Norsk Prøve 3: 30/10

• •

Hvordan skriver vi et brev? Tips for skriftlig oppgave 1. Hvordan kan vi skriver en god tekst? (Innledning, utvikling, avslutning) Tips for skriftlig oppgave 2.

• • • •

Personvern Miljø og Forurensinsg Kulturelle uttrykk Godkjenning av utelandsk utdanning – ? Hva slags utdanning? Under universitetsnivå (Statens utdanningskontor); høyere utdanning (NOKUT); helsepersonell (SAFH); studiekompetanse (Samordna opptak). Hvordan kan de spørre om det?

• • • •

Realkompetansevurdering Uformelle regler i arbeidslivet Arbeidsmiljø Etter- og videreutdanning: Hvorfor er det med «arbeidslivsdomenet» (ikke med opplæringsdomenet). Hva er forskjell mellom det og «Livslang læring og voksenopplæring»?