P. 1
For Mel Sam Ling

For Mel Sam Ling

|Views: 44|Likes:
Published by Da Dsfsfsd

More info:

Published by: Da Dsfsfsd on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Ugrupperede datasæt
 • 1.2 Grupperede datasæt
 • 2.1 Regning med hændelser
 • 2.2.1 Binomialfordelingen
 • 2.2.2 Den hypergeometriske fordeling
 • 2.2.3 Poisson-fordelingen
 • 2.2.4 Normalfordelingen
 • 2.2.5 Approximationer
 • 3.1.1 Konfidensintervaller for middelværdi
 • 3.1.2 Konfidensinterval for forskellen mellem middelværdier
 • 3.1.3 Konfidensinterval for varians
 • 3.1.4 Konfidensinterval for andel
 • 3.1.5 Konfidensinterval for forskel mellem andele
 • 3.1.6 Konfidensintervaller for totale størrelser
 • 3.2.1 Stratificerede stikprøver med middelværdi
 • 3.2.2 Stratificerede stikprøver med andele
 • 3.2.3 Allokeringstrategier
 • 4.1 Generelt om hypotesetests
 • 4.2.1 Test for middelværdi
 • 4.2.2 Test for varians eller spredning
 • 4.2.3 Test for forskellen mellem to middelværdier
 • 4.2.4 Parvis sammenligning, forskellen på middelværdier
 • 4.2.5 Test for forskellen mellem to varianser
 • 4.2.6 Test for andel
 • 4.2.7 Test for forskellen mellem to andele
 • 4.2.8 Variansanalyse
 • 4.3.1 Test for repræsentativitet / given sandsynlighedsfordeling
 • 4.3.6 Test for uafhængighed i kontigenstabeller
 • 4.4 Andre tests
 • 5.1 Excels analyseværktøj
 • 5.2.1 Opstilling af og forudsætninger for den lineære model
 • 5.2.2 Signifikans for den lineære model
 • 5.2.3 Test for hældningen
 • 5.2.4 Test for skæringen
 • 5.2.5 Forudsigelsesintervaller og konfidensintervaller
 • 5.3.1 Opstilling af den lineære model
 • 5.3.2 Signifikans af den lineære model
 • 5.3.3 Signifikans af de enkelte forklarende variable
 • 5.3.4 Valg af den bedste lineære model

Formelsamling i statistik

- med fokus på anvendelsen af Excel, og især på anvendelsen af CKStat
af Kenneth Hansen

Indholdsfortegnelse
1. Deskriptiv statistik 1.1 Ugrupperede datasæt 1.2 Grupperede datasæt 2. Sandsynlighedsregning og stokastiske variable 2.1 Regning med hændelser 2.2 Stokastiske variable 2.2.1 Binomialfordelingen 2.2.2 Den hypergeometriske fordeling 2.2.3 Poisson-fordelingen 2.2.4 Normalfordelingen 2.2.5 Approximationer 3. Konfidensintervaller 3.1 Simple stikprøver 3.1.1 Konfidensinterval for middelværdi 3.1.2 Konfidensinterval for forskellen mellem middelværdier 3.1.3 Konfidensinterval for varians 3.1.4 Konfidensinterval for andel og antal i population 3.1.5 Konfidensinterval for forskel mellem andele 3.1.6 Konfidensintervaller for totale størrelser 3.2 Stratificerede stikprøver 3.2.1 Stratificeret stikprøve med middelværdi 3.2.2 Stratificeret stikprøve med andel 3.2.3 Allokeringsstrategier 4. Hypotesetests 4.1 Generelt om hypotesetests 4.2 Test for middelværdi, spredning, varians og andel 4.2.1 Test for middelværdi 4.2.1a normalfordeling med kendt varians 4.2.1b normalfordeling med ukendt varians 4.2.1c ukendt fordeling, stor stikprøve 4.2.2 Test for varians eller spredning 4.2.3 Test for forskellen mellem to middelværdier 4.2.3a to normalfordelinger med kendte varianser 4.2.3b to normalfordelinger med samme varians 4.2.3c ukendte fordelinger, store stikprøver 4.2.4 Parvis sammenligning, forskellen på middelværdier 4.2.5 Test for forskellen mellem to varianser 4.2.6 Test for andel 4.2.7 Test for forskellen på to andele 4.2.8 Variansanalyse 4.3 Goodness-of-fit tests ( χ 2 -tests) 4.3.1 Test for repræsentativitet/given fordeling 4.3.2 Test for binomialfordeling (udeladt) 4.3.3 Test for Poisson-fordeling (udeladt) 4.3.4 Test for normalfordeling (udeladt) 4.3.5 Test for andre fordelinger (udeladt) 4.3.6 Test for uafhængighed i kontigenstabeller

2

4.4 Andre tests 4.4.1 Grafisk test for normalfordeling 5. Lineær regression 5.1 Excels analyseværktøj 5.2 Simpel lineær regression 5.2.1 Opstilling af og forudsætninger for den lineære model 5.2.2 Signifikans af den lineære model 5.2.3 Tests for hældningen 5.2.4 Tests for skæringen 5.2.5 Forudsigelsesintervaller og konfidensintervaller 5.3 Multipel lineær regression 5.3.1 Opstilling af den lineære model 5.3.2 Signifikans af den lineære model 5.3.3 Signifikans af de enkelte forklarende variable 5.3.4 Opstilling af den bedste lineære model

3

1. Deskriptiv statistik 1.1 Ugrupperede datasæt
Vi har et datasæt x1 , x2 ,..., xn bestående af n observationer. Ud fra disse kan vi beregne følgende størrelser: Gennemsnittet:

x=

1 n ∑ xi n i =1

i Excel: AVERAGE( datablok )

Variansen:

s2 =

n 1 n 1 2 ( xi − x ) = (∑ xi − nx 2 ) ∑ n − 1 i =1 n − 1 i =1 i Excel: VAR( datablok )

Standardafvigelsen: s =

n 1 n 1 2 ( xi − x ) = (∑ xi − nx 2 ) ∑ n − 1 i =1 n − 1 i =1 i Excel: STDEV( datablok )

Excel-værktøjet Descriptive statistics (Tools.Data Analysis.Descriptive statistics) kan med fordel anvendes til ovenstående og andre beregninger.

1.2 Grupperede datasæt
Vi har et datasæt bestående af m kategorier med ialt n observationer. Den i'te kategori er enten karakteriseret ved en størrelse xi (diskrete observationer) eller et datainterval med midtpunkt mi . For hver enkelt kateori har vi en frekvens f i (eller et antal ni , hvoraf frekvenen kan findes som f i = ni / n ) Vi kan beregne følgende størrelser: Gennemsnittet: 1 n x = ∑ f i xi n i =1 s2 = eller 1 n x = ∑ mi xi n i =1 eller

Variansen:

n 1 n 1 2 f i ( xi − x ) = (∑ f i xi − nx 2 ) ∑ n − 1 i =1 n − 1 i =1 n n 1 1 2 s2 = f i (mi − x ) = (∑ f i ,i − nx 2 ) ∑ n − 1 i =1 n − 1 i =1

Standardafvigelsen: s =
s=

n 1 n 1 2 ∑ fi ( xi − x ) = n − 1 (∑ fi xi − nx 2 ) n − 1 i =1 i =1 n 1 n 1 2 f i (mi − x ) = (∑ f i mi − nx 2 ) ∑ n − 1 i =1 n − 1 i =1

eller

4

så P ( A ∪ B) = P( A) + P( B) P ( A ) = 1 − P( A) Hændelserne A og B er uafhængige.. så er P ( A) = P( B1 ) ⋅ P( A | B1 ) + P( B2 ) ⋅ P( A | B2 ) + . hvis og kun hvis P ( A ∩ B) = P( A) ⋅ P( B) Betingede sandsynligheder: P( A ∩ B) P( A | B) = (hvis P( B) = 0 ...1 Regning med hændelser Hvis hændelsen A består af udfaldene x1 . B2 . + P( Bn ) ⋅ P ( A | Bn ) I et symmetrisk sandsynlighedsrum: antal elementer i A antal gunstige P ( A) = = antal elementer i udfaldsrummet antal mulige Antal permutationer: n! (k ) = nP = n k (n − k )! Antal kombinationer: (binomial-koefficienter) ⎛n⎞ n! n Ck = ⎜ ⎟ = ⎜ x ⎟ k!⋅(n − k )! ⎝ ⎠ I Excel: =PERMUT(n.. Sandsynlighedsregning og stokastiske variable 2..2. A ∩ B = Ø . x2 . så P ( A) = P( x1 ) + P( x2 ) + . så er P ( A | B) = 0 ) P( B) P( B) P ( B | A) = P( A | B) ⋅ (Bayes' formel) P( A) Hvis B1 . .. xn ... k) 5 . + P( xn ) P ( A ∪ B) = P( A) + P( B ) − P( A ∩ B) Hvis A og B er disjunkte. k) I Excel: = COMBIN(n. .. Bn udgør en klassedeling af udfaldsrummet. dvs.

så derfor gælder (hvis X kun kan antage heltallige værdier) P ( X = x) = P ( X ≤ x) − P( X ≤ x − 1) = FX ( x) − FX ( x − 1) P ( X ≥ x) = 1 − P( X < x) = 1 − P ( X ≤ x − 1) = 1 − FX ( x − 1) P (a ≤ X ≤ b) = P ( X ≤ b) − P ( X ≤ a − 1) = FX (b) − FX (a − 1) men i praksis er det nok lettere at beregne disse værdier i Excel. temperatur) er som regel kontinuerte stokstiske variable. eller som kun kan antage adskilte værdier. For en diskret stokastisk variabel X har vi: tæthedsfunktionen (eller sandsynlighedsfunktionen): f X ( x) = P ( X = x) fordelingsfunktionen (eller den kumulerede sandsynlighedsfunktion) FX ( x) = P ( X ≤ x) = ∑ f X ( y ) y≤ x Som regel er det de kumulerede sandsynligheder. er altid diskrete. Middelværdi: EX = μ X = ∑ x ⋅ P ( X = x) Varians: Var ( X ) = ∑ x 2 P( X = x) − ( EX ) 2 = E ( X 2 ) − ( EX ) 2 Spredning: σ X = Var ( X ) = E ( X 2 ) − ( EX ) 2 Der gælder følgende regneregler: E ( X + Y ) = EX + EY E (kX ) = k ⋅ EX E ( X − Y ) = EX − EY . som angiver et antal. hvor k er en konstant 6 . vægt. hvor k er en konstant Var ( X + Y ) = Var ( X ) + Var (Y ) + 2Cov( X . Y ) Var (kX ) = k 2Var ( X ) .2 Diskrete stokastiske variable Stokastiske variable. Generelle målinger (størrelse.2. Y ) Var ( X − Y ) = Var ( X ) + Var (Y ) − 2Cov( X . man finder i tabellerne.

karakteriseret ved: et basiseksperiment.2. så skyldes det ugyldige værdier. Bemærk.. at hvis der står #NUM! i nogle af cellerne efter beregningerne. TRUE) P( X = k ) =BINOMDIST( k. X ≈ bin(n. Beregninger i binomial-fordelingen Den stokastiske variabel X angiver: Skriv beskrivelse af X her X er binomialfordelt med parametrene antalsparametren n= sandsynlighedsparametren p= Middelværdi Varians Spredning Tabel over sandsynligheder for X: k 0 1 . Om nødvendigt kan man indsætte flere rækker og kopiere rækkerne i tabellen ned. FALSE) P ( X ≥ k ) = 1 − P( X ≤ k − 1) =1 – BINOMDIST( k–1. Alle sandsynligheder vil så blive regnet ud i tabellen nedenfor. #VALUE! #VALUE! P(X≥k) 1. n.. 2. x = 0. 1. p) ⎛n⎞ n! p k (1 − p) n − k . hvori der kun er to mulige udfald ('succes' og 'fiasko') sandsynligheden for succes er p (sandsynlighedsparametren) basiseksperimentet gentages n gange. .1 Binomialfordelingen Binomialfordelingen anvendes enten ved stikprøver med tilbagelægning populationen består af n elementer.0000 #VALUE! . hvis n > 20 .. TRUE) Se endvidere CKStat's værktøj: Beregninger i binomialfordelingen. #VALUE! #VALUE! EX= Var(X)= σ(X)= indtast n indtast p #VALUE! #VALUE! #VALUE! Konlusion: Skriv din konklusion her Indtast værdierne af n og p i de violette felter.. disse rækker.. n.. p. n Tæthedsfunktionen P ( X = k ) = ⎜ ⎟ p k (1 − p) n − k = ⎜k ⎟ k!(n − k )! ⎝ ⎠ Middelværdien er EX = np Spredningen er σ( X ) = np (1 − p ) I Excel findes binomial-sandsynlighederne ved formlerne: P( X ≤ k ) =BINOMDIST( k.. X er altså binomial-fordelt. Slet evt. p..2. p. #VALUE! #VALUE! P(X=k) #VALUE! #VALUE! . nemlig at k>n. uafhængigt af hinanden (n kaldes antalsparametren) I begge tilfælde angiver X antallet af successer eller gunstige elementer... 7 . 19 20 P(X≤k) #VALUE! #VALUE! .. og andelen af 'gunstige' elementer kaldes p eller i de såkaldte binomialsituationer. n.

#VALUE! #VALUE! P(X=k) #VALUE! #VALUE! . M . 1... n) ⎛M ⎞ ⎛N − M ⎞ ⎜ ⎟⋅⎜ ⎜ k ⎟ ⎜ n−k ⎟ ⎟ ⎠ . Bemærk.. n Tæthedsfunktionen er P ( X = k ) = ⎝ ⎠ ⎝ ⎛N⎞ ⎜ ⎟ ⎜n⎟ ⎝ ⎠ M M (med p = ) Middelværdien er EX = n = np N N M M M N −n N −n (med p = ) Spredningen er σ( X ) = n (1 − ) = np (1 − p ) N N N N −1 N −1 I Excel findes sandsynlighederne ved formlen: P( X = k ) =HYPGEOMDIST( x. men CKStat's værktøj Beregninger i den hypergeometriske fordeling kan med fordel anvendes..2 Den hypergeometriske fordeling Den hypergeometriske fordeling anvendes ved stikprøver uden tilbagelægning populationen består af N elementer heraf er M elementer gunstige stikprøven er på n elementer X angiver antallet af gunstige elementer.2.... #VALUE! #VALUE! P(X≥k) 1. disse rækker.. Om nødvendigt kan man indsætte flere rækker og kopiere rækkerne i tabellen ned. #VALUE! #VALUE! EX= Var(X)= σ(X)= indtast N indtast M indtast n #VALUE! #VALUE! #VALUE! Konlusion: Skriv din konklusion her Indtast værdierne af N. hvis n > 20 . Alle sandsynligheder vil så blive regnet ud i tabellen nedenfor. at hvis der står #NUM! i nogle af cellerne efter beregningerne. X er altså hypergeometrisk-fordelt. 19 20 P(X≤k) #VALUE! #VALUE! .0000 #VALUE! . M.. 8 . . Slet evt.2. M og p i de violette felter. N) Man kan ikke finde de kumulerede sandsynligheder direkte ved en formel.. X ≈ hyp( N . nemlig at k>n.. Beregninger i den hypergeometriske fordeling Den stokastiske variabel X angiver: Skriv beskrivelse af X her X er hypergeometrisk fordelt med parametrene populationsstørrelse N= antal defekte i alt M= stikprøvestørrelsen n= Middelværdi Varians Spredning Tabel over sandsynligheder for X: k 0 1 . så skyldes det ugyldige værdier. k. 2. x = 0.

λ .. X angiver antal hændelser i et minut. og hvis Y angiver antal hændelser i en time.2.. b) Det er meget usandsynligt. så er Y ≈ Po(60 ⋅ λ ) . TRUE) Se endvidere CKStat's værktøj: Beregninger i Poissonfordelingen: Beregninger i Poisson-fordelingen Den stokastiske variabel X angiver: Skriv beskrivelse af X her X er Poisson-fordelt med parameteren forventet antal begivenheder λ= Middelværdi Varians Spredning Tabel over sandsynligheder for X: k 0 1 . Alle sandsynligheder vil så blive regnet ud i tabellen nedenfor. at der sker mere end en hændelse i samme lille tidsrum c) Antallet af hændelser i to tidsrum. TRUE) P( X = k ) =POISSON( k..0000 #VALUE! . k! EX = λ Middelværdien er Spredningen er σ( X ) = λ I Excel findes Poisson-sandsynlighederne ved formlerne: P( X ≤ k ) =POISSON( k. 9 . 2.. λ . er uafhængige.. at hvis fx. .. og X ≈ Po(λ ) . k = 0. λ . FALSE) P ( X ≥ k ) = 1 − P( X ≤ k − 1) =1 – POISSON( k–1. X angiver da antal hænder i det givne tidsrum (som gerne må være stort).. 1. Om nødvendigt kan man indsætte flere rækker og kopiere rækkerne i tabellen ned. da vi kan forvente 60 gange så mange hændelser på en time som i et minut. Bemærk.. som ikke overlapper hinanden. 20 P(X≤k) #VALUE! #VALUE! . #VALUE! EX= Var(X)= σ(X)= indtast λ #VALUE! #VALUE! #VALUE! Konlusion: Skriv din konklusion her Indtast værdien af λ i det violette felt.3 Poisson-fordelingen Poisson-fordelingen anvendes til at måle antal indtrufne hændelser i et givet tidsrum. X ≈ Po(λ ) . #VALUE! P(X=k) #VALUE! #VALUE! . hvor parametren λ er det forventede antal hændelser i vores tidsrum.2. e − λ λk Tæthedsfunktionen er P( X = k ) = ... #VALUE! P(X≥k) 0. forudsat at disse hændelser sker ved en Poisson-proces: a) For et lille tidsrum er sandsynligheden for at der sker en hændelse kun afhængig af tidsrummets størrelse og proportional med tidsrummets længde.

uafhængige stokastiske variable. man anvender i praksis og som er tabellagt. σ) er n ens fordelte. Standardnormalfordelingen har μ = 0 og σ = 1 .2. og vi skriver Z ≈ N (0. at gennemsnittet af disse 1 X = ( X 1 + X 2 + . μ.NORMDIST(a.4 Normalfordelingen Normalfordelingen er en kontinuert stokastisk variabel. X 2 .. μ. For standardnormalfordelingen gælder 1 − 12 x 2 f Z ( x) = φ( x) = e (tæthedsfunktionen) 2π x 1 − 12 t 2 (fordelingsfunktionen) FZ ( x) = Φ ( x) = ∫ e dt −∞ 2π Det er funktionen Φ . uafhængige normalfordelte sokastiske variable (stikprøver) Hvis X 1 . så ⎛ x−μ⎞ FX ( x) = P( X ≤ x) = Φ⎜ ⎟ ⎝ σ ⎠ ⎛ x−μ⎞ P ( X ≥ x) = 1 − P ( X ≤ x ) = 1 − Φ⎜ ⎟ ⎝ σ ⎠ ⎛ a −μ⎞ ⎛b−μ⎞ P ( a ≤ X ≤ b) = P ( X ≤ b) − P ( X ≤ a ) = Φ ⎜ ⎟ ⎟ − Φ⎜ ⎝ σ ⎠ ⎝ σ ⎠ I Excel: P( X ≤ x) P( X ≥ x) P ( a ≤ X ≤ b) = NORMDIST(x.. + X n ) n σ er normalfordelt med middelværdien μ og spredningen . TRUE) = 1. σ.. at hvis X ≈ N (μ.. TRUE) Flere ens fordelte. så gælder der.2.. n 10 . μ. σ.. og derfor gælder der lidt andre regler end for de diskrete stokastiske variable: P( X = x) = 0 P ( X ≥ x) = P ( X > x) = 1 − P ( X ≤ x) = 1 − P ( X < x) Normalfordelingen beskrives ved to parametre: middelværdien μ og spredningen σ . X n ≈ N (μ. TRUE) = NORMDIST(b. μ.1) . I Excel: Φ (x) =NORMSDIST(x) −1 Φ ( x) =NORMSINV(x) (omvendt tabelopslag) For alle andre normalfordelinger har vi. σ) . σ. TRUE) . σ.NORMDIST(x.

I forbindelse med hypotesetest får man brug for tabeller for både den kumulerede standardnormalfordeling. og værdier for a og b nedenunder. Forskellige sandsynligheder beregnes nu. Disse kan enten beregnes i Excel som ovenfor eller slås op i en statistik tabel. 11 . som f. Φ .eks. og den inverse fordeling.Se CKStats skabelon Beregninger i Normalfordelingen: Beregninger i normal-fordelingen Den stokastiske variabel X angiver: Skriv beskrivelse af X her X er normalfordelt med parametrene middelværdien spredningen Beregninger af sandsynligheder for X: a= P(X≤a) P(X≥a) a= b= P(a≤X≤b) indtast a #VALUE! #VALUE! indtast a indtast b #VALUE! μ= σ= indtast μ indtast σ Indtast middelværdien og spredningen i de første violette celler. ErlangS.

Vi giver en lille oversigt: Binomialfordelingen X ≈ (n. n) a) Hvis n / N ≤ 0. p) a) Hvis n ≥ 50 og np (1 − p) ≥ 9 . så kan vi apprixomere med binomialforelingen: S Y ≈ bin(n.5 − np ⎞ ⎟ P ( X ≤ k ) = Φ⎜ ⎜ np(1 − p) ⎟ ⎠ ⎝ b) Hvis n ≥ 50 og np ≤ 7 . så kan vi approximere med Poissonfordelingen: Y ≈ Po(np) og P ( X ≤ k ) = P(Y ≤ k ) Den hypergeometriske fordeling X ≈ hyp( N .5 Approximationer I mange situationer kan man approximere en foreling med en anden.1 . så kan vi apprixomere med normalfordelingen: ⎛ k + 0. ) og P ( X ≤ k ) = P(Y ≤ k ) N b) Hvis n ≥ 50 og np (1 − p) ≥ 9 . S .2.5 − np ⎞ ⎟ P ( X ≤ k ) = Φ⎜ ⎜ np(1 − p) ⎟ ⎝ ⎠ Poisson-fordelingen X ≈ Po(λ ) Hvis λ ≥ 10 . så kan vi apprixomere med normalfordelingen: ⎛ k + 0.2. så kan vi approximere med normalfordelingen: ⎛ k + 0.5 − λ ⎞ P ( X ≤ k ) = Φ⎜ ⎟ λ ⎝ ⎠ 12 .

og som regel vælger vi at snakke om 95% konfidensintervaller. z σ Formlerne nedenfor angives på følgende måde: x ± α / 2 n men man kunne lige så godt skrive konfidensintervallet som x− zα / 2 σ z σ ≤ μ ≤ x + α/2 n n eller zα / 2 σ zα / 2 σ ⎡ ⎤ ⎥x − n . 13 . Konfidensintervallet fortæller noget om.α / 2 s n Vi erstatter altså her normalfordelingsfraktilen med en t-fraktil med n − 1 frihedsgrader.1 Konfidensintervaller for middelværdi Vi har en stikprøve for en population. 3. at vi er 95% sikre på. jo mere usikre er vi på resultatet. x + n ⎢ ⎦ ⎣ 3. hvor sikre vi er på estimatets størrelse: Som regel angiver vi et 95%-konfidensinterval og siger hermed. Sørg for at finde den rigtige skabelon. 1 − α . x± b) c) Normalfordeling. Jo bredere intervallet er.1. ukendt populationsspredning x± t n −1. CKStat's skabelon. at den sande værdi for den estimerede størrelse ligger i dette interval. Konfidensintervaller angives altid med et vist konfidensniveau. især ved konfidensintervaller for middelværdier. og et intervalestimat (eller et konfidensinterval). og kender stikprøvens størrelse n og gennemsnit x (som jo er punktestimatet for middelværdien) og enten spredningen σ for populationen eller stikprøvens standardspredning s. Der er tre tilfælde: a) Normalfordeling med kendt populationsspredning σ z σ x ± α/2 n Stor stikprøve ( n ≥ 30) zα / 2 s n Der stilles altså ingen krav til fordelingen eller til kendskab til populationens spredning.3 Konfidensintervaller Generelt angiver vi et estimat for en størrelse på to måder – som et punktestimat (et tal).1 Simple stikprøver Samtlige konfidensintervaller i deenne sektion kan udregnes vha.

{xi } og { y j } . hvoraf vi har udtaget to uafhængige stikprøver. dvs. og populationsspredningerne behøver ikke at være kendte.2. med værdierne: stikprøvestørrelse gennemsnit standardafvigelse population I n1 x1 s1 population II n2 x2 s2 Vi vil opstille et konfidensinterval for forskellen på middelværdierne μ1 − μ 2 .3 Konfidensinterval for varians Vi har en normalfordelt population.α / 2 s 1 2 .5 Vi anvender her t-fordelingen med n1 + n2 − 2 frihedsgrader. ( x1 − x2 ) ± zα / 2 s1 s2 + n1 n2 2 2 Der stilles ingen krav til fordelingerne.3. (n1 − 1) s1 + (n2 − 1) s2 n +n ( x1 − x2 ) ± t nx + x y − 2.1. og en stikprøve herfra med størrelsen n og spredningen s. n1 ≥ 30 og n2 ≥ 30 . hvor s = n1 ⋅ n2 n1 + n2 − 2 Vi bør forinden teste. 2 2 3. Dette gøres ved testen (4.α / 2 χ n −1. at populationerne har samme varians.1. Konfidensintervallet for variansen σ 2 er da (n − 1) s 2 (n − 1) s 2 < σ2 < 2 χ 2 −1. Der er tre tilfælde: a) Populationerne er normalfordelte med kendte populationsspredninger σ1 og σ 2 ( x1 − x2 ) ± zα / 2 b) σ1 σ 2 + n1 n2 2 2 Stikprøverne er store.2 Konfidensinterval for forskellen mellem middelværdier Her har vi to populationer.1−α / 2 n 14 . c) To normalfordelinger med samme spredning.

b) ˆ Det totale antal i populationen med egenskaben er da Np og estimeres som Np = N Konfidensintervallet er ˆ ˆ p (1 − p ) N − n ˆ Np ± Nzα / 2 n −1 N −1 x .1.3. hvoraf x besider egenskaben.5 Konfidensinterval for forskel mellem andele To stikprøver på n1 og n2 elementer. hvoraf x har egenskaben.1. Forskellen på to populationsandele kan da intervalestimeres ved ˆ ˆ ˆ ˆ p ( p − 1) p2 ( p2 − 1) ˆ ˆ + ( p1 − p2 ) ± zα / 2 1 1 n1 − 1 n2 − 1 3. Den totale mængde i populationen er givet ved Nμ . Vi har en stikprøve på n elementer.4 Konfidensinterval for andel Vi har en population af størrelsen N. estimeres ved Nx og har et konfidensinterval på s N −n N x ± Nt n −1.1. n 15 . x ˆ p= Punktestimatet for p er n ˆ ˆ p (1 − p ) ˆ Intervalestimatet for p er p ± zα / 2 n −1 3. Tilsvarende formler gælder for de andre tilfælde). af n ≥ 40 . Vi har en stikprøve på n elementer.6 Konfidensintervaller for totale størrelser a) Konfidensinterval for total mængde Vi har en population med N elementer. n2 ≥ 40 .α / 2 n N −1 (svarende til tilfælde 3. Det forudsættes. Vi har en stikprøve på n elementer med genenmsnittet x og spredninge s.1c. hvoraf p har en vis egenskab. middelværdi μ og spredning σ. Konfindensinterval for antal med egenskab Vi har en population med N elementer. n1 . hvoraf en andel p besidder en vis egenskab.1.

og vi kender en række størrelser for hvert af disse strata og for situationen i almindelighed: N = den samlede populationsstørrelse N i = størrelsen af stratum i n = stikprøvens samlde størrelse ni = antallet af elementer i stikprøven fra stratum i xi = det observerede gennemsnit i stratum i si = den observerede spredning i stratum i si N i − ni ⋅ (en hjælpestørrelse for hvert stratum) ni Ni Herudfra kan beregnes: 1 k xst = ∑ N i xi = det samlede gennemsnit og punktestimatet af middelværdien N i =1 1 k 2 ˆ 2 ˆ 2 σ st = 2 ∑ N i σ j = den samlede varians for middelværdien N i =1 2 ˆ 2 σj = Et konfidensinterval (intervalestimat) for μ er da ˆ ˆ xst − zα / 2 σ st < μ < xst + zα / 2 σ st Et konfidensinterval (intervalestimat) for Nμ (den samlede mængde) er ˆ ˆ Nxst − Nzα / 2 σ st < Nμ < Nxst + Nzα / 2 σ st CKStat's menupunkt Stratificeret stikprøve (middelværdi) kan med fordel anvendes.3.2. 16 .1 Stratificerede stikprøver med middelværdi I en stratificeret stikprøve er populationen opdelt i k strata.2 Stratificerede stikprøver 3.

2 Stratificerede stikprøver med andele I en stratificeret stikprøve er populationen opdelt i k strata. 17 .2.3. og vi kender en række størrelser for hvert af disse strata og for situationen i almindelighed: N Ni n ni ˆ pi = den samlede populationsstørrelse = størrelsen af stratum i = stikprøvens samlde størrelse = antallet af elementer i stikprøven fra stratum i = den observerede andel i stratum i 2 2 ˆ ˆ si = pi (1 − pi ) = den observerede spredning i stratum i (beregnes) si N i − ni ⋅ (en hjælpestørrelse for hvert stratum) ni Ni Herudfra kan vi beregne 1 k ˆ ˆ pst = ∑ N i pi = det samlede gennemsnit og punktestimatet af middelværdien N i =1 1 k 2 ˆ 2 ˆ 2 σ st = 2 ∑ N i σ j = den samlede varians for middelværdien N i =1 ˆ 2 σj = Et konfidensinterval (intervalestimat) for μ er da ˆ ˆ ˆ ˆ pst − zα / 2 σ st < p < xst + zα / 2 pst ˆ Et konfidensinterval (intervalestimat) for Np (den samlede mængde) er ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Npst − Nzα / 2 σ st < Np < Npst + Nzα / 2 σ st CKStat's menupunkt Stratificeret stikprøve (andele) kan med fordel anvendes.

fordele stikprøven ud på de enkelte strata.3 Allokeringstrategier Ved gennemførelsen af en ny stratificeret stikprøve kan man allokere. dvs. på flere forskellige måder.2. dvs. N i σi ni = n N jσ j ∑ Kender vi ikke spredningerne . Proportional allokering: Stikprøvens størrelse fordeles ud påde enkelte strata porportionalt med stratummets andel af den samlede population: N ni = i n N Optimal allokering: Her skal vi kende spredningen i det enkelte stratum.3. kan disse estimeres: Ved middelværdier: N i si ni = n ∑ N jsj Ved andele: ni = ˆ ˆ N i pi (1 − pi ) n ˆ ˆ ∑ N j p j (1 − p j ) CKStat's værktøjer Stratificeret stikprøve (middelværdi) og Stratificeret stikprøve (andel) beregner disse størrelser. at sprednngen minimeres. strata med stor spreding får et større antal end evd proportional allokering. 18 . Stikprøven fordeles således.

4) 5) De fleste lærebøger skelner mellem tre metoder. Ved goodness-of-fit tests og tilsvarede er H 0 den hypotese. eller gerne begge dele. om 'nulværdien' ligger heri. 19 . varians og andel bør man undersøge. og undersøg evt. sammen med en beregning af p-værdien. og der bør ikke være en tredie mulighed. nulhypotesen H 0 og alternativhypotesen H A .4. Ved P-metoden beregner man testens p-værdi og sammenligner med signifikansniveauet. Endvidere bør observationerne understøtte H A . eller ved at se på p-værdien. Følgende regler bør overholdes: H 0 og H A bør udelukke hinanden. spredning. Husk at opskrive relevante formler. at testen kan anvendes. disse. Ved ensidede tests er nulhypotesen altid af formen H 0 : μ ≥ μ0 eller H 0 : μ ≤ μ0 og alternativhypotesen derfor af formen H A : μ < μ 0 henholdsvis H A : μ > μ 0 . mens H A er. om H 0 accepteres eller forkastes – enten ved at sammenligne teststørrelsen med relevante fraktiler. at H 0 ikke gælder. 2) 3) Opskriv eventuelle forudsætninger for. Med mindre andet oplyses. så bør følgende fremgangsmåde anvendes: 1) Opstil.og P-metoderne. Se de relevante tests for yderligere oplysninger. om alle forudsætningerne for testen faktisk gjaldt. hvorpå man kan afgøre testens accept eller forkast – men disse tre metoder er i virkeligheden fuldstændigt ens: Ved KI-metoden beregner man et 1− α konfidensinterval og ser. Beregn teststørrelsen og p-værdien. Undersøg. der fortæller mest om situationen. gerne vha. Ved test for middelværdi.1 Generelt om hypotesetests Når man skal løse en opgave med hypotesetests. idet både test-størrelse og kritiske værdier beregnes og indtegnes. Undersøg. CKStat's skabeloner anvender både KV. og at vedlægge udskrift af relevante bregninger i Excel. Ved KV-metoden sammenligner man teststørrelsen med de relevante fraktiler (de kritiske størrelser). men som sagt er begge dele ikke nødvendige. om der er tale om en ensidet test ( H 0 : μ ≥ μ 0 ) eller en tosidet test ( H 0 : μ = μ 0 ) Ved tosidede tests er nulypotesen altid af formen H 0 : μ = μ 0 og alternativhypotesen derfor af formen H A : μ ≠ μ 0 . så bør man regne med et signifikansniveau på α = 5% Skriv en konklusion i ord på resultatet af testen – og vurdér gerne p-værdien i forhold til testens signifikansniveau. CKStat. ud fra opgaveteksten.

stikprøvens gennemsnit x . spredning og andel 4.2.2.2. alt efter nul. σ/ n Forudsætninger: a) Vi skal have en normalfordeling. stor stikprøve Man kan forinden teste. varians.3.1c) i stedet. hvad vi ved om situationen.1) eller (4.2.1b : Normalfordeling med ukendt varians 4. eller et estimat herfor.a Normalfordeling med kendt varians Selve testen: Findes i tre varianter.1 Test for middelværdi Anvendelse: Vi ønsker at sige noget om middelværdien af en stokastisk variabel.2 Test for middelværdi. 4.2.4. 20 .1. og vi kender enten den sande spredning σ for den stokastiske variabel.4) b) Spredningen (eller variansen) skal være kendt. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! x − μ0 Teststørrelsen z = er altid standard-normalfordelt. enten grafisk (4.1) eller på anden vis (4. som jo er et estimat for middelværdien μ .3. (4. test evt. at efter. Vi ønsker at sammenligne middelværdien med en fast størrelse. 4.2. ud fra en stikprøve.4.og alternativ-hypotesen: H0 μ = μ0 μ ≥ μ0 HA Teststørrelse μ ≤ μ0 μ > μ0 μ ≠ μ0 μ < μ0 z= x − μ0 σ/ n p-værdi Accept Forkast 2Φ (− | z |) − zα / 2 < z < zα / 2 Φ (z ) z > − zα / 2 1 − Φ( z ) z < zα / 2 z < − zα / 2 eller z < − zα / 2 z > zα / 2 z > zα / 2 Husk.4).4.1a : Normalfordeling med kendt varians 4. dette vha. Vi kender stikprøvestørrelsen n. μ 0 . eller anvende test (4. Der er i virkeligheden tale om hele tre forskellige tests. ud fra stikprøven. nemlig standardafvigelsen s. om vi har en normalfordeling.1c : Ukendt fordeling.

n −1 (t ) t < t n −1.α / 2 < t < t n −1. test evt. n–1. (4. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! x − μ0 Teststørrelsen z = er altid standard-normalfordelt.n −1 (− | t |) 1 − FT .α / 2 − t n −1. dette vha. s/ n Forudsætninger: Vi skal have en normalfordeling.4.3.og alternativ-hypotesen: H0 μ = μ0 μ ≥ μ0 HA Teststørrelse μ ≤ μ0 μ > μ0 μ ≠ μ0 μ < μ0 z= x − μ0 s/ n p-værdi Accept Forkast 2Φ (− | z |) − zα / 2 < z < zα / 2 Φ( z ) z > − zα / 2 1 − Φ( z ) z < zα / 2 z < − zα / 2 eller z < − zα / 2 z > zα / 2 z > zα / 2 Husk. stor stikprøve Selve testen: Findes i tre varianter.n −1 (t ) beregnes som =TDIST(ABS( t).og alternativ-hypotesen: H0 μ = μ0 μ ≥ μ0 HA Teststørrelse μ ≤ μ0 μ > μ0 μ ≠ μ0 μ < μ0 x − μ0 s/ n FT .2.1) eller (4.α / 2 > t t > t n −1. Der er ingen krav til fordelingen Der er ingen krav om kendskab til spredningen eller variansen 21 .α / 2 < t − t n −1.α / 2 > t eller t > t n −1.α / 2 Husk.b Normalfordeling med ukendt varians Selve testen: Findes i tre varianter.n −1 (t ) t= p-værdi Accept Forkast 2 FT .1.c Ukendt fordeling. alt efter nul. σ/ n Forudsætninger: Stikprøven skal være stor. dvs.4) Der er ingen krav om kendskab til spredningen eller variansen Beregninger: I Excel kan tallet FT .α / 2 − t n −1.1.2.α − t n−1. alt efter nul. 1) 4. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! x − μ0 Teststørrelsen t = er altid T-fordelt med n − 1 frihedsgrader.4. n ≥ 40 .

og alternativ-hypotesen: H0 σ = σ0 σ ≥ σ0 HA Teststørrels e σ ≤ σ0 σ > σ0 σ ≠ σ0 σ < σ0 χ2 = (n − 1) s 2 2 σ0 Accept Forkast χ 2 n −1.1−α / 2 < χ 2 < χ 2 n −1.1−α / 2 < χ 2 χ 2 < χ 2 n −1.3.4.n-1).1−α / 2 > χ 2 eller χ 2 > χ 2 n −1. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! (n − 1) s 2 er altid χ 2 -fordelt med n − 1 frihedsgrader.α / 2 Husk.α / 2 χ 2 n −1. 22 . Teststørrelsen χ 2 = 2 σ0 > χ2 Forudsætninger: Data skal være normalfordelt – dette testes vha.α / 2 χ 2 n −1.2 Test for varians eller spredning Anvendelse: Vi har en række normalfordelte observationer og vil undersøge variansen eller spredningen af dise observationer.α / 2 kan beregnes i Excel som =CHIINV( α / 2 .1− α / 2 χ χ 2 > χ 2 n −1. Beregninger: χ 2 -fraktilen χ 2 n −1. Selve testen: Findes i tre varianter.6).α / 2 2 n −1. alt efter nul.2. (4.

men ens varianser 4. og vi kender enten de sande spredninger σ1 og σ 2 eller et estimaterne herfor.2. Dette tal er en konstant. 2 2 σ1 σ 2 + n1 n2 Forkast Forudsætninger: a) Vi skal have normalfordelinger.og alternativ-hypotesen: H0 μ1 = μ 2 + D μ1 ≥ μ 2 + D HA Teststørrelse μ1 ≤ μ 2 + D μ1 > μ 2 + D μ1 ≠ μ 2 + D μ1 < μ 2 + D x −x −D z= 1 2 2 2 σ1 σ 2 + n1 n2 p-værdi Accept 2Φ (− | z |) − zα / 2 < z < zα / 2 Φ( z ) z > − zα / 2 1 − Φ( z ) z < zα / 2 z < − zα / 2 eller z < − zα / 2 z > zα / 2 z > zα / 2 Husk. (4.3.3.3a : Normalfordelinger med kendte varianser 4. og man vælger som regel D = 0 for at få en direkte sammenlining. at efter.4. ud fra to stikprøver. Vi kender stikprøvestørrelserne n1 og n2 . 23 . store stikprøver Der forekommer et tal D i hypoteserne.3 Test for forskellen mellem to middelværdier Anvendelse: Vi ønsker at sammeligne om middelværdierne for to stokastisk variabel. ud fra stikprøven. 4. skal teste. dette vha. dvs. 4. s1 eller s2 .2. f.1) eller (4.2.a Normalfordelinger med kendte varianser Selve testen: Findes i tre varianter. test evt.3c : Ukendt fordelinger. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! x −x −D Teststørrelsen z = 1 2 er altid standard-normalfordelt. hvad vi ved om situationen. alt efter nul.2. D = 3. Der er i virkeligheden tale om hele tre forskellige tests.4) b) Spredningerne (eller varianserne) skal være kendt.eks.eks. om den ene middelværdi er mindst 3 større end den anden. Men hvis man f. stikprøvernes gennemsnit x1 og x2 x .2. μ1 ≤ μ 2 + D .3b : Normalfordeling med ukendte.4. så skal vi teste for μ1 ≥ μ 2 + 3 .

fælles varians Selve testen: Findes i tre varianter.α / 2 > t 1 − FT .α / 2 < t − t n1 + n2 − 2.n1 + n2 − 2 (− | t |) − t n1 + n2 − 2.4. test evt.α / 2 > t eller t > t n1 + n2 − 2. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! x −x −D er altid T-fordelt med n1 + n2 − 2 frihedsgrader. n1 + n2 − 2 2 2 Forudsætninger: Vi skal have en normalfordeling.α / 2 FT .3. 1) 24 . (4.α / 2 Accept Forkast Husk.α / 2 t > t n1 + n2 − 2. n1+n2–2.2.n1 + n2 − 2 (t ) t < t n1 + n2 − 2.1) eller (4.3.b Normalfordelinger med ukendt varians. Teststørrelsen t = 1 2 n1 + n2 s n1 ⋅ n2 Størrelsen s 2 = (n1 − 1) s1 + (n2 − 1) s2 kaldes den poolede varians. dette vha.α / 2 − t n1 + n2 − 2.n1 + n2 − 2 (t ) − t n1 + n2 − 2.og alternativ-hypotesen: H0 μ1 = μ 2 + D μ1 ≥ μ 2 + D HA Teststørrelse μ1 ≤ μ 2 + D μ1 > μ 2 + D μ1 ≠ μ 2 + D μ1 < μ 2 + D x −x −D t= 1 2 n +n s 1 2 n1 ⋅ n2 p-værdi 2 FT . alt efter nul.4.4) Der er ingen krav om kendskab til spredningen eller variansen Beregninger: I Excel kan tallet FT .n1 + n2 − 2 (t ) beregnes som =TDIST(ABS( t).α / 2 < t < t n1 + n2 − 2.

5) 25 .2. stor stikprøve Selve testen: Findes i tre varianter. Der er ingen krav til fordelingen Der er ingen krav om kendskab til spredningerne eller varianserne.4. n ≥ 40 .c Ukendte fordelinger. (4. Varianserne skal være ens – dette kan testes vha. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! x −x −D er altid standard-normalfordelt. dvs.og alternativ-hypotesen: H0 μ1 = μ 2 + D μ1 ≥ μ 2 + D HA Teststørrelse μ1 ≤ μ 2 + D μ1 > μ 2 + D μ1 ≠ μ 2 + D μ1 < μ 2 + D x −x −D z= 1 2 2 2 σ1 σ 2 + n1 n2 p-værdi Accept 2Φ (− | z |) − zα / 2 < z < zα / 2 Φ( z ) z > − zα / 2 1 − Φ( z ) z < zα / 2 z < − zα / 2 eller z < − zα / 2 z > zα / 2 z > zα / 2 Husk. Teststørrelsen z = 1 2 2 2 σ1 σ 2 + n1 n2 Forkast Forudsætninger: Stikprøverne skal være store.3. alt efter nul.2.

(4. Selve testen: Selve testen: Findes i tre varianter.α / 2 < t − t n −1. Vi ønsker at undersøge forskellen mellem de to sammenhørene observationer.α / 2 − t n −1.4. vi har to rækker af n tal.n −1 (− | t |) d < d0 d − d0 t= s/ n FT . 1) 26 . alt efter nul.α / 2 < t < t n −1. s/ n Forudsætninger: Vi skal have en normalfordeling. forskellen på middelværdier Anvendelse: Vi har en række observationer af sammenhørende stokastiske variabler.α / 2 > t t > t n −1.og alternativ-hypotesen: H0 d = d0 d ≥ d0 HA Teststørrelse d ≤ d0 d > d0 d ≠ d0 p-værdi 2 FT .n −1 (t ) 1 − FT . at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! x − μ0 Teststørrelsen t = er altid T-fordelt med n − 1 frihedsgrader. xi og yi .eks. Kort sagt. dette vha.n −1 (t ) beregnes som =TDIST(ABS( t).α − t n−1.4) Der er ingen krav om kendskab til spredningen eller variansen Beregninger: I Excel kan tallet FT . test evt. en persons kolesteroltal før og efter indtagelen af en bestemt type medicin). og vil undersøge deres differenser.3. n–1. hvir vi har obsrveret før og efter en given ændring (f.α / 2 Accept Forkast − t n −1. og ønsker at undersøge middelværdien d af denne forskel.4.n −1 (t ) t < t n −1.α / 2 > t eller t > t n −1.4 Parvis sammenligning. Vi har gennemsnittet d heraf. d i = yi − x1 .1) eller (4.α / 2 Husk.2. Endvidere kender vi standardspredningen s af d i 'erne.

3.n2 −1. alt efter nul.6). Findes i tre varianter. n2 − 1 frihedsgrader. Selve testen: Beregningerne er lettere. bytter om på stikprøverne.α / 2 F < Fn1 −1.n2 −1.α F > Fn1 −1. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! 2 s Teststørrelsen F = 1 2 er altid F-fordelt med n1 − 1 .α / 2 F > Fn1 −1. om spredningerne eller varianserne er ens.og alternativ-hypotesen: H0 σ1 = σ 2 σ1 ≥ σ 2 σ1 ≤ σ 2 HA Teststørrels e σ1 ≠ σ 2 σ1 < σ 2 F= s1 2 s2 2 σ1 > σ 2 Accept Forkast F < Fn1 −1. således at stikprøve 1 har den største observerede spredning.α Husk at bytte om på de to stikprøver! Husk. og vil teste.5 Test for forskellen mellem to varianser Anvendelse: Vi har stikprøver fra to normalfordelte populationer.4.α / 2 kan beregnes i Excel som =FINV( α / 2 . s2 Forudsætninger: Data skal være normalfordelt – dette testes vha. n2-1) 27 .n2 −1. s1 > s2 . hvis vi evt.2. n1-1. (4.n2 − 2.n2 −1. Beregninger: F-fraktilen Fn1 −1.

alt efter nul. Vi vil undersøge størrelsen af den andel p af populationen. Derefter kan teststørrelsen z og den relevante p-værdi aflæses. n ≥ 40 . Estimatet for p er da p = n . Selve testen: Findes i hele tre varianter. p0 . hvoraf x har egenskaben. som besidder egenskaben. det observerede antal x og den formodede andel p0 . 28 . Vi ønsker at sammenligne med en fast andel.4.6 Test for andel Anvendelse: Vi har en population. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! ˆ p − p0 er altid standard-normalfordelt. Teststørrelsen z = p0 (1 − p0 ) / n Forkast Forudsætninger: Stikprøven skal være stor.2. ˆ x Vi har altså en stikprøve på n individer. Beregninger: CKStat's menupunkt Test for andel giver følgende skabelon: Test for andel Stikprøvestørrelse (n) Antal (x) Estimeret andel (p^) Formodet andel (p0) Teststørrelse (z) H0 p=p0 p<=p0 p>=p0 xxxxx xxxxx #VALUE! xxxxx #VALUE! HA p<>p0 p>p0 p<p0 p-værdi #VALUE! #VALUE! #VALUE! Heri skal xxxxx'erne erstattes med stikprøvstørrelsen n.og alternativ-hypotesen: H0 p = p0 p ≥ p0 p ≤ p0 HA Teststørrelse p ≠ p0 p < p0 z= p > p0 ˆ p − p0 p0 (1 − p0 ) / n Φ( z ) z < zα / 2 p-værdi Accept 2Φ (− | z |) − zα / 2 < z < zα / 2 1 − Φ( z ) z > − zα / 2 z < − zα / 2 eller z < − zα / 2 z > zα / 2 z > zα / 2 Husk. dvs. hvori nogle af medlemmerne besidder en vis egenskab.

4. n1 ≥ 40 og n2 ≥ 40 . Vi vil undersøge forholdet mellem af de to andele p1 og p2 af populationerne.2. hvori nogle af medlemmerne besidder en vis egenskab. Beregninger: CKStat's menupunkt Test for forskel mellem andele giver følgende skabelon: Test for forskellen mellem andele Population Stikprøvestørrelser (n) Antal (x) Estimerede andele Fælles andel (p0) Teststørrelse (z) H0 p1 = p2 p1 <= p2 p1 >= p2 1 2 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! HA p1 <> p2 p1 > p2 p1 < p2 p-værdi #VALUE! #VALUE! #VALUE! Heri skal xxxxx'erne erstattes med stikprøvstørrelserne og de observerede antal x.og alternativ-hypotesen: H0 p1 = p2 p1 ≥ p2 p1 ≤ p2 HA Teststørrelse p1 < p2 ˆ ˆ p1 − p2 z= n +n ˆ ˆ p0 (1 − p0 ) ⋅ 1 2 n1 ⋅ n2 2Φ (− | z |) 1 − Φ( z ) − zα / 2 < z < zα / 2 z > − zα / 2 p1 ≠ p2 p1 > p2 x +x ˆ p0 = 1 2 n1 + n2 med p-værdi Accept Forkast Φ (z ) z < zα / 2 z < − zα / 2 eller z < − zα / 2 z > zα / 2 z > zα / 2 Husk. n1 + n2 ˆ ˆ p0 (1 − p0 ) ⋅ n1 ⋅ n2 Forudsætninger: Stikprøverne skal være store. Vi ønsker at sammenligne disse to. hvoraf x1 og x2 har egenskaben. Vi har altså to stikprøver på n1 og n2 individer. dvs. som besidder egenskaben. Estimatet for ˆ ˆ p1 og p2 er da p1 = x1 / n1 og p2 = x2 / n2 . Derefter kan teststørrelsen z og den relevante p-værdi aflæses. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! ˆ ˆ p1 − p2 Teststørrelsen z = er altid standard-normalfordelt.7 Test for forskellen mellem to andele Anvendelse: Vi har to population. alt efter nul. 29 . Selve testen: Findes i hele tre varianter.

1)) Alle varianserne skal være ens (varianshomogenitet). som de har samme middelværdi.2.45833 0. og som alle har same varians. én fra hver population. Beregninger: Beregingerne er komplicerede.638871 4. som alle er normalfordelte. hvor vi sammenligner den mindste og den største af stikprøvernes spredninger. Kan kontrolleres ves test (4. 30 .5 6 3 2 20 4 0 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS 82.256492 9 88 11 og det mest interessante tal er hér p-værdien i cellen P-value. Vi har en række stikprøver..8 Variansanalyse Anvendelse: Vi har en række populationer. men foretages let vha. Selve testen: Hypoteserne er altid: H 0 : μ1 = μ 2 = . (0.91667 792 874.2.471117 0.4. (Kan kontrolleres ved test (4. Excels analyse-værktøj ANOVA: SIngle factor. som fortolkes og anvendes på vanlig vis.638871).4.5). Resultatet bliver: Anova: Single Factor SUMMARY Groups Column 1 Column 2 Column 3 Count 5 2 5 Sum Average Variance 45 9 197. = μ m H A : Mindst én af middelværdierne er forskellig fra de andre..9167 df MS F F crit P-value 2 41. og vi vil afgøre. Forudsætninger: Alle populationerne skal være normalfordelte.

31 .

så risikerer man. Det kan f. Holder denne forudsætning ikke. eller om der er uafhængighed i en kontigenstabel. at man tester og regner på de konkrete observerede (og forventede) antal. være om et antal observationer af en given stokastisk variabel følger en given fordeling. følger et bestemt mønster. og dermed den tilsvarende p-værdi for lille. indtil de forventede antal kommer op over 5. Der er derfor en stor risiko for at afvise en korrekt nulhypotese.eks.4.3 Goodness-of-fit tests ( χ2 -tests) Disse tests anvendes til at undersøge. så kanman slå de mindste kategorier sammen. ikke på de tilsvarende frekvenser eller sandsynligheder. Er denne forudsætning ikke opfyldt. at de forventede antal. bestående af optællinger af observationer. Hypoteserne er altid (noget i stil med) H 0 : De observerede antal følger det ønskede mønster H A : De observerede antal følger ikke det ønskede mønster. En generel forudsætning i disse tests er. at teststørrelsen χ 2 bliver for stor. bør være mindst 5: Ei ≥ 5 . inddelt i kategorier. Ei . om et givet statistisk materiale. 32 . Fælles for alle disse tests er.

...00% #VALUE! Frihedsgrader Teststørrelse p-værdi 2 #VALUE! #VALUE! Teksterne 'Kat1'. p2 . pn H A : Mindst én af de faktiske sandsynligheder er ikke lig med den tilsvarende kendte sandsynlighed De forventede værdier Ei beregnes. 'Kat2'. De forventede sandsynligheder/andele indtastes i stedet for 'xxxxx' i pi-søjlen. om sandsynlighederne p1 . Vi vil gerne teste. og det observeres.. dvs. Andelene p1 . Denne vil.1 Test for repræsentativitet / given sandsynlighedsfordeling Anvendelse: 1) Vi har en population. Selve testen: Hypoteserne er altid (noget i stil med) H 0 : De faktiske sandsynligheder er lig med de kendte sandsynligheder p1 .3. pn kendes. En stikprøve udtages. som er opdelt i n kategorier. dvs. Beregninger CKStat's menupunkt Test for repræsentativitet leverer følgende skabelon: Test for repræsentativitet / given fordeling Kategori Kat1 Kat2 Kat3 Sum Oi xxxxx xxxxx xxxxx pi Ei xxxxx #VALUE! xxxxx #VALUE! xxxxx #VALUE! 0 0. .... p2 . bør erstattes af pasende og mere beskrivende kategorititler. Er stikprøven repræsentativ? 2) Vi har en fast sandsynlighedsfordeling. pn passer med disse observerede antal. p2 ...4.. en opdeling af hændelser i n kategorier. Resten af de relevante størrelser vil nu blive beregnet automatisk 33 .. være χ 2 -fordelt med n − 1 frihedsgrader. Ei under nedenstående forudsætninger. De observerede værdier indtastes i stedet for 'xxxxx' i Oi-søjlen. og teststørrelsen χ 2 = ∑ ( Ei − Oi ) 2 beregnes. Forudsætninger Alle de forventede værdier Ei bør være mindst 5. osv. Ei > 5 . at der er Oi elementer fra kategori i. Vi observerer nu en lang række hændelser med hyppighederne Oi i kategori i.

og teststørrelsen χ 2 = ∑ ( Ei − Oi ) 2 beregnes. dvs. observerede værdier. Beregninger: CKStat's menupunkt Test for uafhængighed giver nedenstående Excel-skabelon: Test for uafhængighed i kontigenstabel Observerede værdier R1 R2 Sum Forventede værdier R1 R2 Sum Antal søjler Antal rækker Antal frihedsgrader Teststørrelse p-værdi C1 xxx xxx 0 C1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 2 3 #DIV/0! #DIV/0! C2 xxx xxx 0 C2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! C3 xxx xxx 0 C4 xxx xxx 0 Sum 0 0 0 Sum #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! C3 C4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Række. mand/kvinde og ryger/ikke-ryger). Herefter erstattes "xxxxx" i skemaet med de faktiske. relativt lige mange rygere blandt mændene som blandt kvinderne) Selve testen: Hypoteserne er altid H 0 : Der er uafhængighed i kontigenstabellen.. Forudsætninger: Alle de forventede værdier Ei bør være mindst 5.. bør erstattes af mere sigende kategori-titler. 34 . Ei > 5 . "C2".eks. hvor der er r kategorier i den ene inddeling og c i den anden. De forventede værdier Ei beregnes. hvorpå resten af størrelserne beregnes automatisk.. "R2" . . Der er uafhængighed i denne inddeling? (dvs. H A : Der er ikke uafhængighed i kontigenstabellen. Denne vil Ei være χ 2 -fordelt med (r − 1)(c − 1) frihedsgrader..3.og søjle-overskrifterne "R1".6 Test for uafhængighed i kontigenstabeller Anvendelse: I en population kan individerne inddeles efter to helt forskellige kriterier (f. og "C1".4.

og der må gerne være tekst eller tomme celler i området.00 -1. Stammer disse data fra en normalfordelt population? Selve testen: Hypoteserne er altid H 0 : Data stammer fra en normalfordelt population H A : Data stammer ikke fra en normalfordelt population Testen går ud på.00 -2.50 -2.Punkterne på dette diagram repræsenterer vores datasæt.50 zi 2 4 6 8 10 12 14 xi 35 . der skal undersøges. Dette område behøver ikke være kun en søjle eller kun en række. hvori man skal markere de data.4 Andre tests 4. så ligger disse punkter tæt omkring den bedste rette linie. hvis man ønsker. Normalfraktildiagram 2. Forudsætninger: Ingen Beregninger: CKStat's menupunkt Grafisk test for normalitet giver en dialogbox.00 -0.00 1.50 0. og er der tale om en normalfordeling.50 2. Denne kan evt.4.1 Grafisk test for normalitet Anvendelse: Vi har en måleserie. Ved klik på OK genereres nogle mellemregninger og selve grafen. justeres til.00 0. at vi tegner et normalfraktildiagram (eller et q-q-diagram).50 1.50 0 -1.4.

Data analysis og i den fremkomne dialogboks vælge Regression: (Findes dette menupunkt ikke. Lineær regression 5. så vælg Tools.) Herefter fremkommer en ny dialogboks: 36 .Add-Ins. Dette startes ved at vælge menupunkterne Tools. og i dialogboksen vælge "Analysis Toolpak" og "Analysis Toolpak VBA" og klikke OK.5.1 Excels analyseværktøj Centralt i beregninger med lineær regression står Excels analyseværktøj.

04545 12.1E-10 Intercept x Standard Coefficients Error t Stat P-value -0.40909 22. I Output Range skal man vælge det sted på regnearket.318182 0.045455 -0. de uafhængige variable (xværdierne) i Input X Range – har man overskrifter på disse.31818 -0.2.266581 2.40909 0.19426 0.966939 Upper 95% 0.1E-10 Lower 95% -1.9636 403.863636 7. Det anbefales at sætte de resterene hakker som vist på figuren. så tag dem med.31818 18.715 8 2.22727 16.994739 Adjusted R Square 0.40909 0.772727 5.13636 14.19901 1.22727 -0. Løst sagt kan man sige.2.954545 10. som anvendes i 5. at hvis 37 .1 Significance F 2.9636 1512. Outputtet bliver noget i stil med: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.89364 2.267045 9 406.409091 samt nogle grafer.681818 3.04545 0. R squared og Adjusted R Squared er mål for forklaringsgraden: Jo nærmere denne forklaringsgrad er på 1.997366 R Square 0.59091 Residuals 0.994082 Standard Error 0. hvor beregningerne skal fremkomme.342547 -1. En kort oversigt: Multiple R.86364 0.090909 0.05376 38.380823 2. jo mere forklarer modellen.De afhængige variable (y-værdierne) skal angives i Input Y Range.863636 -0. og sæt et hak i Labels.136364 0.516764 Observations 10 ANOVA df Regression Residual Total SS MS F 1 403.227273 -0.214879 RESIDUAL OUTPUT Observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Predicted y 1.

dernæst koefficienterne for de enkelte forklarende variable (hældningerne).97. så er modellen værdiløs. variablen er insignifikant".2. Disse størrelser anvendes ved visse hypotesetests omkring størrelserne af disses koefficienter. Standard Error indeholder standardfejlene for henholdsvis skæringen og for de enkelte forklarende variable. 5%. Endeligt indeholder den nederste del residualerne. Igen bør disse tal helst være under 5%. især ved beregningen af forudsigelsesintervaller. I næste afsnit er der mange interessante tal: Selve modellens koefficienter kan aflæses under Coefficients. som især er interessante. så kan 97% af variationen af den afhængige variabel (y) forklares ved variationerne i de afhængige variable (x'erne) Standard Error.2) 38 . Under ANOVA-delen er det vigtigste tal Significance F – dette tal er p-værdien for hypotesen "Den lineære model er ikke signifikant". for at modellen er noget værd.forklaringsgraden er på 0. P-value indeholder p-værdien for hypoteserne "skæringen er 0" og for "den forklarende variabels koefficient er 0. når vi arbejder med simpel lineær regression og skal teste modellens forudsætninger (5. Først står skæringen med y-aksen (eller konstantleddet). Hvis dette tal er større end f. dvs. på dansk standardfejlen for residualerne.eks.

og denne graf kan sagtens anvendes. I praksis vil vi erstatte βi 'erne med deres estimerede størrelser. Middelværdien vil altid være 0 (dvs.eks. Forudsætning 2 holder. dvs. den bedste rette linie vil gå gennem kordinatsystemets begyndelsespunkt). at vi kan foretage en lineær regression. en parabel).eks.2. (4. Forudsætningerne 2 og 3 testes ved at tegne residualplottet. Forudsætning3 holder. hvis der ikke er tendens til.1). Forudsætning 1 testes ved at tegne et linie-plot.4.5.2 Simpel lineær regression 5. Forudsætning 4 kan testes ved at lave et normalfraktilplot af residualerne. og der ikke er tendens til f. at punkterne klumper sig sammen og følger en kurve. hvis punkterne er spredt jævnt ud over grafen.1 Opstilling af og forudsætninger for den lineære model I den simple lineære regression er der kun én forklarende variabel. og der ikke er tendens til at punkterne følger en anden og pænere kurve (f.1) teste dette. er altid: 1) 2) 3) 4) Der er faktisk tale om en lineær sammenhæng mellem de to variable. og modellen er derfor Y = β0 + β1 X + E hvor β0 er konstantleddet (skæringen med y-aksen) . β1 er hældningen og E er residualet. hvis pukterne fordeler sig pænt omkring en ret linie. Residulerne tilbyder Excel at beregne. so vi beregner i regressionen: Y = b0 + b1 X + E Forudsætningerne for. så vi behæver blot at konstatere. Excel tilbyder at gøre dette under analyseværktøjet Lineær Regresion (5. Forudsætning 1 holder. Igen tilbyder Excel at gøre dette. mindre residualer) for lave værdier af x. Varianserne for residualerne er uafhængige af den forklarende variabel Residualerne er ikke korrelerede Residualerne er normalfordelte med middelværdi 0. at punkterne er tættere på førsteaksen (dvs. et plot af y-værdierne som funktion af xværdierne. om punkterne fordeler sig pænt omkring den bedste rette linie i plottet. og udfra disse kan vi vha. 39 . men at punkterne i stedet spreder sig fra observation til observation.

Denne størrelse er beregnet for én i regresionen under t-stat. Significance F. Teststørelsen er t-fordelt med n − 2 frihedsgrader.267045 9 406. Denne p-værdi er også at finde øverst i regressionen under ANOVA.1 Significance F 2.090909 0.214879 40 . hvor n er antallet af datasæt i regressionen. dvs.1E-10 Lower 95% -1.342547 -1.516764 Observations 10 ANOVA df Regression Residual Total SS MS F 1 403.19901 1.3) Den simple lineære model er signifikant. hvis der er en reel sammenhæng mellem de to variable. og i sidste kolonne er p-værdien angivet.994739 Adjusted R Square 0.2 Signifikans for den lineære model (Dette hænger meget nøje sammen med testen i 5.715 8 2.89364 2.1E-10 Intercept x Standard Coefficients Error t Stat P-value -0.19426 0. og s1 s1 er standardfejlen for denne koefficient. hvis hældningen β1 ≠ 0 .997366 R Square 0.5.9636 1512. som man beregner i regressionen. Teststørrelsen er t = SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0. hvor b er den faktiske hældning. Dette kan undersøges ved følgende test: H 0 : β1 = 0 og H A : β1 ≠ 0 b1 .136364 0.05376 38.966939 Upper 95% 0.994082 Standard Error 0.2.380823 2.40909 0.266581 2.9636 403.2.

89364 2. SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.40909 0.9636 403.19426 0.715 8 2.5. I dette specielle tilfælde er teststørrelsen er beregnet for én i regresionen under t-stat.n − 2 (t ) z < zα / 2 Accept Forkast z < − zα / 2 eller z < − zα / 2 z > zα / 2 z > zα / 2 Husk. teste.136364 0.2. dvs.214879 41 . så kan nedenstående test anvendes: H 0 : β1 = c og H A : β1 ≠ c (man kan også teste ensidigt.19901 1.05376 38.380823 2.966939 Upper 95% 0. s1 og s1 er standardfejlen for denne koefficient. Denne p-værdi er også at finde øverst i regressionen under ANOVA.090909 0.n −2 (− | t |) − zα / 2 < z < zα / 2 FT .9636 1512.516764 Observations 10 ANOVA df Regression Residual Total SS MS F 1 403. som man beregner i regressionen.1E-10 Lower 95% -1. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! Som regel er man intersseret i at vide. men det er mere usædvanligt). og i sidste kolonne er p-værdien angivet. b −c Teststørrelsen er t = 1 . Teststørelsen er t-fordelt med n − 2 frihedsgrader. hvor b1 er den faktiske hældning.267045 9 406. om den forklarende variabel er signifikant.994739 Adjusted R Square 0.3 Test for hældningen Vil man undersøge størrelsen på hældningen. Significance F. H0 HA Teststørrelse β1 = c β1 ≠ c β1 ≥ c β1 < c β1 ≤ c β1 > c t= b1 − c sb p-værdi 2 FT .342547 -1. om β1 ≠ 0 .1E-10 Intercept x Standard Coefficients Error t Stat P-value -0.994082 Standard Error 0.997366 R Square 0.1 Significance F 2.266581 2.n − 2 (t ) z > − zα / 2 1 − FT . hvor n er antallet af datasæt i regressionen.

266581 2.214879 42 .997366 R Square 0. at alternativhypotesen skal understøtte de observerede data! For specialtilfældet.05376 38.4 Test for skæringen Vil man undersøge størrelsen på særingen β0 (eller konstantleddet).2.n −2 (− | t |) − zα / 2 < z < zα / 2 FT .89364 2.40909 0. så kan nedenstående test anvendes: H 0 : β0 = c og H A : β0 ≠ c (man kan også teste ensidigt. har Excel beregnes teststørrelsen og den tilsvarende p-værdi for os.516764 Observations 10 ANOVA df Regression Residual Total SS MS F 1 403.n − 2 (t ) z < zα / 2 Accept Forkast z < − zα / 2 eller z < − zα / 2 z > zα / 2 z > zα / 2 Husk. som man beregner i regressionen.1 Significance F 2. I dette specielle tilfælde er teststørrelsen er beregnet for én i regresionen under t-stat.19901 1.9636 403. Teststørelsen er t-fordelt med n − 2 frihedsgrader.994739 Adjusted R Square 0.966939 Upper 95% 0. om β0 = 0 eller ej.380823 2.1E-10 Lower 95% -1. hvor n er antallet af datasæt i regressionen.n − 2 (t ) z > − zα / 2 1 − FT .994082 Standard Error 0.090909 0.342547 -1. hvor b0 er den faktiske skæring. og i sidste kolonne er p-værdien angivet. hvor vi undersøger. men det er mere usædvanligt). SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0. b −c Teststørrelsen er t = 0 . s0 og s0 er standardfejlen for denne koefficient.19426 0.136364 0.1E-10 Intercept x Standard Coefficients t Stat P-value Error -0.9636 1512.715 8 2.267045 9 406. H0 HA β0 = c β0 ≠ c β0 ≥ c β0 < c t= b0 − c s0 β0 ≤ c β >c Teststørrelse p-værdi 2 FT .5.

2. som defineres som følger: x= 1 n ∑ xi n i =1 n n (gennemsnittet af x'erne i regresionen) 2 SAK x = ∑ ( xi − x ) 2 = ∑ xi − nx 2 i =1 i =1 se er standardfejlen.1): ˆ yny = b0 + b1 xny Vi kan endvidere beregne forudsigelsesintervaller og konfidensintervaller for denne størrelse: x og SAK x er hjælpestørrelser.5 Forudsigelsesintervaller og konfidensintervaller Ofte er man interesseret i at anvende den lineære model til at forudside en ny y-værdi. x-værdierne) – x ^2 43 . Formlerne er Forudsigelsesintervallet: (for den aktuelle værdi yny ) ˆ yny + t n − 2.2.α / 2 ⋅ se ⋅ 2 1 ( xny − x ) + n SAK x I Excel beregnes x som = AVERAGE( x-værdierne) og SAK x som = SUMPRODUCT( x-værdierne.5. xny . for hvilken vi ikke har data i observationssættet.α / 2 ⋅ se ⋅ 1 + 2 1 ( xny − x ) + n SAK x Konfidensintervallet: (for middelværdien af den forventede værdi E (Y | X = X ny ) ) ˆ yny + t n − 2. som kan aflæses i regressionen øverst som Standard Error. yny . Punktestimatet for denne nye værdi finds ved at indsætte i den lineære sammenhlbg fra (5. ud fra en given x-værdi.

hvor den er 7.2 Signifikans af den lineære model Den lineære model er signifikant. Bemærk.5380 57.3.3 Multipel lineære regression 5. at en lav p-værdi (som nedenunder.9076 Observationer 14 ANAVA fg Regression Residual I alt SK MK 2 29867.0038 0.5164 11 3932.9130 0. Dette kan undersøges ved følgende test: H 0 : β1 = β 2 = β3 = .9278 0.6240 -0.272 ⋅10 −6 ) indikerer. som vi beregner i regressionen: Y = b0 + b1 X 1 + β 2 X 2 + .0328 14933.5000 t-stat -2. I praksis vil vi erstatte βi 'erne med deres estimerede størrelser.0574 0. sammen med den tilsvarende p-værdi.5043 4.4672 357. at modellen er signifikant! RESUMEOUTPUT Regressionsstatistik Multipel R 0.272E-06 Skæring Reklameindex Salg af cykler Koefficienter Standardfejl -126...8837 Justeret Rkvadreret 0. hvis mindst én af koefficienterne βi ikke er 0.0889 44 .1315 0.7054 0. = 0 og H A : mindst én af βi 'erne er ikke 0.0141 F 41.1850 0.0514 -254..4424 0.3. βi er de enkelte variables koefficienter og E er residualet. hvis der er en reel sammenhæng mellem den afhængige og de forklarende variable. Teststørrelsen for denne test er svær at beregne manuelt.0020 0.1 Opstilling af den lineære model I den multiple lineære regression er der kun flere forklarende variable.. + E hvor β0 er konstantleddet (skæringen med y-aksen) .2607 0. dvs.0259 0..9400 R-kvadreret 0.. og modellen er derfor Y = β0 + β1 X 1 + β 2 X 2 + .8625 Standardfejl 18.en kan findes i Excels beregninger.7724 Signifikans F 7.5.4970 13 33799.0143 P-værdi Nedre 95% Øvre 95% 0. + E 5.

7054 0.9076 Observationer 14 ANAVA fg Regression Residual I alt SK MK 2 29867.5000 t-stat -2. og i sidste kolonne er p-værdien angivet.8625 Standardfejl 18.4672 357.3 Signifikans af de enkelte forklarende variable Den enkelte forklarende variabel X i er signifikant. Teststørelsen er t-fordelt med n − 2 frihedsgrader.0328 14933.1315 0.0574 0.1850 0. at variablen er signifikant! RESUMEOUTPUT Regressionsstatistik Multipel R 0.5043 4.9278 -0. som man beregner i regressionen. Dette kan undersøges ved følgende test: H 0 : βi = 0 og H A : βi ≠ 0 b Teststørrelsen er t = i .9400 R-kvadreret 0.7724 Signifikans F 7. hvis koefficienten βi ≠ 0 .0889 0.2607 0.6240 0.8837 Justeret Rkvadreret 0.4424 0. hvis den har en reel indflydelse på Y.0514 -254. Denne størrelse er beregnet for én i regresionen under t-stat.0038 0.9130 0.5.5380 57.0259 0.0020 45 .272E-06 Skæring Reklameindex Salg af cykler Koefficienter Standardfejl -126.5164 11 3932.4970 13 33799.0143 P-værdi Nedre 95% Øvre 95% 0. og si si er standardfejlen for denne koefficient.0141 F 41.3. Bemærk. at en lav p-værdi indikerer. dvs. hvor bi er den faktiske koefficient. hvor n er antallet af datasæt i regressionen.

3)). og modellerer videre. at hvis to forklarende variable er korrelerede. som bedst anvendes til at vælge mellem modeller. som opfylder krav 2 og 3. Krav 3 skal helst være opfyldt. Krav 2 er absolut – hvis modellen ikke er signifikant. så er den værdiløs. Som regel kan der ske. Forklaringsgraden kan ikke alene anvendes til at vælge mellem modeller. Valgkriterierne er her om følger: 1) 2) 3) Jo højere forklaringsgrad. så fjerner man ofte med mest insignifikante (den med den højeste p-værdi i testen i (5. Hvis der er flere insignifikante variable. jo bedre (R-squared) Modellen skal være signifikant De enkelte variable skal være signifikante. Krav 1 er et kvalitetsmål. så vil de begge i modellen vise sig ved at den ene er insignifikant. 46 .3.5.3.4 Valg af den bedste lineære model Ofte stilles man overfor at skulle finde den bedste lineære moel blandt en række.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->