængsmotoren styrer sig selv. at passagerer i båden kastes overbord eller falder inde i båden.vid ingång i en gir. Studer følgende liste nøye. Senke baugen. Seurauksena saattaa olla ns. Styremomentet forøges og båden trækker til højre (med normal højrehånds roterende propel). 5. Øke styremomentet eller dra mot høyre (med en vanlig høyredreining på propellen). Denne dragningen ved styring av båten kommer av at påhengsmotoren er trimmet slik at propellakselen ikke er parallell med vannflaten. Harkitse seuraavaa luetteloa huolellisesti. Hvis du ikke har et fast greb omkring rattet eller styrehåndtaget i en sådan situation. Yleensä parantaa ristiaallokossa ajoa. Båden planer hurtigere. 4. 5. Johtaa liukuvauhdin pikaisempaan aloitukseen. Laskea keulaa alas. eller hvis man møter på en høy bølge. Tällöin vene voi “liirtää” ulos ajoreitiltä tai tehdä jyrkän äkkikäännöksen. 4. at påhængsmotoren er trimmet således. neste side) ogk VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. som kan føles på rattet eller styrehåndtaget. Den beror på att motorn har trimmats så att propelleraxeln inte är parallell med vattenytan. kan passagerare och förare kastas omkring i båten. siitä voi olla seurauksena ruoriin tai ohjauskahvaan kohdistuva veto jommallekummalle puolelle. Dette styremoment er et resultat af. (fortsättning på nästa sida) ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse eller død. kan det resultere i et træk eller “vrid” i rattet eller styrehåndtaget til den ene eller anden side. speciellt om båten är tungt lastad eller är aktertung. 3. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc3a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) Den mest mærkbare fare er et træk eller “vrid”. hvis det kommer uventet. Gå igenom följande punkter omsorgsfullt. 2. at den pludselig begynder at pløje igennem vandet. Om den överdrivs sänks bogen på vissa båtar så mycket att de börjar plöja med bogen i vattnet under planing. Båden kan således spinne ud eller tage en meget snæver drejning. kan forårsage. 4. Leda till behagligare gång i krabb sjö. at propelakslen ikke er parallel med vandoverfladen.) Bruk av Power Trim (forts. 3. eller vid större vågor. Resultere i at båten planer lettere. Senke baugen på enkelte båter ytterligere til et punkt hvor de begynner å ploge med baugen i vannet mens den planer. Leda till snabbare planing. 4. Om detta inträffar. spesielt med tung last eller når båten er baktung.ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc3g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc3c POWER TRIM OG TILT (FORTS. Intrimning kan: 1.som kallas “bogstyrning” eller “överstyrning” . erityisesti veneen ollessa raskaasti kuormitettu tai peräpainoinen. Når utenbordsmotoren er trimmet inn eller ut av nøytral driftstilling. at båden tager en uventet drejning til en af siderne. kan kontrollen förloras och utombordaren komma att svänga fritt. Dette kan resultere i en uventet dreining i én retning og kalles “baugstyring” eller “overstyring” hvis man prøver å styre i én eller annen retning.”keulaohjauksen” tai “liikaohjauksen” aiheuttama odottamaton kääntyminen jommallekummalle puolelle käännöstä yritettäessä tai isohkoon aaltoon ajettaessa. mikä voi kaataa yllättyneet veneessäolijat veneeseen tai viskata nämä ulos veneestä. Tämä ohjauksen vääntömomentti aiheutuu perämoottorin trimmaamisesta asentoon. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) Merkittävin ohjaukseen liittyvä vaara on ruorissa tai ajokahvassa tuntuva vetovoima eli “vääntömomentti”. Tag følgende liste i betragtning. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc3k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) Den viktigaste av dessa risker är en vridkraft som kan kännas i ratten eller rorkulten. 5. Sisään tai alas trimmaaminen voi 1. kan det resultere i en dragning på rattet eller styrekulthåndtaket i begge retninger. Kun perämoottori on trimmattuna sisään tai ulos ohjauksen neutraaliasennon ulkopuolelle. kan ett ryck inträffa i ratten eller rorkulten. jossa potkuriakseli ei ole vedenpinnan suuntainen. Detta kan leda till att båten “spinner ut”. Sänka bogen. eller få den att dra åt höger (med den vanliga högerroterande propellern). fast grep på rattet eller styrekulthåndtaket i en slik situasjon. 5. kan det føre til tap av styrekontroll fordi utenbordsmotoren kan dreie fritt. 2. især på ustadigt hav. 3. eller gör en kraftig gir. Det kan leda till en överraskande gir åt endera hållet . 2. Dette kan resultere i. och föraren inte håller stadigt i styrandordningen. Forstavnen sænkes nedad. kan det føre til tab af kontrol over båden. Sejladsen bliver bedre. Hvis man ikke har et godt. 2. eller kastas överbord. VARNING Undvik risken för allvarliga personskador eller dödsfall. Trimning ind eller ned kan resultere i at: 1. toisin sanoen oikealle puoltamista (oikeakätistä vakiopotkuria käytettäessä). hvis du forsøger at dreje eller sejler over en betydelig bølge. hvilket kan føre til (hvis det skjer uventet) at passasjerene blir kastet rundt i båten eller faller overbord. seurauksena voi olla veneen ohjauksen menetys perämoottorin kääntyessä vapaasti. (fortsættes på næste side) 56 90-10212X20 . der. Göra styrningen tyngre. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia. Liiallisena alentaa joidenkin veneiden keulaa niin paljon. Når påhængsmotoren er trimmet ind eller udover en almindelig styrestilling. että ne alkavat kyntää vettä keulallaan liukuvauhdissa ollessaan.

3. Placera motorn i ett mellantrimläge så snart båten börjar plana. 6. Tämä käy päinsä perämoottorin mukana seuraavien kallistuksen säätöpuikkojen avulla ja panemalla ne haluttuihin peräpeilin pitimien reikiin. 5. hvis påhængsmotoren er trimmet ekstremt ind eller ned og man kan mærke et træk i rattet eller styrepinden. för att båten inte skall kunna kastas ut på grund av slag. Försök inte svänga under planing om motorn är extremt intrimmad och en dragkraft kan kännas i ratten eller rorkulten. at den skrider ud. ind i et af indstillingshullerne i hækbjælkekonsollen. Motoren overophedes. Til tider kan bådejeren måske ønske at begrænse trimmet. 3. hvilket kan gøres ved at stikke vippepinden. Yleensä lisätä huippunopeutta. 5. Ut– eller upptrimning kan: 1. således at man undgår at blive kastet ud af båden. 6. 2. Frihøjden over nedsænkede objekter eller grundt vand øges. Trimning ud og op kan resultere i at: 1. 5. 4. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc7k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Powertrim (fortsättning) VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador eller dödsolyckor. Liikaa tehtynä aiheuttaa veneen aallolta aallolle hyppimistä (ponnahtelua) tai potkurin ventilaatiota. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 57 . 6. Lisätä ohjauksen vääntömomenttia tai vetää vasemmalle asennuskorkeuden ollessa normaali (oikeanpuolista vakiopotkuria käytettäessä). Båden slår smut hen over vandet eller skruen ventileres.) ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død. I tillegg kan båten begynne å vake hoppe eller det kan oppstå propellventilasjon. der leveres sammen med påhængsmotoren. 2. Trimming ut eller opp kan: 1. Detta kan göras genom att genom att flytta riggvinkelpinnen till önskvärt hål i upphängningsbygeln. Øke styremomentet eller dragning til venstre ved normal monteringshøyde (med en vanlig høyredreining på propellen). 6. og det er en dragning på rattet eller styrekulten. 3. Ulos tai ylös trimmaus voi: 1. Lisätä etäisyyttä vedenalaisista esineistä tai matalasta pohjasta. Føre til at motoren blir overopphetet hvis noen av kjølevannsinntakene over vannlinjen. så snart båden planer. 4. 4. ved en normal installationshøjde (med normal højrehånds roterende skrue).ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc7g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc7c POWER TRIM OG TILT (FORTS. Harvinaisissa tapauksissa voi omistaja haluta rajoittaa trimmiä. I sjeldne tilfeller kan eieren ønske å begrense trimmingen innover. som følge af.. neste side) ogk POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Power Trim:in käyttö (jatkuu) VAROITUS Vältä mahdollista vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa. Løfte baugen høyere opp i vannet. hvis et eller flere af kølevandsindtagene er over vandoverfladen. 4. 3. Öka frigångshöjden från dolda undervattensföremål och i grunda vatten. jotta vältyt veneestä ulos viskautumiselta sen liirtäessä pois ajoreitiltä. Nostaa keulan ylemmäksi vedestä. Leda till att motorn överhettas . hvis trimningen er ekstrem. Vanligen höja maxhastigheten. (fortsättning på nästa sida) MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc7a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af Power Trim (fortsat) ADVARSEL Undgå mulig kvæstelse og død. Aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. Øke klaringen over undervannshindringer eller grunner. Indstil påhængsmotorens trim på et mellemtrin. Öka styrmotståndet eller dra åt vänster vid normal installationshöjd (med den vanliga högerroterande propellern). I vissa omständigheter. 5. Prøv Ikke å dreie båten når den planer hvis utenbordsmotoren er trimmet ekstremt inn eller ned. 6. Dette kan gjøres ved hjelp av tiltpinnen som følger med utenbordsmotoren. Styremomentet forøges og båden trækkes til venstre. jos perämoottori on trimmattu äärimmäisen kauas sisään tai alas ja ruorissa tai ohjauskahvassa tuntuu vetoa. 6. Juster påhengsmotoren til en middels trimstilling med det samme båten begynner å plane for å unngå mulig utslynging på grunn av at båten kommer i spinn. Maksimumshastigheden forøges. Älä yritä kääntää liukuvauhdissa olevaa venettä.om intagshålen för kylvatten hamnar ovanför vattenytan. Forsøg ikke at dreje en planende båd. Säädä perämoottorin trimmaus keskiasentoon välittömästi veneen saavutettua liukunopeuden. Lyfta bogen högre upp ur vattnet. og sette den i hvilket som helst av justeringshullene i hekkbrakettene som er ønskelig. 2. jos jäähdytysveden tuloaukot ovat vedenpinnan yläpuolella. eller att propellern suger luft. Boven løftes længere op af vandet. 2. Øke generell topphastighet. (forts. 6. Om den överdrivs leda till att båten tumlar. 6. kan ägaren önska begränsa trimmen.) Bruk av Power Trim (forts.

Motorn kan sedan tiltas manuellt. kunnes kytkintä lakataan painamasta tai se saavuttaa suurimman mahdollisen kallistusasentonsa. 1 2 3 Kiinnitä kallistustukivipu (a) kiertämällä nuppia (b) saadaksesi tukivivun ylöspäin. neste side) ogk Höllennä käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiiliä kolmen kierroksen verran (vastapäivään). MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc8a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Betjening af tilt Motoren standses og trim/tilt-kontakten eller hjælpekontakten til tilt føres til op-stillingen. Påhengsmotoren kan nå tiltes manuelt. 4 Drei den manuelle tiltutløserskruen 3 ganger (i urviserens retning). Senk påhengsmotoren. Utombordaren tiltas upp tills man släpper omkopplaren. Manuell tilting Hvis påhengsmotoren ikke kan tiltes ved hjelp av power trim/tilbryteren. 4 Merk: Den manuelle tiltutløserskruen må være festet før påhengsmotoren brukes for å forhindre at påhengsmotoren tilter opp når den settes i revers. POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Kallistuksen käyttö Sammuta moottori ja paina trimmi/kallistuskytkin tai kallistuksen apukytkin yläasentoon perämoottorin kallistamiseksi.) Tilting av motoren Slå av motoren og tilt påhengsmotoren ved å skyve trim/tilt-bryteren eller reserve tilt-bryteren opp. Laske perämoottori kallistustuen nojaan. Koppla ur tiltstödspinnen genom att lyfta utombordsmotorn från stödpinnen och dra ut stödpinnen. Sænk påhængsmotoren til den hviler på sikringsstiften. 1 2 3 Rikta tiltstödsspaken (a) uppåt. eller til den når maksimal tiltstilling. kan påhengsmotoren tiltes manuelt. Sänk ned utombordsmotorn. Huomautus: Käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili tulee kiristää ennen perämoottorin käyttämistä. Kallista perämoottori haluttuun asentoon ja tiukenna käsikäyttöisen kallistuksen säätöventtiili. Dette giver mulighed for manuel tiltning af påhængsmotoren. 1 2 3 Kople inn tiltstøtten (a) ved å vri knotten (b) slik at støttespaken vender oppover. Tilta den till önskat läge och drag åt den manuella klaffen för tiltfrigöring. se voidaan kallistaa käsin. før man kører motoren. Bemærk: Den manuelle tiltudløsningsventil skal strammes til. jotta perämoottori ei peruutettaessa kallistu ylöspäin. Sänk ned utombordsmotorn så att den vilar mot tiltstödpinnen. Vippesikringstappen udkobles ved at løfte påhængsmotoren af sikringstappen og trække sikringstappen ud. Påhengsmotoren vil tilte opp til bryteren frigjøres. för att hindra motorn från att tilta upp under backning. 1 2 3 Tiltstøttearmen (a) aktiveres ved at dreje knappen (b) så støttearmen føres opad. OBS: Den manuella klaffen för tiltfrigöring måste dras åt innan motorn används. indtil man slipper kontakten.gog42 a ogg b KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER 1-3 4 ogc MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc8c ogc8g POWER TRIM OG TILT (FORTS. Käsin kallistus Jos koneellisen trimmauksen/kallistuksen kytkintä ei voida käyttää perämoottorin kallistamiseen. Påhængsmotoren tiltes nu opad. (jatkuu seuraavalla sivulla) oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc8k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Tiltning För att tilta utombordaren stannar man motorn och trycker trim/tiltomkopplaren uppåt. Sænk herefter påhængsmotoren. (fortsættes på næste side) 58 90-10212X20 . eller indtil den når sin yderste tiltposition. (forts. Perämoottori kallistuu ylöspäin. Senk påhengsmotoren til den hviler på tiltstøtten. Manuel vipning Hvis påhængsmotoren ikke kan tiltes ved brug af den elektriske trim/tilt-kontakt. Tilt påhængsmotoren til den ønskede position og stram den manuelle tiltudløsningsventil til. Kople ut tiltstøttepinnen ved å heve påhengsmotoren opp fra støttepinnen og trekke ut støttepinnen. Manuell tiltning Om det inte går att tilta motorn med den mekaniska trim/tiltomkopplaren kan man i stället tilta manuellt. (fortsättning på nästa sida) 4 Skru den manuelle tiltudløsningsventil 3 omdrejninger ud (imod uret). tiltläge. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling og fest den manuelle tiltutløserskruen. Laske perämoottori alas. genom att vrida vredet (b). 4 Vrid ut den manuella klaffen för tiltfrigöringen tre varv (moturs). eller tills den når max. kan den tiltes manuelt. Kytke irti kallistustukivarsi nostamalla perämoottori pois tukivarresta ja vetämällä ulos tukivarsi. at den vipper op under sejlads i bakgear. Tämä mahdollistaa perämoottorin käsin suoritettavan kallistuksen. således at man undgår.

Tilta upp utombordaren. Hvis motorhastigheten blir høyere enn 2000 o/min. ogk oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogc6k POWERTRIM OCH TILT (FORTSÄTTNING) Extra tiltströmbrytare MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogc6a POWER TRIM OG TILT (FORTSAT) Ekstra tilt–knap 1 Denna brytare kan användas för att tilta utombordaren upp eller ned med hjälp av trimsystemet. tilte din påhængsmotor ud over det maksimale triminterval. kan utenbordsmotoren tiltes forbi det maksimale trimområdet for å unngå at den støter ned i bunnen. Sørg for at alle vandindtagshullerne altid er under vandet. Käytä moottoria ainoastaan pienillä nopeuksilla. a. a. kan du. Kør kun motoren ved lav hastighed.gog57 1 ogg ogc 2 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogc6c KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogc6g POWER TRIM OG TILT (FORTS. b. Kjør utenbordsmotoren kun i sakte fart. Varmista. Kjøring i grunt farvann Matalassa vedessä käyttö 2 Når båten kjøres på grunt vann. sænkes påhængsmotoren automatisk til dens maksimale trimgrænse. Hvis omdrejningshastigheden overskrider 2000 RPM. c. c. Försäkra dig om att alla vattenintag befinner sig under vattenytan. Körning i grunt vatten 1 Denne knap kan bruges til at tilte påhængsmotoren op eller ned ved brug af det elektriske Power Trim system. 2 Ajaessasi venettäsi matalassa vedessä voit välttää pohjaan törmäämistä kallistamalla perämoottorin suurimman mahdollisen trimmikulman ylitse. Pass på at vanninntakene er under vann til enhver tid. Tilt påhængsmotoren op. Kallista perämoottori ylöspäin. c. 1 Tätä kytkintä voidaan käyttää perämoottorin ylös ja alas kallistamiseen koneellista trimmausjärjestelmää hyväksi käyttäen. Vähennä moottorin kierrosnopeus 2000 r/min alapuolelle. että kaikki vedentuloaukot ovat koko ajan veden alla. 2 När båten körs i grunt vatten kan motorn fällas upp över maximal trimvinkel för att inte slå i botten. b. Reduser motorhastigheten til 2000 o/min. b. vil utenbordsmotoren automatisk gå tilbake til det maksimale trimområdet. a. Sejlads på grundt vand 2 90-10212X20 59 .) Reservetiltbryter POWER TRIM JA KALLISTUS (JATKUU) Lisäkallistuskytkin 1 Denne bryteren kan brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved bruk av power trim-systemet. Om varvtalet överskrider 2000 kommer motorn automatiskt att återgå till max. Kör endast motorn på lågvarv. perämoottori palautuu automaattisesti suurimman mahdollisen trimmausalueen puolelle. c. b. Tilt utenbordsmotoren opp. for at undgå at støde på bunden. Sænk motorens omdrejningshastighed til under 2000 RPM. trimvinkel. a. Jos moottorin nopeus ylittää 2000 k/min. Sänk varvtalet till under 2000. Når du sejler på grundt vand.

Indstil denne skrue for at opnå ønsket styremodstand i rattet. Huomautus: Oikean säädön ylläpitämiseksi. Modeller med fjernstyring Kauko-ohjattavat mallit 3 Justering av styrefriksjonen . 2 Ohjauskitkan säätö . hvis styrehåndtaget eller rattet slippes. JUSTERING AV STYREFRIKSJONEN Modeller med styrekult 2 Justering av styrefriksjonen . Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. at båden går ind i en fuld drejning. Skyv spaken mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen.Drej friktionsknappen INDSTILLING AF STYREMODSTANDEN Modeller med styrehåndtag INSTÄLLNING AV STYRFRIKTIONEN Modeller med rorkult for at indstille og holde gashåndtaget ved ønsket hastighed.MODELLER MED STYREKULT 1 Friksjonsknotten for gasshåndtaket .Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa.Justera denna spak för att få önskad styrfriktion på rorkulten. jotta estät perämoottoria tekemästä täyskäännöstä. ogk VAROITUS Vältä ohjauksen menetyksestä mahdollisesti aiheutuvaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Oprethold tilstrækkelig styremodstand for at undgå.gog36 b b a a c b a 1 ogg ogt4g 2 ogc ogt4c 3 MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET KAASUKAHVAN KITKAN SÄÄTÖ OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 1 Kaasukahvan kitkanuppi .Indstil denne arm for at opnå ønsket styremodstand i styrehåndtaget. Ha en tillräcklig styrfriktion för att båten inte skall gå in i en skarp gir om rorkulten eller ratten släpps. jos otteesi irtoaa ohjauskahvasta tai ohjauspyörästä. KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER JUSTERING AV GASSFRIKSJONEN . Indstilling af styremodstand . Siirrä vipua kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. kan låsmuttern (c) [ovanpå den ledade axeln för styrningens friktionsspak] dras åt. Drej skruen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for at mindske modstanden. Drej knappen mod (a) for at øge friktionen og drej knappen mod (b) for at mindske friktionen. joka sijaitsee ohjauskitkavivun akselilla. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogt4k INSTÄLLNING AV GASHANDTAGETS FRIKTION MODELLER MED RORKULT 1 Gashandtagets friktionsratt . Oppretthold nok styrefriksjon til å forhindre at utenbordsmotoren styrer inn i en sirkel når styrekulten eller rattet slippes. Flytta spaken mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. 2 OBS: För att behålla rätt justering. Pidä yllä riittävää ohjauskitkaa. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogt4a INDSTILLING AF GASHÅNDTAGETS FRIKTION MODELLER MED STYREHÅNDTAG 1 Knap til indstilling af gashåndtagets friktion . Flytta skruven mot (a) för att öka friktionen eller vrid mot (b) för att minska friktionen.Justera denna skruv för att få önskad styrfriktion på ratten.Vrid på denna ratt för att ställa in och uppehålla önskad hastighet.Vri på friksjonsknotten for å innstille og opprettholde gassen i ønsket hastighet.Käännä kitkanuppia OHJAUSKITKAN SÄÄTÖ Kahvalliset mallit halutun kaasumäärän ylläpitämiseksi halutulla nopeudella. Vri knotten mot (a) for å stramme friksjonen og mot (b) for å løsne på friksjonen. ADVARSEL Undgå muligvis alvorlig personskade og død på grund af. 3 Ohjauskitkan säätö . Fjernstyringsmodeller 3 VARNING Eliminera risken för allvarliga personskador och dödsolyckor på grund av förlorad kontroll över båten. kiristä lukitusmutteria (c). Vrid ratten mot (a) för att öka friktionen och flytta ratten mot (b) för att minska friktionen. 2 Inställning av styrfriktion . Käännä nuppia kohti (a) ta kitkan kiristämiseksi ja siirrä kohti (b) tä kitkan löysentämiseksi. Fjärrstyrningsmodeller Bemærk: Korrekt justering kan opnås ved at stramme sikringsmøtrikken (c) øverst på styrefriktionshåndtagets drejeaksel. 3 Inställning av styrfriktion . Vri skruen mot (a) for å stramme friksjonen eller mot (b) for å løsne på friksjonen. Skub armen mod (a) for at øge modstanden eller mod (b) for mindske modstanden. 60 90-10212X20 .Juster denne spaken for å oppnå ønsket styrefriksjon på styrekulten. Indstilling af styremodstanden . ADVARSEL Unngå eventuelle alvorlige personskader eller dødsfall som følge av tap av kontrollen over båten. at man mister kontrol med båden.Juster denne skruen for å oppnå ønsket styrefriksjon på rattet.Säädä tätä vipua saadaksesi halutun ohjauskitkan (vastuksen) ohjauskahvassa. Merk: Låsemutteren (c) øverst på styrefriksjonsspakens dreieaksel kan strammes for å opprettholde riktig justering.

gog54 ogg ogc KOMPONENTER OG KONTROLLSPAKER ogn2g MOOTTORIN OSAT & KÄYTTÖLAITTEET ogn2c JUSTERING AV TRIMROR Propellens styremoment(et) kan føre til at båten drar til én av sidene. MOTORENS SÆRLIGE EGENSKABER OG KONTROLMEKANISMER ogn2a JUSTERING AF TRIMTAP Propellens styremoment vil forårsage at din båd trække i én retning. Drag åt bulten och prova på nytt. da den til en vis grad kan indstilles. trimmet i ønsket stilling ved å sette tiltepinnen i ønsket hull. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. että kavitaatiolevy on kauempana kuin noin 50 mm veneen pohjan yläpuolella. Modeller med Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. Stram bolten og foreta en ny test. Dette styremoment(et) er normalt fordi utenbordsmotoren ikke er trimmet slik at propellakselen er parallell med vannflaten. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. vil justering af trimtappen have begrænset virkning på styremomentet. Kjør båten i normal hastighet. Jos vene kääntyy helpommin vasemmalle. Mallit. idet den justeres en lille tand ad gangen. Hvis båten går lettere til venstre side. joissa on Power Trim Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Hvis båden nemmest drejer til højre. at påhængsmotoren ikke er trimmet på en sådan måde. Trimmievä voi monesti auttaa tämän ohjauksen vääntömomentin/tasaamisessa. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. Om det går lättare att svänga åt höger flyttar man trimrodrets bakre del åt höger. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. Bemærk: Hvis påhængsmotoren har anti-ventilationspladen installeret cirka 50 mm eller mere over bådens bund. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. Hvis båten går lettere til venstre side. Drag åt bulten och prova på nytt. skal bagkanten af trimtappen føres til venstre. OBS: Inställning av trimrodret får mycket liten effekt om motorn har installerats med antikavitationsplattan 50 mm eller mer över båtens botten. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. Jos säätö on tarpeen. så den reducerer ubalancen i styreindsatsen. Hvis båden nemmest drejer til venstre. Drej båden til højre og til venstre. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. että perämoottoriasi ei ole trimmattu niin. ja sitä voidaan säätää eräin rajoituksin ohjaamiseen tarvittavassa voimassa esiintyvien epätasaisuuksien vähentämiseksi. höllennä trimmievän pulttia ja säädä vähän kerrallaan. Jos vene kääntyy helpommin oikealle. Hvis båten går lettere til høyre side. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. ogk Mallit. Trimtappen kan i mange tilfælde virke kompenserende for dette styremoment. for at se i hvilken retning det er lettest at dreje den. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. idet den justeres den en lille tand ad gangen. oga HUR REGLAGE OCH SYSTEM FUNGERAR ogn2k INSTÄLLNING AV TRIMRODRETS Propellerns styrmoment får båten att dra åt det ena hållet. Dette styremoment er et almindeligt resultat af. Detta styrmoment kan ofta kompenseras med hjälp av trimrodret. Kjør båten i normal hastighet. ilman Power Trim:iä Aja venettäsi normaalinopeudella sen ollessa trimmattuna haluttuun asentoon asianmukaiseen reikäänsä asetetun kallistustapin avulla. Stram bolten til igen og afprøv det endnu engang. Jos säätö on tarpeen. Modeller uten power trim. Hvis justering påkræves. Modeller med power trim. jos perämoottori on asennettu siten. Hvis justering påkræves. Om behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. Drej båden til højre og til venstre. Modeller utan Powertrim Kör båten med normal marschhastighet och trimmad till önskat läge med riggvinkelpinnen i önskat hål. Sväng åt vänster och höger och kontrollera åt vilket håll det är lättast att svänga. Detta styrmoment är normalt och beror på att utombordaren inte har trimmats så att propelleraxeln befinner sig parallellt med vattenytan. at propelakslen er parallel med vandoverfladen. Modeller uden Power Trim Betjen båden ved normal rejsehastighed og i den ønskede trimposition. Huomautus: Trimmievän säätäminen vaikuttaa vain vähän ohjauksen vääntömomentin vähentämiseen. 90-10212X20 61 . TRIMMIEVÄN SÄÄTÖ Potkurin aiheuttama ohjauksen vääntömomentti saa veneesi vetämään jommallekummalle puolelle. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene. Om det går lättare att svänga åt vänster flyttar man trimrodrets bakre del åt vänster. Trekk til bolten og foreta en ny test. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. skal trimtappens bolt løsnes. Modeller med Powertrim Kör båten med normal marschfart och trimmad till önskat läge. Merk: Justering av trimroret vil ha liten innvirkning på reduseringen av styremomentet hvis utenbordsmotoren er montert med antiventilasjonsplaten ca 5 cm eller mer ovenfor bunnen av båten. Hvis båten går lettere til høyre side. että potkuriakseli olisi vedenpinnan suuntainen. skal trimtappens bolt løsnes. Hvis båden nemmest drejer til venstre. Om trimrodret behöver ställas in lossar man dess bult och gör små ändringar i taget. siirrä trimmievän takasyrjää oikealle. idet tiltpinden sættes i det ønskede tiltpindehul. trimmet i ønsket stilling. Trimroret kan kompensere for styremoment(et) i mange tilfeller og kan justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn kraft på styringen. Kiristä pultti uudelleen ja kokeile kääntämistä uudelleen. vri den bakre delen av trimroret mot høyre. Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. joka johtuu siitä. kummalle puolelle vene kääntyy helpommin. siirrä trimmievän takasyrjää vasemmalle. skal bagkanten af trimtappen føres til højre. Kääntele venettäsi vasemmalle ja oikealle ja pane merkille. Hvis båden nemmest drejer til højre. Tämä ohjauksen vääntömomentti on normaali-ilmiö.

sandbanker. j Ha tillräckligt med bränsle ombord. j Overlast ikke båten. der er beregnet til at kaste ud til en person i vandet. j Kerro jollekin henkilölle. että paino jakautuu tasaisesti ja jokaisella on asianmukainen istuin. henkilökohtainen. j Det är olagligt att köra båt under påverkan av alkohol eller droger. karit ja muut vaarat. hvis man er spiritus. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. j Fördela passagerare och last jämnt ombord och se till att alla sitter på en ordentlig sittplats. j Fortæl nogen hvor du skal hen. 62 90-10212X20 . j En livbøye eller flåte som er konstruert for å kastes ut til folk i vannet. j On lainvastaista ajaa venettä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. veneilyn ja käyttöä koskevat toimenpiteet. j Lær farvandet og området hvori du sejler at kende samt tidevande. j Sørg for at vekten av passasjerer og last er jevnt fordelt i båten. j Suorita tarkastukset ja vaadittu huolto huoltotaulukon mukaan. og hvornår du regner med at komme tilbage. De fleste båter er sertifisert for en maksimal lastekapasitet. j Godkendte redningsveste i de rette størrelser til hver person ombord er let tilgængelige. minne menet ja milloin palaat. j Sørg for at det finnes godkjente redningsvester for alle ombord. klipper og andre farer. j En frälsarkrans eller motsvarande. j Brændstofreserven er tilstrækkelig.og Vedligeholdelsesskemaet. j Sørg for at passagerer og last er jævnt fordelt i båden og at alle ombordværende sidder på et egnet sæde. Titta på båtens typskylt. j Meld fra om hvor dere har tenkt å reise. j Pidä viranomaisten hyväksymä. j Ole tietoinen veneesi kuormitusrajasta. j Pricka av punkterna i listan i Inspektion och underhåll. Der henvises til afsnittet. j Känner till båtens maxlast. Se Underhållssektionen. j Det er ulovligt at betjene en båd. klippor och andra riskmoment. strömmar.ofg ofc BRUK ofa1g ofa1c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA j Tulee varmistaa. j Tala om för någon vart du åker och beräknad återkomsttid. j Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff ombord. sandrev. j Efterse motoren som beskrevet i Eftersyn. sejlads og driftsprocedurer. strømme. ofa1a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN HUSKELISTE FØR SEJLADS MED PÅHÆNGSMOTOREN j Føreren kender til sikker navigering.eller narkotikapåvirket. j Det er forbudt å føre båten under påvirkning av alkohol eller medikamenter. grunner og andre farer). j Kjenn til de farvann og områder dere skal ferdes i (tidevann. og når dere forventer å være tilbake. virtaukset. että käyttäjä hallitsee turvallisen ohjauksen. og at de er lett tilgjengelige. Se kapacitetspladen. sandbanker. Vedligeholdelse. og at alle sitter på et forsvarlig sete. j Tunne veneilyyn käyttämäsi vesistöt ja alueet: vuorovedet. veteen heitettävä kellumisväline jokaista henkilöä varten käyttövalmiina veneessä. j Gå gjennom sjekklisten (se VEDLIKEHOLD). ofk KÖRNING ofa1k AVPRICKNINGSLISTA FÖRE KÖRNING j Föraren känner till båten och vet hur man navigerar och kör den på ett säkert sätt. j Varaa tarpeeksi polttoainetta. Katso veneesi kuormituskilpeä. j Godkända flytvästar i rätt storlek finns för alla ombord och är lätt tillgängliga. j Pidä veneessä veteen joutuneelle henkilölle heitettäväksi tarkoitettu pelastusrengas tai uimatyyny. j Känn till dina farvatten. j Kend din båds maksimale lastkapacitet. ofa SJEKKLISTE FØR START j Føreren kjenner til sikker navigasjon og bruksprosedyrer. j Sijoita matkustajat ja lasti veneessä siten. hiekkasärkät. avsedd att kastas till en person som befinner sig i vattnet. strømforhold. sopivan kokoinen. j En redningskrans eller redningspude. Katso osaa Huolto.

Läs avsnittet i Spolning av kylsystemet i underhållsavsnittet. Dette forhindrer at ev. kun se ei ole käytössä. ofk AJO MERIVEDESSÄ TAI SAASTUNEESSA VEDESSÄ Suosittelemme. Vedligeholdelse.ofg ofc BRUK onf2g onf2c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ JÄÄTYMISLÄMPÖTILOISSA AJO Jos perämoottoriasi tullaan käyttämään tai se ankkuroidaan jäätymislämpötilassa tai sen tuntumassa. skall växelhuset alltid befinna sig under vattenytan. Tvätta motorns utsidor och spola avgasutloppet på propellern och växelhuset med färskvatten efter varje användning. hvilket kan forårsage skader. Ruiskuta Mercury Precision tai Quicksilver Corrosion Guard -ainetta moottorin ulkopintaan. vid temperaturer runt noll eller lägre. one3k onf2a BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN BETJENING FROSTVEJR Når motoren betjenes eller fortøjes i frostvejr eller ved temperaturer nær frysepunktet. pidä perämoottori koko ajan alas kallistettuna niin. Hvis båten ligger fortøyd. då detta sätter ned effektiviteten på dessa). skal påhængsmotoren holdes vippet nede så gearkassen er under vand. Is i vanninntakene kan blokkere kjølevannsstrømmen og forårsake skade. når den ikke er i brug (undtagen i frostvejr). Jos on olemassa mahdollisuus veden jäätymiseen. bør utenbordsmotoren alltid tas opp. Om det skulle bildas is inne i drivaxelhuset. 90-10212X20 63 . och skador kommer sannolikt att uppstå. one3c BRUK I KULDEGRADER Når utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrader. Tämä estää sisään jääneen veden jäätymisen ja vesipumpun tai muiden osien vaurioitumisen. Vask påhængsmotoren udvendigt og skyl udstødningsåbningen til propellen og gearkassen med ferskvand efter hver brug. sillä se aiheuttaa anodien toimintakyvyn heikkenemisen). Detta hindrar att vattnet i växelhuset fryser och ställer till skada på vattenpumpen eller andra delar. one3g KJØRING I SALTVANN ELLER FORURENSET VANN Vi anbefaler at du skyller kjølevannskretsen i utenbordsmotoren med ferskvann etter at den har vært brukt i salt eller forurenset vann. Hvis din båd fortøjes i vandet. at vand i gearkassen fryser og forårsager skade på vandpumpen og andre motordele. da dette vil redusere anodeeffekten. Dersom det er en mulighet for isdannelse på vannet. että vaihteisto on veden alla. sørg for at girkassen er under vann. at de indvendige vandpassager skylles med ferskvand efter hver sejlads i saltvand eller forurenet vand. eller ligger förtöjd med båten. vann i girhuset fryser og forårsaker skade på vannpumpen og andre komponenter. kallista perämoottori niin. Dette forhindrer ophobning af aflejringer. että vaihteistokotelo on ulkona vedestä (paitsi jäätymislämpötiloissa) aina. skal motoren altid vippes ud af vandet. Katso “jäähdytysjärjestelmän huuhtelu” -menetelmää osasta Huolto. blokeres vandpassagen til motoren. blockeras vattenflödet till motorn. skal motoren tages ud af vandet og tømmes fuldstændigt for vand. elektriske komponenter og andre metalloverflater hver måned. Tämä ehkäisee saostumien muodostumisen ja vesitiehyeiden tukkeutumisen. Jos pidät veneesi ankkuroituna vedessä. Hvis vand fryser til is i motorens drevakselhus. sähkölaitteiston osiin ja muihin metallipintoihin kuukausittain (älä ruiskuta syöpymistä ehkäiseviä anodeja. da anodernes effektivitet derved forringes). Detta kommer att förhindra uppkomst av avlagringar i vattenpassagerna. måste utombordaren tas upp och tömmas helt på vatten. som kan blokere vandpassagerne. ofa KÖRNING onf2k KÖRNING UNDER DEN KALLA ÅRSTIDEN Om motorn används. Jos perämoottorin ajoakselistoon muodostuu jäätä veden pinnan tasalle. one3a KÖRNING I SALTVATTEN ELLER FÖRORENAT VATTEN Vi rekommenderar att du spolar de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten efter varje gång som båten använts i saltvatten eller förorenat vatten. Hvis vandet fryser til is. Spreja varje månad Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard utanpå motorenheten. Der henvises til “Skylning af Kølesystemet” i afsnittet. Spray Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guardutvendig på motoren. (utom vid temperaturer under noll). Spray ikke anoder for korrosjonskontroll. Se “Spyling av kjølesystemet” for fremgangsmåte for spyling. Pese perämoottorin ulkopinta ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihteistokotelo puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. BETJENING I SALTVAND OG FORURENET VAND Vi anbefaler. että huuhdot perämoottorisi sisäiset vesitiehyet puhtaalla vedellä joka kerran suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. se voi estää veden kierron moottoriin ja aiheuttaa vaurioitumista. Vask motoren utvendig og skyll eksosuttaket ved propellen og girhuset med ferskvann etter hver bruk. Sprøjt hver måned Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard på udvendige metaloverflader (undgå at sprøjte på karburatorrørene. elektriska komponenter och andra metallytor (spreja inte på anoderna för korrosionskontroll. Sørg for at gearkassen er fuldstændigt ude af vandet. perämoottori tulee poistaa vedestä ja antaa veden valua pois täydellisesti. må utenbordsmotoren fjernes og tappes for vann. slik at girkassen er fullstendig oppe av vannet når den ikke brukes (bortsett fra når det er kuldegrader). Dette vil forhindre at det dannes belegg som kan blokkere kjølevannskretsen. i delen Vedlikehold. Dette forhindrer. Om du alltid har båten förtöjd i vattnet skall du tänka på att alltid tilta upp motorn så att ingen del av växelhuset ligger under vatten när motorn inte används. Vid risk för isläggning.

VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes hetkellisesti) ilman että vesi kiertää jäähdytysveden imuaukon kautta vaihdekopassa vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. ofd5k INKÖRNING AV MOTORN FORSIKTIGHET Svår skada kan uppstå på motorn om man inte följer inkörningsinstruktionerna. 3. for å forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. 1 minut hvert 10. Käytä moottoria eri kaasuasetuksilla. eller på ca. I den første driftstimen skal motoren kjøres i forskjellige gassinnstillinger uten å overstige 3500 o/min. 3. 2 3 FORSIKTIGHET Kontrollér motorens oliestand. että jäähdytysveden sisääntuloaukko (a) on veden alla. FORSIGTIG Start aldrig og kør aldrig påhængsmotoren (ikke engang kortvarigt) uden vand cirkulerende gennem kølevandsindtaget ind i gearkassen. jotka eivät ylitä 3500 k/min ensimmäisen käyttötunnin aikana tai suunnilleen puolella kaasulla. Försäkra dig om att kylvattenintaget (a) är under vatten. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofc2a INSTRUKTIONER FØR START 1 Forbind den fjerne benzinslange til forbindelsesleddet er på plads (i hak). Kontrollera att anslutningen snäpper fast i läge. 1. TILKØRING AF MOTOREN FORSIGTIG Alvorlig beskadigelse af motoren kan forekomme. 1. 64 90-10212X20 . että liitin napsahtaa kiinni. idet beskadigelse af vandpumpen (den kan løbe tør) samt overophedning af motoren derved forhindres. vältä jatkuvaa käyttöä täydellä kaasulla muuta kuin yli viiden minuutin ajan kerrallaan. Seuraavan kahdeksan käyttötunnin aikana. Under den første driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger uden at overstige 3500 o/min eller ca. Under den anden driftstime skal motoren køres ved forskellige gasregulerings-indstillinger op til 4500 o/min eller 3/4 fuld gas. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. halv gass. Vær sikker på. 2. påhængsmotoren. 2 3 FORSIKTIG Tarkista moottorin öljyntaso. og kjør motoren på full gass i ca. Under de næste otte timers drift skal man undgå kontinuerlig kørsel med fuld fart i mere end fem minutter ad gangen. halv gas. Pass på at kjølevannsinntaket (a) er under vann. Pass på at 2 3 Sjekk oljenivået i motoren. Kjør motoren med forskjellige gasshastigheter opp til 4500 o/min eller på ca. BRUK ofc2g INSTRUKSJONER FØR START 1 Koble den separate drivstoffslangen koblingen har “kneppet” på plass. 2. og under denne periode skal der køres med fuld gas i ca. ofd5a Kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom kylvatteninloppet. 3. Toisen käyttötunnin aikana on moottorin käytävä eri kaasuasetuksilla aina 4500 k/min asti tai kolme neljäsosa kaasulla ja tänä aikan aja sitä täydellä kaasulla noin minuutin verran joka kymmenes minuutti. Andra körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar upp till 4500 r/min eller vid trekvarts gas. och under denna tidsperiod kör den med fullgas i cirka en minut var tionde minut. 1. ofd5g FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING FORSIKTIG Alvorlig skade på motoren kan oppstå hvis fremgangsmåten for innkjøring av motoren ikke blir fulgt.gof23 1 ofg a 2 ofc ofc2c 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYSTÄ EDELTÄVÄT TOIMENPITEET 1 Yhdistä erillisestä polttoainesäiliöstä tuleva polttoaineletku Varmista. 2. Följande åtta körtimmar: undvik kontinuerlig körning vid fullgas mer än fem minuter i taget. til utenbordsmotoren. Varmista. ofa KÖRNING ofc2k FÖRE START 1 Anslut bränsleslangen till utombordaren. hvis man ikke følger nedenstående tilkøringsprocedure. 1. perämoottoriin. ofd5c Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv bare for et kort øyeblikk) uten vannsirkulasjon gjennom kjølevannsinntaket i girkassen. Unngå vedvarende kjøring på full gass i mer enn fem minutter om gangen i de neste åtte driftstimene. 3. minut. trekvart gass under den andre driftstimen. ofk MOOTTORIN SISÄÄNAJO VAROITUS Seuraavassa esitetyn moottorin sisäänajomenetelmän noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan moottorivaurioon. at kølevandsindtaget er fuldstændigt (a) under vand. 2. Sørg for at 2 3 Kontrollera motorns oljenivå. Första körtimmen: kör motorn vid olika gasinställningar som inte överstiger 3500 r/min eller vid cirka halvgas.

KÖRNING ofg20k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg20a ATT STARTA MOTORN . 1 2 På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. Pump tilføringsblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. på de första tre sidorna i Körning. VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren.MODELLER MED FJÄRREGLAGE Innan du startar motorn skall du läsa avsnitten Checklista innan körning. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. 3 4 5 ofa Aseta narullinen pysäytyskytkin RUN-asentoon. Modeller uten power–trim – Sett tiltlåsespaken i Lock–stilling (Låst).gof57 1 N 2 3 4 ofg ofc 5 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofg20c BRUK ofg20g START AV MOTOREN . START AF MOTOREN . Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. Betjening. les SJEKKLISTE FØR START. 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanken (på tanklokket) på drivstofftanker med manuell lufting. FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. Mallit ilman PowerTrim–säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (lukitus). älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. 3 4 5 Ställ nödstoppskontakten vid läge “RUN”. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. Körning vid minusgrader. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). Tryck flera gånger på handpumpblåsan tills den är hård. Lägg i neutralläget (N). Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. Sett utenbordsmotoren i fri (N). FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. efter motoren er varmet op. Före start och Inkörning av motorn. nødstopkontakten i afsnittet Generelt. for å forhindre at motoren blir sur. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. indtil den føles fast.KAUKOSÄÄTÖMALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. INSTRUKSJONER VED SPESIELL BRUK OG FREMGANGSMÅTE VED INNKJØRING på de første tre sidene i BRUK.MODELLER MED FJERNKONTROL Før motoren startes. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. bør du læse afsnittene. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. 3 4 5 ofk Sett dødmannsbryteren på RUN. Purista polttoaineputken rikastin. Checkliste før start. Modeller utan ”power trim” – För tippspärren till spärrläget.MODELLER MED FJERNKONTROLL Før start. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). kunnes se tuntuu kovalta. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsearmen i den låste position. 1 2 Öppna bränsletankens avluftningsskruv (placerad i tanklocket på tankar med manuell avluftning). Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. 90-10212X20 65 . TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. overophedes. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja.

Lämmin moottori – Siirrä kauko–ohjaimen vapaan nopean tyhjäkäynnin vipu tai vain kaasuvipu täyskaasuasentoon (b). Oversvømmet motor – Flyt den neutrale tomgangsfunktion til positionen for den maksimale hurtig tomgangshastighed (b) og forsæt med at starte motoren. och fortsätt med startförsöken. tills motorn är uppvärmd. Varm motor – Bevæg den neutrale hurtigtomgangsfart–anordning på fjernkontrollen til maksimal hurtig tomgangsposition (b). Tulviva moottori – Siirrä nopean joutokäynnin vipu maksimiin nopean joutokäyntiasentoon (b) ja jatka moottorin pyörittämistä sen käynnistämiseksi. efter motoren starter. 66 90-10212X20 . Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C – Moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa hitaasti eteenpäin tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi. Varm motor – Öka frilägets snabbtomgång till det maximala på fjärreglaget (b). skall du långsamt öka tomgångsvarvtalet med reglaget för neutrallägets höga tomgång.MODELLER MED FJERNKONTROL 6 Placér fjernkontrollens neutrale hurtig tomgangsfunktion på følgende måde: Modeller med karburatorer Koldstart – Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position(a). Efter at motoren er startet. Liian rikasta polttoaineseosta saaneen moottorin käynnistys– Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toimintoa eteenpäin sen nopean tyhjäkäynnin maksimiasentoon ja jatka moottorin pyöritystä sen käynnistämiseksi. START AF MOTOREN . Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 6 Still hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen på følgende måte: Modeller med forgassere Kald start – Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C – Etter at motoren er startet. Start af en druknet motor – Avancér den neutrale hurtig tomgangsfunktion til positionen for maksimum hurtig tomgangshastighed og fortsæt med at starte motoren. Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång.gof64 a b b a 6 ofg ofc BRUK ofg24g ofg24c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . sænk straks tomgangsfarten til normal. Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Flyt den neutrale hurtig tomgangsfunktion til den helt lukkede position (a). enligt nedan: Förgasarmodeller Kallstart – För reglaget för neutrallägets höga tomgång till stängt läge (a). Vähennä moottorin nopeutta välittömästi sen käynnistyttyä. Begynn å senke motorhastigheten med én gang motoren starter. Sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet (b). Start av sur motor – Öka tomgångsvarvtalet maximalt med reglaget för neutrallägets höga tomgång. ofa KÖRNING ofg24k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg24a ATT STARTA MOTORN . Sänk varvtalet omedelbart då motorn gått igång. Varm motor – Skyv den nøytrale hurtigtomgangsspaken på fjernkontrollen forover til maksimal hurtigtomgangshastighet (b). indtilmotoren er varmet op. ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Siirrä nopean joutokäynnin vipu täysin suljettuun asentoon (a). Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Flytt hurtigtomgangsspaken til helt lukket stilling (a). efter motoren starter. Minska tomgångsvarvtalet omedelbart efter det att motorn gått igång.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 6 Placera fjärreglaget för snabbtomgång i NEUTRAL–läge. Vähennä heti nopeus normaaliin sen käynnistyttyä. og fortsett å starte motoren. Senk motorhastigheten med én gang motoren er startet. skal hurtigtomgangsspaken skyves sakte forover for å øke hastigheten til motoren er oppvarmet. Sur motor – Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till läget (b). Etter at motoren har startet. Reducér øjeblikkeligt motorens hastighed. og fortsett å starte motoren.avanceres den neutrale hurtig tomgangsfunktion for at øge tomgangshastigheden. Starting av sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken til høyeste stilling for hurtigtomgangshastighet. och fortsätt att dra runt motorn för start. skal tomgangshastigheten umiddelbart reduseres til normal hastighet.KAUKOSÄÄTÖMALLIT 6 Aseta kauko–ohjain nopeaan joutokäyntiasentoon seuraavasti: Kaasuttimella varustetut mallit Kylmäkäynnistys – Siirrä vapaan nopean tyhjäkäynnin toiminto sen kokonaan suljettuun asentoon (a). Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet. EFI–modeller Flytta spaken för snabbtomgång i NEUTRAL–läge till det avstängda läget. kunnes moottori on lämmin. (a). OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn startat.

ofk KÖRNING ofg25k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofg25a ATT STARTA MOTORN . Hvis motoren ikke starter i løbet af 10 sekunder. lad motoren opvarme i 3 minutter. palauta avain ON (PÄÄLLÄ) asentoon. 90-10212X20 67 . drej nøglen tilbage til positionen ON (TIL). Hvis dette ikke er tilfelle. Ellei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. Låt din återförsäljare titta på motorn. Vent 30 sekunder og prøv igjen. Kontrollér at der flyder en konstant vandstrøm ud af vandpumpeinspektionshullet. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren. START AV MOTOREN-MODELLER MED FJERNKONTROLL 7 Vri tenningsnøkkelen til START. Efter motoren er startet.MODELLER MED FJÄRRKONTROLL 7 Vrid tändningsnyckeln till START. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. vil det beskadige den alvorligt. 8 Uppvärmning av motor Låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter innan den körs. ofa Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. sammuta moottori ja tarkasta. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. vent 30 sekunder og forsøg igen. Vänta i 30 sekunder och försök igen. kan det føre til alvorlige skader på motoren. Hvis du ikke finder nogen urenheder. bør du standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilstoppet. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. mens den kører i tomgang. TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. om det inte kommer något vatten. tarkasta tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä jatkuva vesivirta. Om motorn inte startar inom tio sekunder skall nyckeln vridas tillbaka till ON (TILL). VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. Jos se ei ole tukkeutunut. Hvis en overophedet motor betjenes. Opvarmning af motoren Inden du begynder sejlads. 8 Så snart motorn startar. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Hvis motoren ikke 8 starter i løpet av 10 sekunder.MODELLER MED FJERNKONTROL 7 Drej tændingsnøglen til START-position. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeinspektionshullet. START AF MOTOREN . Moottorin käynnistyttyä. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. skal nøkkelen vris tilbake til ON (PÅ).KAUKOSÄÄTÖMALLIT 7 Käännä virta-avain asentoon START (KÄYNNISTYS). Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. Detta kommer att överhetta motorn. Tarkastuta perämoottorisi myyjäliikkeessä. Hvis motoren brukes når den er overopphetet.gof64 7 ofg 8 ofc BRUK ofg25g ofg25c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . skall du kontrollera att vattnet rinner i en jämn stråle ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. Disse tilstande fører til at motoren overophedes. 8 Kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av vannpumpens kjølevannskontroll etter at motoren har startet.

OHJAUSKAHVALLISET MALLIT Ennen kuin käynnistät moottorin. Pump drivstoffpumpeblæren på drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard. Näin estät vedenottopumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) tai moottorin ylikuumenemisen. 3 4 5 Sæt nødstopkontakten i positionen RUN (KØR). läs. Læs sikkerhedsforklaringen og advarslen mht. efter motoren er varmet op. Dette vil forhindre skade på vannpumpen (går tørr) eller overoppheting av motoren.gof65 1 2 N 3 4 ofg 5 ofc BRUK off20g off20c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS . ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off20a START AF MOTOREN . START AV MOTOREN . TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi. Betjening. les Sjekkliste før start. Modeller utan Power Trim – Ställ tippspärren spärrläget. Klem benzinslangens primerbold nogle gange. 3 4 5 ofk Sett dødmannsstoppbryteren på RUN. Checkliste før start. ellers beskadiges vandpumpen (løber tør) eller motoren overophedes. 1 2 Öppna luftskruven på bränsletanken (i locket) på tankar där avluftningen sker manuellt. Mallit ilman kallistuskulman säätöä – Aseta kippilukon vipu asentoon Lock (Lukitus). Avprickningslista före körning. VIGTIGT: Undgå oversvømmelse af motoren ved ikke at sammenpresse primerbolden. Modeller uden power trim – Skub tiltlåsarmen i låst position. for å forhindre at motoren blir sur. på de tre första sidorna i avsnittet Körning. för att inte skada vattenpumpen (torrkörning) eller överhetta motorn. Tryck flera gånger på bränsleslangens pumpblåsa tills den är hård. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). bør du læse afsnittene.MODELLER MED STYREHÅNDTAG Før motoren startes. lue osan Moottorin käyttö kolmella ensimmäisellä sivulla olevat Käynnistystä edeltävät toimenpiteet. KÖRNING off20k START AV MOTORN – MODELLER MED RORKULTSHANDTAG Innan du startar motorn.MODELLER MED STYREKULT Før start. nødstopkontakten i afsnittet Generelt. VAROITUS Älä käynnistä tai käytä perämoottoriasi (ei edes lyhyttä hetkeä). VIKTIG: Klem ikke på pumpeblæren etter at motoren er oppvarmet. FORSIGTIG Start aldrig motoren (ikke engang et kort øjeblik) uden. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren (ens tillfälligt) utan att vatten cirkulerar genom samtliga vattenintagshål i växelhuset. genom att inte klämma på pumpblåsan efter det att motorn är uppvärmd. älä purista rikastinpalloa sen jälkeen kun moottori on lämmennyt. Lägg i neutralläget (N). Speciella körinstruktioner och Motorns inkörningsrutin. jos säiliössä on käsikäyttöinen tuuletus. Specielle betjeningsvejledninger og Tilkøring af motoren på de første tre sider af afsnittet. Käyttö erikoisolosuhteissa ja Moottorin totutusajo. 1 2 Avaa polttoainesäiliön (sen täyttöaukon tulpan) ilmaruuvi. kunnes se tuntuu kovalta. 3 4 5 Aseta hätäkatkaisin RUN-asentoon. 3 4 5 Sätt nödstoppskontakten till RUN-läget. 68 90-10212X20 . 1 2 Åpne ventilasjonsskruen på drivstofftanker (på tanklokket) med manuell lufting. 1 2 VIKTIGT: Förhindra att motorn blir sur. Sæt påhængsmotoren i frigear (N). Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. Modeller uten Power trim – Sett tiltlåsespaken i låsestilling. Lue hätäkatkaisimen turvaselitys ja varoitus osassa Yleisiä tietoja. Sett utenbordsmotoren i fri (N). På modeller med manuel ventilation af tanken skal benzintankens ventilationsskrue (i påfyldningsdækslet) åbnes. at vand strømmer gennem alle kølevandsindtagene ind i gearkassen. ellei vesi kierrä vaihteistokotelossa sijaitsevien jäähdytysveden tuloaukkojen kautta. FORSIKTIG Start eller kjør aldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten at vann sirkulerer gjennom alle kjølevannsinntakene i girkassen. Les sikkerhetsmerknadene og Advarsel i delen Generelle opplysninger. indtil den føles fast. Instruksjoner ved spesielt bruk og Fremgangsmåte ved innkjøring på de første tre sidene i bruk. Purista polttoaineputken rikastinta.

Sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). Starting av sur motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b). Oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). ofk Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). Varm motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). skal gasspaken skyves forover til motoren er oppvarmet. tills motorn är uppvärmd. Huomautus: Kylmäkäynnistys – ilman lämpötila on alle 4_C. Tulviva moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b).OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 6 Aseta kaasukahva seuraavasti: Kaasuttimilla varustetut mallit Kylmä moottori – Aseta kaasukahva käynnistysasentoon (a). moottorin käynnistyksen jälkeen siirrä kaasutinnopeutta hitaasti eteenpäin. skall du öka varvtalet långsamt med gasspaken. Start af en oversvømmet motor – Sæt gasspjældsgrebet i position (b). Bemærk: Koldstart – lufttemperaturen er under 4_C – Efter motoren er startet.gof66 0%100 b START 0%100 a START START START 6 ofg ofc BRUK off26g off26c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTYS .MODELLER MED STYREKULT 6 Still gasshåndtaket på følgende måte: MODELLER MED FORGASSERE Kald motor – Sett gasshåndtaket i startstilling (a). kunnes moottori on lämmin. Etter at motoren er startet. EFI–modeller Ställ vridgasreglaget i startläget (a). Tulvivan moottorin käynnistys – Aseta kaasukahva asentoon (b). Merk: Kald start – lufttemperatur under 4_C.avanceres gasspjældshastigheden langsomt. Lämmin moottori – Aseta kaasukahva asentoon (b). Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Sett gasshåndtaket i startstilling (a). Varm motor – Sett gasshåndtaket i stilling (b).MODELLER MED RORKULT 6 Placera vridgasreglaget så här: Förgasarmodeller Kall motor – Ställ vridgasreglaget i startläget (a). START AV MOTOREN . Sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). ofa KÖRNING off26k ATT STARTA MOTORN . OBS: Kallstart – temperaturen är under 4º C – Då motorn har gått igång. Start av sur motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b). indtil motoren er varmet op. Varm motor – Ställ vridgasreglaget vid läget (b).MODELLER MED STYREHÅNDTAG 6 Placér gasspjældsgrebet på følgende måde: Modeller med karburatorer Kold motor – Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Sæt gasspjældsgrebet i startpositionen (a). BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off26a START AF MOTOREN . 90-10212X20 69 .

MODELLER MED STYREHÅNDTAG 7 Modeller med manuel start – Træk langsomt i startsnoren. kan det være tegn på en fejl i vandpumpen eller en blokering af kølesystemet. Jos se ei ole tukkeutunut. Ylikuumentuneen moottorin käyttämisestä voi olla seurauksena vakava moottorivaurio. bør man standse motoren og efterse om kølevandsindtaget er tilsat. Uppvärmning av motor Innan körning. MOOTTORIN KÄYNNISTYS . VIKTIG: Hvis det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollene. Moottorin lämmitys Moottorin on annettava lämmetä joutokäynnillä noin 3 minuuttia ennen käyttöä. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhandleren.MODELLER MED STYREKULT 7 Modeller med manuell starter – Trekk sakte i startsnoren til starteren kobles inn. Drag därefter snabbt för att starta motorn. Låt din återförsäljare titta på motorn. alenna moottorin nopeus hitaalle. Lad snoren returnere langsomt. trekk deretter raskt for å starte motoren. onko jäähdytysveden imuaukko tukkeutunut. 8 ADVARSEL FARE VED HURTIG AKSELERERING – Før utenbordsmotoren skiftes fra fri og settes i gir. 9 Sjekk at kjølevannsstrømmen renner jevnt fra kjølevannskontrollene. Vent 30 sekunder og prøv igen. Sähkökäynnisteiset mallit – Käännä virta–avain asentoon START (KÄYNNISTYS). Oppvarming av motoren La motoren varme seg opp i 3 minutter på tomgangshastighet før bruk. sammuta moottori ja tarkasta. VIKTIGT: Stäng av motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt. at starteren griber fat. vesipumpussa saattaa olla vika tai jäähdytysjärjestelmässä tukkeuma. mens den kører i tomgang. Hvis motoren brukes når den er overopphetet. Hvis man ikke finder nogen urenheder. odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. Nämä aiheuttavat moottorin ylikuumenemista. hvilket kan forårsage kvæstelser eller dødsfald. Låt startsnöret lindas upp långsamt. om det inte kommer något vatten.Sakta ned motorvarvtalet avsevärt innan du lägger i växel från neutralläget. indtil du kan mærke. Opvarmning af motoren Inden man begynder sejlads. Dette forhindrer rask akselerering som kan medføre at personer i båten kastes ut av setene eller båten. VAROITUS NOPEAN KIIHDYTYKSEN AIHEUTTAMA VAARA . ofk TÄRKEÄÄ: Jos vesipumpun ilmaisureiästä ei tule ulos vettä. Toista kunnes moottori käynnistyy. Därmed undviker du en snabb acceleration som kan få passagerare att kastas över bord. må motoren stoppes for å undersøke om det kan ha kommet et fremmedlegeme inn i kjølevannsinntaket. 70 90-10212X20 . 8 Modeller med elektrisk starter – Vri tenningsnøkkelen til START–stilling. Træk derefter hurtigt for at starte motoren. skal motorhastigheten senkes til lav hastighet. vil det beskadige den alvorligt. och skadas eller dödas. Detta kommer att överhetta motorn. Disse tilstandene vil føre til at motoren overopphetes. Gentag. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet.MODELLER MED RORKULT 7 Modeller med manuell start – Drag sakta i startsnöret tills du känner 8 ofa BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN off22a att startmotorn kopplar in. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. tuleeko vesipumpun ilmaisureiästä ulos tasainen vesivirta. Få en forhandler til at efterse påhængsmotoren. skrus nøkkelen tilbake til ON–stilling. Hvis en overophedet motor betjenes. Anna narun palautua hitaasti. KÖRNING off22k ATT STARTA MOTORN . joka voi aiheuttaa veneessä olijoiden heiton istuimistaan tai laidan yli. vedä sitten nopeasti käynnistääksesi moottorin.OHJAUSKAHVALLISET MALLIT 7 Käsin käynnistettävät mallit – Vedä hitaasti käynnistinnarusta kunnes tunnet käynnistimen kytkeytyvän. som kan resultere i at personer i båden kastes ud af sæderne eller båden. Hvis dette ikke er tilfelle.gof66 7 ofg 8 ofc 9 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ off22c BRUK off22g START AV MOTOREN . La snoren gå sakte tilbake. indtil motoren starter. 8 Modeller med elektrisk start – Drej tændingsnøglen til positionen START. 9 Kontrollera att det kommer en jämn vattenström från hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Dette vil forhindre hurtig acceleration. mistä on seurauksena henkilövamma tai kuolema.Ennen kuin vaihdat perämoottorin vapaalta vaihteeseen. Hvis motoren ikke starter i løpet av ti sekunder. skal motorhastigheden sænkes til langsom. VIGTIGT: Hvis der ikke kommer vand ud af vandpumpeindikatorhullet. VARNING FARA VID SNABB ACCELERATION . skal nøglen drejes til positionen ON (TIL). Vent 30 sekunder og prøv igjen. ADVARSEL FARE I FORBINDELSE MED HURTIG ACCELERATION – Før påhængsmotoren skiftes fra neutral til gear. 9 Tarkasta. Om motorn inte startar inom tio sekunder. låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter. Tämä estää nopean kiihdytyksen. som igjen kan føre til personskade eller dødsfall. lad motoren opvarme i 3 minutter. Disse tilstande fører til at motoren overophedes. kan det føre til alvorlige skader på motoren. Vänta sedan i 30 sekunder innan nästa startförsök görs. palauta avain asentoon ON (PÄÄLLE). Hvis ikke motoren starter i løbet af ti sekunder. kan det bety at det er en feil med vannpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Tarkastuta perämoottorisi kauppiaasi huoltamolla. skall nyckeln föras till läge “ON”. Upprepa tills motorn startar. Gjenta til motoren starter. START AF MOTOREN . Jollei moottori käynnisty kymmenessä sekunnissa. Modeller med elektrisk start – Vrid startnyckeln till läge START. 9 Efterse om en stadig strøm af vand flyder ud af vandpumpeindikatorhullet.

Kytke vaihde päälle aina nopealla liikkeellä. Etter å ha satt motoren i gir. 7 ofa Ohjauskahvalliset mallit .Minska motorns varvtal och lägg utombordsmotorns växel i neutralläge. • Lägg aldrig i R (bakåt) på utombordsmotorn när motorn inte är i gång. Vri tenningsnøkkelen til ”OFF”-stilling. Trykk inn stopp-knappen. eller vri tenningsnøkkelen til OFF (AV). hvis motoren er stoppet. Modeller med fjernkontroll . Tændingsnøglen drejes til OFF-positionen. for at forøge hastigheden.ved girskift skal giret alltid stanses i fri-stilling. MOOTTORIN PYSÄYTYS 6 Kaukoohjain .Sänk varvtalet och gå till neutralläget. Då växel lagts i. stop altid i neutral position og lad motorens fart returnere til tomgang. Käännä virta-avain OFF-asentoon. Kaukoohjattavat mallit .Alenna moottorin nopeutta ja vaihda vapaalle.Sænk motorens fart til tomgang. Tryck in motorns stoppknapp eller vrid startnyckeln till OFF (FRÅN). Påhængsmotoren har tre gearpositioner: Fremadgående gear (F).Minska motorvarvtalet till tomgång. 7 Modeller med styrehåndtag – Sænk motorens fart og sæt påhængsmotoren i neutral position (frigear).Reduser hastigheten på motoren til tomgang før girskift. Skift altid gear med en hurtig bevægelse. Paina moottorin katkaisinta tai käännä virta-avain asentoon OFF (POIS). STANDSNING AF MOTOREN 6 Modeller med fjernkontrol . jollei moottori ole käynnissä. Slå av ofm3a 7 Modeller med rorkultshandtag . Växla alltid med en snabb rörelse.Senk hastigheten på motoren. Modeller med styrekulthåndtak . 1 2 3 4 5 Perämoottorissasi on kolme vaihdeasentoa: eteenpäinajoasento (F). Kun perämoottorin vaihde on kytketty.Vähennä moottorin nopeutta ja aseta perämoottorin vaihde vapaalle.Reduser hastigheten på motoren og skift til fri. vapaakäyntiasento (poissa vaihteelta) ja peruutusasento (R). utom när motorn går på tomgång. lisää nopeutta työntämällä kauko-ohjainvipua eteenpäin tai kääntämällä kaasuvipua (ohjauskahvallisissa malleissa) lisää. Modeller med rorkultshandtag . ofm3g STOPP AV MOTOREN 6 Modeller med fjernstyring 7 ofk ofm3c . Modeller med fjärreglage . skall varvtalet regleras med reglagespaken respektive rorkultshandtaget (beroende på modell). tändningen. 1 2 3 4 5 ofm3k ATT STÄNGA AV MOTORN 6 Modeller med fjärreglage . BRUK ofj4g GIRSKIFT VIKTIG: Legg merke til følgende: • Sett aldri utenbordsmotoren i gir med mindre motoren går på tomgang. Neutral/Friläge (N) och Bakåt (R). BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofj4a GEARSKIFTE VIGTIGT: Overhold følgende: • • Sæt aldrig påhængsmotoren i gear. • Motoren skal ikke settes i revers når motoren ikke er i gang. slik at hastigheten på motoren reduseres til tomgang. innan en växel läggs i. Sæt ikke påhængsmotoren i bakgear (Reverse). 90-10212X20 71 . Modeller med fjernkontrol .Innan du lägger i ny växel. føres fjernkontrollens håndtag fremad eller gashåndtaget (på modeller med styrehåndtag) drejes yderligere. Modeller med styrekulthåndtak . 1 2 3 4 5 Utombordaren har tre växellägen: Framåt (F). Ohjauskahvalliset mallit . 1 2 3 4 5 Utenbordsmotoren har tre girposisjoner: forover (F). Modeller med styrehåndtag . og sett påhengsmotoren i fri.Når du skifter gear. inden du skifter gear. jollei moottori käy joutokäynnillä.Sæt hastigheden ned og sæt påhængsmotoren i frigear (N). Tryk motorens stopknap ind eller drej tændingsnøglen til OFF-(FRA).Alenna moottorin ropeus joutokäyntinopeudelle ennen vaihteen asetusta.gof60 F N R F N R 1 2 START 3 ofg 6 ofc ofj4c 7 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ VAIHTEIDEN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Noudata seuraavia ohjeita: • Älä koskaan kytke perämoottoria. frigear (N) og bakgear (R). skyv kontrollspaken opp eller vri gassen (modeller med styrekulthåndtak) for å øke hastigheten. • Älä kytke peruutusvaihdetta. fri (ikke i gir) og revers (R). skall du förbli i neutralläget (N) tills varvtalet återgått till tomgång.Vaihdettaessa on aina pysähdyttävä vapaa-asentoon ja annettava moottorinopeuden palautua joutokäyntiin. Skift alltid gir med en rask bevegelse. medmindre motoren kører i tomgang. Når du har sat motoren i gear. KÖRNING ofj4k VÄXLING VIKTIGT: Lägg märke till följande: • Lägg aldrig i en växel på utombordsmotorn.

VAROITUS Kun käytetään varakäynnistysnarua moottorin käynnistämiseen. benyt da reserve startsnoren (vedlagt) og følg instruktionerne nedenfor. 3 Elektrisk Start-modeller . og gjør følgende: KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA Jos käynnistysjärjestelmä ei toimi. käytä varakäynnistysnarua (mukana moottorissa) ja menettele seuraavasti: 1 2 Fjern svinghjuldekselet eller den manuelle starterenheten. Äkillinen. ADVARSEL Når nødstartsnoren benyttes til at starte motoren.gof69 1 N 2 ofg ofc 3 PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ ofp25c BRUK ofp25g NØDSTART Hvis starteren svikter. 3 ofk Modeller med elektrisk starter .Drej tændingsnøglen til ON (TIL). kaukosäädön yhteydessä oleva suojalaite. Se till att växeln är i neutralläget innan motorn startas. NØDSTART Hvis startersystemet ikke fungerer. uventet akselerasjon kan føre til alvorlig personskade eller død. Lägg i neutralläget (N). Sett utenbordsmotoren i fri (N). at den starter i gear. 3 Modeller med elektrisk startanordning – Slå på tändningen. NÖDSTART Om startsystemet inte fungerar kan motorn ändå startas. Pludselig og uventet acceleration kan føre til alvorlig personskade eller død. Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon).Vri tenningsnøkkelen til ON-stilling. at motoren er i frigear. bruk reservestartsnoren som følger med. med hjälp av reservstartsnöret (som medföljer). er “start-i-gear” beskyttelsen ude af funktion. Brå. että perämoottorin vaihde on vapaalla estääksesi moottorin käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä. Sørg for. for at undgå. Sørg for at giret står i fri før motoren startes. Gör så här: BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp25a 1 2 Avlägsna svänghjulskåpan eller manuellstartsenheten. 1 2 Poista vauhtipyörän suojus tai käsikäyttöinen käynistysasennelma. virker ikke fjernkontrollens sperre for start i gir. ADVARSEL Når reservestartsnoren brukes til å starte motoren. ei ole toiminnassa. 72 90-10212X20 . 1 2 Fjern svinghjulets dæksel eller den manuelle startersamling. Varmista.Käännä virta-avain ON-päälle asentoon. odottamaton kiihdytys voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. Plötslig oväntad acceleration kan förorsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. KÖRNING ofp25k 3 ofa Sähkökäynnisteiset Mallit . Sæt påhængsmotoren i frigear (N). joka ehkäisee käynnistyksen vaihteen ollessa kytkettynä. VARNING När man använder reservstartsnöret fungerar inte den skyddsmekanism som förhindrar start med ilagd växel.

mens motoren er i gang.RÖR INTE någon del av tändsystemet vid start eller under gång. BERØR IKKE noen av tenningskomponentene. mens den startes eller kører. tukkasi. Se proceduren ”Start af motoren”. Försök INTE att sätta tillbaka svänghjulskåpan eller motorkåpan då motorn är igång. Hold dine hænder. työkalut ja muut esineet kaukana moottorista. ledning eller tændrørsledning. Forsøg ikke at montere tilbagespolingsenheden eller sætte topdækslet på. Älä ryhdy asettamaan vauhtipyörän suojusto tai yläkoppaa paikoilleen. værktøj og andet grej væk fra motoren. hår. og vikle snoren i urviserens retning rundt svinghjulet. Katso menetelmää ”Moottorin käynnistys”. vaatteet. mens motoren startes eller kører. tøj. johtoja tai sytytystulpan johtoa kun käynnistät tai käytät moottoria. hår. Sørg for at hender. verktyg och andra föremål borta från motorn vid start eller under gång. och linda snöret medurs runt svänghjulet. Se fremgangsmåten under “Starting av motoren”. hår. kläder. klær. uten at det er skjermet av dekslet. Placer starterrebknuden i hakket i svinghjulet og tvind rebet med uret rundt om svinghjulet. ledningene eller tennpluggledninger når motoren startes eller er i gang. kan orsaka allvarlig personskada. 5 6 KÖRNING ofp28k BETJENING AF PÅHÆNGSMOTOREN ofp28a NÖDSTART VARNING Undvik elektriska stötar .gof70 4-6 ofg ofc BRUK ofp28g ofp28c PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖ KÄYNNISTYS HÄTÄTILANTEESSA VAROITUS Vältä sähköiskua. Træk i starterrebet for at starte motoren. kun käynnistät tai käytät moottoria. ofa Aseta käynnistysnarun solmu vauhtipyörän loveen ja kierrä naru myötäpäivään vauhtipyörän ympärille. 4 5 6 ofk 4 Sett knuten på startsnoren inn i sporet i svinghjulet. Prøv Ikke å tvinne tilbake startermekanismen eller sette tilbake toppdekslet med motoren i gang. Håll händer. 5 6 90-10212X20 73 . ADVARSEL Når svinghjulet går rundt. Konsultera proceduren beskriven i. 4 5 6 4 Placera startsnörets knut i svänghjulets urtag. ADVARSEL Det udækkede svinghjul kan forårsage alvorlige personskader. kun moottori on käynnissä. Pidä kätesi. VAROITUS Esillä oleva liikkuva vauhtipyörä voi aiheuttaa vakavan vamman. NØDSTART ADVARSEL For at undgå elektrisk chock: Rør IKKE ved nogen tændingsdel. ÄLÄ kosketa mitään sytytysjärjestelmän osaa. Vedä käynnistysnarusta moottorin käynnistämiseksi. kan det forårsake alvorlig skade. Start motoren ved å trekke i startsnoren. ”Start av motor”. NØDSTART ADVARSEL Unngå elektrisk støt. VARNING Ett roterande svänghjul UTAN kåpa. Drag i startsnöret tills motorn startar. verktøy eller andre gjenstander holdes på forsvarlig avstand fra svinghjulet når motoren startes eller er i gang.

Talleta kaikki työlistat ja kuitit. som beskrevet i Vedlikehold. eller försök att reparera eller underhålla motorn på felaktigt sätt. VALG AF RESERVEDELE TIL PÅHÆNGSMOTOREN Vi anbefaler. oha UNDERHÅLL oha4k UTOMBORDARENS SKÖTSEL För att hålla motorn i bästa skick är det viktigt att kontrollera den ofta och med regelbundna mellanrum. kuoleman tai omaisuuden menetyksen. med ledning av underhållsschemat. som beskrevet i Eftersyns– og vedligeholdelsesplanen.ohg ohc VEDLIKEHOLD oha4g oha4c HUOLTO PERÄMOOTTORIN HUOLTO Perämoottorisi pitämiseksi parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa on tärkeää. VAROITUS Perämoottorisi huollon laiminlyönti tai yritys suorittaa veneesi huoltotyö ja korjaus tuntematta oikeita turvallisuus. voi aiheuttaa henkilövamman. Vi anbefaler på det stærkeste. VARNING Underlåtenhet att utföra inspektion och underhåll av utombordaren. at motoren vedligeholdes ordentligt. RESERVEDELER Vi anbefaler bruk av originale Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricants (original smøring). eller vedlikeholdet blir utført av ukvalifiserte personer. VARNING Användning av reservdelar som är sämre än originalet kan leda till personskador. og for at opretholde motorens pålidelighed. Samme advarsel gælder. Registrer al vedligeholdelse i logbogen bag i denne håndbog. Kehotamme Sinua vakavasti huoltamaan moottorisi asianmukaisesti oman ja muiden mukana olevien turvallisuuden ja perämoottorin toimintavalmiuden ylläpitämiseksi. VEDLIGEHOLDELSE oha4a PLEJE AF PÅHÆNGSMOTOREN For at vedligeholde din påhængsmotor. og ta vare på verkstedskvitteringer. død eller materialeskade. kan resultere i personskade. ADVARSEL Forsømmelse af eftersyn og vedligeholdelse af din motor kan føre til personskade. for at sikre din og dine passagerers sikkerhed. ADVARSEL Bruk av en uegnet del som ikke er original.ja korjausmenetelmiä. 74 90-10212X20 . eller materialeskade. er det vigtigt at du sørger for regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. død eller skade på motoren. dödsolyckor eller båt/motorskador. RESERVDELAR TILL UTOMBORDAREN Vi rekommenderar användning av Mercury Precision eller Quicksilver reservdelar och smörjmedel. ADVARSEL Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte. VEDLIKEHOLD AV UTENBORDSMOTOREN For å holde motoren i topp stand. død. tuotteen viottumisen joka ei vastaa alkuperäistä laadultaan tai sopivuudeltaan. død eller skade på motoren. er det viktig at kontroll og vedlikehold blir utført regelmessig. dödsolyckor eller skador på båt/motor. että se tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti huoltotaulukossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Bokfør vedlikehold bak i denne boka i Vedlikeholdsoversikt.og sikkerhedsprocedurer. at man bruger Mercury Percision eller Quicksilver reservedele og ægte smøremidler. Dette er avgjørende både for passasjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet. Pidä kirjaa suoritetuista huoltotoimista käsikirjaan liitetyn lokikirjan avulla. ohk VAROITUS Sellaisen varaosan käyttäminen. kan forårsake personskade. VARAOSIEN VALITSEMINEN PERÄMOOTTORIISI Suosittelemme alkuperäisten Mercury Precision tai Quicksilver vaihto-osien ja aitojen voiteluaineiden käyttöä. og behold alle kvitteringer. ADVARSEL Brug af reservedele som er af dårligere kvalitet end de originale. kan leda till personskador. Vi uppmanar dig att underhålla den ordentligt för att du och dina passagerare skall få bästa säkerhet och pålitlighet. voi aiheuttaa vamman. kan dette medføre personskade. kuoleman tai tuotteen vioittumisen. hvis du selv forsøger at udføre vedligeholdelse eller reparationer på din påhængsmotor uden at have kendskab til de korrekte service. Skriv in all service som har blivit utförd i Underhållsloggen längst bak i den här handboken.

Moottoriperheen maksimipäästö h. Rekommenderat tändstift & gap f. avgasutsläpp för motorfamiljen h. Ventilklaring (hvis det er aktuelt) oti7g f. Stempelslagvolum d. Ventilspel (om tillämpligt) oti7k EMISSIONSCERTIFIKATIONSMÆRKAT En emissionscertifikationsmærkat. Ägaren/föraren får inte modifiera motorn på sätt som ändrar dess effekt. joka voisi muuttaa hevosvoimaa tai sallia päästötasojen ylittää tehtaan edeltä käsin tehtaan antamia teknisiä tietoja. Tomgangshastighet b. Motorfamiljens nr. Perhenumero g.a b c d e ohg ohc f g h i VEDLIKEHOLD oti6g oti6c HUOLTO PÄÄSTÖVAHVISTUSTARRA Päästövahvistustarra. a. Anbefalet tændrør og gab for ÄGARENS ANSVAR Det åligger ägaren/föraren att utföra underhåll så att avgasnivåerna bibehålls inom de standardnivåer som anges för produkten. sijoitetaan moottoriin valmistuksen aikana a. Kolvdeplacement d. at brugeren/operatøren får motoren vedligeholdt for at holde emissionsniveauerne inden for de foreskrevne certifikationsstandarder. som viser utslippsnivåer og motorspesifikasjoner som har direkte tilknytning til utslipp. Venttiilivälys (jos sovellettavissa) oti7c SERTIFISERINGSSKILT FOR UTSLIPP Et sertifiseringsskilt. placeras på motorn vid tillverkningen a. Tidsindstillingsspecifikation i. Maksimum emissionsoutput motorserien h. Produksjonsdato e. EJERENS ANSVAR Det kræves. Suositettu sytytystulppa ja väli EIERS ANSVAR Eieren/båtføreren er pålagt å utføre vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivåene innenfor de foreskrevne sertifiseringsstandardene. Moottorin hevosvoima c. sættes på motoren under fabrikation a. Tillverkningsdatum e. 90-10212X20 75 . och inte heller låta avgasnivåerna överskrida de fabriksangivna specifikationerna. Motorens hestekrefter c. joka näyttää päästötasot ja päästöjä koskevat moottorin tekniset tiedot. Serienummer g. Joutokäyntinopeus b. eller la utslippsnivået overskride de forhåndsangitte fabrikkspesifikasjonene. Sylinterin iskutilavuus d. Ventilfrirum (hvis aktuelt) oti7a f. Tomgangshastighed b. Ejeren/operatøren må ikke foretage modifikationer på motoren. Valmistuspäivä e. ohk OMISTAJAN VASTUU Omistaja/käyttäjä on velvollinen huolehtimaan moottorin huollosta. settes på motoren når den produseres. Maksimal utslippseffekt for motorserien h. Anbefalt tennplugg–gap f. Max. jotta päästötasot ovat määritettyjen vahvistettujen vakioiden mukaan. Motorens hestekrafter c. g. Tomgångsvarvtal b. som viser emissionsniveauer og motorspecifikationer direkte forbundet med emissioner. oha UNDERHÅLL oti6k VEDLIGEHOLDELSE oti6a AVGASRENINGSDEKAL En avgasreningsdekal som anger avgasnivåer och motorspecifikationer som direkt rör avgasreningen. Serienummer g. Motoreffekt c. Tändinställningsspecifikation i. Ajastustiedot i. Slagvolumen d. Spesifikasjoner for tenningsjustering i. Fabrikationsdato e. Omistaja/käyttäjä ei saa tehdä mitään muutoksia moottoriin tavalla. Eieren/båtføreren skal ikke endre motoren på en måte som kan endre antallet hestekrefter. som på nogen måde vil ændre hestekrafterne eller lade emissionsniveauerne overskride de forudbestemte fabriksspecifikationer.

jos venettä ajetaan vaikeissa ajo–olosuhteissa. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 91). 3. Efter varje användning skall man 1. Efterse at skruebladene ikke er beskadiget. Tarkasta potkurin lavat vioittumien varalta. Öljy on vaihdettava useammin. 93). (sid 78) 2. 4. Sen jälkeen. Kontroller at styresystemet fungerer uhindret. f. Tarkasta. Smør ved alle smørepunkter. Kontrollera att inga delar i styrsystemet kärvar eller sitter löst. (Sida 88) (fortsättning på nästa sida) Hver 100. 2. Kontroller at motoren sitter forsvarlig på hekken. 91). Därefter skall tändstiften inspekteras var 100:e körtimme. pitkäaikaisessa uistelussa (sivu 93). Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. Var 100:e körtimme eller en gång om året. Hver 100. Skift motorolje og oljefilteret. 5. 4. og se etter løse komponenter. Kontroller oljenivået (side 43). Spola av alla utvändiga saltavlagringar. alt etter hva som inntreffer først 1. Huuhdo perämoottorin jäähdytysjärjestelmä suolaisessa tai saastuneessa vedessä ajon jälkeen. Vask med ferskvand alle saltaflejringer af og skyl skibsskruens og gearkassens udstødningsudløb.OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Før hver brug 1. Se efter om propellerbladen är skadade. driftstime eller én gang om året. 3. Katso. Spola ur utombordarens kylsystem med sötvatten om den körts i saltvatten eller förorenat vatten.eller forurenset vann (side 78). Skyl motorens kølesystem. Sjekk at dødsmannsstoppbryteren stopper motoren. 5. Tarkasta ohjausmekanismi takertuneiden tai löysien osien varalta. Smør oftere ved brug i saltvand. Se etter om festene for styreoverføringsstaget sitter forsvarlig. Byt motorolja och rengör oljefiltret. Oljan ska bytas oftare om motorn körs under svåra förhållanden t ex långvarig trolling. och spola ur propellerns och växelhusets utblås med sötvatten. 2. beroende på vilket som inträffar först 1. 3. (sivu 82) 7. 6. Etter hver bruk 1. Kontrollera att nödstoppskontakten stänger av motorn. Smörj oftare om båten körs i saltvatten (sid. 5. (sivu 78) 2. Vaihda tulpat tarvittaessa. 6. että perämoottori on kiinnitetty lujasti perälautaan. Skift tennpluggene etter behov. Inspiser deretter tennpluggene hver 100. Tarkista moottorin öljyn pinnan taso. Efter hver brug 1. ettei polttoainejärjestelmässä ole syöpyneitä kohtia tai vuotoa.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA Före varje användning skall man 1. Efterse at nødafbryderen standser motoren. driftstime eller én gang i året. Kontrollera att styrlänkarnas stagfästen är korrekt åtdragna. esim. neste side) ohk Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. langvarig trolarig (side 93). Jokaisen käytön jälkeen 1. Voitele useammin. Se efter forringelse og utætheder i brændstofsystemet. 4. Kontroller om det er skade på propellbladene. Udskift tændrørene efter behov. 3. Byt tändstiften vid behov. Efterse at styrestang-låsemøtrikkerne er stramme. hvis motoren har vært brukt i saltvann. 2. eller under det första året. VEDLIKEHOLDSOVERSIKT Før hver bruk 1. Byt tändstift efter de första 100 körtimmarna. hvis du har sejlet i saltvand. eller en gång om året. 2. hvis du har sejlet i saltvand eller i forurenet vand (side 78). ohd50a VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. Kontrollera motoroljenivån. Tændrørene skal derefter efterses hver 100 timer eller én gang om året. (Side 91). 2. Vaihda sytytystulpat ensimmäisten 100 tunnin tai ensimmäisen vuoden jälkeen.ohg ohc VEDLIKEHOLD ohd50g ohd50c HUOLTO TARKASTUS. Tarkasta. Voitele kaikki voitelukohdat. Kontroller drivstoffsystemet for mulig forringelse eller lekkasje. 2. Katso. tarkasta sytytystulpat joka 100 tunnin jälkeen tai kerran vuodessa. om motorn körts i saltvatten. (Sivu 88) (jatkuu seuraavalla sivulla) oha UNDERHÅLL ohd50k INSPEKTIONS. Tjek motorens oliestand. (side 82) 7. että ohjauksen yhdystangon kiinnittimet ovat sopivan tiukkoja. (sid 43) 2. når motoren arbejder under hårde forhold. (forts. Vask av saltbelegg og spyl eksosuttakene på propellen og girkassen med ferskvann. Smörj alla smörjpunkter. 3. Spyll kjølesystemet hvis motoren har vært brukt i salt. 3. Pese kakki suolasaostumat pois ja huuhtele potkurin pakoputki ja vaihdekotelo puhtaalla vedellä suolaisessa vedessä ajon jälkeen. (side 88). Kontrollera att utombordaren är säkert monterad på akterspegeln. 6. (side 82) 7. 3. Efterse styresystemet for binding eller løse dele. afhængig af hvilket der kommer først 1. Smør alle smørepunkter. Vaihda moottoriöljy ja puhdista öljysuodatin. Efterse at motoren er fastspændt. 6. että hätäukatkaisin pysäyttää moottorin. Smør oftere ved bruk i saltvann (side 91).eks. Olien skal skiftes oftere. Titta efter om bränslesystemet har skador eller läckor. mikä ensin tapahtuu. Skift motorolie og rens oliefiltret. (side 43) 2. (side 88) (fortsættes på næste side) 76 90-10212X20 . 2. (sid 82) 7. 1. Udskift tændrørene efter de første 100 timer eller det første år. 5. som for eksempel ved dorging over lengre strekninger (side 93). Oljen bør skiftes oftere når motoren kjøres under ugunstige forhold.JA HUOLTOTAULUKKO Ennen jokaista käyttöä 1. 4. 3. (sivu 43) 2. driftstime eller én gang i året. (sid.

* 5. Tarkasta useammin. Inspicér visuelt om termostaten er korroderet og om fjederen er brækket. Smörj drivaxelns splines. Valuta voiteluaine vaihteistosta ja täytä se uudella voiteluaineella (sivu 95 – 97). (Side 88) 13. Kontroller tenningsjusteringen. 15. Kontroller at bolter. Kontrollera och justera ventilspelet. Se proceduren Oplagring. Kontrollér powertrim–væsken. Kontrollera att termostaten sluter helt vid rumstemperatur. Inspicér batteriet. Drener og skift girolje (side 95 – 97). 90). Kontrollér og justér ventiltolerancerne. Kontrollér motorens tændingsindstilling. 90-10212X20 77 .* 14. Inspektera kamaxelremmen. Kontroller væskenivået i power–trim–pumpen (side 92). S Service bør utføres hos en godkjent forhandler. Kontrollera motorns bränslefilter för föroreningar (sid. 15.* 11. Dränera och byt växellådans smörjmedel (sid.* 7. 13. Kontrollér oftere ved brug i saltvand. 4. että termostaatti sulkeutuu täysin huoneenlämpötilassa. 81). 80. Kontrollera att bultar. Kontrollér korrosionskontrolanoderne. Inspiser registerremmen (side 90). om det behövs. jos ajat suolaisessa vedessä (sivu 83). Kontrollera Power Trim–vätska (sid. ettei termostaatti ole syöpynyt ja ettei jousi ole vioittunut. driftstime eller hvert tredje år 1.* 7. (Side 83). VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYNS. 6. (Side 80. Kontroller at termostaten lukkes helt ved romtemperatur. 92).* 7. 9. 81). Tarkasta korroosionestoanodit. Kontroller anodene for korrosjonskontroll. beroende på vilket som inträffar först 4. 99). om nødvendigt.) Hver 100. Kontrollera oftare om båten körs i saltvatten (sid. Inspiser batteriet (side 88). Smør rillene på drivakselen. Tarkasta pulttien. Tarkasta. Smør drivakslens noter.* 10.* Hver 300. Katso kohtaa Varustaminen säilytystä varten (sivu 99) * Valtuutetun myyjäliikkeen on huollettava nämä. ohk Ennen ajokausien välistä säilytystä 1. Uusi vesipumpun juoksupyörä (useammin.* 5.* 14.* 10. 95 – 97). Hver 300. Inspicér knastremmen.* Före förvaring 1. alt etter hva som inntreffer først 4.ohg ohc VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSOVERSIKT (FORTS. (Side 90) 15.* 10. Kontrollér at bolte. Se over termostaten og undersøk om det forekommer korrosjon eller om fjæren er røket. om nødvendig. 81). Tarkasta akku (sivu 88). Varmista.OCH UNDERHÅLLSSCHEMA (FORTS) Var 100:e körtimme eller en gång om året. afhængig af hvilket der kommer først 4. Kontrollér styrekabelindstillingerne. (Side 99) * Disse elementer skal vedligeholdes af en autoriseret forhandler. 8. (sid. 8. Tarkasta hydraulisen ajokulman säätöneste (sivu 92).* 5. beroende på vilket som inträffar först 1. ettei polttoainesuodatin ole likainen (sivu 80.* Før opplag 1. Inspektera batteriet (sid. mikä ensin tapahtuu.* 7. 81) 6. 12. Ersätt impellern (oftare om överhettning inträffar eller minskat vattentryck upptäcks). driftstime eller én gang i året.* 10. Var 300:e körtimme eller en gång om året. Se efter om termostaten är korroderad eller om fjädern gått av. Kontroller justeringene for kontrollkabelen. Kontroller om drivstoffilteret er forurenset (side 80. Sørg for at termostaten lukker helt ved rumtemperatur. Kontrollera reglagekabelns justeringar. 13. jos tarpeellista. Voitele vetoakselin urat. Tarkasta ohjauskaapelin säädöt. (Side 95–97) 9. 13. Tarkasta moottorin ajastusasetukset. 9. oha UNDERHÅLL INSPEKTIONS. Kontroller oftere ved bruk i saltvann (side 83).OG VEDLIGEHOLDELSESSKEMA (FORTSAT) Hver 100. jos esiintyy ylikuumenemista tai havaitaan vedenpaineen laskua).* 14. HUOLTO TARKASTUS. Tarkasta venttiilin välys.* 11. Inden oplagring 1. Se under “Motoropplag” (side 99). 6. Se förvaringsförfarandet (sid. 88). 8. Tarkasta visuaalisesti. møtrikker og andre fastspændinger sidder stramt. 83).JA HUOLTOTAULUKKO (JATKUU) Joka 100 ajotunnin jälkeen tai kerran vuodessa. muttrar och andra fastsättningsanordningar sitter ordentligt. 12. 8. Tarkasta moottorin hammashihna (sivu 90)* 15.* 14. 6.* 11.* Joka 300 ajotunnin jälkeen tai joka kolmas vuosi 1. driftstime eller hvert tredje år 1. mutrer og andre festeanordninger sitter stramt. (Side 92) 12. Udskift vandpumpens rotor (oftere hvis overophedning sker eller vandtrykket reduceres). Kontroller og juster ventilklaringer. Undersøg om motorfiltret indeholder forureningsstoffer. driftstime eller én gang om året.* 11. Skift vannpumpeimpelleren (oftere hvis det oppstår overoppheting eller vanntrykket synker). Kontrollera korrosionskontrollanoderna. Kontrollera motorns tändningsinställning. Aftap og udskift smøremidlet i gearkassen.* 5. muttereiden ja muiden kiinnikkeiden kireys. *Underhållet av dessa artiklar måste utföras av en auktoriserad återförsäljare. 9. 12.

Se afsnittet. at en højtryksvandstrøm sprøjter ud. Avaa vesihana osittain (enintään 1/2). koska tämä sallii veden korkeapainevirtauksen. Koppla en vattenslang till bakre anslutningen. Ta av propellen (slå opp under Skifte av propell). kan man lade påhængsmotoren være vippet eller i lodret (opretstående) position. Sett på propellen igjen. Dette vil forhindre belegg som kan blokkere vannstrømmen. Starta motorn och spola kylsystemet i minst 5 minuter. Luk den ikke helt op for at undgå. Sæt bådskruen på igen. VIKTIG: Motoren må ikke kjøres raskere enn tomgangshastighet under skylleprosessen. Bemærk: Mens man skyller (spuler). VIKTIGT: Motorn måste vara igång vid spolning för att öppna termostaten och cirkulera vatten genom vattenpassagerna. Se Byte av propeller. Sätt tillbaka propellern. saastaisessa tai mutaisessa vedessä ajon jälkeen. Start motoren. Åpne vannkranen litt (maks. Vannkranen må ikke åpnes helt opp. som kan tilstoppe vandpassagerne. 1 2 3 Plasser utenbordsmotoren enten i driftsstilling (vertikal) eller i en tiltet stilling. Skift påhængsmotoren til frigear.eller forurenset vann. Vaihda perämoottori vapaalle. Stopp motoren. ADVARSEL Fjern skruen. 4 5 ohk 4 5 oha Sett utenbordsmotoren i fri. 1 2 3 Aseta perämoottori joko käyttöasentoon (pystysuoraan) tai kallistusasentoon. Udskiftning af skrue. halvveis).eller upprätt körläge. VARNING Ta bort propellern för att eliminera skaderisken under spolningen. 4 5 Montér en vandslange på de bagerste beslag. SPOLNING AV KYLSYSTEMET Spola de invändiga vattenpassagerna i motorn med färskvatten varje gång båten har varit i saltvatten eller förorenat vatten. Luk for vandet og fjern slangen. Sulje vesi ja poista letku. Pidä moottorin nopeus joutokäynnillä. og skyll kjølesystemet i minst 5 minutter. VIKTIG: Motoren må være i gang under skylleprosessen for å åpne termostaten. 4 5 78 90-10212X20 . Fjern bådskruen (se Udskiftning af bådskrue). VAROITUS Mahdollisen vammautumisen ehkäisemiseksi huuhtelua suorittaessasi poista potkuri.goh88 1-5 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohe5g ohe5c HUOLTO JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN HUUHTELU Huuhtele perämoottorin sisäiset vesiputket puhtaalla vedellä aina suolaisessa. Ta bort propellern (se Byte av propeller). TÄRKEÄÄ: Älä anna moottorin käydä joutokäynnillä huuhdottaessa. Poista potkuri (ks. Asenna potkuri uudelleen. 1 2 3 Placera utombordsmotorn antingen i körläge (upprätt) eller i tiltläge. Luk vandhanen en smule op (ikke mere end halvvejs). Katso kohtaa Potkurin vaihto. Växla till neutral. når den skylles. Skru av vannet og fjern slangen. Således undgås en ophobning af søaflejringer. Käynnistä moottori ja huuhtele jäähdytysjärjestelmää vähintään 5 minuuttia. VIGTIGT: Motoren skal køres under udskylningen for at få termostaten til at åbne og vand til at cirkulere gennem vandpassagerne. Detta kommer att förhindra att det bildas avlagringar i vattenpassagerna. jotta termostaatti avautuu ja kuljettaa vettä virtausteiden läpi. Stop og afbryd motoren. Start motoren og udskyl kølesystemet i mindst 5 minutter. for at undgå ulykker. VIKTIGT: Motorn bör endast köras på tomgång vid spolning. Älä avaa vesihanaa koko matkan. Merk: Utenbordsmotoren kan enten være tiltet eller stå i vertikal driftsstilling under skyllesprosessen. Håll motorn på tomgång. og for at vannet skal sirkulere gjennom vannpassasjene. Pysäytä moottori. kallistetussa tai pystysuorassa SKYLLING AV KJØLESYSTEMET Skyll alltid kjølekretsen med ferskvann etter at motoren har vært brukt i salt. mens der skylles. och öppna kranen till högst hälften. Öppna inte kranen helt. OBS: Vid spolning kan utombordsmotorn vara i tilt. ADVARSEL Fjern propellen for å unngå personskade under skylling. Stäng av vattnet och ta bort slangen. eftersom det ger ett oönskat högtrycksflöde. 1 2 3 Anbring påhængsmotoren enten i arbejdsposition (lodret) eller i vippet position. Potkurin vaihto). Kør hele tiden kun i tomgang. Se SKIFTE AV PROPELL. VIGTIGT: Kør ikke motoren med mere end tomgangsfart. Tämä ehkäisee saostumien kerääntymisen ja vesiputkien tukkeutumisen. forurenet eller mudret vand. Kierrä vesiletku takaliittimeen. Huomautus: Perämoottori voi olla käyttöasennossa huuhtelun aikana. Sett en vannslange inn i den bakre koblingen. Motoren skal hele tiden kjøre på tomgangshastighet. Stäng av motorn. TÄRKEÄÄ: Moottoria on käytettävä huuhtelun aikana. da dette vil føre til høyt vanntrykk. UNDERHÅLL ohe5k ohe5a VEDLIGEHOLDELSE SKYLNING AF KØLESYSTEMET Skyl motorens indvendige vandpassager med ferskvand hver gang du har sejlet i saltvand.

omi1a UNDERHÅLL AV MOTORNS YTTRE 3 Din utombordare skyddas av en tålig brännemalj. Rengör och vaxa den ofta. Montering Haka i haken framtill och tryck kåpan bakåt över kåptätningen. Työnnä koppaa alaspäin ja siirrä takasalvan vipu lukitusasentoon. så dækslet låses på plads. Lyft kåpan baktill och lossa haken framtill. Den bageste del af dækslet løftes opad. Løft bakre del av dekslet og løsne det fra festet. VEDLIGEHOLDELSE AF EKSTERIØR 3 Din påhængsmotor er beskyttet med en holdbar lak. oha Puhdista ja vahaa se usein UNDERHÅLL ohf2k ohf2a VEDLIGEHOLDELSE AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF TOPDÆKSEL Aftagning DEMONTERING OCH MONTERING AV MOTORKÅPAN Borttagning 1 2 Lossa den bakre spärren genom att trycka spaken nedåt. så det passer ind i krogen foran. så det kommer fri af krogen foran. veneenpuhdistusaineita ja -vahoja käyttäen.goh89 1 ohg 2 ohc ohf2c 3 HUOLTO YLÄKOPAN POISTO JA ASENNUS Poisto VEDLIKEHOLD ohf2g FJERNING OG MONTERING AV TOPPDEKSEL Fjerning 1 2 Åpne den bakre låsen ved å skyve spaken ned. ohk ULKOPINNAN HUOLTO 3 Perämoottoriasi suojaa kestävä emalilakkaus. 1 2 Avaa takasalpa painamalla vipu alas. Montering Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilbake over bakre feste. Baglåsen føres op. Rengjør og poler med voks ofte med et maritimt rengjøringsmiddel og polervoks. bådrengøringsmidler og voks til ofte at rengøre motorens ydre. Använd rengöringsmedel och vax för marint bruk. Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp. og skub derefter dækslet nedad. Nosta kopan takaosaa ja irrota etukoukku. Tryck ned kåpan och vrid upp spärren baktill så att kåpan sitter fast. 1 2 Der låses op for baglåsen ved at skubbe den nedad. omi1g Asennus Kiinnitä etukoukku ja työnnä koppa takaisin tiivisteen päälle. omi1c UTVENDIG VEDLIKEHOLD 3 Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid emaljebelegg. omi1k Påsætning Sæt dækslet på. Brug 90-10212X20 79 .

Torka genast upp spillt bränsle. Tøm drivstoffsystemet fullstendig. ohk 1 UNDERHÅLL ohh7k BRÄNSLESYSTEMET VARNING Undvik allvarlig personskada eller dödsfall från brinnande eller exploderande bränsle. Hvis man finder sådanne symptomer. Stäng alltid först av motorn. onko polttoaineletkussa tai rikastimessa säröjä. Spildt benzin tørres straks op. eller uppvisar andra tecken på nedbrytning eller skador. skal opbevares i en godkendt skraldespand. Stäng av och koppla bort batteriet innan du utför någon service på bränslesystemet. Kontroll av drivstofføringer Påse at det ikke er lekkasjer. kovettumia tai muita kulumisen tai vioittumisen merkkejä. Dersom noe av dette kan påvises. som er blitt brukt til å tørke opp må kastes på forsvarlig måte. TÄRKEÄÄ: Tarkista silmämääräisesti. polttoaineletku ja rikastintäytyy uusia. All overhaling av drivstoffsystemet må foregå under god ventilasjon. Om filtret verkar förorenat. Skift filteret hvis det virker forurenset. VEDLIGEHOLDELSE ohh7a BRÆNDSTOFSYSTEM ADVARSEL Undgå alvorlig kvæstelse og død som følge af benzinbrand eller -eksplosion. drivstoffsøl må tørkes opp med en gang. i drivstofføringer eller tilføringsblæren. skal det aftages og udskiftes. VIGTIGT: Efterse visuelt om der forekommer benzinlækage i filterforbindelserne ved at trykke på primerbolden. pullistumia. pakottaen näin polttoainetta suotimeen. Filler o. Bruk en godkjent beholder til oppsamling av drivstoff. poista se ja vaihda uuteen. Allt arbete måste utföras i välventilerad lokal. INGEN rökning. öppna lågor eller gnistor får förekomma i närheten av någon del av bränslesystemet under service. mens der udføres vedligeholdelsesarbejde på benzinsystemet. Ennen kuin ryhdyt huoltamaan mitään polttoainejärjestelmän osaa. IKKE RØYK eller ha åpen ild eller gnister i nærheten av stedet hvor det utføres service på deler av drivstoffsystemet. Tillad ikke åben ild eller gnister i nærheden.l. hvilket presser drivstoff inn i filteret.goh90 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh7g ohh7c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ VAROITUS Vältä bensiinin palamisen tai räjähtämisen aiheuttamaa vakavaa vammaa tai kuolemaa. Polttoainejohdon suodatin – Kaasuttimilla varustetut mallit Tarkista polttonestejohdon suodin. Tarkasta kaikki huolletut osat mahdollisen vuodon varalta huollon suorituksen jälkeen. Jos suodin vaikuttaa likaiselta. Siivoamiseen käytetyt tarvikkeet tulee hävittää hyväksyttävää astiaa käyttäen. skall bränsleslangen eller pumpblåsan ersättas. Stopp alltid motoren. Ethvert eftersyn af benzinsystemet. Eftersyn af benzinslangen Efterse benzinslangen og primerbolden for revner. Drivstoffilter – modeller med forgassere 1 Undersøk drivstofffilteret. DRIVSTOFFSYSTEMET ADVARSEL Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brann eller eksplosjon. indtil den er fast. skall det avlägsnas och ersättas. Ev. 1 Benzinslangefilter – Modeller med karburatorer 1 Efterse benzinslangens filter. Pyyhi pois kaikki läikkynyt polttoaine välittömästi. etteivät suodinliitännät vuoda puristamalla rikastinta kunnes se tuntuu lujalta. skal benzinslangen eller primerbolden udskiftes. Før benzinsystemet efterses. Om något av ovannämnda tecken påträffas. Dræn benzinsystemet fuldstændigt. Efterse om der er benzinlækager efter hvert serviceeftersyn. förhårdnade. En klud. Følg alle serviceanvisninger nøye. Iakttag alla säkerhetsanvisningar vid service av bränslesystemet. Bränslefilter – förgasarmodeller Inspektera bränsleslangen. bør motoren standses og batteriet frakobles. Kontroller at det ikke er lekkasje i systemet etter overhaling. skal udføres i et velventileret område. må motoren stoppes og batteriet frakobles. vuotoa. sammuta moottori ja irrota akku. Er filtret forurenet. Kontrollera efter servicen att inga läckor förekommer. Følg nøje alle instruktioner vedrørende vedligeholdelse og eftersyn af benzinsystemet. och tvingar in bränsle i filtret. Jos merkkejä tällaisesta esiintyy. må drivstofføringer eller tilføringsblæren skiftes. VIKTIGT: Inspektera noga om det förekommer bränsleläckage från filteranslutningarna. Valuta polttoainejärjestelmä täysin tyhjäksi. genom att klämma på pumpblåsan tills den fylls. missä huollat polttoainejärjestelmää ja sen osia. således at benzin tvinges ind i filtret. Dränera systemet fullständigt. Før drivstoffsystemet overhales. deformasjon. hårdhed eller andre tegn på nedbrydelse eller beskadigelse. osv. Använd godkänt kärl för uppsamling och förvaring. Benyt en godkendt benzinbeholder. Inspektion av bränsleslang Inspektera noga om bränsleslangen eller pumpblåsan är spruckna. Bränslet måste lämnas till ett uppsamlingsställe för använt bränsle. udspiling. uppsvällda. oha VIKTIG: Se etter om det forekommer bensinlekkasje fra filterforbindelsene ved å klemme på tilføringsblæren til den blir hard. der har været i berøring med brændstof. Stands altid motoren og RYG IKKE. Sammuta aina moottori ÄLÄKÄ tupakoi tai salli avotulta tai kipinöintiä paikalla. Käytä hyväksyttävää astiaa polttoaineen keräämiseen ja säilyttämiseen. Polttoaineletkun Tarkastus Tutki silmämääräisesti. sprekker. Nouda tarkasti kaikkia polttoainejärjestelmän huoltamista koskevia ohjeita. 80 90-10212X20 . Kaikki polttoainejärjestelmän huolto tulee toimittaa hyvin tuuletetussa paikassa. utætheder.

Skub filtersamlingen tilbage i monteringen.) Bränslefilter – EFI–modeller Kontrollera om det förekommer vatten eller slam i bränslefiltret. poista ja vaihda. skal inspektionsskålen (b) fjernes og tømmes for vand. Trekk ut filterelementet (c) og skift det om nødvendig. Jos polttoaineessa on vettä. och skruva fast synglaset för hand i kåpan. Placera o–ringstätningen (d) i rätt läge på synglaset. og derved tvinge benzin ind i filteret. Fjernelse 1 2 3 4 5 6 Læs serviceinformationen og advarslerne for benzinsystemet på forrige side. Installasjon Trykk filterelementet inn i lokket. og skru den gjennomsiktige beholderen for hånd inn i lokket. Tyhjennä sisältö hyväksyttyyn astiaan. Hvis filteret er forurenset. Trekk ut filteret fra festet. indtil den forekommer fast. Vedä suodatinelementti (c) ulos ja vaihda. Paina suodatinyksikkö takaisin alustaan. Installation Skub filterelementet ind i dækslet. oha UNDERHÅLL ohh20k BRÄNSLESYSTEM (FORTS. 1 2 3 4 5 6 Lue polttoainejärjestelmän huolto–ohjeet ja edellisellä sivulla oleva varoitus. VIKTIGT: Kontrollera noga att bränslefiltret inte läcker. Tøm indholdet over i en egnet beholder. poista läpinäkyvä astia (b) ja valuta vesi pois. Töm innehållet i en därför avsedd behållare. Håll fast kåpan (a) så att den inte vrids. jos tarpeellista. Drag ut filterinsatsen (c). Hold fast på dækslet (a) for at forhindre det i at dreje og fjern inspektionsskålen (b). och därmed tvinga in bränsle i filtret. Pidä kiinni kannesta (a) estääksesi sitä kääntymästä ja poista läpinäkyvä astia (b). ohk TÄRKEÄÄ: Tarkasta visuaalisesti vuotaako suodatin rikastinpalloa kunnes se tuntuu lujalta. Placér O–ringens pakning (d) i den korrekte position på inspektionsskålen og skru inspektionsskålen fingerstramt i dækslet. Hvis der er vand i benzinen. genom att klämma på pumpblåsan tills den är fylld. VIGTIGT: Efterse visuelt for benzinudsivninger fra filteret ved at sammenpresse primerbolden. skal den gjennomsiktige beholderen (b) fjernes og vannet dreneres. 90-10212X20 81 . skal det fjernes og skiftes ut. Vedä suodatinyksikkö pois alustasta. Installation Skjut in filterinsatsen i kåpan. Drag ut filterenheten från sitt fäste. slik at drivstoffet tvinges inn i filteret.goh23 a c d b 1–6 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohh20g ohh20c HUOLTO POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (JTK. puristamalla polttoaineen VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fra filteret ved å klemme på tilføringsblæren til den er hard. skall du avlägsna synglaset (b) och tappa ur vattnet. Tøm innholdet i en godkjent beholder. DRIVSTOFFSYSTEMET (FORTS. och byt den vid behov. Avlägsnande 1 2 3 4 5 6 Läs information och varning på föregående sida.) Polttoainesuodatin– Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) Tarkista. Fjerning Poisto 1 2 3 4 5 6 Les serviceinformasjonen og advarselen på foregående side vedrørende drivstoffsystemet. og fjern den gjennomsiktige beholderen (b). skal det fjernes og udskiftes. Hvis det er vann i drivstoffilteret. Om det förekommer vatten i bränslet. Træk filterelementet (c) ud og udskift om nødvendigt. Pane o–rengastiiviste (d) oikeaan asentoon tarkistuslasiin ja ruuvaa tarkistuslasi sormitiukalle kanteen kiinni. Om filtret verkar förorenat. VEDLIGEHOLDELSE ohh20a BENZINSYSTEM (FORTSAT) Benzinfilter – Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) Undersøg benzinfilteret for ophobning af vand eller bundfald. Hvis filteret forekommer kontamineret. Træk filtersamlingen ud af monteringen. Sett o–ring–tetningen (d) på plass i den gjennomsiktige beholderen. Jos suodatin vaikuttaa likaiselta. och avlägsna synglaset (b). Trykk filteret tilbake inn i festet. Skjut tillbaka filterenheten in i fästet. innan du utför service på bränslesystem. Asennus Paina suodatinelementti kanteen.) Drivstoffilter – modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) Kontroller om det forekommer vannansamling eller slam i drivstoffilteret. Hold på lokket (a) for å hindre at det vrir seg. skall det avlägsnas och bytas. pakottaen suodattimeen. ettei polttoainesuodattimeen ole kertynyt vettä tai sakkaa.

hvorved de udsættes for eventuel alvorlig kvæstelse og død. 11-34863). låsemutter (“c” . 10-90041) og (b og c) selvlåsende nylonindsats-låsemøtrikker (del nr. Disse låsemutterne må aldri skiftes ut med vanlige mutrer da disse vil løsne og forårsake styresvikt. Fäst styrlänkstaget vid styrkabeln med två plana brickor (d) och en självlåsande nylonmantlad låsmutter (“b” . skal fastgøres ved brug af særlige dele.ft. hvorefter den drejes 1/4 omgang tilbage. 11-34863). FESTER FOR STYREOVERFØRINGSSTAG VIKTIG: Styreoverføringsstaget som forbinder styrekabelen til motoren må festes med spesielle skivebolter (“a” .delnummer 11-34863) og mellemlægsskive (“e” . nailonsisusteisilla lukkomuttereilla (“b” ja “c” .12-71970). Drag åt låsmuttern (b) tills den bottnar. Drag först bulten (a) med 27 N–m (20 lb.goh91 c e b d a ohg ohc VEDLIKEHOLD ohi2g ohi2c HUOLTO OHJAUKSEN NIVELTANGON KIINNIKKEET TÄRKEÄÄ: Ohjauskaapelin moottoriin yhdistävä ohjauksen niveltanko on kiinnitettävä erityisellä aluslevyllisellä kansipultilla (“a” .Delnr. 11-34863).osanumero 11-34863). ADVARSEL Dersom styreoverføringsstaget løsner. låsemøtrik (“c” .). Montera styrledsstången till motorn med en speciell mellanläggsbult (“a” detaljnummer 10-90041).artikelnummer 11-34863). 11-34863) og avstandsskive (“e” . lukkomutterilla (“c” .osanumero 11-34863) ja välilevyllä (“e” . hvorved styrestangen frigøres. Kiristä lukkomutteria (b). Liitä ohjauksen yhdystanko ohjauskaapeliin kahdella litteällä aluslevyllä (d) ja itselukittuvalla nailonsisusteisella lukkomutterilla (“b” . låsmutter (“c” . Det kan leda till att passagerarna kastas överbord och till allvarliga personskador eller dödsolyckor.artikelnummer 11-34863). Tämän mahdollisesti rajun liikkeen johdosta veneessäolijat voivat viskautua yli laidan joutuen siten alttiiksi vakavalle vahingoittumiselle tai hengen menetykselle.Delnr. ja kierrä mutteri sitten auki neljänneskierroksen verran. ohk VAROITUS Niveltangon irtoamisesta voi olla seurauksena veneen äkillinen ja terävä täyskäännös. kan det resultere i. sillä sellaiset höllentyvät ja irtoavat tärinän johdosta päästäen niveltangon irtautumaan. kan båten plutselig ta en krapp sving.detaljnummer 11-34863) och mellanläggsbricka (“e”-12-71970). skarpt sving. Denne potentielt farlige hændelse kan forårsage. Monter styreoverføringsstaget til motoren med spesialskivebolten (“a” . Sæt styreforbindelsesstangen og styrekablet sammen ved brug af to flade spændeskiver (d) og selvlåsende nylonindsatslåsemøtrikker (b) (del nr. at båden pludseligt tager et fuldt. Trekk til låsemutteren (b) til den sitter på plass.osanumero 10-90041) ja itselukittuvilla. 10-90041). kunnes se on tiukasti paikallaan. och därefter låsmuttern (c) med 27 N–m (20 lb. Disse låsemøtrikker må aldrig udskiftes med almindelige møtrikker (ikke-låsende). Stram først bolten (a) strammes til 27 Nm. nemlig (a) en bolt med spændskivehoved (del nr. och skruva sedan av den 1/4 varv. och få länkstaget att släppa. 11-34863). Fest styreoverføringsstaget til styrekabelen med to flate skiver (d) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” . idet de vil vibreres løse. VARNING Om ett länkstag lossnar kan båten göra en plötslig. Låsemøtrikken (b) strammes indtil den sætter sig på plads.artikelnummer 10-90041) och de självlåsande nylonmantlade låsmuttrarna (“b” och “c” . og deretter låsemutteren (c) til 27 N-m. stram først til bolten (a) til 27 N-m.delnumer 10-90041). kiristä sitten lukkomutteri (c) 27 N-m:iin. VEDLIGEHOLDELSE ohi2a FASTGØRELSE AF STYREFORBINDELSESSTANGEN VIGTIGT: Styreforbindelsesstangen. ADVARSEL Hvis styrestangen frigøres. Näitä lukkomuttereita ei saa vaihtaa tavallisiin (lukittumattomiin) muttereihin. oha UNDERHÅLL ohi2k STYRLÄNKSTAGETS FÄSTEN VIKTIGT: Styrlänken mellan styrkabel och motor måste fästas med specialbulten (“a” .12-71970). Dette kan føre til at folk faller overbord med fare for alvorlig personskade eller død.osanumero 11-34863). Dessa muttrar får aldrig bytas ut mot vanliga muttrar (icke-låsande) eftersom sådana kommer att lossna. Kiristä ruuvi (a) ensin 27 N-m:iin. Asenna ohjauksen niveltanko moottoriin erikoisella aluslevykansiruuvilla (“a” osanumero 10-90041). at ombordværende kastes over bord.Delnr.delnr.). som forbinder styrekablet til motoren. Styreplejlstangen til motoren skal monteres med en særlig pakning-hovedbolt (“a” . 82 90-10212X20 .ft. 10-90041) og selvlåsende mutrer med nyloninnsats (“b” og “c” . og vri deretter mutteren tilbake en 1/4 omdreining. tvär gir. og derefter låsemøtrikken (c) til 27 Nm.12-71970).delnr.

specielt ved brug i saltvand. VEDLIGEHOLDELSE ohk15a TÆRINGSKONTROLANODE Påhængsmotoren er udstyret med kontrolanoder forskellige steder. Varje anod behöver kontrolleras periodiskt. har tre anoder. spesielt hvis motoren brukes i saltvann som påskynder erosjonen. 1 En anode (a) er montert nederst på hekkbraketten. En anode beskytter utenbordsmotoren mot galvanisk korrosjon ved å ofre sitt metall. Trimrodret (b) är också en anod. En anod hjälper till att skydda utombordaren mot galvanisk korrosion. och de två andra anoderna (c) sitter på sidan. En av dessa anoder är trimrodret (b). speciellt vid körning i saltvatten. För att uppehålla detta korrosionsskydd. Gearkassen med en diameter på 108 mm har tre anoder. 1 En anod (a) placeras underst på upphängningsbygelenheten. ohk UNDERHÅLL ohk15k oha KORROSIONSKONTROLLANOD Din utombordare har kontrollanoder på olika ställen. Trimroret (b) er også en anode på girkassen som måler 83 mm i diameter. där frätningen sker snabbare. som måler 108 mm i diameter. eftersom nedsätter dess effektivitet. Älä maalaa tai sivele suojaavaa kerrosta anodiin. 90-10212X20 83 . En af disse anoder er trimtappen (b) og to anoder er placeret (c) på siden af gearkassen. että perämoottorin metallit syöpyisivät. Anoden skall inte bestrykas med färg eller annat skyddande skikt. Jokainen anodi tarvitsee määräaikaisia tarkastuksia. skall anoden bytas ut innan den är helt sönderfrätt.. idet det vil reducere deres virkning. Anoderne skal efterses regelmæssigt. på undre växelhuset med 83 mm/diam. varsinkin jos perämoottoria käytetään suolaisessa vedessä. 1 Anodi (a) asennetaan peräpeilin kiinnikeasennelmaan. slik at dette eroderer sakte i stedet for metallet på utenbordsmotoren. koska se vähentää anodin tehokkuutta. som fremskynder tæringen. før de er fuldstændig eroderet. Säätöevä (b) on myös anodi 83 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa. fordi dette vil redusere effektiviteten av anoden. Tämän korroosiosuojan ylläpitämiseksi. Undre växelhuset med 108 mm/diam. 108 mm läpimittaisessa vaihteistokotelossa on kolme anodia. Hver anode må kontrolleres med jevne mellomrom. Én av anodene er trimroret (b) og to anoder (c) er plassert på hver side. vaihda anodi aina uuteen ennen kuin se on täysin syöpynyt. genom att låta sin metall sakta erodera istället för utombordarens metaller. Girkassen. Trimtappen (b) er ligeledes en anode på gearkassen med en diameter på 83 mm. OFFERANODE Utenbordsmotoren har kontrollanoder på forskjellige steder. Anoderne må aldrig påføres maling eller andet beskyttelseslag. joka kiihdyttää syöpymistä. Anodi auttaa suojaamaan perämoottoria galvaanista syöpymistä vastaan uhraamalla metallinsa hitaasti syöpyen sen sijaan. En anode hjælper med at beskytte påhængsmotoren mod galvanisk tæring ved at ofre sin metal til langsom nedbrydning i stedet for påhængsmotorens metaller. har tre anoder. Korrosjonsbeskyttelsen kan opprettholdes hvis anoden alltid blir skiftet ut før den er fullstendig erodert. 1 En anode (a) er installeret på bunden af agterspejlsbøjlesamlingen.goh92 c b 1 ohg a ohc VEDLIKEHOLD ohk15g ohk15c HUOLTO KORROOSION ESTOANODI Perämoottorissasi on säätöanodeja eri paikoissa. Mal eller påfør aldri et beskyttende stoff på anoden. For at vedligeholde denne tæringsbeskyttelse skal anoderne altid udskiftes. Yksi anodeista on säätöevä (b) ja kaksi anodeista (c) sijaitsee sivulla.

Koppla bort tändstiftskablarna. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. Placer en træklods. 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. Hvis propellen binder til akslen. Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. kan motoren begynde at starte. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen. der kan holde propellen. kan motoren starte. og fjern propelmøtrikken. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. kun huollat potkuria. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. så den ikke kan tages af. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. VEDLIGEHOLDELSE ohl10a Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. 84 90-10212X20 . För att förhindra detta. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen.goh93 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl10g ohl10c HUOLTO Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. må propellen fjernes av en autorisert forhandler. Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. at motoren starter. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. bør den fjernes af en autoriseret forhandler. UNDERHÅLL ohl10k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. mellem gearkassen og propellen. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. Træk propellen lige af akslen. Trekk propellen rett av akselen. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). når skruen efterses. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. Dra av propellern rakt från axeln. mens motoren er i gear. 1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. så att motorn inte kan starta.

Flo–Torque I drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). propellmutteren. varsinkin merivesiajossa. Flo–Torque II Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). Flo–Torque I vetonavan potkurit – Asenna eteenpäintyöntönapa (a). utskiftbar drevforing (c) . for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. propellermuttern genom att böja upp flikarna (b) och emot propellermutterns släta sidor. propell (b). oha VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl36a ohl36k Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln. Propeludskiftning – 83mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. den utbytbara drivhylsan (c). potkuri (b). bakre trykk (d). VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. 90-10212X20 85 . propelmøtrikken. VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter fremre trykknav (a). holder (e) og propellmutteren (f) på akselen. Sett låsekiven for propellen over pinnene (a). Flo–Torque II ohjainnapapotkurit – Asenna etupainelevy (a). ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort. 7 8 9 10 Fastgør propelmøtrikken ved at bøje fligene (b) opad og mod fladsiden på 11 Installér tændrørskablerne igen. propeller (b). potkuri (b). og propelmøtrikken (d) på akslen. spesielt ved kjøring i saltvann. sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin väliin ja kiristä potkurin kiinnitysmutteri 75 N•m:n tiukkuuteen sovittaen potkurin mutterin tasaiset sivut potkurin mutterin lukon kielekkeiden kanssa. pidätin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. propellerns hållmutter (c) och propellermutter (d). Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern och dra åt propellermuttern med 75 Nm och ställ in propellermutterns släta sidor med flikarna på propellerns hållmuttrar. på axeln. baktrycknav (d). kun potkuri irrotetaan. 10 Kiinnitä potkurin 10 Fest propellmutteren ved å bøye tappene (b) opp og mot de flate sidene på 11 Sett tilbake tennpluggledningene. TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. Potkurin vaihto – 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. propellens møtrikholder (c).goh62 d c 6 f e d 7 a b a b 8 ohg ohl36g c b a ohc b a HUOLTO 9-10 ohl36c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 83 mm (FORTS. propellen (b). holderen (e) og propelmøtrikken (f) på akslen. propeller (b). Anbring propellens møtrikholder over pindene (a). 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter fremre trykknav (a). hållare (e) och propellermutter (f) på axeln. propellen (b). propellen (b). takapainelevy (d). 7 8 9 Flo–Torque I Drive propellernav – Montera framtrycknav (a). 10 Fäst 11 Montera tillbaka tändstiftskablarna. VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln. holder for propellmutter (c) og propellmutter (d) på akselen. speciellt vid saltvattenkörning. Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. specielt i saltvand.. Rett inn den flate siden av propellmutteren med tappene på holdmekanismen for propellmutteren. Placér en træklods mellem gearkassen og propellen og stram propelmøtrikken til 75 Nm. potkurin mutterin kiinnike (c) ja potkurin mutteri (d) akseliin. den bagerste trykindsats (d). Flo–Torque II drevnavpropeller – Anbring den forreste trykindsats (a). vaihdettava ohjaimen kaulus (c).) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. ohk 11 Pane sytytystulpan johtimet takaisin paikoilleen. og opret fladsiden på propelmøtrikken med fligene på propellens møtrikholder. og trekk til propellmutteren til 75 N-m. Aseta potkurin mutterin lukko tappien (a) päälle. Placera propellermutterns hållmutter över tapparna (a). den udskiftelige drevslæde (c). mutteri taivuttamalla kielekkeet (b) ylös potkurin mutterin sileitä sivuja vasten.

1 2 3 4 5 ohk Sett utenbordsmotoren i fri (N). kun huollat potkuria. For at undgå denne form for tilfældig start og eventuelle personskader på grund af berøring med propellen. Jos potkuri on takertunut kiinni akseliin eikä irtoa. UNDERHÅLL ohl12k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter VARNING Om propelleraxeln roteras när motorn har växeln ilagd så finns det risk för att motorn startar. Vedä potkuri suoraan ulos akselilta. så den ikke kan tages af. Trekk propellen rett av akselen. Fjern ledningerne fra tændrørene for at undgå. 1 2 3 4 5 oha Aseta perämoottorin vaihde vapaalle (N-asentoon). og fjern propelmøtrikken. Tällaisen moottorin vahingossa käynnistymisen ja pyörivän potkurin aiheuttaman vakavan vammautumisen ehkäisemiseksi aseta perämoottori aina vapaalle ja irrota sytytystulppien johdot. Räta ut flikarna på propellermutterns hållare. skall man alltid lägga i neutralläget och koppla bort tändstiftskablarna när propellern ses över. Dra av propellern rakt från axeln. johdot estääksesi moottorin vahingossa Suorista potkurin mutterin lukon vääntyneet kielekkeet. Ret de bøjede tænder på propelmøtrikholderen ud. Unngå denne utilsiktede startingen av motoren og eventuell alvorlig personskade som følge av at man blir truffet av en roterende propell. För att förhindra detta. Rett ut de bøyde tappene på låsemutteren. Sett en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast når propellmutteren fjernes. Har propellern fastnat på axeln måste den tas bort av en auktoriserad verkstad. skal påhængsmotoren altid sættes i neutral position (frigear) og tændrørsledningerne fjernes. mens motoren er i gear. moottori saattaa pyörähtää ja käynnistyä. Hvis propellen har kilt seg fast i akselen. der kan holde propellen. Aseta puukapula vaihteiston ja potkurin välille potkurin pitämiseksi paikallaan ja poista potkurin utteri. kan motoren starte. 86 90-10212X20 . 1 2 3 4 5 Sæt påhængsmotoren i neutral position (N) (frigear). kan motoren begynde at starte. Placera en träkloss mellan växelhuset och propellern. Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm ADVARSEL Hvis propellakselen dras rundt mens motoren er i gir. når skruen efterses. mellem gearkassen og propellen. må propellen fjernes av en autorisert forhandler. anna valtuutetun myyjäliikkeen irrottaa se. bør den fjernes af en autoriseret forhandler. Koppla bort tändstiftskablarna. så att propellern hålls fast då dess mutter avlägsnas. VEDLIGEHOLDELSE ohl12a Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse ADVARSEL Hvis propelakslen roteres. Træk propellen lige af akslen. Placer en træklods. Irrota sytytystulppien käynnistymisen. 1 2 3 4 5 Lägg i neutralläget (N). så att motorn inte kan starta. at motoren starter. Hvis propellen binder til akslen.goh208 N N 1 2 3 ohg 4-5 ohc VEDLIKEHOLD ohl12g ohl12c HUOLTO Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo VAROITUS Jos potkurin akselia käännetään vaihteen ollessa kytkettynä. och eventuella svåra skador förorsakade av att man träffas av den roterande propellern. ved alltid å sette motoren i fri og ta tennpluggledningene av når det jobbes med propellen. Ta av tennpluggledningene for å forhindre at motoren starter.

ska hela propelleraxeln smörjas med ett rekommenderat smörjmedel vid rekommenderade underhållsintervaller samt varje gång propellern tas bort. kun potkuri irrotetaan. propellern (c). 10 Sikr propelmøtrikken ved at bøje tre af tapperne ind i trykindsatsrillerne. Flo–Torq I drevnavpropeller – Installér trykskiven (a). VIKTIG: Det anbefales at hele propellakselen alltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervaller og hver gang propellen tas av. Propeludskiftning – 108mm diameter gearkasse (FORTSAT) 6 Dæk propelakslen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants anti-korrosion smørefedt eller 2-4-C Marine smøremiddel med Teflon. oha 10 Fest propellmutteren ved å bøye tre av tappene inn i trykknavsporene. propellen (c). propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. Propeller av typen Flo–Torque II med drivnav – Monter forovertrykknav (a). for at undgå at propelnaven tærer og sætter sig fast på propelakslen. painelevy (d). Sett en trekloss mellom girkassen og propellen. sivele aina koko potkurin akseli kerroksella suositettua voiteluainetta suositetuin huoltovälein ja joka kerran. Placera ett träblock mellan växelhus och propeller. maadoitusprikka (c). potkuri (b). TÄRKEÄÄ: Jotta estetään potkurin navan syöpyminen ja kiinnitarttuminen potkurin akseliin. trykknav (d). Aseta puupalikka vaihteistokotelon ja potkurin väliin ja kiristä potkurin mutteri 75 N⋅m kireydelle. Dette forhindrer korrosjon som kan føre til at propellnavet ruster seg fast i akselen. sprengskive (c). trykindsatsen (d). painelevy (d). trycknavet (d). 7 8 9 7 8 9 Propeller av typen Flo–Torque I med drivnav – Monter trykkskive (a). specielt i saltvand. varsinkin merivesiajossa. Flo–Torq II Drive Hub–propellrar – Installera främre trycknavet (a). Flo–Torq II drevnavpropeller – Installér for–trykindsatsen (a). den utbytbara drivhylsan (b). spesielt ved kjøring i saltvann.goh83 e d f 6 f e 7 c b a 8 ohg ohl34g d c b a ohc 9-10 HUOLTO ohl34c VEDLIKEHOLD Utskifting av propell – girkasse med diameter på 108 mm (FORTS. propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. Potkurin vaihto – 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo (JATKUU) 6 Päällystä potkurin akseli aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. och propellermuttern (f) på axeln. trykknav (d). och momentdrag propellermuttern till 75 N⋅m. potkuri (c). genom att bända in tre av flikarna i trycknavets spår. speciellt vid saltvattenkörning. propellermutterns hållare (e) och propellermuttern (f) på axeln. propellern (b). propellen (b). förbindningsbrickan (c). propell (b). vaihdettava vetoyksikön kaulus (b). propelmøtrikholderen (e) og propelmøtrikken (f) på skaftet. forbindelsesskiven (c). trykindsatsen (d). trycknavet (d). Flo–Torq I vetolaitteen navan potkurit – Asenna painelevy (a). den udskiftelig drevrevmuffe (b). 90-10212X20 87 . potkurin mutterin pidin (e) ja potkurin mutteri (f) akseliin. utskiftbar drevfôring (b) propell (c). VIGTIGT: Dæk altid hele propelakslen med det anbefalede smøremiddel ved det anbefalede vedligeholdelsesinterval og ligeledes hver gang propellen fjernes. 7 8 9 7 8 9 Flo–Torq I Drive Hub–propellrar – Installera tryckbrickan (a). 10 Kiinnitä potkurin mutteri taivuttamalla kolme kielekettä painelevyn uurteisiin. ohk VEDLIGEHOLDELSE UNDERHÅLL ohl34a ohl34k Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter (FORTS) 6 Applicera Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon på propelleraxeln.) 6 Smør propellakselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. Anbring en træblok mellem gearkassen og propellen og drej propelmøtrikken til et moment på 75 N⋅m. propellmutterfeste (e) og propellmutter (f) på akselen. og stram propellen til et moment på 75 N–m. propellermutterns hållare (e). 10 Säkra propellermuttern. Flo–Torq II vetolaitteen navan potkurit – Asenna eteenpäinpaineen levy (a). VIKTIGT: För att förhindra att propellernavet korroderar och fastnar på propelleraxeln.

Lisää vettä tarpeen mukaan niin. hvis det er nødvendigt for at holde det fuldt. VIKTIG: Les sikkerhets. eller om isolatorn är ojämn. 5. ødelagt. Varmista. positiivinen positiivisessa ja negatiivinen negatiivisessa navassa. lujalla ja oikein asennettuja. Batterianslutningarna skall hållas rena. haljennut. Tilsett vann om nødvendig. Sørg for at batteriet sitter godt fast. oha UNDERHÅLL ohm12k INSPEKTION OCH BYTE AV TÄNDSTIFT 1 Koppla bort tändkablarna från tändstiften genom att gummiöverdragen. at batteriet ikke kan bevæge sig. ohn1a EFTERSYN AF BATTERIET Batteriet skal efterses regelmæssigt for at sikre. Ställ in elektrodavståndet. Se till att batteriet sitter fast ordentligt. 1. 4.och säkerhetsinstruktioner som medföljer batteriet. för att förhindra oavsiktlig kortslutning mellan batterianslutningarna. Innstill tennplugg–gapet. Sluk motoren før batteriet efterses. belagt med blærer eller tilsodet. Byt tändstift om elektroden är sliten. 4.og vedligeholdelsesvejledningerne. 2. 3. Sørg for at batteriet er udrustet med et isolerende skjold så kortslutning af batteriforbindelserne undgås. innan tändstiften monteras tillbaka. 1. 3. Asenna tulpat sormitiukalle ja kiristä 1/4 kierrosta tai väännä momenttiasetukseen 27 N-m. strammet og monteret rigtigt. 2. Ennen sytytystulppien uudelleenasennusta. Se Specifikationsskemaet i afsnittet. 5. siinä on rakkuloita tai se on likainen. Drag först åt tändstiften för hand. Hæld vand i batteriet. että akku on varustettu eristävällä päällyssuojalla. Se Specifikationer i avsnittet Allmän information. Sørg for. 2. 4. og stram en 1/4 omdreining. har blærer eller er sotet. positiv til positiv og negativ til negativ. Skru tennpluggene i for hånd. ohn1k INSPEKTION AV BATTERIET Batteriet ska kontrolleras med jämna intervaller. Skift tennpluggen hvis elektroden er slitt. 2 3 4 Fjern tændrørene og efterse dem. ohk ohn1c AKUN TARKASTUS Akku tulee tarkastaa säännöllisin aikavälein moottorin käynnistymiskyvyn varmistamiseksi. 2 3 4 Ta ut tennpluggen for å sjekke dem. revnet. “Generel Information”. puhdista sytytystulppien istukat. VEDLIKEHOLD ohm12g SJEKKING OG UTSKIFTING AV TENNPLUGG 1 Fjern tennpluggledningen ved å vri lett på gummimansjettene og trekk dem av. inden tændrørene geninstalleres. jos elektrodi on kulunut tai eristys on karkea. som følger med batteriet. väl åtdragna och rätt kopplade (positiv till positiv och negativ till negativ). mikä estää vahingossa tapahtuvan napojen välisen oikosulun. og koblingen må sitte godt og være riktig montert. eller stram til et dreiemoment på 27 N-m. Slå av motoren før det utføres service på batteriet. ohn1g KONTROLL AV BATTERI Batteriet bør kontrolleres med jevne mellomrom for å være sikker på at det har tilstrekkelig startkapasitet. Indstil elektrodeafstanden. har blåsor eller är nedsotad. Kontrollera regelbundet att batteriets vätskenivå är den rätta. 3. Sørg for at batteriterminalene er isolerte. Stäng av motorn innan batteriet kontrolleras. rikkinäinen. för att man skall vara säker på att det har tillräcklig kapacitet för att kunna starta motorn. VIGTIGT: Læs sikkerheds. 1. 4. Installér rørene ved at stramme dem til med fingrene og drej en 1/4 omdrejning eller spænd til 27 N-m.og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med batteriet. 3. ødelagt. Katso Tekniset tiedot -taulukkoa osasta Yleistietoutta. Akun kaapelikenkien tulee olla puhtaita. Batterikabler og terminaler må være rene. että akku on kiinnitetty niin. 5. 2. ettei se liiku paikallaan.ja huolto-ohjeet. Fjern snavs på tændrørslejerne. 2 3 4 Avlägsna och inspektera tändstiften. Se SPESIFIKASJONER under GENERELLE OPPLYSNINGER.goh14 1 ohg 2 ohc ohm12c 3 HUOLTO SYTYTYSTULPAN TARKASTUS JA VAIHTO 1 Irrota sytytystulppien johdot kiertämällä kevyesti kumisuojuksista ja vedä ne ulos. Rengör tändstiftssätena. Käännä virta pois moottorista ennen kuin huollat akkua. eller isolasjonen er frynset. Säädä sytytystulpan kipinäväli. sprucken. slik at det ikke kan oppstå kortslutning mellom terminalene. Varmista. trasig. Batterikabelforbindelserne skal være rene. hvis elektroden er slidt eller isolatoren er grov. TÄRKEÄÄ: Lue akun mukana olevat turvallisuus. Vaihda sytytystulpat. eller momentdra dem med 27 N-m. VEDLIGEHOLDELSE ohm12a vrida något och dra i EFTERSYN OG UDSKIFTNING AF TÆNDRØR 1 Tændrørslederne aftages ved at vride gummihanen lidt og trække den af. 88 90-10212X20 . että akku on jatkuvasti täynnä. at motoren kan startes. VIKTIGT: Läs de underhålls. sprukket. Se till att batteriet är försett med isolerande skärmning. Udskift tændrøret. Positiv til positiv og negativ til negativ. och därefter ytterligare 1/4 varv. Fjern eventuell skitt fra tennpluggholderne før tennpluggene settes tilbake. slik at batteriet er fullt. 5. 1. 2 3 4 Irrota sytytystulpat ja tarkasta ne.

(1) SmartCraft–databusskrets – 15–ampere sikring. Hvis årsagen ikke kan findes. prøv at finde og korrigere årsagen til overbelastningen. kan sikringen ryke igjen. (1) SmartCraft Data Bus kredsløb – 15 AMP sikring. a. (1) SmartCraft Data Bus–krets – 15 A säkring. yritä löytää ja korjata ylikuormituksen syy. Jos syy ei selviä. skall du försöka att lokalisera och korrigera orsaken till överbelastningen. Hvis båndet er brudt (a). c. Om bandet är brutet. d. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. prøv å finne og rette årsaken til overbelastningen. Extra 20 A säkring 1 Säkringar och kretsar känns igen på följande: 90-10212X20 89 . b. (2) Kretsar för Bränslepump/Tomgångsluftkontroll/Bränsleinsprutare – SFE 20 A säkring. Hvis en sikring springer. c.goh121 a c 1 15 3 2 b 4 d e 1 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohj12g ohj12c HUOLTO SULAKKEIDEN UUSIMINEN Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Perämoottorin sähköiset piirit ovat suojatut ylikuormitukselta johdotuksen sulakkeilla. (4) Sytytyspuolapiiri – 20 AMP sulake e. (4) Tändspolekrets – 20 A säkring e. (2) Polttoainepumppu/Tyhjäkäynnin ilmanohjaus/Polttoaineruiskutuspiirit – SFE 20 AMP sulake. (4) Krets for tenningscoil – 20–ampere sikring. Sulakkeet ja piirit tunnistetaan seuraavasti: a. joka on samanarvoinen. De elektriske ledningskretsene på utenbordsmotoren er beskyttet mot overbelastning med sikringer i ledningen. (3) Huvudrelä/Tillbehör – 20 A säkring. (2) Benzinpumpe/Tomgang luftkontrol/Benzinindsprøjtning kredsløb – SFE 20 AMP sikring. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. skal sikringen udskiftes. e. Skift sikringen hvis båndet er brutt. Sikringerne og kredsløbene identificeres på følgende måde: a. (3) Hovedrelé/ekstrautstyr – 20–ampere sikring. (2) Kretser for drivstoffpumpe/IAC (Idle Air Control)/drivstoffinjektor – SFE 20–ampere sikring. I annat fall kan säkringen gå igen. Vara 20 AMP sulake oha SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med elektronisk styrt drivstofftilførsel (EFI) VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. Ekstra 20 AMP sikring 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. 1 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. Ekstra 20–ampere sikring Sikringene og kretsene er angitt på følgende måte: ohk UNDERHÅLL ohj12k VEDLIGEHOLDELSE ohj12a BYTE AV SÄKRING EFI–modeller VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. sulake voi palaa uudelleen. (3) Päärele/Lisävarusteet – 20 AMP sulake. kan sikringen springe igen. Hvis en sikring ryker. (1) SmartCraft tietoväyläpiiri – 15 AMP sulake b. a. (4) Tændingsspolens kredsløb – 20 AMP sikring. Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä. d. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. byt ut säkringen. c. b. d. b. c. vaihda sulake. (3) Hovedrelæ/Tilbehør – 20 AMP sikring. Jos sulake palaa. Blir ikke årsaken funnet. Om en säkring går. Jos nauha on katkennut. e. De elektriske ledningskredsløb på påhængsmotoren er beskyttet mod overbelastning af sikringer i ledningsnettet. Utombordarens elektriska ledningskretsar skyddas mot överbelastning av ledningsmonterade säkringar. d.

Den elektriske startkreds er beskyttet mod overbelastning med en 20 AMP –sikring. fungerar inte startmotorn. Slitasje nederst på tennene. Om bandet är brutet (a). byt ut säkringen. Om säkringen har gått. Gummidelen är uppsvälld från olja. sulake voi palaa uudelleen. For stor slitage ved hjultændernes fødder. b. kan säkringen gå igen. sähköinen käynnistysmoottori ei toimi. c. Finn årsaken. utan att orsaken till överbelastningen klargjorts. og skoft sikringen. c. Jos sulake on palanut. Den elektriska startkretsen skyddas från överbelastning av en 20A –säkring. omd2g omd2c INSPEKSJON AV REGISTERREMMEN 2 Undersøk registerremmen og få den skiftet hos en autorisert forhandeler hvis noen av følgende tilstander forekommer. a. ophører den elektriske startmotor med at fungere. joka on samanarvoinen. Skift sikringen hvis båndet er brutt (a). Jos syytä ei löydy. e. Sprickor baktill på remmen och inuti remtänderna. kan sikringen gå igjen. vaihda se. Hvis båndet er brudt (a). EFTERSYN AF TANDREM 2 Efterse tandremmen og få den udskiftet af en autoriseret forhandler. b. c. Om en ny säkring sätts i. d.goh95 a 1 ohg ohc 2 HUOLTO omc7c VEDLIKEHOLD omc7g SKIFTE AV SIKRINGER Modeller med forgasser og elektrisk starter VIKTIG: Ha alltid med ekstra 20 AMP sikringer. 90 90-10212X20 . Hvis årsagen ikke findes. Sprekker på baksiden av remmen eller i basen av remtennene. Den elektriske starterkretsen er beskyttet mot overbelastning av en 20 AMP sikring. Försök att hitta. Åbn sikringsholderen og læg mærke til det sølvfarvede bånd inde i sikringen. Forsøg at finde og afhjælpe årsagen til overbelastningen. Kraftigt rottslitage på kuggarna. Vaihda sulake uuteen sulakkeeseen. Hvis ikke årsaken finnes. Kumiosa öljyn pullistama. Huomattavaa kulumista hampaiden juurissa. Gummidelen er oppsvulmet av olje. Remytorna är förhårdnade. d. b. omd2a omd2k INSPEKTION AV KAMAXELREM 2 Inspektera kamaxelremmen. oha ohk UNDERHÅLL omc7k VEDLIGEHOLDELSE omc7a BYTE AV SÄKRING Förgasarmodeller med elstart VIKTIGT: Medför alltid reservsäkringar i båten – 20A. AJASTUSHIHNAN TARKASTUS 2 Tarkista ajastushihna ja mikäli havaitset mitään seuraavista vioista. e. e. Tegn på slitage af kanter eller ydre remflader. Hvis sikringen er gått. Remflader er opruet. Revner i remmens bagside eller på remtændernes basisflade. skal sikringen udskiftes. Tegn på slitasje på kantene eller de ytre flatene på remmen. Tecken på slitage på remmens kanter eller utsida. Byt ut den om något av följande upptäcks: a. orsaken till överbelastningen. Kulumisen merkkejä hihnan reunoilla tai ulkopinnoilla. Hihnan pinnat karhentuneet. d. e. Yritä paikallistaa ja korjata ylikuormituksen syy. Overflaten på remmen har blitt ru. och korrigera. kan sikringen springe igen. Gummidelen opsvulmet på grund af olie. c. Byt ut säkringen med en ny säkring av samma amperetal. d. a. UDSKIFTNING AF SIKRINGER Elektrisk start modeller med karburatorer VIGTIGT: Hav altid en reserve 20 ampere-sikring ombord. vil ikke startmotoren virke. 1 Åpne sikringsholderen og sjekk det sølvfargede båndet inni sikringen. Den nye sikringen må ha samme klassifisering som den gamle. b. 1 1 Öppna säkringshållaren och titta på det silverfärgade bandet i säkringen. Udskift sikringen med en ny sikring af samme klasse. SULAKKEIDEN UUSIMINEN Kaasuttimilla varustetut sähköisesti käynnistettävät mallit TÄRKEÄÄ: Pidä aina varalla 20 AMP -sulakkeita Käynnistysvirtapiiri on suojattu ylikuormitusta vastaan 20 AMP -sulakkeella. vaihda sulake. Hvis sikringen springer. Halkeamia hihnan takapuolella tai hihnan hampaiden juuressa. hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: a. Jos nauha on katkennut (a). 1 Avaa sulakkeenpidin ja katso hopeanväristä nauhaa sulakkeen sisällä.

Flyt styrefriktionshåndtaget frem og tilbage under smøring.Katso osasta Potkurin vaihto potkurin irrotus. Styrbromsaxel (rorkultsmodeller) – Smörj nippeln. (jatkuu seuraavalla sivulla) ohk UNDERHÅLL oho65k oha SMÖRJSTÄLLEN Punkt 1 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. (forts. Co–pilot–aksel (modeller med styrekult) – Smør gjennom nippel. Smør hele skrueakslen ind i et lag smøremiddel.Smøres gennem fitting. Beveg styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører. 2 3 4 5 Styrbromsspak .Smörj genom smörjnippel. Tiltrør . Styrsadel .For avtagning og montering av propell. 1 Propellakselen . 2 3 4 5 Tiltrør . 1 Smør punktene 2 til 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med teflon eller Special Lubricant 101. Udskiftning af Skrue. (fortsättning på nästa sida) 2 3 4 5 Tiltstøttestangen – Smør gennem fittingen.Smør gjennom smørenipler.Voitele liitin Kääntörunko . Potkuriakseli .Voitele liitin.voitele läpiliitin.Anvisningar om demontering och montering av propeller finns i stycket Byte av propeller. Flytta styrfriktionsspaken fram–och–tillbaka under smörjningen. Svingbraketten .For vejledning i aftagning og installering af skibsskruen henvises der til afsnittet. Toisen ohjaajan vaihdevipu (ohjauskahvallisissa malleissa) . Co-Pilot-aksel (modeller med styrekult) . Apuohjainakseli (Ohjainkahvaiset mallit) – Voitele nipan läpi. Svingkonsol .Smøres gennem fitting. så det undgås at skruenavet tæres og binder til akslen. Smør inn hele porpellakselen for å forhindre at propellen ruster fast i akselen.Smörj genom smörjnippel. Smør punkter 2 gennem 6 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant med Teflon eller Special Lubricant 101. 2 3 4 5 Kallistusputki .goh96 1 4 5 2 3 ohg ohc VEDLIKEHOLD oho65g oho65c HUOLTO VOITELUKOHTEET Voitele kohde 1 aineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease tai 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 91 . se skifte av propell. Liikuta ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana. Smörj gängorna på tvingskruvarna (om så utrustad). Siirrä ohjauskitkavipua edestakaisin voitelun aikana. Punkterna 2-6 ska smörjas med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon eller Special Lubricant 101.ja asennusohjeita. Andenaksel (modeller med styrehåndtag) – Smør gennem fittingen. för att hindra propellernavet från att korrodera och fastna på axeln. VEDLIGEHOLDELSE oho65a SMØRESTEDER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease eller 2-4-C Marine Lubricant med Teflon.Smør gjennom smørenippel. Bestryk hela propelleraxeln med smörjmedel. 1 Propelleraxeln . SMØREPUNKTER Smør punkt 1 med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease (antikorrosjonssmøring) eller Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant med teflon. Skyv styrefriksjonsspaken fram og tilbake mens du smører. 1 Skrueaksel . Sivele voiteluainetta koko potkuriakselin pituudelle potkurin navan syöpymisen ja akseliin kiinnitarttumisen estämiseksi.Smør gjennom smørenippel. neste side) Voitele kohteet 2-6 voiteluaineella Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon tai Special Lubricant 101.

inden styrekablet smøres. 9 Fjern påfyldningsdækslet og kontrollér væskestanden. Væskenivået bør være i flukt med bunnen av påfyllingshullet. hvilket kan resultere i personskade eller død. Detta kan leda till förlust av styrförmågan och orsaka allvarliga skador eller dödsolyckor. ohp3c HYDRAULISEN AJOKULMAN SÄÄTÖNESTEEN TARKASTUS 8 Kallista perämoottori täysin ylös asentoon ja kiinnitä kallistustukilukko. at du mister kontrol over styringen. 92 90-10212X20 . 7 Smør styreforbindelsesarmens drejepunkter.Käännä ruoria vetääksesi ohjauskaapelin pään (a) perämoottorin kallistusputkeen. ohp3g KONTROLLERE VÆSKENIVÅET I POWER-TRIM-PUMPEN 8 Hev utenbordsmotoren til oppreist stilling og koble inn tiltstøttelåsen. Hvis denne ikke er tilgængelig. Om man smörjer kabeln när den är utdragen kan det ge upphov till ett hydrauliskt lås i styrkabeln. 9 Ta bort tanklocket och kontrollera vätskenivån. käytä autokäyttöön tarkoitettua (ATF) automaattivaihteistonestettä. Voiteluaineen paneminen ohjauskaapeliin sen ollessa ulkona putkesta voi aiheuttaa kaapelin hydraulisen lukkoutumisen. ADVARSEL Enden på styrekabelen må være trukket helt inn i motorens tiltrør før den smøres.Smør punkter.Vri om rattet. Dette kan føre til tap av styrekontroll. brug automatisk biltransmissionsvæske.Vrid ratten så att styrkabelns ände (a) dras in helt i utbordarens tiltrör. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Væskestanden skal være lige ved påfyldningshullets underkant. VOITELUKOHTEET (JATKUU) 6 Ohjauskaapelin rasvanippa (jos sellainen on) – . Påfyld Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. således at styrekablets ende (a) trækkes helt ind i påhængsmotorens tiltrør.goh97 8 6-b 6-a 7 ohg ohc 9 HUOLTO oho43c VEDLIKEHOLD oho43g SMØREPUNKTER (FORTS. ennen kuin voiteluainetta pannaan nippaan. Smør punkt 7 med lettvekt motorolje. 7 Dreiepunkter på styreoverføringsstag . Smør gennem tilpasningen (b). Voitele kohde 7 kevytöljyllä. Lisää Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid-nestettä. 9 Poista täyttöaukon kansi ja tarkasta nestetaso. kan styrekabelen bli hydraulisk lukket. kan det fastlåses hydraulisk. 9 Skru av påfyllingslokket og kontroller væskenivået. oha VEDLIGEHOLDELSE oho43a VARNING Änden på styrkabeln måste vara helt indragen i tiltröret innan man smörjer. ohp3k Smør punkt 7 med letvægtsolie KONTROLLERA POWER TRIM-VÄTSKA 8 Tilta utombordmotorn till fullt upp-läget och lås den i detta läge. kan (ATF) girolje for biler med automatgir brukes. SMØREPUNKTER (FORTSAT) 6 Styrekabelsmørenippel (hvis en sådan er monteret) . Smörj punkt 7 med tunn olja 7 Styrlänkstagets leder . Voitele liitin (b).) 6 Eventuell smørenippel for styrekabel . Dersom det smøres gjennom smørenippelen når styrekabelen er helt uttrukket. Om den inte finns tillgänglig. når det smøres. Nestetason on oltava täyttöreiän pohjan tasolla. Smörj genom nippeln (b). Dette medfører. Smør gjennom smørenippel (b). Jos sitä ei ole saatavana. ohp3a KONTROLLÉR POWER TRIM-VÆSKEN 8 Vip påhængsmotoren til helt-op-position og aktivér tiltstøttelåsen. som igjen kan forårsake alvorlig skade eller død. använd olja för automatisk transmission (ATF).smörj lederna.drej rattet. Hydraulisesti lukittunut ohjauskaapeli voi aiheuttaa ohjauksen menetyksen ja mahdollisesti aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Hvis dette ikke kan skaffes. VAROITUS Ohjauskaapelin pään täytyy olla kokonaan kallistusputkessa.Voitele nivelkohdat. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Hvis kablet er fuldt udtrukket. ohk UNDERHÅLL oho43k SMÖRJSTÄLLEN (FORTS) 6 Styrkabelns smörjnippel (om så utrustad). slik at enden på styrekabelen (a) blir trukket helt inn i motorens tiltrør. Vätskenivån bör vara vid påfyllningshålets underdel. 7 Ohjauksen yhdystangon nivelkohdat . ADVARSEL Styrekablets ende skal være trukket helt ind i påhængsmotorens tiltrør.

(jatkuu seuraavalla sivulla) ohk oha UNDERHÅLL ome13k ome13a VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFT MOTOROLIE Motorens oliekapacitet 3. Fjern dreneringspluggen og tøm motoroljen ut i et egnet oljekar. Olja in tätningen på pluggen. Oljebyte Olieskift procedure 1 2 Tilta utombordsmotorn uppåt till trailerläge. Kierrä perämoottorin ohjausta siten. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 93 . Drej styret på påhængsmotoren.0 liter BYTE AV MOTOROLJA Motorns oljevolym 3. Voitele pohjatulpan tiiviste öljyllä ja pane takaisin paikoilleen. OLJESKIFT Motoroljekapasitet 3 liter.0 liter. Avlägsna pluggen och töm oljan i ett lämpligt kärl. Poista valutustulppa ja valuta moottoriöljy sopivaan astiaan. (forts. och sätt tillbaka den. slik at avtappingshullet (a) vender ned. Smør tætningen på bundproppen med olie og påsæt bundproppen igen.0 litraa.goh98 a 1-2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ome13g ome13c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Moottoriöljyn kapasiteetti 3. että valutusreikä (a) on alaspäin. og skru den tilbake på plass. således at bundproppen (a) vender nedad. Drei styringen på utenbordsmotoren. Smør pakningen på dreneringspluggen med olje. Vrid styrningen så att utombordarens avtappningshål (a) riktas nedåt. Fremgangsmåte for oljeskift Öljynvaihto 1 2 Vipp utenbordsmotoren opp i transportstilling. neste side) 1 2 Kallista perämoottori ylös vetoasentoon. (fortsättning på nästa sida) 1 2 Vip påhængsmotoren op til trailer-position. Fjern bundproppen og aftap motorolien ned i en passende beholder.

Brug ikke smørefedt. spillolja. og trekk til fra 3/4 til en hel omdreining. ohk UNDERHÅLL ome4k VEDLIGEHOLDELSE ome4a BYTE AV MOTOROLJA Oljefilterbyte UDSKIFT MOTOROLIE Udskiftning af oliefilter 3 4 5 3 4 5 Placera en trasa eller handduk under oljefiltret för att absorbera ev. Fyll på mer olje. Ruuvaa irti vanha suodin kiertämällä suodinta vasemmalle (a). 6 7 94 90-10212X20 . om nødvendig. Rengör filtrets fästyta. Lisää öljyä. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån med oljestickan. Stop motoren og kontrollér oliestanden med målepinden. och applicera ett tunt lager olja på tätningen. Skru det gamle filter af ved at dreje det til venstre (a). hvis den spilles. kiristä sitten 3/4-1 kierrosta. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä suotimen tiivisteeseen. Skru av det gamle filteret ved å vri filteret mot venstre (a). om nødvendigt. Låt motorn gå på tomgång i fem minuter och kontrollera att inget läckage förekommer. at den ikke lækker. Bruk ikke smøring. Fyll på om det behövs. Pysäytä moottori ja tarkasta öljyn taso mittatikulla. Puhdista asennusalusta. Oljepåfylling Öljyn täyttö 6 7 Ta av oljelokket (c) og fyll på olje opp til passende nivå. Rengør sokkelen. La motoren gå på tomgang i fem minutter for å sjekke om det forekommer lekkasje. Stopp motoren og sjekk oljenivået på peilestaven. Anbring en klud eller et håndklæde under oliefiltret for at opsuge olie. Käytä moottoria joutokäynnillä ja tarkasta. Oljepåfyllning Påfyldning af olie 6 7 Ta bort tanklocket (c) och fyll på till lämplig nivå. Fjern oliepåfyldningsdækslet (c) og påfyld olie til passende arbejdsniveau. Skruva loss det gamla filtret genom att vrida filtret till vänster (a). Älä käytä rasvaa. ettei ole vuotoja. 3 4 5 Aseta räsy tai pyyhe öljynsuotimen alle. Påfør en tynd oliefilm på filterpakningen. Skru på et nytt filter til pakningen kommer i kontakt med basen. Rengjør sokkelen.goh99 a c 3-5 ohg 6-7 ohc VEDLIKEHOLD ome4g ome4c HUOLTO MOOTTORIÖLJYN VAIHTO Öljynsuotimen vaihto OLJESKIFT Fremgangsmåte for skifte av oljefilter 3 4 5 Legg en fille eller klut under oljefilteret. indtil pakningen berører sokkelen. jotta voit imeä siihen kaiken valuneen öljyn. 6 7 oha Poista öljysäiliön kansi (c) ja lisää öljyä kunnes se on oikealla käyttötasolla. Skru et nyt filter på. og stram herefter med en trekvarts eller en hel omdrejning. jos tarpeellista. Lad motoren køre i tomgang i fem minutter og kontrollér. slik at dette kan absorbere eventuelt oljesøl. Skruva åt det nya filtret tills tätningen kommer i kontakt med filterhuvudet – därefter ytterligare 3/4 – 1 varv. Ruuvaa uutta suodinta päälle kunnes tiiviste koskettaa alustaa. Påfyld olie. Använd inte smörjmedel. Påfør et tynt lag med olje på filterpakningen.

og hvis det er kuldegrader. og vil renne ut før oljen. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. VAIHDELAATIKKO Kun lisäät tai vaihdat vaihteiston voiteluainetta. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. VÄXELHUS Vid påfyllning eller byte av smörjmedel i undre växelhuset. slik at den har et melkeaktig utseende. I såfall. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. ohv4a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 440 ml smøremiddel.). att vattnet fryser och orsakar skada på växelhuset. och töm smörjmedlet. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. Hvis vann er tilstede. Om så är fallet. Avlägsna avtappnings–/påfyllningspluggen. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. eller också kan vattnet komma att blandas med smörjmedlet och ge det en mjölkliknande konsistens. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling. En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset. om vatten påträffas.83 MM DIA. om der er vand i smøremidlet. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. vil vannet fryse og ødelegge girkassen. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia.83 MM LÄPIM.goh66 3 1 2 ohg ohc VEDLIKEHOLD ohq15g ohq15c HUOLTO VAIHTEISTON VOITELU .68 fl. Låt återförsäljaren inspektera växelhuset. avluftningspluggen. Tømming av girkassen 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. då temperaturen går under fryspunkten. Jos vettä havaitaan. VEDLIGEHOLDELSE ohq15a SMØRING AF GEARKASSE . kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. Vaihteistokotelon 1 2 3 ohv4c Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. Vatten i smörjmedlet kan resultera i att lagren förstörs i ett tidigt skede. eller det vil ha blandet seg med oljen. hvis du bemærker vand. Placera en avtappningsbalja under utombordaren. 90-10212X20 95 . ohk Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq15k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 440 ml (14. Jos vettä on. kan vattnet ha sjunkit till botten och rinner ut före smörjmedlet. Växelhusets smörjmedelsvolym Växelhuset rymmer cirka 440 ml (14. oz. Sett tømmekaret under motoren. Tarkasta. se efter. Tömning av undre växelhus 1 2 3 ohv4k Placera utombordaren i vertikalt körläge. Hvis der er vand. at lejerne slides for hurtigt. ohv4g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 440 ml. la forhandleren undersøke girkassen. Vand i smøremidlet kan bevirke. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. anna huoltamosi tarkistaa vaihteisto. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen. Aseta valutusastia perämoottorin alle. katso onko voiteluaineessa vettä. eller. Placer en aftapningspande under motoren. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel.ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos.68 nesteunssia). Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girkassen når det tilsettes eller skiftes girolje. Fjern ventilasjonspluggene og påfyllings/drenerings pluggen og drener oljen. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. Lad din forhandler efterse gearkassen. ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. skall man kontrollera om det förekommer vatten i smörjmedlet. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler.83 MM DIAM.

1 2 3 Anbring påhængsmotoren i lodret arbejdsposition. kunnes se tulee näkyviin ilmareiästä (c). sættes den bagerste luftprop og pakningsskiven (a) .i. Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (d) . 96 90-10212X20 . VIKTIGT: Byt ut tätningsbrickorna.ja valutustulppa ja tiivistysrengas (d) takaisin paikoilleen. Avlägsna pluggen från avluftningshålet (a). 4 5 Innan tuben tas bort. Placér tuben med smøremiddel (b) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel. jos ne ovat vahingoittuneet. indtil det kommer til syne i lufthullet (c). 4 5 ohk Stopp ifyllingen av olje. Pane ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (a) paikoilleen. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 83 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. skal de udskiftes. om skadade. skall avluftningspluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. Poista ilmareiän tulppa (a).i. och sätt tillbaka den avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (d). rengjorda 4 5 Tilsæt ikke mere smøremiddel. 4 5 oha Lopeta voiteluaineen lisääminen. TÄRKEÄÄ: Vaihda tiivisteet uusiin. tills smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (c). Skift pakningen hvis den er skadet. Fjern ventilasjonspluggen (a). UNDERHÅLL ohq9k SMÖRJNING AV VÄXELHUS . VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå VEDLIGEHOLDELSE ohq9a SMØRING AF GEARKASSE . Før tuben med smøremiddel fjernes. Aseta voiteluaineputkilo (b) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta.83 MM DIAM.goh67 c a d 1-5 ohg b ohc VEDLIKEHOLD ohq9g ohq9c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . VIKTIG: Skift pakningen hvis den er skadet. 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö.83 MM DIA. GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel i gearkassen 1 2 3 Placera utombordaren i vertikalt körläge. Sett tilbake ventilasjonspluggen og pakningen (a) og skru til før smøretuben fjernes. Fjern luftproppen (a). Tag bort tuben. Fyll på smörjmedel med tuben (b) i påfyllningshålet. Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (d). Plasser smørenippelen (b) inn i påfyllingshullet og fyll i olje til den kommer til syne i ventilasjonshullet (c). VIGTIGT: Hvis pakningsskiverne er beskadigede.83 MM LÄPIM. ennen kuin poistat voiteluaineputkilon.

vil vannet fryse og ødelegge girhuset. Hvis vann er tilstede. eller det kan være blandet med smøremidlet og give det en mælkeagtig farve. Undersøg det udtømte gearkassesmøremiddel for metalpartikler. ohv18a Gearkassens smøremiddelkapacitet Gearkassen kan rumme cirka 710 ml smøremiddel. Om det finns vatten i smörjmedlet skall du kontakta din återförsäljare. En liten mängd med fina partiklar indikerar normalt slitage i växelhuset. Placera en dräneringsskål under motorn. En lille mængde fine metalpartikler angiver normalt gearslid. En mindre mengde fine metallpartikler tyder på normal slitasje på giret. slik at den har et melkeaktig utseende. Jos vettä havaitaan. Tømming av girhuset 1 2 3 Sett motoren i vertikal stilling. Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen.ja valutustulppa ja anna voiteluaineen valua ulos. och måste kontrolleras på en auktoriserad verkstad. VEDLIGEHOLDELSE ohq16a SMØRING AF GEARKASSE . ohk ohv18c Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus UNDERHÅLL ohq16k Vaihteistokotelon voiteluainetilavuus on suunnilleen 710 ml (24 nesteunssia). I såfall. Luftpropperne og påfyldnings/aftapningsproppen fjernes og gearkassen drænes for smøremiddel. Om så är fallet kommer vattnet att finnas på bottnen och rinna ut först. Tarkasta. Skruva ur luftningspluggarna och påfyllnings/dräneringspluggen och tappa av oljan. ohv18k Oljemängd i växelhuset Växelhuset rymmer ungefär 710 ml olja. hvis du bemærker vand. se voi olla asettunut pohjalle ja tulee ulos ennen kuin voiteluaine alkaa valua tai se voi olla sekoittunut voiteluaineeseen aiheuttaen maitomaisen värin. VAIHTEISTOKOTELO Kun lisäät tai vaihdat vaihteistokotelon voiteluainetta. Hvis der er vand. og hvis det er kuldegrader.108 MM DIA.108 MM DIAM. Dränering av växelhuset 1 2 3 Placera motorn i vertikalt arbetsläge. Undersök om det förekommer metallpartiklar i den avtappade växelhusoljan. kan det være sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet. Poista ilmareikien tulpat sekä täyttö. Vähäinen määrä hienoja metallihiukkasia on osoituksena normaalista vaihteiston kulumisesta. Under frost kan vandet fryse til is og beskadige gearkassen.108 MM LÄPIM. eller också kan det vara blandat med oljan och ge denna ett mjölkaktigt utseende. Vand i smøremidlet kan bevirke. og vil renne ut før oljen. vil det sannsynligvis ligge på bunnen. ettei vaihdekotelosta valutetussa voiteluaineessa ole metallihiukkasia. Større mengder metallfilspon eller større partikler (biter) kan bety unormal slitasje på giret og bør sjekkes av en autorisert forhandler. Dræning af gearkassen 1 2 3 Sæt påhængsmotoren i lodret driftsstilling.goh86 1 2 ohg ohc 3 VEDLIKEHOLD ohq16g ohq16c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . GEARKASSE Ved påfyldning eller udskiftning af gearkasseolie. Vann i giroljen kan resultere i at lagrene slites mye raskere. Fjern luftepluggene og påfyllings/tappe-pluggen og tapp ut oljen. anna myyjäliikkeen tarkistaa vaihteisto. katso onko voiteluaineessa vettä. oha SMÖRJNING AV VÄXELHUS . om der er vand i smøremidlet. eller det vil ha blandet seg med oljen. VÄXELLÅDA Vid byte eller påfyllning av växelhusolja skall man kontrollera om det förekommer vatten i oljan. Placer en aftapningspande under motoren. SMØRING AV GIRHUS – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroller om det er vann i girhuset når det tilsettes eller skiftes girolje. Vid minusgrader kan det frysa till is och spränga växelhuset. Jos vettä on. Sett tømmekaret under motoren. Aseta valutusastia perämoottorin alle. Vesi voi aiheuttaa laakeriston ennenaikaisen vioittumisen tai jäätymislämpötiloissa vesi voi jäätyä ja vahingoittaa vaihteistoa. medan en större mängd filspån eller större partiklar (flisor) kan tyda på onormalt växelhusslitage. Lad din forhandler efterse gearkassen. 90-10212X20 97 . ohv18g Giroljekapasitet Giroljekapasiteten er ca 710 ml. at lejerne slides for hurtigt. Suhteettoman suuri määrä metallijätteitä tai suurehkoja hiukkasia (siruja) saattaa olla osoituksena epänormaalista kulumisesta ja vaihteisto on syytä tarkastuttaa valtuutetussa huoltamossa. Vatten i smörjmedlet kan leda till för tidig lageråldring. se efter. la forhandleren undersøke girhuset. Vaihteistokotelon tyhjennys 1 2 3 Aseta perämoottori pystysuoraan ajoasentoon. En voldsom mængde metalspån eller større partikler (skår) kan angive unormalt gearslid og bør kontrolleres af en autoriseret forhandler.

når motoren bringes i kontakt med atmosfæren. Stopp fylling av olje. PÅHÆNGSMOTOR. Avlägsna främre (a) och bakre (b) avluftningsplugg. Sätt tillbaka den bakre avluftningspluggen och tätningsbrickan (b). Lopeta voiteluaineen lisääminen. Før tuben med smøremiddel fjernes. 1 2 3 4 5 6 ohr1c Aseta perämoottori pystysuoraan asentoon. kun moottori on joutunut ilman vaikutuksen alaiseksi. skall den främre pluggen och tätningsbrickan (a) sättas tillbaka. DER HAR VÆRET UNDER VAND Påhængsmotoren bør sendes til service hos en forhandler indenfor de første par timer efter bjærgning. Fortsett å fylle på olje til den kommer til syne ved bakre ventilasjonsplugg (e). oha UNDERHÅLL ohq11k SMÖRJNING AV VÄXELHUS . kunnes se tulee näkyviin etummaisesta ilmareiästä (d). Placer tuben med smøremiddel (c) i påfyldningshullet og tilsæt smøremiddel indtil det kommer til syne i det forreste lufthul (d).ja valutustulppa ja tiivistysrengas takaisin paikoilleen (f). Tämä huoltapisteen suoritettee huolto on välttämätön heti. 1 2 3 4 5 6 ohr1a Anbring påhængsmotoren i lodret driftsposition. Fjern tuben med smøremiddel og sæt den rene påfyldnings/aftapningsprop samt en pakningsskive (f) i. Denne øjeblikkelige behandling af motoren er nødvendig. DRÄNKT MOTOR En motor som hamnat under vatten. 98 90-10212X20 . Aseta nyt etummaisen ilmareiän tulppa ja tiivistyslevy (a) takaisin paikoilleen. for å minske faren for innvendig korrosjonsskade i motoren.goh87 e a d c f ohc b 1-6 ohg VEDLIKEHOLD ohq11g ohq11c HUOLTO VAIHTEISTOKOTELON VOITELU . Nå skal fremre ventilasjonsplugg og pakningen (a) settes i. innan tuben avlägsnas. Pane takimmainen ilmareiän tulppa ja tiivistysrengas (b) paikoilleen. Aseta voiteluaineputkilo (c) täyttöreikään ja lisää voiteluainetta. ennen kuin poistat voiteluaineputkilon. UTENBORDSMOTOR SOM HAR VÆRT UNDER VANN En utenbordsmotor som har vært nedsenket i vann. indtil det kommer til syne i det bageste lufthul (e). Fjern fremre ventilasjonsplugg (a) og bakre ventilasjonsplugg (b). jotta moottorin sisustan kärsimä syöpymisvaurio olisi mahdollisimman vähäinen. Poista etummaisen ilmareiän tulppa (a) ja takimmaisen ilmareiän tulppa (b). Fjern den forreste luftprop (a) og den bageste luftprop (b). da tæringen begynder. Nu sættes den forreste luftprop og pakningsskiven (a) i. ohk UPONNUT PERÄMOOTTORI Uponnut perämoottori on huollettava valtuutetussa huoltopisteessä muutaman tunnin sisällä perämoottorin vedestä nostamisesta. Denne umiddelbare behandlingen hos en serviceforhandler er nødvendig med én gang motoren utsettes for luft. Fyll på smörjmedel med tuben (c) i påfyllningshålet. Fjern smøretuben og sett tilbake den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pakningen (f). Detta för att minska invändig korrosionsskada på motorn. Fyll inte på mera smörjmedel. måste ses över av en auktoriserad verkstad inom några timmar efter den bärgats.108 MM LÄPIM. VAIHTEISTOKOTELO Vaihteistokotelon voiteluainetason tarkastus ja vaihteistokotelon uudelleen täyttäminen SMØRING AV GIRKASSE – GIRKASSE MED 108 MM DIAMETER Kontroll av giroljenivå og påfylling av girolje 1 2 3 4 5 6 ohr1g Sett motoren i vertikal stilling.108 MM DIA. Poista voiteluaineputkilo ja pane puhdistettu täyttö. Tilsæt ikke mere smøremiddel. GEARKASSE Eftersyn og påfyldning af smøremiddel til gearkassen 1 2 3 4 5 6 ohr1k Placera utombordaren i vertikalt körläge. Jatka voiteluaineen lisäämistä. Sett tilbake bakre ventilasjonsplugg og pakningen (b) og skru til før smøretuben fjernes. Avlägsna tuben med smörjmedel. sættes den bageste luftprop og pakningsskiven (b) i. och sätt tillbaka den rengjorda avtappnings–/påfyllningspluggen och tätningsbrickan (f). bør tas til service innen noen få timer hos en autorisert forhandler med én gang utenbordsmotoren er tatt opp av vannet. for at minimere indvendig tæring. Då smörjmedel blir synligt vid avluftningshålet (d). VÄXELHUS Kontroll och påfyllning av växelhusets smörjmedelsnivå ohq11a VEDLIGEHOLDELSE SMØRING AF GEARKASSE . kunnes se tulee näkyviin takimmaisesta ilmareiästä (e). Sett smørenippelen (c) inn i smørehullet og fyll i olje til den kommer til syne i fremre ventilasjonsplugg (d). Fortsæt med at tilsætte smøremiddel.108 MM DIAM. Fortsätt att fylla på smörjmedel tills det blir synligt vid bakre avluftningshålet (e).

(forts. både fra tank. korrosion och frysskador från kvarvarande vatten. (jatkuu seuraavalla sivulla) oia FÖRVARING oia1k FÖRBEREDELSER FÖR FÖRVARING Det viktigaste vid förvaring är att skydda motorn mot rost. Sådant bränsle ska tappas av. Følgende oplagringsprocedurer bør følges for at gøre din påhængsmotor klar til vinteroplagring (2 måneder eller længere). och skaka tanken så att stabiliseringsvätskan blandas väl med bränslet. Näin estät vesipumpun vaurioitumisen (kuivana käymisen) sekä moottorin ylikuumenemisen. 1. Fyld benzintanken og motorens benzinsystem med behandlet (stabiliseret) benzin for at hjælpe med at forebygge formering af lak og gummi. slang och tank . Seuraavat varastointivalmistelut tulee suorittaa perämoottorin varustamiseksi veneilykausien välistä tai pitkäaikaista säilytystä varten (kaksi kuukautta tai enemmän). bränslefilter. drivstofføring og drivstoffsystem. Placer påhængsmotoren i vand eller forbind skylleapparaturet. eller anslut spoltillsats för kylvattencirkulation. er å beskytte den mot rustog frostskader som følge av vann i motoren. FORBEREDELSER TIL MOTORLAGRING Det viktigste å ta hensyn til når motoren skal til lagring. uden at vand cirkulerer gennem vandindtagene i gearkassen. Hvis bensinen som benyttes inneholder alkohol. Modeller med forgasser 3. Fortsæt med følgende instruktioner. OPLAGRING oia1a GØR KLAR TIL OPLAGRING Det vigtigste i forberedelserne til oplagring af din båd er at beskytte den imod rust. Jos käytetty bensiini sisältää alkoholia. tæring og frostsprængninger på grund af indespærret vand. Plassemotoren i vann eller koble til spyletilkoplingen for å få kjølevannet til å sirkulere.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i en separat beholder. Speciella rekommendationer för fastmonterade bränsletankar. så der er vandcirkulation. Fastmontert bensintank . on suositeltavaa valuttaa mahdollisimman paljon jäljellä olevasta bensiinistä pois polttoainesäiliöstä. Häll i erforderlig mängd med bensinstabiliseringsmedel och olja i en separat behållare. kan dra åt sig fukt. anbefales det at aftappe så meget som muligt af den tiloversblevne benzin fra benzintanken. og kan beskadige benzinsystemet.Hell passende mengde Gasoline Stabilizer (følg bruksanvisningen på flasken) i tanken. joka auttaa estämään lakan ja hartsin muodostumista. että käsitelty polttoaine pääsee kaasuttimeen. Modeller med karburator 3. (ætylalkohol eller metanol) kan forårsage. Vip tanken frem og tilbage nogle gange så stabilisatoren blandes med benzinen. som indeholder alkohol. Følgende fremgangsmåter for lagring bør følges hvis motoren ikke skal brukes på mer enn 2 måneder: FORSIKTIG Kjør aldri motoren. Fortsätt enligt följande. FORSIKTIGHET Starta eller kör aldrig utombordaren ens för ett ögonblick. Lad den køre i ti minutter. 2. Häll sedan blandningen i bränsletanken. uten at vann sirkulerer gjennom vanninntakene i girkassen. Kör motorn i tio minuter. (fortsättning på nästa sida) Benzinsystemet VIGTIGT: Benzin. selv ikke bare for en kort stund. så att det behandlade bränslet hinner komma fram till förgasaren. eller att motorn överhettas. anbefales det å tappe ut så mye som mulig av den resterende alkoholholdige bensinen før motoren skal i opplag. Bärbar bränsletank – Häll i erforderlig mängd med Gasoline Stabilizer (följ anvisningarna på behållaren) i bränsletanken. Aseta perämoottori veteen tai kiinnitä siihen huuhtelulisälaite jäähdytysveden kierrättämiseksi. Kjør motoren i 10 minutter slik at det stabiliserte drivstoffet når frem til forgasseren. Fortsett med anvisningene nedenfor. Bland med én liter benzin. 1 liter bensin. Kaasuttimella varustetut mallit 3. så att oönskade avlagringar förhindras. 2. så den behandlede benzin spreder sig til karburatoren. (fortsættes på næste side) 90-10212X20 99 . Hæld den nødvendige mængde benzinstabilisator og olien i en separat beholder. eib15a Bränslesystem VIKTIGT: Det är viktigt att förebygga avlagringar i bränslesystemets delar såsom förgasare. at der dannes syre under oplagringen. eib15g VAROITUS Älä milloinkaan käytä perämoottoria (edes hetkisen). 2. 1. Käytä moottoria kymmenen minuutin ajan niin. . Förgasarmodeller 3. jos vesi ei kierrä vaihteiston vedenottoaukoista.Kaada vaadittu määrä Gasoline Stabilizer -käsittelyainetta (seuraa astiassa olevia ohjeita) polttoainesäiliöön. Följande förvaringsprocedur ska följas för att förbereda utombordaren för en längre tids förvaring (två månader eller längre). eller användning av etanol eller metanol. vilket kan bilda syra. utan att vatten cirkulerar genom växelhusets kylvattenintag. Täytä polttoainesäiliö ja moottori polttoainejärjestelmä lisäaineella käsitellyllä (stabiloidulla) polttoaineella. Kallistele säiliötä edestakaisin aineen sekoittamiseksi bensiiniin. syöpymiseltä ja sisään jääneen veden jäätymisen aiheuttamilta vaurioilta. Bærbar bensintank . eftersom det leder till att vattenpumpen skadas (körs torr).Jatka seuraavien ohjeiden mukaan. eib15c Drivstoffsystemet VIKTIG: Bensin som inneholder alkohol (etanol eller metanol) kan under lagring danne syre som kan skade drivstoffsystemet. Kaada tarvittava määrä polttoaineen lisäainetta ja öljyä erilliseen astiaan ja sekoita yhteen litraan polttoainetta. neste side) oik Polttoainejärjestelmä TÄRKEÄÄ: Alkoholia (etanolia tai metanolia) sisältävä bensiini voi aiheuttaa hapon muodostumista varastoinnin aikana ja voi vahingoittaa polttoainejärjestelmää. Beveg tanken litt frem og tilbake så stabilisatoren blander seg med bensinen. Transportabel benzintank: Hæld den anbefalede mængde “Gasoline Stabilizer” i benzintanken (følg instruktionerne på beholderen).oig oic MOTOROPPLAG oia1g oia1c VARASTOINTI VARUSTAMINEN VARASTOINTIA VARTEN Perämoottorin varustamisessa varastointia varten päähuomio on sen suojaamisessa ruostumiselta. benzinslangen og benzinsystemet. Erikoisohjeet kiinteää polttoainesäiliötä varten. Placera utombordaren i vatten. Hell blandingen i tanken. for å unngå at vannpumpen kjøres tørr og motoren overopphetes. Siirrettävä polttoainesäiliö . Alkoholblandat bränsle. og bland med ca. 1. Fyll drivstofftanken og motorens drivstoffsystem med behandlet (stabilisert) drivstoff for å hindre dannelse av fernissering og gummi. Kaada tämä sekoitus senjälkeen polttoainesäiliöön. 1. Fyll bränsletank och motorns bränslesystem med bränsle och en tillsats med anti–koaguleringsmedel. Hæld denne blanding i tanken. Special instruktion for permanent monterede benzintanke.under förvaring. Hvis der bruges alkoholholdig benzin. och blanda med 1 liter bensin. polttoaineletkusta ja moottorin polttoainejärjestelmästä. 2. eib15k FORSIGTIG For at undgå skade på vandpumpen (der kan løbe tør) og overophedning af motoren må du aldrig lade din påhængsmotor køre (ikke engang et kort øjeblik).

Drej svinghjulet med hånden adskillige gange for at fordele olien i cylindrene. Kontakt forhandleren ang. 5. voi jäätyä ja aiheuttaa vauriota perämoottorille. oie1c Girkasse 1. 3. Ohjeet suodattimen tarkistuslasin poistosta ja asennuksesta saat osasta ”Huolto”. Poista sytytystulpat ja ruiskuta pieni määrä moottoriöljyä jokaisen sylinterin sisään. Tilføj 3 cc (1/2 teskefuld) benzinstabilisator til benzinfilterets inspektionsskål og geninstallér. jotta lisäaineella käsitelty polttoaine täyttää moottorin polttoainejärjestelmän. Kjør motoren i 15 minutter. oic4k OPLAGRING Benzinsystemet Modeller med elektronisk benzinindsprøjtning (EFI) 4. 3. joista maali on lähtenyt pois. joka on mahdollisesti päässyt sisään vaihteiston pakokaasukanavista. FORSIKTIG Hvis motoren lagres vertikalt i kuldegrader. og sett den tilbake. vedligeholdelsesplan”. Placera utombordaren i vatten. (Se VEDLIKEHOLD).ja huoltotaulukossa mainitut perämoottorin osat.oig oic MOTOROPPLAG Drivstoffsystemet EFI–modeller (Electronic Fuel Injection) 4. 2. Påhængsmotorens oplagringsstilling Påhængsmotoren oplagres i lodretstående position. Roter svinghjulet manuelt flere ganger for å fordele oljen i sylinderne. Fjern tændrørene og sprøjt en lille mængde maskinolie ind i hver cylinder. Avlägsna bränslefiltrets synglas. oie1k Beskyttelse af indvendige motordele 1. Skift girolje. Käytä moottoria 15 minuuttia. oid3a Skydd av utombordarens invändiga komponenter 1. oid3c Beskyttelse av motorens indre deler 1. 3. Konsultera Underhållsavsnittet. Smør alle motordele. Aseta perämoottori veteen tai yhdistä huuhtelulaite jäähdytysveden kiertoon. oif3g Vaihteistokotelo 1. oia FÖRVARING Bränslesystem EFI–modeller 4. 3. Skift motoroljen. oid3k Beskyttelse af påhængsmotorens udvendige dele 1. oie1a Växelhuset 1. tills bränsle med anti–koaguleringsmedel fyllt bränslesystemet. oif3c Plassering av motoren for opplag La motoren stå i vertikal stilling slik at vann kan renne ut. oif3k Placering av utombordaren vid förvaring Förvara utombordaren i upprätt ställning. Återförsäljaren har färg 3. som har kommit in i avgasutsläppet. repareringslakk. frysa och förorsaka skador på motorn. Sprut Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (rustmiddel) på utvendige metallflater (unntatt på anodene for korrosjonskontroll). 2. Töm växelhuset på olja och fyll det på nytt (se underhållsrutinen). Senk utenbordsmoteren ned i vannet. oie1g Moottorin sisäisten osien suojaaminen 1. 2. Smør alle motorens smørepunkter som beskrevet i Vedlikeholdsoversikt. så vandet kan drænes fra den. kan kølevand eller regnvand i propellens udstødningsmunding i gearkassen fryse og forårsage beskadigelse af motoren. eller koppla sköljadaptern för cirkulerande kylvatten. oif3a FORSIKTIGHET Om motorn förvaras upptiltad i temperaturer under noll kan instängt kyleller regnvatten. 5. Giv alle skrammer frisk maling. i enlighet med vad som anges i Inspektions– och underhållsschemat. Voitele kaikki Tarkastus. 2. Fjern benzinfilterets inspektionsskål og tøm indholdet over i en egnet beholder. Sätt tillbaka tändstiften. slik at det behandlede drivstoffet fyller motorens drivstoffsystem. Placér påhængsmotoren i vandet eller forbind skyllekittet for at cirkulere kølevand. Aftap og påfyld gearkassens smøremiddel (der henvises til afsnittet om vedligeholdelsesprocedurer). oic4c Beskyttelse av motorens ytre deler 1. Sprøjt Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard på eksterne metalflader (undtagen tæringskontrolanoder). Kør motoren i 15 minutter for at lade behandlet benzin fylde motorens benzinsystem oic4a Skydd av utombordarens utvändiga komponenter 1. oid3g Perämoottorin ulkoisten osien suojaaminen 1. 100 90-10212X20 . Gearkasse 1. som har kommet inn gjennom eksosutløpet. Sett tilbake tennpluggene. der er nævnt i afsnittet. Skift motorolie. 3. Bättra på ställen där färgen flagnat. Häll en 1/2 tesked anti–koaguleringsmedel i bränslefiltrets synglas. 5. 3. 2. Poista polttoainesuodattimen tarkistuslasi ja tyhjennä sisältö sopivaan astiaan. Asenna sytytystulpat uudelleen. Ta ut tennpluggene og sprøyt litt motorolje inn i hver sylinder. Spreja Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (korrosionsskydd) på de yttre metallytorna (UTOM på korrosionskontrollanoder). Lisää 3 cl (1/2 teelusikallista) bensiinin stabilointiainetta polttoainesuodattimen tarkistuslasiin ja asenna uudelleen. kunne fryse til is og skade påhengsmotoren. Perämoottorin asettaminen varastoon Varastoi perämoottori pystysuorassa asennossa. Avlägsna tändstiften och spruta in lite motorolja i varje cylinder. Valuta ja täytä vaihdelaatikokotelon voiteluaine (ks. 2. sisään jäänyt jäähdytysvesi tai sadevesi. Hell 3 cm# (1/2 teskje) bensinstabilisator i den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret. Smörj utombordarens alla komponenter. Ruiskuta Quicksilver tai Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard-ainetta ulkopuolisiin metallipintoihin (paitsi syöpymistä estäviin anodeihin). vad gäller avlägsnande och installation av filtret. Vaihda moottoriöljy. så att vattnet kan rinna ur. Pyöritä vauhtipyörää käsin useita kertoja jotta öljy menee tasaisesti sylintereihin. 3. vil ev. Få den rette maling hos din forhandler. jotta vesi pääsee valumaan pois perämoottorista. eller koble til spyletilkoblingen for å sirkulere kjølevannet. Installér tændrørene igen. Rotera svänghjulet för hand några gånger. huoltomenetelmä). oic4g VARASTOINTI Polttoainejärjestelmä Elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mallit (EFI) 4. kjølevann eller regnvann. innan det sätts tillbaka. Kunnosta kaikki kohdat. Fjern den gjennomsiktige beholderen til drivstoffilteret og tøm innholdet i en egnet beholder. oik VAROITUS Jos perämoottori on varastoitu kallistetussa asennossa jäätymislämpötiloissa. Se under Vedlikehold for beskrivelse av hvordan filteret fjernes og monteres. Tiedustele myyjäliikkeettä viimeistelymaalia. 2. Riper i lakken bør behandles. FORSIGTIG Hvis motoren oplagres i opvippet stilling i frostvejr. Byt motoroljan. “Eftersynsog 2. 5. och töm innehållet i en därför avsedd behållare. Låt motorn vara igång i 15 minuter. Der henvises til sektionen Vedligeholdelse for oplysninger om aftagning og installation af filtre. så att oljan fördelas i cylindrarna.

oig

oic

MOTOROPPLAG
oig1g oig1c

VARASTOINTI
Akun varastointi
1. Seuraa akun valmistajan ohjeita akun varastoimiseksi ja uudelleen lataamiseksi. 2. Poista akku veneestä ja tarkasta veden korkeus. Tarpeen vaatiessa lataa uudelleen. 3. Varastoi akku viileään, kuivaan paikkaan. 4. Aika ajoin tarkasta veden taso ja lataa akku varastoinnin aikana.

Lagring av batteriet
1. Følg fabrikantens anvisninger for lagring og opplading av batteriet. 2. Fjern batteriet fra båten, og sjekk væskenivå. Lad opp om nødvendig. 3. Sett batteriet på et kaldt og tørt sted. 4. Kontroller væskenivået i batteriet regelmessig, og lad opp om nødvendig under lagring.
oik

FÖRVARING
oig1k

oia

Batteriförvaring
1. Följ tillverkarens instruktioner om förvaring och laddning. 2. Ta ur batteriet ur båten och kontrollera elektrolytnivån. Ladda om vid behov. 3. Förvara batteriet på en torr och sval plats. 4. Kontrollera batteriets elektrolytnivå periodvis, och ladda om batteriet under förvaringen.

OPLAGRING
oig1a

Oplagring af batteriet
1. Følg batterifabrikantens vejledninger vedr. oplagring og genopladning. 2. Fjern batteriet fra båden og kontrollér vandstanden. Genoplad batteriet, hvis det er nødvendigt. 3. Batteriet skal oplagres koldt og tørt. 4. Kontrollér vandstanden regelmæssigt og oplad batteriet under oplagringen.

90-10212X20

101

ojg

ojc

FEILSØKING
ojb4g ojb4c

VIANETSINTÄ
1
• • • • • • KÄYNNISTYSMOOTTORI EI SAA (SÄHKÖKÄYNNISTEISET MALLIT) MOOTTORIA PYÖRIMÄÄN

1
• • • • • •

STARTMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) En 20–ampere sikring i startkretsen (modeller med forgasser) eller kretsen for hovedstrømsreléen/ekstrautstyret (EFI–modeller) er røket. Se delen Vedlikehold. Utenbordsmotoren står ikke i fri. Dårlig batteri eller batteriforbindelsene er løse eller korrodert. Det er feil med tenningsnøkkelen. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Det er en feil med startmotoren eller startkabelen. MOTOREN VIL IKKE STARTE Dødmannsbryteren står ikke i “RUN”-stilling. Uriktig startprosedyre. Se BRUK. Gammel eller forurenset bensin. Motoren har fått for mye bensin. Se BRUK. Motoren får ikke nok bensin. a. Tom bensintank. b. Ventilen på drivstofftanken er stengt eller blokkert. c. Bensinslangen er frakoblet eller har en knekk. d. Tilføringsblæren har ikke blitt pumpet. e. Det er en feil med sikkerhetsventilen på tilføringsblæren. f. Tette bensinfiltre. Se VEDLIKEHOLD. g. Det er en feil med drivstoffpumpen.

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt
Palanut 20 Amp sulake käynnistyspiirissä (kaasutinmalleissa) päätehorele/lisävarustepiirissä (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Perämoottorin vaihde ei ole vapaalla. Heikko akku tai akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Vika virtalukossa Johdotus– tai sähköliitäntävika. Vika käynnistysmoottorissa tai käynnistyssolenoidissa. MOOTTORI EI KÄYNNISTY Hätäkatkaisin ei ole RUN-asennossa. Väärä käynnistysmenettely. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Bensiini vanhaa tai saastunutta. Moottori saanut liikaa polttoainetta. Katso osaa Perämoottorin käyttö. Polttoainetta ei pääse moottoriin. a. Polttoainesäiliö on tyhjä. b. Polttoainesäiliön ilmareikä ei ole avoin tai siinä on supistuma. c. Polttoaineletku irronnut tai mutkalla. d. Rikastinta ei ole puristettu. e. Rikastimen sulkuventtiili on viallinen. f. Polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. g. Vika polttoainepumpussa. • • • •
oja

tai

2
• • • • •

2
• • • • •

Mahdolliset syyt

Mulige årsaker

• • • •
ojk

h. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. 20–ampere sikring er røket (EFI–modeller). Se delen Vedlikehold. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Det er en feil i ledningsnettet eller de elektriske forbindelsene. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD.

h. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. Palanut 20 Amp sulake (EFI–mallit). Katso osaa “Huolto”. Vika sytytysjärjestelmän jossain osassa. Johdotus– tai sähköliitäntävika. Sytytystulpat likaisia tai viallisia. Katso osaa Huolto.

FELSÖKNING
ojb4k

FEJLFINDING
ojb4a

1
• • • • • •

1
STARTMOTORN DRAR INTE RUNT MOTORN (MODELLER MED ELSTART) En 20 A säkring har gått i startkretsen (förgasarmodeller), eller i huvudströmsreläet/tillbehörskretsen (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Neutralläget är inte ilagt. Svagt batteri, lösa eller korroderade anslutningar. Fel i tändnyckelkresen. Problem med kabel– eller elanslutning. Fel på startmotorn eller startmotorns solenoid. MOTORN STARTAR INTE Nödstoppskontakten är inte i läge “RUN”. Felaktig startrutin. Se avsnittet Körning. Gammalt eller förorenat bränsle. Sur motor. Se avsnittet Körning. Bränsle kommer inte fram till motorn. a. Bränsletanken är tom. b. Bränsletankens luftningshål inte öppet, eller igensatt. c. Bränsleslangen har lossnat eller är klämd. d. Pumpblåsan har inte använts. e. Fel på pumpblåsans backventil. f. Igensatt bränslefilter. Se underhållsavsnittet. g. Fel på bränslepumpen. • • • • • •

STARTERMOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN (MODELLER MED ELEKTRISK STARTER) Sprunget 20 AMP sikring i startkredsløbet (modeller med karburatorer) eller hovedstrømsrelæet/tilbehørskredsløb (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Påhængsmotoren er ikke i neutral position (frigear). Svagt batteri eller løse eller tærede batteriforbindelser. Fejl i tændingsnøglekontakten. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Fejl i startermotor eller starterrelæ. MOTOREN VIL IKKE STARTE Nødstopkontakten er ikke i positionen RUN (KØR). Fejlagtig startprocedure. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Gammel eller snavset benzin. Motoren er druknet. Der henvises til afsnittet, “Betjening”. Benzinen når ikke frem til motoren. a. Benzintanken er tom. b. Benzintankens ventil er ikke åben eller er blokeret. c. Benzinslangen er ikke forbundet eller den slår knæk. d. Primerbolden blev ikke klemt. e. Der opstod fejl i primerboldens kontrolventil. f. Benzinfiltret er tilstoppet. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. g. Fejl i brændstofpumpen.

Mulige årsager

Möjliga orsaker

2
• • • • •

2
• • • • •

Mulige årsager

Möjliga orsaker

• • • •

h. Bränsletankens filter igensatt. 20 A säkring har gått (EFI–modeller). Konsultera, ”Underhållsavsnittet”. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med kabel– eller elanslutning. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet.

• • • •

h. Filtret i benzintanken er tilstoppet. Sprunget 20 AMP sikring (EFI modeller). Der henvises til Vedligeholdelsesektionen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Ledningsproblem eller problem med elektrisk forbindelse. Tændrørene er snavsede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”.

102

90-10212X20

ojg

ojc

FEILSØKING
3
• • • • MOTOREN GÅR UJEVNT Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Tennpluggene er dårlige eller defekte. Se VEDLIKEHOLD. Uriktig montering og justering. Motoren får ikke nok drivstoff. a. Motorens drivstoffilter er tilstoppet. Se om Vedlikehold. b. Drivstofftankfilteret er tilstoppet. c. Tilbakeslagsventilen sitter fast. Denne finnes på innebygde, fastmonterte drivstofftanker. • • • d. Drivstoffslangen er har en knekk eller er sammenklemt. Det er en feil med drivstoffpumpen. Det er en feil med komponenter i tenningssystemet. Feil med komponent i drivstofftilførselssystemet (EFI–modeller). TAP AV YTEEVNE Lavt oljetrykk. Sjekk oljen. Gassen er ikke helt åpen. Skadet eller uriktig propell. Gal “motortiming”, justering eller montering. Båten er overbelastet eller lasten er dårlig fordelt. For mye slagvann. Bunnen av båten er tilgrodd eller skadet. BATTERIET HOLDER SEG IKKE OPPLADET Batteriforbindelsene er løse eller korroderte. Lavt elektrolysenivå i batteriet. Utbrukt eller ueffektivt batteri. For mye bruk av elektrisk tilleggsutstyr. Defekt likeretter, dynamo eller spenningsregulator. • • •

VIANETSINTÄ
3
• • • • MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Sytytystulpat likaiset tai vialliset. Katso osaa Huolto. Asennus ja säädöt vääriä. Polttoaine ei pääse vapaasti moottoriin. a. Moottorin polttoainesuodin tukkeutunut. Katso osaa Huolto. b. Polttoainesäiliön suodin tukkeutunut. c. Kiinteästi sisäänrakennettujen juuttunut kiinni. polttoainesäiliöiden takaiskuventtiili

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

d. Polttoaineletku mutkalla tai litistynyt. Vikaa polttoainepumpussa. Vikaa sytytysjärjestelmän jossain osassa. Polttoaineruiaskutuksen rakenneosan vika (EFI–mallit). TEHON MENETYS Alhainen öljynpaine. Tarkasta öljyn korkeus. Kaasuläppä ei ole täysin auki. Potkuri vahingoittunut tai vääränkokoinen. Moottorin ajoitus, säädöt tai asennus väärä. Vene ylikuormitettu tai kuorma väärin jakautunut. Pilssissä liikaa vettä. Veneen pohja likainen tai vaurioitunut. AKKU EI PYSY VARAUTUNEENA Akun liitännät höllentyneet tai syöpyneet. Akussa alhainen määrä happoa. Akku kulunut tai vajaatehoinen. Sähkölisälaitteita käytetty liikaa. Tasasuuntain, vaihtovirtalaturi tai jännitteensäädin viallinen.

4
• • • • • • •

4
• • • • • • •

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

5
• • • • •
ojk

5
• • • • •
oja

Mulige årsaker

Mahdolliset syyt

FELSÖKNING
3
• • • • MOTORN GÅR OJÄMNT Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. Förorenade eller trasiga tändstift. Se underhållsavsnittet. Felaktiga inställningar. Bränsleflödet till motorn begränsat. a. Motorns bränslefilter igensatt. Se underhållsavsnittet. b. Bränsletankens filter igensatt. c. Anti–hävertventilen på inbyggd bränsletank har fastnat. • • • d. Bränsleslangen är böjd eller klämd. Fel på bränslepumpen. Fel på komponent i tändsystemet. Problem med bränsleinsprutningskomponent (EFI–modeller). EFFEKTSVAG MOTOR Lågt oljetryck. Kontrollera oljenivån. För lågt gaspådrag. Skadad propeller, eller propeller av fel storlek. Felaktig tändinställning, eller annan justering. Båten överbelastad, eller lasten ojämnt fördelad. För mycket vatten i länsen. Båtens botten är förorenad eller skadad. BATTERIET TAPPAR LADDNINGEN Batterianslutningarna lösa eller korroderade. Låg elektrolytnivå i batteriet. Utslitet eller ineffektivt batteri. För många eltillbehör. Fel på likriktaren, växelströmsgeneratorn eller spänningsregulatorn.

FEJLFINDING
3
• • • • MOTOREN KØRER UREGELMÆSSIGT Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Tændrørene er tilsodede eller defekte. Der henvises til afsnittet, “Vedligeholdelse”. Indstillinger og justeringer er ukorrekte. Benzinen kommer ikke frem til motoren. a. Motorens benzinfilter “Vedligeholdelse”. er tilstoppet. Der henvises til afsnittet,

Möjliga orsaker

Mulige årsager

b. Filtret i benzintanken er tilstoppet. c. En anti-tilbageslagsventil har sat sig fast. Findes på indbyggede benzintanke. • • • d. Benzinslangen slår knæk eller er klemt. Fejl i benzinpumpen. Fejl ved en komponent i tændingssystemet. Benzinindsprøjtningskomponentfejl (EFI modeller). TAB AF PRÆSTATION Lavt olietryk. Kontrollér oliestanden. Gasspjældet er ikke helt åbent. En beskadiget propel eller en propel af forkert størrelse. Ukorrekt motortiming, motorjusteringer eller indstilling af motoren. Båden er overbelastet eller vægten er ujævnt fordelt. For meget vand i bunden. Bådens bund er snavset eller beskadiget. BATTERIET VIL IKKE HOLDE DETS LADNING Batteriforbindelserne er enten løse eller tærede. Lav elektrolytstand i batteriet. Batteriet er brugt op eller er ineffektivt. Overforbrug af elektrisk apparatur/tilbehør. Defekt ensretter, generator eller spændingsregulator.

4
• • • • • • •

Möjliga orsaker

4
• • • • • • •

Mulige årsager

5
• • • • •

Möjliga orsaker

5
• • • • •

Mulige årsager

90-10212X20

103

Dette er det eneste stedet som har spesialopplærte mekanikere. Forhandleren har nødvendig informasjon for å bestille deler og ekstrautstyr til sine kunder. för att servicen på din motor skall bli den bästa. skall du alltid leverera den till den lokala. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få service. den utrustning. eor2k SERVICE VÆK FRA HJEMSTEDET Hvis du er væk fra din lokale forhandler. kontakta närmaste (Internationella) Mercury Marine/ Marine Power Service -kontor. Slå op i telefonbogen. tar du kontakt med nærmeste Mercury Marine (internasjonal) Marine Power -serviceavdeling. ork EJER ASSISTANCE eor6a SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor6k LOKALTEFTERSYN Returnér altid påhængsmotoren til den lokale. 104 90-10212X20 . Kun forhandleren har fabriksuddannede mekanikere. spesialverktøy og –utstyr samt originaldeler og –tilbehør til å utføre tilfredsstillende service hvis behovet skulle melde seg. Adressen hittar du på “gula sidorna” i telefonkatalogen. Endast där finns det fabriksutbildad personal. Om du av någon orsak inte kan få service. eor2a LOKAL REPARATIONSSERVICE Om service behöver utföras på din utombordare. erikoistyökalut ja laitteisto sekä alkuperäisiä osia ja lisävarusteita moottorisi oikeaan huoltoon. Denne har nödvändig information för att beställa de reservdelar och tillbehör som du behöver. de äkta reservdelar och tillbehör som behövs. specielt værktøj og udstyr. jos se tarvitsee huoltoa. skal du kontakte den nærmeste autoriserede forhandler. kontakta den närmaste auktoriserade återförsäljaren. hvis der er behov for service. or7k FORESPØRGSLER VEDRØRENDE RESERVEDELE OG TILBEHØR Alle spørgsmål vedrørende ægte reservedele og tilbehør skal rettes til den lokale. Forhandleren kræver model– og serienumre i forbindelse med spørgsmål om reservedele og tilbehør. Ved forespørsler om deler og tilbehør krever forhandleren at du oppgir modell– og serienummer for å kunne bestille de riktige delene. for at kunne bestille de korrekte reservedele. eor2g SERVICE BORTE FRA HJEMSTEDET Hvis behovet for service skulle melde seg når du ikke oppholder deg i nærheten av din vanlige forhandler. Varaosa– ja lisävarustetiedusteluissa myyjäliikkeelle on annettava malli– ja sarjanumero oikeiden osien tilaamiseksi. hvis det er nødvendigt. erfaring. kendskab til produktet. joilla on tarvittavat tiedot. Jollet jostakin syystä saa huoltoa. autoriserede forhandler. or7g KORJAUSTYÖ. or7a SERVICE NÄR DU ÄR HEMIFRÅN Om du inte är i närheten av din lokala återförsäljare när du behöver service. or7c OSIA JA LISÄLAITTEITA KOSKEVAT KYSELYT Kaikki alkuperäsiä varaosia ja lisävarusteita koskevat kyselyt on osoitettava paikalliselle. KUN ET OLE KOTISI LÄHETTYVILLÄ Jos olet kaukana paikallisesta myyjäliikkeestä ja tarvitset huoltoa. autoriserede forhandler. Myyjäliikkeellä on osien ja lisävarusteiden tilaamiseen tarvittavat tiedot.org orc SERVICEASSISTANSE FOR EIEREN eor6g eor6c OMISTAJAN HUOLTOAPU PAIKALLINEN KORJAUSHUOLTO Vie perämoottori aina paikalliseen. eor2c LOKAL REPARASJONSSERVICE Send alltid utenbordsmotoren til nærmeste autoriserte forhandler dersom det skulle oppstå behov for service. auktoriserade verkstaden. ota yhteys lähimpään valtuutettuun myyjäliikkeeseen. kontakt det nærmeste Mercury Marine (international) Marine Power servicekontor. valtuutettuun myyjäliikkeeseen. He tuntevat moottorisi parhaiten. Vid sådan kontakt. valtuutetulle myyjäliikkeelle. FÖRFRÅGNINGAR OM RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR Konsultera din lokala. auktoriserade återförsäljare om du har frågor angående äkta reservdelar och tillbehör. og der opstår behov for service. Hvis du af en eller anden grund ikke kan få service. De kjenner motoren best. Forhandleren har oplysninger om bestilling af reservedele og tilbehør. Forhandleren kender motoren bedst. ber vi dig att ha motorns modell och serienummer nära till hands. slår du opp i yrkeslista i telefonkatalogen for å finne nærmeste godkjente forhandler. ora FORESPØRSLER ANGÅENDE DELER OG TILLEGGSUTSTYR Alle forespørsler angående originale deler og ekstrautstyr skal rettes til nærmeste autoriserte forhandler. Vain heillä on tehtaan kouluttamia mekaanikkoja. den kunskap. samt ægte reservedele og tilbehør til at foretage service på motoren på korrekt vis. Där känner man din motor bäst. de specialverktyg. ota yhteys lähimpään Mercury Marine (Kansainväliseen) Marine Power– huoltopisteeseen.

1 2 Om du har ett problem eller en fråga som inte kan lösas av återförsäljaren. lurer på noe eller har problemer som ikke kan løses hos forhandleren. försäljning eller körning av din utombordsmotor.og serienummer på utenbordsmotoren • Navn og adresse til forhandleren • Beskrivelse av problemet Mercury Marine -serviceavdelinger er oppført på neste side. tar du kontakt med innehaveren av forhandlerfirmaet. 90-10212X20 105 . tar du kontakt med Mercury Marine (International) Marine Power -avdeling eller distributørens serviceavdeling for assistanse. EJERASSISTANCE eor4a ASSISTANCE Din tilfredshed med påhængsproduktet er yderst vigtig for din forhandler og for os. Jos sinulla on mitään pulmia. bedes du kontakte Mercury Marine servicekontoret (international) Marine Power serviceafdelingen eller– forhandleren for assistance de vil i salmar bejde med din forhandler gøre sit bedste for at løse alle problemer. Gjør følgende hvis det kreves ytterligere assistanse: 1 2 Snakk først med salgssjefen eller servicesjefen hos forhandleren. ta kontakt med forhandleren eller en godkjent forhandler.og serienummer på påhængsanordningen • Din forhandlers navn og adresse • Beskrivelse af problemet En liste over Mercury Marine servicekontorer findes på næste side. kan du kontakte forhandlerens ejer. Följande information behövs av servicekontoret: • Ditt namn och adress • Telefonnummer. ork Neuvottele myyjäliikkeen myyntipäällikön tai huoltopäällikön kanssa. gör så här. ota yhteys myyjäliikkeen omistajaan. Jos olet jo näin tehnyt. Hvis der er behov for yderligere assistance. Om ytterligare hjälp behövs. gør da følgende: 1 2 Rådgör med återförsäljarens försäljningschef eller verkstadschefen. Tal med forhandlerens salgseller serviceleder. Service Office tarvitsee seuraavat tiedot: • Nimesi ja osoitteesi • Puhelinnumerosi päivisin • Perämoottorisi sarjanumeron ja mallin • Myyjäliikkeesi nimen ja osoitteen • Ongelman laadun Mercury Marine Service Office -osoitteet ovat seuraavalla sivulla. Om du redan har gjort det. huoli tai ongelma. Jos sinulla on kysymys. Jos tarvitset lisäapua. kontakta Mercury Marine . 1 2 Hvis du har eventuelle spørsmål. en bekymring eller et problem. josta saat apua. som ikke kan løses af forhandleren. jota myyjäliike ei pysty ratkaisemaan. Hvis du har problemer eller spørgsmål vedr. Hvis dette allerede er gjort. kontakt din forhandler eller en hvilken som helst autoriseret forhandler. De vil snakke med forhandleren for å løse eventuelle problemer. kontakta ägaren. Serviceavdelingen vil trenge følgende informasjon: • Navn og adresse • Telefonnummer på dagtid • Modell . eller hvis du har eventuelle spørsmål eller lurer på noe angående utenbordsmotoren. Om du har ett problem eller en fråga som gäller service. påhængsproduktet. kontakta först återförsäljaren eller en auktoriserad Mercury Marine -filial. menettele näin: SERVICE Din tilfredshet med utenbordsmotoren er av største betydning for forhandleren og for oss. kysymyksiä tai jos olet huolissasi jostakin perämoottoria koskevasta asiasta. dagtid • Modell . De kommer att arbeta med din återförsäljare för att lösa alla problem. Hvis det skulle oppstå problemer.servicekontor (Internationellt) för hjälp. He auttavat sinua ja myyjäliikettä ratkaisemaan kaikki ongelmat. ota yhteys myyjäliikkeeseesi tai johonkin valtuutettuun Mercury Marine -myyjäliikkeeseen. ota yhteys Mercury Marine Service Office:een (kansainväliseen). Følgende oplysninger er nødvendige for servicekontoret: • Dit navn og din adresse • Telefonnummer i løbet af dagen • Model . Hvis du har et spørgsmål. Hvis du allerede har gjort dette. ora SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN eor4k SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN Din belåtenhet är av största betydelse för din återförsäljare och för oss.och serienummer av din utombordsmotor • Namn och adress av din återförsäljare • Problemets natur En förteckning över Mercury Marine -servicekontor finns på följande sida.or4g orc EIERASSISTANSE eor4g eor4c OMISTAJAN HUOLTOAPU HUOLTOAPU Tyytyväisyytesi perämoottorituotteeseen on hyvin tärkeätä myyjäliikkeelle ja meille.

Mellom -Amerika.Europe. USA Yhdysvallat USA Kanada Canada Australia. P.Japan 283-1 Anshin-cho Hamamatsu. Etelä -Amerikka. telefax eller skriv for assistance. Suite 226 Miami. 2395 Meadowpine Blvd. Stillehavet Mercury Marine Australia 132-140 Frankston Road Dandenong. Japani Japan Mercury Marine . jos kirjoitat tai lähetät faksin. Parc Industriel de Petit. FL 33186 U. Victoria 3164. Stilla havets område (61) (3) 9791-5822 Europa. Afrika Europa. Wi 54936-1939. de vestindiske øyer Mexiko. Afrika Mexico. Sør -Amerika. 137th Ave.W. Mellersta Östern. Ontario L5N 7W6 (920) 929-5893 Mercury Marine W6250 W. Mississauga. Box 1939 Fond du Lac. Karibiska havet (305) 385-9585 Japan Japan 81-53-423-2500 81-53-423-2510 (305) 385-5507 Meksiko.A. Singapore Asien. Afrikka Europa. faxa eller skriv. Singapore Asia.S. Shizuoka. ora MERCURY MARINE -SERVICEAVDELINGER Trenger du hjelp. Singapore 5466160 5467789 Mercury Marine Singapore 72 Loyang Way Singapore 508762 106 90-10212X20 . Singapore Asien. Tyynen Valtameren Alue Australien. ring.Latin America & Caribbean 9010 S. Central Amerika. Australia Eurooppa. Pioneer Road. Midt -Østen. 435-0005 Japan Aasia. Lähi -Itä. Sydamerika. Belgium (61) (3) 9793-5880 Australia.O. Stillehavsområdene Australien. EJERASSISTANCE or10a MERCURY MARINE SERVICEKONTORER Ring.or orc EIERASSISTANSE or10g or10c OMISTAJAN HUOLTOAPU MERCURY MARINE SERVICE OFFICE -OSOITTEET Tarvitessasi apua. ork SERVICEHJÄLP FÖR ÄGAREN or10k MERCURY MARINE -SERVICEKONTOR För hjälp. USA Förenta Staterna (920) 929-5040 Canada Kanada (905) 567-6372 (905) 567-8515 Mercury Marine Ltd. Afrika (32) (87) 32 • 32 • 11 (32) (87) 31 • 19 • 65 Marine Power . er det bare å ringe. Inc.Rechain B-4800 Verviers.. Karibianmeren seutu Mexico. sende en telefaks eller skrive. Var god ange ditt telefonnummer (dagtid) om du skriver eller faxar. faksata tai kirjoittaa. voit soittaa. Inkludér venligst dit telefonnummer i løbet af dagen. Mellemøsten. samt post og telefax korrespondance. Ole hyvä anna puhelinnumerosi päivisin. Mellemamerika. Sydamerika. Keski -Amerikka. Vestindien Mercury Marine .

okk UNDERHÅLLSLOGG oka1k oka1a VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Notér vedligeholdelse på din påhængsmotor skal nedtegnes her. Spara alla kvitton på reparationer och service. Sørg for at opbevare alle ordrer og kvitteringer. Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer 90-10212X20 107 . Ta vare på alle verkstedskvitteringer.okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT oka1g oka1c HUOLTOLOKIKIRJA Merkitse kaikki suoritetut perämoottorin huoltotoimet tähän. Notera allt underhåll som utförs. Muista säilyttää kaikki työlistat ja kuitit. oka Noter alt vedlikehold som er utført på motoren her.

okg okc VEDLIKEHOLDSOVERSIKT okk oka HUOLTOLOKIKIRJA VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG Driftstimer Motortimmar Moottorin ajotunnit Motor -timer UNDERHÅLLSLOGG Dato Datum Päivä -määrä Dato Vedlikhold utført Utfört underhåll Suoritettu huolto Beskrivelse af udført vedligeholdelse 108 90-10212X20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful